Erik Brejls hjemmeside

Start

Hindsted herreds godsers skifteuddrag
Niels Christensen Foersum, byfoged i Hobro's gods
Skifte for hans fæstebonde
1753

i

Privatarkiver
Carl Michael Karmarch i Hobro.
Pr 1053
Heri:
Skifte efter Jens Andersen Karmark i Hørby1 Jens Andersen Karmark i Hørby [i Hindsted herred]. 1.9.1753.
E: [enken begravet Hørby 22.1.1754]. A:
0) far [Anders Jensen Skibelund i Skjern g.m. mor eller stedmor Bodil Mikkelsdatter, begravet Skjern 14.4.1709, 75 år gammel enke]
1) bror Peder Andersen Karmark i Terp i Vester Velling sogn
2) bror Peder Andersen i Lee. B:
a Anders Pedersen 50, i Over Viskum på Viskum gods
b Erik Pedersen 36, i Randers
c Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Store Rørbæk på Kirketerps gods
d Bodil Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Voldum på Clausholm gods
e Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Iver Nielsen, ladekarl på Clausholm
3) søster Karen Andersdatter, død. Første ægteskab med Christen Skaarup i Sønderup på Tjele gods. B:
a Christen Christensen Skaarup i Batum, død. Børn, der er hos moderen, der nu er gift i Batum på Viskum gods
b Mikkel Christensen Skaarup 50, i Bigum på Tjele gods
c Jens Christensen i Store Rørbæk på Kirketerp gods
Karen Andersdatter i andet ægteskab med Søren Madsen i Nørup. Uvist og børn
Karen Andersdatter i tredje ægteskab med Niels Smed i Fastrup, død. B:
d Christen Nielsen 40, i Fastrup
e Bodil Nielsdatter, i Vejrum på Viskum gods.
4) halvbror Mikkel Andersen Karmark i Vester Velling, død. B:
a Anders Mikkelsen 45 i Terp
b Niels Mikkelsen 43, i Løvskal i Skjern sogn på grev Scheels gods
c Hans Mikkelsen 40, bryggersvend i København
d Thomas Mikkelsen 37, i Vester Velling på grev Scheels gods
e Mikkel Mikkelsen 30, i Løvskal
f Bodil Mikkelsdatter g.m. Jens Lassen, brændevinsmand i Randers
g Christen Mikkelsen, smed i Ørum, død. B:
1 Mikkel Christensen 24, i København
2 Else Christensdatter
3 Maren Christensdatter
5) halvbror Jens Andersen i Hammershøj, død. B:
a Karen Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, smed i Langå på greve Scheels gods
[Afdøde blev ved begravelsen 4.8.1752 i Hørby kaldt Jens Andersen Skibelund].

SLUT