Erik Brejls hjemmeside

Start

Havreballegård og Stjernholm amters skifteuddrag

[1726-1743]  [1753-1768]  [1766-1780]  [1777-1790]  [1790-1797] 

[Bilag]  [Ekstraordinære skifter] 

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Enkens navn mangler i flg. lbnr. 86, 88

Angivelsen: "Bilag." betyder, at der er bilag i pakkerne med bilag. Skifter, der ikke er indført i de bevarede skifteprotokoller anføres her.

Følgende jordebøger findes i skifteprotokollerne:
Jensgård 1743 lbnr.12
Rask 1764 lbnr.35, 1776 lbnr.58
Tamdrup Bisgård 1744 lbnr.172

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedOversigt over skiftearkivalier i Havreballegård og Stjernholm Amter.

B5A-470 Skifteprotokol 1726-1743 [lbnr.1-13]
B5A-471 Skifteprotokol 1753-1768 [lbnr.14-37]
B5A-472 Skifteprotokol 1766-1780 [lbnr.38-66]
B5A-473 Skifteprotokol 1777-1789 [lbnr.67-121]
B5A-474 Skifteprotokol 1790-1797 [lbnr.122-170]

B5A-475 Bilag til skifter 1725, 1728 og 1734 [lbnr.171]
B5A-476 Bilag til skifter 1741-1749 [lbnr.172-173]
B5A-477 Bilag til skifter 1754-1764
B5A-478 Bilag til skifter 1765-1773
B5A-479 Bilag til skifter 1775-1777
B5A-480 Bilag til skifter 1779-1792 [lbnr.174-175]

B5A-481 Bilag til skifte efter Thøger Fogh til Jensgård 23.2.1747 [lbnr.176] og efter Jacob von Müllen til Daugård, død 1779 [lbnr.81]
B5A-482 Konceptskifte efter kancelliråd Lars Ammitzbøll til Rask 1.3.1776 [lbnr.58]
B5A-483 Originalskifte efter konferentsråd Constantin August Charisius til Constantinsborg 2.1.1777 [lbnr.177]
B5A-484 Skifteakt efter landinspektør og landmåler Herman Hegelahr i Rårup 18.4.1780 [lbnr.68]
B5A-485 Skifteakt efter Christen Lyngby i Klaks Mølle 12.3.1787 [lbnr.107]

Ekstraordinære skifter
B5A-379 Bodil Lydiksdatter af Horsens 6.4.1736 [lbnr.178]
B5A-380 Peder Thomas Bering og Elisabeth Cathrine Hofgaard af Horsens 11.2.1739 [lbnr.179]
B5A-381 Niels Lauridsen Nyland i Horsens 20.5.1746 [lbnr.180]
B5A-382 Postmester Christian Wegner i Århus og hustru Johanne Marie Kiersgaard 14.10.1767 [lbnr.181]
B5A-383-384-385 Rådmand Nyland i Horsens 5.1.1770, 3 bind [lbnr.182]
B5A-386 Kancellirådinde Cathrine Stenfeldt i Randers 7.10.1784 [lbnr.183]
B5A-387 Dokumenter til foregående
B5A-388 Christian Frederik baron von Gyldencrone af Moesgård 22.1.1789 [lbnr.184]
B5A-389 til 395 Dokumenter til foregående
B5A-396 Niels Jensen Kjeldrup i Århus 21.10.1789 [lbnr.185]
B5A-397 Dokumenter til foregående
B5A-398 Generalauditør Christian Kallager i Randers 22.6.1789 [lbnr.186]
B5A-399 Tolder Jørgen Kofoed i Horsens 18.6.1792 [lbnr.187]
B5A-400 Købmand Johan Josef Wentzel i Århus 6.11.1793 [lbnr.188]
B5A-401 Dokumenter til foregående.


Havreballegård og Stjernholm amter
Skifteprotokol
1726-1743
B5A-470


1 Ellen Hansdatter Ullerup i Ørumgård. 8.5.1726, side 3. Nr.1.
Enke efter Hans Esbensen Stub der døde sst. 13.10.1725. B: Christian Frederik Stub, der sidder i Fredericia arrest, Martha Marie Hansdatter Stub g.m. Daniel [Johansen] Friedenreich, præst i Kettrup og Gøttrup.

2 Øllegaard Nielsdatter i Daugård. 19.6.1727, side 76. Nr.2.
E: Gundermann, kaptajnløjtnant. B: Hans Nikolaj 19, Cathrine Dorthe 17, Mathias Peder 12. FM: Johan Gottlieb Klinke, sergent.

3 Maren Jørgensdatter i Ingerslev Mølle. 20.4.1728, side 89. Nr.3. Bilag.
E: Palle Iver Christensen Lyngby. B: Christian 4, Jørgen 3, Bodil Cathrine 2. FM: morfar Jørgen Nielsen i Skægs Mølle.

4 Palle Iver Christensen Lyngby i Ingerslev Mølle, 31.5.1728, side 107. Nr.4.
[Enkemand efter Maren Jørgensdatter], skifte 20.4.1728 lbnr.3. B: Christen, Jørgen, Bodil Marie, [fejl, skal være Bodil Cathrine]. FM: morfar Jørgen Nielsen i Skægs Mølle g.m. Karen Nielsdatter, farbror Niels Christensen Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn, fasters mand Jørgen Davidsen, præst i Odder.

5 Hans Jørgensen i gården Kalsbøl i Rårup sogn. 12.7.1729, side 254. Nr.5.
E: Maren Sørensdatter. LV: Frands Hansen i Vrigsted Kær. B: Vogn 4, Jørgen 3, Søren 1. FM: farbror Anders Jørgensen Winther i Klejs, stedfars søsters mand Christoffer Olufsen i Vesterby i Klakring. Desuden nævnes afdødes bror Morten Jørgensen i Klejs.

6 Mette Cathrine Rasmusdatter 8 år gammel og søster Maren Rasmusdatter 3 år gammel i Kørup i Tamdrup sogn. 29.5.1731, side 274. Nr.6.
A: mor Cathrine Andersdatter g.m. Jørgen Simonsen Saksild, søskende Anders Rasmussen 15, Bodil Rasmusdatter 9, Inger Kirstine Rasmusdatter 5. FM: Mogens Jensen, hattemager i Horsens, Jens Sørensen Monbjerg sst, Erik Jensen, handskemager sst. Skifte 22.4.1729 efter far Rasmus Pedersen, snedker i Horsens.

7 Maren Sørensdatter i gården Kalsbøl i Rårup sogn. 24.5.1731, side 279. Nr.7.
E: Peder Brahe. B: Sidsel Marie 23 uger. Første ægteskab med Hans Jørgensen, skifte 12.7.1729 lbnr.5. B: Vogn 6, Jørgen 5, Søren 3. FM: farbror Anders Jørgensen Winther i Klejs, Christoffer Olufsen Due i Vesterby.

8 Bodil Cathrine Pallesdatter i Ingerslev Mølle. 23.10.1732, side 311. Nr.8.
A: søskende Christen Pallesen, Jørgen Pallesen. FM: morfar Jørgen Nielsen Skæg i Skægs Mølle. Arv efter far [Palle Iver Christensen Lyngby] kaldet Palle Mølleby, skifte 31.5.1728 lbnr.4.

9 Christen Johansen Althalt og hustru Kirsten Jensdatter Møller i Lyngbygård. 10.6.1734, side 313. Nr.9. Bilag.
B: Johan Arent Christensen Althalt, Maren Svend Christensdatter, Johanne Marie Christensdatter. FM: farbror Arent Johansen Althalt i Århus, morbror Hans Pedersen Skov. Her kun ekstrakt. Skiftet findes i Århus Stifts brevskaber 1734 no.89 og fylder 5 bind.

10 Maren Jørgensdatter i Ravnholt. 7.12.1735, side 316. Nr.10.
E: Niels Rasmussen. Af første ægteskab B: Jørgen Jensen Lund 35 i Ravnholt, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Hansen i Lund i Rårup sogn, Søren Jensen 27 i Lindved i Rårup sogn. Andet ægteskab med Just Christoffersen i Lund, skifte 13.10.1719. B: Dorthe 23, Kirsten 21. FM: Jens Jørgensen Svane, Peder Jørgensen Svane. Arv efter søn af første ægteskab Niels Jensen, skifte 13.10.1719.

11 Anne Jensdatter Bagge i Ussinggård i Korning sogn. 30.8.1742, side 328. Nr.11. Bilag.
Enke efter Niels Jensen. B:
1) Jens Laurids Nielsen Ussing 35, præst i Grejs og Sindbjerg
2) Hans Poul Nielsen Ussing 34, på Ussinggård
3) Jens Nielsen Ussing 30, præst i Højst i Holsten
4) Bagge Nielsen Ussing 26, præst i [Lille] Lyngby og Ølsted på Sjælland
5) Peder Nielsen Ussing 23, fuldmægtig på Ribe Amtstue
6) Thomas Nielsen Ussing 23, på Ussinggård.
Desuden blev indkaldt [Laurids Jensen] Baggesen til Hesselagergård på Fyn.

12 Mathias Fogh til Jensgård i Glud sogn. 4.5.1744, side 478. Nr.12.
E: Karen Marie Hoffmann, der har siddet i uskiftet bo efter bevilling 30.5.1716. LV: bror Søren Hoffmann, kancelliråd på Skerrildgård. B: Thøger Fogh, kancellisekretær, Lisbeth Fogh, [skifte Ålborghus amt 30.5.1743 lbnr.146], var g.m. oberstløjtnant [Ernst] Halchus til Langholt [i Horsens sogn i Vendsyssel]. 3B: Christian Georg 4, Karen Marie 3, Ernst 1, Christine Fogh 30, Dorthe Cathrine Fogh g.m. Peder [Pedersen] Møller, præst i Skjold. Jordebog over Jensgård 20.12.1743.

13 Peder Hørup, ugift fuldmægtig på Palsgård. 25.4.1743, side 512. Nr.13.
A: mor Anne Sybille von Reichelsdorff i Auning ved Estrup, enke efter Thomas Hørup. LV: Villads [Bendixen] Kop, præst i Assens [og Klakring], søskende Christoffer Hørup, forvalter på baroniet Juellinge på Lolland, Barbara Margrethe Hørup, Cathrine Sybille Hørup g.m. Rasmus [Nielsen] Vind, kapellan i Skovlænge på Lolland.


Havreballegård og Stjernholm amter
Skifteprotokol
1753-1768
B5A-471

14 Jeppe Eriksen i Hvirring. 14.6.1753, fol.1. Nr.1. Bilag.
E: Anne Madsdatter. LV: Søren Vilstrup, fuldmægtig på Ussinggård. A: søskende Jens Eriksen 71, der har ophold i gården, Dorthe Eriksdatter, enke efter Jens Jørgensen Møller i Hornborg på Rask gods. FM: Hans Bolund i Bolund, Hans Markussen til Rask. Desuden nævnes enkens brødre Niels Madsen, Peder Madsen, Mogens Madsen. Skøde fra afdødes forældre Erik Ibsen i Hvirring og hustru Kirsten Jensdatter.

15 Jens Nielsen i Rasborggård, Astrup sogn, Ning herred. 9.1.1754, fol.24B. Nr.2. Bilag.
Enkemand efter Anne Kirstine Jacobsdatter. Registrering 3.4.1748, men intet skifte dengang. B: Niels 30 i Kolt på Århus Hospital gods, der rejste fra kone og gård for 6 år siden, Jacob 28, der har gården i fæste, Peder 21, Rasmus 18, Karen 13, Maren 11, Johanne 7. FM: morbror Erik Jacobsen i Nissumgård, mosters mand Hans Pedersen i Rødemølle, mosters mand Poul Nielsen i Hjordbjerg, Mikkel Knudsen i Drammelstrup.

16 Bodil Christoffersdatter i Gram i Bjerre herred. 2.4.1755, fol.29B. Nr.3.
E: Søren Jacobsen. A: mor Maren Jørgensdatter i Vesterby, [enke efter Christoffer Olufsen]. LV: Niels Sørensen Vammen i Korsbækhoved, søskende Jørgen Christoffersen 24 i Vesterby, Oluf Christoffersen 14, Hans Christoffersen 12, Christence Christoffersdatter 15, Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Hans Winther i Klejs. Desuden nævnes enkemandens søskende Christoffer Jacobsen på stedet, Anders Jacobsen på stedet, Jørgen Jacobsen i København. Arv i boet efter skifte 29.6.1750.

