Erik Brejls hjemmeside

Start

Hasle herreds godsers skifteuddragLyngbygård gods
Skifteprotokol
1772-1850[Skifter 1772-1850] [Skifter 1769-1789] [Skifter 1695-1719]
[Skiftedokumenterr 1695-1845]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser indført fra 1806 medtages kun hvis arvinger angives.
Enkens navn mangler i lbnr. 281

Skifteprotokollen 1769-1789 (G 313-21) indeholder originale skifter sammenhæftede i ét bind. De fleste af skifterne er indført i skifteprotokollen 1772-1850 (G 313-20) og er her mærket med: Orig og originalt løbenummer, f.eks. Orig.9.
De skifter der ikke er indført angives i uddrag.

Skifter 1695-1719 (G 313-22) indeholder kopier af skiftebreve, registreringer og afkald i perioden.

Skifter 1773-1826 (G 313-23) er afskrift af skifter fra Åby og Årslev sogne og anføres ikke.

Skiftedokumenter 1695-1845 (G 313-24) indeholder skifter og dokumenter til skifterne i perioden. En del af skifterne er fortløbende nummereret. Tidligere anførte skifter afmærkes med Dok, og anføres ikke her. Afkald anføres ikke. Det er et spørgsmål om lbnr.318 og 325 hører til dette gods.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedLyngbygård gods
Skifteuddrag
1772-1850
G 313 - 20

1 Anne Kirstine Danielsdatter i Labing. 5.8.1772, fol.1. Orig.9.
E: Poul Jensen. B: Anne 13, Daniel 11, Kirstine Marie 9, Mette 7, Anne Marie 4, Cathrine 2. FM: morbror Niels Danielsen i True.

2 Jens Mikkelsen i Åby. 16.3.1773, fol.3B. Orig.10.
E: Sidsel Marie Rasmusdatter. LV: Svend Nielsen sst. B: Karen 7, Rasmus 4, Mikkel 1. FM: født værge Mikkel Mikkelsen i Åby.

3 Anne Nielsdatter i Åby. 15.6.1775, fol.6. Orig.11.
E: Peder Nielsen. B: Maren, Anne. FM: morbror Knud Nielsen i Ormslev.

4 Niels Andersen i Åby. 29.6.1775, fol.8B.
E: Maren [formentlig fejl,skal være Karen] Lauridsdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Ingeborg, Anne Marie, Maren. FM: morbror Mikkel Lauridsen sst.

5 Oluf Thomsen i Lyngby. 20.8.1775, fol.9B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Sørensen sst. A: søskende Anne Thomasdatter g.m. Mads Balle i Yderup, Kirsten Thomasdatter g.m. Daniel Rasmussen i Høver, Rasmus Thomsen i Lillering, død. 1B: Kirsten. FM: svoger Anders Nielsen sst, søsterdatter Anne Simonsdatter g.m. Laurids Simonsen, der opholder sig i Firgårde ved Skanderborg.

6 Karen Mikkelsdatter i Åby. 6.3.1777, fol.11B. Orig.13.
E: Søren Rasmussen Kattrup. B: Sidsel 26. Skifte efter første hustru 12.7.1743. B: Anders Pedersen 35 i Labing på Lyngbygård gods.

7 Oluf Jensen i True. 17.3.1777, fol.13. Orig.14.
E: Kirsten Justsdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anne 19, Sidsel 17, Jens 16, Rasmus 8. FM: farbror Rasmus Jensen i Lyngby, morbror Knud Justesen i Labing.

8 Maren Mikkelsdatter i Åby. 22.4.1777, fol.14B, 24B. Orig.15.
E: Rasmus Jensen Linaa. B: Peder 20. FM: Rasmus Nielsen i Åby.

9 Erik Andersen i Labing. 24.6.1777, fol.15B. Orig.16.
E: Kirsten Marie Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne g.m. Christen Christensen i Labing, Kirsten g.m. Peder Poulsen i Jegstrup på Vilhelmsborg gods, Birthe g.m. Knud Poulsen i Hørslev, Maren 19, Rasmus 17, Mette 15, Anders 4. FM: farbror Niels Andersen i Hørslevbol, morbror Mads Rasmussen i Hørslevgård, morbror Jens Rasmussen i Framlev.

10 Mette Rasmusdatter i Tilst. 30.6.1777, fol.17B. Orig.17.
E: Enevold Nielsen. B: Maren g.m. Johan Josef, skytte på Lyngbygård, Anne g.m. Hans Frandsen, korporal i Kalundborg, Karen 19, Niels 12. FM: oldefar Rasmus Balle i Mundelstrup.

11 Kirsten Sørensdatter i Tilst. 30.6.1777, fol.18. Orig.18.
E: Niels Jensen. B: Anne 36, Mette 24. FM: farbror Peder Jensen sst.

12 Jens Christensen, ugift i Åby. 28.6.1777, fol.19.
A: søskende Maren Christensdatter g.m. Morten Andersen i Ajstrup på Vilhelmsborg gods, Kirsten Christensdatter, tjener i Kasted på Kærbygård gods, Anne Christensdatter, tjener på Vilhelmsborg gods, Mette Christensdatter, uvist hvor, men har tidligere tjent på Samsø.

13 Afkald i True. 27.9.1777, fol.22B.
Afkald fra Jens Nielsen i True for arv efter far Niels Jensen sst og efter mor Dorthe Pedersdatter.

14 Lisbeth Nielsdatter i Åby. 11.9.1777, fol.23. Orig.20.
E: Jens Nielsen Lemming. Af første ægteskab B: Kirsten Mikkelsdatter g.m. Hans Mortensen i Egå, Maren Mikkelsdatter, enke efter Poul Nielsen, matros i Århus. LV: Søren Hansen i Åby, Ellen Mikkelsdatter g.m. Mads Andersen i Egå.

15 Christen Jacobsen i Åby. 30.9.1778, fol.24B. Orig.21.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Jens 2, Niels 1. FM: Jens Lemming i Åby.

16 Jens Pedersen i Lyngby. 12.1.1779, fol.26. Orig.22.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Maren 5, Jens 3 mdr. FM: Bent Joensen i Lyngby.

17 Rasmus Lauridsen i Åby. 25.3.1779, fol.27. Orig.23.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Lemming i Åby. B: Laurids 7, Anders 2. FM: farbror Christen Lauridsen sst, Mikkel Lauridsen sst.

18 Mads Mikkelsen i Lyngby. 27.5.1779, fol.28. Orig.24.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Mikkel 43, Anne 29, Niels 27, Sidsel 25, Karen g.m. Ove Jensen i Hørslevgård, Maren g.m. Anders Nielsen i Herskind. FM: Peder Pedersen i Yderup.

19 Kirsten Lauridsdatter i Lyngby. 9.9.1779, fol.30B. Orig.25.
E: Bent Joensen. B: Joen 20, Laurids 18, Anne Marie 12, Maren 9, Søren 5. FM: Niels Sørensen sst.

20 Mette Nielsdatter i Lyngby. 25.11.1779, fol.32. Orig.26.
E: Mikkel Rasmussen. A: mor Maren Mortensdatter g.m. Peder Rasmussen i Sjelle, søskende Anders Nielsen 36 i Herskind, Christen Nielsen 26, Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Justesen i Sjelle, halvsøskende Anne Nielsdatter g.m. Christen Nielsen, skipper i Århus, Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Mogensen i True, Karen Nielsdatter g.m. Johan Pedersen i Sjelle. Desuden nævnes enkemandens søskende Niels Rasmussen i Labing, Anders Rasmussen.

21 Maren Jensdatter i Storring. 3.4.1780, fol.35B. Orig.27.
B: Jens Nielsen 32 sst, Niels Nielsen 30 sst, Kirsten Nielsdatter 22 sst, Anne Nielsdatter 20, Hans Nielsen 15.

22 Maren Mikkelsdatter i Åby. 26.9.1780, fol.36. Orig.28.
E: Niels Christensen. B: Anne 15, Mikkel 12, Kirsten 10, Karen 8, Christen 3. FM: Jens Poulsen i Åby.

23 Søren Nielsen i Yderup. 18.10.1780, fol.38. Orig.29.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Mogensen sst. B: Sidsel 29, Jens 25, Niels 22. Af første ægteskab B: Kirsten 39.

24 Kirsten Jensdatter i Framlev. 1.11.1780, fol.38B. Orig.30.
E: Niels Jacobsen. A: søskende Knud Jensen i Javngyde på Sophiendal gods, Peder Jensen i Javngyde, Anne Jensdatter g.m. Søren Jacobsen i Framlev.

25 Maren Jensdatter i Skovby. 15.1.1781, fol.39B. Orig.31.
E: Rasmus Pedersen Skrædder. B: Peder 5, Mette 2. FM: morbror Niels Jensen i Skovby.

26 Søren Jensen i Labing. 31.1.1781, fol.41. Orig.32.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Johanne g.m. Jacob Rasmussen i Flensted, Mette g.m. Jesper Rasmussen i Farre, Kirsten 23, Karen 21, Johanne 19, Jens 16, Morten 11. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle, morbror Rasmus Iversen i Borum.

27 Birthe Filipsdatter i Åby. 27.11.1780, fol.42B. Orig.33.
Enke efter Niels Christensen. B: Christen 34, tømmermand i Århus, Filip 24 i København, Niels 18 sst, Barbara g.m. Henrik Baldæus, købmand i Drammen i Norge.

28 Else Sørensdatter i Framlev. 25.5.1781, fol.44B. Orig.34.
B: Kirsten Jensdatter 36 i København, Søren Jensen 35 i Framlev, Johanne Jensdatter 24. FM: Jens Rasmussen i Framlev.

29 Bent Joensen i Lyngby. 23.6.1781, fol.45. Orig.35.
E: Maren Jensdatter. LV: Simon Nielsen i Lyngby. Første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter], skifte 9.9.1779 lbnr.19. B: Joen 21, Laurids 19, Anne Marie 12, Maren 10, Søren 6. FM: morbror Jørgen Jacobsen i Sjelle, farbror Jens Joensen i Lillering.

30 Voldborg Eskildsdatter i Labing. 24.8.1781, fol.48. Orig.36.
E: Jens Jensen. B: Anne 12, Eskild 9, Sidsel 6, Jens 2. FM: morbror Rasmus Eskildsen i Stjær.

31 Kirsten Andersdatter i Lyngby. 3.9.1781, fol.50B. Orig.37.
Enke. B: Anders Pedersen 23 i Lyngby, Karen Jensdatter g.m. Knud Jensen i Skovby [fejl for Skibby i Harlev sogn].
Skiftet er også efter Knud Jensens steddatter Anne Pedersdatter, der døde hos afdøde enke. Hendes A: mor: tidligere nævnte Karen Jensdatter g.m. Knud Jensen i Skovby [fejl for Skibby]. Hendes første ægteskab med [Peder Rasmussen Dørup, død 1771], søskende Maren Pedersdatter 21, Peder Pedersen 16, Rasmus Pedersen 13, Kirsten Pedersdatter 12, halvsøskende Anne Marie Knudsdatter 8, Mette Knudsdatter 6, Anne Kirstine Knudsdatter 6.

32 Rasmus Jensen i Lyngby. 28.12.1781, fol.51B.Orig.38.
E: Anne Jensdatter. LV: Simon Nielsen sst. B: Søren 30 i Lyngby, Peder 28 i Labing, Niels 26 i Lyngby, Christen 24 i Århus, Jens 22 i Tilst, Anders 20 i Lyngby, Birthe 19 Oluf 18, Anne 17, Johan 14, Rasmus 11, Kirsten 8. FM: morbror Laurids Jensen i Geding, Søren Sørensen i Søften. Af første ægteskab B: Jens 39 i Lyngby.

33 Helle Mogensdatter i Lyngby. 14.1.1782, fol.54. Orig.39.
E: Niels Pedersen. B: Jacob 23, Peder 20. FM: morbrødre Jens Mogensen i Yderup, Erik Mogensen sst. Af enkemandens første ægteskab B: Sidsel. FM: morbror Rasmus Andersen i Mundelstrup.

34 Maren Andersdatter i Labing. 16.1.1782, fol.56. Orig.40.
E: Thomas Lauridsen. B: Laurids 2.

35 Maren Sørensdatter i Framlev. 5.2.1782, fol.56. Orig.41.
E: Jens Nielsen Labing. B: Kirsten 12 år i 1777. FM: morbror Morten Sørensen, ladefoged på Sophiendal, Laurids Olufsen i Framlev.
Maren Sørensdatter deserterede for 9 år siden og manden må indlade sig i nyt ægteskab efter tamperretsdom af 21.5.1777.
Til stede på hans vegne: søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Forlev.
Til stede på hendes vegne: bror Søren Nielsen i Skovby, Rasmus Munk i Vorgårde.

36 Jens Sørensen i Framlev. 18.2.1782, fol.58B. Orig.42.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Nielsen Lemming i Snåstrup. B: Søren 6, Kirsten Marie 4, Karen 1. FM: Jens Rasmussen i Framlev.

37 Oluf Jensen i Framlev. 12.7.1782, fol.60. Orig.43.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Labing. B: Niels 4, Anne 2. FM: farbror Niels Jensen i Haldum.

