Erik Brejls hjemmeside

Start

Hids herred godsskifter

[Allinggård gods]  [Charlottenlund gods]  [Grauballegård gods]  [Sejlgård gods]  [Vester Kejlstrup gods] Allinggård gods

Skifteuddrag
1748-1811
med mere[Skifter] [Skiftesager] [Afkald]


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Navnene Thyrre og Thyge bruges i flæng, lige som Esper indimellem kaldes Jesper.
Navn på enken mangler i lbnr.15, 116, 135
Skifteprotokollen 1788-1811 mangler de første 22 sider. Samtidigt register er bevaret.
Der findes 3 pakker med dokumenter til skifteprotokollerne. Bilag angives ved det enkelte skifte med ordet Dokument. Skifter, der ikke er indført i skifteprotokollerne anføres som uddrag her.
Pakken med skiftevæsen 1714-1803 indeholder afkald med mere.
Da skifteprotokollen begynder 1750 er kun medtaget dokumenter før 1750.
Ved afkald nævnes medunderskrivere hvis det er familie. Afkaldene er indført i den rækkefølge de ligger i pakken og derfor ikke kronologisk

G 236-10 Skifteprotokol 1750-1787

G 236-11 Skifteprotokol 1788-1811

G 236-12 Skiftesager 1747-1763

G 236-13 Skiftesager 1764-1776

G 236-14 Skiftesager 1777-1812

G 236-15 Skiftevæsen 1714-1803
Heri 4 læg.
1 Afkald og kvitteringer for børnepenge og arvemidler fra Christian Fischers tid 1720-1750.

2 Dokumenter vedrørende skifter 1714-1803.
(Der er kun et bilag før 1751).

3 Gamle afkald for overformynderiet og skifter, der ej er benævnte i protokollen for Allinggård og Grauballegård godser 1751-1791. (Ikke medtaget).

4 Afkald og udbetalte børnepenge 1780-1804. (Ikke medtaget)


Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedAllinggård gods
Skifteprotokol
1748-1787
G 236-101 Anders Lauridsen i Ans Kro. 9.8.1748, fol.1.
E: Anne Thyrresdatter Bøggild. LV: bror Peder Thyrresen Bøggild i Århus. B: Thyrre, Rasmus, Anders. FM: morbror Daniel Thyrresen. Til stede afdødes mor Karen Christensdatter i Almtoft. LV: bror Christen Lauridsen sst.

2 Søren Lauridsen i Ris. 13.4.1750, fol.58B.
E: Birthe Knudsdatter. LV: halvbror Mikkel Bentsen i Iller. B: Laurids 10, Mads 8, Anne 5. FM: fars halvbror Christen Lauridsen i Grønbæk.

3 Mikkel Thomsen Iller i Ris. 1.10.1750, fol.60B.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Christensen i Frausing. B: Anne 12, Anders 8. FM: Mikkel Kongensgaard i Grønbæk.

4 Peder Simonsen i Iller. 1.6.1750, fol.65. Dokument
E: Karen Pedersdatter. LV: Mikkel Thomsen i Ris, Jens Nielsen i Ans, der ægter. B: Anne 8, der døde, Simon 6, Peder 4, Maren 2. FM: farbror Niels Simonsen i Iller.

5 Anders Pedersen i Serup. 3.6.1750, fol.68.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Svendsen i Pederstrup. A: søskende Jens Pedersen i Ans, Anders Pedersen, død. 2B: Knud, Jens i Hinge, (sml. Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.102), Peder Pedersen, død. 2B: Anne g.m. Johan Henningsen i Iller, Peder 28. FM: stedfar Rasmus Pedersen sst.

6 Christen Eriksen i Iller. 15.2.1752, fol.73. Dokument
E: Ellen Sørensdatter. LV: far Søren Pedersen. B: Anne 5, Anne 2, Karen 6 mdr. FM: Jens Nielsen sst.

7 Birgitte Pedersdatter i Resdal. 29.2.1752, fol.74.
E: Peder Pedersen Grøn. B: Peder 12 uger. FM: morbror Christen Pedersen i Bøggild.

8 Kirsten Christensdatter i Lemming. 20.3.1752, fol.75B.
E: Hans Nielsen. Første ægteskab med Peder Søndergaard, skifte 13.3.1751 [Vinderslevgård gods skifteprotokol lbnr.204]. B: Mette 7, Maren 4, Maren 2. FM: farbror Jens Pedersen Birk i Lemming, morbror Mads Christensen i Nisset.

9 Anne Christensdatter i Gødvad. 21.12.1751, fol.77B.
E: Christen Lauridsen. B: Anne Kirstine 18, Laurids 15, Jesper 13, Søren 10, Else 4.

10 Kirsten Eriksdatter i Serup. [Dato mgl.], fol.78.
Kort registrering. Ingen arvinger nævnt.

11 Kirsten Jensdatter i Gravballe. 18.4.1752, fol.78B.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med Laurids Poulsen. B: Jens Lauridsen i Fåborg på Fyn, Thomas Lauridsen i Ærøskøbing, Poul Lauridsen, [skifte Vinderslevgård gods 3.4.1742 lbnr.85]. 2B: Anne Kirstine g.m. Anders Pedersen i Gødvad, Johanne 14, hjemme hos mor Kirsten Andersdatter sst, (i Vinderslevgård gods skifteprotokol 3.4.1742 side 745 lbnr.85 kaldes hun Karen Andersdatter), Maren Lauridsdatter g.m. Jens Sørensen, ladefoged i Tandskov.

12 Anne Christensdatter i Nisset. 25.10.1753, fol.81B.
E: Søren Mikkelsen. B: Maren 3. FM: Mads Christensen. Af første ægteskab B: Mette Henriksdatter 15.

13 Ansøgning om fæste i Grauballe. 2.1.1752, fol.82.
Efter Mikkel Mikkelsens død ansøger Mourids Mikkelsen om at overtage fæstet af stedet med ophold til enken i 6 år, hvorefter Peder Grauballe og Mads Roed betaler for opholdet. Peder Grauballe er FM for sin søsters børn i Bidstrup.

14 Peder Pedersen i Lemming. 15.6.1750, fol.82B.
Registrering. Ingen arvinger nævnt.

15 Jens Rasmussen i Vinderslev. 30.4.1748, fol.83.
E: [Navn mgl.]. B: Anne 13, Sidsel 7. (Registrering, intet skifte).

16 Anne Rasmusdatter i Frausing. 16.6.1753, fol.84.
E: Gregers Thomsen. B: Mette g.m. Rasmus Mouridsen, Maren forlovet med Niels Christensen, ladefoged på Resendal, Thomas. FM: farbror Niels Thomsen i Ris. Første ægteskab med Christen Pedersen i Roe. B: Peder i Frausing, Rasmus i Serup, Anne [formentlig fejl, skal være Mette] g.m. Thor Pedersen i Serup. Desuden mødte Jens Mikkelsen i Dalsgård på sine børns vegne, Christen Rasmussen i Hinge på sine børns vegne og svogeren Knud Bødker. (Sml. lbnr.158).

17 Knud Jensen, ladefoged i Grauballe. 19.11.1753, fol.86B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Peder Lind i Viborg. B: Maren 3. FM: Frederik Aarestrup i Alling Mølle.

18 Sørensen Pedersen Smed i Grønbæk. 28.3.1754, fol.89.
E: Mette Pedersdatter. B: Anne 6.

19 Anne Pedersdatter i Grauballe. 9.5.1754, fol.89B.
E: Dieter Nielsen. B: Niels 19, Bodil 16, Else 13.

20 Karen Jacobsdatter i Nisset. 6.5.1754, fol.90B.
E: Peder Jensen Holk. B: Maren 10 uger.

21 Steffen Thomsen, væver i Grauballe. 9.5.1754, fol.92.
E: Karen Andersdatter. LV: datter Anne Marie Christensdatters mand Mourids Mikkelsen sst. B: Anders 12, Mette Margrethe 9. FM: Mads Andersen Busborg i Grauballe. Af første ægteskab B: Bertel Christian i Borup. (Sml. Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.38).

22 Gertrud Christensdatter i Grauballe. 9.5.1754, fol.94B. Dokument.
E: Laurids Christensen Smed. B: Anne Marie 4, Christen 2, Kirsten 10 uger. FM: Mads Andersen Busborg.

23 Niels Rasmussen Bundgaard i Lemming. 7.2.1755, fol.96B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Søren Christensen sst. B: Anne 8, Karen 2. FM: Niels Sørensen Dahl i Lemming.

24 Anders Nielsen i Øster Bording. 18.9.1754, fol.97B.
E: Mette Sørensdatter. LV: far Søren Lauridsen i Sinding. B: Anders 3 uger. FM: farbrors datters mand Christen Christensen i Hvinningdal.

25 Søren Gjordsen i Svostrup. 20.8.1754, fol.98B. Dokument.
A: søskende Peder Gjordsen i Brårup, Jens Gjordsen i Iller, Karen Gjordsdatter 30 i Svostrup, Ellen Gjordsdatter g.m. Simon Christensen i Sjørslev, halvbror Hans Gjordsen i Grønbæk.

26 Sidsel Pedersdatter [Møller] i Serup. 23.3.1754, fol.101.
E: Anders Lauridsen. B: Abelone Marie 17, Maren 13, Laurids 11, Peder 9, Anne Elisabeth 5, Bertel 3, Niels 20 uger, der døde. FM: Knud [Bertelsen] Møller i Holms Mølle.
Arv efter afdødes [halv]bror Niels [Bertelsen] Holm, auktionsdirektør i København til halvsøskende: Sidsel Pedersdatter [Møller], som er afdøde, Poul [Pedersen] Møller, Palle [Pedersen] Møller, Birgitte Sofie [Pedersdatter] Møller.

27 Anders Pedersen, skrædder i Hvinningdal. 25.6.1755, fol.105B.
E: Dorthe Jensdatter. B: Christian 12, Just 10, Niels 8, Marie 5.

28 Jens Christensen Lovring i Iller. 7.7.1755, fol.106.
E: Sidsel Jensdatter. B: Jens 27, Christen 25, Anne 23, Maren 21, Karen 15. FM: farbror Anders Lovring sst.

29 Poul Madsen i Borup. 23.6.1755, fol.106B.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Hansen sst. B: Jens 15. FM: fars morbror Thomas Poulsen sst.

30 Afkald. Voel, 29.7.1755, fol.108.
Afkald fra Maren Jensdatter og fra Jens Pedersen i Voel for arv efter Maren Pedersdatter i Sejling til enkemanden Christen Nielsen Væver.

31 Anne Clemensdatter i Grauballe. 24.9.1755, fol.108B.
E: Christen Thomsen Salling. B: Thomas 19, Mette g.m. Jens Jensen Snedker i Grauballe.

32 Peder Rasmussen i Grauballe. 24.9.1755, fol.110.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Rask i Borup. A: søskende Jacob Rasmussen i Svostrup, Else Rasmusdatter i Borup, enke efter Anders Rask ved søn Anders Andersen, Anne Rasmusdatter sst.

33 Christen Mejersen (Meyersen) i Iller. 17.3.1755, fol.111B.
E: Else Thomasdatter. B: Niels 10, Thomas 7, Peder 4, Kirsten 3, Karen 3 uger. FM: farbror Søren Mejersen i Brårup.

34 Rasmus Jacobsen i Roe. 12.1.1756, fol.112B.
E: Maren Jensdatter. B: Jacob 31, Jens 27, Niels 23, Maren g.m. Søren Lauridsen i Grønbæk, Anne g.m. Jens Gregersen i Roe, Karen, Anne, Karen.

35 Mette Jensdatter i Grønbæk. 20.5.1756, fol.113B.
E: Peder Kongensgaard. B: Niels 17 uger. FM: morfar Jens Kjærgaard i Grønbæk.

36 Else Lauridsdatter i Øster Bording. 21.5.1756, fol.114B. Dokument.
E: Rasmus Pedersen. Første ægteskab med Anders Meldgaard, [skifte Vinderslevgård gods 23.2.1750 lbnr.182]. B: Kirsten g.m. Christen Lauridsen Smed i Øster Bording, Laurids 21, Christen 16, Søren 10, Thomas 7. FM: morbrødre Jens Lauridsen i Serup, Christen Lauridsen i Resdal.

37 Anne Mortensdatter i Grønbæk. 17.2.1756, fol.117.
E: Mads Jacobsen Smed. B: Anne 6, Jacob 3.FM: Gregers Pedersen sst.

38 Anne Jensdatter i Serup. 21.11.1756, fol.118.
E: Mads Christensen. B: Søren 25, Christian 22, Christen 19, Mette Cathrine g.m. Erik Pedersen i Tandskov.

39 Jens Huus i Lemming. 22.12.1756, fol.119.
E: Anne Pedersdatter. B: Niels i Nisset, datter g.m. Christian Sørensen, smed i Nisset, Mette i Århus. FM: Hans Poulsen i Lemming.

40 Maren Pedersdatter i Lemming. 25.11.1756, fol.119B. Dokument.
E: Niels Lauridsen. B: Peder 6. FM: mosters mand Christen Hvidbjerg i Lemming.

41 Peder Hansen i Holm. 5.1.1757, fol.120B.
E: Mette Andersdatter. LV: bror Søren Andersen i Roe. B: Anders 16. FM: mosters mand Anders Rask i Serup. Af første ægteskab B: Søren i Grønbæk, Hans i Holm. (Sml. Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.9).

42 Søren Christensen Holk i Lemming. 15.4.1757, fol.122B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Erik Pedersen. B: Christen 10, Anne 5, Peder 3, Jens 6 mdr. FM: fasters mand Peder Mikkelsen sst.

43 Maren Mouridsdatter i Hvinningdal. 20.5.1757, fol.124B.
E: Anders Andersen. B: Anders 5, Maren 3. FM: morfar Mourids Mouridsen i Serup, Niels Sørensen i Hvinningdal.

44 Peder Gjordsen i Brårup. 27.12.1756, fol.125B.
E: Maren Christensdatter. LV: brorsøn Anders Sørensen i Vellev. B: Jens 9, Christen 6, Peder 4, Maren 4. FM: morbror Niels Christensen i Vellev. Af første ægteskab B: Laurids 20, Gjord 18, Søren 15, Anne 13. FM: farbror Jens Gjordsen i Iller.

45 Laurids Olufsen i Grauballe. 22.7.1757, fol.127.
E: Mette Iversdatter. LV: søn Iver Pedersen. Af første ægteskab B: Oluf 17, Maren, Anne. FM: Mads Roed sst.

46 Niels Dahl i Lemming. 11.6.1757, fol.127B.
E: Anne Nielsdatter. B: Søren, Niels, Christen, Anne 31, Mette 26.

47 Mette Pedersdatter i Grønbæk. 22.5.1758, fol 128B.
E: Thomas [Lauridsen] Rustrup. B: Laurids 4. FM: Jens Andersen sst.

48 Birgitte Pedersdatter i Nisset. 1.10.1756, fol.129B.
E: Rasmus Madsen. A: søskende Maren Pedersdatter g.m. Jens Birk i Lemming, Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Christensen, handskemager i Viborg, Mette Pedersdatter, død, var g.m. sergent Hegelund i Lemming. 2B:Christian 7, Else Cathrine 6, Poul Pedersen Dyhr i Christiania i Norge, uvist om børn.

49 Jens Jensen i Serup. 9.8.1758, fol.131B. Dokument.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Erik Nielsen i Tandskov. B: Christen 7, Niels 6, Peder 4. FM: farbror Laurids Jensen i Nisset, morbror Laurids Nielsen i Serup. Første ægteskab med Mette Christensdatter, skifte 5.5.1750, [Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.184]. B: Jens 21.

50 Søren Lauridsen i Grønbæk. 29.7.1758, fol.135.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jacob Rasmussen i Roe. B: Johanne 4. FM: mosters mand Jens Gregersen sst. Første ægteskab med Johanne Jacobsdatter, skifte 12.7.1748, [Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.170]. B: Karen 17, Maren 15, Jacob 14, Laurids 12, Søren 10. FM: morfar Jacob Kærsgaard i Grønbæk, morbror Benjamin Jacobsen.

51 Kirsten Nielsdatter i Resdal. 2.11.1758, fol.137.
E: Poul Sørensen. B: Søren 2. FM: morfar Niels Kirkegaard i Sinding.

52 Anne Dorthe Hansdatter i Grønbæk. 22.5.1758, fol.138B. Dokument.
E: Anders [Pedersen] Refshale. B: [Kirsten]. FM: morbror Jens Hansen sst.

53 Søren Jensen i Brårup. 29.12.1758, fol.140. Dokument.
E: Else Gregersdatter. LV: Niels Christensen i Kongensbrohus. B: Anne 13, Karen 9, Maren 6, Jens 2. FM: Jens Gregersen i Roe.

54 Kirsten Nielsdatter i Lemming. 30.12.1758, fol.141.
B: datter g.m. Peder Sørensen sst, datter g.m. Jens Pedersen sst.

55 Anne Nielsdatter i Lemming. 30.12.1758, fol.141B.
E: Peder Pedersen. B: Niels 3 uger. FM: morbror Søren Nielsen Dahl sst.

56 Jens Mikkelsen i Dalsgård. 27.2.1759, fol.144. Dokument.
E: Barbara Jensdatter. LV: stedfar Andreas Halvig i Sejling. B: Jens 13, Anne Marie 11, Anders 9, Maren 8, Maren 6, Joen 3. Første ægteskab med Mette Christensdatter, skifte 26.2.1744. B: Christen 27, Mikkel 24, Maren 22, Anne 21. FM: Første hustrus bror Peder Christensen i Frausing. (Iflg. KB og lbnr.158 er første hustru Anne Christensdatter).

57 Peder Pedersen i Nebel. 11.6.1759, fol.145B.
E: [Kirsten Nielsdatter]. LV: Jacob Thomsen sst. B: Maren 21, Maren 18, Else 8. FM: farbror Niels Pedersen i Borup.

58 Maren Nielsdatter i Nebel. 11.6.1759, fol.146.
E: Laurids Madsen. B: Anne Cathrine 30 uger. FM: fars svigerfar Mads Jensen sst.

59 Jens Mouridsen i Ebstrup. 15.3.1760, fol.148B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Rasmus Eriksen sst. B: Maren 23, Erik 21, Mourids 18, Jens 10, Peder 7. FM: farbror Mourids Mouridsen i Serup, fasters mand Peder Rasmussen i Sejling.

60 Henning Henriksen, rytter i Iller. 13.4.1760, fol.149B.
E: Anne Jensdatter. Af første ægteskab B: Johan i Ris, Henrik i Iller, Dorthe.

61 Niels Madsen i Øster Bording. 23.4.1760, fol.150.
E: Margrethe Andersdatter. B: Mads 11, Kirsten 8, Anders 6, Rasmus 3, Jens 15 uger. FM: farbrødre Rasmus Madsen i Nisset, Jens Madsen sst, Søren Madsen sst.

62 Maren Andersdatter i Grauballe. 16.5.1760, fol.151.
E: Jens Johansen Snedker. B: Anne g.m. Rasmus Hyrde, Anne, Karen, Marie Elisabeth, Johan 20, Maren 15. FM: morbror Mads Andersen Busborg i Grauballe.

63 Jens Sørensen og søn Søren Jensen i Sejling. 23.4.1760, fol.151B. Dokument.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Knudsen sst, Thomas Pedersen, der ægter. B: Karen 12, Kirstine Marie 4. FM: fars søskendebarn Jens Jørgensen sst. (Skiftet findes også indført fol.168.)(Afdøde mand kaldes fejlagtigt Søren Jensen)

64 Anders Busborg og hustru Karen Madsdatter i Grauballe. 21.12.1759, fol.154B.Dokument.
Hans A:
mor Karen Andersdatter, bror Mads Busborg i Grauballe, bror Laurids Busborg i København, bror Christen Busborg i Hårup, bror Jens Busborg, død. 3B: Peder Busborg i Lemming, Anders Busborg i Grauballe 22, Niels Busborg 15, søster Maren Andersdatter, [skifte 16.5.1760 lbnr.62], var g.m. Jens Snedker i Grauballe. 5B: Anne g.m. Rasmus Aagaard, hyrde sst, Anne 28, Karen 26, Marie Elisabeth 24, Johan 20.
Hendes A:
søster Anne Madsdatter g.m. Peder Thomsen i Grønbæk.

65 Søren Clemensen i Gødvad. 11.6.1759, fol.158.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Foged. B: Mette Cathrine 20, Hans 16.

66 Marie Kirstine Andersdatter i Hinge. 19.8.1760, fol.159.
E: Bertel Villumsen. A: far Anders Lauridsen i Serup.

67 Anders Madsen i Grønbæk. 17.9.1760, fol.159B. Dokument.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Søren Iversen. B: Peder 17, Joen 14, Niels 14, Anders 8, Mads 9 mdr. FM: Gregers Pedersen sst. Af første ægteskab B: Else, Maren.

68 Jens Andersen i Svostrup. 23.9.1760, fol.161.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Hårup. Af første ægteskab B: Anders.

69 Christen [Sørensen] Virklund i Sejling. 23.4.1760, fol.162.
E: [Maren Sørensdatter]. B: Søren 25, Inger 20, Anne 17, Søren 10. FM: morbror Søren Sørensen, morbror Poul Sørensen i Overgård, farbror Søren Sørensen i Sejling.

70 Kirsten Sørensdatter i Naderup. 13.11.1760, fol.163.
E: Hans Sørensen. B: Hans i Grønbæk, Søren 31, Karen g.m. Niels Vestrup i København, Beate g.m. Søren Christensen i Vestrup, Birthe 28, Kirsten 25, Anne 24, Maren 20.

71 Anne Pedersdatter i Nebel. 9.1.1761, fol.164. Dokument.
E: Søren Nielsen Skrædder. B: Peder.

72 Anne Mikkelsdatter i Grønbæk. 16.1.1761, fol.165. Dokument.
E: Søren Pedersen. B: Hans 5, Else 2. FM: morbror Christen Mikkelsen sst.

73 Søren Andersen Thybo i Øster Bording. 25.2.1760, fol.166B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Jens Poulsen. B: Johanne 19, Anders 17, Villum 15, Jens 11, Maren 8, Rasmus 3, Anne 9 mdr. FM: Gregers Sørensen i Kragelund.

74 Birgitte Pedersdatter i Iller. 23.6.1761, fol.167B.
E: Esper Christensen. B: Christen 5. FM: morfar Peder Refshale.

75 Anne Christensdatter i Sejling. 7.5.1761, fol.171B.
E: Thomas Pedersen. Første ægteskab med Jens Sørensen sst, [skifte 23.4.1760 lbnr.63]. B: Karen 13, Kirstine Marie 5. FM: fars søskendebarn Jens Jørgensen og dennes bror Laurids Jørgensen i Sejling, mors søskendebarn Peder Smed, mors farbror Christen Overgaard i Tandskov, Christen Lauridsen i Tandskov.

76 Laurids Thomsen og hustru Margrethe Sørensdatter i Kærsgård. 26.5.1761, fol.174B.
B: Maren 14, Mette 10, Thomas 5, Kirsten nyfødt. FM: Christen Christensen i Hvinningdal, mors søskendebørn Søren Pedersen i Dalsgård, Christen Pedersen i Kærsgård, der døde. Peder Rasmussen fæster gården og hans svigersøn Christen Andersen opdrager børnene.

77 Anne Nielsdatter i Iller. 23.6.1761, fol.186. Dokument.
E: Peder Jensen. B: Niels 4. FM: Mads Jensen sst.

78 Mikkel Bentsen i Iller. 23.6.1761, fol.188B.
Var forlovet med Maren Sørensdatter i Ans. A: søster Birgitte Bentsdatter, enke efter Søren Pottemager ved ældste søn Laurids Sørensen.

79 Else Thomasdatter i Iller. 16.10.1761, fol.191. Dokument.
Enke efter Christen Mejersen, [skifte 17.3.1755 lbnr.33]. B: Niels 15, Thomas 13, Peder 11, Karen 7. FM: Anders Jacobsen i Svostrup, farbrødre Jens Mejersen i Brårup, Søren Mejersen sst.

80 Jens Poulsen og hustru [mgl.] Jensdatter i Øster Bording. 21.10.1761, fol.193B.
E: Anne 6, Kirsten 3, FM: morfar Jens Madsen sst, farbror Poul Andersen i Vester Bording. Laurids Andersen fæster gården og ægter børnenes moster.

81 Christen Pedersen i Kærsgård. 21.10.1761, fol.196B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, der ægter. B: Kirsten 12, Laurids 10, Margrethe 7, Kirsten 3, Maren 5 uger den 19.1.1762. FM: Søren Christensen i Øster Bording.

82 Jens Gjordsen i Iller. 23.6.1761, fol.199.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Thomsen. B: Gjord 10. Af første ægteskab B: Jens 13, Birgitte 11. FM: Jens Nielsen sst.

83 Dorthe Nielsdatter i Iller. 23.6.1761, fol.200.
E: Jens Andersen. B: Niels 4. FM: Jens Nielsen sst.

84 Karen Nielsdatter i Iller. 23.6.1761, fol.201.
E: Anders Pedersen. B: Niels 10, Anders 8, Peder 3, Dorthe 5. FM: morbror Jens Nielsen.

85 Jens Thomsen og hustru Elisabeth Jensdatter i Grauballe. 6.10.1761, fol.202. Dokument.
B: Mette 14. FM: Rasmus Sørensen i Østergård i Grauballe.

86 Anne Thomasdatter i Asmildgårde. 1.4.1762, fol.205B.
E: Jens Andersen. B: Anders 16, Mikkel 12, Anne Kirstine 8. FM: Mourids Mikkelsen i Grauballe, fasters mand Anders Thybo i Borup.

87 Maren Lauridsdatter i Ans. 25.1.1762, fol.206B.
E: Holger Nielsen. B: Niels 32. Første ægteskab med Niels Jensen. B: Anders Nielsen, død. 4B: Karen 17, Maren 16, Maren 14, Kirsten 12 hos mor i Elsborg på Palstrup gods, Joen Nielsen, forpagter i Brandstrup Præstegård, Jens Nielsen i Iller, Maren Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Elsborg.

88 Bodil Jensdatter i Ans. 25.1.1762, fol.208.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel, Maren. FM: morbror Jens Jensen.

89 Niels Lauridsen i Nisset. 29.1.[1762], fol.209.
E: Anne Sørensdatter. B: Laurids i Øster Bording, Christen i Ebstrup, Niels i Nisset, Jens 25, Johanne g.m. Peder Jensen sst.

90 Morten Jensen i Hvinningdal. 15.4.1762, fol.210B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B: Jens 27, Daniel 24, Anne 22, Else 16, Mette 8.

91 Margrethe Andersdatter i Øster Bording. 11.5.1762, fol.211B.
E: Laurids Christensen. B: Karen 14 dage. Første ægteskab med Niels Madsen, skifte 23.4.1760 lbnr.61. B: Mads 13, Kirsten 10, Anders 8, Rasmus 5, Jens 2. FM: Laurids Andersen.

92 Jens Pedersen i Resdal. 5.6.1762, fol.213B.
E: Mette Mouridsdatter. LV: bror Rasmus Mouridsen i Serup. B: Peder 24, Mourids 22, Jens 18, Niels 14. FM: søskendebarn på fars side Erik Nielsen. Afdøde fik overdraget bondeejet ifølge skifte 26.9.1729 efter Peder Espersen.

93 Søren Andersen i Borup. 12.6.1762, fol.215. Dokument.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Gregers Pedersen i Grønbæk. B: Maren 8, Anders 4, Maren 6 mdr. FM: farbror Christen Andersen i Grauballe, fars svoger Christen Jensen i Dalsgård.

94 Maren Christensdatter i Serup. 25.6.1762, fol.217.
E: Rasmus Mouridsen.. B: Mourids 6. FM: Christen Pedersen i Bøgild.

95 Christen Nielsen Dahl i Serup. 25.6.1762, fol.218B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Erik Nielsen i Resdal. B: Christiane nyfødt. FM: Søren Nielsen Dahl i Lemming. Arv til den nyfødte efter Mette Nielsdatter i Sejling, skifte 24.2.1763. Enken har børn af tidligere ægteskab.

96 Anne Lauridsdatter i Øster Bording. 29.7.1762, fol.220B. Dokument.
E: Jens Madsen. B: Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens. 2B: Anne, Kirsten, Mette Jensdatter g.m. Poul Andersen i Vester Bording, Karen Jensdatter g.m. Laurids Andersen i Øster Bording. Første ægteskab med Niels Sørensen. B: Laurids Nielsen i Hvinningdal, Søren Nielsen, uvist hvor.

97 Jens Lauridsen i Hvinningdal. 1.10.1762, fol.221. Dokument.
E: Maren Hansdatter. B: Laurids 8, Mette 5, Hans 3. FM: farbror Christen [Lauridsen] Smed i Øster Bording, Christen Jensen i Øster Bording.

98 Maren Sørensdatter i Lemming. 7.9.1762, fol.225.
E: Peder Jensen. B: Søren 7 uger. FM: Christen Simonsen sst.

99 Maren Rasmusdatter i Grønbæk. 16.3.1763, fol.226B.
E: Hans Hansen. Første ægteskab med Søren Lauridsen sst, [skifte 29.7.1758 lbnr.50]. B: Johanne 9. FM: morbror Jacob Rasmussen i Roe.

100 Johanne Nielsdatter i Sejling. 21.3.1763, fol.228B.
E: Søren Mikkelsen Snedker. B: Niels 32, Niels 26, Maren 23, Anne Marie 17, Mikkel 12. FM: fasters mand Henrik Hansen, skomager i Sejling.

101 Maren Jensdatter i Lemming. 19.11.1762, fol.229B. Dokument.
Enke efter Peder Espersen. A:
1) bror Søren Jensen i Grauballe,
2) bror Jens Jensen i Lemming, død. 4B: Peder Kirkegaard sst, Jens Søndergaard sst, Søren Jensen sst, Anne Jensdatter, enke [i Resdal],
3) søster Karen Jensdatter i Serup, enke efter Peder Nielsen, [skifte Vinderslevgård gods 3.1.1750 lbnr.189],
4) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Borup,
5) halvbror Peder Jensen i Lemming, død. 9B: [Kirsten Pedersdatter] g.m. Laurids Henriksen i Lemming, [Maren Pedersdatter], enke efter Søren Gregersen sst, Jens Pedersen i Sejling, Søren Lemming i Iller, Jens Pedersen i Lemming, Anne Pedersdatter g.m. Peder Funder, soldat i Funder, Peder Pedersen [Vestergaard] i Lemming, [skifte Vinderslevgård uden dato lbnr.190]. 2B: Anne 16, Peder 13, Karen Pedersdatter, [skifte Vinderslevgård gods 21.9.1742 lbnr.94], var g.m. Niels Lauridsen i Lemming. 1B: Søren sst, Anne Pedersdatter, [skifte Vinderslevgård gods 29.5.1739 lbnr.59], var g.m. Christen Holk i Lemming, død. 6B: Karen Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen sst, Niels Christensen sst, Niels Christensen i Grønbæk, Peder Christensen i Grauballe, Peder Christensen, Søren Holk i Lemming, [skifte 15.4.1757 lbnr.42]. 4B: Peder, [Christen], Anne, Jens, alle hos stedfar Søren Andersen sst,
6) halvsøster Johanne, død, var g.m. Christen Skrædder i Roe. 4B: Maren Christensdatter g.m. Andreas Johansen, gørtler i Asmildgårde, Edel Christensdatter g.m. Christen Henriksen i Grauballe, Kirsten Christensdatter g.m. Hans Nørgaard i Grønbæk, Jens Christensen sst,
7) halvsøster [Mette], død. 1B: Jens [Nielsen] i Øster Bording,
8) halvsøster Kirsten, død. 2B: Jens Elling i Nisset, Peder Elkær i Vinderslev, død. 1B: Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen skrædder i Serup.