17 Cathrine Andersdatter i Kørup. 28.2.1755, fol.33B. Nr.4. Bilag.
E: Jørgen Simonsen. B: Mette Marie 22. FM: Hans Colding, præst i Tamdrup. Første ægteskab med [Rasmus Pedersen, snedker i Horsens, skifte 22.4.1729]. B: Anders i Velling i Bryrup sogn, Bodil g.m. Hans Gjesing i Horsens, Inger Kirstine g.m. Broder Frederiksen, priviligeret værtshusholder i Brestenbro. (Sml. lbnr.6).

18 Niels Kirchmann, forvalter på Bygholm. 20.4.1755, fol.40. Nr.5.
A:
1) bror Anders Jensen i Bo, død. 1B: Jens 12 hos morfar Peder Jensen i Borup på Tustrup gods, men nu hos mor Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Vorup på Tustrup gods
2) bror Peder Jensen i forældrenes gård i Bo
3) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Fløjstrup på Gammel Estrup gods. 1B: Kirsten 18.
4) halvsøster Margrethe Jensdatter g.m. Knud Pedersen i Ladegård på Tustrup gods.

19 Mads Sommer, herredsfoged i Bjerre. 12.6.1755, fol.60B. Nr.6.
E: Karen Lindberg. LV: Kancelliråd de Hoffmann på Skerrildgård. B: Christen Sommer, løjtnant i Møns regiment, oberstløjtnant Snells kompagni i Rendsborg, Laurids Sommer, Frederik Otte Sommer, sergent i samme regiment og kompagni i Rendsborg, Ida Margrethe Sommer 22. FM: farbror Otte Sommer i Sjelle, Jørgen Pedersen, skoleholder i Bjerre, Christian Carl Plesner.

20 Peder Kjeldsen, birkedommer og ridefoged på Tirsbæk. 20.7.1756, fol.82. Nr.7.
A: bror Otte Kjeldsen, der tjener på Dronninglund i Vendsyssel, søster Lisbeth Kirstine Kjeldsdatter, der døde 13.11.1756, var g.m. Christian Ludvig Brøndorph, degn i Torne. 3B: Claus Christian, Mette Lisbeth, Kjeld. FM: Laurids Thorsen på Hæstrupgård i Vendsyssel. Afdøde var søn af Kjeld Ottesen i Kølskegård Mølle, foged på Kølskegård. Afdøde var foged for 30 år siden på Estvadgård.

21 Anne Sørensdatter i Torup, Hedensted sogn. 17.12.1756, fol.116B. Nr.8.
E: Hans Olufsen Winther. B: Peder 30, Karen 22. FM: Terkild Ladefoged i Torup, Jacob Hansen i Hedensted.

22 Kirsten Schiernbech, ugift på Merringgård. 11.9.1758, fol.125. Nr.9.
A:
1) bror Hans Schiernbech, forpagter på Merringgård
2) bror Andreas Schiernbech, forvalter på Stensballe, død. 1B: Frederik Edeler Schiernbech 16, ophold i Vær præstegård
3) søster Anne Schiernbech i Bergen i Norge, død. 1B: Marie Lange, ophold hos Erik Lycke, købmand i Helsingør
4) søster Helvig Schiernbech i Christiania i Norge, død. 4B: Casper Andreas Sejer, Vollert Sejer, Hans Sejer, Andreas Sejer.

23 Mikkel Johansen i Torp, Underup sogn. 22.1.1759, fol.131. Nr.10. Bilag.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Torp, Jens Sørensen i Underup, der ægter enken. B: Gustav Ditlev 3. FM: morbror Anders Pedersen i Underup på Boller gods.

24 Peder Brahe, forvalter på Barritskov. 28.2.1760, fol.138. Nr.11.
Enkemand efter Charlotte Amalie Bai, skifte 10.2.1748. B: Lucie 25, Tønne 24 i Christiania i Norge, Erik 22 i Ålborg, Anne Margrethe 21. FM: farbror Niels Brahe i Nibe, morbror Jens Bai i Roden, Niels Sørensen Vammen på Korsbækhoved. Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 24.5.1731 lbnr.7. B: Sidsel Marie g.m. Christian Jensen i Kalsbøl. Skifte efter Hans Jørgensen i Kalsbøl 12.7.1729 lbnr.5. Skifte efter Maren Poulsdatter 1728.

25 Margrethe Wegner i Kørup. 21.8.1759, fol.151B. Nr.12.
Enke efter Jørgen Loss. B: Bodil Loss' barn Kirsten Frank. Afkald fra
1) Cathrine Margrethe Loss g.m. J[acob Jørgensen] Ustrup
2) Jørgen Simonsen i Saksild på hustrus vegne
3) Birgitte, enke efter Vinderslev. LV: Jacob von Muller
4) A. C. L. enke efter Olufsen. LV: P. Hvas

26 Else Cathrine Brangstrup i Daugård. 9.10.1761, fol.152. Nr.13.
E: Jacob von Müllen. Bevilling til uskiftet bo 6.7.1759. B: Anne Louise 6, Johan Ludvig 3. FM: morbror Hans Brangstrup, købmand i Skien i Norge.

27 Christian Frederik Irgens i Gråmølle, Lisbjerg sogn. 29.4.1759, fol.153B. Nr.14. Bilag.
E: Anne Sofie Schiøtz. LV: [Jens] Jensenius, kapellan i Todbjerg. B:
1) Johan Severin Irgens 11
2) Thomas Irgens 8
3) Holger Irgens 5
4) Carl Vilhelm Irgens 4
5) Christine Magdalene Irgens 3.
FM:
1 farbror Mathias Irgens, degn i [Højrup] i Stevns herred
2 farbror Ferdinand Irgens, brygger på Christianshavn
3 Nikolaj [Jacobsen] Isenfeld, præst i Todbjerg.
Møllens ejer er Christence [Friis] Thornsohn, enke efter Peder Mikkelsen Borre i Hjortshøjlund.
Afdøde var ekvipagemester i Det vestindiske Kompagni, [registrering København Borgret konceptskifte 28.8.1755 lbnr.280].

28 Anne Margrethe von Brockdorff på Bygholm. 11.5.1763, fol.162B. Nr.15.
Enke efter Theodosius von Levetzau, generalløjtnant. B: Hans Frederik Levetzau til Oksholm, Margrethe Øllegaard Levetzau g.m. Henrik Frederik Brockdorff til Skinkel og Gartz i Holsten, Lucie Emerentie Levetzau enke efter Tønne Reedtz til Barritskov. LV: kammerherre F. C. Rosenkrants, svigersøn Johannes Lorentsen, kommissionær i København, Birthe Cathrine Levetzqu g.m. Peder Juul til Hverringe på Fyn.

29 Christen Sørensen Bach i Brendstrup, Tilst sogn. 24.12.1763, fol.178. Nr.16. Bilag.
A: bror Anders Sørensen Bach i Hasle, søster Helle Sørensdatter, brordatter Anne Mette Rasmusdatter. FM: stedfar Niels Pedersen i Brendstrup.

30 Brev om testamente på Bygholm. 6.9.1764, fol.186. Nr.17.
Verificeret kopi af gehejmeråd Thott's brev til gehejmerådinde Levetzau, at lade deres Facultatem Testandi forevise i Hofretten.

31 Hans Markussen og hustru Cathrine Iversen til Rask. 13.4.1764, fol.186. Nr.18.
Testamente. Arv blandt andet til:
Hendes første ægteskab med Laurids Henriksen Ammitzbøll, byfoged. 4B:
1) Henrik Ammitzbøll, død. Hans yngste søn Hans
2) Laurids Ammitzbøll. Hans søn Hans Markussen
3) Cathrine Ammitzbøll
4) [Helle Ammitzbøll], død, var g.m. afdøde kancelliråd [Niels] Thygesen. 4B: Cathrine, Magdalene, Karen, Laurentse
5) Hans Henriksen Ammitzbøll i Fredericia, død. Hans søn Henrik, der logerer i Skovdallund
6) hans bror Clemen Markussens 3 sønner hvoraf den yngste hedder Hans
7) hans søsterdatter Karen Steffensdatter Pagh i Fredericia
8) Eva [Marie Clausdatter] Castan i Horsens, enke efter Mourids [Ottesen] Højer, præst i Uldum.
(Skifte efter hende 4.2.1764 lbnr.35).

32 Hagar Cathrine [Iversen] i Hvirring. 21.1.1764, fol.192B. Nr.19. Bilag.
Enke efter Henrik Ammitzbøll. Bevilling til uskiftet bo 6.8.1758. B: Laurids 11, Niels 10, Hans 9. FM: morbror Iver Nielsen Erritsø, farbror Laurids Ammitzbøll, forpagter på Rask.
Afdøde var en brordatter af kancelliråd Marcussen til Rask' hustru.
Afdøde var indsat som universalarving efter sin bror Anker Borch, studiosus efter testamente, Hvirringgård 8.4.1763 hvor hans arvinger blev angivet:
1) søster Anne Margrethe Iversen nu g.m. [Peder Mulvad] Billeskov
2) søster Anne Dorthe Holms ældste søn Niels Holm
3) søster Karen
4) afdøde halvbror Jochum Iversens ældste søn Niels
5) halvbror Iver Erritsø

33 Peder Nielsen i Ravnholt i Rårup sogn. 12.2.1765, fol.255B. Nr.20.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christian Carl [Hansen] Plesner, præst i Rårup. B: Anne 18, Kirsten 14, Dorthe 12, Karen 10, Else 4. FM: Hans Winther i Klejs, Oluf Christoffersen Due i Klejs, Christian Jensen i Kalsbøl, Søren Jacobsen i Gram, Niels Hansen i Lund. Arv efter forrige beboer Niels Rasmussen, skifte 1743 til B: Rasmus Nielsen på stedet, Niels Nielsen i Rårup, Maren Nielsdatter på stedet, Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Rasmussen i Gram.

34 Christen Jacobsen Pimp og hustru Maren Andersdatter Langballe i Rosenvold Mølle i Stouby sogn. 3.1.1765, fol.260B. Nr.21. Bilag.
B: Jacob 24, Anders 20, Ellen Marie 18, der ægter Jens Nielsen Snedker i Stouby Skov, der overtager møllen, Søren 15, Nikoline Charlotte 11, Knud 7. FM: farbror Christen Jacobsen i Klakring, mosters mand Johannes Mikkelsen i Bobæk i Stouby sogn. Ved skøde nævnes afdødes far Jacob Christensen Pimp i Bobæk.

35 Cathrine Iversen til Rask. 4.2.1764, fol.281B. Nr.22. Bilag.
E: Hans Markussen. Første ægteskab med [Laurids Henriksen Ammitzbøll, byfoged]. B:
1) Laurids Ammitzbøll på Rask
2) Henrik Ammitzbøll, død, var g.m. Hagar Cathrine, [skifte 21.1.1764 lbnr.32]. 3B: Laurids 11, Niels 9, Hans 7. FM: morbror Iver Erritsø
3) Helle Ammitzbøll, død, var g.m. afdøde kancelliråd Niels Thygesen. 8B:
a Thyge Jesper Thygesen 25, udenlands
b Laurids Thygesen 20 i København
c Marie Kirstine Thygesen g.m. kancelliråd Andreas Bjørn til Thestrup ved Horsens
d Laurentze Thygesen, ugift på Thestrup
e Cathrine Thygesen i København
f Charlotte Amalie Thygesen i Fredericia
g Magdalene Thygesen i Fredericia
h Karen Thygesen i Fredericia.
FM: Mourids [Meyer Jespersen] Thygesen, præst i Hvirring og Hornborg efter ønske fra farbror amtsforvalter Emanuel Thygesen.
Jordebog over Rask 1764. Fæstebreve på Rask 1764.

36 Kirsten Pedersdatter på Haraldslund. 12.12.1764, fol.336. Nr.23. Bilag.
Enke efter Anders Jørgensen Skrædder i Århus.
Hans A:
Hvis nogen lever, bor de i Trondhjem i Norge
Hendes A:
1) bror Jørgen Pedersen, død. 2B: Peder i Århus, Niels sst.
2) søster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Christen Svejstrup. 1B: Kirstine Marie Svejstrup g.m. Jacob Rosborg.

37 Niels Mikkelsen, stenhugger i Lund i Tamdrup sogn. 3.11.1766, fol.343. Nr.24. Bilag.
E: Vilhelmine Augusta Mathiasdatter. LV: far Mathias Jensen Libstrup i Underup, Anders Andersen i Horsens. B: Søren 7, Jochum 5, Anne Cathrine, Bodil. FM: morbror Anders Mathiasen Libstrup i Sattrupholm, Niels Andersen i Lund.


