Erik Brejls hjemmeside

Start

Gerhardt Hørdum

Københavns universitets fæsteprotokol
1719-1840

Titlen er: Københavns Universitet. Den centrale økonomiske forvaltning. Sekretariatssager. Fæsteprotokol. 1719-1840. KU 17 08 04.Der er fæstebreve fra følgende byer:

Gjern herred:
Alling by i Alling sogn
Linå by i Linå sogn
Mollerup i Linå sogn

Mols herred:
Agri by i Agri sogn

Ning herred:
Bjøstrup by i Tranbjerg sogn

Sønderhald herred:
Vejlby i Vejlby sogn

Vester Lisbjerg herred:
Hinnerup by i Grundfør sogn

Øster Lisbjerg herred:
Følle by i Bregnet sogn
Højvorre ( nu Vorre ) by i Skødstrup sogn
Vorre by i Skjødstrup sogn

Følgende forkortelser er benyttet:
bf = barnefødt
nfb = nyt fæstebrev
rdl = rigsdaler
sk = skilling
lg = landgilde
hk = hartkorn
skp = skæpper
td = tønder
fdk = fjerdingkar
1. Christen Nielsen bf i Hinnerup fæster den halve gård i Hinnerup, som Jens Rasmussen fradøde for 5 uger siden. Han efterlod sig en fattig kone og 4 små børn. Gården var på hk 4-0-1-1½. Indfæstning 8 rigsdaler. 25. juli 1701, nfb 24. april 1719. Side 1b.

2. Niels Pedersen bf i Søften fæster den halve gård i Hinnerup Vester Lisbjerg herred, Grundfør sogn, som Rasmus Jensen afstod på grund af armod. Gården var på hk 4-0-1-1½. Ingen indfæstning og intet lg det første år på grund af gårdens brøstfældighed, som han skulle udbedre. 7. december 1682, nfb 24. april 1719. Side 2.

3. Peder Nielsen af Hinnerup halvparten af den gård som Thomas Pedersen på grund af skrøbelighed har opladt. Gården var på hk 4-1-0-½. Lg 1 ørtug rug, 1½ ørtug byg, ½ ørtug havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 10 rdl. 10 april 1713, nfb 24. april 1719. Side 2b

4. Thomas Pedersen fra Hinnerup fæster den halve gård i Hinnerup, som hans nabo Isak Jensen på grund af fattigdom og restancer er fraflyttet. Gården er på hk 4-1-0-½. Ingen indfæstning på grund af gårdens brøstfældighed. 17. april 1700, nfb 24. april 1719. Side 3.

5. Jens Nilsen bf i Lindå fæster den halve gård i Linå, som hans far Niels Jensen Smed var fradød. Gården var på hk 2-1-1½-0. Lg 5 skp rug, 10½ skp byg, 10 skp havre, ½ brændsvin, 4 sk penge. Indfæstning 9 rdl. 18. februar 1719, nfb 24. april 1719. Side 3b.

6. Rasmus Sørensen bf i Hinnerup fæster den gård i Linå, som Rasmus Madsen fradøde. Gården var på hk 4-1-1-1. Indfæstning 10 sletdaler. 27. november 1688, nfb 24. april 1719. Side 4.

7. Christen Christensen fæster den halve gård i Linå, som hans stedfar Søren Nielsen Borup fradøde. Gården var på hk 2-2-1-0. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre 1 otting smør, ½ svin, penge 4 sk. Indfæstning 8 rdl. 20. februar 1712, nfb 24. april 1719. Side 4b.

8. Søren Rasmussen Borup fæster hans fars halve gård i Linå, som han, Rasmus Nielsen Borup, på grund af alderdom frivillig afstod. Gården var på hk 2-2-1-0. Lg 5 skp rug, 10½ skp byg, 10 skp havre 1 otting smør, ½ brændsvin og penge 4 sk. Indfæstning 15 rdl. 19. juli 1703, nfb 24. april 1719. Side 5.

9. Jens Rasmussen Vestergaard fæster den halve gård i Linå by, som hans far Rasmus Sørensen Vestergaard havde afstået på grund af fattigdom. Gården var på hk 2-1-1½-0. Indfæstning 8 rdl. 12. marts 1705, nfb 24. april 1719. Side 5.

10. Søren Rasmussen af Dover sogn fæster den gård i Mollerup, som Peder Jensen Lopdrup fradøde. Søren Rasmussen ægter enken. Gården var på hk 3-4-2-1. Lg 10 skp rug, 21 skp byg, ? havre, 1 fjerding smør, 1 svin og penge 4 sk. 1. september 1710, nfb 24. april 1719. Side 5b.

11. Rasmus Sørensen Rønd bf i Følle fæster den gård i Følle, som Peder Sørensen fradøde. Rasmus skulle gifte sig med Peder Sørensens steddatter Karen Jensdatter. Gården var på hk 5-0-2-1. Indfæstning 10 rdl. 18. november 1715, nfb 24. april 1719. Side 6.

12. Christen Olesen fæster den gård i Højvorre (nu Vorre i Skødstrup sogn), som han i 1705 overtog efter Niels Lauridsen. Gården var på hk 7-1-3-0. Lg 2 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 ørtug havre, 1 svin, engpenge 2 mark 4 sk. Indfæstning 12 rdl. 16. januar 1716, nfb 24. april 1719. Side 6b

13. Rasmus Pedersen Terp fæster den halve gård i Hinnerup, som Niels Rasmussen fradøde. Enken Inger Pedersdatter giftede sig med Rasmus Pedersen. Gården var på hk 3-7-1-2¼. Indfæstning 12 rdl. 23. marts 1709, nfb 24. april 1719. Side 7.

14. Jens Nielsen bf i Hinnerup fæster halvdelen af den gård i Hinnerup på hk 4-1-0-2½, som hans far Niels Madsen fradøde. Lg 10 skp rug, 18 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Han skulle betale halvdelen af den restance som hans far var herskabet skyldig. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 12 oktober 1718, nfb 24. april 1719. Side 7b.

15. Christen Rasmussen bf i Blegind by i Hjelmslev herred fæster den gård i Bjøstrup, Tranbjerg sogn, som Niels Rasmussen (bliver også kaldt Sørensen) fradøde. Han giftede sig med enken. Gården var på hk 5-1-1-½. Lg 1 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 ørtug havre og penge 2 rdl 42 sk. Indfæstning 8 rdl. 16. marts 1708, nfb 24. april 1719. Side 8.

16. Rasmus Jensen bf i Hinnerup fæster halvdelen af den gård i Hinnerup på hk 4-1-0-2½, som Niels Madsen fradøde. Han skulle betale halvdelen af den restance til herskabet som Niels Madsen skyldte. Lg 10 skp rug, 18 skp byg 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 12. oktober 1718, nfb 24. april 1719. Side 8b.

17. Rasmus Pedersen bf i Ny mølle i Lisbjerg sogn fæster den gård i Hinnerup, som Simon Nielsen på grund af svaghed og armod har fraskrevet sig. Lg 2 års frihed derfor på grund af gården brøstfældighed og mangler, nemlig årene 1692 og 1693. Gårdens hk var på 3-7-1-2½. 28. februar 1692, nfb 24 april 1719. Side 9.

18. Dines Jensen Mørch fæster Kjærs mølle og 7/12 af Kjærs mark Linå sogn, som Søren Møller fraskrev sig. Hk var mølleskyld 1-0-2-0, jordskyld 2-0-0-1½, skovskyld 0-4-1-0. Han skulle reparere møllen og mølleværket. Indfæstningen for møllen intet, men for jorden 4 rdl. 21. december 1713, nfb 24. april 1719. Side 9b.

