Erik Brejls hjemmeside

Start

Gjern herreds godsers skifteuddrag


[Frijsenborg gods]  [Kalbygård gods]  [Silkeborg gods]  [Søbygård gods]  [Tvilumgård gods] Niels Sørensen

Frijsenborg gods
Skifteuddrag
1719-1849

[Borum sogn]  [Egå sogn]  [Foldby sogn]  [Framlev sogn]  [Nørre Galten sogn]  [Sønder Galten sogn]  [Hadsten sogn]  [Haldum sogn] 

[Houlbjerg sogn]  [Kolt sogn]  [Lading sogn]  [Lisbjerg sogn]  [Lyngå sogn]  [Ormslev sogn]  [Sandby sogn] 

[Sjelle sogn]  [Skader sogn]  [Skejby sogn]  [Skivholme sogn]  [Skørring sogn]  [Skovby sogn]  [Sporup sogn] 

[Spørring sogn]  [Søften sogn]  [Tilst sogn]  [Trige sogn]  [Vitten sogn]  [Voldby sogn]  [Årslev sogn] 

Frijsenborg Gods
Hammel sogn, Gjern herred, Skanderborg amt

Skifteprotokoller 1719-1739 
Skifteprotokoller 1737-1760 
Skifteprotokoller 1760-1777 
Skifteprotokoller 1777-1789 
Skifteprotokoller 1788-1812 (Gjern herred) 
Skifteprotokoller 1791-1834 (Havreballegaard amt) 
Skifteprotokoller 1792-1820 (Silkeborg amt) 
Skifteprotokoller 1794-1845 
Skifteprotokoller 1808-1826 (Viborg amt) 
Skifteprotokoller 1812-1827 
Skifteprotokoller 1827-1849 (Aarhus og Skanderborg amter) 

Opdelt efter sogne

"G 341 xx x/xx" er henvisning til nr. på Microfiche oprindeligt brugt som kilde til uddraget
1, 168, 21 juni 1729, Borum sogn (fortløbende nr, side i protokol, dato, lokalitet)
--------------------------------------------------------------------------------

Borum sogn
Borum består af lokaliteterne: Borum, Borum Mølle og Borum kro
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
1, 161, 14 februar 1729, Borum kro, Borum sogn
163, 28 marts 1729
164, 20 juni 1729
Peder Nielsen Brandt, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Marianne Pedersdatter, 6 ½ år
Enkens formodede fæstemand Jens Andersen Tilst
Formynder for barnet Peder Rasmussen Fregerslev af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
2, 305, 25 juni 1732, Borum Mølle, Borum sogn
313, 26 september 1732
Niels Enevoldsen, død
Maren Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Envold Nielsen, 20 år
Anne Nielsdatter, 18 år
Johanne Nielsdatter, 12 år
Mads Nielsen, 12 år
Maren Nielsdatter, 10 år
Jens Nielsen, 8 år
Karen Nielsdatter, 5 år
Lavværge, Niels Jensen i Terp Mølle. Farbror Jesper Envoldsen i Røde Mølle var formynder. Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
3, 410, 27 august 1725, Borum sogn
Løjtnant Johan Friderich Steffens
Hans broder Andreas Mathias Steffens og husholderske Christence Lauridsdatter
Langt og svært skifte, ikke andre arvinger nævnt, boet insolvent
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
4, 430, 7 juli 1734, Borum sogn
Anne Nielsdatter, død
Jens Sørensen Hvas, enke og hyrde
Deres barn:
Anders Jensen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
5, 442, 12 januar 1735, Borum sogn
Peder Olesen, død
Inger Christensdatter, enke
Fællesbørn:
Ole Pedersen i Terp
Christen Pedersen i Brendstrup
Rasmus Pedersen i Borum
Maren Pedersdatter
Anne Pedersdatter ~ Niels Christensen Nør Galten
Mette Pedersdatter ~ Christen Mortensen i Hørslev
Margrethe Pedersdatter ~ Peder Michelsen i Fajstrup
Ellen Pedersdatter i Søballe
Afødes søster Karen Olufsdatter ~ Hans Danielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
6, 448, 31 januar 1735, Borum sogn
Kontrakt mellem Morten Nielsen Pelsen og hans svoger Rasmus Sørensen Pelsen om afståelse af fæste til Rasmus Sørensen Pelsen, Rasmus Sørensen Pelsens fader Søren Nielsen Pelsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
7, 476, 27 maj 1735, Borum sogn
Maren Jensdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Fællesbørn:
Maren Jensdatter, 14 år
Johanne Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
8, 139, 14 december 1742, Borum sogn
Søren Nielsen Smed, død
Anne Nielsdatter, enkemand
Fællesbørn:
Anders Sørensen i Norring
Maren Sørensdatter, 26 år
Maren Sørensdatter, 20 år
Lavværge Peder Jespersen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
9, 142, 13 december 1742, Borum sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Erichsen, enkemand, selvejerbonde
Ingen børn, hendes arvinger:
Helbroder Søren Rasmussen
Helsøster Giertrud Rasmusdatter ~ Olle Pedersen i Terp
Helsøster Maren Rasmusdatter ~ Peder Lauridsen? i Taastrup, død
hendes børn: Laurs Pedersen, 17 år og Rasmus Pedersen, 14 år.
Halvbroder Jens Rasmussen af Lillering
Halvsøster Anne Rasmusdatter ~ Jens Jensen i Harlev
Dorthe Rasmusdatter ~ Niels Thomassen i Stjær
Kirsten Rasmusdatter i Lillering hos broderen
Mette Rasmusdatter i Lillering hos broderen
Det fremgår af skiftet at Peder Erichsen tidligere havde været gift med Anne Rasmusdatter og i dette ægteskab var der en datter Anne Pedersdatter ~ Søren Michelsen evt. Nielsen af Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
10, 145, 25 januar 1743, Borum sogn
Thomas Sørensen, død
Maren Jespersdatter, enke
Fællesbørn:
Kirsten Thomasdatter ~ Simon Hansen i Javngyde
Jesper Thomassen, 30 år
Rasmus Thomassen, 21 år
Ole Thomassen, 16 år
Anne Thomasdatter, 24 år
Kirsten Thomasdatter, 12 år
Lavværge Jens Andersen Tilst af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
11, 184, 19 december 1744, Borum sogn
Zidsel Tyrresdatter, død
Rasmus Olesen, enkemand
Fællesbørn:
Anne Kirsten Rasmusdatter, 12 år
Margrethe Rasmusdatter, 8 år
Morbroder, Peder Tyrresen af Århus
Farbroder Peder Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
12, 208, 18 januar 1746, Borum sogn
Rasmus Olesen, selvejerbonde, død
Ellen Hansdatter, enke
Hans børn af forrige ægteskab:
Kirsten Rasmusdatter, 13 år
Margrethe Rasmusdatter, 9 år
Enkens broder, Ole Hansen i Borum var lavværge, morbroder Peder Tyrresen, køb- og handelsmand i Århus var formynder, farbroder Peder Olesen tidligere forpagter ved Lyngballegaard, men nu et sted i Salling
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
13, 253, 10 januar 1748, Borum sogn
Rasmus Sørensen Pelsen, død
Karen Madsdatter, enke
Fællesbørn:
Niels Rasmussen, 4 år
Anne Rasmusdatter, 2 år
Lavværge Peder Jespersen, Borum, morbroder Jens Madsen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341-379 9/17
14, 282, 25 juni 1749, Borum sogn
Maren Sørensen, død
Peder Christensen, enkemand
Fællesbørn:
Christen Pedersen, 2 år
Maren Pedersdatter, 4 ½ år
Næsteslægt på mødrene side Poul Pedersen Smed af Borum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
15, 290, 17 november 1749, Borum sogn
Jens Sørensen, hyrde, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Søren Jensen, 15 år
Anders Jensen, 6 år
Birgitte Jensdatter, 11 år
Maren Jensdatter, 2 ½ år
Kirsten Jensdatter, 3/4 år
Lavværge Peder Sørensen af Borum, formynder for de 2 ældste var Jørgen Pedersen, børnenes morbroder, for de mindste Peder Jensen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
16, 313, 4 december 1750, Borum sogn
Anna ?????????, død
Hans Andersen eller Pedersen, enkemand
Der var ikke børn. Arving var hendes halvsøster Birthe ~ i Århus. Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
17, 350, 22 Januar 1752, Borum sogn
Karen Madsdatter, død
Jens Madsen, enkemand
Børn af 1. ægteskab:
Niels Rasmussen, 8 år
Rasmusdatter, 6 år
Deres barn:
Zidsel Jensdatter, 3 år
Morbroder Jens Madsen af Skivholme var formynder for de 2 ældste børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
18, 353, 29 marts 1752, Borum sogn
Jesper Thomassen, død
Mette Pedersdatter, enke
Fællesbarn:
Thomas Jespersen, ½ år
Farbrødre Rasmus Thomassen og Ole Thomassen begge af Borum
Frands Christensen af True var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
19, 368, 29 november 1752, Borum sogn
Niels Christensen, død
Johanne Jensdatter, enke
Ingen børn. Arvinger: Hans søskende:
Broder Peder Christensen i Borum
broder Poul Christensen i Borum
Johanne Christensdatter ~ i Sabro
Maren Christensdatter
Anne Christensdatter
Kirsten Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
20, 431, 2. december 1754, Borum sogn
Anne Jensdatter, død
Niels Pedersen Kande, enkemand
Fællesbørn:
Peder Nielsen, 21 år
Jens Nielsen, 18 år
Hans Nielsen, 15 år
Søren Nielsen, 10 år
Christen Nielsen, 7 år
Morbroder Jens Jensen Kande, Borum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
22, 469, 21 februar 1757, Borum sogn
Peder Jespersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Rasmus Pedersen, 30 år
Niels Pedersen, 27 år
Peder Pedersen, 25 år
Erich Pedersen, 21 år
Søren Pedersen, 13 år
Maren Pedersdatter, 23 år ~ Jens Madsen i Borum
Kirsten Pedersdatter, 19 år, ugift
Lavværge Peder Nielsen Borum fra Årslev
Farbroder Olle Jespersen af Quottrup til stede som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
23, 488, 24 Oktober 1757, Borum sogn
Johanne Nielsdatter, død
Rasmus Houlberg, enkemand
Fællesbørn:
Thomas Rasmussen, 6 år
Maren Rasmusdatter, 4 år
Karen Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
24, 499, 1 juli 1758, Borum sogn
Mette Pedersdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Børn:
1.  ægteskab:
Thomas Jespersen, 7 år
2.  ægteskab
Jesper Rasmussen, 2 ½ år
Peder Rasmussen, 1 ½ år
Kirsten Rasmussen, 5 år
Faderbroder Ole Thomassen var formynder for hendes ældste søn af 1 ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
25, 5, 12 februar 1760, Borum sogn
Rasmus Pedersen, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans børn:
Jesper Rasmussen, 5 år
Peder Rasmussen, 3 år
Kirsten Rasmusdatter, 7 år
Lavværge Søren Nielsen af Labing
På enkens stedbørns vegne, deres formynder Niels Pedersen af Borum, morbroder Søren Pedersen af Gieding
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
26, 10, 12 marts 1760, Borum sogn
Anne Thomasdatter, død
Søren Pedersen Urby
Fællesbarn:
Thomas Sørensen, 2 år
Søren Pedersen havde en søn af tidligere ægteskab, Peder Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
27, 11, 16 april 1760, Borum sogn
Christen Nielsen Smed, død
Maren Axelsdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Christensen, 8 år
Johan Christensen, 4 år
Auguste Christensdatter, 12 år
Kirsten Christensdatter, 9 år
Maren Christensdatter, 1 år
Lavværge Peder Pedersen, Borum, morbroder Palle Axelsen fra Constantinsborg Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
28, 12, 21 maj 1760, Borum sogn
Jacob Simonsen, skovfoged, død
Catrina Walthersdatter, enke
Deres 2 piger:
Ældste datter ~ Niels Andersen i Framlev
Karen Jacobsdatter, mødt ved enkens broder Jørgen Walthersen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
29, 82, 28 februar 1763, Borum sogn
Jens Kande, død
Mette Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Christen Jensen, 9 år
Jens Jensen, 5 år
Jacob Jensen, ¾ r
Birthe Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 13 år
Johanne Jensdatter, 3 år
Formynder Niels Pedersen Kande af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
30, 88, 22 december 1762, Borum sogn
Jens Thrue, død 13. december 1762
Kirsten Jensdatter, enke, død 21. december 1762
Børn:
Anne Jensdatter
Maren Jensdatter
Jens Jensen
Kirsten Jensdatter Thrue, halvsøster til de 3 andre
Hun var først gift med Jens Sørensen, død ca 1757
Anne Jensdatter angives at skulle giftes med Peder Nielsen, som fæster stedet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
31, 99, 9 maj 1763, Borum Mølle, Borum sogn
Peder Pedersen Møller, død
Anne Kirstine Rasmusdatter, enke
Fællesbarn:
Mette Marie Pedersdatter, 1 år
Enkens stedfader, Peder Pedersen var lavværge, den salige mands broder Jørgen Pedersen fra Hans Majestæts Gods under Skanderborg Rytterdistrikt, Framlev sogn, Labing by var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
32, 115, 5 januar 1764, Borum sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Thomas Elev, enkemand og selvejerbonde
Fællesbørn:
1) Peder Thomassen
2)  Appelone Thomasdatter ~ Anders Knudsen i Galten, han død
3)  Maren Thomasdatter ~ Anders Pedersen på Kalkegaard på Kongens gods i Laasby sogn, han død
4)  Anna Thomasdatter, 23 år, ugift
5)  Kirsten Thomasdatter, ugift
Konens helbroder Rasmus Fregerslev var til stede på de 2 ugifte døtres vegne.
Appelone Thomasdatter ved lavværge Niels Jensen i Galten
Maren Thomasdatter med lavværge Anders Rasmusen fra Kalkegaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
33, 125, 7 April 1764, Borum sogn
Karen Jacobsdatter, død
Søren Lassen, enkemand
Barn:
Anne Cathrine Sørensdatter, 5 uger gl
Afdødes moder var Cathrine Waltersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
34, 154, 7 december 1764, Borum sogn
Søren Lassen, død
Ingen livsarvinger.
Arvinger:
1)  hans moder Anne Sørensdatter i Foldby
2)  broder Anders Lassen i Voldby
3)  Maren Lasdatter, der har ophold hos afdødes moder
På moderen vegne var til stede hendes halvbroder Christen Sørensen i Foldby, Jørgen Pallesen var til stede for Maren Lasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
35, 164, 16 december 1764, Borum sogn
Maren Jensdatter Søndergaard, død
Jens Andersen Tilst, enkemand
Ingen livsarvinger.
Hendes arvinger:
En søster Kirsten Jensdatter (Siverts), i Århus
halvbroder, Niels Rasmussen Søndergaard, degn i Woer med sønnen Christen Nielsen Søndergaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
36, 172, 16 september 1766, Borum sogn
Ole Hansen, død
Maren Sørensdatter, enke
Fællesbarn:
Søren Olesen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
37, 173, 9 januar 1767, Borum sogn
Kirsten Rasmusdatter, død
Søren Pedersen Urby, enkemand
Hendes arvinger:
Søren Rasmussen, tjener Jens Graugaard i Voldby
Christoffer Rasmussen, tjener Peder Jensen i Borum
Maren Rasmusdatter, tjener Jens Madsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341-380 6/29
38, 173, 9 januar 1767, Borum sogn
Birthe Jensdatter, død
Rasmus Laursen, enkemand
Barn:
Maren Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
39, 179, 11 Juli 1767, Borum sogn
Niels Pedersen Fogh, død
Helle Andersdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Nielsen, 18 år
Søren Nielsen 12 år
Niels Nielsen, 6 år
Lavværge Peder Nielsen af Borum
Morbroder Simon Andersen af Hørslev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
40, 197, 30 marts 1768, Borum sogn
Anne Pedersdatter, død
Niels Madsen, enkemand
Hendes arvinger:
Moderen Mette Nielsdatter ~ Peder Nielsen, boelsmand i True
broder Peder Pedersen i True
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
41, 197, 30 marts 1768, Borum sogn
Jens Jensen, 17 år død, og hans halvsøster Kirsten Jensdatter, 9 år, død
Deres arvinger:
Jens Jensens helsøster og altså halvsøster til Kirsten Jensdatter
1) Anne Jensdatter ~ Peder Pedersen True i Borum
2) Søster Maren Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
42, 278, 1 juni 1770, Borum sogn
Else Knudsdatter, død, inderstepige
Hendes arvinger:
Fader Knud Laursens side:
1)  Broder Peder Laursen, død
1a) Johanne Pedersdatter ~ Poul Nielsen i Borum
2)  Maren Laursdatter ~ Rasmus Naurup i Yderup, død
2a) Jocum Rasmussen i Peder Jensens hus i Borum
2b) Rasmus Rasmussen
2c) Anne Rasmusdatter ~ Niels Fisker hos Niels Pedersen i Årslev
2d) Zidsel Rasmusdatter hos svogeren i Årslev
På moderen Johanne Jensdatters side:
1)  Broder Søren Jensen i Farre, død
1a) Christen Sørensen, gårdmand i Farre
1b) Thomas Sørensen
1c) Else Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Farre, opholdsmand
1d) Kirsten Sørensdatter, tjener Peder Haugaard i Farre
2)  Broder Niels Jensen, død
2a) Jens Nielsen i Framlev
3)  Edel Jensdatter ~ Rasmus Monsen i Terp, død
3a) Mogens Rasmussen, tjener Mogens Pedersen i Terp
3b) Else Rasmusdatter ~ Mogens Pedersen i Terp
4)  Anne Jensdatter ~ Jens Balle i Labbing, død
4a) Rasmus Balle i Lillering, død
4aa) Jens Rasmussen tjener i Årslev
4ab) Stine Rasmusdatter i Terp
5)  Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Terp
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
43, 316, 1 november 1770, Borum sogn
Anne Laursdatter, død
Afdødes arvinger:
Erich Mogensen i Yderup
Jens Jensen i Lillering
Bendt Jensen i Lyngbye
Rasmus Madsen i Hørslevgaard
Jens Christensen i Harlev
Jesper Nielsen i Granslev
Slægtsforholdet til afdøde ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
44, 342, 8 oktober 1772, Borum sogn
Michel Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1)  halvsøster Anne, hvis faders navn ikke vides, slegfredbarn
2)  halvsøster Zidsel, hvis faders navn ikke vides, slegfredbarn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
45, 400, 17 marts 1774, Borum sogn
Peder Jensen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn:
Niels Pedersen i Framlev
Jens Pedersen i Skjoldelev
Rasmus Pedersen hos moderen
Karen Pedersdatter ~ Søren Rasmussen på Bidstrup Gods i Pannerup
Anne Pedersdatter ~ Jørgen Rasmussen i Norring Mølle
Kirsten Pedersdatter ~ Søren Olesen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
46, 565, 4 marts 1778, Borum sogn
Karen Jensdatter, død
Hendes børn:
Mads Jensen, 46 år, spækhøker i København
Anne Jensdatter ~ Mads Jensen Hald, brændevinsmand i København
Helle Jensdatter, død
hun havde 4 børn:
Christen Christensen, tjener justitsråd Teiglmand på Ristrup
Else Christensdatter, 36 år (måske 26 år)
Maren Christensdatter, 23 år
Anne Christensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
47, 571, 2 februar 1779, Borum sogn
Niels Christoffersen, død, ungkarl
Hans arvinger:
1)  broder Hans Christoffersen Hald i Ulk på Boller Gods
2)  broder Michel Christoffersen Hald i Stavnsholt på Palsgaards Gods
3)  søster Ane Kirstine Christoffersdatter tjener i Horsens ~ Niels Pedersen ?
4)  halvsøster Karen Christoffersdatter, enke efter Hans Laursen i Bierre, Boller Gods 5)  halvsøster Anne Christoffersdatter, ugift tjener Rasmus Sørensen i Ravnsholdt på Boller Gods
Se også side 626
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
48, 608, 2 December 1780, Borum sogn
Karen Nielsdatter, død
Niels Jensen Holm, enkemand
Arvinger:
Søster Anne Nielsdatter i København
Søster Johanne Nielsdatter ~ Ole Christoffersen i Sielle
Søster Idel Nielsdatter, ugift, tjener Peder Pedersen i Borum
Maren Nielsdatter i København, ugift
Ellen - et slegfredbarn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
49, 638, 29 Maj 1781, Borum sogn
Maren Christensdatter, død
1.  ægtemand Peder Jensen, børn:
Christance Pedersdatter, 46 år ~ Christen Jensen i Årslev
Johanne Pedersdatter, ugift, 33 år, tjener Peder ? i Kasted
2.  ægtemand Morten Mortensen, bøn:
Anne Mortensdatter, 32 år
Christiane Mortensdatter, 26 år ~ Laurs Jensen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
50, 652 5 januar 1782, Borum sogn
Johanne Pedersdatter, død
Poul Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Poulsen, 25 år
Peder Poulsen, 23 år, tjener Søren Laursen i Hjortshøj
Jeremias Poulsen, 14 år
Anders Poulsen, 8 år
Ellen Poulsdatter, 18 år
Jeremias Nielsen i Foldby er værge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
51, 654, 5 Juni 1782, Borum sogn
Anna Nielsdatter, død
Peder Sørensen Hvas, enkemand
Arvinger:
1) Broder Søren Nielsen i Iller på Allinggaards Gods
2) Christen Nielsen ~ Grønborg, død
2a) datter 17 år
3) Kirsten Nielsdatter, enke i Iller på Allinggaards Gods
4) Maren Nielsdatter ~ i Rohde på Allinggaards Gods, død
4a) Anders Nyegaard, 46 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
52, 655, 5 Januar 1782, Borum sogn
Laurs Jensen, død
Christiane Mortensdatter, enke
Fællesbørn:
Laurs Laursen, 14 dage
Maren Laursdatter, 2 år
Lavværge var Morten Mortensen, hendes fader af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
53, 667, 7 marts 1782, Borum sogn
Peder Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Pedersen, 3 år
Peder Pedersen, 14 dage
Moderens fader Jens Madsen af Borum var formynder
Lavværge var Peder True
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
54, 718, 16 Juli 1779, Borum sogn
Thomas Pedersen, død
August Christensdatter, enke, tjener Christen Ladefoged i Århus
Arvinger:
1)  Broder Henrik Pedersen i Nørlund
2)  Halvsøster Kirsten Pedersdatter ~ Mads Skrædder i Århus
3)  Søsterdatter Johanne Madsdatter, 12 år, tjener smeden i Sabro
Formynder for den umyndige pige, hendes halvbroder Rasmus Madsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
55, 742, 7 november 1783, Borum sogn
Peder Nielsen, død
Birgitte Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 25 år, gift og boende i Hørslevgaard
Niels Pedersen, 22 år
Peder Pedersen, 15 år
Jens Pedersen, 13 år
Anne Pedersdatter, 19 år
Antagen lavværge Peder Hillersfeldt fra Gammelgaard
Afdødes faders søster mand, Peder Laursen ag Hjortshøj, Søren Pedersen fra Mundelstrup var brodersøn af afdøde Peder Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
56, 758, 3 marts 1784, Borum sogn
Kvittering
Peder Nielsen og Søren Nielsen kvitterer for arv modtaget fra deres stedfader Peder Fogh i Borum arv efter deres sal broder Niels Nielsen ved skiftet 11 juli 1767 efter deres fader
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
57, 767, 13 marts 1783, Borum sogn
Niels Jensen Holm, død
Arvinger var søskendebørn:
1)  Rasmus Mortensen i Woergaard
2)  Søren Mortensen, død
2a) Morten Sørensen i Woergaard
2b) Maren Sørensdatter i Framlev
3)  Ingeborg Mortensdatter, død
3a) Anders Rasmussen i Lading
3b) Jens Rasmussen, do
3c) Søren Rasmussen, do
4)  Anna Mortensdatter, død
4a) Søren Rasmussen i Borum
4b) Laus Rasmussen i Borum
4c) Zidsel Rasmusdatter i Skanderborg ~ Niels Michelsen
4d) Anne Rasmusdatter
4e) Barbera Rasmusdatter
5)  Johanne Mortensdatter, død
5a) Rasmus Andersen i Århus
5b) Anders Andersen i København
5c) Johanne Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
58, 780, 24 juli 1784, Borum sogn
Rasmus Laursen, død
Barbara Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 7 år
Laurs Rasmussen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
59, 797, 3 marts 1784, Borum sogn
Kvittering fra Peder Nielsen og Søren Nielsen på modtaget arv fra stedfaderen Peder Fog vedrørende deres sal. Broder Niels Nielsens tilfaldende arv efter deres fader iht skifte 11 juli 1767
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
60, 849, 2 oktober 1783, Borum sogn
Kirsten Jensdatter, død
Peder Poulsen, enkemand
Deres barn:
Poul Pedersen, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
61, 864, 30 august 1786, Borum Mølle, Borum sogn
Anne Kirstine Rasmusdatter, død
Jens Nielsen Møller, enkemand
Hendes arvinger:
1.  ægteskab med Peder Pedersen:
Mette Marie Pedersdatter, 24 ½ år, formynder Jens Jørgensen
2.  ægteskab med Jens Nielsen Møller
Peder Jensen, 22 år
Zidsel Jensdatter, 17 år
Mette Jensdatter, 12 år
Mosters (afdødes) mand Hans Rasmussen i Schiørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
62, 871, 17 oktober 1786, Borum sogn
Anne Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1 helbroder Jens Nielsen af Borum
1 helbroder Niels Nielsen i Fajstrup
1 helbroder Michel Nielsen i Terp
1 halvbroder Christen Nielsen i København, hvilken sidste gav afkald ved erklæring af 8. Juli 1786
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
63, 899, 28 august 1787, Borum sogn
Nærværende Niels Mortensens hustru, Maren Rasmusdatter, døde her i Borum by 1778 i stor fattigdom og uselhed, saa at der efter hende ikke var det mindste at arve, dødsfaldet var ikke heller den daværende forvalter ubekendt, men som stervboen fandtes saa fattig blev der ej holdt nogen ordentlig skifte, at tilstanden efter hende var saa ringe bevidner Rasmus Pedersen i hvis hus hun døde og lægsmanden Søren Elev. Endvidere kan og meldes at efter hende aldeles ingen arvinger af hvad navn nævnes kendes som jeg kan bevidne.
Borum Præstegaard 28. August 1787, N Wormslev, Til Vitterlighed R Pedersen og S P Elev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
64, 920, 6 august 1788, Borum sogn
Johanne Christensdatter, død
Ole Pedersens enke
Arvinger:
1)  søster Anne Christensdatter
2)  broder Peder Christensen, som er død og har efterladt sig 5 børn
3)  Poul Christensen, som er død og har efterladt sig 3 børn
4)  Kirsten Christensdatter, som er død og har efterladt sig 2 børn
Der var intet at arve, afdøde havde boet hos Christen Pedersen i Borum i 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
65, 940, 20 marts 1789, Borum sogn
Anne Pedersdatter, død
Peder Simonsen Fogh, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 13 år
Et søskendebarn til afdøde ~ Søren Andersen i Sielle, selvejergårdmand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
66, 943, 6 August 1788, Borum sogn
Anne Jensdatter, død, indsidderkvinde
Ingen vidste hvor hun var født, ingen arvinger fundet, da ingen midler.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
67, 946, 8 juni 1789, Borum sogn
Peder Pedersen True, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 10 år
Maren Pedersdatter, 19 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Stine Pedersdatter, 24 ~ Rasmus i True
Ny ægtefælle Morten Sørensen ?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
68, 64, 4. november 1790, Borum sogn
Anne Margrethe Christensdatter, død
Jens Pedersen Hvas, enkemand
Deres børn:
Berthe Jensdatter, 10 år
Mette Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
69, 66, 4. november 1790, Borum sogn
69, 3. Februar 1790
Kirsten Andersdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
70, 75, 24 maj 1791, Borum sogn
Anne Jensdatter, død
Morten Sørensen, enke, selvejergårdmand
Hendes børn:
Kirstine Pedersdatter, 26 år ~ Jens Rasmussen i True
Maren Pedersdatter, 21 år
Anne Pedersdatter, 9 år
Jens Pedersen, 12 år
Farbrødre Niels Pedersen og Søren Pedersen begge af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
71, 86, 8. august 1791, Borum sogn
Anne Pedersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Ingen børn.
Hendes arvinger:
Broder Niels Pedersen, 24 år
Søster Helle Pedersdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
72, 99, 23. september 1791, Borum sogn
Johanne Jensdatter, død
Mads Pedersen, enkemand
Deres børn:
Niels Madsen, smed i Skivholme
Jens Madsen, husmand i Borum
Peder Madsen i Skovby
Marianne Madsdatter ~ Jens Hvass i Borum
Anne Margrethe Madsdatter, 21 år hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
73, 154, 30. September 1792, Borum sogn
Anders Nielsen, død
Anne Marie Pedersdatter, enke
Hans børn:
Niels Andersen, 9 år
Kirsten Andersdatter, 1 år
Født formynder Erich Pedersen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
74, 177, 28. Februar 1793, Borum sogn
Ellen Pedersdatter, død
Søren Pedersen Hudkiær, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen, 9 år
Peder Sørensen, 3 år
Morbrødre Poul Sørensen af Outrup og Søren Elev af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
75, 215, 17. Marts 1794, Borum sogn
223, 25. April 1794
227, 4. April 1794
Peder Thomassen Elev, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Anne Thomasdatter ~ Søren Elev i Borum
Maren Thomasdatter ~ Laurs Danielsen i Skibby
Appelone Thomasdatter ~ Ole Rasmussen i Galten sogn, selvejergårdmand
Kirsten Rasmusdatter ~ Christen Christensen i Haxholm
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
76, 225, 26. April 1794, Borum sogn
Kirsten Mogensdatter, død
Niels Mortensen, enkemand
Ingen børn
Hendes søskende arver:
Anna Mogensdatter, afg. Søren Hvasses enke i Borum
Brodersøn Jens Pedersen Hvas, myndig og husmand i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
77, 315, 19. Januar 1797, Borum sogn
Anna Sørensdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Sørensen, 1 år
Barnets oldefader Søren Thorsen i Framlev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
78, 321, 20. Januar 1797, Borum sogn
334, 3. Juli 1797
362, 5. August 1798 (G 341-381 A 8/16)
Dorthe Jensdatter, død
Peder Simonsen Fogh, enkemand
Deres børn:
Anna Margrethe Pedersdatter, 3 år
Formynder var barnets mosters mand Jesper Nielsen i Herskind
Niels Simonsen af Skovby var farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
79, 368, 14. november 1798, Borum sogn
Maren Nielsdatter, død
Niels Sørensen, fæstehusmand, enke
Afdødes søskende:
Niels Nielsen, husmand i Foldby
Mette Nielsdatter ~ Rasmus Sørensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
80, 369, 23. november 1798, Borum sogn
Rasmus Mortensen, død
Anne Kirstine Sørensdatter, enke
Børn:
Ane Margrethe Rasmusdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
81, 383, 5. december 1799, Borum sogn
Laurs Adamsen, skovfoged, død
Maren Nielsdatter, enke
Arvingerne som var den afdødes søskendebørn:
1) farbroder Zacharias Zachariassens børn:
1a) søn Laurs Zachariassen, gårdmand i Norring
1b) søn Adam Zachariassen, gårdmand i Lading
2)  fadersøster Giertrud Zachariasdatter ~ Christen Troelsen i Hummeluhr
2a) Zacharias Christensen i Hummeluhr, død
2aa) Zacharias Zachariassen Haalbølle ved Husum, myndig
2ab) Giertrud Zachariasdatter ~ væver Mogens Pedersen i Lisbjerg
2b) Johanne Christensdatter, enke efter Anders Knudsen i Skjoldelev
2c) Ane Christensdatter i Faarup by, Ristrup Gods, enke efter Frands Gartner ved Ristrup
3) modersøster Mette Laursdatter ~ Søren Nielsen i Foldby, men død
3a) søn Niels Olesen, husmand i Foldby
3b) søn Laurs Olesen i Rohde
3c) søn Christen Olesen, husmand i Rye
3d) datter Maren Olesdatter ~ Rasmus Poulsen i Lading
3e) datter Karen Olesdatter ~ husmand Peder Jensen i Norring, død efterladt sig
3ea) datter Mette Pedersdatter, 18 år, i Søften
4) Modersøster Karen Laursdatter ~ Ole Michelsen i Melleriis død og efterladt sig:
4a) søn Laurs Olesen, husmand i Norring
4b) søn Michel Olesen, gårdmand i Riis, død efterladt sig:
4ba) søn Søren Michelsen, myndig, Riis
4bb) datter Karen Michelsdatter ~ Niels Mortensen, Riis
4bc) datter Margrethe Michelsdatter, ugift, Riis
4c) datter Ane Olesdatter ~ Michel Michelsen, som er i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
82, 392, 21. februar 1800, Borum sogn
403, 10. November 1800
Marianne Madsdatter, død
Jens Pedersen Hvas, enkemand
Børn:
Peder Jensen, 7 1/2 år
Morbroder Jens Madsen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
83, 86, 24. Oktober 1801, Borum sogn
87, 28. Oktober 1801
Mads Pedersen Smed, død
Hans børn:
1) Niels Madsen, myndig
2) Jens Madsen, myndig
3) Peder Madsen, myndig
4)  Marion Madsdatter, død ~ Jens Pedersen
4a) Peder Jensen, 9 år
5) Ane Margrethe Madsdatter ~ Rasmus Nielsen, husmand i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
84, 452, 6. januar 1803, Borum sogn
Johan Smed, død
Karen Sørensdatter, enke
Ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
85, 473, 3. Oktober 1803, Borum kro, Borum sogn
476, 31. Oktober 1803
488, 31. Oktober 1803
Balderine Frederiche Wilhelminne Thiilmius, død
Rasmus Eggertsen, enkemand
Deres børn:
Susanne, 15 år
Jacob Lund, 9 år
Fredericha Juliane, 7 år
Christen, 5 år
1 dito spæd?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
86, 481, 31. oktober 1803, Borum sogn
Rasmus Jensen, død, (ca. 1 ½ år siden)
Elisabeth Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 19 år, tjener i Vejlby
Lisbeth Rasmusdatter, 14 år
Kirsten Marie Rasmusdatter, 7 år
Ellen Marie Rasmusdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
87, 482, 31. oktober 1803, Borum sogn
(Rasmus Nielsen), død (navn udledt af hans faders og søns navne)
Ane Margrethe Madsdatter, enke
Deres børn:
Mads Rasmussen, 5 år
Farfaderen var Niels Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
88, 491, 5. Januar 1804, Borum sogn
494, 5. Januar 1804
500, 27. Februar 1804
503, 28. April 1804
Kirsten Pedersdatter, død, enke
Anders Gundersen, tidligere død
Hendes arvinger:
1)  søster Anne Pedersdatter ~ Peder Christensen i Schaade, døde
1a) Ane Pedersdatter ~ Niels Pedersen i Holme, som begge er døde, men efterladt sig:
1aa) Kirsten Nielsdatter ~ Niels Sørensen i Biødstrup
1ab) Anna Nielsdatter ~ Søren Michelsen i Østerby
1ac) Anne Marie Nielsdatter ~ Niels Jacobsen i Hørve?
1ad) Maren Nielsdatter, 19 år, gift men “hvis mand skal være afsindig”
1ae) Niels Nielsen, formentlig 18 år, tjener i Maarslet
2)  Karen Pedersdatter ~ Niels Rasmussen i Schaade, han død
3)  Peder Pedersen i Biødstrup
3a) En datter Zidsel Pedersdatter, død
3aa) Poul Rasmussen, boende i Raunholt
4)  Inger Pedersdatter ~ Peder Madsen i Schaade, død
4a) Mads Pedersen i Holme
5) Zidsel Pedersdatter ~ Poul Madsen i Stampmøllen ved Marselisborg
6)  Anne Cathrine Pedersdatter ~ Jens Jensen, de er bortrømt, opholdssted ukendt
7)  Peder Pedersen i Schaade
8)  Maren Pedersdatter ~ Niels Pedersen i Schaade
9)  Karen Pedersdatter ~ Jacob Jensen i stervbogaarden
10)  Jens Pedersen, ca. 30 år, tjener i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
89, 493, 5. januar 1804, Borum sogn
495, 5. Januar 1804
Inger Jensdatter, død
Christen Sørensen, tjener i Hadsten Mølle, enkemand
Hendes børn:
Maren Pedersdatter, ca. 40 år, tjener i Århus
Peder Pedersen, i Egaa
Johanne Pedersdatter, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
90, 514, 27. Juli 1804, Borum sogn
Jens Erichsen, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, 4 måneder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
91, 526, 1. Februar 1805, Borum sogn
576, 6. Januar 1806 (G 341-381 A 11/16)
Dorthe Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 10 år
Karen Rasmusdatter, 15 år
Anne Rasmusdatter, 14 år
Helle Rasmusdatter, 6 år
Kirsten Marie Rasmusdatter, 2 år
Formynder for børnene Morten Sørensen fra Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
92, 527, 12. marts 1805, Borum sogn
533, 29. April 1805 (G 341-381 A 11/16)
539, 22. Juli 1805 (G 341-381 A 11/16)
542, 14. August 1805 (G 341-381 A 11/16)
Jacob Jensen Kande, død
Karen Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jacobsen, 6 år
Peder Jacobsen, 4 år
Jens Jacobsen, 4 år
Ane Kirstine Jacobsdatter, 10 år
Inger Jacobsdatter, 8 år
Anne Kathrine Jacobsdatter, 1 ½ år
Lavværge Niels Nielsen af Borum, formynder Rasmus Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
93, 540, 22. juli 1805, Borum sogn
541, 12. August 1805
Mette Joensdatter, død
Jens Petter Christensen, enke
Deres børn:
Christen Jensen, 5 år
Peder Jensen, 3 år
Formynder Christen Pedersen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
94, 588, 3. Maj 1806, Borum Mølle, Borum sogn
609, 1. August 1806, (G 341-381 A 12/16)
Jens Nielsen Møller, død
Anne Pedersdatter, enke
1.  ægteskab med Anne Kirstine:
Peder Jensen, 42 år, tjener på Mols
Mette Jensdatter, 36 år, tjener i Borum ~ Søren Jørgensen
2.  ægteskab
Niels Jensen, 7 år
Marie Kirstine Jensdatter, 18 år
Zidsel Jensdatter, 11 år
Kirsten Jensdatter, 3 år
Mette Kirstine Jensdatter, 1 år
Enkens forlovede Hans Pedersen
Formynder for de yngste enkens fader Peder Christensen i Aidt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
95, 595, 30. Maj 1806 Borum sogn
601, 30. Maj 1806
613, 1. Oktober 1806
617, 22. Oktober 1806
630, 22. Oktober 1806
Bartskierhuset? på Borum Mark efter husbeboer på selvejerbonden Jens Pedersens gård: Peder Hillersfeldt, hvis arvinger var de med den efterlevende enke Johanne Jensdatter avlede fællesbørn, nemlig:
1)  Anne Hillersfeldt ~ købmand Laurits Kiellerup i Århus, hun død:
1a) Kirsten Kiellerup, 13 år
2) Maren Hillersfeldt ~ selvejerbonde Jens Pedersen Bech i Borum
2)  Mette Hillersfeldt ~ Jens Fransen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
96, 631, 29. December 1806, Borum sogn
639, 9. Maj 1807
Peder Pedersen Bech, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 9 år
Søren Pedersen, 5 år
Birgitte Pedersdatter, 10 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Appellone Pedersdatter, 6 år
Mette Marie Pedersdatter, 2 år
Rasmus Pedersen af Hørslevgaard var til stede, Jens Pedersen af Borum til stede, afdødes helbrødre.
Enken med lavværge Poul Sørensen i Oudrup i Hundslund, som er søskendebarn med afdøde og næstsøskende barn med enken
Enkens søster Ellen Sørensdatter ~ Michel Rasmussen i Tinning
Enkens svoger Jens Pedersen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
97, 678, 16. maj 1808, Borum Mølle, Borum sogn
681, 10. Juni 1808
682, 12. August 1808
Anne Pedersdatter, død
Hans Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
Af 1. Ægteskab med Jens Nielsen:
Niels Jensen, 6 år
Marie Kirstine Jensdatter, 20 år
Zidsel Jensdatter, 11 år
Kirsten Jensdatter, 5 år
Mette Kirstine Jensdatter, 3 år
2. ægteskab med Hans Pedersen:
Jens Hansen
Formynder Rasmus Nielsen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
98, 705, 1. April 1809, Borum sogn
713, 27. December 1809 (G 341-381 A 14/16)
Rasmus Pedersen, død
Mette Andersdatter, enke
Barn:
Anne Dorthe Rasmusdatter, 2 år
Formynder Jens Jørgensen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
99, 706, 25. April 1809, Borum Kro, Borum sogn
707, 24. Maj 1809
710, 17. Juli 1809 (G 341-381 A 14/16)
711, 14. September 1809 (G 341-381 A 14/16)
712, 1. November 1809 (G 341-381 A 14/16)
718, 4. September 1809 (G 341-381 A 14/16)
Rasmus Egersen, død
Adolfine Sophie, enke
Baldaune Wilhelmmine Frideriche, tidligere hustru
Jacob Lund, 15 år
Christen Rasmussen, 10 år
Susanne Rasmusdatter, 20 år
Frideriche Juliane Rasmusdatter, 12 år
Lavværge Søren Olesen af Borum
Formynder for børn Søren Rasmussen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
100, 734, 8. Maj 1810, Borum sogn
Bevilling for Maren Pedersdatter, enke efter Jens Pedersen, selvejerbonde til uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
101, 760, 11. Januar 1811, Borum sogn
763, 4. April 1811
779, 5. August 1811
781, 3. September 1811
788, 1. Oktober 1811 (G 341-381 A 15/16)
809, 21. Oktober 1811 (G 341-381 A 15/16)
Karen Sørensdatter, død, enke efter Johan Smed
Simon Nielsen arvede efter testamente, uklart om han var slægtning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
102, 766, 24. maj 1811, Borum sogn
803, 13. december 1811 (G 341-381 A 15/16)
Karen Laursdatter, død
Rasmus Erichsen, enke
Deres barn:
Inger Marie Rasmusdatter, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
103, 772, 18. Juni 1811, Borum sogn
805, 13. December 1811
Ane Kirstine Jensdatter, død
Laurs Poulsen, enkemand
Deres børn:
Jens Sckou på Marselisborg Gods, Laurs Poulsens stedsøn
Poul Laursen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
104, 779, 15. August 1811, Borum kro, Borum sogn
780, 3. September 1811
793, 28. Oktober 1811
810, 28. Oktober 1811
813, 20. Januar 1812
825, 20. Januar 1812
831, 23. Marts 1812
843, 15. Februar 1812 (G 341-382 B 2/16)
Helene Rasmusdatter Munk Rabes, død
Friederich Rabes, tidligere død
Hendes arvinger:
1)  Kirsten Rasmusdatter ~ Peder Christensen Thorsen i Framlev
1a) Thor Pedersen i København, bødkersvend, død, hans hustru Lovise Mandershof
1aa) Christian Anders Adolf Pedersen Thorsen, bødkersvend i København, født 12. November 1791 i København
1b) søstersøn Rasmus Pedersen i Borum
1c) Barbra Pedersdatter i Borum, enke efter Niels Rasmussen
1d) Birthe Marie Pedersdatter i Helsingør, hun havde 4 sønner og 1 datter, enke efter Graumann
2) Barbara Rasmusdatter ~ Thomas Skrædder i Borum, hun død
2a) Kirstine Thomasdatter ~ Elev Knudsen, han død, boende i St Pedersstræde Nr. 106
2b) Mette Thomasdatter Horn, enke i Helsingøers Gaden 324 i stuen, var gift med en skræddersvend
2c) Niels Thomassen på Frijsendahl
2d) Rasmus Thomassen i Sielle
2e) Maren Thomasdatter, søsterbarn, ~ Jens Madsen, væver i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 16/16
105, 836, 8. Maj 1812, Borum sogn
862, 17. December 1812 (G 341-382 B 2/16)
877, 17. December 1812 (G 341-382 B 2/16)
Søren Pedersen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 26 år
Peder Sørensen, 24 år
Rasmus Sørensen, 21 år
Maren Sørensdatter ~ Søren Rasmussen
Kirsten Sørensdatter, 18 år
Karen Sørensdatter, 13 år
Lavværge Jens Jørgensen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
106, 839, 8. Maj 1812, Borum sogn
872, 30. December 1812
Peder Steffensen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Johan Pedersen, 24 år
Rasmus Pedersen, 20 år, Århus
Karen Pedersdatter, 37 år, i København
Anne Marie Pedersdatter, 35 år, i Borum ~ Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
107, 840, 21. Juli 1812, Borum sogn
865, 21. December 1812
Karen Pedersdatter, død
Niels Nielsen Kand enkemand
Karen Nielsdatter, 5 år
Kirsten Marie Nielsdatter, 2 år
Hendes særbørn:
Rasmus Jacobsen, 12 år
Peder Jacobsen, 10 år
Anne Kirstine Jacobsdatter, 16 år
Inger Jacobsdatter, 14 år
Anne Cathrine Jacobsdatter, 8 år
Børnenes formynder Niels Pedersen i Skåde og morbroder Peder Pedersen i Skåde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
108, 875, 27. Januar 1813, Borum sogn
896, 22. December 1813
Maren Jensdatter, død
Børn:
Rasmus Sørensen, 8 år
Kirsten Sørensdatter, 17 år
Anne Sørensdatter, 14 år
Formynder Rasmus Nielsen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
109, 919, 30. Juli 1812, Borum sogn
Frands Rasmussen, godkendelse af testamente, ingen livsarvinger, Han boede hos enken Adolfine Sophie Bering, enke efter kromanden Rasmus Eggertsen i Borum
Hans søsterdatter Anne Marie Nielsdatter, tjener i Gieding
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
110, 1055, 22. Juli 1817, Borum sogn
Karen Nielsdatter, død
Erich Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Erichsen, 19 år
Karen Marie Erichsdatter, 21 år
Mette Erichsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
111, 1055, 22. Juli 1817, Borum sogn
Karen Nielsdatter, død
Erich Nielsen, enkemand
Børn:
Niels Erichsen, 19 år
Karen Marie Erichsdatter, 24 år
Mette Erichsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
112, 1082, 18. April 1818, Borum sogn
1090, 24. Oktober 1818
Jens Rasmussen, død
Ane Marie Pedersdatter, enke
Afdødes arvinger:
Helbroder Søren Rasmussen i Lyngby
do Johan Rasmussen i Lyngby
do Peder Rasmussen i Miesing
do Christen Rasmussen i Århus
do Niels Rasmussen i Gieding
do Ole Rasmussen i Faarup
do Anders Rasmussen i Skivholme
Rasmus Rasmussen i Søften
helsøster Ane Rasmusdatter ~ Peder Kirkegaard i Yderup
do Kirsten Rasmusdatter ~ snedker Jens Christensen i Tilst
Halvbroder Jens Rasmussen i Gjellerup, død
a)  Jens Jensen
b)  Ingeborre Jensdatter ~ Johan Rasmussen (se ovenfor)
c)  Birthe Marie Jensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
113, 1111, 17. April 1819, Borum sogn
1115, 8. Maj 1819
1165, 11. December 1819 (G 341-382 B 7/16)
1190, 1. Marts 1820 (G 341-382 B 8/16)
1212, 5. Juli 1820 (G 341-382 B 8/16)
1217, 6. September 1820 (G 341-382 B 8/16)
1260, 20. December 1820 (G 341-382 B 9/16)
1281, 20. December 1820 (G 341-382 B 9/16)
1289, 17. April 1819 (G 341-382 B 9/16)
1297, 11. Juli 1821 (G 341-382 B 9/16)
1311, 11. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
1322, 22. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
Ane Kirstine Christensdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Afdødes søskende:
1) Christen Christensen i Borum
2) Thomas Christensen i København, død uden at efterlade sig børn
3) Peder Christensen, død
3a) Peder Christian Pedersen, stedfaderen Rasmus Sørensen på Hagsholm
4) Ane Christensdatter ~ Christen Erichsen i Borum
5) Kirsten Christensdatter ~ Peder Jørgensen på Hagsholm
6) Moderen til afdøde var opholdsenke Kirsten Thomasdatter ~ Christen Post, han død
Alle myndige undtagen Peder Christian Pedersen i Haxholm, 7 år
Enkemandens søn Peder Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 7/16
114, 1125, 2. August 1819, Borum sogn
1165, 11. December 1819
1167, 11. December 1819
1189, 19. Januar 1820 (G 341-382 B 8/16)
1192, 12. April 1820 (G 341-382 B 8/16)
1197, 12. April 1820 (G 341-382 B 8/16)
1212, 8. Juni 1820 (G 341-382 B 8/16)
1318, 28. September 1821 (G 341-382 B 10/16)
1322, 31. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)
1341, 31. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)
Peder Thomasen Elev, død
Karen Nielsdatter, død
Ingen børn:
Mandens arvinger:
1) Søren Andersen, Galten by og sogn
2) Thomas Andersen, ibid
3)  Knud Andersen, Galten
4)  ? Andersdatter
4a) Anders Olesen i ??
4b) Rasmus Olesen i Galten
4c) søster Olesdatter ~ Christen Jacobsen
4d) Kirsten Olesdatter ~ Niels Nielsen i Galten
Kirsten Thomasdatter, Hagsholm
Maren Thomasdatter, Skibby, Harlev sogn
Appellone Thomasdatter
Ane Thomasdatter, død
a Ellen Sørensdatter i Tinning
b Kirsten Sørensdatter i Tandholm
Karen Nielsdatters arvinger:
1) broder Søren Nielsen, død
1a) Niels Sørensen, Storring
1b) Peder Sørensen, Hørslev
1c) Rasmus Sørensen af Labing
2) søster Mette Nielsdatter ~ Niels Sørensen, Framlev, død
2a) Niels Nielsen Kirkegaard, død
2aa) Niels Nielsen, Borum
2ab) Peder Nielsen, Yderup
2ac) Søren Nielsen, Labing
2ad) Mette Kirstine Nielsdatter
2b) Ane Nielsdatter ~ Jørgen Mogensen i Framlev
2c) Giertrud Nielsdatter, død
2ca) Mette Pedersdatter ~ Jens Jensen, Vitved
3) søster Ane Nielsdatter ~ Peder Nielsen, Tilst, død
3a) Søren Pedersen Hudskier i Borum
3b) Niels Pedersen Hudskier i Borum, død
3ba) Niels Nielsen, Aaby
3bb) Christen Nielsen, Årslev
3bc) Zidsel Nielsdatter ~ Niels Christoffersen, Århus
3bd) Ane Marie Nielsdatter, ugift i Årslev
3c) Ane Pedersdatter, Niels Balles enke i Mundelstrup
3d) Maren Pedersdatter, som var gift med Niels Baltzersen i Søften
3da) hendes datter, Ane Nielsdatter ~ Laurs Hæst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 7/16
115, 1133, 27. August 1819, Borum sogn
1176, 27. December 1819
1270, 27. December 1819 (G 341-382 B 9/16)
Kirsten Laursdatter, død
Christen Simonsen, enkemand
Børn:
Ivar Christensen ?
Mette Marie Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
116, 1422, 7. Marts 1823, Borum sogn
Jens Bering, førhen degn og skolelærer, nu bosat i Karlby på Rosenholm Gods, kvitterer for arv efter sin i Borum kro afdøde søster Adolpfine Sophie Bering, Karlby den 11. December 1822
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
117, 1599, 14. Januar 1826, Borum sogn
1614, 18. Januar 1826 (G 341-382 B 15/16)
Søren Olesen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
De havde 1. December 1814 oprettet testamente
Ingen børn, arvinger efter testamentet:
Hendes brødre:
1) Niels Pedersen i Framlev, død, hans børn arver
2) Jens Pedersen i Pannerup
3) Rasmus Pedersen i Borum
4) Ane Pedersdatter, død i Norring Mølle
4a - 4d sønner
5)  Karen Pedersdatter i Pannerup, skulle intet have
Endvidere skulle følgende efterkommere arve fordi de var opkaldt efter dem:
1)  Peder Rasmussens datter Kirsten Pedersdater i Coldens Mølle
2)  Niels Nielsens søn Søren Nielsen og datter Kirsten Nielsen i Framlev
3)  Hr Pastor Møllers datter Jomfru Ane Kirstine Møller i Agri Præstegaard på Mols
4)  Peder Nielsens søn Søren Pedersen i True
Andre arvinger:
1)  Søren Olesens brodersøn Peder Jensen ~ Ane Rasmusdatter som er min Søren Olesens broderdatter, der begge er i gården i Borum (Bechgaarden)
Da universalarvingen Peder Jensen døde oprettedes en codicil:
Ane Rasmusdatters 2. mand Niels Nielsen
Ole Hvadsgaard i Randers begærede skifte, da han havde penge til gode hos afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
118, 99, 26. Maj 1820, Borum sogn
Maren Christensdatter, død
Jens Christian Foss, enkemand
Deres børn:
Christian Jensen, 13 år
Christen Jensen, 8 år
Anders Jensen, 2 år
datter, 16 år
datter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
119, 100, 9. Juni 1821, Borum sogn
109, 30. August 1822
Adolphine Sophie Bering Pallesen og Christian Pallesen, testamente, ingen børn. Adolphines arvinger:
1)  broder Jens Bering, førhen degn og skolelærer i Karlby
2)  søster Else Bering ~ forvalter Hans Meyling i Kierstinge på Fyn
3)  søster Martha Bering enke efter Sengstok? i Holstebro
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
120, 101, 16. Januar 1822, Borum sogn
104, 6. Marts 1822
108, 27. Marts 1822
115, 4. April 1823 (G 341 384 5/8)
122, 4. April 1823 (G 341 384 5/8)
Morten Sørensen Ladefoged, død
Zidsel Marie Erichsdatter, enke
Deres børn:
Søren Mortensen, 20 år
Erich Mortensen, 16 år
Laurs Mortensen, 12 år
Ane Kirstine Mortensdatter, 27 år ~ Niels Jensen i Vejlby
Else Kirstine Mortensdatter ~ Christen Nielsen på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341 384 4/8
121, 103, 16. Januar 1822, Borum sogn
105, 6. Marts 1822
111, 20. November 1822 (G 341 384 5/8)
Erich Nielsen Haugaard, død
Kirstine Erichsdatter, enke
Hans børn:
I ægteskabet med afdøde Karen Nielsdatter:
Niels Erichsen, 23 år
Karen Marie Nielsdatter ~ Christen Ibsen i Tinning
Mette Erichsdatter, 26 år
I ægteskabet med enken:
Anders Erichsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
122, 105, 6. Marts 1822, Borum sogn
109, 6. Marts 1822
110, 15. November 1822
 Anna Christensdatter, død
Jens Mortensen, enke
Ingen børn, arvinger var søskendebørn og søskendebørns børn
1)  brodersøn Rasmus Poulsen , død
1a) Poul Rasmussen
2) broderdatter Karen Poulsdatter
3) broderdatter Ane Poulsdatter
4)  brodersøn Jens Pedersen, død
4a) Michel Jensen
4b) Ane Jensdatter
5) broderdatter Johanne Pedersdatter
6)  broderdatter Maren Pedersdatter
7)  brodersøn Christen Pedersen, død
7a) Jens Peter Christensen
7b) Peder Christensen
7c) Niels Christensen
7d) Frederich Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
123, 107, 26. Marts 1822, Borum sogn
112, 20. November 1822 (G 341 384 5/8)
Rasmus Pedersen Snedker, død
Hedevig Andersdatter, enke
Hans børn:
I første ægteskab:
Peder Rasmussen, myndig
Karen Rasmusdatter, 31 år
Ane Rasmusdatter, 29 år
Helle Rasmusdatter, 26 år
Kirsten Marie Rasmusdatter, 16 år
Anders Rasmussen, 13 år
Om nogle af børnene er med enken ses ikke
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
124, 108, 28. Maj 1822, Borum sogn
108, 1. Juni 1822
Lisbeth Rasmusdatter, død
Christian Pedersen, enkemand
Deres børn:
Maren Christiansdatter, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
125, 260, 11. April 1835, Borum sogn
277, 9. December 1835
Ane Baltzersdatter, død
Frederik Christensen, enkemand
Deres børn:
Ane Kirstine, ugift
Christen, 15 år
Baltzer, 11 år
Peder, 9 år
Anders, 1 ½ år
Afdødes svoger Peder Thomassen i Hummeluhr
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
126, 267, 16. Juli 1835, Borum sogn
279, 9. December 1835
Peder Hansen, død
Ane Kirstine Christensdatter, enke
Deres børn:
Ane Pedersdatter, 7 ½ år
Ane Marie Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
127, 289, 24. Februar 1836, Borum sogn
Kirsten Jensdatter, opholdskone, død
Hendes arvinger:
Sognefoged Søren Pedersen i Borum
Peder Pedersen af Borum
Andreas Nielsen af Sabroe
Peder Pedersen Qvolbeck af Tinning, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
128, 325, 20. Maj 1837, Borum sogn
345, 6. December 1837
350, 20. Maj 1837
Christen Erichsen, død
Ane Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, myndig, gårdmand i Tilst
Christen Christensen, myndig
Erich Christensen, 24 år
Inger Marie Christensdatter, umyndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
129, 366, 20. September 1838, Borum Mølle, Borum sogn
380, 28. December 1838
383, 20. September 1838
385, 28. December 1838
Hans Pedersen, død
Nicoline Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen Møller, myndig
Peder Hansen Møller, myndig
Niels Hansen Møller, 23 år
Ane Johanne Hansdatter ~ Niels Rasmussen Fogsgaard i Herskind
Kirstine Hansdatter, ugift
Ane Mette Severine Hansdatter, ugift
Severine Mathilde Hansdatter, ugift
Else Marie Hansdatter
Tidligere ægtefælle Ane Pedersdatter med hvem han havde:
3 børn, der alle døde små
Afdødes broder Christen Pedersen i Gieding
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
130, 371, 3. November 1838, Borum sogn
Ungkarl Peder Christensen, død
Hans arvinger:
Han havde oprettet testamente til fordel for sin søster Kirsten Christensdatter ~ Ole Michelsen i Thanholm og deres 2 døtre: Christine Olesdatter og Ellen Olesdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
131, 412, 4. April 1840, Borum sogn
423, 10. September 1840 (G 341 383 14/21)
Søren Rasmussen Iversen, død
Maren Sørensdatter, enke
Børn med afdøde Ane Sørensdatter:
1) Rasmus Sørensen
Børn med enken:
2) Søren Sørensen, død i Århus
2a) Maren Kirstine Sørensdatter
3)  Peder Sørensen her på gården
4)  Niels Sørensen, boelsmand på Mundelstrup mark
5)  Christen Sørensen, tømmermand i Århus
6)  Morten Sørensen, gårdmand i Hasle
7)  Jens Sørensen her på gården
8)  Rasmus Sørensen her på gården
9)  Ane Johanne Sørensdatter ~ Hermann Sørensen i Laasby
10)  Ane Kirstine Sørensdatter, ugift, tjener i Mundelstrup
11)  Karen Marie Sørensdatter, ugift, tjener i Skivholme
12) Johanne Marie Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
132, 435, 5. Marts 1841, Borum sogn
448, 1. September 1841
452, 10. December 1841
Morten Sørensen, død
Ane Mette Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Mortensen, 4 år
Søren Mortensen, 2 år
Farbroder Niels Sørensen af Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
133, 441, 19. Maj 1841, Borum sogn
452, 10. December 1841
Maren Sørensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres barn:
Ane Cathrine Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
134, 468, 15. Oktober 1842, Borum sogn
470, 9. November 1842
Kirsten Jensdatter, død
Ole Sørensen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Niels Jensen, 13 år
Jens Jensen, 11 år
Hendes børn med enkemanden:
Maren Olesdatter, 8 år
Christine Olesdatter, 5 ½ år
Ane Kirstine Olesdatter, 3 år
Morbroder Jens Christensen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
135, 487, 9. August 1843, Borum sogn
492, 15. September 1843 (G 341 383 16/21)
Else Nielsdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Sørensen, 10 år
Niels Sørensen, 8 år
Kirsten Sørensdatter, ugift
Christine Sørensdatter, ugift
Morbroder Laurs Nielsen Smed i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
136, 497, 9. November 1843, Borum sogn
Søren Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hun sad i uskiftet bo.
En søn Peder Sørensen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
137, 510, 29. Marts 1844, Borum sogn
531, 2. Juli 1844 (G 341 383 17/21)
Peder Pedersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 1/4 år
Kirsten Marie Pedersen, 5 ½ år
Petrine Jensine Pedersen, 3 år
Maren Pedersen, 1 ¾ år
Søskendebarn på fædrene side sognefoged Peder Sørensen var værge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
138, 512, 25. April 1844, Borum sogn
551, 28. November 1844 (G 341 383 17/21)
Skifte mellem skomager Valentin Heidemann Frandsen, død
hans fraskilte hustru Maren Jensdatter
deres søn Anders Jacobsen Frandsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
139, 519, 13. Maj 1844, Borum sogn
532, 30. Juli 1844 (G 341 383 17/21)
Jens Pedersen , død
Ane Margrethe Hansdatter, enke (Hansen)
Hans datter af forrige øgteskab:
Ane Petrine Jensen, 5 år
Lavværge enkens fader Anders Hansen i Pøt Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
140, 567, 22. Maj 1845, Borum sogn
568, 13. Juni 1845
598, 13. Juni 1845 (G 341 383 19/21)
Søren Mortensen, 6 ½ år, død
Hans arvinger:
1)  moderen Ane Mette Andersdatter ~ Jens Pedersen
2)  broder Anders Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
141, 605, 14. Juli 1846, Borum sogn
Dreng Peder Sørensen, 12 år, død
Hans arvinger:
1)  faderen Søren Pedersen ~ Ellen Nielsdatter (død 1833), senere gift med Ane Marie Jensdatter, med hvem han havde en søn Jens Peter Sørensen, 1 år
2)  broder Niels Sørensen, 11 år
3)  søster Kirsten Sørensdatter, ugift
4)  Christine Sørensdatter, ugift
5)  halvbroder Jens Peter Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
142, 607, 20. Juli 1846, Borum sogn
617, 24. December 1846
Pige Maren Olesdatter, 12 ½ år, død
Faderen Ole Sørensen
Hendes søskende:
halvbroder Niels Jensen, 17 år
halvbroder Jens Jensen, 15 år
helsøster Christine Olesen, ugift
helsøster Ane Kirstine Olesen, ugift
halvsøster Kirsten Marie Olesen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
143, 612, 27. Oktober 1846, Borum sogn
613, 3. November 1846
616, 2. December 1846
619, 5. Januar 1847
622, 13. Marts 1847
630, 2. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
633, 14. Juli 1847 (G 341 383 20/21)
649, 20. Marts 1848 (G 341 383 20/21)
Jens Høiris, død
Bodil Kirstien Marie Andersdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Kirstine Marie Høiris, ugift
Afdødes broder Christen Høiris af Kjærs Mølle
Enkens fader Anders Hansen i Pøt Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341 383 20/21
144, 634, 9. September 1847, Borum sogn
Zara Marie Jensdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Mette Marie Christensen, 5 år
Maren Christensen, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
145, 652, 20. Juli 1848, Borum sogn
Peder Sørensen, død
Inger Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 6 år
Søren Pedersen, 4 ½ år
Andreas Pedersen, 3 år
Peder Sørensen Pedersen, 6 uger
Lavværge Jens Christensen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
146, 662, 12. December 1848, Borum sogn
663, 29. December 1848
674, 7. August 1849 (G 341 383 21/21)
Karen Pedersdatter, død
Erich Pedersen, enkemand
De havde oprettet testamente
Hendes arvinger er angivet at være:
1)  halvbroder Jens Pedersen i Skjoldelev, død
1a) Peder Jensen, 8 år
1b) Jørgen Jensen, 3 år
1c) Mette Jensen, ugift
1d) Maren Jensen, ugift
1e) Kirstine Marie Jensen, ugift
2)  halvbroder Casper Pedersen, død
2a) Peder Caspersen, 10 år
2b) Mette Marie Caspersdatter, ugift
2c) Caspermine Caspersen, ugift
3)  halvbroder Rasmus Pedersen, myndig
4)  halvbroder Niels Pedersen, myndig
5)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev
6)  halvsøster Ane Margrethe Pedersdatter ~ Peder Jensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
147, 665, 6. Februar 1849, Borum sogn
Ole Michelsen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christian Olesen Bach, 4 ½ år
Rasmus Michelsen Secher Olesen, 3 ½ år
Christine Olesdatter, ugift (død efter faderen)
Ellen Olesdatter, ugift
Jensine Olesdatter, ugift
Oleline Olesen, ugift
Farbroder Rasmus Michelsen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
148, 666, 6. Februar 1849, Borum sogn
Christine Olesdatter, død
Hendes arvinger:
1) moderen Kirsten Christensdatter, enke
2) broder Peder Christian Olesen Bach, 4 ½ år
3) broder Rasmus Michelsen Secher Olesen, 3 ½ år
4) søster Ellen Olesdatter, ugift
5) søster Jensine Olesdatter, ugift
søster Oleline Olesen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
149, 680, 2. Oktober 1849, Borum sogn
Jens Simonsen, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Simon Jensen, 11 år
Jens Jensen, 9 ½ år
Niels Peter Jensen, 6 ½ år
Ane Jensen, 7 ½ år
Farbroder Niels Simonsen af Skjellerup Nygaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
150, 687, 23. Oktober 1849, Borum sogn
Jens Sørensen mødte som værge sin afdøde broder Peder Sørensen af Borums børn og indbetalte 100 Rigsdaler som var skænket Peder Sørensens søn Søren Pedersen af dennes farmoder Kirstine Jensdatter af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
151, 31. oktober 1849, Borum sogn
Tjenestekarl Søren Nielsen, død
Hans arvinger:
1)  faderen husmand Niels Nielsen, Debbelund i Framlev sogn
2)  broder Niels Nielsen, 21 år
3)  søster Ane Nielsdatter, 28 år, ugift
4)  søster Maren Nielsdatter, 23 år, ugift
5)  søster Johanne Nielsdatter, 20 år, ugift
6)  halvbroder Jens Nielsen, 17 år
7)  halvbroder Jens Nielsen, 13 år
8)  halvsøster Ane Marie Nielsen, 14 ½ år
9) halvsøster Ane Mette Nielsen 10 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------

Egå sogn
Egå sogn består af lokaliteterne: Egå
Nærværende omfatter 1 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
152, 665, 18 februar 1782, Egå
Peder Jørgensen, død
Karen Christensdatter, enke
Fællesbørn:
Christen Pedersen, 2 år
Johanne Pedersdatter, 9 år
Deres faderbroder Niels Jørgensen i Egå
Lavværge Niels Christensen i Skæring
--------------------------------------------------------------------------------

