Erik Brejls hjemmeside

Start

Hjørring Byfoged
Skifteuddrag
1696-1703 og 1754-1814

[1696-1703]    [1754-1789]    [1783-1790]    [1790-1830]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Hjørring Byfoged
Skifte-, skøde- og panteprotokol
1696-1703
B 27A - 182

Hele protokollen mangler det nederste af alle sider.
Her uddrag af skifterne.

Hele protokollen mangler det nederste af alle sider.
Her uddrag af skifterne.

1 Mette Mogensdatter i Hjørring. 23.5.1696, fol.2.
E: Laurids Nielsen Koch. A:
1) søster Anne Mogensdatter ved søn Mikkel Christensen
2) søster Karen Mogensdatter.

2 Christen Madsen i Hjørring. 27.5.1696, fol.3.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Mads Christensen
2) Jens Christensen
3) Birgitte Christensdatter
4) Dorthe Christensdatter.

3 Iver Rubechsen i Hjørring. 17.4.1696, fol.4.
E: Johanne Madsdatter. A:
1) søster Rebekka Rubechsdatter.
Arv i boet efter enkens far Mads Pedersen i Gunderup ti:
1 enkens bror Rubech Madsen.

4 [Jens Joensen] i Hjørring. 14.7.1696, fol.6B.
E: [Navn mangler]. A:
1) bror Hans Joensen
2) bror Niels Joensen.
3) [søster Else Joensdatter g.m. Niels Nielsen i Hjørring].

5 Søren Madsen, vognmand i Hjørring. 1697, fol.10B.
E: Else Madsdatter. LV: Mads Pedersen. A:
1) bror Christen Madsen
2) bror Søren Madsen
3) søster Karen Madsdatter g.m. Niels Christensen Thybo
4) søster Maren Madsdatter ved søn Mads Olufsen.

6 Hans Nielsen, skrædder i Hjørring. 1697, fol.14B.
B:
1) Jesper Hansen
2) Christen Hansen.

7 Christen Jensen Retholt i Hjørring. 23.10.1697, fol.17.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter
2) Ida Marie Christensdatter.
FM: Christen Jensen.

8 Hans Jørgensen. 9.12.1697, fol.24.
E: [Navn mangler]. B:
1) Christen Hansen.

9 Maren Thomasdatter i Hjørring. 7.4.1698, fol.26B.
E: Niels Christensen. B:
1) Peder Nielsen 24
2) Christen Nielsen 18.

10 Thomas Kjeldsen i Hjørring. 7.4.1698, fol.28.
E: Anne Poulsdatter. B:
1) Maren Thomasdatter.
Desuden nævnes enkens bror Niels Poulsen.

11 Jens i Hjørring. 7.4.1698, fol.29.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Christen Jensen på stedet
2) Karen Jensdatter
3) Ellen Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter.

12 Johanne Christensdatter i Hjørring. 7.4.1698, fol.29B.
E: Søren Andersen Frøkjær. B:
1) Christen Sørensen
2) Maren Sørensdatter.

13 Maren Jensdatter Mosbjerg i Hjørring. 4.5.1698, fol.30.
E: Laurids Christensen [Gram], dansk skolemester. A:
1) bror Erik Jensen Mosbjerg i Lille Fossen i Nordmøre i Norge
2) halvsøster Johanne Jensdatter i Mosbjerg, død. Hendes børn
3) halvsøster i Gunderup i Vrejlev sogn, død. Hendes børn.

14 Bertel Pedersen Bloch i Hjørring. 26.9.1698, fol.34.
E: Marie Andersdatter. LV: Christen Nielsen i Lundergård. B:
Første ægteskab med Birgitte Andersdatter. B:
1) Christence Bertelsdatter Bloch i "Canelen"? Afkald Tønsberg 3.10.1676
2) Frederik Bertelsen Bloch i Tønsberg, død. Efterlader hustru og børn. Afkald Tønsberg 23.1.1675.
Andet ægteskab med Kirsten Clausdatter, skifte Sælør 4.7.1666. B:
3) Anne Bertelsdatter Bloch i Tønsberg. Afkald Tønsberg 1.2.1672
4) Karen Bertelsdatter Bloch i Christiania. Afkald Tønsberg 1.2.1672.
Tredje ægteskab med Gunild Hansdatter, skifte Danholm 28.10.1692. B:
5) Kirsten Bertelsdatter i Christiania. Afkald Tønsberg 31.12.1692
6) Hans Bertelsen Bloch i Tønsberg.
Afdøde døde 17.7.1698.

15 Niels Nielsen i Hjørring. 17.3.1699, fol.42.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Jensen, smed. A:
1) bror Mikkel Nielsen i Vester Risør i Norge
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Sønder Tornby.

16 Jens Nielsen, byfoged i Hjørring. 3.4.1699, fol.50B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Lauridsen på Skjortholt [i Åsted sogn]. B:
1) Rasmus Jensen
2) Niels Jensen
3) [Ulæselig] Jensen
4) Ulrik Jensen
5) Else Jensdatter
6) Hans Jensen
7) Knud Jensen.
Afdøde døde 28.11.1697.

17 Jens Poulsen i Hjørring. 16.5.1699, fol.61.
E: Maren Jensdatter. B:
1) [navn mangler] 23
2) Maren Jensdatter 20
3) Poul Jensen 13.
(Muligvis flere børn).

18 Else Joensdatter i Hjørring. 20.6.1699, fol.62.
Enke efter Niels Nielsen, efter hvem der ikke er afholdt skifte, da afdøde var frugtsommelig ved dødsfaldet.
Hans A:
(Navne mangler); deres arv deles i 10 søsterlodder.
Hendes A:
1) bror Niels Joensen i Christiania i Norge
2) bror Hans Joensen, uvist hvor
3) bror Jens Joensen, [skifte 14.7.1696 lbnr.4], efter hvem, der er arv.

19 Anne Andersdatter i Hjørring. 30.8.1699, fol.65.
Enke efter Søren Christensen, degn [i Hæstrup, [død i Hjørring 5.6.1699]. B:
1) Maren Sørensdatter.
[Afdøde døde 17.6.1699].

20 Ugift mand i Hjørring. 14.11.11699, fol.69B.
Arvinger ses ikke.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Christen Jensen.

21 Jacob i Hjørring. 20.4.1799, fol.75.
E: Mette Jørgensdatter. B:
1) Albert Jacobsen
2) [Mangler] Jacobsdatter
3) Maren Jacobsdatter.
(Muligvis flere børn).
FM: Niels Jensen, smed.

22 Gustav Nielsen i Hjørring. 22.6.1700, fol.75B.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) Niels Gustavsen
2) Jørgen Gustavsen
3) Anne Gustavsdatter
4) Marie Gustavsdatter
5) Else Gustavsdatter
6) Mette Gustavsdatter
7) Maren Gustavsdatter
8) Kirsten Gustavsdatter.

23 Morten Gregersen i Hjørring. (Dato mangler), fol.77.
E: Maren Nielsdatter Slydt. B:
1) Søren Mortensen 6
2) Jeppe Mortensen 1.

24 Rebekka Rubechsdatter Humble i Hjørring. 11.6.1700, fol.78, 84.
E: Jens Christensen, væver. A:
0) forældre [Rubech Christensen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup, død 31.1.1673 og Anne Saxager Pedersdatter Holm, død 31.7.1677]
1) Ida Rubechsdatter Humble g.m. Laurids Nielsen Bech, forpagter på Slettegård
2) Peder Rubechsen Humble i Larvik i Norge
3) Christen Rubechsen Humble, successor i Vrejlev og Hæstrup, [død 9.12.1691]. 4B:
a [Gertrud Cathrine Christensdatter Humble g.m. Laurids Baggesen Suhr, købmand i Ålborg]
b Peder Christensen Humble
c Anne Cathrine Christensdatter Humble g.m. Christen [Thøgersen Rosenberg, købmand i Ålborg]
d Rubech Christensen Humble
4) Anne Marie Rubechsdatter Humble g.m. Christen Pedersen Øland, præst i Hundstrup og Østerild.

25 Anne Nielsdatter i Hjørring. 12.10.1700, fol.87B.
E: Anders Pedersen, snedker.
Arvinger angives ikke.

26 Jacob Christensen, feldbereder i Hjørring. 23.4.1701, fol.90B.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Christian Jacobsen i Hjørring
2) Alhed Jacobsdatter g.m. Mikkel Lauridsen i Nørre Harreslev
3) Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Peder Nielsen, feldbereder i Hjørring
4) Margrethe Jacobsdatter.

27 Maren Madsdatter i Hjørring. 12.1.1702, fol.93B.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Kirsten Jørgensdatter
2) Mette Jørgensdatter
3) Jens Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Frederik Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter.

28 Svend Christensen i Hjørring. 20.8.1702, fol.97, 102.
Enkemand. B:
1) Christen Svendsen.
FM: Peder Nielsen, feldbereder.
Desuden nævnes afdøde mands afdøde hustrus afdøde far Helmer Sørensen.Hjørring Byfoged
Skifteprotokol
1754-1789
B 27A - 183

29 Søren Becher, ugift herredsskriver i Hjørring. 16.8.1754, fol.2.
Arvinger angives ikke.
Forsegling 18.7.1754.

30 Kirsten Jensdatter i Hjørring. 24.3.1755, fol.6B.
Enke. B:
1) Peder Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Rasmus Pedersen.
Afdøde døde 20.2.1755.

31 Inger Poulsdatter i Hjørring. 3.4.1755, fol.7.
E: Christen Jespersen. B:
1) Jesper Christensen 21.

32 Christen Nielsen i Hjørring. 6.6.1755, fol.7B.
E: Else Hansdatter. B:
1) Johanne Christensdatter 18
2) Christine Marie Christensdatter 18
3) Hans Christensen 8
4) Anneke Christensdatter 5.

33 Christian Dalmann i Hjørring. 6.6.1755, fol.8.
E: Kirsten Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Sofie Dalmann 14
2) Anne Marie Dalmann 11.

34 Marie Antoinette Krag i Hjørring. 5.6.1755, fol.8B.
Enke efter Thomas Thomsen, [begravet 3.7.1754]. A:
1) bror Johan Frederik Krag.

35 Kirsten Jørgensdatter i Hjørring. 5.11.1755, fol.8B.
Enke efter Christian Dalmann, [skifte 6.6.1755 lbnr.33]. A:
1) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Jacob Mikkelsen i Hjørring
2) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Christen Nielsen i Hjørring
3) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Peder Mikkelsen i Asdal sogn.
Arv til børn af Christian Dalmanns første ægteskab B:
1) Bodil Sofie Dalmann
2) Anne Marie Dalmann.

36 Anne Jensdatter i Hjørring. 20.9.1756, fol.9.
E: Peder Andersen, handskemager. A:
1) bror Niels Jensen
2) bror Søren Jensen
3) bror Thomas Jensen
4) bror Christen Jensen
5) bror Oluf Jensen
6) bror Niels Jensen
7) søster Johanne Jensdatter
8) søster Else Jensdatter g.m. Niels Thomsen i Klitten i Skallerup sogn
9) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Thomsen.

37 Jørgen Henrik Beyer i Hjørring. 14.8.1756, fol.10.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter 27
2) Niels Jørgensen 23
3) Johan Jørgensen 21
4) Anne Marie Antoinette Jørgensdatter 17.
FM: Christen Aagaard i Hjørring.

38 Maren Madsdatter i Hjørring, der døde 20.11.1756, fol.10B.
E: Jesper Jensen. A:
1) bror Hans Madsen i Vrensted
2) bror Mogens Madsen i Vrensted
3) søster Johanne Madsdatter g.m. Søren Jensen
4) halvsøster Inger Madsdatter.

39 Dorthe Jørgensdatter i Hjørring. 3.1.1757, fol.11B.
E: Jens Pedersen Holm, skomager. B:
1) Anne Marie Jensdatter 2½.
FM:
1 morfar Jørgen Gustavsen
2 morbror Gustav Jørgensen.

40 Else Margrethe i Hjørring. 20.12.1756, fol.11B.
Enke efter Mads Pedersen Lund. B:
1) Maren Madsdatter Lund, uvist hvor
2) Susanne Madsdatter g.m. Joen Bjørn Fischer, tømrer i København
3) Margrethe Madsdatter Lund.
FM: Søren Sparrevogn.

41 Margrethe Henriksdatter de Hemmer i Hjørring. 16.3.1756, fol.13B.
E: Jørgen [Nielsen] Birch, der døde 8.6.1756.
Testamente af 27.5.1755.
Første ægteskab med Peder Thomsen Kjærulf, forpagter på Hjermeslevgård [i Tolstrup sogn, skifte Ålborghus amt 5.8.1720 lbnr.47]. B:
1) Søren Pedersen Kjærulf, død for nogle år siden, uvist om børn
2) Anne Hegelund Pedersdatter Kjærulf g.m. [Peder] Himmelstrup til Burholt [i Øster Brønderslev sogn]. Første ægteskab med [Peder Nielsen Iversen, forvalter på Birkelse Stamhus, skifte Ålborghus amt 15.5.1730 lbnr.70]. Hun repræsenteres af Peder Iversen på Burholt, [en sønnesøn af hendes første ægteskab]
3) Cathrine Ravn [Pedersdatter] Kjærulf, enke efter Johan [Gottlieb Eliasen] Goldammer, præst [i Skæve, skifte Ålborg bisp 23.3.1730 lbnr.353].
Hans arvinger angives ikke, da boet er fallit.
Afdøde døde 15.2.1756.

42 Hustru i Hjørring. 24.8.1757, fol.29.
E: Laurids Berg.
Arvinger angives ikke.

43 Peder Andersen, handskemager i Hjørring, der døde 12.12.1757, fol.31.
E: Else Christensdatter. A:
1) søster Mette Andersdatter g.m. Jens Andersen i Rakkeby
2) søster g.m. Steffen Jensen i Serreslev
3) søster Maren Andersdatter i Norge.

44 Poul [Nielsen] Børglum, byfoged i Hjørring. 20.4.1757, fol.34.
Enkemand efter [Else Bertelsdatter Mørch, død 16.3.1751]. B:
1) Maren Poulsdatter Børglum, vanvittig
2) Bertel Poulsen Børglum, [sagfører i Hjørring, død 24.5.1745] uden børn.
3) Helmich Poulsen Børglum, vanvittig
4) Margrethe Ida Poulsdatter Børglum, [død januar 1751], var g.m. Jacob Christensen, [forpagter på Rønnovsholm, død 1750]. Af børn angives B:
a Christiane Marie Jacobsdatter
5) Else Kirstine Poulsdatter Børglum, enke efter [Gotfred] Fibiger, [by- og herredsskriver i Hjørring, død 29.6.1752]. LV: Solberg, borgmester i Ålborg. Af børn nævnes B:
a Anne Fibiger
6) Mourids Poulsen Børglum, [død maj 1750]. E: [Gunhild Mortensdatter Helles], nu g.m. Hans [Hansen] Dahl. 2B:
a Mouridsia Elisabeth Børglum
b Bertel Børglum.
Forsegling 5.2.1756.
Litteratur: Optegnelser om slægten Børglum af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1938 side 172-179.

45 Peder Aagesen Crone i Hjørring. 31.3.1758, fol.60.
E: Inger Pedersdatter. LV: Henrik Lybecker, toldforpagter i Hjørring. B:
2) Peder Pedersen Crone i København
3) Margrethe Pedersdatter Crone g.m. Jacob Hansen Højer i Højen i Skagen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter Crone, enke efter Rasmus Sperling, [parykmager] i Holstebro, [skifte Holstebro 23.3.1745 lbnr.48].
Afdøde døde 1.3.1758.

46 Christen Samuelsen Kjærskov, farver i Hjørring. 1.12.1757, fol.61B.
E: Ida Marie Rasmusdatter [Schiøtt]. LV: svoger Christian [Henrik Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup g.m. [Kirstine Marie Rasmusdatter Schiøtt]. B:
9) Peder Christensen Kjærskov 2½
10) Rasmus Christensen Kjærskov 11 uger, der døde efter sin far.
FM:
1 Jørgen Pallesen Kjærulf til Stensbæk [i Bindslev sogn]
2 Jens Dahl.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, samfrændeskifte 22.5.1748. B:
1) Samuel Peder Bering Kjærskov 19¾, student i København
2) Rasmus [Sundt] Christensen Kjærskov 18, student i København
3) Niels Christensen Kjærskov 16
4) Jacob Christensen Kjærskov 12½
5) Hans Christensen Kjærskov 11.
FM:
1 Peder Bering til Sejlstrup, enkemand efter mormor [Maren Jensdatter Dahl]
2 Hans Dahl
3 Anders Riis.
Andet ægteskab med Cathrine [Marie] Johansdatter Wiltmann, samfrændeskifte 6.5.1754. B:
6) Jens Juulby Christensen Kjærskov 8
7) Johannes Christensen Kjærskov 6¾
8) Maren Christensdatter Kjærskov 5½.
FM:
1 Morten Kjærulf, vejermester i Hjørring
2 Poul Dahl
3 fars svoger Daniel Linaa i Ålborg.
Afdøde døde 3.8.1756.
Litteratur: Optegnelser om slægten Kjærskov i Danmark og Norge af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1939 side 106-115.