38 Rasmus Jensen i True. 10.1.1783, fol.62. Orig.44.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Sabro. B: Mette 10, Jens 8, Peder 5, Niels 5. FM: farbror Jens Jensen i True.

39 Anne Andersdatter i Åby. 3.12.1783, fol.64. Orig.45.
Enke efter Jens Sørensen. B: Maren Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Åby, Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Hasle. 3B: Mikkel 22, Anders 20, Ellen 18. Af første ægteskab B: Maren Mikkelsdatter, [skifte 22.4.1777 lbnr.8], var g.m. Rasmus [Jensen] Linaa i Åby. 1B: Peder 25 sst.

40 Christen Nielsen i Framlev. 10.4.1784, fol.65B. Orig.47.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Birthe g.m. Jens Andersen i Framlev.

41 Frands Mathiasen i Borum. 19.5.1784, fol.67. Orig.48.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christian Foss, degn i Borum. A: søster Karen Mathiasdatter g.m. Peder Christoffersen i Stjær, halvsøskende Anne Marie Nielsdatter, enke efter Jens Ulv i Fregerslev, Else Nielsdatter g.m. Christen Carlsen i Dørup, Anne Nielsdatter i Illerup. FM: Søren Sørensen i Storring, Søren Elev i Borum.

42 Ingeborg Andersdatter i Åby. 2.6.1784, fol.69. Orig.49.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 12, Mette 10, Anders 3, Rasmus 3 mdr. FM: morbror Jens Mogensen i Yderup.

43 Karen Olufsdatter i Tilst. 10.12.1784, fol.71. Orig.50.
Enke efter Jacob Jensen. B: Oluf, Jens, Anne.

44 Maren Pedersdatter i Labing. 13.4.1785, fol.71B. Orig.51.
E: Peder Rasmussen. Til stede på arvingernes vegne. Clemen Jacobsen i Årslev.

45 Sidsel Mortensdatter i Labing. 13.4.1785, fol.73. Orig.52.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 31.1.1781 lbnr.26]. B: Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Jacob Rasmussen i Flensted, ingen børn, Mette Sørensdatter [g.m. Jesper Rasmussen i Farre, Kirsten Sørensdatter] g.m. Jens Nielsen i Framlev, Karen Sørensdatter, Johanne Sørensdatter, Jens Sørensen 21, Morten Sørensen 15. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle.

46 Jens Poulsen i Labing. 4.8.1784, fol.76. Orig.53.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Søren Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Poul i Labing på Lyngbygård gods, Niels i Århus, Maren g.m. [Søren Frandsen Broch], bager i Århus, Johanne Marie g.m. Daniel [Andersen], snedker i Lillering.

47 Niels Andersen i Framlev. 15.10.1785, fol.77. Orig.54.
E: Maren Johansdatter. LV: Mogens Nielsen sst, Jens Andersen. B: Anne 15. Første ægteskab med Anne Jacobsdatter. B: Anders 26, Kirsten g.m. Christen Knudsen Lærke i Randers, Maren 20.

48 Anne Lauridsdatter i Yderup. 7.4.1786, fol.79. Orig.55.
E: Peder Pedersen Kirkegaard. B: Peder 26, Laurids 19, Mette Johanne g.m. Mikkel Madsen i Lyngby, Else 9. FM: mors svoger Jens Sørensen i True, Peder Pedersen sst.

49 Maren Andersdatter i Åby. 7.8.1786, fol.81. Orig.56.
E: Peder Rasmussen Hudkær. B: Søren 10.

50 Dorthe Rasmusdatter i Framlev. 26.9.1786, fol.81B. Orig.57.
E: Rasmus Jacobsen. B: Birthe 14, Kirsten 5. FM: morbror Jens Rasmussen i Framlev, Daniel Rasmussen, Mads Rasmussen.

51 Mikkel Mikkelsen i Åby. 23.10.1786, fol.83. Orig.58.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Rasmus Ovesen. B: Sidsel 12, Mikkel 8, Maren 2. FM: morbror Christen Lauridsen.

52 Poul Jensen i Labing. 30.5.1786, fol.85. Orig.59.
E: Kirsten Danielsdatter. LV: bror Hans Danielsen i Skæringgård. B: Søren 12, Rasmus 8, Jens 4. Første ægteskab med Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1]. B: Anne g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Daniel 23, Kirsten Marie g.m. Søren Mogensen i Hørslevbol, Anne Marie 16, Cathrine 15. FM: Niels Danielsen i True.

53 Anders Nielsen i Skovby. 2.3.1787, fol.90. Orig.60-
E: Marie Johansdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Niels, der tjener på Lyngbygård, Karen, Maren gift i Hasle.

54 Karen Pedersdatter i Skovby. 2.3.1787, fol.90B. Orig.61.
E: Jens Sørensen Smed. B: Anne 12, Maren 11, Johanne 7.

55 Niels Andersen i Åby. 30.5.1787, fol.92. Orig.62.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Andersen i Lemming. B: Mette 6, Anders 4, Ingeborg 2. FM: Anders Pedersen i Blegind, Jens Mogensen i Yderup, Peder Nielsen i Åby.

56 Sidsel Nielsdatter i Åby. 9.7.1787, fol.94B. Orig.63.
E: Jacob Nielsen. B: Niels Jacobsen 30, Anne Jacobsdatter 24, Niels Svend [Jacob]sen 21. FM: Søren Pedersen Smed.

57 Christen Lauridsen i Åby. 9.7.1787, fol.95. Orig.64.
E: Sidsel Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Ovesen. B: Marianne 13, Jens 10, Maren 7. FM: farbror Mikkel Lauridsen i Åby.

58 Laurids Olufsen i Framlev. 8.2.1788, fol.97B. Orig.65.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: bror Niels Poulsen på Ristrup. B: Maren. FM: morbror Søren Poulsen i Fårup på Ristrup gods, Peder Pedersen Smed i Hørslev.

59 Maren Pedersdatter i Skovby. 27.3.1787, fol.100B. Orig.66.
E: Rasmus Pedersen. A: søskende Niels Pedersen i Yderup, Jens Pedersen, der tjener i Lisbjerg, halvsøskende Peder Nielsen [formentlig fejl for Peder Pedersen] i Terp, Anne Johanne [Pedersdatter] sst, Mette Marie [Pedersdatter] i Viby.

60 Rasmus Eriksen i Labing. 4.4.1788, fol.101B. Orig.67.
E: Johanne Sørensdatter. A: mor Kirsten Marie Rasmusdatter, enke efter Erik Andersen, skifte 24.6.1777 lbnr.9, søskende Anders Eriksen i Labing, Anne Eriksdatter g.m. Christen Balle i Labing, Mette Eriksdatter g.m. Jens Sørensen i Labing, Birthe Marie Eriksdatter g.m. Knud Poulsen i Hørslev, Kirsten Eriksdatter g.m. Søren Rasmussen i Jegstrup. FM: Christen Christensen i Labing.

61 Kirsten Jensdatter i Labing. 14.1.1789, fol.104. Orig.68.
E: Niels Nielsen Kirkegaard. B: Jørgen 19, Niels 17, Peder 14. FM: halvbror Jens Jørgensen i Borum, Jørgen Mogensen.

62 Peder Pedersen Kirkegaard i Yderup. 3.3.1789, fol.107. Orig.69.
Enkemand efter Anne Lauridsdatter, skifte 7.4.1786 lbnr.48. B: Peder, der har gården i fæste, Laurids, der døde, Mette Johanne g.m. Mikkel Madsen i Lyngby, Else 12.

63 Kirsten Mogensdatter i True. 27.3.1789, fol.108. Orig.70.
E: Jens Jensen Skrædder. B: Jens 19, Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Birgittelund i Storring sogn.

64 Peder Rasmussen Hudkær i Åby. 25.9.1789, fol.108B. Orig.71.
[Enkemand efter Maren Andersdatter, skifte 7.8.1786 lbnr.49]. B: Peder 24, Søren 13. FM: Laurids Nielsen.

65 Knud Justesen i Labing. 7.10.1789, fol.110. Orig.72.
E: Barbara Jensdatter. B: Kirsten 19, Else 16, Jens 12, Anne Marie 6. FM: farbror Rasmus Justesen i Sjelle. Første ægteskab med Else Thorsdatter. B: Anne g.m. Jacob Rasmussen i Flensted på Kalbygård gods.

66 Kirsten Danielsdatter i Labing. 26.5.1788, fol.112B, 122. Orig.73.
Enke efter Poul Jensen, [skifte 30.5.1786 lbnr.52]. B: Søren 14, Rasmus 10, Jens 6, der døde. FM: morbror Hans Danielsen, morbror Niels Danielsen i True. Arv efter enkemandens børn af første ægteskab: Anne g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Daniel, Kirsten Marie, enke i Hørslevbol, Anne Marie, Cathrine.

67 Maren Christensdatter i Åby. 2.7.1789, fol.114B, 125B. Orig.74.
E: Jens Nielsen Morten. Afdøde var født i Grølsted uden for ægteskab af mor Anne Jensdatter, der siden var gift med en anden mand, men begge er døde uden arvinger. Ingen andre arvinger kendes.

68 Anne Jørgensdatter i Framlev. 23.2.1789, fol.116, 123. Orig.75.
E: Mads Poulsen, hyrde. A: mor Karen Sørensdatter, bror Rasmus Sørensen i Mollerup, død. 2 børn hvis navne ikke angives, bror Jens Sørensen i Sorring, død. 2B: Jesper, pottemager i Sorring, en datter i Tovstrup.

69 Anne Jensdatter i Labing. 6.5.1790, fol.116B.
E: Søren Clausen. B: Søren 14, Mogens 12. FM: Jens Jensen sst.

70 Niels Nielsen i Åby. 21.5.1790, fol.117B.
E: Anne Rasmusdatter. B: Niels 17, Marianne 13, Rasmus 11, Jens 9. FM: fasters mand Rasmus Jensen.

71 Mikkel Mikkelsen, ugift i Åby. 21.5.1790, fol.118B.
A: mor Ingeborg Rasmusdatter g.m. Laurids Mikkelsen, søskende Sidsel Mikkelsdatter 15, Maren Mikkelsdatter 5. FM: Søren Mortensen i Åby. Arv efter afdødes far Mikkel Mikkelsen i Åby, skifte 23.10.1786 lbnr.51.

72 Sidsel Rasmusdatter i Åby. 1.6.1790, fol.119.
E: Peder Nielsen. B: Niels 13, Rasmus 10, Søren 7, Anders 1. FM: Jens Mogensen i Yderup. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 15.6.1775 lbnr.3. B: Anne.

73 Jens Poulsen i Labing. 2.6.1790, fol.121B.
A: søskende Anne Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde, Kirsten Marie Poulsdatter, enke i Hørslevbol, Anne Marie Poulsdatter 21, Cathrine Poulsdatter 19, Søren Poulsen 14, Rasmus Poulsen 12, halvbror Daniel Poulsen 26. FM: Niels Danielsen. Arv efter far Poul Jensen, skifte 30.5.1786 lbnr.52. (Sml. lbnr.66).

74 Karen Nielsdatter i Åby. 16.6.1790, fol.123B.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 3.

75 Karen Christensdatter i Lyngby. 26.11.1790, fol.126.
E: Peder Kolt. B: Maren 21, Jens 16, Maren 13, Ingeborg 10.

76 Hans Danielsen i Labing. 11.1.1791, fol.127, 129B, 137B.
A:
1) bror Niels Danielsen i True
2) søster Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1], var g.m. Poul Jensen i Labing. 5B:
a Anne Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Vorgårde
b Daniel Poulsen 28
c Kirsten Marie Poulsdatter g.m. Niels Rasmussen i Hørslevbol
d Anne Marie Poulsdatter 23
e Cathrine Poulsdatter 21
3) søster Maren Danielsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Labing. 1B:
a Anne Andersdatter 17
4) søster Kirsten Danielsdatter, skifte 30.5.1786 lbnr.52. 2B:
a Søren Poulsen 16
b Rasmus Poulsen 13.

77 Peder Andersen Lyngby i Tilst. 12.1.1791, fol.128B.
E: Sidsel Rasmusdatter. B: Anne 13, Voldborg 10. FM: morbror Niels Eskildsen i Tilst.

78 Anne Rasmusdatter i Framlev. 24.2.1791, fol.134B, 146.
E: Rasmus Simonsen. B: Rasmus Sørensen 25, Maren Sørensdatter 19. FM: morbror Simon Nielsen i Lyngby.

79 Søren Nielsen Lundgaard i Labing. 21.3.1791, fol.139B, 145.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Kirkegaard sst. B: Niels 25, Peder 14, Rasmus 11. FM: morbrødre Niels Pedersen i Borum, Søren Pedersen sst.

80 Karen Poulsdatter i Labing. 27.5.1791, fol.142B.
E: Peder Rasmussen Kejser. B: Kirsten 10, Rasmus 8, Karen 5, Johanne Marie 6 uger.

81 Maren Jensdatter i True. 13.8.1791, fol.143B, 147.
E: Niels Christensen. B: Anne 23, Sidsel 21, Kirsten 17, Mette 10. FM: morbror [dvs. mosters mand] Niels Nielsen, ladefoged i Kasted på Kærbygård gods, morbror Niels Jensen i Ølsted på Kærbygård gods.