Foldby sogn
Foldby sogn består af følgende lokaliteter: Foldby, Norring, Tinning, Riis, Østerriis, Mellerriis, Norring Mølle, Norring skovhus.
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 1/17
153, 5, 1719, Norring, Foldby sogn
Peder Lauridsen, død
Karen Pedersdatter, enke
Han havde været gift før og havde børn med 1 hustru:
1)  31 år (Laurs Pedersen?)
2)  Peder Pedersen, 24 år
3)  Maren Pedersdatter ?, ? år
4)  Maren Pedersdatter, 26 år
5)  Karen Pedersdatter, 22 år
6)  Anne Pedersdatter, 16
Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen
Enkens søn PFS ?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
154, 41, 5 oktober 1720, Norring, Foldby sogn
Morten Jensen, død, boede og døde på en halvgård i Norring
Anne Olesdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Mortensen, 16 år
Maren Mortensdatter, 8 år
Børnenes farbroder Anders Jensen Haugaard i Riis til stede. Endvidere Jens Rasmussen fra Lading, som "stedets fæste er tilsagt og enken ægter"
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
155, 44, 27 juni 1720, Tinning, Foldby sogn
Else Nielsdatter, død
Palle Pedersen, enkemand
Fællesbarn:
Maren Pallesdatter, 6 ½ år
Enkemandens trolovede fæstemø Elle Povelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
156, 69, 30 oktober 1722, Norring, Foldby sogn
Maren Troelsdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 8 år
Anders Jensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
157, 73, 30 oktober 1722, Foldby, Foldby sogn
Else Jensdatter, død
Rasmus Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Rasmussen, 6 år
Anne Rasmusdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
158, 107, 13 juli 1724, Foldby, Foldby sogn
110, 11 juni 1725
Maren Frandsdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Fællesbørn:
Anne Jensdatter, 7 år
Maren Jensdatter, 5 år
Frands Jensen, 2 ½ år
Deres morbroder, Niels Jensen i Norring Mølle. Jens Frandsen Dahl i Haar er nævnt.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
159, 119, 11 juni 1725, Norring Riis, Foldby sogn
Anders Jensen Haugaard, død
Johanne Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Andersen, 27 år
Maren Andersdatter, 25 år ~ Rasmus Thomassen i Foldby
Mette Andersdatter, 23 år
Anne Andersdatter, 19 år
Karen Andersdatter, 16 år
Karen Andersdatter, 10 år
Deres farbroder var Christen Jensen Haugaard til stede. Moderbroder Laurs Nielsen i Melleriis. Enken med lavværge Christen Olesen i Østerriis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
160, 123, 11 juni 1725, Norring, Foldby sogn
Christen Laursen, død
Edel Pedersdatter, død
Fællesbørn:
Anne Kirstine Christensdatter, 9 år
Laurs Christensen, 6 år
Peder Christensen, 3 år
Farbroder Thomas Laursen i Norring var til stede på børnenes vegne. Frands ?Bøjer? i Sahl morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
161, 130, 23 marts 1726, Norring, Foldby sogn
132, 19. juni 1726
Laurids Pedersen, død
Anna Troelsdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Laursen, 2 år
Karen Laursdatter, 5 1/2 år
Anne Laursdatter, 3 ½ år
Enken kæreste Zacharias Pedersen var til stede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
162, 156, 2 november 1728, Foldby, Foldby sogn
Birgitte Jensdatter, død
Ole Lassen Smed, enkemand
Hendes arving var en fuld (hel) søster Anne Jensdatter Poulsdatter i Haurum.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
163,158, 8 oktober 1728 Tinning, Foldby sogn
Anne Rasmusdatter, død
Jens Bertelsen, enkemand
Fællesbørn:
Morten Jensen, 25 år
Maren Jensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
164, 165, 4 april 1729, Norring Riis, Foldby sogn
Laurs Nielsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Kirsten Laursdatter ~ Adam Pedersen i Foldby
Karen Laursdatter, 14 år
Mette Laursdatter, 11 år
Niels Jensen Møller i Norring Mølle var mødt på enkens vegne. På børnenes vegne Christen Olesen af Østerriis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
165, 168, 4 april 1729, Riis, Foldby sogn
170, 4 August 1729
Christen Jensen Haugaard, død
Maren Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Christensen, 12 år
Anders Christensen, 4 år
Maren Christensdatter, 20 år
Anne Christensdatter, 18 år
Edel Christensdatter, 15 år
Johanne Christensdatter, 7 år
Christen Christensen, 3 uger (nævnt på 2. skiftesamling)
Søren Nielsen i Grundfør var lavværge. Børnenes moderbroder var Morten Jensen i Tinning.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
166, 258, 12 september 1730, Norring, Foldby sogn
280, 6 juli 1731, (G 341 378 9/17)
Peder Jensen, død
Maren Rasmusdatter, førhen død, og efter hvem skifte ikke tidligere var begæret.
Hendes barn af 1. ægteskab:
Rasmus Jacobsen, 25 år
4 børn med Peder Jensen:
Maren Pedersdatter, 21 år
Elle Pedersdatter, 17 år
Kirsten Pedersdatter, 14 år
Jacob Pedersen, 7 år
Deres moster Maren Rasmusdatter ~ Christen Jensen i Norring Riis var formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
167, 259, 21 september 1730, Norring, Foldby sogn
Maren Nielsdatter, død
Laurs Pedersen Eriksen, enkemand
Fællesbørn:
Niels Laursen, 15 år
Anne Laursdatter ~ Thomas Laursen i Norring
Farbroder Rasmus Pedersen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
168, 265, 20 september 1730, Norring Skovhus, Foldby sogn
Maren Madsdatter, død
Rasmus Frandsen, enke
De efterlod sig ikke børn. Arving var hendes far, der boede i Kolding og hed Mads Hansen. En søster, Kirsten Madsdatter ~ med en matros fra Norge af navn Anders Ollesen Aachmund, halvsøster Maren Madsdatter ~ Amunds Bensen.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
169, 289, 27 juli 1731, Norring Riis, Foldby sogn
Jens Christensen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Hans søskende:
Christen Christensen
Anne Christensdatter
Lavværge Christen Olesen, Norring Riis. Enken havde tidligere været gift med Anders Jensen Haugaard. Til stede stedbørn: Peder Andersen, Mette Andersdatter ~ Peder Riis i Norring, Rasmus Jacobsen i Norring på sin kone Ane Andersdatters vegne, Christen Lassen i Norring Riis på sin kone Karen Andersdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
170, 300, 7 marts 1732, Foldby, Foldby sogn
Peder Zachariassen, (Sjællandsfarer), død
Giertrud Rasmusdatter, enke
Fællesbarn:
Jonas Pedersen
Hans særbørn af tidligere ægteskab:
Zacharias Pedersen
Adam Pedersen
Maren Pedersdatter ~ Christen Troelsen i Hummeluhr
Jonas Pedersens formynder Rasmus Nielsen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
171, 301, 7 marts 1732, Tinning, Foldby sogn
Birgitte Michelsdatter, død
Christen Jensen Hou, enkemand
Elle Jensdatter, afdødes moder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
172, 305, 20 juni 1732, Norring, Foldby sogn
Anders Sørensen, hyrde, død
Anne Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Andersen, 5 år
Søren Andersen, 3 år
Enkens lavværge var Laurits Dal, Niels Christensen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
173, 325, 9 december 1732, Foldby, Foldby sogn
Søren Andersen Ladefoged, død
Ellen Nielsdatter, enke
8 børn:
Anders Sørensen, Foldby
Niels Sørensen, Wadsted i Hammel
Christen Sørensen, 25 år, Foldby
Maren Sørensdatter ~ Søren Andersen, Elev
Mette Sørensdatter, tjener i Århus
Karen Sørensdatter, hos sin moderbroder Jesper Nielsen i Kongstrup
Maren Sørensdatter, 16 år
Anne Marie Sørensdatter i sit 8. år
Ellen Nielsdatter med bror og lavværge Jesper Nielsen af Kongstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 11/17
174, 352, 31 oktober 1733, Norring Skovhus, Foldby sogn
Rasmus Frandsen, død
Inger Nielsdatter Munk, enke
Hans søskende:
1) Karen Frandsdatter ~ Mogens Nielsen Værum i Sandby
2) Maren Frandsdatter, enke
3) Jens Frandsen af Tilst, død
   Hans datter:
3a) Karen Jensdatter af Borum
4) Helle Frandsdatter død
4a) Frands Rasmussen Groersen
4b) Anne Rasmusdatter af Norring
Lavværge Morten Bøhm
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
175, 426, 26 marts 1734, Tinning, Foldby sogn
Registrering hos Jens Pedersen i Tinning
Søren Pedersen Hiulmand var svigersøn til Jens Pedersen
En søn Rasmus Jensen, 12 år er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
176, 437, 8 januar 1735, Tinning, Foldby sogn
Maren Pedersdatter Brundt, død
Hans Lassen Skovfoged, enke
Fællesbarn:
Las Hansen, 7 år
Morbroder Peder Pedersen af Brundt, tilsynsværge for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
177, 445, 24 januar 1735, Norring, Foldby sogn
Mette Andersdatter, død
Peder Nielsen Riis, enkemand
Fællesbarn:
Maren Pedersdatter, 6 år
Afdødes broder Peder Andersen. Afdødes søsters mand Rasmus Jacobsen Skrædder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
178, 447, 25 januar 1735, Norring, Foldby sogn
Jens Rasmussen, død
Anne Olesdatter, enke
Den salige mands far, Rasmus Jensen Skrædder i Lading
Broder og lavværge for enken Christen Olesen i Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
179, 451, 29 april 1735, Norring, Foldby sogn
Hans Iversen, degn, død den 22. marts 1735
Karen Nielsdatter, enke, død den 19. april 1735
Fællesbørn:
Henrik Hansen, 40 år
Jens Hansen, 30 år
Søren Hansen, 26 år
Maren Hansdatter, 50 år, enke
Mette Hansdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
180, 454, 3 juni 1735, Tinning, Foldby sogn
Michel Rasmussen Brundt, død
Karen Nielsdatter, enke
Børn:
Rasmus Michelsen, 22 år
Niels Michelsen, 9 år
Anne Michelsdatter, 20 år
Maren Michelsdatter, 18 år
Helle Michelsdatter, 14 år
Lavværge og fæstemand Anders Lassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
181, 478, 14 marts 1736, Foldby, Foldby sogn
Peder Pedersen, død, ungkarl, barnefødt i Østerriis
Hans arvinger var hans søskende:
Han var søn af Peder Espensen og Maren Pedersdatter.
Hans farbror var:
1) farbroder Rasmus Espensen, der boede og døde i Østerriis:
1a) Peder Rasmussen Riis, nu indsidder i Haldum
2)  morbroderen Rasmus Pedersen
2a) Hans Rasmussen, Lading
2b) Peder Rasmussen i Tinning
2c) Karen Rasmusdatter ~ Anders Ovesen i Skjoldelev
2d) Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning
3)  morbroderen Michel Pedersen, tidligere Norring, død
3a) Peder Michelsen tjener i Melleriis
3b) Rasmus Michelsen tjener i Riis Haugaard
3c) Anne Michelsdatter tjener i Søften
3d) Helle Michelsdatter i Norring
4) mosteren Giertrud Pedersdatter ~ Johan Henriksen, tidligere husmand i Lyngå, nu indsidder i Foldby hos Jens Knudsen.
5)  mosteren Kirsten Pedersdatter, død i Hinnerup efter sidste skiftesamling den 14. Marts 1736, efterladt en datter
5a) Anne Nielsdatter ~ Jacob Sørensen, hun død
5aa) Niels Jacobsen, 10 år
5ab) Søren Jacobsen, 6 år
5ac) Anders Jacobsen,5 år
5ad) Anne Marie Jacobsdatter, 13 år
5ae) Dorthe Jacobsdatter, 4 år
6)  mosteren Maren Pedersdatter, død
6a) Peder Rasmussen Riis (identisk med 1a)
6b) Mette Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
182, 485, 1 oktober 1736, Norring, Foldby sogn
Christen Nielsen Vævmand, død
Anna Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Niels Christensen, 36 år
Thomas Christensen, 34 år
Ole Christensen, 25 år
Johanne Christensdatter ~ Peder Hansen i Lading
Maren Christensdatter ~ Poul Rasmussen i Terp
Lavværge Laurids Nielsen Dahl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
183, 486, 1 oktober 1736 Norring, Foldby sogn
Maren Mortensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes moder Anne Olesdatter er arving. Anne Olesdatters broder Christen Olesen i Riis var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
184, 487, 15 november 1736, Foldby, Foldby sogn
Mette Sørensdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Ellen Nielsdatter er hendes moder, mødt med sin søn og lavværge Anders Sørensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
185, 502, 4 juli 1737, Foldby, Foldby sogn
Peder Jacobsen Skjøtt, død
Maren Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Jacob Pedersen, 34 år
Jens Pedersen, 28 år
Peder Pedersen, 19 år
Karen Pedersdatter, 16 år
Adam Pedersen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
186, 505, 6 september 1737, Tinning, Foldby sogn
Karen Nielsdatter, død
Anders Lassen, enkemand
Børn fra et tidligere ægteskab:
Rasmus Michelsen, 24 år
Niels Michelsen, 11 år
Anne Michelsen, 22 år
Maren Michelsen, 20 år
Helle Michelsdatter, 16 år
Børnenes 3 farbrødre, Peder Rasmussen og Søren Rasmussen i Tinning samt Rasmus Rasmussen fra Brundt
Enkens tidligere mand Michel Rasmussen Brundt.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
187, 519, 19 februar 1738, Norring, Foldby sogn
Helle Hansdatter, død
Jens Pedersen, enke
Hendes far Hans Jensen i Foldby var arving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
188, 520, 28 februar 1738, Foldby, Foldby sogn
Mogens Knudsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Peder Mogensen
Hans datter Bodil Mogensdatter, 21 år, (24 ?) ugift fra tidligere ægteskab med Kirsten Pedersdatter, død for ca. 20 år siden
Enkens søn af tidligere ægteskab, Niels Pedersen var lavværge. Overtog fæstet.
Formynder Jens Knudsen af Foldby for Peder Mogensen, Jens Knudsen og Jens Laursen af Tinning for Bodil Mogensdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
189, 525, 2 april 1738, Foldby, Foldby sogn
Jørgen Sørensen Smed, død
Mette Kirsten Eriksdatter, enke
Arvinger:
Afdødes far Søren Lassen Smed i Haurum
Laurids Sørensen Ladefoged i Haldum, broder til afdøde.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
190, 528, 10 maj 1738, Tinning, Foldby sogn
Bodil Mogensdatter, død
barnefødt og død i Tinning, hendes barn Mogens Christensen var nyfødt uden for ægeskab. Barnefader Christen Nielsen, barnefødt i Haarup, 29 år
Jens Knudsen var afdødes farbroder, Jens Pedersen hendes morbroder
Barnet død kort efter skiftets afslutning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
191, 543, 5 juli 1738, Foldby, Foldby sogn
Zidsel Pedersdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Ingen børn
Moder Kirsten Jensdatter
halvbroder Jens Pedersen i Norring
Frands Pedersen i Lading
helsøster Anne Pedersdatter ~ Rasmus Østergaard i Lading
helsøster Kirsten Pedersdatter ~ Poul Sørensen i Faarup
helsøster Bodil Pedersdatter, ugift i Faarup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 17/17
192, 553, 13. februar 1739, Norring Melleriis, Foldby sogn
Jens Nielsen Møller, død
Maren Rasmusdatter, enke
Afdødes moder var Maren Pedersdatter ~ Niels Jensen Møller i Norring Mølle
Hans søskende:
1) Niels Nielsen,
2) Johanne Nielsdatter ~ og boede i Egå
3) Karen Nielsdatter ~ bor i Århus
4) Kirsten Nielsdatter i Ustrup, død ~ Niels Nielsen, død 1737 ~ Zidsel Poulsdatter
4a) Niels Nielsen
4b) Peder Nielsen
4c) Maren Nielsdatter (opholdt sig i Norring Mølle)
5)  Peder Nielsen Møller, død
5a) Niels Pedersen
6) halvsøster Helle Jacobsdatter ~ Anders Sørensen i Foldby
Enkens lavværge Michel Michelsen Overgaard fra Haar.
Enken overdrog ejendommen til Ole Michelsen fra Haar, der ægtede enkens datter Karen Laursdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
193, 98, 13 februar 1741, Norring, Foldby sogn
Karen Hansdatter, død
Jens Rasmussen, enke
Afdødes søster var Maren Hansdatter, ellers ikke andre arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
194, 115, 22 april 1742, Foldby, Foldby sogn
Niels Pedersen, død
Karen Michelsdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Nielsen, 2 år
Enkens trolovede fæstemand Palle Pallesen Munck
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
195, 116, 22 april 1742, Foldby, Foldby sogn
Zidsel Ladsdatter, død
Christen Sørensen Vissing, enkemand
4 børn:
Marianne Christensdatter, 8 år
Maren Christensdatter, 7 år
Søren Christensen, 6 år
Kirsten Christensen, 2 år
Konens broder Jens Lassen i Haldum
Anders Thomassen i Haar var gift med en søster til Zidsel Ladsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
196, 126, 21 august 1742, Tinning, Foldby sogn
Margrethe Hansdatter, død
Peder Rasmussen Brundt, enkemand
Hendes børn af 1 ægteskab:
Hans Rasmussen, Lading
Peder Rasmussen, Tinning
Karen Rasmusdatter ~ Anders Jensen Ovesen i Lading De er ikke nævnt i starten, men med småt senere, og Anders Jensen Ovesen underskriver på sin hustrus vegne Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning
2 ægteskab:
Else Pedersdatter ~ Hans Lassen i Tinning, skovfoged
Johanne Pedersdatter ~ Christen Sørensen i Foldby
3 ægteskab med Peder Rasmussen
Maren Pedersdatter ~ Thomas Skriver i Haldum
Rasmus Pedersen, 20 år og tjener faderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
197, 127, 21 august 1742, Tinning, Foldby sogn
Rasmus Nielsen Overgaard, død
Helle Jensdatter, hustru
8 børn:
Jens Rasmussen, 17 år
Maren Rasmusdatter ~ Christen Nielsen som tjente ved Hans Jensen i Foldby
Anne Rasmusdatter
Mette Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter
Karen Rasmusdatter
Johanne Rasmusdatter
Kirsten Rasmusdatter
Michel Jensen af Tinning var formynder og moderbroder, lavværge Bertel Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
198, 148, 17 maj 1743, Riis, Foldby sogn
Christen Jensens hustru, død
Christen Jensen, enkemand
4 børn:
Jens Christensen, 12 år
Karen Christensdatter
Anne Christensdatter
Maren Christensdatter
Børnenes farbroder Jens Jensen af Norring var formynder
Peder Riis i Norring var den nærmest beslægtede på moderens side
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
199, 155, 4 juli 1743, Foldby, Foldby sogn
Maren Christensdatter, død
Christen Jensen Thorsen, enke
Børn:
Mogens Christensen, 4 år
Karen Christensdatter, 1 år
Formynder var deres moders morbroder Jens Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
200, 157, 5 august 1743, Tinning, Foldby sogn
Jens Laursen, død
Mette Pedersdatter, enke
Børn:
Laurs Jensen, 5 år
Margrethe Jensdatter, født efter 1 skiftesamling
Enkens stedfader Rasmus Jensen af Kvolbeck var lavværge, børnenes fasters mand Peder Nielsen Riis i Norring var formynder, moderbroder Søren Pedersen i Kvolbeck
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
201, 159, 18 oktober 1743, Norring, Foldby sogn
Anne Troelsdatter, død
Zacharias Pedersen, enke
Børn af 1 ægteskab (med Laurs Pedersen)
Karen Laursdatter ~ Jens Pedersen i Norring
Peder Laursen, 20 år
Anne Laursdatter, ugift
2 ægteskab med Zacharias Pedersen:
Laurs Zachariassen, 16 år
Zacharias Zachariassen, 14 år
Christen Troelsen af Hummeluhr og Jens Peder Norring er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
202, 174, 10 januar 1744, Foldby, Foldby sogn
Maren Hansdatter, død
Christen Jensen Thorsen, enkemand
Hendes fader var Hans Jensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
203, 178, 25 april 1744, Foldby, Foldby sogn
Christen Nielsen Vissing, død
Anne Christensdatter ~ Jens Nielsen Tydsk i Foldby
Johanne Christensdatter ~ Peder Olesen i Karlby på Rosenholm gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
204, 186, 20 januar 1745, Norring Mølle, Foldby sogn
Niels Jensen Møller, død
Maren Pedersdatter, enke
og den salige mands arvinger:
Halvbroder: Jens Frandsen Dahl i Haar
Halvbroder Søren Frandsen i Lisbjerg, er død og han har efterladt sig 9 børn:
Søren Sørensen, 20 år
Mogens Sørensen, 18 år
Frands Sørensen, 10 år
Mette Sørensdatter ~ Knud Kolkiergaard
Anne Sørensdatter ~ Peder Rasmussen i Lisbjerg
Maren Sørensdatter,
Anne Sørensdatter,
Helle Sørensdatter,
Karen Sørensdatter,
halvsøster ~ Jens Madsen Bak i Haldum
do ~ Jens Thomassen i Foldby er død og har efterladt sig:
Frands Jensen 26 år
Anne Jensdatter ~ Knud Jensen i Foldby
Maren Jensdatter ~ Christen Toersen i Foldby
Enkens lavværge Anders Sørensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
205, 203, 18 december 1745, Norring, Foldby sogn
Maren Sørensdatter, død
Søren Nielsen Westes, enkemand
Fællesbarn:
Niels Sørensen, 3 år gl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
206, 204, 18 december 1745, Norring Skovhus, Foldby sogn
Morten Bøhm, død
Anne Laursdatter, enke
5 børn:
Margrethe Mortensdatter, 14 år
Giertrud Mortensdatter, 12 år
Maren Mortensdatter, 11 år
Anne Marie Mortensdatter, 9 år
Anne Mortensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
207, 205, 7 januar 1746, Foldby, Foldby sogn
Mette Simonsdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Fællesbørn:
Simon Jensen, Woldby
Knud Jensen, boende her i gården
Karen Jensdatter ~ Michel Christensen i Thorsølund
Lisbeth Jensdatter ~ Jens Christensen i Hummeluhr, død:
Rasmus Jensen, 22 år
Karen Jensdatter ~ budfoged Laurs ?Jensen Toersen?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
208, 222, 20 juni 1746, Norring Riis, Foldby sogn
Christen Lassen den ældste, Riis Haugaard, død
Maren Jensdatter, enke
Arvinger:
Halvbroder Christen Lassen den yngre
helbroder Peder Lassen, død, hans søn Las Pedersen og datter Edel Pedersdatter
helsøster Anne Lasdatter ~ Christen Jensen Haug i Skjoldelev
halvsøster Else Lasdatter, ugift og tjener i Norring
Enkens broder Bertel Jensen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
209, 224, 20 juni 1746, Norring, Foldby sogn
Maren Poulsdatter, død
Søren Rasmussen Schøtt
Fællesbørn:
Rasmus Sørensen, 8 år
Niels Sørensen, 6 år
Jens Sørensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
210, 225, 20 juni 1746, Norring, Foldby sogn
Dorthe Jacobsdatter, død
Mads Nielsen, enkemand
Fællesbarn:
Niels Madsen ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
211, 242, 3 maj 1747, Tinning, Foldby sogn
Maren Jensdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Børn:
Peder Sørensen, 10 år
Jens Sørensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
212, 254, 4 marts 1748, Foldby, Foldby sogn
Christen Sørensen Vissing, død
Anne Marie Marcusdatter, enke
Børn af tidligere ægteskab:
Marianne Christensdatter, 14 år
Maren Christensdatter, 13 år
Søren Christensen, 12 år
Kirsten Christensdatter, 8 år
Dette ægteskab:
Mette Christensdatter, 5 år
Peder Christensen, 2 ½ år
Anders Thomassen af Haar og Jens Lassen af Haldum på vegne af børnene fra 1 Ægteskab
Enkens far Marcus Laursen på sidste kuld børns vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
213, 255, 4 marts 1748, Tinning, Foldby sogn
Søren Brundt, død
Anne Mortensdatter, enke
Maren Sørensdatter ~ Jørgen Iversen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
214, 266, 6 juni 1748, Norring, Foldby sogn
Laurs Olesen Loft
Else Sørensdatter, enke
Hans eneste søster, Mette Olesdatter i Norring
Formynder Peder Brandt af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
215, 274, 10 april 1749, Norring, Foldby sogn
Anders Christensen Snedker, død
Mette Eriksdatter, enke
Ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
216, 274, 10 april 1749, Norring, Foldby sogn
Hans Jeremiassen, død
Hans arvinger:
Niels Jeremiassen i Woldby
Christen Jeremiassen i Herskind
Jeremiasdatter ~ med kromanden Christen Nielsen Møller i Woldby
halvsøster Maren Jeremiasdatter ~ Rasmus Frandsen i Herskind
På Niels Jeremiassens vegne til stede en søn Jeremias Nielsen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
217, 276, 23 april 1749, Tinning, Foldby sogn
Helle Jensdatter, død
Jens Rasmussen, 25 år
Maren Rasmusdatter ~ Christen Nielsen i Woldby
Anne Rasmusdatter ~ Niels Jensen Topholm i Søften
Mette Rasmusdatter tjener på stedet
Anne Rasmusdatter ~ Søren Jensen i Sabro
Karen Rasmusdatter, hjemme
Johanne Rasmusdatter, hjemme
Kirsten Rasmusdatter, hjemme
Morbroder Michel Jensen fra Tinning var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
218, 301, 15 juli 1750, Norring, Foldby sogn
Niels Christensen
Børn:
Kirsten Nielsdatter, 21 år
Giertrud  Nielsdatter, 16 år
Anne Nielsdatter, ¾ år
På børnenes vegne Thomas Christensen Vævmand af Norring og Rasmus Skrædder af Norring. Lavværge Frands Groersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
219, 342, 18 juni 1751, Foldby, Foldby sogn
Ellen Christensdatter, død
Jens Nielsen Tydsk, enkemand
Hendes barn:
Susanne Christensdatter, 25 år
Formynder Jørgen Pallesen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
220, 345, 13 juli 1751, Norring, Foldby sogn
Maren Christensdatter, død
Børn:
Michel Michelsen, 25 år
Mette Pedersdatter, 11 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Farbroder for de 2 yngste, Peder Pedersen, smed ved Frijsenborg
Faderen til de 2 sidste børn angaves at være bortrømt ca 2 år før Maren Christensdatters død Ingen vidste hvad der videre var sket med ham
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
221, 357, 10 maj 1752, Tinning, Foldby sogn
Mette Pedersdatter, død
Niels Madsen, enkemand
Børn:
Laurs Jensen, 14 år
Margrethe Jensdatter, 9 år
Niels Nielsen, 6 år
Mathias Nielsen, 3 år
Zidsel Nielsdatter, 4 år
Formynder for de 2 ældste børn, var Peder Nielsen i Norring
Formyndere var Peder Pedersen og Jens Madsen begge af Borum, moder- og faderbrødre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
222, 362, 3 juli 1752, Tinning, Foldby sogn
369, en tilføjelse
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Fællesbørn:
Margrethe Rasmusdatter, 4 år
Kirsten Rasmusdatter, 3 år
Rasmus Rasmussen, 3/4 år
Hans Lassen i Tinning var formynder, moderbroder Christen Rasmussen Kirchemand i Lading. Af tilføjelsen side 369 af 12 februar 1753 fremgår at Rasmus Rasmussen er død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
223, 363, 6 juli 1752, Norring, Foldby sogn
Mette Christensdatter, død
Søren Laursen, enkemand
Fællesbørn:
Anne Sørensdatter, 14 år
Maren Sørensdatter, 8 år
Morten Christensen af Riis var til stede
Peder Andersen af Norring er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
224, 364, 8 august 1752, Foldby, Foldby sogn
Adam Pedersen, død
Kirsten Laursdatter, enke
Fællesbørn:
Laurs Adamsen, 23 år
Peder Adamsen, 19 år
Faderbroder Zacharias Pedersen af Norring var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
225, 365, 8 august 1752, Foldby, Foldby sogn
Peder Hansen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Ingen livsarvinger
Hans fader Hans Jensen og moder var på aftægt i gården og arving sammen med afdødes 2 brødre, Jens og Niels Hansen begge af Foldby
Lavværge var Jens Rasmussen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
226, 366, 25 September 1752, Norring, Foldby sogn
Rasmus Jacobsen, død
Anne Andersdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Rasmussen, 16 år
Johanne Rasmusdatter, 3 år gl
Laværge, hendes broder Peder Andersen af Norring
Formyndere Jens Nielsen fra Norring og Christen Laursen af Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
227, 402, 19 januar 1754, Tinning, Foldby sogn
Maren Rasmusdatter, død
Michel Jensen, enkemand
Fællesbørn:
Jens Michelsen, 20 år
Rasmus Michelsen, 18 år
Margrethe Michelsdatter, 26 år
Helle Michelsdatter, 19 år ~ Søren Pedersen i Tinning
Maren Michelsdatter, 16 år
Børnenes morbroder Christen Sørensen af Foldby og skovfoged Hans Lassen i Tinning var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
228, 406, 4 februar 1754, Tinning, Foldby sogn
Bertel Jensen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn:
Jens Bertelsen, 38 år
Rasmus Bertelsen, 32 år
Peder Bertelsen, 29 år
Margrethe Bertelsdatter, 20 år
Kirsten Bertelsdatter, 14 år
Ole Jensen Balle i Gieding var lavværge Niels Madsen, Tinning formynder for den ældste datter og Jens Bertelsen for den yngste datter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
229, 421, 22 juni 1754, Norring, Foldby sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Fællesbarn:
Maren Nielsdatter, 1 år
Barnets oldefader Peder Hansen af Norring var til stede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
230, 433, 435, 17 juli 1754, Foldby, Foldby sogn + 21 december 1754
Jens Nielsen Tydsk, husmand, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Mette Jensdatter, 2 år
Birgitte Jensdatter, født december 1754
Knud Jensen var formynder, Simon Aarslev lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
231, 442, 9 august 1755, Norring Mølle, Foldby sogn
Rasmus Jensen Møller, død
Edel Hansdatter, enke
2 sønner og 3 døtre:
Christen Rasmussen, 29 år
Jørgen Rasmussen, 19 år
Maren Rasmusdatter ~ Niels Egaa i Mollerupgaard
Øllegaard Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen i Tinning
Kirsten Rasmusdatter
Lavværge, hendes svoger Niels Jensen i Terp Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
232, 446, 27 september 1755, Tinning, Foldby sogn
Else Pedersdatter, død
Hans Lassen, enkemand/skovfoged
Børn:
Peder Hansen, 19 år
Søren Hansen, 4 ½ år
Maren Hansdatter ~ Jens Rasmussen i Tinning
Margrethe Hansdatter, 17 år
Morbroderen Christen Sørensen af Foldby var formynder, Rasmus Pedersen af Tinning er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
233, 455, 3 februar 1756, Norring, Foldby sogn
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Barn:
Mette Margrethe Pedersdatter, 11 år
Anders Christensen af Norring er barnets mosters mand
Skifte af 24. januar 1735 omtales.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
234, 470, 25 februar 1757, Norring, Foldby sogn
Jens Jensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Børn:
1 ægteskab
Anders Jensen, 40 år
2 ægteskab
Niels Jensen, 32 år
Maren Jensdatter, 28 år
Laugsværge Jens Pedersen Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
235, 476, 14 juni 1757, Foldby, Foldby sogn
Else Nielsdatter, død
Døde hos sin datters mand, Jørgen Pallesen
Arvinger, 3 sønner og 4 døtre:
1) Anders Sørensen i Foldby, gift
2) Christen Sørensen i Foldby, gift
3) Niels Sørensen, død
efterladt sig 4 sønner og 1 datter:
3a) Søren Nielsen, 30 år
3b) Christen Nielsen, 28 år
3c) Niels Nielsen, 25 år
3d) Jesper Nielsen, 20 år
3e) Maren Nielsdatter ~ Laurs Adamsen i Foldby
4) Maren Sørensdatter ~ Søren Dinesen fra Elev, død og efterladt sig søn og datter:
4a) Niels Sørensen
4b) Anne Sørensdatter
5) Karen Sørensdatter, som er død og efterladt sig:
Jens Jørgensen, 21 år
6) Maren Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Elev
7)  Anne Marie Sørensdatter ~ Jørgen Pallesen i Foldby
 --------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
236, 480, 2 september 1757, Tinning, Foldby sogn
Margrethe Michelsdatter, død
Søren Pedersen, enke
Børn:
Peder Sørensen, 1 ½
Maren Sørensdatter, 6 år
Deres morbroder Rasmus Michelsen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
237, 481, 27 februar 1757, Tinning, Foldby sogn
Niels Madsen, død
Maren Olufsdatter, enke
Børn:
2 sønner og 1 datter af 1
Mads Nielsen, 11 år
Mathias Nielsen, 7 år
Zidsel Nielsdatter, 9 år
Sidste ægteskab:
Oluf Nielsen, 4 år
Mette Nielsdatter, ½ år
Morbrødre til børn af 1 ægteskab: Peder Pedersen af Borum og Peder Rasmussen af Tinning
Farbror Jens Madsen af Borum formynder for børn i 2 ægteskab
Søren Pedersen af Tinning var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
238, 490, 30 januar 1758, Norring, Foldby sogn
Erik Rasmussen, død
Anna Christensdatter, enke
Deres sammenavlede børn:
Kirsten Rasmusdatter, 12 år, der står Rasmusdatter
Zidsel Rasmusdatter, 8 år, der står Rasmusdatter
Lavværge Niels Christensen Wandt i Vitten
Formynder for de 2 piger Jens Nielsen af Norring for Kirsten Rasmusdatter og Anders Jensen af Norring for Zidsel Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
239, 491, 22 marts 1758, Norring, Foldby sogn
Søren Rasmussen Skiøt, død
Mette Pedersdatter, enke
Børn fra:
1 ægteskab:
Rasmus Sørensen, 19 år
Niels Sørensen, 17 år
Jens Sørensen, 15 år
2 ægteskab:
Peder Sørensen, 11 år
Anders Sørensen, 5 år
Niels Sørensen, 3 år
Maren Sørensdatter, 9 år
Lavværge Anders Sørensen i Norring
Formynder for børn af 1 ægteskab farbroder Niels Frandsen af Norring, formynder for børn af 2 ægteskab morfaderen Anders Sørensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
240, 492, 22 marts 1758, Norring, Foldby sogn
Søren Laursen, død
Kirsten Frandsdatter, enke
1 ægteskab:
Anna Sørensdatter, 21 år
Maren Sørensdatter, 15 år
Laurs Sørensen, 1 år af seneste ægteskab
Lavværge Mads Frandsen af Norring
Moderbroder Morten Christensen fra Norring Riis, var formynder for de 2 børn af 1 ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
241, 494, 7 april 1758, Riis, Foldby sogn
Knud Michelsen, død
Anne Christensdatter, enke
2 sønner og 3 døtre
Niels Knudsen, 12 år
Michel Knudsen, 10 år
Maren Knudsdatter, 7 år
Karen Knudsdatter, 4 år
Edel Knudsdatter, 21 uger
Lavværge Anders Michelsen af Norring
Farbror, Ole Michelsen af Riis og Søren Michelsen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
242, 496, 17 juni 1758, Tinning, Foldby sogn
Peder Rasmussen, død
Bodil Jensdatter, enke
Børn:
7 børn, 4 sønner og 3 døtre
Rasmus Pedersen, 22 år
Jens Pedersen, 18 år
Peder Pedersen, 11 år
Hans Pedersen, 1 år
Margrethe Pedersdatter, 20 år
Karen Pedersdatter, 10 år
Maren Pedersdatter, 7 år
Lavværge Hans Lassen, skovfoged, børnenes farbroder Hans Rasmussen Kirkemand fra Lading var formynder sammen med Rasmus Pedersen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
243, 497, 17 juni 1758, Norring, Foldby sogn
Frands Rasmussen, død
Anne Nielsdatter, enke
Hans børn:
1.  ægteskab:
Karen Frandsdatter ~ Niels Nielsen i Østerriis
Kirsten Frandsdatter, enke, København, havde været gift med en skrædder
Fra 2 Ægteskab med Anne Nielsdatter:
Niels Frandsen, 32 år
Rasmus Frandsen, 27 år
Jens Frandsen, 25 år
Peder Frandsen, 22 år
Maren Frandsdatter ~ Las Hansen i Foldby
Mette Frandsdatter ~ Jens Nielsen Smed i Vitten
Kirsten Frandsdatter ~ Anders Christensen i Norring
Kirsten Frandsen ~ Hans Christensen Skrædder i Lyngå
Lavværge Peder Andersen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
244, 510, 25 september 1758, Foldby, Foldby sogn
Niels Jensen, væver husmand, død
Maren Nielsdatter, enke
4 børn:
Jens Nielsen, 25 år
Niels Nielsen, 22 år
Anne Christense Nielsdatter, 16 år
Eddel Kirstine Nielsdatter, 12 år
Lavværge Christen Sørensen fra Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
245, 540, 3 September 1759, Norring, Foldby sogn
Jonas Pedersen, død
Anne Christensdatter, enke
Afdødes steddøtre:
Kirsten Erichsdatter, 14 år
Zidsel Erichsdatter, 10 år
Lavværge Peder Hansen af Norring
Formyndere Jens Nielsen og Anders Jensen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
246, 549, 2 november 1759, Norring, Foldby sogn
Niels Rasmussen Blæs, død
ungkarl, arvinger:
1)  Halvsøster Birthe Jensdatter, død
1a) Niels Pedersen, tjener Jens Sørensen i Voldby, 28 år
2)  halvsøster Kirsten Jensdatter ~ Peder Christoffersen, hyrde her i Norring
3)  halvsøster Maren Jensdatter ~ Peder Skomager i Haldum
4)  broder Jens Rasmussen Blæs, Norring, død
4a) Rasmus Jensen, 15 år, hos moderen i Norring, mødt ved sin morbroder Anders Christensen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
247, 554, 2 november 1759, Norring, Foldby sogn
Jens Rasmussen Blæs, død
Anne Christensdatter, enke
Børn:
Rasmus Jensen, 15 år
Morbroder, Anders Christensen i Norring
Lavværge Jens Præst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
248, 10, 13 marts 1760, Øster Riis, Foldby sogn
Niels Nielsen, død
Karen Frandsdatter, enke
4 sønner og 3 døtre:
Niels Nielsen, 30 år, gift og bor i Riis
Frands Nielsen, 25 år
Poul Nielsen, 23 år
Rasmus Nielsen, 12 år
Anne Nielsdatter, 25 år
Kirsten Nielsdatter, 17 år
Mette Nielsdatter, 14 år
Enkens broder Niels Frandsen var lavværge, han var fra Norring
Farbror Peder Nielsen, Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
249, 31, 17 januar 1761, Foldby, Foldby sogn
Cathrine Jensdatter, død
Jens Conradsen, enke
Hendes børn af 1. ægteskab:
Mette Jørgensdatter, 30 år
Kirsten Jørgensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
250, 61, 17 marts 1762, Tinning, Foldby sogn
Søren Pedersen, død
Ellen Andersdatter, enke
1 ægteskab:
Jens Sørensen
2 ægteskab:
Peder Sørensen, 6 år
Maren Sørensdatter, 11 år
Anders Sørensen i Foldby var lavværge, formynder Rasmus Michelsen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
251, 70, 15 Januar 1763, Tinning, Foldby sogn
Arveafkaldserklæring fra Jens Michelsen ~ Ellen Andersdatter overfor svigerfaderen Anders Sørensen på arv efter Ellen Andersdatters moder Helle Jacobsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
252, 75, 11 september 1762, Tinning, Foldby sogn + side 148
Øllegaard Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Børn:
Anna Rasmusdatter, 9 år
Else Rasmusdatter, 7 år
Stine Rasmusdatter, 5 år
Kirsten Rasmusdatter, 3 år
Peder Rasmussen, ¼  år
Formynder var Jørgen Rasmussen Møller svend i Terp Mølle og hendes stedfader Envold Møller i Norring Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
253, 108, 16. maj 1763, Norring Mølle, Foldby sogn
Envold Nielsen, død
Edel Hansdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Jens Nielsen, møllersvend i Århus
2)  Mads Nielsen i Sølvsten
3)  Maren Nielsdatter ~ Seier Rasmussen i Fajstrup
4)  Johanne Nielsdatter ~  Jens Kieldsen i L Thorup på Bidstrup Gods
5)  Anna Nielsdatter ~ Peder Kier i Geilund
De gav alle afkald på arv
Lavværge Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
254, 118, 28 marts 1764, Foldby, Foldby sogn
Jens Hansen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn:
Hans Jensen, 19 år
Niels Jensen, 17 år
Rasmus Jensen, 16 uger ?
Mette Jensdatter, 24 år
Zidsel Jensdatter, 21 år
Karen Jensdatter, 15 år
Johanne Marie Jensdatter, 10 år
Ellen Marie Jensdatter, 4 år
Lavværge Christen Sørensen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
255, 122, 3 april 1764, Foldby sogn
Jens Thomassen, død
Kirsten Thomasdatter, enke
1 ægteskab:
Anne Jensdatter ~ Knud Jensen i Foldby
Maren Jensdatter ~ Christen Toersen
Frands Jensen, 43 år
2 ægteskab:
Thomas Jensen, 39 år
Marian Jensdatter ~ Niels Pedersen i Thorsølund på Haxholm
Niels Jensen, 29 år
Kirsten Jensdatter, 26 år og ugift
Lavværge, degnen Niels Rasmussen Farre i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
256, 127, 11 april 1764 Foldby, Foldby sogn
Anders Sørensen, død
Margrethe Thomasdatter, enke
Børn:
Helvig Andersdatter, ¼ år
Ellen Andersdatter ~ Jens Michelsen i Tinning
Lavværge var Jørgen Pallesen i Foldby
Anders Sørensens helbroder var Christen Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
257, 139, 14 maj 1764, Norring, Foldby sogn
Anne Christensdatter, død den 22. marts 1764
Niels Pedersen, enkemand
Barn:
Rasmus Jensen, død i mellemtiden
Anders Christensen i Norring mødt som herefter eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
258, 149, 10 maj 1765, Norring, Foldby sogn
Ved dette tilstår undertegnede nemlig Anders (Christensen) Hovgaard på egne og broder Christen Hovgaards vegne der opholder sig i København, Jens (Christensen) Hovgaard i Riis, Morten Christensen ibm, på sin kones vegne, Jens Lassen på sin kones vegne, begge i Vitten, Peder Lauridsen af Haldum på sin kones vegne og hyrden Peder Kiærs kones vegne og endelig på Niels Pedersens vegne, der tjener Jens Rasmussen i Voldby, Christen (Jørgensen) Eijerland samme steds at have af Niels Michelsen i Norring annammet og bekommet den arvedel vi som rette og eneste arvinger efter ved døden afgangne Rasmus Jensen, ungkarl i Bemelte Norring i alle måder arveligen nu og i tiden tilkomme, hvorfor dette afkald som gyldig forsikring både for
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
259, 150, 31 oktober 1764, Foldby, Foldby sogn
Laurids Jensen, død
Karen Jensdatter,enken
Børn:
Jens Lauridsen, 20 år
Mogens Lauridsen, 17 år
Jens Lauridsen, 10 år
Peder Lauridsen, 7 år
Anne Lauridsdatter, 4 år
Frands Lauridsen, ¼ år
Farbroderen Zacharias Jensen af Skjoldelev er nævnt
Enkens svoger Christen Pedersen i Norring, morbroder Christen Jensen i Hummeluhr er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
260, 155, 1 marts 1765, Norring, Foldby sogn
Johanne Jensdatter, død
Mads Rasmussen, enkemand
Rasmus Madsen, 9 år
Maren Madsdatter, 21 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
261, 157, 12 september 1765, Norring Riis, Foldby sogn
Karen Lauridsdatter, død
Ole Michelsen
Børn:
Laurids Olesen, 23 år
Michel Olesen, 19 år
Anne Olesdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
262, 168, 13 juni 1766, Tinning, Foldby sogn
Peder Rasmussen Kvolbeck
Maren Michelsdatter, enke
Børn:
Michel Pedersen, 7 år
Else Pedersdatter, 5 ½ år
Maren Pedersdatter, 2 år
Peder Pedersen, 4 uger
Enkens broder Jens Michelsen i Tinning var lavværge
Farbror Søren Pedersen i Kvolbeck formynder for Michel, faderbroder Jens Rasmussen af Lerbjerg var formynder for Else Pedersdatter, faderbroder Peder Pedersen af Borum var formynder for Maren Pedersdatter og for den mindste hans moderbroder Rasmus Michelsen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
263, 174, 13 juni 1765, Foldby, Foldby sogn
Jens Jørgensen, ungkarl og ugift, boet var voldsomt insolvent, ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
264, 177, 20 maj 1767, Norring, Foldby sogn
Zacharias Zachariassen, død
Fæstemø Anne Sørensdatter
Fader Zacharias Pedersen
Morbroder til Anne Sørensdatter, Morten Christensen Østerriis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
265, 180, 16 juni 1764, Norring Mølle, Foldby sogn
Edel Hansdatter, død
Hendes slegfredsøn Poul Pedersen, men har har ikke ladet høre fra sig i mere end 9 år. Dukkede op, boede i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
266, 193, 10 maj 1768, Tinning, Foldby sogn
Ellen Andersdatter, død
Jens Michelsen, enke
Børn:
Michel Jensen, 2 ½ år
Christen Sørensen, farbroder til afdøde var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
267, 208, 13 april 1768, Norring, Foldby sogn
Inger Pedersdatter, død
Hendrik Andersen, enkemand
Børn:
Anne Hendriksdatter, 5 år
Helle Hendriksdatter, 2 år
Morbroder var Anders Pedersen fra Norring var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
268, 215, 31 december 1768, Foldby, Foldby sogn
Søren Nielsen Olesen, død
Mette Laursdatter, enke
Børn:
Niels Sørensen, 26 år
Laurs Sørensen, 22 år
Christen Sørensen, 8 år
Maren Sørensdatter, 20 år
Karen Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
269, 230, 21 august 1769, Norring, Foldby sogn
Maren Pedersdatter, død
Mads Nielsen, enke
Børn:
Christen Madsen, 20 år
Maren Madsdatter, 17 år
Deres mosters mand Niels Laursen i Norring
Mads Nielsen havde tidligere været gift med Dorthe Jacobsdatter og havde der en søn Niels Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
270, 273, 16 september 1770, Tinning, Foldby sogn
Margrethe Bertelsdatter, død
Rasmus Pedersen enkemand
Børn:
Mariane Rasmusdatter, 1 ½ år
Øllegaard Rasmusdatter, ½ år
Moderbrødre Peder Bertelsen og Jens Bertelsen var formyndere og fra Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
271, 320, 20 februar 1771, Norring, Foldby sogn
Anne Kirstine Nielsdatter, død
Anders Sørensen Smed, enkemand
Børn:
Niels Andersen, 21 år
Søren Andersen, 20 år
Hans Andersen, 11 år
Johanne Andersdatter, 26 år
Anne Andersdatter i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
272, 322, 16 april 1771, Norring, Foldby sogn
Hendrik Andersen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Børn:
Inger Henriksdatter, 1 år
Af 1 ægteskab med Inger Pedersdatter:
Anne Henriksdatter, 8 år
Lavværge Poul Nielsen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
273, 324, 23 maj 1771, Foldby, Foldby sogn
Else Clemensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Hendes moder: Johanne Pedersdatter af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
274, 327, 23 juli 1771, Norring, Foldby sogn
Peder Knudsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Lavværge Jens Nielsen Præst i Norring
Søskende arver:
Karen Knudsdatter ~ Peder Sørensen Krog i Hadsten
Anne Knudsdatter, ved sin søn Hans Madsen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
275, 339, 9 november 1771, Norring, Foldby sogn
Mariane Christensdatter, død
Niels Nielsen Klog, enkemand
Børn:
Zidsel Nielsdatter, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
276, 345, 7 december 1772, Tinning, Foldby sogn
Kirsten Marie Christensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Børn:
Peder Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
277, 355, 25 maj 1773, Tinning, Foldby sogn
Maren Olufsdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Børn:
Med Niels Madsen:
Ole Nielsen, 20 år
Niels Nielsen, 15 år
Med enkemanden:
Michel Rasmussen,10 år
Maren Rasmusdatter
Farbror, Jens Madsen i Borum
Moderbroder Rasmus Olufsen af Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
278, 356, 25 maj 1773, Tinning, Foldby sogn
Niels Nielsen, død
Margrethe Hansdatter, enke
Børn:
Niels Nielsen, 13 år
Niels Nielsen, 9 år
Else Kirstine Nielsdatter, 7 år
Johanne Nielsdatter, 4 år
Farbroder Christen Nielsen, Skjød var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
279, 359, 28 maj 1773, Foldby, Foldby sogn
Jens Conradsen, død
Anne Marie Christensdatter, enke
Børn:
Conrad Jensen, ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
280, 361, 28 maj 1773, Tinning, Foldby sogn
Jens Michelsen, død
Maren Knudsdatter, enke
Børn:
Michel Jensen, 7 år fra 1. Ægteskab med Ellen Andersdatter
Ellen Jensdatter, med enken, Maren Knudsdatter
Maren Knudsdatters søsters mand Niels Nielsen af Lerbjerg
Farbror Rasmus Michelsen her af byen (Tinning) formynder for den yngste
Christen Sørensen i Foldby var formynder for Michel Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
281, 369, 6 juli 1773, Foldby, Foldby sogn
Peder Pedersen, død, han indebrændte i sin gård
Anne Nielsdatter, enke
Arvinger:
Helsøster Mette Pedersdatter, tjener i Labing på Lyngbygaard Gods
do, Karen Pedersdatter, tjener i Grøtrup Skovhus på Aistrup Gods
Zidsel Pedersdatter, boende i Grøtrup Skovhus
Enkens broder var Jens Præst af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
282, 371, 6 juli 1773, Norring, Foldby sogn
Maren Nielsdatter, død
Hans Pedersen, enkemand
Hendes fader, Niels Laursen var eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
283, 375, 6 juli 1773, Foldby, Foldby sogn
Ellen Mogensdatter, død
Mads Hansen, enke
Børn:
Mogens Madsen, 2 ½ år
Farbror Søren Hansen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
284, 375, 26 juli 1773, Norring, Foldby sogn
Niels Nielsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Barn:
Niels Nielsen, 1 ½ år
Lavværge var Niels Laursen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
285, 378, 26 juli 1773, Tinning, Foldby sogn
Maren Michelsdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Børn:
Michel Pedersen, 14 år
Else Pedersdatter, 12år
Rasmus Michelsen i Tinning var formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
286, 388, 20 december 1773, Foldby, Foldby sogn
Jens Jørgensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Afdødes fader Jørgen Michelsen i Woldby
Enkens søn var Niels Ladefoged i Lerbjerg
Enkens 1. mand var Niels Jensen, der døde 1758, skiftebrev af 25 september. 4 børn: Jens, Niels, Anne Christense ~ Niels Thomassen i Foldby, Edel Kirstine
-------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
287, 422, 22 juni 1775, Norring Mølle, Foldby sogn
Anne Pedersdatter, død
Jørgen Rasmussen, enke
Rasmus Jørgensen, 8 år
Peder Jørgensen, 5 år
Envold Jørgensen, 3 år
Christen Jørgensen, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
288, 448, 12 februar 1777, Norring, Foldby sogn
Hans Pedersen Rytter, død
Maren Sørensdatter, enke
Arvinger:
Den afdødes moder Helle Christensdatter, boende på Haxholm gods i Sahl hos Christen
Pedersen
samt helsøskende:
Christen Pedersen, boende i Sahl
Christen Pedersen, do
Mette Pedersdatter ~ Jens Jensen i Sahl
halvsøskende:
Anders Pedersen, boende i Norring
Mette Pedersdatter ~ en mand i Altona ved navn Mathias Stenca
Anne Jørgensdatter ~ Niels Andersen i Norring
Maren Jørgensdatter ~ Erik Jensen  Sahl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
289, 452, 5 marts 1777, Tinning, Foldby sogn
Rasmus Pedersen, død
Hans børn med Anne Rasmusdatter:
Margrethe Rasmusdatter ~ Rasmus Saastrup i Herskind på Wedelslund gods
Børn med Øllegaard Rasmusdatter:
Anne Rasmusdatter, 24 år
Anne Rasmusdatter ~ Rasmus Jensen fra Norring på Søbygaard gods
Christine Rasmusdatter ~ Palle Jørgensen i Foldby
Kirsten Rasmusdatter, 18 år
Peder Rasmussen, 15 år
Børn med Margrethe Bertelsdatter:
Marianne Rasmusdatter, 8 år, hendes morbroder Jens Bertelsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
290, 467, 28 januar 1777, Foldby, Foldby sogn
Et godt skifte med virkelig mange navne:
Christen Sørensen og hustru Johanne Pedersdatter i Foldby. De efterlod sig ikke børn, derfor arver deres forældre, men da de er døde, deres søskende og deres børn:
Christen Sørensen´s side, 2 brødre og 2 søstre eller 3 ?
1) Niels Sørensen, Hammel, død har efterladt sig:
1a) Jesper Nielsen i Hammel
1b) Søren Nielsen Wadsted i Sall
1c) Christen Nielsen i Houlbjerg
1d) Maren Nielsdatter gift med Laurs Adamsen, Skovfoged i Borum
2) Anders Sørensen, Foldby, død, har efterladt sig 2 døtre:
2a) Ellen Andersdatter, død ~ Jens Michelsen i Tinning:
2aa) Michel Jensen, hos stedfaderen Peder Skrædder i Tinning.
2b) Helle Andersdatter hos stedfaderen Jens Simonsen i Foldby
3) Anna Marie Sørensdatter ~ Jørgen Pallesen ved Haxholm Gods
4) Maren Sørensdatter, død, ~ Søren Andersen i Elev,død og efterladt sig:
4a) Niels Sørensen, barn i Elevgaard, Schaarupgaard gods
4b) Anne Sørensdatter, gift med Lars Pedersen i Herst, husmand, Ristrup gods
5) Maren Sørensdatter, død, ~ Niels Sørensen Elev på Constantinsborg gods, og efterladt sig:
5a) Søren Nielsen, 30 år, tjener faderen i Elev
5b) Ellen Nielsdatter gift med Niels Christensen i Elev
5c) Mariane Nielsdatter gift med Laurs Sørensen i Elev
5d) Maren Nielsdatter gift med Rasmus Nielsen i Trige
5e) Mette Nielsdatter er hos faderen Niels Sørensen i Elev
Johanne Pedersdatter:
1) helsøster Else Pedersdatter, død ~ Hans Larsen i Tinning, efterladt sig:
1a) Peder Hansen, Degn i Lyngå
1b) Søren Hansen, Skovfoged i Tinning
1c) Margrethe Hansdatter gift med Rasmus Michelsen i Tinning
1d) Maren Hansdatter gift med Jens Overgaard i Tinning
2)  halvbroder Rasmus Pedersen i Tinning, død efterladt sig 7 børn, 6 døtre og 1 søn:
2a) Margrethe Rasmusdatter ~ Rasmus Taastrup i Herskind
2b) Anne Rasmusdatter ~ Ole Nielsen i Tinning
2c) Christine Rasmusdatter ~ Palle Jørgensen
2d) Else Rasmusdatter ~  Rasmus Jensen i Norring
2e) Kirsten Rasmusdatter
2f) Mariane Rasmusdatter
2g) Peder Rasmussen
3) halvbroder Peder Rasmussen i Tinning, hans efterladte:
3a) Rasmus Pedersen i Tinning
3b) Jens Pedersen i Tinning
3c) Peder Pedersen i Tinning
3d) Karen Pedersdatter
3e) Maren Pedersdatter
3f) Margrethe Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Terp.
4) halvbroder Hans Rasmussen, død i Lading efterladt sig:
4a) Jens Hansen Kirkemand
5)  halvøster, Karen Rasmusdatter, død, ~ Anders Jensen fra
Skjoldelev, død efterladt sig:
5a)Jens Andersen, død
5aa) Anders Jensen, hos stedfaderen Jens Borum
5ab) Anne Marie Jensdatter, hos stedfaderen
5b) Rasmus Andersen
5c) Zidsel Andersdatter ~ Søren Sørensen, Woergaard
5d) Margrethe Andersdatter ~ Jens Pedersen i Skjoldelev , død
5da) Peder Jensen
5db) Anders Jensen
5dc) Mogens Jensen
6) Maren Rasmusdatter ~ Michel Jensen i Tinning, død efterladt sig 2 s og 3 d.
6a) Rasmus Michelsen i Tinning
6b) Jens Michelsen, død efterladt sig:
6ba) Michel Jensen
6bb) Ellen Jensdatter
6c) Margrethe Michelsdatter gift med Søren Pedersen i Tinning, død, efterladt sig:
6ca) Peder Sørensen, tjener Michel Olesen
6cb) Maren Sørensdatter ~ Michel Olesen i Riis
6d) Maren Michelsdatter ~ Peder Skrædder i Tinning, død efterladt sig:
6da) Michel Pedersen
6db) Else Pedersdatter
6e) Helle Michelsdatter ~ Svend Madsen af Woldby
7)  Maren Pedersdatter, opholdende sig hos Svend i Woldby
Et langt skifte. Jeg har en fornemmelse af at der er fejl i persongalleriet.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
291, 492, 30 april 1777, Tinning, Foldby sogn
Michel Michelsen Wandt, død
Anne Jensdatter, enke
Børn:
Jens Michelsen, 29 år
Michel Michelsen, 25 år
Johanne Michelsdatter, 27 år
Maren Michelsdatter, 23 år
Kirsten Michelsdatter, 20 år
Morbroder er Niels Jensen i Lyngå, formynder for de umyndige piger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
292, 526, 27 april 1778, Norring, Foldby sogn
Niels Pedersen, død
Karen Sørensdatter, enke
Børn:
Peder Nielsen, 12 år
Søren Nielsen, 8 år
Moderbroder, Jens Sørensen Hvas, Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
293, 530, 8 april 1778, Norring, Foldby sogn
Hans Laursen, død
Helle Jensdatter, enke
Børn:
Jens Hansen, ¾ år
Farbroder Jacob Laursen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
294, 538, 15 januar 1779, Foldby, Foldby sogn
Margrethe Pedersdatter, død
Jeremias Nielsen, enkemand
Barn:
Niels Jeremiassen, 2 år
Poul Nielsen, farbroder, gårdmand i Borum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
295, 554, 19 juli 1779, Norring, Foldby sogn
Rasmus Frandsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Frands Rasmussen, 13 år
Peder Rasmussen, 10 år
Kirsten Rasmusdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
296, 555, 19 juli 1779, Norring, Foldby sogn
Maren Frandsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 19 år
Frands Rasmussen, 15 år
Hans Rasmussen, 12 år
Anne Marie Rasmusdatter, 8 år
Farbroder til børnene Michel Pedersen i Sall
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
297, 561, 9 november 1779, Norring, Foldby sogn
Niels Giermandsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Hans brødresønner er arvinger:
Laurs Sørensen, 30 år, tjener på Caløe slot
Jens Sørensen, 28 år, på en fæstegård i Skjoldelev
Christen Sørensen, 25 år
Enkens broder, Peder Andersen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
298, 582, 9 november 1779, Foldby, Foldby sogn
Niels Jensen, død
Karen Jensdatter, enke
Hans arvinger, enken og søskendebørn:
Maren Christensdatter ~ Rasmus Rasmussen Smed i Spørring
Bodil Laursdatter ~ degnen Rønsborg i Holme
halvsøskendebarn Maren Pedersdatter ~ Laurs Nielsen i Lystrup
Anne Pedersdatter ~ Knud Laursen i Lystrup
Zara Pedersdatter ~ Peder Jensen i Søften
Rasmus Pedersen, 50 år, i Lystrup
Niels Pedersen i København
Jens Pedersen, 28 år, i Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
299, 598 28 april 1780, Foldby, Foldby sogn
Birthe Jensdatter, død
Jeremias Nielsen, enkemand
Hendes moder Mette Jensdatter ~ Rasmus Madsen, gårdmand i Borum
Søskende:
Jens Jensen, 22 år
Jacob Jensen, 16 år
Anne Jensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
300, 623 13 december 1780, Riis, Foldby sogn
Michel Olesen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Michelsen, 7 år
Karen Michelsdatter, 5 år
Margrethe Michelsdatter, 3 år
Maren Michelsdatter, 1 år
LV Rasmus Michelsen
Farbror Laurs Olesen her på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
301, 630 6 februar 1781, Foldby, Foldby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Hvas, enkemand
Børn:
Søren Jensen, 11 år
Niels Jensen, 6 år
Mogens Jensen, 2 år
Formynder afdødes søsters mand, Jens Pedersen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
302, 658, 8 November 1780, Foldby, Foldby sogn
Niels Johansen, 3 år gl. død
Hans arvinger, da hans forældre begge er døde:
Arvinger:
Farmoderen Anne Nielsdatter i Foldby, med lavværge hendes søn Rasmus Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
303, 679, 6 maj 1782, Norring, Foldby sogn
Maren Sørensdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Fællesbarn:
Edele Christensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
304, 707, 14 februar 1783, Foldby, Foldby sogn
Thomas Jensen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1)  Peder Thomassen, 30 år, gift og sidder til huse i Foldby
2)  Rasmus Thomassen, 26 år hos moderen og bestyrer gården
3)  Helle Thomasdatter, 28 år, i Ny Mølle
4)  Kirsten Thomasdatter, 24 år
5)  Ellen Thomasdatter, 22 år
6)  Karen Thomasdatter, 20 år
Enkens broder Jens Overgaard, gårdmand i Tinning, farbroder Niels Thomassen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
305, 753, 23 januar 1784, Norring, Foldby sogn
Rasmus Pedersen, død
Zidsel Eriksdatter, enke
Første hustru: Maren Frandsdatter:
Børn:
Peder Rasmussen, 23 år
Frands Rasmussen, 20 år
Hans Rasmussen, 16 år
Anne Marie Rasmusdatter, 13 år
Anden hustru: Zidsel Erikdatter
Børn:
Erik Rasmussen, 3 år
Mariane Rasmusdatter, 2 år
Maren Rasmusdatter, 10 uger
Farbroder Michel Pedersen fra Sall
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
306, 754, 23 januar 1784, Foldby, Foldby sogn
Skifte i levende live mellem Christen Jensen og Maren Jensdatter
Hans første hustru Maren Christensdatter, skifte med barn:
1)  Mogens Christensen, 43 år i Skjoldelev
børn med Maren Jensdatter:
2)  Jens Christensen, 40 år i Foldby
3)  Jens Christensen, 34 år
4)  Maren Christensen, 32 år
5)  Anne Kirstine Christensdatter ~ Peder Nielsen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
307, 772, 16 juni 1784, Tinning, Foldby sogn
Rasmus Pedersen, død
Birthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Rasmusdatter, 2 år
Maren Rasmusdatter, ½ år
Farbroder Jens Pedersen fra Tinning var formynder og Rasmus Madsen fra Skjød sogn var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
308, 789, 12 november 1784, Riis, Foldby sogn
Anne Nielsdatter, død
Niels Christensen, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 13 år
Niels Nielsen, 11 år
Anders Nielsen, 6 år
Maren Nielsdatter, 20 år
Karen Nielsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
309, 791, 12 november 1784, Riis, Foldby sogn
Niels Pedersen, død
indsidder hos gårdmand Christen Christensen
Arvinger:
Brodersøn, Rasmus Jensen gårdmand i Sandby
Søstersøn, Laurs Jensen i Lystrup på Schaarupgaard, gods
Søsterdatter Maren Jensdatter ~ Poul Jensen, gårdmand i Grøttrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
310, 806, 24 november 1780, Foldby, Foldby sogn
Ole Mortensen, død, indsidder og enkemand
Hans arvinger:
1)  Broder Niels Mortensen, Århus, som er død og efterladt sig en søn
1a) Mogens Nielsen, 20 år, opholder sig i Horsens
2) Anne Catrine Mortensdatter ~ Peder Aarslev i Voldby
3)  Ellen Mortensdatter ~ Laurs Nielsen i Farre, død
3a) Zidsel Laursdatter ~ Hans Nielsen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
311, 860, 13 januar 1786, Norring, Foldby sogn
Maren Pedersdatter, død
Jens Sørensen, enke
Børn:
Søren Jensen, 10 år
Maren Jensdatter, 12 år
Karen Jensdatter, 8 år
Anne Jensdatter, 5 år
Mette Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
312, 879, 28 oktober 1786, Norring, Foldby sogn
Birthe Lauridsdatter, død
Niels Pedersen Brasch, enkemand
Afdødes udarvinger:
1)  broder Christen, som skal være død i Sall og efterladt sig en søn ved navn Laurs og boende i Grensten ved Randers og hyrde samme sted
2)  broder Rasmus, som skal være død, men hvor han opholdt sig eller om han efterlod sig børn vides ikke
3)  søster Anna, som skal have været gift med en hjulmand ved navn Jens Leerberg, der begge skal være døde uden at efterlade sig børn
4)  Mahlene ~ Peder Bielet i Qeolbeck, men død
4a) Laurs Bielet, staldkarl ved Søbygaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
313, 881, 11 november 1786, Foldby, Foldby sogn
Margaretha Mortensdatter, død
Frederik Jensen, enkemand
1.  ægteskab med Niels Jensen Skrædder
Morten Nielsen i Tinning, 26 år
Mette Nielsdatter
2.  ægteskab med afdøde:
Jens Frederiksen, 20 år
Anders Frederiksen, 15 år
Anne Frederiksdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
314, 885, 15 december 1786, Norring, Foldby sogn
Anders Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Afdødes arvinger:
1 broder Niels Jensen i Norring
1 søster Maren Jensdatter ~ Søren Andersen i Øksenholdt ved Randers
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
315, 898, 12 juli 1787, Tinning, Foldby sogn
Peder Rasmussen, død
Giertrud Jørgensdatter, enke
Børn:
1 kuld:
Christen Pedersen, 28 år i København
Rasmus Pedersen, 25 år, tjener i Norring Mølle
Anne Pedersdatter, i København
2 kuld:
Jørgen Pedersen, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
316, 916, 31 maj 1787, Foldby, Foldby sogn
Karen Sørensdatter, død
Frederik Jensens fæstemø
Hendes helsøskende:
1) Jens Sørensen, husmand i Egaa
2)  Kirsten Sørensdatter ~ husmand Rasmus Sørensen Feld i Biøstrup
3)  Dorthe Sørensdatter i København, ugift
Hendes halvsøskende:
4)  Rasmus Sørensen i Biøstrup
5)  Michel Sørensen, gårdmand i Knebel på Rolsøgaard Gods
6)  Laurs Sørensen, Wistoft, husmand på en gaard tilhørende Niels Jørgensen i Følle
Hendes moder Anne Michelsdatter, hos sin søn, nævnte Rasmus Sørensen i Biødstrup på mit gods Isgaard kaldet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
317, 919, 26 maj 1788, Norring, Foldby sogn
Karen Sørensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres barn:
Mette Jensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
318, 922, 13 juni 1788, Foldby, Foldby sogn
Anne Sørensdatter, død
Peder Laursens hustru
Deres børn:
Laurs Pedersen, ¼ år
Morbroder Laurs Sørensen i Norring var tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
319, 923, 27 juni 1788, Riis, Foldby sogn
Anne Johanne Jensdatter, død, ugift
Arvinger var hendes søskende:
Peder Jensen, gårdmand i Skjoldelev
Mogens Jensen, i Riis
Laurs Jensen, i Norring
Anne Jensdatter ~ Christen Christensen i Riis
Zidsel Jensdatter ~ Christen Mortensen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
320, 925, 27 juni 1788, Foldby, Foldby sogn
Edel Kirstine Nielsdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Børn:
Anne Jensdatter, 10 år
Maren Jensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
321, 935, 27 februar 1789, Riis, Foldby sogn
Mogens Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Michel Mogensen, 6 år
Niels Mogensen, 4 år
Jens Mogensen, 2 år
Lavværge Jens Sørensen, gårdmand i Norring, Farbroder Rasmus Nielsen, gårdmand i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 29/29
322, 951, 27 juni 1788, Foldby, Foldby sogn
Anders Jensen, død
Mette Marie Rasmusdatter, enke
Rasmus Andersen, 8 år
Karen Andersdatter, 5 år
Lavværge Niels Christensen fra Foldby
Formynder Jacob Frandsen fra Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
323, 13, 2. november 1789, Foldby, Foldby sogn
16, 13 februar 1790
Anne Jensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Sørensen, 1 ½ år
Tilsynsværge for den umyndige er Jens Knudsen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
324, 41, 23. juni 1790, Norring, Foldby sogn
67, 5. november 1790
Maren Sørensdatter, død
indsidderpige hos Jens Skrædder i Norring.
Arvinger:
Søskendebørn:
Hans Andersen, gårdmand i Haar
Niels Andersen, gårdmand i Haar
Mette Jensdatter ~ Jens Christensen Skrædder i Norring
Anne Marie Jacobsdatter ~ Ole Nielsen, husindsidder i Haldum, men som er død og efterladt sig en datter Maren? Olesdatter i København
Anna Simonsdatter gift med Anders Mouridsen i “Skogby”
Thomas Jacobsen, som p.t er i København, 48 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
325, 46, 4. august 1790, Tinning, Foldby sogn
54, 28 september 1790 (G 341-381 A 3/16)
Margrethe Hansdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Hendes arvinger og børn:
Niels Nielsen, 30 år, opholdende sig i København, smedesvend
Niels Nielsen, 26 år, ved skiftet hos stedfaderen
Else Kirstine Nielsdatter, 23 år
Johanne Nielsdatter, 21 år
Niels Nielsen, 30 år som er i København
For de 2 umyndige var mødt farbroderen Christen Nielsen i Skjød, morbroder Søren Hansen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
326, 102, 22. oktober 1791, Norring, Foldby sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Sørensen, fæstehusmand, enkemand
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 15 år, hos Niels Præst i Norring
Mette Rasmusdatter, 14 år
Maren Rasmusdatter, 12 år
Børnenes tilsynsværge, moderbrødre, Niels Præst og Jens Sørensen begge i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
327, 120, 28. marts 1792, Foldby, Foldby sogn
135, 10. Mai 1792
Jeremias Nielsen, død, fæstegårdmand
Anne Mortensdatter, enke
Den døde mands efterladte børn fra 2 ægteskaber:
Niels Jeremiassen, 15 år
Laurs Jeremiassen, 10 år
Hans Jeremiassen, 5 år
Morten Jeremiassen, 2 år
Lavværge Rasmus Thomassen af Foldby
På den ældste søns vegne hans morbroder og født værge, Hendrik Pedersen, ungkarl i Skjoldelev, og på de øvrige børns vegne farbroder og født værge, Poul Nielsen af Borum og som tilsynsværge for bemeldte, Thomas Kieldsen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
328, 124, 31. marts 1792, Norring, Foldby sogn
133, 9. Maj 1792
Maren Rasmusdatter, død
Peder Jensen, enkemand, fæstehusmand
Deres barn:
Maren Pedersdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
329, 138, 7. juli 1792, Foldby, Foldby sogn
144, 20. Juli 1792
Niels Christensen død, fæstehusmand
Mette Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 1 ½ år
Edel Nielsdatter, 3 år
begge hos moderen
Lavværge Jacob Frandsen Smed i Faistrup
Formynder Michel Nielsen i Haar, den nærmeste pårørende på faderens side
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
330, 140, 14. juni 1792, Norring, Foldby sogn
174, 27. Februar 1793 (G 341-381 A 5/16)
Jens Laursen, død, fæstegårdmand
Anne Nielsdatter, enke
Sa børn:
Laurs Jensen, 12 år
Niels Jensen, 2 år
Else Kirstine Jensdatter, 16 år
Anne Jensdatter, 8 år
Karen Jensdatter, 4 år
Tilsynsværge var født værge, Mogens Laursen i Hummeluhr
Antagen lavværge Søren Pedersen af Sale?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
331, 148, 8. August 1792, Tinning, Foldby sogn
Afgangne markmand Christen Jensen, død
Malene Pedersdatter, enke
Arvinger:
Har givet følgende afkald på arv efter ham:
Anders Jensen i Spørring, broder til afdøde
Christian Jensen i Mejlby, som har til ægte den afdødes søster Dorthe Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
332, 170, 24. december 1792, Norring, Foldby sogn
175, 27. Februar 1792
Zidsel Jensdatter, død
Christen Mortensen, enkemand, gårdmand
Deres børn:
Jens Christensen, 8 år
Morten Christensen, 4 år
Christen Christensen, 2 år
Johanne Christensdatter, 14 år
Deres moderbroder Mogens Jensen i Riis er tilsynsværge og Peder Jensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
333, 182, 22. april 1793, Norring, Foldby sogn
Maren Pedersdatter, død, enke
Anders Jensen var tidligere død
Arvinger er hendes søskendebørn:
1) Elle Pedersdatter, afgangne Anders Christensens enke i Norring,
hvilken Elle Pedersdatter var søskendebarn til den afdøde
2)  Jens Sørensen, husmand i Norring, hvis moder var søskendebarn til den afdøde
3)  Jens Christensen, husmand i Norring, hvis moder var søskendebarn til afdøde
4)  Niels Nielsen, gårdmand i Melleriis hvis hustru Johanne Pedersdatter var søskendebarn af afdøde
5)  Poul Nielsen i Norring, hvis hustru Johanne Rasmusdatter var halvsøskendebarn til den afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
334, 215, 31. Januar 1794, Foldby, Foldby sogn
Attest til Søren Thomassens enke om at hun kan gifte sig. Hendes mands bo er sluttet ved bortsalg på auktion af indb, men der var end ikke nok til begravelsen, hvorfor hun havde fået hjælp fra sognets fattigkasse
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
335, 218, 23. april 1794, Norring Mølle, Foldby sogn
242, 10. December 1794 (G 341-381 A 6/16)
Birgitte Amdisdatter, død
Jørgen Rasmussen, møller, Norring Mølle, enkemand
Deres barn:
Erhardt Jørgensen, 15 år
Tilsynsværger, morbrødre Jens Amdisen i Vellev og Søren Amdisen gårdmand ibid, Henrik Amdisen, degn i Hvorslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
336, 228, 1. maj 1794, Norring, Foldby sogn
Maren Pedersdatter, død
Niels Nielsen Klog, enkemand, opholdsmand
Ingen børn, hendes arvinger:
Søren Skytte
Christen Skrædder i Grundfør
men enkemanden vidste ikke hvorledes slægtsforholdet var, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
337, 238, 13. November 1794, Foldby, Foldby sogn
Inger Christensdatter, død
Søren Jensen Hvas, enkemand
Deres barn:
Mette Sørensdatter, 17 år
Morbroder Jens Christensen i Lillering by i Skanderborg amt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
338, 246, 28. januar 1795, Tinning, Foldby sogn
262, 6. Maj 1795
Karen Nielsdatter, død
Ib Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Ibsen, 9 år
Christen Ibsen, 3 år
Mette Nielsdatter, 13 år fra et andet ægteskab
Anne Ibsdatter, 11 år
Dorthe Ibsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
339, 282, 13. november 1795, Foldby, Foldby sogn
288, 29. December 1795
Jens Simonsen, fæstehusmand, død
Margrethe Thomasdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 24 år
Simon Jensen, 13 år
Kirsten Jensdatter ~ gårdmand Niels Jensen i Voldby
Maren Jensdatter, 20 år
Lavværge Søren Knudsen af Foldby
Niels Jensen Voldby på sin hustrus vegne, og yngste søn og ugifte datters
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
340, 285, 14. November 1795, Foldby, Foldby sogn
Mette Jensdatter, død ( 2 år før skiftet)
Mogens Isaacs, enke
Hendes børn:
Søren Jensen Hvas, husmand i Foldby
Maren Mogensdatter ~ Rasmus Andersen i Hummeluhr
Anne Mogensdatter ~ Jens Nielsen i Skjoldelev
Karen Pedersdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
341, 286, 14. November 1795, Foldby, Foldby sogn
Malene Pedersdatter, død
Christen Nielsen, hyrde, enkemand
Hendes arving, en søstersøn Peder Mogensen, men intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
342, 299, 26. marts 1796, Foldby, Foldby sogn
Niels Jensen, død (10 år før)
Johanne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 36 år
Niels Nielsen, 33 år
Oluf Nielsen, 30 år
Maren Nielsdatter, 27 år
Anne Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
343, 340, 24. Juli 1797, Foldby, Foldby sogn
Karen Nielsdatter, død
Jørgen Jørgensen Smed, enkemand
Deres børn:
Niels Jørgensen, i Elev, myndig
Jørgen Jørgensen i Haldum, myndig
Anders Jørgensen i Foldby, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
344, 343, 7. marts 1798, Norring Skovhuus, Foldby sogn
Michel Jensen og Birthe Christensdatter. Der er om generationsskifte, de er ikke døde.
Deres børn:
Jens Michelsen, 35 år, i Sælland
Peder Michelsen, 32 år
Jørgen Michelsen, 26 år
Christen Michelsen, 24 år i Søften
Søren Michelsen, 20 år
Anna Michelsdatter ~ Skibstømmermand Anders Bunde i Århus
Margrethe Michelsdatter, 39 år, tjener i Riis
Mette Michelsdatter ~ Christen Rasmussen i Århus
Anna Cathrine Michelsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
345, 350, 2. maj 1798, Tinning, Foldby sogn
366, 27. September 1798
Else Pedersdatter, død
Mads Nielsen, fæstegårdmand, enkemand
Deres børn:
Niels Madsen, myndig
Peder Madsen, 15 år
Jens Madsen, 3 år
Mette Madsdatter, 18 år
Margrethe Madsdatter, 7 år
Mette Marie Madsdatter, 5 år
Rasmus Michelsen i Tinning er værge for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
346, 354, 2 maj 1798, Tinning, Foldby sogn
365, 7. September 1798
Niels Pedersen, fæstegårdmand, død
Enken Ellen Christensdatter
Deres børn:
Peder Nielsen, gårdmand i Vivild
Christen Nielsen, myndig
Christen Nielsen, myndig
Jacob Nielsen, myndig
Laurs Nielsen, 5 år
Kjersten Marie Nielsdatter, 20 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Helle Nielsdatter, 13 år
Anna Nielsdatter, 10 år
Karen Nielsdatter, 8 år
Johanne 1 ½ år
Lavværge Hans Jensen i Tinning
Formynder farbroder Anders Pedersen i Norring
Bobeholdning (333-3-3 ½) = Søsterlod (20-5-13 7/32), broderlod (41-5-10 7/16)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
347, 359, 2. august 1798, Norring, Foldby sogn
Jens Sørensen, fæstehusmand, død
Anna Rasmusdatter, enke
Fælles børn:
Rasmus Jensen, 9 år
Søren Jensen, 3 år
Peder Jensen, 1 år
alle hos moderen
Lavværge var Peder Jensen, Norring og Poul Nielsen, Norring var formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
348, 361, 2. august 1798, Norring, Foldby sogn
Karen Jensdatter, død
Rasmus Madsen, enke- og fæstehusmand
Fælles børn:
Mads Rasmussen, 13 år, tjener i Øster Riis
Niels Rasmussen, 8 år
Jens Rasmussen, 3 år
Johanne Rasmusdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
349, 376, 18. marts 1799, Norring, Foldby sogn
Skifteforretning, Michel Pedersen (forrige fæster) fra Tinning, med svigersøn Jens Jensen, der havde ægtet hans ældste datter Mariane, Hans Jensen var formynder for den yndgste, Helene. Der er ikke tale om dødsfald, men i skifte i forbindelse med overdragelse af fæste til Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
350, 382, 21 oktober 1799, Foldby, Foldby sogn
409, 15. December 1800
417, 14. Februar 1801 (G 341-381 A 9/16)
Rasmus Nielsen Farre, (Rasmus Degn?) død
Ane Margrethe Pedersdatter, enke
Deres børn:
Ane Marie Rasmusdatter, 16 år
Lise Rasmusdatter, 14 år
Mariane Rasmusdatter, 12 år
Johannes Rasmussen, 6 år
Lavværge, sognefoged, Søren Knudsen i Foldby
Degnen Loumand formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
351, 415, 27. januar 1801, Norring, Foldby sogn
425, 1. August 1801
Peder Sørensen Smed, død
Kirsten Jensdatter, enke
Fælles børn:
Johanne Pedersdatter, 11 år
Maren Pedersdatter, 10 år
Søren Pedersen, 8 år
Jens Pedersen, 6 år
Dorret Kirstine Pedersdatter, 4 år
Ane Pedersdatter, 1 ½ år
Peder Pedersen, født efter faderens død
Deres moderbroder, Anders Jensen, Norring var mødt
Antagen lavværge Jens Nielsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
352, 74, 18. Juni 1801, Foldby, Foldby sogn
79, 12. August 1801 (G 341-385 4/9)
Søren Pedersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Peder Pedersen, 24 år
2)  moderen Kirsten Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
353, 76, 26. Juni 1801, Riis, Foldby sogn
Mogens Jensen, død
Mette Mortensdatter, enke
Deres børn:
Jens Mogensen, 21 år
Jens Mogensen, 10 år
Ane Chatrine Mogensdatter, 14 år
Lavværge Christen Mortensen fra Norring
Formynder Peder Jensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
354, 110, 17. Marts 1802, Norring, Foldby sogn
Kirsten Nielsdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Afdødes særkuldbørn i ægteskab med Henrik Andersen:
Inger Henriksdatter ~ Christen Mortensen i Norring
I ægteskabet med enkemanden:
Jens Laursen, 28 år
Karen Laursdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
355, 428, 9. august 1802, Tinning, Foldby sogn
443, 10. November 1802
Michel Rasmussen, død
Kirsten Marie Bertelsdatter, enke
Arvinger:
Rasmus Michelsen, 23 år
Bertel Michelsen, 17 år
Margrethe Michelsdatter, 27 år
Lavværge Christen Jensen, Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
356, 433, 7. oktober 1802, Norring, Foldby sogn
Inger Hendriksdatter, død
Christen Mortensen, enkemand
Deres børn:
Zidsel Christensdatter, 8 år
Kirsten Christensdatter, 5 år
Ane Johanne Christensdatter, 2 år
Inger Christensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
357, 469, 20. juli 1803, Norring, Foldby sogn
Poul Nielsen, død
Johanne Rasmusdatter, enken
Deres børn:
Niels Poulsen, 32 år
Rasmus Poulsen, 26 år
Jens Poulsen, 22 år
Anders Poulsen, 17 år
Anne Poulsdatter, 30 år
Karen Poulsdatter, 28 år
Lavværge, Niels Jensen
Niels Poulsen på de umyndige børns vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
358, 489, 16. december 1803, Norring, Foldby sogn
Poul Nielsen Riis, død
Børn:
Niels Poulsen, 32 år
Karen Poulsdatter, 28 år ~ Søren Nielsen i Norring
Rasmus Poulsen, 26 år
Jens Poulsen, 22 år
Anders Poulsen, 17 år
Ane Poulsdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
359, 499, 22. februar 1804, Foldby, Foldby sogn
510, 15. Juni 1804
Niels Jensen, husmand død
Maren Jensdatter, enken
Deres børn:
Jens Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 2 år
Anders Jensen var formynder for børnene
Lavværge Jens Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
360, 519, 29. september 1804, Norring, Foldby sogn
521, 9. Juni 1805
529, 13. Marts 1805
548, 16. August 1805
Johanne Jensdatter, død
Laurs Zachariassen, enkemand
Hendes arvinger:
Zacharias Laursen, 18 år
Karen Laursdatter ~ Rasmus Sørensen i Lading
Ane Katrine Laursdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
361, 524, 25. januar 1805, Tinning, Foldby sogn
572, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
576, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
Jørgen Jensen, død, fæstehusmand
Maren Hansdatter, enken
Arvingerne var hans moder Anne Jørgensdatter og 2 halvbrødre begge af navn Jens Madsen. Lavværge Peder Christensen af Norring. 9643 A 576: Afkald fra arvingerne efter husmand Jørgen Jensen af Tinning. Da Jørgen Jensen er ved døden afgangen, hans moder, som er endnu i live giver ved formynder hendes nu eldste søn, Jens Madsen, giver og afkald og kvittering. Som med paaholdende haand underskriver Tinning den 18. December 1805: Jens Madsen, Haldum. Til vitterlighed gør med os tvende medunderskrevne Jens Rasmussen, Michel Michelsen Tinning, ligeledes kvitterer jeg Jens Madsen den yngre. Fremlagt under skiftet efter Jørgen Jensen i Tinning den 28. December 1805.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
362, 525, 25. januar 1805, Foldby, Foldby sogn
569, 18. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
570, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
575, 26. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
Maren Madsdatter, død
Christen Andersen, husmand, enkemand
Hendes arvinger:
Helbroder Rasmus Madsen af Norring
Halvsøster Johanne Madsdatter ~ Frederic, underofficer i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
363, 531, 13. april 1805, Tinning, Foldby sogn
570, 28. December 1805
Ib Rasmussen, død, fæstehusmand
Mette Nielsdatter, enke
Hans børn:
1 ægteskab med Karen Nielsdatter:
Anne Ibsdatter, 21 år
Dorthe Ibsdatter, 17 år
Rasmus Ibsen, 19 år
Christen Ibsen, 13 år
2 ægteskab med Mette Nielsdatter, enken
Søren Ibsen, 6 år
Karen Ibsdatter, spæd
Lavværge Søren Pedersen af Tinning
Formynder for børnene er Morten Nielsen i Faistrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
364, 536, 13. juni 1805, Norring, Foldby sogn
563, 6. December 1805
Anders Pedersen, gårdmand, død
Anne Christensdatter, enken
Deres børn:
Peder Andersen, 35 år, gårdmand i Vitten
Christen Andersen, 31 år, gårdmand smst.
Jens Andersen, 24 år
Niels Andersen, 19 år
Helle Andersdatter, 37 år
Maren Andersdatter, 26 år ~ Zacharias Laursen i Norring
Enken med lavværge Niels Jensen Præst
Peder Andersen på alle de umyndiges vegne og Zacharias Laursen på sin kones vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
365, 539, 13. juni 1805, Norring, Foldby sogn
573, 28. December 1805
Niels Jensen, fæstehusmand, død
Karen Laursdatter, enke
Hans Arvinger:
Anne Nielsdatter, 14 år
Else Nielsdatter, 11 år
Anne Johanne Nielsdatter, 5 år
Jens Nielsen, 1 år
Lavværge Niels Præst af Norring
Zacharias Laursen, formynder for børnene
Enkens forlovede Peder Christensen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
366, 544, 14. august 1805, Norring, Foldby sogn
567, 18. December 1805
Maren Andersdatter, død
Zacharias Laursen, enkemand
Deres barn:
Laurs Zachariassen, 4 år
Formynder Niels Laursen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
367, 546, 14. august 1805, Norring, Foldby sogn
561, 6. December 1805
Rasmus Nielsen Riis, død
Maren Andersdatter, død
Deres børn:
Anders Rasmussen, 15 år
Niels Rasmussen, 12 år
Søren Rasmussen, 1 år
Karen Rasmusdatter ~ Søren Nielsen i Søften, gårdmand
Kirsten Rasmusdatter, 20 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Mariane Rasmusdatter, 8 år
Mette Rasmusdatter, 5 år
Formyndere Niels Jensen Præst og Laurs Sørensen begge af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
368, 557, 22. oktober 1805, Riis, Foldby sogn
568, 18. December 1805
Karen Michelsdatter, død
Niels Mortensen, gård- og enkemand
Deres børn:
Morten Nielsen, 6 år
Farbroderen, Christen Mortensen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
369, 612, 15. august 1806, Foldby, Foldby sogn
620, 20. December 1806
Johanne Andersdatter, død i Houlbjerg
Søren Christensen, fæstehusmand
Arvinger:
Anders Sørensen, 26 år
Mette Marie Sørensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
370, 632, 9. Februar 1807, Tinning, Foldby sogn
637, 15. April 1807
Søren Hansen, død, skovfoged i Tinning
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Hans Sørensen, 18 år
Rasmus Sørensen, 15 år
Peder Sørensen, 10 år
Ole Sørensen, 2 år
Else Marie Sørensdatter ?
Enken med lavværge Niels Tinning i Terp Mølle, Michel Rasmussen i Tinning var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
371, 639, 8. maj 1807, Foldby, Foldby sogn
643, 8. Juni 1807
645, 18. Juni 1807
659, 19. August 1807
662, 30. September 1807
662, 1. Oktober 1807
Karen Poulsdatter, død, indsidder
Hun døde hos udflyttergårdmand Rasmus Thomsen i Foldby
Arvingerne:
1) Helbroder Peder Poulsen, husmand i Mundelstrup
2)  Helsøster Else Poulsdatter, som opholder sig i Foldby, mødt ved sin svigersøn Anders Christensen i Norring
3)  Helsøster Inger Marie Poulsdatter, som var gift med Peder Laursen i Mundelstrup, død og har efterladt sig:
3a) Laurs Pedersen, gårdmand i Mundelstrup
3b) Poul Pedersen, tjener smst
3c) Jens Pedersen, tjener i Tilst
3d) Peder Pedersen, soldat i Rensborg
3e) Karen Marie Pedersdatter, Mundelstrup
4)  Halvbroder Peder Pedersen, husmand i True, død og har efterladt sig:
4a) Peder Pedersen, tjener i Terp, Lisbjerg sogn
4b) Poul Pedersen ibid
4c) Rasmus Pedersen, tjener i Siem?
+ 3 døtre, hvis navne ikke kendes og opholdssted ikke vides
5)  Halvsøster Karen Pedersdatter, gift i Århus, er død, har efterladt sig:
5a) Søn opholder sig i Lillering
5b) En datter Anne gift med en gårdmand ved navn Anders Johansen i Lillering
5c) Karen gift med Peder Madsen i Århus, murermester
5d) Inger gift med Niels Hansen i Århus, væver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
372, 649, 23. juli 1807, Foldby, Foldby sogn
Rasmus Andersen, død
hans arvinger:
Hans moder Mette Marie Rasmusdatter i 2. ægteskab ~ Rasmus Nielsen Balle,
helsøster Karen Andersdatter, hendes morbroder Niels Møller af Hadsten
halvbroder Anders Nielsen og
halvsøster Edel Nielsdatter, deres farbroder og fødte værge Michel Nielsen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
373, 661, 25. september 1807, Norring, Foldby sogn
668, 28. December 1807
Bodil Marie Andersdatter, død
Frands Nielsen, enkemand
Fælles børn:
Niels Frandsen, 28 år
Maren Frandsdatter, 30 år ~ Niels Jensen, tjener i Norring
Kirsten Frandsdatter, 24 år ~ Frans Skrædder i Faistrup
Mødt var enkemanden selv og sønnen Niels Frandsen på egne vegne og på sin yngste søsters vegne. Niels Jensen på sin kone Maren Frandsdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
374, 676, 9. maj 1808, Norring, Foldby sogn
683, 16. September 1808
Marie Lisbeth Laursdatter, død
Anders Christensen, enkemand
Børn:
Frans Rasmussen, 12 år, stedsøn
Christen Andersen, 6 år
Formynder Zacharias Laursen, udflytter af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
375, 684, 26. september 1808, Foldby, Foldby sogn
690, 30. November 1808
Kirsten Marie Nielsdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Arvinger var fælles børn:
Knud Jensen, 19 år
Anne Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
376, 716, 4. januar 1810, Foldby, Foldby sogn
725, 27. Februar 1810
Maren Pedersdatter, død
Søren Christensen, fæstehusmand, enkemand
Hendes arvinger var hendes søskende:
1)  Helbroder Peder Pedersen, husmand i Søften
2)  Helbroder Rasmus Pedersen, gårdmand i Tinning, død og efterladt sig: Maren Rasmusdatter, 28 år, Bodil Rasmusdatter, 24 år
3)  Helsøster Margrethe Pedersdatter, enke i Terp
4)  Helsøster Karen Pedersdatter, enke i Skjød
Maren og Bodil Rasmusdatter var repræsenteret ved Søren Pedersen, deres stedfader.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
377, 720, 12. januar 1810, Tinning, Foldby sogn
726, 7. Marts 1810
Mads Nielsen, død
Johanne Jensdatter, enke
Børn:
1 ægteskab med Else Pedersdatter
Niels Madsen, 32 år
Peder Madsen, 27 år, soldat
Jens Madsen, 14 år
Mette Madsdatter, 30 år
Margrethe Madsdatter, 19 år
Mette Marie Madsdatter, 17 år
2 ægteskab med Johanne Jensdatter
Jens Madsen, 8 år
Laurs Madsen, 3 år
Else Madsdatter, 5 år
Maren Madsdatter, 2 år
Hans Jensen i Tinning var lavværge
Mathias Nielsen, Skjoldelev, formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
378, 738, 11. August 1810, Norring Riis, Foldby sogn
750, 12. December 1810
Rasmus Sørensen Skiøt, død
Ane Jørgensdatter, enke
Deres barn:
Søren Rasmussen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
379, 743, 5. november 1810, Riis, Foldby sogn
754, 28. December 1810
Mariane Pedersdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Arvinger var fællesbørn:
Niels Christensen, 2 år
Peder Christensen, spæd
Ane Christensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
380, 753, 22. December 1810, Tinning, Foldby sogn
Mette Vante, død
Jens?
Hendes arvinger:
Niels Jensen i Hadbjerg, en brodersøn og mødt på sin kones vegne da hun var en broderdatter! Christen Christensen i Tobech Mølle, mød ved sin søn Christen Christensen Dorthe Jensdatter ~ Rasmus Andersen i Voldum, hun var broderdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
381, 769, 31. maj 1811, Tinning, Foldby sogn
777, 6. Juli 1811
Hans Jensen Overgaard, død
Else Kirstine Nielsdatter, enke
Arvinger anmeldt at være:
Jens Hansen, 16 år
Maren Hansdatter, 13 år
Lavværge, Jens Jensen Overgaard af Tinning
Formynder for børnene, deres farbror Michel Jensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
382, 783, 5. september 1811, Norring
806, 13. December 1811
Kirsten Rasmusdatter, død
Rasmus Poulsen, enkemand
Børn:
Maren Rasmusdatter, 4 år gl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
383, 814, 29. januar 1812, Norring, Foldby sogn
822, 20. Februar 1812
Rasmus Jensen Kok, udflyttergårdmand, død
Margrethe Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 4 år
Mette Marie Rasmusdatter, 9 år
Karen Rasmusdatter, 6 år
Maren Rasmusdatter1/2 år
Enkens broder Søren Michelsen i Grundfør
Farbroder Anders Jensen Koch i Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
384, 816, 3. februar 1812, Norring Mølle, Foldby sogn
827, 16. Marts 1812
Erhardt Jørgensen, møller, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Birgitte Erhardtsdatter, 4 år
Stine Marie Erhardtsdatter, 2 år
Lavværge Niels Nielsen af Framlev
Fabroderen Envold Jørgensen, Stilling var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
385, 823, 21. februar 1812, Norring, Foldby sogn
868, 28. December 1812 (G 341-382 B 2/16)
Laus Olesen, død
Helle Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Laursdatter, 30 år
Marian Laursdatter, 28 år
Anne Kirstine Laursdatter, 26 år
Kirsten Laursdatter, 24 år
Lavværge, Jens Nielsen Spørring og formynder for børnene, Michel Michelsen Vante af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
386, 849, 13. august 1812, Foldby, Foldby sogn
863, 19. December 1812
Niels Nielsen, død,
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans søskende arver:
1) Broder Jep Nielsen, husmand i Foldby
2) søster Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Knudsen af Foldby, men død:
2a) Knud Jensen, 13 år
2b) Ane Jensdatter, 15 år
3) søster Maren Nielsdatter ~ avlsbruger Niels Nielsen på Søften mark
4) søster Ellen Marie Nielsdatter ~ husmand Christian Andersen i Foldby
Lavværge Jens Nielsen udflytter af Foldby, hendes broder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
387, 852, 13. august 1812, Norring, Foldby sogn
869, 28. December 1812
Maren Mogensdatter, død
Jens Poulsen, enke
Deres barn:
Poul Jensen, 3 år
Formynder Niels Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
388, 881, 12. marts 1813, Tinning, Foldby sogn
894, 20. December 1813
Ane Jensdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Deres børn:
Michel Rasmussen, 2 år
Jens Rasmussen, 1 år
Jens Christensen i Vitten, morbroder var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
389, 883, 12. juli 1813, Tinning, Foldby sogn
892, 20. December 1813
Anne Olesdatter, død
Michel Michelsen, enkemand
Deres børn:
Ole Michelsen, myndig
Ane Michelsdatter, 32 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
390, 885, 12. august 1813, Norring, Foldby sogn
891, 29. November 1813
Ane Poulsdatter, død
Laurs Jensen, enke
Afdødes moder og søskende arver:
Moderen ?
Broder Niels Poulsen, gårdmand i Norring
Rasmus Poulsen, gårdmand, smst
Jens Poulsen, husmand smst
Anders Poulsen, ugift
Karen Poulsdatter ~ Søren Jensen Hvas, gårdmand i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
391, 908, 2. April 1814, Norring, Foldby sogn
947, 31. December 1814
Karen Christensdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Arvinger er moderen og søskende:
Moderen Anne Mogensdatter
Jens Christensen, 19 år
Mogens Christensen, 14 år
Ane Christensdatter, 28 år
Ane Kirstine Christensdatter, 17 år
halvsøster Ane Pedersdatter, 10 år
Moderbroder Jens Mogensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
392, 916, 17. April 1814, Tinning, Foldby sogn
942, 28. december 1814
Peder Madsen, soldat, død i Helsingør
Arvinger:
Helsøskende:
Niels Madsen
Jens Madsen
Margrethe Madsdatter
Mette Marie Madsdatter
Mette Madsdatter ~ Christen Nielsen i Riis
Halvsøskende:
Jens Madsen
Laurs Madsen
Else Madsdatter
Maren Madsdatter
Farbroderen, Mathias Nielsen af Skjoldelev mødte som kurator og værge, for Mette Madsdatter hendes mand Christen Nielsen, Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
393, 949, 11. januar 1815, Foldby, Foldby sogn
982, 30. December 1815
Jens Nielsen, død, fæstehusmand
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 12 år
Søren Jensen, 7 år
Kirsten Marie Jensdatter, 7 år
Formynder farbroder Søren Nielsen i Foldby
Lavværge fæstehusmand Laurs Pedersen af Foldby
Enkens anden mand Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
394, 952, 24. januar 1815, Foldby, Foldby sogn
985, 6. Januar 1816
1001, 6. Januar 1816
Maren Knudsdatter, enkekone, død
Hendes børn:
1) Jørgen Jensen, 52 år ~ Inger Sørensdatter
2) Knud Jensen, husmand i Foldby, 50 år
3) Niels Jensen, død og efterladt sig:
3a) Jens Nielsen, 18 år
3b) Maren Nielsdatter, 12 år
4) datter Mariane Jensdatter, 47 år ~ Jens Nielsen i Foldby
Jens Michelsen var stedfader til de 3 børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
395, 964, 22. maj 1815, Norring Skovhus, Foldby sogn
987, 6. Januar 1816
Birthe Christensdatter, død, opholdskone
Børn:
1) Jens Michelsen, pt. Sjælland
2) søn Peder Michelsen, skovfoged i Norring Skovhus
3) Christen Michelsen, husmand i Søften
4) Jørgen Michelsen, soldat
5) Søren Michelsen, husmand i Foldby
6) Magrethe Michelsdatter i Norring Skovhus, 34 år
7) Ane Michelsdatter ~ Anders Bonde i Århus, skibstømmermand
8) Maren Michelsdatter ~ Jens Nielsen, Norring, gårdmand
9) Mette Michelsdatter ~ Christen Rasmussen i Bendstrup
10) Anne Cathrine Michelsdatter ~ Jørgen Sørensen smst.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
396, 965, 9. juni 1815, Norring, Foldby sogn
Inger Sørensdatter, død
Ole Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Christian Olesen, 19 år
Søren Olesen, 14 år
Rasmus Olesen, 11 år
Formynder Niels Nielsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
397, 968, 19. september 1815, Norring, Foldby sogn
979, 24. November 1815
Zidsel Christensdatter, død
Peder Michelsen er enkemanden
Deres børn:
Christen Pedersen, 15 år
Michel Pedersen, 6 år
Birthe Pedersdatter, 9 år
Enkemandens halvbroder Hans Christensen, Hinnerup Brogaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
398, 970, 9. oktober 1815, Tinning, Foldby sogn
981, 29. December 1815
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Mogensen, enke
Fælles børn:
Mogens Rasmussen, 20 år
Søren Rasmussen, 13 år
Peder Rasmussen, 10 år
Edel Rasmusdatter, 7 år
Farbror Christen Mogensen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
399, 989, 17. januar 1816, Tinning, Foldby sogn
1033, 20. December 1816 (G 341-382 B 5/16)
Niels Nielsen Smed, død
Kirstine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Margrethe Nielsdatter, 22 år, pt. i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
400, 992, 26. februar 1816, Tinning, Foldby sogn
996, 27. Marts 1816
Søren Pedersen Stolde, død
(Birthe) Birgitte Jensdatter, enke
Fælles børn:
Peder Sørensen, myndig
Jens Sørensen, myndig
Mette Marie Sørensdatter, 23 år
Karen Marie Sørensdatter, 20 år
Lavværge Rasmus Mogensen af Tinning
Farbror Peder Pedersen af Haldum er formynder for de umyndige.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
401, 999, 6. juni 1816, Foldby, Foldby sogn
1013, 12. Oktober 1816 (G 341-382 B 5/16)
Jens Knudsen, død
Ane Nielsdatter, enke
1 ægteskab:
Anne Jensdatter, 19 år
Knud Jensen, 17 år
2 ægteskab med enken:
Niels Jensen, 5 år
Kirsten Marie Jensdatter, 4 år
Formynder deres farbroder Søren Knudsen, sognefoged i Foldby
Lavværge Jens Nielsen, udflyttergårdmand af Foldby, hendes broder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
402, 1011, 11. oktober 1816, Tinning, Foldby sogn
1029, 18. December 1816
1071, 7. November 1817 (G 341-382 B 6/16)
Michel Rasmussen, død
Ellen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Michelsdatter, 18 år
Ole Ancher Secher Michelsen, 15 år
Maren Michelsdatter, 12 år
Rasmus Michelsen
Formynder var børnenes farbroder Niels Tinning i Terp mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
403, 1036, 25. januar 1817, Norring, Foldby sogn
1266, 23. December 1820 (B 341-382 B 9/16)
Christian Rasmussen Eggersen, død
Ane Margrethe Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christiansen, 13 år
Ane Marie Christiansdatter, 8 år
Laugværge enkens broder Laurs Jensen af Skjoldelev
Formynder Niels Hvas i Norring
Enkens 2. Mand Anders Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
404, 1041, 16. April 1817, Riis, Foldby sogn
1044, 14. Maj 1817
1047, 14. Maj 1817
1051, 4. Juni 1817
1053, 14. Juni 1817
1075, 19. December 1817 (G 341-382 B 6/16)
1079, 16. Januar 1818 (G 341-382 B 6/16)
1080, 24. December 1817 (G 341-382 B 6/16)
1085, 30. Juni 1818 (G 341-382 B 6/16)
Jørgen Michelsen, aftægtsmand, død, barnløs
Hans afdøde hustru Kirsten Thomasdatter
De boede oprindelig i Spørring sogn
1) Hendes broder Rasmus Thomassen, gårdmand i Foldby, havde 2 sønner Thomas og Rasmus
2)  Peder Thomassen, død
2a) Thomas Pedersen, tjener i Norring
3)  Helle Thomasdatter ~ skomager Jens Elman i Ebeltoft
4)  Ellen Thomasdatter ~ Jacob Nielsen i Lisbjerg, han død
5)  Karen Thomasdatter ~ Jens Lassen i Søften
Nærmeste arvinger efter loven skulle være søskendebørn
En søster Kirsten Michelsdatter i København skulle være død uden livsarvinger, men arvingerne efter loven blev ikke eftersøgt, da der var testamente.
Gårdmand Niels Jensen i Riis var indsat som universalarving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
405, 1045, 16. maj 1817, Norring, Foldby sogn
1062, 26. Augsut 1817
Dorthe Rasmusdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Deres barn:
Jens Laursen, spæd, men død mellem skiftesamlingerne
Formynder var morbroder, Søren Rasmussen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
406, 1102, 29. marts 1819, Norring, Foldby sogn
1121, 24. Juli 1819
1122, 18. August 1819
1139, 17. September 1819
1175, 17. December 1819
1196, 19. April 1820 (G 341-382 B 8/16)
1215, 31. Juli 1820 (G 341-382 B 8/16)
1221, 23. Oktober 1820 (G 341-382 B 8/16)
Jens Nielsen Spørrings konkursbo
Der er mange sider om dette skifte.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
407, 1112, 29. april 1819, Tinning, Foldby sogn
1161, 6. December 1819
Mette Nielsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Søren Ibsen, 20 år
Karen Ibsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
408, 1118, 19. Juni 1819, Norring, Foldby sogn
Kvittering for modtagelse af arv:
Søren Jensen ~ Mette Pedersdatter kvitterer for modtagelse af Mette Pedersdatters arv efter sin fader Peder Jensen i Norring, hendes stedmoder Karen Rasmusdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
409, 1194, 18 april 1820, Foldby, Foldby sogn
1201, 16. Maj 1820
1236, 12. November 1820
1277, 9. Juli 1820 (G 341-382 B 9/16)
Jens Knudsen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn med 1. hustru, Edel Kirstine Nielsdatter:
Ane Jensdatter ~ husmand Jørgen Rasmussen i Foldby
Maren Jensdatter ~ Peder Christensen i Skjoldelev
2. ægteskab med Maren Jensdatter:
Niels Jensen, 27 år
Mette Jensdatter, 29 år
Ane Jensdatter, 16 år
Som formynder farbroderen Søren Knudsen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
410, 1208, 2. juni 1820, Foldby, Foldby sogn
1234, 16. November 1820
Jens Thoersen, død
Ane Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 26 år
Christen Jensen, 24 år
Kirsten Jensdatter, 19 år
Mariane Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
411, 1210, 2. juni 1820, Norring, Foldby sogn
1238, 21. November 1820
Anders Christensen, død
Birthe Jensdatter, enke
Hans børn:
1) Christen Andersen, 18 år, fra ægteskabet med Marie Lisbeth Laursdatter, førhen død
2) Jens Andersen, 10 år fra ægteskabet med Birthe Jensdatter
Formynder, farbroder Søren Christensen
Lavværge Rasmus Jensen fra Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
412, 1227, 3. november 1820, Foldby, Foldby sogn
1241, 23. November 1820
Jens Nielsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 14 år
Margrethe Jensdatter, 18 år
Johanne Jensdatter, 16 år
Lavværge Christen Pedersen, Tinning
Formynder farbror Ole Nielsen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
413, 1243, 24. november 1820, Norring, Foldby sogn
1249, 24. November 1820
1250, 24. Juni 1808, afskrift af dokument
1257, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)
1272, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)
1273, 15. December 1820 (G 341-382 B 9/16)
1277, 16. Marts 1821 (G 341-382 B 9/16)
1296, 10. Juli 1821 (G 341-382 B 9/16)
1311, 27. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
1314, 15. December 1820 (G 341-382 B 10/16)
1319, 5. Oktober 1821 (G 341-382 B 10/16)
1321, 7. September 1821 (G 341-382 B 10/16)
1329, 2. November 1821 (G 341-382 B 10/16)
1338, 30. November 1821 (G 341-382 B 10/16)
1349, 21. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
1361, 15. Marts 1822 (G 341-382 B 10/16)
1364, 15. April 1822 (G 341-382 B 11/16)
1367, 22. April 1822 (G 341-382 B 11/16)
1373, 22. Maj 1822 (G 341-382 B 11/16)
1377, 15. December 1820 (G 341-382 B 11/16)
Niels Olesen, død
Ane Andersdatter, død
Ingen børn, arvinger
Mandens side:
helbroder Rasmus Olesen, Selling
helsøster Maren Olesdatter ~ Jacob Sørensen, han død 1798 (ved søn Niels Jacobsen i Lyngå ? og Ole Jacobsen
Konens side:
helbroder Hans Andersen
helbroder Niels Andersen Smed
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
414, 1282, 27. April 1821, Foldby, Foldby sogn
1343, 8. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
Christen Andersen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Christensen, 10 år
Niels Christensen, 6 år
Ane Christensdatter, 14 år
Enkens 2. Mand Jens Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
415, 1362, 10. april 1822, Tinning, Foldby sogn
1400, 19. November 1822 (G 341-382 B 11/16)
1401, 19. April 1822 (G 341-382 B 11/16)
Ellen Christensdatter, død
Børn 1 ægteskab med Niels Pedersen:
Christen Nielsen, skovfoged, 47 år
Christen Nielsen, 46 år
Jacob Nielsen, 42 år
Laurs Nielsen, 29 år
Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Pedersen, gårdmand i Haldum
Karen Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Sølvsten
Johanne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Hadsten
Helle Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
416, 1435, 14. Maj 1823, Norring, Foldby sogn
1451, 10. December 1823
Søren Sejersen, død
Zidsel Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 3 år
Anne Kirstine Sørensdatter, ¾ år
Morbroder Jens Christensen i Norring
Enkens 2. Mand Anders Rasmussen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
417, 1437, 16. maj 1823, Riis, Foldby sogn
1460, 24. December 1823
1468, 21. December 1823
1488, 22. Juni 1824 (G 341-382 B 13/16)
1492, 7. Juli 1824 (G 341-382 B 13/16)
1615, 7. Juli 1824 (G 341-382 B 15/16)
Christen Mortensen, død
Hans børn:
Jens Christensen, gårdmand i Elbeck
Christen Christensen, gårdmand i Riis
Zidsel Christensdatter, enke efter Søren Sejersen i Norring
Kirsten Christensdatter, forlovet med (senere gift med) Knud Sørensen i Foldby
alle disse var myndige
Ane Johanne Christensdatter, 22 år ~ Mathias Sørensen i Sabro
Inger Christensdatter, 20 år
begge ugifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
418, 1447, 22. August 1823, Tinning, Foldby sogn
Arveafkald efter Laurs Jensen og Maren Mortensdatter.
Vi underskrevne Christen Pedersen af Tinning, Niels Pedersen af Sabro, der er gift med de afgangnes døtre, Ane Laurdatter og Maren Laursdatter, og i lige måde underskriver Morten Laursen forpagter af Hede Mølle i Skandeborg ogsaa en søn af Laurs Jensen og Maren Mortensdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
419, 1473, 20. januar 1824, Foldby, Foldby sogn
1506, 18. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
Jørgen Jensen, død
Inger Sørensdatter, enke
Barn: Mette Marie Jørgensdatter, 13 ½ år
Enken 2. ægtefælle Niels Jensen, formynder Knud Jensen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
420, 1479, 9. marts 1824, Norring, Foldby sogn
1507, 18. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
Ane Rasmusdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 17 år
Rasmus Jensen, 16 år
Peder Jensen, 14 år
Kirsten Jensdatter, 13 år
Bodil Jensdatter, 11 år
Inge Marie Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
421, 1482, 20. Marts 1824, Tinning, Foldby sogn
1516, 6. November 1824
1516. 12. November 1824
Else Hansdatter, død
Afdødes slegfredbarn:
Søren Mathiassen, 2 år
Afdødes fader var Hans Sørensen Horn i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
422, 1490, 6. juli 1824, Norring, Foldby sogn
1515, 5. November 1824
Maren Christensdatter, død
Niels Nielsen Præst, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 9 år
Jens Nielsen, 6 år
Frands Nielsen, 5 år
Christian Nielsen, 3 år
Christen Nielsen, 1 år
Morbroder Jens Christensen, Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
423, 1497, 18. august 1824, Foldby, Foldby sogn
1517, 14. November 1824
Mariane Jacobsdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Hendes barn:
Jacob Olesen, 7 år
Morbroder Jens Nielsen i Norring var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
424, 1509, 19 oktober 1824, Foldby, Foldby sogn
1560, 9. November 1825 (G 341-382 B 14/16)
Øllegaard Olesdatter, død
Rasmus Pallesen, enkemand
Børn:
Niels Rasmussen, 13 år
Palle Rasmussen, 8 år
Ole Rasmussen, 6 år
Niels Rasmussen, 4 år
Anders Rasmussen, 1 ½ år
Christine Rasmusdatter, 10 ½ år
Morbroder er Rasmus Olesen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
425, 1531, 15. Marts 1825, Foldby, Foldby sogn
1532, 15. Marts 1825
Begæring fra gårdmand Mathias Sørensen i Foldby om registrering (konkursbegæring?). Han var rejst til Seerup sogn i Hids herred.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
426, 1551, 7. juli 1825, Riis, Foldby sogn
1566, 17. November 1825
Knud Nielsen, død
Ellen Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Knudsen, 22 år
Peder Knudsen, 20 år
Jens Knudsen, 17 år
Ane Knudsen, 30 år, tjener i Grundfør Præstegård
Maren Knudsdatter, 25 år
Ane Cathrine Knudsdatter, 23 år
Mariane Knudsdatter, 14 år
Mette Knudsdatter, 12 år
Formynder Knud Nielsen af Vitten
Lavværge Rasmus Mogensen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
427, 1618, 31. marts 1826, Norring, Foldby sogn
1637, 29. September 1826
Zacharias Laursen, død
Edel Larsdatter, enke
Børn af 1 ægteskab:
Laurs Zachariassen, 25 år
Børn af 2 ægteskab:
Lars Zachariassen, 17 år
Peder Zachariassen, 15 år
Jens Zachariassen, 11 år
Maren Zachariassen, 18 år
Ane Zachariassen, 13 år
Maren Zachariassen, 8 år
Mette Marie Zachariassen, 5 år
Kirsten Marie Zachariassen, 2 år
Lavværge Jens Mogensen af Riis
Værge var Laurs Nielsen fra Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
428, 1635, 5. september 1826, Foldby, Foldby sogn
1658, 18. September 1826
Mette Olesdatter, død
Skoleholder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Helle, 8 år
Ole, 1 ½ år
Ane, 3 år
Morbroder Rasmus Olesen fra Tinning var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
429, 1652, 30. november 1826, Foldby, Foldby sogn
1684, 21. September 1827 (G 341-382 B 16/16)
Marie Kirstine Jensdatter, død
Rasmus Pallesen, enkemand
Hendes arvinger var:
1 broder Jens Jensen, gårdmand i Vissing
1 søster Ane Marie Jensdatter ~ Peder Laursen i Vitten
halvsøster Sophie Jensdatter ~ Niels Thomasen, husmand i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
430, 1665, 20. marts 1827, Foldby, Foldby sogn
1687, 19. Oktober 1827
Kirsten Rasmusdatter, død
Rasmus Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Rasmussen, 39 år
Rasmus Rasmussen, 34 år
Mette Kirstine Rasmusdatter, 37 år ~ Daniel Danielsen i Grundfør
Øllegaard Rasmusdatter, 30 år ~ Peder Jensen, skovfoged i Foldby
Ane Margrethe Rasmusdatter, 26 år ~ Anders Christensen i Mundelstrup
Helle Marie Rasmusdatter, 23 år
Formynder Anders Jensen, Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
431, 1672, 30. Marts 1827, Tinning, Foldby sogn
1693, 26. Oktober 1827
1699, 21. December 1827
15, 30. Juni 1828 (G 341 383 2/21)
Rasmus Jensen Overgaard, død, ungkarl
Arvinger var søskende:
1) Broder Michel Jensen, gårdmand i Skjoldelev
2) Broder Jens Jensen, gårdmand i Tinning
3) Broder Hans Jensen, død
3a) Jens Hansen, myndig, tjener i Tinning
3b) Maren Hansdatter ~ Rasmus Olesen, Tinning
4) Søster Helle Jensdatter ~ Rasmus Ladefoged i Skejby, som begge er døde, efterladt sig:
4a) Hans Rasmussen, gårdmand i Skejby
4b) Jørgen Rasmussen, gårdmand i Hæst
4c) Else Marie Rasmusdatter ~ Søren Pedersen i Skejby
5) Søster Else Jensdatter ~ Jørgen Nielsen i Skejby, død
5a) Mariane Jørgensdatter ~ ??? og bor på Sødringholm
5b) Søster Margrethe Jensdatter, opholdskone i Skjoldelev, og enke efter Anders Jensen, smst
6) Søster Ane Jensdatter, enke efter glarmesteren i Tinning
7) Søster Johanne Jensdatter ~ Peder Kvolbeck, Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
432, 1673, 1. maj 1827, Tinning, Foldby sogn
1694, 26. Oktober 1827
Mette Jensdatter, død
Laurs Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Laursen, 2 år
Ellen Laursdatter, 6 uger
Formynder Jens Andersen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
433, 1680, 11. juni 1827, Norring, Foldby sogn
Peder Zachariassen, dreng, død
Arvinger:
Moderen, Ellen Larsdatter, Zacharias Laursens enke
Halvbroderen Laurs Zachariasen, myndig
Helbrødre:
Lars Zachariassen, 18 år
Jens Zachariassen, 12 år
5 helsøstre, Maren, Ane, Maren, Mette Marie, Kirsten Marie Zachariasdøtre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
434, 4, 19. Februar 1828, Foldby, Foldby sogn
6, 19. Marts 1828
Niels Jensen, død
Ane Marie Madsdatter, enke
Hans søn:
Jens Nielsen, 5 år
Mette Marie Nielsdatter, 3 år
Formynder Peder Christensen af Skjoldelev
Lavværge Jens Madsen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
435, 8, 28. April 1828, Riis, Foldby sogn
28, 14. November 1828
Mette Madsdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres børn:
Mads Christensen, 17 år
Peder Christensen, 14 år
Peder Christensen, 12 år
Mariane Christensdatter, 10 år
Else Marie Christensdatter, 6 år
Formynder, deres farbroder Anders Nielsen i Hanghede i Sabro sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
436, 13, 24. Maj 1828, Norring, Foldby sogn
Christen Jensen, død (ca. 1816)
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen
Niels Christensen
Anders Christensen
Karen Christensdatter ~ Laurs Nielsen i Vitten
Ane Johanne Christensdatter
Ane Christensdatter
Maren Christensdatter ~ Peder Nielsen i Hinnerup, begge døde
Deres børn:
Christen Pedersen
Johanne Pedersdatter
Edel Christensdatter ~ Mogens Jensen, i Vitten, han død
Lavværge Christen Jensen af Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
437, 22, 27. September 1828, Norring, Foldby sogn
35, 13. December 1828
Jens Michelsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 17 år
Thomas Jensen, 16 år
Niels Jensen, 14 år
Frants Jensen, 6 år
Ane Margrethe Jensdatter ~ Niels Nielsen i Grundfør
Edel Jensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
438, 25, 20. Oktober 1828, Norring, Foldby sogn
63, 11. December 1828 (G 341 383 3/21)
66, 23. December 1828 (G 341 383 3/21)
Opholdskone Maren Madsdatter, død
Gift med afdøde Christen Hansen,
Gårdmand Niels Nielsen fik overdraget hendes efterladenskaber, han havde passet hende under hendes sygdom
Opholdskone efter kontrakt af 18. Marts 1799, Niels Nielsen
Et par arvinger er nævnt.
Søskendebørn til afdøde:
Laurs Kiær af Norring
Mette Marie ~ Søren Laursen i Elev
Der er lidt usikkerhed om hvilket skifte den side hvor slægtninge er nævnt hører til, men jeg tror dette er korrekt. Skyldes at side 62 i protokollen mangler (i hvert fald billede på microfiche)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
439, 38, 6. Januar 1829, Norring, Foldby sogn
Bodil Rasmusdatter, død
Niels Rasmussen, død tidligere (1822?)
Deres børn:
1 datter, 14 år
1 søn, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
440, 38, 3. Juli 1828, Norring, Foldby sogn
Testamente mellem Anders Jensen og Kirsten Poulsdatter i Norring, oprettet 20. Januar 1803
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
441, 44, 25. April 1829, Riis, Foldby sogn
58, 28. November 1829
Maren Pedersdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 8 ½ år
Zidsel Christensdatter, 5 år
Kirsten Marie Christensdatter, 2 år
Morbroder Christen Pedersen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
442, 47, 15. Juni 1829, Norring, Foldby sogn
49, 13. Juli 1829
50, 15. Juni 1829
59, 2. December 1829
87, 14. Juli 1830 (G 341 383 4/21)
98, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)
101, 14. Juli 1830 (G 341 383 4/21)
102, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)
106, 17. November 1830 (G 341 383 4/21)
Anders Jensen Hjulmand, opholdsmand, død
Kirsten Poulsdatter, død for ca 1 år siden uden skifte
Mandens arvinger:
1)  søster Mette Jensdatter ~ Jens Nielsen Skytte, en søn Niels Jensen mødte for moderen
2)  søster Kirsten Jensdatter, enke ~ Peder Sørensen smed i Norring, en søn Peder Pedersen mødt for moderen
Hustruens arvinger:
1)  helsøster Helle Poulsdatter ~ Jens Christensen i Elbeck
2)  halvbroder Jens Nielsen Spørring i Norring
3)  halvsøster Ane Nielsdatter, død ~ Jens Christensen Thorsen
3a) Niels Jensen, myndig i Foldby
3b) Christen Jensen, myndig i Foldby
3c) Kirsten Jensdatter, 29 år
3d) Marianne Jensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
445, 48, 17. Juni 1829, Foldby, Foldby sogn
56, 18. November 1829
Mariane Mogensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Pedersen, 13 ½ år
Mogens Pedersen, 11 ½ år
Peder Pedersen, 9 ½ år
Christen Mogensen af Foldby er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
446, 94, 11. oktober 1830, Tinning, Foldby sogn
Ellen Marie Nielsdatter, enke, siddet i uskiftet bo begæret skifte efter sin tidligere afdøde mand, Peder Pedersen.
Deres børn:
Peder Pedersen, 7 ½ år
Niels Pedersen, 3 ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
447, 104, 2 december 1830, Norring, Foldby sogn
128, 4. Juli 1831 (G 341 383 5/21)
130, 12. Juli 1831 (G 341 383 5/21)
131, 18. Juli 1831 (G 341 383 5/21)
141, 21. Oktober 1831 (G 341 383 5/21)
Kirsten Nielsdatter, pige, død
hun var født i Haar, Haldum sogn
Til stede Michel Kieldsen af Norring, som nu er gift med den afdødes moder, Ane Kirstine Jensdatter.
Hendes arvinger:
1) Broder Christen Nielsen, tjener i Voldby
samt 2 halvsøskende af moderens nuværende ægteskab:
2) Niels Michelsen, 22 år
3)  Ane Michelsdatter, 19 år
4)  Moderen Ane Kirstine Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
448, 112, 16. februar 1831, Norring, Foldby sogn
116, 27. April 1831
121, 6. Maj 1831
125, 3. Juni 1831
127, 17. Juni 1831
134, 12. August 1831
134, 9. September 1831
155, 21. December 1831 (G 341 383 6/21)
161, 4. April 1832 (G 341 383 6/21)
162, 10. April 1832 (G 341 383 6/21)
162, 18. April 1832 (G 341 383 6/21)
Inger Poulsdatter, enke, død,
Søren Hansen, tidligere død (1819)
Hendes arvinger:
1) Hans Andersen, aftægtsmand i Norring og søskendebarn til afdøde
2) Niels Andersen, død, broder til Hans Andersen, efterladt:
2a) Anders Nielsen, gårdmand i Haar
2b) Helle Nielsdatter ~ gårdmand Niels Nielsen Laursen i Norring
2c) Kirstine Nielsdatter ~ Christen Mogensen i Haar, død
2ca) Edel Christensdatter ~ Laurs Jensen
2cb) Ane Christensdatter ~ Rasmus Christensen i Haar
hvilke arvinger alle var myndige
Søren Hansen var født i Nielstrup, hvor han skulle have en halvbroder, hans moder var Ellen Christensdatter og han var født uden for ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
449, 123, 17. maj 1831, Foldby, Foldby sogn
140, 15. Oktober 1831
Karen Baltzersdatter, død
Niels Nielsen, husmand og enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 13 år
Niels Nielsen, 11 år
Baltzer Nielsen, 8 ½
Morfader Baltzer Hansen af Skjoldelev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
450, 124, 28. maj 1831, Norring, Foldby sogn
151, 7. December 1831 (G 341 383 6/21)
153, 14. December 1831 (G 341 383 6/21)
Maren Frandsdatter, død
Søren Sørensen, førhen død
Deres børn:
Frands Sørensen, 21 år
Søren Sørensen, 13 år
Maren Sørensdatter, 26 ½ år
Marianne Sørensdatter, 25 år
Inger Sørensdatter, 19 år
Formynder var husmand Søren Frandsen i Skjød
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
451, 124, 28. maj 1831, Tinning, Foldby sogn
144, 31. Oktober 1831 (G 341 383 6/21)
198, 23. November 1832 (G 341 383 7/21)
205, 29. Januar 1833 (G 341 383 7/21)
Johanne Pedersdatter, død
Mads Pedersen, død, førhen (født i Sverige)
Afdødes arvinger:
1) broder Thomas Pedersen Borup, karetmager i Århus
2) søster Kirsten Pedersdatter, død
2a) Andrea Margrethe Nielsdatter, der er gift Timmermann og bosat i Møllen i Lauenburg
3)  broder Anders Pedersen Borup i Wendsyssel i Borup i Vrå sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
452, 136, 3. oktober 1831, Norring, Foldby sogn
152, 14. December 1831 (G 341 383 6/21)
Jens Laursen, død
Ane Laursdatter, hans enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Laurs Jensen, 24 ½ år
Rasmus Jensen, 23 ½ år
Peder Jensen, 22 år
Kirsten Jensdatter, 20 ½ år
Bodil Jensdatter, 19 ½ år
Inger Marie Jensdatter, 17 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
453, 147, 5. november 1831, Foldby, Foldby sogn
154, 16. December 1831
Niels Jeremiassen, død
Inger Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ane Nielsdatter, 11 ½ år
Christen Nielsen, 10 ½ år
Niels Nielsen, 7 år
Ane Margrethe Nielsdatter, 4 år
Johanne Nielsdatter, 2 år
Morbroder Michel Nielsen, Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
454, 158, 17. marts 1832, Riis, Foldby sogn
200, 14. December 1832 (G 341 383 7/21)
Maren Christensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Christen Nielsen, 32 år
Jens Nielsen, 20 år
Mogens Nielsen, 12 år
Maren Nielsdatter ~ Jens Madsen, Lading
Ane Nielsdatter, 25 år
Mette Nielsdatter, 17 år
Enkemandens broder Christen Jensen i Mellem Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
455, 163, 21. april 1832, Norring, Foldby sogn
183, 12. November 1832 (G 341 383 7/21)
Maren Michelsdatter, død
Jens Nielsen Melleriis, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, myndig
Anders Jensen, 17 år
Johannes Jensen, 14 år
Mette Margrethe Jensdatter, 27 år
Inger Marie Jensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
456, 167, 30. maj 1832, Norring, Foldby sogn
172, 21. Juni 1832
Peder Jensen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Arvinger:
1) søster Edel Kirstine Jensdatter ~ husmand Jens Nielsen i Vitten
2)  halvsøster Marianne Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
457, 168, 1. juni 1832, Norring, Foldby sogn
182, 12. November 1832 (G 341 383 7/21)
Ane Kortsdatter, død
Peder Nielsen, 25 år, tjener i Skjoldelev, myndig
Jens Nielsen, 18 år
Ane Nielsdatter i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
458, 175, 4. juli 1832, Norring, Foldby sogn
189, 15. November 1832 (G 341 383 7/21)
Maren Pedersdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 9 år
Peder Nielsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
459, 213, 22. august 1833, Norring, Foldby sogn
Ungkarl Ole Nielsen, død
Hans arvinger:
1) Søster Maren Nielsdatter, enke
2) Søster Kirsten Nielsdatter, enke
3) Søster Ane Nielsdatter, død
   børn:
3a) Niels Jensen
3b) Kirsten Marie Jensdatter ~ Michel Jensen i Tinning
4)  Broder Jens Nielsen, død
   børn:
4a) Niels Jensen
4b) Margrethe Jensdatter ~ Jens Nielsen i Foldby
4c) Johanne Jensdatter ~ Knud Jensen, sognefoged
5)  Broder Niels Nielsen af Hadsten, død
5a) Maren Nielsdatter, ugift
5b) Johanne Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
460, 217, 23. oktober 1833, Norring, Foldby sogn
227, 18. December 1833
Karen Jensdatter, død
Rasmus Poulsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 19 år
Jens Rasmussen,
Kirsten Rasmusdatter
Ane Johanne Rasmusdatter
Ane Rasmusdatter
Ane Marie Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
461, 218, 23. Oktober 1833, Norring, Foldby sogn
Helle Pedersdatter, død
Rasmus Madsen, enkemand
Deres børn:
Peder Rasmussen, 30 år
Christen Rasmussen, 28 år
Søren Rasmussen, 26 år, ligger til mønstring i København
Rasmus Rasmussen, 24 år
Enevold Rasmussen, 21 år
Karen Rasmusdatter ~ Niels Pedersen, Foldby
Ane Johanne Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
462, 232, 2. Maj 1834, Foldby, Foldby sogn
238, 4. December 1834
Else Thomasdatter, død
Rasmus Pallesen, enkemand
Hun efterlod sig ikke livsarvinger
Hendes arvinger:
1) helsøster Karen Thomasdatter ~ Søren Ibsen, gårdmand i Vivild
2) Maren Thomasdatter, ugift, er i Vivild
3) halvbroder Niels Thomassen, gårdmand i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
463, 234, 10. Juli 1834, Tinning, Foldby sogn
238, 4 december 1834
Maren Rasmusdatter, død
Peder Madsen, enkemand
Deres børn:
Margrethe Pedersdatter, 5 år
Kirsten Pedersdatter, 1 år
Formynder var morbroder Niels Rasmussen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
464, 234, 4. August 1834, Mellemriis, Foldby sogn
240, 15. December 1834
Mogens Christensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Mogens Mogensen, 9 uger
Maren Mogensdatter,
Maren Mogensdatter,
Bedstefaderen, aftægtsmand Christen Jensen i Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
465, 245, 23. Februar 1835, Tinning, Foldby sogn
275, 3. December 1835
289, 15. Januar 1835 (G 341 383 10/21)
Maren Jensdatter, død
Christen Nielsen Nederland, skovfoged
Hendes børn:
1) Jens Jensen, myndig, i Voldby
2) Søren Jensen, død i Sjælland ~ Ane Jeppesdatter v. hendes broder Søren Jeppesen
Hans børn:
2a) Maren Sørensdatter ~ i Sjælland med Jens Christian Pedersen i Sipperup, Søndersted sogn
2b) Ane Marie Sørensdatter
2c) Christiane Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
466, 255, 8. April 1835, Norring, Foldby sogn
277, 9. December 1835
Kirsten Jensdatter, død
Niels Jensen Melleriis, enkemand
Deres barn:
Kirsten Nielsdatter, 4 uger
Morbroder Jens Jensen i Hinnerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
467, 266, 15. Juli 1835, Foldby, Foldby sogn
281, 10. December 1835
Ane Marie Madsdatter, død
Jens Knudsen, enkemand
Hendes børn:
1. ægteskab med Niels Jensen:
Jens Nielsen, 12 ¾ år
Mette Marie Nielsdatter
2. ægteskab med Jens Knudsen:
Niels Jensen, 6 ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
468, 284, 21. December 1835, Foldby, Foldby sogn
285, 23. December 1835
Ane Johanne Michelsdatter, død
Johannes Sørensen, husmand, enke
Deres børn:
Christen Johannesen, 14 ½ år
Søren Johannesen, 9 ½ år
Bodil Marie Johannesdatter, 12 år
Ane Marie Johannesdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
469, 294, 22. April 1836, Foldby, Foldby sogn
Peder Jensen Lyneberg af Viborg, død
alene efterladt sig nogle usle laser
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
470, 295, 25. Maj 1836, Norring, Foldby sogn
313, 12. December 1836
319, 16. Marts 1837 (G 341 383 11/21)
Ane Margrethe Rasmusdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Karen Marie Nielsdatter, 2 ½ år
Else Marie Nielsdatter, 4 måneder (død under skiftet)
Morbroder husmand Jens Rasmussen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
471, 306, 18. November 1836, Norring, Foldby sogn
315, 23. December 1836
Ane Kirstine Jensdatter, død
Michel Kjeldsen, enkemand
1. ægteskab med Niels Christensen, husmand i Haar:
Christen Nielsen, indsidder i Voldby
2. ægteskab med Michel Kjeldsen:
Niels Michelsen, 27 år
Ane Michelsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
472, 318, 31. Januar 1837, Foldby, Foldby sogn
319, 28. Februar 1837
Kirsten Andersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  søn Anders Rudolfsen
2)  Maren Rudolfsen, opholdssted ukendt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
473, 318, 13. Februar 1837, Foldby, Foldby sogn
319, 20. Februar 1837
323, 1. Maj 1837
327, 15. Juni 1837
349, 13. Februar 1837
350, 15. Juni 1837
Skifte mellem Mathias Sørensen og hans kreditorer
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
474, 322, 28. April 1837, Foldby, Foldby sogn
342, 6. December 1837
Anders Jensen, død
Maren Olesdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 27 ½ år
Niels Andersen, 14 ¼ år
Ane Andersdatter ~ Jens Knudsen i Foldby
Margrethe Andersdatter
Farbroder Simon Jensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
475, 323, 3. Maj 1837, Foldby, Foldby sogn
343, 6. December 1837
Rasmus Pallesen, død
Maren Nielsdatter, enke
De fik ikke børn.
Hans børn fra ægteskabet med Øllegaard Olesdatter:
Niels Rasmussen, 25 ½ år
Palle Rasmussen, 21 ½ år, død sommeren 1837 i Elsted
Ole Rasmussen, 18 ½ år
Niels Rasmussen, 16 år
Anders Rasmussen, 14 år
Morbroderen Rasmus Olesen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
476, 324, 8. Maj 1837, Foldby, Foldby sogn
345, 6. December 1837
Niels Nielsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans børn med tidligere ægtefælle Karen Baltzersdatter:
Niels Nielsen, 16 år
Baltzer Nielsen, 14 år
Morfader Baltzer Hansen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
477, 369, 10. Oktober 1838, Norring, Foldby sogn
378, 22. December 1838
Jens Nielsen Spørring, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, myndig her i byen
Rasmus Jensen, 36 år
Poul Jensen, 32 år
Rasmus Jensen, 29 år
Peder Jensen, 18 ½ år
Karen Marie Jensdatter ~ Søren Rasmussen i Norring
Bodil Kirstine Jensdatter ~ Søren Frandsen
Marianne Jensdatter, ugift
Kirsten Marie Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
478, 390, 8. Maj 1839, Foldby, Foldby sogn
Søren Christensen Bødker, død
Ane Johanne Laursdatter, enke
Han efterlod sig ikke børn, men efter gengivet testamente skulle hustruen og hendes børn af tidligere ægteskab arve ham.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
479, 394, 29. Juni 1839, Norring, Foldby sogn
401, 13. December 1839
Laurs Jensen, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Ane Laursdatter 1 ¾ år
Lavværge var enkens fader Rasmus Poulsen af Norring
Farbror Rasmus Jensen fra Søften mark
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
480, 404, 27. Juli 1840, Foldby, Foldby sogn
431, 18. December 1840 (G 341 383 14/21)
Opholdskone Birthe Andersdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 14 år
Anders Christensen, 2 år
Ane Mette Christensdatter, 16 år ~ (under skiftet) Jens Andersen, ny fæster
Kirsten Marie Christensdatter
Ane Marie Christensdatter
Kirsten Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
481, 410, 3. April 1840, Norring, Foldby sogn
411, 3. April 1840
413, 10. April 1840
419, 18. Juni 1840
421, 18. Juni 1840
Kirsten Jensdatter, død
Peder Sørensen, tidligere død
Hendes børn:
Søn Søren Pedersen, myndig gårdmand i Enslev
Jens Pedersen, gårdmand i Trige
Peder Pedersen, gårdmand i Norring
Johanne Pedersdatter ~ husmand Anders Poulsen i Søften
Maren Pedersdatter, 49 år ugift
Dorthe Kirstine Pedersdatter ~ Christen Rasmussen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
482, 418, 11. Juni 1840, Tinning, Foldby sogn
Ane Margrethe Jørgensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Der var oprettet testamente
Det fremgår at Christen Nielsen havde 3 brødre:
Christen Nielsen Eiland
Jacob Nielsen
Laurs Nielsen
de skulle dog ikke arve, men derimod skulle 3 søsterbørn:
Niels Jensen
Ellen Jensdatter
Maren jensdatter
alle børn af fæstegårdmand Jens Nielsen i Sølvsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
483, 420, 20. Juni 1840, Tinning, Foldby sogn
424, 11. September 1840 (G 341 383 14/21)
Anders Madsen, død
Ane Hansdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 6 år
Kirsten Andersdatter, 15 år
Værge Niels Madsen i Grundfør
Enkens broder Jens Hansen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
484, 428, 12. December 1840, Foldby, Foldby sogn
Bevilling for pige Mariane Rasmusdatter til at være sin egen værge, hun var datter af Rasmus Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
485, 430, 18. December 1840, Foldby, Foldby sogn
Testamente af Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen i Foldby til fordel for Mariane Rasmusdatter i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
486, 434, 18. Februar 1841, Norring, Foldby sogn
448, 10. September 1841
Laurs Zachariassen, ungkarl, død
Hans arvinger:
1)  moderen Edel Larsdatter
2)  helbroder Jens Zachariassen, myndig
3)  helsøster Maren Zachariassen ~ Niels Jensen i Foldby
4)  Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring
5)  Maren Zachariasdatter, ugift
6)  Mette Marie Zachariasdatter, ugift
7)  Kirsten Marie Zachariasdatter
8)  halvbroder Lars Zachariassen, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
487, 455, 3. Januar 1842, Foldby, Foldby sogn
Jørgen Rasmussen, død
Ane Jensdatter, enke
Hans arvinger:
Rasmus Jørgensen, 23 år
Edel Kirstine Jørgensdatter ~ Christen Nielsen i Foldby
Mette Marie Jørgensdatter, ugift, hjemme
Ane Christense Jørgensdatter ~ Laurs Rasmussen i Foldby
Else Kirstine Jørgensdatter ~ Poul Nielsen i Foldby
Karen Marie Jørgensdatter, ugift
Ane Marie Jørgensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
488, 458, 21. Februar 1842, Norring, Foldby sogn
474, 9. December 1842
Edel Christensdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Laursen, 24 år
Christen Laursen, 22 år
Niels Laursen, 18 ¼ år
Peder Laursen 11 ¾ år
Ane Dorthe Marie Laursdatter
Ane Laursdatter
Stine Laursdatter
Karen Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
489, 469, 17. Oktober 1842, Foldby, Foldby sogn
477, 15. December 1842
603, 26. Juni 1846 (G 341 383 19/21)
667, 12. Februar 1846 (G 341 383 21/21)
Mette Marie Jensdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Deres børn:
Jens Andersen, 12 år
Søren Andersen, 10 år
Mette Andersdatter, 15 år
Morbroder Michel Jensen af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
490, 478, 23. Februar 1842, Foldby, Foldby sogn
478, 17. December 1842
Helle Laursdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 19 år
Laurs Nielsen, 14 ½ år
Ane Magrethe Nielsdatter, 8 år
Ane Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
491, 488, 5. Juli 1843, Tinning, Foldby sogn
502, 16. December 1843 (G 341 383 16/21)
504, 30. November 1843 (G 341 383 16/21)
Pige Maren Andersdatter, død
Hendes arving var en søn Rasmus Jensen, 2 år
Afdødes fader Anders Pedersen af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
492, 489, 7. August 1843, Foldby, Foldby sogn
491, 14. September 1843
Ane Marie Christensdatter, død
Anders Rudolfsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Andersen, 4 ¼ år
Mads Andersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
493, 494, 30. September 1843, Norring, Foldby sogn
506, 19. Januar 1844
558, 30. November 1844 (G 341 383 17/21)
593, 28. November 1845 (G 341 383 18/21)
Niels Nielsen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 9 ¾ år
Jens Nielsen, 7 ½ år
Karen Nielsdatter 1 ¼ år
Lavværge var enkens broder Jens Jensen Bech
Formynder farbroder Niels Nielsen i Norring
Enkens ny mand Christen Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
494, 498, 17. November 1843, Norring, Foldby sogn
501, 13. December 1843
Bodil Kirstine Jensdatter, død
Søren Frandsen, enkemand
Deres børn:
Frands Sørensen, 5 ½ år
Jens Sørensen, 2 ½ år
Maren Sørensdatter, 1 år
Morbroder Poul Jensen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
495, 508, 3. Februar 1844, Foldby, Foldby sogn
544, 8. November 1844 (G 341 383 17/21)
Johannes Rasmussen, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Johannesen, mindreårig
Ane Marie Johannesdatter, ugift
Helle Johannesdatter, ugift
Ane Johanne Johannesdatter,
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
496, 513, 26. April 1844, Tinning, Foldby sogn
516, 2. Maj 1844
516, 9. Maj 1844
521 - 527
535, 2. September 1844 (G 341 383 17/21)
548, 18. November 1844 (G 341 383 17/21)
556, 16. December 1844 (G 341 383 17/21)
562, 14. September 1844 (G 341 383 18/21)
573, 16. Juli 1845 (G 341 383 18/21)
584, 6. November 1845 (G 341 383 18/21)
Christen Nielsen, død
Ane Margrethe Jørgensdatter, tidligere død
Han efterlod sig ikke børn.
Hans arvinger efter testamente:
1)  broder Jens Nielsen i Sølvsten, død
1a) Niels Jensen, 21 år
1b) Ellen Jensdatter, 17 år, senere ~ Jens Christensen af Lindgaard
1c) Maren Jensdatter, 12 år
2)  Søster Johanne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Ravngaard i Hadsten sogn
2a) Niels Christensen, 21 år
2b) Christen Christensen, 17 år
2c) Mette Christensdatter, 12 år
2d) Jacob Christensen, 9 år
2e) Ellen Christensdatter, 6 år
3)  broder Laurs Nielsen ~ Edel Marie Rasmusdatter i Tinning
3a) Niels Laursen, 19 år
3b) Rasmus Laursen, 13 ½ år
3c) Ellen Laursdatter, 17 år
3d) Mette Laursdatter, 9 ½ år
3e) Maren Laursdatter, 5 år (død under skiftet)
3f) Kirsten Laursdatter, 1 ¾ år
4)  søster Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Pedersen i Haldum (Vivild)
4a) Peder Jensen, 10 ¾ år
4b) Christen Jensen, 1 år
4c) Edel Jensdatter 8 ½ år
5)  Niels Jensen Stolde af Tinning
5a) Kirsten Marie Nielsdatter, 5 år
Afdødes husholder Maren Madsdatter, 49 ¼ år arvede også
Han havede andre brødre Christen Nielsen Eiland, Jacob Nielsen og måske en Laurs Nielsen mere. Et langt skifte, som ikke detaljeret er gennemgået
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
497, 543, 1. November 1844, Foldby, Foldby sogn
544, 8. November 1844
Ane Kirstine Andersdatter, død
Christen Mogensen, enkemand
Deres børn:
Mogens Christensen, 12 år
Anders Christensen, 10 år
Christen Christensen, 5 ½ år
Niels Christensen, 3 år
Værge Rasmus Andersen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
498, 564, 25. Februar 1845, Norring, Foldby sogn
Testamente mellem Niels Olesen og Ane Michelsdatter i Norring, ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
499, 565, 29. Marts 1845, Norring, Foldby sogn
590, 27. November 1845
594, 15. December 1845
Tjenestekarl Peder Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Jensen i Søften
2)  Laurs Jensen, død, hans enke ~ Mads Poulsen i Norring
2a) Ane Laursdatter, ugift
3)  søster Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Nielsen i Søften, hun død
3a) Jens Rasmussen, 2 år
3b) Maren Rasmusdatter, 6 år
3c) Ane Rasmusdatter, 5 år
4)  Inger Marie Jensdatter ~ Rasmus Nielsen i Søften
5)  Bodil Jensdatter, ugift i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
500, 569, 28. Juni 1845, Norring, Foldby sogn
591, 27. November 1845
Søren Jensen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Deres børn:
Jens Peter Sørensen, 7 ½ år
Niels Sørensen 1 ½ år
Ane Johanne Sørensdatter, ugift
Kirsten Sørensdatter, ugift
Enekens nye mand Anders Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
501, 570, 9. Juli 1845, Riis, Foldby sogn
594, 4. December 1845
Karen Jensdatter, enke, død
Mogens Christensen, tidligere død
Hendes børn:
Maren Mogensdatter, 19 år ~ Christen Christensen
Maren Mogensdatter, 18 år
Morbroder Peder Jensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
502, 584, 24. Oktober 1845, Foldby, Foldby sogn
595, 15. December 1845 (G 341 383 19/21)
Ellen Cathrine Jensdatter, død
Michel Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helbroder Søren Jensen, død
1a) Jens Sørensen, skovfoged ved Marselisborg
2)  halvbroder Hans Jensen, gårdmand i Nymølle
3)  halvbroder Christen Jensen, husmand af Soelberg
4)  halvbroder Jens Jensen, død
4a) Jens Jensen 17 ½ år
4b) Søren Jensen, 16 år
4c) Niels Jensen, 15 år
4d) Jens Peter Jensen, 14 år
5) halvsøster Ane Jensdatter, død
5a) Jens Jensen, 17 1/2 år
5b) Kirsten Jensdatter ~ Rasmus Sørensen
5c) Karen Jensdatter, ugift
5d) Birgitte Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
503, 597, 29. December 1845, Tinning, Foldby sogn
Mette Pedersdatter, enke, død
Hendes børn:
Peder Poulsen, husmand
Maren Poulsdatter
Mariane Poulsdatter
Maren Poulsdatter
Kirsten Poulsdatter
Ane Johanne Poulsdatter
Inger Marie Poulsdatter ~ Søren Nielsen i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
504, 599, 2. Marts 1846, Norring, Foldby sogn
610, 1. Oktober 1846
Enke Edel Laursdatter, død
Hendes børn:
Jens Zachariassen, myndig
Maren Zachariasdatter ~ Niels Jensen i Foldby
Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring
Maren Zachariasdatter, ugift
Mette Marie Zachariasdatter, ugift
Kirsten Marie Zachariasdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
505, 606, 14. Juli 1846, Norring, Foldby sogn
Dreng Frands Sørensen, 8 år, død
Hans arvinger:
1)  faderen Søren Frandsen
2)  broderen Jens Sørensen, 5 år
3)  Maren Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
506, 609, 29. September 1846, Foldby, Foldby sogn
631, 15. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
Knud Sørensen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Knudsen, 22 år
Christen Knudsen, 19 år
Mette Knudsen, 9 år
Farbroder skolelærer Sørensen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
507, 611, 20. Oktober 1846, Foldby, Foldby sogn
Sophie Erichsdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Pedersen, 9 ½ år
Erich Pedersen, 6 år
Morbroder Peder Erichsen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
508, 611, 20. Oktober 1846, Foldby, Foldby sogn
Ane Christence Christensdatter, død
Rasmus Jacobsen, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 6 ½ år
Christen Rasmussen, 3 ½ år
Jens Jacobsen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
509, 629, 10. Maj 1847, Norring, Foldby sogn
632, 27. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
642, 24. November 1847 (G 341 383 20/21)
Skifte i levende live mellem Christen Nielsen Melleris og hustru Magrethe Michelsdatter fordi de var gamle og svage og ønskede at afstå fæstegården til svigersønnen Peder Jensen, der skal giftes med datteren Johanne Christensdatter
Hustruen børn med Rasmus Jensen Koch:
Jens Rasmussen, myndig og gårdmand i Vitten
Mette Marie Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen, husmand Norring Mark
Karen Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Mogensen i Vitten
Maren Rasmusdatter, ugift
Børn i nuværende ægteskab:
Johanne Christensdatter ~ Peder Jensen
Ane Marie Christensdatter
Inger Christensdatter
Værge Niels Nielsen Melleris
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
510, 647, 13. Marts 1848, Norring, Foldby sogn
652, 3. Juli 1848
Rasmus Jensen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Rasmussen, 13 ½ år
Enkens ny mand Michel Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
511, 651, 6. Juni 1848, Foldby, Foldby sogn
Peder Nielsen, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Deres barn:
Kirsten Pedersen, 2 ½ år
Lavværge enkens fader Peder Andersen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
512, 657, 1. December 1848, Foldby, Foldby sogn
663, 18. December 1848
664, 29. December 1848 (G 341 383 21/21)
Maren Zachariasdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helbroder Jens Zachariassen i Norring
2)  helsøster Maren Zachariasdatter ~ Niels Jensen i Foldby
3)  helsøster Ane Zachariasdatter ~ Poul Jensen i Norring
4)  helsøster Mette Marie Zachariasdatter~ Jens Hansen i Hvorslev
5)  helsøster Kirsten Marie Zachariasdatter, ugift
6)  halvbroder Laurs Zachariassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
513, 659, 7. December 1848, Norring, Foldby sogn
674, 14. Juli 1849 (G 341 383 21/21)
Kirsten Sørensdatter, død
Peder (Pejter) Rasmussen af Engelandsholm, tidligere død (1839)
Deres børn:
1) Rasmus Petersen af Romalt
2) Søren Petersen, skolelærer i Voldum, død
2a) Niels Peter Petersen, 22 år
2b) Carl August Rudolph Petersen, 13 år
2c) Marie Kirstine Petersen ~ C Henrichsen i Rosendahl ved Hadsund
2d) Sara Andrea Petersen, ugift
2e) Lovise Petersen, ugift
3)  Ane Petersdatter ~ Christen Jensen i Kristrup, han død
4)  Mette Kirstine Petersdatter, enke efter smed Peder Jensen af Norring, hendes sønner Jens Peter Pedersen, 23 år, og Peter Petersen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
514, 667, 16. Februar 1849, Foldby, Foldby sogn
670, 2. Marts 1849
686, 20. Oktober 1849
Peder Michelsen, død
Mette Magrethe Henriksdatter, enke
Testamente oprettet, ingen børn
Peder Michelsens arvinger:
1)  Michel Bondes enke Karen Jensdatter i Skjød
2)  søster Maren Michelsdatter ~ Jens Vinderslev i Skjød, hun død
2a) Christine Jensen
3)  søster Kirsten Marie Michelsdatter ~ Niels Sørensen på Røgen hede
4) søster Else Marie Michelsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
515, 670, 6. Marts 1849, Norring, Foldby sogn
Ane Marie Olesdatter, død
Jens Zachariassen, enkemand
Deres børn:
Ane Marie Jensen, 8 uger gl
Afdødes fader Ole Jacobsen af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
516, 681, 2. Oktober 1849, Norring, Foldby sogn
Ane Zachariasdatter, død
Poul Jensen Spørring, enkemand
Deres børn:
Jens Poulsen
Zacharias Poulsen, 8 år
Lars Poulsen, 5 ½ år
Rasmus Poulsen, 2 ¾ år
Anton Poulsen, 4 måneder
Morbroder Jens Zachariassen af Norring
--------------------------------------------------------------------------------

Framlev sogn
Framlev sogn består af lokaliteterne: Hørslev
Nærværende omfatter 1 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
517, 261, 7 september 1765, Hørslev, Framlev sogn
Else Rasmusdatter, død
Simon Smed, enke
Deres børn:
Jens Simonsen 20 år
Johann Simonsen, 14 år
Mette Simonsdatter, 17 år
Johanne Simonsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------

Nørre Galten sogn
Nørre Galten sogn i Galten Herred består af lokaliteterne:
Balle: 2 skifteuddrag
Balle hyrdehus: 1 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
518, 305, 21. Oktober 1836, Balle, Nørre Galten sogn
313, 12. December 1836
Søren Pedersen Rold, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 15 år
Anders Sørensen, 13 år
Maren Sørensdatter, 20 år
Ane Kirstine Sørensdatter, 18 år
Mette Kirstine Sørensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
519, 514, 26. April 1844, Balle hyrdehus, Nørre Galten sogn
553, 30. November 1844 (G 341 383 17/21)
Karen Sørensdatter, død
hun var datter af:
Søren Rasmussen Kjær, død
Beretha Jensdatter, enke
Arvinger:
1)  moderen Beretha Jensdatter
2)  søster ~ Christen Olesen i Vitten, hun død
2a) Søren Christensen 11 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
520, 598, 5. Februar 1846, Balle, Nørre Galten sogn
Dorthe Christensdatter, aftægtskone, død
Hendes børn:
Anders Sørensen i Balle
--------------------------------------------------------------------------------


Sønder Galten sogn
Sønder Galten sogn i Framlev herred betår af lokaliteten: Galten
 