47 Anders Clausen i Hjørring. 10.7.1758, fol.104.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, [begravet 21.7.1757].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.4.1758.

48 Niels Jensen Kettrup i Hjørring. 30.9.1758, fol.107.
E: Johanne Madsdatter. LV: Thomas Thomsen. B:
1) Helvig Nielsdatter.

49 Maren Pedersdatter i Hjørring. 19.10.1758, fol.107B.
E: Laurids Eriksen, bødker. B:
1) Erik Lauridsen 16
2) Abel Lauridsdatter 12
3) Ellen Lauridsdatter 10.

50 Jochum Jensen, ugift skomager i Hjørring, der døde 19.7.1759, fol.108B.
A:
1) bror Jacob Jensen, skomager
2) søster Anne Jensdatter, død. E: Niels Gustavsen. 2B:
a Karen Nielsdatter, på stedet
b Johanne Nielsdatter, der tjener på Bannerslund.

51 Hans Hansen Holm, skrædder i Hjørring. 8.1.1759, fol.114.
E: Anne Marie. LV: Hans Dahl. A:
1) søster Mette Hansdatter g.m. Daniel Linaa i Ålborg
2) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Andersen i Bakke i Tolne sogn
3) søster Else Hansdatter, død. 1B:
a Karen Nielsdatter.
Afdøde døde 7.12.1758.

52 Peder Christensen i Hjørring. 3.4.1759, fol.116.
E: Mette Johanne Pedersdatter. B:
4) Peder Pedersen 2.
FM: Christen Aagaard.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter
2) Christen Pedersen 19
3) Mads Pedersen 19.

53 Christen Nielsen i Hjørring. 12.5.1759, fol.117.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Hattemager. B:
1) Niels Christensen 10
2) Else Christensdatter 5
3) Maren Christensdatter 2.
FM: Christen Aagaard.

54 Mikkel [Christensen] Aagaard i Hjørring. 6.6.1759, fol.117.
E: Sidsel Christensdatter Holm. B:
1) Christen Aagaard i Hjørring
2) Peder Aagaard 25, i København
3) Mette Aagaard 34
4) Maren Aagaard g.m. Peder Vinkel i Snedkerkroen på Sjælland, [formentlig i Kirke Såby sogn]
5) Anne Aagaard, enke efter [Niels Nielsen Brandt], degn i Ålsø og Hoed ved Ebeltoft, [skifte Djurs Sønder herred gejstlig 27.2.1758 lbnr.87]
6) Karen Aagaard 22
7) Marie Aagaard 21.
FM: Jørgen Aldum.

55 Jens Rasmussen i Hjørring, der døde 30.4.1759, fol.118.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Bech.
Arvinger angives ikke.

56 Maren Hansdatter i Hjørring. 2.10.1759, fol.124.
Enke efter [Samuel Christensen Kjærskov, farver, begravet 12.5.1705]. B:
1) [Anne Samuelsdatter Kjærskov, skifte Vennebjerg herred gejstlig 26.9.1758 lbnr.45], var g.m. [Niels Jensen] Julby, præst i Hjørring, [begravet 18.3.1754]. 4B:
a [Mette Slange Julby], enke efter Niels Skafte, [orlogspræst i Hjørring, skifte Vennebjerg gejstlig 1758 lbnr.43].
b Helene Margrethe Julby g.m. Jens [Andersen] Sand til Fuglsig [i Skt. Olai sogn].
c Birgitte Cathrine Julby i Skallerup præstegård
d Maren Julby
2) Christen Samuelsen Kjærskov, [farver, skifte 1.12.1757 lbnr.46]
[Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 22.5.1748]. 9B:
a Samuel Peder Bering Kjærskov 23
b Rasmus [Sundt] Christensen Kjærskov 21
c Niels Christensen Kjærskov 20
d Jacob Christensen Kjærskov 17
e Hans Christensen Kjærskov 16.
[Andet ægteskab med Cathrine Marie Johansdatter Wiltmann, skifte 6.5.1754]. B:
f Jens Juulby Christensen Kjærskov 11
g Johannes Christensen Kjærskov 9
h Maren Christensdatter Kjærskov 8.
[Tredje ægteskab med Ida Marie Rasmusdatter Schiøtt]. B:
i Peder Christensen Kjærskov 5.
3) Abelone Samuelsdatter Kjærskov, død, var g.m. Hans Jacobsen, postmester i Ålborg, begravet 9.4.1738. 1B:
a Cathrine Hansdatter g.m. Knud Svindt i Ålborg
4) Karen Samuelsdatter Kjærskov g.m. Mikkel Jacobsen i Ålborg.
Litteratur: Optegnelser om slægten Kjærskov i Danmark og Norge af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1939 side 106-115.

57 Else Kirstine [Poulsdatter] Børglum i Hjørring. 27.8.1759, fol.128.
Enke efter [Gotfred] Fibiger, by- og herredsskriver i Hjørring, [død 29.6.1752]. B:
1) Anne Fibiger g.m. Peder [Nielsen] Kjær, toldkontrollør i Hjørring
2) Gotfred Fibiger.
FM: Christian [Thomsen] Taarup, præst i Kornum og Løgsted.

58 Sofie Lauridsdatter i Hjørring, der døde 27.10.1759, fol.128B.
Enke efter Munch. B:
1) Anne Munch 20
2) Christen Munch, uvist hvor
3) Sidsel Munch 10.
FM: Hans Dahl.
(Tydning usikker, da skiftet er meget utydeligt).

59 Jørgen Gustavsen i Hjørring, der døde 24.3.1760, fol.130.
E: Anne Christensdatter. LV: Oluf Pedersen. B:
1) Gustav Jørgensen 36
2) Johanne Jørgensdatter 30 g.m. Christen Frederiksen, feldbereder
3) Karen Jørgensdatter 27, i Christiania i Norge
4) Anne Jørgensdatter 24.
FM: Mads Poulsen i Løgstør
5) Dorthe Jørgensdatter, [skifte 3.1.1757 lbnr.39]. E: Jens Pedersen Holm, skomager. 1B:
a Anne Marie Jensdatter 6.

60 Jacob Jensen, skomager i Hjørring, der døde 4.4.1760, fol.131B.
E: Inger Andersdatter. LV: Hans Dahl. B:
1) Jens Jacobsen
2) Niels Jacobsen 18
3) Jochum Jacobsen 9.

61 Peder Jensen, handskemager i Hjørring, der døde 31.7.1760, fol.133B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Riis. A:
1) søster Anne Jensdatter i Norge
2) bror Anders Jensen, død. 3B:
a Ingeborg Andersdatter, uvist hvor
b Anne Andersdatter i Serreslev
c Mette Andersdatter i Serreslev
3) halvbror Christen Jensen
4) halvsøster Ingeborg Jensdatter gift i Hjørring, nu i Norge.
Desuden nævnes enkens bror Oluf Thomsen i Stenvad i Vrå sogn.

62 Laurids Jensen i Hjørring, der døde 14.2.1761, fol.142.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, handskemager. B:
1) Helvig Lauridsdatter 1.

63 Eskild Poulsen i Hjørring. 13.9.1760, fol.142B.
E: Regine Jørgensdatter. A:
1) bror, død. 3B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Thomsen Kalmar i Bækman i Åsted sogn
b Maren Nielsdatter hos sin mor i Fjellerup?
c Else Nielsdatter, der tjener hos bispinde Mumme i Åsted
2) søster [Inger Poulsdatter, skifte 3.4.1755 lbnr.31]. E: Christen Jespersen i Hjørring. 1B:
a Jesper Christensen
3) søster Kirsten Poulsdatter, uvist hvor
4) søster Maren Poulsdatter, uvist hvor.

64 Poul Simonsen, ugift købmandskarl i Hjørring, der døde 5.4.1761, fol.143.
A:
1) mor Karen Poulsdatter, enke. LV: Morten Kjærulf i Hjørring
2) bror Peder Simonsen Svenstrup i Kristiansand i Norge.

65 Cecilie Frederiksdatter Baum i Hjørring. 28.5.1761, fol.148B.
E: Jens Svend Nielsen Capper. A:
1) mor Ida Kirstine Andersdatter, enke efter Frederik Baum. LV: Peder Bech.

66 Elisabeth Rasmusdatter Holst i Hjørring. 9.6.1761, fol.149.
E: Hans Raae. B:
1) Rasmus Holst 23
2) Kirsten Raae 22
3) Birgitte Jacobe Raae 21
4) Helvig Marie Raae 18
5) Oluf Christian Raae 17
6) Inger Cathrine Raae 13.

67 Hans Hansen Dahl i Hjørring. 8.9.1761, fol.153B, 163B.
E: Gunhild Mortensdatter Holm. LV: Jens Hvid.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Jens Hansen Dahl.
Enkens første ægteskab med Mourids Poulsen Børglum, [død maj 1750]. B:
1) Mouridsia Elisabeth Børglum
2) Bertel Børglum.
Disse to børn har arv efter deres farfar [Poul Nielsen] Børglum, byfoged i Hjørring, [skifte 20.4.1757 lbnr.44].

68 Jens Lauridsen Grurup i Hjørring. 4.2.1762, fol.156B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Hansen, fuldmægtig på Ajstrup. B:
1) Karen Jensdatter 12.
FM: født værge Laurids Christensen, feldbereder i Hjørring.

69 Anne Andersdatter Hagen i Hjørring. 6.2.1762, fol.158.
Enke.
Af arvinger angives A:
1) datter g.m. Peder Jensen Post
2) datter g.m. Morten Madsen.

70 Peder Alexander Sjøberg, ugift skræddersvend i Hjørring. 5.3.1762, fol.158.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var født i Trondhjem i Norge, døde 5.12.1761.

71 Christen Svendsen i Hjørring. 13.3.1762, fol.159.
E: Helle Christensdatter. LV: Oluf Pedersen. B:
1) Christen Christensen 24
2) Jacob Christensen 22
3) Anne Kirstine Christensdatter 10.
FM: Jørgen Aldum, guldsmed i Hjørring.

72 Anne Margrethe [Hermansdatter] Kuur i Hjørring. 6.3.1762, fol.159B.
Enke efter [Mikkel Poulsen] Helbech, [købmand i Ålborg, begravet Ålborg Budolfi 3.12.1731]. B:
1) Jacob Helbech i udlandet, død uden børn
2) Poul Helbech i udlandet, død
3) Herman Kuur Helbech, gift i Århus
4) Ove Helbech, præst i Vammen, [Bigum og Lindum]
5) Anne Kirstine Helbech, død, var gift 2 gange
6) Else Margrethe Helbech g.m. Mathias Hoberg i Ålborg
7) Maren Bering Helbech g.m. Lassen Bruun i Ålborg
8) Ingeborg Cathrine Helbech g.m. Frands [Sørensen] Mørch, degn i Thorning
9) Grethe Grotum Helbech
10) Johanne Lorentse Helbech, på stedet.
Afdøde døde 5.3.1762.

73 Anne Marie i Hjørring, der døde 25.3.1762, fol.170.
Enke efter Hans Holm, skrædder, [skifte 8.1.1759 lbnr.51].
Arvinger angives ikke.

74 Amalie Kirstine Christensdatter i Hjørring, der døde 9.10.1762, fol.177B.
E: Andreas Wisthof, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Christian Nielsen, uvist hvor
2) Marie Nielsdatter, uvist hvor.
Afdøde døde på Baggesvogn.

75 Johanne Christiane Engels i Hjørring. 5.9.1762, fol.180.
E: Ferdinand Anton Thomsen. B:
2) Engel Salomon Thomsen 6 uger.
Af første ægteskab B:
1) Ancher Bloch 4.

76 Frederik Pedersen, glarmester i Hjørring, der døde 2.12.1762, fol.184.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Bertel Pedersen Juul. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 16.
FM: født værge Niels Pedersen.

77 Laurids Jensen [Faaborg] i Hjørring. 1.12.1762, fol.186.
E: Kirsten Hejlesdatter. LV: Jens Brenderup. B:
1) Else Lauridsdatter 21
2) Jens Lauridsen 18
3) Karen Lauridsdatter 11
4) Hejle Lauridsen 9.
Afdøde døde som udkommanderet soldat

78 Oluf Pedersen i Hjørring. 16.8.1763, fol.187, 198B.
E: Anne Margrethe Nygaard. LV: Peder Hansen, forvalter på Hæstrup. A:
1) Christen Markussen i Kornum i Vester Brønderslev sogn
2) Johan Herman [Broder Boysen], degn i Tværsted g.m. [Anne Pedersdatter].

79 Anne Thomasdatter i Hjørring. 13.2.1764, fol.192, 199B.
Enke efter Peder Jensen, handskemager, skifte 31.7.1760 lbnr.61. A:
1) bror Jens Thomsen [Helmich], degn i Vrensted og Tise, [begravet 10.10.1757]. 9B:
a Marianne Jensdatter 32
b Anders Jensen 30, i København
c Dorthe Margrethe Jensdatter g.m. Jens Lund i Kajholm
d Kirsten Jensdatter 26
e Johanne Jensdatter 23
f Frederik Jensen 20, i Viborg
g Ulrik Jensen 18
h Nikolaj Jensen 11
i Karen Jensdatter 10
2) bror Oluf Thomsen i Stenvad, død. 26B:
a Thomas Olufsen, handskemager
b Jacob Olufsen
samt en søn og tre døtre
3) bror Christian Thomsen, skoleholder på Sjælland
4) søster Susanne Thomasdatter i Hjørring
5) søster Abigael Cecilie Thomasdatter gift i Kragerø i Norge.

80 Anders Malling i Hjørring. 24.12.1763, fol.195B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Bech. B:
1) Kirsten Andersdatter.

81 Kirsten Pedersdatter i Hjørring, der døde 2.5.1764, fol.197.
E: Anders Andersen. B:
1) Maren Andersdatter 23
2) Anders Andersen 21.

82 Hustru i Hjørring. 7.3.1763, fol.197B.
E: Søren Jensen.
Arvinger angives ikke.

83 Hans Raae i Hjørring. 10.5.1764, fol.197B.
Enkemand efter [Elisabeth Rasmusdatter Holst, skifte 9.6.1761 lbnr.66].
Børn, hvis navne ikke angives.

84 Lisbeth Jensdatter i Hjørring. 10.10.1763, fol.200.
E: Jørgen Jørgensen Muus.
Arvinger angives ikke.

85 Helene Sørensdatter Høgh i Hjørring, der døde 8.1.1764, fol.200B.
E: Johan Melchior Nikolajsen, kirurg. A:
1) far Søren Høgh, herredsfoged i Kær og Hvetbo herreder.

86 Anne Holgaard i Hjørring, der døde 19.7.1764, fol.201.
Enke. A:
1) søster, død. 4B:
a Christen Andersen i Astrup
b Peder Andersen i Klastrup
c Maren Andersdatter i Øster Tirup
d Anne Marie Andersdatter i Astrup,
alle i Astrup sogn på Bøgsted gods.

87 Birgitte Pott i Hjørring, der døde 14.2.1765, fol.202B.
E: Jens Bertelsen. A:
1) søsterdatter Maren Pedersdatter
2) søsterdatter Maren Christensdatter.
(Måske døde afdøde 14.1.1765, da rette 30'te dag er 13.2.1765).

88 Nikolaj Christensen, smed i Hjørring, der døde 12.2.1765, fol.203.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Olufsen i Lundergård. B:
1) Christen Nikolajsen 20
2) Johanne Nikolajsdatter 17
3) Anne Nikolajsdatter 13
4) Inger Nikolajsdatter 7
5) Mikkel Nikolajsen 5.
FM: morbror Søren Mikkelsen i Skibby.

89 Poul Lauridsen, kobbersmed i Hjørring, der døde 24.3.1765, fol.204.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Hans Vad. B:
1) Margrethe Poulsdatter
2) Laurids Poulsen
3) Johanne Poulsdatter
4) Maren Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Binderup mølle
5) Jørgen Poulsen på Sjælland
6) Helvig Poulsdatter g.m. Lauge Skov i Viborg.

90 Simon Lauridsen i huset Lille Hvidegård på Hjørring by hede. 22.4.1765, fol.205.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Sand til Fuglsig. B:
1) Else Simonsdatter 18
2) Laurids Simonsen 14
3) Anne Simonsdatter 12
4) Christen Simonsen 10
5) Dorthe Simonsdatter 8
6) Margrethe Simonsdatter 5
7) Jens Simonsen 3.
FM: Thomas Svendsen.

91 Magdalene Jensdatter i Hjørring. 13.9.1765, fol.205B:
E: Jørgen Jørgensen Muus. B:
1) Jørgen Jørgensen 30
2) Magdalene Jørgensdatter 27.

92 Niels Jensen Holmen i Hjørring. 22.11.1765, fol.206.
Enkemand. B:
1) Jens Nielsen 25, i Snarup i Rakkeby sogn
2) Marie Nielsdatter 21
3) Kirsten Nielsdatter 18
4) Laurids Nielsen 7.