Havreballegård og Stjernholm amter
Skifteprotokol
1766-1780
B5A-472

38 Rasmus Lauridsen i Brendstrup i Tilst sogn. 27.2.1766, fol.1. Nr.25. Bilag.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Søren Sørensen Sønderby i Låsby. B: Anders Rasmussen 27, Peder Rasmussen 16, Jens Lassen 11, Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Trige i Tilst. 3B: Rasmus 12, Anders 10, Søren 9, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Niels Ustrup i Kvottrup, Cathrine Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Brendstrup, Mette Johanne Rasmusdatter 19, Lisbeth Sofie Rasmusdatter 11. FM: farbror Jens Lassen i Brendstrup.

39 Anne Sørensdatter i Gram. 26.10.1768, fol.22. Nr.26.
Enke efter Jacob Hansen Dallerup. A: søskende Søren Jacobsen i Gram, Christoffer Jacobsen i Store Dalby, Anders Jacobsen i Grund i Stouby sogn, Maren Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen Nørgaard i Sønderby i Glud sogn, Anne Jacobsdatter g.m. Niels Andersen i Stenderup, Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Lauridsen i Gram i Rårup sogn, Hans Jacobsen Dallerup i Christiania i Norge, Jørgen Jacobsen på Hallandsåsen i København. Afkald fra Anne Jacobsdatter og hendes første mand Jens Jacobsen i Kjellerup 15.1.1753.

40 Laurids Christian Meulengracht i Århus Mølle. 7.1.1769, fol.26. Nr.27. Bilag.
E: Marie Galthen. FM: Frands Henriksen Kruse, købmand i Århus. B: Mads Galthen Meulengracht 4, Harboe Galthen Meulengracht 2. FM: farfar Harboe Meulengracht, krigsråd på Egense Kloster, ejer af Vorgård, ved søn H. G. Meulengracht, morbror Markus Galthen i Århus. Desuden nævnes afdødes svigermor, enke efter Mads Galthen.

41 Lisbeth Sofie Rasmusdatter Lassen i Brendstrup. 19.3.1771, fol.79. Nr.28.
A: mor Abelone Sørensdatter, enke efter Rasmus Lassen sst, skifte 27.2.1766 lbnr.38, søskende Anders Rasmussen i Brendstrup, Peder Rasmussen i Hæst, Jens Rasmussen 18, Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Trige i Tilst på Marselisborg gods. 3B: Rasmus 17, Anders 16, Søren 13, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Niels Ustrup i Kvottrup på Ristrup gods, Cathrine Rasmusdatter g.m. Anders Jensen i Brendstrup, Mette Johanne Rasmusdatter g.m. Christian Ladefoged i Århus.

42 Søren Jacobsen i Gram i Rårup sogn. 20.2.1771, fol.80B. Nr.29.
E: Sofie Jespersdatter. LV: bror Hans Jespersen i Ørnstrup. B: Jacob 13, Jesper 10, Bodil 6, Anne 3, Søren Jacob, nyfødt. FM: farbrødre Christoffer Jacobsen i Store Dalby, Anders Jacobsen i Grund. Desuden nævnes enkens bror Jacob Jespersen og enkens svoger Niels Pedersen i Hornborg.

43 Niels Nielsen i Mollerupgård på Århus Hospital gods. 29.5.1759, fol.88B. Nr.30.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Enevold Nielsen Møller i Norring Mølle på Frijsenborg gods. B: Anne Johanne 9, Edel 7, Maren 5, Johanne 2, Niels 20 uger den 28.1.1760. FM: farbror Jens Nielsen i Mollerupgård, farbror Peder Nielsen i Egå på Århus Hospital gods, farbror Christen Nielsen i Egå på Århus Katedralskole 5. lektiehørers gods, fasters mand Frands Sørensen i Egå på Skæring Munkgård gods. (Også indført Århus Hospital skifteprotokol C652-69 fol.264B lbnr.83).

44 Jens Pedersen og hustru Anne Marie Pedersdatter i Bottrup i Ølsted sogn. 21.12.1772, fol.99. Nr.31.
B: Bodil 4. FM: morfar Peder Andersen sst. Hans første ægteskab med Bodil Hansdatter, skifte 3.3.1764. B: Hans 20, Peder 18, Søren 16, Christen 12, Anne Cathrine 10. FM: morbror Christen Hansen i Oens, Jørgen Olufsen sst.

45 Birthe Nielsdatter i Vejlby. 14.4.1773, fol.138B. Nr.32. Bilag.
E: Niels Andersen Elsted. B: Jens 10, Mette 8. FM: morbror Ove Nielsen Lyng, farbror Christen Andersen Torst i Elsted. Første ægteskab med Jens Jensen Just, skifte 4.12.1761. B: Kirsten 19, Peder 15, Niels 13, Anne, der døde 1772. FM: oldefar Niels Rasmussen Lyng i Vejlby, søskendebarn Peder Sørensen Just i Vejlby.

46 Søren Eskildsen Snedker i Vejlby. 14.4.1773, fol.148. Nr.33. Bilag.
E: Ellen Marie Zachariassen. LV: Rasmus Lauridsen. B: Eskild 2. FM: fars farbror Jens Rasmussen Snedker.

47 Jens Pedersen Ring i Gråmølle. 27.10.1773, fol.153B. Nr.34. Bilag.
E: Maren Jespersdatter Ring. LV: Christen Muller i Århus. B: Anne, Anne Margrethe. Da afdøde er simpel fæster, henvises skiftet til rette jurisdiktion. Møllens ejer er Jens Lassen i Brendstrup. Fæstebrev 1.12.1764 fra Jens Henrik Vesterholt, hvem møllen er skænket af hans mors moster Maren Muller, enke efter Oluf Andersen, byfoged i Århus.

48 Søren Jacob Sørensen i Gram. 14.11.1775, fol.156B. Nr.35.
A: mor Sofie Jespersdatter g.m. Hans Enevoldsen sst, søskende Jacob Sørensen 16, Jesper Sørensen 14, Bodil Sørensdatter 11, Anne Sørensdatter 7. FM: farbror Anders Jacobsen i Grund i Stouby sogn. Skifte 20.2.1771 lbnr.42 efter afdødes far Søren Jacobsen.

49 Mathias Brøndum i Århus Mølle. 22.5.1775, fol.157B. Nr.36. Bilag.
E: Juliane Margrethe Hvid. LV: far kommerceråd Hvid på Holstebro Bisgård, Gyde Gydesen. B: Anne Hedvig 13, Frederikke 12, Pernille 11, Øllegaard Juliane 9, Anne Johanne Christiane 6. FM: Daniel Bøggild, købmand i Århus.

50 Anne Lisbeth Margrethe Lassen, ugift på Lyngbygård. 12.6.1773, fol.183B. Nr.37. Bilag.
A: søskende Niels Mollerup 18, Karen Wraae Mollerup, Johanne Christiane Mollerup, Ida Helvig Birgitte Mollerup. FM: morbror Peder Thøgersen Lassen til Høstemark.
Arv efter
1) far Hans Mollerup på Østergård i Kalø amt, skifte sluttet 26.1.1769
2) mor Anne Margrethe Lassen, skifte sluttet 24.1.1764
3) bror Thøger Lassen Mollerup, skifte sluttet 26.4.1769
4) farmor Johanne Christiane Lundgaard, enke efter Niels Mollerup på Østerågård, skifte 27.11.1774
5) mormor Karen Wraae, enke efter Thøger Lassen på Vester Ladegård, skifte 26.4.1772
Desuden nævnes afdødes moster [Anne Elisabeth Lassen], enke efter krigsråd [Johan Arent] Althalt på Lyngbygård.
og afdødes moster [Ida Cathrine Lassen], enke efter [Niels] Bjørn på Buderupholm i Ålborghus Amt.

51 Lisbeth Schrøder Bering i Rårup. 13.1.1777, fol.210. Nr.38.
E: Herman Hegelahr, landinspektør. B: Cathrine Marie 1. FM: [Christian Carl Hansen] Plesner, præst i Rårup.

52 Johan Henrik Geisler i Vejlby. 14.4.1777, fol.212. Nr.39. Bilag.
B: Andreas Vilhelm Geisler i Kina, Johan Frobius Geisler i Stockholm, Frederik Christian Geisler i Vejlby, Rasmus Christian Geisler på stedet. Afdøde var herredsskriver i Sønder Hald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder.

53 Gertrud Knudsdatter i Eriknauer. 29.5.1777, fol.217. Nr.40.
E: Søren Jensen, degn sst. B: Søren 3, Jens 9 mdr. Første ægteskab med Søren Andersen, skifte 10.2.1772. B: Anne 11, Anders 10, Karen 5. FM: morfar Knud Sørensen i Grejs. Desuden nævnes Søren Andersens far Anders Lauridsen i Eriknauer.

54 Niels Andersen i Vejlby. 1.4.1777, fol.225B. Nr.41. Bilag.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Vejlby på Marselisborg gods, B: Anders 16, Hans 14. FM: farbror Jacob Andersen i Vejlby på Århus Domkirke øverste kapellani gods, Niels Jensen i Vejlby på Århus stiftprovsti gods.

55 Hans Sørensen Møller i Hornborg. 29.5.1777, fol.231B. Nr.42. Bilag.
E: Anne Dorthe Ulriksdatter Bremer. LV: Jørgen Frandsen i Hornborg på Rask gods. B: Cathrine Marie 25. FM: morbror Holger Ulriksen Bremer i Dalsgård på Mattrup gods. Desuden nævnes en søn Ulrik Hansen.

56 Valentin Frederik von Lützow, oberstløjtnant i Trige Præstegård. 22.5.1776, fol.236B. Nr.43. Bilag.
A:
1) fasters søn Johan Frederik Jürgwitzky, død 21.7.1731 i Frederiksstad i Norge, hans hustru var Dorthe Cathrine. 2B:
a Bertholt Henrik von Jürgwitzky, kaptajn ved Det Bornholmske Regiment i Rendsborg, død 13.12.1761, var g.m. Johanne Jacobine von Behr, der nu bor i Rendsborg. 2B: Dorthe Margrethe von Jürgwitzky, døbt 25.10.1753 i Rendsborg Garnisonskirke, Christiane Susanne Ernestine Fransiska von Jürgwitzky, døbt 16.1.1758 sst.
b Leviche Jürgwitzky, døbt 26.9.1729 i Frederiksstad i Norge, g.m. Henrik Schmidt på "Wedel under det Hamborgske"
2) morbrors søn Adam Frederik von Lützow, kommandør, død, var g.m. Sara Suckow. 3B:
a Anton Frederik von Lützow, kaptajnløjtnant i Nakskov, døbt 29.12.1744 i Holmens kirke, København
b Johan Henrik von Lützow, premierløjtnant i København, døbt 1.4.1747 i Holmens kirke, København
c Sofie Lisbeth Lützow i København, døbt 28.1.1744 i Holmens kirke i København
3) morbrors søn Frederik von Lützow, major, død, g.m. Cecilie Vigant, nu i Det Harboske Frue Kloster i København. 3B:
a Charlotte Amalie Lützow, døbt 18.7.1748 i Borre kirke i Jarlsberg provsti i Norge, g.m. ovennævnte Johan Henrik Lützow
b Edel Sabine Lützow, døbt 25.9.1749 i Borre kirke i Norge
c Henrikke Ottine Lützow, døbt 14.1.1751 i Bø kirke i Norge
4) morbrors datter Anne Christine Lützow i Sønderborg
5) mosters datter generalmajorinde Wauvert, død. 5B:
a Jacob Ludvig Wauvert-Benzon til Skærsø, døbt 10.12.1727 i Molde kirke i Vedø præstegæld i Norge
b Frederik de Wauvert, kaptajn ved 1. Vesterlandske Regiment i Skien i Norge, døbt 13.2.1730 i Molde kirke i Norge
c Johan Ulrik Wauvert, død, var g.m. kaptajn Bjørnsens steddatter. 1B: Adolf Wauvert, i Norge, døbt 23.12.1754 i Vestby kirke i Norge
d Dorthe Marie von Wauvert, døbt 14.8.1726 i Molde kirke i Norge, enke efter generalkrigscommandant Brøcher på Staxegården i Christiania i Norge
e Lisbeth Christine Wauvert, døbt 30.12.1734 i Sørum kirke i Christiania i Norge, enke efter kaptajn Sandberg i Ebeltoft.

57 Marie Lisbeth Herzberg i Århus Mølle. 16.8.1777, fol.266. Nr.44.
E: Jacob Lassen Bregendahl, ejer af Århus Mølle og forpagter af Oksholm. B: Theodosius 11, Sofie 8, Albert Filip 7, Anne Dorthe 5, Laurids Nikolaj 3. FM: farbror Niels Pedersen Bregendahl i Århus Mølle, mors søsterdatters mand Poul Thomsen Sabro, købmand i Århus.