82 Peder Nielsen Lemming i Åby. 29.2.1792, fol.148.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mikkel Rasmussen i Lyngby. B: Anne g.m. Laurids Nielsen Ladefoged i Klintrup, Niels 18, Rasmus 16, Sidsel 14, Karen 12, Kirsten 10, Jens 6. FM: farbrødre Jens Lemming i Åby, Morten Lemming i Snåstrup.

83 Kirsten Jacobsdatter i Tilst. 1.5.1793, fol.152, 162B.
E: Henrik Johansen. B: Jacob 6, Kirsten 4. FM: morbror Niels Rasmussen sst, Peder Nielsen i Vejlby.

84 Erik Nielsen i Åby. 16.10.1793, fol.153B, 163.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Nielsen i Åby, Rasmus Lauridsen i Galten, der ægter enken. B: Sidsel 5. FM: farbror Søren Nielsen Gjellerup, tømmermand i Århus.

85 Laurids Andersen i Åby. 16.10.1793, fol.156, 164.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Poulsen sst. B: Gertrud 15, Anders 12, Maren 9, Poul 7. FM: Jens Lemming i Åby.

86 Mikkel Pedersen i True. 4.11.1793, fol.158B, 168B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: [Jens] Møldrup, præst i Brabrand. B: Maren 13, Peder 11, Dorthe Marie 8, Kirsten 6, Mette Marie 2. FM: Mikkel Sørensen i Brabrand.

87 Maren Jensdatter i Åby. 10.2.1794, fol.165, 166B, 172B.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Randers. 1B: Birthe Marie, Lisbeth Rasmusdatter g.m. Peder Kattrup i Kasted på Kærbygård gods.

88 Mikkel Pedersen i Åby. 21.2.1794, fol.165B, 168.
Enkemand. B: Peder 37 i Lillering, Maren 35 g.m. Søren Hansen i Åby, Anne 31. FM: morbror Jens Lemming i Åby.

89 Niels Christensen, rygter på Lyngbygård. 3.7.1794, fol.168B, 187, 189B.
Arvinger kendes ikke.

90 Jørgen Valtersen i Tilst. 4.3.1795, fol.169B, 175.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jørgen 15. FM: Niels Nielsen sst.

91 Poul Rasmussen i Lyngby. 1.4.1795, fol.170B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i True. B: Rasmus 1. FM: farbrødre Mikkel Rasmussen i Lyngby, Niels Rasmussen i Labing, Anders Rasmussen i Lyngby.

92 Maren Nielsdatter, ugift i Åby. 23.7.1795, fol.172.
A: mor Karen Lauridsdatter, enke efter [Niels Andersen i Åby], skifte 29.6.1775 lbnr.4, søskende Ingeborg Nielsdatter g.m. Jens Lemming, Anne Marie Nielsdatter. FM: morbror Mikkel Lauridsen i Åby.

93 Marianne Christensdatter, ugift i Åby. 23.7.1795, fol.173B.
A: mor Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Søren Mortensen sst, søskende Jens Christensen 18, Maren Christensdatter 15. FM: farbror Mikkel Lauridsen sst, halvsøskende Karen Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Gjellerup, Rasmus Jensen i Åby, Mikkel Jensen 24. Arv efter afdødes far [Christen Lauridsen i Åby], skifte 9.7.1787 lbnr.57.

94 Karen Rasmusdatter i Åby. 28.7.1795, fol.174, 178.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Peder Nielsen Lemming i Åby, [skifte 29.2.1792 lbnr.82]. B: [Anne] g.m. Laurids [Nielsen] Ladefoged i Klintrup, Niels 22, Rasmus 21, Sidsel 18, Karen 16, Kirsten 14, Jens 9. FM: farbror Jens Lemming i Åby.

95 Johanne Jensdatter i Lyngby. 13.8.1795, fol.175B.
Enke efter Søren Nielsen [i Yderup, skifte 18.10.1780 lbnr.23]. B: Sidsel 43, Jens 39, Niels 37. Desuden nævnes deres halvsøster Kirsten Sørensdatter.

96 Peder Pedersen i Framlev. 17.8.1795, fol.176B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Jensen. B: Maren 8, Peder 6. FM: født værge Oluf Pedersen i Herskind.

97 Henrik Johansen i Tilst. 14.1.1796, fol.181, 190.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Nielsen sst, Rasmus Rasmussen, der ægter enken. B: Henrik, nyfødt. Første ægteskab med [Kirsten Jacobsdatter, skifte 1.5.1793 lbnr.83]. B: Jacob 9, Kirsten 6. FM: farbror Andreas Johansen i Yderup, morbror Niels Rasmussen i Tilst. Desuden nævnes enkens bror Niels Jensen.

98 Jens Nielsen Leth i Framlev. 28.1.1796, fol.182B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Peder 36, Søren 25, Kirsten Marie g.m. Johan Lauridsen, bendrejer i Århus, Mette g.m. Peder Rasmussen i Snåstrup. FM: Peder Leth i Skibby. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 14.10.1755. B: Jens Jensen 46, Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Søgaard i Skanderborg. 3B: Jens 31, Niels 18, Anne g.m. Rasmus Hansen i Vrold.

99 Jens Mikkelsen i Framlev. 23.3.1796, fol.187B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Jacobsen sst. B: Karen 8, Jacob 2. FM: morbror Jens Jacobsen i Kasted.

100 Birthe Rasmusdatter, ugift i Lyngby. 12.12.1796, fol.190.
A: mor Anne Jensdatter, enke efter [Rasmus Jensen sst, skifte 28.12.1781 lbnr.32], søskende Søren, Peder i Storring, Niels, Christen i Århus, Jens, Anders i Skivholme, Oluf, Anne g.m. Peder Pedersen i Yderup, Johan, Rasmus, Kirsten, halvbror Jens Rasmussen i Gjellerup, død. 3B: Ingeborg 12, Jens 8, Birthe Marie 4. FM: morbror Rasmus Jensen i Åby.

101 Karen Lauridsdatter i Lyngby. 6.1.1797, fol.192.
E: Peder Christensen Bonde. B: Christen 15. FM: farbror Mads Christensen i Skørring.

102 Frands Mogensen Tilst i udflyttergården Eldal i Tilst. 24.1.1797, fol.193.
E: Karen Lauridsdatter. B: Jens 3. FM: bedstefar Mogens Nielsen på stedet.

103 Karen Jensdatter i Tilst. 15.7.1797, fol.194B.
E: Rasmus Rasmussen. Første ægteskab med Henrik Johansen, [skifte 14.1.1796 lbnr.97]. B: Henrik 1. FM: morfar Jens Nielsen Bonde i Tilst.

104 Sidsel Jensdatter i True. 1.11.1797, fol.198.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 3. FM: farbror Rasmus Olufsen i True.

105 Jens Jensen Leth, der tjente på Lyngbygård. 10.12.1797, fol.200, 202, 204.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus [Jensen] Søgaard i Skanderborg. 3B:
a Jens Rasmussen
b Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen i Vrold
c Niels Rasmussen, der tjener i Århus
2) halvbror Peder Jensen i Framlev
3) halvbror Søren Jensen Leth i Framlev
4) halvsøster Kirsten Marie Jensdatter g.m. Johan Lisbjerg, bendrejer i Århus
5) halvsøster Mette Marie Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Snåstrup
Sml. lbnr.98.

106 Enevold Nielsen i Tilst. 29.1.1798, fol.201B, 202.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen sst, bror Peder Hørslev i Årslev. B: Peder 17, Rasmus 14, Mette 11. Første ægteskab med [Mette Rasmusdatter, skifte 30.6.1777 lbnr.10]. B: Maren g.m. Josef, skytte ved Vosnæsgård med bopæl i Studstrup, Anne g.m. Christen Nielsen Koch i Tilst, Karen gift i København, Niels i Tilst.

107 Mikkel Lauridsen i Åby. 24.7.1798, fol.205.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Lemming i Åby. B: Laurids 25, Maren 23, Jens 22, Rasmus 18, Jens 15, Anne Kirstine 12, Kirsten 10. FM: morbror Niels Jensen i Åby, Søren Mikkelsen i Hasle.

108 Just Jacobsen i Framlev. 1.7.1799, fol.208B.
E: Maren Frandsdatter. LV: stedfar Niels Pedersen i Lisbjerg. B: Maren 15, Niels 10, Frands 8, Mette 5, Bodil 3, [Jacob] 6 mdr. FM: Mogens Jacobsen ved svigerfar Daniel Andersen i Lindbjerg, [måske fejl, skal være Lillering i Framlev sogn].

109 Anne Pedersdatter i Åby. 22.8.1799, fol.210B.
E: Peder Sørensen. A: bror Peder Nielsen i Hasle, brorsøn Niels Poulsen 16, [halv]søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Hasle, [halv]søster Karen Nielsdatter g.m. Christen Andersen i Brabrand.

110 Jens Sørensen i Skovby. 17.5.1800, fol.212, 218.
Enke efter Karen Pedersdatter, [skifte 2.3.1787 lbnr.54]. B: Anne 24, Maren 23, Johanne 21. FM: farbror Søren Sørensen i True, morbror Bertel Mikkelsen i Skovby.

111 Mette Mikkelsdatter i Åby. 26.5.1800, fol.210B, 217B.
E: Peder Rasmussen. B: Bodil 7, Laurids 3. Første ægteskab med [Laurids Andersen sst, skifte 16.10.1793 lbnr.85]. B: Gertrud g.m. Eskild Nielsen i Viby, Anders 20, Maren 16, Poul 14. FM: morfar Mikkel Poulsen i Åby.

112 Inger Jensdatter i Tilst. 10.6.1800, fol.215B.
E: Søren Jensen. A: mor Karen Andersdatter, enke efter Jens Nielsen, søskende Niels Jensen 27, Anders Jensen 26, Peder Jensen 24, Anne Jensdatter 22, Maren Jensdatter 20, Rasmus Jensen 14. FM: farbror Erik Nielsen i Tilst.

113 Niels Pedersen i Tilst. 5.11.1800, fol.219.
E: Mette Sørensdatter. LV: far Søren Nielsen sst. B: Anne Marie 2, Søren 3 mdr. FM: farfar Peder Nielsen på stedet, morbror Niels Sørensen i Geding.

114 Birthe Sørensdatter i True. 22.1.1801, fol.221.
E: Jens Jensen Gravgaard, der er lovet gården i fæste. Første ægteskab med Mikkel Pedersen, [skifte 4.11.1793 lbnr.86]. B: Maren 21, Peder 17, Dorthe 15, Kirsten 14, Mette Marie 9. FM: farbror Rasmus Pedersen i Tilst, morbror Mikkel Sørensen i Brabrand.

115 Søren Nielsen 6 mdr. gammel i Tilst. 10.8.1801, fol.224B.
A: mor Mette Sørensdatter g.m. Poul Andersen, søster Anne Marie Nielsdatter. FM: farfar Peder Nielsen Balle i Tilst, farbror Rasmus Pedersen sst. Arv efter far Niels Pedersen i Tilst, skifte 5.11.1800 lbnr.113.

116 Maren Jensdatter i Tilst. 1.4.1802, fol.225.
E: Søren Christensen. B: Christen 14, Peder 12. FM: morfar Jens Mogensen i Yderup.

117 Maren Frandsdatter i udflyttergården Eldal i Tilst. 8.4.1802, fol.227B.
E: Mogens Mikkelsen. B: Mikkel 26, Birthe Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Tilst, Karen 24, Maren 22. Desuden nævnes enkemandens sønnesøn Jens Frandsen 9. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Tilst. (Sml. lbnr.102).

118 Niels Lauridsen i Tilst. 27.5.1802, fol.229B.
Afkald fra A: Anders Andersen, Peder Sørensen i Overgård i Balle sogn.

119 Johanne Christensdatter i Lyngbygårds Skovfogedhus, der kaldes Kannikemøllebrohus. 23.6.1802, fol.229B.
E: Niels Andersen, skovfoged. Afkald fra A: Erik Nielsen i Voel, Hans Christensen g.m. Anne Kirstine Sørensdatter i Farre.

120 Maren Nielsdatter i Åby. 27.5.1803, fol.230.
E: Hans Pedersen Mondrup. B: Maren 4. FM: farbror Rasmus Pedersen Mondrup i Snåstrup.

121 Niels Christensen i Åby. 24.6.1803, fol.232.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Niels 19, Peder 17. FM: morbror Mikkel Nielsen i Brabrand. Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, [skifte 26.9.1780 lbnr.22]. B: Anne g.m. Jens Pedersen i Åby, Mikkel 35, Kirsten g.m. Anders Lauridsen i Skejby, Christen 25.

122 Mikkel Rasmussen i Lyngby. 23.3.1804, fol.235.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: bror Johan Rasmussen i Låsby. B: Anne 16, Sidsel 14, Mette 9, Rasmus 6. FM: farbror Niels Rasmussen i Labing.

123 Rasmus Mikkelsen, en dreng i Lyngby. 2.10.1804, fol.237B.
A: mor Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Anders Eriksen i Lyngby, søskende Anne Rasmusdatter, Sidsel Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter. FM: farbror Niels Rasmussen i Labing. (Sml. lbnr.122).