19. Jens Rasmussen bf i Vejlby fæster den halve gård i Vejlby, som Morten Sørensen er fradød. Gården var på hk 5-2-3-2. Lg intet i 1691 og 1692, han skulle derimod bringe gården i orden. Intet i indfæstning. 6. april 1691, nfb 24. april 1719. Side 10.

20. Rasmus Bertelsen bf i Linå fæster den gård i Linå, som hans mor Karen Nielsdatter havde afstået. Gården var på hk 4-2-3-1. Indfæstning 6 rdl. 9. juli 1696, nfb 24. april 1719. Side 10b.

21. Ole Christensen bf i Tendrup i Hornslet sogn den ødegård i Højvorre, som afdøde Søren Andersen sidst har haft i fæste. Gården var på hk 3-5-1-2½. 27. oktober 1685, nfb 24. april 1719. Side 11.

22. Peder Olesen bf i Højvorre fæster den halvgård i Højvorre, som hans far Peder Christensen på grund af alderdom og skrøbelighed har fraskrevet sig. Gården var på hk 3-5-1-2½. Indfæstning 10 rdl. 13. december 1713, nfb 24.april 1719. Side 11.

23. Anders Rasmussen fæster halvparten af den 2/3 partsgård i Følle, som hans far Rasmus Espersen godvillig havde fraskrevet sig. Gården var på hk 3-2-0-0. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 12. december 1718, nfb 24. april 1719. Side 11b.

24. Rasmus Espersen bf i Følle fæster den 1/3 part gård i Følle, som Anders Sørensen var fradød. Gårdens hk var oprindelig på 6-4-0-0, men ½ parten var overladt sønnen Anders, så den nu var på 3-2-0-0. Han ægtede Anders Sørensens datter Dorthe Andersdatter. Indfæstning 10 sletdaler. 19. januar 1695, nfb 24. april 1719. Side 12.

25. Jens Nielsen fæster halvparten af den gård i Linå, som hans far Niels Christensen har afstået. Gården var på hartkorn 2-2-0-2½. Lg 5 skp rug, 10½ skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk. Indfæstning 8 rdl. 12. dec. 1718, nfb 24. april 1719. Side 12b.

26. Niels Christensen bf i Skellerup fæster den gård i Lina, som Peder Høg fradøde. Gården var på hk 2-2-0-2½. 22. august 1691, nfb 24. april 1719. Side 13.

27. Niels Hansen fæster det halve hus i Linå. som hans far Hans Nielsen formedelst skrøbelighed har afstået. Lg huspenge 1 mark 4 sk, i arbejdspenge 4 mark. Indfæstning 2 rdl. 20. marts 1714, nfb 24. april 1719. Side 13.

28. Rasmus Christensen fæster det halve hus i Linå, som hans far Christen Tyeboe formedelst skrøbelighed og alderdom han overladt ham. Lg huspenge 20 sk, arbejdspenge 4 mark. 5. august 1713, nfb 24. april 1719. Side 13b.

29. Tomas Pedersen Muus fæster en ledig plads og et stykke jord i Linå, som lå mellem Tomas Andersen og Christen Andersen og som havde tilhørt sal. Bertel Rasmussens gård og som hans enke, Karen Nielsdatter godvilligt har overladt ham. Lg 2 mark 8 sk samt føre tilsyn med universitetets skov i Linå skov. Ingen indfæstning. 6. september 1686, nfb 24. april 1719. Side 14.

30. Jens Olesen Founowig, degn i Linå fæster det hus i Linå, som Christen Degn var fradød og som hans enke Kirsten Lauridsdatter godvillig havde overladt ham. Lg 3 mark. Indfæstning 2 rdl. 28. april 1696, nfb 24. april 1719. Side 14.

31. Jens Pedersen Mariager fæster det hus i Linå, som Søren Borup har afstået. Lg 4 mark. Indfæstning 1 rdl 2 mark. 16. maj 1716, nfb 24. april 1719. Side 14b.

32. Søren Sørensen i Følle fæster den gård i Følle, som hans far Søren Tyrresen var fradød og som hans mor på grund af alderdom fraskrev sig. Gården var på hk 5-0-1-0. Lg 1 otting smør, 3 td 6 skp byg, ½ bændsvin, 11 sk i engpenge, ½ lam, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 8 rdl. 10 april 1713, nfb 24. april 1719. Side 14b.

33. Rasmus Pedersen i Laven fæster den sjette part af Kjærs mark i Linå, som Jens Pedersen har fraskrevet sig. Hk 0-0-2-2. 7. december 1686, nfb 24. april 1719. Side 15.

34. Søren Nielsen bf i Alling fæster den gård i Alling, samt ?/6 part af Kjærs mark, som Hans Hansen formedelst alderdom og armod havde fraskrevet sig. Gården var på hk 3-2-3-1. Indfæstning 12 rdl. 18. februar 1718, nfb 24. april1719. Side 15b.

35. Rasmus Laursen i Laven har fæstet den sjette part jord i Linå, som Jens Pedersen har haft i fæste og som han nu har fraskrevet sig. Hk 0-½-½.1½. 1. december 1686, nfb 24. april 1719. Side 16.

36. Rasmus Laursen bf i Laven fæster 1 tolvtepart af Kjærs mark. Hk 0-0-1-1. 25. april 1690, nfb 24 april 1719. Side 16.

37. Niels Sørensen bf i Følle by, Bregnet sogn, Calløe amt fæster den halve gård i Følle, som hans far Søren Ibsen have og som han nu fraskrev sig. Hk 5-1-1-0. Indfæstning 16 rdl. 3. november 1704, nfb 24. april 1719. Side 16b.

38. Søren Sørensen Rønd fæstede en gård i Følle for ca. 40 år siden, men hans fæstebrev er ved en ulykkelig brand på gården indebrændt. Gården var på hk 5-1-1-0. Nfb 24. april 1719. Side 17.

39. Niels Christensen Ørild bf i Vrejlev fæster det hus i Vejlby som Christoffer Jacobsen havde haft i fæste, men måtte afstå på grund af en landstings dom. Huset var med indhegnet kålhave og et gårdsrum. Indfæstning 4 rdl. 22 januar 1706, nfb 24. april 1719, Underskrevet af Niels Christensen Ørilds enke, Maren Pederdatter Ring. Side 17b.

40. Christen Ibsen bf i Højbjerg fæster det hus i Hinnerup, som Christen Pedersen skrædders enke har fraskrevet sig. Hus- og arbejdspenge 1 rdl 2 mark. Indfæstning 4 rdl. 12. oktober 1715, nfb 24. april 1719. Side 18.

41. Niels Sørensen bf i Knebel fæster 2 små blokke beliggende på Agri mark samt en øde husgrund.
Lg 2 rigsort. Indfæstning 1 rdl. 15. november 1707, nfb 24. april 1719. Side 18b.

42. Rasmus Olufsen smed fæster det hus i Alling, som hans far Oluf smed fradøde og som hans mor godvillig har fraskrevet sig. Huset har et stykke kåljord. Lg huspenge 1 mark 8 sk, arbejdspenge 6 mark. Ind-fæstning 4 sletdaler. 2. november 1702, nfb 24. april 1719. Side 19.

43. Christen Nielsen fæster det halve hus i Linå, som Rasmus Sørensen Muus fradøde. Lg og arbejdspenge 5 mark 4sk. Indfæstning 1 rdl 2 mark. 28 november 1713.
Senere fæster han den anden halvdel af huset som hidtil var beboet af Peder ?. Lg og arbejdspenge af denne del var 5 mark 4 sk. Indfæstning 1 rdl 2 mark. 6. januar 1719, nfb 24. april 1719. Side 19b.

