Erik Brejls hjemmeside

Start

Gjern herreds godsers skifteuddrag


[Kalby gods] [Silkeborg gods] [Søbygård gods] [Tvilum gods]Kalbygård gods
Skifteprotokol
1767-1813
G 342-1
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, (dog er bladene 323-381 angivet som folio), men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Fæstebreve udstedt af Skanderborg Rytterdistrikt angives.
Navn på sted for afdøde mangler i lbnr.124.
Navn på enken mangler i lbnr.44.


Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted1 Laurids Nielsen i Låsby. 1.3.1771, side 1.
E: Anne Simonsdatter. LV: Peder Nielsen Overgaard. B: Niels 8, Maren 5, Helle 3. FM: farbrødre Anders Nielsen Kopøt, Jens Nielsen Kopøt.

2 Inger Pedersdatter i Flensted. 6.6.1771, side 6.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 3, Anne 1. FM: farbror Jens Rasmussen i Låsby, farbror Peder Rasmussen sst, morbror Anders Pedersen i Skellerup, morbror Christen Pedersen sst. Skifte efter enkemandens første hustru [Anne Nielsdatter] 28.11.1768. B. Maren [fejl for Mette Marie] 6.

3 Christen Eriksen i Sorring 18.2.1772, side 13.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Eriksen sst. B: Karen g.m. Jens Pedersen, Erik 14. FM: farbror Niels Eriksen i Fruering, Niels Jensen Elkær i Sorring. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 19.3.1749 til Christen Eriksen efter Jørgen Nielsen og ægter enken Anne Eriksdatter.

4 Maren Jørgensdatter i Sorring. 18.2.1772, side 19.
E: Rasmus Jensen Holm. B: Edel 5, Anne 3. FM: farbror Jens Jensen sst, morbror [fejl for mors morbror] Niels Eriksen sst. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 22.4.1766 til Rasmus Jensen efter far Jens Pedersen Holm.

5 Maren Jensdatter i Flensted. 16.6.1772, side 24.
E: Frands Rasmussen. B: Søren 6. Første ægteskab med Søren Simonsen. B: Maren 8. FM: Niels Sørensen den ældre sst, Peder Hansen sst. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 28.3.1765 til Frands Rasmussen efter Søren Simonsen og ægter enken.

6 Dorthe Pedersdatter i Sorring. 28.8.1772, side 29.
E: Niels Sørensen Pottemager. Af første ægteskab B: Jens Pedersen 28 sst.

7 Niels Thomsen i Sorring. 28.8.1772, side 29.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Christen 11, Maren 7, Else 5. FM: Peder Jensen Skrædder sst, Rasmus Lauridsen sst.

8 Bodil Jensdatter i Flensted. 6.10.1767, side 32.
E: Knud Rasmussen. B: Rasmus 14, Maren 10, Else Marie 4. FM: mors farbror Søren Mogensen i Mollerup, mors næstsøskendebarn Thomas Rasmussen i Flensted. Arv i boet til Ingeborg Jensdatter.

9 Anne Nielsdatter i Flensted. 28.11.1768, side 37.
E: Mikkel Rasmussen. B: Mette Marie. FM: mors næstsøskendebarn Thomas Rasmussen i Flensted.

10 Anne Samuelsdatter i Sorring. 9.1.1769, side 40.
E: Niels Pedersen. A: søskende Anders Samuelsen i Tovstrup, Søren Samuelsen i Holmstol, Jørgen Samuelsen i Dallerup, søster g.m. Søren Nielsen i Sorring, søster g.m. Hans Jensen sst.

11 Peder Mikkelsen i Flensted. 27.4.1769, side 42.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Karen 16. FM: Mikkel Rasmussen sst.

12 Knud Rasmussen i Flensted. 21.6.1769, side 44.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: morbror Oluf Rasmussen i Siim, Niels Rasmussen, der ægter. Første ægteskab med [Bodil Jensdatter], skifte 6.10.1767 lbnr.8. B: Rasmus 14, Maren, Else Marie 4. FM: Søren Mogensen i Mollerup, farbrødre Niels Rasmussen i Tørring, Thomas Rasmussen i Flensted. Arv i boet til Inger Jensdatter Sorring. Desuden nævnes enkens bror Søren Sørensen i Firgårde

13 Jens Pedersen Kjeldsen og hustru Sidsel Jensdatter i Låsby. 27.4.1773, side 50.
B: Karen g.m. Rasmus Nielsen Møgelby i Farre på Søbygård gods, Anne g.m. Peder Sørensen i Tovstrup. Af hendes første ægteskab B: Niels Nielsen Kjeldsen i Låsby, Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup på Søbygård gods.

14 Christian Pedersen Skrædder i Låsby. 13.5.1773, side 62.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen Skrædder sst. B: Peder 22, Anne Marie 20, Rasmus 14, Maren 12, Anders 10, Karen 6, Jens 4, Christen 2. FM: Niels Rasmussen Munk, Peder Jensen Edslev. Fæstebrev 2.5.1754 Skanderborg Rytterdistrikt til Christian Pedersen fra Flensted efter enken Cathrine Simonsdatter.

15 Abelone Pedersdatter i Flensted. 19.8.1772, side 64.
E: Laurids Madsen. B: Anne 7, Mads 5, Birthe 2. FM: Mikkel Rasmussen sst, Christian Pedersen sst. Fæstebrev 27.10.1760 Skanderborg Rytterdistrikt.

16 Anne Lene Jørgensdatter i Flensted. 15.6.1773, side 68.
E: Niels Sørensen Væver. B: Jørgen 6 uger. FM: farbror Søren Pedersen Væver sst, morbror Søren Jørgensen i Farre.

17 Maren Hansdatter i Flensted. 3.7.1773, side 72.
E: Peder Hansen. Første ægteskab med Jens Rasmussen i Sjelle. B: Maren Jensdatter, [skifte 16.6.1772 lbnr.5], var g.m. Frands Rasmussen i Flensted. 1B: Søren 5. Maren Jensdatters første ægteskab med Søren Simonsen sst. 1B: Maren 11. FM: Niels Sørensen Væver sst. Fæstebrev 22.4.1748 Skanderborg Rytterdistrikt til Peder Hansen efter Rasmus Nielsen og ægter datteren.

18 Anne Kirstine Mortensdatter i Låsby. 6.7.1773, side 76.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Kjeldsen, halvsøskende på mors side med Niels Kjeldsen: Morten 11, Peder 6, Sidsel 2. FM: farbror Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup. Arv efter far Morten Jensen i Låsby, skifte 10.7.1765. Arv efter afdødes faster Kirsten Jensdatter, skifte 10.10.1766, var g.m. Rasmus Jensen sst. Afdødes FM: farbror Thomas Jensen sst, Søren Sørensen Søndergaard sst.

19 Søren Poulsen, anneksbonde i Dallerup. 9.8.1773, side 78.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Knud 36, Peder 28, Laurids 26, Niels 20, Helle g.m. Niels Nielsen i Farre, Ellen Marie. FM: farbrødre Jens Poulsen, Knud Poulsen.

20 Jens Mortensen og hustru Anne Nielsdatter i Dallerup. 30.10.1773, side 83.
B: Maren 19 forlovet med Morten Pedersen sst, Morten 18, Karen 15, Anne Kirstine 13, Søren 6, Knud 4. FM: farbror Søren Mortensen i Firgårde, morbror Jens Nielsen i Tovstrup, morbror Knud Nielsen i Stjær, Christen Pedersen i Flensted. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 2.5.1754 til Jens Mortensen fra Skovsrode efter Søren Pedersen og ægter enken Anne Nielsdatter.

21 Niels Rasmussen i Sorring. 1.6.1774, side 96.
E: Anne Pallesdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Anne Marie 17, Maren 15, Bodil, Rasmus 11. FM: Rasmus Lauridsen Smed sst. Desuden nævnes enkens brorsøn Anders Sørensen.

22 Anne Simonsdatter i Låsby.14.5.1773, side 97.
E: Rasmus Jensen den yngre. B: Laurids 9 mdr, der døde. FM: farbror Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 1.3.1771 lbnr.1. B: Maren 7, Helle 5. FM: farbrødre Anders Nielsen sst, Jens Nielsen sst.

23 Karen Mikkelsdatter i Hørslev. 20.7.1774, side 105.
E: Knud Poulsen. B: Poul 9, Sidsel 7, Maren 4, Peder 4 uger. FM: mors farbror Erik Andersen i Labing.

24 Thomas Poulsen i Sorring. 17.8.1773, side 110.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Nielsen. B: Jens 9. FM: Peder Jensen Skrædder sst. Fæstebrev 2.5.1754 Skanderborg Rytterdistrikt til Thomas Poulsen efter far Poul Jensen. Arv efter afdødes søster Mette Poulsdatter, skifte 18.6.1764 til deres 3 børn. (Se Skanderborg Rytterdistrikt lbnr.2843). Enkens første ægteskab med Christian Davidsen. B: Maren.

25 Peder Sørensen Brandt i Låsby. 17.5.1776, side 114.
E: Anne Madsdatter. LV: Morten Pedersen i Dallerup. B: Ellen Marie g.m. Niels Simonsen i Skovby på Wedelslund gods, Anne 22, Maren 15. FM: Thomas Rasmussen i Flensted, dennes bror Niels Rasmussen sst. Fæstebrev 10.11.1757 til Peder Sørensen i Tovstrup efter sin søster, enke efter Anders Brandt.

26 Mikkel Christensen Skrædder, ugift i Låsby. 14.2.1777, side 121.
Afdøde blev fundet død i sneen på Ersholt Mark.

27 Mikkel Rasmussen i Flensted.21.2.1777, side 123.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Mollerup. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 28.11.1768. B: Mette Marie 13. FM: farbror Peder Rasmussen i Låsby. Andet ægteskab med Inger Pedersdatter, skifte 6.6.1771 lbnr.2. B: Rasmus 6, Anne. FM: farbrødre Jens Rasmussen sst, Peder Rasmussen sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Rasmussen i Mollerup.

28 Jens Rasmussen Bonde i Flensted. 16.6.1777, side 129.
B: Rasmus 25, Niels 22, Peder 20, der rømte for 6 år siden er død, Anne g.m. Jens Rasmussen i Rye, Sidsel 17. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Klintrup. Thomas Rasmussen i Flensted.

29 Peder Nielsen Overgaard i Låsby. 22.4.1777, side 130, 171.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: morbror Søren Søndergaard sst. A: far Niels Pedersen Overgaard. Fæstebrev 24.3.1764 Skanderborg Rytterdistrikt til Peder Nielsen efter far Niels Pedersen.

30 Johanne Nielsdatter i Sorring. 15.10.1777, side 138.
Enke efter Hans Olufsen. A: bror Jørgen Nielsen sst, død. 1B: Maren Jørgensdatter, [skifte 18.2.1772 lbnr.4]. var g.m. Rasmus Holm sst. 2B: Edel 10, Anne 7. FM: Mogens Jensen sst, Peder Johansen sst, halvbror Søren Pedersen, død. 7B: Niels sst, Peder Sørensen Dyhr sst, Christen 18, Jørgen 16, Ellen g.m. Laurids Lauridsen i Tovstrup, Abigael g.m. Jacob Pedersen i Sorring, Else 21.

31 Anne Nielsdatter i Sorring. 14.5.1778, side 140.
E: Erik Nielsen. B: Ellen g.m. Knud Sørensen sst, Knud 27, Else 23.

32 Rasmus Madsen i Lillering. 25.6.1779, side 143.
E: Anne Johansdatter . LV: bror Anders Johansen i Stjær. B: Johan i Låsby, Anne Kirstine 22, Rasmus 20. FM: farbrødre Daniel Rasmussen i Høver, Jens Rasmussen i Framlev. Fæstebrev 16.11.1745 Skanderborg Rytterdistrikt til Rasmus Madsen efter stedfar.

33 Anne Pedersdatter i Sorring. 20.11.1779, side 148B.
E: Jens Andersen Lovring. Første ægteskab med Anders Olufsen. B: Maren 20. FM: farbror Jens Olufsen i Linå.

34 Mette Jensdatter, ugift i Hørslev. 19.2.1780, side 150.
A: mor Bodil Lauridsdatter, søskende Anne Jensdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, Mette Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen Skrædder i Gram, Karen Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen Skrædder i Harlev, Maren Jensdatter, enke efter Anders Christensen i Skellerup.

35 Rasmus Jensen Holm i Sorring. 7.7.1780, side 151.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Johansen sst. B: Christen 5 uger. FM: morfar Laurids Rasmussen i Lyngby på Søbygård gods. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 18.2.1772 lbnr.4]. B: Edel 13, Anne 11. FM: morbror Niels Eriksen i Sorring. Desuden nævnes afdødes halvbror Anders Nielsen sst.

36 Niels Sørensen Skrædder og hustru Margrethe Hansdatter i Sorring. 5.8.1780, side 155.
B: Hans 14, Else 12, Søren 6, Peder 4, Anne 1. FM: morfar Claus Jacobsen i Dallerup, farbror Jacob Pedersen Dyhr i Sorring, morbror Niels Hansen i Flensted.

37 Abel Sørensdatter i Sorring. 5.8.1780, side 158.
E: Jacob Pedersen. A: [halv]søskende Peder Sørensen 31 sst, Else Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Mollerup, Christen Sørensen 23, Jørgen Sørensen 20. FM: Niels Hansen i Flensted, søskende Ellen Sørensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Tovstrup, Niels Sørensen, [skifte 5.8.1780 lbnr.36]. 5B: Hans 14, Else 12, Søren 6, Peder 4, Anne 1. FM: Claus Jacobsen i Dallerup.

38 Søren Rasmussen Skrædder i Låsby. 16.11.1779, side 161.
E: Mette Sørensdatter. B: Maren 4. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Flensted.

39 Karen Pedersdatter i Flensted. 3.11.1780, side 164.
E: Jens Andersen Smed. B: Anne 2, Sidsel 5 uger. FM: farfar Anders Jensen Smed i Galten, farbror Søren Jensen i Sjelle.

40 Sidsel Simonsdatter i Overgård i Låsby. 9.12.1779, side 166.
E: Rasmus Jensen den yngre. A: søskende Knud Simonsen i Flensted, Peder Simonsen ved Tønder, Søren Simonsen 28, tjener på et bryggeri i København, Mette Marie Simonsdatter g.m. Niels Mors, skipper i Århus, Karen Simonsdatter 24, Anne Simonsdatter, [skifte 14.5.1773 lbnr.22], var g.m. Laurids Nielsen Kopøt i Låsby. 2B: Maren 14, Helle 13. FM: farbror Jens Nielsen i Låsby.

41 Johanne Sørensdatter i Flensted. 14.1.1782, side 173.
E: Jacob Rasmussen. A: mor Sidsel Mortensdatter, enke efter Søren Jensen i Labing. LV: Niels Sørensen Væver i Flensted. A: søskende Mette Sørensdatter g.m. Jesper Sørensen [måske fejl for Jesper Rasmussen] i Farre, Kirsten Sørensdatter 25, Karen Sørensdatter 22, Johanne Sørensdatter 20, Jens Sørensen 16, Morten Sørensen 11. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle.

42 Johanne Nielsdatter i Sorring. 12.3.1782, side 176.
Enke efter Thomas Poulsen [skifte 17.8.1773 lbnr.24]. B: Jens 18. FM: Peder Jensen Skrædder sst. Første ægteskab med [Christian Davidsen]. B: Maren g.m. Anders Nielsen Lovring sst.

43 Peder Christensen Hyrde i Låsby. 4.12.1782, side 179.
Enkemand, var hyrde i Rode, men døde hos steddatter Maren Andersdatter g.m. Anders Lauridsen Byrialsen i Låsby. B: Niels 26, Anne g.m. Søren Andersen i Farre.

44 Peder Madsen, hyrde på Kalbygård. 18.12.1782, side 181.
E: [navn oplyses ikke]. A: søskendebørn Jørgen Jacobsen, Søren Jacobsen, Inger Jacobsdatter g.m. Hans Simonsen, Maren Jacobsdatter hos søn Hans Nielsen i Sjelle, Niels Jacobsen. FM: morbror Niels Christoffersen på Sophiendal.

45 Anne Mikkelsdatter i Låsby. 24.12.1782, side 183.
E: Christen Nielsen. A: bror Niels Mikkelsen på Gjessinggård gods ved Randers, halvsøskende Niels Pedersen i Flensted, Oluf Pedersen 25, tjener i Løjt sogn ved Åbenrå, Maren Pedersdatter 22.

46 Anders Nielsen Kopøt i Låsby. 31.12.1782, side 185.
A: 1) bror Jens Nielsen sst, 2) bror Laurids Nielsen, [skifte 1.3.1771 lbnr.1]. 2B: Maren 13, Helle 10. FM: Jens Rasmussen i Låsby, morbror Peder Simonsen i Løgumkloster, Knud Simonsen i Flensted, mors morbror Søren Sørensen Søndergaard i Låsby, Anders Rasmussen i Brændstrup. Desuden nævnes moster Karen Simonsdatter i Flensted og søskendebarn Anne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Låsby, 3) søstersøn Niels Mikkelsen i Fruering.

47 Peder Jensen Edslev i Låsby. 9.7.1783, side 192.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Karen 19, Hans 14, Søren 13, Anne 10, Jens 4. FM: morfar Claus Jacobsen i Dallerup, morbror Niels Hansen i Sorring. Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B: Jens 25.

48 Jens Rasmussen i Låsby. 24.12.1783, side 196.
E: Anne Jensdatter. LV: halvbror Peder Rasmussen i Sjelle. B: Jens 14. FM: farbror Peder Rasmussen i Låsby. Ophold til enkens far Jens Nielsen.

49 Maren Mikkelsdatter i Flensted. 1.4.1784, side 206.
E: Rasmus Rasmussen. B: Mette Marie 28 g.m. Niels Jacobsen Væver i Røgen, Anne 23, Rasmus 17, Mikkel 12, Søren 10, Maren 5. FM: morbrødre Christen Mikkelsen i København, Anders Mikkelsen sst.

50 Rasmus Pedersen i Låsby. 18.1.1785, side 209.
E: Christence Pedersdatter. LV: morbror Niels Sørensen i Vissing. B: Peder 1. FM: farbror Niels Pedersen i Låsby.

51 Johan Hansen i Flensted. 31.1.1785, side 211.
E: Else Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A: søster Anne Marie Hansdatter, enke efter Niels Andersen i Tulstrup. LV: Rasmus Mikkelsen i Alling.

52 Peder Nielsen i Låsby. 11.6.1785, side 213.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Overgård, Jens Madsen, der ægter. B: Peder 7, Rasmus 5, Anne 3, Anne Johanne født 9.5.1785. FM: mors morbror Thomas Jensen i Sorring. Første ægteskab med Johanne Madsdatter. B: Niels 27, Lisbeth 25, Simon 18. FM: Niels Madsen i Javngyde.

53 Christen Pedersen Munk i Låsby. 27.9.1785, side 217.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Jensen Lethmat sst. B: Anne 4. FM: farbror Søren Pedersen Munk sst.

54 Anne Poulsdatter i Låsby. 11.10.1785, side 218.
E: Jens Olufsen. B: Cathrine 18. FM: Rasmus Jensen sst.

55 Søren Jensen i Låsby. 27.3.1786, side 222.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Maren 22, Anders 15, Margrethe 10, Mette Marie 16, Hans 5, Jens 3. FM: morbror Rasmus Hansen i Rye, fars halvbror Jens Rasmussen.

56 Niels Andersen i Hørslev Bol. 23.11.1786, side 224.
E: Anne Madsdatter. LV: Ove Jensen i Hørslevgård. B: Anne Marie 1. FM: morbror Mikkel Madsen i Lyngby. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter. B: Rasmus 32. FM: Mads Rasmussen i Hørslevgård.

57 Rasmus Rasmussen Bov i Låsby. 27.1.1787, side 227.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Sidsel 13, Jens 7. FM: morbror Søren Jensen i Skørring. Første ægteskab med Sidsel Rasmusdatter. B: Rasmus 39, drejlsvæver i Låsby, Christen 29, væver i Farre, Christen 27, skrædder, rejst fra godset.

58 Rasmus Sørensen i Hørslev. 23.3.1787, side 229.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Poulsen sst. B: Marie Kirstine 23, Bodil 18. FM: Søren Pedersen sst. ved far Peder Pedersen Smed sst.

59 Rasmus Rasmussen Skrædder i Flensted. 6.6.1787, side 231.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med Marie Mikkelsdatter. B: Mette Marie 30 g.m. Niels Jacobsen, væver i Dalby, Anne 25, Rasmus 20, Mikkel 15, Søren 13, Marie 10. FM: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted, Oluf Rasmussen i Javngyde.

60 Anne Sørensdatter i Flensted. 20.4.1787, side 234.
Enke efter Rasmus Andersen i Skellerup. A: søskende Niels Sørensen den ældre i Flensted, Karen Sørensdatter g.m. Frands Rasmussen sst, Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Revel i Skellerup. 5B: Abelone g.m. Thomas Karup tambur i København, Kirsten sst, Søren 27, Karen 25, Anders 21. FM: Knud Simonsen i Flensted, Christen Pedersen Skrædder sst. Arv til afdøde efter søster Bodil Sørensdatter, enke efter Hans Markussen Haager, brændevinsbrænder i København, skifte 10.6.1785.

61 Anne Rasmusdatter i Lillering. 7.9.1787, side 240.
E: Knud Henriksen. B: Anne 24 g.m. Rasmus Knudsen i Skovby, Rasmus 22, Peder 16, Mads 14, Kirsten 12. FM: mors søskendebarn Niels Jensen i Tovstrup, mosters mand Peder Enevoldsen i Skovby.

62 Claus Jacobsen i Dallerup. 24.9.1787, side 245.
E: Anne Christensdatter. B: Mette Marie 36 g.m. Jans Andersen i Låsby, Jacob 28, der fæster. Desuden nævnes enkens 2 børn Niels Hansen i Sorring, Johanne Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Låsby.

63 Niels Sørensen den ældre i Flensted. 5.3.1788, side 248.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A: søster Karen Sørensdatter g.m. Frands Rasmussen sst, søster Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Revel i Skellerup. 5B: Kirsten g.m. Hans Sørensen Trelde, brændevinsbrænder, Borgergade 127 i København, Abelone g.m. Thomas Karup, tambur, Vestergade 240 i København, Søren Jensen Revel 28, Karen 26, Anders 22. FM: mosters mand Frands Rasmussen.

64 Peder Pedersen Smed i Hørslev. 15.12.1788, side 262.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Anne, død, var g.m. Claus Rasmussen i Vitved. 4B: Birthe 16, Rasmus 13, Karen 10, Peder 8. Desuden nævnes enkens søn af forrige ægteskab: Søren Pedersen i Hørslev.

65 Maren Jensdatter i Dallerup. 25.3.1789, side 269.
E: Morten Pedersen. B: Jens 13, Anne 10, Maren 5. FM: farbror Jens Pedersen i Hårup på Silkeborg gods, morbror Morten Jensen.

66 Anne Cathrine Eriksdatter i Sorring. 5.4.1789, side 273.
Enke efter sergeant Lassen , der døde for 25 år siden. B: Christian Lassen 40 sergeant i Norge, Laurids Jacobsen Lassen 38, sergeant i Thy, Frederik Jacobsen Lassen 36, skrædder, enkemand i Hvorslevgård på Frijsenborg gods, Mette Kirstine 36 g.m. Mikkel Nielsen i Hvorslev, Cathrine g.m. en brændevinsbrænder i København, Sofie 34 sst, Marie 32, husholderske på Borgbygård på Sjælland, Ib Jacobsen Lassen 28, pottemagersvend i Mollerup.

67 Else Knudsdatter i Dallerup. 14.5.1790, side 275, 304, 309.
E: Jens Mikkelsen. B: Margrethe g.m. Johan Pedersen sst, Ellen Marie 25. FM: Knud Sørensen sst.

68 Birthe Marie Eriksdatter i Hørslev. 10.6.1790, side 279, 294, 300.
E: Knud Poulsen. B: Kirsten 15, Peder 13, Maren 10, Erik 7, Sidsel 5.

69 Søren Mogensen i Hørslevbol 29.6.1790, side 283, 289.
E: Kirstine Marie Poulsdatter. LV: Søren Rasmussen i Vorgårde. B: Maren 3, Poul 2, Mogens 8 uger. FM: farbror Mikkel Mogensen i Lillering på Århus Provsti gods.

70 Peder Sørensen i Hørslev. 16.7.1790, side 286, 292.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jacobsen i Sjelle. B: Dorthe 2. FM: farbror Søren Sørensen i Vorgårde.

71 Mette Pedersdatter i Låsby. 28.12.1790, side 297.
E: Jens Christensen. B: Peder 7, Christen 4. FM: farfar Christen Jensen sst, farbror Anders Christensen i Hørslev.

72 Niels Rasmussen Munk i Låsby. 28.12.1790, side 299.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Eriksen sst. B: Søren sst, Johanne 33.

73 Peder Jensen i Lillering. 2.11.1791, side 301.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Jens 6. FM: Frederik Jensen, Poul Jensen.

74 Anders Jensen i Flensted. 7.12.1791, side 303, 306, 307, 311.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Kirsten 36 g.m. en tømmermand i København, Anne 34 i Holsten, Maren 25. FM: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted.

75 Claus Jensen i Hørslev. 18.2.1792, side 304.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Jens 15, Karen 7, Mette 2. FM: enkens svoger Rasmus Nielsen i Storring.

76 Karen Andersdatter i Lillering. 21.3.1792, side 307.
E: Jens Simonsen. B: Dorthe 17, Mads 10. FM: fars svigerfar Mogens Jensen i Hørslevgård.

77 Maren Hansdatter i Sorring. 7.2.1793, side 311, 321.
E: Niels Jensen Elkær. B: Søren 28, Hans 26, Anne 23, Jens 21, Niels 18. Af første ægteskab B: Rasmus Sørensen 36.

78 Else Eriksdatter i Sorring. 29.7.1793, side 313, 317.
E: Laurids Pedersen. B: Anne 9, Jens 7, Peder, Erik 6 uger. FM: Knud Sørensen i Dallerup.

79 Rasmus Sørensen i Hørslev. 19.8.1793, side 315, 319.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Poul Simonsen sst. B: Kirsten 10, Mette 5 uger. FM: morbrødre Peder Jensen i Tåstrup, Niels Jensen sst.

80 Anne Pallesdatter i Sorring. 31.10.1793, side 317.
Enke efter Niels Rasmussen, [skifte 1.6.1774 lbnr.21]. B: Anne Marie 40, g.m. Jens Lauridsen i Sorring, Maren 34 g.m. Jens Danielsen i Dalby, Bodil 33 i Sorring, Rasmus 30 i Skørring. FM: Knud Eriksen i Sorring.

81 Anders Pedersen i Låsby. 24.2.1794, fol.323.
B: Hans 41 sst, Karen g.m. Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Kirsten 29, Niels 28.

82 Maren Nielsdatter i Låsby. 12.7.1794, fol.324.
E: Niels Pedersen. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter 17, Peder Mikkelsen 15. FM: morbror Søren Nielsen i Nørre Vissing.

83 Anne Rasmusdatter i Flensted. 8.12.1794, fol.325, 327B, 336B.
Enke. A. bror Frands Rasmussen sst, bror Rasmus Rasmussen, død. 6B: Niels 24, Rasmus 16, Christen 14, Anne Kirstine 12, Mikkel 9, Anne Cathrine 7, søster Inger Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Alling, søster i Nørre Lyngby.

84 Jens Christensen i Hørslevbol. 31.12.1794, fol.325B, 328, 333, 342.
E: Anne Madsdatter. LV: Ove Jensen i Hørslevgårdbol. B: Johanne Marie 5. FM: farbror Christen Christensen i Labing. Enkens første ægteskab med [Niels Andersen i Hørslevbol, [skifte 23.11.1786 lbnr.56]. B: Anne Marie 10. FM: Mikkel Madsen i Lyngby Kirkegård.

85 Maren Jensdatter i Hørslev. 5.1.1795, fol.326, 334.
E: Peder Nielsen. B: Anne Johanne 3. Karen Johanne 20 uger. Første ægteskab med [Peder Sørensen i Hørslev, skifte 16.7.1790 lbnr.70]. B: Dorthe 6. FM: farbror Søren Sørensen i Vorgårde.

86 Maren Jensdatter i Sorring. 23.2.1795, fol.330, 332B, 335.
E: Anders Andersen Smed, der nu bor i Flensted. A: bror Jørgen Jensen i Kettrup i Vendsyssel, bror Mikkel Jensen på Olegård gods, død. 2 børn, søster Karen Jensdatter g.m. Mathias i Aggersborg, 6 børn, bror Anders Jensen i Klim.

87 Rasmus Jensen i Låsby. 24.2.1795, fol.330B, 335B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen. B: Sidsel 14, Jens 10, Christence 5, Mads 3. FM: fars mosters mand Johan Pedersen Bloch sst.

88 Anne Pedersdatter i Sorring. 22.11.1796, fol.338.
E: Erik Christensen. B: Christen 6, Peder 4, Anne Marie 3, Niels 7 uger.

89 Søren Nielsen Munk i Låsby. 18.1.1797, fol.340.
E: Maren Simonsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Niels 16, Jens 14, Simon 11. FM: Jens Andersen sst.

90 Jens Jensen i Sorring. 16.3.1797, fol.341.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen i Høver. B: Inger Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Olufsen i Skannerup. 2B: Maren 22, Oluf 20, Anne Jensdatter 40, Kirsten Jensdatter 35. FM: Thomas Jensen i Sorring, Rasmus Jensen i Låsby, [skifte 24.2.1795 lbnr.87]. 4B: Sidsel 15, Jens 14, Christence 8, Mads 6, FM: Johan Pedersen Bloch sst, Søren Sørensen sst, Jens Jensen 22, Maren Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Skovby.

91 Anne Marie Christensdatter i Sorring. 9.5.1797, fol.342.
E: Hans Nielsen. A: søskende Christen Christensen Lovring i Sorring, død, var g.m. Maren Pedersdatter. LV: Erik Christensen sst, Christen Christensen 29 i Galten, Peder Christensen 24 i Harlev Mølle.

92 Anne Sofie Lauridsdatter i Sorring. 9.5.1797, fol.342B.
E: Anders Sørensen. B: Ytte Andersdatter 4. FM: Jacob Clausen i Dallerup.