93 Hans Danielsen, handskemager i Hjørring, der døde 13.12.1765, fol.206B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Brønderup. B:
1) Maren Hansdatter 25
2) Christen Hansen 23
3) Bodil Hansdatter 20
4) Inger Hansdatter 17
5) Daniel Hansen 14
6) Alhed Hansdatter 10
7) Anne Hansdatter.

94 Sidsel [Christensdatter] Holm i Hjørring. 8.10.1766, fol.207, 211.
Enke efter Mikkel [Christensen] Aagaard, [skifte 6.6.1759 lbnr.54]. B:
1) Christen Aagaard i Hjørring
2) Peder Aagaard, ved handelskompagniet i København
3) Mette Aagaard på Sjælland
4) Maren Aagaard g.m. Peder Vinkel [i Snedkerkroen på Sjælland, formentlig i Kirke Såby sogn]
5) Anne Aagaard, enke efter Thomas Nikolaj [Andersen, dvs. Anders Thomsen, (Thomas Nikolaj Andersen er 5 år)], degn i Skødstrup [og Elsted. skifte Djurs Sønder herred gejstlig 25.4.1765 lbnr.50]
6) Karen Aagaard
7) Marie Aagaard.

95 Anne Jensdatter i Hjørring, der døde 10.12.1766, fol.209B.
Enke efter Aage Johansen. B:
1) Johan Aagesen i Ostindien
2) Jens Aagesen
3) Anne Aagesdatter.

96 Maren Christensdatter Pind i Hjørring. 5.11.1766, fol.210.
E: Peder Mariager.
Arvinger angives ikke.

97 Else Jørgensdatter i Hjørring, der døde 25.4.1767, fol.212.
E: Niels Gustavsen. B:
2) Johannes Nielsen 20.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Andersdatter.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 16.7.1740. Arv til B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Thomas Olufsen Helmich, handskemager
2) Johanne Nielsdatter.

98 Mette Christoffersdatter i Hjørring, der døde 1.8.1767, fol.213.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Borresholt i Astrup sogn.

99 Peder Mariager i Hjørring. 21.12.1767, fol.213B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter Pind, skifte 5.11.1766 lbnr.96].
Af arvinger angives A:
1) bror Mads Christian.

100 Henrik [Vincent] Lybecker, landstingsprokurator og toldforpagter i Hjørring. 5.2.1768, fol.214.
E: Ida Anne Dalhof. LV: Julius Follerup, forvalter. B:
1) Ida Sofie Lybecker 28.
FM: Anders Riis.
Afdøde døde 6.1.1768.

101 Niels Jensen, hattemager i Hjørring. 25.6.1768, fol.215.
E: Inger Poulsdatter. LV: Godske Worm.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter, død. E: Laurids Christensen, feldbereder. 2B:
a Inger Lauridsdatter
b Anne Lauridsdatter
2) Jens Nielsen, hattemager
3) Poul Nielsen, hattemager
4) Christian Nielsen.
Afdøde døde 28.5.1768.

102 Kirsten Christensdatter i Hjørring. 25.6.1768, fol.215.
E: Jens Nielsen, vægter. B:
1) Kirsten Jensdatter 11
2) Niels Jensen 10
3) Christen Jensen 6
4) Jens Jensen 3.

103 Johanne Marie Christensdatter i Hjørring, der døde 22.8.1768, fol.215B.
Enke efter Frederik [Pedersen] Skomager, [glarmester, skifte 2.12.1762 lbnr.76]. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 22, i Nørre Sundby.
FM: Peder Bech.

104 Laurids Jensen Huust i Hjørring. 12.10.1768, fol.215B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Bertel Juul.
Arvinger angives ikke.

105 Niels Vigelsen i Hjørring. 31.10.1768, fol.216.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Anders Riis. B:
1) Vigel Nielsen 23
2) Laurids Nielsen 20.

106 Inger Christensdatter, ugift i Hjørring, der døde 27.10.1768, fol.216.
A:
1) søster Johanne Christensdatter i Gårestrup [i Sankt Olai sogn]
2) søster Johanne Christensdatter i Furreby, død. 2B:
a Else Jensdatter i Furreby
b Anne Jensdatter i Løkken
3) halvbror Niels Christensen Mygdal i Vidstrup
4) halvbror Laurids Christensen Mygdal i Vidstrup
5) halvsøster Kirsten Christensdatter i Vrensted.

107 Thomas Thomsen i Hjørring, der døde 4.12.1768, fol.217.
Enkemand. B:
1) Johanne Cathrine Thomasdatter
2) Inger Thomasdatter.

108 Jens Bertelsen, fårehyrde i Hjørring. 20.1.1769, fol.219.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Dahl. A:
1) søster Dorthe Bertelsdatter i Rakkeby
samt nogle halvsøskende, hvis navne ikke kendes.

109 Anne Jensdatter i Hjørring. 12.4.1769, fol.219.
Af arvinger angives A:
1) bror Søren Jensen.

110 Anne Christensdatter i Hjørring. 28.5.1769, fol.219.
Enke efter Jørgen Gustavsen, [skifte 24.3.1760 lbnr.59]. B:
1) Gustav Jørgensen i Løgstør, død. 2 børn, hvis navne ikke angives
2) Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Frederiksen, feldbereder i Christiania i Norge
3) Karen Jørgensdatter g.m. Andreas Wisthof, feldbereder i Hjørring
4) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Jensen, smed på Egholm ved Ålborg
5) Dorthe Jørgensdatter, [skifte 3.1.1757 lbnr.39]. E: Jens Pedersen Holm, skomager. 1B:
a Anne Marie Jensdatter Holm.

111 Morten Alter, sadelmager i Hjørring. 21.6.1769, fol.220B.
E: Karen Steffensdatter. LV: Andreas Schultz, snedker. B:
1) Mette Marie Mortensdatter 20
2) Steffen Mortensen 17.
FM: Frederik Christensen, skomager.

112 Jesper Jensen i Hjørring, der døde 12.5.1770, fol.222.
Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 20.11.1756 lbnr.38. B:
1) bror Peder Jensen Post
2) søster Mette Jensdatter
3) søster Anne Jensdatter.
Gave til Jens Pedersen, søn af afdødes bror Peder Jensen Post.

113 Karen Thomasdatter Kjærulf i Hjørring, der døde 18.6.1771.
Enke efter Jørgen Aldum, guldsmed.
Testamente af 17.5.1765.
Hans A:
0) forældre [Eskild Jørgensen Aldum i Horsens, skifte Horsens 24.10.1734 lbnr.762 og første hustru Karen Mogensdatter Løwenhertz, skifte 25.9.1731 lbnr.699]
00A) farfar [Jørgen Hansen Aldum, postmester i Horsens, skifte Horsens 18.10.1710 lbnr.291 g.m. farmor Bodil Eskildsdatter]
00B) morfar [Mogens Thomsen Løwenhertz, guldsmed i Horsens, skifte Horsens 8.5.1734 lbnr.754 g.m. mormor Dorthe Andersdatter Brasen, skifte Horsens 8.11.1738 lbnr.853].
1) faster Kirsten Jørgensdatter, død. Første ægteskab med [Jens Jensen Skov, postmester i Horsens, skifte Horsens 12.12.1719 lbnr.459]. 1B:
a Jens Skov, bedemand i Horsens.
Kirsten Jørgensdatters andet ægteskab med [Peder Pedersen Saxe, postmester i Horsens, skifte Horsens 29.6.1722 lbnr.509]. 1B:
b Bodil Saxe, [skifte Horsens 12.12.1764 lbnr.1322], var g.m. [Hans Christian] Møller, borgmester i Horsens. 1B:
1 Anne Kirstine Møller på Fårup
2) faster Johanne Jørgensdatter, død, var g.m. Mathiassen. 1B:
a Stine Olufsdatter g.m. Andersen på Fårup.
3) morbror Anders Løwenhertz, [guldsmed i Horsens, skifte 24.1.1739 lbnr.854. Første ægteskab med [Maren Udesdatter Kolding, skifte 4.2.1730 lbnr.676]. 2B:
a Ude Løwenhertz, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup
b Dorthe Marie Løwenhertz [dvs. Dorthe Margrethe Løwenhertz] i Horsens Hospital.
[Anders Mogensen Løwenhertz andet ægteskab med Margrethe Borchart]. 1B:
c Marie Sofie Løwenhertz g.m. Jacob Christensen, degn i Vejlby ved Århus
4) morbror Thomas Løwenhertz, [guldsmed i Horsens, skifte Horsens 11.8.1732 lbnr.717]. 3B:
a Dorthe Cathrine Løwenhertz g.m. Michael Valerius i Altona
b Karen Løwenhertz g.m. Peder Zacho, [snedker] i Horsens
c Bodil Løwenhertz g.m. Peder Bech, skovfoged i Koldbygård
5) moster Bodil Cathrine Løwenhertz i Viborg, enke efter [Hans Christian Jørgensen] Bang, [præst i Rørbæk og Grynderup, skifte Gislum herred gejstlig 20.6.1742 lbnr.29. Første ægteskab med Christen Svejstrup, musikant i Horsens, skifte Horsens 19.5.1731 lbnr.696].
Hendes A:
0) forældre [Thomas Lauridsen Kjærulf i Bjørnstrup, sidst skovrider i Ørsø i Dronninglund sogn og Mette Christensdatter Dahlin]
1) søster Johanne Thomasdatter Kjærulf g.m. Mads Madsen på Høgholt [i Hørmested sogn]
2) bror Morten Thomsen Kjærulf, vejermester i Hjørring
3) bror Vilhelm Mourids Thomsen, sorenskriver i Senja og Tromsø fogderi i Norge
4) bror Christen Bjørnstrup, skriver i Bergen i Norge, død. 3B:
a Johan Bjørnstrup, kirurg på Folldal bjergværk
b Christian Frederik Bjørnstrup i Bergen
c Thomasia Cathrine Bjørnstrup g.m. Johan Jørgen Clemen, uldfabrikant i København
5) bror Laurids Thomsen Bjørnstrup, skoleholder i Dronninglund, [begravet 11.3.1742]. 1B:
a Thomas Lauridsen i Løgtholt i Dorf
6) søster Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Geniussen, skovrider i Ørsø.

114 Karen Nielsdatter Holm, ugift i Hjørring. 6.10.1772, fol.232.
A:
1) halvbror Niels Nielsen i Retholt i Mygdal sogn på Odden gods
2) halvbror Christen Nielsen i Retholt i Mygdal sogn på Odden gods.
Arv efter afdødes mor Else Hansdatter i Retholt, skifte Odden gods 24.12.1738.

115 Karen Jespersdatter Muus, ugift tjenestepige i Hjørring, der døde 8.9.1772, fol.236.
A:
1) mor Mette Villadsdatter
2) søster Anne Jespersdatter Muus g.m. Jørgen Jørgensen Muus i Hjørring
3) bror Jørgen Jespersen Muus, der farer til søs fra Holland
4) bror Jens Jespersen Muus, der farer til søs fra Holland.

116 Jens Mikkelsen i Hjørring. 9.9.1773, fol.239B.
Enkemand. B:
1) Mikkel Jensen
2) Jens Jensen.

117 Johanne Vognsdatter i Hjørring, der døde 29.6.1773, fol.240B.
A:
1) søster Maren Vognsdatter, død, var g.m. Jens Hansen i Sindal. 1B:
a Christen Jensen i Sindal
2) søster Anne Vognsdatter, død, var g.m. Hans Christensen i Sindal. 7B:
a Christen Hansen
b Maren Hansdatter i Bjørnsballe i Astrup sogn
c Mette Hansdatter
d Kirsten Hansdatter
e Else Hansdatter
f Anne Hansdatter
g Margrethe Hansdatter
3) halvbror Søren Emmertsen i Sindal, der bliver kaldt Søren Buchholt
4) halvbror Anders Emmertsen, død. 1B:
a Anne Andersdatter i Sindal.

118 Anne Jensdatter Hvidegaard i Hjørring. 16.9.1773, fol.243, 271.
E: Anders Nielsen Riis, købmand. B:
1) Niels Andersen Riis i Hjørring
2) Anne Marie Andersdatter Riis, der ægter Hans Jacobsen Højer i Hjørring
3) Johanne Andersdatter Riis, død. E: Thomas Christian Holm i Fladstrand. 1B:
a Andreas Thomsen Holm 6.

119 Christen Christensen Vogdrup i Hjørring. 26.10.1773, fol.244B.
E: Karen Jensdatter. LV: Steen Pedersen Dyrskyt, klokker og kordegn i Hjørring. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Stoksted i Tårs sogn
2) søster Johanne Christensdatter hos sin stedfar i Vogdrup i Tårs sogn.
Afdøde døde 23.10.1773.

120 Hans Jørgen Markus Beseler, kirurg i Hjørring. 11.7.1774, fol.261B.
E: Anne Marie Als. LV: Andreas Brygmann, forvalter på Astrup. A:
1) far Barthold Jonas Beseler, klokkestøber i Rendsborg.
Afdøde døde 9.7.1774.

121 Maren Sørensdatter Wien, ugift i Hjørring, der døde 7.9.1774, fol.264.
A:
1) søster Helle Sørensdatter Wien, der døde. 1B:
a Hans Hansen Mule i Hjørring
2) søster Maren Sørensdatter i Allerup i Hellevad sogn
3) bror Peder Sørensen i København.

122 Hans Lauridsen, sadelmager i Hjørring, der døde 1.10.1774, fol.265B.
E: Else Hansdatter. LV: Erik Høgh, købmand. A:
1) bror Niels Lauridsen i Vester Brønderslev
2) søster Maren Lauridsdatter i Vester Brønderslev.

123 Kirsten Olufsdatter, ugift tjenestepige i Hjørring. 6.10.1774, fol.267B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.10.1774.

124 Anne Lisbeth i Hjørring, der døde 25.10.1774, fol.268.
Enke efter Anders Nielsen. B:
1) Inger Cathrine Andersdatter.

125 Johan Melchior Nikolajsen, kirurg i Hjørring. 5.11.1774, fol.268B.
E: Cathrine Sofie Reimann. LV: Erik Høgh, købmand. B:
1) Helene Birgitte Nikolajsen 7.
FM: Ulrich Helmich, bogbinder.

126 Simon Frandsen, møllersvend i Hjørring mølle. 7.1.1775, fol.270.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Christen Aagaard til Fuglsig. B:
1) Karen Simonsdatter 1.
FM: morbror Peder Olufsen i Hundelev i Jelstrup sogn.

127 Johan Ernst Weidemann, kirurg i Hjørring. 12.8.1775, fol.271B.
E: Edel Cathrine Bech. LV: Niels Andersen Riis, købmand.
Testamente af 29.3.1765.
Afdøde døde 11.8.1775.

128 Niels Jensen Rommedal i Hjørring. 4.3.1777, fol.273B.
E: Cathrine Marie Steensdatter. LV: Erik Høgh. B:
1) Peder Nielsen 10.
FM: Nikolaj Brodersen Agerbæk.

129 Christian [Knudsen] Worm, byfoged i Hjørring. 26.3.1776, fol.274B.
E: Maren Sørensdatter [Saksild], 80 år gammel. LV: Christen Aagaard til Fuglsig. B:
1) Oluf Worm, byfoged
2) Johan Peder Worm
3) Knud Worm i Hedemarken i Norge, død. I andet ægteskab med en datter af major Ærø. 1B:
a Christine Sofie Worm 6½
4) Søren Worm i Lyager ved Øster Risør i Norge, død 9.4.1776. E: Karen Lauridsdatter. 1B:
a Kirsten Sørensdatter
5) Christian Worm i Arendal i Norge
6) Abelone Worm.
Afdøde døde 23.3.1776.

130 Johanne [Hansdatter] i Hjørring. 9.6.1777, fol.285.
E: Bent [Johansen] Hagelbech, skomager. B:
1 Marie Magdalene.

131 Christen Dahm, købmand i Hjørring. 24.6.1777, fol.286, 383B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Bertel Stausholm, der ægter enken. B:
1) Rasmus Dahm16
2) Karen Margrethe Dahm 15
3) Peder Christian Dahm 12
4) Kirstine Marie Dahm 11
5) Christian Henrik Kjærulf Dahm 5
6) Marie Jacobe Dahm 3.
FM: Anders Sand.

132 Jesper Christensen Post i Hjørring. 16.8.1777, fol.291B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Niels Andersen Riis. B:
1) Inger Jespersdatter.
FM: morbror Laurids Nielsen i Brønderup i Sankt Olai sogn

133 Ida Marie Rasmusdatter i Hjørring, der døde 27.1.1776, fol.293B.
Enke efter Christoffer Bremer, farver, [begravet 12.6.1769]. B:
2) Christen Samuel Bremer 18
3) Andreas Bremer 10
4) Christian Henrik Bremer 9
5) Christoffer Bremer 7
6) Marie Margrethe Bremer.
FM: mosters mand Peder Todbjerg, forpagter på Bannerslund.
Første ægteskab med Christen Samuelsen Kjærskov, farver i Hjørring, [skifte 1.12.1757 lbnr.46]. B:
1) Peder Christensen Kjærskov 21.
Desuden nævnes Christian Henrik [Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup g.m. afdøde søster Kirstine Marie [Rasmusdatter Schiøtt].