--------------------------------------------------------------------------------
521, G 341-380 7/29
193, 16 maj 1768, Galten
Jens Rasmussen, død
Helle Simonsdatter, enke
Deres datter:
Karen Jensdatter, 12 eller 1 ½ år ?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
522, 210, 5 oktober 1768, Galten
Laurids Rasmussen, Ladefoged ved Sielleskovgaard, død
Giertrud Catharine Christensdatter, enke
Arvinger: Mandens søster Maren Rasmusdatter ~ Jens Salomonsen i Emborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
523, 214, 16 december 1768, Galten
Karen Pedersdatter, død
Frands Simonsen, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Morten Jensen, 38 år, tjener Anders Nielsen i Låsby
Birthe Jensdatter ~ Simon Rasmussen i Låsby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
524, 309, 19 oktober 1770, Galten
Kirsten Pedersdatter, død
Thomas Michelsen Hejer, enkemand
Der er en umyndig søn, men navn ej nævnt, boet ej solvent
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
525, 401, 6 april 1774, Galten
Niels Jensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Hans børn:
Ægteskab med Anne Jensdatter:
1) Karen Nielsdatter
Ægteskab med enken:
2)  Jens Nielsen, 15 år
3)  Rasmus Nielsen, 1 ½ år
4)  Anne Nielsdatter ~ gårdmand Thomas Rasmussen i Flensted på Kalbygaards Gods
5)  Karen Nielsdatter ~ gårdmand Morten Jensen i Rohde på Weedelslund Gods (identisk med nr. 1 ?)
6)  Maren Nielsdatter, 22 år
7)  Ellen Nielsdatter, 20 år
8)  Kirsten Nielsdatter, 17 år
9)  Mette Nielsdatter, 10 år
10)  Johanne Nielsdatter, 7 år
Farbroder Knud Jensen fra Galten
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
526, 550, 11 december 1778, Galten
Bodild Jensdatter, død
Jens Laursen, enkemand
Ingen børn, søskende arver:
1)  Søster Birthe Jensdatter ~ Michel Nielsen, husmand i Brabrand
2)  broder Niels Jensen, død
2a) Jens Nielsen, 12 år, her på stedet
2b) Jens Nicolai Nielsen, 10 år i Værum Mølle
2c) Peder Nielsen hos Jørgen Nielsen, avlsmand i Århus
2d) Maren Nielsdatter hos Michel Nielsen i Brabrand
3)  Anne Jensdatter, død
3a) Jens Jacobsen, død (under skiftet) i Terp by ved Århus
3aa) Rasmus Jensen, 12 år
3ab) Øllegaard Jensdatter, 16 år
3ac) Dorthe Jensdatter, 14 år
3b) bortrømt for 30 år siden
4)  Maren Jensen, boede og døde på Sjælland
Boet sluttet som insolvent, arvinger med forbehold
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
527, 584, 12 Januar 1780, Galten sogn
Maren Sejersdatter, død
Steffen Simonsen, enkemand
1. ægteskab:
Sejer Christensen, 28 år
Rasmus Christensen, 25 år
Maren Christensdatter, 30 år
Barn med enkemanden:
Karen Steffensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
528, 602, 1 juni 1780, Galten
Kirsten Jensdatter, død
Jens Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 4 år
Rasmus Jensen, 3 uger
Anne Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
529, 639, 17 juni 1780, Galten
Helvig Rasmusdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 1 ½ år
Anne Nielsdatter, 8 år
Johanne Nielsdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
530, 823, 22 juni 1783, Galten
Anne Pedersdatter, død
Hendes børn:
Lauritz Jensen, 36 år, bortrejst til Holsten for nogle år siden
Maren Jensdatter ~ Peder Jensen i Skannerup
--------------------------------------------------------------------------------

Hadsten sogn
Hadsten sogn består af lokaliteterne:
Hadsten: 27 skifteuddrag
Hadsten Mølle: 2 skifteuddrag
Faurskov Gods, Lyngå sogn, yderligere 141 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
531, 104, 14 februar 1724, Hadsten
Rasmus Jensen Hjulmand, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres barn:
Rasmus Rasmussen, 16 uger
Lavværge var enkens forlovede Jacob Jensen fra Haldum
Afdødes fader Jens Nielsen Hjulmand af Hadsten
Enkens broder Rasmus Sørensen og søster Anne Sørensdatter er nævnt. Enkens moder Mette Sørensdatter
 --------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
532, 171, 11. juni 1832, Hadsten
191, 15. November 1832 (G 341 383 7/21)
Ellen (Else) Rasmusdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres børn:
Maren Nielsdatter
Johanne Nielsdatter
Peder Nielsen, 30 år
Ane Nielsdatter
halvbroder Rasmus Rasmussen i Linde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
533, 216, 9. Oktober 1833, Hadsten
227, 20. December 1833
229, 31. December 1833
231, 23. April 1834
244, 23. April 1834
Mogens Michelsen Blach
Hans børn:
1) Michel Blach
2)  Jørgen Blach i Toustrup i Ødum sogn
3)  Peder Blach
4) Niels Mollerup Blach, student og opholder sig i København
5) Charlotte Helene Amalie Blach ~ Sadelmager Johannes Løvengren i Århus
6) Mette Blach, død ~ proprietær Lihme af Collerup
6a) Mette Kirstine Blach
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
534, 247, 10. Marts 1835, Hadsten Mølle
249, 11. Marts 1835
253, 6. April 1835
256, 10. Marts 1835
260, 6. April 1835
262, 25. April 1835
263, 1. Juni 1835
266, 6. Juli 1835
268, 1. Juni 1835
270, 6. Juli 1835
271, 3. August 1835
271, 7. September 1835
275, 2. November 1835
276, 7. December 1835
287, 4. Januar 1836 (G 341 383 10/21)
287, 1. Februar 1836 (G 341 383 10/21)
288, 21. April 1835 (G 341 383 10/21)
292, 11. April 1836 (G 341 383 10/21)
294, 2. Maj 1836 (G 341 383 10/21)
295, 6. Juni 1836 (G 341 383 10/21)
296, 28. Juni 1836 (G 341 383 10/21)
303, 28. Juli 1836 (G 341 383 10/21)
Hans Norup, død
Ane Elisabeth Norup, født Nielsdatter, enke
Deres børn:
Laurids Vilhelm Norup, 2 år
Carl Sophus Norup, 10 måneder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
535, 421, 20. August 1840, Hadsten
422, 20. August 1840 (G 341 383 14/21)
Mette Christensdatter, død
tjenestekarl Søren Nielsen, enkemand
Enkemanden var i Haurum
Deres barn:
Johanne Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
536, 432, 30. December 1840, Hadsten
439, 23. April 1840
Rasmus Hammer Blach, formodes død i Ostindien for mange år siden.
Hans moder Johanne Kirstine Pedersdatter var Mogens Blachs hustru, efter hvem der ved skifte af 14. September 1825 blev afsat arv til Rasmus Hammer Blach, denne arv var urørt efter 15 år og blev ved dette skifte delt mellem hans arvinger:
1)  søster Maren Pedersdatter ~ Peder Ginnerup i Lerbjerg
2)  Perlene Marie Pedersdatter ~ Christen Mogensen i Bygballe, begge døde:
2a) Mogens Christensen, 23 år
2b) Inger Christensdatter ~ slagter Christoffer Kleis af Århus
3)  halvbroder Michel Mogensen, 50 år i Nødager sogn
4)  halvbroder Peder Mogensen, 49 år
5)  halvbroder Jørgen Mogensen, 44 år i Taastrup
6)  halvbroder Niels Mollerup Blach, 37 år i Grundfør
7)  halvsøster Charlotte Mogensdatter ~ sadelmager Løvengren i Århus
8)  Mette Mogensdatter ~ Christian Lihme, men død
8a) Mette Lihme, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
537, 437, 5. April 1841, Hadsten
Gensidigt testamente mellem Anders Sørensen og hustru Ane Pedersdatter, dateret den 31. December 1832
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
538, 438, 15. April 1841, Hadsten
440, 11. Maj 1841
Ellen Erichsdatter, død
Lars Nielsen, enkemand
Afdødes børn af 1. ægteskab med Peder Mogensen:
Margrethe Pedersdatter, tjenende i Galthen, 34 år
Ellen Pedersdatter, 32 år, hjemme
Ane Marie Pedersdatter, 29 år, hjemme
Afdødes børn med enkemanden:
Peder Larsen, 26 år af Galthen
Maren Larsdatter, 21 år
Mette Malene Larsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
539, 479, 3. Marts 1843, Hadsten
Ane Margrethe Nielsdatter, død
Peder Nielsen Skytte, enkemand
Han sad i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
540, 493, 17. September 1843, Hadsten
Ane Cathrine Jensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
De havde oprettet testamente
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
541, 496, 18. Oktober 1843, Hadsten
499, 8. December 1843
Anders Jensen, død
Zidsel Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Andersen, 6 1/2 år
Jens Andersen 4 1/2 år
Thomas Andersen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
542, 505, 11. Januar 1844, Hadsten
554, 30. November 1844 (G 341 383 17/21)
Ane Christensdatter, død
Laurs Thøgersen, enkemand
Deres børn:
Ane Kirstine Laursdatter, 10 år
Krestine Laursdatter, 8 år
Bodil Marie Laursdatter, 6 år
Ane Laursdatter, 4 år
Værge var morbroder Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
543, 507, 12. Februar 1844, Hadsten
550, 28. November 1844 (G 341 383 17/21)
Maren Andersdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Hendes børn:
1)  Ane Marie Pedersdatter, født uden for ægteskab ~ Niels Nielsen i stervbogården
Børn med enkemanden:
2)  Thomas Jensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
544, 537, 19. September 1844, Hadsten
Skifte af uskiftet bo efter Ane Magrethe Nielsdatter ~ Peder Nielsen Skyt og deres børn:
1)  Niels Pedersen, 19 år
2)  Niels Pedersen, 16 år
3)  Ane Pedersdatter, 22 år
4)  Karen Pedersdatter, 13 år
5)  Mette Kathrine Pedersdatter, 12 år
Morbroder Niels Nielsen af Laurberggaarden Karmark under Bidstrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
545, 539, 13. Oktober 1844, Hadsten
545, 8. November 1844
Karen Pedersdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Arvinger:
1) faderen Peder Poulsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
546, 567, 9. Maj 1845, Hadsten
587, 26. November 1845
Karen Jensdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Kirsten Nielsdatter ~ Thomas Jensen i Enslev
2)  søster Barbera Jensdatter, ugift
3)  søster Maren Jensdatter, ugift
4)  Mette Marie Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
547, 570, 28. Juni 1845, Hadsten
587, 26. November 1845
Ane Marie Jensdatter, død
Jens Pedersen, død
Deres børn:
Inger Marie Jensdatter, 8 år
Bodil Marie Jensdatter, 5 år
Værge Jens Jespersen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
548, 577, 8. August 1845, Hadsten
588, 26. November 1845
Niels Christensen, død
Inger Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen Ane Kirstine Pedersdatter
2)  broder Jens Christensen, død
2a) Ane Marie Jensdatter, 7 år
3)  Ane Christensdatter, død
3a) Ane Kirstine Laursdatter, 11 år
3b) Christine Laursdatter, 9 år
3c) Bodil Marie Laursdatter, 7 år
3d) Ane Laursdatter, 5 år
Laurs Thøgersen var værge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
549, 584, 3. November 1845, Hadsten
Jens Sørensen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
550, 600, 3. April 1846, Hadsten
Aftægtsmand Jacob Nielsen af Hasle, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Christen Nielsen i Sølvsten
2)  helbroder Laurs Nielsen i Tinning
3)  helsøster Karen Nielsdatter ~ Jens Nielsen i Sølvsten
4)  do Johanne Nielsdatter ~ Christen Christensen i Ravngaard, Hadsten, hos hvem afdøde boede
5)  Kirsten Marie Nielsdatter ~ Jens Pedersen, begge døde
5a) Niels Jensen i Tinning
6)  halvbroder Peder Nielsen af Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
551, 607, 14. Juli 1846, Hadsten
632, 26. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
Søren Jensen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres barn:
Zidsel Sørensdatter, 3/4 år
Farbroder Jens Jensen af Qvolbek
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
552, 612, 22. Oktober 1846, Hadsten
Niels Olesen, død
Ane Olesdatter, enke
Deres barn:
Mette Nielsdatter
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
553, 627, 6. April 1847, Hadsten
628, 6. April 1847
640, 23. November 1847 (G 341 383 20/21)
Karen Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen, død
Deres børn:
1) Peder Rasmussen, 36 år
2) Thomas Rasmussen, 31 år, i Sandby
3) Søren Rasmussen, død
3a) Ane Pouline Sørensen, ugift
3b) Severine Sørensen, ugift
3c) Ane Cathrine Sørensen, ugift
3d) Peder Emanuel Sørensen, 17 1/2 år
4)  Ane Rasmusdatter, død
4a) Frederik Laursen, 15-16 år
5)  Ane Rasmusdatter ~ Christen Jensen i Selling
6)  Maren Marie Rasmusdatter, ugift
Værge Jens Nielsen Kjeldsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
554, 628, 9. April 1847, Hadsten
Ane Kirstine Pedersdatter, død
Christen Jensen, tidligere død
Deres børn:
1) Jens Christensen, død
1a) Ane Marie Jensdatter, 11 år
2)  Ane Christensdatter, død
2a) Ane Kirstine Laursdatter, 12 år
2b) Christine Laursdatter, 10 år
2c) Bodil Marie Laursdatter, 9 år
2d) Ane Laursdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
555, 634, 20. Juli 1847, Hadsten Mølle
Søren Terkildsen, død, i Hadsten Mølle, hans enke Juliane Terkildsen, bevilling til uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
556, 641, 23. November 1847, Hadsten
647, 12. Februar 1848
Ane Kirstine Pedersdatter, død
Christen Jensen, tidligere død
Deres børn:
1)  Jens Christensen, død
1a) Ane Marie Jensdatter i Mørke
2)  Niels Christensen, død uden børn, for 2 år siden
3)  Ane Christensdatter ~ Laurs Thøgersen i Hadsten, hun død:
3a) Ane Kirstine Laursdatter
3b) Kristine Laursdatter
3c) Bodil Marie Laursdatter
3d) Ane Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
557, 642, 25. November 1847, Hadsten
Jørgen Villadsen, død
Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christian Jørgensen, 1 3/4 år
Mette Marie Jørgensen, ugift
Herudover havde hun 4 sønner af et tidligere ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
558, 643, 21. December 1847, Hadsten
Kirsten Rasmusdatter, død
Rasmus Olesen, enkemand
Deres børn:
Ole Rasmussen indbetalte afgift, der er andre børn men ingen navne nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
559, 650, 25. April 1848, Hadsten
Søren Andersen, død
Maren Thomasdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 14 1/2 år
Ane Sørensen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------

Haldum sogn
Haldum sogn, Sabro herred, Århus amt
Haldum sogn består af lokaliteterne, Haldum, Haar, Sandby og Hinnerup Brogaard
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
560, 36, 28 oktober 1719, Haldum
Anders Sørensen, død
Anne Thomasdatter, enke
Fællesbørn:
Thomas Andersen, 3 år
Anders Andersen, 12 uger
Anders Sørensen havde en kvartgård i Haldum
Børnenes farfader var Søren Jensen, som beboede den anden kvartgård var til stede ved skifteforretningen. På enkens vegne var broderen Jens Thomassen i Foldby til stede, hendes fader Thomas Rasmussen i Foldby er nævnt. Mandens broder Jens Sørensen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
561, 52, 19 september 1721, Haldum
55, 6 August 1721
Mette Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Arvinger: Hendes halvsøskende:
Rasmus Pedersen, bryggersvend i København
Gertrud Pedersdatter, tjener i København
Christian Pedersen, bryggersvend i København
Dorethe Pedersdatter ~ Hans Nielsen Skrædder i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
562, 56, 20 september 1721, Haar
Jens Pedersen Loy, død
Maren Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Jensen, 22 år
Peder Jensen, 7 år
Anne Jensdatter, 19 år
Helle Jensdatter, 15
Mette Jensdatter, 12 år
På enkens vegne, Thomas Balle i Haar, Jens Jensen Loy på sine søskendes vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
563, 59, 20 september 1721, Haar
Thomas Knudsen, død
Maren Espensdatter, enke
Fællesbørn:
Anders Thomassen, 18 år
Knud Thomassen, 13 år
Jens Thomassen, 4 år
Karen Thomasdatter, 16 år
Maren Thomasdatter, 10 år
Jens Frandsen i Haar var til stede som lavværge for enken. Michel Michelsen på vegne af børnene. Endvidere: Thomas Rasmussen Balle og Jens Jensen Loy registrerings- og vurderingsmænd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
564, 134, 6 august 1722, Haldum
135, 19 september 1721
Jens Jensen Skriver, død
Mette Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Jensen, 9 år
Margrethe Jensdatter, 12 år
Maren Jensdatter, 3 år
Farbror Niels Jensen Skriver i Haldum. Hustruens fader Jens Sørensen Balle, Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
565, 154, 1 oktober 1728, Haar
Maren Pedersdatter, død.
Ole Pedersen, enkemand
Arvinger er hendes søskende:
Rasmus Pedersen Balle, 48 år, boende i Sandby
Margrethe Pedersdatter gift med Peder Madsen i Hallendrup
Anne Pedersdatter gift med Thomas Hansen Smed i Haar
Zidsel Pedersdatter gift med Michel Sørensen Skrædder i Haar
Karen Pedersdatter , 36 år, ugift
Kirsten Pedersdatter, 24 år, ugift
begge de 2 sidste er hjemme hos broderen Rasmus Balle i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
566, 178, 19 august 1729, Haldum
180, 15 september 1729
186, 27 oktober 1729
188, 16 november 1729
Jens Jensen Tilst, død
Karen Ibsdatter, enke
Ingen børn, arvinger er hans søskende.
1) Anders Jensen Tilst i Århus, død hans børn:
a) Jens Andersen Tilst i Borum kro
b) Peder Andersen, 14 år, hos Daniel Pedersen i Skiby
c) Maren Andersdatter ~  Søren Pedersen i Snastrup mølle
d) Maren Andersdatter ~ Niels Gundesen tømmermand ved Holmen i   København
2) Maren Jensdatter Tilst i Århus ~ Rasmus Madsen Geding, han død.
3) Kirsten Jensdatter ~ Niels ?Terkelsen? boende på Sjælland i Breiningen, de døde og deres børn:
a)  Jens Nielsen, ca 34 år
b)  Anne Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen, Sjælland
Lavværge var Jens Jensen Bonde i Lyngå. Endvidere var mødt Mads Rasmussen på sin moder Maren Jensdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
567, 194, 5 oktober 1729, Haldum
Niels Hansen Smed, død
Johanne Rasmusdatter, enke
Fællesbørn:
Maren Nielsdatter, 16 år
Rasmus Nielsen, 12 år
Anne Kirstine Nielsdatter, 9 år
Karen Nielsdatter, 5 år
Kirsten Nielsdatter, 3 år
Faderens broder, Thomas Hansen Smed i Haar på børnenes vegne. Lavværge Jacob Mogensen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
568, 238, 27 juni 1730, Haldum
240, 26 juli 1730
241, 5 august 1730
Maren Jensdatter, død
Mads Nielsen Bach, enkemand
Fællesbørn:
Niels Madsen, 32 år (soldat)
Else Madsdatter, 34 år ~ Peder Rasmussen i Haldum
Margrethe Madsdatter, 28 år ~ Peder Jensen Kirkemand i Skjoldelev, Lading sogn
Jens Madsen, 26 år
Søren Madsen, 19 år
Maren Madsdatter, 16 år
Anne Madsdatter, 12 år
Mogens Madsen, 9 år
Farbroder Rasmus Nielsen Bach, moderbroder Niels Jensen Skriver begge i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
569, 243, 28 juni 1730, Haldum
245, 26 juli 1730
Anna Pedersdatter, død
Rasmus Nielsen Bach, enkemand
Fællesbørn:
Helle Rasmusdatter ~ Jens Jensen Loy i Haar
Maren Rasmusdatter ~ Mogens Nielsen i Hadsten
Kirsten Rasmusdatter, 19 år
Peder Rasmussen, 16 år
Farbroder Mads Nielsen Bach, Jens Pedersen i Tinning, morbroder
 --------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
570, 293, 2 oktober 1731, Sandby
Knud Mogensen og hustru Karen Jensdatter gengivelse af kontrakt/testamente. Deres 2 børn: Mogens Knudsen og Else Knudsdatter. Mogens Knudsen ~ Ane Christiansdatter.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
571, 298, 6 december 1731, Haldum
Palle Munck, død
Mette Hansdatter, enke
Hans børn:
Zidsel Marie Pallesdatter, ca. 36 år
Karen Pallesdatter, 30 år
Palle Pallesen, 21 år
Engel Pallesdatter, 20 år
Hans Pallesen, 14 år
Jørgen Pallesen, 12 år
Maren Pallesdatter, 9 år
Værge var sognepræsten Christen Høst i Haldum, Hadsten og Vitten. Lavværge Jørgen Sørensen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
572, 303, 20 juni 1732, Haldum
Mads Nielsen Bach, død
Børn:
Niels Madsen
Edel Madsdatter ~ Peder Rasmussen
Margrethe Madsdatter ~ Peder Jensen af Skjoldelev
Jens Madsen
Søren Madsen
Maren Madsdatter
Anne Madsdatter
Mogens Madsen
Morbror Niels Jensen Skriver i Haldum var formynder. Farbror Rasmus Nielsen Bach
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 11/17
573, 354, 27 september 1732, Haldum
355, 1. oktober 1732 + mange flere, et meget langt skifte.
Karen Ibsdatter, død uden livsarvinger
Hendes forældre var afdøde Jep Jensen og Edel Rasmusdatter i Haldum i den gård Jens Madsen Bach havde. Hendes afdøde mand Hans Andersen i Haldum, død 1705 i Haldum, han havde følgende søskende i 1680 ifølge skøde: Peder Andersen i Haldum, Maren Andersdatter ~ Anders Jensen i Haldum, Johanne Andersdatter ~ Anders Jensen i Haar, der er meget om hans familie Jens Jensen Tilst, hendes mand, død 1729 i Haldum
Arvinger efter Karen Ibsdatter var: 2 farbrødre, 1 faster, 1 morbroder og 5 mostre eller disses børn osv.
1) farbroder Jens Jensen Bonde, som boede og døde i Lyngå, efterlod  sig en søn:
1a Jens Jensen Bonde, der endnu lever og bor i Lyngå
2) farbroder Michel Jensen Bonde, boede i Grundfør, død efterladt sig:
2a) Karen Michelsdatter ~ Anders Kraiberg, boede og døde i Århus
2aa) Helle Andersdatter
2b Kirsten Michelsdatter, død efterladt sig:
2ba) Jens Rasmussen
3) faster Kirsten Jensdatter, levede og døde i Sandby, efterladt sig:
3a Frands Nielsen, død
3aa Peder Frandsen i Norring
3ab Ane Frandsdatter, død
3aba) Anne Mathiesdatter
3b) Mette Nielsdatter lever og bor i Haldum
3c) Kirsten Nielsdatter, død, efterladt sig:
3ca) Niels Jensen, død
3caa) Kirsten Nielsdatter, bor i Århus ~ Petter Hendriksen Klok
3cb) Anders Jensen i Skibby (død i Collerup smedie ved Michelstid 1733)
3cc) Kirsten Jensdatter i Collerup Smedie
3cd) Anne Jensdatter i Hadbjerg ~ Rasmus Nielsen
3d) Karen Nielsdatter, død, efterladt sig 5 børn:
3da) Peder Nielsen Stær i Ebbestrup
3db) Frands Nielsen i Ebbestrup
3dc) Jens Nielsen i Haarup
3dd) Johanne Nielsdatter, smst
3de) Kirsten Nielsdatter i Astrup
Mødrenes side:
1)  morbror Poul Rasmussen af Sabro, død
1a) Rasmus Poulsen i Søften
1b) Maren Poulsdatter i Terp
1c) Edel Poulsdatter i Ring Kloster
2)  moster Karen Rasmusdatter, gift og boede i Tilst, død
2a) Søren Kasted i Tilst (død under skiftet)
2b) Rasmus Kasted i Geding
2c) Anne Rasmusdatter Kasted i Årslev hos Jens Rasmussen Hjulmand
2d) Edel Rasmusdatter ~ Hun død, efterladt:
2da) Jens Jensen
2db) Rasmus Jensen, udenlands
2dc) Anders Jensen i Geding
2dd) Maren Jensdatter ~ Niels Simonsen i Lyngbye
2de) Kirsten Jensdatter, ugift i Lyngbye
3)  moster Johanne Rasmusdatter, der boede og døde i Sabro
3a) Peder Andersen i Sabro
3b) Rasmus Andersen i Sabro
3c) Søren Andersen i Siælle
4)  moster Kirsten Rasmusdatter, som boede og døde i Århus:
4a) Slegfreddatter Karen, som er død:
4aa) Kirsten Nielsdatter, der førhen på fædrene side er anført og som er gift og bor i Århus.
 
(3caa)
4b) Laurs Hansen, der er forsvundet.
5)  moster Maren Rasmusdatter, der boede og døde i Sabro:
5a) Niels Nielsen i Hæst
5b) Anne Nielsdatter ~ Jens Pelsen i Sabro
5c) Maren Nielsdatter, død, efterladt sig:
5ca) Jens Jensen Frandsen i Sabro
5cb) Niels Jensen, tjener i Søften
5cc) Peder Jensen, tjener i Sabro
5cd) Maren Jensdatter,tjener hos købmand ?Keyser? i Århus.
5ce) Anne Jensdatter, tjener Niels Nielsen i Herst
5d) Edel Nielsdatter, død, boede i Sabro:
5da) Christen Pedersen, i København ved militsen
5db) Poul Pedersen, der tjener i Sabro
5dc) Maren Pedersdatter, der skal være gift i København
6)  moster Anne Rasmusdatter, som boede og døde i Holme ved Århus
6a) Michel Rasmussen i Søften
6b) Knud Rasmussen, død
6ba) Rasmus Knudsen i Årslev
6bb) Niels Knudsen i ?
6bc) Jens Knudsen, der tjener cancelliråd Lassen ved Dybvad, her ridefoged
6bd) Michel Knudsen i Koldt, hos moderen Anne Nielsdatter
6be) Poul Knudsen, ligeså hos moderen
6bf) Anne Knudsdatter hos moderen
6c) Rasmus Rasmussen, har været forsvundet i 16-17 år
6d) Anne Rasmusdatter i Tilst
6e) Maren Rasmusdatter er død og har efterladt sig:
6ea) Erich Rasmussen i Aldrup Mølle
6eb) Rasmus Rasmussen, tjener i Sall
6ec) Anne Rasmusdatter ~ Gammelgaard i Nørre Ring sogn
6ed) Maren Rasmusdatter ~ Søren Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
574, 473, 27 januar 1736, Haar
Zidsel Pedersdatter, død
Michel Sørensen Skrædder, enkemand
Fællesbørn:
Anne Michelsdatter, 4 år
Karen Michelsdatter, 2 år
Afdødes broder Rasmus Balle i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
575, 499, 13 juni 1737, Haar
Edel Thomasdatter Balle, død
Jens Frandsen Dahl, enke
Fællesbørn:
Frands Jensen Dahl, 6 ½ år
Thomas Jensen Dahl, 4 år
Anne Jensdatter Dahl, 1 år
Børnenes morfar Thomas Rasmussen Balle og morbroder Rasmus Thomassen Balle var til stede. Endvidere Niels Jensen Møller i Norring Mølle, der er halvbroder til Jens Frandsen Dahl, Jens Madsen Bak i Haldum som ligeledes er svoger til samme mand og har Johanne Frandsdatter til ægte, Søren Frandsen Dahl af Lisbjerg, bror til Jens Frandsen Dahl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
576, 500, 13 juni 1737, Haldum
Christen Sørensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Søren Christensen, 31 år
Anne Christensdatter ~ Frands Frandsen i Lindgaard
Birgit Christensen ~ Clemens Andersen af Søften
Margrethe Christensdatter, 21 år
Søren Michelsen i Søften var lavværge og hendes svoger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
577, 506, 11 september 1737, Haar
Johanne Jensdatter, død
Anders Thomassen, enkemand
Else Jensdatter, 4 år fra tidligere ægteskab med (Jens Christensen)
Christen Jensen, 6 år do
Hans Christensen, farbror i Sandby var formynder for Christen
Jens Jensen Bonde i Lyngå, morbroder var formynder for Else Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 17/17
578, 551, 10 oktober 1738, Haldum
Anne Madsdatter, død
Jens Sørensen Balle eller Rytter, enkemand og indsidder
Barn:
Mette Jensdatter ~ Peder Olesen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 17/17
579, 566, 8 maj 1739, Sandby
Karen Clemensdatter, 46-48 år, død
Trolovet med Peder Sørensen Kop i Haar.
Ingen børn, ingen forældre eller søskende eller søskendebørn.
Arvinger:
1)  Faster Inger Jensdatter i Vinterslev
2)  moders halvsøster, Bodil Jensdatter fra Sandby, død
2a) Mads Nielsen, 27 år, i Droostrup
2b) Niels Nielsen, 24 år ibm
2c) Kirsten Nielsdatter, 30 år i Haar
2d) Helle Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
580, 29, 3. oktober 1739, Haldum
Mette Andersdatter, død
Jens Jensen Skrædder, enkemand
Fællesbørn:
Niels Jensen, 34 år, ugift
Anders Jensen, 27 år, ugift
Jens Jensen, 24 år, ugift
Søren Jensen, 16 år, ugift
Anne Jensdatter ~ Rasmus Kasted
Maren Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
581, 35, 22 februar 1740, Haldum
Peder Rasmussen Bach, død
Han var gift, men enkens navn ej nævnt. Et barn døde umiddelbart efter faderen, hvorfor enken blev eneste arving.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
582, 37, 23 marts 1740, Haldum
Niels Jensen Skriver
Anne Thomasdatter, enke
Fællesbørn:
Thomas Nielsen Skriver
Margrethe Nielsdatter
Karen Nielsdatter
Døtrenes mænd: Michel Michelsen, Lund i Borridz og Rasmus Jensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
583, 47, 30. september 1740, Haar
Maren Thomasdatter, død
Hans Jørgen Michelsen, enkemand og snedker
Hendes arvinger:
En søster Bodil Thomasdatter ~ Jens Sørensen i Knebel, død,
hun efterlod sig 3 sønner og 2 døtre:
Søren Jensen i Vrinners
Peder Jensen i Knebel
Niels Jensen, 28 år, ugift i Knebel
Giersborg Jensdatter ~ Jørgen Rasmussen i Stødov
Barbra Jensdatter ~ Søren Rasmusen i Vistoft
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
584, 100, 10. maj 1741, Sandby
Rasmus Pedersen Balle, selvejerbonde, død
Mette Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Karen Rasmusdatter ~ Christen Christensen ved stedet
Anne Rasmusdatter, 18 år
Lavværge Thomas Balle af Haar, Rasmus Thomassen Balle af Haar var formynder for Anne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
585, 105, 12. december 1741, Sandby
Jochim Johansen, død
3 brødre er arvinger:
1) Henrik Johansen, Vitten
2) Jens Johansen, Skjød
3) Nicolaj Johansen, død
efterladt 2 sønner og 2 døtre, hvoraf datter ~ Christen Nielsen i Lindgaard
4) Bericke Johansdatter ~ Peder Hansen i Helstrup
Den ene søn og de 2 døtre af Nicolaj Jochimsen var mødt med stedfaderen Frands Nielsen i Glesborg.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
586, 107, 14. oktober 1741, Haldum
Jens Nielsen Norring, død
Karen Andersdatter, enke
5 børn i ægteskabet:
1) Niels Jensen, gift bor i gården
2) Else Jensdatter ~ Rasmus Thomassen i Foldby, død
2a) Anne Rasmusdatter
3) Zidsel Jensdatter ~ Christen Sørensen, her i byen, døde:
3a) Mette Christensdatter som er her på stedet
4) Johanne Jensdatter ~ Mads Rasmussen Skrædder
5) Maren Jensdatter, ugift
Thomas Skriver af Haldum var formynder for Mette Christensdatter, Jens Olesen for Maren Jensdatter, Mads Rasmussen Skrædder mødt på sin hustrus vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
587, 111, 17. februar 1742, Haldum
Ellen Jacobsdatter, død
Søren Nielsen Kiøge, enkemand
Fællesbarn:
Jacob Sørensen
Mosters mand Søren Nielsen i Søften
(I teksten kaldes han Søren Rasmussen, men han underskriver sig Søren Nielsen. De blev gift i Søften kirke i 1721 og da kaldes han Søren Nielsen. Skriveren har givetvis skrevet forkert. Jeg har derfor valgt hans - efter min opfattelse - rigtige navn)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
588, 121, 23. juli 1742, Sandby
Karen Poulsdatter, død
Mogens Balle, enkemand
Fællesbørn:
Jens Mogensen, 32 år
Anna Mogensdatter ~ Jens Christensen i Hinnerup
Zidsel Mogensdatter ~ Rasmus Jensen i Sandby, (han død)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
589, 121, 23. juli 1742, Sandby
Rasmus Jensen, død
Zidsel Mogensdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Rasmussen, 15 år
Mogens Rasmussen, 12 år
Christen Rasmussen, 8 år
Karen Rasmusdatter, 18 år
Lavværge Anders Michelsen i Sandby
Deres morfader Mogens Balle, Jens Christensen af Hinnerup er nævnt, gift med børnenes moster
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
590, 146, 30. januar 1743, Haldum
Anders Christensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
en helsøster Maren Christensdatter ~ Peder Pedersen Skrædder i Søften
2 halvsøskende:
Peder Christensen i Norring
Maren Christensdatter, tjener Jens Hansen i Foldby
Lavværge Jens Lassen af Haldum, Niels Norring fra Haldum mødte for afdødes halvsøskende
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
591, 150, 27 maj 1743, Haldum
Karen Andersdatter, død
Jens Norrings enke
Fællesbørn:
Niels Jensen, gift
Else Jensdatter ~ Rasmus Thomassen i Foldby, men død:
Anne Rasmusdatter
Zidsel Jensdatter ~ Christen Sørensen i Haldum, men død:
Mette Christensdatter, her på stedet
Johanne Jensdatter ~ Mads Rasmussen Skrædder i Haldum
Maren Jensdatter, ugift, her på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
592, 163, 19. nov. 1743, Haar
Anna Kieldsdatter, død
Rasmus Thomassen Balle, enkemand
Fællesbørn:
Kield Rasmussen, 1 ½ år
Afdødes broder Jens Kieldsen i Thorup.
Rasmus Thomassen Balles far er Thomas Balle, der er nævnt som besidder af bondeejet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
593, 188, 26. marts 1745, Sandby
Jens Kiøge, død
Karen Christensdatter, enke
Hans arvinger:
Hans moder Anne Blach og søskende:
Søren Kiøge i Tinning,
Anne Nielsdatter ~ Peder Blach her i byen
Lavværge Mogens Balle, Anne Blach med lavværge Peder Blach
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
594, 192, 23. juni 1745, Sandby
Anne Marie Jensdatter, død
Niels Ladefoged, enkemand
Fællesbørn:
Elisabeth Sofie Nielsdatter, 8 år
Karen Nielsdatter, 6 år
Børnenes mosters mand, Johan Andersen af Giødvad og morbroder Anders Jensen i Giødvad var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
595, 193, 27. september 1745, Haldum
Niels Michelsen, død
Enkens lavværge, hendes stedfader Peder Olesen i Haldum, der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
596, 206, 7. januar 1746, Sandby
Maren Nielsdatter, død
Anders Michelsen, enkemand
Fællesbørn:
Niels Andersen, 30 år, tjener Rasmus Balle i Haar
Jens Andersen, 26 år, hjemme hos faderen
Mette Andersdatter, 14 år, hjemme hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
597, 211, 12. maj 1746, Haldum
Maren Nielsdatter, død
Niels Thomassen Balle, enkemand
Fællesbørn:
Thomas Nielsen, 10 år
Niels Nielsen, 2 år
Maren Nielsdatter, 5 år
Morfader Niels Rasmussen af Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
598, 230, 12. november 1746, Haar
Anne Pedersdatter, død
Thomas Smed, enkemand
Fællesbørn:
Peder Thomassen, 26 år, hos faderen
Hans Thomassen, 20 år, hos faderen
Maren Thomasdatter ~ Søren Christensen i Haldum
Karen Thomasdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
599, 234, 11 november 1746, Haar
Johanne Hansdatter, død
Rasmus Balle, enke
Deres barn:
Anne Rasmusdatter ¾ år
Morfader Hans Nielsen af Taastrup var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
600, 236, 23 november 1746, Haar
Thomas Rasmussen Balle, død
Kirsten Nielsdatter, enke
4 børn:
Rasmus Thomassen Balle, Haar
Niels Thomassen Balle, Haldum
Else Thomasdatter ~ Jens Dahl, død
Frans Jensen, 14 år
Thomas Jensen, 10 år
Anne Jensdatter, 8 år
Mette Thomasdatter ~ Knud Nielsen i Draustrupgaarden
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
601, 263, 12. juli 1748, Haar
Maren Sørensdatter, død
Rasmus Thomassen Balle, enke
Fællesbarn:
Thomas Rasmussen, 14 uger
Moderbroder Michel Sørensen af Robdrup, og Jens Sørensen af Trustrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
602, 272, 6. marts 1749, Haldum
Johanne Rasmusdatter, død
Christen Brundt, enkemand
Børn af 1 ægteskab:
Rasmus Nielsen, 30 år
Maren Nielsdatter ~ Erik Stibe, tømmermand i København
Anne Kirstine Nielsdatter ~ Anders Smed i Norring
Karen Nielsdatter, tjener Jens Dahl i Haar
Kirsten Nielsdatter, ugift
Formynder faderbroder Thomas Hansen Smed af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
603, 281, 4. juni 1749, Sandby
Maren Pedersdatter, død
Søren Mogensen Black, enkemand
Fællesbørn:
Marie Sørensdatter, 33 år, gift og boede på Fyn.
Mette Sørensdatter, 24 år
Formynder Mogens Balle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
604, 285, 9 september 1749, Haar
Niels Sørensen Skrædder, død
Edel Michelsdatter, enkemand
Fællesbørn:
Michel Nielsen, 2 ½ år
Søren Nielsen, 4 måneder
Enkens brødre Ole og Knud Michelsen begge af Riis var formyndere og broderen Søren Michelsen af Haar var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
605, 287, 18. oktober 1749, Haar
Rasmus Casted, død
Anne Jensdatter, enke
Rasmus Rasmussen, ¾ år
Lavværge Niels Balle af Haldum
Ungkarl Jens Jensen, enkens morbror var formynder, han tjente på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
606, 287, 2 juni 1749, Haldum
Jens Lassen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Fællesbørn:
Rasmus Jensen, 7 år
Maren Jensdatter, 9 år
Zidsel Jensdatter, 4 år
Anders Thomassen af Haar var lavværge, Rasmus Nielsen Smed af Haldum var formynder, enken havde en broder Frands
Enkens fæstemand, Niels Sørensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
607, 288, 30 oktober 1749, Haldum
Jacob Jensen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Fællesbørn:
Anne Jacobsdatter, 22 år
Maren Jacobsdatter, 24 år
Mette Jacobsdatter, 17 år
Maren Jacobsdatter, 15 år
Johanne Sørensdatter med lavværge Jens Madsen fra Haldum.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
608, 289, 30 oktober 1749, Haldum
Jens Hansen, død
Mette Jensdatter, enke
Steddatter:
Karen Jensdatter, 10 år gl.
Farbroder, Henrik Hansen fra Haldum var formynder
Lavværge Peder Ollufsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
609, 289, 30 oktober 1749, Sandby
Karen Christensdatter, død
Jacob Olesen, enkemand
Hendes søskende var arvinger, nemlig en broder ? ingen anført, men intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
610, 292, 9 september 1749, Haldum
Anna Thomasdatter, død, hun var Niels Jensen Skrivers enke i Haldum
Fællesbørn:
Thomas Nielsen Skriver
Karen Nielsdatter gift med Michel Michelsen i Lund?
Margrethe Nielsdatter ~ Rasmus Jensen i Vitten, begge døde, børnene hos Jens Madsen i Haldum, der var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
611, 296, 10 april 1750, Sandby
Birthe Jensdatter, død
Arving var hendes eneste broder, Christen Jensen, tjente i Anbæk.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
612, 297, 20 april 1750, Sandby
Zidsel Rasmusdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Fællesbørn:
Rasmus Nielsen, 2 år
Christen Laursen og Christen Rasmussen på barnets vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
613, 331, 12 december 1750, Haar
Rasmus Thomasen Balle, død, selvejerbonde
Else Hansdatter, enke
Hans børn:
Kield Rasmussen, 8 år
Anne Rasmusdatter, 5 år
Thomas Rasmussen, 3 år
Else Hansdatters broder Niels Hansen af Vitten er lavværge
På vegne af Kield Rasmussen hans morbroder, Jens Kieldsen af Lille Torup.
Oldefaderen Hans Nielsen, Taastrup på Anne Rasmusdatters vegne.
Thomas Rasmussens værge var Niels Thomasen Balle, farbroderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
614, 348, 7 oktober 1751, Haar
Anders Thomassen, død
Maren Laursdatter, enke
Børn:
Thomas Andersen, 13 år
Hans Andersen, 11 år
Niels Andersen, 7 ½ år
Anders Andersen, spæd og født efter faderens død
Formynder Knud Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
615, 392, 19. juni 1753, Haar
Peder Thomassen, død
Børn: 2 sønner og 3 døtre
Thomas Pedersen, 49 år, i Haar, gift
Peder Pedersen, 42 år, har gården i fæste
Karen Pedersdatter, 52 år
Mette Pedersdatter, 48 år ~ Niels Skrædder
Giertrud Pedersdatter, 46 år, tjener i København
Til stede var de 2 sønner og svogeren Niels J Skrædder, der også var mødt for de 2 ugifte døtre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
616, 409, 21 januar 1754, Haldum
Peder Olesen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Hans barn:
Kirsten Pedersdatter, 30 år
Farbrødre, Jens Olesen af Haldum, Søren og Rasmus Olesen af Trige. Lavværge hendes fader Peder Nielsen af Hinnerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
617, 413, 1 april 1754, Haar
Else Jensdatter, død
Peder Pedersen Smed, enkemand
Fællesbørn:
Peder Pedersen, 3 uger
Morbroderen Jens Jensen i Tåstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
618, 414, 4 januar 1752, Haldum
Rasmus Jensen Skrædder, død
Barn:
Kirsten Rasmusdatter
Mourids Nielsen, giftes med enken
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
619, 418, 427, 10 juni 1754, Sandby + 6 oktober 1754
Niels Ladefoged, død
Karen Thomasdatter, enke
Hans børn:
Af 1. ægteskab:
Elisabeth Sofie Pedersdatter, 17 år (det er en fejlskrift, hun hedder Nielsdatter)
Karen Nielsdatter, 15 år
Af 2. ægteskab:
Rasmus Nielsen, 6 år
Af 3. ægteskab:
Thomas Nielsen, 3 år
Lavværge broder Hans Thomassen af Haar. Formynder for de 2 ældste børn var farbroderen Jens Pedersen i Haurum. Formynder for de 2 sønner var farbroderen Søren Pedersen i Haurum, og for Rasmus Nielsen endvidere hans morbroder Niels Kirkemand i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
620, 422, 29 juni 1754, Haar
Kirsten Nielsdatter, død
Michel Sørensen Skrædder, enke
Arvinger var hendes søskendebørn:
1) Niels Smed ved Kollerup
2) Jens Sørensen i København
3)  Johanne Sørensdatter ~ Niels Hansen i Taastrup
4)  Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Skrædder i Hadbjerg
5)  Christen Sørensen, død, skoleholder i Hadbjerg, hans efterladte arvinger
6)  Anne Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Vinterslev
Halvsøskendebørn :
7)  Niels Balle i Haldum
8)  Afdøde Rasmus Balles efterladte børn i Haar
Frands Dahl på sin afgangne hustrus vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
621, 436, 24 marts 1755, Haldum
Niels Jensen Skrædder, død
Mette Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Nielsen, 11 år
eneste søn
Hendes broder Peder Pedersen Smed af Haar
Farbror Jens Jensen af Haar
Farbror Søren Jensen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
622, 471, 9 marts 1757, Sandby
Hans Christensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Børn:
Christen Hansen, 24 år
Jens Hansen, 16 år
Peder Hansen, 5 år
Else Hansdatter, 22 år
Inger Hansdatter, 19 år
Anne Hansdatter, 12 år
Lavværge Michel Ladefoged af Sandby. Moderens broder Jens Sørensen fra Skjød og Søren Sørensen af Granslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
623, 478, 7. juli 1757, Haar
Karen Rasmusdatter, død
Jens Lorentsen, enkemand
Børn:
Rasmus Jensen, 9 år
Niels Jensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
624, 502, 1 juni 1758, Haldum
Hans Nielsen Bødker, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Hans søn:
Niels Hansen Bødker, 40 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
625, 503, 9 maj 1758, Haar
Jens Lorentzen, død
Idte Jørgensdatter, enke
Børn af 1. Ægteskab:
Rasmus Jensen, 10 år
Niels Jensen, 7 år
Barn af 2. Ægteskab:
Karen Jensdatter, 20 uger
Anders Olesen i Haar var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
626, 537, 20. juni 1759, Haldum
Jens Olesen, død
Anne Nielsdatter, enke
Børn:
Niels Jensen, 15 år
Ole Jensen, 12 år
Rasmus Jensen, 9 år
Peder Jensen, 6 år
Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Haldum
Appelone Jensdatter, 24 år
Anne Jensdatter, 21 år
Mette Jensdatter, 18 år
Farbror Søren Olesen af Trige var formynder
Lavværge Jens Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
627, 557, 1 december 1759, Hinnerup Brogaard
Madame Kirsten Nimb, død
Børn:
1)  Christian Nihms i Todbjerg, død
1a) Christian Christiansen Nihm, 10 år
1b) Elisabeth Sofie Christiansdatter Nihm, 12 år
2)  Anne Elisabeth Nihm ~ krigsråd Adler, død
2a) Elisabeth Kirstine Adler ~ Hans Tansen Rosborg til Frisholt
2aa) Niels Hansen, cancelliraad i Hinnerup Brogaard
Der er muligvis et par børn mere, men hvem ?. Et langt og svært skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
628, 38, 12 august 1761, Haar
Christen Jensen, død
Edel Michelsdatter, enke
Børn:
Niels Christensen, 10 år
Jens Christensen, 6 år
Maren Christensdatter, 8 år
Anne Christensdatter, 4 år
Edel Christensdatter, 1 år
Enkens broder Søren Michelsen i Haar var lavværge og børnenes farbroder Mads Jensen fra Hadsten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
629, 43, 22 september 1761, Haldum
Mette Joensdatter, død
Lads Ladsen, enkemand
Hendes børn:
Joen Jensen, 25 år
Mette Jensdatter ~ Jens Andersen i Sandby
Kirsten Jensdatter, tjener Peder Lydrichsen i Århus
Mette Jensdatter, tjener Rasmus Koch i Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
630, 59, 16. marts 1762, Haar
Peder Andersen Skrædder, død
Anna Nielsdatter, enke
Børn:
Maren Pedersdatter, 7 år
Anders Pedersen, 4 år
Lavværge var Søren Michelsen, der vist også var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
631, 74, 24 Marts 1763, Sandby
Niels Ladefoged: arvekvittering fra datteren Karen Nielsdatter ~ Anders Nielsen Bagger i Vejle
24.  marts 1763
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
632, 79, 21 februar 1763, Sandby
Bodil Martinusdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Børn:
Hans Pedersen, 7 år
Johanne Christense Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
633, 80, 21 februar 1763, Sandby
Anders Sørensen Smed, død
Maren Christensdatter, enke
Børn af 1 kuld:
Søren Andersen ~ og boende i Årslev
datter ~ Laurs Jensen i Brabrand
2 ægteskab:
Maren Andersdatter, 20 år
Johanne Andersdatter, 16 år
Christiane Andersdatter, 13 år
Lavværge Jens Madsen,
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
634, 81, 21 februar, Sandby
Jacob Olesen, død
Karen Christensdatter, enke
Børnene gav arveafkald, deres navne er ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
635, 108, 10 december 1763, Sandby
Maren Sørensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Hendes børn af 1 ægteskab:
Anders Rasmussen, 24 år
Søren Rasmussen, 18 år
Maren Rasmusdatter, 12 år
Ingen børn i 2. Ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
636, 113, 9 marts 1764, Haldum
Maren Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Fællesbørn:
Jens Jensen, 1 år og 2 måneder
 --------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
637, 148, 15 september 1764, Haar
Helle Nielsdatter, død
døde hos sin datter, Anne Nielsdatter
Jens Jørgensen, Slagelse på Sjælland
Niels Nielsen, ingen kendte noget til hans opholdssted
Rasmus Nielsen i Flensborg
Anne Nielsdatter ~ Søren Rasmussen. Anne Nielsdatter havde tilsyneladene 2 børn: Anders Pedersen, 6 år og Maren Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
638, 155, 2 maj 1765, Haldum
Kirsten Jensdatter, død, opholdt sig hos Jens Olesens enke Anna Nielsdatter i Haldum
Niels Pedersen, enkemand
Anne Nielsdatter, 6 år
Appelone Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
639, 164, 3 januar 1766, Haldum
Maren Pedersdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Andersen, 21 år
Peder Andersen, 15 år
Jens Andersen, 12 år
Niels Andersen, 9 år
Thomas Andersen, 7 år
Anne Andersdatter, 19 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
640, 189, 31 maj 1767, Haldum
Jens Madsen og enken Johanne Frandsdatter
Arvinger Jens Madsens side:
1) Broder Niels Madsen fra Haldum
2) Søren Madsen fra Lerbjerg
3) Mogens Madsen fra Lyngå som er død og efterladt sig:
3a) Jens Mogensen, 10 år
3b) Maren Mogensdatter, 8 år
4)  Edel Madsdatter, gift med Peder Østerriis udi Skjoldelev
5)  Margrethe Madsdatter af Skjoldelev er død og efterladt sig:
5a) Jens Pedersen
5b) Ingeborg Pedersdatter ~ Niels Simonsen, Skjoldelev
5c) Christine Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Lading
5d) Anne Cathrine Pedersdatter ~ Peder Jensen i Hummeluhr
5e) Maren Pedersdatter ~ Niels Hvas i Norring
6)  Maren Madsdatter ~ Niels Norring i Haldum, hun død
6a) Jens Nielsen i Haldum
6b) Karen Nielsdatter ~ Jørgen Smed i Handest
6c) Margrethe Nielsdatter, der var amme i Randers ~ Groes Christensen
6d) Anne Marie Nielsdatter, tjener Jens Graugaard i Haldum
7)  Anne Madsdatter ~ Rasmus Pedersen i Lading
På Johanne Frandsdatters vegne:
1)  broder Søren Frandsen i Lisbjerg, død
1a) Søren Sørensen, 40 år
1b) Mogens Sørensen, 34 år
1c) Mette Sørensdatter ~ Knud Knudsen på Kolkiergaard
1d) Anna Sørensdatter ~ Rasmus Michelsen
1e) Anne Sørensdatter ~ Søren Christensen
1f) Maren Sørensdatter ~ Peder i Trige
1g) Helle Sørensdatter ~ Søren Nielsen i Haldum
1h) Karen Sørensdatter hos stedfaderen Christen Lassen i Lisbjerg
2)  Jens Frandsen i Haar, hans efterlevende børn:
2a) Frands Jensen
2b) Thomas Jensen
2c) Anna Jensdatter ~ Michel Olesen
2d) Edel Jensdatter, tjener i Sandby, Haldum sogn
3)  Maren Frandsdatter, død
3a) Frands Jensen i Foldby, 44 år
3b) Anne Jensdatter ~ Knud Jensen i Foldby
3c) Maren Jensdatter ~ Christen Jensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
641, 199, 1 juli 1768, Hinnerup Brogaard
Peder Michelsen, død
Maren Poulsdatter, enke
Barn:
Johanne Pedersdatter, 2 år
Christen Pedersen fra Norring var til stede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
642, 222, 22 april 1769, Sandby
Christen Jensen Wandt, død
Maren Marcusdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 15 år
Marcus Christensen, 11 ½ år
Jens Christensen, 8 år
Peder Christensen, 5 år
Hans Christensen, 3 ½ år
Anne Marie Christensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
643, 226, 14 juli 1769, Haar
Peder Rasmussen Vitten, død
Inger Christensdatter, enke
Børn:
Rasmus Pedersen, 18 år
Elle Pedersdatter, 16 år
Christen Pedersen, 14 år
Jens Pedersen, 11 år
Niels Pedersen, 9 år,
Karen Pedersdatter, 7 år
Søren Pedersen, 5 år
Enkens broder Søren Christensen af Granslev.
Farbroder Niels Rasmussen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
644, 234, 20 april 1769, Haldum
Mette Hansdatter, død
Jørgen Sørensen, død
Arvinger:
1)  Hans broder Mogens Sørensen, død
1a) Jens Mogensen, 21 år i København
1b) Mette Mogensdatter, 13 år
2)  halvbroderdatter på mandens side Engel Sørensdatter ~ Rasmus Jensen
På hustruens side:
Børn med Palle Pedersen, død
1) Palle Pallesen i Foldby
2) Hans Pallesen, død
2a) Christen Hansen, 11 år
2b) Rasmus Hansen, 10 år
2c) Hans Hansen, 7 år
2d) Christian Erhard Hansen, 7 år
2e) Christiane Sofie Hansdatter, 18 år
2f) Ane Hansdatter, 4 år
2g) Mette Hansdatter, 2 år
3)  Jørgen Pallesen, Haxholm
4)  Engel Pallesdatter ~ Søren Olesen i Trige, han død, hun enke
5)  Maren Pallesdatter ~ Eberhard Valentin Fogh i Hers
Ole Pedersen af Sielle mødt på vegne af arvinger derfra, (det kan være Hans Pallesens børns stedfader), Palle Pallesen og Jørgen Pallesen var til stede ved farbroder Rasmus Jensen, på Hans Pallesen Munchs børns vegne var mødt Mons Søren Fusing fra Østergaard og på Fogh af Herst Mons. Christensen på Ristrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
645, 246, 23 december 1769, Haar
Michel Sørensen Skrædder, død
Zidsel Jensdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Anne Michelsdatter ~ dragon Michel Nielsen Koldt i Århus
Karen Michelsdatter ~ Frands Hendriksen fra Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
646, 259, 23 juli 1770, Haldum
Niels Thomassen Balle, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 21 år
Rasmus Nielsen 18 år
Maren Nielsdatter, 28 år
Kirsten Nielsdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
647, 283, 24 april 1770, Haar
Anders Olesen, død
Mette Olufsdatter, enke
Børn:
Ole Andersen, 25 år
Christen Andersen, 20 år
Peder Andersen, 15 år
Jørgen Andersen, 13 år
Christian Andersen, 9 år
Kirsten Andersdatter, 28 år
Mette Andersdatter, 18 år
Enkens lavværge var Søren Michelsen i Haar
Formynder Søren Rasmussen sammested
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
648, 290, 5 oktober 1770, Haldum
Rasmus Smed, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Børn:
Niels Rasmussen, 13 år
Søren Rasmussen, 7 år
Johanne Rasmusdatter, 15 år
Kirsten Rasmusdatter, 4 år
Enkens broder i Foldby, Jens Sørensen var lavværge
Peder Hvads af Haldum var formynder og Anders Sørensen Smed er nævnt som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
649, 295, 23 maj 1770, Haldum
Indsidder Laurs Sørensen
Børn:
Zidsel Lauridsdatter ~ Laurids Hadsten
Søren Lauridsen, 44 år ~ Catrine Pedersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
650, 297, 16 juli 1770, Sandby
Søren Jensen Skrædder, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
Søster Anne Jensdatter, Jens Balles enke på stedet
Broder Anders Jensen skrædder, gårdmand i Haldum
Broder Jens Jensen Skrædder i Haar
Søster Maren Jensdatter, Niels Balles enke
Lavværge for enken Rasmus Michelsen, hendes (sted)fader i Tinning
Enken nedkom under skiftet med en søn - Søren Sørensen
Side 319 nederst begyndet et appendix
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
651, 353, 24 marts 1772, Haldum
Maren Nielsdatter, død
Rasmus Christensen Balle, enke
Barn:
Karen Rasmusdatter
Morbroder Niels Nielsen Gravgaard i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
652, 417, 11 januar 1775, Hinnerup Brogaard
Maren Poulsdatter, død
Peder Laursen, enkemand
Børn:
Johanne Pedersdatter, 12 år af 1. ægteskab med forlængst afdøde Peder Michelsen
Margrethe Pedersdatter i ægteskabet med Peder Laursen
Morbroder Thomas Poulsen i Woldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
653, 421, 10 marts 1775, Haldum
Rasmus Pedersen, død
Karen Pedersdatter enke
Børn:
Peder Rasmussen Munck, 9 år
Engel Rasmusdatter, 12 år
begge hos moderen, Niels Gravgaard og Søren Gravgaard var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
654, 488, 30 april 1777, Haldum
Niels Rasmussen Vitten, død
Mette Hansdatter, død
Børn:
Mogens Nielsen, 28 år, som har fæstet gården
Rasmus Nielsen, 25 år
Elle Nielsdatter, 21 år
Anne Nielsdatter, 18 år
Karen Nielsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
655, 495, 30 april 1777, Haldum
Peder Albertsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Søren Pedersen, 22 år
Peder Pedersen, 16 år
Jens Pedersen, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
656, 500, 4 september 1777, Haar
Anne Nielsdatter, død
Hendes broder er Søren Nielsen Kop
Christen Nielsen Braad i Vivild var hendes afdøde mand.
Børn:
Niels Christensen, 9 år
Jens Christensen, 7 år
En anden broder til afdøde Rasmus Nielsen Balle i Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
657, 504, 31 maj 1777, Haldum
Anne Marie Christensdatter, død
Søren Feldballe, enkemand, landsoldat
Hendes fader Corporal Christen Jensen Mejlbye af Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
658, 509, 30 juni 1777, Haar
Anne Nielsdatter, død
Søren Rasmussen Bødker, enkemand
Hendes 1. Mand Peder Andersen
Børn:
Anders Pedersen, 17 år
Maren Pedersdatter, 22 år
Børnenes morsøstersøn Peder Andersen i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
659, 587 14 januar 1780, Haar
Mette Nielsdatter, død
Søren Frandsen, enke
Deres børn:
Niels Sørensen, 6 år
Anne Sørensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
660, 603, 23 August 1780, Haldum
Jens Graugaard, død
Ellen Sørensdatter, enke
1.  ægtefælle, Maren Jensdatter
Deres barn:
Jens Jensen, 18 år
Barn med enken:
Karen Jensdatter, 14 år
Farbroder Søren Graugaard, gårdmand i Haldum
Lavværge Niels Hansen, gårdmand i Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
661, 644, 1 November 1781, Haar
Steffen Hybertsen, død
Anne Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Steffensen, 6 år
Søren Steffensen, 5 år
Mette Steffensdatter, 9 år
Morbroder Peder Jensen fra Heedehusene
Lavværge Michel Nielsen fra Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
662, 656 9 januar 1782, Haar
Mette Rasmusdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Søren Christensen, 33 år, gift, er til huse hos Peder Jensen i Skjoldelev
Rasmus Christensen, 29 år, gift, tjener Niels Balle i Sandby
Niels Mortensen, 20 år, Niels Nielsen i Taastrup, avlet med Christen Sørensen ??
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
663, 671 27 marts 1782, Haldum
Peder Nielsen Skomager, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 4 år
Karen Marie Pedersdatter, 1 år
Formynder, deres farbroder, Jens Nielsen af Haldum
LV Peder Jensen fra Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
664, 683 8 juni 1782, Haldum
Maren Jensdatter, død
Niels Thomasen Balle, tidligere død
Deres børn:
Jens Nielsen, 34 år
Rasmus Nielsen, 31 år, tjener Søren Graugaard her i byen
Kirsten Nielsdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
665, 685 8 juni 1782, Haldum
Maren Hansdatter, død
Jens Lassen, enkemand
Børn:
Hans Jensen, 5 år
Inger Jensdatter, 4 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
666, 758, 8 marts 1784, Sandby
Maren Marcusdatter, død
Peder Jensen, enke
Børn:
1.  ægteskab med Christen Jensen:
Niels Christensen, 31 år hos Niels Andersen Elgaard i Vinterslev på Collerup Gods
Marcus Christensen, 26 år, tjener med tilladelse i Kalundborg
Jens Christensen, 23 år
Peder Christensen, 21 år
Anne Marie Christensdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
667, 765, 30 marts 1784, Haar
Hans Thomassen Smed, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Thomas Hansen, 25 år
Søren Hansen, 22 år
Niels Hansen, 17 år, tjener Christen Thomassen i Woldby
Peder Hansen, 13 år
Edel Hansdatter ~ Christen Thomassen i Voldby
Karen Hansdatter, 23 år, tjener Hans Andersen i Haar
Margrethe Hansdatter, 16 år, tjener Jens Graugaard i Voldby
Johanne Hansdatter, 28 år, ugift hjemme
Anne Hansdatter ~ Jens Graugaard i Voldby
Lavværge Jørgen Raun af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
668, 783, 30 juli 1784, Haar
Anne Pedersdatter, død
Niels Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Nielsen, 12 år
Maren Nielsdatter, 9 år
Jens Nielsen, 6 år
Mariane Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
669, 792, 12 november 1784, Haar
Maren Christensdatter, død
Hans Clemensen, enkemand
Deres børn:
Christen Hansen, 10 år
Mogens Hansen, 6 år
Niels Hansen, 1 ½ år
Anne Hansdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
670, 799, 23 november 1780, Hinnerup Brogaard
Jens Laursen Perstrup, død
Anna Sophie Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 16 år
Itte Mallene Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
671, 801, 7 januar 1785, Haldum
Maren Sørensdatter, død
Christen Brask, enkemand
Børn:
Søren Christensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
672, 825, 8 maj 1785, Haldum
Maren Pedersdatter, død
Karl Kochsman, enkemand
Ingen børn: afkald fra søskende:
Niels Pedersen i Borresø
Søren Pedersen i Borre
Jens Pedersen Borre
Johannes Christensen (vel en svoger)
Peder Pedersen Vejerslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
673, 832, 28 juni 1785, Haar
Fortegnelse over det som Niels Jensen skal give sin broder Jens Jensen efter forældrene. Tiltrådt af Niels Nielsen i Taastrup på sin hustrus vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
674, 838, 23 september 1785, Sandby
Rasmus Jensen, død
Maren Bonnesdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 15 år
Bone Rasmussen, 13 år
Christen Rasmussen, 8 år
Farbroder Mogens Rasmussen af Haar
Lavværge, hendes fader Bonne Pedersen fra Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
675, 840, 23 september 1785, Sandby
Christen Hansen, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Christensen, 18 år
Christen Christensen, 10 år
Jens Christensen, 4 år
Karen Christensdatter, 16 år
Mette Christensdatter, 4 år
Morbroder Peder Hansen i Haar, lavværge Niels Jensen fra Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
676, 842, 23 September 1785, Sandby
Niels Balle, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 12 år
Christen Nielsen, 10 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Mette Nielsdatter, 4 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Farbroder var Rasmus Balle, enkens stedfader Rasmus Michelsen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
677, 874, 19 oktober 1786, Sandby
Maren Pedersdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Børn:
Peder Pedersen, 7 ½ år
Mette Pedersdatter, 5 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
678, 883, 6 december 1786, Haar
Maren Jensdatter, død
Frands Jensen Dahl, enkemand
Fællesbørn:
1)  Jens Frandsen, 33 år gl, fra et fæstehus i Haldum
2)  Frands Frandsen, 31 år, tjener Mads Christensen i Østrup på Gl. Estrup Gods
3)  Jens Frandsen, 28 år, tjener Christen Lassen i Lisbjerg
4)  Søren Frandsen, 24 år, tjener Rasmus Møller i Grundfør
5)  Søren Frandsen, 19 år
6)  Edel Marie Frandsatter, 25 år, hos Christen lassen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
679, 899, 16 juni 1787, Sandby
Maren Bonesdatter, død
Rasmus Jensens enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 16 år
Bone Rasmussen, 15 år
Christen Rasmussen, 10 år
Farbrødre var fødte værger, Mogens Rasmussen i Haar, Christen Rasmussen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
680, 905, 7 juni 1787, Haar
Inger Hansdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Børn:
Hans Pedersen, 20 år
Anders Pedersen, 16 år
Søren Pedersen, 12 år
Niels Jørgensen af Sandby var curator for de 2 yngste og gift med Peder Hansens søster
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
681, 909, 29 november 1787, Haar
Mette Olufsdatter, død
Thomas Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Ole Andersen, 43 år
Christen Andersen, 38 år
Peder Andersen, 34 år
Jørgen Andersen, 32 år
Christian Andersen, 27 år
Kirsten Andersdatter, 45 år
Mette Andersdatter, 37 år ~ Hans Nielsen i Hadbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
682, 929, 29 november 1788, Sandby
Anne Hansdatter, død
Niels Jørgensen, enkemand
Hendes børn:
Hans Christensen, 20 år
Christen Christensen, 12 år
Jens Christensen, 4 år
Karen Christensdatter, 18 år
Mette Christensdatter, 7 år
Gårdmand Peder Hansen, morbroder var værge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
683, 2, 27. juni 1789, Haldum
3, 4 december 1789
Jacob Sørensen Kiøge, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jacobsen, 10 år
Ole Jacobsen, 7 år
Ellen Jacobsdatter, 17 år
Anne Jacobsdatter, 14 år
Maren Jacobsdatter, 12 år
Lavværge Rasmus Olesen og Jens Andersen
Morbroder Lars Rasmussen fra Trige, en Rasmus Rasmussen er også nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
684, 4, 14. november 1788, Haar
Søren Nielsen, fæstegårdmand, død
Karen Pedersdatter, enke
Slægtninge er arvinger:
1 helbroder Michel Nielsen i Haar, myndig, helbroder
1 halvbroder Niels Christensen i Foldby
1 do Christen Mogensen, 25 år, Haar
1 do Rasmus Mogensen, 22 år, Haar
1 halvsøster Anne Christensdatter ~ Jens Sørensen i Søften
1 do Edel Christensdatter ~ Thomas Rasmussen af Haar
1 do Maren Christensdatter ~ Hans Clemensen i Haar, hun død og
efterladt sig:
Christen Hansen, 14 år
Mogens Hansen, 10 år
Niels Hansen, 4 år
alle 3 børn er i Haar
Enkens lavværge er Dines Rasmussen af Spørring
Hans Clemensen til stede på sine børns vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
685, 7, 14. november 1788, Haar
9, 5 december 1789
Maren Sørensdatter, død
enke efter Hans Thomassen i Haar
Arvinger er hendes børn:
Thomas Hansen, 29 år
Søren Hansen, 27 år
Niels Hansen, 24 år
Peder Hansen, 20 år
Karen Hansdatter, 26 år
Grethe Hansdatter, 21 år
Anne Hansdatter gift med Jens Gravgaard i Voldby
Johanne Hansdatter gift med Frands Pedersen i Søften
Edel Hansdatter gift med Christen Thomassen i Haar (er Haldum)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
686, 26, 30. marts 1789, Haar
28, 19. Marts 1790
Anne Rasmusdatter er død
Niels Jensen Skrædder, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, ¾ år
Hans Rasmussen i Taastrup på Kollerup gods er tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
687, 39, 22. juni 1790, Haar
Zidsel Jensdatter, død
Jens Rasmussen, enke- og husmand
Arvinger:
Afdødes søster Dorthe Jensdatter, 40 år
Rasmus Poulsen af Viby på Marselisborg Gods, var til stede for Dorthe Jensdatter, han var søskende barn af arvingen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
688, 40, 23. juni 1790, Haar
58, 19. oktober 1790 (G 341-381 A 3/16)
Inger Nielsdatter, død
pige hos Niels Jørgensen i Haar
Arvinger:
Mette Larsdatter, 2 år, født uden for ægteskab, og som er til opfødning hos Peder Sørensen i Balle.
Afdødes broder Christen Nielsen, husmand i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
689, 47, 19. august 1790, Haldum
Margrethe Nielsdatter, død
Peder Nielsen Fisker, fæstegårdmand i Haldum
Deres børn:
Margrethe Pedersdatter, 6 år
Anne Pedersdatter, 2 år
begge hjemme hos faderen
Niels Pedersen gårdmand i Hinnerup på Universitetets gods og farbroder til den afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
690, 80, 10. juli 1791, Haar
137, 20. Juni 1792 (G 341-381 A 4/16)
Thomas Rasmussen, død, fæstehusmand
Edel Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Thomassen, 3 år
Edel Thomasdatter, 1 år
Edel Christensdatters stedfader Mogens Rasmussen i Haar er Lavværge
Værge for børnene er deres faderbrødre, Jens Rasmussen og Søren Rasmussen, begge husmænd i Haar.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
691, 83, 11. Juli 1791, Haldum
Christian Jensen, død, grandsmed
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen i Woldby, 28 år
Niels Christensen, 18 år, i Haldum
Peder Christensen, 15 år i Skjoldelev
Kirsten Pedersdatter, 25 år, på Lyngbygaard
Maren Pedersdatter, 23 år, hjemme
Anne Pedersdatter, 12 år,
Lavværge Niels Gravgaard, født værge Niels Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
692, 85, 11. juli 1791, Haldum
Rasmus Pedersen, husmand, død
Karen Michelsdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 1 ½ år
Niels Gravgaard i Haldum er lavværge, og som født værge for barnet, Niels Kieldsen i Haldum.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
693, 108, 5. januar 1792, Haldum
Johanne Christensdatter, død
Rasmus Kieldsen, enkemand, indsidder
Deres børn:
Johanne Rasmusdatter, 15 år
Jens Hvas er tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
694, 161, 16. november 1792, Sandby
170, 14. November 1792
186, 15. Maj 1793
191, 29. Maj 1793
Rasmus Christensen Balle, død, selvejergårdmand
Mette Clemensdatter, enke
Afdødes børn:
Karen Rasmusdatter ~ Lars Nielsen i Haldum
Maren Rasmusdatter, 19 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Christen Rasmussen, 12 år
hvilke 3 sidste alle var hjemme hos moderen
Tilstede var enken med lavværge gårdmand Peder Michelsen i Sandby og Lars Nielsen af Haldum på sin hustrus vegne. Som formynder for de 2 ugifte døtre, deres moderbroder Hans Clemensen af Haar, for sønnen som formynder, hans moderbroder Peder Clemensen.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
695, 167, 17. november 1792, Sandby
Peder Christensen Sandby, ungk. død
Arvinger, søskende:
Niels Christensen, 39 år i Hadsten
Marchus Christensen, 35 år i København
Jens Christensen, 32 år i København
Anne Marie Christensdatter ~ Jens Rasmussen i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
696, 183, 1. maj 1793, Haldum
Anders Jensen Bach, fæstehusmand, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 17 år
Maren Andersdatter, 16 år
Margrethe Andersdatter, 11 år
alle hjemme, uden sønnen, der var i Foldby for at lære skædderhåndværk
Antagen lavværge Niels Kok. Ingen født værge for børn i byen. Tilsynsværge Peder Fisker
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
697, 185, 1 maj 1793, Haldum
203, 12. September 1793
Appellone Poulsdatter, død
Peder Rasmussens enke
Deres barn:
Maren Pedersdatter, 10 år
Afdødes svoger Peder Laursen i Hinnerup Skovhuus var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
698, 194, 29. Maj 1793, Sandby
Maren Christensdatter, død
Søren Jensen Skiøt, enkemand, indsidder
Deres børn:
Jens Sørensen, 5 år
Farbroder Peder Skytte i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
699, 195, 29. maj 1793, Sandby
206, 19. Oktober 1793
Hans Christensen, død, ungkarl
Søskende:
Christen Christensen, 18 år, hos Bertel Jørgensen
Jens Christensen, 8 år
Karen Christensdatter ~ Bertel Jørgensen i Sandby
Mette Christensdatter, 11 år hos Peder Smed i Sandby
Morbroder Peder Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
700, 217, 18. marts 1794, Sandby
230, 21. Maj 1794 (G 341-381 A 6/16)
Lisbeth Nielsdatter, død
Peder Jensen Skiødt, enkemand, indsidder
Arvinger:
1)  Morbroder Thomas Kieldsen, myndig, gårdmand i Vitten
2)  do Jens Kieldsen, myndig, gårdmand i Vitten
3)  do Kield Nielsen, Hadsten død, efterladt sig:
1) Christen Kieldsen, myndig, husmand i Vinterslev
Det var arvingerne på mødrene side.
På faderens side:
1 faster Margrethe Nielsdatter ~ gårdmand Rasmus Jensen, gårdmand i Langskov
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
701, 231, 31. maj 1794, Haar
235, 7. November 1794
240, 5. December 1794
Hans Clemensen, død, fæstegårdmand
Karen Nielsdatter, enke
Arvinger er enken og hans i 2 ægteskaber avlede børn:
1.  ægteskab:
Mogens Hansen, 15 år
Christen Hansen, 19 år
Niels Hansen, 12 år
2.  ægteskab
Niels Hansen, 4 ½
Mads Hansen, 2 ½ år
Maren Hansdatter, ½ år
Farbroder Peder Clemmensen af Norring
Formynder for de 2 ældste sønner, deres morbroder Michel Nielsen i Haar,
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
702, 233, 31. maj 1794, Haar
237, 12 november 1794
Maren Rasmusdatter, død
Rasmus Frandsen, (Rasmus Trige), fæstegårdmand, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, myndig, tjenende i Haldum
Frands Rasmussen, 19 år
Margrethe Rasmusdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
703, 270, 1. Juni 1795, Haar
Søren Jensen skiøt, død
Birthe Clemensdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Jens Sørensen, 9 år, hos farbroderen Peder Skiøt i Sandby
Hans børn med enken:
Maren Sørensdatter, 13 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
704, 278, 17. august 1795, Sandby
Jens Andersen, død, fæstegårdmand
Mette Jensdatter, enke
Afdødes børn:
Anders Jensen, gift og myndig (i Tåstrup)
Rasmus Jensen, myndig
Rasmus Jensen, myndig
Maren Jensdatter ~ Jens Knudsen i Foldby
Mette Marie Jensdatter, 26 år
Lavværge Hans Jørgensen, gårdmand i Sandby
Jens Knudsen i Foldby på sin hustrus vegne
Anders Jensen, gårdmand i Taastrup var værge for sin søster
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
705, 313, 14. december 1796, Haar
Karen Nielsdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Afdødes børn:
Niels Hansen, 6 år
Mads Hansen, 4 år
Maren Hansdatter, 2 år
alle hjemme hos stedfaderen
Værge for børnene morbroderen Rasmus Nielsen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
706, 377, 14. maj 1799, Haar
Dorthe Nielsdatter, død
Niels Jensen, gårdfæster og enkemand
Fælles børn:
Niels Nielsen, 5 uger gl
Formynder for den umyndige var Rasmus Nielsen, morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
707, 380, 19. juni 1799, Haar
Maren Hansdatter, død
Datter af Hans Clemensen
Arvinger, søskende:
Helbroder, Niels Hansen, 10 år
Helbroder, Mads Hansen, 8 år
Halvbroder, Mogens Hansen, 19 år
Halvbroder, Niels Hansen, 15 år
Bobeholdning (45-2-4)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
708, 388, 19. februar 1800, Sandby
Zidsel Nielsdatter, død, enke efter afgangne Niels Christensen Balle, arvinger var afdødes efterladte børn som var:
Søren Sørensen, 29 år
Christen Nielsen Balle, 25 år
Rasmus Nielsen Balle, 22 år
Mette Nielsdatter Balle, 19 år
Niels Nielsen Balle, 27 år, gift gårdmand i Skivholme
3 ældste sønner, myndige var til stede, Rasmus Nielsen var til stede sammen med sin morbroder Mathias Nielsen i Hadsten, for datteren hendes moderbroder gårdmand Mads Nielsen i Tinning.
Det er et længere og formentlig interessant skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
709, 393, 21. februar 1800, Haldum
Maren Jensdatter, død
Jens Frandsen, fæstehusmand, enkemand
Fælles børn:
Jens Jensen, 14 år
Frands Jensen, 6 år
Maren Jensdatter, 12 år
Tilsynsværge er deres moderbroder, Rasmus Jensen fra Lisbjerg.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
710, 396, 15. juni 1800, Haldum
398, 20. Juni 1800
Else Nicolaisdatter, død
Peder Christensen Hvas, enkemand
Arvinger er ud over manden:
1) helbroder Anders Nicolaisen i Glesborg, død og efterladt sig sønner:
1a) Nicolai Andersen i Glesborg, myndig
1b) Anders Andersen i Haldum
1c) Las Andersen i Lyngå, myndig
2) helsøster Mette Nicolaisdatter, død efterladt sig:
2a) Nicolai Christensen i Lindgaard, myndig
2b) Niels Christensen i Lindgaard, myndig
2c) Christen Christensen, Glesborg
2d) Johan Christensen, Lindgaard
2e) Peder Christensen, gårdmand i Brundt?, død efterladt sig:
2ea) datter Maren Pedersdatter, 10 år (stedfader Rasmus Wivild)
2f) Maren Christensdatter ~ Frands Lindgaard i Lindgaard
3) Hendes halvsøster Anna Frandsdatter ~ Anders Poulsen i Glesborg, død og efterladt sig:
3a) Frands Andersen, 24 år, myndig
3b) Anna Andersdatter, 30 år på Marselisborg
3c) Maren Andersdatter, 20 år i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
711, 400, 13. august 1800, Haldum
Anders Andersen Haldum, død
Johanne Nielsdatter, enke
Arvinger er børn af 1. ægteskab og nærværende ægteskab:
1.  ægteskab:
Anders Andersen, skovfoged i Haldum, 62 år
Peder Andersen, hjemme hos moderen, 54 år
Niels Andersen, vanvittig og umyndig
Ane Andersdatter, 54 år
1 sidste ægteskab:
Jens Andersen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
712, 408, 28. november 1800, Haar
Niels Andersen, død
Karen Pedersdatter, enke
Børn af dette og 1. Ægteskab:
Anders Nielsen, 29 år
Jens Nielsen, 24 år
Maren Nielsdatter, 26 år
Inger Nielsdatter, 14 år
Ane Nielsdatter, 12 år
Lavværge enkens stedfader Michel Nielsen i Haar.
Formynder for børnene var moderbroderen Rasmus Pedersen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
713, 419, 18. februar 1801, Sandby
Peder Kragh, død indsidder
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 11 ½ år
Christiane Pedersdatter, 13 ½ år
Peder Michelsen, lavværge, skovfoged Niels Nielsen, farbroder og formynder, Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
714, 117, 19. Maj 1802, Sandby
Peder Jensen Smed, død
Ane Marie Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 8 år
Jørgen Pedersen, 7 år
Maren Jørgensdatter, 5 år
Broder opholdsmand Jens Jensen
Enkens halvbroder Thomas Nielsen fra Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
715, 123, 24. Juni 1802, Haar
126, 13. Oktober 1802
Niels Christensen, død
Anne Kirstine Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 4 år
Christen Nielsen, 3 år
Kirsten Nielsdatter, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
716, 453, 24. februar 1803, Haldum
454, 1. Marts 1803
Helle Jensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Deres børn:
Anne Margrethe Sørensdatter, 4 år
Johanne Sørensdatter, 2 år
Helle Sørensdatter, spæd
Formynder var Niels Nielsen af Haldum
Jens Mogensen i Vitten nævnes
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
717, 484, 490, 2. November 1803, Sandby
490, 3. Januar 1804
Jens Rasmussen, død
Anne Marie Christensdatter
Deres børn:
Rasmus Jensen, 13 år
Christian Jensen, 3 år
Maren Jensdatter, 15 år
Maren Jensdatter, 8 år
Enken mødt ved sin forlovede Rasmus Nielsen af Sandby, som lavværge
Børnenes formynder Bone Rasmussen af Søften
Underskrevet af Rasmus Nielsen Balle og Bonne Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
718, 486, 2. november 1803, Haldum
Rasmus Nielsen Kieldsen, død, indsidder
Anne Margrethe Jensdatter, enken
1 ægteskab med: Johanne Selling, død
Barn: Karen Rasmusdatter, 36 år, gift med husmand Søren Christensen i Haldum
2 ægteskab med: Johanne Hasle, død
Barn: Johanne Rasmusdatter, tjenende i Vissing, 24 år
3 ægteskab: Anne Margrethe Jensdatter, enken
Barn: Niels Rasmussen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
719, 505, 31. maj 1804, Haar
Husmand Jens Rasmussen, død
Ane Christensdatter, enke
Arvinger:
Broder:
1)  Christen Rasmussen førhen boende i Gjellerup, nu død efterladt sig en
1a) søn Rasmus Christensen, 25 år gl. tjenende i Årslev.
2) broder Søren Rasmussen, boende i Haar
3) broder Thomas Rasmussen, som er død efterladt sig en datter 3a) Edel Thomasdatter, 14 år gl. her i byen.
4) søster Maren Rasmusdatter, død, efterladt sig:
4a) søn Frands Pedersen
4b) Christen Pedersen
4c) Maren Pedersdatter ~ Peder Laursen af Hadbjerg
Alle myndige undtagen Edel Thomasdatter, værge for hende Jens Jensen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
720, 577, 17. januar 1806, Haar
583, 28. Januar 1806
611, 6. August 1806 (G 341-381 A 12/16)
Mette Marie Nielsdatter, død
Frands Rasmussen, enkemand
Arving var hendes fader, Niels Michelsen i Herskind, gårdmand
Niels Nielsen fra Herskind var til stede på sin faders vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
721, 579, 24. januar 1806, Sandby
622, 20. December 1806 (G 341-381 A 12/16)
Anne Nielsdatter, død
Søren Sørensen Vitten, enkemand
Hendes arvinger, deres fælles børn:
Niels Sørensen, 13 år
Søren Sørensen, 4 år
Mette Sørensdatter, 20 år
Dorthe Sørensdatter, 17 år
Formynder var Rasmus Vitten af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
722, 580, 24. jan 1806, Haldum
624, 27. December 1806
Maren Jensdatter død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 15 år
Jens Nielsen, 5 år
Anne Nielsdatter, 11 år
Formynder for børn Anders Skrædder i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
723, 607, 30. juli 1806, Haldum
627, 27. December 1806
Anne Nielsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 14 år
Niels Nielsen, 12 år
Michel Nielsen, 8 år
Søren Nielsen, spæd
Inger Marie Nielsdatter, 10 år
Formynder for børn var Rasmus Nielsen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
724, 642, 1. juni 1807, Sandby
667, 28. December 1807
700, 28. December 1807
Bertel Jørgensen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Bertelsen, 13 år
Søren Bertelsen, 2 år
Anne Bertelsdatter, 17 år
Karen Bertelsdatter, 9 år
Berteline født 6. januar 1808
Christen Karup var lavværge
Niels Jørgensen, formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
725, 651, 13. august 1807, Sandby
664, 21. December 1807
Rasmus Jensen Kok, død
Anne Marie, enke
Deres børn:
Mette Rasmusdatter, 3 år
Niels Gravgaard i Haldum var lavværge
Anders Jensen i Taastrup formynder for barnet
Enkens 2. Mand Rasmus Frandsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
726, 655, 16. august 1807, Sandby
Søren Sørensen, selvejerbonde, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Sørensen, 4 år
Zidsel Sørensdatter, 3 år
Anne Marie Sørensdatter, 1 ½ år
Lavværge Niels Rasmussen Staal, udflyttergårdmand af Grundfør
Farbroder, Sognefoged Niels Balle i Skivholme var formynder for sønnen og som værge for døtrene den anden farbror, Rasmus Nielsen Balle i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
727, 672, 25. marts 1808, Haldum
691, 30. November 1808
Deling af fællesbo, Peder Rasmussen, bortrømt, ægtefælle Anne Kirstine Jensdatter. De blev skilt ved bevilling af 5 maj 1807.
Lavværge Anders Skrædder af Haldum, gårdmand Christen Nielsen i Haldum blev beskikket for Peder Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
728, 680, 11. maj 1808, Haldum
694, 30. November 1808
Maren Rasmusdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Jensen, 12 år
Anne Jensdatter, 7 år
Bodil Jensdatter, 5 år
Mette Jensdatter, 16 år
Maren Jensdatter, 10 år
Formynder Søren Pedersen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
729, 687, 26. oktober 1808, Sandby
696, 7. December 1808
Peder Michelsen, selvejerbonde, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Michel Pedersen, 10 år
Jens Pedersen, 5 år
Kirsten Pedersdatter, 13 år
Mariane Pedersdatter, spæd
Kirsten Jensdatter med lavværge skolelærer Karup, og som formynder for børnene, Rasmus Michelsen i Haar. Vidner og vurderingsmænd, sognefoged Niels Kieldsen i Haldum og Rasmus Balle i Sandby. Enkens nye mand Jens Christoffersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
730, 796, 3. december 1811, Haar
Zidsel Marie Ulholm, død hos Jens Frandsen i Haar
Arvinger:
Søster Maren Ulholm ~ Jens Frandsen
Johanne Ulholm, 23 år, tjente Christen Mogensen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
731, 820, 8. februar 1812, Haldum
871, 30. December 1812 (G 341-382 B 2/16)
Kirsten Rasmusdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Hendes børn:
Ole Jacobsen, myndig
Elle Jacobsdatter, 36 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
732, 833, 13. April 1812, Haar
Mette Christensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Deres børn:
Mette Thomasdatter, 7 år
Ellen Rasmusdatter, spæd
Børnenes morbroder Christen Christensen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
733, 173, 3. Juli 1812, Haldum
Soldat Anders Nielsen Hinnerup, død
Han er fra Århus amt, men det er ikke sikkert han er fra Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
734, 878, 4. Maj 1813, Sandby
897, 28. December 1813
Rasmus Frandsen, død
Ane Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 4 år
Ane Rasmusdatter, 3 år
Kirsten Rasmusdatter, spæd
Lavværge enkens broder Jens Nielsen i Kankbølle
Formynder, deres farbroder i Astrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
735, 910, 12. april 1814, Haldum
946, 30. December 1814
Johanne Olufsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Deres børn:
Ole Nielsen, 7 år
Søren Nielsen. 6 år
Rasmus Nielsen, 3 år
Morbroder, Niels Olesen, Hadsten, sognefoged
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
736, 913, 13. April 1814, Sandby
953,
Maren Rasmusdatter, død
Frands Sørensen Graugaard, enkemand
Deres børn:
Søren Frandsen, 5 år
Helle Frandsdatter, 11 år
Mette Marie Frandsdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
737, 958, 14. april 1815, Haar
962, 11. Maj 1815
974, 18. Oktober 1815
977, 10. November 1815
Niels Jørgensen, død
Karen Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1) Helbroder Hans Jørgensen, gårdmand i Sandby
2) Bertel Jørgensen, død
2a) Søren Bertelsen, 10 år, Sandby
2b) Karen Bertelsdatter, 17 år, Sandby
3) Halvbroder Thomas Nielsen i Vivild, Lyngå sogn
4) Halvsøster Anne Marie Jørgensdatetr ~ gårdmand, Rasmus Jensen i Sandby
Lavværge Niels Christensen Braad var mødt.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
738, 974, 24. oktober 1815, Sandby
984, 4. Januar 1816
Peder Poulsen, død
Karen Christensdatter, enke
Deres børn:
Bertel Pedersen, 4 år
Mette Marie Pedersdatter, ¾ år
Formynder, deres bedstefar Poul Jensen i Todberg
Lavværge skolelærer Krarup i Sandby
Enkens tilkommende mand Peder Christian Jørgensen af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
739, 988, 15. januar 1816, Haldum
1023, 27. November 1816 (G 341-382 B 5/16)
Maren Laursdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Fælles børn:
Laurs Nielsen, myndig
Anne Nielsdatter ~ Jens Sørensen, gårdmand i Hjortshøj, hans 7 døtre fra 1-17 arver i stedet
Johanne Nielsdatter, 32 år ~ Ole Jacobsen (gift mellem 1. Og anden skiftesamling)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
740, 990, 19. januar 1816, Sandby
1017, 6. November 1816
1019, 20. November 1816
Anne Marie Nielsdatter, død
Ole Jacobsen, enkemand
Afdødes arvinger:
Deres barn:
Kirsten Olesdatter, 2 år
Afdødes særbørn med Rasmus Jensen Koch:
Mette Rasmusdatter 11 år, død marts 1816
Afdødes særbørn med Rasmus Frandsen:
Maren Rasmusdatter, 7 år
Anne Rasmusdatter, 6 år
En 3. Datter Kirsten, døde før moderen og arvede altså ikke
Formynder for de 2 yngste, deres farbror Rasmus Frandsen af Astrup
Farbroder Anders Jensen Høgh af Taastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
741, 1001, 20. juni 1816, Haar
Arveafkald:
Efter husmand, Rasmus Christensen og Johanne Andersdatter af Haar:
Undertegnede brødre Hans Andersen og Niels Andersen og søster Ane Andersdatter, enke efter Niels Olesen, giver afkald efter vor afdøde søster Johanne Andersdatter. Sign. Niels Andersen, Hans Andersen, Ane Andersen ved lavværge Peder Michelsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
742, 1002, 3. juli 1816, Sandby
1031, 18. December 1816 (G 341-382 B 5/16)
Rasmus Nielsen Balle, død
Ane Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Rasmusdatter, 10 år
Karen Rasmusdatter, 8 år
Enken med lavværge Bone Rasmussen fra Søften
Farbror er gårdmand, sognefoged Niels Balle i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
743, 1005, 3. august 1816, Haar
1008, 3. August 1816
1015, 30. Oktober 1816
Inger Christensdatter, død
Michel Nielsen, enkemand
1 ægteskab med Peder Rasmussen:
Rasmus Pedersen i Lyngå
Christen Pedersen i Foldby
Jens Pedersen, Vitten
Niels Pedersen, Haldum
Søren Pedersen, Haar, ungkarl
Ellen Pedersdatter, enke efter Søren Rasmussen af Haar
Karen Pedersdatter ~ Søren Pedersen, lægsmand i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
744, 1007, 10. august 1816, Haar
1027, 12. December 1816
Edel Christensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres søn:
Jens Jensen, 16 år
Formynder Christen Mogensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
745, 1018, 6. November 1816, Sandby
1028, 2. Maj 1814
Kirsten Rasmusdatter, død, pige
Hun var datter af afgangne Rasmus Frandsen i Sandby
Stedfaderen var Ole Jacobsen
Rasmus Frandsen, farbror i Astrup er nævnt
Moderens lod: (24 5 13 ½)
Helsøster, Maren Rasmusdatter (24 5 13 ½)
helsøster, Anne Rasmusdatter, (24 5 13 ½)
halvsøster, afg. Mette Rasmusdatter, (12 2 14 ¾)
halvsøster Kirsten Olufsdatter, (12 2 14 ¾)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
746, 1022, 20. November 1816, Sandby
Mette Rasmusdatter, død
Arvinger var:
Afdødes halvsøster, Maren Rasmusdatter
halvsøster, Anne Rasmusdatter
do Kirsten Olufsdatter
Rasmus Frandsen fra Astrup overværede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
747, 1040, 25. marts 1817, Haar
1057, 28. Juli 1817
Jens Frandsen, husmand, død
Maren Andersdatter, enke
Børn:
1 ægteskab, Maren Jensdatter:
Jens Jensen, 29 år, ved Fynske Infanterireg.
Frands Jensen, 23 år
Maren Jensdatter, 27 år
2. ægteskab med efterladte enke:
Anders Jensen, 8 år
Mette Marie Jensdatter, 12 år
Ane Jensdatter, 6 år
Zidsel Jensdatter, 3 år
Lavværge Rasmus Michelsen, Haar
Værge for børn, Søren Frandsen, gårdmand i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
748, 1042, 18. april 1817, Haar
1076, 27. December 1817 (G 341-382 B 6/16)
Jens Jensen, opholdsmand, død
Hans barn:
Jens Jensen, 17 år
Formynder Niels Jensen, Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
749, 1043, 18. april 1817, Sandby
Ane Kjerstine Jensdatter, død
Indsidder Peder Jensen, enkemand,
Hendes familie død eller kendes ej, hun var et slegfredbarn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
750, 1080, 14. marts 1818, Hinnerup Brogaard, Haldum
1092, 26. Oktober 1818,
Ite Marie Christensdatter, død
Hans Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Hansen, 13 år
Mads Hansen, 10 år
Dorthe Hansdatter, 3 år
Formynder var børnenes morbroder gårdmand Rasmus Pedersen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
751, 1083, 17. juni 1818, Haar
1096, 5. November 1818
Rasmus Nielsen, død, gårdmand
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren, 2 år
Formynder var den umyndige søns farbroder Jens Nielsen fra Frijsenborg
Lavværge var gårdmand Søren Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 7/16
752, 1135, 31. december 1819, Sandby
1270, 6. Februar 1821 (G 341-382 B 9/16)
Bodil Hansdatter, opholdspige, død
Hendes arvinger var ubekendte, og der var intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
753, 1245, 24. november 1820, Sandby
1246, 28. November 1820
1248, 24. November 1820
Niels Helboe, død
Christiane Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 13 år
Jens Nielsen, 11 år
Mads Nielsen, 5 år
Dorthe Marie Nielsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
754, 1274, 28. Februar 1821, Haldum
1340, 3. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
Ane Jacobsdatter, død
Christen Pedersen, enkemand
Deres barn:
Peder Christensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
755, 1279, 2. April 1821, Sandby
1283, 30. April 1821
1287, 30. April 1821
Ane Marie Christensdatter, død
tidligere gift med Jens Rasmussen, også død
Deres børn:
Rasmus Jensen, 30 år
Maren Jensdatter ~ Niels Pedersen, Haldum
Maren Jensdatter ~ Frands Sørensen Gravgaard, Sandby
Fra ægteskabet med Rasmus Nielsen Balle, og død
Zidsel Rasmusdatter, 17 år
Karen Rasmusdatter, 13 år
Deres farbroder Niels Balle af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
756, 1291, 5. Maj 1821, Haldum
1295, 30. Juni 1821
1382, 10. Juni 1822 (G 341-382 B 11/16)
1418, 30. December 1822 (G 341-382 B 11/16)
1421, 30. December 1822 (G 341-382 B 11/16)
Gensidigt testamente mellem Niels Kieldsen og Karen Nielsdatter i Haldum, de havde ingen børn. Testamentet var dateret 20. Juli 1794
Niels Kieldsens arvinger:
1)  helbroder Rasmus Kieldsen, i Slesvig, måske i Tønder
2)  helbroder Anders Kieldsen, død
2a) Anne Andersdatter i Hobro ~ Jens Brandenborg
2b) Ane Andersdatter ~ Thomas Nielsen i Voldum
2c) Barbra Andersdatter ~ Søren Rasmussen i Kragballe
2d) Maren Andersdatter ~ Peder Braarup
2da) uægte søn Peder Pedersen Brorup i Lyngå
3)  helsøster Mette Kieldsdatter ~ Anders Nielsen, han død, i Bramstrup
4)  helbroder Jesper Kieldsen, død i Ølst
4a) Jens Jespersen på Årslev mark
5)  helsøster Karen Kieldsdatter, død i Randers
5a) Christiane Pedersdatter v sin svigersøn Christian Henrik Grane?
5b) Peder
5c) husmand Niels Andersen i Østrup
5d) Ole Murermester, død
5da) Christen Olesen Valbiørn, 22 år
5db) Mads Olesen Valbiørn, 20 år
5dc) Mathias Olesen Valbiørn, 12 år
5dd) August Olesen Valbiørn, 8 år
5de) Else Marie Olesdatter, 24 år
5df) Pauline Olesdatter, 13 år
5da) Hans Boie i Randers
Niels Kieldsen var født i Hallendrup by, Rud sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
757, 1335, 28. Januar 1821, Haar
Testamente mellem Michel Nielsen og Maren Christensdatter
Hendes ældste broder Peder Christensen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
758, 1365, 18. april 1822, Haldum
1405, 28. November 1822
Karen Larsdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Hendes børn:
Ane Nielsdatter, 30 år
Ane Johanne Nielsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
759, 1406, 6. December 1822, Sandby
1420, 31. December 1822
Rasmus Nielsen, død
Maren Olesdatter, enke
Hans børn:
Niels Rasmussen, 29 år
Ane Kirstine Rasmusdatter, 16 år
Karen Rasmusdatter, 4 ½
Lavværge Frands Gravgaard, de 2 ældste børn angives som børn i 1. ægteskab med Kirsten Christensdatter, den yngste med enken
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
760, 1523, 10. januar 1825, Sandby
1528, 13. Marts 1825
1531, 15. Marts 1825
1537, 20. April 1825
1539, 10. Januar 1825
Kirsten Jensdatter, død
Jens Christoffersen, enkemand (i beg. kaldet Hans, men rettet til Jens, der er det korrekte)
Michel Pedersen, 27 år
Jens Pedersen, 22 år
Kirsten Pedersdatter, 30 år ~ Peder Christensen Iversen i Vivild
Mariane Pedersdatter, 17 år
Jeg undertegnede Peder Jensen Skæg, selvejergårdmand i Haarup, tilstår og hermed vitterliggjør, at jeg er skyldig til min søstersøn Jens Christoffersen, den sum 400 Rbd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
761, 1564, 16. november 1825, Haar
1592, 20. December 1825
Ane Christensdatter, død
Peder Hansen, enke
Hun har ikke efterladt sig børn, men en afdød broders børn i Vinterslev:
Laurs Christensen, 24 år
Kirsten Christensdatter ~ Christen Sørensen Haugaard , men hun død og efterladt sig:
Kirsten Christensdatter, 9 år
Mette Christensdatter ~ Christen Sørensen Haugaard i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
762, 1621, 24. april 1826, Sandby
1639, 4. Oktober 1826
Ane Marie Jørgensdatter, død
Rasmus Jensen Budfoged, enkemand
Hendes børn af 1 ægteskab:
Jens Pedersen, 32 år
Jørgen Pedersen, gårdmand i Haar, 31 år
Maren Pedersdatter, 27 år
2 ægteskab:
Peder Rasmussen, 23 år
Ellen Rasmusdatter, 21 år
Karen Rasmusdatter, 21 år
Hans Jørgensen, formynder for de umyndige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
763, 1625, 1. maj 1826, Haldum
1627, 22. Maj 1826
1649, 13. November 1826
Peder Nielsen Fisker, død
Johanne Sørensdatter, enke, døde den 20. Maj 1826
1. ægteskab:
Margrethe Pedersdatter ~ Jens Andersen, Haldum
2 ægteskab:
Niels Pedersen, 27 år
Margrethe Pedersdatter ~ Peder Andersen, Haldum
Inger Marie Pedersdatter ~ Christen Michelsen i Borridsø
Helle Pedersdatter, 33 år
Maren Pedersdatter, 22 år
Frands Gravgaard mødt som værge for de 2 yngste
Lavværge, selvejerbonde Jens Sørensen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
764, 1667, 27. marts 1827, Haar
1689, 19. Oktober 1827
Christen Christensen Møller, død
Karen Sørensdatter, enke
Deres børn:
Christen, 6 år
Enken frugtsommelig, nedkom med dødfødt barn
Lavværge gårdmand Jens Jensen af Haar
Formynder skoleholder Schmidt af Vitten
Enkens ny mand Poul Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
765, 1675, 16. maj 1827, Sandby
1682, 14. September 1827
Ellen Nielsdatter, død
Søren Hansen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 2 år
Formynder Hans Jørgensen
Afdødes moder var gift med Peder Hansen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
766, 10, 20. Maj 1828, Sandby
30, 18. November 1828
Rasmus Jensen Budfoged, død
Hans børn:
Peder Rasmussen, 25 år
Ellen Rasmusdatter, 21 år
Karen Rasmusdatter, 21 år
Formynder Hans Jørgensen af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
767, 11, 20. Maj 1828, Sandby
29, 14. November 1828
Maren Sørensdatter, død
Michel Pedersen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Michelsdatter, 1 1/2 år
Formynder var morfaderen Søren Nielsen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
768, 34, 6. December 1828, Sandby
Bertel Pedersen, ungkarl, død
Hans arvinger:
1)  moderen Karen Christensdatter ~ Peder Christian Jørgensen i Sandby
2)  Mette Marie Pedersdatter, ugift
3)  halvbroder Søren Bertelsen, 24 år
4)  halvsøster Karen Bertelsdatter ~ Søren Jensen Rytter i Hammel, men hun død
4a) Jens Sørensen
4b) Peder Christian Sørensen
4c) Niels Hansen Sørensen
4d) Bertoline Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
769, 40, 5. Marts 1829, Sandby
55, 16. November 1829
Karen Christensdatter, død
Peder Christian Jørgensen, enkemand
Hendes børn:
af 1. Ægteskab:
1) Søren Bertelsen, 24 år
2) Karen Bertelsdatter, død ~ Søren Jensen Rytter i Hammel
2a) Jens Sørensen
2b) Peder Christian Sørensen
2c) Niels Hansen Sørensen
2d) Bertoline Sørensdatter
af 2. Ægteskab:
Mette Marie Pedersdatter, 14 år
Ingen børn med enkemanden
Morbroder var Jens Christensen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
770, 48, 10. Juli 1829, Haldum
60, 4. december 1829
Margrethe Pedersdatter, død.
Jens Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Jensen, 18 år
Johanne Jensdatter, 22 år
Karen Jensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
771, 71, 12. februar 1830, Haar
94, 9. Oktober 1830 (G 341 383 4/21)
Mogens Jensen, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Mogensen, 10 år
Jens Mogensen, 6 år
Niels Mogensen, 3 ½ år
Michel Mogensen, ¾ år
Ane Mogensdatter, 8 år
Formynder var Søren Jensen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
772, 81, 5. juni 1830, Haar
96, 13. Oktober 1830
Niels Jensen, død
Ane Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 5 år
Stine Marie Nielsdatter, 2 år
Antagen lavværge Anders Nielsen i Haar
Laurs Jensen af Norring formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
773, 114, 25. april 1831, Sandby
132, 20. Juli 1831
Frands Sørensen Gravgaard, død
Maren Jensdatter, enke
Hans Børn af 1 ægteskab:
Søren Frandsen, 21 år
Helle Frandsdatter ~ Peder Christian Jørgensen i Sandby
Mette Marie Frandsdatter, 25 år
Hans børn af 2 ægteskab:
Jens Frandsen, 16 år
Maren Frandsdatter, 12 år
Rasmus Frandsen, 10 år
Niels Frandsen, 7 år
Christen Frandsen, 4 år
+ enken var frugtsommelig, navn Frands Frandsen
Lavværge Rasmus Jensen i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
774, 157, 7. marts 1832, Hinnerup Brogaard
194, 16. November 1832 (G 341 383 7/21)
Maren Jensdatter, død
Hans Christensen, enkemand
Deres børn:
Jens Hansen, 13 år
Jens Hansen, 3 år
Ytte Marie Hansdatter, 11 år
Birgitte Hansdatter, 9 år
Morbroder Jens Jensen i Hinnerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
775, 160, 31. marts 1832, Haar
202, 15. December 1832 (G 341 383 7/21)
Mette Rasmusdatter, Haar, død
Frans Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Frandsen, 15 år
Mogens Frandsen, 10 år
Moderbroder, Søren Rasmussen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
776, 166, 28. maj 1832, Sandby
185, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)
Johanne Nielsdatter, død
Ole Jacobsen, enkemand
Deres børn:
Ane Marie Olesdatter, 11 år
Marianne Olesdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
777, 168, 4 juni 1832, Haldum
186, 14. November 1832 (G 341 383 7/21)
Ane Marie Nielsdatter, død
Frands Hansen, enkemand
Deres børn:
Niels Frandsen, 20 ½ år
Hans Frandsen, 13 ½ år
Niels Frandsen, 5 år
Margrethe Frandsdatter, ugift
Christine Frandsdatter, ugift
Kirsten Frandsdatter ~ Niels Lassen her i byen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
778, 169, 4. juni 1832, Haldum
187, 14. November 1832 (G 341 383 7/21)
394, 21. Juni 1839 (G 341 383 13/21)
Laurs Nielsen, død
Inger Larsdatter, enke
Deres børn:
Laus Laursen, 9 år
Jens Laursen, 6 år
Niels Laursen, 1 år
Maren Laursdatter, ugift
1839 indbetalte Poul Jensen, enkens ægtefælle yderligere beløb til fordel for sine stedbørn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
779, 174, 1. juli 1832, Haldum
192, 16. November 1832 (G 341 383 7/21)
Jens Sørensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 28 år
Søren Jensen, 17 år
Rasmus Jensen, 12 år
Helle Jensdatter ~ Rasmus Jensen i Sandby
Zidsel Jensdatter, ugift
Lavværge skolelærer Jessen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
780, 177, 7. August 1832, Sandby
195, 16. November 1832 (G 341 383 7/21)
Hans Jørgensen, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Hansen, 37 år, vanvittig og opholder sig i Århus Hospital
Søren Hansen, 33 år
Rasmus Hansen, 28 år
Karen Hansdatter ~ Christen Jespersen i Selling
Ane Hansdatter, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
781, 180, 9. Oktober 1832, Haldum
194, 16. November 1832
211, 9. August 1833
Maren Pedersdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Ingen børn efterladt
Arving var et søskendebarn til Maren Pedersdatter nemlig Magrethe Pedersdatter ~ Skovfoged ved de kgl Silkeborgske skove Bartholomæus Albrecht i ?Ivers Haugehuus ved Silkeborg. Hun var datter af Peder Laursen ~ Maren Poulsdatter af Hinnerup Brohus i Haldum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
782, 208, 2. juli 1833, Sandby
224, 18. December 1833 (G 341 383 8/21)
Maren Jensdatter, død
Niels Andersen, enkemand
1 ægteskab med Frands Sørensen:
Jens Frandsen, 18 år
Rasmus Frandsen, 11 ½ år
Niels Frandsen, 9 år
Christen Frandsen, 6 år
Frands Frandsen, 2 år
Maren Frandsdatter, ugift
Børn i ægteskab med enkemanden:
Anders Adam Nielsen, 11 uger gl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
783, 210, 19. juli 1833, Haldum
226, 18. December 1833 (G 341 383 8/21)
Niels Lassen, død
Kirsten Frandsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, født efter faderen død
Ane Caroline Nielsdatter, 2 år
Ane Marie Nielsdatter, 1 år
Formynder var enkens fader Frands Hansen
Formynder Rasmus Lassen, farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
784, 216, 16. september 1833, Haar
222, 17. December 1833
Peder Hansen, død
Ellen Erichsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Thomas Hansen, død og efterladt sig:
1a) Elle Thomasdatter ~ Søren Jensen i Grundfør
1b) Maren Thomasdatter, ugift, død og efterladt sig:
1ba) Ane Michelsdatter, ugift
1c) Edel Thomasdatter ~ Michel Nielsen af Haar
1d) Margrethe Thomasdatter ~ Niels Jacobsen i Selling
2) broder Søren Hansen i Grundfør, hans stedsøn Thomas Hansen er nævnt
3)  broder Niels Hansen i Haldum
4)  søster Ane Hansdatter i Voldby, død efterladt sig:
4a) Helle Jensdatter ~ Jens Mogensen, Voldby
4b) Maren Jensdatter ~ Anders Byriel (han død) af Voldby, en søn Anders Andersen er nævnt
5)  Johanne Hansdatter ~ Frands Pedersen i Søften, død og efterladt sig:
5a) Hans Frandsen
5b) Peder Frandsen
6)  Edel Hansdatter, død, efterladt sig:
6a) Maren Christensdatter ~ Lads Jørgensen i Haldum (Villads Jørgensen)
6b) Ane Marie Christensdatter ~ Michel Sørensen i Århus
6c) Kirsten Christensdatter, ugift
7)  Karen Hansdatter, død, efterladt sig:
7a) Hans Olesen, ugift i Århus
7b) Zidsel Jensdatter, ugift
Formynder for arvingerne Michel Nielsen af Haar og som lavværge for enken Poul Pedersen af Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
785, 220, 24. november 1833, Sandby
225, 18. December 1833
Helle Jensdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen
Jens Rasmussen
Ane Marie Rasmusdatter
Morbroderen er Niels Jensen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
786, 231, 26. Marts 1834, Haldum
247, 26. Marts 1834 (G 341 383 9/21)
290, 3. Marts 1836 (G 341 383 10/21)
311, 10. December 1836 (G 341 383 10/21)
445, 28. Juni 1841 (G 341 383 14/21)
464, 4. Juli 1842 (G 341 383 15/21)
Magrethe Pedersdatter, død
Peder Andersen, enkemand, død, derfor skifte af det uskiftede bo.
Deres børn:
Anders Pedersen, 20 år
Peder Pedersen, 14 ½ år
Ane Johanne Pedersdatter, 17 år (død under skiftet)
Ane Marie Pedersdatter, 11 år
Ane Kirstine Pedersdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
787, 236, 8. September 1834, Haldum
240, 5. December 1834
Ane Cathrine Bentzen, født Høxbroe, død
Hendes børn:
Charlotte Fredericke Bentzen
Formynder skoleholder Andreas Jessen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
788, 243, 24. Januar 1835, Haldum
271, 28. September 1835
Niels Pedersen, død
Maren Jensdatter, enke
enkens lavværge Bone Rasmussen af Søften. Niels Pedersen var gift 3 gange.
1. ægteskab med Ane Nielsdatter:
Niels Nielsen, myndig, bor i Tinning
Michel Nielsen, gårdmand i Haar
Inger Marie Nielsdatter ~ Christen Pedersen i Foldby
2. ægteskab med Johanne Olesdatter:
Ole Nielsen, 27 år
Søren Nielsen, 26 år
Rasmus Nielsen, 24 år, i København
3. ægteskab med Maren Jensdatter:
Peder Nielsen, 13 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Ane Johanne Nielsdatter
Ane Marie Nielsdatter
Inger Marie Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
789, 272, 23. Oktober 1835, Haar
284, 11. December 1835 (G 341 383 10/21)
Margrethe Christensdatter af Haar, død
Mads Hansen, enkemand
Deres børn:
Maren Madsdatter, 7 år
Maren Kirstine Madsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
790, 273, 23. Oktober 1835, Haar
282, 10. December 1835 (G 341 383 10/21)
Kirsten Sørensdatter, død
Søren Hansen, enke
Deres børn:
El Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
791, 286, 24. December 1835, Haar
Anders Nielsen Smed, død
Maren Jensdatter, enke
uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
792, 320, 28. Marts 1837, Haldum
334, 12. September 1837
351, 12. September 1837
Ane Kirstine Rasmusdatter, jordmoder, død
Børn:
Mads Hansen, 10 år
Rasmus Hansen, 8 år
Hun havde været gift med Hans Madsen, Lisbjerg Terp
Morbroderen Jens Rasmussen i Terp
Afdødes søstre Maren Rasmusdatter i Terp og Karen Marie Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
793, 328, 19. Juni 1837, Haldum
346, 7. December 1837
Niels Nielsen, død
Ane Marie Lasdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 12 år
Jens Nielsen, 9 år
Ane Johanne Nielsdatter
Mette Line Nielsdatter
Farbroder Jens Nielsen i Kankbølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
794, 333, 12. September 1837, Sandby
347, 7. December 1837
374, 21. December 1838 (G 341 383 12/21)
Søren Hansen, død
Maren Pedersdatter, enke
Børn:
1 ægteskab med Ellen Nielsdatter:
Niels Sørensen, 12 år
2 ægteskab
Rasmus Sørensen, 9 år
Ellen Sørensdatter,
Kirsten Sørensdatter,
Ane Marie Sørensdatter
Farbror, gårdmand Rasmus Hansen i Sandby
Lavværge Jens Pedersen, Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
795, 360, 25. Maj 1838, Haar
377, 22. December 1838
384, 22. December 1838
Niels Sørensen Smed, død
Hans børn:
Ane Nielsdatter, forloves med Jens Nielsen
Maren Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
796, 360, 25. Maj 1838, Haldum
379, 22. December 1838
385, 22. December 1838
Niels Hansen, død
Maren Andersdatter, død kort efter
Deres børn:
Hans Nielsen, 33 år tjenestekarl i Ulstrup
Anders Nielsen, 29 år tjenestekarl i Sandby
Christen Nielsen, 24 år ved Artilleriet i København
Ane Margrethe Nielsdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
797, 402, 13. December 1839, Sandby
Ane Marie Sørensdatter, død
stedfader Niels Jensen i Sandby
Afdødes moder: Maren Pedersdatter
Helbroder Rasmus Sørensen, 12 år
halvbroder Niels Sørensen, 14 år
helsøster Ellen Sørensdatter
helsøster Kirsten Sørensdatter
halvsøster Karen Nielsdatter
den afdøde blev kun 3 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
798, 422, 3. September 1840, Haar
427, 9. December 1840
Maren Andersdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Hendes børn med Jens Frandsen:
Anders Jensen, 32 år, husmand
Mette Marie Jensdatter ~ indsidder Peter Otto på Herst mark
Ane Jensdatter, ugift, tjener i Vejlby ved Århus
Zidsel Jensdatter ~ Christen Pedersen
Hendes børn med enkemanden:
Jens Andersen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
799, 443, 17. Maj 1841, Haar
Testamente af 27. Maj 1835 mellem Søren Rasmussen og Maren Christensdatter af Haar, ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
800, 446, 28. Juni 1841, Haldum
Dette vedrører genoptagelse af et skifte G 341 383 8/21
231, 26. Marts 1834, Haldum. Arvingerne modtager yderligere arv fra en fjern slægtning i Århus
Peder Pedersen Møller, død
Ane Kirstine Madsdatter, død
Fra Århus skifteret 17. December 1824
Mandens arvinger:
1)  broder Rasmus Pedersen i Lisbjerg
2)  broder Søren Pedersen, død
2a) Peder Sørensen i Århus
2b) Niels Sørensen i Lisbjerg
2c) Anders Sørensen
2d) Søren Sørensen i Lisbjerg
2e) Frands Sørensen i Lisbjerg
2f) Mogens Sørensen
2g) Zidsel Sørensdatter ~ Søren Poulsen i Ølsted
2h) Ane Marie Sørensdatter ~ Andreas Jensen i Ølsted
2i) Ane Sørensdatter, umyndig
3)  søster Inger Pedersdatter ~ Mathias Pedersen
3a) Peder Mathiassen i Lisbjerg
4)  Maren Pedersdatter ~ Anders Skræder
4a) Peder Andersen i Haldum
5)  halvsøster Helene ~ Jens Sørensen Kjøge i Trige
6)  halvsøster Maren ~ Søren Møller i Trige
6a) Peder Møller, død
6aa) Jens Pedersen
6ab) Peder Pedersen
6ac) Maren Pedersdatter
6b) Ane Sørensdatter ~ Peder Jensen i Spørring
Arvinger efter hustruen:
1)  broder Niels Madsen i Odense
2)  broder Christen Madsen sammested
3)  broder Peder Madsen i Ommestrup
4)  søster Karen Madsdatter ~ Lads Christen Jensen i Århus
5)  søster Dorthe Madsdatter ~ Søren Andersen Skovfoged i Pindstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
801, 457, 15. Januar 1842, Haar
459, 28. Februar 1842
Kirsten Christensdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Andersen, 3 måneder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
802, 480, 1. April 1843, Haldum
490, 14. September 1843
491, 14. September 1843 (G 341 383 16/21)
Ane Marie Jensdatter, død
husmand Hans Christensens fraskilte hustru fra Hadsten
Hendes søn Christen Hansen, 12 ½ år
Farbroder Niels Christensen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
803, 483, 9. Maj 1843, Haar
485, 14. Juni 1843
529, 28. Juni 1844 (G 341 383 17/21)
532, 28. Juli 1844 (G 341 383 17/21)
Søren Rasmussen Michelsen, død
Zidsel Sørensdatter, enke
Foreviste bevilling til at sidde i uskiftet bo
Rasmus Frandsen og Niels Christensen Braad er nævnt, den sidste som hendes fader! (stedfader?)
Børn:
Søren Sørensen, 20 år
Rasmus Sørensen, 11 år
Niels Sørensen, 9 år
Jens Sørensen, 3 ½ år
Niels Christian Sørensen, 2 år
Ane Marie Sørensdatter, 19 år
Mette Marie Sørensdatter, 17 år
Dorthea Sørensdatter, 6 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
804, 509, 1. Marts 1844, Haldum
Ane Kirstine Nielsdatter, død
Jens Grosen, enkemand
Enkemanden foreviste testamente fra 14. August 1830. De efterlod sig ikke børn.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
805, 511, 18. April 1844, Haldum
550, 28. November 1844 (G 341 383 17/21)
578, 20. September 1845 (G 341 383 18/21)
Johanne Jensdatter, død
Christen Hansen, enkemand
Hendes børn:
Ane Magrethe Nielsdatter født udenfor ægteskab
Børn med enkemanden:
Hans Christensen, 8 1/2 år
Jens Christensen, 5 år
Itte Marie Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
806, 572, 12. Juli 1845, Sandby
592, 27. November 1845
649, 21. Marts 1848 (G 341 383 20/21)
Pige Ellen Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  Moderen Maren Pedersdatter ~ Niels Jensen, boelsmand
2)  halvbroder Niels Sørensen, mindreårig
3)  helbroder Rasmus Sørensen
4)  helsøster Kirsten Sørensdatter, ugift
5)  halvsøster Karen Nielsdatter, ugift
6)  Ane Marie Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
807, 603, 22. Juni 1846, Haar
Rasmus Sørensen, død
Bodil Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen i Herst, myndig
Mette Rasmusdatter, ugift
Mette Marie Rasmusdatter ~ Christen Christensen af Haar
Elle Rasmusdatter ~ Niels Frandsen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
808, 606, 14. Juli 1846, Haar
Dreng Rasmus Sørensen, 13 år, død
Hans arvinger:
broder Søren Sørensen, 22 år
broder Niels Sørensen, 11 år
Jens Sørensen, 5 ½ år
Niels Christian Sørensen, 4 ½ år
Ane Marie Sørensdatter, ugift
Mette Marie Sørensdatter, ugift
Dorthe Sørensdatter, ugift
Morfader Niels Braad i Sandby
Moderens nuværende mand Rasmus Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
809, 620, 2. Februar 1847, Hinnerup Brogaard
Itte Marie Hansdatter, pige, død
Hendes arvinger:
1)  faderen Hans Christensen
2)  broder Jens Hansen, myndig
3)  Jens Hansen, 17 år
4)  søster Birgitte Hansdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
810, 624, 19. Marts 1847, Haar
Ane Kirstine Hansdatter, død
Jørgen Pedersen, enkemand
Hensidder i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
811, 624, 19. Marts 1847, Sandby
630, 7. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
Maren Pedersdatter, død
Rasmus Hansen, enkemand
Hensidder i uskiftet bo, der skiftes:
Deres børn:
Hans Rasmussen, 10 år
Kirsten Rasmussen, 14 ¾ år
Johanne Rasmussen, 7 ½ år
Pederlene Rasmussen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
812, 624, 27. Marts 1847, Haldum
532, 22. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
637, 22. November 1847 (G 341 383 20/21)
Niels Pedersen Fisker, død
Karen Rasmusdatter, død
Deres børn:
1)  søn Peder Nielsen, siden død
2)  søn Niels Nielsen, 2 år
3)  datter Johanne Nielsdatter, ugift
4)  datter Helle Nielsdatter, ugift
Morbroder gårdmand Rasmus Jensen af Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
813, 627, 27. Marts 1847, Haldum
Pige Helle Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
Broder Niels Pedersen Fiskers børn:
Peder Nielsen
Niels Nielsen
Johanne Nielsdatter
Helle Nielsdatter
Ifølge aftægtskontrakt skulle hendes efterladenskaber tilfalde Niels Pedersen Fiskers børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
814, 639, 22. November 1847, Haldum
Peder Nielsen, død
Hans arvinger:
Broder Niels Nielsen, 2 ½ år
Johanne Nielsdatter, ugift
Helle Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
815, 643, 29. December 1847, Sandby
Dreng Frands Frandsen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Jens Frandsen, 32 år, i Århus
2)  helbroder Rasmus Frandsen, 26 år, i København
3)  helbroder Niels Frandsen, 23 år, i Haldum
4)  helbroder Christen Frandsen, 21 år
5)  helsøster Maren Frandsdatter ~ Niels Sørensen smed i Hadsten
6)  halvbroder Søren Frandsen
7)  halvsøster Helle Frandsdatter ~ Peder Christian Jørgensen af Sandby
8)  Mette Marie Frandsdatter ~ Jens Nielsen Braad i Lyngå
9)  Anders Adam Nielsen (på mødrene side)
De var børn af Frands Sørensen og Maren Rasmusdatter hhv. Maren Jensdatter. Maren Jensdatter havde desuden en søn, Anders Adam Nielsen, 14 ½ år, med Niels Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
816, 647, 8. Februar 1848, Haldum
Peder Pedersen, død
Kirsten Olesdatter, enke
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
817, 648, 13. Marts 1848, Sandby
Dreng Hans Rasmussen, død, 10 ½ år
Hans arvinger:
1)  fader Rasmus Hansen i Sandby
2)  søster Kirsten Rasmusdatter, ugift
3)  søster Johanne Rasmusdatter, ugift
4) søster Pederlene Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
818, 656, 20. September 1848, Haar
661, 7. December 1848
Anders Pedersen, død
Ane Marie Hansdatter, enke
Begærer hensidden i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------