93 Knud Henriksen i Lillering. 15.5.1797, fol.344B, 357B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: stedfar Anders Jensen i Høver. B: Maren 6, Søren 4. FM: mors søskendebarn Mathias Sørensen i Lillering. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 9.7.1787 lbnr.61]. B: Peder 26, Mads 24, Kirsten 22. FM: Peder Enevoldsen i Skovby, Niels Jensen i Tovstrup.

94 Niels Pedersen Gesius i Sorring. 24.6.1797, fol.347, 356B.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Nielsen på Kalbygård. B: Johanne 13, Christen 9, Anne Marie 1. FM: farbror Anders Gesius i Flensted.

95 Johan Pedersen Bloch i Låsby. 21.7.1797, fol.348, 359, 368, 372B.
A: søster Christiane Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Emborg Kloster. Ifølge testamente arv til deres 3B: Peder i Emborg, Anne Marie 20, Gunder 17, halvbror Frands Pedersen Bloch i Rye Mølle, halvbror Ernst Pedersen Bloch i Borum på Frijsenborg gods, halvbror Niels Pedersen Bloch 20 i København, halvsøster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Niels Holm i Gjellerup. 1B: Peder Nielsen Bloch 13, halvsøster Dorthe Pedersdatter g.m. Henrik Jensen Langballe, købmand i Århus. Arv iflg. testamente til enkemandens stedsøn Jens Jensen, kromand i Rye, død. 1B: Anne. Afdødes far Peder Bloch, forrige ejer af Rye Mølle, døde i Århus 18.6.1796.

96 Christen Nielsen i Låsby, forhen ladefoged på Kalbygård. 4.6.1798, fol.366B, 370.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Væver i Låsby. B: Albert 16, Jens 12, Anne Johanne 9. FM: farbror Niels Nielsen sst, fars halvbror Niels Christensen, Jens Andersen sst. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter. B: Niels i Flensted, Karen g.m. Jens Poulsen i Sorring.

97 Margrethe Rasmusdatter i Sorring. 31.12.1798, fol.371B.
E: Erik Christensen. B: Rasmus 5 uger.

98 Karen Jensdatter i Flensted. 17.7.1799, fol.378.
E: Anders Pedersen Gesius. Første ægteskab med Jens Poulsen. B: Jens Jensen Kajhøj, Anne Jensdatter, enke. LV: Christen Ersholt i Flensted. Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Alling, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Andersen i Århus, Else Jensdatter sst.

99 Niels Sørensen Holm i Sorring. 19.7.1799, fol.379B, 409.
E: Anne Jensdatter. LV: Mogens Jensen sst, Erik Christensen sst. B: Søren 17, Anne 14, Jens 12, Peder 11, Mikkel 4. FM: Niels Sørensen sst, morbror Christen Jensen i Gjern.

100 Anne Andersdatter i Sorring. 19.7.1799, fol.380B.
E: Niels Sørensen Pottemager. B: Anne 23, Anders 17, Dorthe 15, Søren 9.

101 Johan Rasmussen i Sorring. 28.12.1799, fol.381B:
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Hansen sst, Christen Skellerup i Skannerup. B: Jens Johan Rasmussen, gartner på Glücksburg Slot, Peder Johan Rasmussen 21, gartner, Christiane g.m. Anders Lauridsen i Sorring, Karen Marie 25 g.m. Gustav Lauridsen, degn i Kragelund, FM: Rasmus Pedersen Bonde i Sorring, Thomas Jensen.

102 Karen Jensdatter i Låsby. 21.3.1800, side 388, 397.
E: Rasmus Rasmussen, drejlsvæver. A: bror Jens Jensen i True, bror Niels Jensen i Storring, bror Rasmus Jensen, død. 3B: Mette g.m. Rasmus Lauridsen Smed i Borum, Niels 24, Peder 24. FM: bedstefar [dvs. mor Mette Nielsdatters mand] Niels Rasmussen i True, søster Anne Jensdatter, gift i Skovrød ved Slagelse.

103 Niels Rasmussen i Hørslevbol. 14.7.1800, side 391, 398.
E: Kirstine Marie Poulsdatter. LV: Søren Poulsen sst. B: Søren 9, Rasmus 7, Anne Kirstine 4. FM: farbror Søren Rasmussen i Vorgårde.

104 Niels Sørensen og hustru Inger Markusdatter i Sorring. 8.11.1800, side 394.
B: Søren, Jens 19, Else g.m. Christian Jensen på Skannerup Mark, Maren g.m. Christen Nielsen i Galten, Mette Marie i Sorring, Birthe, enke i Hasle, Anne g.m. Christen Lauring i Sorring, Christen.

105 Mogens Jensen i Sorring. 12.10.1801, side 400, 407.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted. B: Søren 17, Karen Marie g.m. Jens Knudsen sst, nu g.m. Rasmus Christensen sst. FM: Thomas Jensen sst.

106 Niels Sørensen i Hørslev. 11.10.1802, side 404.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Søren 24, Anders 21, Birthe g.m. Rasmus Jensen Smed i Framlev, Karen, Helle, Maren, Johanne. FM: morbror Niels Andersen sst.

107 Gertrud Jensdatter i Flensted. 15.11.1804, side 411, 425, 440.
E: Niels Sørensen Væver. B: Anne Lene g.m. Mogens Jensen sst, Sidsel 20, Jens 18, Mette Marie 15, Karen Marie 13. FM: morbror Christen Jensen sst, Søren Jensen i Ersholt, fars svoger Niels Sørensen Firgaarde. Enkemandens første ægteskab med [Anne Lene Jørgensdatter, skifte 15.6.1773 lbnr.16]. B: Jørgen.

108 Jacob Rasmussen i Flensted. 15.11.1804, side 414, 426.
E: Anne Knudsdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Rasmus 20, Johanne 18, Else 10. FM: farbror Villum Rasmussen i Lillering.

109 Jacob Dyhr i Sorring. 16.11.1804, side 417.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Galten. B: Anne Johanne 23, Peder 21, Anne Kirstine 8, Abel 7. FM: farbror Jens Pedersen i Hårup.

110 Christen Jensen Ersholt i Flensted. 31.1.1805, side 421, 497.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Christen Jensen i Vadsted, Søren Rasmussen i Galten. B: Anne Kirstine 27, Maren 24, enke, Inger 22, Mikkel 21 i Flensted, Anne 10. FM: farbror Jens Jensen Ersholt i Flensted, nu i Nørre Vissing.

111 Anne Rasmusdatter i Flensted. 3.7.1805, side 428.
[Enke efter Rasmus Rasmussen Skrædder sst, skifte 6.6.1787 lbnr.59]. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen Smed i Høver, bror Oluf Rasmussen i Javngyde, brordatter Anne Jespersdatter, enke efter en skrædder i Århus.

112 Thomas Jensen i Sorring. 8.4.1806, side 430.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Nielsen Elkær i Sorring. B: Jens Thomsen 40, Rasmus Thomsen 38, Maren Thomasdatter, død, var g.m. Mogens Nielsen i Tovstrup. 3B: Niels, Kirsten, Søren, Anne Marie Thomasdatter, død, var g.m. sidstnævnte Mogens Nielsen i Tovstrup. 4B: Maren 17, Peder 15, Christen 13, Anne 10, Bodil Thomasdatter g.m. Peder Thomsen i Tovstrup. (Sml. Søbygård gods lbnr.65].

113 Margrethe Jensdatter i Dallerup. 7.7.1806, side 432, 438.
E: Johan Pedersen. B: Jens 23, Helene 21 g.m. Jens Rasmussen i Tovstrup. Kirstine Marie 18, Peder 15, Anders 12, Else Marie 5. FM: farbror Laurids Pedersen i Sorring.

114 Helene Pedersdatter i Sorring. 7.7.1806, side 435, 503.
E: Jacob Villumsen. B: Karen 10, Ellen Marie 5, Birthe 2. FM: Jens Madsen sst.

115 Niels Hansen i Sorring. 26.4.1808, side 443, 506.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Låsby. B: Anne Margrethe 25, Anne g.m. Jacob Villumsen i Sorring, Karen 21, Hans 18. FM: Jacob Clausen i Dallerup.

116 Anne Marie Johansdatter i Sorring. 26.4.1808, side 446, 450.
Enke efter Peder Jensen. B: Peder Pedersen, Rasmus Pedersen, Johan Pedersen i Dallerup, Laurids Pedersen, Anne Pedersdatter, [skifte 22.11.1796 lbnr.88], var g.m. Erik Christensen i Sorring. 3B: Christen 17, Peder 16, Niels 12, Maren Pedersdatter, enke efter Christen Christensen sst, Helle Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Låsby.

117 Maren Sørensdatter i Sorring. 26.4.1808, side 448, 507.
Enke efter Mogens Jensen, [skifte 12.10.1801 lbnr.105]. B: Søren 25. Karen Marie g.m. Rasmus Christensen sst.

118 Niels Pedersen i Åsbæk Låsby. 12.11.1808, side 457, 464.
E: Helle Pedersdatter. LV: Johan Pedersen i Dallerup. B: Peder, Jens, Karen g.m. Rasmus Rasmussen sst, Anne Marie g.m. Peder Rasmussen i Gravballe, Anne Sofie 27, Maren 25, Kirsten 22, Johan 22. FM: morbror Peder Pedersen i Sorring.

119 Margrethe Nielsdatter i Låsby. 24.2.1809, side 459.
E: Jens Christensen. B: Dorthe 10, Niels 7. FM: Jens Madsen sst.

120 Karen Marie Mogensdatter i Sorring. 25.2.1809, side 461, 466.
E: Rasmus Christensen. Første ægteskab med Jens Knudsen. B: Anne 15, Sidsel 13, Marie Kirstine 11, Mette 8. FM: Anders Sørensen i Tovstrup, morbror Søren Mogensen i Sorring.

121 Karen Pedersdatter i Låsby. 15.6.1810, side 468.
E: Jens Nielsen. B: Niels 7. FM: morbror Hans Pedersen Edslev, degn i Harlev.

122 Rasmus Jensen i Låsby. 20.2.1811, side 474, 483.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Rode. B: Anne Kirstine 44 g.m. Jens Bertelsen i Mollerup, Jens 36, Mikkel 31, Kirsten 22 g.m. Poul Pedersen i Skovby. FM: Jens Mikkelsen i Tvilum. Desuden nævnes afdødes svoger Niels Jensen i Tovstrup.

123 Niels Jensen i Sorring. 23.4.1811, side 481.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Nielsen sst. Af første ægteskab B: Jens 46 i Galten, Karen, enke efter Jacob Pedersen i Sorring. LV: Niels Christensen i Flensted.

124 Anne Cathrine Jensdatter i [Hørslev]. 31.7.1811, side 490.
E: Sejer Andersen. Af første ægteskab B: Jens Clausen, Karen Clausdatter 26, Mette Clausdatter 24. FM: Søren Jensen i Galten.

125 Rasmus Rasmussen Væver i Låsby. 16.12.1811, side 493.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Sørensen. B: Rasmus 6, Niels 4. FM: Jens Madsen sst, farbror Christian Rasmussen i Flensted. Desuden nævnes enkens bror Jens Nielsen i Åsbæk. (Sml. lbnr.102).

126 Anne Andersdatter i Sorring. 21.8.1812, side 499, 504.
E: Jens Andersen. B: Niels 12. FM: Jens Sørensen sst.

127 Jens Jensen Snedker i Sorring. 5.11.1812, side 500.
E: Birthe Jensdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Mette g.m. Laurids Lauridsen i Dallerup, Else g.m. Johan Jørgen Møller i Sorring, Anne Kirstine g.m. Laurids Jensen, der fæster.

SLUT.


Silkeborg Gods
Skifteprotokol
1767-1817
G 343 - 2Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE som vanligt kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Navn på afdøde mangler i lbnr.12.
Navn på enken mangler i lbnr.1 Anne Pedersdatter i Hjortsballe. 21.1.1768, side 7.
E: Erik Pedersen. B: Anne Cathrine 20 g.m. Thomas Nielsen, Anne 14. FM: morbror Niels Pedersen i Asklev.

2 Peder Pedersen i Engetved. 17.2.1768, side 11.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jørgen Nikolaj Hansen sst. B: Anne Kirstine 26 g.m. Rasmus Nielsen sst, Anne Cathrine 25 g.m. Søren Christensen i Sepstrup, Morten 23, Anne 21, Peder 12. FM: Jens Jensen Meldgaard i Virklund.

3 Christen Nielsen i Voel. 19.2.1768, side 15.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Christoffersen i Sminge. A: bror Niels Nielsen, død. 2B: Jørgen Nielsen Voel, Inger Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Grølsted, bror Peder Nielsen, død. 2B: Kirsten 6, Maren 4. FM: stedfar Jens Nielsen Faarvang i Voel, Peder Bechmann sst.

4 Jens Lauridsen i Them. 26.2.1768, side 18.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Pedersen i Bødskov, Jens Jensen Meldgaard i Virklund. A: søskende Niels Lauridsen 29, Jacob Lauridsen.

5 Peder Pedersen, kromand i Them. 24.12.1767, side 27.
A: søster Mette Pedersdatter 36 g.m. Jens Jensen Meldgaard i Them, bror Markus Pedersen 30. FM: Niels Andersen Glød. Arv efter afdødes afdøde hustrus første mand Sivert Thomsen i Them, skifte 10.9.1766. B: Frederik, Jacob, Karen g.m. Søren Pedersen i Engesvang. (Sml. Lbnr.109, 110).

6 Anne Kirstine Jacobsdatter i Tømmerby. 7.7.1772, side 39.
E: Laurids Sørensen. A: bror Hans Jacobsen i Fogstrup. FM: Johan Gustavsen.

7 Hans Andersen Bording i Skellerup. 18.7.1772, side 43.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, kromand i Linå. B: Anders 16, Rasmus 14, Kirstine Marie 7. FM: morbror Niels Rasmussen Høgh i Linå.

8 Abelone Christensdatter i Virklund. 4.11.1768, side 49.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 6 mdr.

9 Anne Cathrine Eriksdatter i Hjortsballe. 25.11.1768, side 51.
E: Thomas Nielsen. B: Niels 5 uger. FM: "oldefar" Erik Pedersen sst.

10 Mette Nielsdatter i Tømmerby. 17.1.1769, side 54.
E: Laurids Sørensen. B: Karen 5, Anne 3. FM: morbror Johan Gustavsen sst.

11 Jens Jensen, hyrde i hyrdehuset i Them. 3.2.1769, side 58.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Andersen Glød. B: Niels 10, Jens 6, Ellen 2. FM: Christen Pedersen Asklev.

12 [Ellen Sørensdatter] i Hårup. 24.1.1769, side 59.
E: Jens Nielsen Revel. B: Søren 9, Karen 7, Kirsten 5, Anders 2. FM: Hans Jørgen Hansen Bæhr sst.

13 [Gertrud Madsdatter] i Laven. 5.5.1769, side 61.
E: Mads Pedersen. B: Kirsten 12, Anne Kirstine 4. FM: Jens Pedersen sst.

14 Sidsel Jensdatter i Lindegårde. 25.6.1770, side 64.
E: Peder Nielsen. B: Else 10, Anne 8, Niels 5. FM: morbror Søren Jensen, mosters mand Niels Lauridsen.

15 Peder Andersen i Pårup. 24.9.1770, side 67.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Asklev. B: Anne 16, Niels 14, Maren 10, Karen 8, Ellen 6, Anne Kirstine 4, Anders 3. FM: morbror Christen Pedersen i Them, farbrødre Niels Andersen Løgager i Them, Torben Andersen i Fogstrup.

16 Jens Christensen i Hedegård. 7.7.1770, side 72.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Rustrup. B: Lene 21, Kirsten 19, Anne 17, Anne Kirstine 15, Johanne 13, Sidsel 11, Maren 9, Karen 7. FM: morbror Niels Pedersen i Gjessø, Peder Knudsen i Tyrsting.

17 Anne Christensdatter på Silkeborg Mark. 21.3.1771, side 76.
E: Anders Carlsen Smed. B: Hans 3. FM: Hans Jørgen Bæhr i Hårup.

18 Niels Lauridsen Brygger i Skellerup. 18.5.1771, side 78.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Laurids 21, Jørgen 16, Anne Dorthe 12, Anne Marie 7. FM: Hans Andersen Bording i Skellerup. Vurdering 18.3.1767.

19 Anders Jensen Faarvang i Voel. 9.5.1772, side 81.
E: Ellen Andersdatter. LV: Thomas Christensen, der ægter. B: Karen 7. FM: Niels Jensen Faarvang i Voel, farbror Søren Jensen i Hårup, fasters søn Jens Nielsen Faarvang i Voel. Vurdering 6.5.1767.

20 Anne Pedersdatter i Virklund. 9.6.1772, side 85.
E: Erik Jensen. B: Christen 20. FM: Rasmus Pedersen Meldgaard i Virklund.

21 Peder Andersen i Virklund. 28.7.1772, side 89.
E: Anne Kirstine Poulsdatter. LV: Jacob Thomsen sst. B: Anne Pedersdatter ,død, var g.m. Peder Andersen Mosgaard i Næsset. 1B: Anders 6, Rasmus Pedersen 32, Kirsten Pedersdatter 30 g.m. Rasmus Hansen i Rustrup, Anders Pedersen 28.

22 Kirsten Sørensdatter i Hjortsballe. 17.9.1772, side 94.
E: Erik Pedersen. B: Søren 3.

23 Jens Pedersen i Laven. 12.10.1772, side 96.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Laurids Rasmussen. B: Gertrud 27, g.m. Christen Pedersen i Holmstol, Anne g.m. Knud Hansen i Laven, Johanne g.m. Hans Nielsen i Årslev, Peder 22, Bertel 19, Anne Marie 9. FM: farbror Laurids Pedersen i Laven.

24 Kirsten Andersdatter i Laven. 6.7.1772, side 99.
E: Søren Jensen. B: Anne 17, Jens 10, Anders 7, Oluf 2. FM: morbror Anders Andersen i Skovsrode, Peder Christensen i Linå.

25 Kirsten Pedersdatter i Virklund, 21.6.1771, side 104.
B: Rasmus Jensen 39 i Hårup, Anne Kirstine Jensdatter gift i København, Albert Jensen 30, ladefoged på Sjælland. Af første ægteskab B: Ellen Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Gudum sogn. FM: Jacob Thomsen i Virklund.

26 Morten Sørensen i Mollerup. 23.12.1770, side 106, 296.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte sluttet 22.9.1766. B: Søren 14, Niels 11. FM: farbror Rasmus Sørensen i Voel, morbror Peder Nielsen i Hårup.

27 Peder Andersen i Them. 18.10.1772, side 111.
B: Anders 25, Johanne 22, Anne 20. FM: morbror Niels Sørensen i Tolstrup.

28 Niels Jensen Lauridsen i Voel. 20.3.1773, side 114.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 4. FM: Thomas Christensen sst. Af første ægteskab B: Jens i Sminge, Peder.

29 Mikkel Nielsen i Voel. 13.9.1769, side 118.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Fårvang. B: Niels 18, Maren 15, Jens 9. FM: farbror Jens Nielsen i Farre, morbror Niels Jensen i Skellerup, Niels Jensen i Voel.

30 Søren Pedersen i Hårup. 25.4.1773, side 121.
A: søster Birgitte Pedersdatter 28. FM: morbror Daniel Linaa, vinhandler i Ålborg, halvbror af 1.kuld Niels Rasmussen i Voel, halvsøskende af 3 kuld Rasmus Pedersen 16, Maren Pedersdatter 9, Karen Pedersdatter 4. FM: farbror Laurids Sørensen i Voel.

31 Søren Rasmussen, ugift i Laven. 28.2.1772, side 124.
A: bror Christen Rasmussen i Virklund, død. 2 sønner, 1 datter. FM: stedfar Christen Andersen sst. (Sml. lbnr.35), bror Rasmus Rasmussen i Laven, død. 1 søn, 1 datter g.m. Christen Pedersen sst. (Sml. lbnr.-77, 92), søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Hansen i Hårup, halvsøster Inger Frandsdatter g.m. Jens Hansen i Skørring. Afdødes barn med Maren Jensdatter i Flensted: Rasmus Sørensen 15.

32 Rasmus Sørensen i Mollerup. 17.7.1773, side 129.
E: Inger Pedersdatter. LV: Knud Knudsen Galten sst. B: Niels 1. FM: farbror Søren Rasmussen i Flensted, Rasmus Jensen i Mollerup. Arv til børn af Morten Sørensen, der havde gården i fæste før enkens første mand Niels Nielsen. FM: Peder Nielsen i Hårup.

33 Karen Andersdatter i Laven. 24.7.1773, side 136.
E: Niels Nielsen. B: Niels 7, Bodil 3. Af første ægteskab B: Anders Herlufsen 13.

34 Dorthe Pedersdatter i Laven. 16.12.1773, side 140.
B: Christen Sørensen 30, Anne Sørensdatter 27, Peder Sørensen 26, Kirsten Sørensdatter 22, Mette Sørensdatter, Rasmus Sørensen 15, Anne Sørensdatter 14, Maren Sørensdatter 12. FM: morbror Peder Pedersen Dyhr i Alling.

35 Kirsten Jensdatter i Virklund. 5.4.1774, side 143.
E: Christen Andersen. B: Kirsten. Af første ægteskab B: Rasmus Christensen 22, Jens Christensen 19, Maren Christensdatter 16. FM: morbror Jens Jensen Meldgaard i Lysbro.

36 Peder Nielsen i Hårup. 6.4.1775, side 146.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: stedfar [dvs. halvbror til enkens mor Kirsten Jensdatter] Hans Jørgen Bæhr sst. B: Ellen 9, Anne Kirstine 6. FM: fars søskendebarn Anders Pedersen i Skellerup og dennes far Peder Andersen sst. Desuden nævnes enkens forældre Rasmus Jensen Høgh i Hårup og Kirsten Jensdatter og enkens farfar Jens Andersen Høgh.

37 Niels Lauridsen i Hårup. 3.6.1775, side 152.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Inger 2. FM: farbror Jens Lauridsen sst, Niels Lauridsen sst. Enkens første ægteskab med Peder Sørensen, der døde for 7 år siden. Hans første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 29.10.1757. 1B: Birthe Pedersdatter i Ålborg. FM: morbror Daniel Linaa, Niels Rasmussen Voel. Arv efter afdødes bror Jens Lauridsen, der døde for 5 år siden i Skellerup.

38 Anders Andersen i Skellerup. 16.2.1776, side 156.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Sørensen i Tovstrup. B: Karen Marie 3, Mette Marie 14 uger. FM: fasters mand Thomas Christensen i Voel. Arv til Maren Jensdatter efter far Jens Rasmussen i Skellerup, skifte 20.11.1755, for hvem afdødes far Anders Nielsen var formynder.

39 Jens Rasmussen i Pårup. 5.9.1775, side 160.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Christen Nielsen i Salten, søsters mand Rasmus Christensen i Rye. Første ægteskab med Anne Cathrine Lauridsdatter [fejl for Anne Kirstine Lauridsdatter, skifte 5.7.1752. B: Inger 28, Rasmus 25, der fæster, Anne 22. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Salten.

40 Rasmus Sørensen Bødker i Voel. 9.5.1777, side 167.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Karen, enke efter Niels Høgh i Skellerup, [skifte 12.8.1777 lbnr.44]. LV: Niels Jensen sst, Kirsten, Inger, Søren 16. FM: Niels Høgh i Linå. Arv til Søren Mortensen i Skellerup efter mor, skifte sluttet 22.9.1768 og far skifte sluttet 5.11.1772. (Sml. lbnr.26).

41 Karen Christensdatter i Skellerup. 2.4.1777, side 171.
E: Anders Pedersen. B: Maren 10, Ellen 7, Peder 4, Christen 2. FM: farbror Niels Pedersen i Sminge.

42 Afkald. Hjortsballe 21.4.1777, side 175.
Afkald fra Jens Jensen i Them, Anne Marie Jensdatter g.m. Thomas Christensen sst, Karen Jensdatter g.m. Christen Pedersen sst, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Troelstrup for arv efter søster Anne Jensdatter, der var g.m. Laurids Christensen i Hjortsballe.

43 Birthe Andersdatter i Laven. 16.11.1772, side 176.
E: Laurids Pedersen. B: Peder 26, Rasmus 19, Maren 15, der ægter Jens Nielsen Trige, Anne Marie 10. FM: Peder Jensen i Laven.

44 Niels Høgh i Skellerup. 12.8.1777, side 177.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels 2. FM: farbror Rasmus Nielsen i Linå ved dennes morbror Niels Høgh sst.

45 Peder Jensen i Hårup. 25.9.1777, side 179.
E: Anne Sørensdatter. LV: Knud Knudsen i Mollerup. A: søskende Søren Jensen i Hårup, Jens Jensen, død. 1B: Karen. FM: bror Christen Rasmussen i Mollerup, Niels Jensen i Voel, Else Jensdatter g.m. Niels Hjort i Mollerup, Mette Jensdatter g.m. Peder Møller i Tovstrup, Mette [formentlig fejl for Karen] Jensdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Voel. B: 1 søn 3 døtre. (Sml. lbnr.139).

46 Afkald. Them 21.5.1777, side 183.
Afkald fra Johan Madsen og dennes brorsøn Oluf Olufsen for arv efter Mads Olufsen i Them til Johan Madsens stedmor Mette Pedersdatter.

47 Peder Pedersen, ugift i Voel. 23.7.1777, side 183.
A: søster g.m. Jens Nielsen Smed i Gjern, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Jensen i København, halvsøster Maren Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i Truust, halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Voel, halvsøster Karen Marie Christensdatter. FM: far Christen Thomsen i Voel.

48 Niels Sørensen i Tolstrup. 5.2.1778, side 185.
B: Rasmus Nielsen i Engetved, Karen Nielsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Tolstrup. 1B: Kirsten, Anne Nielsdatter.

49 Peder Havrum i Voel, 13.5.1777, side 189.
B: Niels 16, Maren 14, Peder 9, Christen 4, Jens 2. FM: Peder Nielsen sst.

50 Afkald. Vissingkloster 26.6.1778, side 190.
Afkald fra Karen Andersdatter g.m. Rasmus Jensen for arv efter far Anders Kongensgaard i Virklund.

51 Markus Pedersen, kromand i Them. 12.2.1778, side 190.
E: Anne Jacobsdatter. FM: far Jacob Thomsen i Virklund. B: Peder 3, Markus, nyfødt, der døde. FM: fasters mand Jens Jensen i Lysbro.

52 Maren Pedersdatter i Them. 21.3.1778, side 204.
E: Christen Lauridsen. B: Maren. Af første ægteskab B: Peder Rasmussen 15, Anne Malene Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter, Anne Marie Rasmusdatter. FM: morbror Christen Pedersen Asklev i Them.

53 Anders Nielsen Bundgaard i Them. 12.11.1777, side 210.
B: Laurids, Anne g.m. Anders Nielsen sst, Johanne. FM: farbror Søren Nielsen i Salten.

54 Afkald. Salten 22.9.1778, side 212.
Afkald fra Inger Rasmusdatter [fejl for Jensdatter] g.m. Jens Jørgensen i Ørskov og Anne Rasmusdatter [fejl for Jensdatter] g.m. Jens Eriksen i Pårup for arv efter far Jens Rasmussen i Pårup, [skifte 5.9.1775 lbnr.39 og mor Anne Kirstine Lauridsdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 5.7.1752 lbnr.2246 til bror Rasmus Jensen.

55 Hans Jacobsen, ugift i Them. 28.3.1778, side 213.
A:
2 farbrødres børn:
Peder Sørensen og 3 søstre,
Christen Thomsen i Virklund, søster g.m. Christen Jensen sst. og søster g.m. Mikkel Rasmussen i Gjessø,
3 fastres børn:
Christian Nielsen i Salten, bror Peder Nielsen i Tulstrup og søster Inger Nielsdatter, død. 1B: Sivert Hansen i Them ved far Hans Sivertsen sst..
Peder Christensen i Bødskov, bror Peder Christensen i Bødskovhus og søster g.m. Peder Pedersen i Bødskov
Thomas Sørensen og søster g.m. Niels Zachariassen i Salten
2 mostres børn:
Christen Hansen i Rustrup, og en bror, børn af Hans Nedergaard i Sepstrup,
Laurids Pedersen i Asklev og søster Kirsten, uvist hvor.
morbror Sivert Hansens barn:
Hans Sivertsen i Asklev.

56 Niels Rasmussen, ugift i Skellerup. 30.4.1778, side 217.
A: mor Lisbeth Nielsdatter, søster Kirsten Rasmusdatter, søster Karen Rasmusdatter. FM: morbror Anders Nielsen sst.

57 Anne Cathrine Lauridsdatter i Tolstrup. 29.10.1778, side 220.
E: Niels Sørensen. B: Søren 12, Laurids 10, Jens 6, Sidsel 4 uger.

58 Johanne Frederiksdatter i Virklund. 9.4.1778, side 224.
E: Jacob Sørensen, B: Søren 1.

59 Mette Pedersdatter i Virklund. 30.3.1779, side 225.
E: Jens Hansen. B: Peder 20, Mette g.m. Christen Andersen i Virklund.

60 Sidsel Sørensdatter i Laven. 4.6.1779, side 228.
E: Søren Jespersen. B: Søren, Jesper, Anne, Maren. FM: Søren Sørensen i Alling.

61 Birgitte Jørgensdatter i Skellerup. 18.10.1779, side 233.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Niels Lauridsen Brygger sst, skifte 18.5.1771 lbnr.18]. B: Laurids, Jørgen, Anne Dorthe.

62 Inger Sørensdatter i Hårup. 19.10.1779, side 238.
E: Andreas Hansen. A: far Søren Jensen sst. Delingsforretning, da enkemanden overtog gården efter afdødes far.

63 Else Ovesdatter i Laven. 10.11.1779, side 241.
E: Laurids Rasmussen. B: Rasmus 15, Søren 9, Rasmus 6, Jens 3. Første ægteskab med Rasmus Nielsen. B: Jens 21. FM: Søren Jespersen sst.