124 Søren Thorsen i Framlev. 4.10.1804, fol.238B.
E: Maren Justsdatter. B: Jens 33, Peder 31, Rasmus 28, Anne, død, var g.m. Søren Rasmussen i Borum. 1B: Rasmus, Helle g.m. Niels Andersen i Framlev.

125 Jens Jensen i Labing. 23.1.1805, fol.240B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Poul Knudsen sst. B: Anne 13, Voldborg 10, Karen 8, Bodil 6, Rasmus 2, Anne Johanne 6 mdr. FM: farbror Peder Jensen i Borum. Første ægteskab med Voldborg Eskildsdatter, [skifte 24.8.1781 lbnr.30]. B: Anne g.m. Peder Rasmussen i Storring, Eskild 32, Sidsel g.m. Peder Rasmussen i Jeksen, Jens 26.

126 Anne Kirstine Rasmusdatter i Lyngby. 20.7.1805, fol.243.
E: Jacob Nielsen. B: Niels 18, Sidsel 5.

127 Sidsel Marie Rasmusdatter i Åby. 9.8.1805, fol.246, 249B, 250, 256.
E: Søren Mortensen. Første ægteskab med [Jens Mikkelsen i Åby, skifte 16.3.1773 lbnr.2]. B: Karen g.m. Niels Rasmussen i Gjellerup, Rasmus 36 i Åby, Mikkel 33 i Holme. Andet ægteskab med [Christen Lauridsen i Åby, skifte 9.7.1787 lbnr.57]. B: Jens 27 i Åby, Maren 25, der døde.

128 Maren Mogensdatter, tjenestepige i Tilst. 16.8.1805, fol.248, 249B.
A:
1) bror Mikkel Mogensen i Eldal
2) bror [Frands Mogensen, skifte 24.1.1797 lbnr.102]. 1B: Jens 11
3) søster Birthe Mogensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Tilst
4) søster Karen Mogensdatter g.m. Niels Jensen i Vejlby
5) halvsøster Dorthe Mogensdatter 38 i Århus.

129 Else Knudsdatter i Tilst. 2.6.1806, fol.250B.
E: Søren Christensen. B: Knud 2, Rasmus 6 mdr. FM: morbror Jens Knudsen i Labing.

130 Anne Olufsdatter i Framlev. 4.7.1806, fol.253B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 3 mdr. FM: morfar Jørgen Mogensen på stedet.

131 Laurids Jensen i Lyngby. 1.7.1807, fol.256B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen, der ægter enken. B: Kirsten 12. FM: farbror Johan Jensen, tjenestekarl i Snåstrup, Niels Balle, skovfoged i Kannikemøllebrohuset. Desuden nævnes enkens bror Christen Lauridsen, der tjener i Hørslev.

132 Sidsel Rasmusdatter i Tilst. 30.6.1809, fol.258.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med [Peder Andersen Lyngby i Tilst, skifte 12.1.1791 lbnr.77]. B: Anne g.m. Anders Villadsen i Århus, Voldborg. FM: Peder Andersen i Tilst.

133 Abelone Mogensdatter i True. 30.6.1809, fol.259.
E: Niels Sørensen. B: Anne Marie 9. FM: Peder Nielsen sst.

134 Anne Andersdatter i Tilst. 3.10.1809, fol.260B.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 17, Marianne 5, Anne 3. FM: fars svoger Rasmus Sørensen i True.

135 Laurids Rasmussen, staldkarl på Lyngbygård. 2.3.1810, fol.264.
A: mor Barbara Pedersdatter, enke efter Niels Lauridsen i Borum, halvsøskende Rasmus Nielsen 24, Maren Nielsdatter 23, Kirsten Nielsdatter 20. FM: morbror Rasmus Pedersen i Borum.

136 Mikkel Nielsen, tjenestekarl i Åby. 2.4.1810, fol.265.
A: søskende Anne Nielsdatter, enke efter Jens Pedersen i Åby, Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen, snedker i Skejby, Christen Nielsen, udkommanderet, halvbror Peder Nielsen 24 i Åby. FM: Laurids Nielsen, Peder Trane, feldbereder i Århus. (Sml. lbnr.121).

137 Else Rasmusdatter i Tilst. 16.4.1810, fol.265B.
Enke efter Niels Nielsen, tjenestekarl. A: mor Mette Nielsdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Tilst.

138 Mette Nielsdatter i True. Anmeldelse 16.1.1812, fol.266.
E: Niels Rasmussen. [Første ægteskab med Rasmus Jensen i True, skifte 10.1.1783 lbnr.38]. B: Mette g.m. Rasmus Lauridsen, smed i Grumstrup, Peder i Sabro, Niels i Tilst.

139 Peder Lauridsen i Tilst. 8.4.1812, fol.266, 270B.
E: Inger Jensdatter. LV: Mikkel Mogensen i Eldal. B: Anne 1, Anne Marie 1 md 14.7.1812. Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 3.10.1809 lbnr.134]. B: Laurids 9, Marianne 8. FM: farbror Frands Lauridsen i Kasted, Jens Andersen i Labing. Desuden nævnes afdødes bror Christen Lauridsen i Tilst.

140 Jacob Nielsen i Lyngby. 22.4.1812, fol.267B, 275B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Labing, Peder Nielsen, der ægter enken. B: Anne Kirstine 5, Jens 3, Rasmus 2. FM: farbror Peder Nielsen i Haushøjgård i Søften sogn. Første ægteskab med [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 20.7.1805 lbnr.126]. B: Niels 25, rytter i Holstenske Rytterregiment, Sidsel 11.

141 Søren Jørgensen i Lyngby. 12.9.1812, fol.271B, 277B.
E: Marianne Johansdatter. B: Maren g.m. Niels Madsen i Nørre Vissing, Marie Kirstine g.m. Peder Nielsen Skrædder i Brabrand, Jens, gartner på Barritskov, Mette g.m. en strømpevæver i Gentofte på Sjælland, Johan på stedet, Karen g.m. Mikkel Pungelund i Århus, Jørgen i True.

142 Sidsel Jensdatter i Åby. 7.11.1812, fol.273B, 276B, 277B.
Enke i uskiftet bo efter Niels Pedersen Smed. B: Anne 20, Peder 17, Birthe Marie 14, Sidsel Marie 6, der døde. FM: Laurids Mikkelsen den yngre i Åby.

143 Rasmus Rasmussen [Bonde] i Tilst. Anmeldelse 8.1.1814, fol.277B.
E: Birthe Marie Mogensdatter. A: bror Søren Rasmussen i Jeksen, svoger Søren Sørensen, [formentlig fejl for Mikkel Sørensen], degn i Adslev og Mesing.

144 Jens Mortensen, røgter på Lyngbygård. Anmeldelse 27.5.1814, fol.278.
B: Morten Jensen Borum, soldat i Helsingør.

145 Niels Nielsen i Labing. 9.8.1814, fol.278, 280B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Simon Nielsen i Borum. B: Søren 24, Mette Kirstine 13. Af første ægteskab B: Niels i Borum, Peder i Yderup.

146 Maren Thomasdatter i Framlev. 22.3.1815, fol.281B.
Enke efter Jens Thomsen. B: Thomas i Framlev, Anne 24, Ellen 22, Mette Marie 20, Niels 17.

147 Mette Rasmusdatter i Tilst. 28.7.1815, fol.282.
E: Søren Christensen. B: Jens 8, Else Marie 6, Ingeborg 2. Før ægteskab med enkemanden B: Peder Pedersen 11. FM: morbror Niels Rasmussen i Skjoldelev, morfar Rasmus Pedersen i Lisbjerg. Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 1.4.1802 lbnr.116]. Arv til B: Peder. Enkemandens andet ægteskab med Else Knudsdatter, [skifte 2.6.1806 lbnr.129]. Arv til B: Knud, Rasmus.

148 Peder Rasmussen i Åby. 17.12.1815, fol.285B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: bror Hans Sørensen sst. B: Mette Marie 14, Maren 12, Mette Kirstine 10, Rasmus 6, Søren 4, Laurids 2. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Lisbjerg Terp. Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter, skifte 26.5.1800 lbnr.111]. B: Bodil g.m. Eskild Nielsen i Viby Terp.

149 Mette Kirstine Christensdatter i Labing. Anmeldelse 7.5.1816, fol.288B.
E: Joen Rasmussen. B: Christen sst.

150 Søren Jensen i Labing. 10.10.1816, fol.288B, 289.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Joen Rasmussen, der ægter enken. B: Anne 25, Else 21, Kirsten 18, Jens 11. Af første ægteskab B: Søren 41 i Skovby.

151 Anne Nielsdatter i Tilst. Anmeldelse 8.1.1817, fol.290.
Enke efter Rasmus Thomsen. B: [mangler] Rasmussen, Peder Rasmussen.

152 Hans Christian Herman Hedtoft, kusk på Lyngbygård. 21.1.1817, fol.290, 296.
A:
1) bror Peder Hansen i Galtho i Tistrup sogn, Ribe amt
2) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Johan Jacob, sadelmager i Ringkøbing. Børn, men uvist hvilke
3) bror Laurids Hansen i Tørring sogn og by
4) bror Mads Hansen Hedtoft, sadelmager i Hørning
5) søster Ellen Cathrine Hansdatter g.m. murersvend Schortmann i Århus.

153 Mette Sørensdatter i Tilst. 20.2.1817, fol.291, 298.
E: Poul Andersen. B: Karen 13, Anders 12, Søren 10, Maren 7, Jens 6, Niels 3 mdr. FM: Rasmus Pedersen i Tilst, Anders Mikkelsen sst. Første ægteskab med [Niels Pedersen sst, skifte 5.11.1800 lbnr.113]. B: Anne Marie 18. FM: farbror Rasmus Pedersen sst.

154 Anne Johanne Andersdatter i Tilst. Anmeldelse 31.3.1817, fol.292B.
A: mor Maren Andersdatter, enke efter Anders Jensen, søster Karen Andersdatter g.m. Johan Jensen i Tilst.

155 Niels Nielsen i Åby. 11.4.1817, fol.292B, 297.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, der ægter enken.
A:
1) søsterdatter Bodil Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Hårup i Todbjerg sogn på Skårupgård gods
2) søsterdatter Kirsten Sørensdatter, død. 1B: Kirsten Christensdatter g.m. Anders Madsen, møller i Mygind Mølle
3) søsterdatter Maren Sørensdatter, død. 2B: Niels Jensen i Mejlby sogn og by på Clausholm gods, Anne Kirstine Jensdatter 24
4) halvsøster Sidsel Nielsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Østrup i Skader sogn på Gammel Estrup gods
5) halvsøster Anne Nielsdatter, enke, husholderske på Dronningborg ved Randers
6) halvbror Knud Nielsen, der for 24 år siden rejste til Calcutta i Indien.

156 Peder Pedersen Folby, tjenestekarl i Framlev. 14.5.1817, fol.294.
A: søskendebørn Kirsten Sørensdatter g.m. Rasmus Christoffersen i Laurbjerg, Maren Sørensdatter g.m. Hans Jensen i Folby, Laurids Sørensen i Folby, Søren Frandsen i Skjød, Maren Frandsdatter g.m. Søren Sørensen i Norring, Søren Rasmussen, skrædder sst.

157 Rasmus Jensen i Lyngby. 17.6.1817, fol.295.
E: Anne Olufsdatter. LV: Anders Eriksen sst. B: Anne Kirstine 13. FM: farbror Joen Jensen, smed i Åby.

158 Anne Olufsdatter i Lyngby. 12.2.1818, fol.299, 304B.
E: Christen Christensen Balle. Første ægteskab med Rasmus Jensen i Lyngby, [skifte 17.6.1817 lbnr.157]. B: Anne Kirstine 14. FM: farbror Joen Jensen, smed i Åby.

159 Søren Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Lyngby. 12.2.1818, fol.299B, 303B.
B: Anne Kirstine 30 g.m. Rasmus Danielsen i Høver, Niels 28 i Søften, Anders 26 i Skibby, Jens 25, Peder 23, Anne Marie 20.

160 Mette Eriksdatter i Labing. 12.5.1818, fol.302, 305B.
E: Jens Sørensen. B: Søren i Borum, Erik 26, Christen 24, Kirsten Marie 18.

161 Karen Pedersdatter i Eldal i Tilst sogn. 5.2.1819, fol.306B, 311B.
E: Mikkel Mogensen. B: Maren 15, Anne 11, Bodil Marie 7, Sidsel 6. FM: morbror Laurids Pedersen i Kvottrup.

162 Jens Andersen i Labing. 15.2.1819, fol.308, 314.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Christensen i Søballe, Niels Andersen i Labing, der ægter enken. B: Søren 8, Anders 7, Anne Sofie 5, Anne Johanne 3, Kirsten Marie 9 mdr. FM: Niels Jacobsen i Søballe. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Marie Andersdatter.

163 Margrethe Sørensdatter i Åby. 18.6.1819, fol.309B, 312B, 314B, 315B.
E: Poul Hansen. B: Helene Marie 2. Første ægteskab med Peder Rasmussen i Åby, skifte 17.12.1815 lbnr.148. B: Mette Marie 18, Maren 16, Mette Kirstine 14, der døde, Rasmus 10, Søren 8, Laurids 6. FM: morbror Hans Sørensen i Åby.

