Erik Brejls hjemmeside

Start

Hammerum herreds godsers skifteuddrag


[Herningsholm gods]   [Lergrav gods]   [Sindinggård gods]

[Tvis Kloster gods]  


Herningsholm gods
Skifteprotokol 1741-1788
G 428-3
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Afdødes navn mangler i lbnr.: 93, 114.
Enkens navn mangler i lbnr.: 92, 119, 121.


1 Laurids Sivertsen Svanholm, herredsfoged i Bundgård i Ikast sogn. 26.1.1741, fol.2B.
E: Christine Marie Etmann. LV: herredsfoged Johan Busch. B: Sivert 8, Carl Gustav 5.

2 Christen Nielsen i Over Simmelkær i Ørre sogn. 28.6.1743, fol.21.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mourids Sørensen i Nederkær. B: Karen 9, Niels 7, Maren 5, Søren 3. FM: farbror Jens Nielsen i Birk, Simon Enevoldsen i Simmelkær.

3 Abelone Pedersdatter, ugift i Holtbjerg i Herning sogn. 2.10.1749, fol.23B.
Forlovet med Niels Vistisen. A: søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Christen Jensen Nørgaard i Ørre, halvsøskende Christina Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Væver i Sunds, Maren Pedersdatter, Anne Pedersdatter begge i Neder Simmelkær i Ørre sogn. FM: stedfar Niels Christensen sst.

4 Gravers Christensen Linå og hustru Beate Nielsdatter i Sunds. 30.12.1749, fol.27.
B: Christen 24, Edel 20.

5 Maren Christensdatter i Tårup i Sunds sogn. 21.1.1750, fol.28B.
E: Niels Sørensen Pathul. B: Søren 14, Karen 13, Mette 11.

6 Laurids Jensen Hundkær i Store Stakkelhoved i Rind sogn. 10.3.1750, fol.30.
E: Else Christensdatter. LV: Anders Knudsen i Fjederholt. B: Jens 19, Edel 18.

7 Søren Andersen i Nørre Agerskov i Bording sogn. 28.3.1750, fol.32B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: bror Jens Mortensen i Bovlund [Bøvllund i Karup sogn]. B: Mette 20, Oluf 18, Anders 14, Morten 12. FM: Niels Christensen i Nørre Agerskov.
Enkens B: Maren [Olufsdatter] 23. (Se skifte efter Maren Olufsdatter i Lundenæs og Bøvling amter 7.8.1800 lbnr.2018).

8 Anne Marie Christensdatter i Kollund i Rind sogn. 9.3.1750, fol.35.
E: Søren Madsen Skrædder. B: Else 6, Kirsten 1. FM: morbror Christen Christensen i Søvndal i Sinding sogn. Til stede: enkemandens søster Anne Marie Madsdatter og far Mads Sørensen Sparreknak i Vejrum sogn på Laurids Frandsens gods.

9 Ude Nielsen smed i Herning. 4.4.1750, fol.43B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Henriksen Skrædder sst. B: Maren 16, Karen 14, Anne Sofie 12, Jens 5.

10 Birgitte Pedersdatter i Herning. 16.5.1750, fol.46.
E: Peder Pedersen Møller. B: Karen 12 uger. Arv efter afdødes forældre Peder Jensen og Karen Olufsdatter i Gjellerup. Desuden nævnes afdødes bror Oluf Pedersen i Gjellerup.

11 Anne Madsdatter i Store Ørskov i Snejbjerg sogn. 18.6.1750, fol.48B.
E: Adser Thomsen. B: Maren 15, Karen 11, Mette 6, Kirsten 3.

12 Jacob Christensen i Skave i Skarrild sogn. 29.6.1750, fol.50B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Niels 15, Jens 13, Immanuel 11, Peder 7.

13 Maren Mortensdatter i Kvalsholm i Sunds sogn. 30.6.1750, fol.52.
E: Niels Jensen. A: bror Lauge Mortensen i København, søster Dorthe Mortensdatter g.m. Jens Olufsen i Grøde i Ikast sogn, FM: farbror Iver Christensen i Birk i Gjellerup sogn.

14 Jens Nielsen i Hammerum. 1.7.1750, fol.54B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Lund i Gjellerup sogn. B: Jens 12, Anne 11, Niels 9, Jens 4.

15 Anders Skytte i Trælund i Tjørring sogn. 3.7.1750, fol.57B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Christen Christensen. B: Anne 4.

16 Oluf Christensen i Linå Sunds sogn. 4.7.1750, fol.59B.
E: Johanne Pedersdatter. B: Jens 14, Christen 12.

17 Knud Dinesen Birk i Holtbjerg i Herning sogn. 18.6.1750, fol.61.
E: Marie Poulsdatter. LV: [Dines Jensen] Hjersing, præst i Sunds. B: Marianne 12, Kirsten 11, Anne 9, Dines 6, Poul 3. FM: svoger Simon Saksild i Lavlund [i Herning sogn].
Desuden nævnes Gravers Dinesen g.m. Kirsten Troelsdatter i Øster Bjallerbæk og Jørgen Dinesens enke Kirsten Josvasdatter i Birk.

18 Sidsel Nielsdatter i Torup i Sunds sogn. 1.9.1750, fol.71.
E: Niels Hansen. B: Anne Marie 6, Voldborg 3, Anne Kirstine 14 dage.
Desuden nævnes afdødes mor Voldborg Christensdatter.

19 Niels Sørensen i Siggårde i Tulstrup i Ikast sogn. 4.3.1751, fol.73.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Mads Mikkelsen Pathul i Tulstrup. B: Jens 4, Søren 2. Af første ægteskab B: Mette 17, Anne 13, Niels 11, Mette 7. FM: farbror Niels Sørensen Holdgaard i Tulstrup.

20 Niels Pedersen i Kovstrup i Rind sogn. 23.2.1751, fol.74.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn. B: Bodil g.m. Mads Fonnesbæk i Tværmose i Sunds sogn, Inger g.m. Jens Jonasen Katballe i Vester sogn, Anne, død, var g.m. Peder Jonasen i Rønslunde i Ejstrup sogn. 1B: Anne, død, var g.m. Gregers Julsgaard i Ikast sogn, Karen, Karen, Maren, Johanne. FM: morbror Peder Jacobsen Skytte i Fjederholt i Rind sogn.

21 Mads Jacobsen i Neder Simmelkær. 7.6.1751, fol.82.
E: Mette Christensdatter. LV: Morten Lund, præst i Ørre og Hodsager. B: Anne Marie g.m. Mikkel Jensen i Over Simmelkær, Jacob 18, Jens 14. FM: farbror Mikkel Jacobsen i Holingholt.

22 Anne Ibsdatter (Johanne Jepsdatter) i Kollund. 16.7.1751, fol.85.
E: Christen Vistisen. B: Jeppe 6, Maren, Johanne.

23 Mette Olufsdatter i Kildsgård i Linå. 5.10.1751, fol.87.
E: Jens Svendsen. B: Oluf 6, Johanne 5, Svend 2.

24 Mads Christensen Fonnesbæk i Tværmose. 14.12.1751, fol.88B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Dines Hjersing, præst i Sunds. B:
1) Niels Madsen 22
2) Inger Madsdatter 20 g.m. Niels Ilsgaard i Nørre Vejen
3) Christen Madsen 15
4) Anne Madsdatter 14
5) Jacob Madsen 11
6) Søren Madsen 8
7) Anders Madsen 5
8) Mette Madsdatter 1. FM:
1 farbror Jens Christensen i Fonnesbæk i Ikast sogn
2 farbror Anders Christensen i Fonnesbæk.

25 Anne Christensdatter i Bøvllund i Karup sogn. 16.3.1752, fol.91B.
E: Jens Christensen. B: Anne 8, Christen 4.

26 Maren Thomasdatter i Herning. 12.4.1752, fol.93B.
E: Peder Jørgensen. B: Anne Christence 24.

27 Mette Christensdatter i Store Toftlund. 8.5.1752, fol.95.
E: Peder Kvist. B: Mette 19, Christen 14, Peder 13, Mads 11, Gregers 6.

28 Maren Jensdatter i Gjellerup. 3.6.1752, fol.95.
E: Poul Sørensen. B: Søren 3.

29 Palle Nielsen i Nederholt. 16.5.1752, fol.96B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Christen Hansen i Remme, Peder Jensen i Lundum Mølle. B: Niels 9, Jacob 7, Mads 4, Palle nyfødt. FM: farbror Mads Nielsen i Siggårde i Tulstrup.

30 Søren Iversen i Gryde i Ikast sogn. 22.3.1753, fol.101.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Hansen i Remme. B: Anne 8, Maren 5. FM: Mads Sig i Siggårde i Tulstrup.

31 Mette Christensdatter i Vådde. 22.3.1753, fol.102B.
E: Christen Olufsen. A: bror Søren Christensen. (I overskrift og samtidigt register er afdødes bosted Gryde rettet til Vådde).

32 Jacob Sørensen og hustru Mette [Christensdatter] Sig i Vådde. 22.3.1753, fol.104B.
B: Christen 27 ved Ikast kirke, Søren 24 i Tulstrup, Peder 20, Anders 14.

33 Maren Thomasdatter i Fjederholt. 4.6.1753, fol.105B.
E: Jens Nielsen. A:
1) Niels Christensens børn i Gullestrup: Christen 21, Anne 17, som er afdødes søsters børnebørn. FM: morbror Peder Kjærsgaard sst.
2) afdødes søsters datters børn: Christen Nielsen 36 i Isenvad, Sidsel Nielsdatter 28
3) Else Nielsdatter der sidder til huse hos enkemanden. LV: Peder Jacobsen i Fjederholt. (Else Nielsdatter kaldes også Else Knudsdatter).

34 Abelone Christensdatter i Vådde. 17.7.1753, fol.108.
E: Mikkel Olufsen. B: Mette 8, Karen 6, Oluf 4.

35 Anne Christensdatter i Kærgård. 12.9.1753, fol.109B.
E: Laurids Pedersen. B: Maren 7, Jens 4, Johanne 2.

36 Kirsten Mouridsdatter i Torup. 1.10.1753, fol.110B.
E: Christen Knudsen. B: Knud 9, Mourids 6, Maren 2.

37 Niels Nielsen i Lund Gårde. 18.2.1754, fol.112.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Laurids Mikkelsen sst. A: bror Svend Nielsen i Vrå, søster Anne Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Gjellerup, søster Maren Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen i Gullestrup, søster Bodil Nielsdatter var g.m. Christen Nielsen i Ilsgård.

38 Niels Mikkelsen i Gryde. 20.5.1754, fol.114B.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Lauridsen i Lund Gårde. B: Ellen 4, Mikkel 2. Første ægteskab med Ellen Christensdatter, skifte 27.2.1749. B: Anne 8. FM: farbror Søren Mikkelsen i Linå. Aftægt til afdødes mor Anne Sørensdatter 68 år.

39 Søren Gydesen i Slumstrup. 1.1.1755, fol.117B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Fjederholt. A: bror[søn] [eller far?] Gyde Pedersen i Fjederholt, søster Mette Gydesdatter g.m. Peder Andersen i Nørre Søby, søsterdatter Mette Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Bindesbøl i Lindeballe sogn, søsterdatter Kirsten Christensdatter i Lund, søstersøn Mikkel Christensen, kusk i København, brorsøn Niels Pedersen i København.

40 Afkald. Rom 1.2.1755, fol.119B.
Afkald fra Jørgen Mortensen for arv efter far og mor.

41 Afkald. Kollund 2.2.1755, fol.119B.
Afkald fra Karen Mortensdatter i Kollund for arv efter far og mor.

42 Afkald. Herningsholm 8.6.1752, fol.119B.
Afkald fra Anders Madsen i Over Feldballe i Haderup sogn for arv til hustru Kirsten Andersdatter for arv efter far, skifte 9.9.1730, til Mourids Sørensen i Neder Simmelkær.

43 Afkald. Herning 23.12.1753, fol.119B.
Afkald fra Laurids Nielsen i Hammerum for mødrene arv til far Niels Lauridsen Vraa.

44 Christen Jensen i Holingholt. 13.2.1755, fol.120.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen i Holing. B: Else 12, Niels 4. FM: Jens Nielsen i Fjederholt.

45 Morten Mortensen i Store Toftlund. 20.2.1755, fol.121.
E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Jensen i Lille Toftlund. A: bror Anders Mortensen, halvbror Christen Christensen, halvsøster Anne Christensdatter.

46 Kirsten Jensdatter i Lund. 18.3.1755, fol.122.
E: Christen Jensen. B: Jens 24, Niels 21, Søren 19, Peder 15, Jens 12. FM: Jens Clemensen.

47 Peder Jacobsen i Fjederholt. 20.3.1755, fol.124.
A: søster Maren Jacobsdatter g.m. Jens Thomsen Gullestrup i Vester Lind, søster Anne Jacobsdatter, enke efter Niels Pedersen i Kovstrup, [skifte 23.2.1751 lbnr.20], søster Sidsel Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Dørslund. 2B: Jacob 22, Anne 20, brordatter Kirsten Pedersdatter g.m. Mads Christensen i Holing.

48 Iver Christensen i Birk. 1.11.1755, fol.125B.
A: søstersøn Christen Pedersen i Bøgeskov i Ikast sogn, afdød brordatter var g.m. Jens Olufsen i Gryde.

49 Christen Lauridsen Bjørnkær i Kideris Mølle. 24.9.1755, fol.126B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Mikkel Henriksen, der fæster. B: Laurids 12. FM: Laurids Amtrup i Lund.

50 Niels Lauridsen Vrå i Birk Skovhus i Gjellerup sogn.5.2.1759, fol.139B.
E: Anne Kirstine Madsdatter. LV: Birkedommer Oluf Stavsholm i Salholt. B: Kirsten g.m. Søren Christensen Uhre i Suderbæk, Laurids 27 rytter i Første Fynske kyracerregiment ved svoger Jens Jensen i Lund i Gjellerup sogn, Mette 19, der ægter Mads Jensen Lund. FM: Poul Andersen i Birk.

51 Mourids Sørensen i Neder Simmelkær. 8.5.1761, fol.156.
B: Abelone, Karen, Vibeke, Søren.

52 Anne Graversdatter i Lund i Gjellerup sogn. 22.5.1761, fol.156B.
E: Jens Jensen. B: Kirsten 1. FM: Gravers Troelsen i Birk. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Margrethe.

53 Maren Mogensdatter i Herning. 23.5.1761, fol.159.
A: halvsøster Anne Christensdatter i Røjen, død, var g.m. Laurids Svendsen. B: Niels i Sunds, Lene i Varhede, Karen, Svend, Kirsten, Anne. Desuden nævnes afdødes søskendebarn Poul Sørensen i Herning.

54 Niels Mortensen i Helstrup i Snejbjerg sogn. 7.7.1761, fol.161.
E: Abelone Christensdatter. LV: Jacob Scharschou Gesten, præst i Snejbjerg og Tjørring. A: søster Anne Mortensdatter i Helstrup.

