Erik Brejls hjemmeside

Start

Hjelmslev herreds godsers skifteuddrag

Herschendsgave gods
Skifteprotokol
1776-1816
G 338-31

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


1 Karen Nielsdatter i Gjesing. 7.8.1776, side 3.
E: Mikkel Nielsen. B: Anne 9, Karen 5. F: oldefar [dvs. morfar] Niels Andersen i Skårup, farbror Peder Nielsen i Fruering.

2 Anne Marie Jensdatter Møller i Gjesing. 1.3.1776, side 13.
E: Jørgen Pedersen Bonde. B: Bodil Marie 4.

3 Ingeborg Pedersdatter i Gjesing. 18.3.1776, side 21.
E: Thomas Nielsen. B: Maren 8, Else 6.

4 Morten Pedersen Bonde i Gjesing. 3.1.1777, side 27.
E: Mette Hansdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Peder 9, Mette Marie 7, Bodil 4, Maren 2, Karen 6 mdr. FM: farbror Jørgen Pedersen Bonde sst.

5 Anne Jensdatter i Gjesing. 21.6.1777, side 31.
E: Thomas Sørensen Solbjerg. B: Søren 4, Jens 3 uger. FM: morbror Niels Jensen i Bering, mosters mand Søren Andersen i Kolt.

6 Niels Rasmussen i Gjesing. 6.2.1781, side 36.
A: bror Johan Rasmussen Rindelev, degn i Klovborg, bror, død. 2B: Hans Mortensen i Nølev, Erik Mortensen i Søby, søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Kærsgård, søster Karen Rasmusdatter g.m. Jacob Nielsen i Torrild, søster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Rasmussen i Skablund, søster, død. 2B: Anne Margrethe Mikkelsdatter g.m. Mikkel Nielsen Carl i Gjesing, Sidsel Mikkelsdatter g.m. Mikkel Jensen i Torrild.

7 Karen Olufsdatter i Gjesing. 27.11.1784, side 37.
E: Anders Smed. A:
1) halvsøster Johanne Olufsdatter, død, var g.m. Ebbe Christensen i Skårup. 8B: Christen i Sejersdal, Jens i Billighed, Oluf i Odder, Niels, ungkarl i Skårup, Maren g.m. Peder Jepsen i Skårup, Anne g.m. Jens Jepsen i Gjesing, Karen g.m. Anders Møller i Oldrup, Kirsten, ugift i Kalundborg
2) halvsøster Anne Olufsdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Skårup. 3B: Oluf sst, Anders i Horsens, Karen, død, var g.m. Mikkel Vestergaard i Gjesing.2B: Anne, Karen.

8 Maren Vilhelmsdatter i Gjesing. 30.5.1785, side 39.
E: Rasmus Pedersen. B: Niels 40 dage. FM: mors stedfar Niels Nielsen i Assendrup, farbror Henrik Vilhelmsen, tjener i Ødstedgård ved Fredericia.

9 Maren Sørensdatter i Gjesing. 30.11.1785, side 42.
E: Martin Martinsen. B: Søren 25, Cathrine 14. FM: mors halvbror Christen Sørensen, hyrde i Krogstrup.

10 Johanne Christensdatter i Gjesing. 30.11.1785, side 44.
E: Mikkel Rasmussen Thoe. B: Maren 18, Christen 13, Rasmus 11, Jens 4. FM: mosters mand Eskild Andersen i Bøgeskov.

11 Thomas Sørensen Solbjerg i Gjesing. 6.11.1785, side 45.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Pedersen i Mårslet. B: Anne 5, Sidsel 3. Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 21.6.1777 lbnr.5. B: Søren 13. FM: morbror Niels Jensen i Bering, farbror Rasmus Sørensen i Gjesing, farbror Anders Sørensen, ungkarl i Solbjerg. Desuden nævnes morbror Rasmus Jensen.

12 Mikkel Nielsen Vestergaard i Gjesing. 24.5.1786, side 51, 61.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jens Jepsen sst. B: Sidsel 6, Mikkels 3. FM: morbror Hans Mikkelsen i Vedslet. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 7.8.1776 lbnr.1. B: Anne 19, Karen 15. FM: morbror Oluf Nielsen i Skårup.