64 Jens Pedersen, ugift i Linå. 4.10.1779, side 243, 268.
A: bror Christen Pedersen sst, søster Inger Pedersdatter g.m. Anders Andersen Vestergaard i Skellerup Nygård, søster Maren Pedersdatter. FM: Bertel Jensen i Linå.

65 Niels Andersen og hustru Kirsten Pedersdatter i Them. 13.10.1779, side 246.
B: Anders sst, Jens sst, Maren, Kirsten.

66 Maren Nielsdatter i Voel. 27.10.1779, side 250.
E: Jens Jensen. B: Jens 1.

67 Maren Christensdatter i Tømmerby. 3.11.1779, side 251.
E: Niels Pedersen. B: Peder 27, Anne Kirstine.

68 Christoffer Jochumsen, ladefoged på Silkeborg. 11.9.1779, side 254.
A: mor Else Nielsdatter, enke med ophold hos Laurids Christensen i Engedal i Daugbjerg sogn, søster Anne Jochumsdatter, tjener i Skive. FM: Søren Jensen Thougaard i Daugbjerg.

69 Peder Lauridsen Skrædder i Voel. 10.1.1780, side 264, 272.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Sørensen sst. A: søster Anne Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen sst, søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Gjern. 1B: Laurids, rømt, halvbror Laurids Jensen i Horn, halvsøster g.m. Jens Lauridsen Fisker i Horn, halvsøster Else Jensdatter.

70 Jens Christiansen i Hårup. 16.12.1779, side 268.
E: Else Andersdatter. LV: Hans Andersen sst. A: bror Anders Christiansen, død. 3B: Christian, Jens, Maren. FM: Christen Hansen sst.

71 Anne Christensdatter i Voel. 17.2.1780, side 269.
E: Laurids Nielsen Smed. A: far Christen Nielsen i Skørring. Afkald fra arvingerne.

72 Anne Kirstine Eriksdatter i Vorret. 8.1.1780, side 272.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 4. FM: morfar Erik Andersen.

73 Maren Hansdatter i Hyrdehuset. 18.10.1779, side 278.
E: Anders Pedersen. B: Hans 27, Peder 19, Niels 14, Karen, Kirsten 16.

74 [Mette Lauridsdatter] i Skellerup. 22.2.1780, side 279.
E: Anders Nielsen Vestergaard. B: Jens, Ellen, Karen Marie.

75 Samuel Christian Wagner, gartner på Silkeborg Hovedgård og hustru Mette Rasmusdatter Høgh. 9.4.1781, side 281.
B: Frederik Samuel Wagner, Flemming Wagner, datter g.m. Niels Jensen i Nygård. FM: morbror Niels Rasmussen Høgh i Linå.

76 Inger Marie Thøgersdatter i Gødvad. 12.8.1782, side 287.
E: Niels Nielsen Bøjer. B: Adam 22, Thøger 20, Niels 12, Poul 2, Mette Marie, Anne Sofie, Sidsel, Mette Malene. FM: morbrødre Jens Thøgersen sst, Mikkel Thøgersen sst, Anders Thøgersen, der tjener i Brendstrup.

77 Anne Kirstine Rasmusdatter i Laven. 1.6.1782, side 290.
E: Christen Pedersen. B: Maren 7, Inger 5, Anne 3, Karen 10 uger.

78 Anne Christensdatter i Voel. 24.2.1783, side 294.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 3, Kirsten.

79 Gertrud Eriksdatter i Pårup. 30.4.1783, side 296.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 5, Anne 4, Erik 4 uger.

80 Christen Thomsen i Voel. 1.5.1783, side 298.
E: Karen Pedersdatter. Af første ægteskab B: Maren Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i Truust, Karen Marie Christensdatter, Anne Christensdatter, [skifte 24.2.1783 lbnr.78], var g.m. Jørgen Nielsen i Voel. 2B: Niels, Kirsten.

81 Anne Andersdatter i Virklund. 7.10.1783, side 300.
E: Anders Rasmussen. B: Anne g.m. Jens Christensen sst, Rasmus 17, Poul 16, Maren 14, Kirsten 12.

82 Hans Jacobsen i Them. 8.6.1782, side 302, 322.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: søn Søren Pedersen i Hesselbjerg, Laurids Henriksen i Them, Vindekilde sst. Af første ægteskab B: Jacob Hansen, tømmermester i Bolbro(?), Laurids Hansen i Hedegård, Frederik Hansen 23, Anne Hansdatter g.m. Christen Hansen i Sepstrup, Inger Hansdatter g.m. Poul Sørensen i Them, Johanne Kirstine Hansdatter, uvist hvor, Kirsten Hansdatter.

83 Maren Nielsdatter i Skellerup. 12.7.1783, side 308.
E: Anders Pedersen. B: Peder 3, Karen 2, Ellen 3 mdr. Enkemandens første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 2.4.1777 lbnr.41. B: Maren, Peder, [formentlig fejl for Christen]. FM: Niels Pedersen i Sminge.

84 Else Nielsdatter i Hårup. 14.3.1783, side 312.
E: Søren Pedersen. A: søster Maren Nielsdatter, død. 5B: Laurids Nielsen, rømt, Søren Nielsen i Rye, død. 1 barn, Rasmus Nielsen, i Laven, død. 1B: Jens, (se lbnr.63), Maren Nielsdatter i København, Anne Nielsdatter g.m. Christen Lambertsen i Hårup, søster Kirsten Nielsdatter, død. 2B: Anne Cathrine Henriksdatter i Veng, Maren Henriksdatter i Århus, søster Anne Nielsdatter, død, var gift på Viborg-kanten.

85 Søren Thøgersen i Gødvad. 3.2.1784, side 313.
E: Margrethe Marie Olufsdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Oluf 28, Kirsten 24, Thøger 22, Anders 14, Kirstine Marie 8.

86 Johanne Andersdatter i Laven. 16.8.1783, side 315.
E: Peder Lauridsen. B: Birthe 9, Anne, Maren, Anne Marie, Jens 6 mdr.

87 Erik Jensen i Virklund. 23.12.1783, side 315.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Anne 9, Maren 2. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 9.6.1772 lbnr.20]. B: Christen sst.

88 Else Jensdatter i Gjern. 9.3.1784, side 316.
E: Niels Nielsen. B: Jens 4 uger. FM: morbror Laurids Jensen i Horn, mosters mand Laurids Jensen Fisker sst. Arv efter enkemandens første hustru, skifte august 1782.

89 Peder Sørensen i Laven. 3.2.1785, side 318.
E: [Anne Jensdatter]. LV: Knud Jacobsen i Alling, Jens Sørensen. B: Søren 10. FM: farbror Rasmus Sørensen i Laven.

90 Poul Jensen i Hårup. 26.10.1784, side 321.
E: Johanne Hansdatter. B: Jens 19, Hans 16, Rasmus 9. FM: farbror Søren Jensen sst.

91 Peder Nielsen i Voel. 24.5.1785, side 322.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Andersen. B: Christen 27, Niels 16, Maren, Anne.

92 Johanne Rasmusdatter i Laven. 14.3.1785, side 223.
E: Jens Pedersen Tulstrup. B: Peder 24, Rasmus 19, Maren g.m. Søren Pedersen i Svejbæk, Karen. Af første ægteskab B: Rasmus Rasmussen i Them, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Laven. 4 børn. (Sml. lbnr.77).

93 Anne Madsdatter i Them. 22.12.1783, side 324.
Enke efter Peder Galten. B: Frederik, vides ikke hvor, Anne Cathrine tjener i København, Anne Cathrine gift sst, Maren tjener i Flensborg. FM: Christen Asklev i Them.

94 Anne Sørensdatter i Laven. 19.8.1785, side 326.
E: Thomas Jacobsen. B: Jacob 8, Søren 6, Anders 4, Kirsten 2. FM: morfar Søren Jensen.

95 Karen Pedersdatter Kusk i Voel. 15.3.1786, side 329.
A: bror Rasmus Pedersen i Laven, søstersøn Laurids Thomsen i Grønbæk.

96 Anders Hansen i Hårup. 2.5.1785, side 330.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Niels Høgh i Linå, Jens Pedersen sst. A: far Hans Andersen i Hårup.

97 Inger Rasmusdatter i Mollerup. 18.5.1786, side 333.
E: Laurids Bertelsen. B: Bertel 21, Maren 15, Maren 13, Else 9, Christiane 3, der døde. FM: farbror Jens Bertelsen sst, morbror Christen Rasmussen sst.

98 Søren Pedersen Stærk i Hårup. 4.12.1786, side 337.
A: søster Mette Pedersdatter i Asminggård ved svigersøn Anders Væver sst.

99 Karen Nielsdatter i Lindegårde. 29.5.1786, side 339.
E: Jens Jensen. B: Christen 20, Jens 15. Første ægteskab med [Christen Nielsen]. B: Karen 27, Jens 25, Niels 23.

100 Anders Rasmussen i Virklund. 10.2.1787, side 340.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 7.10.1783 lbnr.81]. B: Anne g.m. Jens Christensen sst, Rasmus 23, Poul 20, Maren 16, Kirsten 14. FM: morbror Jacob Andersen.

101 Thøger Sørensen, ugift i Gødvad. 4.4.1787, side 342.
A: mor Anne Margrethe Marie Olufsdatter, enke efter Søren Thøgersen, [skifte 3.2.1784 lbnr.85]. LV: Peder Alling i Kærsgårds Mølle, søskende Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Hansen i Gødvad, Anders Sørensen 17, Kirstine Marie Sørensdatter 14. FM: farbror Jens Thøgersen i Gødvad.

102 Afkald. Lindegårde 2.11.1786, side 343.
Afkald fra Kirsten Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Lindegårde for arv efter mor Karen Nielsdatter i Tolstrup, skifte 10.9.1766.

103 Anders Nielsen i Voel. 7.6.1787, side 343.
E: Anne Lauridsdatter. B: Niels 30, Maren 28, Karen 26.

104 Rasmus Hansen, ugift i Skellerup Nygårde. 21.6.1787, side 344.
A: mor Ellen Rasmusdatter g.m. Niels Jensen her på stedet, bror Anders Hansen ladefoged på Silkeborg, søster Kirsten Hansdatter.

105 Jens Hansen i Virklund. 10.7.1786, side 347.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Meldgaard sst. B: Hans. Af første ægteskab B: Peder. (sml. lbnr.59).

106 Maren Rasmusdatter i Virklund. 7.4.1787, side 349.
E: Peder Nielsen. A: søskende Anders Rasmussen 40 i Addit, Mikkel Rasmussen 36 sst, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Bødker i Sønder Vissing, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Rye. 2B: Rasmus Svendsen 20 i Horsens, Maren Svendsdatter g.m. Jørgen Andersen i Rye.

107 Maren Jensdatter i Virklund. 18.4.1787, side 352.
E: Rasmus Olufsen. B: Otte 23, Ingeborg g.m. Christen Mortensen i Salten, Karen.

108 Søren Jørgensen Slot i Them. 30.10.1783, side 353.
E: Sidsel. Intet at arve.

109 Afkald. Lund i Gjellerup sogn 1.2.1788, side 354.
Afkald fra Jacob Sivertsen, ugift i Lund for arv efter far Sivert Thomsen, kromand i Them, skifte 10.9.1766. Medunderskrevet af svoger Søren Pedersen Engesvang i Hesselbjerg i Ikast sogn. (Sml. Lbnr.5, 110).

110 Afkald. Lund i Gjellerup sogn 1.2.1788, side 354.
Afkald fra Anne Sivertsdatter i Lund, enke efter Troels Jensen. LV: provst Oluf Pedersen sst, fra Karen Sivertsdatter g.m. Søren Pedersen i Engesvang, fra Jacob Sivertsen i Lund, for arv efter bror Frederik Sivertsen, som han havde fået efter far Sivert Thomsen, kromand i Them, skifte 10.9.1766. (Sml. lbnr.5, 109).

111 Christen Hansen i Them. 7.1.1788, side.355.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Pedersen Asklev i Them. B: Hans 18, Hans 16, Anders 14, Maren 10. FM: morbror Jacob Hansen Løgager i Salten.

112 Søren Jensen i Laven. 9.2.1788, side 356.
B: Jens 26 sst, Anne, [skifte 19.8.1785 lbnr.94], var g.m. Thomas Jacobsen her i gården. 4B: Jacob 10, Søren 8, Anders 6, Kirsten 4.

113 Afkald. Them 15.12.1787, side 358.
Afkald fra Søren Rasmussen i Them for arv efter far Rasmus Pedersen sst. og mor Anne Christensdatter.

114 Mette Pedersdatter i Virklund. 10.3.1788, side 358.
E: Christen Andersen. B: Maren 12.

115 Afkald. Salten 4.11.1780, side 359.
Afkald fra Niels Jensen, der nu bor i Salten for arv efter steddatter Karen Pedersdatter, der havde arv efter far Peder Sørensen, skifte 9.9.1766.

116 Mikkel Jensen og hustru Maren Jensdatter i Voel. 10.3.1788, side 360.
B: Niels 37 på Tvilum, Maren 31, Jens 26.

117 Afkald. Silkeborg 14.6.1788, side 365.
Afkald fra Johanne Kirstine Hansdatter med FM: Poul Christian Sørensen Smed i Them for arv efter far Hans Jacobsen sst, skifte 8.6.1782 lbnr.82.

118 Afkald. Virklund 1.5.1788, side 366.
Afkald fra Thomas Jacobsen i Laven, Niels Jacobsen i Virklund og Anne Jacobsdatter g.m. Christen Sørensen i Them for arv efter forældre Jacob Thomsen og hustru, der lever i Virklund.

119 Afkald. Virklund 4.10.1783, side 366.
Afkald fra Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen Lovdal for arv efter far Niels Thomsen.

120 Afkald. Virklund 26.1.1783, side 366.
Afkald fra Karen Rasmusdatter g.m. Christen Thomsen for arv efter forældre til stedfar Niels Thomsen.

121 Afkald. Virklund 26.1.1783, side 366.
Afkald fra Jens Rasmussen for arv efter forældre til stedfar Niels Thomsen.

122 Afkald. Virklund 11.11.1788, side 366.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Virklund og bror Thomas Nielsen sst. for arv efter mor Anne Sørensdatter til far Niels Thomsen.

123 Anne Eriksdatter i Virklund. 9.6.1788, side 367.
E: Niels Jensen Vorret. B: Erik 22, Anne Marie 16, Irmgard 8, Niels 3. FM: morbror [dvs. morfar] Erik Christensen i Fogstrup.

124 Anne Jensdatter i Hjortsballe. 3.1.1789, side 368.
E: Jens Eriksen. B: Anne Kirstine 9, Erik 7, Ellen.

125 Laurids Lauridsen i Hårup. 3.2.1789, side 370.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Laurids 23, Peder 21, Niels 19. Anne 13. FM: farbror Niels Lauridsen sst.

126 Jens Hansen i Hårup. 25.3.1789, side 372.
E: Inger Frandsdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Mette 35, Karen 19. FM: mosters mand Christen Hansen sst.

127 Mads Hansen i Myrehuset. 26.3.1789, side 373.
E: Gertrud Marie Ditlevsdatter. FM: Rasmus Pedersen Meldgaard i Virklund. B: Rasmus 13, Hans 11, Søren 8, Else 5, Birgitte 2. FM: farbror Johannes Hansen Væver i Funder.

128 Sofie Mathiasdatter Schwartz, husholderske på Silkeborg.21.2.1788, side 374.
A: søskende, uvist hvor.

129 Afkald. Hårup 18.8.1789, side 379.
Afkald fra Søren Thomsen i Hårup for arv efter datter Maren Sørensdatter, var g.m. Jens Hansen sst.

130 Jens Pedersen i Them. 18.8.1782, side 379.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Asklev i Them. B: Peder 5, Søren 1. FM: Laurids Nielsen sst.

131 Niels Andersen i Hårup. 5.7.1790. side 380.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Hans 7, Anders 4, Rasmus 2. FM: morfar Hans Andersen sst.

132 Maren Mikkelsdatter i Mollerup. 28.9.1790, side 381.
E: Anders Rasmussen. A: søskende Niels Mikkelsen på Tvilum, Jens Mikkelsen i Voel. Arv efter afdødes forældre, skifte 10.3.1788, lbnr.116.

133 Erik Christensen Væver i Skellerup. 7.9.1790, side 382.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Edel Marie 8, Karen nyfødt. FM: Niels Jensen i Skellerup Nygårde.

134 Jørgen Nielsen i Voldbygård. 6.12.1790, side 384.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen i Skellerup. B: Anne Johanne 11, Birthe 9, Anne Marie 5, Johanne 3. FM: farbror Laurids Nielsen sst. Desuden nævnes enkens bror Anders Lauridsen.

135 Jens Nielsen Brande i Virklund. 30.12.1790, side 388.
E: Lene Nielsdatter. LV: Christen Thomsen Østergaard i Virklund. A: bror Rasmus Nielsen Brande i Them, bror Christen Nielsen i Rye, død. 2B: Anne g.m. Christen Henriksen i Båstrup, Karen.

136 Afkald. Them 26.2.1791, side 390.
Afkald fra Peder Christensen for arv efter mor Anne Elisabeth Johansdatter til far Christen Pedersen i Them.

137 Hans Andersen i Hårup. 9.5.1791, side 390, 401.
E: Ellen Pedersdatter. B: Peder sst, Jens sst, Rasmus, Niels, Maren, enke efter Niels Andersen Smed i Sminge, nu i Hårup.

138 Maren Jensdatter i Lindegårde. 2.12.1791, side 391, 394, 399.
E: Jens Christensen. A: søskende Lene Jensdatter, Kirsten Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Hedegård, Anne Jensdatter g.m. Jacob Skøt i Grønholt på Ryomgård gods, Anne Kirstine, Johanne g.m. Mads Madsen i Lindegårde, Sidsel, Karen. FM: morbror Jens Pedersen i Tolstrup.

139 Søren Jensen og hustru Karen Sørensdatter i Hårup. 10.12.1791, side 392, 396, 405.
Hans A:
brorsøn Jens Nielsen i Voel, brordatter Karen Jensdatter i Linå. FM: bror Christen Rasmussen i Mollerup, søster Else Jensdatter g.m. Niels Hjort i Mollerup, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Jensen og med Peder Møller i Tovstrup. 5B: Jens Nielsen Hult i Voel, Niels Nielsen i Tovstrup, Bodil Nielsdatter g.m. Sejer Rasmussen i Horn, Anne Nielsdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Hårup, [skifte 3.2.1789 lbnr.125], Inger Pedersdatter, enke efter Niels Borup i Mollerup. LV: Christen Pedersen i Laven, søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Voel. 4B: Jens, Karen g.m. Christen Thybo i Laven, Anne i Århus, Else g.m. Christen Pedersen i Laven. (Sml. lbnr.45, 149).
Hendes A:
søster Maren Sørensdatter, død. 5B: Jens Rasmussen Borup i Århus, Peder Rasmussen Borup i Linå, Niels Borup i Mollerup, [skifte 5.3.1792 lbnr.141], var g.m. Inger Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Laven. 2B: Mette Marie, Inger, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Hamborg i Århus, Inger Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen Skrædder i Århus.

140 Peder Eriksen i Tømmerby. 3.3.1792, side 402, 410.
E: Anne Malene Johansdatter. LV: far Johan Gustavsen sst. B: Anne Marie, Anne Kirstine, Marie Kirstine, Peder nyfødt. FM: farbror Niels Eriksen, fars farbror Laurids Baltser i Salten, fars morbror Jens Nielsen i Pårup.

141 Niels Rasmussen Borup i Mollerup. 5.3.1792, side 404.
E: Inger Pedersdatter. LV: Knud Lauridsen sst. B: Mette Marie 15, Inger 11. FM: farbrødre Jens Rasmussen i Århus, Peder Rasmussen i Linå.

142 Jens [Jensen] Meldgaard i Lysbro. 26.3.1792, fol.409.
E: Mette Pedersdatter. A: Karen g.m. Rasmus Meldgaard i Virklund.

143 Afkald. Silkeborg 6.3.1792, side 409.
Afkald fra Hans Andersen, gartner på Silkeborg for arv efter mor Anne Christensdatter, skifte 21.3.1771 lbnr.17 til far Anders Nielsen Smed på Silkeborg.

144 Karen Sørensdatter i Hårup. 14.4.1792, side 412.
E: Christen Sørensen. B: Søren Nielsen, der ikke forlangte skifte.

145 Niels Jensen Vorret i Virklund. 28.4.1792, side 412.
Enkemand efter [Anne Eriksdatter, skifte 9.6.1788 lbnr.123]. B: Anne Marie 20, Irmgard 12, Niels 6. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter]. B: Jens i Virklund, Anne g.m. Otte Rasmussen i gården, Irmgard 35.

146 Afkald. Århus 30.4.1792, side 414.
Afkald fra Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Eriksen, handskemager i Århus for arv efter halvbror Jens Pedersen i Skellerup, der døde for kort tid siden.

147 Afkald. Silkeborg 14.8.1792, side 414.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Skørring for arv efter forældre skifte 25.12.1765 og 29.10.1766.

148 Anders Jensen Østergaard i Voel. 10.11.1792, side 414.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Jens Jensen Pelsen den yngre sst, B: Kirsten 13. FM: Christen Jensen Torupgaard.

149 Laurids Sørensen i Voel. 12.11.1792, side 417, 421.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Nielsen Anneks i Voel. B: Søren 27, Thomas 16, Kirsten 14. Første ægteskab med [Karen Jensdatter]. B: Karen g.m. Christen Thybo i Laven, Anne 37 i Århus, Else g.m. Christen Pedersen i Laven, Jens 34. (Sml. lbnr.139).

150 Karen Rasmusdatter i Højgård. 13.12.1792, side 419, 423.
E: Christen Pedersen. B: Niels 5, Maren 3, Peder 1 måned.

151 Laurids Nielsen Smed i Voel. 20.2.1793, side 424, 428.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Christensen sst. A: bror Jens Nielsen Smed i Gjern, bror Thomas Nielsen i Herskind, søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Knudsen i Skårup ved Skanderborg, halvsøskende Søren Nielsen i Sandby på Frijsenborg gods, Rasmus Nielsen i Århus, Laurids Nielsen i Farre på Søbygård gods, Jens Nielsen i Lyngby på Søbygård gods, Peder Nielsen i Skørring på Wedelslund gods, Peder Nielsen uvist hvor, Anne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen [fejl for Anders Jensen] i Farre.

152 Jens Jensen Pelsen i Voel. 2.3.1793, side 426.
E: Øllegaard Jensdatter. LV: Jens Nielsen Anneks i Voel. B: Jens, Mogens, Niels, der fæster, Anne 38, Maren 20, Ellen 15.

153 Niels Sørensen i Tolstrup. 9.4.1793, side 430.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Engetved. B: Anne Cathrine 3. Første ægteskab med [Anne Cathrine Lauridsdatter, skifte 29.10.1778 lbnr.57]. B: Søren, Laurids, Jens 19.

154 Anne Nielsdatter i Virklund. 25.4.1793, side 431, 436.
E: Otte Rasmussen. B: Maren 5, Anne 3, Jens 1 måned. Første ægteskab med [Jens Hansen sst, skifte 10.7.1786 lbnr.105]. B: Hans 9. FM: halvbror Peder Jensen sst.

155 Johan Bahnsen, møllersvend i Silkeborg Mølle. 6.5.1793, side 432, 434, 438.
Skal have været gift i Holsten. Ingen arvinger meldte sig.

156 Kirsten Andersdatter Foged i Laven. 29.5.1793, side 433.
Enke efter Rasmus Pedersen Foged. B: Christen i Tovstrup, Anders i Låsby, Birthe 25. Af første ægteskab B: Anders Jensen i Rye.

157 Søren Johansen i Hårup. 25.11.1793, side 437.
E: Mette Andersdatter. B: Bertel, Anders, Johan, Hans, Anne 35.

158 Maren Jespersdatter i Resenbro. 8.2.1794, side 439.
Enke efter Poul Lauridsen. B: Laurids i Skannerup, Maren g.m. Nikolaj Feldbæk, murermester i Resenbro.

159 Mikkel Sørensen, røgter på Silkeborg. 18.3.1794, side 440.
A: søster Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Anders Andersen Smed i Linå, søster Johanne Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Andersen i Laven, søster Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Skrædder i Mollerup. 4B: Niels 22, Else 20, Peder 18, Hans 15.

160 Afkald. Silkeborg 7.6.1794, side 443.
Afkald fra Flemming Wagner for arv efter far og mor.

161 Afkald. Skellerup Nygårde 16.6.1794, side 443.
Afkald fra Niels Mortensen i Skellerup Nygårde for arv efter forældre Morten Sørensen og hustru i Mollerup, skifte sluttet 5.11.1771. (Sml. lbnr.26).

162 Anne Jensdatter i Hjortsballe. 15.12.1794, side 443, 448.
E: Sivert Hansen. B: Jens 20, Inger 15, Hans 13, Mette Cathrine 10. FM: morbror Jacob Sørensen i Pårup.

163 Ellen Pedersdatter i Hårup. 12.3.1795, side 445.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 9.5.1791 lbnr.137]. B: Maren g.m. Anders Sørensen sst, Jens, Rasmus, Niels, Peder sst.

164 Christen Pedersen i Hårup. 11.3.1795, side 446, 454.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Jensen sst, Laurids Hansen sst. B: Anne 4 mdr. FM: Laurids Hansen Skrædder sst, farfar Peder Jensen i Linå.

165 Karen Rasmusdatter i Virklund. 22.9.1795, side 457.
E: Christen Thomsen. B: Thomas 29, Kirsten 22, Anne 16. FM: Jens Rasmussen i Them.

166 Søren Jensen, hyrde i Hårup. 27.10.1795, side 465, 490, 493.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Hansen Smed sst. B: Søren 12. Af første ægteskab B: Jens Sørensen 36 i Ulstrup i Sønder Vissing sogn, Maren Sørensdatter g.m. Christen Christensen Thybo i Århus, Niels Sørensen 30, Jens Sørensen 28 i Linå, Laurids Sørensen 22, Karen Sørensdatter 27 i Århus, Anders Sørensen 18. FM: Morten Jensen i Hårup.

167 Irmgard Nielsdatter i Virklund. 2.1.1796, side 467, 493.
E: Otte Rasmussen. B: Jens 2. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 25.4.1793 lbnr.54]. B: Maren 8. FM: Rasmus Hansen sst.

168 Jens Nielsen i Virklund. 2.1.1796, side 470, 491.
E: Mette Pedersdatter Rom. LV: Peder Vestergaard, Jens Nielsen, der ægter enken. B: Anne 5, Niels 4. Barn uden for ægteskab med Hans Hansen i Funder: Peder 11. FM: fars svoger Otte Rasmussen.

169 Maren Nielsdatter i Hårup. 18.1.1796, side 474, 479.
E: Søren Thomsen. B: Anders 26 sst. Af første ægteskab B: Anne Cathrine Andersdatter g.m. Laurids Nielsen sst, Niels Andersen sst, [skifte 5.7.1790 lbnr.131]. 3B: Hans 12, Anders 9, Rasmus 7. FM: Peder Hansen sst.

170 Christen Hansen i Hårup. 29.3.1796, side 476.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Hansen. B:
3) Karen Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Hårup
4) Kirsten Christensdatter g.m. Søren Christensen i Virklund
5) Anders Christensen 30 i Hårup
6) Hans Christensen [27] i Hårup.
Enkens første ægteskab med Hans Johansen. B:
1) Johan 45 i Svejbækhuset
2) Rasmus 34 [dvs.42] i Virklund.

171 Ellen Hansdatter i Hårup. 29.3.1796, side 478.
E: Hans Christensen. B: Karen 2, Christen 8 uger. FM: morbror Anders Hansen sst.

172 Ellen Pedersdatter i Virklund. 14.6.1796, side 482.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 7, Anne 4, Anne Malene 3, Karen 11 uger. FM: Jens Nielsen i Pårup.

173 Inger Frandsdatter i Hårup. 29.10.1796, side 487.
Enke efter [Jens Hansen sst, skifte 25.3.1789 lbnr.126]. B: Karen g.m. Anders Sørensen sst, Mette 41. FM: Hans Christensen.

174 Else Nielsdatter i Hårup. 29.10.1796, side 489.
Enke. B: Søren Sørensen 38 sst, Niels Sørensen 36 i Tovstrup Mølle, Anders Sørensen 35 i Hårup, Karen Sørensdatter 26 på Silkeborg, Maren Sørensdatter 20 i Hårup. FM: Niels Lauridsen sst.

175 Karen Jensdatter på Virklund Mark. 7.5.1800, side 495, 506.
E: Rasmus Pedersen Meldgaard, der også døde. B: Peder 26, Mette 24, Anne Kirstine 20, Anne 11. FM: mors søskendebarn Christen Eriksen i Virklund, farbror Anders Pedersen Vestergaard i Virklund.

176 Søren Pedersen i Svejbæk. 17.10.1800, side 501.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Møller i Mausing Mølle, B: Maren 19, Peder 17, Anne 13, Anne Kirstine 10, Jens 9 mdr. FM: farbror Anders Pedersen i Skellerup.

177 Christen Jensen Rytter i Virklund. 16.6.1802, side 515, 532.
E: Karen Thomasdatter. LV: Christen Thomsen, Christen Mønster i Vinderslev. A: bror Niels Jensen., død. 4B: Jens 36, Jens 33, Kirsten 32, Peder 30, søster Dorthe Jensdatter, død, var gift i Brande sogn. 2B: Jens Christensen 32, Peder Christensen 28. FM: Rasmus Jensen i Bødskovlund.

178 Christen Thomsen i Virklund. 31.3.1803, side 517, 528.
E: Lene Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Voldbygård. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 22.9.1795 lbnr.165. B: Thomas 32 i Virklund, Kirsten g.m. Rasmus Andersen sst, Anne. FM: morbror Rasmus Nielsen sst.

179 Johanne Jensdatter i Virklund. 10.7.1804, side 526, 531.
E: Mads Madsen Krag. B: Jens 17, Anne Kirstine 14, Mathias 7.

180 Jens Pedersen på Virklund Mark. 20.12.1805, side 533.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Kongsgård. B: Kirsten g.m. Søren Busch i Nørre Hvam Kro, Mette g.m. Søren Jacobsen i Virklund, Peder 17. FM: Poul Andersen sst.

