Erik Brejls hjemmeside

Start

Hatting herred godsskifter

[Bygholm gods]

[Merringgård og Ussinggård gods]

[Tirsbæk og Williamsborg gods]Bygholm gods

Skifteuddrag
1761-1850[1761-1796] [Stjernholm Amt 1795-1827]  [Århus Amt 1802-1844]  [Vejle Amt 1827-1850] 


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Bygholm skifteprotokol
1761-1796
G 376-44


1 Johanne Sørensdatter i Spettrup. 5.5.1761, side 3.
E: Otte Jensen. B: Jens 15, Johannes 11, Søren 8. FM: Terkild Jensen i Sønder Aldum, Anders Møller i Stovnbjergmølle.

2 Jørgen Sørensen i Oens. 22.9.1761, side 6.
E: Maren Jørgensdatter. LV: søskendebarn Peder Jensen sst. B: Søren 12, Jørgen 10, Anne 8, Johanne Cathrine 6, Kirsten 2, Karen 10 uger. FM: farbror Rasmus Sørensen.

3 Jørgen Abrahamsen i Hedensted. 28.9.1761, side 9.
E: Maren Jensdatter. LV: Hendes første mands bror Niels Due i Store Dalby. B: Abraham 8, Jens 8, der døde, Sofie 5. FM: farbror Jens Abrahamsen i Oens. Enkens første mand var Jens [Jensen] Due, skifte 29.4.1752. (Sml. lbnr.325).

4 Maren Olufsdatter i Oens. 5.10.1761, side 11.
Enke efter Niels Jørgensen, hyrde. Af første ægteskab B: Jens Mikkelsen, bor ved Kolding. Arv i boet til Niels Sørensen i Eriknauer efter dennes far.

5 Karen Christensdatter i Hatting. 30.10.1761, side 12.
E: Enevold Knudsen. Af første ægteskab B: Niels Hansen, Christen Hansen, Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i Oens, Bodil Hansdatter g.m. Jens Pedersen i Bottrup, Maren Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Hatting.

6 Jens Andersen i Årup. 15.3.1762, side 14.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: stedfar Rasmus Simonsen i Hatting. B: Kirsten 16, Mikkel 1. FM: Steffen Hansen i Årup. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Anders, tømrer i Sebberup, Jens 23.

7 Niels Knudsen i Hatting. 7.9.1762, side 16.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Bodil g.m. Peder Ølsted sst, Inger Marie g.m. Knud Mortensen, skrædder i Hornborg, Oluf 38, Knud 32, Peder 23, Dorthe 18, Sara 16. FM: farbror Enevold Knudsen i Hatting.

8 Anders Rasmussen i Korning. 18.12.1762, side 19.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Hans Olufsen sst. B: Inger Kirstine 7, Maren 3. FM: Niels Sørensen, murer sst. Arv efter Niels Sørensen Elkær til 3B: Søren i Korning, Anne, Anne.

9 Maren Jensdatter i Oens. 29.12.1762, side 22.
E: Søren Rasmussen. B: Anne 6, Johanne 4, Rasmus 3. FM: Mads Snedker sst.

10 Karen Pedersdatter i Torsted. 8.1.1763, side 24.
E: Jørgen Jensen. A: mor Maren Rasmusdatter i Eriknauer, søskende Knud Pedersen sst, Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Jensen Torsted i Oens, Maren Pedersdatter g.m. Christen Hansen i Løsning, halvsøskende Søren Terkildsen 16 i Eriknauer, Anne Terkildsdatter i Oens.

11 Maren Madsdatter i Hatting. 14.1.1763, side 27.
E: Jens Terkildsen. B: Anne 8. FM: Peder Madsen sst.

12 Peder Jensen i Torsted. 25.2.1763, side 29.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Anne Marie 9, Anne 3. FM: Niels Nielsen sst.

13 Hans Sørensen Aarup i Sebberup. 27.3.1763, side 32.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Mikkelsen i Stubberup. B: Jørgen 7, Maren 5, Søren 2. Første ægteskab med Maren Bentsdatter. B: Malene 22, Bent 18, Søren 16. FM: Christen Hansen i Remmerslund.

14 Jesper [Andersen] Skaarup i Stenderup. 28.3.1763, side 34.
E: Karen Sørensdatter. LV: Morten Guldsmed sst. B: Karen 13, Kirsten 10, Anders 9, Søren 7. FM: farbror Jens Skaarup i Spettrup.

15 Birthe Sørensdatter i Oens. 13.6.1763, side 36.
E: Mads Snedker. B: Karen 23, Søren 16, Jens 14, Anne Marie 10, Jørgen 8, Johanne 3. FM: Hans Mouridsen i Oens. Afkald lbnr.120.

16 Jens Andersen Skaarup i Spettrup. 25.6.1763, side 39.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Terkildsen sst. A: bror Rasmus Andersen i Torsted, bror Jesper Andersen i Stenderup, [skifte 28.3.1763 lbnr.14]. 4B: Karen 12, Kirsten 10, Anders 10, Søren 6, bror Anders Andersen i Nebel, søster Anne Andersdatter g.m. Jens Jensen i Torsted, søster Maren Andersdatter g.m. Peder Jespersen i Stourup.

17 Kirsten Pedersdatter i Løsning. 4.7.1763, side 41.
E: Hans Pedersen Broch. B: Else 12, Peder 9, Terkild 7. FM: mosters mand Christen Bechmann sst.

18 Jørgen Pedersen, en betler, der sidst boede i Torsted. 10.8.1763, side 42.
A: farbror Rasmus Jørgensen i Bisholt, Jørgen Sørensen i Glud, faster Lene Jørgensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Østrup.

19 Rasmus Andersen i Store Dalby. 24.9.1763, side 43.
E: Anne Sørensdatter. LV: søsters mand Rasmus Broch i Ølsted. B: Søren 16, Anne 15, Anders 12, Peder 11, Niels 9. FM: farbror Hans Andersen i Lille Dalby, fasters mand Hans Jensen i Store Dalby. Arv efter afdødes formand Niels Jørgensen Møller, skifte 12.1.1742 og dennes hustru Oliffe Pedersdatter, skifte 26.3.1743. Afkald lbnr.119.

20 Inger Lisbeth Christoffersdatter i Hedensted. 15.12.1763, side 47.
E: Mads Mikkelsen. B: Mikkel 3, Anne 1. FM: morfar Christoffer Nielsen i Torup.

21 Ditlev Boch på Bygholm. 21.5.1763, side 49.
Ingen arvinger.

22 Maren Jensdatter i Bjerre. 24.2.1764, side 49.
E: Peder Mikkelsen. A: søster Kirsten Jensdatter hos søn Christen Nielsen i Brå, søster Karen Jensdatter, død. 6B: Mikkel Jensen i Stenderup, Jens Jensen i Bjerre, Ebbe Jensen i Løsning, Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Bjerre, Maren Jensdatter g.m. Anders Nielsen sst, Karen Jensdatter i Nedermølle.

23 Jens Rasmussen Kvist i Hedensted. 28.4.1764, side 51.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Jacob Hansen sst. A: søskende Niels Kvist i Bottrup, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen i Stubberup, halvsøskende Peder Snedker, død. 1B: Rasmus i Bottrup, Anders Hansen i Hesselballe ved søn Jens Andersen sst.

24 Mette Rasmusdatter i Eriknauer. 3.8.1764, side 53.
E: Jens Mortensen. B: Rasmus 10, Kirsten 6. FM: morbror Morten Rasmussen i Stubberup. Arv til enkemandens stedsøn Anders Andersen efter far Anders Nielsen, skifte 12.6.1742 og efter mor Kirsten Jørgensdatter, skifte 19.1.1751. Afkald lbnr.152.

25 Maren Jensdatter i Oens. 8.10.1764, side 56, 500.
E: Hans Rasmussen. B: Karen 17, Rasmus 13, Jens 10, Niels 6, Peder 3. FM: mors morbror Morten Hansen Hatting i Torsted.

26 Jens Mortensen i Eriknauer. 28.11.1764, side 60.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: bror Jørgen Pedersen sst. Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, skifte 3.8.1764 lbnr.24. B: Rasmus 10, Kirsten 6. FM: morbror Morten Rasmussen i Stubberup. Arv til stedsøn Anders Andersen efter far [Anders Nielsen], skifte 12.6.1742,og efter mor [Kirsten Jørgensdatter], skifte 19.1.1751. FM: morbror Niels Nielsen. Afkald lbnr.152.

27 Jens Thomsen i Hatting. 26.3.1765, side 62.
E: Maren Jensdatter. LV: Henrik Smed. B: Thomas 27, Niels 20, Kirsten 19, Anne 14, Jens 10, Anne [fejl for Ingeborg] 8.

28 Peder Hald i Hatting. 26.3.1765, side 64.
E: Anne Jensdatter. LV: Henrik Smed sst. B: Anne 7, Rasmus 5, Jacob 2. FM: Anders Hald sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Laurids 12.

29 Hans Rasmussen i Oens. 4.5.1765, side 66, 500.
E: Else Nielsdatter. LV: far Niels Christensen i Ølsted. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 8.10.1764 lbnr.25. B: Rasmus 14, Jens 11, Niels 7, Peder 4, Hans nyfødt. FM: mors farbror Morten Hansen Hatting i Torsted.

30 Thomas Mikkelsen i Hatting. 11.5.1765, side 71.
E: Birthe Knudsdatter. LV: bror Christen Knudsen sst. A: bror Søren Mikkelsen i Enner, søster Karen Mikkelsdatter g.m. Mogens Jensen i Hatting, søster Margrethe Mikkelsdatter, død, var g.m. Mads Stærk sst. 4B: Søren, Sidsel, Karen, Karen [fejl for Anne], søster Anne Mikkelsdatter, død. 1B: Anne Pedersdatter. FM: morbror Søren Mikkelsen i Enner.

31 Abelone Jørgensdatter i Torsted. 17.5.1765, side 74.
E: Oluf Videriksen. Første ægteskab med Mads Nielsen. B: Anne 32.

32 Laurids Sørensen Lund i Hatting. 24.5.1765, side 76, 119.
E: Maren Christiansdatter. LV: morbror Niels Nielsen sst. B: Anne 1, Laurids nyfødt. FM: Anders Hald. Desuden nævnes afdødes søster Mette Sørensdatter g.m. Anders Smed i Sebberup.

33 Jens Knudsen Due i Korning. 26.6.1765, side 78.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mads Pedersen i Hatting. B: Anne Kirstine 6, Mette Cathrine 4, Anne 1. FM: farbror Thomas Due i Hatting.

34 Bodil Thomasdatter i Hatting. 26.6.1765, side 80.
E: Søren Madsen. B: Mads 3. FM: morbror Hans Thomsen i Hornborg Mølle.

35 Niels Nielsen i Torsted. 15.7.1765, side 82.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen i Oens. B: Anne Cathrine 1. FM: farfar Niels Nielsen i Torsted.

36 Mette Pedersdatter i Ølsted. 19.9.1765, side 83.
E: Niels Mikkelsen. Af første ægteskab B: Peder Hansen, smed i Eriknauer, Birthe Hansdatter g.m. Rasmus Skovgaard i Ølsted, Maren Hansdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Hatting. 2B: Mette Marie 9, Mette 5.

37 Anne Sørensdatter i Sebberup. 9.11.1765, side 85.
E: Peder Sørensen Smed. B: Hans. FM: farfar Søren Pedersen i Store Dalby. Første ægteskab med Hans Sørensen Aarup sst, [skifte 27.3.1763 lbnr.13]. B: Jørgen 9, Maren 7, Søren 4. FM: morfar Søren Mikkelsen i Stubberup. Arv efter [Maren Bentsdatter[, skifte 24.4.1754 til B: Bent Hansen, Søren Hansen, Malene Hansdatter.

38 Jørgen Jensen ugift møllersvend i Bygholm Mølle. 6.11.1765, side 88, 423, 535.
A: far Jens Christensen i Løsning Mølle, død. Første ægteskab med Maren Lauridsdatter. 2B: Christen Jensen, møller i Lille Mølle i Hedensted, død. 6B: Jens i Hammer Mølle, (nu i Ansø Mølle 1774), Maren (g.m. Niels Antonsen i København 1766), Margrethe (g.m. Carl Frederik Nielsen i København 1766), Anne Kirstine på Amager, Anne, Johanne (g.m. Rasmus Christensen i Høgelund i Vedsted sogn 1770), Abraham Jensen i Løsning, død. 7B: Jacob Abrahamsen i Hornborg Mølle, død. 1B: Abraham, Jørgen Abrahamsen i Hedensted, død. 2B: Abraham (27 i 1783), Sofie (24 i 1783. FM: Niels Due i Store Dalby), Jens Abrahamsen på Bygholm, Maren Abrahamsdatter g.m. Niels Christensen i Bottrup, Gertrud Abrahamsdatter (g.m. Hans Hansen Holm i Store Stræde i København 1766), Johanne Abrahamsdatter g.m. Jens Hansen i Torsted, Sidsel Cathrine Abrahamsdatter i Horsens. Andet ægteskab med Maren Didriksdatter. 3B: Jørgen Jensen, som er den afdøde, Maren Jensdatter g.m. Knud Jensen i Bøgballe på Agersbøl gods, Johanne Jensdatter, [skifte Låge gods 23.2.1763. Første ægteskab med Anders Steffensen]. 1B: Karen 12. Andet ægteskab med Niels Jensen i Vester Ørum på Låge gods. 2B: Maren 9, Jens 5. Maren Didriksdatter er nu gift med Niels Pedersen i Løsning Mølle. 2B: Jens, Voldborg g.m. Niels Jensen i Bøgballe. [Oplysninger i parentes ses ved afkald side 423].

39 Mette Jensdatter i Sillebjerghus. 12.4.1766, side 114.
E: Rasmus Rasmussen Sillebjerg. B: Jens 23, Rasmus 22, Hans 16, Anne Cathrine 8, Gotfred 6. FM: farbror Morten Rasmussen i Underup.

40 Maren Jørgensdatter i Oens. 3.5.1766, side 119.
E: Laurids Jørgensen. Første ægteskab med Jørgen Sørensen sst, [skifte 22.9.1761 lbnr.2]. B: Søren 20, Jørgen 16, Anne 13, Johanne Cathrine 11, Kirsten. FM: morbrødre Hans Hansen i Lystrup, Peder Jørgensen i Ørnstrup.

41 Otte Jensen i Spettrup. 9.6.1766, side 123.
[Enkemand efter Johanne Sørensdatter, skifte 5.5.1761 lbnr.1]. B: Jens 20, Johannes 17, Søren 13. FM: farbror Terkild Jensen i Sønder Aldum.

42 Mette Marie Sørensdatter i Hatting. 4.11.1766, side 125.
E: Peder Winther. B: Søren 5, Anders 2. FM: morbror Peder Sørensen sst.

43 Anne Nielsdatter i Enner. 27.1.1767, side 129.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 8. FM: Niels Stovnbjerg i Torsted.

44 Jens Sørensen i Stovnbjerggård. 4.5.1767, side 133.
E: Inger Marie Hansdatter. LV: far Hans Jørgensen Lund i Ørnstrup. B: Hans 4. Skifte efter første hustru 26.2.1759. B: Søren 14, Jens 12, Mette 10. FM: farbror Niels Stovnbjerg i Torsted. Afkald lbnr.172, 173.

45 Mikkel Nielsen i Eriknauer. 16.5.1767, side 140.
E: Maren Hansdatter. B: Niels 10, Inger 6. FM: Søren Jensen sst.

46 Mads Stærk i Hatting. 16.5.1767, side 141.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Smed sst. B: Margrethe 6. Første ægteskab med [Margrethe Mikkelsdatter]. B: Søren 27, Sidsel 22, Karen 19, Anne 14. FM: Peder Stærk i Rugballegård. Sml. lbnr.30.

47 Karen Hansdatter i Hedensted. 12.6.1767, side 144.
E: Jacob Thomsen. B: Ingeborg g.m. Jens Sørensen i Assendrup på Tirsbæk gods, Johanne 23, Anne Marie 20 g.m. Mikkel Jørgensen, søn af Jørgen Kromand i Remmerslund, Thomas 19, Hans 16, Kirsten 12, Anne 5. Afkald lbnr.198.

48 Mads Pedersen i Hatting. 12.8.1767, side 147.
E: Lene Clemensdatter. LV: Hans Jørgensen sst. A: søskende Niels Pedersen, Jørgen Pedersen, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen i Korning, Margrethe Pedersdatter g.m. Jørgen Winther i Korning. Desuden nævnes Mikkel Clemensen i Bottrup.

49 Kirsten Lessow, ugift i Bygholm Mølle. 11.9.1767, side 150.
A: bror Johan [Hansen] Lessow, præst i Skæve død. 2B: Hans Christoffer 34, Cathrine hos mor i Ålborg, søster Sofie Amalie Lessow, enke efter provst [Laurids Sørensen] Laurbjerg i Sønderholm, nu i Viborg, søster Marie Lessow g.m. provst [Jacob Lauridsen] Hasse i Viborg begge døde. 2B: Laurids 30, hører i Viborg Latinskole, Cathrine hos stedmor i Viborg, søster Christiane Lessow g.m. Niels Jensen, forpagter på Hals Ladegård, begge døde. 7B: Hans 30 i Norge, Mette Cathrine i Skanderborg, Sofie Marie g.m. forvalter Lange på Lindenborg, Kirsten i Vendsyssel, Marie i Bygholm Mølle, søster Christence Lessow sst, enke efter [Peder Jensen] Nørlem, forvalter [på Bygholm]. FM: Hans Schiernbech på Merringgård.

50 Niels Nielsen i Torsted. 25.9.1767, side 154.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Andreas Jensen i Hatting. B: Jens 14. Af første ægteskab B: Jens 23, der fæster, Inger g.m. Christen Sørensen i Torsted, Niels, [skifte 15.7.1765 lbnr.35]. 1B: Anne Cathrine. FM: stedfar Laurids Jensen sst.

51 Karen Hansdatter i Hatting. 4.1.1768, side 157.
E: Thomas Jensen. B: Hans 2. FM: morbror Søren Hansen Fynbo sst.

52 Anne Andersdatter i Torsted. 30.1.1768, side 160.
E: Jens Hjort. B: Anders 13, Anne Marie 10, Maren 6, Sara 5.

53 Maren Christensdatter i Torsted. 30.1.1768, side 162.
E: Laurids Due. A: mor Karen Andersdatter, 85 år. LV: Anders Jensen i Hatting.

54 Karen Jensdatter i Remmerslund. 23.2.1768, side 164.
E: Peder Madsen. B: Kirsten 18, Karen 12, Mads 8, Lene 6, Mette 3, Jens 1. FM: mosters mand Niels Hansen Daugaard sst.

55 Niels Christensen i Bottrup. 18.4.1768, side 168.
E: Maren Abrahamsdatter. LV: bror Jens Abrahamsen på Bygholm. B: Mette 22, Sofie Marie 20, Christen 17, Abraham 15, Gertrud 11, Jens 9, Dorthe 6, Malene 4. FM: farbror Peder Christensen i Hatting.

56 Birgitte Jensdatter i Nørre Aldum. 23.6.1768, side 172.
E: Mads Winther. B: Mette Kirstine g.m. Jørgen Jensen, smed i Hatting, Cathrine 29, Jørgen 28, Elias 22, Irmgard 19. FM: Jacob Hansen i Klejs, Hans Winther sst. Enkemandens far: Jørgen Jørgensen Winther, skifte 13.7.1753.

57 Christiane Christensdatter i Ølsted. 25.6.1768, side 177.
B: Iver Pedersen 25, Maren Pedersdatter 21, Ellen Pedersdatter 18. FM: farbror Jørgen Iversen sst.

58 Susanne Pedersdatter i Rugballegård. 13.7.1768, side 179.
E: Peder Sørensen Stærk. B: Peder 25, kusk på Bygholm, Mads 22, Anne Marie 22, Jørgen 19, Niels 11. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 30.1.1739. B: Søren i Rugballegård, med flere. Sml. lbnr.141.

59 Jens Smed i Eriknauer. 1.10.1768, side 182.
E: Anne Marie Terkildsdatter. LV: Mads Christensen sst. B: Niels 9, Anne 8, Karen 5, Mette Marie 2. FM: farbror Mads Smed sst.

60 Kirsten Jørgensdatter i Bottrup. 31.3.1769, side 186.
E: Søren Lauridsen. B: Jørgen 25, Laurids 24, Niels 22.

61 Karen Jacobsdatter i Torsted. 22.5.1769, side 188.
E: Terkild Hansen. B: Hans 8, Jacob 5, Rasmus 3, Anne Marie 8 uger. FM: Jens Hansen sst.

62 Anne Kirstine Lauridsdatter Ørnstrup i Hedensted. 3.6.1769, side 191, 391.
E: Peder Thomsen, budfoged. B: Anne Marie 11, der døde, Thomas 9, Hans 7. FM: Niels Pedersen i Remmerslund. Afkald lbnr.155.

63 Morten Møller i Spettrup. 17.6.1769, side 192.
E: Maren Madsdatter. LV: Niels Stovnbjerg sst. B: Johanne 18, Mads 16, Maren 11. Af første ægteskab B: Oluf 46 i Ølsted, Peder 34, Iver 30, Hans 28, Anne Marie 26, Jens 25. FM: Jens Madsen i Spettrup.

64 Jørgen Jensen i Torsted. 27.1.1770, side 197.
E: Bodil Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Oens på Boller gods. B: Jens 4. FM: fars stedsøn Mads Jensen Torsted i Oens.

65 Margrethe Jensdatter i Eriknauer. 31.3.1770, side 201.
E: Søren Knudsen Due. B: Anne Kirstine 21, Anne 16, Karen 16, Kirsten 13, Margrethe 10.

66 Enevold Knudsen i Hatting. 2.1.1771, side 204.
E: Sofie Hansdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Bodil, død, var g.m. Niels Nielsen sst. 2B: Enevold 20, Niels 15, Karen Enevoldsdatter, g.m. Christen Nielsen i Nim på Serridslevgård gods..

67 Niels Andreasen i Haulshuset. 16.1.1771, side 207.
E: Johanne Andersdatter. LV: Mikkel Thomsen den yngre i Lund. B: Andreas 38, der fæster, Jens 36, Hans 26, Anders 15, Niels 12, Lisbeth g.m. Hans Sørensen i Monbjerg på Urup gods, Birthe g.m. Peder Juul i Hatting, Anne Marie g.m. Oluf Nielsen sst.

68 Else Pedersdatter i Korning. 18.2.1771, side 209.
E: Christen Pedersen. B: Anne 9. Første ægteskab med Peder. B: Maren 20, Morten 11. FM: Peder Sørensen i Sebberup.

69 Kirsten Christensdatter i Stenderup. 18.6.1771, side 212.
E: Jens Nielsen Stovnbjerg. B: Laurids 20, Anne Kirstine 18, Anne 8, Niels 4, Kirsten 4. FM: farbror Niels Stovnbjerg i Spettrup, Første ægteskab med Niels, skifte 17.9.1748. B: Søren 25, Christen 23.

70 Karen Madsdatter i Oens. 24.1.1772, side 216.
E: Laurids Jørgensen. B: Lene 5, Mads 4, Birthe 2. FM: morfar Mads Jensen, snedker sst.

71 Johanne Jensdatter i Hedensted. 5.2.1772, side 221.
E: Laurids Andersen Juul. B: Karen g.m. Jens Due sst, Anne Kirstine 20, Mette 15. Første ægteskab med Viderik Knudsen, skifte 1.2.1740. B: Knud 36, Anne g.m. Mads Lauridsen i Trustrup på Serridslevgård gods.

72 Henrik Andersen i Lille Dalby. 21.3.1772, side 226.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Knud Mikkelsen i Torsted. B: Lisbeth 9, Birthe Kirstine 7, Anne Marie 5, Anders 3, Rasmus 6 mdr. FM: farbror Oluf Andersen i Hedensted.

73 Anne Kirstine Lauridsdatter i Korning. 3.4.1772, side 229.
E: Peder Nielsen Lærke. B: Kirsten 8, Anne 5, Niels 3, Karen 3 mdr. Første ægteskab med Anders Rasmussen sst. [skifte 18.12.1762 lbnr.8]. B: Inger 16, Maren 14. FM: Frederik Lærke i Hatting.

74 Terkild Jensen i Hatting. 3.4.1772, side 232.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Winther sst. B: Anne 16, Jens 14, Frederik 11, Hans 7, Peder 5, Niels 2. FM: fasters mand Jens Terkildsen sst.

75 Søren [Pedersen] Broch i Stubberup. 17.4.1772, side 236.
E: Anne Nielsdatter. LV: Thomas Nielsen i Sebberup. B: Peder 21, Niels 16, Kirsten 14. FM: farbror Hans Broch i Løsning.

76 Jørgen Nielsen i Hornum. 6.6.1772, side 238.
E: Maren Clemensdatter. LV: Iver Nielsen sst. B: Maren 11, Anne 9, Karen 8, Bodil 5, Søren 3. FM: farbror Bent Nielsen sst.

77 Birgitte Nielsdatter i Hatting. 12.6.1772, side 240.
E: Peder Sørensen Juul. B: Sidsel 3, Søren 1.FM: morbror Andreas Nielsen i Haulshuset.

78 Peder Jørgensen Aldum i Hatting. 12.6.1772, side 241.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Gregersen sst. B: Anne Margrethe 17, Anne 14. FM: Laurids Hald sst.

79 Anne Christensdatter i Hatting. 18.6.1772, side 244.
E: Peder Christensen. B: Christen 17, Rasmus 14, Abelone 10.

80 Niels Pedersen i Hatting. 18.6.1772, side 247.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Jens Knudsen. B: Peder 14, Knud 8, Mette Margrethe 1. FM: Peder Juul.

81 Peder Sørensen Ølsted i Hatting. 7.7.1772, side 248.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen. B: Anne 15, Jørgen 9, Niels 5, Maren 2. Første ægteskab med Else Thomasdatter. B: Kirsten g.m. Henning Hansen i Torsted, Else. Andet ægteskab med Anne Christensdatter. B: Søren 26. FM: farbrors søn Søren Rasmussen i Ølsted.

82 Søren Madsen Møller i Hatting. 13.8.1772, side 252.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Mogens Jensen sst. B: Hans 6, Bodil 5, Mette Marie 2. FM: Peder Sørensen Juul sst. Første ægteskab med Bodil Thomasdatter, [skifte 26.6.1765 lbnr.34]. B: Mads. FM: Hans Thomsen i Skyggerslund.

83 Jens Olufsen i Stovnbjerg. 21.10.1772, side 255.
E: Inger Marie Hansdatter. LV: far Hans Lund i Ørnstrup. B: Jens 1. FM: farfar Oluf Lund i Nørre Aldum.

84 Maren Rasmusdatter i Remmerslund. 22.10.1772, side 260.
E: Rasmus Terkildsen. Afdøde var slegfreddatter af afdøde Karen i Merring, hvis søn er Jørgen Rasmussen i København.

85 Karen Lauridsdatter i Hedensted. 22.10.1772, side 262.
E: Jens Jensen Due. B: Jens 6, Maren 4, Laurids 2. FM: morfar Laurids Andersen Juul sst.

86 Mads Nielsen, smed i Eriknauer. 31.10.1772, side 266.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen Stovnbjerg i Spettrup. B: Niels 16, Jørgen 15, Anne Kirstine 12, Karen 8, Anne 5. FM: Oluf Lund i Nørre Aldum, Hans Andersen i Lille Dalby. Sml. lbnr.167.

87 Maren Hansdatter i Hornum. 5.12.1772, side 273.
E: Jørgen Jensen. Af første ægteskab B: Jørgen Nielsen 26, Maren Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Bjerre på Boller gods, Mette Nielsdatter. FM: Jens Andersen i Hatting.

88 Niels Nielsen i Sebberup. 22.1.1773, side 276.
E: Anne Mortensdatter. LV: Peder Mikkelsen sst. B: Maren 22, Niels 21, Kirsten 15, Morten 12, Karen 12. FM: farbror Peder Nielsen i Korning.

89 Margrethe Nielsdatter i Spettrup. 17.4.1773, side 279.
E: Niels Nielsen Stovnbjerg. B: Anne Kirstine 17, Karen 16, Niels 14, Mette 12, Kirsten 10, Jørgen 8, Niels 6, Anne 4, Jens 2.

90 Hans Thøgersen i Sønderby. 17.5.1773, side 285.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Mads Terkildsen sst. B: Jørgen 25. Af første ægteskab B: Thøger, smed, Maren g.m. Jens Frederiksen i Kærsholm, Mette g.m. Søren Sørensen i Åstrup.

91 Thomas Jensen i Hatting. 4.8.1773, side 288.
E: Anne Madsdatter. LV: Poul Pedersen sst. A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen sst, søskende Niels Jensen 28, Jens Jensen 17, Kirsten Jensdatter, Anne Jensdatter, Ingeborg Jensdatter. (Sml lbnr. 27).

92 Niels Pedersen i Remmerslund. 24.1.1774, side 292.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Daugaard sst. A: søskende Hans Pedersen i Sebberup, Esther Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Remmerslund.

93 Anne Jensdatter i Oens. 4.2.1774, side 294.
E: Mads Jensen Snedker. B: Birgitte 8, Anne 7, Jens 2. FM: morbror Jørgen Jensen i Tyrsted. Enkemandens første ægteskab med [Birthe Sørensdatter, skifte 13.6.1763 lbnr.15]. B: Karen, Søren, Jens, Anne Marie, Jørgen, Johanne.

94 Maren Christiansdatter i Hatting. 22.2.1774, side 301, 357.
E: Christoffer Christoffersen. B: Christian 3. FM: Jørgen Christiansen i Bottrup, Niels Nielsen i Hatting. Første ægteskab med Laurids Sørensen Lund, skifte 24.5.1765, lbnr.32. B: Anne 10, Laurids 8, der døde.

95 Morten Christoffersen i Stenderup. 9.3.1774, side 307.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Jens Madsen Due sst. B: Christoffer 25, Lene Marie 23, Maren 18, Mads 14, Dorthe 11. FM: Hans Jørgensen i Hatting, farbrødre Peder Christoffersen i Torsted, Christoffer Christoffersen i Hatting.

96 Anne Margrethe Frandsdatter i Hatting. 19.3.1774, side 310.
A: søskende Anders Frandsen sst, Else Frandsdatter g.m. Frederik Worm i København, Karen Frandsdatter sst.

97 Anne Rasmusdatter i Torsted. 14.4.1774, side 312.
E: Mads Hansen. Afdøde var født i Føvling sogn. Ingen A.

98 Rasmus Mouridsen i Hatting. 14.5.1774, side 316.
E: Anne Jespersdatter. LV: Jens Bank. A: broderbørn Søren Hermansen i Teglhuset, Kirsten Hermansdatter i Sebberup, Anne Hermansdatter i København, Birgitte Hermansdatter i Holtum, søstersøn Peder Sol i Horsens.

99 Margrethe Christensdatter i Sebberup. 28.5.1774, side 317.
E: Hans Pedersen. B: Christen 10. FM: morbror Bent Christensen sst, Thomas Christensen i Remmerslund.

100 Peder Jonasen i Ølsted. 9.6.1774, side 318.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Madsen Due. B: Peder, Jonas, Mads, Jørgen 20, Mette g.m. Jens Due i Stenderup, Johanne, Anne 12, Cathrine 10.

101 Margrethe Pedersdatter i Stenderup. 9.1.1775, side 321.
E: Jens Nielsen. B: Maren 19, Niels 15.

102 Anders Madsen i Hatting. 14.1.1775, side 324.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Pedersen. Ingen A.

103 Laurids Brask i Hatting. 14.1.1775, side 325.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Juul. A: søskende Christen Brask, Anders Brask.

104 Sara Nielsdatter på Bygholm. 9.11.1774, side 325.
A: søskende Knud Nielsen i Nørrehus, Oluf Nielsen i Hatting, Peder Nielsen i Torsted, Bodil Nielsdatter g.m. Jonas Knudsen i Hatting, Inger Marie Nielsdatter g.m. Knud Mortensen i Hornborg.

105 Birgitte Pedersdatter i Remmerslund. 14.2.1775, side 332.
E: Christen Hansen. B: Hans 2. FM: Jens Skovgaard i Spettrup.

106 Maren Sørensdatter i Eriknauer. 9.4.1775, side 334.
E: Søren Jensen. Af tidligere ægteskaber B: Christen Nielsen, Søren Nielsen, Anne Sørensdatter.

107 Mogens Jensen i Hatting. 25.4.1775, side 337.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Christoffer Christoffersen. B: Anne Marie 22, Thomas 17, Cathrine 14, Jens 13, Margrethe 9, Mikkel 7, [Anne] Sofie 5. FM: farbrødre Jørgen Jensen sst, Mads Jensen sst.

108 Terkild Jensen i Sønder Aldum. 23.1.1775, side 340.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mads Andersen i Gram. B: Karen 19, Niels 11, Anne 9, Anne Marie 6. FM: Niels Mortensen i Nørre Aldum.

109 Maren Sørensdatter i Hatting. 22.7.1775, side 345.
E: Hans Jørgen Christoffersen. A: søsterbørn Maren Pedersdatter g.m. Niels Smed i Eriknauer, Maren Kjær i Horsens.

110 Mette Kirstine Madsdatter i Hatting. 8.7.1775, side 346.
E: Jørgen Jensen Smed. B: Jens 11, Karen 9, Birgitte 5, Mads 2. FM: morbror Jørgen Winther i Nørre Aldum.

111 Anne Marie Jacobsdatter i Sebberup. 28.10.1775, side 350.
E: Mikkel Jørgensen. B: Karen 2. FM: morfar Jacob Thomsen i Hedensted.

112 Karen Nielsdatter i Hedensted. 4.12.1775, side 352.
E: Laurids Sørensen Smed. B: Søren 27, smed i Kragelund. Af første ægteskab. B: Jens Nielsen 31, bødker i Horsens, Søren Nielsen 30.

113 Anne Pedersdatter i Store Dalby. 5.12.1775, side 354.
E: Anders Madsen. A: bror Anders Pedersen i Åle på Bjerre gods, død. 1B: Jacob Jensen i Store Dalby, nu flyttet. FM: Simon Andersen i Ølholm på Hvolgård gods.

114 Viderik Pedersen i Hedensted. 16.3.1776, side 357.
E: Else Hansdatter. LV: Jacob Hansen sst. A: mor Birthe Andersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Sebberup, søskende Christen Pedersen i Korning, Anders Pedersen i Nørre Aldum.

115 Frederik Lærke i Hatting. 13.5.1776, side 358.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Winther sst. B: Jens 18, Mette 14, Niels 4. FM: Poul Pedersen sst.

116 Frands Christoffersen i Hatting. 25.5.1776, side 360.
E: Maren Jensdatter. A: bror Hans Jørgen Christoffersen sst, bror Christoffer Christoffersen sst, bror Peder Christoffersen i Torsted, bror Morten Christoffersen i Stenderup, [skifte 9.3.1774 lbnr.95]. 5B: Lene g.m. Søren Due sst, Christoffer 20, Maren 16, Mads 14, [Dorthe] 12, søster Anne Sofie Christoffersdatter gift på Sjælland.

117 Niels Hansen Daugaard i Remmerslund. 20.6.1776, side 363.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen i Breth. B: Jens i Remmerslund g.m. Kirsten Pedersdatter, der fæster, Anne g.m. Jens Christoffersen i Torup.

118 Afkald. Neder Vrigsted 24.7.1757, side 366, 501
Afkald fra Birthe Jensdatter g.m. Jens Pedersen Tønning for arv efter far, mor og søster til Rasmus Enevoldsen i Over Vrigsted.

119 Afkald. Store Dalby 18.9.1774, side 366.
Afkald fra Søren Rasmussen, Anders Rasmussen, Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, [Anne Rasmusdatter] g.m. Peder Pedersen i Ørum for arv efter far Rasmus Andersen til stedfar Knud Pedersen. (Sml. lbnr.19)

120 Afkald. Oens 30.3.1776, side 366.
Afkald fra Jens Madsen i Oens, Johanne Madsdatter, Karen Madsdatter, død var g.m. Laurids Jørgensen sst, Jørgen Madsen sst, Anne Marie Madsdatter g.m. Vilhelm i Horsens for fædrene og mødrene arv til bror Søren Madsen i Oens. (Sml. lbnr.15).

121 Cathrine Pedersdatter i Torsted. 3.2.1777, side 367.
E: Jens Nielsen. B: Anne Marie 4, Karen 3, Anne 19 uger. FM: morbror Mads Pedersen i Hatting, mosters mand Thomas Mikkelsen i Hornborg.

122 Birthe Andersdatter i Sebberup. 25.3.1777, side 372.
E: Peder Mikkelsen. Af første ægteskab B: Christen Pedersen i Korning, Anders Pedersen i Nørre Aldum. (Sml. lbnr.114).

123 Thomas Nielsen, der lever i Nørrehåb. 17.4.1777, side 372.
Vurdering for at fastsætte bøde for lejermål med Margrethe Pedersdatter, forrige mejerske på Bygholm.

124 Mette Winther i Hatting. 4.5.1777, side 374.
A: datter og søster.

125 Peder Christian Thomsen i Nørre Aldum. 26.5.1777, side 374.
E: Gyda Jørgensdatter. LV: Jørgen Winther sst. B: Jørgen, der fæster, Margrethe g.m. Terkild Christensen i Bredal på Tirsbæk gods, Birthe 30, Maren 28. Afkald lbnr.153, 154.

126 Søren Sørensen, møllersvend i Bygholm Mølle. 5.10.1777, side 378.
E: Anne Corneliusdatter, der bor i Horsens. LV: Niels Lund, skrædder sst. B: Søren 10, Jørgen Christian 5. FM: Søren Teglbrænder.

127 Anders Jensen i Hatting. 2.8.1777, side 381.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Henrik Pedersen Smed sst. A: søster Maren Jensdatter g.m. Peder Jensen i Eriknauer, søster Karen Jensdatter, enke efter Niels Nielsen i Torsted, [skifte 25.9.1767 lbnr.50], brordatter Mette Eriksdatter. Arv efter Knud Due sst, skifte 15.6.1758 til B: Knud den ældre, Knud den yngre. FM: Rasmus Mortensens eftermand Henrik Smed sst. (Sml lbnr.128)

128 Mette Rasmusdatter i Hatting. 30.1.1778, side 382.
Enke efter Anders Jensen, skifte 2.8.1777 lbnr.127. Af første ægteskab B: Knud Knudsen Due, 25, Knud Knudsen Due 20. FM: Peder Juul sst.

129 Hans Jørgen Christoffersen i Hatting. 30.1.1778, side 383.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Eriknauer. A: søskende Christoffer Christoffersen i Hatting, Peder Christoffersen i Torsted, Morten Christoffersen i Stenderup, [skifte 9.3.1774 lbnr.95]. 2B: Christoffer 29, Mads 16.

130 Rasmus Mortensen i Hatting. 31.1.1778, side 385.
[Enkemand efter Anne Knudsdatter, se lbnr.193]. B: Karen Rasmusdatter, der døde, var g.m. Henrik Pedersen sst. B: Anne Cathrine 3, Karen nyfødt, der døde. FM: Peder Pedersen Stærk d. y. i Rugballe.

131 Niels Andersen i Eriknauer. 31.1.1778, side 386.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Søren Pedersen Stærk sst. B: Mette 12, Jens 4, Anders 1. FM: fasters mand Peder Nielsen Due i Korning.

132 Kirsten Jensdatter i Hedensted. 14.2.1778, side 388.
E: Laurids Smed. A: fars søsterbørn Anne Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen i Hyrup, Anne Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen i Ørum, Kirsten Lauridsdatter g.m. Rasmus Strathaus i Rohden på Boller gods, David Lauridsen, fars brorbørn Kirsten Nielsdatter, Maren Nielsdatter g.m. Hans Løjtnant i Stouby Skov, Anne Nielsdatter gift i Sejt på Boller gods.

133 Oluf Sørensen, skovfoged i Ølsted. 22.4.1778, side 388.
E: Mette Pedersdatter. LV: Oluf Lund i Nørre Aldum. A: bror Rasmus Sørensen i Ølsted, bror Laurids Sørensen sst, bror Jørgen Sørensen, død. 1B: Peder sst, bror Peder Sørensen, [skifte 7.7.1772 lbnr.81]. 6B: Søren i Korning, Kirsten g.m. Henning [Hansen] i Torsted, Else g.m. Anders Sørensen i Bottrup, Jørgen 16, Niels 10. FM: stedfar Jonas [Knudsen] i Hatting, søster Lene Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Ølsted.

134 Peder Hjulmand i Ølsted. 22.4.1778, side 390.
E: Anne Margrethe Andreasdatter. B: Andreas Christian 26, skrædder, Kirsten 20, Niels 16. FM: farbror Niels Christensen i Ølsted.

135 Jens Terkildsen i Hatting. 8.4.1778, side 390.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted, der ægter og fæster. B: Hans 14, Jens 5, Maren 2. FM: Laurids Broch i Hatting.

136 Christen Maltesen. den ældre på Stjernholm Slotsplads. 6.2.1778, side 391.
E: Anne Jensdatter. B: Christen Christensen, der fæster, Jens Christensen i Horsens, død. 2B: Rasmus 7, Anne 4. FM: stedfar Mikkel Nielsen sst, Ellen Johanne Christensdatter, enke efter Christen Fischer sst, Anne Cathrine Christensdatter g.m. Hans Munk sst.

137 Peder Jørgensen i Remmerslund. 20.11.1778, side 409.
E: Kirsten Hermansdatter. LV: stedfar Thomas Nielsen i Sebberup. A: mor Johanne Pedersdatter, søskende Mikkel Jørgensen i Sebberup, Christen Jørgensen 30 på Palsgård gods, Anne Jørgensdatter g.m. Christian Rasmussen i Belle, Maren Jørgensdatter. Desuden nævnes afdødes morbror Peder Pedersen i Stenderup, død, var g.m. Johanne Nielsdatter, Søren Hermansen i Eriknauer.

138 Morten Hansen Hatting i Torsted. 16.11.1778, side 424.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Hans 12, Ingeborg 10, Christen 7. FM: farbror Mads Hatting sst, Niels Stovnbjerg sst.

139 Barbara Pedersdatter i Ølsted. 30.6.1778, side 426.
E: Jørgen Iversen. B: Iver 30, Peder 27, Maren 25, Mette 22, Anne Marie 21, Jørgen 14, Margrethe 8.

140 Maren Pedersdatter i Oens. 12.10.1778, side 427.
E: Søren Madsen. B: Peder 5, Mads 4, Christen 3, Jens 1 måned. FM: morbror Jens Pedersen i Hjelmslund på Merringgård gods, farbror Jens Madsen i Hatting. Arv efter enkemandens mor [Anne Jensdatter], skifte 4.2.1774 lbnr.93 til enkemandens halvsøster Anne Madsdatter 11.

141 Peder Sørensen Stærk, der lever i Rugballegård. 28.11.1778, side 428.
[Enkemand efter Susanne Pedersdatter, skifte 13.7.1768 lbnr.58]. B: Søren i Eriknauer, Peder, enkemand i Rugballe ,(se lbnr.142), Mads 33, Jørgen 29, Niels 22, Anne Marie g.m. Erik Pedersen i Bottrup, Anne g.m. Jørgen Christoffersen i Vesterby.

142 Anne Kirstine Christensdatter i Rugballe. 28.11.1778, side 430.
E: Peder Pedersen Stærk. B: Susanne 7, Charlotte Sofie 4. FM: Søren Pedersen Stærk i Eriknauer, Erik Pedersen i Bottrup.

143 Laurids Jørgensen i Oens. 17.10.1778, side 431.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Rasmussen Præst sst. Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 24.1.1772 lbnr.70]. B: Lene 14, Mads 12, Birthe 7. FM: Søren Madsen sst.

144 Søren Hermansen, teglstryger på Bygholm. 18.4.1778, side 434.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: bror Søren Olufsen i Hatting, Andreas Nielsen i Haulshuset. B: Herman 14, Kirsten 10, Margrethe 8, Anne 1. FM: morbror Søren Skrædder i Hatting. Arv til afdødes søskendebarn Peder Sole i Hanherred.

145 Anne Dorthe Møller i Nim. 18.9.1778, side 438, 461.
Enke efter Toxværd. B: Hans Jochum 9, Anne 2. FM: degnen Toxværd i Hvejsel, farbror Nygaard, fuldmægtig på Bygholm. Slegfredbarn Jacob Prætorius 14, der døde. Afdødes LV: Andreas Jæger, smed i Nim. Desuden nævnes afdødes bror Johan Andreasen i Rådved, afdødes søster sst.

146 Hans Hermansen i Hatting Præstegård. 16.3.1778, side 443.
Enkemand efter [Maren Hvolgaard i Eriknauer], skifte 23.6.1777. A: bror Peder Hermansen i Horsens, død. 6B: Johanne 26, Anne 23, Martha 19, Bodil 16, Herman 13, Knud 9. Afdødes stedsøn: Jens Nielsen i Eriknauer.

147 Jens Ditlevsen i Remmerslund. 2.3.1779, side 445.
E: Margrethe Simonsdatter. A: brorbørn: Søren Christensen i Spettrup, Rasmus Christensen, Anne Christensdatter, Maren Christensdatter. Desuden nævnes [enkens søn] Simon Nielsen i Korning. (Sml. lbnr.210).

148 Søren Hermansen og hustru Voldborg Pedersdatter i Eriknauer. 9.3.1778, side 446, 462.
B: Karen 3, Herman 22 uger, der døde. FM: farbror Søren Hermansen i Bygholm Teglgård. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Hermansdatter g.m. Peder Kroer i Remmerslund, afdødes stedfar Thomas Nielsen i Sebberup, afdøde kones bror Hans Pedersen i Uth.

