Erik Brejls hjemmeside

Start

Hald og Skivehus amters
skifteuddrag
1698 - 1818Hald amt              [1698-1725]  [1765-1782]  [1781-1789]  [1788-1798]          

Skivehus amt       [1751-1763]  [1762-1774]  [1774-1789]  [1789-1796]          

Viborg stiftamt     [1793-1818]  [1796-1805]  [Skifteforretninger 1790-1809]

  Jordebøger           [Jordebøger]                                                                               
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Navnet Esper og Jesper bruges i flæng.


Jordebøger for hovedgårde:

Hegnet 1790 lbnr.455
Hostrup 1762 lbnr.320
Jungetgård 1780 lbnr.390
Kærgårdsholm 1758 lbnr.320
Kås 1796 lbnr.549
Randrup 1783 lbnr.146
Skivehus 1789 lbnr.470
Sødal 1725 lbnr.39


Hald amt
Skifteprotokol
1698-1725
B3B - 67


1 Niels Jensen, ugift i Bækgård i Store Torup [i Ulbjerg sogn]. 14.3.1698, fol.2.
EA:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Anders Christensen, herredsfoged i Gislum og Rinds herreder
2) søster Maren Jensdatter
3) søster Johanne Jensdatter g.m. Johan Hess
4) halvbror Laurids [Jensen] Pop i Ålborg, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter Pop. FM: stedfar Christen Mouridsen Trap i Ålborg.
5) halvbror Thor Jensen, uvist hvor

2 Jørgen Vesterholt, forpagter på Randrup [i Vinkel sogn]. 20.5.1698, fol.9.
E: Frederikke Christine von der Lith. LV: Anders Jensen i Høbjerg, forpagter på Vindum Overgård [i Vindum sogn] B: Sofie Cathrine 3. FM: fasters mand Stygge Themsen, forpagter på Fævejle [i Lyngby sogn på Djursland].
Desuden nævnes afdødes mor Dorthe Kunkelt?

3 Hans Akselsen [Stenberg] på Tårupgård [i Tårup sogn]. 31.3.1698, fol.10B.
E: Mette Nielsdatter [Graa]. B:
1) Aksel Nikolaj Hansen
2) Jacob Hansen
3) Peder Hansen
4) Dorthe Cathrine Hansdatter
5) Hans Aksel Hansen
6) Maren Hansdatter.
FM: Laurids Hansen, forpagter på Ulfborg Kærgård, Mourids Hansen [Høyer] til Rask, Anders Hansen.

4 Peder Jensen Bering i Knudstrup [i Vester Bølle sogn]. 9.1.1699, fol.14.
A:
1) Mette Pedersdatter Bering g.m. Christian Bertelsen Dons
2) Anne Pedersdatter Bering. FM: farbror Laurids Bering, skriver ved Viborg landsting
3) Mads Bering, død. B: Børn hvis navne ikke angives. FM: Niels Henriksen [Vendelbo], fuldmægtig på Silkeborg.

5 Peder Lerche, landsdommer til Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn]. 16.1.1699, fol.20.
Enkemand efter Kirsten Madsdatter [Rosenørn, begravet Vester Bølle 28.12.1694. Ligtale af Laurids Axelsen i Personalhistorisk Tidsskrift 1886 s.231-].
Testamente af 29.7.1675 for Peder Lerche og hustru Kirsten Madsdatter, hvorefter den ene arver den anden.
Testamente af 17.12.1695 for Peder Lerche, hvorefter enearving er A: bror Vincent Lerche til Rygård.
Kirsten Madsdatter [Rosenørn]s første ægteskab med Clemen Clemensen, [slotsforvalter på Skanderborg slot, død januar 1672 med kongelig tilladelse af 17.1.1672 at begraves i Skanderborg slotskirke og siden at flyttes til rette kirke], efter hvem, der er 2 testamenter:
Testamente [af 12.3.1664], konfirmeret 17.6.1668, for Clemen Clemensen og hustru Kirsten Madsdatter, hvorefter den ene arver den anden.
Testamente [af 2.9.1671], konfirmeret 24.12.1681, for Clemen Clemensen, at hans hustru Kirsten Madsdatter er enearving.
Derfor bortfalder krav om arv fra Clemen Clemensens brordatter Kirsten Pedersdatter, enke efter Peder [Rasmussen Rytter], præst i Horsens og fra Clemen Clemensens søstersøn Peder Giversen i Kattrup.

6 Peder Pedersen i Gedsted. 13.3.1699, fol.25B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Anders Christensen Alstrup, herredsfoged i Gislum og Rinds herred. B: Anne 16. FM: morbror Jens Jensen Klitgaard i Nibe.
Arv efter Sofie Eskildsdatter, skifte 15.8.1687, var g.m. Christen Christensen i Klotrup [i Fjelsø sogn] til B: Maren Christensdatter, Laurids Christensen.

7 Laurids Christensen Skipper, byfoged i Hobro. 10.1.1700, fol.30B.
E: Mette Lauridsdatter [Skaarup]. LV: Mathias Pedersen Hamborg i Hobro, [der ægter enken]. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 13
2) Inger Malene Lauridsdatter 12.
FM: Niels Nielsen Abildgaard i Hobro, Laurids Sørensen i Hobro, fars farbror Christen Andersen Skipper, rektor i Hobro.
Arv efter afdødes bror Anders Christensen Skipper, byfoged i Mariager til B:
1) Nikolaj Andersen Skipper
2) Inger Andersdatter Bloch
3) Karen Andersdatter Bloch
4) Jens Andersen Bloch i Mariager.
Litteratur: Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere af Ole Færch, Viborg 2011. Heri side 97: Laurids Christensen Skipper.

8 Anders Christensen Aalestrup i Store Torup i Ulbjerg sogn, herredsfoged i Gislum og Rinds herreder. 26.7.1700, fol.63.
E: Karen Jensdatter Pop. LV: Iver Jørgensen i Store Torup. B:
1) Jens Andersen 8
2) Kirsten Andersdatter 7
3 Christen Andersen 6
4) Maren Andersdatter 1.
FM:
1) farbror Peder Christensen i Nørholm ved søn Christen Pedersen, student
2) farbror Christen Christensen i Glerup
3) fars fasters mand Søren Christensen i Testrupgård.

9 Jacob Nielsen Visbech i Søby mølle [i Kobberup sogn]. 7.9.1700, fol.73B.
E: Maren Pedersdatter Bering. LV: bror Søren [Pedersen] Bering, præst i Ørslevkloster. B: Dorthe Jacobsdatter Visbech 12. FM: mosters mand Christen [Mortensen] Scheel, præst i Kobberup [og Feldingbjerg], farbror Christen Nielsen Visbech.

10 Jens Andersen Kolding, herredsskriver i Middelsom og [Sønder]lyng herreder. 10.9.1700, fol.79B, 89.
E: Maren Lasdatter. LV: Mikkel Aalum, herredsfoged i Middelsom herred, bror Jens Lassen i Helstrup.
Arvinger angives ikke.

11 Peder Jensen Lauridsen i Glerup i Øster Bølle sogn, [dvs. Vester Bølle sogn]. 14.10.1700, fol.81.
A:
1) bror Byrial Jensen i Alstrup
2) søster Inger Jensdatter, død, var g.m. Niels Pedersen Elkær. 5B:
a Jens Nielsen i Helstrup
b Peder Nielsen
c Christen Nielsen 22
d Mogens Nielsen 18
e Mette Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Bygum [Øster Bølle sogn] i Rinds herred.

12 Frands Christensen Vest, møller i Øster Velling mølle. 14.11.1701, fol.90.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Lassen på Helstrup.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 21.12.1693. B:
1) Jens Frandsen Vest 17
2) Karen Frandsdatter Vest 15
3) Christen Frandsen Vest 13
4) Søren Frandsen Vest 11
5) Sylvester Frandsen Vest 10.
FM:
1) farbror Søren Vest i Katvad mølle [i Vejerslev sogn]
2) farbror Peder Vest i Søbyvad [i Gjern sogn ]
3) farbror Poul Vest i Grølsted [i Skorup sogn]
4) morbror Peder Sørensen i Randers
5) morbror Morten Sørensen i Snåstrup mølle [i Framlev sogn]
6) morbror Niels Sørensen i Aidt.

13 Mikkel Christensen Aalum i Herkegård i Mammen sogn, herredsfoged i Middelsom og Sønderlyng herreder. 8.8.1702, fol.98.
E: Jacobi Christensdatter. LV: bror Jens Christensen, forpagter på Hessel [i Lovns sogn]. B:
1) Anne Cathrine Mikkelsdatter 4
2) Christian Albert Mikkelsen 2
3) Rebekka Mikkelsdatter 9 mdr.
FM:
1) morfar Christen Mikkelsen til Hvanstrup [i Farsø sogn]]
2) farfar Christensen Mikkelsen i Mammen.

14 Ingeborg Juul, ugift i Store Halskov [i Højslev sogn]. 23.12.1702, fol.114B.
Arvinger angives ikke.

15 Walther Klerke i Gammelgård i Fjends herred, borgmester i Skive. 23.12.1704, fol.115, 133.
E: Karen Eriksdatter. LV: Niels Pedersen Lerskov, toldforpagter i Skive. B:
1) Egert Klerke 38, ridefoged på Sjelle Skovgård [i Sjelle sogn]
2) Erik Klerke 36
3) Anton Klerke 34
4) Ove Klerke 30
5) Else Klerke 28 på Højris [i Ljørslev sogn]
6) Iver Klerke 18.

16 Knud Hansen i Årupgård [i Kvorning sogn] og forpagter af Korsøgård [i Simested sogn]. 3.5.1704, fol.118B.
E: Birgitte [Christensdatter]. LV: Just Pedersen, degn i Simested. B: Christen Niels, Jørgen.
Registrering af hvad der fandtes på Korsøgård.

17 Niels Simonsen på Ulstrupgård i Ulbjerg sogn. 28.12.1703, fol.120B, 216, 299B, 302.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Knud [Christensen], degn i Ulbjerg, svoger Jochum Lassen, borgmester i Viborg. B: Christen 20 uger. FM: farbror Christen Nørholm, Iver Jørgensen Abel i Store Torup.
Ophold til enkens far Niels Christensen.

18 Christen Mogensen i Gjørup [i Ulbjerg sogn]. 18.2.1705, fol.147B.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. Knud Andersen i Gjørup
2) bror Anders Mogensen
3) bror Mogens Mogensen.
FM: Peder Poulsen i Torsgård, [formentlig i Vester Tostrup sogn]
Afdødes far var Mogens Andersen, skifte 16.11.1696.

19 Jens Sørensen, forpagter på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn]. 2.12.1704, fol.149.
E: Magdalene Nielsdatter Lem. LV: Oluf Hansen i Nørregård i Gedsted sogn. B:
1) Birgitte Jensdatter 17 i Ålborg
2) Karen Jensdatter 16
3) Dorthe Jensdatter 14
4) Nikolaj Jensen 12.
FM:
1) Anders Jensen i Ålborg
2) Mads Jensen Brejning i Knudstrup [i Vester Bølle sogn] i Rinds herred
3) Anders Christensen på Restrup.
Enkens første ægteskab med Christian [Christensen] Solholt, [død 7.7.1681], skifte 24.3.1684, [forpagter på Hjermeslevgård, ligsten i Tolstrup kirke]. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen Kolbech, købmand i Skive
2) Maren Christensdatter g.m. Jens [Rasmussen] Snedker i Barmer præstegård, præst [i Sebber og Lundby].
Afdødes steddøtre har arv efter deres faster i Vendsyssel.
Afdøde ejede gården Vrågård i Balling sogn, der bebos af:
1) afdødes bror Mogens Sørensen
2) Christen Mortensen g.m. afdødes søsterdatter
3) Jens Christensen g.m. afdødes søster.
Afdøde var tidligere forpagter på Spøttrup.

20 Henrik Adamsen Schuster, ugift i Skaber mølle [i Sønder Rind sogn]. 8.7.1705, fol.175B.
A:
1) halvbror Niels Jonassen 25, skræddersvend i Viborg
2) halvsøster Anne Marie Dorthe Jonasdatter i Randers.
FM: morbror Jens Sørensen, møller i Skaber mølle.
Arv efter afdødes far Adam Simonsen Schuster, krudtmester i København, skifte 1686 og efter afdødes farmor Anne Simonsdatter Schuster i Lille Kongensgade i København, skifte 21.9.1683.

21 Jesper Hartvigsen i [Sønder] Rind. 22.1.1706, fol.180.
E: Ellen Jensdatter. B:
1) Oluf Jespersen i [Sønder] Rind
2) Karen Jespersdatter g.m. Søren Serup i [Sønder] Rind
3) Anne Jespersdatter g.m. Anders Jensen i Stenhus i Vindum Overgård skov.

22 Barbara Juul i Tårupgård [i Tårup sogn] i Fjends herred. 4.5.1706, fol.181.
Enke efter Niels [Akselsen] Juul til Bjørnsholm [i Overlade sogn].
Arvinger angives ikke.

23 Ny formynder i Viborg. 13.6.1707, fol.183B.
I stedet for Knud Jensen Breum ansættes Rasmus Andersen i Hobro som formynder for sin brorsøn Peder Christensen, søn af Christen Andersen Bigum i Viborg, skifte Viborg 22.1.1706 lbnr.142, efter ansøgning fra barnets mor [Maren Pedersdatter], nu i Hvam kro.

24 Oluf Olufsen Boller til Boller [i Romlund sogn] og hustru Mette Pedersdatter Høst. 11.5.1708, fol.184B.
B:
1) Peder Olufsen Boller i Viborg
2) Anne Olufsdatter Boller g.m. Anders Rasmussen Saksild, toldskriver i Ålborg
3) Anne Cathrine Olufsdatter Boller g.m. Erik Jensen på Boller
4) Dorthe Olufsdatter Boller 34 på Boller.

25 Christian Bertelsen Dons i Knudstrup i Vester Bølle sogn. 25.6.1709, fol.198, 207B.
E: Mette Pedersdatter Bering. LV: Mikkel Hansen i Viborg, Christian Hansen Torsted i Viborg. B:
1) Peder Christiansen Dons 11
2) Bertel Christiansen Dons 7.
FM: farbror Peder Bertelsen Dons i Knudstrup.
Desuden nævnes enkens søstersøn Jens Bering, student.

26 Maren Nielsdatter, ugift i Øster Bølle. 22.7.1709, fol.204B.
A:
1) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Kallestrup i Øster Bølle
2) bror [Jens Nielsen], død. 2B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Byrial Nielsen i Knudstrup
b Anne Jensdatter g.m. Mads Fischer i Vester Bølle
3) Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Niels Clausen i Vester Bølle. 3B:
a Laurids Nielsen i Vester Bølle
b Niels Nielsen i Vester Bølle, død. 1B: Kirsten 2
c Anne Nielsdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Morum [i Vognsild sogn] i Gislum herred. 2B: Kirsten 6, Søren 4.

27 Jens Nielsen, forpagter på Holmgård [i Skals sogn] og Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn]. 22.6.1712, fol.216B, 264, 299B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Mathiassen Wassard til Testrupgård [i Testrup sogn].
Første ægteskab med Anne Cathrine Foss, skifte 16.3.1698. B:
1) Anne Sofie Jensdatter 18
2) Niels Jensen 16
3) Johan Jensen 15.
FM:
1 morbror Christian Foss, forpagter på Stenalt [i Ørsted sogn]
2 farbror Simon Nielsen i Ovtrup [i Øster Alling sogn] på Gammel Estrup gods.
Afdøde var formynder for Anne Jensdatter i Mariager, datter af Elisabeth Sofie Nielsdatter i Mariager, skifte Mariager 22.6.1706 lbnr.56.
Desuden nævnes:
1 Enkens bror Jens Andersen, foged på Holmgård
2 Første hustrus far Johan Foss.

28 Hans Jespersen Stub, forpagter på Tårupgård. 30.10.1712, fol.233B.
E: Ellen Hansdatter.
Testamente konfirmeret 30.3.1709.

29 Mathias Tausen i Gjørup [i Ulbjerg sogn], herredsfoged i Rinds og Gislum herreder. 18.12.1712, fol.235.
E: Cathrine Lange. LV: Iver Jørgensen Abel i Store Torup. A:
1) søster Mette Christiansdatter g.m. Mads Poulsen i Bogense på Fyn
2) søster, hvis navn ikke angives.

30 Edel Elisabeth Gyldensparre på Skovsgård. 2.3.1717, fol.301B, 387.
E: Christian Braem, landsdommer. B:
1) Gothard Albert Braem
2) Johan Braem.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1717.

31 Søren Pedersen Fischer i Lille Torup i Vester Velling sogn. 25.2.1718, fol.302B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Mikkelsen Tved, præst i Vester Velling [og Skjern].
Af første ægteskab B:
1) Anders Sørensen Fischer i Frisenvold fiskerhus
2) Rasmus Sørensen Fischer, skifte 15.3.1717, var g.m. Anne Frandsdatter. LV: Jens Lassen på Helstrup 1B:
a Bodil Rasmusdatter. FM: Johan Remsnider, gartner i Randers
3) Ellen Sørensdatter g.m. Søren Jacobsen i Farre på Greve Friis' gods
4) Peder Sørensen i Rønge mølle [i Sønder Vinge sogn] på Ulstrup gods, skifte 30.11.1714. 1B:
a Bodil Pedersdatter. FM: stedfar Mads Jensen i Rønge mølle.

32 Anne Frandsdatter i Lille Torup i Vester Velling sogn. 29.11.1718, fol.314B.
E: Christian Buch.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Olufsdatter 15
2) Hans Olufsen 12.
Andet ægteskab med Rasmus Sørensen [Fischer]. B:
3) Bodil Rasmusdatter.
FM: Johan Remsnider, gartner i Randers.

33 Hans Mathiasen Wassard til Testrupgård [i Testrup sogn]. 3.10.1720, fol.320B.
E: Johanne Marie Christensdatter. LV: Iver Enevoldsen [Wagaard], præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle. B: Henrik, Mathias, Christen, Anders, Vilhelm, Jonas, Kirsten. FM: Christen Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Onsild herred.

34 Anne Pedersdatter på Boller i Romlund sogn. 13.2.1722, fol.322.
E: Jeppe Nielsen Bach. B:
1) Niels Jepsen, der sammen med faderen har Boller i fæste
2) Anne Jepsdatter g.m. Mikkel Rodewald, kobbersmed i Viborg, ejer af Boller
3) Peder Jepsen i Næstild i Oddense sogn i Salling
4) Maren Jepsdatter, død, var g.m. Jens Eriksen i Næstild. 1B:
a Else Jensdatter 16.

35 Borchert Lybecker i Mønsted, herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder. 7.10.1722, fol.328B.
E: Anne Cathrine Jandich. B:
1) Henrik Vincent Lybecker
2) Peder Lybecker
3) Marie Cathrine Lybecker
4) Cathrine Helvig Lybecker.

36 Sofie Pedersdatter Guldager i Hvam kro. 24.5.1722, fol.331B.
E: Oluf Jacobsen Winther.
[Første ægteskab med Christen Corfitzen, skifte 10.1.1721. B:
1) Peder Christensen 16 (14)
2) Anne Christensdatter 15 (11)
3) Else Christensdatter 10 (7)
4) Helvig Christensdatter 8 (5).
(I parentes angives alder ved skiftet 10.1.1721 fol.342B).
FM:
1) morbror Søren Pedersen Guldager på Volstrup
2) mosters mand Niels Poulsen i Gedstedgård [i Gedsted sogn].
Ved auktionen købes Hvam kro af Christian Solbjerg, herredsfoged.

37 Maren Jensdatter Serup på Hald [i Dollerup sogn]. 11.11.1722, fol.346.
Enke efter Hans Brochmann, herredsfoged i Lysgård og Hids herreder.
A: brorsøn Jens [Jørgensen] Serup, amtmand [i Mariager, Dronninglund og amter] på egne og øvrige arvingers vegne.

38 Bent Fallenkamp i Klitgård, tolder og landforvalter på Læsø. 31.8.1719, fol.352B.
E: Magdalene Braem. LV: Poul Poulsen. B:
1) Bolle Fallenkamp, tidligere vagtmester, nu i Hornum i Hornum herred
2) Jens Fallenkamp
3) Bodil Mette Fallenkamp g.m. Eskild Wraae på Høstemarkgård [Mou sogn] i Ålborghus amt.
Desuden nævnes
1) Madame Elisabeth Braem
2) Nikolaj Braem, renteskriver i København.

39 Niels Winther, ugift til Sødal [i Rødding sogn] i Nørlyng herred. 22.3.1725, fol.388B.
A:
1) bror Henrik Winther på Sødal
2) søster [Cathrine Winther] g.m. Bent Jespersen til Holmgård [i Skals sogn].
Jordebog 1725 for Sødal gods fol.397-404.

40 Henrik Winther på Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 2,4,1725, fol.424.
A: søster [Cathrine Winther] g.m. Bent Jespersen til Holmgård [i Skals sogn].

41 Peder Christensen Guust i Søby i Kobberup sogn. 29.10.1725, fol.428.
E: Maren Andersdatter. A:
1) bror Niels Christensen i Vejby i Skivehus amt
2) bror Villads Christensen, død. 1B:
a Kirsten Villadsdatter, der ægter Villads Madsen i Resen sogn i Skodborg herred
3) halvbror Jens Christensen i Kongens Lyngby på Sjælland under Københavns rytterdistrikt.
Enkens første ægteskab med [Jacob Pedersen]. B:
1) Peder Jacobsen.

42 Thøger [Jensen] Ostenfeldt på Lundgård i Gammelstrup sogn. 5.11.1725, fol.447.
E: Sara Rasmusdatter Overgaard. B:
1) Anne Cathrine Ostenfeldt g.m. Niels Christensen Vinkel
2) Marie Margrethe Ostenfeldt g.m. Jacob Christensen Broholt i Stoholm [i Feldingbjerg sogn]
3) Sara Kirstine Ostenfeldt g.m. Nikolaj Johan Clausen
4) Lene Sofie Ostenfeldt g.m. Erik Roelsen (Rolfsen)
5) Dorthe Cathrine Ostenfeldt, der ægter Benedikt [Bartholomæus Adamsen] Wolff.


Hald amt
Skifteprotokol
1765-1782
B3B - 68


43 Benedikte Christensdatter i Fjelsø. 19.2.1765, side 1.
E: Jens Jensen Beeg. B:
3) Jens Jensen i Fjelsø
4) Laurids Jensen i Klotrup
5) Niels Jensen
6) Villum Jensen i Ettrup
7) Jens Jensen 22
8) Mette Marie Jensdatter g.m. Christen Mogensen i Fjelsø.
Af første ægteskab B:
1) Søren Sørensen, død. 1B:
a Christen Sørensen 10. FM: stedfar Niels Lorentsen Rold i Fjelsø, Jens Christensen Thybo i Ettrup
2) Benedikte Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Stenild i Glerup.

44 Christen Nielsen, forpagter på Åstrupgård i Roum sogn. 24.9.1765, side 13.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Niels Mortensen, medforpagter på Åstrupgård. B:
1) Niels Christensen på Åstrupgård
2) Peder Christensen, ejer af Nørre Mølle i Viborg
3) Abelone Christensdatter, død.
Første ægteskab med Laurids [Pedersen] Wegner, degn i Tostrup [og Roum]. 1B:
a Peder Wegner på Bistrup.
Andet ægteskab med Jens Nielsen [Schalts], snedker i Viborg. 4B:
b Mette Marie Jensdatter 15
c Jens Jensen 11
d Christen Jensen 8
e Abelone Jensdatter 7.

45 Christen Lykkegaard i Fastrup i Vammen sogn. 1765, side 36.
E: Inger Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1757.

46 Dorthe Frederiksdatter Busch, ugift i Daugbjerg. 11.3.1765, side 37.
A:
1) bror Peder Christian Frederiksen Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, død. 3B:
a Frederik Busch 12
b Henrik Christoffer Busch 7
c Maren Busch 5.
FM: Poul [Nielsen] Amtrup, præst i Ørum, [Borris og Gammelstrup]
2) bror Christoffer Heidenreich Busch i Vadgård præstegård, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup.

47 Margrethe Jensdatter på Nørgård [i Viborg Gråbrødre landsogn]. 5.5.1766, side 71.
A:
1) bror Just Jensen, [handskemager] i Holstebro, [skifte Holstebro 25.10.1765 lbnr.194]. 3B:
a Else Justsdatter g.m. Anders Arent, hattemager i Holstebro ved svigerfar Arent Christensen, murer i Viborg
b Johanne Justsdatter på Sødal. FM: Didrik Sandgaard, foged på Sødal
c Mette Justsdatter på Handbjerg Hovgård. FM: Mathias Gandorff til Nørgård.
Afdøde, der var født i Viborg, blev antaget af Mathias Gandorff som husholderske på Boller i Romlund sogn ved søn Mogens Jacob Gandorff.

48 Ida Kirstine [Nielsdatter Tved] i Fly. 20.4.1765, side 83.
Enke efter Jesper Skipper, by- og herredsskriver i Hobro. A:
1) søster Maren Nielsdatter Tved g.m. [Georg Peder] Brynich, kaptajn [i Viborg], begge døde. 8B:
a Casper Brynich, fændrik i Bøstrup ved Ørslevkloster
b Poul Brynich, premierløjtnant
c Christian Brynich, kommandersergent
d Nikolaj Brynich, sergent
e Cathrine Margrethe Brynich g.m. Laurids Hopp, sergent i Vester Års ved Hobro
f Dorthe Elisabeth Brynich g.m. Peder Holm, kommandersergent i Fly
g Mette Brynich g.m. Christian Hopp i Stenild
h Anne Kirstine Brynich g.m. Paakær, bøssemager i Hobro
2) søster Dorthe [Marie Nielsdatter] Tved g.m. Jens [Pedersen] Pederstrup, præst i Adslev [og Mesing] ved Skanderborg, begge døde. Formentlig 4 børn, hvis navne ikke angives
3) halvbror Hans [Ditlevsen] Arrebo, præst i Brøndum [og Hvidbjerg]. Uvist om børn.

49 Jacob Nielsen i Hald, birkedommer i Ørslevkloster og Højslev birk og birkeskriver i Højslev birk. 12.4.1766, side 88.
E: Inger Andersdatter. LV: Hans Eliassen. B:
6) Anders Jacobsen 7
7) Johannes Jacobsen 5
8) Frederik Jacobsen 2.
FM: farbror Peder Nielsen, skrædder i Hejlskov [i Ørslevkloster sogn] på Ørslevkloster gods.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jacobsen 35, smed i Hald [i Ørslevkloster sogn]
2) Niels Jacobsen 26, smed i Bøstrup [i Ørslevkloster sogn]
3) Inger Jacobsdatter g.m. Jørgen Christensen Skov, podemester på Lundø
4) Else Jacobsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Daugbjerg
5) Anne Jacobsdatter 29 i Bøstrup, der ægter Christen Andersen på Lundø.

50 Frederikke Kirstine Frederiksdatter Juul i Mønsted. 31.10.1766, side 104.
E: Jens Jacobsen. B:
1) Jacob Jensen 30 på Lundø
2) Frederik Jensen Juul 29, fuldmægtig hos Høgh, rådmand i Viborg
3) Bodil Jensdatter g.m. Niels Andersen Nonbo i Mønsted
4) Margrethe Jensdatter 16.
FM: farbror Anders Jacobsen i Sejbæk.

51 Anne Elisabeth Rosenørn på Hersomgård i Hersom sogn. 21.3.1767, side 112.
Testamente af 8.8.1757. A: bror Peder Rosenørn til Hersomgård.

52 Mette Marie Christensdatter i Søby i Kobberup sogn. 24.11.1766, side 115.
E: Oluf Nielsen Søndergaard. B:
1) Christen Olufsen 25
2) Anne Olufsdatter 20.
FM: Jens Hørby, præst i Kobberup [og Feldingbjerg].

53 Testamente på Vesterris i Testrup sogn. 13.3.1767, side 127.
Testamente for Maren Testrup, ugift 27 år gammel på Vesterris. A:
1) bror Søren Testrup
2) bror Christen Testrup
3) søster [Kirsten Testrup] g.m. Hans Olufsen til Hessel [i Ålsø sogn, rådmand i Viborg], begge døde. 2B:
a Cathrine Marie Olufsdatter
b Oluf Christian Olufsen.

54 Jens Adolfsen Løgstrup i Løgstrup [i Fiskbæk sogn]. 23.1.1766, side 129.
Enkemand efter Anne Jensdatter. B:
1) Dorthe Kirstine Jensdatter 17
2) Lisbeth Jensdatter 15
3) Adolf Jensen 12
4) Jens Jensen 8
6) Mette Jensdatter 5
7) Anders Jensen 1.
FM: fars halvbror Frederik Jacobsen i Løgstrup.
Afdøde, der var fra Nybro i Kvols sogn, havde fripas fra Tårupgård gods og druknede i Astrup vig på sin rejse til Salling.
[Afdøde blev begravet i Fiskbæk 19.1.1766].

55 Anne Nielsdatter i Korreborg [i Mammen sogn]. 31.3.1767, side 142.
E: Christen Jensen. B:
1) Niels Christensen 5
2) Karen Christensdatter 3.
FM: morbrødre Christen Nielsen Brixen i Koldbæk i Lee sogn, Peder Nielsen Brixen i Bjerring.
Arv efter enkemandens mormor Karen Jensdatter år 1754.
Desuden nævnes enkemandens brødre Thomas Jensen, Niels Jensen, Christen Jensen.

56 Mette Pouline Winther i Tårupgård [i Tårup sogn]. 15.3.1767, side 149.
E: Didrik [Andreas] Kolding forpagter på Tårupgård.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1764.

57 Dorthe Elisabeth Brynich i Fly. 26.10.1767, side 150.
E: Peder Holm, pensioneret kommandersergent. B:
1) Anne Marie Brynich 18
2) Georg Peder Brynich 14
3) Maren Brynich 11.
FM: morbror Casper Brynich i Bøstrup ved Ørslevkloster.
Enkemandens første ægteskab med Anne Elisabeth Stub. B:
1) Jørgen Holm i Jordbro mølle [i Tårup sogn].
Desuden nævnes enkemandens bror Christian Holm, urmager i Ryde mølle.

58 Niels Enevoldsen i Søgård i Daugbjerg sogn. 12.2.1768, side 166.
Enkemand. B:
1) Enevold Nielsen g.m. Anne Marie Jensdatter i Søgård
2) Karen Nielsdatter, død, var g.m. Christen Madsen i Knudsgård. 1B:
a Mette Christensdatter
3) Mette Marie Nielsdatter, enke efter Niels Jacobsen i Mønsted. LV: søn Jacob Nielsen i Mønsted.

59 Marie Lauridsdatter i Bådsgård i Højslev sogn. 21.2.1768, side 172.
Enke efter Hans Mathiasen Stenfeldt, [begravet Bislev 22.7.1742]. B:
1) Ejler Stenfeldt, guldsmed i Viborg
2) Mathias Stenfeldt, fuldmægtig på Odense amtstue
3) Helene Marie Stenfeldt g.m. [Damianus Thomsen] Dal, præst i Dalbyneder, [Råby og Sødring]
4) Ida Anne Stenfeldt g.m. Frederik Lund i Bådsgård
5) Elisabeth Cathrine Stenfeldt i København.

60 Anne Kirstine Jacobsdatter [dvs. Anne Kirstine Isaksdatter] i Bjerring mølle. 16.4.1768, side 179.
Niels Hansen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1768.

61 [Anne Cathrine Friisenberg] på Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. Indberetning om skifte sluttet i Viborg 5.5.1768, side 180.
E: [Didrik]] Iversen til Sødal, [begravet Rødding 13.3.1764].
Testamente af 20.8.1764. A:
1) Jørgen Schaltz i Løgstør, [begravet Løgstør 29.11.1764, var g.m. Mette Pedersdatter Svindt, begravet Løgstør 25.11.1764]. 3B:
a Peder Schaltz
b Didrik Schaltz
c Maren Schaltz.

62 Mads Jensen Brøndum i Søby degnebolig i Kobberup sogn. 13.5.1767, side 183.
Enkemand efter Anne Eriksdatter Sterch fra Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling, [skifte Skivehus amt 7.5.1754 lbnr.270].
Første ægteskab med Else Marie Pedersdatter Dons. B:
1) Maren Madsdatter Brøndum g.m. Peder Nittrup i Skive
2) Jens Madsen Brøndum på Ulstrup [i Ulbjerg sogn], død. 2B:
a Michael Brøndum 36, skrædder i Hobro
b Else Margrethe Brøndum 35 i Hobro
3) Peder Madsen Brøndum i Søgård, død. 2B:
a Mads Brøndum 36 på Jungetgård på Mors
b Mikkel Brøndum 35 i Tostrup.
Afdøde var tidligere forpagter på Strandet [i Ørum sogn] og sidst på Grinderslevkloster [i Grinderslev sogn], og havde ophold hos sin brorsøn Jacob Jørgensen Brøndum i Søby, degn i Kobberup og Feldingbjerg.
[Afdøde var søn af Jens Madsen Skive, præst i Brøndum og Hvidbjerg og Maren Mogensdatter Torrild].

63 Dorthe Rasmusdatter i Bådsgård [i Højslev sogn]. 13.5.1768,side 210.
E: Jens Sørensen forpagter på Bådsgård. B: Rasmus 11, Christen 6, Jesper 4, Anne Marie 2.

64 Dorthe Pedersdatter i Korreborg [i Mammen sogn]. 16.5.1768, side 216.
E: Christen Jensen. B:
3) Peder Christensen 6 uger.
FM: morbror Søren Pedersen i Dunkel.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 31.3.1767 lbnr.55. B:
1) Niels Christensen
2) Karen Christensdatter.

65 Anders Christensen Rind i Nørgård [i Viborg Gråbrødre landsogn]. 18.4.1768, side 221.
E: Mette Jensdatter. LV: Mathias Gandorff i Nørgård. B:
2) Eva Cathrine Andersdatter 11.
Første ægteskab med Else Jensdatter i Viborg. B:
1) Christen Andersen 28, skomagersvend i Viborg.

66 Kirsten Pedersdatter i Bjergegård i Hverrestrup i Simested sogn. 26.3.1768, side 224.
E: Jens Bjergegaard. B: Maren Jensdatter g.m. Gregers Christensen i Gundestrup.

67 Jens Mortensen, smed i Sønder Feldingbjerg i Feldingbjerg sogn. 4.6.1768, side 228.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jacob Brøndum, degn i Søby. B:
2) Birgitte Marie Jensdatter 15
3) Mette Jensdatter 14
4) Anne Cathrine Jensdatter 11
5) Maren Jensdatter 9
6) Anne Jensdatter 2.
FM: morbror Jens Jensen, møller i Trevad mølle [i Vridsted sogn].
Første ægteskab med Birgitte Andersdatter, skifte Ørslevkloster slut 28.4.1752. B:
1) Jens Jensen 18.
FM: farbror Peder Mortensen i Stenholt på Krabbesholm gods.
Arv i boet til første hustrus datter af første ægteskab med Jens Nielsen Tastum, skifte Ørslevkloster 17.6.1750, B: Maren Jensdatter.

68 Inger Testrup, ugift på Vesterris i Testrup sogn. 12.7.1768, side 236.
A:
1) mor Maren [Nielsdatter] Lynderup på Vesterris, enke efter Christen Sørensen Testrup til Vesterris, [død 1761], skifte 16.11.1764
2) bror Søren Testrup til Viffertsholm [i Solbjerg sogn]
3) bror Christen Testrup til Restrup [i Hvam sogn], herredsfoged
4) søster Mette Testrup g.m. Carl Christian von Muderspach til Trinderup [i Hvornum sogn]
5) søster Kirsten Testrup g.m. Hans Olufsen til Hessel [i Ålsø sogn], rådmand [i Viborg], begge døde. 2B:
a Cathrine Marie Olufsen 7
b Oluf Christian Olufsen 6.

69 Jørgen Hansen Tykær i Lee, herredsskriver i Middelsom og Sønderlyng herreder og birkedommer i Skjern birk. 10.7.1767, side 238.
Enkemand efter [Cathrine Kirstine Holgersdatter, bevilling til uskiftet bo af 26.10.1764]. B:
1) Sofie Marie Tykær 13
2) Marie Kirstine Tykær 9
3) Christen Andreas Tykær 7
4) Jens Jørgen Tykær 5.
FM: farbror Andreas Tykær, købmand i Horsens.

70 Peder Otto Rosenørn, amtmand [i Nykøbing Falster amt]. 27.9.1765, side 263.
Enkemand efter [Eva Margrethe Grüner] på Jerstrup [i Grindløse sogn] på Fyn, skifte slut 5.11.1762.
B:
1) Christian [Teilmann] Rosenørn 26, kaptajn i norske dragoner
2) Sofie Amalie Rosenørn 25
3) Adelheit Hedvig Margrethe Rosenørn 25
4) Antoinette Elisabeth Rosenørn 21
5) Ebba Ovidia Rosenørn 20
6) Benedikte Marie Rosenørn 19
7) Mathilde Rosenørn 16
8) Mathias Peder Otto Rosenørn 15.
Arv efter:
1) morfar [Gustav] Grüner i Christiania, general, [død Christiania 28.2.1763], skifte 24.1.1766
2) [Birgitte Margrethe] Arenfeldt, ugift [på Grinderslevkloster i Grinderslev sogn] i Nørre Jylland, skifte 4.5.1753
3) bror Carl Gustav Rosenberg i København, løjtnant, skifte slut 28.6.1764.
Disse børns arv overføres til Hald amt.

71 Kirsten Christensdatter i Klotrup i Fjelsø sogn. 13.1.1769, side 275.
E: Laurids Jensen Beeg. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Niels Christensen Handrup i Klotrup
2) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Bach i Gjedsted
3) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Gjørup
4) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, forpagter på Rybjerg. 5B:
a Christen Jensen
b Niels Jensen
c Mette Jensdatter
d Maren Jensdatter
e Kirsten Jensdatter
5) bror Knud Christensen i Gjørup.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Jensen i Dalsgård.

72 Abelone Pedersdatter i Åstrupgård [i Roum sogn]. 13.5.1769, side 280.
Enke efter Christen Nielsen, forpagter på Åstrup, skifte 24.9.1765 lbnr.44. B:
1) Niels Christensen, forpagter på Åstrupgård
2) Peder Christensen, ejer af Nørre Mølle i Viborg, død
2) [Abelone Christensdatter], død.
Første ægteskab med Laurids Wegner, degn [i Tostrup og Roum]. 1B:
a Peder Wegner 26, forpagter på Bistrup.
Andet ægteskab med Jens Nielsen Schaltz, snedker i Viborg. 4B:
b Mette Marie Jensdatter 17
c Jens Jensen 15
d Christen Jensen 12
e Abelone Jensdatter 10.

73 Anne Marie Nielsdatter i Tostrup. 30.9.1769, side 287.
E: Thomas Jensen Mølgaard. B:
1) Jens Thomsen Mølgaard 37 i Tostrup
2) Niels Thomsen Mølgaard 32 i Harre
3) Peder Thomsen Mølgaard 30, fuldmægtig på Jungetgård
4) Inger Cathrine Thomasdatter Mølgaard, død, var g.m. Claus Olufsen Bork, degn i Låstrup. 1B:
a Oluf Bork 4
5) Birgitte Thomasdatter Mølgaard, død, var g.m. Christen Nielsen Møller i Hørup mølle.

74 Jens Andersen Aalestrup, ugift på Restrup [i Hvam sogn]. 3.2.1768, side 295.
A:
1) søster Kirsten Aalestrup, der døde i Altona Hospital 20.7.1769, var g.m. Anders Jensen Støttrup, guldsmed i Viborg, landsforvist på grund af vildfarelse i religionen, død 1748 i Hamborg. 2B:
a Mette Cathrine Støttrup 16 på Constantinsborg
b Anne Marie Støttrup 11½ på Christianshavn i København.
FM: farbror Morten Jensen Støttrup i Hamborg, Jens Jensen Bødker, forpagter på Constantinsborg.
Afdøde var foged på Restrup og Viffertsholm.

75 Oluf Nielsen [Søndergaard] i Søby [i Kobberup sogn]. 8.9.1770, side 326.
[Enkemand efter Mette Marie Christensdatter, skifte 24.11.1766 lbnr.52]. B:
1) Christen Olufsen Søndergaard
2) Anne Olufsdatter Søndergaard 22.

76 Maren Mortensdatter. ugift i Søgård i Daugbjerg sogn. 13.12.1770, side 330.
Afdøde 54 år gammel, kaldet døve Maren, var født i Kobberup af for længst afdøde fæstebønder.
Arvinger kendes ikke.

77 Marie Martha Dupont, ugift på Randrup [i Vinkel sogn]. 14.6.1770, side 334.
A:
1) søster Marie Dupont g.m. Peder Villain i Fredericia
2) halvbror Abraham Dupont, ikke over 16 år i Fredericia
3) halvsøster Esther Dupont, ikke over 16 år i Fredericia
4) halvsøster Susanne Dupont, ikke over 16 år i Fredericia.
FM: mosters mand Laurids Buch til Randrup.
Arv efter:
1) afdødes far Abraham Dupont, skifte Fredericia 13.2.1764 lbnr.941
2) afdødes mor Esther Genet, [skifte Fredericia 11.11.1750 lbnr.715]
3) afdødes bedstefar Jean Genet i Fredericia
4) afdødes mormor Susanne Genet, skifte Fredericia 26.4.1756 lbnr.809.

78 Niels Taarup, tolder i Klitgården i Byrum sogn på Læsø. 28.12.1769, side 352.
E: Anne Margrethe Stubsach. LV: Morten [Lauridsen] Bechmann, præst i Byrum. B:
1) Thomas Taarup 21, student i København
2) Conrad Taarup 18, farer til søs
3) Anne Cathrine Taarup 15
4) Lene Kirstine Taarup 14.
FM: mosters mand Vilhelm Jacob Rude, hofmaler i København.

79 Jens Jensen Fristrup, ugift tjenestedreng i Hersom præstegård. 22.11.1771, side 369.
Afdøde var 15 år gammel.
Arvinger angives ikke.

80 Gertrud Andersdatter i Hvam. 2.12.1771, side 370.
Enke efter Anders Mikkelsen Bach, skifte slut 1.3.1755. B:
1) Anders Andersen 44
2) Birgitte Andersdatter g.m. Peder Lassen i Hvam.

81 Dorthe Jacobsdatter Brøndum i Daugbjerg mølle i Daugbjerg sogn. 23.12.1771, side 372.
E: Martin Christiansen Kold, møller i Daugbjerg mølle. B:
1) Christiane Martinsdatter Kold 9
2) Jacob Martinsen Kold 7
3) Jørgen Martinsen Kold 5
4) Christian Martinsen Kold 1.
FM: morbror Christian Jacobsen Brøndum, degn i Fly og Vridsted, farbror Peder Kold, herredsfoged i Fjends herred.
Desuden nævnes afdødes bror Just Jacobsen Brøndum, degn i Søby i Kobberup sogn.

82 Mette Pouline Winther i Tårupgård [i Tårup sogn]. 24.3.1772, side 381.
E: Didrik Andreas Kolding forpagter på Tårupgård. B: Marie Anne 9. FM: farbror Jacob Johan Kolding på Holmgård, morbror Christian Winther i Hornumbro mølle [i Vester Hornum sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1764 lbnr.56.

83 Niels Mortensen, forpagter på Åstrupgård i Roum sogn. 9.4.1772, side383.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Lassen i Ålemølle [i Asmild sogn] i Nørlyng herred, enkemand efter enkens søster. B:
1) Søren Nielsen, født 2.11.1752
2) Anne Cathrine Nielsdatter, født 6.7.1754
3) Morten Nielsen, født 8.9.1759
4) Hans Nielsen, født 16.7.1763.
FM:
1) farbror Erik Mortensen i Bjerregård på Tårupgård gods
2) fars søskendebarn Niels Christensen, medforpagter på Åstrupgård.

84 Benedikte (Bendil) Sørensdatter i Glerup i Vester Bølle sogn. 29.2.1772, side 396.
E: Anders Nielsen Stenild, forpagter. B:
1) Christen Andersen 29 i Glerup
2) Mette Marie Andersdatter 26 i Glerup
3) Anne Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Claus Christensen, møller i Lerkenfeld mølle. 1B:
a Hans Clausen i Lerkenfeld mølle.
4) Niels Andersen 22 i Eskær
5) Jens Andersen 20 på Hessel
6) Christen Andersen 14 i Glerup
FM: Poul Holm. birkedommer i Bigum.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1768.

85 Niels Mogensen Bjerregaard i Hverrestrup [i Simested sogn]. 16.12.1771, side 399.
E: Kirsten Svendsdatter. LV: bror Jens Svendsen i Guldager [i Simested sogn]. A:
1) bror Jens Mogensen Bjerregaard, død. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Gregers Christensen i Snevum [FT 1787 i Hejring i Klejtrup sogn]
2) bror Peder Mogensen Bjerregaard, død. Enken nu g.m. Peder Mikkelsen i Hverrestrup. 6B:
a Søren Pedersen 43 i Hverrestrup
b Mogens Pedersen 34 i Tollestrup [i Hvilsom sogn]
c Christen Pedersen 26 i Hejring [i Klejtrup sogn]
d Jens Pedersen 24 i Ørris [i Hersom sogn]
e Maren Pedersdatter g.m. Poul Christensen, kusk på Nøragergård [i Hvilsom sogn]
f Karen Pedersdatter i Låstrup.

86 Johannes Christensen Hornum, ugift i Mønsted. 9.6.1772, side 408.
A:
1) bror Christen Christensen i Hornum
2) bror Jens Christensen 24 i Hornum
3) bror Niels Christensen 18 i Hornum
4) søster Karen Christensdatter i København
5) halvbror Christen Christensen i Vammen
6) halvsøster Maren Christensdatter i København, døv
7) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jacob Jensen i Tårup.
Afdøde under Tårupgård gods i tjeneste hos selvejer Niels Christensen i Mønsted, døde i kur for fransoser hos Sr. Cramer i Stendalgård på Alheden.

87 Christen Christensen Testrup herredsfoged til [Lille] Restrup [i Hvam sogn], der døde på Vesterris. 27.3.1773, side 413.
Til stede A:
1) mor Marie [Nielsdatter] Lynderup til Vesterris, der fik bevilling til uskiftet bo af 14.5.1773, enke efter [Christen Sørensen] Testrup
2) bror [Søren] Testrup til Viffertsholm [i Solbjerg sogn]
3) søster [Mette Testrup], død, var g.m. [Carl Christian von] Muderspach til Trinderup [i Hvornum sogn], på sine børns vegne.
(Sml. lbnr.68).

88 Thomas Mogensen Møller, møller i Øster Velling vandmølle og hustru Karen Christiansdatter Grüner. 13.4.1773, side 420.
B:
1) Christian Møller 20½
2) Karen Møller 17
3) Mogens Møller 15
4) Jens Møller 12
5) Marianne Møller 6.
FM:
1) farbror Søren Møller i Skibelund, birkedommer i Frisholt birk
2) fasters søn Niels Bruun i Randers
3) mosters mand Peder Christensen i Øster Velling
Til stede var moster Inger Christiansdatter Grüner, enke efter Søren Pedersen Due.
Skøde 1.5.1752 til afdøde fra afdøde kones mor Maren Jørgensdatter, enke efter Christian Christiansen Grüner. Heri nævnes afdøde kones:
1) bror Jens Jørgensen Møller i Værum mølle
2) datter Cathrine Christiansdatter, nu død, var g.m. Jens Jensen. 1B: Christian Jensen
3) datter Maren Christiansdatter. FM: Søren Andersen Mammen i Randers
4) datter Inger Christiansdatter. FM: Peder Kjeldsen, skovrider på Frisenvold.

89 Ejler Dyrehave i Hald i Ørslevkloster sogn, birkedommer og birkeskriver i Ørslevkloster og Højslev birk. 26.4.1772, side 432.
E: Johanne Cathrine Christensdatter. LV: Andres Pedersen på Ørregård [i Fiskbæk sogn], fuldmægtig på Tårupgård. A:
1) søster Anne Cathrine Rasmusdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen, købmand i Nyborg. Ingen børn
2) søster Juliane Rasmusdatter g.m. en gartner på et af de kongelige slotte på Sjælland.

90 Kirsten Jensdatter i Høgild Mølle i Resen sogn i Fjends herred. 9.8.1773, side 447.
E: Thomas Thomsen, møller. B:
1) Thomas Thomsen i Skive
2) Hans Thomsen i Hinge i Lysgård herred
3) Jens Thomsen i Høgild mølle
4) Peder Thomsen i Høgild mølle
5) Anne Cathrine Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen Hvolbæk i Resen
6) Inger Thomasdatter 19.

91 Barbara Sofie Munch på Rosborg [i Mønsted sogn]. 14.9.1773, side 455.
Enke efter Niels Hansen Rosborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde der var 88 år gammel, havde nydt pension fra Viborg Hospital.
Afdødes far var Andreas Munch, regimentsskriver på Fyn.
Afdøde havde arv efter Jacob Rosborg og hustru madam Voss i København.

92 Mathias Wassard til Holmgård [i Skals sogn]. 12.3.1774, side 459.
E: Elisabeth Cathrine Aagaard.
Bevilling til uskiftet bo af 30.1.1761.

93 Jacob [Sørensen] Lerche Lemming, borgmester og byfoged i Nyborg. 16.7.1772, side 459.
E: Abelone Lange på Ørslevkloster.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1760.
Afdøde svigersøn [Hans Henrik] Jørgensen til Ørslevkloster var til stede på hustru og dennes søskende, hvoraf nævnes afdødes yngste datter Anne Margrete Lerche med FM: Jacob Frisenberg i Viborg.
Afdøde havde gods i Nyborg, på Ørslevkloster og i Ålborg.
[Registrering. Skifte Nyborg 4.7.1772 lbnr.1544].

94 Hans Christoffer Londemann Rosencrone, ugift på Nøragergård [i Durup sogn] i Mariager amt. 10.12.1774, side 463.
Afdøde, der boede på Nøragergård, døde på Gunderupgård [i Strandby sogn] i Mariager amt og ejede Testrupgård i Testrup sogn.
Arvinger angives ikke.

95 Judith Andersdatter Lyngby i Løvel. 19.9.1774, side 467.
E: Gabriel Mogensen Schandorff. B: Andreas 14. FM: morbror Peder [Andersen] Lyngby i [Sankt Hans] hospital i København, tidligere præst i Vium, Laurids Christensen Hvam i Foulum [i Tjele sogn].
Afdøde boede i et hus i Løvel by tilhørende Sødal gods.

96 Lucie Magdalene von Ochsen til Lerkenfeld og Hessel. 17.2.1775, side 474.
Enke efter [Wulff Casper] von Lüttichau. B:
1) Johan von Lüttichau på Lerkenfeld
2) Hans Helmuth von Lüttichau til Skerrildgård
3) Ove Bernhard von Lüttichau til Haraldskær
4) Christian Cæsar von Lüttichau i Løgstør
5) Cathrine Angenese von Lüttichau g.m. [Cæsar Læsar] von Lüttichau, generalløjtnant i Fredericia
6) Anne Elisabeth von Lüttichau g.m. [Hans Vilhelm] Kaalund til Hvanstrup
7) Sofie Hedvig von Lüttichau g.m. [Christen] Linde til Møltrup
8) Lucie Magdalene g.m. Kaalund på Hessel i Mariager amt
9) Elisabeth Christine von Lüttichau, død, var g.m. [Jørgen] Brockdorff til Brandbjerg. 4B:
a Sofie Magdalene von Brockdorff 4
b Schack von Brockdorff 2
c Sofie Hedvig von Brockdorff 3
d Henriette Charlotte von Brockdorff 6 mdr
10) Eva Louise von Lüttichau g.m. [Frederik Rubeck Christian] Bülow til Mølgård [i Havbro sogn]
11) Louise von Lüttichau, død, var g.m. von Leunbach, oberstløjtnant i Ålborg. 2B:
a Christian Henrik von Leunbach 3
b Lucie Magdalene von Leunbach 2.

97 Kirsten Pedersdatter i Gården Grønkær i Feldingbjerg sogn. 4.4.1775, side 484.
E: Jens Christensen Mørk. B:
1) Anne Jensdatter Mørk 16
2) Johanne Kirstine Jensdatter Mørk 14
3) Johanne Jensdatter Mørk 11
4) Christen Jensen Mørk 8
5) Peder Jensen Mørk 6.
FM:
1) morbror Christen Pedersen i Søndermølle [i Asmild sogn] i Nørlyng herred
2) farbror Visti Christensen i Store Halskov i Højslev sogn.
Enkemandens første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte slut 20.12.1755. B:
1) Peder Jensen 21.

98 Anne Cathrine Bendixdatter i Løvel Brogård. 10.2.1775, side 492.
E: Jens Pedersen. B:
1) Anne Malene Jensdatter 9, hos en degneenke i Viborg
2) Anne Sofie Jensdatter 7, hos løjtnant Wechen i Ingstrup
3) Johanne Jensdatter 3, hos [Hans Henrik Christiansen] Sadolin, præst i Røding [Løvel og Pederstrup].
Afdøde der var født i dansk Holsten, havde ingen slægtninge i Nørrejylland.

99 Christen Lauridsen i Lee Søgård [i Lee sogn]. 11.5.1775, side 512.
E: Maren Sommerfeldt. LV: Thøger Funder i Lee. A:
1) bror Jens Lauridsen i København, død. 1B:
a Laurids Jensen, snedker i Galten [i Galten herred] syd for Randers
2) bror Jens Lauridsen i fæstegården Staderup i Vendsyssel, uvist om i live
3) søster, uvist hvor.
FM: Christen Ilsø i Lee.

100 Inger Pallesdatter i Kovstrup i Mønsted sogn. 20.11.1775, side 522, 731.
E: Morten Andersen. B:
1) Bodil Mortensdatter 9¾
2) Maren Mortensdatter 7¾
3) Anders Mortensen 6
4) Jacob Mortensen 4.
FM:
1) morbror Peder Pallesen Møller i Krogsgård i Mønsted sogn
2) farfar Anders Jacobsen i Kovstrup
3) fasters mand Enevold Nielsen i Søgård i Daugbjerg sogn
4) Jacob Bregendal, ejer af Århus mølle.
Afdøde døde 19.11 1775. Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1769.
Børns alder ved skiftet 17.7.1777, fol.731.

101 Johanne Jespare de Jespersen, ugift på Skaungård [i Vindum sogn]. 5.3.1776, side 523.
A:
1) bror Erik Jespersen, forpagter på Skaungård
2) bror Laurids Kjærulf Jespersen, kancellisekretær og byskriver i Mariager
3) bror Morten Kjærulf Jespersen, løjtnant i Mariager
4) søster Karen Holm Jespersen, død, var g.m. von Holstein, oberhofmester. 3B:
a Adam Casper von Holstein, byfoged i Lille Heddinge på Sjælland
b Henning von Holstein, løjtnant, uvist hvor
c Ida Sofie von Holstein i Støvringgård Frøkenkoster
5) halvbror Niels Jespersen, oberst
6) halvsøster Margrethe Jespersen i Ålborg, enke efter [Christoffer] de Hemmer til Refsnæs [i Komdrup sogn].
Afdøde var tillagt gave efter testamente for Erik Jensens enke i Ålborg.
Afdøde og nu afdøde søster Martinette Jespersen havde penge fra auktion 23.4.1763 efter deres mor.

102 Søren Graversen i Vester Bølle, birkeskriver i Lerkenfeld birk. 22.12.1775, side 538.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Christian Simonsen i Glerup. B:
1) Gravers Sørensen 33 i København
2) Ernst Sørensen 27 i København
3) Christen Friis Sørensen 25 i Ulbjerg kro, nu i Glerup
4) Lucie Magdalene Sørensdatter i København
5) Inger Johanne Sørensdatter i København
6) Christiane Sørensdatter.

103 Peder Jensen Kallestrup i Tostrup. 2.8.1777, side 561.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Pedersen, forpagter på Vesterris. B:
1) Jens Pedersen 4
2) Kirsten Pedersdatter 1.
FM: farbror Jens Jensen Kallestrup i Troelstrup.
Kontrakt om ophold for enkens forældre Rasmus Jensen Abelin og hustru Kirsten Christensdatter. Kontrakten konfirmeret af:
1) enkens bror Christen Rasmussen Abelin 26
2) enkens søster [Johanne Kirstine Rasmusdatter Abelin] g.m. Claus [Olufsen] Borch, degn i Låstrup og Skals.

104 Peder La Cour, forpagter på Strandet i Ørum sogn. 15.3.1775, side 571, 756.
E: Christiane Frederikke Nohr. LV: Hans Henrik Jørgensen til Ørslevkloster. B:
8) Bent La Cour 10
9) Jørgen La Cour 8.
FM: Jørgen Grøn, præst i Tårup og Kvols.
Første ægteskab med Margrethe Susanne Hertzberg, skifte 5.8.1763. B:
1) Marie Sofie La Cour 23 i Holstebro
2) Frederik La Cour 22, student
3) Niels La Cour 20, underofficer
4) Henriette Frederikke La Cour 18, der ægter Poul Thomsen Sabro i Århus
5) Elisabeth Cathrine La Cour 17
6) Jacob La Cour 15
7) Abelone Dorthe La Cour 14.
FM:
1) mosters mand Jacob Bregendal, forpagter på Oksholm [i Øland sogn]
2) morfar Niels Hertzberg, præst i Finnås i Bergen stift i Norge
3) morbror Peder Harbo Hertzberg, præst i Finnås i Bergen stift i Norge.

105 Peder Jensen Holm i Fly. 23.5.1777, side 657.
Enkemand efter [Dorthe Elisabeth Brynich, skifte 26.10.1767 lbnr.57]. B:
3) Anne Marie Pedersdatter 28
4) Georg Peder Pedersen 24, skrædder
5) Maren Pedersdatter 22.
FM: Christian Brøndum i Fly.
[Første ægteskab med Anne Elisabeth Stub]. B:
1) Jørgen Pedersen Holm i Jordbro mølle, død. 1B:
a Anne Margrethe Jørgensdatter 12
2) Anne Marie Pedersdatter Holm g.m. Andreas Hofmann, degn i Ørum, Gammelstrup og Borris
Afdøde sad til huse hos sin søster Margrethe Holm i Fly.
[Afdøde havde været skoleholder i Vridsted].

106 Peder Rosenørn til Hersomgård, ugift [i Hersom sogn]. 1.6.1775, side 664.
Testamente af 9.4.1764.

107 Abelone Lange på Ørslevkloster. 22.7.1775, side 666.
Enke efter Jacob Lemming Lerche, borgmester i Nyborg, skifte 16.7.1772 lbnr.93. B:
1) Regine Christiane Lerche g.m. Hans Henrik Jørgensen til Ørslevkloster og Strandet
2) Anne Margrethe Marie Lerche, der ægter Jacob [Johannes] Frisenberg på Hover
3) Johan Peder Christian Lerche 17 i Viborg latinskole.
FM:
1) Hans Lemming i København
2) Dines Lemming, kaptajn i Nyborg.
[Enkemandens første ægteskab med Anne Margrethe Boesen, død 4.4.1740. 1B:
1) Rasmus Lerche].

108 Anne Kirstine Johansdatter på Åstrupgård [i Roum sogn]. 17.1.1777, side 696.
E: Niels Christensen, forpagter på Åstrupgård, der ejes af Lynderupgård. B:
1) Christen Nielsen 8
2) Johannes Nielsen 6
3) Frederik Nielsen 4
4) Peder Nielsen 3
5) Abelone Nielsdatter 1.
FM: morbror Frederik Anbo, snedker i Ålestrup.

109 Harild Madsen Refsgaard, ugift i Harrestruplund i Daugbjerg sogn. 13.3.1777, side 704.
Testamente af 13.3.1777. Arvinger er 7 brorsønner. A:
1) bror Peder Madsen Refsgaard. 3B:
a Mads Pedersen i Refsgård [i Volling sogn]
b Villads Pedersen i Balling Nedermølle
c Niels Pedersen i Balling Nedermølle
2) bror Jens Madsen Refsgaard i Otting. 4B:
a Mads Jensen
b Niels Jensen
c Søren Jensen
d Harild Jensen.

110 Cathrine From Winde, ugift på Ørslevkloster. 19.9.1778, side 708.
A:
1) [Maren Winde] g.m. M[ikkel Ditlev] Bering til Ørslevkloster.

111 Christen Pedersen Kaae i Ulbjerg. 4.11.1773, side 708.
E: Birgitte Kirstine Wagaard gift 28.2.1766 med Rasmus Nislev i Bording mølle.
Testamente af 3.4.1754. A: 4 brorsønner ved Oluf Olufsen Kaae.
[Første ægteskab med Kirsten Christensdatter Wisti].
Afdøde døde 1764.

112 Margrethe Jensdatter i Mønsted. 9.5.1776, side 715.
E: Jacob Andersen Nonbo. B:
1) Anders Jacobsen 5
2) Jens Jacobsen 2
3) Anne Marie Jacobsdatter 5 uger.
FM: morbror Jacob Jensen på Lundø.
Til sted var afdødes farbror Anders Jacobsen Sejbæk i Kovstrup, enkemandens svoger Jacob Olufsen i Mønsted på Lundgård gods.

113 Inger Christensdatter i Fastrup [i Vammen sogn]. 26.3.1777, side 727.
Enke efter Christen Lykkegaard, [bevilling til uskiftet bo af 15.4.1757 lbnr.45]. B:
1) Marianne Christensdatter g.m. Morten Christensen i Klejtrup
2) Christiane Christensdatter, død, var g.m. Søren Pallesen i Bigum på Tjele gods. 3B:
a Laurids Sørensen 18
b Johanne Sørensdatter 14
c Kirsten Sørensdatter 13
3) Dorthe Margrethe Christensdatter g.m. Christen Jensen i Bigum på Tjele gods
4) Frederikke Christensdatter g.m. Christian Hansen på stedet.

114 Peder Poulsen, ugift i Skals. 21.1.1777, side 738.
A:
1) bror Jens Poulsen i København
2) bror Anders Poulsen, død. 3B:
a Maren Andersdatter 23 i Skals
b Søren Andersen 22 i Viborg
c Anne Andersdatter 18.
FM: Søren Villumsen i Skals.

115 Anne Mikkelsdatter Høgh i Skive. 28.11.1778, side 743.
E: Mogens Jacob Gandorff, købmand i Skive.
Testamente af 16.12.1775.

116 Kirsten Jensdatter i Kølsen [i Vorde sogn]. 25.6.1778, side 746.
E: Jens Jensen Bach, væver. B: Jens 6 mdr. FM: Poul Hansen Møller i Kølsen mølle.

117 Marie Martha Geners på Randrup [i Vinkel sogn]. oktober 1779, side 749.
E: Laurids Buch til Randrup.
Bevilling til uskiftet bo.

118 Anne Christine Fencker på Ørregård [i Fiskbæk sogn]. 28.9.1779, side 750.
E: [Andreas Jørgen] Pedersen, [forvalter] på Ørregård.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1779.

119 Maren Mortensdatter i Sejbæk i Daugbjerg. 18.8.1779, side 750, 824.
E: Anders Jacobsen. B:
1) Morten Andersen i Kovstrup
2) Bodil Andersdatter, død, var g.m. Enevold Nielsen. 1B:
a Anne Marie Enevoldsdatter 18.
FM: Jacob Bregendal i Århus mølle.
Bevilling til uskiftet bo 18.9.1767.
Samfrændeskifte 19.6.1780.

120 Oluf Christian Secher i Århus til Lynderup gård. 30.1.1779, side 751.
E: Mette Marie Friis.
Testamente af 20.10.1776.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Justsdatter Vissing, testamente af 23.7.1768, Århus lbnr.2295]

121 Karen Lauridsdatter i Søby i Kobberup sogn. 16.10.1779, side 754.
E: Christen Olufsen Søndergaard.
Testamente af 24.5.1779.

122 Niels [Nielsen] Skive i Nørre Ingstrup i Rødding sogn [i Nørlyng herred]. 12.3.1777, side 763.
E: Maren [Jacobsdatter] Morsing. LV: [Christen] Eskov i Nørre Mølle i Viborg. B:
1) Jacob 16 uger den 6.3.1778, der døde, [begravet Rødding 4.8.1779].
Desuden nævnes afdødes søskende A:
1) [halvbror ]Jens Michael [Christiansen] Lund, præst i Grundfør [og Spørring]
2) [søster] Frederikke [Anne] Sofie [Nielsdatter] Skive g.m. Hans Sidelmann, præst i Sandby [og Vrangstrup] på Sjælland
3) [halvsøster] Anne Margrethe [Christiansdatter] Lund i Århus, enke efter [Christian Ludvig Antonsen] Sundt, præst [i Saksild og Nølev].
Enken har arv efter farbror Christen Morsing, præst på Torsing i Trondhjem stift. Arven står hos [Jørgen Christian Knudsen] Flechtner, præst i [Vester] Hornum, [Hyllebjerg og Flejsborg], [g.m. Anne Sofie Amalie Henriksdatter Morsing].
[Afdødes far var Niels Nielsen Skive, præst i Voldum og Rud].
[Enkens far var Jacob Henriksen Morsing, præst i Durup og Tøndering, skifte Harre herred gejstlig 12.7.1752 lbnr.9]].

123 Jens Bertelsen, ugift i Sejbæk i Daugbjerg sogn. 7.4.1780, side 802.
Forlovet med Anne Thomasdatter, datter af Thomas Langemark i Sejbæk. A: far Bertel Pedersen i Sønder Knudstrup.

124 Anders Andersen Bach i Hvam. 14.12.1778, side 806.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Anders Andersen Huus i Hvam. B:
1) Gertrud Marie Andersdatter 14
2) Peder Andersen 12
3) Lisbeth Andersdatter 10
4) Anders Andersen 9
5) Niels Andersen 7.
FM: Ulrik Villumsen i Hvam.

125 Johanne Jensdatter på Lundø. 20.1.1780, side 810.
E: Peder Nielsen Baadsgaard. B:
1) Jesper Pedersen 9
2) Niels Pedersen 7.
FM:
1) morfar Jens Knudsen på Lundø
2) morbror Christen Lundø i Løgstør.

126 Rasmus Sørensen i Tostrup. 4.11.1779, side 816.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Albert Glerup i Mariager. B:
1) Søren Rasmussen 1.
FM: fars morbror Anders Sørensen i Foulum.
Enkens første ægteskab med Peder Jensen Kallestrup, skifte 2.8.1777 lbnr.103. 2B:
1) [Jens Pedersen]
2) [Kirsten Pedersdatter].
FM: morfar Rasmus Abelin i Tostrup.

127 Thomas Jensen Mølgaard i Tostrup. 11.3.1780, side 828.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Onsild på Trinderup gods.
Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter, skifte 30.9.1769 lbnr.73]. B:
1) Jens Thomsen i Tostrup
2) Niels Thomsen i Vorre på Viborg rektorats gods
4) Inger Cathrine Thomasdatter, død, var g.m. Claus [Olufsen] Bork, degn i Låstrup. 1B:
a Oluf Bork 15.

128 Andreas [Eriksen] Frisenberg til Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 17.8.1780, side 840.
Testamente konfirmeret 29.9.1780. A: bror Henrik Frisenberg på Sødal.

129 Mette Nielsdatter i Gjørup [i Ulbjerg sogn]. 8.1.1781, side 841.
Enke. B:
1) Niels Christensen 56, brændevinsmand i København
2) Jens Christensen Høgh 52 i Støttrup i Hvilsom sogn på Holmgård gods
3) Karen Christensdatter 52 g.m. Peder Pedersen i Store Torup.

130 Conrad Jørgen Friis til Korsøgård [i Simested sogn] og hustru Marie Helene Sofie Tegder. 24.3.1778, side 843.
Testamente af 15.10.1776.
Til stede:
1) Malte Christian Friis til Lynderupgård ved søn prokurator Friis
2) [Johan Ernst] Tegder til Holbækgård [i Holbæk sogn i Rougsø herred].

131 Anne Sørensdatter i Hagebro kro i Vridsted sogn. 27.11.1777, side 912.
E: Poul Pedersen, kromand. B:
5) Frederik Poulsen 27.
Første ægteskab med Jacob Lauridsen. B:
1) Søren Jacobsen 37 i Vejrum præstegård
2) Kirsten Jacobsdatter 36 i Kovstrup i Mønsted sogn
3) Dorthe Jacobsdatter 34
4) Anne Jacobsdatter g.m. Anders Nielsen i Torning.

132 Peder Graversen på Lundø. 22.10.1779, side 934.
A:
1) Sofie Graversdatter. død, var g.m. Oluf Nielsen, feldbereder i Ålborg. 3B:
a Niels Olufsen i København
b Gravers Olufsen 26, student på Sjælland
c Inger Margrethe Olufsdatter g.m. Gregers [Hultin], feldbereder i Ålborg
2) søster Anne Graversdatter, død, var g.m. Jacob Jensen på Lundø. 3B:
a Gravers Jensen på Lundø på Strandet gods
b Peder Jensen 29 i Sønder Feldingbjerg
c Frederikke Christine Jensdatter. FM: Jens Knudsen på Lundø
3) søster Ellen Graversdatter 70
4) halvbror Søren Graversen i Vester Bølle, renteskriver ved Lerkenfeld birk, [skifte 22.12.1775 lbnr.102]. 6B:
a Gravers Sørensen 36 i København
b Ernst Sørensen 24 i København
c Christen Sørensen 22 i København
d [Lucie Magdalene] Sørensdatter, gift i København
e Inger Johanne Sørensdatter i København
f Christiane Sørensdatter i København.

133 Morten Andersen i Kovstrup i Mønsted sogn. 31.6.1782, side 944, næste protokol side 93.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Peder Friis til Lundgård. B:
5) Inger Mortensdatter 2.
FM: morfar Jacob Olufsen i Mønsted.
Første ægteskab med Inger Pallesdatter, [skifte 20.11.1775 lbnr.100]. B:
1) Bodil Mortensdatter 15
2) Maren Mortensdatter 13
3) Anders Mortensen 11
4) Jacob Mortensen 9.
FM:
1) morbror Peder Pallesen Møller i Krogsgård i Mønsted sogn
2) farfar Anders Jacobsen i KovstrupHald amt
Skifteprotokol
1781-1789
B3B - 69


134 Anne Nielsdatter i Mønsted. 3.6.1782, side 3.
E: Jacob Andersen Nonbo. B:
1) Niels Jacobsen 2.
FM: morfar Niels Christensen i Mønsted.

135 Kirsten Folsach i Skaungård [i Vindum sogn]. 23.9.1782, side 6.
E: Erik Jespersen til Skaungård.
Testamente af 26.5.1772.
Arvinger angives ikke.

136 Jonas Agerholm til Rosborg [i Mønsted sogn. 1783, side 7.
E: Helle Pallene Rosborg.
Testamente af 3.5.1756.

137 Anne Nielsdatter i et hus ved Spanggård [i Vester Tostrup sogn]. 18.2.1783, side 9, 89.
B:
1) Niels Mikkelsen i Spanggård
2) Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Christian Kajsen, skoleholder i Løvel
3) Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. Peder Jacobsen i Tostrup. 5B:
a Sofie Pedersdatter 14
b Anne Pedersdatter 10
c Jacob Pedersen 8
d Niels Pedersen 6
e Mikkel Pedersen 5
4) Johanne Mikkelsdatter g.m. Niels Mathiasen Brøchner på stedet, [dvs. Niels Mathias Pedersen Brøchner, hvis far var præst i Karby på Mors].

138 Maren Nielsdatter Lynderup på Vesterris i Testrup sogn. 29.8.1781, side 13.
Enke efter Christen Sørensen Testrup til Vesterris, [død 1761, skifte 16.11.1764].
Seneste testamente af 20.8.1779. B:
1) Søren Testrup til Viffertsholm [i Solbjerg sogn]
2) Christen Testrup til Restrup [i Hvam sogn], herredsfoged, død
3) Mette Marie Testrup, død, var g.m. [Carl Christian] von Muderspach til Trinderup [i Hvornum sogn]. 3B:
a Helvig Marie Muderspach 16
b Frederik Christian Muderspach 14
c Christian Sørensen Muderspach 12
4) Kirsten Testrup g.m. Hans Olufsen til Hessel [i Ålsø sogn], fyrforvalter og rådmand i Viborg, begge døde, skifte slut 6.8.1763. 2B:
a Cathrine Marie Olufsen 19
b Oluf Christian Olufsen 18.
5) Maren Testrup, ugift på Vesterris, død, [testamente af 13.3.1767 lbnr.53]
6) Birgitte Testrup, ugift, død februar 1762.
7) [Inger Testrup, ugift på Vesterris, skifte 12.7.1768 lbnr.68].