181 Kirsten Jensdatter i Virklund. 8.2.1809, side 538.
E: Peder Jensen Vestergaard. B: Jens 26. FM: morbror Rasmus Jensen i Bødskovlund.

182 Sidsel Jensdatter i Virklund. 21.2.1811, side 543.
E: Poul Jensen. B: Jens 5, Marianne 3, Jens 7 uger. FM: "oldefar" Jens Jensen Lemming i Høgdal.

183 Anne Cathrine Sørensdatter i Brande. 4.3.1812, side 545, 552.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 9 mdr. FM: morbror Rasmus Sørensen i Ebstrup.

184 Anders Christensen i Myrehuset. 13.4.1812, side 547.
E: Gertrud Marie Ditlevsdatter. LV: Peder Vestergaard i Virklund. A: bror Christen Christensen sst, søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen sst, [skifte 20.12.1805 lbnr.180]. 3B: Kirsten g.m. Søren Busch i Viborg, Mette g.m. Poul Andersen i Vesterlund på Virklund Mark, Peder i Virklund.

185 Anne Malene Christensdatter i Virklund. 10.4.1815, side 553.
E: Rasmus Andersen. B: Anne 10, Christen 6, Peder 4, Anders 2, Carl 6 uger. FM: morfar Christen Eriksen i Virklund.

186 Niels Jensen i Voldbygård. 2.10.1816, side 556.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: [Anne Cathrine] g.m. Hans Sivertsen i Hjortsballe, Jens 28, Lene 23, Karen 19. FM: farbror Rasmus Christensen i Salten Skov.

187 Johannes Hansen i Virklund. 1.7.1817, side 562.
E: Karen Marie Rasmusdatter. LV: Niels Sørensen i Svejbæk. B: Rasmus i Virklund, Anne Elisabeth 24, Hans 18, Christen 16. FM: farbror Rasmus Hansen i Hyttekær.

SLUTSØBYGÅRD GODS
Skifteprotokol
1775-1851Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE som vanligt kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående. Dødsanmeldelser uden familierelationer medtages ikke.
I G 344-33 fol 6 oplyses det, at Lykkehuset ligger ved Tulstrup Mølle.

Skifteprotokol
1775-1834
G 344-32

1 Niels Jensen, hyrde i Skorup. 13.6.1775, fol.1.
E: Karen Nielsdatter. LV: Terkild Knudsen. B: Jens 21, Niels 18. FM: skovfoged Johan Christoffer.

2 Inger Andersdatter i Tovstrup. 7.7.1775, fol.2.
E: Christen Sørensen. B: Søren 8, Anders 5, Anne 3. FM: skoleholder Oluf Fanøe.

3 Anders Nielsen i Møgelby. 23.1.1776, fol.3B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Farre. B: Niels 23, Rasmus 21, Johanne 15, Peder 8. FM: morbror Anders Nielsen Norup i Møgelby.

4 Inger Nielsdatter i Tovstrup. 7.5.1776, fol.5B.
E: Søren Sørensen. B: Margrethe 2.

5 Jens Jensen Bødker i Grølsted. 6.4.1776, fol.6B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: bror Søren Kræmmer i Sall, Niels Drejer i Grølsted. B: Jens 1. FM: Peder Overgaard i Grølsted, Johan Christoffer i Skorup. Første ægteskab med Anne Frandsdatter. B: Abelone 24 g.m. Søren Nielsen Aptrup i Aptrup, Margrethe 20, Else 19, Karen 16, Maren 13. FM: morbror Daniel Frandsen i Houlbjerg.

6 Anne Rasmusdatter i Lyngby. 11.6.1777, fol.11.
E: Christen Rasmussen Hyrde. B: Søren 21, Else 13. FM: Christen Bjerregaard i Lyngby.

7 Peder Nielsen og hustru Else Sørensdatter i Farre. 28.6.1776, fol.12B.
B: Maren 10. FM: morbror Thomas Sørensen sst. Hans første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Maren 40 i København, Anne g.m. Peder Johansen i Storring, Jens i Farre, Niels 30 uvist hvor, Peder 28. Hans andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 13.10.1766. B: Maren 17. LV: morbror Peder Jensen i Farre, Laurids Rasmussen i Tovstrup, der ægter.

8 Laurids Poulsen Smed i Nårup. 14.5.1777, fol.14B.
E: Mette Jensdatter. LV: far Jens Bach i Truust, Niels Johansen i Skorup. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter]. B: Peder 18, Niels 12, Christen 8, Anders 5. FM: morbror Peder Lauridsen i Nårup, morbror Niels Pedersen i Røgen, Anders Joensen i Svenstrup. (Sml. lbnr.102).

9 Søren Sørensen i Nårup. 17.11.1777, fol.20B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Niels Christensen Møller i Søbyvad Mølle. B: Mourids 4, Søren 2. FM: skovfoged Johan Christoffer i Skorup.

10 Peder Bech i Lykkehuset. 21.3.1777, fol.23.
E: Bodil Thomasdatter Løwenhentz. LV: Vilhelm Ejsen i Tovstrup Mølle. Arvinger nævnes ikke.

11 Anders Rasmussen ugift i Mølgårde. 25.11.1775, fol.27.
A: morbror Rasmus Clausen i Høver, faster Bodil Andersdatter i Kalundborg, faster Anne Andersdatter i Mølgårde, død. 3B: Anders Nielsen 26, Christen Nielsen 22, Anne Andersdatter (fejl for Nielsdatter?) g.m. Hans Nielsen i Gjern, farbror Peder Andersen i Vadsted, død. 6B: Karen g.m. Jacob Mikkelsen, klejnsmed i Randers, Anders 25, Maren g.m. Mikkel Hansen i Gjern, Jens 23, Karen Marie 20, Rasmus 18. FM: stedfar Jens Hansen i Vadsted, farbror Jens Andersen i Mølgårde, død. 1B: Simon 20. FM: Bent Noer, skoleholder i Svenstrup, morbror Laurids Clausen i Låsby, død. 1B: Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Jensen sst. 1B: Jens 16, moster Maren Clausdatter, død, var g.m. Mads Nielsen sst. 2B: Jens Madsen i Vissing på Sophiendal gods, Johanne Madsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Låsby. 3B: Niels 16, Lisbeth 14, Simon 11.

12 Laurids Pedersen i Lyngby. 17.10.1778, fol.30B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christen Christensen Bjerregaard. A: Søstersønner Christen Sørensen i Møgelby, Mads Sørensen 21, Niels Sørensen 28, Anders Sørensen 26, brors børn Peder Pedersen 35, Thomas Pedersen 19 hos stedfar Simon Christensen i Røgen, Mette Pedersdatter, Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Sørensen, hyrde i Svenstrup. FM: Søren Christensen i Lyngby. Arv til enkens slegfredsøn Rasmus Christensen, død. 2B: Anders 12, Anne Johanne 7 hos mor i Revl på Palstrup gods.

13 Søren Pedersen i Farre. 12.3.1779, fol.32B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Hougaard. B: Peder 17, Christence 11, Ellen 6. FM: Christen Bjerregaard i Lyngby, farbror Rasmus Pedersen i Havrum.

14 Karen Rasmusdatter i Lyngby. 12.3.1779, fol.37.
E: Laurids Nielsen. A: bror Rasmus Rasmussen, død. 6B: Rasmus, Maren, Anne g.m. Jens Sørensen i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted, Else, Kirsten, søster Inger Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Bojer sst. 3B: Christen i Lyngby, Anders, Anne g.m. Oluf Jensen i Thorsølund. FM: Christen Christensen Bjerregaard.

15 Peder Jensen i Skorup. 28.4.1779, fol.40.
E: Johanne Christensdatter. LV: bror Søren Christensen i Lyngby. B: Niels 14, Jens 12, Kirsten 10, Christen 4. FM: farbrødre Niels Jensen i Grølsted, Christen Jensen sst.

16 Enevold Andersen i Vadsted. 5.5.1779, fol.46.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Hougaard i Farre. B: Niels 47 i Vadsted, Anne g.m. Søren Nielsen Smed i Serup på Allinggård gods, Marie g.m. Jacob Andersen i Skannerup på Tvilumgård gods, Anne Cathrine g.m. Anders Pedersen i Vadsted.

17 Anne Pedersdatter i Møgelby. 29.10.1779, fol.49B.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 6. FM: morfar Peder Pedersen i Farre.

18 Anne Pedersdatter i Skorup. 25.11.1779, fol.52.
E: Søren Eriksen. Af første ægteskab B: Niels Jensen 20, Jens Jensen 16, Christen Jensen 13. FM: Niels Johansen sst.

19 Niels Pedersen Smed i Grølsted. 16.11.1779, fol.53B
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Dorthe 8, Peder 5, Ellen 5 mdr. FM: Jens Pedersen Smed i Hammel.

20 Maren Christensdatter i Grølsted. 9.3.1780, fol.56.
E: Jens Jensen Møller. B: Karen g.m. Rasmus Pedersen Møller sst, Jens 20. FM: Degnen Grølsted i Skorup.

21 Niels Lambertsen i Grølsted. 17.2.1780, fol.58.
E: Malene Pedersdatter. LV: Peder Overgaard sst. B: Ellen 12, Karen 10, Kirsten 6. FM: farbror Christen Lambertsen i Hårup i Linå sogn.

22 Jacob Jensen i Farre. 1.11.1779, fol.59B.
E: Ingeborg Christensdatter. Af første ægteskab B: Jacob 24, Anne Cathrine, Christiane, Margrethe. FM: farbror Hans Jensen i Hammel.

23 Else Sørensdatter i Tovstrup. 29.3.1780, fol.61B
E: Thomas Johansen. B: Anne 26, Peder 25, Johan 18, Jens 16, Laurids 12, Søren 9, Malene 5. FM: morbror Søren Sørensen i Klintrup.

24 Peder Lauridsen i Nårup. 26.12.1780, fol.64.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Birthe 12, Kirsten 9, Laurids 7. FM: fars svoger Peder Frandsen i Gjern. Enken er frugtsommelig.

25 Anne Lauridsdatter i Lyngby. 17.2.1781, fol.66.
E: Poul Sørensen. B: Karen 5, Søren 4. FM: morbror Simon Lauridsen sst.

26 Mikkel Christensen, ugift i Klintrup. 17.2.1782, fol.68B.
A: mor Abelone Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Lundgaard, bror Christen Christensen. FM: Mogens Sørensen, pottemager i Tovstrup, halvsøskende Helle Andersdatter 25, Ellen Andersdatter 21, Søren Andersen 18, Else Andersdatter 14. FM: Jens Nielsen sst.

27 Abelone Sørensdatter i Klintrup. 17.8.1782, fol.69B
E: Anders Nielsen Lundgaard. B: Helle 25, Ellen 21, Søren 18, Else 14. Af forrige ægteskab B: Christen Christensen 32, vanfør og vanvittig. FM: Jens Nielsen i Tovstrup, Mogens Sørensen sst.

28 Søren Sørensen Holm i Nårup. 30.8.1782, fol.72B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Niels Christensen Møller i Søbyvad. B: Ellen 4, Inger 2. Af første ægteskab B: Margrethe 9. FM: farfar Søren Jensen i Nårup. (Sml.lbnr.4, 62).

29 Niels Enevoldsen i Vadsted. 23.11.1781, fol.75B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: skoleholder Bent Nohr i Svenstrup. B: Anne 11. FM: fasters mand Anders Pedersen i Vadsted. Desuden nævnes afdødes mor Anne Lauridsdatter, enke efter Enevold Andersen, og hendes svigersøn Anders Joensen i Svenstrup.

30 Anne Jensdatter i Mølgårde. 3.1.1783, fol.88.
E: Niels Nielsen. B: Anne 20, Kirsten 16, Niels 14. FM: morbrødre Søren Jensen i Farre, Jørgen Jensen i Nårup.

31 Søren Rasmussen i Farre. 20.2.1783, fol.90B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen den yngre sst. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Anders Rasmussen sst.

32 Christen Sørensen, ladefoged på Søbygård Skovlade. 28.3.1783, fol.92B.
A: søskende Peder Sørensen, murermester i Oksholm ved Ålborg, Anders Sørensen Smed i Sønderøkse på Oksholm gods, Anne Sørensdatter g.m. Jens Jonasen Smed i Tårup på Gammel Estrup gods.

33 Maren Nielsdatter i Grølsted. 24.7.1783, fol.98B.
E: Niels Mouridsen. B: Margrethe 16, Maren 14, Anne 8, Cathrine Marie 6. FM: fødte værger Jens Nielsen sst, Søren Nielsen sst.

34 Karen Christensdatter i Lyngby. 13.9.1783, fol.101B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Niels 12, Terkild 10, Rasmus 7, Christen 3, Anne Kirstine 6 mdr. FM: mors svoger Jens Pedersen Mølgaard i Svenstrup.

35 Maren Nielsdatter i Møgelby. 17.9.1783, fol.104B.
E: Peder Andersen. Første ægteskab med [Anders Nielsen sst, skifte 23.1.1776 lbnr.3]. B: Niels 30 i Randers, Johanne 21. FM: morbrødre Anders Nielsen i Møgelby, Rasmus Nielsen i Farre.

36 Anne Margrethe Jørgensdatter i Tovstrup. 3-10.1783, fol.108.
E: Peder Sørensen Udby. A: mors søskendebørns børn Christen Nielsens hustru Dorthe i Lyngby, Peder Rasmussens hustru Anne i Farre, Christian Bilidt Hyrdes hustru Maren i Skørring, Rasmus Holms enke Karen i Sorring, Rasmus Lauridsen i Vadsted, Christian Bilidt i Skørring, Peder Bilidt i Klintrup. Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Sørensen i Farre.

37 Inger Rasmusdatter i Grølsted. 20.3.1783, fol.110.
B: Mads Lauridsen 33 bødkersvend i Randers, Maren Lauridsdatter 23 hos halvbror Jens Lauridsen i Lille Glæsborg på Bidstrup gods.

38 Søren Mikkelsen i Møgelby. 1.12.1783, fol.110B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: skoleholder Bent Nohr i Svenstrup. B: Laurids 3, Anne 2. FM: farbror Niels Mikkelsen i Farre. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 29.10.1779 lbnr.17]. B: Mikkel 11. FM: Peder Pedersen i Farre.

39 Anne Pedersdatter i Lyngby. 22.11.1781, fol.114B.
E: Søren Christensen. B: Peder 16, Christen 13, Maren Kirstine 11, Niels 5, Kirsten 2. FM: morbrødre Anders Pedersen i Gjern, Peder Pedersen, Niels Pedersen, Niels Pedersen.

40 Jens Voel i Farre. 21.12.1783, fol.122.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Hansen sst. B: Anne 16, Niels 13, Maren 9, Else 6, Christen 2. FM: Thomas Sørensen sst, fars brorsøn Niels Mikkelsen i Voel.

41 Thomas Sørensen i Farre. 27.2.1784, fol.125B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Hougaard sst. B: Niels 13, Søren 7, Karen 3. FM: farbror Christen Sørensen i Farre.

42 Mikkel Hansen i Tovstrup. 4.10.1782, fol.129.
E: Birthe Jensdatter. A:
morbror Søren Mogensen i Rode, død. 11B: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Tovstrup, Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Anders Bilidt i Bilidthuset ved Frijsenborg. 2B: Elisabeth, Else g.m. Søren Andersen i Skørring, Abelone Sørensdatter, [skifte 17.8.1782 lbnr.27], var g.m. Anders Lundgaard i Klintrup. 5B: Helle, Else, Ellen, Christen, Søren, Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Farre, Mogens Sørensen i Tovstrup, Niels Sørensen sst, Else Sørensdatter g.m. en brygger i Fredericia, Anne Marie Sørensdatter i København, Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Skørring, Ellen Sørensdatter g.m. Christen Frandsen i Herskind, Anne Sørensdatter hos stedfar Knud Rasmussen i Rode,
morbror Peder Mogensen i Galten, død. 5B: Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Thomsen i Røgen. 2B: Peder, Inger, Rasmus Pedersen i Snåstrup, Frands Pedersen i Galten, Mogens Pedersen, Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Johan Pedersen i Sjelle. 2børn,
morbror Niels Mogensen i Tovstrup, død. 3B: Mogens Nielsen sst, Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Aagaard i Farre, Johanne Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Lyngby.

43 Niels Christensen Møller i Søbyvad. 9.11.1782, fol.133.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Hans Henrik Fenchen i Søbyvad Kro, bror Johannes Kjær i Svenstrup. B: Mikkel, møller i Søbyvad Mølle, Jens i Århus, Kirstine Marie 30, Marianne 28, Margrethe g.m. Hans Henrik Noth i Bretstedt i Holsten, Peder 26, Anne Dorthe 21, Johannes 20. Af første ægteskab B: Maren g.m. Jens Pedersen Kjærsgaard i Thorsø Mølle.

44 Ellen Jensdatter i Grølsted. 25.2.1784, fol.143.
E: Jens Nielsen Snedker. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen. B: Rasmus Vest 34 i Nøddelund g.m. Ellen Jensdatter, Maren g.m. Jens Pedersen Gørtler i Vitten, Anne g.m. Jens Sørensen i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted.

45 Margrethe Sørensdatter i Farre. 6.5.1784, fol.144B.
E: Jens Mikkelsen. B: Søren 6. FM: Mogens Sørensen, pottemager i Tovstrup. Af første ægteskab B: Else Sørensdatter 19, Søren Sørensen 15, Anders Sørensen 12, Johanne Sørensdatter 9. FM: Mogens Nielsen sst.

46 Karen Nielsdatter i Tovstrup. 9.6.1784, fol.147.
A: mor Anne Jensdatter i Gjellerup, søskende Jens Nielsen sst, Troels Nielsen, Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Gjellerup, Maren Nielsdatter g.m. Knud Nielsen Lexgaard i Sønderager i Hammerum herred.

47 Anne Olufsdatter i Tovstrup. 25.5.1784, fol.148B.
Enke efter Mads Hansen sst. B: Anne i København, Kirsten i Vejle, Else. FM: skoleholder Skyum i Tovstrup, Johan Frederik Jansen, farver i Århus, Peder Hougaard i Farre.

48 Anders Nielsen Præst i Farre. 15.1.1785, fol.150.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Jens 3. FM: Rasmus Nielsen sst.

49 Karen Nielsdatter i Farre. 27.12.1784, fol.151.
A: søsters børn Ingeborg Christensdatter g.m. Jens Sørensen Hjulmand i Sall, Karen Christensdatter g.m. Peder Koldt i Øster Lyngby ved Lyngbygård.

50 Afkald. 16.7.1785, fol.154B.
Afkald fra Anders Mortensen i Røgen for hustru Anne Nielsdatter for arv efter far Niels Pedersen og mor Birthe Jensdatter i Tovstrup, der lever, enke efter Mikkel Hansen, [skifte 4.10.1782 lbnr.42].

51 Afkald. 16.7.1785, fol.155.
Afkald fra Christen Sørensen i Tovstrup for arv efter far Søren Ladefoged og mor Birthe Jensdatter sst, der lever, enke efter Mikkel Hansen.

52 Kirsten Jensdatter i Vadstrup. 8.10.1785, fol.155.
E: Christen Jensen. B: Marianne 11, Jens 9, Else 5, Søren. FM: Niels Rasmussen i Voel. Første ægteskab med Søren Nielsen. B: Karen, Anne, Anne Marie, Kirsten. FM: morbror Mogens Jensen i Mølhave, Jens Hansen i Vadstrup.

53 Jørgen Nielsen Pelsen i Farre. 5.11.1785, fol.158B.
E: Maren Justsdatter. LV: Peder Hougaard sst. B: Søren 7. FM: Gregers Nielsen Pelsen sst.

54 Anne Jensdatter i Vadsted. 18.4.1786, fol.161B.
E: Jens Hansen. Af første ægteskab B: Anders Pedersen sst, Jens Pedersen Paris i Nårup, Rasmus Pedersen i Grølsted, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Mikkelsen, klejnsmed i Randers. 6B: Anne Kirstine 16, Mikkel 14, Peder 11, Anne 6, Jens 4, Rasmus 1, Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Hansen i Gjern, Karen Marie Pedersdatter g.m. Jens Peder Sano, snedker i Teglhuset ved Frijsenborg.

55 Johanne Nielsdatter i Lyngby. 6.5.1786, fol.167.
E: Søren Rasmussen. Uden for ægteskab med Niels Sørensen fra Sorring B: Else 21. FM: Søren Christensen Villum i Lyngby, født værge Mogens Nielsen i Tovstrup.

56 Kirsten Christensdatter, død for 21/2 år siden i Farre. 25.9.1786, fol.169.
Enke efter Rasmus Poulsen Bødker. A: Anne Rasmusdatter, enke efter Laurids Olufsen i Gjern. LV: søn Peder Lauridsen sst, Christen Rasmussen Bødker i Farre, Margrethe Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Farre, Munthe Rasmusdatter, enke efter Jochum Henrik Røder, kobbersmed i København.

57 Søren Lauridsen Møller i Tovstrup. 16.10.1786, fol.170.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Laurids 37, uvist hvor, Jens 32 i Røgen, Laurids 28, Inger 23, Mette. FM: Niels Jensen i Tovstrup, farbror Jens Lauridsen sst.

58 Jens Sørensen Glapgaard i Nårup. 30.11.1786, fol.171B.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Niels Andersen sst. A: søster Kirsten Sørensdatter, død. 3B: Kirsten Hansdatter g.m. Simon Nielsen i Svenstrup, Birthe Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen, ladefoged på Søbygård, Søren Hansen over 30 i Århus, søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Hougaard. 3B: Peder Rasmussen Hougaard 30 i Farre, Anne Lisbeth Rasmusdatter uvist hvor, Søren Rasmussen 40, rømt.

59 Karen Sørensdatter i Tovstrup. 6.7.1786, fol.174.
E: Mikkel Pedersen. B: Søren 10, Peder 5, Jens 9 mdr. FM: Mogens Nielsen sst, morbror Niels Sørensen i Sorring.

60 Anne Nielsdatter i Tovstrup. 28.5.1784, fol.176.
E: Jens Sørensen. Af første ægteskab B: Cathrine Nielsdatter 24 i København eller Holsten. FM: Niels Jensen i Tovstrup, morbror Peder Pedersen i Hammel.

61 Søren Rasmussen i Lyngby. 8.1.1787, fol.177.
E: Ellen Andersdatter. LV: Jens Kjeldsen i Ovstrup. A: bror Kjeld Rasmussen i Grølsted.

62 Margrethe Frandsdatter i Nårup. 28.6.1786, fol.178B.
E: Søren Jensen Skrædder. B: Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borum, Karen Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Granslev, Anne Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Gjern, nu i Ellerup, Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Skjoldelev, Jens Sørensen i Fårvang, død. 1B: Søren 8, Søren Sørensen Holm i Nårup, [skifte 30.8.1782 lbnr.28]. 3B: Margrethe 13, Ellen 7, Inger 5. FM: Niels Andersen sst, morbror Søren Mouridsen på Søbygård. (Sml. lbnr.4, 9).

63 Kirsten Christensdatter i Skørring. 21.7.1787, fol.181B.
E: Rasmus Christensen. A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Thomsen sst. søskende Niels Christensen sst, Jens Christensen sst, Christen Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Anders Jensen i Svostrup, Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Voel, Else Christensdatter, død, var g.m. Mads Christensen. 3B: Christen 15, Maren 11, Peder 8.

64 Kjeld Pedersen i Røgen Hyrdehus. 1.12.1787, fol.185B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Røgen. A: søskende Rasmus Pedersen i Karup Mølle på Aunsbjerg gods, Mathias Pedersen i Tovstrup, Anders Pedersen, spækhøker i Århus, Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Rampesmølle.

65 Maren Thomasdatter i Tovstrup. 12.10.1787, fol.186B.
E: Mogens Nielsen. B: Niels 6, Kirsten 5, Søren 2, Rasmus 8 dage. FM: Christen Sørensen sst, morfar Thomas Jensen i Sorring.

66 Anne Pedersdatter i Sjelle. 11.2.1788, fol.189B.
E: Jørgen Drachmann Smed. B: Marie Dorthe 5. FM: morbror Frands Pedersen sst.

67 Afkald i Dalby og Klintrup. 22.3.1788, fol.192B.
Afkald fra Niels Nielsen i Dalby på afdøde hustrus vegne, fra Margrethe Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen, fra Dorthe Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen og fra Søren Lauridsen i Klintrup til mor Maren Nielsdatter i Lyngby for arv efter far Laurids Rasmussen, smed i Lyngby.

68 Johan Eriksen Krop, skomager i Grølsted. 3.9.1788, fol.193.
E: Anne Thomasdatter. B: Christian 25, Frederikke 21. FM: morbror Jens Thomsen Skrædder i Aptrup.

69 Bodil Andersdatter i Møgelby. 10.10.1788, fol.193B.
E: Niels Nielsen. B: Niels 2. FM: morfar Anders Pedersen i Gjern, mors svoger Peder Christoffersen i Ellerup. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Nielsen i Møgelby.

70 Maren Sørensdatter i Møgelby. 6.10.1788, fol.195B.
E. Anders Nielsen Naarup. B: Marie 26, Niels 22, Rasmus 20, Birthe 16, Else 13. FM: født værge Laurids Sørensen i Nårup.

71 Afkald. Skejby 30.1.1788, fol.198.
Afkald fra Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Skejby til morbror Anders Sørensen sst. for arv efter bror Søren Jensen Smed i Skørring på Wedelslund gods, skifte 30.10.1786.

72 Ellen Nielsdatter i Herskind. 28.4.1788, fol.198, 217.
B: Jacob Andersen i Skørring, Niels Andersen, død. 1B: Jens hos mor Maren Jensdatter i Mundelstrup på Ristrup gods. FM: Christen Sørensen i Herskind, Peder Andersen 45 sst.

73 Kirsten Nielsdatter i Tovstrup. 15.8.1788, fol.201.
B: Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen i Mollerup. 1B: Rasmus 20 sst, Barbara Rasmusdatter 44, Anne Rasmusdatter 36. FM: født værge Frands Rasmussen i Tovstrup.

74 Niels Knudsen i Herskind. 27.11.1788, fol.202B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Sørensen. B: Knud 23, Søren 14. FM: morbror Peder Sørensen i Hadsten ved Peder Thøgersen sst.

75 Afkald. Herskind 31.1.1789, fol.204.
Afkald fra Rasmus Pedersen i Herskind og Edel Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Stjær til far Niels Madsen i Herskind for arv efter mor Anne Christensdatter.

76 Anne Rasmusdatter i Herskind. 7.1.1789, fol.204B.
E: Niels Sørensen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 29 i Århus, Helle Pedersdatter 21 i Sjelle, Niels Pedersen 18 i Herskind. FM: Søren Andersen i Sjelle.

77 Jens Hansen i Herskind. 9.2.1789, fol.206B.
B: Peder Jensen 40 sst, Hans Jensen 36, død. 2B: Jens 8 hos mor Christiane i Vendsyssel, søn Melke 6 hos mors moster i Århus, Niels Jensen 32 i Herskind. FM: Christen Sørensen sst.

78 Afkald. Sjelle 16.2.1784, fol.208.
Afkald fra Peder Pedersens hustru i Farre til Anders Hansen i Sjelle for arv efter far og mor.

79 Afkald. Sjelle 16.2.1784, fol.208.
Afkald fra Søren Hansens hustru i Skørring til far Anders Hansen i Sjelle for arv efter far og mor.

80 Johanne Andersdatter i Lyngby. 19.3.1787, fol.208, 209.
B: Rasmus Christensen, død, var g.m. Johanne Simonsdatter i Kragelund. LV: Niels Andersen i Nårup. 2B: Anders 18, Anne Johanne 15. FM: Søren Vilhelmsen i Lyngby, født værge Poul Poulsen, skoleholder i Voel.

81 Johanne Pedersdatter i Herskind. 9.3.1789, fol.211.
E: Anders Christensen. B: Christen 17, Karen 15, Peder 10, Maren 5, Jens 3. FM: Christen Sørensen sst, morbror Jens Pedersen i Skørring, mosters mand Søren Jensen sst.

82 Anne Andersdatter i Skorup. 27.6.1788, fol.214.
E: Niels Mouridsen. B: Maren 3. FM: morbror Søren Andersen sst.

83 Hans Henrik Fencher, kromand i Søbyvad Kro. 20.4.1789, fol.217.
E: Mette Marie [Eriksdatter] Kristrup. FM: [Niels] Saaby, forvalter i Snorum [i Haurum sogn]. B: Hans Henrik 10, Eleonora Christine Margrethe 8. FM: fars svoger Andreas Peitersen, forpagter på Boller gods, Mikkel Nielsen Møller i Søbyvad Mølle. Desuden nævnes afdødes bror Otte Fencher, afdødes mor Margrethe Elisabeth Beugen g.m. Johan Meiern på Seedorf gods i Holsten, afdødes morbror Hans Henrik Beuch, forrige forvalter på Frijsenborg, der døde på Favrskovgård.

84 Peder Andersen i Møgelby. 23.4.1789, fol.225B.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Anders 5, Anne 9 mdr. FM: fasters mand Jens Pedersen i Nårup.

85 Rasmus Pedersen Horn i Røgen. 22.5.1789, fol.228.
B: Anne 15. FM: morbror Mads Pedersen i Ellerup.

86 Maren Nielsdatter i Røgen. 23.6.1789, fol.229B.
E: Albert Christensen. B: Christen 1. FM: født værge Rasmus Nielsen, skovfoged i Svenstrup.

87 Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup. 29.6.1789, fol.231B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Bjerregaard i Lyngby. B: Sidsel 19, Niels 9, Johanne 7. FM: fasters mand Peder Sørensen i Tovstrup, faster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, farbror Niels Nielsen Kjeldsen i Låsby.

88 Johanne Christensdatter i Skorup. 8.1.1790, fol.238.
E: Frands Sørensen. Første ægteskab med [Peder Jensen sst, skifte 28.4.1779 lbnr.15]. B: Niels 25, Jens 23, Kirsten 21, Christen 15. FM: morbror Søren Christensen i Lyngby, farbror Niels Jensen i Grølsted.