55 Sidsel Baltsersdatter i Store Ørskov i Snejbjerg sogn. 17.9.1761, fol.163.
E: Peder Kragelund. B: Baltser 12.

56 Jens Pedersen Favrholt i Sønderos i Sunds sogn. 16.1.1762, fol.164B.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Pedersen i Kærgård. B: Maren 25, Sidsel 19, Kirsten 14, Jens 12.

57 Knud Christensen, der tjente i Suderbæk i Ikast sogn. 25.1.1762, fol.166.
A: bror Søren Christensen hos svigersøn Anders Jensen sst, bror Niels, død. 4B: Claus i Karup, Peder i Ilsgård, Christen i Neder Uhre i Haderup sogn, Karen g.m. Claus Olufsen i Resen.

58 Niels Jensen i Hammerum. 5.5.1762, fol.168.
B: Jens Nielsen sst, [skifte 1.7.1750 lbnr.14]. B: Jens 24, Anne 22, Niels 20, Jens 17. FM: Jens Jensen i Lund.

59 Anne Christensdatter i Lind i Rind sogn. 2.6.1762, fol.169B.
E: Christen Jacobsen. B: Anne Cecilie 5 uger.

60 Mette Andersdatter i Bassumgård i Snejbjerg sogn. 6.8.1761, fol.170B.
E: Thue Lauridsen. B: Anders 18, Laurids 16, Jens 12, Anne Kirstine 9, Kirsten 6. FM: farbror Jacob Lauridsen i Felding Tarp i Felding sogn.

61 Inger Pedersdatter i Sunds. 11.6.1762, fol.181.
E: Niels Hansen. B: Anne Marie 18, Voldborg 14, Sidsel 9, Kirsten 8, Hans 2.

62 Anne Marie Svendsdatter i Tværmose i Sunds sogn. 11.6.1762, fol.182.
E; Niels Madsen. B: Mads 7, Svend 4, Bodil 3, Maren 2. FM: Oluf Mouridsen i Sønderos, Mads Christensen i Torup.

63 Morten Villumsen i Gjellerup. 14.6.1762, fol.184.
E: Else Troelsdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Anne Marie 28, Anne Cathrine 26, Vilhelm 23, Johannes 20. FM: morbror Niels Troelsen i Gjellerup.

64 Jens Christensen i Vrå i Gjellerup sogn. 21.3.1763, fol.185B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Knud Josvasen. B: Christen 2. FM: Christen Jensen sst.

65 Mikkel Altona i Herning Kirkehus, 11.4.1763, fol.188B.
B: Karen 35, Niels 32. FM: Mikkel Kærgaard i Gullestrup.

66 Oluf Nielsen i Nyborghus i Herning sogn, 11.4.1763, fol.189.
E: Johanne Jensdatter. LV: stedfar Laurids Sivebæk i Herning Skolehus. B: Karen 1. FM: Niels Henriksen Skrædder i Herning.

67 Niels Sørensen i Tulstrup i Ikast sogn. 13.4.1763, fol.190.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Søren 21, Christen 16, Maren 5. FM: Christen Pedersen i Tulstrupgård.

68 Søren Jacobsen i Tulstrup. 13.4.1763, fol.191.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Sørensen i Sig Huse. B: Mette 12, Jacob 8, Peder 5. FM: Niels Pedersen i Holdgård i Ikast sogn.

69 Christen Jensen i Tværmose i Sunds sogn.26.4.1763, fol.192B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Ilsgård i Nørre Vejen i Rind sogn. B:
1) Mads Christensen 7.
FM: farbror Niels Jensen i Sneptrup i Ørre sogn.
Enkens første ægteskab med Mads Christensen [Fonnesbæk], skifte 14.12.1751 lbnr.24.

70 Jens Svarre og hustru Anne Jacobsdatter i Gryde i Ikast sogn. 16.4.1763, fol.195, 197.
Hans A: søster Kirsten Sørensdatter. LV: Troels Graversen, søster Mette Sørensdatter g.m. Søren Christensen i Gryde, søster Abelone Sørensdatter g.m. Jacob Rasmussen i Pederstrup på Vinderslevgård gods.
Hendes A: halvbror Peder Jacobsen i Vådde, halvbror Christen Jacobsen i Tulstrup, halvbror Anders Jacobsen sst, Søren Jacobsen i Tulstrup, [skifte 13.4.1763 lbnr.68]. 3B: [Mette, Jacob, Peder].

71 Afkald. Brændgård 16.9.1761, fol.196B.
Afkald fra Peder Andersen i Skærbæk i Rind sogn for arv efter bror Christen Andersen i Brændgård i Herning sogn til dennes enke Karen Lauridsdatter.

72 Afkald. Ånum i Skjern sogn 5.12.1761, fol.196B.
Afkald fra Christen Christensen for arv efter far Christen Christensen, der for 4 år siden flyttede fra Skjern i Bølling herred til Ørskov i Snejbjerg sogn til svoger Christen Christensen Kragelund sst.

73 Afkald. Tulstrup 18.5.1762, fol.196B.
Afkald fra Thomas Esbensen i Holingholt, fra Ellen Esbensdatter g.m. Markus Iversen i Trælund, fra Mette Esbensdatter g.m. Henrik Smed i Lund, fra Anne Esbensdatter g.m. Peder Daubjerg i Vrå, fra Inger Esbensdatter g.m. Niels Nielsen skoleholder og organist i Uhre i Brande sogn for arv efter bror Jens Esbensen i Tulstrup til dennes enke Bodil.

74 Afkald. Slumstrup 10.5.1762, fol.197.
Afkald fra Christen Poulsen i Slumstrup for arv efter bror Peder Poulsen i Gjellerup.

75 Afkald. Bøvllund 13.5.1763, fol.197.
Afkald fra Mette Mortensdatter i Agerskov i Bording sogn for arv efter bror Thyge Mortensen til Jens Jensen i Bøvllund [i Karup sogn], hos hvem han døde.

76 Afkald. Bøvllund 13.5.1763, fol.197.
Afkald fra Kirsten Mortensdatter i Agerskov i Bording sogn, [enke efter Søren Andersen, skifte 28.3.1750 lbnr.7] for arv efter bror Thyge Mortensen til Jens Jensen i Bøvllund [i Karup sogn], hos hvem han døde.

77 Afkald. Bøvllund 13.5.1763, fol.197B.
Afkald fra Morten Christensen, som er Maren Mortensdatters søn i Bording for arv efter morbror Thyge Mortensen til Jens Jensen i Bøvllund [i Karup sogn], hos hvem han døde.

78 Afkald. Bøvllund 13.5.1763, fol.197B.
Afkald fra Karen Mortensdatter i Grå i Torning sogn for arv efter bror Thyge Mortensen til Jens Jensen i Bøvllund [i Karup sogn], hos hvem han døde.

79 Anders Knudsen i Lind i Rind sogn. 25.5.1763, fol.198.
B: Knud, deserteret til Holsten, Christen, Niels, Maren g.m. Oluf Bringelsen i Fjederholt, Mette g.m. Mikkel Christensen Lustrup i Lind. FM: Morten Jacobsen Skorup i Vester Høgild.

80 Maren Pedersdatter i Tulstrup. 20.7.1763, fol.199B.
Enke efter Niels Nielsen. B: Mette 12, Jacob 8, Peder 5. FM: Peder Sørensen i Sig Huse, Poul Sørensen i Røjen, der fæster, morfar Peder Sørensen Skrædder.

81 Birthe Jensdatter i Holing. 30.7.1763, fol.200.
E: Jens Andersen. B: Anne 11, Mette 1.

82 Inger Christensdatter i Vrå. 26.10.1763, fol.201.
E: Niels Jørgensen. B: Margrethe g.m. Laurids Vådde i Birk, Anne Marie og Mette Thomasdatter. FM: Jens Jepsen Ladefoged i Vrå.

83 Birthe [Christensdatter] i Holingholt. 25.10.1763, fol.202B.
E: Esben Thomsen. B: Else 5, Mikkel 2. FM: Iver Jacobsen. Første ægteskab med Mikkel [Jacobsen, skifte 2.9.1757 lbnr.105]. B: Jacob 20, Anne 16, Jens 12, Johanne 11, Christen 9.

84 Jens Christensen i Bøvllund [i Karup sogn]. 20.10.1763, fol.203B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Jens Mortensen sst. B: Anne 9. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 16.3.1752 lbnr.25]. B: Anne 20, Christen 15. FM: Anders Bøgelund i Torup.

85 Clemen Christensen i Lund Gårde. 8.9.1763, fol.205.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen i Lund. B: Karen 2. FM: Mikkel Christensen Kærgaard i Gullestrup. Aftægt til afdødes far Christen Kærgaard.

86 Niels Troelsen i Gjellerup. 5.10.1763, fol.206.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Kirsten 23, Troels 21, Jens 20, Karen 20, Maren 17. FM: Søren Madsen sst.

87 Mikkel Jensen i Vådde. 7.1.1764, fol.207B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Niels Graversen i Munklinde. B: Anne Cathrine 19, Jens 13. FM: Mads Nielsen Nygaard i Vådde.

88 Birthe Andersdatter i Tulstrup. [Dato mgl.] 1764, fol.208B.
E: Jens Sørensen. B: Anne Marie [u.å.].

89 Mette Nielsdatter i Birk Skovhus. 16.1.1765, fol.210.
E: Mads Jensen. A: bror Laurids, deserteret, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Christensen i Suderbæk i Ikast sogn. (Afdøde kaldes også fejlagtigt Kirsten Nielsdatter).

90 Kirsten Pedersdatter i Over Simmelkær. 4.1.1765, fol.211.
Enke. B: Søren, Christen, Peder, Niels, Maren, Mette, Karen [alle u.å.]. FM: Simon Enevoldsen Dover.

91 Abelone Mouridsdatter i Neder Simmelkær. 4.1.1765, fol.211B.
E: Laurids Abildgaard. B: Anne 7, Maren 5.

92 Thomas Esbensen Nørgaard i Kollund. [dato mgl.].1765, fol.212.
E: [navn mgl.]. LV: Niels Pedersen Nørgaard sst. B: Else 4, Niels 2. FM: Iver Markussen sst.

93 Peder Christensen og hustru [navn mgl.] i Kollund. 10.10.1764, fol.212B.
B: Maren 12, Maren 10, Anne 7, Birthe 4, Mette 2. FM: Niels Pedersen Nørgaard sst.

94 Søren Rasmussen i Kollund. 8.10.1764, fol.213.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Peder Jepsen. B: Iver 10. FM: Iver Niels Pedersen Nørgaard.

95 Christen Christensen Skrædder i Skovby. 26.4.1764, fol.214.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Christen Jacobsen i Lind. B: Anne Kirstine g.m. Mads Møllersvend i Skovby, Oluf 21, Christen 15.

96 [Else Pedersdatter] i Vådde. 24.7.1764, fol.215.
E: Peder Jacobsen. B: Mette 10, Karen 5, Jacob 4.

97 Oluf Andersen i Kølvrå. 29.6.1765, fol.215B.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: bror Christen Christensen, skoleholder i Ungstrup i Torning sogn. B: Anders 2. FM: Søren Thygesen på Skåphus.

98 Anne Knudsdatter i Herning. 26.6.1765, fol.217.
E: Jacob Alling. B: Cathrine 15, Knud Peder 5, Maren 3.

99 Jens Pedersen Nørgaard i Sunds. 9.1.1765, fol.217B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Andreas degn sst. B: Peder, Mads, Niels, Gunner g.m. Hans Sørensen i Torup, en datter. FM: Niels Fritz i Sunds.

100 Oluf Christensen i Nederholt i Ikast sogn. 8.11.1763, fol.218B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Christen Smed i Gryde. B: Jens 4, Christen 1. FM: Christen Simmelkær i Birk.

101 Knud Poulsen i Skinderholm i Sunds sogn. 15.5.1756, fol.221.
E: Mette Christensdatter. LV: Anders Jespersen i Kærgård. A: (nævnes ikke).

102 Anne Pedersdatter i Over Simmelkær. 26.7.1756, fol.222B.
E: Christen Svendsen. B: Niels 9, Maren 7, Laurids 3, Morten 6 mdr.

103 Else Madsdatter i Kovstrup. 18.4.1757, fol.223B.
A: halvsøster Maren Christensdatter i Herning, halvsøster Kirsten Christensdatter i Lind. Desuden arver en steddatter Kirsten Pedersdatter i Holing, da der ikke blev skiftet efter hendes far.

104 Jens Pedersen i Lund. 27.8.1757, fol.224.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Frølund i Lund. B: Maren 42 g.m. Laurids Nielsen Vrå i Hammerum, Jens 38, Anne 35 g.m. Jørgen Jensen i Hammerum, Maren 23.

105 Mikkel Jacobsen i Holingholt. 2.9.1757, fol.225.
E: Birthe Christensdatter. LV: bror Jesper Christensen i Sneptrup. B: Jacob 14, Anne 12, Jens 10, Johanne 7, Christen 5. FM: Peder Vestergaard i Synderos.

106 Maren Lauridsdatter i Vrå. 2.9.1757, fol.226.
E: Knud Josvasen. B: Anne g.m. korporal Brændgaard i Herning, Maren forlovet med Jens Christensen, der fæster, Edel. Korporal Brændgaard kaldes i afkald: Jacob Pedersen Alling.

107 Johanne Jørgensdatter i Lund Gårde. 14.11.1757, fol.227.
A: søsters børn: Nille Cathrine Vistisdatter g.m. Mads Andersen i Lund Gårde, Anne Cathrine Vistisdatter 30, disse børns halvsøskende Lene Vistisdatter 24, Christen Vistisen 22, søstersøn Niels Mikkelsen Altona.

108 Mikkel Olufsen i Vådde. 26.11.1757, fol.227B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Gryde. Første ægteskab med [Abelone Christensdatter, skifte 17.7.1753 lbnr.34]. B: Mette 14, Karen 11, Oluf 7. FM: Jens Olufsen i Gryde.

109 Mette Pedersdatter i Store Toftlund i Ikast sogn. 26.11.1757, fol.228.
E: Anders Mortensen. A: søster Kirsten Pedersdatter. halvsøster Maren Pedersdatter. FM: Palle Poulsen i Toftlund, Jens Olufsen i Gryde.

110 Karen Andersdatter i Lille Toftlund. 5.2.1759, fol.229, 232.
E: Palle Jensen. [Ingen arvinger nævnt].

111 Afkald. 20.6.1758, fol.229B.
Afkald fra Peder Olufsen i Lyngholm og fra Gregers Christensen i Julsgård for arv efter deres hustruers søster Margrethe Christensdatter der var g.m. Christen Christensen i Tulstrup.

112 Kirsten Jensdatter i Lund. 13.2.1759, fol.229B.
E: Jens Jensen. B: Margrethe 6 mdr.

113 Johanne Jensdatter i Holing. 18.6.1759, fol.230B.
E: Peder Thomsen. B: Mette [u.a.].

114 [Navn mgl.] i Holing. 25.6.1759, fol.231.
E: Poul Christensen. B: Kirsten. Af første ægteskab B: Christen Lauridsen i Linå, Laurids Nielsen og Frands Nielsen.

115 Peder Nielsen Gjellerup til huse i Salholt. 23.7.1759, fol.231.
A: morbror Jens Pedersen i Hammerum, moster Mette g.m. Peder Ruskær i Frølund, søster Maren Nielsdatter.