164 Karen Nielsdatter, husholderske i Labing Mølle. 11.10.1819, fol.312B, 316.
A: mor Karen Andersdatter, enke efter Niels Sørensen i Hørslev, søskende Søren Nielsen sst, Anders Nielsen 39 sst, Birthe Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen, smed i Framlev, Helle Nielsdatter 30, Maren Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Skovby, Johanne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Harlev.

165 Voldborg Jensdatter i Labing. 27.12.1819, fol.317.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen sst, søskende Anne Jensdatter 28, Karen Jensdatter 22, Bodil Jensdatter 19, Rasmus Jensen 17, Anne Johanne Jensdatter 16, halvsøskende Jens Jensen i Vitved, Eskild Jensen i Vitved, død. 2B: Jens 6, Rasmus 4, Anne Jensdatter g.m. Peder Rasmussen på Mesing Mark, Sidsel Jensdatter g.m. Peder Rasmussen i Jeksen. FM: Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing. [Afdødes far var Jens Jensen i Labing, skifte 23.1.1805 lbnr.125].

166 Birthe Nielsdatter i Framlev. 2.3.1820, fol.318B.
E: Erik Christensen. B: Niels 6, Christen 5. Desuden nævnes afdødes far Niels Andersen i Framlev, afdødes søster Anne Kirstine Nielsdatter og enkemandens bror Peder Christensen, der tjener i Århus Mølle.

167 Jens Jacobsen, en dreng i Lyngby. 6.5.1820, fol.320B, 325B.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen sst, søskende Anne Kirstine Jacobsdatter 13, Rasmus Jacobsen 10, halvsøskende Niels Jacobsen i Lyngby, Sidsel Jacobsdatter 18, Jacob Pedersen 6. FM: farbror Peder Nielsen i Haushøjgård i Søften sogn. [Afdødes far var Jacob Nielsen i Lyngby, skifte 22.4.1812 lbnr.140].

168 Anders Nielsen, ugift i Åby. 10.7.1820, fol.321, 325.
A: søskende Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Åby, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Hasle. 2B: Søren 16, Maren 11. FM: afdødes stedfar Niels Jensen Trige i Åby.

169 Kirsten Andersdatter i Åby. 9.8.1820, fol.322.
E: Niels Jensen Trige. [Første ægteskab med Niels Andersen sst, skifte 30.5.1787 lbnr.55]. B: Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Åby. Børn, hvis navne ikke angives, Mette Nielsdatter, død, var g.m. Jens Mikkelsen i Hasle. 2B: Søren 16, Maren 11, Anders Nielsen, skifte 10.7.1820 lbnr.168.

170 Søren Jensen Leth i Framlev. 19.1.1821, fol.326, 332B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Dorthe g.m. Søren Jensen i Framlev, Anne Kirstine 17, Jens 14, Niels 7, Anders Peder 5. FM: morbror Rasmus Nielsen i Labing.

171 Peder Adamsen, tjenestekarl i Labing. 5.2.1821, fol.327B.
A: mor Bodil Marie Pedersdatter, søskende Lorents Adamsen i Vrold, Anne Marie Adamsdatter g.m. Jonas Jonasen, væver i Ugelbølle, Anders Adamsen i Vang.

172 Peder Sørensen i Åby. 17.3.1821, fol.328, 331B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Mikkel Christensen sst, Jens Sørensen i Åby, der ægter enken. B: Peder 3. FM: Jens Christensen i Åby.

173 Christen Offersen i Åby. 16.11.1821, fol.330, 333B.
E: Maren Poulsdatter. LV: far Poul Vognsen i Storring. B: Niels 2. FM: Jens Lauridsen i Åby.

174 Karen Jensdatter i Åby. 27.3.1822, fol.335, 341B.
E: Poul Hansen. B: Hans Peder 1. FM. morbror Christian Jensen i Holme, Desuden nævnes afdødes bror Mogens Jensen og enkemandens mor Helene Jensdatter i Holme. Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter, skifte 18.6.1819 lbnr.163]. B: Helene Marie. Arv til enkemandens stedbørn [efter skifte 17.12.1815 lbnr.148]: Rasmus Pedersen, Søren Pedersen, Laurids Pedersen, Mette Marie Pedersdatter, Maren Pedersdatter, Mette Kirstine Pedersdatter, der er død.

175 Laurids Mikkelsen i Åby. 30.4.1822, fol.337, 344B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen i Vejlby, Hans Jensen i Åby, der ægter enken. B: Mette Marie 11 uger. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Åby. Desuden nævnes afdødes søskende Anne Kirstine Mikkelsdatter, Jens Mikkelsen.

176 Karen Andersdatter i Tilst. 4.6.1822, fol.338B.
E: Johan Jensen. B: Jens 10. FM: morbror Rasmus Andersen i Mollerupgård i Lisbjerg sogn.

177 Søren Lauridsen i Åby. 10.6.1822, fol.339B, 348.
E: Else Marie Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen i Høver. B: Anne 5, Laurids 3, der døde, Helle 2. FM: farbror Niels Lauridsen i Viby.

178 Poul Knudsen i Labing. 25.10.1822, fol.342B.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Knud 24, Peder 21, Poul 17, Jens 14. FM: farbror Peder Knudsen i Herskind.

179 Niels Christensen, tjenestekarl i Labing. 15.2.1823, fol.345B, 347.
A: mor Kirsten Jørgensdatter i Sall på Frijsendal gods, søskende Karen Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Sall, Anne Marie Christensdatter, Marianne Christensdatter. FM: Rasmus Sørensen i Labing. Afdøde var far til et slegfredbarn med Johanne Pedersdatter.

180 Rasmus Nielsen i Labing. 22.7.1823, fol.349, 356.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: bror Jens Knudsen sst. B: Anne Kirstine, Barbara. FM: farbror Niels Nielsen i Lyngby.

181 Anne Rasmusdatter, tjenestepige på Lyngbygård. 23.9.1823, fol.351, 353, 358. Bilag i pakken G 313-24.
På mors side A:
1) halvmorbror Erik Christensen i Sorring
2) halvmoster Karen Christensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Sorring. 5B:
a Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Nørre Galten
b Maren Jensdatter g.m. Jens Jensen i Hammel
c Anne Dorthe Jensdatter g.m. Christian Rasmussen i Tåstrup
d Kirsten Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Linå
e Mette Marie Jensdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen, smed i Hårup i Todbjerg sogn. 2B: Peder 21, Karen 9
På fars side A:
1) farbror Jens Jensen, død. 4B:
a Laurids Jensen i Sorring
b Jens Jensen i Sorring
c Edel Jensdatter g.m. Jens Jensen Kajhøj i Sorring
d Anne Jensdatter, enke efter Søren Sørensen i Sorring
2) faster Birthe Jensdatter, død, var g.m. Morten Christensen i Javngyde. 4B:
a Jens Mortensen Smed i Javngyde
b Anders Mortensen Smed i Javngyde
c Christen Mortensen i Vissing
d Niels Mortensen Smed i Sjelle.

182 Rasmus Pedersen Kjeldsen i Årslev. 22.10.1823, fol.353B, 357B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Peder 25, Hans 22, Jens 19, Bodil Marie. FM: søskendebarn Peder Pedersen i Årslev.

183 Laurids Lauridsen i Åby. 29.9.1823, fol.352.
E: Mette Ovesdatter. LV: Laurids Joensen sst. B: Mette Cathrine 7. FM: farfar Laurids Lauridsen i Åby.

184 Helle Sørensdatter, ugift i Åby. 2.12.1823, fol.355B.
A: mor Else Marie Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Åby, søster Anne Sørensdatter. FM: farbror Niels Lauridsen i Viby, Søren Pedersen Holm i Åby. [Afdødes far var Søren Lauridsen i Åby, skifte 10.6.1822 lbnr.177].

185 Karen Sofie Jensdatter i Åby. 13.2.1824, fol.359B, 361.
A: slegfredbarn Anne Marie Pedersdatter hos afdødes stedfar Hans Poulsen i Hasle. Afdøde døde på Århus Amts Sygehus.

186 Søren Rasmussen, tjenestekarl i Amhøjgård udflyttet fra Lyngby. 21.2.1824, fol.360.
A:
1) bror Peder Rasmussen i Mesing
2) bror Niels Rasmussen i Geding
3) bror Christen Rasmussen i Århus, død. 6B: Rasmus, Jens, Peder 20, Anne Marie, Birthe, Marianne
4) bror Anders Rasmussen i Skivholme
5) bror Oluf Rasmussen i Fårup
6) bror Johan Rasmussen i Amhøjgård
7) bror Rasmus Rasmussen i Søften
8) søster Anne Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Yderup
9) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Christensen, snedker i Hasle
10) halvbror Jens Rasmussen i Gjellerup, død. 3B:
a Jens Jensen i Høver
b Ingeborg Jensdatter g.m. Johan Rasmussen i Amhøjgård
c Birthe Marie Jensdatter g.m. Søren Jensen i Årslev.

187 Peder Jensen, tjenestekarl i Lyngby. 24.3.1824, fol.361B, 361B, 362.
A: mor Sidsel Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Ingerslev, bror Mads Jensen 8, søster Maren Jensdatter, halvsøster Marie Kirstine Rasmusdatter. FM: Anders Eriksen i Lyngby.

188 Rasmus Pedersen i Åby. 12.3.1825, fol.363B.
E: Anne Enevoldsdatter, der har siddet i uskiftet bo siden 21.6.1799. LV: Mads Pedersen sst. B: Anne Johanne 11, Peder 8, Helle Marie 5. FM: farbror Anders Pedersen i Brabrand.

189 Margrethe Pedersdatter i Tilst. 13.4.1825, fol.364B, 365B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 7, Peder 5, Dorthe Marie 3, Maren 7 uger. FM: Johan Jensen i Tilst.

190 Ellen Pedersdatter i Lyngby. 29.8.1825, fol.367, 368.
E: Enke. B: Anne Olufsdatter, [skifte 12.2.1818 lbnr.158], første ægteskab med Rasmus Jensen, [skifte 17.6.1817 lbnr.157]. 1B: Anne Kirstine. FM: farbror Joen Jensen i Åby, Birthe Olufsdatter, død, var g.m. Hans Terskov, smed i Galten. 2B: Oluf 18, Berline g.m. Laurids Poulsen i Søballe. FM: Anders Eriksen i Lyngby.

191 Hans Rasmussen i Årslev. 5.9.1825, fol.367B.
A: mor Anne Hansdatter, enke efter Rasmus Pedersen Kjeldsen i Årslev, [skifte 22.10.1823 lbnr.182]. LV: Hans Jensen sst, søskende Peder Rasmussen, Jens Rasmussen 21, Bodil Marie Rasmusdatter. FM: søskendebarn Peder Pedersen sst.

192 Anne Kirstine Jacobsdatter i Lyngby. 1.10.1825, fol.369.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Lyngby, halvsøskende Niels Jacobsen på Årslev Mark, Sidsel Jacobsdatter, bror Rasmus Jacobsen 15, halvbror Jacob Pedersen 11. [Afdødes far var Jacob Nielsen i Lyngby, skifte 22.4.1812 lbnr.140].

193 Poul Lauridsen i Åby. 13.2.1826, fol.370B, 373, 375.
E: Christiane Nielsdatter. LV: Poul Sørensen i Åby. Testamente af 24.1.1826. Afkald fra 4 myndige arvinger og fra Anne Sørensdatter, datter af Søren Lauridsen i Åby, [skifte 10.6.1822 lbnr.177].

194 Cathrine Poulsdatter i Labing. 1.3.1826, fol.370B, 376B.
Enke efter Poul Knudsen, [skifte 25.10.1822 lbnr.178]. B: Knud 28 i Labing, Peder 24, soldat i København, Poul 20, i lære i Århus, Jens 17. FM: farbror Peder Knudsen i Herskind, Søren Poulsen i Yderup.

195 Karen Sørensdatter i Labing. 4.3.1826, fol.373, 375B.
E: Niels Andersen. B: Maren 5, Mette Marie 3, Jens 1. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe. Første ægteskab med Jens Andersen i Labing, der var bror til enkemanden, [skifte 15.2.1819, lbnr.162]. B: Søren 15, Anders 14, Anne Sofie 12, Anne 10, Kirsten Marie 7. FM: Niels Jacobsen i Søballe.

196 Anne Kirstine Rasmusdatter i Lyngby. Anmeldelse 5.12.1826, fol.376B, 377.
E: Anders Eriksen. Første ægteskab med [Mikkel Rasmussen i Lyngby, skifte 23.3.1804 lbnr.122]. B: Anne g.m. Hans Pedersen i Herskind, Sidsel g.m. Jens Sørensen i Lyngby, Mette g.m. Søren Nielsen i Lyngby.

197 Kirsten Sørensdatter i Framlev. 28.8.1828, fol.378, 380.
Enke efter Jens Nielsen. B: Søren i Framlev, Anne g.m. Peder Nielsen i Lyngby, Sidsel g.m. Niels Nielsen Kande i Borum, Kirsten skilt fra Mads Mikkelsen i Lyngby, Johanne Marie g.m. Niels Eriksen i Framlev.

