Erik Brejls hjemmeside

Start

Grenå Byfoged
Skifteprotokol
1603-1821

    [1603-1692]    [1730-1754]    [1754-1769]    [1769-1788]    [1788-1821]    [1725]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Grenå Byfoged
Skifter, registreringer og afkald
1603-1692
B 53L-22

1 Niels Pedersen, kræmmer og hustru Mette Pedersdatter i Grenå. 22.3.1603.
B:
1) Peder Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Peder Nielsen.

2 Registrering i Grenå. 29.2.1620.
Registrering af boet efter Niels Nielsen med angivelse af kreditorer.

3 Afkald i Grenå. 9.8.1624.
Afkald fra Rasmus Knap og hustru Mette Nielsdatter
for arv til deres børn efter deres oldefar [vil vel sige deres farfar] Knap, borgmester i Grenå.

4 Christen Knudsen, rådmand i Grenå. 29.10.1624.
B:
1) Niels Christensen, kræmmer
2) Dorthe Christensdatter.

5 Afkald i Grenå. 11.1.1625.
Afkald fra Maren Nielsdatter
for arv efter far Niels Andersen, borgmester i Grenå
til bror Rasmus Nielsen Cort i Horsens.

6 Afkald i Grenå. 25.9.1625.
Afkald fra Anne Nielsdatter ved morbror Søren Rasmussen i Gjerrild
for arv efter mor Kirsten Rasmusdatter
til far Niels Nielsen Vester i Grenå.

7 Anders Rasmussen i Grenå. 19.3.1627.
E: Inger Christensdatter, nu g.m. Rasmus Pedersen Aastrup. B:
1) Rasmus Andersen.

8 Peder Pedersen i Grenå. 10.11.1629.
E: Anne Ibsdatter, nu g.m. Rasmus Tøstesen. B:
1) Anders Pedersen.

9 Søren Jensen Pallesen i Grenå. 19.2.1631.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: far Laurids Mikkelsen i Dolmer. A:
1) bror Anders Jensen Pallesen, skifte 12.12.1622. E: Birthe Nielsdatter, nu g.m. Mathias Lauridsen i Grenå. 5B:
a Jens Andersen
b Anders Andersen
c Dorthe Andersdatter
d Karen Andersdatter
e Bodil Andersdatter, død, efter hvem der er arv.

10 Anders Mikkelsen i Grenå. 29.3.1631.
Enkemand. B:
1) Mikkel Andersen
2) Anne Andersdatter
3) datter, død. E: Niels Rasmussen, kræmmer. 1B:
a Anne Nielsdatter.

11 Jens Lauridsen i Grenå. 13.4.1631 og 8.8.1633.
E: Karen Joensdatter.
Første ægteskab med Maren Mortensdatter, skifte 25.1.1625. B:
1) Morten Jensen
2) Peder Jensen
3) Christen Jensen
4) Søren Jensen.
FM:
1 Peder Olufsen
2 Rasmus Jensen.
Desuden nævnes første hustrus søster Anne Mortensdatter.

12 Rasmus Nielsen, kapellan i Grenå. 8.8.1632 og 10.2.1637.
E: Birthe Sørensdatter. B:
4) Søren Rasmussen
5) Kirsten Rasmusdatter.
Første ægteskab med Birthe Nielsdatter, skifte 15.5.1626. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Dorthe Rasmusdatter
3) Birthe Rasmusdatter.
FM:
1 Anders Udsen.
2 Anders Sørensen
3 Peder Mikkelsen.
(Der ligger 2 kopier af dette skiftet i pakken).

13 Rasmus Jensen i Grenå. 4.1.1634.
E: Bodil Andersdatter. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Mette Rasmusdatter.

14 Peder Rasmussen Troy i Grenå. 19.1.1634.
B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter
3) Rasmus Pedersen Troy.

15 Anders Jensen, skomager i Grenå. 27.7.1634.
E: Maren Jensdatter, nu g.m. Jens Rasmussen. B:
1) Karen Andersdatter, under 14 år
2) Anne Andersdatter, under 14 år
3) Maren Andersdatter, under 14 år.

16 Rasmus Jacobsen, snedker i Grenå. 25.8.1635.
E: Anne Sørensdatter, nu g.m. Rasmus Pedersen Schiøtt. B:
1) Jacob Rasmussen
2) Søren Rasmussen
3) Vigtmann Rasmussen
4) Gertrud Rasmusdatter.

17 Jens Jacobsen, murer i Grenå. 23.9.1636.
E: Maren Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen
2) Niels Jensen
3) Anne Jensdatter
4) Jacob Jensen
5) Christen Jensen
6) Laurids Jensen.

18 Karen Joensdatter i Grenå. 19.9.1638.
E: Oluf Markussen. A:
1) mor Anne Nielsdatter
2) bror Thomas Joensen i Åstrup
3) søster Karen Joensdatter
4) søster Inger Joensdatter g.m. Søren Jensen Vester
5) søster Maren Joensdatter g.m. Morten Ingvardsen.

19 Regning i Grenå. 15.11.1638.
Regning over udgifter ved Maren Ingvardsdatter begravelse, som Maren Ibsdatter har lagt ud.

20 Formynderskab i Grenå. 19.11.1638.
Tidligere afdøde Søren Nørup. B:
1) Jens Sørensen
2) Maren Sørensdatter.
FM: morbror Rasmus Jensen, borgmester i Grenå, har i nogen tid været formynder.
Ny formynder Rasmus Sørensen Hammelev.
(Sml. lbnr.28).

21 Jens Frandsen i Grenå. 9.1.1639 og 1646, hvor dato mangler.
E: Maren Sørensdatter. B:
4) Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Frands Jensen
2) datter g.m. Søren Mortensen
3) datter g.m. Rasmus Rasmussen Dolmer.

22 Niels Jensen Hvid i Grenå. 10.10.1639.
E: Maren Ibsdatter. A:
0) mor Karen Andersdatter, død
1) søster Maren Jensdatter Hvid g.m. Markus Mortensen i København.

23 Registrering i Grenå. 9.10.1640.
Registrering hos afdøde Peder Hansen Tysk i Grenå.

24 Registrering i Grenå. 11.6.1641.
Søren Hermansen døde maj 1641. Registrering af hans bo hos søn David Sørensen, væver i Grenå.

25 Maren Sørensdatter i Grenå. 22.6.1641.
E: Jens Sørensen.
Første ægteskab med Jens Frandsen, [skifte 9.1.1639 lbnr.21]. B:
1) Søren Jensen.

26 Maren Lauridsdatter i Grenå. 5.9.1641.
E: Jens Jensen Koch. B:
1) Niels Jensen Koch
2) Mette Jensdatter i København
3) Laurids Jensen Koch i København.

27 Registrering i Grenå. 11.2.1643, 11.2.1643, 23.2.1643 og 23.2.1643.
Registrering i afdøde Joen Christensens bo fremvist af Bodil Joens.

28 Afkald i Grenå. 19.7.1643 og 4.12.1643.
Afkald fra Maren Sørensdatter g.m. Poul Jensen i Holbæk
for arv efter far Søren Sørensen Nørup i Grenå
til bror Jens Sørensen Nørup i Grenå.
Maren Sørensdatter giver også afkald for arv efter 3 søskende, der døde i Holbæk:
1 Søren Sørensen
2 Christen Sørensen
3 Sidsel Sørensdatter.
(Sml. lbnr.20).

29 Afkald i Grenå. 8.10.1643.
Afkald fra Villum Christoffersen i Grenå
for arv efter mor Lene Villumsdatter
til far Christoffer Pedersen, byfoged i Grenå.

30 Afkald i Grenå. 3.1.1644, 26.9.1644 og 7.10.1644.
Afkald fra
1 Rasmus Andersen,
2 Søren Andersen og
3 Terkild Andersen
for arv efter mor Maren Rasmusdatter, der var g.m. deres afdøde far Anders Rasmussen, smed
til stedmor Sidsel Christensdatter.
(Sml.lbnr.33).

31 Karen Sørensdatter i Grenå. 6.10.1645.
E: Søren Rasmussen Scheffer. B:
1) Anne Sørensdatter, mangler 8 år i at fylde 16 år
2) Søren Sørensen, mangler 9 år i at fylde 14 år.
FM:
1 morbror Rasmus Sørensen
2 morbror Søren Sørensen.

32 Søren Sørensen Rasmussen i Grenå. 13.12.1645.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Søren Sørensen
2) Rasmus Sørensen
3) Anne Sørensdatter
4) Dorthe Sørensdatter.

33 Afkald i Grenå. 9.8.1646.
Afkald fra
1 Rasmus Andersen i Grenå
2 Søren Rasmussen i Grenå
for arv efter bror Terkild Rasmussen i Grenå.
(Sml.lbnr.30).

34 Jens Sørensen, smed i Grenå. 12.9.1646 og 5.7.1647.
E: Birthe Christensdatter, der ægter Rasmus Sørensen, smed i Grenå. B:
1) Søren Jensen
2) Christen Jensen
3) Peder Jensen.
Desuden nævnes afdødes mor Birthe Pedersdatter.
FM: Søren Sørensen Selkær.

35 Else Hansdatter i Grenå. 12.9.1646.
E: Søren Nielsen Uggerslev. B:
1) datter, hvis navne ikke angives
2) Kirsten Sørensdatter.
(Måske flere børn).

36 Afkald i Grenå. 9.3.1647.
Afkald fra Jørgen Sørensen Bagge, kapellan og skolemester i Grenås hustru
for arv efter hendes mor Birthe Andersdatter
til hendes far Niels Christensen kræmmer.

37 Mette Sørensdatter i Grenå. 9.6.1647.
E: Jens Andersen Aastrup.
Arvinger angives ikke.

38 Niels Nielsen [Vester], smed i Grenå. 9.12.1647.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Kand i Hammelev. B:
2) Niels Nielsen
3) Søren Nielsen.
FM: farbror Laurids Nielsen, kræmmer i Allelev.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter], skifte 25.9.1625 lbnr.6. B:
1) [Anne Nielsdatter], død. 1B:
a en dreng.
FM: [mors morbror] Søren Rasmussen i Gjerrild.

39 Peder Olufsen i Grenå. 31.12.1647.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

40 Anders Udsen i Grenå. 14.12.1649.
E: Maren Madsdatter, nu g.m. Niels Sørensen. B:
1) Mads Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Maren Andersdatter 9
4) Maren Andersdatter den yngre 2.

41 Jens Jensen Koch i Grenå. 27.10.1651.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Niels Jensen Koch
2) Laurids Jensen Koch
3) Mette Jensdatter.

42 Peder Pedersen Elmegaard i Grenå. 23.12.1651.
E: Gertrud Nielsdatter. B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Niels Olufsen
3) Karen Pedersdatter i Danzig.

43 Anders Rasmussen, skrædder i Grenå. 28.6.1652.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Inger Andersdatter.

44 Karen Jensdatter, bagerkvinde i Grenå. 12.2.1653.
E: Peder Jensen.
Arvinger angives ikke.
Kopi af skiftebrevet til Søren Sørensen Selkær.
Afdøde var Peder Jensens sidste hustru.
(Sml. lbnr.34).

45 Maren Nielsdatter i Grenå. 19.7.1653.
E: Anders Pedersen, skibsbygger. B:
1) Niels Andersen, under 14 år
2) Kirsten Andersdatter, under 14 år.
FM: morbror Anders Nielsen i Åstrup.

46 Oluf Sørensen Bruun i Grenå. 24.11.1654.
E: Birthe Jensdatter. B:
1) Mette Olufsdatter, under 14 år.
FM:
1 Jens Lauridsen i Stabrand
2 Søren Sørensen Mattrup.

47 Sidsel Christensdatter i Grenå. 14.1.1655.
B:
1) datter g.m. Laurids Nielsen Kour?
(Måske flere børn).

48 Rasmus Tordsen i Grenå. 7.11.1655.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Rasmussen
2) Poul Rasmussen.

49 Rasmus Rasmussen Dolmer i Grenå. 19.1.1656.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Rasmus Rasmussen.
Desuden nævnes afdødes svoger Søren Nielsen Skærup i Emmelev [i Rimsø sogn], kongens delefoged i Nørre herred.

50 Mikkel Thomsen i Grenå. 3.5.1656.
Enkemand, skifte efter hustruen 25.9.1647. B:
1) Thomas Mikkelsen
2) Helle Mikkelsdatter, død. E: Søren Christensen Fannerup. 1B:
a Helle Sørensdatter
3) Karen Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen, tømrer
4) Anne Mikkelsdatter.

51 Sidsel Nielsdatter i Grenå. 8.4.1662.
B:
1) Niels Sørensen
2) Bodil Sørensdatter g.m. Jeppe Ibsen.

52 Birgitte Sørensdatter i Grenå. 7.8.1688.
E: Niels Christensen. B:
1) Mette Nielsdatter 5.
Enkemandens første ægteskab med Mette Eskildsdatter. 8 børn, hvis navne ikke angives.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1688.

53 Arv deles i Grenå. 20.2.1692.
Arvingerne A:
1) Rasmus Jensen og B:
a Maren Rasmusdatter
2) Mads Høj, død. 3 B:
a Anne Madsdatter, hos Maren Rasmusdatter i Grenå
b Søren Madsen
c Maren Madsdatter, hos mormor og morbror i Bredstrup.
FM:
1 Rasmus Sørensen i Bredstrup
2 morbror Søren Sørensen i Bredstrup.
(Det fremgår ikke hvem arvelader eller de direkte arvinger er).
(Rasmus Jensen lever og formentlig er hans hustru død).


Grenå Byfoged
Skifteprotokol
1730-1754
B 54-272

54 Jens Sørensen Dolmer i Grenå. 17.4.1730, fol.1B.
Enke efter Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Anders Dolmer, død. 6B:
a Søren Andersen Dolmer i Grenå
b Rasmus Andersen Dolmer i København
c Karen Andersdatter i København
d Mette Andersdatter i København
e Gertrud Andersdatter i København
f Gertrud Andersdatter i København
2) Søren Dolmer, død. Af børn kendes B:
a Jens Sørensen Dolmer i Helsingør
b Karen Sørensdatter i København.

55 Christen Hansen Bedsted, dansk skoleholder i Grenå. 8.3.17341, fol.11B.
E: Mette Gjesing. LV: Thomas Christensen. B:
1) Christoffer Bedsted 8
2) Elsebeth Bodil Bedsted 5½
3) Hans Bedsted 3.
FM: Rasmus Jensen Katholm.

56 Bente Rasmusdatter i Grenå. 10.7.1730, fol.11B.
E: Søren Rasmussen Ginnerup, klejnsmed. B:
1) Anne Sørensdatter Ginnerup 30, i København
2) Maren Sørensdatter Ginnerup 28
3) Jens Sørensen Ginnerup 26, i Skien i Norge.
FM: farbror Jens Rasmussen Ginnerup i Grenå.

57 Maren Andersdatter i Grenå. 26.11.1731, fol.16B.
E: David Sørensen, kirkeværge. B:
1) Søren Davidsen 4
2) Else Sørensdatter 2.

58 Søren Mikkelsen Hammelev i Grenå. 27.11.1731, fol.22.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Laurids Andersen Rugaard.
Skifte efter første hustru sluttet 15.12.1713. B:
1) Mikkel Sørensen Hammelev, søfarende.

59 Maren Andersdatter i Grenå. 22.9.1732, fol.29.
E: Johan Sørensen. B:
1) Kirsten Johansdatter 3.

60 Morten Eskildsen, farver og havnefoged i Grenå. 14.3.1730, fol.33B.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Niels Pedersen Bang, købmand i Grenå. B:
1) Eskild Mortensen 14
2) Anne Marie Mortensdatter 5.
FM: morbror David Sørensen.

61 Rasmus Pedersen, glarmester i Grenå. 30.12.1733, fol.59B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Eriksen Sallingbo. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Christensdatter, enke efter Søren Rasmussen Basse, dansk skoleholder i Lyngby. LV: Rasmus Jensen i Lyngby.

62 Jens Rasmussen Vest i Grenå. 6.11.1733, fol.64.
E: Johanne Iversdatter. A:
1) mor Maren Vest i Grenå
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Samsing.
Afdøde døde i Nakskov.

63 Peder Nielsen Viborg, skomager i Grenå. 24.9.1732, fol.65B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen, bager. B:
4) Mette Pedersdatter Viborg 8
5) Margrethe Pedersdatter Viborg 7
6) Hans Pedersen Viborg 3
7) Christian Pedersen Viborg 9 mdr.
FM: Johan Kisling, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen Viborg
2) Sidsel Pedersdatter Viborg 21, i København
3) Peder Pedersen Viborg 13.

64 Margrethe Hansdatter Nagelsmed i Grenå. 17.4.1731, fol.70.
Enke efter Jørgen Winther. B:
1) Maren Jørgensdatter Winther i København
2) Mette Jørgensdatter Winther
3) Anders Jørgensen Winther.
FM:
1 farbror Rasmus Andersen Winther
2 morbror Jens Hansen Nagelsmed i Ebeltoft
3 morbror Hans Hansen Nagelsmed.

65 Peder Themsen (Timsen), kontrollør, samt vejer og måler i Grenå. 27.6.1734, fol.78B.
E: Anne Marie Blichfeldt. LV: Mads Lysholt, tolder i Grenå. B:
2) Dorthe Pedersdatter 30
3) Gertrud Pedersdatter g.m. [Johannes Jørgensen] Plenge, rektor i Grenå
4) Stygge Themsen 23
5) Marie Lisbeth Pedersdatter 23
6) Else Margrethe Pedersdatter 21
7) Cathrine Helene Pedersdatter 16
8) Sidsel Pedersdatter 12
9) Beate Cathrine Pedersdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Pedersdatter.

66 Maren Nielsdatter i Grenå. 26.11.1736, fol.92B.
E: Oluf Jensen, glarmester. B:
2) Mads Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter g.m. Laurids Ottesen i København, farer på Island.

67 Johanne Rasmusdatter i Grenå. 28.12.1737, fol.94B.
E: Laurids Sørensen Fischer. B:
1) Søren Lauridsen Fischer 23
2) Rasmus Lauridsen Fischer 5.

68 Jens Sørensen, skomager i Grenå. 17.3.1738, fol.97B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Hansen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jensdatter 24
2) Karen Jensdatter 22.
FM: mosters mand Anders Christensen Pich.

69 Poul Jensen Hammersmed i Grenå. 2.6.1738, fol.101B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Eriksen Sallingbo. B:
1) Maren Poulsdatter 10
2) Peder Poulsen 8¼
3) Jens Poulsen 4½.
FM: Johan Sørensen Mariager.

70 Karen Sørensdatter i Grenå. 8.9.1738, fol.105B.
E: Søren Jensen Murmand, skomager. B:
1) Maren Sørensdatter 13.

71 Søren Jacobsen Møller, skipper i Grenå. 16.12.1738, fol.109B.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Rasmus Juul. B:
1) Jacob Sørensen Møller 2.
FM: Rasmus Sørensen Qvist, skomager.

72 Mette Jørgensdatter i Grenå. 12.1.1739, fol.115B.
E: Johan Sørensen Mariager. A:
1) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Rasmus Christensen i Overbroen i Ørum sogn
2) søster Karen Jørgensdatter, død. 1B:
a Jørgen Hansen i Glesborg i Ørum sogn
3) søster Anne Jørgensdatter i Grønfeld [i Agri sogn] på Mols, død. 3B:
a Karen Nielsdatter
b Mette Nielsdatter
c Jørgen Nielsen
4) bror Jørgen Jørgensen i Ebdrup, død. E: Maren Esbensdatter. 3B:
a Margrethe Jørgensdatter i Ebeltoft
b Maren Jørgensdatter, vanfør
c Anne Marie Jørgensdatter.

73 Oluf Lauridsen Busch, styrmand i Grenå. 5.5.1738, fol.120.
E: Anne Dorthe Sørensdatter Bagge. B:
1) Oluf Severin Olufsen, født efter fars død.
FM: morfar Søren Bagge.

74 Maren Andersdatter i Grenå. 25.4.1739, fol.129.
E: Christen Lauridsen, skipper. B:
1) Anders Christensen i Grenå
2) Dorthe Cathrine Christensdatter
3) Christian Christensen 15.
FM: Christen Tryggesen.

75 Thomas Christensen i Grenå. 30.10.1738, fol.136.
E: Christiane Dorthe Gjørup. LV: Niels Jensen Boelsmand, købmand i Grenå. B:
1) Ingeborg Christiane Thomasdatter 12.
FM: Søren Andersen Lind, feldbereder i Grenå.
Desuden nævnes Jens Gjørup, købmand i Ålborg.

76 Søren Rasmussen Ginnerup, klejnsmed i Grenå. 23.1.1739, fol.145B.
Enke efter Bente Rasmusdatter, [skifte 10.7.1730 lbnr.56]. B:
1) Anne Sørensdatter Ginnerup, i Birkerød præstegård
2) Maren Sørensdatter Ginnerup g.m. Rasmus Sørensen Qvist, skomager i Grenå
3) Jens Sørensen Ginnerup, i Grenå.
FM: farbror Jens Rasmussen Ginnerup i Grenå.

77 Anne Rasmusdatter i Grenå. 25.4.1739, fol.149.
E: Jens Pedersen Nibe. B:
1) Else Jensdatter Nibe g.m. Laurids Pedersen Snedker, skipper i Grenå
2) Maren Jensdatter Nibe.

78 Barbara Jensdatter i Nibe. 14.3.1739, fol.150.
E: Jens Andersen, hattemager. B:
1) Gertrud Jensdatter 15
2) Jens Jensen 9.

79 Simon Christensen Enslev i Grenå. 5.12.1739, fol.154B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Rasmus Sørensen Mau, skipper. B:
1) Cathrine Marie Simonsdatter g.m. Jens Christensen Mogenstrup i København
2) Poul Simonsen 24½
3) Christen Simonsen 23, farer til skibs fra Holland.
4) Mette Simonsdatter 22.
FM: Jens Pedersen Høj i Grenå.

80 Sofie Andersdatter i Grenå. 30.1.1740, fol.157.
Enke efter Rasmus Gødesen. B:
1) Anders Rasmussen Gødesen, der er rømt fra kone og børn og nu har kone og børn i Halby, 2 mil fra Malmø i Skåne.
Hans hustru Maren Lauridsdatter Køls, der nu bor i Viborg. B:
a) Christen Andersen, handskemager i Ålborg
b Sofie Andersdatter g.m. en skomagersvend i Viborg
c Karen Andersdatter g.m. en skræddersvend i Viborg.

81 Kirsten Nielsdatter i Grenå. 14.1.1740, fol.160.
E: Erik Andersen, hattemager. B:
1) Maren Eriksdatter 6
2) Karen Eriksdatter 4
3) Mette Eriksdatter 1½
4) Niels Eriksen 3 uger.

82 Hans Steffensen, bådsmand i Grenå. 22.9.1740, fol.164.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Peder Sørensen Dolmer. B:
1) Inger Hansdatter 23
2) Karen Hansdatter 21
3) Anne Marie Hansdatter 19
4) Maren Hansdatter 17
5) Margrethe Hansdatter 14
6) Steffen Hansen 10.
FM: morbror Peder Sørensen Gødesen i Bredstrup.

83 Ingvard Nielsen i Grenå. 9.6.1740, fol.167.
E: Kirsten Nielsdatter Schiøtt. LV: Hans Hansen Nagelsmed i Grenå.
Arvinger kendes ikke.

84 Mette Jacobsdatter i Grenå. 1.5.1741, fol.169.
E: Anders Christensen Schmidt, skipper. B:
1) Maren Andersdatter Schmidt 7½
2) Niels Andersen Schmidt 5
3) Anne Cathrine Andersdatter Schmidt 2½.
FM: morfar Jacob Nielsen, feldbereder i Grenå.

85 Rasmus Jensen Katholm i Grenå. 9.2.1741, fol.177.
E: Gunild Sørensdatter. LV: Erik Pedersen, skomager. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 8
2) Dorthe Rasmusdatter 6½
3) Else Cathrine Rasmusdatter 2.
FM: Gunder Pedersen Drejer, skipper i Grenå.

86 Søren Andersen Dolmer, ugift i Grenå. 10.9.1740, fol.181B.
A:
0) skifte efter forældre sluttet 3.4.1720
1) Anne Andersdatter Dolmer g.m. Oluf Thomsen Mandal, kongens skipper i Nyboder i København
2) søster Mette Andersdatter Dolmer g.m. Claus Hansen Rønning, brændevinsmand i Borgergaden i København
3) søster Gertrud Andersdatter Dolmer g.m. Hans Jespersen i Rentekammeret i København
4) søster Karen Andersdatter Dolmer g.m. Hans Knudsen, postmester i Randers.

87 Jens Sørensen i Grenå. 7.10.1741, fol.190.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Christen Sørensen Falslev. A:
1) søskendebarn på mors side Jens Mogensen i Karlby
2) søskendebarn, død. 1B:
a Niels Christensen Worm, præst i Dragør på Amager
3) søskendebarn på fars side Søren Lauridsen i Karlby
4) søskendebarn på mors side Søren Nielsen Attrup i Karlby
5) søskendebarn på mors side Peder Nielsen i Voldby
6) søskendebarn på mors side Anders Nielsen i Voldby
7) søskendebarn Anne Dorthe g.m. Thomas i Lystrup.

88 Anders Christensen, hyrde i Grenå. 23.2.1742, fol.192.
E: Karen Eriksdatter. LV: Rasmus Sørensen Qvist. B:
2) Erik Andersen, hattemager
3) Christen Andersen 26
4) Jens Andersen 24, soldat
5) Dorthe Andersdatter g.m. Søren Jensen Murmand, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Andersen, soldat i København.

89 David Sørensen, kirkeværge i Grenå. 29.9.1741, fol.194B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels Pedersen Bang, købmand. B:
3) Anders Davidsen 8
4) Mikkel Davidsen 2
5) Hans Davidsen 2.
FM: Rasmus Jensen Juul, købmand i Grenå.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 26.11.1731 lbnr.57]. B:
1) Søren Davidsen 13½
2) Else Sørensdatter 12.

90 Karen Sørensdatter i Grenå. 13.5.1742, fol.211B.
E: Peder Pedersen Fannerup. A:
1) Thomas Pedersen Stigsen
2) Hans Jørgensen Domer
3) Maren Broch, g.m. Rasmus Thomsen
4) Dorthe Stigsdatter, død, var g.m. Mads Hansen i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 3.4.1739 lbnr.179]. A:
a Dorthe Marie Buchtrup, enke efter Hans [Jørgensen] Mygind, kapellan i Ebeltoft [og Dråby]
b [Birgitte Madsdatter] g.m. Christen Holm, [vejer og måler i Ebeltoft]
c Stig Madsen [Buchtrup, skifte Ebeltoft 27.4.1739 lbnr.180. E: Anne Johanne Christensdatter Højer] g.m. Henrik Pedersen Grønfeld. 1B:
1 Mads Stigsen Buchtrup
5) Hans Eriksen i Fuglsang, død. Hans børn
6) Christen Jacobsen i Fuglsang.

91 Jeremias Johansen, feldbereder i Grenå. 1.7.1742, fol.215.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Andersen Lind, feldbereder. B:
1) Jens Jeremiassen i Grenå
2) Johan Jeremiassen 31, hattemagersvend
3) Dorthe Marie Jeremiasdatter 29.
FM: Laurids Pedersen Snedker, skipper i Grenå.