149 Jørgen Sørensen, tørvebærer på Bygholm. 29.4.1778, side 453, 461.
A: bror Christen Sørensen i Torsted, bror Søren Sørensen, død. 5B: Niels Sørensen Lund i Korning, Søren 36, Else, Kirsten g.m. Søren Olufsen, skrædder i Hatting, Anne, søster Karen Sørensdatter. FM: Søren Christensen sst.

150 Iver Mortensen i Lille Dalby. 15.2.1779, side 457.
E: Sofie Rasmusdatter. LV: Knud Mikkelsen. B: Henrik, Iver. FM: Mads Mortensen i Spettrup, Niels Bie i Lille Dalby.

151 Maren Jacobsdatter i Hedensted. 3.7.1778, side 458.
Datter af Jacob Jepsen i Solskov. Ingen arvinger.

152 Afkald i Eriknauer. 24.6.1777, side 459.
Afkald fra Kirsten Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Eriknauer for arv efter far Jens Mortensen, skifte 28.11.1764 lbnr.26 og efter mor Mette Rasmusdatter, skifte 3.8.1764 lbnr.24.

153 Afkald i Nørre Aldum. 4.6.1778, side 460.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Henrik Pedersen i Nørre Aldum for arv efter [far Peder Christian Thomsen sst], skifte 26.5.1777 lbnr.125 til bror Jørgen Pedersen sst.

154 Afkald i Nørre Aldum. 4.6.1778, side 460.
Afkald fra Birthe Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Nørre Aldum for arv efter [far Peder Christian Thomsen sst], skifte 26.5.1777 lbnr.125 til bror Jørgen Pedersen sst.

155 Afkald på Bygholm. 28.1.1779, side 460.
Afkald fra Thomas Pedersen i Hedensted ved far Peder Thomsen, budfoged sst. og farbror Christen Thomsen, smed i Hatting for arv efter mor Kirsten Lauridsdatter, skifte 3.6.1769 lbnr.62, og efter søster Anne Marie Pedersdatter.

156 Mette Lauridsdatter i Sebberup. 3.8.1779, side 462.
E: Peder Mikkelsen. B: Laurids 3 mdr, der døde. FM: morbrødre Rasmus Lauridsen i Torup, Rasmus Lauridsen i Nørre Aldum.

157 Niels Mikkelsen i Sebberup. 2.7.1779, side 463.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Morten Sørensen i Stubberup. B: Mikkel 5. FM: farbror Hans Mikkelsen i Oens.

158 Jens Nielsen, skovfoged i Provstlund. 14.9.1779, side 464.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Rasmus Andersen i Lykkehuset. B: Kirsten 3, Inger 2. FM: født værge Niels Nielsen, ungkarl i Bjerre Mølle.

159 Peder Mortensen Møller i Stenderup. 9.5.1779, side 468.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Jens 2, Maren 6 mdr. FM: Jens Lauridsen i Torsted. Aftægt til Jens Peder Jonasen.

160 Maren Hansdatter i Torsted. 27.10.1778, side 470.
E: Aksel Smed. B: Anne Margrethe 28, Hans 24, Dorthe 22, Regine 20, Søren 16, Anne Kirstine 13. FM: Laurids Jensen sst.

161 Ingeborg Caspersdatter i Hatting. 10.10.1779, side 473.
E: Knudsen Olufsen. B: Anne Cathrine 5. FM: morbror Jens Caspersen, tjener i Ovsted sogn.

162 Anne Lauridsdatter i Vrigsted. 18.11.1779, side 473.
E: Rasmus Enevoldsen, anneksbonde. A:
1) farbror Oluf Sørensen i Neder Vrigsted, død. 5B: Niels i Vrigsted, Hans i Stenkær, Mads i Hornum, Jens 30, alle på Barritskov gods, Karen g.m. Jens Rasmussen i Over Vrigsted
2) faster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Hans Nissen i Neder Vrigsted. 3B: Jonas i Barrit, Søren 65 i Rohde, Anne g.m. Søren Jørgensen sst.
3) halvfarbror Hans Sørensen i Neder Vrigsted, død. 3B: Søren sst, Rasmus 26, Maren
4) halvfarbror Rasmus Sørensen, død. 1B: Jens i Over Vrigsted g.m. Karen Olufsdatter, nævnt under 1)
5) halvfaster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Mads Mønsted i Vrigsted. 4B: Christen sst, Birthe g.m. Laurids Jensen i Vrigsted, Karen g.m. Hans Sørensen i Nøttrup, Maren, død, var g.m. Frands Mikkelsen i Hornum, 1B: Mads 4. Anne Sørensdatter første ægteskab med [Niels Jensen]. 1B: Enevold i Over Vrigsted
6) halvfaster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jens Mortensen i Breth. 2B: Morten Jensen i Hornsyld, Maren Jensdatter, [skifte Rosenvold gods 26.10.1778], var g.m. Iver Jensen, [fejl, skal være Iver Rasmussen] i Daugård. 1B: [Johanne Marie]. Maren Jensdatters første ægteskab med Anders [Hansen] Smed i Daugård, [skifte Rosenvold gods 28.9.1772]. 3B: [Jens, Birthe, Lene]
7) halvfaster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Jens Damkær. 1B: Ingeborg i Nøttrup
8) morbror Niels Jensen i Vrigsted, død. 1B: Enevold sst.
9) moster Karen Jensdatter g.m. Hans Madsen i Gammelby, begge døde. 2B: Christen i Urlev, Esben i Gammelby.
(Sml. skifterne efter Søren Hansens to hustruer i Vrigsted, Skanderborg Rytterdistrikt GRyt 4-13 fol.275 lbnr.435 og GRyt 8-26 fol.317 lbnr.974).

163 Johanne Jacobsdatter i Hedensted. 8.1.1780, side 475.
E: Oluf Andersen. A: far Jacob Thomsen sst, søskende Kirsten Jacobsdatter, Hans Jacobsen. Skifte 12.6.1767 lbnr.47 efter mor [Karen Hansdatter].

164 Mads Jensen i Oens. 22.1.1780, side 477.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Knud Pedersen i Eriknauer. B: Anne g.m. Søren Madsen sst, Maren 18, Karen 14, Lene 12, Jens 7, Peder 3. FM: fars halvbror Hans Pedersen i Torsted. Arv efter formanden Niels Rasmussen i Oens, skifte sluttet 1.12.1775 til dennes yngste søn Peder.

165 Anne Christensdatter i Eriknauer. 1.10.1779, side 480.
E: Jens Pedersen. B: Birthe 26, Peder 24, Anne Marie 16, Karen 11. FM: Søren Pedersen i Korning, Søren Kjær i Eriknauer.

166 Christoffer Jacobsen i Store Dalby. 10.6.1780, side 482.
E: Karen Hansdatter. LV: Morten Pedersen Damgaard i Vrigsted. B: Bodil 19. FM: farbror Anders Jacobsen i Grund. Arv til afdødes brorsøn Jesper Sørensen i Gram i Bjerre [dvs. Rårup] sogn efter skifte 16.7.1771 og 14.11.1775.

167 Niels Madsen 24 år ugift i Eriknauer. 2.7.1779, side 485.
A: mor Anne Nielsdatter, enke efter Søren Stærk sst, [skifte 2.7.1779 lbnr.168]. LV: Niels Nielsen Stovnbjerg i Spettrup, søskende Jørgen Madsen Smed 23, Anne Kirstine Madsdatter 19, Karen Madsdatter 15, Anne Madsdatter 13. FM: Hans Andersen i Lille Dalby, halvsøskende Mads Sørensen Stærk 5, Peder Sørensen Stærk 2. FM: farbror Peder Pedersen Stærk i Rugballegård. Arv efter afdødes far Mads Nielsen, smed i Eriknauer, skifte 31.10.1772 lbnr.86.

168 Søren Pedersen Stærk i Anneksgården i Eriknauer. 2.7.1779, side 488.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Stovnbjerg i Spettrup. B: Mads 5, Peder 2. FM: farbror Peder Pedersen Stærk i Rugballe, fasters mand Erik Pedersen i Bottrup. Enkens første ægteskab med [Mads Nielsen, smed i Eriknauer], skifte 31.10.1772 lbnr.86.

169 Peder Sørensen i Sebberup. 14.11.1780, side 492.
E: Maren Hartvigsdatter. B: Hartvig 24, Karen 20, Else, Lene g.m. Hans Steffensen i Årup, Anne g.m. Hans Pedersen i Sebberup.

170 Rasmus Pedersen, snedker i Ølsted. 2.2.1781, side 493.
E: Mette Margrethe Raarup. B: Karen 12, Maren 10, Peder 7, Christen 4, Ingeborg 1. FM: morfar [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted.

171 Søren Pedersen i Vinten. 21.4.1781, side 494.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Mette Kirstine 14, Peder 10, Rasmus 2. FM: fars halvbror Mikkel Jensen i Kalhave.

172 Afkald på Bygholm. 19.5.1781, side 496.
Afkald fra Søren Jensen Stovnbjerg i Store Dalby og fra Jens Jensen Stovnbjerg i Vinten for arv efter mor, skifte 26.2.1759 og efter far [ Jens Sørensen], skifte 4.5.1767 lbnr.44.

173 Afkald på Bygholm. 19.5.1781, side 496.
Afkald fra Mette Jensdatter g.m. Jørgen Hansen Lund i Ørnstrup for arv efter mor, skifte 26.2.1759 og efter far [ Jens Sørensen], skifte 4.5.1767 lbnr.44.

174 Rasmus Knudsen i Ølsted, 19.3.1781, side 496.
E: Johanne Jensdatter. B: Knud 37, Birthe g.m. Søren Rasmussen sst, Anne Marie 32, Jens 28. FM: Niels Stovnbjerg i Torsted.

175 Ellen Andersdatter i Hedensted. 7.3.1781, side 497.
E: Mads Mikkelsen. B: Anders 14, Viderik 9, Karen 5, Laurids 2. FM: morfar Anders Jensen Bisgaard i Kilsgård i Tulstrup sogn, mosters mand degnen Ussing i Stubberup. Arv efter enkemandens første kone [Inger Lisbeth Christoffersdatter], skifte 15.12.1763 lbnr.20.

176 Jens Nielsen i Torsted. 6.4.1781, side 498.
E: Anne Sørensdatter. LV: Erik Nielsen i Eriknauer. Første ægteskab med [Cathrine Pedersdatter], skifte 3.2.1777 lbnr.121. B: Anne Marie 9, Karen 6. FM: Jens Nielsen, bødker i Torsted, morbror Mads Pedersen i Hatting, morbror [mosters mand?] Thomas Mikkelsen i Hornborg. Aftægt til afdødes mor Karen Jensdatter. (Sml. lbnr.50).

177 Maren Hansdatter i Torsted. 20.12.1781, side 501, 506.
E: Jens [Sørensen] Smed. B: Laurids 7, Mette Kirstine 6, Anne nyfødt. [Børns alder er ved mors død 24.11.1779].

178 Hans Pedersen i Stenderup. 19.3.1781, side 501.
E: Maren Sørensdatter, nu i Sønder Aldum. LV: Iver Sørensen i Hornsyld, Jens Stovnbjerg i Stenderup. B: Hans nyfødt. FM: Søren Stovnbjerg i Stenderup.

179 Christen Christensen i Hatting. 27.3.1782, side 503.
E: Maren Madsdatter. B: Mads 22, FM: mors søstersønner Isak Lauridsen i Torsted, Mads Lauridsen sst.

180 Maren Christensdatter i Hatting. 18.2.1782, side 504.
E: Jens Sørensen Bank. B: Sidsel 20, Karen 18, Christen 12. FM: mors søskende barn Christen Smed sst, Mads Smed sst.

181 Karen Pedersdatter i Hatting. 8.2.1782, side 504.
E: Niels Jørgensen. B: Anders. Af første ægteskab B: Hans Andersen i Kollerup, Peder Andersen 27, Anne Andersdatter 23, Niels Andersen 18. FM: Poul Pedersen i Hatting.

182 Karen Knudsdatter i Korning. 1.7.1782, side 506.
E: Søren Pedersen. B: Knud 25, Peder 22, Thomas 16, Sidsel 12, Søren 8. FM: morbror Christen Knudsen i Hatting.

183 Peder Jørgensen i Ølsted. 4.3.1782, side 507.
E: Lene Nielsdatter. LV: Mikkel Olufsen sst. B: Jørgen 7. FM: fars søskendebarn Søren Rasmussen sst.

184 Ellen Thomasdatter i Hatting Østerhåb. 18.3.1782, side 510.
E: Eskild Pedersen. B: Thomas nyfødt. FM: morbror Laurids Sivertsen i Hatting.

185 Peder Due i Korning. 10.6.1782, side 511.
E: Anne Andersdatter. LV: Svend Christensen sst. B: Sidsel, der ægter Søren Lauridsen i Torsted, Karen 15, Maren 13, Niels 8. FM: Simon Nielsen, skrædder i Korning.

186 Mikkel Andersen i Hedensted. 21.6.1782, side 513.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Mikkel 15. Af første ægteskab B: Anders 26, rytter på Horsens Hospitals gods, Kirsten g.m. Jens Jepsen i Bredballe, Karen.

187 Søren Andersen Bechmann, ugift i Bygholm Mølle. 16.11.1782, side 514.
A: søskende Niels Andersen 26, Anne Andersdatter 24, Mette Andersdatter 20. FM: Frederik Sørensen i Torsted.

188 Ingeborg Knudsdatter i Hatting. 14.12.1782, side 517.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med Niels Pedersen sst, [skifte 18.6.1772 lbnr.80]. B: Peder 25, Knud 19, Mette Margrethe 12. FM: Laurids Broch sst. Aftægt til afdødes mor Mette Justsdatter.

189 Thomas Sørensen i Årup. 12.2.1783, side 520.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Jens Christensen i Stubberup Skovhus. B: Karen 18, Christen 15, Søren 11. FM: Hans Mortensen i Sønder Aldum.

190 Hans Bertelsen i Hatting. 24.2.1783, side 521.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Nielsen sst. A: søskende Christen Bertelsen sst, Anne Bertelsdatter g.m. Peder Bødker i Oens.

191 Inger Nielsdatter i Torsted. 24.3.1783, side 522.
E: Christen Sørensen. A: bror Niels Nielsen i Torsted, [skifte 15.7.1765 lbnr.35]. B: Anne Cathrine. FM: stedfar Laurids Jensen sst, bror Jens Nielsen sst, [skifte 6.4.1781 lbnr.176]. 2B: Anne Marie, Karen. FM: stedfar Peder Henningsen sst, halvbror Jens Nielsen Bødker sst.

192 Laurids Madsen i Lille Dalby. 13.6.1783, side 523.
A: søskende Peder Madsen i Remmerslund, Jonas Madsen i Lille Dalby, Jens Madsen i Spettrup, Jens Skovgaard sst, Anne Madsdatter g.m. Søren Pedersen Smed sst.

193 Thomas Due i Eriknauer. 25.3.1783, side 525.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Christensen sst. A:
1) bror Søren Due, død, [se lbnr.65]. 4B: Anne Kirstine g.m. Søren Thomsen sst, Anne 29, Kirsten 25, Margrethe 23
2) bror Knud Due, død, [se lbnr.127, 128]. 2B: Knud i Hatting, Knud 24
3) bror Jens Due i Korning, [skifte 26.6.1765 lbnr.33]. 3B: Anne Kirstine g.m. Knud Pedersen i Eriknauer, Mette Cathrine 20, Anne
4) søster Anne Knudsdatter, død. 1B: [Karen Rasmusdatter, død, se lbnr. 130]. 1B: Anne Cathrine 9. FM: far Henrik Pedersen i Hatting.

194 Hans Pedersen Broch i Løsning. 24.3.1783, side 527.
E: Inger Pedersdatter. LV: bror Poul Pedersen, bror Mads Pedersen i Hedensted. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 4.7.1763 lbnr.17]. B: Else, Peder 30, Terkild, røgter på Bygholm. FM: Poul Pedersen i Hatting, Jens Nielsen i Løsning Mølle.

195 Peder Mikkelsen i Sebberup. 27.6.1783, side 529.
E: Kirsten Hermansdatter. LV: Thomas Nielsen. A: halvsøskende Mads Mikkelsen i Hedensted, Else Mikkelsdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Urlev. 4B: 3 sønner og en datter g.m. Jens Due i Hedensted, Else Margrethe Mikkelsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Urlev, Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen Skovgaard i Spettrup, Knud Mikkelsen 40.

196 Jens Sørensen Bank i Hatting. 11.7.1783, side 530.
E: Karen Pedersdatter. B: Søren 13 uger. Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 18.2.1782 lbnr.180]. B: Sidsel 21, Karen 19, Christen 13. FM: Mads Jensen Smed sst.

197 Jens Madsen Due i Stenderup. 26.5.1783, side 531.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Andersen sst. Peder Jonasen i Ølsted. B: Johanne Marie 8, Karen Marie 5. FM: Søren Pedersen sst, Søren Due i Stenderup.

198 Afkald på Bygholm. 11.9.1783, side 534.
Afkald fra Hans Jacobsen i Starup for arv efter mor [Karen Hansdatter i Hedensted], skifte 12.6.1767 lbnr.47.

199 Peder Holst i Stenderup. 2.6.1783, side 535.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Niels Andersen, væver i Lystrup. B: Jørgen 12, Else 4. FM: Niels Andersen i Stenderup.

200 Jens Sørensen Smed i Torsted. 19.11.1783, side 538.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jacob Lauridsen i Bottrup. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 20.12.1781 lbnr.177]. B: Laurids 11, Mette Kirstine 10, Anne 4. FM: Anders Hansen Fynbo i Torsted.

201 Anne Knudsdatter i Hedensted. 23.12.1783, side 539.
E: Søren Nielsen. B: Knud 6. FM: morfar Knud Pedersen sst.

202 Else Christensdatter i Torsted. 27.2.1784, side 540.
E: Niels Nielsen Haulshus. A: far Christen Sørensen sst, bror Søren Christensen i Hatting.

203 Peder Andersen i Ølsted. 1.3.1784, side 541.
E: Mette Margrethe Raarup. B: Karen Lene 2. FM: morfar provst [Andreas Frandsen] Raarup, [præst i Ølsted]. Enkens første ægteskab med Rasmus Pedersen i Ølsted, [skifte 2.2.1781 lbnr.170]. B: 2 drenge, 3 piger.

204 Jens Madsen i Spettrup. 1.6.1784, side 541.
E: Mette Olufsdatter. LV: far Oluf Lund i Nørre Aldum. B: Anne 30 g.m. Mads Mortensen i Spettrup, Kirsten 18, Oluf 16, der døde, Frederik 12, Maren Lene 10, Jens 7. FM: farbrødre Jens Madsen Skovgaard sst, Jonas Madsen i Lille Dalby. (Sml. lbnr.331).

205 Else Nielsdatter i Sønder Aldum. 10.7.1784, side 544.
E: Jørgen Olufsen. B: Maren 35 g.m. Søren Terkildsen i Bottrup, Niels 30, Kirsten 28, Mette 25, Bodil 24, Oluf 21. FM: farbror Mikkel Olufsen i Ølsted.

206 Jørgen [Jensen] Smed og hustru Karen Sørensdatter i Hatting. 20.8.1784, side 545.
Hans første ægteskab med [Mette Kirstine Madsdatter], skifte 8.7.1775 lbnr.110. B: Jens, Mads, Karen, Birgitte. FM: farbror Mads Smed i Hatting, morbror Jørgen Winther i Nørre Aldum. Af hendes første ægteskab B: Jens Christensen.

207 Else Margrethe Nielsdatter i Torsted. 7.12.1784, side 551.
E: Laurids Melchiorsen. B: Anders 14, Christian 10. FM: morbror Søren Lærke sst.

208 Maren Andersdatter i Store Dalby. 1.11.1784, side 553.
E: Hans Jensen. B: Jens 32 i Spettrup, Niels 28, Lene g.m. Søren Rasmussen i Hedensted, Mette. FM: morbror Hans Andersen i Lille Dalby.

209 Sidsel Nielsdatter i Hoved. 29.11.1784, side 555.
E: Erik Jørgensen. B: Abelone. Af første ægteskab B: Anne Margrethe Markusdatter g.m. Anders Nielsen i Grumstrup. Afkald lbnr.275.

210 Svend Christensen i Korning. 29.1.1785, side 558.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Hansen i Remmerslund. A: mors søskendebarn Margrethe Simonsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen sst. 3B: Simon i Korning, Søren i Aldum, Jens i Stubberup, nu i Ølsted, mors søskendebørn Jens Sørensen i Stubberup, Maren Sørensdatter g.m. Niels Christiansen i Hornum, fars halvbror Niels Pedersen i Urlev, død. 4B: Jens 30 i Barritskov, Morten 28 i Urlev, Anne, Birthe Kirstine.

211 Mette Sørensdatter i Nørre Aldum. 26.2.1785, side 565.
E: Jørgen Pedersen. B: Gyda 4, Søren 3, Anne 1 måned. FM: Jens Skovgaard i Spettrup.

212 Hans Andersen og hustru Maren Jørgensdatter i Ølsted. 17.8.1784, side 566.
B: Anders 2. FM: morfar Jørgen Jensen i Spettrup.

213 Mette Nielsdatter i Stubberup. 19.4.1785, side 571.
E: Rasmus Jensen. B: Morten 6 uger. FM: Morten Rasmussen sst.

214 Oluf Jørgensen Lund i Nørre Aldum. 12.4.1785, side 574.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Jørgen Lauridsen sst. B: Jørgen 34, der fæster, Niels 30, Anne g.m. Hans Iversen i Ullerup, Karen g.m. Niels Stovnbjerg i Torsted. Første ægteskab med Anne Christensdatter. B: Jens i Stovnbjerg, [skifte 21.10.1772 lbnr.83]. 1B: Jens 13. FM: stedfar Søren Madsen sst, Mette g.m. Jens Hansen i Spettrup.

215 Karen Henriksdatter i Stenderup. 22.7.1785, side 579.
E: Niels Nielsen. B:
1) Peder Nielsen.

216 Jørgen Olufsen i Sønder Aldum. 16.11.1785., side 580.
Enkemand efter Else Nielsdatter, [skifte 10.7.1784 lbnr.205]. B: Maren g.m. Søren Terkildsen i Bottrup, Niels 31, Kirsten, Mette, Bodil, Oluf 23. FM: Mikkel Olufsen i Ølsted.

217 Kirsten Mortensdatter i Remmerslund. 4.4.1786, side 583.
E: Morten Pedersen. B: Abelone, Bodil.

218 Jørgen Jørgensen i Sebberup. 4.4.1786, side 585.
E: Karen Andersdatter. LV: Hartvig Pedersen. A: søster Gertrud Jørgensdatter, død. 4B: Morten Sørensen i Stubberup, Karen Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Sebberup, Maren Sørensdatter g.m. Bent Sørensen, Anne Sørensdatter, [skifte 9.11.1765 lbnr.37]. 4B: Hans Pedersen, Jørgen Hansen i Dalby, Søren Hansen, Maren Hansdatter.

219 Peder Rasmussen i Bygholm Hyrdehus. 9.6.1786, side 586.
A:
1) bror Anders Rasmussen, [skifte 18.12.1762 lbnr.8]. 2B: Inger g.m. Jacob [Pedersen] Tømmermand i Vindelev, Maren. FM: stedfar Peder Lærke i Korning
2) bror Jens Rasmussen, død. 1B: Anne Marie. FM: stedfar Morten Andersen
3) søster Thyra Rasmusdatter ved Klaks Mølle
4) søster Mette Rasmusdatter, død. 2B: Rasmus i Uldum Præstegård, Karen [Jensdatter], g.m. Jørgen Sørensen, hyrde i [Øster] Snede.

220 Maren Abrahamsdatter i Bottrup. 14.8.1786, side 589.
E: Jørgen Christian. Første ægteskab med [Niels Christensen sst, skifte 18.4.1768 lbnr.55]. B: Mette g.m. Christen Jensen i Klakring Strandhuse, Sofie g.m. Søren Ladefoged i Torsted, Christen 34 ved Bygholm, Abraham 30 i Torsted, Gertrud g.m. Niels Haulshus sst, Jens 25, Dorthe, Malene.

221 Jens Andersen Svensk i Ølsted. 5.8.1786, side 591.
E: Anne Kirstine Mortensdatter. LV: Oluf Smed, Rasmus Mogensen, der ægter. B: Mikkel sst, Mette. FM: Knud Rasmussen sst.

222 Christen Kjeldsen i Stenderup. 21.10.1786, side 595.
E: Karen Jensdatter. B: Niels 6, Peder 4, Søren 6 mdr. FM: farbrødre Søren Kjeldsen i Eriknauer, Jens Kjeldsen i Hatting. Enkens første ægteskab med [Peder Mortensen Møller], skifte 9.5.1779 lbnr.159.

223 Mads Jensen i Remmerslund. 3.11.1786, side 598.
E: Anne Lauridsdatter. LV: bror Søren Lauridsen i Sebberup. B: Jens.

224 Peder Nielsen i Torsted. 10.6.1786, side 599, 656, 733.
E: Anne Margrethe Bertelsdatter. LV: bror Anders Bertelsen i Hatting. B: Maren 9, Anne Marie 7, der døde, Niels 5, der døde, Peder nyfødt, der døde. FM: farbror Oluf Nielsen sst, Knud Nielsen, murermester i Nørhuse.

225 Hans Jepsen i Lille Dalby. 10.1.1787, side 605.
E: Karen Jensdatter. LV: far Peder Pedersen i Torsted. B: Jens 22, Mads 20, Anne Kirstine 17, Mette 15, Kirsten 13, Karen 11, Hans 5. FM: Hans Andersen, Niels Bie i Dalby.

226 Søren Nielsen i Ølsted. 5.8.1786, side 607.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Christen Grand i Oens. B: Bodil, Søren nyfødt. FM: Sørens Jensen sst.

227 Anne Jensdatter i Hatting. 12.7.1786, side 612.
E: Mikkel Poulsen, der var separeret. Første ægteskab med [Peder Hald sst, skifte 26.3.1765 lbnr.28]. B: Rasmus sst, [Anne] g.m. Thomas Skov sst.

228 Laurids Sørensen i Store Dalby. 23.3.1787, side 615.
E: Inger Lisbeth Christoffersdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup. A: mor Maren Nielsdatter. LV: bror Thomas Nielsen i Sebberup, søskende Anne Sørensdatter g.m. Niels Gartner i [Øster] Snede, Maren Sørensdatter g.m. Søren Nielsen i Lille Dalby, halvsøskende Søren Pedersen, Birthe Marie Pedersdatter, Birthe Kirstine Pedersdatter. FM: farbrødre Oluf Andersen i Hedensted, Søren Andersen sst.

229 Niels [Nielsen] Stovnbjerg, der lever i Spettrup. 26.5.1787, side 619.
Enkemand efter [Margrethe Nielsdatter, skifte 17.4.1773 lbnr.89]. B: Anne Kirstine g.m. Jørgen Andersen Møller i Ølsted, Karen, Mette, [skifte 19.4.1785 lbnr.213], var g.m. Rasmus Jensen i Stubberup. 1B: Morten, Kirsten, Jørgen, der fæster, Anne. FM: Morten Rasmussen i Stubberup, Jens Stovnbjerg i Stenderup, Jørgen Madsen i Eriknauer.

230 Jens Nielsen Brun i Enner. 12.6.1787, side 622.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Eriksen sst. B: Karen 30, Bodil 20, Sidsel 19, Anders 18, Anne Marie 12. FM: Søren Pedersen i Enner.

231 Karen Madsdatter i Nørre Aldum. 14.8.1787, side 623.
E: Anders Mikkelsen. B: Anne Kirstine 9, Mikkel 6.

232 Anne Marie Mikkelsdatter i Lund. 12.9.1787, side 624.
E: Søren Sørensen. B: Laurids 12. Første ægteskab med Laurids Pedersen, skifte 23.6.1771. B: Kirsten 32 i Petersborg, Anne Margrethe 25, Hans Peder 16. FM: farbrødre Johan Pedersen i Hansted, Terkild Pedersen i Lund.

233 Søren Sørensen ugift på Bygholm. 3.6.1787, side 626.
A: søskende Niels Sørensen i Korning, Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Skrædder i Hatting, Else Sørensdatter g.m. Jens Hald i Korning, Anne i Horsens. FM: Søren Christensen i Hatting.

234 Mette Pedersdatter i Stenderup. 2.10.1787, side 629.
E: Peder Nielsen. Første ægteskab med [Jens Madsen Due, skifte 26.5.1783 lbnr.197]. B: Johanne Marie 12, Karen Marie 9. FM: morbrødre Jonas Pedersen, Jørgen Pedersen i Ølsted Holmgård, Mads Pedersen i Løsning.

235 Søren Mikkelsen i Enner. 30.1.1788, side 630.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Eriksen sst. B: Anne Cathrine 21, Hans 18, Anne 8, Sidsel 6. FM: Niels Christensen i Hatting. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 27.1.1767 lbnr.43]. B: Mikkel 29. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Hansen i Enner.

236 Iver Nielsen i Store Dalby. 5.3.1788, side 636.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Niels 7. FM: morbror Christen Nielsen i Bredballe.

237 Hans Steffensen i Årup. 25.4.1788, side 637.
E: Lene Pedersdatter. LV: bror Hartvig Pedersen i Sebberup. A: søskende Jens Steffensen i Hedensted, Anne Steffensdatter g.m. Niels Smed i Hedensted.

238 Anne Andersdatter i Neder på Stubberup Mark. 26.5.1788, side 638.
E: Anders Andersen. B: Anders 17, Kirsten 12, Jens 11, Niels 7, Sidsel 5. FM: morbror Mads Andersen i Korning.

239 Barbara Rasmusdatter i Enner. 8.7.1788, side 640.
B: Peder Pedersen i Pårup, Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Thomas [Pedersen] i Føvling. 1B: Peder 8, Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Enevold Jensen, bødker i Enner.

240 Maren Sørensdatter i Torsted. 1.10.1787, side 641.
E: Laurids Melchiorsen. A: halvsøskende Jens Liemann i Korning, Christen Liemann sst, Johanne Sørensdatter g.m. Christen Sparre i Stubberup, Anne Sørensdatter i Kørup. Arv efter enkemandens første hustru [Else Margrethe Nielsdatter], skifte 7.12.1784 lbnr.207.

241 Brixen Hansen i Korning. 5.5.1788, side 642.
E: [Maren] Johansdatter. B: Johan 30, Anne, enke efter [Ditlev Andersen] i Holsten, Sidsel g.m. Nikolaj Sørensen i Løsning, Kirsten 27, Rasmus 24, Ingeborg 15, Maren 14, Mikkel 10. FM: Jacob Hansen i Nørre Aldum, Rasmus Juul i Bjerre.

242 Jørgen Jensen og hustru Anne Pedersdatter, der begge lever i Spettrup. 29.7.1788, side 644.
Deres fælles B:
4) Niels Jørgensen, der overtager fæstet
5) Karen Jørgensdatter g.m. Anders Andersen i Stubberup
6) Maren Jørgensdatter, [skifte 17.8.1784 lbnr.212], var g.m. Hans [Andersen] Møller i Ølsted. 1B:
a Anders Hansen.
FM: farbror Jørgen Andersen Møller i Ølsted
7) Sidsel Jørgensdatter g.m. Hans Christoffer Berg, parykmager i København.
Anne Pedersdatters første ægteskab med Niels Stenkær. B:
1) Oluf Nielsen i Årup
2) Jørgen Nielsen i Lille Dalby
3) Peder Nielsen i Sebberup.

243 Mette Nielsdatter i Årup. 3.9.1788, side 646.
E: Herman Christensen. B: Anne Kirstine 17, Christen 16, Niels 12, Anne Lene 7, Maren 4. FM: morfar Niels Terkildsen i Bredal.

244 Karen Mikkelsdatter i Hatting. 23.8.1788, side 648.
E: Niels Christensen. Første ægteskab med Thomas Jensen. B: Karen g.m. Christoffer Christoffersen sst, Sidsel g.m. Mads Pedersen sst. Andet ægteskab med Mogens Jensen sst, [skifte 25.4.1775 lbnr.107]. B: Anne [Marie] g.m. Knud [Knudsen] Due i Vinten Skovhus, Thomas 30, Cathrine g.m. Laurids [Pedersen] Hald i Hatting, Jens 27 sst, Margrethe, Anne Sofie. FM: farbror Mads Smed i Hatting.

245 Morten Hansen, ugift i Store Dalby. 18.2.1788, side 649.
A: bror Hans Hansen, død. 1B: Inger g.m. Peder Jørgensen Hus i Vesterby, søster Karen Hansdatter i Dalby. LV: Søren Stovnbjerg, søster Kirsten Hansdatter g.m. Frederik Wellendorf i Born i Holsten, søster Marie Kirstine Hansdatter g.m. Johan Just Hieronymus Wilms sst.

246 Hans Olufsen og hustru Anne Sørensdatter, der lever i Korning. 24.9.1788, side 652.
B: Søren, der fæster, Inger.

247 Anne Madsdatter i Eriknauer. 28.11.1788, side 653.
E: Jørgen Thomsen Winther. A. søster Sidsel Madsdatter, [enke efter Morten Christoffersen i Stenderup, skifte 9.3.1774 lbnr.95]. LV: søn Christoffer Mortensen i Hatting, søster Johanne Madsdatter, død, var g.m. Thomas Hyrde i Sønder Aldum. 4B: Rasmus 30, Lene 26, Mette 24, Kirsten 22.

248 Søren Winther og hustru Bodil Hansdatter i Sønder Aldum. 8.6.1788, side 657.
B: Pernille Cathrine, Anne, Hans, Morten. FM: morfar Hans Mortensen sst, Frederik Pedersen i Gramrode. (Sml. lbnr.329).

249 Hans Jensen, der lever i Store Dalby. 12.12.1788, side 660.
Enkemand efter [Maren Andersdatter, skifte 1.11.1784 lbnr.208]. B: Jens i Spettrup, Niels, der fæster, Lene g.m. Søren Rasmussen i Hedensted, Mette g.m. Niels Jensen i Lille Dalby.

250 Karen Jensdatter i Hatting. 19.12.1788, side 661.
E: Jens Jørgensen Smed. B: Jørgen 3. FM: morbror Niels Jensen i Enner.

251 Karen Jørgensdatter i Neder på Stubberup Mark. 29.12.1788, side 662.
E: Anders Andersen. A: far Jørgen Jensen i Spettrup.

252 Thomas Jensen Skov i Hatting. 10.9.1788, side 663.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Juul. Af første ægteskab B: Mette Cathrine 18, Øllegaard 13, Jens Christian 9, Søren 7. FM: Mikkel Clemensen i Bottrup, Laurids Broch i Hatting. Desuden nævnes afdødes mor Mette Rasmusdatter i Horsens Hospital.

253 Rasmus Mortensen Hamborg i Hatting. 26.1.1789, side 667.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Mads Smed. B: Hans 18, Morten 16, [Anne] 8, Søren 2. FM: Niels Hamborg sst.

254 Mikkel Mogensen, ugift i Hatting. 23.8.1788, side 669.
A: søskende Thomas Mogensen på Bygholm, Jens Mogensen i Hatting, Anne Marie Mogensdatter g.m. Knud Knudsen Due i Vinten Skov, Cathrine Mogensdatter g.m. Laurids [Pedersen] Hald i Hatting, Margrethe Mogensdatter, Anne Sofie Mogensdatter, halvsøskende Karen Thomasdatter g.m. Christoffer Christoffersen sst, Sidsel Thomasdatter g.m. Mads Pedersen sst. FM: farbror Mads Jensen Smed sst, afdødes stedfar Niels Christensen sst. Sml. lbnr.244.

255 Jens Jacobsen i Korning. 2.2.1789, side 673.
E: Kirsten Pedersdatter. B: Jens 24, der fæster. Enkens første ægteskab med Jens [Knudsen] Due, [skifte 26.6.1765 lbnr.33]. B: Anne Kirstine g.m. Knud Pedersen i Eriknauer, Mette Cathrine g.m. Niels Pedersen i Egebjerg, Anne.

256 Søren Christensen i Torsted. 18.5.1789, side 674.
E: Johanne Johansdatter. LV: Niels Stovnbjerg. A: søskende Rasmus Christensen, Anne Christensdatter i Horsens, Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen i Hesselballe.

257 Laurids Pedersen Hald i Hatting. 5.11.1788, side 676.
E: Cathrine Mogensdatter. LV: Jens Mogensen sst. B: Karen 2, Anne Cathrine nyfødt. FM: Christen Lauridsen sst.

258 Jens Madsen Skovgaard i Spettrup. 3.6.1789, side 680.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: bror Mads Mikkelsen i Hedensted. B: Niels 28 i Lille Dalby, Lene Kirstine 25, Kirsten 22, Mads 20, Mette Marie 14, Mikkel 12. FM: Peder Hansen i Spettrup, Peder Sørensen Smed sst. Enkens første ægteskab med Niels, skifte 31.1.1760. B: Anne Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i Nebel.

259 Jens Andersen Hald i Hatting. 12.6.1789, side 683.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: bror Poul Jørgensen i Dagnæs. B: Jørgen 13, Anders 11, Søren 9, Peder 6, Laurids 3, Gert 1. FM: Peder Juul sst, Laurids Hald sst.

260 Anne Mikkelsdatter i Torsted. 19.6.1789, side 684.
E: Anders Bertelsen Smed. B: Anne Cathrine. FM: morbror Jørgen Mikkelsen, ladefoged på Boller.

261 Clemen Jensen, ugift i Hatting. 23.6.1789, side 686.
A: søster g.m. Anders Poulsen på Mattrup gods, der tjener i Fredericia.

262 Peder Andersen Hald i Hatting. 30.1.1789, side 689.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Juul sst. B: Sidsel 14, Kirsten 13, Søren 11, Anne 8, Terkild 4. FM: Jens Smed, farbrødre Jens Andersen Hald sst, Laurids Hald sst.

263 Niels Nielsen i Hatting. 27.12.1788, side 693.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Christen Hansen Grand i Oens, Jens Christensen, der ægter og fæster. B: Bodil g.m. Jørgen Madsen i Hatting. Første ægteskab med [Bodil Enevoldsdatter], skifte 30.7.1759. B: Enevold i Ølsted, Niels 34.

264 Niels Sørensen Lund i Korning. 10.7.1789, side 698.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Niels 11, Mette 9, Søren 6. FM: Søren Christensen i Hatting.

265 Mikkel Clemensen i Bottrup. 20.10.1789, side 703.
E: Else Rasmusdatter. LV: bror Thomas Rasmussen i Ølsted. B: Helene 11. FM: Laurids Broch i Hatting.

266 Christen Hansen i Remmerslund. 5.12.1789, side 705.
E: Oliffe Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen Smed i Spettrup. B: Søren 12, Jens 10, Hans 5. FM: Thomas Christensen i Remmerslund, Hans Jacobsen i Årup.

267 Niels Nielsen Bie og hustru [Anne Jensdatter], der lever i Lille Dalby. 27.1.1790, side 706.
B: Jens i Store Dalby, Niels 37, Søren 35, Mette, Kirsten g.m. Simon Nielsen i Flemming, Bodil g.m. Søren Nielsen i Gesager, Mette Marie, der ægter Søren Jacobsen, der fæster, Sidsel. (Sml. lbnr.415).

268 Søren Pedersen Smed i Spettrup. 1.2.1790, side 709.
E: Anne Madsdatter. LV: Mads Sørensen. B: Peder 30, smed sst, Mads 30 i Store Dalby, Malene 24, Oliffe g.m. Otte Nielsen i Remmerslund, Kirsten 20, Mette, [skifte 26.2.1785 lbnr.211], var g.m. Jørgen Pedersen i Nørre Aldum. 2B: Gyda 9, Søren 8. FM: Jens Hansen i Spettrup, Mads Mortensen Brundt sst.

269 Karen Jensdatter i Oens. 18.2.1790, side 711.
E: Hans Mikkelsen. B: Karen g.m. Peder Bejer på Lundumskov Mark på Urup gods.

270 Karen Nielsdatter i Sønder Aldum. 23.2.1790, side 712.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med Terkild [Jensen sst, skifte 23.1.1775 lbnr.108]. B: Karen g.m. Niels Jørgensen i Spettrup, Niels 27, Anne 24, Anne Marie 22. FM: Jens Andersen i Brå, Søren Staalesen i Bråskov.

271 Mads Pedersen i Hatting. 6.3.1790, side 720.
E: Sidsel Thomasdatter. LV: Jens Mogensen sst. B:
1) Anne Cathrine Madsdatter 11
2) Karen Madsdatter 8
3) Karen Marie Madsdatter 4.
FM:
1 Jens Pedersen i Hornborg
2 Poul Pedersen i Hatting.

272 Johanne Johansdatter i Torsted. 19.3.1790, side 725.
E: Hans Møller. A: søster Kirsten Johansdatter g.m. Peder Jensen Vester i Horsens, halvsøskende Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Stubberup, Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Christen Hansen i Ørum.

273 Anne Nielsdatter, almisselem i Torsted. 23.3.1790, side 726.
Enke efter Niels Justesen A: Knud Justesen i Oens, bror til afdødes mand bekostede begravelsen.

274 Peder Terkildsen i Torsted. 22.3.1790, side 729.
E: Inger Nielsdatter. LV: Niels Stovnbjerg. B: Søren 10, Mette Kirstine 6, Niels 2. FM: Laurids Jensen i Torsted.

275 Afkald i Hjordbjerg. 15.6.1789, side 732.
Afkald fra Abelone Eriksdatter g.m. Peder Rasmussen i Hjordbjerg for arv efter mor Sidsel Nielsdatter i Hoved, skifte 29.11.1784 lbnr.209.

276 Peder Hansen i Sebberup. 14.5.1790, side 733.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hartvig Pedersen. B: Peder 10, Hans 8. FM: farbror Christen Hansen sst.

277 Anne Sørensdatter i Årup. 21.5.1790, side 736.
E: Herman Christensen. B: Søren 5 uger. FM: mors farbror Knud Henriksen i Nørby på Boller gods. Arv efter enkemandens første hustru [Mette Nielsdatter], skifte 3.9.1788 lbnr.243.

278 Søren Jepsen i Vinten. 22.6.1790, side 737, 878.
E: Lisbeth Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Lykke i Kørup, Mikkel Sørensen, der ægter. B: Maren 11, der døde, Jeppe Severin 8, der døde, Kirsten 6, Rasmus 4, Søren 2. FM: farbror Rasmus Jepsen i Grund på Boller gods.

279 Bodil Christoffersdatter i Store Dalby. 30.6.1790, side 739.
E: Søren Jensen Stovnbjerg. B: Christoffer 9, Anne Cathrine 4. FM: Anders Jacobsen i Grund, Niels Andersen i Stenderup.

280 Bodil Nielsdatter i Hatting. 23.10.1790, side 743.
E: Jonas Knudsen. Første ægteskab med Peder [Sørensen Ølsted i Hatting, skifte 7.7.1772 lbnr.81]. B: Anne 32, Jørgen 27, Niels 23. FM: morbror Knud Nielsen, murermester i Nørhuse.

281 Mads Jensen i Hatting. 23.10.1790, side 744.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Broch. B: Jens 9, Mette Marie 2. FM: farbror Niels Jensen sst.

282 Johan Gotfred Neubeiser, hjulmand i Hatting. 28.12.1790, side 745.
E: Margrethe Hedvig Christiansdatter. LV: Hans Pedersen. B: Morten 20, Regine 14, Andreas 10, Niels 8, Louise 4. FM: Peder Juul sst, Laurids Broch sst.

283 Mikkel Thomsen i Lund. 15.1.1791, side 747, 891.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Jens Jørgensen i Vinten, Jens Nielsen i Lund, der ægter. B: Karen 9, Thomas 8, Jørgen 3, Mikkel 8 uger, der døde. FM: Peder Rasmussen i Vinten, Laurids Hansen Skovgaard sst.

284 Anne Madsdatter, ugift i Oens. 28.1.1791, side 749.
A: søster Birgitte Madsdatter. FM: Anders Jensen i Tyrsted, halvsøskende Jens Madsen i Hatting, Søren Madsen i Oens, Jørgen Madsen i Hatting, Anne Marie Madsdatter g.m. Vilhelm Garver i Horsens. Arv efter afdødes mor Anne Jensdatter i Oens, skifte 4.2.1774 lbnr.93.

285 Peder Nielsen Lærke i Korning. 22.2.1791, side 750.
E: Malene Hansdatter. LV: bror Bent Hansen, skovfoged i Marienlund. B: Kirsten g.m. Niels Rasmussen Gravnkær på Merring Mark på Ussinggård gods, Niels 22, Hans 17. FM: Søren Lauridsen i Korning.