198 Jens Rasmussen i Labing. 15.11.1828, fol.378, 380B, 384B, 387, 388.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Pedersen sst, Peder Christensen i Kettinglund. A: søskende Søren Rasmussen i Jeksen, Rasmus Rasmussen i Hårby, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Albertsen i Galten. 4B: Rasmus 23 på Galten Mark, Kirsten g.m. Rasmus Pedersen i Galten, Anne Kirstine, Anne Johanne. Desuden nævnes enkens søn af hendes første ægteskab: Rasmus Jensen i Labing.

199 Peder Rasmussen i Tilst. 11.1.1829, fol.381B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Tilst. B: Anne 11, Rasmus 8, Karen 6.

200 Johanne Marie Jensdatter i Framlev. 3.3.1829, fol.382.
E: Niels Eriksen. B: Anne Mette 7, Erik 5, Kirsten 2. FM: morbror Søren Jensen i Framlev.

201 Anne Jensdatter i Framlev. 20.5.1829, fol.385, 385B.
E: Anders Jensen. B: Anne Marie g.m. Niels Jespersen i Skovby, Kirsten g.m. Niels Andersen, væver i Framlev.

202 Peder Andersen i Tilst. 21.5.1829, fol.385B, 385B.
E: Mette Madsdatter. B: Mads, Anders 20, Marianne g.m. Peder Madsen [formentlig fejl for Peder Jacobsen] i Geding, Inger Marie.

203 Maren Rasmusdatter i Labing. 27.6.1829, fol.386B, 388.
Enke efter Jens Rasmussen, skifte 15.11.1828 lbnr.198. Første ægteskab med Jens Jensen, [skifte 23.1.1805 lbnr.125]. B: Anne g.m. Peder Christensen i Kettinglund, Karen g.m. Niels Sørensen Trane i Nødager i Djurs Sønder Herred, Bodil g.m. Mads Pedersen i Ormslev, Rasmus Jensen i Labing, Anne Johanne g.m. Rasmus Jensen på Galten Mark.

204 Mette Rasmusdatter i Lyngby. 29.8.1830, fol.390B, 391B, 396B.
E: Jørgen Jørgensen. A:
1) bror Jens Rasmussen Jyde i Valby ved København
2) bror Anders Rasmussen, der tjener i Århus
3) søster Else Rasmusdatter g.m. Knud Jensen Toftlund, daglejer i Århus
4) søster Sidsel Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Peder Tillegren, hårskærer i Århus. 5B.
a Johannes 15, i skomagerlære i Århus
b Mette Margrethe
c Rasmus Peder 8
d Frederik Vilhelm 5
e uden for ægteskab: Rasmus Jacob Rasmussen Hegelund 19 i Horsens. FM: Jens Eriksen, skomagermester i Århus.

205 Jens Knudsen i Labing. 4.9.1830, fol.391, 391B.
E: Sidsel Nielsdatter. B: Barbara g.m. Jens Sørensen Voergaard, Kirsten Marie, Anne Marie, Anne.

206 Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing. 22.11.1830, fol.392B, 393, 420.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Rasmus Pedersen, der ægter enken. B: Anne Kirstine, der ægter Niels Andersen i Labing, Birthe Marie g.m. Knud Poulsen sst, Søren 18, sindssyg, Knud 16, der døde 18.12.1835, Kirsten Marie, Niels 9, Poul 8, Anders 5.

207 Sidsel Mikkelsdatter 17 år i Eldal. 13.1.1831, fol.394.
A: far Mikkel Mogensen. Arv efter mor Karen Pedersdatter, [skifte 5.2.1819 lbnr.161].

208 Anders Poulsen, tjenestekarl i Lyngby. 25.1.1831, fol.394, 396.
Afdøde var slegfredbarn af Anne Brask i Århus. Arvinger angives ikke.

209 Anne Pedersdatter i Tilst. 12.2.1832, fol.397B.
A: mor Inger Jensdatter g.m. Niels Robertsen i Tilst, halvsøskende Laurids Pedersen, Marianne Pedersdatter, halvsøskende Peder Nielsen 17, Robert Nielsen 15. FM: Niels Jensen Lauridsen sst. [Afdødes far var Peder Lauridsen i Tilst, skifte 8.4.1812 lbnr.139].

210 Sidsel Nielsdatter i Labing. 12.5.1832, fol.399, 401.
E: Niels Andersen. B: Karen 5, Niels 3, der døde, Jens Lassen 14 dage, der døde. FM: morbror Rasmus Nielsen i Tåstrup. Desuden nævnes enkemandens svoger Rasmus Olufsen i Jeksen, afdødes plejefar Jens Lauridsen i Galten.

211 Maren Pedersdatter 38 år i Eldal, udflyttet fra Tilst. 6.9.1832, fol.400B, 403.
E: Mikkel Mogensen. B: Karen 10, Maren 9, Bodil 10 uger. FM: morbror Laurids Pedersen i Kvottrup.

212 Kirsten Jensdatter i Højbygård i Framlev sogn. 27.9.1832, fol.401B, 405B.
E: Peder Sørensen Thorsen. Testamente af 15.9.1827. Enkemandens søn af første ægteskab: Søren Pedersen.

213 Morten Jensen, skrædder i Labing. 4.10.1832, fol.402.
E: Anne Marie Sørensdatter, der har siddet i uskiftet bo siden 21.3.1827. LV: Niels Andersen sst. B: Ingeborg, der døde, Anne, Kirsten, Morten, nyfødt, der døde. FM: Peder Sørensen i Labing.

214 Christen Joensen i Labing. 11.1.1833, fol.406B, 410.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Poul Rasmussen. B: Mette Kirstine 16, Anne 12, Anne Kirstine. FM: Niels Andersen i Labing.

215 Hans Jensen Sommer i Tilst. 10.6.1833, fol.10.6.1833, fol.406B, 413B.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Pedersen. B: Mads 24, Kirsten Marie 19, Anne Mette 12, Hans 8. FM: Niels Jensen Lauridsen i Tilst.

216 Rasmus Pedersen Balle i Tilst. 10.6.1833, fol.407.
E: Karen Andersdatter. Testamente af 22.12.1824.

217 Anders Eriksen i Lyngby. 23.12.1833, fol.407B.´
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Yderup. B: Jens 3, Erik 6 mdr. FM: fars søstersøn Søren Jensen i Borum.

218 Anne Johanne Mortensdatter i Tilst. 8.3.1834, fol.411, 411B.
E: Peder Jensen. B: Maren 24, Jens 22, Karen Marie 20, Morten 19, Niels 14, Laurids 10, Anne 7. FM: morbror Thomas Mortensen i Brendstrup.

219 Søren Jensen i Framlev. 1.4.1834, fol.411, 413.
E: Dorthe Sørensdatter. Testamente af 29.12.1831.

220 Peder Sørensen i Labing. 11.7.1834, fol.414B.
E: Birthe Marie Christensdatter. LV: Knud Poulsen sst. B: Søren 16, Christen 14, Anne Mette 12, Rasmus 10, Anne Kirstine 8. FM: Rasmus Jensen sst.

221 Jens Pedersen Kolt, tjenestekarl på Lyngbygård. 1.11.1834, fol.417, 426, 429B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Thomas Jensen i Hårup i Linå sogn
2) søster Ingeborg Pedersdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Århus. 2B:
a Peder Christensen 20
b af første ægteskab med Rasmus Christensen B: Sidsel Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Norring
3) søster Anne Marie Pedersdatter på Samsø.
FM: Anders Nielsen i Lyngby.

222 Rasmus Pedersen, et barn i Labing. 4.8.1835, fol.418.
A: mor Birthe Marie Christensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Labing, søskende Søren Pedersen 17, Christen Pedersen 16, Anne Mette Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter. [Afdødes far var Peder Sørensen i Labing, skifte 11.7.1834 lbnr.220].

223 Christen Pedersen, et barn i Labing. 19.12.1835, fol.419.
A: søskende Søren Pedersen, Anne Mette Pedersdatter, Anne Kirstine Pedersdatter. Afdøde døde hos stedfar Rasmus Pedersen sst. Arv efter far [Peder Sørensen i Labing], skifte 11.7.1834 lbnr.220. Arv efter bror Rasmus Pedersen, skifte 4.8.1835 lbnr.222.

224 Niels Hansen i Framlev. 26.6.1836, fol.423.
E: Anne Jensdatter. LV: Frands Christensen sst. B: Johanne Marie 22, Jens 20, Hans 17, Niels 15, Johan Peder 10. FM: Thomas Jensen sst.

225 Peder Sørensen på Tilst Mark. 8.9.1836, fol.423, 427B.
E: Ellen Andersdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Anne Margrethe 11, Anne Lisbeth 7, Anders 3, Maren 6 mdr. FM: farbror Rasmus Sørensen i Labing, Johan Jensen på Tilst Mark. Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, [skifte 13.4.1825 lbnr.189]. B: Søren 19, Peder 17, Dorthe Marie 15.

226 Marianne Pedersdatter i Tilst. 25.11.1836, fol.429.
A: bror Laurids Pedersen, hvilket attesteres af præsten i Årslev. Afdøde var steddatter af Niels Robertsen. [Afdødes far var Peder Lauridsen i Tilst, skifte 8.4.1812 lbnr.139].

227 Niels Robertsen i Tilst. 20.12.1836, fol.429B, 430B.
E: Inger Jensdatter. B: Peder 24, Robert 22. FM: Niels Jensen i Tilst.

228 Madame Sebelin, mejerske på Lyngbygård. 13.1.1837, fol.429B.
B: Didrik Sebelin, Frits Sebelin, Frederikke Sebelin g.m. Poul Sørensen i Grejs Mølle, Marie Dorthe Sebelin. FM: Jørgen Langhoff på Lyngbygård.

229 Udgår.

230 Poul Andersen i Tilst. 11.11.1837, fol.431B, 435.
[Enkemand efter Mette Sørensdatter, skifte 20.2.1817 lbnr.153]. B: Anders , Søren Jens, Niels 21. Af første ægteskab B: Karen Maren. [Mette Sørensdatters første ægteskab med Niels Pedersen, skifte 5.11.1800 lbnr.113]. B: Anne Marie.

231 Maren Frandsdatter i Labing. 24.3.1838, fol.433B.
E: Rasmus Sørensen Thorsen. B: Sidsel Marie. [Første ægteskab med Niels Nielsen i Labing, skifte 9.8.1814 lbnr.145]. B: Søren, død, Mette Kirstine, død. (Børnebørnene angives ikke).

232 Birthe Marie Christensdatter i Labing. 3.5.1838, fol.433B, 434B.
E: Rasmus Pedersen. Første ægteskab med Peder Sørensen, [skifte 11.7.1834 lbnr.220]. B: Søren 20, Anne Mette, Anne Kirstine. FM: Rasmus Jensen sst.

233 Søren Jensen i Tilst. 2.1.1839, fol.435B, 436B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Jens, Mikkel, Niels 24, Peder 15, Anne, Johanne Marie, Mette Johanne.

234 Jørgen Jørgensen i Lyngby. 9.7.1840, fol.437B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen. B: Mette, Inger Marie, Mette Kirstine. FM: Johan Sørensen sst.

235 Anne Kirstine Thomasdatter, malkepige på Lyngbygård. 11.8.1840, fol.438.
A: far Thomas Nielsen i Skjoldelev.

236 Johan Sørensen i Lyngby. 24.4.1841, fol.438B, 443.
E: Anne Rasmusdatter. B: Anne Marie 24, Søren 23, Marianne 20.

237 Mette Kirstine Christensdatter, tjenestepige i Labing. 21.5.1842, fol.439B.
A: mor Maren Lauridsdatter g.m. Poul Bach sst, søskende Anne Christensdatter 21, Anne Kirstine Christensdatter 18. FM: Niels Andersen sst. [Afdødes far var Christen Joensen i Labing, skifte 11.1.1833 lbnr.214].

238 Mikkel Mogensen i Eldal i Tilst. 4.3.1843, fol.440B, 444B.
E: Bodil Marie Pedersdatter. LV: skolelærer Skriver i Tilst. B: Maren 19, Mette Johanne 8. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 5.2.1819 lbnr.161]. Ingen levende børn. Andet ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 6.9.1832 lbnr.211]. B: Karen g.m. Anders Pedersen i Brendstrup, der en enkens bror, Maren. Arv efter enkens far Peder Jensen i Brendstrup.

239 Anne Marie Knudsdatter i Labing. 23.5.1843, fol.446B.
Enke efter Rasmus Nielsen, skifte 22.7.1823 lbnr.180. B: Anne Kirstine g.m. Søren Sørensen i Hørslev, Barbara g.m. Søren Rasmussen Østergaard i Labing.

240 Gertrud Sørensdatter i Labing. 23.12.1843, fol.447.
Enke efter Joen Rasmussen. Første ægteskab med Søren Jensen sst, [skifte 10.10.1816 lbnr.150]. B: Anne g.m. Jens Jensen Hadsten i Hørslev, Else g.m. Niels Jensen på Tåstrup Mark, Kirsten g.m. Niels Bonde i Grundfør, Jens i Labing.

241 Frands Christensen i Framlev. 20.3.1844, fol.447B, 450B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Lyngby. Testamente af 2.6.1837.