92 Peder Eriksen, skomager i Grenå. 9.10.1742, fol.219.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Steffensen. B:
1) Erik Pedersen, skomager
2) Peder Pedersen
3) Lisbeth Pedersdatter, død. E: Rasmus Jensen. 2B:
a Peder Rasmussen 7
b Jens Rasmussen 5
4) Maren Pedersdatter g.m. Gothardt Andersen Germand, skomager i København.

93 Birgitte Poulsdatter i Grenå. 31.5.1742, fol.224.
E: Jens Jensen Hammersmed. B:
1) Poul Jensen Hammersmed, skifte 2.6.1738 lbnr.69. E: Mette Pedersdatter, nu g.m. Christen Lauridsen, skipper i Grenå. 3B:
a Maren Poulsdatter 14
b Peder Poulsen 12½
c Jens Poulsen 8½.
FM: Rasmus Sørensen Mau, som beslægtet.

94 Maren Jørgensdatter Broch i Grenå. 25.1.1743, fol.229.
E: Rasmus Sørensen Thomsen, skipper. B:
1) Gertrud Cathrine Rasmusdatter 8
2) Anne Dorthe Rasmusdatter 5
3) Jørgen Broch Rasmussen 9 mdr.
FM: Christoffer Broch, købmand i Grenå, beslægtet på mors side.

95 Birgitte Ovesdatter Broch i Grenå. 4.11.1742, fol.239B, 288B.
E: Jørgen Rasmussen Bang, købmand og stempelpapirsforhandler. B:
1) Ove Broch Jørgensen Bang 11
2) Christen Broch Jørgensen Bang 10.
FM: morbror Christoffer Broch, toldforpagter og købmand i Grenå.
Enkemandens første hustru Else Jensdatter Fevejle, skifte 8.8.1729. Arv til B:
1) Rasmus Jørgensen Bang
2) Jens Jørgensen Bang
3) Nikolaj Jørgensen Bang
4) Eskild Buch Jørgensen Bang.
Disse børn har også arv efter deres mormor Karen Nielsdatter Busch, der var g.m. Christoffer Broch.

96 Birgitte Pedersdatter i Grenå. 2.9.1743, fol.262B.
E: Peder Gundersen, drejer. B:
1) Gunder Pedersen
2) Peder Pedersen 34, på de lange rejser
3) Mathias Pedersen 31, i Roskilde
4) Jens Pedersen 25
5) Anne Pedersdatter, død. var g.m. Esben Lauridsen Ruhugger i København. 3B:
a Laurids Esbensen
b Christen Esbensen
c Birgitte Esbensdatter.

97 Niels Lauridsen fæster af Grenå mølle. 27.2.1744, fol.269.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 6½
2) Laurids Nielsen 5
3) Maren Nielsdatter 3½.
Desuden nævnes afdødes halvbror Christen Lauridsen, tømrer i Hobro.

98 Anne Marie Blichfeldt i Grenå. 17.3.1743, fol.276B.
Enke efter Peder Themsen, [skifte 27.6.1734 lbnr.65]. B:
1) Dorthe Pedersdatter, tjener på Pederstrup på Lolland
2) Gertrud Pedersdatter, [skifte Sønderlyng herred gejstlig 21.6.1742 lbnr.41], var g.m. [Johannes Jørgensen] Plenge i Fovlum, præst [i Tjele og Vinge]. 7B:
a Jørgen Vilhelm Plenge
b Cathrine Marie Plenge
c Peder Themsen Plenge
d Anne Amdisdatter Blichfeldt Plenge
e Dorthe Eleonora Plenge
f Frederik Christian Plenge
g Christian Ditlev Plenge.
3) Stygge Themsen, forvalter på Gunderslevholm? på Sjælland, g.m. Dorthe Christensdatter
4) Marie Lisbeth Pedersdatter i Christiania i Norge
5) Else Margrethe Pedersdatter i København
6) Cathrine Helene Pedersdatter i Christiania i Norge
7) Sidsel Pedersdatter i Århus
8) Beate Cathrine Pedersdatter på stedet.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Vinding.

99 Johan Andersen Mørch, skipper i Grenå. 16.7.1744, fol.285B.
E: Christine Marie Lauridsdatter Malmø. LV: Niels Christensen Degn, købmand. B:
1) Marie Lisbeth Mørch 1½.
FM: Rasmus Jensen Fugl, som beslægtet.

100 Sidsel Nielsdatter i Grenå. 23.1.1745, fol.288.
E: Søren Andersen Lind, feldbereder.
Testamente af 28.10.1744.

101 Anne Jensdatter Bruun i Grenå. 26.4.1745, fol.288B.
E: Søren Rasmussen Fischer, skoleholder og organist. B:
1) Jørgen Sørensen Bruun 12
2) Rasmus Sørensen Fischer 9
3) Jens Nikolaj Sørensen Fischer 7
4) Jacob Fredborg Sørensen Fischer 2
5) Thomas Andreas Sørensen Fischer 3 uger, der døde.

102 Albert Lauridsen Kongsgaard, toldbetjent i Grenå. 23.8.1745, fol.293.
E: Mette Sørensdatter. A:
1) søster Maren Lauridsdatter Kongsgaard i Ebeltoft.

103 Peder Christensen Vium i Grenå. 6.9.1745, fol.295.
E: Anne Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.

104 Rasmus Andersen Winther i Grenå. 18.2.1745, fol.296B.
E: Johanne Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Rasmusdatter Winther g.m. Jens Andersen Ebbesen i Grenå.

105 Søren Rasmussen Fevejle, ugift i Grenå. 25.1.1746, fol.300B.
A:
1) mor Karen Rasmusdatter i Bredstrup
2) søster Maren Rasmusdatter Fevejle g.m. Johan Andreassen på Vimmelskaftet i København
3) halvbror Jens Jensen i Skærvad mølle
4) halvsøster Anne Marie Jensdatter i København.
Skifte af 28.11.1715 efter afdødes far.

106 Peder Nielsen, snedker i Grenå. 19.7.1746, fol.306.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Juul, købmand. B:
1) Peder Pedersen 1½.
FM: Laurids Nielsen, snedker.

107 Anne Rasmusdatter i Grenå. 5.4.1746, fol.308.
E: Jens Rasmussen Fiil, skrædder. B:
1) Rasmus Jensen Fiil 35, soldat
2) Mikkel Jensen Fiil 32
3) [Anne] Kirstine Jensdatter Fiil g.m. Hans Ritto, bager.

108 Birgitte Pedersdatter i Grenå. 14.11.1746, fol.309B.
E: Niels Jensen. B:
1) Peder Nielsen 13
2) Jens Nielsen 10
3) Rasmus Nielsen 7
4) Anne Marie Nielsdatter 3.

109 Frederikke Frederiksdatter i Grenå. 14.1.1747, fol.310B.
E: Niels Pedersen Greve. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 6
2) Marie Nielsdatter 4½
3) Johanne Nielsdatter 2
4) Frederik Peder Nielsen Greve 14 dage.
FM: Rasmus Thomsen, skipper, som beslægtet.

110 Johanne Pedersdatter i Grenå. 1.4.1747, fol.315B.
E: Oluf Sørensen Lind. A:
1) søster Inger Pedersdatter g.m. Peder Christensen Scheffer i Karleby
2) søster Bodil Pedersdatter i Voldby.

111 Niels Pedersen Bang i Grenå. 3.6.1747, fol.318B.
E: Anne Rasmusdatter Koed. B:
1) Kirsten [Marie] Nielsdatter Bang g.m. Hans [Christoffersen] de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge
2) Dorthe Sofie Nielsdatter Bang g.m. Peder Møller i Randers
3) Peder Nielsen Bang 21
4) Rasmus Nielsen Bang 19
5) Jens Nielsen Bang 15
6) Anne Marie Nielsdatter Bang 10
7) Thomas Andreassen Bang 9.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1747.
(Sml. lbnr.179).

112 Anne Jensdatter Møller i Grenå. 23.4.1747, fol.319.
B:
1) Bodil Jørgensdatter 30
2) Jens Andersen 27
3) Jens Hansen 22.
Afkald indført i Justitsprotokollen fol.248.

113 Steffen Hansen, nagelsmed i Grenå. 7.7.1746, fol.319B.
E: Anne Margrethe Jensdatter Holm. LV: afdødes bror Hans Hansen, nagelsmed. B:
1) Maren Steffensdatter g.m. Andreas Clemensen i København
2) Sidsel Steffensdatter 29
3) Niels Steffensen 25
4) Mette Sofie Steffensdatter 20
5) Terkild Steffensen 14
6) Jacob Steffensen 12.

114 Jens Rasmussen Ginnerup i Grenå. 29.11.1747, fol.320B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Rasmus Mau, købmand. B:
1) Rasmus Jensen Ginnerup 22
2) Anders Jensen Ginnerup 17
3) Jens Jensen Ginnerup 15.
FM: Niels Jensen Boelsmand, købmand i Grenå.

115 Anne Pedersdatter Schmidt i Grenå. 27.12.1747, fol.325.
E: Otto Frederik Knoff, kontrollør samt vejer og måler. B:
1) Sidsel Malene Ventrue Knoff 9
2) Marie Cathrine Knoff 7
3) Henrik Peder Knoff 5
4) Christiane Ulrikke Knoff 4
5) Andreas Nikolaj Knoff 3.
FM: Thor Nielsen, tolder i Grenå.

116 Kirsten Hansdatter i Grenå. 9.2.1748, fol.330B.
E: Jørgen Sandgaard, sadelmager. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter.
FM: Jens Hansen, degn i Tostrup.

117 Christen Rasmussen Bang, ugift i Grenå. 21.2.1748, fol.332.
A:
1) bror Peder Rasmussen, forvalter på Lindenborg
2) bror Jens Rasmussen i Thorsø [i Voldby sogn]
3) bror Anders Rasmussen 24
4) bror Thomas Rasmussen Bang 17.

118 Anne Rasmusdatter i Grenå. 19.3.1748, fol.334.
E: Ud Rasmussen. B:
1) Rasmus Udsen 15.
FM: Niels Mortensen, smed.

119 Anne Jensdatter i Grenå. 9.3.1748, fol.335.
E: Jens Rasmussen Mau, rytter i Randers. A:
1) bror Søren Jensen i Bonderup
2) bror Anders Jensen, død. 1B:
a Maren Andersdatter 20, i København
3) søster Anne Jensdatter g.m. Jens Andersen Slemming i Grenå
4) søster Inger Jensdatter g.m. Peder Gødesen i Bredstrup.

120 Frands Andersen Lind i Grenå. 4.1.1748, fol.336B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Hansen, feldbereder. A:
1) bror Lorents Andersen Mønnich, skomager i Skien i Norge
ved Mathias Christensen Mønnich, som beslægtet.

121 Thomas Pedersen Stigsen i Grenå. 19.1.1748, fol.339B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Mau, købmand. A:
1) bror Stig Pedersen, skipper i København
2) halvsøster Gertrud Stigsdatter, død. 3B:
a Gertrud Cathrine 14
b Dorthe 10
c Jørgen Rasmussen Broch 7
3) halvsøster Dorthe Stigsdatter [Aastrup], død, var g.m. [Mads Hansen Buchtrup] i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 3.4.1739 lbnr.179]. 5B:
a Hans Madsen Buchtrup i Holland
b Dorthe Marie Madsdatter, enke efter [Hans Jørgensen Mygind, kapellan i Ebeltoft og Dråby]
c Birgitte Madsdatter g.m. Christen Holm, købmand i Ebeltoft
d Kirsten Madsdatter g.m. Niels Poulsen, skipper i Århus
e [Stig Madsen Buchtrup, skifte Ebeltoft 27.4.1739 lbnr.180. E: Anne Johanne Christensdatter Højer. LV: Henrik Pedersen Grønfeld, der ægter enken]. 1B:
1 Mads Stigsen Buchtrup 12.

122 Maren Jensdatter i Grenå. 23.11.1748, fol.342B.
E: Hans Lauridsen, feldbereder. B:
1) Laurids Hansen 7 uger.
FM: morfar Jens Nibe.

123 Anders Nielsen Busch i Grenå. 2.4.1749, fol.344B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Mathias Skrædder.
Første ægteskab med Agathe Bayer. B:
1) Sidsel Andersdatter Busch 43.
FM: Peder Eriksen Sallingbo.

124 Peder Villadsen, der døde i Vestindien. 27.5.1749, fol.346.
E: Christine Marie Mørch i Grenå. LV: Niels Christensen Degn. B:
1) Johan Pedersen Mørch 2½.
FM: Rasmus Jensen Fugl, snedker, som beslægtet.

125 Johanne Nielsdatter i Grenå. 7.7.1749, fol.349.
E: Jens Pedersen, drejer. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 4
2) Niels Jensen 9 dage.
FM: Peder Sallingbo, som beslægtet.

126 Søren Rasmussen Møller i Grenå. 5.2.1750, fol.350B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Juul, købmand i Grenå. A:
1) bror Albert Rasmussen i Skærvad Mølle
2) søster Maren Rasmusdatter 60
3) søster Margrethe Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen Glad i Ginnerup
4) søster Johanne Rasmusdatter g.m. forpagteren på Lyngballegård
5) søster Karen Rasmusdatter i Århus, død. 3B:
a Peder Villadsen i Grenå, [skifte 27.5.1749 lbnr.124]. 1B:
1 Johan Pedersen Mørch
b Jens Lauridsen Tvede 29, i Århus
c Maren Lauridsdatter hos sin farbror i Odense.

127 Svend Pedersen Alberg, farver i Grenå. 5.3.1750, fol.359.
E: Anne Hermansdatter Ponick.
Bevilling til uskiftet bo 3.4.1750.

128 Peder Rasmussen Søndergaard i Grenå. 1.4.1750, fol.360.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Eriksen Sallingbo. B:
1) Karen Pedersdatter 28
2) Rasmus Pedersen 27, rytter
3) Niels Pedersen 22, matros.
FM: Jens Pedersen Berg.

129 Mette Simonsdatter, ugift i Grenå. 3.6.1749, fol.362B.
A:
1) bror Christen Simonsen, der rejste til Holland for 14 år siden
2) søster Cathrine Simonsdatter, enke i Grenå.
FM: Rasmus Mau, hvis kone er beslægtet.

130 Peder Rasmussen Greve i Grenå. 21.4.1750, fol.367B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Pedersen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen Greve 40
2) Peder Pedersen, over 30 år gammel, i Tvedholt på Mejlgård gods, men for 3 år siden taget på de lange rejser
3) Nille Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Christensen, murer i Fårehusene på Mejlgård gods.

131 Søren Christensen Falslev, skomager i Grenå. 13.4.1750, fol.371.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Mau, købmand. B:
1) Christen Sørensen 11
2) Anne Sørensdatter 9
3) Anders Sørensen 7
4) Maren Sørensdatter 3
5) Søren Sørensen Falslev, født efter fars død.
FM: Jens Hansen, feldbereder.

132 Anders Christensen Schmidt, feldbereder i Grenå. 7.3.1750, fol.375.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Rasmus Juul. B:
4) Hans Christian Andersen 7
5) Mette Andersdatter 5.
FM: farfar Christen Lauridsen.
Første ægteskab med [Mette Jacobsdatter, skifte 1.5.1741 lbnr.84]. B:
1) Maren Andersdatter Schmidt 16
2) Niels Andersen Schmidt 14
3) Anne Cathrine Andersdatter Schmidt 11.

133 Hans Jørgensen Dolmer, skomager i Grenå. 21.10.1750, fol.399.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Samsing. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Birgitte Hansdatter 12.
FM: Søren Andersen Lind.

134 Peder Andersen Lyngby i Grenå. 3.8.1751, fol.403B.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Didriksen Bonde. B:
1) Karen Pedersdatter 1.
FM: Niels Pedersen Lange.

135 Christen Sørensen Bromand i Grenå. 17.4.1751, fol.405.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen Mau. B:
1) Rasmus Christensen Bromand 15.
FM: Peder Eriksen Sallingbo.
Afdøde døde i København.

136 Birgitte Rasmusdatter i Grenå. 18.1.1752, fol.409B.
E: Niels Steffensen, nagelsmed. A:
1) bror Mikkel Rasmussen i Albøge
2) bror Søren Rasmussen Lund, uvist hvor
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Molbo i Lund
4) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Mathiassen i Albøge
5) søster Mette Rasmusdatter, gift i Lundby i Skåne
6) søster Dorthe Rasmusdatter, død. 1B:
a Anne Nielsdatter.

137 Anne Marie Jacobsdatter i Grenå. 4.1.1752, fol.411B.
Enke efter Rasmus Andersen. B:
1) Jacob Rasmussen i Sæby ved Fladstrand
2) Jens Rasmussen i København
3) Henrik Rasmussen på Anholt.
FM: mosters mand Rasmus Christensen i Grenå.

138 Anders Christensen Pich i Grenå. 18.3.1752, fol.414B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Jens Rasmussen Fugl. B:
1) Christen Andersen Pich
2) Sidsel Andersdatter g.m. Jens Broch
3) Kirsten Andersdatter g.m. Niels Sørensen, der farer på de lange rejser
4) Mette Andersdatter 26.

139 Ida Christine Pedersdatter i Grenå. 20.4.1752, fol.418B.
E: Niels Pedersen Lange, bager. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 10
2) Peder Lange 8
3) Margrethe Kirstine Pedersdatter 7
4) Marie Cathrine Pedersdatter 5
5) Anne Kirstine Pedersdatter 2½
6) Nille Frederikke Pedersdatter 3 mdr.
FM: Johan Daniel Planitz, guldsmed.

140 Maren Nielsdatter i Grenå. 2.2.1752, fol.426.
E: Jacob Nielsen Herman. B:
1) Mette Jacobsdatter, [skifte 1.5.1741 lbnr.84], var g.m. Anders Christensen Schmidt, skipper, [skifte7.3.1750 lbnr.132]. B:
1) Maren Andersdatter Schmidt 18
2) Niels Andersen Schmidt 16
3) Anne Cathrine Andersdatter Schmidt 11.
FM: Anders Winther, skipper og købmand, som beslægtet.

141 Søren Andersen Lind, feldbereder i Grenå. 9.6.1752, fol.434.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Bang, toldforpagter. B:
1) Anders Sørensen Lind 5
2) Jens Sørensen 4½
3) Peder Sørensen p mdr.
FM: Mikkel Rasmussen Samsing.

142 Mikkel Pedersen Tofte i Grenå. 7.9.1752, fol.441.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen Fugl. B:
1) Peder Mikkelsen 15
2) Kirsten Mikkelsdatter 13
3) Jens Mikkelsen 10
4) Anders Mikkelsen 7
5) Mette Marie Mikkelsdatter 3.
FM: morfar Jens Rasmussen Fugl.

143 Mads Olufsen, glarmester i Grenå. 29.8.1752, fol.443B.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Rasmus Juul, købmand. B:
1) Jørgen Madsen 14
2) Maren Madsdatter 12
3) Dorthe Madsdatter 8
4) Johanne Madsdatter 4½.
FM: morbror Terkild Jørgensen Stig, avlsmand.

144 Maren Hansdatter i Grenå. 24.12.1752, fol.447.
B:
1) Søren Davidsen, rebslager på Island
2) Else Davidsdatter i København.

145 Niels Jensen Boelsmand, købmand i Grenå. 24.8.1753, fol.450.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Mau.
Didrik Perch, kobbersmed, er formynder for børnene, hvis navne ikke angives.
(Sml.lbnr.176).

146 Anne Marie Pedersdatter i Grenå. 26.12.1752, fol.451.
A:
1) Helle Pedersdatter, enke efter Rasmus Steger i København.

147 Maren Rasmusdatter i Grenå. 24.7.1753, fol.453.
E: Peder Nielsen Møller. B:
1) Rasmus Nielsen Møller
2) Anne Nielsdatter, enke efter Søren Bager. LV: Niels Pedersen Ginnerup.

148 Anne Kirstine Jensdatter Fiil i Grenå. 26.7.1753, fol.459.
E: Hans Jacobsen Ritto, bager. B:
1) Marianne Hansdatter 1.
FM: Jens Pedersen Schiøtt.

149 Anders Madsen Koed i Grenå. 6.4.1754, fol.466.
E: Cathrine Rasmusdatter Møller. LV: Rasmus Juul. B:
1) Søren Andersen 14
2) Rasmus Andersen 10
3) Mads Andersen 10.
FM: Søren Andersen Winther.

150 Knud Nielsen Skaarup i Grenå. 10.4.1754, fol.471.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Rasmus Juul. A:
1) bror Jens Nielsen i Skårup
2) søster Ingeborg Nielsdatter i Skårup
3) søster Margrethe Nielsdatter i Grenå
4) søster Bodil Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Kvosted [i Tårup sogn]
5) halvbror Thomas Nielsen, rytter på Fyn.

151 Niels Mortensen, smed i Grenå. 12.10.1754, fol.471B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: [Johan Daniel] Planitz, guldsmed. B:
1) Birthe Nielsdatter 28
2) Morten Nielsen 25
3) Karen Nielsdatter.

152 Maren Pedersdatter i Grenå. 11.11.1754, fol.473B.
E: Mikkel Rasmussen Samsing. B:
1) Anne Mikkelsdatter 15
2) Karen Mikkelsdatter 8
3) Maren Mikkelsdatter 6
4) Rasmus Mikkelsen 3.
FM: morbror Niels Pedersen Ginnerup.Grenå Byfoged
Skifteprotokol
1754-1769
B 54-273

153 Anders Jørgensen Winther, skipper i Grenå. 14.10.1754, fol.25.
E: [Dorthe] Cathrine Christensdatter. LV: Jens Jørgensen Bang. B:
1) Maren Andersdatter 13
2) Jørgen Andersen Winther 10
3) Margrethe Andersdatter 8.
FM: Jens Christian Boelsmand, skipper.

154 Niels Christensen Degn i Grenå. 15.7.1755, fol.36.
E: Karen Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1729.

155 Birthe Jørgensdatter i Grenå. 15.4.1755, fol.36B.
E: Peder Christoffersen, glarmester.
Første ægteskab med [Mads Olufsen, glarmester, skifte 29.8.1752 lbnr.143]. B:
1) Jørgen Madsen 17
2) Maren Madsdatter 15
3) Dorthe Madsdatter 10
4) Johanne Madsdatter 8.
FM: morbror Terkild Jørgensen Stig, avlsmand.

156 Thor Nielsen, tolder i Grenå. 3.5.1755, fol.41B.
E: Mette Sørensdatter. B:
1) Anne Elisabeth Thorsdatter 19
2) Viktorine Christiane Thorsdatter 15.
FM: Jens Jørgensen Bang.

157 Maren Sørensdatter i Grenå. 18.1.1755, fol.48.
E: Frederik Wulff. B:
1) Maren Frederiksdatter 4½
2) Johanne Marie Frederiksdatter 1½.
FM: Terkild Eriksen.

158 Rasmus Jensen Fugl, snedker i Grenå. 27.6.1755, fol.49B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Terkild Jørgensen Stig. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 17
2) Kirstine Marie Rasmusdatter 15
3) Jens Rasmussen 12
4) Peder Rasmussen 10
5) Anders Rasmussen 7
6) Anne Marie Rasmusdatter 3.
FM: farbror Søren Jensen Fugl.

159 Karen Jespersdatter i Grenå. 29.11.1755, fol.53B.
E: Christen Jensen, tambur. A:
1) søster Kirsten Jespersdatter g.m. Jens Simonsen, matros i København
2) søster Margrethe Jespersdatter g.m. Mogens Sørensen, matros i København.

160 Dorthe Jacobsdatter i Grenå. 7.1.1756, fol.55B.
E: Anders Jensen Post. B:
4) Jens Andersen, skrædder i Grenå
5) Laurids Andersen, nordenfjelds i Norge.
Af første ægteskab B:
1) Iver Lauridsen, rytter i Fredericia
2) Jacob Lauridsen, skrædderi København
3) Maren Lauridsdatter, enke i København.

161 Gertrud Nielsdatter i Grenå. 11.2.1756, fol.57.
E: Jens Andersen Post, skrædder. A:
1) bror Jacob Nielsen i Hem ved Skanderborg
2) søster Anne Nielsdatter
3) søster Maren Nielsdatter gift i Dørup ved Skanderborg
4) halvsøster Karen Nielsdatter, enke i Overby ved Horsens
5) halvsøster Regitse Nielsdatter g.m. Hans Olufsen Møller i Vestermølle [i Fruering sogn] ved Skanderborg.

162 Maren Jacobsdatter i Grenå. 27.3.1756, fol.59B.
E: Bendix Jensen. B:
1) Jacob Bendixen 23
2) Bodil Bendixdatter 17.
FM: farbror Christen Jensen.

163 Niels Andersen Brandt i Grenå. 27.3.1754, fol.61B.
E: Christence Pedersdatter. LV: Johan Daniel Planitz, guldsmed. A:
1) mor Maren Nielsdatter i Segalt [i Skødstrup sogn] på Vosnæsgård gods, enke
2) bror Jens Andersen i Skødstrup på Vosnæsgård gods
3) søster på Hjortshøjlund [i Hjortshøj sogn].

164 Laurids Mortensen i Grenå. 9.12.1756, fol.63B.
E: Mette Marie Frederiksdatter. LV: Frederik Møller. A:
1) en bror i Sønderborg
2) en søster på Lolland
3) en søster på Lolland,
hvis navne ikke angives.

165 Rasmus Nielsen i Grenå. 7.7.1757, fol.65.
E: Malene Steffensdatter. A:
1) bror Jacob Nielsen på Anholt
2) søster, død. 1B:
a Anne Cathrine Poulsdatter på Anholt.

166 Søren Andersen Villersø, skrædder i Grenå. 16.6.1757, fol.67.
E: Karen Jensdatter. LV: Terkild Jørgensen Stig. A:
1) mor Marie Pedersdatter
2) søster Karen Andersdatter, enke efter Søren [Christensen] Falslev, [skifte 13.4.1750 lbnr.131].

167 Niels Pedersen Ginnerup i Grenå. 10.3.1757, fol.70B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Terkild Eriksen, snedker. B:
1) Peder Nielsen 9
2) Andreas Nielsen 7
3) Anne Marie Nielsdatter 4.
FM: farbror Jens Pedersen Ginnerup.

168 Karen Hansdatter i Grenå. 30.3.1757, fol.82.
E: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Hans Jensen
2) Maren Jensdatter forlovet med Jens Jensen i Grenå
3) Margrethe Jensdatter g.m. Niels Læsø, matros i København
4) Karen Jensdatter, død. 1B:
a Jens Christiansen 3.

169 Jens Jensen Broch i Grenå. 23.1.1758, fol.83.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Jacob Rasmussen Fynbo. B:
1) Jens Jensen 19
2) Birgitte Jensdatter 16
3) Anders Jensen 13
4) Peder Jensen 10.
FM: morbror Christen Andersen Pich i Grenå.

170 Karen Hansdatter i Grenå. 5.10.1757, fol.86.
Enke efter Niels [Christensen] Degn, [skifte 15.7.1755 lbnr.154]. B:
1) Hans Nielsen Degn i København
2) Christen Nielsen Degn i København
3) Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels [Pedersen] Ginnerup, [skifte 10.3.1757 lbnr.167], nu forlovet med Jens Andersen Post
4) Karen Nielsdatter g.m. Christen Madsen Kærsgaard, guldsmed i Pedersborg ved Sorø.