286 Anne Madsdatter i Østerhåb. 4.4.1791, side 751, 794.
E: Peder Pedersen Melchiorsen. A:
A) far Mads Brochs bror Peder Broch, død. 8B:
1) Poul Pedersen i Hatting
2) Niels Pedersen i Løsning mølle, død. 2B:
a Jens Nielsen i Løsning mølle
b Voldborg Nielsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Bøgballe
3) Søren Pedersen i Stubberup, [skifte 17.4.1772 lbnr.75]. 2B:
a Peder Sørensen i Hatting
b Niels Sørensen i Sebberup
4) Hans Pedersen i Løsning, [skifte 24.3.1783 lbnr.194]. 3B:
a Else Hansdatter g.m. Mads Pedersen i Løsning
b Peder Hansen i Sebberup
c Terkild Hansen i Bottrup
5) Morten Pedersen i Remmerslund
6) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Knud Svane i Løsning. 1B:
a Peder Knudsen i Stubberup
7) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Thomas Knudsen, degn i Stubberup. 3B:
a Knud Thomsen i Horsens
b Margrethe Thomasdatter i Hads Kro
c Anne Thomasdatter i København
8) Mette Pedersdatter, død, var g.m. Peder Broch i Løsning. 1B:
a Peder Pedersen i Merring. (sml. lbnr.336)
B) far Mads Brochs søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Mads Murermester i Hatting. 4B:
1) Peder Madsen sst, død. 3B:
a Mads Pedersen, [skifte 6.3.1790 lbnr.271]. 3B:
1 [Anne] Cathrine Madsdatter
2 Karen Madsdatter
3 Karen Marie Madsdatter
b Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Torsted, [skifte 3.2.1777 lbnr.121]. 1B:
1 Anne Marie Jensdatter i Torsted
c Abelone Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Hornborg
2) Gertrud Madsdatter, død, var g.m. Søren Juul i Hatting. 1B:
a Karen Sørensdatter, død. 1B:
1 Jens Christensen i Horsens
3) Maren Madsdatter, død, var g.m. Rasmus Skov i Hatting. 1B:
a Gertrud Rasmusdatter g.m. Rasmus Knudsen i Nim
4) Johanne Madsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Hatting. 2B:
a Lisbeth Nielsdatter, [begravet Vrigsted 8.5.1764], gift [Hatting 19.1.1759] med [Frands Hansen i Over Vrigsted]. 1B:
1 Hans Frandsen i Over Vrigsted
b Anne Marie Nielsdatter g.m. Christen Smed i Hatting.
C) Mor Abelone Jørgensdatters 3 søskende
1) Jens Jørgensen, død. 2B:
a Hans Jensen Winther i Bottrup
b Kirsten Jensdatter g.m. Jens Christensen i Vester Ris
2) Thomas Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Thomsen Winther i Eriknauer
b Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Laurids Sivertsen i Hatting
c Ellen Thomasdatter, [skifte 18.3.1782 lbnr.184], var g.m. Eskild Pedersen i Østerhåb. 1B:
1 Thomas Eskildsen
3) Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Jacob Lauridsen i Torsted. 2B:
a Mette Jacobsdatter, død, var g.m. Hans Henrik Lam i Horsens. 1B:
1 Magnus Lam, klejnsmed i Horsens
b Karen Jacobsdatter g.m. Søren Lærke i Torsted.

287 Karen Andersdatter i Enner. 21.5.1791, side 755, 766, 783.
Enke efter Jens Brun. B: Karen 34, Bodil 28, Anders 22, Anne Marie 17. FM: Hans Pedersen sst, Niels Rasmussen i Eldrup, Søren Jensen i Hårup.

288 Jens Frederiksen i Korning. 27.5.1791, side 759, 769.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen Smed i Eriknauer. B: Niels 7, Anne Marie 4, Maren 2, Jens 14 dage, der døde. FM: Søren Nielsen Lærke i Torsted, Jørgen Due i Hatting.

289 Maren Johansdatter, der lever i Korning. 1.6.1791, side 762, 771.
Enke efter Brixen Hansen, [skifte 5.5.1788 lbnr.241]. B: Johan 32, Anne, enke efter Ditlev Andersen i Holsten, Sidsel Marie g.m. Nikolaj Sørensen i Løsning, Kirsten 30, Rasmus 27, der fæster, Ingeborg 17, Maren 14, Mikkel 12. FM: Jørgen Stidsen i Korning, Jens Jensen sst.

290 Anne Pedersdatter i Sebberup. 2.7.1791, side 774, 796.
E: Niels Mikkelsen. Første ægteskab med Peder Hansen sst, skifte 14.5.1790 lbnr.276. B: Peder 12, Hans 9. FM: født værge Hartvig Pedersen, Christen Hansen sst.

291 Oluf Bertelsen, væver i Torsted. 21.7.1791, side 776.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Hans Pedersen sst. A: mor Cathrine Marie Hansdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Store Anst, bror Andreas Bertelsen i Horsens.

292 Peder Pedersen Stærk i Rugballegård. 23.7.1791, side 777, 784.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Skibsted i Nedermølle. B: Peder 11, Peder Lys 9, Anne Kirstine 7, Maren 5, Charlotte Sofie 3. FM: født værge Mads Pedersen i Torsted, Erik Pedersen i Bottrup. Første ægteskab med [Anne Kirstine Christensdatter, skifte 28.11.1778 lbnr.142]. B: Susanne 20. FM: morbror Hans Høgh, hattemager i Horsens.

293 Jens Jochumsen, ugift i Enner. 5.9.1791, side 787, 817.
A: mor Johanne Jensdatter g.m. Jens Andersen sst, søskende Mette Jochumsdatter 19, Marie Jochumsdatter 17, Anne Jochumsdatter 11, Morten Jochumsen 8. FM: Søren Pedersen sst.

294 Laurids Sørensen i Ølsted. 16.11.1791, side 788, 815.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Mikkel Olufsen sst, Jacob Sørensen Lærke i Remmerslund. B: Søren 4. FM: farbror Anders Sørensen i Bottrup.

295 Anne Marie Nielsdatter i Hatting. 19.11.1791, side 791.
E: Christen Smed. B: Thomas 23, Mads 19, Abel 17, Lisbeth Johanne 15, Niels 10. FM: Poul Pedersen sst.

296 Christen Bertelsen i Hatting. 6.1.1792, side 792.
E: Mette Sørensdatter. LV: Peder Juul. B: Søren 22, Jens Christian 12, Hans 10. FM: Christoffer Christoffersen sst, Jens Madsen sst.

297 Hans Sørensen Lærke i Hatting. 29.1.1792, side 797, 804, 840.
E: Cathrine Mogensdatter. LV: bror Jens Mogensen sst. B: Karen Marie 1. FM: farbror Niels Sørensen Lærke i Torsted.

298 Søren Thomsen i Overgård på Eriknauer Mark. 3.2.1792, side 799.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: Mads Smed i Hatting. B: Margrethe 18, Søren 9, Thomas 7, Jens 3. FM: farbror Christen Thomsen Smed sst, fars brorsøn Thomas Videriksen i Nørrehåb.

299 Jens Jensen Stovnbjerg i Vinten. 24.3.1792, side 807, 820.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen sst. B: Søren 9. FM: farbror Søren Jensen Stovnbjerg i Store Dalby.

300 Maren Hansdatter i Hatting. 29.3.1792, side 812.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med [Niels Nielsen sst, skifte 27.12.1788 lbnr.263]. B: Bodil g.m. Jørgen Madsen sst.

301 Hans Andersen i Lille Dalby. 23.6.1792, side 813.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: bror Niels Jensen på Våbensholm. B: Kirsten g.m. Rasmus Lauridsen i Torup, Mette, død, var g.m. Niels Møller i Svendsmølle. 6B: Peder 13, Anne 10, Hans 8, Jens 7, Sidsel Marie 6, Anne Else 5, Anne g.m. Christen Slebsager i Frodesdal, Lene Cathrine g.m. Niels Møller i Svendsmølle, Jens 23, Rasmus 15, Mette Marie, Karen. Af første ægteskab B: Anders 42, Anne Kirstine g.m. Mads Pedersen i Torup. FM: Niels Hansen i Store Dalby, Niels Jensen Skovgaard i Lille Dalby.

302 Lene Sørensdatter i Enner. 3.7.1792, side 818.
E: Peder Skovfoged. B: Abelone g.m. Søren Knudsen i Underup Skovhus, Anne Malene g.m. Abraham Skrædder i Enner. Af første ægteskab B: Frands Jensen i Rådved.

303 Anne Andersdatter i Hatting. 10.7.1792, side 819.
E: Jørgen Knudsen. B: Anders 16, Maren 14, Anne 12, Jens 9, Anne Kirstine 6.

304 Anne Margrethe Jensdatter på Stjernholm Slotsplads. 14.8.1792, side 821, 845.
Enke efter [Christen Maltesen, skifte 6.2.1778 lbnr.136]. B: Christen Christensen, Cathrine Christensdatter g.m. Hans Munk i Horsens, Jens Christensen, død. 2B: Rasmus 22, Anne 20. FM: stedfar Mikkel Nielsen i Horsens, Ellen Johanne Christensdatter, enke efter Christen Jespersen sst.

305 Søren Pedersen i Enner. 11.9.1792, side 824, 838.
E: Mette Sørensdatter. LV: [Jens] Borgen i Kørup, præst i Tamdrup, Hans Pedersen i Enner. B: Anne g.m. Anders Brun sst, Sidsel g.m. Laurids Mortensen i Nim, Karen, Anne Kirstine. FM: Niels Pedersen sst.

306 Laurids Andersen i Eriknauer. 1.10.1792, side 826, 843.
E: Anne Marie Terkildsdatter. LV: Søren Nielsen. B: Anne. FM: Søren Nielsen Smed sst. Enkens første ægteskab med [Jens Smed sst, skifte 1.10.1768 lbnr.59]. B: Niels i Enner, Anne, Mette Marie, Karen, [skifte 19.12.1788 lbnr.250], var g.m. Jens [Jørgensen] Smed i Hatting, 1B: Jørgen.

307 [Anne Nielsdatter], der lever i Anneksgården i Eriknauer. 5.10.1792, side 829, 841.
Enke efter Søren [Pedersen] Stærk, [skifte 2.7.1779 lbnr.168]. B: Mads 16, Peder 13. Første ægteskab med Mads [Nielsen] Smed i Eriknauer, skifte 31.10.1772 lbnr.86]. B: Jørgen 35, der fæster, Anne Kirstine g.m. Jens Sørensen Kjær sst, Karen 28, Anne 25. FM: født værge Jens Stovnbjerg i Stenderup.

308 Maren Ebbesdatter i Lund. 9.11.1792, side 832, 848.
E: Morten Nielsen Pilborg. A: halvsøskende Hans Pedersen sst, Bodil Pedersdatter g.m. Christian Lauridsen i Århus.

309 Margrethe Hansdatter i Hatting. 20.11.1792, side 834, 859.
E: Jens Pilborg. Af første ægteskab B: Johanne Marie Thomasdatter g.m. Niels Jørgensen Lund, rejst for 5 år siden, uvist hvorhen. FM: Peder Juul i Hatting.

310 Jacob Lauridsen Bonde og hustru Karen Clemensdatter i Bottrup. 14.12.1792, side 835, 842.
B: Laurids 17, Clemen 10. FM: Laurids Hansen Broch i Hatting, Terkild Hansen i Bottrup. Hendes første ægteskab med Jacob Villadsen. B: Maren.

311 Jens Nielsen Stovnbjerg i Stenderup. 16.1.1793, side 847, 849.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 18.6.1771 lbnr.69]. B: Laurids 42, Anne Kirstine 39 g.m. Peder Jensen i Tyrsted, Anne 29, Kirsten 27, Niels 26, der fæster. FM: Jørgen Stovnbjerg i Spettrup, Jørgen Madsen i Eriknauer.

312 Jens Christensen i Eriknauer Skovhus. 23.2.1793, side 852.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Laurids Rasmussen i Stubberup. B: Mette Marie 16, Karen 13. FM: Morten Sørensen i Stubberup.

313 Anne Nielsdatter i Enner. 27.2.1793, side 854, 860.
B: Peder Terkildsen 54 i Husum, Mette Marie Terkildsdatter 40 g.m. Jens Lauridsen, rytter i Husum, Maren Terkildsdatter 36 g.m. Niels Andreasen i Vrænge på Monbjerg Mark, Jens Terkildsen 28 i Holland. FM: Jørgen David i Enner.

314 Laurids Christensen i Ølsted. 10.6.1793, side 855, 866, 868.
E: Lene Rasmusdatter. LV: bror Thomas Rasmussen sst. B: Maren 24, Lene 23. FM: Mikkel Olufsen sst.

315 Christen Christensen på Stjernholm Slotsplads. 7.7.1793, side 856, 861, 866, 867.
E: Kirsten Mikkelsdatter Hjort. LV: Rasmus Grøn, snedker. B: Knud 25, Christen 23, Mikkel 21, Martha 13. FM: Mikkel Slot i Horsens.

316 Karen Nielsdatter i Torsted. 8.7.1793, side 858, 860.
B: Peder Terkildsen sst, [skifte 22.3.1790 lbnr.274]. 3B: Søren 13, Mette Kirstine 9, Niels 6. FM: Laurids Jensen sst.

317 Anne Kirstine Pedersdatter i Torsted. 22.8.1793, side 865, 871.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med [Morten Hansen Hatting i Torsted, skifte 16.11.1778 lbnr.138]. B: Hans 26, Ingeborg 24. FM: Niels Stovnbjerg sst.

318 Maren Thomasdatter i Løsning Mølle. 12.9.1793, side 869.
E: Jens Nielsen. Testamente 26.10.1789.

319 Kirsten Sørensdatter i Hedensted. 8.10.1793, side 873.
E: Peder Thomsen. B: Anne Kirstine 21.

320 Jens Abrahamsen og hustru Maren Jensdatter, der lever i Snapsund i Hatting sogn. 28.10.1793, side 875.
B: Sofie, der ægter Søren Jacobsen Ring, der fæster, Abraham, Jens.

321 Hans Henrik Nysted i Spettrup. 5.11.1793, side 876.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jensen. B: Jens 4. FM: født værge Christian Henriksen i Hornborg.

322 Hans Jensen i Bottrup. 15.2.1794, side 877.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Iversen. B: Karen 25. FM: Søren Steffensen sst.

323 Oluf Nielsen i Hatting. 3.5.1794, side 879, 886.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Anders Nielsen i Haulshuset. B: Niels 20, Knud 15, Johanne 11. FM: født værge Knud Nielsen i Nørhuse.

324 Anne Lauridsdatter i Eriknauer. 10.5.1794, side 881, 885.
E: Hans Terkildsen. A: mor Anne Marie Terkildsdatter. LV: Søren Knudsen, halvsøskende Anne Jensdatter, Mette Jensdatter, Niels Jensen i Enner. FM: Thomas Smed i Eriknauer.

325 Niels Jensen Due og hustru Lisbeth Pedersdatter i Store Dalby. 28.5.1794, side 883.
Hans A:
1) bror Jens Due, død. 4B: Jens Due 56 i Hedensted, Christen 47 i Årup, Mette g.m. Knud Videriksen i Hedensted, Anne Cathrine g.m. Anders Madsen i Store Dalby
2) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen Bie i Lille Dalby
3) søster Sidsel Jensdatter, død. 2B: Karen Pedersdatter g.m. Christen Jepsen i Ulkær, Bodil Pedersdatter
4) søster Maren Jensdatter, død. 6B: Søren Henriksen 54 i Brå, Jørgen Henriksen 48 tjener på Boller, Kirsten Henriksdatter, enke i Torup, Anne Henriksdatter, enke i Dagnæs, Niels 47, Kirsten.
Hendes A:
Af første ægteskab B: Mette Nielsdatter, død. 2B: Niels Christiansen 31 i Sebberup, Karen, død. 1B: Rasmus Frandsen 27.

326 Karen Lauridsdatter og søster Cathrine Lauridsdatter, umyndige i Hatting. 24.6.1794, side 889.
A: mor Cathrine Mogensdatter g.m. Jørgen Rugballe, halvsøster Karen Marie Hansdatter 4, halvbror Hans Jørgensen 2. FM: Niels Sørensen Lærke i Torsted. Arv efter afdødes far Laurids Pedersen Hald i Hatting, skifte 5.11.1788 lbnr.257. (Sml lbnr.297).

327 Christen Clausen, hyrde i Remmerslund. 12.7.1794, side 890.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Henrik Steffensen. B: Maren 6. FM: farbror Niels Clausen sst.

328 Christoffer Christoffersen i Hatting. 20.8.1794, side 892, 900.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jens Mogensen sst. Første ægteskab med [Maren Christiansdatter], skifte 22.2.1774 lbnr.94. B: Christian 23. FM: Christoffer Mortensen sst.

329 Hans Mortensen i Sønder Aldum. 20.9.1794, side 896, 902, 915, 927, 937.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Christensen Aarup sst. B: [Bodil g.m. Søren Winther sst, skifte 8.6.1788 lbnr.248]. B: Pernille Cathrine 14, Anne 12, Hans 11, Morten 8. FM: født værge Frederik Pedersen i Gramrode, Hans Sørensen i Sønder Aldum.

330 Anne Lauridsdatter i Remmerslund. 5.11.1794, side 905.
E: Hans Hansen. Første ægteskab med [Mads Jensen sst, skifte 3.11.1786 lbnr.223]. B: Jens 32.

331 Frederik Jensen og bror Jens Jensen i Spettrup. 24.11.1794, side 906, 922.
A: mor [Mette Olufsdatter] g.m. Jens Hansen, søskende Anne Jensdatter g.m. Mads Mortensen Brundt i Spettrup, Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen Stovnbjerg sst, Marie Lene. Afdødes far Jens Madsen sst, skifte 1.6.1784 lbnr.204.

332 Marie Magdalene Hansen Conrad, ugift på Bygholm. 29.12.1794, side 907, 911, 920.
Ingen arvinger.

333 Karen Jensdatter i Lille Dalby. 3.1.1795, side 910.
E: Jens Mortensen. Første ægteskab med Hans Jepsen sst, [skifte 10.1.1787 lbnr.225]. B: Jens 30, Mads 29, Anne Kirstine, død. 1B: Anne Cathrine 2, Mette, Kirsten, Karen, Hans 12. FM: Søren Jensen sst.

334 Anne Lauridsdatter i Remmerslund. 21.1.1795, side 911.
E: Jacob Sørensen. B: Karen 8, Anders 7. FM: Niels Sørensen i Torsted.

335 Anne Lauridsdatter i Spettrup. 10.2.1795, side 916.
E: Hans Jensen. B: Jens 40 sst, Margrethe g.m. Oluf Iversen i Hjortholm, Maren 30, Pernille Cathrine 28, Johannes 25.

336 Poul Pedersen i Hatting. 19.3.1795, side 923, 933, 939.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen Rugballe sst. A:
1) bror Morten Pedersen 72 i Remmerslund
2) bror Niels Pedersen, død. 2B: Voldborg 59 g.m. Jens Nielsen i Bøgballe, Jens 57 i Løsning Mølle
3) bror Hans Pedersen, [skifte 24.3.1783 lbnr.194]. 3B: Else 46 g.m. Mads Pedersen i Løsning, Peder 43 i Ørnstrup, Terkild 38 i Bottrup
4) bror Søren Pedersen, [skifte 17.4.1772 lbnr.75], 2B: Peder 45 i Hatting, Niels 42 i Remmerslund
5) søster Karen Pedersdatter, død. 1B: Peder Knudsen 54 i Stubberup
6) søster Mette Pedersdatter, død. 1B: Peder Pedersen 51 i Merring
7) søster Maren Pedersdatter, død. 3B: Knud Thomsen 52 i Horsens, Margrethe Thomasdatter sst, Anne Thomasdatter i København. (Sml. lbnr.286).

337 Anders Madsen i Store Dalby. 25.3.1795, side 925, 932, 942.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jens Due i Hedensted. B: Mads 18, Jens 14. FM: Christen Jensen Due i Årup.

338 Hans Madsen, tærsker i Stovnbjerg. 29.4.1795, side 938, G 376-45 fol.6.
B: Anne Kirstine, Maren. FM: Søren Madsen i Stovnbjerg.

339 Anne Kirstine Pedersdatter i Rugballegård. 2.5.1795, side 940.
A: mor Anne Pedersdatter g.m. Christian Kjær, søskende Peder Pedersen Stærk 14, Peder Pedersen Lys 12, Maren Pedersdatter 8, Charlotte Pedersdatter 6, halvsøskende Niels Peder Christian 2, Susanne Pedersdatter g.m. Carl Skovfoged i Tyrring Skovhus. Arv efter afdødes far Peder Stærk, skifte 23.7.1791 lbnr.292.


Bygholm skifteprotokol
for gods i Stjernholm amt
1795-1827
G 376-45

340 Anne Kirstine Pedersdatter i Eriknauer. 2.6.1795, fol.2, 3.
E: Peder Rasmussen Dalby. Første ægteskab med [Niels Andersen sst, skifte 31.1.1778 lbnr.131]. B: Mette 29, Jens 21, Anders 18. FM: Mads Andersen i Korning.

341 Jens Nielsen, bødker i Torsted. 18.6.1795, fol.2.
E: Edel Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Vrigsted. Testamente 20.2.1795. Arv til brordatter Anne Marie Jensdatter.

342 Jørgen Nielsen Stovnbjerg i Spettrup. 13.7.1795, fol.3B, 6B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Lund i Nørre Aldum. B: Niels 2, Jens 1. FM: Peder Pedersen i Urlev. Jørgen Andersen i Ølsted.

343 Søren Kjeldsen i Eriknauer. 17.7.1795, fol.4B, 7B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Stubberup. B: Maren 17, Jens 13, Niels 11, Søren 8, Niels 6, Mikkel 4. FM: farbror Jens Kjeldsen i Hatting, fasters mand Peder Henningsen i Torsted.

344 Laurids Melchiorsen i Torsted. 10.8.1795, fol.6, 8B, 18.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Bottrup i Torsted, Mikkel Jensen.
B: Peder 6, Søren 2, Laurids nyfødt. Første ægteskab med [Else Margrethe Nielsdatter, skifte 7.12.1784 lbnr.207]. B: Anders 27, Christen 25. FM: Peder Henningsen sst.

345 Enevold Jensen Bødker i Enner. 14.9.1795, fol.9.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Purup. B: Jens 26, Mette Kirstine 19, Jørgen 18.

346 Maren Hansdatter i Bottrup. 9.10.1795, fol.9B.
B: Niels Mikkelsen, Inger Mikkelsdatter, Anne Steffensdatter, Karen Hansdatter. FM: Terkild Hansen sst. (Sml. lbnr.45, 322).

347 Anne Pedersdatter i Enner. 22.12.1795, fol.10, 13, 15B, 20, 26, 27, 28, 31B.
Enke efter Niels Christensen Lekmann, ladefoged på Urup, der var født i Fjerritslev i Vendsyssel. Afdøde var født i Østbirk
Hans A:
1) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Mikkel Justesen i Kollerup sogn og by. 1B: Jens i Bjerget Mølle i Lild sogn
2) bror Laurids Christensen, død. 1B: Jesper i Nejsum i Vendsyssel
3) bror Christen Christensen Lekmann i Årup i Kollerup sogn, død. 1B: Christen Christensen, død. 3B: Christen i Thy, Anders sst, Karen Marie sst.
Hendes A:
1) halvbror Peder Pedersen i Purup
2) bror Anders Pedersen, død. 1B: Niels sst
3) bror Mikkel Pedersen, død. 6B: Peder sst, Niels sst, Anders sst, Jeppe, Birthe g.m. Christian Andreasen sst, Margrethe g.m. Mikkel Nielsen, smed i Frisvig?
4) søster Mette Pedersdatter i Underup, enke efter Jacob Mikkelsen
5) søster Karen Pedersdatter i Vestbirk, død. 4B: Rasmus Mortensen, Peder Mortensen, Mette Mortensdatter g.m. Niels Dam i Elling i Ovsted sogn, Birthe Mortensdatter g.m. Oluf Christensen i Klarlund
6) halvsøster [Anne] Margrethe Pedersdatter, enke efter Enevold Bødker i Enner, [skifte 14.9.1795 lbnr.345].

348 Mads Andersen i Tanggård i Korning. 23.12.1795, fol.11B, 13, 14B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Sørensen i Urlev. B: Mette Marie 8, Anne Lisbeth 6, Niels 2, Maren 6 mdr. FM: Peder Andersen i Stubberup, Hans Andersen i Tarp.

349 Bodil Jensdatter i Torsted. 29.1.1796, fol.14.
E: Iver Christensen. B: Christen 25.

350 Jørgen Sørensen i Torsted. 29.1.1796, fol.14.
B: Dorthe 39, Mikkel 33, Mette Marie 30, Søren 17. FM: Jens Nielsen Bottrup i Torsted.

351 Maren Nielsdatter i Vrigsted. 7.3.1796, fol.16.
E: Enevold Jørgensen. B: Rasmus 13, Anne 11, Niels 10, Jørgen 3. FM: morbror Terkild Nielsen Vammen i Karsbæk Huse, mosters mand Frederik Sørensen i Breth.

352 Søren [Christensen] Aarup i Sønder Aldum. 23.3.1796, fol.16B, 18B.
E: Helene Marie Hansdatter. LV: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs. B: Christen 4. FM: Hans Sørensen i Sønder Aldum. (Sml. lbnr.545).

353 Anders Pedersen i Enner. 6.5.1796, fol.19B.
E: Mette Pedersdatter. B: Peder 10, Anne, Anne Cathrine, Mette, Karen, Anne Mette, Maren. FM: farbror Hans Pedersen i Vinten.

354 Andreas Nielsen i Haulshuset på Bygholm Mark. 15.7.1796, fol.22, 24B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Peder Juul i Hatting. B: Johanne. FM: farbror Hans Nielsen i Provstlund. Desuden nævnes afdødes bror Anders Nielsen.

355 Anne Marie Jørgensdatter i Torsted. 18.7.1796, fol.22B, 31.
E: Iver Christensen. A: bror Niels Jørgensen.

356 Anne Nielsdatter i Sebberup. 14.11.1796, fol.23.
E: Peder Smed. B: Niels 30, Søren 28, Anne 25, Jens 23, Mads 13, Mette Marie 11. FM: mors søskendebarn Peder Nielsen sst.

357 Peder Thomsen Skrædder, der lever i Hedensted. 20.12.1796, fol.24, 28B.
Enkemand efter [Kirsten Sørensdatter], skifte 8.10.1793 lbnr.319. B: Anne Kirstine 24 g.m. Jacob Thomsen i Hornsyld. Første ægteskab med [Anne Kirstine Lauridsdatter Ørnstrup, skifte 3.6.1769 lbnr.62]. B: Thomas 36, Hans 34.

358 Jesper Jensen i Enner. 3.1.1797, fol.24B.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Peder Knudsen sst. B: Jens 25, Niels 20, Oluf 18, Anne Mette 8, Jørgen 4, Marie Johanne 1.

359 Jacob Christensen i Ølsted. 20.1.1797, fol.25B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: degnen Pedersen. B: Christen, Hans Henrik, Søren, Margrethe g.m. Morten Sørensen i Ølsted, Barbara 34.

360 Peder Andersen i Nørre Aldum. 6.2.1797, fol.26.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen, Søren Jacobsen, der ægter og fæster. B: Mette 1. FM: Jørgen Lauridsen sst, farfar Anders Pedersen sst.

361 Jens Jørgensen i Oens. 24.5.1797, fol.27, 29.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted. B: Jørgen 12, Søren 9, Jens 7, Hans 5, Maren 1. FM: farbror Rasmus Jørgensen i Oens.

362 Karen Mikkelsdatter i Volsbjerggård på Sebberup Mark. 1.8.1797, fol.30.
E: Søren Bentsen. B: Bent 4. FM: morbror Niels Mikkelsen i Hulbækgård.

363 Anne Jespersdatter i Hatting. 4.10.1797, fol.30B, 31B.
Enke efter Rasmus Mouridsen sst, [skifte 14.5.1774 lbnr.98]. A: søster Johanne Jespersdatter g.m. Rasmus Olufsen i Lindved.

364 Mette Nielsdatter i Korning. 30.11.1797, fol.33B.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Niels Sørensen Lund, skifte 10.7.1789 lbnr.264. B: Niels 19, Mette 17, Søren 13. FM: Søren Christensen i Hatting.

365 Anne Marie Andersdatter i Hatting. 30.12.1797, fol.34.
E: Niels Gregersen. B: Anne Margrethe 27, Kirsten 26, Niels 24, Maren 23, Abelone 17. FM: morbror Peder Andersen i Åstrup i Føvling sogn.

366 Mads Mortensen Væver i Hatting. 30.12.1797, fol.34B.
E: Anne Rebekka Andersdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Anders 7. FM: farbror Christoffer Mortensen sst.

367 Peder Juul i Hatting. 11.2.1798, fol.35.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Peder Jørgensen sst. B: Søren i Haulshuset, Sidsel g.m. Jens Jørgensen i Hatting, Anders 16, Hans 9, Jørgen 9.

368 Peder Jensen i Eriknauer. 30.3.1798, fol.35B.
E: Mette Jørgensdatter. B: Laurids i Hatting.

369 Peder Lauridsen på Bygholm. 31.3.1798, fol.35B, 36, 40B.
Ingen arvinger. Afdøde var en gammel aftakket rytter.

370 Jens Jørgensen i Spettrup. 26.4.1798, fol.35B.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Peder Sørensen, bror Niels Jørgensen 5. FM: Peder Pedersen i Urlev. Arv efter far Jørgen Stovnbjerg sst, [skifte 13.7.1795 lbnr.342].

371 Jens Jensen Due i Hedensted. 2.7.1798, fol.36, 38.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Mikkel Jensen i Grønnegård. B: Else 24, Margrethe 10. FM: farbror Christen Jensen Due i Årup. Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 22.10.1772 lbnr.85]. B: Laurids, Maren 29.

372 Peder Pedersen i Lund i Tamdrup sogn. 8.9.1798, fol.37B, 40B.
E: [Anne Jørgensdatter]. FM: Terkild Pedersen sst. Ingen arvinger. (Sml. lbnr.387).

373 Karen Sørensdatter i Enner. 21.9.1798, fol.38.
E: Mads Olufsen. B: Søren 4, Oluf 2. FM: Laurids Mortensen i Nim, Anders Brun i Enner.

374 Else Pedersdatter i Sebberup. 16.11.1798, fol.39.
E: Oluf Hansen. B: Anne Lisbeth 11. FM: morbror Hartvig Pedersen sst.

375 Else Mikkelsdatter i Eriknauer Skovhus. 21.11.1798, fol.39B.
E: Jens Ebbesen. Første ægteskab med [Jens Christensen sst, skifte 23.2.1793 lbnr.312]. B: Karen. FM: Morten Sørensen, Morten Pedersen i Stubberup. Arv efter afdødes søster.

376 Anne Nielsdatter i Nørhuse. 2.1.1799, fol.40.
E: Niels Hansen Væver. B: Hans sst.

377 Maren Jørgensdatter i Torsted. 12.6.1799, fol.41.
E: Hans Henningsen. B: Jørgen 16, Peder 9, Barbara 5. FM: morbror Peder Jørgensen i Hatting. mosters mand Johannes Ottesen i Ølsted.

378 Søren Pedersen Juul i Haulshuset. 14.6.1799, fol.41 B.
E: Johanne Andreasdatter. LV: Oluf Jørgensen, ladefoged på Bygholm, [der ægter]. B: Andreas Peder 2, Peder Juul 1. FM: Hans Sørensen Møller i Hatting.

379 Else Rasmusdatter i Bottrup. 24.6.1799, fol.42.
E: Terkild Hansen. Første ægteskab med Mikkel Clemensen sst, skifte 20.10.1789 lbnr.265]. B: Helene 20. FM: morbror Thomas Rasmussen i Ølsted.

380 Jørgen Pedersen i Nørre Aldum. 8.7.1799, fol.42B, 44.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jens Knudsen i Hedensted. Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 26.2.1785 lbnr.211]. B: Gyda 18, Søren 17. FM: Hans Pedersen i Hatting.

381 Anne Sørensdatter i Enner. 13.7.1799, fol.43B.
E: Anders [Jensen] Brun. B: Anne Cathrine 7, Mette Marie 5, Sidsel 3. FM: mostres mænd Mads Olufsen i Enner, Laurids Mortensen i Nim.

382 Søren Christensen i Torsted. 30.8.1799, fol.44B, 46, 90.
E: Inger Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Bregnholm. A: søskende Inger Christensdatter g.m. Niels Møller, skrædder i Horsens, Inger Christensdatter, halvsøster Inger Marie Christensdatter.

383 Karen Sørensdatter i Sebberup. 30.8.1799, fol.45B.
E: Peder Nielsen. A:
1) bror Morten Sørensen i Stubberup
2) søster Anne Sørensdatter, [skifte 9.11.1765 lbnr.37]. 4B: Jørgen Hansen i Store Dalby, Maren Hansdatter g.m. Jens Rasmussen i Hornborg, Søren Hansen, Hans Pedersen i Stubberup
3) søster Maren Sørensdatter, død, [var g.m. Bent Sørensen]. 3B: Søren Bentsen i Volsbjerggård, Christen Bentsen sst, Gertrud Bentsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Hulbækgård.
(Sml. lbnr.218).

384 Lene Lauridsdatter i Hatting. 14.11.1799, fol.47.
E: Jens Lauridsen. B: Birthe Marie. FM: Thomas Rasmussen i Ølsted.

385 Jens Nielsen i Løsning Mølle. 13.12.1799, fol.47B, 51B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup. B: Niels 5, Peder 4. FM: Jens Knudsen i Bøgballe.

386 Knud Videriksen i Hedensted. 13.12.1799, fol.48, 52.
E: Mette Jensdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Jens, Viderik, Maren g.m. Søren Jørgensen sst, Johanne 27, Mikkel 22, Anne Cathrine 19.

387 Jens Jørgensen Høgh i Hatting. 28.12.1799, fol.49, 52B, 61B, 65.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Mogensen sst. A: søskende Anne Jørgensdatter, enke efter Peder Pedersen i Lund, [skifte 8.9.1798 lbnr.372], Maren Jørgensdatter g.m. Jens Poulsen i Lundum.

388 Herman Thomsen i Ølsted. 24.1.1800, fol.49B, 53B.
E: Anne Albertsdatter. LV: Oluf Jensen Smed sst. B: Karen 18, Maren 13, Thomas 5. FM: Hartvig Pedersen i Sebberup.

389 Niels Thomsen i Sebberup. 30.1.1800, fol.50B, 53.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Niels Jørgensen i Sønder Aldum. B: Karen 13, Thomas 9, Else 8, Maren 6, Birthe Kirstine 4, Kirsten 1. FM: Hartvig Pedersen i Sebberup.

390 Simon Lauridsen Hald i Nørrehåb. 4.2.1800, fol.51, 64B.
E: Anne Margrethe Mogensdatter. LV: Jens Mogensen i Hatting, Niels Nielsen, der ægter og fæster. B: Laurids 3, Dorthe 2, Simon nyfødt. FM: Jørgen Rugballe sst, født værge Peder Lauridsen Hald på Bygholm.

391 Søren Bentsen og hustru Maren Pedersdatter i Volsbjerggård. 21.1.1800, fol.54B, 59B.
B: Peder 1. Hans første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 1.8.1797 lbnr.362]. B: Bent 6. FM: Morten Sørensen i Stubberup, Peder Nielsen Bejer, Niels Mikkelsen i Hulbækgård.

392 Frederik Sørensen i Torsted. 3.3.1800, fol.56.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Sørensen Lærke sst. B: Marie Cathrine g.m. Mikkel Lauridsen i Ustrup, Søren 28, Jens 26, Laurids 14, Karen 14. FM: farbror Søren Sørensen i Brå.

393 Isak Lauridsen i Torsted. 3.3.1800, fol.57.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen Broch i Oens. B: Anne 19, Laurids 12, Gyda 9, Rasmus 6, Jens 4. FM: farbrødre Mads Lauridsen i Torsted, Søren Lauridsen i Korning.

394 Morten [Pedersen] Broch i Remmerslund. 16.4.1800, fol.58B, 64B.
E: Birthe Kirstine Jensdatter. LV: Henrik Brun sst. Første ægteskab med [Kirsten Mortensdatter, skifte 4.4.1786 lbnr.217]. B: Abelone g.m. Laurids Madsen i Rugballe i Jelling sogn, Bodil. FM: Laurids Andersen i Remmerslund.

395 Birthe [Kirstine] Jensdatter i Remmerslund. 15.7.1800, fol.59B.
Enke efter Morten [Pedersen] Broch, [skifte 16.4.1800 lbnr.394]. Afdøde var forlovet med Niels Nielsen, der besad huset.

396 Jørgen Rasmussen i Vinten. 16.9.1800, fol.62, 63B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Nim. B: Mette 12, Peder 10, Johanne 9, Niels 8, Mikkel 5. Af første ægteskab B: Anne Margrethe g.m. Peder Pedersen i Lund, Thomas, Rasmus, Jens 18, Laurids 16. Desuden nævnes afdødes steddatter Kirsten Jensdatter.

397 Anne Margrethe Jacobsdatter i Ølsted. 18.9.1800, fol.63.
E: Morten Sørensen. B: Søren 11, Anne Dorthe 10, Jacob 8, Niels 6, Christen 5 uger. FM: morbrødre Christen Jacobsen sst, Søren Jacobsen i Nørre Aldum.

398 Jens Gregersen i Hatting. 13.2.1801, fol.65B.
E: Else Marie Mortensdatter. LV: Jørgen Rugballe sst. B: Maren 23, Gregers 21, Anne Kirstine 14, Anne 12. FM: Henning Jensen i Kærskov Huse, Jørgen Broch i Hatting.

399 Peder Broch i Hatting. 9.3.1801, fol.67.
E: Kirsten Ottesdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Lisbeth 12. FM: Jørgen Knudsen sst.

400 Simon Rasmussen i Hatting. 7.12.1801, fol.68, 70.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Lisbeth g.m. Christen Jensen i Stubberup, Anne g.m. Christen Pedersen i Skovbølling, Mette Kirstine g.m. Henrik Iversen i Hatting. FM: Peder Jørgensen sst.

401 Iver Christensen i Torsted. 7.12.1801, fol.69.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Henningsen sst. B: Bodil Marie 3. FM: farbror Søren Due i Stenderup.

402 Anders Andersen i Neder i Løsning sogn. 18.1.1802, fol.70B, 78.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Mikkelsen i Hulbækgård, Søren Sørensen. B: Mikkel 12, Anne Cathrine 10, Anne Kirstine 4, Karen 2. Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 26.5.1788 lbnr.238]. B: Anders i Ølsted, Kirsten 26, Jens, Niels 19, Sidsel 16.

403 Jens Falster Madsen i Tanggård i Korning sogn. 16.2.1802, fol.71, 77B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Sørensen i Urlev. B: Anne Marie 1. FM: farbror Søren Madsen i Stovnbjerg.

404 Knud Knudsen Due og hustru Voldborg Knudsdatter i Hatting. 12.3.1802, fol.72, 76.
B: Mette 23, Knud 21, Anne Kirstine 18, Rasmus 15. FM: farbror Knud Knudsen Due i Vinten.

405 Christoffer Mortensen og hustru Mette Sørensdatter i Hatting. 12.3.1802, fol 73, 75.
B: Morten 21, Kirsten 19 g.m. Niels Gregersen, Søren 17, Frands 14, Hans Jørgen 12, Sidsel Marie 9, Peder 6, Mads 4, Anne Sofie 4. FM: Niels Bie sst.

406 Niels Gregersen, der lever i Hatting. 12.3.1802, fol.73B, 76B.
Enkemand efter [Anne Marie Andersdatter], skifte 30.12.1797 lbnr.365. B: Anne Margrethe 32, Kirsten 31, Niels, Maren 28, der ægter Anders Nielsen, der fæster, Abelone 22. FM: Henrik Jensen i Kærskovhus.

407 Oluf Iversen i Hatting. 12.3.1802, fol.74.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Jens Hansen i Spettrup. B: Anne Malene g.m. Frederik Hartvig, vognmager i Horsens, Thyge Jesper 23, Maren 20, Margrethe 18, Hans 14, Anne Marie 10. FM: farbror Søren Iversen i Bottrup.

408 Mette Marie Lauridsdatter i Remmerslund. 28.6.1802, fol.78B, 82, 86B.
E: Hans Hansen. A: søskende Rasmus Lauridsen i Hedensted, Søren Lauridsen i Vrigsted, Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Mogensen i Lystrup, Karen Lauridsdatter i Vrigsted, Margrethe Lauridsdatter i Bjerre, Abelone Lauridsdatter i Hedensted.

409 Mads Mikkelsen i Hedensted. 28.6.1802, fol.79B, 81.
Enkemand efter [Ellen Andersdatter, skifte 7.3.1781 lbnr.175]. B: Anders, Viderik, Karen, Laurids. FM: Laurids Ussing, degn i Løsning. Første ægteskab med [Inger Lisbeth Christoffersdatter, skifte 15.12.1763 lbnr.20]. B: Mikkel, Anne, der ægter Jørgen Hansen i Horsens, der fæster.

410 Jørgen Bottrup i Torsted. 28.6.1802, fol.80.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Bjerre. B: Bodil Kirstine 15. FM: farbror Anders Sørensen i Bottrup.

411 Niels Jørgensen Holtum, tjenestekarl i Hatting. 5.7.1802, fol.80B, 84, 87, 89B.
A: Maren Christensdatter g.m. Mikkel Nielsen i Holtum, Anne Christensdatter i Hansted Hospital.

412 Mette Kirstine Pedersdatter i Hatting. 2.8.1802, fol.81B.
E: Peder Nielsen den yngre. B: Niels 16, Ingeborg 14, Peder 12, Mette Marie 8, Isak 6, Christian 2. FM: Jørgen Madsen i Eriknauer.

413 Anne Sørensdatter i Store Dalby. 18.8.1802, fol.82B, 85, 87, 87B, 91, 95.
E: Knud Pedersen. Første ægteskab med [Rasmus Andersen sst, skifte 24.9.1763 lbnr.19]. B: Søren Rasmussen i København, Anders Rasmussen sst, Peder Rasmussen i Eriknauer, Niels Rasmussen i Rudkøbing, Anne Rasmusdatter, død, [var g.m. Peder Pedersen i Ørum, se lbnr.119]. 8B: Rasmus i Ny Ørum, Peder i Ørum, Anne Kirstine 24, Else 20 g.m. Jens Hansen i Ørum, Bodil 18, Abelone 16, Maren 14, Knud 10.

414 Karen Olufsdatter Lund i Stovnbjerg. 3.11.1802, fol.84B.
E: Niels Stovnbjerg. B: Anne Marie 18, Oluf 15. FM: Jørgen Lund i Nørre Aldum, Niels Lund i Hoved.

415 Jens Nielsen Bie i Store Dalby. 9.12.1802, fol.85B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Knud Pedersen sst. A: mor Anne Jensdatter, søskende Niels Nielsen Bie, Søren Nielsen B ie, Mette Nielsdatter, død. 2B: Susanne Jørgensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Hedensted, Anne Jørgensdatter 20, Kirsten Nielsdatter, død, [var g.m. Simon Nielsen i Flemming]. 4B: Hans Henrik, Niels 21, Anne Lisbeth 15, Bodil 12, Bodil Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Gesager, Mette Marie Nielsdatter g.m. Søren Jacobsen i Lille Dalby, Sidsel Nielsdatter g.m. Simon Nielsen i Flemming, der var enkemand efter søsteren.

416 Niels Jørgensen i Spettrup. 12.4.1803, fol.89.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Niels Jensen i Gram. B:
1) Terkild Nielsen 12
2) Karen Nielsdatter 12.
FM:
1 farbror Jens Nielsen i Lille Dalby
1 Peder Nielsen i Sebberup.

417 Thomas Jensen i Torsted. 16.5.1803, fol.89B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Henningsen sst. A: mor Anne Mikkelsdatter i Honum, søskende Mikkel Jensen i Eriknauer, Søren Jensen i Kodallund, halvsøskende Jens Jensen i Hatting, Anders Jensen i Honum.

418 Mette Jørgensdatter i Torsted. 22.6.1803, fol.90B.
E: Niels Lærke. B: Søren 12, Karen 10, Jørgen 1. FM: morbrødre Oluf Jørgensen i Haulshuset, Niels Jørgensen i Sønder Aldum.

419 Anne Cathrine Jensdatter i Nørrehåb. 12.9.1803, fol.92.
E: Anders Winther. B: Mette Marie 6 uger. FM: morbror Jacob Due i Skjold, Søren Winther i Stenderup.

420 Jens Nielsen Bødker i Ølsted. 18.10.1803, fol.92B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels 12, Margrethe 8, Jens 6, Rasmus 4. FM: farbror Søren Nielsen i Hedensted.

421 [Anne] Margrethe Bertelsdatter i Torsted. 20.12.1803, fol.93.
E: Mads Pedersen Stærk. Første ægteskab med [Peder Nielsen sst, skifte 10.6.1786 lbnr.224]. B: Maren g.m. Søren Andersen i Kalhave.

422 Kirsten Hjort på Stjernholm Slotsplads. 27.12.1803, fol.93, 95.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 7.7.1793 lbnr.315]. B: Knud 36, Christen 34, Mikkel 32, Martha 25. FM: Mikkel Nielsen Slot i Horsens.

423 Søren Madsen og hustru Inger Marie Hansdatter, der lever i Stovnbjerggård. 4.1.1804, fol.94.
B: Anne g.m. Laurids Jensen i Urlev, Inger Marie 27, Mads 25, Niels 20. FM: født værge Jørgen Madsen sst, provst Kirchhoff i Hedensted. Hendes første ægteskab med Jens Sørensen i Stovnbjerggård, [skifte 4.5.1767 lbnr.44]. B: Hans i Gammelby. Hendes andet ægteskab med Jens Olufsen i Stovnbjerg, [skifte 21.10.1772 lbnr.83]. B: Jens 32.

424 Hans Mikkelsen i Oens. 10.3.1804, fol.95B, 97B.
E: Sidsel Johanne Olufsdatter. LV: Søren Broch sst. B: Karen 14, Mikkel 11, Inger Marie 1. FM: Morten Sørensen i Stubberup.

425 Christian Jacobsen i Ølsted. 10.3.1804, fol.96, 100.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B: Dorthe 4, Mette Marie 2. FM: Søren Jacobsen i Nørre Aldum.

426 Kirsten Lauridsdatter, tjenestepige i Årup. 12.3.1804, fol.96B.
Slegfredsøn Isak Nielsen. FM: afdøde mors forlovede Niels Olufsen sst.