139 Louise Elisabeth Henniche von Scholten til Stårupgård [i Højslev sogn]. 24.9.1783, side 104.
E: Jørgen Ditlev greve Trampe. B:
1) Hans Rudolf greve Trampe 12
2) Frederik Christoffer Just Gerhardt greve Trampe 11.
FM:
1) farbror Adam Frederik greve Trampe til Løgismose
2) morbror Frederik Christian von Scholten.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1774.

140 Christen Lasse, ugift ladefoged på Lundgård [i Gammelstrup sogn]. 17.7.1783, side 108.
A:
1) bror Jens Lassen i Frøslev på Mors
2) bror Peder Lassen, rejst til Sjælland for 40 år siden
3) søster Kirsten Lasdatter gift i Sennels i Thy.

141 Ellen Marie Castonier på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn]. [13.1.1785], side 113.
E: Christian Cæsar von Lüttichau til Lerkenfeld.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1777.

142 Sofie Amalie Rosenørn, ugift, der døde på Hersomgård. 31.8.1784, side 114.
A:
1) bror Christian [Teilmann] Rosenørn til Hersomgård
2) søster Ebba Ovidia Rosenørn, ugift på Katholm
3) søster Benedikte Marie Rosenørn g.m. Grüner, artillerist i København
4) Mathias Peder Otto Rosenørn til Katholm.
Afdøde boede på Bjørnsholm [i Overlade sogn] i Ålborghus amt.

143 Ingeborg Christiane Teilmann, der døde på Hersomgård. 19.4.1785.
Enke efter [Henrik Christian] Wormskiold, kancellisekretær [til Bramminge, skifte Riberhus amt 13.6.1760 lbnr.368].
Bevilling af 16.6.1775 til at være egen værge for B:
1) Christine Marie Wormskiold på Lunderup i Varde [landsogn]
2) Christiane Frederikke Charlotte Amalie Wormskiold på Lunderup i Varde [landsogn].

144 Jens Thomsen Møller, ugift guldsmedesvend i Randers. 19.4.1785, side 116.
A:
1) bror Christian Thomsen Møller i Tjele mølle
2) søster Karen Thomasdatter Møller g.m. Michael Brabrand, degn i Rimsø
3) bror Mogens Thomsen Møller i Ålborg
4) søster Marianne Thomasdatter Møller, ugift i Rimsø.
Afdøde havde arv efter forældre Thomas Mogensen Møller og Karen Christiansdatter Grüner i Øster Velling vandmølle, skifte 13.4.1773 lbnr.88.
Afdøde døde på Sankt Thomas i Vestindien den 7.5.1783.

145 Cecilie [Christiane] Numsen i Kardyb i Kobberup sogn. 21.6.1784, side 119.
E: A[rvid] C[hristian] Reichwein, løjtnant, der døde i Fly 30.10.1784. B:
1) Ulrik Frederik Reichwein, premierløjtnant i Rendsborg
2) Frederikke Elisabeth Reichwein i København, nu i Norge, enke efter Strøgaard
3) Anne Charlotte Reichwein, der ægter Anders Sørensen, landsoldat i Øster Lyby i Salling på Skivehus gods
4) Edel Christiane Reichwein i Amsterdam.

146 Laurids Buch til Randrup i Vinkel sogn. 22.3.1783.
[Enkemand efter Marie Martha Geners, bevilling til uskiftet bo oktober 1779 lbnr.117]
B:
1) August Vilhelm Buch 21
2) Mathilde Kirstine Buch 18
3) Mads Johan Buch 14.
FM:
1) [Niels] Ferslev til Frisholt
2) [Mogens] Lottrup til Lynderupgård
Arv i boet til afdødes hustrus søsterdatter Sofie Bergwald, ugift på Randrup, der reddede huset fra en brand, men mistede det ene øje og tog skade på det andet.
Afdøde døde på Låge [i Sindbjerg sogn] ved Vejle. [Registrering Koldinghus amt 21.3.1783 lbnr.558].
Jordebog 1783 for Randrup gods side 153-155.

147 Anne Jensdatter i Skals. 1.6.1786, side 195.
Enke efter Peder Nielsen Mogensen. B:
1) Niels Pedersen 31 i Låstrup på Lynderup gods
2) Jens Pedersen 21 i Låstrup på Lynderup gods
3) Anders Pedersen 19 i Skals
4) Peder Pedersen 16 på Lynderup
5) Anders Pedersen 14 i Tougård [i Viborg Gråbrødre landdistrikt] på Randrup gods.
I huset logerer slægtningen Anne Andersdatter.

148 Christian Jensen Mønsted i Daugbjerg. 23.9.1780, side 200.
[Enkemand efter Sidsel Malene Jensdatter Hauerlund, skifte Skivehus 18.1.1755 lbnr.279]. A:
1) bror Jacob Jensen Mønsted i Mønsted
2) bror Søren Jensen til Hessel [i Ålsø sogn] i Kalø amt, der døde 1786, [Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1774 Kalø amt lbnr.158]
3) bror Anders Jensen i Mønsted
4) søster Inger Jensdatter, død, var g.m. Christian Smed i Daugbjerg. 2B:
a Frederik Christiansen, smed i Daugbjerg
b Anne Cathrine Christiansdatter g.m. Jacob Christensen i Høgild [i Resen sogn i Fjends herred] på Rosborg gods
5) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Vedhoved [i Daugbjerg sogn]. 3B:
a Jens Madsen i Søvsø [i Daugbjerg sogn] på Hald gods
b Christen Madsen 26 i Nygård [i Daugbjerg sogn] på Hald gods
c Maren Madsdatter g.m. Mikkel Enevoldsen i Høgild på Rosborg gods
6) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jacob Thomsen i Kovstrup i Mønsted sogn. 5B:
a Thomas Jacobsen i Øster Vandet [i Sjørslev sogn] på Aunsbjerg gods
b Jens Jacobsen 32 i Øster Vandet
c Karen Jacobsdatter i Horsens
d Johanne Jacobsdatter g.m. Niels Gravballe, skomager i Viborg
e Maren Jacobsdatter g.m. Bertel Nielsen Mikkelborg, skibstømrer i København.
Desuden nævnes afdødes søster
7) søster Mette Mønsted, [begravet Viuf 16.7.1777], enke efter Niels Lind i Viuf kro [i Viuf sogn].
Afdøde var borger i Viborg, men var flyttet til Daugbjerg.

149 Anders Jacobsen i Bryrup i Mønsted sogn. 13.4.1787, side 299.
E: Mette Pedersdatter. LV: Anders Poulsen i Bryrup.
Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 18.8.1779 lbnr.119. B:
1) Bodil Andersdatter, død, var g.m. Enevold Nielsen i Søgård. 1B:
a Anne Marie Enevoldsdatter 24
2) Morten Andersen i Kovstrup, [skifte 31.6.1782 lbnr.133].
Første ægteskab med [Inger Pallesdatter, skifte 20.11.1775 lbnr.100]. B:
a Bodil Mortensdatter 19
b Maren Mortensdatter 17
c Anders Mortensen 15
d Jacob Mortensen 12.
FM: morbror Peder Pallesen Møller i Kovsgård.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Jacobsdatter]. B:
e Inger Mortensdatter 6.
FM: morfar Jacob Olufsen i Mønsted.

150 Christen Jensen Hvilsom og hustru Edel Christensdatter i Bjerregård i Simested sogn. 21.12.1786, side 309.
B:
1) Christen Christensen 13
2) Jens Christensen 11
3) Anders Christensen 6
4) Mette Christensdatter 5
5) Søren Christensen 3.
FM: farbror Niels Jensen i Kællingtand i Gislum sogn.

151 Maren Nielsdatter i [Vester] Gundestrup [i Hvilsom sogn]. 15.4.1786, side317.
E: Christen Sørensen. B:
1) Karen Christensdatter
2) Søren Christensen 14
3) Mads Christensen 9
4) Niels Christensen 5
5) Christen Christensen 4
6) Anne Christensdatter 2.
FM:
1) morbror Christen Christensen i Brøndum
2) farbror Christen Sørensen i Hvornum Vasehus [i Lindum sogn].

152 Anne Johanne Christensdatter, ugift i Gjørup i Ulbjerg sogn. 12.3.1787, side 320.
A:
1) farbror Morten Mortensen i Gjørup
2) morbror Jens Nielsen i Låstrup præstegård
3) morbror O. Nielsen i Hørup
4) morbror Peder Nielsen i Tolstrup
5) moster Anne Nielsdatter g.m. Jens Andersen Præstegaard i Skals
6) moster Gertrud Nielsdatter g.m. Jacob Jacobsen i Viborg
7) moster Anne Nielsdatter, død, var g.m. i Ulbjerg. 2B:
a Niels Christensen, skoleholder i Svenstrup
b Mette Christensdatter i Svenstrup
8) halvfaster Inger Christensdatter i Store Torup.

153 Niels Christensen Mørup i Lånum i Smollerup sogn. 22.6.1787, side 321.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Olufsen i Lånum. B:
6) Anders Nielsen 4 uger.
FM: farbror Mogens Christensen Mørup i Lånum.
Første ægteskab med Ingeborg Vistisdatter. B:
1) Christen Nielsen 32, rømt for 14 år siden
2) Visti Nielsen 27 i Lånum
3) Christen Nielsen 24 på stedet.
Andet ægteskab med Anne Christensdatter. B:
4) Ingeborg Nielsdatter 17 i Skalmstrup mølle.
Ingen børn af 3. 4. og 5 ægteskab.
Sjette ægteskab med Mette Marie Clausdatter. B:
5) Claus Nielsen 7.

154 Christen Christensen Ogisen i Fjelsø. 8.8.1787, side 326.
E: Inger Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Fjelsø. B:
1) Claus Christensen 16.
2) Anne Christensdatter 11.
FM: morbror Jens Christensen i Klotrup.
Enkens første ægteskab med Claus Thomsen, skifte slut 8.10.1770.
Arv til B:
1) K[irsten] Clausdatter
2) M[ette] Clausdatter.

155 Niels Pedersen i Ravnstrup mølle. 2.1.1788, side 329.
E: Inger Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Andersen, skoleholder i Ravnstrup. B:
1) Peder Nielsen 36
2) Knud Nielsen 34
3) Jens Nielsen 31
4) Peder Nielsen 20
5) Johanne Malene Nielsdatter, død, var g.m. Jens Christensen Boel i Ravnstrup på Viborg bisp gods. 1B:
a Anne Malene Jensdatter 7.

156 Jens Nielsen Svingelbjerg i Bygum i Øster Bølle sogn. 21.1.1788, side 334.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger C[hristen] J. Skinnerup i Øster Bølle. B:
1) Niels Jensen 22
2) Jens Jensen 16
3) Anne Kirstine Jensdatter 12
4) Bodil Jensdatter 10
5) Christen Jensen 5.
FM: fars søskendebarn Laurids Christensen.

157 Maren Sommerfeldt i Lee. 26.2.1788, side 336.
Enke efter Christen Lauridsen, rådmand [i Viborg] og herredsfoged i Middelsom og Sønderlyng herreder. A:
1) søster Marie Cathrine Sommerfeldt, død. 2B:
a Christiane Caroline Holst g.m. Peder Wick, bager i Pilestræde i København
b Anne Sofie Holst g.m. Søren Stilling, møller i Sølvgades mølle på Østervold i København.

158 Søren Mortensen i Kobberup. 10.7.1788, side 344.
E: Cathrine Andersdatter. LV: Christen Kjærgaard i Kobberup. B: Dorthe Sørensdatter gift i Holsten.

159 Mette Mogensdatter i Søby i Kobberup sogn. 30.10.1788, side 346.
A:
1) bror Thomas Mogensen, død. 4B:
a Bodil Thomasdatter g.m. Jens Lauridsen i Dommerby
b Christen Thomsen i Dommerby 27
c Mogens Thomsen i Gindeskov i Haderup sogn 26
d Maren Thomasdatter i Søby
2) bror Anders Mogensen, død. 8B:
a Mogens Andersen 22 i Søby
b Mads Andersen 20 i Søby
c Søren Andersen 18 i Bønding i Hvidbjerg sogn i Salling
d Kirsten Andersdatter 14 i Søby
e Anne Andersdatter 13 i Søby
f Oluf Andersen 11 i Kobberup
g Thomas Andersen 9 i Søby
h Jens Andersen 7 i Søby
3) søster Else Marie Mogensdatter g.m. Christen Kjærgaard i Kobberup
4) søster Anne Marie Mogensdatter, død. 1B:
a Niels Andersen 28 i Daugbjerg
5) søster Maren Mogensdatter, død, var g.m. Peder [Gamskær] i Agerbæk i Sahl sogn [i Ginding herred]. 1B:
a Mogens Pedersen 16.

160 Frederik Knudsen, hyrde i Søby hyrdehus. 17.11.1788, side 351.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Troelsen i Søgård. A:
1) bror Peder [Knudsen] i Stårup i Højslev sogn, død. 2B:
a Knud Pedersen
b Niels Pedersen
2) Mette [Knudsdatter] g.m. Christen Lugaard i Resen i Salling
3) Birgitte [Knudsdatter], død, g.m. Christen Smed i Halskov i Højslev sogn. 2B:
a Jens Iversen
b Maren gift på Lundø
4) søster Anne [dvs. Maren Knudsdatter], død, var g.m. Niels Christensen i Mønsted. 3B:
a Christen Nielsen, forvalter på Clausholm
b Gravers [Nielsen] Baadsgaard, inspektør i Viborg tugthus
c Knud Nielsen, uvist hvor.

161 Mikkel Andersen i Mørup i Mønsted sogn. 31.7.1786, side 352.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Palle Pedersen. A:
1) bror Jeppe Andersen i Mønsted
2) bror Christen Andersen i Lånum
3) bror Anders Andersen i et hus her ved gården
4) søster Mette Andersdatter i Mølgård, enke efter Jens Pedersen i Gundelund
5) søster Kirsten Andersdatter g.m. Christen Andersen i Gammelstrup
6) bror Mads Andersen, død. 4B:
a Peder Madsen i Sahl ved Frisholt
b Maren Madsdatter g.m. Verner Nielsen i Skjellerup ved Skovsgård, [folketælling 1787 angiver Verner Pedersen]
c Anne Madsdatter
d Bodil Madsdatter
7) søster Dorthe Andersdatter, død. 3B:
a Ellen [Olufsdatter] g.m. Peder Hansen i Lånum
b Maren [Olufsdatter] g.m. Niels Christensen i Mogenstrup i Sevel sogn
c Birgitte Marie [Olufsdatter] g.m. Jens Christensen i Mønsted.

162 Laurids Lauridsen Wegner, ugift købmandskarl, der døde på Testrupgård. 26.12.1788, side 360.
A: bror Peder Wegner, fuldmægtig på Palstrup [i Høbjerg sogn].
Afdøde døde hos sin slægtning Rasmus Lyngby, forpagter på Testrupgård.

163 Rudolf [Henrik] de Linde [til Rosborg i Mønsted sogn, begravet Mønsted 4.7.1788], side 362.
E: Augusta Elisabeth Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1783, da på Marsvinlund [i Vium sogn].

164 Hans Henrik Jørgensen til Strandet. 2.5.1788, side 362, næste protokol fol.16.
E: Regina Christiane Lerche. LV: Andreas Pedersen på Boller. B:
1) Abelone Cathrine Jørgensen 13
2) Frederikke Louise Jørgensen 10
3) Jacob Lerche Jørgensen 9
4) Marie Georgine Jørgensen 5.
FM:
1) fars brorsøn Jørgen Jørgensen
2) mosters mand Jacob Frisenberg i Sejstrup i Højslev sogn.
Bevilling til uskiftet bo.
Samfrændeskifte 11.4.1789 fol.16.
(Se skifte efter Frederikke Louise Jørgensen i Københavns Hof- og Stadsret 18.10.1803 i udskrift i Private Personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1038).

165 Birthe Nielsdatter Overvad på Randrup. 25.9.1788, side 363, næste protokol fol.1B.
E: Niels Schou til Randrup. B:
1) Dorthe Marie Schou 5
2) Marianne Schou 3
3) Johannes Bram 2
4) Nikoline Schou 9 mdr.
FM: morbror Jens Jacob Overvad, købmand i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.9.1788.
Skifte 21.8.1789 fol.1B.

166 Rasmus Bondo, prokurator i Engesvang, der døde i Romlund. 17.9.1786, side 364.
Arvinger angives ikke.

167 Karen Jacobsdatter i Søby i Kobberup sogn. 12.3.1789, side 373.
B:
1) Offer Knudsen på stedet
2) Inger Knudsdatter i Søby.

168 Hans Schanche, kongelig geografisk landmåler i Lee Søgård [i Lee sogn]. 14.11.1787, side 374.
E: Cathrine Barbara Grøn. LV: Jens Kjeldsen, forpagter på Himmestrup [i Lee sogn]. B:
1) Esther Augustine 4
2) Johannes Jacob 2
3) Jonas 24 uger.
FM: Christian Frederik Brøns, skoleholder i Lee.

169 Jens Guldbrandsen, foged på Hersomgård. 25.3.1788, side 379.
A:
1) søster Ragnhild Guldbrandsdatter 48 g.m. Laurids Guldbrandsen i Augedal
2) bror Niels Guldbrandsen 42 i Lysen
3) søster Anne Guldbrandsdatter 39 g.m. Østen Christensen i Grinager
4) bror Niels Guldbrandsen 36 i Lysen.
Alle på Hadeland i Grand præstegæld i Opland amt i Norge.Hald amt
Skifteprotokol
1788-1798
B3B - 70


170 Anne Marie Mortensdatter i Finderup. 24.10.1789, fol.3.
E: Jens Sørensen Volsgaard. A:
1) Niels Christensen i Kirkebæk [i Romlund sogn]
2) Christen Andersen i Kirkebæk.
Arvingerne angives som værende af slægt.
Desuden nævnes enkemandens søster i Borris.

171 Christen Pedersen Trevad i Kølsen i Vorde sogn. 28.10.1789, fol.4B, 15B.
B: Peder Christensen, husar i Ribe, nu uvist hvor.
Afdøde flyttede efter sin hustrus død for 8 år siden fra Daugbjerg til sin slegfredsøn Visti Christensen i Kølsen på Viborg konrektorats gods.
Arv efter afdødes søster Karen Pedersdatter til hendes 2 børn i Vinde i Skive sogn.

172 Anders Madsen i Nakskov, der døde i Loldrup [i Viborg Gråbrødre landdistrikt]. 15.1.1789, fol.9.
E: Anne Jensdatter i Nakskov. A:
1) mor Margrethe Andersdatter i Loldrup
2) bror Rasmus Madsen i Loldrup på Viborg konrektorats gods
3) søster Kirsten Madsdatter g.m. [Peder] Skov, assistent i København
4) søster Maren Madsdatter i København
5) søster Marie Madsdatter i Viborg.

173 Niels Qvist i Vorde degnebolig. 1.12.1788, fol.13.
B:
1) Jacob Qvist i Norge
2) Børge Qvist på Hesselmed ved Varde
3) Margrethe Marie Qvist g.m. [Rasmus] Ravn, degn i Vorde
4) Margrethe Sofie Qvist i Kolding
5) Marianne Qvist på Sophiendal.

174 Laurids Jensen i Fusager [i Gammelstrup sogn]. 15.1.1790, fol.22.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Jacob Nielsen i Rosgård [i Mønsted sogn]. B:
1) Jens Lauridsen 9.
FM: morbror Jacob Sørensen i Fusager.

175 Else [Kirstine Ditlevsdatter] Bering på Ørslevkloster. 3.5.1790, fol.24B, 29, 44B, 56, 72, 96, 106, 130, 153, 162B, 213, 238B, 247B.
Enke efter Frederik Westerholt, forvalter på Bådesgård [i Græshave sogn] på Lolland. B:
1) Christian Ditlev Westerholt til Kastrupgård og Kastrup Værk på Amager ved København, død 1784. Hans enke: Marie Cathrine Høpfner, nu i Hernhut. 1B:
a Frederikke Christiane Westerholt 7
2) Magnus Westerholt 27, premierløjtnant i København
3) Niels Westerholt 26, premierløjtnant i København
4) Oluf Westerholt, premierløjtnant i Helsingør, død 10.5.1785
5) Jens Henrik Westerholt, student på Ørslevkloster, skifte slut 26.2.1789.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Mikkel Ditlev Bering til Ørslevkloster og dennes søn Oluf Bering sst.
2) afdødes bror [Magnus] Beringskjold [til Marienborg på Møn]
3) Marie Cathrine Høpfners far Nikolaj Christian Høpfner, direktør for Universitets bogtrykkeri, [død 1784].

176 Mette Christensdatter i Ettrup i Fjelsø sogn. 11.5.1790, fol.25B, 39B, 60, 104.
E: Villum Jensen Beeg. B:
2) Anne Christine Villumsdatter 8
3) Benedikte Marie Villumsdatter 7
4) Karen Bolette Villumsdatter 5
5) Christen Villumsen 2
6) Anne Cathrine Villumsdatter 8 dage.
FM: Christen Bjergby i Ulbjerg.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 5.9.1780. B:
1) Niels Villumsen 13.

177 Jens Sørensen Møller, murer på Lundø. 17.11.1789, fol.27B.
Enkemand. B:
1) Johannes Jensen Møller 10, hos Peder Nielsen Lund i Thise i Salling.
Afdøde har arbejdet i Nykøbing Mors forrige vinter.

178 Peder Christensen Østergaard i gården Vestergård i Store Torup i Ulbjerg sogn. 21.6.1790, fol.39, 42, 54B, 61, 67.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Kardyb, degn i Kobberup. A:
1) bror Niels Christensen 30 i Skannerup ved Kongeåen, nu i Kolstrup ved Åbenrå
2) bror Christen Christensen i Søby i Fjends herred, nu i Højslev
3) søster Johanne Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Kobberup, nu købmandskarl i Viborg
4) søster Bodil Marie Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Vester Assels på Mors.

179 Edel Helene Margrethe Mollerup på Hald [i Dollerup sogn]. 29.8.1790, fol.51B, 154.
E: Frederik Schinkel, landsdommer til Hald. B:
1) Charlotte Amalie Schinkel. FM: Michael Rodewald Gjørup, landvæsenskommissær i Viborg.
[Afdøde døde 23.7.1790].
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1790.
Skifte 19.9.1792, fol.154.

180 Maren Christensdatter, der døde på Fastruplund [i Vammen sogn]. 2.11.1789, fol.52.
Enke efter Jens Kirkegaard i Bigum på Tjele gods, der har forladt sit aftægtssted. A:
1) bror Peder Christensen, død. 4B:
a Christen Pedersen i Bigum
b Frederik Pedersen i Vinge mølle
c Jens Pedersen i Bigum
d Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Vammen
2) søster Inger Christensdatter [i Fastrup i Vammen sogn, skifte 26.3.1777 lbnr.113, var g.m. Christen Lykkegaard]. 4B:
a Marianne Christensdatter g.m. Morten Christensen i Klejtrup
b Christiane Christensdatter, død, var g.m. Søren Pallesen i Bigum [på Tjele gods]. 3B:
1 Laurids Sørensen 32
2 Johanne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Lindum
3 Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Mouridsen i Vorning
c Dorthe Margrethe Christensdatter g.m. Christen Jensen i Beringholm ved Viborg
d Frederikke Christensdatter g.m. Christian Hansen til Fastruplund.
3) søster Maren Christensdatter, død. 3B:
a Jacob Nielsen i Nørbæk
b Christen Nielsen i Nørbæk
c Maren Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Nørbæk.

181 Sidsel Nielsdatter i Trevad. 2.10.1790, fol.60B, 61B, 69B.
E: Søren Andersen, snedker. B:
1) Peder Sørensen 26
2) Anne Sørensdatter 20.
FM: Gregers Vistisen i Trevad.

182 Ellen Andersdatter i Daugbjerg mølle. 25.4.1789, fol.63B.
E: Christen Pedersen Dahl, møller. B:
1) Johanne Margrethe Dahl 42) Jens Christensen Dahl, født 29.1.1789, begravet 26.4.1789.
FM: Knud Jensen i Daugbjerg.

183 Poul Mikkelsen i Hjermind. 21.12.1790, fol.71, 80B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jens Pedersen i Hjermind.
Arvinger angives ikke.

184 Erik Jespersen til Skaungård [i Vindum sogn]. 4.1.1791, fol.78.
E: Christiane Ulrikke Hauch.
Fakultas testandi af 10.9.1790.
[Første ægteskab med Kirsten Folsach, skifte 23.9.1782 lbnr.135].

185 Karen Busch, ugift på Hersomgård. 11.1.1791, fol.78B.
Testamente af 10.5.1785.
A: fætter Christian Rosenørn til Hersomgård's ældste søn Peder Otto Rosenørn.
Afdøde har arv efter moster Anne Elisabeth Rosenørn, skifte 21.3.1767 lbnr.51.
Desuden nævnes afdødes fætter Peder de Lassen til Bjørnsholm [i Overlade sogn].

186 Christen Jensen Hjuler, ugift ladefoged på Asmildkloster [i Asmild sogn]. 16.10.1790, fol.81, 95B, 194, 242B.
A:
1) bror Anders Jensen Hjuler 70, i Øster Velling på Asmildkloster gods ved søn Jens Andersen sst.
2) bror Jens Jensen, død. 1B:
a Maren Jensdatter 16 i Nørbæk ved Randers, der ægter Aksel Nielsen i Nørre Vinge. FM: morbror Jens Kjeldsen i Nørbæk.

187 Bodil Andersdatter i Resen. 26.3.1791, fol.88, 90.
Enke efter Jens Lauridsen, smed. B:
1) Maren Jensdatter, døbt 2.12.1732, g.m. Mogens Jensen i Over Torp i Resen sogn
2) Anders Jensen, døbt 29.8.1734, i Egelund i Haderup sogn,
3) Laurids Jensen i Resen, døbt 21.5.1736
4) Mette Jensdatter, døbt 5.7.1739, g.m. Christen Lauridsen i Fårbæk i Haderup sogn, død 1777 uden børn
5) Else Jensdatter, døbt 22.7.1742, død, var g.m. Niels Mogensen i Stanghede i Dollerup sogn. 4B:
a Ellen Nielsdatter
b Bodil Nielsdatter
c Kirsten Nielsdatter
d Mette Nielsdatter
6) Bodil Jensdatter, døbt 22.11.1744, død, var g.m. Christen Jensen i Resen. 1B:
a Inger Christensdatter
7) Kirsten Jensdatter, døbt 24.6.1747, begravet 10.9.1747
8) Maren Jensdatter, døbt 8.9.1748, g.m. Jens Christensen i Levring
9) Anne Jensdatter, døbt 25.4.1751, begravet 27.6.1751
10) Anne Jensdatter, døbt 1.4.1753 g.m. Thomas Jørgensen i Resen.

188 Peder Jensen Dam på Hald. 7.5.1791, fol.90, 92, 122B, 129.
A: far Jens Pedersen på Borupgård på Mors.

189 Niels Pedersen, ugift i Fly. 11.7.1791, fol.105.
A:
1) bror Christen Pedersen 50 i Fly
2) bror Peder Pedersen 47 i Fly
3) bror Christen Pedersen 40 syd for Ribe.

190 Niels Jensen i Gjørup [i Ulbjerg sogn]. 19.9.1791, fol.111.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Christensen i Gjørup. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Ambrosius Pedersen på stedet
2) Maren Nielsdatter 28.
FM: fars halvbror Jens Nielsen i Gjørup.

191 Peder Andersen i Toftum i Kobberup sogn. 5.9.1791, fol.112.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Hans Frederiksen.
Første ægteskab med Sidsel Madsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Smollerup.
Andet ægteskab med Abelone Thomasdatter. B:
2) Anders Pedersen 7
3) Thomas Pedersen 4.
FM: født værge Hans Andersen.

192 Mette Christensdatter i Høgild i Resen sogn. 1.11.1791, fol.116.
E: Anders Nielsen. A:
1) far Christen Pallesen i Søvsø i Daugbjerg sogn.

193 Niels Nielsen i Fruergård i [Vester] Tostrup sogn. 6.1.1792, fol.116B, 119, 124.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Kallestrup. A:
0) far Niels Nielsen i Hersom sogn.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Møller, møller i Hvam mølle
2) søster Birthe Nielsdatter, døbt Hersom 6.5.1766. FM: morbror Jens Jensen i Lund i Roum sogn.
Fars andet ægteskab med Gertrud Christensdatter. B:
3) halvbror Peder Nielsen døbt Hersom 16.12.1776, i Kallestrup. FM: morbror Niels Christensen i Klejtrup mølle.

194 Niels Hansen Møller, møller i Bjerring mølle. 16.1.1792, fol.117.
Enkemand efter [Anne Kirstine Isaksdatter, skifte 16.4.1768 lbnr.60]. B:
1) Hans Nielsen 48
2) Isak Nielsen 47 i Mariager
3) Maren Nielsdatter g.m. Niels [Lauridsen] Spandet, præst på Alrø
4) Bodil Nielsdatter g.m. Julius RosenMeyer på Alrø.

195 Johan Bunes, hummelfører, der døde i Non mølle i Dollerup sogn. 13.2.1792, fol.120B, 125, 141B.
E: Enke i Rohrberg i Altmarch i Preussen. B:
1) Joachim Christoffer Bunes i Rohrberg, over 30 år.

196 Rasmus Jensen Abelin i Tostrup. 5.5.1792, fol.136B.
Enkemand. B:
1) Christen Rasmussen 46 i Tostrup
2) Johanne Kirstine Rasmusdatter g.m. Christoffer Jacobsen i Tostrup
3) Birgitte Rasmusdatter g.m. Niels Henriksen i Skivum ved Nibe, nu uvist hvor.

197 Peder Andersen Vormstrup i Egebjerg i Vridsted sogn. 7.12.1791, fol.137B.
E: Kirsten Melchiorsdatter. LV: Jacob Pedersen i Haderis. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Bodil Pedersdatter 19
3) Anders Pedersen 16
4) Melchior Pedersen 11
5) Marianne Pedersdatter 5.
FM: Peder Poulsen i Egebjerg.

198 Niels Sørensen, smed i Lånum. 7.4.1792, fol.140B.
E: Maren Pedersdatter, der også døde. B:
1) Peder Nielsen 35, smed i Fly
2) Ane Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Møller.

199 Knud Jensen på Lundø. 2.3.1792, fol.146.
E: Lisbeth Marie Thomasdatter. LV: Johan Pedersen i Svenstrup i Højslev sogn. B:
1) Jens Knudsen 7
2) Jesper Knudsen 5
3) Christen Knudsen 3
4) Kirsten Knudsdatter 9 mdr.
FM: farfar Jens Knudsen på Lundø.

200 Cathrine Marie Jensdatter i Høgild mølle. 26.4.1792, fol.149.
E: Jens Thomsen. B:
1) Anne Cathrine 8 dage.
FM: Jacob Christensen i Høgild, Jens Jensen Feldingbjerg.

201 Hans Christensen Kvols i Tastum i Kobberup sogn. 5.11.1792, fol.151B.
E: Mette Madsdatter. LV: Mogens Nielsen i Tastum. B:
3) Mads Hansen 7.
FM. farbror Jesper Christensen i Hald, der døde, Jens Christensen i Kobberup.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Christen Hansen 27, gevorben soldat i Salling
2) Johan Hansen 21 i Bryrup i Mønsted sogn.

202 Jacob Jacobsen, ugift i Jegstrup [i Ravnstrup sogn]. 26.7.1792, fol.152B.
A: far Jacob Christensen på stedet.

203 Christian [Frederik] Hansen på Fastruplund i Vammen sogn. 1792, fol.157B.
E: Frederikke Lykkegaard.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1778.

204 Else Jensdatter i Gjørup. 8.12.1791, fol.158.
E: Thomas Andersen. A:
1) mor Bodil Madsdatter i Øster Bølle
2) søster Anne Jensdatter, enke efter Jens Danielsen i Bygum
3) søster Anne Jensdatter g.m. Poul Jensen i Øster Bølle
4) søster Inger Jensdatter g.m. Jens Frandsen i Munkdrup [i Kristrup sogn] lige syd for Randers
5) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Jensen Skinderup i Øster Bølle
6) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Jacobsen i Øster Bølle
7) halvsøster Mette Jensdatter g.m. Peder Køng i Øster Bølle
8) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Iver Mortensen i Skinderup i Ulbjerg sogn.

205 Mette Andersdatter i Høgild. 21.8.1792, fol.161.
Enke efter Niels Nielsen. B:
1) Anders Nielsen i Overgård i Resen sogn
2) Karen Nielsdatter 33 i Overgård
3) Kirsten Nielsdatter 28 på stedet.
4) Knud Nielsen 21 i Ramsinggård i Salling

206 Jesper Jespersen, smed i Hjarbæk [i Vorde sogn]. 3.1.1793, fol.168, 191.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Jespersen. B:
1) Laurids Jespersen 26
2) Jesper Jespersen 24
3) Anne Cathrine Jespersdatter 19 i Viborg
4) Karen Jespersdatter 16
5) Margrethe Jespersdatter 14
6) Laurids Jespersen 7.
FM: Boile Christensen.

207 Kirsten Christensdatter i Fly. 16.11.1792, fol.170B.
E: Thor Thorsen. B:
1) Poul Thorsen 3
2) Jesper Thorsen 8 dage.
FM: morbror Knud Christensen i Estvad.

208 Anne Marie Simonsdatter i Bryrupgård i Mønsted sogn. 12.11.1792, fol.173B.
E: Palle Pedersen. B:
1) Anne Marie Pallesdatter 12
2) Peder Pallesen 10
3) Simon Pallesen 14 dage.
FM: morbror Christen Simonsen i Tastum.

209 Maren Nielsdatter i Hjarbæk. 19.1.1793, fol.182B, 189B, 193.
E: Jens Pedersen. B:
1) Anne Sofie Jensdatter 3
2) Maren Jensdatter 1½
3) Peder Jensen 4 uger.
FM: morfar Niels Christensen i Vorre.

210 Christen Sørensen Sparkær i Vroue. 12.1.1793, fol.183.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Sparkær. B:
1) Mette Christensdatter 4
2) Mette Kirstine Christensdatter 2
3) Søren Christensen 15 uger.
FM: farbror Mikkel Sørensen Sparkær i Gundelund.

211 Mikkel Jensen Hejlskov i Hvam kro i Hvam sogn. 12.4.1793, fol.196, 207, 210, 214.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mads Madsen i Hastrup i Spentrup sogn. B:
1) Søren Mikkelsen 10
2) Jens Mikkelsen 9
3) Maren Mikkelsdatter 8
4) Martha Marie Mikkelsdatter 7
5) Peder Mikkelsen 5
6) Mette Mikkelsdatter 4.
FM: morbror Christen Sørensen i Møllegård [i Kousted sogn], Dronningborg amt.
Afdøde var ladefoged på Krabbesholm indtil fæste af Hvam kro 13.6.1781.

212 Margrethe Andersdatter i Mønsted. 30.4.1793, fol.197B.
Enke efter Jacob Olufsen. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Christen Kovstrup.

213 Søren Andersen i Trevad. 9.5.1791, fol.198.
Enkemand efter [Sidsel Nielsdatter, skifte 2.10.1790 lbnr.181]. B:
1) Peder Sørensen 26
2) Anne Sørensdatter 20.
FM: Jacob Jensen i Trevad.

214 Søren Thomsen Nysum, forpagter på [Hersomgård], død 25.4.1793, fol.204B, skifteforretninger 1802/35.
E: Else Marie Andersdatter, ved samfrændeskiftet i Skravad mølle i Roum sogn. LV: Ove Jensen, degn i Tostrup og Roum. B:
1) Gertrud Marie Sørensdatter Nysom 28, g.m. Hans Lassen i Øster Oustrup i Års sogn
2) Anne Sørensdatter Nysom 25
3) Thomas Sørensen Nysom 23
4) Anders Sørensen Nysom 20
5) Ingeborg Marie Sørensdatter Nysom 18
6) Eva Louise Sørensdatter Nysom 12.
FM: Christen Fabricius til Testrupgård.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1791, hvor afdøde var forpagter på Mølgård [i Havbro sogn] i Ålborghus amt.
Samfrændeskifte 26.10.1802

215 Inger Cathrine Pedersdatter i Ravnstrup mølle. 15.4.1793, fol.205.
Enke efter Niels Pedersen, skifte 2.1.1788 lbnr.155. B:
1) Peder Nielsen, ejer af Ravnstrup mølle
2) Knud Nielsen 39 på stedet
3) Jens Nielsen i Over Gårsdal
4) Peder Nielsen 25
5) [Johanne Malene Nielsdatter, død, var g.m. Jens Christensen Boel i Ravnstrup på Viborg bisp gods]. 1B:
a Anne Malene Jensdatter 12. FM: Laurids Christensen i Hellerup i Finderup sogn.

216 Mette Jensdatter i Resen. 8.5.1793, fol.206B, 209.
E: Oluf Clausen. A:
1) mor Kirsten Jensdatter, enke efter Jens Jensen i Fly. LV: Oluf Christensen sst.
2) søster Karen Jensdatter g.m. Villy Madsen i Resen
3) bror Jacob Jensen i Fly
4) bror Jens Jensen i Fly
5) bror Christen Jensen i Mønsted.

217 Christen Nielsen i Vie i Låstrup sogn. 22.4.1793, fol.210B.
Enkemand. B:
1) Anders Christensen 32 på stedet
2) Kirsten Christensdatter 30 g.m. Mads Hansen i Skødstrup? på Nøragergård gods
3) Maren Christensdatter 28 i Hobro
4) Jens Christensen 26.
FM: Christian Hansen, møller i Nørre Borup mølle.

218 Anders Mogensen Bruddal i Sejstrup i Højslev sogn. 24.8.1793, fol.218, 233B, 244, 261B, 279, 283B, 294.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: far Poul Jensen i Vinkel, bror Jens Poulsen i Tastum. B:
1) Peder Andersen 3½
2) Mogens Andersen 1½
3) Anders 2 uger den 2.11.1793.
FM: farbror Niels Mogensen i Majgårde.

219 Karen Margrethe Nielsdatter i Skinderup mølle i [Vester] Tostrup sogn. 30.7.1793, fol.219B, 232.
E: Jens Christian Sørensen Søgaard, møller. B:
1) Johanne Jensdatter 12
2) Helvig Cathrine Jensdatter 8.
FM: mors [halv]bror Aksel Hansen i Glerup.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Søgaard i Tostrup.
Enkemanden kaldes også Jens Christiansen.

220 Mads Nielsen, murer i Fly. 3.8.1793, fol.229.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christian Brøndum, degn i Fly og Vridsted. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 22
2) Johanne Madsdatter 20
3) Niels Madsen 17
4) Peder Madsen 14
5) Anne Marie Madsdatter 12.
FM: Peder Christensen Vestergaard i Fly.

221 Anne Marie Jensdatter i Ingstrup [i Rødding sogn]. 20.10.1793, fol.243, 246B.
Enke efter Laurids Jacobsen Feldtog. B:
1) Jens Lauridsen Feldtog, bryggersvend i København
2) Jørgen Lauridsen Feldtog i Viborg
3) Jens Lauridsen Feldtog, kusk i København
4) Cathrine [Marie] Lauridsdatter Feldtog g.m. [Christian Frederik] Halkær, bogbinder i Viborg.

222 Jacob Christensen i Jegstrup [i Ravnstrup sogn]. 28.11.1793, fol.245.
E: Kirsten Folmersdatter. LV: Jens Christensen i Jegstrup. B:
3) Jørgen Jacobsen 42 på stedet
4) Folmer Jacobsen 40 i Tostrup
5) Jens Jacobsen 28
6) Else Jacobsdatter g.m. Hans Knudsen
7) Anne Marie Jacobsdatter.
Første ægteskab med Else Christensdatter. B:
1) Helvig Jacobsdatter, død. 4B:
a Jens Hansen 30
b Gertrud Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Ravnstrup
c Volmer Hansen 27
d Maren Hansdatter
2) Anne Jacobsdatter, død. 1B:
a Jacob Andersen 27.

223 Niels Pedersen, skrædder i Torup i Simested sogn. 15.3.1793, fol.247B.
Enkemand. B:
1) Niels Nielsen 44, rømt for 23 år siden
2) Peder Nielsen, smed på stedet.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Mogens Pedersen i Tollestrup.

224 Morten Christensen i Gjørup. 11.8.1793, fol.249B.
E: Anne Andersdatter. LV: Morten Mortensen i Gjørup. B:
1) Anne Marie Mortensdatter 15
2) Jens Mortensen 5
3) Christen Mortensen 1.
FM: farbror Anders Christensen i Gjørup.

225 Ditlev Christensen i Tinghøjhus i Stoholm i Feldingbjerg sogn. 2.1.1794, fol.252.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Pedersen i Smollerup. A:
1) søster Eva Christensdatter 39 på Ørndrup.
FM: Niels Sørensen Østergaard i Smollerup.

226 Christen Madsen i Fly. 24.2.1794, fol.256.
E: Karen Mogensdatter. LV: Christen Vestergaard. B:
1) Mette Christensdatter 20
2) Maren Christensdatter 16
3) Johanne Christensdatter 14.
FM: farbror Jens Madsen i Fly.

227 Karen Lauridsdatter i Lånum. 24.4.1794, fol.261.
Enke. B:
1) Christen Pedersen i Lånum
2) Karen Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Lånum.

228 Niels Andersen Funder i Søby i Kollerup sogn. 9.5.1794, fol.263.
E: Mette Sofie Andersdatter. LV: Thomas Christensen i Søby. B:
1) Anders Nielsen 8
2) Peder Nielsen 2.
FM: Christen Sørensen i Søby.

229 Søren Christensen, 1½ år gammel i Vroue. 24.3.1794, fol.265.
A:
1) mor Johanne Jensdatter g.m. Niels Pedersen Sejbæk i Storgård i Vroue sogn
2) søster Mette Christensdatter 5
3) søster Mette Kirstine Christensdatter 3.
FM: farbror Mikkel Sørensen [Sparkær] i Gundelund.
Arv efter afdødes far Christen Sørensen Sparkær, skifte 12.1.1793 lbnr.210.

230 Anne Sørensdatter i Røgindgård i Kobberup sogn. 15.3.1794, fol.267.
E: Christen Nielsen. B:
2) Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Christen Mortensen i Stårup. 2B:
a Anne Christensdatter
b Inger Christensdatter g.m. Christen Thomsen på stedet.
Første ægteskab med Esper Jensen. 1B:
1) Kirsten Espersdatter g.m. Morten Thomsen på Lundø.

231 Niels Jensen Bach, fri karl i Åstrup. 11.3.1794, fol.269.
A:
1) søster Maren Jensdatter, enke i Åstrup. LV: Christen Nielsen Thorsager i Åstrup
2) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Ørum. 4B:
a Niels Sørensen Lund, i Batumgård i Rødding sogn på Viskum gods
b Margrethe Sørensdatter i Ørum ved Viborg
c Kirsten Sørensdatter i Vorning
d Karen Sørensdatter, uvist hvor.

232 Peder Christensen i Sønder Ørum [i Ørum sogn] i Fjends herred. 16.4.1794, fol.271B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Christensen i Ørumgård. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 3
2) Maren Pedersdatter 7 uger.
FM: farbror Jens Christensen i Sønder Ørum.

233 Maren Jensdatter i Vroue. 26.7.1794, fol.277.
E: Christen Jensen Raade. B:
1) Christen Christensen 28.

234 Anne Andersdatter i Jegstrup. 5.9.1794, fol.277B, 279B, 323, 332, 333B.
Enke efter Søren Davidsen, skifte 16.8.1794 lbnr.235. A:
1) bror Jens Andersen i Vormstrup, død. 4B:
a Maren Jensdatter 16
b Marie Jensdatter 14
c Anders Jensen 11
d Oluf Jensen 9
FM: morbror Mads Olufsen i Stavlund i Haderup sogn
2) bror Peder Andersen Vormstrup i Egebjerg, [skifte 7.12.1791 lbnr.197]. 5B:
a Maren Pedersdatter
b Bodil Pedersdatter
c Anders Pedersen 19
d Melchior Pedersen 14
e Marianne Pedersdatter
3) søster Kirsten Andersdatter, død. 1B:
a Maren Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Mønsted.

235 Søren Davidsen i Jegstrup. 16.8.1794, fol.280.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Jacobsen i Jegstrup. A:
1) bror Christen Davidsen i Fallesgårde [i Dollerup sogn].

236 Frederik Schinkel, landsdommer til Hald [i Dollerup sogn]. 29.12.1794, fol.284, 296B.
[Enke efter Edel Helene Margrethe Mollerup, skifte 29.8.1790 lbnr.179]. B:
1) [Charlotte Amalie Schinkel] g.m. [Martin] Braem. premierløjtnant i København.
I boet børnepenge til Christen Frederiksen i Agerskov [i Finderup sogn]'s stedbørn, der har arv efter far Christen Boel, B:
1) Niels Christensen
2) Bodil Christensdatter
3) Kirsten Christensdatter
FM: Jens Pedersen i Stanghede, Søren Jensen Atkær.

237 Maren Nielsdatter i Hjarbæk. 31.1.1795, fol.298, 323B.
E: Boile Christensen. B:
1) Niels Boilesen 1½
2) Maren Boilesdatter 9 uger.

238 Johanne Johansdatter i Majgårde i Højslev sogn. 2.7.1794, fol.302.
E: Peder Christensen Gamskær. B:
1) Maren Pedersdatter 12
2) Christen Pedersen 10
3) Johan Pedersen 8
4) Kirsten Pedersdatter 4
5) Jens Pedersen 3
6) Hans Pedersen 5 uger.

239 Anne Jensdatter i Fjelsø. 25.8.1794, fol.305.
E: Jens Christensen. B:
1) Mette Marie Jensdatter 2.
FM: morfar Jens Jensen Beeg i Fjelsø, farbror, [fejl for morbror] Jens Jensen Beeg den yngre i Fjelsø.
Desuden nævnes:
1) enkemandens far Christen Mogensen i Fjelsø
2) [afdødes bror] Laurids Jensen Beeg i Klotrup
3) [afdødes bror] Villum Jensen Beeg i Ettrup.

240 Anne Christensdatter Søgaard i Tostrup. 6.1.1794, fol.313B.
Enke. B:
1) Jens Christensen Søgaard Møller, ejer af Skinderup mølle i Tostrup sogn
2) Marie Sørensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Spanggård i Tostrup sogn
3) Karen Sørensdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Troelstrup [i Tostrup sogn]. 1B:
a Søren Sørensen 15.

241 Bente Poulsdatter i Glerup. 1.12.1794, fol.317.
E: Morten Jensen. B:
1) Helvig Mortensdatter 26 på Clausholm ved Randers
2) Immanuel Mortensen 21 i Klotrup
3) Anne Marie Mortensdatter 19 i Øster Bølle
4) Poul Mortensen 15 i Klotrup
5) Jens Mortensen 12 i Klotrup.
FM: morbror Hans Poulsen i Gedsted.

242 Anne Christensdatter i Bygum. 30.12.1794, fol.318.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 43 på stedet
2) Jens Nielsen 40 i Karlby på Villestrup gods
3) Jacob Nielsen 38 i Nyrup
4) Christen Nielsen 36 i Helsted
5) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Gislum
6) Anders Nielsen 28 i Borup ved Randers
7) Sofie Nielsdatter 23
8) Peder Nielsen 21½.
FM: Thomas Christensen i Bandrup, søskendebarn Jacob Pedersen i Bygum.

243 Mette Kirstine Olufsdatter i Degnsgård i Højslev sogn. 12.1.1795, fol.319B.
Enke. B:
1) Christen Jensen på stedet
2) Oluf Jensen 23 i Sejstrup
3) Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Peder Johansen i Svenstrup. 2B:
a Jens Pedersen 6
b Kirsten Pedersdatter 4.

244 Jens Christian Wibroe i Løvelbrogård i Pederstrup sogn. 17.2.1795, fol.320B.
Enkemand. B:
1) Jørgen Jensen Wibroe 18 i Viborg
2) Niels Jensen Wibroe 16 i Viborg
3) Anne Cathrine Jensdatter.
FM: farbror Gert Wibroe, kromand i Løvelbrogård.
Afdøde har været klejnsmed i Viborg.

245 Rasmus Lyngby, forpagter på Testrupgård. 20.3.1795, fol.322B.
E: Anne Munch. LV. Pedersen. B:
1) Laurids Christian Lyngby, præst i Skivum [og Giver]
2) Hans Lyngby 29
3) Andreas Lyngby 24¾
4) Anna Cathrine Lyngby g.m. Christen Møller, købmand i Nibe
5) Anne Lyngby g.m. Hans Klejtrup, sejlmager i Ålborg
6) Anne Kirstine Lyngby g.m. Henrik Carl Rosenkilde i Nibe.

246 Margrethe Andersdatter i Loldrup. 4.8.1795, fol.324B, 344B.
Enke. B:
1) søster Kirsten Madsdatter 45 g.m. Peder Skov, assistent ved Østasiatisk Kompagni i København
2) bror Rasmus Madsen 43 i Loldrup
3) søster Maren Madsdatter 28 g.m. Ove Meyer, skrædder i Viborg
4) søster Marie Madsdatter 27 g.m. Bertel Nielsen i Randers.

247 Johanne Markusdatter i Søby Kærgård i Kobberup sogn. 5.9.1795, fol.326.
E: Troels Sørensen. B:
1) Søren Troelsen i Holmgård i Hvidbjerg sogn i Salling
2) Markus Troelsen 35 i Søby
3) Jens Troelsen 27 i Søby
4) Else Troelsdatter g.m. Jeppe Josefsen i Hem i Salling
5) Inger Troelsdatter i Søby
6) Karen Troelsdatter g.m. Offer Knudsen i Søby.

248 Søren Jensen i Sønder Ørum. 26.2.1795, fol.328.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Laurids Jacobsen. A:
1) halvbror Niels Jensen i Feldingbjerg
2) halvbror Anders Jensen i Sejbæk
3) halvbror Peder Jensen i Dalsgård i Dommerby sogn
4) halvsøster Karen Jensdatter på Lundø.

249 Dorthe Pedersdatter i Sønder Feldingbjerg. 3.2.1795, fol.329.
Enke. B:
1) Frands Johansen 19
2) Marie Johansdatter 17.
FM: Jens Jensen Favrholt i Sønder Feldingbjerg.

250 Peder Mogensen i Jegstrup. 22.10.1795, fol.332B, 334, 342B, 346B, 350B.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Dam i Jegstrup, som beslægtet, Peder Sørensen i Finderup, der ægter enken. A:
1) bror Thomas Mogensen i Tostrup, død. 8B:
a Villum Thomsen i Tostrup
b Christen Thomsen 20 i Viborg
c Ellen Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Vranum
d Maren Thomasdatter g.m. Jens Madsen i Jebjerg i Salling
e Inger Thomasdatter
f Mette Thomasdatter g.m. Niels Pedersen i Kvols
g Else Thomasdatter
h Kirsten Thomasdatter
2) bror Niels Mogensen i Stanghede
3) søster Anne Mogensdatter g.m. Peder Frederiksen i Bisballe, begge døde. 3B:
a Frederik i Sjørup
b Jens Pedersen i Vranum
c Peder Pedersen i Bisballe, død. 4B:
1 Anne Pedersdatter i Bisballe
2 Lisbeth Pedersdatter i Bisballe
3 Maren Pedersdatter i Bisballe
4 Anne Marie Pedersdatter i Bisballe
4) søster Johanne Mogensdatter, død, var g.m. Søren Schiøtt i Romlund. 2B:
a Kirsten Sørensdatter gift i Lysdal på Vinderslevgård gods
b Mette Sørensdatter i Romlund
5) søster Bodil Mogensdatter g.m. Jens Jensen i Ravnstrup.

251 Anne Marie Jacobsdatter i Mønsted. 8.9.1795, fol.335B.
E: Peder Pallesen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1785.

252 Jens Jensen Vorde i Hjarbæk. 31.3.1795, fol.336.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Kvols. B:
1) Jens Jensen 7.
FM: farbror Jacob Jensen i Vorde, Mads Jespersen i Hjarbæk.

253 Peder Kærgaard i Majgårde. 8.5.1795, fol.343.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Peder Gamskær i Majgårde. B:
3) Søren Pedersen i Sejstrup, død. Enken g.m. Peder Majgaard i Højslev. 1B:
a Peder Sørensen 11
4) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Niels Mogensen i Majgårde. 2B:
a Jens Nielsen 10
b Peder Nielsen 7.
Første ægteskab med Karen Mogensdatter. B:
1) Mogens Pedersen i Svenstrup
2) Jens Pedersen i Hald.

254 Hans Nielsen Møller i Bjerring mølle. 26.1.1795, fol.345.
E: Jacobine Spandet. LV: Enevoldsen i Hjermind. A:
1) bror Isak Møller i Mariager
2) Maren Nielsdatter g.m. Niels [Lauridsen] Spandet, præst på Alrø
3) Bodil Nielsdatter g.m. Julius RosenMeyer på Alrø.

255 Oluf Vistisen i Vroue. 7.5.1796, fol.346B.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Esper Jensen i Vroue. B:
3) Maren Olufsdatter g.m. Knud Jensen i Høstrup i Haderup sogn
4) Jens Olufsen 26 i Vroue
5) Peder Olufsen 25 i Hagebrogård [i Haderup sogn] i Ringkøbing amt
6) Poul Olufsen 15. FM: morbror Peder Poulsen i Egebjerg.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter], skifte 5.2.1767. B:
1) Dorthe Olufsdatter g.m. Christen Lauridsen i Store Oustrup i Torning sogn.
2) Visti Olufsen 32 på stedet.

256 Maren Nielsdatter i Tastum. 7.12.1795, fol.351B.
E: Christen Christensen, hyrde. B:
1) Niels Christensen 37 i Sønder Ørum
2) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Anders Christensen i Viborg
3) Jens Christensen 32 i Viborg
4) Christen Christensen 27 i Viborg
5) Peder Christensen 17 i Estvadgård
6) Anne Marie Christensdatter 16
7) Thomas Christensen 12.

257 Hans Adolfsen i Vammen. 9.12.1795, fol.353B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Just Sørensen i Flarup [i Tjele sogn]. B:
1) Søren Hansen 13
2) Inger Hansdatter 11
3) Erik Hansen 9
4) Anne Lisbeth Hansdatter 7
5) Anne Hansdatter.
FM: farbror Peder Adolfsen i Vammen.

258 Peder Sørensen i Stoholm. 16.3.1796, fol.355.
Enkemand. B:
1) Peder Pedersen 58
2) Christen Pedersen 53 i Grove [i Brøndum sogn] i Salling
3) Søren Pedersen 51 på stedet
4) Troels Pedersen i Øster Ris, død. 6B:
a Anne Troelsdatter 20
b Anne Cathrine Troelsdatter 16
c Peder Troelsen 13
d Mette Troelsdatter 10
e Else Cathrine Troelsdatter 8
f Jens Troelsen.

259 Christian Ring i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 15.3.1794, fol.357.
E: Anne Jespersdatter. LV: Anders Pedersen i Rogenstrup.
Arvinger kendes ikke.

260 Jens Iversen og hustru Maren Poulsdatter i Sønder Ørum. 12.1.1795, fol.361.
Fledføringskontrakt med Peder Christensen Bach i Sønder Ørum.
Hans A:
1) søster, død som enke efter en underofficer i Rendsborg. 1B:
a en datter, hvis navn ej kendes.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Claus Mogensen i Randers
b Anne Malene Mogensdatter i Bøstrup i Ørslevkloster sogn
2) bror Niels Poulsen i Lund i Ørslevkloster sogn
3) bror Poul Poulsen i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, død.

261 Niels Pedersen Sejbæk i Vroue. 6.2.1796, fol.365B.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Peder Jensen i Sparkær. B:
1) Christen Nielsen 1
2) Anne Nielsdatter, nyfødt, der døde.
FM:
1) morfar Jens Pedersen Vestergaard i Sparkær
2) farbror Niels Pedersen i Vester Grønning i Salling.
Desuden nævnes enkens første ægteskab med Christen Sørensen Tougaard.

262 Maren Madsdatter i Åkær i Fly sogn. 2.4.1796, fol.376B.
E: Niels Espersen.
Første ægteskab med Simon Nielsen. B:
1) Mads Simonsen 35 på Harrestruplund
2) Niels Simonsen 28 på stedet, har ikke sin fulde fornuft
3) Anne Simonsdatter g.m. Christen Hansen i Bilstrup i Skive sogn.

263 Kirsten Hansdatter i Sejstrup i Højslev sogn. 13.12.1797, fol.384.
E: Frederik Nielsen. B:
1) Peder Frederiksen.

264 Peder Espersen Nørgaard i Åkær i Fly sogn. 11.3.1796, fol.386B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Jensen Vestergaard i Fly. B:
1) Jens Pedersen 19
2) Esper Pedersen 10
3) Laurids Pedersen 9.
FM: farbror Niels Espersen i Åkær.

265 Jens Sørensen, væver i Romlund. 22.12.1797, fol.393.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Thomsen i Romlund. B:
1) Niels Jensen 17
2) Margrethe Jensdatter 15
3) Søren Jensen 13
4) Villum Jensen 7
5) Peder Jensen 3
6) Anne Birthe Jensdatter 1.
FM: farbror Jens Sørensen, smed i Kvols.

266 Christen Gundorph Vissing, [participient] i Lundgård [i Gammelstrup sogn]. 10.3.1798, fol.396B.
[Skilt fra Kirstine Cathrine Kruse]. B:
1) Hans Kruse Vissing 16.
FM: Thomas Vissing, rådmand [i Viborg].
Desuden nævnes afdødes søster jomfru [Frederikke Louise] Vissing.
Afdøde, der tidligere var rådmand [i Kolding], døde på Veggergård [i Skivum sogn] på Halkær gods.
[Begravet i Skivum].


Skivehus amt
Skifteprotokol
1751-1763
B 3A-13


Der mangler dele af kanterne på de fleste blade.

267 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Skivehus amt. 9.5.1749, fol.2.
Da skifteprotokollerne for Skivehus amt er brændt ved ildebranden natten mellem 2 og 3 april 1749, skal alle, der har arv til gode i Skivehus amt, indsende deres krav inden år og dag til Henrik Müller, amtmand i Skivehus amt.

268 Christen Justesen i Jebjerg . 15.11.1751, fol.4.
E: Johanne Esbensdatter. LV: Anders Pedersen i Jebjerg. B:
1) Esben Christensen 20
2) Christen Christensen 19
3) Niels Christensen 16
4) Just Christensen 12
5) Birgitte Christensdatter 9. Afkald 5.2.1776 i skifteprotokol 1774-1789 fol.31
6) Anne Christensdatter 7
7) Jeppe Christensen 20 uger.
FM:
1) Niels Pedersen i Jebjerg
2) Christen Henriksen Storgaard i Jebjerg.

269 Henrik Hansen Brunov på Grinderslevkloster. 27.7.1753, fol.8.
E: skilt fra Maren Madsdatter Brøndum. B:
1) Else Marie Henriksdatter Brunov 19
2) Anne Henriksdatter Brunov 16.
FM:
1) farbror Erik Brunov i Breum præstegård, præst i Grinderslev
2) farbror Mathias Brunov i Holstebro.
Til stede var afdødes mor Anne Eriksdatter [Sterch] g.m. afdødes svigerfar Mads Jensen Brøndum på Grinderslevkloster, hos hvem afdøde logerede.

270 Anne Eriksdatter Sterch på Grinderslevkloster. 7.5.1754, fol.17.
E: Mads Jensen Brøndum.
Første ægteskab med [Hans Brunov, præst i Grinderslev og Grønning]. B:
1) Erik Hansen Brunov, præst i Grinderslev og Grønning
2) Mathias Hansen Brunov i Holstebro til Grinderslevkloster
3) Henrik Hansen Brunov, [skifte 27.7.1753 lbnr.269]. 2B:
a Else Marie Henriksdatter Brunov. Ved afkald 16.7.1776 g.m. Peder Kold, herredsfoged og -skriver i Mønsted, (i skifteprotokol 1774-1789 fol.31B)
b Anne Henriksdatter Brunov. Ved afkald 16.7.1776 g.m. Anders Løbner til Rækkergård [i Hanning sogn].
FM: Jacob Jørgensen Brøndum i Søby, degn [i Kobberup].
Desuden nævnes enkemandens
1) bror Jørgen Jensen Brøndum i Søby, degn i Kobberup og B:
a Jens Jørgensen Brøndum, kobbersmed i Søby
2) søn [Peder Madsen Brøndum] g.m. Anne Lisbeth [Suhr] og 2B:
a Mads Pedersen Brøndum i Christiania i Norge
b Michael Suhr.

271 Hans Henrik Ravn, i købmandslære i Haderslev. 26.8.1754, fol.42.
A:
0) far [Hans] Ravn til Harregård [i Harre sogn] [g.m. Edel Pedersdatter Skaarup], begge døde. B:
1) bror Johan Nikolaj Ravn, kornet i Kolding
2) bror Thomas Jørgen Ravn, fændrik
3) søster Anne Dorthe Ravn i Kolding
4) søster Maren Ravn g.m. Troels Nissen i Torup ved Haderslev
5) søster Christence Kirstine Ravn i Glerup.
FM: Peder Panderup til Hostrup [i Lem sogn].

272 Christian Lautrup til Østergård [i Åsted sogn]. 1754, fol.55.
E: Birgitte Blichfeld. LV: Peder Dorschæus.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1754.

273 [Louise] Schinkel på Hegnet [i Tøndering sogn]. 29.7.1754, fol.56.
E: [Christoffer] Müller, ritmester. A:
1) mor [Voldborg Sofie Güntelberg] på Hald, enke efter [Claus Christian] Schinkel, [amtmand i Dueholm, Ørum og Vestervig amter, død 1747, begravet i familiegravsted i Finderup kirke.]
1) bror F[rederik] Schinkel til Hald
2) søster Mette Elisabeth Schinkel på Højris. FM: Arnold Christian Dyssel, landsdommer i Nørrejylland.

274 Dorthe Marie Brøndum på Bustrup [i Ramsing sogn]. 28.8.1754, fol.57.
E: Peder Christensen Skov, fuldmægtig og forpagter på Bustrup. B:
1) Mogens Christian Skov 8
2) Frands Skov 7
3) Mathias Skov 6
4) Niels Skov 5.
FM:
1) Mads Jensen Brøndum på Svansø
2) Jacob Brøndum, degn i Kobberup og Feldingbjerg.
Afdøde døde 20.1.1750.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1750.

275 Johanne Simonsdatter Lund på Haldborg i Hem sogn. 26.2.1755, fol.60.
Enke. B:
1) Christen Juulsen Skikkild, der ejer gården
2) Anne Marie Juulsdatter g.m. Peder Vistisen i Frammerslev [i Oddense sogn]
3) Julie Cathrine Juulsdatter. FM: Christen Jacobsen i Krarup [i Hem sogn].

276 Else Margrethe Mørk i Bajlumgård [i Hjerk sogn]. 1755, fol.62.
E: Niels Bang til Bajlumgård.
Testamente af 25.5.1751.

277 Dorthe Lauridsdatter på Eskær [i Grinderslev sogn]. 1752, fol.63B.
E: Mads Hastrup til Eskær.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1752.

278 Niels Nielsen til Østergård [i Åsted sogn]. 26.10.1752, fol.64B.
Bevilling at være egen værge af 13.2.1750 for B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter
2) Helle Marie Nielsdatter
3) Hylleborg Nielsdatter
4) Charlotte Amalie Nissen.
FM: P. Malling.

279 Sidsel Malene Jensdatter Haverslund i Julsgård i Krejbjerg sogn. 18.1.1755, fol.66.
E: Christen Jensen Mønsted.
Første ægteskab med [Frederik Jensen] Brøndlund, [præst i Helligsø og Gettrup]. A:
1) søster Marianne Jensdatter Haverslund g.m. Hans Hegelund på stedet
2) halvbror Niels [Jensen] Holst, præst i [Hyllested og Rosmus]. 2B:
a Enevold Peder Holst, præst i Rørby på Sjælland
b Helle Christence Holst g.m. Nikolaj Dajon på Eriksholm i Ågerup i Odsherred på Sjælland
3) halvbror Christoffer Holst, degn, død. 5B:
a Johan Lorents Holst, toldskriver i Ålborg
b Mogens Jacob Holst, student
c Mette Cathrine Holst g.m. Søren Jacobsen i København
d Susanne Holst i København. Ved afkald 1779 (i protokol 1774-1789 fol.115) g.m. Morten Bødker i Gudsø [i Taulov sogn] i Koldinghus amt på Vilstrup gods
e Ida Kirstine Holst i Fredericia
4) halvsøster Elisabeth Holst, død. 2B:
a Henrik Falk i Horsens
b Elisabeth Frederiksdatter Falk i Århus. FM: Jens Andersen i Århus.
Skifte sluttet 16.8.1743 efter enkemandens far.
Desuden nævnes af enkemandens søskende:
1) bror Jacob Jensen Mønsted
2) søster Mette Jensdatter.
[Afdødes far var Jens Jacobsen Haverslund, præst i Lihme i Rødding herred]

280 Henrik Müller, ugift amtmand i Skivehus amt, til Astrup [i Grinderslev sogn]. 1.4.1755, fol.106.
A:
1) bror Christoffer Müller til Hegnet [i Tøndering sogn].
I boet testamente af 1.1.1679 for [afdødes far Selio Müller til Lønborggård's forældre] Henrik Müller til Lønborggård, [død 1717] og hustru Constantia [Seliusdatter] Marselis, [død 1707].

281 Jørgen Rosenkrantz til Krabbesholm [i Skive landsogn]. 21.11.1754, fol.149B.
Enkemand. B:
1) Verner Rosenkrantz, amtmand til Krabbesholm og Skivehus
2) Holger Rosenkrantz til Rosenlund [i Fakse sogn på Sjælland]
3) Mette Amalie Rosenkrantz g.m. Joachim Johan Hartvig Barner, stiftsbefalingsmand i Kalundborg, Dragsholm, Sæbygård og Holbæk amter, til Vedbygård [i Ruds Vedby sogn] på Sjælland
4) Leopoldine Cathrine Rosenkrantz g.m. Theodor Adeler, amtmand i Nyborg og Tranekær amter, til Lykkesholm [i Ellested sogn] på Fyn
5) Anne Rosenkrantz g.m. Frederik Adler, stiftamtmand i Kristiansand stift i Norge, til Algestrup [i Føllenslev sogn på Sjælland]
6) Dorthe Elisabeth Rosenkrantz i Odense kloster.

282 Karen Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Krarup mølle i Hvidbjerg sogn. 15.5.1756, fol.157B.
A:
1) søster Mette Jørgensdatter g.m. Eskild Nielsen, smed i Balling
2) søster Anne Jørgensdatter. FM: Jens Møller på stedet.

283 Maren Pedersdatter i Hvidbjerg. 10.6.1756, fol.159B.
Enke. B:
1) Dorthe Andersdatter, død. 5B:
a Maren Lauridsdatter 27
b Jens Lauridsen
c Kirsten Lauridsdatter 18
d Anders Lauridsen 21
e Marie Cathrine Lauridsdatter 18
2) Birgitte Andersdatter, død. 2B:
a 1 søn (navn helt udvisket)
b Maren Jensdatter.

284 Testamente på Bustrup [i Ramsing sogn]. 1757, fol.163.
Testamente af 1.7.1755 for Oluf [Worm] de Lassen til Bustrup. A:
1) søn Johan Peder de Lassen, vanvittig
2) halvbror Christian Numsen, oberst, og hvis han dør, da hans 2 døtre.

285 Testamente på Tirsbæk [i Engum sogn i Vejle amt]. 5.1.1753, fol.164B.
Testamente af 29.1.1752 for Christen Linde til Tirsbæk og hustru Maren Jørgensdatter Loss.

286 Anne Petronelle Hvid på Bustrup [i Ramsing sogn]. 25.2.1756, fol.165.
E: Peder Skov til Bustrup.
Dødsanmeldelse for hende og en søn, der døde 16 dage gammel.

287 [Tove] Lauridsdatter [Majgaard] på Bajlumgård [i Hjerk sogn]. 6.1.1756, fol.165B.
E: Niels Steffensen [Tang] til Bajlumgård.
Dødsanmeldelse.

288 Maren Lauridsdatter i Vesterby i Balling sogn. 28.9.1759, fol.165B.
E: Peder Poulsen Ladefoged. A:
1) søster Inger Lauridsdatter, enke i Volling. LV: Jens Pedersen Faarekrog i Volling
2) bror Søren Lauridsen i Nørre Balling, død. 3B:
a Maren Sørensdatter 29
b Laurids Sørensen 28
c Svenning Sørensen i Ballinggård.
FM: Peder Espersen i Balling.

289 Johan Nerger, kaptajn i Harre. 29.12.1759, fol.166B.
E: Helene Brorson. LV: Bertel Mogensen i Skive.
Af første ægteskab B:
1) Arengot Elisabeth Nerger 30
2) Christian Nerger 28.
(Enken var datter af Jacob Lauridsen Brorson, toldkontrollør i Assens, skifte Assens 2.3.1742 lbnr.285 og Mette Kirstine From, skifte Assens. 12.1.1758 lbnr.435).

290 Dorthe Melsdatter i Hinnerup [i Torum sogn]. 27.11.1760, fol.177B.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Karen Pedersdatter 15
2) Niels Pedersen 13
3) Laurids Pedersen 11
4) Bodil Pedersdatter 8
5) Melsen Pedersen 5.
FM: morbror Jens Melsen.

291 Marie Kirstine [Pedersdatter] Bering på Kærgårdsholm [i Håsum sogn]. 28.11.1761, fol.179.
E: Johan [Sørensen] Glud til Kærgårdsholm. B:
1) Søren Glud
2) Gert Glud
3) Peder Glud
4) Elisabeth Glud.
Samfrænder og FM:
1) Hans Henrik Lichtenberg til Bidstrup [i Granslev sogn]
2) Hans [Poulsen] Glud, præst i Glud og Hjarnø.
Bevilling til uskiftet bo på Testrup af 1.9.1758.

292 Anne Kirstine Kurrelbom på Hostrup [i Lem sogn]. 28.12.1761, fol.182B.
E: Malte [Christian] Friis til Hostrup. B:
1) Alhed Marie Friis 7 uger.
Enkemandens første ægteskab med Anne Kirstine Bang, der døde på Rugballegård i Koldinghus amt, [skifte 2.1.1760]. Arv til 9 børn: 2 sønner og 7 døtre. (Se også lbnr.405).

293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].

294 Kirsten Jensdatter i Grove i Brøndum sogn. 16.3.1762, fol.192B.
E: Niels Mathiasen. A:
1) far Jens Pedersen i Dalsgård i Nørre Lem [i Lem sogn].

295 Jens Nielsen i Hjerk. 16.4.1761, fol.193.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Otto Handbjerg, møller i Vium mølle, Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense og Otting. B:
1) Birgitte Jensdatter g.m. Thomas Thomsen
2) Niels Jensen i København, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) Laurids Jensen i København.
(Auktion indført i Skive Købstad skifteprotokol 8.2.1763, fol.342B lbnr.53).