171 Christian Bager, byfoged i Grenå. 12.1.1758, fol.90B.
Arvinger angives ikke.

172 Mads Nielsen Koch, skipper i Grenå. 9.9.1757, fol.112B.
A:
0) forældre Niels Christensen Koch, [skifte Ebeltoft 21.1.1731 lbnr.162] og Anne Marie Ovesdatter Broch
1) bror Ove Nielsen Koch, skoleholder i Mejlby
2) halvbror Christen Nielsen Koch, [skifte Ebeltoft 6.7.1753 lbnr.258]. E: Anne Kirstine [Rasmusdatter Rohde], nu g.m. Lorents Ditlevsen, byskriver i Ebeltoft. 5B:
a Niels Christensen Koch, farer til skibs fra Holland
b Rasmus Christensen Koch 27, sejlmagersvend i København
c Jens Severin Christensen Koch 20, i den kongelige flåde
d Jens Christensen Koch 16, i sværdfegerlære i København
e Castine Johanne Marie Christensdatter Koch 12
3) halvbror Hans Nielsen Koch, [skifte Ebeltoft 12.8.1743 lbnr.218]. 2B:
a Maren Hansdatter Koch g.m. Jens Nielsen Baslum, skipper i Grenå
b Sidsel Hansdatter Koch, tjener i København.
Afdøde døde i Mejrup ved Holstebro.

173 Peder Jensen Høgh i Grenå. 2.9.1758, fol.139B.
E: Dorthe Udsdatter. LV: Frederik Møller i Grenå. B:
1) Jens Pedersen 27
2) Ud Pedersen 26
3) Christen Pedersen 20
4) Søren Pedersen 18
5) Niels Pedersen 14
6) Cathrine Pedersdatter g.m. Morten Hansen, handskemager
7) Karen Pedersdatter 11.
FM: morbror Christen Udsen i Bredstrup.
Desuden nævnes Rasmus Udsen, skipper.

174 Peder Baltser i Grenå. 8.11.1758, fol.142.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Mikkel Fiil, skrædder.
Arvinger findes ikke, da begge forældre er død for mere end 30 år siden, og eneste bror døde som barn.

175 Dorthe Sørensdatter i Grenå. 15.1.1759, fol.143.
E: Erik Andersen, hattemager. B:
1) Inger Cathrine Eriksdatter 18.
FM: Anders Stigsen, købmand i Grenå.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter], skifte 14.1.1740 lbnr.81. Arv til B:
1) Karen Eriksdatter
2) Mette Eriksdatter.

176 Anne Christensdatter i Grenå. 14.3.1759, fol.148B.
Enke efter Niels Jensen Boelsmand, [skifte 24.8.1753 lbnr.145]. B:
1) Jens Nielsen Boelsmand
2) Kirstine Marie Nielsdatter Boelsmand g.m. Christian Schmidt.

177 Maren Jensdatter i Grenå. 21.5.1759, fol.149B.
E: Mathias Christensen, skrædder. A:
1) søster Dorthe Jensdatter [Pind], enke efter Sejer [Jeremiassen Sander, kaldt] Pind først i Grenå, senere i Viborg, [skifte Viborg 21.2.1736 lbnr.568], nu hos sin datter [Anne Marie Sejersdatter Sander] g.m. Jens [Jacobsen] Ørum i Hejlskov, degn [i Ørslevkloster].

178 Oluf Norsk i Grenå. 29.4.1759, fol.152.
Forlovet med Maren Pedersdatter. LV: Didrik Perch, kobbersmed.
A:
1) en bror, uvist hvor.

179 Niels Pedersen Bang i Grenå. 1.5.1755, fol.154.
E: Anne Rasmusdatter Koed, der døde, skifte 16.5.1759 fol.156B. LV: svoger Rasmus Juul i Grenå. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Bang g.m. Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge
2) Dorthe Sofie Nielsdatter Bang, død. E: Peder Møller i Randers. 2B:
a Peder Pedersen Møller 11
b Anne Cathrine Pedersdatter Møller 9
3) Peder Nielsen Bang 30, skipper i Grenå
4) Jens Nielsen Bang 25, købmand i Grenå
5) Thomas Andreas Nielsen Bang 18, tjener hos en sejlmager i København.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1747.
Skiftet efter afdøde mand ses 3.6.1747 lbnr.111.

180 Maren Sørensdatter Ginnerup i Grenå. 27.9.1759, fol.164B.
E: Rasmus Sørensen Qvist. B:
1) Søren Rasmussen Qvist 20
2) Karen Rasmusdatter Qvist g.m. Niels Iversen, snedker.

181 Peder Christensen Samsing i Grenå. 1.3.1759, fol.168B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: svoger Hans Lindberg i Grenå. B:
1) Anne Pernille Pedersdatter, født efter fars død, der døde 11.10.1759.
Desuden nævnes afdødes far Christen Samsing.

182 Laurids Andersen Rugaard i Grenå. 20.12.1759, fol.170B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Rasmus Juul, købmand i Grenå.
Af første ægteskab B:
1) Anders Lauridsen Rugaard i Frederikssund på Sjælland.

183 Peder Christensen Mulvad, forpagter på Mejlgård. 9.6.1760, fol.172B.
E: Cathrine Hansdatter Tørslev. LV: Jens Nielsen Bang, købmand i Grenå, der ægter enken. B:
1) Hans Tørslev Mulvad 6
2) Otto Christoffer Mulvad 5
3) Sofie Amalie Mulvad 4
4) Petrine Mulvad 2.
FM:
1 morfar Hans Tørslev til Estruplund
2 morbror Laurids Christian Tørslev, forpagter på Estruplund
3 Vincent Tørslev
4 Peder [Søler Jensen] Hals, præst [i Tøstrup g.m. Kirstine Marie Tørslev]
5 farbror Bent Rosenmeier Mulvad i Salling
6 Fuglsang, amtsforvalter i Haderslev
7 Kjær til Ørndrup, herredsfoged.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1758.
Samfrændeskifte 9.6.1760.

184 Jørgen Eriksen i Grenå. 20.5.1760, fol.179B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Erik Klejtrup. B:
1) mor Mette Jørgensdatter
2) bror Terkild Eriksen, snedker i Grenå.

185 Birthe Marie Poulsdatter Winther i Grenå. 11.9.1760, fol.184B.
E: Jens Jørgensen Bang, købmand.
Testamente af 28.5.1757.

186 Anne Lauridsdatter i Grenå. 3.9.1760, fol.185B.
E: Bendix Tambo. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter
2) halvbror Rasmus Lauridsen, hos smeden i Pederstrup
3) halvsøster Bodil Lauridsdatter g.m. Rasmus Hansen i Pederstrup.

187 Gotfred Weichert, murer i Grenå. ##.1760, fol.188B.
E: Karen Christensdatter. LV: Didrik Perch, kobbersmed. B:
1) Gotfred Gotfredsen 10.
FM: Jørgen Bang.

188 Christen Lauridsen i Grenå. 19.7.1760, fol.190B.
E: Mette Pedersdatter . LV: Hans Jørgensen Schiøtt, organist i Grenå. B:
1) Christian Christensen, købmand i Grenå
2) Dorthe Cathrine Christensdatter g.m. Mikkel Sørensen Mau, købmand i Grenå
3) Anders Christensen [Schmidt, skifte 7.3.1750 lbnr.132]. [Første ægteskab med Mette Jacobsdatter, skifte 1.5.1741 lbnr.84]. 3B:
a Maren Andersdatter Schmidt 16
b Niels Andersen Schmidt 14
c Anne Cathrine Andersdatter Schmidt 11.
[Anders Christensens andet ægteskab med Dorthe Hansdatter]. 1B:
d Hans Christian Andersen.

189 Gunder Pedersen Drejer i Grenå. 1.10.1760, fol.195.
E: Christiane Dorthe Gjørup. LV: Hans Schiøtt, organist i Grenå. B:
1) Dorthe Marie Gundersdatter Drejer 20.
FM: farbror Jens Pedersen Drejer i Grenå.
Enkens første ægteskab med [Thomas Christensen, skifte 30.10.1738 lbnr.75]. Arv til B:
1) [Ingeborg Christiane Thomasdatter] g.m. Peder Valsø, skomager i Grenå.

190 Christoffer Ovesen Broch, købmand i Grenå. 15.6.1761, fol.201B, 291B.
E: Anne Hansdatter Klejtrup. LV: bror Erik Klejtrup. B:
1) Ove Christoffersen Broch
2) Hans Christoffersen Broch
3) Thyge Christoffersen Broch
4) Karen Christoffersdatter Broch, der ægter Poul Helles Rohde i Ebeltoft.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1746.
Samfrændeskifte 9.1.1764.

191 Anders Sørensen Mau, ugift i Grenå. 4.7.1760, fol.202.
A:
1) bror Mikkel Sørensen Mau i Grenå
2) bror Rasmus Mau, død. 4B:
a Severin Rasmussen Mau 20
b Anne Marie Rasmusdatter Mau g.m. Peder Bang
c Søren Rasmussen Mau
d Kirsten Rasmusdatter Mau g.m. Rasmus Schifter
3) søster Karen Sørensdatter Mau, uvist hvor.

192 Christen Rasmussen Samsing i Grenå. 7.8.1760, fol.210.
E: Anne Rasmusdatter. LV: søn Hans Lindberg. B:
1) Jørgen Christensen Samsing i Grenå
2) Mads Christensen Samsing, sejler på Vestindien.

193 Anne Cathrine Nielsdatter i Grenå. 10.9.1716, fol.213.
E: Jens Pedersen Ginnerup, skipper. B:
1) Niels Jensen Ginnerup 22
2) Anne Cathrine Jensdatter 20
3) Dorthe Jensdatter 12
4) Peder Jensen Ginnerup 8.
FM: Rasmus Juul.

194 Rasmus Pedersen i Grenå. 12.11.1761, fol.219B.
E: Karen Andersdatter. LV: Terkild Eriksen. B:
1) Peder Rasmussen 2.
FM: farbror Hans Pedersen i Høbjerg.

195 Maren Rasmusdatter i Grenå. 16.9.1761, fol.221.
E: Jens Andersen Ebbesen. B:
1) Anders Jensen 32, i Holsten
2) Jens Jensen Ebbesen 29, farer til søs med kongens flåde
3) Karen Jensdatter 27
4) Rasmus Jensen 24, farer til skibs fra København
5) Dorthe Cathrine Jensdatter 20
6) Peder Jensen 15, tjener i Skærvad mølle.
FM: Steffen Hansen i Grenå.

196 Anders Jørgensen, skibstømrer i Grenå. 12.10.1761, fol.224.
E: Maren Sørensdatter. LV: Erik Klejtrup. A:
1) bror Hans Jørgensen i København
2) bror Jacob Jørgensen i Fladstrup [i Lyngby sogn]
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Laurids Eliassen i Lyngby
4) søster Inger Jørgensdatter, enke i Fladstrup
5) søster Maren Jørgensdatter, død. 1B:
a Terkild Nielsen, rømt fra Rugård gods.

197 Søren Jensen Fugl i Grenå. 23.3.1762, fol.230.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Christen Broch i Grenå. A:
1) søster Maren Jensdatter. enke efter Mikkel Toft
2) bror Rasmus Jensen Fugl, [skifte 27.6.1755 lbnr.158]. E: [Maren Pedersdatter] nu g.m. Søren Jensen Thomsen i Grenå. 5B:
a Kirsten Rasmusdatter 23
b Kirstine Marie Rasmusdatter 21
c Jens Rasmussen 18
d Peder Rasmussen 16
e Anders Rasmussen 13.

198 Mikkel Sørensen Mau, købmand i Grenå. 25.6.1762, fol.234.
E: Dorthe Cathrine Christensdatter. LV: bror Christian Schmidt.
Testamente af 20.6.1759.
Enkens første ægteskab med Anders Jørgensen Winther, [skifte 14.10.1754 lbnr.153]. Arv til 3 børn.

199 Dorthe Andersdatter i Grenå. 21.11.1761, fol.235.
E: Søren Andersen Murmand, vægter. A:
1) bror Erik Andersen, hattemager i Grenå
2) bror Jens Andersen, hattemager i Vejle
3) bror Christen Andersen i Landsby ved Horsens.

200 Jens Andersen, hattemager i Grenå. 15.4.1762, fol.237.
E: Lene Skov. LV: Rasmus Væver, skomager.
Første ægteskab med [Barbara Jensdatter, skifte 14.3.1739 lbnr.78]. 1B:
1) Gertrud Jensdatter g.m. Hans Hansen Taarup i København.

201 Carsten Børgesen Tomberg i Grenå. 25.1.1762, fol.240.
E: Rakel Jacobsdatter. LV: Anders Bang i Grenå. B:
1) Jørgen Carstensen Tomberg 13.
FM: farfar Børge Tomberg.

202 Mikkel Rasmussen Samsing i Grenå. 7.4.1762, fol.241.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Christen Broch i Grenå. B:
5) Oluf Mikkelsen 5
6) Marie Cathrine Mikkelsdatter 3.
FM: farbror Mads Nielsen Lemming, tidligere skoleholder i Grenå, nu skoleholder på Samsø.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 11.11.1754 lbnr.152. B:
1) Anne Mikkelsdatter 24
2) Karen Mikkelsdatter 17
3) Maren Mikkelsdatter 15
4) Rasmus Mikkelsen 12.
FM: morbror Niels Pedersen Ginnerup.

203 Mathias Christensen Møinichen, skrædder i Grenå. 5.8.1762, fol.248.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Anders Stigsen. A:
1) bror Peder Christensen Møinichen, parykmager i Horsens
2) søster Anne Christensdatter Møinichen i Århus
3) søster i Helsingør, død. 2B:
a Rasmus Jensen
b Johanne Jensdatter.

204 Søren Ditlev Eggers, ugift i Grenå. 9.6.1762, fol.253.
A:
1) bror Christian Eggers, forvalter på Dragsholm på Sjælland
2) bror Augustinus Eggers, købmand i Korsør
3) søster Christence Eggers g.m. Thomas Hauballe, gartner i Korsør
4) søster Marie Eggers g.m. Poul Lemming, posttransportør i Nyborg
5) søster Else Marie Eggers g.m. Rasmus Knudsen, overgraver i København Helliggejst.

205 Peder Eriksen Sallingbo i Grenå. 2.10.1762, fol.256.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jørgensen Bang.
Ingen børn af 2 ægteskaber.
A:
1) provstinde Broch i Grenå ved dattersøn Christen Broch.

206 Mikkel Christoffersen i Grenå. 31.12.1762, fol.257B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Peder Bang. B:
1) Christoffer Mikkelsen 18
2) Peder Mikkelsen 5.
FM: en farbror et sted på Sjælland.

207 Jørgen Rasmussen, møller i Grenå mølle. 30.6.1762, fol.260.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Broch i Grenå. A:
1) bror Mads Rasmussen Møller i Treå mølle [i Glesborg sogn] i Nørre herred
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Frands Borup i Buerup ved Randers
3) bror Christen Rasmussen i Hedegård i Råsted sogn, død. 4B:
a Rasmus Christensen 19
b Anne Cathrine Christensdatter 17
c Anne Christensdatter 12
d Christen Christensen 10.

208 Rasmus Sørensen Fynbo i Grenå. 7.3.1763, fol.266.
Enkemand. B:
1) Jacob Rasmussen Fynbo på stedet
2) Niels Rasmussen Fynbo, død. 1B:
a Dorthe Nielsdatter.
FM: stedfar Peder Sørensen Thorsø i Grenå.

209 Peder Sørensen Bachmann i Grenå. 16.6.1763, fol.267B.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Didrik Hansen Perch, kobbersmed i Grenå. A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Hans Pedersen Ell i Karleby
2) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen, daglønner i København.

210 Nille Christine Pedersdatter i Grenå. 29.7.1763, fol.270.
E: Niels Christensen Regin. B:
1) Regine Nielsdatter 20
2) Peder Nielsen 18
3) Anne Johanne Nielsdatter 15
4) Anne Cathrine Nielsdatter 10
5) Anne Marie Nielsdatter 6
6) Mette Kirstine Nielsdatter 4
7) Christiane Nielsdatter 2½.

211 Rasmus Sørensen Thomsen i Grenå. 9.1.1763, fol.277.
E: Anne Kirstine Marie Frederiksdatter. LV: Johan Risom, præst i Grenå.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter [Broch, skifte 25.1.1743 lbnr.94]. B:
1) Gertrud Cathrine Rasmusdatter Broch g.m. Anders Rasmussen Bang i Grenå
2) Anne Dorthe Rasmusdatter 25
3) Jørgen Rasmussen Broch 21, styrmand i København.
FM: farbror Jens Sørensen Thomsen i Grenå.

212 Jørgen Christensen Samsing i Grenå. 1.9.1763, fol.287B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Peder Bang. B:
1) Anne Jørgensdatter 8.
FM: fars [halv]bror Hans Lindberg.
Arv efter afdødes far Christen Rasmussen [Samsing], skifte 7.8.1760 lbnr.192.
Afdøde der druknede i fjorden ved Stege er begravet i Lundby kirke.

213 Peder Andersen Schiøtt og hustru Birthe Jensdatter i Grenå. 20.6.1763, fol.295B.
B:
1) Karen Pedersdatter 27
2) Jens Pedersen Schiøtt 24, rømt fra Skeel gods [nu Sostrup]
3) Anne Pedersdatter 20
4) Kirsten Pedersdatter hos mosters mand Simon Jensen, smed i Enslev.

214 Edel Margrethe i Grenå. 23.11.1763, fol.298B.
E: Otto Frederik Knoff, kontrollør samt vejer og måler. B:
1) Christen Holm Knoff 10
2) Birgitte Dorthe Knoff 6
3) Christiane Marie Knoff 5.
FM: Knud Ravn Guldberg, tolder.

215 Oluf Jørgen Lind, handskemager i Grenå. 17.2.1764, fol.303.
E: Mette Andersdatter. LV: [Otto Frederik] Knoff, kontrollør. B:
1) Else Olufsdatter 5
2) Birthe Olufsdatter 11 uger.
FM:
1 farbror Mathias Lind
2 farbror Peder Mathiassen Lind.

216 Rasmus Jensen Kjær i Grenå. 10.1.1764, fol.306.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Jens Rasmussen Kjær 32, farer på England
2) Mikkel Rasmussen Kjær 28, uvist hvor
3) Birthe Marie Rasmusdatter 26.
FM: mosters mand Peder Jensen Næsgaard.

217 Jens Pedersen Høj, købmand i Grenå. 4.3.1763, fol.311.
E: Anne Andersdatter Basse. LV: Jens Nielsen Bang. B:
2) Ingeborg Jensdatter Høj g.m. Jens Severin Hadslund på Ingvorstrup
3) Cathrine Jensdatter Høj, enke efter Johan Gotfred Witmar, kirurg i Frederiksort
4) Jens Jensen Fevejle 23
5) Maren Jensdatter Høj 21
6) Andreas Jensen Høj 15
7) Birgitte Christine Jensdatter Høj 11.
Af første ægteskab B:
1) Emerentse Jensdatter Høj i København, enke efter Jens Jensen Holbæk.

218 Terkild Jørgensen Stig i Grenå. 28.6.1764, fol.337.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Juul i Grenå. B:
1) Dorthe Marie Terkildsdatter g.m. Jørgen Hansen, skomager i Præstø på Sjælland
2) Anne Terkildsdatter 23, i København
3) Bodil Terkildsdatter 20.
FM: farbror Peder Jørgensen Stig.

219 Peder Mathiassen i Grenå. 2.7.1764, fol.340B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Bang i Grenå. B:
1) Jens Christian Pedersen 15
2) Mathias Pedersen 12
3) [Else Kirstine Pedersdatter] 5.
FM: farbror Mathias Mathiassen Lind i Grenå.

220 Maren Andersdatter Caspers i Grenå. 26.9.1764, fol.342B.
E: Søren Christensen, der rejste for 9 år siden. B:
1) Else Sørensdatter.
FM: Søren Lauridsen Fischer i Grenå.

221 Anne Nielsdatter i Grenå. 25.7.1765, fol.344B.
E: Jens Sørensen, smed. B:
1) Søren Jensen 9
2) Anne Jensdatter 6 uger.
FM: morbror Anders Stigsen, købmand i Grenå.

222 Birthe Sørensdatter i Grenå. 26.7.1765, fol.347.
E: Jens Nielsen. B:
2) Birthe Jensdatter 1.
Første ægteskab med Jørgen Christensen Samsing, [skifte 1.9.1763 lbnr.212]. B:
1) Anne Jørgensdatter.
FM: fars [halv]bror Hans Lindberg.

223 Anne Rasmusdatter Mau i Grenå. 1.5.1766, fol.349B, 431.
E: Peder Nielsen Bang. B:
1) Anne Pedersdatter 11
2) Rasmus Pedersen 8
3) Anne Marie Pedersdatter 7
4) Niels Pedersen 6.
FM:
1 morbror Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå
2 farbror Jens Nielsen Bang, købmand i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1765.
Samfrændeskifte 1.5.1766

224 Opbudsbo i Grenå. 14.7.1764, fol.350.
Registrering af fallitbo hos Erik Klejtrup, købmand.

225 Jens Pedersen Ginnerup, skipper i Grenå. 16.4.1765, fol.406.
Enkemand efter [Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 10.9.1716 lbnr.193]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 23
2) Dorthe Jensdatter 17
3) Peder Jensen Ginnerup 12.
FM:
1 fars svoger Hans Christian Degn, krigsråd og kommissariatskriver i København
2 Rasmus Juul i Grenå.

226 Jens Steffensen Gros i Grenå. 10.12.1765, fol.418.
E: Ellen Cathrine Eriksdatter. LV: Jens Kildal. B:
1) Maren Jensdatter
2) Else Kirstine Jensdatter.
FM: Christian Christensen Schmidt, som beslægtet.

227 Anne Hermansdatter Ponick i Grenå. 4.2.1765, fol.422B.
Enke efter Svend Pedersen Alberg, farver, skifte 5.3.1750 lbnr.127. B:
1) Birthe Alberg g.m. Thomas Jacobsen Boserup, byfoged i Ebeltoft
2) [Herman Ponick] Alberg, apoteker i Grenå
3) [Engelmann] Alberg, farver
4) Else Kirstine Alberg
5) Svaneke Cathrine Alberg.

228 Niels Jensen i Grenå. 23.6.1766, fol.433.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Frederik Møller i Grenå. B:
4) Birthe Nielsdatter 21
5) Maren Nielsdatter 19
6) Inger Nielsdatter 15
7) Niels Nielsen 10
8) Anne Nielsdatter 7.
Første ægteskab med [Birgitte Pedersdatter, skifte 14.11.1746 lbnr.108]. B:
1) Jens Nielsen 30
2) Rasmus Nielsen 26
3) Anne Marie Nielsdatter 23.

229 Margrete Christence Scavenius i Grenå. 13.7.1765, fol.434.
Enke efter [Herman] von Weinigel, oberstløjtnant. B:
1) Margrethe Sofie von Weinigel
2) Christiane Magdalene von Weinigel
3) Peder von Weinigel, kaptajn i Christiania i Norge
4) Helene von Weinigel g.m. Thura i København, løjtnant i søetaten.

230 Rasmus Jensen Bang i Grenå. 26.7.1766, fol.452.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Friis. B:
1) Jens Rasmussen Bang 31
2) Maren Rasmusdatter 30
3) Mikkel Rasmussen Bang, farer på de lange rejser
4) Søren Rasmussen Bang 26
5) Anne Rasmusdatter 25.

231 Abigael Cathrine [Hansdatter] Giese i Grenå. 1.10.1766, fol.455B.
E: Niels Erik Behr, byfoged. B:
1) Margrethe Christence Behr 8
2) Abel Nielsdatter Behr, født efter mors død, der døde 6 mdr gammel.
FM:
1 [afdødes] farbror, [Jacob Pedersen Giese] skovrider [i Maribo] på Lolland
2 Johan Risom, præst i Grenå.
Afdøde døde 29.5.1762.
Bevilling til uskiftet bo 24.6.1762.
Samfrændeskifte 1.10.1766.
Litteratur: Bidrag til en dansk familie Behr's personalhistorie. Af F. Hjort, i: Personalhistorisk tidsskrift 1918 side 245-250.

232 Severin Rasmussen Mau, ugift i Grenå. 3.5.1766, fol.457B.
A:
1) mor Anne Marie Sørensdatter, enke efter Rasmus Mau
2) bror Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå
3) søster Kirsten Rasmusdatter Mau g.m. Rasmus Schifter
4) søster Anne Marie Rasmusdatter Mau, [skifte 1.5.1766 lbnr.223]. E: Peder [Nielsen] Bang. 4B:
a Anne Pedersdatter 10
b Rasmus Pedersen 9
c Anne Marie Pedersdatter 7
d Niels Pedersen 5.

233 Birgitte Ponick i Grenå. 20.12.1765, fol.465B.
E: Mads Christensen Trane, der for 14 år siden tog på de lange rejser og formentlig er død. B:
1) Herman Madsen Trane 24, på de lange rejser
2) Christian Madsen Trane 22, i sejlmager- og kompaslære i København
3) Anton Madsen Trane 19, i sejlmager- og kompaslære i København.
FM. [Herman Ponick] Alberg, apoteker i Grenå, som beslægtet.

234 Karen Pedersdatter i Grenå. 9.8.1767, fol.472B.
E: Peder Sørensen Thorsø, skipper. B:
2) Niels Pedersen Thorsø 10.
Første ægteskab med Niels Rasmussen Fynbo. B:
1) Dorthe Nielsdatter 13.
FM: farbror Jacob Rasmussen Fynbo, der døde.

235 Jacob Rasmussen Fynbo i Grenå. 10.9.1767, fol.483.
E: Else Jensdatter. B:
1) Maren Jacobsdatter 10
2) Rasmus Jacobsen 8
3) Jens Jacobsen 5
4) Anne Jacobsdatter 2.

236 Hans Simonsen, murer i Grenå. 15.8.1767, fol.490.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen Møller. A:
1) halvbror Niels Christensen, murer.

237 Anders Jensen Murmand, skomager i Grenå. 12.11.1767, fol.496B.
E: Bodil Madsdatter. B:
2) Mads Andersen Murmand 29
3) Stine Andersdatter, der tjener i København.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Andersdatter, død, var g.m. eb brygger i København. 1B:
a en dater, der også er død.

238 Rasmus Nielsen Møller i Grenå. 14.12.1767, fol.502.
E: Kirsten Johansdatter Mariager. LV: Søren Rasmussen Mau. B:
1) Maren Rasmusdatter Møller 26
2) Niels Rasmussen Møller 25
3) Cathrine Marie Rasmusdatter Møller 22
4) Johan Rasmussen Møller 19.
FM: søskendebarn Niels Bagger, snedker i Grenå.

239 Hans Pedersen Lindberg i Grenå. 6.4.1768, fol.507.
E: Maren Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1768.

240 Christiane Dorthe Gjørup i Grenå. 17.10.1767, fol.507B.
Enke efter Gunder Pedersen Drejer, skifte 1.10.1760 lbnr.189. B:
2) Dorthe Marie Gundersdatter Drejer.
FM: farbror Jens Pedersen Drejer i Grenå.
Første ægteskab med [Thomas Christensen, skifte 30.10.1738 lbnr.75]. Arv til B:
1) Ingeborg Christiane Thomasdatter, enke efter Peder Valsø.

241 Rasmus Sørensen Qvist i Grenå. 11.5.1768, fol.513.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Juul i Grenå.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter Ginnerup, skifte 27.9.1759 lbnr.180. B:
1) Søren Rasmussen Qvist 28
2) Karen Rasmusdatter Qvist g.m. Niels Iversen, snedker.