58 Laurids Ammitzbøll og hustru Marie Sofie Rohde til Rask. 1.3.1776, fol.267B. Nr.45. Konceptskifte i B5A-482.
B: Laurids 15, Hans Markussen 14, Rasmus 11, Iver 10, Mechtilde Cathrine Erasmine 1. Jordebog over Rask 1776.

59 Christiane [Medea] Ravn i Gammelby Præstegård i [Stouby sogn]. 19.9.1777, fol.325B. Nr.46.
Enke efter Hans Olufsen, skibsskriver og familieskat-forpagter. Bevilling til uskiftet bo 8.8.1755. B: Nikolaj Hansen Wandal, præst i Stouby og Hornum, Anne Margrethe Wandal i Gammelby, Hannibaline Frederikke Wandal, død, var g.m. Jacob von Müllen i Daugård. 4B: Hans von Müllen 14, Laurids von Müllen 15, Nikolaj Wandal von Müllen 10, Christine Methea von Müllen 9. (Sml. lbnr.26).

60 Ernst August Wegner, mejeriforpagter på Tirsbæk. 28.8.1777, fol.332B. Nr.47.
E: Magdalene. LV: N. Drejer, degn i Engum. B: Christine Lisbeth 17, Ditlev Ludvig 15, Johan Henrik Ernst 10, Marie Magdalene 7, Vilhelm Henrik 5, Frederik Christian 3, Anne Lisbeth Charlotte 9 mdr. FM: Laurids Jensen i Bredal. Desuden nævnes afdødes søster Sofie Dorthe, enke efter Johan Jørgen Einfeld, mejeriforpagter på Wedellsborg. LV: Johan Henrik Wegner på Wedellsborg.

61 Mads Christensen i Eriknauer. 7.2.1778, fol.340. Nr.48.
E: Bodil Sørensdatter. LV: den unge Wilstrup i Klaks Mølle. B: Abelone 16, Søren 14, Anne Kirstine 12, Maren 8. FM: farbror Peder Andersen i Bottrup, Sejer Steffensen i Bottrup på Agersbøl gods. Afdødes far var Christen Madsen i samme gård og afdødes mor var Abelone Lauridsdatter, skifte 21.2.1755. Afdødes søstre: Maren Christensdatter, Gertrud Christensdatter. FM: Mads Andersen i Lund.

62 Jens Lauridsen i Gråmølle. 2.6.1777, fol.344B. Bilag.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Nikolaj Secher på Skårupgård. B: Grethe Cathrine 11, Jens 7.FM: Anders Rasmussen i Brendstrup Af første ægteskab B: Anders i Brendstrup. FM: morbror Jens Overgaard i Tinning.
(Skiftet er også indført i næste protokol fol.268).

63 Kirsten Jensdatter i Bering. 23.7.1778, fol.349.
E: Morten Sørensen. B: Voldborg Marie 20 uger. FM: farbror Christen Sørensen sst. Uden for ægteskab: Anne Jørgensdatter 4. FM: morfar Jens Eriksen i Drammelstrup.

64 Anne Sørensdatter i Nedermølle i Hatting sogn. 3.3.1779, fol.352.
E: Niels Jensen Skibsted. B: Anne Sofie 3 uger. FM: morfar Søren Sørensen Kjær i Eriknauer.

65 Maren Hansdatter i Ørnstrup i Torsted sogn. 16.6.1779, fol.356.
E: Hans Jespersen. B: Jesper 5, Hans 30 dage, Maren 30 dage. FM: morfar Hans Jespersen Lund i Ørnstrup. Desuden nævnes enkemandens bror Jacob Jespersen i Hornum.

66 Peder Jensen Erlund i Vejlby. 24.11.1778, fol.359.
A: søster Bodil i København, enke efter Tofte, bror, død. 3B: Lisbeth Erlund, Karen Sofie Erlund, Margrethe Erlund.


Havreballegård og Stjernholm amter
Skifteprotokol
1777-1790
B5A-473

67 Jørgen Simonsen Saksild og hustru Marie Jørgensdatter Loss i Kørup. 25.9.1779, fol.2. Bilag.
B: Christian Jørgen Simonsen 21, student i København, Peder Loss Simonsen 19. FM: justitsråd Lindenpalm på Williamsborg.

68 Herman Hegelahr, landinspektør og landmåler i Rårup. 18.4.1780, fol.32B. Skifteakt i B5A-484.
[Enkemand efter Lisbeth Schrøder Bering, skifte 13.1.1777 lbnr.51]. B: Cathrine Marie 2. FM: Knud Plesner, degn i Rårup, farbror Nikolaj Hegelahr, præst i Skarrild og Arnborg, farbror Johannes Benediktus Hegelahr i Horsens.

69 Mogens Rosenkrantz på Palsgård. 23.11.1778, fol.56B. Bilag.
B: Axel Rosenkrantz til Søby Søgård på Fyn, Ida Rosenkrantz på Palsgård, Karen Rosenkrantz g.m. Holger Reedtz til Palsgård. Afdøde var tidligere ejer af Spøttrup.

70 Margrethe Sofie Cramon, ugift på Constantinsborg. 8.5.1779, fol.67B.
A:
1) mor [Hermine Henriette de la Mare] i Odense, enke efter [Jørgen Heidenreich] Cramon, oberst, [død 24.9.1761]
2) bror Gerhard Henrik Cramon, premierløjtnant ved Det jyske Infanteriregiment
3) bror Jeronimus Ludvig Cramon, løjtnant ved Det sjællandske Infanteriregiment
4) bror Frederik Cramon, kadet ved Det holstenske kavalleriregiment.
FM: etatsråd Fædder.
En del af afdødes gods var testamenteret til ritmester Jacob Frederik von Kohl.

71 Anne Jørgensdatter i Vejlby. 18.11.1779, fol.71B. Bilag.
A: søster Johanne Jørgensdatter, død. 4B: Jørgen Nielsen 24, Inger Nielsdatter 23, Kirsten Nielsdatter 16, Niels Nielsen 9. FM: Peder Nielsen i Vejlby, søster Ellen Jørgensdatter, død. 1B: Anne Kirstine Nielsdatter 13. FM: Jens Rasmussen Snedker i Vejlby.

72 Andreas Stæhr i Aldrup Mølle [i Tiset sogn]. 22.10.1780, fol.74. Bilag.
Enkemand efter [Dorthe Marie Skaarup]. B:
2) Mette Marie Stæhr g.m. Christen [Nielsen] Stauning, [præst i Viby og Tiset], der bor i møllen.
[Første ægteskab med Mette Marie Jesdatter Fæster, skifte Århus 24.10.1741 lbnr.1235]. B:
1) Karen Stæhr, enke efter [Andreas] Skytte, professor på Sorø Akademi, [skifte Sorø Akademi hofret 27.8.1777 lbnr.16]. LV: svoger Rasmus Bagge, præst i Holme og Tranbjerg.

73 Jens Sørensen i Hasle. 16.6.1781, fol.76. Bilag.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen i Åby. A:
1) bror Rasmus Sørensen, død. 4B:
a Peder Rasmussen 60 i Åby
b Niels Rasmussen i Hasle
c Søren Rasmussen i Hasle
d Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Andersen i Hasle
2) bror Peder Sørensen, død. 2B:
a Søren Pedersen 24 hos stedfar Søren Andersen i Lisbjerg
b Maren Pedersdatter
3) bror Niels Sørensen, død. 4B:
a Jens Nielsen 40 i Åsted
b Helle Nielsdatter, enke i Skåde
c Anne Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Mejlby
d Bodil Nielsdatter, død. 3B: Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen, forpagter af Skørring Mølle, Maren Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Regstrup og uden for ægteskab: Anne Mortensdatter g.m. Hans Christiansen i Nielstrup
4) halvbror Poul Nielsen, død. 2B:
a Ellen Poulsdatter, død, var g.m. Peder Skovfoged i Århus. 2B: Jens 19, Frederik 16
b Marie Poulsdatter, død. 2B: Poul 16, Karen 7 hos Peder Eriksen i Hørret
5) halvsøster Bodil Poulsdatter, død. 2B: Niels Jacobsen 68 i Skødstrup, Poul Jacobsen 67 i Svinbo.

74 Niels Rasmussen Lyng i Vejlby. 7.2.1781, fol.78. Bilag.
E: Kirsten Ovesdatter. LV: Villads Pedersen sst. B:
1) Ove Nielsen Lyng 50
2) Jens Nielsen Lyng 40, ejer stedet
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Abild i Vejlby
4) Birthe Nielsdatter, [skifte 14.4.1773 lbnr.45], var g.m. Niels Andersen [Elsted]. B: Jens 18, Mette 15. Første ægteskab med Jens Jensen [Just, skifte 4.12.1761]. B: Kirsten g.m. Rasmus Holm i Terp på Marselisborg gods, Peder 23, Niels 21.

75 Jørgen Jensen i den halve anneksgård i Hornum i Bjerre herred. 11.6.1781, fol.81B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: far Rasmus Nielsen i Uth. B: Rasmus 8, Anne Marie 4. FM: Jens Gregersen i Kær Skovhus, Hans Jensen Staal i Brå Skovhus.

76 Abelone Sørensdatter i Brendstrup. 8.9.1780, fol.87. Bilag.
Enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 27.2.1766 lbnr.38]. B: Anders Rasmussen på stedet, Peder Rasmussen, forpagter på Christinedal på Frijsenborg gods, Jens Rasmussen, handelsmand i Kalundborg, Cathrine Rasmusdatter g.m Anders Jensen i Brendstrup, Anne Rasmusdatter g.m. Niels Ustrup i Kvottrup på Ristrup gods, Mette Johanne Rasmusdatter g.m. Christian Fauerskov Ladefoged i Århus, Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Trige i Tilst. 3B: Rasmus 28, Anders 26, Søren 25.

77 Morten Frederiksen, herredsfoged i Hornum. 20.9.1781, fol.93B.
E: Maren [Nielsdatter] Maltesen. B: Johan Peder Frederiksen 24 i Hornum, Niels Malte Frederiksen 23 i København, Frederik Frederiksen 22 sst, Sofie Magdalene Frederiksen 13.

78 Birgitte Jensdatter i Lund i Rårup sogn. 30.3.1782, fol.99B.
E: Hans Nielsen Lund. Testamente af 11.3.1782.

79 Maren Rasmusdatter i Mollerupgård. 28.2.1782, fol.102.
E: Anders Nielsen. B: Rasmus 17, Niels 9, Øllegaard, Maren, Kirsten, Sidsel. Første ægteskab med Niels Nielsen, [skifte 29.5.1759 lbnr.43]. B: Anne Johanne g.m. Jens Christensen i Kankbølle, Edel, enke efter Christoffer Pedersen i Århus. LV: Søren Hering, kobbersmed sst, Johanne g.m. Niels Pedersen i Årslev på Frijsenborg gods, Niels.

80 Birthe Jørgensdatter i Solbjerg. 28.12.1782, fol.109B. Bilag.
E: Søren Jensen, kromand. B: Jens 15. Første ægteskab med Rasmus Mikkelsen. B: Charlotte 24, Christen 19. FM: Anders Pedersen, Jørgen Nielsen i Balle.

81 Jacob von Müllen i Daugård. 12.7.1779, fol.114B. Bilag. Bilag i B5A-481.
Enkemand efter [Hannibaline Frederikke Wandal]. B: Hans, Laurids, Nikolaj, Christiane Methea. Første ægteskab med [Else Cathrine Brangstrup, skifte 9.10.1761 lbnr.26]. B: Johan Ludvig von Müllen, Anne Louise von Müllen. FM: Sørensen i Røde Mølle, Hans Frederik Plesner i Rårup Præstegård, Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg. (Sml. lbnr.59).

82 Jens Rasmussen i Vinten i Tamdrup sogn. 10.5.1783, fol.126B.
E: Marie Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Rasmus 3, Jørgen 12 uger. FM: morbror Morten Jørgensen i Vinten, morbror Jens Jørgensen sst, morfar Jørgen Jensen sst.

83 Søren Nielsen Børup i Tiset. 18.8.1783, fol.132B. Bilag.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen i Ravnholt. B: Peder 1. FM: farbror Niels Nielsen sst. Arv efter enkens far Peder Lauridsen i Tiset, skifte 16.6.1777 til enkens mor Maren Jacobsdatter og enkens søster Karen Pedersdatter gift i Gundestrup.

84 Hans Winther i Klejs. 19.12.1783, fol.136B.
E: Anne Cathrine Christoffersdatter. LV: forvalter Meyer på Palsgård. B: Jørgen 32, Anders 23, Anne Marie g.m. Mads Lauridsen i Bisholt, Bodil 20, Kirsten 17. FM: Jens Andersen i Brå, Jørgen Christoffersen i Vesterby, Oluf Christoffersen Due i Klejs.