102 Karen Jensdatter i Serup. 17.2.1763 fol.232. Dokument.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte Vinderslevgård gods 3.1.1750 lbnr.189]. A:
1) bror Søren Jensen i Grauballe,
2) bror Jens Jensen i Lemming, død. 4B: Peder Kirkegaard sst, Jens Søndergaard sst, Søren Jensen sst, Anne Jensdatter, enke i Resdal,
3) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Borup,
4) halvbror Peder Jensen i Lemming, død. 9B: Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Henriksen i Lemming, Maren Pedersdatter, enke efter Søren Gregersen sst, Jens Pedersen i Sejling, Søren Lemming i Iller, Jens Pedersen i Lemming, Anne Pedersdatter g.m. Peder Soldat i Funder, Peder Pedersen [Vestergaard] i Lemming, [skifte Vinderslevgård uden dato lbnr.190]. 2B: Anne 16, Peder 13, (sml. lbnr.14), Karen Pedersdatter, [skifte Vinderslevgård gods 21.9.1742 lbnr.94], var g.m. Niels Lauridsen i Lemming. 1B: Søren sst, Anne Pedersdatter, [skifte Vinderslevgård gods 29.5.1739 lbnr.59], var g.m. Christen Holk i Lemming, død. 6B: Karen Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen sst, Niels Christensen i Nisset, Niels Christensen i Grønbæk, Peder Christensen i Grauballe, Peder Christensen, Søren Holk i Lemming, [skifte 15.4.1757 lbnr.42]. 4B: Peder, Christen, Anne, Jens, alle hos stedfar Søren Andersen sst,
5) halvsøster Johanne, død, var g.m. Christen Skrædder i Roe. 4B: Maren Christensdatter g.m. Andreas [Johansen], gørtler i Asmildgårde, Edel Christensdatter g.m. [Christen Henriksen i Grauballe, Kirsten Christensdatter g.m.] Hans Nørgaard i Grønbæk, Jens Christensen sst,
7) halvsøster Mette, død. 1B: Jens Nielsen i Øster Bording,
8) halvsøster Kirsten, død. 2B: Jens Elling i Nisset, Peder Elkær i Vinderslev, død. 1B: Maren Pedersdatter g.m. Niels Pedersen skrædder i Serup.

103 Peder Christensen Winther og hustru Anne Jensdatter i Hvinningdal. 26.1.1763, fol.235.
Hans A:
bror Anders Christensen Winther sst ved søn Christen Andersen sst.
Hendes A:
bror Jens Jensen Revl i Nebel, bror Peder Jensen, død. 3B: Niels 32, Poul 24, Anne 20, bror Rasmus Jensen Revl i Hvinningdal, død. 1B: Mette 13. FM: stedfar Søren Madsen i Grauballe, bror Hans Pedersen, rømt for 21 år siden, søster Anne Jensdatter g.m. Jens Christensen i Balle, søster Anne Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Balle.

104 Jens Sørensen og hustru Mette Christensdatter i Ebstrup. 7.3.1763, fol.238.
B: Christen, der fæster, Kirsten, Karen, Anne. FM: Peder Sørensen i Nisset, Søren Lauridsen i Ebstrup.

105 Else Sørensdatter i Lemming. 6.4.1763, fol.239B. Dokument.
E: Søren Christensen. B: Christen 5. FM: [morbror] Peder Sørensen Bundgaard.

106 Peder Pedersen Borup i Lemming. 11.4.1763, fol.241B. Dokument.
E: Kirsten Hansdatter. B: Hans 14, Peder 9, Maren 6, datter 1. FM: Anders Lovring.

107 Maren Jensdatter i Kragelund. 4.6.1764, fol.242B.
E: Peder Klode. B: Anne 3, Peder 1, Anne Marie 1. FM: morfar Jens Klode sst. Skøde i Landstingets panteprotokol 1754 fra Jens Nielsen Klode og hustru Anne Sørensdatter i Kragelund til datter Maren Jensdatter g.m. Peder Pedersen, født i Stenholt.

108 Anne Kirstine Mikkelsdatter i Grønbæk. 9.6.1764, fol.245.
E: Christen Mikkelsen Kongensgaard. B: Mikkel 6. FM: mors stedfar Thomas Pedersen i Dalsgård.

109 Niels Lauridsen Rustrup i Grauballe. 3.12.1763, fol.246. Dokument.
E: Marie Madsdatter. B: Laurids 13, Hagen 10, Kirsten 5. FM: Thomas Rustrup i Grønbæk.

110 Maren Christensdatter i Ans. 4.12.1762, fol.247. Dokument.
E: Jens Jensen Smed. A: søskendebørn Frands Jensen i Sahl på Frisholt gods, død. 4B: Jens Frandsen sst, Christen Frandsen i Gullev, død, var g.m. Kirsten Andersdatter, der nu er gift med Jens Jensen Krog sst. 1B: Christen, Kirsten Frandsdatter, Karen Frandsdatter på Sjælland. Til stede var enkemandens brorsøn Gregers Pedersen i Grønbæk. Afdøde var født i Sahl på Frisholt gods.

111 Jens Jensen Bach i Iller. 3.12.1763, fol.265. Dokument.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Jens Brødløs i Iller. A: bror Niels Jensen i Sønder Vissing på Skanderborg Rytterdistrikt, bror Jens Jensen, skomager i Christiania i Norge, bror Oluf Jensen i Bøgeskov på Frisholt gods, bror Christen Jensen, snedker i København, bror Hans Jensen, bødker i Asmildgårde, bror Peder Jensen i Grønbæk, død. 2B: Gregers sst, Kirsten g.m. Anders Christensen i Borup.

112 Niels Holk i Lemming. 23.7.1764, fol.270B.
E: Mette Nielsdatter. A: bror Søren Holk sst, søster g.m. Jens Lauridsen i Gødvad.

113 Niels Jensen Dyhr i Gødvad. 29.12.1764, fol.271B.
E: Susanne Hansdatter. LV: Christen Pedersen. B: Rasmus 16, Jens 8, Johan Ditlev 5. FM: Jørgen Pedersen.

114 Anne Jacobsdatter i Borup Skovhus. 27.3.1765, fol.272.
E: Hans Lauridsen. B: Maren 11, Laurids 9, Karen 7, Jens 4. FM: morbrødre Anders Jacobsen i Svostrup, Hans Jacobsen sst, Christen Jacobsen i Borup. Desuden nævnes enkemandens svoger Pors Munk i Hinge.

115 Anne Pedersdatter i Sejling. 4.7.1765, fol.274.
E: Peder Knudsen. B: Kirsten 19, Knud 13, Anne Margrethe 9, Niels 6, Erik 2. FM: Christen Jensen sst, Jens Nielsen i Overlund.

116 Esper Dyhr i Ebstrup. 17.8.1765, fol.276B.
E: [mangler]. B: Thomas, Anders.

117 Peder Poulsen Frausing i Ans Kro. 20.7.1765, fol.277. Dokument.
E: Anne Thyrresdatter Bøgild, der nu er død. LV: Frederik Aarestrup i Alling Mølle. Ved registreringen 30.9.1763 B: Poul 13, Mette Margrethe 5. FM: farbror Hans Poulsen i Lemming, fars svoger Peder Christensen i Frausing. Enkens første ægteskab med [Anders Lauridsen i Ans Kro, skifte 9.8.1748 lbnr.1]. B: Thyrre, Rasmus. FM: morbrødre kommerceråd Bøgild, Daniel Bøgild i Århus.

118 Rasmus Andersen i Lemming. 6.7.1765, fol.325B.
E: Dorthe Justsdatter. LV: bror Peder Justesen i Iller. A: søster Johanne Andersdatter, død, var g.m. afdøde Jens Mikkelsen i Sinding. 1B: Jens Mikkelsen (?). har efterladt sig børn, søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Eriksen i Ebstrup. 5 børn, heraf en datter g.m. Niels Huus. (Sml. Vinderslevgård gods lbnr.163).

119 Maren Knudsdatter i Serup. 13.11.1765, fol.328.
[Enke efter Anders Pedersen sst, skifte 3.6.1750 lbnr.5. Sml. Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.105)]. A: brorsøn Knud Møller i Holms Mølle, søstersøn Jens Andersen i Hinge, søstersøn Knud Andersen sst, død. 4B: Karen 20, Anne 18, Kirsten, Maren 14.

120 Jens Nielsen i Resdal. 27.11.1765, fol.330B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Kirkegaard i Lemming. B: Jens, Villum. FM: morbror Søren Jensen i Lemming.

121 Anne Hansdatter i Nebel. 4-10.1766, fol.332.
E: Søren Torning, skrædder. Første ægteskab med Peder Pedersen i Vindum på Vindum Overgård gods. B: Peder i Vindum, Christen sst, Inger g.m. Henrik Henriksen, væver i Viborg.

122 Gertrud Andersdatter i Hvinningdal. 6.3.1766, fol.333.
E: Niels Sørensen. B: Anne 28, Anders 27, Anne 26, Søren 25, Maren 19. FM: Christen Christensen sst.

123 Kirsten Rasmusdatter i Sejling. 9.7.1766, fol.335. Dokument.
E: Thomas Pedersen. B: Rasmus 7 uger. FM: morfar Rasmus Mouridsen i Serup. Enkemandens første hustru [Anne Christensdatter], skifte 7.5.1761 lbnr.75.

124 Maren Nielsdatter i Dalsgård. 30.12.1766, fol.335.
E: Thomas Pedersen. B: Marie Kirstine g.m. Peder Pedersen. Første ægteskab med [Mikkel Jensen, ladefoged på Grauballegård, skifte Vinderslevgård gods 8.7.1734 lbnr.19]. B: [Anne Kirstine Mikkelsdatter, skifte 9.6.1764 lbnr.108], var g.m. Christen Mikkelsen i Grønbæk. 1B: Mikkel 9.

125 Afkald. Grauballegård 4.3.1767, fol.336B.
Afkald fra Anders Pedersen Moesgaard, fra Rasmus Nørgaard og dennes bror Niels Jens Nielsen, fra hans Nielsen for Rasmus Pedersen i Grønbæk, fra Peder Moesgaard, fra Søren Gjordsen og fra Gregers Hansen for arv til afdøde Niels Rasmussen i Lemmings børn: Anders Pedersen Moesgaard i Nisset, Rasmus Nørgaard i Sejling og dennes søster for arv efter Anne Dals i Nisset. (Sml. Vinderslevgård gods skifteuddrag lbnr.196).

126 Jens Poulsen i Ans. 30.5.1766, fol.336B.
E: Maren Andersdatter. A: søster Anne Poulsdatter i Ans, søster Kirsten Poulsdatter i Hindbjerg, død. 5B: Poul Sørensen 30, Anne Sørensdatter g.m. Roer Pedersen i Mistrup, Søren Danielsen 26, Niels Danielsen 20, Laurids Danielsen 18. FM: Peder Munk i Hindbjerg.

127 Søren Hansen i Naderup. 21.1.1767, fol.337B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Asmildgårde. B: Kirsten 6, Mette 6 mdr. FM: Hans Kærsgaard i Grønbæk.

128 Maren Jensdatter i Iller. 29.3.1767, fol.338B.
E: Anders Jensen. B: Maren 1. FM: morfar Jens Andersen i Iller.

129 Anders Kusk i Iller. 29.3.1767, fol.339B.
E: Ellen Sørensdatter. Intet at arve for børnene.

130 Erik Nielsen i Resdal. 19.6.1767, fol.340B.
E: Mette Cathrine Madsdatter. LV: far Mads Christensen i Serup. B: Niels 10, Anne 9, Kirsten 2, Erik 14 uger. FM: farfar Laurids Nielsen (!) i Serup.

131 Margrethe Nielsdatter i Svostrup. 24.9.1766, fol.342B.
E: Anders Jensen. B: Mette 7, Jens 2, der døde, Anders, der døde, Maren 5 uger, der døde. FM: Christen Andreasen i Lemming, Anders Dyhr i Svostrup.

132 Laurids Jensen i Nisset. 27.3.1767, fol.344.
E: Anne Nielsdatter. LV: Didrik Didriksen i Lemming, Jens Sørensen, der ægter. A:
bror Mads Jensen, drejer i Nisset
bror Jens Jensen i Serup, [skifte 9.8.1758 lbnr.49]. 4B: Jens, skrædder i Ålborg eller København, Christen 16, Niels 14, Peder 12 hos stedfar Mourids Thygesen i Serup. FM: Laurids Nielsen sst.
søster Kirstine Marie Jensdatter, død, var g.m. Niels Christensen Bach i Resendal. 2B: Else 24, Jens 17.

133 Afkald. Nebel 13.5.1767, fol.352B.
Afkald fra Peder Jacobsen i Hedehuset for arv til hans afdøde kone Anne Nielsdatters datter Anne Pedersdatter 14 år gammel for arv efter mormor Karen Gregersdatter. E: Mads Jensens i Nebel.

134 Mette Pedersdatter i Lemming. 8.3.1768, fol.352B.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med [Erik Pedersen Bayer i Lemming, skifte Vinderslevgård gods 13.10.1742 lbnr.97]. B: Jens, Peder, Maren g.m. Jens Søndergaard i Lemming.

135 Søren Andersen i Lemming. 20.4.1768, fol.353B.
E: [mangler]. LV: Erik Pedersen sst. B: Anders 8, Anne 5, Anne Kirstine 3, Johanne 1. FM: farfar Anders Pedersen Moesgaard i Nisset.

136 Jens Jensen Søndergaard i Lemming. 29.3.1769, fol.355B.
E: Maren Eriksdatter. B: Inger 15, Mette 11, Kirsten 8, Karen 5, Johanne 1. Første ægteskab med Inger Pedersdatter. B: Peder, Mette 28, Anne g.m. Niels Christensen, Anne.

137 Henrik Jensen i Grønbæk. 21.11.1768, fol.358.
E: Anne Gregersdatter. LV: Gregers Pedersen. B: Gregers, Anne Marie. FM: farbror Mads Jensen i Lemming. (Også indført fol.374B).

138 Mette Christensdatter i Grauballe. 25.3.1769, fol.359B.
E: Jens Jensen Snedker. B: Christen 14, Maren 8. FM: morfar Christen Salling i Grauballe.

139 Mikkel Lauridsen i Serup. 16.8.1769, fol.361.
E: Else Bertelsdatter. LV: Rasmus Christensen Søndergaard. B: Maren 17, Bertel 16, Anne 15, Laurids 10, Christence 9, Palle 6, Laurids 5, Anders 4, Christen 2, Mette Kirstine 5 uger. FM: farbror Bertel Lauridsen i Grauballe.

140 Jens Nielsen i Linå. 7.6.1769, fol.364.
E: Kirsten Christensdatter. B: Niels, Kirsten. FM: Søren Jensen sst. Af første ægteskab B: Mette.

141 Anne Pedersdatter i Nisset. 14.3.1767, fol.365.
E: Peder Andersen. B: Anders, spæd.

142 Anne Rasmusdatter i Nisset. 30.1.1769, fol.366.
E: Anders Pedersen Moesgaard. B: Søren Andersen i Lemming, [skifte 20.4.1768 lbnr.135], Rasmus Andersen i Ebstrup, datter gift i Moltrup, Peder Andersen, Anne Andersdatter forlovet med Peder Jensen i Resdal, Kirsten Andersdatter 20.

143 Poul Nielsen i Vester Bording. 13.8.1768, fol.367B.
Enke efter Rebekka Pedersdatter, skifte 2.4.1765. B: Mette Poulsdatter g.m. Niels Pedersen, der fæster, Dorthe Poulsdatter, skifte Vinderslevgård gods 14.7.1762 lbnr.219, var g.m. Gorris Olufsen Møller i Mausing Mølle. 4B: Kirstine g.m. Daniel Mortensen i Øster Bording, Rebekka 19, Oluf 15, Laurids 10, Kirsten Poulsdatter, død, var g.m. Knud Christensen i Hønholt. 2B: Margrethe 15, Rebekka 13, Anne Poulsdatter g.m. Laurids Smed i Sinding. Desuden nævnes afdødes bror [Søren Nielsen] Bording, kancelliråd i Odense.

144 Niels Thomsen Ris i Hinge. 10.12.1766, fol.375B.
E: Anne Bertelsdatter. A:
1) søster Anne Thomasdatter, død, var g.m. Anders Lovring i Iller. 4B: datter g.m. degnen i Grønbæk, Karen, Anne, Anne den yngre
2) bror Gregers Thomsen i Frausing
3) søster Anne Thomasdatter, den yngre, [skifte Allinggård 14.3.1747 lbnr.472], var g.m. Jens [Jensen] Præst i Nisset. 3B: Søren [formentlig fejl, skal være: Thomas], skoleholder i Them, Jens, murersvend, Mette
4) søster Maren [formentlig fejl, skal være Marie] Thomasdatter g.m. [Christian Peder] Getreuer, hofmaler i København.

145 Hans Poulsen i Lemming. 18.10.1770, fol.377. Dokument.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Funder. B: Christen 19, Niels 16. FM: Knud Møller i Holms Mølle, Peder Christensen i Frausing. (Også indført fol.379B).

146 Søren Madsen og hustru Maren Nielsdatter i Nisset. 4.8.1770, fol.377B.
B: Mads 27, Niels 17, Maren g.m. Peder Gjessø i Lemming. FM: farbror Jens Madsen, morbror Niels Nielsen Kjærgaard sst.

147 Birgitte Thøgersdatter i Roe. 17.7.1771, fol.380B.
E: Jacob Rasmussen. B: Thøger 3.

148 Søren Jensen i Lemming. 28.12.1770, fol.382.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen sst, Laurids Sørensen, der ægter. B: Niels 6, Jens 3, Maren nyfødt. FM: Erik Pedersen sst, morbror Hans Nielsen sst.

149 Niels Jensen Smed i Lemming. 28.12.1770, fol.383B.
E: Maren Mortensdatter. B: Jens, skrædder sst, Maren 30, Mette g.m. Rasmus Thomsen i Vejlby.

150 Oluf Pedersen og hustru Maren Pedersdatter i Asmildgårde. 26.6.1768, fol.384B.
B: Peder sst, Mette g.m. Peder Møller i Duelund, datter g.m. Andreas Thomsen i Hjermind, Maren 22.

151 Maren Rasmusdatter i Iller. 21.12.1771, fol.386B.
Enke. B: Anne Andersdatter 32, Anne Andersdatter 30, Rasmus Andersen 28, Christen Andersen 26. FM: morbror Mads Rasmussen i Iller. Afdødes steddatter Karen Andersdatter og hendes søskende har tidligere fået udbetalt mødrene arv.

152 Thomas Pedersen og hustru Anne i Borup. 23.11.1771, fol.387B. Dokument.
B: Peder, hyrde i Hvinningdal, Jens, rømt, en datter.

153 Jens Bundgaard i Serup. 2.9.1772, fol.389B. Dokument.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Andreasen, degn i Lemming. B: Kirsten 22, Cathrine 20, Dorthe 15. FM: Peder Bundgaard i Lemming.

154 Helvig Sørensdatter i Ans. 30.3.1771, fol.390.
E: Søren Nygaard. A: bror Peder Sørensen på Frijsenborg grevskab, bror Hans Sørensen i Sahl, død. 3B: Søren i Sahl på Frisholt gods, Bodil g.m. Hans Sørensen sst, Karen, bror Iver Sørensen, død. 5B: Anne, Bodil 20, Anne Elisabeth 15, Kirsten 12, søn 7, søster i Granslev, død. 1B: Søren Hansen sst.

155 Maren Sørensdatter i Lemming. 11.6.1771, fol.393B.
E: Peder Jensen. B: Maren 5, Jens 3. FM: morbror Niels Sørensen i Nisset.

156 Niels Henningsen og hustru Mette Nielsdatter i Mausing. 13.5.1771, fol.395. Dokument.
B: Thomas 15, Niels 11. Slegfred søn Christen Rasmussen 30. (Dokument har: Niels Hemmingsen).

157 Anders Jensen i Ris. 29.6.1771, fol.396B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Aagaard i Horn. Første ægteskab med Maren Jensdatter i Iller, [skifte 29.3.1767 lbnr.128]. B: Maren. FM: farmors mand Christian Andreasen i Grauballe.

158 Thomas Gregersen i Frausing. 1.6.1772, fol.398. Dokument.
A:
søster Maren Gregersdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Resendal. 1B: Anne Cathrine
søster Mette Gregersdatter g.m. Thor Pedersen i Serup
halvbror Peder Christensen i Frausing
halvbror Rasmus Christensen i Serup
halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. afdøde Jens Mikkelsen i Dalsgård. 4B: Christen i Ebstrup, Mikkel i Grauballe, Anne g.m. Peder Kusk i Sinding, Maren g.m. Villum Andersen i Borup
halvsøster Karen Christensdatter, [skifte Vinderslevgård gods 30.9.1749 lbnr.171], var g.m. Christen Rasmussen i Hinge. 2B: Christen soldat for Vinderslev gods i Hinge, Else g.m. Niels Thomsen i Hinge
halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Mouridsen i Serup. 1B: Anne Kirstine g.m. Peder Sørensen i Hinge
halvsøster Kirsten Christensdatter, enke efter Knud Bødker i Hinge [skifte Vinderslevgård gods 3.2.1764 lbnr.233].
(Sml. lbnr.16, 56).

159 Anne Madsdatter i Iller. 23.11.1772, fol.399B.
E: Mads Sørensen. B: Anne Kirstine 4, Else 3, Anne 14 dage. FM: Jens Jensen sst.

160 Peder Sørensen Holm i Hvinningdal. 30.9.1772, fol.400B. Dokument.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Christensen. B: Søren 30, Kirsten g.m. Søren Nielsen sst, Anne Kirstine 20, Anne 10. FM: Poul Sørensen i Overgård, Søren Sørensen sst.

161 Mette Jacobsdatter i Nebel. 28.11.1772, fol.402.
A: halvsøster [Karen Nielsdatter] g.m. Bertel [Christiansen] Væver, halvsøster [Anne Nielsdatter] g.m. Christen Rustrup i Borup, halvsøster [Kirsten Nielsdatter], død, var g.m. Peder Pedersen i Nebel, [skifte 11.6.1759 lbnr.57]. 3B: [Maren ] g.m. Erik Jensen i Borup, Maren, Else.

162 Didrik Didriksen i Lemming. 21.1.1773, fol.402B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Jens 25, Karen 20, Didrik 19, rømt, Maren 16, Mads 14, Peder 11, Maren 7. FM: Mads Christensen i Nisset.

163 Susanne Hansdatter i Gødvad. 30.12.1772, fol.404.
E: Anders Brande. De to yngste sønner Jens og Ditlev får lidt penge efter auktionen.

164 Jens Andersen i Asmildgårde. 27.2.1773, fol.405.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Skomager sst. [Første ægteskab med Anne Thomasdatter, skifte 1.4.1762 lbnr.86]. B: Anders sst, Mikkel 24, Anne Kirstine 19. FM: Niels Rasmussen sst, Anders Jensen Thybo i Borup.

165 Søren Nielsen i Dalsgård. 21.4.1773, fol.405B. Dokument.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Mikkel Jensen i Grauballe. B: Jens 3, Barbara 1. FM: Niels Nielsen i Dalsgård.

166 Christen Jensen og hustru Anne Nielsdatter i Borup. 6.7.1773, fol.406B.
B: Jens, Niels, datter g.m. Jørgen Rasmussen i Nebel, Kirsten 23. FM: Bertel Væver i Grauballe.

167 Anders Christensen i Borup. 6.7.1773, fol.408.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Anne Marie 9, Christen 7. FM: Rasmus Østergaard i Grauballe.

168 Niels Holgersen i Ans. 24.1.1774, fol.409B. Dokument.
E: Karen Madsdatter. LV: Jens Vestergaard i Iller. B: Maren 10, Anne 8, Laurids 4. FM: født værge Jens Nielsen i Iller.

169 Johanne Christensdatter i Hvinningdal. 14.3.1774, fol.411. Dokument.
Enke efter Peder Sørensen Holm, [skifte 30.9.1772 lbnr.160]. B: Søren, [Kirsten] g.m. Søren Nielsen sst, [Anne] Kirstine 22, Anne 12. FM: Laurids Nielsen sst.

170 Anne Andersdatter i Hvinningdal. 14.3.1774, fol.412. Dokument.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 23, Anne g.m. Søren Holm sst, Anders 16, Jens 14, Søren 12. FM: Christen Pedersen.

171 Maren Andersdatter i Overgård. 21.3.1774, fol.413B. Dokument.
E: Poul Sørensen. B: Søren i Hvinningdal, Else g.m. Mads Pedersen i Hinge, Anders 15, Niels 13, Christian 10, Morten 8, Christen 6. FM: Søren Sørensen i Overgård.

172 Anders Jacobsen i Svostrup. 12.4.1773, fol.416.
E: Mette Mejersdatter. B: Karen forlovet med Jens Sørensen, Maren. FM: farbrødre Christen Jacobsen i Borup, Hans Jacobsen i Svostrup. Enkens første ægteskab med [Niels Thomsen i Svostrup]: 2B: [Mette] g.m. Anders Dyhr i Svostrup, Niels.

173 Jens [Jensen] Salling, snedker i Grauballe. 5.4.1774, fol.417. Dokument.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Jensen i Borup, der ægter. Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 25.3.1769 lbnr.137]. B: Christen 18, Maren 12. FM: Bertel Lauridsen sst.

174 Mette Pedersdatter i Serup. 15.3.1774´, fol.419B. Dokument.
Enke efter Thor Heilesen Hassing, der døde i kolonigården Neder Julianehede på Alheden.
A:
1) farbror Thomas Pedersen i Voel, død. 6B: Christen Thomsen sst, Niels Thomsen, død. 3B: Christen 11, Maren 8, Else 4, Søren Thomsen i Truust, Jesper Thomsen i Sminge, Anne Thomasdatter g.m. Vogn Poulsen i Stjær, Ellen Thomasdatter g.m. Jens Jensen i Grauballe
2) Niels Pedersen i Gjern, død. 5B: Rasmus Nielsen i Alling sogn, Anders Nielsen i et hus ved Vindum Overgård, Peder Nielsen i Gjern, Christen Nielsen sst, død. 2B: Niels 10, Søren 8, begge på Tvilum gods, Maren Nielsdatter g.m. Søren Smed i Hårup
3) Jens Pedersen i Truust, død. 5B: Peder Jensen sst, Karen Jensdatter sst, Niels Jensen sst, Ellen Jensdatter sst, Anne Jensdatter sst.
4) farbror Jens Pedersen Bach i Truust
5) Peder Pedersen i Iller, død. 3B: Anders Pedersen i Ans, Peder Pedersen i Iller, Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Thomsen sst
6) Søren Pedersen i Iller, død. 2B: Ellen Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Iller, Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Christensen sst
7) faster Anne Pedersdatter i Levring
8) moster Karen Andersdatter i Serup, død. 3B: Anders Rasmussen sst, Niels Rasmussen i Kragelund, Margrethe Rasmusdatter g.m. Mourids Mouridsen i Serup
9) Marie Andersdatter i Grønbæk, død. 5B: Anders Pedersen, død. 3B: Christen 33, Niels 26, Marie 24 alle i Lemming, Mette Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Grønbæk, Dorthe Pedersdatter i Demstrup, Anne Kirstine Pedersdatter i Lyngby ved København, Anne Pedersdatter i Sjelle
10) Dorthe Andersdatter i Iller, død. 3B: Anders Pedersen i Ans, Peder Pedersen i Iller, Margrethe Pedersdatter sst.
11) Margrethe Andersdatter g.m. Mads Christensen i Serup.
Afkald fra Thor Hassings eneste arving: søster Kirsten Heilesdatter g.m. Christen Ovesen i Vester Hassing sogn i Vendsyssel.

175 Anders Steffensen i Nisset. 30.6.1774, fol.424B. Dokument.
E: Anne Nielsdatter. LV: Poul Sørensen i Nebel. B: Mette Margrethe 11, Anne Cathrine 7, Anne 5. FM: Peder Pedersen i Nisset.

176 Mette Nielsdatter i Tandskov. 6.12.1774, fol.424B. Dokument.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 11, Bodil 9, Kirsten 3 uger. FM: mosters mand Jens Funder i Sinding.

176A Johannes Christensen i Ans. 11.1.1775, fol.425. Dokument.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Hans Christian 12. FM: farbror Laurids Christensen i Sejlgård, Andreas Tulipan i Ans.

177 Rasmus Madsen i Nisset. 3.2.1775, fol.426. Dokument.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Birthe 15, Anders 14, Niels 10, Anne 8, Maren 6. FM: farbror Jens Madsen sst, unge Niels Sørensen sst.

178 Maren Jensdatter i Iller. 25.2.1775, fol.427B. Dokument.
E: Jens Pedersen Refshale. B: Kirsten 20. FM: født værge Anders Refshale i Grønbæk.

179 Laurids Jørgensen i Sejling. 3.4.1775, fol.428. Dokument.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mathias Christensen sst. A: søskende Jens Jørgensen Nørgaard i Sejling, Christian Jørgensen, Maren Jørgensdatter, enke efter Peder Lauridsen i Ebstrup. LV: Christen Ladefoged sst. Desuden nævnes afdødes stedsøn Peder Snedker i Sejling.

180 Johanne Pedersdatter i Frausing. 11.7.1775, fol.428B. Dokument.
E: Jens Madsen. B: Maren 9 mdr. FM: morbror Jacob Pedersen i Hinge. Enkemanden overtog fæstet 22.6.1773 efter afdødes mor Maren Jacobsdatter, enke efter Gregers Thomsen. LV: herredsfoged Jens Laasby Lunow.

181 Anne Nielsdatter i Iller. 9.8.1775, fol.431. Dokument.
E: Peder Justesen. B: Jens Niels, Just, Karen. FM: Peder Smed i Iller.

182 Thomas Jespersen i Ebstrup. 8.9.1775, fol.431B. Dokument.
E: Anne Sofie Jensdatter. LV: bror Niels Jensen i Iller. B: Anne 15. FM: fars søskendebarn Thomas Rasmussen i Balle på Vester Kejlstrup gods.

183 Christen [Thomsen] Salling i Grauballe. 28.9.1775, fol.432. Dokument.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Thomas 17, Nikolaj 15, Mette 7. Første ægteskab med [Anne Clemensdatter, skifte 24.1755 lbnr.31]. B: Mette Christensdatter, [skifte 25.3.1769 lbnr.138], var g.m. Jens [Jensen] Salling. 2B: Christen 22, Maren 13. FM: Bertel Christian sst.

184 Karen Nielsdatter i Nebel.10.10.1775, fol.432B. Dokument.
E: Laurids Madsen Væver. B: Mads 15, Niels 14, Gregers 12, Jacob 9, Jens 7. FM: født værge Jens Jensen Smed i Borup.

185 Anne Jensdatter i Nisset. 21.12.1775, fol.433. Dokument.
E: Jens Jensen Præst. A: bror Christen Jensen i Holm, død. 2B: Kirsten g.m. Hans Løjenkær i Blegind på Århus Hospitals gods, Bodil g.m. Jens Jensen i Solbjerg på Constantinsborg gods.