89 Peder Hansen i Grølsted. 1.2.1790, fol.240B, 262, 304.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Andreasen, Niels Nielsen sst, der ægter. A: bror Jens Hansen i Gjern, død. 3B: Hans 38 sst, Christen 28 sst, Kirsten, søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Johansen i Skorup ved svigersøn Peder Jensen sst, søster Else Hansdatter g.m. Niels Bojer i Skorup, søster Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Morten Christensen Smed i Øster Lyngby. 4B: Hans 38 på Kærbygård, Johanne g.m. Joen Olufsen, bryggersvend i Kalundborg, Helle g.m. Jesper Lauridsen i Lisbjerg, Mette, søster Mette Hansdatter g.m. Peder Koldborg, snedker i Århus.

90 Anne Lauridsdatter i Vadsted. 18.7.1789, fol.242, 243B.
Enke efter Enevold Andersen, [skifte 5.5.1779 lbnr.16]. B: Anne 40 g.m. Søren Nielsen Smed i Resdal på Allinggård gods, Marie 36 g.m. Jacob Andersen i Sønder Galten, Anne Cathrine 32 g.m. Anders Pedersen i Vadsted, Niels, [skifte 23.11.1781 lbnr.29]. 1B: Anne 17. FM: stedfar Simon Nielsen i Svenstrup.

91 Birthe Jensdatter i Skorup, 16.2.1790, fol.248.
E: Christen Christensen Bojer. B: Christen 8, Else Marie 5, Jens 2, Anne 2. FM: morbror Niels Jensen i Ellerup, mors stedfar Enevold Christensen.

92 Niels Poulsen i Herskind. 9.3.1789, fol.250B:
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Mortensen i Sjelle. B: Rasmus 13, Birthe 5, Peder 6 mdr. FM: Christen Sørensen sst.

93 Bodil Nikolajsdatter i Sjelle. 8.1.1789, fol.251B, 252.
E: Peder Hansen Holk. B: Nikolaj 22, Erik 18. FM: Jens Mortensen sst.

94 Mads Jørgensen Skrædder i Farre. 2.2.1789, fol.252B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Flensted. B: Peder 20, Jørgen 11. FM: Rasmus Nielsen Møgelby i Farre.

95 Maren Rasmusdatter, ugift i Farre. 19.9.1788, fol.254.
A: søster Anne Rasmusdatter i Holsten, halvsøster [Anne Nielsdatter] g.m. Christian Rasmussen i Farre.

96 Rasmus Rasmussen i Lyngby. 3.2.1790, fol.256.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Christensen sst, bror Mads Mikkelsen. B: Mikkel 5, Anne Cathrine 4. Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 13.9.1783 lbnr.34]. B: Niels 19, Rasmus 14, Christen 10, Anne Kirstine 7. FM: farbror Frands Rasmussen i Flensted.

97 Sidsel Pedersdatter i Farre. 4.2.1788, fol.261B.
E: Peder Pedersen Sort. B: Karen 7. FM: morbror Oluf Pedersen i Skannerup.

98 Christen Sørensen i Tovstrup. 24.3.1790, fol.263.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mogens Nielsen sst. B: Laurids 12, Jens 3 mdr. FM: Niels Lauridsen i Hårup. Første ægteskab med [Inger Andersdatter, skifte 7.7.1775 lbnr.2]. B: Søren 23, Anders 20, Anne 17. FM: fasters mand Thomas Christensen i Voel.

99 Marie Christensdatter Nymøller i Grølsted. 12.11.1787, fol.268.
B: Augusta, enke efter Ulrik Christian Ask, murermester i Århus, Morten Olufsen Fausing, til søs, Johan Olufsen Fausing, parykmagersvend i København. Afdødes mand Christen Nielsen Degn døde 1776 uden skifte. Hans B: Niels Christensen Grølsted, degn i Skorup, Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Henriksen, murermester i Århus, Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Møller i Grølsted, Karen Christensdatter g.m. Søren Ladefoged i Truust, Sidsel Christensdatter g.m. Jens Pedersen Smed i Voldby, Elisabeth Christensdatter, var g.m. Jørgen Simonsen i Fatting(?).

100 Kirsten Rasmusdatter, ugift hos præsten i Skorup. 9.1.1789, fol.273.
A: Peder Rasmussen, Christoffer Jørgensen, Christen Ladefoged, Peder Christensen.

101 Anne Sørensdatter, ugift i Tovstrup. 25.7.1788, fol.276, 286B.
A: halvsøskende til afdødes far Søren Sørensen i Flensted: halvbror Niels Sørensen i Framlev sogn, død. 2B: Margrethe 20 hos mor Birthe Olufsdatter i Rode på Wedelslund gods, Søren i Skibby, halvbror Jens Rasmussen 50 i Vissing på Sophiendal gods, halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Andersen i Sjelle. 4B: Anders Mikkelsen 60 i Kvolbæk på Frijsenborg gods, Søren Mikkelsen i Sjelle, død. 1B: Niels 30, drejlsvæver i Uth på Boller gods, Niels Mikkelsen 50, hyrde i Tovstrup, Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Morten Thomsen i Tovstrup. 1B: Kirsten 22, halvsøster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Poul Husmand i Herskind, halvsøster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Eskild Skrædder i Vejlby. 3B: Søren Eskildsen, snedker i Vejlby, død, Kirsten Eskildsdatter g.m. Rasmus Husmand i Vejlby, Karen Eskildsdatter g.m. med en husmand i Eskerod på Vosnæsgård gods, halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. en fodermester ved Kalundborg. 1B. en datter i København, halvsøster Anne Rasmusdatter 60 g.m. Rasmus Nielsen i Tovstrup.
søskende og halvsøskende til afdødes mor Maren Jensdatter: søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Brendstrup i Århus. 1B: Karen, søster Inger Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Tulstrup, halvbror Niels Jensen 26 avlskarl i Hald Præstegård.

102 Anders Joensen og hustru Karen Nielsdatter i Svenstrup. 17.12.1789, fol.280, 294B, 302B.
Hans arvinger på fars side:
farbror Niels Joensen, død. 1B: Anne Sofie i København, faster Maren Joensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Voel. 1B: Jens sst, fars halvsøster Anne Joensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Grølsted. 1B: Niels Nielsen Krog sst, fars 3 søskendebørn Jens Poulsen i Sorring, død. 2B: Poul 56, pottemagersvend i Sorring, Jens 53 sst, Karen Poulsdatter, død, var g.m. Laurids Bødker i Grølsted. 3B: Poul Lauridsen i Gjern, Peder Lauridsen , død. 1B: Karen g.m. Jens Nielsen i Framlev eller Højslev, Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Gjern. 1B: Laurids 38 sst, Christen Poulsen i Grølsted, død. 1B: Maren Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen sst. 1B: Kirsten g.m. Rasmus Simonsen i Lyngby.
Hans arvinger på mor Kirsten Andersdatters side:
morbror Niels Andersen i Møgelby, død. 5B: Anders Nielsen Naarup i Møgelby, Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, Jens Nielsen [ladefoged på Liselund] på Møn, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Møgelby. 1B: Johanne "Andersdatter" [fejl for Pedersdatter?) ugift i Farre, Anne Nielsdatter g.m. Jens [Pedersen] i Geding, Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjern, morbror Jens Andersen i Nårup, død. 1B: Karen Jensdatter, død, var g.m. Mourids Sørensen i Nårup. 1B: Anne gift i Røgen, morbror Peder Andersen i Nårup, død. 3B: Anders Pedersen i Svenstrup, Niels Pedersen i Røgen, Anne Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Poulsen i Nårup, [skifte 14.5.1777 lbnr.8]. 4B: Peder Lauridsen Smith 31 i Århus, Niels Lauridsen 26 i Røgen, Christen Lauridsen 22 i Århus, Anders Lauridsen 18 sst, moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Anders Svendsen i Nårup. 1B: Karen Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Skannerup. 2B: Anders 30 i Lyngby, Anne Kirstine.
Hendes arvinger:
halvbror Niels Enevoldsen i Vadsted, [skifte 23.11.1781 lbnr.29]. 1B: Anne hos stedfar Simon Nielsen i Svenstrup, halvsøster Anne Enevoldsdatter g.m. Søren Nielsen Smed i Resdal, halvsøster Marie Enevoldsdatter g.m. Jacob Andersen i Galten, halvsøster Anne Cathrine Enevoldsdatter g.m. Anders Pedersen i Vadsted. (sml. lbnr.111).

103 Anne Gertsdatter i Farre. 9.6.1790, fol.284B, 292.
E: Niels Mikkelsen. B: Maren Nielsdatter, død, var g.m. Terkild Lauridsen i Røgen. 2B: Laurids 2, Else 7 uger, Anne Nielsdatter 15. FM: Peder Hougaard i Farre.

104 Niels Jensen Krog i Farre. 10.7.1790, fol.290B, 302.
E: Lene Madsdatter. LV: Peder Lyngholm sst. B: Mads 10, Maren 6, Kirsten 4, Anne 2. FM: fars stedfar Peder Nielsen Krog i Farre, Jens Frandsen i Mølhave.

105 Anne Jensdatter i Farre. 28.9.1790, fol.293.
E: Ditlev Rasmussen. B: Rasmus 12, Karen 10. FM: morfar Jens Rasmussen Hjulmand sst. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Rasmussen i Galten.

106 Afkald. Skørring 31.12.1790, fol.304B.
Afkald fra Sejer Christensen, Rasmus Christensen og Maren Christensdatter for arv efter far Christen Rasmussen i Herskind, skifte sluttet 3.10.1764.

107 Cathrine Rasmusdatter i Svenstrup. 12.9.1791, fol.305, 307.
E: Hans Jacobsen 73 år. B: Mette 30, Jacob 29, der fæster, Maren 28, Kirsten 26, Rasmus 22. FM: morbror Johan Rasmussen i Lisbjerg.

108 Bodil Lauridsdatter i Møgelby, 12.11.1791, fol.306B, 310.
E: Niels Nielsen Krog. B: Anne 6, Karen Marie 3. FM: Christen Sørensen, morbror Søren Lauridsen i Mondrup. Første ægteskab med Søren Mikkelsen, [skifte 1.12.1783 lbnr.38]. B: Laurids 10. FM: Niels Mikkelsen i Farre.

109 Margrethe Nielsdatter i Farre. 5.12.1791, fol.309, 312.
E: Peder Jensen Skovby. Første ægteskab med [Thomas Sørensen sst, skifte 27.2.1784 lbnr.41]. B: Niels 21, Søren 14, Karen 10. FM: farbror Christen Sørensen sst.

110 Jens Nielsen i Farre. 12.12.1791, fol.311, 321B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Peder 23, Niels 21, Sidsel 16, Søren 12. FM: farbror Peder Nielsen.

111 Johanne Andersdatter ved Tvilum. 15.3.1792, fol.314B.
E: Søren Jensen. A: farbror Peder Nielsen i Skørring ved søn Niels Pedersen Skrædder i Herskind, morbror Anders Nielsen Naarup i Møgelby, morbror Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, morbror Jens Nielsen, ladefoged på Liselund på Møn, moster Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Geding, moster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjern. (Sml. lbnr.102).

112 Peder Jensen i Farre. 10.4.1792, fol.316, 318B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jesper Rasmussen sst. B: Rasmus 22. Af første ægteskab B: Christen 31. FM: Søren Jørgensen sst.

113 Mette Marie Eriksdatter Kristup i Søbyvad Kro. 14.11.1792, fol.317, 319, 324, 326B.
E: Mads Mikkelsen Vejerslev, kromand. Første ægteskab med [Hans Henrik Fencher sst, skifte 20.4.1789 lbnr.83]. B: Hans Henrik 14, Eleonora 11. FM: morfar Erik Mortensen i Kristrup, mors svoger Laurids Pedersen Bilidt i Farre.

114 Anne Jørgensdatter i Nårup.1.2.1793, fol.323, 325.
E: Søren Lauridsen. Af første ægteskab B: Maren Rasmusdatter 20. FM: mosters mand Jens Nielsen i Røgen, morbror Niels Jørgensen i Nårup.

115 Søren Jensen, ugift bødkersvend i Skorup. 15.2.1794, fol.329B.
A: mor Kirsten Sørensdatter, enke sst. LV: Mikkel Pedersen Krog sst, søskende Niels Jensen 23, Kirsten Jensdatter 13. FM: Christen Christensen Vestergaard sst.

116 Peder Pedersen Overgaard i Grølsted. 10.3.1794, fol.330B, 350, 376.
E: Else Sørensdatter, der døde 4.4.1794. LV: Niels Jensen i Ellerup.
Hans A: bror Niels Pedersen Krog 69 i Farre, bror Søren Pedersen 60 i Skorup, bror Mikkel Pedersen Krog 57 sst, søster Anne Pedersdatter, var g.m. Poul Lauridsen i Gjern, begge døde. 3B: Else g.m. Christen Nielsen, drejer i Grølsted, Karen g.m. Rasmus Andersen i Gjern, Maren g.m. Peder Sørensen i Skorup, søster Mette Pedersdatter g.m. Peder Lyngholm i Farre.
Hendes A: søn Christen Christensen 48 i Skorup, søn Søren Christensen 45 i Grølsted, datter Anne Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Vejerslev.

117 Mette Sørensdatter i Farre. 17.3.1794, fol.333, 335.
E: Jesper Rasmussen. B: Karen 14, Johanne 11, Søren 9, Rasmus 5, Jens 3, Christen 5 uger, Sidsel 5 uger. FM: morbror Jens Sørensen i Labing på Lyngbygård gods. Sml. lbnr.236.

118 Maren Justsdatter i Farre. 27.3.1794, fol.334B.
Enke efter Jørgen Nielsen Pelsen, skifte 5.11.1785 lbnr.53. B: Søren 16. FM: søskendebørn Jens Jensen i Voel, Niels Jensen sst. Af første ægteskab B: Just Rasmussen 31 i Boes.

119 Bodil Andersdatter i Nårup. 7.4.1794, fol.336.
E: Jens Pedersen. B: Else 17, Peder 16, Anne 14, Anders 12, Jens 6, Hans 4, Maren 2, Karen 9 uger. FM: født værge Peder Lauridsen i Horn.

120 Johannes Kjær i Svenstrup. 8.5.1794, fol.338, 345.
E: Else Cathrine Basballe. LV: Jens Hansen i Vadsted. B: Mikkel Kjær 37 hos farveren i Christiansfeld, Peder 28, urmager i Fredericia, Niels 26, skomagersvend i København, Anne g.m. Poul Kolding, skomager i Horsens, Marie Kirstine, død, var g.m. Christen Koch i Ribe. 1B: Gabriel 12. FM: født værge Jens Nielsen Bach i Ovstrup.

121 Anne Marie Nielsdatter i Svenstrup. 19.5.1794, fol.338B, 342B.
E: Rasmus Nielsen, skovfoged. B: Birthe 28 i København, Niels 25, Anders 23, Jens 21, Rasmus 17, Søren 14. FM: Bent Nohr, skoleholder i Svenstrup.

122 Christen Degner, skovrider i Svenstrup. 21.6.1794, fol.339B, 344B, 371.
Enkemand. Skifte efter hustru 26.4.1775. B: Frederik Degner 47 i Granlev Mølle, Anne Marie 44 g.m. Magnus Poulsen, møllebygger i Ruest i Holsten, Charlotte 42, Gert Degner 40 i Rampesmølle, Anne Kirstine 38 g.m. Rasmus Mikkelsen i Hedehusene, Gedske 36 g.m. Hans Erslev i Lindå på Clausholm gods, Hans Henrik Degner 34, Johanne Marie 31 g.m. Christen Rasmussen. FM: Hans Jacobsen i Svenstrup.

123 Jens Justesen i Hedehusene. 27.8.1794, fol.343B, 347B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Mette 24, Just 20, Karen 16, Christen 14, Anders 10. FM: farbror Peder Justesen, skovfoged på Palstrup, Johannes Pedersen i Hedehusene.

124 Kirsten Jensdatter i Grølsted. 17.9.1794, fol.346, 348B.
E: Niels Nielsen Krog. Første ægteskab med Rasmus Andersen. B: Anders 25, Marianne 22. FM: Anders Nielsen i Grølsted.

125 Sofie Eriksdatter i Farre. 14.11.1794, fol.349.
E: Laurids Pedersen Bilidt. B: Lene Marie 20, Eleonora Margrethe 17,Erik 15, Mette Marie 9, Anne Kirstine 6. FM: morfar Erik Mortensen Kristrup i Farre, Søren Jørgensen sst.

126 Inger Jepsdatter Bertelsen i Svenstrup. 26.2.1781, fol.351B, 374B.
E: Mathias Sommer. B: Sejer 12, Jeppe 11, Christen 9, Hans Henrik 7, Otto 4. FM: Anders Joensen sst, morbror Christen Sommer på Ørslevkloster. Arv efter afdødes far Jeppe Bertelsen, forrige forpagter på Tjele og Vingegård i Viborg Stift, der døde 1772 og mor Mette Nielsdatter, der døde marts 1780 i Ålborghus Amt, [skifte Ålborghus 8.3.1780 lbnr.658]. Da Mathias Sommer, tidligere i Skaber Mølle, har ødet stor formue væk, kræves hans arv forvaltet af andre.

127 Anne Cathrine Enevoldsdatter i Vadsted. 31.1.1795, fol.366B.
E: Anders Pedersen. B: Peder 15. FM: morbror Jacob Andersen i Galten.

128 Anne Marie Nielsdatter i Nårup. 12.2.1795, fol.369.
E: Mads Knudsen. A: halvbror Christen Nielsen 36, halvbror Anders Nielsen 34 i Hvorslev, søster Maren Nielsdatter 23, søster Kirsten Nielsdatter 18, bror Peder Nielsen 12 hos stedfar Jens Sørensen i Vellev, halvsøster Maren Jensdatter 6. FM: Jens Pedersen i Nårup.

129 Anne Nielsdatter i Farre. 19.10.1795, fol.377B.
E: Christen Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Voel i Farre, skifte 21.12.1783 lbnr.40]. B: Niels sst, Maren 21, Else 18. FM: Niels Mikkelsen i Tvilum, Mikkel Hansen i Farre.

130 Søren Jensen Gjern i Søbyvad. 12.1.1796, fol.379.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen i Grølsted. B: Maren g.m. Niels Mikkelsen i Søbyvad Kro, Jens 29, Niels 28, Peder 26, Anders 17, Nikolaj 11. FM: farbror Niels Jensen Gjern i Truust.

131 Christen Sørensen i Møgelby, 17.10.1796, fol.383.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen sst. B: Søren 17, Niels 15, Peder 8, Karen 7. FM: farbror Anders Sørensen i Lyngby.

132 Christen Andersen i Skorup. 15.12.1796, fol.385B:
A: bror Jørgen Andersen sst, bror Søren Andersen sst, søster Anne Andersdatter, [skifte 27.6.1788 lbnr.82], var g.m. Niels Mouridsen i Futting. 1B: Maren 12.

133 Maren Jensdatter i Lyngby. 18.3.1797, fol.386B.
E: Peder Jensen Smed. B: Jens 28 i Slagelse, Anne 25, Peder 16. FM: Niels Christensen i Lyngby.

134 Rasmus Nielsen, ladefoged på Søbygård. 4.5.1797, fol.388.
E: Birthe Hansdatter. LV: birkedommer Romsland i Søbygård. B: Niels 18, Christian 12, Hans 9, Jens Christoffer 6. FM: farbror Mads Nielsen i Skjød, søskendebarn Niels Svendsen i Krejbjerghuset eller Ovstruphuset.

135 Kirsten Nielsdatter i Farre. 18.7.1797, fol.391.
E: Niels Jensen Aagaard. Første ægteskab med Søren Pedersen sst, [skifte 12.3.1779 lbnr.13]. B: Peder 31 i Torpe på Sjælland på Sæbygård gods, Christence g.m. Jens Pedersen Gjølbo, hattemager i Skive, Edel g.m. Peder Nielsen Krog i Farre. FM: mors halvbror Mogens Nielsen i Tovstrup.

136 Anders Rasmussen og hustru Kirsten Sørensdatter, der lever i Farre. 30.11.1797, fol.394.
Afkald fra B: datter, der ægter Jens Pedersen i Røgen, der fæster, Rasmus 21, Søren 16, Jens 9. FM: på fars side Jens Rasmussen i Bægårde, på mors side Peder Jensen i Tovstrup.

137 Mette Knudsdatter i Vadsted. 19.1.1798, fol.395.
E: Christen Jensen. B: Knud 12, Kirsten 7. FM: mors stedfar Niels Pedersen i Røgen, mors svoger Jacob Hansen i Svenstrup.

138 Christen Christensen Bjerregaard i Lyngby. 20.3.1798, fol.399.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Laurids Bastrup i Ellerup.
A: moster Kirsten Christensdatter, død. Af første ægteskab 1B: Inger Nielsdatter, død. 3B: Christen Nielsen i Lyngby, Anders Nielsen i Røgen, Anne Nielsdatter g.m. Oluf Jensen i Røgen. Af andet ægteskab 1B: Rasmus Vest, død. 5B: Rasmus Vest i Nødlund, død. 2døtre, Kirsten g.m. Rasmus Simonsen i Røgen, Maren g.m. Jens Gørtler i Vitten, Anne g.m. Jens Bøgh i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted,
moster, hvis navn ikke kendes, død. 1B: Niels Jensen, død. 2B: Jens Nielsen, død. 5B: Niels i Røgen, Søren i Gjern hos sin mor, Christen, Niels, Anne Sofie, Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen, murermester i Gjern. Sml. lbnr.44.

139 Maren Christensdatter i Møgelby. 22.3.1798, fol.399B.
E: Peder Nielsen. B: Anne 14, Niels 12. FM: morbror Christen Christensen Smed i Helstrup.

140 Mikkel Nielsen Møller i Søbyvad. 11.3.1799, fol.403B, 405, 411.
E: Sidsel Kirstine Møller. LV: Bent Nohr, skoleholder i Svenstrup, Jens Peder Zacho i Frijsenborg Teglhus. B: Hans Henrik 17. FM: farbror Johannes Nielsen Møller i Søbyvad, Peder Fabech i Gjern.

141 Jens Jensen, kromand i Søbyvad Kro. 29.3.1799, fol.404, 408.
E: Anne Pedersdatter. LV: Skovrider Lyngby i Skjoldbjerghuset. B: Dorthe Marie 3. FM: Niels Mathiasen, skovfoged i Skørring.

142 Johanne Andersdatter i Farre. 8.1.1800, fol.411B.
E: Jens Pedersen. B: Anders 2. FM: morfar Anders Rasmussen, Peder Jensen i Tovstrup.

143 Kirsten Sørensdatter i Lyngby. 29.3.1800, fol.413B.
E: Niels Rasmussen. B: Søren 2, Anne 5 uger. FM: morbror Peder Sørensen i Farre.

144 Simon Jensen i Mølgårde. 13.12.1800, fol.417.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Farre. B: Jens 12, Peder 6, Simon 3 uger. FM: født værge skoleholder Nohr i Svenstrup.

145 Peder Pedersen i Farre. 18.4.1801, fol.420, 431.
E: Edel Rasmusdatter. LV: Thomas Møller sst, Christen Rasmussen i Sjelle. B: Rasmus 26, Anne 20. FM: Peder Sørensen i Farre. Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter. B: Ellen Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Smed i Farre, begge døde. 2B: Anne g.m. Niels Nielsen i Rendsby i Burkal sogn i Tønder Amt, Sidsel g.m. Bonne Thoresen i Loftlundgård i Ståvig i Flensborg Amt, Anne Pedersdatter, [skifte 29.10.1779 lbnr.17] var g.m. Søren Mikkelsen i Møgelby, [skifte 1.12.1783 lbnr.38]. 1B: Mikkel 27 i Farre, Birgitte Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Østergaard, hyrde i Tovstrup. Andet ægteskab med Anne Pedersdatter. B: Jens 31 i Farre.

146 Sidsel Kirstine Møller i Søbyvad Mølle. 26.5.1801, fol.423B, 435.
Enke efter Mikkel Nielsen Møller, [skifte 11.3.1799 lbnr.140]. B: Hans Henrik 19. FM: farbror Peder Fabech i Skannerup Mølle.

147 Maren Sionsdatter, ugift i Tovstrup. 23.6.1802, fol.434B.
A: far Simon Andersen. Arv efter mor Anne Rasmusdatter, skifte 23.3.1798.

148 Elisabeth Hansdatter i Lyngby. 18.8.1802, fol.436.
Enke efter Christen Christensen Bjerregaard, [skifte 20.3.1798 lbnr.138]. Arv efter testamente af 6.2.1795 til afdødes halvsøster Ingeborg Hansdatter g.m. Peder Pedersen i Lyngby. Dette testamente erstatter ældre testamente af 27.3.1782 med arv til Karen Sørensdatter.

149 Peder Nielsen i Grølsted. 19.8.1802, fol.437, 527.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Niels Grølsted, degn i Skorup. A: bror Niels Nielsen i Grølsted, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen Gjern i Truust, søster Mette Marie Nielsdatter g.m. Søren Overgaard i Grølsted. (Sml. lbnr.170).

150 Niels Nielsen i Mølgårde. 6.4.1803, fol.438B.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 3.1.1783 lbnr.30]. B: Anne 44 g.m. Mourids Nielsen, Kirsten 37, Niels 34. FM: Søren Jensen, skoleholder i Farre.

151 Anne Andersdatter i Farre. 2.9.1803, fol.440B.
E: Peder Mikkelsen. A: mor Karen Nielsdatter. LV: Jesper Rasmussen sst, søster Birthe Andersdatter g.m. Peder Andersen sst, søster Maren Andersdatter. FM: Rasmus Møgelby i Farre.

152 Peder Pedersen Lyngholm i Farre. 23.1.1804, fol.443.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mikkel Pedersen Krog i Skorup. B: Karen g.m. Niels Aagaard i Farre, Maren g.m. Andreas Nielsen sst, Peder 25, Anne 12. FM: Jørgen Jensen sst.

153 Christen Christensen Bojer i Skorup. 20.4.1804, fol.446B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Christen Vestergaard sst. B: Peder 13, Birthe 10, Poul 8, Kirsten 6. FM: født værge Poul Simonsen i Nårup, Niels Jensen i Ellerup. Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte 16.2.1790 lbnr.91. B: Christen 22, Else Marie 20, Jens 16, Anne 16. FM: født værge Søren Christensen i Grølsted.

154 Niels Christensen Gerning i Lyngby. 25.10.1804, fol.450B, 452B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Christen Christensen Vestergaard i Skorup. B: Dorthe 35, Christen 32, der fæster, Anne 32 g.m. Søren Poulsen i Lyngby. FM: farbror Christen Christensen Gerning i Grølsted.

155 Søren Sørensen i Klintrup. 19.11.1804, fol.452, 454B.
E: Karen Madsdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Anne 30, Mads 28, der fæster, Søren 24. FM: født værge Jens Josefsen i Nårup.

156 Kirsten Jensdatter i Grølsted. 28.3.1805, fol.455B.
E: Jens Nielsen. B: Marianne 14, Niels 10, Anne Kirstine 8, Anne 3. FM: morbror Rasmus Jensen i Mondrup.

157 Niels Rasmussen, kromand i Søbyvad Kro.23.12.1805, fol.458, 472, 475B.
E: Anne Pedersdatter. LV: skovrider Lyngby i Skjoldbjerghuset. B: Jens Peder 4, Rasmus 2. FM: næstsøskendebarn Laurids Christensen i Kraruplund ved Farre. (Sml. lbnr.141).

158 Christen Nielsen Gerning i Lyngby. 16.6.1806, fol.466.
A: mor Bodil Lauridsdatter, enke efter Niels Gerning, [skifte 25.10.1804 lbnr.154]. LV: Christen Vestergaard i Skorup, søster Dorthe Nielsdatter, søster Anne Nielsdatter g.m. Søren Poulsen i Lyngby. FM: Peder Jensen i Rode.

159 Søren Overgaard i Grølsted. 25.9.1806, fol.469.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen sst. B: Christen 13. FM: Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev.

160 Maren Christensdatter i Farre. 9.1.1807, fol.473.
E: Christen Rasmussen Voel. B: Rasmus 9, Niels 3, Christen 6 uger. FM: morfar Christen Pedersen i Mollerup. Slegfredsøn Peder Jensen 18.

161 Ellen Andersdatter i Lyngby. 15.5.1807, fol.479, 484.
E: Anders Sørensen. B: Karen 19, Abelone, 16, Anne 13, Else 10, Søren 7. FM: født værge Rasmus Mortensen i Klintrup.

162 Peder Thomsen i Tovstrup. 27.6.1807, fol.481.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Mogens Nielsen sst. B: Thomas 16, Johannes 5. FM: farbror Jens Thomsen i Galten.

163 Elisabeth Jensdatter i Sjelle. 6.10.1807, fol.483.
E: Rasmus Didriksen. A: bror Anders Jensen på sejldugsfabrikken ved København, søster Sidsel Jensdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Åby ved Århus. FM: Albert Jensen i Sjelle.

164 Rasmus Nielsen i Ovstrup. 13.5.1808, fol.487B, 496, 502B, 505B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Bach sst. B: Jens 17, Karen 15, Sidsel Marie 13, Abelone 9, Niels 7, Anne Kirstine 5, Karen Marie 3, Anne 1. FM: født værge Laurids Nielsen i Klintrup.

165 Jens Hansen i Vadsted. 25.6.1808, fol.496, 501B, 504.
E: Helene Sørensdatter. LV: Jens Sørensen, væver i Svenstrup. B: Hans 12, Jens 9. FM: født værge Mikkel Hansen i Gjern.

166 Christen Rasmussen Voel i Farre. 10.5.1809, fol.507, 517B.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Sørensen i Sall. B: Karen 4 uger. FM: Niels Jensen i Farre. Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 9.1.1807 lbnr.160]. B: Rasmus 10, Niels 5. FM: Christen Pedersen i Mollerup.

167 Jesper Poulsen i Skorup. 12.5.1809, fol.509B.
E: Mette Poulsdatter. LV: bror Jens Poulsen i Nørre Astrup. B: Christen 4, Poul 4 uger. FM: farbror Jens Poulsen i Vester Astrup. Arv til enkens børn af første ægteskab [se lbnr.153].

168 Christen Jensen i Grølsted. 5.10.1809, fol.513.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev. B: Jens 44, Maren 41 g.m. Niels Christensen i Fårvang, Ingeborg 27, Peder 20. FM: farbror Niels Jensen i Grølsted.