85 Else Marie Jørgensdatter i Holme. 1.7.1783, fol.140. Bilag.
E: Rasmus Sørensen. A: far Jørgen Hansen Væver på stedet.

86 Andreas Lang, regimentskriver og forvalter på Rosenvold. 11.9.1777, fol.141B.
E: (Navn mangler). LV: Daniel Grundahl, rådmand i Horsens. B: Christian Lang i København, Jørgen Lang på Rosenvold, Christen Lang, Selio Lang, Poul Lang, Eleonora Lang g.m. [Christian] Bloch, præst i Ørum, Sofie Lang, Nikolette Lang, Anne Kirstine Lang, Karen Lang.

87 [Jørgen Hvas] de Lindenpalm på Williamsborg. 29.5.1782, fol.162.
B: [Christence] g.m. William Halling til Dronninglund og Williamsborg.

88 Ulrik Adolf Trappaud, oberstløjtnant i Vinten. 6.10.1783, fol.175.
E: (Navn mangler). LV: [Frederik L. Christian] Beenfeldt til Serridslevgård. B: Anne Margrethe 21, Kirsten 13, Sofie Elisabeth 12, Ulrik Adolf 11, Regitze Charlotte 10. Testamente af 25.7.1760.

89 Svend Thomsen Baadsted, møllersvend i Gråmølle. 26.2.1785, fol.178B. Bilag.
A: mor Johanne Pedersdatter, enke efter Thomas Pedersen Baadsted, møller i Nimtofte Mølle, nu i Albøge, søskende Peder Baadsted, foged på Estruplund ved Nikolaj Severin Møller i Øksenmølle ved Høgholm, Cathrine Helene Baadsted, enke efter Jørgen Broch, skipper i Grenå, Else Schielle Baadsted g.m. degnen Galten i Albøge.

90 Rasmus Rasmussen i Årslev. 28.7.1784, fol.180. Bilag.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Peder Mikkelsen i Stjær. B: Jens 10. FM: Niels Pedersen i Årslev, Poul Pedersen sst. Desuden nævnes afdødes søster Anne Rasmusdatter i Stjær ved stedfar Peder Rasmussen sst.

91 Christen Andersen i Vejlby. 10.5.1785, fol.184. Bilag.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Johanne Kirstine 10. FM: farbror Didrik Andersen i Vejlby.

92 Jørgen Jensen 3 år i Vinten i Tamdrup sogn. 9.5.1785, fol.185.
A: mor Marie Johanne Jørgensdatter nu g.m. Peder Hansen i Underup, bror Rasmus Jensen 5, halvbror Jens Pedersen 16 uger. Afdøde var søn af Jens Rasmussen i Vinten, skifte 10.5.1783 lbnr.82.

93 Maren Sørensdatter i Mollerupgård. 2.7.1785, fol.186. Bilag.
E: Jens Nielsen. B: Sidsel Marie 23. FM: morbror Søren Sørensen i Rødemølle, Peder Sørensen i Geding.

94 Christen Sørensen i Brendstrup. 1.9.1785, fol.188. Bilag.
A: Palle Sørensen, Edel Sørensdatter. FM: Andreas Stenberg, graver.

95 Laurids Sommer i Bjerre. 20.1.1786, fol.188B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christian Lindt, skoleholder i Bjerre. B: Mads 6 hos kontrollør Jensen i Kolding, Ida Margrethe 3. FM: Laurids Buch i Bjerre.

96 Peder Poulsen, holzinspektør på Barritskov. 25.4.1783, fol.193B.
E: Maren. LV: Jacob Juul. B: Rasmus 3. FM: Jens Sørensen, forpagter på Barritskov. Af første ægteskab B: Signe Sofie, Andreas Christian 11. Desuden nævnes at afdøde havde 2 søstre, den ene gift med en spækhøker i København, den anden med en sadelmager på Visborggård i Visborg sogn ved navn Christian.

97 Ove Nielsen Lyng i Vejlby. 29.12.1785, fol.207B. Bilag.
E: Maren Jensdatter Holm. LV: Peder Andersen Hørning i Århus. A:
1) bror Jens Nielsen Lyng, avlsmand i Århus
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens [Nielsen] Abild i Vejlby på Constantinsborg gods
3) søster Birthe Nielsdatter, [skifte 14.4.1773 lbnr.45], var g.m. Niels Andersen [Elsted] i Vejlby. B: Jens 22, fuldmægtig på Nyborg Amtstue, Mette 19. Første ægteskab med Jens Jensen Just, [skifte 4.12.1761]. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen Holm i Terp på Marselisborg gods, Peder 27, Niels 25.

98 Simon Rasmussen i Hornsyld. 24.10.1785, fol.213.
E: Sidsel Christensdatter. LV: M. Stenfeldt, degn i Nebsager og Bjerre. B: Rasmus 29, Maren g.m. Jens Lauridsen i Hornsyld på Palsgård gods, Johanne g.m. Oluf Olufsen i Sønder Aldum på samme gods, Karen 26, Anne, død, var g.m. Søren Rasmussen i Nebsagerskov på Skerrildgård gods. 1B: Simon 17.

99 Søren Madsen, ugift i Eriknauer. 7.10.1786, fol.218B.
A: mor Bodil Sørensdatter, enke efter Mads Christensen sst, [skifte 7.2.1778 lbnr.61]. LV: Ammitzbøll i Klaks Mølle, søskende Abelone Madsdatter, Anne Kirstine Madsdatter, Maren Madsdatter. FM: Peder Andersen i Bottrup, Sejer Steffensen sst.

100 Søren Henriksen i Neder Vrønding. 2.10.1787, fol.219B. Bilag.
E: Cathrine Markusdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding. B: Mette 15, Clemen 13, Mette Kirstine 11, Karen 6, Anne Cathrine 4. FM: af fars slægt Clemen Johansen i Vrønding.

101 Niels Andersen Torst i Vejlby. 10.2.1788, fol.222.
Enkemand efter [Birthe Nielsdatter, skifte 14.4.1773 lbnr.45]. B: Jens Nielsen Torst 25, tjener i København, Mette Nielsdatter 22 g.m. Jens Pedersen i Lystrup. FM: farbror Christen Torst i Elsted, morbror Jens Lyng i Århus.

102 Abelone Madsdatter i Eriknauer. 27.2.1788, fol.223B.
E: Søren Nielsen. A: mor Bodil Sørensdatter, enke efter Mads Christensen, [skifte 7.2.1778 lbnr.61]. LV: Ammitzbøll i Klaks Mølle, søskende Anne Kirstine Madsdatter 22, Maren Madsdatter 19. FM: Peder Andersen i Bottrup, Sejer Steffensen sst.

103 Anne Jensdatter i Kalhave. 6.2.1788, fol.225.
E: Mikkel Jensen. B: Jens 7, Peder 4. FM: Christen Jensen i Hvirring.

104 Hans Kjeldbæk i Hornborg. 15.3.1788, 15.3.1788, fol.227B.
E: Maren Sejersdatter. LV: Jens Bang, skoleholder sst. B: Søren 22, Jens 19, Sejer 11, Karen 8. FM: Mikkel Sejersen i Havrum, Bent Henriksen sst.

105 Anders Sørensen i Eriknauer. 28.6.1788, fol.231.
A: søskende Anne Sørensdatter 20, Karen Sørensdatter 16. FM: morbror Søren Knudsen i Eriknauer på Merringgård gods, halvsøskende Søren Sørensen 14, Jens Sørensen 11. FM: far Søren Jensen i Eriknauer. Arv efter far [Søren Andersen], skifte 10.2.1772, og efter mor [Gertrud Knudsdatter], skifte 29.5.1777 lbnr.53.

106 Oluf Nielsen i Hornum 12.7.1788, fol.231B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Thomas Nielsen i Uth. FM: Karen Marie 6, Marie Kirstine 3. FM: farbror Christen Nielsen i Brå, fasters søn Søren Pedersen Kjær i Torsted.

107 Christen Lyngby, ugift i Klaks Mølle. 12.3.1787, fol.233. Bilag. Skifteakt i B5A-485.
Afdødes far Palle Iver Christensen Lyngby i Ingerslev Mølle, [skifte31.5.1728 lbnr.4]. A:
1) faster Mette Margrethe [Christensdatter] Lyngby, død, var g.m. Jørgen Davidsen, præst i Odder. 3B:
a David Davidsen, ophold i Barrit Præstegård
b Øllegaard Davidsen, død, var g.m. [Jens Andreasen] Kragballe, præst i Odder. 3B: Anders Kragballe, præst i Odder, Sofie Hedvig Kragballe g.m. [Ditlev Floriansen] Mehl, præst i Barrit, Karen Kragballe, død, var g.m. [Nikolaj Nielsen] Langballe i Sneptrup præstegård, præst i [Ovsted og Tåning sogne] i Voer herred. 2B: Jens Kragballe Langballe 16, Karen Elisabeth Glud Langballe 20. FM: forvalter Brøchner på Rosenvold
c Ingeborg [Cathrine] Davidsen, død, var g.m. [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 6B: Frands Raarup, konsumptionsforvalter i Frederiksborg på Sjælland, Jørgen Raarup, fuldmægtig på Holbækgård ved Randers, Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted, Marie Elisabeth Raarup, Hylleborg Raarup, Gertrud Raarup
2) faster Kirsten Lyngby, død, var g.m. brygger Lærke i København
3) farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn. død. 1B:
a Bodil Cathrine Nykirke, død, var g.m. Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg. 4B: Niels Nykirke Hjort, degn i Svinninge i Gudme herred på Fyn, Ellen Cathrine Hjort, Bodil Kirstine Hjort, enke efter musikant Simonsen i Svendborg, Karen Lund, var g.m. regimentskvartermester Baggesen i Nyborg, begge døde. 4B: Laurids Baggesen i Norge, Gregers Baggesen sst, Øllegaard Baggesen hos farbror [Niels] Baggesen til Hesselagergård på Fyn, Susanne Baggesen hos præsident Ursing i Ribe.
Stamfar på mors side var Niels Jørgensen Møller i Skægs Mølle i Hads herred. 3B:
1) Rasmus Møller i Klaks Mølle. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. [Søren] Vilstrup i Klaks Mølle. 2B: Rasmus Vilstrup i Klaks Mølle, Johanne Kirstine g.m. [Laurids] Ammitzbøll i Klaks Mølle.
2) Jørgen Møller i Skægs Mølle, [skifte Rathlousdal 4.8.1740 lbnr.67]. 2B:
a Maren Jørgensdatter, [skifte 20.4.1728 lbnr.3], var g.m. Palle Iver Christensen Lyngby. 1B: Christen Lyngby, som var afdøde
b Niels Jørgensen Møller til Skovgård, død. 5B: Jørgen Nielsen Møller i Jelling, Hans Nielsen Møller i Jelling, Anne Cathrine Nielsdatter Møller g.m. Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm ved Holstebro, Anne Dorthe Nielsdatter Møller, død, var g.m. Ulrik [Nielsen] Frich, købmand i Kolding. 3B: Niels Frich, ophold på Kjeldkær ved Vejle, Malene [Cathrine] Frich g.m. [Christian Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted ved Ribe, Karen Frich g.m. ritmester [Rasmus] Gade, ophold på Sjælland, Maren Nielsdatter Møller, enke efter [Christen Poulsen] Holst, præst i [Oddense og Otting] på Salling, nu ophold i Herslev ved Fredericia
3) Søren Møller i Odder, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. [Hans Jørgen Christoffersen] Bøgh, præst i Trige.
Afdødes 4 fæstebønder i Kalhave fremviser deres købekontrakter.

108 Jacob Buchalf, forvalter på Barritskov. 27.7.1787, fol.248.
E: Magdalene Møller. LV: far Jens Møller, købmand i Horsens. B: Abel Birgitte 19 uger. FM: Ditlev [Floriansen] Mehl i Barrit Præstegård.

109 Jacob Juul, prokurator, der døde på Barritskov. 8.11.1783, fol.257B.
Afdøde havde opholdt sig en del år i Århus, skal være født i Ringsted og have en bror i København.

110 Søren Birk, skriver på Skerrildgård. 27.1.1784, fol.263.
Enkemand. B: Mette Kirstine, Abelone Cathrine hos faster Madam Bragaard på Lerbæk i Vendsyssel, Charlotte, Birgitte 18, Holger 15.

111 Anders Sørensen i Vejlby. 7.7.1788, fol.266B. Bilag.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jacob Eskildsen sst. B: Søren 9, Christen 7, Mette 5. FM: født værge Niels Rasmussen i Elsted, Rasmus Nielsen Abild i Vejlby.