116 Bodil Pedersdatter i Tulstrup. 27.10.1759, fol.233B.
E: Niels Knudsen. B: Peder, Knud, Oluf, Ellen. (Sml. lbnr.120).

117 Gravers Pedersen i Sønderos i Sunds sogn. 14.11.1759, fol.234.
E: Karen Jepsdatter. B: Peder.

118 Maren Nielsdatter i Sunds. 14.11.1759, fol.234B.
E: Thomas Eriksen. B: datter 20, søn 19.

119 Christen Graversen i Sunds. 14.11.1759, fol.235.
E: [Navn mgl.]. LV: Anders Fritz, degn. B: Gravers 6.

120 Niels Knudsen i Tulstrup. 7.1.1760, fol.235B.
Enkemand efter [Bodil Pedersdatter, skifte 27.10.1759 lbnr.116]. B: Peder 13, Knud 8, Ellen 3, Oluf 1. FM: farfar Knud Olufsen sst.

121 Christen Ladefoged i Holdgård. 8.1.1760, fol.236B.
E: [Navn mgl.]. LV: Jens Bundgaard i Mortensgård. B: Mikkel, Thomas.

122 Christen Skøtte i Nørre Agerskov i Gjellerup sogn, 4.2.1760, fol.237.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Svend Poulsen i Gullestrup. B: Christen 13, Kirsten 7. FM: Morten Pedersen Guldforhoved i Sinding Mølle.

123 Birgitte Lauridsdatter i Pathul i Tulstrup. 7.3.1760, fol.238.
E: Mikkel Christensen. B: Laurids 6, Christen 3, Niels 1.

124 Mette Knudsdatter i Gjellerup. 4.8.1766, fol.239.
E: Christen Sørensen Snedker. B: Margrethe 33, Knud 28, Johanne 26, Dorthe 23, Ellen 19, Kirsten 16.

125 Poul Knudsen i Holtbjerg. 18.6.1768, fol.239B.
A: mor Marie Poulsdatter g.m. Jens Rasmussen sst, søskende Dines, Marianne, Kirsten, Anne.

126 Kirsten Lauridsdatter i Birk i Gjellerup sogn. 3.2.1769, fol.240.
E: Poul Andersen. B: Laurids, Abelone, Dorthe, Mette, Inger, Kirsten. (Sml. lbnr.149).

127 Christian Jensen i Agerskov. 19.7.1769, fol.241B.
E: Maren Olufsdatter. LV: far Oluf Lauridsen sst. B: Anne 4 uger. FM: Jens Christensen i Gjellerup.

128 Karen Jørgensdatter i Herningsholm Podehus. 6.11.1769, fol.243B.
E: Svend Nielsen. B: Niels, Anne.

129 Peder Lauridsen i Gjellerup. 14.11.1769, fol.244.
E: Abelone [mgl.]. B: Peder, Kirsten.

130 Mette Christensdatter i Røjen i Sunds sogn. 6.12.1769, fol.245.
E: Søren Svendsen. A: mor, 2 søstre.

131 Poul Sørensen og hustru [Anne Sørensdatter] i Gjellerup. 27.1.1770, fol.246B.
B: 1 barn. FM: Jens Andersen.

132 Kirsten Christensdatter i Lund. 30.1.1770, fol.247B.
E: Jens Jensen. B: Karen, Else, Anne. FM: morbror Mikkel Christensen i Gullestrup.

133 Laurids Nielsen i Holing. 2.3.1770, fol.248B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen i Salholt. B: Niels, Christen, Dorthe, Kirsten.

134 Peder Christensen i Gjellerup. 5.7.1770, fol.250B.
E: Inger Christensdatter. LV: Jens Andersen Fonnesbæk i Gjellerup. B: Christen, Jeppe, Poul, Maren, Inger, Dorthe. FM: farbror Troels Christensen i Gjellerup.

135 Jens Jensen i Bøvllund i Karup sogn. 13.8.1770, fol.252.
E: Anne Pedersdatter. LV: Morten Pedersen i Sinding Mølle. A: bror Poul Jensen i Fårbæk i Haderup sogn, bror Jens Jensen på de Vestindiske øer.

136 Marie Poulsdatter i Holtbjerg. 17.9.1770, fol.254.
E: Jens Rasmussen Grensten. B: Knud. Første ægteskab med [Poul Knudsen sst, skifte 18.6.1768 lbnr.125]. B: Marianne, Anne, Kirsten, Dines. FM: Niels Pedersen Frølund, Peder Borup, farbrors søn Mads Jørgensen i Tulstrup.

137 Jens Nielsen i Lund Mølle. 12.11.1770, fol.258.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Thue Lauridsen i Bassumgård. B: Niels, Laurids, Peder, Kirsten, Dorthe, Maren, Maren. FM: farbror Mads Christensen i Lillelund.

138 Christen Jensen Simmelkær i Birk. 3.12.1770, fol.259B.
E: Edel Knudsdatter. LV: Dines Lauridsen i Lægdsgård. B: Jens, Maren, Inger. FM: Niels Lauridsen i Birk.

139 Peder Pedersen i Sønderos. 20.3.1771, fol.261.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Væver i Sunds. A: 3 brorbørn, Peder Graversen, Vibeke Graversdatter, Johanne Graversdatter, 2 søsterbørn Anne Christensdatter, Johanne Christensdatter.

140 Peder Pedersen Møller i Herning. 2.4.1771, fol.263.
E: Anne Graversdatter. LV: Thomas Christensen sst. B: Anders, Birgitte, Karen.

141 Troels Jensen i Trælund. 12.11.1771, fol.264.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Jepsen. B: Christen i Agerskov i Gjellerup sogn, Anders i Gullestrup, Jens sst, Peder i Herning Skole, Kirsten g.m. Christen Nielsen i Nyborg i Herning sogn, Troels 28, Anne 24, Claus 34 ved rytteriet på Fyn,

142 Henrik Iversen i Grøde. 3.1.1772, fol.266B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Iver 15, Anne Cathrine 12, Karen 10, Kirsten 6, Anne 3. FM: Mads Højt ved Ikast Kirke.

143 Peder Jensen Smed i Isenvad. 11.1.1772, fol.268B.
Registrering på grund af gæld. Fæstebrev 7.1.1767 fra Højris gods i Ikast sogn fra husbond Nikolaj Busch.

144 Edel Pedersdatter i Tulstrup. 27.1.1772, fol.270B.
E: Jens Madsen. B: Johanne 15, Mads 10. FM: Anders Nielsen sst.

145 Hans Sørensen i Torup i Sunds sogn. 4.4.1772, fol.272.
E: Gunner Jensdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Kirsten 8, Jens 5, Bodil 5, Mette 3, Johanne 3 uger. FM: Anders Vestergaard i Torup. Af første ægteskab B: Anne.

146 Peder Christensen i Grøde. 12.10.1772, fol.274.
Han tjente enken Johanne Nielsdatter sst. A: bror Anders Christensen, tjener i Horsens, søster Anne Christensdatter g.m. Peder Mouridsen i Gludsted i Ejstrup sogn, søster Karen Christensdatter i Vester Suderbæk i Ikast sogn.

147 Peder Olufsen i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 14.1.1773, fol.274B.
E: [Sidsel Poulsdatter]. B: Mette g.m. Anders Andersen i Vejlgård i Assing sogn, Anne g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by, Sidsel 26, Oluf 24, Mikkel 19.

148 Dorthe Marie Andersdatter i Røjen i Sunds sogn. 8.2.1773, fol.275B.
E: Jens Lauridsen. A: far Anders Mortensen i Skærbæk i Avlum sogn på Rydhave gods.

149 Poul Andersen i Birk i Gjellerup sogn. 21.2.1773, fol.277B.
[Enkemand efter Kirsten Lauridsdatter, skifte 3.2.1769 lbnr.126]. B: Abelone 34 g.m. Oluf Lyngholm i Toftlund i Ikast sogn, Laurids 32, Mette 30, Dorthe 25, Inger 21, Anne Kirstine 15.

150 Dorthe Nielsdatter i Agerskov. 14.11.1773, fol.281.
E: Peder Andersen. B: Jens 22, Niels 18, Anders 14, Christen 11. FM: morbror Søren Nielsen i Havnstrup i Snejbjerg sogn.

151 Kirsten Lauridsdatter i Gullestrup i Herning sogn. 27.12.1773, fol.282B.
E: Anders Troelsen. B: Laurids 10, Troels 8, Christen 6, Jens 2. FM: morbror Niels Lauridsen i Salholt.

152 Christen Engelbrektsen i Herning. 29.12.1773, fol.283B.
E: Maren Jensdatter. LV: Johan Lauridsen sst. B: Engelbrekt. FM: Peder Jensen i Gjellerup.

153 Karen Lauridsdatter i Lund Gårde i Gjellerup sogn. 26.5.1774, fol.284.
E: Oluf Graversen. B: Anne, Kirsten, Mette. FM: morbror Laurids Lauridsen i Grøde.

154 Peder Jørgensen i Lille Langelund. 8.12.1774, fol.285B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Peder Christensen. B: Jens 13, Marianne 10, Jørgen 7.

155 Margrethe Christensdatter i Gjellerup. 7.7.1775, fol.286B.
E: Christen Pedersen. A: mor Kirsten Troelsdatter i Vrå. LV: Niels Lauridsen i Salholt, bror Christen Christensen i Vrå, bror Jacob Christensen i Birk, bror Troels Christensen i Lund.

156 Jens Pedersen og hustru Karen Iversdatter i Sunds. 6.5.1778, fol.289.
B: Peder, der fæster, Anne 17, Kirsten 15. FM: farbror Niels Pedersen sst, morbror Jens Iversen i Holingholt.

157 Dorthe Pedersdatter i Kovstrup. 4.7.1781, fol.291.
E: Jens Hansen. B: Maren 21, Hans 16. FM: Peder Christensen i Lind.

158 Søren Madsen i Gjellerup. 20.8.1781, fol.292.
E: Anne Albertsdatter. LV: Jens Iversen i Holingholt. B: Jens, Anne g.m. Niels Svendsen i Vrå, Abelone g.m. Jens Fonnesbæk i Gjellerup, Dorthe g.m. Peder Kærgaard i Torup, Maren 22. FM: Christen Nielsen Vestergaard i Gjellerup.

159 Abelone Lauridsdatter i Lind i Rind sogn. 8.3.1782, fol.293.
E: Mikkel Christensen Lustrup. [Af første ægteskab] B: Laurids Mortensen 5.

160 Karen Jensdatter i Sønderager. 20.3.1782, fol.295.
E: Knud Nielsen. B: Dorthe 5. FM: Peder Andersen i Brændgård.

161 Else Troelsdatter i Gjellerup. 28.12.1780, 296B.
Enke efter Morten Villumsen, [skifte 14.6.1762 lbnr.63]. B: Villum i Tovstrup Mølle i Dallerup sogn, Johan i København, Cathrine udenlands, Anne Marie i Gjellerup. FM: Peder Troelsen sst, Jens Sørensen sst.

162 Abelone Lauridsdatter i Gullestrup. 6.7.1782, fol.298B.
E: Thomas Christensen. B: Christen 15, Laurids 13. FM: Niels Lauridsen i Salholt.

163 Peder Hansen i Lille Langelund. 5.8.1782, fol.299B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Peder Mejersen i Store Langelund. B: Peder 7, Karen 3. FM: Christen Bertelsen i Lille Langelund.

164 Frands Andersen i Lund. 13.2.1783, fol.300B.
E: Lene Vistisdatter. LV: Mads Andersen i Lund Gårde. Af første ægteskab B: Margrethe 22, Johanne 20 g.m. Poul Lauridsen i Gjellerup, Anders 16. FM: farbror Mikkel Andersen i Lundby i Avlum sogn.

165 Peder Andersen i Brændgård. 7.7.1783, fol.301B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen i Vindelbo. B: Else 20, Anders 17, Niels 12. FM: farbror Christen Andersen i Holing.

166 Oluf Lauridsen i Lund i Gjellerup sogn. 13.4.1784, fol 303.
B: Maren, enke.

167 Maren Pedersdatter, ugift i Gullestrup. 16.2.1784, fol.305.
A: morbror Niels Andersen i Pårup i Them sogn, morbror Søren Andersen, død. 1B: Laurids i Tømmerby i Them sogn.

168 Judith Thomasdatter i Lillelund. 9.7.1784, fol.307B, 315B.
A: bror Knud Thomsen i Lind i Rind sogn, bror Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn, søster Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen i Egebækhus i Nøvling sogn, bror Anders Thomsen, død. enke: Birgitte. 2B: Anne Marie 21, Judith 15.

169 Mikkel Christensen i Pathul i Ikast sogn. 11.1.1784, fol.311B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Mikkel Kærgaard i Gullestrup. B: Niels 26.

170 Anne Lauridsdatter i Stauninghus. 8.7.1785, fol.313B.
E: Christen Nielsen. B: Niels 8, Laurids 5, Margrethe 3. FM: Jacob Alling i Herning.

171 Jens Jeppesen i Vrå i Gjellerup sogn. 5.9.1785, fol.314.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jacob Christensen i Birk. B: Jens 18, Knud 14, Niels 10. FM: Christen Christensen i Vrå.

172 Christen Mortensen Ørneborg i Hammerum. 18.1.1784, fol.315B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Dinesen sst. B: Anne Kirstine 3, Jens Christian nyfødt. FM: fars svoger Jens Christensen i Frølund i Gjellerup sogn.

173 Peder Jensen i Gullestrup. 14.1.1786, fol.325B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Helstrup i Snejbjerg sogn. B: Jens 18, Maren 12, Jens 10, Anne Kirstine 7, Niels 5, Christen 3. FM: Jens Sørensen i Lund i Gjellerup sogn.

174 Mette Pedersdatter i Lund i Gjellerup sogn. 18.2.1786, fol.327B.
E: Anders Poulsen. Afdøde var født i Mausing i Vinderslev sogn i Lysgård herred. A: Bodil Pedersdatter i Gullestrup skal have en søn Christen Jensen uvist hvor.

175 Jens Hansen i Kovstrup i Rind sogn. 9.1.1786, fol.329B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Hans Barre, smed i Fejerskov. B: Maren g.m. Thomas Knudsen i Lind, Hans 1.

176 Christen Lauridsen i Gullestrup. 14.3.1786, fol.331B.
E: Karen Knudsdatter LV: bror Mikkel Knudsen. B: Laurids 19, Maren 16, Knud 13. FM: Jens Christensen sst.

177 Bodil Nielsdatter i Ravnsvad i Ikast sogn. 10.5.1786, fol.333B.
E: Christen Kjeldsen. B: Niels i Torup, Thomas i Herning, Thomas i Nørum, Else, død. Børn, der ikke krævede arv.

178 Maren Christensdatter i Pathul i Ikast sogn. 10.5.1786, fol.335.
E: Jacob Pallesen. Første ægteskab med [Christen Pedersen sst]. B: Søren 12, Johanne 11. FM: farbror Jens Pedersen i Ringstrup, farbror Anders Nielsen i Tulstrup

179 Karen Andersdatter i Gjellerup. 18.5.1786, fol.337.
E: Anders Jespersen Kærgaard. B: Karen 19, Anders 17, Niels 14. FM: morbror Christen Andersen i Holing i Herning sogn.