186 Anne Madsdatter i Nisset. 28.3.1776, fol.434. Dokument.
E: Niels Sørensen. B: Anne 10, Laurids 8, Søren 6. FM: morfar Mads Jensen Drejer sst.

187 Søren Nielsen Skrædder i Nebel. 13.12.1775, fol.435. Dokument.
E: Anne Nielsdatter . LV: Christen Nielsen i Fårup på Vindum Overgård gods. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 9.1.1761 lbnr.71]. B: Peder Sørensen Skrædder sst.

188 Anne Nielsdatter i Nisset. 21.12.1775, fol.437. Dokument.
E: Søren Christensen. A: halvsøster Karen Andersdatter, død, var g.m. Oluf Skomager i Gødvad. 1B: Laurids i Lyngby på Søbygård gods, halvsøster Maren Andersdatter g.m. Christen Hyrde i Laven, nu ophold i Skellerup, halvbror Jens Andersen Gødvad i Holsten.

189 Jens Sørensen Bundgaard i Lemming. 22.2.1776, fol.439. Dokument.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Nielsen. A: bror Peder Sørensen Bundgaard sst, bror Christen Sørensen Bundgaard i Frausing. bror Esper Sørensen Bundgaard i Serup, søster Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Dahl i Lemming, søster Else Sørensdatter, [skifte 6.4.1763 lbnr.105], var g.m. Søren Christensen, hyrde i Lemming. 1B: Christen 18.

190 Mette Sørensdatter i Lemming. 22.6.1776, fol.441. Dokument.
E: Anders Lovring. B: Karen g.m. Isak Andersen, Søren 18.

191 Mads Rasmussen i Iller. 27.5.1776, fol.441B. Dokument.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Andersen Lovring sst. Første ægteskab med Anne Christensdatter. B: Anne Madsdatter, [skifte 23.11.1772 lbnr.159], var g.m. Mads Sørensen sst. 3B: Anne 6, Else 4, Anne 3, Karen Madsdatter g.m. Søren Kusk i Ans.

192 Jens Jensen Vestergaard, ugift i Iller. 18.5.1776, fol.442B. Dokument.
A:
farbror Peder Gjordsen i Brårup, [skifte 27.12.1756 lbnr.44]. 6B: Søren, Laurids, Gjord, Christen, Peder, Maren i Vellev
farbror Hans Gjordsen i Grønbæk, død. 2B: Hans Hansen i København, Anne Dorthe Hansdatter, [skifte 22.5.1758 lbnr.52], var g.m. Anders Refshale i Grønbæk. 1B: Kirsten 21
faster Ellen Gjordsdatter i Sjørslev på Aunsbjerg gods
faster Karen Gjordsdatter g.m. Christen Nygaard i Grønbæk
moster Maren Jensdatter g.m. Jens Moesgaard i Klosterhuse i Tårup på Tårupgård gods
morbror Morten Jensen i Fiskbæk, død. 3B: Niels 32, Birthe 30, Bodil 25
moster Margrethe Jensdatter i Hobro.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne, født i Fiskbæk på Tårupgård gods.

193 Maren Christensdatter i Borup. 31.1.1777, fol.444. Dokument.
E: Jens Nielsen Smed. B: Anne 9, Jens 6. FM: Peder Skomager i Asmildgårde.

194 Jacob Rasmussen i Roe. 30.5.1777, fol.444B. Dokument.
E: Else Andersdatter. LV: bror Joen Andersen i Grønbæk. B: Karen 2. FM: farbror Niels Rasmussen i Roe. Første ægteskab med Birthe Marie Thøgersdatter, [skifte 17.7.1771 lbnr.147]. B: Thøger 10. FM: morbror Søren Thøgersen i Truust.

195 Rasmus Mouridsen i Serup. 7.12.1776, fol.445B. Dokument.
E: Birthe Andersdatter, der også døde. LV: Anders Rasmussen sst.
Hans arvinger:
Af første ægteskab B: Kirsten Rasmusdatter, [skifte 9.7.1766 lbnr.123], var g.m. Thomas Pedersen i Sejling. 1B: Rasmus 7. FM: Peder Nedergaard i Resdal, Johanne Rasmusdatter g.m. Poul Sørensen i Resdal. Andet ægteskab med [Anne Christensdatter, se lbnr.158]. B: Anne Kirstine Rasmusdatter, [skifte Vinderslevgård 14.8.1776 lbnr.292], var g.m. Peder [Sørensen] Vandet i Hinge. 2B: Anne 4, Mette 6 mdr, der døde. Tredje ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 25.6.1762 lbnr.94]. B: Mourids 20.
Hendes arvinger:
bror Søren Andersen i Øster Bording., [skifte 25.2.1760 lbnr.73]. B: Johanne 36, Anders 32, Villum 30, rømt for 9 år siden, Jens 26, Maren 24, Rasmus 20, Anne 16. FM: Anders Nielsen i Vinderslev.
halvbror Laurids Sørensen i Kragelund, død. 1B: Maren 28
halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Simon Nielsen i Refshale.

196 Peder Mouridsen Præst, ugift i Frausing. 24.12.1776, fol.450. Dokument.
A: søskende Jens Mouridsen i Resdal, Mourids Mouridsen 40, rømt, Peder Mouridsen 39, rømt, Christen Mouridsen 28, rømt, Maren Mouridsdatter 28, Søren Mouridsen i Resdal 26, Poul Mouridsen 24, rømt.

197 Ellen Lauridsdatter i Sejling. 2.5.1777, fol.451. Dokument.
E: Niels Andersen. Af første ægteskab B: Christen Christensen 24.

198 Anne Marie Sørensdatter i Grønbæk. 18.10.1777, fol.451. Dokument.
E: Simon Lauridsen. B: Laurids 4, Søren 3.

199 Kirsten Jensdatter i Sejling. 20.10.1777, fol.451B. Dokument.
E: Thomas Pedersen. A: bror Christen Jensen i Ebstrup, søster Karen Jensdatter 39, søster Anne Jensdatter 38. FM: Søren Lauridsen i Ebstrup, Søren Pedersen i Nisset.

200 Mads Busborg i Grauballe. 13.10.1777, fol.452B. Dokument.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Gregersen i Dalsgård. B: Laurids 45 i Nebel, Anders 43 i Grauballe, Anne 38 g.m. Jens Smed i Grauballe, Karen 37 g.m. Villum Jacobsen i Svostrup, Anne 34, Anne Cathrine 26, Maren 22.

201 Laurids Smed i Grauballe. 30.7.1777, fol.454. Dokument.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Jens Smed sst. B: Gertrud 22, Sidsel 18, Christian 17, Kirstine 15, Ellen 11, Dorthe 9, Jens 8. FM: Anders Ris i Grauballe. Første ægteskab med Gertrud Christensdatter, skifte 9.5.1754 lbnr.22. B: Anne Marie 26, Christen 25. Arv efter første hustrus søster Ellen Christensdatter, skifte 12.6.1756.

202 Anders Lovring i Lemming. 30.1.1777, fol.455B. Dokument.
[Enkemand efter Mette Sørensdatter, skifte 22.6.1776 lbnr.190]. B: Karen g.m. Isak Andersen sst, Søren 19. FM: Christen Andreasen, degn sst.

203 Gregers Hansen i Lemming. 7.4.1778, fol.456B. Dokument.
E: Maren Nielsdatter. LV: søskendebarn Rasmus Christensen i Sejling. B: Mette 8, Niels 2. FM: Anders Pedersen i Holm.

204 Ditlev Nielsen og hustru Mette Iversdatter i Dalsgård. 28.2.1777, fol.457B. Dokument.
Hans børn af første ægteskab: Niels Ditlevsen, rejst til Bergen for 30 år siden, Bodil Ditlevsdatter g.m. Jens Sørensen i Grauballe, Else Ditlevsdatter g.m. Balle Niels i Skellerup på Silkeborg gods.
Hendes børn af tidligere ægteskab: Iver Pedersen omkring 45 år tjener i Fuglsang ved Frijsenborg.

205 Peder Jensen Holk i Nisset. 20.5.1778, fol.459B. Dokument.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Anne 18, Johanne 14, Jens 13, Karen 9, Mette 6. FM: født værge Søren Jensen i Lemming Østerby. Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, [skifte 6.5.1754 lbnr.20]. B: Maren g.m. unge Niels Sørensen i Nisset.

206 Niels Nielsen, ugift i Lemming. 29.6.1778, fol.460B. Dokument.
A: søster [Kirsten Nielsdatter] g.m. Erik Pedersen sst, søster g.m. Hans Søndergaard, søster [Anne Nielsdatter] g.m. Laurids Sørensen i Lemming, søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. afdøde Søren Jensen i Lemming, [skifte 28.12.1770 lbnr.148]. 3B: Niels, Jens, Maren.

207 Villum Jacobsen i Svostrup. 2.7.1778, fol.461. Dokument.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Anders Madsen i Grauballe. B: Jacob 11. FM: farbror Peder Jacobsen i Svostrup.

208 Anders Madsen i Grauballe. 26.10.1779, fol.462. Dokument.
A: mor Anne Lauridsdatter, der også døde, søskende Laurids Væver i Nebel, Anne Madsdatter g.m. Jens Smed i Grauballe, Karen Madsdatter g.m. Anders Væver i Svostrup, Anne Cathrine Madsdatter g.m. Peder Sørensen i Grauballe, Anne Madsdatter, Maren Madsdatter.

209 Mourids Rasmussen, hyrde i Nisset. 15.11.1779, fol.463.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Peder 10, Mette Cathrine 8. Af første ægteskab B: Marianne 16. FM: Niels Nielsen i Nisset.

210 Karen Andersdatter i Borup. 6.1.1780, fol.463B. Dokument.
E: Anders Jensen. Første ægteskab [formentlig med Christen Andersen Døssing i Iller, skifte Vinderslevgård gods 28.7.1736 lbnr.39]. B: Anne Marie g.m. Mikkel Jensen i Grauballe. Andet ægteskab med [Steffen Thomsen i Grauballe, skifte 9.5.1754 lbnr.21]. B: Anders Steffensen i Nisset, [skifte 30.6.1774 lbnr.175]. B: Mette Margrethe 16, Anne Cathrine 13, Anne 10. FM: Bertel Christian Steffensen, væver i Grauballe, stedfar Søren Poulsen.

211 Maren Gregersdatter i Ans. 16.12.1779, fol.464B. Dokument.
E: Niels Andersen. B: Jens 9 uger. FM: oldefar [dvs. morfar] Gregers Pedersen i Ans.

212 Anders Andersen Roed i Grauballe. 8.12.1779, fol.465B. Dokument.
E: Karen Madsdatter. LV: far Mads Roed sst. B: Mads 8, Johanne 4, Mourids 2. FM: Jens Smed i Borup, farbror Joen Andersen i Naderup.

213 Mette Kirstine Pedersdatter i Grauballe. 8.12.1779, fol.466B. Dokument.
E: Søren Andersen. B: Peder 19, Anders 11. FM: Bertel Christian Steffensen, væver sst.

214 Kirsten Henriksdatter i Ans. 20.3.1780, fol.467B. Dokument.
E: Søren Andersen. B: slegfredsøn Henrik Henriksen 33 i Rødding på Spøttrup gods, slegfredsøn Hans Christian Johansen 17, tjener i Fårvang. FM: Andreas Tulipan, kromand i Ans. (Sml. lbnr.176A).

215 Anne Andersdatter i Serup. 8.2.1780, fol.467B. Dokument.
E: Anders Rasmussen. B: Rasmus sst, Maren g.m. Niels Jensen i Tandskov, Ellen i Kvistrup Mølle. FM: Rasmus Christensen i Serup.

216 Niels Lauridsen i Borup. 5.4.1780, fol.469. Dokument.
E: Anne Thomasdatter. LV: Niels Nielsen i Dalsgård. B: Karen 23 g.m. Hagen Nielsen, væver i Borup, Thomas 20, Karen 18, Laurids 14, Anders 7, Anne 5.

217 Maren Sørensdatter i Borup. 5.4.1780, fol.469B. Dokument.
E: Peder Nielsen. B: 1 søn, 2 døtre. Enkemanden kan knapt forsørge sine 5 børn, og da der ikke blev holdt skifte efter hans første hustru, der døde for ca. 10 år siden,, bliver der heller ikke holdt skifte nu.

218 Maren Sørensdatter i Linå Hospital. 15.4.1780, fol.470. Dokument.
B: Anne Nielsdatter Møller i København. FM: morbror Jens Sørensen Holk i Linå.

219 Christen Jacobsen i Borup. 26.4.1780, fol.470B. Dokument.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Joen Andersen i Naderup. B: Jacob 13, Anne 12, Anders 8, Anders 2. FM: farbror Hans Jacobsen i Svostrup.

220 Mette Johansdatter i Nisset. 29.4.1780, fol.471B, 505. Dokument.
E: Peder Andersen Moesgaard. B: Anne Johanne 9, Søren 7, Anne 4, Anne Kirstine 3. FM: morfar Johan Henningsen i Roe.

221 Laurids Holm i Iller. 25.11.1778, fol.472B. Dokument.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Mikkelsen i Ris. A: bror Peder Andersen Holm i Ans på Palstrup gods, død. 3B: Anders 16, Anne Marie 13, Christian 9. FM: stedfar Søren Madsen sst, søster Ellen Andersdatter g.m. Thomas Thomsen i Ans, søster Anne Andersdatter sst, søster Maren Andersdatter g.m. Niels Olufsen Smed i Javngyde, bror Laurids Andersen, rejst til Holsten for 30 år siden.

222 Anne Nielsdatter i Grauballe. 3.5.1780, fol.473B. Dokument.
E: Niels Sørensen. B: Niels 24, Maren g.m. Anders Thybo i Borup, Anne Marie 23, Karen 20, Mette 18. FM: morbror Peder Nielsen i Voel.

223 Anders Pedersen i Holm. 25.10.1779, fol.474. Dokument.
E: trolovede Judith Andersdatter. LV: Jens Lundum, herredsskriver i Hinge. B: Anders 7 uger den 22.2.1780. FM: farbror Hans Pedersen i Holm. Arv efter afdødes far Peder Hansen i Holm, skifte 5.1.1757 lbnr.41.

224 Jens Sørensen i Grauballe. 13.5.1780, fol.479B. Dokument.
E: Bodil Ditlevsdatter. LV: Bertel Christian Væver sst. B: Søren 18, Marianne 13, Ditlev 11, Anne 5. FM: Rasmus Østergaard i Grauballe.

225 Knud Bertelsen Møller i Holms Mølle. 19.4.1780, fol.480. Dokument.
E: Sidsel Christensdatter Hedegaard. LV: Laurids Mikkelsen, skovridder i Grønbæk. B: Christen 22, Abelone Cathrine 21, Christoffer 20, Christian 18, Elisabeth 17, Peder 14. FM: herredsfoged Lunow i Frausing.

226 Jørgen Rasmussen i Nebel. 18.11.1779, fol.484B. Dokument.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Rustrup i Borup. B: Rasmus 8, Christen 5, Anne Cathrine 3, Mette Cathrine 1, der døde, Jørgen 4 uger den 23.5.1780. FM: Rasmus Pedersen i Borup.

227 Kirsten Sørensdatter i Nebel. 23.5.1780, fol.486. Dokument.
E: Anders Pedersen. B: Mette Marie 21, Gertrud Marie 18. FM: født værge Laurids Sørensen sst.

228 Anne Pedersdatter i Lemming. 25.2.1780, fol.487. Dokument.
E: Christen Hvidbjerg. B: Maren 28, Anne 25. FM: Søren Holk i Lemming.

229 Anne Nielsdatter i Borup. 6.6.1780, fol.487B.
B: Rasmus Pedersen i Grauballe, Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Andersen sst, Maren Pedersdatter g.m. Hans Harbo i Funder.

230 Morten Thomsen i Borup. 2.11.1779, fol.488. Dokument.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Rustrup, Rasmus Pedersen i Borup. B: Mette g.m. Hans Hansen i Borup, Jens 24, Anne 20. FM: farbror Peder Thomsen i Iller.

231 Henrik Jensen Hørning, billedhugger i Serup. 6.11.1773, fol.490. Dokument.
E: Ida Lucie Elisabeth [Pedersdatter] Auberth. LV: Hans Lorentsen i Serup, Søren Smed. B: Anne Dorthe 10, Elisabeth Dorthe 7. FM: Søren Nielsen i Serup, Rasmus Christensen sst.

232 Jens Pedersen Bach i Serup. 10.1.1780, fol.500. Dokument.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mourids Jensen sst. A: søster Anne Pedersdatter Vallebæk, rejst til Holland for 40 år siden, halvbror Jens Rasmussen i Vinderslev, [skifte 30.4.1748 lbnr.15]. B: Mette gift i Balle, Sidsel gift sst. FM: Thor Pedersen i Serup.

233 Christen Nygaard i Grønbæk. 4.12.1779, fol.501.
E: Karen Gjordsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Else 13. FM: Christen Mikkelsen sst.

234 Mads Jensen i Nebel. 28.10.1779, fol.502. Dokument.
E: Dorthe Henningsdatter. LV: Johan Henningsen. A: søster Anne Jensdatter g.m. Laurids Sørensen i Borup, søster Maren Jensdatter på Mattrup gods.

235 Rasmus Pedersen i Borup. 3.1.1781, fol.504. Dokument.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Gregersen i Dalsgård. B: Jørgen Rasmussen i Nebel, død. 4B: Rasmus 8, Christen 6, Anne Cathrine 5, Jørgen 9 mdr, Anders Rasmussen 35, Peder Rasmussen 31, Maren Rasmusdatter 23, Anne Rasmusdatter 21, Rasmus Rasmussen 18. FM: farbror Anders Pedersen i Nebel.

236 Kirsten Jensdatter i Iller. 20.1.1780, fol.505B. Dokument.
B: Jens Jensen, soldat i Linå sogn, Niels Jensen i Rye, Christen Jensen 20, rømt for 2 år siden, Sofie Jensdatter i København, Maren Jensdatter g.m. Peder Andersen i Vinderslev. FM: Gregers Østergaard i Iller, morbror Anders Thybo i Borup.

237 Margrethe Knudsdatter i Nisset. 9.1.1781, fol.507. Dokument.
E: Niels Sørensen. B: Anne 3, Jens 5 uger. FM: Knud Hønholt i Hønholt.

238 Villum Jensen i Resdal. 11.7.1780, fol.508. Dokument.
E: Gertrud Jacobsdatter. FM: herredsskriver Lundum i Hinge. B: Jens 4, Anne Kirstine 2, Anne 3 mdr. FM: farbror Jens Jensen Søndergaard i Serup.

239 Christen Sørensen i Borup. 4.8.1780, fol.510. Dokument.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Mikkelsen i Lemming. A: bror Laurids Sørensen i Borup, søster Dorthe Sørensdatter på Gammel Estrup gods i Vivild sogn, søster Anne Sørensdatter i Dalsgård, død. 4B: Søren Gjordsen, hyrde i Lemming Østerby, Niels Gjordsen 36, forlod godset for 8 år siden, Rasmus Gjordsen 26, Anne Gjordsdatter.

240 Maren Jensdatter i Borup. 9.3.1781, fol.512. Dokument.
Enke efter Morten Thomsen, [skifte 2.11.1779 lbnr.230]. B: Mette g.m. Hans Hansen sst, Jens 25, Anne 21. FM: mosters mand Hans Rasmussen i Gødvad.

241 Anne Marie Jensdatter i Dalsgård. 24.7.1781, fol.513.
E: Laurids Gjordsen. B: Mette 7, Peder 4. Første ægteskab med Søren Nielsen, [skifte 21.4.1773 lbnr.165]. B: Jens 10, Barbara 9. FM: Niels Nielsen i Dalsgård.

242 Anne Pedersdatter i Iller. 7.9.1781, fol.514. Dokument.
E: Niels Lauridsen. B: Søren 2. FM: bedstefar Peder Dyhr.

243 Peder Thomsen og hustru Margrethe Pedersdatter i Iller. 2.4.1781, fol.515B. Dokument.
B: Mette 23. Hendes første ægteskab med Niels Simonsen, [skifte Vinderslevgård gods 13.10.1750 lbnr.200]. B: Mette 41, Dorthe 36 g.m. smeden i Vejlby. FM: Peder Pedersen i Iller.

244 Anne Pedersdatter i Nebel. 29.9.1781, fol.516B. Dokument.
E: Laurids Sørensen. B: Søren 24, Maren forlovet med Laurids Hansen i Borup.

245 Jens Thomsen og hustru Karen Pedersdatter i Borup. 2.12.1779, fol.517. Dokument.
B: Thomas 18, Mette 16, Maren 14, Peder 12, Anne 9, Anne 5, Mette 3. FM: Anders Andersen i Borup, Rasmus Pedersen sst, Laurids Sørensen i Nebel, Anders Pedersen sst, Laurids Gregersen i Dalsgård, Jens Jensen i Grauballe.

246 Mikkel Sørensen i Ans. 25.6.1781, fol.518B. Dokument.
Ingen arvinger nævnes, kun kreditorer.

247 Maren Jørgensdatter i Lemming. 11.10.1781, fol.519B. Dokument.
Enke efter Didrik Didriksen, [skifte 21.1.1773 lbnr.162]. B: Jens 36, Maren 27, Didrik 25, Mads 24, Peder 21, Maren 14. FM: Johan Thomsen i Grauballe, Mads Christensen i Nisset.

248 Peder Sørensen i Serup. 25.3.1780, fol.521. Dokument.
B: Jens 11, Anne, Anne Margrethe 8. FM: farbror Anders Sørensen i Sejling.

249 Niels Christensen i Kongensbro. 24.1.1782, fol.521B. Dokument.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Mathias Aarestrup i Alling Mølle. B: Gregers 26, Christen 25, Else 22, Marianne 19, Charlotte 17, Daniel 13.

250 Rasmus Sørensen i Brårup. 7.3.1782, fol.522B.
E: Else Gregersdatter. LV: Thomas Mejersen sst. B: Søren 22, Maren 20.

251 Anne Sørensdatter i Ebstrup. 31.5.1782, fol.524.
E: Peder Sørensen. B: Kirsten 3. FM: Søren Lauridsen.

252 Anne Sørensdatter, der tjente på Allinggård. 8.5.1782, fol.525. Dokument.
A: mor Anne Pedersdatter, enke efter Søren Madsen i Grauballe, bror Peder Sørensen, bror Mads Sørensen i København, søster Kirsten Sørensdatter, halvsøster Mette Rasmusdatter. FM: Peder Smed.

253 Jens Nielsen i Lemming. 28.8.1782, fol.526. Dokument.
E: Anne Johansdatter. LV: Jens Christensen. B: Peder sst, Anne Cathrine 26, Marie Kirstine 23, Anne Marie 22.

254 Gregers Sørensen i Iller. 28.6.1782, fol.526.
[Enkemand efter Birgitte Andersdatter]. B: Søren 23, Mette 19. FM: Peder Pedersen Smed i Iller.

255 Maren Pedersdatter i Serup. 1.5.1783, fol.527. Dokument.
E: Niels Pedersen. B: Peder 25, Maren 23, Elisabeth 20, Anders 19, Peder 14. FM: Laurids Andersen.

256 Maren Christensdatter i Nisset. 18.12.1782, fol.528. Dokument.
E: Mads Jensen Drejer. A:
bror Mads Christensen i Nisset
søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Degn. 2B: Mette g.m. Jens Pedersen i Sejling, Maren
halvbror Niels Roed i Iller, død. 10B: Mads Roed i Iller, Christen Roed sst, Jens Roed i Grønbæk, Anne Roed g.m. Søren Holk i Lemming, Kirsten Roed g.m. Søren Rask i Sinding, Maren Roed g.m. Jens Dalsgaard, Kirsten Roed, hospitalslem i Grønbæk, Kirsten Roed g.m. Jens Jensen, skoleholder i Voldby, Mette Roed g.m. Christian Kusk i Sinding, Karen Roed.

257 Jens Sørensen i Sejling. 29.6.1783, fol.530.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mathias Christiansen, skovfoged. B: Anne Marie 10. FM: Jens Jørgensen.

258 Bodil Lauridsdatter i Grauballe. 30.6.1783, fol.530B.
E: Christen Andersen. B: Anders 14, Else 11, Christiane 8, Laurids 5, Jens 3. FM: Bertel Christian Væver i Grønbæk.

259 Maren Pedersdatter i Iller. 9.7.1783, fol.532.
E: Erik Nielsen Bøtte, hyrde. Første ægteskab med Søren Jensen. B: Jens 25, hyrde i Roe. FM: Anders Andersen i Iller.

260 Mourids Rasmussen, ugift i Serup. 9.5.1782, fol.533.
A: halvsøster Johanne Rasmusdatter g.m. Poul Sørensen i Resdal
halvsøster Kirsten Rasmusdatter, [skifte 9.7.1766 lbnr.123], var g.m. Thomas Pedersen i Sejling. 1B: Rasmus 15
halvsøster Anne Kirstine Rasmusdatter, [skifte Vinderslevgård 14.8.1776 lbnr.292], var g.m. Peder Sørensen i Hinge. 1B: Anne sst. FM: Laurids Andersen i Serup. (Sml. lbnr.195).

261 Johanne Jensdatter i Serup. 10.2.1783, fol.534B.
Enke efter Laurids Jensen. B: Jens 20, sadelmagersvend i Horsens, Jens 17. FM: Thor Pedersen i Serup.

262 Jens Nielsen i Lemming. 17.9.1783, fol.535B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen sst, Poul Jørgensen. B: Maren. FM: Peder Dahl i Lemming.

263 Anne Andersdatter i Ebstrup. 28.11.1783, fol.537. Dokument.
E: Søren Etting. B: Rasmus 23, Anne, [skifte 31.5.1782 lbnr.251], var g.m. Peder Sørensen i Ebstrup. 1B: Kirsten 2, Jens 10, Anne Christiane 8, Søren 4, Anders 9 mdr. FM: Christen Nielsen sst. Ophold til Karen Lauridsdatter, enke efter forrige beboer Rasmus Eriksen. (Sml. lbnr.118).

264 Niels Andersen i Ebstrup. 29.11.1783, fol.539B. Dokument.
E: Gjerned Andersdatter. LV: Christen Jensen Ladefoged. B: Maren 7, Anders 4. FM: farbror Søren Andersen.

265 Mette Christensdatter i Borup. 4.2.1784, fol.541.
E: Laurids Pedersen. Første ægteskab med Hans Hansen sst. B: Hans sst, Anne g.m. Laurids Andersen sst, Karen g.m. Laurids Fisker i Gødvad, Anne g.m. Mads Jensen i Iller.

266 Johanne Pedersdatter i Sejling. 7.2.1784, fol.542.
E: Niels Sørensen Smed. B: Søren 2. FM: morbror Erik Pedersen i Lemming.

267 Anne Christensdatter i Grønbæk. 9.2.1784, fol.543B.
E: Rasmus Pedersen Hyrde. B: Christen 15, Mette, Birthe, Anne Kirstine, Anne. FM: Christen Mikkelsen i Grønbæk, født værge Henrik Pedersen i Ebstrup.

268 Maren Sørensdatter i Lemming. 1.9.1783, fol.544. Dokument.
E: Hans Pedersen Dahl. B: Peder 6, Søren 3, Ingeborg 9 mdr. FM: Søren Holk.

269 Anne Poulsdatter i Ans.28.6.1784, fol.546B. Dokument.
Enke efter Laurids Hansen. B: Hans sst, Karen g.m. Søren Pedersen i Grønbæk, Johanne g.m. Hans Kærsgaard i Grønbæk, Birthe Marie g.m. Peder Pedersen i Hinge, Anne. FM: Mathias Sommer.

270 Søren Andersen i Ans. 18.5.1784, fol.547B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Nikolaj Vedel. B: Anders 22, Esper 18, Peder 15, Jens 10, Anne 9, Poul 8. FM: født værge Jens Andersen i Grønbæk.

271 Mette Andersdatter i Holm. 1.4.1783, fol.549B. Dokument.
Enke efter Peder Hansen, [skifte 5.1.1757 lbnr.41]. B: Anders Pedersen i Holm, [skifte 25.10.1779 lbnr.223]. 1B: Anders 3. FM: stedfar Niels Hansen.

272 Hans Jacobsen i Svostrup. 4.5.1784, fol.550B. Dokument.
E: Else Christensdatter. LV: Jacob Nielsen, Anders Nielsen Dyhr i Svostrup, Laurids Gregersen i Dalsgård. B: Christen i Svostrup, Karen g.m. Mogens Jensen i Mølhave på Tvilumgård gods.

273 Jens Sørensen i Grønbæk. 9.12.1784, fol.561B.
E: Mette Christensdatter. LV: Jens Andersen. A: halvbror Laurids Gjordsen i Iller, halvbror Søren Lauridsen i Ans, død. 2B: Niels, Sofie, halvsøster Else, enke efter Christen Skomager.

274 Ellen Sørensdatter i Iller. 15.2.1785, fol.563B. Dokument.
E: Laurids Pedersen Vindel. B: Mette. FM: Peder Pedersen i Iller. Første ægteskab med Christen Eriksen, [skifte 15.2.1752 lbnr.6]. B: Anne g.m. Mads Christensen sst, Karen g.m. Jens Pedersen sst. Andet ægteskab med Anders Madsen. B: Christen 29, Mads 28, Peder 26. (Sml. lbnr.129).

275 Jens Pedersen i Høgdal. 21.2.1785, fol.565.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Laurids Nielsen i Serup. B: Anne Marie 7, Jens 3. FM: farbror Just Pedersen i Iller, Mourids Jensen.

276 Anders Andersen i Borup. 18.3.1785, fol.566. Dokument.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Gregersen. B: Rasmus 30 i Fastrup ved Skanderborg, Peder 28 i Sejling, Anders 27 i Iller, Jens 25, Knud 23, Peder 15, Else g.m. Christen Overgaard i Grauballe, Mette.. FM: Jens Nielsen Smed.

277 Bertel Lauridsen i Grauballe. 14.4.1785, fol.568. Dokument.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Maren 19, Laurids 17, Jens 12, Maren 10. FM: farbror Christen Lauridsen.

278 Anne Marie Pedersdatter i Lemming. 3.5.1785, fol.569B. Dokument.
E: Jørgen Jensen Birk. A: bror Anders Pedersen i Ellerup, bror Peder Pedersen i Skannerup sogn og by, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Rask i Ellerup. FM: Nikolaj Vedel.

279 Hans Nielsen Søndergaard i Lemming. 4.2.1786, fol.570B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Erik Pedersen. B: Peder 30, Maren 29, Niels 26, Laurids 18, Niels 12, Kirsten 8. FM: Peder Hansen.

280 Anne Madsdatter i Grauballe. 9.3.1786, fol.571B.
E: Jens Pedersen Smed. B: Maren 20, Sidsel 18, Peder 15,Anne Cathrine 8, Mads 3. FM: morbror Laurids Madsen.

281 Terkild Justesen i Ans. 24.3.1786, fol.572B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Andreas Tulipan. B: Just 30, Karen, enke efter Rasmus Nielsen i Hjulhuset på Hagsholm gods, Maren g.m. Laurids Andersen i Truust på Tvilumgård gods, Anne, død, var g.m. Arent Pedersen i Mistrup. 1B: Maren, Kirsten g.m. Poul Lauridsen i Tebbestrup på Tustrup gods, Dorthe, Margrethe. FM: Søren Andersen i Ans.

282 Niels Sørensen i Grauballe. 19.4.1786, fol.574B. Dokument.
[Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 3.5.1780 lbnr.222]. B: Niels 31, Maren g.m. Anders Thybo i Borup, Anne Marie g.m. Jens Hansen i Dalsgård, Karen g.m. Gregers Nielsen i Roe, Mette. FM: farbror Rasmus Sørensen i Nebel.