427 Mads Pedersen Jonasen i Løsning. 11.5.1804, fol.98, 103.
E: Else Hansdatter. LV: Terkild Hansen i Bottrup. B: Hans 18, Niels 14. FM: født værge Jørgen Pedersen ved Ølsted Kirke.

428 Eskild Pedersen i Østerhåb. 17.5.1804, fol.98B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Mikkelsen i Korning. B: Helene Marie 20, Mette 17, Peder 15, Birthe Marie 13, Kirsten 10, Marie Kirstine 4, Mikkel 1. Første ægteskab med [Ellen Thomasdatter, skifte 18.3.1782 lbnr.184]. B: Thomas 22. FM: farbror Jørgen Pedersen på Bygholm.

429 Anne Magdalene Jørgensdatter, ugift i Torsted. 15.9.1804, fol.100B, 103B, 106B, 108.
A: mor og søskende, der er dømt for tyveri og rømt. Iflg. testamente kun arv til brorsøn Jens Jørgen Olufsen hos Jørgen Kusk i Urlev. Afdøde var født i Lystrup.

430 Søren Due og hustru Lene Marie Mortensdatter, der lever i Stenderup. 1.10.1804, fol.101, 102B.
B: Ingeborg 27, Karen g.m. Thomas Andersen, Christen 21, Hans Jørgen 18, Peder 15, Morten 12.

431 Søren Pedersen Ølsted og hustru Anne Margrethe Christiansdatter i Korning. 17.11.1804, fol.101B.
B: Christian, Peder 19, Karen g.m. Malte Pedersen, Maren, Anne g.m. Hans Lærke i Korning, Mette. FM: Hans Pedersen sst, Terkild Hansen i Bottrup.

432 Niels Pedersen, tjenestekarl i Korning. 3.2.1805, fol.104, 107B.
A: Sidsel Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen sst, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Olufsen i Korning. 2B: Peder 14, Oluf 7, Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen sst.

433 Laurids Jensen Stovnbjerg, tjenestekarl i Stenderup. 9.2.1805, fol.104, 108B, 120, 304.
A: søskende Niels Jensen sst, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Peder Jensen i Tyrsted, Anne Jensdatter g.m. Hans Jørgensen i Dagnæs, Kirsten Jensdatter, der ægter Rasmus Mouridsen i Ølsted, halvsøskende Søren Nielsen i Stovnbjerg, Christen Nielsen, der er erklæret død, da de ikke har hørt fra ham i 30 år.

434 Jørgen Christiansen i Bottrup. 23.2.1805, fol.104B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Winther sst. B: Christian 16, Peder 10, Mette Marie 4. FM: Niels Andersen i Kalhave.

435 Maren Andersdatter i Neder. 29.3.1805, fol.105B.
E: Søren Sørensen. B: Mikkel 15, Anne Cathrine 13, Anne Kirstine 7, Karen 2. FM: Søren Jensen i Merring.

436 Knud Pedersen i Store Dalby. 8.2.1805, fol.106.
Enkemand efter [Anne Sørensdatter, skifte 18.8.1802 lbnr.413]. Arv iflg. testamente til hustrus dattersøn Peder Pedersen.

437 Karen Terkildsdatter i Spettrup. 22.7.1805, fol.108B, 110B.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 12.4.1803 lbnr.416]. B: Terkild 14, Karen 14. FM: morbror Niels Terkildsen, der fæster, Peder Nielsen i Sebberup, Jørgen Nielsen i Lille Dalby.

438 Mette Jacobsdatter i Hedensted. 22.7.1805, fol.109, 111.
E: Oluf Andersen. B: Sidsel g.m. Niels Bank i Hedensted, Birthe Kirstine 20, Anne 14, Jacob 11, Anders 9, Hans 1. FM: morbror Søren Jacobsen i Lille Dalby.

439 Anders Rasmussen, tjenestekarl i Hatting. 2.10.1805, fol.110, 113B, 119.
A: halvsøskende Niels Mortensen i Folby, Jens Mortensen i Lading, Rudolf Mortensen i Sabro, Peder Mortensen i Terp Mølle, Christian Mortensen i Fajstrup, Anne Cathrine Mortensdatter g.m. Oluf Madsen, snedker i Grumstrup, Anne Dorthe Mortensdatter 28.

440 Maren Pedersdatter i Ølsted. 15.1.1806, fol.111B.
E: Thomas Rasmussen. B: Karen g.m. Laurids Nielsen på Lindved Mark, Rasmus 26, Jens 13. FM: Terkild Hansen i Bottrup.

441 Peder Nielsen i Sebberup. 15.2.1806, fol.112B, 115.
E: Maren Mouridsdatter. LV: bror Hans Mouridsen i Stubberup. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 5
2) Maren Lene Pedersdatter 3.
FM:
1 født værge Oluf Nielsen i Årup
2 Jørgen Nielsen i Lille Dalby.

442 Maren Nielsdatter i Eriknauer. 1.3.1806, fol.113, 115B.
E: Peder Jensen. B: Anne Magdalene 24. FM: Søren Jensen i Oens.

443 Søren Iversen i Bottrup. 17.3.1806, fol.114B, 116.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted. B: Mette Malene g.m. Niels Jørgensen i Sønder Aldum, Maren g.m. Mikkel Broch i Ølsted, Anne, død, var g.m. Mikkel Broch, søsterens nuværende mand. 1B: Gyda 14.

444 Jens Madsen i Eriknauer. 19.5.1806, fol.116B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Terkildsen i Stubberup. B: Maren 19, Mads 12, Anne Marie 9. FM: farbror Niels Madsen i Søhale.

445 Niels Rasmussen Smed i Ølsted. 16.10.1806, fol.118B.
E: Kirsten Mouridsdatter. LV: Hans Mouridsen i Stubberup. B: Rasmus 12, Mourids 10, Maren 7, Hans 4, Jens Christian 2. FM: Oluf Jensen Smed i Ølsted.

446 Anne Kirstine Mortensdatter i Ølsted. 16.2.1807, fol.119, 119B.
E: Rasmus Mouridsen. Første ægteskab med [Mikkel Hansen]. B: Hans Mikkelsen i Sønder Aldum, Kirsten Mikkelsdatter, død. 1B: Anne, Anne Marie Mikkelsdatter, død. 1B: Anne Kirstine [Nielsdatter] g.m. Christen Olufsen, skovfoged i Vinten. Andet ægteskab med [Jens Andersen Svensk i Ølsted, skifte 5.8.1786 lbnr.221]. B: Mikkel sst, Mette g.m. Oluf Sørensen, civiliter mortuus, ( borgerlig død, d.v.s. æreløs). (Sml. lbnr.471).

447 Karen Andersdatter i Sebberup. 11.3.1807, fol.119B.
E: Christen Hansen. A: søster, død. 3B: Anders Mikkelsen i Grejs, Karen Mikkelsdatter g.m. Niels Knudsen i Stubberup, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Rasmus Olufsen i Slelde.

448 Hans Henningsen i Torsted. 18.7.1807, fol.121, 123B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Pedersen i Hornborg, Laurids Jensen i Torsted. B: Jens 4, Henning 2. FM: farbror Peder Henningsen, Peder Jørgensen i Hatting. Af første ægteskab B: Jørgen 25, Peder 17, Barbara 14. (Sml. lbnr.559).

449 Gertrud Nielsdatter i Torsted. 18.7.1807, fol.121B, 124, 125.
E: Niels [Nielsen] Haulshus. B: Else 26, Maren 18, Johanne 16, Niels 8. FM: Jens Nielsen sst, Christen Bottrup, gartner på Bygholm.

450 Anders Pedersen Winther i Nørrehåb. 12.9.1807, fol.122, 124B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Oluf Jørgensen i Haulshuset. B: Peder 6 mdr. FM: Søren Winther i Stenderup.

451 Niels Jørgensen i Sønder Aldum. 19.7.1807, fol.122B.
E: Mette Malene Sørensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted. B: Anne g.m. Steffen Sejersen i Bottrup, Else 18, Jørgen 16, Søren 12, Anne Kirstine 9, Mette Kirstine 6, Jens 1. FM: farbror Oluf Jørgensen i Haulshuset.

452 Søren Pedersen i Korning. 3.5.1808, fol.125B, 127, 128B.
E: Birthe Clemensdatter. LV: Terkild Hansen i Bottrup. B: Clemen 20. Første ægteskab med [Karen Knudsdatter, skifte 1.7.1782 lbnr.182]. B: Knud 50, Peder, Thomas i København, Sidsel g.m. Søren Pedersen i Vrønding, Søren.

453 Ingeborg Rasmusdatter i Spettrup. 8.6.1808, fol.126B.
E: Mikkel [Jensen] Skovgaard. B: Rasmus 2, Mette Margrethe 1. FM: Peder Rasmussen.

454 Marie Lisbeth Pedersdatter i Ølsted. 18.6.1808, fol.127.
E: Mikkel Jensen Svensk. B: Jens 19, Mette Marie 16, Marianne 14, Rasmus 12, Mette Lene 5, Maren Kirstine 4, Peder 12 uger. FM: Steffen Sejersen i Bottrup, Oluf Lund sst.

455 Søren Jacobsen i Snapsund. 10.9.1808, fol.127B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Claus Jensen. B: Anne 13, Maren 10, Karen 5, Anne Sofie 3. FM: farbror Christen Jacobsen i Stenderup.

456 Hylleborg Lauridsdatter i Remmerslund. 12.9.1808, fol.128.
E: Niels Olufsen. B: Oluf 12, Laurids 9. FM: Søren Jensen i Urlev.

457 Jens Nielsen Daugaard i Remmerslund. 12.9.1808, fol.128, 129B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Anne Kirstine 24, Niels, Peder, Mads, Laurids 14. FM: Peder Bie i Spettrup.

458 Anne Sørensdatter i Ølsted. 19.10.1808, fol.129.
E: Niels Jensen. B: Birthe Kirstine 14, Søren 10, Jens 8, Rasmus 4, Anne Margrethe 1. FM: morbror Jens Rasmussen i Korning.

459 Oliffe Sørensdatter i Remmerslund. 13.2.1809, fol.130.
E: Otte Nielsen. B: Niels 15. FM: morbror Peder Bie i Spettrup. Af første ægteskab B: Søren Christensen, Jens Christensen 28, Hans Christensen 26.

460 Jørgen Knudsen i Hatting. 1.4.1809, fol.131, 131B.
E: Anne Marie Videriksdatter. FM: Thomas Videriksen i Nørrehåb. B: Viderik 5. FM: Jens Mogensen i Hatting. Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 10.7.1792 lbnr.303]. B: Anders i Ussing Skovhus, Maren 30, Anne 26, Jens, Anne Kirstine 24.

461 Rasmus Hansen i Sønder Aldum. 18.11.1809, fol.131.
E: Mette Malene Sørensdatter. LV: Steffen Sejersen i Bottrup. B: Hans 13, Oluf 11, Søren 9, Maren 1. FM: farbror Søren Hansen i Palsgård Skovmølle, Hans Sørensen i Sønder Aldum, Jens Møller sst.

462 Margrethe Hansdatter i Hatting. 29.3.1810, fol.132B, 137B.
Enke efter Oluf Iversen, [skifte 12.3.1802 lbnr.407]. B: Thyge Jesper sst, Hans sst, Maren g.m. Laurids Nielsen sst, Margrethe, Anne Malene, enke efter Frederik Hartvig, nu i Stenderup. LV: Søren Smed i Eriknauer. FM: morbror Jens Hansen i Spettrup.

463 Anne Sørensdatter i Korning. 16.4.1810, fol.133.
E: Hans Lærke. B: Søren 4. FM: morbror Christian Sørensen i Molger, mosters mand Malte Pedersen i Trebjerg.

464 Jørgen Lund i Nørre Aldum. 18.6.1810, fol.133.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Iversen i Ullerup. B: Oluf 16, Niels 14, Cathrine 10. FM: Niels Lund i Hoved.

465 Karen Jørgensdatter i Hatting. 23.7.1810, fol.133B.
E: Jens Mogensen. B: Jørgen 23, Mogens 20, Mette Cathrine 11, Birthe Cathrine 5, Thomas 16 uger. FM: Mads Winther i Nørre Aldum.

466 Christen Lauridsen i Hatting. 24.7.1810, fol.134.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen sst. B: Barbara 22, Laurids 16, Sidsel 14, Birthe Marie 11, Mette 8. FM: farbror Jens Lauridsen sst.

467 Kirsten Christoffersdatter i Hatting. 24.7.1810, fol.134B, 136B, 137B.
E: Niels Gregersen. B: Mette Marie 6, Anne Marie 5. FM: Anders Nielsen sst.

468 Peder Jensen i Eriknauer. 28.7.1810, fol.135B, 136B, 137.
B: Anne Malene 28. FM: Jørgen Madsen i Eriknauer.

469 Niels Jørgensen i Ølsted. 31.7.1810, fol.136.
E: Bodil Christensdatter. LV: bror Hans Christensen Grand i Oens. B: Anne Marie 5, Jørgen 4, Marie Kirstine 1, Lene i første år. FM: Jens Svane, lærer i Honum.

470 Peder Sejersen i Torsted. 27.11.1810, fol.136B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Hans. FM: født værge Mikkel Sejersen sst.

471 Mette Jørgensdatter i Eriknauer. 24.11.1811, fol.138, 141B.
E: Mikkel Jensen. A: farbror Mikkel Hansen, død. 3B: Hans Mikkelsen i Sønder Aldum, Karen Mikkelsdatter g.m. Søren Jørgensen i Hatting, Anne Marie Mikkelsdatter, død. 1B: Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Olufsen i Vinten Skovhus. (Sml. lbnr.446).

472 Mette Sørensdatter i Stubberup. 16.5.1811, fol.138B.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 17, Mette Marie 16, Søren 13, Rasmus 9, Niels 11, Peder 5. FM: morbror Poul Jørgensen.

473 Bodil Bech født Løwenhertz, enke på Bygholm. 1.6.1811, fol.139, 142.
A: søster, død. 3B: Jens Peder Zacho ved Frijsenborg, Thomas Zacho, Andreas Peder Zacho, snedker i Horsens, død. 1B: Christoffer 4.

474 Jens Sørensen, bødker på Bygholm. 1.6.1811, fol.140B.
(Kirkebogen angiver Jens Rasmussen Kjærsgaard, rettet fra Jens Sørensen, født i Værum på Frisenvold gods).
A:
1) bror Peder Rasmussen i Stevnstrup
2) søster Gertrud Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Schmidt, degn i Galten. 5B: Maren 29, Kirsten 27, Dorthe 23, Magdalene 21, Anne Sofie 14
3) søster Magdalene Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Østrup i Stevnstrup. 3B: Rasmus, Jens, Anne
4) halvbror Søren Rasmussen i Øster Velling
5) halvsøster Maren Rasmusdatter, enke efter Søren Pedersen i Askildrup.

475 Jens Eskildsen på Bygholm. 22.6.1811, fol.141B.
A: bror Thomas Eskildsen i Klakring, søster g.m. Jørgen Rasmussen i Gram, søster Karen Eskildsdatter i Barrit. LV: Bønnelykke.

476 Peder Mikkelsen i Hedensted. 7.10.1811, fol.142.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Ellen Margrethe 23, Maren 21, Søren 19, Mette 19, Anne Cathrine 16, Mikkel 14, Else Cathrine 13. FM: Jens Mikkelsen i Sønder Aldum.

477 Johanne Jensdatter i Spettrup. 17.10.1811, fol.142B.
E: Johannes Hansen. B: Hans 9. FM: morbror Otte Jensen sst.

478 Mette Marie Sørensdatter i Hatting. 5.12.1811, fol.143.
E: Anders Nielsen Rytter. B: Søren 14, Karen 13, Niels 9, Sidsel Marie 4. FM: morbror Hans Møller sst.

479 Christen Christensen i Østerhåb. 9.12.1811, fol.143, 150, 152.
E: Dorthe Sørensdatter. A:
1) faster Kirsten Knudsdatter, død. 3B: Oliffe Pedersdatter, død. 1B: Birthe Jørgensdatter, umyndig i Korning, Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Sørensen sst, Søren Pedersen i Vrønding,
2) faster Karen Knudsdatter, [skifte 1.7.1782 lbnr.182, var g.m. Søren Pedersen i Korning]. 5B: Knud, Peder sst, Søren sst, Thomas i København, Sidsel g.m. Søren Pedersen i Vrønding
3) faster Anne Knudsdatter, død, 1B: Else Kirstine Lundberg, enke efter skrædder Møller i Randers
4) morbror Peder Christensen i Ørum, død. 5B: Christen sst, Jens sst, Terkild sst, Mads, Maren 28, der ægter Oluf Olufsen i Åle
5) moster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Nyborg. 5B: Christen på Krollerup Mark, Christen i Øster Snede, Niels i Nyborg, Jens i Boring, Anne g.m. Søren Terkildsen i Krollerup.

480 Peder Guldager i Bygholm Mølle. 6.1.1812, fol.144, 151B, 154, 156, 157B.
E: Anne Dorthe Mønsted. LV: Johannes Nygaard i Horsens. B: Peder Mønsted Guldager i Karupgård, Mads Guldager i Henne Mølle, Christian Thansen Guldager i Horsens, Laurentse Marie Guldager g.m. Mathias Raben i Bygholm Mølle, Ingeborg Cathrine Guldager g.m. Frederik Raben i Pederslyst, Frederikke Sofie Guldager 22. FM: Provst Brøchner i Rårup.

481 Maren Sørensdatter i Eriknauer. 15.1.1812, fol.150B.
E: Peder Rasmussen Dalby. B: Anne Cathrine 12, Anne Kirstine 9, Rasmus 7, Kirsten 4. FM: mormors mand Mads Sørensen Møller i Eriknauer.

482 Mette Malene Lauridsdatter i Korning. 2.4.1812, fol.151.
E: Mikkel Jørgensen. B: Karen Marie 14, Jørgen 10, Anne Kirstine 7, Søren 4. FM: Søren Lauridsen i Honum.

483 Niels Lærke i Torsted. 25.4.1812, fol.151B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Henningsen sst. B: Søren 22, Karen 20. FM: Oluf Jørgensen i Haulshuset.

484 Anne Marie Andersdatter i Hatting. 16.6.1812, fol.152.
Enke efter Peder Juul, [skifte 11.2.1798 lbnr.367]. B: Sidsel g.m. Jens Smed sst, Anders, Hans, Jørgen.

485 Niels Stovnbjerg i Torsted. 18.7.1812, fol.152B.
[Enkemand efter Karen Olufsdatter Lund i Stovnbjerg, skifte 3.11.1802 lbnr.414]. B: Oluf Lund Stovnbjerg i Torsted, Anne Marie Stovnbjerg g.m. Jens Winther i Overby.

486 Søren Pedersen Gram, ladefoged på Bygholm. 14.8.1812, fol.152B, 154B.
Testamente.

487 Oluf Jørgensen i Haulshuset. 21.12.1812, fol.154B.
E: Johanne Andreasdatter. LV: Anders Juul i Kalhave. B: Jørgen 11, Else Marie 10, Søren 8, Hans 6, Niels 4, Mette Kirstine 3, Maren 1. FM: Søren Nielsen Lærke i Torsted.

488 Terkeline Baastrup i Ølsted. 22.12.1812, fol.155B.
A: mor Anne Johanne Molby g.m. Jørgen Hansen, skrædder sst, søster Bodil 13. FM: Niels, Lund på Bygholm, halvsøskende Hans Jørgensen 8, Terkild 6, Jens Christian 5, Bastian Peder 1. Arv efter far, skifte 7.4.1800.

489 Abraham Jensen i Eriknauer. 29.3.1813, fol.156.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Claus Mønster sst. B: Anne Margrethe 5, Ingeborg 4. FM: Frederik Jensen i Snapsund.

490 Else Andersdatter på Korning Mark. 5.7.1813, fol.156B.
E: Hans Pedersen Lærke. B: Anne Kirstine 2. FM: morfar Anders Nielsen i Merring, Niels Rasmussen sst. Slegfredsøn Christen Jørgensen 10.

491 Jørgen Hansen i Lund. 14.10.1813, fol.160.
E: Else Marie Andersdatter. LV: Morten Holm sst. B: Hans 16, Anne Mette 14. FM: Terkild Pedersen sst.

492 Erik Madsen, ugift i Torsted. 26.2.1814, fol.162, 173B, 210, 215B.
A: mor Mette Eriksdatter. LV: Peder Henningsen sst, søster Anne Marie Madsdatter, der ægter Niels Sørensen sst, Anne Madsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen Kjeldsen. 1B: Mette Kirstine. FM: Jens Nielsen sst, Søren Lauridsen i Korning.

493 Karen Hansdatter i Lille Dalby. 1.3.1814, fol.162.
E: Rasmus Pedersen. B: Anne 10, Hans 8. FM: morbror Jens Hansen Gravengård.

494 Peder Jensen i Eriknauer. 25.3.1814, fol.163.
E: [Abelone Nielsdatter]. B: Jens 40 i Tanggård, Niels 38, Søren 36, Christen 34, Anne 28. FM: Jørgen Madsen i Eriknauer.

495 Søren Jacobsen i Lille Dalby. 2.4.1814, fol.164.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Niels Skovgaard sst. B: Anne 24, Jacob 22, Sidsel 20, Niels 18, Maren 13, Lene 10. FM: Oluf Jensen i Hedensted.

496 Jørgen Thomsen Winther i Eriknauer. 7.7.1814, fol.166.
E: Johanne Hermansdatter. LV: Søren Nielsen Smed sst. B: Thomas 11. FM: Claus Mønster sst.

497 Karen Pedersdatter i Sebberup. 8.7.1814, fol.167.
E: Oluf Hansen. B: Peder 11, Else Marie. FM: Jens Sørensen sst. Af første ægteskab B: Søren Pedersen.

498 Peder Sørensen i Korning. 9.7.1814, fol.167B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Olufsen sst. B: Mette 15, Søren 14, Peder 12, Anne 11, Karen 8. FM: farbror Søren Sørensen.

499 Maren Nikolajsdatter i Korning. 5.10.1814, fol.169B, 176B, 184.
E: Simon Nielsen. A: søskendebarn Karen Andersdatter, enke efter Rasmus Andersen i Ølholm. LV: søn Anders Rasmussen sst.

500 Niels Terkildsen i Spettrup. 26.10.1814, fol.170B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Søren Jacobsen i Nørre Aldum. B: Terkild 9, Karen Lene 5. FM: Niels Jensen i Gram. Arv efter Karen Terkildsdatter, skifte 22.7.1805 lbnr.437, enke efter forrige beboer Niels Jørgensen til B: Terkild, Karen.

501 Hans Hansen i Remmerslund. 29.10.1814, fol.172B.
E: Maren Jensdatter. LV: Zakarias Jensen sst. B: Anne Marie 8. FM: Anders Pedersen sst.

502 Anne Cathrine Madsdatter i Hatting. 18.12.1814, fol.174.
E: Terkild Pedersen. B: Anne 3, Peder 9 mdr, der døde. FM: Rasmus Pedersen i Hatting.

503 Søren Sørensen på Stubberup Mark. 17.4.1815, fol.175B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Merring. B: Søren 8, Jørgen 3, Mikkel 3 mdr, Søren 3 mdr. FM: Rasmus Sørensen sst.

504 Anne Margrethe Fløj, husjomfru på Bygholm. 25.4.1815, fol.177, 178B, 187, 190B.
A: søster Christiane Christensdatter Fløj i Kolding, søster Johanne Marie Fløj i Ålborg, søster Karen Rosenkrans Fløj, var g.m. Otte Hagen, skovridder i Lindet Skov ved Løgumkloster, begge døde. 1B: William Hagen, vinhandler Højbro Plads 41 i København, halvsøster Ingeborg Marie Hvas på Serridslevgård. FM: forvalter Risum i Ørridslev.

505 Søren Pedersen og hustru Sofie Nielsdatter i Torsted. 26.4.1815, fol.177B.
B: Mikkel, Peder, Christian, Niels.

506 Niels Nielsen i Remmerslund. 18.5.1815, fol.177B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Christian sst. Af første ægteskab B: Niels Nielsen, Peder Nielsen, død. 3B: Oluf, Jens, Anne Magdalene. FM: Jens Knudsen i Hedensted.

507 Rasmus Mouridsen i Ølsted. 1.7.1815, fol.182B, 186B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Stovnbjerg i Stenderup. A: søster Cathrine Mouridsdatter g.m. Peder Broch i Ølsted, søster Bodil Mouridsdatter g.m. Hans Snedker i Pillemark på Samsø, søster Kirsten Mouridsdatter, død. 2B: Inger Hansdatter g.m. Pors Sørensen i Balle i Bredsten sogn, Mette Hansdatter g.m. Jens Mortensen i Nebel i Taulov sogn.

508 Anne Cathrine Mogensdatter i Hatting. 20.9.1815, fol.184B.
E: Jørgen Pedersen Rugballe Stærk. B: Karen 19, Peder Stærk 15. FM: Peder Pedersen Stærk i Nørrehåb. [Første ægteskab med Laurids Pedersen Hald i Hatting, skifte 5.11.1788 lbnr.257]. Andet ægteskab med Hans Sørensen [Lærke sst, skifte 29.1.1792 lbnr.297]. B: Karen Marie 24. FM: morbror Jens Mogensen sst.

509 Jens Lauridsen og hustru Kirsten Pedersdatter i Hatting. 15.12.1815, fol.189, 195, 198, 218B.
Hans første ægteskab med [Lene Lauridsdatter, skifte 14.11.1799 lbnr.384]. B: Birthe Marie Jensdatter, der ægter Jørgen Pedersen sst. Hendes B: Hans Jørgensen 29.

510 Kirsten Jensdatter i Eriknauer. 11.5.1816, fol.193B.
E: Mads [Sørensen] Møller. B: Søren 19, Hans 17, Mette Kirstine 15. FM: Peder Henningsen i Torsted. Første ægteskab med Søren Nielsen Kjeldsen sst, [skifte 17.7.1795 lbnr.343]. B: Niels i Torsted, Søren i Horsens, Niels i Eriknauer, Mikkel i Horsens, Maren, [skifte 15.1.1812 lbnr.481], var g.m. Peder Rasmussen Dalby i Eriknauer. 4B: Anne Cathrine, Anne Kirstine, Rasmus 12, Kirsten.

511 Maren Nielsdatter i Hatting. 2.7.1816, fol.195B.
E: Anders Nielsen. B: Anne Marie 13, Niels 11, Niels Peder 8, Jens 6, Jacob 4 uger. FM: morbror Niels Nielsen Gregersen i Hatting.

512 Jacob Hansen Højer i Oens. 16.7.1816, fol.196B, 199B.
E: Sidsel [Johanne] Olufsdatter. LV: Niels Due i Ørnstrup. B: Anne Marie 12, Hans 8. FM: Peder Terkildsen i Oens.

513 Dorthe Johanne Sørensdatter i Korning. 28.11.1816, fol.199.
E: Anders Pedersen. B: Jens Peder 12. FM: Laurids Jensen i Enner.

514 Bodil Pedersdatter i Eriknauer. 30.11.1816, fol.200B.
E: Peder Dalby. B: Niels Peder 3, Maren 9 mdr. FM: morbror Niels Christoffer Pedersen i Ørum.

515 Christian Nielsen Kjær i Rugballe. 4.2.1817, fol.203.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Rugballe i Hatting. B: Niels Peder 25, Niels Skibsted 23, Anne Kirstine 20. FM: Jens Kjær i Eriknauer, født værge Jens Nielsen i Honumkær.

516 Maren Jørgensdatter i Sebberup. 8.3.1817, fol.204.
E: Hans Sørensen. B: Søren 6, Karen Marie 4, Maren 2. FM: morbror Hans Christensen i Stubberup.

517 Sofie Jacobsdatter i Remmerslund. 13.3.1817, fol.205.
E: Zacharias Jensen. B: Jens 4, Jacob 2. FM: morbror Jens Nielsen i Ølsted.

518 Kirsten Jensdatter i Store Dalby. 18.3.1817, fol.205B.
E: Rasmus Hansen. A:
1) bror Christen Jensen Due i Årup
2) bror Jens Jensen, død. 4B: Laurids i Remmerslund, Maren, Else g.m. Jens Knudsen i Hedensted, Margrethe, død, var g.m. Knud Kræmmer sst.
3) søster Anne Cathrine Jensdatter g.m. Oluf Madsen i Store Dalby. (Sml. lbnr.337)
4) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Knud Videriksen i Hedensted, [skifte 13.12.1799 lbnr.386]. 6B: Jens sst, Viderik sst, Maren g.m. Laurids Olufsen sst, Johanne g.m. Jens Nielsen i Torup, Mikkel i Hedensted, Anne Cathrine g.m. Oluf Nielsen i Gammelby
5) halvbror Abraham Jørgensen i Årup
6) halvsøster Sofie Jørgensdatter g.m. Jens Mortensen i Lille Dalby. (Sml. lbnr.3).

519 Knud Nielsen i Hatting. 11.4.1817, fol.208.
E: Anne Sofie Mogensdatter. LV: Jens Mogensen sst. B: Karen 26, Niels 21, Mogens 19, Jørgen Smed 16, Ingeborg 14, Anne Marie 10, Mikkel 7, Søren 4. FM: farbror Peder Nielsen sst.

520 Anne Pedersdatter i Hatting. 11.6.1817, fol.210B, 214B, 227B, 230B.
E: Jørgen Pedersen Broch. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Hørup
2) bror Niels Pedersen i Merring
3) halvbror Søren Pedersen, [skifte 17.11.1804 lbnr.431]. 6B: Christen, Peder, Karen g.m. Malte Pedersen i Trebjerg, Maren g.m. Søren Andersen i Bottrup, Mette sst, Anne, [skifte 16.4.1810 lbnr.463], var g.m. Hans Lærke i Korning. 1B: Søren 11
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Henning Hansen i Torsted, (sml.lbnr.81, 133). 2B: Peder Henningsen sst, Hans Henningsen sst, [skifte 18.7.1807 lbnr.448]. 5B: Jørgen i Hatting, Peder i Bjerre, Barbara, Jens, Henning
5) halvsøster Else Pedersdatter, enke efter Anders Sørensen i Bottrup.

521 Inger Nielsdatter i Torsted. 27.6.1817, fol.211B.
E: Jens Jørgensen. Første ægteskab med [Peder Terkildsen sst, skifte 22.3.1790 lbnr.274]. B: Niels 28 på Ussinggård, Mette Kirstine g.m. Henrik Rasmussen i Østrup i Glud sogn.

522 Mette Hansdatter i Lille Dalby. 22.7.1817, fol.212, 216B.
E: Niels Jensen Skovgaard. B: Maren g.m. Jens Pedersen i Ballegård i Øster Snede sogn, Mette Kirstine 24. FM: morbror Jens Hansen i Spettrup.

523 Peder Nielsen i Hatting. 11.11.1817, fol.217B, 220.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Peder 27, Ingeborg g.m. Niels Nielsen Gregersen sst, Mette, Isak 22, Christian Thansen Pedersen 17.

524 Jacob Pedersen Svensk i Hatting. 10.8.1817, fol.219B, 224B.
E: Kirsten Ottesdatter. LV: Laurids Sørensen. A: bror Peder Pedersen Svensk i Erritsø, halvsøskende Hans Godsk i Stenderup, Niels Godsk i Ølsted, Gotfred Godsk, uvist hvor.

525 Hans Olufsen, tjenestekarl i Oens. 11.4.1818, fol.221B.
A: halvbror Oluf Sørensen i Stenderup, halvsøster Maren Olufsdatter, død, var g.m. Christen Poulsen i Bjerre. 2B: Jens 22, Kirsten, halvsøster Sidsel Johanne Olufsdatter, enke efter Jacob Højer i Oens, [skifte 16.7.1816 lbnr.512]. LV: søn Mikkel Hansen. (Sml. lbnr.424).

526 Mads Pedersen Stærk i Torsted. 17.10.1818, fol.223.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Pedersen sst. B: Søren 13, Peder 11, Niels 8, Christen 6. FM: farbror Jørgen Pedersen i Hatting.

527 Mette Malene Jensdatter [Winther] i Spettrup. 10.11.1818, fol.224B.
E: Mikkel Jensen Skovgaard. B: Ingeborg 7, Else Marie 5, Mette Lisbeth 3, Jens Winther 1. FM: morfar Jens Winther i Bottrup.

528 Anne Pedersdatter i Remmerslund. 29.12.1818, fol.226B.
E: Jørgen Jensen. B: Anne Malene. FM: morfar Peder Melchiorsen, mors morbror Jens Nielsen i Torsted.

529 Else Hansdatter i Løsning. 22.3.1819, fol.229B, 238.
Enke efter Mads Jonasen, [skifte 11.5.1804 lbnr.427]. B: Hans, Niels.

530 Karen Sørensdatter i Torsted. 23.3.1819, fol.229B.
E: Søren Frederiksen. B: Frederik 16, Søren 7, Maren 4. FM: morbror Peder Sørensen i Torsted.

531 Mikkel Jørgensen Due i Korning. 25.5.1819, fol.231B, 236, 237.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Lauridsen i Honumskov, Simon Knudsen, der ægter. B: Jens 2. FM: Jens Pedersen i Korning. Første ægteskab med Mette Malene Lauridsdatter, [skifte 2.4.1812 lbnr.482]. B: Karen Marie g.m. Peder Jensen i Korning, Jørgen 17, Anne Kirstine 14, Søren 11.

532 Niels Jensen i Ølsted. 16.7.1819, fol.233, 240B.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. LV: Jens Nielsen. B: Jens 7, Jacob 5, Johanne 3. FM: Christian Joensen i Ølsted. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 19.10.1808 lbnr.458. B: Birthe Kirstine g.m. Søren Sørensen i Urlev, Søren 23, Jens 19, Rasmus 17, Anne Margrethe 10. FM: Jens Rasmussen i Korning.

533 Christen Hansen i Sebberup. 16.12.1819, fol.240.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Stubberup. B: Anne Margrethe. FM: Jens Sørensen i Sebberup.

534 Lene Pedersdatter i Årup. 9.3.1820, fol.242B.
E: Christen Jensen Due. Arving iflg. testamente 9.3.1810: Anne Lisbeth Olufsdatter i Sebberup.

535 Peder Jørgensen Stærk, ugift i Hatting. 14.3.1820, fol.242B.
A: far Jørgen Rugballe sst. Intet skifte.

536 Mikkel Hansen, tjenestekarl i Oens. 23.3.1820, fol.242B.
A: mor Sidsel Johanne Olufsdatter, enke efter Jacob Højer sst, [skifte 16.7.1816 lbnr.512]. LV: Søren Rasmussen sst, søskende Karen Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Trebjerg Skov, Inger Marie Hansdatter, halvsøskende Hans Jacobsen 12, Anne Marie Jacobsdatter. FM: Niels Jensen i Ølsted. (Sml. lbnr.525, 544).

537 Christen Jacobsen i Stenderup. 29.4.1820, fol.243, 250B, 252.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Morten Nielsen i Dallerup. B: Karen 11, Anne Dorthe 8, FM: lærer Plesner i Stenderup.

538 Birthe Pedersdatter i Eriknauer. 17.6.1820, fol.244B, 259.
E: Morten Pedersen Kusk. Første ægteskab med Abraham Jensen sst, [skifte 29.3.1813 lbnr.489]. B: Anne Margrethe 12, Ingeborg 11. FM: mors halvbror Rasmus Pedersen på Serridslevgård, Frederik Jensen i Snapsund.

539 Anders Nielsen, skrædder i Hatting. 10.10.1820, fol.245B, 250B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Iver Lauridsen, ladefoged på Bygholm. B: Maren 3, Laurids 1. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 2.7.1816 lbnr.511]. B: Anne Marie 17, Niels 15, Niels Peder 12, Jens 10. FM: farbrødre Laurids Nielsen, Jacob Nielsen.

540 Benedikte Antonette Hedvig Margrethe Brøchner i Bygholm Mølle. 10.10.1820, fol.246B, 290B.
E: Christian Thansen Guldager, der ægter fru Dahl, der ejer Århus Mølle. A:
1) bror Hans Brøchner, præst i Spentrup, ejer af Elbækgård
2) bror Tøger Brøchner, købmand og lodsoldermand i Fredericia
3) halvbror Peder Bergenhammer, lærer i Odense Lærde Skole
4) halvbror Niels Sommer Bergenhammer, præst i Vejen og Læborg
5) halvsøster Maren Bergenhammer g.m. organist Møller i Grenå
6) halvbror Peder Johannes Brøchner, exam. juris på Ristrup
7) halvbror Niels Secher Brøchner på Kalsbøl 17
8) halvbror Niels Glud Brøchner i Horsens 16
Desuden nævnes enkemandens søstre Laurentse Guldager, Sofie Guldager. (Sml. lbnr.480, 562).

541 Johanne Mortensdatter i Ølsted. 20.12.1820, fol.247B, 249B, 290B.
E: Oluf Jensen Smed. B: Jens 42 i Tyrsted, Mads 40 i Korning, Mikkel 38, værtshusholder i Kolding, Marie Johanne 33, Anne 31 g.m. Johannes Mortensen i Ølsted, Iver 29, Karen 25. FM: morbror Mads Mortensen i Spettrup.

542 Anne Isaksdatter i Torsted. 23.12.1820, fol.248B, 255.
E: Peder Sørensen Kjær. B: Sofie 6, Maren 4, Søren 1. FM: morbror Laurids Isaksen sst.

543 Sidsel Andersdatter i Sebberup. 24.12.1820, fol.250, 261B.
E: Mikkel Jørgensen. B: Jørgen 34, Anne Marie g.m. Skipper Brun i Norge, Karen Marie 32, Ellen Margrethe 30 g.m. Peder Jørgensen, daglejer i Horsens. FM: Jens Sørensen i Sebberup.

544 Anne Marie Jacobsdatter i Oens. 25.12.1820, fol.251B.
A: mor Sidsel Johanne Olufsdatter, enke efter Jacob Højer, skifte 29.11.1816. LV: Jens Madsen i Oens, bror Hans Jacobsen 12. (Sml. lbnr.536).

545 Jens Nielsen Møller i Sønder Aldum. 19.1.1821, fol.253B, 255, 257B, 258, 260, 264, 265B.
Enkemand efter Helene Marie Hansdatter. B: Søren 23, Hans 21, Niels 17, Bodil Kirstine 14. FM: farbrødre Søren Møller i Vejle, inspektør Møller på Nygård ved Kolding. Der er ikke holdt skifte efter afdødes hustru. Hendes første ægteskab med Søren Christensen Aarup sst, [skifte 23.3.1796 lbnr.352]. B: Christen 30.

546 Knud Rasmussen i Søndergård på Ølsted Mark. 7.8.1821, fol.258B.
E: Gyda Madsdatter. LV: Jens Rasmussen i Korning. B: Rasmus i Søndergård, Maren g.m. Filip Filipsen Bitsch, korporal i Horsens.

547 Oluf Madsen i Store Dalby. 20.10.1821, fol.259, 268.
E: Anne Cathrine Jensdatter. Enkens første ægteskab med Anders Madsen sst, [skifte 25.3.1795 lbnr.337]. B: Jens.

548 Peder Sørensen i Sebberup. 24.10.1821, fol.259, 280.
B: Hans i Remmerslund, Niels i Stubberup, Søren i Løsning, Jens i Amlundgårde, Mads i Sebberup, Anne g.m. Laurids Madsen i Sebberup, Mette Marie g.m. Niels Terkildsen i Vindelbo.

549 Jens Mortensen i Lille Dalby. 23.12.1821, fol.262.
E: Sofie Jørgensdatter. LV: Jens Andersen i Store Dalby. B: Karen. [Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 3.1.1795 lbnr.333].

550 Karen Nielsdatter i Nørre Aldum. 4.1.1822, fol.262, 263.
Enke efter Jørgen Lund sst, [skifte 18.6.1810 lbnr.464]. B: Oluf 28, Niels 26, Cathrine 22. FM: farbror Niels Lund i Hoved Nedergård, mors svoger Peder Pedersen i Urlev.

551 Anne Marie Nielsdatter i Torsted. 19.2.1822, fol.264B.
E: Hans Christensen, væver. B: Anne Kirstine. FM: Jens Jørgensen sst.

552 Birthe Clemensdatter i Korning. 13.5.1822, fol.268B, 271B.
E: Thomas Andersen. A:
1) søster Lene Clemensdatter g.m. Laurids Hansen Broch i Hatting, begge døde. 2B: Hans sst, Mads sst.
2) bror Mikkel Clemensen [i Bottrup, skifte 20.10.1789 lbnr.265]. 1B: Helene Mikkelsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Dalby på Bøgballe Mark. 1B: Niels Peder
3) søster Karen Clemensdatter, død, var g.m. Jacob Lauridsen i Bottrup, [skifte 14.12.1792 lbnr.310]. 3B: Maren g.m. Christen Bentsen i Volsbjerggård, Laurids i Stubberup, Clemen, skovfoged på Marienborg på Møn
4) søster Karen Clemensdatter i Ølsted. LV: Hans Broch i Hatting.

553 Jens Sørensen i Sebberup. 5.7.1822, fol.269B, 280B.
E: Maren Mouridsdatter. LV: Laurids Madsen sst. B: Kirsten 15, Sidsel 11, Søren 7. FM: Niels Olufsen i Årup.

554 Anne Kirstine Rasmusdatter i Haulshuset i Hatting sogn. 21.8.1822, fol.270B.
E: Niels Jørgensen. B: Jørgen 2. FM: morfar Rasmus Hansen i Gramrode.

555 Søren Mikkelsen og søster Anne Kirstine Mikkelsdatter, ugifte i Korning. 5.9.1822, fol.273B, 274B.
A: søster Karen Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Jensen sst, bror Jørgen Mikkelsen sst, halvbror Jens Mikkelsen 5. FM: stedfar Simon Knudsen sst, Søren Lauridsen i Honumskov. (Sml. lbnr.531).

556 Mikkel Jensen i Ølsted. 27.9.1822, fol.275.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Henrik Jensen. B: Jens Peder 13. Første ægteskab med Marie Lisbeth Pedersdatter, [skifte 18.6.1808 lbnr.454]. B: Jens 34, Mette Marie g.m. Jørgen Madsen i Bottrup, Marianne g.m. vagtmester Brovst i Horsens, Rasmus 26, Mette Lene 21, Maren Kirstine 18, Peder 14. FM: Steffen Sejersen i Bottrup, Oluf Lund sst.

557 Peder Sørensen i Sønder Aldum. 5.10.1822, fol.276B, 294, 334.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Sørensen i Grumstrup. B: Rasmus 5, Anne Cathrine 4, Søren 6 mdr. FM: farbror Søren Sørensen i Lille Dalby.

558 Jens Hansen, tjenestekarl i Torsted. 12.10.1822, fol.277B.
A: mor Anne Marie Jensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted Kirkehus, bror Henning Hansen 17. FM: Peder Henningsen sst, halvsøskende Jørgen Hansen i Hatting, Peder Hansen i Bjerre, Barbara Hansdatter i Bygholm Mølle, Hans Pedersen i Torsted 14. FM: farbror Mikkel Sejersen, Barbara Hansdatter i Bygholm Mølle, Mette Kirstine Olufsdatter i Torsted. FM: farbror Mads Olufsen i Enner. Arv efter afdødes far Hans Henningsen, skifte 18.7.1807 lbnr.448. (Sml. lbnr.470, 559).

559 Oluf Olufsen i Torsted. 22.10.1822, fol.278B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Laurids Jensen i Torsted Kirkehus. B: Mette Kirstine 9. FM: farbror Mads Olufsen i Enner.

560 Jørgen Hansen i Store Dalby. 15.10.1822, fol.281B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Pedersen. B: Anne g.m. Iver Iversen på Torup Mark, Anne Marie. FM: Niels Mikkelsen i Hulbækgård.

561 Jørgen Pedersen Broch i Hatting. 26.10.1822, fol.282B, 304B.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen Smed, Frederik Jensen i Snapsund. A: far Peder Hansen Broch i Ølsted.

562 Laurids Adolf Brøchner i Bygholm Mølle. 29.11.1822, fol.283B, 285.
A: mor Johanne Marie Secher i Horsens, søskende Peder Johannes Brøchner 23, exam. juris. Niels Jørgen Secher Brøchner 17, Niels Glud Brøchner 15, halvbror Mathias Poulsen Secher Roed 28. FM: C[hristian]. T[hansen] Guldager, møller i Bygholm Mølle, enkemand efter afdødes søster. (Sml. lbnr.540).

563 Hans Christensen, væver i Torsted. 10.1.1823, fol.285, 295B.
E: Anne Margrethe Albertsdatter. LV: Søren Poulsen sst, Peder Sørensen Kjær sst. Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter], skifte 19.2.1822 lbnr.552. B: Anne Kirstine. FM: farbror Jørgen Christensen Hansted, murermester i Horsens, Jens Jørgensen i Torsted.

564 Anne Pedersdatter Skov i Hatting. 18.1.1823, fol.286B, 289, 294B.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 11.11.1817 lbnr.523]. Af første ægteskab B: Thomas Olufsen Skov ved halvbror Isak Pedersen.

565 Abel Marie Christensdatter i Hatting. 18.1.1823, fol.287B.
E: Jens Christensen. B: Anne Marie g.m. Jens Sørensen Dal i Eriknauer, Maren 20, Karen 18, Lisbeth 16, Christine 12. FM: farbrødre Thomas Smed i Hatting, Mads Smed sst.