296 Kirsten Christensdatter i Vrå i Balling sogn. 18.2.1763, fol.196B, næste protokol fol.8B.
E: Erik Jensen Møller. A:
1) søster Dorthe Christensdatter, enke efter Anders Pedersen i Sønder Andrup ved søn Peder Andersen Abildgaard i Sønder Andrup
2) bror Peder Christensen i Høstgård i Balling sogn. 5B:
a Christen Pedersen i Husted ved Kås
b Anders Pedersen 28 i Hjerk sogn
c Helene Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Ballinggård
d Maren Pedersdatter. Ved afkald 22.12.1774 enke efter Søren Mathiasen i Savstrup
e Anne Pedersdatter. FM: stedfar Jeppe Christensen i Høstgård, der døde. Ved afkald 24.12.1774 var FM: morbror Niels Andersen i Nørby
3) bror Anders Christensen i Høstgård, død. 6B:
a Christen Andersen 19
b Thomas Andersen 15
c Peder Andersen 13
d Anders Andersen 10
e Johanne Andersdatter 8
f Anne Andersdatter 5.
FM: Henrik Jensen
4) søster Mette Christensdatter i Sønder Andrup [i Ramsing sogn], død. 1B:
a Christen Pedersen i Sønder Andrup
5) søster Bodil Christensdatter i Nittrup [i Balling sogn], død. 3B:
a Anne Madsdatter g.m. Anders Christensen Gade i Balling
b Maren Madsdatter g.m. Niels Eriksen i Håsum
c Inger Madsdatter i Ballinggård. Ved afkald 16.12.1774 g.m. Christian Smed i Vejby på Bustrup gods.
Desuden nævnes enkemandens faster Maren Eriksdatter, der har ophold hos svoger Anders Svendsen i Hindborg.

297 Jeppe Jensen i Hinnerup [i Torum sogn]. 8.7.1763, fol.204.
A:
1) bror Jens Jensen på stedet
2) bror Niels Jensen i Non mølle [i Dollerup sogn] ved Viborg
3) Melsen Jensen uvist hvor
4) Anne Jensdatter g.m. Peder Christensen, smed i Hinnerup.

298 Karen Espersdatter, ugift i Brøndum. 13.6.1763, fol.205B.
A:
1) bror Peder Espersen Møller i Ballegård [i Vejerslev sogn] på Mors
2) bror Erik Espersen på stedet
3) søster Maren Espersdatter i Vester Lem, død. 5B:
a Esper Christensen, rytter, uvist hvor
b Johanne Christensdatter gift i Haderslev eller i Fredericia
c Kirsten Christensdatter g.m. Christen Kilskov i Vester Lem
d Else Christensdatter g.m. Laurids Christensen i Vejby
e Maren Christensdatter g.m. Poul [Madsen], skrædder i Håsum
4) søster Birthe Espersdatter g.m. Jens Jepsen i Hvidbjerg, begge døde. 2B:
a Jeppe Jensen i Brøndum, soldat
b Esper Jensen i Brøndum, underofficer
5) bror Peder Espersen i Brøndum, død. 4B:
a Niels Pedersen, forpagter i Hjerk præstegård
b Esper Pedersen i Brøndum
c Karen Pedersdatter g.m. Mads Vestergaard i Oddense
d Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Vestergaard i Oddense.Skivehus amt
Skifteprotokol
1762-1774
B 3A-14


Der mangler dele af kanterne på de fleste blade.

299 Kirsten Nielsdatter i Hjerk. 23.7.1763, fol.209.
E: Hans Jensen Kisum. B:
1) Niels Christian Hansen 5.
FM: morfar Niels Andersen i Bajlum.
Desuden nævnes afdødes bror Knud Nielsen i Bajlum.

300 Else Christensdatter Rindum i Vium mølle. 6.4.1763, fol.213B.
A:
1) bror Laurids Christensen [Clemensen] i Rindum ved Ringkøbing
2) søster Karen Christensdatter Rindum på Dragsgård [i Bælum sogn]
3) søster Karen Christensdatter i Jebjerg
4) søster Kirsten Christensdatter, død. 1B:
a Anne Marie g.m. Mogens Sørensen Handbjerg, gørtler i Viborg
5) søster Maren Christensdatter Rindum g.m. Otto Pedersen Handbjerg, møller i Vium mølle.

301 Niels Andersen Qvistgaard til Østergård [i Harre sogn]. 27.4.1763, fol.216B.
E: Johanne Marie Jensdatter Batum. LV: [Henrik Wolff] Klein, byfoged i Nykøbing [Mors].
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1755, da forpagter af Ørslevkloster og Strandet.

302 Henrikke Blichfeld Strømberg i Østergård i Harre sogn. 22.2.1762, fol.217B, 375B, (på siden noteret som 378B).
Enke efter [Georg] Kesselhahn, kaptajn. B:
2) Jørgen Husfeldt Kesselhahn, degn i Viskinge på Sjælland
3) Frands Christian Kesselhahn på Sjælland
4) Henrik Blichfeld Kesselhahn, vagtmester i Holsten
5) Cathrine Marie Kesselhahn 28, uvist hvor
6) Dorthe Elisabeth Kesselhahn 26.
FM:
1) Jens Hvass til Tviskloster, som beslægtet
2) Anders Hvass, fuldmægtig på Tviskloster, som beslægtet.
Første ægteskab med [Jørgen Manteufel] Husfeldt, kaptajn, [begravet Harre 5.1.1728]. B:
1) Christiane Juliane Husfeldt 32 [dvs. 34], g.m. Holger Handbjerg på Sjælland.

303 Maren Espersdatter i Vester Lem. 10.5.1763, fol.224.
Enke efter Christen murermester. B:
1) Esper Christensen, rømt for 16 år siden
2) Peder Christensen, rømt for 20 år siden
3) Johanne Christensdatter, rømt for nogle år siden
4) Maren Christensdatter g.m. Poul Madsen, skrædder i Håsum
5) Else Christensdatter g.m. Laurids Christensen i Vejby, soldat
6) Kirsten Christensdatter g.m. Christen Kilskov på stedet.

304 Karen Marie Halchus på Kærgårdsholm [i Håsum sogn]. 30.9.1763, fol.227.
E: Johan [Sørensen] Glud til Kærgårdsholm og Hostrup [i Lem sogn].
Testamente af 30.7.1763.
Hans første ægteskab med [Marie Kirstine Pedersdatter Bering, skifte 28.11.1761 lbnr.291].

305 Jens Pedersen i Roslev. 17.10.1763, fol.228.
E: Anne Joensdatter. LV: Jesper Thorsen i Gamstrup i Roslev sogn. A:
1) bror Anders Pedersen i Bajlum
2) bror Jens Pedersen i Bajlum
3) bror Niels Pedersen i Bajlum
4) bror Christen Pedersen i Bajlum, død. 3B:
a Anne Christensdatter g.m. Niels Hansen i Bajlum
b Bodil Christensdatter g.m. Søren Espersen i Store Ramsing i Salling
c Benned Christensdatter, død, var g.m. Søren Josefsen i Bajlum. 6B:
1 Josef Sørensen
2 Christen Sørensen
3 Anders Sørensen
4 Jens Sørensen
5 Anne Sørensdatter, der døde
6 Maren Sørensdatter
5) bror Christen Pedersen i Ugle? sogn i Salling, død. 2B:
a en dreng
b en pige
6) bror Laurids Pedersen i København, død uden livsarvinger
7) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Joensen i Vile
8) søster Mette Pedersdatter, enke hos datter g.m. Henrik Hansen i Volling
9) søster Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Esper Thomsen i Bostrup i Lyby sogn. 7B:
a Peder Espersen i Balling
b Søren Espersen i Store Ramsing
c Christen Espersen i Bostrup
d Niels Espersen i Egeris i Skive sogn, nu i Otting
e Anders Espersen i Bostrup
f Hans Espersen i Bostrup
g Helvig Espersdatter g.m. Christen Andersen i Bostrup.

306 Villads Jensen i Frammerslev [i Oddense sogn]. 15.5.1764, fol.237.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Niels Villadsen
2) Jens Villadsen.
Opholdskontrakt for enken af 21.3.1764.

307 Niels Andersen Qvistgaard til Østergaard [i Harre sogn]. 21.5.1764, fol.238, næste protokol fol.11B, 12.
E: Johanne Marie Jensdatter Batum. LV: H[enrik] W[olf] Klein, by- og herredsfoged i Nykøbing [Mors], Christian Kjærulf, der ægter enken. B:
1) Birgitte Qvistgaard [18]
2) Anders Qvistgaard 16
3) Jens Qvistgaard 14
4) Kirsten Qvistgaard 13. Ved afkald 24.4.1775 g.m. Niels Sørensen Salling, sukkermester i København
5) Morten Qvistgaard 11
6) Magdalene Qvistgaard 10
7) Peder Qvistgaard 8
8) Marie Kirstine Qvistgaard 7.
FM:
1) farbror Morten Qvistgaard til Stubbergård [i Sevel sogn]
2) farbror Mads Qvistgaard til Sønder Kvistgård [i Vejrum sogn]
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1755 lbnr.301.

308 Maren Jensdatter i Gammelgård i Skive. 22.5.1764, fol.243B.
Enke efter Frederik Lauridsen. Afkald fra B:
2) Morten Frederiksen på stedet
3) Laurids Frederiksen Karup
4) Maren Frederiksdatter g.m. Christen Christensen Sommer
5) Anne Frederiksdatter g.m. Laurids Andersen i den anden halve Gammelgård i Skive.
Af første ægteskab B:
1) Mette Mortensdatter. LV: svoger Gudmand Krog, degn i Estvad.

309 Else Poulsdatter i Refsgård [i Volling sogn]. 15.9.1764, fol.245.
E: Mads Lydersen. A:
1) søster Mette Poulsdatter g.m. Thomas Vilsen i Haldborg i Hem sogn ved Skive.

310 Maren Christensdatter i Håsum. 27.9.1764, fol.245B.
E: Poul Madsen. B:
1) Christen Poulsen 12
2) Maren Poulsdatter 10
3) Mathias Poulsen 7
4) Dorthe Poulsdatter 5.
FM: mosters mand Christen Kilskov i Vester Lem i Lem sogn.
Desuden nævnes enkemandens søster Gertrud Madsdatter på stedet.

311 Hans Christensen Eskov i Næstild i Oddense sogn. 9.6.1763, fol.248B.
E: Karen Clemensdatter nu i Hjarbæk på Peder Arf, rektor i Viborg's gods. LV: Jacob Brøndum i Søby. B:
1) Christen Hansen Eskov 23, sømand i Holland.. FM: Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense og Otting.
Enkens første ægteskab B: Cornelius Villumsen, død.
Enkens andet ægteskab med Jonas Corneliussen.
2B: 2 sønner.
Afdøde boede tidligere i Skive.

312 Maren Madsdatter Møller, der døde hos sin mor i Hagens mølle [i Resen sogn]. 17.5.1764, fol.257B.
E: Niels Andersen Glattrup, birkedommer og -skriver i Resen birk. B:
1) Frederik Nielsen Glattrup 14
2) Verner Nielsen Glattrup 3.
FM: farbror Hans Glattrup i Glattrup mølle [i Skive sogn].

313 Peder Nielsen Toft i Næstild i Oddense sogn. 21.5.1766, fol.268B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense og Otting. B:
1) Niels Pedersen 30
2) Birthe Pedersdatter 24
3) Hans Pedersen 21
4) Christen Pedersen 19
5) Anne Pedersdatter 16.
FM:
1) mosters mand Niels Pedersen Lund i Nørre Thise i Thise sogn
2) mosters mand Søren Sørensen i Dalgård i Nautrup sogn.

314 Birgitte Qvistgaard, ugift på Østergård [i Harre sogn]. 17.6.1766, fol.272B.
A:
1) mor Johanne Marie Jensdatter Batum g.m. Christian Kjærulf til Østergård
2) Anders Qvistgaard 18
3) Jens Qvistgaard 16
4) Kirsten Qvistgaard 15
5) Morten Qvistgaard 13
6) Magdalene Sybille Qvistgaard 12
7) Peder Qvistgaard 10
8) Marie Kirstine Qvistgaard 9.
FM:
1) farbror Morten Qvistgaard til Stubbergård [i Sevel sogn]
2) farbror Mads Qvistgaard til Kvistgård [i Vejrum sogn]
Afdødes far var Niels Andersen Qvistgaard, skifte 21.5.1764 lbnr.307.

315 Niels Pedersen Brøndum, forpagter i Hjerk præstegård. 24.7.1766, fol.274, 290.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense og Otting. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 9
2) Gertrud Marie Nielsdatter 4
3) Peder Nielsen 2.
FM:
1) farbror Esper Pedersen i Brøndum
2) fasters mand Mads Sørensen Vestergaard i Oddense
3) fasters mand Jeppe Olufsen i Vestergaard i Oddense
4) morbror Jens Mikkelsen i Bovbjerg i Hvidbjerg sogn på Mors.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Espersen Møller i Havretoft.
I 1750 var afdøde forpagter i Lem præstegård.

316 Jens Andersen Hvid i Grove i Brøndum sogn. 21.2.1765, fol.278B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Mathias Brunov i Grove Nørregård. B:
1) Gjerrild Marie Jensdatter Hvid.
FM: farbror Christen Hvid i Hem.

317 Mads Poulsen, smed i Hvidbjerg. 10.4.1765, fol.283B.
E: Voldborg Sørensdatter. LV: Søren Andersen i Lidegård i Hvidbjerg sogn. A:
1) søster Maren Poulsdatter g.m. Jens Christensen Hald i Sevel på Rydhave gods.

318 Ingeborg Bering [på Kås i Lihme sogn]. 14.1.1766, fol.286B.
E: Jens Hofman [til Kås].
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1754.
[Begravet i Lihme, men nedsat i familiegravsted i Vroue kirke].

319 Anders Mogensen Møller i Bostrup i Lyby sogn. 14.4.1766, fol.287.
E: Maren Jensdatter. LV: Erik Christensen i Ejskær [i Dølby sogn]. B:
1) Jens Andersen 36
2) Birthe Andersdatter 35.
FM: Christen Jensen i Bostrup.

320 Johan [Sørensen] Glud til Kærgårdsholm i Håsum sogn. 13.2.1766, fol.291B, 448B.
Enkemand efter [Karen Marie Halchus, testamente af 30.7.1763 lbnr.304].
Første ægteskab med Marie Kirstine [Pedersdatter] Bering, skifte 28.11.1761 lbnr.291. B:
1) Elisabeth Glud 15
2) Søren Glud 12
3) Gert Glud 7
4) Peder Glud 6
FM: Hans [Poulsen] Glud, præst i Glud og Hjarnø.
Jordebog for Kærgårdsholm 1758, fol.310-312.
Jordebog for Hostrup 1762, fol.314-317.
Fundats for Håsum hospital af 12.9.1757, fol.320B-322.
Afdødes første hustru havde arv efter far Peder Thomsen Bering, [købmand i Horsens, skifte Horsens 16.1.1743 lbnr.980], der havde arv efter sin far Thomas [Mikkelsen] Bering, [købmand og toldforvalter i Randers] efter testamente af 18.6.1732.
[Afdøde var søn af Søren Glud, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup og hustru Elisabeth Hansdatter Ochsen].

321 Christen Andersen Møller, forpagter på Krabbesholm [i Skive landsogn]. 18.9.1766, fol.347B.
A:
1) halvbror Christen Andersen, smed i Bislev ved Nibe
2) halvsøster Anne Andersdatter, død, var g.m. Jonas Ebbesen, købmand i Nibe. 2B:
a Rasmus Jonasen Dybvad, købmand i Christiania i Norge
b Else Jonasdatter Dybvad.
FM: Christen Helming til Volstrup [i Rørbæk sogn] ved Hobro
2) Otto Marsvin Laurberg [forvalter] på Nørkær [i Estvad sogn].

322 Testamente på Skivehus. 1766, fol.376, (på siden noteret som 379).
Testamente af 3.2.1763 for Laurids Møller, forpagter af Skivehus og hustru Mette Højer.

323 Peder Christensen Damgaard til Nørgård [i Grinderslev sogn]. 20.8.1767, fol.377, (på siden noteret som 380).
E: Maren Andersdatter Qvistgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1763.

324 Christine Mathiasdatter Fogh, ugift på Kås. 12.5.1767, fol.378, (på siden noteret som 381), 394B, 449.
A:
1) søster [Lisbeth Fogh], død, var g.m. [Ernst] Halchus til Langholt [i Horsens sogn] i Vendsyssel. 3B:
a [Christian Georg] Halchus til Langholt, død. 2B:
1 Schack Christian Halchus
2 Elisabeth Halchus.
FM: morfar [Schack Vittinghof] Holck til Vrå [i Ajstrup sogn i Kær herred]
[b Karen Marie Halchus på Kærgårdsholm, skifte 30.9.1763 lbnr.304]
c Ernst Halchus 24 på Langholt
2) søster [Dorthe Cathrine Fogh], død.
Første ægteskab med Peder [Pedersen] Müller, præst i Skjold. 1B:
a Peder Møller, over 20 år, student.
Andet ægteskab med Peder [Jørgensen] Stauning, præst i Nørup og Randbøl. 1B:
b Peder Tycho Stauning 18, student.
Arv efter afdødes far Mathias Fogh til Jensgård [i Glud sogn], skifte Havreballegård og Stjernholm amter 4.5.1744 lbnr.12, g.m. Karen Marie Hofman.
Desuden nævnes afdødes morbror Søren Hofman til Skerrildgård og afdødes fætter Jens Hofman.

325 Anne Jensdatter i Næstild. 14.12.1767, fol.391B.
E: Niels Espersen. B:
6) Jesper Nielsen 28, i København
7) Thor Nielsen 26, i København
8) Anne Nielsdatter 23.
Første ægteskab med Christen Christensen. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Jeppe Sørensen i Næstild
2) Maren Christensdatter 38
3) Jens Christensen 37
4) Jacob Christensen 35
5) Christen Christensen 32.

326 Mads Hastrup til Eskær [i Grinderslev sogn]. 21.12.1767, fol.396B, 450, næste protokol fol.94.
Enkemand efter Dorthe Lauridsdatter, bevilling til uskiftet bo af 27.10.1752 lbnr.277. B:
2) Ingefred Hastrup, der ægter Andreas [Christensen] Fris, præst i Brøndum og Hvidbjerg
3) Lucie Christiane Hastrup, der ægter Frederik Christian Hirschfeld, premierløjtnant i kavaleriet
4) Anne Marie Hastrup g.m. Johannes Bornemann, borgmester i Viborg
5) Eleonora Hastrup g.m. Michael Uttrup, amtsforvalter i Skive
6) Niels Hastrup 16. Ved afkald 1778 ejer af Vrejlevkloster
7) Laurids Hastrup. Afkald 1778.
FM:
1) Rasmus Stjernholm til Kjeldgård [i Selde sogn] g.m. Anne Christine Øllegaard Hvas
2) Mads Bjørn til Grinderslevkloster.
Første ægteskab med [Ingefred Mørch, begravet Farstrup 12.11.1737]. B:
1) Karen Hastrup g.m. Johan Nikolaj Scavenius, by- og herredsfoged i Thisted.
Testamente af februar 1744 for Mads Hastrup, forvalter på Krastrup [i Farstrup sogn] og hustru Dorthe Lauridsdatter.
Afdøde døde 21.11.1767.

327 Bevilling til uskiftet bo i Otting. 1767, fol.449.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1767 for Jens Madsen Refsgaard og hustru Kirsten Sørensdatter i Otting.

328 Testamente på Astrup [i Grinderslev sogn] i Salling. 1768, fol.449B.
Testamente af 1.11.1768 for Aksel Rosenkrantz Lasson til Astrup og hustru Antoinette Elisabeth Rosenørn.

329 Sidsel Clemensdatter i Hem. 10.5.1769, fol.450B.
E: Christen Jensen Hvid. Afkald fra B:
1) Clemen Christensen Hvid
2) Jens Christensen Hvid i Brøndum i Hem sogn.

330 Anne Jensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 19.2.1771, fol.451.
E: Hans Nielsen Kærsgaard. B:
1) Jens Hansen 21
2) Christen Hansen 19
3) Anne Hansdatter 13
4) Niels Hansen 11
5) Jesper Hansen 7
6) Hans Hansen 5
7) Mette Hansdatter 2½
8) Anne Hansdatter 4 uger, hos moster i Nørby i Balling sogn.
Skøde 27.6.1715 fra enkemandens far Niels Andersen.
Skøde 22.11.1758 fra enkemandens søster Kirsten Nielsdatter i Bostrup, enke efter Hans Thomsen.

331 Niels Andersen Glattrup i Hagens mølle [i Resen sogn]. 25.3.1768, fol.455B.
[Enkemand efter Maren Madsdatter Møller, skifte 17.5.1764 lbnr.312]. B:
1) Frederik Nielsen Glattrup 19, i København
2) Verner Nielsen Glattrup 7, hos Gudmand Krog, degn i Estvad.
FM: farbror Hans Andersen Glattrup i Resengård i Resen sogn.
Afdøde var birkedommer og -skriver i Resen birk.

332 Johanne Jensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 17.8.1772, fol.457B.
E: Jens Andersen Møller. B:
1) Anders Jensen 2½
2) Johanne Jensdatter.
FM: morbror Villads Jensen i Tustrup [i Jebjerg sogn].
Arv efter enkemandens far Anders Mogensen Møller, skifte 14.4.1766 til enkemandens søster [Birthe Andersdatter] g.m. Peder Jensen i Grundvad i Rødding sogn [i Rødding herred].

333 Dorthe Andersdatter i Nørre Balling i Balling sogn. 9.2.1773, fol.459B.
E: Mogens Simonsen. B:
1) Simon Mogensen 9
2) Anders Mogensen 8
3) Maren Mogensdatter 4.

334 Laurids Christensen i Lyby mølle. 15.2.1773, fol.461.
E: Anne Jacobsdatter. LV: [Mads] Bjørn til Grinderslevkloster. B:
1) Niels Lauridsen 4
2) Christen Lauridsen 3 mdr.
FM: morbror Niels Jacobsen i Grønning.
Desuden nævnes afdødes mor Kirstine Marie Nielsdatter, enke efter Christen Lauridsen i Lyby mølle. LV: [Vilhelm Henrik] Patberg, præst i Jebjerg og Lyby, afdødes søster [Else Christensdatter] g.m. Just Brøndum, degn i Kobberup og Feldingbjerg samt
enkens far Jacob Madsen i Balling overmølle og enkens halvsøster Kirsten Nielsdatter.

335 Jens Thomsen i Ilbjerg [i Rybjerg sogn]. 7.11.1771, fol.464.
E: Bodil Andersdatter. LV: Esper Thorsen i Gamstrup [i Roslev sogn]. A:
1) far Thomas Nielsen i Nautrup.
Afdøde døde i Movtrup på Mors, [begravet Blistrup 3.10.1771].

336 Mikkel Nielsen, smed i Jebjerg. 3.4.1773, fol.465.
E: Anne Andersdatter. LV: [Vilhelm Henrik] Patberg, præst i Jebjerg og Lyby. B:
1) Maren Mikkelsdatter 19
2) Else Mikkelsdatter 13
3) Anne Mikkelsdatter 9
4) Else Margrethe Mikkelsdatter 7
5) Niels Mikkelsen 4.
FM: farbror Melchior Nielsen, smed i Navr sogn.
Ophold til afdødes mor Anne Christensdatter, enke efter Niels Iversen, smed, skifte 22.2.1759.
Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen i Norge.

337 Niels Mathiasen i Grove Nørregård i Brøndum sogn. 15.4.1772, fol.466B.
Arvinger kendes ikke.

338 Gundil Joensdatter, ugift i Tøndering Hedegård. 13.7.1772, fol.468, 472.
A:
1) søster Johanne Joensdatter g.m. Jens Nielsen på stedet
2) søster Anne Joensdatter, død, var g.m. Poul Madsen Adser i Nykøbing. 5B:
a Mette Poulsdatter 29 i Amsterdam
b Niels Poulsen 25 i Amsterdam
c Karen Poulsdatter 23
d Bodil Poulsdatter 21
e Joen Poulsen 16 i Nykøbing
3) halvbror Peder Joensen i Jebjerg
4) halvbror Anders Joensen i Toustrup [i Durup sogn].

339 Morten Nielsen Qvistgaard, 19 år gammel student, der døde i København, men skifte afholdt på Østergård. 19.3.1773, fol.469, næste protokol fol.2.
A:
1) mor Johanne Marie Jensdatter Batum g.m. Christian Kjærulf i Nykøbing
2) Anders Qvistgaard
3) Jens Qvistgaard
4) Kirsten Qvistgaard
5) Morten Qvistgaard 11
6) Magdalene Sybille Qvistgaard
7) Peder Qvistgaard
8) Marie Kirstine Qvistgaard.
9) halvbror Steen Kjærulf.
FM:
1) farbror Morten Qvistgaard til Stubbergård [i Sevel sogn]
2) farbror Mads Qvistgaard til Sønder Kvistgård [i Vejrum sogn].
Arv efter far Niels Andersen Qvistgaard, skifte 21.5.1764 lbnr.307.

340 Niels Andersen Koch i Hem. 30.10.1773, fol.469B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen Goul. B:
1) Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Olufsen i Gammelby
2) Inger Nielsdatter g.m. Niels Jensen Bundgaard.

341 Inger Nielsdatter i Næstild i Oddense sogn. 18.1.1774, fol.470.
Enke efter Peder Nielsen Toft , skifte 21.5.1766 lbnr.313. B:
1) Niels Pedersen Toft i Hinnerup i Torum sogn
2) Birthe Pedersdatter
3) Hans Pedersen Toft i Næstild
4) Christen Pedersen Toft i Næstild
5) Anne Pedersdatter.
FM:
1) [mosters mand] Niels Pedersen Lund i Nørre Thise
2) [mosters mand] Søren Sørensen i Dalgård i Nautrup sogn.Skivehus amt
Skifteprotokol
1774-1789
B 3A-15


Der er fugtskader på alle blade, og der mangler dele af kanterne på de fleste blade.

342 Afkald i Næstild 23.6.1775, fol.7B.
Afkald af 13.11.1774 fra Mette Lydersdatter g.m. Niels Nielsen i Næstild for arv efter far Lyder Madsen, [skifte 21.12.1765 lbnr.447] til bror Mads Lydersen i Refsgård [i Volling sogn].

343 Afkald i Næstild 23.1.1775, fol.8.
Afkald af 2.1.1775 fra Jacob Lydersen i Refsgård for arv efter far Lyder Madsen, [skifte 21.12.1765 fol.359] til bror Mads Lydersen i Refsgård.

344 Afkald i Savstrup. 9.1.1775, fol.9.
Afkald af 28.12.1774 fra Jeppe Christensen i Savstrup for arv efter [far] til Esper Christensen i Jebjerg.

345 Anne Pedersdatter i Vinde [i Skive landsogn]. 21.2.1775, fol.9.
E: Mads Nielsen Høgild, smed. B:
1) Ingeborg Madsdatter 10
2) Niels Madsen 6.
FM: morfar Peder Madsen i Vinde.

346 Maren Andersdatter i Bostrup i Lyby sogn. 21.3.1775, fol.10, 29B.
E: Christen Jensen. B:
1) Else Christensdatter
2) Anders Christensen
3) Jens Christensen
4) Niels Christensen
5) Hans Christensen
6) Peder Christensen.
FM:
1) morbror Peder Andersen i Sønder Andrup
2) farbror Jens Jensen i Bajlum.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775.
Skifte 1.7.1776.

347 Bevilling til uskiftet bo [på Eskær i Grinderslev sogn]. 21.3.1775, fol.11.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775 for Johan Christian Geistler til Eskær og hustru Anne Sofie Lüttichau.

348 Peder Madsen Refsgaard i Volling. 10.6.1775, fol.12B.
E: Karen Villadsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1767.

349 Anne Helvig Christensdatter Baadsgaard, ugift i Bajlumgård [i Hjerk sogn]. 3.1.1775, fol.13B, 30B.
A:
1) søster Inger Dorthe Christensdatter Baadsgaard i Hem, var g.m. Mathias Pedersen i Dommerby, rømt for 24 år siden ved søn Christen Mathiasen i Hem
2) bror Henrik Christensen Baadsgaard i Dommerby, død for 16 år siden
3) bror Niels Christensen Baadsgaard, murersvend i København, død for over 28 år siden, var g.m. Anne Lucie Ibsen.

350 Hans Nielsen Kærsgaard i Bostrup i Lyby sogn. 21.12.1775, fol.19, 32.
Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 19.2.1771 lbnr.330. B:
1) Jens Hansen 26
2) Christen Hansen 25
3) Anne Hansdatter 19
4) Niels Hansen 17
5) Jesper Hansen 13
6) Hans Hansen 5
7) Mette Hansdatter 8.
FM:
1) farbror Anders Kærsgaard i Overgård i Krejbjerg sogn ved søn Niels Andersen Kærsgaard
2) på mors side Christen Jensen i Bostrup
3) på mors side Jens Jensen i Bajlumgård.

351 Kirstine Marie Nielsdatter i Lyby mølle. 2.12.1775, fol.21B, 141.
Enke efter Christen Lauridsen Møller, skifte 26.6.1769. B:
1) Niels Christensen i Balling mølle, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter 19. FM: stedfar Jacob Madsen i Balling overmølle
2) Laurids Christensen i Lyby mølle, skifte 15.2.1773 lbnr.334. 2B:
a Niels Lauridsen 7
b Christen Lauridsen 3½
FM: morbror Niels Jacobsen i Vester Grønning
3) Else Christensdatter g.m. Just Brøndum, begge døde, skifte Fjends herred gejstlig fol.232-254. 1B:
a Juliane Marie Justsdatter Brøndum 13 i Søby mølle. FM: farbror Christian Brøndum, degn i Vridsted og Fly. Ved afkald 4.5.1779 g.m. Jacob Jensen i Søby mølle i Kobberup sogn.
Afkald 12.12.1780 fra Villads Pedersen Møller i Refsgård.

352 Mads Thomsen Nysum, forpagter på Eskær [i Grinderslev sogn]. 30.9.1776, fol.31.
E: Maren Vistisdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1776.

353 Rasmus Stiernholm til Kjeldgård i Selde sogn. februar 1777, fol.32B, 138, 145.
E: Anne Christine Øllegaard Hvas. LV: Mads Bjørn. B:
1) Jens Herlev Stiernholm, der døde
2) Frederik Stiernholm
3) Erhard Carl Christian Stiernholm.
FM: fars søskendebarn Hans Hvas i Øster Ulsted i Vestervig sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1769.
Skifte 15.1.1780.

354 Anders Nielsen Stenild, forpagter på Hegnet [i Tøndering sogn]. 11.10.1776, fol.33, 78B, 92B, 94B, 116B.
E: Anne Andersdatter. LV: [Niels Christian] Stiernholm, præst i Roslev [og Rybjerg]. B:
7) Anders Andersen Stenild, nyfødt, der døde.
Første ægteskab med Benedikte (Bendil) Sørensdatter, skifte Hald amt 29.2.1772 lbnr.84. B:
1) Christen Andersen i Glerup
2) Mette Marie Andersdatter g.m. Christen Hansen i Højslev mølle. Ved afkald 21.7.1778 i Daugbjerg mølle
3) Anne Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Claus Christensen, møller i Lerkenfeld mølle. 1B:
a Hans Clausen 8
4) Niels Andersen på Villestrup
5) Jens Andersen
6) Christen Andersen 20.

355 Marianne Jensdatter Haverslund i Julsgård i Krejbjerg. 23.1.1777, fol.58B, 91B, 102B, 110, 115B, 129.
Enke efter Hans Pedersen Hegelund.
Testamente af 13.3.1737.
Hans A:
0) far [Peder Hansen Hegelund, præst] i Brøndum [og Hvidbjerg].
[Fars første ægteskab med Dorthe Jensdatter Skive]. B:
1) bror Peder Hansen Hegelund i Døstrup i Hindsted herred i Ålborghus amt.
[Mors andet ægteskab med Hans Ditlevsen Arrebo, præst i Brøndum og Hvidbjerg]. B:
2) [halv]bror Ditlev Hansen Arrebo, [skoleholder i Sønder Vinge, død 8.3.1770]. 3B:
a Hans Ditlevsen Arrebo, hattemagersvend i Mariager
b Frederik Ditlev Arrebo, skoleholder på Ulstrup i Sønder Vinge sogn på Gammel Estrup gods
c Johanne Arrebo, hos stedmor i Helstrup på Gammel Estrup gods.
Hendes A:
0) mor Karen Nielsdatter Galten, død.
Mors første ægteskab med Jens [Jensen] Holst, [præst i Lihme i Rødding herred], død. B:
1) halvbror Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested og Rosmus i Kalø amt, død 1737, [første ægteskab med] Ida Christine [Moth] Scheel. 5B:
a Johan Lorents Holst, toldskriver i Ålborg, død 1776. 5B:
1 Niels Holst 32, guldsmedsvend i Ålborg
2 Anne Kirstine Holst g.m. Mathias Ellidsbøl, degn i Gjerlev og Enslev
3 Ida Kirstine Holst 28
4 Christiane Holst 27 i Ålborg
5 Anne Lene Holst 23 i Ålborg
b Mogens Jacob Holst, degn i Tikøb og Hornbæk på Sjælland
c Mette Cathrine Holst i København
d Susanne Holst g.m. Morten Bødker
e Ida Kirstine Holst i Horsens, enke efter Jacob Nielsen Juul, feldbereder, [skifte Horsens 11.1.1764 lbnr.1293]
2) halvbror Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus g.m. Anne Sofie [Enevoldsdatter] Schachtaul. 2B:
a Enevold Peder Holst, præst i Rørby ved Kalundborg på Sjælland, død. B: (Navne angives ikke)
b Helle Christence Holst, død, var g.m. [Nikolaj] Dajon, forvalter på Nøragergård på Sjælland. 1B:
1 Niels Holst Dajon på Nøragergård
3) halvsøster Elisabeth Jensdatter Holst, (også kaldt: "eller rettere Maren Holst"), død. 2B:
a Henrik Frederiksen Falk i Horsens, [skifte Horsens 11.2.1764 lbnr.1300]
b Elisabeth Frederiksdatter Falk g.m. Christian Ludvig Bloch, præst i Fruering og Vitved.
Mors andet ægteskab med Anders [Christensen] Hjortsvang, [præst i Lihme i Rødding herred]. 1B:
4) halvbror Jens Andersen Hjortsvang i Ebeltoft, skifte 28.4.1748.
Mors tredje ægteskab med Jens Jacobsen Haverslund i Ålbæk præstegård, præst i Lihme i Rødding herred i Salling. 2B:
5) søster Sidsel Malene Jensdatter Haverslund, [skifte 18.1.1755 lbnr.279].
Første ægteskab med Frederik Jensen Brøndlund, præst i Helligsø og Gettrup.
Andet ægteskab med Christen Jensen Mønsted
6) Marianne Jensdatter Haverslund, som er afdøde.

356 Johan Frederiksen Visborg, ladefoged på Skivehus. 4.7.1777, fol.86B.
E: Margrethe Christensdatter i Skelund. LV: Søren Lund, birkedommer i Lundsgård i Vandborg sogn. B:
1) Christen Johansen 1½.
FM: morfar Christen Sørensen, murermester i Skelund på Trudsholm gods.

357 Jens Nielsen i Krarup mølle [i Hvidbjerg sogn]. 28.8.1778, fol.94.
E: Karen Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1768.

358 Testamente i Lem sogn. 1778, fol.109.
Testamente af 7.2.1770 for Jens Pedersen Møller og hustru Else Simonsdatter i Pildam i Lem sogn.

359 Otto Pedersen Handbjerg, møller og hustru Maren Christensdatter Rindum i Vium mølle. 1778, fol.110B, 297.
Hans A:
1) bror Søren Pedersen i Handbjerg sogn i Hjerm herred, død. 10B:
a Mogens Sørensen i Hjerk
b Otto Sørensen i Handbjerg
c Peder Sørensen i Handbjerg
d Christen Sørensen i Vium mølle
e Inger Sørensdatter g.m. Laurids Busk, degn i Hjerk
f Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Gyberg i Handbjerg sogn
g Gertrud Sørensdatter på Volstrup
h Maren Sørensdatter i Lille Ryde mølle
i Maren Sørensdatter i Hjerk
j Margrethe Sørensdatter i Hjerk
2) bror Christen Pedersen i Handbjerg, død. 6B:
a Peder Christensen i Handbjerg
b Anne Christensdatter, uvist hvor
c Kirsten Christensdatter, uvist hvor
d Maren Christensdatter i Navr
e Karen Christensdatter på Kvistrup
f Ingeborg Christensdatter i Hjerm
3) søster Margrethe Pedersdatter hos sin datter g.m. Knud Christensen, væver på Rydhave i Ryde sogn
4) søster Gertrud Pedersdatter, død. 3B:
a Anders, død før moderen
b Poul, død før moderen
c Kirsten, død før moderen
5) Karen Pedersdatter, død. 1B:
a slegfredbarn Peder Pedersen i Handbjerg
6) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Knudsen i Vium.
Hendes A:
1) bror Laurids Christensen [Clemensen i Vesterby] i Rindum sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 10.5.1779 lbnnr.645]. 4B:
a Christen Lauridsen i Sønderby i Hee sogn
b Marianne Lauridsdatter g.m. Peder Mathias Bollerup i Bundsbæk mølle
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen Høghøj i Hanning sogn
d Barbara Lauridsdatter g.m. Christian Skjoldemose, spækhøker i København
2) søster Karen Christensdatter, død. 1B:
a Peder Christian Hansen på Samsø
3) søster Kirsten Christensdatter, død. 1B:
a Anne Marie Lauridsdatter g.m. Mogens Sørensen i Hjerk
4) søster Else Christensdatter, død ugift
5) søster Karen Christensdatter, død.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1763.
Skifte 20.5.1785.

360 Erik Jensen i Vrå i Balling sogn. 1779, fol.111B, 136B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: far Peder Jacobsen i Brøndum. B:
1) Jens Eriksen 14
2) Kirsten Eriksdatter 12
3) Ingeborg Eriksdatter 11.
FM:
1) farbror Christen Jensen i Bostrup
2) farbror Jens Jensen i Bajlum.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1778.
Skifte 12.8.1780.

361 Morten Frederiksen i Gammelgård i Skive sogn. 3.5.1779, fol.112.
E: Kirsten Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1774.

362 Anders Eriksen i Hvidbjerg. 29.5.1779, fol.112B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen i Hvidbjerg.
B:
1) Mette Andersdatter 20, (kaldes også Else Andersdatter)
2) Maren Andersdatter 18.
FM: morbror Christen Nielsen i Hvidbjerg.

363 Hans Pedersen Toft, ugift i Næstild. 9.9.1779, fol.117.
A:
1) bror Niels Pedersen Toft i Hinnerup
2) søster Birthe Pedersdatter Toft
3) bror Christen Pedersen Toft i Næstild
4) søster Anne Pedersdatter Toft.
FM: Knud [Nielsen] Hopp, degn i Oddense.

364 Helvig Eskildsdatter i Refsgård [i Volling sogn]. 9.10.1779, fol.117B.
E: Mads Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1779.

365 Afkald i Nandrup i Jebjerg sogn. 1779, fol.118B.
Afkald fra Anne Christensdatter g.m. Jens Andersen i Nandrup for arv efter far til bror Esper Christensen i Jebjerg.

366 Sofie Nielsdatter Møller i Eskov i Selde sogn. 1.11.1779, fol.118B.
E: Jens Pedersen Qvist.
Første ægteskab med Eskild Christensen i Eskov, skifte 9.5.1759. B:
1) Helvig Eskildsdatter, skifte 9.10.1779 lbnr.364, var g.m. Mads Pedersen i Refsgård. 1B:
a Peder Madsen 1½
2) Maren Eskildsdatter g.m. Peder Jepsen Qvist i Øster Møjbæk [i Torum sogn]
3) Anne Eskildsdatter, død 5.10.1779
4) Kirsten Eskildsdatter, død 18.10.1779.

367 Anders Nielsen Kærsgaard i Overgård i Krejbjerg sogn. 18.1.1780, fol.121.
E: Karen Madsdatter, der også døde. B:
1) Niels Andersen Kærsgaard 37
2) Mads Andersen Kærsgaard 34
3) Kirsten Andersdatter Kærsgaard g.m. Simon Jepsen i Otting
4) Anne Andersdatter Kærsgaard.

368 Maren Jensdatter i Egeris i Skive sogn. 3.1.1780, fol.123, 136B, 142.
E: Christen Christensen. B:
1) Niels Christensen 35
2) Dorthe Marie Christensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Dommerby. 2B:
a Maren Pedersdatter 4
b Niels Pedersen 2½
3) Christen Christensen 32
4) Bodil Christensdatter 28. Ved afkald 8.1.1781 g.m. Laurids Andersen i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred]
5) Margrethe Christensdatter 25.

369 Johanne Christensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 25.4.1780, fol.127.
E: Niels Mortensen. A:
1) mor Anne Christensdatter, enke efter Christen Jensen i Grove. LV: Niels Skov på Bustrup
2) bror Christen Bilgrav i Grove
3) bror Jens Christensen i Oustrup?
4) søster Karen Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Hinnerup.

370 Maren Simonsdatter i Vesterby i Balling sogn. 26.5.1780, fol.128.
E: Peder Sørensen. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Anders Pedersen i Høstgård i Balling sogn
2) Mette Pedersdatter 27
3) Kirsten Pedersdatter 24
4) Simon Pedersen 22
5) Dorthe Pedersdatter 20
6) Søren Pedersen 16
7) Mads Pedersen 13.
FM: farbror Jens Sørensen i Kobberup.

371 Anders Simested , foged på Eskær [i Grinderslev sogn]. 27.7.1779, fol.129B.
A:
1) mor Kirsten Thomasdatter i Simested, enke efter Andrea Andreasen
2) søster Vibeke Andreasdatter g.m. Søren Sørensen i Simested
3) søster Signe Andreasdatter
4) søster Anne Andreasdatter g.m. Anders Christensen i Simested.
FM: Nikolaj Pedersen, fuldmægtig på Vesterris.

372 Niels Pedersen Sahl, ugift i Krejbjerg. 21.12.1779, fol.133.
A:
1) søster Bodil Pedersdatter g.m. Christen Christensen, begge døde. 1B:
a Mette Christensdatter 24
2) søster Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Peder Koch i Rødding. 1B:
a Peder Pedersen, død, var g.m. Birgitte Jensdatter i Rødding på Spøttrup gods. 1B:
1 Bodil Pedersdatter 6.
FM: Laurids Eskildsen i Ballegård.
Afdøde var født på Nørgård gods og havde tidligere fæstet gården Skrivergård i Krejbjerg, men 1752 overdraget den sin bror Anders Pedersen Sahl.

373 Peder Andersen Bjerregaard i Sønder Thise. 11.9.1780, fol.138B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Poul Pedersen. A:
1) søster Karen Andersdatter, enke efter Niels Jensen i Sønder Thise
2) søster Mette Andersdatter.
FM: Knud [Nielsen] Hopp, degn [i Oddense].

374 Armgard Sofie Bredal på Hegnet [i Tøndering sogn]. 8.12.1780, fol.140B.
E: Christoffer Müller til Hegnet.
Bevillig til uskiftet bo af 24.2.1765.

375 Jens Herlev Stjernholm, ugift på Kjeldgård [i Selde sogn]. 16.1.1781, fol.142.
A:
1) mor Anne Christine Øllegaard Hvas, enke efter Rasmus Stiernholm til Kjeldgård, [skifte februar 1777 lbnr.353]. LV: Mads Bjørn
2) bror Frederik Stiernholm 27
3) bror Erhard Carl Christian Stiernholm 17.
FM: [fars søskendebarn] Hans Hvas i Øster Ulsted i Vestervig sogn.

376 Maren Christensdatter, ugift i Næstild. 6.2.1781, fol.143.
A:
1) stedfar Niels Espersen i Næstild, enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 14.12.1767 lbnr.353]
1) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jeppe Sørensen Møller i Næstild. 5B:
a Karen Jepsdatter g.m. Christen Pedersen Gran i Næstild
b Anne Marie Jepsdatter 24
c Maren Jepsdatter 22
d Ellen Jepsdatter 19
e Karen Jepsdatter 16
2) bror Jens Christensen Vestergaard
3) bror Jacob Christensen
4) bror Christen Christensen i Nørre Andrup
5) halvbror Jesper Nielsen Vestergaard
6) halvbror Thor Nielsen Vestergaard
7) halvsøster Anne Nielsdatter 34.

377 Bodil Jensdatter i Lille Torum. 2.3.1781, fol.144.
E: Christen Jensen. B:
1) Kirsten Christensdatter 22
2) Christen Christensen 16
3) Karen Christensdatter 14
4) Christen Christensen 12
5) Mette Christensdatter 10
6) Jens Christensen 8
7) Anne Christensdatter 5.
FM: morbror Jens Jensen i Lille Torum.

378 Mette Andersdatter i Næstild [i Oddense sogn]. 26.3.1781, fol.147.
E: Jens Erik Jespersen. A:
1) bror Peder Andersen i Sønder Andrup
2) søster Anne Andersdatter g.m. Jens Jensen i Bajlum i Hjerk sogn
3) søster Bodil Andersdatter g.m. Christen Pedersen i Store Ramsing
4) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Bostrup i Lyby sogn. 5B: (Navne angives ikke)
5) søster Maren Christensdatter g.m. Mads Lydersen i Refsgård i Volling sogn.

379 Jens Sørensen i Grundvad i Krejbjerg sogn. 17.4.1781, fol.148B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Jens Madsen i Vrå i Balling sogn. B:
4) Søren Jensen 11.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jensen 22
2) Jesper Jensen 16
3) Anne Marie Jensdatter 15.
FM:
1) farbror Peder Sørensen i Vesterby i Balling sogn
2) farbror Iver Sørensen i Balling.

380 Knud Sørensen i Nørhede i Lihme sogn. 30.4.1781, fol.151B.
E: Else Pedersdatter. LV: Søren Jensen i Ålbæk præstegård. B:
1) Peder Knudsen 28
2) Karen Knudsdatter 24
3) Anne Knudsdatter 22
4) Kirsten Knudsdatter 20
5) Christen Knudsen 18.
FM:
1) Jens Eriksen i Lihmegård
2) Christen Jensen i Brunsgård i Lem sogn.
Desuden nævnes afdødes forældre Søren Knudsen og Karen Knudsdatter i Nørhede, begge døde.

381 Niels Andersen Kærsgaard i Overgård i Krejbjerg sogn. 7.6.1781, fol.154.
E: Kirsten Madsdatter. LV: [Henrik Johansen] Mehl, præst i Rødding og Krejbjerg. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Niels Nielsen Kærsgaard.
FM: farbror Mads Andersen Kærsgaard.

382 Christoffer Müller til Hegnet i Tøndering sogn. 7.4.1781, fol.158.
Enkemand efter Armgard Sofie Bredal. B:
1) Selio Georg Müller til Hegnet.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1765 lbnr.374. [Første ægteskab med Louise Schinkel skifte 29.7.1754 lbnr.273].

383 Niels Espersen i Næstild. 10.4.1781, fol.160B.
Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 14.12.1767 lbnr.325. B:
1) Esper Nielsen Vestergaard i København
2) Thor Nielsen Vestergaard i København
3) Anne Nielsdatter Vestergaard , der ægter Christen Pedersen Toft i Næstild.

384 [Peder Christensen] Skov på Bustrup [i Ramsing sogn]. 26.2.1781, fol.163B.
[Enkemand efter Dorthe Marie Brøndum, skifte 28.8.1754 lbnr.274]
Dødsanmeldelse indgivet af søn M[ogens] C[hristian] Skov.

385 Mette Pedersdatter i Fårekrog i Balling sogn. 30.3.1782, fol.163B.
E: Peder Jensen Bach.
Af første ægteskab B:
1) Peder Rasmussen i Balling
2) Kirsten Rasmusdatter i Balling, enke efter Niels Eskildsen. LV: Peder Espersen i Balling.

386 Anders Espersen (Jespersen) i Brøndum. 2.7.1782, fol.165.
Enkemand. B:
1) Niels Andersen 43
2) Dorthe Andersdatter 41
3) Jesper Andersen Hovgaard 36 i Brøndum
4) Karen Andersdatter 32.

387 Jens Nielsen Hesselbjerg i Brøndum. 22.7.1782, fol.166.
E: Mette Pedersdatter. LV: O. M. Laurbjerg, forpagter på Estvadgård. B:
1) Jens Jensen Hesselbjerg.
FM: morfar Peder Jacobsen i Brøndum.

388 Mette Jensdatter, ugift i Vrå i Balling sogn. 5.11.1781, fol.169B.
A:
1) bror Bertel Jensen i Krejbjerg
2) bror Erik Jensen i København
3) bror Jens Jensen i København
4) bror Christen Jensen i Vrå
5) bror Niels Jensen, uvist hvor
6) søster Dorthe Jensdatter i Brøndum
7) søster Maren Jensdatter.

389 Verner Rosenkrantz til Villestrup [i Astrup sogn] og hustru [Else] Margrethe Sehested i Skive. 5.7.1782, fol.171.
B:
1) Iver Rosenkrantz ved svoger [Christian Carl] von Gabel, amtmand i Skivehus amt.
Desuden nævnes afdøde mands bror Holger Rosenkrantz til Rosenlund [i Fakse sogn] på Sjælland.

390 Johannes [Frandsen] Bornemann til Jungetgård i Junget sogn, borgmester og tolder i Viborg.. 28.8.1780, fol.172.
E: Anne Marie Hastrup. LV: Hans Hvas i Øster Ulsted i Vestervig sogn. B:
1) Dorthe Georgine Bornemann 9
2) Mads Hastrup Bornemann 4.
FM: Niels Hastrup til Vrejlevkloster.
Desuden nævnes afdødes søster Edel Kirstine [Frandsdatter] Bornemann, enke efter Krøyer, direktør på Torupgård i Koldinghus amt. LV: Hans Stenstrup til Kjeldkær.
Jordebog for Jungetgård 1780 fol.191B-193 og fol.221-223B.

391 Testamente i Grinderslev sogn. 4.12.1782, fol.272B.
Testamente af 22.3.1782 for Anders Pedersen Damgaard og hustru Anne Kirstine Nybo i Stoubygård i Grinderslev sogn.

392 Anne Christine Øllegaard Hvas på Kjeldgård [i Selde sogn]. 6.2.1783, fol.273B.
Enke efter Rasmus Stiernholm, skifte februar 1777 lbnr.353. B:
1) Frederik Stiernholm 22 til Kjeldgaard
2) Erhard Carl Stiernholm 20 på Hammergård i Silkeborg amt.

393 Anne Nikolette Kirstine Frederikke [Mouridsdatter] Møller på Astrup [i Grinderslev sogn]. 19.9.1782, fol.278.
A:
1) bror Eskild Mourids Møller 27, musketer i Holsten
2) bror Oluf Mouridsen Møller 25 i Horsens
3) bror Jørgen Christoffer Mouridsen Møller 24 i Ribe
4) bror Frands Mouridsen Møller 19 i Ribe.

394 Christen [Pedersen] Damgaard, ugift til Nørgård [i Grinderslev sogn]. 7.7.1783, fol.282B.
Testamente af 22.6.1783. A:
1) mor [Maren Andersdatter] Qvistgaard, enke efter [Peder Christensen] Damgård, [skifte 20.8.1767 lbnr.323]
2) svoger Mads Iversen Qvistgaard på Skikkild [i Vejrum sogn]
3) søster g.m. Høst på Beltoft [i Lundby sogn], hvis eneste søn Peder er opkaldt efter sin morfar og ældste datter Nille Marie er opkaldt efter sin mormor
Desuden nævnes afdødes bror Anders Damgaard.

395 Bevilling til uskiftet bo [i Rødding sogn]. 6.11.1783, fol.287.
Bevilling til uskiftet bo af 19.9.1783 for Peder Møller, forpagter på Hestehave [i Rødding sogn] og hustru Sidsel Andersdatter.

396 Anne Nielsdatter i Næstild. 24.10.1783, fol.287.
E: Christen Pedersen Toft. B:
1) Peder Christensen 41 uger.
FM: mors halvbror Christen Christensen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn.

397 Bertel Langballe Clementin, forpagter på Krabbesholm [i Skive Landsogn]. 10.12.1783, fol.288.
E: Mette Cathrine Jespersen.
Testamente af 3.12.1783.

398 Christen Christensen i Egeris [i Skive sogn]. 9.2.1784, fol.289.
Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 3.1.1780 lbnr.368]. B:
1) Niels Christensen 39 i Egeris
2) Christen Christensen 36
3) Bodil Christensdatter g.m. Laurids Andersen i Rabis i Resen sogn [i Fjends herred]
4) Margrethe Christensdatter 29.
FM: Thomas Jensen i Egeris.

399 Thomas Villadsen i Haldborg [i Hem sogn]. 3.5.1784, fol.290.
E: Mette Poulsdatter. LV: [Otto Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård.
Bevilling til uskiftet bo af 3.1.1772. B:
1) Karen Thomasdatter 27
2) Poul Thomsen 26
3) Christen Thomsen 25
4) Villads Thomsen 24
5) Johanne Thomasdatter 21
6) Mads Thomsen 18
7) Dorthe Thomasdatter 14.

400 Jens Jensen i Dalsgård i Thise sogn. 22.6.1784, fol.291.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud [Nielsen] Hopp, degn [i Oddense]. B:
1) Jens Jensen 15
2) Maren Jensdatter 14
3) Else Jensdatter 12
4) Christoffer Jensen 8
5) Anne Jensdatter 3.
Desuden nævnes enkens svoger Christen Christensen.

401 Sofie Andersdatter i Volling. 8.10.1784, fol.292.
E: Jens Villadsen. B:
1) Johanne Jensdatter 9.
FM: morbror Niels Andersen i Tønning i Ejsing sogn.

402 Gertrud Eriksdatter i Balling Nedermølle. 3.10.1784, fol.292B.
E: Søren Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1780.

403 Helvig Nielsdatter i Nørre Thise. 3.12.1784, fol.293.
E: Peder Jensen Weismarch. B:
1) Karen Pedersdatter 24
2) Mette Pedersdatter 21
3) Jens Pedersen 18
4) Niels Pedersen 15.
FM: morbror Oluf Nielsen i Øster Hegnet [i Thise sogn].

404 Villads Pedersen i Balling Nedermølle. 16.12.1784, fol.294, 307, 311B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurbjerg, forvalter på Estvadgård kloster. B:
1) Peder Villadsen 8, der døde
2) Karen Villadsdatter 6
3) Niels Villadsen.
FM:
1) farbror Mads Pedersen i Refsgård
2) farbror Niels Pedersen i Damsgård
3) mors stedfar Jacob Madsen i Over Balling.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1781.
Skifte 21.8.1786.

405 Afkald i Oddense. 27.4.1784, fol.294B.
Afkald fra Alhed Marie Friis for arv efter mor Anne Kirstine Kurrelbom, skifte 28.12.1761 lbnr.292.
Vedlagt bevilling at være egen værge for Malte [Christian] Friis til Refstrup [i Gadbjerg sogn] i Koldinghus amt for hans to døtre:
1) Juliane Dorthe Friis
2) Alhed Marie Friis.

406 Jens Christensen i Vile sogn. 16.3.1785, fol.295.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Anders Knudsen i Harre. B:
1) Mette Jensdatter.
FM: farbror Jens Christensen i Nykøbing.

407 Cathrine Johansdatter i Vile. 2.8.1785, fol.296.
E: Ernst Christensen. B:
1) Dorthe Kirstine Ernstsdatter 21 i Skive
2) Sofie Ernstsdatter 15
3) Anne Marie Ernstsdatter 9
4) Christian Ernstsen 3
5) Dorthe Ernstsdatter 3.
FM: Søren Jensen i Skyldal i Vile sogn.

408 Mette Andersdatter i Hvidbjerg. 6.12.1786, fol.304.
E: Søren Hansen. B:
1) Maren Sørensdatter.

409 Margrethe Sofie [Nielsdatter] Overgaard i Sallingsund huse [i Nautrup sogn]. 1786, fol.305.
Fledføringskontrakt af 10.1.1777 med søster Anne [Nielsdatter] Hald Overgaard, enke efter [Christen] Rohde, og hvis hun dør, da med hendes datter Frederikke Marie Hald Overgaard g.m. Oluf Qvist i Sallingsund huse.

410 Niels Lauridsen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn. 29.6.1786, fol.306.
E: Maren Madsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1780.

411 Inger Christensdatter i Næsbækgård i Balling sogn. 5.9.1786, fol.308.
Arvinger angives ikke.

412 Peder Christensen, kusk i Bostrup [i Lyby sogn]. 2.10.1786, fol.309.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Bostrup. A:
1) søskendebarn Peder Olufsen i Oddense
2) søskendebarn Aksel Olufsen i Holmgård
3) søskendebarn Maren Olufsdatter g.m. Niels Stensen i Grinderslev
4) søskendebarn Birthe Olufsdatter i Breum
5) søskendebarn Maren Iversdatter i Krejbjerg
6) søskendebarn Laurids Poulsen i Dalstrup i Harre sogn
7) søskendebarn Peder Poulsen i Glynge i Nautrup sogn
8) søskendebarn Christen Poulsen i Holstebro
9) søskendebarn Maren Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Selde
10) søskendebarn Jesper Pedersen i Junget, død
11) søskendebarn Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Andersen i Skove i Junget sogn
12) søskendebarn Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Jeppe Christensen i Jebjerg. 2B:
a Christen Jepsen 22
b Maren Jepsdatter.
FM: Jens Thomsen i Bostrup.

413 Mette Nielsdatter i Gammelgård i Skive sogn. 3.5.1787, fol.313B.
E: Laurids Andersen.
Bevilling til uskiftet bo.

414 Maren Nielsdatter i Vester Dølby. 3.5.1787, fol.314.
E: Jochum Christiansen Svane, smed. B:
1) Anne Marie Jochumsdatter 7
2) Christian Jochumsen 5
3) Niels Jochumsen 2½.
FM: [mors morbror] Ludvig Jensen i Hindborg.
Desuden nævnes enkemandens far Christian Svane, degn i Balling.
Enkemanden agter af flytte til Balling.

415 Christen Nielsen, skrædder og hustru Margrethe Andersdatter i Hvidbjerg. 29.5.1787, fol.316.
Hans første ægteskab med Kirsten Eriksdatter, begravet 5.1.1783. B:
1) Niels Christensen 17
2) Mads Christensen 12.
FM: farbror Niels Nielsen.

416 Bodil Svenningsdatter i Nørre Andrup [i Krejbjerg sogn]. 13.7.1787, fol.322.
E: Søren Pedersen. B:
1) Johanne Sørensdatter [11]
2) Svenning Sørensen [6].

417 Johanne Christensdatter i Vile. 1787.
Enke. B:
1) Dorthe Andersdatter 4.
FM: farbror Christen Sørensen.

418 Maren Nielsdatter i Refsgård [i Volling sogn]. 9.8.1787, fol.324.
E: ...dersen. (Navn ulæseligt).
Bevilling til uskiftet bo.

419 Dorthe Jepsdatter i Øster Hegnet [i Thise sogn]. 10.?.1787, fol.324B.
E: Christen Pedersen Lund. B:
1) Jeppe Christensen [3]
2) Maren Christensdatter [2]
3) Anne Christensdatter 1.
FM: morbror [Jeppe] Jepsen i Kirkeby i Rybjerg sogn
Desuden nævnes enkemandens far Peder Lund i Sønder Thise.

420 Oluf Andersen i Nørre Thise i Thise sogn. 10.8.1787, fol.325.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Christen Olufsen 33
2) Anders Olufsen 30
3) Niels Olufsen 20
4) Karen Olufsdatter g.m. Jens Andersen Furbo i Grættrup [i Junget sogn]
5) Elisabeth Olufsdatter
6) Birthe Olufsdatter
7) Anne Olufsdatter.

421 Søren Madsen i Norsgård i Krejbjerg sogn. 10.9.1787, fol.326B.
E: Maren Eskildsdatter. B:
1) Mads Sørensen
2) Eskild Sørensen
3) Jens Sørensen
4) Just Sørensen
5) Kirsten Sørensdatter g.m. Jeppe Svenningsen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn
6) Anne Sørensdatter g.m. Jeppe Nielsen i Volling
7) Maren Sørensdatter 30
8) Kirsten Sørensdatter 16.

422 Nikoline Hald i Toustrup [i Durup sogn]. 14.9.1787, fol.327B.
E: Hieronymus Peder Moldrup. løjtnant. B:
1) Damianus Christian Moldrup 10
2) Elisabeth Cathrine Moldrup 8
3) Peder Moldrup 6
4) Johan Rantzau Moldrup 2.

423 Inger Villadsdatter i Vester Lyby. 5.10.1787, fol.328B.
E; Stig Mortensen. B:
1) Morten Stigsen 8
2) Søren Stigsen 1.
FM: Laurids Eriksen i Ejskær [i Dølby sogn] som beslægtet.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Hesselberg i Klitgård [i Ulsted sogn] i Vendsyssel.

424 Peder Jacobsen i Brøndum. 22.10.1787, fol.329B.
Enkemand. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Jens Pedersen, smed i Brøndum
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Vrå
3) Anne Pedersdatter g.m. Anders Eriksen i Brøndum
4) Søren Pedersen på Sjælland. død. B: en datter.

425 Vibeke Lauridsdatter i Frammerslev i Oddense sogn. [1.10].1787, fol.331B.
E: Niels Villadsen. B:
1) Villads Nielsen 22
2) Laurids Nielsen 21
3) Anders Nielsen 18
4) Anders Nielsen 13
5) Karen Nielsdatter 8.

426 Helvig Iversdatter i Gedholm i Krejbjerg sogn. 11.1.1788, fol.332B.
E: Niels Espersen. B:
5) Birgitte Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Roersen
2) Iver Roersen
3) Maren Roersdatter
4) Anne Marie Roersdatter.

427 Peder Sørensen i Vesterby i Balling sogn. 5.2.1788, fol.334B.
Enkemand. B:
1) Simon Pedersen i Vesterby
2) Søren Pedersen 24
3) Mads Pedersen 18
4) Mette Pedersdatter g.m. Anders Pedersen i Høstgård i Balling sogn
5) Mette Pedersdatter i Nittrup
6) Kirsten Pedersdatter i Grundvad i Krejbjerg sogn
7) Dorthe Pedersdatter i Høstgård.
FM: Jens Hansen i Vrå.

428 Jeppe Christensen i Bjerregård i Sønder Thise. 11.2.1788, fol.337.
E: Maren Poulsdatter. LV: Poul Pedersen i Sønder Thise. B:
1) Marianne Jepsdatter.
FM: farbror Hans Christensen i Sønder Thise.

429 Jens Pedersen i Vrå i Balling sogn. 8.4.1788, fol.338.
E: Maren Andersdatter.
B:
1) Peder Jensen i Krejbjerg
2) datter g.m. Jensen i Vrå.
(Mulige øvrige arvinger ulæselige).

430 Morten Nielsen i Volling. 2.5.1788, fol.338B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Jens Nielsen. B:
1) Niels Mortensen.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Jepsen i Otting.

431 Mads Bjørn til Grinderslevkloster. [begravet 9.5.1788], fol.339B.
E: Birgitte Cathrine Nordkjær.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1763.

432 Poul Christensen i Dalstrup i Harre sogn. 20.5.1788, fol.340.
E: Johanne Jensdatter. LV: Thomas Hede i Otting. B:
4) Maren Poulsdatter g.m. Knud Lauridsen i Neder Sønderup i Harre sogn
5) Bodil Poulsdatter
6) Jens Poulsen 22
7) Kirsten Poulsdatter
8) Maren Poulsdatter
9) Peder Poulsen 10
10) Morten Poulsen 6.
FM: farbror Niels Christensen i Harre sogn.
Af første ægteskab B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Jørgen Jensen i Glynge i Nautrup sogn
2) Christen Poulsen, ejer af gården
3) Anne Poulsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Lødderup på Mors.

433 Peder Jensen Weismarch i Nørre Thise. 27.5.1788, fol.341B.
Enke efter Helvig Nielsdatter, [skifte 3.12.1784 lbnr.403]. B:
1) Karen Pedersdatter 30
2) Mette Pedersdatter 25
3) Jens Pedersen 24
4) Niels Pedersen 20.
FM:
1) farbror Jens Jensen Weismarch i Nørre Thise
2) morbror Oluf Nielsen i Øster Hegnet [i Thise sogn].

434 Peder Nissen [til Spøttrup i Rødding sogn i Rødding herred]. 23.6.1788, fol.343.
E: Bodil [Nielsdatter] Hillerup.
Bevilling af 5.10.1789 til uskiftet bo. (Årstallet må være forkert, da det forevises på Skivehus amt 23.6.1788 og afdøde mageskifter Voldbjerg med Spøttrup 1784).
Ved bevillingen angives afdøde at være ejer af Voldbjerg [i Hee sogn] i Ribe stift.

435 Maren Mikkelsdatter i Vestergård i Oddense sogn. 4.7.1788, fol.343B.
E: Søren Vestergaard. B:
1) Mads Sørensen
2) Mikkel Sørensen.
FM:
1) Peder Vestergaard på Strandet
2) [Hans Tommerup Ingstrup], degn i Hem i Hindborg herred.

436 Karen Pedersdatter i Vestergård i Oddense sogn. 4.7.1788, fol.345.
Enke efter Mads Sørensen, skifte 22.5.1778. B:
1) Søren Madsen på stedet
2) Peder Madsen 32
3) Jens Madsen 30
4) Anne Madsdatter g.m. Knud Andersen i ?
5) Anne Marie Madsdatter g.m. Søren Espersen i Frammerslev
6) Mette Madsdatter
7) Maren Madsdatter
8) Kirsten Madsdatter.
FM: Mads Lytken?

437 Karen Villadsdatter i Brøndum. 24.7.1788, fol.346B.
E: Jacob Lydersen. B:
1) Maren Jacobsdatter 4
2) Lyder Jacobsen 15 uger.

438 Jens [Rasmussen], smed i Møgeltorum i Torum sogn. 1.8.1788, fol.347B.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Anne Jensdatter 7
2) Rasmus Jensen 5
3) Johanne Jensdatter 3.

439 Anne Andersdatter i Neder Savstrup i Oddense sogn. 3.10.1788, fol.350.
E: Anders Christensen. B:
1) Maren Andersdatter 10
2) Christoffer Müller Andersen 7.
FM: morbror Baltser Andersen i Erslev på Mors.

440 Villads Jensen, smed i Brøndum. 4.8.1788, fol.350B.
E: Maren Vistisdatter. B:
1) Maren Villadsdatter 30
2) Karen Villadsdatter, [skifte 24.7.1788 lbnr.437]. B:
a Maren Jacobsdatter
b Lyder Jacobsen.
3) Anne Villadsdatter 22
4) Maren Villadsdatter 20.

441 Mads Thomsen, ugift i Haldborg [i Hem sogn]. 6.10.1788, fol.351.
A:
1) mor Mette Poulsdatter, [enke efter Thomas Villadsen, skifte 3.5.1784 lbnr.399]
2) Karen Thomasdatter
3) Poul Thomsen
4) Christen Thomsen
5) Villads Thomsen
6) Johanne Thomasdatter
7) Dorthe Thomasdatter.

442 Else Nielsdatter i Egeris i Skive sogn. 16.4.1789, fol.351B.
E: Thomas Jensen Sinding.
Afkald fra A:
1) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Jeppe Jensen i Tustrup i Jebjerg sogn
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Harrild i Tustrup i Jebjerg sogn.

443 Kirsten Pedersdatter i Øster Møjbæk [i Torum sogn]. 10.3.1788, fol.352B, næste protokol fol.28B, 56B, 73B, 108, 183, 188B, 191, 200B, 321B, 354, 414, 415.
A:
1) søster Dorthe Pedersdatter Qvist g.m. Peder [Christensen] Hoxer, [købmand] i Skive, der døde, nu med LV: Søren Nielsen i Vinde
2) bror Jens Pedersen Qvist i Eskov [i Selde sogn]
3) bror Poul Pedersen Qvist i Øster Møjbæk
4) halvbror Peder Jensen i Øster Møjbæk.

444 Mette Pedersdatter i Brøndum. 5.1.1789, fol.356B.
E: Jens Pedersen, smed. B:
1) Jacob Jensen.

445 Niels Steffensen i Harre. 14.4.1789, fol.357B.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Lauridsen.
Afkald fra begge børn.

446 Johanne Pedersdatter i Håsum. 15.5.1789, fol.359.
E: Poul Madsen. B:
1) Helle Poulsdatter [21].
FM: morbror Christen Pedersen.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 27.9.1764 lbnr.310]. B:
1) Maren Poulsdatter 34.

447 Lyder Madsen i Refsgård i Volling sogn. 21.12.1765, fol.359.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Peder Jacobsen i Brøndum. B:
1) Mads Lydersen 34
2) Anne Lydersdatter g.m. Esper Pedersen i Brøndum
3) Mette Lydersdatter
4) Jacob Lydersen 26
5) Barbara Lydersdatter 19.


Skivehus amt
Skifteprotokol
1789-1796
B 3A-16


448 Maren Sørensdatter i Bysted [i Nautrup sogn]. 17.8.1789, fol.2.
E: Eskild Hansen. B:
1) Hans Eskildsen 6
2) Dorthe Eskildsdatter 4
3) Anne Dorthe Eskildsdatter 1.
FM: mors stedfar Peder Simonsen i Hestbæk [i Rybjerg sogn].
Desuden nævnes enkemandens søster Lene Hansdatter i Bysted.

449 Søren Christensen i Øster Dølby. 12.9.1789, fol.3B.
E: Anne Carlsdatter. LV: Christian Møller. A:
1) brorsøn Christen Christensen i Nørremølle ved Viborg
2) søstersøn Niels Jepsen i Grove
3) brorsøn Christen Knudsen i Tolstrup
4) brordatter Bodil Knudsdatter i Tolstrup
5) brordatter Johanne Knudsdatter i Tolstrup.
For de 3 sidste FM: Ludvig Jensen i Hindborg

450 Pallene von Gersdorff, ugift på Astrup [i Grinderslev sogn]. [12.7].1789, fol.5.
Testamente af 3.3.1787. A:
1) søster Margrethe von Gersdorff g.m. Axel Rosenkrantz Lasson til Astrup
2) søsterdatter Margrethe Mette Teilmann g.m. Peder Wormskiold til Restrup.

451 Anders Qvistgaard til Østergård [i Åsted sogn]. [5.12].1792, fol.6B.
E: Peder Marie Qvistgaard, [ hans søskendebarn].
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.178?, (sidste ciffer mangler).

452 Karen Nielsdatter i Ginderup i Krejbjerg sogn. 16.11.1789, fol.7B.
E: Søren Pedersen Kold.
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen 13.
FM: morbror Laurids Nielsen i Grundvad i Krejbjerg sogn.
Desuden nævnes enkemandens far Peder Sørensen i Grove Nørgård.

453 Niels Villadsen i Frammerslev i Oddense sogn. 4.1.1790, fol.15.
Enkemand efter Vibeke Lauridsdatter, skifte 1.10.1787 lbnr.425. B:
1) Villads Nielsen 23½ på stedet
2) Laurids Nielsen 22½ på stedet
3) Anders Nielsen Hummelgaard 20½, snedkerdreng i Peder Hvidtfeldts Stræde 148 i København
4) Anders Nielsen 15
5) Karen Nielsdatter 9½.
FM:
1) mosters mand Laurids Jensen Skov i Frammerslev
2) mosters mand Jørgen Jensen i Oddense.
Skøde af 21.3.1764 fra afdødes far Villads Jensen, [skifte 15.5.1764 lbnr.306]

454 Jens Jensen Thy i Hinnerup i Torum sogn. 9.2.1790, fol.27.
E: Elisabeth Jensdatter.
Testamente af 5.6.1787.

455 Maren Jensdatter i Hestbæk i Rybjerg sogn. 19.1.1790, fol.36.
E: Christen Jacobsen, forpagter af Hegnet [i Tøndering sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1787. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Jacob Christensen 17
3) Jens Christensen 13.
FM: morbror Simon Jensen i Hestbæk.
Jordebog for Hegnet 1790 fol.40-43B.

456 Kirsten Jacobsdatter i Vester Grønning. 31.3.1790, fol.45B.
A:
1) bror Niels Jacobsen på stedet
2) søster Else Jacobsdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Hagens mølle [i Resen sogn]. 4B: (Navne angives ikke)
3) søster Anne Jacobsdatter g.m. Jens Lauridsen, møller i Lyby mølle.

457 Peder Christian Svane, landmålerassistent i Torum. 14.9.1789, fol.48B.
E: Margrethe Sofie Bagger. LV: Søren [Jepsen] Salling, præst i Junget og Torum. B:
1) Anne Bolette Peder Christiansdatter 1½.
FM: farfar Jens [Pedersen] Svane, degn i Junget og Torum.