Hammel Sogn
 
Hammel sogn omfatter lokaliteterne: Hammel, Frijsenborg, Blytækkerhuset, Bielet, Anbækhuset, Dyrhuset, Pøt Mølle, Mahlerhuset, Teglhuset, Frijsenborg Tinghus, Fuglsang

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 1/17
819, 9, Pøt Mølle, Hammel sogn
Jørgen Ibsen Jæger, død, birkedommer
Madame Magrethe Wifvel, enke
1.  hustru Karen Pallesdatter Munk, skiftebrev af 6 oktober 1704
broder til denne, Peder Pallesen Munk ~ Maren Nielsdatter af Skjoldelev, skiftebrev 3 august 1707, han døde - må forstås - barnløs
2. Hustru Christiane Sophia Kei, død 1706, skiftebrev 6 november 1706. Der er refereret lodseddel fra 1716 efter hendes moder, til fordel for Adolf Jørgensen. Christiane Sophie Kien var datter af Ritmester Kei og hustru Hedevig von Osen
Hans børn:
1)  Nicolai, 25 år (1 ægteskab)
2)  Christian Jørgensen, 22 år (1 ægteskab)
3)  Adolf Jørgensen, 14 år (2 ægteskab)
4)  Frideric Jørgensen, 8 år (3 ægteskab)
3) Ib August Jørgensen, 4 år, do
4) Hans Keye Jørgensen, ½ år, do
5)  Ulriche Sophie Jørgensdatter, 11 år, do
6)  Kirstine Chatrine Jørgensdatter, 10 år, do
Johan Asmus Gierman fra Hadsten Mølle er nævnt
Christen Pedersen i Borre er nævnt
Clemmensen i Koudal er nævnt
Jens Jensen i Hagenstrup Mølle
Jens Jacobsen i Taastrup
Søren Bunde i Danstrup
Christian Jørgensen
Han var gift 3 gange i hvert fald, der er 5 umyndige
Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen
Skiftebrev af 3 august 1707.
Peder Pallesen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Palle Pallesen, udenlands i kgl. Tjeneste (1707) ~ Maren Laursdatter
2)  Jørgen Ibsen i Pøt Mølle
2a) Nicolai Jørgensen
2b) Christian Jørgensen
som var den sahl. mands halvsøstersønner
3) halvsøster Zidsel Pallesdatter i Anbechhuset ~ Niels Sørensen
Enkens stedfader og lavværge Rasmus Andersen af Lading
Palle Pallesens hustru Maren Laursdatter ved kurator Jørgen Ibsen, Niels Sørensen af Anbechhuste på sin hustru Zidsel Pallesdatters vegne.
Et meget langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
820, 46, 16 april 1721, Hammel
Else Sørensdatter, død
Rasmus Andersen, enkemand
Hendes børn:
Christen Skomager i Kalundborg
Søren Christensen i Randers
Michel Christensen Aanbek, 26 år
Enkemanden havde muligvis en søn Christen Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
821, 142, 26 maj 1725, Hammel
Johanne Rasmusdatter, død
Peder Enevoldsen, enkemand
Deres børn:
Envold Pedersen, 8 år
Rasmus Pedersen, 4 ½ år
Babra Pedersdatter, 8 måneder
Morbroder Peder Rasmussen af Vadsted, farbroder Jens Endvoldsen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
822, 172, 9 august 1729, Frijsenborg, Hammel sogn
175, 17 november 1729
Giertrud Ibsdatter, død
Hendes arvinger:
Christen Ibsen
Maren Ibsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
823, 203, 12 december 1729, Hammel
204, 11 januar 1730
Rasmus Jensen Skrædder, død
Apelone Nielsdatter, død
Deres barn:
Niels Rasmussen, 4 uger gl
Birkedommer Palle Nielsen ~ Boeld Jensdatter, den afdøde mands søster
Den afdøde hustrus søster Mette Nielsdatter
Morfader Niels Gregersen fra Jelling og farbrødre Mads Jensen af Granslev og Laurs Jensen smst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
824, 255, 11 juli 1730, Hammel
Anne Jacobsdatter, død
Hendes søn:
Rasmus Nielsen Bødker i Langaae
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
825, 269, 16 april 1731, Hammel
271, 30 marts 1731
Hans Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Hans børn med Karen Jørgensdatter:
Peder Hansen, 14 år
Kirsten Hansdatter, 16 år
Børnenes farbroder Peder Pedersen i Sabro
Enkens lavværge Laurs Pedersen fra Lynge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
826, 273, 5 juni 1731, Hammel
Anne Lauridsdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Laurids Sørensen, 12 år
Peder Sørensen, 3 år
Anne Sørensdatter, 10 år
Zidsel Pedersdatter, 7 år
Karen Sørensdatter, få uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
827, 278, 30 juni 1731, Hammel
Lisbeth Rasmusdatter, død
Mads Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
søster Maren Rasmusdatter i Houlbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
828, 323, 17 november 1732, Pøt Mølle, Hammel sogn
Frederich Jørgensen Jæger (Ibsen), død, umyndig
Arvinger:
1)  helsøster Ulriche Sophia Jørgensdatter ~ Olluf Rasch
2)  Kirstine Chatrine Jørgensdatter, ugift
3)  halvbroder Nicolaj Jæger, sognepræst til Elmelunde på Møn
4)  Adolf Jæger, student og hos broderen
5)  Christian Jæger i Fredericia
Afdødes fader Jørgen Ibsen Jæger, død 1719
Hans moder Madame Margrethe Wifvild, svoger Ollef Rasch, sognepræst i Urlev i Stenderup og Dalbye sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
829, 337, 7 juli 1733, Frijsenborg, Hammel sogn
Jens Pedersen Smed, død
Han var ungkarl, født i maj 1697 i Ølstykke, som søn af Peder Jensen, grovsmed og Wendelle Jacobsdatter ibm,, begge døde i september 1730 i Ølstykke, de havde 6 børn, men 2 døde før Jens Pedersen, og uden børn
Brødre:
Hans Pedersen
Christen Pedersen
Jacob Pedersen
alle 3 på Frederichsborg Rytterdistrikts Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 12/17
830, 398, 13 februar 1733, Frijsenborg, Hammel sogn
Niels Hansen Schiøt, død
Kiæreste Maren Michelsdatter, født i Kolt
Deres barn:
Hans Nielsen Schiøt
afdødes fader Løjnant Hans Nielsen Schiøt
Kærestens broder Rasmus Michelsen i Bøstbroe (Bøsbro)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
831, 429, 3 maj 1734, Hammel
Anne Sørensdatter, død
Hendes arvinger:
broderdatter Maren Jensdatter ~ Niels Laursen i Aidt
broderdatter Kirsten Jensdatter ~ Erich Skrædder i Skjød
Boet var insolvent. Derfor kan der have været flere arveberettigede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
832, 455, 26 april 1735, Hammel
Palle Nielsen, birkeskriver, død
Bodil Jensdatter, enke
Hans søstre arver:
Helle Nielsdatter ~ Jesper Hansen i Snedkerhuset
Birgitte Nielsdatter, ugift i Hammel
Margrethe Cathrine Nielsdatter ~ Christen Andersen i Kiærbølling i Bresten sogn ved Vejle
Anne Marie Nielsdatter i Århus, ugift
Lavværge Rasmus Jensen Smed i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
833, 31, 5 februar 1740, Frijsenborg, Hammel
Anne Jørgensdatter, død
Rasmus Jensen Ladefoged, enkemand
Børn:
Christian Rasmussen, 13 år
Jørgen Rasmussen, 4 år
Kirsten Rasmusdatter, 15 år
Maren Rasmusdatter, 12 år
Øllegaard Rasmusdatter, 7 år
Christiane Sophie Rasmusdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
834, 40, 8. august 1740, Pøt Mølle, Hammel
Niels Sandager (Sahnager), død
Christine Catharine Ibsen, enke
Deres børn:
Christian Nielsen Sandager, 4 år
Jørgen Nielsen Sandager, 1 år
Lavværge Frands Henrichsen Lensch i Snorum, formynder Niels Lindgaard og Søren Sølvsten
Farfader i Vrigsted i Bjærge herred
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
835, 49, 31 oktober 1740, Hammel
Niels Nielsen Skomager, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Børn:
Niels Nielsen, 16 år
Jens Nielsen, 12 år
Søren Nielsen, 5 år
Christenze Nielsdatter, 10 år
Mette Nielsdatter, 8 år
Christine Sophie Nielsdatter 18 uger
Formynder Søren Nielsen af Skjoldelev og Christen Nielsen af Saubroe, farbrødre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
836, 52, 22 august 1739, Frijsenborg, Hammel
Berenth Nohr, død
Mad Anne Cathrine Ollesdatter, enke
Deres barn:
Christiane Fredericha Berenthsdatter, 13 år
Hans barn af 1 ægteskab med Benne Bentzdatter, der døde i København ca 1712, Madmoiselle Engel
Niels Nielsen Skomager af Hammel var formynder for den yngste datter Et meget langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
837, 78, 13 december 1740, Hammel
Niels Sørensen Wasted, død
Ane Christensdatter, enke
Fællesbørn:
Søren Nielsen, 14 år
Christen Nielsen, 11 år
Maren Nielsdatter, 8 år
Niels Nielsen, 6 år
Jesper Nielsen, 3 år
Lavværge Jens Jørgensen, faderens morbror Jesper Nielsen i Kongstrup
Farbrødre Anders og Christen Sørensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
838, 82, 28 juli 1740, Hammel
Margrethe Rasmusdatter, død
Rasmus Jensen Smed, enke
Hustruen var død 31 januar 1739 og 1 Skiftesamling 2 marts 1739
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 21 år
Anne Rasmusdatter, 18 år
Maren Rasmusdatter, 13 år
Karen Rasmusdatter, 6 år
Afdøde havde en broder Niels Rasmussen
Såvel Rasmus Jensen Smed som Rasmus Rasmussen døde under skiftet, herefter arvede de 3 døtre alene
Rasmus Jensen overtager stedet i fæste og ægter den ældste datter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
839, 119, 5 juli 1742, Hammel
Rasmus Jensen Winther, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 22 år
Barbara Rasmusdatter, 16 år
Niels Rasmussen, 11 år
Anne Rasmusdatter, 7 år
Jørgen Rasmussen, 3 år
Lavværge Søren Jensen Mundrup, formynder var Christen Bage? Af Hammel og Peder Sørensen af Optrup der var farbrødre
Søren Jensen Mundrup overtog fæstet og ægtede den ældste datter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
840, 166, 11 april 1742, Hammel
Petter Jacobsen Adler, død
Kirsten Rasmusdatter Niimb, enke
Hans arvinger:
Hans moder Else Christensdatter i Hammel
Broder Christen Jacobsen i Ebeltoft
Broder Jacob Jacobsen boende i Hinnerup Brogaard
Søster Karen Jacobsdatter tjener i København
Søster Christence Jacobsdatter tjener på Katholm
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
841, 176, 31 maj 1743, Hammel
Bodil Jensdatter, død
Birkeskriver Palle Nielsens enke
Arvinger var hendes søskende:
Søren Jensen i Ebeltoft
Rasmus Jensen i Ebeltoft
Laurs Jensen i Gravlev
Bierthe Jensdatter i Gravlev
Jens Jensen i Hyllested
Christen Jensen i Hyllested
Kirsten Jensdatter i Hyllested
Anne Jensdatter i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
842, 195, 11 oktober 1745, Frijsenborg, Hammel
Daniel Christner, død
Ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
843, 199, 4 november 1744, Hammel
Laurs Sørensen Rømmer, død
Dorethe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Laursen Rømmer, borger og indvaaner i Århus
Søren Laursen Rømmer, bor i København
Anne Marie Rømmer ~ Sadelmager Petter Boldt her på stedet
Margrethe Laursdatter Rømmer ~ møller Johan Baltzar Leichner i Silkeborg Mølle
Giernet Laursdatter Rømmer, død og efterladt sig 3 børn:
Niels Gylling, 8 år, i Silkeborg Mølle
Søren Thomassen, 5 år, i Silkeborg Mølle
Dorthe Haagensdatter? 11 år, i Silkeborg Mølle
Lavværge var hr Leichner i Silkeborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
844, 212, 1 juni 1746, Frijsenborg, Hammel
Jomfru Margrethe Catharina Soetman, død
Hendes arvinger var:
Hendes moder Madame Alherd Kold ?, afgangne skovridder Christoffer Soetmans enke i Javngyde
Broder Frands Soetman, Hans Kongelige Majestæts skovridder under Skanderborg Rytterdistriks boende i Javngyde
Friderich Soetman i Christianssand
Christian Soetman, Birkeskriver til Grevskabet Frijsenborg og Faurskov Birker boende i Pøt Mølle
Alherd Soetman ~ skovridder Hans Pedersen Sølner i Eier, men nu enke
Anne Sophie Soetman ~ skovfoged Holger Hesh i Låsby
Soetman ~ Elias Kruuse, skovridder i Kolding
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
845, 231, 31 december 1746, Hammel
Christen Nielsen Tydsk, død
Karen Jespersdatter, enke
Deres børn:
Niels Christensen, 9 år
Jesper Christensen, 6 år
Johanne Christensdatter, 15 år, tjente i Pøt Mølle
Lavværge Jens Endvoldsen
Formynder, børnenes morfader Jesper Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
846, 231, 31 december 1746, Hammel
Cathrine Nielsdatter, død
Jochum Refling, enkemand
Hendes arvinger:
En søster Kirsten Nielsdatter i Hammel ~ Rasmus Sørensen Windter, død
Kirsten Nielsdatters lavværge Søren Mundrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
847, 233, 31 december 1746, Hammel
Jens Andersen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 26 år
Peder Jensen, 17 år
Søren Jensen, 15 år
Lisbeth Jensdatter ~ Joen Frandsen, selvejer i Wellew
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
848, 239, 13 marts 1747, Hammel
Marie Pallesdatter, død i Sabro by
Peder Ulrichsen, skomagersvend, enkemand
Deres børn:
Palle Pedersen, 8 år
Maren Pedersdatter, 6 år
Mette Pedersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
849, 239, 13 marts 1747, Hammel
Ole Svendsen, død
Johanne Dregers? Enke
Ingen børn, en moster Kirsten Pedersdatter i Hvorslev var arving, men død og efterladt 2 sønner Anders og Ole
Intet at dele, derfor er arvingerne ikke eftersøgt af skifteretten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
850, 245, 28 august 1747, Hammel
Else Christensdatter, død
Hendes arvinger:
Christen Jacobsen i Ebeltoft
Jens Jacobsen i Hinnerup Brogaard
Christence Jacobsdatter ~ Poul Leenhardt i Tulstrup Mølle
Karen Jacobsdatter ~ gartner Søren Hansen Hiordt på Katholm
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
851, 246, 2 oktober 1747, Malerhuset ved Frijsenborg, Hammel sogn
Anne Cathrine Olufsdatter, død
Hans Groersen, enkemand
Hendes datter Christiane Bernsdatter Nohr af tidligere ægteskab arvede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
852, 293, 14 marts 1750, Hammel
Jørgen Nielsen, død
Arvinger var hans brødre:
Mads Nielsen i Aptrup
Jens Nielsen i Sall
Peder Nielsen i Hammel
Christen Nielsen i Rendsborg
Rasmus Nielsen i København
Til stede var Christen Nielsens hustru, Inger Jørgensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
853, 300, 8 august 1750, Hammel
Bodil Christensdatter, død
Anders Erichsen Gørtler, enkemand
Deres børn:
Anne Johanne Andersdatter, 10 år
Christen Andersen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
854, 304, 4 juni 1750, Hammel
Inger Jørgensdatter, død
Hendes børn:
Karen Christensdatter, 15 år
Kirsten Christensdatter, 12 år
Peder Christensen, 9 år
Niels Christensen, 1 ½ år
Deres farbrødre Peder Nielsen af Hammel og Mads Nielsen af Aptrup var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
855, 324, 3 april 1751, Hammel
Kirsten Poulsdatter, død
Lars Geilund, enkemand
Deres børn:
Poul Larsen, 7 år
Maren Larsdatter, 6 år
Christen Larsen, 4 år
Rasmus Larsen, 2 år
Formynder børnenes oldfader Anders Rasmussen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
856, 369, 24 januar 1753, Blytækkerhuset, Hammel
Mads Mogensen, død
enkens navn er ikke angivet
Deres børn:
Christen Madsen
Kirsten Madsdatter ~ Niels Pedersen, sognedegn i Wejerslev
Lavværge Peder Christensen i Voldby
Der er tale om en for mig meget vanskelig håndskrift, så det anførte er med nogen forbehold
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
857, 387, 31 marts 1753, Bielet. Hammel sogn
Mette Jensdatter, død
Jens Aabye, enkemand
Hendes børn:
Poul Christensen, 22 år
Jens Christensen, 17 år
Christina Johansdatter
Deres fællesbørn:
Christen Jensen, 4 år
Peder Jensen, 17 uger
Anne Jensdatter, 7 år
Farbroder til enkemanden stedbørn var Peder Smed i Sall og morbroder Anders Jensen af Bielith
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
858, 395, 26 maj 1753, Frijsenborg
Henrik Christensen, arbejdskusk, død
Hans arvinger:
Søster Dorthe Christensdatter i Aidt
Søstersøn Christen Jensen, 22 år i Hørslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
859, 425, 5 oktober 1754, Hammel
Mads Sørensen, død
Maren Simonsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Madsen, 20 år
Søren Madsen, 6 år
Anne Elisabeth Madsdatter, 12 år
Lavværge Peder Skiøtt af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
860, 428, 31 september 1754, Hammel
Michel Pedersen, bryggersvend, død
ugift, hans arvinger var 2 brodersønner: Peder Frandsen, 30 år og Michel Frandsen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
861, 443, 23 juli 1755, Hammel
Kirsten Pedersdatter, husholderske, død
Hendes arvinger:
Søn Peder Nielsen Smed i Frijsenborg
Søn Peder Pedersen, ukendt opholdssted eller om død, havde 2 døtre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
862, 462, 12 august 1756, Hammel
Niels Laursen Snedker, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen, 31 år
Laurs Nielsen, 29 år
Peder Nielsen, 26 år
Mette Nielsdatter, 33 år
Anne Marie Nielsdatter, 25 år
Maren Nielsdatter, 19 år
Lavværge Anders Giørtler af Hammel
Formynder for de 3 døtre var morbroderen Mads Andersen fra Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
863, 464, 12 august 1756, Hammel
Søren Pedersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Hans børn:
1 hustru
Laurs Sørensen, 40 år, gift i Haurum
Peder Sørensen, 28 år, gift i Hadsten
Zidsel Sørensdatter ~ Ove Laursen i Tønning
Anne Sørensdatter ~ Jens Nielsen i Haurum
Karen Sørensdatter, 26 år, ugift tj I Århus
Børn med enken:
Hans Sørensen, 24 år
Anne Sørensdatter, 22 år
Lavværge Anders Gørtler af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
864, 508, 11 oktober 1758, Hammel
Thomas Andersen, husmand, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 12 år
Anders Thomassen, 2 år
Farbroder Anders Andersen af Haldum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
865, 512, 2 januar 1759, Bielet, Hammel sogn
Malene Laursdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres barn:
Laurs Pedersen, 10 år
Farbroder Anders Jensen Bielet var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
866, 514, 17 marts 1758, Hammel
Mathias Høst, død
Anne Marie Lihme, enke
Otte Christian Høst, 10 år
Jens Høst, 9 år
Søren Christian Høst, ? år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
867, 556, 8 november 1759, Hammel
Niels Kvolbech, død
enken med lavværge Jens Jørgensen
Hans stedbørn arver:
Niels Nielsen Skomager i Hammel
Jens Nielsen skomager, 30 år
Søren skomager, 25 år
Christenze Nielsdatter ~ Carsten i Teilhuuset
Mette Nielsdatter, 25 år
Stine Nielsdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
868, 23, 27 oktober 1760, Hammel
Niels Pelsen, død
Anne Caspersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 9 år
Christen Jensen, 1 år
Dorethea Lisbeth Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
869, 25, 27 oktober 1760, Hammel
Terkild Andersen, død
Anne Pedersdatter, enke
Hans søn:
Anders Terkildsen, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
870, 25, 27 oktober 1760, Hammel
Vedhugger Thomas Nielsen, død
Kirstine Sopkie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Thomassen, 27 år, tjener Peder Pedersen i Borum
Palle Thomassen, 16 år, tjener Christen Nederland i Voldby
Jens Thomassen, 12 år
Kirsten Thomasdatter, 20 år, tjener i Århus
Bodil Thomasdatter, 18 år, tjener også i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
871, 33, 28 februar 1761, Hammel
Dorethea Nielsdatter, død
Rasmus Christensen Skrædder, enkemand
Hendes børn:
Niels Thomassen, 14 år
Anders Thomassen, 4 år
Af sidste ægteskab:
Thomas Rasmussen, 20 uger
Formynder for de 2 ældste var Anders Andersen af Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
872, 63, 24 marts 1762, Anbækhuset, Hammel
Anne Marie Christensdatter Høst, død
Søren Jacobsen, enkemand
Hun havde tidligere været gift med Christen Pedersen
Børn med denne:
1) Peder Christensen, skoleholder i Løvskal
2)  Laurs Christensen, skoleholder i Toersøe
3)  Christen Christensen
4) Christine Christensdatter ~ Rasmus Jensen, førhen boende i Skanderborg, men død
4a) En søn Jens Rasmussen i Skanderborg
5) Dorthe Christensdatter i Anbechhuset ~ Jens Nielsen i Hammel
I sidste ægteskab:
1)  Jacob Sørensen, tj. i København
2)   ? Eleonora Margrethe Sørensdatter ~ Erich Mortensen Skomager i Hammel
3)  Anna Sørensdatter ~ Jens Jørgensen i Farre
Der rodes vist lidt rundt i navnene i dette skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
873, 72, 7 september 1762, Hammel
Mette Rasmusdatter, død
Jens Poulsen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 22 år
Søren Jensen, 19 år
Envold Jensen, 15 år
Zidsel Jensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
874, 97, 4 maj 1763, Hammel
Peder Byt, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 24 år
Anne Pedersdatter, 20 år
Karen Pedersdatter, 16 år
Maren Pedersdatter, 12 år
Formynder var mandens broder Michel Jensen af Wellev sogn og by
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
875, 120, 2 april 1764, Hammel
Rasmus Jensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 23 år
Stine Else Rasmusdatter, 19 år
Jens Rasmussen, 13 år
Rasmus Rasmussen, 10 år
Anne Margrethe Rasmusdatter, 6 år
Karen Marie Rasmusdatter, 1 ½ år
Michel Mogensen fra Houlbjerg var lavværge, gørtleren Anders Erichsen var lavværge, da farbroderen fra Toustrup ikke var mødt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
876, 129, 8 september 1762, Hammel
Kirstine Sophia Nielsdatter, død
Niels Thomassen, enkemand (Thomas Nielsen ?)
Hendes børn:
Niels Thomassen, 29 år
Palle Thomassen, 18 år
Jens Thomassen, 14 år
Kirsten Thomasdatter, 22 år
Bodil Thomasdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
877, 133, 12 juni 1763, Anbækhuset, Hammel
Jens Rasmussen kvitterer for modtagelsen af arv efter sin morbroder Christen Christensen Høst i Anbækhuset
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
878, 133, 29 september 1764, Anbækhuset, Hammel
Erich Mortensen kvittere for modtagelse af arv på sine kone og andre arvingers vegne efter Anne Marie Høst, Anbækhuset
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
879, 192, 16 december 1767, Hammel
Jørgen Christensen Bødker, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Mette Jørgensdatter, 56 år i Sall
Therkild Bødker som er død, efterladt
en søn Jørgen, 16 år
en dito Erich, 14 år
en dito Christen, 12 år
samt en stedsøn Anders Andreassen af Sall 44 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
880, 251, 26 november 1769, Hammel
Anne Cathrine Jensdatter Lund, død
Johan Georg Frost, enkemand, fuglefænger
Hendes barn i ægteskab med rytter West Michelsen:
Corporal, Jørgen Baltzar West af Hr. Major Schelles Eskadron i Århus
Hendes søn med enkemanden:
Christian Johansen Frost, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
881, 263, 24 oktober 1769, Frijsenborg, Hammel
Marcus Hansen Wicher, død
Hans børn:
Jomfru Edellene Wicher
Abraham Wicher, opholdet sig ved Horsens
datter Anna Christine Wicher, gift i København ~ Johan Christen Gelif ?
Trine Wicher, gift men med hvem og hvor ?
Ole Wicher, 24 år i København
Allexander Wicher, på Holmegaard på Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
882, 318, 10 januar 1771, Hammel
Anne Marie Boldt, død
Peder Boldt, enkemand
Der er et barn som er opvokset hos hende:
Else Kirstine Pedersdatter,
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
883, 333, 26 august 1771, Hammel
Johan Frost, død, fuglefænger
Hans børn:
1) Anders Johansen, 40 år
2) Johan Johansen, 38 år
3)  Susanne Johansdatter, død, ~ gift i Norge i Tonsberg med Symand Villum Nielsen
3a) Ellen Kirstine Villumsdatter
Christian Erhard Johansen, 29 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
884, 389, 21 juni 1773, Hammel
Gotfred Manniche, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres barn:
Johan Godfred Manniche, 6 år
Et langt skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
885, 398, 24 august 1773, Pøt Mølle, Hammel sogn
Seyer Rasmussen, død
Børn:
Marie Seyersdatter
Maren Seyersdatter
Anne Seyersdatter
Anne Seyersdatter
Til stede Jens Kieldsen fra Thorup på Bistrup Gods, samt Mads Nielsen af Sølvsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
886, 478, 19 marts 1777, Hammel
Margrethe Sørensdatter, død
Jacob Sørensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jacobsen, 12 år
Søren Jacobsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
887, 510, 17 juli 1777, Mahlerhuset ved Frijsenborg, Hammel
Hans Grosen, død
Regina Madsdatter, enke
Deres børn:
Groes Christian Hansen, 28 år
Berent Nord Hansen, 20 år i lære hos mesterskræder Vilhelm Tønder i Randers
Anne Cathrine Hansdatter
Maren Hansdatter i tjeneste hos Lars Kuhn i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
888, 556, 4 oktober 1779, Malerhuset, Hammel
enken Mad. Regina Groersen, død
Hendes børn:
1)  Groes Christian Groersen, 30 år
2)  Bernt Groersen, 22 år
3)  Anne Cahathrine Groersen, 28 år
4)  Maren Groersen, 26 år
5) Bernt Mortensen Nohr, skoleholder i Svenstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
889, 558, 5 november 1779, Hammel
Carsten Madsen, død
Christence Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Carstensen, 12 år
Birthe Carstensdatter, 23 år
Anne Cathrine Carstensdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
890, 559, 8 november 1779, Hammel
Else Jensdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 17 år
Joen Sørensen, 15 år
Lene Sørensdatter, 11 år
Kirsten Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
891, 577, 1 oktober 1779, Teglhuset, Hammel
Niels Jørgensen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Hans arvinger:
1)  halvsøster Birthe Christoffersdatter ~ Jørgen Poulsen i Dahnes?
2)  halvbroder Niels Michelsen i Dahnes
3)  en halvsøster Karen Christoffersdatter ~ Jørgen Andersen i Thysted
4) halvbroder Niels Bak af Ulk ?, død og efterladt sig:
4a) Christoffer Bak i Ustrup
4b) Laurs Bak tjener i Ulk
4c) Anne Nielsdatter ~ Rasmus Hansen i Ulk og død
4ca) Karen Rasmusdatter, 5 år
5d) Lillian Nielsdatter ~ Rasmus Hansen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
892, 581, 27 november 1779, Dyrehuset, Hammel
Jens Nielsen, død, skovfoged
Margrethe Marcusdatter, enke
Deres børn:
Christian Jensen, 20 år
Anne Elisabeth Jensdatter, 19 år
Maren Jensdatter, 15 år
Ellen Jensdatter, 13 år
Farbroder Peder Nielsen i Skjød på Bidstrup Gods
Lavværge Peder Jensen fra Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
893, 605, 28 september 1780, Teglhuset; hammel
Bodil Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  helbroder Hans Pedersen Fisker i Vejle
2)  søster Kirsten Pedersdatter ~ Severin Jacobsen i Vejle
3)  søster Mette Kirstine Pedersdatter i Vejle, enke efter Hans Lauridsen
4)  søster Anne Marie Pedersdatter, ugift i Åbenrå (aaven Raae)
5)  søster Magrethe Pedersdatter, ugift i Åbenrå
6)  søster Karen Pedersdatter, død
6a) Poul Clausen i Åbenrå ?, 14 år
6b) Maren Clausdatter i Vejle, 12 år hos Mette Kirstine
se også side 626, hun var trolovet med jens Peder Zacho
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
894, 631, 11 Maj 1780, Hammel
Hans Thomassen, død
Martha Marie Bergstad, enke
Børn af 1 ægteskab:
Anne Sofhie Hansdatter ~ Peder Laursen Skrædder i Lyngå
Barn af 2. Ægteskab:
Christian Hansen, 30 år, skoleholder
Giertrud Marie Hansdatter, 25 år
Charlotte Amalie Hansdatter, 22 år ~ Christian Karl Wardinghus, degn i Houlbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
895, 658, 18 januar 1782, Pøt Mølle, Hammel
Attest til hensidden i uskiftet bo.
Søren Jensen, død
Anne Cathrine Dreyer, enke
Deres barn:
en datter, umyndig, navn ej nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
896, 681, 24 maj 1782, Hammel
Maren Pedersdatter, død
Anders Jensen, enkemand
Afdødes arvinger:
1)  Broder Jens Pedersen, død
1a) Peder Jensen
1b) Niels Jensen i Hammel
1c) Anne Marie Jensdatter ~ ? Jensen i Haar
1d) Helle Jensdatter ~ Christen Riis i Norring
2)  Søster Else Pedersdatter ~ Palle Nielsen i Mistrup på Falstrup Gods
3)  Søster Bodil Pedersdatter ~ Søren Jensen i Grønbæk
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
897, 692, 3 juli 1782, Hammel
Jens Nielsen Skomager, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1)  Niels Jensen, 16 år
2)  Søren Jensen, 14 år
3)  Peder Jensen, 7 år
4)  Anne Jensdatter, 18 år
5)  Ingeborg Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
898, 698, 21 september 1782, Frijsenborg Tinghus, Hammel
Urmager Jens Willadsen Bundgaard, død
Helene Kierulf, tidligere død
Hans børn:
Willads Jensen Bundgaard, 36 år
Søren Jensen Bundgaard, 28 år
Inger Kierstine Bundgaard, 40 år på stedet hos broderen
1 hustru Dorthe Jensdatter Trap, død ca 1746
2 hustru Zidsel Marie Sørensdatter død ca 1753
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
899, 709, 4 marts 1783, Hammel
Christine Elisabeth Sophie Rasmusdatter, død
Søren Poulsen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Sørensen, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
900, 756, 20 februar 1784, Hammel
Karen Dahlhoff, død
Johan Regner, sadelmager og værtshusmand, enkemand
Augustau Wintherfeldt Regner, 8 år
Sara Birgithe Regner, 14 år
Zipora Regner, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
901, 761, 25 november 1782, Hammel
Niels Nielsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 23 år
Anne Dorthe Nielsdatter, 26 år i Storring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
902, 797, 23 juli 1778, Frijsenborg, Hammel
Mads Jensen, død, ungkarl
Boet udleveret afdødes broder Ole Jensen Norring under Aunsberg Gods til videre skifte, der kan være flere arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
903, 798, 3 april 1780, Anbækhuset, Hammel
Kontrakt mellem Niels Jespersens enke, Birthe Christensdatter og stedsøn Christen Nielsen om Anbækhuset, en anden stedsøn var Anders Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
904, 846, 30 september 1785, Hammel
Jacob Sørensen, død
Berte Jensdatter, enke
Hans børn:
Med afdøde hustru Magrethe Jensdatter:
Jens Jacobsen, 21 år
Søren Jacobsen, 17 år
Med enken:
Niels Jacobsen, 6 år
Mogens Jacobsen, 1 ½ år
Magrethe Jacobsdatter, 4 år
Farbroder Thomas Sørensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
905, 858, 16 december 1785, Hammel
Ellen Jensdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 20 år
Jens Jensen, 10 år
Ellen Jensdatter, 21 år
Birthe Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
906, 864, 9 juni 1786, Frijsenborg, Hammel
Charlotte Catharina Melchior, død, enke
Niels Basse, tidligere død
Ingen børn nævn, men det fremgår, at de havde børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
907, 870, 8 december 1786, Dyrhuset, Hammel
Skovfoged Jens Nielsen, død 1779,
Magrethe Marcusdatter, enke
En datter Ellen Jensdatter, nu død
Hendes søskende Christen Jensen, Elisabeth Jensdatter, Maren Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
908, 17, 24. November 1788, Hammel
17, 30. December 1788
24, 22. Januar 1790
Birthe Olesdatter, død på Hammel hospital
Randers Hospital arvede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
909, 32, 3. maj 1790, Anbækhuset, Hammel
35, 17. maj 1790
Jens Skov, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen, 12 år
Jacob Jensen, 4 år
Ellen Jensdatter, 14 år
Maren Jensdatter, 10 år
Anne Jensdatter, 7 år
Lavværge Jens Sørensen i Granslev
Morbroder Michel Jacobsen i Granslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
910, 70, 7. februar 1791, Frijsenborg, Hammel
72, 21 februar 1791
Jens Frandsen, død, ungkarl
Afdødes arvinger:
Hans moder, Kirsten Jacobsdatter i Foldby
Broder Jacob Frandsen, 30 år, tjener i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
911, 4, dato ulæselig, Hammel
7, 24. Oktober 1792
Christence Nielsdatter, død
Hans Michelsen, enkemand
Afdødes børn:
Peder Christensen, 26 år, skrædder i Hammel
Birthe Christensdatter, 35 år i København
Anne Cathrine Christensdatter, 31 år, hos stedfaderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
912, 6, 30. Juni 1792, Hammel
Rasmus Laursen, død
Ane Cathrine Jensdatter, enke
Deres barn:
Kirsten Rasmusdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
913, 8, 18. Marts 1793, Hammel
10, 17. Juli 1793
Else Christensdatter, død
Lars Snedker, enkemand
Deres børn:
Niels Larsen, 32 år
Christen Larsen, 25 år
Mette Larsdatter ~ Jens Kammer i Hammel
Anne Larsdatter, tjener i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
914, 11, 20. Juli 1793, Hammel
Rasmus Lydersen, død
Hans arvinger:
1)  søster ~ skomagermester Krabbe i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
915, 16, 23. December 1793, Hammel
Carsten Madsen, død
Christence Nielsdatter, død
Deres barn:
Bergitte Carstensdatter i Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
916, 17, 1. Marts 1794, Hammel
Niels Jacobsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Børn af tidligere ægteskab:
Jacob Nielsen, 36 år, tjener i Spørring
Niels Nielsen, 34 år, tjenende i Framlev
Mette Nielsdatter, 32 år ~ Søren Smed i Hammel
Anne Nielsdatter, 26 år ~ tømmermand Christen Nielsen i Århus
Børn med enken:
Anne Nielsdatter, 12 år
Grethe Nielsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
917, 17, 4. Juli 1794, Hammel
18, 2. August 1794
Karen Endvoldsdatter, død
Sadelmager Johann Regner, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Jens Endvoldsen, husmand i Lading
2)  broder Endvold Endvoldsen i Enslev
3)  søster Maren Endvoldsdatter ~ ?Peder Poulsen i Lading
2a) Peder Pedersen
4) Else Endvoldsdatter ~ Hans Sørensen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
918, 21, 29. April 1795, Hammel
Enken, Maren Qvistsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  søstersøn Jørgen Knudsen
2)  søsterdatter ?Dorthe Knudsdatter ~
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
919, 22, 24. August 1796, Hammel
23, 22. September 1796
33, 10. Juli 1797
44, 13. Juni 1798
Madame Giertrue Maria Høst, død
Birkedommer Groths enke
Hendes børn:
1) Jens Høst Birch, præst i Hammel
2) Christen Erhard Birch, præst i Skjoldelev
3) Christine Sophie Elisabeth Birch ~ Niels Hee, præst i Storring, død
3a) Søren Hee, 17 år på Augustenborg
3b) Ibensine Vibeke Hee, 15 år i Storring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
920, 25, 15. Oktober 1796, Hammel
32, 15. December 1796
Christen Andersen, død
Else Sørensdatter, enke
Børn:
Anders Christensen, 15 år
Søren Christensen, 13 år
Zidsel Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
921, 26, 2. December 1796, Kiersberghuset, Hammel
Maren Nielsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Niels Laursen Møller, 27 år, i København
Søren Møller, 24 år, på Søby Kloster
Marie Kierstine Møller ~ gartner Niels Seyer på Frijsenborg
Anne Elisabeth Møller ~ skomager David Mathiassen i Randers
Kierstine Møller, 30 år i København
Henriette Jensdatter, 17 år hos faderen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
922, 33, 28. Januar 1797, Frijsenborg, Hammel
37, 23. September 1797
Lars Mortensen, død
Ingen arvinger meldte sig og intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
923, 10. juni 1797, Hammel
Hans Jensen, død
Anna Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Hansen, myndig, tjener Jørgen Fogh i Voldby
Niels Hansen, 15 år
Birthe Hansdatter ~ Mads Nielsen i Hammel
Anna Cathrine Hansdatter, tjener Jens ? i Møgelbye
Lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
924, 37, 22. Februar 1798, Hammel
38, 24. Marts 1798
48, 28. December 1798
Johan Regner, død
Hans børn:
Christen Johansen, myndig og hos sadelmager Lemmer i Randers
Sarra Bergitte Johansdatter, 28 år
Zipora Johansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
925, 51, 13. Juli 1799, Dyrhuset, Hammel
58, 24. Oktober 1800
59, 14. November 1800
Aftægtsenke Magrethe Markusdatter, død
Hendes børn:
Christen Jensen i København
Anna Elisabeth Jensdatter, enke efter Peder ? arbejdsmand i København
Maren Jensdatter ~ guldsmed Peder Karmarch i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
926, 52, 2. August 1799, Hammel
56, 2. Januar 1800
Mads Nielsen, bortgået fra gården
Birthe Hansdatter, hustru, 26 år
Hustruen frasagde sig gården, hun havde 2 små børn, 2 år og 12 uger
Hendes morbrødre Jens Pedersen og Rasmus Pedersen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
927, 56, 19. Juni 1800, Hammel
Søren Lassen, død
Elisabeth Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Christian Sørensen, 4 år
Rasmus Sørensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
928, 65, 28. Januar 1801, Hammel
69, 18. Maj 1801
Peder Nielsen Snedker, død
Mette Marcusdatter, enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter ~ Peder Jensen Loye i Linno
Niels Pedersen, 36 år
Anne Pedersdatter, 34 år forhåbende fæstemand Christen Jørgensen af Hammel
Margrethe Pedersdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
929, 66, 3. Marts 1801, Hammel
70, 18. Maj 1801
Mette Margrethe Pedersdatter, død
Mads Hansen, enkemand
Deres børn:
Mads Peder Madsen, 22 år
Hans Madsen, 20 år
Zidsel Madsdatter, 13 år
Ane Margrethe Madsdatter, 11 år
Peder Madsen, 7 år
Ane Kirstine Madsdatter, 5 år
?Agust Madsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
930, 67, 14. Marts 1801, Hammel
72, 18. Maj 1801
Christian Qvist, død
Mette Thomasdatter, enke
Deres børn:
Niels, 14 år
Jonas, 12 år
Ane Marie, 9 år
Maren, 5 år
Kristence, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
931, 68, 14. Marts 1801, Hammel
69, 6. Maj 1801
74, 11. Juni 1801
Søren Jensen Gammelbye, død
Else Nielsdatter, hustru
Hendes slegfredbørn:
Poul Pedersen, 11 år
Karen Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
932, 77, 6. August 1801, Domhuset på Frijsenborg, Hammel
Søren Hansen, død
Afdødes fader Hans Sørensen og dennes søn Envold Hansen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
933, 81, 22. September 1801, Hammel
90, 21. November 1801
Søren Jensen, død
Birthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Elle Sørensdatter, 14 år
Maren Søørensdatter, 8 år
Anne Dorthe Sørensdatter, 5 år
Afdødes brodersøn, Jens Mortensen i Houlbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
934, 89, 23. November 1801, Hammel
97, 24. December 1801
Hans Michelsen, død
Ane Catrine Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  søster ~ Christen Haug i Lading
2)  søster Ane Michelsdatter, død
2a) Michel i Voldby
2b) Grete ~ Thomas Pedersen i Voldby
3)  broder Søren Michelsen, død
3a) Michel Sørensen i Skjød, myndig
3b) Peder Sørensen i Hadsten?
4)  broder Peder Michelsen, død
4a) Kirsten gift i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
935, 100, 7. Januar 1802, Hammel
106, 11. Februar 1802
Rasmus Sørensen, død
Dorthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Rasmussen, 15 år
Christen Sørensen, 13 år
Jens Sørensen, 11 år
Leise Sørensdatter, 7 år
Mette Marie Sørensdatter, 6 år
Anne Sørensdatter, 4 år
Else Sørensdatter, ¼ år
Farbroder Peder Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
936, 103, 1802, Frijsenborg, Hammel
111, 22. April 1802 (G 341-385 5/9)
119, 20. Maj 1802 (G 341-385 5/9)
119, 28. Maj 1802 (G 341-385 5/9)
Hans Clausen Raaehauge, død
Ingen arvinger navn, intet overskud at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
937, 113, 26. April 1802, Damhuset, Hammel
Anne Katrine Hansdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Hans Nielsen, 8 år
Søren Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
938, 124, 12. Juli 1802, Hammel
127, 21. December 1802
128, 3. Januar 1803
Enke Lisbeth Rasmusdatter, død
Søren Larsen, død
Hendes arvinger:
Christian Sørensen, 7 år
Rasmus Sørensen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
939, 430, 14. August 1802, Hammel
456, 4. Februar 1803
Johan phillip Wurtz, død
Giedske Kierstine Danielsdatter, enke
Deres børn:
Johan Henrik, 13 år
Daniel, 11 år
Farbroder Adam Wurtz mødt ved sine sønner Michel og Henrik Adamsen Wurtz
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
940, 432, 6. Oktober 1802, Hammel
Maren Fransdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Mette Nielsdatter, 22 år
Ane Nielsdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
941, 467, 18. Juli 1803, Frijsenborg hovedgård, Hammel
470, 1. August 1803 (G 341-381 A 10/16)
487, 12. Oktober 1803
Anne Sørensdatter Foged, død
ugift, hendes arvinger:
Moderen Bodil Michelsdatter, enke efter Søren Foged på Endelauge, og søskende
Michel Sørensen (Michel Foged), borger og skipper i Horsens
Maren Sørensdatter ~ Michel Laursen på Endelauge
Søren Sørensen Foged, styrmand i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
942, 128, 3. April 1804, Hammel sogn
Skomagersvend Niels Thøgersen fra Århus, død
Tidligere mester i Århus
Han skulle have haft livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
943, 131, 10. August 1804, Hammel
133, 5. Januar 1805
Rasmus Jensen, død
Ane Nielsdatter, enke
Hans børn med 1. Hustru Else Rasmusdatter:
Jens Rasmussen, 17 år
Øllegaard Rasmusdatter, 22 år
Ane Margrethe Rasmusdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
944, 132, 26. November 1804, Hammel
Magrethe Pedersdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Deres barn:
Caroline Jensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
945, 138, 7. Juni 1807, Frijsenborg, Hammel
Jens Jørgensen, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
946, 139, 7. December 1807, Malerhuset, Hammel
139, 7. Januar 1808
144, 2. Marts 1808
145, 27. April 1808
Christian Jensen, død
Zara Hermansen, enke
Hans arvinger:
1)  helsøster ~ snedkermester Niels Petersen i København (Pilestræde 87)
2)  helsøster
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
947, 140, 7. Januar 1808, Hammel
Poul Knudsen, død
Ane Marie Albertsdatter, enke
Han døde i Lyngbye, men enken opholdt sig nu i Hammel
Deres børn:
Knud Poulsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
948, 141, 29. Januar 1808, Frijsenborg, Hammel
143, 29. Februar 1808
144, 12. Februar 1808
150, 30. November 1808
Søren Christensen, død
Jacob Frandsen i Norring var gift med en søsterdatter til afdøde, hun skulle være eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
949, 144, 9. Maj 1808, Hammel
152, 20. December 1808
Jens Kiersgaard, død
Kirsten Jochumsdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen, 9 år
Peder Jensen, 5 år
Josefine? Jensdatter, 2 år
Ellen Marie Jensdatter, 7 år
Henriette Jensdatter, 24 år af 1. Ægteskab med Maren Nielsdatter
Farbroder Heronimus Pedersen i Sall
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
950, 148, 7. Juli 1808, Hammel Hospital, Hammel
149, 9. November 1808
151, 11. December 1808
153, 9. December 1809
156,
Pige Anne Jørgensdatter, død
Ingen arvinger nævnt, arven hensat.
Senere meldt sig:
1)  morbroder Peder Pedersen i Weng
2)  morbroder Thomas Pedersen i Grølsted
3)  moster Mette Pedersdatter ~ husmand Jens Sørensen i Røgind
Hun var måske fra Røgind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
951, 156, 7. Juni 1809, Frijsenborg, Hammel
Jens Jørgensen, død
Faderen Jørgen Jensen i Ullerslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
952, 154, 19. December 1809, Hammel
Bortløbne og formodentlig druknede Wardenhuus, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
953, 157, 30. April 1810, Hammel
157, 12. Maj 1810
160, 6. November 1810
Jordemoder Susanne Petersdatter Willing, enke
Anders Nielsen Thyskiær, enkemand
Hendes 1. mand Svend Christian Didrichsen, børn med denne:
Svend Christian Svendsen, 11 år
Børn med enkemanden:
Niels Peter Andersen, 7 år
Maren Kirstine Andersdatter, 3 år
Elisabeth Dorthea Andersdatter, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
954, 158, 13. Juli 1810, Hammel
160, 31. December 1810
Else Sørensdatter, død
Simon Andersen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab med Kristen Andersen:
Søren Kristensen, myndig
Zidsel Kristensdatter, 24 år
Formynder var Zidsel Kristensdatters forlovede Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
955, 161, 22. Marts 1811, Hammel Hospital
Rasmus Andersen Vægter, død
Else Jensdatter, enke
Ingen arvinger havde meldt sig.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
956, 166, 3. Juni 1812, Frijsenborg, Hammel
169, 7. Juli 1812
170, 18. August 1812
170, 29. September 1812
170, 13. Oktober 1812
Christen Jensen, død
Hans arvinger:
broder Thomas Jensen
broder Niels Jensen, tjent i Viborg fornylig
En slegfredsøn Jens Christensen, hvis moder var gift med Jens Pedersen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
957, 175, 30. Januar 1815, Hammel
179, 19. December 1815
Søren Thulstrup, død
Birthe Michelsdatter, enke
Deres børn:
1)  Jens Sørensen, 30 år i Farre
2)  Michel Sørensen, 26 år i Gedved ved Horsens
3)  Mathias Sørensen, 18 år i Voldby
4)  Johanne Sørensdatter, 23 år i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
958, 177, 4. September 1815, Hammel
182, 27. December 1815
Zidsel Christensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Else Marie Jensdatter, 4 år
Kirsten Jensdatter, 2 år
Birthe Jensdatter, spæd
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
959, 181, 23. December 1815, Hammel
182, 29. December 1815
Niels Jacobsen Graugaard, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Deres børn:
Jacob Nielsen, mindreårig
Jens Nielsen, mindreårig
Poul Nielsen, 12 år
Niels Nielsen, 9 år
Christian Nielsen, 6 år
Else Marie Nielsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
960, 195, 20. December 1817, Hammel
Soldat Christen Christensen, død
Hans fader Christen Marcussen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
961, 195, 31. August 1818, Hammel
200, 3. November 1818 (G 341-385 8/9)
Mads Rasmussen, død
Birgitte Sørensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Madsen, 8 år
Maren Kirstine Madsdatter, 16 år
Ane Madsdatter, 13 år
Kirstine Marie Madsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
962, 198, 11. September 1818, Hammel
207, 31. December 1818
Ane Pedersdatter, død
Christen Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Peder Christensen, 17 år
Jørgen Christensen, 10 år
Niels Christensen, 6 år
Maren Christensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
963, 203, 13. November 1818, Hammel
204, 11. December 1818
205, 22. December 1818
Dorthea Christensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Børn med 1. ægtefælle Rasmus Sørensen:
Søren Rasmussen, gift i Lading
Christen Rasmussen i København
Jens Rasmussen, hjemme
Elisabeth Rasmusdatter ~ gårdfæster Søren Jensen i Hammel
Ane Rasmusdatter, hjemme
Else Rasmusdatter, tjener i Taastrup
Børn med Jens Jensen:
Elle Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
964, 208, 26. Januar 1819, Hammel
Jens Sørensen Mondrup, død
Elisabeth Sørensdatter, enke
Bevilling til at sidde i uskiftet bo, ingen navne på børn er nævnt, men der nævnes en søn og sen svigersøn.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
965, 208, 18. Maj 1819, Hammel
209, 15. Juni 1819
209, 21. Juli 1819
212, 15. September 1819
213, 6. Oktober 1819
213, 17. November 1819
216, 1. December 1819
218, 24. Februar 1820
219, 22. Marts 1820
Maren Sørensdatter, død
Søren Poulsen, død
Søren Poulsens søn Rasmus Sørensen
Hendes arvinger, broderbørn nemlig:
Børn af broderen Jens Sørensen:
1)  Peder Jensen Fogh i Haurum
2)  Maren Jensdatter, enke efter Christen Laursen
3)  Karen Jensdatter ~ Jens Laursen i Torrup
4)  Zidsel Jensdatter ~ Peder Rasmussen i Hammel
5)  Ane Jensdatter, ugift
6)  Bodil Jensdatter, ugift
Afdødes afdøde søster Dorthea Sørensdatter, hendes børn:
7)  Ane Nielsdatter, tjener hos Niels Pedersen Erichsen i Århus
8)  Maren Nielsdatter, død
8a) Dorthea Nielsdatter, tjener i Enslev, mødt ved sin halvbroder Anders Nielsen Smed i Enslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
966, 222, 23. Maj 1820, Hammel
241, 24. November 1820 (G 341-385 9/9)
Skifteregistrering efter bortrømte Jens Jacobsen Graugaard, hans hustru Mette Johanne Johansdatter
Deres børn:
Jacob Jensen, 15 år
Johannes Jensen, 7 år
Karen Jensdatter, 19 år
Ane Johanne Jensdatter, 17 år
Maren Jensdatter, 14 år
Ane Jensdatter, 11 år
Mette Jensdatter, 5 år
Farbroder Jens Larsen fra Haurum
Enkens svoger Jens Pedersen i Murermesterhuset ved Frijsenborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
967, 238, 8. August 1820, Hammel
239, 5. September 1820 (G 341-385 9/9)
Mads Hansen, død
Mette Thomasdatter, enke
Tidligere hustru, Mette Margrethe Pedersdatter, død
Deres børn:
Mads Peter Madsen, 43 år
Peder Madsen, 26 år
Zidsel Madsdatter, 34 år ~ Peder Frederichsen i Ørting, Hads Herred
Ane Magrethe Madsdatter, 32 år ~ Jacob Hansen i Hammel
Ane Kirstine Madsdatter, 24 år, ugift tjener i Lyngaa
Børn med enken:
Lorents Madsen, 17 år
Hans Madsen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
968, 1247, 30. November 1820, Hammel
Mads Hansen, død
Mette Thomasdatter, enke
søn:
Peder Madsen
Skiftet er begyndt i en anden protokol
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
969, 1275, 2. Marts 1821, Hammel
1338, 1. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
Ane Christensdatter, død
Christian Jespersen, enkemand
Deres barn:
Barbra Christensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
970, 1292, 28. Juni 1821, Hammel
1294, 30. Juni 1821
1310, 26. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
1320, 2. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
1357, 26. Juli 1821 (G 341-382 B 10/16)
Søren Thomasen, død
Giedske Kirstine Danielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Thomasen på Endelave
2)  søster Maren Thomasdatter ~ Mogens Christian Mortensen i Sejet ved Boller
3)  Lene Thomasdatter, død ugift, men 3 slegfredbørn
3a) Karen ~ Niels Sørensen Tamboe i Kragelund
3b) Maren, omtrent 20 år, tjener i Agersbøl
3c) Ane, 18 år, tjener i Glud
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
971, 1358, 9. Marts 1822, Hammel
1397, 13. November 1822 (G 341-382 B 11/16)
Elisabeth Rasmusdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 4 år
Dorthea Sørensdatter, 2 år
Jens Sørensen, 6 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
972, 1395, 28. September 1822, Hammel
1410, 16. December 1822
Kirsten Pedersdatter, død
Mads Peter Madsen, enkemand
Deres børn:
Mads Madsen, 7 år
Maren Kirstine, 12 år, til enkemanden dog var stedfader
Mette Magrethe Madsdatter, 4 år
Morbroder Erich Pedersen af Lemming
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
973, 1417, 28. December 1822, Hammel
1422, 31. December 1822 (G 341-382 B 12/16)
Hans Jensen Snedker, død
Hans arvinger:
1)  søsterdatter Sinne Christensdatter ~ Jensen Jensen Skriver i Vellev
Eneste arving
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341-382 B 12/16
974, 1424, 3. Marts 1823, Hammel
1445, 7. Oktober 1823
Christian Jespersen, død
Mette Sørensdatter, enke
Hans børn:
Barbra Christensdatter, 12 år af tidligere ægteskab
Ane Dorthea Christensdatter, 1 år med enken
Enkens fader Søren Sørensen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
975, 1426, 24. Marts 1823, Hammel
1447, 2. December 1823
Maren Kirstine Jepsdatter, enke, død
Niels Mogensen, tidligere død
Deres børn:
Mogens Nielsen, 27 år
Ane Johanne Nielsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
976, 1563, 15. November 1825, Teglværket, Frijsenborg, Hammel
1587, 13. December 1825
Jacob Jensen, teglbræder, død
Kirstine Magrethe Larsen, enke
Hans børn:
Jacob Jacobsen
Claus Jacobsen, 23 år
Johan Jacobsen, 22 år
Dorthe Jacobsdatter ~ Jûrgen Mûller i (tysk)
Helene Jacobsdatter ~ Søren Pedersen Priis i Alminde ved Kolding
Amalie Jacobsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
977, 1643, 18. Oktober 1826, Teglhuset
Karen Marie Pedersdatter, død
snedker Zacho, enkemand
Deres børn:
Peder Zacho i Anbechhuset
Peder Zacho Store Løietofte? på Lolland
Christian Zacho
Bodil Cathrine Zacho ~ Jens Schou i Ørnsvig i Bjerre herred
Ane Sophie Zacho ~ Amtsforvalter Aagaard i Ebeltoft
Else Marie Zacho, ugift
Andreas Zacho, skovrider i Schjoldsberg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
978, 21, 21. Juli 1828, Hammel
33, 6. December 1828
Karen Bertelsdatter, død
Søren Jensen Rytter, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 6 år
Berteline Sørensdatter, 4 år
Peder Christian Sørensen, 2 år
Niels Hansen, 5 uger
Formynder Peder Christian Jørgensen i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
979, 42, 7. April 1829, Anbækhuset, Hammel
68, 30. December 1829
70, 30. December 1829
80, 15. Maj 1830 (G 341 383 4/21)
84, 23. Juni 1830 (G 341 383 4/21)
Ungkarl Jens Jensen af Haurum, død
Hans arvinger:
1 broder Johan Jensen, myndig i Haurum
helsøster Maren Jensdatter, 16 år
halvsøster Zara Jensdatter, 12 år
halvsøster Birthe Marie Jensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
980, 42, 11. April 1829, Hammel
61, 11. December 1829
63, 11. December 1829
Karen Pedersdatter, død
Ægtefælle Jens Pannerup, tidligere død
Hendes børn:
Niels Jensen, myndig, bor omkring Ryomgaard
Peder Jensen, bor på Falster
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
981, 74, 12. Marts 1830, Damhuset, Hammel
77, 15. April 1830
81, 12. Maj 1830
86, 7. Juli 1830
89, 7. Juli 1830
Niels Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Hans Nielsen, myndig i Fajstrup
Søren Nielsen, myndig på Lyngballegaard
Maren Nielsdatter ~ feltbereder Johannes Kyster i Århus
Af 2. Ægteskab med enken:
Niels Nielsen, 20 år
Ane Cathrine Nielsdatter, 26 år
Ellen Marie Nielsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
982, 88, 21. Juli 1830, Anbækhuset, Hammel
Pige Maren Jensdatter, død
Hendes arvinger:
Helbroder Johan Jensen, myndig
halvsøster Zara Jensdatter, 13 år
halvøster Birthe Marie Jensdatter, 11 år
De umyndige børns stedfader Christen Pedersen i Anbækhuset
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
983, 89, 29. September 1830, Hammel
116, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)
117, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)
119, 27. April 1831 (G 341 383 5/21)
131, 13. Juli 1831 (G 341 383 5/21)
148, 16. November 1831 (G 341 383 6/21)
155, 20. December 1831 (G 341 383 6/21)
Peder Søebye, død
Hans eneste arving skulle være en søsterdatter. Der var imidlertid ikke nogen dokumentation for dette og ingen andre arvinger er fundet. Boet sluttet, og formuen indbetalt til Århus Amtsstue den 20 december 1831
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
984, 109, 3. Februar 1831, Frijsenborg, Hammel
110, 7. Februar 1831
113, 16. Februar 1831
116, 27. April 1831
118, 27. April 1831
119, 4. Maj 1831
156, 4. Maj 1831 (G 341 383 6/21)
Christen Michelsen, ladekarl, død
Han skulle være født i Gullev, Houlbjerg herred. Hans slægtsforhold er således, han var aldrig gift:
1)  Karen Jensdatter Lopdrup Kalmar, død ~ Lars Christensen Skrædder i Gullev
1a) Michel Kalmar, hendes slegfredsøn ~ “Spil Dorthe”. Michels fader var soldat Christen Sørensen. Michel født Gjerning sogn 1705.
1aa) Christen Michelsen
1b) Jens Lassen ~ Maren Rasmusdatter
1ba) Lars Jensen, død
1baa) Jens Lassen bor i Faarvang
1bab) Maren Larsdatter, ugift i Sahl, 60 år
1bac) Mariane Larsdatter ~ Anders Jensen i Faarvang
1bad) Margrethe Larsdatter ~ Hans Michelsen i Hald bu Ørslevkloster sogn
1bae) Kirsten Larsdatter ~ Mourits Jensen i Enslev
1baf) Mette Larsdatter ~ Abraham Sørensen, hun død
1bafa) Ane Marie Abrahamsdatter, 6 år i Rode, Grønbæk sogn
1bb) Maren Jensdatter ~ Lars Sørensen, begge døde
1bba) Peder Lassen i Sahl
1bc) Karen Jensdatter ~ Thomas Jensen i Bøgeskov, de havde en søn Peder Thomassen af Bøgeskov
1bd) Ane Jensdatter omtrent 70 år, ugift og boende i Sahl
1c) Kirsten Lasdatter ~ Rasmus Sørensen Lading
1ca) Lars Rasmussen, død
1caa) Rasmus Lassen i Gullev
1cab) Christen Lassen i Tind
1cac) Henrich Toft i Stærkjær
1cb) Søren Rasmussen, død uden livsarvinger
1cc) Ane Rasmusdatter, enke ~ Mads Bruun i Brandstrup i Vindum sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
985, 134, 5. September 1831, Frijsenborg, Hammel
137, 11. Oktober 1831
149, 2. December 1831 (G 341 383 6/21)
Ungkarl Erich Jørgensen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Søren Jørgensen, 22 år
2)  do Jens Jørgensen, 20 år
3)  do Niels Jørgensen, 17 ½ år
4)  halvbroder Anders Jørgensen
5)  do Hjeronimus Jørgensen
6)  halvsøster Inger Jørgensdatter ~ Niels Erichsen boende på Apdrup Mark
7)  do Helle Jørgensdatter, 14 ½ år
8)  Kirsten Marie Jørgensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
986, 165, 26. Maj 1832, Hammel
173, 21. Juni 1832
183, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)
197, 23. November 1832 (G 341 383 7/21)
200, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)
Jens Jensen Tydsk, død
Maren Jensdatter, enke
Børn med Zidsel Christensdatter:
Ele Marie Jensdatter, ugift
Kirsten Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
987, 173, 25. Juni 1832, Hammel
190, 15. November 1932 (G 341 383 7/21)
Maren Christensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Christiane Nielsdatter, 15 år (fornavn usikkert)
Niels Nielsen, 9 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Jensine Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
988, 178, 18. August 1832, Hammel
179, 21. September 1832
179, 2. Oktober 1832
196, gengivet rekvisition
Behandling af rekvisition fra Ane Blichfeldt, født Stilling mod materielforvalter Lorentz Neusch hos søsteren enkefrue Hansen i Hammel. Lorentz Neusch havde afholdt en auktion i Hammel i maj måned, men ikke afregnet til bl.a. Ane Blichfeldt. På grund af sindssvaghed blev en værge beskikket for hr. Neusch, men senere blev denne beskikkelse ophævet. Ane Blichfeldt fik sit tilgodehavende.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
989, 181, 9. November 1832, Dyrhuset, Hammel
Skifte efter begæring af skytten Blichfeldts fraskilte hustru Ane Blichfeldt.
Deres børn:
Søren Christian Blichfeldt, omtrent 13 ½ år
Erhard August Blichfeldt, 9 år
Julius Bernhard Blichfeldt, 7 år
Mette Kirstine Blichfeldt, 5 år
Eleonora Sophie, født af Ane Blichfeldt før ægteskab
Børnenes morbroder var L Stilling i Toustrup Mølle
Børnenes værge, gårdmand Jens Jensen i Voldby.
Lavværge Mikkel Knudsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
990, 242, 20. December 1834, Frijsenborg, Hammel
Rasmus Jensen, død
Hans fader Jens Frandsen i Veigerlev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
991, 264, 20. Juni 1835, Hammel
280, 10. December 1835
Birthe Nielsdatter, død
Mads Jensen Aldrup, enkemand
Hendes børn:
I ægteskabet med Jacob Sørensen:
Magrethe Jacobsdatter ~ Rasmus Poulsen i Sall
I ægteskab med Søren Jensen:
Ellen Sørensdatter, ugift
Maren Sørensdatter ~ Laurs Sørensen i Sall
Ane Dorthea Sørensdatter ~ Jens Christensen Kammer i Røgen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
992, 265, 26. Juni 1835, Hammel
Mariane Jacobsdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Michel Pedersen, 12 år, født uden for ægteskab, faderen Peder Michelsen
Med enkemanden:
Niels Rasmussen, 6 år
Ane Cathrine Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
993, 291, 12. Marts 1836, Hammel
Jens Jacobsen, bortrømt
Hans børn:
Jacob Jensen, 32 år på Framlev mark
Johannes Jensen, 24 år, på Lyngbyegaard
Ane Johanne Jensdatter ~ Laurs Pedersen på Weng mark
Maren Jensdatter ~ Søren Sørensen i Weng mark
Karen Jensdatter
Ane Jensdatter
Mette Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
994, 304, 9. September 1836, Frijsenborg, Hammel
305, 1. September 1836
Jomfru Nicoline Schytte, død i Århus, men havde effekter på en gård i Frijsenborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
995, 315, 21. December 1836, Frijsenborg, Hammel
ungkarl Søren Sørensen, død
Hans arving:
Faderen Seier Sørensen af Bøsbroe
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
996, 320, 13. April 1837, Hammel
337, 2. November 1837
354, 22. Januar 1838 (G 341 383 12/21)
Laurs Jensen, død
Else Enevoldsdatter, enke
Deres børn:
Jens Laursen, 8 år
Envold Laursen, 5 år
Else Kirstine Laursdatter, 11 år
Mette Cathrine Laursdatter,
Farfader Jens Jensen af Hammel
Hendes ny mand Christen Pedersen
Børnenes bedstemoder Mette Laursdatter i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
997, 330, 26. Juni 1837, Hammel
330, 11. Juli 1837
Niels Nielsen Skomager, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans børn:
Niels Nielsen
Ane Catrine Nielsdatter, enke efter Fogh Jørgensen i Lading
Ellen Marie Nielsdatter, ugift
halvbroder Hans Nielsen af Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
998, 356, 19. Marts 1838, Frijsenborg, Hammel
357, 27. Marts 1838
358, 2. April 1838
372, 19. November 1838
383, 19. Marts 1838
383, 19. November 1838
Tjenestekarl Rasmus Pedersen, død, hængt sig
Afdødes kæreste Christine Elisabeth Christensdatter
Afdødes arvinger:
1)  moderen Ane Rasmusdatter ~ Peder Christensen, husmand i Vitten (stedfader)
2)  helbroder Christian Pedersen, gift og bosat i Århus
3)  søster Bodil Jensdatter ~ husmand Rasmus Rasmussen i Farre
Afdøde havde udenfor ægteskab et barn med Kirstine Marie Michelsdatter
Husmand Niels Rasmussen af Norring var formynder for afdødes kæreste
Jens Vinterslev fra Skjød var formynder for afdødes tidligere forlovede Kirsten Marie Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
999, 363, 20. Juni 1838, Hammel
364, 14. August 1838
Abelone Mogensdatter, død
Peedr Henriksen Tungelund, tidligere død
Deres børn:
1)  Rasmus Pedersen, Hammel mark
2)  Karen Pedersdatter, død ~ Michel Jensen i Aidt
2a) Mette Kirstine Michelsdatter
2b) Jens Michelsen
2c) Abelone Michelsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1000, 373, 21. December 1838, Hammel
Mette Marie Sørensdatter, død
Hans Nielsen Bak, enke
Boet sluttet uden egentlig behandling
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1001, 385, 18. Marts 1839, Hammel
397, 9. December 1839 (G 341 383 13/21)
Christen Sørensen, død
Maren Kirstine Madsdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 4 år
Madsine Christensdatter, 10 år
Birthe Kirstine Christensdatter, 6 år
Jensine Christensdatter, 1 år
Lavværge var enkens stedfader sognefoged Jens Jensen i Hammel
Værge Søren Sørensen i Herskind
Enkens ny mand Jens Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1002, 389, 11. April 1839, Hammel
399, 13. December 1839
Ane Sørensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 21 år
Søren Nielsen, 16 år
Mads Nielsen, 13 år
Peder Nielsen, 10 år
Andreas Nielsen, 6 år
Sophus Theodor Nielsen, 4 år
Ellen Kirstine Nielsdatter, 18 år
Formynder var morbroderen Peder Sørensen Smed i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1003, 396, 20. Oktober 1839, Hammel
396, 24. Oktober 1839
404, 30. December 1839
Christen Christensen Oversimmelkjær eller Haderup, død
Hans fader var Christen Christensen Salling af Overfeldborg, der er ikke nævnt andre arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1004, 404, 20. August 1839, Hammel
Testamente mellem husmand Michel Pedersen og hustru Birthe Hansdatter. De efterlod sig ikke børn, ligesom han ikke havde børn fra 1. Ægteskab.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1005, 423, 10. September 1840, Frijsenborg, Hammel
432, 18. December 1840
Nicolai Frederik Schilling, død
Dorthea Christine, født Jensen, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Frederik Schilling, Ober-general i russisk tjeneste ?
Stine Elisabeth ~ proprietær Rønberg
Sophie Elisabeth, ugift
Hans børn med enken:
Frederik Christian, 19 år
Wilhelm. 13 år
Frands Christoffer Bûlov, 7 år
Nicoline Vilhelmine, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1006, 432, 17. December 1840, Hammel
441, 11. Maj 1841
444, 11. Maj 1841
Enke Zara Hermandsdatter, død
Christian Post, tidligere død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1007, 475, 8. December 1842, Hammel
477, 12. December 1842
Peder Nielsen Bach, død
Mette Rasmusdatter, enke
Afdødes børn:
Niels Pedersen, 16 år
Anne Margrethe Pedersdatter, 14 år
Til stede Hans Nielsen Bach
Enkens nye mand Jens Nielsen fra Frijsendahl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1008, 510, 19. Marts 1844, Hammel
558, 21. December 1844 (G 341 383 17/21)
561, 1. December 1844 (G 341 383 18/21)
Jens Rasmussen, død
Hans børn:
Rasmus Jensen, 23-24 år, i København
Ane Elisabeth Jensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1009, 608, 7. August 1846, Frijsenborg, Hammel
615, 2. December 1846
Tjenestekarl Niels Jensen Graugaard, død
Hans arvinger:
1)  faderen Jens Nielsen Graugaard af Hammel
2)  broder Søren Jensen, 22 år
3)  søster Mette Marie Jensdatter ~ Rasmus Olesen af Farre
4)  søster Ingeborg Jensdatter ~ Niels Thomsen i Skjoldelev
5)  søster Mette Kirstine Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1010, 608, 12. August 1846, Hammel
Ane Rasmusdatter, død
Niels Danielsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 10 år
Dorthea Elisabeth Nielsen, 16 år, men død 8. August
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1011, 618, 31. December 1846, Hammel
632, 28. Juni 1847 (G 341 383 20/21)
Mads Nielsen, 21 år, død
Hans arvinger:
1)  faderen Niels Jensen på Hammel Mark
2)  broder, gårdmand Jens Nielsen af Faarvang
3)  broder Søren Nielsen, 24 år
4)  broder Peder Nielsen, 18 ½ år
5)  broder Andreas Nielsen 14 ½ år
6)  Sophus Theodor Nielsen, 12 år
7)  Ellen Kirstine Nielsdatter ~ husmand Anders Pedersen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1012, 633, 28. Juni 1847, Hammel
644, 30. December 1847
644, 31. December 1847
645, 31. December 1847
651, 29. Maj 1848
652, 15. Juli 1848
Dorthea Christine Schilling, født Jensen, død
Løjtnant Schilling, tidliger død
Hendes børn:
Christian Olesen, myndig i Haslund pastorat
Vilhelm Schilling, 20 år
Frands Christopher Bûlov Schilling, 14 år
Nicoline Vilhelmine Schilling, 26 år og enke
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1013, 654, 24. Juli 1848, Hammel
Johanne Marie Sejer: Gavebrev med rentenydelsesret så længe hun levede:
Efter Enken Christence Poulsen i København, enke efter ? Poulsen, var tilfalden hende aktier i Det almindelige brandassurancecompagnie nr 5294, 5295, 5296 hver lydende på 100 Rigsbankdaler, disse skænkede hun til sine 3 ugifte døtre Marie Christine Rasmusdatter, Martha Sophie og Antoinette Elisabeth Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1014, 657, 14. November 1848, Hammel
682, 19. Oktober 1849 (G 341 383 21/21)
Peder Andersen Sjørslev, død
Bolette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 4 år
Niels Pedersen, 2 år
Peder Pedersen, (Enken var frugtsommelig ved mandens død)
Farbroder Anders Andersen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------

Holme Sogn
 
Holme sogn omfatter lokaliteterne: Holme og Skåde
Nærværende omfatter 6 skifteuddrag
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1015, 140, 10 januar 1743, Holme
Rasmus Rasmussen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 18 år
Rasmus Rasmussen, 14 år
Niels Rasmussen, 11 år
Søren Rasmussen, 6 år
Zidsel Rasmusdatter, 2 år
Lavværge var enkens broder Rasmus Rasmussen og farbroder Jens Rasmussen fra Hasselager var formynder for de 3 yngste, Peder Jensen, deres fasters mand i Holme for de 2 ældste
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1016, 267, 18 december 1748, Holme
Søren Rasmussen, død
Maren Olesdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 14 år
Christen Sørensen, 11 år
Jens Sørensen, 8 år
Niels Sørensen, 2 år
Anne Sørensdatter, 5 år
Lavværge Ole Rasmussen i Skåde, morfader
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1017, 451, 11 december 1755, Skåde, Holme sogn
Mads Pedersen, død
Anne Cathrine Rasmusdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Madsen, 22 år
Rasmus Madsen, 14 år
Karen Madsdatter, 25 år
Anne Madsdatter, 18 år
Lavværge Laurs Rasmussen af Fulling, Peder Madsen til stede, det angives at han har overtaget stedet i fæste Farbrødre Niels Pedersen af Borum, Laurs Pedersen af skibstømmermand i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1018, 104, 4 juli 1763, Holme
Rasmus Pedersen, død
Karen Rasmusdatter, enkemand
Ingen livsarvinger, arvinger:
1)  helsøster Karen Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Fløjstrup på Wilhelmsborg Gods
2)  halvbroder Peder Jensen boende i Ristrup i Lille Nohr på Ratlovsdahls Gods
3)  halvsøster Karen Jensdatter ~ Niels Thomassen i Ristrup på Domkirkens Gods i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1019, 105, 2 juli 1763, Holme
Anne Jensdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Karen Sørensdatter, 2 år
Formynder var barnets oldefader, Jens Rasmussen af Holme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1020, 105, 4 juli 1763, Holme
Maren Olufsdatter, død
Enevold Pedersen, enkemand
Hendes børn:
af første ægteskab:
Rasmus Sørensen, 28 år, tj Niels Sielle i århus
Christen Sørensen, 26 år, tjener på stedet
Jens Sørensen, tjener Peder Madsen i Skåde
Anne Sørensdatter, 20 år, tjener Skovridder Johan Wom i Århus
Niels Sørensen, 17 år, i lære hos Jens Poulsen, bødker i Århus
af sidste ægteskab:
Søren Endvoldsen, 8 år
Børnenes af første ægteskab som formynder deres morbroder Jacob Ollufsen af Skåde
--------------------------------------------------------------------------------

Houlbjerg sogn
Houlbjerg sogn består af lokaliteterne: Hagsholm
Nærværende omfatter 1 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
1021, 377, 6 august 1751, Hagsholm, Houlbjerg sogn
Søren Birch, død, birkedommer
Giertrud Marie Høst, enke
Deres børn:
Christian Erhardt Birch, 4 år
Jens Birch, 3 år
Christina Elisabeth Birch, 1 år
Lavværge enkens broder Hr Provst Christen Høst i Vitten, i hans lovlige forfald Adam Fryde fra Collerup. Formynder var børnenes oldefader Provst Jens Høst i Niær, morbroder Amdi Degn
--------------------------------------------------------------------------------

Kolt sogn
Kolt sogn består af lokaliteterne: Kolt, Lemming og Edslev
Nærværende omfatter 22 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
1022, 94, 7 juni 1724, Kolt
Zidsel Mikkelsdatter, død
Simon Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) broder Søren Mikkelsen i Fasting, Vitved sogn
2) broder Christen Mikkelsen i Katrup, død
2a) Mikkel Christensen, 26 år
2b) Anne Christensdatter, 18 år
2c) Ove Christensen, 23 år
2d) Christen Christensen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
1023, 487, 28 februar 1736, Kolt
Maren Poulsdatter, død
Peder Rasmussen Rask, enkemand
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Anne Michelsdatter ~ Jens Pedersen Møller i Edslev Mølle, 40 år
Maren Michelsdatter, 37 år
Giertrud Michelsdatter ~ Søren Pedersen i Jegstrup, 30 år
Anna Hansdatter Michelsdatter, 16 år
Jens Michelsen, 35 år
Rasmus Michelsen, 25 år
Poul Michelsen, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1024, 159, 5 august 1743, Lemming, Kolt sogn
Niels Jensen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Jens Nielsen
Formynder Jens Pedersen af Lemming, "da ingen af barnets pårørende var vederhæftige eller kunde eragtes gyldige som formynder"
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1025, 188, 27 marts 1745, Edslev, Kolt sogn
Søren Rasmussen Møller, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Anders Sørensen, 7 år
Daniel Sørensen, 3 år
Lavværge Niels Jensen af Borum, formynder Daniel Rasmussen, farbroder i Framlev, enkens broder Jens Andersen i Skovby er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1026, 227, 13 oktober 1746, Kolt
Simon Pedersen, død
Mette Mortensdatter, enke
Deres børn:
Zidsel Simonsdatter, 20 år
Bodil Simonsdatter, 16 år
Zidsel Simonsdatter, 9 år
Lavværge Jens Pedersen af Lemming
Formynder Michel Kiersgaard af Sall
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1027, 240, 16 marts 1747, Edslev, Kolt sogn
Anne Andersdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Hendes børn:
1 ægteskab med Søren Rasmussen Møller
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Anders Sørensen, 7 år
Daniel Sørensen, 3 år
Deres formynder, Niels Jensen af Borum, men hans svigersøn Peder Jensen mødte på grund af Niels Jensens svaghed
2 ægteskab med enkemanden:
Anne Rasmusdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1028, 248, 14 oktober 1747, Edslev, Kolt sogn
Else Sørensdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres barn:
Maren Sørensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1029, 456, 26 marts 1756, Lemming, Kolt sogn
Jens Pedersen, død
Birthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 22 år
Peder Jensen, 19 år
Inger Jensdatter ~ Niels Sørensen i Aaboe
Lavværge Søren Madsen af Lemming, farbroder Rasmus Pedersen i Hasle var formynder, stedsøn Rasmus Nielsen i Giedved Mølle var til stede på egne og sine 3 søskendes vegne, en søster ved navn Barbera Nielsdatter ~ Rasmus Rasmussen i Tipstrup, Knud Nielsen i Sall, død ?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1030, 12, 4 juni 1760, Kolt
Peder Rasmussen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 19 år
Anne Pedersdatter, 16 år
Lavværge Niels Pedersen Loft af Gunnestrup, farbropder Peder Rasmussen af Hasselager var formynder, afdødes søstersøn Rasmus Michelsen af Kolt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1031, 156, 5 juni 1765, Kolt
Mette Mortensdatter, død
Rasmus Lading
Hans stedbørn:
Boel Simonsdatter ~ Peder Rasmussen i Edslev
Zidsel Simonsdatter ~ Christen Ollesen, smst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1032, 228, 16 juni 1769, Kolt
Mette Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen Lading, enkemand
Deres barn:
Peder Rasmussen, 12 uger
Afdødes broder Rasmus Pedersen (er nok Rasmus Rasmussen)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1033, 284, 16 juni 1769, Kolt
Mette Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen Ladding, enkemand
Deres barn:
Peder Rasmussen, 12 uger
Formynder afdødes broder Rasmus Rasmussen i Biertrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1034, 285, 16 juni 1769, Kolt
Anders Rasmussen, død, ungkarl
Hans arvinger:
1)  broder Rasmussen i Biertrup i Hørning sogn
2)  broder Søren Rasmussen i Aaby
3)  Peder Rasmussen ibd
4)  Jens Rasmussen, husmand i Kattrup alle myndige
5)  søster Mette Rasmusdatter været i ægteskab med Rasmus Ladding i Koldt, død og efterladt en søn
5a) Peder Rasmussen
6)  halvbroder Niels Rasmussen i Aabye, myndig
7)  Powel Rasmussen, 18 år
8)  Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1035, 290, 25 september 1770, Kolt
Rasmus Ladding, død
Anne Jensdatter, enke
Hans søskende:
1)  Maren Pedersdatter, gl. og affældig mødt ved søn Peder Sørensen i Tilst
2)  Søren Pedersen i Skejby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1036, 457, 5 marts 1777, Kolt
Laurs Øflesen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Øfle Laursen, 14 år
Peder Laursen, 7 år
Rasmus Laursen, 4 år
Maren Laursdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1037, 460, 9 marts 1777, Kolt
Jacob Øvlesen, død, ungkarl
Hans arvinger:
1)  helbroder Laurs Øvlesen, død
1a) Øvle Laursen, 14 år
1b) Peder Laursen, 7 år
1c) Rasmus Laursen, 4 år
1d) Maren Laursdatter, 12 år
2)  helsøster Anne Øvlesdatter ~ Just Christensen i København
3)  halvbroder Esche Øvlesen i Malling på Wilhelmsborg Gods
4)  halvbroder Søren Øvlesen i København
5)  halvsøster Anne Øvlesdatter ~ Rasmus Sørensen, død
5a) Anne Rasmusdatter ~ Peder Pedersen
6)  halvsøster Maren Øvlesdatter
7)  halvsøster Maren Øvlesdatter ~ Just Justsen i Store Nohr på Århuus Dom kirkes Gods, død
7a) Just Madsen i Stor Nohr
7b) Øvle Madsen i Aistrup
7c) Anne Madsdatter ~ Rasmus Bisgaard i Kysing, Saxild sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
1038, 483, 6 maj 1777, Lemming, Kolt sogn
Christen Christensen, død, 80 årig ungkarl
Hans arvinger:
1)  halvbroder Jens Christensen gårdmand i Mårslet sogn, Hørret by, Wilhelmsborg Gods
2)  halvbroder Søren Christensen, 36 år
3)  halvbroder Peder Christensen gårdmand i Tranbjerg sogn, Slet by
4)  halvbroder Anders Christensen, 40 år i Århus
5)  halvsøster Lisbeth Christensdatter ~ Michel Olesen i Slet
halvsøster Anne Christensdatter ~ husmand Frands Sørensen i Ormslev sogn, Aabo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1039, 689, 24 juni 1782, Edslev, Kolt sogn
Anne Rasmusdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Birthe Pedersdatter, 8 år
Maren Pedersdatter, 6 år
Karen Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1040, 59, 18. Februar 1790, Edslev, Kolt sogn
63, 3. November 1790
Peder Rasmussen, død
Anne Kirstine Pedersdatter, enke
Hans børn af forrige ægteskab:
Birthe Pedersdatter, 16 år
Maren Pedersdatter, 14 år
Børn med enken:
Rasmus Pedersen, 5 år
Peder Pedersen, 3 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Peder Knudsen i Edslev Mølle var Peder Rasmussens stedfader
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1041, 2, 2. Februar 1791, Kolt
6, 20. August 1791
Anna Jensdatter, død
Michel Sørensen Skrædder, enkemand
Ingen livsarvinger
Hendes arvinger:
1)  broder Søren Jensen, myndig, husmand i Ravnholt
2)  Jens Jensen i Århus, død
2a) Jens Jensen, 17 år i Århus
2b) Anna Kirstine Jensdatter, 22 år i København
2c) Birte Jensdatter, 20 år, i København
2d) Voldborg Jensdatter, 18 år, i Århus
2e) Fredirica Jensdatter, 13 år, i Århus
2f) Mette Jensdatter, i Århus
3)  søster Mette Jensdatter ~ billedhugger i København
4)  halvsøster Birte Jensdatter ~ Rasmus Jensen i Ask?, hun død
4a) Jens Rasmussen, 36 år i Ask?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1042, 25, 14. December 1793, Edslev, Kolt sogn
Anne Pedersdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Hendes barn:
Peder Rasmussen, 21 år i Edslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1043, 27, 2. April 1794, Kolt
Peder Hansen, død
Anna Marie Sørensdatter, enke
Deres børn
Hans Pedersen, 3 ½ år
Mette Marie Pedersdatter, 14 uger
--------------------------------------------------------------------------------