134 Mette Villadsdatter i Hjørring, der døde 20.11.1775, fol.333B.
Enke efter Muus. B:
1) Anne Jespersdatter Muus g.m. Jørgen Jørgensen Muus i Hjørring
2) Jørgen Jespersen Muus, der farer til søs fra Holland
3) Jens Jespersen Muus, der farer til søs fra Holland.

135 Hans Læsø, by- og herredsskriver i Hjørring. 28.10.1778, fol.337B.
E: Maren Jacobsdatter Højer. LV: bror Hans Højer, købmand. A:
1) søster Sofie Marie Jensen g.m. Frederik Christian Lang til Hvejselgård, [amtsforvalter]
2) søster Christence Jensen
3) søster Anne Kirstine Jensen på Mattrup ved Horsens
4) søster Maren Bakkendrup Jensen g.m. Peder Lærke, farver i Hjørring.
Afdøde døde 27.10.1778.

136 Laurids Christensen, feldbereder i Hjørring, der døde 16.7.1779, fol.361.
E: Maren Hansdatter. LV: Nikolaj Brodersen Agerbæk, købmand. B:
2) Anne Marie Lauridsdatter 24
3) Margrethe Lauridsdatter 21.
FM: Peder Jørgensen, feldbereder.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter 26.
FM: morbror Christian Nielsen, hattemager.

137 Maren Andersdatter Holm. 23.4.1779, fol.364.
E: Hans Lund, farver. B:
1) Andreas Hansen Lund, nyfødt, der døde, begravet 28.5.1779.
FM: morbror Andreas Holm.

138 Anders Holm, købmand i Hjørring, der døde 6.2.1779, fol.364B.
Enkemand efter Maren Jensdatter. B:
1) Andreas Peder Holm, på stedet
2) Jens Holm i København
3) Kirstine Marie Holm, død. E: Niels Riis, købmand i Hjørring. 3 børn, hvis navne ikke angives
4) Maren Holm g.m. Hans Lund, farver i Hjørring.

139 Dorthe Pedersdatter i Hjørring. 4.9.1779, fol.379.
E: Thomas Hansen, bødker. B:
1) Karen Thomasdatter
2) Hans Thomsen
3) Maren Thomasdatter
4) Anne Marie Thomasdatter
5) Marie Thomasdatter.

140 Karen Jensdatter Gjørup i Hjørring. 26.6.1780, fol.380.
E: Peder Jørgensen, feldbereder. B:
1) Jens Pedersen 3¼
2) Jørgen Pedersen 32 uger.

141 Peder Jensen Haugaard i Hjørring. 18.8.1780, fol.382B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Niels Pedersen Haugaard
2) Ingeborg Pedersdatter.

142 Andreas Wisthof, feldbereder i Hjørring, der døde 22.1.1780, fol.384B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Andreas Schultz, snedker.
Af forrige ægteskaber B:
1) Elisabeth Andreasdatter 18, i Christiania i Norge
2) Kirsten Andreasdatter 9
3) Christian Andreassen 8.
FM:
1 morbror Niels Jensen, smed
2 Peder Lerche.
(Sml. lbnr.74).

143 Erik Lauridsen i Hjørring. 29.3.1777, fol.388B.
A:
1) søster Else Lauridsdatter.
FM: Jens Eriksen, snedker.

144 Kirstine Marie Holm i Hjørring, der døde 12.7.1779, fol.390B.
E: Niels Andersen Riis, købmand. B:
1) Andreas Nielsen Riis 8
2) Anne Nielsdatter Riis 6
3) Peder Nielsen Riis 4.
FM:
1 farfar Anders Riis, købmand
2 morbror Andreas Peder Holm.

145 Niels Knudsen, arbejdsmand og daglejer i Hjørring. 9.5.1781, fol.392.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 12
2) Mette Nielsdatter 12
3) Knud Nielsen 7
4) Marianne Nielsdatter 7
5) Sara Nielsdatter ¾.

146 Ellen Madsdatter i Hjørring. 9.5.1781, fol.392B.
E: Jochum Jacobsen, skrædder. B:
1) Else Jochumsdatter 5
2) Inger Jacobsdatter 3.

147 Jens Poulsen i Hjørring, der døde 18.7.1780, fol.393.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Niels Riis. A:
1) morbror Iver Jensen i Vester Vogdrup i Tårs sogn, død. 4B:
a Jens Iversen i Hjulskov i Jerslev sogn
b Anne Iversdatter g.m. Anders Christensen i Skæggesholt i Tårs sogn
c Johanne Iversdatter g.m. Anders Jespersen på Heden i Tårs sogn
d Karen Iversdatter g.m. Jens Andersen i Vester Vogdrup
2) moster Maren Thomasdatter i Felden i Hellevad sogn, død. 1B:
a Thomas Jensen i Vantmose i Jerslev sogn
3) moster Ingeborg Thomasdatter i Sessing i Tårs sogn, død. 1B:
a Thomas Christensen i Rattisodde i Tårs sogn
4) moster Kirsten Thomasdatter i Krattet i Jerslev sogn, død. 2B:
a Anders Pedersen i Grene i Jerslev sogn
b Maren Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Klæstrup i Jerslev sogn.

148 Niels Jensen Dahl i Hjørring. 31.1.1783, fol.397.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Nielsen Dahl på stedet
2) Gertrud Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Gravum i Tårs sogn
3) Anne Margrethe Nielsdatter.

149 Poul Nielsen, hattemager i Hjørring. 30.11.1780, fol.399B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anne Marie Poulsdatter 15
2) Niels Poulsen 13
3) Anders Poulsen 11
4) Inger Poulsdatter 8
5) Maren Poulsdatter 6
6) Søren Poulsen 4.

150 Ingeborg Nielsdatter i Hjørring. 2.12.1782, fol.404B.
Enke efter Jesper Christensen, [skifte 16.8.1777 lbnr.132]. B:
1) Inger Jespersdatter.
Afdøde døde 30.11.1782.

151 Christence Hansdatter i Hjørring. 26.4.1783, fol.405.
E: Jochum Jacobsen.
Arvinger kendes ikke.

152 Helene Eskildsdatter Dokkedal, ugift i Hjørring, der døde 13.4.1782, fol.405B.
A:
1) bror Knud Eskildsen Dokkedal i København, [præst i Vrejlev og Hæstrup, afsat 22.7.1778]
2) bror Claus Eskildsen Dokkedal i Mariager.

153 Anne Marie Lauridsdatter i Hjørring. 13.9.1783, fol.417B.
E: Niels Pedersen Haugaard, feldbereder. B:
1) Kirsten Nielsdatter 3 mdr.

154 Jens Christensen Brønderup i Hjørring. 28.12.1784, fol.419.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Bodil Jensdatter 38
2) Kirsten Jensdatter 37, g.m. Morten Christensen i Mygdal
3) Maren Jensdatter 35, g.m. Jens Sørensen i Sønder Harreslev
4) Anne Jensdatter 34
5) Johanne Jensdatter
6) Birthe Jensdatter
7) Oluf Jensen 30
8) Christen Jensen 24.
Afdøde døde 16.6.1784.

155 Johanne Thomasdatter Kjærulf i Hjørring. 17.10.1784, fol.419B.
E: Mads Madsen i Biersted i Hørmested sogn.
Testamente dateret Fladstrand 26.1.1756.

156 Dorthe Pedersdatter i Hjørring. 4.12.1782, fol.420B.
Enke efter Jens Poulsen, [skifte 18.7.1780 lbnr.147]. A:
1) halvsøster Maren Christensdatter.
Afdøde døde 23.10.1782.

157 Jens Christensen Hvid i Hjørring, der døde 8.6.1783, fol.422B.
Enkemand efter [Abelone Christence, skifte 2.2.1779 lbnr.169]. B:
1) Anne Cathrine Hvid g.m. Dines Nielsen i København.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Anders Sand, købmand i Hjørring.

158 Kirsten Jensdatter i Hjørring. 30.5.1785, fol.424B.
E: Mikkel Jensen, tømrer. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 28, i Århus
2) Jens Mikkelsen 26, på stedet
3) Christen Mikkelsen i Bidstrup
4) Else Mikkelsdatter 23, på stedet.

159 Johan Christian Holch i Hjørring, der døde 17.3.1785, fol.425.
E: Marie Poulsdatter. LV: Jens Østrup. B:
3) Ann Pouline Holch 12
4) Niels Holch 10
5) Christian Holch 8.
FM: Niels Riis, købmand.
Første ægteskab med Anne Cathrine. B:
1) Inger Sofie Johansdatter Holch 26, på Sjælland
2) Christian Johansen Holch 24, matros på Holmen i København.

160 Karen Sørensdatter i Hjørring. 24.12.1783, fol.427B.
Enke efter Jens Lauridsen Gjørup. B:
1) Karen Jensdatter Gjørup, skifte 26.6.1780 lbnr.140. E: Peder Jørgensen, feldbereder. B:
1) Jens Pedersen 7
2) Jørgen Pedersen 4.
Afdøde døde 24.11.1783.

161 Jens Thomsen Høgsted, købmand i Hjørring. 18.7.1786, fol.429.
E: Johanne Jørgensdatter Baare. LV: Niels Andersen Riis, købmand. B:
1) Søren Baare Høgsted 10.
FM: farbror Christen Thomsen Høgsted, købmand.

162 Niels Lassen, toldkontrollør i Hjørring. 13.5.1786, fol.429B.
E: Engelke Dorthe [Erhardt]. B:
3) Niels? Lassen 33
4) Rasmus Lassen 21
5) Johan Lassen 10½
6) Anne Elisabeth Lassen
7) Caroline Mathilde Lassen.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Hansen. B:
1) Hans Lassen, forpagter af en præstegård på Sjælland
2) Christiane Dorthe Lassen g.m. kaptajn Zwergius i København.
Afdøde døde 14.5.1785.

163 Bertel Pedersen Juul i Hjørring. 2.12.1786, fol.441.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Ejersted, købmand. A:
1) bror Niels Pedersen Juul i Hjørring, død. 2B:
a Peder Nielsen Juul, graver ved København Helliggejst
b Karen Nielsdatter Juul i Holland
2) bror Peder Pedersen Juul i Linderum mølle [i Ugilt sogn], død. 4B:
a Anders Pedersen Juul i Høgholt mølle, død. 4B:
1 Peder Andersen
2 Jacob Andersen
3 Christen Andersen
4 Cathrine Andersdatter
b Peder Pedersen Juul, underofficer i Ribe
c Johanne Pedersdatter Juul, død. E: Laurids Mikkelsen, ladefoged på Bangsbo. 5B:
1 Mikkel Lauridsen
2 Peder Lauridsen
3 Mikkel Lauridsen
4 Jørgen Lauridsen
5 Johan Christian Lauridsen
d Anne Pedersdatter Juul, død, var g.m. Anders Jørgensen i Linderum mølle. 3B:
1 Jens Andersen
2 Anne Cathrine Andersdatter
3 Maren Andersdatter
3) søster Maren Pedersdatter Juul, død. Første ægteskab med Ejler Albertsen i Gjurup. 3B:
a Jens Ejlersen i Bagterp i Sankt Hans sogn
b Peder Ejlersen i Bagterp, død. 5B:
1 Maren Pedersdatter
2 Mette Pedersdatter
3 Johanne Pedersdatter
4 Marie Pedersdatter
5 Anne Cathrine Pedersdatter, alle hos deres stedfar Poul Nielsen
c Birthe Ejlersdatter g.m. Peder Lauridsen i Ørvad i Skæve sogn, nu i Ulstrup
Maren Pedersdatter Juuls andet ægteskab med Jens Sørensen i Gjurup. 2B:
d Anne Jensdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Bagterp. 3B:
1 Thomas Christensen
2 Jens Christensen
3 Maren Christensdatter
e Kirsten Jensdatter g.m. Bertel Lauridsen i Hundslev.

164 Else Thomasdatter Højer, ugift i Hjørring. 21.12.1786, fol.449.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der nød hjælp fra Ålborg Hospital, døde 27.12.1784.

165 Thomas Hansen, bødker i Hjørring. 22.12.1786, fol.452.
E: Anne Christensdatter.
Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, [skifte 4.9.1779 lbnr.139]. B:
1) Karen Thomasdatter 29
2) Hans Thomsen 26, på Læsø
3) Maren Thomasdatter 25
4) Anne Marie Thomasdatter 17
5) Marie Thomasdatter 11.
FM: Hans Mule.
Afdøde døde 22.10.1785.

166 Anne Hansdatter i Hjørring. 23.12.1786, fol.455B.
Slegfredsøn, B:
1) Hans Jensen Sommerdal 4 i huset Trondhjem i Sindal sogn.
FM: Jens Jensen, teglbrænder i Høgholt Teglhus.
Afdøde døde 7.9.1785.

167 Maren Nielsdatter i Hjørring. 23.12.1786, fol.455B.
E: Bertel Mourids Børglum, rytter i Holbæk på Sjælland. B:
1) Mourids Bertelsen Børglum 18, hos sin morbror Rasmus Lund i Randers.
Afdøde døde 16.9.1785.

168 Else Hansdatter i Hjørring. 6.6.1787, fol.457B.
Enke efter Hans Lauridsen, sadelmager, [skifte 1.10.1774 lbnr.122].
På arvingernes vegne møder Anders Andersen, skoleholder i Biersted g.m. afdødes søster.
Testamente af 12.3.1787, hvorefter A:
1) Iver Nielsen og hustru Ellen Lauridsdatter ved hendes bror Jens Østrup, prokurator.
Afdøde døde 2.6.1787.

169 Abelone [Andersdatter Sand] i Hjørring, der døde 2.2.1779, fol.459.
E: Jens Christensen Hvid. B:
3) Hypolette Jensdatter Hvid i Tornby præstegård
4) Anne Cathrine Jensdatter Hvid i København.
Første ægteskab med Christen Møller i Åstrup mølle. B:
1) Anders Christensen Sand på stedet
2) Kirsten Christensdatter g.m. Jens Krogdal i Hjørring.

170 Karen de Hemmer i Hjørring. 3.11.1777, fol.460.
Enke efter Niels Jacobsen Kjær til Kærsgård [i Tornby sogn] i Vennebjerg herred, [begravet Tornby 17.11.1758].
Testamente.
Hans A:
0) forældre Jacob Andersen Kjær [fejl for Jacob Jacobsen i Hæsum i Øster Hornum sogn, begravet Øster Hornum 2.1.1707] og Maren Sørensdatter [Buus, begravet Øster Hornum 2.2.1726].
Mors første ægteskab med Niels Sørensen Kjær [fejl for Niels Andersen].
1) halvbror Søren Nielsen Kjær, død. 1B:
a Maren Sørensdatter Kjær i Grenå, enke efter Peder [Nielsen] Bang, [skifte Grenå 22.5.1776 lbnr.297]
2) halvbror Anders Nielsen Kjær på Bjerget i Åby sogn, begravet 26.3.1720. 2B:
a Maren Andersdatter Kjær, død. Første ægteskab med Knud Hansen. 2B:
1 Hans Knudsen i Vedsted i Åby sogn
2 Anders Knudsen i Fristrup i Åby sogn
Maren Andersdatter Kjærs andet ægteskab med Jens Knudsen. 1B:
3 Knud Jensen i Åby
b Anne Andersdatter Kjær, død, var g.m. Peder Poulsen i Vodskov i Hammer sogn. 1B:
1 Peder Pedersen i Hammer sogn, død. 4B:
x Anders Pedersen 12
y Anne Pedersdatter 9
z Maren Pedersdatter 7
æ Peder Pedersen 5
3) halvsøster Johanne Nielsdatter, død. 2B:
a Niels Andersen, død uden børn
b Mette Andersdatter. død. 2B:
1 Jacob Andersen
2 Maren Andersdatter. Første ægteskab med Peder Lauridsen i Hornum. 4B:
x Laurids Pedersen
y Anders Pedersen
z Kirsten Pedersdatter
æ Gertrud Pedersdatter.
Maren Andersdatters andet ægteskab med Laurids Olufsen i Hornum. 1B:
ø Maren Lauridsdatter
4) halvsøster Maren Nielsdatter Kjær, død, var g.m. Niels Jensen i Kibsgård i Dronninglund sogn. 6B:
a Jens Nielsen i Møgelmose, død. 4B:
1 Anders Jensen i Møgelmose
2 Niels Jensen i Møgelmose, død. 2B:
x Johanne Nielsdatter 13
y Jens Nielsen 11
3 Maren Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Aså
4 Mette Jensdatter g.m. Jacob Pedersen i Galstrup? ved Hjørring
b Niels Nielsen i Skovsgård i Hals sogn, død. Af første ægteskab B:
1 Johanne Marie Nielsdatter g.m. Christen Knudsen i Skovsgård.
Af Niels Nielsens andet ægteskab B:
2 Niels Nielsen
c Mikkel Nielsen i Kibsgård, død. 4B:
1 Johanne Mikkelsdatter
2 Stine Mikkelsdatter g.m. Laurids Nielsen i Kibsgård
3 Anne Mikkelsdatter
4 Niels Mikkelsen 17
d Bodil Nielsdatter i Kibsgård
e Maren Nielsdatter i Dalsgård i Vidstrup sogn
f Anne Nielsdatter i Gingsholm i Dronninglund sogn, død. 2B:
1 Aksel Lauridsen i Felden i Dronninglund sogn
2 Anne Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Øster Hassing.
Hendes A:
0) forældre [Christoffer de Hemmer, rådmand i Ålborg, død 11.1.1703, og Søster Mathiasdatter Foss, begravet 24.8.1729]
1) bror Hans [Christoffersen] de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge.
[Hendes første ægteskab med Jens Olufsen Vang, præst i Flade og Gerum, død 24.3.1731].
(Sml. lbnr.170A).