44. Peder Bertelsen bf i Linå fæster den halve gård, som Søren Sørensen Borup har afstået. Gården var på hk 2-2-1-0. 21. marts 1721. Side 20

45. Dines Mørch fæster den sjette part af Kjærs mark i Linå, som Rasmus Pedersen var fradød. Marken var på hk 0-0-2-2. 22. marts 1721. Side 21. Se nr. 18 og 33.

46. Poul Sørensen bf i Skjellerup fæster den gård i Linå, som Rasmus Sørensen på grund af alderdom havde afstået. Gården var på hk 4-1-1-1. Lg 1otting rug, 1 otting 9 skp byg, 1 otting havre, 1 fjerding smør, penge 8 sk, 1 brændsvin. Rasmus Sørensen skal have aftægt på gården. Indfæstning 20 rdl. 14. april 1722. Side 21b. Se nr. 6.

47. Morten Jensen bf i Vejlby fæster den gård i Vejlby, som hans far Jens Rasmussen var fradød. Gården var på 5-2-3-2. Indfæstning 6 rdl. 23. april 1722. Side 22. Se nr. 19.

48. Jacob Sørensen bf i Tåstrup i Ødum sogn fæster den halve gård i Hinnerup, som Niels Pedersen havde fraskrevet sig på grund af alderdom. Gården var på hk 4-0-1-1½. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 10 rdl. 16. februar 1723. Side 22b. Se nr. 2.

49. Jens Christensen fæster den gård i Hinnerup, som hans far Christen Nielsen var fradød og hans mor havde afstået til ham. Gården var på hk 4-0-1-1½. Lg 10 skp rug, 18 skp byg, 10 skp havre, 1 ørting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 8 rdl. 2. maj 1726. Side22b. Se nr. 1.

50. Bertel Rasmussen fæstede den gård i Linå, som hans far Rasmus Bertelsen var fradød. Gården var på hk 4-2-3-1. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og 8 sk i penge. Han skulle endvidere betale farens restance på landgilde som var opgjort til 14 rdl 5 mark og 6 skilling. Indfæstning 30 rdl. 10. maj 1725. Side 23. Se nr. 20.

51. Peder Madsen bf i Tåstrup, Ødum sogn fæster den halve gård i Hinnerup, som Peder Nielsen fradøde. Gården var på hk 4-1-0-½. Lg 10 skp rug, 18 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Han ægtede enken der boede på stedet. Hun havde 6 små børn. Han blev lovet den anden halve gård, når dens bebor Thomas Pedersen ved døden afgik. Indfæstning 10 rdl. 4. november 1725. Side 23b. Se nr. 3.

52. Christen Nielsen bf i Linå, den halve gård i Linå, som Jens Vestergaard havde fraskrevet sig. Gården var på hk 2-1-1½-0. Lg 5 skp rug, 10½ skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk penge. Indfæstning 4 rdl. 6. maj 1726. Side 24. Se nr. 9.

53. Søren Nielsen fæster den halve gård i Følle, som hans farfar Søren Rønd fradøde. Gården var på hk 5-1-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin og 10 2/3 sk engpenge. Indfæstning 16 rd. 5. april 1728. Side 24b. Se nr. 38.

54. Peder Sørensen Ring fæster det hus i Vejlby, som hans mor sal. Niels Christensen Ørilds enke Maren Pedersdatter Ring fradøde. Huset var på 10 fag, dertil en kålhave. Lg hus- og arbejdspenge 2 rdl og efter sædvane til fuldmægtige 1 mark. Indfæstning 4 rdl. 14. juni 1728. Side 25b. Se nr. 39.

55. Peder Olufsen fæster den halve gård i Vorre, som hans far Oluf Christensen på grund af alderdom og skrøbelighed havde afstået til ham. Gården var på hk 3-5-1-2½. Lg 1 td 2 skp rug, 3 td byg, 2 td 4 skp havre, ½ brændsvin og i engpenge 1 mark 2 sk. Indfæstning 10 rdl. 12. oktober 1728. Side 26. Se nr. 21.

56. Peder Rasmussen bf i Alling fæster det hus med tilhørende kåljord i Alling, som hans far Rasmus Olesen på grund af alderdom og skrøbelighed har afstået til ham. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl 1 mark 8 sk. Indfæstning 4 rdl. 10. januar 1729. Side 26b. Se nr. 42.

57. Rasmus Pedersen skrædder i Linå fæster det halve hus i Linå, som Christen Nielsen skrædder var fradød. Lg huspenge 1 rdl. Indfæstning 1 rdl. 2. september 1729. Side 26b. Se nr. 43.

58. Jens Bertelsen fæster den gård i Linå som Poul Sørensen fradøde. Gården var på hk 4-1-1-1. Lg 1 ørtug rug, 1 ørtug 9 skp byg, 1 ørtug havre, 1 fjerding smør, 8 sk penge og 1 brændsvin. Indfæstning 10 rdl. 8. april 1730. Side 27. Se nr. 46 og nr. 6.

59. Jens Nielsen bf i Følle fæster den halve gård i Følle, som hans far Niels Rønd formedelst alderdom og skrøbelighed har afstået til ham. Gården var på hk 5-1-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin og 10 2/3 sk engpenge. Indfæstning 16 rdl. 22 december 1730. Side 27b. Se nr. 37.

60. Andreas Willumsen bf i Røgind fæster det hus i Linå, som hans svigerfar Christen skomager på grund af alderdom og skrøbelighed havde afstået til ham. Lg hus- og arbejdspenge 1rdl 2 mark og 8 sk. Indfæstning 2 rdl 4 mark. 12. oktober 1731. Side 28. Se nr. 43.

61. Rasmus Pedersen skrædder i Linå fæster den anden halvpart af det hus i Linå, som Christen Nielsen skrædder fradøde. Lg huspenge for hele huset 2 rdl. Indfæstning 1 rdl. 2. november 1731. Side 28b. Se nr. 57 og nr. 43.

62. Christian Bager (evt. Bagge) degn i Linå fæster det hus i Linå, som Jørgen degn (Jørn Olesen) fradøde. Lg hus- og arbejdspenge 8 mark. Indfæstning 4 rdl. 4. august 1732. Side 28b. Se nr. 30, det han være det hus, selv om han der bliver benævnt Jens.

63. Knud Pedersen skomager fæster det halve hus i Linå, som Jens Mariager på grund af alderdom og skrøbelighed har afstået. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl. Indfæstning 1 rdl. 15. december 1733. Side 29. Se nr. 31.

64. Jens Nielsen bf i Nisset, Lemming sogn fæster den gård i Mollerup, som Søren Lottrup fradøde. Gården var på hk 3-4-2-1. Lg 10 skp rug, 21 skp byg, 1fjerdingkar smør, 1 brændsvin og i penge 12 sk. Indfæstning 12 rdl. 3. marts 1734. Side 29. Se nr. 10.

65. Jens Rasmussen bf i Linå fæster det hus i Linå med kålhave, som Thomas Muus fradøde. Lg hus- og arbejdspenge 9 mark. Indfæstning 4 rdl. 26. november 1734. Side 29b. Se nr. 29.

66. Søren Jensen Frausing i Linå fæster det hus i Linå, som Knud Pedersen på grund af armod har afstået. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl. Indfæstning ingen. 20. juli 1735. Side 29b. Se nr. 63 og nr. 31.