Lading sogn
Lading sogn består af følgende lokaliteter: Lading, Fajstrup, Skjoldelev, Hummeluhr og Lyngballe.
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
1044, 50, 18 juni 1721, Lading
Karen Nielsdatter, død
Envold Jensen, enkemand
Deres barn:
Jens Endvoldsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
1045, 126, 29 juni 1725, Fajstrup
Maren Nielsdatter, død
Niels Poulsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 20 år
Karen Nielsdatter, 18 år
Else Nielsdatter, 12 år
Anne Nielsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
1046, 141, 20 marts 1720, Hummeluhr
Registreringsforretning i Søren Laursens gård, ingen navne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
1047, 148, 5 juni 1726, Fajstrup
Anne Nielsdatter, død
Niels Frandsen, enkemand
Deres børn:
Frands Nielsen, 7 år
Karen Nielsdatter, 13 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Ingeborg Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1048, 222, 25 februar 1730, Hummeluhr
Elisabeth Jensdatter, død
Jens Christensen, enkemand
Fællesbørn:
Rasmus Jensen, 7 år
Karen Jensdatter, 10 år
Morfader, Jens Knudsen af Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1049, 229, 31 marts 1730, Skjoldelev
233, 26 juni 1730,
Anne Mogensdatter, død
Jens Andersen Ovesen, enkemand
Deres børn:
1) Anders Jensen Ovesen
2) Mogens Jensen Ovesen på stedet
3) Zidsel Jensdatter, død
3a) Jens Pedersen
3b) Frands Pedersen
deres farbrødre Rasmus Thomassen og Laurs Thomassen begge af Sabro
4)  Anne Jensdatter ~ Niels Nielsen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
1050, 250, 29 juni 1730, Lading
Jens Jensen Kirkemand, død
Berette Poulsdatter, enke
Fællesbørn:
Anne Jensdatter ~ Laurs Thomassen i Sabro
Maren Jensdatter som er trolovet til Hans Rasmussen
Ellen Jensdatter, død, førhen ~ Niels Jeremiassen Voldby
Fællesbørn:
Jeremias Nielsen, 13 år
Jens Nielsen,7 år
Poul Nielsen, 5 år
Christen Nielsen, 2 år
Farbroder Rasmus Jensen Kirkemand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
1051, 253, 29 juni 1730, Fajstrup
Niels Frandsen, død
Margrethe Pedersdatter, enke
Hans børn fra ægteskab med Anne Nielsdatter:
Frands Nielsen, 11 år
Karen Nielsdatter, 17 år
Kirsten Nielsdatter, 14 år
Ingeborg Nielsdatter, 8 år
Børn med enken:
Jens Nielsen, 1 ¼ år
Anne Nielsdatter, 3 ¼ år
Enkens fader Peder Ollesen fra Borum
På de 4 ældste børn vegne var til stede Jens Sørensen Bach i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
1052, 328, 25 februar 1733, Skjoldelev
Rasmus Pedersen Vivild, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 15 år
Anders Rasmussen, 10 år
Jens Rasmussen, 3 år
Enkens lavværge, hendes broder Anders Andersen ibm
Formynder morbroder Peder Andersen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
1053, 332, 15 januar 1733, Fajstrup
Niels Pedersen Fog, død
Anne Lauridsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  halvbroder Peder Fog i Skivholme
2)  halvsøster Kirsten Jensdatter i Hallendrup, hendes børn med Mogens Nielsen
2a) Niels Mogensen
2b) Jens Mogensen
2c) Anne Mogensdatter
Enkens søn Laurids Johnsen og en broder Peder Johnsen, skifte efter deres fader 25 oktober 1697. Broder Peder Johnsen død og arvinger var moderen og Laurids Johnsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
1054, 428, 19 marts 1734, Lading
Christen Østergaard, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Poul, Rasmus, Peder og Niels Christensen
Johanne Christensdatter ~ Poul Thomassen i True
Abbelone Christensdatter ~ Jens Christensen i Hummeluhr
Dorthe Christensdatter ~ Oluf Rasmussen i Brabrand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
1055, 435, 15 september 1734, Lading
Poul Jensen, død
Magrethe Rasmusdatter, enke
Hendes svoger og lavværge Didrik Jensen Mariager
Hans arvinger:
halvbroder Rasmus Jensen i Schiøring
Jens Jensen i Vinterslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1056, 474, 23 marts 1736, Fajstrup
Dorethe Christensdatter, død
Poul Svendsen, enkemand
Deres barn:
Maren Poulsdatter, 4 år
Morbroder Jens Christensen Skovfoged i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
1057, 512, 10 januar 1738, Lading
Karen Jensdatter, død
Jørgen Sørensen, enkemand
Hendes fader arver: fader Jens Michelsen i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
1058, 521, 6 marts 1738, Fajstrup
Søren Michelsen, død
Mette Jørgensdatter, død
Ingen livsarvinger:
Søren Michelsens side:
1)  Moderen Helle Sørensdatter
2)  broder Jens Michelsen i Voldby
3)  Peder Michelsen i Fajstrup
4)  Niels Michelsen i Fajstrup
På Mette Jørgensdatters side:
1)  søster Kirsten Jørgensdatter ~ Jens Jensen i Houlbjerg
2)  Mette Jørgensdatter ~ Niels Jensen i Windum ved Windum Overgaard
3)  Karen Jørgensdatter ~ Søren Christensen Bak
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 17/17
1059, 556, 25 februar 1739, Lading
Jens Jacobsen Bunde, død
Helle Rasmusdatter, enke
Lavværge, hendes fader Rasmus Jensen Skrædder i Lading
Deres børn:
Niels Jensen, 2 år
Anne Jensdatter, få uger
Børnenes formynder farfaderen Jacob Jensen Bunde i Norring
Enkens broder Michel Rasmusen Skrædder i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 1/17
1060, 20, 25 februar 1739, Lading + 13 august 1739
Rasmus Jensen Kirkemand, død
Kirsten Jensdatter, enke
Hans særbørn:
Jens Rasmussen, 42 år i Harlev
Maren Rasmusdatter, 39 år, enke i København
Fællesbørn:
Christen Rasmussen, 22 år
Niels Rasmussen, 19 år
Maren Rasmusdatter ~ Christen Lauridsen i Skjoldelev
Zidsel Rasmusdatter, 16 år
Anne Rasmusdatter, 13 år
Mads Andersen Smed var formynder
Lavværge Søren Nielsen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1061, 98, 14 februar 1741, Fajstrup
Frands Hendrichsen, død
Engel Hansdatter, enke
Arvingerne var hans søskende:
Hans Hendrichsen, skovfoged i Søften
afg Birkeskriver Froebeses? Enke Johanne Hendrichsdatter i Galten
Jens Kieldsens hustru Kirsten Hendrichsdatter af Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1062, 99, 14 februar 1741, Fajstrup
Niels Andersen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anders Nielsen
Ellen Nielsdatter, 14 år
Anne Nielsdatter, 7 år
Maren Nielsdatter, 5 år
Lavværge var Christen Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1063, 108, 9 december 1741, Hummeluhr
Jens Christensen, død
5 børn:
Karen Jensdatter ~ Laurs Thorsen i Foldby
Rasmus Jensen, 19 år
Christen Jensen, 8 år
Lisbeth Jensdatter, 6 år ?
Peder Jensen, 2 år
Lavværge Christen Bødker
Morfader Jens Knudsen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1064,110, 14 februar 1742, Fajstrup
Laurs Joensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Joen Laursen, 6 år
Niels Laursen, 3 år
Lavværge Anders Rasmussen
Formyndere Jens Christensen af Fajstrup og Laurs Erichsen af Skivholme, der begge var søskendebørn til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1065, 117, 9 maj 1742, Lading
Helle Rasmusdatter, død
Rasmus Pedersen, enke
Hendes børn:
Niels Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 3 ½ år
Morbroder Michel Rasmussen af Lading
Hendes tidligere mand Jens Jacobsen død 1739, skiftebrev af 25 februar 1739
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1066, 135, 11 december 1742, Skjoldelev
Jens Rasmusen Skrædder, død
Anne Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 32 år
Jacob Jensen, 29 år
Christen Jensen, 26 år
Jens Jensen, 23 år
Karen Jensdatter ~ Poul Østergaard i Lading, men død og efterladt sig:
Johanne Poulsdatter
Mette Jensdatter, 18 år
Lavværge Mogens Ovesen af Skjoldelev, Poul Østergaard formynder for sin datter Johanne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1067, 137, 11 december 1742, Skjoldelev
Maren Rasmusdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen, 28 år
Rasmus Jensen, 20 år
Peder Jensen, 16 år
Karen Jensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1068, 157, 21 september 1743, Skjoldelev
Jens Jensen Ovesen, død, (rettelig Jens Andersen Ovesen)
Hans arvinger:
Anders Jensen, gårdmand og fæster i Skjoldelev
Mogens Jensen, gårdmand og fæster i Skjoldelev
Zidsel Jensdatter, død for længst, efterladt sig 2 sønner Jens Pedersen i Norring og Hans Pedersen, 31 år
Anne Jensdatter ~ Niels Nielsen i Skjoldelev, men død og efterladt sig 6 børn:
Niels Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 22 år
Rasmus Nielsen, 11 år
Poul Nielsen, 6 år
Anne Nielsdatter, 18 år
Zidsel Nielsdatter, 15 år
Hans hustru døde ca 1730 i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1069, 161, 23 marts 1743, Fajstrup
Maren Todberg, død
Jørgen Mathiassen Sandgaard, enkemand, sadelmager
Da hun ingen livsarvinger efterlod var arvingerne:
Hendes moder Sabine Simonsdatter ~ Niels Todberg, han død
Søster Kirsten Nielsdatter Todberg ~ degnen Knud Haderup i Houlbjerg
Anne Nielsdatter, tjener i Rensborg hos Fru Majorinde Grabow
Marie Elisabeth Nielsdatter Todberg hos degnen Knud Haderup i Houlbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1070, 191, 27 april 1745, Lyngballe, Lading sogn
Abel Øllegaard Jensdatter, død
Johan Giorstrup, enkemand
Deres barn:
Datter ~ Niels Farre, degn i Foldby, men død og efterladt en dater:
Elisabeth Sophie Nielsdatter Farre, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1071, 228, 10 november 1746, Lading sogn
Helle Nielsdatter, død
Michel Basse, enkemand
Deres barn:
Niels Michelsen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1072, 229, 10 november 1746, Lading
Rasmus Nielsen Skomager, død
Maren Sørensdatter, enke
Hans søn:
Niels Rasmussen, 18 år
Lavværge Michel Basse, hendes fæstemand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1073, 230, 10 november 1746, Lading
Karen Jensdatter, død
Poul Østergaard, enkemand
Deres barn:
Johanne Poulsdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1074, 240, 15 marts 1747, Lading
Anne Nielsdatter, død
Christen Jensen Dam, enkemand
Deres barn:
Maren Christensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1075, 257, 15 maj 1748, Fajstrup
Anne Nielsdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Deres børn:
Niels Nielsen, 9 år
Michel Nielsen, 6 år
Christen Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1076, 261, 6 juli 1748, Skjoldelev
Mogens Jensen Ovesen, død, selvejer
Anne Pedersdatter Hougaard, enke
Ingen livsarvinger
Arvinger var hans broder Anders Ovesen, der var testamente af 23 juni 1745, hvorefter der ikke skal skiftes (Ikke givet at Anders Ovesen var den eneste arving)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1077, 270, 12 februar 1749, Lading
Hans Pedersen skovfoged, død
Kirsten Pallesdatter, enke
Deres børn:
Peder Hansen, 8 år
Anne Hansdatter, 6 år
Enkens lavværge var hendes morbroder, Mads Smed af Lading
Endvidere Michel Skrædder som var nærbeslægtet både på fædrene og mødrene side
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1078, 279, 2 juni 1749, Lading
Envold Jensen, død
Anne Jensdatter, enke
Mandens børn:
Jens Hjulmand avlet i 1 ægteskab og 40 år
Deres fælles børn:
Peder Endvoldsen, 26 år
Jens Endvoldsen, 22 år
Endvold Endvoldsen, 17 år
Rasmus Endvoldsen, ? år
Maren Endvoldsdatter, 24 år
Else Endvoldsdatter, 14 år
Karen Endvoldsdatter, ¼ år
Lavværge Jens Endvoldsen af Hammel
Formyndere Jens Hiulmand og Peder Endvoldsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1079, 280, 2 juni 1749, Lading
Jens Jacobsen , død
Anne Marie Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 20 år
Jacob Jensen, 18 år
Margrethe Jensdatter, 16 år
Zidsel Jensdatter, 13 år
Lavværge Poul Nielsen af Lading, formynder Mads Smed
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1080, 298, 5 juni 1750, Fajstrup
Niels Poulsen, død
Lisbeth Hansdatter, enke
Hans børn i 1 ægteskab:
1)  Maren Nielsdatter (rettelig Anne Nielsdatter) ~ Niels Michelsen i Fajstrup, hun død og  efterladt sig 3 børn
2)  Karen Nielsdatter ~ i København
3)  Else Nielsdatter i Fajstrup, mødt ved Poul Nielsen i Lading
2 ægteskab:
1) Maren Nielsdatter ~ Christen Kirchemand i Lading
2) Hans Nielsen, 25 år
Enkens lavværge Poul Svendsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1081, 307, 20 juni 1749, Skjoldelev
Frands Jensen, ungkarl og skomager, død
Hans eneste broder skulle være en Jens Jensen Skomager som for ca 20 år siden skulle være bortrømt fra godset og muligvis opholdt sig i Schaane Arvingen dukkede aldrig op og arven på ca 32 Rd blev indbetalt til Grevskabet til evt senere betaling
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1082, 325, 14 september 1750, Haderslev, Skjoldelev
Anne Maria Klinge, død
Just Klinge, byfoged i Haderslev, tidligere død
Hun døde i Skjoldelev hos sin svigersøn, Jens Muncheboe
Hendes børn:
1)  Anne Elisabeth ~ afgangne Henrich Bohling
2)  Anthoni Kling i Skjoldelev
3)  Afg Boldevin Kling i København, hans børn
4) Dorthea Elisabeth Kling ~ Velærværdige Jens Muncheboe i Skjoldelev
5) Arendt Kling, kandestøber i Sønderborg
6) Giertrud Kling ~ Søren Knap skoleholder i Feldballe
7)  Anne Eleonora Kling i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1083, 372, 3 marts 1753, Skjoldelev
Anne Andersdatter, død
Peder Møller, enkemand
Arvinger hendes 3 sønner:
Peder Rasmussen, gårdmand i Søften, 36 år
Anders Rasmussen, 32 år
Jens Rasmussen, 24 år
Deres fader var død ca 1733
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
1084, 394, 9 juli 1753, Lading
Maren Poulsdatter, død
Niels Laursen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Laursen (der står Laursen), skovfoged, 34 år
Laurs Nielsen, 30 år
Poul Nielsen, 28 år
Søren Nielsen, 24 år
Else Nielsdatter ~ Christen Dam i Lading
Johanne Nielsdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
1085, 400, 20 november 1753, Fajstrup
Mette Ollesdatter Samsøe, død
Johan Hartvig, enkemand
Hendes børn:
Hans Poulsen
Terchel Poulsen fra Kolding
Poulsdatter ~ Lars Pedersen i Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1086, 417, 5 juni 1754, Lading
Maren Jensdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 11 år
Niels Christensen, 3 ½ år
Børnenes morfader Jens Michelsen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1087, 423, 23 september 1754, Lading
Rasmus Mogensen, død
Appolone Poulsdatter, enke
Deres børn:
Mogens Rasmussen, 13 år
Poul Rasmussen, 11 år
Niels Rasmussen, 7 år
Jens Rasmussen, 3 år
Peder Rasmussen, ¾ år
Lavværge Michel Jensen af Lading
Formynder Laurs Jensen fra Tilst, Jens Poulsen og Rasmus Poulsen samt oldefader Poul Nielsen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1088, 424, 23 september 1754, Lading
Barbara Svendsdatter, død
Michel Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Svend Michelsen, 25 år
Anne Michelsdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1089, 438, 12 april 1755, Skjoldelev
Jens Jensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Ingen børn
Hans arvinger var hans:
1)  Moder Anne Jacobsdatter
2)  Broder Jacob Jensen
3)  Broder Rasmus Jensen, død, hans børn i hans sted
4)  Søster Mette Jensdatter ~ Jens Kande i Borum
Lavværge Niels Jensen Graugaard af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1090, 438, 16 juni 1755, Lading
Niels Laursen, død
Hans børn:
Rasmus Laursen, (det står der), 36 år han underskriver sig med R:L:S
Laurs Nielsen, 32 år
Poul Nielsen, 30 år
Søren Nielsen, 26 år
Else Nielsdatter ~ Christen Dam i Lading
Johanne Nielsdatter, 28 år
Deres moder død 1753
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1091, 439, 16 juli 1755, Skjoldelev
Birthe Jensdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Hendes børn af 1 Ægteskab:
2 sønner og 2 døtre
Niels Pedersen, 37 år
Jens Pedersen, 45 år
Mette Pedersdatter ~ Søren Rasmusen i Norring
Kirsten Pedersdatter, tj i Kalundborg
og med enkemanden:
Peder Andersen, gift i Søften
Søren Andersen, 33 år
Henrik Andersen, 21 år
Anne Andersdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1092, 454, 30 december 1755, Skjoldelev
Anders Ovesen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 32 år
Rasmus Andersen, 36 år
Anne Margrethe Andersdatter ~ Jens Pedersen på stedet
Zidsel Andersdatter ~ Jens Nielsen i Waargaard
Lavværge Johan Georg Wacher af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1093, 461, 9 juni 1756, Skjoldelev
Jacob Jensen Skræder, død
Kirsten Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Anne Jacobsdatter, 12 år
Birthe Jacobsdatter, 6 år
Lavværge Christen Jensen Hou af Skjoldelev
Formynder, børnenes morbroder Jens Jensen Kande af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1094, 478, 8 juli 1757, Borre i Vejerslev sogn Lading (med begge steder)
Mette Christensdatter, død i Lading
Jens Rasmussen, enkemand i Borre
Deres børn:
Frederich Jensen, 23 år, tj i Lading
Rasmus Jensen, 22 år, tj i Lading
Christen Jensen, 18 år, tj i Fajstrup
Maren Jensdatter, 15 år, tj i Lading
Christian Jensen tj i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1095, 486, 13 oktober 1757, Fajstrup
Jens Christensen, død
Else Sørensdatter, enke
Christen Jensen, 25 år
Svend Jensen, 21 år
Erich Jensen, 9 år
Dorthe Jensdatter, 15 år
Anne Jensdatter, 13 år
Maren Jensdatter, 5 år
Barbara Jensdatter, 2 år
Lavværge Poul Svendsen af Fajstrup, formynder Rasmus Munch af Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1096, 489, 16 november 1757, Skjoldelev
Maren Christensdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 44 år
Anders Sørensen, 35 år
Christen Sørensen, 31 år
Anne Sørensdatter ~ Simon Nielsen i Lading
Mette Sørensdatter ~ Jens Andersen i Sielle
Karen Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
1097, 553, 3 juli 1759, Skjoldelev
Søren Nielsen, død
Hans børn:
Niels Sørensen, 44 år
Anders Sørensen, 35 år
Christen Sørensen, 31 år
Anne Sørensdatter ~ Simon Nielsen i Lading
Mette Sørensdatter ~ Jens Andersen i Sielle
Karen Sørensdatter, ugift
se skifte G 341-379 15/17, 489, 16 november 1757, Skjoldelev
Maren Christensdatter, død, Søren Nielsen, enkemand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
1098, 569, 12 december 1759, Skjoldelev
Anne Margrethe Andersdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 6 år
Anders Jensen, 5 år
Mogens Jensen, 4 år
Karen Jensdatter, 1 ½ år
Morbroder Jens Andersen af Skjoldelev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
1099, 4, 8 januar 1760, Fajstrup
Kirsten Nielsdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Deres barn:
Jens Nielsen, 8 år
Anne Nielsdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1100, 29, 31 januar 1761, Skjoldelev
Margrethe Madsdatter, død
Peder Jensen Kirchemand, enkemand
Fællesbørn:
Jens Pedersen i Skjoldelev
Maren Pedersdatter ~ Niels Hvass i Norring
Ingeborg Pedersdatter, Skjoldelev
Christense Pedersdatter, tjener præsten i Borum
Anne Cathrine Pedersdatter, tjener Jens Nielsen i "Dyhrehaugehuuset" i Frijsenborg
Morbrødre Jens Madsen og Niels Madsen begge fra Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1101, 36, 22 juli 1761, Lading sogn
Knud Madsen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn:
Anna Knudsdatter, 7 år
Enkens halvbroder Niels Pedersen i Lisbjerg var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1102, 37, 4 januar 1761, Fajstrup
Karen Christiansdatter, død
Mads Friderchsen, enke
Deres barn:
Peder Madsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1103, 40, 16 september 1761, Fajstrup
Engel Hansdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
Mette Hansdatter ~ kromanden (Jørgen Sørensen) i Haldum
Elisabeth Hansdatter ~ Niels Poulsen i Fajstrup, død og efterladt sig 2 børn:
Hans Nielsen, 36 år
Maren Nielsdatter ~ Christen Kirchemand i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1104, 53, 17 december 1761, Lading
Karen Pedersdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen
Hans Jensen
Niels Jensen
Ingen alder angivet, men de var umyndige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1105, 54, 17 december 1761, Lading
Kirsten Jeppesdatter, død
Rasmus Thomassen, enkemand
Deres børn:
Jep, Jens, Anders Thomassen, og Anne Thomasdatter
Der står Thomassen og Thomasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1106, 57, 3 februar 1762, Skjoldelev
Mette Jensdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Deres børn:
Karen Nielsdatter,
Margrethe Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1107, 60, 7 marts 1762, Lading
Anders Laursen, død
Anne Hansdatter, enke
Deres børn:
Laurs Andersen, 6 år
Hans Andersen, 2 år
Lavværge Rasmus Pedersen, formynder Rasmus Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1108, 70, 19 juli 1762, Skjoldelev
Hans Jensen, død
Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Maren Hansdatter, 11 år
Mette Hansdatter, 6 år
Lavværge enkens fader Niels Graugaard, formynder var afdødes broder Rasmus Jensen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1109, 75, 12 juni 1762, Skjoldelev præstegård
Jomfru Anna Eleonora Klinge, død
Hendes arvinger:
Hendes broder Antoni Klinge i Skjoldelev er død imellem 12 juni 1762 og 10 februar 1763, En broder Arendt Klinge i Sønderborg, men afkald fra andre uden navn, da der ikke var noget vieder at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1110, 86, 15 april 1763, Lading
Peder Nielsen Haar, død
Zidsel Jensdatter, enke
Barn:
Niels Pedersen, 1 ½ år
Mandens moder var Anne Nielsdatter og broder Søren Nielsen begge af Hadsten sogn og by
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1111, 86, 23 april 1763, Skjoldelev
Karen Sørensdatter, død
Erich Graugaard, enkemand
Hendes arvinger var:
Afdødes moder Anne Sørensdatter ~ Jens Christensen i på Frijsenvold Gods i Storgaard ved byen Vissing
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1112, 99, 18 maj 1763, Fajstrup
Christen Marchusen, død
Lisbeth Christensdatter, enke
Deres børn:
Marcus Christensen, 4 år
Formynder Jens Marchusen fra Frijsenborg Skovhus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1113, 101, 30 maj 1763, Fajstrup
Margrethe Hansdatter, død
Mads Friderichsen, enkemand
Deres børn:
Frederich Madsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1114, 105, 6 juli 1763, Fajstrup
Laurs Andersen, død
Edel Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 12 år
Else Laursdatter, 26 år, ugift
Lavværge Thomas Pedersen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1115, 106, 6 juli 1763, Skjoldelev
Niels Nielsen skomager, død
Maren Mogensdatter, enke
Ingen livsarvinger, arvingerne:
Peder Nielsen, 28 år, tjener Jens Andersen
Rasmus Michelsen, 32 år gift og bosiddende i Terp
søster Anne Nielsdatter ~ hyrden Michel Pedersen i Terp i Skivholme
Zidsel Nielsdatter ~ Christian Andersen i Fajstrup
Lavværge Søren Jensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1116, 107, 10 juni 1762, Fajstrup
Michel Pedersen, død
enkens navn ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1117, 111, 21 februar 1764, Fajstrup
Niels Michelsen, død
Kirsten Nielsdatter, tidligere død, 1760
han var gift 2 gange
Hans arvinger:
søn Niels Nielsen, 25 år
Michel Nielsen, 23 år
Christen Nielsen, 20 år
Jens Nielsen, 12 år
Anne Nielsdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1118, 117, 28 marts 1764, Skjoldelev
Peder Hendriksen, død
Anne Andersdatter, enke
Børn:
Henrik Pedersen, 17 år
Margrethe Pedersdatter, 21 år
Maren Pedersdatter, 11 år
Mette Pedersdatter, 8 år
Jens Andersen i Skjoldelev var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1119, 134, 11 juni 1763, Lading
Niels Michelsen Dyngby, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 24 år, uden riget
Anne Giertrud Nielsdatter, tjener ved Hinderup Brogaard
Anne Marie Nielsdatter forlovet med Laurs Pedersen af Lerbjerg
Lavværge Rasmus Pedersen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1120, 151, 14 november 1764, Lading
Appelone Poulsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Hendes børn af 1 ægteskab:
Mogens Rasmussen, 24 år i Lading
Povel Rasmussen, 21 år, hjemme hos stedfaderen
Niels Rasmussen, 18 år, tjener provsten Hr. Munchebo i Skjoldelev
Jens Rasmussen, 13 år
Børn med enkemanden:
Anne Marie Pedersdatter, 8 år
Datterens formynder var hendes farbroder Søren Jensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1121, 153, 21 november 1764, Skjoldelev
Niels Jensen Skrædder, død
Margrethe Mortensdatter, enke
Deres børn:
Morten Nielsen, 5 år
Mette Nielsdatter, 3 år
Jens Nielsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1122, 160, 23 september 1765, Lading
Christen Dam, død
Else Nielsdatter, enke
Barn:
Jens Christensen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1123, 166, 15 februar 1766, Fajstrup
Else Lauridsdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Hendes arvinger var:
Moderen Else Pedersdatter i Fajstrup
Broder Peder Laursen tjener Thomas Pedersen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1124, 186, 28 september 1767, Skjoldelev
Peder Thomassen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Pedersdatter, 13 år
Thomas Pedersen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1125, 189, 2 oktober 1767, Lading
Anne Pedersdatter, død
Rasmus Christensen Østergaard, enkemand
Deres børn:
Bodil Rasmusdatter ~ Jens Hansen Kirchemand i Lading
Anne Marie Rasmusdatter ~ Mogens Rasmussen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1126, 192, 15 december 1767, Fajstrup
Jørgen Pedersen , død
Maren Michelsdatter, enke
Deres børn:
Marianne Jørgensdatter ~ Laurs Vinter i Voldby
Anne Marie Jørgensdatter, tjener i Haderslev
Anne Jørgensdatter tjener skovfogeden i Sølvsten
Johanne Jørgensdatter hos moderen
Peder Jørgensen tjener Christen Pedersen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1127, 198, 9 maj 1768, Lading
Ingeborg Madsdatter, død, (rettelig Ingeborg Mortensdatter)
Rasmus Balle, enke
Børn:
Anders Rasmussen, 25 år
Jens Rasmussen, 21 år
Søren Rasmussen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1128, 202, 11 januar 1768, Lading
Anne Hansdatter, død
Mogens Nielsen Closter, enkemand
Hendes 2 sønner:
Laurs Andersen, 12 år
Hans Andersen, 8 år
Formynder Jens Hansen Dons
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1129, 211, 5 oktober 1768, Fajstrup
Elisabeth Sophie Nielsdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Johanne Christensdatter, 9 år
Dorthea Lisbeth Christensdatter, 6 år
Else Christensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1130, 216, 21 marts 1769, Skjoldelev
Niels Simonsen, selvejer, død
Ingeborg Pedersdatter, enke
Deres barn:
Simon Nielsen, 7 år
Lavværge var enkens broder Jens Pedersen i Skjoldelev
Faderens broder Jens Simonsen formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1131, 218, 3 april 1769, Skjoldelev
Jens Andersen, død
Christiane Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Jensen, 16 år
Anna Marie Jensdatter, 10 år
Formyndere var Christen Laursen i Skejby og Mads Nielsen i Sveistrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1132, 292, 18 juli 1769, Skjoldelev
Karen Nielsdatter, død
Jeppe Pedersen, død
Deres børn:
Peder Jepsen, 5 år
Margrethe Jepsdatter, 14 år
Maren Jepsdatter, 4 uger
Farbroder Jacob Pedersen af Voldby, morbrødre Ole Nielsen og Peder Nielsen i Lyngaae
Søster til Jeppe Pedersen - Catrine Pedersdatter i Voldby, tog de 3 børn til sig indtil videre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1133, 302, 24 marts 1770, Skjoldelev
Thomas Jensen, død
Arvinger var 2 brødresønner Jens Jensen, 20 år og Christen Jensen, 15 år tjenende i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1134, 324, 6 juli 1771, Lading
Kirsten Pedersdatter, død
Thomas Pedersen Krog, enkemand
Deres børn:
Peder Thomassen, 4 år
Mette Thomasdatter, 17 år
Anne Kirstine Thomasdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1135, 326, 12 juli 1771, Lading
Peder Michelsen, død
Maren Enevoldsdatter, enke
Deres barn:
Peder Pedersen, 15 år
Lavværge var broderen Jens Endvoldsen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1136, 327, 11 august 1771, Fajstrup
Fortsættelse side 354
Peder Pedersen, død
Hans børn:
Kirsten Pedersdatter, 27 år, i København
Bente Marie Pedersdatter, 21 år, i København
Margrethe Dorthe Pedersdatter, 19 år i Sjælland
Simon Pedersen, 15 år
Dorthe Pedersdatter, 10 år
Hans broder Nicolaj Pedersen i Hillerød ved Frederiksborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1137, 336, 4 november 1771, Hummeluhr
Christen Michelsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ellen Christensdatter, 29 år
Anne Christensdatter, 23 år
Formynder var den afdødes søskendebarn Niels Germandsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1138, 344, 25 april 1765, Skjoldelev
Maren Nielsdatter, død
Jens Bygballe, enkemand
Hendes moder Kirsten Hansdatter arvede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1139, 349, 22 oktober 1770, Lading
Anne Sørensdatter, død
enke efter forpagter på Marselisborg Niels Madsen
1)  Søren Broberg, fuldmægtig på Katholm
2)  Anne Broberg ~ John Pedersen på Lyngballe
3)  Martha Broberg hos forpagter Rohde på Ruugaard
4)  Giertrud Broberg i Skjoldelev hos provst Munkeboe
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1140, 373, 12 juli 1773, Skjoldelev
Zacharias Jensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Barn:
Maren Zachariasdatter, 6 år
Farbroder Christen Jensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1141, 380, 7 august 1773, Lading
Maren Michelsdatter, død
Jens Endvoldsen, enkemand
Deres barn:
Barbera Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1142, 383, 8 oktober 1773, Fajstrup
Else Pedersdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres barn:
Peder Nielsen, 3 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1143, 384, 24 november 1773, Fajstrup
Christen Jensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Børn af 1. Ægteskab:
Johanne Christensdatter, 14 år
Dorthea Lisbeth Christensdatter, 11 år
Else Christensdatter, 8 år
Børn med enken:
Else Christensdatter, 3 år
Anne Christensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1144, 430, 24 januar 1776, Skjoldelev
Jens Pedersen, død
Maren Pedersdatter, enke
1.  ægteskab med Margrethe Andersdatter:
Peder Jensen, 22 år
Anders Jensen, 21 år
Mogens Jensen, 20
2.  ægteskab med Maren Pedersdatter, enke
Niels Jensen, 12 år
Mads Jensen, 8 år
Jens Jensen, 6 år
Karen Jensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1145, 436, 24 juli 1776, Skjoldelev
Christiane Jensdatter, død
Jens Pedersen Borum, enkemand
Børn med 1. mand Jens Andersen:
Anders Jensen, 24 år
Anne Marie Jensdatter, 16 år
Børn med Jens Pedersen Borum:
Jens Jensen, 6 år
Anne Jensdatter, 4 år
Farbroder var Niels Pedersen i Framlev og Rasmus Pedersen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1146, 441, 28 oktober 1776, Skjoldelev
Rasmus Jensen, død
Ingeborre Pedersdatter, enke
Afdødes fader Jens Christensen i Hinnerup og dennes søn Jens Jensen i Hinnerup, en søsters mand i Saastrup Søren Christensen
Laugværge Jacob Wacher
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
1147, 463, 1 marts 1777, Lading
Karen Nielsdatter, død
Niels Michelsen, enkemand
Deres børn:
Karen Nielsdatter, 20 år
Kirsten Nielsdatter, 11 år
Niels Nielsen, 13 år
Mads Nielsen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1148, 544, 5 marts 1779, Skjoldelev
Laurs Mortensen, død
Karen Sørensdatter, enke
Afdødes gl fader Morten Christensen i Vitten var arving
Laugværge var enkens broder Anders Sørensen i Skejby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1149, 563, 10 maj 1779, Fajstrup
Zidsel Nielsdatter, død
Christian Andreassen, enkemand
Deres børn:
Anna Christine Christiansdatter, 14 år
Maren Christiansdatter, 11 år
Niels Michelsen, 16 år fra afdødes 1. Ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1150, 594, 22 april 1780, Lading
Maren Rasmusdatter, død
Thomas Krog, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Christen Rasmussen, husmand i Lading, død
1a) Jens Christensen, 30 år og bor i Lading
1b) Niels Christensen, 29 år, soldat
1c) Søren Christensen, 24 år i Foldby
1d) Rasmus Christensen, 8 år hos moderen Johanne Sørensdatter i Foldby
1e) Dorthe Christensdatter, 14 år
1f) Maren Christensdatter, 12 år hos moderen i Foldby
2)  søster Anne Rasmusdatter, 60 år hos enkemanden i Stervboen
3)  søster Karen Rasmusdatter, boede i Hinge?, død
3a) Jens Nielsen Hinge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1151, 599, 21 marts 1779, Skjoldelev
Anne Marie Haugaard, død
Hendes barn:
Christian Anthonisen, 6 år hos provst Munkeboe i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1152, 637, 18 maj 1781, Fajstrup
Birthe Jensdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Jensen, 13 år
Sophie Magdalene Jensdatter, 18 år
Margareta Dorthea Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1153, 663, 6 februar 1782, Skjoldelev
Else Jensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand, "grande smed"
Deres børn:
1)  Jens Jensen, 16 år i København hos faderens søster Maren Sørensdatter
2)  Søren Jensen, 13 år
3)  Mette Jensdatter, 17 år
4)  Marianne Jensdatter, 8 år
Farbroder Peder Sørensen, Grande Smed i Sall?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1154, 673, 20 april 1782, Lading
Laurs Nielsen, død
Kirsten Andersdatter, enke
Maren Laursdatter, 6 år
Farbroder Søren Nielsen, gårdmand i Lading
Lavværge, enkens broder Ole Andersen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1155, 674, 20 april 1782, Skjoldelev
Karen Jensdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 3 år
Maren Pedersdatter, 1 år
Karen Pedersdatter, 3 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1156, 704, 14 oktober 1782, Skjoldelev
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Simonsen, enkemand
Deres børn:
Zidsel Jensdatter, 13 år
Dorthea Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1157, 714, 31 marts 1783, Skjoldelev
Ingeborg Pedersdatter, død
Anders Munk, enke
Hendes søn:
Simon Nielsen, 20 år med 1 mand: Niels Simonsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1158, 726, 15 august 1783, Skjoldelev
Anne Andersdatter, død
Knud Bygballe, enkemand
Hendes børn i ægteskab med 1. Ægtefælle, Peder Henriksen:
Henrik Pedersen, 36 år
Margrethe Pedersdatter, død, ~ Jeremias Nielsen i Foldby
Efterladt en søn Peder Jeremiassen, 6 år, (fejlskrift, han hedder Niels Jeremiassen)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1159, 728, 16 september 1783, Skjoldelev
Zidsel Nielsdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
Hendes fader Niels Pedersen i Lyngby på Lyngbygaards Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1160, 741, 17 oktober 1783, Lading
Maren Nielsdatter, død
Morten Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Mortensen, 20 år
Jens Mortensen, 18 år
Rudolf Mortensen, 14 år
Peder Mortensen, 12 år
Christen Mortensen, 9 år
Anne Christine Mortensdatter, 7 år
Anne Dorethe Mortensdatter, 4 år
samt udenfor ægteskab: Anders Rasmussen, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1161, 751, 24 oktober 1783, Lading
Aftale imellem Jens Hansen og hans afdøde kone Maren Nielsdatter, hendes arving som er Peder Nielsen Røgter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1162, 780, 24 juli 1784, Lading
Hans Jørgensen Møller, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Hansen, 12 år
Søren Hansen, 7 år, hos morfaderen Søren Munding i Hammel
Hans Hansen, 3 år
Maren Hansdatter, 9 år
Marie Hansdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1163, 781, 24 juli 1784, Lading
Kirsten Pallesdatter, død
Rasmus Laursen, enkemand
Børn med første mand Hans Pedersen:
Peder Hansen, husmand i Lading
Anne Hansdatter ~ Niels Michelsen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1164, 782, 24 juli 1784, Lading
Niels Meyersen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres barn:
Jens Nielsen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1165, 786, 28 oktober 1784, Skjoldelev
Karen Jensdatter, død
Jens Pallesen, enkemand
Børn med tidligere ægtefælle Peder Thomassen:
Thomas Pedersen, 25 år
Anne Pedersdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1166, 805, 28 januar 1785, Fajstrup
Karen Michelsdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Nielsen, 10 år
Else Kirstine Nielsdatter, 6 år
Maren Nielsdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1167, 816, 14 april 1785, Lading
Søren Hansen, død
Kirsten Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Sørensen, 16 år
Mads Sørensen, 1 år
Karen Christensdatter, 19 år (der står Sørensdatter)
Anne Sørensdatter, 14 år
Maren Sørensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1168, 817, 14 april 1785, Lading
Jens Hansen Kirkeman, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 20 år
Anne Jensdatter, tjener Christen Skrædder i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1169, 818, 14 april 1785, Fajstrup
Christoffer Rasmussen, død
Ellen Nielsdatter, død
Ingen børn, hans arvinger:
søster Maren Rasmusdatter i Lading
Lavværge var enkens broder Anders Nielsen fra Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1170, 819, 14 april 1785, Lading
Anders Rasmussen, død
Maren Poulsdatter, enke
Deres barn:
Ingeborg Andersdatter, 14 år tjener Søren Nielsen i Herskind
Farbroder Jens Rasmussen her af byen
Lavværge Jens Poulsen her i gården
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1171, 820, 14 april 1785, Lading
Bertel Jensen, død
betler og indsidder, ingen arvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1172, 820, 14 april 1785, Lading
Christen Rasmussen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Christensen, 35 år i Labing
Niels Christensen, 29 år
Hans Christensen, 26 år
Jens Christensen, 19 år
Poul Christensen, 18 år
Elisabeth Christensdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1173, 906, 19 oktober 1787, Skjoldelev
Christen Jensen Hoe, død
Edel Pedersdatter, enke
Arvinger, afdødes børn:
1.  ægteskab med Anne Lasdatter
a)  Birthe Christensdatter ~ skovfoged Michel Jensen i Norring Skovhus
2.  ægteskab med Edel Pedersdatter:
a)  Peder Christensen, 25 år
b)  Jens Christensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1174, 912, 17 marts 1788, Skjoldelev
Anne Pedersdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 1 måned
Karen Pedersdatter, 2 år
Afdødes morbroder var Peder Jensen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1175, 914, 18 marts 1788, Skjoldelev
Maren Christensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen, 16 år
Christen Pedersen, 8 år
Anne Cathrine Pedersdatter, 10 år
Maren Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1176, 921, 4 juni 1787, Fajstrup
Niels Rasmussen, død
Anne Mortensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Rasmussen i Borre
2)  Anders Rasmussen, død
2a) Laurs Andersen, tjener i Lading
2b) Rasmus Andersen, tjener i Lading
3)  halvsøster Karen Pedersdatter ~ Thomas Krog i Lading, død
3a) Peder Thomassen
3b) Mette Thomasdatter
3c) Anne Kirstine Thomasdatter
4)  halvsøster Karen Pedersdatter ~ Jens Hansen i Lading, død
4a) Peder Jensen i Herskind
4b) Niels Jensen i Herskind
Enkens broder Laurs Mortensen i Harlev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1177, 926, 21 november 1788, Lading
Søren Hansen, død
Dorthe Sørensdatter, enke
Deres barn:
Anne Sørensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1178, 934, 20 februar 1789, Fajstrup
Christian Andreassen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Andreas Christiansen, ½ år
Zidsel Christiansdatter, 8 år
Børn af 1 ægteskab:
Ane Kirstine Christiansdatter, 24 år i Norring
Maren Christiansdatter, 20 år i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1179, 948, 27 oktober 1788, Lading
Søren Simonsen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Simon Sørensen, 1 ½ år
Anne Sørensdatter, 6 år
Lavværge Jens Sørensen, Skjoldelev
Formynder Hans Jensen, børnenes morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 29/29
1180, 950, 20 november 1789, Lading
Anne Nielsdatter, død
Jens Endvoldsen, enke
Deres børn:
Enevold Jensen, 6 år
Barbera Jensdatter, 20 år ~ Søren Christensen i Lading
Maren Jensdatter, 12 år
Anne Marie Jensdatter, 8 år
Anne Jensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1181, 42, 30. Juni 1790, Lading
88, 19. August 1791, (G 341-381 A 3/16)
212, 7 november 1793, (G 341-381 A 5/16)
Anne Sørensdatter, død
enke efter Simon Smed
død hos Adam Zachariassen, stedfader til Søren Simonsens børn
Deres børn:
1)  Søren Simonsen, død
1a) Simon Sørensen 2 år
1b) Anne Sørensdatter, 6 år
2)  Mette Simonsdatter ~ en staldkarl, nemlig Søren Sørensen ved de Kongelige stalde på Frederiksborg Slot
Morbroder til Søren Simonsens børn var Hans Jensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1182, 43, 30. Juni 1790, Fajstrup
Sophie Magdalene Jensdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres barn:
Jens Christensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1183, 44, 30 juni 1790, Fajstrup
Johanne Christensdatter, død
Christen Knudsen, enke
Deres barn:
Mette Marie Christensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1184, 45, 25 juli 1790, Skjoldelev
Jens Rasmussen, død
Arving:
Søskendebørn Anders Pedersen i Norring
Niels Præst i Norring
Niels Pedersen, gårdmand i Tinning
Niels Howgaard, gårdmand i
Niels Thomassen, gårdmand i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1185, 48, 21 august 1790, Fajstrup
Anna Rasmusdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes børn af 1 ægteskab:
-sebet Christensdatter, 22 år
Anne Christensdatter, 21 år
Med enkemanden:
Kirsten Jensdatter, 13 år
Karen Jensdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1186, 56, 8 oktober 1790, Skjoldelev
Maren Sørensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Afdødes arving var hendes fader Søren Jensen i Skjoldelev, som var mødt ved sønnen Jens Sørensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1187, 71, 9 februar 1791, Skjoldelev
Peder Laursen, død
Anne Frederiksdatter, enke
Deres børn:
Laurs Pedersen, 16 år
Kirsten Pedersdatter, 13 år
Edel Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1188, 73, 11 marts 1791, Fajstrup
Rasmus Jensen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Arvinger:
broder Mads Østergaard i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
1189, 111, 23. Januar 1792, Skjoldelev
Anne Jacobsdatter, død
Rasmus Christensen, enke
Deres barn:
Christen Rasmussen, 25 år, tjener i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/6
1190, 113, 4. Februar 1792, Lading
123, 29. Marts 1792
Else Sørensdatter, død
Morten Jensen, enke
Deres børn:
Maren Mortensdatter, 4 år
Anne Magrethe Mortensdatter, 1 ½ år
Morbroder Søren Sørensen i Sielle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/6
1191, 115, 24. Februar 1792, Lading
Mette Rasmusdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Christensen, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/6
1192, 117, 24. Februar 1792, Lading
Ellen Sørensdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
1193, 149, 20. September 1792, Lading
Maren Enevoldsdatter, død
Niels Poulsen, enke
Afdødes søn:
Peder Pedersen, 37 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
1194, 156, 30. September 1792, Lading
Laurs Nielsen, død
Anna Jensdatter, enke
Afdødes børn:
Niels Laursen, 33 år, husmand i Alken
Rasmus Laursen, 26 år i Haderslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
1195, 186, 27. Maj 1793, Skjoldelev
Kirsten Nielsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres barn:
Maren Pedersdatter, 2 år
Afdødes brødre Niels Koch i Haldum og Rasmus Balle i Foldby var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
1196, 205, 10. Oktober 1793, Fajstrup
Jens Rasmussen, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 17 år
Jens Jensen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1197, 248, 3. Februar 1795, Lading
276, 15. Juli 1795
Niels Christensen, død
Kirsten Johansdatter, enke
Deres børn:
Maren Nielsdatter, 1 år
Farbroder til barnet Rasmus Christensen i Lading
Lavværge Rasmus Christensen i Skjoldelev var gift med enkens søster
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1198, 250, 16. Februar 1795, Skjoldelev
263, 7. Maj 1795
Maria Rasmusdatter, død
Mogens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Mogensen, 3 år
Anne Margrethe Mogensdatter, 10 år
Maren Mogensdatter, 5 år
Morbroder gårdmand Søren Rasmussen i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1199, 253, 17, februar 1795, Skjoldelev
264, 7. Maj 1795
Anders Knudsen, død
Johanne Christensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  halvbroder Peder Hansen, myndig gårdmand i Haar
2)  halvbroder Jens Hansen, husmand i Norring
3)  halvsøster Anne Hansdatter ~ gårdmand Christen Jensen i Sandby, men død
3a) Christen Christensen, 17 år
3b) Jens Christensen, 12 år
3c) Karen Christensdatter ~ Bertel Jørgensen i Sandby
4)  Maren Hansdatter ~ indsidderhusmand Jørgen Jensen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1200, 255, 17. Februar 1795, Skjoldelev
290, 30. December 1795, (G 341-381 A 7/16)
298, 2. December 1795, (G 341-381 A 7/16)
Anne Marie Laursdatter, død
Jens Sørensen Bak, enkemand
Deres børn:
Søren Jensen Bak, myndig, indsidder i Lading
Rasmus Jensen Bak, myndig, hjemme i boen
Anne Margrethe Jensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1201, 260, 27. April 1795, Skjoldelev
277, 18. Juli 1795
Frands Nielsen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Hendes arvinger: Ingen nævnt, da der intet blev at arve
Lavværge Knud Bygballe
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1202, 266, 21. Maj 1795, Lading
Jens Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Arving var afdødes søstersøn, Rasmus Christensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1203, 267, 21. Maj 1795, Fajstrup
Mette Andersdatter, enke, død
Hendes børn:
Peder Poulsen, myndig i Sjælland
Dorthe Poulsdatter ~ husmand Michel Laursen i Casted
Edel Poulsdatter ~ husmand Ole Andersen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1204, 269, 21. Maj 1795, Fajstrup
Christen Knudsen, død
Hans datter:
Mette Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1205, 271, 16. Juni 1795, Lading
274, 15. Juli 1795
Magrethe Rasmusdatter, død
Niels Poulsen, enkemand
Deres børn:
Poul Nielsen, 4 år
Anne Marie Nielsdatter, 2 år
Morbroder Frands Rasmussen Skrædder i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1206, 293, 30. December 1795, Skjoldelev
Anna Nielsdatter, død
Niels Pedersen, indsidder, enkemand
Deres barn:
Kirsten Nielsdatter, 14 dage
Enevold Pedersen i Kvottrup Skovhus var gift med Niels Pedersens søster, morbroder Peder Nielsen, gårdmand i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1207, 295, 30. December 1795, Skjoldelev
Jens Nielsen Skovfoged, død
Zidsel Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, myndig, gift og husmand i Fruering
Jens Jensen, myndig, tjener i Tilst
Niels Jensen, myndig, tjener hos moderen
Dorthe Jensdatter, 19 år tjener i Kvottrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1208, 301, 6. Juli 1796, Skjoldelev
Hans Jacob Wacher, død
Kirstine Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Wacher, 19 år
Ane Johanne Wacher ~ Niels Tinning i Terp Mølle
Dorthe Cathrine Wacher ~ Søren Mathiassen i Skjoldelev
Barbara Wacher ~ Christen Møller i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1209, 306, 8. november 1796, Skjoldelev
Niels Jensen Koldt, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 5 år
Anna Nielsdatter, 2 år
Formynder var farbroderen gårdmand Mads Rasmussen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1210, 309, 28. November 1796, Skjoldelev
Erich Jensen, død
Ellen Nielsdatter, enke
Deres barn:
Jens Erichsen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1211, 311, 28. November 1796, Skjoldelev
Erich Nielsen Graugaard, død
Anna Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Erichsen, myndig
Niels Erichsen, 25 år
Rasmus Erichsen, 23 år
Karen Erichsdatter, 24 år
Kirsten Erichsdatter, 28 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1212, 325, 25. Januar 1797, Fajstrup
Niels Thomassen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn:
Peder Nielsen, 28 år
Thomas Nielsen, 22 år
Else Nielsdatter, 18 år
Maren Nielsdatter, 16 år
Kirsten Nielsdatter, 8 år
Lavværge var Peder Rasmussen i Kasted, formynder for 3 mellemste børn, deres morbrødre, Jens Michelsen af Nørre Vissing og Søren Michelsen af Jaungyde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1213, 329, 27. Januar 1797, Skjoldelev
Anne Marie Nielsdatter, død
Knud Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Knudsen, 12 år
Anne Knudsdatter, 11 år
Karen Knudsdatter, 7 år
Morbroder Jens Nielsen i Fajstrup var tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1214, 332, 27. Januar 1797, Skjoldelev
Laurs Sørensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 11 år
Karen Laursdatter, 13 år
Maren Laursdatter, 15 år
Børnenes farbroder Jens Sørensen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1215, 333, 3. Februar 1797, Lading
Niels Michelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Niels Nielsen, myndig og har fæste på gården
Mads Nielsen, myndig, i Århus
Kirsten Nielsdatter, ~ husmand Baltzer Hansen i Skjoldelev
Karen Nielsdatter, 23 år
Børn i ægteskab med enken:
Peder Nielsen, 16 år
Lavværge var gårdmand Mads Jensen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1216, 348, 21. Marts 1798, Fajstrup
371, 28. December 1798 (G 341-381 A 8/16)
Anna Jensdatter, død
Morten Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Andreas Christiansen, 9 år
Christian Mortensen, 7 år
Zidsel Christiansdatter, 14 år
Magrethe Mortensdatter, 3 år
Niels Jensen af Sønder Galten var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1217, 370, 28. December 1798, Fajstrup
373, 26. Januar 1799
386, 18. December 1799
Maren Nielsdatter, død
Jens Jørgensen, enkemand
Hendes barn:
Kirsten Nielsdatter, 9 år
Formynder var barnets morbroder Peder Nielsen i Faarup og Peder Rasmussen af Casted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1218, 375, 30. Januar 1799, Lading
Hans Jensen, død
Mette Thomasdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 17 år
Thomas Hansen, 12 år
Kirsten Hansdatter, 14 år
Lavværge var broderen Peder Thomassen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1219, 378, 29. Maj 1799, Skjoldelev
385, 6. December 1799
Peder Jepsen, død
Zidsel Christensdatter, enke
Deres børn:
Jep Pedersen, 2 år
Mette Cathrine Pedersdatter, 5 uger gl.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1220, 379, 29. Maj 1799, Lading
Karen Rasmusdatter, død
ugift, en arving blandt mange Christen Hansen i Norring var mødt. Han var halvmorbroder til afdøde, intet at arve, derfor ikke yderligere navne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1221, 381, 3. Juli 1799, Fajstrup
Maren Jensdatter, indsidderenke, død
Afdødes søn Jens Nielsen arvede
Farbroder Jacob Andersen i Skørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 8/16
1222, 391, 20. Februar 1800, Lading
395, 14. Juni 1800
Jens Bechmand, død
Ane Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 20 år
Rasmus Jensen, 13 år
Ane Margrethe Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1223, 411, 26. Januar 1801, Lading
422, 20. Maj 1801
Thomas Nielsen Leth, død
Karen Laursdatter, enke
Deres børn:
Mette Thomasdatter, 26 år ~ Jens Lind i Lading
Mette Thomasdatter, 22 år
Ludvig Thomassen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
1224, 78, 7. August 1801, Skjoldelev
Dorthe Jensdatter, død
Niels Pedersen Leth, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 2 ½ år
Jens Nielsen, ¼ år
Formynder Jens Giermandsen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
1225, 79, 21. September 1801, Fajstrup
93, 22. December 1801
Michel Christensen, død
Bodil Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Christen Michelsen, 8 år
Margrethe Michelsdatter, 5 år
Maren Michelsdatter, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
1226, 85, 21. Oktober 1801, Lading
99, 28. December 1801
Niels Poulsen, død
Hans datter Ane Marie Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1227, 108, 24. Februar 1802, Fajstrup
Elisabeth Christensdatter, død
Niels Kiær, enkemand
Hendes børn:
Markus Christensen
Mariane Nielsdatter, 34 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1228, 116, 10. Maj 1802, Skjoldelev
Karen Rasmusdatter, død
Christen Bødker, enkemand
Deres barn:
Mette Marie Christensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1229, 125, 2. August 1802, Fajstrup
126, 2. Oktober 1802
Enkemand Niels Sørensen Kiær, død
Døde i sin stedsøn Marcus Christensens hus i Fajstrup
Hans børn:
Ane Nielsdatter, 44 år ~ Jens Michelsen i Voldby
Giertrud Nielsdatter, 47 år ~ Niels Rasmussen i Lading
Mariane Nielsdatter, 34 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1230, 440, 28. Oktober 1802, Fajstrup
444, 20. November 1802
Maren Sørensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Ingen børn.
Hendes moder, Søren Nielsens enke Anne Jørgensdatter i Voldby er arving, samt
broder Jørgen Sørensen
søster Ellen Sørensdatter tjener i Terp Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1231, 446, 2. december 1802, Skjoldelev
452, 20. Januar 1803
Maren Erichsdatter, død
Mathias Nielsen, enkemand
Deres børn:
Erich Mathiassen, 14 år
Laurs Mathiassen, 12 år
Thomas Mathiassen, 10 år
Jens Mathiassen, 8 år
Giertrud Mathiassen, 5 år
Mette Mathiassen, 2 år
Afdødes broder Christen Erichsen i Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1232, 448, 14. December 1802, Lading
455, 23. Marts 1803
Maren Jensdatter, død
Mads Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Ane Madsdatter, 16 år
Mariane Madsdatter, 14 år
Rasmus Madsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1233, 464, 16. Juli 1803, Lading
Mette Jensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Ingen børn, hendes arvinger:
1)  helbroder Rasmus Jensen
2)  helbroder Peder Jensen
3)  broder Hans Jensen
4)  søster Anne Marie Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1234, 495, 17. Januar 1804, Skjoldelev
508, 14. Juni 1804
Karen Sørensdatter, død
Jens Sørensen Giermandsen, enkemand
Hendes datter:
Maren Zachariasdatter ~ Jens Pedersen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1235, 497, 19. januar 1804, Lading
502, 28. Marts 1804
Rasmus Poulsen, død
Maren Sørensdatter, enke
1.  ægteskab med Anne Nielsdatter:
Mads Rasmussen, gårdmand i Lading
Niels Rasmussen, 28 år
2. ægteskab med Maren Sørensdatter:
Poul Rasmussen, 25 år
Søren Rasmussen, 17 år
Lavværge Adam Zachariassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1236, 553, 30. August 1805, Skjoldelev
560, 30. Oktober 1805
Jens Sørensen, død
Nelle Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 9 år
Christen Jensen, 4 år
Dorthe Marie Jensdatter, 13 år
Christine Jensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1237, 556, 3. September 1805, Skjoldelev
564, 12. December 1805
Christen Nielsen Bødker, død
Kirsten Christensdatter, enke
Hans børn med 1 hustru Karen Rasmusdatter:
Mette Marie Christensdatter, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1238, 584, 28. Marts 1806, Lading
629, 29. December 1806
Kirsten Laursdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Hendes arvinger er hendes fader Laurs Andersen i Lading, husmand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1239, 585, 28. Marts 1806, Lading
670, 31. December 1807 (G 341-381 A 13/16)
Else Andersdatter, død
Jens Christensen, enkemand
Hendes søskende arvede:
1)  helbroder Søren Andersen ~ Maren Olufsdatter af Naderup på Allinggårds Gods, han død
1a-d)
2)  helbroder Niels Andersen i Ans, død
2a-c)
3)  helbroder Johan Andersen i ?
4)  søster Grete Andersdatter, gift og bor i Svostrup
5)  søster Kirsten Andersdatter, død
5a-b)
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1240, 586, 1. April 1806, Fajstrup
623, 24. December 1806
Anne Kirstine Christensdatter, død
Morten Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Mortensen, 4 år
Zidsel Mortensdatter, 2 år
Det nævnes at han havde været i ægteskab med Anne Jensdatter og i dette ægteskab havde en datter Magrethe Mortensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
1241, 590, 28. Maj 1806, Skjoldelev
600, 28. Marts 1806
Dorthe Chatrine Wakker, død
Søren Mathiassen, enkemand
Deres barn:
Anne Marie Sørensdatter, 9 år
Formynder var morbroderen Hr. Kandidatus Theologie Niels Hansen Wacher fra Vellev Præstegård
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1242, 672, 7. Marts 1808, Skjoldelev
Tilførsel om testamente mellem husmand Henrik Pedersen og Kirsten Jensdatter, der var død. Ingen børn. Henrik Pedersen arver. Intet skifte
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1243, 673, 26. Marts 1808, Skjoldelev
699, 12. December 1808
Christian Jensen, død
Hans eneste arving:
1 søn Rasmus Christensen som var “inddømt i Wiborg Tinghus paa livstiid”
Hans farbroder Christian Jensen i Skjoldelev
Der blev intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1244, 674, 16. April 1808, Lading
697, 12. December 1808
Morten Jensen, død
Kirstine Sørensdatter, enke
1.  ægteskab med Maren Nielsdatter:
Niels Mortensen, 46 år, husmand i Foldby
Jens Mortensen, 43 år, gårdmand i Lading
Rudolf Mortensen, 36 år, husmand i Lading
Peder Mortensen, 34 år, tjener i Terp Mølle
Christian Mortensen, 32 år
Anne Cathrine Mortensdatter ~ Ole Madsen i Grumstrup, hun død
Maren Olesdatter, 3 år
Anne Dorthe Mortensdatter, ugift, tjener i København
2.  ægteskab med Else Sørensdatter:
Maren Mortensdatter, 19 år, ugift
Anne Margrethe Mortensdatter, 17 år
Der var ingen børn i 3. Ægteskab med enken
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1245, 723, 14. Februar 1810, Lading
733, 8. Juni 1810
745, udateret
Ole Rasmussen, død
Maren Pedersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Olesen, 9 år
Peder Olesen, 3 år
Inge Olesdatter, 13 år
Karen Olesdatter, 7 år
Gertrud Olesdatter, 5 år
Ellen Olesdatter, spæd
Hendes 2. Mand var Niels Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1246, 730, 12. Marts 1810, Lading
746, 23. November 1810
752, 23. November 1810
Niels Christensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Hans børn:
Christen Nielsen, myndig
Maren Nielsdatter, enke efter Bernt Just Meier i Århus
Inger Marie Nielsdatter, 19 år
-------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1247, 731, 12. Marts 1810, Fajstrup
748, 12. December 1810
Niels Nielsen, død
Mette Pedersdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen
Peder Nielsen
Søren Nielsen
Christen Nielsen
Anne Nielsdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1248, 735, 11. Juli 1810, Lading
747, 23. November 1810
Mads Rasmussen, død
Mette Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Marie Madsdatter, 18 år
Juliane Madsdatter, 16 år
Maren Madsdatter, 6 år
Kirsten Marie Madsdatter, 2 år
Hendes 2. Mand Niels Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1249, 737, 10. August 1810, Fajstrup
749, 12. December 1810
Søren Rasmussen, død
Lisbet Nielsdatter, enke
Deres børn:
Ellen Sørensdatter, 20 år
Johanne Sørensdatter, 14 år
Rasmus Sørensen, 12 år
Laurs Sørensen, 9 år
Kirsten Sørensdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1250, 742, 24. Oktober 1810, Skjoldelev
756, 28. December 1810
Hans Christensen, død
Appellone Pedersdatter
Anne Kathrine Hansdatter, 13 år
Christian Hansen, 12 år
Ane Hansdatter, 10 år
Else Marie Hansdatter, 8 år
Kirsten Kathrine Hansdatter, 1 ½ år
Formynder farbroder Jens Christensen fra Salsø Mølle
Enkens 2. Mand Jørgen Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1251, 765, 9. Maj 1811, Fajstrup
801, 11. December 1811 (G 341-381 A 15/16)
Rasmus Christensen, død
Ane Andersdatter, enke
Deres børn:
Christen Rasmussen, 8 år
Anders Rasmussen, 6 år
Enkens nye mand Hans Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
1252, 785, 26. September 1811, Lading
798, 11. December 1811
Maren Jensdatter, død
Christen Hansen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 10 år
Hans Christensen, 8 år
Søren Christensen, 5 år
Zidsel Christensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
1253, 787, 26. september 1811, Skjoldelev
Mette Pedersdatter, aftægtskone, død
Hendes børn:
1) Peder Sørensen, selvejergårdmand i Grundfør
2)  Rasmus Sørensen, død
2a) Søren Rasmussen, 24 år
2b) Christen Rasmussen, 22 år
2c) Jens Rasmussen, 20 år
2d) Lise Rasmusdatter, 17 år
2e) Ane Rasmusdatter, 13 år
2f) Else Rasmusdatter, 10 år
Børnenes stedfader Jens Jensen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
1254, 789, 15. Oktober 1811, Fajstrup
799, 11. December 1811
812, 11. December 1811
Jens Nielsen, gårdfæster og skovfoged, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 19 år
Jørgen Jensen, 7 år
Af 1. Ægteskab med Anne Rasmusdatter:
Kirsten Jensdatter ~ smeden Peder Nielsen i Skørring  (rettet 3-12-2016 efter oplysning fra Svend Mølgaard)
Karen Jensdatter ~ Jens Jørgensen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1255, 846, 29. Juli 1812, Fajstrup
860, 17. December 1812
Øllegaard Sørensdatter, død
Christen Laursen, enkemand
Deres børn:
Laurs Christensen, 16 år
Søren Christensen, 11 år
Peder Christensen, 9 år
Niels Christensen, 6 år
Jens Christensen, 4 år
Else Christensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1256, 853, 25. August 1812, Lading
866, 24. December 1812
Ane Madsdatter, død
Poul Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Poulsen, 7 år
Maren Poulsdatter, 6 år
Formynder Mads Rasmussen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1257, 856, 28. August 1812, Fajstrup
857, 4. Oktober 1812
883, 24. Maj 1813
887, 16. August 1813
903, 24. Maj 1813
Peder Henriksen, soldat, død på Samsø
Hans arvinger:
Hans moder Johanne Rasmusdatter ~ en tømmermand Hans Valløe på Holmen i København
Moderen skulle være født i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1258, 856, 4. Oktober 1812, Lading
873, 13. Januar 1813
Giertrud Nielsdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Nielsen, myndig
Ellen Marie Nielsdatter, 28 år
Marie Kirstine Nielsdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1259, 889, 8. September 1813, Skjoldelev
900, 31. December 1813
Appellone Pedersdatter, død
Jørgen Nielsen, enkemand
Hendes børn:
Anne Kathrine Hansdatter, 16 år
Christian Hansen, 14 år
Ane Hansdatter, 12 år
Else Marie Hansdatter, 9 år
Kirsten Kathrine Hansdatter, 5 år
Formynder Jens Christensen i Hummeluhr
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1260, 904, 7. Februar 1814, Skjoldelev
Peder Jensen, død
Dorthe Jensdatter, enke
Deres børn:
Ane Pedersdatter, 11 år
Lavværge var gårdmand Jens Pedersen i Skjoldelev
Enkens 2. Mand Rasmus Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1261, 906, 21. Februar 1814, Lading
944, 28. December 1814 (G 341-382 B 4/16)
Peder Hansen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Hans Pedersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1262, 917, 25. Juli 1814, Fajstrup
931,
Jens Hansen, død
Kirsten Madsdatter, enke
Deres børn:
1) Mads Jensen, myndig
2) Christian Jensen, myndig
3) Birgitte Kirstine Jensdatter ~ Søren Jacobsen, skovfoged i Frijsenborg
4) Sofie Magdalene Jensdatter, død, ~ Christen Jensen i Fajstrup
4a) Jens Christensen i Fajstrup myndig
særkuldbørn: ?
Hans Jensen i Vintersbølle Skov på Sjælland
Magrethe Dorthe Jensdatter ~ Niels ??? i København
Lavværge var Hans Sørensen Horn af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1263, 921, 4. Oktober 1814, Lading
936, 22. December 1814
Christen Pedersen, død
Bodil Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 12 år
Peder Christensen, 7 år
Søren Christensen, ½ år
Ane Magrethe Christensdatter, 14 år
Mette Christensdatter, 8 år
Lavværge Hans Pedersen i Borum Mølle
Formynder farbroderen Rasmus Pedersen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1264, 923, 4. Oktober 1814, Lading
934, 21. December 1814
Thomas Jensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Thomsen, 13 år
Rasmus Thomsen, 7 år
Ane Marie Thomasdatter, 11 år
Formynder var farbroderen Jens Madsen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1265, 927, 2. December 1814, Lading
938, 22. December 1814
942, 28. December 1814
Poul Madsen, død
Abelone Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Poulsen, 14 år
Mads Poulsen, 9 år
Anne Poulsdatter, 16 år
Karen Poulsdatter, 11 år
Maren Poulsdatter, 7 år
Lavværge Niels Madsen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1266, 955, 2. Marts 1815, Skjoldelev
Anne Rasmusdatter, død
Søren Hansen Møller, enkemand
Deres børn:
Hans Sørensen, 11 år
Dorthe Sørensdatter, 7 år
Farbroder Hans Hansen Møller af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1267, 960, 1. maj 1815, Skjoldelev
976, 31. Oktober 1815
Knud Mogensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mogens Knudsen, 10 år
Peder Knudsen, 3 år
Mette Knudsdatter, 6 år
Ane Kathrine Knudsdatter 4 år
Lavværge Jens Christensen i Hummeluhr
Farbroder Christen Mogensen i Hummeluhr
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1268, 993, 7. marts 1816, Skjoldelev
997, 27. Marts 1816
Jens Pedersen, død
Maren Zachariasdatter, enke
Fælles børn:
Peder Jensen, 19 år
Karen Jensdatter, 15 år
Marie Kirstine Jensdatter, 12 år
Maren Jensdatter, 6 år
Lavværge Peder Laursen af Skjoldelev
Formynder Jens Mogensen af Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1269, 995, 26. marts 1816, Hummeluhr
Arveafkald efter Mogens Laursen og Mette Knudsdatter
Børn:
Laurs Mogensen i Lading
Knud Mogensen i Skjoldelev
Jens Mogensen i Voldby
alle gift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
1270, 1037, 6. Februar 1817, Fajstrup
1059, 20. August 1817
Jens Jørgensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen, 15 år
Niels Jensen, 10 år
Jens Jensen, 6 år
Søren Jensen, 3 år
Maren Jensdatter, 12 år
Ane Jensdatter, 8 år
Mariane ½ år
Lavværge Niels Jensen af Fajstrup
Formynder var farbroderen Søren Jørgensen i Skjørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
1271, 1053, 12. Juli 1817, Lading
Niels Madsen, død
Meren Pedersdatter, enke
Deres barn:
Mads Nielsen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
1072, 1053, 12. Juli 1817, Lading sogn
1073, 10. December 1817 (G 341-382 B 6/16)
Niels Madsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Barn:
Mads Nielsen, 2 år
Lavværge var Niels Sørensen Remmer af Skivholme og formynder var Niels Nielsen Balle af Skivholme, enken havde været gift tidligere
--------------------------------------------------------------------------------
 G 341-382 B 5/16
1273, 1058, 30. juli 1817, Fajstrup
1062, 29. August 1817
1064, 29. August 1817 (G 341-382 B 6/16)
1067, 29. Maj 1817 (G 341-382 B 6/16)
1069, 10. September 1817 (G 341-382 B 6/16)
1069, 20. September 1817 (G 341-382 B 6/16)
1069, 20. September 1817 (G 341-382 B 6/16)
1075, 20. December 1817 (G 341-382 B 6/16)
1093, 29. Oktober 1818 (G 341-382 B 6/16)
1098, 2. November 1818 (G 341-382 B 6/16)
1098, 15. Januar 1819 (G 341-382 B 6/16)
1099, 5. Februar 1819 (G 341-382 B 6/16)
1110, 2. April 1819 (G 341-382 B 6/16)
1114, 30. April 1819 (G 341-382 B 6/16)
1117, 28. Maj 1819 (G 341-382 B 6/16)
1118, 9. Juli 1819 (G 341-382 B 6/16)
1127, ? August 1819 (G 341-382 B 7/16)
1136, 5. September 1819 (G 341-382 B 7/16)
1139, 1. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)
1143, 1. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)
1153, 29. Oktober 1819 (G 341-382 B 7/16)
1154, 19. November 1819 (G 341-382 B 7/16)
1155, 26. November 1819 (G 341-382 B 7/16)
Christen Laursen, død
Arvinger:
Hans “Fra bord og seng udskilte kone Maren Jensdatter i Haurum” og afdødes børn:
Af 1. ægteskab med Øllegaard Sørensdatter:
Else Christensdatter som snart skal giftes med Søren Christensen, ny fæster ved gården
Søren Christensen, 16 år
Peder Christensen, 14 år
Niels Christensen, 12 år
Jens Christensen, 10 år
og af andet ægteskab:
Jens Christensen, 3 år
Karen Marie Christensdatter, 1 år
Farbroder Niels Laursen af Fajstrup, den fraskilte kones broder Peder Jensen af Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
1274, 1072, 21. November 1817, Fajstrup
Niels Laursen, død
Hans børn:
John Nielsen, 28 år
Kirsten Nielsdatter ~ husmand Niels Laursen i Fajstrup
Anne Nielsdatter, 40 år
Dorthe Nielsdatter, 34 år
Marianne Nielsdatter, 28 år, tjener i Terp
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
1275, 1088, 18. September 1818, Fajstrup
1094, 4. November 1818
Peder Pedersen, død
Ane Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 16 år
Christen Pedersen, 13 år
Marie Pedersdatter, 21
Ane Marie Pedersdatter, 19 år
Kirsten Pedersdatter, 9 år
Else Pedersdatter, 8 år
Lavværge Niels Jensen af Fajstrup
Formynder Enevold Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
1276, 1106, 27. Marts 1819, Lading
1163, 9. December 1819
1172, 16. December 1819 (G 341-382 B 7/16)
Kirsten Jensdatter, død
Rasmus Erichsen, enkemand
Hendes børn:
Jens Thomassen, 18 år
Rasmus Thomassen, 11 år
Anne Marie Thomasdatter, 16 år
Thomasine, 5 år
Erich, 3 uger
Formynder Jens Madsen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 6/16
1277, 1108, 27. Marts 1819, Skjoldelev
1166, 13. December 1819 (G 341-382 B 7/16)
Christen Sørensen, død (2 år tidligere)
Ane Marie Andersdatter, enke
Deres børn:
Edel Christensdatter, 20 år
Enkens broder Niels Andersen af Fajstrup var lavværge
Formynder Søren Christensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 7/16
1278, 1131, 20. August 1819, Fajstrup
1163, 9. December 1819
Søren Jacobsen, død
Birgitte Kirstine Jensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Marie Sørensdatter
Dorthea Kirstine Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
1279, 1198, 1. Maj 1820, Lading
1232, 13. November 1820
1256, 14. Februar 1819, afskrift af dokument
1257, 5. Juli 1819, do
Kirsten Marie Pedersdatter, død
Niels Mortensen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 18 år
Jens Nielsen, 16 år
Formynder Niels Jespersen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
1280, 1219, 25. September 1820, Fajstrup
1254, 24. juni 1805, afskrift af dokument
1255, 22. Marts 1813, afskrift af dokument
1256, 25. April 1817, afskrift af dokument
1307, 18. Juli 1821, (G 341-382 B 10/16)
Jacob Frandsen, død
Hans børn:
Frands Jacobsen, 50 år
Rasmus Jacobsen, 34 år
Johanne Jacobsdatter ~ Søren Poulsen i Søften
Ane Kirstine Jacobsdatter ~ Jens Sørensen i Fajstrup
Dorthea Jacobsdatter ~ Christen Nielsen i Lading
Maren Jacobsdatter ~ smedemester Peder Pedersen ved Frijsenborg
Ane Jacobsdatter, 49 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
1281, 1268, 26. Januar 1821, Lading
Pige Karen Poulsdatter, død
Datter af afdøde Poul Madsen og enke Abelone Pedersdatter
Hendes arvinger:
Moderen Abelone Pedersdatter
Broder Peder Poulsen
Broder Mads Poulsen
Søster Ane Poulsdatter
Broder Maren Poulsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
1282, 1271, 6. Februar 1821, Lading
1348, 19. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
1355, 17. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
Tjenestepige Caroline Jensdatter, død
Hendes arvinger, hendes søskende:
Frederich Nielsen
Marie Kirstine Nielsdatter
der var børn af Niels Christensen i Århus ~ med Carolines moder, Niels Christensens broder var Laurs Christensen i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
1283, 1278, 21. Marts 1821, Skjoldelev
1350, 24. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
Rasmus Nielsen, død
Hans børn:
Michel Rasmussen Topholm i Hadsten
Niels Rasmussen
Rasmus Rasmussen
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
1284, 1313, 11. August 1821, Skjoldelev
1353, 24. December 1821
1355, 11. December 1821
1377, 5. Juni 1822 (G 341-382 B 11/16)
1379, 8. Juni 1822 (G 341-382 B 11/16)
Mette Marie Christensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  farbroder Jens Nielsen i Århus, død
1a) Mette Marie Jensdatter ~ Peder Holm i Jeksen
2)  faster Johanne Nielsdatter, død
2a) Niels Jensen tjener ved Wedelslund
2b) Kirsten Jensdatter ~ Jens Johansen i Århus
3)  Kirsten Nielsdatter, død ~ Hans Pedersen, død, husmand i Søften
3a) Jørgen Hansen, gift og bor på Sjælland i Borup i Kirkeeskestrup sogn
3b) Ane Hansdatter, ugift i København
3c) Kirsten Hansdatter ~ Jens Tommesen i Søften
3d) Mette Johanne Hansdatter ~ Hans Rasmussen i Søften
3e) Peder Hansen, død i Grundfør, men efterlod sig ikke børn i ægteskabet med Karen Andersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
1285, 1333, 9. November 1821, Fajstrup
1345, 13. December 1821
Ane Christensdatter, død
Søren Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Peder Pedersen, 19 år
Christen Pedersen, 17 år
Maren Pedersdatter, 24 år
Ane Marie Pedersdatter, 21 år
Kirsten Pedersdatter, 13 år
Else Pedersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 10/16
1286, 1353, 26. Januar 1822, Fajstrup
1396, 12. November 1822 (G 341-382 B 11/16)
Else Marie Christensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 3 år
Mette Katrine Nielsdatter, ¼ år
Hun havde en søn Niels, 10 år født uden for ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
1287, 1388, 19. Juli 1822, Lading
1413, 18. December 1822
Jens Rasmussen, død
Barbara Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Peder Rasmussen, død
1a) Rasmus Pedersen i Skjoldelev
1b) Søren Pedersen i Lading
1c) Christen Pedersen i Lading, død
1ca) Peder Christensen, 18 år
1cb) Peder Christensen, 13 år
1cc) Søren Christensen, 8 år
1cd) Ane Margrethe Christensdatter ~ Peder Sørensen Smed i Lading
1ce) Mette Christensdatter, 16 år
2)  broder Mads Rasmussen, død i Lading
2a) Rasmus Madsen, myndig
3)  søster Margrethe Rasmusdatter, død
3a) Ane Marie Nielsdatter ~ Jens Thomsen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
1288, 1393, 7. September 1822, Lading
1411, 18. December 1822
Mette Thomasdatter, død
Niels Christensen Kvolbech, enkemand
Hendes børn i 1. Ægteskab med Hans Jensen:
Jens Hansen, 38 år
Thomas Hansen, 34 år
Kirsten Hansdatter ~ husmand Andreas Rasmussen i Sielle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1289, 1431, 29. April 1823, Skjoldelev
1441, 17. Juni 1823
1457, 23. December 1823
1461, 30. December 1823
Gårdmand, skolelærer Hans Pedersen, død
Marianne Mogensdatter, død
Hans søn:
Peder Hansen Pedersen, 1 år
Mandens broder Peder Pedersen i Thorup, Hundslund sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1290, 1454, 20. december 1823, Skjoldelev
1495, 16. August 1824 (G 341-382 B 13/16)
Rasmus Pelsen, død
Ane Cathrine Andersdatter, enke
Hans børn:
Niels Rasmussen, 17 år
Anders Rasmussen, 15 år
Jens Rasmussen, 8 år
Anders Rasmussen, 5 år
Mariane Rasmusdatter, 2 år
Lavværge var Michel Jensen i Skjoldelev
Niels Jeremiassen i Foldby er nævnt som formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1291, 1469, 13. Januar 1824, Fajstrup
1500, 8. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
Lisbeth Nielsdatter, død
Christen Mortensen, enkemand
Børn i 1. ægteskab:
Rasmus Sørensen, 26 år
Laurs Sørensen, 23 år
Christen Sørensen, 16 år
Ellen Sørensdatter, 30 år
Johanne Sørensdatter, 28 år
Formynder var deres morbroder Christen Nielsen af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1292, 1471, 15. Januar 1824, Lading
1502, 11. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
1523, 6. December 1824 (G 341-382 B 13/16)
Søren Christensen, død
Barbera Jensdatter, førhen død
Ingen børn, arvinger er deres søskende:
Søren Christensens søskende:
Jens Christensen, gårdmand i Hummeluhr
Hans Christensen, Hinnerup Brogaard
Nelle Marie Christensdatter ~ Michel Jensen i Skjoldelev
Barbera Jensdatters arvinger:
Broder Envold Jensen, Fajstrup
Maren Jensdatter, død ~ Christen Hansen i Lading:
Jens Christensen, 22 år i København
Hans Christensen, 19 år
Søren Christensen, 17 år
Zidsel Christensdatter, 24 år
Formynder var Envold Jensen af Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1293, 1474, 24. Januar 1824, Skjoldelev
1499, 19. August 1824 (G 341-382 B 13/16)
Peder Jensen, gårdmand, død
1.  ægteskab:
Jens Pedersen, 36 år
Karen Pedersdatter, 38 år ~ Rasmus Erichsen i Borum
2.  ægteskab med Mette Jensdatter
Jens Pedersen, 24 år
Kasper Pedersen, 22 år
Niels Pedersen, 20 år
Rasmus Pedersen, 13 år
Ane Pedersdatter ~ Christen Mogensen i Hummeluhr
Ane Margrethe Pedersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1294, 1485, 25. Maj 1824, Hummeluhr
1513, 27. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
Jens Pedersen, død
Edel Erichsdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 30 år
Kirstine Jensdatter, 27 år ~ Thomas Rasmusen i Sabro
Inge Marie Jensdatter, 23 år
Anders Jensen, 20 år
Erich Jensen, 18 år
Hans Jensen, 15 år
Karen Jensdatter, 13 år
Lavværge Christen Erichsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 5/8
1295, 117, 9. Juni 1824, Lading
120, 20. Oktober 1824
120, 30. Oktober 1824
Rasmus Jensen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  moderen Ane Margrethe Rasmusdatter i Fajstrup, enke efter Jens Simonsen
2)  broder Laurs Jensen, for nærværende i tugthuset
søster Ane Dorthe Jensdatter ~ Peder Andersen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1296, 1519, 22. december 1824, Skjoldelev
1568, 23. November 1824 (G 341-382 B 14/16)
Mathias Nielsen, død
Else Nielsdatter, enke
Lavværge Jacob Nielsen, Norring Mølle
6 brødre: Niels, Henrik, Erich, Laurs, Thomas og Jens
2 søstre, Giertrud ~ Therkild i Århus og Mette ugift
2 børn af 1. Ægteskab:
Mette Mathiasdatter
Henrik Mathiassen
Ingen børn i nærværende ægteskab
Ny mand Niels Pedersen
Jeg er ikke klar over hvorfor hans søskende arver fremfor hans børn.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1297, 1522, 3. Januar 1825, Lading
1543, 26. Maj 1825 (G 341-382 B 14/16)
Niels Kjær, død
Kirstine Jørgensdatter, død
Deres Børn:
Enevold Nielsen, 47 år, i Framlev
Peder Nielsen, 45 år, Friesholt i Framlev
Søren Nielsen, 43 år ~ Johanne
Maren Nielsdatter, 41 ~ Jens Sørensen af Framlev
Ane Nielsdatter, 39 år i Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1298, 1526, 28. Januar 1825, Fajstrup
1563, 12. November 1825 (G 341-382 B 14/16)
1584, 7. December 1825 (G 341-382 B 14/16)
Enevold Jensen, død
Edel Marcusdatter, enke
Deres børn:
Jens Enevoldsen, 10 år
Marcus Enevoldsen, 8 år
Ane Enevoldsen, 6 år
Johanne Enevoldsdatter, 4 år
Barbera Enevoldsdatter, 1 år
Enkens ny mand Peder Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1299, 1534, 28. Marts 1825, Skjoldelev
1571, 23. November 1825 (G 341-382 B 14/16)
Ane Marie Andersdatter, død
Jacob Pedersen, enke
Hendes datter af tidligere ægeskab:
Else Christensdatter, 26 år
Formynder Niels Andersen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1300, 1536, 13. April 1825, Skjoldelev
1589, 16. December 1825 (G 341-382 B 14/16)
Kirstine Sørensdatter, død
Børn:
1) Søren Hansen
2)  Ane Kathrine Marie Hansdatter, død ~ (Niels Christensen)
2a) Frederik Nielsen, 18 år
2b) Marie Kirstine Nielsdatter, 17 år
Farbroder Laus Christensen af Kasted
Der er omtalt en Hans Sørensen Møller, der giver afkald på arv til fordel for broderen Søren Hansen. Det kan væe en fejlskrift, så der er 2 sønner med navn Søren Hansen. Der er nemlig 2 underskrifter af Søren Hansen og de er ikke ens.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
1301, 1597, 5. Januar 1826, Skjoldelev
1615, 2. Februar 1826 (G 341-382 B 15/16)
1634, 28. August 1826 (G 341-382 B 15/16)
Nelle Marie Christensdatter, død
Michel Jensen, enkemand
Ikke efterladt sig børn i dette ægteskab, men af tidligere:
Dorthe Marie Jensdatter ~ Søren Jensen i Hammel
Søren Jensen, gårdmand, Rode
Christen Jensen, 24 år
Kirsten Jensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
1302, 1629, 28. Juli 1826, Lading
1655, 8. December 1826
Hans Henrik Jensen, død
Ane Kirstine Laursdatter, enke
Deres børn:
Jens Hansen, 13 år
Maten Hansdatter, 11 år
Ane Hansdatter, 6 år
Peder Jensen fra Lyngå var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
1303, 1632, 9. August 1826, Skjoldelev
1660, 19. December 1826
Kirsten Marie Pedersdatter, død
Mogens Jensen, enkemand
Deres børn:
Niels Mogensen, 30 år
Michel Mogensen, 19 år
Kasper Mogensen, 17 år
Maren Kirstine Mogensdatter, 26 år
Marianne Mogensdatter ~ skolelærer Pedersen, men hun død og efterladt sig en søn Peder, 4 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 1/21
1304, 2, 16. Oktober 1827, Skjoldelev
14, 28. Maj 1828
Jens Pedersen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helsøster Karen Pedersdatter ~ Rasmus Erichsen i Borum
2)  halvbroder Jens Pedersen, myndig
3)  halvbroder Kasper Pedersen, 24 år
4)  halvbroder Niels Pedersen, 22 år
5)  halvbroder Rasmus Pedersen, 17 år
6)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Christen Mogensen i Hummeluhr
7)  halvsøster Ane Margrethe Pedersdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1305, 3, 5. Januar 1828, Lading
26, 12. November 1828
Søren Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Sørensen, 22 år
Jens Sørensen, 20 år
Mads Sørensen, 18 år
Søren Sørensen, 16 år
Rasmus Sørensen, 14 år
Gjertvig Marie Sørensdatter, 11 år
Christen Sørensen, 9 år
Mads Peder Sørensen, 6 år
Sille Marie Sørensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1306, 7, 24. Marts 1828, Lading
27, 14. November 1828
29, 14. November 1828
Niels Mortensen, død
Ane Christensdatter, enke (døbt Anne Christiansdatter)
Hans børn:
1 ægteskab:
Peder Nielsen, husmand i Fajstrup
Jens Nielsen på Sabro Mark
2 ægteskab:
Christen Nielsen, 5 år
Farbroder Jens Mortensen af Lading var formynder,
Lavværge Niels Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1307, 16, 9. Juli 1828, Skjoldelev
36, 9. Juli 1828
Søren Mathiassen, død
Maren Kirstine Tinning, enke
Hans børn:
1.  ægteskab:
Ane Marie Sørensdatter ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev
2.  ægteskab med enken:
Hans Jacob Wacher Sørensen, 21 år
Mathias Wacher Sørensen, 19 år
Søren Wacher Sørensen, 13 år
Niels Wacher Sørensen, 6 år
Dorthe Cathrine Wacher Sørensdatter, 11 år
Ane Johanne Wacher Sørensdatter, 9 år
Ane Kirstine Wacher Sørensdatter, 3 år
Det var skifte af uskiftet bo fra 24. Februar 1825
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1308, 23, 29. September 1828, Lading
35, 12. December 1828
39, 30. Januar 1829 (G 341 383 3/21)
41, 9. Marts 1829 (G 341 383 3/21)
Zacharias Adamsen, død
Ane Madsdatter, enke
Børn:
Adam Zachariassen, 6 år
Karen Zachariasdatter, 4 år
Mette Marie Zachariasdatter, 2 år
Formynder var farbroderen Søren Adamsen i Lading
Lavværge var Niels Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1309, 39, 7. Februar 1829, Skjoldelev
52, 23. Oktober 1829
Mogens Jensen, opholdsmand, død
Hans børn af 1. Ægteskab:
Ane Margrethe Mogensdatter ~ Poul Klog i Hasle
Maren Mogensdatter ~ Jens Hvilsager i Schoubye
Jens Mogensen, boelsmand i Søften
Hans børn af 2. Ægteskab:
Niels Mogensen, myndig, tjener i Hasle, senere Vivild sogn
Maren Kirstine Mogensdatter, 28 år
Mariane Mogensdatter, død
hendes søn Peder, 7 år
Michel Mogensen, 24 år
Casper Mogensen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1310, 40, 26. Februar 1829, Lading
42, 16. Marts 1829
59, 2. December 1829
Ane Nielsdatter, død
Hendes børn:
Kirsten Nielsdatter ~ Peder Jensen Skyt, men han bortrømt
Ane Andersdatter, 47 år
Niels Andersen, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1311, 45, 20. Maj 1829, Skjoldelev
54, 12. November 1829
56, 25. November 1829
Hans Jensen, død
Zidsel Christiansdatter, død tidligere
Deres børn:
Peder Hansen i København ved et regiment
Jeppe Pedersen i Faurschou, Hans Jensens stedsøn
Den afdøde kones broder Jens Christiansen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1312, 51, 31. August 1829, Lading
64, 15. December 1829
Ane Rasmusdatter, død
Jens Madsen, enkemand
Deres børn:
1) Rasmus Jensen Balle i Lading
2) Rasmus Jensen Bekman i Mundelstrup
3) Kirsten Jensdatter, død
hendes børn:
3a) Jens Thomassen, myndig, soldat i København
3b) Rasmus Thomassen, 22 år
3c) Ane Marie Thomasdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Lading
hendes børn:
3ca) Ane Kirstine Rasmusdatter, 6 år
3cb) Thomas Rasmussen, 3 år
3cc) Jens Rasmussen, 2 år
3cd) Thomasine Rasmusdatter, 15 år
4) Ane Margrethe Jensdatter ~ Christen Hansen, aftægtsmand i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1313, 65, 22. December 1829, Skjoldelev
Dorthe Kathrine Sørensdatter, død
datter af afdøde kromand og selvejer Søren Mathiassen
Arvinger var moderen, gift med Peter van der Aae og søskende:
Hans Jacob Wacher Sørensen
Mathias Sørensen
Søren Sørensen, 14 år
Niels Sørensen, 7 år
Ane Johanne Sørensdatter, 10 år
Ane Kirstine Sørensdatter, 4 år
Halvsøster Ane Marie ~ Laurs Pedersen i Skjoldelev
Halvbroder Johannes af sidste ægteskab, ½ år gl.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1314, 72, 16. Februar 1830, Hummeluhr
104, 2. December 1830 (G 341 383 4/21)
Karen Marie Sørensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Deres børn:
Edel Laursdatter, 23 år i København
Peder Laursen, 19 år
Søren Laursen, 15 år
Kirsten Marie Laursdatter, 12 år
Hans Laursen, 9 år
Jens Laursen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1315, 80, 30. April 1830, Hummeluhr
90, 2. Oktober 1830
95, 28. Juni 1830
96, 2. Oktober 1830
Opholdskone Bodil Johnsdatter, død
Jens Rasmussen, tidligere død
Hendes børn:
Rasmus Jensen, 16 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1316, 83, 9. Juni 1830, Fajstrup
103, 29. November 1830
Maren Andersdatter, død
Jens Christensen, skovfoged, enkemand
Deres børn:
Christian Jensen, 14 år
Ane Sophie Jensdatter, 12 år
Thomas Jensen, 10 år
Anders Jensen, 6 år
Helle Marie Jensdatter, 4 år
Morbroder Niels Andersen af Granslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1317, 85, 25. Juni 1830, Lading
100, 24. November 1830
100, 26. November 1830
Mette Sørensdatter, død
Niels Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
1)  Ane Marie Madsdatter ~ Søren Rasmussen Hjulmand i Lading
2)  Ane Madsdatter ~ Jens Pedersen i Lading
3)  Maren Madsdatter, 26 år
4)  Kirsten Marie Madsdatter, 22 år ~ Peder Pedersen i Farre (gift under skiftet)
I 2. Ægteskab med enkemanden:
5)  Giertrud Marie Nielsdatter, 19 år
Formynder Poul Rasmussen af Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
1318, 122, 10. Maj 1831, Skjoldelev
143, 26. Oktober 1831 (G 341 383 6/21)
Peder Christensen Møller, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Barbara Pedersdatter, 6 år
Anders Pedersen, 5 år
Bedstefader Christen Møller i Lerbjerg
Værge Hans Wacher Møller
Lavværge Anders Christensen af Skorup
Enkens 2. Mand Mads Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 6/8
1319, 161, 9. December 1831, Fajstrup
167, 18. Februar 1832 (G 341 384 7/8)
181, 18. April 1832 (G 341 384 7/8)
Søren Rasmussen, død
Margrethe Mortensdatter, død
Deres børn:
Ane Sørensdatter, 8 ½ år
Maren Sørensdatter, 6 år
Christian Mathiesen, 11 år, hendes barn udenfor ægteskab
Enken frugtsommelig (nedkom med dødfødt barn)
Farbroder Poul Rasmussen i Lading
Broder til Margrethe Mortensdatter, Niels Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
1320, 170, 8. Juni 1832, Skjoldelev
188, 13. November 1832 (G 341 383 7/21)
Aftægtsmand Søren Sørensen, død
Maren Jensdatter, enke
Hans børn:
Zidsel Marie Sørensdatter ~ Johannes Olesen i Borum
Helle Sørensdatter i Årslev
Søren Sørensen, hjemme
Casper Sørensen, tjener i Skjoldelev
Karen Marie Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1321, 199, 26. Marts 1832, Fajstrup
221, 16. December 1833 (G 341 383 8/21)
Else Christensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
deres børn:
Maren Sørensdatter, 14 år
Øllegaard Sørensdatter, 11 år
Christine Sørensdatter, 8 år
Christen Sørensen, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1322, 203, 22. December 1832, Lading
228, 20. December 1833 (G 341 383 8/21)
Maren Rasmusdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 12 år
Rasmus Rasmussen, 8 år
Peder Rasmussen, 2 år
Maren Rasmusdatter, ugift
Kirsten Rasmusdatter, ugift
Morbroder Rasmus Rasmussen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1323, 204, 18. Februar 1833, Skjoldelev
212, 9. August 1833 (G 341 383 8/21)
229, 9. August 1833 (G 341 383 8/21)
Anders Pedersen, død 8 år gl.
stedfaderen Mads Nielsen i Skjoldelev, faderen var afdøde Peder Christensen i Skjoldelev, bedstefaderen Christen Pedersen Møller i Lerbjerg, død
Hans arvinger:
1)  søster Barbara Pedersdatter, ugift
2)  moderen Maren Pedersdatter ~ Mads Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1324, 208, 16. April 1833, Fajstrup
Kirsten Nielsdatter, førhen død
Niels Laursen Snedker, enkemand i uskiftet bo
Deres børn:
Laurs Nielsen i Fajstrup
Niels Nielsen i Mariager
Else Nielsdatter ~ husmand Søren Pedersen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1325, 210, 25. Januar 1834, Lyngballe, Lading sogn
212, 10. April 1834
tjenestekarl Søren Nielsen, død
Hans arvinger:
1) helbroder Hans Nielsen af Fajstrup
2) halvbroder Niels Nielsen, 24 år i Hammel
3) halvsøster Ane Cathrine Nielsdatter, ugift
4) helsøster Maren Nielsdatter ~ Johannes Kyster i Århus
5) halvsøster Ellen Marie Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1326, 216, 24. April 1834, Fajstrup
219, 1. Juli 1834
Niels Christensen Stærkier, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Else Nielsdatter, ugift
Farbroder Ole Christensen i Woel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1327, 217, 24. April 1834, Fajstrup
220, 4. December 1834
Ane Nielsdatter, død
Christian Mortensen, enkemand
Ingen arvinger nævnt, men ingen børn, intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
1328, 236, 25. September 1834, Skjoldelev
239, 5. December 1834
Maren Pedersdatter, død
Niels Olesen, enkemand
Deres børn:
Ole Nielsen, 24 år, men vanvittig eller sindsvag
Peder Nielsen, 10 år
Ane Marie Nielsdatter
Mette Johanne Nielsdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1329, 221, 5. December 1834, Lading
221, 18. December 1834
Jens Andersen, død
Barbara Jensdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger:
1)  Niels Christensen i Skovby
2)  Peder Christensen i Faarup
Maren Christensdatter ~ tømmermand Jens Thomassen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
1330, 242, 15. Januar 1835, Skjoldelev
Mette Laursdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 4 ½ år
Kirsten Jensdatter
Else Marie Jensdatter
Morbroder Niels Laursen af Hummeluhr var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1331, 263, 27. April 1835, Skjoldelev
278, 9. December 1835
Mette Sørensdatter, død
Peder Christensen, enkemand
Hendes børn:
1 ugift datter Else Marie Poulsdatter
Barn med enkemanden:
Christen Pedersen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1332, 269, 23. Juli 1835, Skjoldelev
279, 19. December 1835
Peder Nicolajsen, død
Else Christensdatter, enke
Børn:
Nicolaj Pedersen
Værge var Nicolaj Pedersen i Skjoldelev, ved dennes søn Johan Nicolajsen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1333, 304, 9. September 1836, Lading
305, 5. September 1836
Møllersvend Fog Jørgensen, død i Harlev Mølle
Ane Cathrine Nielsdatter, enke
Deres barn:
Frederik Fog, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1334, 314, 14. December 1836, Lading
338, 5. December 1836 (G 341 383 11/21)
Ole Michelsen, død
Ane Chatrine Madsdatter, enke
Deres børn:
Michel Olesen, 20 ½ år
Mads Olesen, 18 ½ år
Jens Olesen, 14 ½ år
Søren Olesen, 12 år
Laurs Olesen, 3 år
Ole Olesen
Ane Olesdatter, ugift
Ane Marie Olesdatter, ugift
Lavværge Niels Madsen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1335, 317, 27. Januar 1837, Fajstrup
327, 15. Juni 1837
Niels Jensen, død
Hans arvinger:
1)  moderen Niels Starkjærs enke, Karen Jensdatter
2)  helbroder Jørgen Jensen i Søften
3)  helbroder Søren Jensen
4)  helbroder Jens Jensen
5)  helsøster Maren Jensdatter
6)  helsøster Ane Jensdatter
7)  helsøster Mariane Jensdatter
8)  halvøster Else Nielsdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1336, 386, 27. Marts 1839, Skjoldelev
394, 27. Marts 1839 (G 341 383 13/21)
398, 9. December 1839 (G 341 383 13/21)
Peder van den Aae, død
Maren Kirstine Tinning, enke
Deres børn:
Johannes Peder van den Aae, 9 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1337, 388, 8. April 1839, Lading
399, 9. December 1839
aftægtsmand Mads Jensen Bundgaard, død
Maren Jensdatter, førhen død
Deres børn:
Jens Madsen, ugift, 37 år
Casper Madsen, 30 år tjener i Værum
Niels Madsen, 28 år, ligger i København
Peder Madsen, 24 år, tjener på Ristrup
Maren Madsdatter, ugift
Ane Margrethe Madsdatter ~ Jens Nielsen i gården
Christence Madsdatter, ugift
Mette Madsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1338, 389, 8. April 1839, Lading
398, 9. December 1839
Ane Nielsdatter, død
Rasmus Rasmussen den ældre, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 5 år
Maren Rasmusdatter, ugift
Maren Kirstine Rasmusdatter, ugift
Formynder var deres morfader gårdmand Niels Jensen af Riis
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1339, 395, 21. September 1839, Skjoldelev
402, 13. December 1839
405, 13. December 1839
Karen Jensdatter, død
Jørgen Nielsen, død ca 1837
Mandens arvinger:
1)  helsøster Karen Nielsdatter, død i Skjørring
1a) søn Jens Nielsen, gårdmand i Skjørring
1b) søn Peder Mortensen, gårdmand
1c) søn Søren Mortensen, myndig i Skjørring
1d) datter Ane Nielsdatter, ugift
1e) datter Maren Mortensdatter ~ Anders Sørensen i Skjørring
2)  Ane Johansdatter ~ Peder Rasmussen i Lillering
Hustruens arvinger:
1)  helbroder Christian Jensen i Sabro
2)  helbroder Peder Jensen, husmand i Faarup
3)  helsøster Ane Jensdatter ~ Laurs Jensen på Sabro mark
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1340, 435, 5. Marts 1841, Lading
454, 17. December 1841
Rasmus Rasmussen den ældre, død
Ane Pedersdatter, enke
Hans børn af 1. ægteskab med afdøde Maren Rasmusdatter:
Rasmus Rasmussen, 20 år tjener på Lading mark
Rasmus Rasmussen, 15 år, tjener i Lyngå
Peder Rasmussen, 12 år, hjemme
Maren Rasmusdatter, 17 år, ugift, tjener i Lyngå
Kirsten Rasmusdatter, 14 år
Af 2. ægteskab afdøde Ane Nielsdatter:
Niels Rasmussen, 7 år i Riis
Maren Rasmusdatter, 4 år
Maren Kirstine Rasmusdatter, 2 år
Barn med enken: Peder Rasmussen, 1 år
Morbroder til børn af 1. ægteskab var Rasmus Rasmussen den yngre
Morfader til børn i 2. ægteskab, Niels Jensen i Riis
Farbroder til barn af sidste ægteskab Thomas Rasmussen af Sabroe
Enkens brødre Peder Pedersen i København og Jens Pedersen i Labing
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1341, 449, 29. September 1841, Skjoldelev
464, 7. Juni 1842 (G 341 383 15/21)
Else Christensdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Hendes børn af 1. ægteskab:
Nicolaj Pedersen, 8 år
Af 2. ægteskab:
Peder Nielsen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1342, 464, 13. Juli 1842, Lading
Testamente af 22. Maj 1823 mellem Anders Nielsen og hustru Karen Erichsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1343, 487, 27. Juli 1843, Lading
491, 14. September 1843
492, 14. September 1843 (G 341 383 16/21)
Poul Rasmussen, død
Ellen Marie Pedersdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Rasmus Poulsen, 38 år
Maren Poulsdatter, død ~ Niels Laursen i Hyllested (gav afkald på børns vegne)
Børn med enken:
Peder Poulsen, 12 år
Ane Poulsdatter, ugift
Mette Marie Poulsdatter, ugift
Ane Magrethe Poulsdatter, ugift
Mariane Poulsdatter, ugift
Karen Poulsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1344, 527, 20. Maj 1844, Fajstrup
541, 22. Oktober 1844
547, 22. Oktober 1844
548, 6. Juni 1844
549, 22. Oktober 1844
Mette Marie Lind, død
Jørgen Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christian Jørgensen, 14 år
Knud Jørgensen, 9 år
Maren Kirstine Jørgensdatter, ugift
Kirsten Marie Jørgensdatter, ugift
Johanne Marie Jørgensdatter, ugift
Jensine Jørgensdatter, ugift
Lovise Jørgensdatter, ugift
Helle Jørgensdatter, 1 ½ år
Værge var Niels Frandsen i Herskind der var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1345, 529, 28. Juni 1844, Lading
542, 28. Oktober 1844
Jens Pedersen, død
Ane Madsdatter, enke
Enkens børn nævnes:
Af ægteskab med Zacharias Adamsen:
1)  Adam Zachariassen, 22 år
2)  Zacharias Zachariassen, 16 år
3)  Karen Zachariasdatter
Afdødes børn med enken:
1)  Peder Jensen, 2 år
2)  Maren Jensdatter, 12 år
3)  Mette Kirstine Jensdatter, 10 år
4)  Pellene Jensdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1346, 532, 6. Juli 1844, Skjoldelev
562, 20. Januar 1845 (G 341 383 18/21)
562, 20. Juni 1844 (G 341 383 18/21)
578, 27. September 1845 (G 341 383 18/21)
597, 22. December 1845 (G 341 383 19/21)
622, 11. Februar 1847 (G 341 383 19/21)
Marie Kirstine Nielsdatter, død
Peder van der Aae, tidligere død
Hendes børn med Søren Mathiassen:
Vacher Sørensen gårdmand i Hørslevgaard
Mathias Sørensen,, 35 år, gårdmand i Framlev
Søren Sørensen, 29 år, gårdmand ved Erslev
Niels Sørensen, 22 år hjemme
Ane Johanne Sørensdatter, ugift
Ane Kistine Sørensdatter, ugift
Børn med Peder van der Aae:
Johannes Peter van der Aae, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1347, 534, 19. August 1844, Fajstrup
552, 29. November 1844
Ungkarl Andreas Jensen, død
Hans arvinger:
1)  moderen Ane Jacobsdatter i Fajstrup, idet han var født uden
for ægteskab, moderen havde aldrig været gift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1348, 572, 14. Juli 1845, Lading
590, 27. November 1845
Casper Pedersen, død
Gjertrud Marie Nielsdatter, enke
Deres børn:
Peder Caspersen, 7 år
Mette Marie Caspersdatter, 12 år
Mette Magrethe Caspersdatter, 4 år
Caspermine Caspersen, 5 uger gl.
Farbroder Jens Pedersen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1349, 586, 11. November 1845, Fajstrup
594, 15. December 1845
Pige Edel Marie Nielsdatter, død
Hendes barn:
Else Christensdatter, 13 uger
Afdødes fader Niels Andersen af Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1350, 598, 29. December 1845, Lading
602, 13. Maj 1846
623, 3. Marts 1847
Karen Erichsdatter, enke, død
Anders Nielsen Hough, tidligere død
Hendes arvinger:
1)  broder Christen Erichsen i Lyngå, død
1a) Christiane Christensdatter ~ Rasmus Hjulmand i Lyngå
1b) Ane Christensdatter gift i Hadsten med Anders Jensen
1c) Maren Christensdatter ~ Laurs Bødker i Sjelle
1)  broder Rasmus Erichsen i Lading
2)  broder Niels Erichsen i Sabro, død
3a) søn Laurs Nielsen
3b) søn Erich Nielsen
3c) datter Maren Nielsdatter, ugift
3d) datter Ingeborg Nielsdatter ~ Christen Jensen af Faarup
4)  søster Kirstine Erichsdatter, død
4a) søn Anders Erichsen, myndig i Borum
Anders Nielsen Houghs arvinger:
1) Broder Christen Nielsen, død
1a) søn Niels Christensen Qvolbek i Århus
2)  Niels Nielsen, død
2a) Niels Nielsen i Lund
2b) Peder Nielsen skal bo i Borup ved Randers
2c) Karen Nielsdatter, enke i Årslev ved Randers
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1351, 600, 3. April 1846, Fajstrup
Niels Rasmussen, død
Ulrikke Antoinette Frederiksdatter, enke
Børn:
Else Marie Nielsdatter, ugift
Maren Kirstine Nielsdatter, ugift
Elle Nielsdatter, ugift
Farbroder Rasmus Rasmussen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1352, 614, 9. November 1846, Lading
Mette Margrethe Caspersdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moderen ~ Rasmus Pedersen i Lading
2)  broder Peder Caspersen, 9 år
3)  søster Mette Marie Caspersdatter, ugift
4)  søster Caspermine Caspersdatter, ugift
Farbroder Jens Pedersen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1353, 614, 18. November 1846, Fajstrup
624, 12. Marts 1847
Ane Jensdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Deres barn:
Jens Nielsen, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1354, 620, 18. Januar 1847, Hummeluhr
Christen Mogensen, død
Hans datter ~ Niels Rasmussen Østergaard i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1355, 621, 3. Februar 1847, Skjoldelev
Jens Knudsen, død
Maren Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Knud Jensen, 26 år
Ane Marie Jensdatter, ugift
Marie Kirstine Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1356, 632, 16. Juni 1847, Skjoldelev
Kromand Jørgen Jacobsen indbetalte arv til sin kones søster. Andre navne er ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1357, 635, 30. September 1847, Fajstrup
Ane Magrethe Jensdatter, død
Peder Enevoldsen, enkemand
Deres børn:
Enevold Pedersen, 17 år
Jens Pedersen, 15 år
Søren Pedersen, 6 år
Kirsten Pedersen, 4 år
Morbroder Rasmus Jensen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1358, 635, 25. Oktober 1847, Skjoldelev
Niels Rasmussen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 27 år
Ane Kirstine Nielsdatter, 24 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1359, 636, 28. Oktober 1847, Skjoldelev
639, 23. November 1847
Niels Olesen, død
Ane Kirstine Hansdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Peder Nielsen, 23 år
Ane Marie Nielsdatter ~ Rasmus Pedersen af Gjedding
Mette Johanne Nielsdatter ~ husmand Jens Jensen af Sielle
Børn med enken:
Ole Peter Nielsen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1360, 649, 28. Marts 1848, Skjoldelev
655, 7. September 1848
Ane Marie Sørensdatter, død
Laurs Pedersen, enkemand
Deres barn:
Dorthe Marie Laursdatter, 13 år
Han ville sidde i uskiftet bo efter loven, skiftes senere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1361, 650, 26. Maj 1848, Fajstrup
Jens Rasmussen, død
Mette Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Jensen, 14 ¾ år
Jens Jensen 13 1/6 år
Niels Jensen, 4 ½ år
Godtfreddine Marie Jensen, ugift
Nielsine Caroline Jensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1362, 652, 5. Juli 1848, Lading
Ane Marie Hansdatter, død
Niels Jespersen, enkemand
Deres børn:
Christigne Nielsen, ugift
Zidsel Nielsen, ugift
Karen Nielsen, ugift
Han begærede at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1363, 653, 20. Juli 1848, Skjoldelev
Jens Pedersen, død
Kirstine Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 8 år
Jørgen Jensen, 3 år
Mette Jensen, ugift
Maren Jensen, ugift
Dorthea Cathrine Jensen, ugift
Kirsten Marie Jensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1364, 656, 29. September 1848, Lading
Birthe Danielsdatter, død
Niels Christiansen, enkemand
Deres børn:
Christian Nielsen, 21 år
Daniel Nielsen, 15 år
Niels Nielsen, 11 år
Birthe Marie Nielsdatter, ugift
Broder til afdøde Niels Danielsen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1365, 657, 12. Oktober 1848, Fajstrup
657, 30. November 1848
Marie Kirstine Jensdatter, død
Niels Christensen, enkemand
Deres barn:
Christen Nielsen, 2 ½ år
Morbroder Peder Jensen af Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1366, 661, 10. December 1848, Lading
Niels Laursen, død
Ane Hansdatter, enke
De havde oprettet testamente, der ikke var nået at blive konfirmeret.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1367, 664, 22. Januar 1849, Lading
684, 20. Oktober 1849
Ane Kathrine Madsdatter, død
Ole Michelsen, tidligere død
Deres børn:
Michel Olesen, 32 år
Mads Olesen
Jens Olesen, 26 ½ år
Søren Olesen, 24 ½ år
Laurs Olesen, 15 ¼ år
Ole Olesen, 11 ¾ år
Ane Olesdatter ~ Laurs Christensen i Voldby
Ane Marie Olesdatter, ugift
Morbroder Niels Madsen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1368, 671, 23. Marts 1849, Lading
688, 9. November 1849
Jens Munkebo Lind, død
Hans børn:
1)  Søren Lind, død
1a) Carl Estrup Lind, 15 år
1b) Jens Christian Lind, 13 år
1c) Nicolai Lind, 10 år
1d) Morten Lind, 5 år
1e) Søren Lind, 2 år
1f) Kirstine Lind, ugift (død under skiftet)
2)  Laurids Christian Lind
3)  Thomas Lind, på Sjælland
4)  Sophie Lind ~ Murermester Randløv i Halagermagle på Sjælland
5)  Karen Lind ~ Peder Johnsen på Trige mark
6)  Mette Marie Jensdatter Lind, død
6a) søn Jens Christian Jørgensen, 17 år
6b) Knud Jørgensen, 13 år
6c) Maren Kirstine Jørgensen, ugift
6d) Kirsten Marie Jørgensen, ugift
6e) Johanne Jørgensen, ugift
6f) Jensine Jørgensen, ugift
6g) Lovise Jørgensen, ugift
6h) Helle Jørgensen, ugift
7)  Mariane Jensdatter Lind ~ Niels Frandsen af
8)  Kirstine Cathrine Lind ~ degnen Thorsen i Gjødvad
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1369, 673, 23. Maj 1849, Skjoldelev
Rasmus Nielsen, død
Kirsten Marie Pedersdatter, enke
Deres barn:
Rasmine Rasmussen, 10 uger gl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1370, 674, 18. September 1849, Skjoldelev
Rasmus Pedersen, død
Dorthe Marie Christensdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, myndig
Christen Rasmussen, myndig
Mads Rasmussen, myndig
Birgitte Rasmusdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1371, 676, 18. September 1849, Skjoldelev
680, 25. September 1849
Laurs Pedersen, død
Ane Pedersdatter, enke
Hans datter af foregående ægteskab:
Dorthe Cathrine Laursdatter, 14 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------

Lisbjerg sogn
Lisbjerg sogn består af lokaliteten: Lisbjerg

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1372, 27, 16 januar 1761, Lisbjerg
Johanne Nielsdatter, død
Peder Sørensen Lassen, enkemand
7 børn, 3 sønner og 4 døtre:
Niels Pedersen, 24 år
Søren Pedersen, 16 år
Jens Pedersen, 13 år
Inger Pedersdatter, 21 år
Anne Pedersdatter, 19 år
Dorthea Pedersdatter, 17 år
Maren Pedersdatter, 27 år ~ Niels Sørensen i Lisbjerg
Johanne Nielsdatter havde tidligere været gift med Jens Sørensen:
I dette ægteskab:
Mette Jensdatter ~ Peder Nielsen Mollerup i Terp
Maren Jensdatter ~ Knud Madsen i Lading
Arveafkald fra disse 2 døtre ved deres ægtefæller
--------------------------------------------------------------------------------

Lyngå sogn
Lyngå sogn består af lokaliteterne: Lyngå og Vivild
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
1373, 4.  august 1734, Lyngå
Niels Pedersen Hjulmand, død
Maren Pedersdatter, enke:
Deres børn:
Peder Nielsen, 8 år
Karen Nielsdatter, 6 år
Peder Nielsen, 3 år
Rasmus Nielsen, 12 uger
Enkens fader Peder Rasmussen Smed i Lyngå
Farbrødre Søren Hjulmand, Thomas Hjulmand og Michel Hjulmand alle af Lyngå og Søren Pedersen Hjulmand af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1374, 465, 5 juli 1735, Lyngå
Jens Christensen, død
Johanne Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Christen Jensen, 4 år
Else Jensdatter, 2 år
Afdødes bror Hans Christensen i Sandby var formynder, Anders Thomassen af Haar var lavværge.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 6/21
1375, 176, 7. juli 1832, Lyngå
190, 15. Marts 1832 (G 341 383 7/21)
Anders Sørensen, død
Deres børn:
Else Andersdatter, 9 år
Ane Marie Andersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1376, 206, 21. marts 1833, Lyngå
207, 16. Marts 1833
Thomas Nielsen, død
Hans børn:
Marianne Thomasdatter
Maren Thomasdatter
Ane Marie Thomasdatter
Niels Thomassen, 22 år
Anders Thomassen, 18 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1377, 207, 21. Marts 1833, Lyngå
Ane Nielsdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
1 datter
Boet fallit
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1378, 252, 24. Marts 1835, Lyngå
Voldborg Jensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres barn:
En datter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1379, 287, 4. Februar 1836, Lyngå
337, 5. December 1837 (G 341 383 11/21)
352, 2. Juni 1837 (G 341 383 12/21)
Else Nielsdatter Nebbegaard, død
Boet sluttet uden midler, arvinger ej nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1380, 289, 25. Februar 1836, Lyngå
308, 9. December 1836
Maren Frandsdatter, død
Thomas Christensen, enke
Deres børn:
Christen Thomassen, 20 år
Niels Peder Thomassen, 9 år
Peder Christian Thomassen, 6 år
Carl Thomassen, 3 år
Maren Thomasdatter, 17 år
Mette Marie Thomasdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1381, 302, 1. Juli 1836, Vivild
308, 9. December 1836
Pige Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moderen Kirsten Marie Rasmusdatter, i Voldum fattighus
2)  søster Inger Kirstine Nielsdatter ~ Niels Laursen i Galten
3)  Stine Nielsdatter ~ Isak Laursen i Brabrand
4)  Rasmine Nielsdatter
5)  Marie Kirstine Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1382, 307, 29. November 1836, Lyngå
308, 9. December 1836
Mette Jensdatter, død
Søren Jensen, husmand, enkemand
Deres børn:
Jens Sørensen, 14 år
Jens Sørensen, 11 år
Christen Sørensen, 9 år
Henrik Sørensen, 6 år
Else Marie Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1383, 331, 5. August 1837, Lyngå
340, 5. December 1837
353, 5. December 1837 (G 341 383 12/21)
354, 5. December 1837 (G 341 383 12/21)
husmand Peder Rasmussen, død
Mette Christensdatter, førhen død
Gensidigt testamente, ingen børn
Mandens arvinger:
1)  broder gårdmand Jens Rasmussen i Lyngå
2)  søster Ane Rasmusdatter ~ Jens Rasmusen Smed, han død
3)  Margrethe Rasmusdatter ~ Peder Christensen i Helstrup under Bidstrup Gods
4)  Maren Rasmusdatter ~ husmand Hans Jensen i Voldby
Hustruens arvinger:
1)  broder Niels Christensen Braad i Sandby
2)  Niels Christensen Haargaard i Væth
3)  Søren Christensen Braad i Laurberg
4)  Peder Christensen, gårdmand i Vinge
5)  Maren Christensdatter ~ Niels Pedersen Smed i Lyngå
6)  Ane Christensdatter ~ Anders Sørensen i Rønge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1384, 336, 29. September 1837, Lyngå
341, 5. December 1837
Poul Hansen Kræmmer, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Nelle Marie Poulsdatter, 12 år
Hans Peder Poulsen, 8 år
Karen Marie Poulsdatter, 2 år
Farbroder Anders Hansen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1385, 359, 14. April 1838, Lyngå
376, 22. December 1838
Ane Christensdatter, død
Christen Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Christen Christensen, 10 år
Else Marie Christensdatter
Mette Marie Christensdatter
Formynder for børnene Laurs Rasmussen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1386, 365, 10. September 1838, Lyngå
379, 22. December 1838
385, 22. December 1838
Maren Jensdatter, død
Christen Erichsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Simon Jensen, skovfoged i Sveistrup
2)  broder Peder Jensen, indsidder i Langå
3)  broder Jens Jensen, kirkesanger i Hørslevboel
4)  søster, død
4a) søsterdatter Ane Marie Jensdatter, ugift
4b) søsterdatter Maren Jensdatter ~ Niels Houmand i Vellev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1387, 382, 5. Januar 1839, Lyngå
385, 5. Januar 1839
386, 25. Marts 1839
391, 8. Maj 1839 (G 341 383 13/21)
393, 25. Marts 1839 (G 341 383 13/21)
394, 2. Marts 1839 (G 341 383 13/21)
394, 21. Juni 1839 (G 341 383 13/21)
406, 8. Maj 1839 (G 341 383 13/21)
Tjenestekarl Jens Christensen Fog, død
Hans arvinger:
1)  helsøster Karen Marie Christensdatter, ugift
2)  halvbroder Søren Christensen, 36 år, Voldby
3)  Peder Christensen, 34 år, indsidder i Lyngbye
4)  Niels Christensen, 32 år, indsidder i Skjoldelev
5)  Jens Christensen, 30 år, husmand i Hammel
6)  halvsøster Else Christensdatter ~ Søren Christensen i Fajstrup, hun død
6a) Christen Sørensen, 12 år
6b) Maren Sørensdatter
6c) Øllegaard Sørensdatter
6d) Christine Sørensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1388, 443, 29. Maj 1841, Lyngå
Testamente af 27. Oktober 1827 mellem Jens Rasmussen og Ane Kirstine Jensdatter, ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1389, 451, 7. December 1841, Lyngå
467, 26. September 1842 (G 341 383 15/21)
502, 16. December 1843 (G 341 383 16/21)
504, 27. December 1843 (G 341 383 16/21)
Jens Pedersen, død
Inger Margrethe Jørgensdatter, enke
Deres barn:
Peder Jensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1390, 460, 10. Marts 1842, Lyngå
474, 9. December 1842
Ane Hansdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Deres børn:
Hans Henrich Nielsen, 4 ½ år
Ane Nielsen, ugift
Morbroder Peder Hansen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1391, 461, 10. Marts 1842, Lyngå
461, 12. Marts 1842
Niels Pedersen Smed, død
Maren Christensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Peder Nielsen, myndig, gårdmand i Lyngå
Ane Marie Nielsdatter ~ Christen Christensen i Hadsten
Ane Nielsdatter ~ Niels Nielsen
Karen Nielsdatter ~ gårdmand Søren Pedersen i Vivild
Maren Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1392, 476, 9. December 1842, Lyngå
477, 10. December 1842
Anders Jensen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres barn:
Poul Martinus Andersen, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1393, 504, 30. December 1843, Vivild
Jens Jacobsen, ungkarl, død 73 år gl
Han døde hos gårdmand Søren Ibsen i Vivild og var morbroder til dennes hustru
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
514, 2. Maj 1844, Lyngå
1394, 551, 29. November 1844 (G 341 383 17/21)
556, 13. December 1844 (G 341 383 17/21)
Maren Pedersdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Maren Christensdatter ~ Jens Laursen i gården
Karen Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1395, 584, 10. November 1845, Lyngå
601, 13. Maj 1846 (G 341 383 19/21)
603, 10. Juli 1846 (G 341 383 19/21)
Pige Karen Marie Andreasdatter, død
Hendes arvinger:
1) farbroder Hans Henrik Jensen af Lading, død
1a) Jens Hansen i Lading
1b) Maren Hansdatter ~ teglbrænder Claus Jacobsen ved Frijsenborg
1c) Ane Hansdatter i Lading, ugift
2) Niels Jensen, skovfoged ved Boller, død
2a) Henriette Nielsen på Boller mark, ugift
2b) Sophie Nielsen, Boller mark, ugift
2c) Johanne Marie Nielsen, ugift
2d) Christian Nielsen, 12 år
3) farbroder Lars Jensen Rottenborg
3a) datter ~ Niels Sørensen
4)  farbroder Peder Jensen, Lyngå
5)  faster Karen Jensdatter i Skjød, enke efter Michel Pedersen i Skjød
6)  morbroder Jens Pedersen i Nygaard
7)  morbroder Niels Pedersen i Lyngå
8)  helsøster til afdødes moder Maren Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Lyngå
9)  morbroder Rasmus Pedersen i Sveistrup, som er død:
9a) Peder Rasmussen, i København
9b) Rasmus Rasmussen, 27 år, tjener i Galten
9c) Andreas Rasmussen, 25 år, i Værum
9d) Søren Rasmussen, 18 år, i Faarup
9e) Marie Cathrine Rasmusdatter ~ Jens Christensen i Sveistrup
9f) Ane Cathrine Rasmusdatter ~ Niels Rasmussen i Værum
10)  morbroder Mads Jensen, halvbroder til afdødes moder død:
10a) Ane Madsdatter i Lerbjerg
11)  Ane Jensdatter, enke efter Søren Pedersen, halvsøster til afdødes moder, opholdskone i Sveistrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1396, 609, 5. September 1846, Lyngå
Johanne Dorthea Pedersdatter, død
Jens Pedersen Bach, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 3 år
Johannes Jensen, ½ år
Petrine Voldborg Jensen, ugift
Morfader Peder Jensen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1397, 619, 31. December 1846, Lyngå
Christen Hansen, død
Else Sørensdatter, enke
De havde oprettet testamente, de efterlod sig ikke børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1398, 624, 19. Marts 1847, Lyngå
Mariane Pedersdatter, død
Christen Jensen Bonde, enkemand
Hensidder i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1399, 645, 21. Januar 1848, Lyngå
Dorthe Henriksdatter, død
Christen Johnsen, enkemand
Deres børn:
Henrik Christensen, 7 år
Christian Christensen, ¼ år
Kirsten Marie Christensen, ugift
Else Marie Christensen, ugift
Johanne Marie Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1400, 659, 29. November 1848, Lyngå
683, 19. Oktober 1849, (G 341 383 21/21)
689, 22. November 1849, (G 341 383 21/21)
Maren Sørensdatter, død
Peder Jensen, tidligere død
Peder Jensens arvinger:
1)  broder Niels Jensen i Lyngå
2)  søster Ane Jensdatter ~ Christen Sørensen, Haurum
3)  Maren Jensdatter, død ~ Lars Jensen
3a) Mariane Larsdatter ~ Jens Lassen Jensen af Qvolbek
4)  Kirsten Jensdatter ~ Niels Jacobsen af Svejstrup
4a) Jacob Nielsen, død
4aa) Peder Jacobsen 8 år i Lyngå
4b) Maren Nielsdatter, enke efter afdøde Niels Hansen i Gullev
4c) Mariane Nielsdatter, ugift i Gullev
4d) Ane Marie Nielsdatter ~ Søren Pedersen Gullev
4e) Karen Nielsdatter, ugift hos broderen i Lyngå
Maren Sørensdatters arvinger:
1)  søster Bodil Sørensdatter ~ Lars Skomager i Århus, begge døde:
1a) skomager Lassen (Larsen) i Århus
1b) Søren Lassen (Larsen) i Århus
1c) datter ~ skipper i Århus
1d) datter i København, gift
2) halvsøster Birthe Sørensdatter, de mødte arvinger mente hun var død, født for ca. 80 år siden og mentes ikke at efterlade sig børn.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1401, 668, 23. Februar 1849, Lyngå
Christen Jensen Bonde, død
Hans børn:
Jens Christensen, 23 år
Peder Christensen, 20 år
Maren Christensdatter ~ Jørgen Nielsen Bægaard
Karen Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1402, 682, 13. Oktober 1849, Lyngå
Kirsten Marie Nielsdatter, død
Jens Jensen Østergaard, enkemand
Deres barn:
Jens Jensen, 2 år
Morfaderen Niels Sørensen Tind af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------