458 Thomas Christensen i Øster Lyby. 8.5.1790, fol.50B.
Enkemand. B:
1) Birthe Thomasdatter 50. FM: Peder Melchiorsen i Lyby
2) Christen Thomsen 49 på stedet
3) Anne Thomasdatter, død for et år siden, var g.m. Niels Christensen i Øster Dølby på Krabbesholm gods. 1B:
a Maren Nielsdatter 10
4) Jens Thomsen 41.

459 Anne Jensdatter i Hinnerup i Torum sogn. 2.6.1790, fol.51B, 69, 104, 115, 176, 186B, 191B, 201, 222, 278, 281.
E: Peder Lauridsen, der døde 3.7.1790. B:
1) Dorthe Pedersdatter 25 i Nørhå i Thy
2) Anders Pedersen 22 i Hinnerup
3) Jens Pedersen 19 i Ålborg.
FM:
1) Morten Christoffersen i Hinnerup
2) Jens Jensen Aagaard i Lille Torum.
Hans første ægteskab med Dorthe Melsdatter, [skifte 27.11.1760 lbnr.290]. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Morten Pedersen i Hegelund
2) Niels Pedersen 40, uvist hvor
3) Laurids Pedersen 39, foged på Tandrup i Thy
4) Bodil Pedersdatter 38
5) Melsen Pedersen, død 10.10.1781 i København, begravet 17.10.1781 på Helliggejst assistents kirkegård uden for Nørreport.
Desuden nævnes afdøde kones søster Johanne Jensdatter i Skove i Junget sogn.

460 Jens Andersen Vestergaard i Gust i Balling sogn. 6.3.1790, fol.60.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen i Vrå. A:
1) brordatter Maren Nielsdatter 26 i Ramsing.
FM: morbror Jørgen Sørensen i Ramsing.

461 Søren Simonsen i Nittrup i Balling sogn. 20.3.1790, fol.62B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Anders Pedersen i Nørre Balling. B:
1) Simon Sørensen 33 i Jebjerg på Eskær gods
2) Johanne Sørensdatter g.m. Niels Jørgensen i Brøns.

462 Anne Andersdatter i Jebjerg. 11.6.1790, fol.66B.
E: Peder Pedersen, smed.
Første ægteskab med [Mikkel Nielsen, smed, skifte 3.4.1773 lbnr.336]. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Sørensen i Jebjerg
2) Else Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen i Nautrup i Jebjerg sogn
3) Anne Mikkelsdatter g.m. Jeppe Mikkelsen i Nautrup
4) Else Margrethe Mikkelsdatter 25
5) Niels Mikkelsen 21.
FM: morbror Niels Andersen i Gamstrup i Roslev sogn.

463 Maren Vistisdatter i Brøndum. 19.7.1790, fol.74B.
Enke efter [Villads Jensen, smed, skifte 4.8.1788 lbnr.440]. B:
1) Maren Villadsdatter 32
2) [Karen Villadsdatter, skifte 24.7.1788 lbnr.437], var g.m. Jacob Lydersen. 1B:
a Maren Jacobsdatter 6
3) Anne Villadsdatter 26 på Kærgårdsholm
4) Maren Villadsdatter 21 i Skive.
FM: Anders Olufsen i Hem.

464 Søren Jensen i Vejby. 22.4.1790, fol.75B.
Enkemand efter Mette Lauridsdatter.
Testamente af 4.7.1784. A:
Hendes bror Christen Lauridsen i Opperby i Lem sogn. 5B:
a Else Christensdatter Ravn
b Karen Christensdatter Ravn
c [Karen Christensdatter] g.m. Jens Eriksen i Opperby
d [Bodil Christensdatter] g.m. Christen Nielsen i Vester Lem
e [Kirsten Christensdatter] g.m. Niels Pedersen i Kurup [i Lem sogn].
I nogle dokumenter kaldes afdøde Søren Eriksen.

465 Kirsten Bertelsdatter Rybjerg i Harregård. 7.5.1790, fol.85.
E: Thøger Olufsen. B:
6) Aksel Møller Thøgersen 26, kontorbetjent hos morbror [Niels] Rybjerg, konferensråd i København.
Første ægteskab med Christen Jepsen. B:
1) Jeppe Christensen Skov 40 i Grove Nørregård
2) Bertel Christensen Skov i København
3) Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Niels Thorsen. 1B:
a Marie Nielsdatter 15.
FM: farbror Melsen Thorsen i Otting
4) Karen Christensdatter g.m. Christen Sørensen Handbjerg i Harre
5) Vibeke Christensdatter Skov, enke efter Niels Thorsen, [skifte 16.4.1790 lbnr.466]. LV: [Laurids Nielsen] Arrøe, præst i Hjerk og Harre [g.m. moster Maren Rybjerg].
[Afdødes forældre var Bertel Christensen og hustru Vibeke Nielsdatter i Rybjerg sogn].

466 Niels Thorsen i Harregård. 16.4.1790, fol.91B.
E: Vibeke Christensdatter Skov. LV: Niels Strandgaard i Harre, [Laurids Nielsen] Arrøe, præst i Hjerk og Harre [g.m. moster Maren Rybjerg]. B:
2) Thor Nielsen 5
3) Christen Nielsen 3
4) Dorthe Nielsdatter 1.
FM: farbror Melsen Thorsen i Otting
Første ægteskab med Dorthe Christensdatter Skov. B:
1) Marie Nielsdatter 15.
Skøde af 16.9.1774 fra afdødes far Thor Jepsen.

467 Johanne Andersdatter, ugift i Hinnerup. 3.7.1790, fol.101.
Farbror Niels Andersen i Lindum i Selde sogn berettede, at afdødes far lever, men uvist hvor, og at afdøde skulle have 2 søskende.

468 Christen Jensen i Lille Torum. 5.8.1790, fol.111.
Enkemand efter [Bodil Jensdatter, skifte 2.3.1781 lbnr.377]. B:
1) Kirsten Christensdatter g.m. Jens Christensen i Selde
2) Christen Christensen over 30 i Holsten
3) Karen Christensdatter
4) Christen Christensen 26, farer til skibs
5) Mette Christensdatter hos Mads Christensen på Fur
6) Anne Christensdatter.
FM: morbror Jens Jensen i Hegelund i Torum sogn.

469 Peder Espersen, ugift i Brøndum. 8.1.1791. fol.116.
A:
1) far Esper Eriksen i Brøndum.

470 Peder Lund, prokurator til Kyø [i Store Ajstrup sogn i Ålborg amt], Sebberkloster [i Sebber sogn i Ålborg amt] og Skivehus, der døde på Kyø. 8.3.1791, fol.116B, 148B, 154, 177B.
E: Marie Glerup på Kyø. LV: Nikolaj Rise Ring, postekspeditør i Skive. B:
1) [Bolette Henrikke Margrethe Louise Lund 15]
2) [Christine Lund 8].
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1791.
Jordebog for Skivehus 1789 fol.145-146B.
Registrering af Skivehus.
[Skiftet foretaget på Kyø, Ålborghus skifteprotokol 1790-1793 6.3.1791 lbnr.923].

471 Jens Iversen Bonde i Overgård i Krejbjerg sogn. 12.5.1791, fol.153, 174B, 181, 184, 186.
E: Sidsel Madsdatter. B:
1) Iver Jensen 30 i København
2) Inger Jensdatter 30 g.m. Niels Jensen i Toustrup i Durup sogn
3) Mads Jensen 29 i København
4) Anne Jensdatter 28 i Humlegård (i Krejbjerg sogn]
5) Henrik Jensen 27 i København
6) Gudik Jensen 26, der har fæstet gården af Mads Gudiksen i Humlegård
7) Maren Jensdatter 25 i Toustrup
8) Kirsten Jensdatter 23
9) Jens Jensen 21 i Krejbjerggård.
FM: Jens Madsen i Nørgård i Krejbjerg sogn.
Desuden nævnes enkens far i et skøde af 12.6.1769:
0) Mads Jensen i Nørgård i Krejbjerg sogn, [nu død, begravet Krejbjerg 7.5.1775] . B:
1) Jens Madsen i Nørgård
2) Gudik Madsen i Krejbjerggård
3) Sidsel Madsdatter g.m. Jens Iversen i Overgård, som er afdøde
4) Kirsten Madsdatter i Nørgård
5) Karen Madsdatter i Nørgård.

472 Niels Thøgersen, ugift i Harre. 15.6.1791, fol.174.
A:
1) mor Inger Espersdatter g.m. Anders Knudsen
2) søster Karen Thøgersdatter g.m. Knud Jensen i Harre
3) søster Kirsten Thøgersdatter g.m. Peder Hansen i Damsgård mølle
4) søster Bodil Thøgersdatter.
FM: Thøger Olufsen i Harregård.

473 Karen Jensdatter i Hinnerup i Torum sogn. 8.7.1791, fol.180, 182B.
E: Jens Jacobsen. B:
1) Jacob Jensen, døbt Torum 2.4.1779
2) Niels Jensen, døbt Torum 13.1.1782.
FM:
1) morbror Søren Jensen i Tøndering Hedegård
2) morbror Niels Jensen i Ajstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.2.1788, fol.148.

474 Christen Espersen i Nørre Thise. 24.7.1791, fol.185.
Enkemand. B:
1) Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Nørre Thise. 5B:
a Morten Nielsen 17
b Christen Nielsen 16
c Jeppe Nielsen 14
d Jesper Nielsen 11
e Kirsten Nielsdatter 9.

475 Bevilling til uskiftet bo i Krejbjerg sogn. 16.2.1787, fol.188.
Bevilling til uskiftet bo for Gudik Andersen og hustru Bodil Jepsdatter i [Andrup] i Krejbjerg sogn.

476 Maren Christensdatter i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn. 7.2.1791, fol.188B.
Enke. B:
1) Bodil Svenningsdatter, [skifte 13.7.1787 lbnr.416], var g.m Søren Pedersen på stedet. 2B:
a Johanne Sørensdatter 16
b Svenning Sørensen 10.

477 Peder Mortensen Vester i Sønder Thise. 29.6.1791, fol.189B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Anne Pedersdatter Vester g.m. Jacob Christensen i Sønder Thise
2) Niels Pedersen Vester i Torum
3) Morten Pedersen Vester i Næstild
4) Maren Pedersdatter Vester i Hinnerup.
FM: farbror Søren Mortensen Vester.

478 Kirsten Knudsdatter i Egeris. 31.5.1791, fol.191B.
E: Christen Pedersen Fastrup. B:
1) Kirsten Christensdatter 27
2) Anne Christensdatter 24
3) Bodil Christensdatter 21
4) Else Christensdatter 20.
FM: Søren Jacobsen i Egeris.

479 Didrik Hansen i Otting. 9.6.1791, fol.197.
Enkemand. B:
1) Maren Didriksdatter 40.
FM: farbror Niels Hansen i Bajlum.

480 Niels Thomsen i Strandgård i Vile sogn. 19.7.1791, fol.197B.
E: Magdalene Knudsdatter. LV: Peder Andrup i Hjerk. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Søren Jensen Skyldal i Vile.
Fæstebrev til afdøde der kom fra Nannerup med frihedspas fra Nørgård i Salling med kondition at ægte enken Magdalene Knudsdatter.

481 Villads Jensen i Sønder Thise. 5.11.1791, fol.201B.
E: Elisabeth Adolfsdatter. LV: Anders Jensen i Thise.
Af første ægteskab B:
1) Niels Villadsen 31 på Jungetgård
2) Iver Villadsen 25 i Torumgård
3) Peder Villadsen 17
4) Mette Villadsdatter g.m. Jens Pedersens stedsøn Morten [Pedersen] i Roslev.
FM: søskendebarn Poul Pedersen Østergaard i Dalsgård.

482 Poul Pedersen i Øster Møjbæk [i Torum sogn]. 29.2.1792, fol.202B, 219B.
E: Mette Espersdatter. LV: Jens Jensen Aagaard. B:
1) Esper Poulsen 1½.
FM: farbror Jens Pedersen Møjbæk i Eskov.

483 Anne Jensdatter i Volling. 23.3.1791, fol.210B.
Enke. B:
1) Karen Henriksdatter g.m. Gert Andersen på stedet.

484 Esper Lauridsen i Hvidbjerg. 22.7.1791, fol.211.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Sørensen i Bønding, Markus Jensen. A:
1) bror Niels Lauridsen i Skyum ved Ålborg
2) søster Anne Lauridsdatter ved Ålborg
3) bror Søren Lauridsen, død. Børn, hvis navne ikke kendes
4) søster Mette Lauridsdatter i København, død. 5B:
a Sinne
b Maren
og 3 døtre i København
5) halvbror Peder Lauridsen.
Desuden nævnes enkens bror Jacob Jensen i Tirsbæk mølle [i Engum sogn] ved Vejle.
Afdøde var født i Lyngby i Himmersyssel.

485 Anne Jacobsdatter i Gammelgård i Skive sogn. 4.10.1791, fol.213B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Mette 17 dage.
FM: morbror Søren Jacobsen i Egeris.
Desuden nævnes enkemandens far:
0) far Laurids Andersen i Gammelgård. 6B:
1) Anders Lauridsen, som er enkemanden
2) Niels Lauridsen i Skive
3) Christen Lauridsen
4) Hans Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Jacobsen i Egeris
6) Kirsten Lauridsdatter.

486 Peder Nielsen Lund i Sønder Thise. 5.11.1791, fol.216B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Jensen i Øster Hegnet. B:
1) Christen Pedersen Lund 33 i Øster Hegnet
2) Dorthe Marie Pedersdatter Lund 11
3) Karen Pedersdatter 8.
FM: farbror Knud Nielsen Lund i Sønder Thise.

487 Niels Lauridsen i Ginderup i Krejbjerg sogn. 4.2.1792, fol.219.
E: Anne Gudiksdatter. LV: bror Esper Gudiksen i Krejbjerg. B:
1) Laurids Nielsen 8.
FM:
1) Jens Eriksen i Krejbjerg
2) født værge Christen Lauridsen hos svigersøn i Næsbækgård i Balling sogn.

488 Johanne Sørensdatter i Næstild i Oddense sogn. 9.2.1792, fol.220B.
Enke efter Esper Pedersen. B:
1) Peder Espersen 50
2) Søren Espersen 44 i Skyum i Thy
3) Karen Espersdatter g.m. Jeppe Sørensen i Næstild
4) Anne Espersdatter g.m. Jens Pedersen, smed i Otting.

489 Kirsten Lauridsdatter, 75 år gammel i Frammerslev i Oddense sogn. 13.3.1792, fol.221.
Afkald fra A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Simon Simonsen i Oddense sogn
2) halvbror Christen Nielsen i Vinde i Skive sogn
3) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Anders Andersen.

490 Birthe Nielsdatter i Vium i Hjerk sogn. 21.3.1792, fol.224B.
Enke efter Lauge Nielsen. B:
1) Niels Laugesen 41
2) Inger Laugesdatter g.m. Malte Espersen i Thise
3) Niels Laugesen 36 på stedet
4) Mogens Laugesen 34.

491 Christian Christensen, skrædder i Roslev. 26.3.1792, fol.225.
E: Mette Jensdatter. B:
5) Johanne Christiansdatter 15.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christiansdatter 26
2) Johanne Christiansdatter 24
3) Anne Helvig Christiansdatter i Skive
4) Jens Christiansen 22.

492 Elisabeth Adolfsdatter i Sønder Thise. 20.4.1792, fol.225B.
Enke efter Villads Jensen, [skifte 5.11.1791 lbnr.481].
[Af første ægteskab] B:
1) Anne Kirstine på Krabbesholm.
FM: Jørgen Ulriksen i Sønder Thise.

493 Anne Pedersdatter i Sønder Thise. 30.4.1792, fol.226.
E: Anders Andersen. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Jebjerg
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Ulstrup i Hindborg.

494 Jens Melsen i Hinnerup. 30.6.1792, fol.227.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Jensen Hinnerup i Selde. B:
1) Peder Jensen på stedet
2) Anne Jensdatter g.m. Anders Jensen i Hinnerup
3) Melsen Jensen 44 i kongens bryghus i København
4) Maren Jensdatter 48 i Hinnerup
5) Karen Jensdatter g.m. Niels Andersen, begge døde. 2B:
a Jens Nielsen16
b Johanne Nielsdatter 12.
FM: halvbror Hans Nielsen i Hinnerup.

495 Tove Anne Margrethe Nielsdatter i Harregård. 1.3.1792, fol.227B.
E: Thøger Olufsen. B:
1) Oluf Thøgersen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1792.

496 Anders Nielsen Qvistgaard til Østergård [i Åsted sogn]. 1792, fol.229.
Bevilling at tage boet under behandling for:
1) [bror] Jens [Nielsen] Qvistgaard til Hvanstrup [i Farsø sogn]
2) Hans Roedsted, prokurator til Nørgård [i Grinderslev sogn g.m. søster Anne Marie Nielsdatter].

497 Niels Christensen i Egeris i Skive sogn. 23.4.1792, fol.229B.
A:
1) bror Christen Christensen 46 i Viborg
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Laurids Andersen i Rabis i Sønder Resen sogn [i Fjends herred] på Hald gods
3) søster Anne Margrethe Christensdatter g.m. Peder Roersen i Egeris.

498 Else Christensdatter i Lille Torum. 29.9.1792, fol.232.
E: Jeppe Thygesen. B:
1) Anne Jepsdatter g.m. Søren Sørensen i Risum i Åsted sogn
2) Mette Jepsdatter g.m. Thomas Jensen i Junget mark
3) Christen Jepsen 24
4) Anne Jepsdatter i Lille Torum
5) Inger Jepsdatter
6) Jens Jepsen 20
7) Christen Jepsen 12.
FM:
1) Knud Thomsen i Lille Torum
2) Mikkel Pedersen i Lille Torum.

499 Morten Christoffersen i Hinnerup i Torum sogn. 29.9.1792, fol.232B.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Peder Jensen i Hinnerup. B:
1) Christoffer Mortensen 22 på stedet
2) Anne Marie Mortensdatter 18
3) Christoffer Mortensen 13
4) Jens Mortensen 9
5) Johanne Mortensdatter 6.
FM:
1) Hans Nielsen i Hinnerup
2) søskendebarn Jeppe Jensen i Hinnerup.

500 Maren Eskildsdatter i Krejbjerg. 22.10.1792, fol.235B.
Enke efter [Søren Madsen, skifte 10.9.1787 lbnr.421]. B:
1) Mads Sørensen 54
2) Eskild Sørensen 48 i Volling
3) Jens Sørensen 36 i Rested på Mors
4) Just Sørensen 30 i Øster Lyby
5) Kirsten Sørensdatter g.m. Jeppe Svenningsen i Krejbjerg sogn
6) Anne Sørensdatter g.m. Jeppe Nielsen Savstrup i Volling
7) Maren Sørensdatter 34
8) Kirsten Sørensdatter 30.

501 Christen Olufsen i Nørre Thise. 30.9.1792, fol.236B.
A:
1) mor Anne Christensdatter. enke efter Oluf Andersen, skifte 10.8.1787 lbnr.420
1) Anders Olufsen 33 i Nørre Thise
2) Niels Olufsen 26
3) Karen Olufsdatter g.m. Jens Andersen Furbo i Junget sogn
4) Elisabeth Olufsdatter
5) Birthe Olufsdatter g.m. Christen Pedersen
6) Anne Olufsdatter.

502 Niels Mortensen i Nørre Thise. 30.9.1792, fol.242.
E: Kirsten Espersdatter. LV: Søren Espersen i Frammerslev i Oddense sogn, Mads Jensen, der ægter enken. B:
6) Esper Nielsen 2.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 8.11.1787. B:
1) Morten Nielsen 20
2) Christen Nielsen 19
3) Jeppe Nielsen 17
4) Esper Nielsen 12
5) Kirsten Nielsdatter 10.
FM:
1) morfar Christen Espersen i Nørre Thise
2) søskendebarn Jens Iversen i Lindum i Selde sogn
3) Christen Pedersen Lund i Øster Hegnet i Thise sogn.

503 Thomas Jensen i Egeris i Skive sogn. 18.5.1793, fol.253B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen i Gammelgård i Skive sogn. B:
1) Mette Thomasdatter 3½.
FM:
1) farbror Christen Jensen i Sinding i Lihme sogn
2) farbror Peder Jensen i Sinding i Lihme sogn.

504 Bodil Nielsdatter i Krejbjerg. 3.4.1793, fol.255B.
E: Bertel Juulsgaard. B:
1) Inger Bertelsdatter 19
2) Karen Bertelsdatter 16
3) Mette Bertelsdatter 13.
FM: morbror Peder Nielsen i Krejbjerg.

505 Søren Bodilsen i Abildgaard i Nautrup sogn. 16.7.1793, fol.260.
Enkemand. B:
1) Bodil Sørensen 49 på stedet
2) Mette Sørensdatter g.m. Eskild Hansen i Bysted [i Nautrup sogn].

506 Malte Espersen i Nørre Thise. 30.9.1793, fol.261.
E: Inger Laugesdatter. LV: Christen Pedersen Lund i Øster Hegnet i Thise sogn. B:
1) Anne Maltesdatter 11
2) Birte Maltesdatter 9
3) Lauge Maltesen 7
4) Vibeke Maltesdatter 5
5) Karen Maltesdatter 4
6) Esper Maltesen 2.
7) Maren, nyfødt, der døde.
FM: farbror Søren Espersen i Frammerslev i Oddense sogn.

507 Kirsten Thomasdatter, 45 år i Bostrup i Lyby sogn. 1.8.1793, fol.266.
A:
1) søster Bodil Thomasdatter g.m. Søren Christensen i Vester Lyby
2) bror Christen Thomsen 49 på stedet
3) søster Anne Thomasdatter 47
4) bror Jens Thomsen 40 i Bostrup.

508 Jørgen Pedersen, skrædder i Nørre Thise. 30.2.1792, fol.266B.
E: Dorthe Jensdatter, forlovet. LV: Jens Christensen, skrædder i Bostrup. A:
1) bror Knud Pedersen 33 i Junget sogn
2) bror Niels Pedersen 26 i Skive
3) bror Anders Pedersen 24 i Dalsgård i Nautrup sogn
4) søster Anne Pedersdatter i Solbjerg på Mors
5) søster Maren Pedersdatter i Junget
6) søster Karen Pedersdatter g.m. Niels Sørensen i Dalsgård.

509 Karen Jensdatter i Hem. 16.7.1793, fol.273.
E: Søren Kærgaard. B:
1) Jens Sørensen 16
2) Christen Sørensen 14
3) Anne Sørensdatter 12
4) Bodil Sørensdatter 8
5) Niels Sørensen 5.
FM: Peder Jensen i Tolstrup.

510 Visti Lauridsen i Spandgård i Dølby sogn. 14.1.1793, fol.278.
A:
1) mor Maren Jørgensdatter g.m. Erik Lauridsen
2) søster Maren Lauridsdatter 34
3) bror Christen Lauridsen 32 i Holsten
4) Jørgen Lauridsen 30 på Fyn.
FM: Christen Svendsen i Øksenvad [i Dølby sogn].

511 Mette Espersdatter i Hindborg. 26.8.1793, fol.282.
E: Peder Pallesen, også kaldt Peder Jensen Balling. B:
1) Dorthe Pedersdatter g.m. Just Nielsen i Volling
2) Anne Pedersdatter 11.

512 Jens Jensen i Dalsgård i Thise sogn. 30.9.1792, fol.283B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Christensen i Sønder Thise
2) søster Else Jensdatter 21
3) bror Christoffer Jensen 16
4) halvbror Jens Jepsen 5.
FM:
1) Christen Pedersen Lund i Thise
2) Knud Hopp, degn [i Oddense og Otting].
[Afdødes far var Jens Jensen, skifte 22.6.1784 lbnr.400].

513 Maren Nielsdatter, ugift i Bajlum. 17.9.1793, fol.289B.
B: Maren Mogensdatter 17.
FM: Jeppe Skov i Bajlum.
Afdøde boede hos sin far Niels Hansen på stedet.

514 Melsen Thorsen i Otting. 19.7.1793, fol.290B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Hede i Otting. B:
1) Mads Melsen 30, uvist hvor
2) Niels Melsen 29 i Vilsgård [i Vejerslev sogn] på Mors
3) Karen Melsdatter 25 i Vester Lyby
4) Maren Melsdatter 24 g.m. Peder Jørgensen i Vester Lyby
5) Jens Melsen 19
6) Karen Melsdatter 17
7) Maren Melsdatter 15
8) Dorthe Melsdatter 11
9) Anne Melsdatter 11
10) Kirsten Melsdatter 6.
FM: fars søskendebarn Jeppe Christensen i Grove Nørregård i Brøndum sogn.

515 Morten Olufsen i Harre. 26.10.1792, fol.299B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels Ravn i Harre. B:
1) Jens Mortensen 24
2) Oluf Mortensen 20
3) Oluf Mortensen 15
4) Peder Mortensen 15
5) Niels Mortensen 13.
FM:
1) Peder Strandgaard i Harre
2) farbror Peder Olufsen i Harre.

516 Dorthe Christensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 16.10.1793, fol.305B.
E: Søren Bech. B:
1) Niels Sørensen 16
2) Marianne Sørensdatter 13
3) Søren Sørensen 12
4) Dorthe Sørensdatter 9
5) Johanne Sørensdatter 7.
FM: Peder Christensen i Bostrup.

517 Anne Marie Christensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 10.12.1793, fol.306B.
Enke efter Søren Christensen. B:
1) Dorthe Sørensdatter 34 på stedet
2) Christen Sørensen 30 i Balling
3) Kirsten Sørensdatter 26 i Jebjerg.
FM: Christen Jensen i Bostrup.

518 Jacob Sørensen, forvalter på Astrup [i Grinderslev sogn]. 6.6.1794, fol.307B, 322.
A:
1) søster Maren Brandt
2) Mette Brandt
3) søster Kirsten gift
4) halvbror Johannes i Hem
5) halvsøster Maren [Sørensdatter] g.m. Christen Andersen på Hindborg mark.

519 Søren Pedersen Møller i Over Balling mølle. 22.5.1794, fol.310B.
A:
1) bror Peder Pedersen
2) søster Johanne Pedersdatter
3) søster Agathe Pedersdatter.

520 Sidsel Madsdatter i Overgård i Krejbjerg sogn. 28.5.1794, fol.312.
[Enke efter Jens Iversen Bonde, skifte 12.5.1791 lbnr.471]. B:
1) Iver Jensen 34 i København
2) Inger Jensdatter 30 g.m. Niels Jensen i Toustrup i Durup sogn
3) Mads Jensen 32 i København
4) Anne Jensdatter 31
5) Henrik Jensen 30 i København
6) Gudik Jensen 29 på stedet
7) Maren Jensdatter 27
8) Kirsten Jensdatter 25
9) Jens Jensen 23, soldat i Århus.
FM:
1) morbror Gudik Madsen i Krejbjerggård
2) søskendebarn Mads Humlegård i Krejbjerg sogn.

521 Mads Lauridsen i Jebjerg. 7.6.1794, fol.313.
E: Peder Pedersen, smed. A:
1) søster Anne Lauridsdatter 44 på stedet
2) bror Christen Lauridsen Halborg 34 i Grøndalgård i Oddense sogn.

522 Jens Jensen i Vinde i Skive sogn. 17.3.1794, fol.314B.
A:
1) bror Oluf Jensen 33 i Dalby
2) bror Morten Jensen 28 på Skivehus
3) søster Johanne Marie Jensdatter g.m. Poul Christensen i Næsbækgård i Balling sogn
4) halvbror Niels Jensen i Vesterende i Ballum sogn syd for Ribe
5) halvsøster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Kunst i Vinde. 2B:
a Dorthe Johanne Jensdatter 25
b Jens Jensen 16
6) halvbror Jens Christensen Brøndum 25 i Thisted.
Afdøde døde hos stedfar Christen Nielsen Brøndum i Vinde.

523 Anne Ernstsdatter i Sæbygård mølle [i Åsted sogn]. 6.6.1794, fol.324B.
E: Niels Christensen Sommer. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Peder Bønding i Vester Lyby
2) Stine Nielsdatter g.m. Christen Brøndum i Selde
3) Bodil Nielsdatter, død, var g.m. Poul Andersen i Junget. 2B:
a Anders Poulsen 3
b Niels Poulsen 1½
4) Niels Nielsen 28
5) Ernst Nielsen 23.

524 Maren Nielsdatter i Bajlum i Hjerk sogn. 8.4.1794, fol.329B.
E: Peder Møller.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Knudsdatter g.m. Iver Andersen på stedet
2) Kirsten Knudsdatter 27 i Oddense præstegård.
FM: Anders Jensen i Bajlum.

525 Peder Knudsen i Nørhede i Lihme sogn. 12.5.1794, fol.330.
A:
1) mor Else Pedersdatter, [enke efter Knud Sørensen, skifte 30.4.1781 lbnr.380]. LV: Peder Sinding i Lihme
2) søster Karen Knudsdatter g.m. Peder Nielsen i Bajlum i Hjerk sogn.
3) søster Anne Knudsdatter g.m. Laurids Pedersen i Mollerup i Rødding sogn
4) søster Kirsten Knudsdatter forlovet med Søren Jensen Brunsgaard, ladefoged på Kås

526 Bodil Sørensdatter i Åsted. 21.7.1794, fol.333B.
E: Morten Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Henriksdatter 28
2) Kirsten Henriksdatter 20.
FM: morbror Oluf Sørensen i Jebjerg.

527 Bodil Christensdatter i Volling. 1.8.1794, fol.336.
A:
1) moster Johanne Jensdatter. LV: Eskild Jensen i Volling
2) Anders Jensen, død. 4B:
a Kirsten Andersdatter 30 i Sjørup i Fjends herred
b Bodil Andersdatter 29
c Maren Andersdatter 28 i Grove i Brøndum sogn
d Jens Andersen 26 i Refsgård.
FM: Mads Lyderiksen i Refsgård.

528 Birgitte Jensdatter i Hjerk. 24.9.1794, fol.338.
Enke efter Thomas Thomsen. 1B:
2) Christen Thomsen 45 i Tønder i Slesvig, hvor han har boet i 20 år.
Første ægteskab med Christen Christensen Friis. 1B:
1) Karen Christensdatter g.m. Jens Christensen Kærgaard på stedet.

529 Oluf Steffensen i Dølby. 12.11.1794, fol.339.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Pedersen Toft i Næstild. B:
1) Mette Olufsdatter 22
2) Steffen Olufsen 17.
FM: farbror Hans Steffensen i Vinde i Skive sogn.

530 Dorthe Christensdatter i Fårekrog i Balling sogn. 2.10.1794, fol.341.
E: Rasmus Pedersen. A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Pedersen 8.
FM: farbror Christen Bakke i Ramsing sogn.

531 Oluf Jepsen Qvist i Nautrup sogn. 15.1.1795, fol.343B, 372.
E: Frederikke Marie Rohde. LV: [Jørgen] Kruse, præst i Nautrup, Sæby og Vile. B:
1) Anne Margrethe Qvist 22
2) Kirstine Marie Qvist 21
3) Anne Sofie Margrethe Qvist 3.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1795.

532 Kirsten Madsdatter i Overgård i Krejbjerg sogn. 31.10.1794, fol.344.
E: Niels Jepsen. B:
1) Anne Nielsdatter 10
2) Mads Nielsen 9
3) Karen Nielsdatter 5
4) datter 8 uger.
FM: morbror Villads Madsen Humlegaard i København
2) mors halvbror Niels Melsen i Vilsgård på Mors
3) mors halvsøsters mand Peder Jørgensen i Vester Lyby.

533 Mads Jacobsen, møller i Vium mølle i Hjerk sogn. 13.11.1794, fol.346B.
E: Cathrine Jensdatter. A:
1) far Jacob Madsen, møller i Overmølle i Balling sogn.

534 Anne Andersdatter i Bajlum i Hjerk sogn. 1795, fol.347.
E: Jens Jensen.
Testamente af 30.3.1782.
Hendes arvinger angives ikke.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Jesper Sørensen Skov
2) søster [Anne Jensdatter, skifte 19.2.1771 lbnr. 330, var g.m. Hans Nielsen Kærgaard i Bostrup i Lyby sogn, skifte 21.12.1775 lbnr.350]. 3B:
a Niels Hansen
b Anne Hansdatter
c Mette Hansdatter.

535 Peder Jepsen i Vile sogn. 17.9.1793, fol.348B.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Christen Pedersen 38 i Nykøbing Mors
2) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen på stedet.

536 Anne Jensdatter i Toustrup i Durup sogn. 19.10.1793, fol.349B.
A:
1) Iver Jensen 70 i Harre
2) bror Søren Jensen 65 på stedet
3) søster Karen Jensdatter, enke efter Christen Pedersen i Primdal i Rønbjerg sogn
4) søster Johanne Jensdatter g.m. Erik Pedersen i Søgård i Sevel sogn
5) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Toustrup
6) halvbror Anders Iversen 75 i Harre sogn
7) halvsøster Anne Iversdatter, enke efter Jens Toft i Vile
8) halvsøster Helvig Iversdatter, [skifte 11.1.1788 lbnr.426].
Af første ægteskab B:
a Peder Roersen 40 i Egeris i Skive sogn
b Iver Roersen 36 i Nedermølle i Balling sogn
c Maren Roersdatter på Lundgård [i Gammelstrup sogn] i Hald amt
d Anne Marie Roersdatter i Gedholm [i Krejbjerg sogn].
Andet ægteskab med Niels Espersen. B:
e Birgitte Nielsdatter g.m. Eskild Lauridsen i Gedholm.

537 Johanne Madsdatter i Vile. 16.2.1792, fol.350B.
E: Oluf Poulsen Harring. B:
3) Christiane Olufsdatter 20.
FM: Søren Skyldal i Vile.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Christensdatter 30 g.m. Christen Andersen i Øster Assels
2) Anne Marie Christensdatter 27 i præstegården i Nykøbing Mors.
Ophold i gården til Anne Iversdatter, 70 år gammel, enke efter forrige fæster Jens Jensen Toft med LV: [halv]bror Iver Jensen i Harre.

538 Thor Lauridsen Rønbjerg i Bajlum i Hjerk sogn. 22.12.1794, fol.354.
E: Johanne Helene Jørgensdatter. LV: Jesper Skov i Bajlum. B:
1) Laurids Thorsen 6
2) Søren Thorsen 3
3) Dorthe Poulsdatter [dvs. Thorsdatter] 3.
FM: Simon Andreassen i Bajlum.

539 Anne Jepsdatter Abildgaard i Nautrup sogn. 19.8.1794, fol.356.
Enke. B:
1) Christen Nielsen Abildgaard 44 på stedet
2) Jeppe Nielsen Abildgaard 37
3) Aksel Nielsen Abildgaard 32, uvist hvor
4) Ellen Nielsdatter g.m. Andreas Jørgensen Beyer i Nautrup.

540 Christen Offersen i Sæby. 8.4.1794, fol.357.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Jensen Holmgaard i Sæby sogn. B:
4) Jens Christian Christensen 7
5) Christen Christensen 5
6) Anne Kirstine Christensdatter 3
7) Maren Christensdatter 20 uger, der døde.
FM: Niels Møller i Grynderup i Sæby sogn.
Første ægteskab med Anne Kirstine Poulsdatter. B:
1) Laurids Christensen 23 i Ørum på Mors
2) Christoffer Christensen 19 i et hus i Stagstrup i Thy, som afdøde havde ladet opføre i marts 1794
3) Poul Christensen 15 i Stagstrup.

541 Bodil Jensdatter i Vium i Hjerk sogn. 23.12.1794, fol.370B.
A:
1) bror Jens Jensen 70 i Vium
2) bror Christen Jensen 67
3) bror Søren Jensen, død. 4B:
a Christen Sørensen 28 i Vium
b Jens Sørensen 19
c Kirsten Sørensdatter
d Sofie Sørensdatter
4) bror Erik Jensen, død. 2B:
a Peder Eriksen 39 i Lem sogn
b Jens Eriksen, død. 3B:
1 Erik Jensen 8
2 Karen Jensdatter 6
3 Christen Jensen 4.

542 Mourids Jepsen i Otting. 30.12.1794, fol.371.
Enkemand. B:
1) Niels Mouridsen 50 på stedet
2) Jens Mouridsen 48 i Jebjerg sogn
3) Mette Mouridsdatter 42 g.m. Mads Skytte i Otting
4) Maren Mouridsdatter, død. 3B:
a Anne Nielsdatter 15
b Karen Nielsdatter 14
c Johanne Nielsdatter 9.

543 Jens Christensen Kærgaard i Hjerk. 16.4.1795, fol.376.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Christensen Friis i Hjerk. A:
1) halvbror Søren Christensen Kærgaard 50 i Hem
2) halvbror Jacob Christensen 48 i Hem
3) halvbror Anders Christensen 46 i Holmhuse i Oddense sogn
4) halvsøster Gorid Christensdatter, død, var g.m. Jens Jensen Vestergaard i Hem sogn. 3B:
a Dorthe Jensdatter
b Bodil Jensdatter
c Christen Jensen 20.

544 Knud Pedersen i Lund i Skive sogn. 12.8.1795, fol.379.
E: Dorthe Davidsdatter. LV: David Davidsen i Hesselbjerg i Estvad sogn.
Af første ægteskab B:
1) Else Knudsdatter g.m. Christen Hansen Kærsgaard i Lyby sogn
2) Maren Knudsdatter g.m. Thomas Lauridsen i Lundhede i Estvad sogn.

545 Jens Pedersen, smed i Næstild. 4.6.1795, fol.379B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Hans Christensen i Næstild. B:
1) Anne Jensdatter 30 i Legind [i Lødderup sogn] på Mors
2) Christen Jensen 26, soldat i Århus
3) Sidsel Jensdatter 23 på Eskær
4) Maren Jensdatter 19.
FM: Peder Espersen i Næstild.

546 Anne Sørensdatter i Oddense. 13.8.1795, fol.381.
E: Peder Jensen. A:
1) farbror Anders Andersen Mathiasen i Brøndum
2) farbror Christen Andersen Mathiasen, død. 2B:
a Mette Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Rettrup i Brøndum sogn
b Anne Christensdatter g.m. Jeppe Andersen i Mogenstrup i Grinderslev sogn
3) faster Anne Andersdatter, enke efter Anders Hovgaard. LV: Christen Poulsen
4) morbror Christen Nielsen Brøndum i Vinde
5) moster Karen Nielsdatter g.m. Anders Andersen, smed i Frammerslev i Oddense sogn.

547 Dorthe Bertelsdatter i Hjerk. 19.9.1795, fol.382B.
E: Jeppe Poulsen. B:
1) Else Jepsdatter 2½.
FM: Jens Christensen Friis i Hjerk sogn.

548 Else Madsdatter i Vester Dølby. 11.9.1795, fol.386.
E: Oluf Jensen. B:
1) Jens Olufsen 22 uger.
FM: Mads Lykke i Hindborg.
Desuden nævnes:
1) enkemandens [sted]far Christen Brøndum i Vinde
2) enkemandens halvbror Thomas Christensen på Tyrrestrup ved Horsens.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1794.

549 Johanne Marie de Hofman på Kås i Lihme sogn. 16.10.1796, fol.388B, næste protokol fol.1B, 21B, 37B, 39B, 47, 50, 52B.
[Enke efter Mathias Pedersen Vandborg til Kås]. B:
1) Jens Hofman Vandborg i Vestindien
2) Anne Severine Vandborg, der ægter Erhard Kolding, nu til Kås
3) Niels Aars Vandborg
4) Ingeborg Marie Vandborg.
FM:
1) Jens Hornstrup, forpagter på Hornstrup
2) Mathias Richter til Ørslevkloster
3) Jens Vandborg til Frøslevgård [på Mors].
Jordebog 1796 for Kås fol.404-406.

550 Mette Højer i Junget. 25.4.1793, fol.416.
Enke efter Laurids Møller, [testamente af 3.2.1763 lbnr.322].
Hans A:
1) bror Niels Christensen, død. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Ørum
b Mette Marie Nielsdatter i Ålborg
2) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Mads Christensen 50 på Bjørnkær [i Biersted sogn]
b Maren Christensdatter, død, var g.m. Niels Thomsen i Gerum. 1B:
1 Johanne Nielsdatter
3) søster Johanne Christensdatter, enke hos søn Bertel Thomsen på Ulstedlund [i Ulsted sogn]
4) søster Anne Christensdatter, enke hos søn Christen Pedersen i Hovgård.
Hendes A:
1) bror Fædder [Christensen] Højer, præst i Junget [og Torum], død. 4B:
a Christian Frederik Højer, skoleholder [i Slaglille] på Sjælland
b Kirstine Birgitte Højer g.m. [Hans Lauridsen] Lillelund, købmand i Lemvig
c Maren Linde Højer i Lemvig
d Mette Cathrine Hedvig Højer hos mor [Joh]anne [Marie de Leth] i Kovstrup mølle [i Sønderhå sogn] i Thy
2) søster Hedvig Højer i Heager [i No sogn], enke efter [Christian August] Ziegler, apoteker [i Thisted].Viborg amt
Skifteprotokol
1793-1818
B 4 - 933


551 Else Jensdatter i Kobberup. 1.5.1794, fol.1B, 4.
Enke. A:
1) bror Peder Jensen Kobberup i Sønder Ørum
2) søster Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Kobberup
Afdøde boede hos stedsøn Peder Pedersen i Kobberup.

552 Knud Pedersen i Gramgård i Lille Ramsing i Oddense sogn. 28.7.1795, fol.2.
E: Karten Lauridsdatter. LV: Niels Espersen i Lille Ramsing. B:
1) Peder Knudsen 26, på stedet
2) Laurids Knudsen 14.
FM: Niels Knudsen, kusk i Lille Ramsing.
Afdøde døde 10.7.1795.

553 Søren Sørensen Strandgaard i Vestergård i Vile sogn. 19.10.1793, fol.4.
A:
1) bror Peder Strandgaard 64, sognefoged i Harre sogn
2) bror Niels Strandgaard 63, i Harre
3) Christen Strandgaard 60
4) bror Bertel Sørensen, død. 2B:
a Dorthe Bertelsdatter 18
b Mette Bertelsdatter 15.
FM: stedfar Hans Christensen i Vile.

554 Peder Pedersen Tambo i Sønder Feldingbjerg i Feldingbjerg sogn. 23.2.1795, fol.9B.
A:
1) bror Troels Pedersen, kontrollør i Nibe
2) bror Jens Pedersen, død. Hans børn
3) søster Karen Pedersdatter, enke efter Jens Lauridsen i Vesterris.

555 Anne Christensdatter i Viborg. 30.4.1795, fol.13.
E: Christen Thomsen Bram, også kaldt Christen Thomsen Fly. B:
1) Thomas Christensen 3
2) Christen Christensen 2.
FM:
1 fars stedfar Morten Nielsen i Hemmed
2 Jacob Stampe.
Bevilling til uskiftet bo af 17.4.1795
Samfrændeskifte 30.4.1795.

556 Jens Akselsen i Harre. 16.12.1795, fol.15B.
E: Anne Iversdatter. LV: Jens Mortensen. B:
1) Kirsten Jensdatter 23
2) Anne Jensdatter 20.
FM: farbror Morten Akselsen i Harre.

557 Peder Christensen i Mørupgård i Mønsted sogn. 17.7.1795, fol.16.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Bryrup [i Mønsted sogn]. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 5
2) Anne Marie Pedersdatter 3
3) Christen Pedersen 4 uger.
FM: morfar Peder Pallesen Møller i Lille Krogsgård [i Mønsted sogn].

558 Christen Christensen i Øster Bølle. 20.8.1795, fol.22.
A:
1) bror Søren Christensen på stedet
2) bror Laurids Christensen Pors i Ulbjerg.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Christensens svigersøn Jens Nielsen på stedet.
Afdøde var tidligere lastdrager i København.

559 Peder Nielsen Skals i Ingstrup [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 8.9.1795, fol.23.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Vestergaard. B:
1) Karen Pedersdatter 13.
FM: Christen Nielsen i Ingstrup.

560 Karen Jensdatter i Kobberup. 15.12.1795, fol.24.
E: Jens Nielsen. B:
1) Lauge Jensen 34 i Kobberup præstegård.

561 Christen Pedersen Sejbæk, ugift i Vroue. 5.1.1796, fol.25.
A:
1) bror Niels Pedersen Sejbæk på stedet, der døde 8.1.1796, skifte lbnr.563. 1B:
a Christen Nielsen 1½
2) bror Niels Pedersen i Vester Grønning
3) søster Anne Pedersdatter 50.

562 Dorthe Nielsdatter i Egeris [i Skive landsogn]. 9.1.1796, fol.28.
E: Christen Lauridsen. B:
2) Mette Christensdatter 2.
Første ægteskab med Thomas Jensen Sinding. skifte 18.5.1793. B:
1) Mette Thomasdatter 6½.
FM:
1 farbror Peder Jensen Sinding i Lihme sogn
2 farbror Christen Jensen Sinding i Lihme sogn.
Afdøde døde 8.1.1796.

563 Niels Pedersen Sejbæk i Vroue. 11.1.1796, fol.30B.
E: Johanne Jensdatter. LV: far Jens Vestergaard i Sparkær. B:
1) Christen Nielsen 1.
2) Anne Nielsdatter. født efter fars død.

564 Anne Marie Nielsdatter i Støttrup i Hvilsom sogn. 19.3.1796, fol.39B.
E: Christen Jensen. B:
1) Birthe Christensdatter 12
2) Jens Christensen 8
3) Mette Christensdatter 3
4) Niels Christensen 1.
FM: farfar Jens Jensen Beeg i Fjelsø.
Afdøde døde 18.3.1796.

565 Poul Jensen i Vile. 20.2.1796, fol.42B.
E: Else Christensdatter. LV: Peder Schantz, degn i Vile. B:
1) Mette Poulsdatter g.m. Peder Christensen Norupgaard
2) Christen Poulsen 32 i Norupgård i Vile sogn
3) Jens Poulsen 28
4) Anne Poulsdatter 25
5) Mads Poulsen 24 i Vestergård i Vile sogn
6) Niels Poulsen 22.
FM: farbror Niels Jensen i Holmgård i Søby sogn [i Gjern herred].

566 Mette Nielsdatter i Resen [i Fjends herred]. 2.3.1796, fol.43B.
E: Christen Frederiksen. B:
4) Christen Christensen 6 mdr.
Første ægteskab med Christen Jensen i Resen, skifte 30.1.1793. B:
1) Niels Christensen 19
2) Bodil Christensdatter 7
3) Kirsten Christensdatter 4.
FM:
1) Jens Pedersen i Stanghede [i Dollerup sogn]
2 Søren Jepsen i Åkær.

567 Christen Pedersen Søndergaard i Fiskbæk. 12.3.1796, fol.48.
E: Mette Christensdatter. LV: Mathias Hansen i Fiskbæk.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen 32 i Kirkebæk i Romlund sogn
2) Inger Christensdatter g.m. Mads Sørensen i Veng
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Jens Jensen, smed i Grindsted.
Afdøde døde 12.3.1796.

568 Peder Hansen Vendelbo (Vindelbo), skomager i Vammen. 15.3.1796, fol.49B.
E: Hans Pedersen 4
2) Niels Pedersen 1.
FM: morfar Niels Jensen i Hersom.

569 Clemen Johansen i Tastum i Kobberup sogn. 2.4.1796, fol.50B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Christen Jensen Vestergaard i Fly. B:
1) Anne Clemensdatter 10
2) Maren Clemensdatter 7
3) Jens Clemensen 5.
FM: farbror Johan Johansen i Tastum.

570 Søren Christensen i Fly. 5.4.1796, fol.55B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen Brøndum, degn i Fly. B:
1) Kirsten Sørensdatter 16.
FM: farbror Knud Christensen, snedker i Åkær i Fly sogn.
Afdøde døde 2.4.1796.

571 Kjeld Nielsen i Vester Tostrup. 11.4.1796, fol.59B.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Anne Cathrine Kjeldsdatter 15
2) Mette Kirstine Kjeldsdatter 11.
FM: farbror Christen Nielsen i Ugelris [i Vester Tostrup sogn].

572 Laurids Nielsen i Mønsted. 25.4.1796, fol.60.
E: Else Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Koustrup. B:
1) Niels Lauridsen i Slesvig, død. 1B:
a Jens Nielsen 6
2) Palle Lauridsen 19, i Non mølle [i Dollerup sogn] ved Viborg.
FM: Jacob Pedersen i Mønsted.
Afdøde døde 22.4.1796.

573 Kirsten Pedersdatter Primdal i Dalstrup i Harre sogn. 19.9.1796, fol.63.
Enke. B:
1) Bodil Andersdatter g.m. Jeppe Skov på stedet
2) Johanne Andersdatter, død for 10 år siden, var g.m. Peder Jensen i Krejbjerg. 6B:
a Jens Pedersen 30
b Anne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Christensen i Krejbjerg. 3B:
1 Christen Sørensen
2 Anne Sørensdatter
3 Johanne Sørensdatter
c Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Knudsen i Krejbjerg
d Dorthe Pedersdatter g.m. Eskild Pedersen i Krejbjerg
e Bodil Pedersdatter
f Mette Pedersdatter.

574 Jens Jensen Beeg i Fjelsø. 18.4.1796, fol.65B.
E: Anne Christiansdatter. LV: far Christian Olufsen i Bonderup. B:
1) Jens Christian Jensen, født efter fars død.
1 farfar Jens Jensen Beeg den ældre i Fjelsø
2 farbror Christen Jensen Beeg i Støttrup [i Hvilsom sogn].
Afdøde døde 14.4.1796.

575 Oluf Qvist i Nautrup. 7.5.1796, fol.74.
E: Frederikke Marie Rohde. LV: Jørgen Kruse, præst. B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter g.m. Christen Espersen Hougaard i Vestergård i Vile sogn
2) Kirstine Marie Olufsdatter
3) Anne Sofie Olufsdatter.
FM: farbror Peder Jepsen Qvist i Eskovgård i Selde sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1795.
Samfrændeskifte 7.5.1796.

576 Niels Sørensen Vester i Fly. 8.5.1796, fol.76B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen Ejsing i Hvidbjerg i Salling. A:
1) farbror Niels Espersen i Krejbjerg
2) moster Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Smed i Vadum i Lihme sogn
3) moster Malene Nielsdatter i Vadum.
Afdøde døde 8.5.1796.

577 Albert Nielsen i Spanggård [i Vester Tostrup sogn]. 27.5.1796, fol.81.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen i Spanggård. B:
1) Karen Albertsdatter 10.
FM:
1 Jens Christian [Sørensen] i Skinderup mølle [i Vester Tostrup sogn]
2 farbror Christen Nielsen i Valsgård i Valsgård sogn.

578 Johan Lauridsen i Tastum i Kobberup sogn. 1.6.1796, fol.83.
E: Else Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Tastum. A:
1) far Laurids Johansen i Tastum.

579 Karen Pedersdatter i Tastum i Kobberup. 6.6.1796, fol.84.
E: Hans Frederiksen, smed i Tastum. B:
1) Frederik Hansen 5
2) Anne Hansdatter 8 dage.
FM: morbror Niels Pedersen, smed i Søby.

580 Peder Sørensen i Trevad i Vridsted sogn. 21.6.1796, fol.88B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Jensen, møller i Trevad mølle. A:
1) søster Anne Sørensdatter 26, i Haderup præstegård.
FM: Jacob Jensen i Trevad.

581 Johanne Andersdatter i Fusager i Gammelstrup sogn. 25.1.1802, fol.92B.
E: Laurids Lauridsen, glarmester. A:
1) far Anders Barslund i Barslund [i Mejrup sogn] ved Holstebro.

582 Laurids Lauridsen, glarmester i Fusager i Gammelstrup sogn. 15.3.1803, fol.96B.
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.581).

583 Karen Christensdatter i Pederstrup, [begravet 23.9.1803], fol.96B.
Enke efter Jens Clemensen.
Arvinger angives ikke.

584 Mette Marie Mouridsdatter i glarmesterhuset i Lundø. 4.8.1805, fol.97B.
Enke. A:
1) far Mourids Jørgensen i Balling sogn i Salling.

585 Jens Jensen, ugift i Overlund [i Asmild sogn]. 3.2.1808, fol.99B.
A:
1) bror Niels Jensen i Århus
2) bror Oluf Jensen, savskærer i København
3) bror Anders Jensen i Galten ved Randers
4) halvbror Jens Jensen, soldat i Holsten
5) halvbror Johannes Jensen, rytter i det Slesvigske regiment på Sjælland.

586 Jens Jørgensen Post i Overlund i Asmild sogn. 10.3.1809, fol.100B.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Niels Sørensen Gade i Overlund. B:
1) Jørgen Jensen 30, i kongens tjeneste på Samsø
2) Niels Jensen 24, på stedet
3) Anne Marie Jensdatter i Fredericia
4) Kirsten Jensdatter i Torup
5) Anne Jensdatter i Bering
6) Maren Jensdatter på stedet.
FM: morbror Lauge Nielsen i Overlund.

587 Mads Pedersen på Rosborg mark i Mønsted sogn i Fjends herred. 17.5.1809, fol.102.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Ejstrup på Rosborg. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Hans Hansen
2) Christiane Madsdatter, over 30, uvist hvor
3) Anne Marie Madsdatter, over 20 på Brøstrupgård [i Hygum sogn] i Holsten.

588 Karen Nielsdatter Boller i Hvam degnebolig. 10.10.1800, fol.103.
Enke efter Christen Bjergby, [kroholder] i Nørgård i Ulbjerg sogn, [skifte 15.4.1797 lbnr.625]. B:
1) Anne Margrethe Bjergby g.m. Johan Tolstrup i Viborg
2) Kirsten Bjergby g.m. Mads Vejerslev, smed i Finderup
3) Mette Bjergby, død, var g.m. Villum Jensen Beeg i Ettrup [i Fjelsø sogn]. 5B:
a Anne Kirstine Villumsdatter 19
b Bendit Marie Villumsdatter 17
c Karen Bolette Villumsdatter 15
d Christen Villumsen 12
e Anne Cathrine Villumsdatter 9.
Afdøde døde 6.10.1800 hos Christen [Madsen] Bjergby, degn i Hvam, [søn af afdødes datter Anne Margrethe Bjergby af første ægteskab med Mads Christian Wacher, foged på Tvis kloster].

589 Maren Christensdatter i Lundø. 8.2.1809, fol.105B.
Enke efter Hans Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Iversen
2) Christen Iversen i København.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Hansen.
(Bilag i pakken Viborg Stiftamt skifteforretninger 1808-1809 lbnr.#).

590 Peder Sørensen i Sønder Feldingbjerg. 12.1.1809, fol.106.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Jensen i Feldingbjerg. B:
1) Peder Pedersen 40, spækhøker i København
2) Peder Pedersen 38
3) Kjeld Pedersen ved de grønne jægere, uvist hvor
4) Johanne Pedersdatter i Resen
5) Else Pedersdatter.

591 Herman Ermandinger Spleth, forvalter [på Eskær i Grinderslev sogn og Skivehus], boende i Grønning Hedegård i Grønning sogn på Astrup gods. 23.4.1796, fol.106B.
E: Juliane Eleonora Gabel. LV: [Otto Sommer] Splid, præst i Grinderslev og Grønning. B:
2) Sofie Frederikke Spleth 8
3) Louise Birgitte Marianne Spleth 4.
FM: [Michael] Feld, præst i Jebjerg og Lyby.
Første ægteskab med Birgitte [Andreasdatter] Brasch. B:
1) Charlotte Sofie Amalie Spleth 18.
[Afdødes far var Hans Spleth, rektor i Holstebro, død december 1740, skifte Ulfborg gejstlig lbnr.71].

592 Johanne Jepsdatter i Duruplund i Durup sogn.14.7.1807, fol.115.
Enke efter Villads Jensen. B:
1) Jens Villadsen i Glynge i Nautrup sogn
2) Niels Villadsen på stedet
3) Else Villadsdatter, død, var g.m. Peder Ørberg i Kirkeby. 1B:
a Peder Pedersen 11
4) Maren Villadsdatter g.m. Jens Hvidbjerg i Tødsø på Mors, dragon
5) Kirsten Villadsdatter 30, ugift på Fur.
(Bilag Viborg stiftamt skifteforretninger 1807/uden nummer lbnr.1207).

593 Anders Jensen i Bajlum i Hjerk sogn. 2.5.1807, fol.116.
Enkemand efter Inger Pedersdatter.
Hans A:
1) søskendebarn Peder Nielsen i Bajlum g.m. Karen Knudsdatter, som er søsterdatter til hende.
Hendes A:
1) søster Kirsten Pedersdatter. FM: Jens Svenningsen på stedet
2) søster, død. 1B:
a Karen Knudsdatter g.m. Peder Nielsen, som er hans søskendebarn.
Testamente af 24.3.1778.
Bilag i Viborg stiftamt skifteforretninger 1807/uden nummer lbnr.1208.

594 Johan Jørgen Boyesen på Bådsgård [i Højslev sogn]. 19.5.1807, fol.123B.
E: Abigael Hasle. LV: [Hans Christian] Cramer, præst i Ørum, Borris og Gammelstrup. B:
1) Cecilie Cathrine Johansdatter
2) Sofie Margrethe Hedvig Johansdatter
3) Petrine Johansdatter
4) Mette Marie Johansdatter
5) Ida Margrethe Johansdatter
6) Johanne Dorthe Johansdatter.
FM: fars morbror proprietær Schmidt på Østergård.

595 Margrethe Pedersdatter på Vester Børsting mark i Vroue sogn. 11.6.1802, fol.140, 176B.
Enke efter Peder Jensen Dalsgaard i Kjeldbjerggård i Vroue sogn, skifte 3.3.1802 lbnr.596. B:
2) Peder Pedersen 17
3) Kirsten Pedersdatter 13
4) Anne Malene Pedersdatter 11
5) Else Pedersdatter 8.
FM:
1 farbror Christen Jensen i Grønkær [i Feldingbjerg sogn]
2 mosters mand Thomas Nielsen Samsø
3 birkedommer Møller i Skive.
Hans første ægteskab med Kirsten Troelsdatter. B:
1) Troels Pedersen 22.
FM: Niels Madsen i Vester Børsting.

596 Peder Jensen Dalsgaard i Kjeldbjerggård i Vroue sogn. 3.3.1802, fol.148B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Thomas Nielsen i Svansø. B:
2) Peder Pedersen 17
3) Kirsten Pedersdatter 12
4) Anne Malene Pedersdatter 11
5) Else Pedersdatter 8.
FM:
1 farbror Christen Jensen i Grønkær [i Feldingbjerg sogn]
2 birkedommer Møller i Skive.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. B:
1) Troels Pedersen 22.
FM: Niels Madsen i Vester Børsting.

597 Niels Olufsen, røgter i Hersom præstegård. 4.9.1809, fol.160.
Enkemand. B:
1) Karen Nielsdatter, uvist hvor.

598 Kirsten Christensdatter, ugift i Ramsing. 14.12.1802, fol.161B.
A:
1) bror Peder Christensen Resen i Søby i Kobberup sogn, døbt Resen 25.4.1756.
Afdøde døde 6.12.1802.

599 Hans Rosted på Eskær [i Grinderslev sogn]. 14.4.1808, fol.164, 184B.
A:
0) forældre [Niels Hansen Rosted, forpagter på Torstedlund i Årestrup sogn, skifte Ålborghus sluttet 1.5.1784, og Mette Mikkelsdatter]
1) bror Mikkel Rosted, forvalter på Brusborg på Fyn
2) søster [Johanne Nielsdatter Rosted, død Nibe 9.11.1790, var g.m. Jacob Bjerregaard på Nørlund. 2B:
a Mette Kirstine Bjerregaard på Eskær
b [Niels Hansen Bjerregaard] i Ålborg.
FM: Jens Erling i Ålborg.Viborg amt
Skifteprotokol
1796-1809
B 4 - 934


600 Laurids Andersen i Gammelgård i Skive sogn. 19.4.1796, fol.9.
Enkemand efter [Mette Nielsdatter, skifte 3.5.1787 lbnr.413]. B:
1) Anne Lauridsdatter 41, g.m. Søren Jacobsen i Egeris
2) Anders Lauridsen 40, på stedet
3) Niels Lauridsen 38, i Skive
4) Hans Lauridsen 37, købmandskarl i Skive
5) Christen Lauridsen 35, i Egeris
6) Kirsten Lauridsdatter 30, i Egeris.

601 Jacob Christensen Grande i Bostrup i Lyby sogn. 20.5.1796, fol.10.
E: Else Thøgersdatter. A:
1) bror Laurids Christensen Grande i Resen [i Hindborg herred] på Krabbesholm gods
2) søster Maren Christensdatter Grande, enke i Hem
3) søster Dorthe Christensdatter Grande, død, var g.m. Peder Nielsen Kassø i Næstild i Oddense sogn. 7B:
a Niels Pedersen i nandrup
b Inger Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Nannerup i Jebjerg sogn
c Christen Pedersen Grande i Næstild i Oddense sogn
d Simon Pedersen i Vinde i Skive sogn
e Niels Pedersen i Krarup i Hem sogn
f Karen Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Sønder Thise
g Anne Pedersdatter i Sønder Thise
4) søster Mette Christensdatter, død, var g.m. Jens Skrædder i Nørre Lem. 2B:
a Søren Jensen i Nørre Lem
b Anne Cathrine Jensdatter i Resen
5) søster Anne Christensdatter, rejst til Holsten for over 40 år siden, død uden børn.

602 Laurids Jensen i Ginderup i Krejbjerg sogn. 26.5.1796, fol.13.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen, væver i Vejby. B:
1) Jens Lauridsen 11
2) Margrethe Lauridsdatter 9
3) Anne Lauridsdatter 5
4) Johanne Lauridsdatter 1.
FM: Jens Svenningsen i Bajlum.

603 Dorthe Davidsdatter i Lund i Skive sogn. 20.6.1796, fol.14B.
Enke efter Knud Pedersen, [skifte 12.8.1795 lbnr.544]. A:
1) bror David Davidsen i Hesselbjerg i Estvad sogn
2) halvbror Christen Christensen i Lundhede i Estvad sogn, død for 8 år siden. 4B:
a Christen Christensen 22
b Knud Christensen 16
c Jens Christensen 13
d Dorthe Christensdatter 10.
FM: stedfar Thomas Lauridsen i Lundhede
3) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Bærsholm i Estvad sogn
4) halvsøster Inger Christensdatter g.m. Niels Jensen Møller i Hvidbjerg.
Afdøde døde 19.6.1796.

604 Opbudsbo i Strandet mølle i Ørum sogn i Fjends herred]. 21.8.1798, fol.25B.
Registrering af fallitbo hos Otto Friedenreich Meyer og hustru i Strandet mølle, der er bortrømt.

605 Niels Christensen i Nabegård i Vinkel sogn. 22.10.1798, fol.28B.
E: Else Marie Hansdatter. LV: Christen Rasmussen i Sønderhedegård i Vinkel sogn. B:
1) Christen Nielsen i Viborg Krathus
2) Jørgen Nielsen på stedet
3) Anne Nielsdatter, død, var g.m. Mads Pedersen i Tapdrup. 4B:
a Marie Madsdatter 7
b Else Madsdatter 6
c Peder Madsen 4
d Maren Madsdatter 9 mdr.
4) Maren Nielsdatter 33 på Randrup [i Vinkel sogn].
Afdøde døde 19.10.1798.

606 Tuxen (Tøxen) i Skaungård [i Vindum sogn]. 28.12.1798, fol.30B.
Arvinger angives ikke.

607 Knud Lauridsen og hustru Maren Nielsdatter Tang i Harre. 21.12.1798, fol.31B, 38, 53, 56B.
B: sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
FM:
1 født værge Knud Lauridsen i Neder Sønderup i Harre sogn
2 født værge Steffen Nielsen Tang i Bajlumgård
Desuden nævnes:
1 afdøde kones nu afdøde mor Ida Margrethe Bertelsdatter
2 afdøde mands søster Johanne Lauridsdatter g.m. Jens Madsen i Hjerk.
Registrering 4.12.1798.

608 Birthe Sørensdatter i Troestrup [i Hersom sogn]. 8.1.1799, fol.35B, 53B.
E: Peder Nielsen. B:
1) Inger Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 8
3) Søren Pedersen 6.

609 Dorthe Madsdatter i Vinkel. 4.6.1799, fol.43.
E: Søren Eriksen. B:
1) Erik Sørensen 19
2) Mads Sørensen 16
3) Christen Sørensen 13
4) Niels Sørensen 10
5) Anne Sørensdatter 4.
Bilag i lbnr.754.

610 Peder [Christoffersen] Vibe på Majgård. 10.2.1800, fol.48.
E: [Johanne Bering]. LV: Jens Ulstrup i Viborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde [der var fra Skive], døde 9.2. i Viborg, [begravet Gråbrødre 17.2.1800. Skifte i Viborg].

611 Niels Clausen i Hjarbæk [i Vorde sogn]. 25.4.1800, fol.49, 51B.
E: Elisabeth Christensdatter. A:
1) bror Christoffer Clausen i Viborg
2) søster Anne Marie Clausdatter g.m. Søren Nielsen Stidsen i Kølsen [i Vorde sogn].
Testamente af 20.4.1800.
Afdøde døde 24.4.1800.

612 Johanne Eriksdatter Friisenberg, ugift på Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 25.3.1803, fol.58.
A:
0) forældre [Erik Jacobsen Friisenberg, forpagter på Holbækgård, begravet Holbæk i Rougsø herred 16.4.1751 og Elisabeth Andersdatter Østergaard]
1) bror Christian [Peder Eriksen] Friisenberg, præst i Sahl i Ginding herred ved 2 B:
a Svend Wedel Friisenberg, forvalter på Sødal
b Peder Pandrup Friisenberg, tidligere fuldmægtig på Viborg amtstue
2) bror Henrik Friisenberg til Sødal, der lever. B:
a Erik Andreas Friisenberg
3) søster Anne Cathrine Friisenberg, [begravet 15.5.1771].
Første ægteskab med Anders [Jacobsen] Schelde, præst i Vivild og Vejlby, [død 2.1.1763]. 2B:
a Erik Friisenberg Schelde, forpagter i Tovstrup mølle [i Dallerup sogn] på Frijsenborg gods
b Else Schelde i Mariager.
Andet ægteskab med [Jacob Spjellerup Jensen] Torup, successor i Vivild, død 9.10.1786]. 1B:
a Jens Torup, død. 3B:
1 Jacob Torup 14, i klejnsmedelære i Horsens
2 Peder Torup 13, i Randers
3 Anne Cathrine Torup
4) Axelie Lene Sofie Friisenberg, [død 10.10.1773], var g.m. [Jacob Spjellerup Jensen] Torup, enkemand efter søsteren (3). 1B:
a Erik Torup, 5. lektiehører i Viborg latinskole
5) søster Christiane Friisenberg, død var g.m. Rasmus Udby til Ås [i Tårs sogn] i Vendsyssel, [død 1802]. 2B:
a Frederik Christian Udby til Ås
b Erik Friisenberg Udby 21, i København
6) bror Jacob Friisenberg i Randers, [skifte Randers 22.6.1794 lbnr.1399]. 1B:
a Lorents Frederik Friisenberg 44.
Testamente af 16.4.1802.
Bilag lbnr.955

613 Maren Vinde på Lærkenborg i Ørslevkloster sogn. 1.11.1803, fol.65B, 70B.
Enke efter [Mikkel Ditlev] Bering til Ørslevkloster, [død 1799]. B:
1) Oluf Bering, [forpagter] på Estvadgård
2) Niels Bering, der døde.

614 [Jean] Arnold Fischer, ugift, der døde på Allinggård [i Svostrup sogn]. 12.1.1805, fol.79.
A:
1) bror [Christian] Fischer, generalkrigskommissær i Grenå
2) søster i København.
Afdøde havde for kort tid siden solgt Vindum Overgård.

615 Ove Høegh-Guldberg til Hald [i Dollerup sogn]. 8.2.1808, fol.84.
Enkemand.
[Første ægteskab med Cathrine Marie Nørlem, død 1767, datter af Peder Jensen Nørlem, forvalter på Bygholm].
[Andet ægteskab med første hustrus søster Lucie Emerentse Nørlem, død 5.9.1807]. B:
1) Peder Høegh-Guldberg, literatus
2) Frederik Høegh-Guldberg, professor hos kronprinsen
3) Christian Høegh-Guldberg, ritmester i Randers
4) Julius Høegh-Guldberg, kaptajn i Århus
5) Juliane Marie Høegh-Guldberg, enke i Viborg.
[Afdødes far var Jørgen Pedersen Høgh, bedemand i Horsens, skifte Horsens 17.2.1751 lbnr.1073].

616 Christen Friis til Stårupgård [i Højslev sogn]. 25.7.1809, fol.87, 99, 189.
E: Anne Cathrine Dyhr. LV: svoger Høst, kaptajn. B:
1) Peder Friis 13
2) Andreas Dyhr Friis 10
3) Johanne Marie Andrea Friis 10
4) Severin Christian Friis 6
5) Sofie Magdalene Dorthe Friis 5
6) Niels Sehested Friis 2.
FM:
1 fars farbror Hans Friis i Ørskovgård [i Ørridslev sogn] ved Horsens
2 Friis, overretsassessor.
Desuden nævnes afdødes far Peder Friis på Harrestruplund [i Daugbjerg sogn, død 9.1.1809, g.m. Maren Vandborg].
Arv i boet til afdødes bror Laurids Vandborg Friis.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1796.
Samfrændeskifte 25.7.1809.

617 Opbudsbo i Viborg. 7.9.1809, fol.96.
Registrering af fallitbo hos [Henrik Muhle] Hoff, landsdommer i Viborg.

618 Anne Sørensdatter i Bjerrelund i [Vester] Bjerregrav sogn i Rinds herred. 21.9.1809, fol.103.
E: Niels Madsen. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 2
2) Mads Nielsen 8 dage.
FM: morfar Søren Villumsen, skomager i Viborg.
Afdøde døde 20.9.1809.

619 Jacob Jensen Feldingbjerg i Søby Mølle [i Kobberup sogn]. 3.10.1809, fol.104B, 115, 131.
E: Karen Villadsdatter. LV: [Christen] Kondrup i Kobberup. B:
5) Villads Jacobsen 6
6) Just Jacobsen 3
7) Jens Jacobsen 1.
Født værge Oluf Jensen i Bregendal i Fly sogn.
Første ægteskab med Juliane Marie Justsdatter. B:
1) Else Jacobsdatter, enke efter Niels Villadsen i Balling Overmølle. LV: Christian Brøndum, degn i Fly
2) Jens Jacobsen Feldingbjerg 24
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Anne Marie Jacobsdatter.
Desuden nævnes enkens afdøde stedfar Jens [Jensen] Møller i Balling Nedermølle.
Arv i boet efter afdødes bror Peder Jensen i Trevad mølle [i Vridsted sogn] til dennes børn.

620 Mette Pedersdatter i Sparkær i Nørre Borris sogn. 15.11.1809, fol.109B, 114.
Hans Christensen. B:
1) Johanne Hansdatter 20
2) Kirsten Hansdatter 18
3) Anne Hansdatter 14
4) Christen Hansen 13
5) Peder Hansen 10
6) Maren Hansdatter 5.
FM: født værge Laurids Pedersen i Smollerup.

621 Inger Sørensdatter i [Vester] Tostrup. 1.12.1809, fol.111, 114B.
E: Jens Pedersen [Løvel].
Første ægteskab med Christen Møller. B:
1) Mads Christensen, degn i Hvam
2) Søren Christensen 21, døbt i Hvilsom kirke
3) Christen Christensen 13, døbt Tostrup 25.4.1797.
FM: født værge Poul Sørensen i Hvilsom.
(Bilag i pakken Skifteforretninger 1808-1809 B4-950).

622 Anne Lauridsdatter i Gjørup [i Ulbjerg sogn]. 1.12.1809, fol.112.
E: Jens Hansen. B:
1) Laurids Jensen 14
2) Baltser Jensen 9
3) Hans Jensen 5
4) Lisbeth Jensdatter
5) Karen Jensdatter
6) Abelone Jensdatter.
FM: født værge Christen Lauridsen i Sundstrup [i Ulbjerg sogn].