283 Anne Thomasdatter i Borup. 18.8.1786, fol.576B. Dokument.
E: Peder Nielsen. Første ægteskab med Niels Lauridsen, [skifte 5.4.1780 lbnr.216]. B: Karen g.m. Hagen Nielsen, væver i Borup, Thomas 26, Karen g.m. Peder Sørensen, pottemager ved Åkær, Laurids 22, Anders 14, Anne 11. FM: Christen Smed.

284 Christen Andersen, ugift i Borup. 11.11.1786, fol.578B.
A: bror Søren Andersen i Hvinningdal på Vester Kejlstrup gods, bror Johan Andersen i Naderup på Allinggård gods, bror Mikkel Andersen i Borup, bror Peder Andersen i Hvinningdal på Vester Kejlstrup gods, bror Anders Andersen i Grauballe, [skifte 8.12.1779 lbnr.212]. 3B: Mads 15, Johanne 12, Mourids 8. FM: stedfar Søren Andersen sst, søster Karen Andersdatter, enke efter Christen Jacobsen i Borup, [skifte 26.4.1780 lbnr.219] LV: Jacob Christensen sst, søster Birgitte Andersdatter, død, var g.m. Gregers Sørensen i Iller, [skifte 28.6.1782 lbnr.254]. 2B: Søren sst, Mette g.m. Hans Madsen sst.

285 Johanne Christensdatter i Nebel. 9.10.1785, fol.579B. Dokument.
E: Poul Jensen. B: Anne Kirstine 12, Karen 10, Karen 8, Christen 7, Jens 5, Hans 5 uger. FM: født værge Søren Revl, Laurids Sørensen i Nebel.

286 Poul Jensen Revl i Nebel. 31.5.1786, fol.580B. Dokument.
Enkemand [efter Johanne Christensdatter, skifte 9.10.1785 lbnr.285]. B: Kirsten 12, Karen 10, Karen 8, Christen 8, Jens 5, Hans 9 mdr. FM: født værge Søren Revl, Anders Møller i Nebel.

287 Anders Andersen i Svostrup. 31.12.1785, fol.582B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Borup, Christen Hansen i Svostrup. A: bror Christen Andersen, død. 4B: Anders Christensen i Borup, [skifte 6.7.1773 lbnr.167]. 2B: Anne Marie g.m. Jens Rasmussen sst, Christen 19, Anne Christensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Grauballe, Jens Christensen, rømt for 40 år siden, Kirsten Christensdatter i Holland. FM: Jens Sørensen i Svostrup, bror Jens Andersen, [skifte 23.9.1760 lbnr.68]. 1B: Anders sst.

Allinggård gods
Skifteprotokol
1788-1811
G 236-11288 Peder Jacobsen i Svostrup. Side 3.
Skiftet er ikke bevaret.

289 Bodil Pedersdatter i Ans. Side 8.
E: Søren Pedersen.
Skiftet er ikke bevaret.

290 Rasmus Christensen i Sejling. Side 10.
Skiftet er ikke bevaret.

291 Karen Nielsdatter i Borup Skovhus. Side 12.
E: Hagen Nielsen.
Skiftet er ikke bevaret. (Sml. lbnr. 352).

292 Jens Pedersen i Nisset. Side 16.
Skiftet er ikke bevaret.

292B Karen Nielsdatter i Roe. Side 18.
E: Gregers Nielsen.

293 Simon Christensen i Ris. Side 21.
B: Christen, datter g.m. Peder Johansen, datter g.m. Peder Sørensen.
Kun slutningen af skiftet er bevaret.

294 Maren Bertelsdatter i Grauballe. 3.5.1788, side.24.
E: Niels Jensen. A: mor Anne Jensdatter, enke efter Bertel Lauridsen sst, [skifte 14.4.1785 lbnr.277]. LV: Laurids Madsen i Nebel, bror Laurids Bertelsen 19, bror Jens Bertelsen 14, søster Maren Bertelsdatter 12. FM: farbror Christen Lauridsen i Grauballe.

295 Anne Sørensdatter i Iller. 12.5.1788, side 28.
E: Jens Poulsen. B: Poul 2, Søren 8 uger. FM: farbror Peder Poulsen i Dalsgård.

296 Mikkel Sørensen i Lemming. 30.5.1788, side 30. Dokument.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Nikolaj Vedel i Lemming. B: Søren 15, Søren 14, Johanne 12, Niels 7, Anne 4, Peder 21 uger. FM: farbror Niels Sørensen Klostergård i Sejling.

297 Johanne Marie Jensdatter i Asmildgårde. 24.5.1787, side 33. Dokument.
E: Jacob Nielsen Smed. B: Sara g.m. Jens Jensen i Skive, Maren, Anne, Jens 26, Niels 24, Johan 12.

298 Niels Nielsen i Sejling. 3.6.1788, side 38.
E: Anne Margrethe Andreasdatter. LV: Christen Jensen i Ebstrup. B: Johanne g.m. Anders Lauridsen i Hvinningdal på Vester Kejlstrup gods, Anne g.m. Villum Hansen i Gødvad, Maren g.m. Jørgen Christiansen i Sejling, Anne Margrethe g.m. Christen Jensen i Funder på Sejlgård gods, Niels 22, Andreas 19, Mette 13, Kirsten 12. FM: morbror Gustav Andreasen i Sejling, Jens Jensen sst.

299 Peder Nielsen i Serup. 21.5.1788, side 44.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: far Poul Sørensen i Resdal. A: søskende Anders Nielsen 24, Peder Nielsen 18, Maren Nielsdatter, Lisbeth Nielsdatter. FM: Rasmus Mouridsen sst. Desuden nævnes afdødes søster Maren Nielsdatter, der tjente i gården.

300 Christen Andersen i Grauballe. 26.6.1788, side 48.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen sst. B: Peder 32, Anders 28, Peder 26, Laurids 25, Maren 16.

301 Christian Jensen Snedker i Asmildgårde. 22.7.1788, side 53.
E: Sidsel Kirstine Christiansdatter. LV: Jacob Nielsen Smed sst. B: Carl 14, Else Sofie 12. FM: fars stedfar Andreas Madsen Tulipan i Ans kro.

302 Sidsel Hansdatter i Iller. 8.8.1788, side 56.
E: Christen Nielsen Roed. B: Niels 23, Anne Kirstine 21, Jens 19.

303 Mette Rasmusdatter i Serup. 4.10.1788, side 61.
E: Esper Sørensen. B: Rasmus 12, Søren 7. FM: Niels Jensen sst, morbrødre Peder Rasmussen i Hinge, Jacob Rasmussen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Christen Sørensen sst.

304 Niels Christensen Rustrup i Borup. 3.3.1789, side 62.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Anders Christensen i Borup. B: Anders 3. FM: farbror Jens Christensen sst. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Christensdatter.

305 Anne Pedersdatter i Grauballe. 23.3.1789, side 67.
E: Christen Andersen. A: bror Peder Pedersen, tjener i Holm, halvbror Gregers Hansen i Lemming, [skifte 7.4.1778 lbnr.203]. 2B: Mette 17, Niels 11.

306 Christen Simonsen og hustru Anne Lauridsdatter, der begge lever i Lemming. 6.4.1789, side 72.
B: Laurids, der fæster, Simon 27, Thomas 25, Anders 18, Anne g.m. Henning Johansen i Roe, Kirsten g.m. Peder Eriksen i Lemming, Anne g.m. Claus Jochumsen i Sjelle på Wedelslund gods. [Formentlig fejl: Kirsten er g.m. Claus Jochumsen og Anne er g.m. Peder Eriksen].

307 Birgitte Nielsdatter i Svostrup. 24.10.1789, side 74.
Enke efter Anders Andersen, [skifte 31.12.1785 lbnr.287]. A: bror Christen Nielsen i Skørring, død. 6B: Niels Christensen sst, Jens Christensen sst, Christen Christensen sst, Else Christensdatter, [skifte Frijsenborg 30.4.1782], var g.m. Mads Christensen i Skørring. 3B: Christen 13, Maren 12, Peder 10, Maren Christensdatter g.m. Anders Jensen i Svostrup, Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Voel.

308 Anne Marie Sørensdatter i Sejling. 27.10.1789, side 76.
E: Anders Sørensen. B: Søren 20, Johanne 18, Anne Marie 8. FM: morbror Niels Sørensen Klostergaard i Sejling.

309 Kirsten Pedersdatter i Balle. 29.4.1789, side 78.
Enke efter Søren Nielsen. B: Anders 27.

310 Anne Nielsdatter i Hvinningdal. 1.12.1788, side 79.
Enke efter Laurids Elling. Afdøde har "nydt" af Hr. Fischers Mindre Stiftelse. Intet at arve.

311 Anne Marie Christensdatter i Grauballe. 28.12.1789, side 80.
E: Mikkel Jensen. A: halvbror Anders Steffensen i Nisset, [skifte 30.6.1774 lbnr.175]. 3B: Mette Margrethe gift i Nyborg på Fyn, Anne Cathrine sst, Anne.

312 Mette Mikkelsdatter i Ris Huse. 17.5.1789, side 83.
E: Christen Simonsen. B: Mette Cathrine 6, Peder 3, Anne Kirstine 6 uger, der døde. FM: Anders Ris i Grauballe, morfar Mikkel Mikkelsen i Ris.

313 Maren Sørensdatter i Serup. 28.2.1789, side 87.
Enke efter Jens Bach, [skifte 10.1.1780 lbnr.232]. A: søster Kirsten Sørensdatter g.m. Poul Rasmussen i nærheden af Kolding, bror, død. 2B: Niels Madsen, Anne Madsdatter g.m. Peder Hansen i Sinding.

314 Laurids Sørensen i Borup. 18.1.1790, side 93, 115, 126.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Jørgen Jacobsen Juul, skibstømrer i København. 2B: Laurids, Jacob, nyfødte. FM: Anders Jensen Thybo i Borup.

315 Laurids Rasmussen i Tandskov. 22.2.1790, side 95, 123.
E: Anne Margrethe Eriksdatter. LV: Laurids Nielsen i Serup. B: Rasmus 12, Mette Kirstine 9, Anne 4. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Nisset.

316 Niels Jensen Elling i Lemming. 28.9.1790, side 99, 124.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Jens 25, Anne 17, Johanne 13. FM: farbror Jens Jensen Elling i Nisset.

317 Peder Pedersen Dahl og hustru Kirsten Sørensdatter, der begge lever i Lemming. 28.9.1790, side 103.
B: Anne 26, der ægter Niels Sørensen, der fæster, Anne Marie 24.

318 Anne Sørensdatter Bang, ugift i Alling Mølle. 29.11.1790, side 106, 114. Dokument.
A:
1) søskendebarn Anne Kvist i Falslev, enke efter Peder Schmidt, præst sst.
2) søskendebarn Cathrine Marie Bang, død.
Første ægteskab med Westenholt.
Andet ægteskab med Wibroe. 2B:
a Gert Wibroe ved Løvel Bro
b Jens Christian Wibroe sst.
Afdøde opholdt sig tidligere i Holstebro.
[Endeligt skifte afholdt i Holstebro 2.12.1790 lbnr.341].

319 Anne Cathrine Jensdatter i Serup. 2.12.1790, side 107, 115.
E: Esper Sørensen. A: bror Hans Jensen i Kragelund, bror Niels Jensen i København, søster Birthe Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Bøgeskov i Ikast sogn, bror Carl Jensen i Kragelund, vanvittig. FM: Thor Pedersen i Serup.

320 Johanne Nielsdatter i Nisset. 18.12.1790, side 109.
E: Christen Jensen. Første ægteskab med Peder Jensen, [skifte 20.5.1778 lbnr.205]. B: Anne g.m. Niels Jensen i Grauballe, Johanne 24, Karen 22, Mette 20. FM: morbror Niels Lauridsen i Nisset.

321 Jens Jørgensen i Sejling. 23.3.1791, side 117, 133.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Ebstrup. B: Niels 35 i Sejling, Jørgen 25, Kirstine Marie g.m. Rasmus Pedersen sst, Maren g.m. Peder Pedersen i Lemming, Karen 21.

322 Peder Jensen i Resdal. 23.4.1791, side 119, 135.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Peder Andersen Moesgaard i Nisset. B: Anne 22, Jens 17, Anders 14, Mette 10, Kirsten 7. FM: farbror Mourids Jensen i Serup.

323 Afkald i Hinge og Frausing. 15.2.1791 side 127.
Afkald fra Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Jensen Snedker i Serup, fra Niels Jensen i Frausing, fra datter g.m. Peder Rasmussen i Hinge og fra datter g.m. Jens Andersen sst. for arv efter mor enken Anne Nielsdatter.

324 Barbara Jensdatter i Dalsgård. 27.6.1791, side 127.
E: Niels Nielsen. B: Anne Else g.m. Niels Nielsen Fruerlund. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, [skifte 27.2.1759 lbnr.56]. B: Jens Jensen i Borup, Andreas Jensen, rømt for 4 år siden, Anne Marie Jensdatter, [skifte 24.7.1781 lbnr.241]. Første ægteskab med Søren Nielsen sst. 2B: Jens 20, Barbara 19. Andet ægteskab med Laurids Gjordsen Grauballe. 2B: Mette 17, Peder 15, Maren Jensdatter g.m. Jacob Johansen i Gødvad, Maren Jensdatter g.m. Laurids Hansen sst.

325 Christen Rasmussen i Høgdal. 8.7.1791, side 128, 139.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Laurids Andreasen i Serup. B: Johanne 2, Christiane 6 uger 2.12.1791. FM: farbror Mads Rasmussen i Sejling.

326 Mette Nielsdatter i Iller. 12.7.1791, side 130.
E: Niels Jensen Hyrde. B: Anne 15, Jens 14, Niels 11. FM: Peder Pedersen Smed sst.

327 Peder Pedersen Hinge i Grauballe. 18.7.1791, side 132, 137.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Mikkelsen Ris i Grauballe. A: bror Jens Pedersen i Sinding, død. 1B: Mathias sst. FM: Niels Jensen sst.

328 Peder Jensen, ugift i Holms Mølle. 11.8.1791, side 136, 138, 140.
A: søskende Mette g.m. Anders Olufsen, afskediget rytter i Framlev, Anne g.m. Niels Christensen i Lemming., Anne gift i Lisbjerg, halvsøskende Inger gift i Århus, Mette, Karen.

329 Søren Jensen i Lemming. 9.12.1791, side 141, 150.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen, ladefoged sst. B: Kirsten g.m. Mads Nielsen i Iller, Anne g.m. Thomas Jensen i Borup, Mette 36, tjener i Århus, Jens 34, Anne g.m. Mikkel Andersen i Iller, Maren 30, Karen 28.

330 Anders Rasmussen i Serup. 12.12.1791, side 143.
Enkemand efter Anne Andersdatter, [skifte 8.2.1780 lbnr.215]. B: Rasmus Andersen, Maren Andersdatter g.m. Niels Jensen i Tandskov, Ellen Andersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Dahl i Jordbro Mølle. 1B: Johanne Margrethe 7.

331 Anne Pedersdatter i Grauballe. 6.1.1792, side 145.
E: Niels Jensen. A: søskende Johanne [Pedersdatter] 29, Karen [Pedersdatter] 26, Mette [Pedersdatter] 22. FM: stedfar Christen Jensen i Nisset, halvsøster Maren [Pedersdatter] g.m. Niels Sørensen Overgaard sst. FM: morbror Christen Nielsen i Ebstrup. (Sml. lbnr.205, 320).

332 Rasmus Pedersen i Nebel. 17.2.1792, side 147.
Enkemand efter Anne Christensdatter, [skifte 9.2.1784 lbnr.267]. B: Christen 25, Birgitte g.m. Just Hansen i Lillering, Mette i Nebel, separeret fra Niels Nielsen, der tjener på Søbygård, Anne 30, Anne Kirstine 28. FM: farbror Henrik Pedersen i Ebstrup.

333 Maren Pedersdatter i Ebstrup. 2.5.1792, side 149.
Enke efter Anders Refshale. Afdøde har nydt af Hr. Fischers Mindre Stiftelse. Intet at arve. Til stede afdødes svigersøn Jens Pedersen.

334 Afkald i Lemming. 2.5.1792, side 149.
Afkald fra Peder Eriksen, fra Niels Eriksen, fra Laurids Eriksen 24 og fra Maren Eriksdatter g.m. Peder Jensen i Lemming for arv efter mor Kirsten Nielsdatter til far Erik Pedersen.

335 Afkald i Frausing. 20.4.1792, side 150.
Afkald fra Christen Pedersen i Frausing, fra Villum Pedersen i Gødvad og fra Anne Pedersdatter g.m. Jens Madsen i Frausing for arv efter far Peder Christensen sst til mor Maren Villumsdatter.

336 Søren Pedersen i Grønbæk. 2.7.1792, side 152, 157.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Hans Lauridsen i Ans. B: Laurids 30, Peder 28, Anne 26. Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter, [skifte 16.1.1761 lbnr.72]. B: Hans i Ris.

337 Laurids Mikkelsen, skovrider i Grønbæk og hustru Birgitte Sofie Pedersdatter Møller. 29.7.1792, side 154, 159, 171, 174, 190, 198, 228.
Hans A:
bror Christen Mikkelsen i Grønbæk
bror Jens Mikkelsen sst
bror Mikkel Mikkelsen i Ris
søstersøn Hans Sørensen sst
Hendes A:
bror Palle Pedersen Møller i Løgstør, død. 2B: Marie Elisabeth Møller g.m. Anders Lunø i Løgstør, Marie Kirstine Møller g.m. [Thomas Eriksen] Hvas, præst i Vilsted
søster Sidsel Pedersdatter, [skifte 23.3.1754 lbnr.26], var g.m. afdøde Anders Lauridsen i Serup. 6B: Peder Andersen i Serup, Laurids Andersen Møller i Tranum Strandgård ved Ålborg, Bodil Andersdatter Møller, tjener i Kokkedal, Abelone Marie Andersdatter g.m. Hans Pedersen i Holm, Maren Andersdatter, død, var g.m. Jacob Mejersen i Stenholt i Kragelund sogn. 2B: Christen 20, Anders 18, Anne Elisabeth Andersdatter Møller g.m. Christian Brix til Slette i Han herred.

338 Niels Rasmussen i Asmildgårde. 1.10.1792, side 167.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Thøgersen i Tvilum. B: Søren 25, Else 22. FM: farbror Christen Rasmussen i Skorup.

339 Maren Hansdatter i Lemming. 26.10.1792, side 169, 173.
E: Laurids Christensen. B: Kirsten 3. FM: morbror Niels Hansen sst.

340 Anders Andersen Snedker i Nisset. 27.2.1793, side 187, 215.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Niels Sørensen Overgaard i Nisset. B: Karen 13, Laurids 11, Anne 9, Maren 7, Anders 5, Peder 3. FM: farbror Niels Andersen i Serup.

341 Mads Christensen og hustru Anne Pedersdatter, der begge lever i Nisset. 27.2.1793, side 189.
B: Peder, der fæster, Christen 23, Anne g.m. Jens Jensen Hjulmand i Grauballe, Maren g.m. Søren Johansen i Nisset.

342 Anne Jensdatter i Iller Huse. 1.5.1793, side 191, 245.
E: Christen Hansen. B: Sidsel Marie 27, Peder 21. FM: Jens Lovring i Iller Huse.

343 Mathias Frederiksen Aarestrup, møller i Alling Mølle. 19.5.1793, side 194, 203, 216, 235, 243.
E: Christiane Elisabeth Schmidt, der også døde. LV: bror Jens Schmidt på Kalø, Mathias Sommer i Ris Huse. B: Dorthe Christiane 15, Anne Marie Cathrine 12, Peder 11, Frederik 10, Thomas 8. FM: farbror Christian Aarestrup i København, hvis han lever, fasters mand Christian Søborg, degn i Grønbæk.
Desuden nævnes afdødes forældre afdøde Frederik Andersen, møller i Alling Mølle og Dorthe Kolding Aarestrup.
Afdøde var universalarving efter Anne Cathrine Sørensdatter Bang, [skifte Holstebro 2.12.1790 lbnr.341].

344 Thomas Lauridsen Rustrup i Grønbæk. 22.5.1793, side 197.
E: Maren Jensdatter. LV: Joen Andersen i Grønbæk. B: Jens 30, Peder 27. Første ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 22.5.1758 lbnr.47]. B: Laurids i Grønbæk Huse.

345 Christen Nørgaard i Iller Huse. 1.5.1793, side 199.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Mathias Sommer. A: mor Maren Jensdatter, enke efter Christen Nielsen i Iller, søskende Jens Christensen sst, Niels Christensen sst, Bodil Terkildsdatter g.m. Peder Pedersen, smed i Iller. Afkald fra alle. Intet skifte.

346 Afkald i Knøshede i Sinding sogn. 6.5.1793, side 199.
Afkald fra Søren Nielsen på egne og medarvingers vegne for arv efter datter Else Sørensdatter. E: Jens Rasmussen Moesgaard i Ebstrup.

347 Maren Jensdatter i Serup. 23.5.1793, side 200.
E: Rasmus Mouridsen. B: Margrethe 9, Kirsten 6, Mourids 3. FM: morbror Peder Jensen i Mausing.

348 Christen Nielsen Roed i Iller. 13.7.1793, side 227.
Enkemand efter Sidsel Hansdatter, [skifte 8.8.1788 lbnr.302]. B: Niels 27, Jens 20, Anne Kirstine g.m. Jens Sørensen i Brårup. FM: Mikkel Andersen i Iller.

349 Christen Hagensen i Grauballe. 15.8.1793, side 238, 251.
E: Bodil Ditlevsdatter. LV: Jens Jensen Hjulmand sst. B: Rasmus 10. FM: fars halvbror Anders Rasmussen i Nebel. Afdøde var født i Svostrup og døde 20.7.1789 som musketer.

350 Sofie Marie Jørgensdatter i Nebel. 30.9.1793, side 241, 262.
E: Peder Sørensen. B: Søren i Rye, Hans 34 i Nebel, Mette g.m. Mads Andersen Løvenborg, murermester i Skanderborg, Maren g.m. Niels Christensen Lund i Skanderborg.

351 Mads Jensen Drejer i Frausing. 18.12.1793, side 246, 249.
[Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 18.12.1782 lbnr.256] [Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte Vinderslevgård gods 10.9.1750 lbnr.197]. B: Jens Madsen sst, Anne Madsdatter, [skifte 28.3.1776 lbnr.186], var g.m. Niels Sørensen i Nisset. 3B: Anne 27, Laurids 25, Søren 23.

352 Gregers Thomsen i Hinge. 18.10.1793, side 247, 263.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Thomas Andersen sst, Peder Væver sst. A: søster Anne Thomasdatter, [skifte 18.8.1786 lbnr.283. Enke efter Peder Nielsen i Borup] Første ægteskab med Niels Lauridsen sst, [skifte 5.4.1780 lbnr.216]. 6B: Thomas Nielsen sst, Laurids Nielsen i Svostrup, Anders Nielsen 20, Karen Nielsdatter, død, [se lbnr.291], var g.m. Hagen Nielsen i Borup Skovhus. 2B: Niels 19, Maren 12, Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen ved Knustrup, Anne Nielsdatter 22 g.m. Peder Jensen i Borup. FM: Hans Nittrup i Hinge.

353 Karen Madsdatter i Grauballe. 20.10.1793, side 250, 256, 284.
E: Søren Andersen Pottemager. B: Mette Kirstine 12, Maren Elisabeth 10, Anne Cathrine 8. Første ægteskab med Anders Andersen, skifte 8.12.1779 lbnr.353. B: Mads 21, Johanne 19, Mourids 16. FM: farbror Joen Andersen i Naderup, søskendebarn Jacob Christensen i Nebel.

354 Anne Jensdatter i Lemming. 25.10.1793, side 252.
E: Peder Jensen Kjærgaard. B: Anne Marie 20, Jens 16. FM: morbror Jens Jensen i Lemming.

355 Niels Nielsen Dahl i Lemming. 25.10.1793, side 255, 299.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jens Jensen sst, Johan Henriksen i Grauballe. A: bror Christen Nielsen Dahl i Serup, [skifte 25.6.1762 lbnr.95]. 1B: Christiane g.m. Johannes Jensen Benneke i København. FM: Hans Nittrup i Hinge.

356 Sidsel Christiansdatter i Asmildgårde. 10.2.1794, side 265, 273, 286, 333.
Enke efter Christian Jensen Snedker, [skifte 22.7.1788 lbnr.301]. B: Carl 20, Else Sofie 18. FM: fasters mand Jacob Nielsen i Hedemølle, fars stedfar Andreas Tulipan i Ans Kro.

357 Christen Rasmussen Søndergaard i Serup. 13.3.1794, side 269, 282.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Far Laurids Nielsen sst. B: Anne 12, Rasmus 9, Maren 5, Marie Kirstine 2. FM: farbror Søren Rasmussen. Aftægt til afdødes far Rasmus Christensen.

358 Peder Knudsen i Linå Hospital. 28.4.1794, side 274, 282.
E: Inger Christensdatter. LV: Rasmus Lottrup i Linå. B: Anne 25, Jens 21 i Horsens, Kirstine Marie 17, Christen 14. FM: Rasmus Jensen sst. Af første ægteskab B: Knud, rømt, Niels, rømt.

359 Anne Christensdatter i Linå Hospital. 28.4.1794, side 275, 282.
E: Niels Christensen. Første ægteskab med Anders Brøgger. B: Christen 40 i Århus, Laurids 36 i Horsens, Anne Marie 31 i Århus, Abelone 26 gift i Århus.

360 Mette Cathrine Jensdatter i Lemming. 3.5.1794, side 277.
E: Peder Christensen. B: Jens 22. FM: Søren Fruerlund i Lemming.

361 Maren Jensdatter, ugift i Lemming. 3.5.1794, side 277, 290.
Afdøde har nydt af Hr. Fischers Mindre Stiftelse. Intet at arve. Af arvingerne nævnes bror Jens Jensen i Lemming.

362 Else Andersdatter i Borup. 6.5.1794, side 278, 291.
E: Christen Sørensen Overgaard. B: Søren 17, Anne Margrethe 13, Anne 8, Anders 1. FM: morbror Peder Andersen i Ebstrup.

363 Henrik Pedersen i Ebstrup. 9.6.1794, side 288, 293, 300, 305, 309.
Enke efter Anne Sofie Jensdatter. A: halvbror Rasmus Pedersen, [skifte 17.2.1792 lbnr.332]. 5B: Birthe 38 g.m. Just Hansen i Lillering, Mette 36, Anne 34, Anne Kirstine 30, Christen 26. FM: Christen Rasmussen i Grauballe. Afdøde hustrus første ægteskab med [Thomas Jespersen i Ebstrup, skifte 8.9.1775 lbnr.182]. 1B: Anne g.m. Christen Christensen Møller.

364 Maren Madsdatter i Nisset. 22.7.1794, side 296, 305.
E: Søren Johansen. B: Johan 14, Anne Marie 12, Mads 10, Christen 8, Peder 6, Anne 4, Mette 3 mdr. FM: morfar Mads Christensen i Nisset.

365 Christen Jensen Salling, ugift i Grauballe. 29.7.1794, side 298, 302, 312, 321.
A: søster Maren Jensdatter 33. FM: Jens Rasmussen sst.

366 Christen Lauridsen i Dalsgård. 3.10.1794, side 311, 316.
A: mormor Anne Jensdatter, enke i Grauballe. Afdøde dreng var til opdragelse hos Niels Poulsen i Dalsgård. Arv efter forældre 1786, der står hos Anders Meldgaard i Resendal.

367 Niels Andersen Hyrde i Nisset. 31.10.1794, side 312.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Nielsen. B: Anders 20, Peder 18, Maren 12, Birthe 8. FM: Søren Pedersen i Nisset.

368 Christen Andersen i Ans. 12.11.1794, side 313, 318.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Eriksen i Vejerslev. B: Anders 21, Kirsten 12, Jens 10, Anne 6, Peder 4, Christen 2. FM: farbror Laurids Andersen i Serup.

369 Mads Jensen i Lemming. 5.2.1795, side 325, 327, 333.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Erik Pedersen sst. A: bror Henrik Jensen i Grønbæk, [skifte 21.11.1768 lbnr.137]. 1B: Gregers 38, tjener i Grauballegård, søster Maren Jensdatter, [skifte Vinderslevgård gods 25.6.1750 lbnr.191], var g.m. Jens Andersen i Iller. 1B: Maren Jensdatter, [skifte 29.3.1767 lbnr.128], var g.m. Anders Jensen sst. 1B: Maren g.m. Niels Jacobsen i Iller Huse.

370 Mads Didriksen, ugift i Lemming. 5.2.1795, side 327, 329.
A: søskende Jens Didriksen 50, tjener i Firgårde i Dover sogn, Didrik Didriksen 40 i Holsten, Maren Didriksdatter 39 g.m. Peder Sørensen i Lemming, Peder Didriksen 34 i Javngyde, Maren Didriksdatter 30 i Lemming.

371 Anne Margrethe Rasmusdatter i Nisset. 24.3.1795, side 330, 338, 352, 363.
E: Niels Nielsen. B: Anne 39, Johanne 35 g.m. Peder Smed i Ebstrup, Niels 31, Karen 29 g.m Rasmus Sørensen sst.

372 Anne Andersdatter i Grønbæk Hospital. 25.3.1795, side 332.
Enke efter Mads Sørensen. B: Anders Lovring 21. FM: morbror Christen Lovring i Iller.

373 Anne Jensdatter i Ans. 9.5.1795, side 334, 342.
E: Søren Hansen. B: Anne 26, Hans 22, Anne 18. FM: Jens Jensen i Højbjerg.

374 Bertel Christian Steffensen, væver i Grauballe. 9.5.1795, side 336.
E: Karen Nielsdatter Borup. Bevilling til uskiftet bo 4.10.1768, hvor de boede i Svostrup.

375 Jens Jensen Søndergaard i Serup. 9.6.1795, side 340, 345, 350.
E: Else Bertelsdatter. LV: Jacob Sørensen i Mausing. B: Anne Kirstine 18. FM: Laurids Andersen i Serup.

376 Søren Sørensen Holm i Lemming. 3.7.1795, side 343.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Sørensen sst B: Niels 30 i Høgdal, Søren 28 i Lemming.

377 Villum Andersen i Borup. 28.7.1795, side 345, 353.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen i Ebstrup. B: Anne Else 30, Anders 28, Else 26 g.m. Niels Nielsen i Møgelby på Søbygård gods, Karen 24. FM: Peder Andersen i Ebstrup.

378 Anders Andersen Nygaard i Iller. 18.9.1795, side 353, 369, 372.
E: Else Andersdatter, nu i Randers. LV: bror Joen Andersen i Grønbæk. A:
1) halvbror Jens Andersen, død. 2B: Niels Jensen i Iller, Maren Jensdatter sst, [skifte 29.3.1767 lbnr.128, var g.m. Anders Jensen]. 1B: Maren g.m. Niels Jacobsen på Palstrup Mark
2) halvbror Jens Andersen, [skifte 27.2.1773 lbnr.164]. 2B: Anders Jensen i Asmildgårde, Mikkel Jensen tjener på Grauballegård
3) halvbror Søren Andersen, død ugift
4) halvsøster Karen Andersdatter, død. 1B: Anders Steffensen i Nisset, [skifte 30.6.1774 lbnr.175]. 3B: Anne g.m. Thomas Salling i Lemming, Mette i Nyborg på Fyn, Anne sst. FM: morbror Jacob Nielsen i Asmildgårde.