Ormslev sogn
Ormslev sogn består af lokaliteterne: Ormslev og Ormslev præstegård

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1403, 299, 1 december 1768, Ormslev præstegård
Ulrich Christian Nissen, død
Hans arvinger:
en broder Hans Rosenqvist i Søften
Sal Hr Christian Nissens datter Jomfru Marianne Ormslef
Hr. Provst Helsteds sal kærestes Madame Christine Sophie Nissens
Niels Friis Mullers efterladte enke Maren Øllegaard Nissen
(jeg er usikker på navne og antal)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1404, 8, 12. September 1791, Ormslev
Anne Jensdatter, død
Cort Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Jens Cortsen, 28 år
Rasmus Cortsen, 22 år
Michel Cortsen, 19 år
Kirsten Cortsdatter, 30 år
Mette Cortsdatter, 29 år
Anne Cortsdatter, 26 år
Inger Cortsdatter, 24 år ~ Peder Nielsen af Edslev
Maren Cortsdatter, 17 år
Karen Cortsdatter, 15 år
Ove Knudsen i Ormslev var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------

Sandby sogn
Sandby sogn, Nørre Herred, Lolland består af lokaliteten: Sandby
Nærværende omfatter 1 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
1405, 544, 13 marts 1738, Sandby på Lolland
Simon Pedersen , død
Maren Davidsdatter, enke
Deres børn:
Margrethe Simonsdatter, 8 år
Anne Simonsdatter, 3 år
Formynder, deres faderbroder Christen Pedersen af Store Løgetofte
--------------------------------------------------------------------------------

Sjelle sogn
Sjelle sogn består af lokaliteten: Sjelle, Vedelslund
Nærværende omfatter 25 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1406, 199, 15 juli 1768, Sjelle
Giertrud Clausdatter, død
Mads Hansen Holcher, enkemand
Deres børn:
Hans Madsen, 14 år
Karen Madsdatter, 12 åe
Morbroder Jochum Clausen i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1407, 220, 4 april 1769, Sjelle
Anne Nielsdatter, død
Andreas Christensen, enkemand
Deres børn:
Leene Andreasdatter, 1 ½ år
Morbroder Jens Nielsen fra Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1408, 232, 18 oktober 1769, Sjelle
Karen Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Jensen, 10 år
Christen Jensen, 7 år
Malene Jensdatter, 16 år
Johanne Jensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1409, 249, 8 februar 1770, Sjelle
Maren Jensdatter, død
Jørgen Jacobsen, enkemand
Deres børn:
Jacob Jørgensen, 4 år
Appelone Jørgensdatter, 13 år
Zidsel Jørgensdatter, ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1410, 262, 20 november 1769, Sjelle
Magrethe Madsdatter, død
Rasmus Jensen, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 19 år
Karen Rasmusdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1411, 366, 18 juni 1773, Sjelle
Niels Sørensen, død
Kirstine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Poul Nielsen, 24 år
Søren Nielsen, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1412, 381, 27 september 1773, Sjelle
Birthe Albertsdatter, død
Frands Pedersen, enkemand
Børn i ægteskab med Jens Sørensen:
Albert Jensen, 17 år
Kirsten Jensdatter, 20 år
Børn med Frands Pedersen:
Frandsdatter 10 år
Ellen Frandsdatter, 8 år
Edel Frandsdatter, 3 år
Jens Albertsen af Roede var værge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1413, 427, 2 oktober 1775, Vedelslund, Sjelle sogn
Søren Jørgensen, død
Birthe Mortensdatter, enke
Hans barn med Zidsel Jensdatter:
Peder Jørgensen, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1414, 516, 2 oktober 1775, Vedelslund, Sjelle sogn
Peder Jørgensen Ladefoged, død
Birthe Mortensdatter, enke
Hans med Zidsel Jensdatter uden ægteskab avlede søn Peder Jørgensen 11 år
Lavværge Ole Christoffersen af Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1415, 518, 10 februar 1778, Sjelle
Jens Andersen Smed, død
Anne Pedersdatter, enke (død under skiftet)
Hans arvinger:
1 ægteskab med Mette Sørensdatter:
1) Søren Jensen, 29 år, smed i Sjelle
2) Maren Jensdatter, 20 år hos sin farbroder Anders Andersen i Sveistrup i Doven sogn
2. ægteskab med Maren Rasmusdatter:
3) Rasmus Jensen, 15 år i Javngyde hos sin morbroder Rasmus Rasmussen
4)  Mette Jensdatter, 14 år hos sin halvbroder smeden Søren Jensen i Sjelle
med enken:
5)  Peder Jensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1416, 524, 7 januar 1778, Sjelle
Mogens Sørensen, død
Karen Jensdatter, enke
Deres børn:
Anne Mogensdatter, 15 år
Maren Mogensdatter, 12 år
Karen Mogensdatter, 7 år
Jens Mogensen, 5 år
Mette Marie Mogensdatter, 3 år
Formynder var morbroderen Thomas Poulsen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1417, 531, 29 juni 1778, Sjelle
Jørgen Hansen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres barn:
Inger Jørgensdatter, 2 år
Formynder var farbroderen Niels Hansen, ungkarl
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1418, 586, 13 januar 1780, Sjelle
Rasmus Andreassen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Rasmussen, 5 år
Andreas Rasmussen, 3 år
Søren Rasmussen, ½ år
Anne Magdalene Rasmusdatter, 6 år
Maren Rasmusdatter, 2 år
Lavværge var enkens broder Niels Hansen af Sjelle
Formynder var Christian Andreassen, afdødes broder i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1419, 646, 26 september 1781, Sjelle
Jens Nielsen, død
Maren Rasmusdatter, enke
1 ægteskab med Karen Nielsdatter:
Niels Jensen, 23 år på stedet
Christen Jensen, 21 år
Mallene Jensdatter ~ Rasmus Andersen Rytter i Horsens
Børn med enken:
Rasmus Jensen, 8 år
Else Jensdatter, 5 år
Enkens broder Michel Rasmussen, gårdmand i Øster Lyngby
Lavværge Niels Rasmussen i Labing
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1420, 673, 12 april 1782, Sjelle
Erklæring fra Laurs Jørgensen på vegne af sine 2 børn:
1) Jørgen Laursen
2)  Maren Laursdatter
3) Laurs Jørgensens steddatter Appelone Jespersdatter ~ Hans Christensen, hun død uden livsarvinger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1421, 687, 6 juni 1782, Sjelle
Peder Frandsen, død
Mette Jørgensdatter, enke
Hans børn med 1 kone Maren Jensdatter:
Jens Pedersen, 32 år, ugift
Frands Pedersen 30 år, gift og har en gård i Sjelle i fæste
Børn med enken:
Jørgen Pedersen, 7 år
Maren Pedersdatter, 17 år
Dorthe Pedersdatter, 13 år
Anne Pedersdatter, 10 år
Mette Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1422, 691, 21 oktober 1778, Sjelle
Jens Christensen, død
Mette Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  Karen Christensdatter ~ i København
2)  Maren Christensdatter i Labing
3)  Jacobine Christensdatter i Labing
4)  helbroder Jørgen Christensen i Herskind
5)  halvbroder Rasmus Christensen, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1423, 706, 5 marts 1783, Sjelle
Hans Simonsen i Sielle på egne og Jørgen Jacobsen ibm som formynder på min brodersøn Laurs Sørensens vegne, at min Hans Simonsens stedfader Søren Jacobsen ibm. Haver fornøjet og betalt mig min mødrene arv, og jeg Jørgen Jacobsen på min myndlings Laurs Sørensens vegne ligeledes haver af min broder fået og erlanget hans fædrene og mødrene arv, saa Søren Jacobsen og hans arvinger, af mig Hans Simonsen og Laurs Sørensen og vores arvinger i eftertiden
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1424, 724, 29 juli 1783, Sjelle
Michel Nielsen, død
Birthe Christensdatter, enke
Deres børn:
Niels Michelsen, 32 år
Erich Michelsen, 24 år, bortrejst for 4 år siden, ingen ved noget om ham
Jacob Michelsen, 19 år
Rasmus Michelsen, 16 år
Else Michelsdatter, 29 år, malkepige på Lyngballe
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1425, 740, 17 oktober 1783, Sjelle
Birthe Pedersdatter, død
Anders Pedersen, enkemand
Ingen børn, arvinger giver afkald:
Søren Pedersen i Flensted
Mette Pedersdatter i Mollerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1426, 751, 5 januar 1784, Sjelle
Niels Hansen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Hans Nielsen, 27 år
Maren Nielsdatter, 24 år
Anne Nielsdatter ~ Anders Pedersen i Røgen
Enkens broder Jørgen Jacobsen af Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1427, 776, 4 marts 1784, Sjelle
Mads Hansen, død
Mette Pedersdatter, enke
Børn med første hustru Giertrud Laursdatter:
Hans Madsen, 29 år i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1428, 785, 1 oktober 1784, Sjelle
Erklæring fra: Jørgen Jacobsen, Søren Jacobsen, begge af Sielle, Niels Jacobsen af Laasby samt Maren Jacobsdatter, enke i Sjelle, erklærer at være fyldestgjort af Hans Simonsen i Sjelle for arv efter deres søster Inger Jacobsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1429, 826, 20 august 1785, Sjelle
Peder Christensen af Lyngby på sin hustru Maren Laursdatters vegne som og Johan? Og Lauritz Bentzens egne og øvrige umyndige sødskendes vegne: Anne Marie og Maren Bendsdatter og Søren Bends kvitterer overfor Jørgen Jacobsen i Sjelle, vedrørende hans afdøde hustru
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1430, 854, 4 oktober 1785, Sjelle
Peder Nielsen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Niels Pedersen, 16 år
Anne Pedersdatter, 26 år
Helle Pedersdatter, 19 år
Morbroder Rasmus Rasmussen i Javngyde
--------------------------------------------------------------------------------

Skader sogn
Skader sogn består af lokaliteten: Østrup: 4 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1431, 95, 15 juni 1762, Østrup, Skader sogn
Inger Sørensdatter, død
Peder Udsen, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 5 år
Margrethe Pedersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1432, 128, 22 september 1763, Østrup, Skader sogn
Maren Pedersdatter, død
Mads Andersen, enkemand
Hendes arvinger:
søn Peder Udsen gift i Østrup
Anne Udsdatter ~ Jens Brandenborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1433, 159, 7 august 1765, Østrup, Skader sogn
Peder Utsen, død
Zidsel Stephansdatter, enke
Barn:
Søren Pedersen, 8 år
Formynder var nærmeste slægtsning til sønnen, Søren Jensen i Villendrup på Clausholm Gods. Lavværge Peder Christensen i Østrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1434, 644, 12 oktober 1781, Østrup, Skader sogn
Niels Mogensen, død
Zidsel Steffensdatter, enke
Deres barn:
Maren Nielsdatter, 11 år
Afdødes fader Mogens Sørensen og brødre Jens Mogensen og Søren Mogensen fra Haiberg ? Hadbjerg ?
Datteren døde kort efter faderen
--------------------------------------------------------------------------------

Skejby sogn
Skejby sogn består af lokaliteterne: Skejby
Nærværende omfatter 5 skifteuddrag
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
1435, 199, 8 december 1729, Skejby
Laurs Jensen Haarup, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Christen Laursen Haarup, 17 år
Formynder var morbroderen Jens Christensen Hasle i Skejby
Rasmus Andersen i Skejby, der var gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
1435, 246, 28 juni 1730, Skejby
Erik Jensen Haarup, død
Maren Rasmusdatter, død
Fællesbørn:
Jens Eriksen, 37 år
Niels Eriksen, 30 år
Christen Eriksen, 17 år
Helle Eriksdatter ~ Jens Sørensen i Skejby
Bodil Eriksdatter ~ Jacob Nielsen i Terp
Maren Eriksdatter, 26 år
Anne Eriksdatter, 16 år
Rasmus Eriksen, 35 år. Rasmus Eriksen var ca. 1711 taget med skib til Norge og siden havde ingen hørt fra ham og han formodedes at være død.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1436, 319, 10 marts 1751, Skejby
Lauritz Sørensen Lyng, død
enken ?
Hans børn:
Datter ~ Christen Sørensen i Skejby
Hans stedsøn var Christen Laursen Haarup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1437, 528, 26 marts 1778, Skejby
Erik Pedersen, død
Helle Jensdatter, enke
Hans fader Peder Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1438, 40, 18. Juli 1796, Skejby
Svend Madsen, død
Helle Michelsdatter, enke
Deres børn:
Michel Svendsen, 27 år
Niels Svendsen, 14 år
Mads Svendsen, 10 år
Maren Svendsdatter, 28 år, ~ Hans Hof i Århus
Margrethe Svendsdatter, 19 år
Ane Svendsdatter, 16 år
Enkens lavværge Rasmus Michelsen af Tinning
Farbroder Jens Madsen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------

Skivholme sogn
Skivholme sogn består af lokaliteterne:
Skivholme, Terp, Terp Mølle og Herskind
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 1/17
1439, 2, 1719, Terp, Skivholme sogn
Rasmus, død
enken ?,
En Envold Rasmussen er nævnt, måske en søn.
Skifteprotokollen er meget defekt i begyndelsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
1440, 87, 25 september 1723, Skivholme
88, 16 oktober 1723
Niels Pedersen Haugaard, død
Hans børn:
Peder Nielsen Haugaard
Anne Nielsdatter ~ Peder Mogensen
Johanne Nielsdatter ~ Laurs Nielsen
Maren Nielsdatter ~ Christoffer Widstern
Farbroder Søren Pedersen Haugaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
1441, 440, 11 juni 1735, Skivholme
Maren Sørensdatter, død
Niels Pedersen Beck, enkemand
Hendes arvinger:
søster Anne Sørensdatter ~ Las Andersen i Folby
søster Mette Pedersdatter ~ Knud Sørensen i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1442, 468, 17 september 1735, Skivholme
Niels Nielsen Degn, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 29 år
Jørgen Nielsen, 20 år
Anne Nielsdatter, 27 år
Karen Nielsdatter, 25 år
Johanne Nielsdatter, 23 år
Zidsel Nielsdatter, 16 år
Maren Nielsdatter, 11 år
Formynder var børnenes svoger Peder Jensen Smed ~ halvsøster i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 17/17
1443, 559, 27 februar 1739, Skivholme
Jens Lauridsen, 84 år, død, ugift
Hans arvinger:
1)  Hans Lauridsen i Fajstrup, død
1a) Mette Hansdatter ~ Jørgen Sørensen i Haldum
1b) Lisbeth Hansdatter ~ Niels Poulsen i Fajstrup
1c) Engel Hansdatter ~ Frands ??? i Fajstrup
2)  broder Erich Lauridsen i Skivholme, død
2a) Laurids Erichsen på stædet
2b) Maren Erichsdatter, ugift
2c) Karen Erichsdatter, ugift
2d) Mette Erichsdatter ~ Peder Haugaard
2e) Cathrine Erichsdatter ~ Christen Jensen
3)  Christen Lauridsen, død i Fajstrup
3a) Jens Christensen, i Fajstrup
3b) Anne Christensdatter ~ Hans Ustrup i Sabro
3c) Kirsten Christensdatter ~ Rasmus Juel i Fajstrup
3d) Mette Christensdatter ~ Niels Haugaard i Skjoldelev
3e) Barbara Christensdatter ~ Michel Jensen i Lading
3f) Birgitte Christensdatter, ugift
3g) Dorthe Christensdatter, død ~ Poul Svendsen i Fajstrup
3ga) Maren Poulsdatter, 5 år
4)  Peder Lauridsen i Skjød, død
4a) Anders Pedersen, ugift
4b) Mette Pedersdatter ~ Rasmus Pedersen i Skjød
4c) Laurs Pedersen, der boede i Volstrup Smedie, død ~ Anne Nielsdatter
4ca) Niels Laursen, 12 år hos Niels Brandsen i Vivld
5)  Anne Lauridsdatter i Fajstrup, død
5a) Laurs Johansen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
1444, 77, 24 november 1740, Skivholme
Niels Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres barn:
Niels Nielsen, 2 ½ år
Barnets fasters mand - Peder Jensen Smed i Skjoldelev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
1445, 96, 13 maj 1741, Skivholme
Niels Marcussen, død
Kirsten Jørgensdatter, enke
Enkens fader Jørgen Gregersen af Farre
De efterlod sig ikke børn
Da der ikke var overskud i boet, blev der ikke søgt ret meget efter arvinger, og ingen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1446, 138, 12 december 1742, Skivholme
Anne Hansdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 15 år
Hans Jensen, 10 år
Formynder Rasmus Didriksen, Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1447, 139, 12 december 1742, Skivholme
Peder Christensen Vandt, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Christen Pedersen, 26 år
Karen Pedersdatter, 18 år
Lavværge Søren Nielsen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1448, 226, 17 september 1746, Skivholme
Christen Wandt, død
Maren Christensdatter, enke
Lavværge Søren Nielsen, Skivholme
Hans arving var hans moder Maren Nielsdatter i Skivholme ved lavværge Peder Madsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1449, 239, 14 marts 1747, Skivholme
Søren Nielsen Fajstrup, død
Maren Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1 broder Mogens Nielsen i Lisbjerg på Marselisborg Gods
1 søster Kirsten Nielsdatter ~ Laurs Skrædder i Lading, død
1 søster Mette Nielsdatter ~ Niels Rasmussen Bach i Fajstrup
1 søster Maren Nielsdatter ~ Christen Pedersdatter!! i Lading, død og efterladt: Anne Christensdatter, Else Christensdatter og Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1450, 240, 14 februar 1747, Skivholme
Søren Nielsen, død
Zidsel Jensdatter, enke
Der var ingen arvinger mødt, og da der ikke avr noget at arve er de ikke nævnt Der var ingen børn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1451, 243, 3 august 1747, Skivholme
Mette Sørensdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Deres børn:
Anne Hansdatter, 13 år
Johanne Hansdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1452, 244, 3 august 1747, Skivholme
Mette Jensdatter, død
Morten Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Mortensen, 13 år
Jens Mortensen, 10 år
Anne Mortensdatter, 20 år
Berthe Mortensdatter, 15 år
Johanne Mortensdatter, 7 år
Zidsel Mortensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1453, 248, 18 oktober 1747, Skivholme
Maren Jensdatter, død
Mads Jensen, hyrde, enkemand
Hun efterlod sig ikke i live værende forældre, søskende eller søskendebørn Da der ikke var noget at arve er arvingerne ikke fundet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1454, 290, 17 november 1749, Terp, Skivholme sogn
Poul Rasmussen, død
Maren Christensdatter, enke
Hans halvsøskende:
Barbera Rasmusdatter ~ Thomas Vævmand, i Norring
Else Rasmusdatter ~ Peder Madsen i Skivholme
Lavværge Niels Møller af Terp Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1455, 415, 5 juni 1754, Skivholme
Laurs Erichsen, død, ungkarl
Hans arvinger var:
1) Søster Maren Nielsdatter ~ Peder Pedersen Fog i Skivholme
2)  Catrina Nielsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Essenbækgaard
3)  Mette Erichsdatter ~ Peder Nielsen Haugaard i Skivholme
4)  Karen Erichsdatter, ugift
Efternavne er nok Erichsdatter for alle 4 søskende
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1456, 479, 22 juli 1757, Terp Mølle, Skivholme sogn
Niels Jensen Møller, død
Ingeborg Hansdatter, enke
3 sønner og 1 datter:
Hans Nielsen, 29 år
Peder Nielsen, 25 år
Jens Nielsen, 19 år
Anne Cathrine Nielsdatter
Lavværge Rasmus Frandsen af Herskind
Der var ingen fader eller morbrødre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1457, 511, 16 november 1758, Skivholme
Jens Sørensen Bech, død
Maren Jensdatter, enke
Søren Jensen, 3 år
Niels Remmer var formynder
Jens Madsen var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 17/17
1458, 554, 9 august 1759, Skivholme
Karen Erichsdatter, ugift, død
Hendes arvinger:
Søster Maren Erichsdatter ~ Peder Fogh i Skivholme
Søster Mette Erichsdatter ~ Peder Haugaard i Skivholme
Chatrine Erichsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Essenbækgaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 1/29
1459, 2, 8 jan 1760, Terp, Skivholme sogn
Olle Pedersens hustru, død, navn ikke angivet
Olle Pedersen, enkemand
Deres barn:
Inger Olufsdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1460, 34, 18 april 1761, Herskind, Skivholme sogn
Christen Henriksen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Børn:
Anne Christensdatter, 6 ½ år
Formynder var morbroderen Christen Rasmussen af Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1461, 35, 23 juni 1761, Skivholme
Maren Nielsdatter, død
Michel Pedersen, enke
Deres barn:
Niels Michelsen, 18 år
Halvbroder Peder Michelsen af Lading var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1462, 84, 6 april 1763, Skivholme
Maren Erichsdatter, død
Peder Fogh, enkemand
Ingen børn, arvnger var hendes søskende:
1)  søster Anne Cathrine Erichsdatter ~ Christen Christensen i Langkastrup på Tuustrup Gods
2)  Mette Erichsdatter ~ Peder Nielsen Haugaard i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1463, 96, 23 februar 1762, Skivholme
Rasmus Michelsen
Maren Christensdatter, enke
Ingen børn
Lavværge var den sl. Mands broder Peder Michelsen fra Lading
Arvinger var faderen:
Michel Pedersen fra Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1464, 102, 30 maj 1763, Skivholme
Søren Jensen Ladefoged, død
Mette Olufsdatter, enke
Deres børn:
Mathias Sørensen, 24 år
Jens Sørensen, 19 år
Anne Lisbeth Sørensdatter, 15 år
Johanne Sørensdatter, 10 år
Olle Sørensen, 4 a 5 år
Lavværge Jens Madsen fra Skivholme
Formynder var enkens nærmeste slægtning Peder Pedersen af Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1465, 187, 28 oktober 1766, Terp Mølle, Skivholme sogn
Anne Cathrine Nielsdatter, død
Otto Fencher, enkemand
Deres barn:
Christina Fencher, 20 år
morbroder Peder Møller af Hvorslevgaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1466, 188, 19 august 1767, Herskind, Skivholme sogn
Johanne Rasmusdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Deres barn:
Giertrud Thomasdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1467, 212, 8 december 1768, Herskind, Skivholme sogn
Karen Sørensdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres børn:
Søren Sørensen, 20 år
Peder Sørensen, 16 år
Maren Sørensdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1468, 257, 10 september 1769, Herskind, Skivholme sogn
Maren Nielsdatter, død
Jesper Christensen, død
Ingen livsarvinger
Arvinger var hendes moder Anna Sørensdatter i stervboet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1469, 287, 9 marts 1770, Herskind, Skivholme sogn
Boel Andersdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Hendes arving var faderen Anders Jensen Kasted i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1470, 311, 27 oktober 1770, Herskind, Skivholme sogn
Kirsten Jensdatter, død
Peder Møller, enkemand
Deres barn:
Appelone Pedersdatter, 9 år
Hendes børn med Rasmus Sørensen:
Anne Rasmusdatter, 25 år ~ Jørgen Nielsen i Hadrup
Zidsel Rasmusdatter, 22 år
Søren Rasmussen, 19 år
Maren Rasmusdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1471, 410, 23 november 1774, Skivholme
Jens Pedersen Fogh, død
Lisbeth Simonsdatter, enke
Deres børn:
Anne Kirstine Jensdatter, 21 år
Karen Jensdatter, 12 år
Simon Jensen, 12 år
Laugværge var broderen Jens Simonsen af Foldby
Farbroder Niels Pedersen Fogh fra Skivholme var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1472, 445, 31 oktober 1776, Herskind, Skivholme sogn
Ellen Nielsdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Deres barn:
Karen Sørensdatter, 4 år
I teksten kaldes afdøde Ellen Andersdatter, men i overskriften Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1473, 496, 4 september 1777, Herskind, Skivholme sogn
Peder Rasmussen Møller, død
Arving:
Datteren Apellone Pedersdatter, 16 år hos en halvsøsters mand Rasmus Poulsen i Rørt
Datteren morbroder Søren Jensen fra Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1474, 506, 18 juni 1777, Skivholme
Niels Rasmussen Kirkeman, død
Chatrine Elisabeth Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Nielsen, 22 år
Kirsten Nielsdatter, 14 år
Maren Nielsdatter, 12 år
Jens Nielsen, 6 år
Laugværge var hendes fader Rasmus Didrichsen Degn, formynder var en morbroder Didrich Rasmussen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1475, 509, 5 juli 1777, Herskind, Skivholme sogn
Maren Melchiorsdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Ingen børn. Arvinger herefter:
1)  broder Christian Melchiorsen, indsidder i Tind by Hagsholm gods
2)  broder Søren Melchiorsen i Tind, død
2a) Niels Sørensen, 15 år i tjeneste hos Niels Kande i Borum
2b) Anne Sørensdatter i tjeneste hos Hans Rasmussen i Herskind
2c) Maren Sørensdatter i tjeneste hos Peder Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1476, 514, 25 august 1777, Herskind, Skivholme sogn
Anne Jensdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Børn med hendes 1. mand Jens Andersen:
Zidsel Jensdatter ~ Jens Thaning i Fillerup på Rathlevdahls Gods
Børn med enkemanden:
Jens Rasmussen, 15 år
Niels Rasmussen, 9 år
Peder Rasmussen, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1477, 515, 11 september 1777, Herskind, Skivholme sogn
Peder Jensen, vedhugger, død
Hans børn:
Jens Pedersen, 10 år
Anne Pedersdatter, 7 år hos sin farbroder Laurs Jensen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1478, 592, 8 februar 1780, Herskind, Skivholme sogn
Maren Madsdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Deres børn:
Maren Andersdatter, 4 år
Karen Andersdatter, 2 år
Morbroder Michel Madsen i Lyngbye
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1479, 615, 1 november 1779, Herskind, Skivholme sogn
Hans Christiansen Sivenfeldt, død
Hans arvinger, 2 sønner, men de er ikke nævnt ved navn, boet insolvent
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1480, 619, 22 oktober 1779, Herskind, Skivholme sogn
Las Jensen, død
Maren Christensdatter, enke
Deres barn:
Jens Lassen, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1481, 649, 4 december 1781, Skivholme
Peder Fogh, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Niels Fogh, gårdmand i Skivholme
2)  broder Jens Fogh, død og efterladt sig 3 børn
2a) ?Søren Jensen, 12 år ? (svær at læse)
2b) ? Anne Kirstine 20 år ?
2c) Karen, 16 år
3)  Anne Johanne Pedersdatter ~ Jens Madsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1482, 670, 25 marts 1782, Herskind, Skivholme sogn
Thomas Poulsen, død, hyrde
Anne Roarsdatter, enke
Hans barn:
Rasmus Thomassen i Fiils på Lyngbygårds Gods
Det kan være lidt tvivlsom om han var gift 2 gange
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1483, 676, 25 april 1782, Skivholme
Frands Laursen, død
Karen Nielsdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Peder Laursen, til huse hos sin søn Laurs Pedersen i Skivholme
2)  broder Jens Laursen, død
2a) Laurs Jensen ~ på Samsø
2b) Karen Jensdatter ~ Jacob Nielsen i Hammel
2c) Anne Jensdatter ~ en skomager i Århus
2d) Johanne Jensdatter ~ en hattemager i Århus
3)  søster Karen Laursdatter ~ Jens Jensen i Sall, død
3a) Niels Jensen i Sjælland
3b) Bodil Jensdatter ~ Søren Andersen, skovfoged i Sall
4)  søster Boedel Laursdatter ~ Niels Thomassen i Voldby, død
4a) Laurs Nielsen, 30 år i Årslev
4b) Anne Nielsdatter, 27 år tjener i Qvolbech
5)  søster Johanne Laursdatter Jocum Lautz, sergeant i Wissing, død
5a) Hans Jochumsen i Wissing
5b) Frands Jochumsen
5c) Laurs Jochumsen i Wissing
5d) Elisabeth Jochumsdatter ~ tømmermand i Århus
5e) Boedel Jochumsdatter ~ i Sjælland
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1484, 712, 22 marts 1783, Herskind, Skivholme sogn
Margrethe Rasmusdatter, død
Rasmus Taastrup, enkemand
Deres børn:
Jens Rasmussen, 9 år
Peder Rasmussen, 6 år
Anne Rasmusdatter, 3 år
Farbroder Niels Jensen i Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1485, 739, 18 august 1783, Herskind, Skivholme sogn
Karen Nielsdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
Søskendebarns 2 børn:
Anders Pedersen, 34 år i Linaae
Maren Pedersdatter, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1486, 771, 18 april 1784, Herskind, Skivholme sogn
Aftale mellem Christen Sørensen, hans svogre Anders Seiersen og Jørgen Jensen i anledning af deres svigermoders død, Frans Rasmussen er nævnt som hendes søn, måske er Christen Sørensen også svigersøn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1487, 826, 6 maj 1785, Terp, Skivholme sogn
Afkaldserklæring
Underskrevne Bodil Jensdatter indsidder hos Søren Pedersen i Tinning, Jens Madsen ungkarl, tjener Ole Nielsen i Tinning, og Jens Madsen tjener i Norring, frafaldt arv efter Peder Mogensen som døde hos Rasmus Pedersen i Terp, En Karen Jensdatter underskriver også, men er ikke nævnt i teksten, måske enken
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1488, 834, 12 august 1785, Skivholme
Peder Laursen, død
Anne Nielsdatter, død
Deres børn:
Laurs Pedersen, 43 år
Niels Pedersen, 38 år
Maren Pedersdatter, 33 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1489, 835, 12 august 1785, Skivholme
Jens Madsen, død
Anne Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Mads Jensen, 28 år
Anne Jensdatter ~ Knud Nielsen i Herskind
Kirsten Jensdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1490, 837, 23 september 1785, Skivholme
Søren Andersen, død
Maren Seyersdatter, enke
Deres børn:
Anders Sørensen, 9 år
Anne Sørensdatter, 12 år
Maren Sørensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1491, 853, 4 oktober 1785, Herskind, Skivholme sogn
Peder Andersen, død
Ellen Simonsdatter, enke
Deres børn:
Anders Pedersen, 13 år
Karen Pedersdatter, 8 år
Kirsten Pedersdatter, 5 år
Morbroder Peder Fogh i Borum
Lavværge Jacob Sørensen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1492, 867, 22 september 1786, Skivholme
Peder Lundgaard, død
Ellen Marie Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Knud Herlev Pedersen, 15 år
Peder Pedersen, 5 år
Rasmus Pedersen, 3 år
Anne Marie Pedersdatter, 13 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 8 år
Enkens broder Didrich Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1493, 868, 22 september 1786, Skivholme
David Davidsen, død
Elisabeth Pedersdatter, enke
Hans børn:
1 ægteskab
1) David Davidsen, 49 år, i Berring
2)  Peder Davidsen, 46 år i Hammel
3)  Anders Davidsen, bortrømt for 12 år siden
4)  Mouritz Davidsen, i Låsby, men død for 3 år siden:
4a) Lauritz Mouritzen hos moderen i Låsby
i sidste ægteskab med enken:
1)  Peder Davidsen
2)  Johanne Marie Davidsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1494, 927, 27 oktober 1788, Skivholme
Johanne Sørensdatter, død
Didrich Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Didrichsen, 12 år
Søren Didrichsen, 4 år
Mette Didrichsdatter, 8 år
Kirsten Didrichsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1495, 930, 30 januar 1789, Skivholme
Didrich Rasmussen, død
Hans børn:
Rasmus Didrichsen, 12 år
Søren Didrichsen, 4 år
Mette Didrichsdatter, 8 år
Kirsten Didrichsdatter, 1 år
Morbroder Matthias Sørensen var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1496, 52, 21 august 1790, Skivholme
Jochum Jochumsen, død
Maren Nilsdatter, enke
Deres børn:
Jochum Jochumsen, 13 år
Niels Jochumsen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1497, 96, 22 september 1791, Skivholme
Rasmus Endvoldsen, død
Karen Erichsdatter, enke
Hans arvinger:
Jens Endvoldsen i Lading
Endvold Endvoldsen i Endslev
Maren Endvoldsdatter ~ Niels Poulsen i Lading
Else Endvoldsdatter ~ Hans Sørensen i Hammel
Karen Endvoldsdatter ~ Sadelmager Regneer i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1498, 105, 16 november 1791, Skivholme
125, 3. Mai 1792
Maren Nielsdatter, død
Jochum Jochumsens enke
Deres børn:
Jochum Jochumsen, 16 år
Niels Jochumsen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
1499, 150, 29. September 1792, Skivholme
Katrine Elisabeth Rasmusdatter, død
Jens Jensen Herskind, enkemand
Hendes børn:
Rasmus Nielsen, 37 år
Jens Nielsen, 21 år
begge hos stedfaderen
Kirsten Nielsdatter, 31 år ~ ?Hauberst Dyring? i Fredericia
Maren Nielsdatter, 27 år, tjener i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/16
1500, 159, 9 oktober 1792, Skivholme
200, 27. Juli 1793 (G 341-381 A 5/16)
Karen Jørgensdatter, død
enke efter Jens Rasmussen, hyrde i Herskind
Deres børn:
Jørgen Jensen, 14 år, tjener i Terp Mølle
Else Jensdatter, 16 år
Rasmus Jensen, 3 år
Farbroder, skovfoged Jørgen Rasmussen af Røgind
Der er side 160, nederst reg. Efter hyrden Jens Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
1501, 196, 1. Juni 1793, Skivholme
209, 21. Oktober 1793
Kirsten Didrichsen, død
Hans Jensens enke
Hendes arvinger:
1) Søskendebarn Jens Jensen Skrædder i Sjelle, 21 år
2)  søskendebarn Zidsel Jensdatter ~ Peder Rasmussen i True
3)  Karen Jensdatter tjener i Snaastrup Mølle
Hans Jensens arvinger:
1) datter Anna Hansdatter ~ gårdmand Christen Nielsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
1502, 211, 10. August 1793, Skivholme
Arveafkald fra Rasmus Nielsen Herskind, eneste arving efter gårdmand Jens Rasmussen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1503, 258, 20. April 1795, Skivholme
296, 31. December 1795, (G 341-381 A 7/16)
298, 2. December 1795, (G 341-381 A 7/16)
Karen Andersdatter, død
Lars Pedersen Nyegaard, enkemand
Hendes arvinger:
1 broder Poul Andersen, myndig og efter rygtet opholder sig i marsklandene i Holsten
1 søster Maren Andersdatter ~ degnen Niels Rasmussen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1504, 307, 21. November 1796, Skivholme
Niels Pedersen Haugaard, død
Anna Marie Christensen, død
Deres børn:
Laurs Nielsen, 34 år i Lading
Erich Nielsen, 32 år tjener i Borum
Anna Nielsdatter ~ Jacob Laursen i Lyngby
Birthe Nielsdatter ~ Hans Nielsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1505, 308, 21. November 1796, Skivholme
Maren Jensdatter, død
Søren Nielsen Rimmer, enkemand
Deres børn:
Niels Sørensen, 25 år
Jens Sørensen, 19 år
Maren Sørensdatter ~ Peder Pedersen Mostgaard, grovsmed i Århus
Lisbeth Sørensdatter, 22 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1506, 341, 26. Februar 1797, Skivholme
Barbara Rasmusdatter, død
Ole Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Hans Rasmussen i København, død
1a) Dideriche Hansdatter, 25 år
1b) Anne Sinne Hansdatter, 22 år
2)  broder Didrich Rasmussen i Skivholme, død
2a) Rasmus Didrichsen, 21 år
2b) Søren Didrichsen, 12 år
2c) Mette Didrichsdatter, 18 år
2d) Kirsten Didrichsdatter, 9 år
alle hos stedfaderen Jens Sørensen i Skivholme
3)  søster Cathrine Lisbeth Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Østergaard i Skivholme, død
3a) Rasmus Jensen, myndig
3b) Jens Jensen, myndig
3c) Kirsten Jensdatter ~ Haubast Dyhring i Frederitz, myndig
3d) Maren Jensdatter
4)  søster Ellen Marie Rasmusdatter ~ Rasmus Skovby i Århus, myndig
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1507, 510, 23. Juni 1804, Skivholme
ungkarl Mathias Sørensen, død
Hans søskende arver:
1)  broder gårdmand Jens Sørensen i Skivholme
2)  broder husmand Ole Sørensen i Skivholme
3)  Ane Lisbeth Sørensdatter ~ Niels Poulsen i Skivholme, han død
4)  søster Johanne Sørensdatter ~ Diderich Rasmussen i Skivholme, hun død
4a) Rasmus Didrichsen, 25 år
4b) Mette Didrichsdatter, 23 år
4c) Søren Didrichsen, 19 år
4d) Kirsten Didrichsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1508, 517, 8. August 1804, Skivholme
Laurs Pedersen, død
Karen Mortensdatter, enke
Deres børn:
Peder Laursen, 15 år
Catrine Laursdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
1509, 645, 4. Januar 1807, Skivholme
Karen Erichsdatter, død
Thomas Christensen, enkemand
Ingen livsarvinger, testamente oprettet den 12. januar 1806
Hendes arvinger:
1)  broder Christen Erichsen i Røgind, død
1a) Erich Christensen, død
1b) Mouritz Christensen, smed i Røgind
1c) Edel Christensdatter ~ Thomas Kieldsen (Nielsen) i Ølsted
1d) Karen Christensdatter, ugift
1e) Ane Christensdatter ~ Niels Andersen i Røgind
1f) Mette Marie Christensdatter, ugift
2)  broder Jens Erichsen i Kasted, død
2a) Rasmus Jensen i Kasted
2b) Niels Jensen i Kasted
2c) Maren Jensdatter ~ Rasmus Hansen i Hasle, han død
3)  broder Laurs Erichsen, feltbereder i Grenå
4)  halvbroder Bertel Erichsen, død i Grenå og efterladt sig:
4a) Søren Bertelsen i Århus
4b) Peder Bertelsen, skrædder i Randers
5)  Søren Erichsen (måske halvbroder)
6)  helsøster Johanne Erichsdatter, død
6a) Hans Pedersen smed i Skjoldelev
7) Mariane Pedersdatter ~ Peder Møller i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1510, 701, 10. Januar 1809, Skivholme
704, 27. Marts 1809
Laurs Pedersen, død
Helle Pedersdatter, enke
Deres børn:
Anne Kathrine Laursdatter, 11 år
Anne Laursdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1511, 728, 8. Marts 1810, Skivholme
Christian Nielsen, død
Karen Hansdatter, enke
Deres børn:
Anne Sofie Christiansdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1512, 757, 10. Januar 1811, Skivholme
761, 5. Februar 1811
761, 5. Marts 1811
762, 19. Marts 1811
Helle Pedersdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Hendes børn med Laurs Pedersen:
Anne Chatrine Laursdatter, 12 år
Anne Laursdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1513, 774, 25. Juni 1811, Skivholme
781, 4. September 1811
Thomas Christensen, død
Helle Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Thomasdatter, 2 år
Lavværge, broderen Jens Sørensen fra Sielle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1514, 858, 20. Oktober 1812, Skivholme
Anne Marie Nielsdatter, død
selvejergårdmand Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Peder Jensen, 26 år, gårdmand i Skivholme
Niels Jensen, 15 år
Bodil Marie Jensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 3/16
1515, 924, 14. November 1814, Skivholme
935, 21. December 1814
Zidsel Andersdatter, død
Søren Nielsen, enkemand
Deres barn:
Helle Sørensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1516, 951, 17. Januar 1815, Skivholme
954, 16. Februar 1815
Anne Poulsdatter, død
Ole Sørensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  broder Peder Poulsen, tjener Jens Østergaard i Voldby
2)  broder Jens Poulsen, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
1517, 1025, 9. December 1816, Skivholme
1061, 23. August 1817
1066, 1. September 1817 (G 341-382 B 6/16)
Jens Sørensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Anne Johanne Jensdatter, 20 år
Mette Johanne Jensdatter, 18 år
Ane Jensdatter, 16 år
Elling, 14 år
Søren Jensen, 8 år
Helle Jensdatter, 3 år
Farbroder Ole Sørensen af Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 7/16
1518, 1168, 15. december 1819, Terp Mølle, Skivholme sogn
1178, 13. Januar 1820
1190, 26. Januar 1820 (G 341-382 B 8/16)
1192, 14. December 1819 (G 341-382 B 8/16)
1193, 13. April 1820 (G 341-382 B 8/16)
1200, 13. April 1820 (G 341-382 B 8/16)
1204, 24. Maj 1820 (G 341-382 B 8/16)
1216, 1. August 1820 (G 341-382 B 8/16)
1268, 29. December 1820 (B 341-382 B 9/16)
Niels Nielsen Tinning, død
Ane Johanne Hansdatter, tidligere død
Deres børn:
Niels Nielsen, 24 år
Jens Nielsen, 18 år
Maren Kirstine Nielsdatter ~ selvejergårdmand Søren Mathiesen i Skjoldelev
Nicoline Nielsdatter ~ Hans Pedersen i Borum mølle
Else Nielsdatter ~ Jens Michelsen i Thorsølund
Han sad i uskiftet bo, efter bevilling af 17. Maj 1813, ref. Side 1174.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
1519, 1284, 5. Maj 1821, Skivholme
Jens Nielsen Østergaard, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ellen Jensdatter, 23 år
Else Jensdatter, 21 år ~ Christian Christensen, ny fæster
Karen Jensdatter, 18 år
Kirsten Marie Jensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1520, 1482, 5. Maj 1824, Skivholme
Bodil Marie Andersdatter, død
Anders Sørensen, selvejergårdmand, enkemand
Ane Marie Andersdatter, 12 år
Jens Peder Andersen, 6 år
Ane Birgitte Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
1521, 105, 18. Marts 1822, Skivholme sogn
113, 12. December 1822 (G 341 384 5/8)
Ide Margrethe Jensdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 23 år
Mette Marie Pedersdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 5/8
1522, 122, 31. Januar 1825, Terp, Skivholme sogn
124, 24. November 1825
Helle Jørgensdatter, død
Hans Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Hansen, 14 år
Jørgen Hansen, 7 år
Jens Hansen, 4 år
Ane Hansdatter, 25 år
Magrethe Hansdatter, 23 år
Else Hansdatter, 20 år
Maren Hansdatter, 17 år
Bodil Hansdatter, 12 år
Barbara Hansdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 5/8
1523, 136, 22. Februar 1828, Skivholme
142, 16. Oktober 1828 (G 341 384 6/8)
143, 5. November 1828 (G 341 384 6/8)
143, 12. November 1828 (G 341 384 6/8)
Niels Nielsen Balle, død
Lisbeth Sørensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 28 år
Søren Nielsen, 21 år
Rasmus Nielsen, 20 år
Peder Nielsen, 17 år
Maren Nielsdatter ~ Poul Rasmussen i Lisbjerg
Zidsel Nielsdatter, 26 år
Karen Nielsdatter, 23 år
Else Marie Nielsdatter, 19 år
Formynder Christen Nielsen Balle i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 6/8
1524, 147, 30. Juli 1829, Skivholme
150, 21. November 1829
Opholdskone Maren Sørensdatter, død
Hendes børn:
Ellen Jensdatter ~ Johannes Jensen i Gjødvad
Else Jensdatter ~ Christen Christensen i Skivholme
Maren Jensdatter ~ Søren Nielsen i Farre
Kirsten Marie Jensdatter, ugift, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
1525, 113, 19. April 1831, Skivholme
139, 15. Oktober 1831
Indsidder Ane Marie Jensdatter, død
Hendes arvinger var søskendebørn:
Sognefoged Søren Rasmussen i Borum oplyste at hans kone og hendes søskende, alle myndige, var afdødes søsters børn, navne er ikke nævnt i skiftet, der blev intet at arve.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 6/8
1526, 154, 10. Juni 1831, Skivholme
156, 24. Juni 1831
Søren Nielsen, død
Ingen livsarvinger, hans arvinger:
1)  moderen Lisbeth Sørensdatter, Niels Balles enke
2)  Niels Nielsen, 31 år
3)  Peder Nielsen, 21 år
4)  Rasmus Nielsen, 23 år
5)  Karen Nielsdatter, ugift, 26 år
6)  Else Marie Nielsdatter, ugift, 22 år
7)  Maren Nielsdatter, 33 år ~ Poul Rasmussen i Elsted
Zidsel Nielsdatter, 29 år ~ Erich Mathiesen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1527, 198, 25. December 1832, Skivholme
Pige Ane Pedersdatter, død
Hun havde oprettet testamente
Thor Christensen og hustru Ane Pedersdatter (broderdatter) arver noget, hun døde hos dem. Hendes brodersønner Søren og Peder Pedersen af Tanholm?
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1528, 205, 21. September 1833, Skivholme
205, 17. December 1833
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Niels Mathiesen Jensen
Nicoline Jensdatter
Ane Jensdatter
Morbroder Peder Nielsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 8/8
1529, 213, 15. April 1834, Skivholme
218, 1. Juli 1834
Christian Christensen Stærkier, død
Else Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Peter Christiansen, 8 år
Christen Christiansen, 2 år
Søren Christiansen, ¾ år
Esther Marie Christiansdatter
Christine Christiansdatter
Farbroder Ole Christensen af Woel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1530, 392, 18. Maj 1839, Skivholme
406, 18. Februar 1840
407, 4. Marts 1840
408, 11. Marts 1840
Karen Jensdatter, død
Hans Christian Galthen, enkemand
Deres børn:
Jens Severin Hansen, 19 ½ år
Ane Marie Hansdatter
Mariane Hansdatter
Dorthea Marie Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1531, 426, 10. Oktober 1840, Terp, Skivholme sogn
Christen Michelsen, død
Ane Kathrine Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Michel Christensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1532, 436, 14. Marts 1841, Terp Mølle, Skivholme sogn
Gensidigt testamente mellem Niels Nielsen, fæster af Terp mølle og hustru Ane Pedersdatter, testamentet dateret 18. Juni 1826
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1533, 439, 17. April 1841, Skivholme
440, 3. Maj 1841
Laurs Sørensen, død
Ane Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 4 år
Elisabeth Laursdatter, 2 år
Farbroder Rasmus Sørensen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1534, 481, 18. April 1843, Terp, Skivholme sogn
483, 2. Juni 1843
Niels Sørensen Remmer, død
Giertrud Michelsdatter, enke
Deres børn:
Søren Nielsen, myndig
Michel Nielsen, 37 år
Ole Peder Nielsen, 25 år
Peder Nielsen, 23 år
Inger Marie Nielsdatter ~ Jens Mogensen i Søften
Ane Marie Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Årslev
Anne Nielsdatter ~ Jens Christensen Grønbek i Foldby
Abel Nielsdatter ~ Christian Langberg Smed i Sandby
Christine Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1535, 485, 17. Juli 1843, Skivholme
489, 14. September 1843
Ane Johanne Sørensdatter, død
Hans Christian Galthen, enkemand
Deres barn:
Søren Hansen, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1536, 528, 23. Maj 1844, Skivholme
546, 9. November 1844
548, 20. November 1844
Søren Nielsen Kjør, død
Maren Jensdatter, enke
Børn af tidligere ægteskab:
1)  Jens Sørensen, myndig i Herskind
2)  Birthe Marie Sørensdatter ~ Søren Madsen i Balle, hun død
2a) Søren Sørensen, umyndig
2b) Helle Marie Sørensdatter, umyndig
Børn af seneste ægteskab:
3)  Niels Sørensen, myndig
4)  Jens Sørensen, myndig
5)  Mads Sørensen, 23 år
6)  Peder Sørensen, 21 år
7)  Helle Sørensdatter ~ skovfoged Henrik Nikolajsen i Fajstrup
8)  Mette Cathrine Sørensdatter, ugift
9)  Giertrud Sørensdatter, ugift
Afdødes broder Christen Nielsen Kjær af Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1537, 563, 11. Februar 1845, Skivholme
589, 27. November 1845
607, 17. Juli 1846 (G 341 383 19/21)
Jens Remmer, død
Margrethe Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Jensen, 11 år
Niels Peder Jensen, 10 år
Enkens nye mand Jens Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1538, 567, 26. Maj 1845, Skivholme
582, 1. Oktober 1845
Peder Nielsen Mathiassen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 12 år
Peder Rasmussen Pedersen, 3 år
Ane Pedersdatter, 9 år
Else Pedersdatter
Farbroder Mathias Nielsen fra Høver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1539, 646, 4. Februar 1848, Skivholme
648, 16. Marts 1848
Hans Christian Galthen, død
Ane Marie Jensdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Ane Marie Hansdatter ~ Poul Sørensen af Norring
Mariane Hansdatter, ugift
Dorthea Hansdatter, ugift
Karen Hansdatter, ugift
Lavværge gårdmand Jens Jensen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1540, 654, 28. Juli 1848, Skivholme
671, 18. Marts 1849 (G 341 383 21/21)
Dreng, Søren Christiansen, 14-15 år, død
Edel Jensdatter ~ Søren Nielsen
Søster Else Marie Christiansdatter ~ Jens Christian Amundsen
broder Jens Peter Christiansen, næsten 23 år
Christen Christiansen, 16 år
Christine Christiansdatter, ugift
halvbroder i moderens ægteskab med Søren Nielsen
Afdødes stedfader, Søren Nielsen i Skivholme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 21/21
1541, 671, 20. Marts 1849, Terp, Skivholme sogn
Ungkarl Peder Nielsen, død
Hans arvinger:
1)  broder Søren Nielsen, myndig, i Herskind
2)  Michel Nielsen, myndig, fæster af stervbogården
3)  Ole Peter Nielsen, myndig
4)  søster Inger Marie Nielsdatter ~ Jens Mogensen i Søften
5)  Ane Marie Nielsdatter ~ Niels Nielsen i Årslev
6)  Ane Nielsdatter ~ Jens Christensen Grønbek i Foldby
7)  Abel Nielsdatter ~ Christian Langberg i Sandby
Christine Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------

Skjød sogn
Skifteuddrag vedrørende Skjød sogn, omfatter lokaliteterne: Skjød, Brundt, Geilund, Lindgaard, Kvolbæk, Sølvsten og Helstrup. I alt 25 skifter.
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1542, 2, 25 november 1808, Geilund, Skjød sogn
Kirsten Jensdatter, død
Jens Mogensen, tidligere død
Ingen livsarvinger. Hendes søskende arver:
1)  søster Elisabeth Jensdatters børn:
1a) Peder Christensen i Hinnerup
1b) Niels Christensen i Norring
1c) Jens Christensen i Mundelstrup
1d) Ole Christensen i Norring
2)  broder Christen Jensens børn:
2a) Jens Christensen i Hummeluhr
2b) Søren Christensen i Lading
2c) Nelle Marie Christensdatter ~ Michel Jensen i Skjoldelev
2d) Hans Christensen i Brogaarden
3)  broder Peder Jensen af Skjoldelev, hans børn:
3a) Margrethe Pedersdatter ~ Mads Rasmussen i Sabro
3b) Appellone Pedersdatter ~ Hans Christensen i Skjoldelev
3c) Christence Pedersdatter ~ Jesper Jensen i Årslev
Universalarving Rasmus Jensen, der var hendes afdøde mands søn af tidligere ægteskab
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1543, 5, 31 maj 1809, Geilund, Skjød sogn
Anne Jensdatter, død
Rasmus Jensen, enkemand
Ingen børn, hendes fader Jens Pedersen i Lyngå arver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1544, 8, 17 december 1810, Brundt, Skjød sogn
Ellen Nielsdatter, død
Mads Pedersen, enkemand
Deres børn:
Maren Madsdatter, 22 år
Maren Madsdatter, 20 år
Karen Madsdatter, 12 år
Afdødes broder Michel Nielsen i Helstrup var formynder
Den ældste datters mand Christen Nielsen i Skjød
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1545, 10, 15 juni 1812, Lindgaard, Skjød sogn
Ane Kirstine Thomasdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Christian
Afdødes stedfader Knud Rasmussen af Haurum var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1546, 11, 28 december 1812, Lindgaard, Skjød sogn
Maren Nielsdatter, død
Johannes Christensen, enkemand
Ingen børn, arvinger:
1) Søster Kirstine Nielsdatter, død
1a) Maren Michelsdatter, 17 år
Afdødes fader Niels Frausing i Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1547, 12, 28 december 1812, Geilund, Skjød sogn
ungkarl, Christian Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Thomas Jensen
2)  broder Niels Jensen, selvejer i Skanderup
3)  Peder Christian Jensen
4)  Svend Jensen i Skjød, tjener Jens Erichsen i Skjød
5)  Anne Jensdatter, 22 år, tjener Anders Agerup i Århus
6)  Inger Marie Jensdatter, 20 år hos broderne i Skanderup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1548, 14, 14 maj 1816, Brundt, Skjød sogn
18
Ungkarl Niels Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  helbroder Rasmus Pedersen fra Laurbjerg
2)  helbroder Christen Pedersen af Brundt, 20 år
3)  helsøster Kirsten Pedersdatter af Brundt, 22 år
4)  halvbroder sognefoged Jens Pedersen fra Skjød
5)  halvsøster Margrethe Pedersdatter ~ Niels Nielsen i Hadsten
Stedfaderen Erhardt Gregersens Hjelm var til stede, hans børn:
6)  halvbroder Peder Erhardtsen, 8 år
7)  Inger Kirstine Erhardtsdatter, 11 år
8)  Ane Erhardtsdatter, 11 år
9)  Afdødes moder Ane Nielsdatter ~ Erhardt Brundt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1549, 15, 16 august 1816, Lindgaard, Skjød sogn
17
Maren Pedersdatter, død
Niels Christensen, enke- og opholdsmand
Deres børn:
Christen Nielsen af Lindgaard
Peder Nielsen af Lindgaard
Ellen Nielsdatter ~ Michel Nielsen af Helstrup
En søn Niels Nielsen havde overtaget fæstet tidligere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1550, 15, 16 oktober 1816, Kvolbæk, Skjød sogn
Christen Sørensen, død
Maren Madsdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 24 år
Rasmus Christensen, 19 år
Mads Christensen, 16 år
Maren Christensdatter, 26 år
Nelle Christensdatter, 25 år
Værge for de umyndige børn var Niels Rasmussen fra Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1551, 19, 11 juli 1817, Brundt, Skjød sogn
23
Anne Jensdatter, død
Peder Madsen, død tidligere
Deres børn:
Mads Pedersen, 26 år
Karen Marie Pedersdatter, 29 år
Mette Pedersdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1552, 20, 29 marts 1819, Kvolbæk, Skjød sogn
22
Niels Lassen, død
Arvinger:
1)  helbroder Jacob Lassen i Kvolbæk
2)  halvbroder Christen Lassen i Schiørring
3)  halvbroder Poul Lassen, død
3a) Jens Poulsen i Århus
4)  halvsøster Maren Lasdatter i Sall, død og efterladt:
4a) Maren Rasmusdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 1/2
1553, 21, 10 september 1819, Sølvsten, Skjød sogn
Niels Madsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Mads Nielsen, 28 år
Jens Nielsen, 25 år
Jens Nielsen, 18 år
Jesper Nielsen, 12 år
Ingeborg Nielsdatter, 16 år
Bodil Cathrine Nielsdatter, 9 år
Ane Johanne Nielsdatter, 3 år, hun døde under skiftet, inden den 24. December 1819
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1554, 25, 17 august 1820, Sølvsten, Skjød sogn
26
28
Maren Jensdatter, død
Niels Madsen, tidligere død
Deres børn:
Jens Nielsen, 26 år
Jens Nielsen, 19 år
Jesper Nielsen, 13 år
Ingeborg Nielsdatter, 16 år
Bodil Nielsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1555, 27, 19 oktober 1820, Helstrup, Skjød sogn
29
34
Peder Pedersen, død
Margrethe Nielsdatter, enke
Hans børn:
Peder Pedersen, 22 år
Niels Pedersen, 18 år
Mads Pedersen, 9 1/2 år
Kirsten Marie Pedersdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1556, 31, 30 april 1821, Helstrup, Skjød sogn
32
Ugift Kirsten Marie Pedersdatter, død
Hendes arvinger:
Moderen Margrethe Nielsdatter i Helstrup
broder Peder Pedersen, 22 år
Niels Pedersen, 18 år
Mads Pedersen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1557, 31, 6 september 1821, Sølvsten, Skjød sogn
33
Margrethe Thomasdatter, død
skovfoged Jens Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
Niels Thomassen, i Essendrup
Jens Thomassen, i Essendrup
Peder Thomssen, i Essendrup
Ane Kirstine Thomasdatter
Ane marie Thomasdatter
Kirsten Thomasdatter
Maren Kathrine Thomasdatter
Enkemandens svoger Peder Nielsen i Vivild
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1558, 34, 17 januar 1822, Helstrup, Skjød sogn
Ungkarl Peder Pedersen, død
Hans arvinger:
Moderen Margrethe Nielsdatter
Broder Niels Pedersen, 18 år
Mads Pedersen, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1559, 35, 18 april 1822, Kvolbæk, Skjød sogn
36
Maren Jensdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Deres børn:
Maren Andersdatter, 6 år
Inger Marie Andersdatter, 3 år
Formynder Thomas Andersen af Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1560, 35, 6 maj 1822, Sølvsten, Skjød sogn
Ingeborg Nielsdatter, død
Arvinger var hendes søskende:
1)  broder Jens Nielsen, 27 år
2)  Jens Nielsen, 21 år
3)  Jesper Nielsen, 15 år
4)  halvbroder Mads Nielsen, 31 år
5)  helsøster Bodil Cathrine Nielsdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1561, 37, 21 september 1822, Kvolbæk, Skjød sogn
40
Michel Michelsen, død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Michelsen, 29 år
Michel Michelsen, 22 år
Niels Michelsen, 18 år
Ane Michelsdatter, 25 år
Kirstine Michelsdatter, 17 år
Kirsten Marie Michelsdatter, 14 år
Maren Michelsdatter, 9 år
Lavværge Jens Pedersen af Kvolbæk
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1562, 38, 21 september 1822, Skjød
Margrethe Christensdatter, død
Jens Thomassen, enkemand
Deres barn:
Ane Jensdatter, 13 år
Formynder var morbroder Niels Christensen i Lerbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1563, 41, 14 marts 1823, Brundt, Skjød sogn
43
Rasmus Christensen, død
Ane Jensdatter, enke
Børn:
Laurs Rasmussen , 29 år
Karen Rasmusdatter ~ Niels Gieding i Vinterslev
Ane Rasmusdatter ~ Peder Christensen Skrædder i Vitten
Mette Rasmusdatter ~ Rasmus Smed i Vitten
Johanne Marie Rasmusdatter ~ Knud Nielsen i Vitten
Bodil Rasmusdatter ~ Rasmus Christensen Vivild i Brundt
Maren Rasmusdatter, 31 år, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1564, 44, 17 februar 1824, Brundt, Skjød sogn
Ane Jensdatter, død
Mads Pedersen, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Maren Madsdatter, 36 år ~ Christen Nielsen i Skjød
Maren Madsdatter, 32 år ~ Hans Michelsen i Skjød
Karen Madsdatter, 26 år ~ Jens Sørensen i Tinning
Deres børn:
Peder Madsen, 1 måned gl
Ellen Marie Madsdatter, 10 år
Maren Madsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1565, 46, 11 juli 1826, Kvolbæk, Skjød sogn
48
Mariane Nicolaisdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres barn:
Jens Pedersen, 2 1/2 år
Formynder Anders Hansen af Pøt Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-386 2/2
1566, 47, 17 juli 1826, Brundt, Skjød sogn
49
Karen Madsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres barn:
Birthe Marie Jensdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------

Skørring sogn
Skørring sogn består af lokaliteten: Skørring og Rohde
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1567, 201, 4 november 1767, Skørring
Johan Pedersens moder var død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1568, 224, 5 maj 1769, Skørring
Zidsel Sørensdatter, død
Anders Jensen Bielet, enkemand
Deres børn:
Jens Andersen, 4 år
Lise Andersdatter, 20 år
Else Andersdatter, 10 år
Maren Andersdatter, 7 år
Morbroder Mogens Sørensen fra Toustrup? Og moderens søsters mand Anders Nielsen fra Klintrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1569, 243, 5 maj 1769, Skørring
Karen Jensdatter, død
Peder Frandsen, enkemand
Deres børn:
Frands Pedersen, 30 år i Sjelle
Jens Pedersen, 27 år
Voldborg Pedersdatter ~ Søren Jensen i Skørring
Johanne Pedersdatter, 25 år
Anne Pedersdatter, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1570, 254, 16 februar 1770, Skørring
Mette Pedersdatter, død
Thomas Nielsen, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Karen Jensdatter i Skørring, 40 år med laugværge Niels Knudsen
Maren Jensdatter, 36 år ~ Jens Pedersen inderstehusmand i Dallerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1571, 274, 10 april 1770, Skørring
Christen Sørensen, død, ungkarl
Arvinger var hans søskende:
1)  Jens Sørensen, død
1a) Albret Jensen, 13 år
1b) Kirsten Jensdatter, 17 år
2)  Zidsel Sørensdatter ~ Anders Hansen i Sjelle
3)  Anne Sørensdatter, død
3a) Jens Pedersen, 13 år
3b) Birthe Pedersdatter, 17 år
3c) Kirsten Pedersdatter, 13 år
Fader til de 3 sidste Peder Jensen Rimmer i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1572, 319, 19 januar 1771, Skørring
Maren Laursdatter, død
Jens Madsen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 18 år
Mads Jensen, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1572, 367, 28 juni 1773, Skørring
Karen Jensdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Karen Pedersdatter, 15 år
Søren Pedersen, 12 år
Rasmus Pedersen, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1572, 428, 5 marts 1775, Skørring
Niels Rasmussen, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1573, 534, 26 august 1778, Skjoldberghuset, Skørring sogn
Jens Hiort, død
Giertro Christine Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Jensen Hiort, 3 år
Peder Jensen Hiort 1 ½ år
Formynder var farbroder Anders Jørgensen i Fillerup på Rathlovgaards Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1574, 557, 14 oktober 1779, Skørring
Rasmus Laursen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Rasmussen, 18 år
Laurs Rasmussen, 15 år
Niels Rasmussen, 11 år
Anders Rasmussen, 8 år
Jens Rasmussen, 2 år
Født værge for børnene deres farbroder Mads Olesen i Stjær
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1575, 581, 28 oktober 1779, Skørring
Afkald:
Peder Christensen af Farre på egne og Søren Nielsen i Herskind på sin hustru Giertrud Christensdatters vegne gav afkald på arv efter moderen Karen Jensdatter i Skørring ~ stedfader Niels Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1576, 588, 6 februar 1780, Rohde, Skørring sogn
Karen Nielsdatter, død
Morten Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Mortensen, 12 år
Niels Mortensen, 8 år
Knud Mortensen, 3 år
Farbroder Jens Jensen i Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1577, 611, 18 oktober 1779, Skørring
Søren Christen Leth, død, ungkarl
Hans arvinger:
1)  halvbroder Rasmus Christensen, 21 år
2)  søster Karen Christensdatter ~ skomager i København
3)  søster Maren Christensdatter, 28 år
4)  søster Jacobine Christensdatter ~ Søren Jensen Juul, husmand i Ravnsholt på Constantinsborg Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1578, 650, 11 december 1781, Skørring
Maria Dorthea, død
Jørgen Drachmann, enkemand
Deres børn:
Poul Jørgensen, 16 år
Jacob Jørgensen, 14 år
Christen Peter, 7 år
Daniel Jørgensen, 5 år
Anne Kirstine Jørgensdatter, 12 år
Maren Jørgensdatter, 9 år
Magrethe Elisabeth Jørgensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1579, 677, 30 april 1782, Skørring
Else Christensdatter, død
Mads Christensen, enkemand
Deres børn:
Christen Madsen, 10 år
Peder Madsen, 3 år
Maren Madsdatter, 7 år
Morbroder Niels Christensen i Skørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1580, 682, 28 maj 1782, Skørring
Kirsten Nielsdatter, død
Hendes børn med 1 mand Jens Michelsen:
1)  Michel Jensen, 50 år ~ i Farre
2)  Anders Jensen, 41 år ~ i Skørring
3)  Else Jensdatter, 36 år, ugift
4)  Zidsel Jensdatter, 32 år ~ Laurs Jensen, husmand i Moldrup
Barn af sidste ægteskab med Niels Jensen, død:
Anne Nielsdatter, 27 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1581, 724, 14 august 1783, Skørring
Kirsten Rasmusdatter, død
Rasmus Rasmussen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helsøster Maren Rasmusdatter ~ Søren Laursen i Såring
2)  helsøster Anne Rasmusdatter ~ Søren Sørensen, husmand i ?
3)  halvbroder Christen Rasmussen, ungkarl
4)  halvsøster Anne Rasmusdatter ~ Søren Hansen i Skørring
5)  Edel Rasmusdatter ~ Peder Pedersen i Farre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1582, 735, 23 september 1783, Skørring
Kontrakt mellem 3 børn:
Niels Rasmussen, Karen Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter og deres moder Johanne Rasmusdatter om ophold
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1583, 735, 10 oktober 1783, Rohde, Skørring sogn
Skifte mellem:
Maren Andersdatter og Knud Rasmussen,
Børn med 1 mand Søren Mogensen:
Else Sørensdatter ~ Hans Jørgensen i Fredericia
Anne Marie Sørensdatter i Vartov Hospital i København
Johanne Sørensdatter ~ Christen Christensen gårdmand i Skørring
Anne Sørensdatter ~ Peder Jensen, på stedet
Ellen Sørensdatter ~ Christen Frandsen, gårdmand i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1584, 810, 22 juni 1785, Rohde, Skørring sogn
Jens Albertsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 8 år
Anders Jensen, 1 år
Karen Jensdatter, 14 år
Morbroder Peder Rasmussen i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1585, 826, 9 maj 1785, Rohde, Skørring sogn
Morten Jensen, død
Dorthe Jørgensdatter, enke
Børn med tidligere hustru Karen Nielsdatter:
Jens Mortensen, 17 år
Niels Mortensen, 12 år
Farbroder Jens Jensen af Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1586, 863, 7 maj 1786, Skørring
Johanne Rasmusdatters datter var gift med Laurs Pedersen, nu enkemand. Afdødes broder Niels Rasmussen
-------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1587, 869, 12 maj 1786, Skørring
Hans Pedersen, død
Anne Sophie Laursdatter, død
Deres børn:
Peder Hansen, Laurs Hansen, Christiane Hansdatter, Anne Johanne Marie Hansdatter og Ingborg Hansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1588, 875, 30 oktober 1786, Skørring
Søren Jensen Smed, død
Kirsten Andersdatter, enke
Afdødes udarvinger:
1)  helsøster Maren Jensdatter, ugift opholdende sig i Nyegaard i Dover sogn ved Skanderborg
2)  halvbroder Rasmus Jensen, sammested 27 år
3)  halvsøster Mette Jensdatter, ugift og hos gårdmand Jens Rasmussen i Sielle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1589, 887, 22 september 1786, Skørring
Søren Christensen, død
Christiane Hansdatter, enke
Deres barn:
Søren Sørensen, født marts 1787
Mette Sørensdatter, 5 år
Farbroder Rasmus Christensen af Skørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1590, 895, 24 januar 1787, Skørring
Peder Mortensen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Morten Pedersen, 23 år
Helle Pedersdatter, 14 år
Magaretha Pedersdatter, 10 år
Enkens broder Jørgen Jensen fra Skørring
--------------------------------------------------------------------------------

Skovby sogn
Skovby sogn består af lokaliteterne: Skovby
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1591, 286, 27 februar 1770, Skovby
Karen Nielsdatter, død
Jens Andersen, enkemand
Ingen livsarvinger
1)  broder Frands Nielsen, død, Glatved
1a) Niels Frandsen, 6 år
1b) Anna Helena Frandsdatter, 10 år
2)  Kirsten Nielsdatter, død
2a) Jens Nielsen, tjenende Frederich Rabe i Borum
2b) Anne Nielsdatter
3)  søster Nicolai Davidsens enke Ingeborg Nielsdatter i Farre
4)  halvbroder Jens Nielsen Brandes i Århus
5)  halvsøster Anne Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
1592, 484, 19 februar 1777, Skovby
Michel Rasmussen, død
Inger Sørensdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Michelsdatter, 17 år
Birthe Michelsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1593, 522, 28 november 1777, Skovby
Søren Pedersen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Johanne Sørensdatter, 9 år
Zidsel Sørensdatter, 8 år
Anne Sørensdatter, 5 år
Søren Sørensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 18/29
1594, 591, 24 februar 1780, Skovby
Christian Olesen, død
Anna Andersdatter
Deres barn:
Christiane Christiansdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1595, 628, 23 januar 1781, Skovby
Anne Sørensdatter, død
Rasmus Sørensen, enkemand
Deres barn:
Appelone Rasmusdatter,
Afdødes broder Jens Sørensen i Vissing på Sophiendahls Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1596, 642, 8 september 1781, Skovby
Karen Nielsdatter, død
Jørgen Johansen, enkemand
Hendes børn med afdøde Mogens Sørensen:
Søren Mogensen, 11 år
Niels Mogensen, 9 år
Morbroder Knud Nielsen af Herskind
--------------------------------------------------------------------------------

Sporup sogn
Sporup sogn består af lokaliteterne: Farre
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
1597, 48, 2 maj 1721, Farre, Sporup sogn
Maren Pedersdatter, død
Peder Christensen Fuglsang, enkemand
Deres barn:
Rasmus Pedersen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
1598, 62, 14 januar 1722, Farre, Sporup sogn
63, 6 oktober 1722
Peder Christensen, død
Mette Pedersdatter, død
Børn:
1) Søn Peder Pedersen, 19 år
2) Anne Pedersdatter ~ Jens Nielsen i Farre
3) Christiane Pedersdatter ~ Rasmus Laursen i Farre,
4) Anne Marie Pedersdatter, ~ degnen Frederich Holmboe i Farre
5)  Maren Pedersdatter, død ~ Peder Fuglsang
5a) Rasmus Pedersen, 3 ½ år, hos faderen
6) Dorethe Pedersdatter, 22 år
Den afdøde mand kaldtes måske også Peder Steensen
-----------------------------------------------------------------------------

Spørring sogn
Spørring sogn består af lokaliteterne: Spørring
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1599, 748, 12 juni 1783, Spørring
Jens Christensen, død, ungkarl
Arvinger var hans søskende:
1) Maren Christensdatter ~ Jørgen Christensen i Spørring
2) Kirsten Christensdatter ~ Christen ? i Grundfør
3)  halvbroder Christen Sørensen, 17 år, hjemme hos faderen Søren Olsen i Spørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1600, 907, 9 november 1787, Spørring
Maren Christensdatter, død
Jørgen Christensen, enke
Deres børn:
Christen Jørgensen, 8 år
Kirsten Jørgensdatter, 7 år
Karen Jørgensdatter, 3 år
Faderbroder Poul Jensen i Norring var tilsynsværge
Christen Nielsen i Grundfør, som har til ægte børnenes moster
--------------------------------------------------------------------------------

Søften sogn
Søften sogn består af lokaliteterne: Søften
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1601, 214, 24 februar 1730, Søften
219, 17. marts 1730
Jens Christensen, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Jensen, 4 år
Maren Jensdatter, 7 år
Anne Jensdatter, 1 år
Søren Michelsen fra True var lavværge. Moderbroder Rasmus Pedersen i Kollens Mølle i Adslev sogn, Skanderborg amt. Faderens halvbroder Mathias Jacobsen, Søften samt Anders Clemensen, Søften og Peder Clemensen i Haar.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1602, 473, 3 december 1735, Søften
Anne Marie Jensdatter, død
Oluf Sørensen Snedker, enke
Ingen børn. Hendes fader Jens Jensen i Grundfør arver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 16/17
1603, 532, 29 april 1738, Søften
Maren Jensdatter, død 92 år gl.
Laurids Jørgensen, tidligere ægtefælle, død
Deres børn:
1) Jens Lauridsen Ladefoged, død 1732 på Clausholm, moderen arvede
2) Cathrine Lauridsdatter ~ Hans Henriksen i Søften
3) Anne Lauridsdatter, død
4)  Marie Lauridsdatter, død som spæd
Hendes uægte søn Jørgen Johansen nævnes som født for ca 63 år siden (i 1736), da afdøde tjente på en herregaard Schildstrup på Sjælland, faderen Johan Gruab. Jørgen Johansen, død, hans børn:
1)  Johan Jørgensen i Vonge
2)  Anders Jørgensen i Vonge
3)  Jørgen Jørgensen i Vonge
4)  Marie Jørgensdatter ~ Therkel Sørensen i Vonge
5) Karen Jørgensdatter ~ Michel Olesen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1604, 303, 4 maj 1750, Søften
Søren Andersen, død
Else Andersdatter, enke
De efterlod sig ikke livsarvinger
Hans broder Jens Andersen i Vejlby til stede, en søster Maren Andersdatter var indkaldt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
1605, 374, 5 marts 1753, Søften
Peder Jensen Balle, død
Kirsten Pedersdatter, enke
Søskende:
Rasmus Jensen Balle, i København
Ole Jensen Balle i Gjeding
Maren Jensdatter ~ Bertel Jensen i Tinning
Bertel Jensens søn Rasmus Bertelsen skal efter det anførte ægte sin svoger Peder Jensen Balles steddatter Anne Jensdatter og have gården i fæste
Rasmus Jensen Balle boede tilsyneladene på Christians Haun den 13 marts 1753 Han underskrev med: "Velædle Hr Forvalters pligt skyldige og ydmyge tjener"
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1606, 436, 3 april 1755, Søften
Karen Rasmusdatter, død
Søren Michelsen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 32 år
Michel Sørensen, 26 år
Jens Sørensen, 23 år
Niels Sørensen, 18 år
Anne Sørensdatter ~ Søren Jensen i Søften
Maren Sørensdatter, 27 år, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1607, 77, 13 december 1762, Søften
Anne Jensdatter, død
Niels Jensen Elgaard, enkemand
Ingen børn
1) afdødes broder Jens Jensen af Tåstrup
2) Peder Pedersen i Søften, der havde været gift med en søster, Maren Jensdatter, der var død, men efterladt sig
2a) Jens Pedersen, 17 år
2b) Anne Pedersdatter, 14 år
2c) Mette Pedersdatter, 11 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1608, 136, 23 juli 1763, Søften
Rasmus Nielsen Skrædder, død
Maren Mogensdatter, enke
Niels Rasmussen, 18 år
Enkens broder Peder Mogensen i Sabro på Ristrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1609, 143, 12 juni 1764, Søften
Giertrud Mathiasdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 30 år
Niels Nielsen, 22 år
Peder Nielsen, 19 år
Inger Nielsdatter ~ Baltzer Jensen i Søften
Maren Nielsdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1610, 170, 5 maj 1766, Søften
Christian Hiersing, død
Hans arvinger:
1)  broder Hans Hiersing i Vendsyssel
2)  Niels Hiersing i Hem i Salling
3)  Søster Cathrine Hiersing, død
3a) søn Rasmus Hørning på Jægerspris
4)  søster Madame Nille Marie ~ Rosenquist
4a) søn Terkild
4b) Catrine
4c) Christine Sophia
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1611, 214, 30 december 1768, Søften
Søren Jensen Elgaard, død
Johanne Michelsdatter, enke
Hans arvinger:
Halvbroder Christen Jensen Elgaard, 20 år
Halvbroder Jens Jensen Elgaard, 12 år
Halvsøster Kirsten Jensdatter, 16 år
Enkens broder Rasmus Michelsen af Søften
Farbroder Niels Jensen Elgaard i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1612, 344, 11 november 1772, Søften
Christen Rasmussen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Christensen, 14 år
Dorthe Marie Christensdatter, 12 år
Maren Christensdatter, 7 år
Rasmus Christensen, 3 år
Morfader fra Søften S I S var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1613, 407, 23 april 1774, Søften
Lucia Andersdatter, død
Jens Hansen, enkemand
Anders Jensen, 14 dage
Maren Jensdatter, 14 dage
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1614, 415, 6 december 1774, Søften
Anne Jørgensdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Deres børn:
Mads Pedersen, 19 år
Jens Pedersen, 17 år
Rasmus Pedersen, 5 uger
Giertrud Pedersdatter, 15 år
Kirsten Pedersdatter, 7 år
Mette Pedersdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 14/29
1615, 433, 8 februar 1776, Søften
Peder Nielsen Kaae, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Maren Pedersdatter
Laugværge var hendes fader Rasmus Sørensen i Brabrand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1617, 513, 26 juli 1777, Søften
Hans Jensen Degn, død
Anne Pedersdatter, enek
Deres børn:
Jens Hansen, 28 år
Peder Hansen, 26 ½ år
Baltzer Hansen, 18 år
Michel Hansen, 15 år
Hans Hansen, 10 år
Oluf Hansen, 7 år
Maren Hansdatter
Børnenes farbroder var Baltzer Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1618, 609, 9 Oktober 1780, Søften
Knud Pedersen, død
Maren Nielsdatter, enke
Arvinger:
Hans moder Maren Mogensdatter ~ Niels Mathiassen i Søften
Broder Mogens Pedersen i Kasted på Kærbygaard Gods
Halvsøster Karen Pedersdatter ~ Christen Olesen i Søften på Ristrup Gods
Lavværge Hans Jacobsen af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1619, 657, 10 januar 1782, Søften
Jens Jensen, død
Dorthe Andersdatter, enke
Fællesbørn:
Laurs Jensen, husmand i Vejlby på Marselisborg Gods
Jens Jensen, som er tåbelig og hos moderen
Margrethe Jensdatter, 32 år, tjener i Vejlby
datter ~ Jens Andersen, hyrde i Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1620, 697, 27 juli 1782, Søften
Niels Nielsen, død
Christiane Nielsdatter, enke
Fællesbarn:
Bodil Nielsdatter, 3 år
Lavværge Hans Jacobsen af Søften
Formynder, morfaderen Niels Christensen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1621, 706, 30 november 1782, Søften
Afkaldserklæring.
Christiane Nielsdatter gav afkald på yderligere efter sin sal. Moder Bodil Thomasdatter, idet hun havde modtaget sine sal. Forældres hus og indbo og levende kreaturer
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1622, 730, 3 maj 1782, Søften
Inger Poulsdatter, død
Niels Christensen, død 4 år tidligere
Deres arvinger:
Niels Christensens 2 sønner med Maren Olesdatter:
1)  Søren Nielsen, 32 år i Kasted på Skaarupgaards Gods
2)  Ole Nielsen, 30 år, i Elev på Skaarupgaards Gods
De havde ikke tidligere fået arv efter deres fader
Inger Poulsdatters arvinger var:
1)  søster Anne Poulsdatter, død
1a) Niels Nielsen, husmand i Søften, død under skiftet
1aa) Bodil Nielsdatter, 4 år
2)  halvbroder Niels Rasmussen som avlet uden ægteskab, han død, efterladt i 1 ægteskab med Anne Pedersdatter:
2a) Søren Nielsen, nogle tredive år i Årslev, ugift, får hospitals hold
2b) Jens Nielsen over 30 år, skrædder i Årslev
2c) Peder Nielsen over 30 år, tjener i Årslev
2d) Birthe Nielsdatter ~ husmand Thomas Pedersen i Brabrand
2e) Mette Nielsdatter ~ gårdmand Anders Byriel i Voldby
2f) Birthe Johanne Nielsdatter ~ snedker Jens Sørensen i Lillering
2g Anne Rasmusdatter (Nielsdatter) ~ Jens Sørensen, smed i Årslev, død:
2ga) Anna Jensdatter
2gb) Anna Marie Jensdatter
I andet ægteskab med Anne Rasmusdatter:
1)  Anne Nielsdatter ~ Niels Jensen i Galten, drejelsvæver
2)  Anne Marie Nielsdatter ~ Poul Nielsen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1623, 778, 14 juli 1784, Søften
Anders Munch, død
Dorthe Laursdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen, 12 år
Christen Andersen, 8 år
Laurs Andersen, 5 år
Rasmus Andersen, 2 år
Anne Andersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1624, 779, 14 juli 1784, Søften
Anne Rasmusdatter, enke, død
Hendes børn:
Inger Laursdatter ~ Therkild Knudsen i Skørring
Anne Laursdatter ~ Peder Hansen på stedet
Mette Laursdatter ~ Jacob Andersen i Skørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1625, 829, 30 maj 1785, Søften
Dorthe Andersdatter, død
Hendes børn:
Laurs Jensen, 36 år, gift og opholdende sig i Vejlby
Jens Jensen, 40 år her på stedet
Maren Jensdatter ~ Jens Andersen, husmand i Kvotrup
Magrethe Jensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1626, 892, 12 januar 1787, Søften
Dorthe Laursdatter, død
Anders Jensen Munk, førhen død, 3 år siden
Deres børn:
Jens Andersen, 14 år
Laurs Andersen, 8 år
Anne Andersdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1627, 897, 12 juli 1787, Søften
Anna Larsdatter, død
Peder Hansen, enkemand
Børn:
Kirsten Pedersdatter, 9 år
Anne Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1628, 13, 30. Juni 1792, Søften
Anne Dorethea Christensdatter, død
Albreth Christiansen, enkemand
Deres barn:
Ditlev Albrethsen, 3 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1629, 14, 13. Oktober 1792, Søften
Anne Pedersdatter, død
Peder Andersen, enkemand
Deres børn:
Anders Pedersen, 11 år
Peder Pedersen, 9 år
Anne Pedersdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1630, 15, 19. December 1792, Søften
15, 18. Januar 1793
19, 7. Oktober 1793
30. 27. Juni 1794
Peder Jensen, død
Zara Pedersdatter, enke
Hans børn med afdøde tidligere hustru Anne Jørgensdatter:
Jens Pedersen, myndig, husmand i Gjeding
Mads Pedersen, myndig, bortrømt for 14-15 år siden
Rasmus Pedersen, 18 år, tjener i Grundfør
Giertrud Pedersdatter ~ Jens Hansen i Grundfør
Kirsten Pedersdatter ~ Niels Andersen i Grundfør
Mette Pedersdatter, 20 år, tjenende Niels Andersen i Grundfør
Lavværge Søren Hattemager af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1631, 21, 8. Oktober 1793, Søften
Kirsten Jensdatter, død
Hendes barn:
Maren Sørensdatter, 2 ½ år, født udenfor ægteskab
Født værge Niels Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1632, 29, 3. Maj 1794, Søften
Laurs Hansen, død
Hans arvinger:
søster Bodil Marie Hansdatter på Engelberggaarden i Grundfør mark
søster Dorthe Hansdatter ~ Søren Kold i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1633, 29, 5. Maj 1794, Søften
Anna Nielsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  helbroder Jens Nielsen Kaae i Søften
2)  halvbroder Peder Nielsen Kaae, død
2a) Maren Pedersdatter ~ Søren Sørensen i Søften
2b) Ingeborg Pedersdatter, 17 år
3) halvsøster Maren Nielsdatter i Storring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1634, 32, 27. September 1794, Søften
Clemen Pedersen, død
Anna Christensdatter, død
Deres børn:
Christen Clemensen, fæstegårdmand i Søften
Rasmus Clemensen, 18 år
Helle Clemensdatter ~ Peder Pedersen i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1635, 33, 27. September 1794, Søften
Ungkarl Rasmus Pedersen, død
Hans søskende arver:
1) broder Mads Pedersen
2)  broder Jens Pedersen i Gjeding
3)  søster Giertrud Pedersdatter ~ Jens Hansen i Grundfør
4)  søster Kirsten Pedersdatter ~ Niels Andersen i Grundfør
5) søster Mette Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1636, 34, 23. December 1795, Søften
Zara Jensdatter, død
Jacob Laursen, enkemand
Deres barn:
Laurs Jacobsen, 4 år
Søster til afdøde Mette Jensdatter i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1637, 35, 6. Februar 1796, Søften
36, 16. Marts 1796
Rasmus Pedersen, død
Kirsten Thomasdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helsøster Dorthe Pedersdatter ~ gårdmand Christen Rasmussen i Grundfør
2) Margrethe Pedersdatter ~ drejelsvæver Jens Madsen i Grundfør
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1638, 46, 3. Juni 1797, Søften
49, 20. December 1797
Jens Baltzersen, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 15 år
Peder Jensen, 11 år
Maren Jensdatter, 6 år
Karen Jensdatter, 4 år
Inger Jensdatter, ½ år
Enkens broder Rasmus Pedersen af Søften
Farbrødre Niels og Søren Baltzersen begge af Søften
Enkens fæstemand Bonne Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1639, 47, 3. Juni 1796, Søften
48, 7. Juni 1796
Søren Andersen, død
Hans barn:
Birthe Sørensdatter ~ Laurs Haugaard i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1640, 52, 29. November 1798, Søften
Kirsten Pedersdatter, død
Jens Lassen, enkemand
Søskende:
1) broder Søren Pedersen, myndig, i Søften
2) søster Ellen Pedersdatter, 29 år
3) søster Helle Pedersdatter, 26 år, tjener Jørgen Nielsen i Ølsted
4) søster Maren Pedersdatter, 22 år, tjener Rasmus Holm
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
1641, 82, 1. Oktober 1801, Søften
88, 20. November 1801
Niels Sørensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres barn:
Søren Nielsen, 21 år
Enkens halvbroder Søren Rasmussen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1642, 61, 5. November 1804, Søften
64, 21. December 1804
Rasmus Jensen, død
Karen Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Rasmussen, 9 år
Johanne Rasmusdatter, 14 år
Maren Rasmusdatter, 2 år
Lavværge Søren Nielsen af Ølsted
Formynder farbroder Søren Jensen af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1643, 62, 5. November 1804, Søften
65, 29. December 1804
Inger Pedersdatter, død
Bonne Rasmussen, enkemand
Hendes børn:
Søren Jensen, 23 år
Peder Jensen, 18 år
Karen Jensdatter, 10 år
Inger Jensdatter, 8 år
Kurator Niels Baltzersen i Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1644, 63, 19. December 1804, Søften
65, 28. December 1804
68, 22. December 1806
69, 27. December 1806
Kirsten Pedersdatter, død
Peder Mathisen, enkemand (hans fødenavn er Peder Nielsen og kaldes Peder Nielsen, Peder Mathiassen og kombinationer. Moderen hed Mathiasdatter)
Deres børn:
Christen Pedersen, 29 år
Niels Pedersen, 24 år
Søren Pedersen, 21 år
Peder Pedersen, 19 år
Mathias Pedersen, 17 år
Thomas Pedersen, 14 år
Gertrud Helene Pedersdatter, 6 år
Måske er Christen Pedersen, søn af Peder Nielsen, enkens 1. Mand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1645, 71, 4. Maj 1807, Søften
74, 30. December 1807
Kirsten Thomasdatter, død
Johan Frandsen, enkemand
Deres børn:
Ancher Johansen, 3 år
Anna Johansdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1646, 79, 8. Januar 1810, Søften
80, 14. December 1810
Jens Poulsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Jensen, 5 år
Poul Jensen, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1647, 80, 31. Maj 1810, Søften
81, 31. December 1810
Jens Hansen, død
Dorthe Christensdatter, død
Deres børn:
Enke Kirsten Jensdatter i Søften
Anders Jensen af Kvotrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1648, 80, 8. Juli 1810, Søften
Niels Sørensen, død
Anne Katrine Sørensdatter, enke
Hun begærede uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8 (jeg tror dette hører sammen med skiftet 31. maj 1810 efter Jens Hansen og Dorthe Christensdatter. Jens Jensen er fejllæsning eller fejlskrift)
1649, 81, 14. December 1810, Søften
Jens Jensen, død
Deres børn:
Anders Jensen, 36 år
Kirsten Jensdatter, enke ~ Jens Poulsen
Lavværge Niels Baltzersen
--------------------------------------------------------------------------------

Tilst sogn
 
Tilst sogn består af lokaliteterne: Tilst, Brendstrup
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
1650, 98, 3 august 1724, Brendstrup, Tilst sogn
101, 14 september 1724 (4/17)
Anders Rasmussen Brendstrup, død
Margrethe Ollufsdatter, enke
Deres børn:
Jens Andersen Lassen, 18 år
Rasmus Andersen, 9 år
Formynder var morbroderen Jens Ollesen i Århus
Skøde fra 1680 til afdødes fader Rasmus Lassen nævnes, kiøbsbrev fra 1700 vedrørende afdøde nævnes.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
1651, 145, 6 marts 1726, Brendstrup, Tilst sogn
Poul Rasmussen, død
Mette Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Poulsen, som havde fæste på den halve gård
Michel Poulsen Lassen, 17 år
Johanne Poulsdatter ~ Simon Simonsen ved Herningholm
Anne Poulsdatter, 15 år
Marie Poulsdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1652, 155, 1 juli 1743, Brendstrup, Tilst sogn
Karen Nielsdatter, død
Rasmus Poulsen, enkemand
Deres børn:
Anders Rasmussen, 7 aar
Mette Rasmusdatter, 10 år
Morbroder Niels Nielsen af Kasted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1653, 259, 15 Maj 1748, Tilst
Ove Mogensen, død
Karen Olesdatter, enke
Ingen børn. Arvinger var:
Hans moder Anne Poulsdatter opholdende sig i Stautrup
Søskende: Clemmen Mogensen i Stautrup
Jens Mogensen, tjenende i Stautrup hos broderen
Søren Mogensen, 31 år, tjener i Enslev
Maren Mogensdatter ~ Ole Ovesen i Vejlbye
Birte Mogensdatter ~ Peder Thommessen af Slet
Poul Mogensen i København, død for nylig efterladt sig 2 børn:
Hans Mogensen, rejst til Amsterdam for mange år siden, ingen vidste om han levede eller var død
Lavværge Anders Michelsen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1654, 269, 12 februar 1749, Tilst
Anne Sørensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Arvinger:
Afdødes moder Bodil Jensdatter, Michel Nielsens hustru i Årslev og afdødes søskende:
Jens Sørensen, 17 år
Søren Sørensen, 15 år
Maren Sørensdatter ~ Jens Justsen i Stjær
Kirsten Sørensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
1655, 533, 12 maj 1759, Tilst
Peder Nielsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Niels Pedersen, 7 år
Søren Pedersen, 3 år
Anne Pedersdatter, 9 år
Maren Pedersdatter, 5 år
Zidsel Pedersdatter, 6 uger
Farbrødre Niels Nielsen og Michel Nielsen i Årslev var formynder
Lavværge Jens Rasmussen fra Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
1656, 545, 6 august 1759, Tilst
Christen Rasmussen, ungkarl, Tilst, død
tjente hos sin fæstemø i Tilst Anne Nielsdatter
Søskende:
Jørgen Rasmussen, 25 år
Kirsten Rasmusdatter
Maren Rasmusdatter
Øllegaard Rasmusdatter ~ Rasmus Pedersen i Tinning
Envold Nielsen af Norring Mølle var stedfader og formynder
Fæstemøen med lavværge Jens Rasmussen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1657, 184, 13 oktober 1766, Tilst
Mette Jensdatter, død
Poul Bægaard, død
Deres børn:
1)  Anne Poulsdatter ~ Niels Nielsen i Tilst, hun død
1a) Niels Nielsen, 14 år
2)  Inger Poulsdatter ~ Niels Christensen i Elev på SKaarupgaard Gods
3)  Hendes slegfredsøn Niels Rasmussen avlet før ægteskabet med Poul Bægaard, men død
3a) Søren Nielsen
3b) Peder Nielsen
3c) Jens Nielsen
3d) Birthe Nielsdatter
3e) Mette Nielsdatter
3f) Maren Nielsdatter
3g) Birthe Nielsdatter
3h) Johanne Nielsdatter
3i) Anne Nielsdatter
3j) Anne Marie Nielsdatter
alle levende og ugifte og tilstede ved deres moder Anne Rasmusdatter og værge Jens Thomassen skoleholder af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------

Trige sogn
Trige sogn består af lokaliteterne: Trige og Herst
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1658, 449, 2 marts 1735, Trige
Rasmus Jensen Skriver, død
Anna Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Maren Rasmusdatter, 10 år
Jens Rasmussen, 4 år
Karen Rasmusdatter, 8 år
Lavværge Rasmus Christensen
Farbroder til børnene Niels Jensen Skriver i Gjeding
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
1659, 513, 15 januar 1738, Trige
Bodil Nielsdatter, død
Søren Olesen, enkemand
Deres barn:
Ellen Sørensdatter, 5 år
Farbrødre Peder Olesen og Jens Olesen i Haldum, Rasmus Olesen i Trige, Niels Nielsen i Herst er morbroder.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1660, 262, 12 juli 1748, Trige
Niels Rasmussen, husmand, død
Maren Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Rasmus Nielsen, 15 år
Mette Nielsdatter, 10 år
Lavværge Rasmus Sørensen fra Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1661, 317, 9 marts 1751, Trige
Karen Clemensdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
Fællesbørn:
Christen Rasmussen, 28 år
Maren Rasmusdatter, 22 år
Karen Rasmusdatter, 19 år
Christen rasmussen havde overtaget fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1662, 411, 30 januar 1754, Trige
Christen Jensen, skovfoged, død
Maren Pedersdatter, enke
Ingen børn Hans søskende:
Broder Palle Jensen i Løgstør
Christoffer Jensen som er bortrømt fra godset
Niels Jensen, tjener i Trige, 26 år
Mette Jensdatter ~ Søren Smed i Tvede på Gjesinggård gods
Lavværge var Rasmus Sørensen af Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1663, 468, 24 december 1756, Trige
Dorthe Olufsdatter, død
Christen Rasmussen, enke
Børn:
Olle Christensen, 12 år
Anne Christensdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1664, 476, 1 juni 1757, Trige
Knud Thomassen skovfoged, død
Maren Pedersdatter, enke
Arvinger:
Afg Anders Thomassens børn i Haar
Søster Maren Thomasdatter i Grundfør
søsterdatter Maren Sørensdatter i Haar
Lavværge Søren Olesen i Trige
Poul Pedersen fra Haar på sine stedbørns vegne og Maren Sørensdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1665, 505, 30 september 1758, Trige
Niels Justsen, død
Maren Jensdatter, enke
6 børn:
Anders Nielsen, 25 år
Jens Nielsen, 15 år
Rasmus Nielsen, 13 år
?? Nielsdatter, 21 år
Maren Nielsdatter, 19 år
Dorthe Nielsdatter, 13 år
Farbroder Jens Justsen i Ølsted var formynder, morbroder Anders Jensen, Trige formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1666, 40, 21 september 1761, Trige
Søren Olesen, død
Inger Pallesdatter, enke
1. ægteskab:
Ellen Sørensdatter ~ Christen Rasmussen i Trige
2. ægteskab:
Ole Sørensen, 22 år
Palle Sørensen, 14 år
Jørgen Sørensen, 7 år
Bodil Sørensdatter, 20 år
Kirsten Sørensdatter, 18 år
Mette Sørensdatter, 16 år
Enkens broder, Jørgen Pallesen i Foldby var lavværge
Farbroder Rasmus Olesen i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1667, 524, 29 november 1777, Trige
Kirsten Pedersdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Barn:
Kirsten Nielsdatter, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1668, 547, 8 marts 1779, Trige
Helle Pedersdatter, død
Niels Groersen, enkemand
Deres børn:
Peder Nielsen, 7 år
Maren Nielsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1669, 648, 16 November 1781, Trige
Kirsten Mortensdatter, død
Poul Jensen, enkemand
Arvinger:
Hendes moder Elsebeth Hansdatter i Hasle
Hendes broder Hans Mortensen, Ølsted sogn, Kærbygaard Gods
Søster Johanne Mortensdatter ~ Kalundborg
Søster Else Mortensen, ugift i Ølsted
Søster Mette Mortensdatter i Ølsted
Helle Mortensdatter i Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1670, 763, 30 marts 1784, Trige
Christen Rasmussen, død
Ellen Sørensdatter, enke
Børn:
Rasmus Christensen, 28 år, der har fæst på den halve gård
Søren Christensen, 16 år
Jens Christensen, 12 år
Karen Christensdatter ~ Christen Sørensen i Spørring
Bodil Christensdatter ~ Jens Laursen i Spørring
Lavværge Ole Sørensen af Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1671, 774, 5 juli 1784, Trige
Maren Rasmusdatter, død
Laurs Rasmussen, enke
Deres børn:
Søren Laursen, 5 år
Anne Laursdatter, 1/2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1672, 802, 21 januar 1785, Trige
Niels Jensen, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Barn:
Jens Nielsen, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1673, 821, 16 april 1783, Trige
Niels Groersen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Børn i 1. ægteskab med Helle Pedersdatter:
Peder Nielsen, 12 år
Maren Nielsdatter, 14 år
2.  ægteskab med Maren Rasmusdatter:
Rasmus Nielsen 2 år
Helle Nielsdatter, 5 år
Morbroder var Rasmus Rasmussen fra Terp, til de 2 førstnævnte børn, deres morbroder Søren Pedersen af Trige og lavværge Peder Rasmussen fra Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1674, 919, 29 juli 1788, Trige
Anne Mariager, død
Jens Pedersen, enkemand
Deres børn:
Thomas Jensen, 30 år
Christen Jensen, 24 år
Søren Jensen, 18 år
Maren Jensdatter, 22 år
Anne Jensdatter, 28 år
Kirsten Jensdatter, 30 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1675, 4, 6. Juli 1791, Trige
Laurs Rasmussen, død
Ane Christensdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Søren Laursen, 12 år
Anne Laursdatter, 9 år
Hans børn med enken:
Maren Laursdatter, 5 år
Karen Laursdatter, 3 år
Enkens stedfader Søren Olesen af Selling
Farbroder Rasmus Rasmussen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1676, 17, 25. April 1793, Trige
Engel Pallesdatter, død
Søren Olesen, tidligere død
Deres børn:
1) Ole Sørensen, 55 år i Trige
2)  Palle Sørensen, død,
2a) Frands Pallesen, 16 år
2b) Søren Pallesen, 11 år
2c) Engel Kirstine Pallesdatter, 14 år
2d) Mette Kirstine Pallesdatter, 4 år
3)  Jørgen Sørensen, 38 år, i Horup på Skaarupgaard Gods
4)  Bodil Sørensdatter ~ Rasmus Nielsen, gårdmand i Pannerup
5)  Kirsten Sørensdatter ~ gårdmand Jens Rasmussen i Trige, hun død
5a) Søren Jensen, 28 år
5b) Knud Jensen, 18 år
5c) Rasmus Jensen, 13 år
5d) Niels Jensen, 10 år
5e) Maren Jensdatter, 26 år ~ Rasmus Christensen i Trige
5f) ?Mette Jensdatter ~ Søren Nielsen Smed i Hjortshøj
5g) Anne Jensdatter ~ Jørgen Hansen Skrædder i Trige
Stedfader til Palle Sørensens børn var Hans Nielsen i Aaboe
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1677, 19, 25. April 1793, Trige
Jens Pedersen, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
1) Thomas Jensen, 40 år, i Trige
2) Christen Jensen, 27 år, i Søften
3) Søren Jensen, 24 år i Casted
4) Kirsten Jensdatter, død ~ Jens Christensen i Ølsted
4a) Rasmus Jensen, 5 år
4b) Mette Jensdatter, 11 år
5)  Anne Jensdatter ~ Søren Jensen i Hasle
6)  Johanne Jensdatter ~ Niels Sørensen i Trige
7)  Maren Jensdatter, 23 år, hos enken
Lavværge var Christen Rasmussen af Tilst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
1678, 44, 17. Marts 1797, Trige
45, 17. Maj 1797
Jens Sørensen Tost, død
Anne Christensdatter, enke
Ingen livsarvinger
Afdødes fader Søren Hansen i Todberg, der var vist et par brødre også, men der blev intet at arve
Enkens stedfader Søren Olesen i Selling
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1679, 53, 12. Oktober 1799, Trige
54, 15. November 1799
Ole Jespersen, død
Birthe Olesdatter, enke
Deres børn:
Jesper Olesen, 5 år
Søren Olesen, 1 år
Maren Kirstine Olesdatter, 2 år
Farbroder Anders Jespersen i Herst
Enkens fader Ole Sørensen af Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1680, 55, 2. Oktober 1800, Trige
Anders Nielsen, død
Ingeborg Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Christen Nielsen i Skjoldelev
2)  broder Jens Nielsen i Skjoldelev
3)  søster Anne Nielsdatter i Søften, enke efter
4)  søster Kirsten Nielsdatter ~ Hans Pedersen i Søften
5)  søster Johanne Nielsdatter ~ Erich Pedersen i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
1681, 56, 2. Oktober 1800, Trige
Laurs Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Laursdatter, ½ år
Afdødes fader Rasmus Jensen af Ølsted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 4/9
1682, 92, 9. December 1801, Trige
Maren Jensdatter, død
Rasmus Christensen, enkemand
Deres børn:
Ellen Kirstine Rasmusdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1683, 121, 24. Juni 1802, Trige
124, 23. Juli 1802
Anne Christensdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes børn:
Maren Laursdatter, 16 år
Karen Laursdatter, 13 år
Børnenes farbroder Rasmus Rasmussen i Norring
Christen Sørensen i Selling var børnenes morbroder
Børnene havde arv indestående fra skifte af 6. Juli 1791 efter deres fader
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1684, 467, 29. September 1842, Herst, Trige
Ingeborg Jensdatter, død (1833)
Søren Jensen, enkemand
Deres barn:
Ane Sophie Sørensdatter, 20 år
Morbroder husmand Jørgen Jensen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------

Vejerslev sogn
 Vejerslev sogn betår af lokaliteten: Borre

 
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 15/17
1685, 478, 8 juli 1757, Borre, Vejerslev sogn
Mette Christensdatter, død i Lading
Jens Rasmussen, enkemand i Borre
Deres børn:
Frederich Jensen, 23 år, tj. i Lading
Rasmus Jensen, 22 år, tj. i Lading
Christen Jensen, 18 år, tj. i Fajstrup
Maren Jensdatter, 15 år, tj i Lading
Christian Jensen tj. i Lading
--------------------------------------------------------------------------------