180 Jacob Christensen i Birk. 20.6.1786, fol.339.
E: Edel Knudsdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Christen 12, Knud 9, Christen 5, Kirsten 3, Josva 1 md. FM: farbror Troels Christensen i Lund Gårde.

181 Anders Pedersen Møller og hustru Abelone Jensdatter i Herning. 15.7.1786, fol.341.
B: Peder 9. FM: Poul Svendsen sst.

182 Jens Hansen i Lund Gårde i Gjellerup sogn. 7.11.1786, fol.344.
E: Ellen Andersdatter. LV: bror Peder Andersen i Agerskov. B: Mette 31, Christen 25. FM: Mikkel Knudsen i Lund.

183 Jacob Christensen i Holing i Herning sogn. 28.11.1786, fol.346B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Dines Jensen i Hundkær i Snejbjerg sogn. B: Mette 3, Johanne 1. FM: farfar Christen Andersen i Holing, farbror Thomas Christensen i Lund i Gjellerup sogn.

184 Johan Vindelbo i Herning. 10.1.1787, fol.350.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Olufsen sst. B: Laurids sst, Kirsten g.m. Niels Jensen i Trælund i Tjørring sogn, Anne Marie 29, Søren 22, Mogens 14.

185 Kirsten Poulsdatter i Herning. 22.1.1787, fol.352B.
Enke efter Peder Skomager. B: Poul Pedersen 17, Anne Cathrine 14. FM: morfar Poul Christensen i Holing.

186 Christen Jensen, rytter i Vrå i Gjellerup sogn. 16.5.1787, fol.354B.
A: mor Maren Knudsdatter. LV: Christen Christensen, halvbror Jens Jensen 20, halvbror Knud Jensen 16, halvbror Niels Jensen 10. FM: Niels Svendsen i Vrå.

187 Inger Christensdatter i Kølvrå i Haderup sogn. 29.2.1788, fol.356.
E: Knud Nielsen. B: Oluf 21. FM: farbror Jens Nielsen i Vallerbæk i Karup sogn. Af første ægteskab B: Anders Olufsen.

188 Kirsten Pedersdatter i Gjellerup. 17.4.1788, fol.360.
A: bror Jens Pedersen i Ringstrup i Gjellerup sogn, bror Christen Pedersen, død. 1B: Johanne 13, bror Claus Pedersen 25, bror Jens Pedersen 16, søster Anne Pedersdatter, søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Christensen i Favrholt i Ikast sogn, søster Mette Pedersdatter.

189 Jacob Alling i Herning. 18.11.1786, fol.361B.
B: Peder, husar i Roskilde, Maren. FM: Poul Svendsen i Herning, Thue Lauridsen i Bassumgård.

190 Mads Andersen i Lund i Gjellerup sogn. 28.5.1788, fol.367B.
E: Nille Cathrine Vistisdatter. LV: Mikkel Knudsen sst. B: Maren g.m. Jens Madsen i Hestlund i Bording sogn, Lene. FM: Thomas Christensen i Lund.

SLUT


Lergrav gods
Skifteprotokol 1778-1800
G 429-1
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Enkens navn mangler i lbnr.: 171 Anne Marie Pedersdatter i Tavlborghus i Avlum sogn. 4.6.1778, fol.2.
E: Niels Thomsen. B: Thomas i Skjerk, Peder sst, Kirsten, Maren.

2 Thomas Christensen i Askov i Omme sogn. 20.6.1778, fol.3.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Frands Pedersen Askhoved. B: Jørgen, en datter. FM: Jens Christensen Brunsgaard.

3 Mads Mortensen Søndergaard i Tved. 8.10.1778, fol.4.
E: Anne Jensdatter. LV: Jeppe Nielsen i Rotvig. B: Johanne 14. FM: morbror Jeppe Jensen Kjærgaard i Avlum sogn.

4 Jens Mikkelsen i Bredvigbæk. 7.4.1780, fol.6B.
E: Mette Jensdatter. B: Mikkel Jensen, død. 5B: 5 døtre, Jens Jensen Smed i Nebhus i Avlum sogn, Jens Jensen i Bredvigbæk, Anne Marie Jensdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen i Spegebjerg. 4B: 2 sønner, 2 døtre, Dorthe Jensdatter g.m. Søren Christensen Felding i Holstebro, Anne Cathrine Jensdatter.

5 Karen Jepsdatter i Øster Vistorp. 14.9.1780, fol.7B.
E: Niels Nielsen. B: Jeppe, Niels, Christen. FM: farbror Anders Nielsen i Vistorp.

6 Johanne Andersdatter i Grønkær. 5.5.1781, fol.10B.
B: Anders Andersen 28, Anders Christian 25, Anne Andersdatter, Bodil Andersdatter.

7 Kirsten Jensdatter i Ljørring. 20.8.1782, fol.11.
B: Jens Sørensen 48 i København, Anders Sørensen 45 sst, Niels Sørensen 37 i Ljørring, Søren Sørensen 35 i Lundgård, Brix Sørensen 25 i Tved, Anne Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Skjerk, Maren Sørensdatter g.m. Lauge Jensen i Jersild.

8 Afkald. Asbjerg 5.11.1782, fol.11B.
Afkald fra Jesper Jensen i Asbjerg for arv til hustru Anne Pedersdatter efter hendes bror Jeppe Pedersen, der døde i Varhede.

9 Karen Andersdatter i Jersild. 8.11.1782, fol.12.
E: Søren Christensen. B: Hans sst. Af første ægteskab B: Lauge Hansen sst.

10 Maren Christensdatter i Var i Avlum sogn. 26.6.1783, fol.12B.
E: Niels Sørensen. B: Christen 23, Peder 15, Mette, Maren, Anne Kirstine, Anne Marie, Kirsten. FM: Jeppe Jensen Kjærgaard.

11 Niels Poulsen Neb i Skjerk. 2.10.1783, fol.13B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen. B: Else Marie 12, Margrethe 7. FM: Jacob Christensen i Var.

12 Niels Jepsen i Rotvig. 17.1.1784, fol.14.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Jensen Møller i Sandgård. B: Jeppe 6, Peder 2. FM: farfar Jeppe Nielsen i Rotvig.

13 Niels Sørensen i Søndergård i Ljørring. 13.1.1786, fol.15.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Svend Aaby i Avlum sogn. B: Ellen 7, Kirsten 5, Anne 3 dage. FM: farbror Søren Sørensen i Lundgård i Avlum sogn.

14 Anders Andersen Lovring i Varhede. 1.2.1786, fol.17.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Christen Madsen i Avlum sogn. B: Anders 3, Johanne 10 uger. FM: farbror Anders Christian i Kærgård. Desuden nævnes afdødes søster Anne Andersdatter.

15 Afkald. Vorgod 11.2.1786, fol.18.
Afkald fra Poul Christensen i Vorgod for arv efter far og mor til stedfar Peder Jacobsen i Spegebjerg.

16 Johanne Andersdatter Østergaard i Skjerk. 20.2.1786, fol.18.
E: Thomas Nielsen. A: søster Anne Andersdatter g.m. Søren Johansen i Avlum sogn, søster Anne Andersdatter g.m. Jens Jepsen i Kortborg i Tjørring sogn, søster Johanne Andersdatter, enke i Snejbjerg sogn. LV: Laurids Thuesen.

17 Oluf Pedersen Post i Skjerk. [Dato mgl.].1786, fol.18B.
E: [Navn mgl]. LV: Villads Pedersen. B: Mette 40 i Ikast, Else 20, Mikkel 15. FM: Peder Lauridsen i Skjerk.

18 Jørgen Sørensen i Ljørring. 6.3.1786, fol.19.
B: Søren.

19 Anne Sørensdatter i Storgård i Skjerk. 9.3.1786, fol.20.
E: Peder Christensen. B: Maren 19, Kirsten 17, Marie 10, Søren 7, Anne 5. FM: morbror Søren Sørensen i Lundgård i Avlum sogn.

20 Else Christoffersdatter i Skjerk. 9.3.1786, fol.21B.
E: Anders Jacobsen. [Af første ægteskab] B: Ingeborg Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen i Lille Stovbæk, Kirsten Nielsdatter i Avlum sogn, Margrethe Nielsdatter, død. 2B: Niels Jensen, rømt, Mette Margrethe Nielsdatter (!), Sidsel Nielsdatter, død. 2B: Else Nielsdatter, tjener hos degnen Jacob Brøndum i Almind i Koldinghus Amt, Christoffer Nielsen, død. 3B: Niels 21, rømt, Visti 25 i Kronborg i Avlum sogn, Karen.

21 Anne Jepsdatter i Lundgård. 21.3.1786, fol.23.
E: Søren Sørensen. B: Jeppe 8, Søren 7, Christen 4. FM: mors søskendebarn Søren Christensen i Jersild.

22 Anders Christensen i Nedergård i Jersild. 21.3.1786, fol.23B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Christensen i Jersild. B: Laurids 23 i Ljørring, Christen 18, Laurids 14. FM: farbror Peder Christensen i Skjerk.

23 Mette Kirstine Jensdatter i Søndergård i Ljørring. 10.4.1786, fol.24.
Trolovet med Laurids Andersen i Jersild, der fæster. Første ægteskab med [Niels Sørensen sst, skifte 13.1.1786 lbnr.13]. B: Ellen 7, Kirsten 5, Anne 12 uger. FM: farbror Søren Sørensen i Lundgård.

24 Afkald. Tved 12.1.1787, fol.27.
Afkald fra Brix Sørensen i Tved for arv til hustru efter hendes far Christen Nielsen i Nørregård i Tved.

25 Afkald. Tved 12.1.1787, fol.27B.
Afkald fra Peder Christensen i Tved for arv efter far Christen Nielsen i Nørregård i Tved.

26 Afkald. Asbækhede 12.1.1787, fol.27B.
Afkald fra Anders Christensen i Asbækhede for arv efter far Christen Nielsen i Tved.

27 Afkald. Tved 12.1.1787, fol.27B.
Afkald fra Karen Christensdatter i Tved for arv efter far Christen Nielsen i Nørregård i Tved. FM: Jeppe Nielsen.

28 Kirsten Pedersdatter i Asbækhede. 11.1.1787, fol.28.
E: Anders Christensen. B: Christen 4. FM: morfar Peder Jacobsen i Spegebjerg.

29 Karen Lauridsdatter i Nedergård i Jersild. 12.7.1787, fol.29B.
Enke efter [Anders Christensen sst, skifte 21.3.1786 lbnr.22]. B: Laurids 23 i Ljørring, Christen 18, Laurids 16. FM: farbror Peder Christensen i Skjerk.

30 Afkald. Hedegård 7.7.1787, fol.30B.
Afkald fra Niels Christensen i Hedegård i Vinding sogn for arv efter oldemor Maren Andersdatter, der døde hos søn Anders Svenningsen i Varhede.

31 Afkald. Jersild 12.7.1787, fol.30B.
Afkald fra Christen Andersen i Jersild for arv til hustru efter hendes mor Maren Andersdatter, der døde hos søn Anders Svenningsen i Varhede.

32 Afkald. Sir Anneksbol 27.7.1787, fol.30B.
Afkald fra Oluf Svenningsen i Sir for arv efter mor Maren Andersdatter der døde hos min bror Anders Svenningsen i Varhede.

33 Afkald. Pogager 27.7.1787, fol.31.
Afkald fra Peder Svenningsen i Pogager i Vinding sogn for arv efter mor Maren Andersdatter der døde hos min bror i Varhede.

34 Maren Nielsdatter i Solgård. 2.8.1787, fol.31.
E: Peder Nielsen. B: Kirsten 15, Niels 8. FM: Niels Christensen i Lundby.

35 Kirsten Iversdatter i Varhede. 1.10.1787, fol.32.
E: Jens Pedersen. B: Anne Marie 6, Kirsten 4, Kirstine 1. Uden for ægteskab Christen Andersen 11. FM: morbror Mikkel Iversen i Gabs.

36 Anne Nielsdatter i Skærbæk Mølle. 1.2.1788, fol.34.
E: Poul Pedersen Møller. B: Peder 8. FM: morfar Niels Sørensen i Varhede. Børnepenge i boet efter skifte i Kronborg 24.5.1774.

37 Anne Jensdatter i Skjerk. 25.9.1788, fol.35B.
E: Thomas Nielsen. B: Jens.

38 Afkald. Pølsmark 29.11.1788, fol.38B.
Afkald fra Christen Thiesen i Pølsmark i Tim sogn for arv efter søster Ida Mathiasen, der døde i Skjerk. Medunderskrevet af svoger Anders Mathiasen.

39 Afkald. Pølsmark 29.11.1788, fol.38B.
Afkald fra Anders Mathiasen i Tim sogn for arv efter søster Ida Mathiasen, der døde i Skjerk.

40 Mette Jensdatter i Bredvigbæk. 22.12.1788, fol.39
B: Jens Jensen 35 sst, Anne Cathrine Jensdatter g.m. Anders Christensen i Gammel Hodsager. Uden for ægteskab Søren Johansen i Koldkær i Vinding sogn, død. 3B: Visti 18, Søren 12, Karen 9. FM: Jens Pedersen. (Sml lbnr.4).

41 Else Andersdatter i Lundby. 20.3.1789, fol.40.
E: Mikkel Andersen. B: Anne Johanne 27, Anne 22, Andreas 16. FM: Jens Vestergaard Lundby.

42 Niels Thomsen i Tavlborghus. 23.5.1789, fol.41.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Poul Nielsen Vraa i Avlum sogn. B: Peder 43 i Skjerk, Thomas 40 sst, Maren 36 sst, Kirsten 34 i Døstrup sogn i Holsten. (Sml. lbnr. 1).

43 Maren Jensdatter i Solgård. 19.10.1789, fol.43.
E: Peder Christensen. B: Christen 1. FM: morfar Jens Mortensen sst.

44 Afkald. Høgild, Hingebjerg og Havris 13.2.1790, fol.44.
Afkald fra Niels Pedersen Høgild i Avlum, fra hans søster Anne Pedersdatter, fra Peder Pedersen Hingebjerg i Tvis, fra Jens Pedersen Havris i Felding for arv efter deres mors søster Dorthe Nielsdatter, der var g.m. Anders Grønkær i Skjerk. (Jens Pedersen Havris undersiver på sin hustrus vegne).

45 Afkald. Uhrlund 13.2.1790, fol.44B.
Afkald fra Christen Jørgensen i Uhrlund i Tvis sogn som FM for Anne Nielsdatter i Særkær i Måbjerg sogn for arv efter hendes søster Dorthe Nielsdatter, der var g.m. Anders Grønkær i Avlum sogn.

46 Afkald. Uhrlund 13.2.1790, fol.44B.
Afkald fra Christen Jørgensen i Uhrlund i Tvis sogn for arv til hustru Kirsten Nielsdatter efter hendes søster Dorthe Nielsdatter, der var g.m. Anders Grønkær i Skjerk.