566 Niels Jensen i Ølsted. #.#.1823, fol.290.
B: Mette Lisbeth g.m. Laurids Jensen Vendelbo i Ølsted.

567 Oluf Hansen i Sebberup. 16.8.1823, fol.291B, 295.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter], skifte 8.7.1814 lbnr.497. B: Peder 21, Else Marie 18. FM: Laurids Madsen sst. Første ægteskab med [Else Pedersdatter, skifte 16.11.1798 lbnr.374]. B: Anne Lisbeth g.m. Jørgen Abrahamsen i Gammelsole. Arv efter [Karen Pedersdatter] til søn Søren Pedersen.

568 Mette Marie Jensdatter i Eriknauer. 19.12.1823, fol.292B, 305B, 306, 314.
Enke efter Hans Terkildsen. B: Anne 29, Jens 27, Kirstine Marie 25, Terkild 23, Maren 20. FM: farbror Peder Terkildsen i Oens.

569 Søren Andersen i Bottrup. 20.2.1824, fol.296B, 334B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jørgen Hansen i Hatting. B: Else 15, Anders 13, Søren 11, Peder 8, Hans Peder 6, der døde, Anne Margrethe 2. FM: Terkild Hansen i Bottrup.

570 Else Cathrine Jensdatter i Hedensted. 20.2.1824, fol.297B.
E: Jens Knudsen. B: Jens 23, Johanne Nikoline 20, Mette Kirstine 17, Nora 16. FM: Laurids Olufsen i Hedensted.

571 Sidsel Pedersdatter i Korning. 14.4.1824, fol.300B, 305B.
Enke efter Søren Lauridsen. B: Anne g.m. Laurids Frederiksen sst, Anne Marie g.m. Søren Lauridsen i Merring, Peder i Korning.

572 Mette Kirstine Olufsdatter og søster Maren Olufsdatter, ugifte i Spettrup. 25.5.1824, fol.300B.
A: mor Johanne Andreasdatter g.m. Søren Pedersen sst. søskende Jørgen Olufsen 23, Else Marie Olufsdatter 21, Søren Olufsen 20, Hans Olufsen 18, Niels Olufsen 17, halvsøskende Andreas Peder Sørensen 26, Peder Juul Sørensen 25, Oluf Peder Sørensen 10, Jens Sørensen 8. FM: Søren Nielsen Lærke i Torsted. Arv efter Oluf Jørgensen i Haulshuset, skifte 21.12.1812 lbnr.487. (Sml. lbnr.378).

573 Niels Jørgensen, ugift i Spettrup. 25.5.1824, fol.301B, 303B.
A: mor Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen sst, halvsøskende Jørgen Pedersen 26, Søren Pedersen 23, Mette, Anne, Mette Lene. FM: Mads Mortensen Brundt sst. Arv efter far Jørgen Stovnbjerg, skifte 13.7.1795 lbnr.342. (Sml. lbnr.370).

574 Rasmus Thomsen i Ølsted. 26.6.1824, fol.302.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Anders Møller sst. B: Marie Johanne 16. FM: født værge Jens Thomsen sst.

575 Maren Sørensdatter, ugift i Snapsund. 15.12.1824, fol.305.
A: mor Sofie Jensdatter g.m. Frederik Jensen sst, søskende Anne Sørensdatter, Karen Sørensdatter, Anne Sofie Sørensdatter. FM: Peder Terkildsen i Oens. Arv efter far Søren Jacobsen, skifte 10.9.1808 lbnr.455.

576 Mikkel Jensen, hjulmand i Torsted. 11.10.1824, fol.306B, 348B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Lauridsen, Christen Bottrup. B: Jens 26. FM: Oluf Lund i Torsted.

577 Anne Margrethe Hansdatter i Hatting. 15.4.1825, fol.308.
E: Christian Sørensen. B: Sofie 16, Hans 14. Uden for ægteskab: Anne Marie Pedersdatter 21. FM: født værge Zacharias Thomsen i Flemming.

578 Jens Nielsen i Remmerslund. 19.4.1825, fol.308B.
E: Kirstine Marie Jensdatter. LV: Jørgen Jensen. B: Niels 28, Else Marie 26, Jens 23, Sidsel Cathrine 20, Mette Marie 19, Hans 13, Lene 13, Iver 7. FM: Jørgen Jensen i Ølsted.

579 Inger Marie Nielsdatter i Remmerslund. 19.4.1825, fol.310.
E: Rasmus Nielsen, skrædder. 2 børn. Uskiftet bo.

580 Peder Nielsen Dam i Remmerslund. 19.4.1825, fol.310, G 376-47 fol.9, 33B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Erik Nielsen i Hedensted, Simon Olufsen, der ægter. B: Peder 17, Niels 12, Hans 5. FM: Jens Rasmussen i Remmerslund, Thomas Pedersen sst. [Alder opgivet 7.7.1827].

581 Mads Lauridsen Broch i Hatting. 19.4.1825, fol.310.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Hans Møller sst. B: Helene 28, Margrethe 26 g.m. Anders Madsen i Stenderup, Søren 21, Maren Kirstine 18, Sidsel Marie 16. FM: farbror Hans Lauridsen Broch i Hatting.

582 Mikkel Jensen Skovgaard i Spettrup. 20.5.1825, fol.311B, 325B.
E: Marianne Iversdatter. LV: Jacob Due i Hedensted. Første ægteskab med Ingeborg Rasmusdatter, skifte 8.6.1808 lbnr.453. B: Rasmus 20, Mette Margrethe 17. FM: farbror Niels Jensen Skovgaard i Lille Dalby, mosters mand Laurids Vendelbo i Ølsted. Andet ægteskab med Mette Malene Jensdatter Winther, skifte 10.11.1818 lbnr.527. B: Ingeborg 14, Else Marie 12, Mette Lisbeth 10. FM: morfar Jens Pedersen Winther i Bottrup ved søn Peder Jensen Winther i Mariendal på Hvirring Mark. Arv efter Frands Raarup i København.

583 Anne Kirstine Nielsdatter i Sønder Aldum. 30.6.1825, fol.313B, 332B, 350B.
A: mor Mette Malene Sørensdatter g.m. Jens Mikkelsen sst, søskende Jørgen Nielsen, kusk på Bygholm, nu i Ølsted, Jens Nielsen, Søren Nielsen i Ravnholt, Anne Nielsdatter g.m. Steffen Sejersen i Bottrup, Else Nielsdatter g.m. hattemager Grünau i Horsens, Mette Kirstine Nielsdatter 25, der ægter Søren Hansen i Skjold, halvsøster Maren Rasmusdatter 18. (Sml. lbnr.451, 461).

584 Mikkel Jensen i Eriknauer. 2.7.1825, fol.316.
E: Ingeborg Steffensdatter. LV: Claus Mønster sst. B: Jens 13, Karen 11, Steffen 7. FM: født værge Jens Jensen i Hatting, Søren Nielsen Smed i Eriknauer.

585 Bodil Nielsdatter i Hatting. 9.7.1825, fol.317.
E: Jørgen Madsen. B: Niels 40, Rasmus 38, Birgitte Marie 28, Maren 26.

586 Karen Pedersdatter i Hatting. 9.7.1825, fol.318B.
E: Søren Ottesen. Første ægteskab med Jens Sørensen Bank sst, [skifte 11.7.1783 lbnr.196]. B: Søren.

587 Søren Hansen i Hatting. 9.7.1825, fol.318B, 356B.
E: Else Marie Mortensdatter. LV: Henrik Iversen sst, Peder Hald sst. Inger arvinger.

588 Dorthe Nielsdatter i Korning. 9.7.1825, fol.319.
E: Jens Jensen Due. B: Karen 30, Mette Kirstine 28, Jens 26, Niels 17.

589 Anne Cathrine Nielsdatter i Torsted. 4.11.1825, fol.320, 322, 324B, 331, 333.
E: Rasmus Madsen. B: Dorthe Kirstine 20. FM: Peder Terkildsen i Oens.

590 Hans Olufsen i Torsted. 4.11.1825, fol.321.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Sørensen Kjær sst. B: Anne Johanne g.m. Christen Henriksen i Klakring, Anne 23, Mette Marie 20, Karen 20, Cathrine Ginille 10. FM: afdød søster mand Christen Nielsen på Skovgård Mark.

591 Maren Ovesdatter i Remmerslund. 23.11.1825, fol.322.
E: Otte Nielsen. B: Olivia 15. FM: halvbror Niels Ottesen.

592 Inger Lisbeth Christoffersdatter i Store Dalby. 23.11.1825, fol.323B.
E: Mads Sørensen. B: Anne Cathrine 37, Laurids i Store Dalby 36, Mette Kirstine 34 g.m. Morten Jørgensen sst. FM: Otte Nielsen i Remmerslund.

593 Sofie Jørgensdatter på Lille Dalby Mark. 20.12.1825, fol.331B, 335.
Enke efter Jens Mortensen, [skifte 23.12.1821 lbnr.549]. B: Karen 29, der ægter Peder Sørensen sst. FM: morbror Abraham Jørgensen i Årup.

594 Else Marie Jensdatter ugift i Remmerslund. 24.1.11826, fol.335.
A: mor Kirstine Marie Jensdatter, [enke efter Jens Nielsen sst, skifte 19.4.1825 lbnr.578], søskende Niels Jensen 29, Jens Jensen 24, Sidsel Cathrine Jensdatter 23, Mette Marie Jensdatter 20, Hans Jensen 13, Lene Jensdatter 12, Iver Jensen 8.

595 Anne Marie Jacobsdatter i Store Dalby. 28.4.1826, fol.336, 361, 370, G 376-47 fol.3B, 11, 15B, 21, 23B, 28, 46, 60B, 63B.
Enke efter Niels Hansen sst.
Hans A:
1) bror Jens Hansen Dalby i Spettrup
2) søster Lene Hansdatter g.m. Jacob Olufsen Due i Hedensted
3) søster Mette Hansdatter, [skifte 22.7.1817 lbnr.522], var g.m. Niels Jensen Skovgaard i Lille Dalby. 2B: Maren g.m. Jens Pedersen på Krollerup Mark i Øster Snede sogn, Mette Kirstine g.m. Knud Jensen på Gesager Mark.
Hendes A:
1) bror Jens Jørgen Jacobsen i Klejs, død. 1B: Maren g.m. Hans Jørgen Hansen sst.
2) bror Jørgen Jacobsen i Nøttrup, død. 2B: Hans 30 i København, Lucie i Horsens
3) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen i Ringstholm, begge døde. 6B: Jacob Hansen i Rårup, Søren Hansen, snedker sst, Rasmus Hansen i Sønder Aldum, [skifte 18.11.1809 lbnr.461]. 3B: Hans 28 sst, Søren 26 sst, Maren 18 sst, Anne Marie Hansdatter g.m. Hans Sørensen sst, Mette Cathrine Hansdatter g.m. Jørgen Didriksen i Skævlund, Lene Marie Hansdatter g.m. Jens Møller i Sønder Aldum, begge døde, [skifte 19.1.1821 lbnr.545]. 5B: Christen Sørensen i Nøttrup, Søren Jensen i Refsgaardslund, død. 2B: Karen, Lene Marie, Hans Jensen 22 i København, Niels Jensen 20 i Refsgaardslund, Bodil Kirstine Jensdatter 18 sst.
4) søster Mette Marie Jacobsdatter g.m. Hans Jespersen i Sønder Aldum, begge døde. 2B: Hans Sørensen sst, Maren Hansdatter g.m. Søren Hansen i Gram
5) søster Birthe Marie Jacobsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nøttrup, begge døde. 2B: Peder 32 i København, Morten 28 i Store Dalby
6) halvbror Hans Jacobsen i Brandstub, død. 1B: Jens sst.

596 Malene Jensdatter i Spettrup. 7.6.1826, fol.341.
E: Jørgen Pedersen. B: Hans 15, Jens Peder 14. FM: Jørgen Pedersen Bie sst.

597 Niels Jensen Skovgaard i Lille Dalby. 5.7.1826, fol.343B, 350B. G 376-47 fol.2B.
E: Mette Iversdatter . LV: Rasmus Pedersen sst. B: Jens 7. FM: Peder Olufsen i Nebel. Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 22.7.1817 lbnr.522]. B: Mette, Maren g.m. Jens Pedersen i Krollerup, Mette Kirstine g.m. Knud Jensen på Gesager Mark.

598 Peder Henningsen i Torsted. 18.8.1826, fol.345, 351B, 370B, G 376-47 fol.3B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Markus Juulsen sst. B: Kirsten g.m. Jørgen Sørensen i Glud.

599 Jens Nielsen i Torsted. 18.8.1826, fol.347, 352, 371B, G 376-47 fol.3B.
E: Edel Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Vrigsted. B: Niels 28, Bodil Cathrine 26, der ægter Peder Jepsen i Torsted, Jens 23, Maren 18, der ægter Bent Nielsen i Hulbækgård, Peder 15, Hans Jørgen 12. FM: farbror Christen Nielsen Bottrup i Torsted.

600 Jens Sørensen Due i Eriknauer Overgård. 19.8.1826, fol.349, G 376-47 fol.1B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Claus Mønster i Eriknauer, Thomas Due. B: Anne Kirstine 7, Jens Christian 2. FM: farbror Thomas Sørensen Randslund, fasters mand Niels Terkildsen i Hatting. Desuden nævnes enkens far Jens Christensen i Hatting.

601 Maren Jensdatter i Torsted. 8.11.1826, fol.352B.
E: Søren Frederiksen. B: Jens 7. FM: morfar Jens Brixen i Bjerre.

602 Steffen Lauridsen Davding på Bygholm. 12.11.1826, fol.354, 360.
A: søstersøn Laurids Rasmussen i Østerhåb, brorsøn Laurids Markussen 29 i Horsens, brordatter Anne Marie Markusdatter g.m. Svend Mikkelsen i Davding, brordatter Anne Cathrine Markusdatter g.m. Claus Frederiksen i Ring, søstersøn, Peder Rasmussen i Fredericia.

603 Jens Mogensen i Hatting. 29.11.1826, fol.355B.
E: Johanne Marie Olufsdatter. LV: Peder Hald sst. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, [skifte 23.7.1810 lbnr.465]. B: Jørgen 38, Mette Cathrine 27, Birthe Cathrine 22, Thomas 16.

604 Karen Sørensdatter i Hedensted. 27.12.1826, fol.357, G 376-47 fol.2, 3..
Enke efter Peder Mikkelsen, [skifte 7.10.1811 lbnr.476]. B: Ellen Margrethe g.m. Jacob Sørensen i Lille Dalby, Søren i Hedensted, Mette g.m. degnen Lebech i Jernved, Anne Cathrine 32, Mikkel 30, Else Cathrine 28. FM: farbror Jens Mikkelsen i Sønder Aldum.

605 Søren Jacobsen i Nørre Aldum. 17.1.1827, fol.358B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Bentsen i Oens. B: Dorthe 27, Jacob 25, Niels 22. FM: Oluf Lund i Nørre Aldum.

606 Christiane Langenau født Roed på Bygholm. 26.1.1827, fol.360B, G 376-47 fol.6B, 40, 43.
A:
1) søster Birthe Kirstine Roed, enke efter sømand Pedersen i Bergen. FM: Hans Kaarsberg, skipper i Århus
2) søster Lisbeth Roed på Tåninggård i Bergen stift i Norge
3) søster Henrikke Roed, død, var g.m. bager Broch i Kristiansand. 5B: Johan Jørgen Broch, præst på Tranø i Norland i Finmarken Amt, Marie Christiane Broch 23, Anne Pouline Rosine Broch på Bygholm, Poul Resen 18, Christoffer Resen 14
4) bror Jørgen Daniel Roed, urmager uvist hvor.


Bygholm skifteprotokol
for gods i Århus amt
1802-1844
G 376-46

607 Morten Jørgensen i Vinten. 18.12.1802, fol.2.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Mads Olufsen i Enner. B: Jørgen 15, Søren 13, Jens 11, Anne 8, Mette Marie 6, Anne Cathrine 4, Marie Kirstine 1. FM: farbror Jens Jørgensen i Vinten.

608 Markus Christensen Bødker i Lund i Tamdrup sogn. 1.10.1803, fol.3B, 4B.
E: [Kirsten Holgersdatter]. LV: Hans Knudsen sst. Ingen arvinger.

609 Karen Nielsdatter i Enner. 1.10.1803, fol.4.
E: Mikkel Nielsen. B: Mette Kirstine 21, Christen 18, Marie Lisbeth 9. FM: Niels Pedersen sst.

610 Bent Hansen i Marienlund. 25.4.1804, fol.5.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen. B: Maren 20, Hans 19, Birthe Kirstine 14, Anne Cathrine 12, Margrethe 8, Marianne 6, Johanne 2. FM: farbror Jørgen Hansen i Lille Dalby.

611 Niels Pedersen og hustru, der lever i Enner. 17.10.1804, fol.5B, 7.
B: Rasmus Nielsen, Karen Nielsdatter, [skifte 1.10.1803 lbnr.609], var g.m. Mikkel Nielsen sst. 3B: Mette Kirstine 22, Christen 19, Marie Lisbeth 10, Karen Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Naldal, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Enner. De to svogre er brødre.

612 Jens Mortensen Pilborg i Lund. 18.12.1804, fol.5B.
E: Johanne Marie Andersdatter. LV: Rasmus Lykke. B: Anne g.m. Peder Jensen Sommer i Vrønding, Anders 22, Søren 12. FM: Mikkel Sørensen i Vinten.

613 Cathrine Marie Sørensdatter i Vinten. 4.7.1806, fol.7.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 3, Søren 1. FM: morfar Søren Frandsen i Kørup.

614 Hans Pedersen i Vinten. 6.9.1807, fol.8.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Christian Frandsen sst. B: Niels, Karen 25, Anne 22, Peder 18, Mette Marie 15, Maren 12. FM: Mikkel Sørensen.

615 Søren Sørensen i Lund. 30.12.1808, fol.9.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Uldum. B: Kirsten 15, Søren 13, Mette 11, Anne Kirstine 7. FM: Peder Olufsen i Trebjerg. Første ægteskab med [Anne Marie Mikkelsdatter, skifte 12.9.1787 lbnr.232]. B: Laurids 25.

616 Agnethe Pedersdatter i Enner. 29.12.1809, fol.10.
E: Peder Knudsen. B: Knud 28, Peder 26, Lisbeth 20. FM: Mads Olufsen sst.

617 Peder Sørensen i Vinten. 21.8.1811, fol.10B.
E: Anne Marie Terkildsdatter. LV: far Terkild Pedersen i Lund. B: Søren Terkild 1. FM: Jens Christian Frandsen i Vinten.

618 Rasmus Bentsen i Enner. 16.1.1812, fol.11.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Nim. B: Anne 6, Birthe Kirstine 4, Kirsten 1. FM: Clemen Olufsen i Kalhave.

619 Kirsten Rasmusdatter i Lund. 19.2.1814, fol.11B.
Enke efter Anders Mortensen. B: Morten, Rasmus 18, Else Marie, Margrethe, Marie Kirstine.

620 Karen Hansdatter i Enner. 20.6.1814, fol.12.
Enke efter Niels Jensen. Første ægteskab med [Søren Mikkelsen sst, skifte 30.1.1788 lbnr.235]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Lauridsen i Nim, Hans, Anne g.m. Søren Smed i Vrønding, Sidsel g.m. Peder Jensen i Enner, disses halvbror Mikkel i Vinten.

621 Marie Cathrine Andersdatter i Lund. 27.12.1814, fol.12.
E: Niels Frandsen. Slegfredsøn Rasmus Rasmussen 15. FM: morbror Anders Andersen i Nimdrup.

622 Søren Mikkelsen i Enner. 5.5.1815, fol.13B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Nim. B: Anne Margrethe 2, Søren 3 mdr. FM: Jens Jacobsen i Kalhave.

623 Dorthe Nielsdatter på Lund Mark. 14.6.1817, fol.14B.
E: Frands Nielsen. B: Anne Marie 23, Johanne 20, Niels 18, Anne Kirstine 12, Niels Peder 9. FM: Mikkel Graversen i Lund.

624 Niels Jensen i Enner. 1.12.1817, fol.15B, 17B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Anders Brun sst. B: Jens 2, Niels nyfødt. FM: Erik Mikkelsen i Torp.

625 Maren Jørgensdatter i Lund. 14.8.1818, fol.17.
E: Jens Nielsen. B: Mikkel 24, Niels Peder 19. Første ægteskab med [Mikkel Thomsen sst, skifte 15.1.1791 lbnr.283]. B: Karen, enke efter Anders Jensen, Thomas 35, Jørgen 30.

626 Jens Andersen i Enner. 30.10.1820, fol.19, 21B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Johan Andersen sst. Af første ægteskab B: Anders 48, Anne Cathrine 34, Karen 32. FM: farbror Morten Andersen i Underup, Terkild Pedersen i Lund. (Skiftet også ført i G 376-45 fol.252, 252B).

627 Peder Hansen, tjenestekarl i Vinten. 10.1.1821, fol.20, 20B, 22B.
A: mor Karen Nielsdatter, enke efter Hans Pedersen sst, [skifte 6.9.1807 lbnr.614], søskende Niels Hansen sst, Karen Hansdatter g.m. Niels Jensen, møllerkusk i Horsens, Anne Hansdatter g.m. Eskild Pedersen i Tebstrup, Mette Marie Hansdatter g.m. Jens Juulsen i Vinten, Maren Hansdatter 26. (Skiftet også ført G 376-45 fol.254).

628 Hans Flint i Enner. 20.1.1821, fol.21, 26, 27.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Christian Frandsen i Vinten. B: Else Cathrine 21, Niels 18, Anders 16, Peder 13, Søren 10, Anne Cathrine 7. FM: Terkild Pedersen, Clemen Sørensen i Vinten.

629 Mette Kirstine Sørensdatter i Vinten. 6.3.1822, fol.24, 26.
E: Jens Christian Frandsen. B: Kirsten. FM: Clemen Sørensen sst. Første ægteskab med Morten Jørgensen sst, [skifte 18.12.1802 lbnr.607]. B: Jørgen 34, Søren 32, Jens 30, Anne 28, Mette Marie 25 g.m. Mads Andersen sst, Anne Cathrine 22, Marie Kirstine 19.

630 Jørgen Davidsen i Enner. 7.3.1823, fol.28, 31B, 33B, 36B, 38B, 47.
E: Helene Cathrine Ottesdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Otte Jørgensen 38, Birthe Kirstine Jørgensdatter, død, var g.m. Claus Hansen Bolund på Brestenbro Mark. 9B: Karen 19, Helene Cathrine 18, Hans Jørgen 15, Christine Cathrine Marie 13, David 12, Christiane 7, Dorthe Johanne 6, Jørgen David 4, Jens Jørgen 2, Kirsten Jørgensdatter 30, der ægter Niels Severin Rasmussen, der fæster, Christen Jørgensen 35, der døde.

631 Jørgen Jensen i Vinten. 21.5.1823, fol.29B, 33, 37.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Frandsen i Kørup. B: Cathrine Marie 16, Else Marie 10, Mette Kirstine 6. FM: farbror Rasmus Jensen i Vinten. Første ægteskab med Cathrine Marie Sørensdatter, [skifte 4.7.1806 lbnr.613]. B: Jens 20, Søren 18. Pantebrev til Jens Jørgensen enke i Nim.

632 Knud Knudsen Due i Vinten Skov. 5.6.1824, fol.35, 46B.
E: Anne Marie Mogensdatter. LV: Hans Andersen i Torp. B: Mette Cathrine g.m. Thomas Sørensen på Vorbjerg Mark, Anne Kirstine g.m. Thomas Rasmussen på Naldal Mark, Karen g.m. Jens Vulfsen på Nim Mark, Anders 30, Anne Margrethe 26. FM: Knud Knudsen Due i Hatting.

633 Frands Nielsen på Lund Mark. 3.9.1825, fol.42, 44.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Christen Mikkelsen i Lund., Søren Terkildsen sst. B: Dorthe Kirstine 6, Anders Bønnelykke 5, Thomas Peder 3. FM: Oluf Jensen i Vrønding. Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 14.6.1817 lbnr.623. B: Anne Marie 29, Johanne g.m. Christen Jensen Tyrsting, arbejdsmand i Horsens, Niels 26 i København, Anne Kirstine 21.

634 Anne Jensdatter i Enner. 2.11.1825, fol.43, 47B.
E: Knud Pedersen. B: Mette 12, Agnethe 10, Karen 9, Peder 7, Maren 5. FM: morfar Jens Jensen Daugaard i Lottedal på Lundum Mark.

635 Anne Kirstine Sørensdatter i Lund. 20.12.1825, fol.45.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Søren Pedersen sst, søskende Kirsten Sørensdatter 32, Søren Sørensen 30, Mette Sørensdatter 28, halvbror Laurids Sørensen 53. Arv efter afdødes far Søren Sørensen, skifte 30.12.1808 lbnr.615.

636 Peder Nielsen Skrædder i Lund. 11.3.1826, fol.45B, 52B.
E: Else Hansdatter. LV: Søren Jensen sst, Thomas Mikkelsen sst. B: Jens Pedersen, død. 1B: Mette g.m. Christian Pedersen i Stenderup, Niels Pedersen i København.

637 Karen Nielsdatter i Marienlund på Lund Mark. 23.12.1826, fol.48.
E: Niels Christensen. Første ægteskab med [Bent Hansen sst, skifte 25.4.1804 lbnr.610]. B: Maren g.m. Abraham Jensen, murermester i Stenderup, Hans 41 i Oens, Birthe Kirstine g.m. Just Jensen Skellet i Horsens, Anne Cathrine g.m. Søren Hansen sst, Margrethe g.m. Rasmus Jensen i Torsted, Marianne 26. FM: morbror Morten Nielsen på Dallerup Mark, Johanne g.m. Peder Christiansen, murermester i Marienlund.

638 Thomas Mikkelsen i Vinten. 27.4.1827, fol.50.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Else Marie g.m. Terkild Pedersen på Vinten Mark, Edel Marie g.m. Niels Pedersen i Stubberup, Mikkel 16, Lisbeth 13, Maren 11, Anne Marie 2. FM: Mikkel Graversen i Lund.

639 Mette Pedersdatter i Vinten. 9.8.1827, fol.52.
E: Clemen Sørensen. Første ægteskab med Jørgen Rasmussen sst, [skifte 16.9.1800 lbnr.396]. B: Peder 37 sst, Johanne g.m. Jens Hansen på Vinten Mark, Niels 34 i Monbjerg, Mikkel 32 i Vinten.

640 Marie Pedersdatter i Enner. 19.5.1828, fol.53B.
E: Søren Jensen. B: Anne Cathrine 11, Jensine 8, Peder 4. Første ægteskab med Rasmus Bentsen sst, [skifte 16.1.1812 lbnr.618]. B: Anne 23, Birthe Kirstine 20, Kirsten 18. Andet ægteskab med Søren Mikkelsen sst, [skifte 5.5.1815 lbnr.622]. B: Anne Margrethe 15, Søren 13. FM: morbror Hans Pedersen i Nim.

641 Anne Margrethe Knudsdatter, ugift i Vinten Skov. 28.7.1828, fol.59, 59B, 62B, 68.
A: mor Anne Marie Mogensdatter, enke efter Knud Knudsen Due sst, [skifte. 5.6.1824 lbnr.632]. LV: Christen Olufsen sst, Hans Christian Thygesen i Stubberup, søskende Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Thomas Rasmussen på Naldal Mark, Karen Knudsdatter g.m. Jens Vulfsen på Nim Mark, Anders Knudsen 34 i Vinten Skov, Anne Margrethe, der døde.

642 Maren Rasmusdatter i Lund. 5.9.1828, fol.60B.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 30.12.1808 lbnr.615]. B: Kirsten g.m. Niels Peder Jensen sst, Søren 30 i Horsens, Mette 28. FM: halvbror Laurids Sørensen sst.

643 Anders Jensen Brun i Enner. 6.11.1828, fol.63, 66.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Jens 28, Søren 22, Hans 20, Christen 18, Laurids Andreas 8, Anne, Mette Kirstine g.m. Søren Christian Hansen i Trebjerg Skov, Birthe Kirstine 15, Jensine 12. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 13.7.1799 lbnr.381]. B: Anne Cathrine g.m. Peder Pedersen i Enner, Mette Marie, enke efter degnen Hornbæk i Vinten, bor nu i Kørup, Sidsel g.m. Mikkel Hansen i Vorbjerg.

644 Maren Mikkelsdatter i Enner. 12.4.1829, fol.66.
E: Johan Andersen. B: datter g.m. Hans Jensen i Enner. (Dødsanmeldelse.)

645 Jens Nielsen i Lund. 12.7.1829, fol.69B, 72B.
B: Mikkel Jensen sst, Niels Peder Nielsen. (Sml. lbnr.625).

646 Peder Rasmussen i Enner.24.10.1829, fol.69B, 72.
B: Anne Margrethe g.m. Jacob Lauridsen på Naldal Mark, Rasmus 24. FM: Søren Jensen i Enner.

647 Laurids Jensen i Enner. 21.12.1829, fol.70.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Marianne 26, Jens 22, Søren 21, Jens Jørgen 18, Mette Marie 16, Marie Kirstine 11, Knud 9. FM: Jens Jørgensen sst, Niels Severin Rasmussen sst.

648 Birgitte Kirstine Rasmusdatter og søster Anne Rasmusdatter i Enner. 17.8.1831, fol.73, 85, 104, 113B, 120.
A: mor Marie Pedersdatter, [skifte 19.5.1828 lbnr.640]. Første ægteskab med afdødes far Rasmus Bentsen, [skifte 16.1.1812 lbnr.618]. B: Kirsten. Andet ægteskab med Søren Mikkelsen sst, [skifte 5.5.1815 lbnr.622]. B: Anne Margrethe. FM. morbror Hans Pedersen i Nim. Tredje ægteskab med Søren Jensen i Enner. B: Anne Cathrine 14, Jensine 11, Peder 7.

649 Anne Kirstine Sørensdatter i Enner. 22.8.1831, fol.74B, 82B.
E: Mads Olufsen. B: Mette Kirstine 31 g.m. Peder Jensen på Hvirring Mark, Søren 29, Karen 27 g.m. Ulrik Christian Andersen i Kollerup på Urup Mark, Mette Cathrine 25 g.m. Mikkel Jørgensen i Vinten, Peder 23, Niels Immanuel 21, Jens 18, Anne 16, Ingeborg 12. FM: Markus Jensen i Enner.

650 Mikkel Nielsen i Enner. 2.1.1832, fol.78B, 95B.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: søn Niels Jespersen i Molger, søn Jens Jespersen i Enner. B: Niels sst, Anne Marie g.m. Otte Nielsen i Vestbirk, Kirsten g.m. Jens Enevoldsen på Nim Mark, Christen 44 i Lund, Mette Kirstine g.m. Peder Christensen på Dørup Mark, Marie Lisbeth g.m. Christen Jensen i Enner. FM: Knud Pedersen sst. (Sml. lbnr.358).

651 Clemen Sørensen i Vinten. 13.2.1832, fol.82.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: skolelærer Andersen sst. A: halvbror Søren Pedersen i Lund, halvbror Jacob Hansen, død. 2B: Hans, Anders. (Sml. lbnr.639).

652 Elsebeth Marie Rasmusdatter i Vinten. 30.5.1832, fol.85B.
E: Mikkel Sørensen. Første ægteskab med [Søren Jepsen, skifte 22.6.1790 lbnnr.278]. B: Rasmus i Lundum, Kirsten, enke efter Clemen Sørensen i Vinten, [skifte 13.2.1832 lbnr.651]. LV: skolelærer Andersen.

653 Mads Olufsen i Enner. 26.6.1832, fol.86, 98, 101B, 102B, 106B.
Enkemand efter Anne Kirstine Sørensdatter, [skifte 22.8.1831 lbnr.649]. B: Mette Kirstine g.m. Peder Winther på Hvirring Mark, Søren 30 i Hvirring, Karen g.m. Ulrik Christian Andersen i Kollerup, Mette Cathrine g.m. Mikkel Jørgensen i Vinten, Peder 24 i Enner, Niels Immanuel 22, Jens 19, Anne, Ingeborg. FM: Peder Jensen sst, Christian Jensen, Vulf Lauridsen i Nim. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 21.9.1798 lbnr.373]. B: Oluf i Bottrup.

654 Anne Kirstine Nielsdatter i Enner. 14.9.1832, fol.92B, 99B.
E: Peder Jensen. B: Niels Peder 26 i København, Jens 23, Karen 21. FM: Niels Severin Rasmussen i Vrønding, Markus Jensen i Enner. Første ægteskab med Mads Olufsen. B: Mette Kirstine g.m. Terkild Mikkelsen i Vrønding.

655 Kirsten Christensdatter, ugift i Enner. 29.11.1832, fol.98B, 103B, 106, 111, 115, 125B, 127, 127B, 129B.
A: halvsøster Mette Christensdatter g.m. Hans Andersen, væver i Østbirk, halvsøster Anne Christensdatter, enke i Flensborg. LV: Peder Jensen i Enner, Christen Sørensen i Glud.

656 Jørgen Sørensen i Marienlund. 6.7.1833, fol.104B, 109B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Tyrsted, Peder Mikkelsen. B: Anne Kirstine 1. FM: Niels Mortensen i Marienlund.

657 Peder Jensen i Enner. 11.3.1835, fol.117, 123B, 129, 129B, 130, 130B, 134.
[Enkemand efter Anne Kirstine Nielsdatter, skifte 14.9.1832 lbnr.654]. B: Niels Peder i Frederiksborg, Jens, Karen. FM: landmåler Slebsager i Frodesdal, Niels Severin Rasmussen i Enner, Markus Jensen sst.

658 Kirsten Jørgensdatter i Enner. 23.10.1835, fol.120.
E: Niels Severin Rasmussen. B: Lene Cathrine, Sara Cathrine, Rasmus 5, Kirsten 9 uger. FM: morbror Otte Jørgensen i Molger.

659 Johan Andreasen i Enner. 27.4.1836, fol.127, 130B.
B: Birgitte Kirstine g.m. Jens Hass sst.

660 Niels Mikkelsen i Enner. 27.9.1836, fol.131, 135B.
E: Johanne Andreasdatter. LV: Jens Hansen Hass sst. A: søskende Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Otte Nielsen i Vestbirk, Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jens Enevoldsen på Nim Mark, halvsøskende Christen Mikkelsen i Lund, Mette Kirstine Mikkelsdatter g.m. Peder Christiansen på Dørup Mark, Marie Lisbeth Mikkelsdatter g.m. Christian Jensen på Lund Mark.

661 Peder Madsen i Enner. 18.3.1837, fol.137, 142B.
E: Mette Kirstine Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen sst. B: Mads 3, Anne Kirstine 6 mdr. FM: farbror Søren Madsen i Hvirring.

662 Johanne Andreasdatter i Enner. 22.3.1837, fol.139, 140B, 141B.
Enke efter Niels Mikkelsen sst, [skifte 27.9.1836 lbnr.660]. A:
1) bror Johan Andreasen sst, [skifte 27.4.1836 lbnr.659]. 1B: Birgitte Kirstine g.m. Jens Hass i Enner
2) bror Niels Andreasen, død. 1B: Maren g.m. Christen Sørensen på Såby Mark
3) bror Hans Andreasen, død. 3B: Jens Hansen i Østbirk, Andreas Hansen i Horsens, død, var g.m. Maren Mortensdatter. 4B: Sidsel Marie 12, Marie 6, Hans 4, Morten 2, Birthe Hansdatter i Østbirk Fattighus
4) bror Christian Andreasen, død. 4B: Mikkel i Enner, Jens i Horsens, Dorthe Cathrine på Fur, Johanne Marie g.m. Anders Rasmussen i Nim Skov.


Bygholm skifteprotokol
for gods i Vejle amt
(og fra 1844 i Skanderborg Amt)
1827-1850
G 376-47

663 Oluf Jensen Møller i Hedensted. 29.5.1827, fol.4, 10.
E: Birthe Kirstine Olufsdatter. LV: Jens Olufsen sst. B: Frands på Hedensted Mark, Jens 22, Oluf 19, Mette Marie 17, Mette Lene 14, Christiane 12, Jensine 4. FM: Jacob Jensen Møller på Havrum Mark.

664 Simon Sørensen i Sønder Aldum. 15.6.1827, fol.6B, 10.
E: Nille Cathrine Sørensdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Bodil 26, Søren 25, Søren Winther 22, møllersvend i Svendsmølle, Anne 22, Hans 19, Anne Kirstine 16, Stine 15, Rasmus 12, Mette Marie 8, Lisbeth 7. FM: farbror Rasmus Sørensen i Nebsagerskov.

665 Jens Jensen, ugift i Remmerslund. 7.7.1827, fol.8B.
A: mor Kirstine Marie Jensdatter, enke efter Jens Nielsen sst, [skifte 19.4.1825 lbnr.578], søskende Niels Jensen 31 sst, Sidsel Cathrine Jensdatter, Mette Marie Jensdatter, Hans Jensen 16, Lene Jensdatter, Iver Jensen 10. FM: morbror Hans Hjort i Hatting.

666 Lene Marie Lauridsdatter i Torsted. 2.8.1827, fol.10, 15B.
E: Søren Poulsen. B: Laurids 23, Caroline g.m. Mogens Knudsen i Hatting, Else Marie 20, Anne Margrethe 18. FM: Søren Frederiksen i Torsted, Peder Sørensen sst.

667 Maren Hansdatter i Stenderup. 14.9.1827, fol.19.
E: Niels Jensen Stovnbjerg. B: Kirsten 19, Kirstine Johanne 17, Anne Cathrine 15, Anne Kirstine 12. FM: morbror Laurids Hansen i Klejs.

668 Marianne Iversdatter i Spettrup. 19.9.1827, fol.23.
E: Jørgen Olufsen Due. A: far Iver Rasmussen i Daugård g.m. Mette Kirstine Jensdatter. Desuden nævnes enkemandens bror Jacob Olufsen Due i Hedensted.

669 Maren Pedersdatter i Korning. 8.12.1827, fol.28B.
E: Anders Pedersen. A: mor Maren Pedersdatter, enke efter Peder Hermansen sst. LV: Hans Nielsen, smed sst, søskende Anne Pedersdatter 27, Herman Pedersen 24, Peder Pedersen sst, død. 3B: Peder, Hans, Terkild. FM: stedfar Niels Nielsen i Barrit.

670 Peder Nielsen i Løsning Mølle. 26.1.1828, fol.30.
E: Maren Pedersdatter, bror Jens Pedersen sst.

671 Christian Christoffersen i Hatting. 3.2.1828, fol.30.
E: Anne Rasmusdatter. B: Christoffer i København, Christian Ohnsorg i Helsingør, Laurids, Rasmus, Karen, Anne.

672 Mads Sørensen Møller i Eriknauer. 7.2.1828, fol.30, 42.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter, [skifte 11.5.1816 lbnr.510]. B: Søren 31, der fæster, Hans 29 i Skovhus på Havrum Mark, Mette Kirstine g.m. Laurids Villumsen i Eriknauer Skov.

673 Else Marie Mortensdatter i Hatting. 28.3.1828, fol.30B, 35B, 49, 50.
Enke efter Søren Hansen sst, [skifte 9.7.1825 lbnr.587]. Første ægteskab med [Jens Gregersen sst, skifte 13.2.1801 lbnr.398]. B: Gregers Jensen, uvist hvor, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Nis Tagmose i Rækkergård ved Ringkøbing, Anne Jensdatter g.m. Jens Aagaard på Vedslet Mark, Maren Jensdatter, død. 1 slegfredbarn med Mikkel Sørensen på Trebjerg Mark: Johanne. FM: degnen Nielsen i Hatting.

674 Mette Lene Pedersdatter Bie i Spettrup. 12.4.1828, fol.32B.
A: mor Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Bie, søskende Jørgen Pedersen 30, Søren Pedersen 27, Mette Pedersdatter 25, Anne Pedersdatter 24. FM: Mads Mortensen Brundt sst.

675 Christian Jørgensen, tjenestekarl i Bottrup. 12.4.1828, fol.34B, 39B.
A: mor Anne Pedersdatter g.m. Hans Jensen sst, søskende Peder Jørgensen, Mette Marie Jørgensdatter g.m. Niels Madsen i Ølsted. [Afdøde var søn af Jørgen Christiansen i Bottrup, skifte 23.2.1805 lbnr.434].

676 Enevold Jørgensen i Over Vrigsted. 19.6.1828, fol.36.
E: Karen Jensdatter Fevejle. LV: Iver Fevejle i Belle Mølle. B: Jens 27, Hans 26, Maren g.m. Niels Jensen i Over Vrigsted, Marie Johanne 23. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 7.3.1796 lbnr.351]. B: Rasmus 45 i Vesterager i Klakring sogn på Barritskov gods, Anne g.m. Mads Christensen i Neder Vrigsted, Niels 42 i Sejt på Boller gods, Jørgen 35.

677 Anne Sørensdatter i Oens. 6.11.1828, fol.45B.
E: Peder Terkildsen. B: Jens 28, Anne Marie g.m. Jens Christensen sst. Første ægteskab med Jens Jørgensen sst, [skifte 24.5.1797 lbnr.361]. B: Jørgen i Remmerslund, Søren 40 i Oens, Jens 39 sst, Maren g.m. Mads Sørensen på Boller gods.

678 Jens Nielsen på Ølsted Mark. 10.3.1829, fol.46B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Hans Bentsen i Oens. B: Niels 27, Karen 24, Mikkel 23, Marianne 20, Else Marie 17, Jacob 15, Jens Peder 13, Niels Peder Bech 10. FM: Oluf Lund i Bottrup.

679 Jørgen Madsen i Hatting. 20.10.1829, fol.50B, 109.
B: Rasmus 44, Birthe Marie, enke efter Niels Jensen sst. LV: Claus Hansen sst, der ægter. Maren g.m. Thomas Christensen i Sønder Kollemorten. (Sml. lbnr.263).

680 Abraham Jørgensen i Årupgård. 31.10.1829, fol.52, 53, 68B, 125B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Knud Jensen på Gesager Mark, Niels Olufsen i Årup. B: Jørgen i Gammelsole, Maren g.m. Søren Mortensen i Årupgård, Sidsel 27.

681 Mette Kirstine Sejersdatter i Oens. 16.12.1829, fol.55.
E: Jens Madsen. B: Mads 26, Sejer 25 i København, Kirstine Marie 23, Søren 21, Maren 20, Peder 18, Kirsten 16. FM: morbrødre Mikkel Sejersen i Torsted, Steffen Sejersen i Bottrup.

682 Ingeborg Steffensdatter i Eriknauer. 22.12.1829, fol.57B, 99.
Enke efter Mikkel Jensen. B: Jens 18, Karen 16, Steffen 12. FM: morbror Peder Steffensen i Vestbirk, Søren Madsen Møller i Eriknauer.

683 Jens Rasmussen i Korning. 13.1.1830, fol.59, 60.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Eriknauer. B: Rasmus 36 i København, Jens 25.

684 Mette Marie Andersdatter i Spettrup. 2.2.1830, fol.59B.
E: Otte Jensen. B: Jens.

685 Rasmus Hansen i Store Dalby. 2.3.1830, fol.60B, 64.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Peder Pedersen sst.. B: Kirsten 4. FM: farbror Jens Hansen Gravengaard.

686 Sidsel Andersdatter i Ølsted. 15.3.1830, fol.62, 65B.
E: Peder Rasmussen. B: Mette Margrethe g.m. Jacob Nielsen i Purup, Marie Lisbeth 23, Birthe Lene 19. FM: Morten Madsen Brundt. Første ægteskab med Christian Jacobsen i Ølsted, [skifte 10.3.1804 lbnr.425]. B: Dorthe g.m. Iver Sørensen, møllerkusk i Horsens, Mette Marie g.m. Jens Sørensen i Østrup i Glud sogn.

687 Mads Mortensen Brundt i Spettrup. 5.5.1830, fol.66B, 69B, 88B.
E: Karen Andersdatter. LV: Terkild Terkildsen sst. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Morten 41 i Ølsted, Oluf 39, Maren g.m. Johannes Hansen i Spettrup.

688 Mette Malene Sørensdatter i Sønder Aldum. 15.6.1830, fol.70B, 72B.
E: Jens Mikkelsen. Første ægteskab med Niels Jørgensen, [skifte 19.7.1807 lbnr.451]. B: Anne g.m. Steffen Sejersen i Bottrup, Else g.m. hattemager Grünau i Horsens, Jørgen 39 i Ølsted, Søren 36 i Ravnholt i Rårup sogn, Mette Kirstine g.m. Søren Hansen i Skjold, Jens 25. Andet ægteskab med Rasmus Hansen, [skifte 18.11.1809 lbnr.461]. B: Maren 20. FM: Søren Mortensen, Hans Sørensen i Sønder Aldum.

689 Karen Nielsdatter i Hatting. 26.7.1830, fol.74B.
E: Jørgen Pedersen Juul. B: Anne Marie 16, Niels Peder 14, Mette Kirstine 8, Kirstine Marie 5, Peder 3, Karen Marie 3 mdr. FM: morbror Søren Lærke i Torsted. Arv til Hans Pedersen efter mor, skifte 30.9.1812.

690 Oluf Lund i Torsted. 12.8.1830, fol.77B.
E: Cecilie Eriksdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Karen. FM: Niels Lund i Hoved, Laurids Isaksen i Torsted.

691 Mette Marie Nielsdatter i Lille Dalby. 23.10.1830, fol.78B.
Enke efter Søren Jacobsen, [skifte 2.4.1814 lbnr.495]. B: Anne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Hedensted. 1B: Søren 12, Jacob Sørensen i Lille Dalby, Sidsel Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Hedensted, enkemand efter søsteren Anne, Niels Sørensen på Remmerslund Mark, Maren Sørensdatter g.m. Christen Pedersen, skolelærer i Hedensted, Lene Sørensdatter g.m. Christen Pedersen på Korning Mark.