13 Rasmus Rasmussen og hustru Anne Simonsdatter, hyrde i Assendrup. 17.3.1786, side 55.
B: Simon 19.

14 Karen Hansdatter i Assendrup. 14.5.1787, side 56.
E: Peder Rude. A: søster Anne Hansdatter, død, var g.m. Mikkel Jensen Virring i Halling. 4B: Jens 40 sst, Anne 35, Maren 30 g.m. Jens Ebbesen i Fillerup, Hans 25, halvbror Hans Hansen 50 i Halling, halvbror Laurids Hansen i Bovlstrup, død. 1B: Karen 24.

15 Afkald. 15.12.1787, side 61.
Afkald fra Mikkel Pedersen, ladefoged på Tyrrestrup, fra Cathrine Pedersdatter i Glibing Mølle, fra Abelone Pedersdatter g.m. David Hansen i Brigsted, fra Laurids Pedersen i Illerup og fra [Karen Pedersdatter] g.m. Jørgen Pedersen Bonde i Gjesing for arv efter deres mor Maren Lauridsdatter, der døde i Gjesing.

16 Frederik Efraimer i Assendrup. 10.3.1788, side 62.
E: Karen Olufsdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Sidsel 20. FM: halvbror Oluf Madsen, halvsøster Karen Madsdatter.

17 Afkald. Assendrup 2.6.1788 og 4.6.1788, side 64, 65.
Afkald fra Sidsel Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Hylken, fra Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Bovlstrup, fra Rasmus Nielsen, skoleholder i Tiset skole, fra Karen Nielsdatter for arv efter far Niels Rasmussen i Assendrup og endnu levende mor til bror Christen Nielsen, der overtager fæstet.

18 Afkald. Gjesing Øde Mølle 6.7.1788, side 65.
Afkald fra Else Pedersdatter g.m. Poul Nielsen for arv efter mor til far Peder Stærk i Gjesing.

19 Anne Rasmusdatter i Gjesing. 26.3.1790, side 66.
E: Rasmus Hansen. B: Hans 25, Rasmus 15. FM: farbror Peder Rasmussen i Balle, mors brorsøn Rasmus Rasmussen i Sejersdal.

20 Anne Ebbesdatter i Gjesing. 13.8.1791, side 73.
E: Jens Jepsen. B: Maren 14, Jeppe 12, Johanne 8, Ebbe 3. FM: morbrødre Jens Ebbesen i Billighed, Niels Ebbesen i Skårup.

21 Jens Jepsen i Gjesing. 28.2.1793, side 80.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: bror Jørgen Lauridsen i Kattrup. Første ægteskab med [Anne Ebbesdatter], skifte 13.8.1791 lbnr.20. B: Maren 16, Jeppe 13, Johanne 10, Ebbe 4. FM: farbror Rasmus Jepsen i Gjesing, farbror Peder Jepsen i Skårup, morbror Jens Ebbesen i Billighed, Niels Ebbesen i Skårup.

22 Jens Lauridsen i Gjesing. 26.6.1793, side 86.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jepsen sst. B: Rasmus 4. FM: farbrors søn Christian Ludvig Rasmussen, der tjener på Palsgård i Bjerre herred, Jens Ebbesen i Billighed, Jens Firgaarde.

23 Abel Kirstine Schmidt født Kjær i Gjesing Øde Mølle. 22.7.1793, side 92, 111.
B: Carl Johan Henriksen Schmidt i Rendsborg, nu i Buxtehude i Tyskland, Morten Christian Schmidt, guldsmedesvend i København, Jonas Henrik Schmidt, guldsmedesvend sst, Elisabeth Schmidt g.m. Ludvig Munch, præst i Kobberup ved Viborg, Dorthe Sofie g.m. Søren Schaltz, politibetjent i København, Maren gift sst.

24 Peder Pedersen Stærk den ældre i Gjesing. 23.1.1794, side 96, 104, 117.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Ebbesen i Billighed, Anders Vestergaard i Gjesing. B: Peder 9 mdr. Første ægteskab med Cathrine Mikkelsdatter. B: Peder Pedersen Stærk i Gjesing, Mikkel Pedersen Stærk i Søballe.