67. Christen Nielsen bf i Linå fæster den gård i Linå, som Jens Bertelsen på grund af armod og skrøbelighed har afstået. Gården var på hk 4-1-1-1. Lg 10 skp, rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning 10 rdl. 28. november 1737. Side 30. Se nr. 6, nr. 46 og nr. 58.

68. Frederik Andersen fæster den halve gård i Hinnerup, som Thomas Pedersen på grund af alderdom og svaghed har afstået. Gården var på hk 4-1-0-½. Indfæstning 4 rdl. 26 april 1738. Side 30b. Se nr. 4 og nr. 51.

69. Jens Rasmussen fæster den gård i Linå, som Bertel Rasmussen med herskabets tilladelse har afstået. Gården var på hk 4-2-3-1. Lg 10 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og 8 sk penge. Indfæstning 8 rdl. 18. september 1738. Side 30b. Se nr. 50.

70. Christen Strungesen bf i Linå fæster det hus i Linå, som Søren Jensen Frausing fradøde. Lg huspenge 1 rdl. Indfæstning 4 rdl. 20. april 1739. Side 31. Se nr. 66.

71. Jens Sørensen fæster et stykke jord i Agri by, hvorpå han skal opføre et hus på 6 bindinger. Lg skal han være fri for i 1740 men fra årets udgang skal han betale i hus- og arbejdspenge 5 mark årlig. Indfæstning intet, da han selv har bekostet husets opførelse. 20. april 1739. Side 31.

72. Jens Nielsen fæster den halve gård i Hinnerup, som Rasmus Jensen Ølsted på grund af svaghed og fattigdom har afstået. Gården var på hk 4-1-0-2½. Lg 10 skp rug, 18 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ får og 2 høns. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 1. juni 1739. Side 31b. Se nr. 14 og nr. 16.

73. Christen Jensen i Linå fæster halvparten af det hus i Linå, som Andreas Willumsen fradøde. Lg hus- og arbejdspenge 4 mark 4 sk. Indfæstning 3 rdl. 23. december 1740. Side 32. Se nr. 60.

74. Niels Nielsen der mod pas fra ryttergodset fæster det halve gadehus i Linå, som Andreas Willumsen fradøde. Lg hus- og arbejdspenge 4 mark 4 sk. Indfæstning 3 rdl. 3. jan 1741. Side 32. Se nr. 60 og nr. 73.

75. Niels Jørgensen som med pas fra Vosnæsgaard er dimitteret fæster en gård i Højvorre, Skjødstrup sogn, som Peder Olesen fradøde mod at han ægter enken, Anna Rasmusdatter. Gården var på hk 7-2-2-2. Lg 2 td 4 skp rug, 6 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin og i penge 2 mark 4 sk. Indfæstning 13 rdl 2 mark. 6. juli 1742. Side 32b. Se nr. 22.

76. Jens Sørensen af Mollerup fæster den halvgård i Linå, som Jens Nielsen på grund af armod har fraskrevet sig. Gården var på hk 1-7-3-2½ og skovskyld 0-1-1-2½. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk i penge. På grund af stedet slette tilstand er han fritaget for indfæstning og for de restancer der var på gården. 13. august 1742. Side 33. Se nr. 25.

77. Christen Nielsen fæster den halvgård i Linå, som hans far Niels Christensen på grund af høj alderdom har fraskrevet sig. Gården var på hk 1-7-1-½ og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk penge. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 12. september 1742. Side 33b. Se nr. 26.

78. Niels Christensen Frisch med pas fra præsten i Vivild fæster den gård i Vejlby, som Morten Jensen fradøde mod at han ægter enken, Edel Christensdatter. Gården var på hk 5-2-3-2. Lg 3 td 1 skp rug, 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, 1 fødenød, 1 brændsvin og engpenge 4 mark. Indfæstning bliver han fritaget for. 9. oktober 1742. Side 34. Se nr. 19 og nr. 47.

79. Anders Rasmussen i Følle fæster den anden halvdel af den 2/3 parts gård i Følle, som han far Rasmus Espersen var fradød. Gården var på hk 6-4-0-0. Lg 5 td 5 skp byg, 1 brændsvin, 1 otting smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 10 2/3 sk penge. Indfæstning 6 rdl. 10. januar 1743. Side 35. Se nr. 23 og nr. 24.

80. Peder Christensen fæster den halve gård i Linå, som hans far Christen Christensen Thybo var fradød. Gården var på hk 2-0-3-1 og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og engpenge 4 sk. Indfæstning 4 rd. 10 april 1745. Side 35b.

81. Rasmus Nielsen fra Spørring med pas fra Skaarupgaard gods fæster den halve gård i Hinnerup, som Rasmus Mollerup fradøde mod at han gifter sig med enken Elle Pedersdatter. Gården var på hk 3-7-2-1/4. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 6 rdl. 17 juli 1745. Side 36.

82. Søren Nielsen fæster den halve gård i Følle, som hans bror Jens Nielsen har afstået til ham, da Jens Nielsen skal overtage Søren Sørensen Tyrresen gård. Gården var på hk 5-1-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, ½ gås, 2 høns og 10 2/3 sk penge. Indfæstning 13 rdl. 23. februar 1746. Side 36b. Se nr. 53 og nr. 59.

83. Jens Nielsen fæster den halve gård i Følle, som Søren Sørensen Tyrresen på grund af alderdom har afstået til ham mod at han ægter datteren, Inger Sørensdatter og yder ham aftægt. Gården var på hk 5-0-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, ½ otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, ½ gås, 2 høns og 10 2/3 sk penge. Indfæstning 13 rdl. 23. februar 1746. Side 37b. Se nr. 32, nr. 59 og nr. 82.

84. Rasmus Nielsen fæster det gadehus i Hinnerup, som Christen Ibsen var fradød. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl 2 mark. Indfæstning intet på grund af huset brøstfældighed. 12 juni 1746. Side 38.
Se nr. 40.

85. Rasmus Sørensen fra Mollerup fæster den halve gård i Linå, som Peder Bertelsen fradøde. Gården var på hk 2-0-3-1. Lg 1 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og engpenge 4 sk. Indfæstning ( han har glemt beløbet). 28. august 1747. Side 38b. Se nr. 44 ( hk passer ikke helt)

86. Thomas Pedersen fra Hinnerup fæster den gård i Bjøstrup, Tranbjerg sogn, som Christen Rasmussen på grund af alderdom har afstået til ham mod at han gifter sig med datteren Mette Christensdatter. Gården var på hk 5-4-1-1. Lg 1 td 2 skp rug, 3 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin, 1 fødenød og engpenge 2 mark 10 sk. 18. oktober 1748. Side 39. Se nr. 15 ( hk stemmer ikke helt).

87. Niels Ahner sognedegn i Linå fæster det gadehus i Linå, som Christen degn fradøde. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl 2 mark. 16. juni 1749. Side 39b. Se nr. 30 og nr. 62.

88. Jens Hansen som med pas fra det skanderborgske distrikts ryttergods fæster Kjærs mølle i Linå sogn og 5/6 af Kjærs mark, som Dines Jensen Mørch var fradød mod at han gifter sig med enken. Møllen stod for hk mølleskyld 1-0-2-0 og 5/6 af Kjærs mark for 0-3-2 1/6-0. 12. januar 1751. Side 40. Se nr. 18.

89. Niels Jürgensen med pas fra Gerstorps gods fæster den halve gård i Følle, som Jens Nielsen fradøde mod at han ægter enken, Inger Sørensdatter. Gården var på hk 5-0-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, ½ gås, 2 høns og 10 2/3 sk i engpenge. Indfæstning 20 rdl. 4. maj 1753. Side 41. Se nr. 32, nr. 59, nr. 82 og nr. 83.