692 Niels Nielsen Haulshus i Torsted. 3.11.1830, fol.79B, 148.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: ritmester von Skov, Niels Pedersen i Tyrsted. B: Peder 20, Gertrud Marie, Dorthe Kirstine 16. Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter, [skifte 18.7.1807 lbnr.449]. B: Else, død, var g.m. Jens Kattrup i Horsens, Maren sst, Johanne, Niels. (Sml. lbnr.731).

693 Bodil Pedersdatter, almisselem i Lund. 29.1.1831, fol.82.
Enke efter Christian Jensen. B: Kirsten g.m. Rasmus Rasmussen sst. Dette skifte hører under Årupgård gods.

694 Terkild Pedersen i Hatting. 9.2.1831, fol.82, 112.
E: Karen Marie Madsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Anne Cathrine, Peder 13, Sidsel Marie, Mads 8, Anne Margrethe, Rasmus 4, Hans 2. FM: Jørgen Pedersen sst. [Første ægteskab med Anne Cathrine Madsdatter, søster til enken, skifte 18.12.1814 lbnr.502]. B: Anne.

695 Niels Christensen i Marienlund. 15.2.1831, fol.83B, 85.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Hansen i Vinten. B: Carl 3, Christen 2, Nielsine 7 uger. FM: Peder Christian Andersen i Kørup.

696 Jens Jensen Due i Korning. 18.4.1831, fol.86B, 92B, 103B, 136.
E: Inger Kirstine Andersdatter. LV: Laurids Jacobsen sst. B: Jens, Niels, Karen g.m. Anders Nielsen i Løsning, Mette Kirstine. FM: Peder Knudsen i Eriknauer, Gotholt Vendelbo, der fæster.

697 Anne Marie Nielsdatter i Stenderup. 4.5.1831, fol.87B, 91B.
E: Søren Lauridsen. B: Anne Johanne, Niels Isak 16, Else Marie. FM: Søren Andersen på Bygholm.

698 Søren Terkildsen på Ølsted Mark.10.6.1831, fol.93B, 94.
E: Bodil Christensdatter. LV: Hans Christensen i Oens. A: søster Mette Kirstine Terkildsdatter g.m. Søren Frandsen i Kørup.

699 Anders Mandix, landmåler i Torsted. 25.7.1831, fol.94, 100B, 102B, 103, 105, 108B, 109B.
E: Karen Sofie Petersen. LV: landmåler Slebsager i Eriknauer. B: Sten Vilhelm 12, Jens Elias Peder 10, Oluf 7, Cathrine Lisbeth 3. FM: Jens Mandix i Grumstrup.

700 Thyge Jensen i Ølsted. 26.7.1831, fol.97, 116.
E: Barbara Iversdatter. LV: Laurids Vendelbo sst. B: Jens, Iver, Henrik 23, Søren 16. FM: Jørgen Nielsen sst.

701 Karen Pedersdatter, ugift i Korning. 21.10.1831, fol.105B, 113.
A: mor Maren Pedersdatter, enke efter Christen Madsen. LV: Peder Ørum, Christen Jensen på Bygholm, søskende Søren Pedersen, Peder Pedersen, Mette Pedersdatter g.m. Oluf Jensen, Anne Pedersdatter. FM: farbror Søren Sørensen. [Afdødes far Peder Sørensen i Korning, skifte 9.7.1814 lbnr.498].

702 Jørgen Madsen i Eriknauer. 21.10.1831, fol.106, 114B.
E: Abelone Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Claus Mønster. B: Søren Jørgensen, Mads Jørgensen Schmidt, lærer, Anne Marie Jørgensdatter. FM: Peder Sørensen i Broge. Afdøde døde 1822.

703 Niels Andersen Holtum i Hjortholm i Ølsted sogn. 2.11.1831, fol.107, 123.
E: Karen Madsdatter, der har siddet i uskiftet bo. LV: Jens Lund i Ørnstrup, Peder Sørensen i Broge. B: Karen, Mette Kirstine, Anne Margrethe g.m. Jens Pedersen, svend i Nedermølle, Anders 26. FM: Jens Jørgen Olufsen i Ørnstrup. Afdøde døde for 9 år siden.

704 Gertrud Hansdatter i Torsted. 21.2.1832, fol.118, 126, 162, 184, 190B, 199B.
E: Laurids Kjeldsen Lind. Første ægteskab med Niels Rostrup. B: Laurids Nielsen Baastrup, snedkermester i Flensborg, Hans Nielsen Baastrup, snedkermester i Århus, Frederik Nielsen Baastrup på Ny Ørum Mark, Bodil Nielsdatter i Bredal, skilt fra Søren Christensen, Sofie Nielsdatter, enke efter Jørgen Jensen Bro på Birkelse gods i Vendsyssel, Frederikke Nielsdatter g.m. Mads Jensen på Remmerslund Mark.

705 Anne Pedersdatter i Bottrup. 28.2.1832, fol.119.
E: Hans Jensen. Første ægteskab med [Jørgen Christiansen sst, skifte 23.2.1805 lbnr.434]. B: Peder, Mette Marie g.m. Niels Madsen. Arv efter Christian Jørgensen, [skifte 12.4.1828 lbnr.675].

706 Søren Simonsen i Sønder Aldum. 3.4.1832, fol.124B, 170.
A: mor Nille Cathrine Sørensdatter, enke efter Simon Sørensen sst, [skifte 15.6.1827 lbnr.664]. LV: Hans Sørensen sst, søskende Bodil Simonsdatter 31, Søren Simonsen 30, Anne Simonsdatter 27, Hans Simonsen 24, Anne Kirstine Simonsdatter 21, Stine Simonsdatter 20, Mette Marie Simonsdatter 13, Lisbeth Simonsdatter 12. FM: Niels Mikkelsen sst, Jens Mikkelsen sst.

707 Lisbeth Pedersdatter, ugift i Torsted. 30.4.1832, fol.127B, 133, 154, 155.
Steddatter af Søren Rasmussen Møller sst. A: slegfredsøn Søren Jensen 3. FM: Bendix Pedersen i Åstrup.

708 Maren Madsdatter i Spettrup. 2.6.1832, fol.128B, 143B.
E: Johannes Hansen. B: Mads 17, Anne 17, Anne Lisbeth 14, Jens 12, Søren 9, Margrethe 4. FM: Morten Madsen Brundt i Ølsted, halvbror Hans Johansen.

709 Jørgen Henriksen i Ølsted. 7.6.1832, fol.130.
E: Maren Nielsdatter. A: søskende Caroline Pedersdatter, enke i København, Johanne Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen i Ølsted.

710 Søren Poulsen i Torsted. 23.6.1832, fol.131, 138.
E: Mette Marie Christoffersdatter. LV: Christen Gram sst, B: Pouline Marie, Christoffer 2. FM: Peder Sørensen i Torsted. Første ægteskab med [Lene Marie Lauridsdatter, skifte 2.8.1827 lbnr.666]. B: Caroline g.m. Mogens Knudsen i Torsted Kirkehus, Laurids, Else Marie, Margrethe.

711 Abelone Sørensdatter i Eriknauer. 5.7.1832, fol.132B.
Enke efter Jørgen Madsen sst, [skifte 21.10.1831 lbnr.702]. B: Mads Schmidt, lærer, Søren sst, Anne Marie. FM: Peder Sørensen i Broge.

712 Søren Pedersen i Spettrup. 14.8.1832, fol.133B, 160, 177.
E: Johanne Andreasdatter, der er fraskilt. LV: Andreas Juul i Kalhave. B: Oluf Peder 17, Jens 16. FM: Jørgen Pedersen sst, farbror Mikkel Pedersen i Yding, Hans Olufsen sst, afdødes stedsøn Søren Olufsen, Hans Olufsen, Søren Lærke i Torsted, Peder Frandsen sst.

713 Cathrine Jørgensdatter, ugift i Hatting. 4.10.1832, fol.138.
A: bror Jørgen Jørgensen, søster Lisbeth Sofie Jørgensdatter g.m. Thomas Olufsen sst.

714 Margrethe Sørensdatter i Hatting. 26.10.1832, fol.140, 144B, 146B.
E: Niels Terkildsen. B: Søren, Terkild, Jens, Maren Kirstine. FM: Jacob Nielsen sst, morbror Thomas Due i Eriknauer.

715 Birgitte Marie Jørgensdatter i Hatting. 26.10.1832, fol.141, 145, 217B.
E: Claus Hansen. B: Mette Cathrine. Første ægteskab med Niels Jensen. B: Bodil, Maren, Niels 3. FM: morbror Rasmus Jørgensen på Lund Mark.

716 Jens Johansen i Torsted. 1.11.1832, fol.143, 192B.
E: Anne Nielsdatter. Ingen livsarvinger. Testamente 20.12.1806.

717 Mikkel Knudsen i Hatting. 22.11.1832, fol.149.
A: mor Anne Sofie Mogensdatter, enke efter Knud Nielsen, skifte 11.4.1817 lbnr.519. LV: Søren Lærke, søskende Karen Knudsdatter g.m. Peder Jensen i Hatting, Niels Knudsen sst, Mogens Knudsen i Torsted Kirkehus, Jørgen Knudsen i Hatting, Ingeborg Knudsdatter, Anne Marie Knudsdatter, Søren Knudsen 20.

718 Maren Rasmusdatter i Torsted. 29.12.1832, fol.150B.
E: Mikkel Sejersen. Første ægteskab med [Isak Lauridsen sst, skifte 3.3.1800 lbnr.393]. B: Anne Isaksdatter, [skifte 23.12.1820 lbnr.542, var g.m. Peder Sørensen Kjær sst]. 2B: Sofie, Maren, Laurids Isaksen, Gyda Isaksdatter g.m. Peder Sørensen sst, Rasmus Isaksen.

719 Gyda Hansdatter i Hatting. 16.1.1833, fol.154B, 171.
E: Laurids Madsen. A: søsterdatter Birthe Marie Rasmusdatter. FM: far Rasmus Jørgensen på Bygholm. Enkemandens datter uden for ægteskab Karen Lauridsdatter

720 Caroline Kirstine Bossel i Hatting. 12.2.1833, fol.156B.
A: mor Cathrine Frisch g.m. Laurids Zacho, snedker, søster Karen Frederikke, halvsøskende Anne Kirstine, Gerhardine, Bent Conrad 14, Cathrine Marie, Louise. (Søskendes efternavne oplyses ikke).

721 Johannes Hansen i Spettrup. 22.2.1833, fol.157B, 179B.
[Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 2.6.1832 lbnr.708]. B: Mads 19, Anne Johanne, Anne Lisbeth, Jens 13, Søren 10, Margrethe. FM: morbror Morten Madsen Brundt i Ølsted. [Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 17.10.1811 lbnr.477]. B: Hans.

722 Søren Jørgensen Smed i Torsted. 17.4.1833, fol.162B, 182.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: bror Rasmus Andersen i Rårup. B: Jørgen, Rasmus 23, Frederik 21. FM: Laurids Isaksen i Torsted, Jens Hansen i Eriknauer, farbror Mikkel Jørgensen i Horsens.

723 Maren Nielsdatter i Bottrup. 30.5.1833, fol.164B.
Enke efter Niels Mikkelsen. B: Hans i Korning, Niels i Løsning, Mikkel i Bottrup, Maren g.m. Mikkel Andersen i Stubberup.

724 Rasmus Andersen i Korning. 13.6.1833, fol.165.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Søren Mikkelsen Hald i Korning. A: bror Jens Andersen, halvbror Anders Frandsen i Hesselballe.

725 Johanne Iversdatter i Spettrup. 9.7.1833, fol.165B, 168B.
E: Jørgen [Olufsen] Due. B: Marianne 5, Oluf 3. FM: morbror Laurids Iversen i Daugård.

726 Kirsten Davidsdatter, jordemor i Hatting. 9.7.1833, fol.167B, 190, 191B.
Enke efter Thomas Pedersen. B: Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Hans Christensen på Ussinggård Mark, Karen Marie Thomasdatter, Kirsten Thomasdatter, død. 1B: Else Cathrine Videriksdatter. LV: Jørgen Pedersen Aale i Hatting.

727 Poul Jepsen i Nørhuse. 25.7.1833, fol.170.
E: Anne Marie Thomasdatter. B: Marie Kirstine Poulsdatter g.m. Peder Hoxen, Thomas Poulsen i Torsted, [Anne Cathrine], [Anne]. FM: Jens Johansen, rebslager. (Sml. lbnr.752).

728 Jørgen Pedersen i Spettrup. 18.10.1833, fol.172B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Lille Dalby. B: Hans 23, Jens Peder 22, Magdalene 3. FM: Jørgen Egebjerg, skolelærer på Bækkeskov Skole.

729 Peder Hansen, ugift i Nørhuse. 2.11.1833, fol.181.
A: mor Anne Marie Jensdatter. LV: Mads Christensen i Østerhåb, søskende Terkild Hansen i Horsens, Jens Hansen, Niels Hansen i Århus, Jacob Hansen i Hvirring.

730 Niels Hansen i Torsted. 14.11.1833, fol.183B, 189.
E: Mette Marie Hansdatter. LV: Christen Sørensen Gram i Torsted. B: Hans Nielsen 7, Jens Johansen Nielsen 3 mdr. FM: Christen Madsen sst, født værge Peder Hansen i Spettrup.

731 Anne Marie Pedersdatter i Torsted. 28.12.1833, fol.186B, 190B, 195.
Enke efter Niels [Nielsen] Haulshus sst, [skifte 3.11.1830 lbnr.692]. B: Peder 23, Gertrud Marie. FM: morbror Niels Pedersen i Tyrsted, Peder Ladefoged. Arv efter Niels Haulshus første hustru [Gertrud Nielsdatter, skifte 18.7.1807 lbnr.449] til B: Niels Nielsen, Johanne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen på Overby Mark, Maren Nielsdatter, Else Nielsdatter, død, var g.m. Jens Kattrup, høker i Horsens. 3B: Rasmus Peder 17, Jacob 16, Christen 13.

732 Brixen Andersen i Stenderup. 11.4.1834, fol.197B, 203, 206B, 208, 212B.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Niels Nielsen Ladefoged sst. A: søster Dorthe Kirstine Andersdatter, enke efter Svend Hansen i Tyrsted, halvsøster Anne Cathrine Andersdatter g.m. Markus Nielsen i Lystrup.

733 Karen Madsdatter i Hatting. 25.4.1834, fol.199, 201B.
E: Laurids Sørensen. Testamente af 8.4.1820. (Sml. lbnr.743).

734 Bodil Christensdatter på Ølsted Mark. 1.8.1834, fol.200.
Enke efter Søren Terkildsen Nørgaard, [skifte 10.6.1831 lbnr.698]. Første ægteskab med [Niels Jørgensen, skifte 31.7.1810 lbnr.469]. B: Anne Marie, Jørgen, Marie Kirstine, Lene g.m. Peder Jørgensen. FM: morbror Hans Christensen i Oens.

735 Mette Jensdatter i Sønder Aldum. 3.10.1834, fol.204B.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 6 mdr. FM: morfar Jens Mikkelsen sst.

736 Bodil Andersdatter i Bottrup. 13.12.1834, fol.209B, 210.
E: Terkild Hansen. B: Hans, Else Lene. FM: Jens Rasmussen sst.

737 Jens Jensen i Hatting. 22.4.1835, fol.215B, 218.
E: Marie Johanne Olufsdatter. LV: Mads Olufsen i Korning. B: Anne Marie 10. FM: farbror Anders Jensen i Honumskov, skolelærer Sindbjerg.

738 Maren Pedersdatter, der døde ugift for 22 år siden i Hedensted. 11.11.1835, fol.219B, 236B.
A:
1) bror Søren Pedersen i Hedensted
2) bror Mikkel Pedersen i Hedensted
3) søster Ellen Margrethe Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Sørensen i Remmerslund. 4B: Maren, Mette Kirstine, Søren, Susanne
4) søster Mette Pedersdatter g.m. degnen Lebech i Jernvedlund
5) søster Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Stubberup
6) søster Else Cathrine Pedersdatter
FM: farbror Jens Mikkelsen i Sønder Aldum. Arv efter afdødes far Peder Mikkelsen i Hedensted, skifte 7.10.1811 lbnr.476. (Sml. lbnr.604).

739 Jens Lauridsen Smed og hustru Bodil Lauridsdatter i Hatting. 22.2.1836, fol.221B, 227, 230, 238B.
Hans A:
1) søster Birgitte Lauridsdatter g.m. skomagermester Slap i København
2) bror Daniel Lauridsen, murermester i Horsens, død. 6B: Laurids sst, Cathrine i København, Rasmus 24, Christian 21, Niels 18, Birgitte. FM: Niels Knudsen, Peder Stærk i Nørrehåb
Hendes A:
Første ægteskab med Niels Nielsen. B: Andreas i Hatting, Niels i Boring, Laurids i Ring, Mads på Øster Ørum Mark, Niels Peder.

740 Maren Lauridsdatter i Hatting. 26.2.1836, fol.223.
E: Niels Sørensen. Testamente af 25.2.1815.

741 Jens Madsen i Oens. 2.3.1836, fol.224, 235B.
Enkemand efter [Mette Kirstine Sejersdatter, skifte 16.12.1829 lbnr.681]. B: Mads, Sejer, Kirstine Marie g.m. Rasmus Mikkelsen Broch i Ølsted, Søren, Maren, Peder 23, Kirsten. FM: morbror Mikkel Sejersen i Torsted.

742 Hans Rasmussen i Sønder Aldum. 5.3.1836, fol.226, 231.
E: Bodil Kirstine Jensdatter. LV: bror Christen Sørensen i Nøttrup, Hans Jesper Hansen. B: Mette Marie. FM: Søren Rasmussen. Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 3.10.1834 lbnr.735]. B: Rasmus 2. FM: født værge Jens Mikkelsen i Sønder Aldum.

743 Laurids Sørensen i Hatting. 21.3.1836, fol.230B, 231.
Enkemand efter Karen Madsdatter, [skifte 25.4.1834 lbnr.733]. Han har siddet i uskiftet bo.
Hans A: bror Søren Sørensen i Hornstrup.
Hendes A:
1) søster Anne Cathrine Madsdatter, [skifte 18.12.1814 lbnr.502, var g.m. Terkild Pedersen i Hatting, skifte 9.2.1831 lbnr.694]. 1B: Anne g.m. Niels Nielsen Winther
2) søster Karen Marie Madsdatter g.m. Jørgen Jørgensen
3) halvbror Mads Rasmussen.

744 Søren Jensen Væver i Torsted. 13.4.1836, fol.232.
E: Mette Marie Christoffersdatter. LV: Søren Terkildsen. B: Søren 2. FM: Søren Sørensen sst.

745 Maren Mikkelsdatter i Østerhåb. 2.5.1836, fol.234B, 236B.
E: Mads Christensen Smed. B: Anne Marie g.m. Anders Pedersen Stærk i Østerhåb. Første ægteskab med Eskild Pedersen, [skifte 17.5.1804 lbnr.428]. B: Mette g.m. Christen Nielsen i Tyrsted, Peder i Træden, Birthe Marie g.m. Peder Nielsen Smed i Hatting, Kirsten i København, Marie Kirstine g.m. Søren Madsen i Hatting, Mikkel i Torsted.

746 Niels Pedersen Bie i Hatting. 4.3.1837, fol.241B, 249B.
E: Anne Kirstine Knudsdatter. LV: Knud Due i Hatting. B: Jens Peder 16, Anne Cathrine 13, Voldborg 8. FM: R. Hansen, skolelærer i Hatting. Afdøde havde ingen børn af første ægteskab.

747 Hans Andersen i Torsted. 4.4.1837, fol.243.
B: Jens, Anne Marie g.m. Jørgen Knudsen.

748 Oluf Jensen i Korning. 2.3.1837, fol.241B, 243B, 244.
E: Mette Pedersdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Peder 6, Karen 3, Karen Marie 9 uger. FM: født værge Peder Sørensen sst.

749 Anne Kirstine Jensdatter i Korning. 17.5.1837, fol.245B, 246B.
E: Mads Olufsen. B: Jens 22, Mette Johanne. FM: Hans Nielsen sst. Af første ægteskab B: Oluf Nielsen i Dallerup.

750 Morten Rasmussen Hamborg i Hatting. 15.5.1837, fol.245, 246B.
E: Bodil Jensdatter. B: Rasmus i Hatting, Jens sst, Karen Marie 35, Hans i København.

751 Jørgen Hansen i Hatting. 22.5.1837, fol.245B, 247B.
E: Barbara Christensdatter. Testamente af 15.11.1831.

752 Anne Marie Thomasdatter i Nørhuse. 26.6.1837, fol.247B, 248B.
Enke efter Poul Jepsen, [skifte 25.7.1833 lbnr.727]. B: Marie Kirstine g.m. Peder Christensen Hoxen i Nørhuse, Thomas i Torsted, Anne Cathrine, Anne. FM: Laurids Knudsen i Nørhuse.

753 Laurids Nielsen i Hatting. 6.2.1838, fol.250B, 251.
E: Maren Olufsdatter. LV: Thyge Jesper Olufsen sst. B: Niels, Oluf, Peder 22, Bodil. FM: født værge Jacob Nielsen sst.

754 Anne Cathrine Christensdatter Ring i Torsted. 29.1.1839, fol.253B.
E: Søren Rasmussen Møller. B: Peder Sørensen Møller. Første ægteskab med [Peder Rasmussen Møller i Rårup Mølle]. B: Rasmus Pedersen i Klejs, død. 4B: Maren, Cathrine, Jette, Gine, Bendix Pedersen i Åstrup, Maren Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Rårup, Jacob Pedersen i Refsgaardslund, Christen Pedersen i Øster Snede, Lisbeth Pedersdatter, [skifte 30.4.1832 lbnr.707]. 1B: Søren Jensen.

755 Maren Sørensdatter i Torsted. 27.3.1839, fol.254, 256.
E: Laurids Isaksen. B: Mads 19, Jens Isak 13. FM: morbror Peder Sørensen Kjær i Torsted. Første ægteskab med Mads Pedersen Stærk, [skifte 17.10.1818 lbnr.526]. B: Søren i Eriknauer, Peder, Niels, Christen i Bottrup.

756 Karen Sørensdatter i Stenderup. 7.5.1839, fol.256, 257B, 261.
E: Thomas Andersen. B: Maren g.m. Henrik Poulsen på Oens Mark, Anne, Sidsel Marie, Kirsten, Jens 19. FM: Hans Bech i Stenderup, Rasmus Rasmussen i Vinten..

757 Johan Zülov i Teglgården. 11.12.1839, fol.259.
E: Marianne Nielsdatter. LV: F. Lauridsen i Horsens. B: Marie Lisbeth 2. FM: forpagter Heide.

758 Kirsten Nielsdatter i Torsted. 13.12.1839, fol.260.
E: Søren Nielsen. B: Marianne. FM: Søren Lærke i Torsted.

759 Søren Jensen Bank og hustru Anne Marie Nielsdatter i Hatting. 21.12.1839, fol.263, 263B, 272B.
B: Karen Marie 18, der ægter Jørgen Jørgensen, der fæster stedet, Lisbeth Johanne 15, Marie Kirstine 9, Jensine 4. FM: Christen Sørensen sst.

760 Jørgen Jensen Hald i Hatting. 7.8.1840, fol.266, 275B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Terkild Pedersen i Stovnbjerg Mølle. B: Anne Cathrine 26. FM: Jørgen Pedersen Juul i Hatting.

761 Rasmus Nielsen, møllersvend i Bygholm Mølle. 10.8.1840, fol.267B, 273B.
A: mor Karen Marie Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Hatting, søskende Andreas Nielsen 21 på Spettrup Mark, Johan Christian Nielsen 19, Else Nielsdatter 15. FM: R. Belofsky, skomagermester i Horsens. Afdøde har en datter uden for ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter ved navn Anne Marie Rasmusdatter 2.

762 Niels Jensen Lund i Nørhuse. 9.9.1840, fol.268B, 274B, 282B, 287.
B: Immanuel Nielsen Hatting, vagtmester ved garden til hest i København, Jens Nielsen Lund, politibetjent i København, Hans Niels Lund, spækhøker i København. FM: barber Pagel i Horsens.

763 Anne Rasmusdatter i Eriknauer. 23.9.1840, fol.270.
E: Søren Madsen Møller. B: Kirsten 22, Maren 19, Bodil 17, Karen 14, Mads 11, Jens 9. FM: A. Ballegaard i Eriknauer.

764 Maren Jensdatter i Korning. 16.12.1840, fol.275B, 277, 279B.
E: Thomas Nielsen. B: Niels, Jens, Hans 24, Søren 22, Christen 19, Frederik Vilhelm 13, Ellen g.m. Hans Rasmussen, arbejdsmand i Horsens, Maren g.m. Søren Lauridsen, skovfoged i Brandbjerg Skov, Mette Kirstine 17, Anne Else 11. FM: Peder Sørensen i Korning.

765 Søren Nielsen og hustru Sofie Christiansdatter i Hatting. 10.1.1841, fol.276B, 278, 280B, 302.
B: Niels Kjær 9, Hans Christian 7, Margrethe 5, Niels 3. FM: farbror Terkild Nielsen i Hatting, mors farbror Mikkel Sørensen i Trebjerg, Jens Hansen i Eriknauer, Peder Sørensen i Torsted.

766 Søren Jensen, tjenestekarl i Hatting. 26.4.1841, fol.282.
A: søster Anne Kirstine Jensdatter 36. FM: J. P. Rovsthøje i Stenderup.

767 Mette Rasmusdatter i Hatting. 20.8.1841, fol.284.
E: Rasmus Nielsen Hering. B:
1) Niels Rasmussen, der også døde
2) Anne Sofie Rasmusdatter 7
3) Marianne Rasmusdatter 5.
FM: morbror Laurids Rasmussen i Hatting.
[Afdøde var født i Espe sogn på Fyn].

768 Bodil Nielsdatter i Hatting. 5.9.1841, fol.285B, 288B, 289B.
Enke efter Peder Nielsen Heile. Dødsanmeldelse og bevilling til uskiftet bo 5.2.1836 fol.221B, 230. B: Niels 23, Cathrine Marie 15. FM: Peder Pedersen i Kørup.

769 Birthe Kirstine Pedersdatter i Nørre Aldum. 19.7.1841, fol.284, 285B.
E: Hans Knudsen. B: Knud, Peder i Sebberup, Maren 24. Af første ægteskab B: Anne Marie Enevoldsdatter g.m. Christen Jensen i Båstrup i Øster Snede sogn.

770 Margrethe Sørensdatter i Hatting. 8.6.1841, fol.283B, 287B.
E: Laurids Andersen. Af første ægteskab B: Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Thyge Jesper Olufsen sst.

771 Sidsel Marie Terkildsdatter i Hatting. 4.11.1841, fol.287B, 289.
A: mor Karen Marie Madsdatter g.m. Jørgen Jørgensen sst, søskende Anne Cathrine Terkildsdatter g.m. Niels Nielsen Bach i Åstrup i Føvling sogn, Peder Terkildsen 23, Mads Terkildsen 18, Rasmus Terkildsen 14, Hans Terkildsen 12, halvsøster Anne Terkildsdatter g.m. Niels [Nielsen] Winther i Hatting. Arv efter afdødes far Terkild Pedersen sst, [skifte 9.2.1831 lbnr.694]. (Sml. lbnr.743).

772 Charlotte Amalie Sick i Nørrehåb. 1.11.1841, fol.290, 294.
E: S Fogh. B: Bolette Marie 10, Cecilie Henriette 8, Vulf Frederik 5, August Theodor 6 mdr. FM: W. F. Sick i Horsens.

773 Laurentse Lauridsdatter i Ølsted. 23.12.1841, fol.291.
E: Iver Olufsen. B: Johanne 13, Anne 10, Oluf 7, Maren 5, Laurids 4, Anne Marie 2, Laurentse, nyfødt. FM: morbror Søren Lauridsen i Ølsted.

774 Bodil Jensdatter i Hatting. 29.1.1842, fol.293B, 297B.
Enke efter Morten R[asmussen] Hamborg, [skifte 1.6.1837 lbnr.750]. B: Jens i Hatting, Rasmus, Hans på Ussinggård, Karen Marie g.m. Laurids Isaksen i Torsted, [Søren], død. 1B: Bodil Kirstine.

775 Maren Nielsdatter i Ølsted. 11.2.1842, fol.295, 300B.
Enke efter Jørgen Henriksen, [skifte 7.6.1832 lbnr.709]. Af første ægteskab B: Jens Jensen 25. FM: farbror Jørgen Jensen i Kalhave. Desuden nævnes afdødes søster Voldborg Nielsdatter g.m. Thyge Pedersen på Stubberup Mark.

776 Bodil Jensdatter i Hatting. 9.5.1842, fol.297.
E: Mads Hansen. B: Maren Madsdatter g.m. Peder Hansen i Hatting, Karen Madsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ustrup, Anne Kirstine Madsdatter g.m. Andreas Jensen i Hornborg, Hans Madsen i Århus, Jens Madsen sst, Jørgen Madsen, død. 2B: Mads 13, Hans Christian 11, begge i Vesterlund.

777 Jørgen Olufsen Due i Spettrup. 18.7.1842, fol.298, 303.
E: Christence Andersdatter. LV: Jørgen Sørensen i Hostrup. B: Anders 6. Første ægteskab med [Marianne Iversdatter, skifte 19.9.1827 lbnr.668]. Andet ægteskab med Johanne Iversdatter, [skifte 9.7.1833 lbnr.725]. B: Marianne 14, Oluf 11. FM: farbror Jacob Due i Hedensted.

778 Birthe Marie Pedersdatter i Ølsted. 11.8.1842, fol.300.
E: Hans Nielsen Snedker. A: mor Anne Cathrine Nielsdatter, enke efter Peder Iversen sst, søster Karen Marie Pedersdatter g.m. Laurids Hansen på Stenderup Mark.

779 Anne Marie Jensdatter i Nørhuse. 14.10.1842, fol.300.
B: Jacob Hansen i Nim, Jens Hansen, daglejer i Nørhuse, Niels Hansen, daglejer i Århus. Terkild Hansen, murersvend i Horsens.

780 Jens Jørgensen Møller i Ølsted. 15.5.1843, fol.304B, 306B.
E: Birthe Lene Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Cecilie 11, Jørgen 9. FM: Anders Møller sst.

781 Jens Sørensen i Oens. 21.1.1844, fol.307B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Hans Høst i Rødemølle. B: Knud, Søren, Hans.

782 Bodil Lauridsdatter på Hatting Mark. 4.3.1844, fol.308.
E: Rasmus Nielsen. Afkald fra A: Niels Lauridsen, Oluf Lauridsen, Peder Lauridsen, Maren Olufsdatter. LV: R. Hansen.

783 Kirsten Jensdatter i Hatting. 22.5.1844, fol.308B.
[Enke efter Anders Steffensen sst]. B: Jens i Torsted, Steffen, arbejdsmand i København, Mette Marie g.m. overjæger Jørgensen i København, Maren g.m. Niels Mortensen i Hatting, Kirsten g.m. Hans Peder Christensen i Torsted, Anne Cathrine i Hatting. FM: Christen Jensen i Nørrehåb.

784 Anne Kirstine Knudsdatter i Hatting. 2.10.1844, fol.309, 309B.
Enke efter Niels Pedersen Bie, [skifte 15.3.1837 lbnr.46]. B: Jens Peder 24 i Hatting, Anne Cathrine 20, Voldborg 16. FM: Knud Due sst.

785 Thyge Jesper Olufsen i Hatting. 15.9.1845, fol.310B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. B: Oluf 33, Jens 29 i Ølsted, Anne Marie 26. FM: født værge Hans Olufsen i Honum.

786 Laurids Hansen, tjenestekarl på Hatting Mark. 12.11.1845, fol.311, 314B.
A: søskende Rasmus Hansen, tjener på Sjælland, Sidsel Hansdatter g.m. C. Nielsen, skibstømrer i Kerteminde, Anne Hansdatter i Kerteminde.

787 Anders Graversen i Lund i Tamdrup sogn. 15.1.1846, fol.312.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen sst. B: Gravers 31 i Oens, Hans Peder 24, Mette Cathrine 24, Anne Kirstine 21, Anne Margrethe 18.

788 Jens Nielsen i Hatting. 2.6.1846, fol.312B, 313, 313B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Clausen Lampe på Bredal Mark. B: Niels 4, Søren 6 mdr. FM: Anders Edvardsen på Hatting Mark.

789 Karen Nielsdatter i Torsted. 11.3.1847, fol.315.
E: Hans Sørensen. B: Karen 3. FM: Mads Nielsen i Remmerslund.

790 Anne Dorthe Poulsdatter i Torsted. 17.3.1847, fol.316.
E: Peder Mortensen. B: Morten, Poul, Christiane. Af første ægteskab B: Christian Andreasen i Taulov.

791 Mads Sørensen i Oens. 14.8.1847, fol.316.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Lene g.m. Gravers Andersen i Lund, Anne Johanne, Søren 22, Peder 20, Mette Kirstine, Jens 10, Hans Bentsen 8. FM: født værge Jens Sørensen i Stenderup.

792 Anne Kirstine Thygesdatter på Hatting Mark. 1.10.1847, fol.317B, 318.
E: Rasmus Nielsen. B: Mette Kirstine 17, Anne Sofie 15, Niels 12, Simon. FM: Jørgen Jensen i Hatting.

793 Hans Albertsen på Torsted Mark. 1.5.1848, fol.319, 320B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Laurids Isaksen i Torsted. B: Maren g.m. Jens Andersen, Albert 27, soldat, Jens 24. FM: Jørgen Knudsen på Torsted Mark.

794 Hans Sørensen i Torsted. 2.8.1848, fol.319B.
E: Johanne Andreasdatter. LV: Peder Frandsen sst. B: Hansine født 9.8.1848. FM: Jørgen Jensen i Tyrsted. Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 11.3.1847 lbnr.789. B: Karen 4. FM: morbror Mads Nielsen i Remmerslund.

795 Anne Marie Jensdatter i Torsted. 8.2.1849, fol.321.
E: Markus Juulsen. Første ægteskab med [Hans Henningsen, skifte 18.7.1807 lbnr.448]. B: Henning på Spettrup Mark. Andet ægteskab med [Peder Sejersen sst, skifte 27.11.1810 lbnr.470]. B: Hans på Stenderup Mark. Tredje ægteskab med [Oluf Olufsen sst, skifte 22.10.1822 lbnr.559]. B: Mette Kirstine 28. FM: søskendebarn Oluf Jensen i Hatting.

796 Sidsel Jensdatter i Hatting. 22.8.1849, fol.322.
E: Christen Jensen. B: Jens i Hatting, Jørgen på Lund Mark, Niels Peder 22, Thomas 16, Laurids 13. FM: Oluf Jensen på Hatting Mark.

797 Søren Olufsen i Torsted. 27.12.1849, fol.324.
E: Maren Sørensdatter. A: søskende Rasmus Olufsen i Ejer, Karen Olufsdatter g.m. Niels Hansen Vedslet.

798 Jesper Juul Poulsen, 5 år i Hatting. 19.3.1850, fol.324B, 326.
A: mor Maren Jespersdatter, enke efter Poul Jensen Skovfoged. LV: F. Jensen, jæger på Bygholm, søskende Johanne Rasmine Poulsdatter 12, Jens Poulsen 10, August Theodor Poulsen 8. FM: Søren Winther i Hatting.

799 Dorthe Cathrine Nielsdatter i Hatting. 18.6.1850, fol.324B, 325.
E: Jens Pedersen. B: Niels 16, Anne Margrethe 12, Jens 6. FM: mors svoger Mikkel Winther sst.

800 Viderik Thomsen i Hatting. 24.12.1850, fol.326B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Marie Lisbeth 15, Thomas 12, Marie Kirstine 5. FM: Oluf Jensen i Hatting.

SLUT


Merringgård og Ussinggård skifteprotokol
1794-1817
G 377 - 2

[1780 og 1788]


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side eller folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Næsten hele siden siden mangler af fol.36-41.
Et stort hjørne mangler af fol.42-51.


Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted1 Mikkel Jørgensen Skrædder i Korning. 30.8.1794, fol.1.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Jørgen 29 i Bøgballe, Mads 27 i Underup, Abelone 24, Bodil 17, Maren 12. FM: farbror Jens Jørgensen i Vrønding på Bisgård gods.

2 Lene Pedersdatter i Lund. 18.5.1795, fol.3.
E: Peder Lauridsen. B: Peder 3, Maren 2. FM: morfar Peder Winther i Åstrup, Jørgen Hansen i Trebjerg.

3 Kirstine Jensdatter, ugift i Lund. 7.8.1795, fol.6B.
A: søskende Thøger Jensen i Ølsted, Silke Jensdatter g.m. Anders Hansen i Tyrsting, Anne Jensdatter, der tjener i Lundgård, Marie Kirstine Jensdatter, der tjener i Lund, Birthe Jensdatter, der tjener i Tyrsting, halvsøskende Frands Jensen, der tjener i Kørup, Anne Marie Jensdatter g.m. Ejler Nielsen i Lund. FM: Peder Maltesen i Nim.

4 Margrethe Sørensdatter i Korning. 24.11.1795, fol.8, 10B, 12B, 13.
E: Jens Nielsen. B: Niels 5, Søren 3. FM: Søren Olufsen i Hatting.

5 Nikolaj Sørensen i Løsning. 5.12.1795, fol.9, 12, 13.
E: Sidsel Marie Brixdatter. FM: Rasmus Brixen i Korning, Andreas Møller i Løsning, Niels Christiansen i Sebberup, der ægter enken. B: Søren 14, Brixen 5, Anne Cathrine 3, Niels 1, Maren 8 dage den 18.4.1796. FM: Iver Knudsen i Løsning.

6 Søren Nielsen Væver i Stubberup. 5.12.1795, fol.10, 11, 12B, 14.
E: Gertrud Marie Sørensdatter. LV: Laurids Ussing, degn sst. B: Søren 7, Hans 4, Christen 1. FM: farbror Rasmus Nielsen Skrædder sst. Af første ægteskab B: Niels 10. FM: morbror Rasmus Nissen i Løsning.

7 Kirsten Jensdatter i Skræklund. 19.12.1795, fol.10B.
E: Jens Heilesen. A: søster Mette Jensdatter g.m. Peder Mortensen i Bredballe på Tirsbæk gods.

8 Mikkel Thomsen i Merring. 27.3.1796, fol.15, 16B.
E: Hylleborg Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen Graunkær i Korning. A:
1) søster Birthe Thomasdatter g.m. Oluf Jensen i Grarup i Brande sogn
2) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Søren Nielsen i Spettrup
3) søster Cathrine Thomasdatter g.m. Jørgen Sørensen i Åstrup i Bjerre herred
4) søster Karen Thomasdatter, død. 4B:
a Johanne Andersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Merring
b Maren Andersdatter g.m. Anders Andersen i Stubberup
c Søren Jensen, tjener på Merringgård
d Marie Kirstine Jensdatter, tjener i Hornborg
5) søster Else Thomasdatter, død. 5B:
a Anne Marie Jacobsdatter 25, tjener på Borupgård
b Jacob Jepsen 23 i Grumstrup
c Thomas Jepsen 21 i Grumstrup
d Maren Jepsdatter 19 i Grumstrup
e Markus Jepsen 16 i Grumstrup.
Desuden nævnes enkens datter Johanne Sørensdatter på stedet.

9 Margrethe Iversdatter på Ussinggård. 13.4.1796, fol.15B.
Enke. B: Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Pedersen Broch i Merring, Anne Marie Pedersdatter g.m. Jens Gregersen i Hvirring.

10 Anne Margrethe Mikkelsdatter i Eriknauer. 29.6.1796, fol.18B.
E: Søren Enevoldsen. B: Peder 5, Rasmus 3. FM: født værge Sejer Steffensen i Battrup.

11 Mikkel Jensen i Korning. 30.6.1796, fol.19.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Søren på stedet, Birthe g.m. Samuel Jørgensen, degn i Uldum, Maren g.m. Eskild Pedersen i Østerhåb, Kirsten g.m. Anders Nielsen i Merring, Mette g.m. Niels Winther i Hatting, Johanne 19. FM: farbror Jens Jensen Hald i Korning.

12 Mette Cathrine Pedersdatter i Lund. 1.7.1796, fol.19B.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 4 uger. FM: morfar Peder Mikkelsen i Lund.

13 Niels Christiansen i Løsning. 18.1.1797, fol.20B.
E: Sidsel [Marie] Brixdatter. LV: Søren Nielsen i Eriknauer. A: far Christian Jensen i Remmerslund. Arv i boet efter [enkens første mand] Nikolaj Sørensen, skifte 5.12.1795 lbnr.5.

14 Christen Jørgensen Spohr i Stubberup. 22.4.1797, fol.22B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup. B: Jochum 20, Mette Cathrine 17, Karen 12, Søren 10. FM: født værge Jørgen Jensen i Korning.

15 Dorthe Bertelsdatter i Løsning. 29.7.1797, fol.25B.
E: Jens Sørensen Overgaard. A: søskende Terkild Bertelsen i Gammelsole, Søren Bertelsen i Kragelund, Abelone Bertelsdatter. FM: prokurator Spies i Vejle.

16 Peder Lauridsen i Hjelmslund på Merringgård Mark i Korning sogn. 1.12.1797, fol.26, 27.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Christen Christensen i Ingensborg. A: søskende Niels Lauridsen i Bredal, død. 3B: Kirsten g.m. Jørgen Møller i Bredal, Mette i Enner, Karen i Bredal, Jeppe Lauridsen i Assendrup i Engum sogn, Mette Lauridsdatter, enke efter Niels Christensen i Bredal. Testamente af 12.11.1793.

17 Anne Andersdatter i Korning. 5.1.1798, fol.26B, 28.
E: Jens Simonsen. A: søskende Erik Andersen i Torup i Hedensted sogn, Bent Andersen, død. 2B: Jens, tjener i Svendsmølle i Ørum sogn, Anders i Lille Dalby, Kirsten Andersdatter g.m. Peder Bie i Store Dalby, Ellen Andersdatter, død. 1B: Peder Jensen i Daugård.

18 Anne Elisabeth Rasmusdatter i Pajballegård. 20.4.1798, fol.28B.
E: Otte Pedersen. B: Maren 9, Anne 8, Mette 5, Peder 2, Karen 5 uger. FM: morbror Jesper Rasmussen i Hornborg.

19 Anne Cathrine Pedersdatter i Merring. 18.7.1798, fol.29.
E: Peder Pedersen. B: Mette 17. FM: født værge Iver Rasmussen i Merring.

20 Mette Marie Pedersdatter i Korning. 23.11.1798, fol.29B.
E: Hans Nielsen. B: Maren 7, Peder 4, Niels 2. FM: morfar Peder Nielsen Dissen i Stubberup.

21 Laurids Jensen, staldkarl på Ussinggård. 23.11.1798, fol.30.
A: søster Bodil Lene Jensdatter g.m. Thøger Sørensen i Hornborg.

22 Laurids Madsen i Stubberup. 16.1.1799, fol.31B, 32B.
E: Gertrud Marie Sørensdatter. LV: Laurids Ussing, degn i Stubberup. A: søskende Niels Madsen i Solskov, Maren Madsdatter g.m. Hans Christensen i Gammelsole, Karen Madsdatter g.m. Hans Pedersen i Bredal.

23 Jørgen Andersen Møller i Ølsted. 13.2.1799, fol.32.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. B: Anders 15, Margrethe 12, Karen 8, Mette Kirstine 6, Jens 4, Peder 10 uger. FM: fødte værger Knud Rasmussen sst, Johannes Ottesen sst.

24 Anne Nielsdatter, tjenestepige i Ølsted. 2.3.1799, fol.33, 40B.
A: søskende Jørgen Nielsen i Spettrup, død. 1B: Jens 4. FM: stedfar Peder Sørensen sst, Anne Kirstine Nielsdatter, enke efter Jørgen Møller på stedet, [skifte 13.2.1799 lbnr.23], Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Lund i Nørre Aldum, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Stubberup. 1B: Morten 14, Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Urlev.

25 Christen Sørensen i Korning. 23.3.1799, fol.34B, 41.
E: Kirsten Pallesdatter. LV: Jørgen Rasmussen Graunkær i Korning. B: Peder 12. Af første ægteskab B: Søren 25, tjener på Boller.

26 Gertrud Marie Sørensdatter i Stubberup. 27.5.1799, fol.35B, 42.
Enke efter Laurids Madsen, [skifte 16.1.1799 lbnr.22]. Første ægteskab med [Søren Nielsen Væver, skifte 5.12.1795 lbnr.6]. B: Søren 10, Hans 7, Christen 4. FM: farbror Rasmus Nielsen Skrædder i Stubberup.

27 Peder Nielsen Dissen i Stubberup. 25.11.1799, fol.44.
E: Else Rasmusdatter. B: [Mette] Pedersdatter, [skifte 23.11.1798 lbnr.20], var g.m. Hans [Nielsen, smed] i Korning. 3B: Maren 8, [Peder 5], [Niels] 3.

28 Hans Christensen i Korning. 10.5.1800, fol.45, 46B, 50B.
E: Karen Christensdatter. LV: Johannes Wilmerding, skoleholder i Korning, Thomas Mortensen i Hornborg. A: bror Albert Christensen på Merringgård, søster Johanne Christensdatter g.m. Peder Christensen, smed ved de kongelige stalde i København.

29 Christen Hejlesen, gartner og skytte på Ussinggård. 26.5.1800, fol.45B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: bror Christen Jensen i Krollerup. B: [Christoffer] 16, Jens Christian 15, [Jochum] 11, Anne Hedvig 5. FM: farbror Jens Hejlesen på Merringgård.