623 Maren Lauridsdatter i Hersom. 1.6.1806, fol.120.
Enke efter Peder Nielsen.
Hans testamente af 16.5.1788. A:
0) bror [Niels Nielsen i Fruergård i Vester Tostrup sogn, skifte Hald amt 6.1.1792 lbnr.193]. 4B:
a brorsøn Niels Nielsen i Fruergård
b brorsøn Peder Nielsen
c brordatter Kirsten Nielsdatter
d brordatter Birthe Nielsdatter
2) søster. 2B:
a søstersøn Søren Knudsen i Hvilsom
b søstersøn Niels Knudsen
7) søster. 1B:
a søstersøn Niels Nielsen i Tostrup.
Hendes testamente af 5.5.1802. A:
1) Mourids Mouridsen i Hersom, hvis farbror var afdødes bror
2) Anders Mouridsen i Ørris [i Hersom sogn], nu i Mollerup i Ørum sogn i Sønderlyng herred, hvis farbror var afdødes bror g.m. Kirsten Mouridsdatter. 2B:
a Mourids Andersen
b Anne Cathrine Andersdatter
c Maren Andersdatter i Augustenborg. 1B:
1 Anders
3) farbror Erik Andersen i Hærup [i Klejtrup sogn]. 2B:
a Else Marie Eriksdatter i Skals, enke efter Morten Jensen i Ettrup
b Anders Eriksen. 1B:
1 en søn, der tjener smeden i Ulbjerg
4) faster Kirsten Andersdatter. 1B:
a Bodil Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Lund i Hærup. 2B:
1 Laurids Christensen
2 Kirsten Christensdatter
5) faster Anne Andersdatter. 2B:
a Else Nielsdatter g.m. Mads Villumsen i Roum
b Anders Nielsen i Roum
6) morbror Niels Christensen i Bjerregrav. 3B:
a Christen Nielsen i Kallestrup i Hvam sogn
b Abelone Nielsdatter i Kallestrup
c Christine Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Christiansborg i Skals sogn
7) morbror Laurids Christensen. 2B:
a Christen Lauridsen, død
b Niels Lauridsen, død. 4 børn
8) morbror Mads Christensen, 1B:
a Christen Madsen, sognefoged i Kølsen mølle.
Desuden arver:
9) Jens Jensen Lund i Lund. 2B:
a Cathrine Jensdatter
b Laurids Jensen
10) Niels Villumsen i Ørris. 2B:
a Karen Nielsdatter
b Kirsten Nielsdatter.

624 Christen Møller, ugift i Majgård i Højslev sogn. 28.6.1809, fol.131.
A:
1) søsterdatter Anne Christine Holst, har tjent i Ellidshøj præstegård.
FM:
1 afdødes morbror Jens Ibsen i Svoldrupgård [i Vognsild sogn]
2 afdødes morbror Niels Ibsen i Annerupgård i Ellidshøj sogn.

625 Christen Bjergby, [kroholder] i Nørgård i Ulbjerg sogn. 15.4.1797, fol.152.
E: Karen Nielsdatter Boller. LV: Hans Andersen, sognefoged i Ulbjerg. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Johannes Tolstrup på stedet
2) Kirsten Christensdatter i Finderup, enke efter Peder Brederup i Holstebro
3) Mette Christensdatter, død, var g.m. Villum Jensen Beeg i Ettrup i Fjelsø sogn. 5B:
a Anne Kirstine Villumsdatter 14
b Bendit Marie Villumsdatter 12
c Karen Birgitte Villumsdatter 11
d Christen Villumsen 10
e Anne Cathrine Villumsdatter 7.
Afdøde døde 9.4.1797.

626 Mogens Christensen i Hærup [i Klejtrup sogn]. 29.12.1808, fol.181.
E: Inger Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Lund i Hærup. B:
1) Karen Mogensdatter 29, i Viborg
2) Christen Mogensen 28
3) Jørgen Mogensen, soldat
4) Morten Mogensen 22
5) Kirsten Mogensdatter 20.
FM: Jens Jørgensen i Nørreris [i Lynderup sogn].

627 Maren Bertelsdatter i Skals. 3.6.1802, fol.184.
E: Peder Jensen, smed, der døde, skifte 28.6.1804 fol.186. B:
1) Jens Pedersen 24, på stedet
2) Bertel Pedersen 21, på stedet
3) Else Pedersdatter g.m. Niels Olufsen Musfeldt, garder og væversvend i København
4) Mette Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Skals
5) Johanne Kirstine Pedersdatter i Skals
6) Anne Marie Pedersdatter, tjener på Holmgård.
FM: morbror Thomas Bertelsen Vendelbo i Skals.


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1790-1809

Ordinære og ekstraordinære skifter i 13 pakker ordnet med tildelt løbenummer.
Skifterne 1790-1795 og nogle skifter i 1796 er indført i skifteprotokollen,
mens senere skifter ikke er indført.
De ikke indførte skifter meddeles her.

[1796-1797]  [1798]  [1799]  [1800]  [1801]  [1802]  [1803-1804]  [1805-1806]  [1807]  [1808-1809] 


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1796-1797
B 4 - 941

628 Christen Fabricius, forvalter på Hersomgård. 15.3.1796. 1796/12.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johannes Møller. degn i Hersom. B:
1) Hans Pedersen 4
2) Niels Pedersen 1.
FM: morfar Niels Jensen i Hersom.

629 Niels Nielsen, skrædder i Hvidbjerg. 25.10.1796. 1796/15.
E: Anne Eriksdatter. LV: Søren Hansen i Hvidbjerg. B:
1) Lisbeth Nielsdatter g.m. Jens Christian Christensen i Jegstrup i Dommerby sogn
2) Niels Nielsen
3) Jeppe Nielsen 25, murersvend i Randers
4) Erik Nielsen 16.

630 Maren Espersdatter i Vinde. 12.12.1796. 1796/16.
B:
1) Niels Mikkelsen i København.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Espersdatter på stedet.

631 Jens Nielsen i Lånum i Smollerup sogn. 2.12.1796.1796/17.
Enkemand. B:
1) Christen Jensen 47, i Lånum, skoleholder i Gammelstrup sogn
2) Niels Jensen 40, i Resen
3) Peder Jensen 37, på stedet
4) Johanne Jensdatter 30, i Resen.

632 Christen Pedersen i Vroue. 5.1.1796. 1796/21.
A:
1) bror Niels Pedersen Sejbæk på stedet, der døde 8.1.1796, [skifte 6.2.1796 lbnr.261]. E: Johanne Jensdatter. 1B:
a Christen Nielsen 1
2) bror Niels Pedersen i Vester Grønning i Salling
3) søster Anne Pedersdatter 50.

633 Johanne Jensdatter på Lille Torum mark i Torum sogn. 7.12.1796. 1796/33.
E: Jeppe Thygesen. A:
1) søster Bodil Jensdatter, uvist hvor
2) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Hinnerup.3B:
a Jens Andersen 39, i Humlegård i Krejbjerg sogn
b Anders Andersen 37, i Odense på Fyn
c Christen Andersen 34
3) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Hinnerup. 4B:
a Dorthe Pedersdatter 33, i Thy
b Anders Pedersen 30, i Rusted mølle
c Jens Pedersen 27, i Ålborg
d Anne Pedersen 24, i Hellegård
4) søster Benned Jensdatter, enke i Vroue
5) bror Jens Jensen i Møgeltorum, død. 2B:
a Jens Jensen i Holsten
b Anders Jensen i Holsten.

634 Søren Jensen Skyldal i Skyldal i Vile sogn. 2.12.1796, 1796/34.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Vile. B:
1) Ingeborg Sørensdatter g.m. Hans Knudsen i Nautrup
2) Jens Sørensen 34, på stedet
3) Anne Sørensdatter 31
4) Søren Sørensen 25.

635 Anders Jensen Møller i Ulbjerg Overmølle. 22.11.1796. 1796/35.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Morten Mortensen i Gjørup. B:
1) Jens Andersen Møller i Tolstrup
2) Peder Andersen, på stedet
3) Hans Andersen, møller i Ulbjerg Nedermølle
4) Niels Andersen, skoleholder i Gjørup
5) Andreas Andersen, på stedet
6) Anne Andersdatter g.m. Niels Jensen i Skove [dvs. Skovgård i Ulbjerg sogn]
7) Maren Andersdatter g.m. Poul Jensen, færgemand i Sundstrup.

636 Mette Nielsdatter i Stengård i Vile sogn. 17.9.1796. 1796/36.
E: Jens Christensen. B:
1) Niels Jensen 14
2) Johanne Jensdatter 12
3) Christen Jensen 8
4) Anne Jensdatter 13 uger.
FM: Christen Espersen Hougaard i Vile sogn.

637 Kirsten Pedersdatter i Christianspris i Vium i Hjerk sogn. 24.9.1796. 1796/37.
E: Jens Knudsen. B:
1) Knud Jensen 27
2) Maren Jensdatter 26
3) Dorthe Jensdatter 25
4) Peder Jensen 20
5) Maren Jensdatter
6) Otto Jensen 15.
FM: Jesper Sørensen Skov, lægdsmand i Bajlum i Hjerk sogn.

638 Peder Olufsen i Oddense. 22.8.1796. 1796/38.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jeppe Villadsen i Hjerm sogn i Ringkøbing amt. 1B:
a Inger Cathrine Jepsdatter 1½
2) Bodil Pedersdatter 33, på stedet
3) Bodil Pedersdatter 31, i Frammerslev
4) Karen Pedersdatter 17, i Telling i Hjerm sogn
5) Malte Pedersen.
FM: Christen Hansen i Øster Lyby i Lyby sogn.

639 Anne Marie Jensdatter i Nørby i Balling sogn. 13.8.1796. 1796/39.
E: Mads Nielsen. A:
1) bror Rasmus Jensen i Sønder Andrup i Ramsing sogn
2) bror Esper Jensen i Otting
3) halvbror Søren Jensen i Grundvad i Krejbjerg sogn.

640 Peder Christensen, smed i Lånum i Smollerup sogn. 8.7.1796. 1796/40.
E: Helle Sørensdatter. LV: Peder Jensen i Lånum. A:
1) søster Kirsten Christensdatter, død for 2 år siden. 2B:
a Kirsten Christensdatter 18, i Hvidbjerg i Salling
b Anne Marie Christensdatter 9.

641 Niels Mikkelsen i Spanggård. 8.7.1796. 1796/41.
E: Marie Sørensdatter. LV: bror Jens Christian Sørensen i Skinderup mølle. B:
1) Søren Nielsen 13½
2) Anne Nielsdatter 12
3) Jens Christian Nielsen 11
4) Anne Nielsdatter 9
5) Anne Marie Nielsdatter 5.
FM: Peder Jacobsen i Tostrup, enke efter afdødes søster Anne Mikkelsdatter.

642 Niels Christensen Møller i Lånum i Smollerup sogn. 25.7.1796. 1796/42.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Christen Nielsen Møller 44, på stedet
2) Jens Nielsen 44
3) Anders Nielsen 42, i Lånum
4) Mads Nielsen 41, på Møltrup
5) Laurids Nielsen 34, i København
6) Bodil Nielsdatter g.m. Christen Pedersen spækhøker i København
7) Kirsten Nielsdatter i Fly.

643 Anne Jensdatter i Klejtrup. 4.7.1796. 1796/43.
E: Christen Christensen.
Første ægteskab med Peder Jensen i Klejtrup, skifte 23.6.1788. 1B:
a Gertrud Marie Pedersdatter 12, hos mosters mand Jens Sørensen i Kragelundhus i Årestrup sogn.

644 Kirsten Poulsdatter i Sejstrup [i Højslev sogn]. 24.10.1796. 1796/44.
E: Anders Hansen.
[Første ægteskab med Anders Mogensen, skifte 24.8.1793 lbnr.218]. B:
1) Peder Andersen 6
2) Mogens Andersen 4
3) Anders Andersen 3.
FM: farbror Niels Mogensen i Majgård.

645 Søren Christensen i Ingstrup i Rødding sogn[i Nørlyng herred]. 28.11.1796. 1796/45.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Jens Nielsen i Ingstrup. B:
1) Christen Sørensen 17
2) Poul Sørensen 14
3) Inger Sørensdatter 9
4) Maren Sørensdatter 7.
FM:
1 farbror Jens Christensen i Gral?
2 farbror Hans Christensen i Borup.

646 Enevold Nielsen, sognefoged i Søgård i Daugbjerg sogn. 23.11.1796. 1796/46.
Enkemand efter [Bodil Andersdatter]. B:
1) Anne Marie Enevoldsdatter g.m. Peder Jensen, møller i Trevad mølle i Vridsted sogn.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Niels Nielsen, der har tjent på stedet i 20 år.

647 Kirsten Christensdatter i Opperby [i Lem sogn]. 23.11.1796. 1796/47.
E: Peder Christensen Winther. B:
4) Maren Pedersdatter Winther 15.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Jepsdatter 22
2) Hans Jepsen 19
3) Anne Jepsdatter 17.
FM: morbror Anders Christensen i Kærgård i Rødding sogn [i Rødding herred].

1797

648 Else Simonsdatter i Pildam i Lem sogn. 17.4.1797, 1797/1.
Enke efter Jens Pedersen Møller.
Bevilling til udskiftet bo af 16.3.1770.
[Testamente af 7.2.1770 lbnr.358].
Hans A:
Nogle halvbrødre, hvis navne ikke kendes.
Hendes A:
1) bror Jeppe Simonsen Otting, død. 3B:
a Simon Jepsen i Otting
b Mads Jepsen i Pildam
c Bodil Jepsdatter, enke efter Gudik Andersen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn
2) bror Erik Simonsen Otting, uvist hvor
3) søster Mette Simonsdatter, enke efter Søren Nielsen Høgh i Stouby i Bjerre herred.

649 Christen Sørensen i Tostrup. 1.2.1797, 1797/2.
E: Inger Sørensdatter. LV: Laurids Vammen i Tostrup. B:
7) Søren Christensen 8.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christensdatter 27
2) Søren Christensen 25
3) Mads Christensen 19
4) Niels Christensen 16
5) Christen Christensen 14
6) Anne Christensdatter 11.
FM: farbror Søren Sørensen i Sjørring.

650 Søren Torv i Roslev. 17.11.1797, 1797/3.
E: Ellen Christensdatter. LV: Villads Poulsen i Roslev.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Sørensen i Roslev
2) Mette Sørensdatter 41
3) Johanne Sørensdatter 40.

651 Else Pedersdatter i Ulstrup. 27.12.1797, 1797/4.
E: Jens Jensen. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Thomas Olufsen i Ørris på Hersomgård gods.
2) halvbror Søren Pedersen i Skellerup i Randers amt
3) halvsøster Kirsten Pedersdatter 40 i Skellerup
4) halvsøster Karen Pedersdatter 38 i Hillerup.

652 Birthe Olufsdatter af Grinderslev. 22.12.1797, 1797/5.
A:
1) bror Peder Olufsen i Oddense, død. 5B:
a Malte Pedersen 37, i Oddense
b Bodil Pedersdatter 35, i Oddense
c Bodil Pedersdatter 33 i Rudmølle i Dølby sogn
d Maren Pedersdatter , død, var g.m. Jeppe Olufsen i Volstrup. 1B:
1 Cathrine Jepsdatter 2
e Karen Pedersdatter 18, i Vium
2) bror Aksel Olufsen i Trustrup Holmgård
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Niels Christensen i Grinderslev.

653 Poul Jensen i Vinkel. 6.2.1797, 1797/6.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Jens Poulsen i Tastum
2) Kirsten Poulsdatter, død, var g.m. Anders Hansen i Sejstrup. Første ægteskab med Anders Mogensen sst, [skifte 24.8.1793 lbnr.218]. 3B:
a Peder Andersen 7
b Mogens Andersen 5
c Anders Andersen 3.
FM: farbror Niels Mogensen i Majgård
3) Johanne Poulsdatter, forlovet med Anders Hansen i Sejstrup.
Skiftet ligger også som 1797/27.

654 Christen Eriksen i Rudmølle i Dølby sogn. 25.4.1797, 1797/7.
E: Karen Jacobsdatter. LV: bror Christen Toft i Næstild i Oddense sogn. B:
3) Jacob Christensen 7
4) Erik Christensen 5.
FM: morbror Christen Jacobsen i Dølbygård.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Christensen 26
2) Marianne Christensdatter g.m. Peder Espersen i Oksenvad i Dølby sogn.
FM: farbror Laurids Eriksen i Eiskær i Dølby sogn.

655 Else Thomasdatter i Vester Børsting. 13.5.1797, 1797/8.
B:
1) Anne Troelsdatter g.m. Niels Madsen i Vester Børsting
2) Kirsten Troelsdatter, død, var g.m. Peder Jensen Dalgaard i Kjeldbjerggård på Vester Børsting mark. 1B:
a Troels Pedersen 16.

656 Maren Jensdatter i Vroue. 10.6.1797, 1797/9.
E: Laurids Christensen. B:
1) Christen Lauridsen 12
2) Jens Lauridsen 9
3) Maren Lauridsdatter 6
4) Peder Lauridsen 3.
FM: morbror Christen Jensen på Dueholm i Sevel sogn.

657 Karen Christensdatter i Skals. 12.9.1797, 1797/10.
E: Jørgen Vendelbo, hyrde. B:
1) Anne Jørgensdatter 18
2) Mette Jørgensdatter 16
3) Bertel Jørgensen 13
4) Kirsten Jørgensdatter 10
5) Maren Jørgensdatter 8
6) Abelone Jørgensdatter 6.
FM: Jens Bertelsen i Skals.

658 Jacob Jensen i Tøndering. 18.4.½1797, 1797/11.
A:
1) bror Thor Jensen på Mors
2) søster Anne Jensdatter 70, i Jebjerg
3) søster Ellen Jensdatter 60, i Tøndering.

659 Christen Lauridsen i Åkær i Fly sogn. 23.1.1797, 1797/12.
B:
1) Maren Christensdatter g.m. Christen Poulsen i Daugbjerg
2) Cathrine Christensdatter 19, i Estvadgård
3) Christen Christensen 16 i Daugbjerg
4) Laurids Christensen 10.
FM: morbror Thomas Simonsen i Fly.

660 Bodil Pedersdatter i Majgård. 20.2.1797, 1797/13.
B:
1) Søren Pedersen i Højslev, død. 1B:
a Peder Sørensen 13
2) Karen Pedersdatter, død. E: Niels Majgaard på stedet. 2B:
a Jens Nielsen 12
b Peder Nielsen 9.

661 Niels Mørch i Hjermind. 17.1.1797, 1797/14.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Eriksen i Bjerring. A:
1) søster Anne Christensdatter i Ginderup, død. 2B:
a en søn i Albæk
b en datter g.m. smeden i Romsø.

662 Marie Dorthe Nielsdatter i Korreborg i Mammen sogn. 1.12.1797, 1797/15.
E: Christen Jensen. B:
1) Niels Christensen 24
2) Jens Christensen 17
3) Anne Dorthe Christensdatter
4) Kirstine Marie Christensdatter.
FM:
1 Søren Brixen i Dunkø [i Lee sogn]
2 Peder Sørensen i Himmestrup, [i Lee sogn].

663 Johanne Christensdatter i Gundelund i Mønsted sogn. 29.11.1797, 1797/16.
E: Anders Jensen. B:
3) Karen Andersdatter 8 dage.
FM: morfar Christen Nielsen på stedet.
Første ægteskab med Mikkel Sørensen. B:
1) Søren Mikkelsen 10
2) Mette Mikkelsdatter 2.
FM: farbror Niels Sørensen i Østergård i Smollerup sogn.

664 Jens Pedersen i Vester Lyby. 3.11.1797, 1797/17.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Grønning i Elkær i Dølby sogn. B:
1) Christen Jensen 30, i Otting
2) Johanne Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Vester Lyby
3) Maren Jensdatter 24
4) Jens Jensen 21, rømt for 2 år siden.

665 Enevold Justesen, ugift i Søgård i Daugbjerg sogn. 12.12.1797, 1797/18.
A:
1) bror Niels Justesen i Vittrup i Vroue sogn, død. 5B:
a Just Nielsen i Skave i Borbjerg sogn
b Bodil Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Dommerby
c Karen Nielsdatter, enke efter Poul Homgaard i Trandum i Sevel sogn
d Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Iglsø i Fly sogn
e Anne Marie Nielsdatter g.m. Christen Damgaard i Lånum i Smollerup sogn
2) halvbror Christen Østergaard i Kobberup, død. 5B:
a Peder Christensen i Store Torup i Ulbjerg sogn i Rinds herred, død. Børn, hvis navne ikke kendes
b Niels Christensen i Holsten
c Christen Christensen i Højslev
d Johanne Christensdatter g.m. Jens Baadsgaard i Estvad sogn
e Bodil Christensdatter, uvist hvor.

666 Jens Thomsen i Kås i Sønder Lem. 20.8.1797, 1797/19.
B:
1) Thomas Jensen, på stedet
2) Karen Jensdatter, død. E: Søren Pedersen Præstegaard i Vejby. 3B:
a Peder Sørensen
b Anne Sørensdatter
c Anne Kirstine Sørensdatter.

667 Maren Sørensdatter Brandt i Balling præstegård. 10.6.1797, 1797/20.
A:
1) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Visti Thomsen i Rettrup [i Brøndum sogn]
2) søster Mette Sørensdatter
3) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Hindborg.

668 Christen Høstgaard udflytter af Balling by. 6.6.1797, 1797/21.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Melsen i Vrå i Balling sogn. B:
1) Anders Christensen
2) Peder Christensen
3) Kirsten Christensdatter.
FM: farbror Anders Andersen i Nørre Balling.

669 Karen Christensdatter i Krykkely i Rybjerg sogn. 2.10.1797, 1797/22.
B:
1) Kirstine Marie Jensdatter g.m. Laurids Resen i Erslev på Mors
2) Mogens Jensen 27
3) Inger Jensdatter 26
4) Christen Jensen 22.

670 Anne Christensdatter i Lille Torum. 16.6.1797, 1797/23.
E: Peder Gregersen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter 15.
FM: Niels Nielsen i Lille Torum.

671 Birthe Andersdatter i Rybjerg. 16.6.1797, 1797/24.
E: Niels Pedersen Østergaard. B:
1) Karen Nielsdatter 15
2) Peder Nielsen 6.

672 Ib Pedersen i Egeris i Skive sogn. 8.5.1797, 1797/25.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Søren Jacobsen i Egerisgård. B:
1) Anne Marie Ibsdatter g.m. Peder Simonsen i Randers
2) Peder Ibsen 32, i Bilstrup
3) Anders Ibsen 30
4) Jens Ibsen 28
5) Thomas Ibsen 23.

673 Inger Jensdatter i Hinnerup. 6.6.1797, 1797/26.
B:
1) Peder Jensen, på stedet
2) Melsen Jensen i København
3) Maren Jensdatter 50, på stedet
4) Anne Jensdatter g.m. Anders Jensen i Hinnerup
5) Peder Jensen 34.


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1798
B 4 - 942

I pakken mangler skifterne: 1798/6, 1798/13, 1798/22.

674 Elisabeth Jensdatter i Tordal i Grønning sogn. 8.3.1798, 1798/1.
E: Jens Lauridsen. A:
1) bror Ludvig Jensen i Vadum i Lihme sogn, død. 5B:
a Esper Ludvigsen i Vadum
b Jens Ludvigsen i Lihme
c Claus Ludvigsen på Kås
d Peder Ludvigsen på Hestehave i Rødding sogn
e Søren Ludvigsen i Svingård i Lihme sogn
2) bror Søren Jensen i Ålbæk mølle ved Kås, død. 2B:
a Mette Sørensdatter g.m. Niels Ebbesen i Ålbæk mølle
b Mette Sørensdatter g.m. Anders Christensen i Lihme
3) bror Niels Jensen i Ålbæk, død. 2B:
a Jens Nielsen i Holsten
b Jørgen Nielsen i Lihme.

675 Marie Rasmusdatter i Jebjerg. 20.10.1798, 1798/2.
E: Anders Thomsen.
Første ægteskab med Mads Andersen. B:
1) Karen Madsdatter 30, i Vester Grønning
2) Anders Madsen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn
3) Laurids Madsen i Bostrup i Lyby sogn
4) Maren Madsdatter 22, i Vester Grønning.

676 Christen Jacobsen, skrædder i Fly. 22.8.1798, 1798/3.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Peder Nielsen, smed i Fly. B:
1) Oluf Christensen, skrædder i Fly
2) Peder Christensen Vestergaard i Fly
3) Jacob Christensen i Lånum
4) Niels Christensen i Nørre Feldingbjerg
5) Jens Christensen i Gammelstrup
6) Maren Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Viborg
7) Anne Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Skalmstrup mølle [i Feldingbjerg sogn]
8) Karen Christensdatter g.m. Peder Knudsen i Møgelbjerg i Mønsted sogn, begge døde. 1B:
a Knud Pedersen i Møgelbjerg.

677 Else Pedersdatter i Søby i Kobberup sogn. 5.7.1798, 1798/4.
E: Christen Sørensen. B:
1) Birgitte Marie Christensdatter 14
2) Karen Christensdatter 12
3) Dorthe Christensdatter 4.
FM: morbror Søren Pedersen i Estvad.

678 Christen Poulsen i Øster Grønning. 21.6.1798, 1798/5.
B:
1) Poul Christensen i Øster Grønning.

679 Dorthe Hansdatter i Neder Hvolris i Hersom sogn. 4.6.1798, 1798/7.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 4
2) Anne Nielsdatter 2
3) Hans Nielsen 4 uger.

680 Anne Jensdatter i Vium i Hjerk sogn. 22.5.1798, 1798/8.
B:
1) Niels Pedersen i Vium
2) Søren Pedersen i Opperby i Lem sogn
3) Iver Pedersen i Jebjerg præstegård
4) Kirsten Pedersdatter i Bajlumgård
5) Inger Pedersdatter i Brøndum.

681 Peder Kold i Krejbjerg. 22.5.1798, 1798/9.
B:
1) Søren Pedersen Kold i Hvalpsund
2) Christen Pedersen i Viborg.

682 Maren Nielsdatter i Sønder Ingstrup i Rødding sogn, [i Nørlyng herred]. 14.5.1798, 1798/10.
E: Jacob Rasmussen, bødker. A:
1) bror Christen Nielsen i Handest [i Glenstrup] på Tjele gods
2) bror Peder Nielsen i Velds [i Ørum sogn] på Tjele gods.

683 Anne Nielsdatter i Ginderup i Krejbjerg sogn. 22.5.1798, 1798/11.
E: Jens Poulsen. A:
1) søster, død. 1B:
a Mette Jensdatter på stedet.
FM: Christen Jensen i Ginderup.

684 Birthe Jepsdatter i Romlund. 11.5.1798, 1798/12.
B:
1) Jeppe Hansen i Romlund
2) Marie Kirstine Hansdatter g.m. Jens Jensen i Romlund
3) Niels Hansen, rømt for 24 år siden.

685 Johanne Christensdatter i Østergård i Oddense. 5.5.1798, 1798/14.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Hedvig Lauridsdatter g.m. Anders Andersen in Lund på Mors
2) Inger Lauridsdatter
3) Elsebeth Lauridsdatter.
LV: Jacob Skytte i Otting.

686 Judith Jensdatter i Mammen. 29.10.1798, 1798/15.
E: Niels Sørensen Hvas, skrædder. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 8
2) Jens Nielsen, nogle få uger gammel.

687 Anne Thomasdatter i Smollerup. 19.4.1798, 1798/16.
E: Anders Madsen. B:
1) Mads Andersen 50, i Smollerup
2) Maren Andersdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Skive
3) Maren Andersdatter g.m. Niels Christensen i gården Stræbbjerg på Tastum mark.

688 Søren Sørensen Foged i Nørre Tulstrup. 8.11.1798, 1798/17.
A:
1) søster Marie Sørensdatter hos søn Søren Pedersen i Bjerring
2) søster Anne Sørensdatter i Nørre Tulstrup, død. 1B:
a Marie Hansdatter. E: Niels Pedersen på stedet. 3B:
1 Hans Nielsen 16
2 Anne Marie Nielsdatter 14
3 Sara Nielsdatter 12
3) søster Maren Sørensdatter, død. 3B:
a Søren Pedersen Brixen i Donkøhus?, over 40 år gammel
b Maren Pedersdatter, enke efter Knud Nielsen i Lille Torsager
c Kirsten Pedersdatter, død. 1B:
1 Birthe Andersdatter g.m. Jens Christensen i Øby [i Viskum sogn] på Vejrum gods.

689 Christen Andersen Mørup i Lånum. 13.1.1798, 1798/18.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Peder Jensen i Lånum. B:
1) Mads Christensen i Smollerup
2) Anders Christensen i Lånum
3) Else Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Gammelstrup
4) Maren Christensdatter g.m. Mads Simonsen på stedet
5) Anne Cathrine Christensdatter 22.

690 Inger Jensdatter i Tastum. 27.1.1798, 1798/19.
E: Esper Jensen. B:
1) Anne Kirstine Espersdatter g.m. Søren Espersen i Daugbjerg
2) Laurids Espersen 27, i Gammelstrup
3) Ingeborg Espersdatter 25, i Daugbjerg
4) Mette Espersdatter 20
5) Johanne Espersdatter 18
6) Jens Christian Espersen 14.

691 Mette Steffensdatter i Hindborg. 24.1.1798, 1798/20.
A:
1) søster Maren Steffensdatter g.m. Jens Christensen Gaul
2) bror Hans Steffensen i Vinde i Skive sogn
3) bror Oluf Steffensen i Dølby sogn, død. 2B:
a Steffen Olufsen
b Mette Olufsdatter
4) bror Anders Steffensen i Hindborg, død. 3B:
a Melchior Andersen i Balling sogn
b Steffen Andersen i Hindborg
c Mette Andersdatter i Hindborg
5) søster Else Steffensdatter i Bilstrup i Skive sogn
6) Anne Steffensdatter g.m. Peder Ravn i Hvidbjerg.

692 Anne Espersdatter i Kællinghøl [i Hjorthede sogn]. 6.10.1798, 1798/21.
B:
1) Mette Jensdatter g.m. Mikkel Lauridsen i Rønge [i Sønder Vinge sogn], begge døde. 4B:
a Laurids Mikkelsen 33, i Torup
b Anne Dorthe Mikkelsdatter 24 i Tånum
c Ellen Mikkelsdatter 21
d Dorthe Mikkelsdatter 19
2) Anne Jensdatter g.m. Anders Eriksen i Bjerring
3) Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Kællinghøl.

693 Kirsten Rasmusdatter i Langå. 2.3.1798, 1798/23.
E: Frederik Christian Hansen. A:
1) bror Niels Rasmussen 40, i Laurbjerg, post på Bidstrup [i Granslev sogn]
2) bror Niels Rasmussen i Houlbjerg, død. 1B:
a Niels Nielsen 16 i gården Torup ved Granslev.

694 Bodil Iversdatter i Hjermind. 30.10.1798, 1798/24.
E: Niels Moesgaard. B:
1) Maren Nielsdatter 19
2) Anne Nielsdatter 17
3) Birthe Nielsdatter 14.

695 Jens Lauridsen i Tordal i Grønning sogn. 26.4.1798, 1798/27.
A:
1) halvsøster Bodil Jensdatter g.m. Jens Ødegaard i Stouby i Grinderslev sogn.

596 Anders Lauridsen, skomager i Vinge. 26.4.1798, 1798/28.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: Jens Thomsen i Tindbæk [i Skjern sogn]. A:
1) bror Morten Lauridsen i Vester Velling
2) søster Karen Lauridsdatter i Løvskal [i Skjern sogn]
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Søndergaard i Hvidding [i Vorning sogn].

697 Jens Lauridsen i Glynge i Nautrup sogn. 20.12.1798, 1798/29.
E: Bodil Christensdatter. LV: Niels Villadsen i Lund. B:
1) Mette Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Tæbring på Mors
2) Christen Jensen 29, i Sønder Holsted i Brørup sogn
3) Karen Jensdatter g.m. Erik Christensen i Karby på Mors
4) Anne Jensdatter 19
5) Bodil Jensdatter 18
6) Else Marie Jensdatter 15
7) Peder Jensen 9.
FM: Jacob Johansen i Kær i Nautrup sogn.

698 Bodil Clausdatter i Roslev. 30.3.1798, 1798/31.
E: Jens Espersen. B:
1) Esper Jensen i Roslev
2) Barbara Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Roslev
3) Karen Jensdatter g.m. Thor Poulsen i Roslev.

699 Maren Christensdatter i Grønning. 26.4.1798, 1798/32.
E: Christen Kølle. B:
1) Malene Christensdatter 8.

700 Niels Lauridsen i Vadum i Lihme sogn. 1.5.1798, 1798/33.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Nielsen på stedet
2) Maren Nielsdatter g.m. Jens Eriksen i Vejby.
Af andet ægteskab B:
3) Christen Nielsen, ejer af gården
4) Dorthe Nielsdatter, død, var Laurids Pedersen i Kær i Rødding sogn. 3B:
a Kirsten Lauridsdatter
b Peder Lauridsen
c Niels Lauridsen.

701 Knud Pedersen i Mønsted. 2.5.1798, fol.34.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Madsen Vedhoved i Mønsted. B:
1) Peder Knudsen 25
2) Johanne Knudsdatter 21
3) Bodil Knudsdatter 15
4) Maren Knudsdatter 12.

702 Knud Lauridsen i Harre. 4.12.1798, 1798/35.
Enkemand efter Maren Nielsdatter. B:
1) Karen Knudsdatter 9
2) Laurids Knudsen 7
3) Tove Anne Margrethe Knudsdatter 5
4) Niels Knudsen 3
5) Ida Margrethe Knudsdatter 1.
FM:
1 født værge Knud Lauridsen i Neder Sønderup i Harre sogn
2 morbror Steffen Nielsen i Bajlum
3 morbror Bertel Nielsen i Sønderup.
Desuden nævnes afdøde kones forældre:
0) Niels Steffensen Tang til Bajlumgård i Hjerk sogn, [død 1789] og Ida Margrethe Bertelsdatter. 6B:
1) Steffen Nielsen Tang til Bajlumgård
2) Bertel Nielsen
3) Jens Nielsen
4) Tove Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Thøger Olufsen
5) Maren Nielsdatter g.m. Knud Lauridsen, som er afdøde
6) Marie Kirstine Nielsdatter g.m. Simon Sørensen.
(Sml. lbnr.607).

703 Poul Pedersen på Lundø. 16.4.1798, 1798/36.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Jensen på Lundø. B:
1) Mette Poulsdatter.
FM: farbror Jens Skov på Lundø.

704 Anders Mortensen i Vinkel. 15.3.1798, 1798/37.
E. Anne Jørgensdatter. LV: Josef Sørensen i Stårup mølle [i Højslev sogn]. B:
1) Birthe Kirstine Andersdatter 2
2) Jens Andersen 1.
FM: farbror Christen Mortensen i Stårup.

705 Anne Pedersdatter i Vedhoved i Daugbjerg sogn. 23.4.1798, 1798/38.
E: Peder Nielsen. B:
1) Niels Pedersen 2, der døde 8 dage efter moderen
2) Karen Pedersdatter 5 uger.
FM: farfar Niels Pedersen.

706 Jens Pedersen i Trevad i Vridsted sogn. 24.4.1798, 1798/39.
B:
1) Peder Jensen 50, i Vroue
2) Bodil Jensdatter g.m. Jørgen Søndergaard i Trevad
3) Else Jensdatter, død, var g.m. Christen Clausen i Trevad. 3B:
a Claus Christensen 25 i Åkær
b Niels Christensen 17
c Sidsel Christensdatter 15
4) Mette Jensdatter g.m. Jeppe Troelsen i Daugbjerg
5) Jacob Jensen 37, på stedet.

707 Niels Andersen Bloch, skrædder i Mogenstrup. 25.3.1798, 1798/40.
A:
1) bror Visti Andersen i Stårup
2) bror Søren Andersen Bloch i True i Svenstrup sogn ved Mariager
3) bror hans Andersen i Stårup
4) halvbror Peder Andersen i Toftum i Fjends herred, død. 3B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jens Nørgaard i Smollerup
b Anders Pedersen 10
c Thomas Pedersen 9
5) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Vejlgaard i Kisum i Hardsyssel.

708 Peder Andersen i Håsum. 9.4.1798, 1798/41.
B:
1) Christen Pedersen på stedet, sognefoged
2) Lyder Pedersen i Håsum
3) Anders Pedersen i Håsum
4) Karen Pedersdatter g.m. Jens Christensen Balling i Håsum
5) Anne Pedersdatter i Opperby i Lem sogn
6) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Ebbesen i Fly sogn
7) Maren Pedersdatter g.m. Frands Sørensen i Suset Hedegård?.

709 Niels Pedersen Bolm i Åsted. 11.12.1798, 1798/42.
E: Bodil Andersdatter. LV: Christen Andersen i Åsted. B:
1) Else Nielsdatter 7
2) Inger Nielsdatter 6
3) Anne Nielsdatter 3.
FM: farbror Christen Pedersen Bolm i Hjerk.

710 Inger Christensdatter i Lille Ramsing i Oddense sogn. 26.11.1798, 1798/43.
A:
1) mor Helene Pedersdatter i Balling. LV: Peder Christensen i Pilmark i Balling sogn
2) bror Peder Christensen, sognefoged i Nørhede i Lihme sogn
3) søster Bodil Christensdatter
4) bror Christen Christensen Damgaard i Balling sogn.
5) bror Jeppe Christensen 19.

711 Magdalene Knudsdatter i Strandgård i Vile sogn. 14.7.1798, 1798/44.
E: Hans Christensen Strandgaard.
Første ægteskab med Bertel Sørensen. B:
1) Dorthe Bertelsdatter
2) Mette Bertelsdatter.
FM:
1 stedfars bror Niels Strandgaard i Harre sogn
2 stedfars bror Peder Strandgaard i Harre sogn.
Andet ægteskab med Niels Thomsen. B:
3) Karen Nielsdatter.
FM: morbror Jørgen Knudsen i Vile sogn.

712 Jens Nielsen i Oddense22.7.1798, 1798/45.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Christensen i Savstrup. B:
3) Jeppe Jensen 18.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen i Frammerslev
2) Anne Jensdatter g.m. Christen Hinderup i Ginderup i Krejbjerg sogn.

713 Gertrud Henriksdatter, 91 år gammel i Sønder Lem. 22.8.1798, 1798/46.
Enke efter Jesper Iversen Kusk.
Hans A:
1) bror Jens Iversen i Overgård i Krejbjerg sogn, død. 9B:
a Gudik Jensen 30, i Overgård
b Iver Jensen ve Sallingsund
c Jens Jensen 28, i Krejbjerggård
d Mads Jensen i København
e Henrik Jensen i København
f Inger Jensdatter g.m. Niels Jensen i Toustrup i Durup sogn i Salling
g Anne Jensdatter hos en gammel moster Karen Nørgaard i Nørgård i Krejbjerg sogn
h Kirsten Jensdatter i Overgård
i Maren Jensdatter, uvist hvor
2) søster Kirsten Iversdatter, død, [var g.m. Gudik Madsen]. 2B:
a Mads Gudiksen i Humlegård i Krejbjerg sogn
b Maren Gudiksdatter g.m. Morten Christensen i Trustrup i Dølby sogn i Salling.
Hendes A:
1) bror Jacob Henriksen, død. 2B:
a Jens Jacobsen i Estvad sogn, død. 1B: en datter, uvist hvor
b Anne Marie Jacobsdatter, uvist hvor
2) bror Morten Henriksen, død. 2B:
a Henrik Mortensen i Kisum på Estvadgård gods
b Birthe Mortensdatter, enke efter Christen Dalsgaard her på stedet i Sønder Lem
3) søster Anne Henriksdatter i Vejlgård i Rønbjerg på Estvadgård gods, død. 3B:
a Laurids Andersen Vejlgaard i Vejlgård
b Henrik Andersen i Holsten
c Susanne Andersdatter, død. B:
1) Jens i Rønbjerg hos stedfar Jørgen Tysk
samt nogle søstre, hvis navne ikke kendes.

714 Jacob Pedersen Langskov i Mønsted. 25.10.1798, 1798/47.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jacob Lauridsen i Iglsø.
Første ægteskab med Bodil Sørensdatter. B:
1) Peder Jacobsen, på Mønsted øster mark
2 Morten Jacobsen 19.

715 Laurids Kjeldsen, hyrde i Bjerring. 12.11.1798, 1798/48.
E: Birthe Eriksdatter. LV: Anders Eriksen. B:
1) Maren Lauridsdatter i Sønder Tulstrup
2) Kirsten Lauridsdatter i Nørre Tulstrup.
FM: Jens Christensen i Bjerring.

716 Peder Espersen i Næstild. 15.11.1798, 1798/49.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Eskild Hansen i Bystrup i Nautrup sogn. B:
1) Johanne Pedersdatter 16
2) Dorthe Pedersdatter 13
3) Hans Pedersen 9
4) Esper Pedersen 4.
FM: født værge Søren Espersen i Skyum i Thy.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1797.
Samfrændeskifte 15.11.1798.

717 Bodil Andersdatter i Vester Børsting. 19.11.1798, 1798/50.
E: Jacob Nielsen. B:
4) Karen Jacobsdatter 3 uger
5) Karen Jacobsdatter 3 uger.
FM: farbror Christen Nielsen i Børsting.
Første ægteskab med Anders Lauridsen. B:
1) Marie Andersdatter 9
2) Laurids Andersen 6
3) Dorthe Andersdatter 4.
FM: mors [halv]bror Christen Sørensen i Kardyb.

718 Maren Nielsdatter i Hvidbjerg. 20.11.1798, 1798/51.
B:
1) datter, død, E: Søren Hansen. 1 barn, desuden endnu et barn 2B:
a Maren Sørensdatter 13
b Maren Andersdatter g.m. Poul Thomsen i Vile sogn i Salling.

719 Mette Poulsdatter i Haldborg i Hem sogn. 21.11.1798, 1798/52.
Enke. B:
1) Poul Thomsen i Vile sogn
2) Christen Thomsen i Balling sogn
3) Villads Thomsen på stedet
4) Johanne Thomasdatter på stedet
5) Karen Thomasdatter g.m. Anders Lauridsen i Gammelgård i Skive sogn
6) Dorthe Thomasdatter g.m. Peder Clemensen i Hvidbjerg.

720 Maren Madsdatter i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn. 31.12.1798, 1798/53
Enke efter Niels Lauridsen.
Hans A:
1) bror Christen Lauridsen i Næsbæk i Balling sogn
2) bror Niels Lauridsen, død. 1B:
a Laurids Nielsen i Krejbjerg.
Hendes A:
1) bror Gudik Madsen, død, [var g.m. Kirsten Iversdatter]. 2B:
a Mads Gudiksen i Humlegård i Krejbjerg sogn
b Maren Gudiksdatter g.m. Morten Christensen i Trustrup i Dølby sogn
2) bror Søren Madsen, død. 8B:
a Mads Sørensen i Nørregård i Krejbjerg sogn
b Eskild Sørensen i Nørregård
c Jens Sørensen i Ørding sogn på Mors på Hygum gods
d Just Sørensen i Lyby
e Kirsten Sørensdatter g.m. Jeppe Svenningsen i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn
f Anne Sørensdatter g.m. Jeppe Savstrup i Volling sogn på Kærgårdsholm gods
g Maren Sørensdatter i Nørregård
h Kirsten Sørensdatter i Nørregård
3) bror Mads Madsen, død. 4B:
a Villads Madsen, brændevinsbrænder i København
b Mads Madsen, brændevinsbrænder i København
c Christen Madsen i København, død. 2B:
1 Johanne Christensdatter i København
2 Grethe Christensdatter i København
d Kirsten Madsdatter, død, var g.m. Niels Jepsen i Overgård. 4B:
1 Mads Nielsen
2 Anne Nielsdatter
3 Karen Nielsdatter
4 Maren Nielsdatter
4) søster Karen Madsdatter, død. 3B:
a Niels Kærsgaard, død. 2B:
1 Niels Nielsen, hos sin mor
2 Anne Nielsdatter, hos sin mor
b Mads Andersen Kærsgaard i Ginderup
c Anne Andersdatter i Overgård
5) søster Sidsel Madsdatter, død, var g.m. Jørgen Jensen i Oddense. 5B:
a Peder Jørgensen i Lyby
b Jens Jørgensen i Hegnet mølle i Tøndering sogn
c Mads Jørgensen
d Karen Jørgensdatter g.m. Laurids Simonsen i Frammerslev i Oddense sogn
e Kirsten Jørgensdatter g.m. Villads Nielsen i Frammerslev.

721 Anne Christensdatter i Klejtrup. 15.10.1798, 1798/54.
E: Søren Pedersen. B:
1) Peder Sørensen 12
2) Bodil Marie Sørensdatter 10
3) Christen Sørensen 7.

722 Peder Thygesen i Krogsgård Mølle [i Mønsted sogn]. 3.2.1798, 1798/uden nummer.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Thomas Pidsch i Frederikshøj koloni
2) Thyge Pedersen 22, på Rosborggård
3) Marie Cathrine Pedersdatter 18, i Lille Krogsgård
4) Hans Pedersen 12, i Lille Krogsgård
5) Claus Pedersen 6.
FM: Christen Hansen i Store Krogsgård.

723 Anne Elisabeth Vinding i Vesterbølle præstegård. 20.5.1798, 1798/uden nummer.
E: Peder Thygesen. B:
1) Regitse Sofie Pedersdatter Thygesen.

724 Søren Pedersen i Overgård i Krejbjerg sogn. 19.10.1798, 1798/uden nummer.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Gudik Madsen i Krejbjerggård. A:
1) mor Inger Jensdatter i Nørby i Balling sogn
2) bror Niels Pedersen i Nørby
3) bror Anders Pedersen
4) søster [Mette Pedersdatter] g.m. Svenning Mogensen i Nørre Balling
5) søster [Dorthe Pedersdatter] g.m. Mads Andersen Kærsgaard i Ginderup i
Krejbjerg sogn
6) bror Jens Pedersen i Ramten mølle på Scheels gods.

725 Kirsten Eriksdatter i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn. 31.12.1798,
1798/uden nummer.
E: Christen Christensen. B:
1) Erik Christensen på stedet
2) Niels Christensen
3) Mette Christensdatter
4) Anne Kirstine Christensdatter.


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1799
B 4 - 943

726 Jens Nielsen, ugift i Fjelsø. 11.2.1799, 1799/1.
A:
1) mor Gertrud Marie Nielsdatter. LV: bror Mogens Nielsen i Fjelsø
2) søster Benedikte Nielsdatter 29, på stedet
3) bror Niels Nielsen 26, på stedet
4) søster Mette Nielsdatter 24 i Helsted ved Randers.

727 Maren Lauridsdatter i Store Halskov. 9.12.1799, 1799/2.
E: Christian Jensen. B:
1) Jens Christiansen 3
2) Ulrikke Christiansdatter 7 uger.

728 Maren Christensdatter i Sønder Vinge. 8.11.1799, 1799/3.
E: Jens Christensen Højlund. A:
1) bror Mads Christensen i Helsted ved søn Christen Madsen sst.
2) Niels Christensen i Handest, død. 4B:
a Thomas Nielsen i Handest
b Christen Handest, brændevinsmand i Randers
c Maren Nielsdatter g.m. Søren Leth i Handest
d Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Christensen Hvidding i Holmgård
3) søster Anne Christensdatter i Randrup ved Randers, død. 5B:
a Oluf Christensen, ejer af Randrupgård
b Poul Christensen i København
c Jens Christensen i København
d Maren Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Helsted
e Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen i Kvottrup. 2B:
1 Peder Lauridsen
2 Christen Lauridsen
4) søster, død. 1B:
a Kirsten i Sønder Onsild, død. Uvist om børn
5) søster Karen Christensdatter g.m. Jens Andersen, smed i Langå
6) søster Bodil Christensdatter i København, død. 1B:
a Christen Hansen i København
7) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Hvidding i Holmgård ved Hobro. 4B:
a Birthe Jensdatter 35, i Holmgård
b Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Niels Christensen Hvidding i Holmgård. 2B:
1 Jens Nielsen 11
2 Christen Nielsen 9
c Anne Marie Jensdatter 27, g.m. Niels Dalgaard i Hvolris på Hersomgård gods
d Christen Jensen 24.

729 Ida Christensdatter i Søby. 16.12.1799, 1799/4.
B:
1) Christen 22, i kongens tjeneste i København.

730 Maren Jensdatter i Høgild i Resen sogn [i Fjends herred]. 2.9.1799, 1799/5.
E: Laurids Pedersen, smed. A:
1) bror Niels Jensen i Vester Hvidbjerg på Mors
2) bror Hans Jensen i Vester Hvidbjerg
3) bror Didrik Jensen Møller i Sønder Skast på hin side Ribe

731 Lene Nielsdatter i Breum i Grinderslev sogn. 20.4.1799, 1799/6.
E: Christian Andreas Møller. B:
1) Andreas Christensen 17, rømt for nogle år siden. Hans formenes død.

732 Christen Hansen, ugift møllersvend i Rosborggård mølle. 14.3.1799, 1799/7.
A:
1) far Hans Olufsen i Kirkeby i Henne sogn ved Varde.
Mor og 4 søskende lever også, men far er eneste arving.

733 Laurids Christensen i Skringstrup i Skals sogn. 18.12.1799, 1799/8.
B:
1) Christen Lauridsen 48, i Gullev
2) Jacob Lauridsen i Gammel Hvolris i Bjerregrav sogn
3) Peder Lauridsen i Skringstrup
4) Søren Lauridsen i København
5) Hans Lauridsen i København, død. Uvist om børn
6) Inger Lauridsdatter g.m. Jens Andersen Ladefoged, gårdmand i Tobberup i Hørby sogn.

734 Jytte Cathrine [Bartling] på Lundø. 3.9.1799, 1799/9.
Enke efter Sejer Sommer. B:
1) Henrik Sejersen Sommer, degn i Udby på Sjælland. Skifte vedlagt som bilag.
Desuden nævnes afdødes søstersøn [Henrik] Wilrich, præst i Højslev, Dommerby og Lundø.
BILAG:
Skifte Tuse herred gejstlig 7.2.1798.
Afdøde Henrik Sejersen Sommer, degn i Udby på Sjælland.
E: Cathrine Margrethe Grandjean. LV: Grandjean på Frydendal. B:
2) Christiane Sommer 24, på Hjortespring ved København
3) Anne Margrethe Sommer 22
4) Christian Henrik Sommer 19, på Frydendal. der døde 1.7.1801 som skriverkarl på Antvorskov
5) Margrethe Elisabeth Sommer 12.
(Alder angivet i skiftet 1798).
FM:
1 morbror Frederik Grandjean, fuldmægtig i Rentekammeret
2 Michael Klingenberg, degn i Hørby.
Henrik Sejersen Sommers første ægteskab med [Margrethe Elisabeth Altewelt, begravet 25.10.1771]. B:
1) Sejer Sommer 27, lært skrædderhåndværk i København, nu i udlandet, men uvist hvor.

735 Laurids Sørensen Hesselholt i Hagens mølle i Resen sogn [i Hindborg herred]. 6.12.1799, 1799/10.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Christensen Foged, nu ejer af Hagens mølle.
Af første ægteskab B:
1) Søren Lauridsen 25, i Skive
2) Birthe Lauridsdatter 20, i Vester Grønning.
FM: morbror Niels Jacobsen i Vester Grønning.

736 Jens Nielsen i Stevnstrup [i Grensten sogn]. 14.3.1799, 1799/11.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen Hvid i Stevnstrup. B:
1) Maren Jensdatter 7
2) Niels Jensen 4
3) Niels Jensen 2.
FM: farbror Jens Nielsen i Stevnstrup.

737 Christen Nørgaard i Vridsted. 24.8.1799, 1799/12.
E: Maren Jepsdatter. A:
1) bror Søren Christensen, død. 1B:
a Niels Sørensen i Vridsted
2) bror Niels Christensen, død. 4B:
a Christen Nielsen i Mønsted
b Peder Nielsen i Fusager
c Anne Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Vedsted, der kom fra Fly
d Kirsten Nielsdatter, gift i Hammerum herred
3) søster Johanne Christensdatter, død. 2B:
a Kirsten Henriksdatter g.m. Peder Jensen i Vester Sahl sogn [i Ginding herred]
b Ellen Henriksdatter i Ulstrup i Ryde sogn
4) søster Anne Christensdatter, var g.m. Christen Knudsen i Smollerup. 2B:
a Maren Christensdatter 33. i Holsten
b Knud Christensen 29, i Holsten.

738 Kirsten Christensdatter i Hvidbjerg. 5.1.1799, 1799/13.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen 3
2) Christen Nielsen 2
3) Else Nielsdatter 4 uger.
FM: morfar Christen Bilgrav i Grove i Brøndum sogn.

739 Jacob Christensen i Hestbæk [i Rybjerg sogn]. 23.2.1799, 1799/14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jesper Jensen i Tøndering. B:
1) Maren Jacobsdatter 2
2) Christen Jacobsen 6 mdr.
FM: farfar Christen Jacobsen til Hegnet [i Tøndering sogn].

740 Niels Pedersen i Tastum i Kobberup sogn. 2.12.1799, 1799/15.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Jacob Feldingbjerg i Søby mølle. B:
1) Christen Nielsen 37, på Tastum mark
2) Frederik Nielsen 35, i Dommerby
3) Jens Nielsen 32, i Mogenstrup i Sevel sogn
4) Niels Nielsen 27, på stedet.

741 Niels Sørensen Ladefoged i Hem. 4.10.1799, 1799/16.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Tastum i Hem. B:
1) Vibeke Nielsdatter 16.
FM: Christen Jensen Goul i Hem Kærgård.

742 Laurids Pedersen i Dalstrup i Harre sogn. 13.12.1799, 1799/17.
Enkemand. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Peder Jacobsen på stedet.

743 Christen Vistisen i Engedal i Daugbjerg sogn. 21.1.1799, 1799/18.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: Christen Trevad i Engedal. A:
1) bror Anders Vistisen i Søvsø i Daugbjerg sogn, død. 3B:
a Kirsten Andersdatter 40
b Karen Andersdatter 38
c Mette Marie Andersdatter 35.
der alle tre er rejst til Randerskanten for 24 år siden.

744 [Anne Sofie Hansdatter Skovsbo] på Kås [i Lihme sogn]. 28.1.1799, 1799/19.
Enke efter [Mads Schmidt til Øland i Thy].
Første ægteskab med [Laurids Jensen Vandborg i Lemvig, skifte Lemvig 8.4.1756 lbnr.28]. B:
1) Jens Lauridsen Vandborg til Frøslevgård
2) Mathias Peder Lauridsen Vandborg til Kås, død, var g.m. [Johanne Marie de Hofman, skifte Skivehus amt 16.10.1796 lbnr.549]. 4B:
a Jens Hofman Vandborg, på St. Croix i Vestindien
b Anne Sofie Vandborg g.m. [Erhard] Colding til Kås
c Niels Aars Vandborg på Stårupgård i Fjends herred
d Marianne Severine Vandborg på Frøslevgård
3) Anne Marie Lauridsdatter Vandborg, [skifte Viborg 12.7.1795 lbnr.1566]. Første ægteskab med [Niels Aars til Øland, skifte Dueholm med flere amter 5.6.1777 lbnr.575]. 3B:
a Laurids Nielsen Aars, skoleholder i Højen og Vinkel???
b Anne Nielsdatter Aars på Urup [i Østbirk sogn]
c Jens Nielsen Aars, købmand i Hjørring.
Anne Marie Lauridsdatter Vandborgs andet ægteskab med [Peder Lauridsen Lillelund til Øland i Harring sogn, begravet Harring 21.8.1789]. 4B:
d Niels Aars Lillelund i Hjørring
e Mads Lillelund på stiftskontoret i Viborg
f Laurids Lillelund i Viborg latinskole
g Johanne Frederikke Lillelund i Hjørring.
4) Maren Lauridsdatter Vandborg g.m. [Peder] Friis på Harrestruplund [i Daugbjerg sogn].

745 Esper Christensen i Jebjerg. 24.1.1799, 1799/20.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Joensen Møller i Jebjerg. B:
1) Maren Espersdatter 35
2) Christen Espersen 32.

746 Anne Marie Andersdatter i Daugbjerg. 21.1.1799, 1799/21.
E: Peder Christensen [Raae]. B:
2) Christen Pedersen 30
3) Johanne Marie Pedersdatter 28
4) Margrethe Pedersdatter 25.
Før ægteskab med enkemanden B:
1) Maren 36, i Farreborg?? ved Randers.

747 Jens Pedersen i Sønderhede i Lihme sogn. 30.11.1799, 1799/22.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Pedersen i Lihme. B:
1) Erik Jensen, på stedet
2) Mads Jensen, på stedet
3) Christen Jensen, på stedet
4) Anne Jensdatter g.m. Mads Madsen i Lihme
5) Else Jensdatter, på stedet.

748 Anne Sofie Pedersdatter i Trustrup i Dølby sogn. 30.11.1799, 1799/23.
Enke. B:
1) Peder Hansen 38, i Nørre Thise i Thise sogn
2) Karen Hansdatter 28.

749 Anders Andersen, natmand i Langå. 30.11.1799, 1799/24.
E: Anne Cathrine Thomasdatter. LV: Christen Bødker, sognefoged i Langå. B:
1) Karen Andersdatter 18
2) Else Kirstine Andersdatter 17
3) Anders Andersen 12
4) Jørgen Andersen 10
5) Hans Andersen 8
6) Niels Andersen 5.
FM: Søren Christensen Mikkelsen i Langå.

750 Christen Nielsen i Nautrup. 9.12.1799, 1799/25.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Jensen, degn i Nautrup. B:
1) Niels Christensen 5
2) Anne Christensdatter 2.
FM: farbror Jeppe Nielsen i Nautrup.

751 Thomas Nielsen Vestergaard i Sparkær. 16.12.1799, 1799/26.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: bror Niels Jensen Fusager.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Johanne Thomasdatter 32
2) Maren Thomasdatter g.m. Hans Pedersen på stedet.

752 Anders Sinding i Hærup i Lihme sogn. 17.12.1799, 1799/27A.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jensen Sinding i Lihme. B:
1) Jens Andersen på stedet
2) Christen Andersen i Hestehave i Rødding sogn
3) Peder Andersen på stedet
4) Niels Andersen på stedet
5) Inger Andersdatter g.m. Bertel Jensen i Ålbæk i Lihme sogn
6) Mette Andersdatter på stedet
7) Karen Andersdatter på stedet.

753 Niels Andersen i Øster Børsting. 27.12.1799, 1799/27B.
A:
1) bror Laurids Andersen i Kobberup ved søn Anders Lauridsen 38 år gammel
2) søster Mette Andersdatter i Ål i Vester Sahl sogn [i Ginding herred].

754 Bilag til skifte efter Søren Eriksens hustru Dorthe Madsdatter i Vinkel. 4.6.1799 lbnr.609. 1799/28

755 Jacob Thomsen i Østergård i Fly sogn. 30.10.1799, 1799/29.
B:
1) Anders Jacobsen i Bærs i Estvad sogn
2) Anne Jacobsdatter g.m. Jens Christensen Østergaard på stedet
3) Margrethe Jacobsdatter, død, var g.m. Terkild Madsen i Bærs. 1B:
a Karen Terkildsdatter 20.

756 Kirsten Josefsdatter i Hindborg. 22.11.1799, 1799/30.
A:
1) mor Inger Lauridsdatter g.m. Christen Jepsen Kilskov i Hindborg.
Afdøde er avlet uden ægteskab med Josef Sørensen i Grinderslev.

757 Karen Nielsdatter Skibsted i Kærgård i Hem sogn. 23.7.1799, 1799/31.
Enke. B:
1) Niels Jensen Møller i Hvidbjerg
2) Christen Jensen Møller i Krarup mølle i Hvidbjerg sogn
3) Jens Jensen Møller, tømrer i Skive
4) Henrik Jensen Møller, birkedommer i Skive
5) Peder Jensen Møller, tømrer på Løgismose [i Hårby sogn] på Fyn
6) Niels Jensen Møller i Helsingør
7) Else Jensdatter Møller, enke efter Christen Juul i Skive, skifte Skive 17.1.1780 lbnr.109
8) Anne Jensdatter Møller, død, var g.m. Christen Jensen Goul i Hem, Kærgård. 2B:
a Dorthe Christensdatter Goul 23
b Jens Christensen Goul 21
9) Anne Margrethe Jensdatter Møller g.m. Christen Goul.

758 Maren Lauridsdatter i Roum. 12.8.1799, 1799/32.
B:
1) Christen Jensen 50, i Tostrup præstegård
2) Laurids Jensen 43, i Randers.

759 Søster til Jens Mogensen i Bostrup. 1799, 1799/33.
Lægget er tomt. Udenpå står: Alle arvinger er myndige.

760 Anne Marie Sørensdatter i Resen. 6.7.1799, 1799/34.
E: Morten Jensen, tjenestekarl. B:
1) Kirsten Mortensdatter.
FM: født værge Søren Jensen Sund i Torp i Thise sogn.

761 Sidsel Knudsdatter i Sønder Ørum. 24.5.1799, 1799/35.
Enke. B:
1) Inger Marie Jensdatter 18, i Borup
2) Anne Kirstine Jensdatter 14, i Kardyb.
FM: morbror Peder Knudsen i Ørum.

762 Cecilie Winther i Roslev. 28.5.1799, 1799/36.
E: Peder Barfoed. B:
4) Dorthe Elisabeth Barfoed 32, på Nørgård i Salling.
Første ægteskab med Gregers Olufsen Skov. B:
1) Vilhelmine Skov, død, var g.m. Johan Conrad Dild, sergent i København. 1B:
a Birgitte Dild 20
2) Ingeborg Skov 41, i København
3) Anne Cathrine Skov 40, i København.

763 Maren Jacobsdatter i Skringstrup i Skals sogn. 6.6.1799, 1799/37.
E: Laurids Christensen. B:
1) Christen Lauridsen 48, i Gullev
2) Jacob Lauridsen 45, i Over Hvolris i [Vester] Bjerregrav sogn
3) Peder Lauridsen 43, i Skringstrup
4) Hans Lauridsen 41, skibstømrer i København, død, Uvist om børn
5) Søren Lauridsen 35. værtshusholder i København
6) Inger Lauridsdatter g.m. Jens Andersen i Tobberup i Hørby sogn ved Hobro.

764 Maren Christensdatter i Stårup.3.6.1799, 1799/38.
E: Laurids Christensen, teglbrænder. B:
1) Christen Lauridsen 23
2) Christen Lauridsen 21
3) Niels Lauridsen 14.

765 Mette Christensdatter Svejstrup i Roslev. 10.6.1799, 1799/39.
Enke. B:
1) Niels Nielsen 40, i "Hassesyld" (Hornsyld/hardsyssel?)
2) Christen Nielsen 36, i Nykøbing
3) Malene Nielsdatter 27, i Tødsø
4) Maren Nielsdatter g.m. Peder Mikkelsen i Øster Hvidbjerg på Mors
5) Anne Nielsdatter g.m. Peder Christensen i Risum.

766 Peder Lauridsen i Horsdal i Vinkel sogn. 10.6.1799, 1799/40.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Laurids Skov i Vinkel. B:
1) Jørgen Pedersen 35, i Lille Asmild på Asmild Kloster gods
2) Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Vinkel
3) Kirsten Pedersdatter 31.
FM: farbror Christen Lauridsen i Odsgård i Vinkel sogn.

767 Birthe Christensdatter i Klotrup i Fjelsø sogn. 20.6.1799, 1799/41.
E: Christen Pedersen. A:
1) mor Mette Steffensdatter i Skedshale [i Simested sogn], enke efter Christen Nielsen sst.
2) bror Christen Christensen 36, i Skedshale
3) bror Jeppe Christensen 30, i Skedshale
4) bror Søren Christensen 26, i Hvilsom
5) bror Jens Christensen 22, i Skedshale
6) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen i Bygum [i Øster Bølle sogn]
7) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Mikkel Pedersen i Bygum. 2B:
a Johanne Mikkelsdatter 13
b Anne Mikkelsdatter 9
8) søster Bodil Christensdatter g.m. Anders Nielsen i Skedshale
9) søster Sofie Christensdatter 32.

768 Christen Olufsen i Nørre Ørum. 24.6.1799, 1799/42.
Lægget er tomt.
Udenpå står: Alle arvinger er myndige, dateret 24.6.1799.

769 Jens Pedersen Poder i Fly. 5.7.1799, 1799/43-
Enkemand efter Anne Christensdatter. B:
1) Peder Jensen 35, på stedet
2) Else Jensdatter 31, på stedet
3) Christen Jensen 27, i Vilsted præstegård
4) Dorthe Cathrine Jensdatter 21, på stedet
5) Karen Jensdatter 18, i Fly.

770 Dorthe Jensdatter i Rosgårde i Mønsted sogn. 5.3.1799, 1799/44.
E: Peder Madsen. B:
1) Jens Pedersen 31
2) Maren Pedersdatter 28
3) Mads Pedersen 27, på stedet
4) Inger Pedersdatter 20
5) Christian Pedersen 17
6) Peder Pedersen 16
7) Søren Pedersen 13.

771 Christen Henriksen, ugift i Skringstrup. 9.3.1799, 1799/45.
A:
1) bror Christen Henriksen 47, i Kristrup ved Randers
2) bror Peder Henriksen 44, i Skringstrup
3) bror Villum Henriksen 42, i Skringstrup
4) søster Kirsten Henriksdatter 38, i Svallinggård i Asferg sogn
5) søster Johanne Henriksdatter 36, i Skals
6) søster Maren Henriksdatter g.m. Peder Christensen i Låstrup på Lynderupgård gods.
Afdøde døde som daglejer i Hørup mølle.

772 Maren Pedersdatter i Nørre Ørum. 9.3.1799, 1799/46.
E: Poul Pedersen, der tjener på Lundgård. B:
1) Anne 7.
FM: morfar Peder Nielsen i Dalsgård præstegård.

773 Bodil Jensdatter i Bygum. 11.3.1799, 1799/47.
A:
1) mor Anne Jensdatter på stedet. LV: Laurids Christensen i Gjørup
2) bror Niels Jensen 34, i Bygum
3) bror Jens Jensen 29, i Bygum
4) søster Kirsten Jensdatter 24, i Østerbølle
5) bror Christen Jensen 17, i Østerbølle.

774 Jens Degn i Vejby. 11.3.1799, 1799/48.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Andersen, sognefoged i Balling. B:
1) Christen Jensen, på stedet.

775 Christen Bonde i Tårup. 27.3.1799, 1799/49.
E: Mette Christensdatter, der døde 23.3.1799. B:
1) Anne Christensdatter 31 g.m. Niels Jensen, smed i Bjerring på Vindum Overgård gods
2) Ellen Christensdatter 30, i Langå
3) Dorthe Christensdatter 24, på stedet
FM: Søren Iglsø, sognefoged i Tårup.

776 Niels Nielsen i Daugbjerggård i Daugbjerg sogn. 9.4.1799, 1799/50.
A:
1) søster Bodil Nielsdatter, død for 30 år siden, var g.m. Jens Troelsen i Daugbjerg. 3B:
a Niels Jensen 32, ejer af Søgård i Daugbjerg sogn
b Kirsten Jensdatter g.m. Anders Christensen Mørup i Lånum
c Mette Marie Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Lånum
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Mønsted
3) søster Cathrine Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen på stedet
4) søster Maren Nielsdatter 43.

777 Anders Jensen i Neder Hvolris i Hersom sogn. 18.4.1799, 1799/51.
E: Else Hansdatter. B:
1) Anne Andersdatter 15
2) Maren Andersdatter 12
3) Else Andersdatter 7
4) Kirsten Andersdatter 3
5) Karen Andersdatter 1.

778 Jens Villadsen i Vester Dølby. 24.4.1799, 1799/52.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Christen Toft. B:
1) Johanne Jensdatter.
FM:
1 morbror Niels Andersen i Tønning i Ejsing sogn
2 farbror Christen Villadsen.

779 Karen Jacobsdatter i Ramsing. 6.5.1799, 1799/53.
E: Thomas Sørensen, skrædder. B:
1) Jacob Thomsen 12.
FM: Jacob Jacobsen.

780 Niels Christensen i Mammen. 14.5.1799, 1799/54.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Søren Hvam i Mammen. B:
1) Christen Nielsen i Langå
2) Laurids Nielsen på stedet
3) Jens Nielsen 19.
FM: Oluf Jensen i Mammen.

781 Kirstine Marie Sørensdatter i Fuglsang i Øster Bølle sogn. 23.2.1799, 1799/55.
E: Christen Sørensen. A:
1) bror Christen Sørensen i Hvam, død. E: Karen Poulsdatter. B:
5 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Jacobsen i Øster Bølle
2) søster Johanne Sørensdatter i Lovns, død. E: Peder Poulsen. 1B:
a Anne Pedersdatter
3) søster Anne Sørensdatter, gift i København
4) søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Tambur i Bystrup i Gedsted sogn.
Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Sørensen i Troelstrup.Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1800
B 4 - 944

782 Peder Flor Worsøe i Låstrup præstegård. 24.7.1800, 1800/1.
E: Dorthe Christiane Bisgaard på Brunlaugnæs i Norge. B:
1) Vilhelm Adolf Worsøe i Låstrup præstegård
2) Claus Hartvig Worsøe, løjtnant i Frederikshald i Norge.
Afdøde, der var forvalter på Jernværket Barkevig under grevskabet Laurvig i Norge, døde hos sin søster og svoger i Låstrup præstegård.

783 Else Christensdatter i Roum. 12.11.1800, 1800/2.
E: Anders Nielsen Bundgaard. A:
1) bror Niels Christensen, der rejste fra egnen for 38 år siden.

784 Mette Nielsdatter i Nørre Ingstrup. 21.1.1800, 1800/3.
E: Dahl Christensen. B:
1) Niels Dahlsen 36, smedesvend i Vinge på Tjele gods
2) Else Dahlsdatter 30.
FM: Jens Karup i Sønder Ingstrup.

785 Karen Christensdatter i Sønder Feldingbjerg. 30.1.1800, 1800/4.
E: Oluf Pedersen Røjgaard. A:
1) far Christen Pedersen på stedet.

786 Anne Andersdatter i Lihmegård i Lihme sogn. 13.3.1800, 1800/5.
E: Jens Eriksen. B:
1) Maren Jensdatter.

787 Mette Pedersdatter i Rosvadhus [i Mønsted sogn]. 7.8.1800, 1800/6.
Enke efter Anders Jacobsen. A:
1) bror Jacob Pedersen Langskov i Mønsted, [skifte 25.10.1798 lbnr.714]. B:
a Peder Jacobsen 41, på stedet
b Morten Jacobsen 22
2) bror Poul Pedersen, død. 2B:
a Jørgen Poulsen 29, i Fly
b Peder Poulsen 25, i Hagebro
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Anders Smed i Brandstrup. 1B:
a Jacob Andersen 20
4) søster Inger Pedersdatter, enke i Nonbo i Dollerup sogn.

788 Johanne Sørensdatter i Hjerk Gildelykke i Hjerk sogn. 18.11.1800, 1800/7.
E: Jeppe Bondesen. B:
1) Søren Jepsen 24.
FM: Jesper Sørensen i Bajlum.

789 Karen Poulsdatter i Hvam. 15.12.1800, 1800/8.
Enke efter Christen Sørensen. B:
1) Søren Christensen 20
2) Maren Christensdatter 16
3) Maren Christensdatter 11
4) Poul Christensen 9
5) Johanne Christensdatter 6
6) Thomas Christensen 3½.
FM: Jacob Nielsen Skaaning i Hvam.

790 Dorthe Jensdatter i Daugbjerg. 17.11.1800, 1800/8.
E: Jens Pedersen Kærgaard. B:
2) Kirsten Jensdatter , død, var g.m. Niels Nielsen Braad i Gundelund. 1B:
a Niels Nielsen 7
3) Simon Jensen 31, på stedet.
Første ægteskab med Simon Kærgaard. 1B:
a Dorthe Simonsdatter g.m. Laurids Christensen i Åkær i Fly sogn.

791 Skifte 1800/9 mangler.

792 Elisabeth Nielsdatter i Vile. 4.12.1800, 1800/10.
E: Søren Pedersen Sund. B:
1) Jens Sørensen 17
2) Niels Sørensen 12
3) Peder Sørensen 8
4) Thomas Sørensen 4
5) Bodil Sørensdatter 1½.