112 Bodil Margrethe Frydensberg til Tamdrup Bisgård. 11.9.1785, fol.272B.
E: Oluf Mandix. Testamente af 9.11.1778. Bevilling til uskiftet bo.
Hendes A:
1) bror Mourids Frydensberg i København
2) bror Janus Frydensberg, rådmand i Horsens
3) bror Nikolaj Frydensberg, død, var rådmand i Horsens. Efterlader enke, en søn og 2 døtre
4) søster Anne Cathrine Frydensberg, død, var g.m. Mourids Monbjerg, købmand i Horsens. Efterlader 2 sønner og 4 døtre
5) søster Mette Frydensberg g.m. Jens Monbjerg, købmand i Horsens
6) søster Karen Frydensberg.

113 Hans Lund og hustru Ingeborg Sørensdatter på Ørnstrup i [Torsted sogn, Hatting herred], Århus stift. 9.11.1781, fol.274.
Bevilling til uskiftet bo.

114 Anne Kirstine Sofie Lang i København. 25.2.1785, fol.274B. Bilag.
Bevilling til at være egen værge under opsyn af bror Jørgen Lang, fuldmægtig hos toldinspektørerne i København. (Sml. lbnr.86).

115 Jens Jensen Ovesen i Vejlby. 1.6.1787, fol.275.
E: Anne Lauridsdatter. Testamente.

116 Andreas Bjørn og hustru Marie Kirstine Thygesen til Rask. 27.7.1787, fol.276.
Bevilling til uskiftet bo.

117 [Abel Petronelle Møllmann] på Ørumgård i [Ørum sogn, Bjerre herred], Ribe stift. 11.4.1788, fol.276B.
E: Tobias Jantzen. Bevilling til uskiftet bo.

118 Christian Jensen i Skjulund, [enestegård under Klejs by i Rårup sogn]. 15.8.1788, fol.277.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. Bevilling til at være egen værge for datter Anne Cathrine Christensdatter under opsyn af bonden Frederik Pedersen i Gramrode.

119 Søren Jensen Degn i Eriknauer. 5.8.1789, fol.277. Bilag.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup. B: Maren 11, Anders 10, Gertrud 8, Mads 7, Karen 4, Terkild 3. FM: Jens Thomsen i Kalhave. Første ægteskab med Gertrud Knudsdatter, skifte 29.5.1777 lbnr.53. B: Søren 14, Jens 11. FM: morbror Søren Knudsen i Eriknauer.

120 Søren Pedersen Lundum i Torp i Underup sogn. 19.9.1789, fol.279B. Bilag.
A:
1) bror Frands Pedersen på stedet, død. 8B:
a Hans Frandsen i Eldrup
b Peder Frandsen, brændevinsbrænder i Toldbodgaden i København
c Niels Frandsen, tjener i København
d Peder Frandsen på stedet
e Anne Marie Frandsdatter g.m. Knud Mikkelsen i Vorbjerg
f Maren Frandsdatter g.m. Rasmus Jensen i Rådved
g Mette Frandsdatter g.m. Peder Sørensen i Lundum
h Elsebeth Frandsdatter
2) halvbror Søren Pedersen i Lundum, død. 2B:
a Peder Sørensen i Lundum
b Kirsten Sørensdatter
3) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Lund
4) halvsøster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Niels Jørgensen i Hansted. 6B:
a Jørgen Nielsen 27 i Holsten
b Peder Nielsen 25 i Holsten
c Søren Nielsen 23
d Anders Nielsen 20
e Maren Nielsdatter 14
f Mette Nielsdatter 12.

121 Søren Jensen og hustru Anne Marie Sørensdatter, kromand i Solbjerg. 12.12.1789, fol.286B. Bilag.
B: Søren 4. Første ægteskab med Birthe Jørgensdatter, [skifte 28.12.1782 lbnr.80]. B: Jens 23, soldat ved det Århusianske Regiment. FM: farbror Mikkel Jensen i Solbjerg, mosters mand Rasmus Poulsen i Hasselagergård, mors farbror Laurids Møller i Viby, mors stedfar Anders Pedersen i Viby. Desuden nævnes afdødes bror Jens Jensen.
Havreballegård og Stjernholm amter
Skifteprotokol
1790-1797
B5A-474


122 Maren Andersdatter i Eriknauer. 17.8.1790, fol.1B.
E: Clemen Thomsen. B: Søren 3 uger, Thomas 3 uger. FM: Jens Thomsen i Kalhave. Første ægteskab med Søren Jensen Degn, skifte 5.8.1789 lbnr.119. B: Maren 12, Anders 11, Gertrud 9, Mads 8, Karen 5, Terkild 4. FM: morbror Mads Gesager i Hornum, Laurids Ussing, degn i Stubberup, g.m. afdødes søster [Anne Cathrine Andersdatter Bisgaard fra Gesager].

123 Kirsten Nielsdatter i Molger. 28.1.1791, fol.3.
E: Niels Christensen. Første ægteskab med Hans Pedersen. B: Niels Hansen i Åle på Bjerregård gods. Rømt til egnen omkring Slesvig for 8 år siden fra hustru Maren Jensdatter og 3B: Hans 13, Jens 11, Anne 8. FM: morbror Oluf Jensen i Åle, Karen Hansdatter, død, var g.m. Jacob Davidsen i Trebjerg i Tamdrup sogn. 3B: David 16, Hans 10, Rasmus 8.

124 Karen Christensdatter i Nebsager. 28.4.1791, fol.7, 10, 12.
B:
1) Anders Pedersen i Gedved
2) Peder Pedersen i Hyllerød
3) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Hornsyld. 4B: Karen 21, Birthe Cathrine 15, Mette 13, Søren 8
4) Birthe Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Bindeballe i Hornsyld. 2B: Søren 18, Else 17
5) Lisbeth Pedersdatter gift i København
6) Else Pedersdatter, gift i København.

125 Hans Pedersen i Nebsager. 12.5.1791, fol.8, 11B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Maren 11, Niels 6, Søren 2. FM: morbror Morten Sørensen i Ølsted.

126 Jørgen Sørensen i Nebsager. 27.5.1791, fol.8B, 12.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Hans Hansen sst. B: Karen Marie 13, Rasmus 11, Helene Cathrine 8, Margrethe Kirstine 4, Mette Kirstine 2. FM: farbror Jens Sørensen i Nebsager. Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B: Søren 20, Maren 17.

127 Kirsten Jørgensdatter i Hornsyld. 1.7.1791, fol.11, 12B.
E: Jørgen Christensen. B: Anne Lisbeth 15, Christian 6. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Rårup. Første ægteskab med Jens Frederiksen. B: Jens 25.

128 Hans Nikolajsen Smed i Hvirring. 18.8.1791, fol.13.
B: Maren Hansdatter 47 g.m. Jens Hjort i Remmerslund på Bygholm gods, Anne Hansdatter 43 g.m. Hans Christensen i Trebjerg, Nikolaj Hansen 41 i Hvirring, Jens Hansen, død. 1B: Maren 11. FM: Søren Nielsen i Eriknauer, [Herluf Pedersen] Dalhof, degn i Hvirring.

129 Niels Andersen i Hornsyld. 4.11.1791, fol.15.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Mogens Thomsen sst. B: Anders 5, Jørgen 4, Mogens 3, Søren 2, Johanne 1. FM: Søren Hansen i Hornum, Peder Hansen i Brå.

130 Jens Nielsen i Nebsager. 23.1.1792, fol.16, 18B.
E: Karen Jensdatter. LV: Thomas Jensen i Hyllerød. B: Hans Christian 13, Jens 6, Else Marie 2, Mette Cathrine 5 uger den 30.4.1792. FM: farbror Hans Nielsen i Rårup.

131 Søren Thomsen Kjær i Hornborg. 17.3.1792, fol.17B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Lauridsen i Lund. B: Anne Kirstine 9, Maren 7. FM: farbror Søren Jensen i Horsens.

132 Anne Mortensdatter i Kalhave. 5.5.1792, fol.19B.
E: Peder Mikkelsen. B: Christen 11, Anne Marie 8, Maren 7, Mikkel 5. FM: morbror Niels Mortensen i Kalhave, fasters mand Poul Jensen i Hornborg.

133 Niels Ingvarsen i Belle i Stouby sogn. 12.5.1792, fol.20B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Hans Iversen i Ullerup. B: Maren 12, Christiane 9, Ulrikke 7, Ingvar 5, Peder Lyse 3. FM: farbror Jørgen Ingvarsen, farbror Morten Ingvarsen i Kragelund i Koldinghus Amt, Mads Lund i Stouby, Peder Christiansen i Årup.

134 Birthe Pedersdatter i Årup Mølle. 24.5.1792, fol.22. Bilag.
E: Oluf Lauridsen. B: Peder 7, Mette 5, Birthe 3, Laurids 4 uger. FM: oldefar Peder Nielsen i Store Dalby. Enkemanden har ophold hos sin farbror Peder Christiansen i Årup Mølle.

135 Søren Jørgensen Smed i Hyrup i Stouby sogn. 5.6.1792, fol.23.
E: Maren Christiansdatter. LV: Thomas Leret i Hyrup. B: Christian 11, Karen Marie 3. FM: farbror Peder Jørgensen i Stouby.

136 Jens Andersen i Brå i Stenderup sogn. 20.6.1792, fol.24.
E: Christence Christoffersdatter. LV: Søren Staalesen i Bråskov. B: Christoffer 35, Anders 25, Jørgen 17, Niels 16, Karen g.m. Jørgen Winther i Klejs, Bodil Marie 27, Maren 21. FM: farbror Christen Sørensen i Neder Knabberup i Skibet sogn Koldinghus Amt, Hans Staalesen i Bråskov.

137 Peder Sørensen i Hvirring. 23.6.1792, fol.26.
E: Else Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen Brun i Hvirring. B: Søren 21, Maren 16, Karen 12. FM: Anders Christensen i Vrønding, Anders Nielsen i Åle.

138 Peder Utzen, regimentsmester i Daugård. 4.8.1792, fol.28.
B: Cathrine Dorthe g.m. J. L. von Muhlen i Daugård, Laurids 17 i Horsens, Michael 12 i Horsens.

139 Maren Sørensdatter i Klejsskov. 17.11.1792, fol.29.
E: Anders Rasmussen. B: Birgitte 13, Anne Marie 6, Rasmus 3. FM: morfar Søren Jørgensen Bødker.

140 Niels Jacobsen i Hvirring. 29.12.1792, fol.29B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Hvid til Lundgård. B: Marie Kirstine 18. FM: Christen Jensen i Hvirring.

141 Hans Rasmussen i Neder Bjerre. 6.9.1793, fol.31B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Peder Juul i Bjerre. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Bjerre
2) halvbror Niels Rasmussen i Breth
3) halvsøster, død, var g.m. Anders Bertelsen, [formentlig fejl skal være Bertel Andersen] i Barrit. 7B: Anders Bertelsen i Dallerup Skovhus, Søren Bertelsen, Niels Bertelsen 18, Jens Bertelsen 16, Anne Bertelsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Barrit, Bodil Bertelsdatter g.m. Søren Hansen i Hornum, Maren Bertelsdatter 26.

142 Jørgen Christian Deichmann, forvalter på Tirsbæk. 16.2.1793, fol.32B, 56, 115.
A:
1) mor [Karen Marie Christiansdatter Kaalund] i Hemmet præstegård, enke efter [Frederik Pedersen] Deichmann, præst i Engum. LV: [Johan Andreas] Leth, præst sst.
2) bror Niels Linde Deichmann, forvalter på Dronninglund
3) bror Christen Linde Deichmann, forvalter på Rethwisch i Holsten
4) søster Margrethe Deichmann g.m. [Anker Anchersen] Borch i Farre Mølle, [Give sogn], [søn af Anker Laugesen Borch, præst i Ringgive]
5) halvbror Peder Deichmann, informator ved Det kongelige Søkadetakademi i København
6) halvbror Jens Deichmann, sprogmester i København
7) halvsøster Cathrine Deichmann, enke efter [Jacob Hansen] Hasselbalch, præst i [Knebel og Rolsø]
8) halvsøster Martha Deichmann g.m. [Jens] Østergaard, præst i [Lime] i Salling
9) halvsøster Maren Bloch Deichmann i Vestbirk, enke efter [Rasmus] Kjærulf, [forpagter af Refstrup].

143 Jørgen Hansen Lillerup i Stenderup. 8.3.1793, fol.38B, 47B, 50B, 58, 77, 79.
E: Johanne Pedersdatter, der også døde. LV: [Jeppe Rasmussen] Nøhring, degn sst, Laurids Jensen, der var forlovet med enken. B: Else Cathrine 16, Kirsten 14, Peder 12, Sidsel 10. FM: Søren Sørensen i Hansted, morbror Jens Pedersen Winther i Bottrup.