242 Christen Jensen Høgh, skomager i Grenå. 25.8.1768, fol.519.
E: Maren Jacobsdatter, der også døde. B:
1) Jens Christensen 29
2) Bendix Christensen 24, skomagersvend i Christiania
3) Maren Christensdatter 21.
FM: Rasmus Brøgger, snedker i Grenå.

243 Sidsel Olufsdatter i Grenå. 10.10.1768, fol.523B.
Enke efter Mikkel [Rasmussen] Samsing, [skifte 7.4.1762 lbnr.202]. B:
1) Oluf Mikkelsen
2) Marie Cathrine Mikkelsdatter.
FM: fasters mand Mogens Tømmermand i Åstrup.

244 Else Hansdatter Tørslev i Grenå. 25.3.1769, fol.526, næste protokol fol.32B.
E: Hans Christoffersen Broch, købmand. B:
1) Hans Hansen 2½
2) Christoffer Hansen 1½.
FM:
1 Laurids Christian Tørslev til Estruplund
2 Jens Nielsen Bang i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1769.
Samfrændeskifte 1.3.1770.

245 Jens Sørensen, smed i Grenå. 22.6.1768, fol.526B.
E: Kirstine Marie Frederiksdatter. LV: Hans Fevejle Høj i Grenå.
Første ægteskab med[Anne Nielsdatter, skifte 25.7.1765 lbnr.221]. B:
1) Søren Jensen 12
2) Anne Jensdatter 3.
FM: farbror Peder Sørensen Thorsø, skipper.

246 Maren Poulsdatter, husholder i Grenå. 10.3.1769, fol.541B.
B:
1) Rasmus Jacobsen 18, i sejlmagerlære i København.

247 Niels Jepsen Knap i Grenå. 7.6.1769, fol.544B.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Thomsen, tømrer. B:
1) Dorthe Cathrine Nielsdatter 11
2) Søren Nielsen 9
3) Jens Nielsen 6 mdr.
FM: farbror Anders Nielsen, smed i Grenå.

248 Anne Fakse i Grenå. 16.9.1769, fol.549.
E: Knud Ravn Guldberg, tolder. B:
1) Dines Guldberg, stud. theol. 22
2) Bendix Guldberg, stud. theol. 20, i Gylling præstegård
3) Christiane Guldberg 14.

249 Jens Christensen Høgh, skomager i Grenå. 23.9.1769, fol.554.
A:
1) bror Bendix Christensen Høgh 25
2) søster Maren Christensdatter Høgh 22.
FM: Rasmus Ramsø i Grenå.

250 Anne Jensdatter i Grenå. 22.4.1769, fol.558B.
E: Jens Sørensen Thomsen. B:
1) Søren Jensen Thomsen 35
2) Anne Jensdatter g.m. Thomas Rasmussen Bang, sejlmagersvend i København
3) Maren Jensdatter g.m. Jens Christiansen i Grenå
4) Dorthe Marie Jensdatter g.m. Jens Kildal i Grenå.

251 Hans Pedersen Viborg i Grenå. 6.9.1769, fol.563.
E: Christence Pedersdatter. LV: Jens Christian Juul, købmand. A:
1) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Kastbjerg
2) søster Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Pedersen på Anholt
3) halvsøster Sidsel, død for 16 år siden uden børn, var g.m. en stolemager i København.

252 Peder Jørgensen Miller i Grenå. 14.6.1769, fol.567B.
E: Anne Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Pedersen Stig i København.
Afdøde blev kaldt Peder Stig.Grenå Byfoged
Skifteprotokol
1769-1788
B 54-274

253 Sidsel Andersdatter i Grenå. 7.6.1769, fol.2.
E: Anders Caspersen.
Første ægteskab med [Jens Jensen Broch, skifte 23.1.1758 lbnr.169]. B:
1) Jens Jensen 30, tjener på Dronninggård på Sjælland
2) Birgitte Jensdatter 26, i København
3) Peder Jensen 22, farer til søs fra Grenå.
FM: morbror Christen Andersen Pich i Grenå.

254 Anne Marie Rasmusdatter 17.9.1769, fol.15.
Enke efter Rasmus Sørensen Qvist, væver, [skifte 11.5.1768 lbnr.241]. A:
1) mor Dorthe Stigsdatter g.m. Simon Jensen i Dalstrup
2) bror Rasmus Rasmussen i Bredstrup
3) søster Maren Rasmussen g.m. Søren Jensen i Emmelev
4) søster Mette Rasmusdatter g.m. Anders Mortensen i Veggerslev
5) halvbror Hans Lauridsen 38, farer til søs fra København
6) halvbror Peder Lauridsen 36, i Dalstrup
7) halvbror Anders Lauridsen , der døde efter afdøde
8) halvsøster Dorthe Lauridsdatter g.m. Joen Sørensen i Bønnerup.

255 Jens Jeremiassen i Grenå. 13.1.1770, fol.23B.
E: Dorthe Sørensdatter. B:
2) Søren Jensen 25
3) Jørgen Jensen 20,, farer til søs
4) Anders Jensen 13.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter, død. E: Niels Olufsen, bryggersvend i København. 1B:
a Oluf Nielsen 4.

256 Maren Rasmusdatter i Grenå. 4.1.1770, fol.25.
Enke efter Hans Pedersen Lindberg, [skifte 6.4.1768 lbnr.239]. B:
1) Peder Hansen Lindberg 24
2) Anne Marie Hansdatter Lindberg 20
3) Maren Hansdatter Lindberg 18
4) Dorthe Cathrine Hansdatter Lindberg 12
5) Anne Margrethe Hansdatter Lindberg 9
6) Jørgen Christian Hansen Lindberg 7
7) Jens Poulin Hansen Lindberg 4.
FM: Ud Pedersen Høgh i Grenå.

257 Christen Pedersen Høgh i Grenå. 24.7.1769, fol.35.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Anders Nielsen, smed. B:
1) Dorthe Cathrine Christensdatter 7½
2) Terkild Christensen 2½.
FM: farbror Ud Pedersen Høgh.

258 Anders Nielsen Stigsen, købmand i Grenå. 1.8.1769, fol.37.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Schifter. B:
1) Niels Andersen 15
2) Anne Cecilie Andersdatter 10
3) Anne Kirstine Andersdatter 6
4) Rasmus Andersen 2.
FM:
1 farbror Stig Nielsen i Bredstrup, der døde
2 fars svoger Thomas Christensen i Brøndstrup mølle [i Gjerrild sogn].

259 Else Sørensdatter i Grenå. 22.3.1770, fol.53B.
E: Peder Jørgensen Sivested. A:
1) farbror Hans Christensen, spækhøker i København, død. Uvist om børn
2) faster Nille Christensdatter g.m. Rasmus Prammand i Hammelev
3) faster Mette Christensdatter g.m. Jens Kruse, smed i Øster Alling
4) morbror Rasmus Andersen i Åstrup
5) moster Mette Andersdatter g.m. Søren Fischer i Grenå
6) moster Anne Andersdatter, enke efter Peder Miller i Grenå, [skifte 14.6.1769 lbnr.252].

260 Mads Pedersen, ugift i Grenå. 10.5.1770, fol.57B.
A:
1) Lisbeth Nielsdatter på stedet.

261 Anne Nielsdatter i Grenå. 27.11.1770, fol.60.
Enke efter Søren Bager. B:
1) Niels Sørensen, snedker
2) Maren Sørensdatter, død, var g.m. Peder Wien, konstabel på Holmen i København. 1B:
a Johan Henrik Pedersen 18.

262 Anne Marie Ginnerup, ugift i Grenå. 23.10.1770, fol.60B.
A:
1) søster Else Kirstine Ginnerup
2) bror, død. 1B:
a Niels Lauridsen Ginnerup, kobbersmed i Skanderborg og i Horsens
3) halvbror, død. 1B:
a Rasmus Ginnerup, ministerskriver i København.
4) halvbror Mads Ginnerup, degn i Gentofte på Sjælland, [død 5.11.1727]. 2B:
a Anders Madsen Ginnerup, kobbersmed i Roskilde
b Terkild Madsen Ginnerup, guldsmed i Riga.

263 Kirsten Rasmusdatter Mau i Grenå. 5.12.1770, fol.63B, 82.
E: Rasmus [Andersen] Schifter. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter Schifter 10
2) Else Rasmusdatter Schifter 5.
FM:
1 morbror Søren Rasmussen Mau
2 mosters mand Peder Bang.
Desuden nævnes afdødes brordatter Birgitte André i København.
Afdøde døde 5.12.1770.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1770.
Samfrændeskifte 5.11.1771

264 Maren Sørensdatter i Grenå. 7.12.1770, fol.64.
Enke efter Anders Jørgensen, tømrer. A:
1) bror Jørgen Sørensen i Grenå
2) bror, død. 3B:
a Anne Marie g.m. Christen Smed i Glesborg
b Kirsten g.m. Rasmus Bids i Hammelev
c Anne Madsdatter i København
3) søster Ellen Sørensdatter g.m. Jochum Peder Helmer på stedet.

265 Hans Jørgensen Schiøtz, ugift organist i Grenå. 16.3.1771, fol.68B.
Arvinger kendes ikke.

266 Johan Frederik Hesch i Grenå. 20.7.1771, fol.75B.
E: Anne Dorthe. LV: Hans Aalborg. B:
1) Christian Verner Johansen 14
2) Samuel Johansen 13
3) Johan Frederik Johansen 6
4) datter født efter fars død.
De to ældste sønner er draget vestpå, for at leve af at spille violin.

267 Else Davidsdatter i Grenå. 23.7.1771, fol.77B.
E: Bertel Eriksen, skomager. B:
1) Erik Bertelsen 7.
FM: farbror Laurids Eriksen.

268 Niels Andersen Lind i Grenå. 25.10.1771, fol.80B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Kildal i Grenå. B:
1) Inger Marie Nielsdatter g.m. Jacob Harald, parykmager i København
2) Sidsel Nielsdatter 34 i København
3) Peder Nielsen Lind 31
4) Anders Nielsen Lind 29
5) Frands Nielsen Lind 26.

269 Christen Rasmussen Stinch i Grenå. 23.12.1771, fol.84.
E: Mette Pedersdatter. LV: Frederik Møller. B:
1) Peder Christensen 26, i København
2) Søren Christensen 24, i København
3) Rasmus Christensen 20
4) Kirsten Christensdatter g.m. David [Foss] Risom, degn Hammelev
5) Birthe Kirstine Christensdatter.

270 Anne Kirstine Sørensdatter i Grenå. 9.6.1772, fol.85B.
E: Steffen Hansen, skrædder. B:
1) Severine Steffensdatter 8.
FM: morbror Christen Sørensen Gudsen i Grenå.

271 Anne Cathrine i Grenå. 30.7.1772, fol.88.
Enke efter Johan Ludvig Parree i København.
Arvinger angives ikke.

272 Rasmus Nielsen, skipper i Grenå. 2.12.1773, fol.89B, 112.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Nielsen Bang, købmand. B:
1) Rasmus Rasmussen 8
2) Birgitte Marie Rasmusdatter 5
3) Hans Rasmussen 2.
FM: mors farbror Anders Rasmussen i Bredstrup.
Enkens første ægteskab med [Rasmus Udsen]. Arv til B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1773.
Samfrændeskifte 2.12.1773.

273 Hans Lauridsen Løve, skibstømrer i Grenå. 16.4.1773, fol.90.
E: Sofie Margrethe. LV: Ove Christoffersen Broch. B:
1) Johan Jørgen Hansen 14
2) Nikolaj Hansen 10.
FM: Jens Nielsen Kildal.

274 Poul Jensen Veggerslev i Grenå. 17.4.1773, fol.94.
E: Maren Andersdatter. LV: Ove Broch. B:
1) Mette Marie Poulsdatter 14
2) Jens Poulsen 11
3) Lisbeth Poulsdatter 11
4) Anne Dorthe Poulsdatter 8
5) Anders Poulsen 4
6) Else Føns Poulsdatter 1½.
FM: Jens Kildal.

275 Jens Nielsen i Grenå. 17.4.1773, fol.97B.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Andersen i Hammelev. B:
2) Dorthe Jensdatter 6
3) Niels Jensen 4.
Første ægteskab med [Birthe Sørensdatter], skifte 26.7.1765 lbnr.222. B:
2) Birthe Jensdatter 8.
FM: Jens Kildal.
Birthe Sørensdatters første ægteskab med [Jørgen Christensen Samsing], skifte 1.9.1763 lbnr.212. Arv til B:
1) Anne Jørgensdatter.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Rasmus Nielsen.

276 Andreas Jensen Høj, ugift i Grenå. 5.8.1773, fol.100.
A:
1) mor Anne Andersdatter Basse, enke efter Jens Pedersen Høj, [skifte 4.3.1763 lbnr.217]
2) søster Ingeborg Jensdatter Høj, død, var g.m. Jens Severin Hadslund på Ingvorstrup, efter hvem der er arv
3) søster Cathrine Marie Jensdatter Høj g.m. Schmidt, regiment- og garnisonfeltskær i Frederiksort
4) bror Jens Jensen Fevejle, stolemager i Grenå
5) søster Maren Jensdatter Høj g.m. Jens Rasmussen Bang, skipper i Grenå.
Af Jens Pedersen Højs første ægteskab B:
6) halvsøster Emerentse Jensdatter Høj, død. E: Jonas Møller, skrædder i København. Første ægteskab med [Jens Jensen Holbæk]. 1B:
a Anne Birgitte Jensdatter.

277 Jacob Rasmussen Møller, skipper i Grenå. 7.9.1773, fol.105B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Christian Juul, købmand. B:
1) Karen Jacobsdatter 18
2) Bodil Jacobsdatter 10
3) Peder Jacobsen 8.
FM: Anders Nielsen Knap, som beslægtet.

278 Jørgen Lauridsen i Grenå. 11.11.1773, fol.109B.-
E: Anne Jacobsdatter. B:
1) Laurids Jørgensen 21, farer som matros fra København
2) Jacob Jørgensen 19
3) Søren Jørgensen 15
4) Anne Jørgensdatter 14
5) Christen Jørgensen 11
6) Peder Jørgensen 3
7) Jens Jørgensen 2.
FM: farbror Jens Lauridsen.

279 Christian Gotlob Webel, ugift amtskirurg i Kalø amt i Grenå. 30.8.1773, fol.114B.
A:
1) bror Christian Lebrecht Webel, præst i Posen ved Leipzig
2) bror Christian Ertmann Webel, evangelisk præst i Thyringen
3) søster Christiane Vilhelmine Webel, enke efter Seutscherin. materialist i Leipzig
4) søster Christiane Rosine Webel g.m. Hahn i Daltau
5) søster Christiane Augusta Webel g.m. Kuntzing
6) søster Christiane Theodora Webel g.m. Goltzen.
Afdøde, der var født i Leipzig, døde på Høgholm.

280 Anne Marie Mortensdatter i Grenå. 5.4.1774, fol.125.
E: Oluf Sørensen, feldbereder. B:
1) Søren Olufsen 18
2) Ellen Olufsdatter 17
3) Morten Olufsen 14
4) Anne Christine Olufsdatter 10.

281 Peder Pedersen, Tørslev, skrædder i Grenå. 17.6.1774, fol.126B.
E: Anne Christensdatter. A:
1) bror Anders Pedersen Tørslev, skrædder i Karlby
2) bror Carsten Pedersen i Karlby
3) søster Gyde Pedersdatter i Karlby.

282 Christen Nielsen Ellemann i Grenå. 1.2.1774, fol.129.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Kildal. B:
1) Birthe Christensdatter i Ebeltoft
2) Karen Christensdatter, enke efter Jens Andersen, glarmester i Ebeltoft.

283 Søren Rasmussen Bang i Grenå. 4.9.1773, fol.133.
A:
1) mor Maren Mikkelsdatter, enke efter Rasmus Jensen Bang, [skifte 26.7.1766 lbnr.230]
2) bror Jens Rasmussen Bang, skipper
3) Maren Rasmusdatter
4) Anne Dorthe Rasmusdatter.

284 Anne Marie Sørensdatter i Grenå. 7.6.1773, fol.138B.
Enke efter Rasmus Mau. B:
1) Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå
2) Kirsten Rasmusdatter Mau, [skifte 5.12.1770 lbnr.263], var g.m. Rasmus Schifter. 2B:
a Anne Marie Rasmusdatter 13
b Else Rasmusdatter 6
3) søster Anne Marie Rasmusdatter Mau, [skifte 1.5.1766 lbnr.223]. E: Peder [Nielsen] Bang, nu i Thorsø. 4B:
a Anne Pedersdatter 18
b Rasmus Pedersen 16
c Anne Marie Pedersdatter 15
d Niels Pedersen 12.

285 Karen Sørensdatter i Grenå. 10.12.1774, fol.155B.
E: Søren Hansen. A:
1) bror Rasmus Sørensen, en betler i Rostved.

286 Maren Nielsdatter i Bredstrup. 25.10.1774, fol.157.
E: Jens Degn. A:
1) far Niels Madsen i Bredstrup på Skeel gods [nu Sostrup].

287 Jørgen Rasmussen Bang, købmand i Grenå. 12.7.1774, fol.158B.
Enkemand efter [Birgitte Ovesdatter Broch, skifte 4.11.1742 lbnr.95]. B:
1) Ove Broch Jørgensen Bang
2) Christen Broch Jørgensen Bang.

288 Susanne Christiane Frederiksdatter i Grenå. 22.4.1773, fol.165.
Enke efter Frands Lorentsen Britzius i Christiania i Norge.
Hans A:
0) forældre Lorents Frandsen Britzius, kobbersmed gift København Vor Frelser 3.12.1702 med Bodil Antonsdatter. B:
1) Frands Lorentsen Britzius, døbt København Vor Frelser 13.1.1703, som er afdøde mand
Mors første ægteskab med Nikolaj Johansen, kobbersmed. B:
2) halvsøster Antoinette Nikolajsdatter, døbt København Vor Frelser 2.6.1699 g.m. Mads Jensen Drejer, bøsseskytte, begge begravet i København Trinitatis fattigjord. 4B:
a Nikolaj Madsen Drejer, døbt København Holmen 11.1.1725, bødker ved Holmen i København
b Jens Madsen Drejer, døbt København Holmen 12.10.1730, skipper i København
c Hans Madsen Drejer, døbt København Holmen 24.12.1734, rømt på rejse til Guineakysten
d Barbara Madsdatter Drejer, døbt København Holmen 14.11.1738, gift med en mand i arbejdskompagniet ved Holmen i København
3) halvsøster Nille Marie Nikolajsdatter, døbt København Vor Frelsere 18.11.1700, gift København Holmen 6.7.1728 med Anders Andersen, matros, begge begravet på København Skibskirkegården 24.5.1762. 1B:
a Anders Andersen Holm, døbt København Holmen 29.1.1733, instrumentmager i København
Hendes A:
1) søster Mette Frederiksdatter Storm, enke efter Laurids Organist.

289 Kirsten Madsdatter i Grenå. 27.7.1775, fol.173B.
E: Niels [Pedersen] Greve, tømrer. A:
1) bror Anders Madsen [Koed] i Grenå, [skifte 6.4.1754 lbnr.149]. 3B:
a Søren Andersen Møller
b Rasmus Andersen Møller
c Mads Andersen Møller
2) bror Søren Madsen i Fannerup, død. 3B:
a Niels Sørensen i Ginnerup
b Mads Sørensen i Fannerup
c Anne Margrethe Sørensdatter i Grenå
3) søster Mette Marie Madsdatter, enke efter Rasmus Henriksen i Sivested ved søn Mads Rasmussen sst.
4) søster Anne Madsdatter i Ginnerup, død. 2B:
a Margrethe Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen. Første ægteskab med Peder Koed. 3B:
1 Anne Margrethe Pedersdatter 14
2 Niels Pedersen 13
3 Maren Pedersdatter 11
b Kirsten, død, var g.m. Laurids Pedersen i Glesborg. Af første ægteskab B:
1 Else Christensdatter i Glesborg.
Enkemandens første ægteskab med [Frederikke Frederiksdatter, skifte 14.1.1747 lbnr.109]. Arv til B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Holm, skibstømrer i København
2) Marie Nielsdatter g.m. g.m. Jørgen Krog, skibstømrer i København.

290 Anne Jensdatter i 24.8.1775, fol.179B.
E: Rasmus Christensen Bromand, bødker. A:
1) mor Karen Simonsdatter i Emmelev
2) søster Birthe Jensdatter g.m. Bendix Høgh i Grenå
3) søster Mette Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Hammelev
4) halvsøster Marie Pedersdatter g.m. Hans Lauridsen i Dalstrup
5) halvsøster Dorthe Pedersdatter i Emmelev.

291 Bendix Tambo i Grenå. 28.11.1775, fol.185B.
E: Edel Margrethe Johansdatter. LV: Christen Tambo. B:
2) Anne Marie Bendixdatter 11
3) Jens Severin Bendixen 9
4) Niels Bendixen 5.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, skifte 27.3.1756 lbnr.162]. B:
1) Jacob Bendixen 40.
[Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 3.9.1760 lbnr.186].

292 Rasmus Udsen, skipper i Grenå. 6.8.1776, fol.187.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Nielsen Bang, købmand. B:
3) Jens Peder Rasmussen 2.
FM: mors svigersøn Jørgen Madsen, glarmester.
Skifte efter enkens første mand [Jacob Rasmussen Møller], skifte 7.9.1773. 3 børn, hvis navne ikke angives.

293 Anne Rasmusdatter i Grenå. 9.3.1776, fol.192.
E: Christen Pedersen Hjort. B:
1) Peder Christensen 32, skræddersvend i Århus
2) Birthe Cathrine Christensdatter g.m. Christen Sørensen, tømrersvend i København.

294 Anders Bay, bogbinder i Grenå. 1.8.1776, fol.195.
A:
1) bror Jens Bay, hørkræmmer
2) søster g.m. Niels Hansen Møller i Randers.

295 Anne Marie Jensdatter i Grenå. 29.11.1775, fol.199.
E: Peder [Pedersen] Palch. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Palch 22
2) Jens Pedersen Palch 18.
FM: morbror Anders Jensen Flemming i Åstrup.

296 Dorthe Hansdatter i Grenå. 2.12.1775, fol.202B.
Enke efter Anders Christensen [Schmidt, feldbereder, skifte 7.3.1750 lbnr.132]. B:
1) Mette Andersdatter Schmidt 32, der ægter Anders Sørensen Fischer.
FM: farbror Christian Christensen Schmidt i Grenå.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Knud Hansen Scheel.

297 Peder Nielsen Bang, skipper i Grenå. 22.5.1776, fol.204B.
E: Maren Sørensdatter Kjær. LV: afdødes bror Jens Nielsen Bang.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter Mau, [skifte 1.5.1766 lbnr.223]. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Rasmus Pedersen, i København
3) Anne Marie Pedersdatter
4) Niels Pedersen, i København.
FM: morbror Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå.

298 Birthe Marie Jensdatter Bang i Grenå. 5.8.1776, fol.211B.
E: Hans Pedersen Aalborg, skomager. B:
1) Mathias Hansen 12
2) Hansine Hansdatter 4
3) Peder Hansen 2.
FM: Jørgen Sandgaard, sadelmager.

299 Karen Nielsdatter Degn i Grenå. 9.11.1776, fol.213.
E: Christen Madsen, guldsmed. B:
1) Johanne Cathrine Christensdatter 27
2) Anne Cathrine Christensdatter 15.
FM: Jens Andersen Kildal.

300 Peder Christian Carlsen i Grenå. 14.8.1776, fol.214.
E: Lene Sofie Johansdatter. LV: Jens Kildal. B:
1) Christian Frederik Pedersen 17, i Århus
2) Anne Sofie Pedersdatter 4
3) Andreas Pedersen 2.
FM: Christen Madsen Kærgaard.

301 Mette Andersdatter i Grenå. 5.3.1777, fol.216.
E: Søren Lauridsen Fischer. B:
1) Anders Sørensen 35
2) Johan Sørensen 27, farer i strædet
3) Anne Marie Sørensdatter 25, i København
4) Søren Sørensen 24
5) Niels Sørensen 17
6) Laurids Andreas Sørensen 14.

302 Kirsten Mikkelsdatter i Grenå. 7.5.1777, fol.218B.
Enke efter David [Sørensen, skifte 29.9.1741 lbnr.89. B:
1) Mikkel Davidsen i Holsten
2) Hans Davidsen i Holsten.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Smed i Gjerrild.

303 Niels Pedersen Greve i Grenå. 12.4.1777, fol.221B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jensen Ginnerup, der ægter enken.
Første ægteskab med [Frederikke Frederiksdatter, skifte 14.1.1747 lbnr.109]. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Holm, skibstømrer i København
2) Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Krog, skibstømrer i København
3) Johanne Nielsdatter g.m. Søren Kildal, skomager i Grenå.
[Andet ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 27.7.1775 lbnr.289].

304 Mette Jensdatter i Grenå. 3.12.1777, fol.228.
Enke efter Søren Gødstrup. B:
1) en datter. død. 2B:
a Anne Jørgensdatter 22
b Birthe Jørgensdatter 12.
FM: Hans Sørensen, som beslægtet.

305 Rasmus Rasmussen, skræddersvend i Grenå. 27.7.1778, fol.229B.
Forlovet med Anne Jørgensdatter. A:
1) mor Ida Christine Pedersdatter i Hoed
samt nogle søskende, hvis navne ikke angives.

306 Peder Pedersen Palch i Grenå. 8.4.1778, fol.230B.
Enkemand efter [Anne Marie Jensdatter, skifte 29.11.1775 lbnr.295]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Palch 25
2) Jens Pedersen Palch 21, farer til søs fra Grenå.
FM: morbror Anders Jensen Flemming i Åstrup.

307 Søren Katholm, ugift i Grenå. 5.5.1778, fol.234.
A:
1) mor Gunild eller Gunder Katholm
2) søster Else Cathrine Katholm g.m. Niels Erikstrup, møller i Grenå mølle
3) søster Kirstine Marie Katholm
4) søster Dorthe Katholm g.m. Jens Brundby, styrmand i København.

308 Maren Andersdatter [Møller] i Grenå. 5.6.1778, fol.239.
Enke efter Anders [Nielsen] Stigsen, [skifte 1.8.1769 lbnr.258]. B:
1) Niels Andersen 24
2) Anne [Cecilie] Andersdatter g.m. Mads Andersen, murer
3) Svend Andersen 16
4) Anne Kirstine Andersdatter.

309 Peder Pedersen Eriksen, skomager i Grenå. 9.11.1778, fol.246.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Hans Aalborg, skomager. A:
1) bror, død. 2B:
a Christen Eriksen, styrmand i København
b Anne Marie Eriksdatter g.m. Gert Johansen.

310 Rasmus Andersen Møller i Grenå. 4.2.1779, fol.251B.
E: Anne Marie Hansdatter Lindberg. LV: bror Peder Hansen Lindberg, skipper i Grenå. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter 3.
FM: farbror Mads Møller, skipper i Grenå.
Desuden nævnes afdødes stedfar Frederik Møller.

311 Laurids Pedersen Budsholm, snedker i Grenå. 26.1.1779, fol.256B.
A:
1) søster, død. 3B:
a Jes Christiansen Post
b Anne Marie Christiansdatter g.m. Christen Andersen Pich
c Anne Christiansdatter g.m. Christen Jensen Amme.