793 Maren Thomasdatter i Dalsgaard i Dommerby sogn. 14.10.1800, 1800/11.
Enke efter Peder Lauridsen. A:
1) bror Søren Thomsen, på stedet
2) søster Karen Thomasdatter, død, var g.m. Peder Aaberg i Dommerby. 2B:
a Søren Vestergaard, død. 2B:
1 Peder Sørensen 25, i Kobberup
2 Maren Sørensdatter i Dommerby
b Thomas Pedersen i Dommerby
3) søster Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Mads Østergaard. 2B:
a Mette Madsdatter g.m. Christen Østergaard i Dommerby
b Anne Madsdatter g.m. Mogens Nielsen i Tastum
4) søster Else Thomasdatter, [skifte 13.5.1797 lbnr.655]. 2B:
a Anne Troelsdatter g.m. Niels Madsen i Vester Børsting
b Kirsten Troelsdatter, død, var g.m. [Peder Jensen Dalgaard i Kjeldbjerggård på Vester Børsting mark]. 1B:
1 Troels Pedersen 20
5) søster Mette Thomasdatter, død. 3B:
a Thomas Andersen, død. 1B:
1 Jens Morsing i Store Ramsing
b Anne Andersdatter, død, var g.m. Søren Knudsen i Dalsgård. 2B:
1 Anders Sørensen 13
2 Knud Sørensen 12
c Anne Andersdatter g.m. Jeppe Riis i Engelsholm
6) halvbror Laurids Thomsen, død. 4B:
a Jens Lauridsen i Dommerby
b Maren Lauridsdatter, enke i Holm i Dommerby sogn
c Karen Lauridsdatter g.m. Peder Kjeldsen i Dommerby
d Maren Lauridsdatter g.m. Christen Svendsen i Øksenvad.

794 Peder Olufsen Bach i Kjeldgård i Krejbjerg sogn. 10.10.1800, 1800/12.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen Lader i Krejbjerg. B:
1) Oluf Pedersen i Rødding præstegård
2) Jens Pedersen på stedet
3) Niels Pedersen på stedet
4) Morten Pedersen på Bistrup
5) Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Rødding Kærgård
6) Dorthe Cathrine Pedersdatter på stedet
7) Mette Pedersdatter på stedet
8) Anne Pedersdatter på stedet.
FM: farbror Jens Olufsen Bach i Ginderup i Krejbjerg sogn.

795 Peder Christensen Bach i Sønder Ørum. 3.10.1800, 1800/13.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Johannes Jacobsen Sund i Sønder Ørum. B:
1) Bodil Pedersdatter 8
2) Mette Marie Pedersdatter 6
3) Kirsten Pedersdatter 2.
FM: farbror Jens Christensen Bach i Svenstrup.

796 Christen Jensen i Thise Hedegård. 18.8.1800, 1800/14.
Enkemand. B:
1) [Kirsten Christensdatter] 26
2) Jens Christensen 23.

797 Niels Nielsen i Vammen. 26.5.1800, 1800/15.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Aastrup i Fastrup. B:
1) Anne Nielsdatter 6
2) Maren Nielsdatter 5
3) Niels Nielsen 4
4) Anne Kirstine Nielsdatter 2.

798 Maren Christensdatter i Vium i Hjerk. 8.1.1800, 1800/16.
E: Niels Svendsen. B:
2) Anne Marie Nielsdatter 9.
FM:
1 Poul Pedersen i Bajlum
2 Esper Sørensen Skov
Første ægteskab med Niels Svenningsen. B:
1) Benned Nielsdatter 14.
FM: farbror Jeppe Svenningsen ved søn Svenning Jepsen i Nørre Andrup
Skiftet også indført som 1800/39.

799 Anders Sørensen, ugift i Lihmegård i Lihme sogn. 30.6.1800, 1800/17.
A:
1) bror Laurids Sørensen Taarup i Ålbæk
2) søster Mette Sørensdatter, enke efter Just Christensen i Mollerup i Rødding sogn [i Rødding herred].

800 Peder Jensen Ravn i Hvidbjerg. 19.6.1800, 1800/18.
E: Anne Steffensdatter. LV: Peder Nielsen Ejsing i Hvidbjerg. A:
1) bror Niels Ravn i Geddal i Ejsing sogn
2) bror Esper Ravn i Hellegårde i Ejsing sogn
3) bror Christen Ravn i Egebjerg i Ejsing sogn, død. 1B:
a Laurids Christensen i Brøndum præstegård
4) søster Bodil Ravn, enke i Egebjerg.

801 Birthe Espersdatter i Resen [i Fjends herred]. 23.5.1800, 1800/19.
E: Knud Nielsen. B:
1) Esper Knudsen 27, rekrut i København
2) Maren Knudsdatter 24
3) Marie Knudsdatter 19
4) Niels Knudsen 15.
FM:
1 Niels Agerbæk i Resen
2 Niels Espersen i Åkær.

802 Karen Ides i Mønsted. 21.5.1800, 1800/20.
A:
1) bror , død. 2B:
a Hans, murer i Viborg
b Anne Marie, enke i Viborg.
FM: Jens Andersen Borre.

803 Maren Jensdatter Storgaard i Fly. 15.5.1800, 1800/21.
Enke. B:
1) Karen Mogensdatter 59, enke efter Christen Madsen i Fly
2) Mette Mogensdatter 58, g.m. Niels Jensen Bjerregaard i Vesterby
3) Christen Mogensen 53, i Fly
4) Jens Mogensen 49, i Fly, vanvittig
5) Jens Mogensen 47, i Viborg.

804 Mette Gregersdatter i Daugbjerg. 16.12.1800, 1800/22.
E: Niels Kærsgaard B:
1) Peder Nielsen 36, på Sønder Vosborg mark
2) Johan Nielsen 31, på stedet
3) Niels Nielsen 28, i Daugbjerg præstegård
4) Gregers Nielsen 26, i Vroue præstegård
5) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Clausen i Trevad.

805 Thomas Nielsen i Ingstrup. 17.5.1800, 1800/23.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Gert Christensen i Ingstrup. B:
1) Søren Thomsen 5.
FM: farbror Peder Nielsen i Kvorning.

806 Jens Nielsen i Nygård i Daugbjerg sogn. 27.12.1800, 1800/24.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Sørensen på stedet. A:
1) bror Søren Nielsen 73, i Vium
2) bror Christen Nielsen 67, i Daugbjerg.

807 Christen Andersen Nørgaard på Søby mark. 24.12.1800, 1800/25.
E: Kirsten Jensdatter. LV: far Jens Pallesen i Øster Børsting. A:
1) mor Karen Christensdatter, enke efter Anders Pedersen i Søby
2) søster Karen Andersdatter 30, i Vester Børsting
3) søster Mette Andersdatter g.m. Jacob Nielsen i Vester Børsting
4) søster Johanne Andersdatter 19, i Søby
5) halvbror Oluf Andersen i Søby
6) halvbror Peder Andersen 36, i Kobberup
7) halvsøster Bodil Marie Andersdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Vester Børsting. 3B:
a Marie Andersdatter 10
b Laurids Andersen 8
c Dorthe Andersdatter 5

808 Edel Jensdatter i Vridsted. 27.6.1800, 1800/26.
E: Jens Clausen. B:
1) Claus Jensen 19
2) Jens Jensen 18
3) Thomas Jensen 16.
FM: farbror Christian Clausen i Trevad.

809 Christen Espersen Vestergaard i Vile sogn. 17.5.1800, 1800/27.
E: Anne Margrethe Qvist. LV: stedfar Iver Overgaard fra Sallingsund. B:
1) Christiania 3½.
FM:
1 farfar Esper Sørensen
2 farbror Christen Espersen Vestergaard i Durup
3 fasters mand Peder Hansen i Nautrup.

810 Marie Kirstine Christensdatter i Skals. 12.3.1800, 1800/28.
Enke efter Niels Vestergaard. B:
1) Mette Nielsdatter 33, i Kristrup ved Randers
2) Inger Nielsdatter 31, på stedet.

811 Jeppe Jensen Lyby i Hestbæk i Rybjerg sogn. 18.8.1800, 1800/29.
E: Anne Christensdatter. LV: Simon Jensen i Hestbæk. B:
1) Niels Jepsen 24.
FM: Niels Pedersen i Hegnet mølle.

812 Iver Sørensen i Gust i Balling sogn. 14.2.1800, 1800/30.
E: Anne Margrethe Jepsdatter. LV: Jens Melsen i Vrå i Balling sogn. B:
1) Søren Iversen 19
2) Dorthe Iversdatter.
FM:
1 Søren Jensen i Grundvad i Krejbjerg sogn
2 Rasmus Jensen i Sønder Andrup i Rampen sogn.

813 Oluf Christensen Lauridsen i Fjelsø. 10.5.1800, 1800/31.
E: Anne Christiansdatter. LV: far Christian Olufsen i Bondrup. B:
1) Christen Olufsen 32 uger.
FM: farbror Laurids Christensen i Gjørup.
Arv efter enkens første mand Jens Jensen Beeg, skifte 18.4.1796 lbnr.574 til B:
1) Jens Christian Jensen.

814 Christen Andersen i Rabis [i Resen sogn i Fjends herred]. 24.10.1800, 1800/32.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Jacobsen i Ibsgård i Høgild [i Resen sogn]. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 14.
FM: morbror Jacob Christensen.

815 Peder Jensen i Vroue. 27.10.1800, 1800/33.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Jeppe Troelsen i Daugbjerg. B:
1) Inger Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Søgård i Daugbjerg sogn
2) Jens Pedersen 23
3) Anne Pedersdatter 19
4) Jacob Pedersen 16.
FM: farbror Jacob Jensen i Trevad.

816 Niels Villumsen, ugift tjenestekarl i Hvam. 15.3.1800, 1800/34.
A:
1) bror Jens Villumsen 60, i Øster Bølle ved søn Christen Jensen sst.
2) bror Mads Villumsen 59, i Støttrup
3) bror Anders Villumsen på stedet, død. 3B:
a Maren Andersdatter 8
b Villum Andersen 6
c Anne Marie Andersdatter 4
4) bror Ulrik Andersen 56, i Hvam
5) søster Anne Villumsdatter g.m. Jens Andersen Roum i Hvam
6) søster Maren Villumsdatter g.m. Niels Ottesen i Nørager.

817 Niels Lauridsen i Roum. 11.2.1800, 1800/35.
E: Birthe Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Lund. B:
1) Niels Nielsen 26
2) Mette Nielsdatter 21
3) Maren Nielsdatter 18.
FM: farbror Christen Lauridsen i Hejring [i Klejtrup sogn].

818 Anne Cathrine Christensdatter i Høgild. 14.10.1800, 1800/36.
E: Jacob Christensen. B:
1) Thomas Jacobsen 35, i [Sønder] Rind ved Viborg
2) Christen Jacobsen 34, på stedet
3) Anders Jacobsen 20, i Mønsted
4) Christen Jacobsen 18
5) Inger Jacobsdatter g.m. Anders Nielsen.
FM: Ville Madsen på Høgild mark.

819 Anders Mogensen i Vinkel. 17.2.1800, 1800/37.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jacob Bødker i Vinkel. B:
1) Mogens Andersen 41, skrædder i Vinkel
2) Jens Andersen 35, på Elsborg mark
3) Anders Andersen 29.

820 Maren Christensdatter i Løvel. 3.3.1800, 1800/38.
E: Anders Pedersen Kistrup. B:
1) Christen Andersen 24, i København
2) Anne Andersdatter 22, i Kistrup på Sødal gods
3) Kirsten Andersdatter 12.
FM: Jens Havris i Løvel.

821 Maren Christensdatter i Hjerk. 8.1.1800, 1800/39.
Skiftet også indført som 1800/16 lbnr.798.

822 Kirsten Jensdatter på Stårup mark. 8.5.1800, 1800/40.
Enke efter Morten Nielsen Mølgaard. B:
1) Niels Mortensen, død. 5B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Kusk i Trasborg
b Morten Nielsen 22
c Maren Nielsdatter 20
d Karen Nielsdatter 16
e Elsebeth Nielsdatter 13
2) Jens Mortensen, død. 3B:
a Kirsten Jensdatter 28, i Ørum
b Ellen Marie Jensdatter 20, i Skive
c Hans Jensen 18, i Vinkel
3) Jesper Mortensen, død. 6B:
a Søren Jespersen i Vinkel
b Niels Jespersen 25, i Århus
c Henrik Jespersen 22, i Sejstrup
d Morten Jespersen 18, i Stårup
e Ingeborg Jespersdatter 16, Stårup
f Jens Jespersen 12, i Stårup
4) Christen Mortensen i Vestbirk
5) Søren Mortensen i København
6) Christen Mortensen i Stårup
7) Anders Mortensen i Vinkel, [skifte 15.3.1798 lbnr.704]. 2B:
a Birthe Kirstine Andersdatter 5
b Jens Andersen 3
8) Maren Mortensdatter g.m. Josef Sørensen i Stårup mølle.

823 Christen Espersen i Jebjerg. 11.3.1800, 1800/41.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Knudsen i Bostrup.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Christensdatter g.m. Peder Hansen i København.

824 Anders Kardyb i Søby i Kobberup sogn. 4.4.1800, 1800/42.
B:
1) Niels Andersen 42, på Lånum mark
2) Jørgen Andersen 35, i Vroue.

825 Jens Jensen Beeg i Fjelsø. 13.1.1800, 1800/43.
B:
1) Christen Jensen Beeg 48, i Støttrup
2) Anne Jensdatter, død. E: Jens Christensen i Fjelsø. 1B:
a Mette Marie Jensdatter 6
3) Jens Jensen Beeg, [skifte 18.4.1796 lbnr.574]. 1B:
a Jens Christian Jensen 3 hos bedstefar Christian Olufsen i Bonderup.
FM: stedfar Oluf Christensen i Fjelsø.

826 Anne Christensdatter i Løvel. 18.1.1800, 1800/44.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen 17
2) Søren Christensen 11
3) Christen Christensen 8
4) Christen Christensen 5.
FM: Niels Jensen Bering i Løvel.

827 Anne Lauridsdatter i Vammen. 13.1.1800, 1800/45.
E: Søren Krog. A:
1) bror Anders Lauridsen 72, i Borup i Gravlev sogn
2) bror Niels Lauridsen i Gravlev, død. Afkald fra E: Mette Christensdatter ved Laurids Nielsen
3) søster Kirsten Lauridsdatter, enke efter Jacob i Støvring [i Buderup sogn] på Buderupholm gods. LV: Christen Lauridsen, kromand.

828 Inger Jensdatter i Røgind i Kobberup sogn. 4.2.1800, 1800/46.
A:
1) bror Christen Jensen i Ajstrup, død. 4B:
a Peder Christensen i Ajstrup
b Jens Christensen i Ajstrup
c Anne Christensdatter g.m. Christen Pedersen Østergaard i Lille Torup
d Bodil Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Fusager
2) bror Niels Skrædder i Søby, død. 8B:
a Maren Nielsdatter 29
b Karen Nielsdatter g.m. Christen Olufsen i Fly
c Jens Nielsen 23
d Christen Nielsen 20
e Peder Nielsen 18
f Inger Kirstine Nielsdatter 17
g Niels Nielsen 12
h Bodil Nielsdatter 10
3) søster Birgitte Jensdatter, død. 3B:
a Jacob Pedersen, død. 1B:
1 Birgitte Jacobsdatter 18
b Karen Pedersdatter g.m. Niels Pedersen på stedet
c Maren Pedersdatter, død. 2B:
1 Dorthe Andersdatter 18
2 Birthe Cathrine Andersdatter 16.

829 Niels Olufsen i Resen. 17.6.1800, 1800/47.
E: Ellen Andersdatter. LV: Christen Nielsen i Resen. B:
1) Oluf Nielsen 14.
FM: Knud Nielsen i Resen.

830 Anne Marie Nielsdatter i Grynderup i Sæby sogn. 9.6.1800, 1800/48.
E: Ernst Christensen. B:
1) Niels Ernstsen 11
2) Cathrine Ernstsdatter 8.

831 Jacob Jensen i Skringstrup i Skals sogn. 22.8.1800, 1800/49.
Enkemand. B:
1) Jens Jacobsen 44
2) Mette Jacobsdatter g.m. Jørgen Andersen Løvel i Ulbjerg
3) Bodil Jacobsdatter g.m. Peder Andersen Giversen i Skals
4) Inger Jacobsdatter g.m. Anders Nielsen i Fjelsted i Mariager sogn
5) Maren Jacobsdatter g.m. Peder Pedersen i Sønder Borup i Låstrup sogn på Lynderupgård gods.

832 Jens Jüngersen i Østerby i Låstrup sogn. 3.10.1800, fol.50.
E: Johanne Sørensen Lindholm. LV: Søren Knudsen i Låstrup. B:
1) Else Jensdatter 26
2) Anne Jensdatter 24
3) Søren Jensen 22
4) Karen Marie Jensdatter 15.
FM: Niels Mogensen i Østerby.

833 Dorthe Nielsdatter i Vadum. 14.10.1800, 1800/51.
Enke efter Peder Jensen, smed. B:
1) Jens Pedersen, smed på stedet
2) Karen Pedersdatter g.m. Esper Ludvigsen i Vadum
3) Lise Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Krejbjerg.

834 Jens [Jensen] Nørregaard i Ålbæk. 14.10.1800, 1800/52.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Niels Ebbesen i Ålbæk mølle. B:
1) Jens Jensen på stedet
2) Peder Jensen på stedet.

835 Peder Christensen Raae i Daugbjerg. 28.6.1800, 1800/53.
Enke efter Anne Marie Andersdatter, [skifte 21.1.1799 lbnr.746]. B:
1) Christen Pedersen 32, på stedet
2) Johanne Marie Pedersdatter 30
3) Margrethe Pedersdatter 26.

836 Peder [Lauridsen] Skaun i Vinkel. 15.10.1800, 1800/54.
Enkemand. B:
1) Birgitte Pedersdatter, død, var g.m. Mads Eriksen i Sønder Hede i Vinkel sogn
2) Laurids Pedersen Skaun 48, i Vinkel
3) Ellen Pedersdatter 43, g.m. Anders Mogensen
4) Christen Pedersen Skaun 29.

837 Anne Espersdatter i Langehus på Nautrup mark. 27.1.1801, 1800/55.
E: Peder Poulsen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 3
2) Poul Pedersen 3 uger.

838 Niels Christensen i Åkær i fly sogn. 29.12.1800, 1800/56.
Enkemand. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Jepsen på stedet
2) Mette Nielsdatter, [skifte 2.3.1796 lbnr.566]. Første ægteskab med
Christen [Jensen] Boel i Resen, [skifte 30.1.1793]. 3B:
a Niels Christensen 14
b Bodil Christensdatter 12
c Kirsten Christensdatter 9
Mette Nielsdatters andet ægteskab med Christen [Frederiksen] Boel. 1B:
d Christen Christensen 4.

839 Ida Pedersdatter i Lindum. 23.12.1800, 1800/57.
E: Mikkel Jensen, hjulmand. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen i Spentrup
2) bror Laurids Pedersen Tjæreby [i Gimming sogn] øst for Randers
3) bror Christen Pedersen i Bigum
4) bror Niels Pedersen 35
5) bror Anders Pedersen i Tjæreby
6) halvsøster Anne Pedersdatter i Gassum
7) halvsøster Karen Pedersdatter i Holsten.

840 Maren Mortensdatter i Klotrup i Fjelsø sogn. 1.8.1800, 1800/58.
E: Christen Pedersen Baandrup. A:
1) søster Karen Mortensdatter g.m. Peder Andersen i Vester Bølle
2) søster Inger Mortensdatter g.m. Niels Sørensen i Båndrup [i Simested sogn]
3) søster Anne Mortensdatter 36, i Båndrup
4) bror Peder Mortensen 30, i Båndrup.

841 Anders Nielsen Winther, i Skravad mølle i Roum sogn. 19.12.1800, 1800/59.
Enkemand efter Marie Lauridsdatter.
Testamente af 8.2.1797, hvor afdøde var fuldmægtig på Holmgård i Skals sogn.
Hans A:
1) søster Anne Kirstine Nielsdatter Winther i Ålborg. FM: Jens Eriksen, skoleholder i Skals
2) søster Cecilie Cathrine Nielsdatter Winther, død, var g.m. Iver Pors, kromand i Dalmose kro på Sjælland. 3B:
a Christian Iversen Pors, død uden børn
a Cathrine Marie Iversdatter Pors, døbt Gerlev 2.6.1763, g.m. Søren Jensen i Vemmelev på Sjælland
b Niels Iversen Pors, døbt Krummerup 11.6.1762, i Vemmelev
3) søster Anne Nielsdatter Winther, uvist hvor.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Andersen i Resendal og Ellen Sørensdatter Basse]
1) bror Anders Lauridsen Meldgaard i Resendal
2) bror Søren Lauridsen Meldgaard i Gødvad
3) Kirstine Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Jochum [Pedersen] Lihme, degn i Hinge [og Vinderslev, skifte Lysgård herred gejstlig 14.7.1760 lbnr.33]. 4B:
a Peder Lihme i København, porcelænshandler i København
b Jacob Lihme, købmand i Randers
c Birgitte Lihme g.m. Andersen, købmand i København
d Anne Dorthe Lihme gift i København
4) søster Inger Lauridsdatter, død, var g.m. Johan Schmidt i Klode mølle [i Kragelund sogn]. 1B:
a Johan Schmidt, bagersvend i Århus
5) søster Anne Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Mikkel Andersen i Havmølle [i Dråby sogn]. 5B:
a Edel Mikkelsdatter g.m. [Hans Christian] Møller til Øster Kejlstrup [i Gødvad sogn]
b Gertrud Mikkelsdatter g.m. Verner Jensen i Hæst
c Anne Thomine Mikkelsdatter g.m. Qvist i Havmølle
d Inger Marie Mikkelsdatter g.m. [Johan] Boyesen i Fuglslev
e Anne Marie Mikkelsdatter, død, var g.m. Jens Caspersen i Skovgård. 3B:
1 Casper Jensen
2 Mikkel Jensen
3 Cathrine Jensdatter
6) søster Karen Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen i Hårup
7) søster Maren Lauridsdatter i Mausing mølle [i Vinderslev sogn, enke efter Christen Højris i Lysgård herred
8) søster Anne Pouline Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Gjern i Århus amt. 3B:
a Laurids Andersen i Gjern
b Jens Andersen i Røgind
c Ellen Andersdatter g.m. Poul Hansen i Hårup.
(Litt: Fra Viborg amt 28 (1960), side 199-231: Erik Broch: Resendal gennem 500 år).

842 Margrethe Christiansdatter i Krejbjerg. 10.5.1800, 1800/60.
B:
1) Søren Jensen i Grundvad i Krejbjerg sogn.

843 Søren Andersen i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 4.9.1800, 1800/61.
E: Inger Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Rogenstrup. B:
1) Maren Sørensdatter 6
2) Peder Sørensen 3.
FM: farbror Mads Andersen i Rogenstrup.

844 Sidsel Nielsdatter i Egeris i Skive sogn. 8.7.1800, 1800/62.
E: Jens Mikkelsen. A:
Søskendebørn:
1) Søren Jacobsen i Egeris
2) Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Roersen i Skive
3) Karen Jacobsdatter g.m. Jens Schmidt i Tolstrup
4) Jens Jacobsen
5) Peder Nielsen Baadsgaard
6) Sofie Nielsdatter, enke efter Laurids Poulsen på Lundø
7) Gravers Baadsgaard, død. B: 2 døtre.
[Første ægteskab med Ib Pedersen, skifte 8.5.1797 lbnr.672]

845 Søren Christensen Bach i Meldgård i Fiskbæk. 1.10.1800, 1800/63.
Enkemand. B:
1) Laurids Sørensen på stedet
2) Niels Sørensen i Fiskbæk.

846 Peder Andersen, ugift tjenestekarl i Langesøje [i Grinderslev sogn]. 30.6.1800, 1800/64.
A:
1) mor Mette Iversdatter i Sønder Thise
2) søster Mette Andersdatter 24.
FM: Jens Kjeldsen, sognefoged i Langesøje.

847 Hedvig Anne Høyer, ugift i Bomhuset ved Kærgårdsholm [i Håsum sogn]. 20.3.1800, 1800/65.
Testamente af 16.11.1799. A:
1) søskendebarn Bolette [Jensdatter] Colding g.m. [Christian] Sørvad, købmand i Mariager
2) søskendebarn Niels Colding i Skive
3) søskendebarn [Anne Marianne Jensdatter Colding, skifte Holstebro 16.2.1793 lbnr.360], død, var g.m. Henrik Kloch, organist i Holstebro, [skifte Holstebro 15.9.1789 lbnr.338]. 3B:
a Didrik Peder Henriksen Kloch, opsynsmand ved sandflugten på Alheden
b Johanne Cathrine Kloch, hos sin bror på Alheden
c Christen Juul Kloch, snedker i Holstebro.

848 Mads Jørgensen, ugift i Oddense. 2.12.1800, 1800/66.
A:
1) far Jørgen Jensen i Oddense.Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1801
B 4 - 945

849 Søren Christensen, ugift landsoldat i Pederstrup. 16.11.1801, 1801/1.
A:
1) mor Kirsten Villumsdatter. LV: Niels Nielsen Nyrup i Pederstrup
2) søster Kirsten Christensdatter 30, i Hersom
3) halvbror Anders Christensen 48, rømt fort 26 år siden
4) halvsøster Maren Christensdatter 40 g.m. Jens Christensen i Farstrup.
Afdøde blev også kaldt Søren Poulsen.

850 Jens Troelsen i Søby i Kobberup sogn. 8.2.1802, 1801/2.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Østerby i Dommerby. B:
1) Johanne Jensdatter, 6 uger den 20.9.1802.
FM: farbror Søren Troelsen i Holmgård i Hvidbjerg i Salling.

851 Anders Poulsen i Bryrupgård i Mønsted sogn. 17.8.1801, 1801/3.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: far Jacob Andersen i Mønsted. A:
1) bror Mogens Poulsen i Lånum, død. E: Kirsten Andersdatter. 2B:
a Poul Mogensen 30, i Krogsgård
b Johanne Mogensdatter 20.
FM: morbror Thomas Andersen i Lånum.

852 Barbara Lydersdatter i Brøndum. 20.6.1801, 1801/4.
E: Jens Thøgersen. B:
3) Anne Jensdatter 12.
Første ægteskab med Visti Nielsen. B:
1) Karen Vistisdatter 19
2) Lyder Vistisen 17.
FM:
1 Jacob Lydersen i Brøndum
2 Mads Lydersen i Refsgårde.

853 Anders Andersen 8 år gammel i Sejstrup. 18.5.1801, 1801/5.
A:
1) bror Peder Andersen 11½
2) bror Mogens Andersen 9.
FM:
1 stedfar Anders Hansen
2 farbror Christen Mogensen i Stårup mølle.
Arv efter far Anders Mogensen på stedet, skifte 24.8.1793 lbnr.218.
Arv efter mor Kirsten Poulsdatter, skifte 24.10.1796 lbnr.644.

854 Birthe Kirstine Jensdatter, 87 år gammel i Bigum skovhus. 29.10.1801, 1801/6.
Enke. B:
1) Mads Christensen, skovfoged på stedet
2) Karen Marie Christensdatter g.m. Christian Weitland i Sønder Onsild
3) Ovidia Sofie Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Holm
4) Maren Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Sønder Onsild.

855 Jens Nielsen Torp i Rind. 9.6.1801, 1801/7.
Enke efter Anne Marie Nielsdatter, skifte slut 26.9.1795. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 27
2) Maren Jensdatter 11.
FM:
1 Niels Hansen Hvilsom i Vinkel
2 Anders Hvilsom i Vinkel.

856 Erik Mortensen i Bjerregrav. 8.3.1801, 1801/8.
A:
1) søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Jørgen Jensen i Nørris i Roum sogn. 3B:
a Jens Jørgensen i Nørris
b Maren Jørgensdatter g.m. Søren Nielsen i Skårup i Klejtrup sogn
c Birgitte Jørgensdatter, død, var g.m. Mogens Christensen i Hærup. 5B:
1 Birgitte Mogensdatter 22
2 Christen Mogensen 19
3 Karen Mogensdatter 18
4 Jørgen Mogensen 16
5 Morten Mogensen 14
2) søster Maren Mortensdatter, død. Første ægteskab med Niels Sørensen i Fristrup i Klejtrup sogn. 2B:
a Maren Nielsdatter g.m. Anders Munch på Roum mark
b Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Hjulmand i Stouby ved Randers.
Maren Mortensdatters andet ægteskab med Christen Sørensen i Fristrup. 2B:
c Niels Christensen i Fristrup
d Mette Christensdatter g.m. Jens Træskomand på Fristrup mark
3) halvbror Niels Mortensen, død. 4B:
a Søren Nielsen i Tobberup i Hørby sogn ved Hobro
b Morten Nielsen 40, i Troelstrup i [Vester] Tostrup sogn
c Hans Nielsen 30, i Tostrup
d Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Christensen Hylke i Troelstrup på Restrup gods
4) halvsøster Kirsten Mortensdatter, død var g.m. Jens Bertelsen i Klejtrup. 5B:
a Morten Jensen i Klejtrup
b Bertel Jensen i Stistrup i Fovlum sogn, død. 8B:
1 Jens Bertelsen i Holm
2 Peder Bertelsen 30, rekrut
3 Anders Bertelsen 28
4 Karen Marie Bertelsdatter 18
5 Christen Bertelsen 15
6 Bodil Marie Bertelsdatter 13
7 datter; navn angives ikke
8 datter; navn angives ikke
c Anne Jensdatter, enke i Dremstrup i Klejtrup sogn
d Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen på Klejtrup mark
e Karen Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Hejring i Klejtrup sogn. 3B:
1 Christen Christensen, rekrut i København
2 Jens Christensen 25
3 Mette Christensdatter g.m. Mikkel Jensen på Hejring mark
5) halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Bjerring. 2B:
a Søren Nielsen på Hejring mark
b Morten Nielsen i Hærup, død. 2B:
1 Niels Mortensen 14
2 Anne Mortensdatter
6) halvsøster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Peder Mortensen i Troelstrup. 3B:
a Morten Pedersen i Fristrup
b Anders Pedersen Kældermand i København, begravet København Vor Frue 27.6.1798. E: Birthe Andersdatter. 1B:
1 Peder Andersen, døbt København Vor Frue 2.10.1793
c Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Lauridsen i Hejring.

857 Susanne Jensdatter i Grønkær i Feldingbjerg sogn. 2.10.1801, 1801/9.
E: Christen Jensen Kjær. B:
1) Anne Malene Christensdatter 1½
2) Jens Christensen 11 dage.
FM: mormors mand Morten Jensen i Røjgård.

858 Kirsten Jacobsdatter i Torup på Ulstrup gods. 28.7.1801, 1801/10.
E: Anders Sørensen Vendelbo. B:
1) Birthe Andersdatter 11.
FM: Johanne Jacobsen i Tindbæk [i Skjern sogn].

859 Mads Jensen Refsgaard, møller i Bjerre mølle i Tøndering sogn. 16.4.1801, 1801/11.
E: Maren Mogensdatter. B:
1) Jens Refsgaard 11
2) Kirstine Marie Refsgaard 9½.
FM:
1 farbror Niels Jensen Refsgaard
2 farbror Harrild Jensen Refsgaard i Vium mølle.
Afdøde døde 26.12.1800.
Bevilling til uskiftet bo af 27.10.1797.
Samfrændeskifte 16.4.1801.

860 Jens Christensen Mørch i Grønkær i Feldingbjerg sogn. 10.2.1801, 1801/12.
Enke efter Anne Malene Jacobsdatter. B:
7) Juliane Marie Jensdatter 18, der ægter Christen Christensen Østergaard, anneksbonde i Troelstrup i Feldingbjerg sogn.
FM:
1 morbror Jørgen Brøndum i Holmhuset ved Kærgårdsholm
2 Christian Brøndum, sognefoged i Vridsted og Fly
3 Jacob Feldingbjerg i Søby mølle.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 50, i Kjeldbjerggård i Vroue sogn.
Andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter. B:
2) Christen Jensen Mørch 34, ejer af stedet
3) Peder Jensen 32, i Ørumgård i Ørum sogn
4) Anne Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Bærsholm i Estvad sogn
5) Johanne Kirstine Jensdatter g.m. Otto Madsen i Bække i Gammelstrup sogn
6) Johanne Jensdatter g.m. Visti Christensen i Daugbjerg.
Arv efter Peder Espersen Møller i Ballegård [i Vejerslev sogn] på Mors, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 4.7.1775 lbnr.764] og Maren Poulsdatter [Korsgaard, skifte sst. 9.6.1772 lbnr.492] til Anne Vistisdatter, datter af afdødes bror Visti Christensen i Halskov [i Højslev sogn].

861 Peder Eriksen i Opperby i Lem sogn. 12.11.1801, 1801/13.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Jebjerg, Peder Jensen Brunsgaard, der ægter enken. B:
1) Erik Pedersen 7.
FM: Christen Sørensen i Vium.

862 Anne Lauridsdatter i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 20.12.1801, 1801/14.
E: Anders Pedersen. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 25, i Højslev sogn.
FM: halvbror Peder Andersen 39, skoleholder i Fiskbæk.
Desuden nævnes enkemandens søn Jacob Andersen, der ejer stedet.

863 Jeppe Thygesen i Lille Torum. 25.6.1801, 1801/15.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen.
Første ægteskab med [Else Christensdatter, skifte 29.9.1792 lbnr.498]. B:
1) Anne Jepsdatter 44, g.m. Poul Jensen i Risum
2) [Mette Jepsdatter] 42, g.m. Thomas Jensen på Junget mark
3) Christen Jepsen 39, ved Torum kirke
4) Anne Jepsdatter 34 g.m. Christen Simonsen i Roslev
5) Inger Jepsdatter 32
6) Jens Jepsen 30, i Åsted
Andet ægteskab med [Johanne Jensdatter, skifte 7.12.1796 lbnr.633].
Tredje ægteskab med [Anne Knudsdatter]. B:
7) Else Jepsdatter 2.
FM: morbror Thomas Knudsen i Ågård [i Torum sogn].

864 Ellen Jensdatter i Tordal i Grønning sogn. 15.7.1801, 1801/16.
E: Melsen Nielsen. B:
1) Anne Melsensdatter 22
2) Kirsten Melsensdatter 20
3) Jens Melsen 17
4) Just Melsen 14
5) Christen Melsen 10.

865 Maren Simonsdatter i Fly. 12.3.1801, 1801/17.
E: Thomas Christensen Kirkegaard. B:
1) Bodil Thomasdatter 10.
FM: morbror Christen Simonsen i Tastum.

866 Karen Christensdatter i Skalmstrup i Feldingbjerg sogn. 4.5.1801, 1801/18.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 10 dage.
FM: morfar Christen Wolfsen i Nørre Feldingbjerg.
Desuden nævnes enkemandens far Christen Overgaard på stedet.

867 Kirsten Lauridsdatter i Tastum i Kobberup sogn. 23.2.1801, 1801/19.
E: Johan Johansen. B:
1) Maren Johansdatter g.m. Mogens Andersen i Søby
2) Johanne Johansdatter g.m. Christen Nielsen i Tastum
3) Else Johansdatter g.m. Christen Simonsen i Tastum
4) Else Marie Johansdatter g.m. Peder Andersen på Vinkel mark
5) Dorthe Johansdatter 30 forlovet med Anders Christensen Kusk på Vroue mark
6) Johannes Johansen 29, på stedet
7) Just Johansen 26, i Tastum
8) Laurids Johansen 22
9) Clemen Johansen 20.

868 Laurids Eriksen i Dalsgård i Dommerby sogn. 28.10.1801, 1801/20.
E: Anne Birthe Pedersdatter. A:
1) bror Jens Eriksen i Bøstrup
2) bror Jesper Eriksen 35, på stedet
3) søster Edel Eriksdatter g.m. Niels Pedersen i Øksenvad.

869 Niels Ditlevsen i Sønder Vinge. 22.10.1801, 1801/21.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Morten Nielsen i Trængsel. B:
1) Ditlev Nielsen 3
2) Dorthe Nielsdatter 2.
FM: Jens Thomsen på Tindbæk mark.

870 Jacob Lauridsen Nabe i Vinkel. 18.3.1801, 1801/22.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Pedersen, smed i Vinkel. B:
1) Christen Jacobsen 23
2) Laurids Jacobsen 22
3) Else Jacobsdatter 20
4) Anne Jacobsdatter 18
5) Søren Jacobsen 16
6) Niels Jacobsen 14
7) Anders Jacobsen 10
8) Abelone Jacobsdatter 10.
FM: Niels Ibsen i Vinkel.

871 Niels Lauridsen og hustru Anne Christensdatter i Vester Børsting. 27.7.1801, 1801/23.
B:
1) Laurids Nielsen 36, på stedet
2) Christen Nielsen 32, på stedet
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Espersen i Åkær
4) Birthe Nielsdatter 24.

872 Jens Jensen i Vester Lem. 8.10.1801, 1801/24.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Thomas Røgter i Vester Lem. A:
1) bror Jens Jensen, skrædder på Bøstrup mark
2) bror Christen Jensen i Vester Lem
3) bror Mikkel Jensen i Holmhuset i Jebjerg sogn
4) søster Karen Jensdatter, død. 3B:
a Niels Sørensen, uvist hvor
b Jens Sørensen, uvist hvor
c Maren Sørensdatter g.m. Christen Nielsen Tønning i Volling
5) halvsøster Inger Jensdatter g.m. Christen Villumsen i Øksenvad i Dølby sogn.

873 Anne Thomasdatter i Hersom. 8.12.1801, 1801/25.
E: Jens Sørensen, sognefoged. B:
1) Søren Jensen 5
2) Thomas Jensen 3
3) Maren Jensdatter, nyfødt.

874 Karen Jensdatter i Grinderslev.21.3.1801, 1801/26.
A:
1) mor Else Andersdatter. LV: Christen Jensen
2) bror Mogens Jensen 45, i Roslev
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jens Christensen i Breum
4) søster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen. 2B:
a Kirsten Sørensdatter 10
b Niels Sørensen 8.
FM: Christen Jacobsen i Breum.

875 Grethe Nielsdatter i Spanggård i Vester Tostrup sogn. 18.5.1801, 1801/27.
E: Laurids Christensen.
Første ægteskab med Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 30, klokkestøber i Randers
2) Kirsten Jensdatter g.m. Søren Andersen i Randers.

876 Maren Christensdatter i Lihme. 13.7.1801, 1801/28.
Enke. B:
1) Dorthe Jensdatter, på stedet
2) Kirsten Jensdatter g.m. Erik Skytte i Sevel.

877 Johanne Eriksdatter i Vadum i Lihme sogn. 18.5.1801, 1801/29.
E: Laurids Øster. B:
1) Erik Lauridsen i Hæstrup
2) Peder Lauridsen i Lihme præstegård
3) Søren Lauridsen 23
4) Gertrud Lauridsdatter, på stedet.

878 Maren Hansdatter i Kobberup. 11.5.1801, 1801/30.
E: Jens Christensen Kvols. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 20.
FM: farbror Peder Christensen Kvols i Sønder Ørum.

879 Anne Pedersdatter på Vroue mark. 17.2.1801, 1801/31.
E: Anders Christensen Kudsk. B:
1) Christen 7 uger.
FM: mosters mand Jørgen Christensen i Vroue.
Desuden nævnes enkemandens stedfar Christian Clausen i Trevad.

880 Poul Nielsen på Lundø. 23.2.1801, 1801/32.
E: Inger Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen Dam i Fly. A:
1) farbror Peder Poulsen, død. 6B:
a Jens Pedersen på Lundø
b Poul Pedersen på Lundø, [skifte 16.4.1798 lbnr.703]. 1B:
1 Mette Poulsdatter 6
c Niels Pedersen på Lundø
d Engel Pedersdatter på Lundø, enke efter David Schmidt, degn i Blære [og Ejdrup, skifte Års herred gejstlig 20.6.1785 lbnr.76]
e Anne Pedersdatter g.m. Gravers Jensen på Lundø
f Mette Pedersdatter 34, på Stårupgård
2) farbror Laurids Poulsen, død. 1B:
a Mette Lauridsdatter 44, hos sin mor på Lundø
3) faster Mette Poulsdatter, enke efter Christen Pedersen på Lundø
4) moster Mette Jensdatter, død, var g.m. Isak Clausen på Lundø. 5B:
a Jens Isaksen 40, i København
b Jens Isaksen på Lundø
c Maren Isaksdatter 30
d Christen Isaksen 25
e Kirsten Isaksdatter 22
5) morbror Niels Jensen i Nybro [i Kvols sogn], død. 4B:
a Jens Nielsen 38, i København
b Johanne Nielsdatter g.m. Morten Snedker i Selde i Salling
c Abelone Nielsdatter g.m. Laurids Iversen i Drontmølle [i Ørum sogn]
d Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Nielsen i Nybro
6) morbror Niels Jensen i Bøstrup, død. 5B:
a Malene Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Bøstrup
b Bodil Nielsdatter, enke efter Mathias Jacobsen i Sønderborg
c Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Hjort i Lund
d Karen Nielsdatter g.m. Niels Thomsen på Lundø
e Helle Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Viborg.

881 Edel Lauridsdatter i Thisted i Tapdrup sogn. 21.1.1801, 1801/33.
E: Niels Jensen i Gammel Asmild. A:
1) bror, død. 2B:
a Søren Christensen Levring i Bjørnsgård i Thisted by
b Maren Christensdatter g.m. Anders Jacobsen i Thisted.

882 Niels Pedersen i Røgind i Kobberup sogn. 3.12.1801, 1801/34.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Mortensen. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Mads Pedersen i Kølsengård
2) Inger Nielsdatter g.m. Peder Mortensen i Knud [i Tårup sogn]
3) Karen Nielsdatter g.m. Frederik Mortensen i Vinkelplet
4) Birthe Nielsdatter g.m. Lauge Jensen på stedet.

883 Anne Marie Jacobsdatter i Torup i Simested sogn. 2.6.1801, 1801/36.
E: Søren Christensen. B:
1) Sofie Sørensdatter 7
2) Christen Sørensen 14 uger.

884 Karen Christensdatter i Opperby i Lem sogn. 25.8.1801, 1801/36.
E: Anders Gudichsen. B:
4) Jens Andersen 6
5) Anne Andersdatter 5.
Første ægteskab med Jens Eriksen. B:
1) Erik Jensen 15
2) Christen Jensen 11
3) Karen Jensdatter.
FM:
1 Peder Eriksen i Opperby, der døde
2 født værge Christen Sørensen i Vium.

885 Else Christensdatter i Bjerregrav. 4.9.1801, 1801/37.
E: Søren Andersen. A:
1) bror Niels Christensen 55, rømt for 30 år siden
2) Anders Christensen 53, rømt for 30 år siden
3) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Ålborg
4) søster Kirsten Christensdatter g.m. Jørgen Jørgensen Troels i Ølby i Hindsted herred.

886 Karen Jensdatter i Løvel. 31.7.1801, 1801/38.
E: Erik Jensen. A:
1) [søster] Maren Jensdatter, gift, men uvist hvor og med hvem.

887 Mads Jespersen i Hjarbæk i Vorde sogn. 31.10.1801, 1801/39.
E: Karen Hansdatter. LV: Laurids Hansen i Kølsen. B:
2) Hans Madsen 34, på stedet
3) Jens Madsen 32, på stedet
4) Else Cathrine Madsdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Madsen Vorde 50, på Læsø.
Jesper Madsen på Læsø har arv efter Jesper Skrædder i Hjarbæk.

888 Inger Nielsdatter på Guldager mark i Simested sogn. 25.11.1801, 1801/40.
E: Poul Madsen. B:
1) Mads Poulsen 28
2) Niels Poulsen 26
3) Christen Poulsen 22
4) Søren Poulsen 20
5) Peder Poulsen 16
6) Anders Poulsen 11
7) Maren Poulsdatter 8.

889 Christen Nielsen i Mønsted. 20.1.1801, 1801/41.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jens Andersen Borris i Mønsted. B:
2) Jens Christensen 30.
Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter. B:
1) Johanne Christensdatter [i Gundelund i Mønsted sogn, skifte 29.11.1797 lbnr.663]. B:
a Søren Mikkelsen 12
b Mette Mikkelsdatter 6.

890 Christen Jacobsen i Fly. 12.1.1801, 1801/42.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Dam i Fly.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Christen Christensen 38, på stedet på Estvadgård kloster gods
2) Jens Christensen 37, på Estvadgård
3) Niels Christensen 35, på Nygård i Ejsing sogn
4) Karen Christensdatter 28
5) Vile Christensen 26, på Engeborggård i Skive sogn
6) Jeppe Christensen 25, gevorben soldat i København
7) Else Christensdatter 20.
FM: morbror Christen Jensen Vestergaard i Fly.

891 Anne Christensdatter i Roum. 27.1.1801, 1801/43.
E: Anders Andersen Munch. B:
1) Dorthe Andersdatter 5
2) Søren Andersen 2.
FM: Anders Sørensen, skoleholder i Roum.

892 Søren Sørensen Naderup i Rind. 6.7.1801, 1801/uden nummer.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Kjær i Rind. B:
4) Ellen Marie Sørensdatter på stedet g.m. Laurids Nielsen, landsoldat i Itzeho
5) Inger Sørensdatter på stedet.
FM: morbror Jens Pedersen i Nøråhus.
Første ægteskab med Maren Madsdatter. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Niels Ibsen i Vinkel
Andet ægteskab med Anne Marie Andersdatter. B:
2) Maren Sørensdatter
3) Helle Sørensdatter g.m. Jens Sørensen, smed i Rind.
Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1802
B 4 - 946

893 Mikkel Pedersen i Bygum. 7.5.1802, 1802/1.
E: Kirsten Nielsdatter, nu i Mejlby på Nørlund gods. B:
3) Inger Mikkelsdatter 6
4) Søren Mikkelsen 2.
FM:
Jacob Pedersen i Bygum.
Første ægteskab med Ann Christensdatter. B:
1) Johanne Mikkelsdatter 16
2) Anne Mikkelsdatter 12.
FM: Christen Christensen i Bygum.

894 Ludvig Jensen i Hindborg. 14.12.1802, 1802/2.
E: Inger Christensdatter. LV: Christen Foss i Næstild. B:
1) Maren Ludvigsdatter 38, g.m. Niels Mogensen i Hindborg
2) Karen Ludvigsdatter 11
3) Christen Ludvigsen 10
4) Mette Ludvigsdatter 7
5) Maren Ludvigsdatter 4.
FM: farbror Anders Jensen i Hindborg.

895 Bodil Jepsdatter i Nørre Thise. 29.12.1802, 1802/3.
E: Jens Christensen. B:
1) Anne Jensdatter 34, på stedet
2) Jeppe Christian Jensen 27.
FM: Peder Jensen i Sønder Thise.

896 1802/4 mangler.

897 Christen Sørensen, ugift i Harre. 15.7.1802, 1802/5.
A:
1) bror Søren Sørensen, død. 2B:
a Niels Sørensen i Dalgård i Nautrup sogn
b Christen Sørensen i Næstild i Oddense sogn
2) bror Niels Sørensen, død. 3B:
a Søren Nielsen i Nykøbing Mors
b Anne Nielsdatter g.m. Villads Jepsen, ladefoged på Spøttrup
c Maren Nielsdatter g.m. Carsten Leucht, gartner i Breum i Grinderslev sogn
3) søster Johanne Sørensdatter [i Næstild i Oddense sogn, skifte Skivehus amt 9.2.1792 lbnr.488, enke efter Esper Pedersen]. 3B:
a Peder Espersen i Næstild, skifte 15.11.1798 lbnr.716. 4B:
1 Johanne Pedersdatter 18
2 Dorthe Pedersdatter 15
3 Hans Pedersen 12
4 Esper Pedersen 8
b Søren Espersen i Skyum i Thy
c Anne Espersdatter g.m. Melchior Hansen i Otting.
4) søster Inger Sørensdatter, død. 1B:
a Dorthe Espersdatter, død. 1B:
1 Esper Jensen i Frammerslev i Oddense sogn
5) søster Maren Sørensdatter, enke efter Søren Jensen i Skyldal i Vile sogn, ved søn Jens Sørensen Skyldal, sognefoged i Vile sogn
6) søster Anne Sørensdatter, enke efter Oluf Jacobsen i Harre sogn, ved svigersøn Niels Jensen Brunsgaard i Harre sogn.

898 Anne Madsdatter i Tastum. 3.12.1801, 1802/6.
E: Mogens Nielsen, der også døde. B:
1) Kirsten Mogensdatter 17
2) Niels Mogensen 14
3) Søren Mogensen 9.
FM:
1 farbror Niels Nielsen i Tastum
2 farbror Christen Nielsen i Tastum
3 morbror Christen Madsen i Tastum.

899 Maren Nielsdatter i Stevnstrup i Grensten sogn. 20.4.1802, 1802/7.
E: Jens Pedersen Bidsch. B:
1) Maren Jensdatter 19
2) Karen Jensdatter 19
3) Kirsten Jensdatter 7
4) Maren Jensdatter 1.
FM:
1 morbror Henrik Nielsen i Stevnstrup
2 mosters mand Thomas Rasmussen i Stevnstrup.

900 Mette Marie Jensdatter i Kærgård på Lånum mark i Smollerup sogn. 29.12.1801, 1802/8.
E: Niels Pedersen. B:
1) Enevold Nielsen 3
2) Peder Nielsen 2
3) Jens Nielsen 4 uger.
FM:
1 morfar Jens Poulsen i Daugbjerg
2 morbror Niels Jensen i Søgård i Daugbjerg sogn.
Arv efter enkemandens bror Peder Pedersen, forrige ejer af stedet.
Desuden nævnes enkemandens far Peder Nielsen, tidligere ejer af stedet.

901 Else Nielsdatter i Tastum. 2.9.1802, 1802/9.
E: Mogens Pedersen. B:
1) Niels Mogensen 36, på stedet
2) Jens Mogensen 34, i Hindborg i Salling
3) Dorthe Mogensdatter g.m. Knud Christensen i Åkær i Fly sogn
4) Inger Mogensdatter 30
5) Kirsten Mogensdatter 28.

902 Erik Kjeldsen i Ålbæk i Lihme sogn. 28.12.1802, 1802/10.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Nielsen i Vadum. B:
1) Peder Eriksen 18, på Spøttrup
2) Kjeld Eriksen 14
3) Bodil Eriksdatter.
FM:
1 Søren Kjeldsen, bødker
2 Kjeld Sørensen.

903 Dorthe Simonsdatter i Åkær i Fly sogn. 5.6.1802, 1802/11.
E: Laurids Christensen. B:
1) Christen Lauridsen 4
2) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 2.
FM: født værge Simon Jensen i Daugbjerg ved far Jens Pedersen.

904 Frederikke Marie Rohde i Sallingsund huse i Nautrup sogn. 5.10.1802, 1802/12.
E: Iver Overgaard.
Første ægteskab med Oluf [Jepsen] Qvist, [skifte Skivehus amt 15.1.1795 lbnr.531]. B:
1) Anne Margrethe Qvist g.m. Esper Jensen Nørgaard i Hindborg sogn
2) Kirstine Marie Qvist 26
3) Anne Sofie Margrethe Qvist 10.
FM: farbror Peder Jepsen Qvist i Eskovgård i Selde sogn.

905 Dorthe Sørensdatter i Nøråhus [i Viskum sogn]. 15.1.1802, 1802/13.
A:
1) bror Laurids Sørensen i Sahl på Frisholt gods
2) bror Anders Sørensen i Gullev på Frisholt gods, død. 4B:
a Søren Andersen
b Jens Andersen
c Dorthe Andersdatter g.m. Laurids Nielsen i Hvorslev
d Maren Andersdatter i Bøgeskov på Frisholt gods
3) bror Peder Sørensen i Kolborghus, død. 3B:
a Niels Pedersen i Kolborghus
b Jens Pedersen i Tånum
c Maren Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Store Fuglsang på Viskum gods
4) søster Else Sørensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Mammen. 2B:
a Niels Christensen i Nørre Tulstrup på Himmestrup gods
b Søren Christensen i Mammen.

906 Niels Jensen i gården Rørbæk på Lendum mark i Selde sogn. 5.6.1802, 1802/14.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jeppe Andersen Korsgaard i Åsted. B:
1) Christen Nielsen 37 i Vester Møjbæk [i Selde sogn]
2) Jens Nielsen 32, på stedet
3) Niels Nielsen 30, i Rybjerg
4) Johanne Nielsdatter 27 g.m. Hans Pedersen i Selde
5) Kirsten Nielsdatter 23, i Åsted
6) Mathias Nielsen 15.

907 Mads Kirkegaard i Mønsted. 27.1.1801, 1802/15.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: søsters mand Peder Jensen i Mønsted. B:
1) Christen Madsen på stedet
2) Bodil Madsdatter 34
3) Christen Madsen 29
4) Johanne Madsdatter 22, der ægter Poul Nielsen i Finderup
5) Maren Madsdatter 17
6) Niels Madsen 8.

908 Dorthe Pedersdatter i Lånum i Smollerup sogn. 31.3.1802, 1802/16.
E: Jens Christensen Skørping, sadelmager. B:
1) Christen Jensen 8.
FM: Visti Nielsen i Lånum.

909 Niels Mortensen i Klejtrup. 30.12.1802, 1802/17.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Christensen, møller i Klejtrup mølle. A:
1) søster Birthe Mortensdatter 69, i Frisbæk
2) søster Bodil Mortensdatter g.m. Peder Pedersen i Viborg.

910 Bodil Jepsdatter i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn. 10.11.1802, 1802/18.
Enke efter Gudich Andersen. B:
1) Anders Gudichsen i Nørre Andrup
2) Jeppe Gudichsen i Nørre Andrup
3) Jens Gudichsen i Nørre Andrup
4) Peder Gudichsen 20, i Nørre Andrup
5) Johanne Gudichsdatter g.m. Laurids Sørensen i Ginderup i Krejbjerg sogn
6) Else Gudichsdatter.
FM: morbror Simon Jepsen i Otting.

911 Kirsten Christensdatter i Store Ramsing [i Ramsing sogn]. 6.12.1802, 1802/19.
A:
0) forældre [Christen Pedersen og Maren Madsdatter i Resen i Hindborg herred].
1) bror Peder Christensen Resen, skoleholder i Søby i Kobberup sogn, døbt Resen 25.4.1756.
Afdøde blev døbt Resen 26.1.1755.

912 Johan Christensen Bjerregaard i Dosbjerggård udflyttet fra Fly. 8.5.1802, 1802/20.
E: Maren Jacobsdatter . LV: Peder Nielsen Dam i Fly. B:
1) Jacob Johansen 17
2) Christen Johansen 14
3) Peder Johansen 9
4) Bodil Johansdatter 5
5) Thomas Johansen 3.
FM:
1 farbror Jørgen Christensen i Vroue
2 farbror Laurids Christensen i Vroue.

913 Margrethe Pedersdatter på Vester Børsting mark i Vroue sogn. 11.6.1802, 1802/21.
Indført i skifteprotokollen lbnr.595.

914 Margrethe Ditlevsdatter i Sejstrup i Højslev sogn. 14.2.1802, 1802/22.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Bolette Jørgensdatter 3
2) Anne Jørgensdatter 1.

915 Else Christensdatter i Vestergård i Ulbjerg sogn. 26.4.1802, 1802/23.
E: Nikolaj Hansen. B:
1) Else Marie, nyfødt.
FM: morfar Christen Jensen Eskildsen.
Desuden nævnes afdødes bror Morten Christensen i Ulbjerg.

916 Elsebeth Pedersdatter i Sjørup i Vroue sogn. 3.6.1802, 1802/24.
E: Christen Jessen (Jøssen). B:
1) Peder Christensen 22.
FM: Peder Christensen Kusk i Sjørup.

917 Inger Jensdatter i Rosgårde i Mønsted sogn. 8.2.1803, 1802/25.
Enke efter [Jacob Nielsen]. B:
1) Jens Jacobsen 28, på stedet
2) Anders Jacobsen 24
3) Johanne Kirstine Jacobsdatter 19
4) Mette Kirstine Jacobsdatter 15.
FM: morbror Christen Jensen Bagge i Fusager.

918 Søren Thomsen i Dalsgård. 14.7.1802, 1802/26.
A:
1) søster Karen Thomasdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Dommerby. 2B:
a Søren Pedersen i Dommerby, død. 2B:
1 Maren Sørensdatter 30
2 Peder Sørensen 28
b Thomas Pedersen i Dommerby
2) søster Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Mads Jepsen i Dommerby. 2B:
a Mette Madsdatter g.m. Christen Thomsen i Dommerby
b Anne Madsdatter g.m. Mogens Nielsen i Tastum, begge døde, [skifte 3.12.1801 lbnr.898]. 3B:
a Kirsten Mogensdatter g.m. Johan Johansen i Tastum
b Niels Mogensen 17
c Søren Mogensen 11
3) søster Else Thomasdatter, [skifte 13.5.1797 lbnr.655], var g.m. Troels i Vester Børsting 2B:
a Anne Troelsdatter g.m. Niels Madsen i Vester Børsting
b Kirsten Troelsdatter, død, var g.m. Peder Jensen [Dalsgaard i Kjeldbjerggård på Vester Børsting mark]. 1B:
1 Troels Pedersen 20
4) søster Mette Thomasdatter, død, var g.m. Anders Møller i Sønder Lem. 3B:
a Thomas Andersen i Ramsing, død. 4B:
1 Søren Thomsen i Børsting
2 Anders Thomsen 24, i Børsting
3 Maren Thomasdatter 20
4 Anne Thomasdatter 14
b Anne Andersdatter, død, var g.m. Søren Knudsen i Dalsgård. 2B:
1 Anders Sørensen 15
2 Knud Sørensen 14
c Anne Andersdatter g.m. Jeppe Jensen i Dommerby
5) halvbror Laurids Thomsen i Dommerby, død. 4B:
a Jens Lauridsen i Dommerby
b Maren Lauridsdatter g.m. Søren Jensen i Dommerby, begge døde. 1B:
1 Jens Sørensen i Holm
c Karen Lauridsdatter g.m. Peder Kjeldsen i Dommerby
d Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Svendsen i Øksenvad. 6B:
1 Jens Christensen i Øksenvad
2 Svend Christensen i Lund
3 Christen Christensen i Øksenvad
4 Peder Christensen 28, på Kyø [i Store Ajstrup sogn]
5 Niels Christensen i et skovhus ved Kyø
6) Johanne Christensdatter g.m. Christen Mathiassen i Hem.

919 Jens Sørensen Bødker i Tinghus i Lee. 19.2.1802, 1802/27.
A:
1) bror Søren Sørensen, død. 3B:
a Anders Sørensen i Hellum [i Torup sogn i Hellum herred] på Villestrup gods
b Søren Sørensen i Tånum
c Bodil Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Hjermind
2) søster Anne Sørensdatter i Langå, død. 4B:
a Else Mikkelsdatter g.m. Christen Bach i Langå
b Kirsten Mikkelsdatter g.m. Søren Knudsen i Langå
c Bodil Mikkelsdatter g.m. Peder Bach i Tånum
d Maren Mikkelsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Tånum.

920 Else Iversdatter i Iglsø i Fly sogn. 14.9.1802, 1802/28.
E: Thomas Christensen. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 7
2) Christen Thomsen 4
3) Inger Marie Thomasdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Christen Iversen i Lund i Salling
2 morbror Niels Iversen i Fly.

921 Kirsten Pedersdatter i Mammen. 17.7.1802, 1802/29.
E: Niels Lauridsen.
Første ægteskab med Peder Christensen Tavl. B:
1) Christen Pedersen 8
2) Maren Pedersdatter [6].
FM:
1 farbror Germand Christensen Tavl
2) morbror Niels Pedersen i Bjerring.

922 Anders Pedersen i Øster Grønning. 22.12.1802, 1802/30.
B:
1) Anne Andersdatter 46 g.m. Niels Jensen i Kildskov i Thise sogn
2) Else Andersdatter 39, g.m. Christen Christensen på stedet
3) Maren Andersdatter 32, på Astrup i Grinderslev sogn
4) Peder Andersen i Vesbækhus?

923 Anne Pedersdatter i Sønder Ørum. 9.4.1802, 1802/31.
E: Laurids Jacobsen. A:
1) bror Mads Pedersen, død. 5B:
a Peder Madsen 20
b Maren Madsdatter 18
c Anne Madsdatter 16
d Else Madsdatter 16
e Jens Madsdatter 14.
FM: stedfar Mogens Nielsen i Sønder Feldingbjerg.
2) bror Christen Pedersen i København
3) bror Jacob Pedersen på Fyn
4) søster Maren Pedersen g.m. Peder Jessen i Overlund.

924 Anne Pedersdatter i Thisted. 24.2.1802, 1802/32.
A:
1) bror Peder Pedersen i Thisted
2) bror Laurids Pedersen i Øby, død. 4B:
a Peder Lauridsen 25, garderrekrut
b Rasmus Lauridsen i København
c Anders Lauridsen 19
d Anne Lauridsdatter i Øby
3) bror Anders Christensen i Mollerup, død. 2B:
a Mette Andersdatter g.m. Nikkel Christensen i Velds på Tjele gods
b Kirsten Andersdatter hos stedfar Søren Pajkær i Mollerup
4) søster Karen Pedersdatter i Hesselholt, død. 2B:
a Anders Christensen 18
b Anne Christensdatter.

925 Gertrud Christensdatter i Kallestrup i Hvam sogn. 12.4.1802, 1802/33.
E: Christen Nielsen Torsager. B:
2) Kirsten Christensdatter 21
3) Niels Christensen 16.
FM: morbror Niels Christensen, møller i Klejtrup mølle.
Først5e ægteskab med Niels Nielsen Ladefoged. B:
1) Peder Nielsen 26, døbt Hersom 17.12.1775.

926 Dorthe Knudsdatter i Langå. 3.7.1802, 1802/34.
E: Didrik Pedersen. A:
1) bror Søren Knudsen i Gjandrup [i Ålum sogn], død. 2B:
a Mette Sørensdatter 39, g.m. Jens Hollerup i Langå
b Johanne Sørensdatter 26, i Bjerregrav
2) bror Anders Knudsen i Tånum, død. 2B:
a Knud Andersen 27, i Tånum
b Dorthe Andersdatter 25 g.m. Jens Pedersen i Tånum.

927 Søren Thomsen, samfrændeskifte i Skravad mølle i Roum sogn. 26.10.1802, 1802/35.
Skiftet ført under lbnr.214.

928 Peder Randrup i Bjerregård i Simested sogn. 5.2.1802, 1802/36.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Jacobsen i Vognstrup. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 44, g.m. Jens Dalsgaard i Bystrup [i Gedsted sogn]
2) Christen Pedersen 36, i Gedsted
3) Else Pedersdatter 29, g.m. Christen Skomager i Gjesing, syd for Randers
4) Anne Pedersdatter g.m. [Laurids Jensen] Theil, degn i Gedsted og Fjelsø, død. 1B:
a Marie Kirstine 5
5) Hans Pedersen 20
6) Anne Kirstine Pedersdatter 19
7) Marianne Pedersdatter 16
8) Carl Pedersen 14.
FM:
1 født værge Christen Randrup i Gedsted
2 født værge Mads Randrup i Åstrup.

929 Mette Pedersdatter i Glynge i Nautrup sogn. 2.7.1802, 1802/37.
E: Anders Jensen. B:
1) Peder Andersen 10
2) Anne Helvig Andersdatter 8
3) Dorthe Andersdatter 4
4) Karen Andersdatter 1½.

930 Else Nielsdatter i Rybjerggård [i Rybjerg sogn]. 3.8.1802, 1802/38.
E: Niels Nielsen.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Lendum i Selde sogn, enke efter Niels Andersen Norrisgaard. LV: Oluf Nielsen i Øster Møjbæk
2) søster Kirsten Nielsdatter 41, i Lendum
3) søster Anne Nielsdatter 36, i Selde
4) søster Inger Nielsdatter 33, på Eskær
5) bror Niels Nielsen 29
6) bror Anders Nielsen 27
7) bror Christen Nielsen 26
8) bror Peder Nielsen 22
9) bror Jeppe Nielsen 19
10) bror Mikkel Nielsen 15.

931 Jens Troelsen i Daugbjerg1.3.1802, 1802/39.
E: Anne Olufsdatter. LV: Visti Jensen i Daugbjerg. B:
4) Jens Jensen 29
5) Bodil Jensdatter 26
6) Oluf Jensen 24.
FM: farbror Jeppe Troelsen i Daugbjerg.
Første ægteskab med Bodil Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen 35, ejer af Søgård i Daugbjerg sogn
2) Kirsten Jensdatter g.m. Anders Christensen Mørup i Lånum
3) Mette Marie Jensdatter, [skifte 29.12.1801 lbnr.900], var g.m. Niels Pedersen i Kærgård på Lånum mark. 3B:
a Enevold Nielsen 3
b Peder Nielsen 2
c Jens Nielsen 3 mdr.

932 Jacob Christensen, ugift i Næstild. 2.7.1802, 1802/40.
A:
0) forældre [Christen Christensen og Anne Jensdatter, skifte Skivehus amt 14.12.1767 lbnr.325]
1) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Jeppe Sørensen Møller i Næstild. 5B:
a Karen Jepsdatter g.m. Christen Pedersen Grande i Næstild
b Anne Marie Jepsdatter, uvist hvor
c Maren Jepsdatter, på Åbogård
d Ellen Jepsdatter g.m. Niels Kaas i Næstild
e Karen Jepsdatter g.m. Laurids Hansen i Holm huse i Oddense sogn
2) bror Christen Christensen.
Mors andet ægteskab med [Niels Espersen i Næstild]. B:
3) halvbror Jesper Nielsen i Roskilde på Sjælland
4) halvbror Thor Nielsen, uvist hvor
5) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Christen Toft i Næstild. 1B:
a Peder Christensen 19, i Hem.

933 [Maren Lauridsdatter i Holm] i Dommerby sogn. 18.2.1802, 1802/41.
Enke efter Søren Jensen.
Intet skifte, da alle arvinger er myndige.

934 Gertrud Lauridsdatter i Egeris i Skive sogn. 11.7.1802, 1802/42.
E: Christen Lauridsen. B:
1) [Mette Lauridsdatter 8].
Attest fra sognepræsten, at afdøde kun havde et barn.

935 Frederik Jacobsen i Agerskov i Finderup sogn. 27.1.1802, 1802/43.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Frederik Christensen i Agerskov. B:
1) Jacob Frederiksen 8
2) Frederik Frederiksen 6
3) Marie Cathrine Frederiksdatter 3
4) Karen Frederiksdatter 1.
FM:
1 Christen Jacobsen i Nonmølle
2 Jens Christian Jacobsen i Vordegård.

936 Jens Melsen i Lille Torum. 11.8.1801, 1802/44.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Jensen i Lille Torum. B:
1) Melsen Jensen 33, på stedet
2) Dorthe Jensdatter 30, på Landting
3) Johanne Jensdatter 28 g.m. Thomas Knudsen i Lille Torum
4) Benned Jensdatter 26
5) Karen Jensdatter 21.

937 Niels Pedersen i Svansøgård i Skive sogn. 24.4.1802, 1802/45.
E: Maren Jensdatter, 80 år gammel. LV: Thomas Nielsen på stedet.
Arvinger kendes ikke, men der skal være 3 brødre og 2 søstre og deres børn.

938 1802/46 mangler.

939 Karen Espersdatter i Næstild i Oddense sogn. 20.8.1801, 1802/47.
E: Jeppe Sørensen Møller, der døde for 8 år siden. A:
1) søster Anne Espersdatter g.m. Melchior Hansen i Otting
2) bror Søren Espersen i Skyum i Thy
3) bror Peder Espersen i Næstild, [skifte 15.11.1798 lbnr.716]. 4B:
a Johanne Pedersdatter 18
b Dorthe Pedersdatter 16
c Hans Pedersen 12
d Esper Pedersen 5.

940 Søren Jensen i Toftgård i Vinkel i Højslev. 7.4.1802, 1802/48.
E: Johanne Sørensen. LV: Søren Christensen i Kvols. B:
1) Maren Sørensdatter 8
2) Jens Sørensen 6.
FM: fasters mand Niels Pedersen i Vinkel.

941 Anne Andersdatter i Mønsted. 26.6.1802, 1802/49.
E: Peder Johansen. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Erik Madsen i Agerskov
2) Anders Pedersen 45, i København
3) Johan Pedersen 40, i Mønsted
4) Poul Pedersen 32, i Agerskov.

942 Gregers Vistisen i Trevad i Vridsted sogn. 2.12.1802, 1802/50.
E: Inger Jensdatter. LV: Claus Christensen. B:
1) Karen Gregersdatter g.m. Jens Christian Jacobsen i Trevad
2) Anne Marie Gregersdatter 30
3) Jens Gregersen 29
4) Laurids Gregersen 23.

943 Laurids Pedersen i Rybjerg. 15.3.1802, 1802/51.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Simon Kjeldsen i Breum Fogedgård [i Grinderslev sogn]. A:
1) bror Jens Pedersen 61, på Kjeldgård
2) Villads Pedersen 57, i Vester Lyby
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Poul Jensen i Vorde
4) halvbror Anders Pedersen 45, i Nautrup
5) halvbror Erik Pedersen 41, i Holsten
6) halvbror Søren Pedersen 34, i Hvidbjerg i Salling
7) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Otte Jensen i Lihme sogn i Salling.

944 Johanne Jensdatter i Krejbjerggård. 5.4.1802, 1802/52.
A:
1) bror Jens Jensen i Krejbjerg
2) bror Anders Jensen i Hedehusene i Krejbjerg sogn
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Krejbjerg
4) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Peder Degn, snedker i Bøstrup
5) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Jensen i Kær i Rødding sogn
6) søster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Kær. 4B:
a Anne Jensdatter
b Mette Jensdatter
c Karen Jensdatter
d Bodil Jensdatter.

945 Marie Kirstine Christensdatter i Troelstrup. 25.10.1802, 1802/53.
E: Oluf Sørensen. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Nielsen, skomager i Tarm ved Varde.

946 Jacob Lauridsen Hoppe i Lånum. 29.10.1801, 1802/54.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Anders Jepsen på stedet. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Jens Pedersen i Tastum.

947 Inger Andersdatter i Kærgård på Sparkær mark i [Nørre] Borris sogn. 27.3.1802, 1802/55.
E: Thomas Jensen. B:
1) Anne Thomasdatter, enke efter Christen Nørgaard i Gammelstrup
2) Inger Thomasdatter g.m. Laurids Jensen på stedet.

948 Niels Sørensen Hvas, skrædder i Mammen. 27.7.1802, 1802/56.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Tange. B:
3) Niels Nielsen, 6 uger den 8.12.1802.
Første ægteskab med Judith Jensdatter, [skifte 29.10.1798 lbnr.868]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 11
2) Jens Nielsen 4.
FM:
1 farbror Søren Hvas i Mammen
2 farbror Niels Hvas i Dalgård.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Christen Smed i Mammen.

949 Anders Nielsen Vallerbæk i Høgild i Resen sogn [i Fjends herred]. 7.2.1802, 1802/57.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Christensen i Neder Uhre i Haderup sogn. B:
1) Niels Andersen 8
2) Mette Andersdatter 6
3) Christen Andersen 4
4) Bodil Andersdatter, født efter fars død.
FM:
1 farbror Knud Nielsen i Stavlund i Haderup sogn
2) morbror Laurids Christensen i Ovre Uhre i Haderup sogn.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Nielsdatter.

950 Niels Clemensen i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 5.4.1802, 1802/58.
E: Anne Marie Rasmusdatter. B:
1) Christen Nielsen 32, i Vorde sogn
2) Peder Nielsen 30.