90. Peder Jensen bf i Hinnerup fæster den halve gård i Hinnerup, som Rasmus Nielsen fradøde. Gården stod for hk 3-7-2-1/4. Lg 1 td 2 skp rug, 1 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 8 rdl. 12. oktober 1757. Side 41b. Se nr. 81.

91. Niels Jensen bf i Linå fæster den gård i Mollerup, som Jens Nielsen fradøde. Gården var på hk 3-4-2-1. Lg 10 skp rug, 21 skp byg, 20 skp havre, 1 fjerding smør, ½ brændsvin og i penge 12 sk. Indfæstning 10 rdl. 14. februar 1757. Side 42. Se nr. 10 og nr. 64.

93. Jens Jensen fæster den gård i Hinnerup, som han far Jens Nielsen har afstået til ham mod ophold. Gården var på hk 8-2-1-2. Lg 2 td 4 skp rug, 2 td 4 skp havre, 4 td 4 skp byg, 2 otting smør, 1 brændsvin, 1 gås og 4 høns. Indfæstning 20 rdl. 11. december 1758. Side 42b. Se nr. 14, nr. 16 og nr. 72.

94. Niels Christensen fæster den halve gård i Linå, som hans far Christen Nielsen som på grund af alderdom og fattigdom har afstået til ham. Gården var på hk 1-7-3-2½ og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 10½ skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk penge. 10. januar 1756. Side 43. Se nr. 26 og nr. 77

95. Jens Jensen fæster det hus med jord i Agri, som hans far Jens Sørensen hidtil har haft. Lg 1 rdl 2 mark penge. Indfæstning 2 rdl. 15. maj 1759. Side 44. Se nr. 71.

96. Niels Andersen fæster halvparten af hans far, Anders Rasmussens gård i Følle. Gården bliver på hk 3-2-0-0. Lg halvparten af landgildet ifølge jordbogen. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 28. marts 1760. Side 44b. Se nr. 23 og nr. 79.

97. Jens Jensen bf i Hinnerup fæster den halve gård i Hinnerup, som Jacob Sørensen ved ulykkelig ildebrand afbrændte og som Jens Christensen har haft i brug til opbygning, men nu har afstået til sin søn Jens Jensen. Gården var på hk 4-0-1½-0. Lg 10 skp rug, 14 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 10 rdl. 20. november 1760. Side 45. Se nr. 2 og nr. 48.

98. Mogens Jensen bf i Hinnerup fæster den gård i Højvorre, som Christen Olesen på grund af alderdom har afstået. Gården var på hk. 7-1-3-0. Lg 2 ørtug rug, 4 ørtug byg, 2 ørtug havre, 1 brændsvin og engpenge 2 sk. Indfæstning 6 rdl 4 mark. 20. november 1760. Side 45b. Se nr. 12.

99. Niels Nielsen snedker i Linå fæster det hus i Linå, som hans svigerfar Rasmus Pedersen har afstået til ham. Lg 2 rdl. Indfæstning har han betalt. 9. juli 1761. Side 46. Se nr. 43, nr. 57 og nr.61.

100. Niels Pedersen bf i Hinnerup fæster den gård i Hinnerup, som hans far Peder Nielsen på grund af alderdom og svaghed har afstået til ham imod ophold. Gården var på hk 8-2-0-1 samt 2 alb. fælles jord. Lg 2 td 4 skp rug, 4 td 4 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 ? smør, 1 brændsvin, 1 gås og 4 høns. Indfæstning 24 rdl. 20. marts 1763. Side 46b.

101. Niels Sørensen fæster den halve gård i Følle, som hans far Søren Nielsen på grund af alderdom har afstået. Gården var på hk 5-1-1-0. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, ½ gås, 2 høns og 10 2/3 sk engpenge. Indfæstning 13 rdl 2 mark. 7. juni 1764. Side 47. Se nr. 38, nr. 53 og nr. 83.

102. Peder Sørensen snedker med pas og lærebrev fra snedkerlauget i Viborg er dimitteret fæster det hus i Linå, som Niels Nielsen fradøde. Peder Sørensen skulle ægte enken. Lg 2 rdl. Indfæstning 2 rdl. 3. februar 1764. Side 47b. Se nr. 43, nr. 57, nr. 61 og nr. 99.

103. Søren Sørensen fæster den gård i Alling, som hans far Søren Nielsen fradøde, og som hans mor havde haft et par år men nu også var fradød. Gården var på hk 3-2-1-1. Indfæstning 12 rdl. 18. matrs 1764. Side 48. Se nr. 34.

104. Rasmus Jensen fæster den halve gård i Hinnerup, som hans far Jens Christensen på grund af alderdom og svaghed har afstået til ham. Gården var på hk 4-0-1½-0. Lg 10 skp rug, 14 skp byg, 10 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 10 rdl. 20. november 1764. Side 48b. Se nr. 1 og nr. 49.

105. Jens Rasmussen skrædder afskediget fra grevskabet Frijsenborg fæster det gadehus i Hinnerup, som Rasmus Nielsen var fradød. Lg 1 rdl 2 mark. Indfæstning deraf betalt efter husets ringe omstændighed. 21. august 1766. Side 49b. Se nr. 40 og nr. 84.

106. Anders Rasmussen fæster den gård i Følle, som hans far Rasmus Sørensen var fradød. Anders Rasmussen har fæstet gården for en del år siden, men havde intet fæstebrev fået derfor dette fæstebrev. Gården var på hk 5-0-2-1. Lg 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ lam, ½ gås, 2 høns og i engpenge 10 2/3 sk. Indfæstning 16 rdl. 22. marts 1774. Side 50. Se nr. 11.

107. Niels Andersen fæster den anden halvdel af gården i Følle, som hans far Anders Rasmussen var afdød fra. Den ene halvdel havde han allerede i fæste. Gården var på hk 6-4-0-0. Lg 5 tdr 5 skp byg, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og engpenge 10 2/3 sk. Indfæstning 22 rdl 4 mark. 22. marts 1774. Side 50b. Se nr. 23, nr. 79 og nr. 96.

108. Jens Jensen bf i Hinnerup havde tidligere fæstet 2 halvgårde i Hinnerup, som Jacob Sørensen og Jens Christensen havde, men intet fæstebrev fået, derfor dette fæstebrev. Gården står for hk 8-0-3-0. Lg 2 td 4 skp rug, 4 td 4 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 gås og 4 høns. Indfæstning 22 rdl. 28. maj 1774. Side 51. Se nr. 1 og nr. 49, samt nr. 2 og nr. 48.

109. Peder Rasmussen Mollerup bf i Mollerup fæster den halve gård i Hinnerup, som Peder Jensen havde påboet. Gården var på hk 3-7-1-2 ¼. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Indfæstning 12 rdl. 4. juni 1774. Side 51b. Se mr. 81 og nr. 90.

110. Niels Andersen i Linå fæster et halvt jordløs hus i Linå. (Der er ikke skrevet hvem der har haft det før). Lg. Huspenge 5 mark 4 sk. Ingen indfæstning nævn. 7. juni 1774. Side 52.

111. Søren Jensen Loptrup bf i Linå fæster den halve gård i Linå, som Rasmus Sørensen havde påboet. Gården var på hk 2-0-3-1 og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk i penge. Indfæstning intet på grund af gårdens brøstfældighed. 15. juni 1774. Side 52. Se nr. 44 og nr. 85.