144 Peder Nikolaj Wellejus i Kørup. 22.3.1793, fol.40, 46, 47B.
E: Maren Pedersdatter Stauning. LV: Jens Borgen, præst i [Tamdrup]. Ingen arvinger.

145 Anne Jørgensdatter i Ørnstrup i Torsted sogn. 11.5.1793, fol.42B.
E: Oluf Christiansen. B: Anne Marie 17, Anne Cathrine 14, Christian 8, Jørgen 6 mdr. FM: morbror Jørgen Hansen i Ørnstrup.

146 Jens Rasmussen i Fuglsang. 13.5.1793, fol.43B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen i Nebsagerskov. B: Helene 2. FM: farbror Peder Rasmussen sst.

147 Mette Enevoldsdatter i Nebsager. 4.6.1793, fol.45B.
E: Albert Amonsen. B: Enevold 10. FM: morbror Hans Enevoldsen i Hornsyld.

148 Claus Donner i Gammelby. 15.6.1793, fol.46B.
E: Abelone Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Vrigsted. B: Birgitte 3. FM: farbror Peder Donner i Stouby.

149 Schuchardt, løjtnant og landmåler i Nebsager. 14.10.1793, fol.50, 53, 69B.
B:
1) Johan Conrad Schuchardt, løjtnant ved Det Slesvigske Rytterregiment
2) Adolf Frederik Schuchardt 22, landmålerassistent i Skive
3) Bernhardine Kirstine Schuchardt g.m. Christen Jochumsen Stub, musketer ved Jydske Regiment i Århus
4) Grethe Schuchardt på Sparresholm på Sjælland
5) Dorthe Schuchardt på Falskensten på Sjælland
6) Cathrine Schuchardt i Odense.

150 Johanne Nielsdatter i Fuglsang. 30.10.1793, fol.53, 54B.
Enke efter Jens Rasmussen, [skifte 13.5.1793 lbnr.146]. A: mor Anne Poulsdatter g.m. Simon Nielsen i Skygge, Kragelund sogn, Silkeborg Amt. Afdødes far Niels Rom døde 1757.Afdøde var forlovet med Hans Jensen.

151 Bodil Pedersdatter i Hedensted. 7.2.1794, fol.57.
E: Rasmus Rasmussen. B: Anne Kirstine 16. FM: morbror Oluf Pedersen sst.

152 Peder Nielsen Tønning, ugift i Over Vrigsted. 14.2.1794, fol.58B, 79B, 108.
A:
1) bror Jens Nielsen Møller i Vrigsted, død. 6B: Niels, foged på Overgård på Fyn, Abelone g.m. Hans Stovnbjerg i Gammelby, Laurids 18, Maren 17, Otte 14, Marianne 10. FM: Mads Iversen i Stoubylund, Hans Iversen i Ullerup, stedfar Niels Pedersen i Neder Vrigsted
2) søster Marie Nielsdatter, enke efter Niels Knudsen i Lottrup på Barritskov gods. LV: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs
3) søster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen i Vrigsted. 4B: Kirsten 26, Anne Marie 24 g.m. Peder Thomsen i Barrit, Maren 23, Abelone 19. FM: Peder Nielsen i Over Vrigsted, Jens Nielsen, møller i Staksrode Mølle.

153 Anne Margrethe Nielsdatter i Den lille Præstegård i Hvirring. 26.2.1794, fol.60B.
E: Jens Jensen Riis. A: søskende Søren Nielsen i Molger, Niels Nielsen 44, Kirsten Nielsdatter g.m. Jørgen Hansen i Trebjerg, Anne Nielsdatter.

154 Kirsten Nielsdatter i Trebjerg. 15.3.1794, fol.63, 78.
E: Jørgen Hansen. A: søskende Søren Nielsen i Molger, Niels Nielsen 44, tjener i Lund, Anne Nielsdatter 57, tjener på Bjerregård. LV: Christen Jensen i Hvirring.

155 Jørgen Christoffersen i Vesterby i Klakring sogn. 21.2.1794, fol.63B.
E: Anne Pedersdatter Rugballe. LV: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs. B: Peder 32, Christoffer 22, Hans 19, Anne Marie g.m. Søren Nielsen i Ravnsborg ved Barritskov, Bodil Marie g.m. Peder Hansen i Hellebjerg Mølle, Maren g.m. Mads Lauridsen i Klejs, Susanne 17, Kirsten 13. FM: Hans Brøndum i Hellebjerg Mølle, Frederik Pedersen i Gramrode. Bevilling til uskiftet bo 7.3.1788.

156 Anne Madsdatter i Vester Bisholt i Skjold sogn. 17.5.1794, fol.68B, 71, 82.
Enke efter Laurids Nielsen Baden. B: Niels Lauridsen Baden i Norup, præst i [Vindblæs og Dalbyover], Jens Lauridsen Baden i Nebsager, Peder Lauridsen Baden, rejst til Sankt Petersborg i Rusland for 6 år siden, Mads Lauridsen Baden på stedet.

157 Christen Sørensen i Hornborg. 16.6.1794, fol.73, 80B, 104B.
E: Maren Christensdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. B: Jens 12, Anne 10, Hans 8, Christian 2. FM: Mikkel Christensen sst, Thomas Mortensen sst.

158 Anne Marie Simonsdatter i Kavben i Nebsager sogn. 8.7.1794, fol.73B.
E: Hans Pedersen. B: Anne 5. FM: morbror Jens Simonsen i Hornsyld.

159 Jacob Mortensen i Daugård. 19.7.1794, fol.76B.
A: mor Kirsten Jensdatter. LV: Simon Muhlen i Daugård, søskende Jens Mortensen 16, Anne Mortensdatter 14, Jørgen Mortensen 12, Maren Mortensdatter 9, Peder Mortensen 7. FM: Frederik Pedersen sst, Christen Pedersen sst. Arv efter afdødes far Morten Pedersen, skifte 23.6.1790. Afdøde var 1 år 1791.

160 Jens Jacobsen i Nøttrup. 27.10.1794, fol.81.
E: Kirsten Hansdatter. LV: [Christian Carl Hansen] Plesner, præst i Rårup. B: Maren 27, Barbara 24, Hans 21, Anne Marie 18, Jacob 15. FM: Jens Rosenmeier i Nøttrup, Knud Plesner i Rårup, Morten Sørensen i Assens, Jørgen Pedersen i Nøttrup.

161 Christence Christoffersdatter i Brå, der lever. 14.11.1794, fol.84.
Enke efter Jens Andersen, skifte 20.6.1792 lbnr.136. B: Christoffer 37, Anders 27, Jørgen 20, Niels 18, Karen g.m. Jørgen Winther i Klejs, Bodil Marie g.m. Niels Andersen i Hornsyld, Maren 23. FM: Hans Staalesen i Bråskov.

162 Ellen Sørensdatter i Brå. 14.11.1794, fol.85B.
E: Anders Jørgensen. A: brorsøn Søren Mogensen i Belle, brordatter Anne Kirstine [Mogensdatter] g.m. Jens Sørensen i Ørum, søsterdatter g.m. Johanne [Christensdatter] g.m. Laurids Sørensen Due i Stenderup.

163 Testamente i Nebsager. 7.11.1794, fol.86.
Testamente for Jørgen Enevoldsen og hustru Anne Marie Rasmusdatter.

164 Karen Christensdatter i Hornum. 9.12.1794, fol.86B.
E: Steffen [Nielsen] Smed. B: Christen 29, Christian 14, Niels 12, Jens 10, Johanne g.m. Hans Andersen i Hornum, Karen 22, Anne Cathrine 16, Anne Kirstine 8. FM: Jens Pedersen sst.

165 Maren Nielsdatter i Vandborghus på Stenderup Mark. 19.12.1794, fol.89.
E: Thomas Sørensen. B: Dorthe 14, Søren 12, Anne 10, Sidsel Marie 7, Lene 4, Niels 2. FM: Knud Steffensen i Stenderup.

166 Margrethe Mikkelsdatter i Underup. 26.1.1795, fol.91, 105.
E: Hans Pedersen. A:
1) bror Oluf Mikkelsen i Underup
2) søster Kirsten Mikkelsdatter, [skifte Hansted Hospital 4.10.1771 lbnr.223], var g.m. Mikkel Jørgensen i Vorbjerg. 3B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. vagtmester Fugl i Horsens
b Else Mikkelsdatter g.m. Joen Joensen, skomager på Island
c Anne Mikkelsdatter g.m. Mogens Smed på Fyn
3) søster Else Mikkelsdatter, død, var g.m. Malte Skrædder i Egebjerg. 1B:
a Johanne Maltesdatter g.m. Niels Buch i Kørup.
Desuden findes et testamente af 27.11.1792 hvori nævnes afdødes stedsøn Peder Hansen.

167 Oluf Jensen, ugift snedker i Stouby. 31.1.1795, fol.91B, 109B.
Afdøde var født uden for ægteskab af mor Dorthe Olufsdatter, der senere blev gift med Laurids Bie, underoficer i Holsten, formentlig i Døstrup eller Drengsted ved Tønder. A: halvsøster Mette Lauridsdatter ca.34 år, som man ikke har hørt fra i 18 år. Derfor arver afdødes morbror Peder Olufsen Søndergaard i Hyrup på Rosenvold gods og mosters søn Christen Rasmussen Thybo i Stouby på samme gods.

168 Oluf Lauridsen Møller i Årup Mølle i Stouby sogn. 24.3.1795, fol.95B, 101B, 105.
E: Mette Kirstine Frederiksdatter. LV: Bent Terkildsen i Gravengård. B: Birgitte 2, Maren 6 mdr. FM: Hans Møller i Stouby, Niels Nielsen i Belle. Første ægteskab med [Birthe Pedersdatter, skifte 24.5.1792 lbnr.134]. B: Peder 11, Mette 9, Birgitte 6, Laurids 3. FM: morbrødre Niels Pedersen i Hatting, Anders Pedersen i Remmerslund.

169 Christen Eliassen og hustru Inger Pedersdatter i Skjold. 4.4.1795, fol.98, 107, 109.
B: Peder 23, Jens 21, Christian 18, Laurids 12, Dorthe Marie 8. FM: Niels Jensen, skovfoged i Drejerhuset, morbror Steffen Nim i Bisholt, morbror Svend Pedersen i Kragelund, Jørgen Rasmussen i Stovtrup. Afdøde beboede en gård tilhørende Horsens Hospital.

170 Christen Sørensen i Hornborg. 18.6.1795, fol.104B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Thor Mikkelsen sst. FM for børnene: Thomas Mortensen sst. Intet at arve.


Havreballegård og Stjernholm amter
Bilag og enkeltskifter
1725-1792


Havreballegård og Stjernholm amter
Bilag til skifterne
1725, 1728 og 1734
B5A-475


171 Dorthe Cathrine Rosenlund på Constantinsborg. 9.4.1725.
Enke efter Christian Charisius, ejer af Constantinsborg. Af første ægteskab B: en søn på 12 år og 2 døtre. FM: Henrik Kanne på Rask.


Havreballegård og Stjernholm amter
Bilag til skifterne
1741-1749
B5A-476


172 Else Marie Jørgensdatter Torup på Bisgård i Tamdrup sogn. 1.4.1743.
E: Jens Olufsen Mandix, der også døde, skifte 16.4.1744. B: Oluf Jensen Mandix 16. FM: farbror Peder Mandix, forpagter på Hvolgård. Første ægteskab med Frederik [Olufsen] Svane, skifte 30.5.1725. B: Gertrud Marie Svane g.m. Abraham Rossel, slotsfoged på Skanderborg slot, Elise Cathrine Svane 25. FM: Hans Christian Møller, borgmester i Horsens. Jordebog for Tamdrup Bisgård 1744.

173 Rasmus Nielsen i Klaks Mølle. 30.10.1747.
Enkemand efter Johanne Andersdatter. B: Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Mule, købmand i Horsens. 2B: Anne Marie 18, Johanne 17, Anne Rasmusdatter g.m. Erik [Nielsen] Gjern, præst i Linnerup og Hammer, Maren Rasmusdatter 31. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B: Niels Rasmussen 48.


Havreballegård og Stjernholm amter
Bilag til skifterne
1779-1792
B5A-480


174 Testamente i Brabrand. 12.8.1791.
Testamente for Thomas Nielsen og hustru Bodil Sørensdatter.

175 Oluf Jørgensen i Lisbjerg på Kærbygård gods. 10.10.1792
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Andersen. FM: Laurids Jensen Kjær. Udskrift fra Kærbygård skifteprotokol vedrørende bygningerne.