312 Mette Sørensdatter i Grenå. 24.3.1779, fol.262B.
Enke efter Thor Nielsen, tolder, skifte 3.5.1755 lbnr.156. B:
1) Anne Elisabeth Thorsdatter g.m. Holm vestindienfarer i København
2) Viktorine Christiane Thorsdatter.

313 Hans Allelev i Grenå. 22.1.1779, fol.269B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Broch. B:
1) Rasmus Hansen 17
2) Niels Hansen 15
3) Poul Hansen 12
4) Anne Hansdatter 10.
FM: farbror Søren Rasmussen i Allelev.

314 Johan Peder Helmer, snedker i Grenå. 4.5.1779, fol.272.
E: Ellen Sørensdatter. A:
1) en søster i Ålborg, hvis navn ikke angives.

315 Maren Jensdatter i Grenå. 5.10.1779, fol.279.
E: Oluf Sørensen Lind.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Mads Christensen, skibstømrer i København.

316 Peder Funch, skomager i Grenå. 23.9.1779, fol.280B.
E: Anne Nielsdatter. LV: enkens søn og afdødes stedsøn Peder Pedersen, snedker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i svensk Pommern.

317 Maren Jensdatter i Grenå. 10.11.1779, fol.285.
E: Jens Riber. A:
1) bror Hans [Jensen] Schmidt, degn i Veggerslev [og Villersø].

318 Hans Jacobsen Ritto, bager i Grenå. 16.10.1779, fol.287B.
E: Birthe Nielsdatter. B:
3) Jacob Hansen 11
4) Lisbeth Hansdatter 7.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Jensdatter Fiil, skifte 26.7.1753 lbnr.148]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Nis Nissen. væver i Arnitlund [i Vedsted sogn] ved Haderslev.
Af andet ægteskab B:
2) Hans Hansen 22, farer til søs fra København.

319 Kirsten Sørensdatter i Grenå. 17.12.1779, fol.295.
E: Niels Sørensen, bager. B:
1) Søren Nielsen 8
2) Severin Nielsen 6
3) Marianne Nielsdatter 3.
FM: morbror Christen Sørensen Rehr.

320 Anne Jørgensdatter i Nakskov. 3.8.1780, fol.297B.
E: Jørgen Sandgaard, sadelmager. B:
1) Elisabeth Sofie Jørgensdatter.
FM: Jens Nielsen Kildal.

321 Svend Andersen Stigsen i Grenå. 2.9.1780, fol.299B.
A:
0) forældre [Anders Nielsen Stigsen, skifte 1.8.1769 lbnr.258 og Maren Andersdatter Møller, skifte 5.6.1778 lbnr.308]
1) bror Niels Andersen 26
2) Anne Cecilie Andersdatter, der døde, [skifte 5.9.1780 lbnr.322]. E: Mads Andersen, murer
3) Anne Kirstine Andersdatter 19.
FM: søskendebarn Søren Svendsen i Gammelmølle.

322 Anne Cecilie Andersdatter i Grenå. 5.9.1780, fol.303.
E: Mads [Andersen] Murmand, skomager. B:
1) Anders Madsen 3
2) Maren Madsdatter 1.
FM: Søren Svendsen i Gammelmølle, som beslægtet på mors side.

323 Anne Iversdatter i Grenå. 8.9.1780, fol.308.
E: Niels Christensen Regin. B:
1) Christen Nielsen 14
2) Dorthe Marie Nielsdatter 8.
FM: Thomas Trolle.

324 Mette Villumsdatter i Grenå. 24.4.1780, fol.309B.
E: Jens Pedersen, drejer. B:
1) Niels Jensen 30, farer til søs på de lange rejser.

325 Didrik Hansen Perch, kobbersmed i Grenå. 22.10.1779, fol.311.
E: Johanne Margrethe Skalstrup. LV: Hans Planitz, guldsmed. B:
1) Hans Didriksen Perch 31
2) Mette Margrethe Didriksdatter Perch 29
3) Niels Erik Didriksen Perch 22
4) Abel Cathrine Didriksdatter Perch 20.
Desuden nævnes enkens afdøde bror Skalstrup, forvalter på Tustrup.

326 Jens Andersen Greve i Grenå. 11.10.1780, fol.318.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Christen Qvist. B:
1) Niels Jensen 18.
FM: farbror Christen Greve i Åstrup.

327 Karen Jensdatter Ebbesen i Grenå. 7.10.1780, fol.319B.
E: Laurids Nikolaj Møller. A:
1) bror Jens Jensen Ebbesen
2) søster Dorthe Jensdatter g.m. en matros på Holmen i København.

328 Maren Jensdatter Høj i Grenå. 19.10.1780, fol.323.
E: Jens Rasmussen Bang, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1780.

329 Jørgen Rasmussen Broch, skipper i Grenå. 13.1.1780, fol.323B.
E: Cathrine Helene Baadsted. LV: Ove Christoffersen Broch. B:
1) Niels Christian Jørgensen 9
2) Rasmus Jørgensen 8
3) Thomas Jørgensen 7
4) Johan Severin Jørgensen 6
5) Hans Jørgensen 5
6) Peder Jørgensen 4
7) Jens Rohde Jørgensen 1.
FM: morfar Thomas Baadsted i Nimtofte mølle.

330 Anne Ulrikke Munch i Grenå. 10.11.1780, fol.335.
E: Rasmus Andersen Schifter, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1780.

331 Margrethe Andersdatter Winther i Grenå. 18.3.1780, fol.336.
E: Hans Wentzel Schiernich, galanterihandler i Grenå. B:
1) Jørgen Hansen 9
2) Anders Hansen 8
3) Josef Hansen 4
4) Anne Marie Elisabeth Hansdatter 2.
FM: Christen Nielsen, ladefoged på Høgholm, g.m. moster Maren Winther.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Dorthe Cathrine Christensdatter, enke efter Mikkel Sørensen Mau, [skifte 25.6.1762 lbnr.198]
2 afdødes bror Jørgen Andersen Winther.

332 Anders Jensen Ginnerup, sætteskipper i Grenå. 29.5.1780, fol.346.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Ove Christian Broch. B:
1) Jens Andersen 17, farer på Vestindien
2) Anne Dorthe Andersdatter 15
3) Rasmus Andersen 12
4) Andreas Andersen 9
5) Anne Marie Andersdatter 8
6) Niels Christian Andersen 4.
FM: farbror Rasmus Jensen Ginnerup.

333 Mette Andersdatter i Grenå. 30.8.1781, fol.356B.
E: Anders Sørensen Fischer. B:
1) Dorthe Andersdatter 5
2) Mette Andersdatter 2.
FM: farfar Søren Andersen Fischer.

334 Gunild Sørensdatter i Grenå. 16.6.1781, fol.361B.
Enke efter Rasmus Jensen Katholm, [skifte 9.2.1741 lbnr.85]. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter g.m. Peder Lynge, brændevinsbrænder i København
2) Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Brundby, styrmand i København
3) Else Cathrine Rasmusdatter g.m. Niels Erikstrup i Dolmer.

335 Jens Andersen Kildal i Grenå. 15.10.1781, fol.372B.
E: Cathrine Nielsdatter Degn. LV: Christian Ramshart, bogbinder. A:
1) bror, død. 4B:
a Jens Nielsen Kildal i Grenå
b Søren Nielsen Kildal i Grenå
c Anne Nielsdatter i Grenå
d Maren Nielsdatter g.m. Christen Tambo i Gren
2) halvbror Iver, rytter i Horsens, død. 1B:
a Sofie Iversdatter.

336 Rasmus Lauridsen Møller i Grenå. 7.4.1781, fol.374B.
E: Anne Marie Jensdatter. A:
1) bror Niels Lauridsen Møller i Grenå mølle, [skifte 27.2.1744 lbnr.97]. 2B:
a Anne Kirstine Nielsdatter, gift i København
b Laurids Nikolaj Møller i Grenå
2) bror Jens Lauridsen Møller i Hoed i Sønder herred, død. 8B:
a Laurids Møller, fourer i Ebeltoft
b Rasmus Møller, skomager i Hoed
c Niels Møller, bådsmand ved Holmen i København
d Peder Møller, skomagersvend i Larvik i Norge
e Mikkel Møller, skomagersvend i Hoed
f Severin Møller, skomagersvend i Grenå
g Maren Møller g.m. Kolberg, overkanoner i København
h Grethe Møller i Balle, ladefoged på Rugård i Rosmus sogn
3) halvbror Christen Lauridsen Møller, tømrer i Hobro, død. 2B:
a Mette Marie Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Moldrup på Villestrup gods
b Elsebeth Christensdatter g.m. Niels Thygesen, spækhøker i København.

337 Niels Christensen Regin i Grenå. 21.9.1781, fol.380B.
Enkemand efter [Anne Iversdatter, skifte 8.9.1780 lbnr.323. B:
5) Christen Nielsen 14
6) Dorthe Marie Nielsdatter 8.
Første ægteskab med [Nille Christine Pedersdatter, skifte 29.7.1763 lbnr.210]. B:
1) Peder Nielsen i Hytten på Mejlgård gods
2) Anne Johanne Nielsdatter i København
3) Mette Kirstine Nielsdatter i København
4) Christiane Nielsdatter i Århus.

338 Niels Jacobsen, hyrde i Grenå. 30.7.1781, fol.382B.
E: Anne Kochens. A:
1) bror Peder Jacobsen i Sangstrup
2) søster Anne Marie Jacobsdatter, enke efter Hans i Rimsø
3) søster Anne Jacobsdatter g.m. Joen Olufsen i Thorsø.

339 Margrethe Jacobsdatter i Grenå. 23.1.1782, fol.390.
E: Anders Olufsen. B:
1) Hans Christian Andersen 8
2) Stig Andersen 4.
FM: Jens Pedersen, rebslager i Grenå.

340 Mette Pedersdatter i Grenå. 21.4.1782, fol.393B.
Enke efter Christen Rasmussen Stinch, [skifte 23.12.1771 lbnr.269]. B:
1) Peder Christensen Stinch i Grenå
2) Søren Christensen Stinch, skrædder i København
3) Rasmus Christensen Stinch, skomager i Grenå
4) Kirsten Christensdatter g.m. David [Foss] Risom, degn Hammelev
5) Birthe Kirstine Christensdatter 44.

341 Cathrine Rasmusdatter i Grenå. 4.12.1781, fol.396B.
E: Frederik Møller. B:
4) Mads Frederiksen Møller i Grenå.
Første ægteskab med [Anders Madsen Koed, skifte 6.4.1754 lbnr.149]. B:
1) Søren Andersen Møller, der døde, [skifte 15.2.1782 lbnr.346]. E: Anne Margrethe Ginnerup. LV: Peder Jensen Ginnerup
2) Rasmus Andersen Møller, [skifte 4.2.1779 lbnr.310. B:
a Cathrine Marie Rasmusdatter 6.
3) Mads Andersen Møller, købmand i Grenå.

342 Mette Jensdatter Bunt i Grenå. 21.2.1782, fol.411B.
B:
1) Søren Lauridsen i Hammelev. Enken er nu rejst til København. 1B:
a Rasmus Sørensen 2.

343 Anders Jensen Fyrmand, skipper i Grenå. 21.8.1782, fol.413B.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen Kildal i Grenå. B:
1) Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen på Sejerø
2) Karen Andersdatter g.m. Johannes Mikkelsen i Snekkersten ved Helsingør
3) Kirsten Andersdatter.
Afdøde kaldes også Anders Jensen Sivested.

344 Niels Christensen Pich i Grenå. 16.4.1782, fol.416B.
E: Birthe Marie Winther. LV: Jens Nielsen Kildal. B:
1) Christiane Nielsdatter 3
2) Severin Nielsen 1½.
FM: farfar Christen Andersen Pich i Grenå.

345 Anne Andersdatter i Grenå. 26.9.1782, fol.419.
E: Niels Olufsen. A:
1) bror Rasmus Andersen i Åstrup
2) søster Mette Andersdatter, [skifte 5.3.1777 lbnr.301]. E: Søren Lauridsen Fischer. 6B:
a Anders Sørensen Fischer 40, i Grenå
b Johan Sørensen Fischer 35
c Søren Sørensen Fischer 25
d Anne Marie Sørensdatter Fischer 24, i København
e Niels Sørensen Fischer 19
f Laurids [Andreas] Sørensen Fischer 17.

346 Søren Møller i Grenå. 15.2.1782, fol.422.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Ginnerup. A:
1) bror Mads Møller, købmand i Grenå
2) bror Rasmus [Andersen9 Møller, skifte 4.2.1779 lbnr.310]. 1B:
a Cathrine Marie Rasmusdatter 6.
FM: stedfar Peder Broch, skipper.

347 Anne Pedersdatter i Grenå. 22.1.1783, fol.425B.
Enke efter Niels Andersen Lind, [skifte 25.10.1771 lbnr.268]. B:
1) Inger Marie Nielsdatter Lind, enke efter Jacob Harald, parykmager i København
2) Peder Nielsen Lind 40, på de lange rejser
3) Anders Nielsen Lind i Grenå
4) Frands Nielsen Lind, farer fra Norge.

348 Karen Johansdatter [Mariager] i Grenå. 5.2.1783, fol.428.
Enke efter Rasmus Nielsen Møller, [skifte 14.12.1767 lbnr.238]. B:
1) Maren Rasmusdatter Møller, i København
2) Cathrine Marie Rasmusdatter Møller, død, var g.m. Peder Borre, skipper i København. 1B:
a Peder Pedersen 1½
3) Johan Rasmussen Møller, skipper.

349 Maren Jensdatter Højer i Grenå. 28.7.1783, fol.430.
E: Jens Rasmussen Bang. B:
1) Jens Højer Jensen Bang 16
2) Marianne Jensdatter Bang 14
3) Anne Severine Jensdatter Bang 11.
FM:
1 morbror Jens Fevejle Højer, stolemager i Thorsø
2 fætter Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå.

350 Gert Johansen i Grenå. 14.8.1783, fol.431B.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Jens Nielsen Kildal. B:
1) Sofie Gertsdatter 11
2) Erik Gertsen 6.
FM: Laurids Bromann.

351 Kirsten Eriksdatter i Grenå. 30.1.1783, fol.434.
Enke efter Mikkel Svale. B:
2) Marie Kirstine Mikkelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen Casper.
FM: Jens Halkjær Møller, parykmager i København.

352 Peder Christoffersen [Lynge], glarmester i Grenå. 29.9.1783, fol.437B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Kildal. B:
1) Christoffer Pedersen 25
2) Birthe Pedersdatter g.m. Jens Andersen Bering, spækhøker i København
3) Sidsel Pedersdatter 22, i København.

353 Inger Rasmusdatter i Hammelev. 29.1.1784, fol.439B.
Enke efter Søren Dam. B:
1) Dorthe Marie Sørensdatter, der døde, var g.m. Anders Fischer i Grenå
2) Peder Sørensen i Hammelev
3) Peder Christian Sørensen 33
4) Rasmus Sørensen i Hammelev, død. 2B:
a Inger Rasmusdatter 14
b Søren Rasmussen 12.
FM: stedfar Baltser Pedersen i Hammelev.

354 Birthe Marie Johansdatter Friis i Grenå. 7.7.1784, fol.440B.
E: Jens Pedersen, rebslager. B:
1) Hans Jensen
2) Niels Jensen Sejer.

355 Anne Nielsdatter i Grenå. 26.8.1784, fol.1784, fol.441.
Enke efter Peder Christoffersen, glarmester, [skifte 29.9.1783 lbnr.352. B:
1) Christoffer Pedersen, glarmester
2) Birthe Pedersdatter g.m. Jens Andersen Bering, spækhøker i København
3) Sidsel Pedersdatter, i København.

356 Dorthe Udsdatter Høgh i Grenå. 11.2.1784, fol.444.
Enke. B:
1) Ud Pedersen Høgh i Grenå
2) Karen Pedersdatter Høgh g.m. Rasmus Stinch, skomager
3) Niels Pedersen Høgh, død. 5B:
a Peder Nielsen 14
b Søren Nielsen 14
c Karen Nielsdatter 10
d Christian Nielsen 8
e Niels Nielsen 7
FM: stedfar Rasmus Pedersen.

357 Søren Lauridsen Fischer i Grenå. 18.2.1784, fol.445B.
Enkemand efter [Mette Andersdatter, [skifte 5.3.1777 lbnr.301]. B:
1) Anders Sørensen Fischer, i Grenå
2) Johan Sørensen Fischer 39
3) Søren Sørensen Fischer 29
4) Anne Marie Sørensdatter Fischer 28
5) Niels Sørensen Fischer 23
6) Laurids [Andreas] Sørensen Fischer 21.

358 Erik Andersen, hattemager i Grenå. 30.4.1784, fol.447B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jens Fugl, snedker. B:
3) Erik Eriksen 23, skræddersvend i København.
FM: morbror Rasmus Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Eriksdatter g.m. Jacob, snedkersvend på Holmen i København.
Andet ægteskab med [Dorthe Sørensdatter, skifte 15.1.1759 lbnr.175]. B:
1) Inger Cathrine Eriksdatter g.m. Johan Bielefeld, fattigfoged i København.

359 Otto Frederik Knoff, kontrollør samt vejer og måler i Grenå. 17.7.1784, fol.451B.
E: Anne Kirstine Bøgvad. LV: Rasmus Qvist, købmand i Grenå.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Schmidt, skifte 27.12.1747 lbnr.115]. B:
1) Sidsel Malene Knoff 42, i København
2) Marie Cathrine Knoff g.m. Færgeborg, strandkontrollør i Ringsted.
Andet ægteskab med [Edel Margrethe, skifte 23.11.1763 lbnr.214].B:
3) Christen Holm Knoff, underofficer i Ostindien eller Vestindien
4) Birgitte Dorthe Knoff 28, tjener på en herregård på Sjælland
5) Christiane Marie Knoff 24, i Svejstrup præstegård.

360 Henrik Frandsen From, snedker i Grenå. 23.7.1784, fol.458B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Bang, skipper. B:
2) Søren Henriksen 13
3) Anne Henriksdatter 10
4) Rasmus Christian Henriksen 4.
FM: Christen Qvist.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacob Henriksen 36, styrmand i København.

361 Thomas Rasmussen Trolle, tobaksspinder i Grenå. 4.8.1784, fol.461B.
E: Anne Christine Luttermann. LV: Christen Qvist. B:
1) Johan Didrik Thomsen Trolle 32, grovsmed i Ebeltoft
2) Thomas Thomsen Trolle 30, skomager i Grenå
3) Abelone Thomasdatter Trolle 28, i Ebeltoft
4) Johanne Sofie Thomasdatter Trolle 24, i København
5) Anne Johanne Thomasdatter Trolle 18.

362 Oluf Sørensen Lind i Grenå. 19.10.1784, fol.464B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Qvist. AS:
1) halvbror på fars side Jens Lind, feldbereder i Grenå.
Afdøde var slegfredbarn.

363 Niels Pedersen Lange, bedemand og klokker i Grenå. 23.10.1784, fol.467.
E: Christine Mette Marie, der flytter hen til sin bror, degn i Marie Magdalene. B:
5) Christiane Marie Lange 27, i København
6) Nille Frederikke Lange 24, noget vanvittig, på stedet.
Første ægteskab med [Ida Christine Pedersdatter, skifte 20.4.1752 lbnr.139]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Lange, enke efter en skrædder i København
3) Margrethe Kirstine Pedersdatter Lange g.m. en rebslager på Samsø
4) Marie Cathrine Pedersdatter Lange g.m. en smed på Sjælland
5) Anne Kirstine Pedersdatter Lange i et hospital i København, skilt fra sin mand.

364 Niels Olufsen i Grenå. 13.6.1785, fol.470B.
E: Mette Christensdatter. LV: Søren Kildal, skomager. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Rasmus Møller i Grenå
2) søster Margrethe Olufsdatter, død, var g.m. Peder Pedersen i Skiffard [i Tøstrup sogn]. 2B:
a Mikkel Pedersen 24
b Anne Pedersdatter 16
3) halvbror Anders Olufsen 42, i Kastbjerg
4) halvsøster Anne Marie Olufsdatter g.m. Thomas Bøggild
5) halvsøster Birthe Marie Olufsdatter g.m. Rasmus Degn, gårdmand i Mastrup
6) halvsøster Karen Olufsdatter g.m. Peder Nielsen i Grenå.

365 Karen Pedersdatter i Grenå. 5.7.1785, fol.474B.
E: Niels Sørensen Bager, snedker. B:
1) Kirsten Nielsdatter 4.
FM: Christen Qvist.

366 Opbudsbo i Grenå. 27.11.1784, fol.476B.
Registrering af fallitbo hos Christen Munch, købmand i Grenå.

367 Elene Christiane Friis i Grenå. 16.7.1785, fol.498B.
E: Niels Nygaard, kontrollør. A:
1) bror Hans Friis, student i Snoghøj
2) bror Frederik Christian Friis, fuldmægtig hos tolderen på Samsø
3) søster Anne Friis g.m. Jørgen Toft i København
4) søster [Anne] Margrethe Friis, enke efter [Andreas] Høgh, forpagter på Rysensten, [begravet Bøvling 30.4.1782]
5) søster Helene Lorentse Friis i Balling præstegård i Salling.

368 Peder Pedersen, snedker i Grenå. 15.1.1785, fol.503.
E: Dorthe Jensdatter Ginnerup. LV: Christen Qvist. B:
1) Jens Pedersen 14
2) Anne Cathrine Pedersdatter 12
3) Severine Pedersdatter 9
4) Anne Dorthe Pedersdatter 5
5) Anne Marie Pedersdatter 2½.
FM: morbror Peder Jensen Ginnerup i Grenå.

369 Laurids Kruse i Grenå. 26.1.1786, fol.504.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Lindberg. B:
5) Rasmus Lauridsen 10
6) Søren Lauridsen 8
7) Niels Lauridsen 5.
FM: Johan Jacob Høvinghoff, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Jens Lauridsen 22
2) Anders Lauridsen 20
3) Anne Lauridsdatter 18
4) Bodil Lauridsdatter 16.

370 Rasmus Kolding i Grenå. 7.2.1786, fol.505B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Planitz, guldsmed. B:
1) Peder Rasmussen 5.
FM: mors [halv]bror Jørgen Carstensen i Grenå.

371 Mette Sørensdatter Møller i Grenå. 4.6.1786, fol.507.
E: Anders Nielsen Knap, grovsmed.
Testamente af 4.6.1776.
Afdøde var født i Grenå mølle.

372 Knud Ravn Guldberg, tolder i Grenå. 30.5.1786, fol.507B.
E: Karen Kopmann.
Første ægteskab med [Anne Fakse, skifte 16.9.1769 lbnr.248]. B:
1) Dines Guldberg, skoleholder i Sorø
2) Christiane Guldberg, enke efter Christoffer Samuel John, præst i Trankebar i Ostindien.

373 Rasmus Hansen i Grenå. 14.6.1786, fol.508B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Berg, skrædder. B:
1) Jens Rasmussen 23
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 18
3) Søren Rasmussen 10.
FM: Søren Rasmussen i Grenå.

374 Maren Jensdatter i Grenå. 6.8.1786, fol.509B.
E: Anders Sørensen Bonde. B:
1) Søren Andersen Bonde 27, farer til søs fra København
2) Kirsten Andersdatter Bonde 21, i Åstrup.
FM: farbror Christen Bonde i Hammelev.

375 Opbudsbo i Grenå. 4.10.1785, fol.511.
Registrering af fallitbo hos Jens Paulin Winther, købmand i Grenå.

376 Otto Haderup, organist i Grenå. 20.10.1786, fol.520, næste protokol fol.69B, 79B.
E: Martha Marie Strand. LV: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Grenå. B:
1) Knud Haderup 19, farer til søs på de lange rejser
2) Jens Strand Haderup 14
3) Nikolaj Strand Haderup 8.
(Alder angivet 26.5.1794).
FM: Christen Herbst, købmand i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1782.
Samfrændeskifte 26.5.1794.

377 Anne Marie Christiansdatter i Grenå. 19.10.1786, fol.520B.
E: Christen Andersen Pich. B:
1) Christian Christensen Pich 37, skipper i Grenå
2) Anders Peder Christensen Pich 35, i Grenå
3) Jens Christensen Pich 34
4) Niels Christensen Pich, [skifte 16.4.1782 lbnr.344]. 2B:
a Christiane Nielsdatter 7
b Severin Nielsen 5
5) Peder Christensen Pich 31
6) Hans Jørgen Christensen Pich 30
7) Mette Marie Christensdatter 27
8) Johan Gotfred Christensen Pich 25, farer til søs fra Randers
9) Cathrine Christensdatter 24, i København.

378 Edel Pedersdatter i Grenå. 29.11.1786, fol.522.
E: Christian Schultz. A:
1) bror Mads Pedersen i Allelev
2) søster Anne Pedersdatter, E: Mikkel Jensen i Fladstrup. 5B:
a Bodil Mikkelsdatter 24
b Maren Mikkelsdatter 21
c Karen Mikkelsdatter 18
d Jens Mikkelsen 17
e Anne Mikkelsdatter 13.

379 Søren Terkildsen, daglønner og arbejdsmand i Grenå. 15.12.1786, fol.524.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Maren Sørensdatter 6
2) Anne Sørensdatter 6.

380 Anne Marie Nielsdatter i Grenå. 21.12.1786, fol.524B.
E: Jens Mikkelsen Fiil. B:
1) Niels Jensen 7
2) Mikkel Jensen 5
3) Jens Christian Jensen 2.
FM: morbror Søren Nielsen i Karlby.

381 Hans Jacob From, styrmand i Grenå. 30.1.1787, fol.527B.
A:
1) far Henrik From, snedker, der døde 24.6.1784 g.m. afdødes stedmor Kirsten Sørensdatter
2) halvbror Søren Henriksen From 16
3) halvsøster Anne Henriksdatter From 13
4) halvbror Rasmus Christian Henriksen From 6, der dødesommeren 1786.
FM: morbror Søren Holgaard i Veggerslev.
Afdøde døde på rr4jse til Guinea 15.5.1784.

382 Jens Andersen Hammelev, byens tjener samt klokker og graver i Grenå. 4.1.1787, fol.529.
E: Cecilie Augusta Tyrk. LV: Jens Kildal. B:
1) Anders Jensen, farer på de lange rejser
2) Johannes Jensen, farer fra Grenå
3) Christiane Jensdatter i København
4) Karen Jensdatter på stedet.
FM: Niels Nielsen i Grenå.

383 Anders Jensen Mønsted i Grenå mølle. 16.4.1787, fol.531, 558B.
A:
1) bror Søren Jensen Mønsted til Hessel, død. 5B:
a Otto Christoffer Mønsted 25
b Sofie Amalie Mønsted g.m. Mikkel Lerche Munch i Hornumbro mølle [i Vester Hornum sogn]
c Caroline Mønsted 21
d Cathrine Elisabeth Mønsted 21
e Christian Mønsted 19
2) bror Jacob Jensen Mønsted i Mønsted
3) søster Inger Jensdatter, død, var g.m. Christian Smed i Daugbjerg. 2B:
a Frederik Christiansen, smed i Daugbjerg
b Anne Cathrine Christiansdatter g.m. Jacob Christensen i Høgild [i Resen sogn i Fjends herred på Rosborg gods]
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Vedhoved [i Daugbjerg sogn]. 3B:
a Jens Madsen i Søvsø [i Daugbjerg sogn på Hald gods]
b Christen Madsen i Nygård [i Daugbjerg sogn på Hald gods]
c Maren Madsdatter g.m. Mikkel Enevoldsen i Høgild [på Rosborg gods]
5) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jacob Thomsen i Kovstrup [i Mønsted sogn]. 5B:
a Thomas Jacobsen i Øster Vandet [i Sjørslev sogn på Aunsbjerg gods]
b Jens Jacobsen i Øster Vandet
c Karen Jacobsdatter i Horsens
d Johanne Jacobsdatter g.m. Niels Gravballe, skomager i Viborg
e Maren Jacobsdatter g.m. Bertel Nielsen Mikkelborg, skibstømrer i København.