379 Anne Cathrine Jacobsdatter i Grønbæk Hospital. 24.11.1795, side 359, 370, 374.
Enke efter Thomas Jensen. B: Bodil Thomasdatter g.m. Jacob Madsen 43, Anne Margrethe Thomasdatter g.m. Peder Pedersen Roe i Iller.

380 Maren Eriksdatter i Lemming. 8.12.1795, side 361, 368, 382, 412.
E: Peder Jensen Gjessø. B: Erik 21, Niels 12, Søren 4, Kirsten 2. FM: bedstefar Erik Pedersen i Lemming.

381 Jens Jørgensen i Ans. 5.1.1796, side 364.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Maren 36, Laurids 30.

382 Thomas Thomsen i Ans. 13.1.1796, side 366.
E: Edel Andersdatter 80 år. A:
1) bror Mourids Thomsen, død. 1B: Bodil 72, enke efter Jens Madsen i Borup
2) bror Niels Thomsen, død. 2B: Mette 56 g.m. Anders Dyhr i Svostrup, Niels 50 i Roe
3) bror Peder Thomsen, død. 1B: Thomas 63 i Sejling
4) bror Gregers Thomsen, død uden livsarvinger.

383 Hans Hansen i Grønbæk. 16.3.1796, side 371, 374, 378, 382, 396, 425.
E: Johanne Lauridsdatter. A:
1) bror Søren Hansen i Naderup, [skifte 21.1.1767 lbnr.127]. 1B: Kirsten Sørensdatter g.m. Esper Sørensen i Ans
2) søster Birthe Hansdatter g.m. Jens Rasmussen i Roe
3) søster Birthe Hansdatter, død. 3B: Christen Sørensen, ladefoged på Løgstrup, Hans Sørensen hos far Søren Eriksen i Vestrup på Frijsenborg gods, Mette Sørensdatter g.m. Peder Aabo i Houlbjerg på Frijsenborg gods
4) søster Anne Hansdatter g.m. Laurids Sørensen i København
5) søster Maren Hansdatter
6) søster Kirsten Hansdatter
7) søster Karen Hansdatter, død. 2B: Hans, søn.

384 Anders Christensen i Borup. 15.4.1796, side 375, 379, 389, 404, 414.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Borup. B: Mette 8, Anne Cathrine 1, Maren 11 dage den 2.9.1796. FM: farfar Christen Jensen i Dalsgård, fars svoger Niels Poulsen sst. Arv i boet efter Rasmus Pedersen i Borup, skifte 3.1.1781 lbnr.235 til Jørgen Rasmussen i Nebels 4B: Rasmus, Christen, Jørgen Anne Cathrine. FM: farbror Peder Rasmussen i Borup, stedfar Søren Pedersen sst.

385 Anders Sørensen i Sejling. 5.8.1796, side 380.
Enkemand efter [Anne Marie Sørensdatter, skifte 27.10.1789 lbnr.308]. B: Søren 27, Johanne 24, Anne Marie 14. FM: morbror Niels Klostergaard i Sejling.

386 Kirsten Gregersdatter i Kongensbro. 1.9.1796, side 384, 406, 422.
Enke efter Niels Christensen, [skifte 24.1.1782 lbnr.249]. B: Gregers 44 i Brårup, Christen 39 i Truust, Else 37 g.m Jens Christensen i Aptrup på Frisdal gods, Marianne 33 g.m. Søren Rasmussen i Brårup, Charlotte Amalie 31 g.m. Anders Hansen i Midstrup, Daniel 28 i Kongensbro.

387 Jens Nielsen Smed i Borup. 2.9.1796, side 387, 397, 404, 416.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Rasmussen Borup. B: Peder 18, Maren 17, Anne 15, Niels 12. FM: farbror Jacob Nielsen Smed i Asmildgårde. Første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 31.1.1777 lbnr.193]. B: Anne 29 g.m. Laurids Nielsen i Ans, Jens 26.

388 Maren Jensdatter i Roe. 24.9.1796, side 389, 407.
E: Simon Pedersen. B: Peder 15, Niels 9, Jacob 3, Jens 6 mdr. FM: Jens Kongensgaard i Grønbæk.

389 Martin Iversen i Grønbæk. 26.9.1796, side 392, 405, 410.
E: Charlotte Amalie Thyrresdatter. LV: degnen Søborg i Grønbæk. B: Christian 39, mesterskrædder i København, Else 33- FM: farbror Thomas Iversen i Grønbæk.

390 Dorthe Christiane Kolding i Alling Mølle. 28.9.1796, side 395, 400, 419.
Enke efter Frederik Aarestrup. B: Christian Aarestrup 60 i København, Mathias Aarestrup i Alling Mølle, [skifte 19.5.1793 lbnr.343]. 5B: Dorthe 19, Anne Cathrine 15, Peder 14, Frederik 12, Thomas 11, Charlotte Amalie Aarestrup, enke efter Busk i Velling ved Ringkøbing, Marie Kirstine, død, var g.m. Laurids Møller i Årslev Mølle. 1B: Marie Kirstine, Karen Aarestrup g.m. degnen Søborg i Grønbæk. FM: Mathias Sommer i Ris Huse.

391 Anne Pedersdatter i Iller. 27.10.1796, side 402, 422, 443, 458.
E: Christen Andersen. B: Maren 19, Peder 15, Anne 11, Mette Marie 9, Mette 7. FM: Jens Nielsen i Iller.

392 Marie Sørensdatter i Nebel. 10.1.1797, side 427, 438, 444, 448.
E: Laurids Madsen Væver. B: Karen 21, Anders 18, Anne Marie 17, Mette 14, Kirsten 13, Dorthe 12, Anne 10. FM: Søren Lauridsen i Nebel.

393 Christen Pedersen, hyrde i Dalsgård. 10.1.1797, side 429.
E: Mette Sofie Jensdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Karen 13, Peder 8. FM: Niels Poulsen sst.

394 Inger Christensdatter i Linå Hospital. 20.1.1797, side 431.
Enke efter Peder Knudsen, [skifte 28.4.1794 lbnr.358]. B: Anne g.m. Johan Poulsen i Skejby ved Århus, Jens 23 i Horsens, Kirstine Marie i Linå Hospital, Christen.

395 Peder Jensen Birk i Lemming. 21.2.1797, side 433, 444, 446, 450.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Maren 34 g.m. Jens Pedersen Bonde i Lemming, Anne Marie 32 g.m. Poul Sørensen i Fitting, Jens 30, Mette Marie 28, Karen 25, Jens 23, Kirsten 19. FM: farbror Peder Jensen Gjessø i Lemming, Hans Jensen sst.

396 Anne Marie Thomasdatter i Iller. 22.2.1797, side 435, 441, 454, 461, 464, 467, 469, 470.
E: Peder Pedersen Roe. B: Karen 28, enke efter Peder Christensen i Linå, nu g.m. Jens Nielsen sst, Peder 25, Anne Cathrine 22, Thomas 20, Maren 17, Maren 13, Jens 10, Mette 8. FM: Simon Pedersen i Roe.

397 Søren Pedersen i Roe. 4.3.1797, side 436, 449, 468, 475.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Peder Sørensen i Grauballe. B: Maren 16, Maren 14, Ellen 10, Søren 7, Anne Margrethe 4, Anders 3, Søren 8 dage den 28.4.1797. FM: Laurids Pedersen i Grauballe.

398 Peder Christensen Bonde i Lemming. 11.3.1797, side 439, 445, 452.
B: Jens Pedersen Bonde 24. FM: Peder Gjessø i Lemming. (Sml. lbnr.360).

399 Laurids Jensen i Hinge. 18.4.1797, side 446, 459.
A: halvbror Hans Pedersen i Kovstrup i Rind sogn.

400 Peder Olufsen, skomager i Asmildgårde, 15.8.1797, side 465, 469, 480.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Anders Jensen Væver sst. B: Oluf Christian 21, Niels 19. FM: Jacob Nielsen Smed sst.

401 Rasmus Andersen Moesgaard i Ebstrup. 31.10.1797, side 472, 477.
E: Maren Jensdatter. LV: Erik Jensen i Eriksborg. B: Jens 36 i Sepstrup i Them sogn, Anders 32, Mads 30 i Mausing, Søren 27, rømt, Mikkel 25, Anne Marie 22, Anne Johanne 20, Bertel 13. FM: Peder Moesgaard i Nisset.

402 Hans Pedersen i Holm. 9.1.1798, side 483, 502.
E: Abelone Marie Andersdatter. LV: Peder Andersen i Serup. B: Sidsel 40 g.m. Jens Nielsen Grøn i Frausing, Peder 39, Else 37, Mette 35 g.m. Niels Møller i Lemming, Anders 28.

403 Kirsten Nielsdatter i Roe. 4.4.1798, side 489, 497.
E: Peder Pedersen. B: Else 6, Anne 3.

404 Jens Andersen i Grønbæk. 11.4.1798, side 491, 498.
E: Karen Jensdatter. B: Anders 52, Anne 45 g.m. Mads Jensen Munk i Fuglemosegård i Vinderslev sogn, Kirsten 41 g.m. Anders Andersen i Iller, Anne 30. FM: Mads Jensen i Ans.

405 Niels Nielsen i Nisset. 17.7.1798, side 493, 505, 561, 571.
Enke efter Margrethe Rasmusdatter, [skifte 24.3.1795 lbnr.371]. B: Anne 42, Johanne 38 g.m. Peder Smed i Ebstrup, Niels 34, der fæster, Karen 32 g.m Rasmus Sørensen i Ebstrup.

406 Christen Simonsen i Ris Huse. 22.10.1798, side 495, 501, 509, 583, 597.
E: Mette Christensdatter. LV: Christen Pedersen i Skannerup. B: Mette 7. FM: Mikkel Mikkelsen i Ris, Peder Sørensen sst. Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter, [skifte 17.5.1789 lbnr.312]. B: Mette Cathrine 16, Peder 13. FM: Anders Ris i Grauballe, Søren Skov i Grønbæk.

407 Kirsten Poulsdatter på Serup Mark. 13.12.1798, side 506, 570, 576.
E: Peder Thorsen. B: Peder 6. FM: morbror Rasmus Poulsen i Resdal. Første ægteskab med Peder Nielsen sst, [skifte 21.5.1788 lbnr.299]. Ingen børn.

408 Anne Nielsdatter i Nisset. 9.3.1799, side 515, 569, 612, 618.
E: Peder Pedersen. A:
1) bror Søren Nielsen, død. 1B: Anders Sørensen, død. 4B: Søren 33 i Illerup, Marie Kirstine 31, Anne Kirstine 9, Anders 5. FM: stedfar Anders Sørensen i Sinding sogn
2) bror Anders Nielsen, død. 2B: Niels Andersen 50 i Sinding sogn, Poul Andersen 46 i Sinding, død. E: Rebekka Knudsdatter. LV: Niels Lauridsen i Sømose Huse. 2B: Margrethe 10, Anne Kirstine 5, Mette 2
3) søster Johanne Nielsdatter, død. 5B: Niels Lauridsen 50 i Sinding, Jens Lauridsen 48 i Hinge, Søren Lauridsen 44, tjener i Resendal, Anders Lauridsen 38, uvist hvor, Maren Lauridsdatter 36 g.m. Peder Rasmussen i Galten.

409 Jens Nielsen Dalsgaard i Iller Huse. 18.3.1799, side 517, 578, 592.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Nielsen i Iller. B: Niels 36 i Højbjerg, Jens 21. FM: Peder Andersen.

410 Maren Andersdatter i Grauballe. 27.3.1799, side 519, 554.
E: Niels Jensen. B: Anne Marie 5, Jens 3, Maren 1, der døde. FM: Anders Jensen.

411 Anders Mikkelsen i Grauballe. 28.3.1799, side 522, 555, 567, 588.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jacob Christensen i Nebel. B: Peder 22, Maren, [skifte 27.3.1799 lbnr.410], var g.m. Niels Jensen i Grauballe. 2B: Anne Marie 5, Jens 3, Karen 19, Anne 14. FM: Peder Andersen, Anders Jensen i Asmildgårde.

412 Anders Jensen i Borup. 9.5.1799, side 526, 556, 591.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Grauballe. B: Anne Marie 16, Maren 14. FM: Poul Lauridsen i Borup.

413 Anne Pedersdatter i Grauballe. 1.6.1799, side 528, 536, 579, 586.
E: Christen Lauridsen. Første ægteskab med [Laurids Smed sst, skifte 30.7.1777 lbnr.201]. B: Gertrud 44, enke efter Anders Snedker i Nisset, [skifte 27.2.1793 lbnr.340], Sidsel 39, Anne Kirstine 37 g.m. Hans Andersen Smed i Grønbæk, Ellen 34, Anne Dorthe 31, Jens 29 i Højbjerg. FM: morbror Jens Pedersen.

414 Anne Pedersdatter i Grauballe. 1.6.1799, side 529, 534, 556, 584.
E: Christen Andersen. A: bror Anders Pedersen 36, tjener i Dalsgård, søster Bodil Pedersdatter 50 g.m. Anders Nielsen i Linå, halvsøster Maren Jensdatter, død var g.m. sin søsters nuværende mand Anders Nielsen i Linå. 4B: Niels 24, Jens 20, Søren 17, Karen 14.

415 Sidsel Christensdatter i Holms Mølle. 26.6.1799, side 530, 539, 562, 572, 602, 614, 630, 642.
Enke efter Knud Bertelsen Møller, [skifte 19.4.1780 lbnr.225]. B: Christen 42 i Nibe, Abelone, død, var g.m. Peder Møller i Kolding. 2B: Knud 16 i Ebeltoft, Anne Marie 14, Christoffer 42 i Nibe, Christian 38, Elisabeth g.m. sin søsters enkemand Peder Møller i Kolding, Peder 30, toldbetjent i København. Desuden nævnes afdøde mands far Bertel Knudsen i Holms Mølle.

416 Mette Christensdatter i Iller Huse. 1.7.1799, side 537, 578, 594.
E: Christen Espersen. B: Esper 15, Christen 9. FM: Christen Hansen.

417 Peder Madsen Holst i Ris Huse. 28.8.1799, side 557, 580, 610, 627, 641, 675.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Johansen sst. B: Jens 4, Anne Kirstine 1. FM: farbror Jørgen Madsen. Enken er flyttet til Voldby på Frijsenborg gods. Afdøde skyldte børnepenge til Rasmus Christensens datter Mette Rasmusdatters slegfreddatter: Mette Rasmusdatter, der er g.m. Laurids Rasmussen i Grønbæk.

418 Anne Espersdatter i Ans. 4.9.1799, side 559, 652.
E: Mads Jensen. B: Poul 37 i Astrup, Jens 35 i Ans, Rasmus 33 sst, Søren 31 sst. Første ægteskab med Poul Jensen. B: Jens Poulsen 53 i Astrup, Anne Kirstine Poulsdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Højbjerg. 5B: Mette Kirstine 23, Karen 18, Anne 16, Maren 12, Anne Kirstine 6, Johanne Poulsdatter 48 g.m. Peder Eriksen i Charlottenlund i Fruering sogn, Karen Poulsdatter 46, Anne Poulsdatter 42, Esper Poulsen 40, ladefoged på Skovladen.

419 Anne Marie Pedersdatter i Lemming. 28.9.1799, side 565, 581.
E: Jens Nielsen Elling. B: Niels 7, Anne Kirstine 5, Peder 3, Anne 4 uger. FM: Peder Pedersen Dahl i Lemming.

420 Simon Lauridsen i Grønbæk Huse. 21.12.1799, side 595, 603, 656, 669.
E: Maren Andersdatter. LV: Mikkel Andersen i Iller. B: Anne Marie 12. Første ægteskab med Anne Marie Sørensdatter, [skifte 18.10.1777 lbnr.198]. B: Laurids 26, Søren 25. FM: Peder Kærsgaard i Grønbæk. Afdøde boede tidligere i Skovsborg på Palstrup Hovedgårds Mark, sammen med sin bror Niels Jacobsen.

421 Søren Jensen i Ebstrup. 13.1.1800, side 600, 608, 655, 662.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christen Jensen sst, Niels Hansen i Kragelund. B: Anne 12. FM: Christen Nielsen, Peder Sørensen. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. B: Rasmus Sørensen 36 g.m. Karen Nielsdatter i Ebstrup, Anne Sørensdatter, [skifte 31.5.1782 lbnr.251], var g.m. Peder Sørensen i Lemming. 1B: Kirsten 20, Jens Sørensen 24, Anne Cathrine Sørensdatter 20, Søren Sørensen 18.

422 Peder Jensen Hvidbjerg i Lemming. 7.2.1800, side 606, 623, 657, 659.
E: Anne Christensdatter, der også døde. LV: Jens Sørensen Holk. B: Anne 19, Christen 13, Anne Margrethe 8, Elisabeth 6. FM: Jesper Christensen i Nisset, Johan Andersen i Mausing.

423 Charlotte Amalie Thygesdatter i Grønbæk. 4.4.1800, side 617, 627.
E: Enke efter Martin Iversen, [skifte 26.9.1796 lbnr.389]. B: Christian 42, skræddermester i København, Else g.m. Laurids Jørgensen. FM: Thomas Iversen i Grønbæk.

424 Ellen Pedersdatter i Ans. 9.4.1800, side 621, 633.
E: Søren Madsen. Første ægteskab med Søren Andersen, [skifte 18.5.1784 lbnr.270]. B: Anders 38, skoleholder i Svostrup, Jesper 36 i Ans, Peder 32 i Midstrup, Jens 30 i Nisset, Anne g.m. Peder Sørensen i Ans, Poul 25.

425 Jens Christensen Nørgaard i Iller. 12.4.1800, side 622, 655, 672.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Søren Andersen i Naderup. B: Anne 13, Maren 10, Christen 9, Anders 7. FM: Niels Christensen i Iller.

426 Maren Jensdatter i Asmildgårde. 22.4.1800, side 624.
E: Peder Sørensen. B: Anne Marie 12, Marie Kirstine 8, Jens 7, Mads 2, Mette Marie 1. FM: morfar Jens Madsen i Dalsgård.

427 Kirsten Sørensdatter i Iller. 19.7.1800, side 647.
E: Mads Nielsen Roed. B: Karen 20, Anne 17. FM: morbror Jens Sørensen i Lemming.

428 Anne Jensdatter i Lemming. 25.7.1800, side 650, 656, 660.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 9.12.1791 lbnr.329]. B: Kirsten, [skifte 19.7.1800 lbnr.427]. 2B: Karen 20, Anne 17, Anne 49 g.m. Thomas Jensen i Borup, Mette 47, tjener i Borup Præstegård, Anne 43 g.m. Mikkel Andersen i Iller, Jens 42, Maren 41 g.m. Niels Roed i Iller, Karen 39 g.m. Christen Overgaard i Borup.

429 Anne Jensdatter i Sejling. 24.11.1800, side 654, 665, 690.
E: Jens Jensen. A:
1) farbror Søren Pedersen, død. 2B:
a Peder Sørensen, død. 4 børn hos mor, enke i Hindbjerg i Levring sogn,
b Anne Sørensdatter, [skifte 12.5.1788 lbnr.295, var g.m. Jens Poulsen i Iller].1B:
1 Poul [Jensen] 15
2) farbror Peder Pedersen, død. 1B:
a Peder Pedersen 53 i Lemming
3) farbror Jens Pedersen, død. 2B:
a Jens Jensen 53 i Grønbæk Huse
b Stine Jensdatter, enke i Svostrup
4) faster Kirsten Pedersdatter, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter, [skifte 6.4.1789 lbnr.306, var g.m. Christen Simonsen i Lemming]. 6B:
1 Laurids Christensen 44 i Lemming
2 Simon Christensen 38 i Vitten
3 Thomas Christensen 36 i Vindum
4 Anders Christensen 30 i Lemming
5 Anne Christensdatter g.m. Henning Johansen i Roe
6 Anne Christensdatter g.m. Peder Eriksen i Lemming
5) faster Anne Pedersdatter, død. 5B:
a Niels Christensen 70 i Grønbæk
b Peder Christensen 65 i Grønbæk Huse
c Peder Christensen, død. 3B:
1 Christen Pedersen 36 i Grauballe
2 Anne Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen i Nebel
3 Kirsten Pedersdatter gift, men mandens navn kendes ikke
d Søren Christensen, død. 4B:
1 Christen Sørensen 53 i Lemming
2 Jens Sørensen 40 sst.
3 Peder Sørensen 37 sst.
4 Anne Sørensdatter g.m. Anders Christensen sst.
e Karen Christensdatter, død, [var g.m. Peder Mikkelsen i Lemming]. 2B:
1 Anne [Pedersdatter] g.m. Laurids Gjordsen i Grauballe
2 Kirsten [Pedersdatter] g.m. Jens Holk i Lemming
f Kirsten Christensdatter gift, men mandens navn kendes ikke
6) faster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Anne Nielsdatter, enke efter Peder Sørensen i Lemming
b Anne Nielsdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Skejby
c Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Søren Pedersen 40, tjener i Frausing
7) faster Karen Pedersdatter, død. 1B:
a Søren Nielsen 66 i Lemming
8) faster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Niels Pedersen 40 i Funder
b Maren Pedersdatter g.m. Niels Jacobsen sst.
9) moster Anne Pedersdatter, død. 3B:
a Peder Sørensen, død. 6B:
1 Peder Pedersen 36 i Hinge
2 Søren Pedersen 32 i Asmildgårde
3 Anne Pedersdatter
4 Maren Pedersdatter hos mor i Lemming
5 Karen Pedersdatter
6 Kirsten Pedersdatter
b Søren Sørensen [i Lemming, skifte 3.7.1795 lbnr.376]. 2B:
1 Niels 37 i Høgdal
2 Søren 34 i Lemming,
c Anne Sørensdatter g.m. Jens Andersen i Gødvad
10) moster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Maren Christensdatter, tjener i Hasle Præstegård
b Anne Christensdatter, [skifte 7.2.1800 lbnr 422, var g.m. Peder Jensen Hvidbjerg i Lemming]. 4B:
1 Anne [Pedersdatter] 20
2 Christen [Pedersen] 14
3 Anne Margrethe [Pedersdatter]
4 Else [Pedersdatter]
11) moster Maren Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Nielsen 40 i Ebstrup.

430 Jens Jensen i Grauballe. 10.12.1800, side 657, 664.
E: Anne Madsdatter. LV: Søren Johansen i Nisset, Niels Møller. B: Jens 19, Maren 16. FM: Søren Hansen i Ans.

431 Jens Jensen i Borup. 9.1.1801, side 673, 703, 708.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Sørensen i Grauballe. B: Søren 22, Barbara 20, Jens 18, Anne Marie 11, Maren 9, Kirsten 7. FM: Mikkel Jensen i Grauballe.

432 Niels Christensen i Grønbæk. 3.3.1801, side 679, 704, 710.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Joen Andersen. B: Christen 40, Johanne g.m. Hans Poulsen i Hårup, Anne, Birthe, Karen, Else, død, var g.m. Christen Sørensen ved Århus. 2B: Maren, Christine.

433 Maren Nielsdatter i Iller Huse. 15.4.1801, side 680, 707, 712.
Enke efter Jens Nielsen Dalsgaard, [skifte 18.3.1799 lbnr.409]. B: Niels 38 i Højbjerg, Jens 23 i Iller Huse.

434 Thor Pedersen i Serup. 11.6.1801, side 683.
E: Mette Gregersdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Peder 47 sst, Gregers 45 i Skovborg, Hans 41, Christen 40 i Sinding, Anne g.m. Peder Sørensen i Asmildgårde, Else g.m. degnen Mullertz i Gødvad.

435 Laurids Christensen i Lemming. 10.8.1801, side 693, 705, 714.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Nisset. B: Peder 2. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 26.10.1792 lbnr.339]. B: Kirsten 12. FM: farbror Anders Christensen.

436 Søren Pedersen i Nisset. 10.9.1801, side 696, 705, 716.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Niels Sørensen. B: Peder 27, Søren 20, Jens 16, Niels 11, Anne Marie g.m. Christen Jensen i Nisset, Karen g.m. Jens Sørensen sst, Maren g.m. Niels Nielsen sst.

437 Maren Jensdatter i Borup. 4.11.1801, side 698.
Enke efter Villum Andersen, [skifte 28.7.1795 lbnr.377]. B: Anders 35, Anne Else g.m. Ditlev Jensen sst, Else g.m. Niels Nielsen i Møgelby, Karen.

438 Jens Sørensen Holk i Lemming Vesterby. 26.11.1801, side 701, 706, 721.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Jensen Birk i Lemming. B: Søren 14, Karen 12. FM: farbror Christen Sørensen Holk i Lemming.

439 Niels Christensen i Lemming Østerby. 26.11.1801, side 702, 707, 719.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Jensen i Lemming. B: Christen 33, Inger 30, Johanne 28 g.m. Rasmus Gjordsen i Vinderslev, Jens 25, Kirsten 24 g.m. Søren Mikkelsen Smed i Lemming, Hans 22, Peder 20, Mette 17.

440 Maren Jensdatter i Ebstrup. 20.2.1802, side 723.
Enke efter Rasmus Andersen Moesgaard, [skifte 31.10.1797 lbnr.401]. B: Jens 41 i Sepstrup, Anders 37 i Ebstrup, Mads 35 i Mausing, Søren 32 i Sinding, Mikkel 30, Anne Marie 27 g.m. Anders Christensen i Borup, Anne Johanne g.m. Rasmus Thomsen i Sejling, Bertel 17.

441 Niels Jensen i Frausing. 12.4.1802, side 726, 739.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Grøn i Elsborggård. B: Jens 45 i Frausing, Anne 36. FM: Christen Pedersen sst.

442 Peder Thorsen i Serup. 17.7.1802, side 729, 737.
E: Inger Pedersdatter. LV: Anders Christensen i Hinge. B: Mette Kirstine 2, Petrine Kirstine nyfødt. FM: morbror Christen Pedersen i Kjellerup. Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, [skifte 13.12.1798 lbnr.407]. B: Peder 9. FM: Rasmus Poulsen i Resdal.

443 Anne Johanne Rasmusdatter i Sejling. 20.12.1802, side 733.
E: Rasmus Thomsen. A: søskende Jens 42 i Sepstrup, Anders 38 i Ebstrup, Mads 36 i Mausing, Søren 33 i Sinding, Mikkel 31 i Røgen, Anne Marie 28 g.m. Anders Christensen i Borup, Bertel 18. (Sml. lbnr.401).

444 Gjord Pedersen i Asmildgårde. 21.12.1802, side 735, 742.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Iller. A: bror Søren Pedersen i [Roe, skifte 4.3.1797 lbnr.397]. 7B: Maren 22, Maren 20, Ellen 16, Søren 13, Anne Margrethe 10, Anders 9, Søren 6. FM: morbror Peder Sørensen i Grauballe, bror Laurids Pedersen, død. 4B: Mette 28, Peder 26, Niels 19, Anne Marie 14, halvbror Peder Pedersen 56 på Endelave, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Mads Rasmussen i Brårup.

445 Karen Jensdatter i Borup. 22.1.1803, side 745, 760, 764.
Enke efter Jens Nielsen Smed, [skifte 2.9.1796 lbnr.387]. B: Peder 25, Anne 21, Niels 19. FM: farbror Jens Nielsen i Asmildgårde.

446 Thomas Pedersen i Sejling. 24.1.1803, side 747, 773.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Peder 23, Mette Kirstine 19, Abelone 17, Dorthe 14, Christen 11, Peder 3. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 9.7.1766 lbnr.123]. B: Rasmus 35. FM: Rasmus Pedersen i Sejling.

447 Mette Pedersdatter i Iller. 3.5.1803, side 749, 766.
E: Jens Nielsen. B: Peder 20, Niels 17, Margrethe 13. FM: Mads Nielsen sst.

448 Niels Sørensen i Sejling. 21.7.1803, side 751, 761.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Søren 17, Henrik 12. FM: Niels Klostergaard i Sejling. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, [skifte 7.2.1784 lbnr.266]. B: Søren 21.

449 Søren Gregersen i Iller. 8.8.1803, side 753, 769.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Gregers 19, Jens 16, Birthe Marie 12, Søren 10, Niels 7, Maren født 20.12.1803. FM: Christen Nielsen i Grønbæk.

450 Maren Jensdatter i Ans. 23.8.1803, side 754.
E: Søren Hansen. A:
1) far Jens Jensen, død. Hans A: halvbror Søren Jensen 40 i Aldrup Skovhus, halvbror Johan Jensen 58 i København, halvsøster Anne Jensdatter, enke efter Bertel Lauridsen i Grauballe, [skifte 14.4.1785 lbnr.277], halvsøster Marie Elisabeth Jensdatter i Grauballe, halvsøster Anne Jensdatter, død. 3B: Jens Rasmussen 52 i Grauballe, Anne Rasmusdatter gift i Flensborg, Karen Rasmusdatter gift sst.
2) mor Mette Christensdatter, død. Hendes A: halvbror Thomas Christensen 46 i Asmildgårde, halvbror Nikolaj Christensen 44 i Iller Huse.

451 Niels Sørensen i Nisset. 16.2.1804, side 771, 794, 799.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Peder Christensen Bøggild. B: Christen 21, Margrethe 10. Første ægteskab med Anne Madsdatter, [skifte 28.3.1776 lbnr.186]. B: Anne g.m. Søren Johansen i Nisset, Laurids 34 sst, Søren 32 sst. Andet ægteskab med Margrethe Knudsdatter, [skifte 9.1.1781 lbnr.237]. B: Anne, Jens 25.

452 Niels Jensen Skov i Sejling. 10.4.1804, side 776, 787.
E: Maren Mouridsdatter. LV: Jens Pedersen. Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B: Christian 40, betjent i Viborg, Jens 37 i Rye sogn.

453 Maren Villumsdatter i Frausing. 25.4.1804, side 777, 792, 796, 806, 808, 829.
Enke efter Peder Christensen. (Se lbnr.335). B: Christen 51 sst, Villum 46 i Gødvad, Anne g.m. Jens Madsen i Frausing.

454 Søren Hansen i Ans. 3.5.1804, side 783.
B: Anne g.m. Jens Sørensen i Lemming, Anne, der ægter Jens Pedersen der fæster. FM: Hans Lauridsen i Ans. (Sml. lbnr.373).

455 Anders Andersen i Grønbæk. 20.7.1804, side 788, 802.
E: Anne Jensdatter. LV: Simon Pedersen i Roe. B: Anne Marie 14, Bodil 11, Anne 8, Maren 5, Anders 2, Maren 7 uger. FM: Joen Andersen i Grønbæk.

456 Mads Jensen i Iller. 14.9.1804, side 790, 795, 804.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Andersen Kusk. B: Hans 46 i Iller, Christen 42 i Iller Huse, Mikkel 37 i Iller, Laurids 27 sst, Christen 25 sst, Karen. FM: Christen Pedersen.

457 Niels Gustavsen i Sejling. 30.10.1804, side 791, 794, 801.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Sørensen. B: Gustav 11, Søren 6, Peder 4, Johannes 1. FM: Andreas Gustavsen.

458 Anne Enevoldsdatter i Resdal. 30.1.1805, side 806, 845.
E: Søren Nielsen. B: Anders 40 sst, Niels 34, smed i Grauballe, Enevold 30, Anne, enke efter Christian Sørensen i Voldby, der ægter Peder Nielsen i Mausing, Anne. FM: Niels Jensen i Tandskov.