112. Ole Nielsen Sønder bf i Brendstrup fæster den gård i Højvorre som hans svigerfar Niels Jürgensen som på grund af alderdom og skrøbelighed har afstået til ham. Ole Nielsen Sønder havde i 1765 fæstet det halve af gården, så det var nu den anden halvdel han fæstede. Gården var i alt på hk 7-2-2-2. Lg 2 td 4 skp rug, 6 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin og engpenge 2 mark 4 sk. Indfæstning af den sidste halve gård 10 rdl. 22 juni 1774. Side 52b. Se nr. 22 og nr. 75.

113. Jens Jensen bf i Linå fæster den gård i Vejlby, som Niels Christensen Frisch har afstået. Gården var på hk 5-2-3-2. Lg 3 td 1 skp rug, 3 td 6 skp byg, 1 otting smør, 1 brændsvin, 1 fødenød og engpenge 4 mark. Indfæstning intet på grund af gårdens og besætningens slette tilstand. Side 53. Se nr. 19, nr. 47 og nr. 78.

114. Christian Nielsen fæster den halve gård i Linå, som Lauritz Jensen afstod til ham for en del år siden, men som han intet fæstebrev havde på. Den anden halvdel var fæstet af Wilhelm Sander. Gården stod i alt for hk 3-6-2-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg af samme 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning som han tidligere har betalt var på 4 rdl. 4. juli 1774. Side 53b.

115. Bertel Jensen bf i ? fæster den halve gård i Linå, som Gotfred Sander har afskrevet, og som Bertel Jensen for en del år siden havde overtaget, men intet fæstebrev fået. Gården var på hk 3-6-2-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning intet på grund af gårdens brøstfældighed. 8. august 1774. Side 54.

116. Jens Nielsen snedker fæster et halvt jordløst hus i Linå. Lg huspenge 5 mark 4 sk. 12. august 1774. Side 54b.

117. Wilhelm Sander bf i Linå fæster den halve gård i Linå, som Jens Nielsen havde afstået, og som Wilhelm Sander for en del år siden overtog, men ikke havde fået fæstebrev på. Gården var på hk 3-6-2-0, skovskyld 0-2-3-1. Lg 1td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning havde han i sin tid betalt 4 rdl. 13. august 1774. Side 55.

118. Jens Sørensen i Følle fæster den gård i Følle, som hans far Søren Nielsen havde afstået til ham. Gården var på hk 10-2-2-0. Lg 7 tdr 4 skp byg, 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås, 4 høns og i engpenge 1 mark 5 1/3 sk. Indfæstning 40 rdl. 1. december 1774. Side 55b. Se nr. 38, nr. 53, nr. 59 og nr. 82.

119. Peder Jensen Muus bf i Linå fæster den halve gård i Linå, som Niels Christensen havde afstået, og som Peder Jensen Muus for en del år siden havde overtaget, men intet fæstebrev fået. Gården stod for hk 1-7-3-2½ og for skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og i penge 4 sk. Indfæstning havde han tidligere betalt 4 rdl. 1. december 1774. Side 56. Se nr. 26, nr. 77 og nr. 94.

120. Rasmus Jensen Lottrup fæster den halve gård i Linå, som hans far Jens Sørensen Lottrup på grund af alderdom og skrøbelighed har afstået til ham. Gården var på hk 1-7-3-2½ og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk i penge. Indfæstning 6 rdl. 10. april 1775. Side 56b.

121. Christen Pedersen fæster den halve gård i Linå, som hans far Peder Christensen havde afstået. Gården var på hk 2-0-3-1 og skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk i penge. Indfæstning 6 rdl. 20. juni 1776. Side 57. Se nr. 80.

122. Søren Pedersen fæster det hus i Alling, som hans far Peder Rasmussen på grund af alderdom og svaghed har afstået. Lg hus- og arbejdspenge 1 rdl 1 mark 8 sk. Indfæstning 4 rdl. 1. maj 1776. Se nr. 42 og nr. 56.

123. Rasmus Nielsen med pas fra kaptajn Lund på Vinderslevgaard er forsynet, fæster det jordløse hus i Linå, som Niels Nielsen tidligere havde. Lg huspenge 1 rdl 2 mark 8 sk. 15. juli 1777. Side 58.

124. Christen Pedersen fæster det hus i Linå, som hans afdøde far Peder Christensen havde. Lg huspenge 3 mark 4 sk. 2. januar 1778. Side 58b.

125. Søren Rasmussen Møller fæster den halve gård i Hinnerup, som hans far Rasmus Pedersen forhen beboede og som Søren Rasmussen Møller for en del år siden overtog. Gården var på hk 3-7-1-2¼. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 2 skp byg, 1td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. 2. januar 1778. Side 58b. Se nr. 13

126. Christen Sørensen Møller der var fundet uduelig til hans majestæts tjeneste fæster den halve gård i Hinnerup, som hans far Søren Rasmussen Møller var fradød. Gården var på hk 3-7-1-2¼. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 2 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin, ½ gås og 2 høns. Han skal svare aftægt til hans mor Maren Christensdatter. Indfæstning 12 rdl. 1. juli 1778. Side 59b. Se nr. 13 og nr. 125.

127. Ole Jensen bf i Linå fæster den halve gård i Linå, som Wilhelm Sander på grund af sin og sin hustrus svage helbred har afstået. Den anden halvpart af gården var fæstet til Christen Nielsen. Gården var på i alt hk 3-6-2-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og 8 sk i penge. Der var lavet en aftægtskontrakt med formanden. Indfæstning 6 rdl. 30. april 1779. Side 60. Se nr. 114 og nr. 117.

128. Peder Pedersen af Skåde som har frihedspas fæster den gård i Bjøstrup by i Tranbjerg sogn, som Thomas Pedersen på grund af alderdom og svaghed har afstået til ham. Per Persen skulle ægte Tomas Pedersens datter Karen Thomasdatter og give dem på aftægt ifølge kontrakt. Gården var på hk 5-4-1-1. Lg 1 td 2 skp rug, 3 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin, 1 fødenød og engpenge 2 mark 10 sk. Indfæst-ning 20 rdl. 18. marts 1780. Side 61. Se nr. 15 og nr. 86.

129. Laurs Jørgen Højris bf i Gødvad, med fripas fra ritmester Hoff i Silkeborg fæster Kjærs mølle, og 5/6 af Kjærs mark, som Jens Hansen var fradød. Enken Maren Lausdatter Melgaard havde overladt møllen til sin søn, foran nævnte Laurs Jørgen Højris. Møllen var på hk mølleskyld 1-0-2-0 og for 5/6 delen af Kjærs mark 3-0-2 1/6-0. Lg af møllen: 3 td 3 skp rug, 3 td 3 skp byg og engpenge 2 mark 11 sk. Af Kjærs hele mark: 1 td 2 skp rug, 1 td 4 skp byg, 1 otting smør og engpenge 2 mark 11 sk, deraf 5/6. Indfæstning 40 rdl. 19. april 1786. Side 61b. Se nr. 18 og nr. 88.

130. Jens Andersen fæster den gård i Følle, som Jens Sørensen Rønde var fradød og hvis enke Jens Andersen ægtede. Gården står for hk 6-5-3-1. Lg 1 skp 1 fdk byg, 1¼ otting smør, ¾ brændsvin og i engpenge 13 1/3 sk. Følende vilkår: Opbygge den brændte gård på den gamle gårds plads. Gården skal bestå af stuehus på 12 fag, ladehus på 15 fag og fæhus på 12 fag. Til hjælp får han 200 rdl samt fritagelse for landgilde til indtil nytår 1788 og fri for indfæstning. 20. april 1787. Side 62b.