47 Afkald. Kilde 9.6.1790, fol.44B.
Afkald fra Søren Jensen Glibing i Kilde i Avlum sogn, fra Jens Jensen Glibing i Sinding sogn, fra Peder Jensen Glibing, der tjener i Skærbæk Mølle, fra Anders Jensen Glibing og fra Mette Jensdatter Glibing for arv efter deres mor Anne Marie Jensdatter i Kilde.

48 Inger Pedersdatter i Rotvig. 10.7.1790, fol.45.
E: Christen Nielsen. B: Niels 4. Første ægteskab med [Niels Jepsen sst, skifte 17.1.1784 lbnr.12]. B: Jeppe 13, Peder 9. FM: farfar Jeppe Nielsen, morbror Laurids Pedersen i Troelstrup.

49 Afkald. Skjerk 28.12.1790, fol.45B.
Afkald fra Laurids Pedersen i Skjerk for arv til brordatter Maren Andersdatter efter hendes far Anders Pedersen i Asbækhede, der betlede sit brød.

50 Bodil Madsdatter i Lundby. 30.12.1790, fol.46.
Enke. A: søskende Anne Madsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Koldinghus i Brejning sogn, Maren Madsdatter, var g.m. Laurids Lauridsen i Letager i Dejbjerg sogn, begge døde. 2B: Laurids sst, Mette. FM: Niels Poulsen, Inger Madsdatter g.m. Hans Jessen, rebslager i Ribe.

51 Anne Marie Mortensdatter i Skjerk. 27.6.1791, fol.51B.
E: Jeppe Nielsen Rotvig. B: [Niels Jepsen i Rotvig, skifte 17.1.1784 lbnr.12]. 2B: Jeppe 14, Peder 10. FM: stedfar Christen Nielsen sst, morbror Laurids Pedersen i Øster Troelstrup.

52 Jens Pedersen i Langbo. 20.9.1791, fol.52B.
E: Mette Nielsdatter. LV: far Niels Sørensen. B: Peder 2. FM: farfar Peder Jensen i Lundby.

53 Poul Andersen i Vester Troelstrup. 26.9.1791, fol.54B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Øster Troelstrup. A: farbror Jeppe Nielsen i Skjerk, farbror Søren Nielsen i Asbækhede, søskendebørn Anders Christensen sst, Peder Christensen i Tved, Margrethe Christensdatter g.m. Brix Sørensen sst, Karen Christensdatter sst, Søren Jørgensen i Holstebro.

54 Afkald. [dato og sted mgl.], fol.56B.
Afkald fra Visti Christoffersen Kronborg for arv efter far og mor til stedfar Poul Pedersen i Skærbæk Mølle. FM: Christen Lauridsen i Lille Stovbæk.

55 Afkald. [dato og sted mgl.], fol.56B.
Afkald fra Niels Christoffersen Kronborg for arv efter far og mor til stedfar Poul Pedersen i Skærbæk.

56 Afkald. Lergrav 1.4.1791, fol.56B.
Afkald fra Niels Christensen i Søndergård i Tved for arv til hustru Sidsel Nielsdatter efter hendes far Niels Pedersen Gadgaard, der døde i Søndergård i Tved, skifte 8.2.1762 og efter hendes bror Peder Nielsen, der døde 1776.

57 Jeppe Nielsen Rotvig i Skjerk. 9.2.1792, fol.57.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Jens Lauridsen i Ørre. [Første ægteskab med Anne Marie Mortensdatter, skifte 27.6.1791 lbnr.51]. B: [Niels Jepsen i Rotvig, skifte 17.1.1784 lbnr.12]. 2B: Jeppe 14, Peder 10. FM: stedfar Christen Nielsen sst, morbror Laurids Pedersen i Øster Troelstrup.

58 Afkald. Jersild 30.3.1792, fol.59.
Afkald fra Lauge Christensen i Jersild for arv efter mor Anne Jensdatter, der var g.m. Morten Madsen.

59 Afkald. Lergrav 30.5.1792, fol.59.
Afkald fra Søren Sørensen i Lundgård som FM for brors børn Ellen Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter og Anne Nielsdatter for arv efter deres far Niels Sørensen i Ljørring, skifte 13.1.1786 lbnr.13.

60 Morten Madsen i Jersild. 31.5.1792, fol.59B.
A: søster, død. 2B: Peder Jensen Holst i Tved sogn ved Thisted, Marie Cathrine Jensdatter g.m. Søren Henriksen i Holstebro.

61 Afkald. Lille Stovbæk 18.6.1792, fol.61.
Afkald fra Christen Lauridsen i Lille Stovbæk som født værge for Else Nielsdatter for arv efter hendes far Niels Pedersen Gadgaard i Søndergård i Tved, skifte 8.2.1762 og efter hendes bror Peder Nielsen, der døde 1776.

62 Afkald. Varhede 12.1.1793, fol.61.
Afkald fra Peder Jacobsen i Varhede for arv efter mor Anne Christensdatter til far Jacob Pedersen sst.

63 Afkald. Lille Stovbæk 12.1.1793, fol.61B.
Afkald fra Laurids Christensen i Lille Stovbæk for arv til hustru efter hendes mor Anne Christensdatter til hendes far Jacob Pedersen i Varhede.

64 Jens Nielsen Kjær i Skærbæk Mølle. 2.12.1793, fol.61B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Vilstrup i Store Stovbæk. B: Niels Christian 4, Peder 1. FM: farfar Niels Jensen, morbror Mikkel Christensen i Svenstrup Hovgård i Sahl sogn.

65 Inger Sørensdatter i Kærgård. 8.1.1794, fol.62B.
E: Jeppe Jensen. B: Jens sst, Johanne g.m. Morten Jensen i Solgård. Mette 20, Inger 18, Søren 15, Maren 12, Anne 8, Johanne 5. FM: morbror Niels Sørensen i Vargård.

66 Bodil Jensdatter i Tved. 25.9.1794, fol.64.
Enke. Første ægteskab med Anders Christiansen i Rotvig. B: Oluf, rømt for 20 år siden. Andet ægteskab med Laurids Christensen. B: Ellen 39, tjener i Varhede, Anne Margrethe g.m. Anders Christensen i Tved. Tredje ægteskab med Anders Pedersen Rotvig. B: Maren 29. FM: farbror Laurids Pedersen i Skjerk.

67 Niels Christensen Bech i Solgård. 20.11.1794, fol.65.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen Hoved i Tvis sogn. B: Kirsten Marie 12, Christen 7, Anders 4, Mikkel 21 uger. FM: fasters mand Peder Nielsen i Jersild.

68 Christen Madsen i Lundby. 23.2.1795, fol.66B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Jacob Pedersen i Spegebjerg. B: Mikkel 29, Mette 27 g.m. Christen Carstensen i Skarrild sogn, Anne Cathrine 23. FM: fasters mand Peder Jacobsen i Baslundhus.

69 Jens Christensen Brunsgaard i Lundby. 26.2.1795, fol.67B.
E: Mette Sofie Rasmusdatter. LV: Iver Christensen i Brunsgård i Nørre Omme sogn. B: Morten 52 i Lundby, Christen 50, rømt for 30 år siden, Niels 45, rømt for 30 år siden, Mette 40, tjener i Ringkøbing, Sidsel 36 g.m. Thomas Jensen i Brunsgård i Nørre Omme sogn, Kirsten 30.

70 Afkald. Vargård 4.5.1795, fol.68B.
Afkald fra Niels Sørensen i Vargård for arv efter datter Maren Nielsdatter g.m. Poul Pedersen Haldgaard i Tved.

71 Peder Mortensen i Nygård i Ørre sogn. 26.10.1795, fol.69.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Christian Friis i Skærbæk Mølle. B: Morten 35 i Nygård, Niels 28 hos morbror i Husby Bjerg i Husby sogn, Karen 26, Maren 14. FM: farbror Søren Mortensen i Nygård.

72 Afkald. Vognstrup 2.11 1795, fol.70B.
Afkald fra Anne Christensdatter i Vognstrup i Vinding sogn for arv efter far Christen Poulsen, der døde hos min eneste bror Laurids Christensen i Romvig i Ørre sogn.

73 Afkald. Røjen 5.12.1795, fol.71.
Afkald fra Niels Tveds enke Sidsel Nielsdatter for arv efter hendes svigerfar Christen Lauridsen , der døde i Stovbæk. LV: Christen Nielsen Sneptrup.

74 Afkald. Lille Stovbæk 6.12.1795, fol.71.
Afkald fra Laurids Christensen i Lille Stovbæk for arv efter far Christen Lauridsen, der døde sst.

75 Afkald. Brunbjerghus 18.4.1796, fol.71B.
Afkald fra Christen Simonsen i Brunbjerghus i Borbjerg sogn for arv til hustru Maren Poulsdatter efter hendes farbror Thøger Knudsen i Barslund i Haderup sogn. Udbetalt af stedets nye beboer Christen Clausen.

76 Kirsten Christensdatter i Solgård. 23.5.1796, fol.71B.
E: Jens Mortensen. B: Morten 38 sst, Christen 36 ved Avlum Kirke, Karen 35 g.m. Niels Madsen i Vester Troelstrup, Svend 34 i Skærbæk, Mette Kirstine 32, Maren, død, var g.m. Peder Christensen i Ansbjerg i Ørre sogn. 1B: Christen 8.

77 Afkald. Gindeskov 5.6.1796, fol.72B.
Afkald fra Mogens Thomsen i Gindeskov i Haderup sogn for arv til hustru Bodil Andersdatter efter afdøde mor Karen Christensdatter og endnu levende far Anders Nielsen.

78 Afkald. Karup 4.7.1796, fol.73.
Afkald fra Christen Andersen for arv efter afdøde mor Karen Christensdatter og endnu levende far Anders Nielsen i Øster Vistorp. Christen Andersens bror Niels Andersen har gården i fæste.

79 Afkald. Barslundhus [dato mgl.].1798, fol.73.
Afkald fra Anders Nielsen i Varhede for arv til hustru Anne Cathrine Christensdatter efter hendes faster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslund.

80 Afkald. Barslundhus 6.2.1798, fol.73B.
Afkald fra Hans Pedersen i Brixhus for arv til hustru Anne Madsdatter efter hendes søster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslundhus.

81 Afkald. Barslundhus 6.2.1798, fol.73B.
Afkald fra Mikkel Christensen i Finderup i Sønder Hanning sogn for arv efter faster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslundhus.

82 Afkald. Barslundhus 6.2.1798, fol.74.
Afkald fra Christen Carstensen i Skarrild sogn for arv til hustru Mette Christensdatter efter hendes faster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslundhus.

83 Afkald. Barslundhus 6.2.1798, fol.74B.
Afkald fra Peder Jensen i Skarrild for arv til hustru Anne Kirstine Madsdatter efter hendes søster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslundhus.

84 Afkald. Barslundhus 6.2.1798, fol.74B.
Afkald fra Poul Nielsen i Ringkøbing for arv til hustru Anne Sofie Madsdatter efter hendes søster Else Madsdatter, der var g.m. Peder Jacobsen i Barslundhus.

85 Afkald. Lergrav 6.6.1799, fol.75.
Afkald fra Jeppe Nielsen og fra Peder Nielsen, der er født i Rotvig for arv efter far Niels Jepsen, skifte 17.1.1784 lbnr.12, for arv efter mor Inger Pedersdatter i Rotvig, skifte 10.7.1790 lbnr.48, for arv efter farmor Anne Marie Mortensdatter i Skjerk, skifte 27.6.1791 lbnr.51 og for arv efter farfar Jeppe Nielsen i Skjerk, skifte sluttet 9.3.1792 lbnr.57. FM: Christen Nielsen Rotvig.

86 Anne Dorthe Jensdatter i Dalsgård. 19.11.1799, fol.75B.
E: Laurids Christensen. B: Ellen Marie 19, Jens 18, Anne 12, Karen 10, Christen 8. FM: morbror Anders Christian Jensen i Skjerk.

87 Anne Marie Mikkelsdatter i Asbækhede. 3.6.1800, fol.76.
E: Jens Lauridsen. B: Anne Marie 5, Lene 3.

SLUT.

Sindinggård gods
Skifteprotokol
1723-1790
G 430-1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Navn på enken mangler i flg. Lbnr.: 2, 88, 132, 134.


1 Mette Andersdatter i Merrild i Vildbjerg sogn. 12.1.1723, fol.1.
E: Mourids Knudsen. B: Knud 10, Karen 8, Anders 6, Maren 4.

2 Hans Lauridsen i Gasseholm i Vejrum sogn. 19.4.1724, fol.3.
E: [Navn mgl.]. B: Laurids, der fæster, Gunder Hansdatter 26, Maren 24.

3 Kirsten Christensdatter i Merrild i Vildbjerg sogn. 27.6.1725, fol.4.
E: Mourids Knudsen. A: søskende Gravers Christensen i Linå i Sunds sogn, Peder Christensen i Simmelkær i Ørre sogn, Birgitte Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Sunds, søster g.m. Jens Pedersen i Albæk Hede i Avlum sogn, Maren Christensdatter, død, var g.m. Mads Nielsen i Fastrup i Gjellerup sogn. 3B: Christen 16, Niels 14, Mikkel 12. Arv i boet til enkemandens børn efter deres mor [Mette Andersdatter], skifte 12.1.1723 lbnr.1.

4 Jacob Olufsen i Lonnebjerg i Sinding sogn. 9.1.1726, fol.8B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Mikkel Kvistgaard, forpagter på Sindinggård. B: Oluf 5, Peder 3, Jens 34 uger. FM: farbror Peder Olufsen i Elkær i Sinding sogn, farbror Christen Olufsen i Bredkær i Nøvling sogn, mors morbror Anders Svenningsen i Havnstrup i Snejbjerg sogn.

5 Christen Madsen i Sønderlund i Sinding sogn. 20.4.1726, fol.14B.
E: Barbara Mikkelsdatter. A: brors børn: Mads Bertelsen, Anne Bertelsdatter.

6 Johanne Madsdatter i Nyby i Sinding sogn. 4.9.1726, fol.20.
E: Christen Olufsen. A: søster Maren Madsdatter i Visgård, søster Anne Madsdatter i Ørrevad i Ørre sogn, søster Kirsten Nielsdatter i Sønderlund, (skal vel være Kirsten Madsdatter), søster Ellen Madsdatter, død, var g.m. Mads Melchersen i Elkær. 4B: Anders på Trøstrup gods i Gudum sogn, Christen, Anne g.m. Niels Mortensen i Snejbjerg, Maren g.m. Thue Jensen i Tovstrup i Snejbjerg sogn, halvbror Anders Jensen, død. 1B: Jens, soldat uvist hvor, halvsøster Kirsten Jensdatter i Sønderlund.

7 Maren Olufsdatter i Lonnebjerg i Sinding sogn. 28.12.1726, fol.25B.
Enke efter [Jacob Olufsen sst, skifte 9.1.1726 lbnr.4]. B: Oluf 6, Peder 4, Jens 2. FM: farbror Christen Olufsen i Bredkær, farbror Peder Olufsen i Elkær, mors morbror Anders Svenningsen i Havnstrup. Desuden nævnes morbror Laurids Olufsen. Arv i boet efter skifte i Kolding 17.12.1710 til Svenning Christensen, Laurids Christensen, Ellen Christensdatter. FM: Anders Svenningsen.