384 Karen Jensdatter i Grenå. 28.4.1787, fol.531B.
Enke efter Peder Mathiassen, [skifte2.7.1764 lbnr.219]. 2B:
1) Mathias Pedersen Lind, på stedet
2) Else Kirstine Lind, i København.
FM: farbror Mathias Mathiassen Lind, toldbetjent i Grenå.

385 Inger Malene Blichfeldt i Grenå. 21.6.1786, fol.532B.
Enke efter Terkild Eriksen, tømrer. B:
1) Erik Terkildsen 30, vanvittig.

386 Maren Jensdatter i Grenå. 5.6.1787, fol.537.
E: Jes Christiansen. B:
1) Christian Jessen 22, farer til søs
2) Jens Peder Jessen 19, farer til søs
3) Anne Kirstine Jesdatter 15
4) Mette Marie Jesdatter 13.
FM: morbror Søren Jensen Thomsen, tømrer i Grenå.

387 Johan Rasmussen Møller, ugift i Grenå. 24.11.1786, fol.539.
A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Sørensen Bager, snedker i Grenå
b Maren Sørensdatter, død. E: Peder Wien, artillerist i København. Hendes første ægteskab med Otto, en soldat. 1B:
1 Johan Henrik Ottesen, matros i København.

388 [Cathrine] Helene Baadsted i Grenå. 13.3.1787, fol.545B.
Enke efter Jørgen Rasmussen Broch, skipper, [skifte 13.1.1780 lbnr.329. B:
1) Niels Christian Jørgensen Broch 16
2) Rasmus Jørgensen Broch 15
3) Thomas Jørgensen Broch 14
4) Johan Severin Jørgensen Broch 13
5) Hans Jørgensen Broch 12
6) Peder Bang Jørgensen Broch 11
7) Jens Rohde Jørgensen Broch 8.
FM:
1 morbror Peder Baadsted, fuldmægtig på Estruplund
2 fasters mand Anders Bang, skipper i Grenå.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Madam Galten i Albøge
2 afdødes svigerinde Anne Dorthe Rasmusdatter i København.

389 Birthe Andersdatter i Grenå. 18.5.1787, fol.550B.
Enke efter Laurids Andersen Rugaard, [skifte 20.12.1759 lbnr.182]. A:
1) bror Anders Andersen Hvid i Åstrup, død. [Af to ægteskaber] 9B:
a Anders Andersen i Åstrup
b Jens Andersen i Bistrup
c Rasmus Andersen Rugaard, rebslager i Grenå
d Andreas Andersen i Åstrup
e Laurids Andersen, soldat i København for Scheels gods
f Maren Andersdatter g.m. Jens Bonde i Åstrup
g Karen Andersdatter i Åstrup
h Kirsten Andersdatter i Grenå
i Peder Andersen i Åstrup, død. 2B:
1 Anders Pedersen 3
2 Maren Pedersdatter 1½.
FM: stedfar Jens Lauridsen Møller
2) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Peder Hammerum, hosekræmmer i København, begge døde. 4B:
a Lorents Hammerum i Christiansfeld
b Søren Hammerum, uvist hvor
c Edel Marie Pedersdatter Hans Vilhelm Bugge, købmand i Christiania i Norge
d Johanne Magdalene Pedersdatter g.m. Christian Hofgaard, præst i Akershus stift i Norge.
Desuden nævnes Rasmus Andersen Rugaard, der har ophold på stedet.

390 Søren Podemand Grenå. 16.5.1787, fol.553B.
E: Anne Bloch. A:
1) bror Jens Podemand i Hoed, død. 2B:
a Niels Jensen 24, i Balle på Rugård gods
b Søren Jensen 22, i Balle på Rugård gods
2) bror Niels Podemand i Balle
3) bror Christen Podemand i Balle
4) søster Anne Nielsdatter, [26.8.1784 lbnr.355], var g.m. Peder [Christoffersen] Lynge, glarmester, [skifte 29.9.1783 lbnr.352]. 3B:
a Christoffer Pedersen Lynge, glarmester i Grenå
b Birthe Pedersdatter Lynge g.m. Jens Andersen [Bering], spækhøker i København
c Sidsel Pedersdatter Lynge i København.

391 Anne Nielsdatter i Grenå. 3.2.1787, fol.554B.
Enke efter Peder Funch, [skifte 23.9.1779 lbnr.316]. B:
1) Peder Pedersen, snedker, [15.1.1785 lbnr.368]. 4B:
a Jens Pedersen 17
b Anne Cathrine Pedersdatter 14
c Anne Dorthe Pedersdatter 7
d Anne Marie Pedersdatter 4½.
FM: morbror Peder Jensen Ginnerup i Grenå.

392 Christen Andersen Pich i Grenå. 3.9.1787, fol.556.
Enkemand efter [Anne Marie Christiansdatter, skifte 19.10.1786 lbnr.377]. B:
1) Christian Christensen Pich 38, skipper i Grenå
2) Anders Peder Christensen Pich 36, i Grenå
3) Jens Christensen Pich 35, i Grenå
4) Niels Christensen Pich, [skifte 16.4.1782 lbnr.344]. 2B:
a Christiane Nielsdatter 7
b Severin Nielsen 6
5) Peder Christensen Pich 32
6) Hans Jørgen Christensen Pich 31
7) Mette Marie Christensdatter
8) Johan Gotfred Christensen Pich 26, matros i Randers
9) Cathrine Christensdatter, i København.

393 Maren Pedersdatter i Grenå. 8.1.1788, fol.561B.
E: Søren [Jensen] Thomsen, snedker.
Første ægteskab med Rasmus Jensen Fugl, [skifte 27.6.1755 lbnr.158]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Johan Arent, skibstømrer vi København. 1B:
a Mette Kirstine Johansdatter 10
2) Kirstine Marie Rasmusdatter g.m. Bertel Eriksen, skomager i Grenå
3) Jens Rasmussen Fugl, snedker i Grenå.

394 Aksel Gabrielsen, fattigfoged i Grenå. 8.3.1788, fol.566.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jens Kildal. B:
1) Gabriel Akselsen, der tjener i Bønnerup på Mejlgård gods.

395 Søren Kanne, hyrde i Grenå. 28.1.1788, fol.567.
E: Edel Margrethe Johansdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 35 g.m. Søren Rasmussen, vægter i Grenå
2) Maren Sørensdatter 31 g.m. Kirkemand i Grenå
3) Dorthe Sørensdatter i København
4) en datter, der tjener i Ålsrode [i Ålsø sogn]
5) Jacob Sørensen 25
6) Rasmus Sørensen 23.

396 Karen Andersdatter Schiøtt, ugift tjenestepige i Grenå. 6.5.1788, fol.569B.
A:
1) morbror eller moster, død. 8B:
a Peder Andersen Basse i Grenå
b Jens Andersen Basse i Veggerslev
c Rasmus Andersen Basse i Veggerslev
d Karen Andersdatter Basse g.m. Rasmus Godsk i Hemmed
e Gertrud Andersdatter Basse g.m. Anders Konge i Veggerslev
f Johanne Andersdatter Basse g.m. Peder Kejser i Hammelev
g Kirsten Andersdatter Basse g.m. Mikkel Binde i Emmelev
h Bodil Andersdatter Basse, i Helsingør
2) moster, død. 1B:
a Johannes Harres, gårdmand i Kastbjerg, der nu tjener i Dystrup.

397 Else Cathrine Rasmusdatter i Grenå. 22.4.1788, fol.570.
E: Niels Erikstrup, købmand. B:
1) Christen Nielsen Erikstrup 19
2) Rasmus Nielsen Erikstrup 17
3) Ellen Kirstine Marie Nielsdatter 15
4) Søren Nielsen Erikstrup 10.

398 Anne Steffensdatter, 63 år gammel og ugift i Grenå. 30.8.1788, fol.577B.
Testamente af 17.5.1787.
Arvinger angives ikke.

399 Hans Christoffersen Broch, købmand og stempelpapir- og kortforhandler i Grenå. 6.11.1786, fol.578B.
E: Karen Jensdatter Rohde, der døde, skifte 15.3.1787 fol.590B. B:
3) Jensine Elisabeth Broch 14
4) Anne Broch 13
5) Else Cathrine Broch 8
6) Marianne Dorthe Broch 4.
FM: født værge Ove Christoffersen Broch i Grenå.
Første ægteskab med [Else Hansdatter Tørslev, skifte 25.3.1769 lbnr.244]. B:
1) Hans Hansen Broch 20, ridefoged på Katholm
2) Christoffer Hansen Broch 18, i København.

400 Cathrine Rasmusdatter i Grenå. 2.5.1788, fol.602B.
Enke efter Anders Jensen Fyrmann, skifte 21.8.1782 lbnr.343]. B:
1) Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen på Sejerø
2) Karen Andersdatter g.m. Johannes Mikkelsen i Snekkersten ved Helsingør
3) [Kirsten Andersdatter] g.m. Thomas Trolle, skomager i Grenå.

401 Jens Jacobsen Bie i Grenå. birkedommer i Løvenholm birk. 30.10.1788, fol.604.
E: Christiane Lauridsdatter Borup. LV: Oluf Christoffersen Broch. B:
1) Anne Dorthe Jensdatter Bie 14
2) Jacob Jensen Bie 11.
FM: morbror Mathias Borup, kordegn i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo 19.7.1776.
Samfrændeskifte 30.10.1788.

402 Jens Christensen Basse i Grenå. 22.11.1788, fol.604B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Kildal, fattigforstander.
Arvinger angives ikke.Grenå Byfoged
Skifteprotokol
1788-1821
B 54-275
Her 1788-1814

403 Christian Liebmann von Bille, ugift kaptajn i Grenå. 23.7.1788, fol.2.
A:
1) søster Karen Lisbeth Bille, enke efter Poul Hersleb Lassen, stadskaptajn og brygger i København. Testamente af 29.9.1779, hvori hendes arvinger opregnes:
2) søster Lucie Bille
3) bror Daniel Ernst Bille, kontraadmiral i København med datter:
a Charlotte Margrethe Bille
4) bror Anton Gynther Bille, død. 1B:
a Vilhelm Emil Bille, sekundløjtnant
Desuden nævnes Poul Herslev Lassens A:
1) søster, død. 1B:
a Elisabeth Mule Kaas
2) halvbror Jens Lassen
3) halvsøster Lene Margrethe Bille, død, var g.m. Fich. 1B:
a en datter.

404 Kirsten Jensdatter i Grenå. 8.1.1789, fol.4B.
E: Peder Andersen Basse. A:
1) søster Mette Jensdatter 50, i Nødager
2) bror Rasmus Jensen 40, i Koed
3) bror Niels Jensen 38, i København.

405 Anne Sofie Munch, ugift i Grenå. 28.5.1788, fol.5B.
A:
0) forældre [Frederik Munch til Ovegård i Ove sogn, skifte Ålborghus m. fl. amter 7.7.1769 og Karen Lassen, skifte Ålborghus m. fl. amter 14.2.1761]
1) bror Niels Fuglsang Munch i Barrit Søgård, forpagter på Frijsenborg
2) bror Christen Munch i Grenå
3) bror Søren Munch, forpagter på Randrup
4) bror Frederik Munch, landinspektør på Ladegård på Amager
5) søster Mette Marie Munch g.m. [Poul Hansen] Rogert, præst i Viborg Gråbrødre
6) søster Karen Munch, [skifte Hindsted herred gejstlig 17.5.1773 lbnr.17]. E: [Peder Christian] Rosenkilde, præst i Astrup [Rostrup og Store Arden], nu g.m. søsteren Ingeborg Dorthe Munch. B:
a Hans Rosenkilde 29
b Karen Rosenkilde g.m. sin morbror Frederik Munch, landinspektør
c Anne Helene Rosenkilde
d Frederik Rosenkilde 23
e Didrik Rosenkilde 18
7) søster Ingeborg Dorthe Munch g.m. [Peder Christian] Rosenkilde, præst i Astrup [Rostrup og Store Arden]
8) søster Else Marie Munch g.m. [Poul Pedersen] Vinding, præst i Vesterbølle [og Østerbølle]
9) søster Sara Munch g.m. Galstrup i Ribe, søkaptajn og indrullerringschef i det vestjyske distrikt.

406 Rasmus Andersen Ginnerup, ugift matros i Grenå. 24.8.1789, fol.10.
A:
1) mor Anne Kirstine [Jensdatter], enke efter Anders Ginnerup, [skifte 29.5.1780 lbnr.332. LV: Hans Ritto, bager i Grenå
2) søster Anne Dorthe Andersdatter Ginnerup 22, i København
3) bror Andreas Andersen Ginnerup 19, i Grenå
4) søster Anne Marie Andersdatter Ginnerup 17, i København.
5) bror Niels Christian Andersen Ginnerup 14, i Grenå
FM: født værge Rasmus Ginnerup i Grenå.

407 Karen Nielsdatter i Grenå. 3.1.1789, fol.11.
E: Anders Sørensen Busch.
Afdøde var enkemandens søskendebarn. A:
1) Christen Andersen i Villerslev
2) Kirsten Andersdatter g.m. Eskild Pedersen i Villesø
3) Bodil Andersdatter g.m. Erik Sørensen Kloft i Sangstrup
4) Rasmus Rasmussen i Hammelev
5) Thomas Sørensen Bøggild i Fuglsang, som var enkemandens bror
6) Søren Sørensen Bøggild i Skindbjerg
7) Anne Sørensdatter 38, som var enkemandens søster
8) Maren Sørensdatter g.m. Christen Sørensen i Ørum.

408 Anders Sørensen Fischer, skipper i Grenå. 26.7.1789, fol.12.
E: Dorthe Marie Sørensdatter. LV: Peder Borch, hattemager i Grenå. B:
1) Johannes Andersen Fischer 3
2) Søren Andersen Fischer 9 mdr.
FM: Søren Jensen Thomsen, tømrer.
Desuden nævnes enkens bror Jens Sørensen.

409 Poul Thomsen Sabro, toldbetjent i Grenå. 23.6.1789, fol.15B.
E: Henriette Frederikke la Cour. LV: Jens Sørensen Lind, feldbereder. A:
0) forældre [Thomas Thomsen Sabro, købmand i Århus, skifte Århus 6.2.1772 lbnr.2190 og Anne Jensdatter, skifte Århus 24.10.1745 lbnr.1346]. 6B
1) bror Thomas Thomsen Sabro, [købmand] i Middelfart på Fyn
2) bror Jens Thomsen Sabro, bager i Århus
3) søster Anne Thomasdatter Sabro, enke efter Jens Aggerup, smakkeskipper i Århus, [skifte Århus 2.6.1787 lbnr.2680]
4) bror Jørgen Thomsen Sabro, i Christiania i Norge
5) bror Mads Thomsen Sabro, [skifte Århus 25.6.1771 lbnr.2144]. 3B:
a Marianne Madsdatter g.m. en snedker i Hornslet
b Anne Madsdatter 20, på Høgholm
c Birgitte Cathrine Madsdatter
6) søster [Birgitte Thomasdatter Sabro, skifte 3.2.1769 lbnr.2033], var g.m. Søren Mikkelsen, smakkeskipper i Århus. 2B:
a Mikkel Sørensen 25
b Thomas Sørensen 23.
Fars andet ægteskab med [Cathrine Dorthe Gundermann, skifte Århus 28.9.1750 lbnr.1464]. 1B:
7) halvbror Mathias Gundermann Thomsen Sabro, kapellan i Viborg Domsogn, [skifte Nørlyng herred gejstlig 5.4.1781 lbnr.202]. 4B:
a Thomas Sabro 14
b Christiane Sabro 12
c Albert Sabro 11
d Christian Michael Sabro 8
Fars tredje ægteskab med [Dorthe Marie Hansdatter, skifte Århus 5.12.1757 lbnr.1646]. 4B:
8) halvsøster Anne Cathrine Sabro g.m. Hans Christian Todbjerg, rebslager i Århus
9) halvbror Hans Nikolaj Sabro, købmandskarl i Helsingør
10) Hans Thomsen Sabro, kobbersmedesvend i Århus
11) Josef Thomsen Sabro, betjent i Randers.
[Fars fjerde ægteskab med Maren Wandal].

410 Johanne Jacobsdatter i Grenå. 18.12.1789, fol.18B.
E: Jacob Engstrøm.
Afdøde der var født i Sverige, har haft en datter af første ægteskab, der er død for nogle år siden. Uvist om børn.

411 Maren Olufsdatter i Grenå. 22.4.1789, fol.20.
E: Rasmus Amme, der farer som matros fra København. B:
3) Maren Rasmusdatter 14
4) Anne Kirstine Rasmusdatter 11.
Første ægteskab med Niels Rasmussen, gårdmand i Grenå. B:
1) Rasmus Nielsen 28, færgekarl i Helsingør
2) Anne Nielsdatter g.m. Jacob Jacobsen på Anholt.

412 Søren Rasmussen Mau, købmand i Grenå. 15.3.1789, fol.22.
E: Kirsten Rasmusdatter Schifter.
Testamente af 8.9.1774.

413 Frederik Møller i Grenå. 11.3.1790, fol.22B.
E: Anne Barbara Lauridsdatter. LV: Mads Møller, købmand. B:
1) Cathrine Margrethe Frederiksdatter 1½.
FM: Christian Ramshart i Grenå.

414 Martha Marie Pedersdatter Kondrup i Grenå. 19.7.1790, fol.25B, 28B, 53B.
Enke efter Peder Hansen Amdi, forpagter på Ørbækgård [i Ørum sogn] under grevskabet Scheel.
Testamente af 2.8.1771.
Hans A:
1) bror Niels Hansen i Dråby på Skærsø gods, død. 2B:
a Hans Nielsen i Øster Trustrup på Mejlgård gods
b Søren Hansen i Boeslum på Skærsø gods.
Hendes A:
1) søster Marie Pedersdatter g.m. Christian Danielsen, klejnsmed i Århus
2) søster Sinnet Cathrine Kondrup, død. 1B:
a Peder Hansen Schmidt i Ringsted
3) søster, død. 3B:
a Mette Cathrine Sørensdatter Borum
b Mette Cathrine Sørensdatter Borum g.m. Knud Højer, forpagter på Fævejle [i Lyngby sogn]. 2B:
1 Peder Amdi
2 Martha Marie
c Karen Sørensdatter Borum.

415 Anne Jensdatter Strand (Strantz). 10.8.1790, fol.27B.
E: Jens Paulin Winther. B:
1) Maren Winther 24
2) Christian Winther 21, farer til søs
3) Christiane Winther 18
4) Jørgen Kolding Winther 12.

416 Peder Jensen Ginnerup i Grenå. 24.10.1790, fol.45B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Trolle, skomager. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Jens Kildal, skrædder.

417 Peder Christensen Hjort, toldbetjent i Grenå. 21.12.1790, fol.50.
E: Anne Elisabeth Poulsdatter. LV: Jens Kildal. B:
1) Anne Kirstine Hjort 13
2) Mette Pedersdatter Hjort 11
3) Birthe Cathrine Hjort 10
4) Petrine Elisabeth Hjort 5.
FM: Knud Lind, skrædder i Grenå.

418 Sofie Gertsdatter, ugift i Grenå. 26.3.1791, fol.51.
A:
0) forældre Gert Johansen i Grenå. 14.8.1783 lbnr.350 og Anne Marie Eriksdatter, død
1) bror Erik Gertsen 15
FM: Jens Nielsen Kildal.

419 Birthe Jensdatter i Grenå. 20.8.1791, fol.52.
E: Bendix Christensen Høgh, skomager. B:
1) Jens Christian Bendixen 19, farer til søs fra København
2) Christen Bendixen 17, i skomagerlære
3) Niels Bendixen 12, i bagerlære i Ebeltoft
4) Maren Bendixdatter 10.
FM: Jens Nielsen Kildal, fattigforstander.

420 Hans Møller i Grenå. 20.2.1792, fol.57.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Søren Rasmussen, vægter.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Hansen i Granslev 30
2) Peder Hansen 18, i bagerlære i Randers.
FM: Jens Kildal, fattigforstander.

421 Karen Olufsdatter. 11.10.1792, fol.59B.
E: Peder Nielsen, fattigfoged og vægter. B:
1) Inger Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 9
3) Maren Pedersdatter 2
4) Jens Pedersen 1.

422 Peder Ross, hattemager i Grenå. 18.1.1793, fol.60.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Lind, feldbereder. B:
1) Margrethe Pedersdatter 9½
2) Maren Pedersdatter 6½
3) Johanne Marie Pedersdatter 3½
4) Johan Christian Pedersen1½.
FM: Jørgen Madsen, glarmester i Grenå.

423 Kirsten Andersdatter Hvid, ugift i Grenå. 8.5.1793, fol.62, 63.
A:
0) far [Anders Andersen Hvid i Åstrup], død
1) bror Anders Andersen Hvid i Grenå
2) bror Jens Andersen Hvid i Bredstrup
3) halvbror Rasmus Andersen Hvid eller Rugaard, rebslager i Grenå
4) halvbror Andreas Andersen Hvid, arbejdsmand i Grenå
5) halvbror Laurids Andersen Hvid i Torstrup
6) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Jens Bonde i Åstrup
7) halvsøster Karen Andersdatter i Grenå
8) halvbror Peder Andersen Hvid i Åstrup, død. Enken nu g.m. Jes Møller i Åstrup. 2B:
a Anders Pedersen 7
b Maren Pedersdatter 6.

424 Mette Sørensdatter i Grenå. 8.5.1793, fol.63.
E: Rasmus Ellemann. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Anne Gertrud Rasmusdatter.
FM: Rasmus Rugaard, rebslager.

425 Karen Andersdatter i Grenå. 9.9.1793, fol.64.
Enke efter Søren Christensen Falslev, [skifte 13.4.1750 lbnr.131]. B:
1) Anne Sørensdatter i Grenå
2) Andreas Sørensen Falslev i Århus
3) Søren Sørensen Falslev, i København.

426 Anne Helvig Andersdatter i Åstrup på Grenå købstads grund. 22.3.1794, fol.65, 67, 77.
E: Anders Slemminge.
Af første ægteskab B:
1) Mette Christine Christensdatter g.m. Bent Nielsen Lund, skibstømrer i København.

427 Dorthe Pedersdatter i Grenå. 3.4.1794, fol.65B.
E: Laurids Eriksen, feldbereder.
Testamente af 5.10.1779.

428 Bendix Christensen Høgh, skomager i Grenå. 15.4.1794, fol.66, 68, 77B, 439B.
Enkemand efter [Birthe Jensdatter, skifte 20.8.1791 lbnr.419]. B:
1) Jens Christian Bendixen 23, i Århus 1811
2) Christen Bendixen 21, i Århus 1811
3) Niels Bendixen 16, bager i Århus 1811
4) Maren Bendixdatter 13, g.m. Jens Mikkelsen i Veggerslev 1811.
FM:
1 Niels Nielsen Møller i Grenå
2 Rasmus Bromann i Grenå.
Arven fordeles og udbetales 31.5.1811.

429 Bolette Engelbrecht i Grenå. 14.11.1794, fol.70B, 80B, 86B.
Enke efter Søren Mønsted til Hessel [i Ålsø sogn, der døde 1786, Kalø amt lbnr.158]. B:
1) Otto [Christoffer] Mønsted til Hessel
2) Sofie Amalie Mønsted g.m. Mikkel [Lerche] Munch i Nibe
3) Caroline Cathrine Jochumine Margrethe Mønsted g.m. [Jens Bloch] Aagaard, præst i Årestrup, Buderup og Gravlev
4) Marie Cathrine Elisabeth Mønsted 29, der ægter Vilhelm Hansen Topsøe, korrespondent i det vestindiske handelskompagni i København
5) Jens Christian Mønsted 25, stud. theol. i København.

430 Abel Marie Sibbern i Grenå, der døde 29.11.1794, fol.76B.
E: Johan Ludvig Struch, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1787.

431 Dorthe Nielsdatter i Grenå. 28.1.1795, fol.81.
Enke efter Hans Allelev, [skifte 22.1.1779 lbnr.313]. B:
1) Niels Hansen Allelev 32
2) Poul Hansen Allelev 29
3) Anne Hansdatter 26.

432 Sofie Amalie Mulvad i Grenå. 19.3.1795, fol.82.
E: Hans Wulff. B:
1) Augusta Christine Wulff 9
2) Hans Peder Wulff 4.
FM: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Grenå.

433 Inger Marie Christensdatter, ugift tjenestepige i Grenå. 30.3.1795, fol.84, 89.
A:
1) bror Hans Christensen i Fuglsang [i Ålsø sogn]
2) søster Anne Cathrine Christensdatter g.m. Ekbom, gartner i København
3) søster Maren Christensdatter 24 i Høbjerg [i Ålsø sogn]
4) søster Anne Christensdatter 20 i Høbjerg.

434 Anders Rasmussen Bang i Grenå. 19.8.1795, fol.85.
E: Gertrud Cathrine Rasmusdatter [Broch]. B:
1) Rasmus Andersen Bang, skipper i Grenå
2) Peder Andersen Bang 35, farer til søs fra København
3) Jens Christian Andersen Bang 34, farer til søs fra København
4) Søren Andersen Bang 29, farer til søs fra København
5) Maren Broch g.m. Christen Bach i Ørnbjerg mølle [i Dråby sogn]
6) Kirstine Marie Andersdatter 27, i København
7) Ellen Margrethe Andersdatter 24, i Grenå
8) Karen Graabæk 20
9) Anne Dorthe Andersdatter 14.

435 Maren Nielsdatter Bentsen i Grenå. 18.12.1795, fol.90.
E: Christian Reventlow Berg.
Testamente af 25.2.1793.

436 Cathrine [Hansdatter] Tørslev i Grenå. 7.1.1796, fol.90B, 100B, 145B, 197B.
E: Jens Nielsen Bang, købmand, der døde 8.8.1797.
Hendes første ægteskab med [Peder Christensen Mulvad, skifte 9.6.1760 lbnr.183]. B:
1) Hans [Tørslev] Mulvad, prokurator [i Vordingborg] på Sjælland
2) Otto Christoffer Mulvad, død. 2B:
a Cathrine Mulvad hos [Michael Hansen] Tørslev, prokurator i Viborg
b Marie Mulvad, hos sin mor i Grenå
3) Sofie Amalie Mulvad, [skifte 19.3.1795 lbnr.432]. E: Hans Wulff, distriktskirurg i Grenå. 2B:
a Augusta Christine Wulff 10
b Hans Peder Wulff 5
4) Petrine Mulvad 36, på stedet.

437 Anne Sofie Bredgaard i Grenå, der døde februar 1796, fol.94B, 122.
E: Hans [Pedersen] Broge. købmand. B:
1) Anders Peder Broge, født 4.12.1778
2) Peder Broge, født 10.12.1779
3) Anne Marie Broge, født 23.9.1781
4) Anne Kirstine Broge, født 29.1.1783
5) Severin Broge, født 6.8.1788
6) Niels Broge, født 16.4.1794
7) Birgitte Broge, født 31.1.1796.
FM:
1 morbror Søren Bredgaard, handelsbetjent i København
2 Mads Møller, købmand i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1796.
Samfrændeskifte 19.10.1796.