131. Niels Hansen bf i Gødvad med fripas fra Øster Kejlstrup fæster den gård i Linå, som Bertel Jensen godvillig har afstået. Gården er på hk 3-6-2-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning 30 rdl. 23. marts 1787. Side 63b. Se nr. 115.

132. Jens Herschind med fripas fra grev Wedel Frijs fra 1764 fæster den halve gård i Linå, som Ole Jensen på grund af fattigdom har afstået. Gården var sammen med Christen Nielsens halve gård på hk 3-6-2-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg af samme 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 8 sk. Indfæstning 6 rdl. 8. maj 1787. Side 64b. Se nr. 114, nr. 117 og nr. 127.

133. Jens Jensen fæster den gård i Hinnerup, som hans far Jens Jensen godvillig har afstået til ham, mod aftægt til forældrene. Gården var på hk 6-3-1-0. Lg 2 td rug, 2 td 4 skp 3 1/5 fdk byg, 2 td havre, 1 3/5 otting smør, 4/5 af 1 brændsvin, 3 1/5 høns og 4/5 gås. Indfæstning 40 rdl. 13. maj 1788. Side 65.

134. Christen Sørensen bf i Linå fæster den halve gård i Linå, som Christen Pedersen Tyboe på grund af fattigdom har afstået. Gården står for hk 2-0-3-1, skovskyld 0-1-1-2. Lg 5 skp rug, 1 td 2½ skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og 4 sk i penge. Syns- og taksationsforretning ved Skanderborg birketing begyndt 17. december 1789, sluttet 28. januar 1790. Indfæstning 20. rdl. 26. februar 1790. Side 66. Se nr. 80 og nr. 121.

135. Peder Jensen Hjort fæster det halve jordløse hus i Linå, som Niels Andersen før har haft i fæste. Lg huspenge 1 rdl 2 mark. Syns- og taksationsforretning påbegyndt den 5. marts og afsluttet den 10. marts dette år ved Skanderborg birketing. Indfæstning 4 rdl. 26. oktober 1791. Side 67b. Se nr. 110.

136. Lauritz Nielsen bf i Tørring fæster det jordløse hus i Linå, som afdøde Rasmus Nielsen Høg før havde. Lg huspenge 1 rdl 2 mark og 8 sk. Syns- og taksationsforretning påbegyndt den 5. marts og afsluttet den 10 marts under Skanderborg birketing.. Indfæstning intet da han står i Universitetes tjeneste som skovfoged ved skovene i Linå og Mollerup. 31. december 1791. Side 68b. Se nr. 123.

137. Peder Pedersen Worre bf i Ommestrup fæster den gård i Højvorre, som Ole Nielsen Sønder var fradød og hvis enke havde afstået. Gården var på hk 7-2-0-2½. Lg 2 td 4 skp rug, 6 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin og i engpenge 2 mark og 4 sk. Syns- og taksationsforretning begyndt den 17. april og sluttet den 23. april ved Vosnæsgaard birketing. Indfæstning 40 rdl. 16. februar 1793. Side 69. Se nr. 22, nr. 75 og nr. 112.

138. Laurs Rasmussen Rytter fæster det hus i Linå, som Christen Pedersen Thyboe havde afstået. Huset var efter Linå bys udskiftning på hk 0-1-0-0. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 mark. Syns- og taksationsforretning den 13. og 19. i denne måned under Skanderborg birketing. Indfæstning 4 rdl. 22. december 1793. Side 70b. Se nr. 124.

139. Niels Christensen fæster det hus i Linå, som hans mor, Christen Strungesens enke havde afstået til ham. Huset var efter Linå bys udskiftning tillagt 1 skp jord. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 mark. Syns- og taksationsforretning den 13. og 19. i denne måned ved Skanderborg birketing. Indfæstning 4 rdl. 22. dec. 1793. Side 71b. Se nr. 66 og nr. 70.

140. Peder Pedersen Dyhr bf i Alling fæster det hus i Linå, som Peder Jensen Hjort var fradød og hvis enke han ægtede. Huset var efter Linå bys udskiftning tillagt 1 skp jord. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 mark. Syns- og taksationsforretning den 4. og 7 maj. Indfæstning 12 rdl. Side 72b. Se nr. 110 og nr. 135.

141. Peder Andersen fra Gjern fæster det hus i Linå, som Niels Andersens enke har afstået til ham. Huset var ved Linå bys udskiftning tillagt 1 skp jord. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 mark. Syns- og taksationsforretning den 4. og 7. maj. Indfæstning 12 rdl. Side 73b.

142. Thomas Pedersen i Følle fæster den gård i Følle, som hans hustru, Niels Andersens enke hidtil har beboet. Gården var på hk 6-5-3-1. Lg 5 td 1 skp 1 fk byg, 1¼ otting smør, ¾ brændsvin, ¾ lam, ¾ gås, 2½ høns og i engpenge 13 1/3 sk. Syns- og taksationsforretning den 9. januar 1796 og den 12. ved Øster Lisbjerg herreds ting. Indfæstning 40 rdl. 6. februar 1796. Side 74b. Se nr. 23, nr. 79, nr.96 og nr. 107.

143. Peder Laursen fra Haarup fæster det hus i Linå, som Jens Nielsen snedker har afstået, og som ved byens udskiftning er tillagt 1 skp land. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 mark. Syns- og taksationsforretning den 23. og 25 august. Indfæstning 12 rdl. 12. oktober 1796. Side 76. Se nr. 116.

144. Hans Johansen fra Sorring fæster den halve gård i Linå, som Peder Jensen Muus den 28. juni 1798 har frasagt sig. Gården var på hk 1-7-0-0 og skovskyld 0-1-1-2. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør og ½ brændsvin. Syns- og taksationsforretning den 14. og 19. juli ved Skanderborgske distrikts birketing. Indfæstning 50 rdl. 10. december 1799. Side 77. Se nr. 77, nr. 94 og nr. 119.

145. Laurs Laursen fra Haarup fæster den halve gård i Linå, som Jens Herschind den 28. juni 1798 har frasagt sig. Gården var på hk 1-7-0-0, skovskyld 0-1-1-2. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør og ½ brændsvin. Syns- og taksationsforretning den 14. og 19 juli ved det Skanderborgske distrikts birketing. Indfæstning 40 rdl. 10. december 1799. Side 78b. Se nr. 114, nr. 117, nr. 127 og nr. 132.

146. Christen Pedersen fra Laven fæster den gård i Mollerup, som Niels Jensen den 28. juni 1798 har frasagt sig. Gården var på hk 3-1-2-2, skovskyld 0-2-3-2. Lg 1 td 2 skp rug, 2 td 5 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 12 sk. Syns- og taksationsforretning den 14. og 19 juli ved det Skanderborske distrikts birketing. Indfæstning 120 rdl. 10. december 1799. Side 79b. Se nr. 10, nr. 64 og nr. 91.

147. Peder Christensen fra Norring fæster den gård i Hinnerup, som Peder Rasmussen Mollerup var fradød. Peder Christensen ægter enken. Gården var på hk 6-3-1-0. Lg 2 td rug, 3 td 4 skp 3½ fdk byg, 2 td havre, 1 3/5 otting smør, 4/5 brændsvin og 3 1/5 høns. Syns- og taksationsforretning den 21. juli og den 3. august ved Hasle og Vester Lisbjerg herreders ret. Indfæstning 100 rdl. 12. august 1801. Side 81. Se nr. 81, nr. 90 og nr. 109.