8 Jeppe Christensen i Råbjerghus i Snejbjerg sogn. 28.4.1727, fol.36.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen i Holdflod i Nøvling sogn. A: søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Birkmose i Timring sogn.

9 Anne Mikkelsdatter i Nyby i Sinding sogn. 22.5.1728, fol.40B.
E: Peder Nielsen. B: Anne Cathrine, Karen.

10 Kirsten Nielsdatter i Neder Uhre i Haderup sogn. 24.6.1728, fol.43.
E: Anders Pedersen. B: Mette 17, Peder 8, Ellen 5.

11 Jørgen Jørgensen i Snejbjerg. 2.11.1728, fol.52B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen i Kærsgård i Snejbjerg sogn. B: Karen 8.

12 Niels Madsen i Tjørring. 3.2.1729, fol.56.
E: Margrethe Christensdatter. LV: bror Mads Christensen i Herning. B: Kirsten. Skifte efter første hustru 16.11.1711. B: Mads, Maren, Margrethe, Anne.

13 Erik Jensen Talund i Ørrevad i Ørre sogn. 27.6.1729, fol.63B.
E: Anne Madsdatter. LV: Brix Andersen i Sønderlund. A: søskende Mikkel Jensen, Anne Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Asbjerg [i Sinding sogn].

14 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Sønder Søby i Arnborg sogn. 11.11.1729, fol.68B.
A: søskende Karen Lauridsdatter Skytte. FM: Arendt Bisted, Anne Lauridsdatter. FM: Jens Høgild, Jens Lauridsen i Harrild, Kirsten Lauridsdatter i Borup, Erik Lauridsen, rømt, Mikkel Lauridsen.

15 Anne Jensdatter, der lever i Råbjerghus. 20.5.1730, fol.76.
Opbudsbo på grund af gæld. Ingen arvinger er nævnt.

16 Christen Jensen i Remmevad i Sinding sogn.10.2.1731, fol.76B.
E: Kirsten Christensdatter. B: Jens 26, Mette 23.

17 Jeppe Nielsen i Eggersgård. 17.5.1731, fol.79.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen Tjørring, B: Niels, Dorthe Marie.

18 Christen Jensen Møller i Sinding Mølle. 30.7.1736, fol.83B.
E: Anne Christensdatter. LV: Andreas Henckel. A: bror Peder Jensen Møller i Tim Mølle, søster Barbara Jensdatter g.m. Jens Christensen Meldgaard, halvbror Eskild Christensen Møller i Tim Mølle, halvsøster Karen Christensdatter g.m. Christen Jensen i Ejsing Kær. Arv i boet til enkens søn Frands Rasmussen efter hans far. (Sml. lbnr.25).

19 Anne Jensdatter i Tjørring. 25.1.1737, fol.86.
E: Jens Jensen. Af første ægteskab B: Jens Graversen 30, Sidsel Graversdatter 27. FM: farbror Niels Graversen i Neder Amtrup i Snejbjerg sogn.

20 Karen Jensdatter i Havnstrup. 21.5.1737, fol.89.
E: Anders Svenningsen. B: Karen 25, Jens 22.

21 Sidsel Madsdatter i Nybo i Nøvling sogn. 11.9.1737, fol.93B.
E: Niels Poulsen. A: bror Christen Madsen i Nybo, søster, død. 3B: Mads Jørgensen i Resdal i Vinding sogn, Niels Jørgensen, Anne Kirstine Jørgensdatter.

22 Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738, fol.95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Andersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anne 12, Maren 8. FM: Laurids Jensen i Harrild i Ejstrup sogn.

23 Peder Andersen i Ørregårde i Ørre sogn. 13.9.1738, fol.99B.
E: Anne Christensdatter. LV: far Christen Lauridsen i Kragsnap i Sinding sogn. B: Anders 1. FM: født værge Thomas Andersen i Havnstrup.

24 Christen Madsen, tjenestekarl i Nybo i Nøvling sogn. 7.4.1740, fol.102.
A: søster, død. 3B: Mads Jørgensen i Resdal i Vinding sogn, Niels Jørgensen, karl i Navr præstegård, Anne Kirstine Jørgensdatter.

25 Anne Christensdatter i Sinding Mølle. 23.5.1740, fol.104.
Enke efter [Christen Jensen sst, skifte 30.7.1736 lbnr.18]. Af første ægteskab B: Palle Rasmussen, møller i Sinding Mølle, Christen Rasmussen, Frands Rasmussen, Gertrud Rasmusdatter g.m. Eskild Christensen i Tim Mølle.

26 Bodil Thomasdatter i Hedeagerhus på Merrild Mark. 30.6.1740, fol.105.
E: Jens Jensen. B: Karen 10, Thomas 9, Edel 7, Jens 5. Desuden nævnes enkemandens bror Laurids i Merrild, søster Abelone sst, far Jens Jensen sst og afdødes bror Jeppe Bredvig i Holstebro.

27 Anne Margrethe Andersdatter i Visgård. 26.9.1740, fol.106B.
E: Poul Jensen. B: Anders 2.

28 Dines Christensen i Hede i Sinding sogn. 25.10.1740, fol.108.
E: Else Nielsdatter. LV: far Niels Mikkelsen i Asbjerg. B: Anne Marie 2. FM: farbror Christen Christensen i Kragsnap.

29 Maren Lauridsdatter i Elkær i Sinding sogn. 26.4.1741, fol.110.
Enke. B: Maren Pedersdatter 24, der ægter Bertel Lauridsen, der fæster, Laurids Pedersen 17, Jacob Pedersen 13. FM: farbror Christen Olufsen i Bredkær i Nøvling sogn.

30 Christen Troelsen, tjenestekarl i Havnstrup. 15.5.1741, fol.110B.
A: mor Johanne Madsdatter. LV: Mads Jensen Albæk, søskende Jens Troelsen i Sandgård i Avlum sogn, Else Troelsdatter g.m. Laurids Andersen i Vorgod, Esther Troelsdatter g.m. Peder Sørensen Smed i Ørum ved Ørslevkloster, Karen Troelsdatter, Maren Troelsdatter, Mette Troelsdatter.

31 Sidsel Graversdatter i Eggersgård i Sinding sogn. 4.7.1741, fol.112.
E: Niels Jepsen. B: Jeppe 6 mdr.

32 Johanne Jørgensdatter i Gasseholm i Vejrum sogn. 18.7.1741, fol.114.
E: Laurids Hansen. B: Hans 8.

33 Kirsten Lauridsdatter i Tjørring. 26.7.1741, fol.115B.
E: Søren Henriksen. B: Laurids 25, Maren 20, Anne 15, Mette Marie 12. FM: mosters mand Jens Madsen i Poulsgård i Tjørring sogn.

34 Jeppe Christensen, tjenestekarl i Asbjerg. 6.8.1742, fol.117B.
B: Mads 5 hos farmor Abelone Pedersdatter i Simmelkær, enke efter Christen Nielsen. FM: farbror Peder Christensen i Nybo.

35 Margrethe Andersdatter i Vrå i Avlum sogn. 14.1.1743, fol.118B.
E: Niels Christensen. B: Jens 11, Johanne 7, Christen 4.

36 Johanne Jensdatter i Østergård i Ovstrup i Ørre sogn. 18.12.1743, fol.119B.
E: Villads Olufsen. B: Anne Cathrine, Maren, Jens 6, Inger 2. FM: fars svoger Christen Jensen i Sunds.

37 Susanne Johansdatter i Asbjerg i Sinding sogn. 22.4.1744, fol.120B.
E: Peder Nielsen Østergaard. B: Johan 2, Maren 7 uger.

38 Dorthe Christensdatter i Merrild i Vildbjerg sogn. 16.10.1744, fol.122.
E: Laurids Jensen. B: lille datter Abelone. FM: morfar Christen Andersen Bækgaard.

39 Christen Jensen i Ørrevad i Ørre sogn. 17.10.1746, fol.124.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Lund, præst i Ørre. B: Inger 12, Jens 8, Anne Margrethe 6, Bodil 3, Peder 2. FM: Søren Nielsen i Ljørring.

40 Poul Jensen i Nørgård i Ørre sogn. 1.12.1746, fol.125.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Morten Lund i Ørre. B: Jens 6 mdr. FM: fars svoger Niels Jensen i Pungvig i Sinding sogn.

41 Anne Kirstine Andersdatter i Langfram i Ørre sogn. 9.1.1747, fol.126.
E: Søren Andersen. B: Birgitte 5, Karen 2. FM: morbror Thomas Andersen i Havnstrup, mors svoger Laurids Christensen i Ørregårde, magister Lund, præst i Ørre.

42 Niels Lauridsen i Ørregårde i Ørre sogn. 17.1.1747, fol.127.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Magister Lund i Ørre. B: Laurids, Johanne, Anne g.m. Jens Lauridsen i Skre i Sinding sogn, Kirsten.

43 Anne Andersdatter i Langfram i Ørre sogn. 22.1.1747, fol.128B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 27, Maren 24, Birgitte 20, Laurids 17, Søren 14, Inger 10, Jens 9, Peder 6. FM: morbror Søren Andersen i Langfram.

44 Anne Kirstine Jensdatter i Ovstrup i Ørre sogn. 23.1.1747, fol.129B.
E: Peder Nielsen. B: Anne Marie 2.

45 Mikkel Christensen i Abildtrup i Vorgod sogn. 9.10.1747, fol.130B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Søren Nielsen i Pårup. B: Christen, Mette 19, Inger 15, Maren 13, Anne 8, Else Kirstine 3. FM: Peder Poulsen i Agersig i Assing sogn, Christen Pedersen i Østergård i Barde i Vorgod sogn, Christen Hansen i Vesterager i Vorgod sogn.

46 Margrethe Jørgensdatter i Hundkær i Snejbjerg sogn.15.8.1748, fol.132B.
E: Laurids Jensen. B; Maren.

47 Maren Lauridsdatter i Foldager i Ørre sogn. 25.9.1748, fol.133B.
E: Mads Sørensen. B: Søren 30, Anne Marie 20, Laurids 14.

48 Poul Nielsen i Østergård i Gjellerup. 22.1.1749, fol.134.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Gjellerup. B: Karen 21, Karen 11, Kirsten 3. FM: Christen Pedersen sst.

49 Niels Nielsen Væver i Nyby. 21.5.1749, fol.134B.
E: Sidsel Thomasdatter. B: Thomas 5, Niels 3, Søren.

50 Niels Mikkelsen i Asbjerg i Sinding sogn. 7.7.1749, fol.135.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. B: Maren, Peder sst.

51 Else Dinesdatter i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 25.10.1749, fol.135.
E: Thomas Andersen. B: Dines 19, Kirsten 13, Karen 10, Anne Marie 8.

52 Anne Pedersdatter i Ovstrup i Ørre sogn. 6.6.1750, fol.135B.
E: Peder Nielsen. B: Anne Kirstine 1. FM: Gravers Troelsen i Birk i Gjellerup sogn.

53 Niels Poulsen i Østergård i Ovstrup i Ørre sogn. 1.7.1750, fol.136.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Morten Lund, præst i Ørre. B: Johanne 1. FM: Jens Mortensen i Østergård.

54 Anne Andersdatter i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 4.7.1750, fol.136B.
E: Thomas Andersen. A: søster Maren Andersdatter g.m. Christen Pedersen i Snejbjerg, halvbror, død. 2B: Sidsel Christensdatter g.m. Niels Andersen i Over Amtrup i Snejbjerg sogn, Karen Christensdatter g.m. Anders Jensen i Brændgårde i Herning sogn.

55 Mette Jensdatter i Understrup i Ørre sogn. 13.7.1751, fol.137B.
E: Jens Thomsen. B: Thomas, uvist hvor, Niels i Ringerig (?), Christen i Nørgård, Jens Understrup, Bodil.

56 Jens Lauridsen i Skre i Sinding sogn. 9.11.1751, fol.138B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen i Ørregårde. B: Niels 4, Laurids 2. FM: Henrik Christensen Smed i Nybo, farbror Bertel Lauridsen.

57 Christen Simonsen i Dalgård i Tjørring sogn. 5.12.1752, fol.138B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) [Bodil Christensdatter] g.m. Mikkel Svenningsen i Næstholt
2) Karen Christensdatter
3) [Anne Cathrine] g.m. Jens Christensen Bækgaard i Snejbjerg
4) [Anne] g.m. Svenning Svenningsen i Snejbjerg
5) Maren Christensdatter
6) Simon Christensen.

58 Niels Pedersen i Østerhoved i Nøvling sogn. 16.1.1753, fol.139.
B: Christian, der fæster, Peder i Østergård i Ovstrup, Maren.

59 Christen Andersen i Bækgård i Nøvling sogn. 30.4.1753, fol.139.
B: Christen i Svendlund i Rind sogn, Jens i Snejbjerg, Anders i Bækgård, [Dorthe, skifte 16.10.1744 lbnr.38]. 1B: Abelone Lauridsdatter. FM: far Laurids Jensen i Merrild.

60 Søren Henriksen i Tjørring. 25.2.1754, fol.139B.
Enkemand efter [Kirsten Lauridsdatter], skifte 26.7.1741 lbnr.33. B: Laurids, Maren g.m. Jacob Lauridsen i Tarp i [Sønder] Felding sogn, Anne g.m. Knud Sørensen i Snejbjerg, Mette Marie g.m. Christen Madsen i Albæk i Snejbjerg sogn.

61 Mourids Knudsen i Merrild i Vildbjerg sogn. 19.11.1755, fol.139B.
E: Ellen Jensdatter. B: Knud, Jens, Karen g.m. Niels Nielsen i Gammelgård i Vildbjerg sogn, Mette Kirstine g.m. Peder Pedersen i Vejvad(?) i Sinding sogn, Maren.

62 Jens Christensen i Munkgård i Snejbjerg sogn. 28.7.1755, fol.140.
E: Karen Jørgensdatter. B: Jørgen, datter g.m. Jens Jepsen Risbjerg i Dyvelsmose i Borris sogn, datter g.m. Peder Sørensen Olling i Assing sogn.

63 Palle Rasmussen i Sinding Mølle. 10.11.1755, fol.140.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Christensen i Romvig i Ørre sogn, Morten Pedersen Guldforhoved. B: Mette Margrethe 5, Anne Marie 2. FM: farbror Christen Rasmussen i Nybro Mølle. (Sml. lbnr.143 og Ørre Hodsager Præstegods skifteuddrag lbnr.2).

64 Laurids Jensen i Merrild i Vildbjerg sogn. 15.9.1757, fol.142.
E: Karen Christensdatter. LV: Lorents Helt, præst. B: Abelone. FM: Jens Jensen i Hedeager.

65 Karen Jensdatter i Visgård i Sinding sogn. 14.4.1758, fol.142B.
E: Christen Pedersen. B:
1) Jens Christensen
2) Anne Christensdatter. Ved afkald 11.2.1773 er hun g.m. Laurids Jensen i Lille Asbjerg [i Sinding sogn].