Havreballegård og Stjernholm amter
Enkeltskifter
1747, 1779
B5A-481


176 Thøger [Hofman] Fogh til Jensgård i [Glud sogn] i Bjerre herred, død. 23.2.1747.
Pakken indeholder kun bilag. Heri nævnes:
Afdødes mor Karen Marie Hofman, enke efter Mathias Fogh
Afdødes søster Christine Fogh
Arv efter Peder Møller i Skjold, skifte sluttet 18.1.1747 til B: Mathias Møller, Peder Møller. FM: stedfar Peder Stauning på Skerrildgård, der er svoger til Thøger Fogh til Jensgård.


Havreballegård og Stjernholm amter
Originalskifte
1777
B5A-483


177 Constantin August Charisius til Constantinsborg. 2.1.1777. Bilag.
E: Else Marianne Falkenskiold. LV: [Christoffer] Valentinsen, prokurator i Randers. B:
1) Charlotte Amalie Charisius, enke efter gehejmeråd Skeel på Langholt i Vendsyssel
2) Christiane Charisius, død, var g.m. kammerherre Krabbe i København. 2B: en søn, en datter
3) Anne Charisius g.m. [Ulrik Adolf] de Trappeaud til Refstrup
4) Sofie Charisius, død, var g.m. kammerherre Kaas. 2 eller 3 børn
5) Frederikke Charisius g.m. kommandør Kaas i København
Desuden nævnes afdødes bror Ambrosius Charisius, der er Constantinsborg nye ejer og ritmester Falkenskiold i København


Havreballegård og Stjernholm amter
Ekstraordinære skifter
1736-1793


178 Bodil Lyderichsdatter i Horsens. 6.4.1736. B5A-379.
E: Rasmus Jørgensen Wulff. A:
1) Anne Cathrine Mouridsdatter g.m. Christian Frydensberg i Horsens
2) Karen Mouridsdatter i Horsens
3) Dorthe Mouridsdatter g.m. Jens Lorentsen i Horsens
4) Bodil Mouridsdatter.

179 Peder Thomsen Bering og hustru Elisabeth Cathrine Hofgaard i Horsens. 21.12.1739. B5A-380.
B: Bodil Pedersdatter Bering, Ingeborg Bering, Marie Kirstine Bering. FM: mosters mand Claus Cortsen i Horsens, Gerhard Hansen de Lichtenberg [g.m. moster Bodil Hofgaard], Jochum Rodenborg sst. Desuden nævnes afdødes brødre Mikkel Bering, præst i [Vroue og Resen] og Hans Bering, [præst i Agri og Egens].

180 Niels Lauridsen Nyeland i Horsens. 1.6.1746. Kommissionsprotokol i opbudsbo. B5A-381.
Af arvinger kun set Madam Nyeland, Hans Nyeland.

181 Christian Wegner, postmester i Århus og hustru Johanne Marie Kjærsgaard. 14.10.1767. B5A-382.
Hans A:
1) søster Elisabeth Wegner g.m. Thor Thorsen på Vosnæsgård.
Hendes A:
1) Thøger Kjærsgaard, borgmester, død, hans enke Maren Svends Olufsdatter
2) Oluf Kjærsgaard, død. 3B: Thøger, Henning, Jørgen Hans Nikolaj
3) Peder Kryssing Kjærsgaard, købmand i Århus
4) Anne Marie Kjærsgaard g.m. Peder Bøggild, kammerråd
5) Dorthe Christine Kjærsgaard g.m. Ulrik Christian Møller, borgmester, by- og rådstueskriver, begge døde. 3B: Marie Møller, Thøger Møller, studiosus, Peder Møller, løjtnant
6) Maren Kjærsgaard g.m. Frederik Holmsted Høst, apoteker.

182 Hans Nyeland, rådmand i Horsens. 13.1.1770. B5A-383, 384, 385.
E: Ellen Cathrine Hatting. LV: Peder Tetens, rektor i Horsens. B:
1) Laurids Nyeland, præst i Tersløse og Skellebjerg på Sjælland
2) Cathrine Dorothea Nyeland g.m. Hans Jørgen Christian Høgh, præst i Ansager

183 Cathrine Marie Foss i Randers. 7.10.1784. B5A-386, 387.
Enke efter Hans Eilersen Stenfeldt, kancelliråd.
Testamente 7.3.1777 med senere tilføjelser. Arven fordeles til:

1. post
Afdøde ønskes begravet fra Vindum Kirke, formidlet af Mathias Stenfeldt til Vindum Overgård

2. 3. 4. post
De fattige i Randers, i Århus og i Råby

5. post
Jens [Hansen] Stenfeldt, præst i [Albæk og Voer], død. 4 børnebørn:
1) Peder Splid, købmand i Randers
2) Byfoged Splid i Nykøbing
3) Kammerråd Splid
4) [Marie Splid] g.m. Clemens Kjærulf [Pedersen Splid], præst i [Hammer og Horsens

6. post
Peder Mathiasen Stenfeldts børn og børnebørn:
1) Gunde Stenfeldt (drengenavn)
2) Mathias Stenfeldt i Østrup
3) [Marie Stenfeldt], enke efter [Peder] Svendsen, købmand
4) Karen Stenfeldt i Nørmølle, enke efter [Broder Brodersen] Brorson
5) Elisabeth Cathrine Stenfeldt, gift 1. med [Jens [Jørgensen] Seidelin, præst i Ulsted, gift 2. med Sixtus [Sixtussen] Aspach, præst i Ålborg Hospital. 8B:
a Peder Seidelin
b Oluf Nikolaj Seidelin
c Jens Seidelin
d Cathrine Dorothea Seidelin
e Sixtus Aspach
f Oluf Jacob Aspach
g Frederik Vilhelm Aspach
h Michael Aspach
6) Anne Stenfeldt, død, var g.m. [Carl Frederik] Hagstrøm. 4B:
a Hans Ejler Hagstrøm
b Dorothea Hagstrøm ,enke efter Otto [Jensen] Kjær
c Peder Hagstrøm
d Gertrud Hagstrøm
7) Regitze Dorothea Stenfeldt, død, var g.m. [Thomas Pedersen] Tødslef, præst i [Mosbjerg og Hørmested]. 2B:
a Peder Christian Tødslef
b Dorothea Tødslef g.m. [Jesper] Schouboe, præst i Dybe
8) Jens Frandsen Stenfeldt

7. post
Hans Mathiasen Stenfeldts børn og børnebørn:
1) Ejler Hansen Stenfeldt i Viborg
2) datter g.m. [Damianus Thomsen] Dall, præst i [Dalbyneder, Råby og Sødring]. 2 B:
a Johannes Dall
b Cathrine Marie Dall
3) Ida Stenfeldt
4) Elisabeth Stenfeldt g.m. sekretær og tolder Memmert i Kolding. 1B:
a Antoinette Memmert

8. post
1) Jørgen Hjorts børn:
a Iver Jørgensen Hjort
b Frands Jørgensen Hjort
c Christiane Jørgensdatter Hjort
d Else Marie Jørgensdatter Hjort
2) prokurator [Christian Pedersen] Schiønnings børn
a Tolder Schiønning i Flekkefjord
b Marianne Schiønning gift Buchwaldt
c Peder Schiønning, prokurator, død. 5B: Christian, studiosus, Peder, Frederik, Elsine, Anne
3) [Søren] Sørensen i Sæby [g.m. Birgitte Kirstine Jensdatter Stenfeldt]s børn:
a Karen Sørensdatter, enke efter [Frederik] Wirenfeldt [til Lerbæk]
b Regitze Sørensdatter
c Maren Sørensdatter, død. 3B: Mads Henriksen, Margrethe, Birgitte
d Rise Stenfeldts søn Mikkel Nielsen Holst, degn i Understed i Vendsyssel

9. post
Afdødes bror forstander Foss' børn og børnebørn
1) brorsøn Jens [Jensen] Foss til Overgård. 2B:
a Jens
b Charlotte
2) brordatter Anne Foss g.m. magister Fosie
3) brordatter g.m. professor og rektor Fuchs. 1B: Charlotte Fuchs

10. post
1) Jens Todbjergs børn:
a Peder Todbjerg
b Jens Jensen Todbjerg
c Anne Todbjerg og hendes søn, der bærer min salig mands navn: Hans Stenfeldt Todbjerg
d Elisabeth Todbjerg, enke efter Bertelsen, præst i Haderslev og søn Lorents Bertelsen
e datter g.m. herredsfoged Jessen i Haderslev, død. 1B: Frederik

11. post
Jens Christensen. 2B:
a Anne Jensdatter
b Engel Dorothea Jensdatter

12. post
Spentrups børn og børnebørn
1) Cathrine Marie Spentrup, enke efter [Frederik Christian Jacobsen] Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. 4B:
a Jacob
b Mathias
c Kirsten
d Cathrine
2) Anne Sofie Spentrup g.m. [Frederik] Holst, degn i Framlev
3) Marianne Spentrup
4) Engel Marie Spentrup
5) Rikke Marie Spentrup
6) Christiane Spentrup
7) Charlotte Spentrup
8) Erik Spentrup, død. 4B:
a Sixtus Spentrup
b Niels Christian Spentrup
c Niels Nysom Spentrup
d Dorthe Marie Rosa Spentrup

13. post
Vor gode ven consistorialråd [Hans Pedersen] Brøchner, [præst i Spentrup]. 14 B:
1) Peder Hansen Brøchner, præst i Grenå
2) Anne Brøchner g.m. [Laurids Nielsen] Blichert, præst i Tvede og Linde
3) Søren Brøchner
4) Hans Otto Brøchner
5) Ingeborg Brøchner
6) Malene Barbara Brøchner
7) Johanne Margrethe Brøchner
8) Georg Frederik Brøchner
9) Kirstine Marie Brøchner
10) Johanne Dorothea Brøchner
11) Anne Elsebeth Brøchner
12) Anne Marie Brøchner
13) Oluf Peder Brøchner
14) Arild Brøchner

14. post
1) Erik Jespersen på Skaungård
2) Anders Bang, død. 1B:
a Peder Skaarup Bang
3) jomfru Kvist, som var hos afdøde

15. post
1) Christian Foss, skoleholder i Framlev, nu degn i Borum
2) afdødes søstersøn Christen Skaarup, strandkontrollør og
3) dennes søster Anne Engel Skaarup g.m. parykmager Sørensen i København
4) Vincent Bregnholm, præst i Haderup og 4 søskende:
5) [Søren] Bregnholm, præst i [Strandby, Bjørnsholm og Malle]
6) Anne Wagaard
7) Helene Haderup
8) Cathrine Hedvig i Holstebro

16. post
Michael Fosie, magister, min svoger og lavværge, skal have min iboende gård

Endvidere af min mands familie:
1) Erik Skyums 2B:
a Peder Skyum
b Laurids Skyum
2) Laurids Pedersen Skyums enke i Ålborg.

184 Christian Frederik baron Gyldenkrone på Moesgård. 22.1.1789. B5A-388, 389-395.
E: Marie Salome. LV: Christian Urne, stiftsbefalingsmand over Ribe stift og amtmand i Riberhus Amt. B:
1) Frederik Julius Christian Gyldenkrone, kammerjunker
2) Vilhelm Gyldenkrone 20, premierløjtnant i Slesvigske Infanteriregiment i Slesvig
3) Sofie Magdalene Gyldenkrone
4) Frederikke Regitze Christine Gyldenkrone 19
5) Emilie Augusta Marie Gyldenkrone 17
6) Georgine Henriette Gyldenkrone 8.

185 Niels Jensen Kieldrup, købmand i Århus. 21.10.1789. B5A-396, 397.
A:
1) bror Jacob Kieldrup
2) bror Peder Kieldrup i Binderup i Bjert sogn ved Kolding
3) søster Abelone Kieldrup g.m. Christen Kieldrup
4) bror Laurids Kieldrup, død. 4B:
a Anne Kirstine Kieldrup 16
b Karen Marie Kieldrup 12
c Kirsten Kieldrup 8
d Marie Cathrine Kieldrup 6.
FM: stedfar Henning Kiersgaard, købmand i Århus.

186 Christian Kallager, generalauditør i Randers. Skifteakt i fallitbo. 13.8.1789. B5A-398.
Arvinger ses ikke.

187 Jørgen Kofoed, tolder i Horsens. 18.6.1792. B5A-399.
Testamente af 5.5.1792. Arvinger ses ikke.

188 Johan Josef Wentzel, købmand i Horsens. 6.11.1793. B5A-400, 401.
Enkemand efter [Anne Kirstine Olufsdatter]. B:
1) Jens Christoffer Wentzel 19, i købmandslære i Ålborg
2) Anne Johanne Wentzel 18
3) Oluf Christian Wentzel 13.
FM: Peder Villadsen, mesterskrædder.

SLUT