169 Anders Andreasen i Mølgårde. 17.2.1810, fol.520.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Hedegård på Gjern Mark, Jens Pedersen i Gjern. B: Andreas 11, Peder Otto 7, Birgitte 3, Niels 6 mdr. FM: Gert Degner i Rampesmølle, Laurids Andersen i Grølsted.

170 Niels Nielsen i Grølsted. 25.6.1810, fol.525B.
E: Kirsten Jensdatter. A: søster Mette Marie Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen sst, søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels Jensen Gjern i Truust. LV: svigersøn Niels Henriksen sst.

171 Jens Nielsen Bach i Ovstrup. 26.10.1810, fol.529.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Grønbæk i Røgen. B: Jens 27, Abigael g.m. Thøger Nielsen i Røgen, Mette g.m. Jens Frandsen i Mølhave, Niels 23, Anne 20. FM: født værge Peder Bach i Holmstol.

172 Birthe Hansdatter i Skorup. 8.2.1811, fol.533.
E: Andreas Andersen Smed. B: Hans Andreasen 45, smed i Horn, Anders Andreasen i Mølgårde, [skifte 17.2.1810 lbnr.169]. 4B: Andreas 12, Peder Otto 8, Birgitte 4, Niels 2, Laurids Smed 35 i Grølsted, Anne Andreasdatter 49 trolovet med Jens Lauridsen i Gravballe, der fæster, Anne Kirstine Andreasdatter g.m. Hans Jensen i Laurbjerg, Else Andreasdatter g.m. Peder Andersen i Grundfør, Inger Andreasdatter. FM: Niels Martin Stenberg, skoleholder i Svenstrup, Søren Johansen Bech i Skorup.

173 Peder Jensen i Skorup. 8.2.1811, fol.535B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Grølsted. B: Niels 22, Mette Kirstine 14. FM: født værge Oluf Jensen i Voldby.

174 Jens Andersen i Røgen. 9.3.1811, fol.540, 553.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Grønbæk i Røgen. B: Anne Pouline 7, Christiane 3, Jens født 4.6.1811. FM: farbror Laurids Andersen i Gjern.

175 Karen Nielsdatter i Lyngby. 24.5.1811, fol.543B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 10, Niels 7, Anne Kirstine 5. FM: morbror Mikkel Nielsen i Fruering. Arv til enkemandens søn af første ægteskab. (Se lbnr.143).

176 Søren Jensen, skovfoged i Munkedalhuset i Rye Nørreskov. 17.6.1811, fol.548B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Jens Låsby i Rye Kro. B: Anne 13, Maren 11, Anne Cathrine 9, Sidsel 7, Mette 6, Peder 4, Cathrine 9 mdr. FM: Bloch i Rye Mølle, Jens Rasmussen i Kjarsbæk i Rye Sønderskov.

177 Margrethe Jensdatter i Ovstrup. 8.7.1811, fol.551B.
Enke efter Jens [Nielsen] Bach, [skifte 26.10.1810 lbnr.171]. B: Jens 28, Abigael g.m. Thøger Nielsen i Røgen, Mette g.m. Jens Frandsen i Mølhave, Niels 24, Anne 21. FM: født værge Peder Nielsen i Holmstol.

178 Rasmus Mortensen i Klintrup. 11.10.1811, fol.554B, 559.
E: Helle Andersdatter. LV: bror Søren Andersen Lundgaard i Mollerup. B: Abelone 15. FM: Morten Terkildsen i Farre.

179 Anne Rasmusdatter i Røgen. 12.10.1811, fol.557.
E: Jens Pedersen Veng. B: Rasmus 24, Peder 21. FM: Laurids Jensen i Røgen, Mads Sørensen sst.

180 Anders Nielsen, skovfoged i Vadsted. 4.4.1812, fol.560.
E: Gertrud Thomasdatter. LV: Anders Jensen i Hammel. Testamente.

181 Karen Nielsdatter i Søbyvad. 17.4.1812, fol.561B.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 12.1.1796 lbnr.130]. B: Maren, død, var g.m. Mads Mikkelsen Vejerslev i Pindhus. 1B: Mikkel 16. FM: Stormgaard i Søbyvad Mølle, skønt faren lever, Jens i Lemming, Niels i Søbyvad, Peder i Resendal, Anders i Hårup, Nikolaj, soldat i Århus.

182 Ambrosius Hjort i Svenstrup, forvalter over Søbygård og Vedelslund godser under grevskabet Frijsenborg. 26.2.1813, fol.565.
E: Anne Cathrine Cecilie Margrethe Munch. Bevilling til uskiftet bo.

183 Niels Nielsen Lykke i Lykkehuset. 31.5.1813, fol.566.
E: Anne Hansdatter. LV: Thøger Nielsen i Røgen. B: Niels Lykke, landsoverretsprokurator, N. F. Lykke, sagfører i Viborg.

184 Mads Lauridsen i Vadsted. 23.7.1813, fol.566.
E: Helene Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Svenstrup. A: far.

185 Anne Pedersdatter i Hedehusene. 8.12.1814, fol.566B, 568B.
E: Erik Lauridsen. B: Peder 7, Sofie Marie 5, Mette Marie 3 mdr. FM: Jens Caspersen i Lyngby, Jens Sørensen i Svenstrup.

186 Jens Nielsen, røgter på Søbygård. 24.12.1814, fol.567.
A: morbror Søren Nielsen 71 i Sall ved Jørgen Pedersen sst, moster Anne Nielsdatter 74i Aptrup ved Christen Nielsen sst.

187 Karen Christensdatter, ugift i Ovstrup. 13.4.1815, fol.569.
A: søster Mette Marie Christensdatter i Hørning, halvsøster Maren Thomasdatter, død. 1B: Frands Rasmussen 27, halvsøster Edel Christensdatter, død, var g.m. Thomas Nielsen i Ølsted. 3B: Christen, Anne Cathrine, Karen, halvsøster Anne Christensdatter g.m. Niels Andersen i Farre, halvbror Mourids Christensen, smed i Røgen.

188 Ellen Sørensdatter, ugift i Skorup. 4.3.1816, fol.571.
A: mor Dorthe Rasmusdatter. LV: Christen Vestergaard sst, søster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Skjød, søster Abelone Sørensdatter 18. FM: Niels Jensen i Grølsted.

189 Jens Sørensen, ugift i Skorup. 4.3.1816, fol.571B.
A: mor Dorthe Rasmusdatter. LV: Christen Vestergaard sst, søster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen i Skjød, søster Abelone Sørensdatter 20. FM: Niels Jensen i Grølsted.

190 Jens Rasmussen i Tovstrup. 25.6.1816, fol.573B, 582B.
E: Helvig Johansdatter. LV: Johannes Pedersen i Dallerup. B: Anne Margrethe 8, Johannes 5, Else Marie 3, Søren 3 mdr. FM: Jens Jensen i Sorring.

191 Kirsten Jensdatter i Møgelby. 31.7.1816, fol.575, 588.
E: Peder Mikkelsen. B: Jens 27, Mikkel 21, Anne Marie 16. FM: morbror Christen Jensen i Lyngby.

192 Thøger Nielsen i Røgen. 15.8.1816, fol.577, 584.
E: Abigael Jensdatter. LV: bror Jens Jensen Bach i Ovstrup. B: Kirstine Marie 14, Anne Margrethe 12, Mette Marie 9, Jens 7, Sidsel Marie 2. FM: farbrødre Poul Nielsen i Røgen, Niels Nielsen i Gjødvad. Af første ægteskab B: Simon i Sjelle, Inger Marie g.m. Terkild Terkildsen, degn i Røgen, Marie Sofie 18. FM: Jens Møller i Røgen, morbror Thomas Pedersen i Grølsted.

193 Maren Nielsdatter i Røgen. 2.9.1816, fol.580, 586B.
E: Laurids Jensen. B: Marie Anne 17, Jens 16, Niels 13, Anne Margrethe 9, Anne Kirstine 7, Else Marie 4. FM: Rasmus Nielsen i Skovsrode.

194 Niels Rasmussen i Lyngby. 22.3.1817, fol.590, 593.
E: Marie Kirstine Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Farre. B: Rasmus 14, Niels 12, Anne Kirstine 10. FM: Mikkel Nielsen i Fruering. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 25.3.1800 lbnr.143]. B: Søren 17, Anne 16. FM: Peder Pedersen Skriver i Sjelle.

195 Anne Kirstine Jensdatter i Tovstrup. 20.8.1817, fol.591B, 594B.
E: Niels Jensen. B: Jens 29, Søren 25, Jens 22, Kirstine Marie 18, Anne Marie 16. FM: Laurids Jensen sst, Jens Christensen i Vadsted.

196 Maren Lauridsdatter, ugift i Røgen. 6.4.1818, fol.597, 617.
Datter af Laurids Jensen sst. Slegfredbarn Maren Hansdatter 3 uger, der døde. Far til dette barn Hans Rasmussen, der tjener præsten i Røgen.

197 Niels Aagaard på Farre Mark. 21.7.1818, fol.598, 606, 612B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Lyngholm i Farre. B: Anne Dorthe 18, Mette Kirstine 14, Peder 10, Jens 8, Christen 3. FM: farbror Peder Aagaard i Farre.

198 Jacob Hansen i Svenstrup. 13.8.1818, fol.598, 600, 605B, 611B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Josefsen i Røgen. B: Cathrine 25, Niels 23, Marianne 16. FM: Manniche, præst i Hammel.

199 Maren Mogensdatter i Tovstrup. 28.8.1818, fol.600, 602, 606B, 613B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 1. FM: morbror Søren Mogensen sst.

200 Johanne Madsdatter i Søbygård Markhus. 9.1.1819, fol.604, 610.
E: Johan Frederiksen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 21, Christen Pedersen 19, Maren Pedersdatter 15, Christine Pedersdatter 13. FM: Jørgen Madsen i Låsby, Peder Jensen Smed på Søbygård.

201 Simon Andersen i Tovstrup. 27.1.1819, fol.606B, 615B.
E: Sidsel Marie Olufsdatter. LV: Jens Olufsen sst. B: Oluf 19, Jens 17, Kirsten 15, Anne Marie 13, Sidsel Cathrine 11, Peder 9, Knud 7, Anne 4. Af første ægteskab B: Ellen g.m. Knud Jensen i Galten, Birthe 34, Abelone g.m. Søren Mikkelsen i Fregerslev, Helvig 26. FM: Oluf Jensen ved søn Jens Olufsen i Tovstrup, Terkild Thomsen sst.

202 Anne Marie Nielsdatter i Grølsted. 16.10.1819, fol.614, 625, 626B.
Enke efter Christen Jensen, [skifte 5.10.1809 lbnr.168]. B: Peder 31, der fæster, Jens Christensen i Fårvang, Maren Christensdatter, enke efter Niels Christensen. LV: pastor Caludan, Ingeborg Christensdatter, død, var g.m. Laurids Andreasen i Århus. 3B: Simon Carl 4, Frederikke 4, Christen 2.

203 Maren Mikkelsdatter i Lyngby. 26.3.1820, fol.617B, 628B.
E: Christen Jensen. B: Jens 28. Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen sst, skifte 3.2.1790 lbnr.96]. B: Mikkel 35, Anne Cathrine g.m. Hans Sørensen i Hvorslev.

204 Maren Christensdatter i Farre. 26.3.1820, fol.617B, 621B, 628B.
E: Niels Mikkelsen. A: bror Niels Christensen, snedker i Hinge, søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Søren Andersen i Vellev, død. 6B i 2 ægteskaber: Øllegaard Sørensdatter, Christine Sofie Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen i Elslev, Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Skovgaard, skolelærer i Vistrup. Af hendes første ægteskab B: Christen Mogensen i Stenstrup, Niels Mogensen, Mourids Mogensen.

205 Karen Pedersdatter i Farre. 8.4.1820, fol.617B.
E: Frands Lauridsen. A: mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Peder Jensen i Herskind, søskende Jens Pedersen i Galten, Søren Pedersen, degn i Brabrand, Hans Pedersen i Herskind, Abelone Pedersdatter g.m. Rasmus Hansen sst.

206 Anne Kirstine Madsdatter i Grølsted. 15.10.1820, fol.624, 626, 627B.
E: Thomas Pedersen. B: Ellen 11. FM: Søren Lauridsen sst.

207 Helene Johansdatter i Tovstrup. 9.6.1821, fol.629, 637B, 639B.
E: Jens Thomsen. B: Jens 3, Ellen Kirstine 16 dage. Første ægteskab med Jens Rasmussen sst, [skifte 25.6.1816 lbnr.190]. B: Anne Margrethe 13, Johan 10, Else Marie 7, Søren 5. FM: Johan Sørensen i Dallerup.

208 Mads Knudsen i Nårup. 16.7.1821, fol.632, 637, 640.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: bror Søren Lauridsen sst. B: Knud 25, Anne Marie 22, Laurids 19, Peder 14, Christen 11, Jens 8, Karen Marie 5. FM: farbror Niels Knudsen i Tind.

209 Helene Jensdatter i Tovstrup. 13.11.1821, fol.633B, 638B.
E: Søren Mogensen. B: Maren 6. FM: morbror Jens Jensen sst.

210 Kirsten Andersdatter i Farre. 28.1.1822, fol.640B, 646.
E: Jens Pedersen. B: Anders 2. FM: Oluf Sørensen i Skjød, morbror Mads Andersen sst.

211 Anne Cathrine Christensdatter i Tovstrup. 4.4.1822, fol.642B.
E: Jens Olufsen. B: Christian 9, Kirsten 5. FM: født værge Søren Mogensen sst.

212 Erik Christensen i Farre. 9.2.1823, fol.647.
B: Kirsten Eriksdatter g.m. Jens Rasmussen, skovfoged sst, Christiane g.m. Christen Søe i Voldby.

213 Anne Kirstine Jacobsdatter i Tovstrup. 14.2.1823, fol.647, 651B.
E: Jens Nielsen. B: Claus 3, Niels 1. FM: morfar Jacob Clausen i Dallerup, Jens Jensen i Tovstrup.

214 Søren Sørensen i Klintrup. 18.3.1823, fol.649, 651.
E: Anne Christiansdatter. LV: Terkild Lauridsen i Truust. B: Søren 4, Karen Marie 2, Sidsel Marie 3 uger. FM: farbror Mads Sørensen i Klintrup.

215 Laurids Jensen, karetmager i Svenstrup. 7.5.1823, fol.650B.
Enken i uskiftet bo. B: Jens i Skanderborg, Anders på Boller, Christen, Kirsten g.m. Niels Madsen i Grundfør, Anne Kirstine 23.

216 Hans Albertsen i Søbyvad. 23.12.1823, fol.652B.
A: Hans Christiansen, sadelmager på Ærø, Albert, tjenestekarl på Lolland, Bodil g.m. Mads Jensen i Holeby på Lolland, Johanne g.m. Hans Jensen, kromand i Søby.

217 Niels Andersen, skovfoged i Ringholm i Rye Skov. 24.3.1824, fol.653.
B: Niels 24, Peder 21, Kirsten g.m. Laurids Jacobsen i Rye Skov.

218 Jens Thomsen i Tovstrup. 12.4.1824, fol.653, 655, 669.
E: Birthe Simonsdatter. LV: Anders Simonsen i Låsby, Hans Sørensen, der ægter. B: Thomas 2. FM: født værge Christen Thomsen i Farre. Første ægteskab med [Helvig Johansdatter, skifte 9.6.1821 lbnr.207]. B: Jens 6, Ellen Kirstine 3.

219 Niels Jensen i Klintrup. 22.4.1824, fol.654, 657, 668B.
E: Anne Christiansdatter. LV: Terkild Lauridsen i Truust, Mads Christensen i Klintrup. A: far Jens Sørensen i Gjern.

220 Søren Mogensen i Tovstrup. 4.5.1824, fol.654, 659, 670B, 672B.
E: Marianne Nielsdatter. LV: Christen Nielsen på Laven Mark i Linå sogn, Anders Pedersen, der ægter. B: Maren 9, Mogens 10 uger. FM: Jens Jensen i Tovstrup, farbror Christen Mogensen sst.

221 Niels Rasmussen i Ovstrup. 25.5.1824, fol.658B.
A: mor Sidsel Jensdatter g.m. Knud Rasmussen sst, søskende Jens Rasmussen 33 i Framlev, Karen Rasmusdatter g.m. hr. Poulsen i Framlev, Sidsel Marie 29 i Århus, Abelone 25, Anne Kirstine 21 i Framlev, Karen Marie 19 sst, Anne 17. Sml. lbnr.164.

222 Anne Christensdatter i Tovstrup. 20.9.1824, fol.664, 670.
E: Anders Sørensen. B: Søren 23, Christen 19, Mette Marie 16, Niels 12. FM: Søren Christensen, Christen Sørensen sst.

223 Søren Thomsen i Tovstrup. 27.9.1824, fol.665B, 672, 676, 684B.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Jens Madsen i Sorring, Anders Nielsen i Tovstrup. A: bror Jens Thomsen på Javngyde Mark, bror Laurids Thomsen i Tovstrup, bror Johan Thomsen på Gram Mark ved Skanderborg, død. 2B: Thomas, Peder, bror Peder Thomsen, [skifte 27.6.1807 lbnr.1762], var g.m. enken. 2B: Thomas 27 i Tovstrup, Johannes 22 sst, søster Anne Thomasdatter g.m. Anders Rasmussen i Klintrup, søster Maren Thomasdatter g.m. Peder Nielsen i Holmstol.

224 Laurids Jensen i Røgen. 28.12.1824, fol.671B, 673B, 681B.
B: Margrethe, Marianne, Anne Kirstine, Else, Anne Margrethe, Jens, Niels. FM: Gert Degner i Rampesmølle, født værge Rasmus Nielsen i Rønde.

225 Laurids Sørensen i Nårup. 3.3.1825, fol.676.
B: [Bodil] enke efter Mads Knudsen sst [skifte 16.7.1821 lbnr.208], datter g.m. Peder Henriksen sst.

226 Anne Andersdatter i Farre. 5.4.1825, fol.676B.
E: Søren Pedersen. B: Rasmus 47 sst, Niels 35 sst, Else g.m. Niels Rasmussen i Klintrup.

227 Kirsten Thomasdatter i Skorup. 26.4.1825, fol.677.
E: Laurids Nielsen. B: datter g.m. Jens Andersen sst, Maren g.m. Mikkel Sørensen i Horn.

228 Anne Pedersdatter i Røgen. 6.5.1825, fol.677, 682B.
E: Mads Sørensen. B: Bodil Marie 13, Søren 9, Anne 6, Mette Cathrine 3, Søren 3 mdr. FM: født værge Peder Lyngholm i Farre. Skøde på gården 18.8. 1820 fra enkemandens far Søren Andersen.

229 Frands Lauridsen i Farre. 30.5.1825, fol.30.5.1825, fol.679B, 685B.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Anders Jensen Tind sst, Mathias Rasmussen, der ægter. B: Mette Marie. FM: født værge Niels Lauridsen i Herskind.

230 Niels Sørensen i Søbyvad. 26.5.1826, fol.687B, 693.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: hr. Stormgaard, møller i Søbyvad. B: Søren 14, Karen Marie 13, Christen 12, Anders 3. FM: født værge Jens Sørensen i Lemming.

231 Søren Lauridsen Møller og hustru Sidsel Lauridsdatter i Grølsted. 15.6.1826, fol.689.
Hans A: bror Niels Lauridsen Møller i Gjern, søster Anne Sofie Lauridsdatter g.m. Thomas Nielsen i Lyngby.
Hendes A: bror Jens Lauridsen i Ellerup, bror Jens Lauridsen i Sjelle ved svigersøn Andreas Christensen sst.

232 Hans Jensen, kromand i Søbyvad Kro. 2.3.1827, fol.694B, 697, 699B.
E: Johanne Jensen. LV: murermester Kilsgaard. B: Johanne 19, Else Margrethe 15. FM: Jørgen Hansen i Sporuplund.

233 Karen Jensdatter i Farre. 21.5.1827, fol.701, 704B, 706B.
Enke efter Rasmus Nielsen. A: halvbror Niels Kjeldsen, død. 3B: Morten i Låsby, Peder sst, Sidsel g.m. Rasmus Jensen i Skovby, halvbror Jens Kjeldsen, død. 3B: Niels i Farre, Sidsel g.m. Knud Rasmussen i Ovstrup, Johanne g.m. Jens Holm, skovfoged i Vadsted, søster Anne Jensdatter i Tovstrup, død. 6B: Jens Pedersen i Tovstrup, død. 3B: Peder 15, Else 12, Niels 8, Anne Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Tovstrup. 2B: Jens 26, Peder 24, Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Farre, Else Pedersdatter, død, var g.m. Peder Poulsen i Tovstrup, 2B: Poul 22, Peder 20, Niels Pedersen sst, Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Yding.

234 Frands Nielsen, skomager på Grølsted mark. 9.8.1827, fol.703B, 709B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen sst, Jens Nielsen, skomager, der ægter. B: Else Marie 10, Niels 9, Rasmus 7, Jens Christian 5, Jens 3, Anne Kirstine 2. FM: Niels Mortensen i Grølsted.

235 Birthe Jespersdatter i Farre. 22.9.1827, fol.705, 711B.
E: Jens Pedersen Aagaard. B: Peder 4, Kirstine Marie 3, Karen Marie 1. FM: Niels Lauridsen sst.

236 Jesper Rasmussen i Farre. 6.2.1828, fol.711.
[Enkemand efter Mette Sørensdatter skifte 17.3.1794 lbnr.117]. Afkald fra Søren Jensen i Borum, Christen Christensen i Skannerup, Jens Jespersen, Søren Jespersen i Voldby, Jens Pedersen, Rasmus Jespersen, Anders Pedersen i Galten, Anne Margrethe Jespersdatter.

237 Jens Sørensen i Svenstrup. 13.5.1828, fol.712B, 717B.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Jacobsen sst. B: Anders 28, Jens 21, Søren 14, Else g.m. Erik Lauridsen i Hedehusene, Johanne g.m. Peder Rasmussen i Grølsted, Anne 26, Lise 23, Birgitte 18. FM: farbror Johan Sørensen i Fajstrup.

238 Anne Kirstine Lauridsdatter i Farre. 25.6.1828, fol.714, 721.
E: Hans Andersen. B: Anne Kirstine 13, Sofie 10, Eleonora 7, Mette Marie 4, Anders 2. FM: Anders Tind sst.

239 Marianne Lauridsdatter i Skorup. 24.9.1828, fol.715, 720.
E: Jens Andersen. B: Kirstine Marie 5, Niels 3, Dorthe 2. FM: Laurids Nielsen sst.

240 Anders Sørensen i Lyngby. 30.10.1828, fol.716B, 718B.
E: Else Andersdatter. LV: Thomas Nielsen sst. B: Anders 20, Christen 18. FM: Niels Christensen i Møgelby. Første ægteskab med [Ellen Andersdatter, skifte 15.5.1807 lbnr.161]. B: Karen g.m. Jørgen Pelsen i Voldby, Abelone g.m. Søren Hansen Smed i Skjoldelev, Else g.m. Rasmus Nielsen i Farre, Søren 29.

241 Karen Marie Sørensdatter i Tovstrup. 28.4.1829, fol.723, 732B.
E: Jens Nielsen. B: Anne Kirstine 5, Søren 3. FM: morbror Peder Sørensen i Tinning. Arv i boet til enkemandens børn af første ægteskab: Claus, Niels. Se lbnr.213. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Nielsen i København.

242 Anne Pedersdatter i Møgelby. 30.4.1829, fol.725, 731, 733B, 734B.
E: Peder Nielsen. B: Peder, Maren g.m. Jens Pedersen i Høver, Anne Marie g.m. Rasmus Nielsen i Skørring, Jens 23, Birgitte 18. Desuden nævnes enkemandens søn af første ægteskab: Niels Pedersen i Hedegård på Møgelby Mark. Sml. lbnr.139.

243 Rasmus Jensen Veng i Røgen. 1.9.1829, fol.727B, 736B.
E: Else Sørensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Anne Elisabeth 18, Jens 13, Anne Kirstine 11, Søren 7, Jens Peder 3. FM: Peder Sørensen i Hammel.

244 Anne Pedersdatter på Vadsted Mark. 19.9.1829, fol.728B, 730, 734B.
B: Niels Christensen på Præstegårdens Mark i Skorup, Birgitte g.m. Anders Pedersen Leth i Møgelby, Anne g.m. Peder Poulsen, vognmand i Århus, Johanne g.m. Hans Nielsen, snedker i Hinge, Marianne, Maren.

245 Casper Jensen, ugift i Hedegården. 4.12.1829, fol.732, 748, 749B.
A: mor Marie Lauridsdatter nu g.m. Jens Rasmussen sst, bror Jens Jensen i Ellerup, halvsøskende Anne Sofie 22, Maren Jensdatter 20, Rasmus Jensen 18, Birthe Marie 15, Anne Marie 12. FM: Anders Tind. Sml. lbnr.247.

246 Karen Pedersdatter i Svenstrup. 15.1.1830, fol.738, 744B.
E: Peder Jensen. B: Jens Peder 6, Dorthe Marie 4. FM: Christen Christensen i Vadsted.

247 Anne Marie Lauridsdatter i Hedegården. 23.1.1830, fol.738B, 750B.
E: Jens Rasmussen. B: Anne Sofie 24, Maren 21, Rasmus 18, Birthe Marie 16, Anne Marie 14. FM: Anders Tind i Farre. Af første ægteskab B: Jens Jensen i Ellerup.

248 Karen Jensdatter i Skorup. 23.2.1830, fol.741B, 743B.
B: Jens Frandsen 30, Ellen Frandsdatter g.m. Peder Leth i Sall, Søren Frandsen 27, Karen Marie Frandsdatter 21. FM: Anker Pedersen i Skorup.

249 Jens Jensen i Grølsted. 21.5.1830, fol.745, 755.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Christen Sørensen Overgaard sst. B: Anders 14, Anne Cathrine 12, Karen 6. FM: Rasmus Jensen i Mondrup.

250 Anders Pedersen i Vadsted. 22.5.1830, fol.747, 761.
E: Marianne Christensdatter. B: Christen i Møgelby, Peder 24, Jens 21, Andreas 16, Anne g.m. Andreas Zacho i Skjoldberg, Anne Kirstine g.m. Niels Jacobsen i Svenstrup, Else Marie 19.

251 Ellen Marie Henriksdatter i Grølsted. 17.6.1830, fol.748, 756B.
E: Thomas Pedersen. B: Anne Kirstine 6, Anne Marie 3, Ellen Marie 6 uger. FM: morbror Jens Henriksen i Hvorslev.

252 Jørgen Josefsen i Røgen. 9.8.1830, fol.751B, 759B.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Anne Marie g.m. Peder Lauridsen i Klintrup, Anne 25, Maren g.m. Niels Sørensen i Røgen. FM: Niels Jacobsen i Svenstrup.

253 Else Lauridsdatter i Tovstrup. 24.8.1830, fol.753B, 758B.
E: Jørgen Lauridsen. B: Anne Cathrine 2. FM: morbror Jens Lauridsen i Sminge.

254 Jens Knudsen i Tovstrup. 3.11.1830, fol.758, 784, 789.
Enkemand efter Maren Jensdatter, efter hvem han har siddet i uskiftet bo siden 21.6.1799. B: Jens, Anne g.m. Hans Sørensen, værtshusholder i København, Mette 28, der har et slegfredbarn: Anne Nielsdatter 5.

255 Madam Lottrup i Svenstrup. 2.3.1831, fol.763, 769B, 773B.
E: Niels Christian Lottrup. B: Ambrosius 22, Oluf 20, Christen 19, Anne Cathrine 16, Christence 10, Peder 7. FM: morbror Christoffer Hjort, provst Basse i Hammel.

256 Peder Christensen og hustru Maren Pedersdatter i Farre. 19.4.1830, fol.768.
B: Ellen g.m. Niels Sørensen, hjulmand sst, Else 32, Peder 26, Anne 14. FM: morbror Niels Pedersen i Gjern.

257 Niels Nielsen, almisselem i Klintrup. 11.6.1831, fol.771B, 772B, 773.
A: søster Kirsten Nielsdatter, almisselem, søster Anne Nielsdatter, død. 3B: Jens Mouridsen, Anne Dorthe g.m. Søren Hansen, skrædder i Røgen, Niels, død. 1B: Mourids 10.

258 Peder Christensen i Vadsted. 9.8.1831, fol.776, 790B.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Hans Jensen. B: Christen, Mogens 18, Jens 13, Ellen g.m. Niels Andersen i Vadsted, Karen 23, Anne Cathrine 11, Anne 7, Ellen 7.

259 Peder Jensen i Farre. 14.9.1831, fol.778, 789.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Lyngholm sst. B: Peder 22, Hans 16. Af første ægteskab B: Jens i Lading, Mette Marie g.m. Jens Pedersen i Hammel.

260 Niels Jensen i Tovstrup. 16.9.1831, fol.779B.
E: Anne Johanne Christensdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B: Maren 18, Christen 15, Jens 13, Laurids 11, Anne 8, Helle 5, Søren 3. FM: farbror Jens Jensen sst. (G 344-33 fol.4 ses at enkens nye mand er Jens Jensen i Tovstrup og at sønnerne Søren og Jens er døde).

261 Christen Mogensen i Tovstrup. 28.9.1831, fol.781B, 786B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Andersen i Låsby, Peder Christensen. B: Peder 11, Mogens 9, Jens 8, Søren 5, Laurids 3, Anne Marie 1. FM: Jens Nielsen i Tovstrup.

262 Else Andersdatter i Lyngby. 11.4.1832, fol.796.
Enke efter Anders Sørensen, [skifte 30.10.1828 lbnr.240]. B: Anders, Christen. Enken havde ophold hos stedsøn Søren Andersen.

263 Thomas Nielsen og hustru Inger Nielsdatter i Farre. 5.5.1832, fol.797B, 798B, 806, 817, 821.
Hans A: bror Jens Nielsen 40 sst, bror Hans Nielsen i Haderslev, søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Virklund, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Andersen i Salten Skov, halvbror Christen Nielsen i Løgager i Them sogn, FM: Peder Lyngholm.
Hendes A: søster Anne Nielsdatter g.m. Thomas Poulsen i Truust, søster Karen Nielsdatter g.m. Søren Koldsen i Voel.