66 Bodil Christensdatter i Eggersgård i Sinding sogn. 27.10.1758, fol.143.
E: Niels Jepsen. B: Christen 8.

67 Christen Nielsen i Østerhoved i Nøvling sogn. 1.12.1758, fol.143B.
A: søster Maren Nielsdatter, bror Peder Nielsen i Meldgård i Ørre sogn.

68 Mads Sørensen i Foldager i Øre sogn. 8.12.1758, fol.144.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Peder Pedersen i Hallundbæk. B: Karen (fejl, skal være Maren) 7, Anne 2. Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter], skifte 25.9.1748 lbnr.47. B: Søren, Anne Marie, Laurids.

69 Peder Villumsen i Meldgård i Ovstrup i Ørre sogn. 13.12.1759, fol.145.
E: Mette Mikkelsdatter. B: Anne Elisabeth, Karen, Maren, Else. FM: morbror Mikkel Mikkelsen Meldgaard i Avlum.

70 Birgitte Nielsdatter i Søvndal i Sinding sogn. 12.9.1759, fol.145B.
E: Peder Pedersen. B: Peder 19, Peder 16, Anne Marie 10, Mette Cathrine 8, Karen 5.

71 Bodil Nielsdatter i Nyby i Sinding sogn. 27.6.1761, fol.146.
E: Christen Jensen, skomager. B: lille datter Kirsten.

72 Mads Jensen [Albæk] i Havnstrup. 5.9.1761, fol.147.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Jensen i Trøstrup.
Af første ægteskab B:
1) Christen Madsen Albæk, degn i Nøvling og Sinding
2) Anne Madsdatter g.m. Christen Nielsen Jegind
3) Else Madsdatter g.m. Jens Rasmussen Møller i Grimstrup Mølle
4) Abelone Madsdatter
5) Jens Madsen Albæk, brændevinsbrænder i København
6) Hans Madsen i København
7) Niels Madsen i København
8) Boed (Bod) Madsen i København.

73 Niels Jensen i Pungvig i Sinding sogn. 4.2.1762, fol.148B.
E: Karen Jensdatter. B: Anne Marie 18, Else 14, Jens 10, Mette 8, Jens 3, Anne Johanne 3, Laurids 10 mdr. FM: født værge Christen Jensen Nørgaard. Arv i boet til Christen Jensen Nørgaards stedsøn, som afdøde var FM for. (Sml. lbnr.40).

74 Sidsel Frandsdatter i Lund i Gjellerup sogn. 28.1.1763, fol.149B.
E: Morten Christensen. B: Christen, der fæster, Anne.

75 Karen Andersdatter i Tjørring. 12.3.1763, fol.150.
B: Karen Jensdatter 19, Anne Marie 17, Maren Jensdatter 14. FM: Thue Lauridsen i Bassumgård.

76 Christen Pedersen i Stensbjerg i Sinding sogn. 21.4.1763, fol.151B.
E: Kirsten Jensdatter. B: Maren 13, Margrethe 10, Mads 2. FM: farbror Jens Pedersen i Sønderlund.

77 Mikkel Nielsen i Asbjerg i Sinding sogn. 20.7.1763, fol.152.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Morten Pedersen i Sinding Mølle. B: Jens 27, Kirsten 16, Maren 12.

78 Maren Madsdatter i Merrild i Vildbjerg sogn. 25.11.1763, fol.153B.
E: Knud Mouridsen. B: Mourids 12 uger.

79 Thomas Jensen i Hedeager. 7.2.1764, fol.154B.
E: Karen Poulsdatter. LV: [sted]far Jacob Dinesen i Gjellerup. Til stede er afdødes far Jens Jensen. Ingen arvinger nævnt. Måske nævnes nogle af afdødes søskende.

80 Anne Christensdatter i Kragsnap i Sinding sogn. 13.12.1764, fol.156B.
E: Christen Christensen. B: Christen 21, Thomas 17, Jens 14, Christen 9.

81 Jørgen Lauridsen, smedelærling i Nyby Sinding sogn. 29.6.1764, fol.157B.
A:
morbror Peder Eriksen i Nørum i Gjellerup sogn
morbror Christen Eriksen i Gjellerup
morbror Erik Eriksen i Okkels i Rind sogn, død. 3B: Peder i Okkels, Søren, Erik. FM: stedfar Jens Nielsen i Okkels
moster Anne Eriksdatter, død. 1B: Maren Christensdatter
moster Inger Eriksdatter, død, var g.m. Gøde Pedersen i Nørre Søby i Rind sogn. 4B: Peder Gødesen i København, Erik Gødesen sst, Mette Gødesdatter g.m. Christen Andersen i Økær i Brande sogn, Anne Gødesdatter g.m. Palle Pedersen i Borup i Brande sogn
mors halvbror Christen Christensen i Øster Høgild i Rind sogn, død. 1B: Christen i København
mors halvsøster Anne Pedersdatter i Ejstrup, død. 3B: Peder Pedersen i Vovlund, Inger Pedersdatter g.m. Niels Mortensen i Skarrild sogn, Mette Pedersdatter, der døde, var g.m. Jacob Madsen i Ejstrup
Afdødes far Laurids Jørgensen boede i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.
Der efterlyses en farbror i Borris eller omliggende sogne i Bølling herred.

82 Maren Svendsdatter i Høgsvig i [Sønder] Felding. 1.4.1765, fol.160B.
E: Niels Nielsen. B: Karen 6 mdr.

83 Jens Jepsen Døvling i Meldgård i Ovstrup i Ørre sogn. 22.5.1766, fol.162B.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Henrik Smed. Arvinger ikke nævnt, dog nævnes afdødes bror Niels Jepsen i Døvling.

84 Maren Lauridsdatter i Gårdsvig i [Sønder] Felding sogn. 18.7.1766, fol.163B.
E: Svend Christensen. B: Kirsten g.m. Peder Pedersen i Fruergård, Jens 21, Niels 17. FM: morbror Jacob Lauridsen i Tarp, født værge Thue Lauridsen i Bassumgård.

85 Christen Pedersen i Nørgård i Ørre sogn. 11.7.1767, fol.164.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen i Kragsnap. Ingen arvinger nævnt.

86 Mads Brixen i Overbjerg i Sinding sogn. 15.7.1767, fol.165B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Poul Jensen [i Visgård]. B: Inger, Kirsten.

87 Peder Nielsen Meldgaard i Asbjerg. 20.8.1767, fol.167.
E: Abelone Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen Søvndal. B: Mikkel 2.

88 Laurids Pedersen i Nyby. 24.12.1770, fol.169.
E: [Navn mgl.]. Af arvingerne nævnes Christen Lauridsen.

89 Hans Pedersen i Olling. 15.4.1771, fol.170B.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Gelstrup, præst i Felding og Assing. B: Inger 25, Agnethe 23, Peder 19, Anne 16, Niels 14, Mette 12. FM: morbror Søren Nielsen i Pårup.

90 Anders Christensen i Bækgård i Nøvling sogn. 29.11.1771, fol.172B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Morten Pedersen i Sinding Mølle. B: Christen 12. FM: farbror Christen Christensen i Svendlund i Rind sogn.

91 Christen Nielsen Smed i Karlsmose i Sinding sogn. 17.8.1772, fol.174B.
E: Sidsel Bertelsdatter. LV: Morten Pedersen i Sinding Mølle. B: Henrik, smed i Ørrevad, Anne Margrethe 31, Anne 21, Niels i Skovborg ved Ulfborg Kirke, Christen i Lind i Rind sogn, Jens i Karlsmose, Karen g.m. Poul Bertelsen Junge i Vinding sogn, Bertel i København, datter, død, var g.m. Jens Jensen i Sinkbæk i Flynder sogn.

92 Anders Andersen, kusk på Sindinggård. 16.6.1772, fol.176.
A: søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Niels Jensen Møller i Herning. 3B: Christian Jørgensen i Snejbjerg, Peder Nielsen, tjener i Holing, Gertrud Nielsdatter g.m. Niels Christensen, tjener ved Assing Kirke, søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Mads Nyby i Nyby. 1B: Susanne Madsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Østergaard i Asbjerg. 1B: Johan.

93 Niels Christensen i Vrå i Avlum sogn. 17.10.1772, fol.177B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Christen Jensen i Sandgård. B: Christen, Poul, Søren 18, Johanne g.m. Jens Andersen i Svenstrup, Anne Margrethe.

94 Niels Dinesen i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 28.1.1773, fol.178B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Jens Jensen. B: [navne nævnes ikke]. FM: Anders Jensen i Trøstrup.

95 Madame Schultz i Langfram i Ørre sogn. 2.2.1773, fol.180.
A: bror Peder Nielsen i Stavnvighus i Ørre sogn, bror Christen Nielsen i Østergård i Ovstrup i Ørre sogn, død. 2B: Jens, Birthe g.m. Peder Pedersen Smed, der tjener i Gødstrup præstegård.

96 Jens Christensen i Karlsmose i Sinding sogn. 13.3.1773, fol.181B.
A: mor Sidsel Bertelsdatter, [enke efter Christen Nielsen Smed sst, skifte 17.8.1772 lbnr.91]. LV: Morten Pedersen i Sinding Mølle, halvsøskende Henrik Christensen Smed i Ørrevad, Anne Christensdatter, Christen Christensen Smed i Lind, Sofie Christensdatter g.m. Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn, Anne Margrethe Christensdatter g.m. Peder Andersen Skærbæk i Avlum. Til stede var afdødes morbror Peder Bertelsen Jung i Tvis sogn.

97 Jacob Dinesen i Gjellerup. 20.3.1773, fol.183.
E: Bodil Pedersdatter. A: Simon Pedersen i Havnstrup i Snejbjerg sogn, Mads Jensen i Mølsted i Timring sogn. Desuden nævnes afdødes søsters datter Karen Thomasdatter.

98 Anne Pedersdatter i Åvad. 3.4.1773, fol.184B.
E: Christen Jensen Lunderup, skrædder. Arvinger nævnes ikke.

99 Mads Pedersen Vad i Talund i Ørre sogn. 10.4.1773, fol.185B.
A:
1) mor Anne Madsdatter
Af søskende angives A:
2) bror Christen Pedersen Vad i Ommosegård i Hodsager sogn
3) søster Anne Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Mads Nielsen i Store Stovbæk i Avlum sogn
4) bror, død. Børn ved deres stedfar Thomas Christensen Bredvig i Talund.

100 Mette Pedersdatter i Nederby i [Sønder] Felding sogn. 13.9.1773, fol.186.
E: Christen Svendsen. B: Peder 13, Maren 11, Maren 8, Mette 5, Abelone 2.

101 Christen Christensen Søvndal i Nyby i Sinding sogn. 16.9.1773, fol.187B.
E: Karen Adsersdatter. LV: bror Peder Adsersen i Frøsig. (Ingen arvinger nævnt).

102 Jens Jensen i Hedeager. 23.9.1773, fol.188.
B: Karen g.m. Niels Hansen i Trælund, Jens i Østerhoved, Bodil , tjener i Tønder, Dorthe, tjener i Fjelstervang, Jeppe 22, Christen 18, Laurids 15. FM: Peder Jensen i Hede.

103 Anne Marie Pedersdatter i Understrup i Ørre sogn. 3.2.1774, fol.189B.
E: Christen Jensen. B: Poul 24, Peder 23, Jens 22, Laurids 15. Første ægteskab med Poul Jensen [i Nørgård i Ørre sogn, skifte 1.12.1746 lbnr.40]. B: Jens 27.

104 Maren Jensdatter i Foldager i Ørre sogn. 25.11.1774, fol.191.
E: Laurids Christensen. B: Jens 24, Anne Marie 23, Christen 20, Dines 16, Jens 13.

105 Abelone Lauridsdatter i Merrild i Vildbjerg sogn. 9.12.1774, fol.192.
E: Niels Svendsen. B: Dorthe 10. Arv i boet til afdødes mor Maren Christensdatter. (Se lbnr. 64).

106 Peder Eriksen i Mikkelsgård i Fjelstervang i Vorgod sogn. 8.2.1775, fol.194.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang. B: Niels 3. FM: morbror Anders Nielsen sst.

107 Christen Pedersen i Østergård i Barde i Vorgod sogn. 16.2.1775, fol.195.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Mikkelsen i Abildtrup. B: Karen 10, Kirsten 8, Margrethe 5. FM: morbror Niels Madsen Pilgaard, farbror Christen Pedersen Barde i Østergård, Jens Jacobsen Lysgaard.

108 Niels Sørensen i Klejnstrup i Vinding sogn. 6.5.1775, fol.196.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Anne 16, Mette 10. FM: morbror Hans Lauridsen i Fonager.

109 Kirsten Mikkelsdatter i Vestergård i Asbjerg. 16.10.1775, fol.197.
E: Peder Pedersen. B: Birthe 8, Mikkel 4.

110 Karen Lauridsdatter i Ansbjerg i Ørre sogn. 28.10.1775, fol.199.
E: Anders Pedersen. B: Peder 8, Anne 6.

111 Laurids Pedersen i Ansbjerg i Ørre sogn. 29.1.1776, fol.200B.
E: Karen Thygesdatter. B: Jens 14. FM: Jacob Pedersen i Sivebæk.

112 Henrik Christensen i Ørrevad i Ørre sogn. 2.8.1777, fol.202.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Morten Møller i Nybro Mølle. B: Niels 22, Christen 17, Sidsel 14, Laurids 11. FM: farbror Christen Christensen i Lind.

113 Bertel Lauridsen i Elkær. 5.11.1777, fol.203B.
E: Maren Pedersdatter. B: Laurids 36, Peder 27, Jens 22, Maren, Karen g.m. Christen Mortensen i Nederby.

114 Jacob Andersen Yllebjerg, der tjente i Understrup. 26.1.1778, fol.204B.
E: Marie Christensdatter. LV: Christen Mortensen i Nederbjerg. B: Johanne Cathrine 14. FM: Peder Pedersen i Søvndal.

115 Kirsten Thomasdatter i Havnstrup. 10.2.1778, fol.205B.
E: Simon Pedersen. B: Peder 9, Else 4. FM: Niels Pedersen i Abildtrup.

116 Kirsten Jacobsdatter i Foldager. 23.2.1778, fol.206.
E: Anders Poulsen. B: Mads 16. FM: farbror Jeppe Poulsen. Første ægteskab med [Mads Sørensen sst, skifte 8.12.1758 lbnr.68]. B: Maren 27, Anne 22. FM: morbror Peder Jacobsen i Spegebjerg i Avlum sogn.

117 Afkald. Bredkær 21.3.1778, fol.207B.
Afkald fra Anders Nielsen i Over Amtrup, fra Christen Nielsen i Røjen, fra Morten Nielsen i Snejbjerg, fra Anne Nielsdatter g.m. Christen Pedersen Krogstrup i Snejbjerg for arv efter søster Edel Nielsdatter, der var g.m. Mads Jensen Bredkær.

118 Laurids Jacobsen i Poulsgård i Tjørring. 11.4.1778, fol.207B.
E: Ida Sørensdatter. LV: Thue Lauridsen Tarp i Bassumgård. B: Jacob 25, Mette 24, Søren 22, Christen 18, Niels 16. FM: farbror Christen Jacobsen i Arnborg Kirkegård.
Af første ægteskab B: Søren 45.