Børglum gods. Skifteprotokol 1719-1787.

170A Maren Sørensdatter [Buus] i Hæsum [i Øster Hornum sogn]. 12.3.1729, fol.78B.
E: Laurids Christensen.
Første ægteskab med Niels Andersen. Afkald fra B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Anders Mortensen i Simested. Afkald 17.11.1692 i Hornum herred justitsprotokol 1691-1695 fol.150B
2) Anders Nielsen. Afkald 17.6.1715
3) Erik Nielsen, Afkald 17.6.1715
4) Maren Nielsdatter, enke efter Niels Jensen i Kibsgård i Dronninglund sogn. Afkald 13.7.1718.
Afdødes andet ægteskab med Jacob Jacobsen, [begravet Øster Hornum 2.1.1707]. Afkald fra B:
5) Niels Jacobsen Kjær til Kærsgård [i Tornby sogn]. Afkald 7.7.1718.
[Afdøde begraves Øster Hornum 2.2.1726].


171 Jytte Andreasdatter i Hjørring. 23.1.1772, fol.484B.
E: Niels Jensen Rafn, by- og herredsskriver, der døde 18.3.1772. B:
1) Charlotte Amalie Rafn
2) Gertrud Rafn.
FM: Erik Høgh.
Afdøde døde 23.12.1771.

172 Regine Jørgensdatter i Hjørring, der døde 24.8.1776, fol.494B.
Enke efter Eskild Poulsen, [skifte 13.9.1760 lbnr.63].
Arvinger angives ikke.

173 Maren Olufsdatter i Hjørring. 17.2.1777, fol.495B.
B:
1) Jens Poulsen.
FM: morbror Jens Olufsen i Horne sogn.

174 Mikkel Poulsen i Hjørring. 14.5.1777, fol.496B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Nikolaj Jørgensen Agerbæk. B:
1) Søren Mikkelsen, spæd.

175 Maren Lauridsdatter i Hjørring. 29.10.1777, fol.497.
Enke efter Christen Ruth. B:
1) Else Kirstine Christensdatter
2) Anne Marie Christensdatter
3) Ellen Margrethe Christensdatter.
FM: Jens Poulsen.
Afdøde døde 28.10.1777.

176 Oluf Christensen Heiselbech i Hjørring. 17.12.1777.
Arvinger angives ikke.

177 Rasmus Henriksen i Hjørring. 22.1.1783, fol.498.
E: Maren Hansdatter Dahl. LV: Jens Dahl i Ålborg. B:
1) Niels Rasmussen 26, i Hamborg
2) Sofie Rasmusdatter, gift i København
3) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Niels Bruun, forvalter på Villestrup
4) Martha Rasmusdatter 15.
Afdøde døde 23.12.1782.

178 Johanne Mortensdatter i Hjørring. 3.12.1788, fol.500.
E: Niels Steffensen, skomager. B:
1) Søren Nielsen 17
2) Jens Nielsen 12
3) Birgitte Nielsdatter 8
4) Morten Nielsen 5.
Afdøde døde 2.11.1788.

179 Oluf [Christiansen] Worm, by- og herredsfoged i Hjørring. 23.1.1782, fol.501.
E: Mette Margrethe [Pedersdatter] Mejling. LV: [halv]bror Christian Mejling til Haven. B:
1) Marie Ida Sofie Worm 11
2) Egidius Christian Worm 9
3) Madse Olufsdatter Worm 5.
FM: farbror Johan Peder Worm.
Arv i boet efter enkens far Peder [Nielsen] Mejling, skifte Ålborghus amt 24.4.1770 lbnr.405 og enkens mor Maren Andersdatter til enkens søster:
1) Maren Mejling.
Arv i boet efter enkens faster Maren Mejling, enke efter Peder Simonsen Holm i Fladstrand.

180 Anne Marie Skyum i Hjørring. 6.10.1789, fol.516.
Enke efter Wulf Eliassen, forpagter på Åstrup og Overklit, skifte Ålborghus med flere amter 13.2.1779 lbnr.882. A:
0) forældre Peder [Nielsen] Skyum, præst i Skørping og Fræer, [død 5.7.1729] og Sofie Amalie [Jensdatter] Mørch, [begravet 22.9.1739]. B:
1) bror Jens Pedersen Skyum i Norge, død uden børn
2) bror Hans Pedersen Skyum, thehandler i København, død ca.1760, [var g.m. Martha Andersdatter]. 1B:
a Sofie Amalie Hansdatter Skyum, født 8.11.1759, [dvs. døbt København Nikolaj 8.11.1756], konfirmeret Nyborg 4.10.1772
3) søster Karen Pedersdatter Skyum, døbt Skørping 13.1.1709, enke efter Niels Braae i Nibe, [skifte Nibe 5.4.1774 lbnr.347]
4) søster Karen Margrethe Pedersdatter Skyum i Nyborg, død 1780, ugift
5) søster Maren Pedersdatter Skyum i Nyborg, enke efter Johan [Frederik Eberhardsen] Frostberg, [præst i Vindinge på Fyn, død 16.5.1763]
6) søster Vibeke Cathrine Pedersdatter Skyum, i Hjørring, død ugift
7) søster Else Marie Pedersdatter Skyum, død ugift.
Fars første ægteskab med Karen Eriksdatter Kjær, [begravet 22.4.1705]. B:
8) halvbror Niels Pedersen Skyum, købmand i Norge, død ugift
9) halvbror Erik Pedersen Skyum, successor i Skørping og Fræer, død. 2B:
a Laurids Eriksen Skyum, bager i Ålborg
b Peder Eriksen Skyum, skoleholder i Tovstrup
10) halvbror Laurids Pedersen Skyum, købmand i Ålborg, begravet Ålborg Frue 14.3.1765. Første ægteskab med Johanne Marie Nielsdatter, gift Ålborg Frue 10.12.1732. 2B:
a Anne Erika Lauridsdatter Skyum, født 9.9.1736, g.m. Christen Aars i København
b Karen Lauridsdatter Skyum, født 27.3.1738.
Laurids Pedersen Skyums andet ægteskab med Karen Nielsdatter, begravet Ålborg Frue 28.6.1770. 2B:
c Johanne Marie Lauridsdatter Skyum, født 24.7.1742
d Gertrud Marie Lauridsdatter Skyum, født 21.11.1750.
Afdøde døde 12.3.1786.


Hjørring Byfoged
Skifteprotokol
1783-1790
B 27A - 184

181 Opbudsbo i Hjørring. 24.3.1783, fol.1, næste protokol fol.49B, 92B, 108B, 114B, 119.
Registrering af fallitbo hos Andreas Peder Holm, købmand i Hjørring.

182 Opbudsbo i Hjørring. 1.7.1788, fol.101, næste protokol fol.5B.
Registrering af fallitbo hos Jens Jensen Lund den yngre i Hjørring.

183 [Engelke Dorthe Erhardt] i Hjørring, der døde 16.4.1789, fol.149, næste protokol fol.46B.
Enke efter Niels Lassen, toldkontrollør, [skifte 13.5.1786 lbnr.162].
Arvinger angives ikke.

184 Peder Andreas Erling i Hjørring, der døde 20.7.1789, fol.165, næste protokol fol.2, 46B, 54.
A:
0) forældre [Christen Thomsen Erling, skipper i Elling, begravet Elling 19.10.1772 og Anne Marie Rasmusdatter Holm, skifte Morsø Sønder Herred 11.1.1781 lbnr.49]
1) bror Rasmus Christensen Holm, købmandskarl i Hobro
2) bror Christian Christensen [dvs. Peder Andreas Christensen Erling] i København
3) søster [Marser Marie Christensdatter Erling, enke efter Saxo Ascanius] til Lund [i Øster Assels sogn, skifte Dueholm m.fl. amter 3.10.1788 lbnr.771]
4) bror Jens [Severin] Christensen i Ålborg
Desuden nævnes afdødes stedfar Poul Nielsen Fogh, præst i Flade [og Sønder Dråby] på Mors.

185 Abel Cathrine Henriksdatter i Hjørring. 19.11.1789, fol.181, næste protokol fol.39, 53.
E: Johannes Georg Krabbe (Kreipe) i København. B:
1) Michael Krabbe.

186 Christian Nielsen, hattemager i Hjørring. 10.12.1789, fol.201, næste protokol fol.3B, 5, 69B, 91B, 92, 96B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Inger Christiansdatter 19
2) Niels Christiansen 16, skriverdreng på Stensbæk
3) Karen Christiansdatter 12
4) Christen Christiansen 9
5) Poul Christiansen 5.
FM: farbror Jens Nielsen, hattemager.

187 Ludvig Christian Geisler, toldkontrollør i Hjørring. 10.12.1789, fol.229.
Afdøde efterlader enke [Anne Elisabeth Bruun] og 3 børn på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes far [Johan Christian Geisler, spisemester på Herlufsholm].

188 Jens Andersen Post i Hjørring, der døde 19.1.1790, fol.261.
B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Nielsen Dahl, på stedet
2) Aners Jensen 40, i København
3) Maren Jensdatter g.m. Søren Pedersen på Astrup.

189 Ida Cathrine i Hjørring, der døde 26.2.1790, fol.277, næste protokol fol.16, 46B, 53B.
Enke efter Buchholt.
Arvinger angives ikke.


Hjørring Byfoged
Skifteprotokol
1790-1814
i:
Skifteprotokol
1790-1830
B 27A - 185

190 Karen Mogensdatter i Hjørring. 17.5.1790, fol.2.
Enke. B:
1) Jens Pedersen Post, på stedet
2) Mogens Pedersen
3) Else Pedersdatter
4) Anne Marie Pedersdatter.

191 Peder Christian Dam i Hjørring. 12.6.1790, fol.3.
A:
1) mor Anne Rasmusdatter, enke efter afdødes far Christen Dam, skifte 24.6.1777 lbnr.131, nu g.m. Bertel Stavsholm
2) bror Rasmus Christensen Dam
3) Karen Margrethe Christensdatter Dam
4) Kirstine Marie Christensdatter Dam
5) Christian Henrik Kjærulf Christensen Dam
6) Marie Jacobe Christensdatter Dam.
Afdøde døde på sørejse til Ostindien. Dødsfaldet behandlet af Københavns Hof- og Stadsret 7.10.1786.

192 Peder Lerche, farver og trykker i Hjørring. 8.6.1790, fol.5, 6B, 16, 19B, 42B.
E: [Maren Bakkendrup Nielsdatter Jensen]. LV: [Hans Christoffer Johansen] Lessow, præst i Hjørring.
Arvinger angives ikke.

193 Bodil Sofie Thomsen i Hjørring. 18.2.1791, fol.9, 39B, 45.
A:
1) søsterdatter Anne Massa Peistrup.

194 Johanne Nielsdatter i Hjørring. 14.5.1791, fol.11B, 52B.
E: Hans Mule, toldbetjent. B:
1) Niels Hansen 22
2) Søren Hansen 18, i snedkerlære.
Afdøde døde 14.4.1791.

195 Opbudsbo i Hjørring. 20.5.1790, fol.14, 20, 22, 28B, 37B, 39B, 56, 56B, 57B, 60B, 110B, 115, 116, 120, 124.
Registrering af fallitbo hos Oluf Christian Winther, købmand i Hjørring.

196 Margrethe Lauridsdatter i Hjørring. 18.7.1791, fol.16B.
E: Rasmus Christoffersen, feldbereder. B:
1) Laurids Rasmussen 8
2) Anne Marie Rasmusdatter 6
3) Christoffer Rasmussen 2.
FM: mosters mand Niels Pedersen Haugaard, feldbereder.

197 Christen Thomsen, tjenestekarl i Hjørring. 29.7.1791, fol.28, 37.
A:
1) Helle Christensdatter i Trædholt i Bjergby sogn
2) bror Niels Thomsen 41, i Brudehuset i Bjergby sogn
3) bror Jens Thomsen 32, i Hjørring
4) bror Laurids Thomsen 30, i kongens søtjeneste.

198 Jens Klog Jacobsen Høgh i Hjørring, der døde 4.5.1792, fol.40B, 44, 45B.
A:
1) bror Erik Jacobsen Høgh i Hesselholt i Tårs sogn.
Desuden nævnes arvingens svoger Christen Kolby i Nygård i Rindum sogn ved Ringkøbing g.m. [Anne Elisabeth Høgh].

199 Dorthe Margrethe Jensdatter i Hjørring. 5.5.1792, fol.41.
E: Jens Christensen Lund. B:
1) Jens Jensen Lund 34, forvalter på Krogerupgård? på Sjælland
2) Johanne Cathrine Jensdatter Lund 32, g.m. Jens [Andersen] Borup, medejer af sædegården Skjortholt i Åsted sogn
3) Christen Jensen Lund 31, snedkersvend i udlandet
4) Karen Jensdatter Lund 27, husholderske på Visbygård
5) Svend Jensen Lund 25, snedkersvend på Linderumgård
6) Maren Jensdatter Lund 23, på stedet
7) Jens Jensen Lund 22, i snedkerlære i Ålborg.
Afdøde døde 12.3.1792.

200 Maren Olufsdatter i Hjørring. 5.5.1792, fol.42.
E: Thomas Steffensen. B:
1) Oluf Thomsen 7 uger.

201 Rasmus Vesselberg, musikant i Hjørring, der døde 28.11.1792, fol.46, 47, 59B, 107, 112B, 117B.
Arvinger angives ikke.

202 Anne Cathrine Sand i Hjørring. 5.2.1793, fol.50, 51B, 77, 86, 173.
Enke efter Morten Kjærulf, vejermester.
Testamente.
Hans A:
0) forældre [Thomas Lauridsen Kjærulf i Bjørnstrup, sidst skovrider i Ørsø i Dronninglund sogn og Mette Christensdatter Dahlin]
1) bror Christian Bjørnstrup, skriver og takserer på Bergen toldkammer, død. 3B:
a Johan Bjørnstrup, bjergkirurg på Rørås kobberværk i Trondhjem stift i Norge
b Christian Frederik Bjørnstrup, hyttemester på Rørås kobberværk, der iflg. skrivelse fra Rentekammeret i København af 20.5.1802, er død uden børn
c Thomasia Cathrine Bjørnstrup, enke efter [Johan Jørgen] Clemens, fabrikant i København
2) bror Laurids Bjørnstrup, død. 1B:
a Thomas Lauridsen i Løgholtsholt i Dronninglund sogn
3) bror Vilhelm Mourids Thomsen, sorenskriver i Finkrogen i Norge, død. 1B:
a en søn, død. 1B:
1 Vilhelm Mourids Thomsen på Blesjorden i Tromsø sogn.
Hendes A:
0) forældre [Anders Christensen Sand, formentlig død Rubjerg omkring 1736 og Abigael Jensdatter Blæsbjerg, begravet Hjørring Olai 21.12.1758]
1) bror Jens Andersen Sand til Fuglsig [i Sankt Olai sogn, død 1770]. 4B:
a Palle Sand i Grøndal i Tårs sogn
b Jens Julby Sand, forpagter på Sønder Elkær
c Jens Kjærulf Sand til Glomstrup [i Hvidbjerg sogn] i Thy, [dvs. på Mors]
d Anne Sand g.m. Laurids Egeris på Sjælland
2) søster Maren Sand, død, var g.m. Jørgen Glad i Rubjerg. 2B:
a Laurids Jørgensen i Rubjerg
b Villum Jørgensen i Løgstør, død. Børn, men uvist hvor mange
3) søster Abelone Sand, skifte 2.2.1779 lbnr.169. Første ægteskab med [Christen Møller i Åstrup mølle]. 2B:
a Anders Christensen Sand, købmand i Hjørring
b Kirsten Christensdatter g.m. Jens Krogdal i Hjørring, nu i København
Abelone Sands andet ægteskab med Jens Christensen Hvid, [skifte 8.6.1783 lbnr.157]. 1B:
c Anne Cathrine Jensdatter Hvid g.m. Dines Nielsen i København
4) søster Anne Kirstine Sand, enke efter Iver Poulsen i Hunderup i Skallerup sogn
5) søster Abigael Sand, enke efter Christen [Mikkelsen] Krag i Skisby (Skibsby) [i Sankt Olai sogn, skifte Fuglsig gods 30.8.1784 fol.279].
(Sml. lbnr.113).