Vitten sogn
 Vitten sogn består af lokaliteten: Vitten
 

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
1686, 111, 26 september 1724, Vitten
Laurs Jensen Bach, død
Anne Rasmusdatter, enke
Fællesbarn:
Maren Laursdatter, 3 ½ år
Farbrødre Niels Jensen og Jesper Jensen begge boende i Vitten. På enkens vegne hendes kæreste Rasmus Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1687, 227, 19 januar 1729, Vitten
Anne Rasmusdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Hendes barn i 1. ægteskab med Laurs Jensen:
Maren Laursdatter, 9 år
Nævnt er barnets farbrødre : Niels Jensen Bach, Jesper Jensen Bach og Niels Jensen Paderup alle af Vitten. Jens Rasmussen er nævnt som morbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
1688, 267, 24 oktober 1730, Vitten
Niels Lydichsen, død
Karen Nielsdatter, enke
Ingen børn, afdødes eneste søster Maren Lydichsen ~ Christen Nielsen i Lyngå. Jens Sørensen Stolde i Hadsten var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
1689, 302, 3 april 1732, Vitten
Peder Simonsen, død
Anne Rasmusdatter Munck, enke
Fællesbørn:
Peder Pedersen, 20 år
Rasmus Pedersen, 16 år
Karen Pedersdatter, 28 år
Else Pedersdatter, 22 år
Lavværge Niels Thomassen i Vitten, Niels Lassen formynder for børnene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
1690, 316, 17 oktober 1732, Vitten
Christen Sørensen, død
Maren Mortensdatter, enke
Deres børn:
Morten Christensen, 25 år
Kirsten Christensdatter, 25 år
Hustruens datter i tidligere ægteskab, Mette Nielsdatter var i Lyngå.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 10/17
1691, 319, 17 oktober 1732, Vitten
Thomas Nielsen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Niels Thomassen, 26 år
Jens Thomassen, 23 år
Karen Thomasdatter ~ Niels Olesen
Anne Thomasdatter, 28 år
Mette Thomasdatter, 13 år
Jens Knudsen i Tinning, enkens svoger og lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 13/17
1692, 432, 5 august 1734, Vitten
Peder Jensen Stolde, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 9 år
Maren Pedersdatter, 7 år
Karen Pedersdatter, 5 år
Johanne Pedersdatter, 3 ½ år
Anne Pedersdatter, 1 ½ år
Mette Pedersdatter, 7 uger
Enkens fader Rasmus Knudsen af Vitten. Formyndere Rasmus Rasmussen af Brundt og Knud Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
1693, 45, 31 juli 1740, Vitten
Niels Nielsen, død
Else Michelsdatter, død
Mandens søskende:
Halvbroder Jens Nielsen, 16 år
helsøster, Johanne Nielsdatter, 28 år
Konens Søskende:
broder Christen Michelsen i Sjælland?
Peder Michelsen i Tinning
Karen Michelsdatter ~ Jens Rasmussen Vitten
Anne Michelsdatter ~ Morten Jensen i Tinning
Formynder Jesper Jensen Bach i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1694, 123, 18 august 1742, Vitten
Jens Rasmussen Amme, død
Karen Michelsdatter, også død
Fællesbørn:
Rasmus Jensen, 13 år
Michel Jensen, 10 år
Børnenes morbroder Peder Michelsen af Tinning til stede
Niels Paderup til stede som formynder på fædrene side
Michel Michelsen overtog igen fæstet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1695, 124, 18 august 1742, Vitten
Johanne Pedersdatter, død
Jørgen Madsen Skrædder, enkemand
Fællesbørn:
Christen Jørgensen, 11 år
Anne Marie Jørgensdatter, 2 år
Jesper Bach var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1696, 125, 18 august 1742, Vitten
Margrethe Nielsdatter, død
Rasmus Jensen Kiær, enkemand
Fællesbørn:
Jens Rasmussen, 16 år
Niels Rasmussen, 14 år
Jens Rasmussen, 8 år
Erich Rasmussen, 5 år
Anne Rasmusdatter, 12 år
Karen Rasmusdatter, 2 år
Afdødes morbroder, Thomas Nielsen Skriver i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1697, 153, 11 juni 1743, Vitten
Maren Therkildsdatter, død
Jens Thomassen, enke
Fællesbarn:
Maren Jensdatter, 10 uger
Barnets mosters mand Niels Sørensen Wildsted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1698, 154, 11 juni 1743, Vitten
Kirsten Christensdatter, død
Jens Lassen, enkemand
Fællesbørn:
Niels Jensen, 6 år
Christen Jensen, 5 år
Morbrødre Morten Christensen og Rasmus Kiær begge i Vitten var formyndere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1699, 179, 11 juni 1744, Vitten
Ellen Jensdatter, død
Niels Michelsen Tinning, enkemand
Barn:
Maren Nielsdatter, 9 uger gl
Formynder Niels Rasmussen i Vitten, der var barnets mosters mand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1700, 180, 18 juni 1744, Vitten
Anne Mogensdatter, død
Jørgen Skrædder, enkemand
Hendes arvinger:
Hendes moder i Røved, Mette Jensdatter og hendes helsøskende:
Jens Mogensen, tjener i Horup, Todbjerg sogn
Bodil Mogensdatter, tjener i Røved
Maren Mogensdatter, tjener i Randers
Margrethe Mogensdatter, tjener i Ødum
halvsøskende:
Jens Mogensen af Haar
Rasmus Mogensen af Selling
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 7/17
1701, 210, 19 februar 1746, Vitten
Rasmus Jensen Sabro, død (han blev tidligere kald Rasmus Nielsen Kiær)
Mette Nielsdatter, enke
Hans 5 børn fra tidligere ægteskab:
Jens Rasmussen, 20 år
Niels Rasmussen, 18 år
Jens Rasmussen, 11 år
Erich Rasmussen, 8 år
Anne Rasmusdatter, 16 år
Farfader Jens Pedersen af Sabro, farbroder Niels Pelsen af Mundelstrup, enkens broder Morten Christensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1702, 249, 21 oktober 1747, Vitten
Niels Stolde, død
Hans arvinger:
helbroder Jens Sørensen i Norring
do Michel Sørensen, død efterladt sig:
Søren Michelsen
halvbroder Niels Sørensen i Vitten
en halvsøster ~ Søren Nielsen, er død og har efterladt sig:
Niels Sørensen
Jesper Bak af Vitten var formynder for Søren Michelsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1703, 277, 25 april 1749, Vitten
Jesper Jensen Bach, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Jespersen, 25 år
Giertrud Jespersdatter ~ Jens Thomassen i Voldby
Kirsten Jespersdatter ~ Morten Christensen i Vitten
Anne Jespersdatter ~ Jørgen Madsen Skrædder
Karen Jespersdatter ~ Rasmus Simonsen i Voldby
Maren Jespersdatter ~ Peder Lassen i Haurum
Birthe Jespersdatter, ugift
Lavværge Poul Nielsen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1704, 286, 9 september 1749, Vitten
Niels Jensen Paderup
Edel Rasmusdatter, enke
Fællesbørn:
Jens Nielsen, 22 år
Maren Nielsdatter ~ Niels Pedersen i Hadbjerg
Anne Nielsdatter, 16 år
Lavværge Poul Michelsen fra Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 379 11/17
1705, 355, 5 april 1752, Vitten
Niels Rasmussen, død
Maren Jensdatter, enke
Børn:
Ellen Nielsdatter, 10 år
Johanne Nielsdatter, 7 år
Karen Nielsdatter, 2 år
Børnenes efternavn er angivet som Rasmusdatter, men det er en fejlskrift
Formynder Jørgen Madsen Skrædder i Vitten
Lavværge Poul Michelsen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1706, 359, 30 maj 1752, Vitten
Karen Rasmusdatter, død
Jens Skiøtt, enkemand
Fællesbarn:
Ellen Jensdatter, 6 år
Søren Giermandsen i Vitten var overformynder for barnet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1707, 366, 15 september 1752, Vitten
Maren Thomasdatter, død
Jens Schiøtt, enkemand
Ingen børn Arvingerne var hendes familie:
Fædrenes side: 1 farbroder og 3 fastre
Mødrene side: 3 morbrødre og 1 moster ?
Alle døde undtagen en morbroder Jens Sørensen Bach af Granslev Navne fremgår vist ikke, skal læses igen
Niels Ladefoged i Bægaard, Mads Nielsen fra Svejstrup, Niels Sørensen, Jens Jensen, Svend Nielsen, Jens Sørensen Bach, Rasmus Jensen, ?Christen Pedersen
Alle gav afkald på arven som tilfaldt enkemanden
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
1708, 543, 22 september 1759, Vitten
Niels Wandt, død
Anne Jensdatter, enke
Børn:
Maren Nielsdatter, 13 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Lavværge Niels Tinning af Vitten, morbroderen Peder Jensen Smed i Vitten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1709, 15, 4 juli 1760, Vitten
Maren Jensdatter, død
Niels Hansen, enkemand
Børn:
Karen Nielsdatter, 6 år
Margrethe Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1710, 19, 29 maj 1760, Vitten
Anne Jensdatter, død
Rasmus Jørgensen Wolf, enke
Arvinger:
1) Helbroder Bertel Jensen i Tinning, død og efterladt sig:
2 sønner og 2 døtre:
1a) Jens Bertelsen Balle i Norring
1b) Peder Bertelsen i Tinning
1c) Margrethe Bertelsdatter
1d) Kirsten Marie Bertelsdatter
2) helsøster Maren Jensdatter, død og efterladt sig:
3 sønner og 4 døtre:
2a) Jens Christensen, Riis
2b) Christen Christensen Ladefoged, ved Lyngballegaard
2c) Anders Christensen, Norring
2d) Maren Christensdatter ~ Morten Sørensen i Vitten
2e) Edel Christensdatter ~ Jens Lassen i Vitten
2f) Anne Christensdatter ~ Niels Michelsen i Norring
2g) Johanne Christensdatter ~ Morten i Østerriis
3) Karen Jensdatter i Grundfør
4) halvbroder Morten Jensen, Tinning
5) halvsøster Maren Jensdatter ~  Christen Drejer i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1711, 21, 29 maj 1760, Vitten
Anne Jensdatter, død
Søren Jensen Ustrup, enkemand, tjener i Sveistrup
Hendes børn med sl Niels Christensen Vant i Vitten:
Maren Nielsdatter, tjener i Haar hos Poul Pedersen
Kirsten Nielsdatter, tjener Rasmus Pedersen i Skjød
Anne Jensdatter var tidligere gift med Niels Christensen Wandt, han død.
Formynder, beskikket Peder Jensen Smed i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1712, 76, 28 september 1762, Vitten
Maren Laursdatter, død
Søren Giermandsen, enkemand
Fællesbørn:
Laurs Sørensen, 15 år
Jens Sørensen, 14 år
Christen Sørensen, 10 år
Kirsten Sørensdatter, 2 år
Anna Sørensdatter ¼ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1713, 77, 1 februar 1763, Vitten
Jens Rasmussen Kiær, død
Anna Rasmusdatter, enke
Børn:
Rasmus Jensen, 11 år
Peder Jensen, 8 år
Hans Jensen, 2 år
Lavværge Niels Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1714, 78, 1 februar 1763, Vitten
Søren Sørensen, død
Sara Jensdatter, enke
Børn:
Søren Sørensen, 26 år
Jens Sørensen, 23 år
Hans Sørensen, 18 år
Anna Sørensdatter, 12 år
Sara Sørensdatter, 4 år
Sørensdatter, 2 år
Bodil Sørensdatter, 14 dage
Lavværge var Christen Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1715, 81, 26 februar 1763, Vitten
Kirsten Christensdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Hun efterlod sig ikke børn, hendes arvinger:
1) broder Christen Christensen, 26 år, tjente en mand, Niels Hansen i Tåstrup
2)  broder Peder Christensen, 24 år, tjener enkekonen i Norring Riis
3 ) søster Dorthe Christensdatter, 28 år, ugift, tjente i Ødum Præstegaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1716, 137, 8 maj 1764 Vitten
Søren Giermandsen, død
Anne Svensdatter, enke
Børn af 1. Ægteskab med Maren Lauridsdatter:
Laurids Sørensen, 19 år
Jens Sørensen, 17 år
Christen Sørensen, 15 år
Kirsten Sørensdatter, 4 år
Niels Giermandsen af Norring, afdødes broder
Lavværge Peder Smed af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1717, 142, 16 juli 1764, Vitten
Michel Michelsen, død
Maren Michelsdatter, enke
Børn:
Michel Michelsen, 21 år
Rasmus Michelsen, 19 år
Niels Michelsen, 16 år
Karen Michelsdatter, 11 år
Søren Michelsen, 9 år
Maren Michelsdatter, 9 år
Lavværge, Jens Kieldsen
Niels Tinning var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 5/29
1718, 146, 3 august 1764, Vitten
Edel Andersdatter, død
Christen Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Christensen, 10 år
Anders Christensen, 7 år
Anne Christensdatter, 6 år
Maren Christensdatter, 4 år
Mette Christensdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1719, 168, 17 maj 1765, Vitten
Karen Nielsdatter, død
Hans Pedersen, enkemand
Deres børn:
Anne Hansdatter, 16 år
Maren Hansdatter, 10 år
Kirsten Hansdatter, 8 år
Karen Hansdatter, 3 år
Anne Marie Hansdatter, 1 måned
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1720, 200, 13 juni 1768, Vitten
Anders Tonisen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Arvinger:
afdødes søster Anne Tonisdatter ~ Christen Andersen i Skjød
Inger Pedersdatter ~ Christen Pedersen i Sahl
Rasmus Wolf var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1721, 310, 20 november 1770, Vitten
Rasmus Jørgensen Wolf, død, skræder
Ellen Jensdatter Muller, enke
Sædvanligt gensidigt testamente forelå. De havde ikke livsarvinger. Ingen arvinger nævnt i testamentet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1722, 340, 21 november 1771, Vitten
Karen Nielsdatter
Hendes broder Jens Nielsen Lassen
Hun havde været gift med Laus Nielsen, som var død for mere end 20 år siden, ingen livsarvinger eller børn. Broderen Jens Nielsen Lassen var nærmeste arving
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1723, 387, 29 november 1773, Vitten
Christen Nielsen Degn, død
Else Sørensdatter, enke
Børn:
Maren Christensdatter, 9 år
Kirsten Christensdatter, 7 år
Niels Christensen, 1 år
Peder Nielsen i Vitten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1724, 409, 5 oktober 1774, Vitten
Jørgen Madsen, død
Anne Jespersdatter, enke
Hans børn:
Mads Christian Jørgensen ~ og boende i Laasby
Anne Marie Jørgensdatter tjener i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
1725, 486, 21 december 1777, Vitten
Christen Hafnslev, død
Birthe Christensdatter, enke
Børn:
Baltzer Christensen i Grundfør
Jens Christensen
Bodil Christensdatter
Ellen Christensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 16/29
1726, 503, 26 maj 1777, Vitten
Maren Christensdatter, død
Morten Sørensen, enkemand
Børn af 1. ægteskab med Jens Andersen:
Christen Jensen, Norring Riis, 40 år
Anders Jensen, Haldum, 36 år
Niels Jensen i Vitten, 33 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1727, 705 13 november 1782, Vitten
Karen Rasmusdatter, død
smeden Jens Leerberg, enkemand
Børn:
Jens Jensen, 23 år, gift og har faderens hus i fæste
Jacob Jensen, 15 år
Anne Jensdatter, 20 år
Maren Jensdatter, 12 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1728, 716 19 april 1783, Vitten
Hans Pedersen, død
Inger Christensdatter, enke
Børn:
1 ægteskab med Karen Nielsdatter:
Anne Hansdatter, 30 år, ~ Peder Jacobsen, husmand i Gjeding på Ristrup gods
Maren Hansdatter, 28 år ~ Anders Christiansen i Vitten
Kirsten Hansdatter, ugift, 26 år i Århus
Karen Hansdatter, 19 år, ugift, tjener Rasmus Smed i Brundt
Anne Marie Hansdatter, 17 år, tjener Palle Sørensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1729, 717, 5 maj 1783, Vitten
Mette Nielsdatter, død
Peder Nielsen Kiær, enkemand
Hendes arvinger:
1)  halvbroder Morten Christensen, gårdmand her i byen
2)  halvsøster Kirsten Christensdatters børn:
2a) Christen Jensen, gårdmand i Vitten
2b) Niels Jensen, gårdmand i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1730, 737, 6 oktober 1783, Vitten
Søren Sørensen, død
Edel Jensdatter, enke
Børn:
Søren Sørensen, 10 år
Farbror i Vitten Jens Sørensen, lavværge Christen Jensen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1731, 794, 10 december 1784, Vitten
Niels Jensen, død
Anna Svendsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 10 år
Svend Nielsen, 6 år
Else Nielsdatter, 18 år
Kirsten Nielsdatter, 7 år
Farbroderen Christen Jensen i Vitten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1732, 795, 10 december 1784, Vitten
Maren Jacobsdatter, død
Niels Jensen Skrædder, enke
Hendes arvinger:
1) Søster Karen Jacobsdatter ~ Søren Laursen i Granslev
død og efterladt sig 3 børn:
1a) Laurs Sørensen, 60 år i Faarup på Bidstrup gods
1b) Kirsten Sørensdatter ~ enke og sidder til huse i Skjød
1c) Anne Sørensdatter, enke og sidder til huse i Bægoe (Bægaard?)
2) Søster Mette Jacobsdatter, der var gift med Søren Nielsen i Skjød, er død og efterladt sig en datter
2a) Anne Sørensdatter ~ Michel Pedersen Hjulmand i Sahl under Frijsendal gods
2b) Kirsten Sørensdatter ~ Niels Sørensen i Foldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1733, 860, 5 januar 1786, Vitten
Kiendes underskrevne Peder Stolde fra Vitten, Mogens Pedersen fra Wifvild på min hustru Kirsten Pedersdatters vegne, Niels Brandsen ibm på min hustru Anne Pedersdatters vegne, Søren Rasmussen fra Brundt på min hustru Kirsten Andersdatters vegne, Peder Christensen i Vitten på min hustru Anne Andersdatters vegne, Peder Jensen fra Vitten på mine 2 umyndige brødres vegne Anders Jensen og Rasmus Jensens vegne, da var fuldkommen overbevist om at vor afgangne søster Mette Pedersdatter, som var gift med Jens Rasmussen, indsidder i Vitten, der stervboen er så fattig og ringe at ….
Peder Stolde, Søren Rasmussen, Niels Brandsen, Peder Christensen, Jens Skiødt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1734, 861, 1 juli 1785, Vitten
Christen Jensen, hyrde, død
Else Nicolaisdatter, enke
Børn i 1. ægteskab med Edel Andersdatter:
Jens Christensen, 30 år
Anders Christensen, 28 år
Anne Christensdatter, 26 år
Maren Christensdatter, 24 år
Laurs Bak var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1735, 890, 24 april 1787, Vitten
Rasmus Laursen Bonde, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Laurs Rasmussen, 29 år
Karen Rasmusdatter ~ Mogens Jensen, gårdmand i Borridsø
Bodil Rasmusdatter ~ Peder Jensen i Borridsø
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1736, 937, 13 marts 1789, Vitten
Niels Jensen, husmand, død
Maren Knudsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 11 år
Knud Jensen, 6 år
Niels Nielsen, 2 år
Anne Margrethe Nielsdatter, 9 år
Formynder Michel Christensen af Vitten, Lavværge Laurs Jensen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1737, 938, 13 marts 1789, Vitten
Inger Christensdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Afdødes broder var Søren Bøjt i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1738, 938, 13 marts 1789, Vitten
Anders Christiansen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Christian Andersen, 9 år
Henrik Andersen, 3 år
Bodil Andersen, ½ år
Lavværge Niels Jensen Skiøt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1739, 939, 13 marts 1789, Vitten
Jens Rasmussen, død
Else Smed, enke
Hans arvinger var:
broder Christen Rasmussen i Grundfør
broder Mogens Rasmussen, gårdmand i Haar
halvbroder, Rasmus Jensen, som var død og efterladt sig 3 sønner, Jens, Bone og Christian i Sandby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1740, 939, 13 marts 1789, Vitten
Mette Rasmusdatter, død
Hans Jørgensen, 40 år gl. som formentlig er i København
På sønnens vegne Rasmus Nielsen, søskendebarn til arvingen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 29/29
1741, 953, 28. november 1789, Vitten
Anne Leerberg, død
Hendes 3 søskende arver:
Jens Jensen Leerberg i Vitten
Jacob Jensen Leerberg i Randers hos Søren Knabe
Maren Jensdatter hos Anders Therkildsen i Randers
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1742, 36, 25. december 1789, Vitten
37, 5. juni 1790
Niels Michelsen, ungkarl, død
døde hos Peder Kiær i Vitten
Arvinger er hans søskende:
Broder Michel Michelsen, 48 år, tjener Peder Kiær i Vitten
Do Rasmus Michelsen, 44 år, gårdmand i Vitten
Do Søren Michelsen, 36 år, tjener Rasmus Michelsen i Vitten
Søster Karen Michelsdatter, 39 år gift med Rasmus Topholm i Vitten
Søster Maren Michelsdatter, 36 år, gift med Peder Kiær i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1743, 93, 20 august 1791, Vitten
Maren Jensdatter, død,
hos sin søn Christen Havnslev i Vitten
Søren Havnslev, forrige degn i Grundfør, død for ca 20 år siden
Deres børn:
Christen Havnslev, skrædder og husmand i Vitten
Hans Havnslev, førhen degn i Galten, men død:
Datter Anne Marie Chatrine ~ Jens Andersen i Randers
Datter Anne Kirstine ~ men det vides ikke med hvem og hvor
Datter Elsebeth ~ husmand Steffen Christensen Skrædder i Tind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1744, 109, 14. januar 1792, Vitten
143, 16. juli 1792
Christen Mortensen, gårdmand, død
Malene Jensdatter, enke
Deres børn:
Morten Christensen, 10 år
Jens Christensen, 7 år
Lavværge Niels Jensen Smed i Haar, børnenes farbroder Jesper Mortensen i Lyngå er nævnt, Thomas Kieldsen i Vitten gift med en søster til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 4/6
1745, 118, 12. Marts 1792, Vitten
146, 21. Juli 1792
Kirsten Nielsdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand og gårdmand i Vitten
Deres børn:
Michel Rasmussen, 3 år
Jens Kieldsen i Vitten er tilsynsværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 5/16
1746, 198, 17. juli 1793, Vitten
Maren Jensdatter, død
Rasmus Mortensen, husmand, enkemand
Arvinger:
Rasmus Mortensen, enkemand og den afdødes søskendebørn som var:
1) Brodersøn, gårdmand Niels Andersen i Grundfør
2) søstersøn, gårdmand Mads Madsen i Grundfør
3) broderdatter Anne Andersdatter ~ væver Niels Rasmussen i Farre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 6/16
1747, 245, 26. januar 1795, Vitten
261, 6. Maj 1795
Peder Nielsen Kiær, fæstegårdmand, død
Maren Nielsdatter (Michelsdatter), enke
Deres børn:
Maren Pedersdatter, 3 år, hjemme hos moderen
Mariane Pedersdatter, 8 uger (først nævnt 6. maj 1795)
Lavværge Rasmus Michelsen, født værge for børnene Christen Jensen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1748, 312, 5. december 1796, Vitten
Jens Jensen Skjødt, død
Mette Jensdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, myndig, gårdmand i Lyngå
Anders Jensen, 36 år, tjener i Vitten
Rasmus Jensen, 32 år, hjemme
Elle Jensdatter ~ husmand Frederik Laursen i Aptrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 7/16
1749, 346, 15 marts 1798, Vitten
357, 10. Juli 1798 (G 341-381 A 8/16)
Jens Jensen Leerberg, død
Mette Olufsdatter, enke
Deres børn:
Ole Jensen, 15 år
Karen Marie Jensdatter, 10 år
Anne Kirstine Jensdatter, 7 år
Lavværge Peder Fisker i Haldum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1750, 109, 1. Marts 1802, Vitten
127, 18. Januar 1803
Anders Pedersen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres barn:
Peder Andersen, 8 år
Enkens søstersøn, Mogens Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1751, 460, 1. juni 1803, Vitten
475, 11. Oktober 1803 (G 341-381 A 10/16)
Christen Jensen død
Ane Mogensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 7 år
Mogens Christensen, 2 år
Karen Christensdatter, 14 år
Ane Christensdatter, 12 år
Kirsten Christensdatter, 10 år
Ane Kirstine Christensdatter, 6 år
Lavværge: Rasmus Christensen Smed i Brundt og værge for børnene er morbroderen, sognefoged Jens Mogensen i Vitten
Enkens nye mand Peder Andersen deltager 11 oktober 1803
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 9/16
1752, 463, 1. juli 1803, Vitten
Skiftebegæring fra Anne Marie Hansdatter, enke efter Hans Pedersen, der døde “for et par år siden” i Granslev på Bidstrup Gods.
Deres børn:
Hans Hansen, 8 år
Kirsten Hansdatter, 12 år
Lavværge Peder Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1753, 506, 31. maj 1804, Vitten
Karen Christensdatter, død
Jens Mogensen, sognefoged, enkemand
Deres børn:
Christen Jensen, 2 ½ år
Anne Jensdatter, 1 år
Morbroderen Jens Christensen Kiær af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 10/16
1754, 522, 12. januar 1805, Vitten
574, 28. December 1805 (G 341-381 A 11/16)
Kirsten Nielsdatter, død
Jens Pedersen, enkemand
Arvinger:
Peder Jensen, 15 år
Inger Jensdatter, 18 år
Anne Kirstine Jensdatter, 9 år
Formynder Christen Nielsen fra Grønbech
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 11/16
1755, 551, 23. august 1805, Vitten
565, 12. December 1805
Maren Poulsdatter, død
Laurs Jensen, enkemand
Børn:
Edel Laursdatter, 19 år
Inger Laursdatter, 14 år
Formynder for børn var Michel Poulsen i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
1756, 616, 17. oktober 1806, Vitten
626, 27. December 1806
Karen Nielsdatter, død
Rasmus Jensen, fæstehusmand, enkemand
Deres børn:
Niels Rasmussen, 12 år
Jens Rasmussen, 8 år
Christen Rasmussen, 1 år
Maren Rasmusdatter, 6 år
Peder Jensen Skiødt af Lyngå var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 12/16
1757, 636, 28. februar 1807, Vitten
666, 28. December 1807 (G 341-381 A 13/16)
Jens Nielsen, død
Inger Nielsdatter, enke
Deres børn:
Mette Dorthe Jensdatter, 3 år
Anne Jensdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1758, 702, 8. februar 1809, Vitten
717, 4. Januar 1810 (G 341-381 A 14/16)
Else Sørensdatter, indsidder, død
Arvinger:
datter Maren Christensdatter ~ husmand Peder Jensen i Sjælland
datter Kirsten Christensdatter ~ Rasmus Jensen, gårdmand i Vitten
Mødt Peder Sørensen på den fraværende arvings vegne og Rasmus Jensen på sin kones vegne.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 13/16
1759, 703, 8. februar 1809, Vitten
714, 28. December 1809 (G 341-381 A 14/16)
Peder Jensen, død
Maren Hansdatter, enke
Afdødes arvinger:
Broder, Jens Jensen, husmand i Vitten
Broder Niels Jensen, død og efterladt sig:
Datter Anne Nielsdatter
Enken med lavværge Rasmus Christensen, gårdmand i Brundt, Jens Jensen på egne og Anne Nielsdatters vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 14/16
1760, 739, 20. august 1810, Vitten
751, 14. December 1810
Kirsten Knudsdatter, død
Michel Poulsen, enkemand
Arvinger var fælles børn:
Poul Michelsen, 23 år
Ellen Michelsdatter, 26 år
Knud Michelsen, 17 år
Mette Michelsdatter, 20 år
Ane Michelsdatter, 18 år
Karen Michelsdatter, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 15/16
1761, 794, 3. december 1811, Vitten
808, 20. December 1811
Anders Pedersen Bødker, død, fæstehusmand
Anne Marie Andersdatter, enke
Deres børn:
Niels Andersen, 14 år
Anna Andersdatter, 25 år
Maren Andersdatter, 22 år
Else Andersdatter, 17 år
Mette Andersdatter, 12 år
Lavværge Jens Christensen Kiær af Vitten, formynder for børnene gårdmand Jens Rasmussen, enkens forlovede Lars Pedersen Brand, formynder Hans Bundgaard af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 2/16
1762, 876, 3. februar 1813, Vitten
899, 31. December 1813
Peder Sørensen, udflytter, død
Anne Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Pedersen, 9 år
Christen Pedersen, 5 år
Enkens fader Rasmus Christensen i Brundt er lavværge
Gårdmand Knud Nielsen er nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 4/16
1763, 966, 3. juli 1815, Vitten
972, 10. Oktober 1815
Ellen Michelsdatter, død
Jens Christensen, enkemand, gårdmand
Deres børn:
Ellen Jensdatter
Malene Jensdatter
Begge børn spæde
Morfaderen, gårdmand Michel Poulsen er formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 5/16
1764, 1010, 26. september 1816, Vitten
1034, 30. December 1816
1040 9. Juli 1816
Mette Olufsdatter, død
Christen Andersen
1.ægteskab med Jens Jensen:
Karen Marie Jensdatter, 28 år, Sandby
Anne Kirstine Jensdatter ~ Niels Nielsen, gårdmand i Grundfør
Karen Marie Jensens formynder var farbroderen Jacob Jensen, fra Kastrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 8/16
1765, 1214, 21. juli 1820, Vitten
1230, 11. November 1820
1300, 11. November 1820
Michel Poulsen, død
Børn:
Poul Michelsen
Knud Michelsen
Karen Michelsdatter
Mette Michelsdatter ~ Peder Jensen
Ane Michelsdatter ~ Rasmus Madsen
Ellen Michelsdatter ~ Jens Christensen, hun død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
1766, 1370, 2. maj 1822, Vitten
1403, 27. November 1822
Jens Christensen Kiær, død
Ane Jensdatter, enken
Fælles børn:
Jens Jensen, 22 år
Poul Jensen, 18 år
Ane Marie Jensdatter, 13 år
Lavværge Poul Michelsen, formynder Jens Mogensen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
1767, 1392, 2. september 1822, Vitten
1416, 24. December 1822
Kirsten Pedersdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres barn:
Zidsel Marie Christensdatter, 16 år
Formynder morbroder Rasmus Pedersen i Herst
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1768, 1443, 20. maj 1823, Vitten
1452, 13. December 1823
Henrik Andersen, husmand død
Ane Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Henriksen, 2 år
Lavværge Knud Nielsen, formynder moderbroder Rasmus Jensen, Haldum
Enkens ny mand Christen Jørgensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
1769, 1553, 4. august 1825, Vitten
1575, 28. November 1825
Jens Christensen, død
Børn:
Christen Jensen Lyngå i Randers
Jens Jensen
Marie Jensdatter ~ Rasmus Michelsen i Tinning
Johanne Jensdatter ~ Peder Jensen i Haurum
Christiane Jensdatter, 24 år gl ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
1770, 1560, 19. oktober 1825, Vitten
1590, 19. December 1825
Rasmus Michelsen, opholdsmand, død
Mariane Rasmusdatter, enke
Børn:
Michel Rasmussen, 36 år
Rasmus Rasmussen, 28 år
Niels Rasmussen
Ole Rasmussen, 16 år
Kirsten Rasmussen ~ Rasmus Hansen
Margrethe Rasmusdatter, 21 år
Lavværge Jesper Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
1771, 1642, 10. oktober 1826, Vitten
1661, 30. December 1826
Anders Nielsen, husmand, død
Ane Marie Jensdatter, enke
Børn:
Niels Andersen, 5 ½ år
Jens Jens Andersen, 4 år
Ane Andersdatter, 1 år
Hans Bundgaard mødt som formynder
Enkens 2. Mand Peder Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
1772, 1663, 19. februar 1827, Vitten
1686, 13. Oktober 1827
Mogens Jensen, død
Edel Christensdatter
Deres børn:
Jens Mogensen, 23 år
Christen Mogensen, 21 år
Niels Mogensen, 19 år
Niels Mogensen, 18 år
Søren Mogensen, 14 år
Peder Mogensen, 11 år
Jens Mogensen, 7 år
Maren Mogensdatter, 25 år
Johanne Mogensdatter, 13 år
Karen Mogensdatter, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
1773, 1669, 14. april 1827, Vitten
1697, 26. Oktober 1827
Poul Michelsen, død
Ane Kirstine Christensdatter, enke
Børn:
Michel Poulsen, 11 år
Christen Poulsen, 9 år
De havde været separeret, men af skiftet fremgår at enken flyttede tilbage efter manden død. Hendes lavværge Jens Mogensen, formynder Knud Michelsen af Søften
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1774, 15, 20. Juni 1828, Vitten
31, 22. November 1828
Knud Nielsen, død
Johanne Marie Rasmusdatter, enke
Børn:
Maren Knudsdatter, 17 år
Niels Knudsen, 14 år
Rasmus Knudsen, 9 år
Formynder var Michel Nielsen i Helstrup
Lavværge var Laurs Rasmussen af Brundt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1775, 20, 16. Juli 1828, Vitten
32, 22. November 1828
Rasmus Jensen, død
Inger Michelsdatter, enke
Deres børn:
Jens Rasmussen, 24 år
Ane Rasmusdatter, 23 år
Christen Rasmussen, 15 år
Michel Rasmussen, 12 år
Peder Rasmussen, 7 år
Lavværge Niels Rasmussen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1776, 43, 13. April 1829, Vitten
43, 21. April 1829
Opholdskone Mariane Rasmusdatter, død
Hendes børn:
Rasmus Rasmussen, myndig
Niels Rasmussen, myndig
Ole Rasmussen, 22 år
Kirsten Rasmusdatter, 34 år, gift
Magrethe Rasmusdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1777, 75, 10. april 1830, Vitten
97, 13. November 1830
Inger Jensdatter, død
Christen Olesen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Marie Christensdatter, 15 år
Ole Christensen, 11 år
Ane Christensen, 9 år
Karen Christensdatter, 5 år
Jens Christensen, 12 uger
Morbroderen var Peder Jensen, gårdmand i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
1778, 116, 26. april 1831 Vitten
135, 29. September 1831
Morten Christensen, død
Hans børn:
Hans Mortensen, 20 år
Christiane Mortensdatter, 23 år
Birthe Marie Mortensdatter, 18 år
Farbror, Jens Christensen, Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
1779, 141, 19. oktober 1831, Vitten
Ane Mogensdatter, død
Peder Andersen, enkemand, Snestrupgaarden
Hun var gift 2 gange:
1.  ægteskab:
Mogens Christensen, myndig
Ane Christensdatter ~ Jens Andersen i Norring
Ane Kjerstine Christensdatter ~ Christen Jensen i Vitten
2.  ægteskab:
Ane Pedersdatter ~ Jens Jensen, gårdmand i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
1780, 236, 14. Juni 1834, Vitten
246, 14. Januar 1834
Mette Michelsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Bevilling til uskiftet bo G 341 383 8/21
236, 14. Juni 1834, Vitten
246, 14. Januar 1834
Mette Michelsdatter, død
Peder Jensen, enkemand
Bevilling til uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1781, 261, 22. April 1835, Vitten
282, 10. December 1835 (G 341 383 10/21)
Peder Sørensen, husmand, død
Inger Nielsdatter, enke
Børn:
Jens Pedersen, 25 år
Søren Pedersen, 22 år
Kirsten Pedersdatter, ugift
Formynder Christen Jensen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1782, 274, 23. Oktober 1835, Vitten
282, 11. December 1835 (G 341 383 10/21)
Ane Pedersdatter, død
Jens Jensen Skovfoged, enkemand
Deres børn:
Jens Jensen, 6 år
Formynder var morfaderen Peder Andersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1783, 292, 7. April 1836, Vitten
292, 18. April 1836
Christiane Jensdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 3 ½ år
Maren Nielsdatter, 6 år
Boet fallit
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1784, 305, 17. September 1836, Vitten
305, 16. September 1836
Johanne Simonsdatter, død 11. Februar 1833, måske i Grundfør
Rasmus Nielsen, enkemand i Grundfør
Deres barn:
Maren Rasmusdatter, 8 år
Morfader Simon Christensen Snedker i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1785, 332, 28. August 1837, Vitten
335, 16. September 1837
342, 5. December 1837
Zidsel Sørensdatter, død
Christen Olesen, enkemand
Deres børn:
Søren Christensen, 5 år
Rasmus Christensen, 3 år
Christen Christense Ravn fra Hadsten, søskendebarn af afdøde var formynder
Afdødes søster Karen Sørensdatter i Balle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1786, 358, 6. April 1838, Vitten
362, 6. Juni 1838
Christen Thomassen, død
Maren Hansdatter, enke
Deres børn:
Hans Christensen, myndig
Jens Christensen, myndig
Christen Christensen, 18 år
Kirsten Marie Christensdatter
Maren Christensdatter
Ane Kirstine Christensdatter
Lavværge Niels Thomassen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1787, 361, 1. Juni 1838, Vitten
375, 21. December 1838
384, 21. December 1838
Kirsten Jensdatter, enke, hængt sig
Niels Mogensen, død 1837.
Deres børn:
Edel Nielsdatter, død efter faderen men før moderen
Kirsten Jensdatter efterlod sig et slegfredbarn:
Karen Marie Frandsdatter, der opholdt sig i Granslev sogn
Afdødes søskendebarn, Peder Michelsen i Vitten var værge for barnet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1788, 364, 23. Juli 1838, Vitten
376, 21. December 1838
Bodil Christensdatter, død
Søren Jensen, enkemand
Hendes børn:
Kirsten Marie Christensdatter avlet uden for ægteskab
Børn med enkemanden:
Jensine Marie Sørensdatter
Christine Sørensdatter
Formynder var Hans Christensen af Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1789, 364, 23. August 1838, Vitten
375, 21. December 1838
Ane Andersdatter, død
Jens Christensen
Deres børn:
Hans Jensen, 16 år
Anders Jensen, 12 år
Christen Jensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1790, 366, 12. September 1838, Vitten
374, 21. December 1838
384, 21. December 1838
Ane Marie Jensdatter, død
Peder Laursen Bonde
Børn: 1 ægteskab med afdøde Anders Nielsen:
Niels Andersen, 17 år
Jens Andersen, 15 år
Ane Andersdatter, 12 år
2 ægteskab med Peder Laursen:
Anders Pedersen, 9 år
Karen Marie Pedersdatter, 7 år
Karen Pedersdatter, 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1791, 369, 15. September 1838, Vitten
Niels Jensen Bak, død
Maren Pedersdatter, enke
Tilladelse til hensidden i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1792, 393, 5. Juni 1839, Vitten
Aftægtmand Søren Sørensen indbetalte til skifteretten mødrene og fædrene arv til datteren Karen Sørensdatter, idet sønnen Søren Sørensen havde overtaget huset i fæste
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
417, 8. Maj 1840, Vitten
1793, 428, 17. December 1840 (G 341 383 14/21)
430, 17. December 1840 (G 341 383 14/21)
Mette Marie Mogensdatter, død
Rasmus Erichsen, enkemand
Ingen børn i ægteskabet.
Hendes arvinger:
1)  gårdmand og sognefoged Jens Mogensen i Vitten
2)  Ane Mogensdatter ~ Peder Andersen i Vitten, hun død
2a) Mogens Christensen, skal bo på Ringkøbing-kanten
2b) Ane Christensdatter ~ Jens Andersen i Norring
2c) Ane Christine Christensdatter ~ Christen Jensen i Vitten
2d) Ane Pedersdatter ~ Jens Jensen, skovfoged her i byen, død
2de) Jens Jensen, 9 år
3)  søster Karen Mogensdatter ~ Søren Sørensen Hjuler i Vitten, død
3a) Søren Sørensen, myndig
3b) Karen Sørensdatter, ugift
4)  Maren Mogensdatter ~ Hans Jensen i Voldby, død
4a) Mogens Hansen, myndig, bor ved Haraldslund
4b) Ane Hansdatter, ugift
4c) Christen Hansen i Hørning ved Skanderborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1794, 417, 21. Maj 1840, Vitten
429, 17. December 1840 (G 341 383 14/21)
Inger Nielsdatter, død
Hendes børn:
1)  Jens Pedersen på Hadsten mark, 30 år
2)  Søren Pedersen på Vitten mark
3)  Ane Jensdatter ~ Jens Rasmusen Haldum mark
4)  Mette Dorthe Jensdatter ~ Søren Jensen i Hammel
5)  Kirsten Pedersdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1795, 463, 4. Maj 1842, Vitten
Skifte i levende live mellem Jens Mogensen og hustru og deres børn:
Michel Jensen, overtog gården
Kirstine Marie Jensdatter,
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1796, 465, 28. Juli 1842, Vitten
472, 20. November 1842
472, 3. December 1842
Christen Jensen, død
Ane Kirstine Christensdatter, enke
Deres børn:
Jens Christensen, 14 ½ år
Jens Christensen, 5 år
Karen Christensdatter, 9 år
Ane Christensdatter, 7 år
Farfader sognefoged Jens Mogensen i Vitten
Lavværge Jens Jensen Kjeldsen, gårdmand i Vitten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1797, 497, 8. November 1843, Vitten
500, 9. December 1843
559, 21. December 1844 (G 341 383 17/21)
561, 7. December 1844 (G 341 383 18/21)
566, 12. April 1845 (G 341 383 18/21)
Rasmus Erichsen, død
Maren Mogensdatter, enke
Afdødes faders søskende:
1) Jens Pelsen i Sabro, død
1a) Søren Jensen Pelsen
1aa) Jens Sørensen Pelsen i Gjeding
1ab) Mathias Sørensen i Foldby
1ac) Søren Sørensen i Sabro
1ad) Peder Sørensen i Sabro
1ae) Inger Marie Sørensdatter ~ Søren Michelsen i Århus
2) Jens Kjær i Vitten, hans børn:
2a) Stine Jensdatter i Glesborg, enke
2b) Peder Jensen Kjær i Borris, død
2ba) Bodil Pedersdatter ~ Niels Sørensen  Borris
Afdødes moders søskende:
3)  Niels Sørensen i Vitten, død
3a) Søren Jensen i Vitten (navn ?)
3b) Zara Jensdatter i Søften, død
3ba) Jens Laursen i Vitten
3bb) Niels Rasmussen i Søften
3bc) Søren Rasmussen i Søften
4)  Søren Sørensen i Vitten, død
4a) Søren Sørensen i Søften
5) Ane Dorthe Sørensdatter i Trige, død ~ Niels Kielsen?
5a) Maren Nielsdatter, død
5aa) Dorthe Marie Visted, ugift
6) Zara Sørensdatter af Århus, død ~ vognmand Laurs ? i Århus, begge døde
6a)
6)  Bodil Sørensdatter, enke
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1798, 499, 28. November 1843, Vitten
501, 9. December 1843
509, 1. Marts 1844
Maren Christensdatter, død
Hendes arvinger:
1)  moderen Maren Hansdatter i Vitten
2)  broder Hans Christensen i Vitten
3)  broder Jens Christensen i Farre
4)  søster Kirsten Marie Christensdatter ~ Michel Jensen i Vitten
5)  broder Christen Christensen
6)  søster Ane Kirstine Christensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1799, 566, 17. April 1845, Vitten
586, 26. November 1845
600, 5. Marts 1846 (G 341 383 19/21)
Niels Knudsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Knud Nielsen, 5 år
Johanne Marie Nielsdatter, 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 18/21
1800, 577, 31. Juli 1845, Vitten
588, 26. November 1845
Maren Mogensdatter, død
Peder Nielsen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  moderen Edel Christensdatter
2)  broder Jens Mogensen, gårdmand i Vitten
3)  broder Christen Mogensen, myndig
4)  broder Niels Mogensen, myndig
5)  broder Søren Mogensen, myndig
6)  broder Peder Mogensen, myndig
7)  broder Jens Mogensen, 24 år
8)  søster Karen Mogensdatter, ugift
9)  søster Johanne Mogensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1801, 605, 14. Juli 1846, Vitten
618, 30. December 1846
622, 8. Februar 1847
622, 18. Februar 1847
Kirsten Sørensdatter, død
Jens Christensen Bundgaard, enkemand
Hendes arvinger:
gårdmand Søren Nielsen i Hallendrup
Jens Jensen Sønder af Hadbjerg
Jens Christensens sønner:
Christen Jensen, 16 år
Anders Jensen, 19 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1802, 617, 3. December 1846, Vitten
Ane Marie Pedersdatter, død
Niels Nielsen, enkemand
Deres barn:
Jens Nielsen, 3 ½ år
Mette Marie Pedersdatter, ugift, datter af afdøde og født udenfor ægteskab
Afdødes stedfader Jens Thomassen af Hadsten
--------------------------------------------------------------------------------

Voldby sogn
Voldby sogn består af lokaliteten: Voldby og Fuglsang

 --------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 2/17
1803, 39, 18 marts 1720, Fuglsang, Voldby sogn
Elsebeth Magrethe Nissen, død
Giøde Knudsen Ganner, enkemand
Deres børn:
Christian, 4 år
Else, 3 år
Øllegaard, ¾ år
Morbroder Terchel Nissen, sognepræst i Kolt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
1804, 77, 5 oktober 1722, Fuglsang, Voldby sogn
84, 31 marts 1723
Giøde Knudsen, Ganer, død
Madame Anne Marie Holm, enke
Deres barn:
Giøde Giødesen Ganner, født 1723
Hans børn af 1 ægteskab:
Christian Giødesen Ganner
Else Giødesdatter Ganner
Øllegaard Giødesdatter Ganner
Tilstæde på disse 3 børns vegne Terchel Nissen, sognepræst for Ormslev og Kolt menigheder og morbroder
Da enken var frugtsommelig trak skiftet ud, enkens laugværge og kæreste var skovridder Ole Christensen Jæger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 3/17
1805, 90, 21 februar 1724, Dyrehavehuset, Frijsenborg Hovedgaard, Voldby sogn
Mette Jacobsdatter, død
Marcus Laursen, død
Deres børn:
Laurs Marcussen, , 6 år
Anne Marie Marcusdatter, 3 år
Afdødes stedfader Jens Nielsen Ladefoged i Skjoldelev og Jens Pedersen i Tinning som også var slægtning til afdøde
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 5/17
1806, 151, 18 juni 1728, Voldby
Ellen Jensdatter, død
Niels Jeremiassen, som beboede en halvgård i Voldby
Fællesbørn:
Jeremias Nielsen, 11 år
Jens Nielsen, 6 år
Poul Nielsen, 4 år
Christen Nielsen, ¾ år
Børnenes morfader Jens Jensen Kirkemand af Lading til stede
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 6/17
1807, 200, 14 oktober 1729, Voldby
Mogens Jensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Mogensen, 15 år
Anne Mogensdatter, 23 år ~ Rasmus Simonsen i Voldby
Karen Mogensdatter, 20 år
Anne Mogensdatter, 13 år
Maren Mogensdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1808, 225, 30 marts 1730, Voldby
226, 7 juni 1730
Zidsel Michelsdatter, død
Registrering hos Niels Jensen Væver, enkemand
Deres børn:
Anne Nielsdatter, hen imod    ½ år
Rasmus Jensen Ladefoged var farbroder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
1809, 276, 14 juni 1731, Voldby
Maren Sørensdatter, død
Frands Jepsen, enkemand
Fællesbarn:
Anne Frandsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
1810, 80, 14 december 1740, Voldby
Niels Erichsen, gårdmand, død
Anne Christensdatter, enke
Deres børn:
Christen Nielsen, 33 år
Jens Nielsen, 28 år
Peder Nielsen, 17 år
Erich Nielsen, 33 år, (der står 33, men jeg tror det er en fejl for 13)
Birgitte Nielsdatter ~ Jacob Pedersen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 3/17
1811, 92, 4 juli 1741, Voldby
Morten Nielsen, død
Anne Olufsdatter, enke
Deres børn:
Ole Mortensen, 28 år
Niels Mortensen, 19 år
Ellen Mortensdatter ~ Søren Nielsen boende i Farre
Anne Cathrine Mortensdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1812, 175, 17 januar 1744, Voldby
Niels Rasmussen, budfoged, død
Gertrud Jespersdatter, enke
Deres børn:
Anne Rasmusdatter, spæd, født efter faderen død
Lavværge Jens Thomassen, som igen fik fæstet
Farbroder Anders Rasmussen af Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1813, 177, 17 april 1744, Voldby
Søren Frandsen, død
Han var trolovet med Gertrud Jespersdatter, Niels Rasmussens enke og havde fæstet stedet
Hans moder Mette Jensdatter
Hans halvsøskende:
1) halvsøster Anne Frandsdatter ~ Niels Lindgaard
2) halvsøster Johanne Frandsdatter sidder til huse i Skjød
3) halvsøster Bodil Frandsdatter, død og efterladt 7 børn:
3a) Jens Laursen
3b) Frands Laursen
3c) Peder Laursen
3d) Karen Laursdatter ~ Jens Nielsen i Sall
3e) Johanne Laursdatter ~ underofficer i Vissing
3f) Mette Laursdatter ~ Niels Thomassen i Voldby, soldat
3g) Karen Frandsdatter (Laursdatter?) sidder til huse hos Niels Rasmussen i Hammel 4) halvbror Frands Frandsen, død i Lindgård
4a) Frands Frandsen i Lindgård
4b) halvbror Christen Frandsen tjener broderen i Lindgaard
4c) halvbror Mette Frandsdatter ~ Henrik Hansen i Vitten
4d) halvøster Maren Frandsdatter ~ Anders Bentzen i Sall
Lavværge Peder Sølvsten
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1814, 190, 2 april 1745, Voldby
Anne Mogensdatter, død
Rasmus Simonsen, enkemand
Deres børn:
Karen Rasmusdatter, 14 år
Johanne Rasmusdatter, 12 år
Mogens Rasmussen, 8 år
Maren Rasmusdatter, 4 år
Formynder deres morbroder Søren Mogensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1815, 191, 2 april 1745, Voldby
Christen Pedersen Nederland, død
Ellen Michelsdatter, enke
Hans arving:
Broder Niels Pedersen på stedet
Lavværge enkens broder Jørgen Michelsen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1816, 237, 7 november 1746, Voldby
Jørgen Weitling, glarmester, død
Barbera Sørensdatter, enke
Deres barn:
Barbera Jørgensdatter,
Lavværge Jacob Thomassen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1817, 250, 28 december 1747, Voldby
Karen Lasdatter, død
Christen Jensen Smed, død
Hendes børn af 1 ægteskab:
Las Thomassen, i Børstbraa-huuset
Jacob Thomassen i Voldby
Maren Thomasdatter ~ Søren Mogensen i Sall
Kirsten Thomasdatter, ugift
2 fælles børn:
Anne Christensdatter ~ degnen ? i Sall
Boedil Christensdatter ~ Anders Gørtler i Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1818, 256, 7 april 1748, Voldby
Anders Michelsen Skiøtte
Anne Jeremiasdatter, enke
Deres børn:
Mathias Andersen, 21 år, som fra Amsterdam i Holland farrer på Vestindien
Jeremias Andersen, 5 år
Maria Andersdatter, 17 år
Else Marie Andersdatter, 11 år
Cathrine Andersdatter, 3 år
Lavværge Niels Møller fra Bøstrup Mølle
Formynder var morbroderen Niels Jeremiassen fra Voldby, fordi der ikke var nogen slægtninge til faderen til stede eller på godset
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 9/17
1819, 278, 12 maj 1749, Voldby
Mette Madsdatter, død
Jens Nielsen Smed, enkemand
Arvingerne var henes søskende:
Anne Madsdatter ~ Morten Nielsen i Skivholme
Else Madsdatter, fraværende og i Kalundborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1820, 316, 7 februar 1751, Voldby
Maren Sørensdatter, død
Michel Rasmussen, enkemand
Arvinger:
Hendes søn Niels Rasmussen, 15 år
Morbroder Rasmus Sørensen i Vitten var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1821, 360, 1 juli 1752, Voldby
Søren Mogensen, død
Gertrud Pedersdatter, enke
Ingen børn, hans arvinger var:
1)  Søster Anne Mogensdatter ~ Rasmus Sørensen i Voldby, død og efterladt sig børn
2)  Karen Mogensdatter ~ Søren Kagpøtt? I Sall
3)  Anne Mogensdatter ~ Christen Ollufsen i Årslev
4)  Maren Mogensdatter, ugift
Lavværge var Jens Christensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1822, 370, 24 februar 1753, Voldby
Christen Frandsen, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Deres børn:
Marie Christensen, 11 år
Mette Christensen, 8 år
Niels Christensen, 5 år
Lavværge Jørgen Michelsen af Voldby, formynder deres morbroder Rasmus Pedersen af Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1823, 372, 15 marts 1753, Voldby
Zidsel Jensdatter, død
Niels Østergaard, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 13 år
Mette Nielsdatter, 10 år
Farbroder Peder Østergaard af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 12/17
1824, 397, 17 november 1753, Voldby
Rasmus Mogensen, død Kirsten Jørgensdatter, død
Deres barn:
Anne Rasmusdatter, 5 år
Lavværge Niels Smed af Voldby, formynder oldefader Jørgen Sølvsten af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1825, 435, 12 marts 1755, Voldby
Peder Sølvsten, død
Mette Poulsdatter, enke
Deres børn:
Poul Pedersen, 41 år, gift i Haar
Christen Pedersen, 33 år
Anne Pedersdatter ~ Jens Rasmussen i Voldby
Karen Pedersdatter, 31 år
Lavværge Jørgen Sølvsten af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1826, 457, 21 maj 1756, Voldby
Jørgen Pelsen, død
Maren Nielsdatter, enke
Deres børn:
Jens Jørgensen, 24 år
Jørgen Jørgensen, 17 år
Maren Jørgensdatter ~ Jeremias Nielsen i Voldby
Anna Jørgensdatter, 27 år
Formynder Simon Jensen af Voldby
Lavværge Jacob Thomassen af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1827, 460, 21 maj 1756, Voldby
Jens Lindrichsen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 24 år
Jens Jensen, 20 år
Christen Jensen, 18 år
Maren Jensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
1828, 536, 23 juni 1759, Voldby
Niels Jensen Graugaard, død
Bodil Laursdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen Graugaard, 23 år
Peder Nielsen Graugaard, 20 år
Lavværge Christen Laursen i Skjoldelev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1829, 18, 12 juli 1760, Voldby
Rasmus Jensen Skiæg, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres 2 døtre:
Karen Rasmusdatter, tjener Thomas Elev i Borum
Maren Rasmusdatter, tjener Jens Buchtrup i Århus
Else Rasmusdatter, hjemme
Lavværge Christen Nielsen fra Hammel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1830, 45, 25 juli 1761, Voldby
Anne Jeremiasdatter, død
Christen Nielsen Kromand, enkemand
1.  ægtefælle var Anders Michelsen
3 børn:
Mathias Andersen, 31 år
Anne Marie Andersdatter, 30 år
Else Andersdatter, 24 år
Formynder Simon Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 3/29
1831, 55, 11 januar 1762, Voldby
Maren Jacobsdatter, død
Christen Jørgensen, enkemand
Deres børn:
Ellen Christensdatter, 8 år
Karen Christensdatter, 10 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1832, 96, 1 juli 1762, Voldby
Kirsten Rasmusdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Barn:
Anna Cathrine Christensdatter
Afdødes stedfader Envold Møller i Norring Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1833, 104, 26 juni 1763, Voldby
Anne Nielsdatter, død
Jens Graugaard, enkemand
Arvinger:
Gertrud Jespersdatter ~ Jens Thomassen og deres datter Maren Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1834, 176, 25 december 1766, Voldby
Christen Jørgensen Nederland, død
Helle Michelsdatter, fæstemø, af Tinning
Hans datter:
Ellen Christensdatter, 13 år
Afdødes broder Laurs Jørgensen
Fæstemøens svoger Christen Pedersen af Voldby
Helle Michelsdatters broder Jens Michelsen fra Tinning
Morfader til Ellen Christensdatter var Jacob Thomassen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1835, 240, 12 juni 1768, Voldby
Christen Nielsen, død
Anne Catrine Mortensdatter, enke
Han havde ingen børn. Arvinger:
Broder Jørgen Nielsen, tjener Peder Nielsen i Lyngå
Anne Nielsdatter ~ degnen Mons. Farre i Foldby
Hun ved sin søn Rasmus Nielsen
Søsterdatter Maren Jensdatter ~ Thomas Christensen i Houlbjerg
Rasmus Møller i Bægaard på hendes vegne.
Simon Jensen af Voldby var lavværge
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 8/29
1836, 253, 23 april 1769, Voldby
Else Mathiasdatter, død
Niels Christensen Østergaard, enkemand
Deres barn:
Poul Nielsen Østergaard
Han havde vist været gift tidligere
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 9/29
1837, 254, 8 februar 1770, Voldby
Jens Rasmussen, død
Anne Pedersdatter, enke
Ingen livsarvinger
Laugværge var enkens broder Christen Pedersen i Voldby
Hans søskende:
1)  Broder Peder Rasmussen i boet i Voldby, 74 år
2)  Halvbroder Peder Sørensen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1838, 303, 12 november 1767, Voldby
Christen Larsen, død
Hans arvinger:
1)  broder Thomas Larsen måske i København
2)  halvbroder Simon Larsen hos hans forældre i Bøstbroe
3)  halvsøster Boel Larsdatter sammested
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 10/29
1839, 305, 30 september 1770, Voldby
Anne Nielsdatter Knups, død
Arvinger var moderens søskende:
1) Morten Jørgensen i Alling, mødt ved Jacob Jørgensen i Sielle
2)  Hans Jørgensen, død
2a) Jørgen Hansen, 28 år
2b) Niels Hansen, 18 år
2c) Søren Hansen, 16 år
2d) Else ~ Niels Pedersen i Sielle
2e) Karen ~ Anders Christensen i Sielle
2f) Maren ~ Rasmus Andersen i Sielle
3)  Søren Jørgensen, død
3a) Jørgen Sørensen konglig byefoged i Lemvig
3b) Peder Sørensen i Schiørring
3c) Maren Sørensdatter ~ Rasmus Ladefoged i Schiørring, død
3ca) Søren Rasmussen, 10 år
3cb) Karen Rasmusdatter
3cc) Anne Rasmusdatter
4)  Jacob Jørgensen i Sielle
5)  Karen Jørgensdatter i Schiørring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1840, 323, 18 april 1771, Voldby
Jens Jørgensen, død
Anne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 31 år
Jørgen Jensen, 28 år
Jens Jensen, 17 år
Anne Marie Jensdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 11/29
1841, 348, 9 december 1772, Voldby
353, appendix
Simon Jensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Børn:
Jens Simonsen, 36 år, er ved en gård i Foldby
Elisabeth Simonsdatter, 39 år ~ Jens Pedersen Fogh i Skivholme
Mette Simonsdatter, 25 år ~ Morten Jensen, fæster i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1842, 536, 21 december 1778, Voldby
Else Laursdatter, død
Søren Pedersen, enkemand
Deres børn:
Giesche Sørensdatter, 7 år
Else Marie Sørensdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1843, 541, 11 marts 1779, Voldby
Helle Pedersdatter, død
Jens Graugaard, enkemand
Børn:
Niels Jensen, 8 år
Peder Jensen, 4 uger
pige, 2 år
Afdødes broder var Michel Pedersen i Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1844, 552, 9 juli 1779, Voldby
Rasmus Keyser, død
Kirsten Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Rasmussen, 17 år
Karen Rasmusdatter, 32 år
Ellen Kirstine Rasmusdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 20/29
1845, 661, 1 Februar 1782, Voldby
Maren Nielsdatter, død
Niels Sørensen, enkemand
Fællesbørn:
Dorthe Nielsdatter, 2 år
Ellen Nielsdatter, 4 uger
Morbroder Niels Skrædder i Woldby var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1846, 709, 22 februar 1783, Voldby
Erklæring:
Jesper Rasmussen af Farre
Jens Rasmussen af Voldby
begge på egne og
Jørgen Jensen af Voldby på sin hustru Anne Rasmusdatters vegne erklærer at have modtaget efter stedfaderen Søren Andersen i Voldby deres begrænsede mødrene arv, efter sal. Karen Jespersdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1847, 722, 25 juli 1783, Voldby
Jens Jensen, død
Mette Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Jensen, 12 år
Jens Jensen, 5 år
Niels Jensen, 2 år
Anne Jensdatter, 16 år
Anne Kirstine Jensdatter, 14 år
Farbroder var Niels Jensen, ungkarl i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1848, 787, 30 oktober 1784, Voldby
Jens Østergaard, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 14 år
Jens Jensen, 9 år
Zidsel Jensdatter, 10 år
Dorthe Jensdatter, 6 år
Peder Jensen, 1 ½ år
Farfaderen Niels Østergaard på stedet
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1849, 803, 22 januar 1785, Voldby
Søren Andersen Byriel, død
Karen Jensdatter, enke
Afdødes søskende:
1)  Helbroder Anders Andersen, 33 år, gift og beboer en fæstegård i Voldby
2)  Halvbroder Jens Nielsen
3)  Halvsøster Maren Pedersdatter ~ Jens Sørensen i Norring, fæstehusmand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 24/29
1850, 809, 11 marts 1785, Voldby
Gotfred Bendsen, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Gotfredsen, 18 år
Bendt Gotfredsen, 12 år
Anne Cathrine Gotfredsdatter ~ Jens Brundt i Voldby
Maren Gotfredsdatter, 22 år
Johanne Gotfredsdatter, 20 år
Anne Marie Gotfredsdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1851, 812, 11 marts 1785, Voldby
Jens Møstrup, død
Maren Christensdatter Møstrup, enke
Deres barn:
Christen Jensen Møstrup, 41 år, værtshusmand i København
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1852, 813, 11 marts 1785, Voldby
Peder Gabriel Bolt, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Søren Gabriel Pedersen, 9 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1853, 814, 11 marts 1785, Voldby
Morten Christensen Rytter, død
Maren Hansdatter, enke
Ingen børn, ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1854, 814, 23 marts 1785, Voldby
Maren Jensdatter, død
Jens Nielsen Østergaards enke
Hendes børn:
Niels Jensen, 14 år
Jens Jensen, 9 år
Dorthe Jensdatter, 6 år
Peder Jensen, 2 år
Den afdøde mands broder Poul Nielsen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1855, 851, 28 juni 1784, Voldby
Christen Pedersen, død
Anne Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Peder Christensen, 19 år
Kirsten Christensen, 16 år
Anne Christiane Christensdatter, 6 år
Farbroderen Poul Pedersen i Haar
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1856, 855, 4 juli 1784, Voldby
Anne Pedersdatter, død
Levede hos Søren Byriel
Hendes arvinger:
1) broder Poul Pedersen, aftægtsmand hos gårdmand Niels Andersen i Haar, død efter
 første skiftesamling uden at efterlade sig børn
2)  broder Christen Pedersen, gårdmand i Voldby, ligeledes død
2a) Peder Christensen, 12 år
2b) Kirsten Christensdatter, 17 år
2c) Anne Christiane Christensdatter, 7 år
3)  søster Karen Pedersdatter, enke, bor i Sveistrup på Bistrup Gods
Morbroder til 2a-c Laurs Jørgensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 26/29
1857, 872, 30 oktober 1786, Voldby
Maren Hansdatter, død
Hendes børn:
1) Marie Jacobsdatter ~ Michel Jensen i Herskind
2)  Peder Jacobsen, død
2a) søn Jacob Pedersen af Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1858, 30, 14. april 1790, Voldby
31, 27. april 1790
Niels Jepsen, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 31 år
Jep Nielsen, 26 år
Søren Nielsen, 24 år
Maren Nielsdatter, 29 år
Lavværge var enkens broder Søren Nielsen i Lading
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
1859, 5, 25. Februar 1792, Voldby
Niels Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Christen Jensen, myndig
2)  søster Maren Jensdatter, enke efter Jens Henriksen i Voldby
3)  broder Jens Jensen, død
3a) Søren Jensen, 21 år
3b) Jens Jensen, 14 år
3c) Niels Jensen, 12 år
3d) Anne Jensdatter ~ Niels Joensen i Voldby
3e) Ane Kirstine Jensdatter, 19 år
Børnenes stedfader Anders Byriel
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
1860, 12, 7. Oktober 1793, Voldby
13, 6. November 1793
15, 11. December 1793
Søren Andersen, død
Johanne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Christen Andersen, husmand i Haldum
2)  Margrethe Andersdatter ~ Anders Skrædder i Haldum
2a) Jens Andersen, myndig gårdmand i Haldum
2b) Anders Andersen, myndig gårdmand i Haldum
3)  søster Kirsten Andersdatter ~ Hans Pedersen i Trige, død
3a) Jørgen Hansen, husmand i Trige
3b) Lisbeth Hansdatter ~ Rasmus Nielsen, gårdmand i Trige
4)  søster Else Andersdatter ~ Christen Jensen i Vitten, død
4a) Jens Christensen, myndig i København
4b) Anders Christensen, myndig i Galten by i Skanderborg amt
4c) Anna Christensdatter, tjener i Tilst
4d) Maren Christensdatter ~ Peder Balle i Vitten
5)  Johanne Andersdatter ~ Niels Nielsen, husmand i Haldum, hun død
5a) Anna Nielsdatter, hos morbroderen Christen Andersen i Haldum
Enkens broder Peder Jensen af Skaarup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 1/9
1861, 13, 7. Oktober 1793, Voldby
Anne Christensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 11 år
Christen Nielsen, 5 år
Anne Nielsdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
1862, 21, 27. April 1795, Voldby
30, 15. December 1796
Niels Jensen, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 15 år
Jacob Nielsen, 6 år
Niels Nielsen, 3 år
Niels Nielsen, 14 dage
Birthe Nielsdatter, 13 år
Kirsten Nielsdatter, 10 år
Anne Nielsdatter, 7 år
Enkens broder Peder Jacobsen i Voldby
Farbroder Søren Jensen i Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
1863, 28, 3. December 1796, Voldby
Niels Nielsen Møller, død
Mette Christensdatter, død
Mandens arvinger:
1)  broder Thomas Nielsen Møller gårdmand i Lading
2)  søster Marianne Nielsdatter ~ Jørgen Hjulmand i Sall
Hustruen arvinger:
1)  broder Christen Bødker i Søften Skovhus, død
1a) Christen Christensen, 23 år, tiener i Terp
2)  halvbroder Søren Christensen, 60 år, tjener i Tinning
3)  halvbroder Markus Jensen, 32 år tjener i Århus
4)  halvsøster Ellen Jensdatter ~ smeden Søren Pedersen i Voldby
5)  halvsøster Kirsten Christensdatter ~ Niels Skrædder i Søften
6) halvsøster Marianne Christensdatter ~ Niels Klog i Norring, død
6a) Zidsel Nielsdatter ~ Jacob Frandsen i Norring
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
1864, 30, 3. December 1796, Voldby
31, 15. December 1796
Søren Christensen Skiøt, død
Leene Cathrine Johansdatter, enke
Deres børn:
Christian Sørensen, 26 år
Maren Sørensdatter, 18 år
Christine Elisabeth Sophie Sørensdatter, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 2/9
1865, 42, 11. Maj 1798, Voldby
Jørgen Nielsen Sølvsten, død
Maren Jacobsdatter, enke
Deres barn:
Mariane Jørgensdatter, 1/2 år
Farbroder Niels Nielsen på Frijsenborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1866, 47, 4. September 1798, Voldby
Peder Jensen, død
Maren Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Jens Pedersen, 8 år
Maren Pedersdatter, 22 år
Anne Pedersdatter, 18 år (meget svær at tyde, måske forkert)
Pedersdatter, 11 år
Farbroder Laurs Jensen i Lyngaae
Boet deles i 5 søsterlodder, derfor passer det med 3 piger og 1 dreng
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1867, 49, 18. April 1799, Voldby
Søren Rasmussen, død
Anna Hansdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 25 år
Christen Sørensen, 12 år
Dorthe Margrethe Sørensdatter, 21 år
Mette Sørensdatter, 18 år
Anne Sørensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1868, 50, 18. April 1799, Voldby
57, 23. Juni 1800
Karen Christensdatter Mistrup, død
Hendes eneste arving:
Christen Jensen Mistrup i København
datter ~ Mathias Sommer i Palsgaard i Horsens sogn
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1869, 54, 9. November 1799, Voldby
54, 9. December 1799
61, 15. December 1800
Peder Pedersen Aarslev, død
Anna Chatrine Mortensdatter, død 2 år tidligere
Ingen børn.
Mandens arvinger:
1)  helsøster Maren Pedersdatter ~ opholdsmand Peder Knudsen i Aarslev
2)  helsøster Dorthe Pedersdatter ~ Jens Leth i Framlev, mødt ved en søn
Søren Jensen Leth i Framlev,
3)  helsøster Birthe Pedersdatter ~ Rasmus Jensen i Lyngbye
3a) Jens Rasmussen i Giellerup, død og efterladt sig børn, navne ej angivet
4) halvbroder Mads Pedersen i Aarslev, død
4a) Peder Madsen, gårdmand i Aarslev
4b) Jens Madsen, gårdmand i Vitved
4c) Søren Madsen, husmand i Vitved
4d) Birthe Madsdatter ~ gårdmand Laurs Nielsen i Weyelbye, død
4da) Niels Laursen, 9 år
4db) Mads Laursen, 7 år
4e) Clemen Madsen, død i Koldt
4ea) Mikkel Clemensen, 10-12 år
4eb) Anna Clemensdatter, 15 år
4ec) Kirsten Clemensdatter, 10 år
5)  halvbroder Peder Pedersen, gårdmand i Aarslev, død
5a) Peder Pedersen, gårdmand i Aarslev
5b) Birthe Pedersdatter ~ Michel Pedersen i Aarslev
5c) Kirsten Pedersdatter ~ Niels Hjulmand i Tilst
6)  halvsøster Ane Pedersdatter ~ Niels Bægaard i Brendstrup, død
6a) Søren Nielsen i Aarslev
6b) Jens Nielsen i Aarslev
6c) Mette Nielsdatter ~ Anders Byriel i Voldby
6d) Maren Nielsdatter, død
6da) Søren Jensen, 21 år i Aarslev
6e) Birthe Johanne Nielsdatter ~ Jens Snedker i Lille Ring
6f) Birthe Nielsdatter ~ Jens Christensen i Brabrand, død
6fa) Peder Thomassen, 25-26 år
Anna Chatrine Mortensdatters arvinger:
1) broder Niels Mortensen i København, død
1a) brodersøn Mogens Nielsen i København
2)  søster ukendt navn, død
2a) datter, død
2aa) Laurs Hansen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1870, 64, 14. December 1800, Voldby
Øllegaard Christensdatter, død
Bendt Gotfredsen, enkemand
Deres barn:
Gotfred Bendtsen, ¾ år
Morbroder Jens Joensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 3/9
1871, 73, 30. Maj 1801, Voldby
95, 23. December 1801
Søren Nielsen Winther, død
Ane Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Jørgen Sørensen, 45 år
Maren Sørensdatter, 35 år
Ellen Sørensdatter, 25 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1872, 115, 5. Maj 1802, Voldby
127, 8. Januar 1803
Enke Kirsten Jørgensdatter, død
Hendes børn:
1)  Niels Andersen, myndig
2)  Jørgen Andersen, myndig i Århus
3)  Rasmus Andersen tjenende ved Frideritz
4) Ane Marie Andersdatter, 32 år
5) Ane Rasmusdatter, død
5a) Ane Kristine Christensdatter, 17 år i Charlottenlund på Meilgaard Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1873, 129, 2. Juli 1804, Voldby
132, 29. December 1804
Jens Michelsen, død
Anne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Michel Jensen, 14 år
Anne Jensdatter, 16 år
Marie Jensdatter, 10 år
Formynder farbroder Michel Michelsen i Tinning
Enkens nye mand Niels Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1874, 130, 30. Juli 1804, Voldby
Christian Sørensen, død
Anne Sørensdatter, enke
Deres børn:
Ane Katrine Christiansdatter, 6 år
Lavværge Hans Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1875, 133, 4. Februar 1805, Voldby
Jens Jensen, død i Lyngbye
Maren Laursdatter, enke i Voldby
Deres børn:
Jens Jensen, 6 a 7 år
Casper Jensen, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 5/9
1876, 134, 21. Marts 1805, Voldby
136, 23. December 1805
Jørgen Fogh, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Karen Jørgensdatter ~ Niels Nielsen i Voldby
Anne Jørgensdatter, 28 år, senere giftes med Jens Laursen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
1877, 137, 21. Februar 1807, Voldby
Maren Jensdatter, død
Poul Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  faderen Jens Nielsen Graugaard, aftægtsmand
Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
1878, 141, 1. Februar 1808, Voldby
146, 15. Juni 1808
147, 29. Juni 1808
149, 21. September 1808
149, 29. November 1808
150, 13. December 1808
Mette Nielsdatter, død
Anders Andersen, enkemand
Hendes børn:
1)  Søren Jensen, gift i Voldby, 37 år
2)  Jens Jensen, 30 år
3)  Niels Jensen, 26 år
4)  Ane Jensdatter, 41 år ~ Niels Joensen i Voldby
5) Anne Kirstine Jensdatter, 39 år, enke i Haldum, senere forlovet med Michel Kieldsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
1879, 153, 16. Oktober 1809, Voldby
155, 27. December 1809
Niels Joensen, død
Anne Jensdatter, enke
Deres børn:
Jens Nielsen, 6 år
Anne Nielsdatter, 14 år
Mette Nielsdatter, 12 år
Maren Nielsdatter, 9 år
Birthe Marie Nielsdatter, 1 år
Lavværge Jens Joensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
1880, 162, 8. November 1811, Voldby
165, 20. December 1811
Kirsten Poulsdatter, død
Jørgen Andersen, enkemand
Deres børn:
Jens Jørgensen, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 6/9
1881, 163, 17. December 1811, Voldby
Thomas Sørensen Rytter, død
Ane Hansdatter, enke
Hans arvinger var børn af tidligere ægteskab:
1)  søn Anders Thomsen, politibetjent i Århus
2)  søn Jacob Thomsen i Vendsyssel
3)  søn Søren Thomsen, død
3a) Hanssine Sørensdatter
3b) Anne Sofie Sørensdatter
3c) Kirsten Sørensdatter, ukendt opholdssted
4) Marian Thomasdatter ~ Niels Kielgaard i Granslev
Lavværge var Rasmus Jørgensen i Voldby. Niels Nielsen Skomager i Hammel mødte for Anders Thomsen.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1882, 170, 28. August 1812, Voldby
172, 14. August 1812
Soldat Rasmus Rasmussen Farre, død i Kalundborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1883, 173, 8. November 1813, Voldby
173, 29. November 1813
Ellen Kirstine Rasmusdatter, død
Erich Christensen, enkemand
Deres børn:
Kirsten Erichsdatter ~ Jens Rasmussen i Farre
Christiane Erichsdatter forlovet med Christen Sørensen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1884, 174, 27. Juli 1814, Voldby
Enke Mariane Marcusdatter, død
Hendes børn:
1) Maren Nielsdatter ~ Anders Svendsen
2)  Jørgen Nielsen, død
2a) Mariane Jørgensdatter, 16 år ved fasterfader Jeppe Nielsen ?
3)  Niels Sølvsten, død
3a) Niels Nielsen, 4 år
3b) Mariane Nielsdatter, 8 år
3c) Ane Nielsdatter, 2 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1885, 175, 9. Februar 1815, Voldby
180, 20. December 1815
Jens Christiansen, død
Helene Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Jensen, 23 år
Kirsten Marie Jensdatter, 15 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1886, 176, 15. Marts 1815, Voldby
178, 2. November 1815
Maren Mogensdatter, død
Hans Jensen, enkemand
Deres børn:
Jens Hansen, myndig
Mogens Hansen, 11 år
Christen Hansen, 8 år
Ane Hansdatter, 15 år
Farbroder Jens Jensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1887, 178, 25. November 1815, Voldby
180, 20. December 1815
Niels Nielsen Sølvsten, død
Kirsten Marie Madsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 5 år
Mariane Nielsdatter, 10 år
Anne Nielsdatter, 4 år
Lavværge enkens tilkommende mand Søren Mortensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1888, 183, 1. Februar 1816, Voldby
184, 1. Marts 1816
184, 30. Marts 1816
189, 19. Juni 1817
Simon Jørgensen, død
Anne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Jørgensen, gårdmand i Fajstrup
2)  broder Søren Jørgensen, gårdmand i Schiørring
3)  broder Rasmus Jørgensen, gårdmand i Herskind
4)  søster Maren Jørgensdatter, enke efter gårdmand Jens Nielsen i Fajstrup
5)  søster Helene Jørgensdatter ~ gårdmand Hans Rasmussen i Thorsø
Lavværge var Niels Jensen Bødker i Voldby, enkens broder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1889, 185, 16. Marts 1816, Voldby
186, 30. December 1816
Hans Sørensen, død
Anne Dorthe Nielsdatter, enke
Deres børn:
Søren Hansen, bagersvend i Fladstrand
Maren Hansdatter, 23 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1890, 187, 30. December 1816, Voldby
189, 14. Juli 1817
189, 5. August 1817
191, 18. August 1817
192, 29. September 1817
192, 15. December1817
Testamente mellem Morten Jensen og Mette Simonsdatter i Voldby
Morten Jensen, død
Mette Simonsdatter, død
Morten Jensens arvinger:
1)  søster Maren Jensdatter, død
1a) søn Niels Nielsen i Hammel
1b) Ane Dorthea Nielsdatter i Voldby, enke
2)  broder Søren Jensen i Voldby, død
2a) Erhardine Sørensdatter ~ Thomas Jensen i Framlev
3) søster Kirsten Jensdatter, død ~ Thomas Rytter
3a) Anders Thomasen, politibetjent i Århus
3b) Søren Thomasen, død og efterladt sig børn
3c) Jacob Thomasen i Vendsyssel
3d) Mariane Thomasdatter ~ hjulmand Jens Kirkegaard i Granslev, død efterladt sig børn
4)  søster Ane Jensdatter, død
4a) Niels Johnsen i Voldby, død, efterladt sig børn
4b) søn Jens Johnsen, Voldby
Mette Simonsdatters arvinger:
1)  broder Jens Simonsen, død
1a) Anders Jensen, gårdmand i Foldby
1b) Simon Jensen, gårdmand i Skjoldelev
1c) Kirsten Jensdatter ~ sognefoged Niels Jensen i Voldby
1d) Maren Jensdatter ~ Jens Michelsen i Norring
2)  søster Lisbeth Simonsdatter ~ Jens Pedersen i Skivholme, død
2a) Simon Jensen Kande i Fajstrup
2b) Ane Kjerstine Jensdatter ~ Jens Væver, Galthen
2c) Karen Jensdatter ~ Niels Jensen i Terp Mølle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1891, 188, 30. Juni 1817, Voldby
194, 17. December 1817
Christen Rasmussen Fogh, død
Mariane Jensdatter, enke
Deres barn:
Jens Christensen, 1 år
Sønnens farbroder Rasmus Fogh af Geilund
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 7/9
1892, 195, 26. August 1818, Voldby
199, 22. September 1818 (G 341-385 8/9)
202, 6. November 1818 (G 341-385 8/9)
Anders Olesen, død
Zara Jensdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Andersen, 6 år
Zidsel Andersdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
1893, 211, 17. August 1819, Voldby
217, 14. December 1819
Niels Nielsen, død
Karen Jørgensdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen, 26 år
Jørgen Nielsen, 19 år
Laurs Nielsen, 12 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Ane Nielsdatter, 21 år
Maren Nielsdatter, 15 år
Farbroder Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
1894, 214, 29. November 1819, Voldby
218, 23. December 1819
Maren Nielsdatter, død
Anders Andersen, enkemand, (Anders Svensker)
Deres børn:
Niels Andersen, 20 år
Ellen Andersdatter, 17 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
1895, 220, 12. April 1820, Voldby
1224, 26. oktober 1820 (G 341-382 B 8/16)
Jens Østergaard, død
Else Jensdatter,enke
Deres børn:
Jens Jensen, 7 år
Søren Jensen, 6 år
Jensdatter, 11 år
Enkens mand Jens Jensen, formynder Niels Østergaard af Tinning
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
1896, 223, 13. Juni 1820, Voldby
1252, 2. december 1820 (G 341-382 B 9/16)
Enke Ane Hansdatter, død
Hendes børn:
Rasmus Sørensen, 45 år, i Hadsten
Christen Sørensen, 35 år i ?
Dorthea Marie Sørensdatter, 43 år
Mette Sørensdatter, 39 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-385 8/9
1897, 224, 19. Juli 1820, Voldby
240, 25. Oktober 1820 (G 341-385 9/9)
Ane Nielsdatter, død
Jørgen Andersen, enke
Deres børn:
Anders Jørgensen, 7 år
Niels Jørgensen, 6 år
Ellen Jørgensdatter, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 9/16
1898, 1288, 8. Maj 1821, Voldby
1336, 26. November 1821 (G 341-382 B 10/16)
1347, 17. December 1821 (G 341-382 B 10/16)
1354, 17. November 1821 (G 341-382 B 10/16)
1365, 17. April 1822 (G 341-382 B 11/16)
1415, 30. December 1822 (G 341-382 B 11/16)
1423, 19. Februar 1823 (G 341-382 B 12/16)
1426, 19. Marts 1823 (G 341-382 B 12/16)
1428, 26. Marts 1823 (G 341-382 B 12/16)
1440, 29. April 1823 (G 341-382 B 12/16)
Peder Thomasen, død
Hans forlovede Dorthe Marie Sørensdatter af Voldby
Hans arvinger:
1)  søster Mette Thomasdatter ~ Niels Qvolbech i Lading
2)  søster Ane Kirstine Thomasdatter ~ i København med en spækhøker Peder Madsen i Lille Grønnegade, men død
2a) en datter rejst til Sverige
2b) en slegfredsøn Christian Eggersen, som var smed og boede i Norring, men død
2ba) Rasmus Christiansen, 15 år
2bb) Ane Marie Christiansdatter, 13 år
begge formentlig hos moderen Ane Margrethe Jensdatter nu ~ smeden Anders Sørensen i Iller ? senere i Grønbech
Andreas Rasmussen i Lading var gift med en af nu afdøde Mette Thomasdatters døtre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 11/16
1899, 1390, 26. Juli 1822, Voldby
1407, 16. December 1822
Jens Nielsen, soldat, død
Hans søskende arver:
1)  helbroder Christen Nielsen, 24 år
2)  helsøster Kirsten Nielsdatter, 21 år
3)  halvbroder Niels Michelsen, 13 år
4)  halvsøster Ane Michelsdatter, 11 år
5)  moderen Michel Kieldsens kone
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1900, 1438, 29. Maj 1823, Voldby
1449, 6. December 1823
Kirsten Jensdatter, død
Niels Jensen, enkemand
Deres børn:
Casper Nielsen, 34 år
Jens Nielsen, 29 år
Jens Nielsen, 27 år
Thomas Nielsen, 18 år
Morten Nielsen, 17 år
Jens Nielsen, 16 år
Maren Nielsdatter, 33 år
Mette Magrethe Nielsdatter, 21 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 12/16
1901, 1477, 26. Januar 1824, Voldby
1512, 27. Oktober 1824 (G 341-382 B 13/16)
Marianne Jensdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Hendes søn:
Jens Christensen, 8 år
Rasmus Fogh gårdmand i Geilund var farbroder til sønnen, morbroder husmand Niels Jensen i Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 13/16
1902, 1540, 2. Maj 1825, Voldby
1573, 25. November 1825 (G 341-382 B 14/16)
1578, 6. December 1825 (G 341-382 B 14/16)
1595, 4. Januar 1826 (G 341-382 B 14/16)
1599, 20. December 1825 (G 341-382 B 14/16)
1607, 25. Januar 1825 (G 341-382 B 15/16)
1620, 25. Januar 1825 (G 341-382 B 15/16)
Jens Rasmussen, aftægtsmand, død
Johanne Jensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  helbroder Jesper Rasmussen, gårdmand i Farre, svigersøn Niels Laursen
2)  helsøster Ane Rasmusdatter, enke efter Jørgen Jensen i Voldby, hendes søn Rasmus Jørgensen
3)  halvbroder Mogens Rasmussen i Farre, død
3a) Ane Mogensdatter, død
3aa) Maren Jochumsdatter, 19 år
3ab) Else Pedersdatter, 16 år
3ac) Ellen Marie Pedersdatter, 13 år
3b) Ane Margrethe Mogensdatter ~ Christen Christensen Dalbye i Voldby
3c) Mette Mogensdatter ~ Baltzer Jensen i Ry
4) halvsøster Karen Rasmusdatter, død ~ Peder Jensen i Farre
4a) Rasmus Pedersen i Sporup
5)  halvsøster Ane Svensdatter, slegfredbarn af Jens Rasmussens moder Karen Jespersdatter, død
5a) Jens Nielsen, død
5aa) Mette Dorthea Jensdatter, 21 år
5ab) Ane Jensdatter, 19 år
5b) Svend Nielsen
5c) Edel Nielsdatter ~ sognefoged Peder Nielsen i Vivild
5d) Kirsten Nielsdatter, ugift, omtrent 50 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
1903, 1545, 27. Maj 1825, Voldby
1555, 5. August 1825
Maren Hansdatter, død
Daniel Wurtz, enke
Børn:
Johanne Kirstine, 4 år
Ane Dorthea ¾ år
Søren, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 14/16
1904, 1558, 18. Oktober 1825, Voldby
1588, 13. December 1825
1593, 21. December 1825
Ane Nielsdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Jensen, ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 15/16
1905, 1628, 15. Juli 1826, Voldby
1654, 2. December 1826
Thomas Jensen Barfoed, død
Hans arvinger: en broder og en gift søster, men navne ej nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-382 B 16/16
1678, 29. Maj 1827, Voldby
1691, 25. Oktober 1827
Inger Olesdatter, død
Hendes barn:
Christen Christensen, 14 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1906, 9, 6. Maj 1828, Voldby
24, 13. Oktober 1828
enke Gedske Kirstine Danielsdatter Wurtz, død
Hendes børn:
Johan Henrik Wurtz, forvalter på Børglum kloster i Vendsyssel
Daniel Wurtz i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 2/21
1907, 37, 15. December 1828, Voldby
37, 5. Januar 1829
38, 12. December 1828 (G 341 383 3/21)
43, 30. Marts 1829 (G 341 383 3/21)
Maren Jensdatter, død
Peder Rexen, tidl. Død
Deres børn:
Søren Pedersen, 10 år
Johan Pedersen, 3 år
Ane Johanne ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1908, 67, 23. December 1829, Voldby
68, 23. December 1829
70, 13. Januar 1830
Poul Nielsen Østergaard, død
Kirsten Michelsdatter, enke
Der var testamente.
Mandens arvinger:
1)  halvbroder Jens, død
1a) husmand Niels Jensen i Tinning
1b) Jensdatter ~ Christen Laursen i Voldby
1c) Jens Jensen, død i Voldby
1ca) Jens Jensen, 16 år
1cb) Ane Jensdatter, ugift
2)  halvsøster som har været gift i Geilund, død
2a) Rasmus Rasmussen Fogh, gårdmand i Geilund
2b) Niels Rasmussen, i Geilund
2c) Christen, død i Voldby
2ca) Jens Christensen i Haurum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 3/21
1909, 73, 11. Marts 1830, Voldby
76, 13. April 1830
82, 7. Juni 1830 (G 341 383 4/21)
92, 4. Oktober 1830 (G 341 383 4/21)
Niels Jensen Caspersen, død
Hans børn:
Casper Nielsen, gårdmand i Lading
Jens Nielsen Pedersen, myndig
Jens Nielsen, myndig
Thomas Nielsen, myndig
Morten Nielsen, 24 ½ år
Jens Nielsen, 23 år
Maren Nielsdatter ~ Christen Pedersen i Gieding
Mette Magrethe Nielsdatter, 29 år
Hans hustru tidligere død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1910, 82, 7. Juni 1830, Voldby
105, 8. December 1830
106, 29. November 1830
Jens Jensen Skrædder, død
Kirsten Nielsdatter, enke
Hans Arvinger:
1)  broder Hans Jensen, husmand i Voldby
2)  broder Henrik Jensen i Vorred ved Silkeborg
3)  broder Christen Jensen, død
3a) Jens Christensen, myndig
3b) Søren Christensen, 20 år
3c) Frederich Christensen, 17 år
3d) Marianne Christensdatter ~ bødker i Århus
3e) Christensdatter, myndig
4)  Christine Elisabeth Jensdatter ~ Morten Nielsen i Voldby, deres svigersøn Christen Nielsen Søeballe af Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1911, 90, 29. September 1830, Voldby
107, 20. December 1830
Ane Dorthe Nielsdatter, død
Hans Sørensen Tyrring, død tidligere
Hendes børn:
1) Søren Hansen Bager i Frederikshavn
2)  Maren Hansdatter ~ Daniel Wurtz, død
2a) Stine, 10 år
2b) Søren, 8 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 4/21
1912, 107, 21. December 1830, Voldby
138, 13. Oktober 1831 (G 341 383 5/21)
Anders Andersen Byriel, død
Maren Jensdatter, enke
Deres børn:
Anders Andersen, 22 år
Jens Andersen, 17 år
Mette Andersdatter, 20 år
Ane Johanne Andersdatter, 14 ½ år
Karen Andersdatter, 12 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 5/21
1913, 129, 5. Juli 1831, Voldby
130, 8. Juli 1831
Maren Rasmusdatter, død
Christen Pedersen, tidligere død
Hendes arvinger:
1 søn Jens Pedersen, husmand i Kattrup ved Horsens
Christiane Pedersdatter ~ Laurs Nielsen Smed i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 7/21
1914, 204, 22. December 1832, Voldby
221, 16. December 1833 (G 341 383 8/21)
223, 17. December 1833 (G 341 383 8/21)
Maren Nielsdatter, død
Hendes arvinger:
1)  broder Rasmus Nielsen i Houlbjerg, død
1a) Niels Rasmussen tjener i Houlbjerg Præstegaard
1b) Jens Rasmussen Fisker gift i Houlbjerg
1c) Peder Rasmussen tjener i København
2)  broder Jens Nielsen i Stevnstrup
3)  Kirsten Nielsdatter ~ Jens Væver, Værum, hun død
3a) Marie ~ i Randers
3b) Maren hos faderen i Værum
4)  Birthe Nielsdatter, enke
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 8/21
1915, 230, 22. Januar 1834, Voldby
237, 4. December 1834
Else Marie Jensdatter, død
Jens Jensen Østergaard, enkemand
Hendes børn:
1)  En søn Jens Caspersen født uden for ægteskab, fader Jens Caspersen Jensen af Svendstrup, myndig
Med Jens Jensen:
2)  Jens Jensen, 21 år
3)  Ane Jensdatter, ugift, hjemme
Afdødes broder Peder Jensen Søndergaard af Sall
Enkemanden var stedfader til alle børnene.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 9/21
1916, 264, 13. Juni 1835, Voldby
275, 7. November 1835
289, 20. Januar 1836 (G 341 383 10/21)
Pige Johanne Elisabeth Johansdatter, død
Hun døde i Århus, boet meget lille, ingenarvinger nævnt, men en mente at hendes moder var i Viborg Tugthus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1917, 293, 20. April 1836, Voldby
294, 20. April 1836
309, 9. December 1836
317, 9. December 1836 (G 341 383 11/21)
Johan Christensen Grosen, død
Karen Marie Jensdatter, enke
Deres børn:
Bodil Johansdatter
Jette Johansdatter
Christine Johansdatter
alle ugifte og mellem 9 og 4 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 10/21
1918, 296, 21. Juni 1836, Voldby
303, 3. August 1836 (G 341 383 10/21)
Christiane Christensdatter, død
Thomas Nielsen, enkemand
Hendes børn:
1) Michel Michelsen, 6 ½ år, føft udenfor ægteskab med Michel Michel Michelsen
2)  Niels Thomassen, 2 år, fader var enkemanden
Afdødes broder Christen Christensen fra Houlbjerg
Ældste søns farbroder Jens Michelsen i Lyngå
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1919, 329, 24. Juni 1837, Voldby
336, 17. Oktober 1837
Kirsten Marie Madsdatter, død 5 år tidligere
Søren Mortensen, enkemand
Hendes børn med tidl. Ægtefælle Niels Nielsen:
Maren Nielsdatter ~ Søren Christensen i Voldby
Ane Nielsdatter, ugift
Børn med enkemanden:
Maren Sørensdatter, 21 år
Niels Sørensen, 17 år
Mads Sørensen, 15 år
Ane Catrine Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1920, 332, 31. August 1837, Voldby
336, 17. Oktober 1837
Søren Mortensen, død
Karen Rasmusdatter, enke
Hans børn med Kirsten Marie Madsdatter:
Maren Sørensdatter, 21 år
Niels Sørensen, 17 år
Mads Sørensen, 15 år
Ane Catrine Sørensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 11/21
1921, 348, 3. Januar 1838, Voldby
353, 3. Januar 1838 (G 341 383 12/21)
Christen Nielsen Søeballe, død
Ane Kirstine Mortensdatter, enke
Deres børn:
Christine Elisabeth Christensdatter
Ane Christensdatter
Lavværge Niels Mortensen af Grølsted
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1922, 355, 14. Februar 1838, Voldby
Poul Pedersen, tidl. Død
Birthe Nielsdatter Fisker, død
Ingen livsarvinger, gensidigt testamente, men ændre så arven ved Birthe Nielsdatters død tilfaldt Anders Byriels enke Maren Jensen som vederlag for pleje i alderdommen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 12/21
1923, 363, 21. Juli 1838, Voldby
370, 16. Oktober 1838
383, 21. Juli 1838
Ane Cathrine Gotfredsdatter, død
Peder Jacobsen, enkemand
Hendes børn:
Niels Jensen, husmand i Taastrup ved Skanderborg
Ane Dorthe Jensdatter, ugift, senere ~ Knud Christensen på Vissing mark
Johanne Marie Jensdatter ~ Søren Smed i Lillering
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1924, 409, 31. Marts 1840, Voldby
426, 14. Oktober 1840 (G 341 383 14/21)
Hans Jensen Skrædder, død
Hans børn:
1)  Jens Hansen, husmand på Haraldlund mark
2)  Mogens Hansen i Astrup Teglværk
3)  Christen Hansen, måske Koldt sogn
Ane Hansdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1925, 413, 13. April 1840, Fuglsang, Voldby sogn
425, 3. Oktober 1840 (G 341 383 14/21)
Christiane Magrethe Berg, død
J Christensen, skovrider og enkemand
Deres barn:
Christiane Hansine Christensen, 26 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1926, 415, 15. April 1840, Voldby
428, 14. December 1840 (G 341 383 14/21)
Peder Christiansen, død
Inger Pedersdatter, enke
Deres børn:
Kirsten Pedersdatter, 4 år
Ane Margrethe Pedersdatter, 2 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 13/21
1927, 416, 15. April 1840, Voldby
429, 17. December 1840 (G 341 383 14/21)
Peder Jensen, død
Ellen Marie Olesdatter, enke
Deres barn:
Johanne Pedersdatter, 5 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 14/21
1928, 454, 16. December 1841, Voldby
455, 21. December 1841
Karen Rasmusdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres barn:
Rasmus Jensen, 12 år
Morbroder Niels Rasmussen i Abtrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1929, 457, 21. Januar 1842, Voldby
husfæster Jens Nielsen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres barn:
Marianne Jensdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1930, 462, 28. April 1842, Voldby
463, 19. Maj 1842
Ane Hansdatter, død
Niels Thomassen, enkemand
Deres børn:
Thomas Nielsen, gårdmand i Voldby
Hans Nielsen, myndig, gårdmand i Voldby
Christen Nielsen, 26 år
Kirsten Marie Nielsdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1931, 464, 30. Maj 1842, Voldby
471, 9. November 1842
Kirsten Pedersdatter af Højberg, død
Hendes børn:
1)  søn Søren Christiansen, i København
2)  søn Jens Christiansen, i Hadberg
3)  søn Peder Christiansen, i Voldby, død
3a) Kirsten Pedersdatter, 7 år
3b) Ane Margrethe Pedersdatter, 4 år
4)  Maren Christiansdatter, ugift
5)  Hedevig Kirstine Christiansdatter ~ Søren Ernstsen i Højvorre
6)  Ane Christiansdatter, ugift og tjener Frijsenborg
Stedfader til Peder Christiansens 2 børn var Søren Laursen i Voldby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1932, 466, 1. August 1842, Voldby
475, 9. December 1842
Bodil Jensdatter, død
Søren Christensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Kirsten Jensdatter ~ gårdmand Jens Nielsen i Grølsted
2)  søster Ellen Jensdatter, død ~ gårdmand Jens Jacobsen i Haurum
2a) Jens Jensen Larsen, gårdmand i Haurum
2b) Mette Jensdatter, død ~ Søren Peder i Thorsø
2ba) Ellen Kirstine Sørensdatter, ugift
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1933, 466, 30. August 1842, Voldby
475, 9. December 1842
Lars Jørgensen, død (1840)
Maren Christiansdatter, enke
Deres børn:
Christian Larsen, 15 år
Ane Marie Larsdatter, ugift
Ane Kirstine Larsdatter, ugift
Bedstefaderen Jørgen Lassen i Voldby var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 15/21
1934, 467, 16. September 1842, Voldby
476, 9. December 1842
Rasmus Christensen Qvolbek, død (1839)
Ane Cathrine Jensdatter, enke
Deres børn:
Maren Rasmusdatter, 11 år
Ane Kirstine Rasmusdatter, 9 år
Ane Marie Rasmusdatter
Enkens ny mand Søren Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1935, 496, 13. Oktober 1843, Voldby
500, 8. December 1843
Karen Rasmusdatter, død
Peder Sørensen, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 2 ½ år
Ane Marie Pedersdatter, 7 år
Morbroder, husmand Jens Rasmussen af Haldum mark
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 16/21
1936, 505, 10. Januar 1843, Voldby
557, 16. December 1844 (G 341 383 17/21)
Kirsten Andersdatter, død
Christen Christensen, enkemand
Hendes børn:
Niels Hansen, 24 år
Birthe Olesdatter ~ Mogens Jacobsen på Gyllingnæs mark
Børn med enkemanden:
Christen Christensen, 15 år
Mette Margrethe Christensdatter, 13 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1937, 528, 21. Maj 1844, Voldby
540, 22. Oktober 1844
546, 8. November 1844
547, 22. Oktober 1844
549, 8. November 1844
561, 1. November 1844 (G 341 383 18/21)
Jørgen Lassen, død
Hans arvinger og børn:
1) Lars Jørgensen, død
1a) Christian Larsen, 16 år
1b) Ane Marie Larsdatter, 11 år
1c) Ane Kirstine Larsdatter, 7 år
2)  Ane Jørgensdatter ~ Thomas Zeuthen i Århus
3)  Birthe Marie Jørgensdatter ~ Christen Thomasen i Bilet
4)  Inger Kirstine Jørgensdatter, enke i Laurbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1938, 535, 29. August 1844, Voldby
552, 29. November 1844
Ane Marie Christensdatter, død
Jens Jensen, enkemand
Hendes arvinger:
1)  søster Marian Christensdatter, ugift
2)  søster Karen Christensdatter, død ~ Jens Laursen, død
2a) søn Laurs Jensen
2b) datter Kirsten Marie Jensdatter
2c) Zidsel Marie Jensdatter
2d) Christiane Jensdatter
2e) Maren Jensdatter
2f) Ane Jensdatter
2g) Ane Marie Jensdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 17/21
1939, 543, 7. November 1844, Voldby
549, 28. November 1844
Edel Rasmusdatter, død
Søren Jespersen, enkemand
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Mette Cathrine Sørensdatter ~ Thomas Andersen i Laasby
Johanne Sørensdatter, ugift
Bodil Marie Sørensdatter, ugift
Kirsten Sørensdatter, ugift
Jensine Sørensdatter, ugift
Zidsel Marie Sørensdatter, ugift
Morbroder Rasmus Rasmussen i Farre
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 19/21
1940, 615, 24. November 1846, Voldby
630, 30. Maj 1847 (G 341 383 20/21)
Maren Sørensdatter, død
Christen Nielsen, enkemand
Deres barn:
Niels Christensen 1 ½ år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 383 20/21
1941, 632, 28. Juni 1847, Voldby
643, 10. December 1847
674, 4. August 1849 (G 341 383 21/21)
Zidsel Marie Thomasdatter, død
Niels Jensen Graugaard, enkemand
Deres børn:
Jens Nielsen, 3 ¾ år
Thomas Nielsen, 1 ¾ år
--------------------------------------------------------------------------------

Sønder Årslev sogn
Årslev sogn i Hasle herred består af lokaliteten: Årslev (Sdr)

--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 4/17
1942, 115, 3 november 1724, Årslev
Bodil Michelsdatter, død
Niels Pedersen Skovfoged, enkemand
Fællesbørn:
Michel Nielsen, 14 år
Anne Nielsdatter, 4 år
Maren Nielsdatter, 1 ½ år
På børnenes vegne afdødes fader Michel Jensen i True, til stede endvidere hendes broder Niels Michelsen i True
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 7/17
1943, 235, 16 maj 1730, Årslev
Johanne Mogensdatter, død
Søren Sørensen Lassen, enkemand
Fællesbørn:
Anne Sørensdatter ~ Laurs Nielsen i Framlev
Karen Sørensdatter ~ Rasmus Knudsen i Årslev
Else Sørensdatter, 18 år
Johanne Sørensdatter, 12 år
Mogens Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 3 år
Mødt var Laurs Nielsen og Rasmus Knudsen på deres hustruers vegne, samt på de øvrige børns vegne Søren Sørensen Frandsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 8/17
1944, 262, 22 september 1730, Årslev
Søren Sørensen Lassen, død
Hans børn:
Else Sørensdatter. 18 år
Johanne Sørensdatter, 12 år
Mogens Sørensen, 10 år
Maren Sørensdatter, 3 ½ år
Karen Sørensdatter ~ Rasmus Knudsen i Årslev
Anne Sørensdatter ~ Søren Nielsen Framlev
Søren Sørensen Frandsen på børnenes vegne. Hans trolovede Zidsel Poulsdatter med lavværge Rasmus Nielsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
1945, 283, 13 juli 1731, Årslev
Knud Laursen, død
Johanne Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Kirsten Knudsdatter, 22 år
Karen Knudsdatter, 21 år
Laurids Knudsen, 15 år
Peder Knudsen, 8 år
Farbrødre Jens Laursen og Niels Laursen i Mundelstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
1946, 286, 13 juli 1731, Årslev
Clemen Jacobsen, død
Anne Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Jacob Clemensen, 44 år
Jens Clemensen, 36 år
Birgitte Clemensdatter, 40 år
Maren Clemensdatter, 32 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 9/17
1947, 294, 28 november 1731, Årslev
Peder Michelsen i Årslev, død
Maren Pedersdatter, enke
Børn med 1. hustru Maren Sørensdatter:
Kirsten Pedersdatter ~ Laurids Jensen i Hasle
Mikkel Pedersen, 22 år
Fællesbørn:
Maren Pedersdatter, 20 år
Edle Pedersdatter, 14 år
Peder Pedersen, 11 år
Ingeborg Pedersdatter, 8 år
Anna Pedersdatter, 5 år
Johanne Pedersdatter, 1 år
Farbror er Niels Mikkelsen i Årslev. Lavværge er Niels Pedersen Skovfoged i Årslev. Knud Sørensen af Sdr. Galten var mødt og "beretted at være samme Michel Pedersens moderbroder og formynder efter sin salig søster og hans moder Maren Sørensdatter". Skifte efter Maren Sørensdatter af 19 februar 1711. Laurids Jensen mødt på sin kones vegne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 11/17
1948, 348, 30 september 1733, Årslev
Niels Michelsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Peder Nielsen, 26 år
Michel Nielsen, 24 år
Niels Nielsen, 14 år
Anders Nielsen, 10 år
Peder Nielsen, 6 år
Kirsten Nielsdatter, 18 år
Zidsel Nielsdatter, 16 år
Appelone Nielsdatter, 5 år
Karen Nielsdatter, 8 uger
Lavværge var enkens broder Rasmus Pedersen i Borum. Farbror Mogens Michelsen i Skibby i Harlev sogn.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1949, 465, 12 august 1735, Årslev
Maren Sørensdatter, død
Albert Pedersen, enkemand
Fællesbørn:
Peder Albertsen i Århus, 39 år
Anne Albertsdatter ~ Niels Jacobsen i Åby
Albertsdatter, 31 år, ugift
Søren Albertsen, 28 år
Jens Albertsen, 28år ~ i Årslev.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 14/17
1950, 471, 30 november 1735, Årslev
Mette Sørensdatter, død
Peder Hørslev, enkemand
Fællesbørn:
Birgitte Pedersdatter, 17 år
Peder Pedersen, 14 år
Maren Pedersdatter, 12 år
Dorthe Pedersdatter, 10 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-378 15/17
1951, 509, 18 september 1737, Årslev
Kirsten Jensdatter, død
Jens Jensen Østerby, enke
Hendes børn af tidligere ægteskab:
Anders Pedersen, 25 år
Maren Pedersdatter, 27 år
Hendes barn af sidste ægteskab:
Peder Jensen, 20 år
Måske hedder hun Kirsten Poulsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 2/17
1952, 37, 20 august 1740, Årslev
Jens Jensen, død
Han var enkemand
Hans søn:
Peder Jensen, 23 år
Formynder var Anders Pedersen, der igen havde fået stedet i fæste. Anders Pedersen og hans søster Maren Pedersdatter har arv tilgode iht fæste/skiftebrev efter deres fader af 17 april 1716 Slægtsforholdet til Jens Jensen er ikke nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1953, 113, 18 april 1742, Årslev
Anders Pedersen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Fællesbarn:
Peder Andersen, 1 ½ år
Lavværge Rasmus Knudsen, formynder Jens Albertsen
Afdødes søster Maren Pedersdatter er nævnt som kreditor for arv efter forældrene
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1954, 128, 24 oktober 1742, Årslev
Søren Frandsen, død
Bodil Jensdatter, enke
Fællesbørn:
Maren Sørensdatter, 19 år
Jens Sørensen, 12 år
Søren Sørensen, 9 år
Rasmus Sørensen, 6 år
Kirsten Sørensdatter, 5 år
Anne Sørensdatter ~ Peder Nielsen i Tilst, lavværge Jens Albertsen af Århus
Rasmus Knudsen i Årslev var formynder for de 2 ældste børn og Peder Nielsen for de 3 mindste
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 4/17
1955, 130, 25 oktober 1742, Årslev
Peder Rasmussen Wærum, død
Maren Pedersdatter, enke
Arvinger:
Hans broder Søren Rasmussen Wærum
Lavværge var Jens Albertsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1956, 132, 19 november 1742, Årslev
Karen Knudsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Fællesbørn:
Zidsel Rasmusdatter, 6 år
Maren Rasmusdatter, 5 år
Formynder Rasmus Nielsen og Peder Pedersen Hørslev som de nærmeste frænder på mødrene side
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1957, 133, 19 november 1742, Årslev
Kirsten Knudsdatter, død
Rasmus Nielsen, enkemand
Fællesbørn:
Maren Rasmusdatter, 8 år
Knud Rasmussen, 6 år
Johanne Rasmusdatter, 3 år
Formyndere Rasmus Pedersen og Jens Albertsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1958, 147, 9 april 1743, Årslev
Albert Pedersen, død
Maren Sørensdatter, død ca 1735
Børn:
Peder Albertsen Haugaard, førhen i Århus, nu død: hans børn: Albert Pedersen, 5 år og Maren Pedersdatter, 10 år
Jens Albertsen Haugaard, Årslev
Søren Albertsen, Årslev
Anne Albertsdatter trolovet med Rasmus Pedersen i Årslev
Anne Albertsdatter ~ Niels Jacobsen i Åby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 5/17
1959, 151, 7 juni 1743, Årslev
Karen Sørensdatter, død
Rasmus Knudsen, enkemand
5 børn:
Niels Rasmussen, 13 år
Knud Rasmussen, 8 år
Poul Rasmussen, 4 år
Anne Johanne Rasmusdatter, 6 år
Kirsten Rasmusdatter, 1 år
Farbror Michel Knudsen af Koldt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1960, 181, 8 juni 1744, Årslev
Rasmus Knudsen, død
Maren Pedersdatter, enke
Hans børn af forrige ægteskab:
Niels Rasmussen, 14 år
Knud Rasmussen, 9 år
Poul Rasmussen, 5 år
Anne Johanne Rasmusdatter, 7 år
Kirsten Rasmusdatter, 2 år
Børnenes farbroder Michel Knudsen i Kolt var formynder og fasters mand Peder Sørensen i Kolt
Lavværge var hendes fader Peder Hørslev i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 6/17
1961, 183, 9 april 1743, Årslev
Michel Olesen, død
Johanne Sørensdatter, enke
Deres barn født efter Michel Olesens død:
Michel Michelsen
Afdødes 3 søskende:
Mads Olesen, Stautrup
Zidsel Olesdatter, tjener i København
Else Olesdatter i Århus
Lavværge Rasmus Knudsen i Årslev
Enkens fæstemand underskriver P H S
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 8/17
1962, 265, 26 september 1748, Årslev
Niels Pedersen Skovfoged, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn:
Niels Nielsen, 40 år
Anne Nielsdatter, tjener i Lisbjerg
Bodil Nielsdatter, 20 år
Kirsten Nielsdatter, 18 år
Karen Nielsdatter, 12 år
Anne Nielsdatter, 9 år
Maren Nielsdatter, 6 år
Enken med lavværge Michel Andersen af Hørslev, formynder Peder Borum fra Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 10/17
1963, 314, 13 januar 1751, Årslev
Maren Rasmusdatter, død
Peder Pedersen Hørslev, enkemand
Fællesbørn:
Peder Pedersen, 6 år
Birgitte Pedersdatter, 3 år
Kirsten Pedersdatter, 20 uger
Morbroder Frederik Rasmussen i Sabro
Søren Vang i Årslev er nævnt og underskriver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 11/17
1964, 343, 2 oktober 1751, Årslev
Maren Andersdatter, død
Søren Rasmussen Wærum
Hans stedbørn:
Bodil Nielsdatter, 24 år
Kirsten Nielsdatter, 22 år
Karen Nielsdatter, 16 år
Anne Nielsdatter, 13 år
Maren Nielsdatter, 10 år
Formynder Erich Andersen af Labing
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1965, 421, 14 juni 1754, Årslev
Maren Pedersdatter, død
Skifteaftale
Følgende børn nævnes:
Peder Nielsen i Tilst
Johan Madsen i Årslev på vegne af sin kone Kirsten Nielsdatter
Michel Nielsen i Årslev
Niels Nielsen (overtager fæstet)
Anders Nielsen
Peder Nielsen
Appelone Nielsdatter
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1966, 432, 1 juli 1754, Årslev
Peder Hørslev, død
Maren Andersdatter, enke
Hans børn af 1 ægteskab:
Peder Pedersen, 9 år
Birthe Pedersdatter, 6 år
Kirsten Pedersdatter, 3 år
Lavværge var Poul Knudsen af Årslev, endvidere nævnes sønnens formynder oldefader Peder Pedersen af Årslev Mads Pedersen i Årslev var formynder for de 2 piger Enkens svoger Michel Jensen af Ormslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 13/17
1967, 441, 26 Juni 1755, Årslev
Søren Jensen Weng, død (i Kalundborg den 7 Maj 1755)
Maren Pedersdatter, enke
Fællesbørn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Maren Sørensdatter, 2 år
Lavværge Rasmus Pedersen af Årslev
Farbroder Michel Jensen i Åby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 14/17
1968, 467, 19 december 1756, Årslev
Poul Knudsen, død
Zidsel Poulsdatter, enke
Hans arvinger:
Broder Anders Knudsen i Koldt
Mette Knudsdatter ~ Rasmus Andersen i Århus
Maren Knudsdatter, død ~ Niels Sørensen i Ormslev, hendes børn arver
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-379 16/17
1969, 529, 23 marts 1759, Årslev
Anne Nielsdatter, død
Søren Rasmussen Wærum, enkemand
Børn:
Maren Sørensdatter, 1 ½ år
Afdødes brødre, Niels Nielsen og Peder Nielsen af Lundgaard i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1970, 16, 22 maj 1760, Årslev
Jens Dinesen, død
Anne Nielsdatter, enke
Ingen børn. Arvinger:
1)  Brodersøn, Peder Christensen Smed i Lyngby
2)  Søster Maren Dinesdatter ~ Jens Jensen Kairøe i Røgind
3)  Anne Dinesdatter ~ Søren Jensen i Allum
4)  Søstersøn Jens Nielsen i Allum på Fussing Gods
Lavværge var Peder Knudsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 2/29
1971, 44, 6 oktober 1761, Årslev
Peder Nielsen, ungkarl, død
Arvinger var hans søskende:
1) Niels Nielsen i Årslev
2) Anders Nielsen, Mollerupgaard på Clostergodset
3) Peder Nielsen i Tilst, død og efterladt sig:
3a) Niels Pedersen, 10 år
3b) Søren Pedersen, 6 år
3c) Anne Pedersdatter, 11 år
3d) Maren Pedersdatter, 8 år
4)  Michel Nielsen i Årslev
5)  Kirsten Nielsdatter ~ Johan Madsen Holme på Constantinsborg Gods
6)  Appelone Nielsdatter ~ Peder Christensen i Kankbølle på Wosnæsgaards Gods
Stedfader for de 4 børn fra Tilst var Laurs Balle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 4/29
1972, 103, 18 juni 1763, Årslev
Niels Nielsen, gårdmand, død
Ellen Laursdatter, enke
Fællesbarn:
Laurs Nielsen, 2 år
Maren Nielsdatter, 4 måneder
Lavværge var enkens fader Laurs Sørensen fra Fårup på Ristrup Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1973, 161, 12 september 1765, Årslev
Mogens Sørensen, død
Zidsel Nielsdatter, enke
Børn:
Johanne Mogensdatter, 2 år
Tilsynsværge Søren Rasmussen Værum af Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1974, 163, 14 November 1765, Årslev
Birgitte Jensdatter, død
Hyrden, enkemand
Barn: ?
Tilsynsværge Povel Nielsen af Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/2
1975, 166, 2 maj 1766, Årslev
Johanne Pedersdatter, død 2 ½ år tidligere
Hendes arvinger:
1) datter Kirsten Knudsdatter, død ~ Rasmus Nielsen i Årslev
2) broder Peder Knudsen
3) Karen Knudsdatter ~ Rasmus Pedersen, død
3a) Zidsel Rasmusdatter ~ Nielsen
3b) Maren Rasmusdatter ~ Jens Haugaard i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 6/29
1976, 166, 13 maj 1766, Årslev
Søren Albertsen, død
Kirsten Sørensdatter, enke
Deres børn:
Maren Sørensdatter, 22 år
Marie Sørensdatter, 19 år
Edel Sørensdatter, 16 år
Anne Cathrine Sørensdatter, 11 år
Formynder farbroder Jens Albertsen
Morbroder Peder Sørensen Møller i Snastrup Mølle var formynder for de to mindste. Svoger til enken Peder Sørensen i Brabrand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1977, 195, 26 maj 1768, Årslev
Boel Jensdatter, død
Michel Nielsen, enkemand
Børn af 1. ægteskab med Søren Sørensen:
Jens Sørensen, 36 år, i Årslev
Søren Sørensen, 30 år, i Årslev
Kirsten Sørensdatter ~ Thomas Justsen i Stjær
Maren Sørensdatter, død, ~ Jens Justsen
Hendes børn:
Anne Jensdatter, 21 år ~ Christian Erichsen i Alchen
Bodil Jensdatter ~ Ernstsen i Stjær
Mariane Jensdatter, 6 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1978, 196, 26 maj 1768, Årslev
Anne Albertsdatter, død
Rasmus Pedersen, enkemand
Hendes arvinger:
1) Peder Albertsen førhen borger og skipper i Århus, død for 16 år siden
Hans børn:
Albert Pedersen, købmandskarl, nu på rejse til Westindien
Maria Pedersdatter i Århus
2) Søren Albertsen i Haugaard i Årslev, som er død
Hans børn:
Maren Sørensdatter, 21 år
Marie Lisbeth Sørensdatter, 19 år
Edel Sørensdatter, 13 år
Anne Catrine Sørensdatter, 11 år
3)  Jens Albertsen i Årslev
4)  Anne Albertsen, død ~ Niels Jacobsen
Hendes børn:
Jacob Nielsen, 38 år
Albert Nielsen, 36 år
Maren Nielsdatter, 40 år ~ Christian Andersen i Åby
Zidsel Nielsdatter ~ Jens Nielsen i True
Mette Marie Nielsdatter ~ Poul Sørensen i Gjellerup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1979, 200, 19 september 1768, Årslev
Peder Nielsen Borum, død
Børn:
Søren Pedersen i Gjeding
Niels Pedersen i Årslev
Michel Pedersen i Årslev
Daniel Pedersen, 31 år
Maren Pedersdatter, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 7/29
1980, 207, 10 marts 1768, Årslev
Karen Pedersdatter, død
Søren Jensen Smed, enke
Børn:
Peder Sørensen, 33 år, i Brabrand
Jens Sørensen i Årslev
Ingeborg Sørensdatter ~ Jacob Sørensen i Skovby
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 12/29
1981, 364, 5 juni 1773, Årslev
Poul Nielsen, død
Zidsel Rasmusdatter, enke
Maren Poulsdatter, 7 år
Enkens søsters mand Jens Jensen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1982, 418, 3 marts 1775, Årslev
Abigael Johansdatter, død
Michel Frandsen, enkemand
Barn:
Bodil Marie Michelsdatter, 1 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 13/29
1983, 424, 28 juni 1775, Årslev
Anne Jensdatter, død
Michel Pedersen, enkemand
Johanne Marie Michelsdatter, 8 år
Dorthe Michelsdatter, 5 år
Rasmus Michelsen, 2 år
Anne Michelsdatter, ¼ år
Moderbroder Jens Jensen Haugaard af Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 15/29
1984, 480, 4 april 1777, Årslev
Maren Nielsdatter, død
Niels Pedersen, enkemand
Børn:
Peder Nielsen, 5 uger
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 17/29
1985, 546, 29 april 1779, Årslev
Karen Olufsdatter, død
Anders Nielsen, enkemand
Hendes søskende:
Knud Ovesen i Brabrand
Anders Ovesen, ungkarl tjener Niels Pedersen i Blegind
Anne Ovesdatter i Hasle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 19/29
1986, 627, 27 December 1780, Årslev
Peder Kieldsen, død
Bodil Rasmusdatter, enke
Deres børn:
Peder Pedersen, 22 år
Rasmus Pedersen, 18 år
Jens Rasmussen af Framlev var lavværge
Niels Pedersen af Årslev var formynder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 21/29
1987, 695, 1 juli 1782, Årslev
Maren Nielsdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Fællesbarn:
Søren Jensen, 3 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 22/29
1988, 719, 23 juli 1783, Årslev
Zidsel Nielsdatter, død
Jens Nielsen Kande, enkemand
Hendes barn med Mogens Sørensen:
Johanne Mogensdatter, 20 år
Barn med enkemanden:
Maren Jensdatter, 1 år
Formynder for Johanne Mogensdatter var morbroder Jens Enevoldsen af Hørslevboeld
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 23/29
1989, 746, 12 november 1783, Årslev
Helle Sørensdatter, død
Mads Pedersen, enke
Børn:
Clemen Madsen, 34 år, ~ og beboer en gaard i Kolt
Søren Madsen, 31 år
Peder Madsen, 27 år
Jens Madsen, 21 år
Birthe Madsdatter, 24 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1990, 829, 23 april 1784, Årslev
Morten Pedersen, død
Arvinger var søskendebørn:
1) Jens Thomassen, gårdmand i Abdrup
2) Karen Jacobsdatter ~ Mads Simonsen
3)  Mette Jacobsdatter, 20 år hos moderen Anne Michelsdatter til huse hos Niels Thomassen i Fajstrup
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 25/29
1991, 832, 20 juli 1785, Årslev
Peder Jensen, død
Boedel Nielsdatter, enke
Deres barn:
Niels Pedersen, 4 år
Formynder var hans fasters mand Mogens Sørensen fra Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 27/29
1992, 911, 14 marts 1788, Årslev
Mads Pedersen, død
Helle Sørensdatter, død 1783
Børn:
Peder Madsen, 33 år i Årslev
Søren Madsen, 36 år i Årslev
Jens Madsen, 25 år i Koldt
Clemen Madsen, 39 år gårdmand i Koldt
Birthe Madsdatter, 30 år i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-380 28/29
1993, 943, 14 maj 1789, Årslev
Inger Jensdatter, død
Peder Madsen, enkemand
Deres børn:
Laurs Pedersen, 2 år
Jens Pedersen, ¼ år
Anne Pedersdatter, 10 år
Kirsten Pedersdatter, 7 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 2/16
1994, 10, 8. januar 1790, Årslev
Johanne Mogensdatter er død,
Peder Pedersen Kieldsen, enkemand
Deres børn:
Zidsel Marie Pedersdatter, 2 år
Værge er Jens Endvoldsen i Hørslev, som er hendes nærmeste pårørende
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1995, 53, 30. august 1790, Årslev
Michel Jensen, død, indsidder
Enke Anne Rasmusdatter
Deres børn:
Dorthe Marie Michelsdatter, 14 år
Antagen lavværge Jens Haslew i Årslev, Født værge for barn, Knud Rasmussen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341-381 A 3/16
1996, 54, 30. august 1790, Årslev
Anne Johanne Laursdatter, død, pige
Intet at arve, ingen arvinger nævnt
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1997, 3, 16 Maj 1791, Årslev
Jens Jensen, død
Maren Andersdatter, enke
Deres børn:
Peder Jensen, 28 år, tjener i Qvolbæk
Jens Jensen, 25 år, i Årslev
Karen Jensdatter, 34 år
Mette Jensdatter, 26 år, i Årslev
Zidsel Jensdatter, 24 år, i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1998, 9, 29. November 1791, Årslev
Kirsten Sørensdatter, død
Niels Pedersen Haugaard, enkemand
Hendes børn:
1) Maren Sørensdatter ~ Mads Poulsen i Storring
2) Edel Sørensdatter ~ Rasmus Jensen i Taastrup, men hun død:
2a) Edel Rasmusdatter, 17 år i Borum
3)  Anne Cathrine Sørensdatter ~ Rasmus Pedersen i Borum
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 1/8
1999, 11, 29. Juni 1792, Årslev
Maren Olesdatter, død
Peder Pedersen, enkemand
Deres barn:
Johanne Pedersdatter, 1 ½ år
Som født værge, barnets moderbroder Søren Nielsen, gårdmand i Trige
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2000, 21, 11. December 1793, Årslev
Søren Rasmussen, død
Zidsel Escheldsdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 30 år
Eschild Sørensen, 20 år
Peder Sørensen, 14 år
Kirsten Sørensdatter, 16 år
Maren Sørensdatter ~ Peder Madsen i Gieding på Ristrupgaards Gods
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2001, 24, 12. December 1793, Årslev
Jørgen Mortensen, død
Maren Sørensdatter, enke
Deres børn:
Morten Jørgensen, 20 år
Søren Jørgensen, 20 år
Kirsten Jørgensdatter, 27 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2002, 25, 13. December 1793, Årslev
Michel Nielsen, død
Hans barn:
Bodil Marie Michelsdatter, 19 år
Morbroder Niels Johansen i Harlevholm
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2003, 34, 15. August 1795, Årslev
35, 28. December 1795
Johanne Jensdatter, død
Anders Sørensen, enkemand
Deres barn:
Edel Sørensdatter, 3 år (der står Sørensdatter)
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2004, 37, 6. April 1796, Årslev
41, 8. Oktober 1796
Anna Rasmusdatter, død
Jens Nielsen, enkemand
Deres børn:
Mette Kirstine Jensdatter, 18 år, hjemme hos faderen
Anna Jensdatter, 16 år, tjener i Århus
Morbroder Jørgen Rasmussen, husmand i True
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2005, 38, 6. April 1796, Årslev
Michel Pedersen, død
Hans arvinger:
broder Laurs Pedersen, 28 år, tjener i Årslev
broder Hans Pedersen, 24 år, tjener i Weng
broder Søren Pedersen, 13 år, tjener i Gram
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2006, 38, 7. April 1796, Årslev
42, 7. December 1796
Knud Rasmussen, død
Hans arvinger:
1)  broder Cord Rasmussen, som har været ladefoged på Lolland
2)  søster Anna Johanne Rasmusdatter, enke efter Michel Jensen i Årslev
3)  søster Kirsten Rasmusdatter ~ Niels Madsen, husmand i Skivholme
Om annonce se side 43
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2007, 39, 7. April 1796, Årslev
43, 7. December 1796
Claus Christian Juul, død
Ingen værdier og ingen arvinger nævnt
Om annonce se side 43
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2008, 44, 18. Marts 1797, Årslev
48, 23. September 1797
Mads Jensen, død
Bertha Sørensdatter, enke
Hans arvinger:
1)  broder Jens Jensen, på Clausholm Gods
2)  søster Johanne Jensdatter i Haldum ~ Jens Madsen
Enkens broder Mogens Sørensen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 2/8
2009, 49, 21. Marts 1798, Årslev
Niels Pedersen , død
Mette Johanne Pedersdatter, enke
Deres børn:
Peder Nielsen, 11 år
Rasmus Nielsen, 7 år
Søren Nielsen, 4 år
Kirsten Marie Nielsdatter, 1 ½ år
Farbrødre Jens Pedersen og Peder Pedersen i Borum og Rasmus Pedersen i Hørslevgaard
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2010, 51 7. April 1798, Årslev
52, 26. December 1798
Maren Michelsdatter, død
Rasmus Rasmussen, førhen død
Deres barn:
1) Rasmus Rasmussen, myndig, parykmagersvend i København
2) Jens Rasmussen i Årslev
3) Johanne Jensdatter ~ Anders Flendrup i Wibye, død
3a) Edel Andersdatter hos faderen i Wibye
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2011, 57, 5. Juni 1801, Årslev
Michel Bach, død
Birthe Pedersdatter, enke
Hans børn med Ane Jensdatter:
Rasmus Michelsen, 28 år
Dorthe Michelsdatter, 31 år
Hans børn med enken:
Peder Michelsen, 20 år
Ane Michelsdatter, 24 år
Maren Michelsdatter, 22 år
Johanne Marie Michelsdatter, 16 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2012, 58, 25 september 1801, Årslev
Jens Jensen, død
Hans børn:
Rasmus Jensen, 30 år
Jens Jensen, 24 år
Kirsten Jensdatter, 32 år
Maren Jensdatter, 26 år
Zidsel Jensdatter, 20 år
datter ~ Søren Christensen Ladefoged i Herskind
datter ~ Peder Erichsen i Sabro
datter ~ Peder Pedersen Hørslev i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2013, 60, 18. Januar 1804, Årslev
61, 28. Juli 1804
Jens Sørensen Smed, død
Ane Jensdatter, enke
Hans børn af 1. Ægteskab:
Søren Jensen, 24 år
Hans børn med enken:
Maren Jensdatter, 20 år
Mette Jensdatter, 17 år
Ane Marie Jensdatter, 6 år
Else Jensdatter, 2 år
Lavværge Niels Pedersen af True
Formynder for de mindste børn Jens Pedersen i Brabrand
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2014, 66, 27. Marts 1806, Årslev
67, 8. August 1806
Peder Koldt, død
Zidsel Pedersdatter, enke
Hans børn af tidligere ægteskab:
Ane Marie Pedersdatter, 34 år
Maren Pedersdatter, 30 år
Jens Pedersen, 29 år
Inger Pedersdatter, 20 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2015, 67, 19. December 1806, Årslev
72, 12. Oktober 1806
74, 15. December 1807
Ungkarl Jens Jensen, død
Hans arvinger:
1)  broder Rasmus Jensen i Årslev
2)  Karen Jensdatter ~ Peder Pedersen Hørslev i Årslev
3)  Ane Marie Jensdatter ~ Peder Erichsen i Årslev
4)  Zidsel Jensdatter ~ Peder Poulsen i Årslev
5)  søster Maren Jensdatter, ugift, 31 år, blind
6)  Kirsten Jensdatter ~ Peder Thorsen i Framlev
7)  søster Johanne Jensdatter, død
7a) Christen Rasmussen, 5 år, hos faderen Rasmus Sørensen i Herskind
7b) Johanne Rasmusdatter, 3 år hos faderen Rasmus Sørensen i Herskind
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2016, 70, 4. Marts 1807, Årslev
71, 12. Oktober 1807
Jens Nielsen Skrædder, død
Anne Boline Pedersdatter, enke
Hans børn:
Mette Kirstine Jensdatter, 29 år
Ane Jensdatter, 27 år
Ane Cathrine Jensdatter, 9 år
Farbroder Søren Nielsen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2017, 75, 20. April 1808, Årslev
75, 24. December 1808
Johanne Laursdatter, død
Jens Frandsen, enkemand
Deres børn:
Laurs Jensen, 8 år
Inger Marie Jensdatter, 2 år
Morbroder Peder Laursen i Århus
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2018, 76, 8. April 1808, Årslev
78, 26. September 1809
Anna Michelsdatter, død
Rasmus Sørensen Wærum, enkemand
Deres børn:
Søren Rasmussen, 6 år, død under skiftet
Michel Rasmussen, 5 år, død under skiftet
Farbroder Eskild Sørensen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2019, 77, 30. Maj 1809, Årslev
78, 26. September 1809
79, 12. September 1809
Peder Kieldsen, død
Karen Olesdatter, enke
Hans børn:
Datter af tidligere ægteskab:
Johanne Pedersdatter, 18 år
Bøn med enken:
Maren Pedersdatter, 13 år
Peder Pedersen, 10 år
Jens Frandsen var lavværge, formynder var Rasmus Kieldsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 3/8
2020, 80, 11. September 1810, Årslev
81, 28. December 1810
82, 31. December 1810
82, 1. April 1811
83, 1. Juli 1811
87, 9. September 1812
Ungkarl Daniel Pedersen, død
Hans arvinger:
1)  søster Maren Pedersdatter ~ Poul Pedersen
2)  broder Michel Pedersen, død
2a) Rasmus Michelsen
2b) Peder Michelsen
2c) Dorthe Michelsdatter, ugift
2d) Johanne Marie Michelsdatter, ugift
2e) Maren Michelsdatter ~ Eskild Sørensen i Årslev
Han døde hos Peder Poulsen i Årslev, en søn af søsteren Maren Pedersdatter og Poul Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2021, 83, 26. Juli 1811, Årslev
85, 23. December 1811
Ane Kirstine Mogensdatter, død
Jens Sørensen, enkemand
Deres børn:
Anne Marie Jensdatter
Kirsten Jensdatter
Mogens Jensen
Morfader Mogens Sørensen, skovfoged i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2022, 84, 26. August 1811, Årslev
86, 28. December 1811
Jesper Jensen, død
Christence Pedersdatter, enke
Deres børn:
Jens Jespersen, 6 år
Hans Jespersen, 4 år
Dorthe Sophie Jensdatter
Anne Cathrine Jensdatter
Farbroder Jacob Jensen og Jens Christian Hjuler ~ barnets faster, borger i Århus, moderens stedfader Jens Nielsen i Stjær
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2023, 87, 28. August 1812, Årslev
87, 15. December 1812
87, 26. November 1812
Anders Nielsen, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2024, 88, 12. Juni 1813, Årslev
88, 10. August 1813
Maren Jensdatter, enke
Hendes arvinger:
1)  søn Jens Rasmussen
2)  datter Ane Rasmusdatter ~ Niels Jocumsen i Årslev
3)  Peder Rasmussen
4)  Niels Rasmussen
5)  datter ~ Anders Pedersen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2025, 88, 19. Juni 1815, Årslev
89, 10. Januar 1816
Mogens Sørensen, død
Kirsten Jensdatter, enke
Deres børn:
1) Søren Mogensen, 22 år
2) Jens Mogensen, 17 år
3) Ane Kirstine Mogensdatter, død ~ Jens Sørensen
3a) Ane Marie Jensdatter, 8 år
3b) Kirsten Jensdatter, 6 år
4)  Birthe Marie Mogensdatter, 28 år
5)  Ellen Mogensdatter ~ afdøde søsters enkemand Jens Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2026, 90, 27. Juni 1816, Årslev
92, 1. Juli 1817
Else Sørensdatter, død
Hendes barn:
Søren Pedersen, 13 år hos moderens stedfader Brode Christiansen Vitved mark
Farbroder Peder Madsen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2027, 91, 3. Juli 1817, Årslev
97, 20. November 1817
98, 1. December 1817
Niels Pedersen, udflytter, død
Johanne Nielsdatter, enke
Deres børn:
Niels Nielsen i Åby
Christian Nielsen, 27 år
Anna Marie Nielsdatter, 23 år
Zidsel Nielsdatter, 18 år
Lavværge Niels Nielsen i Lisbjerg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2028, 93, 15. September 1817, Årslev
95, 8. November 1817
Zidsel Jensdatter, død
Peder Poulsen, enkemand
Deres børn:
Jens Pedersen,14 år
Maren Pedersdatter, 3 år
Dorthe Marie Pedersdatter, 2 år
Morbroder Rasmus Jensen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2029, 94, 16. Oktober 1817, Årslev
96, 11. November 1817
Johanne Pedersdatter, død
Peder Sørensen Wærum, enkemand
Deres børn:
Søren Pedersen, 6 år
Maren Pedersdatter, 2 år
Zidsel Pedersdatter ½ år
Afdødes stedfader Rasmus Sørensen i Årslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 384 4/8
2030, 98, 10. December 1817, Årslev
Niels Sørensen Haugaard, død
Johanne Marie Poulsdatter, enke
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------

Allodialgods 1794.1845
Skifteuddrag under Frijsenborg Gods "For de skifter på Grevskaber og de samme anbundne Allodialgårde og godser, hvor greven som amtmand er skifteforvalter"
Nærværende omfatter 21 skifteuddrag. Der er undertiden tale om meget lange skifter.
 