438 Jens Fugl, snedker og hustru Bodil Nielsdatter i Grenå. 14.3.1796, fol.95, 96B, 127.
B:
1) Rasmus Jensen 17, i guldsmedelære i Randers
2) Andres Peder Jensen 16
3) Marie Kirstine Jensdatter 13
4) Christian Reventlow Berg 11
5) Nikoline Sofie Jensdatter 8.
FM: fars stedfar Søren Thomsen.

439 Rasmus Christensen Stinch, skomager i Grenå. 15.3.1796, fol.95B, 126.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Sejer, rebslager i Grenå. B:
1) Peder Christian Rasmussen 16
2) Rasmus Udsen 7.
FM: født værge Peder Stinch, skrædder.

440 Anne Sofie Nielsdatter, ugift tjenestepige i Grenå. 11.4.1796, fol.98B, 128.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke i Tånum i Sønderlyng herred
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Eriksen i Tånum
3) søster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Fugl, snedker i Grenå, [skifte 14.3.1796 lbnr.438]. 5B:
a Rasmus Jensen 17, i guldsmedelære i Randers
b Andres Peder Jensen 16
c Marie Kirstine Jensdatter 13
d Christian Reventlow Berg 11
e Nikoline Sofie Jensdatter 8.
FM: fars stedfar Søren Thomsen.

441 Birthe Marie Rasmusdatter i Grenå. 3.8.1796, fol.100B, 105.
E: Hans Peder Sejer, rebslager. B:
1) Rasmus Hansen 4
2) Jensine Marie Hansdatter 6 mdr.
FM: mors stedfar Mads Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1796.
Samfrændeskifte 3.8.1796.

442 Kirsten Bang i Grenå. 21.6.1796, fol.101B.
E: Hans Kruse, skipper. B:
1) Martin Kruse 36, i Sankt Petersborg i Rusland
2) Amdi Christian Kruse, skipper i Grenå g.m. Jensine Elisabeth Broch
3) Laurids Nikolaj Kruse 28, i Århus
4) Kirsten Kruse g.m. Laurids True, brændevinsmand i København
5) Sidsel Kruse g.m. Peder Skaarup i Århus
6) Anne Marie Kruse Jens Møller Amme, skipper i Grenå.

443 Niels Jensen Fischer i Grenå. 6.7.1796, fol.101B, 103, 134, 167.
E: Dorthe Augusta Sørensdatter Glas. LV: Mathias Borup, degn i Grenå. B:
1) Søren Nielsen 21
2) Jens Nielsen 16
3) Rasmus Nielsen 13
4) Clemen Nielsen 12
5) Maren Nielsdatter 11.
FM: Hans Ritto, bager i Grenå.

444 Johan Ludvig Struch, farver i Grenå. 27.7.1796, fol.102, 106, 121, 126, 169.
Enkemand efter [Abel Marie Sibbern, skifte 29.11.1794 lbnr.430]. B:
1) Hans Jørgen Struch 20
2) Mathias Gundermann Struch 18
3) Margrethe Kirstine Struch 16.
FM: farbror Christian Struch, forvalter på Harritslevgård [i Skovby sogn] på Fyn.

445 Kirsten Rasmusdatter Schifter i Grenå. 3.9.1796, fol.110, 144B, 175B.
Enke efter Søren Rasmussen Mau, [skifte 15.3.1789 lbnr.412].
Testamente af 8.9.1774.
Hans A:
1) søster Anne Rasmusdatter Mau, [skifte 1.5.1766 lbnr.223]var g.m. Peder Nielsen Bang, [skifte 22.5.1776 lbnr.297]. B:
a Anne Pedersdatter Bang g.m. Jens von Haven Høst i Gammelgård
b Rasmus Pedersen Bang, død i Trankebar i Ostindien i maj 1795
c Anne Marie Pedersdatter Bang.
2) søster Kirsten Rasmusdatter Mau, [skifte 5.12.1770 lbnr.263], var g.m. Rasmus Schifter. 1B:
a Else Rasmusdatter Schifter g.m. [Georg Frederik] Remtofte (Remte), organist i Grenå, der er rejst fra hende for 3 år siden, uvist hvorhen.
Hendes A:
1) bror Rasmus Rasmussen Schifter i Ingerslev
2) bror Christen Schifter, assessor i København Hof- og Stadsret
3) bror Christen Schifter, skibskaptajn i København død. 5B:
a Rasmus Schifter 27, handelsbetjent i København
b Jens Schifter, cand. jur. i Rentekammeret i København
c Anders Schifter 17, søkadet
d Bolette Cathrine Schifter 16
e Christine Schifter 11
4) søster Margrethe Schifter, enke efter Søren Møller i Slyngborg ved Randers ved søn Clemen Møller i Randers
5) søster Maren Schifter, [begravet Randers 19.1.1759], var g.m. Søren [Andersen] Mammen i Randers. 1B:
a Karen Mammen, død, var g.m. Lauge Madsen, købmand i Randers. 6B:
1 Søren Mammen 18
2 Irmgard Laugesdatter 16
3 Mads Laugesen 14
4 Maren Laugesdatter 12
5 Mette Laugesdatter 7
6 Christen Laugesen 4.

446 Anne Sørensdatter i Grenå. 21.10.1796, fol.121B, 123.
E: Jens Ginnerup, snedker. A:
1) bror Andreas Sørensen Falslev 53, skoflikker i Århus
2) bror Søren Sørensen Falslev, skibstømrer i København.

447 Christiane [Lauridsdatter] Borup i Grenå. 9.12.1796, fol.124B, 129B.
E: Niels Erikstrup.
Første ægteskab med [Jens Jacobsen] Bie, birkedommer [i Løvenholm birk, skifte 30.10.1788 lbnr.401]. B:
1) Anne Dorthe Jensdatter Bie g.m. [Frederik Nikolaj] Riise, præst i Marie Magdalene
2) Jacob Jensen Bie 20, student.
FM: morbror [Mathias] Borup, kordegn i Grenå.

448 Gertrud Cathrine Rasmusdatter i Grenå. 13.12.1796, fol.125, 147B.
E: Anders Bang. B:
1) Rasmus Andersen Bang 38, skipper i Grenå
2) Peder Andersen Bang 36, farer til søs fra København
3) Jens Christian Andersen Bang 35, farer til søs fra København
4) Søren Andersen Bang 30, farer til søs fra København
5) Maren Broch g.m. Christen Bach i Ørumbjerg mølle
6) Kirstine Marie Andersdatter i København
7) Ellen Margrethe Andersdatter i Grenå
8) Karen Graabæk i Marie Magdalene præstegård
9) Anne Dorthe Andersdatter 15.

449 Anne Christine Randlev, ugift i Grenå. 13.5.1797, fol.134, 134B, 174.
A:
1) søster Magdalene Cathrine Randlev g.m. Qvist på stedet ved søn Rasmus Qvist i Havmølle [i Dråby sogn]
2) søster Ingeborg Christine Nansen, enke efter konferensråd Munch i København, der havde overdraget sin arv til [Immanuel] Randlev, farver i Ebeltoft
3) bror Hans Nansen Randlev, birkedommer [i Clausholm birk, begravet Lime 16.5.1763]. 2B:
a Hans Nansen Randlev, fuldmægtig i Det kongelige Admiralitet i København
b Marie Cathrine Randlev g.m. Immanuel Stork i København.

450 Karen Hansdatter i Grenå. 13.6.1797, fol.136, 148B, 161B, 182, 192B, 211, 223B.
E: Mads Møller, købmand, der døde 25.9.1797. B:
5) Cathrine Madsdatter Møller g.m. Søren Juul, købmand i Grenå.
Første ægteskab med Rasmus Udsen. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Christian Reinhardt, bogbinder og kirkeværge i Grenå.
Andet ægteskab med Rasmus Nielsen, [skifte 2.12.1773 lbnr.272]. B:
2) Rasmus Rasmussen 29, farer som styrmand fra Bergen
3) Birthe Marie Rasmusdatter, [skifte 3.8.1796 lbnr.441], var g.m. Hans Sejer, rebslager i Grenå. 2B:
a Rasmus Hansen 5
b Jensine Marie Hansdatter 1½
4) Hans Rasmussen 26, farer til søs fra København.

451 Rasmus Andersen Schifter, købmand i Grenå. 24.6.1797, fol.141B, 187B.
Enkemand efter [Anne Ulrikke Munch, skifte 10.11.1780 lbnr.330]. B:
2) Anders Severin Schifter 23, farende som styrmand fra Randers
3) Erasmus Frederik Place, 21, fuldmægtig i København
4) Kirsten Rasmusdatter Schifter 19.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter Mau, skifte 5.12.1770 lbnr.263]. B:
1) Else Rasmusdatter Schifter g.m. [Georg Frederik] Remtofte, organist i Grenå, der er rejst fra hende, uvist hvorhen.

452 Kirsten Nielsdatter i Grenå. 18.7.1797, fol.143B, 148.
E: Jes Christiansen. B:
1) Niels Jessen 9.
FM: morbror Niels Nielsen i Enslev.

453 Bodil Mikkelsdatter i Grenå. 20.10.1797, fol.160B, 166B.
E: Niels Hansen Allelev. B:
1) Dorthe Nielsdatter 2.
FM: Jens Sørensen Lind, feldbereder.

454 Mette Sofie Steffensdatter i Grenå. 29.11.1797, fol.168.
E: Jens Clausen. B:
1) Terkild Jensen 36
2) Jens Jensen 26.

455 Jens Nielsen Kildal, fattigforstander i Grenå. 8.12.1797, fol.172B.
E: Dorthe Marie Jensdatter. LV: Jens Juul. købmand i Grenå. B:
1) Niels Jensen 36, grovsmed i Grenå
2) Jens Jensen 31, på stedet
3) Anne Marie Jensdatter 27, der ægter Anders Jensen
4) Søren Jensen 21
5) Johanne Marie Jensdatter 18
6) Rasmus Juul Jensen 15.
FM: morbror Søren Jensen Thomsen, snedker i Grenå.

456 Jens Clausen, matros i Grenå. 17.1.1798, fol.180B, 191.
Enkemand efter [Mette Sofie Steffensdatter, skifte 29.11.1797 lbnr.454]. B:
1) Terkild Jensen 36
2) Jens Jensen 26, styrmand i København.

457 Mads Andersen Murmand, skomager i Grenå. 24.1.1798, fol.181, 189B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rugaard, rebslager. B:
3) Anne Cecilie Madsdatter 14
4) Jacob Madsen 12.
FM: Jacob Høvinghoff, skomager.
Første ægteskab med [Anne Cecilie Andersdatter, skifte 5.9.1780 lbnr.322]. B:
1) Anders Madsen 21, vanvittig
2) Maren Madsdatter 19.

458 Jes Christiansen i Grenå. 22.3.1798, fol.183, 188B.
Enke efter [Kirsten Nielsdatter, skifte 18.7.1797 lbnr.452]. B:
4) Niels Jessen 10.
FM: morbror Niels Nielsen i Enslev.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 5.6.1787 lbnr.386]. B:
1) Jens Peder Jessen 30, skibsmand i Grenå
2) Anne Kirstine Jesdatter 28, der ægter Hans Giese, skipper i København
3) Mette Marie Jesdatter 21 i København.

459 Rasmus Rasmussen Skaarup i Grenå. 19.6.1798, fol.185, 196B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Søren Joensen i Hammelev, der ægter enken. B:
1) Rasmus Skaarup 6 uger.
FM: farbror Anders Rasmussen Skaarup i Grenå.

460 Erik Green, skrædder i Grenå. 23.7.1798, fol.185B, 192.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Oluf Ekvald. A:
1) mor Anne Marie Sørensdatter. LV: Jørgen Madsen, glarmester.

461 Kirsten Sørensdatter Fyrmand i Grenå. 24.10.1798, fol.187, 209.
Enke. B:
1) Hans Christian Steffensen 40, fyrmand på Anholt fyrtårn
2) Rasmus Steffensen 37, på stedet
3) Laurids Steffensen 25, matros på kogens flåde
4) Margrethe Steffensdatter, død, var g.m. Peder Rasmussen på Anholt. 1B:
a Anne Margrethe Pedersdatter 5.

462 Gertrud Pedersdatter i Grenå. 21.12.1798, fol.195.
E: Anders Rasmussen. B:
1) Anne Dorthe Andersdatter 6
2) Anne Cathrine Andersdatter 4.
FM: Niels Bager i Grenå.

463 Rasmus Basballe i Grenå. 21.12.1798, fol.196.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Nielsen. B:
1) Mette Marie Rasmusdatter 13.
FM: halvbror Hans Christian Nielsen Høgh, snedkersvend.

464 Johan Christoffer Wielandt i Grenå. 28.3.1799, fol.199, 214.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Wielandt 15.
FM: Rasmus Bromann, bødker i Grenå.
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Ludvig Wielandt, forpagter på Boller.

465 Bendix Christensen i Grenå. 29.3.1799, fol.200.
A:
1) moster Helene Sofie [Lund], enke efter [Andreas] Kønig, præst i [Ålsø og Hoed, død 14.6.1776], hos hvem afdøde logerede
2) Mathias Christensen, kobbersmedesvend i København
3) Mathias Christensens søster, død. 1B:
a Christian Andreassen Blichfeldt, guldsmed i København.
Afdøde havde været guldsmed i København.

466 Rasmus Lund, tjenestekarl i Grenå. 12.4.1799, fol.201.
Enke efter Maren Sørensdatter, der døde for 1 år siden. B:
1) Cathrine Rasmusdatter.
FM: morbror Anders Sørensen Bonde i Grenå.

467 Jens Sørensen Neergaard i Grenå. 20.5.1799, fol.201B, 210.
E: Karen Nielsdatter Voetmann. LV: Thorbjørnsen, birkedommer. B:
1) Niels Voetmann 5
2) Anne Marie Jensdatter 3
3) Jensine Cathrine Jensdatter 7 uger, født efter fars død.
FM: Peder Sørensen Thorsø, skipper i Grenå.

468 Niels Iversen i Grenå. 21.5.1799, fol.202.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 42.
FM: Hans Perch, kobbersmed.
Afdøde havde været blind og svag i mere end 27 år.

469 Kirstine Marie Rygaard i Grenå. 30.7.1799, fol.203B.
Enke efter Hans Jørgen Franck.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød en halv portion af Randers Hospital.

470 Cornelia Barbara von Bippen i Grenå. 16.8.1799, fol.204.
E: Svend Henrik Alberg, købmand. B:
1) Johanne Marie Svendsdatter 3.
FM: farfar Herman Ponich Alberg, apoteker i Grenå.

471 Peder Hansen Lindberg, skipper i Grenå. 8.11.1799, fol.205.
E: Hedvig Pedersen. LV: Rasmus Rugaard, rebslager. B:
1) Hans Pedersen Lindberg 25, farer som styrmand fra København
2) Anne Marie Pedersdatter 23
3) Marie Pedersdatter 20
4) Petrine Pedersdatter 17.
FM: [Hans] Planitz, guldsmed i Grenå.

472 Inger Hansdatter i Grenå. 11.11.1799, fol.208.
Enke efter Jens Berg. B:
1) Hans Jensen Bergh 53, skrædder i Haderslev
2) Peder Hansen Bert 50, skrædder i København
3) Søren Hansen Berg 44, skrædder, uvist hvor
4) Kirsten Hansdatter, enke efter en politibetjent i København
5) Gertrud Cathrine Hansdatter g.m. Hans Ritto, bager i Grenå
6) Mette Johanne Hansdatter g.m. Peder Sahl i København.

473 Poul Pederstrup i Grenå. 2.5.1800, fol.215B, 217B, 241.
E: Kirsten Gotfredsdatter Tilkjær. LV: Hans Ritto, bager. B:
1) Gotfred Poulsen 18
2) Anders Poulsen 12
3) Anne Poulsdatter 9
4) Laurids Poulsen 8
5) Mads Poulsen 5
6) Dorthe Marie Poulsdatter 3.
FM: Jens Kildal, fattigforstander.

474 Laurids Nikolaj Møller i Grenå. 4.6.1800, fol.216B, 221B.
E: Anne Sofie Thygesdatter. B:
1) Niels Severin Lauridsen 17.
LV: Rasmus Udsen i Grenå.

475 Anne Marie Sørensdatter i Grenå. 1.10.1800, fol.218, 223.
Enke efter Simon Wolder. B:
1) Poul Simonsen i Randers
2) Simon Simonsen 10
3) Cathrine Simonsdatter hos sin halvbror Oluf Simonsen [Wolder], bager i Horsens
4) Christine Simonsdatter i Randers.
FM: morbror Christen Sørensen Glas, bødker i Randers.

476 Ove Christoffersen Broch i Grenå. 14.11.1800, fol.219B, 251.
E: Anne Sofie Hemmer. LV: bror Henrik de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge. B:
1) Anne Klejtrup g.m. Hans Broge i Grenå
2) Kirstine Marie Broch 23
3) Hans Hemmer 13.
FM: morbror Christoffer Hemmer i Lyngby.

477 Martha Marie Strand i Grenå. 14.3.1801, fol.227B, 228B, 245B.
Peder Vinding Anchersen Mohr, krigskopist.
Første ægteskab med Otto Haderup, organist, [skifte 20.10.1786 lbnr.376]. B:
1) Knud Haderup 26
2) Jens Strand Haderup 19
3) Nikolaj Haderup 15.
FM: Christian Ramshart, kirkeværge og bogbinder i Grenå.

478 Frederikke Louise Toxværd i Grenå. 9.4.1801, fol.228, 252B.
E: Jens Rasmussen Bang. A:
0) forældre [Ulrik Toxværd, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 11.1.1751 lbnr.57 og Anne Margrethe Munch, skifte Bjerre herred gejstlig 22.3.1748 lbnr.55]
1) søster Anne Margrethe Toxværd i Viborg, enke efter forpagter Hjersing
2) søster Ellen Margrethe Toxværd g.m. kontrollør Schmidt i Kolding
3) søster Conradine Christiane Toxværd g.m. Vindekilde, degn i Them
4) bror Ulrik [Adolf] Toxværd, degn i Ring og Føvling, [skifte Tyrsting herred gejstlig 7.11.1793 lbnr.91]. Børn, hvis navne ikke kendes.

479 Svend Henrik Alberg, købmand i Grenå. 24.4.1801, fol.230B, 248.
E: Cathrine Møller. LV: svoger Christian Ramshart, bogbinder og kirkeværge i Grenå.
Første ægteskab med [Cornelia Barbara von Bippen, skifte 16.8.1799 lbnr.470]. B:
1) Johanne Marie Svendsdatter 5.
FM: plejefar Hans Wulff, kirurg i Grenå.

480 Anders Rasmussen, daglejer i Grenå. 4.12.1801, fol.247.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen Møller i Bredstrup. B:
1) Anne Dorthe Andersdatter 6
2) Rasmus Andersen 4.
FM: farbror Niels Rasmussen.

481 Jens Paulin Winther i Grenå. 20.1.1802, fol.253B, 269B, 291.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Strand, skifte 10.8.1790 lbnr.415]. B:
1) Maren Winther 30, på Sjælland
2) Christian Winther 30, uvist hvor
3) Jørgen Kolding Winther 23 i Holbæk i Rougsø herred.

483 Niels Levring i Grenå. 28.4.1802, fol.256B, 259, 270, 293.
E: Else Caroline [Hansdatter]. LV: Rasmus Bromand, bødker i Grenå. B:
1) Ingeborg Kirstine Nielsdatter 14
2) Caroline Nielsdatter 12
3) Niels Nielsen 7.
FM: Hans Lund, skrædder.

484 Laurids Jensen Juul i Grenå. 7.5.1802, fol.258B, 268, 290B.
E: Birthe Eriksdatter. LV: Jens Møller, skomager. A:
1) bror Peder Jensen Juul 50, i Karlby
2) søster Margrethe Jensdatter g.m. Oluf i Veggerslev
3) søster Johanne Jensdatter, enke efter Jens Kjær i Dolmer
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christian Schultz, brandmand i Grenå
5) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Søren Smed i Dolmer. 7B:
a Niels Sørensen 23
b Jens Sørensen 21
c Rasmus Sørensen 18
d Anne Sørensdatter 13
e Bodil Sørensdatter 12
f Anne Marie Sørensdatter 10
g Peder Sørensen 9
6) halvbror Simon Jensen Juul 33, i Gjerrild.

485 Anne Marie Eskildsdatter i Grenå. 17.6.1802, fol.260, 262B.
E: Mathias Lind, toldbetjent. B:
1) Anne Marie Lind g.m. Gabriel Christoffer Herbst, korporal i København
2) Anne Kirstine Lind g.m. Carl Danchewitz, snedker i Grenå
3) Else Cathrine Lind g.m. Peder Jensen Skaarup, toldbetjent i Grenå.

486 Peder Sørensen Thorsø i Grenå. 10.7.1802, fol.261, 269.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Rasmus Bromand i Grenå. B:
1) Søren Pedersen 34, i Vestindien
2) Jens Pedersen 32
3) Inger Cathrine Pedersdatter 30, i København
4) Maren Pedersdatter 27, i København
5) Anne Pedersdatter 20.

487 Cathrine Marie [Rasmusdatter] i Grenå. 23.8.1802, fol.263B, 279, 293B.
E: Jens Møller. B:
1) Karen Madsine Møller 4.
FM: morbror Thomas Broch, købmand i Grenå.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Marie, enke efter Broch.

488 Dorthe Marie Jensdatter i Grenå. 1.10.1802, fol.265, 281B.
Enke efter Jens Nielsen Kildal, fattigforstander i Grenå, [skifte 8.12.1797 lbnr.455]. B:
1) Niels Jensen Kildal 42, smed i Grenå
2) Jens Jensen Kildal 36, nu fattigforstander i Grenå
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Anders Volsted, arbejdsmand i Grenå
4) Søren Jensen Kildal 26
5) Johanne Marie Jensdatter 23
6) Rasmus Juul Jensen Kildal 21.
FM: morbror Søren Thomsen, tømrer i Grenå.

489 Mette Rasmusdatter i Grenå. 14.2.1803, fol.271, 275, 286B.
Enke efter Johan Christoffer Wielandt, betjent, [skifte 28.3.1799 lbnr.464]. B:
1) Rasmus Wielandt, døbt Grenå 28.5.1784.
FM: Jacob Engstam i Grenå.

490 Christian Munch i Grenå. 15.2.1803, fol.271B, 280B, 286B.
E: Anne Marie. LV: Jens Juul. B:
1) Helene Cathrine Munch 21 g.m. Niels Fløjstrup på Kristianslund på Fyn
2) Christiane Nikoline Munch 18½, hos Terkild [Kleve] Munch, præst i Bjerring og Mammen
3) Frederik Severin Munch 12
4) Ellen Margrethe Munch 9
5) Anne Olerikke Munch 8
6) Caroline Munch 6
7) Jens Juul Munch 2.
FM: Rasmus Møller, købmand i Grenå, som beslægtet.

491 Rasmus Christensen Bromand, bødker i Grenå. 13.4.1803, fol.272B, 277B, 293.
Enkemand efter [Anne Jensdatter i 24.8.1775 lbnr.290]. A:
1) Jens Andersen Basse, på Sillerup mark i Nimtofte sogn
2) Peder Andersen Basse, i Grenå
3) Rasmus Andersen Basse i Ålsø på Hesselmed gods
4) Kirsten Andersdatter Basse g.m. Anders Konge i Emmelev i Rimsø sogn
5) Karen Andersdatter Basse g.m. Rasmus Godsk i Hemmed på Mejlgård gods
6) Gertrud Andersdatter Basse g.m. Anders Konge, købmandskarl i Grenå
7) Johanne Andersdatter Basse, død, var g.m. Peder Kajsen i Hammelev. 2B:
a Anders Pedersen 10
b Maren Pedersdatter 5.
8) Johannes Harris i Rimsø, død. E: Anne Sørensdatter. 3B:
a Karen Johansdatter 24
b Kirsten Johansdatter 20
c Jens Johansen19.
Alle søskendebørn af afdøde.

492 Jørgen Carsten[sen Tomberg], markmand i Grenå. 16.5.1803, fol.275, 281.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Perch, kobbersmed i Grenå. B:
1) Christence Jørgensdatter 24
2) Kirsten Jørgensdatter 22.
FM: Hans Sejer, rebslager.

493 Niels Sørensen, bager i Grenå. 3.10.1803, fol.275B, 287.
E: Karen Andersdatter. LV: Thorbjørn, birkedommer. B:
3) Kirsten Nielsdatter 22, i Helsingør.
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 17.12.1779 lbnr.319]. B:
1) Severin Nielsen 29, snedker i Grenå
2) Marianne Nielsdatter 25, i Helsingør

494 Jens Ginnerup i Grenå. 24.11.1803, fol.276B, 285B, 294.
Enkemand efter [Anne Sørensdatter, skifte 21.10.1796 lbnr.446]. A:
1) bror Anders [Jensen] Ginnerup, [skifte 29.5.1780 lbnr.332]. E: Anne Kirstine Jensdatter, der lever i Grenå. 3B:
a Anne Dorthe Andersdatter 38, i København
b Anne Marie Andersdatter 33, g.m. Andreas Hassing, spækhøker i København
c Niels Christian Ginnerup 30, skomager i Randers.

495 Christian Ramshart, kirkeværge og bogbinder i Grenå. 12.4.1804, fol.283, 303.
E: Anne Cathrine Udsen. LV: Thorbjørnsen, birkedommer. B:
1) Frands Christian Ramshart 22
2) Karen Ramshart g.m. Severin Skov, snedker i Grenå
3) Rasmus Ramshart 14.
FM: Hans Sejer.

496 Anders Busch, daglejer i Grenå. 29.9.1804, fol.286B, 298.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 3.1.1789 lbnr.407]. A:
1 bror Søren Busch i Skindbjerg [i Kastbjerg sogn]
2) bror Thomas Busch i Kajstrup?
3) søster Anne Sørensdatter Busch g.m. Mogens i Eskerod [i Hornslet sogn]
4) søster Maren Busch g.m. Christen Simonsen i Ørum,, begge døde. 1B:
a Anne Marie Christensdatter i Knie [i Ørum sogn]
5) halvsøster Birthe Pedersdatter g.m. en husmand i Naltund?.

497 Niels Hansen Allelev, skomager i Grenå. 8.4.1805, fol.288, 294.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Thomsen. B:
2) Hans Nielsen 5
3) Niels Nielsen 4
4) Rasmus Nielsen 2, der døde 13.4.1805.
FM: farbror Poul Hansen Allelev, smed i Grenå.
Første ægteskab med Bodil Mikkelsdatter, skifte 20.10.1797 lbnr.453. B:
1) Dorthe Nielsdatter.
FM: morbror Jens Mikkelsen i Bern?

498 Søren Sørensen i Grenå. 11.6.1805, fol.289, 299B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Peder Udsen, feldbereder i Grenå. B:
1) Søren Sørensen 22, ved regimentet i Husum
2) Peder Sørensen 19
3) Christen Sørensen 7
4) Jens Sørensen 5
5) Anne Marie Sørensdatter.
FM: Johan Pedersen i Bjødstrup, som beslægtet.