119 Jens Nielsen i Brændgårde. 26.3.1778, fol.208B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: afdødes bror Jens Nielsen i Sandgård. B: Niels 34, Laurids 30, Kirsten g.m. Anders Lauridsen i Ørregårde, Anne Johanne 22, Anne Margrethe 20, Karen 15.

120 Niels Mikkelsen i Barde. 20.6.1778, fol.210.
E: Anne Knudsdatter. B: Mikkel 30, Knud 27, Jens 24, Kirsten 22, Jochum 16. FM: morbror Poul Knudsen sst.

121 Anne Cathrine Thygesdatter i Talund. 29.7.1778, fol.210B.
E: Thomas Christensen. B: Jens 11, Christen 10, Abelone 7, Peder 4, Sidsel 2. FM: Niels Rojen i Øster Høgild. Af første ægteskab B: Thyge Jensen 23, Peder Jensen 19, Niels Jensen 17, Laurids Jensen 15. FM: Laurids Thygesen i Studsgård, Søren Thygesen i Løgager, Christen Pedersen Vad i Ommosegård. (Sml. lbnr.99).

122 Jens Nielsen i Sandgård. 11.11.1778, fol.211.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: afdødes bror Niels Nielsen i Linnebjerg i Ikast sogn. B: Laurids 29, Peder i Barde, Kirsten g.m. Christen Jensen i Ørregårde, Mette Kirstine g.m. Niels Sørensen i Ljørring i Avlum sogn, Karen g.m. Søren Christensen i Over Simmelkær, Anne 20. Af første ægteskab B: Jens i Sønderup i Nørre Vium sogn, Niels i Gjellerup, Mette g.m. Iver Pedersen Smed i Bakhuse i Vinding sogn, Maren g.m. Lauge Christensen i Jersild i Avlum sogn.

123 Christen Jensen i Bovsø i Stauning sogn. 9.1.1779, fol.212.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Iversen, degn i Stauning. B: Bodil 8, Peder 3. FM: Mads Christensen i Bovsø.

124 Marie Kirstine Pedersdatter i Åvad i Sinding sogn. 25.3.1780, fol.213B.
E: Jens Mikkelsen. B: Margrethe 14, Sidsel 12, Mikkel 10, Peder 8. FM: morbror Dines Pedersen i Nøvling præstegård, Peder Vestergaard i Asbjerg i Sinding sogn.

125 Maren Villadsdatter i Råbjerghuse 29.11.1780, fol.214B.
E: Christen Sørensen. B: Søren 20, Johanne 19, Gertrud 15. FM: Jens Villadsen i Ørrekrog i Ovstrup.

126 Laurids Christensen i Foldager. 24.2.1781, fol.215.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 25.11.1774 lbnr.104]. B: Jens i Langfram, Anne Marie i Foldager, Christen i Tjørring, [Dines], Jens i Foldager. FM: Anders Poulsen sst.

127 Anne Pedersdatter i Åby i Avlum sogn. 6.1.1781, fol.216B.
B: datter g.m. Svend Thomsen i Åby, datter, død, var g.m. Jacob Madsen i Neder Simmelkær. 1B: Jeppe.

128 Karen Andersdatter i Bredkær i Nøvling sogn. 8.11.1781, fol.219.
E: Mads Jensen. A: søster Ingeborg Andersdatter i Gammelby Sig i Rind sogn. FM: svoger Christen Pedersen Mørup i Rind sogn.

129 Maren Pedersdatter i Asbjerg. 20.3.1782, fol.221B.
E: Morten Sørensen Asbjerg. B: Peder. FM: født værge Peder Østergaard i Asbjerg, (der underskriver sig Niels Pedersen).

130 Christen Mortensen i Nederbjerg i Sinding sogn. 28.3.1782, fol.222.
E: Karen Bertelsdatter. LV: bror Laurids Bertelsen i Vejrmøllen i Ørre sogn. A: søskendebørn Jens Pedersen i Nybo i Nøvling sogn, Dines Pedersen sst, Jens Pedersen, Marie Kirstine [Pedersdatter, skifte 25.3.1780 lbnr.124], var g.m. Jens Mikkelsen. 4B: Mikkel, Peder, Margrethe, Sidsel, Anne Pedersdatter g.m. Cornelius Andersen i Nyby i Sinding sogn, Peder Søvndal i Søvndal i Sinding sogn, Laurids Nielsen i Kragsnap i Sinding sogn, Kirsten Nielsdatter i Visgård i Sinding sogn. (LV: Laurids Nielsen i Kragsnap), Peder Østergaard i Ovstrup i Ørre sogn, Maren Nielsdatter g.m. Christen Hedeager i Nøvling sogn, Kirsten Sivebæk i Vester Sivebæk i Tjørring sogn, enke efter Christen Pedersen. 2B: Mads, Maren. FM: Peder Pedersen i Søvndal.

131 Anne Christensdatter i Nyby i Sinding sogn. 28.4.1782, fol.224.
B: Niels Madsen, Anders Madsen. FM: Mikkel Mikkelsen i Nyby. Desuden en rømt søn. FM: Jeppe i Nyby.

132 Anne Nielsdatter i Råbjerghus. 1.7.1782, fol.224.
E: [Navn mgl.]. A: Peder Nielsen, Mads Nielsen, Anders Nielsen, Maren Nielsdatter.

133 Karen Rasmusdatter i Lovdal i Them sogn. 17.5.1782, fol.224B.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med [Niels Christensen sst]. B: Karen g.m. Christen Pedersen i Byskov, Anne Kirstine. FM: Laurids Christensen, nu i Lovdal.

134 Niels [Jepsen] Eggersgaard i Eggersgård i Sinding sogn. 18.5.1782, fol.225.
E: [Anne Nielsdatter]. LV: Niels Pedersen i Solgård, (der underskriver sig Niels Sørensen i Solgård). B: Christen 26, [dvs. højst 23 år gammel], Bodil Marie. FM: Christen [Nielsen] Vraae i Visgård [i Sinding sogn].
Andet ægteskab med [Bodil Christensdatter, skifte 27.10.1758 lbnr.66]. B: Christen Nielsen.

135 Kirsten Madsdatter i Kragsnap i Sinding sogn. 31.7.1783, fol.226.
E: Jens Pedersen. B: Peder 24, Anne Margrethe g.m. Søren Havrsnap.

136 Anders Poulsen i Foldager i Ørre sogn. 28.8.1783, fol.226.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Jacobsen i Tvis sogn. B: Mads.

137 Peder Hede i Sinding sogn. 10.8.1784, fol.227.
B: Dines, Jens.

138 Christen Understrup i Understrup i Ørre sogn. 11.4.1785, fol.227B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Niels Madsen i Havrsnap. B: Jens, Poul, Laurids, Peder.

139 Karen Bertelsdatter i Nederbjerg i Sinding sogn. 6.5.1785, fol.228.
E: Jens Nielsen Sig. A: mor Maren Elkær. LV: Troels Jensen i Lonnebjerg.

140 Poul Christensen i Remmevad i Sinding sogn. 18.3.1786, fol.229.
E: Ellen Kirstine. LV: Troels Jensen i Lonnebjerg. B: Karen 25, Christen 23, Anne Marie 20, Barbara 16. FM: Mikkel Mikkelsen i Nyby.

141 Peder Jensen i Lovdal i Them sogn. 15.10.1785, fol.231.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Laurids Christensen i Asklev i Them sogn. B: Jens. FM: Anders Jensen i Them.

142 Jacob Nielsen, ungkarl i Store Fjelstervang i Vorgod sogn. 30.3.1787, fol.233.
A: søskende Anders Nielsen sst, Jens Nielsen i Brejning sogn, Kirsten Nielsdatter g.m. Thue Clausen i Fjelstervang, Anne Nielsdatter g.m. Jacob Christensen Egeris i Neder Kirkegård i Assing sogn.

143 Morten Pedersen i Nybro Mølle i Ørre sogn. 11.5.1786, fol.233B, 271B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Kjærulf, præst i Ørre, Jens Pedersen i Østergård i Øre sogn, prokurator Overgaard i Holstebro. B: Peder Mortensen 30, Jens Mortensen. FM: Peder Christensen Børsting i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, Christian August Kjærulf i Ørre, Else Mortensdatter g.m. Villum Villumsen i Hodsager Kirkegård i Hodsager sogn. Enkens første ægteskab med Palle Rasmussen i Sinding Mølle, [skifte 10.11.1755 lbnr.63]. B: Mette Margrethe g.m. Peder Christensen Børsting i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, Anne Marie g.m. Jacob Brøndum, degn i Avlum. Afdøde fæstede Sinding Mølle indtil han fik fæstebrev på Nybro Mølle 22.12.1778. Desuden nævnes afdødes søstersøn Peder Jensen i Guldforhoved.

144 Maren Madsdatter i Nederbjerg i Sinding sogn. 23.11.1786, fol.264B, 281.
E: Jens Nielsen Sig, der ægter Mette Poulsdatter fra Ørre. A: mor Johanne Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Torup i Sunds sogn, bror Jacob Madsen, uvist hvor.

145 Anne Nielsdatter [Ljørring] i Eggersgård i Sinding sogn. 21.5.1787, fol.268.
Enke efter [Niels Eggersgaard, skifte 18.5.1782 lbnr.134]. B: Christen Nielsen sst, Bodil Marie Nielsdatter. FM: Svend Thomsen Aaby i Avlum sogn.
Afdøde døde hos sin stedsøn Christen Nielsen i Eggersgård.

146 Sidsel Bertelsdatter i Karlsmose i Sinding sogn. 1.10.1787, fol.269B.
[Enke efter Christen Nielsen Smed sst, skifte 17.8.1772 lbnr.91]. B: Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen sst, Christen Christensen Busch i Lind i Rind sogn, Bertel Christensen Busch i København, Anne Margrethe Christensdatter g.m. Peder Andersen i Røjen i Sunds sogn, Sofie Christensdatter g.m. Peder Eriksen i Okkels i Rind sogn.

147 Maren Madsdatter i Gammel Mølle i Ørre sogn. 12.8.1787, fol.270B.
Enke. B: Mads Nielsen i Ørre sogn, Peder Nielsen i Foldager i Ørre sogn, Anders Nielsen, uvist hvor, Maren Nielsdatter.

148 Abelone Lauridsdatter i Asbjerg. 24.4.1788, fol.283B.
E: Peder Pedersen Meldgaard. B: Mikkel 23. FM: Christen Christensen i Lillebjerg i Sinding sogn. Af første ægteskab B: Laurids Sørensen 33. FM: Mikkel Mikkelsen i Nyby.

149 Jens Mikkelsen i Ansbjerg. i Ørre sogn. 27.11.1788, fol.285.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Troels Jensen i Lonnebjerg. B: Jacob 16 uger. FM: Christen Jensen i Ørregårde i Ørre sogn. Første ægteskab med Marie Kirstine [Pedersdatter i Åvad i Sinding sogn, skifte 25.3.1780 lbnr.124]. B: Margrethe 23, Sidsel 21, Mikkel 19, Peder 16.

150 Niels Nielsen i Høgsvig i Sønder Felding sogn. 20.2.1789, fol.287, 291.
E: Birthe Christensdatter. LV: Peder Christensen Øvig i Skarrild sogn. B: Niels 22, Christen 21, Maren 19, Anne 18, Kirsten 15, Karen 14, Johannes 13, Jacob 11. FM: Jens Svendsen Gaardsvig i [Sønder] Felding sogn.

151 Niels Christoffersen, ungkarl i Østergård i Tjørring. 23.4.1789, fol.288.
A: mor Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Christensen Nørgaard i Tjørring, bror Mads Christoffersen 42 i Hamborg i Rind sogn, bror Christen Christoffersen 52 i Øster Sivebæk i Tjørring sogn.

152 Maren Andersdatter i Lovdal i Them sogn. 27.6.1789, fol.289B.
E: Laurids Christensen. A: Niels Hansen i Østerlund i Vester sogn på Rørbæk gods, Rasmus Hansen i Korshøj i Simested sogn, Christen Hansen i Them, død. 4B: Hans 23, Hans 19, Anders 15, Maren 13. FM: fars morbror Torben Andersen i Fogstrup i Them sogn.

SLUT


Tvis Kloster gods
Skifteprotokol
1801-1804
G 432-1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


1 Christen Nielsen i Neder Yllebjerg i Hodsager sogn. 13.5.1801, fol.1.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christen Jensen i Over Yllebjerg. B: Maren 26, Ingeborg 24, Johanne 22, Karen 19, Niels 17, Hans 12. FM: Claus Nielsen i Dalsgård i Hodsager sogn.

2 Anne Johanne Nielsdatter i Tyregård i Vinding sogn. 15.7.1801, fol.4B.
E: Christen Thomsen. A: søskende Steffen Nielsen i Hundkær i Vinding sogn, Anders Nielsen i Munkbro i Tvis sogn.

3 Niels Pedersen i Lægsgård i Vinding sogn. 17.12.1801, fol.5.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Madsen i Tovstrup. A: søskende Frands Pedersen i Tusholt i Vinding sogn, Laurids Pedersen i Skinbjerg i [Nørre] Felding sogn.

4 Afkald. Savstrup 27.12.1801, fol.7.
Afkald fra Niels Jensen Savstrup for arv til hustru Ingeborg Knudsdatter i Gammel Hodsager efter hendes far Knud Nielsen sst, skifte 17.3.1794.

5 Afkald. Grønbæk 19.12.1801, fol.7.
Afkald fra Kjeld Madsen Grønbæk i Tvis sogn for arv til hustru Inger Nielsdatter efter skifte 23.10.1782.

6 Karen Pedersdatter i Gammel Hodsager. 13.3.1802, fol.7B, 11B.
E: Jens Christensen. B: Christen 12, Peder 9, Anne 6, Anders Christian 3.

7 Kirsten Christensdatter i Sparretoft i Tvis sogn. 22.4.1802, fol.10.
E: Bertel Pedersen. B: Christen 25, Marianne 20, Peder 14.

8 Kirsten Nielsdatter i Kragbæk i Tvis sogn. 30.4.1803, fol.14B.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Jørgen Jensen. B: Niels i Skjerk i Avlum sogn, Karen g.m. Peder Pedersen Skjerk i Fastrup i Gjellerup sogn.

9 Christen Lauridsen i Nykær i Tvis sogn. 2.5.1803, fol.14B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Poulsen i Smedegård. Første ægteskab med Anne Jepsdatter. B: Jeppe i Halgårde, Anne 31, Laurids 27, Oluf 23, soldat i Rendsborg Mette 21, Maren 15.

10 Peder Steffensen, ugift i Sig i Vinding sogn. 30.9.1803, fol.16.
A: brorsøn Anders Christensen Uhrenfeldt 22, dennes søster Else Margrethe Christensdatter 16. FM: Christen Johansen i Lægsgård.

11 Niels Christensen Pogager i Skavtrup i Tvis sogn. 28.3.1804, fol.16B.
E: Maren Madsdatter. LV: Didrik Sørensen i Tvislund. B: Christen 5, Maren 4, Mette 1. FM: Jens Andersen Gertrudbæk, Niels Madsen Grønbæk.

SLUT