459 Niels Andersen i Ans. 13.4.1805, side 823.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Pedersen i Elling. B: Anne 18, Jens 14, Maren 8. FM: farbror Johan Andersen i Iller.

460 Søren Andersen i Naderup. 6.5.1805, side 826, 838, 846.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Nielsen i Astrup. B: Anne 23, Inger 21, Maren 18, Else 13, Anders 10, Oluf 6. FM: Johan Andersen i Iller.

461 Jens Jensen i Grønbæk Huse. 18.6.1805, side 828, 843.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Johansen i Iller Huse. B: Maren g.m. Hans Skomager i Skørring, Maren 24, Anne 21, Kirsten 18, Jens 15, Jens 13, Peder 9, Birthe 6. FM: Peder Jensen i Grønbæk Huse.

462 Peder Nielsen i Nebel. 8.7.1805, side 832, 845.
Enkemand. B: Niels Pedersen, død. 1B: Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Hårup. 2B: Maren 15, Jens 12.

463 Kirsten Jensdatter i Lemming. 18.10.1805, side 833, 839, 848, 851.
Enke efter Peder Jensen Birk, [skifte 21.2.1797 lbnr.395]. B: Jens 40 sst, Jens 30, soldat i Holsten, Maren g.m. Jens Pedersen Bonde i Lemming, Anne Marie g.m. Poul Sørensen, hjulmand i Lemming, Mette Marie g.m. Søren Sørensen Holk i Lemming, Karen g.m. Mikkel Nielsen Skytte i Ans, Kirsten 24.

464 Johan Thomsen i Grauballe. 13.12.1805, side 835.
E: Marie Madsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels i Højbjerg Skovhus, Thomas i Grauballe.

465 Karen Nielsdatter i Iller. 25.1.1806, side 849, 871.
E: Niels Christensen Østergaard. B: Christen 14, Else 10. FM: Jens Nielsen i Iller.

466 Johan Andersen og hustru Sidsel Marie Christensdatter i Iller. 24.10.1806, side 854, 857, 872.
B: Anders 12, Anne 6, Christiane 1. FM: morbror Peder Christensen i Javngyde, Jens Lovring i Asmildgårde.

467 Christen Espersen i Iller Huse. 2.4.1807, side 859, 874.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Refshale sst, Laurids Christensen, der ægter. B: Frederikke 5, Mette 2. FM: Peder Johansen i Iller Huse. Første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 1.7.1799 lbnr.416]. B: Jesper 23, Christen 18.

468 Mette Christensdatter i Grønbæk Huse. 10.2.1809, side 861, 870, 876.
E: Laurids Thomsen Rustrup. A: Jens Jensen Væver gift i Haslum ved Randers. (Dato rettet fra 28.2.1808).

469 Anne Kirstine Nielsdatter i Lemming. 29.12.1808, side 862, 876.
E: Søren Sørensen Holk. B: Niels 42 i Høgdal, Søren i Lemming.

470 Niels Sørensen Dahl i Lemming. 11.3.1809, side 864, 868.
E: Anne Pedersdatter. LV: Poul Sørensen sst. B: Kirstine Marie 13, Peder 5. FM: Søren Lauridsen sst.

471 Maren Sørensdatter i Asmildgårde. 22.12.1809, side 867.
E: Mikkel Christensen. A: bror Jens Sørensen i Iller, søster Anne Sørensdatter g.m. Jens Kjærgaard i Grønbæk, søster Karen Sørensdatter g.m. Thomas Mejersen på Palstrup Mark, halvbror Søren Rasmussen i Brårup, halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Christensen i Fitting.

SLUT


Allinggård
Skiftesager 1747-1763
G 236-12472 Anne Thomasdatter i Nisset. 14.3.1747.
E: Jens Jensen Præst. B:
1) Thomas Jensen 13
2) Jens Jensen 10
3) Mette Jensdatter 1½. Ved afkald 22.6.1785 er hun g.m. Søren Pedersen.
FM: morbror Gregers Thomsen i Frausing.

473 Udgår.

474 Anders Bertelsen i Asmildgårde. 7.5.1748.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: far Peder Jensen Ans i Grønbæk. B: Bertel 1. FM: mors farbror Hans Jensen Bødker i Asmildgårde.

475 Søren Mikkelsen Skrædder i Nisset. 13.4.1756.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Holk sst. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 25.10.1753, lbnr.12]. B: Maren 6. FM: mosters mand Mads Jensen drejer sst.

476 Christen Madsen i Resendal. 28.11.1758.
E: Cathrine [mgl]. Af første ægteskab B: Anders, Søren, Jens, rømt.

477 Johanne Andersdatter i Resendal. 14.11.1758.
Enke efter Laurids Jensen. A: søster i København.

Allinggård
Skiftesager 1764-1776
G 236-13

478 Niels Christensen i Nisset. 16.7.1770.
E: Mette Christensdatter. A: bror Niels Christensen i Grønbæk, bror Peder Christensen i Nebel, bror Peder Christensen i Nisset, bror Søren Holk i Lemming, [skifte 15.4.1757 lbnr.42]. 4B: Christen 22 i Lemming, Anne 18, Jens 14, Peder 10, søster Karen Christensdatter g.m. Peder Mikkelsen, søster Kirsten Christensdatter g.m. Anders i Knebel på Mols, søster Anne Christensdatter g.m. Anders Olufsen i Tilst.

479 Mette Christensdatter i Nisset. 20.4.1771.
A: bror Søren Christensen i Nisset, søster Anne Christensdatter, død. 5B: Peder Jensen, Maren Jensdatter g.m. Morten Thomsen, Anne Jensdatter g.m. Poul i Lemming, Anne Jensdatter g.m. Søren Jensen, Kirsten Jensdatter g.m. Hans Rask i Gødvad, søster Anne Christensdatter, død. 1B: Anne Pedersdatter g.m. Mads Christensen i Nisset.

Allinggård
Skiftesager 1777-1812
G 236-14480 Kirkebogsudskrift fra Gødvad. 30.1.1783
2. onsdag i fasten 1757 Peder Christoffersen og Kirsten Svenningsdatter får døbt søn Christoffer i Kettrup kirke
Peder Christoffersen og hustru Maren Sørensdatter samt 2 sønner Christoffer og Niels ankommer til Gødvad sogn 1761 og bliver her til 1766
24.p.trinitatis 1762 Peder Christoffersen jernstøber får døbt søn Hans i Gødvad kirke.
Misericordia 1766 Peder Christoffersen får døbt en søn Svend i Gødvad kirke.

481 Kirsten Pedersdatter, der lever i Borup. 9.1.1778.
Enke efter Anders Christensen, [skifte 6.7.1773 lbnr.167]. LV: Christen Jensen i Dalsgård. B: Bertel i Svostrup, Anne Marie 14, Christen 11. Af første ægteskab B: Maren Sørensdatter 24, der ægter Jens Jensen i Dalsgård, der overtager fæstet her, Anders Sørensen 21, Peder Sørensen 19. FM: Rasmus Sørensen i Grauballe.

482 Anders Johansen, der lever i Naderup. 29.6.1779.
B: Niels i Ans, Søren, der overtager fæstet, Johan, Else, Margrethe g.m. Bertel Skrædder i Svostrup, Kirsten.

483 Anne Jensdatter i Serup. 6.12.1782.
Enke efter Jens Nielsen. B: Jens Jensen i Serup, Villum Jensen i Resdal, [skifte 11.7.1780 lbnr.238]. 3B: Jens 7, Anne Kirstine 5, Anne 2. FM: Niels Snedker i Serup.

484 Søren Nielsen Dahl i Lemming. 17.9.1783.
Intet at arve, da afdøde har nydt af Christian Fischers fattigkasse. Desuden nævnes afdødes bror Niels Dahl, Hans Dahls hustrus dødsbo og Mourids Thygesens datter Christiane. (Sml. lbnr.268, 355).

485 Else Gregersdatter, der lever i Brårup. 5.7.1785.
Enke efter Rasmus Sørensen, [skifte 7.3.1782, lbnr.250]. B: Søren 26, der overtager fæstet, Maren. Første ægteskab med Søren Jensen, [skifte 29.12.1758 lbnr.53]. B: Karen g.m. Thomas Mejersen, Anne g.m. Jens Kjærgaard i Grønbæk, Jens 29, Maren.

486 Niels Pedersen i Serup. 11.7.1785.
B: Peder 28, Maren 26, Elisabeth 24, Anders 21, Peder 15.

487 Peder Knudsen i Sejling. 2.1.1786.
Vurdering

488 Søren Vindel i Nebel. 6.3.1786.
Vurdering.

489 Peder Mikkelsen i Lemming. 11.3.1786.
Vurdering.

490 Christence Hansdatter i Balle. 8.2.1787.
Enke efter Laurids Skrædder. Ingen arv, da afdøde har nydt af Fischers fattigkasse.

491 Niels Sørensen i Grauballe. 3.4.1787.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Peder Sørensen sst. A: mor Maren Jensdatter, enke efter Søren Nielsen i Grønbæk, bror Jens Sørensen i Svostrup, søster Karen Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Brårup, halvbror Niels Sørensen sst.

492 Niels Pedersen Bundgaard og hustru Anne Pedersdatter, der lever i Lemming. 23.5.1787.
Vurdering.


Allinggård
Skiftevæsen 1714-1803
G 236-15

Afkald og kvitteringer for børnepenge og arvemidler fra Christian Fischers tid
1720-1750.493 Svostrup 31.3.1729.
Afkald fra Christen Andersen Dyhr for arv efter far Anders Dyhr sst.

494 Frausing 8.12.1727.
Afkald fra Peder Dyhr i København for arv efter far Anders Dyhr, skifte 25.6.1727 til mor Mette Nielsdatter Mollerup og til hans søskende Peder Dyhr i Christiania i Norge, Christen Dyhr i Svostrup, Niels Dyhr sst, Henrik Dyhr i København. Anders Dyhrs svoger Laurids Nielsen Mollerup ved Niels Mollerup på Skanderborg Ladegård har underskrevet skøde på Lemming sogns korn- og kirketiende, der er solgt til Fischer på Allinggård.

495 Viborg 5.4.1720.
Hans Svane på Gammelgård ved Skive har betalt den obligation, der er udstedt 2.4.1707 til hans hustru Elisabeth Danielsdatter og til hans bror Christian Danielsen. Formynder for hans hustru var Jacob Pedersen Tollund i Holstebro.

496 Viborg 10.4.1720.
Afkald fra Moth for arv efter far og mor og efter mors farbror Christen Krarup. Moths FM: stedfar Niels Vendelbo, ejer af Grauballegård

497 Allinggård 12.12.1732.
Skiftebrev 1.8.1732 efter Thyrre Jensen. B: Maren, Peder, Sidsel, Birgitte Marie, Jens den ældre, Jens den yngre, Daniel, Anne, Kirsten, Thyrre. Afkald fra Rasmus Olufsen i Borum for arv til Sidsel.

498 Allinggård 28.9.1733.
Afkald fra Christen Lauridsen for arv til fæstemø Birgitte Sørensdatter for arv efter hendes far Laurids Nielsen i Elkær.

499 København 16.4.1737.
Afkald fra Laurids Jacobsen i Vinderslev for fædrene og mødrene arv efter skiftebreve 31.10.1721 og 18.1.1729.

500 Allinggård 28.3.1738.
Afkald fra Søren Pedersen af Kragelund for arv til hustru Kirsten Jørgensdatter for arv efter bror Svend Madsen, skifte 2.8.1725.

501 Ørum 21.4.1741.
Afkald fra Maren Nielsdatter for fædrene og mødrene arv i Grauballe.

502 Allinggård 11.10.1738.
Afkald fra Gjord Nielsen for arv efter forældre.

503 Allinggård 23.12.1733.
Afkald fra Søren Andersen i Hindberg for arv til hustru Kirsten Poulsdatter for arv efter far Poul Jensen i Ans og efter mor Karen Sørensdatter. Medunderskrevet af svoger Laurids Hansen i Ans Kro.

504 Allinggård 22.4.1740.
Afkald fra Jens Andersen Elsborg i Levring for arv til hustru Elisabeth Sørensdatter.

505 Århus 20.4.1742.
Afkald fra Niels Ahrens for arv til hustru Mette Cathrine Sørensdatter Møller for arv efter far og mor. LV Jens Nielsen Bering.

506 Allinggård 14.4.1738.
Afkald fra Jens Nielsen Bering for arv til søster Elisabeth Sørensdatter, til søster Mette Cathrine Sørensdatter for arv fra far og mor.

507 Allinggård 15.3.1737.
Afkald fra Jens Nielsen Bering i Skibelund for arv til myndlinge Elisabeth Sørensdatter og Mette Cathrine Sørensdatter.

508 Randlev 2.4.1730.
Afkald fra Mikkel Bering for arv til 2 myndlinge for arv efter far Søren Møller i Frausing.

509 Allinggård 8.7.1743.
Afkald fra Maren Sørensdatter for arv efter far Søren Christensen og mor Anne Nielsdatter i Frausing.

510 Allinggård 9.7.1747.
Afkald fra Christen Nielsen Hertz, jæger ved Frijsenborg, for arv til hustru Maren Sørensdatter.

511 Allinggård 23.6.1734.
Afkald fra Jens Nielsen Bering for arv til sig selv, til Maren Sørensdatter, enke efter Mikkel Bering, til Mette Cathrine Sørensdatter, til Elisabeth Sørensdatter for arv efter bror Mikkel Bering i Randers.

512 Allinggård 14.11.1734.
Afkald fra Poul Lauridsen i Tandskov for arv til sig selv og til svoger Jens Ladefoged.

513 Allinggård 19.2.1743.
Afkald fra Jens Bertelsen, født i Voer i Vinderslev sogn for arv efter mor Birgitte Sørensdatter i Voer.

514 Hinge 29.3.1749.
Kvittering til Niels Jacobsen for betalt auktionsgebyr efter skifte i Ans Kro 20.3.1749.

515 Allinggård 23.5.1743.
Afkald fra Jens Poulsen i Ans for arv efter forældre Poul Jensen og Karen Sørensdatter i Ans.

516 Randers 6.11.1741.
Afkald fra Søren Lauridsen tømmermand i Randers for arv til søn Laurids Sørensen for arv efter moster Dorthe Pedersdatter i Ans.

517 Dalsgård Præstegård 30.4.1740.
Afkald fra Peder Lorentsen Nørholm, præst i Tårup i Fjends herred for arv til hustru Johanne Clausen for arv efter far Hans Clausen, præst i Borup og Hald og mor Marie Bornich.

518 Allinggård 19.4.1735.
Afkald fra Rasmus Olufsen i Borum for arv til hustru Sidsel Thyrresdatter, født i Ans Kro, for arv efter far Thyrre Jensen sst, skifte 21.8.1732. Medunderskrevet af hustrus stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro og bror Peder Olufsen, forpagter af Lyngbygård.

519 Ans Kro 22.2.1736.
Afkald fra Rasmus Almtoft i Ans Kro for arv til 4 stedsønner Peder Thyrresen Bøggild i Århus, født i Ans Kro, Jens Thyrresen den ældre, Jens Thyrresen den yngre og Daniel Thyrresen for arv efter far Thyrre Jensen. Frihedspas til de 4 stedsønner.

520 Viborg 14.4.1736.
Afkald fra Peder Thyrresen Bøggild i Århus, født i Ans Kro, for arv efter far Thyrre Jensen. Medunderskrevet af stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro.

521 Ans Kro 18.4.1738.
Afkald fra Peder Thyrresen Bøggild i Århus, født i Ans Kro, for arv efter mor Margrethe Jensdatter til stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro.

522 Ans Kro 18.4.1738.
Afkald fra Rasmus Olufsen i Borum for arv til hustru Sidsel Thyrresdatter for arv efter mor Margrethe Jensdatter til svigerfar Rasmus Almtoft i Ans Kro.

523 Allinggård 3.4.1743.
Afkald fra Peder Thyrresen Bøggild i Århus for arv til bror Thyrre Thyrresen Bøggild for arv efter far Thyrre Jensen Bøggild i Ans Kro og mor Margrethe Jensdatter.

524 Allinggård 3.4.1743.
Afkald fra Peder Bøggild for et års rente til Daniel Thyrresen Bøggild, til Maren Thyrresdatter, til Kirsten Thyrresdatter.

525 Viborg 7.4.1720.
Afkald fra Rasmus Winther, tolder i Randers for arv ifølge testamente af 27.7.1719 til søskende Anders Mogensen Vendelbo, Henrik Mogensen Vendelbo, Elisabeth Mogensdatter Vendelbo, Cathrine Marie Mogensdatter Vendelbo, Else Mogensdatter Vendelbo for arv efter far Mogens Henriksen Vendelbo til Søgård. Børnenes farbror Niels Henriksen Vendelbo på Grauballegård der døde, var børnenes formynder.

526 Frausing 8.12.1727.
Peder Dyhr i København har betalt gæld efter skifte 25.6.1727 efter far Anders Dyhr til mor Mette Nielsdatter Mollerup og til søskende Peder Dyhr i Christiania i Norge, Christen Dyhr i Svostrup, Niels Dyhr sst, Henrik Dyhr i København.

527 Allinggård 16.2.1736.
Afkald fra Peder Pedersen Møller i Randers, født i Holms Mølle for arv efter far og efter bror Frands Pedersen 1724 og efter søster Anne Elisabeth 1728. Medunderskrevet af stedfar Bertel Knudsen i Holms Mølle.

528 Allinggård 11.6.1733.
Afkald fra Peder Pedersen Møller, der tjener i Jungetgård i Salling for arv efter far i Holms Mølle og andel af søskendes mødrene arv.

529 København 8.4.1734.
Afkald fra Niels Pedersen Holm i København, født i Holms Mølle for arv efter far i Holms Mølle og andel af søskendes mødrene arv.

530 Allinggård 31.7.1736.
Afkald fra Anders Lauridsen i Serup for arv til hustru Sidsel Pedersdatter, født i Holms Mølle for arv efter far og mor. Medunderskrevet af hustrus stedfar Bertel Knudsen i Holms Mølle.

531 Allinggård 15.5.1737.
Afkald fra Jens Eriksen Midstrup i Randers for arv til hustru Birgitte Marie Thyrresdatter, født i Ans Kro for arv efter far Thyrre Jensen sst, skifte 21.8.1732. Medunderskrevet af hustrus stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro.

532 Ans Kro 18.4.1738.
Afkald fra Jens Eriksen Midstrup i Randers for arv til hustru Birthe Marie Thyrresdatter for arv efter mor Margrethe Jensdatter til hustrus stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro.

533 Århus 20.3.1742.
Afkald fra Jens Thyrresen Bøggild den yngre i Århus, født i Ans Kro, for arv efter far Thyrre Jensen og mor Margrethe Jensdatter. Medunderskrevet af stedfar Rasmus Almtoft i Ans Kro og bror Peder Bøggild.

534 Ans Kro 4.12.1742.
Afkald fra Jens Christensen i Almtoft for arv efter bror Rasmus Christensen Almtoft, der døde i Ans Kro 21.7.1742 til søstersøn Anders Lauridsen i Ans Kro.

535 Almtoft 5.12.1742.
Afkald fra Rasmus Sørensen i Almtoft i Hørup sogn på Aunsbjerg gods for arv til hustru Karen Christensdatter for arv efter bror Rasmus Christensen Almtoft i Ans Kro 21.7.1742 til Karen Christensdatters søn Anders Lauridsen i Ans Kro.

536 Allinggård 19.4.1743.
Afkald fra Anders Lauridsen i Ans Kro for arv til hustru Anne Thyrresdatter for arv efter far og mor, skifte 21.8.1732 og 6.2.1738.

537 Allinggård 8.4.1744.
Afkald fra Peder Thyrresen Bøggild, handelsmand i Århus, for arv til bror Daniel Thyrresen for arv efter forældre Thyrre Jensen Bøggild i Ans Kro og Margrethe Jensdatter.

538 Gjeddesdal 15.9.1739.
Afkald fra Anders Sørensen Aagaard, født i Kongensbrohus i Grønbæk sogn, og nu tjener på Gjeddesdal på Sjælland for arv efter far, skifte 15.6.1739.

539 Allinggård 11.5.1742.
Afkald fra Peder Sørensen Aagaard, født i Kongensbro i Grønbæk sogn for arv efter far. Medunderskrevet af bror Jens Sørensen i Kongensbrohus.

540 Allinggård 13.6.1739.
Afkald fra Jens Sørensen Aagaard, født i Kongensbrohus i Grønbæk sogn for arv efter far, skifte 15.6.1724. Medunderskrevet af bror Jens Sørensen den ældre.

541 Allinggård 14.6.1739.
Afkald fra Jens Sørensen Aagaard for arv til sig selv og sine 5 brødre, hvoraf nævnes Anders og Jens den yngre.

542 Allinggård 7.3.1738.
Afkald fra Palle Pedersen Møller i Holms Mølle, født sst. for arv efter far og efter søster Anne Elisabeth. Medunderskrevet af stedfar Bertel Knudsen i Holms Mølle.

543 Serup 28.9.1749.
Afkald fra Anders Pedersen i Serup for arv efter datter Anne Andersdatter i Resdal, var g.m. Peder Pedersen Grøn sst.

544 Nisset 3.11.1745.
Afkald fra Johan Jensen i Kragelund for arv til hustru Mette Eriksdatter, fra Peder Refshale i Iller for arv til hustru Kirsten Eriksdatter, fra Laurids Nielsen i Borup for arv til hustru Karen Eriksdatter for arv efter hustruernes søster Kirsten Eriksdatter, var g.m. Anders Christensen i Nisset.

545 Balle 9.12.1749.
Anne Pedersdatter Balle, enke efter Rasmus Jensen Revl i Hvinningdal erklærer at deres datter Mette Rasmusdatter skal arve sin fars andel af arv efter hans bror Peder Revl, skifte 12.5.1749.

546 Resdal 17.10.1749.
Afkald fra Peder Pedersen Grøn i Resdal for arv til hustru Anne Andersdatter til hendes far Anders Pedersen i Serup.

547 Kragelund 3.2.1750.
Afkald fra Christen Sørensen i Kragelund for arv til hustru Maren Pedersdatter og fra Søren Jensen i Kjellerup for arv efter Anders Jensen, ladefoged på Vinderslevgård, som er Maren Pedersdatters søn og Søren Jensens bror.

548 Allinggård 16.3.1750.
Afkald fra Jørgen Fogh i Skanderborg for arv efter mor Anne Dorthe Fogh i Ans.

549 Frausing 27.4.1751.
Afkald fra Laurids Knudsen, født i Hinge for arv efter mor Mette Pedersdatter, skifte 30.6.1733.

550 Viborg 29.3.1720.
Afkald fra Laurids Fogh for arv til hustru Christiane Moth for arv efter hendes far [Søren Poulsen Moth, bøssemager i Odense] og mor [Stewart Hansdatter Krarup] til dødsboet efter hendes stedfar Niels Vendelbo til Grauballegård, udbetalt af Christian Fischer til Allinggård og Vinderslevgård.

551 Viborg 2.4.1720.
Afkald fra Laurids Fogh for arv til hustru Christiane Moth for arv efter hendes stedfar Niels Vendelbo til Grauballegård til Christian Fischer til Allinggård og Vinderslevgård.

552 Viborg 8.4.1720.
Afkald fra Laurids Nielsen Mollerup for arv til søn Henrik Lauridsen for arv efter Niels Henriksen Vendelbo ifølge testamente 27.7.1719.

553 Viborg 2.4.1720.
Afkald fra Anders Jørgensen Vendelbo, farver i Viborg, for arv til hustru Cathrine Jensdatter Augsburg for arv efter Niels Henriksen Vendelbo ifølge testamente 27.7.1719.

554 Allinggård 15.5.1750.
Reversal over 21 medfølgende kvitteringer i Anders Lauridsens arveløse bo i Ans.

555 Viborg 28.4.1740.
Afkald fra Jens Thyrresen Bøggild den ældre i Randers, født i Ans Kro, for arv efter far Thyrre Jensen og mor Margrethe Jensdatter. Medunderskrevet af Rasmus Almtoft i Ans Kro og bror Peder Thyrresen Bøggild.

556 Ans Kro 10.3.1750.
Karen Christensdatter, mand og børn i Almtoft er blevet betalt efter obligation fra Anders Lauridsens arveløse bo i Ans Kro. 7 ark.

557 Allinggård 10.3.1750.
Afkald fra Peder Thyrresen Bøggild som værge for sine 2 søstre Maren Thyrresdatter Bøggild i Ans Kro og Anne Kirstine Thyrresdatter Bøggild i København for arv efter far og mor efter Anders Lauridsens død i Ans Kro.
Desuden kvittering for betaling af gæld i Anders Lauridsens bo. 12 ark.

Allinggård
Skiftevæsen 1714-1803
G 236-15

Dokumenter vedgående adskillige skifteforretninger
fra 1714-1803
Allinggård gods vedkommende.558 Viborg 8.12.1714.
Arv efter Hans Pedersen Bødker forvaltes af enken Anne Jensdatter, nu g.m. justitsråd og landsdommer Mathias Poulsen til Søbygård. Arven til Peder Sørensen Krog i Leby på general Reventlows gods forrentes med 5%.
2.4.1721. Renten udbetalt til Peder Andersen Bay i Viborg, som er hans anpart af Mette Pedersdatter Krog.
2.4.1723. Renten udbetalt til Hans Clausen i Leby.
2.4.1726. Udbetalt andel til Peder Krogs ældste datter Frederikke Pedersdatter der skal giftes.
2.4.1726 Rente udbetalt til Anne Pedersdatter Krog, til Hans Clausen i Leby og til Peder Bay.
2.5.1727. Rente udbetalt til Peder Bay på Marie Cathrine Pedersdatter Krogs vegne, til Hans Clausen i Leby, til Helvig Pedersdatter og til Anne Pedersdatter.
19.8.1728. Andel udbetalt til Thomas Christian Hyld der er forlovet med Cathrine Pedersdatter.
9.4.1729. Udbetalt rente til Anne Pedersdatter Krog i Leby, til Hans Clausen i Leby for hans hustru.
2.4.1730. Udbetalt rente til Peder Bay i Viborg for søn Johannes Pedersen Krog, til Anne Pedersdatter Krog, til Hans Clausens kone Karen Pedersdatter Krog og til Helvig Pedersdatter Krog.

SLUT


Charlottenlund gods

Skifteuddrag
1785-1790
G 238A - 1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

1 Niels Lauridsen i Kragelund. 8.12.1785, fol.2B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Andersen Bundgaard, Oluf Knudsen i Sinding. B: Laurids 9. FM: Niels Hansen Smed i Kragelund, søskendebarn på fars side Peder Moesgaard i Nisset. Afdødes forældre var Laurids Nielsen og Anne Pedersdatter i Kragelund.

2 Karen Pedersdatter i Kragelund. 4.8.1786, fol.11.
E: Jens Sørensen. B: Peder, Søren, Thomas, Anne g.m. Hans Jensen sst.

3 Thomas Knudsen i Kragelund. 2.3.1787, fol.11B.
E: Mette Christensdatter. LV: Anders Christensen sst. B: Maren 26, Knud 24, Ingeborg 21. FM: Knud Pedersen sst.

4 Maren Knudsdatter i Kragelund, der døde i Viborg. 10.4.1790, fol.13.
[Enke efter Niels Lauridsen i Kragelund, skifte 8.12.1785 lbnr.1]. B: Laurids 13. FM: Knud Thomsen sst.

SLUT


Skifteprotokol
Grauballegård gods
1807-1810
G 237-3Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dele af alle side mangler.

1 Peder Pedersen i Nisset. 2.3.1807, fol.1, 7B, 8B.
A: bror Søren Pedersen, død. 7B: Anne Marie g.m. Christen Jensen sst, Karen g.m. Jens Sørensen sst, Maren g.m. Niels Nielsen, Peder, Søren, soldat, Jens, Niels, søster, død. 6B: Anders Sørensen, skoleholder i Svostrup, Jesper Sørensen i Ans, Peder Sørensen i Demstrup, Jens Sørensen i Nisset, Poul Sørensen, soldat, Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Ans, halvsøster, død. 4B: Peder Madsen i [mgl.], Christen Madsen sst, Anne Madsdatter g.m. Jens Jensen i Grauballe, Maren Madsdatter, død, var g.m. Søren Johansen i Nisset. 6B: [mgl.], Anne Marie 22, Mads 20, Christen, Peder 16, Anne.

2 Kirsten Pedersdatter i Borup. 9.4.1807, fol.2, 8B.
Enke. B: Else Andersdatter, død. 4B: Søren Christensen 28, Margrethe Christensdatter 26, Anne Christensdatter 22, Anders Christensen 14, Rasmus Andersen, død. 2B: Øllegaard gift i Stilling, Karen Marie 17, Peder Andersen i Ebstrup, Anders Andersen i Iller, [mgl.] Andersen i Høbjerg, Knud Andersen i Lemming, Mette Andersdatter g.m. [mgl.] i Svostrup, Peder Andersen i Borup.

3 Erik Christensen i Nebel. 11.4.1807, fol.2B.
E: Mette Magdalene Nielsdatter. LV: Jens Pedersen sst. Afkald fra bror Mourids Christensen i [mgl.]gen sogn, fra søster Mette Christensdatter, fra halvsøster [mgl.]. FM: Thøger Nielsen i Røgen, fra halvsøster g.m. Niels Andersen i Røgen, og fra søster, død, var g.m. Thøger Nielsen i Ølsted. Børn.

4 Laurids Gregersen i Dalsgård. 29.10.1807, fol.4B, 12B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror [mgl.] i Borup. B: Gregers 33, soldat, Rasmus, soldat, Hans 27, Jacob 21, [mgl.] [mgl.]6 år, Anne, [mgl.]anne 24, [mgl.], Kirsten 12. FM: Jacob [mgl.] i Nebel.

5 Maren Nielsdatter i Borup. 4.9.1808, fol.6.
Enke efter Anders Thybo sst. B: Maren 24, Anne Marie 26.FM: morbror Niels Nielsen Hjort i Grauballe.

6 Johan Thomsen i Grauballe. 13.1.1810, fol.8, 9B.
E: Marie Madsdatter. LV: Niels Jensen. B: Niels i Høbjerg, Thomas, død. Af enkens første ægteskab B: Laurids Rustrup i Grauballe, Hagen Nielsen, væver i Viborg, Kirsten Nielsdatter g.m. Gregers Nielsen i Brårup.

7 Anne Cathrine Christensdatter i Ebstrup. 10.1.1810, fol.9, 10B.
E: Jens Pedersen Birk. B: datter 9, Kirstine Marie 7, datter, Marianne 4, Birthe Marie 2. FM: fasters mand Laurids Hansen i Gødvad.

SLUT.


Sejlgård gods
Skifteprotokol
1739-1812Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Der mangler dele af siden i store dele af protokollen 1739-1797.
Af protokollen 1799-1812 findes kun fol. 12-23.
Navn på afdøde mangler for lbnr.4, 10.
Navn på enken mangler for lbnr.12, 13, 14, 32.

Sejlgård gods skifteprotokol
1739-1797
G 239-1

1 Barbara Jensdatter i Funder. 17.12.1739, side 4.
E: Christen Pedersen Løgager. B: Jens 3. FM: Thomas Rask sst.

2 Mette Pedersdatter i Sepstrup. 29.6.1741, side 8.
E: Peder Rom. B: Peder 19, Peder 14, Hans 12, Anders 9, Gertrud 7, Christen 6.