30 Maren Mortensdatter i Stubberup. 31.5.1800, fol.46, 48B.
E: Jørgen Terkildsen. B: Maren 20, Morten [11]. FM: Jens Madsen. Uden for ægteskab B: [Hans Christensen 24].

31 Karen Sørensdatter i Løsning. 20.6.1800, fol.48.
E: Hans Hansen. B: Søren 3, Hartvig 1. FM: Hartvig Pedersen i Sebberup.

32 Liffe Pedersdatter i Korning. 7.8.1800, fol.49B.
E: Jørgen Nielsen Dissen. B: Niels [14], [Mads 12] [Peder 8], Birthe 4. FM: født værge [mangler] Pedersen i Vrønding.

33 Dorthe Jørgensdatter i Hjelmslund på Merring Mark. 8.1.1801, fol.52, 61B, 64, 65.
Enke efter Peder Lauridsen, [skifte 1.12.1797 lbnr.16]. A: søster Elisabeth Jørgensdatter i Grejs, død. 3B: Jørgen Andersen, væver i Løsning, dennes søn er Anders Jørgensen, Søren Andersen, smed i Hornstrup, Johanne Andersdatter 22, søster Bodil Jørgensdatter, død, var g.m. Bastian, parykmager i Horsens. 3B: Anne Johanne 23 g.m. Jørgen Hansen, skrædder i Torsted, Karen 22, Jørgen 18. Testamente af 29.12.1797.

34 Maren Jensdatter i Ørnstrup. 11.4.1801, fol.59B, 63B, 68B.
E: Albert Hansen. B: Hans 26, Anne Cathrine 21, Mads 18, Søren 14, Grethe 13. FM: født værge Søren Madsen i Merring.

35 Anders Nielsen, skrædder i Løsning. 21.5.1801, fol.62B, 71.
E: Inger Sørensdatter. LV: Rasmus Andersen i Stubberup. B: Else Marie 25. FM: Oluf Christensen i Løsning. Af første ægteskab B: Niels i Lundum, Anne Margrethe g.m. Søren Nielsen i Grejs, der er rømt, Maren g.m. Peder Lauridsen på Helgoland (?).

36 Johanne Jensdatter i Løsning. 2.7.1801, fol.64B.
Enke efter Andreas Møller. B: Jens 42 i Vejle, Anne Kirstine g.m. Jens Sørensen, smed i Løsning, Oluf i København, død uden livsarvinger.

37 Hans Jørgensen, skrædder i Hornborg. 9.9.1801, fol.69B.
B: Jørgen i Lund i Tamdrup sogn, Kirsten g.m. Christen Jensen på stedet.

38 Jens Hejlesen på Stubberup Mark. 8.2.1802, fol.71B.
E: Ellen Jeremiasdatter. LV: Rasmus Jeremiassen i Rugballe. B: Kirsten 5, Anne Mette 2. FM: født værge Søren Jensen i Merring.

39 Christen Jensen Sommer i Hornborg. 6.3.1802, fol.72B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Sørensen Bisgaard i Hornborg. B: Jens 14, Oluf 9, Mikkel 7. FM: født værge Anders Rasmussen i Havrum. Af første ægteskab B: Mikkel 32, tjener på Brandbjerg, Niels på stedet, Anne Cathrine 24.

40 Karen Pedersdatter i Korning. 28.6.1802, fol.76.
E: Jens Olufsen. B: Peder 11, Oluf 4. FM: morbror Niels Pedersen i Korning, Peder Sørensen sst.

41 Anders Thomsen Gedved i Løsning. 28.1.1803, fol.76B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Hansen i Løsning. B: Jens 35, Kirsten 33 g.m. Rasmus Jørgensen i Bjerre, Thomas 31, Anne 29 g.m. Anders Pedersen i Havrum, Niels 27.

42 Peder Hansen i Korning. 2.4.1804, fol.77, 82.
E: Anne Marie Olufsdatter, der også døde. B: Mads 13, Niels 10, Oluf 6. FM: morbrødre Jens Olufsen i Korning, Laurids Olufsen sst.

43 Laurids Christensen Skytte i Ussing Skovhus. 5.9.1804, fol.80, 83.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Korning, Christen Jensen i Krollerup. A: søskende Christen Christensen, karetmager i Slagelse, Johanne Christensdatter g.m. Jacob Rasmussen i Løsning, Christence Christensdatter g.m. Johan Christian Wendt i Slesvig. Arv efter [enkens første mand] Christen Hejlesen, skifte 26.5.1800 lbnr.29.

44 Jørgen Jensen i Korning. 2.12.1805, fol.84.
E: Anne Elisabeth Jørgensdatter. LV: Johannes Wilmerding, skoleholder i Korning. B: Jens 25. Første ægteskab med Bodil Jørgensdatter. B: Anne g.m. Morten Frandsen i Hjelmslund.

45 Oluf Christensen i Løsning. 9.3.1807, fol.85.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: [Jacob] Kjær, præst i Løsning [og Korning]. B: Christian 5, Anne 2, Karen 10 dage. FM: født værge Jens Jensen i Øster Snede.

46 Karen Knudsdatter i Løsning. 25.4.1807, fol.86.
E: Christen Lauridsen. B: Anne Marie 38 g.m. Rasmus Rasmussen Bank i Hedensted, Jørgen 36, gartner på Urup, Knud 33 på Williamsborg, Laurids 28, rytter ved Det Holstenske Rytterregiment. Af første ægteskab B: Mette Jørgensdatter g.m. Christian Christensen, der tjener på det højfyrstelige palæ i Horsens, Lene Jørgensdatter 48 i Eriknauer. LV: Jens Overgaard i Løsning, Maren Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen i Frørup ved Christiansfeld, Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Anders Nielsen på Monbjerg Mark.

47 Anders Kvist i Løsning. 26.5.1807, fol.86B.
B: Thomas i Torsted, Else 35. FM: Peder Jensen i Eriknauer.

48 Frands Rasmussen i Løsning. 12.4.1808, fol.87.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Laurids Rasmussen i Løsning. B: Hans 15. FM: Jacob Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Anders i Hesselballe, Anne Marie 28.

49 Jens Simonsen i Korning. 11.7.1808, fol.88.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Jens Møller i Korning. B: Simon 8. FM: farbror Anders Simonsen i Hornborg.

50 Peder Andersen i Stubberup. 27.9.1808, fol.88B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Knudsen i Hjelmslund. A: søskende Hans Andersen i Torp, Mads Andersen i Korning, død. 4B: 3 piger og 1 dreng.

51 Rasmus Nielsen, skrædder i Stubberup. 19.4.1809, fol.90.
E: Birthe Kirstine Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen i Sebberup. B: Anne Cathrine 6, Karen Marie 1. FM: farbror Peder Knudsen i Hjelmslund på Merringgård Mark.

52 Jens Jørgensen i Korning. 4.12.1809, fol.90B, 92B.
A: mor Anne Elisabeth Jørgensdatter. LV: Jørgen Rasmussen Graunkær i Korning, halvsøster Anne Jørgensdatter g.m. Morten Frandsen i Korning. (Sml. lbnr.44).

53 Kirsten Ejlersdatter i Merring. 29.5.1810, fol.91B.
E: Iver Rasmussen. A: farbror Morten Nielsen, kornmåler i Århus, der havde en søn, men begge er døde, farbrordatter Anne Kirstine Mikkelsdatter i Hedensted. FM: Mikkel Jensen i Grønnegård i Stouby sogn.

54 Christen Jensen i Stubberup. 11.3.1811, fol.93.
E: Anne Terkildsdatter. LV: bror Jørgen Terkildsen sst. A: bror Søren Jensen i København og sidst på Amager, som de ikke har hørt fra i 46 år, halvsøster Johanne Marie Jensdatter g.m. Peder Hansen, skolelærer i Breth i Bjerre herred.

55 Mette Marie Jochumsdatter i Korning. 29.8.1812, fol.94.
E: Morten Steffensen. B: Steffen 7. FM: Lund, skolelærer i Korning.

56 Mette Jensdatter i Løsning. 13.11.1812, fol.96B.
E: Niels Andersen. B: Anders 11, Maren 8, Jens 4 uger. FM: morbror Oluf Jensen i Kragelund.

57 Maren Jørgensdatter på Merringgård Mark. 17.7.1813, fol.98.
E: Carl Dahlmann. B: Jacob, tjener i Lille Tirsbæk, Christen ved bataljonen i Rendsborg, Jørgen 27 ved regimentet i København, Anne Kirstine g.m. Johannes Mathiasen, møllersvend på Urup, Gerhardine Jochumine 23, Christian Christoffer, der døde for 3 år siden. FM: Søren Mikkelsen i Korning, Peder Knudsen i Hjelmslund.

58 Karen Mortensdatter i Stubberup. 25.6.1816, fol.100B.
E: Jochum Christensen. B: Gertrud Kirstine 3 mdr. Desuden afdødes datter Maren Nielsdatter 10 hos stedfar Hans Nielsen i Nebsager. FM: morbror Niels Christian Mortensen i Glattrup i Bjerre herred.

59 Anders Nielsen i Merring. 28.4.1817, fol.102.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave i Hornborg sogn. B: Niels Andersen 30, Mikkel Andersen 26 på stedet, Else Andersdatter, død 1813, var g.m. Hans Pedersen Lærke i Korning. 2B: Anne Kirstine 6. Desuden hendes B: Christen Jørgensen 14. Til stede var enkens bror Søren Mikkelsen Hald i Korning.


Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 1170

60 Jens Kusk i Merringgård Skovhus. 4.9.1780.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Erik Kjær i Eriknavr. A:
1) mor Anne Rasmusdatter på stedet
2) søster Maren Pedersdatter, død. E: Søren Madsen i Oens [i Ølsted sogn]. 2B:
a Mads Sørensen 5
b Christen Sørensen 3.
Udskrift af Merringgård skifteprotokol fol.351.


Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 1578

61 Maren Jørgensdatter i Stubberup i Løsning sogn. 2.1.1788.
E: Søren Nielsen, væver. B:
1) Niels Sørensen 2¼.
FM: morbror Rasmus Nissen i Løsning.


SLUT


Tirsholm og Williamsborg gods

Skifteuddrag
1732-1819
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side eller folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Bilidt ligger i Hornstrup sogn på Bredballeland.
Brønsodde liggeri Hornstrup sogn, i skifteprotokollen stavet Brunsodde.
Dragshoved ligger i Hornstrup sogn på Bredballeland, i skifteprotokollen stavet Droshoved, i kirkebogen stavet Drabshoved.
Harbohus ligger i Hornstrup sogn.

Afdødes navn mangler i lbnr.102, 105

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedTirsbæk og Williamsborg skifteprotokol
1732-1790
G 378 - 2
Fol 1-10 mangler.
Fol.10-24 mangler dele af siden.

1 [Mikkel Clausen i Solskov. dato mangler, fol.8].
E: Else Christensdatter. LV: Peder Ejlersen.
Det meste af skiftet mangler.

2 Dorthe Andersdatter, ugift i Engum Hospital. 10.3.1732, fol.10.
A: søskende Gregers Andersen i Løsning, Johanne Andersdatter ved søn Anders ...sen i Daugård, Anne Andersdatter i Fredericia, halvsøster på mødrene side Mette Nielsdatter i Daugård, søsterdatter Mette Jensdatter i Daugård, datter af Jens Hjulmand sst.

3 Anders Andersen i Bredballe. 6.6.1732, fol.12.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: far Peder Mortensen sst. B: Anders 5, Peder 3. FM: født værge Hans Knudsen sst.

4 Kirsten Mortensdatter i Brønsodde. 28.3.1733, fol.13B.
E: Mads Lauridsen. B: Morten 10, Laurids 5, Karen 4. FM: Jens Jepsen Kjær i Assendrup.

5 Frederik Terkildsen i Kirkegård i Daugård. 9.1.1734, fol.14B.
E: Birgitte Jensdatter Rohden. LV: Frands Hansen, birkedommer og herredsskriver i Vrigsted Kær. B: Peder 16, Anne Cathrine 15, Otte 12, Elisabeth Kirstine 7. FM: Hans Jochumsen Rohdenborg, borgmester i Horsens, Christen Sørensen Gylling sst, morbrødre Claus Jensen i Rohden, der døde, Erik Jensen Rohden i Belle, nu i Daugård. Afdøde var fuldmægtig på Rosenvold, hvis regnskaber angives by for by.

6 Christen Sørensen i Daugård. 29.3.1758, fol.58.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mikkel Smed sst. Af første ægteskab B: Anne Marie 8, Johanne 7. FM: morbror Niels Sørensen i Engum, fasters mand Niels Sørensen i Assendrup. Desuden nævnes enkens søn Jens.

7 Karen Christensdatter i Assendrup. 11.5.1758, fol.61.
E: Jeppe Sørensen. B: Christen 4, Maren 2. FM: mors stedfar Niels Rasmussen i Lille Lysholt.

8 Peder Pedersen i Bredal. 17.5.1758, fol.65, 88.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Tømmermand i Bredal, Niels Sørensen i Engum. B: Knud 22 i skrædderlære Århus, Peder 17, Maren 15. FM: Knud Pedersen i Engum, Terkild Lauridsen sst. Afdøde var født i Ålborg og døde i Hørning Kro under Skanderborg Rytterdistrikt på rejse til Århus. Enken opholder sig nu på Boller gods. Børnenes alder angives 2.6.1760. Afdøde havde en bror ved Ålborg, der var præst.

9 Anders Rasmussen i Bredal. 26.5.1758, fol.68.
E: Kirsten Kjeldsdatter. LV: Mads Jensen sst. B: Kirsten 13, Kjeld 11, Rasmus 7, Inger 2. FM: Mads Lauridsen sst.

10 Hans Poulsen i Bredal. 21.8.1758, fol.69B.
E: Mette Madsdatter. LV: Thue Jensen sst. B: Mads 24, der har stedet i fæste, Anne 22. FM: Mads Jensen sst.

11 Maren Lauridsdatter i Daugård Fiskerhuse. 23.11.1758, fol.72.
E: Peder Jensen Brygger. Første ægteskab med Christen Lauridsen. B: Peder Christensen i Ørum, Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Andersen Fisker i Daugård Fiskerhuse. 2B: Christen 16, der er rømt, Anne Cathrine 15.

12 Peder Christensen Skytte på Tirsbæk. 24.2.1759, fol.75.
A: søster i Salling, der er død uden livsarvinger.

13 Maren Terkildsdatter i Bredal. 27.1.1759, fol.76.
E: Peder Madsen. B: Terkild over 25 i Bredal, Mads 20, Karen, Lene.

14 Anders Mortensen i Bredballe. 10.3.1759, fol.77.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Morten 19, Niels 9. FM: farbror Oluf Mortensen sst.

15 Laurids Jensen i Daugård. 24.3.1759, fol.78B.
Enkemand. A:
1) bror Thomas Jensen, død. 2B:
a Jens Thomsen i Daugård
b Anne Thomasdatter i Daugård
2) bror Jens Jensen, der døde i den Brabantske krig
3) brorsøn Jørgen Jørgensen
4) søster Karen Jensdatter, død. 1B:
a Jens Pedersen i Stouby Skov
5) søster Mette Jensdatter i Sundhuset på Stensballegård, død.
Tilsyns FM: Søren Pedersen, skovfoged i Daugård.

16 Karen Jespersdatter i Daugård. 8.1.1760, fol.84B.
E: Søren Pedersen, skovfoged. B: Peder 14, Anne Kirstine 12, Maren. FM: født værge Oluf Pedersen i Godrum i Barrit sogn.

17 Anne Pedersdatter i Bredal. 13.5.1760, fol.86.
E: Rasmus Lauridsen. B: Laurids 4 uger. FM: morfar Peder Madsen sst.

18 Maren Jensdatter i Stouby. 3.7.1760, fol.91B.
E: Niels Jørgensen. B: Thomas 29 sst, Else 23, Ellen 19. FM: morfar Terkild Jensen sst.

19 Lene Rasmusdatter i Torup. 23.7.1761, fol.93.
E: Laurids Jørgensen. B: Jørgen 27 i Nørre Aldum, Rasmus 26, Birgitte Kirstine 23, Mette 20. FM: Jacob Hansen i Hedensted, som nærmeste frænde på mødrene side.

20 Anne Hansdatter i Daugård. 28.7.1760, fol.97.
E: Thomas Pedersen. B: Maren 10 uger. FM: morfar Hans Rasmussen.

21 Kirsten Hansdatter, tjenestepige i Daugård. 28.7.1760, fol.99.
A: mor Karen Clemensdatter i Gammelby. LV: Niels Jensen i Stouby.

22 Christen Jespersen Lund i Assendrup. 5.12.1760, fol.100B.
E: Gertrud Iversdatter. B: Karen 5, Christen Jesper 4, Mette Kirstine 3, Maren 6 mdr. FM: født værge Poul Iversen i Assendrup.

23 Jens Andersen Bødker i Assendrup. 5.12.1760, fol.102.
E: Maren Nielsdatter. LV: Knud Pedersen i Engum. B: Niels 15, Anne Cathrine 11. FM: farfar Anders Jensen på stedet.

24 Søren Jørgensen Bobæk i Stouby Skovfogedhus. 29.3.1761, fol.104.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Hans Sørensen i Stouby. B: Maren 17, Karen 12, Rasmus 6. FM: farbror Niels Jørgensen Bobæk i Stouby.

25 Ida Pallene Mikkelsdatter i Hedensted. 15.1.1761, fol.106.
E: Jørgen Pedersen. A: søskende Jesper Mikkelsen, rømt fra Ussinggård gods for 14 år siden, Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Madsen i Løsning på Ussinggård gods, halvsøskende Peder Mikkelsen i Bjerre på Bygholm gods, Maren Mikkelsdatter i Løsning, Niels Jespersen i Løsning på Ussinggård gods, Knud Jespersen på samme gods, Kirsten Jespersdatter g.m. Hans Nielsen i Gammelsole på Agersbøl gods.

26 Mikkel Jespersen i Stouby. 24.5.1762, fol.109B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: bror Rasmus Andersen i Belle Mølle. B: Anders 30, Kirsten 6. FM: bedstefar Jesper Mikkelsen i Stouby.

27 Dorthe Jensdatter i Daugård. 3.6.1762, fol.111B.
E: Laurids Nielsen. B: Niels i Daugård, Jens sst, Frederik 26, Kirsten g.m. Jens Pedersen sst.

28 Anne Nielsdatter i Holtum. 18.6.1762, fol.113B.
E: Peder Videriksen. B: Mette 9, Anne Marie 4, Viderik 2. FM: bedstefar Viderik Hansen.

29 Christen Jepsen Kjær i Bredal. 28.6.1762, fol.116.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Buhl i Engum. B: Jens 17. FM: farbror Søren Jepsen Kjær i Assendrup.

30 Maren Jensdatter i Daugård. 16.8.1762, fol.120B.
E: Jørgen Jørgensen. Første ægteskab med Iver Jensen. B: Jens 37 i Stepping, Anders 32 på Tirsbæk, Anne g.m. Rasmus Pedersen i Bjerre på Boller gods.

31 Anne Sørensdatter i Assendrup. 9.1.1763, fol.123B.
E: Peder Thomsen. B: Thomas 10, Birgitte 8, Abelone 3. FM: morfar Søren Hansen i Dragshoved. Desuden nævnes enkemandens mor Abelone Lauridsdatter i Bredballe.

32 Mette Jørgensdatter i Daugård. 3.2.1763, fol.125B.
E: Jens Lauridsen. B: Dorthe 5. FM: morbror Peder Jørgensen i Rårup. Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jørgensdatter og enkemandens bror Frederik Lauridsen.

33 Anders Lauridsen i Bredballe. 16.2.1763, fol.128.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Olufsen i Assendrup. B: Mikkel 3, Birgitte 6 mdr. FM: farfar Laurids Lauridsen i Bredballe.

34 Gertrud Hansdatter i Dragshoved [i Hornstrup sogn]. 1.3.1763, fol.131.
E: Søren Hansen. B: Hans Sørensen 30 på stedet, Anne Sørensdatter, [skifte 9.1.1763 lbnr.31], var g.m. Peder Thomsen i Assendrup. 3B: Thomas 10, Birgitte 8, Abelone 4, Karen Sørensdatter 12. FM: morbror Sten Hansen.

35 Niels Pedersen i Stouby. 26.3.1763, fol.133B.
E: Anne Kirstine Esbensdatter. LV: Jens Lauridsen, der ægter enken. B: Anne Marie Johanne 2. FM: Mads Nielsen Bank i Daugård på Rosenvold gods, farbror Søren Pedersen i Grund Skov.

36 Niels Esbensen i Stouby. 11.4.1763, fol.135B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Jens Hansen i Stoubylund. B: Karen 4. FM: oldefar Esben Mikkelsen på stedet.

37 Sidsel Jensdatter i Torup. 25.4.1763, fol.138B.
E: Peder Sørensen. B: Karen 6, Bodil 3, Jens 6 uger. FM: morbror Niels Jensen i Store Dalby.

38 Kirsten Simonsdatter i Askebjerg Fiskerhus [i Daugård sogn]. 4.6.1763, fol.140.
E: Jens Pedersen. B: Simon 2. FM: Jens Sørensen i Tirsbæk Fiskerhuse.

39 Hans Christensen i Bilidt [i Hornstrup Fiskerhuse]. 12.9.1763, fol.143.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Thomas Hansen i Brønsodde. B: Mette 35 g.m. Søren Simonsen, handskemager i Daugård, Johan 32, Peder 30, Christen 28, Bodil 26 g.m. Morten Sørensen, Abelone 22 g.m. Hans Sørensen på Dragshoved, Jens 20.

40 Maren Sørensdatter i Bredal. 20.10.1763, fol.146.
E: Christen Terkildsen. B: Terkild, Karen 23, Mette 19. FM: Mads Jensen i Bredal.

41 Margrethe Nielsdatter i Bredballe. 14.11.1763, fol.150.
E: Peder Pedersen Smed. B: Else 20, Anne Elisabeth 17. FM: Laurids Thomsen sst.

42 Søren Andersen, fisker i Askebjerg Fiskerhus. [dato mangler].1763, fol.152.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Brygger. B: Anders 13, Maren 9. FM: Jens Andersen i Askebjerg Fiskerhus. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Søren 36, rytter, Anne Cathrine 28, tjener i Holsten, Sofie 22, tjener i Holsten. Enken underskriver Anne Gravs.

43 Mette Jensdatter i Bredal. 23.1.1764, fol.154.
E: Niels Lauridsen. Første ægteskab med Christen Jepsen Kjær, [skifte 28.6.1762 lbnr.29]. B: Jens 19. FM: morbror Markus Jensen i Vrønding, Niels Terkildsen i Bredal.

44 Anne Jørgensdatter i Bredballe. 23.3.1764, fol.159.
E: Mads Christensen. B: Laurids 20, Jørgen 16, Jens 11, Karen Kirstine 7. FM: Jens Galting i Bredballe.

45 Lauge Christensen i Bredballe. 12.4.1764, fol.160B.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Jens Galting i Bredballe. B: Anne 17, Maren 15, Christen 10, Inger 10. FM: farbror Mads Christensen i Bredballe.

46 Svend Tollesen i Assendrup. 11.10.1764, fol.162B.
E: Anne Clausdatter. LV: Hans Clausen. B: Tolle, Anne. FM: farbror Erik Tollesen i Assendrup.

47 Peder Pedersen Tønning i Gammelby i Stouby sogn. 6.8.1764, fol.165B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jørgen Sørensen i Rønsholt. B: Dorthe 18, Anders 15, Maren 13, Birgitte 10, Peder 7, Søren 5. FM: Peder Jensen i Bredal. Første ægteskab med Dorthe Jørgensdatter, skifte 5.5.1747. Hendes første ægteskab med Rasmus Poulsen, skifte 17.12.1739. Af børn nævnes: Hans Rasmussen, Jens Rasmussen Tønning, Niels Rasmussen Tønning, Poul Rasmussen Tønning. FM: farbror [morbror ?] Poul Jørgensen i Stouby. (Sml. lbnr.50).

48 Kirsten Jensdatter i Bredal. 26.12.1764, fol.172.
E: Mads Jensen. Af første ægteskab B: Jens Pedersen i Daugård, Kirsten g.m. Niels Jensen i Nørre Aldum, Lene g.m. Christian Sørensen i Østrup ved Glud, Jacob Pedersen på stedet, Inger Pedersdatter g.m. Søren Jensen Due i Daugård. Desuden nævnes enkemandens søster Mette Jensdatter i Daugård.

49 Søren Rasmussen i Bredal. 26.1.1765, fol.175B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Bredballe. A: søskende Maren Rasmusdatter g.m. Peder Andersen, snedker i Bredballe, Bodil Rasmusdatter.

50 Hans Rasmussen Tønning, tjenestekarl i Gammelby. 2.2.1765, fol.178.
A: søskende Poul Rasmussen Tønning 44 i Helsingør, Niels Rasmussen Tønning 42 i Kompagnistræde i København, Maren Rasmusdatter g.m. Hans Hansen i Bjert, Jens Rasmussen 32 i Isgård, nu i Store Velling, Poul Rasmussen 30, udrejst for 16 år siden. Afdøde døde i gården tilhørende Kirsten Sørensdatter, enke efter Peder Tønning, [skifte 6.8.1764 lbnr.47]. Arv efter afdødes [far Rasmus Poulsen], skifte 17.12.1739 og efter afdødes [mor Dorthe Jørgensdatter], skifte 5.5.1747.

51 Maren Jensdatter i Bredballe. 18.3.1765, fol.192.
E: Anders Rasmussen. Af første ægteskab B: Niels Sørensen 32, sønderude, Jens Sørensen 29, rytter i Randers, Else Sørensdatter 26 g.m. Peder Hansen i Bredballe, Peder Sørensen 21. FM: Mogens Skovfoged.

52 Margrethe Jensdatter i Assendrup. 28.2.1765, fol.195.
E: Søren Jensen. B: Jens 29, der har gården i fæste.

53 Maren Iversdatter i Daugård. 16.2.1765, fol.196.
E: Christen Pedersen. B: Iver 27 i Bredballe, Peder 25 i Daugård, Kirstine 23, Anne 18, Rasmus 15, Bodil 14, Anne Cathrine 8.

54 Mikkel Andersen i Bredballe. 14.7.1765, fol.199B.
B: Jens, Anders, Hans.

55 Oluf Sørensen i Hyrup. 23.10.1765, fol.199B.
B: Birgitte g.m. Mads Pedersen, murermester i Vrigsted, Søren Hougaard på stedet, Kirsten 29 på stedet,, Knud på stedet. FM: morbror Rasmus Sørensen Frijsenborg.

56 Else Nielsdatter i Stouby. 23.10.1765, fol.200B.
E: Jens Jensen. B: Jens i Hyrup, Mette forlovet med en mand sønden ude. Første ægteskab med Jørgen Jensen. B: Niels i Grejs, hvor afdøde døde og blev begravet, Jens i Hyrup, Kirsten g.m. Peder Slagter i Vejle.

57 Maren Christensdatter i Hedensted. 29.11.1765, fol.205.
A: søster Anne Christensdatter g.m. Thyge Pedersen på stedet.

58 Maren Nielsdatter i Assendrup. 23.11.1765, fol.206.
E: Jens Rasmussen. B: Peder 3.

59 Laurids Lauridsen i Bredballe. 12.12.1765, fol.210.
E: Gertrud Pedersdatter. B: Anders Lauridsen i Bredballe, [skifte 16.2.1763 lbnr.33]. 2B: Mikkel 6, Birthe 3. FM: Søren Poulsen, Maren Lauridsdatter g.m. Mads Hansen i Bredal, Laurids Lauridsen 28 på stedet. Enkens første ægteskab med Anders Andersen, [skifte 6.6.1732 lbnr.3]. B: Peder, snedker i Bredballe.

60 Mads Nielsen, fisker på Askebjerg Land. 7.4.1766, fol.211.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Knud Jensen. A: mor Drude Andersdatter på stedet. LV: Jens Andersen.

61 Anders Jensen Bødker i Assendrup. 12.4.1766, fol.213.
Afdøde var almisselem i Engum Hospital. Arvinger angives ikke.

62 Maren Lauridsdatter, tjenestepige i Belle. 8.4.1766, fol.215.
A: søskende Frands Lauridsen i Over Barrit, Karen Lauridsdatter g.m. Søren Rasmussen, skrædder i Klakring, halvsøskende Søren Lauridsen 30, tjener i Vrigsted, Maren i Barrit. FM: Anders Hansen i Belle. Desuden nævnes Frands Lauridsens søn Laurids.

63 Sidsel Pedersdatter i Bredballe. 1.5.1766, fol.220.
E: Jacob Clausen Skipper. A: søskende Steffen Pedersen i Assendrup, Niels Pedersen i Bredballe. (Afdøde kaldes også Sidsel Nielsdatter).

64 Hylleborg Jensdatter i Bredballe. 4.6.1766, fol.221B.
A:
1) bror Niels Jensen i Østrup, død. 3B: 2 sønner og 1 datter
2) bror Rasmus Jensen, død. 3B:
a Søren Rasmussen i Bredballe, død. 1B: Ellen 1
b Maren Rasmusdatter g.m. Peder Andersen på stedet
c Bodil Rasmusdatter 26, tjener i Harbohus
3) bror Søren Jensen i Bredballe, død. 1B:
a Jens Sørensen i Bredballe Fiskerhus.
Tilsyns FM: Oluf Mortensen.

65 Christen Justesen i Assendrup. 22.5.1766, fol.223.
B: Karen g.m. Christen Thygesen i Rovstrup i Moltrup sogn, Christen 30 på stedet, Anne g.m. Jens Rasmussen i Assendrup, Mette 25 tjener i Gammel Haderslev. FM: Iver Bentsen i Assendrup.

66 Niels Olufsen i Bredal. 3.6.1767, fol.224B.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Laurids Jensen i Bredal. A: søster Karen Olufsdatter, død, var g.m. Christen Thomsen i Stouby. B: 3 børn. FM: Mads Hansen i Bredal.

67 Peder Sørensen i Torup. 30.11.1767, fol.225B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Hansen Smed i Daugård. B: Jens 3, Søren 6 mdr. FM: Knud Sørensen i Eriknauer. Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 25.4.1763 lbnr.37. B: Karen 10, Bodil 7. FM: Niels Jensen Due i Store Dalby. Afkald fra Gertrud Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Ullerup og fra Anne Cathrine g.m. Eskild Jensen i Hedensted.

68 Niels Lauridsen, skovfoged i Assendrup. 26.2.1767, fol.227.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Søren Bull, degn i Engum. B: Else. FM: farbror Terkild Lauridsen i Engum. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Johan Scheel, skovfoged i Vejle Skovhus.

69 Jens Sørensen i Belle. 3.4.1767, fol.229B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Madsen i Belle, søn Hans Clausen, der får gården i fæste. A:
1) bror Rasmus Sørensen i Stouby
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Markus Iversen i Hadrup i Hads herred
3) søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Hadrup i Hads herred
4) søster Karen Sørensdatter g.m. Jens Olufsen i Hadrup i Hads herred
5) søster Else Sørensdatter g.m. Mikkel Knudsen i Amstrup i Hads herred
6) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Rode . Der er børn
7) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Oluf Sørensen i Hyrup, [skifte 23.10.1765 lbnr.55]. B: 4 børn
8) søster Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Peder Mortensen i Stouby. B: 1 barn
9) halvsøster Birgitte Olufsdatter g.m. Niels Clausen i Gammelby, (kaldes også Niels Lauridsen).

70 Niels Christensen i Gammelby. 17.3.1765, fol.231B.
E: Birgitte Madsdatter Hjerrild. LV: morbror Hans Hansen i Hugholm i Stouby, Claus Thomsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Oluf Christian 10. FM: morbror Mads Madsen i Thybo Mølle, mors halvbror Hans Sørensen Hjerrild i Hjerrild. Første ægteskab med Maren Jacobsdatter. B: Karen forlovet med Jens Hansen Lund i Stoubylund.

71 Anders Rasmussen og hustru Anne Jørgensdatter i Assendrup. 21.12.1767, fol.236.
B: Jørgen 3, Niels 2, Anne Marie 6 mdr. FM: farbror Christen Rasmussen i Bredal, Søren Pedersen i Bredballe g.m. faster Kirsten Rasmusdatter, morbror Peder Jørgensen i Rårup, mosters mand Jens Thomsen, skovfoged i Stouby Skov. [Afdøde kone kaldes også Kirsten Jørgensdatter]

72 Mette Nisdatter i Bredal. 8.8.1767, fol.241.
B: Eskild Christensen 50, Kirsten Christensdatter 50 g.m. Jens Nielsen Lysholt, Niels Christensen i Bredal, Anne Christensdatter g.m. Niels Terkildsen sst, Christen Christensen i Harbohus, Karen Christensdatter, død, var g.m. Jeppe Sørensen i Assendrup. 2B: Christen, Maren, Erik Nielsen i Hesselballe i [Øster] Starup sogn.

73 Laurids Thomsen, fisker i Bilidt på Bredballeland. 14.10.1768, fol.244.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Løsning. B: Maren 6, Thomas 4, Peder 2. FM: farbror Morten Thomsen i Bredballe.

74 Peder Hansen, fisker i Dragshoved i Bredballe Fiskerhuse på Bredballeland. 14.10.1768, fol.244B.
E: Maren Eriksdatter. LV: Thomas Hansen, fisker på Brønsodde. B: Erik 25, Anne 20, Karen 11.

75 Rasmus Lauridsen i Bredal. 17.10.1768, fol.245.
E: Else Pedersdatter. LV: Jørgen Andersen. B: Søren 3. FM: Christen Nielsen i Stubberup, Vogn Nielsen i Bredal, farbror Mads Lauridsen Skrædder i Bredballe. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 13.5.1760 lbnr.17]. B: Laurids 8.

76 Maren Simonsdatter i Assendrup. 3.1.1769, fol.247.
E: Christen Christensen. B: Maren, (kaldes senere Anne). FM: Niels Sørensen i Assendrup.

77 Mette Jepsdatter i Bredal. 29.3.1769, fol.247B.
E: Hans Pedersen. B: Maren 16, Peder 14, Jens 10, Birthe Kirstine 8, Niels 6. FM: morbror Søren Jepsen i Grund. Enkemandens første ægteskab med Maren Iversdatter, skifte 3.9.1750. Arv til B: Iver, Karen, Maren, Mette. (Sml. lbnr.94).

78 Anne Jensdatter Bisgaard i Torup. 29.6.1769, fol.249B.
E: Christoffer Nielsen. B: Niels Christoffersen i Belle, Jens Christoffersen 25, der overtager fæstet, Karen Christoffersdatter g.m. Søren Rasmussen i Hedensted, Inger Else Christoffersdatter, død, var g.m. Mads Mikkelsen i Hedensted. 2B: Mikkel, Anne, Inger Else Christoffersdatter 5.

79 Mads Jensen i Bredal. 21.12.1769, fol.250B.
E: Christence Jensdatter. LV: Laurids Jensen sst, Jens Christensen Kjær, der ægter enken og fæster gården. B: Kirsten 4, Jens 1.

80 Hans Sørensen, fisker i Fiskerhuset på Dragshoved. 29.12.1769, fol.252B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Morten Stensen i Bilidt. B: Søren 6, Hans 2. FM: Thomas Hansen i Brønsodde.

81 Karen Mogensdatter i Bredballe. 28.3.1770, fol.254.
E: Peder Rasmussen. B: Karen 8, Rasmus 4.

82 Karen Christensdatter i Torup. 3.5.1770, fol.256.
E: Niels Olufsen, snedker. B: Sidsel 20, Mette Kirstine 13, Maren 10. FM: Mads Pedersen Østergaard i Torup, Peder Pedersen sst.

83 Oluf Henriksen i Hyrup. 23.7.1770, fol.260B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: far Morten Nielsen i Stouby, Frands Pedersen, der ægter enken og fæster gården. B: Anne Kirstine g.m. Rasmus Pedersen i Hyrup, Mette Marie 19, Abelone 14. FM: Hans Clausen i Hyrup, fødte værger Peder Andersen i Store Dalby, Henrik Andersen i Lille Dalby. Af første ægteskab B: Birthe g.m. Niels Clausen i Gammelby. Desuden nævnes enkens bror Niels Mortensen i Stouby.

84 Afkald i Stouby. 23.1.1771, fol.264.
Afkald fra Lene Knudsdatter g.m. Peder Frandsen i Stouby for arv efter far Knud Jensen i Askebjerg i Daugård sogn til hendes bror Erik Knudsen sst.

85 Gertrud Iversdatter i Assendrup. 9.2.1771, fol.265.
E: Peder Thomsen. B: Jesper, en datter.

86 Maren Christensdatter i Belle. 18.4.1771, fol.265B.
E: Anders Hansen. B: Christen i Spettrup, Rasmus 35 på stedet, Margrethe g.m. Anders Madsen i Belle, Kirsten, hjemme.

87 Frue Klingenberg i Daugård. 28.11.1771, fol.269B.
Enke. B: Elisabeth Sofie Klingenberg. Der fremlægges et brev fra datterens svoger Andreas Tordsen på Sandbjerggård.

88 Anne Frederiksdatter i Daugård. 7.1.1772, fol.270B.
E: Thomas Videriksen. B: Anne 11, Maren 8, Kirsten 7, Mette 4, Anne Cathrine 1.

89 Jens Pedersen i Torup. 9.5.1772, fol.273.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Mads Pedersen på stedet, bror Søren Pedersen 5, halvsøskende Gertrud Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Ullerup, Karen Pedersdatter 14 hos farbror Knud Sørensen i Eriknauer, Bodil Pedersdatter 12 hos morbror Niels Jensen Due i Store Dalby, Anne Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Eskild Jensen i Hedensted. 1B: Karen. Arv efter afdødes far Peder Sørensen, skifte 30.11.1767 lbnr.67.

90 Sofie Jacobsdatter i Bredballe. 21.5.1772, fol.275.
E: Laurids Sørensen. B: Jacob 25, Søren 23.

91 Anne Jensdatter i Bredballe. 27.6.1772, fol.278.
E: Christen Sørensen. B: Mette Marie 9.

92 Anders Hansen i Belle. 25.7.1772, fol.280B.
Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 18.4.1771 lbnr.86. B: Christen i Spettrup, Rasmus 36 på stedet, Margrethe g.m. Anders Madsen i Belle, Kirsten.

93 Peder Jensen i Bredal. 10.8.1772, fol.282B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Søren 15, Maren 13, Mette Cathrine 10, Mette 8, Jens 5. FM: morbror Jens Nielsen i Store Lysholt, (for de to ældste), morbror Søren Grau i Stouby Skov, morbror Jørgen Sørensen Ravnholt i Stouby Skov ved Oluf Damkær i Grund, farbror Christen Pedersen i Gammelsole.

94 Hans Pedersen i Bredal. 10.8.1772, fol.286B.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Laurids Jensen, Frederik Lauridsen, der ægter enken og fæster gården. B: Maren 2. Første ægteskab med [Maren Iversdatter], skifte 3.9.1750. B: Karen, Mette g.m. Laurids Sørensen i Daugård, Iver 27, Maren. Andet ægteskab med [Mette Jepsdatter, skifte 29.3.1769 lbnr.77]. B: Maren 21, Peder 19, Jeppe 17, Jens 14, Birthe Kirstine 10, Niels 9. FM: farbror Christen Pedersen i Gammelsole. Arv i boet efter afdødes bror Niels Pedersen i Tykær til dennes datter Mette.

95 Jesper Hansen i Hedensted. 1.9.1772, fol.291.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jacob Hansen. A: søskende Anne Hansdatter g.m. Christen Jørgensen Lys i Nørre Aldum, Anne Cathrine Hansdatter g.m. Jens Nielsen Enkesen i Spettrup, Birthe Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Ølholm, Maren Hansdatter, enke i Ølholm, halvbror Peder Pedersen i Urlev.

96 Anne Jensdatter i Torup. 19.11.1772, fol.293B.
E: Mads Pedersen. Første ægteskab med [Peder Sørensen, skifte 30.11.1767 lbnr.67]. B: Søren 6. FM: farbror Knud Sørensen i Eriknauer.

97 Afkald i Vejle 27.1.1773, fol.294B.
Poul Oppenhagen, væver i Vejle, overlader sin kones arv efter hendes far Peder Pedersen i Assendrup til hendes søster Anne Elisabeth Pedersdatter.

98 Afkald i Askebjerg Fiskerhuse. 26.2.1773, fol.295.
Afkald fra Jens Pedersen i Daugård, fra Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Clausen sst, fra afdøde Abelone Pedersdatters datter Margrethe for arv efter deres far Peder Jensen Brygger i Askebjerg Fiskerhuse til deres bror Thomas Pedersen sst.

99 Elsebeth Pedersdatter i Engum. 30.4.1773, fol.295B.
E: Amdi Worm, organist. B: Amdi 25, organist i Viborg, Abraham 23.

100 Jørgen Jørgensen i Daugård. 1.7.1774, fol.298.
E: Sidsel Videriksdatter. B: Viderik 10, Maren 8, Peder 6, Anne 4, Sidsel 7 uger. FM: Thomas Videriksen i Daugård.

101 Anne Thomasdatter i Daugård. 1.7.1774, fol.300B.
E: Jens Poulsen. B: Thomas 14, Kirsten 11, Søren 8.

102 [Navn mangler] i Bredballe. 11.1.1775, fol.302B.
E: Hans Sørensen. B: Peder 18, Søren 15, Maren 12, Mikkel 5.

103 Kirsten Sørensdatter Hjerrild i Gammelby i Stouby sogn. 6.4.1775, fol.303B.
E: Thomas Sørensen Due. B: Mette Marie 9. Første ægteskab med Peder Pedersen, [skifte 6.8.1764 lbnr.47]. B: Dorthe 27, Anders i Gravengård, Maren g.m. Niels Olufsen i Ørum, Birthe 21, Peder 18, Søren 14. FM: morbror Jørgen Sørensen Rønholt i Stouby Skov, Søren Grau i Stouby Skov.

104 Søren Sørensen i Fiskerhusene på Tirsbæk Hovedgård Mark. 30.11.1773, fol.305.
E: Barbara Jacobsdatter. LV: bror Christen Jacobsen i Stouby Skov. A:
1) bror Jens Sørensen i Fiskerhusene
2) bror Jens Sørensen på Pallisbjerg gods, formentlig død. 2B:
a en søn på Pallisbjerg gods
b en søn på Ribe kanten
3) bror Peder Sørensen på Andkærgård i Ibæk Fiskerhuse, død. 6B:
a Peder Pedersen i Ibæk
b Søren Pedersen i Ibæk
c Jens Pedersen på Vindingland
d Maren Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Gauerslund
e Bodil Pedersdatter g.m. Jeppe Bertelsen på Vindingland
f Karen Pedersdatter g.m. Niels Andersen på Vindingland
4) søster Anne Sørensdatter, død i Daugård. 1B:
a Maren Knudsdatter g.m. Hans Johansen på Andkærland
5) søster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Jens Poulsen, skomager i Vejle. 2B:
a Niels Jensen
b Anne Marie Jensdatter
6) søster Anne Kirsten, enke på stedet.

105 [Navn mangler] i Askebjerg. 23.6.1775, fol.308B.
E: Thomas Hansen, fisker. B: Mads 7, Niels 5. Afdødes børn før hendes ægteskab med enkemanden: Anne Jørgensdatter 18, Peder Eriksen 15, Knud Eriksen 13. FM: morbror Hans Lauridsen.

106 Eskild Christensen, ugift i Bredal. 27.2.1773, fol.309.
A:
1) bror Niels Christensen Lysholt i Bredal
2) bror Christen Christensen i Harbohus
3) halvbror Erik Nielsen i Hesselballe i Koldinghus Amt
4) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Store Lysholt
5) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Terkildsen i Bredal
6) søster Karen Christensdatter, [skifte 11.5.1758 lbnr.7], var g.m. Jeppe Sørensen i Assendrup. 2B:
a Christen Jepsen 18
b Maren Jepsdatter 16.

107 Anne Nielsdatter i Torup. 5.9.1775, fol.317.
E: Jens Christoffersen. B: Anne Cathrine 4, Kirsten 2, Karen 1.

108 Afkald i Stouby. 12.4.1775, fol.320.
Afkald fra Dorthe Jensdatter g.m. Jens Due i Gammelby i Stouby sogn for arv efter [mor Kirsten Sørensdatter Hjerrild], skifte 6.4.1775 lbnr.103 til stedfar Thomas Due i Gammelby.

109 Afkald i Vrigsted. 9.11.1776, fol.320.
Afkald fra Niels Rasmussen i Vrigsted for arv efter mor, skifte 2.1.1768.

110 Afkald på Williamsborg. 4.5.1777, fol.320.
Afkald fra Mette Lauridsdatter fra Torup g.m. Peder Mikkelsen i Sebberup for arv efter mor [Lene Rasmusdatter i Torup], skifte 23.7.1761 lbnr.19.

111 Afkald på Williamsborg. 17.11.1777, fol.320B.
Afkald fra Maren Rasmusdatter g.m. Peder Eskildsen i Vrigsted for arv efter mor, [Bodil Jørgensdatter], skifte 2.1.1768.

112 Afkald på Williamsborg. 17.11.1777, fol.321.
Afkald fra Rasmus Tønning i [Østergård] i Vrigsted for den arv hans yngste datter Bodil Rasmusdatter, der døde 9.5.1777, havde efter sin mor, [Bodil Jørgensdatter], skifte 2.1.1768.

113 Afkald på Williamsborg. 17.11.1777, fol.321.
Afkald fra Karen Pedersdatter fra Torup g.m. Christian Jepsen i Ulkær for arv efter bror Jens Pedersen, og efter halvbror Jens Pedersen.