242 Jens Sørensen i Lyngby. 6.4.1844, fol.449.
E: Sidsel Mikkelsdatter. B: Anne Marie 26, Søren 24, Anne Kirstine 19, Anders 17, Maren 13, Rasmus 10.

243 Rasmus Pedersen Hørslev i Labing. 10.4.1844, fol.449, 454B, 467B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen i Herskind. B: Birthe Marie 5. FM: farbror Søren Pedersen i Hørslev. Første ægteskab med Birthe Marie Christensdatter, [skifte 3.5.1838 lbnr.232]. Ingen børn.

244 Rasmus Sørensen Leth i Framlev. 25.4.1844, fol.449B, 456.
E: Anne Marie Lauridsdatter. B: Søren i Hasle, Jens 29 i Framlev, Mette Marie g.m. Jens Christiansen i Hasle.

245 Anne Marie Pedersdatter, tjenestepige i Labing. 26.4.1844, fol.449B, 454, 469.
A: søskende Christen Pedersen 20 i Labing, Rasmus Pedersen 12. FM: Rasmus Pedersen Slet i Labing.

246 Jens Sørensen i Lyngby. 4.5.1844, fol.449B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

247 Anne Sørensdatter i Labing. 6.5.1844, fol.450B, 456B, 478.
E: Erik Jensen. B: Jens 21, Søren 20, Rasmus 17, Mette 14. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe.

248 Niels Andersen i Labing. 21.5.1844, fol.451, 457B.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Slet i Labing. B: Sidsel 11, Rasmus 9, Anne 8, Sidsel Marie 6, Maren 4, Birthe Marie 2. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [#.1826 lbnr.195]. B: Jens 19. FM: morbror Christen Sørensen i Søballe. Andet ægteskab med Sidsel Nielsdatter, [skifte 12.5.1832 lbnr.210]. B: Karen, der døde 21.3.1844. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Marie Andersdatter, enke efter Rasmus Olufsen i Jeksen. Arv efter første hustrus mand Jens Andersen i Labing, [skifte 15.2.1819 lbnr.162] til B: Anders, i Labing, Anne Sofie, Anne Johanne.

249 Rasmus Jensen i Labing. 21.5.1844, fol.452B, 466.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen i Galten. B: Jens 13, Marianne 12, Anne Marie 9, Jens Peder 7, Jens Albert 6, Søren 4, Niels 4. FM: farbror Jens Jensen i Vitved.

250 Rasmus Pedersen i Yderup. 25.6.1844, fol.463B, 473B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Søren Poulsen sst, Anders Peder Sørensen, der ægter enken. B: Anne 10, Gertrud Marie 7, Peder 5, Rasmus 2. FM: farbror Laurids Pedersen, møllersvend i Århus.

251 Poul Rasmussen i Labing. 9.7.1844, fol.464B.
A: mor Sidsel Knudsdatter g.m. Rasmus Pedersen Slet i Labing, søskende Niels Rasmussen 24, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke efter Niels Andersen i Labing, [skifte 21.5.1844 lbnr.248], Birthe Marie Rasmusdatter g.m. Knud Poulsen sst, Kirsten Marie Rasmusdatter 26. [Afdødes far var Rasmus Sørensen Lundgaard i Labing, skifte 22.11.1830 lbnr.206].

252 Kirsten Mikkelsdatter i Tilst. 24.12.1844, fol.470B, 474, 475B.
Enke efter Søren Jensen, skifte 2.1.1839 lbnr.233. B: Jens 36, Mikkel 35, Anne 32, Niels 30, Johanne Marie 28, Mette Johanne 23, Peder 21. FM: morbror Anders Mikkelsen i Tilst.

253 Anne Jensdatter i Lyngby. 3.2.1845, fol.472B.
E: Peder Nielsen. B: Jacob 28. Første ægteskab med Jacob Nielsen, [skifte 22.4.1812, fol.140]. B: Rasmus 33, der tjener i Århus.

254 Niels Jensen i Lyngby. 11.10.1845, fol.475B, 477B.
E: Maren Steffensdatter. B: Peder 24. Første ægteskab med Mette Marie Jensdatter. B: Jens, tømmermand i Århus.

255 Inger Jensdatter i Tilst. 26.5.1846, fol.477B, 481.
Enke efter Niels Robertsen, [skifte 20.12.1836 lbnr.227]. B: Peder 32 på Geding Mark, Robert 30. Første ægteskab med Peder Lauridsen, [skifte 8.4.1812 lbnr.139]. Ingen børn.

256 Anne Marie Rasmusdatter 13 år i Labing. 1.9.1846, fol.478, 479B.
A: mor Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, søskende Jens Rasmussen 15, Marianne Rasmusdatter 14, Jens Peder Rasmussen 9, Jens Albert Rasmussen 8, Søren Rasmussen 6, Niels Rasmussen 4, halvsøster Rasmine Nielsdatter 10. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen, skifte 21.5.1844 lbnr.249. FM: farbror Jens Jensen i Vitved.

257 Peder Lauridsen i True. 12.9.1846, fol.481, 481B.
E: Karen Marie Andersdatter. LV: Anders Olufsen. B: Mette Johanne 3, Laurids 2. FM: farbror Søren Lauridsen sst.

258 Christen Christensen Balle i Lyngby. 16.2.1847, fol.483, 484.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Jensen, der ægter enken. B: Niels 22, Anders 20 i handelslære i København, Andreas 12. FM: søskendebarn på fars side Søren Pedersen i Labing. Første ægteskab med Anne Olufsdatter, [skifte 12.2.1818 lbnr.158]. Ingen børn.

259 Jens Sørensen Thorsen i Framlev. 22.9.1847, fol.483B.
E: Mette Jørgensdatter. B: Søren 41 på Framlev Mark, Jørgen 40 i Framlev, Peder 38 i Hestehaven i Skanderborg Amt, Anne Marie 31.

260 Anne Lisbeth Pedersdatter 19 år i Tilst. 20.3.1848, fol.485.
A: mor Ellen Andersdatter g.m. Jens Pedersen sst, halvsøskende Søren Pedersen 26, Peder Pedersen 25,Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Anders Eriksen i Hasle, søskende Anne Margrethe Pedersdatter 22, Anders Pedersen 15, Maren Pedersdatter 13, halvsøster Anne Jensdatter 9. FM: farbror Rasmus Sørensen i Labing. Afdødes far var Peder Sørensen på Tilst Mark, [skifte 8.9.1836 lbnr.225].

261 Jens Andersen, tjenestekarl på Lyngbygård. 9.7.1848, fol.486, 490B.
A: søskende Anne Cathrine Andersdatter g.m. Rasmus Thomsen, smed i Adslev, Mikkel Andersen i Galten, halvsøskende Jens Andersen i Frederiksmose, Maren Andersdatter g.m. Oluf Nielsen i Nisset Hede i Lemming sogn, far Anders Jensen i Kragelund i Viborg Amt, enkemand efter afdødes mor Anne Margrethe Christensdatter. Fars første ægteskab med Johanne Andersdatter.

262 Birthe Marie Mogensdatter i Tilst. 9.10.1848, fol.488.
E: Niels Jensen Lauridsen. B: Karen 32, Mogens 28 i Tilst. Første ægteskab med Rasmus [Rasmussen] Bonde i Tilst, [skifte 8.1.1814 lbnr.143]. Ingen børn.

263 Anne Marie Pedersdatter i Yderup. 19.12.1848, fol.488B.
E: Anders Peder Sørensen. B: Rasmus Peder Andersen Pedersen 3, Anne Marie Pedersen 1. FM: morbror Anders Pedersen i Sorring i Dallerup sogn. Første ægteskab med Rasmus Pedersen, [skifte 25.6.1844 lbnr.250]. B: Anne 15, Gertrud Marie 13, Peder 10, Rasmus 6. FM: farbror Laurids Pedersen Yderup, møllersvend.

264 Sidsel Marie Rasmusdatter i Labing. 2.6.1849, fol.491.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 10, Maren 9, Anne 7, Rasmine 2, Anne Marie 3 mdr, der døde med eget skifte fol.493. FM: Rasmus Pedersen Slet i Labing, Jørgen Jensen i Framlev.

265 Maren Steffensdatter i Lyngby. 22.7.1850, fol.494B.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 11.10.1845 lbnr.254]. B: Peder i Lyngby.

266 Anders Nielsen i Lyngby. 19.10.1850, fol.494B, 495B.
E: Else Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Yderup. B: Kirsten Marie 13. FM: farbror Søren Nielsen i Lyngby. Enkens første ægteskab med Anders Eriksen, [skifte #.1833 lbnr.217]. B: 2 sønner [Jens, Erik].

SLUT


Lyngbygård gods
Originale skifteuddrag
1769-1789
G 313 - 21

267 Jens Jørgensen i Labing. 9.11.1769, side 1. Orig.1.
A: søskende Søren Jørgensen 31 i Farre, Mette Jørgensdatter 29 g.m. Peder Frandsen i Sjelle, Lene Jørgensdatter 25. FM: morbror Niels Sørensen Kirkegaard i Framlev, halvsøskende Jens Jørgensen 14, Dorthe Jørgensdatter 10. FM: Erik Andersen i Labing, Rasmus Sørensen i Snåstrup. Desuden nævnes afdødes stedmor Kirsten Jørgensdatter [måske fejl, skal være Kirsten Jensdatter] g.m. Niels Nielsen.

268 Maren Rasmusdatter i Tilst. 13.7.1770, side 21. Orig.2.
E: Mogens Mikkelsen. B: Dorthe 3, Marianne [alder mangler]. FM: Niels Rasmussen Møller i Hasle.

269 Maren Christensdatter i Lyngby. 27.12.1770, side 37. Orig.3.
E: Simon Nielsen. A: søster Anne Christensdatter i Nørre Vissing. LV: Niels Sørensen i Lyngby.

270 Jørgen Skrædder i Hasle. 3.4.1771, side 45. Orig.4.
E: Maren [ mgl.]. LV: Jens Nielsen sst. Af 2 ægteskaber B: Mikkel Jørgensen 38 i Brabrand, Søren Jørgensen 36 i Lyngby, Maren Jørgensdatter 34 g.m. Rasmus Jørgensen i Borum, Johanne Jørgensdatter 24. FM: Niels Møller i Hasle.

271 Anne Nielsdatter i Åby. 20.4.1771, side 49. Orig.5.
E: Laurids Nielsen Hinge. B: Niels 3, Niels 2.

272 Christen Sørensen Smed i Åby. 23.11.1770, side 53. Orig.6.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Lemming i Åby. B: Anne Kirstine 9. FM: Niels Mikkelsen i Åby.

273 Rasmus Andersen Smed i Framlev. 27.6.1771, side 61. Orig.7.
E: Dorthe Cathrine Hansdatter. LV: Frederik Holst, degn i Framlev. B: Hans 7, Mette 4. FM: Rasmus Madsen i Framlev.

274 Søren Nielsen i Framlev. 8.6.1771, side 65. Orig.8.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Rasmus 7. Maren 11 uger 23.11.1771. FM: Rasmus Madsen sst.

275 Maren Danielsdatter i Labing. 4.11.1774, side 141. Orig.12.
E: Anders Pedersen. B: Anne. FM: morbror Hans Danielsen i Labing.

276 Kirsten Lauridsdatter i Framlev. 19.3.1784, side 389. Orig.46.
E: Rasmus Rasmussen, hyrde. B: Laurids 15, Karen 11, Søren 3.

SLUT.


Lyngbygård gods
Kopier af skiftebreve, registreringer og afkald
1695-1719
G 313 - 22

277 Anne Knudsdatter i Lyngby. 19.6.1695, fol.1. Dok.
E: Mikkel Rasmussen. B: Maren, Lisbeth, Anne, Knud. FM: farbror Peder Rasmussen i Høver, Bent i Harlev g.m. moster Sidsel Knudsdatter.

278 Anne Pedersdatter i Mundelstrup. 23.1.1700, fol.2B. Dok.
E: Enevold Nielsen. B: Niels 5, Peder 3, Niels 2. FM: morbror Albert Pedersen i Årslev.

279 Jens Jensen i Kirkegård. 8.2.1702, fol.4. Dok.
E: Maren Pedersdatter. B: Jens, Anne, Peder, Kirsten, Maren g.m. Jens Eriksen i Labing, Sidsel g.m. Søren Nielsen i Skivholme.

280 Rasmus Olufsen, tjenestekarl i Lyngby. 26.3.1705, fol.8B.
A: mor Johanne Jensdatter. LV: Jens Jensen Kirkegaard, søskende Jens Olufsen, Anne Olufsdatter, Sidsel Olufsdatter, Anders Olufsen, Johanne Olufsdatter.

281 Poul Sørensen i Lemming. 11.7.1707, fol.10B.
E: [Maren Jensdatter]. B: Jens på stedet, Niels i Jegstrup, Anne g.m. Mogens Ovesen i Stavtrup, Maren g.m. Mikkel Jensen Kolt, ældste søn Søren i Nyborg på Fyn. FM: Søren Jensen i Kattrup.

282 Jens Andersen Hass, tjenestekarl i Lyngby. 1.12.1708, fol.12.
A: bror Niels Andersen i Herskind, søster, død. 2B: Anders Nielsen i Sjelle, Dines Nielsen 18 i Herskind. FM: Niels Andersen i Lyngby, Rasmus Dinesen i Harlev.