148. Forpagter Jens Jørgensen på Rosenholm fæster den gård i Følle, som hans far Niels Jørgensen har afstået til ham. Gården var på hk 6-5-3-1. Lg 5 td 1 skp 1 fdk byg, 1¼ otting smør, ¾ brændsvin, ¾ lam, ¾ gås, 2½ høns og i engpenge 13 1/3 sk. Syns- og taksationsforretning den 25. november og den 1 december 1801 ved Øster Lisbjerg herredsting. Indfæstning 200 rdl. 10. juli 1802. Side 82.

149. Erik Sørensen Møller i Linå fæster den gård i Linå, som Rasmus Hensen og søster madam Bjerring har den 28. maj 1801 afstået. Gården var på hk 3-6-0-0 og skovskyld 0-2-3-1. Lg 1 td 1 skp rug, 2 td 2 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør og 1 brændsvin. Syns- og taksationsforretning den 2. og den 3 september 1801 ved det Skanderborgske distrikts birketing. Indfæstning 130 rdl. 3. august 1802. Side 83b.

150. Peder Sørensen fra Sorring fæster det hus i Linå, som Niels Christensen den 28. maj 1801 har frastået. Huset var på hk 0-1-0-0. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 8 sk. Syns- og taksationsforretning den 2 september og den 3. september. Indfæstning 16 rdl. 3. august 1802. Side 84b. Se nr. 66. nr. 70 og nr. 139.

151. Jens Mogensen fæster den gård i Vorre, som hans far Mogens Jensen har afstået til ham. Gården var på hk 7-2-0-2½. Lg 2 td 4 skp rug, 6 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin og i engpenge 2 mark og 4 sk. Syns- og taksationsforretning den 19. oktober og den 26. oktober 1802. Indfæstning 100 rdl. 3. juni 1803. Side 86. Se nr. 12 og nr. 98.

152. Peder Nielsen fæster den gård i Hinnerup, som hans far Niels Pedersen har afstået til ham. Gården er efter Hinnerup bys udskiftning på hk 6-3-1-0. Lg 2 td rug, 3 td 4 skp 3 1/5 fdk byg, 2 td havre, 1 3/5 otting smør, 4/5 brændsvin og 3 1/5 høns. Syns- og taksationsforretning den 21. og 23. november 1803. Indfæstning 100 rdl. 19. juni 1804. Side 88b. Se nr. 100.

153. Søren Jensen af Følle fæster den gård i Højvorre, som Jens Mogensen er fradød og gifter sig med enken. Gården var på hk. 7-2-0-2½. Lg 2 td 4 skp rug, 6 td byg, 5 td havre, 1 brændsvin og i engpenge 2 mark 4 sk. Syns- og taksationsforretning 20 og 26 juli 1804. Indfæstning 150 rdl. 25. august 1804. Side 89b. Se nr. 12, nr. 98 og nr. 151.

Her kommer der et langt spring, hvor protokollen er blevet forevist i amterne, men ingen fæstebreve. Det er nok på det tidspunkt, at man er begyndt at sælge fæstegodset. Det fremgår også af to notater. Det fortsætter med indberetninger i de følgende år, hvor nok en del gårde er blevet solgt inden der til slut kommer enkelte fæstebreve, inden det helt slutter.

154. Anders Nielsen fæster den gård i Følle, som hans stedfar Thomas Pedersen er fradød. Gården var på hartkorn 6-5-3-1. Lg 5 td 1 skp 1 fdk byg, 1½ otting smør, ¾ brændsvin og penge 14 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 18. juni og den 23 juni 1829 ved Rougsø, Sønderhald og Øster Lisbjerg herreders ret. Indfæstning 200 rdl sølv. 10. juni 1832. Side 94b. Se nr. 23, nr. 79, nr. 96 og nr. 142.

155. Niels Nielsen fæster den gård i Linå, som hans far Niels Hansen fradøde og som hans mor Sidsel Nielsdatter nu havde afstået. Gården var på hk 3-6-0-0. Lg 1 td 1 skp rug, 2 td 2 skp byg, 2 td 4 skp havre, 1 fjerding smør, 1 brændsvin og i penge 1 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 16. december og den 23 december 1830 ved Hjelmslev og Gjern herreders ret. Indfæstning 40 rdl sølv. 10. januar 1832. Side 95. Se nr. 115 og nr. 131.

156. Christen Pedersen Vest fæster den halve gård i Linå, som Christian Sørensen på grund af alderdom har afstået. Christian Sørensen skulle have aftægt på gården. Gården var på hk 1-7-0-0. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og i penge 3rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 26. juli og den 4. august 1831 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning 25 rdl sølv. 10. januar 1832. Side 96. Se nr. 80, nr. 121 og nr. 134.

157. Søren Rasmussen fæster den halve gård i Linå, som hans far Rasmus Jensen Lottrup på grund af alderdom har afstået. Rasmus Jensen Lottrup skulle have aftægt på gården. Gården var på hk 1-7-0-0. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og i penge 3 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 16. december og den 23. december 1830 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning 25 rdl sølv. 10. januar 1832. Side 97. Se nr. 120.

158. Jens Christian Holm fæster det hus med jordlod i Linå, som hans svigerfar Peder Andersen har afstået. Jordloddet var på hk 0-1-0-0. Lg 2 spr rug, 1 skp byg og i penge 4 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 16 december og den 23. december 1830 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning 5 rdl sølv. 10. januar 1832. Side 98. Se nr. 141.

159. Niels Sørensen fæster det hus i Linå, som Ole Mortensen for længst er fradød. Huset var på hk 0-1-0-0. Lg 2 skp rug, 1 skp byg og i penge 4 rdl 1 sk sølv. Syns- og taksationsforretning den 16. december og den 23 december 1830 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning 5 rdl. 10. januar 1832. Side 99.

160. Jens Jensen fæster den gård i Følle, som hans far Jens Andersen var fradød og som hans mor Birthe Sørensdatter nu havde afstået. Gården var på hk 6-5-3-1. Lg 5 td 1 skp 1 fdk byg, 1½ otting smør, ¾ brændsvin og i penge 14 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 12. december og den 17 december 1833 ved Rougsø, Sønderhald og Øster Lisbjerg herreders ret. Indfæstning 200 rdl sølv. 6. august 1834. Side 100. Se nr. 130.

161. Niels Christiansen fæster den halve gård i Linå, som Søren Jensen Lottrup var fradød, og hvis enke nu også var fradød. Gården var på hk 1-7-0-0. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og i penge 3 rdl. Syns- og taksationsforretning den 3 januar og den 9. januar 1834 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning. 25 rdl sølv. 6. august 1834. Side 100b. Se nr. 44, nr. 85 og nr. 111.

162. Laurs Nielsen fæster den gård i Linå, som hans svigerfar Christen Nielsen var fradød, og som hans svigermor Grethe Madsdatter siden havde haft i fæste og nu også var fradød den 26. april 1821. Gården var på hk 1-7-0-0. Lg 4 skp 2 fdk rug, 1 td 1 skp byg, 1 td 2 skp havre, 1 otting smør, ½ brændsvin og i penge 3 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 16. december 1830 og den 23. december 1830 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Ingen indfæstning på grund af omstændigheder. 20. november 1834. Side 101.

163. Laurs Pedersen fæster den hus i Linå, som hans far Peder Laursen var fradød og hvis enke Anne Knudsdatter havde afstået. Huset var på hk 0-1-0-0. Lg 4 skp rug, 2 skp byg og i penge 3 rdl sølv. Syns- og taksationsforretning den 3 januar og den 9. januar 1834 ved Hjelmslev Gjern herreders ret. Indfæstning 5 rdl sølv. 6. august 1834. Side 101b. Se nr. 116 og nr. 143.