114 Karen Madsdatter i Torup. 2.1.1778, fol.321B.
E: Søren Rasmussen. Arvinger angives ikke.

115 Rasmus Frandsen, ladefoged på Williamsborg. 26.8.1777, fol.323B.
Afdøde var slegfredbarn af Maren Nielsdatter og Frands Rasmussen.
A:
1) moster Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Frandsen i Barrit, begge døde. 4B:
a Frands Mikkelsen i Hornum på Barritskov gods. Afkald fol.338
b Niels Mikkelsen i Rhoden Skov. Afkald fol.338B
c Mette Marie Mikkelsdatter på Barritskov gods. Afkald fol.339B
d Anne Mikkelsdatter g.m. Jørgen Hansen i Barrit. Afkald fol.338B
2) morbror Søren Nielsen, død på Barritskov gods. 3B:
a Rasmus Sørensen Fisker i Barritskov. Afkald fol.339
b Niels Sørensen i Barritskov. Afkald fol.339
c Jens Sørensen i Over Barrit. Afkald fol.339B
3) morbror [Jørgen Nielsen], død. 1B:
a Niels Jørgensen på Frijsenborg gods. Afkald fol.340
4) morbror Holger Nielsen i Barrithule, død uden livsarvinger
5) moster Anne Nielsdatter, død ugift
Krav om arv fra Anne Marie Frandsdatter g.m. Hans Nielsen i Rhoden, der havde samme far som afdøde. Hun krævede også arv efter hendes søster Kirsten Frandsdatter, der havde en søn Jens Rasmussen, der tjener i Breth.

116 Sidsel Rasmusdatter i Hyrup. 27.2.1778, fol.335B.
E: Rasmus Hansen. B: Mette 12, Hans 10, Rasmus 7, Jørgen 5, Thomas 3. Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Hansen, ladefoged på Frijsenborg.

117 Afkald i Dalby. 30.4.1778, fol.340B.
Afkald fra Karen Jensdatter g.m. Hans Jepsen i Lille Dalby for arv efter mor Kirsten Sørensdatter, der døde 16.4.1778, sidst i ægteskab med hendes stedfar Peder Pedersen i Torup.

118 Afkald i Torup. 30.4.1778, fol.341.
Afkald fra Hans Jensen i Torup for arv efter mor Kirsten Sørensdatter til stedfar Peder Pedersen i Torup.

119 Elsebeth Clausdatter i Daugård. 30.4.1778, fol.341B.
E: Søren Sørensen. B: Rasmus 4. FM: morfar Claus Christoffersen i Hedensted.

120 Hans Sørensen Eg i Daugård. 25.4.1778, fol.342B.
E: Mette Jensdatter. LV: Bent Terkildsen i Gravengård. B: Jens 23, Søren 19, Laurids 13, Christen 6. Af første ægteskab B: Rasmus Hansen Eg i Ulbækgård i Daugård.

121 Terkild Rasmussen i Remmerslund. 4.5.1778, fol.346B.
E: Lisbeth Terkildsdatter. LV: Jens Nielsen i Borup. Af arvinger nævnes: søster Anne Rasmusdatter.

122 Afkald på Tirsbæk. 5.4.1772, fol.349.
Afkald fra Niels Olufsen, snedker i Torup, der nu bor i Hedensted, for den arv hans yngste datter Maren Nielsdatter, der døde, havde efter sin mor Karen Christensdatter, skifte 3.5.1770 lbnr.82.

123 Jens Jørgensen, ugift tjenestekarl i Gammelby. 13.4.1778, fol.349B.
A:
1) bror Niels Jørgensen i Grejs på Rosenvold gods ved hustru Kirsten Bertelsdatter
2) søster Kirsten Jørgensdatter, død. 2B:
a Jørgen Pedersen 16 i Vejle
b Anne Marie Pedersdatter 15 i Vejle. Afkald fol.362
3) halvbror Jens Jensen i Kragelund på Rosenvold gods
4) halvsøster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jacob Jensen i Tystrup
Desuden nævnes brorsøn Niels Nielsen.

124 Laurids Hansen Friis i Vrigsted. 5.10.1778, fol.356B.
E: Maren Jensdatter. B: Jens, der har stedet i fæste, Hans 28, Jørgen 19, Gertrud g.m. Jens Møller i Vrigsted, Kirsten.

125 Niels Lauridsen i Daugård. 23.8.1779, fol.358.
Af arvinger nævnes: stedsøn Anders Pedersen, der har stedet i fæste.

126 Anne Knudsdatter i Stouby. 13.3.1780, fol.359.
B: Mogens Thomsen 34 på stedet, Bodil Thomasdatter g.m. Rasmus Sørensen i Stouby, yngste datter Maren Nielsdatter, der tjener i Hyrup.

127 Peder Pedersen i Remmerslund. 7.7.1780, fol.361.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jens Nielsen Krag i Remmerslund. B: søn 22, søn 13. FM: Laurids Poulsen sst.

128 Jørgen Sørensen, ugift i Gesager. 29.5.1780, fol.362B.
A:
1) farbror, død. 2B:
a Rasmus Rasmussen i Hornum
b Jørgen Rasmussen i Stubberup på Ussinggård gods, død. 5B: Rasmus Jørgensen 30, Maren Jørgensdatter, Søren Jørgensen 22, Anne Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen i Stubberup, Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Knud Jørgensen i Stubberup. 2B: Jørgen 14, Else
2) morbror, død. 4B:
a Anne Sørensdatter, enke efter Rasmus Thomsen i Ørum. LV: Jens Thomsen i Daugård
b Karen Sørensdatter g.m. Niels Mogensen i Rhoden Skov
c Kirsten Sørensdatter i Rhoden Skov
d Gertrud Sørensdatter g.m. Poul Hvillerup i Hosby.

129 Johanne Mortensdatter i Hyrup. 25.6.1781, fol.368B.
E: Frands Pedersen. Første ægteskab med [Oluf Henriksen], skifte 23.7.1770 lbnr.83. B: Anne Kirstine g.m. Morten Sørensen i Hyrup, Mette Marie, Abelone. FM: morbrødre Rasmus Mortensen i Stouby, Søren Mortensen sst.

130 Else Mortensdatter i Hedensted. 22.8.1781, fol.373.
Enke efter Niels Rasmussen i Torup. Af første ægteskab B: Thomas Jensen 34, Sidsel Jensdatter, Ellen Jensdatter, Anne Jensdatter.

131 Maren Terkildsdatter i Hyrup. 29.9.1781, fol.374.
E: Rasmus Hansen. B: Sidsel Marie 3, Maren, Marianne. FM: Peder Donner i Stouby. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Rasmusdatter], skifte 27.2.1778 lbnr.116. B: Mette og 4 sønner.

132 Jens Olufsen i Stouby. 30.10.1781, fol.377B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Jens Due sst. B: Oluf 18, Søren 12. FM: Christen Nielsen i Gammelby, morbror Hans Nielsen i Stouby.

133 Afkald i Stouby Skov. 3.11.1781, fol.378.
Afkald fra Karen Sørensdatter g.m. Mads Andersen i Stouby Skov, som eneste arving for arv efter slegfreddatter Karen Jensdatter, der døde 2.10.1781, g.m. Jens Thomsen i Stouby Skov, efter hvem der intet skifte holdes.

134 Afkald i Hedensted. 14.11.1781 lbnr.378B.
Afkald fra Birthe Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Hedensted for arv efter [mor Lene Lauridsdatter i Torup], skifte 23.7.1761 lbnr.19.

135 Rasmus Rasmussen Østergaard i Vrigsted. 1.5.1782, fol.379.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Eskild Jensen, Jens Friis i Over Vrigsted. Første ægteskab med [Bodil Jørgensdatter], skifte 2.1.1768. B: Niels 31, Jens 21, Anne Cathrine, Maren, enke efter [Peder Eskildsen i Vrigsted]. LV: Mads Brund i Vrigsted, Eskild Jensen, Maren 30. FM: Rasmus Enevoldsen i Vrigsted på Bygholm gods, søskendebarn Jens Møller i Vrigsted. (Sml. lbnr.111, 112).

136 Anne Kirstine Lassen i Høgdal. 20.6.1782, fol.384B.
E: Laurids Steensen, skovrider. B: William 6. FM: Laurids Jensen i Bredal.

137 Peder Eskildsen i Vrigsted. 15.4.1782, fol.388.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mads Rasmussen Brund i Vrigsted. B: Bodil 4, Gyde Pedersdatter 2. FM: farfar Eskild Jensen i Vrigsted, Jens Sørensen i [Staks]rode, Anders Pedersen i Graungård. Desuden nævnes afdødes bror Jens Eskildsen.

138 Afkald i Neder Vrigsted. 16.1.1783, fol.399B.
Afkald fra Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Rasmussen i Over Vrigsted for arv efter far [Laurids Hansen Friis], skifte 5.10.1778 lbnr.124 til bror Jens Lauridsen i Vrigsted.

139 Afkald i Vrigsted. 6.6.1783, fol.399B.
Afkald fra Hans Lauridsen og fra Jørgen Lauridsen for arv efter [far Laurids Hansen Friis, skifte 5.10.1778 lbnr.124] til bror Jens Lauridsen i Vrigsted.

140 Hylleborg Nielsdatter i Remmerslund. 2.7.1783, fol.399B.
E: Jens Thomsen. B: Thomas 6, Jørgen 3, Niels 14 uger. FM: farbror Stig Thomsen i Remmerslund, oldefar Niels Jørgensen sst.

141 Afkald i Vrigsted. 20.7.1783, fol.400B.
Afkald fra Anne Eskildsdatter g.m. Jens Sørensen Hjerrild i Staksrode for arv efter far Eskild Jensen, efter mor og efter bror Jens Eskildsen i Vrigsted. Desuden frasiges krav til den ny fæster Rasmus Simonsen.

142 Kirsten Christensdatter i Stouby. 13.6.1783, fol.401.
E: Mogens Thomsen. B: Hans 2, Anne 11 uger.

143 Maren Jensdatter i Fiskerhuset ved Askebjerg. 29.10.1783, fol.402B.
E: Thomas Hansen, fisker. B: Hans 2.

144 Anders Pedersen Møller i Remmerslund. 10.3.1784, fol.404.
E: Sofie Hansdatter. B: Laurids, Peder, hollænderiforpagter på Blågård i København, Bodil g.m. Søren Pedersen, feldbereder i Horsens, Anne gift i Randers, men nu rejst til København.

145 Eskild Jensen i Hedensted. 9.2.1785, fol.405B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Peder Christensen i Solskov, Peder Lysholt. B: Jens 16, Anne Cathrine 14, Iver 9, Laurids 4. FM: Mikkel Christensen i Hedensted, Jens Christensen sst. Første ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter]. B: Karen, der tjener på Brandlund. FM: Poul Foged i Hedensted. [Enken kaldes Karen Bertelsdatter ved underskrift]. (Sml. lbnr.89).

146 Jens Pedersen Tønning i Vrigsted. 2.6.1786, fol.406B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Jens Olufsen i Daugård. B: Lene 28 i Horsens, Anne 24, Hans 23, Peder 20, Mikkel 17, Marianne 11, Anne Marie 7. FM: Peder Nielsen i Hastendal, farbrødre Mads Pedersen i Torup, Peder Pedersen sst.

147 Maren Isaksdatter i Remmerslund. 13.11.1787, fol.407B.
E: Laurids Poulsen. B: Isak 35, Anne 33, Karen 31, Hylleborg 24, Maren 20, Kirsten 16, Margrethe 14, Mikkel 25, Anne Marie g.m. Jens Thomsen i Remmerslund.

148 Anne Sørensdatter i Daugård. 28.9.1788, fol.408.
E: Peder Rasmussen. B: Jens 8, Karen 6, Rasmus 3.

149 Birthe Madsdatter Hjerrild i Gammelby. 27.10.1788, fol.409.
E: Claus [Thomsen] Donner. Første ægteskab med [Niels Christensen, skifte 17.3.1765 lbnr.70]. B: Oluf Christian 34.

150 Anders Jørgensen Stensballe, gartner på Williamsborg i Daugård. 24.3.1789, fol.410.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Iversen i Ullerup. B: Jørgen 9, Maren Lots 7. FM: Peder Nielsen i Hastendal, født værge Otte Winther, gartner på Stensballe.

151 Jens Nielsen Møller i Vrigsted. 18.11.1785, fol.413B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Frands Sørensen til Lille og Røde Møller. B: Gertrud 17, Niels 16, Laurids 12, Maren 10, Otte 6, Marianne 3, Kirstine 3 mdr. FM: farbror Peder Nielsen Skrædder, fars søskendebørn Hans Iversen i Ullerup på Rosenvold gods, Mads Iversen i Stoubylund på samme gods.

152 Jens Christensen i Hedensted. 9.1.1789, fol.414B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Poul Pedersen Foged i Hedensted. B: Mette 26, Christen 24, Else 22, Poul 19, Anne 16, Karen 13, Jesper 11. FM: Mikkel Christensen i Hedensted, Jacob Hansen sst, Jørgen Sørensen sst.

153 Dorthe Olufsdatter i Daugård. 5.5.1789, fol.416B.
E: Jens Sørensen. B: Oluf 16, Maren 15, Birthe 10, Søren 7.

154 Jens Pedersen Grav ved Daugård Strand. 15.5.1789, fol.419.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Peder Hedensted i Urlev. B: Kirsten g.m. Jens Rasmussen på stedet, Simon 28 i København, Peder 24 sst, Birgitte 13, Laurids Christian 8, Oluf 4. FM: farbror Jens Pedersen Møller på Trælle-land, Jacob Pedersen ved Daugård Strand.

155 Søren Due i Daugård. 10.2.1790, fol.420B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Frederik Pedersen. B: Søren.


Tirsbæk skifteprotokol
1776 - 1798
G 378 - 3156 Maren Andersdatter i Bredballe. 7.6.1776, fol.2.
E: Hans Sørensen. B: Søren 6 dage, Anders 5 dage. Til stede afdødes søskende: Søren Andersen i Kragelund på Agersbøl gods, Anne Andersdatter g.m. Poul Pedersen i Kragelund Skovhus.

157 Jens Nielsen i Bredal. 8.6.1776, fol.2.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Dorthe Jensdatter 19, Christen Nielsen 15. FM: født værge Laurids Nielsen i Engum, Søren Vognsen i Bredal. Første ægteskab med Dorthe Jensdatter. B: Anne Else 21. FM: halvbror Peder Nielsen i Bredal.

158 Thomas Hansen på Brønsodde. 30.11.1776, fol.3B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jens Hansen sst. A:
1) bror Simon Hansen i Vinding Fiskerhuse, der er mensalgods, der tilhører provst Neuchs i Vejle
2) bror Søren Hansen på Brønsodde på Tirsbæk gods, død. 1B:
a Karen Sørensdatter 30 g.m. Jens Pedersen Fisker på Aasberg Land
3) bror Peder Hansen i et af mensalhusene i Vinding, død. 4B:
a Erik Pedersen 30 i Vinding Fiskerhuse
b Anne Pedersdatter 28 i Bredballe på Tirsbæk gods
c Sofie Pedersdatter 26 g.m. Jens Rasmussen, skrædder i Bredballe
d Maren Pedersdatter 20
4) søster Anne Hansdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i et hus kaldet Treballe. 4B:
a Niels Pedersen 28, soldat i Rendsborg
b Anne Pedersdatter 26 gift i Hatting
c Karen Pedersdatter 22 i Horsens
d Maren Pedersdatter 20 i Føvling.
FM: Anders Nielsen Havl i Brønsodde.

159 Jens Nielsen i Bredballe. 2.12.1776, fol.4.
E: Anne Pedersdatter. Andet ægteskab med Maren Jørgensdatter. B: Jens 38 i Højen, Niels 34 i Daugård. FM: Søren Knudsen i Bredballe.

160 Birgitte Christine Christensdatter Ingstrup, tjenestepige på Tirsbæk. [dato mangler] december 1776, fol.4B.
A: far Christen Th. Ingstrup, skoleholder i Gjøl Vestre skole, mor Karen i Øster Mølle i Dronninglund i Vendsyssel. FM: Christen Andersen i Tirsbæk Fiskerhuse.

161 Mette Andersdatter i Assendrup. 7.4.1777, fol.5.
E: Jens Krog. B: Anders 4, Christian 2. FM: Jeppe Lauridsen i Assendrup, Niels Sørensen sst.

162 Mogens Pedersen i Bredal. 7.7.1777, fol.6.
E: Else Jensdatter. LV: Hans Clausen sst. B: Jens 30, Mette Kirstine 28, Anne 23, Peder Christian 20. FM: farbror Jens Pedersen i Bredballe ved Laurids Jensen i Bredal.

163 Hans Jørgen Mordhorst, konditor på Tirsbæk. 5.5.1777, fol.7B.
A: søskende Peder Mordhorst, Jacob Mordhorst, Anne Hedvig g.m. Hartvig Borstel i Bokhorst.

164 Niels Lauridsen i Bredal. 11.10.1777, fol.9B.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Store Lysholt, bror Niels Jensen. B: Mette 11, Karen 9, Kirsten 8. FM: farbror Jeppe Lauridsen i Assendrup. Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 23.1.1764 lbnr.43. Hendes første ægteskab med Christen Jepsen Kjær, skifte 28.6.1762 lbnr.29. B: Jens Christensen Kjær i Bredal.

165 Mette Jensdatter, ugift i Assendrup. 12.6.1778, fol.12B.
A:
1) søster Maren Jensdatter, skifte Bygholm gods [29.12.1762 lbn.9], var g.m. Søren Rasmussen i Oens i Ølsted sogn. 1B:
a Anne Sørensdatter 21
2) halvbror Mads Jensen i Bredal, [skifte 21.12.1769 lbnr.79]. 2B:
a Kirsten Madsdatter 13
b Jens Madsen 11. FM: stedfar Jens Kjær i Bredal
3) halvbror Thue Jensen i Lindved i Sindbjerg sogn, død. 3B:
a Jens Thuesen 16
b Christen Thuesen 13
c Maren Thuesdatter 11. FM: Peder Lysholt i Solskov
Tilsyn: Peder Lauridsen Skrædder i Assendrup, Poul Olufsen sst.

166 Mogens Olufsen, skovfoged i Bredballe. 4.7.1778, fol.16B.
E: Kirsten Christensdatter. B: Anne 40 g.m. Christen Hansen sst, Oluf 28.

167 Laurids Johansen, smed i Assendrup. 11.7.1778, fol.18B.
Afdøde var født på Sjælland. Arvinger kendes ikke.

168 Christen Nielsen i Assendrup. 13.10.1778, fol.19.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Jørgen Andersen sst. B: Niels 16, Birthe Kirstine 14, Peder 11. FM: Iver Bentsen sst.

169 Maren Poulsdatter i Bredal. 7.8.1778, fol.21B.
E: Laurids Jensen. Bevilling til uskiftet bo for ham og umyndige børn.

170 Frederik Lauridsen i Bredal. 26.1.1779, fol.22.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Hans Clausen sst. B: Hans 5, der døde, Dorthe 2, Frederik, nyfødt. FM: farbrødre Niels Lauridsen i Daugård, Jens Lauridsen sst. Enkens første ægteskab med Hans Pedersen, skifte 10.8.1772 lbnr.94. B: Maren 8. Arv i boet efter afdøde Hans Pedersens bror Niels Pedersen i Tykær til dennes datter Mette.

171 Morten Sørensen i Assendrup. 14.2.1779, fol.26B.
A:
1) bror Johannes Sørensen, rytter, de ikke har hørt fra i 30 år
2) søster Maren Sørensdatter, død. 4B:
a Peder Jensen i Bredal på Tirsbæk gods
b Mette Jensdatter g.m. Mads Sørensen i Assendrup
c Anne Cathrine Jensdatter i Engum
d Jens Madsen i Assendrup
3) søster Gertrud Sørensdatter, død. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Hjuler i Assendrup
4) søster Else Sørensdatter g.m. Knud Sørensen i Skærup sogn og by, begge døde. 1B:
a Søren Knudsen
5) søster Karen Sørensdatter, der er rejst til København for 36 år siden.

172 Maren Nielsdatter i Bredballe. 13.3.1779, fol.28B.
E: Jacob Lauridsen. B: Sofie 5, Maren 3, Bodil 3 mdr. Arv til enkemandens bror Søren Lauridsen efter dennes mor [Sofie Jacobsdatter], skifte 21.5.1772 lbnr.90 g.m. Laurids Sørensen.

173 Morten Madsen, hyrde i Assendrup. 6.3.1779, fol.31.
A:
1) søster Karen Madsdatter i Høgdallund, enke efter Hans Madsen. 4B:
a Søren Hansen 26, rømt
b Mads Hansen 24 på Dronninglund i Vendsyssel
c Anne Kirstine Hansdatter 14
d Maren Hansdatter i Engum
2) bror Laurids Madsen i Daugård, død. 4B:
a Søren 20
b Mads 17
c en datter
d en datter. FM: Jeppe Jensen
3) bror Niels Madsen, der er rømt for 6 år siden, g.m. Anne Jensdatter i Engum. 4B:
a Anne Nielsdatter
b Maren Nielsdatter
c Karen Nielsdatter
d Morten Nielsen.
4) halvsøster Kirsten Madsdatter i Daugård
5) halvsøster Maren Madsdatter, uvist hvor
6) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Jacob Pedersen på Højen Mark.

174 Erik Tollesen i Assendrup. 8.4.1779, fol.33B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Jochum Poulsen sst. B: Søren 14, Anne Kirstine 12, Anne Marie 11, Frands 3, Karen Marie 2. FM: Anders Bjerre i Assendrup.

175 Maren Pedersdatter i Assendrup. 10.6.1779, fol.34B.
E: Peder Nielsen. B: Dorthe Johanne 19 uger. FM: morfar Peder Stald på stedet.

176 Ingeborg Jacobsdatter i Assendrup. 20.6.1779, fol.35B.
E: Jens Sørensen. B: Anne Margrethe 12, Karen 6.

177 Karen Sørensdatter i Bredal. 2.8.1779, fol.36B.
B: Mette Frandsdatter 23, Maren Frandsdatter 20. FM: på mors side Mads Nielsen i Ulkær.

178 Rasmus Jensen i Assendrup. 20.4.1780, fol.37B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Stald i Assendrup. B: Jens 16, Mette Marie 14, Niels 12, Rasmus 8, Johanne 5, Maren 3. FM: født værge Jeppe Jensen sst.

179 Marie Kirstine Pedersdatter på Tirsbæk. 15.11.1781, fol.39.
E: Hans Christian Johansen, skovrider. B: Abel Kirstine Marie 13, Helene Laurentse 11, Frederikke Elisabeth 9, Frederik Christian Ludvig 7, Anne Cathrine 1. FM: Niels Andersen, skovfoged i Tirsbæk Skov.

180 Christence Jensdatter i Bredal. 29.6.1782, fol.41.
E: Jens Christensen Kjær. B: Mette Marie 11, Maren 9, Anne Cathrine 2, Helene 4 uger. FM: morbror Hans Jensen i Store Dalby. Første ægteskab med Mads Jensen, skifte 21.12.1769 lbnr.79. B: Kirsten 16, Jens 14. FM: morbror Laurids Jensen i Bredal. Arv efter de ældste børns faster Mette Jensdatter i Assendrup, skifte 12.6.1778 lbnr.165.

181 Else Jensdatter i Bredal. 28.11.1782, fol.43.
A:
1) bror Peder Nielsen i Hastendal
2) bror Laurids Nielsen i Muggesfelde i Holsten
3) bror Jens Nielsen ved Torsted Kirke
4) søster Ellen Nielsdatter g.m. Niels Bentsen i Bredal
5) søster Karen Sofie Nielsdatter g.m. Anders Mikkelsen i Bredballe
6) halvsøster Dorthe Jensdatter g.m. Rasmus Andersen i Bredal
7) halvbror Christen Jepsen i Bredal.

182 Søren Poulsen i Bredballe. 9.4.1783, fol.44.
E: Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Peder Stald i Assendrup. B: Poul 16, Anne Marie 13, Kirsten 11. FM: farbror Laurids Poulsen i Bredballe.

183 Israel Markussen i Engum. 1.7.1783, fol.45.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Vognsen i Bredal. B: Marie Kirstine. FM: N. Drejer, degn i Engum.

184 Anders Christensen Møller, snedker og tømrermester i Bredballe. 4.12.1783, fol.49.
Enke efter Sofie Rasmusdatter, der døde marts 1782 uden at der blev holdt skifte. B: Christen Andersen Møller i Vranderup Mølle, Kirsten Andersdatter Møller, der ægter Søren Nielsen Møller, bygmester i Skovlund Mølle. FM: Peder Rasmussen i Bredballe, søskendebarn Erik Nielsen Lysholt i Hesselballe. Desuden nævnes afdødes søstersøn Søren Hansen, handskemager i Vejle.

185 Margrethe Thomasdatter i Bredballe. 23.6.1784, fol.85.
E: Jeppe Rasmussen. B: Thomas 9, Rasmus 6.

186 Mads Knudsen i Engum. 23.4.1785, fol.86B.
E: Anne Terkildsdatter. LV: bror Christen Terkildsen på Rugballegård. B: Anne Mette 12, Knud 2. FM: morbror Niels Terkildsen i Vejle.

187 Ellen Nielsdatter i Bredal. 25.1.1786, fol.91B.
E: Niels Bentsen. B: Jens 21, Bent 17, Dorthe 16, Cathrine 11, Ellen 10. FM: morbror Peder Nielsen i Daugård på Williamsborg gods.

188 Niels Jensen, smed i Assendrup. 12.4.1786, fol.95B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jochum Poulsen, snedker og tømrer sst. B: Karen 4. FM: Steffen Nielsen i Hornum sogn og by, morbror Rasmus Pedersen i Assendrup.

189 Maren Sørensdatter i Bredal. 18.5.1786, fol.97B.
E: Peder Villumsen Kløen, der er rømt. B: 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives. FM: Mads Hansen i Bredal.

190 Karen Poulsdatter i Assendrup. 8.7.1786, fol.98.
B: Kirsten Jensdatter g.m. Jeppe Rasmussen, Iver Jensen, Anne Cathrine Jensdatter, Karen Jensdatter, Mette Jensdatter. FM: morbror Laurids Poulsen i Bredballe.

191 Maren Jørgensdatter i Assendrup. 22.7.1786, fol.99.
E: Hans Mortensen. A: søster Anne Marie Jørgensdatter g.m. Clemen Esbensen i Daugård på Møllers gods.

192 Jens Sørensen, ugift brændehugger og gårdskarl på Tirsbæk. 28.5.1786, fol.100B.
A: søskende Christen Sørensen, Peder Sørensen, Johanne Sørensdatter g.m. Johannes Christensen, skrædder i Ål i Sahl sogn [i Ginding herred], Ellen Sørensdatter g.m. Niels Østergaard i Råst, alle på Landting gods i Salling, Niels Sørensen på Grinderslev Klosters gods i Salling, Anders Sørensen i Husum i Holsten, der er død uden livsarvinger.

193 Laurids Poulsen i Bredballe. 23.6.1788, fol.105B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Laurids Lauridsen sst. B: Rasmus 26, Karen g.m. Peder Nielsen i Hornstrup, Kirsten 22. FM: farbror Jens Poulsen i Daugård på Williamsborg gods.

194 Mads Sørensen i Assendrup. 25.4.1789, fol.109, 121, 139.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Jensen i Bredal. B: Søren 28, Jens 25, Johanne 20, Christen 19.

195 Jens [Christensen] Kjær i Bredal.12.12.1789, fol.112, 121, 138.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: far Niels Terkildsen sst. Første ægteskab med [Christence Jensdatter, skifte 29.6.1782 lbnr.180]. B: Mette Marie 19, Maren 17, Mette Lene 7. FM: født værge Jeppe Jensen i Assendrup. Første hustrus første ægteskab med Mads Jensen, skifte 21.12.1769 lbnr.79. B: Kirsten 25, Jens 22. FM: morbror Laurids Jensen i Bredal. Arv efter de ældste børns faster Mette Jensdatter i Assendrup, skifte 12.6.1778 lbnr.165.

196 Anders Mikkelsen i Bredballe. 30.11.1789, fol.118, 121B, 126B.
E: Karen Sofie Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Hastendal. B: Johanne 13, Dorthe 5, Ellen 6 mdr. FM: farbror Jens Mikkelsen i Bredballe.

197 Anne Terkildsdatter i Engum. 23.3.1790, fol.122, 129.
E: Christen Jepsen. B: Birthe Cathrine 4. Første ægteskab med Mads Knudsen, skifte 23.4.1785 lbnr.186. B: Anne Mette 17, Knud 6. FM: morbror Niels Terkildsen i Vejle.

198 Christen Madsen i Bredballe. 25.5.1790, fol.128, 131.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Eskild Bro, skoleholder i Bredballe. A: bror Jens Madsen sst.

199 Peder Knudsen, ugift i Engum. 26.6.1790, fol.131B, 136.
A: bror Mads Knudsen i Engum, skifte 23.4.1785 lbnr.186. 2B: Anne Mette, Knud 7. FM: stedfar Christen Jepsen i Engum, morbror Niels Terkildsen i Vejle, søster Bodil Knudsdatter g.m. Jeppe Sørensen i Assendrup, halvsøster Anne Knudsdatter g.m. Søren Nielsen i Engum.

200 Jørgen Sørensen i Hedensted. 24.7.1790, fol.133, 146, 150.
E: Anne Madsdatter. LV: Jacob Hansen sst. B: Karen 22, Søren 20, Mads 18, Anne 15, Anne Kirstine 9, Sidsel 7, Mette 5, Jens 3. FM: Søren Madsen i Stovnbjerg, Jørgen Madsen i Urlev. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter, skifte 17.9.1766. B: Maren 26. FM: morbror Anders Jørgensen i Brovad. Desuden nævnes enkens bror Laurids Madsen i Urlev.

201 Niels Jensen, ugift i Bredal. 2.2.1791, fol.136B, 149, 152B, 156.
A:
1) bror Laurids Jensen i Bredal
2) bror Hans Jensen i Store Dalby
3) søster Karen Jensdatter, enke i Horsens
4) søster Lene Jensdatter g.m. Jens Sørensen Skjellerup i Torrild i Hads herred
5) søster Maren Jensdatter, død. Første ægteskab med Jens Sørensen i Urlev. 2B:
a Jens Severin Jensen, daglejer i Flensborg
b Christence Jensdatter, [skifte 29.6.1782 lbnr.180]. Første ægteskab med Mads Jensen i Bredal, [skifte 21.12.1769 lbnr.79]. 2B: Kirsten 26, Jens Kjær i Bredal. Andet ægteskab med Jens [Christensen] Kjær. 3B: Mette Marie 21, Maren 19, Lene 10.

202 Karen Svenningsdatter i Assendrup. 21.4.1791, fol.139B.
Enke efter Laurids Pedersen. [Kaldes også Laurids Poulsen]. A: halvsøskende Mads Svenningsen i Lystrup i Stenderup sogn, Else Hansdatter g.m. Søren Andersen i Hedensted på Bygholm gods.

203 Amdi Worm, organist og orgelbygger i Engum. 23.3.1791, fol.140.
E: Anne Cathrine Worm. LV: bror Knud Forsum på Brandlund. B: Lise 15, Casper 13, Niels 8, Dorthe 4. FM: Anders Brun, degn i Engum. Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter, [skifte 30.4.1773 lbnr.99]. B: Amdi, organist i Mariager, Abraham, organist i Faresund i Norge.

204 Laurids Nielsen i Engum. 22.7.1791, fol.147B, 150, 156B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Christensen i Harbohus. B: Niels 31 i Bredballe, Anne Cathrine 26, Jens 24, Anne Marie 22, Christen 20, Søren 16. FM: Hans Clausen i Bredal.

205 Anne Sofie Stikkert , ugift husholderske på Tirsbæk. 5.3.1792, fol.150B, 155.
A:
1) mor Sofie Johanne Vinge g.m. Johan Conrad Hofmeier, parykmager i Vejle
2) bror Johannes Stikkert i Vejle
3) søster Mette Cecilie Stikkert g.m. Wichmann, kok på Det fyrstelige Palæ i Horsens.

206 Karen Steffensdatter i Engum. 7.3.1792, fol.151.
E: Christen Eskildsen. B: Eskild 12, Steffen 11, Bent 7, Mads 2. FM: Oluf Due i Bredal.

207 Christen Christensen Bødker i Assendrup. 22.3.1792, fol.152, 164B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Thuesen, der underskriver sig Jens Rasmussen. B: Anne Marie g.m. Peder Pedersen, skrædder i Andkær.

208 Maren Hansdatter i Assendrup. 24.3.1792, fol.153B, 179.
Enke efter Niels Rasmussen. B: Mette 10, Anne 6. FM: morbrødre Peder Hansen i Bredballe, Jens Hansen sst, Laurids Sørensen, skovfoged i Daugård.

209 Dorthe Jensdatter i Bredal. 9.2.1793, fol.157B, 166.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 14, Jens 5, Niels 2, Terkild 11 uger.

210 Karen Pedersdatter i Assendrup. 4.3.1793, fol.158, 163.
E: Hans Mortensen. B: Morten 5, Peder 3.

211 Anne Christensdatter i Engum. 19.4.1793, fol.159.
E: Jørgen Pedersen, hyrde. B: Anne 9.

212 Kirsten Terkildsdatter i Hedensted. 10.5.1793, fol.159B.
E: Jens Pedersen. A: bror Jørgen Terkildsen 41, søster Lisbeth Terkildsdatter, død, var g.m. Jens Madsen i et hus ved Kobbelgård i Starup sogn. 3B: Anne Marie 17, Mads 16, Karen 12.

213 Christen Olufsen Sand i Engum. 11.7.1793, fol.161.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Søren Christensen sst. A: søskendebørn Morten Jensen i Stouby, Maren Jensdatter g.m. Jacob Abrahamsen på Torsted Mark på Bygholm gods. FM: Christen Jepsen.

214 Jens Steffensen i Hedensted. 15.1.1794, fol.166B.
E: Maren Ingvarsdatter. LV: Jens Møller i Hedensted. B: Ingvar 32, Steffen 18, Karen g.m. Mads Sørensen i Belle på Rosenvold gods, Maren 20.

215 Anne Christensdatter i Bredal. 24.2.1794, fol.169.
E: Niels Terkildsen. B: Terkild Nielsen i Kalhave på Rask gods, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Herman Christensen i Årup i Hedensted sogn på Bygholm gods. 5B: Anne Kirstine 23, Christen 22, Niels 16, Anne Lene 14, Maren 9, Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Christoffersen i Knæsted på Williamsborg gods, Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Torup på Williamsborg gods, Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Madsen i Bredal, Karen Nielsdatter g.m. Niels Jensen på stedet.

216 Peder Stald i Assendrup. 6.9.1794, fol.173.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Johan Otte Poulsen sst. B: Maren Pedersdatter, [skifte 10.6.1779 lbnr.175], var g.m. Peder Nielsen, nu i Hastendal på Williamsborg gods. 1B: Dorthe Johanne 15.

217 Jens Rasmussen, ladefoged i Assendrup. 9.4.1795, fol.176.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Olufsen sst. B: Maren g.m. Søren Pedersen på stedet, Kirsten 24. Af første ægteskab B: Peder 33, der tjener i Bredballe.

218 Maren Nielsdatter i Engum. 31.8.1796, fol.180.
E: Morten Jensen. Første ægteskab med [Jens Andersen Bødker i Assendrup, skifte 5.12.1760 lbnr.23]. B: Niels i Assendrup, Anne Cathrine g.m. Iver Madsen i Daugård.

219 Johanne Mikkelsdatter i Assendrup. 17.9.1796, fol.180B.
Enke efter Peder Stald, [skifte 6.9.1794 lbnr.216]. B: Maren Pedersdatter, [skifte 10.6.1779 lbnr.175], var g.m. Peder Nielsen i Hastendal. 1B: Dorthe Johanne 18.

220 Enevold Jensen i Engum. 23.1.1797, fol.182B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Jens Lauridsen sst. B:
1) Niels Enevoldsen
2) Sidsel Enevoldsdatter
3) [Anne Enevoldsdatter, død 5.4.1787], var g.m. Laurids Boesen, [tømrer] på stedet. 2B:
1 Hans Lauridsen 13
2 Birthe Marie Lauridsdatter 10.

221 Niels Christensen i Bredal. 18.2.1797, fol.183B, 192.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Terkildsen, Niels Christensen i Harbohus. B: Niels Nielsen på stedet, Christen Nielsen gift i Nyborg i Langskov sogn, Laurids Nielsen, skoleholder i Egeskov i Vejlby sogn, Peder Nielsen 20, Mette Cathrine Nielsdatter g.m. Oluf Mogensen, skovfoged i Bredballe, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Store Lysholt. 1B: Kirsten 5.

222 Peder Knudsen i Hedensted. 17.3.1797, fol.185B.
E: Lene Hansdatter. LV: bror Hans Hansen i Løsning. B: Knud 10, Hans 9, Anne 6, Søren 4, Anne Marie 2, Mette 14 dage. FM: Iver Knudsen i Løsning, Niels Christensen i Hedensted, Niels Madsen sst.

223 Sten Hansen i Bredballe Fiskerhuse. 28.6.1797, fol.191.
E: Else Margrethe Mikkelsdatter. LV: Anders Nielsen. B: Morten, Niels, Mikkel, Anders, Christen, Karen g.m. Poul Frederiksen på Horsenskanten, Maren, tjener på Egeskov, Anne g.m. Rasmus Andersen i Bredal. Formodentlig findes flere børn, som enken er stedmor til. Dette skifte er fejlagtigt indført her, men hører hjemme i Koldinghus Amt.

224 Kirsten Christensdatter i Engum. 27.2.1798, fol.195B.
E: Jens Hansen. B: Johanne g.m. Jens Pedersen på stedet.

225 Anne Marie Christensdatter i [Assendrup]. 20.3.1798, fol.196.
E: Jochum Poulsen, snedker. B: Christen 22, Karen 20 g.m. Rasmus Rasmussen, væver sst, Mette 18, Poul 14, Niels 11, Johanne Marie 8. FM: Søren Madsen og dennes bror Jens Madsen, begge i Assendrup.

226 Abelone Pedersdatter i [Assendrup]. 10.11.1798, fol.200.
E: Poul Mikkelsen. B: Mikkel på stedet, Søren i Engum, Peder 28, Anders 15, Karen g.m. Peder Mikkelsen i Grejs, Birthe, enke efter Niels Jensen på Palsgård gods, Maren.


Tirsbæk skifteprotokol
1791 - 1819
G 378 - 4227 Ellen Troelsdatter i Stokholmhuset ved Vejle. 5.6.1791, fol.2.
Enke efter Peder Pedersen. B: Anders Pedersen Frydendal, karetmager i Horsens, Mathias Pedersen Frydendal, brændevinskarl i København, Troels Pedersen Frydendal, der tjener i Rendsborg, Eskild Pedersen Frydendal på stedet.

228 Birthe Cathrine Hansdatter i Stokholmhuset ved Vejle. 7.4.1792, fol.3.
Enke efter Jørgen Andreasen, der var smed i Vejle. B: Karen Marie 8. FM: Rasmus Knudsen, snedker i Lykkehuset. Desuden nævnes barnets moster Anne Helvig Hansdatter i Højen Præstegård.

229 Anne Sørensdatter i Bredballe. 22.12.1794, fol.4B.
Enke efter Jens Pedersen. B: Mette g.m. Peder Mortensen i Bredballe, Kirsten g.m. Jens Hejlesen i Skærlund på Ussinggård gods.

230 Christen Sørensen i Bredballe. 22.12.1794, fol.6.
E: Karen Jørgensdatter. LV: skoleholder Bro i Bredballe. B: Søren 21, Anders 11. FM: Peder Hansen sst. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 27.6.1772 lbnr.91]. B: Mette Marie 30, der tjener i Hedensted Præstegård.

231 Jens Mikkelsen og hustru Karen Pedersdatter i Bredballe. 9.2.1795, fol.7B, 17.
B: Abelone 20, der ægter Jørgen Lauridsen i Bredballe, Johanne 17, Mette 13. FM: født værge Hans Mikkelsen, smed i Bredballe.

232 Søren Lauridsen i Bredballe. 27.8.1795, fol.15.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Lauridsen sst. B: Laurids 3. FM: farbror Jacob Lauridsen sst.

233 Søren Pedersen Doktor i Bredballe. 7.7.1798, fol.21B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Oluf Mogensen, skovfoged sst. A: søskendebarn Søren Jensen, smed på Daugård Mark.

234 Maren Rasmusdatter, der døde for 3 år siden i Bredballe. 2.11.1798, fol.23B.
E: Peder Andersen, tømrer. B: Birthe g.m. Bent Nielsen i Bredal, Gertrud g.m. Søren Madsen i Assendrup, Ellen g.m. Hans Johansen på Vinding Mark.

235 Rasmus Krog, ugift i Bredballe Fiskerhuse. 17.6.1799, fol.26B.
A: søskende Peder Christensen Krog på Pedersholm Mark, Mette Christensdatter g.m. Jens Madsen i Skjoldagerhus på Brakker Mark i [Øster] Starup sogn, Marie Christensdatter g.m. Niels Stensen på Bredballe Strand.

236 Peder Hansen i Bredballe. 1.7.1799, fol.28.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Madsen i Ulkær, Henrik Christensen i Fløjstrup. B: Anne Mette 12, Laurids 8, Hans 6, Niels 3, Peder, nyfødt. FM: født værge Jens Hansen i Brønsodde.

237 Margrethe Pedersdatter i Bredal. 16.2.1801, fol.36, 41B, 43.
E: Terkild Christensen. B: Søren på stedet, Peder Christian i Assendrup, Christen på Bredal Mark.

238 Margrethe Nielsdatter i Assendrup. 20.4.1801, fol.37B, 42.
Enke efter Niels Jensen Bødker. B: Mette Marie g.m. Christian Jensen på stedet, Maren g.m. Hans Sørensen på Skærup Mark.

239 Mette Cathrine Nielsdatter i Bredballe. 25.9.1801, fol.38B.
E: Oluf Mogensen. B: Mogens 20, Mette Kirstine 18, Niels 15, Anders 14, Erik 12, Eskild 11, Mette Marie 9, Peder 5, Dorthe 3. FM: morbrødre Christen Nielsen i Nyborg, Niels Nielsen i Bredal. Af første ægteskab B: Christian Madsen 27.

240 Laurids Jensen i Bredal. 15.2.1802, fol.44.
B: Jens, forvalter på Barritskov, Niels på stedet, Hans, skriverkarl på Barritskov, datter, død, var g.m. Niels Christensen i Harbohus. 2B: Christen 9, Anne Marie 6.

241 Jochum Poulsen i Assendrup. 16.5.1803, fol.44B.
[Enkemand efter Anne Marie Christensdatter], skifte 20.3.1798 lbnr.225. B: Christen 26, Karen g.m. Rasmus Rasmussen på Assendrup Mark, Mette 22, Poul 19, Niels 16, Johanne Marie 12. FM: farbror Johan Otte Poulsen i Assendrup.

242 Anders Bjerre i Assendrup. 4.6.1804, fol.48.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Peder Christensen Kjær sst. B: Oluf 36, Laurids 25, Iver 23, Christen 21, Karen 19, Anne 16. FM: Søren Jensen sst.

243 Christen Hansen i Bredballe. 26.11.1806, fol.48B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Niels Christensen i Harbohus. B: Laurids 3. FM: farbror Jens Hansen i Brønsodde.

244 Jacob Thuesen Møller i Tirsbæk Mølle i Engum sogn. 15.12.1808, fol.51.
Testamente af 10.9.1805. Nuværende fæster af møllen er Jens Peder Lerager.

245 Testamente i Bredal. 10.5.1810, fol.52.
Testamente af 10.5.1810 for Niels Andersen og hustru Birthe Kyndesdatter i Bredal.

246 Mette Marie Jensdatter på Bredal Mark. 25.4.1812, fol.53.
E: Preben Jensen. B: Christence 17, Jens 12, Rasmus 8, Inger Marie 5. FM: morbror Jens Madsen i Bredal.

247 Hans Jensen på Tirsbæk Strand. 28.2.1815, fol.55, 57.
E: Mette Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Agersbøl Skovhus. B: Abelone 16, Jens 12, Jørgen 8, Kirsten 3. FM: farbror Anders Jensen på Bredballe Mark.

248 Christian Bade, gartner på Tirsbæk. 14.3.1815, fol.55, 61.
Afdøde var født i Oldesloh ved Altona. Arvinger kendes ikke.

249 Frederik Busta, staldkarl på Tirsbæk. 18.3.1815, fol.56, 61B.
Afdøde var født i Rostock. Arvinger kendes ikke.

250 Jens Madsen i Bredballe. 11.4.1815, fol.57, 60B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Poul Svendsen, skoleholder i Bredballe. B: Laurids, Maren, Anne. FM: Søren Sørensen sst.

251 Mads Terkildsen, skovfoged i Tirsbæk Skov. 2.6.1815, fol.57B.
E: Mette Knudsdatter. LV: Knud Christensen i Bredballe. B: Jens 10. FM: farbror Christen Terkildsen i Kidde i Jelling sogn, Jens Peder Lerager i Tirsbæk Mølle. Ny fæster er Niels Bjerre, ladefoged.

252 Jens Hansen i Brønsodde. 28.12.1818, fol.62.
E: Abelone Andersdatter. LV: Bent Hansen i Jennum. B: Hans Jensen, [skifte 28.2.1815 lbnr.247]. 3B: Abelone 20, Jørgen 12, Kirsten 7, Anders Jensen 38, Søren Jensen 34, Mette Jensdatter g.m. Søren Olufsen på Bredballe Mark.

SLUT