25 Mikkel Nielsen Carl i Gjesing. 28.2.1794, side 100.
E: Anne Margrethe Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Mikkel 27, styrmand i Århus, Anne 25, tjener sst, Ellen 22, Niels 17, Maren 13. FM: farbror Thomas Nielsen i Gjesing, Rasmus Rasmussen i Krogstrup, Mikkel Jensen i Torup, Hans Sørensen i Assendrup.

26 Jeppe Jensen i Gjesing. 1.4.1794, side 109.
A: stedmor Anne Lauridsdatter sst, søskende Maren 17, Johanne 11, Ebbe 5. FM: Rasmus Jepsen, Peder Jepsen i Skårup, Jens Ebbesen i Billighed, Niels Ebbesen i Skårup. Arv efter mor, [Anne Ebbesdatter], skifte 13.8.1791 lbnr.20, arv efter far [Jens Jepsen], skifte 28.2.1793 lbnr.21.

27 Margrethe Pedersdatter i Assendrup. 16.5.1795, side 113.
E: Christian Carstensen Væver. B: Maren, ophold i Svendborg, g.m. Rasmus Hansen, der tjener på Tåsinge, Anne 23. FM: Morten Hansen i Assendrup.

28 Marie Cathrine Pedersdatter i Gjesing. 23.2.1796, side 118.
Enke efter Mikkel Henningsen. B: Anne 10. FM: Jørgen Bonde, morbror Jens Pedersen i Næs.

29 Anne Marie Sørensdatter i Gjesing. 30.10.1797, side 120, 126.
E: Thomas Nielsen Nedergaard. B: Anne 19, Niels 15, Søren 13, Jens 7. FM: morbror Anders Sørensen i Solbjerg. Enkemandens første ægteskab med [Ingeborg Pedersdatter], skifte 18.3.1776 lbnr.3. B: Maren.

30 Maren Knudsdatter i Assendrup. 30.1.1798, side 123.
E: Jens Eskildsen, skoleholder. Første ægteskab med Jens Vincentsen, skoleholder sst. B: Peder 50, nu uvist hvor, Dorthe g.m. Hans Hansen i Virring. Afkald fra Dorthe Jensdatter g.m. Thomas Jensen 3.1.1776. Afkald fra Peder Jensen i Assendrup 2.3.1782.

31 Maren Pedersdatter, ugift i Gjesing. 18.2.1798, side 125, 131.
A: søskende Niels Pedersen Skrædder, Jeppe Pedersen, Jørgen Pedersen, FM: morbror Rasmus Jepsen, halvsøskende Maren 22, Anne 18, Kirsten 14. FM: mor Margrethe Andersdatter, enke efter Peder Nielsen i Fruering. LV: Rasmus Jepsen i Gjesing.

32 Maren Sørensdatter i Gjesing. 24.4.1798, side 128, 132.
Enke efter Thomas [Sørensen] Solbjerg, [skifte 6.11.1785 lbnr.11]. B: Anne 18, Sidsel 16. FM: farbror Anders Sørensen i Solbjerg, fasters mand Thomas Nedergaard i Gjesing, mosters mand Jacob Mikkelsen i Frøkærgård på Mårslet Mark på Vilhelmsborg gods.

33 Søren Rasmussen i Herchendsholm på Ballebo Mark. 10.12.1798, side 133.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jens Nielsen i Ballebo. B: Jens 18, Hans 16, Oluf 13, Peder 9. FM: farbror Peder Rasmussen i Kærsgård.

34 Niels Pedersen Smed i Gjesing. 21.12.1798, side 135.
E: Bodil Zachariasdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Anne Cathrine 18, Kirsten 14, Maren 12, Anne 9. FM: fars søskendebarn Hans Jørgensen i Balle.

35 Maren Mikkelsdatter i Gjesing. 30.12.1798, side 138.
A: mor Anne Margrethe Mikkelsdatter, søskende Mikkel Mikkelsen Carlsen 33, skipper i Århus, Anne Mikkelsdatter 30. FM: Thomas Nielsen på Gjesing Mark, Ellen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Svinsager, Niels Mikkelsen Carl 23 i Gjesing. Arv efter far [Mikkel Nielsen Carl], skifte 28.2.1794 lbnr.25.