203 Nikolaj Wivet, oberstløjtnant i Hjørring. 7.2.1793, fol.51, 54B, 59, 92B, 107B, 113B, 117.
E: Anne Sofie Budde. A:
0) forældre [Lorents Wivet, tolder i Ålborg og Anneke Marie Trane]
1) søster Sofie Amalie Wivet, enke efter Jens [Jensen] Lodberg, præst i Skagen, [død 17.11.1787]
2) bror Frederik Vilhelm Wivet, generalfiskal, død, [var g.m. Margrethe Jacobe Boll]. 2B:
a Lorents Wivet, doktor og landfysikus i Maribo
b Peder Boll Wivet, højesteretsadvokat i København
3) bror Niels Barfoed Wivet, kontrollør i Rødby [g.m. Ellen Vilstrup], begge døde. 2B:
a Ulrikke Antonie Wivet 31, i Hjørring
b Adam Frederik Wivet 24, i Nyborg på Fyn.

204 Hans Hansen Mule, toldbetjent i Hjørring. 20.2.1793, fol.52B, 55B, 56B.
Enkemand efter [Johanne Nielsdatter, skifte 14.5.1791 lbnr.194]. B:
1) Niels Gustav Hansen 24
2) Søren Hansen 19.
Afdøde døde 15.2.1793.

205 Johanne Jensdatter, ugift i Hjørring. 17.4.1793, fol.56, 57, 58, 67.
A:
1) søster Anne Jensdatter 62, enke efter Laurids Christensen Gade i Vidstrup
2) bror Niels Jensen 60, i Vidstrup
3) bror Søren Jensen 56, i Tornby
4) halvsøster Maren Jensdatter 44, i Vidstrup
5) halvbror Laurids Jensen 42, i Gårestrup
6) halvbror Christen Jensen 40, i Vidstrup
7) halvbror Jens Jensen 32, i Vidstrup.

206 Anders Madsen, tjenestekarl i Hjørring. 5.8.1793, fol.58B, 59B, 70, 91, 92, 93.
A:
1) mor Kirsten Christensdatter g.m. Søren Mortensen i Vennebjerg
2) halvbror Morten Sørensen
3) halvbror Niels Sørensen
4) halvsøster Kirsten Sørensdatter.
Afdøde, der var født på Hjørring kapellans mensalgods, døde 4.8.1793.

207 Inger Jensdatter i Hjørring. 5.8.1793, fol.59.
Enke. B:
1) Anders Pedersen 40, i Smersted i Serreslev sogn
2) Marianne Pedersdatter g.m. Peder Nygaard, købmand i Hjørring.
Afdøde var 72 år gammel.

208 Maren Pedersdatter i Hjørring. 5.8.1793, fol.509.
E: Poul Christensen, smed. B:
1) Christen Poulsen 29
2) Peder Poulsen 27.

209 Christen Christensen Skovsgaard i Hjørring. 11.9.1793, fol.60B, 65, 66B, 69B, 91, 92, 96. E: Maren Christensdatter, der døde 16.4.1794, skifte 16.4.1794 fol.65. B:
1) Mette Christensdatter 28
2) Christen Christensen 16.
FM: Jens Sørensen Bistrup.
Afdøde døde 12.8.1793.

210 Peder Cortsen, cand. jur. og skriverkarl i Hjørring. 12.2.1794, fol.61, 64, 108, 113B, 118B, 128B, 129.
Arvinger angives ikke.

211 Rebekka Marie Andersdatter Schultz i Hjørring. 14.2.1794, fol.61B, 111B.
E: Christen Nielsen, snedker. B:
2) Else Kirstine Christensdatter 11
3) Marianne Christensdatter 9
4) Malene Christensdatter 3
5) Christiane Christensdatter 1
samt en slegfreddatter B:
1) Elisabeth Mikkelsdatter.

212 Anne Pedersdatter, tjenestepige i Hjørring. 13.3.1794, fol.62B, 64B.
A:
1) søster Johanne Pedersdatter
2) halvsøster Margrethe Hejlesdatter.
Afdøde døde 12.3.1794.

213 Johanne Eriksdatter, tjenestepige i Hjørring. 14.3.1794, fol.62B, 65B, 91B, 93, 108B, 113B.
A:
1) bror Niels Eriksen 34
2) bror Peder Eriksen 32
3) bror Kjeld Eriksen 30
4) bror Thøger Eriksen 26
5) bror Christian Eriksen 20
6) bror Jens Eriksen 18.
Arv i boet efter afdødes mor Karen Pedersdatter.

214 Opbudsbo i Hjørring. 22.3.1794, fol.63, 92, 109B, 114B, 115B, 119B, 123B, 129B.
Registrering af det bohave, der blev reddet efter ildebrand hos Peder Andersen Nygaard i Hjørring.

215 Kirsten Jensdatter i Hjørring. 14.4.1794, fol.64B.
E: Frederik Henriksen, tinstøber. B:
1) Dorthe Frederiksdatter Schultz 38
2) Henrik Frederiksen 36
3) Rebekka Marie Frederiksdatter Schultz 30.
Afdøde døde 15.3.1794.

216 Peder Christensen Ravn i Hjørring. 2.8.1794, fol.67B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Hansen, handskemager. B:
1) Christen Pedersen 16.
FM: Jens Aagesen, bager.

217 Maren Lauridsdatter i Hjørring. 2.8.1794, fol.68B.
E: Niels Svendsen.
Uden ægteskab B:
1) Laurids Nielsen 10.
Afdøde døde 20.3.1794.

218 Ellen Pedersdatter, tjenestepige i Hjørring, der døde 15.8.1794, fol.70, 70B, 71B, 72B.
A:
1) bror Christen Pedersen 48, i Øster Brønderslev
2) bror Jens Pedersen 37, i Vester Brønderslev sogn.

219 Mogens Henriksen, tjenestekarl i Hjørring. 11.9.1794, fol.70B, 71.
B:
1) Gertrud Mogensdatter 44
2) Henrik Mogensen 40
3) Helle Mogensdatter 36
4) Christen Mogensen 34.

220 Maren Hansdatter Dahl i Hjørring. 29.11.1794, fol.71B, 71B, 76B, 77, 78.
Enke efter Rasmus Henriksen, [skifte 22.1.1783 lbnr.177]. B:
1) Sofie Rasmusdatter i London, enke efter Johan Henrik Søndberg, der døde i Vestindien
2) Anne Marie Rasmusdatter g.m. [Niels] Lassen Bruun i København
3) Martha Rasmusdatter g.m. en skomager i København.

221 Registrering i Hjørring. 30.12.1794, fol.72B, 73.
Registrering af en gård i Hjørring som apoteker Hartmann har købt.

222 Registrering i Hjørring. 24.2.1795, fol.75B.
Registrering af gods, der tilhører nu afdøde Jacob Jensen i Tornby.

223 Johan Frederik Ryberg i Hjørring, der døde 11.3.1795, fol.76, 77, 77B.
E: Sidsel Cathrine Poulsdatter. LV: Jacob Pedersen Mejlsted. B:
1) Karen Ryberg g.m. Laurids Simonsen, skibstømrer i København
2) Cathrine Ryberg 37
3) Oluf Christian Ryberg 36, i København
4) Jens Ryberg 30, i Kristiansand i Norge.

224 Peder Isaksen i Hjørring. 28.3.1795, fol.76.
E: Anne Birgitte Schultz. LV: Christen Nielsen, snedker. B:
1) Kirstine Sofie Pedersdatter 14
2) Andreas Pedersen 13
3) Karen Pedersdatter 9
4) Anne Elisabeth Pedersdatter 6
5) Isak Pedersen 4.
FM: morfar Andreas Schultz.

225 Jørgen Jørgensen Muus, toldbetjent i Hjørring. 31.8.1795, fol.77B, 78B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Andreas Schultz. B:
3) Jens Jørgensen Muus
4) Niels Jørgensen Muus 9
5) Anne Marie Jørgensdatter Muus 6.
FM: Frederik Christensen.
Første ægteskab med Elisabeth Jensdatter, [skifte 10.10.1763 lbnr.84]. B:
1) Jørgen Jørgensen Muus i Sønder Harritslev
2) Else Jørgensdatter Muus gift i Molberg.

226 Margrethe Madsdatter Lund i Hjørring. 17.10.1795, fol.79, 79B.
E: Jens Caper.
Arvinger angives ikke.

227 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Hjørring. 7.11.1795, fol.79, 81, 83, 85, 85B.
A:
1) bror Christen Lauridsen i Alstrup sogn
2) bror Niels Lauridsen i Alstrup sogn
3) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Andersen Steen i Asdal sogn. 3B:
a Anne Pedersdatter 28, g.m. Jens Christensen i Skoven i Asdal sogn
b Anders Pedersen 26, i Ejstrup i Tornby sogn
c Thomas Pedersen 20, i Tornby sogn
4) søster Sofie Lauridsdatter 24, i Ålborg Hospital.

228 Hans [Christian Nielsen] Lund, farver i Hjørring. 10.11.1795, fol.80.
E: Karen [Jacobsdatter] Deichmann. B:
1) Helene Christiane Lund 7
2) Nikolaj Christian Lund 6
3) Cathrine Marie Lund 5
4) Jacobine Frederikke Lund 4.
FM: morbror [Hans] Justinus [Jacobsen] Deichmann, præst i Tornby og Vidstrup.
Desuden nævnes afdødes bror, der bor 20 mil fra Hjørring i Viborg stift.
[Første ægteskab med Maren Andersdatter Holm, skifte 23.4.1779 lbnr.137].

229 Jens Aagesen, bager i Hjørring. 7.12.1795, fol.81B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Riis, købmand. B:
1) Anne Jensdatter 25
2) Aage Johan Jensen 22, i hattemagerlære i Ålborg.
FM:
1 Christen Hansen
2 Jørgen Jensen, hattemager.
Afdøde døde 4.11.1795.

230 Anne Sofie Budde i Hjørring, der døde 23.12.1795, fol.82, 83, 85, 92B, 136B, 139B.
Enke efter Nikolaj Wivet, oberstløjtnant, skifte 7.2.1793 lbnr.203. A:
0) forældre [Ove Gedde Budde og Anne Cathrine Moltke, begge døde på Springborg i Hals sogn]
1) farbror [Jørgen Henrik Vind Budde, begravet Ugilt 22.1.1755]. 5B:
a Laurids Budde 65, i egnen ved Århus, død
b Else Cathrine Budde 65, i Lørslev i Ugilt sogn, død
c Ove Jørgensen Budde 63, der tjener på Egebjerg i Ugilt sogn
d Christian Budde 59, toldskriver i Trondhjem i Norge
e Peder Budde 56.
Litteratur: Slægten Budde fra Hindsels og Lengsholm af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1934 side 194-200.

231 Christen Poulsen i Hjørring. 16.1.1796, fol.82, 84B.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Christensen. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Skisby, begge døde. 1B:
a Peder Andersen 13, i Hjørring præstegård
2) Karen Christensdatter g.m. Christen Jensen.
Afdøde døde 17.12.1795.

232 Niels Christensen, smed i Hjørring. 19.1.1796, fol.83, 84.
B:
1) Kirsten Nielsdatter 59, i Hjørring
2) Maren Nielsdatter 56, på stedet.

233 Anne Aagesdatter i Hjørring, der døde 14.5.1796, fol.88.
E: Frederik Christensen, bager.
Arvinger angives ikke.

234 Anne Lauridsdatter i Hjørring. 26.8.1796, fol.88B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var kommet til Hjørring for 8 dage siden fra Lille Nygård i Serreslev sogn, døde 25.8.1796.

235 Ingeborg Christoffersdatter i Hjørring. 22.12.1796, fol.89, 104B, 105, 105B.
A:
1) far Christoffer Vilhelm i Randers
2) bror Rasmus Christoffersen på stedet.
Afdøde døde 21.12.1796.

236 Maren Hansdatter i Hjørring. 21.1.1797, fol.89B, 95B.
E: Jens Nielsen, hattemager. B:
1) Niels Jensen 42, på Hjørring rådstue
2) Poul Jensen 39, hattemagersvend
3) Christoffer Jensen 35, på Slotspladsen i København
4) Inger Marie Jensdatter g.m. Peder Poulsen, smed i Hjørring.

237 Thomas Rugtved i Hjørring. 23.2.1797, fol.90, 95B.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Jens Pedersen Rugtved 70.

238 Christen Højberg, købmandskarl i Hjørring, der døde 8.3.1797, fol.90B, 95, 97B, 113.
A:
1) bror Jens Pedersen i Højberg i Ugilt sogn 83, ved søn Christen Jensen sst.
2) søster Ingeborg Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Vormstrup i Ugilt sogn, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Christen Rugholm i Vormstrup
3) søster, død. 2B:
a Maren g.m. Jens Jensen i Tårs
b Sidsel g.m. Jens Hansen i Borup i Tårs sogn.

239 Johanne Pedersdatter i Hjørring. 6.4.1797, fol.94B, 97B, 102B, 126, 128B, 129B, 130, 131B, 132B, 133B, 161B, 162B, 164, 176.
Enke efter Niels Olufsen.
Testamente af 10.11.1795.
Hans A:
1) søstersøn Oluf Andersen i Solbjerg
2) søstersøn [Hans Andreassen Hoffmeyer, købmand i Ålborg], død. 1B:
a Maren Hoffmeyer g.m. [Egerik Nikolaj] Issem, præst i [Galtrup] og Øster Jølby [på Mors].
Hendes A:
1) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Klarup ved Ålborg.

240 Anders Kølby, prokurator i Hjørring. 23.4.1797, fol.97, 99B, 103, 105, 135B, 153, 157, 183B.
E: Vita Helene Svejstrup. LV: [Palle Valdemar Pedersen] Wulf, kapellan i Hjørring. B:
1) Christen Svejstrup Kølby 3½
2) Mourids Vilhelm Kølby 2½
3) Vita Dorthe Kølby 1¼.
FM: født værge Christen Jensen i Rugtved i Asdal sogn.

241 Marie Madsdatter i Hjørring, der døde 8.7.1797, fol.102B, 104B.
E: Thomas Andersen, skomager.
Testamente af 18.4.1797.

242 Christen Svejstrup i Hjørring. 27.7.1797, fol.103, 135, 152, 156B, 183.
Enkemand efter Anne Margrethe Guldberg, [død 12.9.1786]. B:
1) Hans Guldberg Svejstrup 28, juridisk student i København
2) Christine Marie Svejstrup 26, på Haraldslund i Århus amt
3) Christian Andreas Svejstrup 25, styrmand på et vestindisk skib
4) Mette Helene Svejstrup, enke efter Anders Kølby, [skifte 23.4.1797 lbnr.240]
5) Ove Georg Svejstrup 16, skriver på Rammegård.
Afdøde døde 28.6.1797.

243 Maren Bentsdatter i Hjørring. 13.9.1797, fol.105B, 111.
E: Hans, uvist hvor. B:
1) Anne Marie Hansdatter, på Sønder Lundergård
2) Peder Hansen, skomager i København.
FM: født værge Hans Pedersen Sveje i Hjørring.

244 Ida Sofie Lybecker, ugift i Hjørring. 11.11.1797, fol.106, 111B.
Testamente konfirmeret 8.12.1797. A:
1) [Johan Ludvig] Lybecker, amtmand i Hjørring, hans B:
a Cathrine Hedvig Lybecker
b Anne Margrethe Lybecker
samt 5 sønner.
(Sml. lbnr.100).
(Se skifte efter Johan Ludvig Lybecker i Ålborg 17.7.1814 lbnr.4504).

245 Anne Cathrine Poulsen i Hjørring. 22.12.1797, fol.111. 112B.
E: Henrik Lemberg, kobbersmed. A:
Arvinger angives ikke.

246 Anne Rasmusdatter i Hjørring, der døde 17.1.1798, fol.112, 122, 134, 138B, 148B, 149.
E: Bertel Stausholm, guldsmed.
Første ægteskab med Christen Dam, [skifte 24.6.1777 lbnr.131]. B:
1) Rasmus Dam 33, i København
2) Karen Margrethe Dam g.m. [Johan Rasmus Scherg], gartner på Løvenborg [i Butterup sogn] på Sjælland
3) Kirstine Marie Dam, i Arendal i Norge
4) Christian Henrik [Kjærulf] Dam 25, i København
5) Marie Jacobe Dam, på stedet.

247 Johanne Marie Frydendal, tjenestepige i Hjørring. 21.2.1798, fol.113B, 116B, 134, 152B.
A:
1) mor Karen, enke efter Frydendal i Nibe
2) bror Johan Peder 18
3) Henrik Christian 16.

248 Anne Margrethe Jensdatter i Hjørring. 23.2.1798, fol.115B.
E: Morten Sørensen. B:
1) Johanne Mortensdatter 30
2) Christen Mortensen 27
3) Ingeborg Mortensdatter 21
4) Peder Mortensen 19
5) Karen Mortensdatter 18.

249 Jens Pedersen Post i Hjørring. 31.3.1798, fol.119, 130B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. B:
1) Jesper Jensen 9
2) Karen Margrethe Jensdatter 6
3) Anne Margrethe Jensdatter 3
4) Niels Peder Jensen 6 mdr.
FM: farbror Mogens Pedersen Post.
Afdøde døde 30.3.1798.