264 Jens Pedersen Veng i Røgen. 15.5.1832, fol.798, 801, 802, 805B, 808.
Enkemand efter [Anne Rasmusdatter, skifte 12.10.1811 lbnr.179]. B: [Rasmus Jensen Veng, skifte 1.9.1829 lbnr.243], var g.m. Else Sørensdatter i Røgen. LV: Poul Nielsen sst, Søren Knudsen i Voldby. 5B: Anne Elisabeth 21, Jens 16, Anne Kirstine 13, Søren 10, Jens Peder 4. FM: Niels Sørensen i Røgen, født værge Peder Sørensen i Hammel.

265 Niels Mikkelsen i Farre. 11.6.1832, fol.799, 803B.
Enkemand efter [Anne Gertsdatter, skifte 9.6.1790 lbnr.103]. B: Maren Nielsdatter, død. 1B: Laurids Terkildsen 40 i Farre, Anne Nielsdatter g.m. Peder Villumsen sst.

266 Elisabeth Johansdatter i Svenstrup. 20.7.1832, fol.800, 804.
E: Jens Andersen. B: Bodil 11, Ellen 7, Johan 5, Karen Marie 1. FM: Jens Casper Jensen i Svenstrup.

267 Hans Jensen i Vadsted. 17.2.1833, fol.808, 812B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Eriksen i Sall. B: Jens 12, Helene, Barbara, Else. FM: farbror Jens Jensen i Vadsted.

268 Maren Nielsdatter i Grølsted. 6.6.1833, fol.810B, 818B.
E: Christen Sørensen. B: Søren 18, Andreas 6, Kirsten. FM: morbror Thomas Nielsen i Lyngby.

269 Johan Frederik Rabe på Søbygård Hovedgård Mark. 7.9.1833, fol.814B.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: forpagter Vilhardt på Søbygård. Mulige arvinger i Holsten.

270 Niels Bertelsen i Farre. 13.10.1833, fol.816.
B: Jens, Dorthe g.m. Terkild Thomsen, Søren sst.

271 Anne Kirstine Rasmusdatter i Røgen. 19.12.1833, fol.820, 833.
A: mor Else Sørensdatter, [enke efter Rasmus Jensen Veng i Røgen, skifte 1.9.1829 lbnr.243]. LV: Poul Nielsen sst, søskende Jens Rasmussen, Søren Rasmussen, Jens Peder Rasmussen, Elisabeth Rasmusdatter. LV: Peder Sørensen i Hammel.

272 Jens Rasmussen i Ovstrup. 23.12.1833, fol.822.
B: Niels sst, Rasmus i Røgen, Jacob i Farre, Karen g.m. Rasmus Ditlevsen, daglejer.

273 Mourids Christensen i Røgen. 3.1.1834, fol.822.
E: Inger Jensdatter. B: Christen 26 sst, Jens 23.

274 Elisabeth Hansdatter i Farre. 29.1.1834, fol.822B.
E: Niels Rasmussen. B: Hans 18, Rasmus 14, Jens 10, Anne Cathrine, Anne Kirstine, Bodil Marie, Karen, Johanne.

275 Jens Nielsen Hallesen i Tovstrup. 22.2.1834, fol.822B, 826B, 838.
E: Birthe Mortensdatter. LV: Jens Jensen sst, Niels Nielsen, der ægter. B: Morten 5, Knud 2. Første ægteskab med [Anne Kirstine Jacobsdatter, skifte 14.2.1823 lbnr.213]. B: Claus 14, Niels 12. Andet ægteskab med [Karen Marie Sørensdatter, skifte 28.4.1829 lbnr.241]. B: Søren 9, Anne Kirstine 7. FM: farbror Jens Nielsen Overgaard i Tovstrup.

276 Peder Pedersen Lyngholm i Farre. 26.2.1834, fol.823.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jens Hansen i Sporuplund. B: Peder 23, Christen 19, Niels 17, Mette g.m. Søren Jørgensen i Farre.

277 Anne Nielsdatter på Mølgårde Mark. 4.4.1834, fol.825.
[Enke efter Søren Jensen, dødsanmeldelse 17.11.1830 fol.759B]. B: Anne Marie. [ Første ægteskab med Anders Andreasen i Mølgårde, skifte 17.2.1810 lbnr.169]. B: Andreas i Århus, Peder Otto sst, Niels i Møgelby, Birgitte.

278 Christen Sørensen i Tovstrup. 16.4.1834, fol.828B, 837.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Rasmus Frandsen sst, Christen Andersen, der ægter. B: Søren 12, Karen, Inger. FM: Jens Jensen sst.

279 Christen Terkildsen i Farre. 9.5.1834, fol.830, 831B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Hansen i Sporuplund. B: Christen 11, Christian 7, Ellen Marie, Ellen, Kirstine Marie. FM: farbror Terkild Terkildsen, skoleholder i Røgen. Af enkens første ægteskab B: Jens Nielsen 27, Karen.

280 Jens Jensen i Nårup. 16.7.1834, fol.833.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Jens 24, Peder 15, Mette, Anne Kirstine. FM: Peder Aagaard i Sall. Fortsættes i G 344-33 fol.3.

281 Johanne Jensdatter i Grølsted. 25.8.1834, fol.835, 841.
E: Laurids Rasmussen. B: Rasmus Carl 14, Niels 11, Jens Christian 8, Anne 4. FM: Niels Christensen sst.

282 Inger Pedersdatter i Skorup. 30.8.1834, fol.835, 835B, 839B.
E: Peder Sørensen. B: Peder 8, Mikkel 6, Maren, Anne, der døde. FM: Peder Mikkelsen. Fortsættes i G 344-33 fol.17B.

SØBYGÅRD GODS
Skifteprotokol
1834-1851
G 344-33283 Poul Christensen i Skorup. 13.12.1834, fol.2.
E: Inger Marie Nielsdatter. LV: Peder Jensen, der ægter. B: Christen, Niels, Søren, Mette Marie. FM: Peder Christensen i Resendal.

284 Jens Jensen i Røgen. 13.2.1835, fol.5.
B: Jens 27, Enevold 17, Jens 15, Maren, Mette Kirstine. (Anm.)

285 Niels Nielsen i Møgelby. 23.2.1835, fol.5B.
B: Niels i Klintrup, Peder i Møgelby, Marianne g.m. Rasmus Pedersen i Hammel. (Anm.)

286 Anne Elisabeth Thomasdatter i Farre. 14.3.1835, fol.5B.
E: Peder Christensen Sølvsten. B: Christen 25 i Farre, [Anne] g.m. Søren Jørgensen sst.

287 Morten Pedersen i Tovstrup. 26.3.1835, fol.6B.
B: Peder 35, Maren g.m. Søren Pedersen sst. (Anm.)

288 Jacob Jensen og hustru Birthe Olufsdatter i Farre. 8.4.1835, fol.6B, 8, 9B.
B: Oluf 8. FM: farbror Niels Jensen i Ovstrup.

289 Christen Albertsen i Svenstrup. 26.5.1835, fol.7B, 19B, 21B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Lauridsen i Farre, Niels Jacobsen i Svenstrup. B: Niels 14, Søren 11, Albert 9. FM: skolelærer Vissing i Svenstrup.

290 Jens Christensen i Lyngby. 29.2.1836, fol.9B, 10, 14, 16.
E: Maren Hansdatter. LV: Mikkel Pedersen i Røgen. Jens Nielsen, der ægter. B: Maren 15, Karen 13, Hans 10, Anne Cathrine 7, Anne Marie 2. FM: Søren Sørensen i Hvorslev.

291 Else Jensdatter på Mølgårde Mark. 28.3.1836, fol.10.
E: Rasmus Vægter. B: Anne Cathrine g.m. Niels Jacobsen, gartner sst.

292 Anne Sørensdatter i Røgen. 28.6.1836, fol.11, 15B.
E: Poul Nielsen. B: Niels 22, Inger Marie, Magdalene Sofie. Første ægteskab med Jens Andersen sst, [skifte 9.3.1811 lbnr.174]. B: Anne Pouline g.m. Hans Andersen, snedker i Storring, Jens 25.

293 Birthe Mortensdatter i Tovstrup. 7.7.1836, fol.12B, 14B.
E: Niels Nielsen. Første ægteskab med Jens Nielsen Hallesen, [skifte 22.2.1834 lbnr.275]. B: Morten 4, Knud 3. FM: morbror Mikkel Mortensen i Farre, enkemandens far Niels Pedersen i Røgen.

294 Mette Jespersdatter i Lyngby. 14.8.1836, fol.13B.
E: Peder Nielsen Smed. B: Niels 31 i Haldum, Jesper 27 i Vadsted, Peder 24 i Møgelby, Søren 20, Dorthe Kirstine g.m. Jens Svendsen i Vadsted, Kirsten. (Anm.)

295 Christian Sørensen i Røgen. 24.1.1837, fol.17.
[E: Karen Andersdatter]. B: Søren 18, Anders 10, Anne Mette, Maren. (Anm.)

296 Peder Jørgensen i Svenstrup. 25.1.1837, fol.17.
E: Maren Thomasdatter. B: Rasmus, Thomas 26, Mette Marie. Sml. lbnr.315. (Anm.)

297 Else Kirstine Olufsdatter i Farre. 11.2.1837, fol.18, 19, 21B.
E: Laurids Lauridsen. B: Dorthe Kirstine, Dorthe Marie, Edel. FM: Anders Jørgensen sst.

298 Anne Marie Albertsdatter i Lyngby. 8.5.1837, fol.18B.
E: Peder Jensen. B: Caroline g.m. Jørgen Jensen sst. Første ægteskab med Poul Knudsen. B: Knud 33 i Røgen. (Anm.)

299 Peder Christensen Sølvsten i Farre. 21.6.1837, fol.19.
Enkemand efter Anne Elisabeth Thomasdatter, [skifte 14.3.1835 lbnr.286]. B: Christen sst, Anne, død, var g.m. Søren Jørgensen sst. 1B.

300 Maren Eriksdatter i Røgen. 12.10.1837, fol.20B, 22.
E: Jens Sørensen. A: bror Jens Eriksen, bror Peder Eriksen, død. 1B: Ingeborg g.m. Laurids Pedersen i Storring, bror Christen Eriksen død. 2B: Erik 38 i Rye Mølle, Karen 38.

301 Anne Marie Nielsdatter i Mølgårde. 6.1.1838, fol.22B, 27.
E: Peder Simonsen, der døde, [skifte 12.2.1838 lbnr.302]. B. Simon 14, Peder 7, Niels 6 mdr. FM: Søren Andersen sst.

302 Peder Simonsen i Mølgårde. 12.2.1838, fol.23B, 27.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Simonsen i Gerning. Enken har et slegfredbarn: Kirstine Marie Nielsdatter. (Sml. lbnr.301, 303).

303 Inger Pedersdatter i Mølgårde. 12.2.1838, fol.24, 26B.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med [Simon Jensen sst, skifte 13.12.1800 lbnr.144]. B: Jens i Gerning, Peder i Mølgårde, [skifte 12.2.1838 lbnr.302].

304 Abelone Rasmusdatter i Klintrup. 17.5.1838, fol.25B, 128B.
E: Morten Andersen.
A: farfar Morten Rasmussens børn:
1) Anders Mortensen, død. 7B: Laurids Andersen i Klintrup, Birthe Andersdatter sst, Karen Andersdatter, enke i Røgen, Anne Andersdatter g.m. Niels Mikkelsen sst, Jens Andersen i Voel, død. 3B: Thøger, Kirsten, Maren, Mikkel Andersen på Klintrup Hede, Maren Andersdatter gift på Fårvang Mark.
2) Anne Mortensdatter, død. 2B: Peder Sørensen i Holmstol, Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Veng. 3B: Christen, Søren 24, Marie,
B: farmors børn:
Ovennævnte 1) Anders Mortensens og 2) Anne Mortensdatters børn, 3) Morten Terkildsen, død. 10B: Mikkel Mortensen i Farre, Terkild Mortensen på Herskind Mark, Jens Mortensen i Aptrup, Jens Mortensen, Peder Mortensen på Farre Hede, Anne Margrethe Mortensdatter g.m. Peder Hougaard i Kraruplund ved Farre, Maren Mortensdatter g.m. Søren Hansen på Søften Mark, Karen Mortensdatter g.m. degnen Gam i Farre, Sidsel Mortensdatter, Birthe Mortensdatter i Tovstrup, død. 2B: Morten Jensen 18, Knud Jensen 15, 4) Thorkild Lauridsen, død. 4B: Laurids, Rasmus, Karen, Anne, 5) Karen Lauridsdatter, død. 2B: Niels Sørensen Bach i Røgen, Abigael Sørensdatter g.m. Søren Bomholt i Skellerup, 6) Kirsten Lauridsdatter. 1B: Anne Pedersdatter g.m. Peder Hansen i Tovstrup.
C: morfar Anders Nielsens børn:
1) Søren Andersen i Mollerup, død. 4B: Abelone g.m. Jens Baltser på Låsby Hede, Else g.m. Jens Pedersen sst, Hanne g.m. Laurids Jensen, snedker i Århus, Anne g.m. Peder Christensen i Assentoft, 2) Ellen Andersdatter [skifte 15.5.1807 lbnr.161, var g.m. Anders Sørensen i Lyngby]. 3B: Søren på Lyngby Mark, Else g.m. Rasmus Nielsen Skrædder på Farre Mark, Abelone g.m. Søren Hansen Smed i Skjoldelev, 3) Else Andersdatter, [skifte 11.4.1832 lbnr.262, var g.m. Anders Sørensen i Lyngby]. 2B: Anders i Hammel, Christen.
D: mormor Abelone Sørensdatters børn:
Samme som morfar.

305 Søren Jensen i Farre. 23.7.1838, fol.28B.
E: Karen Terkildsdatter. B: Terkild 20, Jens 16, Else Marie g.m. Peder Mortensen i Skørring, Margrethe g.m. Jens Christensen i Skovby, Ellen.

306 Karen Pedersdatter i Farre. 22.12.1838, fol.29B.
E: Niels Kjeldsen. B: Peder sst, Jens sst, Christen sst, Anne Dorthe g.m. Enevold Pedersen i Hårup, Mette Kirstine g.m. Jens Andersen i Aptrup.

307 Christen Andersen i Møgelby. 4.7.1839, fol.30B, 31B, 33B, 38B, 40.
A: bror Peder Andersen i Linå, bror Jens Andersen i Gjern, død. 5B: Jens sst, Anders sst, Laurids i Elsted, Niels, Maren g.m. Hans Jensen i Ellerup, søster Maren Andersdatter i Ellerup, død. 7B: Christoffer Pedersen i Røgen, død. 2B: Peder 2, Anne Marie, Henrik Pedersen i Dalby, død. 1B: Jens 21, Anders Pedersen i Tovstrup, Søren Pedersen i Ellerup, Maren Pedersdatter sst, Karen Marie Pedersdatter g.m. Jens Olufsen i Tovstrup, Bodil Pedersdatter g.m. Christen Johansen i Ellerup.

308 Laurids Andreasen Smed i Skorup. 27.11.1839, fol.32B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Just Jensen sst. B: Niels 19, Jens 13, Marianne. FM: Christen Bech sst. Første ægteskab med Anne Hansdatter. B: Hans i Vadsted, Andreas i Gjern, Birthe i Skorup, død. 1B: Niels Nielsen 7, Maren g.m. Christoffer Jørgensen i Skjød.

309 Sidsel Sørensdatter i Skorup. 31.1.1840, fol.33B, 36.
E: Peder Sørensen. B: Søren sst, Søren Peder 2. FM: Niels Sørensen i Truust.

310 Maren Jensdatter på Møgelby Mark. 13.3.1840, fol.35, 39.
E: Niels Pedersen. B: Anne 9. FM: morfar Jens Rasmussen i gården.

311 Jens Nielsen på Farre Mark. 5.6.1840, fol.37B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Hansen i Sporuplund. B: Niels 10. FM: fars søskendebarn Carl Mikkelsen i Farre.

312 Kirstine Marie Rasmusdatter i Farre. 6.2.1841, fol.41B, 47.
E: Peder Jensen. B: Rasmine 2, Kirstine Marie 3 mdr, der døde. FM: morbror Søren Rasmussen i Tulstrup.

313 Søren Svendsen i Lyngby. 16.2.1841, fol.43B, 44B, 78.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Pedersen i Futting. B: Svend 3. FM: farbror Rasmus Svendsen, skovfoged i Gerning.

314 Anne Christiansdatter i Klintrup. 26.4.1841, fol.45B, 51, 56B.
E: Mads Christensen. B: Christen 15, Anne Kirstine 12, Niels 10, Christian 4. FM: morbror Rasmus Christiansen sst. Første ægteskab med Søren Sørensen, [skifte 18.3.1823 lbnr.214]. B: Søren 22, Karen Marie 20, Sidsel Marie 18.

315 Rasmus Nielsen, ugift i Svenstrup. 17.6.1841, fol.47, 47B, 53.
A: mor Maren Thomasdatter, halvsøskende Mette Marie Pedersdatter, Thomas Pedersen sst. Sml. lbnr.296.

316 Johanne Jensdatter på Farre Mark. 16.7.1841, fol.48, 55B.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med Jens Nielsen, [skifte 5.6.1840 lbnr.311]. B: Niels 11. FM: Carl Mikkelsen, morbror Laurids Jensen i Farre.

317 Sidsel Marie Olufsdatter i Tovstrup. 5.8.1841, fol.49, 51B, 54.
E: Jens Nielsen Overgaard. Første ægteskab med Simon Andersen sst, [skifte 27.1.1819 lbnr.201]. B: Oluf sst, Jens på Tovstrup Mark, Peder, Kirsten g.m. Søren Pedersen i Fregerslev, Anne Marie g.m. Christen Pedersen, der tjener i Tulstrup Mølle, Anne. FM: morbror Jens Olufsen i Tovstrup. Desuden nævnes enkemandens brorsønner Niels Jensen i Tovstrup, Claus Jensen sst.

318 Christoffer Hjort på Svenstrup Mark. 5.2.1842, fol.57B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Mikkel Sørensen Tulstrup i Hammel. B: Birgitte Cecilie hjort. FM: farbror Peder Hjort i Svenstrup.

319 Laurids Jensen Broch på Grølsted Mark. 19.2.1842, fol.58B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Sall. B: Niels 17, Maren 4. FM: farbror Søren Nielsen Svendsen i Stærkær.

320 Anne Marie Sørensdatter i Skorup. 26.4.1842, fol.60, 62B.
E: Jens Sørensen. B: Søren Henning 1, Anne Marie 7 uger. FM: Christen Pedersen på Gjern Mark.

321 Jens Andersen i Skorup. 20.5.1842, fol.61B, 68B.
E: Maren Christensdatter. B: Anders 4, Marianne, Anne Marie, Christiane, Lauridsine, Anne Cathrine. Første ægteskab med [Marianne Lauridsdatter], skifte 24.9.1828 lbnr.239. B: Niels 17, Kirstine Marie, Dorthe. FM: farbror Jens Andersen i Aptrup.

322 Peder Jørgensen i Farre. 30.7.1842, fol.63B, 66B.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Peder Villumsen sst. B: Christen 7, Jørgen 5, Anne Cathrine 1. FM: farbror Søren Jørgensen sst.

323 Christen Jensen på Farre Mark. 7.9.1842, fol.64B, 69B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Villumsen i Farre. B: Jens i Smidstrup ved Vejle, Søren Christensen, møller i Harlev Mølle, Rasmus Christensen, skibstømrer i Horsens, Niels, Mads 23, Johanne g.m. Mads Sølvsten i Tovstrup, Anne, Anne Kirstine. FM: Oluf Nielsen Bøssing i Skørring.

324 Peder Nielsen Smed i Lyngby. 15.11.1842, fol.65B, 67.
Enkemand efter [Mette Jespersdatter, skifte 14.8.1836 lbnr.294]. B: Niels 38, smed i Haldum, Jesper 36 karl i Vadsted, Peder 33, karl i Møgelby, Søren 26, smed i Lyngby, Dorthe Kirstine g.m. Jens Svendsen i Røgen, Kirsten.

325 Johanne Marie Rasmusdatter i Mølgårde. 17.12.1842, fol.68.
E: Jens Christensen. B: Christen, Jens, Mette Cathrine. FM: Jens Jensen sst. Af første ægteskab B: Rasmus Nielsen.

326 Niels Jacobsen på Mølgårde Mark. 17.1.1843, fol.70B.
E: Anne Christensdatter. B: Rasmus sst, Christen, Søren.

327 Niels Pedersen i Røgen. 26.2.1843, fol.71.
B: Peder i Sorring, Niels i Tovstrup. Anne g.m. Jens Pedersen i Røgen. (Anm.)

328 Jens Nielsen i Tovstrup. 14.3.1843, fol.71, 72B.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Rasmus, Knud, Jens, Laurids, Karen Marie. Af første ægteskab B: Niels over 25.

329 Mads Sørensen i Røgen. 16.11.1843, fol.74, 75.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Maren, Rasmus 17, Andreas 15, Jens Peder 5. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 6.5.1825 lbnr.228). B: Bodil Marie g.m. Anders Steffensen i Aptrup, Søren 26, Mette Cathrine. FM: farbror Anders Sørensen i Røgen.

330 Morten Terkildsen i Farre. 16.2.1844, fol.76, 81.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Jørgensen sst. B: Mikkel Mortensen, Terkild Mortensen, Peder Mortensen, Jens Mortensen, Jens Mortensen, Anne Margrethe Mortensdatter g.m. Peder Hougaard i Kraruplund, Birthe Mortensdatter, [skifte 7.7.1836 lbnr.293, 1. Ægteskab med] Jens Nielsen i Tovstrup. 2B: Morten 14, Knud 12, Sidsel Mortensdatter, Maren Mortensdatter g.m. Frands Rasmussen på Søften Mark, han er netop fundet ihjelfrossen på landevejen mellem Hobro og Ålborg. 4B: Rasmus 12, Peder 8, Birthe Marie 5, Carl 6 mdr, Karen Mortensdatter g.m. skolelærer Gam i Farre.

331 Peder Mikkelsen i Møgelby. 1.4.1844, fol.77.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 31.7.1816 lbnr.191]. B: Jens i Høver, Mikkel i Røgen, Marie g.m. Christen Andersen i Møgelby.

332 Niels Andersen på Farre Hede. 10.4.1844, fol.77B, 80B.
E: Anne Lisbeth Nielsdatter. LV: Niels Pedersen i Farre, Peder Johansen, der ægter. B: Anders 2. FM: farbror Christen Andersen i Tovstrup.

333 Søren Andersen i Mølgårde. 26.8.1844, fol.78B, 82.
E: Karen Madsdatter. LV: skolelærer Vissing i Svenstrup. B: Anders 19, Mads 14, Maren, Anne Marie, Inger Marie. FM: Jens Sørensen i Skjød.

334 Niels Jensen på Farre Mark. 4.10.1844, fol.79, 84, 95B.
A: søster Johanne Jensdatter g.m. Jens Holm i Farre ved søn Christian Holm, søster Sidsel Jensdatter, død, var g.m. [Rasmus Nielsen i Ovstrup, skifte 13.5.1808 lbnr.164). 6B: Jens i Fajstrup, Abel g.m. Niels Jensen i Ovstrup, Anne g.m. Mogens Nielsen i Voel, Anne Kirstine, enke efter Jens Rasmussen i Framlev. LV: Niels Sørensen, Karen g.m. fuldmægtig Poulsen i Århus, Sidsel Marie , har været gift i Hørsholm på Sjælland, halvsøster Abel Pedersdatter, død. 3B: Peder Sørensen i Stjær, Niels Sørensen i Lillering, Anne Sørensdatter g.m. Søren Pedersen Herskind, degn i Brabrand.

335 Birgitte Christensdatter i Møgelby. 29.12.1844, fol.83.
E: Anders Pedersen Leth. Testamente 14.7.1840.

336 Anne Kirstine Andersdatter i Svenstrup. 3.1.1845, fol.83B, 85, 89B.
E: Niels Jacobsen. B: Jacobine 17, Anne 15, Jacob 9. FM: Christen Madsen i Møgelby, morbror Christen Andersen sst.

337 Anders Pedersen Ellerup i Tovstrup. 22.2.1845, fol.87.
E: Marianne Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Laven. B: Maren 19, Kirsten 17. FM: farbror Søren Pedersen i Ellerup.

338 Mikkel Pedersen i Røgen. 27.3.1845, fol.91.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jørgen Hansen på Sporuplund. B: Kirsten 22, Niels 21, Peder 17, Anders 15, Andreas 13, Karen Marie 12, Jens 7. FM: morbror Christen Andersen i Møgelby.

339 Rasmus Sørensen i Grølsted. 28.7.1845, fol.100B.
E: Inger Nielsdatter. Børn og svigerbørn: Niels Rasmussen, Anders Rasmussen, Jens Rasmussen, Thomas Thomsen, Niels Rasmussen, Søren Rasmussen.

340 Jens Jensen Bach i Ovstrup. 1.8.1845, fol.101, 104.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Sorring. B: Jens 35, Anne Margrethe 33 g.m. Niels Poulsen i Røgen, Margrethe 31 g.m. Jens Jensen i Tovstrup, Søren 27, Maren 23, Anne Lotte 18. FM: farbror Niels Jensen Bach i Dalby.

341 Anne Marie Sørensdatter på Tovstrup Mark. 23.9.1845, fol.103.
E: Jørgen Lauridsen, skovfoged. Af første ægteskab B: Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen, væver i Tovstrup.

342 Maren Pedersdatter i Møgelby. 29.12.1845, fol.106, 108B.
E: Peder Pedersen. B: Peder 10, Peder 7, Andreas 3, Anne 2. FM: farbror Jens Pedersen i Røgen.

343 Mikkel Rasmussen i Hedehusene. 12.1.1846, fol.108.
E: Mette Cathrine Christensdatter. B: Christen, Rasmus, Niels, datter g.m. Søren Pedersen på Vitten Mark, datter g.m. Hordsman.

344 Bodil Thomasdatter i Tovstrup. 12.2.1846, fol.110.
E: Johan Nielsen. Første ægteskab med Peder Thomsen sst, [skifte 27.6.1807 lbnr.162]. B: Johan, Thomas.

345 Karen Nielsdatter i Svenstrup. 11.3.1846, fol.110B.
Enke efter Jacob Hansen, [skifte 13.8.1818 lbnr.198]. B: Niels sst, Cathrine g.m. Henningsen Laukant, bødkermester i Århus, Marianne g.m. Anders Nielsen i Svenstrup.

346 Abelone Pedersdatter i Mølgårde. 8.4.1846, fol.111. 112B.
E: Jens Jensen. B: Jensine 6, Marianne 5, Andreas 3, Anne Marie 2, Abelone 5 uger, der døde. FM: farbror Anders Jensen i Grølsted.

347 Karen Nielsdatter i Grølsted. 11.12.1846, fol.115B, 117.
Enke efter Jens Nielsen Træskomand, der døde 29.4.1838. B: Niels, der fæster, Kirsten g.m. Anders Andersen og tidligere med Jens Christensen i Fårvang, Anne Cathrine g.m. Peder Mikkelsen Broch i Aidt, Karen 31, Marianne g.m. Christen Christensen i Skannerup. FM: Peder Christensen i Grølsted.

348 Christen Sørensen i Grølsted. 22.12.1846, fol.116, 119.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 6.6.1833 lbnr.268]. B: Søren sst, Anders født 31.12.1828, Kirsten 24. FM: født værge Peder Christensen sst.

349 Abigael Jensdatter i Røgen. 22.12.1846, fol.117.
E: Jens Mikkelsen. Første ægteskab med [Thøger Nielsen sst, skifte 15.8.1816 lbnr.192]. B: Kirstine Marie g.m. Niels Sehested, møller i Lillemølle, Anne Margrethe g.m. Jens Jensen i Skannerup, Mette Marie g.m. Knud Andersen i Holmstol, Sidsel Marie g.m. skolelærer Andersen i Sorring, Jens i Horn.

350 Niels Lauridsen i Farre. 27.12.1847, fol.120, 126B.
E: Elisabeth Lauridsdatter. B: Christen sst, Laurids i Skørring, Anne Cathrine g.m. Niels Pedersen i Farre, Anne Dorthe g.m. Peder Rasmussen sst, Dorthe Sofie g.m. Jens Nielsen i Skørring, Anne Marie g.m. Niels Pedersen Lyngholm i Farre.

351 Peder Villumsen i Farre. 1.3.1847, fol.120, 126.
[E: Anne Nielsdatter]. B: Søren i Haslund Niels i Farre, Niels i Hedegård, Jens i Farre, Mikkel i Gjern, Anne Marie g.m. Søren Nielsen i Lyngby, Marianne g.m. Laurids Pedersen i Farre.

352 Rasmus Pedersen i Farre. 26.4.1847, fol.120B.
Enken. B: Peder sst, Else Marie g.m. Carl Mikkelsen sst.

353 Peder Christian Sørensen, der tjente ved Sporup Kirke. 28.8.1847, fol.121B, 122B.
A: søster Anne Marie Sørensdatter g.m. Anders Andersen i Hinge.

354 Andreas Jensen, 5 år i Mølgårde. 31.8.1747, fol.121B.
A: far Jens Jensen, søskende Jensine Jensdatter 7, Marianne Jensdatter 6, Anne Marie Jensdatter 3. FM: farbror Anders Jensen i Grølsted. Arv efter mor Abelone Pedersdatter, skifte 8.4.1846 lbnr.346.

355 Morten Andersen i Klintrup. 22.12.1847, fol.123B, 134B, 140, 146B.
[Enkemand efter Abelone Rasmusdatter, skifte 17.5.1838 lbnr.304].
A: efter far Anders Mortensens 7 børn:
bror Laurids Andersen i Klintrup, søster Birthe Andersdatter, søster Karen Andersdatter, enke efter Christian Sørensen i Røgen, [skifte 24.1.1837 lbnr.295], halvsøster Anne Andersdatter g.m. Niels Mikkelsen på Røgen Hede, halvbror Jens Andersen i Voel, død. 3B: Thøger 18, Kirsten, Marie, halvbror Mikkel Andersen på Klintrup Hede, halvsøster Maren Andersdatter g.m. Niels Mogensen på Fårvang Mark.
A: efter mor
Foruden ovennævnte 3 søskende et uægte barn Niels Jacobsen i Skørring. FM: Niels Nielsen i Klintrup.