951 Jens Thomsen, møller i Høgild mølle i Resen sogn i Fjends herred. 11.2.1802, 1802/uden nummer.
Enke efter Maren Jacobsdatter.
Testamente af 17.5.1798.
Hans A:
0) forældre [Thomas Thomsen og Kirsten Jensdatter i Høgild Mølle, skifte Hald amt 9.8.1773 lbnr.90]
1) bror Thomas Thomsen Møller i Skive, død, var g.m. g.m. Margrethe Lauridsdatter, [skifte Skive 23.5.1780 lbnr.111]
2) bror Hans Thomsen i Hinge
3) bror Peder Thomsen i Vallerbæk i Karup sogn
4) søster Anne Cathrine Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen Hvolbæk i Resen
5) søster Inger Thomasdatter, død, var g.m. Thomas Christensen Talund i Over Kirkegård i Assing sogn i Hammerum herred. 1B:
a Thomas Thomsen 22.
FM: svoger Just Pedersen i Studsgård i Snejbjerg sogn.
Hendes A:
1) mor Maren Jepsdatter, enke efter Jacob [Madsen], møller i Over Balling mølle i Salling
2) bror Jeppe Jacobsen i Over Balling mølle
3) bror Niels Jacobsen i Over Balling mølle
4) bror Peder Jacobsen i Over Balling mølle
Mors første ægteskab med [Niels Christensen i Balling mølle]
5) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Neder Balling mølle.Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1803-1804
B 4 - 947

952 Christen Sørensen Rostrup i Frederiksdal i Hjerk sogn. 31.8.1803, 1803/1.
E: Inger Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Vejby. B:
1) Mette Christensdatter 26
2) Anne Christensdatter 24
3) Peder Christensen 21
4) Else Christensdatter 15
5) Jens Christensen 10.
FM: født værge Jens Sørensen.

953 Mogens Lottrup til Lynderupgård [i Lynderup sogn]. 15.11.1803, 1803/2.
E: Mette Marie Friis. LV: [Vilhelm Adolf] Worsøe, præst i Låstrup og Skals. B:
1) Anne Christine Lottrup
2) Christence Mette Johanne Lottrup g.m. Peder Mørch Kruse til Mølskovgård [i Ugilt sogn]
3) Karen Bolette Lottrup
4) Anne Margrethe Lottrup
5) Oluf Christian Lottrup 17
6) Niels Christian Lottrup 16.
FM:
1 Lambert Frank Winther, præst i Gedsted og Fjelsø
2 Christian Lottrup, købmand i Odense.
3 Laurids Høj Blich, præst i Ulbjerg og Lynderup
4 Jens Georg Dinesen, branddirektør i Viborg.
[Enkens første ægteskab med Oluf Christian Secher til Lynderupgård, skifte Hald amt 30.1.1779 lbnr.120].
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1789.
Samfrændeskifte 15.11.1803.

954 Peder Jensen Møller i Trevad mølle i Vridsted sogn. 8.10.1803, 1803/3.
Enkemand efter [Anne Marie Enevoldsdatter, død 1.7.1803]. B:
1) Jens Jensen 7
2) Enevold Jensen 5
3) Anne Marie Jensdatter 3.
FM:
1 farbror Jens Feldingbjerg i Balling Nedermølle
2 farbror Jacob Feldingbjerg i Søby mølle.
Skøde 22.6.1795 fra afdødes far Jens Jensen Feldingbjerg på Trevad mølle.

955 Johanne Eriksdatter Friisenberg, ugift på Sødal [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 25.3.1803, 1803/4.
Indført som lbnr.612.

956 Kirsten Andkær i Smollerup. 19.7.1803, 1803/5.
E: Niels Knudsen. B:
1) Knud Nielsen i Drengsgård i Gammelstrup.
2) Mette Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Gammelstrup
3) Anne Nielsdatter g.m. Mads Møller i Smollerup
4) Christen Nielsen 28, i Smollerup
5) Kirsten Nielsdatter 24, i Smollerup.

957 Karen Andersdatter på Lånum mark i Smollerup sogn. 10.5.1803, 1803/6.
Enke efter Niels Christensen Møller, skifte 25.7.1796 lbnr.642. B:
1) Christen Nielsen Møller, på stedet
2) Jens Nielsen Møller på Lånum mark
3) Anders Nielsen Møller i Sejbæk
4) Mads Nielsen Møller 48, på Møltrup
5) Laurids Nielsen Møller 40, i København
6) Bodil Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Sejbæk
7) Kirsten Nielsdatter 38, i Sejbæk.

958 Peder [Nielsen] Aakær, ugift i Mønsted. 9.9.1803, 1803/7.
A:
1) bror Oluf Aakær 60, i Mønsted
2) søster Karen [Nielsdatter] g.m. Hans Kølsen i Mønsted
3) Maren [Nielsdatter] g.m. Christen Nielsen i Daugbjerg.

959 Christen Jensen Vestergaard i Vestergård i Fiskbæk sogn. 30.6.1803, 1803/8.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Christen Pedersen i Fiskbæk. B:
1) Jens Christensen 34, på stedet
2) Maren Christensdatter 32, i Kvorning
3) Anne Christensdatter 25, på stedet
4) Cathrine Christensdatter 24, i Vindum præstegård
5) Birthe Christensdatter 20
6) Kirsten Christensdatter 12.

960 Peder Villadsen i Toustrup i Durup sogn. 23.12.1803, 1803/9.
E: Karen Thorsdatter . LV: Peder Schantz, degn i Durup. A:
1) halvbror Jeppe Villadsen i Tøndering, død. 1B:
a Morten Jepsen 23.
FM: Villads Mortensen i Nautrup
2) halvsøster Ellen Villadsdatter g.m. Joen Andersen i Toustrup.

961 Jacob Johansen i Kær i Nautrup sogn. 11.1.1803, 1803/10.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Hans Knudsen. A:
1) bror Villum Johansen 70, i Mollerup på Mors
2) søster Else Johansdatter g.m. Mads Pedersen i Hestbæk
3) bror Knud Johansen, død. 2B:
a Hans Knudsen 15m i Bysted
b Bodil Knudsdatter i Kær.

962 Birgitte Madsdatter i Rolighed på Daugbjerg mark. 3.6.1803, 1803/11.
E: Søren Tougaard. B:
1) Jens Sørensen Tougaard i Daugbjerg g.m. Cathrine Jensdatter.

963 Laurids Christensen i Engedal i Daugbjerg sogn. 3.5.1803, 1803/12.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Trevad i Engedal.
Af første ægteskab B:
1) Søren Lauridsen i Engedal.

964 Karen Christensdatter i Iglsø i Fly sogn. 9.5.1803, 1803/13.
E: Christen Sørensen Bagge. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Låstrup
2) Søren Christensen 22, uvist hvor
3) Mette Christensdatter 20
4) Oluf Christensen 16
5) Mette Marie Christensdatter 12
6) Anne Marie Christensdatter 6.
FM: morbror Jens Christian Christensen i Dommerby.
Desuden nævnes afdødes far Christen Salling.
Enkemanden kaldes også Christen Jensen Bagge.

965 Inger Terkildsdatter i Debel på Fur. 31.10.1803, 1803/14.
E: Niels Thorsen. B:
1) Inger Nielsdatter 5 uger.
Enkemanden kaldes også Niels Christensen.

966 Anne Christensdatter i Torup i Simested sogn. 11.5.1803, 1803/15.
Enke efter Peder Christensen. B:
1) Christen Pedersen 21.
FM: [Peder] Hübertz , skoleholder i Torup.

967 Thomas Andersen i Bigum. 28.9.1803, 1803/16.
Enkemand efter [Karen Jacobsdatter]. B:
1) Maren Thomasdatter 34, ved Holstebro
2) Jacob Thomsen 29
3) Anne Cathrine Thomasdatter 26, i Randers.
FM: morbror Oluf Jacobsen i Lendum.

968 Karen Pedersdatter i Hegelund i Torum sogn. 27.8.1803, 1803/17.
Enke efter Morten Pedersen. B:
1) Peder Mortensen 21
2) Dorthe Mortensdatter 19
3) Johanne Mortensdatter 14.
Alder angiver i udskrift af Eskær skifteprotokol 26.5.1802.
FM: morbror Niels Pedersen på Møgeltorum mark.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1802.

969 Søren Tønnesen i Bygum. 6.8.1803, 1803/18.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Christensen i Bygum.
B:
1) Maren Sørensdatter 15
2) Anne Sørensdatter 12
3) Tønne Sørensen 6.
FM: Peder Nielsen Møldrup i Bygum.

970 Lauge Pedersen i Breum. 28.6.1803, 1803/19.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Peder Laugesen 28
2) Elmis Laugesen 28
3) Maren Lauridsdatter 27
4) Christen Lauridsen 26
5) Anne Marie Laugesdatter 24
6) Villads Laugesen 23
7) Karen Laugesdatter 18.
FM: farbror Søren Pedersen i Stouby.

971 Maren Madsdatter i Duruplund. 2.6.1803, 1803/20.
E: Niels Villadsen. B:
1) Mads Nielsen 3.
FM: morbror Søren Madsen i Oddense.

972 Karen Nielsdatter i Hindborg. 10.5.1803, 1803/21.
E: Oluf Gedde.
Søskendebørn af 2 farbrødre A:
1) Jens Kirk i Lundsgård
2) Jens Christensen i Bøstrup
3) Peder Christensen i Farup på Mors
4) Bodil Christensdatter g.m. Christen Nørby
5) Mette Christensdatter i Bøstrup
6) Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Lykke i Horskærgård i Hindborg sogn. 9B:
a Oluf Pedersen
b Inger Pedersdatter
c Anne Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
e Christen Pedersen
f Jens Pedersen
g Christen Pedersen
h Peder Pedersen
i Oluf Pedersen.

973 Karen Mogensdatter i Fly. 21.4.1803, 1803/22.
Enke efter [Christen Madsen, skifte Hald amt 24.2.1794 lbnr.226]. B:
5) Mette Christensdatter g.m. Knud Jensen i Fly
6) Maren Christensdatter 26, på stedet
7) Johanne Christensdatter 22.
Af første ægteskab B:
1) Christian Pedersen i Øster Ris
2) Abelone Pedersdatter g.m. Oluf Clausen i Bilstrup i Skive sogn
3) Marie Pedersdatter g.m. Christen Vestergaard på stedet
4) Anne Pedersdatter g.m. Peder Villadsen i Vridsted.

974 Johanne Christensdatter i Rærup [i Grinderslev sogn]. 20.4.1803, 1803/23.
A:
1) søskendebarn (datter), død. 1B:
a Jacob Sand i Rærup.

975 Anne Andersdatter i Rogenstrup. 29.3.1803, 1803/24.
A:
1) bror Mads Andersen i Rogenstrup
2) bror Søren Andersen i Rogenstrup, [skifte 4.9.1800 lbnr.843]. 2B:
a Maren Sørensdatter 9
b Peder Sørensen 6.
FM: morbror Hans Pedersen i Rogenstrup.

976 Thomas Sørensen i Rettrup. 24.3.1803, 1803/25.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Balling i Rettrup. B:
1) [Søren Thomsen], død. 1B:
a Thomas Sørensen 9 mdr.
FM: Jacob Sørensen i Hvidbjerg.

977 Niels Pedersen på Trevad mark. 24.3.1803, 1803/26.
E: Else Jensdatter. LV: Esper Sørensen på Trevad mark. B:
4) Maren Nielsdatter 2.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter]. B:
1) Peder Nielsen 28, på stedet
2) Anne Nielsdatter 25
3) Mette Nielsdatter 9.

978 Anne Thomasdatter på Daugbjerg mark. 23.3.1803, 1803/27.
B:
1) Karen Christensdatter g.m. Frederik Handskemager på stedet
2) Maren Christensdatter 30 i Gråmose.

979 Thomas Sørensen i Store Ramsing. 12.3.1803, 1803/28.
E: Karen Kjeldsdatter LV: Laurids Christensen, der ægter enken.
Første ægteskab med [Karen Jacobsdatter, skifte 6.5.1799 lbnr.779]. B:
1) Jacob Thomsen 16.
FM: farbror Mikkel Sørensen i Balling.

980 Ellen Marie Sørensdatter i Rind. 16.12.1803, 1803/29.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Søren Lauridsen 17 uger.

981 Maren Olufsdatter i Rogenstrup i Fiskbæk sogn. 15.3.1803, 1803/30.
Enke efter [Anders Madsen]. B:
1) Mads Andersen på stedet
2) Anne Andersdatter 48
3) Søren Andersen i Rogenstrup, [skifte 4.9.1800 lbnr.843]. 2B:
a Maren Sørensdatter 9
b Peder Sørensen 6.
FM: morbror Hans Pedersen i Rogenstrup.

982 Niels Christensen, væver i Sjørup i Vroue sogn. 29.9.1803, 1803/31.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Lauridsen i Iglsø. B:
1) Karen Nielsdatter 6
2) Jens Nielsen 2.
FM: morbror Jens Jensen i Vittrup.

983 Mette Marie Jensdatter i Fjelsø. 24.3.1803, 1803/32.
Enke efter Christen Mogensen. B:
1) Jens Christensen 44, på stedet
2) Niels Christensen 31
3) Anne Marie Christensdatter 28, der ægter Claus Christensen i Fjelsø
4) Anne Christensdatter g.m. Hans Mortensen i Gundestrup i Års sogn
5) Bendit Christensdatter g.m. Jens Jensen Pisselhøj i Morum i Vognsild sogn
6) Karen Marie Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Sjøstrup i Års sogn.

984 Mette Poulsdatter i Ejstrup [i Skals sogn]. 25.6.1803, 1803/33.
E: Lauge Pedersen. B:
1) Peder Laugesen 35, i København
2) Niels Laugesen 33, i Kåstrup
3) Birgitte Laugesdatter g.m. Peder Madsen på stedet
4) Karen Laugesdatter g.m. Laurids Andersen i Rogenstrup
5) Kirsten Laugesdatter i København.

985 Jens Madsen på Ørris mark. 16.6.1803, 1803/34.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Sørensen i Ørris. B:
1) Jens Jensen 28, landsoldat i Århus
2) Mads Jensen 27, på stedet
3) Niels Jensen 25, i Vester Onsild
4) Christen Jensen 23, i Navndrup mølle [i Vester Bjerregrav sogn]
5) Karen Jensdatter 14
6) Kirsten Jensdatter 13
7) Thomas Jensen 12
8) Peder Jensen 10
9) Jens Jensen 7.
FM: Jens Jensen i Roum.

986 Juliane Marie Justsdatter i Søby mølle. 19.9.1803, 1803/35.
E: Jacob Jensen Feldingbjerg. B:
1) Jens Jacobsen 18
2) Else Jacobsdatter 15
3) Cathrine Jacobsdatter 10
4) Anne Marie Jacobsdatter 4.
FM: Jens Jensen Feldingbjerg i Neder Balling mølle-
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1788.

987 Søren Eriksen i Vinkel. 26.10.1803, 1803/36.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Peder Jensen i Fuglsang.
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 4.6.1799 lbnr.609]. B:
1) Erik Sørensen 23
2) Mads Sørensen 21
3) Christen Sørensen 16
4) Niels Sørensen 12
5) Anne Sørensdatter 8.
FM:
1 farbror Mads Eriksen i Vinkel
2 farbror Just Eriksen i Viborg.

988 Christian Clausen i Trevad i Vridsted sogn. 4.5.1803, 1803/37.
E: Bodil Andersdatter . LV: Jens Andersen i Vroue. A:
1) bror Christen Clausen i Trevad
2) bror Jens Clausen i Vridsted
3) søster Inger Clausdatter, enke efter Anders Østergaard i Vroue
4) søster Mette Clausdatter g.m. Niels Nørup i Lånum, begge døde. 1B:
a Claus Nielsen 22, i Sjørup i Vroue sogn.

989 Ingeborg Nielsdatter i Engedal. 28.9.1803, 1803/38.
E: Christen Nielsen. A:
1) halvbror Visti Nielsen i Lånum
2) halvbror Christen Nielsen Daugbjerg i Sjørup [i Vroue sogn]
3) halvbror Claus Nielsen 23, i Sjørup
4) halvbror Anders Nielsen 16, hos stedfar Christian Pallesen i Mårbjerggård [i Smollerup sogn].

990 Ingeborg Jonasdatter i Mørup i Mønsted sogn. 25.5.1803, 1803/39.
Enke efter [Jeppe Andersen]. B:
1) Anders Jepsen i Lånum
2) Christen Jepsen i Grønhøj [i Frederiks sogn]
3) Maren Jepsdatter g.m. Christen Pallesen på stedet.

991 Anne Thomasdatter i Resen [i Fjends herred]. 4.10.1803, 1803/40.
E: Christen Nielsen.
Testamente af 5.10.1802. B:_
1) Niels Christensen 31, på stedet
2) Peder Christensen 29, på stedet
3) karten Christensdatter 26, på stedet.

992 Thomas Christensen Gislum i Bjerregrav. 2.1.1804, 1803/41.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar mads Jepsen. B:
3) Margrethe Thomasdatter 1.
FM:
født værge Niels Christensen i Klejtrup mølle.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Thomsen 13
2) Inger Marie Thomasdatter 8.
FM:
1 morbror Christen Pedersen i Havris i Løvel sogn
2 morbror Jeppe Pedersen 37, på Engelsborg i Viborg.

993 Else Marie Jensdatter i Øster Grønning. 8.11.1803, 1803/42.
E: Christen Nielsen. B:
1) Dorthe Christensdatter 8
2) Karen Christensdatter 7
3) Mette Christensdatter 6
4) Niels Christensen 4
5) Jens Christensen 2.
FM: morbror Niels Jensen i Tordal i Grønning sogn.

994 Stygge Andersen, en omrejsende kræmmer, der døde i Ulbjerg kro. 9.1.1803, 1803/43.
E: Karen Pedersdatter i Ørrild i Fårup sogn. LV: Søren Andersen i Ulbjerg. B:
1) Maren Styggesdatter i Asferg ved Randers.
FM: farbror Jens Andersen Styggesen.

995 Kirsten Nielsdatter i Stevnstrup [i Grensten sogn]. 26.7.1803, 1803/44.
E: Thomas Rasmussen. B:
1) Maren Thomasdatter 16
2) Marie Kirstine Thomasdatter 10
3) Kirsten Thomasdatter 6
4) Maren Thomasdatter 3.

996 Christen Eriksen på Lundø. 22.3.1803, 1803/45.
A:
1) halvbror Hans Pedersen på stedet
2) halvbror Niels Eriksen, snedker i Ålborg, død. 8B:
a Karen Nielsdatter, død
b Karen Nielsdatter, død
c Erik Nielsen, købmand i Arendal i Norge
d Maren Nielsdatter Lundø. skifte København 21.9.1798, var g.m. Conrad Loll, murersvend i København. 1B:
1 Anne Margrethe
e Karen Nielsdatter g.m. Hans Dreier, kobbersmed på kobberværket i Brede i København amt
f Kirsten Nielsdatter g.m. Tæbring, bager i Nibe
g Christence Nielsdatter i København
h Anne Margrete Nielsdatter
3) halvsøster Else Pedersdatter, død, var Peder Sørensdatter i Nørre Feldingbjerg. 4B:
a Peder Pedersen 28, i København
b Søren Pedersen 26, landrekrut i København
c Johanne Pedersdatter 26, i Vridsted, (se note)
d Troels Pedersen 24, i Torp i Resen sogn.
(I pakken Skifteforretninger 1808-1809 B 4-950 ligger en seddel af 16.12.1809, at Niels Nielsen Roersen i Fårup sogn og by i Århus amt er indtrådt i ægteskab med Johanne Pedersdatter i Vridsted).

997 Jens Pedersen ugift tjenestekarl i Øster Bølle. 26.3.1803, 1803/46.
A:
1) bror Lauge Pedersen 48, i Ejstrup i Skals sogn
2 bror Peder Pedersen i Hørup i Bjerregrav sogn, død. E: Kirsten Pedersdatter. 6B:
a Peder Pedersen 24, i Hersomgård
b Birthe Pedersdatter 21, i Nørre Onsild
c Niels Pedersen 19, i Århus
d Peder Pedersen 14
e Gertrud Pedersdatter 14
f Søren Pedersen 11.
Afdøde var født i Hørup.

998 Thomas Nielsen i Bryrupgård i Mønsted sogn. 16.9.1803, 1803/47.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Jens Jacobsen i Bryrup. B:
1) Anne Kirstine Thomasdatter 28
2) Mette Thomasdatter 26
3) Maren Thomasdatter 24
4) Niels Thomsen 18.
FM: farbror Peder Nielsen i Lånum.

999 Niels Pedersen Aagaard i Thisetorp i Thise sogn. 10.11.1803, 1803/48.
A:
0) Peder Nielsen og Dorthe Nielsdatter i Thise
1) bror Jens Pedersen i Tved Skovgård ved Flensborg
2) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Ove Jacobsen i Ulstrup i Nørre Løgum sogn
3) søster Maren Pedersdatter, enke i Øster Børsting.
Afdøde døde i Løgstør.

1000 Peder Jensen i Bundgård i Thise sogn. 18.8.1803, 1803/49.
Enkemand efter Else Christensdatter. B:
1) Jens Pedersen på stedet
2) Christen Pedersen 32, ejer af Hvalpsund færgested
3) Poul Pedersen 28, ved regimentet i Holsten
4) Hans Pedersen 22, i Nørre Thise
5) Maren Pedersdatter g.m. Laurids Andersen i Hedegård i Thise sogn
6) Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Møgeltorum i Torum sogn.

1001 Oluf Pedersen Stor i Skals. 7.5.1803, 1803/50.
E: Anne Christiansdatter. LV: Jørgen Jochumsen i Skals. B:
1) Karen Olufsdatter 3 mdr.
FM: farbror Jens Pedersen i Skals.

1002 Jens Lauridsen i Øster Lyby. 23.12.1803, 1803/51.
E: Else Knudsdatter. A:
1) bror Knud Lauridsen 36, i Bøstrup
2) bror Thomas Lauridsen 26, i København
3) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Thomas Christensen i Vinde
4) søster Hedvig Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Øster Grønning.

1003 Christen Nielsen Bønding i Ramsing. 29.9.1803, 1803/52.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Laurids Brande i Ramsing. B:
1) Niels Christensen 11
2) Helene Christensdatter 9
3) Karen Christensdatter 7
4) Maren Christensdatter 5
5) Jens Christensen 3.
FM: Svenning Jensen i Ramsing.

1804

1004 Mette Jochumsdatter i Åris i Nørre Ørum, [i Ørum sogn i Fjends herred]. 7.7.1804, 1804/1.
E: Christen Pedersen. B:
1) Trine Christensdatter 6
2) Peder Christensen 3
3) Marie Christensdatter 1.

1005 Peder Jacobsen i Tostrup. 11.8.1804, 1804/2.
E: Maren Jacobsdatter. B:
5) Anne Pedersdatter g.m. Christen Vognsen i Tostrup
6) Kirsten Pedersdatter
7) Maren Pedersdatter
8) Jacob Pedersen.
Første ægteskab med Anne Mikkelsdatter. B:
1) Sofie Pedersdatter i Gundestrup i Glenstrup sogn
2) Anne Pedersdatter i Nørbæk sogn
3) Jacob Pedersen i Viborg
4) Niels Pedersen på stedet.

1006 Ingeborg Pedersdatter i Gjørup. 22.5.1804, 1804/3.
E: Niels Sørensen. B:
1) Johanne Nielsdatter 20
2) Peder Nielsen 18
3) Mette Marie Nielsdatter 13.

1007 Niels Andersen i Ejstrup i Skals. 12.6.1804, 1804/4.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Jens Eriksen, skolelærer i Skals. B:
3) Jens Nielsen 35, på stedet
4) Laurids Nielsen 31, i Almind
5) Frederik Nielsen 29 i Pedersborg ved Ringsted på Frydendal gods
6) Peder Nielsen 27
7) Niels Nielsen 22
8) Jens Nielsen 15
9) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Sørensen i Svenstrup på Kallerup gods
10) Marie Nielsdatter på Hald ved Viborg
11) Mette Nielsdatter.
FM: morbror Jens Jensen Gade.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B:
1) Anders Nielsen 40, i Høgild i Resen sogn i Fjends herred
2) Jens Nielsen 37, rømt for 18 år siden.

1008 Søren Nielsen i Lund. 6.11.1804, 1804/5.
A:
1) søster Anne Nielsdatter, nu i Hersom, enke efter Niels Jensen
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Jens Sørensen på Hærup mark i Klejtrup sogn
3) halvbror Jens Jensen på stedet
4)..halvsøster Birthe Jensdatter hos søn Niels Nielsen i Roum, enke efter Niels Lauridsen i Roum, [skifte 11.2.1800 lbnr.817]
5) halvsøster Maren Jensdatter, død. 1B:
a Birthe Nielsdatter i Glerup, enke efter Jens Christoffersen i Glerup i Vester Bølle sogn
6) halvsøster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Søren Simonsen i Hersom. 4B:
a Inger Sørensdatter i Trinderup
b Maren Sørensdatter g.m. Peder Mikkelsen, forpagter i Hornum præstegård
c Sofie Sørensdatter i Hobro
d Birthe Sørensdatter på Bidstrup ved Randers.

1009 Kirsten Nielsdatter i Roum. 11.5.1804, 1804/6.
E: Christen Jensen. A:
1) bror Christen Nielsen i Ørris i Hersom sogn
2) bror Niels Nielsen i Hærup i Klejtrup sogn, død. 3B:
a Niels Nielsen i Hærup
b Jens Nielsen på Hersomgård
c Christen Nielsen i Randers
3) søster Sofie Nielsdatter, død, var g.m. Mikkel Mikkelsen i Troestrup i Hersom sogn. 2B:
a Anne Mikkelsdatter gift i Torup i Simested sogn
b Sofie Mikkelsdatter.

1010 Thomas Jensen Søndergaard i Vinkel. 9.10.1804, 1804/7.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen i Stårup. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Esper Kusk i Hald eller Hoed?
2) søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Jens Andersen i Vinkel
3) søster Bodil Jensdatter g.m. Laurids Dam i Højslev
4) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Use, gartner på Højris
5) Johanne Jensdatter, tjener ved Viborg.

1011 Karen Graversdatter [dvs. Karen Andersdatter] i Kobberup. 1.3.1804, 1804/8.
Enke efter [Anders Graversen, begravet Kobberup 15.10.1802]. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Peder Pedersen i Hvidbjerg i Salling
2) Karen Andersdatter 30
3) Anders Andersen 27, i Lånum.
[Karen Andersdatter begravet Kobberup 15.1.1804].

1012 Johanne Knudsdatter i Tastum i Kobberup sogn. 19.3.1804, 1804/9.
E: Peder Jensen. A:
1) mor Karen Christensdatter i Mønsted. enke efter [Knud Pedersen i Mønsted, skifte 2.5.1798 lbnr.701]. LV: Christen Simonsen i Tastum
2) Peder Knudsen 32, i Randers
3) Bodil Knudsdatter g.m. Jens Pedersen i Gåsdal
4) Maren Knudsdatter 20, i Mønsted.
FM: farbror Villads Pedersen i Vridsted.

1013 Kirsten Christensdatter i Bechgård på Fly mark. 29.2.1804, 1804/10.
Enke. B:
1) Christen Olufsen på stedet
2) Anne Olufsdatter, død. E: Jacob Jensen på Trevad mark. 3B:
a Dorthe Jacobsdatter 11
b Kirsten Jacobsdatter 9
c Oluf Jacobsen 8.

1014 Jens Lauridsen i Dommerby. 14.4.1804, 1804/11.
E: Maren Thomasdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive.
Første ægteskab med Agathe Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen 34, vanvittig, i Lihme sogn i Salling
2) Johanne Jensdatter g.m. Thomas Frederiksen i Tolstrup i Dølby sogn
3) Anne Jensdatter 28.
Andet ægteskab med Bodil Thomasdatter. B:
4) Agathe Jensdatter 22
5) Thomas Jensen 15
6) Voldborg Jensdatter 13.
Desuden nævnes enkens bror Christen Thomsen i Dommerby.

1015 Inger Pedersdatter i Hjerk sogn. 1804, 1804/12.
E: Niels Svendsen. A:
1) bror Peder Christian Pedersen i Humtrup sogn i Tønderhus amt i Flensborg stift
2) bror Jens Pedersen i Randerup i Ribe amt, død. 4B: 3 sønner og 1 datter, hvis navne ikke angives.

1016 Peder Christensen Friis i Vester Lem i Lem sogn. 15.8.1804, 1804/13.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: Søren Jensen Leed. B:
1) Christen Pedersen Friis 35, i Vester Lem
2) Mikkel Pedersen Friis 27, på stedet
3) Kirsten Pedersdatter g.m. Mikkel Jensen i Em [i Blistrup sogn] på Mors
4) Helle Pedersdatter g.m. Mads Pedersen på Vester Lem mark
5) Dorthe Pedersdatter 30, på stedet
6) Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen Stræde i Lem sogn.
FM: Niels Hansen i Vejbyvad [i Vejby sogn], af mødrene slægt.

1017 Dorthe Christensdatter i Debel på Fur. 18.4.1804, 1804/14.
E: Niels Thorsen. A:
1) bror Niels Christensen i Nederby på Fur
2) bror Anders Christensen i Debel på Fur
3) søster Bodil Christensdatter i Fur præstegård.
[Enkemandens første ægteskab med Inger Terkildsdatter, skifte 31.10.1803 lbnr.965].
Enkemanden kaldes også Niels Christensen.

1018 Anders Lauridsen Bach, skrædder i Skringstrup i Skals sogn. 16.11.1804, 1804/15.
E: Anne Johansdatter. LV: Christen Andersen i Skringstrup. B:
1) Laurids Andersen, døbt 8.5.1757, begravet 15.5.1757
2) Laurids Andersen, døbt 27.8.1758, begravet 3.9.1758
3) Johannes Andersen, døbt 21.10.1759, skrædder i Århus
4) Johanne Andersdatter, døbt 26.12.1761, g.m. Peder Pedersen Røgen, skrædder i Århus
5) Sofie Andersdatter, døbt 11.3.1764, begravet 22.4.1764
6) Sofie Andersdatter, døbt 3.3.1765, død i Viborg 20 år gammel
7) Laurids Andersen, døbt 11.1.1768, skrædder i Skringstrup.

1019 Mette Iversdatter i Hjerk. 14.6.1804, 1804/16.
E: Anders Andersen Thybo, fæster på Nørgård gods. B:
1) Iver Andersen 45
2) Lene Andersdatter 42, g.m. Hans Jørgensen Østergaard i Frøslev på Mors
3) Kirsten Andersdatter 37 g.m. Henrik Espersen i Rødding
4) Jens Andersen 35
5) Anders Andersen 32
6) Christen Andersen 30
7) Mette Kirstine Andersdatter 28, g.m. Jens Friis i Vium i Hjerk sogn.

1020 Laurids Nielsen i Vadum i Lihme sogn. 10.4.1804, 1804/17.
A:
1) bror Christen Nielsen på stedet
2) søster g.m. Jens Eriksen i Vejby
3) halvsøster, død, var g.m. Laurids Grundet i Kær i Rødding sogn [i Rødding herred]. 2 børn, hvis navne ikke angives.

1021 Søren Nielsen i Mønsted 16.11.1804, 1804/18.
E: Ingeborg Jochumsdatter. LV: Christen Nielsen i Mønsted. B:
1) Anne Marie Sørensdatter g.m. Anders Jacobsen i Mønsted
2) Niels Sørensen 14
3) Anne Sørensdatter 9
4) Oluf Sørensen 7.
FM: Jens Jacobsen i Bryrup.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1803.

1022 Kirsten Pedersdatter i Lihme. 1.12.1804, 1804/19.
E: Niels Madsen. A:
1) søster Maren Pedersdatter, enke efter Anders Sinding i Øster Hærup
2) søster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Sinding. 5B:
a Peder Christensen
b Niels Christensen
c Mads Christensen
d Christen Christensen
e Anne g.m. Jens Brunsgaard i Lihme
3) bror Jens Pedersen i Ejstrup i Rødding sogn, død. 8B:
a Peder Jensen i Ejstrup
b Laurids Jensen
c Anders Jensen
d Hans Jensen
e Niels Jensen
f Jens Jensen
g Christen Jensen
h Dorthe Jensdatter.

1023 Niels Johansen Moesgaard i Torup på Ulstrup gods. 2.7.1804, 1804/20.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Sørensen i Torup. B:
1) Maren Nielsdatter 24
2) Anne Nielsdatter 22
3) Birthe Nielsdatter 19.
FM: Anders Sørensen Astrup i Mammen.

1024 Christen Sørensen Hjermind, ugift i Sønder Vinge. 27.12.1804, 1804/21.
A:
1) bror Hans Sørensen 44, i Tindbæk
2) bror Amdi Sørensen 42, i Løvskal
3) halvsøster Birthe Sørensdatter 34, g.m. Christen Mikkelsen i Lading
4) halvsøster Anne Sørensdatter 20, der ægter Søren Pedersen, boede hos sin mor i Tårup.

1025 Peder Jensen på Skringstrup mark. 3.10.1804, 1804/22.
E: Benedikte Christensdatter. LV: Christen Jensen, der ægter enken. B:
1) Mette Pedersdatter 14 dage.

1026 Baltser Nielsen i Løvel. 6.8.1804, 1804/23.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: Laurids Grønning i Løvel. B:
3) Kirsten Baltsersdatter
4) Maren Baltsersdatter.
FM: morbror Peder Thomsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Baltsersen 27
2) Maren Baltsersdatter, der ægter Erik Andersen i Fastrup.

1027 Jens Christensen Kusk Stengaard i Vile. 14.7.1804, 1804/24.
E: Anne Sørensdatter. LV: Iver Overgaard ved Sallingsund. A:
5) Mette Jensdatter 5.
FM: farbror Peder Christensen i Store Ramsing.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 17.9.1796 lbnr. 636]. B:
1) Niels Jensen 21
2) Johanne Jensdatter 19
3) Christen Jensen 15
4) Anne Jensdatter 7.

1028 Inger Pedersdatter i Rogenstrup. 24.11.1804, 1804/25.
E: Christen Jensen Snabe.
Første ægteskab med [Søren Andersen, skifte 4.9.1800 lbnr.843]. B:
1) Maren Sørensdatter 11
2) Peder Sørensen 7.
FM:
1 farbror Mads Andersen i Rogenstrup.
2 morbror Hans Pedersen i Rogenstrup.

1029 Karen Andersdatter i Engedal i Daugbjerg sogn. 24.11.1804, 1804/26.
E: Christen Nielsen Børsting. A:
1) mor Karen [Christensdatter] Nørgaard, enke efter [Anders Pedersen i Søby] hos Jørgen Andersen Nørgaard i Søby
2) søster Mette Andersdatter g.m. Jacob Nielsen i Vester Børsting
3) søster Johanne Andersdatter 21. FM: Oluf Nørgaard i Søby
4) halvbror Peder Andersen i Kobberup
5) halvsøster Bodil Marie Andersdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Vester Børsting. 3B:
a Marie Andersdatter 14
b Laurids Andersen 12
c Dorthe Andersdatter 10.
FM: Christen Sørensen i Kardyb.

1030 Maren Jensdatter i Svansøgård i Skive sogn. 16.4.1804, 1804/27.
Enke efter Niels Pedersen [Teglbjerg], [skifte 24.4.1802 lbnr.937]. A:
1) bror [Christen Jensen, spillemand i Thisted], død uden børn
2) søster Inger Jensdatter g.m. [Niels Justesen Try], degn i [Hjardemål] i det nordlige Thy, uvist om børn
3) søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Poul Jensen [formentlig fejl for Poul Eriksen] i Kåstrup i Thy. 5B:
a Erik Poulsen i Kåstrup
b Christen Poulsen i Ballerum i Kåstrup sogn
c Jens Poulsen i Jestrup i Sønderhå sogn
d Anne Kirstine Poulsdatter, død, var g.m. Christen Overgaard, sidst i Sæby i Salling. 3B:
1 Laurids Christensen i Ørding sogn på Mors
2 Christoffer Christensen i Harring i Thy
3 Poul Christensen 28, soldat
e [Inger Poulsdatter] g.m. Gravers Christensen i Hillerslev i Thy.
Afdøde var født i Vang.

1031 Johanne Andersdatter i Bajlumgård i Hjerk sogn. 24.3.1804, 1804/28.
E: Steffen Nielsen Tang. B:
1) Niels Steffensen 8
2) Dorthe Steffensdatter 7
3) Anders Steffensen 2
4) Maren Steffensdatter 9 mdr.
FM: morfar Anders Olufsen, sognefoged i Hem.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1802.
Samfrændeskifte 24.3.1804.

1032 Christen Andersen Nørby i Bøstrup. 13.12.1804, 1804/29.
E: Marianne Christensdatter. LV: Christen Madsen. B:
1) Mette Christensdatter 44
2) Hedvig Christensdatter 29
3) Else Christensdatter 27.
FM: Hans Christensen.

1033 Jeppe Nielsen Savstrup i Volling. 22.12.1804, 1804/30.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Just Sørensen i Øster Lyby. B:
2) Niels Jepsen 23
3) Søren Jepsen 18
4) Knud Jepsen 16.
FM: søskendebarn Jens Jensen i Vester Dølby.
Første ægteskab med Mette Jepsdatter. B:
1) Mette Jepsdatter 26.
FM: søskendebarn Niels Christensen Savstrup i Vester Dølby.

1034 Maren Iversdatter på Lundø. 8.10.1804, 1804/31.
E: Laurids Hansen, sognefoged. B:
1) Anne Lauridsdatter 13.
FM: morbror Jens Iversen i skovhuset i Højslev sogn.

1035 Peder Christensen Kirkegaard i Lærkenborg i Ørslevkloster sogn. 12.5.1804, 1804/32.
Enke efter Mette Christensdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Mønsted
2) Mette Pedersdatter 27, i Mønsted
3) Maren Pedersdatter 23, i Mønsted.
FM:
1 farbror Niels Christensen i Gammelgård på Nørre Ørum mark
2 farbror Christen Christensen Kirkegaard.

1036 Mette Mikkelsdatter i Grensten. 24.2.1804, 1804/33.
E: Christen Christensen. B:
1) Kirsten Christensdatter 24
2) Christen Christensen 22
3) Maren Christensdatter 20
4) Else Christensdatter 17
5) Peder Christensen 11.

1037 Maren Nielsdatter i Trustrup. 13.12.1804, 1804/34.
E: Henrik Hansen. B:
1) Christiane Henriksdatter 7
2) Hans Henriksen 7
3) Niels Henriksen 5
4) Laurids Henriksen 2.
FM: Christen Mortensen i Trustrup.

1038 Peder Madsen Bro i Roslev. 12.12.1804, 180+4/35.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Søren Pedersen Bro 29, på stedet
2) Mathias Pedersen 25
3) Niels Pedersen 17
4) Maren Pedersdatter 15.

1039 Jens Pedersen Lovring i Otting. 11.12.1804, 1804/36.
B:
1) Peder Jensen på stedet
2) Christen Jensen 49
3) Johanne Jensdatter 46, g.m. Anders Nielsen i Volling
4) Anders Jensen 39, i Volling
5) Else Jensdatter 35, g.m. Søren Svenningsen i Otting i Salling.

1040 Maren Jørgensdatter i Øksenvad i Dølby sogn. 15.10.1804, 1804/37.
Enke efter Erik Lauridsen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen 44
2) Jørgen Lauridsen 40
3) Maren Lauridsdatter.
FM: Peder Espersen i Øksenvad.

1041 Christen Mikkelsen i Torup i Simested sogn. 12.7.1804, 1804/38.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Grandgård i Simested sogn. B:
1) Anne Christensdatter 21
2) Jens Christensen 18
3) Kirsten Christensdatter 8.
FM: farbror Søren Mikkelsen i Hobro huse i Hørby sogn.

1042 Bodil Jensdatter i Vinkel. 22.2.1804, 1804/39.
B:
1) Anne Christensdatter.
FM: mors søskendebarns mand Ib Lauridsen i Døssing i Levring sogn.

1043 Christen Nielsen på Lånum mark. 19.6.1804, 1804/40.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Dørup i Sejbæk. B:
1) Karen Marie Christensdatter 6
2) Kirsten Christensdatter 3½
3) Peder Christensen 2.
FM: farbror Jens Nielsen Møller i Lånum.

1044 Jens Andersen i Kirstinelund i Klejtrup sogn. 12.4.1804, 1804/41.
E: Margrethe Christoffersdatter. LV: [Christen] Fabricius til Testrupgård. B:
1) Anders Jensen 12
2) Karen Jensdatter 10
3) Christen Jensen 6.
FM: morbror Niels Christoffersen Havegård i [Vester] Bjerregrav sogn.

1045 Kirsten Nielsdatter i Guldager i Simested sogn. 29.11.1804, 1804/42.
E: Christen Jensen Terkildsen. B:
1) Gertrud Christensdatter 29
2) Niels Christensen 27
3) Jens Christensen 23, soldat i København
4) Peder Christensen 16.
FM: morbror Peder Nielsen i Bygum.

1046 Margrethe Pedersdatter Hvolris i Bjerregrav. 10.4.1804, 1804/43.
A:
1) bror Anders Pedersen i København
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Jacob Christensen Nørgaard i Bjerregrav
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Christen Bodsen i Hærup
4) halvbror Søren Pedersen 21.

1047 Maren Nielsdatter i Vester Dølby. 11.12.1804, 1804/uden nummer.
E: Christen Nielsen Savstrup. B:
1) Niels Christensen 33
2) Mette Christensdatter 31 g.m. Thøger Poulsen
3) Knud Christensen 29
4) Anne Marie Christensdatter 29
5) Karen Christensdatter 26.Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1805-1806
B 4 - 948

1048 Niels Jacobsen i Krogsgård i Mønsted sogn. 29.6.1805, 1805/1.
E: Karen Jensdatter. LV: Jacob Thomsen. A:
1) bror Laurids Jacobsen i Viborg
2) bror Johannes Jacobsen i Ravnstrup
3) bror Søren Jacobsen, død uden børn
4) søster Mette Jacobsdatter g.m. Knud Christensen Dahl i Viborg
5) søster Karen Jacobsdatter g.m. en underofficer i Kiel
6) søster Anne Marie Jacobsdatter i København.
Enkens første ægteskab med Thomas Jacobsen. B:
1) Jacob Thomsen 35
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Knudsen i Lånum
3) Anne Kirstine Thomasdatter g.m. Peder Jacobsen i Rosgårde [i Mønsted sogn].

1049 Else Nielsdatter i Roum. 8.7.1805, 1805/2.
E: Jens Jensen Hersom. B:
1) Gertrud Jensdatter 20
2) Anne Jensdatter 17
3) Jens Jensen 15.

1050 Inger Jensdatter i Roslev. 20.4.1805, 1805/3.
E: Villads Poulsen.
Første ægteskab med Christen Jacobsen. B:
1) Ellen Christensdatter 70 i Roslev
2) Dorthe Christensdatter 63 g.m. Jeppe Christensen i Roslev
3) Anne Christensdatter 60, enke efter Peder Nielsen i Torum
4) Kirsten Christensdatter g.m. Simon Andersen i Vejby.

1051 Kirsten Jepsdatter i Nissum i Åsted sogn. 14.6.1805, 1805/4.
E: Søren Mortensen. B:
1) Anne Sørensdatter 13
2) Morten Sørensen 10
3) Kirsten Sørensdatter 9
4) Inger Sørensdatter 7
5) Jeppe Sørensen 3.

1052 Søren Pedersen i Frammerslev [i Oddense sogn]. 9.7.1805, 1805/5.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Andersen, smed i Frammerslev. B:
1) Anne Sørensdatter 31, g.m. Laurids Christensen i Sillerslev i Øster Assels sogn på Mors
2) Anne Marie Sørensdatter 28
3) Peder Sørensen 25
4) Johanne Sørensdatter 23, g.m. Christen Jensen i Sillerslev
5) Oluf Sørensen 12.
FM: farbror Melchior Pedersen i Frammerslev.

1053 Christen Christensen Bilgrav i Grove i Brøndum sogn. 15.1.1806, 1805/6.
E: Anne Jensdatter. LV: Jeppe Nørgaard i Grove. B:
1) Christen Christensen 36, på stedet
2) Kirsten Christensdatter, død. E: Niels Nielsen, skrædder i Hvidbjerg. 2B:
a Niels Nielsen 10
b Christen Nielsen 9
3) Mette Christensdatter g.m. Eskild Nielsen i Håsum
4) Anne Kirstine Christensdatter på stedet.
FM: farbror Jens Christensen i Ginderup i Krejbjerg sogn.

1054 Niels Christensen Savstrup i Vester Dølby i Dølby sogn. 23.1.1806, 1805/7.
A:
1) bror Niels Christensen Savstrup 34, i Hem
2) bror Knud Christensen Savstrup 31, på stedet
3) søster Mette Christensdatter g.m. Thøger Poulsen i Hem
4) søster Anne Marie Christensdatter 28, på stedet
5) søster Karen Christensdatter 26, på stedet.
Desuden nævnes afdødes far Christen Nielsen Savstrup, [enkemand efter Maren Nielsdatter, skifte 11.12.1804 lbnr.1047].

1055 Christen Kjeldsen på Høgild mark i Resen sogn. 1.3.1805, 1805/8.
Enkemand efter Mette Madsdatter, der døde for nylig. B:
1) Mads Christensen 25
2) Knud Christensen 21
3) Jens Christensen 15
4) Sidsel Christensdatter
5) Kirsten Christensdatter
6) Maren Christensdatter
7) Anne Christensdatter.
FM:
1 født værge Peder Madsen i Majlund i Karup sogn
2 født værge Christen Madsen på Torning mark.

1056 Mette Marie Nielsdatter i Tulstrup. 19.8.1805, 1805/9.
Enke. B:
1) Kirsten Bertelsdatter g.m. Johannes Nielsen på stedet
2) Maren Bertelsdatter på stedet
3) Laurids Bertelsen i København
4) Niels Bertelsen på Over Hvolris mark i [Vester] Bjerregrav sogn.

1057 Else Akselsdatter i Krejbjerggård. 17.12.1805, 1805/10.
E: Christen Jensen. B:
1) Aksel Christensen 38
2) Bodil Christensdatter 36
3) Jens Christensen 34
4) Kirsten Christensdatter 32
5) Karen Christensdatter 28.

1058 Anders Nielsen Præstegaard i Roum. 2.12.1805, 1805/11.
E: Inger Mogensdatter. LV: Mogens Jacobsen i Roum. B:
1) Niels Andersen 22.
FM: Niels Nielsen i Roum.

1059 Christen Jensen i Skovhuset i Højslev sogn. 4.1.1806, 1805/12.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Hansen i Lunddal. B:
1) Birthe Cathrine Christensdatter 17
2) Inger Kirstine Christensdatter 10.
FM: morbror Peder Jensen i Østerris [i Højslev sogn].

1060 Jens [Jensen] Poder i Lille Torum. 23.3.1805, 1805/13.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Rybjerg. B:
1) Mette Jensdatter 15
2) Christen Jensen 10.
FM:
1 Jens Hinderup i Selde
2 Herluf Christensen i Selde.

1061 Dorthe Christensdatter i Grønnerup i Sæby sogn. 1.4.1806, 1805/14.
E: Peder Nielsen Møller, sognefoged. B:
1) Mette Pedersdatter 7
2) Niels Pedersen 6
3) Dorthe Pedersdatter 4.
FM: morbror Peder Christensen i Grønnerup.

1062 Kirsten Madsdatter Kærsgård i Krejbjerg sogn. 29.5.1805, 1805/15.
Enke efter [Søren Pedersen i Overgård i Krejbjerg sogn, skifte 19.10.1798 lbnr.724].
Første ægteskab med [Niels Andersen Kærsgaard i Overgård i Krejbjerg sogn, skifte Skivehus amt 7.6.1781 lbnr.381]. B:
1) Anne Nielsdatter 25
2) Niels Nielsen Kærsgaard 24.
FM: farbror Mads Andersen Kærsgaard i Krejbjerg..

1063 Maren Andersdatter i Hindborg. 5.12.1805, 1805/16.
E: Laurids Jepsen Grove. B:
1) Anders Lauridsen 12
2) Jeppe Lauridsen 11
3) Anders Lauridsen 9
4) Christen Lauridsen 8
5) Mads Lauridsen 6
6) Jens Lauridsen 4
Birthe Lauridsdatter 2.
FM:
1 morbror Jens Andersen i Hindborg
2 mors morbror Christen Hansen i Hindborg.

1064 Kirsten Andersdatter i Brøndum. 27.11.1805, 1805/17.
E: Jacob Lydersen. B:
1) Karen Jacobsdatter 21
2) Dorthe Jacobsdatter 12
3) Anne Jacobsdatter 11
4) Maren Jacobsdatter 10
5) Christen Jacobsen 6
6) Johanne Jacobsdatter 5.
FM: Gudich Mortensen i Nørre Andrup.
Enkemandens første ægteskab med Karen Villadsdatter, skifte Skivehus amt 24.7.1788 lbnr.437. B:
1) Maren Jacobsdatter 4
2) Lyder Jacobsen 15 uger.
(Alder for børn i første kuld angivet 24.7.1788).

1065 Malte Simonsen i Grove i Brøndum sogn. 31.8.1805, 1805/18.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Simon Maltesen 12
2) Karen Maltesdatter 10.
FM:
1 farbror Peder Simonsen i Hestbæk i Rybjerg sogn
2) farbror Niels Simonsen i Otting.

1066 Ellen Eriksdatter i Næstild i Oddense sogn. 3.1.1806, 1805/19.
E: Niels Nielsen Kusk. B:
1) Niels Nielsen 17
2) Jeppe Nielsen 14
3) Karen Nielsdatter 9.
FM: Christen Pedersen Grand i Næstild.

1067 Anne Margrethe Madsdatter i Tastum i Kobberup sogn. 13.8.1805, 1805/20.
E: Niels Mogensen. B:
2) Else Nielsdatter
3) Elisabeth Nielsdatter
4) Dorthe Nielsdatter.
FM: Søren Josefsen i Grinderslev.
Uden ægteskab B:
1) Peder.

1068 Karen Mikkelsdatter i Romlund. 31.1.1805, 1805/21.
Enke efter Jens Pedersen. B:
1) Christen Jensen 53, på stedet
2) Peder Jensen i Romlund, død. 2B:
a Marie Cathrine Pedersdatter 23
b Anne Margrethe Pedersdatter 15.
FM: stedfar Christen Nielsen i Romlund.

1069 Anders Thomsen i Stårup [i Højslev sogn]. 19.4.1805, 1805/22.
E: Marie. LV: Søren Thomsen g.m. afdødes halvsøskendebarn Johanne Sørensdatter i Stårup.
Første ægteskab med Dorthe Espersdatter. B:
1) Søren Andersen 40, i Stårup
2) Jesper Andersen 32
3) Maren Andersdatter g.m. Anders Jensen Bjert i Hald i Ørslevkloster sogn
4) Voldborg Andersdatter g.m. Thomas Sørensen på stedet
5) Anne Andersdatter g.m. Søren Jørgensen i Øster Gasse i Skærbæk sogn
Andet ægteskab med Voldborg.
Tredje ægteskab med Marie. B:
6) Dorthe Andersdatter 23, på stedet
7) Birgitte Cathrine Andersdatter 21, på Krabbesholm.

1070 Dorthe Madsdatter i Rettrup. 14.10.1805, 1805/23.
E: Jens Jørgensen. B:
1) Mads Jensen 4
2) Jørgen Jensen 2.
FM: morbror Just Madsen i Hindborg.

1071 Mathias Christiansen Svane, ugift tjenestekarl i Brøndum. 17.10.1805, 1805/24.
0) forældre [Johan] Christian [Pedersen] Svane, degn i Balling og Volling, [skifte Rødding herred gejstlig 10.9.1790 lbnr.98 og Inger Jepsdatter]
1) søster Anne Marie Christiansdatter 26, i Søvang [i Højst sogn] ved Tønder
2) søster Anne Margrethe Christiansdatter 24, i Nørby i Balling sogn
3) søster Anne Sofie Christiansdatter 22, i Balling præstegård.
Fars første ægteskab med [Anne Marie Andersdatter, skifte Rødding herred gejstlig 22.2.1775 lbnr.91]. B:
4) halvbror Jochum Christiansen, degn i Balling og Volling
5) halvsøster Dorthe Marie Christiansdatter, almisselem i Brøndum
6) halvsøster Else Kirstine Christiansdatter. enke efter Christen Pedersen, smed i Hindborg
7) halvsøster Maren Christiansdatter g.m. Niels Andersen på Kåstrup mark i Oddense sogn
8) halvbror Christian Christiansen i København
9) halvsøster Anne Cathrine Christiansdatter, enke efter Niels Bjørslev i Brøndum
10) halvbror Anders Christiansen, brygger i København
11) halvbror Laurids Christiansen i Vestindien.

1072 Anne Christensdatter i Rettrup i Brøndum sogn. 14.10.1805, 1805/25.
E: Jacob Jørgensen. B:
1) Jørgen Jacobsen 5
2) Christen Jacobsen 3
3) Mette Jacobsdatter 1.
FM: Jeppe Nørgaard i Grove, som beslægtet.

1073 Christen Nielsen Savstrup i Vester Dølby. 10.12.1805, 1805/26.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 11.12.1804 lbnr.1047]. B:
1) Niels Christensen [i Vester Dølby]
2) Niels Christensen [i Hem]
3) Knud Christensen på stedet
4) Mette Christensdatter g.m. Thøger Olufsen, [kaldes Thøger Poulsen i tidligere skifter]
5) Anne Marie Christensdatter 28
6) Karen Christensdatter 26
FM: Jens Jensen Bønding i Vester Dølby.

1074 Christen Christensen i Hejring [i Klejtrup sogn]. 24.5.1805, 1805/27.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Hejring. B:
5) Maren Christensdatter 15.
Første ægteskab med Karen Jensdatter. B:
1) Christen Christensen i Hejring
2) Jens Christensen i Hejring
3) Mette Christensdatter g.m. Mikkel Jensen i Hejring
4) Kirsten Christensdatter 24.

1075 Thomas Christensen i Vester Lyby. 18.6.1806, 1805/28.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Johanne Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Dalsgård i Lyby sogn
2) Anne Thomasdatter 40
3) Dorthe Thomasdatter 39 på Kvelstrup på Mols
4) Inger Thomasdatter 38
5) Hedvig Thomasdatter 37
6) Kirsten Thomasdatter 36
7) Christen Thomsen 35.

1076 Anne Nielsdatter i Elkær i Risum i Åsted sogn. 10.6.1805, 1805/29.
E: Søren Nielsen Sahl, tjenestekarl. A:
1) mor Maren Nielsdatter i Lendum i Selde sogn, [enke efter Niels Andersen Norrisgaard]. LV: bror Oluf Nielsen i Øster Møjbæk i Torum sogn
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Rybjerg
3) søster Inger Nielsdatter 34
4) bror Niels Nielsen i Lendum
5) bror Anders Nielsen i Lendum
6) bror Christen Nielsen, soldat i Holsten
7) bror Peder Nielsen, soldat i København
8) bror Jeppe Nielsen 22, i Lendum
9) bror Mikkel Nielsen 18.

1077 Anders Nielsen i Hellerup gårde [i Finderup sogn]. 16.4.1805, 1805/30.
På arvingernes vegne fremlægger sønnen Peder Andersen et såkaldt testamente.

1078 Jens Jensen i Jegstrup i Dommerby sogn. 13.6.1805, 1805/31.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen i Gilsiggård
2) bror Knud Jensen 37
3) søster Maren Jensdatter 33
4) bror Christen Jensen 27
5) søster Ellen Jensdatter 19
6) søster Inger Jensdatter 16.
FM: farbror Christen Knudsen i Højslev.

1079 Jens Jensen Lund i Lund i Roum sogn. 12.8.1805, 1805/32.
E: Maren Nielsdatter . LV: bror Anders Nielsen i Roum. B:
1) Cathrine Nielsdatter 32, døv og stum, på stedet
2) Niels Jensen 29, på stedet
3) Anne Jensdatter 26, på stedet
4) Jens Jensen 24, soldat i Ålborg
5) Maren Jensdatter 18
6) Laurids Jensen 13.

1080 Peder Jensen Hennesen i Langå. 30.12.1805, 1805/ 33.
E: Birthe Christensdatter. LV: Søren Andersen. B:
4) Marianne Pedersdatter 4.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 40, g.m. Jens Simonsen i Sjørslev ved Aunsbjerg.
Andet ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter. B:
2) Mikkel Pedersen 28, stykkusk i Holsten
3) Karen Pedersdatter 26, i Randers.

1081 Jens Nielsen i Kjeldgård på Overlund mark i Asmild sogn. 25.11.1805, 1805/34.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Christen Lund i Viborg. B:
1) Christen Jensen 3.
FM: født værge Jens Christensen i Rindsholm.

1082 Knud Sørensen i Bavnsgård i Lihme sogn. 16.12.1805, 1805/35.
E: Sidsel Eriksdatter. LV: Anders Olufsen i Lihme. B:
1) Søren Knudsen 28, i Ramsing
2) Maren Knudsdatter g.m. Jens Christensen på stedet.

1083 Dorthe Christensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 10.12.1805, 1805/36.
Enke efter Jens Andersen, [skifte 10.12.1805 lbnr.1084]. A:
1) bror [Anders Christensen], død. 7B:
a Anne Andersdatter g.m. Knud Lauridsen på stedet
b Anne Marie Andersdatter g.m. Jeppe Jepsen i Kirkeby
c Kirsten Andersdatter i Holmgård
d Christen Andersen i Torum
e Anders Andersen i Torup
f Peder Andersen
g Niels Andersen.
Skiftet beordret 17.9.1805.

1084 Jens Andersen i Bostrup i Lyby sogn. 10.12.1805, 1805/37.
E: [Dorthe Christensdatter, der døde, skifte 10.12.1805 lbnr.1083].
På arvingernes vegne underskriver afdødes søsterdatters mand Knud Lauridsen i Bostrup.
Skiftet beordret 19.2.1805.

1085 Hans Jensen Kærsgaard i Ginderup i Krejbjerg sogn. 2.5.1805, 1805/38.
E: Dorthe Cathrine Jensdatter. B:
1) Jens Hansen 38
2) Niels Hansen 30
3) Sidsel Hansdatter g.m. Anders Væver i Krejbjerg
4) Kirsten Hansdatter g.m. Jens Podemester, husmand i Norsgård
5) Inger Hansdatter g.m. Christen Degn i Krejbjerg
6) Anne Hansdatter g.m. Peder Pedersen Møller i Ginderup
7) Johanne Hansdatter 29, i Nørre Andrup i Krejbjerg sogn.

1086 Karen Nielsdatter i Overgård i Krejbjerg sogn. 2.5.1805, 1805/39.
A:
1) bror Mads Andersen i Ginderup i Krejbjerg sogn
2) bror Niels Andersen, død. 2B:
a Anne Nielsdatter 25
b Niels Nielsen 24.
Afdødes rette navn sagdes at være Anne Nielsdatter, [men brødrene kaldes "heel-brødre"].

1087 Jens Jensen Damgaard i Egeris i Skive sogn. 15.2.1806, 1805/40.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Roersen. B:
1) Anne Birthe Jensdatter 7.
FM: farbror Jens Jensen Vestergaard i Dommerby.

1088 Mads Christensen på Fur. 6.4.1805, 1805/41.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jens Nielsen i Nederby. A:
1) bror Søren Christensen i Madsbad, død. 5B:
a Christen Sørensen 32
b Inger Sørensdatter 31
c Anne Sørensdatter 29
d Christen Sørensen 27
e Søren Sørensen 24
2) bror Niels Christensen i Grisselgårde, død. 3B:
a Maren Nielsdatter 24
b Christen Nielsen 22
c Anne Nielsdatter 20
3) søster Maren Christensdatter i Debel
4) søster Birthe Christensdatter g.m. Niels Nielsen i Madsbad
5) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Thise i Nederby.

1089 Mads Christensen Mørup i Smollerup. 2.3.1805, 1805/42.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Østergaard i Smollerup. B:
1) Dorthe Madsdatter 8
2) Anne Marie Madsdatter 5
3) Kirsten Madsdatter 2.
FM: født værge Anders Christensen Mørup i Lånum.

1090 Niels Sørensen Skov i Ulbjerg. 18.11.1805, 1805/43.
E: Else Johanne Christensdatter. LV: [Laurids Høj] Blich, præst i Ulbjerg. B:
1) Peder Nielsen 14
2) Anne Kirstine Nielsdatter 10
3) Karen Marie Nielsdatter 8
4) Dorthe Nielsdatter 7
5) Søren Nielsen 5.
FM: født værge Peder Jensen Skov i Sundstrup.

1091 Anders Villadsen i Engedal. 1.7.1805, 1805/44.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Andersen
2) Villads Andersen
3) Christen Andersen
4) Anne Dorthe Andersdatter
5) Else Andersdatter
6) Maren Andersdatter.
FM: Jacob Nielsen i Daugbjerg.

1092 Visti Christensen, sognefoged og lægdsmand i Daugbjerg. 14.3.1805, 1805/uden nummer.
E: Johanne Jensdatter. LV: Knud Jensen i Daugbjerg. B:
4) Anne Vistisdatter
5) Jens Vistisen 13
6) Kirsten Vistisdatter
7) Christen Vistisen 7
8) Hans Vistisen 5
9) Christen Vistisen 2.
FM:
1 Christen Jensen i Grønkær i Feldingbjerg
2 Christen Nielsen i Bærsholm i Estvad sogn.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Vistisen 21
2) Maren Vistisdatter
3) Jens Vistisen 16.

1093 Maren Nielsdatter i Troestrup [i Hersom sogn]. 29.4.1805, 1805/uden nummer.
E: Jørgen Hansen, smed. B:
1) Hans Jørgensen 16
2) Dorthe Jørgensdatter 13
3) Niels Jørgensen 11
4) Anders Jørgensen 8.

1094 Johan Henrik Bonne på Astrup [i Grinderslev sogn] i Salling. 4.5.1805, 1805/uden nummer.
A:
1) far Peder Bonne, forpagter på Høgholm [i Tirstrup sogn] ved Ebeltoft.

1095 Frederik Hansen, tjenestekarl i Fly. 27.5.1805, 1805/uden nummer.
E: Karen Frederiksdatter Drøbak. LV: Christen Jensen Vestergaard i Fly. B:
1) Kirsten Frederiksdatter 16
2) Christiane Frederiksdatter 15
3) Oluf Frederiksen 13
4) Frederik Frederiksen 11.
FM: Christen Simonsen i Fly.
Afdøde døde 22.4.1805 i Århus.
Udskrift af Århus skifteprotokol 22.4.1805 lbnr.3083.

1096 Mads Jørgensen Kiil i Langå. 1.7.1805, 1805/uden nummer.
E: Bodil Mogensdatter. LV: Jens Christensen Pind. B:
1) Mogens Madsen i Langå
2) Anne Madsdatter g.m. Søren Kollerup i Langå
3) Kirsten Madsdatter 32.

1806

1097 Christen Pedersen i Fly. 2.8.1806, 1806/1.
A:
1) bror Peder Pedersen 63, i Fly
2) bror Christen Pedersen 60, i Arnum [i Højslev sogn].

1098 Kirsten Knudsdatter i Nørhede i Lihme sogn. 16.10.1806, 1806/2.
E: Søren Jensen Brunsgaard. B:
1) Peder Sørensen 11
2) Jens Sørensen 9
3) Knud Sørensen 6
4) Else Sørensdatter 2.
FM: Peder Nielsen i Bajlum i Hjerk sogn.
Arv efter afdødes bror Peder Knudsen, skifte Skivehus amt 12.5.1794 lbnr.525.

1099 Karen Lauridsdatter, ugift i Nygård i Lem sogn. 3.7.1806, 1806/3.
Afdøde havde en slegfreddatter Judith 7 hos mormor Margrethe Jensdatter Krejlgaard i Holstebro.
FM: morbror Jens Lauridsen Krejlgaard i Damsgård Huse i Sahl sogn.

1100 Karen Pedersdatter, ugift i Bjerring. 27.11.1806, 1806/4.
A:
1) bror Niels Pedersen i Bjerring
2) bror Niels Pedersen, spækhøker i Gammelstrand 4 i København
3) søster Hedvig Pedersdatter g.m. Christen Nielsen, avlsmand i Viborg
4) søster Kirsten Pedersdatter, [skifte 17.7.1802 lbnr.921]. E: Niels Lauridsen i Mammen. Første ægteskab med Peder Christensen sst. 2B:
a Christen Pedersen 10
b Maren Pedersdatter 8
5) halvbror Laurids Pedersen på Vindum Overgård
6) halvbror Jens Pedersen i Bjerring på Vindum Overgård gods
7) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen, skomager i Mammen på Vindum Overgård gods.

1101 Niels Christensen i Snabe i Fiskbæk sogn. 27.1.1806, 1806/5.
E: Anne Birgitte Christensdatter. LV: Hans Lauridsen i Kvols. B:
1) Jens Nielsen 31, på stedet
2) Christen Nielsen 26, på Tjele
3) Olivia Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Rogenstrup i Fiskbæk sogn
4) Maren Nielsdatter 24, på stedet
5) Mette Margrethe Nielsdatter 22, i Kobberup præstegård
6) Johanne Nielsdatter 17.
FM: farbror Laurids Christensen Snabe i København.

1102 Kirsten Pedersdatter i Rind. 27.11.1806, 1806/6.
E: Søren Christensen Tavl. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 17
2) Karen Sørensdatter 15.
FM: morbror Christen Rind, snedker i Viborg.

1103 Mads Jespersen, sognefoged i Bjerring. 9.6.1806, 1806/7.
E: Anne Jacobsdatter. LV: stedfar Anders Eriksen i Bjerring mølle. B:
2) Jesper Madsen 3
3) Ellen Madsdatter, døbt Bjerring 5.8.1806.
FM: farfar Jesper Madsen i Vejrum Brohus.
Første ægteskab med Ellen Jacobsdatter. B:
1) Anne Cathrine Madsdatter 5.

1104 Jens Jensen, smed i Engedal. 10.5.1806, 1806/8.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Niels Madsen i Hagebrogård i Haderup sogn. B:
1) Anne Marie Jensdatter 16
2) Ellen Jensdatter 14
3) Karen Jensdatter 12
4) Dorthe Jensdatter 3.
FM: farbror Vil Jensen.
Enkens første ægteskab med Jacob Jørgensen. B:
1) Maren Jacobsdatter 20.
FM: Hans Jensen i Sjørup.

1105 Johanne Margrethe Christensdatter, ugift i Jordbro mølle [i Tårup sogn]. 3.11.1806, 1806/9.
A:
1) halvbror Peder Christensen 14, i Jordbro mølle
2) halvbror Tønne Christensen 11
3) halvsøster Else Christensdatter 4.
FM: Hans Lauridsen i Kvols.

1106 Laurids Christensen Tulstrup i Skals. 2.6.1806, 1806/10.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Niels Jørgensen Knudsen i Skals. B:
1) Søren Lauridsen 25
2) Mette Marie Lauridsdatter.
FM: Niels Lauridsen Trabjerg i Skals.
(Enken kaldes Sidsel Andersdatter Tustrup ved skifte 27.8.1809 lbnr.1300).

1107 Maren Nielsdatter i Glynge i Nautrup sogn. 12.7.1806, 1806/11.
E: Niels Hansen. A:
1) bror Iver Nielsen i Roslev
2) bror Anders Nielsen, død. 2B:
a Laurids Christian Andersen 21
b Kirsten Andersdatter 17
3) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Svenning Christensen i Harre
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Samuel Bimler i Nykøbing ved søn Peder Andreas Samuelsen
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Laurids Christensen i Harre.

1108 Svenning Pallesen i Knud i Rødding sogn i Salling. 10.10.1806, 1806/12.
Sønnen Christen Svenningsen underskriver på arvingernes vegne.

1109 Mette Jepsdatter i Brokholm i Junget sogn. 2.2.1807, 1806/13.
E: Esper Jepsen Vestergaard. B:
1) Jeppe Espersen 2½.
FM: mors [halv]bror Mads Pedersen i Norsgård i Krejbjerg sogn.

1110 Niels Jacobsen Østergaard i Roum. 16.1.1807, 1806/14.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen 19
2) Anders Nielsen 17
3) Jacob Nielsen 15
4) Laurids Nielsen 11.
FM: farbror Mogens Jacobsen Dahl i Roum.
Arv i boet til enkens søn af første ægteskab: Søren Pedersen.

1111 Maren Christensdatter i Bostrup i Lyby sogn. 13.7.1807, 1806/15.
Enke. B:
1) Helvig Christensen g.m. Christen Clausen på stedet
2) Else Christensdatter 29.
FM: Christen Madsen i Jebjerg.

1112 Christen Mogensen i Fly. 14.5.1806, 1806/16.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Jensen i Fly. B:
1) jens Christensen
2) Maren Christensdatter 26, der ægter Søren Jacobsen, søn af Jacob Jensen i Trevad i Vridsted sogn, der overtager gården
3) Marie Christensdatter 24
4) Johanne Christensdatter 23
5) Esper Christensen 22
6) Kirsten Christensdatter 18
7) Niels Christensen 12
8) Anne Christensdatter 9.
FM:
1 Jens Christensen i Kær i Sevel sogn
2 Esper Jensen i Løvig i Haderup sogn.

1113 Mette Jacobsdatter i Skamris i Roum sogn. 19.1.1807, 1806/17.
E: Simon Nielsen. B:
1) Anne Simonsdatter 18
2) Birthe Simonsdatter 13.

1114 Niels Mikkelsen Østergaard i Hvidbjerg. 9.12.1806, 1806/18.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Søren Hansen i Hvidbjerg. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Mette Marie Nielsdatter 7
3) Johanne Nielsdatter 6
4) Jens Nielsen 4
5) Christen Nielsen 2
6) Mikkel Nielsen 1.
FM: Thomas Christensen i Bønding i Hvidbjerg sogn.

1115 Kirsten Poulsdatter i Nautrup. 22.11.1806, 1806/19.
E: Morten Villadsen. B:
1) Poul Mortensen 5
2) Jens Mortensen 4
3) Pernille Mortensdatter 3
4) Johanne Mortensdatter 2
5) Christen Mortensen 9 mdr.
FM: morbror Christen Poulsen i Dalstrup i Harre sogn.

1116 Johanne Jensdatter i Nørre Lem i Salling. 20.9.1806, 1806/20.
E: Peder Miltersen. B:
1) Anne Johanne Pedersdatter 9 uger.
FM: morbror Christen Vester i Vejby.

1117 Helene Pedersdatter i Nørre Ballinggård. 11.7.1806, 1806/21.
Enke efter Christen Christensen. B:
1) Peder Christensen i Øster Hærup i Lihme sogn
2) Bodil Christensdatter g.m. Anders Andersen i Nørre Lem.
3) Christen Christensen 40 i Sønder Balling
4) Jeppe Christensen 26, på stedet

1118 Peder Christensen i Torup. 20.12.1806, 1806/22.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Christensen i Torup. B:
1) Søren Pedersen 9
2) Christen Pedersen 5
3) Maren Pedersdatter
4) Mette Marie Pedersdatter
5) Johanne Pedersdatter.
Født værge Morten Christensen i Boldrup i Stenild sogn i Ålborg amt.

1119 Kirsten Sørensdatter i Oddense. 12.8.1806, 1806/23.
Arvinger kendes ikke.

1120 Mads Nielsen i Søby. 20.6.1806, 1806/24.
E: Karen Troelsdatter. LV: Jacob Feldingbjerg i Søby mølle. A:
1) bror Erik Nielsen i Sønder Andrup i Ramsing sogn
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Torp i Håsum sogn.

1121 Mette Justsdatter i Toustrup i Durup sogn. 20.6.1806, 1806/25.
Enke efter Søren Jensen. A:
1) søster Maren Justsdatter 70, i Tøndering
2) bror Jens Justesen 62, i Hestbæk i Rybjerg sogn
3) Laurids Justesen 60, i Tøndering
4) bror Jacob Justesen 50, i Tøndering.

1122 Aksel Hansen i Fjelsø. 14.10.1806, 1806/26.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Mogens Nielsen i Fjelsø. B:
1) Hans Akselsen 26, på stedet
2) Niels Akselsen 23, i regimentet i Randers
3) Bente Akselsdatter g.m. Jens Pedersen i Øster Hvam
4) Mette Marie Akselsdatter g.m. Jens Nielsen i Hvam
5) Anne Akselsdatter på ladegården i Randers
6) Kirsten i Eveldrup præstegård [i Simested sogn]
7) Anne Helvig Akselsdatter på stedet.