3 Bodil Christensdatter i Funder. 19.7.1741, side 10.
E: Thomas Jensen. B: Peder 25, Rasmus 22, Niels 18. FM: morbror Peder Christensen Klode. Af første ægteskab B: Christen Pedersen 32.

4 [Mangler] i Funder. 5.9.1740, side 14.
E: Jens Christensen. B: Kirsten 9 mdr. Af første ægteskab B: Johanne Hansdatter 20, Sidsel Hansdatter 17, Dorthe Hansdatter 13.

5 Frederik Jensen i Funder. 19.7.1741, side 17.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Pedersen Løgager. B: Frederik, nyfødt. FM: fars mosters mand Rasmus Jensen sst.

6 Anne Jensdatter i Funder. 16.8.1741, side 20.
E: Bertel Jensen. B: Niels 25, Jens 22, Maren 18, Anne 12, Jens 8. FM: Christen Jensen Rask sst, Hans Nielsen i Løgager, Christen Mejersen i Funder.

7 Niels Nielsen Bach i Funder. 13.12.1741, side 26.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Bertel Jensen. B: Niels 25, Jens 16. FM: Rasmus Nielsen sst, Peder Jensen st.

8 Niels Jensen i Ellinggård. 4.1.1743, side 29, 38.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Laasby Lunow. B: Anne 13, Jens 9, Peder 6, Jørgen 2. FM: Niels Jensen i Funder, Christen Thing sst.

9 Birgitte Rasmusdatter i Funder. 1.6.1743, side 33.
E: Christen Pedersen Løgager. A: mor Anne Lauridsdatter i Tolstrup, søster g.m. Niels Sørensen sst, søster g.m. Peder Asklev. Enkemandens første ægteskab med Barbara Jensdatter, skifte 17.12.1739 lbnr.1. B: Jens.

10 [Mangler] i Funder. 12.9.1743, side 48.
E: Rasmus Nielsen.

11 [Mangler] i Funder. 26.11.1743, side 49.
E: Jens Frederiksen. B: Christen, Mette.

12 Rasmus Smed i Funder. 9.3.1744, side 50.
E: [Mangler]. LV: Jens Tollund. A: vist nogle brorbørn i Gerding.

13 Søren Pedersen Koch i Funder. 27.4.1744, side 54.
E: [Mangler]. LV: Herman Eriksen. A: Niels Klode i Funder m.fl.

14 Mejer (Meyer) Pedersen i Funder. 30.4.1744, side 55, 57.
E: [Mangler].

15 Maren Lauridsdatter i Pårup. 5.6.1744, side 56, 58, 62.
E: Jacob Paarup. B: Irmgard. FM: morbror Niels Lauridsen Kirkegaard i Sinding.

16 Thomas Svendsen i Pårup. 23.11.1744, side 59, 62, 64.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Poulsen i Ravnholt. B: datter g.m. Niels Rønkilde i Bording sogn.

17 Anne Hansdatter i Sepstrup. 25.11.1744, side 61.
E: Jacob Pedersen Brandt.

18 Anne Christensdatter i Sepstrup. Januar 1745, side 66.
E: Sivert Hansen. B: Hans. (Sml. lbnr.20).

19 Kirsten Jensdatter i Funder. 25.6.1746, side 68.
E: Jens Christensen Rask. Første ægteskab med [Frederik Jensen, skifte 19.7.1741 lbnr.5]. B: Frederik 4. FM: Rasmus Jensen sst.

20 Sivert Hansen i Sepstrup. 3.6.1747, side 71.
B: Anne 33, Hans 29. FM: Hans Christensen sst. (Sml. lbnr.18).

21 Hans Hansen Skrædder i Funder. 1.6.1748, side 72.
B: Poul, Hans, Else forlovet med Christen Jensen sst.

22 Niels Nielsen Skov i Funder. 14.6.1748, side 73.
A: far Niels Nielsen Skov sst.

23 Jens Hansen i Funder. 12.7.1748, side 75.
E: Birthe Madsdatter. LV: Christen Husnis sst. 2 børn. FM: farbror Peder Hansen sst.

24 Peder Rom i Sepstrup. 13.7.1748, side 77.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Niels Christensen sst. Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 29.6.1741 lbnr.2]. B: Peder 27 i Bøgeskov, Peder 23, Hans 21, Anders 18, Gertrud 16, Christen 13. FM: Peder Christensen i Asklev.

25 Johanne Pedersdatter i Funder. 2.10.1748, side 79.
Enke efter Niels Skov. A: [Mangler].

26 Anne Andersdatter i Tollund. 30.1.1749, side 81.
E: Christen Sørensen. B: Søren 13, Marie 12, Kirsten 10, Anders 5, Jens 3. FM: morbror Christen Lauridsen i Resdal, Anders Rasmussen i Serup.

27 Anne Nielsdatter i Pårup. 28.3.1750, side 97.
E: Jens Andersen. B: Anne 3. FM: morfar Niels Christensen i Stopkær (?).

28 Sidsel Christensdatter i Sepstrup. 22.3.1751, side 100.
E: Niels Christensen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen sst.

29 Peder Nielsen i Sepstrup. 3.[mangler].1751, side 103.
E: [Anne] Pedersdatter. LV: stedfar Niels Christensen sst. B: Mette 2. FM: farfar Niels Brande i Sepstrup.

30 Anne Pedersdatter i Brande. 31.5.1751, side 107.
E: Jacob Johansen. B: Anne 4, Kirsten 6 mdr.

31 Kirsten Skov i Funder. 1.[mangler].1751, side 109.
B: Peder Christensen i Hids herred, Christen Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Jens Eriksen i Linå, Peder Christensen i Funder.

32 Søren Christensen i Brande. 8.5.1752, side 112.
E: [Mangler]. LV: Peder Christensen i Asklev. B: Christen 16, Peder 13, Jens 7, Jacob 5. FM: morbror Peder Tollund.

33 Anne Bertelsdatter i Funder. 25.1.1753, side 115.
E: Niels Virklund. B: Anne 4 uger. FM: morbror Jens Bertelsen i Funder.

34 Niels Pedersen i Sepstrup. 8.6.1753, side 120.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Anders Nielsen sst, [Peder Nielsen] i Virklund, død. 2B: Kirsten 18, Jens 11, Anne Nielsdatter g.m. Jens Eriksen i Salten, Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Gjessø. 7B: Inger 30, Kirsten 26, Niels 24, Anne 22, Niels 16, Johanne 14, Inger 8, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Linå. 6B: Inger 27, Niels 25, Anders 23, Kirsten 21, Anne 16, Anne 12, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Salten. 3B: Maren 24, Kirsten 22, Niels 12.

35 Maren Pedersdatter i Funder. 26.3.1755, side 124.
E: Christen Mejersen. B: datter g.m. Hans Poulsen, Christen 28, Jacob, Anders 17.

36 Jørgen Pedersen i Moselund. 20.11.1755, side 131.
E: Christine Jensdatter. LV: bror Laurids Jensen i Lille Hjøllund i Vrads sogn, B: Peder 22, Jens 18, Anne 15, Elisabeth 10, Karen 7, Christiane 6, Anders 1. FM: Peder Jørgensen i Abildskov.

37 Kirsten Hansdatter i Sepstrup. 20.[mangler].1755, side 139.
Enke efter Niels Pedersen, skifte 8.6.1753 lbnr.34. Intet at arve.

38 Else Jensdatter i Funder. 31.8.1756, side 141.
E: Niels Jensen. A: far Jens Jensen i Velling i Bryrup sogn.

39 Helene Sørensdatter i Funder. 23.2.1758, side 144.
E: Jens Poulsen. B: Anne g.m. Jens Bertelsen sst. Af første ægteskab B: Søren Christensen [i Brande, skifte 8.5.1752 lbnr.32]. 3B: Christen, Peder, Jacob. FM: morbror Peder Tollund, Jens Christensen i Hedegård i Them sogn.

40 Inger Nielsdatter i Sepstrup. 24.5.1758, side 146.
E: Hans Sivertsen. B: Sivert.

41 Hans Nielsen i Sepstrup. 7.8.1758, side 148.
A: bror Anders Nielsen sst, samt øvrige søskende og søskendebørn.

42 Niels Nielsen ved Funder Kirke. 10.10.1758, side 149.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Christensen. B: Christen 22, Johanne 13, Peder 11, Jens 8, Johanne Marie 4. FM: morfar Peder Christensen i Asklev. Af første ægteskab B: Anne 32 i Asklev. FM: Knud Madsen i Balle, farbrors søn Peder Nielsen i Ellinggård. Af andet ægteskab B: Maren 28 i Amsterdam.

43 Hans Christensen i Elling. 28.11.1758, side 154.
E: Maren Jensdatter. LV: Henrik Johansen i Tollund. A: søster Maren Christensdatter g.m. Mads Jensen ved Funder Kirke.

44 Maren Nielsdatter i Sepstrup. 12.3.1759, side 157.
E: Peder Christensen. B: Helene, Christen. FM: morbror Peder Nielsen i Ellinggård.

45 Anne Pedersdatter i Funder. 12.4.1760, side 159.
E: Jens Christensen. A: søskende Anders Pedersen i Vrads sogn, Ellen Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Rye, Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen Rask sst, Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Ove Christensen sst. 3 børn.

46 Kirsten Jensdatter i Moselund i Funder sogn. 25.2.1762, side 162.
Enke efter Jørgen Pedersen, skifte 20.11.1755 lbnr.36. B: Peder 28, Jens, Anne 21, Elisabeth 16, Karen, Christiane 12, Anders 7. FM: morbror Laurids Jensen i Lille Hjøllund, farbror Peder Jørgensen i Abildskov. Desuden nævnes børnenes 3 fastre Kirsten Pedersdatter i Holland, Johanne Pedersdatter og Christiane Pedersdatter.

47 Jens Bertelsen og hustru Anne Jensdatter i Funder. 26.4.1762, side 169.
B: Bertel 12, Anne 8, FM: Henrik Johansen, morfar Jens Poulsen i Funder.

48 Jens Jensen i Funder. 22.7.1762, side 175.
E: Maren Andersdatter. LV: far Anders Sørensen i Hvinningdal. B: Niels 4, Jens 1. FM: farfar Jens Lauridsen i Hvinningdal.

49 Niels Lauridsen i Funder. 30.7.1762, side 177.
E: Anne Pedersdatter. LV: far Peder Christensen sst. B: Laurids. FM: farbror Jens Lauridsen.

50 Peder Christensen Klode og hustru Mette Nielsdatter i Funder. 16.3.1763, side 179.
Hans A: Af første ægteskab B: Christen Pedersen, Laurids Pedersen, rømt, Kirsten Pedersdatter gift i Helsingør, Maren Pedersdatter i Skarrild, Mette Pedersdatter gift i Virklund, Anne Pedersdatter i Funder.
Hendes A: Christen Mejersen i Funder, Niels Christensen sst, Jens Christensen sst, Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Skrædder sst, Maren Thems sst, Christen Husnis sst, Ellen Nielsdatter i Kragelund, Jens Nielsen i Virklund, Margrethe Christensdatter sst.

51 Jacob Christensen Rask i Funder. 31.5.1765, side 187.
E: Inger Christensdatter. LV: far Christen Jacobsen Løgager. B: M[ette], Christen 8, Anne 4, Jens Jacob 9 mdr. FM: farbror Jens Christensen Rask sst.

52 Christian Bertelsen Koch i Funder. 31.1.1765, side 190.
E: Else Jensdatter. LV: svoger Christen Elling sst. B: Sidsel, Malene g.m. Christen Christensen i Funder, Bertel, rømt.

53 Hans Skrædder i Funder. 4.2.1765, side 192.
E: Kirsten [Nielsdatter]. LV: bror Christen Husnis sst. B: Hans 15, Niels 11. FM: farbror Christen Frederiksen sst.

54 Niels Christensen i Funder. 20.8.1768, side 192.
E: Else Madsdatter. A: bror Jens Christensen, brors børn Christen Christensen, Jacob Christensen, Anders Christensen.

55 Niels Sørensen i Pårup. 18.11.1768, side 200.
E: Johanne Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Store Hjøllund. B: Søren, Maren g.m. Jens Jørgensen i Pårup, Kirsten, Sofie, Maren. FM: Christen Jensen i Fuglholt.

56 Maren Nielsdatter i Pårup. 27.3.1770, side 204.
Fremmødte:
Jens Nielsen i Mausing, dennes bror Peder Jørgensen i Moselund i Funder sogn, Christen Jensen i Favrholt i Vrads sogn på de umyndiges vegne, Laurids Andersen i Store Hjøllund på afdødes mors vegne og enkens svoger Søren Nielsen i Pårup.

57 Else Jensdatter Skøt i Funder. 13.4.1770, side 207.
Enke efter [Christian Bertelsen Koch sst, skifte 31.1.1765 lbnr.52]. B: Bertel i Lind, Malene g.m. Christen Mejersen, Sidsel.

58 Christen Løgager og hustru Kirsten Jensdatter Bach i Funder. 25.1.1771, side 212.
Hans første ægteskab med Barbara Jensdatter, skifte 17.12.1739 lbnr.1. B: Jens 32.
Hendes første ægteskab med Niels Nielsen [Bach] sst, [skifte 13.12.1741 lbnr.7]. B: Niels Nielsen Bach sst, Jens Nielsen Bach.

59 Kirsten Jensdatter i Pårup. 30.5.1771, side 216.
E: Jens Jørgensen. B: [Maren[ 5 uger. FM: Niels Pedersen i Ravnholt.

60 Niels Jacobsen i Funder. 12.8.1771, side 221.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Thomsen sst. B: Niels 21, Thomas 14. FM: Christen Mejersen sst.

61 Mette [mangler] i Funder. 9.1.1772, side 221.
E: Thomas Jørgensen. A: bror 30, søster. Ingen arv.

62 Sidsel Lauridsdatter i Funder. 31.1.1772, side 222.
Skiftet ikke indført. Stor tom plads. Formentlig fejl. Se lbnr.63.

63 Christen Lemming i Funder. 2.2.1772, side 225.
E: Sidsel Lauridsdatter. B: Laurids sst, Jens sst.

64 Jens Pedersen i Funder. 29.2.1772, side 226.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels sst, Peder i Kragelund.

65 Peder Christensen Engesvang i Funder. 2.3.1772, side 227.
E: Erika Cathrine Hansdatter. B: Niels, Hans, Ingeborg g.m. Jens Jensen, Else g.m. Johan Hansen i Flensted, Kirsten. FM: Peder Pedersen i Funder.

66 Jens Poulsen i Funder. 8.4.1772, side 228.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Bertel 23, Anne 18. FM: Henrik Johansen i Tollund, Jens Christensen Rask i Funder.

67 Johanne Andersdatter i Funder. 29.2.1772, side 230.
E: Jens Jensen Bjerreskov. B: Jens, Anders 19.

68 Maren Jensdatter i Funder. 23.3.1772, side 234.
E: Niels Jensen Høgild. A: Niels Jensen i Vinderslev, Anne Jensdatter g.m. Laurids Holm i Iller, Karen Jensdatter.

69 Johanne Christensdatter i Funder. 3.4.1771, side 239.
B: Christen Jensen Rydal, Dorthe Jensdatter i Kragelund, Johanne Jensdatter g.m. Jens Jacobsen Bjerregaard i Hagebro.

70 Peder Jensen Klode i Funder. 2.1.1773, side 241.
E: Sidsel. LV: Christen Frederiksen sst. B: Anne, gift, Anne. FM: Jacob Mejersen.

71 Thomas Jørgensen, ugift i Funder. 11.6.1773, side 242.
Ingen arv.

72 Anne Eriksdatter i Funder. 12.4.1774, side 248.
E: Enevold Hansen. B: Hans, Laurids, Jens, Søren 17.

73 Johanne Nielsdatter Foged i Funder. 22.10.1774, side 249.
B: Niels Jensen, Peder Jensen.

74 Anne Pedersdatter i Funder. 8.5.1775, side 250.
E: Niels Jensen Høgild. B: Maren 4 uger. FM: Peder Pedersen sst.

75 Maren Andersdatter i Funder. 21.11.1776, side 252, 272.
E: Jacob Mejersen. B: Christen, Anders, Sidsel Marie. FM: morbror Peder Andersen i Serup, morbror Laurids Møller, Christen Rydal i Funder.

76 Anne Jørgensdatter i Funder. 31.10.1775, side 258.
E: Christen Jensen Rydal. B: Johanne g.m. Niels Pedersen i Asklev.

77 Maren Jensdatter i Ellinggård. 9.3.1779, side 258, 271, 292.
E: Jens Pedersen. B: Johanne 19, der ægter Niels Andersen i Grønbæk sogn, Karen. FM: Niels Pedersen, Peder Pedersen, morbror Niels Jensen i Rye.

78 Mads Jensen i Funder. 9.5.1780, side 261.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Mejersen. B: Jens 23, Mette 17, Christen 13. FM: Niels Drejer sst, Peder Pedersen sst, Laurids Lemming sst.

79 Jens Elling i Funder Kirkegård. 7.5.1781, side 264.
E: Anne Cathrine [Hansdatter]. LV: Jacob Pedersen i Tollund. B: Johannes 24, Anne 19, Sidsel 14, Marie 9, Hans Christian 6. FM: farbror Niels Elling i Funder, fars svoger Jens Hansen sst.

80 Johanne Nielsdatter i [Funder]. 9.3.1782, side 260.
E: Anders Mejersen. B: Maren 12, Marianne, Christen 4, Niels 6 mdr. FM: Christen Nielsen i Funder Kirkegård, Peder Nielsen i Funder.

81 Maren Pedersdatter i [Funder.]. 7.12.1782, side 268.
E: Peder Pedersen Virklund. B: Peder Pedersen Funder, Johanne Pedersdatter g.m. Niels Elling, Anne Pedersdatter, [skifte 8.5.1775 lbnr.74], var g.m. Niels Høgild.-1B: Maren. FM: Christen Mejersen i Funder.

82 Niels Bertelsen i Pårup. 1.3.1783, side 269.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Pårup. B: Bertel.

83 Christen Jensen Rydal i Funder. 10.7.[mgl.], side 272.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen i Abildskov. B: Jens 9, Niels, Anne Marie. FM: Laurids Nielsen i Rye, Christen Jensen Storgaard. Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 31.10.1775 lbnr.76]. B: Johanne, død, var g.m. Niels Pedersen i Asklev. 3B: Peder 20, Christen 19, Anne Marie. FM: Knud Pedersen i Kragelund.

84 Bertel Jensen Skrædder i Pårup. 4.7.1785, side 274.
A: søster Anne Jensdatter g.m. Niels Jensen i Galten.

85 Johannes Sørensen Hjort ved Funder Kirke. 15.7.1789, side 292.
E: Johanne Andersdatter. Afkald fra 3 brødre Niels Hjort, Peder Sørensen Hjort og Søren Pedersen Hjort.

86 Niels Storgaard og hustru Sidsel Hansdatter i Funder. 12.10.1789, side 293.
Afkald fra hendes bror Jens Hansen og hendes søster Johanne Hansdatter.

87 Maren Pedersdatter i Funder. 2.1.1789, side 294.
E: Hans Jørgensen Harbo. Af første ægteskab B: Birthe Johansdatter på Sjælland. FM: morbror Rasmus Pedersen, mosters mand Christen Andersen i Gravballe.

88 Niels Thomsen i Funder. 16.5.1790, side 300.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Jørgensen. B: [Else Nielsdatter] g.m. Jørgen Pedersen i Abildskov, [Anne Nielsdatter] g.m. Niels Pedersen i Elling, [Bodil Nielsdatter] g.m. Johannes Hansen i Funder.

89 Rasmus Thomsen i Funder. 12.1.1790, side 301.
E: Ellen Andersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Peder, Bodil g.m. Niels Larvig i Åbenrå.

90 Christen Pedersen Væver i Hesselhus i Funder sogn. 21.6.1790, side 305.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Moselund. B: Peder den ældre, Peder den yngre, Hans, Inger 21.

91 Peder Nielsen Kirk i Funder. 4.10.1790, side 307.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Bach, Christen Jensen, der ægter. B: Maren 10, Marie Kirstine [6], [Johanne] 4, Jens 2. FM: Christen Nielsen Kirk, Jens Nielsen Kirk.

92 Christen Jacobsen i Funder. 25.6.1791, side 312, 325.
E: Mette Madsdatter. LV: Jens Madsen. A: stedfar Frederik Frederiksen. Afkald fra søster Mette Jacobsdatter g.m. Christen Rask og fra søster Anne Jacobsdatter g.m. Niels Rasmussen.

93 Inger Christensdatter i Funder. 28.6.1791, side 314.
E: Frederik Frederiksen. Første ægteskab med [Jacob Christensen Rask sst, skifte 31.5.1765 lbnr.51]. B: Mette, Anne. FM: Niels Nielsen Bach, Christen Lemming.

94 Maren Pedersdatter i Funder. 1.8.1791, side 315, 320.
E: Peder Rom. Afkald fra Gertrud Pedersdatter, Birthe Pedersdatter, Mette Pedersdatter. FM: Jens Nielsen Virklund. Underskrevet af Niels Christensen, Hans Jørgensen og Laurids Jensen.

95 Maren Nielsdatter Høgild, ugift i Ellinggård. 24.10.1791, side 316.
Datter af afdøde Niels Jensen Høgild i Funder. A: morfar Peder Pedersen Virklund i Funder, farbror Jens Jensen Høgild, farbror Jørgen Jensen, faster g.m. Jens Christensen i Daugbjerg, faster Karen Jensdatter, faster Anne Jensdatter gift i Fly.

96 Niels Pedersen, ugift i Ansøgård. 1.5.1792, side 321.
A: bror Hans Christensen sst, bror Laurids Pedersen i Vrads, brordatter Inger Marie Christensdatter i Knob, bror Jens Pedersen i København.

97 Bodil Jensdatter i Funder. 26.7.1792, side 324.
E: Hans Enevoldsen. A: bror Niels Jensen i Vinderslev, død. Dennes A: Anders Nielsen i Klosterlund, Andreas Johansen Skottenborg sst, Anne Nielsdatter i Virklund.

98 Maren Pedersdatter ved Funder Kirke. 24.11.1792, side 326.
Enke efter Niels Nielsen, [skifte 10.10.1758 lbnr.42]. B: Christen Nielsen ved Funder Kirke, Johanne Nielsdatter, [skifte 9.3.1782 lbnr.80], var g.m. Anders Mejersen i Funder. 4B: Maren 23, Marianne 20, Christen 15, Niels 11. FM: Christen Nielsen, Peder Nielsen, [skifte 4.10.1790 lbnr.91], var g.m. Maren Jensdatter. 4B: Maren 13, Marie Kirstine 10, Johanne 7, Jens 4. FM: Christen Jensen Storgaard, Jens Nielsen i Funder, Marie Nielsdatter g.m. Jens Jensen Bjerreskov i Funder,

99 Maren Jensdatter i Funder. 6.3.1793, side 330.
E: Christen Jensen Elling. B: søn, der døde. Første ægteskab med [Peder Nielsen Kirk sst, skifte 4.10.1790 lbnr.91]. B: Maren 13, Mette Kirstine [fejl for Marie Kirstine] 11, [Johanne] 8, Jens 5. FM: morbrødre Christen Nielsen Kirk sst, Jens Nielsen Kirk sst.

100 Marie Nielsdatter i Funder. 18.9.1793, side 334, 347, 349.
E: Jens Jensen Bjerreskov. Af første ægteskab B: Niels Jensen 5, Maren Jensdatter. FM: Christen Nielsen ved Funder Kirke, Jens Nielsen på Funder Mark.

101 Johanne Pedersdatter i Funder. 12.12.1793, side 339, 342, 347, 349.
E: Niels Christensen Elling. B: Sidsel 21, Christen 15, Maren 12, Peder 8, Anne Kirstine 3. FM: morfar Peder Pedersen sst, farbror Niels Pedersen sst.

102 Mette Madsdatter i Funder. 18.12.1793, side 341, 344, 348, 350.
E: Jens Nielsen. B: Marianne Kirstine 3 mdr. FM: morbror Jens Madsen.

103 Niels Jensen Foged på Funder Mark. 4.12.1794, side 350, 352, 367.
E: Mette Kirstine Christensdatter. LV: Jens Christensen i Abildskov. B: Dorthe Kirstine 13. FM: farbror Peder Jensen Foged i Kragelund.

104 Hans Jørgensen Harbo i Funder. 28.12.1794, side 351, 355.
E: Else Pedersdatter. LV: Laurids Jensen Lemming. B: [Jacob] 4, Peder 2. FM: morfar Peder Pedersen Rom i Funder.

105 Laurids Enevoldsen Smed i Funder. 4.4.1795, side 359.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Jensen Lemming. B: Anne Marie 20, Johanne 18, Kirsten 14, Bodil 10, Jens 6, Maren 6 mdr. FM: morfar Jens Hansen, farbrødre Søren Enevoldsen, Hans Enevoldsen.

106 Mette Marie Nielsdatter i Funder. 17.6.1795, side 363.
E: Hans Pedersen Ingeborg. B: Johanne Marie 18, Peder 13, Cathrine 7, Kirsten 7, Niels 4.

107 Johannes Hansen, drejlsvæver i Funder. 10.5.1796, side 367, 372.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen i Abildskov. B: Hans 10, Niels 8, Else Kirstine 3. FM: farbror Niels Hansen i Salten.

108 Kirsten Nielsdatter i Funder. 17.5.1796, side 368.
E: Niels Nielsen Bach. B: Johanne 17, Niels 15, Sidsel Kirstine 6. FM: morfar Niels Pedersen Drejer i Nørskovgård.

109 Niels Nielsen Bach i Funder. 26.4.1797, side 376.
E: Mette Christensdatter Abildskov. LV: Morten Funder i Løgagergård. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 17.5.1796 lbnr.108]. B: Johanne, Niels 16, Sidsel Kirstine. FM: morfar Niels Pedersen i Nørskovgård ved søn Jens Nielsen.

Sejlgård gods
Skifteprotokol
1799-1812

110 Else Nielsdatter i Abildskov. Genoptaget 4.5.1799, fol.12.
E: Jørgen Pedersen. B: Johanne Kirstine. FM: Niels Pedersen i Ellinggård. (Skiftet begyndt 3.3.1799 se lbnr.115).

111 Christen Christensen Mejersen og hustru Malene Christiansdatter i Funder. 19.6.1799, fol.13.
B: Christian 36, Else Marie 23. FM: farbror Anders Christensen i Funder.

112 Afkald. Sejlgård 20.8.1802, fol.17B.
Afkald fra Niels Nielsen Bach 20 i Funder for arv efter mor Kirsten Nielsdatter, skifte 17.5.1796 lbnr.108, var g.m. Niels Nielsen Bach sst. FM: Jens Nielsen Drejer i Nørskovgård i Funder sogn.

113 Afkald. Sejlgård 20.8.1802, fol.18B.
Afkald fra Johanne Nielsdatter og fra Sidsel Kirstine Nielsdatter for arv efter mor Kirsten Nielsdatter, skifte 17.5.1796 lbnr.108, var g.m. Niels Nielsen Bach sst. FM: Jens Nielsen Drejer.

114 Mads Pedersen i Pårup. 9.6.1804, fol.19.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Ravnholt. B: Peder 30 i Galten. Kirsten 23, Mette Kirstine g.m. Peder Pedersen i Funder. FM: fasters mand Mikkel Jensen i Skygge.

115 Afkald. Sejlgård 27.2.1807, fol.22.
Afkald fra Johanne Kirstine Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen i Funder for arv efter mor Else Nielsdatter, skifte begyndt 3.3.1799 og sluttet 4.5.1799 lbnr.110, var g.m. Jørgen Pedersen i Abildskov.

116 Søren Nielsen i Pårup. 6.5.1812, fol.22B.
E: Anne Henriksdatter. B: Niels 37. Henrik 28, Johanne Marie g.m. Jens Mortensen i Lægdsgård.

SLUT


Vester Kejlstrup gods
Skifteprotokol
1755-1815
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
I protokollen 1791-1815 mangler den yderste kant af en del af bladene.
Navn på afdøde mangler i lbnr.31
Navn på enken mangler i lbnr.30,

Vester Kejlstrup gods
Skifteprotokol
1755-1791
G 238-1

1 Christen Knudsen i Balle. 1.7.1755, fol.5.
E: Mette Thomasdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Anne, død, var g.m. afdøde Niels Thomsen. 1B: Christen 19. FM: morbror Christen Møller i Kærsgård Mølle, Thomas Rasmussen i Balle.

2 Mikkel Jensen i Sinding. 11.3.1756, fol.8B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Kirkegaard sst. B: Jens 22, Johanne g.m. Laurids Andersen, Kirsten g.m. Rasmus Poulsen sst, Maren 19, Anne 16. FM: Anders Andersen sst.

3 Maren Knudsdatter i Balle. 28.2.1756, fol.14B.
Enke. B: Jens Lauridsen, død. 2B: Karen 23, Peder 17. FM: Knud Madsen sst.

4 Jens Christensen Træskomand i Sinding. 2.4.1756, fol.15B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Christensen sst. A: bror Christen Christensen, død. 2B: Karen 20, Clemen 16, søsterdatter Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen sst.

5 Mette Thomasdatter i Balle. 3.9.1757, fol.17B.
Enke efter Christen Knudsen sst, [skifte 1.7.1755 lbnr.1]. A: mor Anne Knudsdatter, enke efter Thomas Jørgensen, bror Niels Thomsen, død. 1B: Christen 21. FM: Thomas Rasmussen sst, søster Maren Thomasdatter g.m. Mikkel Jensen sst, søster Anne Thomasdatter g.m. Jesper Jensen i Ebstrup.

6 Anders Jensen, ugift i Balle. 3.12.1757, fol.22.
A: mor Anne Jensdatter, enke efter Jens Nielsen Bechmann, skifte 2.11.1743, nu g.m. Jens Christensen sst, bror Søren Jensen 22, søster Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Øster Bording, halvbror Niels Jensen i Feldborg i Haderup sogn på Hald gods, halvbror Poul Jensen i Balle, halvsøster Maren Jensdatter g.m. Christen Christensen i Sinding. (Sml. lbnr.23).

7 Anders Jensen, hyrde i Balle. 16.12.1758, fol.28B:
E: Johanne Sørensdatter forlovet med Søren Peder Didriksen. B: Søren 9. FM: Søren Nielsen Hvol. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B: Laurids 26, Christen 21, Jens 20.

8 Inger Christensdatter i Sinding. 9.6.1759, fol.29B:
E: Niels Pedersen Lyderich. B: Christen 14.

9 Margrethe Christensdatter i Balle. 23.11.1759, fol.32B.
E: Niels Sørensen. B: Søren 27, Karen 20. FM: farbror Jens Sørensen Rask.

10 Johanne Mikkelsdatter i Sinding. 27.3.1760, fol.34, 120B.
E: Laurids Andersen. B: Anders 9, Margrethe 7, Inger 5, Mikkel 3. FM: morbror Jens Mikkelsen sst, Christoffer Nielsen sst.

11 Anders Andersen i Sinding. 1.7.1761, fol.40.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Hvol. B: Jens 8, Laurids 7, Margrethe 5, Anders 4, Maren 2. FM: Jens Mikkelsen, Jens Pedersen sst.

12 Laurids Andersen i Sinding. 16.3.1761, fol.42.
[Enkemand efter Johanne Mikkelsdatter, skifte 27.3.1760 lbnr.10]: B. Anders 10, Margrethe 8, Inger 6, Mikkel 5. FM: Jens Mikkelsen sst, Christoffer Nielsen sst, Rasmus Poulsen sst.