36 Thomas Nielsen på Gjesing Mark. 13.3.1799, side 139.
Enke efter [Anne Marie Sørensdatter, skifte 30.10.1797 lbnr.29]. B: Niels 17, Søren 14, Jens 9. FM: morbror Anders Sørensen i Solbjerg, Jens Pedersen i Herschendslund.

37 Maren Jensdatter i Assendrup. 12.3.1800, side 141.
E: Hans Rasmussen Snedker. B: Jens 2, Karen 3 mdr, der døde. FM: morbror Rasmus Jensen Eskerod i Slukefter, mosters mand Christian Henriksen.

38 Anne Cathrine Lauridsdatter i Gjesing. 18.4.1804, side 144.
E: Kjeld Christiansen. A: søskende Jørgen Lauridsen i Kattrup, Mikkel Lauridsen i Overby skov med datter Anneke, Jens Lauridsen i Overby Skov ved Anders Kjær i Hovedgård, Bodil Marie Lauridsdatter g.m. hans Snedker i Grumstrup, Maren Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen på Rugballegård Mark ved Horsens, halvbror Jørgen Lauridsen i Kattrup.

39 Peder Sørensen 17 år i Herschendsholm. 23.11.1804, side 149.
A: mor Bodil Hansdatter g.m. Morten Eriksen, søskende Jens 24, Hans 21, Oluf 19. Arv efter far [Søren Rasmussen sst], skifte 10.12.1798 lbnr.33.

40 Mikkel Rasmussen Kaae i Fredelighed på Gjesing mark. 20.3.1806, side 151, 157.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Jens Pedersen i Herschendslund. B: Christen 32 på Fruering Mark, Rasmus 29, soldat ved det Oldenburgske Regiment, Jens 24, soldat i Rendsborg, Mads 15, Maren g.m. Søren Rasmussen i Hvilsted. FM: Hans Pedersen i Gjesing.

41 Peder Pedersen Stærk på Gjesing Mark. 3.10.1806, side 153, 165.
E: Maren Thomasdatter. LV: bror Jens Thomsen i Øster Tammestrup. B: Thomas ved Batteriet ved Snoghøj, Peder, Søren 24, soldat i Rendsborg, Jens 20 på Hvilsted Mark, Anne Marie 17, Laurids 13. FM: morbror Søren Thomsen i Virring.

42 Ellen Rasmusdatter i Herschendslund. 11.11.1806, side 155, 158.
E: Jens Pedersen. B: Jens 11, Peder 9, Anders 7, Anne 4. Første ægteskab med Jens Lauridsen, [skifte 26.6.1793 lbnr.22]. B: Rasmus 17. FM: Jens Christiansen i Gjesing, Niels Thomsen i Ballebo, Anders Nielsen i Assendrup.

43 Christen Nielsen i Assendrup. 24.3.1808, side 163.
E: Karen Andersdatter. Uskiftet bo.

44 Peder Hansen Juul i Assendrup. 11.1.1809, side 163.
E: Dorthe Sofie Hansdatter. LV: Morten Pedersen sst. B: Johanne 5. FM: farbror Jacob Hansen i Horndrup.

45 Anders Nielsen i Assendrup. 31.10.1810, side 167.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Lauridsen i Vedslet. A: bror Oluf Nielsen i Torrild, søster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Rasmus Sørensen i Grumstrup.

46 Anne Christiansdatter i Assendrup. 23.3.1812, side 168.
E: Morten Hansen. B: Margrethe 13, Hans 12, Christian 8, Jens 4.

47 Anne Cathrine Pedersdatter i Assendrup. 16.2.1813, side 173.
E: Morten Hansen. A: far Peder Jensen Smed i Vedslet.

48 Johanne Pedersdatter i Assendrup. 27.6.1814, side 175.
E: Anders Hansen. B: Hans 33, Maren 26, Marie Kirstine 22, Niels 18, Søren 15, Peder 13.

49 Niels Nielsen i Assendrup. 28.5.1816, side 181.
E: Abelone Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Vedslet. B: Niels 9, Edel 6. FM: Hans Mortensen sst.

SLUT