250 Kirsten Mikkelsdatter, ugift i Hjørring, der døde 19.4.1798, fol.119B.
A:
1) bror Søren Mikkelsen 60, i Borresholt i Astrup sogn
2) halvbror Ejler Mikkelsen 30, der tjener i Tornby præstegård
3) halvsøster Anne Mikkelsdatter i Bjergby sogn.

251 Jens Ulstrup, lotterikollektør og toldbetjent i Hjørring, der døde 2.5.1798, fol.121B, 127, 128B.
A:
1) mor Margrethe Jensdatter, enke efter Poul Pedersen i Rubjerg
2) bror Niels Jensen i Kirkdal i Rubjerg sogn
3) halvbror Jens Poulsen 29, hos sin mor i Rubjerg.

252 Peder Nygaard i Hjørring. 26.10.1798, fol.129B.
E: Marianne Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Lille Simested i Serreslev sogn. A;
1) bror Søren Andersen 36, i Sønder Harritslev
2) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Niels Hansen i Lille Nygård i Serreslev sogn. 2B:
a Birgitte Nielsdatter 3
b Christen Nielsen 1.
Afdøde døde 27.9.1798.
(Sml. lbnr.214).

253 Niels Steffensen, skomager i Hjørring, der døde 1.1.1799, fol.131B, 132B, 160, 160B.
E: Johanne Marie Henriksdatter. LV: Hans Pedersen Selje.
Første ægteskab med Johanne Mortensdatter, [skifte 3.12.1788 lbnr.178]. B:
1) Søren Nielsen 27, i København
2) Jens Nielsen 22
3) Birgitte Nielsdatter 19
4) Morten Nielsen 15.

254 Hans Aaby, toldoverbetjent i Hjørring. 1.2.1799, fol.132, 151B.
E: Karen Lauridsdatter. B:
4) Karen Hansdatter 21
5) Kirsten Hansdatter 19.
FM: fars søskendebarn Peder Poulsen i Hjørring.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 28, i København
2) Christen Hansen 26, farer til søs
3) Laurids Hansen 24, i Skagen.

255 Thomas Andersen, skomager i Hjørring, der døde 2.5.1799, fol.133B, 144.
E: Kirsten Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

256 Opbudsbo i Hjørring. 12.6.1799, fol.137, 139B, 144, 149, 150, 157, 157B, 159, 160B, 161, 166B.
Registrering af fallitbo hos Svend Lemberg, købmand i Hjørring.

257 Niels Nielsen Dahl i Hjørring. 18.10.1799, fol.153.
E: Kirsten Jensdatter Post. LV: Christen Nielsen, snedker. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 12
2) Marie Cathrine Nielsdatter 8.
FM:
1 Peder Bentsen
2 Hans Nielsen Krause.
Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1797.
Samfrændeskifte 18.10.1799.

258 Anders Sand, købmand i Hjørring. 24.12.1799, fol.154, 155, 157, 157B, 160B, 161B.
E: Johanne Marie Kjærulf. B:
1) Kirstine Marie Andersdatter 22
2) Christian Henrik Andersen 18, i skomagerlære i Ålborg
3) Niels Peder Andersen 14.
Afdøde døde 23.12.1799.

259 Sidsel Cathrine Poulsdatter i Hjørring. 31.12.1799, fol.154B, 163.
Enke efter Johan Frederik Ryberg, [skifte 11.3.1795 lbnr.223]. B:
1) Karen Ryberg g.m. Laurids Simonsen, skibstømrer i København
2) Anne Cathrine Ryberg g.m. Jacob Mejlsted på stedet
3) Oluf Christian Ryberg 40, i København
4) Jens Ryberg 34, i København.
Afdøde døde 30.12.1799.

260 Peder Jørgensen Højgaard, feldbereder i Hjørring, der døde 19.1.1800, fol.155, 163.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Møller, bager.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter Gjørup, skifte 26.6.1780 lbnr.140]. B:
1) Jens Pedersen Højgaard 23, feldberedersvend
2) Jørgen Pedersen Højgaard 20.

261 Gertrud Nielsdatter i Hjørring. 15.5.1800, fol.158.
E: Hans Nielsen Kraase. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Karen Hansdatter 18
3) Niels Hansen 10.
FM: Jens Sørensen i Bistrup.
Afdøde døde 10.4.1800.

262 Maren Christensdatter i Hjørring. 24.5.1800, fol.158B, k159.
E: Jørgen Jensen Bach. A:
1) mor Anne Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen i Nørre Tornby
2) bror Jørgen Christensen 30
3) søster Margrethe Christensdatter g.m. Christen Christensen i Vennebjerg sogn
4) søster Else Christensdatter g.m. Peder Christensen i Nørskov i Astrup sogn
5) halvbror Christen Christensen 22
6) halvsøster Mette Marie Christensdatter
7) halvsøster Sidsel Christensdatter
8) halvsøster Anne Christensdatter.

263 Ellen Margrethe Christensdatter, ugift i Hjørring mølle, der døde 19.8.1800, fol.160.
Uden ægteskab B:
1) Karen Marie Andersdatter 4.
FM: Jens Møller, bager i Hjørring.

264 Maren Sofie Jensdatter i Hjørring. 23.3.1801, fol.166.
Arvinger angives ikke.

265 Opbudsbo i Hjørring. 15.5.1801, fol.168B, 172B.
Registrering af fallitbo hos Hans Henriksen, smed i Hjørring.

266 Ellen Tofte i Hjørring. 23.5.1801, fol.169, 172.
E: Niels Schmidt, parykmager. Af arvinger angives A:
1) [Øllegaard Vilhelmine Bang] g.m. [Christen Thomsen] Høgsted, købmand.

267 Laurids Jensen Snorren i Hjørring. 19.6.1801, fol.169, 182.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Christen Lykkegaard, købmand. B:
1) Inger Lauridsdatter 25
2) Anne Lauridsdatter 24, der ægter Mikkel Pedersen, skomager
3) Karen Marie Lauridsdatter 21
4) Helle Lauridsdatter 19
5) Jens Lauridsen 15
6) Maren Lauridsdatter 14.
FM: morbror [Christen] Jacobsen, forvalter på Bøgsted [i Astrup sogn].

268 Inger Kirstine Pedersdatter i Hjørring, der døde 14.8.1801, fol.170B.
Enke efter Christen Pedersen. B:
1) Peder Christensen 16
2) Jens Christensen 14
3) Sofie Frederikke Christensdatter 7.
FM: morbror Laurids Pedersen.

269 Christen Nielsen Post i Hjørring. 1.5.1802, fol.172B, 182B.
E: Helvig Lauridsdatter. LV: Jacob Mejlsted. B:
1) Laurids Christian Christensen 38, i Øster Risør i Norge
2) Frederik Christian Christensen 27, i Hjørring
3) Peder Christoffer Christensen 23, i Lille Lundergård
4) Sofie Marie Christensdatter 23, på stedet.

270 Frederik Christian Christensen Post, snedker i Hjørring. 10.2.1803, fol.173B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jacob Mejlsted, købmand. B:
1) Anne Marie Frederiksdatter.
FM: Jacob Christoffersen.

271 Jens Christensen Lund, politibetjent i Hjørring, der døde 25.3.1803, fol.173B, 174, 175B, 179.
Enkemand efter [Dorthe Margrethe Jensdatter, skifte 5.5.1792 lbnr.199]. B:
1) Jens Jensen Lund, forvalter på Bremersvold på Lolland
2) Johanne Cathrine Jensdatter Lund, enke efter Jens [Andersen] Borup i Skjortholt i Åsted sogn
3) Christen Jensen Lund, snedker i Moringen i Hannover
4) Karen Jensdatter Lund, husholderske på Visbygård
5) Svend Jensen Lund, i Købsted i Tornby sogn
6) Jens Skov Lund 24, snedkersvend i København.

272 Registrering i Hjørring. 22.8.1803, fol.175B.
Registrering af gods i Hjørring, der tilhørte Madame Nikolajsen, der døde 21.8.1803 på Kærsgård [i Tornby sogn].
Afdøde var rejst fra Hjørring for 13 år siden.

273 Mikkel Jensen, tømrer i Hjørring. 25.10.1803, fol.176B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: [Christen Thomsen] Lykkegaard, købmand.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 30.5.1785 lbnr.158]. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Henrik Skaarup, bøssemager i Århus
2) Jens Mikkelsen 43
3) Christen Mikkelsen i Gårestrup i Sankt Olai sogn
4) Else Mikkelsdatter g.m. Christen Mogensen i Lunden i Sankt Hans sogn.
Afdøde døde 24.10.1803.

274 Kirsten Nielsdatter i Hjørring, der døde 9.6.1804, fol.177, 191B.
Enke efter Peder [Christensen] Ravn, [skifte 2.8.17694 lbnr.216]. B:
1) Christen Pedersen Ravn 25, skibstømrer i København.

275 Jens Madsen Koch i Hjørring. 14.7.1804, fol.178, 182.
Enkemand. B:
1) Thomas Jensen Koch i Nørre Tornby
2) Johan Christian Jensen Koch 26
3) Jacob Jensen Koch 23
4) Karen Jensdatter g.m. Jens Møller, bager
5) Christiane Jensdatter g.m. Niels Svendsen
6) Anne Jensdatter g.m. Peder Thomsen
7) Maren Jensdatter 28
8) Margrethe Jensdatter g.m. Laurids Krag, skrædder.

276 Jesper Ibsen i Hjørring. 21.9.1804, fol.180, 180, 191B, 194, 195.
A:
1) søster Anne Ibsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Øster Kæret i Tværsted sogn. 3B:
a Christen Jensen i Vogn b Niels Jensen i Øster Kæret
c Jens Jensen Kjær i Skårup mølle
2) bror Mads Ibsen i Øster Kæret, død. 4B:
a Voldborg Madsdatter g.m. Christen Hansen Kallehave i Tværsted
b Maren Madsdatter g.m. Sindal, brændevinsmand i Lille Lars Bjørnstræde i København
c Christen Madsen i Øster Kæret, død. 2B:
1 Christen Christensen 13
2 Mads Christensen 11
d Johanne Madsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Øster Kæret. 3B:
1 Mads Christensen 8
2 Maren Christensdatter 6
3 Christen Christensen 3
3) bror Christen Ibsen, død. 1B:
a Christen Christensen i Tværsted
4) søster Maren Ibsdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Tværsted Terp. 2B:
a Voldborg Christensdatter g.m. Søren Eriksen i Tværsted Terp
b Laurids Christensen 50
5) søster Johanne Ibsdatter, død, var g.m. Christen Mølbach i Øster Kæret. 3B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Jensen. 1B:
1 Christen Sørensen i Øster Kæret
b Christen Christensen i Strandhaven i Sæby
c Voldborg Christensdatter 50, i Øster Kæret.

277 Kirsten Helmich i Hjørring, der døde 24.9.1804, fol.180, 181, 191, 192, 193.
Enke efter Christensen i Vordingborg. A:
0) forældre [Jens Thomsen Helmich, degn i Vrensted og Tise, begravet 10.10.1757 og Karen Sørensdatter Kjær, død 17.4.1748]
1) bror Anders Kjær [Helmich] 70, [prokurator] i Ålborg
2) bror Frederik Kjær [Helmich], byfoged i Skive, [skifte Skive 30.9.1774 lbnr.104]. 1B:
a Jens Mathias Helmich 25, på Sjælland
3) bror Ulrich Helmich i Ingstrup sogn
4) søster Marianne Helmich på stedet, enke efter [Sten Pedersen] Dyrskyt, degn i Hjørring, skifte Vennebjerg herred gejstlig 4.10.1784 lbnr.108]
5) Dorthe Margrethe Helmich, skifte 5.5.1792 lbnr.199, var g.m. Jens Christensen Lund, politibetjent, [skifte 25.3.1803 lbnr.271]. 6B:
a Jens Jensen Lund, forvalter på Bremersvold på Lolland
b Johanne Cathrine Jensdatter Lund g.m. Peder Andersen i Skjortholt i Åsted sogn
c Christen Jensen Lund, snedker i Moringen i Hannover
d Karen Jensdatter Lund g.m. Jens Madsen Rørt i Visborg kro syd for Ålborg
e Svend Jensen Lund, i Købsted i Tornby sogn
f Jens Skov Lund, snedkersvend i København.
6) søster Johanne Helmich i Hjørring, enke efter Christian [Pedersen] Mørch, degn i Flade, [død 11.5.1777].

278 [Maren Pedersdatter] i Hjørring, der døde 8.1.1805, fol.184B, 202B, 203, 293B.
Enke efter Fjeldgaard. A:
1) bror Jens Pedersen på Heden i Ajstrup sogn, død. 1B:
a Peder Jensen 51, på Heden
2) bror Erik Pedersen i Nejst i Øster Brønderslev sogn, død. 4B:
a Jens Eriksen 26, i Øster Gerndrup i Øster Brønderslev sogn
b Karen Eriksdatter 24, i Ajstrup
c Anders Eriksen 22, i Linderup i Øster Brønderslev sogn
d Margrethe Eriksdatter 16, i Nejst
3) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Thomsen i Kajholm i Rubjerg sogn. 5B:
a Edel Lauridsdatter g.m. Jens Thomsen i Rubjerg
b Peder Lauridsen 44, i Rubjerg
c Thomas Lauridsen 42, i København
d Karen Lauridsdatter 40, i Rubjerg
e Anders Lauridsen 36, på en mølle på Sjælland.

279 Christen Mortensen, rebslager i Hjørring. 22.5.1805, fol.185B, 186B, 218B.
E: Maren Nielsdatter. A:
1) søster Johanne Mortensdatter 40, i Hjørring
2) søster Ingeborg Mortensdatter 29, i Hjørring
3) bror Peder Mortensen 26, hattemagersvend i Ålborg
4) søster Karen Mortensdatter 24, i Ålborg.

280 Niels Lindgaard, købmand i Hjørring, der døde 11.6.1805, fol.186, 187B, 192B, 202, 203, 203B, 258.
A:
1) mor Sidsel Nielsdatter, enke efter Anders Sørensen i Vennebjerg
2) søster Kirsten Andersdatter 30, i Løkken
3) søster Marianne Andersdatter 24, i Nejst i Vennebjerg sogn.

281 Thomas Andersen, ugift i Hjørring præstegård. 19.6.1805, fol.186, 196B.
A:
1) bror Jens Andersen, død. 2B:
a Anders Jensen 40, i Underåre i Serreslev sogn
b Maren Jensdatter g.m. Anders Knudsen i Hammer sogn
2) søster Maren Andersdatter g.m. Niels Andersen i Bagterp i Sankt Hans sogn
3) søster Mette Andersdatter g.m. Christen Thomsen i Hellevad sogn
4) søster Malene Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Fårup i Saltum sogn
5) søster Anne Andersdatter i Rakkeby.
Afdøde døde 21.5.1805.

282 Kirsten Pedersdatter i Hjørring, der døde 24.6.1805, fol.187, 190, 220, 260.
E: Andreas Schultz, snedker. B:
1) Rebekka Marie Andreasdatter, død, var g.m. Christen Nielsen, snedker. 5B:
b Else Christensdatter 24
c Marianne Christensdatter g.m. Søren Baare i Hjørring
d Malene Christensdatter 15
e Christiane Christensdatter 13
samt en slegfreddatter
a Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Christen Krag i Vellingshøj
2) Anne Birgitte Andreasdatter [Schultz], enke efter Peder Isaksen, [skifte 28.3.1795 lbnr.224]
samt en slegfreddatter
3) Anne Andersdatter, enke efter Niels Hansen i Haverslev i [Øster] Han herred.

283 Niels Nielsen Ulstrup i Hjørring. 2.8.1805, fol.190B, 201B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Andreas Schultz. B:
1) Laurids Nielsen 10
2) Marianne Nielsdatter 7
3) Niels Christian Nielsen 4.
FM: Laurids Sørensen i Hvidegård.

284 Jens Christian Sulsbech i Hjørring. 13.12.1805, fol.193B, 217B, 218.
E: Kirsten Nielsdatter Kjær, der tjener i Torslev præstegård.
Arvinger angives ikke.

285 Gotfred Fibiger Kjær, toldkasserer i Hjørring, der døde 3.1.1806, fol.193B, 194, 196B.
A:
1) mor Anne Fibiger, enke efter Peder Nielsen Kjær, tolder
2) søster Kirsten Karup Kjær g.m. Haverslev, skudehandler i Løkken
3) søster Else Kirstine Kjær
4) søster Anne Sofie Kjær.

286 Anne Fibiger i Hjørring. 14.3.1806, fol.194B, 196B.
Enke efter Peder [Nielsen] Kjær, tolder i Hjørring. B:
2) Kirsten Karup Kjær g.m. Haverslev, skudehandler i Løkken
3) Else Kirstine Kjær
4) Anne Sofie Kjær.
FM: Wulf, kapellan i Hjørring

287 Kirsten Jensdatter i Hjørring. 22.3.1806, fol.195, 197, 218.
E: Søren Thøgersen, avlsbruger.
Første ægteskab med [Niels Nielsen Dahl, skifte 18.10.1799 lbnr.257]. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter
2) Marie Cathrine Nielsdatter, der ægter Erik Christian Ejersted, bager.
FM: Christen Nielsen, snedker.