283 Niels Pedersen i Lyngby. [dato mangler].1708, fol.15B.
E: [navn mangler]. A: angives ikke. Kun registrering.

284 Christen Christensen i Mundelstrup. 1.3.1709, fol.16B.
B: Christen i Kattrup, Maren g.m. Jens Bertelsen i Tinning, Niels i Århus, Peder i Mundelstrup g.m. Inger Pedersdatter.

285 [Mette Mortensdatter] i Lyngby. 28.9.1709, fol.17B.
E: Søren Christensen. Af første ægteskab B: Bertel Christensen, der døde, skifte fol.19, Maren Christensdatter, død. FM for hendes børn: Anders Nielsen Balle i Lyngby, Jens Christensen, død. FM for hans børn: Anders Olufsen i Lyngby. De nævnte børn er Maren Jensdatter, Karen Jensdatter, Niels Jensen Sabro. (Det angives ikke hvem børnenes forældre er, dog angives det at Niels Jensen Sabro er afdødes datters barn).

286 Søren Sørensen Væver i Tilst. [dato mangler].1714, fol.20.
E: Anne Jespersdatter. LV: Peder Enevoldsen i Kvottrup. B: Jesper, spæd. FM: morbror Peder Jespersen i Tilst.

287 Inger Nielsdatter i Lyngby. 26.3.1714, fol.24.
Registrering. Arvinger angives ikke.

288 Mikkel Rasmussen i Lyngby. 21.2.1715, fol.25B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jens Nielsen, der ægter enken. B: Mads 15, Rasmus 8, Niels 6. FM: farbror Peder Rasmussen i Høver, morbror Esben Madsen i Brabrand, svoger Rasmus Andersen i Hasle.

289 Rasmus Pedersen i Åby. 21.6.1716, fol.28B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Lauridsen, der ægter enken. B: Peder 26, Jens 21, Peder 23, Niels 20, Anne g.m. Mikkel Ovesen i Stavtrup, Maren 13, Mette 7. FM: Laurids Rasmussen i Åby, Peder Rasmussen Skrædder sst.

290 Niels Andersen i Lyngby. 29.6.1716, fol.30B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Pedersen, der ægter enken. B: Mette 14, Anders 13, Søren 11, Simon 9, Sidsel 6, Poul 4, Jens 2. FM: morbror Simon Sørensen Dyhr i Skørring, svoger Jens Rasmussen i Sjelle, svoger Knud Lauridsen i Årslev.

291 Anne Jensdatter i Lyngby. [dato mangler] oktober.1716, fol.33B.
E: Jens Jensen Kirkegaard. B: Sidsel 4. FM: Mikkel Sørensen i Herskind.

292 Peder Rasmussen Veng i Åby. 29.6.1717, fol.36.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen. B: Karen 15, Rasmus 13. FM: morfar Niels Svendsen i Åby.

293 Mogens Andersen i Åby. 9.7.1717, fol.37B. Dok.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen sst. B: Maren 24, Anne 21, Dorthe 16, Mette 13, Rasmus 6. FM: morfar Rasmus Jensen, Mikkel Knudsen i Åby.

294 Maren Madsdatter i True. 4.10.1717, fol.39B.
E: Rasmus Nielsen. B: Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen Kaste i Tilst. Desuden til stede af arvinger: Anne Pedersdatter, hvis far er Peder Eriksen.

295 Christoffer Pedersen i Åby. [dato mangler].1717, fol.40B.
E: Anne [efternavn mangler]. Børn, hvis navne ikke angives.

296 Afkald i Lyngby. [dato og år mangler], fol.41B.
Afkald for arv efter Maren Pedersdatter i Lyngby fra B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jens Eriksen i Labing
2) Sidsel Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Skivholme
3) Anne Jensdatter g.m. Mads Nielsen
4) Kirsten Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Lading
5) Peder Jensen i Lyngby
6) Jens Jensen i Lyngby.

297 Afkald i Framlev. 29.7.1718, fol.42.
Afkald fra Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Jensen Hjulmand i Framlev for arv efter bror Peder Sørensen i Lyngby.

298 Afkald i Gjellerup. 5.2.1718, fol.42B.
Afkald fra Søren Nielsen i Gjellerup for arv efter far Niels Sørensen i Åby og efter stedmor Kirsten Knudsdatter sst.

299 Forening i Balle. 8.2.1717, fol.43.
Forening mellem Mogens Sørensen i Balle og hans svigersøn Niels Nielsen og den anden ugifte datter.

SLUT


Lyngbygård gods
Skiftedokumenter 1695-1845
1695-1719
G 313 - 24

300 Mikkel Rasmussen Rytter i Åby. 15.6.1751, no.1
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Tinning. B: Kirsten 20, Maren 18, Ellen 13. FM: søskendebarn Rasmus Pedersen Rytter i Åby.

301 Jens Andersen Nim i Lyngby. 21.4.1752, no.2
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. A: brorbørn Anders Lauridsen i Lading, Maren Lauridsdatter.

302 Anders Nielsen i Yderup. 6.9.1753, no.3.
E: Mette Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Borum. B: Johanne 5, Anne 2. FM: fars [halv]bror Peder Sørensen i Lyngby. Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 16.6.1744. B: Kirsten 17, Maren 14. FM: fars [halv]bror Niels Sørensen i Lyngby.

303 Rasmus Jensen i Tilst. 7.1.1754, no.4.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Jensen sst, søn Jacob Pedersen. A: brorbørn Jens Jensen 25, Rasmus Jensen 23, Anne Jensdatter 20 på Sjælland, Karen Jensdatter 17, Niels Jensen 14.

304 Sidsel Nielsdatter i Åby. 14.1.1754, no.5.
E: Laurids Jensen Trige. B: Cathrine 23, Maren 20. FM: morbror Hans Nielsen i Åby.

305 Anne Nielsdatter i Åby. 29.1.1754, no.6.
E: Filip Rasmussen. Af første ægteskab B: Maren Christensdatter i København.

306 Anne Andersdatter i Skovby. 23.3.1754, no.7.
E: Anders Nielsen. B: Karen 7, Maren 5, Niels 3. FM: farfar Niels Andersen Balle i Labing.

307 Anne Esbensdatter i Hasle. 27.4.1754, no.8.
E: Jørgen Sørensen. B: Mikkel 17, Niels 15, Maren 14, Mette 8, Johanne 5. FM: mosters mand Peder Sørensen Trige i Brabrand på Constantinsborg gods. Af enkemandens første ægteskab nævnes B: Søren Jørgensen, Mikkel Jørgensen i Brabrand.

308 Anne Nielsdatter i Framlev. 2.8.1754, no.9.
E: Niels Pedersen Smed. B: Niels 16. FM: morbror Jens Nielsen Moesgaard i Labing.

309 Niels Jacobsen i Åby. 12.12.1754, no.10.
E: Anne Albertsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Jacob 33, Albert 30, Maren g.m. Christen Andersen i Åby på Lyngbygård gods, Sidsel 25, Mette Marie 19. FM: Rasmus Pedersen i Årslev.

310 Anne Nielsdatter i Åby. 5.4.1754, no.12.
Enke efter Morten Christensen. A:
1) bror Christen Nielsen i Åby
2) bror Rasmus Nielsen i Åby
3) bror Anders Nielsen i Åby, død. 8B:
af første ægteskab:
a Niels Andersen
b Christen Andersen
c Anne Andersdatter g.m. Jens Jensen Bonde
d Sidsel Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen
Af andet ægteskab:
e Anne Andersdatter 20
f Rasmus Andersen 18
g Niels Andersen 16
h Ingeborg Andersdatter 9
FM: stedfar Rasmus Pedersen Rytter i Åby
4) halvbror Jens Nielsen Aaby i Hasle, død. 2B:
a Jens Jensen Aaby i Hasle på Marselisborg gods
b Anne Jensdatter g.m. Jens Offersen i Lisbjerg
5) halvsøster død. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jens Dinesen i Årslev på Frijsenborg gods.

311 Laurids Baggesen i Labing. 23.7.1755, no.14.
E: Sofie Hansdatter. LV: Just Jensen i Labing. B: Marie g.m. Frederik Vilhelm, daglejer i Århus, Christian, rytter i major Brochdorffs kompagni i Århus, Karen 30 i Århus, Kirsten g.m. Jens Jensen, hattemager i Århus, Jens i Mundelstrup. landsoldat for Lyngbygård gods.

312 Peder Pedersen i Lemming. 26.11.1755, no.15.
E: Johanne Pedersdatter . LV: enkens første mands bror Rasmus Madsen i Edslev Mølle. B: Anders 11. FM: farbror Niels Pedersen i Lyngby.

313 Niels Pedersen i Mundelstrup.31.3.1756, no.16.
A:
1) mor Inger Pedersdatter
2) bror Peder Pedersen Møller, død. 3B:
a Niels Pedersen 20
b Anne Pedersdatter 18
c Peder Pedersen 14.
FM: stedfar Poul Pedersen Møller i Mundelstrup
3) bror Anders Pedersen i Lyngby, død. 5B.
a Peder Andersen 19
b Mette Andersdatter 17
c Anders Andersen 15
d Inger Andersdatter 13
e Abelone Andersdatter 11
4) bror Jens Pedersen Møller i Mundelstrup
5) Jacob Pedersen Møller, kusk i København.

314 Niels Jensen i Åby. 29.5.1756, no.17.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Sørensen. B: Niels 11, Kirsten 7, Jens 4. FM: Niels Andersen i Åby, Mikkel Mikkelsen i Åby.

315 Mette Sørensdatter i Yderup. 25.1.1757, no.18.
E: Peder Pedersen. Første ægteskab med Anders Nielsen, skifte 6.9.1753 lbnr.302. B: Johanne 9, Anne 6. Anders Nielsens første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 16.6.1744. B: Kirsten 19, Maren 16. FM: fars halvbror Niels Sørensen i Lyngby, fasters mand Rasmus Mikkelsen i Lyngby, farbror Jens Pedersen i Labing, Anders Jensen Jyde i Geding, Daniel Nielsen i Labing..

316 Voldborg Andersdatter i Lyngby. 31.1.1757, no.19.
E: Niels Pedersen. B: Sidsel 5. FM: morbror Niels Andersen Balle i Tilst, morbror Rasmus Andersen Balle i Mundelstrup, Rasmus Mikkelsen i Lyngby. Første ægteskab med Anders Pedersen i Lyngby. B: Peder 20, Mette 18, Anders 16, Inger 14, Abelone 12. FM: farbror Jens Pedersen i Mundelstrup.

317 Dorthe Christensdatter i Hasle. 6.3.1758, no.20.
E: Mikkel Mortensen, der var forlovet. B: nyfødt, der døde. A: far Christen Hansen i Mundelstrup på Bidstrup gods.

318 Fæste-afståelse i Kattrup. 1.3.1758, bilag til no.20.
Rasmus Rasmussen afstår fæstet, enkemand efter Sidsel Sørensdatter, skifte 15.9.1735. Til stede afdøde kones fasters mand Ove Jensen i Bering, Jens Rasmussen i Kattrup.

319 Thomas Jensen i Borum. 12.3.1760.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Rasmus 17, Kirsten 12, Jens 10, Maren 6, Niels 4, Mette 2. FM: Poul Nielsen sst.

320 Karen Andersdatter i Kollens Mølle. 27.12.1768.
E: Johan Andersen Møller. Første ægteskab med Jacob Gothardsen. B: Gothard 13, Anne Marie 10, Juliane 8. FM: Jacob Rothaus i Bodilmølle. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Andersen.

321 Søren Sørensen i Skovby. 10.4.1769.
E: Anne Villumsdatter. LV: Anders Nielsen Balle i Skovby. B: Villum 35, Jens 33, Maren 29, Sidsel 20, Søren 17, Peder 14. FM: Jens Madsen sst.

322 Peder Jørgensen, ugift i Labing. 9.10.1769.
A: søskende Jens Jørgensen 35, Søren Jørgensen 30, Mette Jørgensdatter 28 g.m. Peder Frandsen i Sjelle, Lene Jørgensdatter 24. FM: Niels Sørensen Kannikegaard i Framlev, halvsøskende Jens Jørgensen, Dorthe Jørgensdatter. FM: Erik Andersen i Labing, Rasmus Sørensen i Snåstrup.

323 Søren Danielsen i Labing. 29.11.1773.
A: søskende Niels Danielsen i True på Marselisborg gods, Hans Danielsen, Kirsten Danielsdatter, Maren Danielsdatter g.m. Anders Pedersen, Anne Kirstine Danielsdatter, [skifte 5.8.1772 lbnr.1] var g.m. Poul Jensen i Labing. B: (navne angives ikke).

324 Svend Nielsen i Åby. 20.7.1776.
E: Maren Ovesdatter. A: søster Sidsel Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen sst. Af enkens første ægteskab B: [Ingeborg Rasmusdatter] g.m. Mikkel Mikkelsen i Åby, [Sidsel Marie] g.m. Christen Lauridsen sst.

325 Hans Nielsen i Aptrup. 26.2.1812.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen sst. Af første ægteskab B: Dorthe Marie. FM: Mads Pedersen.

SLUT