1123 Johanne Christensdatter i Hjarbæk i Vorde sogn. 6.6.1806, 1806/27.
Enke efter Knud Christensen. B:
1) Christen Knudsen 59, i Hjarbæk
2) Niels Knudsen 51, i Hjarbæk
3) Kirsten Knudsdatter 54, i Hjarbæk
4) Jens Knudsen, død. E: Gertrud Jensdatter i Vorde på Viborg rektorat gods. 4B:
a Knud Jensen 25, i Viborg
b Mette Jensdatter 20, i Hjarbæk
c Johanne Jensdatter 12
d Jens Jensen 6.
FM: Boile Christensen i Hjarbæk
5) Mette Knudsdatter g.m. Peder Adolfsen i Vammen.

1124 Anders Aagesen (Ogisen) i Bygumgård. 29.10.1806, 1806/28.
E: Helvig Christoffersdatter. LV: Niels Christensen i Øster Bølle. B:
1) Christoffer Andersen 4
2) Gertrud Marie Andersdatter
3) Kirstine Marie Andersdatter 1.
FM: morfar Christoffer Nielsen i Bygum.

1125 Voldborg Nielsdatter i Søby. 23.12.1806, 1806/29.
E: Christen Jensen Daugbjerg. B:
5) Thomas Christensen på stedet.
Første ægteskab med Thomas Mogensen. B:
1) Bodil Thomasdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Dommerby, [skifte 14.4.1804 lbnr.1014]. 3B:
a Agathe Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Dommerby
b Thomas Jensen 18
c Voldborg Jensdatter
2) Christen Thomsen i Dommerby
3) Mogens Thomsen i Gindeskov i Haderup sogn
4) Maren Thomasdatter, enke efter Jens Lauridsen i Dommerby, der først var g.m. søsteren Bodil Thomasdatter.

1126 Christiane Hansdatter i Grinderslev. 19.4.1806, 1806/30.
E: Gravers Christensen. B:
1) Christen Graversen 12
2) Karen Graversdatter 4
3) Inger Graversdatter 26 uger.
FM: farbror Bertel Christensen i Ilbjerg i Rybjerg sogn.

1127 Anne Jensdatter i Hindborg. 19.6.1806, 1806/31.
E: Mads [Christensen] Lykke. B:
1) Kirsten Madsdatter g.m. Oluf Jensen, skrædder i Dølby
2) Else Madsdatter, [skifte 11.9.1795 lbnr.548], var g.m. Oluf Jensen, skrædder i Dølby, nu g.m. søsteren Kirsten Madsdatter. 1B:
a Jens Olufsen 12
3) Christen Madsen 45
4) Maren Madsdatter 41 g.m. Christen Clausen i Dølby
5) Jens Madsen 450, i Hindborg
6) Johanne Madsdatter g.m. 37, g.m. Jens Jensen Bønding i Dølby
7) Mette Madsdatter 36.

1128 Jacob Pedersen i Hvidbjerg. 24.3.1806, 1806/32.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Nielsen, skrædder i Hvidbjerg. B:
1) Johanne Margrethe Jacobsdatter 7
2) Christen Jacobsen 1½.
FM: farbror Jens Pedersen i Hvidbjerg.

1129 Anders Jensen i Hindborg i Salling. 13.10.1806, 1806/33.
E: Birthe Hansdatter. LV: bror Melchior Hansen i Otting. B:
1) Jens Andersen 42, på stedet
2) Maren Andersdatter, [skifte 5.12.1805 lbnr.1063]. E: Laurids Jepsen [Grove]. 7B:
a Anders Lauridsen 13
b Jeppe Lauridsen 12
c Anders Lauridsen 11
d Christen Lauridsen 9
e Mads Lauridsen 7
f Jens Lauridsen 5
g Birthe Lauridsdatter 3½
3) Hans Andersen 37, i Lille Ramsing
4) Anders Andersen 34, i Hindborg
5) Else Andersen 32, i Hindborg
6) Anne Andersdatter 25, på stedet
7) Ludvig Andersdatter 23, på stedet.
FM: morbror Christen Hansen i Hindborg.

1130 Niels Christensen Bønding i Ramsing. 18.10.1806, 1806/34.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Svenning Jensen i Ramsing. B:
6) Bent Nielsen 32, på Mors
7) Hans Nielsen 31, i Håsum
8) Jens Nielsen 26, i Torp i Håsum.
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Christen [Jensen] Kurup i Ramsing
2) Maren Nielsdatter g.m. Jens Dalgaard i Ejsing sogn
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Kvols
4) Anne Marie Nielsdatter i Viborg
5) Christen Nielsen Bønding, død. 5B:
a Niels Christensen 15
b Helle Christensdatter 13
c Karen Christensdatter 10
d Maren Christensdatter 8
e Jens Christensen 6.

1131 Else Pedersdatter i Nørhede i Lihme sogn. 4.12.1806, 1806/35.
Enke efter [Knud Sørensen, skifte Skivehus amt 30.4.1781 lbnr.380]. B:
1) Peder Knudsen, død uden børn, [skifte Skivehus amt 12.5.1794 lbnr.525]
2) Karen Knudsdatter g.m. Peder Nielsen i Bodum
3) Kirsten Knudsdatter, [skifte 16.10.1806 lbnr.1098], var g.m. Søren Jensen Brunsgaard i Nørhede. 4B:
a Peder Sørensen 11
b Jens Sørensen 9
c Knud Sørensen 6
d Else Sørensdatter 2.

1132 Christen Jensen i Sindinggård i Lihme sogn. 22.6.1806/36.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter]. B:
2) Anne Christensdatter g.m. Jens Jensen Brunsgaard i Lihme
3) Peder Christensen 34, i Balling sogn
4) Niels Christensen 33, på stedet
5) Mads Christensen 30, i Trærup i Lihme sogn
6) Dorthe Christensdatter 30
7) Christen Christensen 27, soldat i København
FM: farbror Peder Jensen Sinding i Lihme.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen på stedet.

1133 Christen Børsting i Børsting i Thise sogn. 11.4.1806, 1806/37.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Sørensen i Børsting. B:
1) Birgitte Christensdatter 19
2) Louise Christensdatter 15
3) Sofie Christensdatter 11.

1134 Peder Jepsen Møller i Jebjerg. 19.6.1806, 1806/38.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans [Nielsen] Bach i Lyby, degn i Jebjerg. B:
1) Karen Johanne Pedersdatter g.m. Christen Skomager i Harre, men han er rømt for mange år siden
2) Christen Pedersen Møller 36
3) Jeppe Pedersen Møller 27, i Vium i Hjerk sogn.

1135 Jens Christensen Graa i Bjerring. 3.7.1806, 1806/39.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Christensen Bach. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter
2) Christen Jensen 17.
FM: farbror Frederik Christensen i Lee.

1136 Dorthe Christensdatter Grundet, ugift tjenestepige i Håsum præstegård. 10.3.1806, 1806/40.
A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Christen Nielsen i Hindborg
2) søster Kirsten Christensdatter 34, i Hindborg
3) søster Sidsel Christensdatter 32, i Håsum
4) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Hansen i Krejbjerg
5) halvbror Niels Christensen 40, i Durup præstegård
6) halvbror Peder Christensen 39 i Knopgård i Ljørslev på Mors
7) halvsøster Mette Christensdatter g.m. Peder Jensen i Otting
8) halvsøster Kirsten Christensdatter i Otting.

1137 Mette Olufsdatter i Hald i Ørslevkloster sogn. 14.5.1806, 1806/41.
E: Oluf Jensen. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Anders Jacobsen på Lærkenborg
2) halvbror Anders Olufsen på Tårupgård
3) halvsøster g.m. Christen Hansen i Krogsgård
4) halvsøster Kirsten Olufsdatter i Salling.

1138 Anne Sørensdatter i Andflodhus i Dommerby sogn. 30.9.1806, 1806/42.
Enke. B:
2) Maren Jacobsdatter g.m. Christen Balling på stedet.
Uden ægteskab B:
1) Birthe Marie Nielsdatter.
FM: morbror Niels Sørensen i Finderup.

1139 Rasmus Jensen i Resen28.5.1806, 1806/43.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Clausen i Haderup sogn. A:
1) bror Søren Jensen i Nørre Knudstrup i Torning sogn, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nørre Knudstrup
2) bror Simon Jensen i Nørre Knudstrup, død. 1B:
a Anne Simonsdatter
3) halvbror Jens Pedersen i Vattrup i Torning sogn, død. 4B:
a Peder Jensen 34, i Vattrup
b Søren Jensen 25
c Thomas Jensen 19
d Anne Cathrine Jensdatter.

1140 Maren Nielsdatter i Lund i Roum sogn. 19.6.1806, 1806/44.
Enke efter Jens Jensen, [skifte 12.8.1805 lbnr.1079]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 30, døv og stum, på stedet
2) Niels Jensen 28, på stedet
3) Anne Jensdatter 26, på Kjellerup ved Randers
4) Jens Jensen 24, soldat
5) Maren Jensdatter 21
6) Laurids Jensen 14.
FM: Niels Nielsen i Roum.

1141 Jørgen Hansen, smed i Troestrup i Hersom sogn. april 1806, 1806/45.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, skifte 29.4.1805 lbnr.1093]. B:
1) Hans Jørgensen 17
2) Dorthe Jørgensdatter 16
3) Niels Jørgensen 12
4) Anders Jørgensen 10.
FM: morbror Christen Nielsen Lund i Højrup.

1142 Peder Christensen og hustru Ingeborg Sørensdatter i Vroue. 19.6.1806, 1806/46.
Hans A:
1) bror Laurids Christensen i Troestrup
2) bror Jørgen Christensen i Søgård i Sevel sogn
3) søster Anne Christensdatter i Belle sogn ved Århus
4) søster Anne Marie Christensdatter i Holsten
5) halvsøster Anne Cathrine Christensdatter i Vroue
6) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Mogenstrup i Sevel sogn.
Hendes A:
1) bror Mads Sørensen i Børsting i Vroue sogn
2) bror Jens Sørensen i Børsting
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Mikkelsen i Børsting
4) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Jensen i Børsting
5) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Laurids Nielsen i Børsting.

1143 Kirsten Kajsen , forpagter af Ny Skivehus i Skive landsogn. 18.11.1806, 1806/47.
Enke efter Bahne Petersen, død i Gelting i Holsten for 16 år siden. B:
1) Carl Petersen 26, forpagter af Sohngårdsholm ved Ålborg
2) Kirstine Sofie Petersen 21
3) Margrethe Augusta Petersen g.m. Ditlev Andreas Chemnitz. forpagter.

1144 Johanne Christensdatter i Rettrup i Brøndum sogn. 14.12.1807, 1806/48.
E: Jacob Jørgensen. A:
1) søster Mette Christensdatter g.m. Knud Jensen i Fly
2) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Jensen i Fly
3) halvbror Christian Pedersen i Øster Ris i Højslev sogn
4) halvsøster Abelone Pedersdatter g.m. Oluf Clausen i Bilstrup i Skive sogn
5) halvsøster Marie Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Fly
6) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Peder Villadsen i Vridsted.

1145 Anders Knudsen i Harre. 1806, 1806/49.
E: Inger Andersdatter, der også døde.
Arvinger angives ikke.

1146 Anne Madsdatter i Engedal i Daugbjerg sogn. 27.12.1806, 1806/50.
E: Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Jacob Jørgensen]. B:
1) Maren Jacobsdatter.
Andet ægteskab med Jens Jensen, smed, [skifte 10.5.1806 lbnr.1104]. B:
2) Anne Marie Jensdatter 16
3) Ellen Jensdatter 14
4) Karen Jensdatter 12
5) Dorthe Jensdatter 3.
FM: farbror Vil Jensen i Sjørup.Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1807
B 4 - 949

1147 Ville Nielsen i Kudalgård i Fly sogn. 26.5.1807, 1807/1.
E: Maren Nielsdatter, der også døde. B:
1) Niels Villesen, døbt 29.1.1779
2) Niels Christian Villesen, døbt 24.2.1783
3) Marianne Villesdatter, døbt 15.10.1786
4) Mads Villesen, døbt 28.9.1789
5) Christen Villesen, døbt 2.11.1792
FM:
1 Christen Nielsen i Trandum i Sevel sogn
2 Jens Madsen i Kærgård.
Afdøde kaldes også Ville Nielsen Krejlgaard.

1148 Christen Nielsen Præstegaard i gården Højgård i Vejby. 9.1.1808, 1807/2.
E: Mette Pedersdatter. LV: svoger Peder Christensen Høstgaard i Balling. B:
1) Niels Christensen 10
2) Peder Christensen 8
3) Erik Christensen 6
4) Mette Christensdatter 4
5) Christen Christensen 2
6) Mikkel, Christensen 3 uger.
FM: Søren Pedersen Præstegaard i Vejby.
Skøde 25.6.1792 fra afdødes forældre Niels Pedersen Præstegaard og Mette Eriksdatter.

1149 Bertel Jensen i Volling. 12.6.1808, 1807/3.
Enke efter [Johanne Pedersdatter]. B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Anders Sørensen Munch i Hem
2) Voldborg Bertelsdatter g.m. Niels Pedersen Koch i Volling
3) Karen Bertelsdatter i Ramsing.

1150 Dorthe Gregersdatter i Volling. 12.1.1808, 1807/4.
Enke efter Niels Mikkelsen.
Arvinger kendes ikke.

1151 Peder Pedersen, smed i Jebjerg. 1.6.1808, 1807/5.
E: Dorthe Jepsdatter. LV: Christen Madsen i Jebjerg. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 11.
FM: Christen Jensen, smed i Lyby.

1152 Christen Christensen Hvas i Grensten. 6.7.1807, 1807/6.
E: Mette Mikkelsdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter 28, g.m. Peder Andersen i Jebjerg
2) Christen Christensen 26
3) Maren Christensdatter 24, g.m. Gravers Jensen i Jebjerg
4) Else Christensdatter 20
5) Peder Christensen 12.
FM: Jens Jensen Hvid.

1153 Jens Nielsen Kusk i Harre. 27.9.1807, 1807/7.
E: Vibeke Christensdatter [Skov]. LV: Jeppe Skov i Grove Nørgård i Brøndum sogn. B:
1) Niels Jensen 15.
FM: farbror Niels Nielsen Kusk i Næstild i Oddense sogn.
[Enkens første ægteskab med] Niels Thorsen i Harregård, [skifte Skivehus amt 16.4.1790 lbnr.466]. Skøde af 16.9.1774 fra hans far Thor Jepsen sst.

1154 Jens Christensen Hvid i Brøndumbæk i Hem sogn. 2.6.1807, 1807/8.
Enkemand efter Maren Lauridsdatter. B:
1) Sidsel Jensdatter g.m. Jens Christensen i Øksenvad
2) Christen Jensen Hvid 35, i Hem
3) Laurids Jensen Hvid 32, på stedet
4) Clemen Jensen Hvid 30, på stedet
5) Else Jensdatter Hvid 26
6) Anders Jensen Hvid 24.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1792.

1155 Maren Christensdatter i Bundgård i Lille Ramsing i Oddense sogn. 2.5.1807, 1807/9.
E: Jens Nielsen Bundgaard. B:
6) Niels Jensen
7) Karen Jensdatter g.m. Hans Andersen i Lille Ramsing.
Første ægteskab med Niels Villadsen. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Otting
2) Anne Nielsdatter 49, i Skive
3) Villads Nielsen 48, i Kåstrup
4) Jens Nielsen 38, i Ramsing
5) Christen Nielsen på Nørgård.

1156 Peder Lauridsen i Lille Torum. 9.7.1807, 1807/10.
A:
1) bror Simon Lauridsen i Nørre Thise, død. 3B:
a Else Simonsdatter g.m. Mogens Jensen i Sønder Thise
b Maren Simonsdatter g.m. Jens Nielsen i Sønder Thise
c Karen Simonsdatter g.m. Hans Jensen i Sønder Thise
2) bror Anders Lauridsen i Hedegård. 3B:
a Iver Andersen i Lille Torum
b Karen Andersdatter g.m. Jeppe Espersen i Brøndum
c Maren Andersdatter 28, på Nørgård
3) søster Bodil Lauridsdatter i Børstinggård, død. 1B:
a Christen Knudsen i Børstinggård
4) søster Anne Lauridsdatter i Sønder Thise. 1B:
a Peder Knudsen i Lovns i Himmerland.

1157 Peder Nielsen i Sæbygård [Åsted sogn]. 15.8.1807, 1807/11.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen i Nissum [i Åsted sogn]. B:
3) Anders Pedersen 27
4) Else Pedersdatter 25
5) Anders Pedersen 22
6) Mikkel Pedersen 19
7) Niels Pedersen 17
8) Kirsten Pedersdatter 15
9) Karen Pedersdatter 15.
FM: Jørgen Bodilsen, møller i Nissum mølle.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Anders Nielsen i Nissum
2) Anne Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Nissum.

1158 Jørgen Jacobsen Brøndum i Høgild mølle i Resen sogn. 8.4.1807, 1807/12.
E: Karen Madsdatter. LV: Jacob Feldingbjerg i Søby mølle. B:
1) Jacob Jørgensen 16.

1159 Rasmus Espersen i Vammen. 20.3.1807, 1807/13.
E: Stine Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Vammen. B:
1) Nikoline Rasmusdatter 9
2) Anne Rasmusdatter 8
3) Karen Rasmusdatter 4
4) Lene Rasmusdatter 3 mdr.
FM: Oluf Sørensen i Vammen.

1160 Malene Nielsdatter i Bøstrup. 22.12.1807, 1807/14.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen i Viborg
2) Karen Christensdatter 30 i Drontmølle
3) Maren Christensdatter 28, på stedet
4) Marianne Christensdatter g.m. Hans Poulsen i Kudal [på Lund mark i Ørslevkloster sogn]
5) Helvig Christensdatter i Kudal.

1161 Anne Cathrine Pedersdatter i Vingegård i Fly sogn. 10.11.1807, 1807/15.
E: Jens Madsen Bæhr. B:
1) Mads Jensen 8
2) Peder Jensen 2
3) Mette Cathrine Jensdatter
4) Else Jensdatter
5) Anne Marie Jensdatter
6) Anne Cathrine Jensdatter.
FM: morfar Peder Christensen Vestergaard i Fly.

1162 Ingeborg Eriksdatter i gården Lille Himmestrup i Lee sogn. 6.11.1807, 1807/16.
E: Peder Sørensen. B:
1) Anne Pedersdatter 10.
FM: Enevold Enevoldsen, degn i Hjermind g.m. moster [Kirstine Marie Eriksdatter].

1163 Anne Andersdatter i Svenstrup. 9.5.1807, 1807/17.
E: Peder Lynderup. B:
1) Dorthe Cathrine.

1164 Niels Espersen i Åkær. 7.4.1807, 1807/18.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen i Vester Børsting. B:
1) Esper Nielsen 10
2) Niels Nielsen 8
3) Niels Nielsen 3 uger
4) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Esper Jensen i Vroue
2 Jens Pedersen i Åkær.

1165 Christen Madsen i Horsdal i Vinkel sogn. 9.1.1807, 1807/19.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen i Odsgårde. B:
1) Mads Christensen 16
2) Niels Christensen 12
3) Mads Christensen 6
4) Marianne Christensdatter
5) Maren Christensdatter.
FM: Niels Madsen i Overlund.

1166 Kirsten Olufsdatter i Lindum. 18.3.1807,. 1807/20.
Enke efter Jens Andersen. A:
1) bror Mads Olufsen i Holsten
2) bror Niels Olufsen, død. 4B:
a Anders Nielsen Fusager, musketer i Korsør
b Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Frederiksen i Daugbjerg
c Ellen Nielsdatter g.m. Hans Støttrup i Viborg
d Karen Nielsdatter i Vorning.

1167 Thomas Christensen Kirkegaard i Fly. 15.9.1807, 1807/21.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Peder Nielsen, smed. B:
3) Terkild Thomsen 5
4) Mette Thomasdatter 1.
FM: Niels Christensen i Fly.
Første ægteskab med Anne Christensdatter. B:
1) Maren Thomasdatter.
Andet ægteskab med Maren Simonsdatter, [skifte 12.3.1801 lbnr.865]. B:
2) Bodil Thomasdatter.

1168 Morten Pedersen i Hvam. 1.8.1807, 1807/22.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Laurids Sørensen, smed. A:
1) bror Niels Pedersen i Roum, død. 2B:
a Peder Nielsen 50, i Troestrup
b Birthe Nielsdatter g.m. Peder Christoffersen i Havegård [i Bjerregrav sogn]
2) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Kræmmer i Tastum. 1B:
a Hans Sørensen 50 på Hærup mark
3) søster Maren Pedersdatter , død, var g.m. Jacob Lauridsen i Troestrup. 3B:
a Laurids Jacobsen i Holmgård i Hvam sogn
b Niels Jacobsen 57
c Birthe Jacobsdatter g.m. Christen Lauridsen i Store Torup.

1169 Maren Christensdatter i Torup. 1.4.1807, 1807/23.
E: Christen Jepsen. B:
1) Christen Christensen 7
2) Anne Christensdatter 5
3) Peder Christensen 8 uger.

1170 Jeppe Thorsen i Harre. 27.11.1807, 1807/24.
A:
1) søster Kirsten Thorsdatter g.m. Niels Ravn i Harre
2) søster Maren Thorsdatter g.m. Hans Christensen i Vile.

1171 Esper Jensen i Frammerslev i Oddense sogn. 7.11.1807, 1807/25.
E: Else Sørensdatter. LV: bror Mads Sørensen i Hem. B:
1) Søren Espersen 19
2) Jens Espersen 9.
FM: fars halvbror Christen Jensen i Hem.

1172 Karen Christensdatter, ugift i Vester Dølby. 29.1.1807, 1807/26.
A:
1) bror Niels Christensen 35, i Harre
2) bror Knud Christensen 31, på stedet
3) søster Mette Christensdatter g.m. Thøger Poulsen i Hem
4) søster Anne Marie Christensdatter 29, på stedet.

1173 Erik Mortensen i Harre. 19.10.1807, 1807/27.
E: Bodil Thøgersdatter. LV: Christen Primdal i Sønderup i Harre. B:
1) Morten Eriksen 5.
FM: farbror Aksel Mortensen i Åsted.

1174 Maren Mortensdatter i Møllekildehus på Bysted mark i Nautrup sogn. 10.12.1807, 1807/28.
E: Niels Nielsen. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Anne Nielsdatter 12
3) Morten Nielsen 9
4) Anders Nielsen 7
5) Niels Nielsen 5
6) Jens Nielsen 3.
FM:
1 morbror Søren Mortensen i Åsted
2 morbror Niels Mortensen i Åsted.

1175 Mette Jepsdatter i Bostrup i Lyby sogn. 2.5.1807, 1807/29.
A:
1) bror Peder Jepsen i Eskov i Selde sogn
2) Oluf Jepsen, død. 3B:
a Anne Margrethe Olufsdatter g.m. Esper Nørgaard i Krejbjerg
b Kirstine Marie Olufsdatter g.m. Melsen Jensen i Lille Torum
c Anne Sofie Marie Olufsdatter 12
3) søster Kirsten Jepsdatter, død. Første ægteskab med Niels Jacobsen. 3B:
a Anne Nielsdatter g.m. Jeppe Andersen i Åsted
b Kirsten Nielsdatter, enke i Skammergård i Junget sogn
c Maren Nielsdatter, enke efter Niels Christensen i Savstrup.
Kirsten Jepsdatters andet ægteskab med Mikkel Jacobsen i Vester Møjbæk. 3B:
d Niels Mikkelsen i Vester Møjbæk
e Inger Mikkelsdatter g.m. Mads Gudichsen i Humlegård i Krejbjerg sogn
f Else Mikkelsdatter g.m. Hans Christensen på stedet.

1176 Karen Christensdatter i Lille Torum. 14.2.1807, 1807/30.
E: Rasmus Christensen. A:
1) bror Esper Christensen i Toustrup i Durup sogn
2) bror Morten Christensen i Toustrup
3) søster Maren Christensdatter g.m. Iver Villadsen i Nautrup
4) søster Anne Christensdatter g.m. Thomas Andersen i Toustrup
5) søster, død. 5B:
a Christen Nielsen i Torum
b Søren Nielsen på Østergård
c Iver Nielsen ved regimentet i Holsten
d Kirsten Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Lille Torum
e Inger Nielsdatter g.m. Poul Nielsen i Selde.

1177 Mads Christensen i Selde. 8.7.1807, 1807/31.
E: Anne Pedersdatter. LV: Iver Andersen i Hjarbæk. B:
1) Christen Madsen 2
2) Dorthe Madsdatter 6 mdr.
FM: farbror Jens Christensen i Selde.

1178 Peder Mortensen, ugift skoleholder i Rødding. 10.7.1807, 1807/32.
A:
1) bror Jens Mortensen 47, i Mogenstrup i Sevel sogn
2) bror Christen Mortensen 45, i Mogenstrup
3) søster Abelone Mortensdatter 42, i Mogenstrup.

1179 Maren Villadsdatter i Ilbjerg i Rybjerg sogn. 21.7.1807, 1807/33.
E: Niels Justesen. B:
1) Just Nielsen 10
2) Villads Nielsen 9
3) Christen Nielsen 6
4) Visti Nielsen 2
5) Hans Nielsen 1.
FM: Bertel Christensen i Ilbjerg.
Desuden nævnes Villads Christensen i Vestergård i Vile sogn.

1180 Jens Jensen Bach på Nørre Ørum mark i Ørum sogn [i Fjends herred]. 15.3.1807, 1807/34.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Peder Mortensen Plet i Brobjerggård. B:
1) Kirsten Jensdatter 6
2) Jens Jensen 4
3) Morten Jensen 1.
FM: farbror Anders Jensen i Strandet mølle.
Ophold til afdødes mor Maren Lauridsdatter, enke efter Jens Nielsen.

1181 Kirsten Nielsdatter i Gjørup i Ulbjerg sogn. 16.12.1807, 1807/35.
E: Ambrosius Pedersen. B:
1) Peder Ambrosius 16
2) Niels Ambrosius 14
3) Laurids Ambrosius 12
4) Jens Ambrosius 6.
FM:
1 Christen Pedersen i Sundstrup
2 Jesper Pedersen i Viborg
3 mosters mand Laurids Pedersen i Sundstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1802.
Samfrændeskifte 16.12.1807.

1182 Maren Isaksdatter på Lundø. 20.3.1807, 1807/36.
E: Thyge Hansen. B:
1) Isak Thygesen 5
2) Hans Thygesen 3
3) Mette Thygesdatter, spæd.
FM: født værge Jens Isaksen.

1183 Anne Christensdatter i Nørre Thise. 17.4.1807, 1807/37.
Enke efter [Oluf Andersen, skifte Skivehus amt 10.8.1787 lbnr.420]. B:
1) Anders Olufsen, på stedet
2) Niels Olufsen i Nørre Thise
3) Karen Olufsdatter g.m. Jens Andersen Furbo i Skove i Junget sogn
4) Elisabeth Olufsdatter g.m. Christen Christensen Røgter i Tromgade i Thise sogn
5) Birthe Olufsdatter g.m. Christen Pedersen i Hedegård
6) Anne Olufsdatter 37.

1184 Jens Eriksen i Lihme. 16.3.1807, 1807/38.
Enke efter [Anne Andersdatter, skifte 13.3.1800 lbnr.786]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Anders Olufsen 39 år gammel på stedet.

1185 Mogens Andersen i Sejstrup [i Højslev sogn]. 25.2.1808, 1807/39.
A:
1) bror Peder Andersen 13.
FM:
1 stedfar Anders Hansen
2 farbror Christen Mogensen i Stårup mølle.
Arv efter
1 far Anders Mogensen, skifte 24.8.1793 lbnr.218
2 mor [Kirsten Poulsdatter], skifte 24.10.1796 lbnr.644
3 bror Anders Andersen, skifte 18.5.1801 lbnr.853.

1186 Dorthe Jørgensdatter i Grønning. 29.5.1807, 1807/40.
Enke. B:
1) maren Nielsdatter 57, på stedet
2) Christen Nielsen, på stedet
3) Mette Nielsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Nautrup
4) Karen Nielsdatter g.m. Morten Pedersen i Rærup
5) Niels Nielsen, smed i Grønninghule
6) Johanne Nielsdatter i Rærup.

1187 Karen Christensdatter i Ålbæk i Lihme sogn. 3.4.1807, 1807/41.
E: Peder Sørensen. B:
1) Søren Pedersen 9
2) Gertrud Pedersdatter 8
3) Christen Pedersen 6
4) Peder Pedersen 4.
FM: morbror Laurids Christensen i Sønderhede i Lihme sogn.

1188 Peder Sørensen Tandrup i Rettrup i Brøndum sogn. 10.8.1807, 1807/42.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Sørensen i Rettrup. B:
1) Jens Pedersen 26, på stedet
2) Erik Pedersen 25, soldat ved regimentet
3) Christen Pedersen 19
4) Esper Pedersen 16
5) Bertel Pedersen 14
6) Niels Pedersen 12
7) Peder Pedersen 7.
FM:
1 morbror Bertel Jensen i Rettrup
2 morbror Christen Jensen Nedergaard i Brøndum.

1189 Dorthe Christensdatter, ugift i Sindinggård i Lihme sogn. 16.3.1807, 1807/43.
A:
1) bror Jens Christensen 45, på stedet
2) bror Peder Christensen 38, i Balling
3) bror Niels Christensen 35, på stedet
4) bror Mads Christensen 32 i Trærup i Lihme sogn
5) bror Christen Christensen 30, på stedet
6) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Brunsgaard 45, i Lihme.

1190 Maren Pedersdatter i Nørlem i Lem sogn. 27.10.1807, 1807/44.
E: Niels Bertelsen. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Anders Dalsgaard i Nørlem
2) Bertel Nielsen 30, på stedet
3) Maren Nielsdatter 28
4) Dorthe Nielsdatter g.m. Mikkel Friis i Vester Lem
5) Karen Nielsdatter 24
6) Mette Nielsdatter 20
7) Søren Nielsen 18
8) Kirsten Nielsdatter 14.
FM: morbror Laurids Pedersen, smed i Mollerup i Rødding sogn.

1191 Niels Christoffersen, sognefoged i Bjerregrav. 29.5.1807, 1807/45.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: bror Oluf Jensen i Nørskov. B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Maren Nielsdatter 10
3) Christoffer Nielsen 9
4) Jens Nielsen 5.
FM: farbror Peder Christoffersen i Havegård i Bjerregrav sogn.

1192 Anne Jensdatter i Rybjerg. 19.5.1807, 1807/46.
Enke efter Jens Christensen. B:
1) Maren Jensdatter 16
2) Karen Jensdatter 14
3) Christen Jensen 7½
4) Anne Jensdatter 4.
FM: Christen Jacobsen til Hegnet.

1193 Frederik Christensen Sødring i Smedemark i Lihme sogn. 5.5.1807, 1807/47.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Olufsen i Lihmegård. B:
1) Niels Frederiksen 40, født på Mors, i Estvad sogn
2) Helene Frederiksdatter, født i Lihme sogn 1772, g.m. Christen Christensen i Vejby
3) Else Frederiksdatter, født i Lihme sogn 1774, g.m. Jens Andersen i Øster Hærup i Lihme sogn.

1194 Peder Jensen Balling på Hindborg mark. 2.4.1807, 1807/48.
E: Johanne Andersdatter . LV: Peder Høstgaard i Balling. B:
3) Mette Cathrine Pedersdatter 12.
FM: morbror Anders Andersen i Nørlem.
Første ægteskab med Mette Espersdatter, [skifte Skivehus amt 26.8.1793 lbnr.511]. B:
1) Dorthe Pedersdatter g.m. Just Nielsen i Volling
2) Anne Pedersdatter 25, i Volling.

1195 Mette Nielsdatter i Hindborg. 6.9.1807, 1807/49.
E: Markus Sørensen. B:
1) Mette Markusdatter 24
2) Johanne Markusdatter 22
3) Inger Markusdatter 17
4) Anne Markusdatter 15
5) Søren Markussen 15
6) Niels Markussen 7.
FM: Christen Sørensen i Rettrup.

1196 Maren Jensdatter i Sønder Andrup i Ramsing sogn. 31.10.1807, 1807/50.
E: Anders Mortensen. B:
1) Jens Andersen 36, i Balling
2) Grethe Andersdatter 28, i Balling
3) Anne Andersdatter 22, i Ålbæk.
FM: Peder Høstgaard i Balling.

1197 Laurids Mogensen Bruddal på Sejstrup mark i Højslev sogn. 20.3.1807, 1807/51.
E: Anne Margrethe Poulsdatter. LV: Frisenberg, kirurg. B:
1) Mogens Lauridsen 11
2) Poul Lauridsen 9
3) Anders Lauridsen 7
4) Kirsten Lauridsdatter 6
5) Inger Marie Lauridsdatter 2.
FM: Søren Møller, examinatus juris i Sejstrup.

1198 Anne Hansdatter på Klotrup mark. 15.6.1807, 1807/52.
E: Anders Nielsen. B:
1) Hans Andersen 9
2) Else Marie Andersdatter 6
3) Niels Andersen 5
4) Nikolaj Andersen 3
5) Lisbeth Andersdatter 1
6) Bolette Andersdatter 1.

1199 Johannes Lauridsen, skomager i Simested. 30.12.1807, 1807/53.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jepsen. A: 2 søskende, hvis navne ikke angives.

1200 Christen Jensen Møller i Degnsgårde i Højslev sogn. 20.3.1807, 1807/54.
E: Maren Johansdatter. LV: Christen Møller i Majgård. B:
1) Mette Kirstine Christensdatter 19
2) Kirsten Christensdatter 17
3) Jens Christensen 15
4) Johan Christensen 12
5) Christian Christensen 10
6) Regitse Sofie Christensdatter 9
7) Frederik Christensen 8
8) Henrik Christensen 4
9) Maren Christensdatter 9 mdr.
FM:
1 farbror Oluf Jensen i Stårup
2 morbror Peder Johansen på Hald.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1806.
Samfrændeskifte 20.3.1807.

1201 [Navn mangler] i Harre. 1807, 1807/55.
Lægget er tomt.
Skiftet beordret 27.3.1807.

1202 Anders Nielsen i Tøndering. 1807, 1807/56.
Lægget er tomt.
Skiftet beordret 10.12.1807.

1203 Peder Christensen i Hestbæk i Rybjerg sogn. 1807, 1807/57.
Lægget er tomt.
Skiftet beordret 15.12.1807.

1204 Bertel Jensen Juulsgaard i Krejbjerg sogn. 1807, 1807/58.
Lægget er tomt.
Skiftet beordret 1.12.1807.

1205 Claus Christensen i Sønder Andrup. 1807, 1807/59.
Lægget er tomt.
Skiftet beordret 20.2.1807.

1206 Anders Sørensen Dalsgaard, 19 år gammel i Dalsgård i Dommerby sogn. 6.12.1807, 1807/60.
A:
0) forældre [Søren Knudsen og Anne Andersdatter i Dalsgård]
1) bror Knud Sørensen 18.
FM: Niels Pedersen, lægdsmand i Dommerby.

1207 Johanne Jepsdatter i Lund i Durup sogn. 14.7.1807, 1807/uden nummer.
Skiftet indført lbnr.592.

1208 Anders Jensen i Bajlum i Hjerk sogn. 2.5.1807, 1807/uden nummer.
Skiftet indført lbnr.593.

1209 Else Marie [Henriksdatter] Brunov på Gammel Skivehus. 8.10.1807, 1807/uden nummer.
Enke efter [Peder] Kold, herredsfoged [i Fjends herred]. B:
1) Christian Kold 43, i Vestindien
2) Sofie Cathrine Kold g.m. [Frederik Christian Ludvig] Christensen, degn i [Rind og] Herning i Hammerum herred
3) Henriette Marie Kold g.m. Frederik Rubek Christian Bülow til Gammel Skivehus
4) Mads Brøndum Kold, bor mellem Århus og Randers
5) Hans Jacob Kold, købmand i Århus
6) Frederikke Kirstine Kold g.m. [Schack] Grundahl [i Andst] ved Kolding
7) Hans Henrik Jørgen Kold 31, forpagter på Sebber Kloster
8) Anne Cathrine Kold gift med en møller ved Århus.

1210 Christen Pedersen Lykke i Vester Grønning. 1.6.1808, 1807/uden nummer.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Bach, degn i Lyby. B:
1) Niels Christensen 20
2) Mads Christensen 17
3) Hans Christensen 13
4) Niels Peder Christensen 11
5) Anne Elisabeth Christensdatter 8.
FM: Laurids Lauridsen i Vester Grønning.


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1807
Skifte efter Johan Jørgen Boyesen til Bådsgård.
B 4 - 949A

1211 Johan Jørgen Boyesen til Bådsgård [i Højslev sogn]. 11.5.1807.
Skiftet indført lbnr.594.


Viborg stiftamt
Skifteforretninger
1808-1809
B 4 - 950

1212 Mette Marie Madsdatter i Gamskær i Kobberup sogn. 19.11.1808, 1808/1.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 19
2) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Niels Christensen i Drantum.

1213 Mikkel Christensen i Vejby. 21.12.1808, 1808/2.
0) mor Mette Pedersdatter, enke efter far Christen Nielsen Præstegaard, skifte 9.1.1808 lbnr.1148, nu g.m. Peder Nielsen Sinding
1) bror Niels Christensen 11
2) bror Peder Christensen 9
3) bror Erik Christensen 7
4) søster Mette Christensdatter 5
5) bror Christen Christensen 3.
FM: Søren Pedersen Præstegaard i Vejby.

1214 Maren Andersdatter i Stårup i Højslev sogn. 25.2.1808, 1808/3.
E: Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen 23
2) Kirsten Pedersdatter.
FM: farbror Thomas Jensen Majgaard i Højslev.

1215 Niels Christensen i Vester Grønning. 1.6.1808, 1808/4.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Tordal i Grønning sogn. B:
1) Christen Nielsen 4.
FM: farbror Henrik Christensen i Jebjerg.

1216 Maren Jepsdatter i Stengård. 26.8.1808, 1808/5.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Jens Mikkelsen 2.

1217 Erik Nielsen, smed i Harre. 20.8.1808, 1808/6.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Jensen i Harre. B:
1) Rasmus Eriksen 29
2) Jens Eriksen 27
3) Niels Eriksen 26
4) Christen Eriksen 24
5) Else Kirstine Eriksdatter 23
6) Laurids Eriksen 16.

1218 Margrethe Jepsdatter i Balling. 21.3.1808, 1808/7.
E: Iver Sørensen Vesterby. B:
1) Søren Iversen 27, i Krejbjerg
2) Dorthe Marie Iversdatter 26
FM: Rasmus Jensen i Sønder Andrup, som beslægtet.

1219 Anne Lauridsdatter i Hestbæk i Rybjerg sogn. 24.3.1808, 1808/8.
A:
1) Niels Jepsen i Hestbæk
2) Peder Andersen i Nissum.

1220 Anne Lauridsdatter i Harre. 14.12.1808, 1808/9.
E: Mads Pedersen Høj. A:
1) bror Christen Lauridsen i Øster Hvidbjerg på Mors
2) søster Else Lauridsdatter g.m. Gunni Christensen i Hvidbjerg på Mors.

1221 Johanne Pedersdatter i Lendum. 10.6.1808, 1808/10.
Enke efter[Niels Jensen, skifte 5.6.1802 lbnr.906]. B:
1) Christen Nielsen 43 i Rybjerg
2) Jens Nielsen 38, på stedet
3) Niels Nielsen 36, i Rybjerg
4) Johanne Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Selde
5) Kirsten Nielsdatter 29
6) Mathias Nielsen 22.

1222 Anne Christensdatter i Lee. 8.12.1808, 1808/11.
E: Laurids Christensen Tang. B:
1) Jens Lauridsen 11
2) Karen Lauridsdatter 9
3) Anne Lauridsdatter 7
4) Christen Lauridsen 3.

1223 Jens Christensen Storgaard i Vester Børsting. 2.3.1808, 1808/12.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Madsen i Vester Børsting. B:
1) Jens Jensen, soldat
2) Christen Jensen 19
3) Anne Kirstine Jensdatter 15
4) Laurids Jensen 11.
FM: Christen Lauridsen i Skalmstrup mølle.

1224 Christian Pallesen i Morbjerggård på Lånum mark. 29.10.1808, 1808/13.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Laurids Pedersen i Mollerup. B:
1) Niels Christian Christensen.
FM: Palle Pedersen.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Anders Nielsen.

1225 Niels Sørensen i Meldgård i Fiskbæk sogn. 11.6.1808, 1808/14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jacob Poulsen i Vestergård i Meldgård. B:
1) Christen Nielsen 29, rytter g.m. Cathrine Jacobsdatter
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Niels Christensen på stedet.
Desuden nævnes Cathrine Jacobsdatter far Jacob Knudsen, klejnsmed i Vejle.

1226 Gertrud Hansdatter i Hellerupgård i Finderup.28.3.1808, 1808/15.
Enke. B:
1) Jørgen Nielsen 16
2) Helvig Nielsdatter 7.
FM: født værge Jens Hansen i Gåsdal.

1227 Karen Christensdatter i Gamstrup [i Roslev sogn] i Salling. 4.5.1808, 1808/16.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Maren Jørgensdatter 19
2) Christen Jørgensen 16
3) Niels Jørgensen 13
4) Karen Marie Jørgensdatter 9
5) Stine Jørgensdatter 7.

1228 Anne Lauridsdatter i Glynge i Nautrup sogn. 23.5.1808, 1808/17.
E: Jeppe Mortensen Qvist. B:
1) Mette Jepsdatter 10.
FM: Jeppe Jensen i Toustrup.

1229 Mette Pedersdatter i Nittrup i Balling sogn. 21.3.1808, 1808/18.
A:
1) bror Simon Pedersen i Balling
2) bror Mads Pedersen i Krejbjerg
3) bror Søren Pedersen, rømt for mange år siden
4) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Sommer i Balling
5) søster Mette Pedersdatter g.m. Anders Høstgaard i Balling
6) søster Dorthe Pedersdatter 36.

1230 Else Christensdatter i Håsum. 28.11.1809, 1808/19.
E: Søren Nielsen. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 25
2) Niels Sørensen 20
3) Christen Sørensen 18.
FM: Esper Madsen i Håsum.

1231 Anne Jacobsdatter i Risum i Åsted sogn. 10.12.1808, 1808/20.
E: Niels Pedersen Elkær. B:
1) Niels Nielsen 17 uger.
FM: morfar Jacob Jensen Kollerup i Risum.

1232 Christen Thomsen på Fur. 4.5.1808, 1808/21.
E: Gertrud Marie Jensdatter. LV: Jens Jørgensen i Sundgård. B:
1) Maren Christensdatter 10.
FM: farbror Anders Thomsen i Madsbad.

1233 Erik Nielsen i Sønder Andrup i Ramsing sogn. 11.3.1808, 1808/22.
E: Else Jensdatter. LV: halvbror Søren Præstegaard i Vejby. B:
1) Jens Eriksen 11
2) Marianne Eriksdatter 7
3) Søren Eriksen 3
4) Anne Eriksdatter 1.
FM: fasters mand Niels Sørensen Vester i Torp i Håsum sogn.

1234 Jacob Lydersen i Brøndum. 5.9.1808, 1808/23.
Enkemand efter [Kirsten Andersdatter, skifte 27.11.1805 lbnr.1064]. B:
1) Karen Jacobsdatter 17
2) Dorthe Jacobsdatter 16
3) Anne Jacobsdatter 14
4) Maren Jacobsdatter 13
5) Christen Jacobsen 9
6) Johanne Jacobsdatter 8.
FM:
1 morfar Anders Olufsen i Hem
2 Gudich Mortensen i Andrup i Krejbjerg sogn.
Første ægteskab med Karen Villadsdatter, [skifte Skivehus amt 24.7.1788 lbnr.437]. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Lyder Espersen i Brøndum.

1235 Mikkel Christensen Skriver i Viborghøj på Høgild mark i Resen sogn [i Fjends herred]. 8.6.1808, 1808/24.
Enkemand. B:
1) datter g.m. Peder Christensen på stedet
2) Maren Mikkelsdatter.

1236 Knud Nielsen i Resen [i Fjends herred]. 21.7.1808, 1808/25.
Enkemand[Birthe Espersdatter, skifte 23.5.1800 lbnr.801]. B:
1) Esper Knudsen i Re4sen
2) Maren Knudsdatter 30
3) Marie Knudsdatter 28
4) Niels Knudsen 25.

1237 Maren Grotum i Glynge i Nautrup sogn. 4.4.1808, 1808/26.
E: Søren Nielsen. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter 12
2) Niels Sørensen 10
3) Esper Sørensen 7
4) Maren Sørensdatter 2.

1238 Jens Jensen Kusk i Toustrup i Durup sogn. 23.5.1808, 1808/27.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Dalgaard i Næstild. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jens Himmerbo i Glynge
2) Jens Jensen 17
3) Karen Jensdatter 15.

1239 Arve Olufsen i Helstrup. 9.3.1808, 1808/28.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Enslev. B:
1) Mette Marie Arvesdatter 13
2) Christen Arvesen 11.
FM: Christen Kjeldsen i Grensten.

1240 Kirsten Knudsdatter i Bygum. 19.3.1808, 1808/29.
E: Jacob Pedersen Østergaard. B:
1) Peder Jacobsen 17
2) Knud Jacobsen 16
3) Kirsten Jacobsdatter
4) Inger Jacobsdatter
5) Karen Jacobsdatter.
FM: Christen Knudsen i Bygum.

1241 Søren Andersen i Holmhuset i Vindum sogn. 4.4.1808, 1808/30.
E: Anne Marie Espersdatter. LV: Søren Kjær i Rind. B:
1) Anne Sørensdatter 23
2) Anders Sørensen 20
3) Kirsten Sørensdatter 16.
FM: Laurids Jensen i Rind.

1242 Morten Nielsen i Hejring i Klejtrup sogn. 4.11.1808, 1808/31.
E: Mette Nielsdatter. LV: stedfar Peder Eskildsen. B:
1) Niels Mortensen 16
2) Kirsten Mortensdatter 14
3) Helvig Mortensdatter 11
4) Else Mortensdatter 8.
FM: Søren Hansen i Hejring.

1243 Magdalene Christensdatter i Serup i Bjerring sogn. 18.3.1808, 1808/32.
E: Simon Jensen. B:
1) Christen Simonsen 5
2) Mikkel Simonsen 4, der døde 31.3.1808
3) Marie Kirstine Simonsdatter 8 uger, der døde 19.3.1808.
FM: morfar Christen Andersen i Nørre Tulstrup.

1244 Laurids Hansen på Lundø. 24.2.1808, 1808/33.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Hansen.
Første ægteskab med Maren Iversdatter, [skifte 8.10.1804 lbnr.1034]. B:
1) Anne Lauridsdatter 13.
FM: morbror Jens Iversen i skovhuset i Ørslevkloster sogn.
Andet ægteskab med Kirsten Isaksdatter. B:
2) Isak Lauridsen.
FM: Jeppe Hansen på Lundø.

1245 Thomas Andersen i Gjørup i Ulbjerg sogn. 30.9.1808, 1808/34.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Troestrup. B:
4) Anne Thomasdatter
5) Gertrud Thomasdatter.
6) Peder Thomsen 9
7) Anders Thomsen 7.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Morten Thomsen i Foulum
2) Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Madsen i Ullits.
3) Niels Thomsen i Ullits.

1246 Anne Marie Christensdatter i Fjelsø. 7.11.1808, 1808/35.
E: Claus Christensen. B:
1) Christen Christensen 2.
Skøde fra enkemandens mor Inger Christensdatter, enke efter Christen Christensen i Fjelsø, skifte slut 30.10.1781.

1247 Anders Christensen i Hulbæk i Ørum sogn [i Sønderlyng herred]. 14.4.1808, 1808/36.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christian Schandorff, degn i Tjele. B:
1) Margrethe.

1248 Birthe Knudsdatter i Mammen. 12.4.1808, 1808/37.
E: Søren Christensen Lindgaard. B:
1) Marie Kirstine Sørensdatter 6
2) Else Sørensdatter 3
3) Kirsten Sørensdatter 1 måned.
FM: Niels Pedersen Skaun.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Knudsen i Nørre Vinge.

1249 Kirsten Villadsdatter i Resen i Fjendes herred. 3,2,1808, 1808/38.
E: Visti Lauridsen. B:
1) Karen Vistisdatter.
FM: født værge Jens Madsen Kærgaard i Fly.

1250 Jens Nielsen i Sundstrup. 17.3.1808, 1808/39.
A:
1) Christen Nielsen i København, død. Uvist om børn
2) søster Anne Nielsdatter, enke i Østergård i Ulbjerg
3) halvbror Jacob Nielsen i Sønder Vonsild
4) halvbror Niels Nielsen i Sundstrup
5) halvsøster Inger Nielsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Fovlum. 6B:
a Niels Christensen
b Anders Christensen
c Cathrine Christensdatter
d Karen Christensdatter
e Maren Christensdatter
f Bodil Marie Christensdatter
6) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens [Sørensen] Skagbo, skoleholder i Råsted [i Støvring herred]
7) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Henrik Beyer ved sukkerraffinaderiet i Randers.

1251 Anne Hansdatter i Vester Børsting. 23.3.1808, 1808/40.
E: Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen 6
2) Anne Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM: Hans Simonsen i Sjørup.

1252 Peder Nielsen Baadsgaard på Lundø. 12.2.1808, 1808/41.
E: Anne Elisabeth Jensdatter. LV: Anders Hansen. B:
7) Jens Pedersen 8
8) Bodil Pedersdatter 6.
FM: Jens Jacobsen på Lundø.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, [skifte Hald amt 20.1.1780 lbnr.125]. B:
1) Jesper Pedersen Baadsgaard, 38, købmand i Løgstør
2) Niels Pedersen Baadsgaard 36, skipper i Løgstør.
Andet ægteskab med Bodil Christensdatter. B:
3) Jens Christian Pedersen 27, til orlogs
4) Christen Pedersen 24, uvist hvor
5) Cathrine Pedersdatter 21
6) Kirsten Pedersdatter 19.

1253 Bodil Pedersdatter i Egebjerg i Vridsted sogn. 2.4.1808, 1808/42.
E: Jens Sørensen. B:
1) Søren Jensen 12
2) Maren Jensdatter
3) Anne Kirstine Jensdatter
4) Marie Jensdatter
5) Johanne Marie Jensdatter.
FM: født værge Anders Pedersen i Egebjerg.

1254 Christen Pedersen Lund på Øster Hegnet i Thise sogn. 10.1.1809, 1808/43.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Hansen i Øster Lyby. B:
Første ægteskab med Dorthe Jepsdatter, skifte Skivehus 16.8.1787 lbnr.419. B:
1) Jeppe Christensen Lund 26
2) Maren Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Eskov
3) Anne Christensdatter 22.
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1798.
Samfrændeskifte 10.1.1809.

1255 Christen Christensen, sognefoged på Fur. 3.6.1808, 1808/44.
E: Else Jensdatter. LV: bror Peder Lund i Madsbad. B:
1) Maren Christensdatter 16
2) Anne Christensdatter 15
3) Jens Christensen 11
4) Christen Christensen 9
5) Christen Christensen 7
6) Thøger Christensen 5.
FM: Christen Nielsen i Lundgård.

1256 Jens Hansen på Rind mark. 24.8.1808, 1808/45.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Knudsen i Kærrestrup. B:
1) Jens Jensen 7
2) Mette Marie Jensdatter 4
3) Inger Marie Jensdatter 9 mdr.
Født værge Peder Sørensen Ladefoged i Vejrum.

1257 Maren Christensdatter i Breum [i Grinderslev sogn]. 21.9.1808, 1808/46.
A:
1) bror Jacob Christensen, uvist hvor
2) bror Knud Christensen 56 i Breum
3) søster Anne Christensdatter g.m. Knud Nielsen på stedet
4) halvbror Iver Christensen 60, i Breum
5) halvsøster Anne Dorthe Christensdatter g.m. Morten Nielsen i Vile.

1258 Jens Jensen Møller i Balling Nedermølle. 19.7.1808, 1808/47.
Enkemand. B:
1) Jens Jensen 17
2) Cathrine Marie Jensdatter 13
3) Villads Jensen 11
4) Jacob Jensen 9.
FM:
1 Niels Villadsen i Balling Overmølle
2 fars halvbror Jens Jensen Feldingbjerg i Søby mølle.
Testamente af 27.4.1808.

1259 Anne Hansdatter i Vester Lyby. 24.10.1808, 1808/48.
Enke efter [Thomas Christensen, skifte 18.6.1806 lbnr.1075]. B:
1) Johanne Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Dalsgård i Lyby sogn
2) Anne Thomasdatter 46, i Balling Nedermølle
3) Dorthe Thomasdatter 40, på Mols
4) Inger Thomasdatter 44, i Lyby
5) Hedvig Thomasdatter 43
6) Kirsten Thomasdatter g.m. Poul Bavnsgaard i Lihme sogn
7) Christen Thomsen i Vester Lyby.

1260 Laurids Poulsen i Dalstrup i Harre sogn. 13.12.1808, 1808/49.
E: Benned Andersdatter. LV: Christen Poulsen i Dalstrup.
2 sønner og 3 døtre, hvoraf kun angives ældste søn B:
1) Anders Lauridsen.

1261 Karen Pedersdatter i Lihme. 8.3.1808, 1808/50.
E: Erik Christensen. B:
1) Kirsten Eriksdatter 10
2) Christen Eriksen 9
3) Peder Eriksen 6
4) Anne Kirstine Eriksdatter 8 uger.
FM: mosters mand Peder Christensen Brandt.

1262 Inger Christensdatter i Volling. 4.10.1808, 1808/51.
E: Anders Gertsen. B:
1) Christen Andersen 5.
FM: morbror Eskild Christensen i Søndergård i Håsum sogn.

1263 Hans Christensen i Bostrup i Lyby sogn. 11.1.1809, 1808/52.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Christen Pedersen Toft i Næstild i Oddense sogn. B:
1) Christen Hansen 6.
FM: Peder Christensen Toft i Hestbæk i Rybjerg sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1807.
Samfrændeskifte 11.1.1809.

1264 Christen Pedersen i Fiskbæk. 30.5.1808, 1808/53.
E: Inger Olufsdatter. LV: Jens Pedersen i Fiskbæk. A:
1) søster død. B:
a Kirsten Frederiksdatter g.m. Jesper Hansen i Rogenstrup i Fiskbæk sogn
b Johanne Frederiksdatter g.m. Søren Lauridsen, sognefoged i Fiskbæk
c Lisbeth Frederiksdatter g.m. Jens Christensen i Lundsgård i Vorde sogn
d Anne Cathrine Frederiksdatter 31 i Løgstrup i Fiskbæk sogn
e Mette Marie Frederiksdatter 26 i Fiskbæk
f Maren Olufsdatter g.m. Jens Christensen i Løgstrup.

1265 Overdragelse af gården Brogård i Nørre Lem i Lem sogn. 16.10.1808, 1808/54.
Laurids Christensen sælger sin gård Brogård til sin søn Christen Lauridsen og får selv aftægt. De øvrige børn er B:
2) [Jens Lauridsen]
3) Maren Lauridsdatter
4) Anne Lauridsdatter.

1266 Peder Nielsen i Vejby. 5.10.1809, 1808/55.
E: Malene Poulsdatter. LV: Hans Ingstrup i Dølby sogn. B:
1) Niels Pedersen, døbt Vejby 24.7.1791.
FM: Søren Præstegaard.

1267 Jens Madsen i Store Brokholm i Junget sogn. 5.6.1808, 1808/56.
E: Christiane Sørensdatter. LV: Iver Svane, degn i Junget og Torum. B:
4) Edel Jensdatter 17
5) Anne Cathrine Jensdatter 14
6) Mads Jensen 12
7) Laurids Jensen 9
8) Søren Jensen 8
9) Jens 3 mdr.
FM: Mikkel Espersen i Vejsmark i Grinderslev sogn.
Første ægteskab med Edel Lauridsdatter. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Søren Nielsen Ajstrup i Brandstrup i Vindum sogn
2) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Brandstrup
3) Maren Jensdatter 30, på stedet.

1268 Maren Nielsdatter i Fastrup i Vammen sogn. 23.1.1809, 1808/57.
E: Anders Clausen. A:
1) bror Thomas Nielsen i Randers
2) bror Jens Nielsen i Hovtved [i Ove sogn]
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Snæbum.

1269 1808/58 ses ikke.

1270 Jens Sørensen, tjenestekarl i Vroue. 24.3.1808, 1808/59.
E: Johanne Eriksdatter. LV: Anders Christensen i Mundbjerg i Sevel sogn, g.m. søster Else Marie Eriksdatter. B:
1) Cathrine Jensdatter.
FM: født værge Peder Sørensen Bjert.

1271 1808/60 ses ikke.

1272 Christen Brøndum i Ingstrup [i Rødding sogn i Nørlyng herred]. 10.11.1808, 1808/61.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Jens Thygesen. B:
1) Lise Christensdatter
2) Anne Cathrine Christensdatter
3) Niels Christensen.
FM: Jens Nielsen i Rødding.

1273 Peder Andersen Dath i Krejbjerg, [begravet 31.1.1808], 1808/62.
Enkemand efter Inger Jensdatter, [begravet 24.11.1805]. B:
1) Jens Pedersen Dath i Vadum i Lihme sogn
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Søren Iversen på stedet
3) Christen Pedersen i Balling
4) Anders Pedersen Dath, på stedet
5) Mette Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Andrup i Krejbjerg sogn
6) Maren Pedersdatter g.m. Mads Pedersen i Nørgård i Krejbjerg sogn.

1274 Christen Jensen Høgh i Hindborg. 10.2.1808, 1808/63.
Afkald fra A:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Just Sørensen i Øster Lyby
2) Maren Pedersdatter g.m. Aksel Olufsen Holmgaard i Dølby sogn
3) Anne Sørensdatter Høgh.

1275 Gudich Madsen i Krejbjerggård. 30.9.1808, 1808/uden nummer.
Enkemand efter [Maren Jensdatter].
A:
1) Karen Madsdatter.
FM: Niels Nielsen i Overgård.
Desuden var til stede:
Mads Gudichsen.

1276 Bilag ved skifte på Lundø 18.5.1807, 1808/uden nummer.
Skøde af 28.3.1803 fra Hans Pedersen på Lundø til Niels Hansen sst. med første prioritet til Niels Thomsen på Lundø.
Fremlagt ved skiftet efter Thomas Pedersen på Lundø 18.5.1807.

1809

1277 Peder Clemensen i Gunderup i Hvidbjerg sogn. 28.10.1809, 1809/1.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: bror Vil Thomsen i Halborg i Hem sogn. B:
1) Mette Pedersdatter 9
2) Laurids Pedersen 8
3) Mette Marie Pedersdatter 4.
FM: fars [halv]bror Eskild Christensen i Håsum.
Desuden nævnes enkens søster Johanne Thomasdatter i Halborg.
Aftægtskontrakt af 6.4.1804 til afdødes far Clemen Pedersen.

1278 Mette Jensdatter i Gjørup. 30.6.1809, 1809/2.
E: Morten Mortensen. B:
1) Mette Marie Mortensdatter g.m. Anders Christensen i Store Torup
2) Christen Mortensen 22 g.m. Kirsten Hansdatter, en datter af Hans Christian Lund, møller i Ulbjerg Nedermølle
3) Jens Mortensen 16.
FM: morbror Niels Jensen Rybjerg til Skindbjerg i Dejbjerg sogn.

1279 Peder Sørensen i Sønder Feldingbjerg. 12.1.1809, 1809/3.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Jensen i Feldingbjerg. B:
1) Peder Pedersen 40, spækhøker i København
2) Søren Pedersen 38, i København
3) Troels Pedersen
4) Johanne Pedersdatter
5) Else? Pedersdatter.

1280 1809/4 ses ikke.

1281 Maren Pedersdatter i Jebjerg. 26.10.1809, 1809/5.
Enke efter Peder Jepsen Møller, [skifte 19.6.1806 lbnr.1134]. B:
1) Karen Johanne Pedersdatter 50, g.m. Christen Skomager i Harre, men han er rømt for mange år siden
2) Christen Pedersen Møller 42, på+ stedet
3) Jeppe Pedersen Møller 30, i Vium i Hjerk sogn.

1282 Mogens Knudsen Lærke i Stevnstrup i Grensten sogn. 28.2.1808, fejl for 28.2.1809, 1809/6.
E: Anne Sørensdatter. LV: Knud Sørensen i Venning [i Ålum sogn]. B:
1) Christen Mogensen 40, i Sønder Løgum ved Tønder
2) Gertrud Mogensdatter g.m. Laurids Pedersen i Torup, før på Vindum Overgård gods.

1283 Erik Thorsen i Roslev. 28.9.1809, 1809/7.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Thor Madsen i Roslev. B:
1) Inger Eriksdatt6er 26, i Lille Torum
2) Anne Sofie Eriksdatter g.m. Christen Andersen på stedet
3) Oluf Eriksen 22
4) Thor Eriksen18.

1284 Niels Nielsen i Grynderup [i Sæby sogn]. 17.10.1808, 1809/8.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Andersen i Vestenbjerg i Åsted sogn. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 16
2) Niels Nielsen 14
3) Maren Nielsdatter 9
4) Anne Nielsdatter 6
5) Stine Nielsdatter 3
6) Jens Nielsen 3 mdr.
FM: farbror Anders Nielsen i Nissum i Åsted sogn.

1285 Kirsten Jensdatter i Sønder Thise. 19.4.1809, 1809/9.
E: Christen Hansen.
Første ægteskab med Peder Nielsen Lund, [skifte Skivehus amt 5.11.1791 lbnr.486]. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 30, g.m. Niels Hansen i Sønder Thise
2) Karen Pedersdatter 26 i Sønder Thise.

1286 Anders Iversen i Vester Grønning. 26.10.1809, 1809/10.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Pedersen i Vester Grønning.
Af første ægteskab B:
1) Iver Andersen 38 på stedet
2) Johanne Andersdatter 35 g.m. Andreas Pedersen i Selde
3) Inger Andersdatter 28
4) Johannes Andersen 19.

1287 Clemen Christensen i Håsum. 22.11.1809, 1809/11.
E: Mette Christensdatter. LV: svoger Christen Pedersen i Balling. B:
1) Anne Clemensdatter 18
2) Christen Clemensen 15
3) Anne Cathrine Clemensdatter 13
4) Johanne Marie Clemensdatter 9.
FM: fasters mand Poul Nielsen i Volling.

1288 Maren Nielsdatter i Vester Lem i Lem sogn. 26.10.1809,1809/12.
E: Christen Kjeldsen. B:
1) Søren Christensen 21, på Højris
2) Inger Christensdatter 15
3) Kirsten Christensdatter 4.
FM: Laurids Jensen Dalsgaard.

1289 Mikkel Pedersen Vestergaard i Dommerby. 17.7.1809,, 1809/13.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Frands Madsen i Bærs i Estvad sogn. B;
1) Laurids Mikkelsen 12
2) Peder Mikkelsen 8
3) Niels Mikkelsen 4.
FM: farbror Niels Pedersen i Øster Lidegård i Estvad sogn.

1290 Anders Munch i Roum. 14.6.1809, 1809/14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Andersdatter 13
2) Søren Andersen 10.
FM: født værge Jens Andersen på Hvolris.

1291 Else Hansdatter på Bjerget i Vroue. 6.6.1809, 1809/15.
E: Jørgen Nielsen, natmand. B:
6) Sidsel Jørgensdatter
7) Anne Marie Jørgensdatter
8) Jørgen Jørgensen
9) Hans Jørgensen.
FM: Visti Olufsen i Vroue.
Af første ægteskab B:
1) Mette Kirstine, gift
2) Anne Sofie, gift
3) Mette Marie, gift
4) Kirsten
5) Anne Cathrine.

1292 Mette Jensdatter i Sønder Ørum [i Ørum sogn i Fjends herred]. 16.1.1809, 1809/16.
Peder Christensen Kvols. B:
1) Christen Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Christensen Daugbjerg
3) Mette Pedersdatter.
FM: Christen Nielsen i Vejgård i Ørum sogn.

1293 Peder Jensen i Mønsted. 17.3.1809, 1809/17.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Søren Sørensen, smed i Mønsted. B:
1) Jens Pedersen 31, i Gårsdal
2) Christen Pedersen 29
3) Anders Pedersen 17
4) Laurids Pedersen 15.
FM: Hans Jacob Christensen.

1294 Niels Olufsen i Hersom præstegård. 4.9.1809, 1809/18.
B:
1)n Karen Nielsdatter.
FM: Christen Høgh, forpagter i Hersom præstegård.

1295 Nikolaj Martinussen, tjenestekarl i Mønsted. 19.4.1809, 1809/19.
A:
1) bror Just Martinussen 30, i Mønsted
2) halvbror Jacob Martinussen i Egebjerg i Ejsing sogn
3) halvbror Jørgen Martinussen i Egebjerg
4) halvbror Christian Martinussen i Rettrup i Brøndum sogn
5) halvsøster [Christiane Martinusdatter] g.m. Jens Jensen i Smollerup.

1296 Margrethe Christoffersdatter i Kirstinelund i Klejtrup sogn. 2.8.1809, 1809/20.
E: Jens Mortensen.
Første ægteskab med [Jens Andersen skifte 12.4.1804 lbnr.1044]. B:
1) Anders Jensen 17
2) Karen Jensdatter.
3) Christen Jensen 10
FM: morbror Niels Christoffersen i Havegård i [Vester] Bjerregrav sogn.

1297 Christen Sørensen i Rettrup i Brøndum sogn. 5.7.1809, 1809/21.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Christen Jensen Næstildgaard i Brøndum. B:
1) Søren Christensen 12
2) Niels Christensen 9
3) Thomas Christensen 5
4) Bodil Christensdatter 3
5) Christen Christensen, født 14.9.1809.
FM: Jens Poulsen i Kåstrup i Oddense sogn.

1298 Christen Nielsen Kusk, ugift i Ramsinggård i Salling. 23.5.1809, 1809/22.
A:
1) mor Mette Eriksdatter i Ramsinggård
2) bror Erik Nielsen i Ramsinggård
3) bror Albert Nielsen i Ramsinggård
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Søren Madsen Vestergaard, sognefoged i Oddense
5) søster Karen Nielsdatter g.m. [Christen] Feld, degn i Oddense
6) halvbror Niels Nielsen Kusk i Næstild
7) halvbror Jens Nielsen Kusk i Harregård, [skifte 27.9.1809 lbnr.1153]. 1B:
a Niels Jensen 17.

1299 Niels Villadsen i Balling Overmølle. 8.11.1809, 1809/23.
E: Else Jacobsdatter. LV: [Holger] Kjærulf, præst i Balling og Volling. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter.
FM: født værge Mads P. Refsgaard.

1300 Sidsel Andersdatter Tustrup i Skals. 27.8.1809, 1809/24.
Enke efter [Laurids Christensen, skifte 2.6.1806 lbnr.1106]. B:
1) Søren Lauridsen 28 vanvittig
2) Mette Marie Lauridsdatter g.m. Anders Knudsen på stedet.

1301 Anders Christensen Hvam, tjenestekarl i Mammen. 4.8.1809, 1809/25.
A:
1) bror Christen Hvam, soldat i Århus
2) søster Anne Marie Christensdatter i Mammen
3) halvbror Jens Christensen i Århus.

1302 Maren Christensdatter på Rind mark. 30.1.1809, 1809/26.
E: Mikkel Andersen. A:
1) bror Poul Christensen i Rind
2) bror Søren Christensen i Skrødstrup i Hem sogn [i Onsild herred]
3) bror Peder Christensen.

1303 Anne Christensdatter i Lihme. 17.3.1809, 1809/27.
E: Jens Jensen Brunsgaard. B:
1) Mette Jensdatter 10
2) Johanne Jensdatter 8
3) Jens Jensen 7
4) Christen Jensen 5
5) Else Jensdatter 3
6) Niels Jensen 5 uger.
FM: morbror Christen Sinding i Lihme.

1304 Peder Rasmussen i Hem. 27.5.1809, 1809/28.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Tastum i Hem. B:
1) Jens Pedersen 36, rømt for 9 år siden
2) Christen Pedersen 31, i Vadum i Lihme sogn
3) Anne Dorthe Pedersdatter 21, i Vadum
4) Anders Pedersen i Gust i Balling sogn.

1305 Poul Christensen i Flovtrup i Selde sogn. 12.9.1809, 1809/29.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Kærgaard i Flovtrup. B:
1) Maren Poulsdatter 15
2) Johanne Poulsdatter 12
3) Christen Poulsen 11
4) Anne Poulsdatter 9.
FM: Poul Lauridsen i Flovtrup.

1306 Mads Jensen i Roslev. 20.8.1809, 1809/30.
Arvinger foretager selv skiftet, da alle arvingerne er myndige.
Navne angives ikke.

1307 Laurids Jensen i Gilsig i Dommerby. 16.7.1809, 1809/31.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Frederik Nielsen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter, døbt 20.4.1777.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Laurids Pedersen, døbt 5.5.1765.
2) Jens Pedersen, døbt 25.10.1767
3) Maren Pedersdatter, døbt 25.2.1770, g.m. Thomas Pedersen i Dommerby.

1308 Karen Nielsdatter i Kongenshus i Resen sogn [i Fjends herred]. 6.7.1809, 1809/32.
A:
1) Palle Lauridsen på stedet.

1309 Johanne Jensdatter i Testrupgård i Rinds herred. 19.12.1809., 1809/33.
E: Anders Jensen Høgh. B:
1) Marie Andersdatter 4½
2) Johanne Andersdatter 3½
3) Inger Marie Andersdatter 12 uger.
FM: morfar Jens Mikkelsen, smed i Nørager.

1310 Jens Aagesen (Ogisen) i Bygum i Øster Bølle sogn. 6.3.1809, 1809/34.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Jens Sørensen i Bygum. B:
1) Maren Jensdatter 8
2) Anne Jensdatter 5
3) Gertrud Jensdatter 3.
FM: farfar Aage Jensen på Bygum mark.

1311 Maren Christensdatter på Lundø. 8.2.1809/uden nummer.
Skiftet indført lbnr.589

1312 Testamente i Bjerregrav i Rinds herred. 23.2.1809, 1809/uden nummer.
Testamente af 23.2.1809 for Søren Andersen og hustru Johanne Thygesdatter i Bjerregrav i Rinds herred.

1313 Niels Kvols i Toustrup i Durup sogn. 22.9.1809, 1809/uden nummer.
E: Bodil Mortensdatter.
Anmodning om skifte, men skiftet ses ikke.

1314 Christen Clausen i Vester Dølby i Dølby sogn. 26.9.1809, 1809/uden nummer.
E: Maren Madsdatter.
Anmodning om skifte, men skiftet ses ikke. A: 3 brødre, heraf en i Haderslev, og en søster [maren Clausdatter] g.m. Søren [Pedersen] Præstegaard i Vejby.

1315 Anne Marie Christensdatter i Tastum i Kobberup sogn. 18.10.1809, 1809/uden nummer.
E: Jens Poulsen. B:
1) Peder Jensen 15
2) Kirsten Jensdatter 8½.
FM: morbror Jens Christensen Smollerup i Tastum.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1809.
Samfrændeskifte 18.10.1809.

1316 ## i Øster Alling mølle. 2.11.1809, 1809/uden nummer.
####

1317 Niels Kirkegaard i Gammelgård på Nørre Ørum mark. 5.11.1809, 1809/uden nummer.
Dødsanmeldelse indgivet af søn Hans Nielsen Thy i Sønder Ørum.

1318 Karen Hansdatter i Langå. 21.11.1809, 1809/uden nummer.
E: Hans Christensen. B:
1) Margrethe Hansdatter 7½
2) Bodil Hansdatter 2.
FM: Rasmus Nielsen i Langå.

1319 Jens Sørensen i Rind. 28.11.1809, 1809/uden nummer.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Christen Skaun i Rind. B:
3) Maren Jensdatter
4) Jens Jensen 10
5) Hans Jensen 5.
FM: Søren Sørensen i Rind.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B:
1) Mikkel Jensen 23
2) Anne Jensdatter. LV: Laurids Nielsen, smed i Rind.

1320 Aksel Jensen, formentlig i Åsted. 4.12.1809, 1809/uden nummer.
E: Bodil Nielsdatter i Åsted.
Anmodning om skifte efter hendes fraskilte mand.
Skiftet ses ikke.

SLUT