288 [Maren Bakkendrup Nielsdatter Jensen] i Hjørring. 10.4.1806, fol.196, 198B, 219.
Enke efter [Peder] Lerche, farver, [skifte 8.6.1790 lbnr.192]. A:
1) søster Sofie Marie [Nielsdatter] Jensen i Jelling ved Vejle, enke efter [Frederik Christian] Lang, amtsforvalter [i Ringkøbing og Bøvling amter, begravet Gadbjerg 20.4.1799]
2) søster Anne Kirstine [Nielsdatter] Jensen
3) søster Christence [Nielsdatter] Jensen.
(Se skifte efter afdødes søster Johanne Nielsdatter Jensen i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 17.12.1774 lbnr.397).

289 Jens Pedersen Kodal, told-underbetjent i Hjørring. 2.7.1806, fol.199B, 220B, 227.
A:
1) bror Niels Pedersen Kodal 86, i Kodal i Lyngby sogn
2) bror Christen Pedersen Kodal i Nørre Lyngby, død. 4B:
a Peder Christensen Kodal 52, i Furreby
b Laurids Christensen Kodal 51, i Lyngby
c Johanne Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Lyngby
d Kirsten Christensdatter g.m. Peder Mouridsen i Børglum
3) bror Laurids Pedersen Kodal eller Dal, snedker ved Arendal i Norge, død. 3B:
a Peder Lauridsen Dahl 53, klokker i Norge
b en søn 20, i Norge
c Karen Johanne Lauridsdatter i Skien i Norge
4) søster Kirsten Pedersdatter Kodal, død, var g.m. Jesper Jensen i Lyngby Torp. 3B:
a Jens Jespersen, død. 1B:
1 Anne Kirstine Jensdatter g.m. Christen Jensen i Gølstrup i Jelstrup sogn
b Peder Jespersen i Børglum
c Karen Jespersdatter, enke efter Niels Lauridsen i Ribe stift
5) søster Birthe Pedersdatter Kodal, død, var g.m. Christen Sørensen i Furreby. 2B:
a Anne Christensdatter, død, var g.m. Mathias Jensen i Smedstrup. 2B:
1 Peder Mathiassen 9
2 Christen Mathiassen 5
3 Maren Mathiasdatter.

290 Johan Poulsen Egerstorff, afskediget oboist i Hjørring. 4.11.1806, fol.203, 203, 219B.
Arvinger kendes ikke.

291 Maren Mejling, ugift i Hjørring. 30.1.1807, fol.204, 205, 224B, 243B.
A:
0) forældre [Peder Nielsen Mejling, skifte Ålborghus amt 24.4.1770 lbnr.405 og Maren Andersdatter]
1) søster Mette Margrethe Mejling, død, var g.m. Oluf [Christiansen] Worm, by- og herredsfoged i Hjørring, [skifte 23.1.1782 lbnr.179] 1B:
a Madse Olufsdatter Worm g.m. Hans Severin Rafn, præst i Haverslev og Bejstrup.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Rafn].
2) halvbror Christian Mejling i Ugilt præstegård
3) halvsøster Madse Mejling i Ugilt præstegård.

292 Maren Christensdatter i Hjørring, der døde 7.2.1807, fol.204, 206, 211B.
Enke efter Christian [Nielsen], hattemager, [skifte 10.12.1789 lbnr.186]. B:
1) Inger Christiansdatter g.m. Christen Christensen
2) Niels Christiansen, overinspektør og birkedommer i Jarlsberg grevskab i Norge
3) Karen Christiansdatter
4) Christen Christiansen
5) Poul Christiansen 23.

293 Jens Peder Kynde, fuldmægtig på Hjørring amtstue, der døde 13.2.1807, fol.204B, 206, 217, 224B, 244, 247, 253, 256.
E: Anne Elisabeth [Sofie Høgh]. LV: [Svenning Vilhelm] Borgen, i Åstrup mølle [i Sankt Hans sogn], forvalter, der ægter enken. A:
1) far Laurids Kynde, brændevinsmand og værtshusholder i Thisted, der angives som eneste arving, dog nævnes hans 2 døtre og svigersønnen Laurids Tønnesen.
Desuden nævnes enkens far Erik Høgh, der døde.

294 Laurids Rasmussen, farver i Hjørring, der formentes at have absenteret sig. 15.6.1807, fol.211B.
Hans hustru: Anne Kirstine Nielsdatter.
Han kom hjem igen efter 3 uger, og skiftet blev aflyst.

295 Jens Jensen Holm, politibetjent i Hjørring. 2.7.1807, fol.212, 250B.
E: Marie Poulsdatter. LV: Jens Møller, bager. B:
1) Johan Peder Holm 19.
FM: Jacob Jensen Koch.

296 Marie Aagaard i Hjørring. 3.7.1807, fol.212B, 214, 256.
Enke efter [Christen Pedersen] Bloch, [forpagter på Volstrup i Hørmested sogn, begravet Hørmested 27.12.1789]. A:
0) forældre [Mikkel Christensen Aagaard, skifte 6.6.1759 lbnr.54 og Sidsel Christensdatter Holm]
1) bror Christen Aagaard [til Fuglsig i Sankt Olai sogn, død 1805]. [Første ægteskab med Elisabeth Sophie Mortensdatter Helles, død Hjørring 14.2.1757].
[Christen Aagaards andet ægteskab med Ane Jensdatter Sand, begravet Hjørring 12.11.1771].
[Christen Aagaards tredje ægteskab med Oline Jacobsdatter Tryde, skifte Ålborghus amt 19.2.1785 lbnr.754]. 5B:
a Michael Aagaard til Åstrup [i Sankt Hans sogn]
b Jacob Aagaard, byfoged i Grenå
c Elisabeth [Sofie] Aagaard g.m. [Søren Jensen] Balling, præst i Bjergby og Mygdal
d Anne Aagaard g.m. [Oluf Jørgen] Sadolin, præst i Hurup, [der døde 23.12.1808], nu g.m. [Mathias] Asp, købmand i Nibe
e Cecilie Holm Aagaard g.m. [Otto Caspersen] Rafn, præst i Harritslev, Sejlstrup og Rakkeby.
[Christen Aagaards fjerde ægteskab med Henrikke Margrethe Wederkinch]. 4B:
f Else Johanne Aagaard
g Henriette Aagaard
h Marianne Aagaard
i Christine Aagaard
2) bror Peder Aagaard, død. 1B:
a Michael Aagaard, på Sjælland
3) søster Mette Aagaard i København, enke efter Kærsgaard
4) søster Maren Aagaard, død, var g.m. [Peder] Vinkel. 2B:
a Michael Vinkel, uvist hvor
b Cecilie Cathrine Vinkel g.m. Buch, tobaksfabrikant i København, nu enke
5) søster Anne Aagaard, [begravet Hjørring 29.1.1799]. [Første ægteskab med Niels Nielsen Brandt, degn i Ålsø og Hoed ved Ebeltoft, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 27.2.1758 lbnr.87]. 1B:
a Michael Brandt, by- og herredsfoged i Hjørring.
[Anne Aagaard i andet ægteskab med Anders Thomsen, degn i Skødstrup og Elsted, begravet Skødstrup 24.4.1765]. 1B:
b Thomas Nikolaj Mellerup, degn i Agri på Mols.

297 Anne Marie Thomasdatter i Hjørring. 11.7.1807, fol.213.
E: Carl Dagnæs, organist. B:
2) Jacob Carlsen 28
3) Thomas Carlsen 17
4) Sidsel Marie Carlsdatter
5) Mette Marie Carlsdatter
6) Gertrud Marie Carlsdatter
samt en slegfredsøn:
1) Niels Christian Jensen 36.

298 Maren Thomasdatter i Hjørring, der døde 27.7.1807, fol.213B.
Enke efter Niels Iversen. A:
1) søster Anne Thomasdatter, enke efter Peder Hovstrup, værtshusmand i Ålborg
2) søster Karen Thomasdatter, død. 1B:
a Helvig Ejlersdatter g.m. en skræddersvend i Ålborg
3) bror Mikkel Thomsen i København, død. Uvist om børn.

299 Hans Jørgensen Dahl, snedker i Hjørring. 28.7.1807, fol.213B, 251B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Thorsen. B:
1) Peder Hansen 9
2) Marianne Hansdatter.
FM: farbror Jens Jørgensen, skoleholder i Astrup.
Afdøde døde 27.7.1807 i Hving mølle i Astrup sogn.

300 Birgitte Thomasdatter i Hjørring. 13.9.1807, fol.216B.
E: Hans Pedersen Sveje, avlsbruger. B:
2) Karen Hansdatter 19
3) Else Hansdatter 15
4) Peder Hansen 11
samt en slegfreddatter
1) Karen Pedersdatter 23.
FM: morbror Mikkel Thomsen i Højene i Sankt Olai sogn.

301 Anne Lisbeth Ulriksdatter i Hjørring, der døde 21.2.1808, fol.220.
Enke efter Blase, sadelmager.
Arvinger kendes ikke.
Han skal have haft en søster i Tyskland.

302 Niels Riis, købmand i Hjørring. 23.4.1808, fol.221, 224, 227B, 245, 247B, 252B.
E: Anne Marie Klitgaard.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Holm, skifte 12.7.1779 lbnr.144]. B:
1) Anne Nielsdatter Riis g.m. Laurids Lauridsen i Haslevgård mølle i Als sogn, kystbefalingsmand
2) Peder Nielsen Riis i København.

303 Karen Jensdatter i Hjørring. 21.5.1808, fol.225B, 246B.
E: Jens Møller, bager. B:
1) Birgitte Jensdatter 19, der ægter Peder Christoffer Christensen, snedker
2) Laurids Jensen 18, i Arendal i Norge
3) Karen Jensdatter 12
4) Peder Christian Jensen 9
5) Else Kirstine Jensdatter 4.
FM: Jens Pedersen Højgaard.
Afdøde døde 16.4.1808.

304 Jacob Christoffersen Wiltmann i Hjørring. 23.11.1808, fol.246, 251B.
E: Inger Jensdatter. LV: Thomas Pedersen, smed. B:
1) Frederikke Kirstine Jacobsdatter.
FM: Jens Pedersen Højgaard.

305 Svend Lemberg, købmand i Hjørring. 23.12.1809, fol.248B, 249, 252.
Kirstine Elisabeth [Sørensen]. LV: Sundius, apoteker i Hjørring. B:
1) Christian Lemberg 14
2) Marianne Lemberg 11
3) Juliane Lemberg 10.
FM: født værge Green, landvæsenskommissær.
Afdøde døde 22.12.1809.
(Se også lbnr.256).

306 Andreas Schultz, snedker i Hjørring, der døde 21.5.1810, fol.249B, 295, 298.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter, skifte 24.6.1805 lbnr.282]. B:
1) Rebekka Marie Andreasdatter, [skifte 14.2.1794 lbnr.211], var g.m. Christen Nielsen, snedker. 5B:
b Else Christensdatter i Ålborg
c Marianne Christensdatter, enke efter Søren Baare, købmand i Hjørring
d Malene Christensdatter i Ålborg
e Christiane Christensdatter i Skisby i Sankt Olai sogn
samt en slegfreddatter
a Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Christen Krag i Vellingshøj i Sankt Olai sogn
2) Anne Birgitte Andreasdatter [Schultz], enke efter Peder Isaksen, [skifte 28.3.1795 lbnr.224]
samt en slegfreddatter

307 Søren Baare, købmand i Hjørring. 22.1.1811, fol.257.
E: Marianne Christensdatter. LV: Christen Lykkegaard til Rønneholm? B:
1) Thomas Andreas Baare 5¼.
FM: fars farbror Jens [Lauridsen] Østrup, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1810.
Samfrændeskifte 22.1.1811.

308 Mathias Stenfeldt i Hjørring. 1.9.1811, fol.259, 268, 295B, 297.
Enkemand. B:
1) Jens Tranders, død før sin far , uden børn
2) Maren Pop, død før sin far , uden børn, var g.m. Pedersen, skrædder i København
3) Sixtine Margrethe g.m. Peder Thim på Liseminde ved Kalundborg
4) Dorthe Thorup, jordemoder i Bergen, enke efter Ebbesen
5) Peder Elisabeth på Dronninglund.

309 Søren Nørlev, købmand i Hjørring. 19.12.1811, fol.260.
E: Anne Johanne Løth. LV: Christian Nielsen, købmand. B:
1) Sara Cecilie Nørlev.
FM:
1 farbror Anders Pedersen, sognefoged i Nørlev
2 Niels Løth, købmand i Hjørring.
Bevilling til uskiftet bo af 23.10.1811.
Samfrændeskifte 19.12.1811.

310 Øllegaard Vilhelmine Tostrup Bang i Hjørring. 23.3.1812, fol.260B.
E: Christen Thomsen Høgsted, købmand. B:
1) Thomas Christian Høgsted 25
2) Rasmus Bang Høgsted 23, fuldmægtig i Viborg
3) Hans Christian Høgsted 21, i Ålborg
4) Jens Nikolaj Høgsted 20, købmandskarl i Arendal i Norge
5) Johannes Peder Høgsted 17
6) Laurids Høgsted 16, i Odense
7) Anne Høgsted 14
8) Carl Høgsted 12
9) Birgitte Høgsted 9
10) Mads Høgsted 8.
FM:
1 morbror Laurids Bang i Serreslev
2 farbror Hans Thomsen Høgsted i Vrejlev.

311 Voldborg Andersdatter, ugift i Hjørring. 27.6.1812, fol.261B, 270.
A:
1) bror Morten Andersen i Lørslev i Ugilt sogn
2) bror Jens Andersen i Tværsted
3) søster Else Andersdatter i Stensbæk i Bindslev sogn.
FM: stedfar Hans Pedersen i Fæld?
4) halvbror Christen Andersen, død. E: Anne Mikkelsdatter, nu g.m. Peder Christensen i Mygdal. 1B:
a Maren Christensdatter 6
5) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Christen Sløvborg i Asdal sogn
6) halvsøster Else Andersdatter g.m. Christen Madsen i Barkholt i Mygdal sogn.
Afdøde døde 26.6.1812.

312 Vilhelm Næsted, distriktskirurg i Hjørring. 30.12.1812, fol.262B, 269, 274.
Enkemand efter [Margrethe Falch, begravet 6.10.1797]. B:
1) Frederik Vilhelm Næsted, cand. theol.
2) Christine Vilhelmine Næsted i Harridslev præstegård
3) Niels Jørgen Næsted
4) Carl Næsted 19
5) Louise Næsted 17.
FM: Green, kommissær i Hjørring.
[Afdøde første ægteskab med Vilhelmine Bech Hegelund].

313 Opbudsbo i Hjørring. 10.4.1813, fol.268, 276B.
Registrering af boet hos Niels Jacob Holm Iversen, guldsmed, der er bortrejst, uvist hvorhen.

314 Karen Pedersdatter Mejlsted i Hjørring. 9.3.1813, fol.271.
A:
1) bror Henrik Mejlsted
2) bror Jacob Mejlsted
3) bror Jens Mejlsted.
Dødsanmeldelse.

315 Christen Andersen i Hjørring. 21.7.1813, fol.271.
E: [Navn angives ikke]. A:
1) bror Jens Andersen
2) søster Maren Andersdatter, gift i Hjørring
3) søster Birgitte Andersdatter, gift i Hjørring.
Dødsanmeldelse.

316 Bertel Stavsholm, guldsmed i Hjørring. 18.9.1813, fol.271, 295B, 297B.
Testamente af 17.1.1813. A:
1) bror, død. 2B:
a Johan Christian Stavsholm, rebslagersvend i Hjørring
b Nikolaj Stavsholm i København.

317 Kirsten Lauridsdatter i Hjørring, der døde 14.12.1813, fol.272B.
E: Thomas Christian Høgsted. B:
1) Øllegaard Vilhelmine Thomasdatter.
FM: Laurids Sørensen i Hvidegård.

318 [Johanne Marie Kjærulf] i Hjørring. 30.6.1814, fol.273B.
Enke efter [Anders] Sand, [skifte 24.12.1799 lbnr.258]. B:
1) Kirstine Marie Andersdatter Sand g.m. Christen Thomsen Høgsted
2) Christian Henrik Andersen Sand, toldbetjent i Fladstrand.
Dødsanmeldelse.

319 Niels Christian Kragelund, gørtler i Hjørring. 18.7.1814, fol.273B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Søren Højgaard. B:
2) Kirsten Nielsdatter 6½.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter Kronborg. B:
1) Nikolaj Christian Kragelund, guldsmed i Hjørring.

320 Jens Ejersted i Hjørring. 17.11.1814, fol.276.
B:
1) Niels Christoffer Ejersted på stedet
2) Erik Christian Ejersted
3) Else Marie Ejersted g.m. [Nikolaj Christian] Kragelund, guldsmed.
Dødsanmeldelse.

SLUT