499 Anders Sørensen Bonde i Grenå. 14.7.1805, fol.289B, 299, 300.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Laurids Eriksen, feldbereder i Grenå. B:
2) Søren Pedersen 10
3) Hans Andersen 4.
FM: farbror Christen Sørensen Bonde i Hammelev.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 6.8.1786 lbnr.374]. B:
1) Kirsten Andersdatter Bonde g.m. Peder Konge, fyrmand på Anholt.

500 Peder Pedersen Fugl, skomager i Grenå. 5.11.1805, fol.296, 306.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Hans Høgh, snedker. B:
1) Dorthe Kirstine Fugl 3.
FM: farfar Peder Sørensen Fugl i Bredstrup.

501 Peder Knudsen skrædder i Grenå. 6.11.1805, fol.296B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Gunder Bech. B:
1) Sara Pedersdatter 4
2) Jensine Pedersdatter 1.
FM: morbror Jacob Dolmer.

502 Hans Planitz, guldsmed i Grenå. 14.11.1805, fol.297.
E: Dorthe Cathrine Pedersdatter.
Testamente af 10.7.1785.

503 Dorthe Jensdatter i Grenå. 8.4.1806, fol.300B.
Enke. B:
1) Niels Nyhus
2) Peder Nyhus
3) Søren Nyhus
4) [Kirsten Sørensdatter] g.m. Peder Greve
5) [Maren Sørensdatter] g.m. Niels Kildal, smed i Grenå.

504 Mette Andersdatter Qvist i Grenå. 19.4.1806, fol.301, 305.
E: Jens Voldum, bager. B:
1) Karen Marie Jensdatter g.m. Niels Mathiassen, væver i Grenå
2) Cathrine Jensdatter.
FM: Rasmus Bang, købmand.

505 Kirsten Langballe, ugift i Grenå. 11.5.1806, fol.302.
A:
1) mor Christiane Morville i Grenå, enke efter Søren [Nielsen] Langballe, [forpagter på Vilhelmsborg og Gersdorffslund]. LV: Behr.
2) bror Mathias Frederik Albert Langballe, 29, student, i Vestindien
3) søster Frederikke Margrethe Langballe, enke efter Laurids Nyland, præst i Havnbjerg på Als, [død 27.4.1806]
4) søster Sofie Amalie Langballe g.m. [Hans] Clausen, forvalter på Brandeskov? på Fyn
Arv efter afdødes farbror Jørgen Seidelin Langballe, [ugift] i Århus, [skifte Århus 14.2.1799 lbnr.3007].

506 Jens Christian Møller og hustru Anne Marie Kruse i Grenå. 27.2.1807, fol.308.
B:
1) Hans Jensen 17
2) Kirstine Marie Jensdatter 15
3) Amdi Jensen 14
4) Laurids Jensen 7
5) Christian Jensen 5.
FM:
1 morfar Hans Kruse
2 morbror Amdi Kruse, købmand i Grenå.

507 Christiane Morville i Grenå. 7.5.1807, fol.308B.
Enke efter [Søren Nielsen] Langballe, [forpagter på Vilhelmsborg og Gersdorffslund]. B:
1) Mathias Frederik Albert Langballe, 30, på St. Croix i Vestindien
2) Frederikke Margrethe Langballe, enke efter Laurids Nyland, præst i Havnbjerg på Als, [død 27.4.1806]
3) Sofie Amalie Langballe g.m. [Hans] Clausen, forvalter på Bjørnemose ved Svendborg på Fyn.

508 Anne Rostved, ugift i Grenå. 27.7.1807, fol.317.
A:
1) faster Margrethe Kirstine Rostved g.m. Niels Frandsen, sadelmager i Grenå.
Søskendebørn på fars side:
2) Hans Pallesen Rostved i Thorsager
3) Anne Rostved i Ebeltoft
4) Jørgen Rostved på Ryomgård
5) Else Johanne Rostved på Vedø
6) Søren Rostved i Marie Magdalene præstegård.
Testamente af 23.7.1807.

509 Karen Jensdatter i Grenå. 3.8.1807, fol.318B, 372B.
E: Rasmus Udsen, væver. B:
1) Peder Christian Rasmussen 7
2) Jens Severin Rasmussen 3.
FM: morfar Jens Brabrand i Dolmer.

510 Cæsar Læsar Gade, toldinspektør i Grenå. 11.11.1807, fol.320B, 366, 435.
E: Elisabeth Krog. LV: Behr i Grenå. B:
1) Jacobine Margrethe Gade 28 på stedet
2) Gertrud Cathrine Gade 28, i Mariager
3) Nikoline Clausine Gade 27, i Haderslev
4) Jacob Mathias Gade 24, i København
5) Casper Peder Gade 21, i København
6) Rasmus Ludvig Gade 17, i Grenå
7) Ulrik Bendix Gade 14
8) Margrethe Emilie Gade 9
9) Anne Cathrine Gade 7
10) Rasmine Caroline Gade 5.
FM: Rasmus Bang i Grenå.

511 Søren Andersen, ugift tjenestekarl i Grenå. 28.11.1807, fol.324.
A:
1) bror, død. 1B:
a Andreas Nielsen 28, i Thorsø
2) bror Peder Andersen, smed, død. Enken lever i Vejlby og har 2 børn, hvis navne ikke angives
3) søster Anne Andersdatter g.m. Mads Smed i Grenå.

512 Anne Cathrine Pedersdatter i Grenå. 22.1.1808, fol.325.
E: Rasmus Fugl. guldsmed. B:
1) Bolette Kirstine Rasmusdatter.
FM: farfar Peder Hammelev, væver i Grenå.

513 Just Møller, bygmester i Grenå. 19.2.1808, fol.326, 332B, 401.
E: Ellen Margrethe Bang. LV: Rasmus Bang, købmand i Grenå. B:
5) Petrine Møller.
Første ægteskab med Petrine Hindsen i Ebeltoft, [skifte 5.12.1797 lbnr.470]. B:
1) Rasmus Møller 28, stud. theol. i København
2) Anne Møller på Vedø
3) Anne Kirstine Møller, på stedet
4) Louise Nikoline Møller, på stedet.

514 Mette Cathrine i Grenå. 30.4.1808, fol.350B, 355B, 399.
Enke efter Friis. Adam Christian Friis 40, i København
2) Anne Margrethe Friis g.m. Christian Holm i Grenå
3) Hans Henrik Friis, død. 1B:
a Hansine Henriette Friis hos sin mor i Grenå.

515 Karen Christensdatter i Grenå. 19.5.1808, fol.351, 370.
E: Niels Andersen.
Første ægteskab med Peder Ross, skifte 18.1.1793 lbnr.422. B:
1) Margrethe Pedersdatter Ross 26
2) Maren Pedersdatter Ross 24, i Randers
3) Johanne Marie Pedersdatter Ross 20
4) Johan Christian Pedersen Ross 17.
FM: Amdi Knudsen, købmand i Grenå.

516 Bodil Lyderiksen i Grenå. 9.6.1808, fol.354, 367.
E: Bertel Holst, sadelmager. B:
1) Jens Bertelsen Holst 27, i Grenå
2) Anne Margrethe Bertelsdatter Holst g.m. Rasmus Stig, skomager i Grenå.

517 Jens Christian Boelsmand i Grenå. 20.7.1808, fol.358, 396B.
E: Gertrud Marie Rugaard. LV: Rasmus Rugaard. B:
1) Niels Boelsmand 36, i København
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Wagner, forvalter i København
3) Anne Dorthe Jensdatter g.m. Gemmelke, gartner på Rugård.
4) Mette Kirstine Jensdatter, enke efter Hofmann, strømpefabrikant i København
5) Marie Cathrine Jensdatter g.m. Søren Basballe på Lykkesholm.

518 Peder Hammelev i Grenå. 8.8.1808, fol.361B, 371B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Møller, købmand i Grenå. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 22.1.1808 lbnr.512]. E: Rasmus Fugl, guldsmed i Grenå. 1B:
a Bolette Kirstine Rasmusdatter 1½.

519 Anders Caspersen i Grenå. 3.10.1808, fol.365, 395B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Søren Udsen. B:
1) Søren Andersen 38, skomager i Ebeltoft
2) Anders Andersen 32, rebslager i Grenå
3) Marie Kirstine Andersdatter g.m. Jens Andersen, væver i Gjerrild
4) Jens Peder Andersen 26, skomager i Hedegård
5) Sidsel Andersdatter 25, i København
6) Hans Andersen 23, væver i Hegedal
7) Rasmus Andersen 21, skomagersvend i Grenå.
[Første ægteskab med Sidsel Andersdatter, skifte 7.6.1769 lbnr.253].

520 Vincent Otto Lassen, toldbetjent i Grenå. 29.12.1808, fol.368.
Arvinger angives ikke.

521 Mathias Pedersen Lind, toldunderbetjent i Grenå. 30.12.1808, fol.374, 427, 433B, 454.
Enkemand efter Anne Marie Eskildsdatter, skifte 17.6.1802 lbnr.485]. B:
1) Anne Marie Lind g.m. Gabriel Christoffer Herbst, korporal i København
2) Anne Kirstine Lind g.m. Carl Danchewitz, snedker i Søby
3) Else Cathrine Lind g.m. Peder Jensen Skaarup, toldbetjent i Grenå.

522 Hans Kruse i Grenå. 3.1.1809, fol.374B, 386B, 428.
Enkemand efter [Kirsten Bang, skifte 21.6.1796 lbnr.442]. B:
1) Martin Kruse i Sankt Petersborg i Rusland, død. Uvist om børn
2) Amdi Christian Kruse 45, købmand i Grenå
3) Laurids Nikolaj Kruse 40, i Århus
4) Kirsten Kruse g.m. Laurids Pedersen True, brændevinsmand i København
5) Sidsel Kruse g.m. Peder Skaarup, lærredshandler i Århus
6) Anne Marie Kruse g.m. Jens Christian Møller, skipper i Grenå, begge døde. skifte 27.2.1807 lbnr.506. B:
a Hans Laurentius Jensen 17
b Kirstine Marie Jensdatter, i København
c Amdi Jensen 15
d Laurids Nikolaj Jensen 10
e Christian Jensen 6.

523 Anne Marie Munch i Grenå. 12.2.1809, fol.375B, 378B, 406B.
Enke efter Christen Munch, købmand. B:
1) Helene g.m. gartner på Fløjstrup, p.t. i Hyllested præstegård
2) Christiane Nikoline i Bjerring præstegård ved Randers
3) Frederik Severin 17, i Middelfart
4) Anne Ulrikke Munch i Grenå
5) Ellen Margrethe i Grenå
6) Carlomine i København
7) Søren Juul 10 i Grenå.

524 Laurids Eriksen, feldbereder i Grenå. 21.2.1809, fol.377, 411B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Erik Peder Lauridsen 14
2) Jens Lauridsen 11.
FM: Rasmus Pedersen i Grenå.

525 Andreas Hvid, daglejer i Grenå. 15.3.1809, fol.382B, 410.
E: Marie Terkildsdatter. LV: Rasmus Udsen, væver. B:
1) Anders Andreassen 13
2) Marie Cathrine Andreasdatter.
FM: Rasmus Rugaard, rebslager.

526 Maren Jensdatter i Grenå. 17.3.1809, fol.384.
E: Jens Lind, feldbereder.
Første ægteskab med Jacob Rasmussen Møller, [skifte 7.9.1773 lbnr.277]. B:
1) Karen Møller g.m. Jørgen Madsen, glarmester i Grenå
2) Bodil Møller g.m. Henrik Hansen, feldbereder i Grenå
3) Peder Jacobsen 46, feldbereder i Grenå.
Andet ægteskab med Rasmus Udsen, [skifte 6.8.1776 lbnr.292]. B:
4) Jens Peder Udsen 35, feldbereder i Grenå.

527 Niels Christensen Borup, skomager i Grenå. 4.4.1809, fol.390, 412.
E: Mette Marie Poulsdatter. B:
1) Poul Nielsen 16, i Randers
2) Maren Nielsdatter.
FM: Jens Schmidt, skomager.

528 Peder Christensen Pabsø, farversvend i Grenå. 23.5.1809, fol.391, 391B.
A:
1) mor Kirsten Mikkelsdatter i Torning ved Viborg, enke efter Christen Pedersen Pabsø i Skræ [i Torning sogn]. LV: Rasmus Jensen Østergaard i Ungstrup i Torning sogn.

529 Hans Rasmussen Møller i Grenå. 21.6.1809, fol.392B, 408B.
E: Christiane Christiansdatter. B:
1) Christian Møller 12.
FM: Rasmus Møller, købmand i Grenå.

530 Anne Nielsdatter i Grenå. 23.6.1809, fol.394, 413B.
E: Jacob Jacobsen, fisker. B:
1) Peder Jacobsen 24
2) Jens Jacobsen 22
3) Christen Jacobsen 10
4) Niels Jacobsen 8.
FM: Rasmus Fugl, guldsmed.

531 Søren Nielsen Kirkemand i Grenå. 23.7.1809, fol.399.
E: Maren Sørensdatter.
Testamente af 8.9.1803.

532 Bodil Nielsdatter Schmidt i Grenå. 25.6.1810, fol.414B.
Enke efter Mathias Model i København.
Testamente af 12.3.1802.
Hendes A:
1) bror Jens Nikolaj Schmidt på Amager, død 1786. 1B:
a Cathrine Schmidt, enke efter Anton Grundahl, kirurg og bademester i København. LV: Fredrik Hopp i København
2) bror Søren, død. 1B:
a Niels Sørensen, smed i Hammelev
3) søster Karen, død. 3B:
a Niels Sørensen, bødker i Bjerregrav
b Dorthe Sørensdatter g.m. Søren Olufsen, feldbereder i Randers
c Johanne Cathrine Sørensdatter g.m. Josias Løbers, skibskaptajn i København
4) søster Maren, død. 2B:
a Johanne Cathrine Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen Offersen i Glesborg
b Anne Sørensdatter i København
5) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Jens Drejer i Grenå. Uvist om børn
6) bror Erik, død. 3B:
a Anne g.m. Christian Mandal, kongelig lakaj i København. B:
1 Anne Bodil Christine Christiansdatter, død København Trinitatis 27.5.1807
2 Erik Anton Christiansen, født 9,3,1803
3 Dorthe Cathrine Elisabeth Christiansdatter 6
4 Anne Bodil Kirstine 2
b Niels Eriksen i Mastrup
c Karen Eriksdatter g.m. Jørgen Rasmussen, skriver i Kukkerhuse i Glesborg sogn
7) halvsøster Mette, død. 3B:
a Jens Sørensen 49, i Bønnerup
b Mette Marie Pedersdatter g.m. Thomas Bassesen i Kukkerhuse
c en datter, død. 1B:
1 Gertrud Marie g.m. Anders Rasmussen i Emmelev
8) halvsøster Anne Cathrine, død. 1B:
a en datter, død. 3B:
1 Jacob Jensen i Mastrup
2 Søren Jensen 46, i Voldby
3 Anne Cathrine Nielsdatter, der ægter Jens Jensen i Mastrup
9) halvsøster Anne, død. 1B:
a Karen, død. 3B:
1 Jens Pedersen 29, i Dystrup
2 Niels Pedersen Baslund 37, i Dystrup
3 Johanne Pedersdatter, død. 4B:
x Søren Rasmussen 41 i Attrup
y Peder Rasmussen 43, i Ørum
z Mads Sørensen Rasmussen 34
æ Anne Marie Rasmusdatter g.m. Niels Espensen i Attrup
10) halvsøster Maren, uvist hvor.

533 Anne Cathrine Møller i Grenå. 26.9.1810, fol.425B, 432, 444B.
Afdøde var lem af Randers Hospital.

534 Christian Sørensen, matros i Stouby Skov i Stouby sogn, der døde i Grenå. 28.9.1810, fol.426.
A:
1) far Søren Christensen Grav i Stouby skov.

535 Jens Christensen Juul i Grenå. 3.10.1810, fol.427, 430B, 458, 469.
Enkemand efter Ellen Margrethe Munch.
Testamente af 14.10.1803 og af 4.8.1810.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) Thomas Broch, købmand i Grenå g.m. Cathrine Møller. Desuden nævnes hans første hustru Kirsten Broge
2) Rasmus Bang, købmand i Grenå g.m. Abigael Cathrine Perch og deres datter
a Margrethe Cathrine Bang
3) Ellen Margrethe Bang g.m. Just Møller
4) Jens Christian Bang i København
5) Karen Graabøl Bang i Grenå
6) Maren Andersdatter Bang i Ørnbjergmølle [i Dråby sogn]
7) Dorthe Andersdatter Bang
8) Christen Munchs B:
a Ellen Margrethe Munch
b Søren Juul
9) Mikkel Lerche Munch, degns B:
a Jane Christiane Ellen Margrethe Munch
10) Rasmus Møller, købmand i Grenå og hustru Kirsten Schifter
11) Hans Jørgen Pichs B:
a Jens Christian Pich i Grenå
b Ellen Margrethe Pich
12) Jens Nielsen Kildal, [skifte 8.12.1797 lbnr.455] B:
a Rasmus Juul Jensen Kildal

536 Peder Høgh, matros i Grenå. 16.1.1811, fol.437B.
E: Else Schifter. LV: Rasmus Møller, købmand i Grenå. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter 7.
FM: farbror Hans Høgh, snedker.

537 Rasmus Pedersen Skipper, tjenestekarl i Grenå. 10.8.1811, fol.440, 442B, 452B.
A:
1) mor, enke efter Rasmus Skipper i Bredstrup
2) søster Marie Dorthe Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Madsen i Buskehuset i Enslev sogn. 5B:
a Rasmus Sørensen Buskehus 28, artillerist
b Johannes Sørensen 17
c Hans Sørensen 15
d Maren Sørensdatter
e Anne Dorthe Sørensdatter
3) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Enslev
4) søster Mette Rasmusdatter, død. var g.m. Jens Andersen Greve i Åstrup. 1B:
a Maren Jensdatter
5) halvbror Anders Rasmussen 24
6) halvbror Søren Rasmussen 21
7) halvbror Peder Rasmussen 17
8) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Mikkel Jensen i Åstrup
9) halvsøster Mette Johanne Rasmusdatter
10) halvsøster Marie Rasmusdatter.

538 Anders Bolter i Grenå. 28.8.1811, fol.440B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Niels Kildal i Grenå. B:
1) Jens Kildal 9
2) Niels Peder Kildal 7.
FM: fasters mand Anders Jensen i Høbjerg i Ålsø sogn.
Desuden nævnes
1 enkens bror Rasmus Juul i København
2 enkens bror Jens Kildal i Grenå
3 enkens søster Johanne Kildal.

539 Anne Hansdatter i Grenå. 13.1.1812, fol.454B.
E: Niels Nielsen.
Testamente af 24.8.1811.

540 Blom, korporal, der døde i Grenå Hospital. 31.1.1812, fol.455, 456, 467B.
Arvinger angives ikke.

541 Just Poulsen i Grenå. 2.4.1812, fol.455.
A:
1) far Poul Justesen, der fremsender attest fra præsten i Rold og Vebbestrup.

542 Laurids Nikolaj Møller i Grenå. 11.4.1812, fol.456B, 468B.
0) forældre [Jens Christian Møller og Anne Marie Kruse, begge døde. skifte 27.2.1807 lbnr.506]
1) bror Hans Laurentius Jensen i Grenå
2) søster Kirstine Marie Jensdatter i København
3) bror Amdi Christian Jensen i Grenå
4) bror Christian Jensen i Grenå.
Afdøde havde arv efter morfar Hans Kruse, skifte 3.1.1809 lbnr.522.

543 Thomas Ludemann i Grenå. 8.5.1812, fol.456B.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
1) Johan Thomsen 10.
FM: Jørgen Madsen, glarmester i Grenå.
Afdøde døde 16.4.1812 på Lykkesholm i Sønder herred.

544 Karen Jacobsdatter Møller i Grenå. 8.5.1812, fol.458.
E: Jørgen Madsen. B:
1) Jacob Møller 28
2) Jørgen Møller 23
3) Johannes Møller 20.

545 Christen Nielsen Greve i Grenå. 23.7.1812, fol.458B, 459B.
Enkemand. B:
1) Mette Christensdatter
2) Inger Christensdatter g.m. Peder Sørensen Vej i Grenå.

546 Søren Lindgren, matros. 16.10.1812, fol.459, 480.
Arvinger angives ikke.

547 Niels Pedersen Nørby, matros. 2.11.1812, fol.459, 468.
Arvinger angives ikke.

548 Anne Sofie Møller, ugift i Grenå. 2.1.1813, fol.460, 463.
A:
1) søster Henriette Kaalund, død. 2B:
a Anne Benedikte Kaalund, enke efter Kaptajn Jachel
b Henriette Andrea Kaalund g.m. major Castoni.

549 Maren Sørensdatter i Grenå. 2.4.1813, fol.462B.
E: Rasmus Andersen Casper, skomager.
Testamente af 16.11.1809.

550 Rasmus Olufsen Stig, skomager. 25.8.1813, fol.463B, 472.
E: Anne Margrethe Bertelsdatter. LV: Søren Svarre i Grenå. B:
1) Christian Rasmusdatter 8
2) Bolette Rasmusdatter 3
3) Rasmine Rasmusdatter 16 uger.
FM: farbror Terkild Olufsen Stig.

551 Søren Christensen, 12 år gammel i Grenå. 25.8.1813, fol.464B.
A:
1) mor Maren Christensdatter, enke efter Christen Sørensen Schuster på Høgholm hovedgårds mark
2) søster Anne Kirstine Christensdatter
3) søster Marianne Christensdatter.

552 Laurids Steffensen, matros i Grenå. 25.8.1813, fol.465, 468.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: far Rasmus Pedersen. B:
1) Steffen Lauridsdatter 3
2) Kirsten Lauridsdatter 1.
FM: farbror Hans Christian Steffensen i Grenå.

553 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Grenå. 17.10.1813, fol.465B.
Enke efter Christen Lassen. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Niels Nielsen Nyhus i Grenå
2) Severin Christensen.

554 Niels Rasmussen Skaarup i Grenå. 27.10.1813, fol.465B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Høgh i Grenå. B:
1) Rasmus Nielsen 12
2) Kirsten Nielsdatter.
FM: morbror Eskild Christensen i Åstrup.

555 Maren Lauridsdatter i Grenå. 30.10.1813, fol.466B.
E: Jørgen Rasmussen. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter .

556 Birthe Marie Nielsdatter i Grenå. 4.11.1813, fol.467.
Enke efter Laurids Christensen Amme, matros. B:
1) Christian Lauridsen 10.
FM: Amdi Knudsen, købmand i Grenå.

557 Hans Peder Hingelberg, præst Løsning og Korning. 22.12.1813, fol.471.
E: Henriette Cornelia Marie Rothe. B:
1) Anne Margrethe Hingelberg 15
2) Christian Peder Hingelberg 14
3) Hans Peder Hingelberg 13, i Århus latinskole
4) Frederikke Elisabeth Hingelberg 12.
FM: farbror Søren Hingelberg, urtekræmmer i København.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1801, [Hatting herred gejstlig lbnr.61].
Samfrændeskifte 22.12.1813.

558 Hans Sørensen Fugl i Grenå. 9.4.1814, fol.473, 479, 487.
Enkemand efter Birthe Pedersdatter.
Testamente.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søstersøn Peder Christensen Struch, skrædder i Grenå
2) søstersøn Søren Christensen Struch, skrædder i København
3) søstersøn, død. 2B:
a Kirsten Christensdatter i Hammelev, enke efter Risom, degn
b Peder Christensen Struch, skomager i Grenå
4) søstersøn, død. 1B:
a Rasmus Udsen Struch i Grenå
5) brordatter, død. 1B:
a en datter, død. 2B:
1 Jens Sørensen 16, i Hallendrup
2 Anne Marie Sørensdatter g.m. en gørtler i Randers.

559 Oluf Egvald, murer i Grenå. 8.9.1814, fol.474, 479, 491.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Søren Svane i Grenå. B:
1) Jacobine Olufsdatter 10
2) Jens Olufsen 7.
FM: Jacob Høvinghoff, skomager i Grenå.

560 Hans Christian Steffensen i Grenå. 8.9.1814, fol.474B, 480, 485.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Steffen Hansen 14
2) Christine Hansdatter
3) Marie Hansdatter.
FM: farbror Rasmus Steffensen.

561 Gyde Sørensdatter i Grenå. 24.9.1814, fol.475.
E: Niels Pedersen Houmann. B:
1) Dorthe Sofie Triderine Nielsdatter 13
2) Anne Dorthe Nielsdatter 11
3) Anne Cathrine Nielsdatter 9
4) Maren Nielsdatter 5.
FM: Rasmus Udsen, væver i Grenå.

562 Bodil Pedersdatter i Grenå. 28.10.1814, fol.475B.
Enke efter Peder Hammelev, [skifte 8.8.1808 lbnr.518]. B:
1) [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 22.1.1808 lbnr.512]. E: Rasmus Fugl, guldsmed i Grenå. 1B:
a Bolette Kirstine Fugl 8.

563 Antoinette Augusta Lund i Grenå. 4.11.1814, fol.476, 488.
Enke efter Peder Buch, foged på Anholt.
##.

564 Gertrud Marie Fyhr i Grenå. 30.11.1814, fol.476B.
E: Frederik Georg Berg. B:
1) Marie Frederiksdatter 7 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1814.

565 Karen Kopmann i Grenå. 3.12.1814, fol.476B, 507, 510.
Enke efter Knud Ravn Guldberg, tolder, skifte 30.5.1786 lbnr.372].
Testamente af 29.5.1809. A:
1) søsterdatter Anne Marie Mundts børn
a Søren Juul
b Ellen Margrethe
c Anne Ulrikke.

566 Hedvig Pedersdatter i Grenå. 27.12.1814, fol.477B, 480, 486.
E: Peder Lindberg.
Svigersønnen Jens Peder Udsen, feldbereder i Grenå underskriver på sin hustru og øvrige arvingers vegne.
##

567 Peder Pedersen, arbejdsmand i Grenå. 28.12.1814, fol.478.
E: Margrethe Jesdatter.
Testamente af 6.5.1808.

568 Hans Sørensen, snedker på Grenå købstads grund i Åstrup. 28.12.1814, fol.478B.
E: Sidsel Jesdatter.
Testamente af 15.12.1801. Afkald fra A:
1) bror Jens Sørensen i Trustrup
2) bror Mikkel Sørensen i Trustrup
3) søster Maren Sørensdatter g.m. Peder Kjær i Albøge
4) søster Anne Sørensdatter Hans Brøgger i Søby
5) bror Jens Sørensen i Fladstrup.

569 Jochum Henrik Schumann i Grenå. 30.12.1814, fol.479B.
E: Anne Birgitte Møller. B:
1) Ottine Sofie Amalie Jochumsdatter g.m. Christoffer Lynge, glarmester i Grenå.


Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland
Pr 1804
Jens Rasmussen, tolder i Grenå

Dokumenter til skifte efter Jens Rasmussen, tolder i Grenå, død 1725.
E: Johanne Frederikke Badenhaupt, nu g.m. Frederik Gerhard Voss. B:
1) Jacob Hjort Jensen.
FM: fars brorsøn Christian Mørch, kapellan i Ebeltoft.
Mors første ægteskab med Jacob [Lauridsen] Hjort, præst [i Dalum og Sanderum], skifte 23.11.1711.
Arv til B:
1) Laurids Hjort i Bogense
og søskende.
(Se skifte efter afdødes halvbror Jacob Jensen Hjort i Bogense, skifte Bogense 2.4.1743 lbnr.238).

SLUT