356 Jens Mikkelsen i Røgen. 3.1.1848, fol.125, 127.
E: Mette Nielsdatter. A: bror Peder Mikkelsen i Hørning, søster Karen Mikkelsdatter g.m. Oluf Christensen i Boring, halvsøster Kirsten Knudsdatter, enke efter Peder Møller i Tåstrup, nu hos ølbrygger Niels Hansen i Århus.
Arvinger efter afdødes første hustru Abigael Jensdatter, [skifte 22.12.1846 lbnr.349]. Kirstine Marie Thøgersdatter g.m. Niels Sehested, møller i Lillemølle, Anne Margrethe Thøgersdatter g.m. Jens Jensen i Skannerup, Sidsel Marie Thøgersdatter g.m. skolelærer Andersen i Sorring, Mette Marie Thøgersdatter g.m. Knud Andersen i Holmstol, Jens Thøgersen i Horn.

357 Karen Marie Pedersdatter i Tovstrup. 4.1.1848, fol.126.
E: Jens Olufsen. B: Oluf 24, Peder 22, Anne Cathrine 19, Maren 17.

358 Anne Kirstine Lauridsdatter på Farre Mark. 21.2.1848, fol.131, 132B.
E: Peder Nielsen Kjeldsen. B: Niels 13, Karen Marie 3. FM: morbror Jens Lauridsen i Røgen.

359 Niels Jensen og hustru Elisabeth Christensdatters testamente på Søbyvad Gård. 16.6.1844, fol.131B.
Hendes første ægteskab med Niels Sørensen, [skifte 26.5.1826 lbnr.230]. B: Karen Marie g.m. Laurids Christensen, skrædder på Gjern Mark, Søren 32, Christen 28.

360 Jens Pedersen i Farre. 3.4.1848, fol.139.
B: Anders Jensen på Farre Hede, Johanne Jensdatter, [skifte 16.7.1841 lbnr.316], hendes første ægteskab med Jens Nielsen ved Skorup Kirke. 1B: Niels 18, Peder Jensen i Skorup, Peder Jensen på Farre Hede, Anne Jensdatter g.m. Christen Sølvsten på Farre Mark, Laurids Jensen i Farre, Sidsel Cathrine Jensdatter g.m. Peder Enevoldsen i Herskind.

361 Jens Andersen, ugift på Søbyvad Gård. 16.5.1848, fol.139B, 143B, 147B.
A: far Anders Madsen Lovring i Iller Huse i Grønbæk sogn, søskende Anders Andersen i Mollerup i Linå sogn, Rasmus Andersen i Borup i Svostrup sogn, Mette Andersdatter 29.

362 Anders Christensen, ugift i Grølsted, 29.5.1848, fol.143.
A: bror Søren Christensen sst, søster Kirsten Christensdatter g.m. Iver Sørensen på Aidt Hede.

363 Inger Rasmusdatter i Tovstrup. 30.5.1848, fol.143, 145, 148.
E: Niels Nielsen. B: Niels Peder 9, Birthe Kirstine 6, Rasmus 4, Inger 10 uger 29.6.1848. FM: morfar Rasmus Jensen Hjort i Mollerup.

364 Anders Jensen Søndergaard i Vadsted. 5.6.1848, fol.143, 144B.
E: Anne Jensdatter. B: Jens 34, Hans 32, Bodil Marie 27 g.m. Johan Nielsen i Fårvang, Anne 26, Jensine 22, Andreas Søren 20, Marie 14, Peder 11, Jacob 11.

365 Anne Jensdatter i Lykkehuset. 5.6.1848, fol.143.
E: Søren Nielsen. B: Niels 28, Marie Kirstine 26, Anne 24, Anders 21, Sofie Magdalene 19.

366 Rasmus Rasmussen i Røgen. 22.6.1848, fol.144B.
E: Mette Kirstine Rasmusdatter. Af første ægteskab B: Peder 34, Rasmus 31, Niels 25.

367 Karen Anne Cathrine Mikkelsdatter i Lyngby. 25.6.1848, fol.144B.
E: Laurids Christensen. B: Mikkel sst.

368 Peder Christensen Bach, ugift i Skorup. 29.8.1848, fol.149B, 151B, 159B, 161B.
A: søster Marie Kirstine Christensdatter, død, var g.m. Peder Bertelsen i Nielstrup på Clausholm gods. 2B: Anne Kirstine 24, Kirsten 20, bror Niels Christensen i Nårup, død. 10B: Anne Marie 19, Christen 16, Niels 15, Marie Kirstine 14, Søren 11, Anne 8, Petrine 6, Jens 5, Christian 4, Niels 2, søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Mathiasen på Gjødvad Mark, bror Christen Christensen 50, tjener på Tungelund, bror Søren Christensen 46 på Resendal Mark.

369 Peder Johansen på Farre Hede. 21.12.1848, fol.153.
E: Anne Elisabeth Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen i Farre. B: Maren 4, Niels 1. FM: farbror Niels Johansen på Voel Mark.

370 Anne Nielsdatter i Farre. 12.3.1849, fol.155.
Enke efter Peder Villumsen, [skifte 26.4.1847 lbnr.351]. B: Søren i Haslund, Niels i Farre, Niels i Hedegård, Mikkel i Gjern, Jens i Farre, Anne Marie g.m. Søren Nielsen i Lyngby, Marianne g.m. Laurids Pedersen i Farre.

371 Christen Knudsen, ugift i Møgelby. 13.4.1849, fol.156, 156B, 159B.
A: mor Bodil Christensdatter g.m. Jens Sørensen på Herskind Mark, bror Christian Knudsen 13, søster Knudsine Knudsen 7. FM: Niels Pedersen i Hedegård. Arv efter far Knud Christensen på Herskind mark, skifte 6.2.1843.

372 Christen Jensen Blegvad i Skorup. 26.6.1849, fol.159.
B: Jens sst, Karen Marie g.m. Rasmus Andersen på Gjern Mark.

373 Maren Rasmusdatter på Farre Mark. 11.7.1849, fol.159.
Enke efter Christen Jensen, [skifte 7.9.1842 lbnr.323]. B: Jens i Nørre Aldum, Søren avlsforvalter på Herningsholm, Niels på Farre Mark, Rasmus ved 3. Dragonregiment, Mads i Farre, Johanne g.m. Mads Sølvsten i Fajstrup, Anne g.m. Jørgen Lauridsen, møller i Dybvad Mølle, Anne Kirstine g.m. mejeriforpagter Groske på Koudruphald.

374 Anders Sørensen i Røgen. 12.8.1849, fol.159.
E: Else Marie Sørensdatter. A: bror Mads Sørensen i Røgen, [skifte 16.11.1843 lbnr.329]. 7B: Søren, Bodil Marie g.m. Anders Steffensen i Aptrup, Mette Marie, død har en slegfreddatter 11/4, Rasmus 22, Andreas 20, Jens Peder 10, Maren, søster Karen Sørensdatter, enke efter Niels Lauridsen i Brohuset, søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Carlsen i Røgen.

375 Jesper Pedersen, ugift i Vadsted. 13.10.1849, fol.161, 161B.
A: søskende Niels Pedersen Smed i Haldum, Peder Pedersen på Farre Mark, Søren Pedersen Smed i Aptrup, Dorthe Kirstine Pedersdatter enke efter Jens Svendsen i Røgen, Kirsten Pedersdatter.

376 Peder Nielsen 101 år i Møgelby. 23.11.1849, fol.161B, 164B.
Enke efter Anne Pedersdatter, skifte 30.4.1829 lbnr.242. B: Peder i Møgelby, Jens i Røgen, Maren g.m. Peder Thomsen i Høver, Anne Marie, enke efter Rasmus Nielsen i Skørring, Birgitte g.m. Niels Pedersen Farre i Hedegården, Niels sst.

377 Inger Nielsdatter, barn i Tovstrup. 14.12.1849, fol.163B.
A: far Niels Nielsen sst, søskende Niels Peder 11, Birthe Kirstine 7, Rasmus 6. FM: morfar Rasmus Jensen Hjort i Mollerup. Arv efter mor Inger Rasmusdatter, skifte 30.5.1848 lbnr.363.

378 Søren Pedersen 14 år i Skorup. 23.1.1850, fol.164B, 166B.
A: far Peder Sørensen, bror Søren Peder 12. FM: Niels Sørensen i Truust. Arv efter mor Sidsel Sørensdatter, skifte 31.1.1840 lbnr.309.

379 Jens Holm i Farre. 9.2.1850, fol.165.
Enkemand. A: søskende Jens Holm i Gjern, Rasmus Holm på Sorring Mark, Christian Holm, skovfoged i Farre, Cecilie Kirstine Jensdatter.

380 Karen Pedersdatter i Farre. 12.2.1850, fol.165.
Enke efter Peder Mikkelsen. B: Hans Madsen i Farre.

381 Rasmus Olufsen i Farre. 21.3.1850, fol.165.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Christian Holm sst. B: Jens 9, Oluf 7, Niels 2. FM: Christian Nielsen på Hammel Mark.

382 Anne Nielsdatter i Svenstrup. 30.3.1850, fol.166.
Enke efter Søren Thomsen. Testamente 7.1.1794.
Hendes A: søster Karen Nielsdatter, [skifte 11.3.1846 lbnr.345]. 3B: Niels i Svenstrup, Marianne g.m. Anders Nielsen sst, Anne Cathrine g.m. bødkermester Henningsen i Århus, søster Kirsten Nielsdatter, død (sml. lbnr.252), 3B: Maren Jørgensdatter g.m. Niels Sørensen Bach i Røgen, Anne Marie Jørgensdatter g.m. Peder Lauridsen på Klintrup Mark, Anne Jørgensdatter gift i København, søster Anne Cathrine Nielsdatter, død i København. 1B: Nikolaj Smith.
Hans A: brordatter g.m. Oluf Thomsen i Vrangstrup, brordatter g.m. Peder Sørensen i Aptrup, søster Edel Thomasdatter, død. 1B: Thomas Balle i Voldby.

383 Else Jensdatter på Lyngby Mark. 17.3.1851, fol.168B.
Enke efter Ove Ernstsen. B: Ernst, Jens i Gødvad, Christen i Skivholme, Karen Marie 29.

SLUT.


Tvilum gods
Skifteprotokol
1769-1785
G 345-7Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er IKKE som vanligt kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående. Afdødes navn mangler i lbnr.22, 44.1 Maren Christensdatter Blach i Fårvang. 29.7.1769, fol.2.
E: Anders Jensen. B: Maren 6, Christen 3. FM: oldemors mand Rasmus Christoffersen i Sminge.

2 Anne Christensdatter Gerning i Truust. 22.11.1769, fol.3B.
E: Niels Bach. B: Abigael 6, Anne Dorthe 5, Bodil 2, Karen 7 uger. FM: mors svogre Niels Christensen i Skorup, Christen Christensen sst.

3 Jens Nielsen i Gjern. 24.11.1769, fol.5.
E: Maren Rasmusdatter. B: Maren 6 uger.

4 Maren Rasmusdatter i Holmstol. 6.12.1769, fol.5B.
E: Christen Pedersen. A: stedfar Niels Jensen i Dalby, bror Søren Rask, halvsøskende Anne Nielsdatter 20, Jens Nielsen 16, Kirsten Nielsdatter 15.

5 Anne Jørgensdatter i Holmstol. 15.1.1771, fol.6B.
E: Søren Samuelsen. B: Jørgen, Christen. FM: morbror Laurids Jørgensen i Mølhave.

6 Maren Mogensdatter i Skannerup. 10.3.1771, fol.7B.
E: Søren Jespersen. B: Peder, Jens. FM: Peder Mogensen.

7 Niels Pedersen i Gjern. 5.4.1771, fol.8.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Hansen i Vadsted. A: søskende Peder Pedersen, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Jens Pedersen, Mette Pedersdatter g.m. Peder Møller, alle i Gjern, Anne Pedersdatter g.m. Søren Villumsen i Lyngby.

8 Niels Andersen, ugift i Skannerup. 19.9.1770, fol.9.
A: mor Maren Nielsdatter. LV: Peder Nielsen sst, bror Anders Andersen Fisker, skoleholder i Yding, søster Dorthe Andersdatter g.m. Niels Skellerup i Holmstol, søster Anne Andersdatter i Århus, halvbror Christen Andersen i Skannerup.

9 Maren Jensdatter i Gjern. 24.6.1771, fol.12.
Enke efter Niels Pedersen, [skifte 5.4.1771 lbnr.7]. Til stede: far Jens Rasmussen sst, svoger Jens Hansen og hustru, søster Anne Jensdatter i Vadsted og Anders Andersen i Gjern.

10 Rasmus Jørgensen og hustru Kirsten Sørensdatter i Skannerup. 31.12.1770, fol.12B.
Hans A: Af første ægteskab B: søn, død. 4B: Kirsten Hansdatter 28, Anders Hansen 24, Else Hansdatter 20, Karen Hansdatter 11. FM: Christen Jensen sst.
Hendes A: B: Anne Rasmusdatter i Århus. Uden for ægteskab: Anne. FM: Anders Andersen sst.

11 Mikkel Pedersen, ugift i Skannerup. 9.1.1772, fol.14B.
A: mor Johanne Sørensdatter, enke efter Peder Mikkelsen, søskende Anders Pedersen 30, Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Skannerup, Anne Marie 24,
Laurids Pedersen 20, Peder Pedersen 19.

12 Mads Lauridsen i Skannerup. 23.6.1772, fol.15.
E: Karen. B: Jens.

13 Peder Christensen i Horn. 6.7.1772, fol.15B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Rasmus Christensen i Sminge. A: søskende Bodil Christensdatter g.m. Rasmus Hjort sst. ved søn Christen Sørensen i Horn, Maren Christensdatter, død, var g.m. Anders Christensen sst. 4B: Jens i Gjern, Christen i Rye, Christen, tjener i Skannerup Mølle, Anne 30 i Flensted.

14 Mourids Madsen i Truust. 14.9.1772, fol.16B.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Andersen, Niels Andersen, der ægter og fæster. B: Anne 18, Elisabeth 10, Peder 8, Niels 5, Kirsten 4, Hans 1. FM: morbrødre Peder Hansen i Fårvang, Søren Hansen i Horn. Af første ægteskab B: Mads, Hans.

15 Villum Frandsen i Fårvang. 10.12.1771, fol.18.
A: søster Margrethe Frandsdatter g.m. Søren Jensen sst, bror [Jens Frandsen]. død 2B: Anne g.m. Christian Clemensen, tømmermand i København, Birthe, enke efter Christen Nielsen, skoleholder i Vorup.

16 Niels Andersen i Truust. 8.12.1772, fol.19B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Niels Grølsted, degn i Skorup. A: bror Rasmus Andersen, død. 2B: Marie Anne 7, Anders 3, søster Karen Andersdatter g.m. Jesper Christensen i Iller i Grønbæk sogn.

17 Christine Christoffersdatter i Gjern. 21.4.1773, fol.20B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 6, Christoffer 3. FM: morbror Henrik Christoffersen i Ellerup.

18 Maren Nielsdatter i Skannerup. 4.5.1773, fol.21B.
E: Anders Jensen Fisker. B: Christen i Kirkegård i Skannerup, Anders, skoleholder i Yding, Dorthe g.m. Niels Skellerup i Holmstol, Anne g.m. Jørgen Jensen, snedker i Voel.

19 Kirsten Andersdatter i Horn. 6.5.1773, fol.22.
E: Søren Pedersen. B: Peder 1. FM: Søren Lauridsen sst.

20 Christen Jochumsen i Gjern. 14.8.1773, fol.23.
E: Maren Jensdatter. B: Anne 5. FM: Niels Gjern.

21 Jens Jacobsen i Horn. 11.10.1773, fol.24.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Hjort sst. B: Kirsten 23, Ellen 15. FM: Søren Lauridsen sst.

22 [Navn nævnes ikke] i Skannerup. 5.2.1774, fol.24B.
E: Johanne Christensdatter. B: P:S:S, L:S:S, datter g.m. S:S:S.

23 Niels Jensen Bach i Truust. 12.1.1774, fol.25.
Enkemand efter Anne Christensdatter Gerning, skifte 22.11.1769 lbnr.2. B: Abigael 10, Anne Dorthe 9, Bodil 5. FM: morbror Christen Gerning i Skorup, farbror Peder Bach i Truust, Niels Grølsted, degn i Skorup. Første ægteskab med Abigael Mikkelsdatter, skifte 28.10.1766. B: Jens i Århus, Henrik.

24 Peder Jensen Gram i Truust. 12.1.1774, fol.27.
E: Mette Jensdatter. LV: Degnen Grølsted i Skorup. A: bror Rasmus Jensen Kusk i Horn, bror Jens Jensen i Truust, død. 6B: Jens Jensen Hjort sst, Jens Jensen i Hørve, på Sophiendal gods, Rasmus Jensen i Truust, Søren Jensen 23 sst, Karen Jensdatter g.m. Anders Poulsen, smed i Truust, Anne Jensdatter g.m. Laurids Henriksen sst, søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Simonsen i Lyngby på Søbygård gods.

25 Anne Thomasdatter i Holmstol. 23.3.1774, fol.29B.
E: Anders Christensen. A: mor Mette Lauridsdatter i Granslev, bror Rasmus Thomsen sst. på Bidstrup gods, søster Ellen Thomasdatter g.m. Simon Christensen i Røgen, søster Maren Thomasdatter, enke i Kongstrup på Frijsenborg gods, søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Anders Sørensen i Granslev. 1B: Christen 10, søster Karen Thomasdatter, død, var gift i Granslev. 6B: Rasmus Sørensen 24, Thomas Sørensen 22, Bodil Sørensdatter, Ellen Sørensdatter, Sidsel Sørensdatter, Maren Pedersdatter. Alle [næsten] af Bidstrup og Søbygård godser.

26 Oluf Rasmussen i Gjern. 5.8.1773, fol.30B.
E: Else Lauridsdatter. B: Maren. FM: Peder Nielsen sst.

27 Birgitte Nielsdatter i Horn. 11.10.1773, fol.31B.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 6.7.1772 lbnr.13]. A:
1) 6 søskendebørn Søren Lauridsen i Århus, Terkild Lauridsen i Alling, Rasmus Lauridsen i Horsens, Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Skørring. 6B: Laurids, smed i Farre, Rasmus 25, Søren 20, Peder 18, Jens 15, Anne g.m. Anders Jensen i Rode i Skørring sogn, Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Madsen i Skørring. 2B: Laurids 20, Mads 16, Jens Lauridsen i Hørslev i Framlev sogn, død. 1B: Johanne.
2) søskendebarn Inger Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Olufsen i Linde. 3B: Oluf sst, Maren g.m. Jacob Sørensen i Alling, Maren g.m. Poul Poulsen, skoleholder i Voel.
3) søskendebarn Jens Rasmussen i Linde, død. 1B: Peder sst.
4) søskendebarn Anders Pedersen i Tovstrup, død. 4B: Peder Andersen sst, død. 6B: Søren 19, Bodil 14, Anders 8, Kirsten 6, Jens 4, Christen 1, Jens Andersen i Mollerup, Peder Andersen i Laven, Søren Andersen i Tovstrup.
5) søskendebarn Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen i Tovstrup. 1B: Anne, enke efter Jens Madsen sst.

28 Christen Pedersen og hustru i Holmstol. 5.2.1773, fol.35.
Hans A: far Peder Svendsen.
Hendes A: opgives ikke.

29 Mette Jensdatter i Truust. 3.1.1775, fol.37.
E: Peder Sørensen. B: Niels 14, Jens 12, Søren 10. FM: morbrødre Andreas Jensen, degn i Røgen, Søren Jensen i Fårvang.

30 Christen Jensen i Skannerup. 6.9.1774, fol.40.
E: Marie Enevoldsdatter. LV: far Enevold Andersen i Vadsted. B: Karen 2, Anne 6 mdr. FM: farbror Niels Jensen i Mølgårde på Søbygård gods.

31 Anne Hansdatter i Truust. 28.7.1775, fol.54.
E: Niels Andersen. Første ægteskab med Mourids Madsen, [skifte 14.9.1772 lbnr.14]. B: Anne 21, Lisbeth 17, Peder 12, Niels 10. FM: morbrødre Søren Hansen i Horn, Peder Hansen, skoleholder i Fårvang.

32 Else Lauridsdatter i Fårvang. 31.7.1776, fol.56.
E: Jens Glapgaard. Af første ægteskab B: Laurids Sørensen 30 i Dalbygård, Maren Sørensdatter 32, død, var g.m. Peder Mortensen, ladefoged på Aunsbjerg, Maren Sørensdatter 23. FM: Niels Pedersen i Fårvang.

33 Mette Pedersdatter i Gjern. 23.12.1776, fol.58B.
E: Peder Sørensen Møller. Af første ægteskab B: Peder Christensen Vest 24, Mette Christensdatter 16. FM: morbrødre Anders Pedersen sst, Niels Pedersen sst.

34 Henrik Mikkelsen i Gjern. 14.5.1777, fol.62B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Christen 25, Christence 13, Else 8, Cathrine 3. FM: farbror Mikkel Mikkelsen i Truust.

35 Karen Andersdatter i Skannerup. 4.7.1777, fol. 63.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Kirstine 18, Anders 16.

36 Aksel Akselsen i Gjern. 30.7.1777, fol.64B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Søren Højbjerg, skoleholder i Gjern. B: Aksel 28, Lisbeth 15. FM: morbror Kaj Christensen sst.

37 Ingeborg Pedersdatter i Holmstol. 23.4.1778, fol.66.
E: Christen Lauridsen. A: mor Karen Rasmusdatter i Dalby. LV: Niels Skellerup i Holmstol, søskende Mads Pedersen i Ellerup, Jens Pedersen i Århus, Anne Pedersdatter 28, Rasmus Pedersen 25.

38 Laurids Thøgersen i Truust. 16.10.1778, fol.66B.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Christensen Fisker sst. B: Maren 12, Thøger 10, Christen 5, Birgitte Marie 2. FM: farbror Søren Thøgersen sst.

39 Rasmus Bjørnsen i Ellerup. 18.11.1778, fol.67B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Anders Pedersen i Holmstol. B: Johanne 31 g.m. Jochum Mikkelsen i Skannerup, Maren 6. FM: Anders Andersen i Gjern.

40 Birgitte Christensdatter i Holmstol. 7.6.1776, fol.69B.
B: Inger Marie Christensdatter 7. FM: morbror Peder Christensen Krog i Aidt på Hagsholm gods.

41 Henrik Christoffersen i Ellerup. 5.5.1779, fol.72.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Dalby. B: Maren 3, Niels 6 mdr. FM: farbror Peder Christoffersen sst. Desuden nævnes afdødes søster Karen Christoffersdatter sst.

42 Kirstine Marie Rasmusdatter i Sminge. 23.6.1779, fol.75.
E: Niels Pedersen. B: Maren 6, Rasmus 4, Sidsel 2. FM: morfar Rasmus Andersen sst.

43 Anne Mikkelsdatter i Truust. 23.11.1779, fol.78.
E: Jens Jacobsen Tambur. B: Mette g.m. Christen Nielsen i Voel, Søren 23. Af første ægteskab B: Anne Sørensdatter 39. FM: Laurids Andersen i Truust.

44 Kone, der døde sidste sommer af grasserende smitsom sot i Truust Hyrdehus. 20.4.1780, fol.79.
E: Anders Poulsen. B: Poul, Jens, Birgitte, Marianne, Anne.

45 Rasmus Nielsen i Sminge. 3.1.1780, fol.80.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Inger 13, Sidsel 8. FM: Jacob Andersen i Skannerup.

46 Rasmus Jensen Thorsen i Skannerup. 8.1.1780, fol.82B.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Skellerup sst. B: Rasmus 3. FM: fasters mand Christoffer Olufsen sst.

47 Sidsel Christensdatter i Truust. 10.1.1780, fol.84B.
E: Jens Nielsen Bach. B: Maren 11, Anne Dorthe 4.

48 Maren Jensdatter i Gjern. 15.8.1780, fol.85B.
E: Anders Pedersen. B: Maren g.m. Peder Christoffersen i Ellerup, Bodil 23, Peder 21, Christen 18, Jens 11.

49 Peder Jensen Bach og hustru Maren Henriksdatter i Truust. 6.1.1780, fol.88.
B: Henrik 15, Abigael 14, Jens 11, Søren 9, Inger 6. FM: farbror Christen Bach sst, morbror Jens Bach i Ovstrup, fasters mand Niels Andersen i Nårup.

50 Johan Nielsen i Skannerup. 25.4.1781, fol.96.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jacob Andersen sst. B: Niels 7. FM: Christen Skellerup i Skannerup.

51 Else Pedersdatter i Skannerup. 6.2.1782, fol.97B.
E: Jens Andersen Fisker. B: Niels 15, Laurids 12, Anders 4, Anne 4, Maren 2. FM: Niels Skellerup i Holmstol, Christen Skellerup i Skannerup.

52 Karen Nielsdatter i Fårvang. 31.10.1782, fol.99B, 102.
E: Jens Nielsen. B: Niels, født 20.9.1782. FM: morbror Niels Nielsen i Ellerup, morfar Niels Jensen, fars morbrødre Thøger Jensen i Fårvang, Anders Jensen sst.

53 Maren Nielsdatter i Sminge. [dato mangler], fol.100B.
E: Rasmus Nielsen Hyrde. Afkald fra hendes A: Laurids Andersen, Ellen Andersdatter, Anne Marie Andersdatter. Bevidnes af Jørgen Nielsen i Skellerup og Niels Pedersen i Sminge og på enkemandens side af Rasmus Christoffersen sst. og Jens Nielsen sst.

54 Christen Andersen i Skannerup Kirkegård. 26.4.1783, fol.100B, 126.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Skellerup i Skannerup. B: Mette 26, Anders 20, Maren 19, [Jens] 18. FM: Niels Pedersen Skellerup i Holmstol, Søren Christensen sst.

55 Jens Hansen i Gjern. 26.4.1783, fol.103, 127B.
E: Karen Sørensdatter. B: Hans 31, Kirsten 28, Christen 23. FM: Laurids Sørensen sst.

56 Peder Nielsen og hustru Anne Nielsdatter i Gjern. 14.6.1782, fol.104B.
B: 2 spæde børn. FM: morfar Niels Jensen Gjern, fars stedfar Mikkel Jensen Låsby. (Sml. lbnr.68).

57 Kirsten Hansdatter i Truust. 13.3.1783, fol.115B.
E: Peder Jensen Gjern. B: Hans 17, Jens 15, Søren 10, Anne Birthe 7, Jens 4. FM: farbror Niels Jensen Gjern i Gjern, fars stedfar Jens Christensen Aagaard i Vejerslev.

58 Maren Mikkelsdatter i Truust. 27.8.1783, fol.122.
E: Laurids Andersen. B: Mikkel 15, Anders 13, Jens 10, Mette 2. FM: morbror Frands Mikkelsen i Vejerslev, mors farbror Christen Eriksen sst, mosters mand Jens Nielsen i Havrum Skovhus, farbror Niels Andersen i Truust.

59 Peder Jensen Frandsen i Gjern. 13.12.1783, fol.129.
E: Else Lauridsdatter. LV: afdødes svoger Laurids Jørgensen i Mølhavegård. B: Oluf 8, Jens 6, Karen 4, Anne 23 uger. FM: Laurids Sørensen Møller i Gjern, Niels Jensen Gjern i Gjern. Af enkens første ægteskab B: Anne Olufsdatter. Enkens andet ægteskab med Oluf Rasmussen, skifte 5.8.1773 lbnr.26: B: Maren.

60 Anne Lauridsdatter i Dalby. 19.3.1784, fol.131.
E: Niels Nielsen. B: en datter. FM: Peder Nielsen i Skannerup, Søren Lauridsen i Lyngby.

61 Ellen Marie Andersdatter på Tvilumgård. 9.7.1784, fol.133.
E: Christian Thygesen. B: en søn. FM: Martin Iversen i Grønbæk.

62 Anne Andersdatter i Dalby. 1.5.1784, fol.134B.
E: Christen Rasmussen. A: bror Hans Andersen i Truust, [skifte 19.4.1784 lbnr.63]. 3B. Anders 34 sst, Karen 27 sst, Niels 25 sst, bror Jens Andersen i Truust, død. 1B: Gertrud g.m. Thomas Sørensen i Grønbæk.

63 Hans Andersen, hyrde i Truust. 19.4.1784, fol.136B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Frederik Johansen, skoleholder sst. B: Anders 33, Karen 26, Niels 22.

64 Niels Jensen i Ellerup. 17.4.1783, fol.137B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Lyngholm i Farre. B: Niels 30, Karen, [skifte 31.10.1782 lbnr.52], var g.m. Jens Nielsen i [Fårvang]. 1B: Niels 2.

65 Ellen Sørensdatter i Truust. 11.6.1785, fol.139.
E: Peder Sørensen. A: søskende Anders Sørensen, tjener i Rold, Peder Sørensen i Gravballe, Abelone Sørensdatter g.m. Søren Pedersen i Roe, alle på Allinggård gods, Anne Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Sejt på Boller gods.

66 Marie Kirstine Christensdatter i Truust. 14.1.1784, fol.140B.
E: Christen Jensen Bach. B: Christen 22, Anne 21, Peder 15, Jens 13, Bodil 10, Anders 9, Søren 7, Inger 5. FM: morbror Søren Christensen sst.

67 Jens Nielsen Post i Tvilum Skovfogedhus. 23.2.1785, fol.142B.
B: Jørgen Jensen Hedegård, skrædder, rejst til udlandet for 22 år siden, Anne Marie g.m. Peder Thøgersen i Tvilum Skovfogedhus, Hans Gyssing, mesterskrædder i Randers, Nikolaj Jensen Vedel, skoleholder i Ans på Allinggård gods.

68 Niels Jensen Gjern i Gjern. 23.7.1784, fol.143B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Mølgårde. B: Anders 25, Mette 23 g.m. Jens Sørensen i Gjern, Birthe 20, Kirsten 15, Anne Marie 10, Anne, død, var g.m. afdøde Peder Nielsen i Gjern [skifte 14.6.1782 lbnr.56]. 2B: Anne 4, Margrethe 3. FM: farbror Peder Jensen Gjern i Truust.

SLUT.