13 Anne Jensdatter i Sinding. 27.7.1763, fol.58B, 96B, 120B.
A: bror [Mikkel Jensen sst, skifte 11.3.1756 lbnr.2]. 5B: Jens Mikkelsen, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Øster Bording, Johanne Mikkelsdatter, [skifte 27.3.1760 lbnr.10], var g.m. Laurids Andersen i Sinding, [skifte 16.3.1761 lbnr.12]. 4B: Anders, Margrethe, Inger, Mikkel, Maren Mikkelsdatter g.m. Christoffer Nielsen sst, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Hansen sst, søsterdatter Johanne Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Tandskov.

14 Johanne Andersdatter i Sinding. 16.3.1764, fol.59.
[Enke efter Mikkel Jensen sst, skifte 11.3.1756 lbnr.2]. B: Jens Mikkelsen sst, [skifte 3.2.1764 lbnr.15]. 4B: Mikkel, Jens, Laurids, Maren, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Poulsen i Kragelund, Johanne Mikkelsdatter, [skifte 27.3.1760 lbnr.10], var g.m. Laurids Andersen i Sinding, [skifte 16.3.1761 lbnr.12]. 4B: Anders, Margrethe, Inger, Mikkel, Maren Mikkelsdatter g.m. Christoffer Nielsen sst, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Hansen sst.

15 Jens Mikkelsen i Sinding, 3.2.1764, fol.59B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Sørensen Hvol. B: Mikkel, Jens, Laurids, Maren 7. FM: Christoffer Nielsen, Jens Hansen sst. (Sml. lbnr.86).

16 Niels Sørensen Væver i Balle. 21.5.1764, fol.64B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Rasmus Lauridsen. B: Søren i Gødvad, Anne Marie 26, Knud 19, Maren 15. FM: Laurids Lauridsen i Balle, Jens Christensen sst.

17 Peder Madsen i Sinding. 26.5.1764, side 65B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Marie Kirstine g.m. Anders Jensen, der tjener i Them sogn, Malene Cathrine g.m. Søren Nielsen i Sinding.

18 Mads Sørensen i Sinding. 22.9.1764, side 67 .
E: Maren Nielsdatter forlovet med Hans Hansen Krøltå, aftakket rytter på assessor Bredals gods i Nedergård.

19 Henrik Henriksen i Balle. 10.7.1765, fol.67B, 97B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: datter 30, Anne 27, Henrik 25, Kirsten 21.

20 Maren Nielsdatter i Sinding. 24.1.1766, fol.69B.
E: Anders Nielsen Foged. B: Isak 16, Niels 14.

21 Søren Nielsen i Balle. 11.4.1768, fol.71.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: stedfar Laurids Lauridsen Skrædder. B: Niels 9 mdr. FM: fars farbror Søren Nielsen Hvol i Balle.

22 Peder Pedersen i Balle. 2.10.1767, fol.73B, 94.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels Pedersen sst. Afkald på hustruers vegne fra Christen Jensen i Salten, Jens Pedersen i Fogstrup, Jens Sørensen i Kragelund.

23 Jens Christensen Rytter i Balle. 14.3.1766, fol.74.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. A: mor Maren Jensdatter, næstsøskendebørn og deres børn:
1) Oluf Lauridsen Bruus, født i Grauballe på Allinggård gods, rømt til Norge, hans 2 søstre Anne Lauridsdatter, Maren Lauridsdatter.
2) Maren Olufsdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Balle. 1B: Maren.
3) Anders Nielsen Grove, hyrde i Gødvad.
4) Anne Mouridsdatter, død, var g.m. Anders Muus. 4: Laurids Muus i Resendal i Gødvad sogn, Søren Muus, Kirstine Marie gift med Niels i Århus, Johanne.
5) Maren Mortensdatter g.m. Niels Josefsen i Gødvad.
6) Laurids Mortensen i Nimtofte.
7) Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Bager i Kalundborg.
8) Anders Lauridsen i Gødvad sogn, Karen Lauridsdatter sst.
9) Jens Lauridsen i Rye.
Afkald 24.11.1748 fra Peder Rasmussen i Kærsgård, fra Søren Jensen, skoleholder i Asklev og fra Laurids Jensen i Balle for arv efter hustruers mor Maren Mortensdatter.
Afkald 10.11.1723 fra Søren Poulsen i Sinding.
Enkens første ægteskab med Jens Nielsen Bechmann i Balle. B: Søren Jensen Bechmann sst, Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Øster Bording. (Sml. lbnr.6).
Ingen arvinger på fars side, da afdøde var slegfredbarn.

24 Maren Jensdatter i Sinding. 25.4.1768, fol.86.
E: Laurids Nielsen. Første ægteskab med Jens Mikkelsen, [skifte 3.2.1764 lbnr.15]. B: Mikkel 9, Jens 7, Laurids 5. FM: Christoffer Mikkelsen sst, Jens Hansen sst.

25 Mette Jensdatter i Sinding. 6.10.1768, fol.88.
E: Mourids Rasmussen. B: Marianne 6. Første ægteskab med Anders Andersen, [skifte 1.7.1761 lbnr.11]. B: Jens 15, Laurids 14, Inger 13, Anders 11, Maren 9. FM: Jens Hansen sst, Christen Sørensen sst.

26 Anne Knudsdatter i Balle. 19.11.1768, fol.90B.
Enke efter Hans Munch. A: nævnes ikke.

27 Anne Lauridsdatter i Balle. 5.3.1769, fol.94B.
E: Hans Christensen. A: nævnes ikke.

28 Afkald. Balle, 25.8.176[-], fol.96B.
Afkald fra Laurids Olufsen i Balle og fra Søren Christensen i Øster Bording for arv efter deres svigermor Ellen Lauridsdatter i Balle til deres far Laurids Lauridsen.

29 Else Mortensdatter i Sinding. 21.10.1771, fol.97.
Afkald fra Kirsten Lauridsdatter i Hvinningdal ved FM: Anders Andersen, Jens Mortensen sst, Daniel Mortensen i Øster Bording.

30 Niels Markmand i [mangler]. 3.3.1756, fol.97.
E: [mangler]. B: Søren, Maren.

31 [Mangler] i Balle. 18.6.1770, fol.98.
Enke efter Søren Pedersen. På børnenes vegne: Knud Madsen. Intet at arve. (Sml. lbnr.44).

32 Maren Sørensdatter i Balle. 6.6.1771, fol.99.
E: Jens Sørensen. B: Søren, Jens.

33 Maren Lauridsdatter i Balle. 4.3.1772, fol.99B.
A: søster Anne Lauridsdatter.

34 Udgår.

35 Karen Jørgensdatter i Balle. 28.9.1772, fol.100.
E: Søren Andersen. B: Anders Laurids, Dorthe.

36 Anne Olufsdatter i Balle. 8.2.1773, fol.101.
E: Hans Pedersen. B: Hans.

37 Anne Christensdatter i Balle. 18.1.1775, fol.102.
E: Laurids Jensen Bødker. B: Niels 23. FM: farbror Niels Jensen sst.

38 Anne Jensdatter i Sinding. 1.12.1772, fol.102.
E: Peder Johansen Schiønning. B: Anne Pouline 6, Frederikke Marie 4, Bodil Marie 2. FM: farbror Jørgen Schiønning, fuldmægtig på Rugård på Fyn, fars svoger Villum Andersen i Borup.

39 Kirsten Pedersdatter i Hvinningdal. 24.11.1775, fol.113.
E: Søren Nielsen. A: søskende Søren Pedersen Holm sst, Anne Kirstine Pedersdatter i Vester Bording, Anne Pedersdatter i Hvinningdal.

40 Maren Hansdatter i Kærsgård. 18.3.1776, fol.117.
E: Jørgen Pedersen Hyrde. B: Maren. FM: fars svigersøn Bertel Johansen i Gødvad.

41 Afkald. Vester Kejlstrup 1.6.1776, fol.120B.
Afkald fra Anders Nielsen i Klintrup og fra Søren Nielsen i Hvinningdal for arv efter søster Anne Nielsdatter, var g.m. Poul Sørensen i Overgård.

42 Maren Thomasdatter i Balle. 1.6.1776, fol.121B
Enke efter Mikkel Jensen sst. B: Jens Mikkelsen Smed sst. Første ægteskab med Rasmus Sørensen. B: Thomas Rasmussen, Søren Rasmussen, Christen Rasmussen, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Nisset. 6B: Niels på Vester Kejlstrup, Laurids i Frausing, Rasmus i Balle, Jens i Nisset, Anne sst, Maren sst.

43 Anne Marie Pedersdatter i Kærsgård. 8.1.1777, fol.122B.
E: Christen Andersen [Hasager]. B: Kirsten 13, Anne 11, Anders 9, Peder 7. FM: morbrødre Niels Pedersen i Vester Bording, Rasmus Pedersen i Kærsgård.

44 Kirsten Nielsdatter i Balle. 20.2.1777, fol.125B.
E: Knud Madsen. B: Karen, Niels, Maren, død, var g.m. Søren Pedersen i Balle. 1B: Anders. (Sml. lbnr.31).

45 Anne Lauridsdatter i Hvinningdal. [mgl.].1777, fol.126.
E: Søren Pedersen Holm. B: Peder 2, Johanne 2 uger. FM: "oldefar" Laurids Nielsen sst.

46 Karen Rasmusdatter i Øster Bording. 17.6.1777, fol.128.
E: Hans Pedersen. B: Laurids, Else g.m. Niels Jacobsen i Sinding på Vinderslevgård gods, Anne Marie 16. FM: Jens Mortensen i Hvinningdal.

47 Laurids Nielsen i Hvinningdal. 20.6.1777, fol.130B.
B: Niels, Anders, Jens 21, Søren 18, Anne, [skifte 1777 lbnr.45], var g.m. Søren Pedersen Holm sst. 2B: Peder, Johanne 3 uger. FM: morbror Thomas Andersen Pottemager sst.

48 Maren Iversdatter i Balle. 19.1.1778, fol.136.
E: Niels Karl. B: Anders Nielsen Karl, smed ved Silkeborg.

49 Mourids Jensen i Balle. 29.5.1778, fol.138B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Overgaard sst. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen. B: Søren, Maren. Andet ægteskab med Anders Jørgensen. B: Jørgen, Hans. Arv i boet til afdødes moster Marie Hansdatter, død i Borum, var g.m. "den så kaldede" Grå Jens i Kærsgård. B: Inger 46 i Borum.

50 Mikkel Jensen på Vester Kejlstrup. 22.6.1778, fol.144B.
A: bror Jens Jensen 18, Laurids Jensen 15. FM: fastres mænd Christoffer Nielsen, Jens Hansen i Sinding.

51 Afkald. Øster Bording 27.3.1779, fol.146B.
Afkald fra Anders Andersen for arv efter far Anders Nielsen i Øster Bording, skifte 18.9.1754.

52 Afkald. Balle 18.11.1779, fol.146B.
Afkald fra Mads Nielsen i Balle for arv efter far Niels Madsen i Øster Bording, skifte 23.4.1766. (Sml. lbnr.94).

53 Niels Knudsen i Balle. 18.3.1780, fol.147.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Kærsgård. B: Kirsten 2, Niels 14 dage. FM: Knud Madsen sst.

54 Else Sørensdatter i Hvinningdal. 19.6.1780, fol.151.
E: Christen Pedersen. B: Peder sst, Søren, Niels, Maren g.m. Søren Poulsen sst, datter g.m. Peder Jensen sst.

55 Søren Pedersen Holm i Hvinningdal. 25.9.1780, fol.152.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen, der ægter. B: Niels 2. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 1777 lbnr.45]. B: Peder. FM: Thomas Pottemager.

56 Mette Cathrine Sørensdatter i Balle. 1.12.1780, fol.156.
E: Christen Nielsen. A: mor Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen Skrædder sst, bror Hans Sørensen.

57 Niels Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Balle. 3.2.1781, fol.157.
B: Niels, Jens 22. FM: Laurids Jensen Bødker.

58 Afkald. Øster Bording 18.6.1781, fol.158.
Afkald fra Kirsten Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Balle for arv efter far Jens Poulsen og mor Anne Jensdatter sst, skifte 21.10.1761.

59 Afkald. Kærsgård 16.7.1781, fol.158B.
Afkald fra Margrethe Christensdatter g.m. Christen Andersen Hasagergård i Kærsgård, fra Kirsten Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Balle og fra Maren Christensdatter forlovet med Hans Jensen i Kærsgård for arv efter far Christen Pedersen i Kærsgård, skifte 21.10.1764.

60 Afkald. Vester Kejlstrup 6.8.1781, fol.159.
Afkald fra Rebekka Knudsdatter g.m. Poul Andersen i Sinding for arv efter morfar Poul Nielsen i Vester Bording, skifte 5.10.1769.

61 Maren Thomasdatter i Balle. 18.9.1781, fol.159.
E: Jens Poulsen. B: Maren 12 dage. FM: morfar Thomas Rasmussen.

62 Poul Jensen Bechmann i Balle. 25.6.1781, fol.160B.
E: Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Jens, Thomas, Mette g.m. Hans Sørensen sst.

63 Anne Andersdatter i Kærsgård. 5.6.1781, fol.162.
Enke efter Niels Sørensen sst. B: Søren, Anders, Peder, Christian 12, Niels 10, Margrethe g.m. Niels Pedersen sst, Anne Marie.

64 Maren Rasmusdatter i Balle. 7.11.1781, fol.167.
E: Thomas Lauridsen Rose. B: Christian 18, Laurids 15.

65 Søren Nielsen i Balle. 17.1.1782, fol.168B.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Peder, der fæster, Niels, Anders 19, Anne. FM: mosters mand Niels Pedersen Overgaard.

66 Laurids Lauridsen Skrædder i Balle. 17.1.1782, fol.169B.
E: Kirsten Hansdatter. Første ægteskab med Ellen Lauridsdatter, [skifte 25.8.176[-] lbnr.28]. B: Maren g.m. Søren Christensen i Øster Bording. Til stede var enkens søn Hans Sørensen. (Sml. lbnr.56).

67 Anne Eriksdatter i Hvinningdal. 12.11.1781, fol.170.
E: Peder Christensen. B: Else 3. FM: Søren Poulsen.

68 Afkald. Vinderslev Skole 22.6.1782, fol.172B.
Afkald fra Rebekka Gorrisdatter g.m. Niels Christensen for arv efter Poul Nielsen i Vester Bording, skifte 5.10.1769. (Sml. lbnr.60).

69 Thomas Poulsen, ugift i Balle. 18.12.1782, fol.173.
A: mor Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen, bror Jens Poulsen, søster Mette Poulsdatter. (Sml. lbnr.62).

70 Stinne Gorrisdatter i Øster Bording. 13.9.1783, fol.174.
E: Daniel Mortensen. B: Morten 12, Dorthe 8, Poul 6, Kirsten 3.

71 Hans Pedersen i Øster Bording. 24.10.1783, fol.177.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Christensen. B: Karen 4, Peder 2. FM: Rasmus Pedersen sst. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 7.6.1777 lbnr.46]. B: Laurids, Else g.m. Niels Jacobsen i Århus, Anne Marie.

72 Søren Andersen i Balle. 16.1.1784, fol.180.
E: Birthe Pedersdatter. B: Niels 9, Karen 7, Peder 1. FM: Christian Rasmussen, skoleholder sst. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, [skifte 28.9.1772 lbnr.35]. B: Anders, Laurids, Dorthe.

73 Maren Christensdatter i Kærsgård. 7.7.1784, fol.182.
E: Peder Rasmussen. B: Niels Pedersen i Vester Bording, Rasmus Pedersen i Kærsgård, Anne Marie Pedersdatter, [skifte 8.1.1777 lbnr.43], var g.m. Christen Andersen sst. 4B: Kirsten g.m. Niels Christensen i Hvinningdal, Anne g.m. Niels Sørensen i Øster Bording, Anders, Peder, Maren Pedersdatter g.m. Christen Rasmussen, skoleholder i Balle, Mette Pedersdatter g.m. smeden i Balle, Birthe Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Kærsgård.

74 Kirsten Andersdatter i Kærsgård. 19.6.1784, fol.183.
E: Christen Villumsen. A: bror Niels Andersen, død. 2B: Hans, Anne Cathrine g.m. Andreas Jørgensen i Hårup, bror Anders Andersen, død. 6B: Peder i Balle, Anders, Christen, Niels, Karen g.m. Peder Alling i Kærsgård Mølle, Christiane i Brabrand, halvbror Anders Nielsen, død. 5B: Karen, Anne g.m. Hans Villumsen i Gødvad, Maren, var g.m. Søren Jensen i Viborg, der er rømt, Margrethe g.m. Søren Smed i Århus, Anne Marie.

75 Jens Poulsen i Balle. 18.5.1785, fol.185B.
E: Anne Sørensdatter. A: mor Maren Jensdatter. LV: Thomas Rasmussen, søster Mette Poulsdatter g.m. Hans Sørensen Skrædder sst. (Sml. lbnr.62).

76 Niels Sørensen Hvol i Balle. 13.5.1786, fol.186.
E: Lene Jacobsdatter. LV: Christen Rasmussen. B: Søren, Christen 21, Anne 11.

77 Søren Nielsen Hvol i Balle. 2.10.1786, fol.187B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Christen Sørensen Hvol i Balle, Jens Sørensen Hvol i Sinding, død. 7B: Anne g.m. Anders Pedersen i Virklund, Anne g.m. Niels Sørensen Overgaard i Øster Bording, Mette, Maren, Bodil, Søren 11, Peder 8, Niels Sørensen Hvol i Balle, [skifte 13.5.1786 lbnr.76]. 3B: Søren 25, Christen 20, Anne.

78 Kirsten Nielsdatter i Balle. 3.12.1787, fol.188B.
E: Søren Markmand. B: Margrethe 10, Niels 6.

79 Søren Andersen i Hvinningdal. 25.3.1788, fol.189B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: bror Joen Andersen i Naderup, bror Mikkel Andersen i Borup, bror Peder Andersen i Hvinningdal, bror [Anders Andersen], død. 3B: Mads 17, Johanne 13, Mourids 10. FM: stedfar i Grauballe, faster i Borup, søster Birgitte Andersdatter, død. 2B: Søren Gregersen i Iller, Mette Gregersdatter g.m. Hans Madsen i Iller, søster Karen Andersdatter, enke efter Christen Jacobsen i Borup.

80 Anne Christensdatter i Balle. 7.12.1787, fol.193B.
E: Peder Jensen. B: Else 14, Kirsten 12, Jens 10, Christen 6, Hans 12 uger.

81 Søren Didriksen og hustru Anne Sørensdatter i Gødvad. 29.1.1789, fol.195B.
Hans A:
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter. Hendes første ægteskab med [Anders Jensen, hyrde i Balle, skifte 16.12.1758 lbnr.7]. B: Søren Andersen i Truust, søskendebørn Anne Pedersdatter, som er svigermor til Søren Poulsen i Sinding, Mette Pedersdatter g.m. Niels Pedersen sst.
Hendes A:
halvbror Christen Nielsen i Århus. FM: Christen Jensen i Ebstrup.

82 Niels Pedersen Overgaard i Balle. 29.3.1790, fol.200.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Thomas Rasmussen. B: Hans 35 i Balle, Peder i Kærsgård, Maren g.m. Peder Jensen i Balle, Anne der ægter Jens Lauridsen.

83 Anne Rasmusdatter i Balle. 13.8.1790, fol.202B.
E: Søren Jensen Bechmann. B: Jens 25, Rasmus 23, Maren 16, Anne 12. FM: morbror Christian Rasmussen, skoleholder sst.

84 Mads Nielsen Hjulmand i Balle. 12.7.1791, fol.204B.
E: Maren Christensdatter. Børn.

85 Anne Pedersdatter i Hvinningdal. 24.7.1791, fol.205. G238-2 side 14, 28.
Enke efter Søren Andersen, [skifte 25.3.1788 lbnr.79]. A:
1) farbror Anders Nielsen i Øster Bording, død. 1B:
a Anders Andersen sst. (Sml. lbnr.51)
2) farbror Thomas Nielsen i Gjessø, død. 1B:
a Karen Thomasdatter, død. 1B:
Oluf Olufsen 22 sst. FM: Johannes Madsen, skrædder i Them
3) faster Maren Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Knudsen i Skørring
4) faster Anne Nielsdatter i Balle, død. 4B:
a Niels Pedersen sst.
b Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Hvinningdal
c Mette Pedersdatter, død. 1B:
Niels Jensen 28 i Sahl
d Karen Pedersdatter, død. 4B:
Søren Jensen 33
Peder Jensen 31 i Kragelund
Thomas Jensen 29
Anne Jensdatter g.m. Hans Jensen i Kragelund
5) moster Margrethe Nielsdatter i Lemming, død. 2B:
a Peder Knudsen i Linå Hospital.
b Erik Pedersen, død. 4B:
Kirsten Eriksdatter g.m. Mathias Jensen i Sinding
Anne Margrethe Eriksdatter, enke i Tandskov
Maren Eriksdatter g.m. Søren Jacobsen i Pederstrup
Anne Eriksdatter, død. 1B: Else 10. FM: far Peder Christensen i Hvinningdal
6) morbror Niels Nielsen Kaniken, død. 4B:
a Jens Nielsen i Kalby
b Søren Nielsen sst
c Karen Nielsdatter i Hyggenslet (?)
d Niels Nielsen, død. 1B:
Anne i Kalby
7) halvbror på mors side Niels Sørensen, død. 4B:
a Anders Nielsen i Romlund
b Søren Nielsen i Hvinningdal
c Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Engesvang i Hvinningdal
d Maren Nielsdatter g.m. Søren Lauridsen sst.
8) halvbror på mors side Niels Sørensen, død. 2B:
a Søren Nielsen, uvist hvor
b Laurids Nielsen, død. 5B:
Niels Lauridsen i Hvinningdal
Jens Lauridsen i Balle
Anders Lauridsen i Hvinningdal
Søren Lauridsen sst.
Anne Lauridsdatter, [skifte 1777 lbnr.45]. 1B: Peder Sørensen 17
Ved arvens fordeling blev desuden angivet følgende arvinger som børn af forældrenes søskende
De to sidste er formentlig børn af 5) Margrethe Nielsdatter i Lemming.
1) Niels Knudsen, død. 1B:
a Peder Nielsen i Vinding
2) Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Jens Thomsen
3) Jens Pedersen, død. 4B:
a Peder Jensen i Randers
b Niels Jensen i Vinderslev
c Anne Margrethe Jensdatter g.m. Hans Sørensen i Sinding
d Johanne Jensdatter g.m. Jens Knudsn i Vorup.

Vester Kejlstrup gods
Skifteprotokol
1791-1815
G 238-286 Laurids Nielsen Hvol og hustru Karen Pedersdatter i Balle. 12.7.1791, side 1, 10.
B: Maren 16, der ægter Jens Sørensen, Anne 12, Peder 4. FM: morbror Jacob Pedersen i Hårup.

87 Elisabeth Nielsdatter i Balle. 12.9.1791, side 4.
E: Christen Rasmussen. B: Mikkel 28, Rasmus 16, Niels 11. Afdøde døde i Viborg arrest, anklaget for mordbrand.

88 Anne Nielsdatter i Balle. 24.11.1791, side 5.
E: Jens Lauridsen. B: Laurids 5 uger. FM: farbror Niels Lauridsen i Hvinningdal. Til stede afdødes mor Kirsten Pedersdatter i Balle. (Se lbnr.82).

89 Christen Rasmussen i Balle. 26.1.1792, side 6, 26.
E: Lene Jacobsdatter. LV: Niels Andersen sst, søn Søren Nielsen. (Se lbnr.76). Første ægteskab med [Elisabeth Nielsdatter, skifte 12.9.1791 lbnr.87]. B: Mikkel 28, Rasmus 16, Niels 11. FM: født formynder Thomas Rasmussen sst, Jens Mikkelsen Smed sst.

90 Mette Poulsdatter i Vester Bording. 10.12.1792, side 12.
E: Niels Pedersen. B: Poul i Balle, Laurids 20. FM: Jens Mikkelsen Smed i Balle.

91 Karen Andersdatter i Kærsgård Mølle. 25.5.1793, side 16, 18, 23, 30.
E: Peder Alling. B: Kirsten g.m. Peder Christensen i Hvinningdal.

92 Peder Nielsen i Kærsgård.10.6.1793, side 18, 20, 24.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Pedersen, Anders Andersen i Øster Bording. B: Kirsten 3. FM: farbror Hans Nielsen i Kærsgård, morfar Niels Revl sst.

93 Maren Sørensdatter i Balle. 25.10.1794, side 31.
E: Niels Andersen. B: Anne Margrethe 7, Anne 6, Anders 3. FM: morfar Søren Rasmussen sst.

94 Afkald. Hvinningdal og Them 3.4.1795, side 35.
Afkald fra Rasmus Nielsen, der tjener i Them, fra Jens Nielsen, der tjener i Hvinningdal og fra Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Fousing i Hvejsel sogn for arv efter far Niels Madsen i Øster Bording. (Sml. lbnr.52).

95 Hans Nielsen Overgaard i Balle. 6.6.1795, side 36.
A: mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Niels Pedersen Overgaard sst, [skifte 29.3.1790 lbnr.82]. LV: Thomas Rasmussen, søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen sst, bror Peder Nielsen i Kærsgård, [skifte 10.6.1793 lbnr.92]. 1B: Kirsten 4. FM: Søren Bechmann i Balle, søster Anne Nielsdatter, [skifte 24.11.1791 lbnr.88], var g.m. Jens Lauridsen i Balle. 1B: Laurids 4.

96 Maren Christensdatter i Øster Bording. 19.1.1796, side 40.
E: Daniel Mortensen. B: Christen 11, Anders 8, Laurids 6, Hans 4, Jens 2.

97 Margrethe Christensdatter på Kærsgård Mark. 3.6.1796, side 43, 50, 66, 82.
E: Christen Andersen Hasager. B: Christen 18, Laurids 17, Niels 13, Søren 11, Hans 9, Rasmus 6, Thomas 2. FM: morbror Laurids Christensen i Vester Bording. Arv til enkemandens søn af første ægteskab Peder Hasager i Bisgård i Them sogn. Afkald lbnr. 111, 112, 114.

98 Maren Sørensdatter i Hvinningdal. 15.6.1796, side 45, 59, 66.
E: Thomas Andersen Pottemager. B: Johanne 20. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen Virklund i København.

99 Mette Andersdatter i Balle. 26.9.1796, side 47.
E: Hans Nørgaard. B: Maren, Anne, Mette, Maren, Karen, Christian 12. FM: Søren Pedersen sst.

100 Maren Nielsdatter i Balle. 4.6.1798, side 62.
E: Peder Jensen. B: Anne 9, Else 6, Kirsten 2. FM: Jens Lauridsen sst.

101 Maren Christensdatter i Hvinningdal. 16.10.1800, side 67.
E: Søren Poulsen. B: Christen 25, Anders 23, Else 18, Maren 16. FM: morbror Niels Christensen sst.

102 Peder Sørensen i Balle. 9.1.1801, side 71.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Jensen i Kærsgård. B: Søren 19, Kirsten 15, Maren 8. B: Anders Sørensen i Boel i Kragelund sogn.

103 Peder Christensen i Hvinningdal. 9.5.1801, side 74.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Anne 18, Karen 14, Peder 12, Inger 7, Christen 4, Thomas 1. FM: farbror Niels Christensen sst. Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 12.11.1781 lbnr.67]. B: Else 24.

104 Kirsten Christensdatter i Balle. 9.5.1801, side 77.
E: Niels Lauridsen. B: Christen 16, Laurids 12. FM: morbror Laurids Christensen i Vester Bording. Første ægteskab med [Niels Knudsen sst, skifte 18.3.1780 lbnr.53]. B: Kirsten 23.

105 Niels Lauridsen i Hvinningdal. 11.12.1802, side 79.
E: Edel Sørensdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Søren 22, Anne 19. FM: farbror Anders Lauridsen sst.

106 Maren Nielsdatter i Hvinningdal. 9.8.1803, side 88.
E: Søren Lauridsen. A: bror Søren Nielsen sst, søstersøn Niels Pedersen hos hustrus far Thomas Pottemager sst, brordatter Gertrud Andersdatter g.m. Søren Madsen i Romlund ved Viborg.

107 Christen Nielsen i Balle. 13.9.1803, side 89.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Lauridsen i Øster Bording. B: Niels 9, Anne Cathrine Barbara 2. FM: Jens Smed i Balle.

108 Hans Sørensen Skrædder i Balle. 9.11.1804, side 91.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jens Smed sst. B: Søren 16, Poul 14, Kirsten 11. FM: Jens Sørensen sst.

109 Niels Lauridsen Bach i Balle. 9.11.1804, side 93.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Smed sst. A: far Laurids Jensen Bødker i Hvinningdal. Hans barn af første ægteskab: Laurids Hvol [i Balle, skifte 12.7.1791 lbnr.86]. 3B: Maren g.m. Jens Sørensen sst, Anne 24 i Funder sogn, Peder 17. Hans barn af andet ægteskab: Anne.

110 Afkald. Vester Kejlstrup 9.12.1803, side 95.
Afkald fra Peder Rasmussen i Hvinningdal, fra Jens Rasmussen i Kragelund, fra Hans Rasmussen i Øster Bording, og fra Else Rasmusdatter g.m. Morten Poulsen for arv efter forældre Rasmus Pedersen og hustru Mette Jensdatter i Øster Bording.

111 Afkald. Århus 2.2.1804, side 96.
Afkald fra Christen Christensen født i Kærsgård for arv efter mor Margrethe Christensdatter sst, [skifte 3.6.1797 lbnr.97] til formynder Laurids Christensen i Vester Bording.

112 Afkald. Vester Kejlstrup 28.4.1804, side 97.
Afkald fra Laurids Christensen 24, fra Niels Christensen 20 og fra Søren Christensen 18 for arv efter mor Margrethe Christensdatter i Kærsgård, [skifte 3.6.1797 lbnr.97] til formynder Laurids Christensen i Vester Bording.

113 Niels Christensen i Hvinningdal. 30.1.1806, side 99.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Winther i Øster Bording. B: Christen 25, Anne Marie 16, Else 12, Maren 8, Christen 3. FM: farbror Søren Christensen i Hvinningdal.

114 Afkald. Vester Kejlstrup 5.12.1805, side 104.
Afkald fra Hans Christensen 20 efter mor Margrethe Christensdatter, skifte 3.6.1797 lbnr.97 til formynder Laurids Christensen i Øster Bording.

115 Anders Andersen i Øster Bording. 15.6.1808, side 105.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Winther sst. B: Christen 18, Anders 17, Laurids 10. FM: Peder Sørensen i Overgård, Anders Christensen i Hinge.

116 Christen Andersen Hasager i Ådalsgården. 1.8.1812.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Mikkelsen Smed i Balle. B: Anne Margrethe 14, Karen 11, Marianne 9, Anne 7. FM: morbror Jens Sørensen Rask i Skovsgård i Balle sogn. Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, [skifte 8.1.1777 lbnr.43]. B: Kirsten, enke efter Niels Christensen i Hvinningdal, [skifte 30.1.1806 lbnr.113], Anne g.m. Niels Sørensen Bundgaard i Øster Bording, Peder 43 i Naldal. Andet ægteskab med Margrethe Christensdatter, [skifte 3.6.1796 lbnr.97]. B: Christen 36 i Århus, Laurids 35 sst, Niels 30 sst, Søren 27, soldat, Hans 25, soldat, Rasmus 22, Thomas 17.

SLUT.