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 1/6
2031, 13. februar 1794, Kollerup Hovedgaard
Charlotte Helmer, død
forpagter Anders Sielle, enkemand
Godkendelse af bevilling til hensidden i uskiftet bo med samfrænder
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 1/6
2032, 28. juli 1800, Frijsendahl
17. december 1800
11. februar 1802
Overinspektør Niels Hutfeldt Bagge, død
Madame Kirstine Colding Bagge, enke
Deres børn:
Christen Bagge, 44 år (vanvittig?)
Christiane Bagge, enke efter Niels Fuglsang Munch på Borritzøelund
Farbroder Professor Olle Worm fra Horsens
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 1/6
2033, 9. februar 1802, Frijsendahl
Madame Kirstine Colding Bagge, død
Hendes børn:
Christen Bagge
Christiane Bagge
Afdødes søsterdatter Mdame Johane Kierstine Møller
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 1/6
2034, 14. marts 1804, Frijsenborg
13. april 1804
Kirurg Johan Christian Bredefeldt, død, ugift og ingen livsarvinger
døbt 15. august 1740, hans forældre Johann Joachim Bredefeldt og Hedevig Margarethea Bredefeldt i Altona (i Lytjenburg)
Hans arvinger:
broder skibslæge Godtfred Heinrich Bredefeldt i Calcutta i Bengalen,
opholdt sig der i 1778 og der nogle år senere. Det blev ikke bevist at han
var død, hvor nogle slægtninge til ham ikke kunne få rådighed over arven.
søster Demoiselle Sophie Amalie Bredefeldt, død 7. april 1802 i Urtersen Et
meget langt og ret indviklet skifte. En del korrespondance er på tysk.
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 2/6
2035, 21. november 1808, Herregården Oxholm
Magdalene Hass, død
Frederich Christensen, enkemand
Deres børn:
Anne Hegelund Christensen, 13 år
Tilladelse til hensidden i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 2/6
2036, 10. februar 1810, Hammel
Sophie Magdalen Ramsland, død
Hendes brødre:
Jens Carl Ramsland
Hans Christian Ramsland
Skolelærer Schøler og hans kone og deres børn er indsat som arvinger, men er ikke nær familie
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2037, 5. marts 1812, Gartnerboligen, Frijsenborg
Lorentze Sore, død, ugift
Hendes fader L Sore i Nakskov
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2038, 14. april 1813, Frijsenborg
12. juli 1813
Bevilling for Johan Henrich Schou til hensidden i uskiftet bo efter sin afdøde hustru og et barn, Marthea Jensine Schou
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2039, 12. oktober 1814, Frijsenborg, Hammel sogn
4. januar 1816
Jomfru Ane Catrine Gross, død
Hendes arvinger:
broder på Falster
søster på Færøerne
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2040, 4. august 1815, Fuglsang, Voldby sogn
17. juni 1816
Skovridder Christian Blichfeldt, død
Mette Marie Blichfeldt, enke
Hans børn:
Henrich Blichfeldt, 24 år, Fuglsang
Rasmus Blichfeldt, 23 år, Randers
Frands Blichfeldt, 20 år, Fuglsang
Farbroder Pastor Blichfeldt i Ormslev
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2041, 13. december 1817, Malerhuset, Hammel sogn
pige Ane Nielsdatter, død
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 3/6
2042, 77, 19. juni 1819, Fuglsang, Voldby sogn
Henrich Blichfeldt, fallitbo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 4/6
2043, 88, 29. marts 1824, Hammel sogn
Enkemadame Kirstine Schou, død
Ahonimus, tidligere død
Hendes søn:
kirug Johan Henrich Schou
Katharine Elisabeth Langballe, født Schou, tidligere gift med præsten Langballe i Faaborg
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 4/6
2044, 90, 2. december 1824, Frijsenborg, Hammel sogn
Kirurg Johan Henrik Schou, død
Christine Sophie Schou, born Saaby, enke
Deres barn:
Alberte Schou,
Bevilling for enken til at sidde i uskiftet bo
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 4/6
2045, 96, 4. august 1826, Grølsted, Skorup sogn
Der er tale om afskrift af Søbygaards Gods skifteprotokol
Enke Zidsel Laursdatter, død
Søren Laursen Møller, tidligere død
Hendes afdøde mands arvinger:
1)  broder Niels Laursen af Gjern
2)  søster Ane Sophie Laursdatter ~ Thomas Nielsen i Lyngby
2a) Ane Marie Thomasdatter
2b) Christen Thomassen
2c) Kirsten Thomasdatter
2d) Niels Thomassen
2e) Ane Sophie Thomasdatter
2f) Laurs Thomassen
2g) Søren Thomassen
Enkens arvinger:
1)  broder Jens Laursen, gårdmand i Ellerup
2)  Jens Laursen, opholdsmand i Sjelle
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 4/6
2046, 112, 16. juni 1828, Århus
Christian Hollesen og hustru Marie Hollesen havde oprettet testamente
Christian Hollesens arvinger:
1) brodersøn Christian Hollesen, forpagter på Wedelslund
2)  broder Henrich Hollesens børn
3)  broder Mathias Hollesens søn Hans Hollesen
Konens søsters mand Asmun Petersen Mølmann er nævnt
Det ser ikke ud til at alle skal arve, nogle er vist indsat som alternative
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 5/6
2047, 121, 15. juni 1829, Tinghuset, Hammel sogn
Søren Bundgaard, død
Enkemadame Sofie Øllegaard Bundgaard, enke født Saaby ?
Deres børn:
Grethe ~ købmand Leegaard i Skanderborg
Cecilie ~ Peder Wong i Welling
Ane Cathrine, ugift, 40 år
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 5/6
2048, 126, 7. januar 1835, Frijsenborg Tinghus, Hammel sogn
Sophie Øllegaard Bundgaard, born Saaby, død
Hendes børn:
Grethe ~ købmand Leegaard i Skanderborg
Cecilie Helene ~ Peder Wong i Rye
Ane Cathrine Bundgaard, ugift, hjemme
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 5/6
2049, 135, 23. februar 1843, Frijsenborg, Hammel sogn
Comtesse Caroline Amalie Frijs, død
Datter af Greve Erhardt Frijs og hustru
Hendes arvinger:
1)  broder Julius Frijs, 22 år
2)  broder Erhardt Frijs, 17 år
3)  Asta ?? Adelheid Frijs
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 5/6
2050, 138, 3. juni 1844, Frijsenborg, Hammel sogn
Greve Erhard Christian Carl Juell Vind Frijs, 18 ¼ år, død
Hans arvinger:
Broder Julius Frijs til Jyllinge
Søster Asta Tugenhedrich? Adelheid Juell Vind Frijs
--------------------------------------------------------------------------------
G 341 387 5/6
2051, 147, 1. august 1844, Frijsenborg, Hammel sogn
Anna Carlsen, død, 10-11 år
Datter af hofjægermester Carlsen og hustru på Frijsenborg. Intet at arve
--------------------------------------------------------------------------------

SLUT


Kalbygård gods
Skifteprotokol
1767-1813
G 342-1
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, (dog er bladene 323-381 angivet som folio), men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Fæstebreve udstedt af Skanderborg Rytterdistrikt angives.
Navn på sted for afdøde mangler i lbnr.124.
Navn på enken mangler i lbnr.44.


Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted1 Laurids Nielsen i Låsby. 1.3.1771, side 1.
E: Anne Simonsdatter. LV: Peder Nielsen Overgaard. B: Niels 8, Maren 5, Helle 3. FM: farbrødre Anders Nielsen Kopøt, Jens Nielsen Kopøt.

2 Inger Pedersdatter i Flensted. 6.6.1771, side 6.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 3, Anne 1. FM: farbror Jens Rasmussen i Låsby, farbror Peder Rasmussen sst, morbror Anders Pedersen i Skellerup, morbror Christen Pedersen sst. Skifte efter enkemandens første hustru [Anne Nielsdatter] 28.11.1768. B. Maren [fejl for Mette Marie] 6.

3 Christen Eriksen i Sorring 18.2.1772, side 13.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Eriksen sst. B: Karen g.m. Jens Pedersen, Erik 14. FM: farbror Niels Eriksen i Fruering, Niels Jensen Elkær i Sorring. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 19.3.1749 til Christen Eriksen efter Jørgen Nielsen og ægter enken Anne Eriksdatter.

4 Maren Jørgensdatter i Sorring. 18.2.1772, side 19.
E: Rasmus Jensen Holm. B: Edel 5, Anne 3. FM: farbror Jens Jensen sst, morbror [fejl for mors morbror] Niels Eriksen sst. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 22.4.1766 til Rasmus Jensen efter far Jens Pedersen Holm.

5 Maren Jensdatter i Flensted. 16.6.1772, side 24.
E: Frands Rasmussen. B: Søren 6. Første ægteskab med Søren Simonsen. B: Maren 8. FM: Niels Sørensen den ældre sst, Peder Hansen sst. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 28.3.1765 til Frands Rasmussen efter Søren Simonsen og ægter enken.

6 Dorthe Pedersdatter i Sorring. 28.8.1772, side 29.
E: Niels Sørensen Pottemager. Af første ægteskab B: Jens Pedersen 28 sst.

7 Niels Thomsen i Sorring. 28.8.1772, side 29.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen. B: Christen 11, Maren 7, Else 5. FM: Peder Jensen Skrædder sst, Rasmus Lauridsen sst.

8 Bodil Jensdatter i Flensted. 6.10.1767, side 32.
E: Knud Rasmussen. B: Rasmus 14, Maren 10, Else Marie 4. FM: mors farbror Søren Mogensen i Mollerup, mors næstsøskendebarn Thomas Rasmussen i Flensted. Arv i boet til Ingeborg Jensdatter.

9 Anne Nielsdatter i Flensted. 28.11.1768, side 37.
E: Mikkel Rasmussen. B: Mette Marie. FM: mors næstsøskendebarn Thomas Rasmussen i Flensted.

10 Anne Samuelsdatter i Sorring. 9.1.1769, side 40.
E: Niels Pedersen. A: søskende Anders Samuelsen i Tovstrup, Søren Samuelsen i Holmstol, Jørgen Samuelsen i Dallerup, søster g.m. Søren Nielsen i Sorring, søster g.m. Hans Jensen sst.

11 Peder Mikkelsen i Flensted. 27.4.1769, side 42.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Karen 16. FM: Mikkel Rasmussen sst.

12 Knud Rasmussen i Flensted. 21.6.1769, side 44.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: morbror Oluf Rasmussen i Siim, Niels Rasmussen, der ægter. Første ægteskab med [Bodil Jensdatter], skifte 6.10.1767 lbnr.8. B: Rasmus 14, Maren, Else Marie 4. FM: Søren Mogensen i Mollerup, farbrødre Niels Rasmussen i Tørring, Thomas Rasmussen i Flensted. Arv i boet til Inger Jensdatter Sorring. Desuden nævnes enkens bror Søren Sørensen i Firgårde

13 Jens Pedersen Kjeldsen og hustru Sidsel Jensdatter i Låsby. 27.4.1773, side 50.
B: Karen g.m. Rasmus Nielsen Møgelby i Farre på Søbygård gods, Anne g.m. Peder Sørensen i Tovstrup. Af hendes første ægteskab B: Niels Nielsen Kjeldsen i Låsby, Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup på Søbygård gods.

14 Christian Pedersen Skrædder i Låsby. 13.5.1773, side 62.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen Skrædder sst. B: Peder 22, Anne Marie 20, Rasmus 14, Maren 12, Anders 10, Karen 6, Jens 4, Christen 2. FM: Niels Rasmussen Munk, Peder Jensen Edslev. Fæstebrev 2.5.1754 Skanderborg Rytterdistrikt til Christian Pedersen fra Flensted efter enken Cathrine Simonsdatter.

15 Abelone Pedersdatter i Flensted. 19.8.1772, side 64.
E: Laurids Madsen. B: Anne 7, Mads 5, Birthe 2. FM: Mikkel Rasmussen sst, Christian Pedersen sst. Fæstebrev 27.10.1760 Skanderborg Rytterdistrikt.

16 Anne Lene Jørgensdatter i Flensted. 15.6.1773, side 68.
E: Niels Sørensen Væver. B: Jørgen 6 uger. FM: farbror Søren Pedersen Væver sst, morbror Søren Jørgensen i Farre.

17 Maren Hansdatter i Flensted. 3.7.1773, side 72.
E: Peder Hansen. Første ægteskab med Jens Rasmussen i Sjelle. B: Maren Jensdatter, [skifte 16.6.1772 lbnr.5], var g.m. Frands Rasmussen i Flensted. 1B: Søren 5. Maren Jensdatters første ægteskab med Søren Simonsen sst. 1B: Maren 11. FM: Niels Sørensen Væver sst. Fæstebrev 22.4.1748 Skanderborg Rytterdistrikt til Peder Hansen efter Rasmus Nielsen og ægter datteren.

18 Anne Kirstine Mortensdatter i Låsby. 6.7.1773, side 76.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Kjeldsen, halvsøskende på mors side med Niels Kjeldsen: Morten 11, Peder 6, Sidsel 2. FM: farbror Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup. Arv efter far Morten Jensen i Låsby, skifte 10.7.1765. Arv efter afdødes faster Kirsten Jensdatter, skifte 10.10.1766, var g.m. Rasmus Jensen sst. Afdødes FM: farbror Thomas Jensen sst, Søren Sørensen Søndergaard sst.

19 Søren Poulsen, anneksbonde i Dallerup. 9.8.1773, side 78.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Knud 36, Peder 28, Laurids 26, Niels 20, Helle g.m. Niels Nielsen i Farre, Ellen Marie. FM: farbrødre Jens Poulsen, Knud Poulsen.

20 Jens Mortensen og hustru Anne Nielsdatter i Dallerup. 30.10.1773, side 83.
B: Maren 19 forlovet med Morten Pedersen sst, Morten 18, Karen 15, Anne Kirstine 13, Søren 6, Knud 4. FM: farbror Søren Mortensen i Firgårde, morbror Jens Nielsen i Tovstrup, morbror Knud Nielsen i Stjær, Christen Pedersen i Flensted. Fæstebrev Skanderborg Rytterdistrikt 2.5.1754 til Jens Mortensen fra Skovsrode efter Søren Pedersen og ægter enken Anne Nielsdatter.

21 Niels Rasmussen i Sorring. 1.6.1774, side 96.
E: Anne Pallesdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Anne Marie 17, Maren 15, Bodil, Rasmus 11. FM: Rasmus Lauridsen Smed sst. Desuden nævnes enkens brorsøn Anders Sørensen.

22 Anne Simonsdatter i Låsby.14.5.1773, side 97.
E: Rasmus Jensen den yngre. B: Laurids 9 mdr, der døde. FM: farbror Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 1.3.1771 lbnr.1. B: Maren 7, Helle 5. FM: farbrødre Anders Nielsen sst, Jens Nielsen sst.

23 Karen Mikkelsdatter i Hørslev. 20.7.1774, side 105.
E: Knud Poulsen. B: Poul 9, Sidsel 7, Maren 4, Peder 4 uger. FM: mors farbror Erik Andersen i Labing.

24 Thomas Poulsen i Sorring. 17.8.1773, side 110.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Nielsen. B: Jens 9. FM: Peder Jensen Skrædder sst. Fæstebrev 2.5.1754 Skanderborg Rytterdistrikt til Thomas Poulsen efter far Poul Jensen. Arv efter afdødes søster Mette Poulsdatter, skifte 18.6.1764 til deres 3 børn. (Se Skanderborg Rytterdistrikt lbnr.2843). Enkens første ægteskab med Christian Davidsen. B: Maren.

25 Peder Sørensen Brandt i Låsby. 17.5.1776, side 114.
E: Anne Madsdatter. LV: Morten Pedersen i Dallerup. B: Ellen Marie g.m. Niels Simonsen i Skovby på Wedelslund gods, Anne 22, Maren 15. FM: Thomas Rasmussen i Flensted, dennes bror Niels Rasmussen sst. Fæstebrev 10.11.1757 til Peder Sørensen i Tovstrup efter sin søster, enke efter Anders Brandt.

26 Mikkel Christensen Skrædder, ugift i Låsby. 14.2.1777, side 121.
Afdøde blev fundet død i sneen på Ersholt Mark.

27 Mikkel Rasmussen i Flensted.21.2.1777, side 123.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Mollerup. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 28.11.1768. B: Mette Marie 13. FM: farbror Peder Rasmussen i Låsby. Andet ægteskab med Inger Pedersdatter, skifte 6.6.1771 lbnr.2. B: Rasmus 6, Anne. FM: farbrødre Jens Rasmussen sst, Peder Rasmussen sst. Desuden nævnes enkens bror Jens Rasmussen i Mollerup.

28 Jens Rasmussen Bonde i Flensted. 16.6.1777, side 129.
B: Rasmus 25, Niels 22, Peder 20, der rømte for 6 år siden er død, Anne g.m. Jens Rasmussen i Rye, Sidsel 17. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Klintrup. Thomas Rasmussen i Flensted.

29 Peder Nielsen Overgaard i Låsby. 22.4.1777, side 130, 171.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: morbror Søren Søndergaard sst. A: far Niels Pedersen Overgaard. Fæstebrev 24.3.1764 Skanderborg Rytterdistrikt til Peder Nielsen efter far Niels Pedersen.

30 Johanne Nielsdatter i Sorring. 15.10.1777, side 138.
Enke efter Hans Olufsen. A: bror Jørgen Nielsen sst, død. 1B: Maren Jørgensdatter, [skifte 18.2.1772 lbnr.4]. var g.m. Rasmus Holm sst. 2B: Edel 10, Anne 7. FM: Mogens Jensen sst, Peder Johansen sst, halvbror Søren Pedersen, død. 7B: Niels sst, Peder Sørensen Dyhr sst, Christen 18, Jørgen 16, Ellen g.m. Laurids Lauridsen i Tovstrup, Abigael g.m. Jacob Pedersen i Sorring, Else 21.

31 Anne Nielsdatter i Sorring. 14.5.1778, side 140.
E: Erik Nielsen. B: Ellen g.m. Knud Sørensen sst, Knud 27, Else 23.

32 Rasmus Madsen i Lillering. 25.6.1779, side 143.
E: Anne Johansdatter . LV: bror Anders Johansen i Stjær. B: Johan i Låsby, Anne Kirstine 22, Rasmus 20. FM: farbrødre Daniel Rasmussen i Høver, Jens Rasmussen i Framlev. Fæstebrev 16.11.1745 Skanderborg Rytterdistrikt til Rasmus Madsen efter stedfar.

33 Anne Pedersdatter i Sorring. 20.11.1779, side 148B.
E: Jens Andersen Lovring. Første ægteskab med Anders Olufsen. B: Maren 20. FM: farbror Jens Olufsen i Linå.

34 Mette Jensdatter, ugift i Hørslev. 19.2.1780, side 150.
A: mor Bodil Lauridsdatter, søskende Anne Jensdatter g.m. Rasmus Sørensen sst, Mette Jensdatter g.m. Jørgen Rasmussen Skrædder i Gram, Karen Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen Skrædder i Harlev, Maren Jensdatter, enke efter Anders Christensen i Skellerup.

35 Rasmus Jensen Holm i Sorring. 7.7.1780, side 151.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Johansen sst. B: Christen 5 uger. FM: morfar Laurids Rasmussen i Lyngby på Søbygård gods. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte 18.2.1772 lbnr.4]. B: Edel 13, Anne 11. FM: morbror Niels Eriksen i Sorring. Desuden nævnes afdødes halvbror Anders Nielsen sst.

36 Niels Sørensen Skrædder og hustru Margrethe Hansdatter i Sorring. 5.8.1780, side 155.
B: Hans 14, Else 12, Søren 6, Peder 4, Anne 1. FM: morfar Claus Jacobsen i Dallerup, farbror Jacob Pedersen Dyhr i Sorring, morbror Niels Hansen i Flensted.

37 Abel Sørensdatter i Sorring. 5.8.1780, side 158.
E: Jacob Pedersen. A: [halv]søskende Peder Sørensen 31 sst, Else Sørensdatter g.m. Niels Christensen i Mollerup, Christen Sørensen 23, Jørgen Sørensen 20. FM: Niels Hansen i Flensted, søskende Ellen Sørensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Tovstrup, Niels Sørensen, [skifte 5.8.1780 lbnr.36]. 5B: Hans 14, Else 12, Søren 6, Peder 4, Anne 1. FM: Claus Jacobsen i Dallerup.

38 Søren Rasmussen Skrædder i Låsby. 16.11.1779, side 161.
E: Mette Sørensdatter. B: Maren 4. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Flensted.

39 Karen Pedersdatter i Flensted. 3.11.1780, side 164.
E: Jens Andersen Smed. B: Anne 2, Sidsel 5 uger. FM: farfar Anders Jensen Smed i Galten, farbror Søren Jensen i Sjelle.

40 Sidsel Simonsdatter i Overgård i Låsby. 9.12.1779, side 166.
E: Rasmus Jensen den yngre. A: søskende Knud Simonsen i Flensted, Peder Simonsen ved Tønder, Søren Simonsen 28, tjener på et bryggeri i København, Mette Marie Simonsdatter g.m. Niels Mors, skipper i Århus, Karen Simonsdatter 24, Anne Simonsdatter, [skifte 14.5.1773 lbnr.22], var g.m. Laurids Nielsen Kopøt i Låsby. 2B: Maren 14, Helle 13. FM: farbror Jens Nielsen i Låsby.

41 Johanne Sørensdatter i Flensted. 14.1.1782, side 173.
E: Jacob Rasmussen. A: mor Sidsel Mortensdatter, enke efter Søren Jensen i Labing. LV: Niels Sørensen Væver i Flensted. A: søskende Mette Sørensdatter g.m. Jesper Sørensen [måske fejl for Jesper Rasmussen] i Farre, Kirsten Sørensdatter 25, Karen Sørensdatter 22, Johanne Sørensdatter 20, Jens Sørensen 16, Morten Sørensen 11. FM: morbror Jens Mortensen i Sjelle.

42 Johanne Nielsdatter i Sorring. 12.3.1782, side 176.
Enke efter Thomas Poulsen [skifte 17.8.1773 lbnr.24]. B: Jens 18. FM: Peder Jensen Skrædder sst. Første ægteskab med [Christian Davidsen]. B: Maren g.m. Anders Nielsen Lovring sst.

43 Peder Christensen Hyrde i Låsby. 4.12.1782, side 179.
Enkemand, var hyrde i Rode, men døde hos steddatter Maren Andersdatter g.m. Anders Lauridsen Byrialsen i Låsby. B: Niels 26, Anne g.m. Søren Andersen i Farre.

44 Peder Madsen, hyrde på Kalbygård. 18.12.1782, side 181.
E: [navn oplyses ikke]. A: søskendebørn Jørgen Jacobsen, Søren Jacobsen, Inger Jacobsdatter g.m. Hans Simonsen, Maren Jacobsdatter hos søn Hans Nielsen i Sjelle, Niels Jacobsen. FM: morbror Niels Christoffersen på Sophiendal.

45 Anne Mikkelsdatter i Låsby. 24.12.1782, side 183.
E: Christen Nielsen. A: bror Niels Mikkelsen på Gjessinggård gods ved Randers, halvsøskende Niels Pedersen i Flensted, Oluf Pedersen 25, tjener i Løjt sogn ved Åbenrå, Maren Pedersdatter 22.

46 Anders Nielsen Kopøt i Låsby. 31.12.1782, side 185.
A: 1) bror Jens Nielsen sst, 2) bror Laurids Nielsen, [skifte 1.3.1771 lbnr.1]. 2B: Maren 13, Helle 10. FM: Jens Rasmussen i Låsby, morbror Peder Simonsen i Løgumkloster, Knud Simonsen i Flensted, mors morbror Søren Sørensen Søndergaard i Låsby, Anders Rasmussen i Brændstrup. Desuden nævnes moster Karen Simonsdatter i Flensted og søskendebarn Anne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Låsby, 3) søstersøn Niels Mikkelsen i Fruering.

47 Peder Jensen Edslev i Låsby. 9.7.1783, side 192.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Karen 19, Hans 14, Søren 13, Anne 10, Jens 4. FM: morfar Claus Jacobsen i Dallerup, morbror Niels Hansen i Sorring. Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B: Jens 25.

48 Jens Rasmussen i Låsby. 24.12.1783, side 196.
E: Anne Jensdatter. LV: halvbror Peder Rasmussen i Sjelle. B: Jens 14. FM: farbror Peder Rasmussen i Låsby. Ophold til enkens far Jens Nielsen.

49 Maren Mikkelsdatter i Flensted. 1.4.1784, side 206.
E: Rasmus Rasmussen. B: Mette Marie 28 g.m. Niels Jacobsen Væver i Røgen, Anne 23, Rasmus 17, Mikkel 12, Søren 10, Maren 5. FM: morbrødre Christen Mikkelsen i København, Anders Mikkelsen sst.

50 Rasmus Pedersen i Låsby. 18.1.1785, side 209.
E: Christence Pedersdatter. LV: morbror Niels Sørensen i Vissing. B: Peder 1. FM: farbror Niels Pedersen i Låsby.

51 Johan Hansen i Flensted. 31.1.1785, side 211.
E: Else Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A: søster Anne Marie Hansdatter, enke efter Niels Andersen i Tulstrup. LV: Rasmus Mikkelsen i Alling.

52 Peder Nielsen i Låsby. 11.6.1785, side 213.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen i Overgård, Jens Madsen, der ægter. B: Peder 7, Rasmus 5, Anne 3, Anne Johanne født 9.5.1785. FM: mors morbror Thomas Jensen i Sorring. Første ægteskab med Johanne Madsdatter. B: Niels 27, Lisbeth 25, Simon 18. FM: Niels Madsen i Javngyde.

53 Christen Pedersen Munk i Låsby. 27.9.1785, side 217.
E: Else Jensdatter. LV: Peder Jensen Lethmat sst. B: Anne 4. FM: farbror Søren Pedersen Munk sst.

54 Anne Poulsdatter i Låsby. 11.10.1785, side 218.
E: Jens Olufsen. B: Cathrine 18. FM: Rasmus Jensen sst.

55 Søren Jensen i Låsby. 27.3.1786, side 222.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Maren 22, Anders 15, Margrethe 10, Mette Marie 16, Hans 5, Jens 3. FM: morbror Rasmus Hansen i Rye, fars halvbror Jens Rasmussen.

56 Niels Andersen i Hørslev Bol. 23.11.1786, side 224.
E: Anne Madsdatter. LV: Ove Jensen i Hørslevgård. B: Anne Marie 1. FM: morbror Mikkel Madsen i Lyngby. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter. B: Rasmus 32. FM: Mads Rasmussen i Hørslevgård.

57 Rasmus Rasmussen Bov i Låsby. 27.1.1787, side 227.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Sidsel 13, Jens 7. FM: morbror Søren Jensen i Skørring. Første ægteskab med Sidsel Rasmusdatter. B: Rasmus 39, drejlsvæver i Låsby, Christen 29, væver i Farre, Christen 27, skrædder, rejst fra godset.

58 Rasmus Sørensen i Hørslev. 23.3.1787, side 229.
E: Anne Jensdatter. LV: Knud Poulsen sst. B: Marie Kirstine 23, Bodil 18. FM: Søren Pedersen sst. ved far Peder Pedersen Smed sst.

59 Rasmus Rasmussen Skrædder i Flensted. 6.6.1787, side 231.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med Marie Mikkelsdatter. B: Mette Marie 30 g.m. Niels Jacobsen, væver i Dalby, Anne 25, Rasmus 20, Mikkel 15, Søren 13, Marie 10. FM: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted, Oluf Rasmussen i Javngyde.

60 Anne Sørensdatter i Flensted. 20.4.1787, side 234.
Enke efter Rasmus Andersen i Skellerup. A: søskende Niels Sørensen den ældre i Flensted, Karen Sørensdatter g.m. Frands Rasmussen sst, Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Revel i Skellerup. 5B: Abelone g.m. Thomas Karup tambur i København, Kirsten sst, Søren 27, Karen 25, Anders 21. FM: Knud Simonsen i Flensted, Christen Pedersen Skrædder sst. Arv til afdøde efter søster Bodil Sørensdatter, enke efter Hans Markussen Haager, brændevinsbrænder i København, skifte 10.6.1785.

61 Anne Rasmusdatter i Lillering. 7.9.1787, side 240.
E: Knud Henriksen. B: Anne 24 g.m. Rasmus Knudsen i Skovby, Rasmus 22, Peder 16, Mads 14, Kirsten 12. FM: mors søskendebarn Niels Jensen i Tovstrup, mosters mand Peder Enevoldsen i Skovby.

62 Claus Jacobsen i Dallerup. 24.9.1787, side 245.
E: Anne Christensdatter. B: Mette Marie 36 g.m. Jans Andersen i Låsby, Jacob 28, der fæster. Desuden nævnes enkens 2 børn Niels Hansen i Sorring, Johanne Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Låsby.

63 Niels Sørensen den ældre i Flensted. 5.3.1788, side 248.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. A: søster Karen Sørensdatter g.m. Frands Rasmussen sst, søster Ellen Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Revel i Skellerup. 5B: Kirsten g.m. Hans Sørensen Trelde, brændevinsbrænder, Borgergade 127 i København, Abelone g.m. Thomas Karup, tambur, Vestergade 240 i København, Søren Jensen Revel 28, Karen 26, Anders 22. FM: mosters mand Frands Rasmussen.

64 Peder Pedersen Smed i Hørslev. 15.12.1788, side 262.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Anne, død, var g.m. Claus Rasmussen i Vitved. 4B: Birthe 16, Rasmus 13, Karen 10, Peder 8. Desuden nævnes enkens søn af forrige ægteskab: Søren Pedersen i Hørslev.

65 Maren Jensdatter i Dallerup. 25.3.1789, side 269.
E: Morten Pedersen. B: Jens 13, Anne 10, Maren 5. FM: farbror Jens Pedersen i Hårup på Silkeborg gods, morbror Morten Jensen.

66 Anne Cathrine Eriksdatter i Sorring. 5.4.1789, side 273.
Enke efter sergeant Lassen , der døde for 25 år siden. B: Christian Lassen 40 sergeant i Norge, Laurids Jacobsen Lassen 38, sergeant i Thy, Frederik Jacobsen Lassen 36, skrædder, enkemand i Hvorslevgård på Frijsenborg gods, Mette Kirstine 36 g.m. Mikkel Nielsen i Hvorslev, Cathrine g.m. en brændevinsbrænder i København, Sofie 34 sst, Marie 32, husholderske på Borgbygård på Sjælland, Ib Jacobsen Lassen 28, pottemagersvend i Mollerup.

67 Else Knudsdatter i Dallerup. 14.5.1790, side 275, 304, 309.
E: Jens Mikkelsen. B: Margrethe g.m. Johan Pedersen sst, Ellen Marie 25. FM: Knud Sørensen sst.

68 Birthe Marie Eriksdatter i Hørslev. 10.6.1790, side 279, 294, 300.
E: Knud Poulsen. B: Kirsten 15, Peder 13, Maren 10, Erik 7, Sidsel 5.

69 Søren Mogensen i Hørslevbol 29.6.1790, side 283, 289.
E: Kirstine Marie Poulsdatter. LV: Søren Rasmussen i Vorgårde. B: Maren 3, Poul 2, Mogens 8 uger. FM: farbror Mikkel Mogensen i Lillering på Århus Provsti gods.

70 Peder Sørensen i Hørslev. 16.7.1790, side 286, 292.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jacobsen i Sjelle. B: Dorthe 2. FM: farbror Søren Sørensen i Vorgårde.

71 Mette Pedersdatter i Låsby. 28.12.1790, side 297.
E: Jens Christensen. B: Peder 7, Christen 4. FM: farfar Christen Jensen sst, farbror Anders Christensen i Hørslev.

72 Niels Rasmussen Munk i Låsby. 28.12.1790, side 299.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Eriksen sst. B: Søren sst, Johanne 33.

73 Peder Jensen i Lillering. 2.11.1791, side 301.
E: Maren Thomasdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Jens 6. FM: Frederik Jensen, Poul Jensen.

74 Anders Jensen i Flensted. 7.12.1791, side 303, 306, 307, 311.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Kirsten 36 g.m. en tømmermand i København, Anne 34 i Holsten, Maren 25. FM: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted.

75 Claus Jensen i Hørslev. 18.2.1792, side 304.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Jens 15, Karen 7, Mette 2. FM: enkens svoger Rasmus Nielsen i Storring.

76 Karen Andersdatter i Lillering. 21.3.1792, side 307.
E: Jens Simonsen. B: Dorthe 17, Mads 10. FM: fars svigerfar Mogens Jensen i Hørslevgård.

77 Maren Hansdatter i Sorring. 7.2.1793, side 311, 321.
E: Niels Jensen Elkær. B: Søren 28, Hans 26, Anne 23, Jens 21, Niels 18. Af første ægteskab B: Rasmus Sørensen 36.

78 Else Eriksdatter i Sorring. 29.7.1793, side 313, 317.
E: Laurids Pedersen. B: Anne 9, Jens 7, Peder, Erik 6 uger. FM: Knud Sørensen i Dallerup.

79 Rasmus Sørensen i Hørslev. 19.8.1793, side 315, 319.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Poul Simonsen sst. B: Kirsten 10, Mette 5 uger. FM: morbrødre Peder Jensen i Tåstrup, Niels Jensen sst.

80 Anne Pallesdatter i Sorring. 31.10.1793, side 317.
Enke efter Niels Rasmussen, [skifte 1.6.1774 lbnr.21]. B: Anne Marie 40, g.m. Jens Lauridsen i Sorring, Maren 34 g.m. Jens Danielsen i Dalby, Bodil 33 i Sorring, Rasmus 30 i Skørring. FM: Knud Eriksen i Sorring.

81 Anders Pedersen i Låsby. 24.2.1794, fol.323.
B: Hans 41 sst, Karen g.m. Jens Rasmussen i Nørre Vissing, Kirsten 29, Niels 28.

82 Maren Nielsdatter i Låsby. 12.7.1794, fol.324.
E: Niels Pedersen. Af første ægteskab B: Anne Mikkelsdatter 17, Peder Mikkelsen 15. FM: morbror Søren Nielsen i Nørre Vissing.

83 Anne Rasmusdatter i Flensted. 8.12.1794, fol.325, 327B, 336B.
Enke. A. bror Frands Rasmussen sst, bror Rasmus Rasmussen, død. 6B: Niels 24, Rasmus 16, Christen 14, Anne Kirstine 12, Mikkel 9, Anne Cathrine 7, søster Inger Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Alling, søster i Nørre Lyngby.

84 Jens Christensen i Hørslevbol. 31.12.1794, fol.325B, 328, 333, 342.
E: Anne Madsdatter. LV: Ove Jensen i Hørslevgårdbol. B: Johanne Marie 5. FM: farbror Christen Christensen i Labing. Enkens første ægteskab med [Niels Andersen i Hørslevbol, [skifte 23.11.1786 lbnr.56]. B: Anne Marie 10. FM: Mikkel Madsen i Lyngby Kirkegård.

85 Maren Jensdatter i Hørslev. 5.1.1795, fol.326, 334.
E: Peder Nielsen. B: Anne Johanne 3. Karen Johanne 20 uger. Første ægteskab med [Peder Sørensen i Hørslev, skifte 16.7.1790 lbnr.70]. B: Dorthe 6. FM: farbror Søren Sørensen i Vorgårde.

86 Maren Jensdatter i Sorring. 23.2.1795, fol.330, 332B, 335.
E: Anders Andersen Smed, der nu bor i Flensted. A: bror Jørgen Jensen i Kettrup i Vendsyssel, bror Mikkel Jensen på Olegård gods, død. 2 børn, søster Karen Jensdatter g.m. Mathias i Aggersborg, 6 børn, bror Anders Jensen i Klim.

87 Rasmus Jensen i Låsby. 24.2.1795, fol.330B, 335B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen. B: Sidsel 14, Jens 10, Christence 5, Mads 3. FM: fars mosters mand Johan Pedersen Bloch sst.

88 Anne Pedersdatter i Sorring. 22.11.1796, fol.338.
E: Erik Christensen. B: Christen 6, Peder 4, Anne Marie 3, Niels 7 uger.

89 Søren Nielsen Munk i Låsby. 18.1.1797, fol.340.
E: Maren Simonsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Niels 16, Jens 14, Simon 11. FM: Jens Andersen sst.

90 Jens Jensen i Sorring. 16.3.1797, fol.341.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen i Høver. B: Inger Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Olufsen i Skannerup. 2B: Maren 22, Oluf 20, Anne Jensdatter 40, Kirsten Jensdatter 35. FM: Thomas Jensen i Sorring, Rasmus Jensen i Låsby, [skifte 24.2.1795 lbnr.87]. 4B: Sidsel 15, Jens 14, Christence 8, Mads 6, FM: Johan Pedersen Bloch sst, Søren Sørensen sst, Jens Jensen 22, Maren Jensdatter g.m. Laurids Rasmussen i Skovby.

91 Anne Marie Christensdatter i Sorring. 9.5.1797, fol.342.
E: Hans Nielsen. A: søskende Christen Christensen Lovring i Sorring, død, var g.m. Maren Pedersdatter. LV: Erik Christensen sst, Christen Christensen 29 i Galten, Peder Christensen 24 i Harlev Mølle.

92 Anne Sofie Lauridsdatter i Sorring. 9.5.1797, fol.342B.
E: Anders Sørensen. B: Ytte Andersdatter 4. FM: Jacob Clausen i Dallerup.

93 Knud Henriksen i Lillering. 15.5.1797, fol.344B, 357B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: stedfar Anders Jensen i Høver. B: Maren 6, Søren 4. FM: mors søskendebarn Mathias Sørensen i Lillering. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 9.7.1787 lbnr.61]. B: Peder 26, Mads 24, Kirsten 22. FM: Peder Enevoldsen i Skovby, Niels Jensen i Tovstrup.

94 Niels Pedersen Gesius i Sorring. 24.6.1797, fol.347, 356B.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Nielsen på Kalbygård. B: Johanne 13, Christen 9, Anne Marie 1. FM: farbror Anders Gesius i Flensted.

95 Johan Pedersen Bloch i Låsby. 21.7.1797, fol.348, 359, 368, 372B.
A: søster Christiane Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Emborg Kloster. Ifølge testamente arv til deres 3B: Peder i Emborg, Anne Marie 20, Gunder 17, halvbror Frands Pedersen Bloch i Rye Mølle, halvbror Ernst Pedersen Bloch i Borum på Frijsenborg gods, halvbror Niels Pedersen Bloch 20 i København, halvsøster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Niels Holm i Gjellerup. 1B: Peder Nielsen Bloch 13, halvsøster Dorthe Pedersdatter g.m. Henrik Jensen Langballe, købmand i Århus. Arv iflg. testamente til enkemandens stedsøn Jens Jensen, kromand i Rye, død. 1B: Anne. Afdødes far Peder Bloch, forrige ejer af Rye Mølle, døde i Århus 18.6.1796.

96 Christen Nielsen i Låsby, forhen ladefoged på Kalbygård. 4.6.1798, fol.366B, 370.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Væver i Låsby. B: Albert 16, Jens 12, Anne Johanne 9. FM: farbror Niels Nielsen sst, fars halvbror Niels Christensen, Jens Andersen sst. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter. B: Niels i Flensted, Karen g.m. Jens Poulsen i Sorring.

97 Margrethe Rasmusdatter i Sorring. 31.12.1798, fol.371B.
E: Erik Christensen. B: Rasmus 5 uger.

98 Karen Jensdatter i Flensted. 17.7.1799, fol.378.
E: Anders Pedersen Gesius. Første ægteskab med Jens Poulsen. B: Jens Jensen Kajhøj, Anne Jensdatter, enke. LV: Christen Ersholt i Flensted. Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Alling, Kirsten Jensdatter g.m. Jens Andersen i Århus, Else Jensdatter sst.

99 Niels Sørensen Holm i Sorring. 19.7.1799, fol.379B, 409.
E: Anne Jensdatter. LV: Mogens Jensen sst, Erik Christensen sst. B: Søren 17, Anne 14, Jens 12, Peder 11, Mikkel 4. FM: Niels Sørensen sst, morbror Christen Jensen i Gjern.

100 Anne Andersdatter i Sorring. 19.7.1799, fol.380B.
E: Niels Sørensen Pottemager. B: Anne 23, Anders 17, Dorthe 15, Søren 9.

101 Johan Rasmussen i Sorring. 28.12.1799, fol.381B:
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Hansen sst, Christen Skellerup i Skannerup. B: Jens Johan Rasmussen, gartner på Glücksburg Slot, Peder Johan Rasmussen 21, gartner, Christiane g.m. Anders Lauridsen i Sorring, Karen Marie 25 g.m. Gustav Lauridsen, degn i Kragelund, FM: Rasmus Pedersen Bonde i Sorring, Thomas Jensen.

102 Karen Jensdatter i Låsby. 21.3.1800, side 388, 397.
E: Rasmus Rasmussen, drejlsvæver. A: bror Jens Jensen i True, bror Niels Jensen i Storring, bror Rasmus Jensen, død. 3B: Mette g.m. Rasmus Lauridsen Smed i Borum, Niels 24, Peder 24. FM: bedstefar [dvs. mor Mette Nielsdatters mand] Niels Rasmussen i True, søster Anne Jensdatter, gift i Skovrød ved Slagelse.

103 Niels Rasmussen i Hørslevbol. 14.7.1800, side 391, 398.
E: Kirstine Marie Poulsdatter. LV: Søren Poulsen sst. B: Søren 9, Rasmus 7, Anne Kirstine 4. FM: farbror Søren Rasmussen i Vorgårde.

104 Niels Sørensen og hustru Inger Markusdatter i Sorring. 8.11.1800, side 394.
B: Søren, Jens 19, Else g.m. Christian Jensen på Skannerup Mark, Maren g.m. Christen Nielsen i Galten, Mette Marie i Sorring, Birthe, enke i Hasle, Anne g.m. Christen Lauring i Sorring, Christen.

105 Mogens Jensen i Sorring. 12.10.1801, side 400, 407.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Firgaarde i Flensted. B: Søren 17, Karen Marie g.m. Jens Knudsen sst, nu g.m. Rasmus Christensen sst. FM: Thomas Jensen sst.

106 Niels Sørensen i Hørslev. 11.10.1802, side 404.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Søren 24, Anders 21, Birthe g.m. Rasmus Jensen Smed i Framlev, Karen, Helle, Maren, Johanne. FM: morbror Niels Andersen sst.

107 Gertrud Jensdatter i Flensted. 15.11.1804, side 411, 425, 440.
E: Niels Sørensen Væver. B: Anne Lene g.m. Mogens Jensen sst, Sidsel 20, Jens 18, Mette Marie 15, Karen Marie 13. FM: morbror Christen Jensen sst, Søren Jensen i Ersholt, fars svoger Niels Sørensen Firgaarde. Enkemandens første ægteskab med [Anne Lene Jørgensdatter, skifte 15.6.1773 lbnr.16]. B: Jørgen.

108 Jacob Rasmussen i Flensted. 15.11.1804, side 414, 426.
E: Anne Knudsdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Rasmus 20, Johanne 18, Else 10. FM: farbror Villum Rasmussen i Lillering.

109 Jacob Dyhr i Sorring. 16.11.1804, side 417.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Galten. B: Anne Johanne 23, Peder 21, Anne Kirstine 8, Abel 7. FM: farbror Jens Pedersen i Hårup.

110 Christen Jensen Ersholt i Flensted. 31.1.1805, side 421, 497.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Christen Jensen i Vadsted, Søren Rasmussen i Galten. B: Anne Kirstine 27, Maren 24, enke, Inger 22, Mikkel 21 i Flensted, Anne 10. FM: farbror Jens Jensen Ersholt i Flensted, nu i Nørre Vissing.

111 Anne Rasmusdatter i Flensted. 3.7.1805, side 428.
[Enke efter Rasmus Rasmussen Skrædder sst, skifte 6.6.1787 lbnr.59]. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen Smed i Høver, bror Oluf Rasmussen i Javngyde, brordatter Anne Jespersdatter, enke efter en skrædder i Århus.

112 Thomas Jensen i Sorring. 8.4.1806, side 430.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Nielsen Elkær i Sorring. B: Jens Thomsen 40, Rasmus Thomsen 38, Maren Thomasdatter, død, var g.m. Mogens Nielsen i Tovstrup. 3B: Niels, Kirsten, Søren, Anne Marie Thomasdatter, død, var g.m. sidstnævnte Mogens Nielsen i Tovstrup. 4B: Maren 17, Peder 15, Christen 13, Anne 10, Bodil Thomasdatter g.m. Peder Thomsen i Tovstrup. (Sml. Søbygård gods lbnr.65].

113 Margrethe Jensdatter i Dallerup. 7.7.1806, side 432, 438.
E: Johan Pedersen. B: Jens 23, Helene 21 g.m. Jens Rasmussen i Tovstrup. Kirstine Marie 18, Peder 15, Anders 12, Else Marie 5. FM: farbror Laurids Pedersen i Sorring.

114 Helene Pedersdatter i Sorring. 7.7.1806, side 435, 503.
E: Jacob Villumsen. B: Karen 10, Ellen Marie 5, Birthe 2. FM: Jens Madsen sst.

115 Niels Hansen i Sorring. 26.4.1808, side 443, 506.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Jens Andersen i Låsby. B: Anne Margrethe 25, Anne g.m. Jacob Villumsen i Sorring, Karen 21, Hans 18. FM: Jacob Clausen i Dallerup.

116 Anne Marie Johansdatter i Sorring. 26.4.1808, side 446, 450.
Enke efter Peder Jensen. B: Peder Pedersen, Rasmus Pedersen, Johan Pedersen i Dallerup, Laurids Pedersen, Anne Pedersdatter, [skifte 22.11.1796 lbnr.88], var g.m. Erik Christensen i Sorring. 3B: Christen 17, Peder 16, Niels 12, Maren Pedersdatter, enke efter Christen Christensen sst, Helle Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Låsby.

117 Maren Sørensdatter i Sorring. 26.4.1808, side 448, 507.
Enke efter Mogens Jensen, [skifte 12.10.1801 lbnr.105]. B: Søren 25. Karen Marie g.m. Rasmus Christensen sst.

118 Niels Pedersen i Åsbæk Låsby. 12.11.1808, side 457, 464.
E: Helle Pedersdatter. LV: Johan Pedersen i Dallerup. B: Peder, Jens, Karen g.m. Rasmus Rasmussen sst, Anne Marie g.m. Peder Rasmussen i Gravballe, Anne Sofie 27, Maren 25, Kirsten 22, Johan 22. FM: morbror Peder Pedersen i Sorring.

119 Margrethe Nielsdatter i Låsby. 24.2.1809, side 459.
E: Jens Christensen. B: Dorthe 10, Niels 7. FM: Jens Madsen sst.

120 Karen Marie Mogensdatter i Sorring. 25.2.1809, side 461, 466.
E: Rasmus Christensen. Første ægteskab med Jens Knudsen. B: Anne 15, Sidsel 13, Marie Kirstine 11, Mette 8. FM: Anders Sørensen i Tovstrup, morbror Søren Mogensen i Sorring.

121 Karen Pedersdatter i Låsby. 15.6.1810, side 468.
E: Jens Nielsen. B: Niels 7. FM: morbror Hans Pedersen Edslev, degn i Harlev.

122 Rasmus Jensen i Låsby. 20.2.1811, side 474, 483.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen i Rode. B: Anne Kirstine 44 g.m. Jens Bertelsen i Mollerup, Jens 36, Mikkel 31, Kirsten 22 g.m. Poul Pedersen i Skovby. FM: Jens Mikkelsen i Tvilum. Desuden nævnes afdødes svoger Niels Jensen i Tovstrup.

123 Niels Jensen i Sorring. 23.4.1811, side 481.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Nielsen sst. Af første ægteskab B: Jens 46 i Galten, Karen, enke efter Jacob Pedersen i Sorring. LV: Niels Christensen i Flensted.

124 Anne Cathrine Jensdatter i [Hørslev]. 31.7.1811, side 490.
E: Sejer Andersen. Af første ægteskab B: Jens Clausen, Karen Clausdatter 26, Mette Clausdatter 24. FM: Søren Jensen i Galten.

125 Rasmus Rasmussen Væver i Låsby. 16.12.1811, side 493.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Sørensen. B: Rasmus 6, Niels 4. FM: Jens Madsen sst, farbror Christian Rasmussen i Flensted. Desuden nævnes enkens bror Jens Nielsen i Åsbæk. (Sml. lbnr.102).

126 Anne Andersdatter i Sorring. 21.8.1812, side 499, 504.
E: Jens Andersen. B: Niels 12. FM: Jens Sørensen sst.

127 Jens Jensen Snedker i Sorring. 5.11.1812, side 500.
E: Birthe Jensdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Mette g.m. Laurids Lauridsen i Dallerup, Else g.m. Johan Jørgen Møller i Sorring, Anne Kirstine g.m. Laurids Jensen, der fæster.

SLUT.


Silkeborg Gods
Skifteprotokol
1767-1817
G 343 - 2Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, men der henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Navn på afdøde mangler i lbnr.12.1 Anne Pedersdatter i Hjortsballe. 21.1.1768, side 7.
E: Erik Pedersen. B: Anne Cathrine 20 g.m. Thomas Nielsen, Anne 14. FM: morbror Niels Pedersen i Asklev.

2 Peder Pedersen i Engetved. 17.2.1768, side 11.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jørgen Nikolaj Hansen sst. B: Anne Kirstine 26 g.m. Rasmus Nielsen sst, Anne Cathrine 25 g.m. Søren Christensen i Sepstrup, Morten 23, Anne 21, Peder 12. FM: Jens Jensen Meldgaard i Virklund.

3 Christen Nielsen i Voel. 19.2.1768, side 15.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Christoffersen i Sminge. A: bror Niels Nielsen, død. 2B: Jørgen Nielsen Voel, Inger Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Grølsted, bror Peder Nielsen, død. 2B: Kirsten 6, Maren 4. FM: stedfar Jens Nielsen Faarvang i Voel, Peder Bechmann sst.

4 Jens Lauridsen i Them. 26.2.1768, side 18.
E: Mette Pedersdatter. LV: far Peder Pedersen i Bødskov, Jens Jensen Meldgaard i Virklund. A: søskende Niels Lauridsen 29, Jacob Lauridsen.

5 Peder Pedersen, kromand i Them. 24.12.1767, side 27.
A: søster Mette Pedersdatter 36 g.m. Jens Jensen Meldgaard i Them, bror Markus Pedersen 30. FM: Niels Andersen Glød. Arv efter afdødes afdøde hustrus første mand Sivert Thomsen i Them, skifte 10.9.1766. B: Frederik, Jacob, Karen g.m. Søren Pedersen i Engesvang. (Sml. Lbnr.109, 110).

6 Anne Kirstine Jacobsdatter i Tømmerby. 7.7.1772, side 39.
E: Laurids Sørensen. A: bror Hans Jacobsen i Fogstrup. FM: Johan Gustavsen.

7 Hans Andersen Bording i Skellerup. 18.7.1772, side 43.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, kromand i Linå. B: Anders 16, Rasmus 14, Kirstine Marie 7. FM: morbror Niels Rasmussen Høgh i Linå.

8 Abelone Christensdatter i Virklund. 4.11.1768, side 49.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 6 mdr.

9 Anne Cathrine Eriksdatter i Hjortsballe. 25.11.1768, side 51.
E: Thomas Nielsen. B: Niels 5 uger. FM: "oldefar" Erik Pedersen sst.

10 Mette Nielsdatter i Tømmerby. 17.1.1769, side 54.
E: Laurids Sørensen. B: Karen 5, Anne 3. FM: morbror Johan Gustavsen sst.

11 Jens Jensen, hyrde i hyrdehuset i Them. 3.2.1769, side 58.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Andersen Glød. B: Niels 10, Jens 6, Ellen 2. FM: Christen Pedersen Asklev.

12 [Ellen Sørensdatter] i Hårup. 24.1.1769, side 59.
E: Jens Nielsen Revel. B: Søren 9, Karen 7, Kirsten 5, Anders 2. FM: Hans Jørgen Hansen Bæhr sst.

13 [Gertrud Madsdatter] i Laven. 5.5.1769, side 61.
E: Mads Pedersen. B: Kirsten 12, Anne Kirstine 4. FM: Jens Pedersen sst.

14 Sidsel Jensdatter i Lindegårde. 25.6.1770, side 64.
E: Peder Nielsen. B: Else 10, Anne 8, Niels 5. FM: morbror Søren Jensen, mosters mand Niels Lauridsen.

15 Peder Andersen i Pårup. 24.9.1770, side 67.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Asklev. B: Anne 16, Niels 14, Maren 10, Karen 8, Ellen 6, Anne Kirstine 4, Anders 3. FM: morbror Christen Pedersen i Them, farbrødre Niels Andersen Løgager i Them, Torben Andersen i Fogstrup.

16 Jens Christensen i Hedegård. 7.7.1770, side 72.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Rustrup. B: Lene 21, Kirsten 19, Anne 17, Anne Kirstine 15, Johanne 13, Sidsel 11, Maren 9, Karen 7. FM: morbror Niels Pedersen i Gjessø, Peder Knudsen i Tyrsting.

17 Anne Christensdatter på Silkeborg Mark. 21.3.1771, side 76.
E: Anders Carlsen Smed. B: Hans 3. FM: Hans Jørgen Bæhr i Hårup.

18 Niels Lauridsen Brygger i Skellerup. 18.5.1771, side 78.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen. B: Laurids 21, Jørgen 16, Anne Dorthe 12, Anne Marie 7. FM: Hans Andersen Bording i Skellerup. Vurdering 18.3.1767.

19 Anders Jensen Faarvang i Voel. 9.5.1772, side 81.
E: Ellen Andersdatter. LV: Thomas Christensen, der ægter. B: Karen 7. FM: Niels Jensen Faarvang i Voel, farbror Søren Jensen i Hårup, fasters søn Jens Nielsen Faarvang i Voel. Vurdering 6.5.1767.

20 Anne Pedersdatter i Virklund. 9.6.1772, side 85.
E: Erik Jensen. B: Christen 20. FM: Rasmus Pedersen Meldgaard i Virklund.

21 Peder Andersen i Virklund. 28.7.1772, side 89.
E: Anne Kirstine Poulsdatter. LV: Jacob Thomsen sst. B: Anne Pedersdatter ,død, var g.m. Peder Andersen Mosgaard i Næsset. 1B: Anders 6, Rasmus Pedersen 32, Kirsten Pedersdatter 30 g.m. Rasmus Hansen i Rustrup, Anders Pedersen 28.

22 Kirsten Sørensdatter i Hjortsballe. 17.9.1772, side 94.
E: Erik Pedersen. B: Søren 3.

23 Jens Pedersen i Laven. 12.10.1772, side 96.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Laurids Rasmussen. B: Gertrud 27, g.m. Christen Pedersen i Holmstol, Anne g.m. Knud Hansen i Laven, Johanne g.m. Hans Nielsen i Årslev, Peder 22, Bertel 19, Anne Marie 9. FM: farbror Laurids Pedersen i Laven.

24 Kirsten Andersdatter i Laven. 6.7.1772, side 99.
E: Søren Jensen. B: Anne 17, Jens 10, Anders 7, Oluf 2. FM: morbror Anders Andersen i Skovsrode, Peder Christensen i Linå.

25 Kirsten Pedersdatter i Virklund, 21.6.1771, side 104.
B: Rasmus Jensen 39 i Hårup, Anne Kirstine Jensdatter gift i København, Albert Jensen 30, ladefoged på Sjælland. Af første ægteskab B: Ellen Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Gudum sogn. FM: Jacob Thomsen i Virklund.

26 Morten Sørensen i Mollerup. 23.12.1770, side 106, 296.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte sluttet 22.9.1766. B: Søren 14, Niels 11. FM: farbror Rasmus Sørensen i Voel, morbror Peder Nielsen i Hårup.

27 Peder Andersen i Them. 18.10.1772, side 111.
B: Anders 25, Johanne 22, Anne 20. FM: morbror Niels Sørensen i Tolstrup.

28 Niels Jensen Lauridsen i Voel. 20.3.1773, side 114.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Jens 4. FM: Thomas Christensen sst. Af første ægteskab B: Jens i Sminge, Peder.

29 Mikkel Nielsen i Voel. 13.9.1769, side 118.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Fårvang. B: Niels 18, Maren 15, Jens 9. FM: farbror Jens Nielsen i Farre, morbror Niels Jensen i Skellerup, Niels Jensen i Voel.

30 Søren Pedersen i Hårup. 25.4.1773, side 121.
A: søster Birgitte Pedersdatter 28. FM: morbror Daniel Linaa, vinhandler i Ålborg, halvbror af 1.kuld Niels Rasmussen i Voel, halvsøskende af 3 kuld Rasmus Pedersen 16, Maren Pedersdatter 9, Karen Pedersdatter 4. FM: farbror Laurids Sørensen i Voel.

31 Søren Rasmussen, ugift i Laven. 28.2.1772, side 124.
A: bror Christen Rasmussen i Virklund, død. 2 sønner, 1 datter. FM: stedfar Christen Andersen sst. (Sml. lbnr.35), bror Rasmus Rasmussen i Laven, død. 1 søn, 1 datter g.m. Christen Pedersen sst. (Sml. lbnr.-77, 92), søster Anne Rasmusdatter g.m. Christen Hansen i Hårup, halvsøster Inger Frandsdatter g.m. Jens Hansen i Skørring. Afdødes barn med Maren Jensdatter i Flensted: Rasmus Sørensen 15.

32 Rasmus Sørensen i Mollerup. 17.7.1773, side 129.
E: Inger Pedersdatter. LV: Knud Knudsen Galten sst. B: Niels 1. FM: farbror Søren Rasmussen i Flensted, Rasmus Jensen i Mollerup. Arv til børn af Morten Sørensen, der havde gården i fæste før enkens første mand Niels Nielsen. FM: Peder Nielsen i Hårup.

33 Karen Andersdatter i Laven. 24.7.1773, side 136.
E: Niels Nielsen. B: Niels 7, Bodil 3. Af første ægteskab B: Anders Herlufsen 13.

34 Dorthe Pedersdatter i Laven. 16.12.1773, side 140.
B: Christen Sørensen 30, Anne Sørensdatter 27, Peder Sørensen 26, Kirsten Sørensdatter 22, Mette Sørensdatter, Rasmus Sørensen 15, Anne Sørensdatter 14, Maren Sørensdatter 12. FM: morbror Peder Pedersen Dyhr i Alling.

35 Kirsten Jensdatter i Virklund. 5.4.1774, side 143.
E: Christen Andersen. B: Kirsten. Af første ægteskab B: Rasmus Christensen 22, Jens Christensen 19, Maren Christensdatter 16. FM: morbror Jens Jensen Meldgaard i Lysbro.

36 Peder Nielsen i Hårup. 6.4.1775, side 146.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: stedfar [dvs. halvbror til enkens mor Kirsten Jensdatter] Hans Jørgen Bæhr sst. B: Ellen 9, Anne Kirstine 6. FM: fars søskendebarn Anders Pedersen i Skellerup og dennes far Peder Andersen sst. Desuden nævnes enkens forældre Rasmus Jensen Høgh i Hårup og Kirsten Jensdatter og enkens farfar Jens Andersen Høgh.

37 Niels Lauridsen i Hårup. 3.6.1775, side 152.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Inger 2. FM: farbror Jens Lauridsen sst, Niels Lauridsen sst. Enkens første ægteskab med Peder Sørensen, der døde for 7 år siden. Hans første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 29.10.1757. 1B: Birthe Pedersdatter i Ålborg. FM: morbror Daniel Linaa, Niels Rasmussen Voel. Arv efter afdødes bror Jens Lauridsen, der døde for 5 år siden i Skellerup.

38 Anders Andersen i Skellerup. 16.2.1776, side 156.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Sørensen i Tovstrup. B: Karen Marie 3, Mette Marie 14 uger. FM: fasters mand Thomas Christensen i Voel. Arv til Maren Jensdatter efter far Jens Rasmussen i Skellerup, skifte 20.11.1755, for hvem afdødes far Anders Nielsen var formynder.

39 Jens Rasmussen i Pårup. 5.9.1775, side 160.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Christen Nielsen i Salten, søsters mand Rasmus Christensen i Rye. Første ægteskab med Anne Cathrine Lauridsdatter [fejl for Anne Kirstine Lauridsdatter, skifte 5.7.1752. B: Inger 28, Rasmus 25, der fæster, Anne 22. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Salten.

40 Rasmus Sørensen Bødker i Voel. 9.5.1777, side 167.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Karen, enke efter Niels Høgh i Skellerup, [skifte 12.8.1777 lbnr.44]. LV: Niels Jensen sst, Kirsten, Inger, Søren 16. FM: Niels Høgh i Linå. Arv til Søren Mortensen i Skellerup efter mor, skifte sluttet 22.9.1768 og far skifte sluttet 5.11.1772. (Sml. lbnr.26).

41 Karen Christensdatter i Skellerup. 2.4.1777, side 171.
E: Anders Pedersen. B: Maren 10, Ellen 7, Peder 4, Christen 2. FM: farbror Niels Pedersen i Sminge.

42 Afkald. Hjortsballe 21.4.1777, side 175.
Afkald fra Jens Jensen i Them, Anne Marie Jensdatter g.m. Thomas Christensen sst, Karen Jensdatter g.m. Christen Pedersen sst, Kirsten Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Troelstrup for arv efter søster Anne Jensdatter, der var g.m. Laurids Christensen i Hjortsballe.

43 Birthe Andersdatter i Laven. 16.11.1772, side 176.
E: Laurids Pedersen. B: Peder 26, Rasmus 19, Maren 15, der ægter Jens Nielsen Trige, Anne Marie 10. FM: Peder Jensen i Laven.

44 Niels Høgh i Skellerup. 12.8.1777, side 177.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Niels 2. FM: farbror Rasmus Nielsen i Linå ved dennes morbror Niels Høgh sst.

45 Peder Jensen i Hårup. 25.9.1777, side 179.
E: Anne Sørensdatter. LV: Knud Knudsen i Mollerup. A: søskende Søren Jensen i Hårup, Jens Jensen, død. 1B: Karen. FM: bror Christen Rasmussen i Mollerup, Niels Jensen i Voel, Else Jensdatter g.m. Niels Hjort i Mollerup, Mette Jensdatter g.m. Peder Møller i Tovstrup, Mette [formentlig fejl for Karen] Jensdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Voel. B: 1 søn 3 døtre. (Sml. lbnr.139).

46 Afkald. Them 21.5.1777, side 183.
Afkald fra Johan Madsen og dennes brorsøn Oluf Olufsen for arv efter Mads Olufsen i Them til Johan Madsens stedmor Mette Pedersdatter.

47 Peder Pedersen, ugift i Voel. 23.7.1777, side 183.
A: søster g.m. Jens Nielsen Smed i Gjern, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Jensen i København, halvsøster Maren Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i Truust, halvsøster Anne Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Voel, halvsøster Karen Marie Christensdatter. FM: far Christen Thomsen i Voel.

48 Niels Sørensen i Tolstrup. 5.2.1778, side 185.
B: Rasmus Nielsen i Engetved, Karen Nielsdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Tolstrup. 1B: Kirsten, Anne Nielsdatter.

49 Peder Havrum i Voel, 13.5.1777, side 189.
B: Niels 16, Maren 14, Peder 9, Christen 4, Jens 2. FM: Peder Nielsen sst.

50 Afkald. Vissingkloster 26.6.1778, side 190.
Afkald fra Karen Andersdatter g.m. Rasmus Jensen for arv efter far Anders Kongensgaard i Virklund.

51 Markus Pedersen, kromand i Them. 12.2.1778, side 190.
E: Anne Jacobsdatter. FM: far Jacob Thomsen i Virklund. B: Peder 3, Markus, nyfødt, der døde. FM: fasters mand Jens Jensen i Lysbro.

52 Maren Pedersdatter i Them. 21.3.1778, side 204.
E: Christen Lauridsen. B: Maren. Af første ægteskab B: Peder Rasmussen 15, Anne Malene Rasmusdatter, Mette Rasmusdatter, Anne Marie Rasmusdatter. FM: morbror Christen Pedersen Asklev i Them.

53 Anders Nielsen Bundgaard i Them. 12.11.1777, side 210.
B: Laurids, Anne g.m. Anders Nielsen sst, Johanne. FM: farbror Søren Nielsen i Salten.

54 Afkald. Salten 22.9.1778, side 212.
Afkald fra Inger Rasmusdatter [fejl for Jensdatter] g.m. Jens Jørgensen i Ørskov og Anne Rasmusdatter [fejl for Jensdatter] g.m. Jens Eriksen i Pårup for arv efter far Jens Rasmussen i Pårup, [skifte 5.9.1775 lbnr.39 og mor Anne Kirstine Lauridsdatter], skifte [Skanderborg Rytterdistrikt] 5.7.1752 lbnr.2246 til bror Rasmus Jensen.

55 Hans Jacobsen, ugift i Them. 28.3.1778, side 213.
A:
2 farbrødres børn:
Peder Sørensen og 3 søstre,
Christen Thomsen i Virklund, søster g.m. Christen Jensen sst. og søster g.m. Mikkel Rasmussen i Gjessø,
3 fastres børn:
Christian Nielsen i Salten, bror Peder Nielsen i Tulstrup og søster Inger Nielsdatter, død. 1B: Sivert Hansen i Them ved far Hans Sivertsen sst..
Peder Christensen i Bødskov, bror Peder Christensen i Bødskovhus og søster g.m. Peder Pedersen i Bødskov
Thomas Sørensen og søster g.m. Niels Zachariassen i Salten
2 mostres børn:
Christen Hansen i Rustrup, og en bror, børn af Hans Nedergaard i Sepstrup,
Laurids Pedersen i Asklev og søster Kirsten, uvist hvor.
morbror Sivert Hansens barn:
Hans Sivertsen i Asklev.

56 Niels Rasmussen, ugift i Skellerup. 30.4.1778, side 217.
A: mor Lisbeth Nielsdatter, søster Kirsten Rasmusdatter, søster Karen Rasmusdatter. FM: morbror Anders Nielsen sst.

57 Anne Cathrine Lauridsdatter i Tolstrup. 29.10.1778, side 220.
E: Niels Sørensen. B: Søren 12, Laurids 10, Jens 6, Sidsel 4 uger.

58 Johanne Frederiksdatter i Virklund. 9.4.1778, side 224.
E: Jacob Sørensen, B: Søren 1.

59 Mette Pedersdatter i Virklund. 30.3.1779, side 225.
E: Jens Hansen. B: Peder 20, Mette g.m. Christen Andersen i Virklund.

60 Sidsel Sørensdatter i Laven. 4.6.1779, side 228.
E: Søren Jespersen. B: Søren, Jesper, Anne, Maren. FM: Søren Sørensen i Alling.

61 Birgitte Jørgensdatter i Skellerup. 18.10.1779, side 233.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med [Niels Lauridsen Brygger sst, skifte 18.5.1771 lbnr.18]. B: Laurids, Jørgen, Anne Dorthe.

62 Inger Sørensdatter i Hårup. 19.10.1779, side 238.
E: Andreas Hansen. A: far Søren Jensen sst. Delingsforretning, da enkemanden overtog gården efter afdødes far.

63 Else Ovesdatter i Laven. 10.11.1779, side 241.
E: Laurids Rasmussen. B: Rasmus 15, Søren 9, Rasmus 6, Jens 3. Første ægteskab med Rasmus Nielsen. B: Jens 21. FM: Søren Jespersen sst.

64 Jens Pedersen, ugift i Linå. 4.10.1779, side 243, 268.
A: bror Christen Pedersen sst, søster Inger Pedersdatter g.m. Anders Andersen Vestergaard i Skellerup Nygård, søster Maren Pedersdatter. FM: Bertel Jensen i Linå.

65 Niels Andersen og hustru Kirsten Pedersdatter i Them. 13.10.1779, side 246.
B: Anders sst, Jens sst, Maren, Kirsten.

66 Maren Nielsdatter i Voel. 27.10.1779, side 250.
E: Jens Jensen. B: Jens 1.

67 Maren Christensdatter i Tømmerby. 3.11.1779, side 251.
E: Niels Pedersen. B: Peder 27, Anne Kirstine.

68 Christoffer Jochumsen, ladefoged på Silkeborg. 11.9.1779, side 254.
A: mor Else Nielsdatter, enke med ophold hos Laurids Christensen i Engedal i Daugbjerg sogn, søster Anne Jochumsdatter, tjener i Skive. FM: Søren Jensen Thougaard i Daugbjerg.

69 Peder Lauridsen Skrædder i Voel. 10.1.1780, side 264, 272.
E: Maren Sørensdatter. LV: Laurids Sørensen sst. A: søster Anne Lauridsdatter g.m. Anders Nielsen sst, søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Gjern. 1B: Laurids, rømt, halvbror Laurids Jensen i Horn, halvsøster g.m. Jens Lauridsen Fisker i Horn, halvsøster Else Jensdatter.

70 Jens Christiansen i Hårup. 16.12.1779, side 268.
E: Else Andersdatter. LV: Hans Andersen sst. A: bror Anders Christiansen, død. 3B: Christian, Jens, Maren. FM: Christen Hansen sst.

71 Anne Christensdatter i Voel. 17.2.1780, side 269.
E: Laurids Nielsen Smed. A: far Christen Nielsen i Skørring. Afkald fra arvingerne.

72 Anne Kirstine Eriksdatter i Vorret. 8.1.1780, side 272.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 4. FM: morfar Erik Andersen.

73 Maren Hansdatter i Hyrdehuset. 18.10.1779, side 278.
E: Anders Pedersen. B: Hans 27, Peder 19, Niels 14, Karen, Kirsten 16.

74 [Mette Lauridsdatter] i Skellerup. 22.2.1780, side 279.
E: Anders Nielsen Vestergaard. B: Jens, Ellen, Karen Marie.

75 Samuel Christian Wagner, gartner på Silkeborg Hovedgård og hustru Mette Rasmusdatter Høgh. 9.4.1781, side 281.
B: Frederik Samuel Wagner, Flemming Wagner, datter g.m. Niels Jensen i Nygård. FM: morbror Niels Rasmussen Høgh i Linå.

76 Inger Marie Thøgersdatter i Gødvad. 12.8.1782, side 287.
E: Niels Nielsen Bøjer. B: Adam 22, Thøger 20, Niels 12, Poul 2, Mette Marie, Anne Sofie, Sidsel, Mette Malene. FM: morbrødre Jens Thøgersen sst, Mikkel Thøgersen sst, Anders Thøgersen, der tjener i Brendstrup.

77 Anne Kirstine Rasmusdatter i Laven. 1.6.1782, side 290.
E: Christen Pedersen. B: Maren 7, Inger 5, Anne 3, Karen 10 uger.

78 Anne Christensdatter i Voel. 24.2.1783, side 294.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 3, Kirsten.

79 Gertrud Eriksdatter i Pårup. 30.4.1783, side 296.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 5, Anne 4, Erik 4 uger.

80 Christen Thomsen i Voel. 1.5.1783, side 298.
E: Karen Pedersdatter. Af første ægteskab B: Maren Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i Truust, Karen Marie Christensdatter, Anne Christensdatter, [skifte 24.2.1783 lbnr.78], var g.m. Jørgen Nielsen i Voel. 2B: Niels, Kirsten.

81 Anne Andersdatter i Virklund. 7.10.1783, side 300.
E: Anders Rasmussen. B: Anne g.m. Jens Christensen sst, Rasmus 17, Poul 16, Maren 14, Kirsten 12.

82 Hans Jacobsen i Them. 8.6.1782, side 302, 322.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: søn Søren Pedersen i Hesselbjerg, Laurids Henriksen i Them, Vindekilde sst. Af første ægteskab B: Jacob Hansen, tømmermester i Bolbro(?), Laurids Hansen i Hedegård, Frederik Hansen 23, Anne Hansdatter g.m. Christen Hansen i Sepstrup, Inger Hansdatter g.m. Poul Sørensen i Them, Johanne Kirstine Hansdatter, uvist hvor, Kirsten Hansdatter.

83 Maren Nielsdatter i Skellerup. 12.7.1783, side 308.
E: Anders Pedersen. B: Peder 3, Karen 2, Ellen 3 mdr. Enkemandens første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 2.4.1777 lbnr.41. B: Maren, Peder, [formentlig fejl for Christen]. FM: Niels Pedersen i Sminge.

84 Else Nielsdatter i Hårup. 14.3.1783, side 312.
E: Søren Pedersen. A: søster Maren Nielsdatter, død. 5B: Laurids Nielsen, rømt, Søren Nielsen i Rye, død. 1 barn, Rasmus Nielsen, i Laven, død. 1B: Jens, (se lbnr.63), Maren Nielsdatter i København, Anne Nielsdatter g.m. Christen Lambertsen i Hårup, søster Kirsten Nielsdatter, død. 2B: Anne Cathrine Henriksdatter i Veng, Maren Henriksdatter i Århus, søster Anne Nielsdatter, død, var gift på Viborg-kanten.

85 Søren Thøgersen i Gødvad. 3.2.1784, side 313.
E: Margrethe Marie Olufsdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Oluf 28, Kirsten 24, Thøger 22, Anders 14, Kirstine Marie 8.

86 Johanne Andersdatter i Laven. 16.8.1783, side 315.
E: Peder Lauridsen. B: Birthe 9, Anne, Maren, Anne Marie, Jens 6 mdr.

87 Erik Jensen i Virklund. 23.12.1783, side 315.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Anne 9, Maren 2. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 9.6.1772 lbnr.20]. B: Christen sst.

88 Else Jensdatter i Gjern. 9.3.1784, side 316.
E: Niels Nielsen. B: Jens 4 uger. FM: morbror Laurids Jensen i Horn, mosters mand Laurids Jensen Fisker sst. Arv efter enkemandens første hustru, skifte august 1782.

89 Peder Sørensen i Laven. 3.2.1785, side 318.
E: [Anne Jensdatter]. LV: Knud Jacobsen i Alling, Jens Sørensen. B: Søren 10. FM: farbror Rasmus Sørensen i Laven.

90 Poul Jensen i Hårup. 26.10.1784, side 321.
E: Johanne Hansdatter. B: Jens 19, Hans 16, Rasmus 9. FM: farbror Søren Jensen sst.

91 Peder Nielsen i Voel. 24.5.1785, side 322.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Andersen. B: Christen 27, Niels 16, Maren, Anne.

92 Johanne Rasmusdatter i Laven. 14.3.1785, side 223.
E: Jens Pedersen Tulstrup. B: Peder 24, Rasmus 19, Maren g.m. Søren Pedersen i Svejbæk, Karen. Af første ægteskab B: Rasmus Rasmussen i Them, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Laven. 4 børn. (Sml. lbnr.77).

93 Anne Madsdatter i Them. 22.12.1783, side 324.
Enke efter Peder Galten. B: Frederik, vides ikke hvor, Anne Cathrine tjener i København, Anne Cathrine gift sst, Maren tjener i Flensborg. FM: Christen Asklev i Them.

94 Anne Sørensdatter i Laven. 19.8.1785, side 326.
E: Thomas Jacobsen. B: Jacob 8, Søren 6, Anders 4, Kirsten 2. FM: morfar Søren Jensen.

95 Karen Pedersdatter Kusk i Voel. 15.3.1786, side 329.
A: bror Rasmus Pedersen i Laven, søstersøn Laurids Thomsen i Grønbæk.

96 Anders Hansen i Hårup. 2.5.1785, side 330.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Niels Høgh i Linå, Jens Pedersen sst. A: far Hans Andersen i Hårup.

97 Inger Rasmusdatter i Mollerup. 18.5.1786, side 333.
E: Laurids Bertelsen. B: Bertel 21, Maren 15, Maren 13, Else 9, Christiane 3, der døde. FM: farbror Jens Bertelsen sst, morbror Christen Rasmussen sst.

98 Søren Pedersen Stærk i Hårup. 4.12.1786, side 337.
A: søster Mette Pedersdatter i Asminggård ved svigersøn Anders Væver sst.

99 Karen Nielsdatter i Lindegårde. 29.5.1786, side 339.
E: Jens Jensen. B: Christen 20, Jens 15. Første ægteskab med [Christen Nielsen]. B: Karen 27, Jens 25, Niels 23.

100 Anders Rasmussen i Virklund. 10.2.1787, side 340.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 7.10.1783 lbnr.81]. B: Anne g.m. Jens Christensen sst, Rasmus 23, Poul 20, Maren 16, Kirsten 14. FM: morbror Jacob Andersen.

101 Thøger Sørensen, ugift i Gødvad. 4.4.1787, side 342.
A: mor Anne Margrethe Marie Olufsdatter, enke efter Søren Thøgersen, [skifte 3.2.1784 lbnr.85]. LV: Peder Alling i Kærsgårds Mølle, søskende Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Hansen i Gødvad, Anders Sørensen 17, Kirstine Marie Sørensdatter 14. FM: farbror Jens Thøgersen i Gødvad.

102 Afkald. Lindegårde 2.11.1786, side 343.
Afkald fra Kirsten Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Lindegårde for arv efter mor Karen Nielsdatter i Tolstrup, skifte 10.9.1766.

103 Anders Nielsen i Voel. 7.6.1787, side 343.
E: Anne Lauridsdatter. B: Niels 30, Maren 28, Karen 26.

104 Rasmus Hansen, ugift i Skellerup Nygårde. 21.6.1787, side 344.
A: mor Ellen Rasmusdatter g.m. Niels Jensen her på stedet, bror Anders Hansen ladefoged på Silkeborg, søster Kirsten Hansdatter.

105 Jens Hansen i Virklund. 10.7.1786, side 347.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Meldgaard sst. B: Hans. Af første ægteskab B: Peder. (sml. lbnr.59).

106 Maren Rasmusdatter i Virklund. 7.4.1787, side 349.
E: Peder Nielsen. A: søskende Anders Rasmussen 40 i Addit, Mikkel Rasmussen 36 sst, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Bødker i Sønder Vissing, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Rye. 2B: Rasmus Svendsen 20 i Horsens, Maren Svendsdatter g.m. Jørgen Andersen i Rye.

107 Maren Jensdatter i Virklund. 18.4.1787, side 352.
E: Rasmus Olufsen. B: Otte 23, Ingeborg g.m. Christen Mortensen i Salten, Karen.

108 Søren Jørgensen Slot i Them. 30.10.1783, side 353.
E: Sidsel. Intet at arve.

109 Afkald. Lund i Gjellerup sogn 1.2.1788, side 354.
Afkald fra Jacob Sivertsen, ugift i Lund for arv efter far Sivert Thomsen, kromand i Them, skifte 10.9.1766. Medunderskrevet af svoger Søren Pedersen Engesvang i Hesselbjerg i Ikast sogn. (Sml. Lbnr.5, 110).

110 Afkald. Lund i Gjellerup sogn 1.2.1788, side 354.
Afkald fra Anne Sivertsdatter i Lund, enke efter Troels Jensen. LV: provst Oluf Pedersen sst, fra Karen Sivertsdatter g.m. Søren Pedersen i Engesvang, fra Jacob Sivertsen i Lund, for arv efter bror Frederik Sivertsen, som han havde fået efter far Sivert Thomsen, kromand i Them, skifte 10.9.1766. (Sml. lbnr.5, 109).

111 Christen Hansen i Them. 7.1.1788, side.355.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Pedersen Asklev i Them. B: Hans 18, Hans 16, Anders 14, Maren 10. FM: morbror Jacob Hansen Løgager i Salten.

112 Søren Jensen i Laven. 9.2.1788, side 356.
B: Jens 26 sst, Anne, [skifte 19.8.1785 lbnr.94], var g.m. Thomas Jacobsen her i gården. 4B: Jacob 10, Søren 8, Anders 6, Kirsten 4.

113 Afkald. Them 15.12.1787, side 358.
Afkald fra Søren Rasmussen i Them for arv efter far Rasmus Pedersen sst. og mor Anne Christensdatter.

114 Mette Pedersdatter i Virklund. 10.3.1788, side 358.
E: Christen Andersen. B: Maren 12.

115 Afkald. Salten 4.11.1780, side 359.
Afkald fra Niels Jensen, der nu bor i Salten for arv efter steddatter Karen Pedersdatter, der havde arv efter far Peder Sørensen, skifte 9.9.1766.

116 Mikkel Jensen og hustru Maren Jensdatter i Voel. 10.3.1788, side 360.
B: Niels 37 på Tvilum, Maren 31, Jens 26.

117 Afkald. Silkeborg 14.6.1788, side 365.
Afkald fra Johanne Kirstine Hansdatter med FM: Poul Christian Sørensen Smed i Them for arv efter far Hans Jacobsen sst, skifte 8.6.1782 lbnr.82.

118 Afkald. Virklund 1.5.1788, side 366.
Afkald fra Thomas Jacobsen i Laven, Niels Jacobsen i Virklund og Anne Jacobsdatter g.m. Christen Sørensen i Them for arv efter forældre Jacob Thomsen og hustru, der lever i Virklund.

119 Afkald. Virklund 4.10.1783, side 366.
Afkald fra Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen Lovdal for arv efter far Niels Thomsen.

120 Afkald. Virklund 26.1.1783, side 366.
Afkald fra Karen Rasmusdatter g.m. Christen Thomsen for arv efter forældre til stedfar Niels Thomsen.

121 Afkald. Virklund 26.1.1783, side 366.
Afkald fra Jens Rasmussen for arv efter forældre til stedfar Niels Thomsen.

122 Afkald. Virklund 11.11.1788, side 366.
Afkald fra Rasmus Nielsen i Virklund og bror Thomas Nielsen sst. for arv efter mor Anne Sørensdatter til far Niels Thomsen.

123 Anne Eriksdatter i Virklund. 9.6.1788, side 367.
E: Niels Jensen Vorret. B: Erik 22, Anne Marie 16, Irmgard 8, Niels 3. FM: morbror [dvs. morfar] Erik Christensen i Fogstrup.

124 Anne Jensdatter i Hjortsballe. 3.1.1789, side 368.
E: Jens Eriksen. B: Anne Kirstine 9, Erik 7, Ellen.

125 Laurids Lauridsen i Hårup. 3.2.1789, side 370.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Laurids 23, Peder 21, Niels 19. Anne 13. FM: farbror Niels Lauridsen sst.

126 Jens Hansen i Hårup. 25.3.1789, side 372.
E: Inger Frandsdatter. LV: Hans Jørgen Bæhr sst. B: Mette 35, Karen 19. FM: mosters mand Christen Hansen sst.

127 Mads Hansen i Myrehuset. 26.3.1789, side 373.
E: Gertrud Marie Ditlevsdatter. FM: Rasmus Pedersen Meldgaard i Virklund. B: Rasmus 13, Hans 11, Søren 8, Else 5, Birgitte 2. FM: farbror Johannes Hansen Væver i Funder.

128 Sofie Mathiasdatter Schwartz, husholderske på Silkeborg.21.2.1788, side 374.
A: søskende, uvist hvor.

129 Afkald. Hårup 18.8.1789, side 379.
Afkald fra Søren Thomsen i Hårup for arv efter datter Maren Sørensdatter, var g.m. Jens Hansen sst.

130 Jens Pedersen i Them. 18.8.1782, side 379.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Asklev i Them. B: Peder 5, Søren 1. FM: Laurids Nielsen sst.

131 Niels Andersen i Hårup. 5.7.1790. side 380.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Hans 7, Anders 4, Rasmus 2. FM: morfar Hans Andersen sst.

132 Maren Mikkelsdatter i Mollerup. 28.9.1790, side 381.
E: Anders Rasmussen. A: søskende Niels Mikkelsen på Tvilum, Jens Mikkelsen i Voel. Arv efter afdødes forældre, skifte 10.3.1788, lbnr.116.

133 Erik Christensen Væver i Skellerup. 7.9.1790, side 382.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Edel Marie 8, Karen nyfødt. FM: Niels Jensen i Skellerup Nygårde.

134 Jørgen Nielsen i Voldbygård. 6.12.1790, side 384.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen i Skellerup. B: Anne Johanne 11, Birthe 9, Anne Marie 5, Johanne 3. FM: farbror Laurids Nielsen sst. Desuden nævnes enkens bror Anders Lauridsen.

135 Jens Nielsen Brande i Virklund. 30.12.1790, side 388.
E: Lene Nielsdatter. LV: Christen Thomsen Østergaard i Virklund. A: bror Rasmus Nielsen Brande i Them, bror Christen Nielsen i Rye, død. 2B: Anne g.m. Christen Henriksen i Båstrup, Karen.

136 Afkald. Them 26.2.1791, side 390.
Afkald fra Peder Christensen for arv efter mor Anne Elisabeth Johansdatter til far Christen Pedersen i Them.

137 Hans Andersen i Hårup. 9.5.1791, side 390, 401.
E: Ellen Pedersdatter. B: Peder sst, Jens sst, Rasmus, Niels, Maren, enke efter Niels Andersen Smed i Sminge, nu i Hårup.

138 Maren Jensdatter i Lindegårde. 2.12.1791, side 391, 394, 399.
E: Jens Christensen. A: søskende Lene Jensdatter, Kirsten Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Hedegård, Anne Jensdatter g.m. Jacob Skøt i Grønholt på Ryomgård gods, Anne Kirstine, Johanne g.m. Mads Madsen i Lindegårde, Sidsel, Karen. FM: morbror Jens Pedersen i Tolstrup.

139 Søren Jensen og hustru Karen Sørensdatter i Hårup. 10.12.1791, side 392, 396, 405.
Hans A:
brorsøn Jens Nielsen i Voel, brordatter Karen Jensdatter i Linå. FM: bror Christen Rasmussen i Mollerup, søster Else Jensdatter g.m. Niels Hjort i Mollerup, søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Jensen og med Peder Møller i Tovstrup. 5B: Jens Nielsen Hult i Voel, Niels Nielsen i Tovstrup, Bodil Nielsdatter g.m. Sejer Rasmussen i Horn, Anne Nielsdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Hårup, [skifte 3.2.1789 lbnr.125], Inger Pedersdatter, enke efter Niels Borup i Mollerup. LV: Christen Pedersen i Laven, søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen i Voel. 4B: Jens, Karen g.m. Christen Thybo i Laven, Anne i Århus, Else g.m. Christen Pedersen i Laven. (Sml. lbnr.45, 149).
Hendes A:
søster Maren Sørensdatter, død. 5B: Jens Rasmussen Borup i Århus, Peder Rasmussen Borup i Linå, Niels Borup i Mollerup, [skifte 5.3.1792 lbnr.141], var g.m. Inger Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Laven. 2B: Mette Marie, Inger, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Hamborg i Århus, Inger Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen Skrædder i Århus.

140 Peder Eriksen i Tømmerby. 3.3.1792, side 402, 410.
E: Anne Malene Johansdatter. LV: far Johan Gustavsen sst. B: Anne Marie, Anne Kirstine, Marie Kirstine, Peder nyfødt. FM: farbror Niels Eriksen, fars farbror Laurids Baltser i Salten, fars morbror Jens Nielsen i Pårup.

141 Niels Rasmussen Borup i Mollerup. 5.3.1792, side 404.
E: Inger Pedersdatter. LV: Knud Lauridsen sst. B: Mette Marie 15, Inger 11. FM: farbrødre Jens Rasmussen i Århus, Peder Rasmussen i Linå.

142 Jens [Jensen] Meldgaard i Lysbro. 26.3.1792, fol.409.
E: Mette Pedersdatter. A: Karen g.m. Rasmus Meldgaard i Virklund.

143 Afkald. Silkeborg 6.3.1792, side 409.
Afkald fra Hans Andersen, gartner på Silkeborg for arv efter mor Anne Christensdatter, skifte 21.3.1771 lbnr.17 til far Anders Nielsen Smed på Silkeborg.

144 Karen Sørensdatter i Hårup. 14.4.1792, side 412.
E: Christen Sørensen. B: Søren Nielsen, der ikke forlangte skifte.

145 Niels Jensen Vorret i Virklund. 28.4.1792, side 412.
Enkemand efter [Anne Eriksdatter, skifte 9.6.1788 lbnr.123]. B: Anne Marie 20, Irmgard 12, Niels 6. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter]. B: Jens i Virklund, Anne g.m. Otte Rasmussen i gården, Irmgard 35.

146 Afkald. Århus 30.4.1792, side 414.
Afkald fra Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Eriksen, handskemager i Århus for arv efter halvbror Jens Pedersen i Skellerup, der døde for kort tid siden.

147 Afkald. Silkeborg 14.8.1792, side 414.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen i Skørring for arv efter forældre skifte 25.12.1765 og 29.10.1766.

148 Anders Jensen Østergaard i Voel. 10.11.1792, side 414.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Jens Jensen Pelsen den yngre sst, B: Kirsten 13. FM: Christen Jensen Torupgaard.

149 Laurids Sørensen i Voel. 12.11.1792, side 417, 421.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Nielsen Anneks i Voel. B: Søren 27, Thomas 16, Kirsten 14. Første ægteskab med [Karen Jensdatter]. B: Karen g.m. Christen Thybo i Laven, Anne 37 i Århus, Else g.m. Christen Pedersen i Laven, Jens 34. (Sml. lbnr.139).

150 Karen Rasmusdatter i Højgård. 13.12.1792, side 419, 423.
E: Christen Pedersen. B: Niels 5, Maren 3, Peder 1 måned.

151 Laurids Nielsen Smed i Voel. 20.2.1793, side 424, 428.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Christensen sst. A: bror Jens Nielsen Smed i Gjern, bror Thomas Nielsen i Herskind, søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Knudsen i Skårup ved Skanderborg, halvsøskende Søren Nielsen i Sandby på Frijsenborg gods, Rasmus Nielsen i Århus, Laurids Nielsen i Farre på Søbygård gods, Jens Nielsen i Lyngby på Søbygård gods, Peder Nielsen i Skørring på Wedelslund gods, Peder Nielsen uvist hvor, Anne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen [fejl for Anders Jensen] i Farre.

152 Jens Jensen Pelsen i Voel. 2.3.1793, side 426.
E: Øllegaard Jensdatter. LV: Jens Nielsen Anneks i Voel. B: Jens, Mogens, Niels, der fæster, Anne 38, Maren 20, Ellen 15.

153 Niels Sørensen i Tolstrup. 9.4.1793, side 430.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Engetved. B: Anne Cathrine 3. Første ægteskab med [Anne Cathrine Lauridsdatter, skifte 29.10.1778 lbnr.57]. B: Søren, Laurids, Jens 19.

154 Anne Nielsdatter i Virklund. 25.4.1793, side 431, 436.
E: Otte Rasmussen. B: Maren 5, Anne 3, Jens 1 måned. Første ægteskab med [Jens Hansen sst, skifte 10.7.1786 lbnr.105]. B: Hans 9. FM: halvbror Peder Jensen sst.

155 Johan Bahnsen, møllersvend i Silkeborg Mølle. 6.5.1793, side 432, 434, 438.
Skal have været gift i Holsten. Ingen arvinger meldte sig.

156 Kirsten Andersdatter Foged i Laven. 29.5.1793, side 433.
Enke efter Rasmus Pedersen Foged. B: Christen i Tovstrup, Anders i Låsby, Birthe 25. Af første ægteskab B: Anders Jensen i Rye.

157 Søren Johansen i Hårup. 25.11.1793, side 437.
E: Mette Andersdatter. B: Bertel, Anders, Johan, Hans, Anne 35.

158 Maren Jespersdatter i Resenbro. 8.2.1794, side 439.
Enke efter Poul Lauridsen. B: Laurids i Skannerup, Maren g.m. Nikolaj Feldbæk, murermester i Resenbro.

159 Mikkel Sørensen, røgter på Silkeborg. 18.3.1794, side 440.
A: søster Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Anders Andersen Smed i Linå, søster Johanne Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Andersen i Laven, søster Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Skrædder i Mollerup. 4B: Niels 22, Else 20, Peder 18, Hans 15.

160 Afkald. Silkeborg 7.6.1794, side 443.
Afkald fra Flemming Wagner for arv efter far og mor.

161 Afkald. Skellerup Nygårde 16.6.1794, side 443.
Afkald fra Niels Mortensen i Skellerup Nygårde for arv efter forældre Morten Sørensen og hustru i Mollerup, skifte sluttet 5.11.1771. (Sml. lbnr.26).

162 Anne Jensdatter i Hjortsballe. 15.12.1794, side 443, 448.
E: Sivert Hansen. B: Jens 20, Inger 15, Hans 13, Mette Cathrine 10. FM: morbror Jacob Sørensen i Pårup.

163 Ellen Pedersdatter i Hårup. 12.3.1795, side 445.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 9.5.1791 lbnr.137]. B: Maren g.m. Anders Sørensen sst, Jens, Rasmus, Niels, Peder sst.

164 Christen Pedersen i Hårup. 11.3.1795, side 446, 454.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Jensen sst, Laurids Hansen sst. B: Anne 4 mdr. FM: Laurids Hansen Skrædder sst, farfar Peder Jensen i Linå.

165 Karen Rasmusdatter i Virklund. 22.9.1795, side 457.
E: Christen Thomsen. B: Thomas 29, Kirsten 22, Anne 16. FM: Jens Rasmussen i Them.

166 Søren Jensen, hyrde i Hårup. 27.10.1795, side 465, 490, 493.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Hansen Smed sst. B: Søren 12. Af første ægteskab B: Jens Sørensen 36 i Ulstrup i Sønder Vissing sogn, Maren Sørensdatter g.m. Christen Christensen Thybo i Århus, Niels Sørensen 30, Jens Sørensen 28 i Linå, Laurids Sørensen 22, Karen Sørensdatter 27 i Århus, Anders Sørensen 18. FM: Morten Jensen i Hårup.

167 Irmgard Nielsdatter i Virklund. 2.1.1796, side 467, 493.
E: Otte Rasmussen. B: Jens 2. Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 25.4.1793 lbnr.54]. B: Maren 8. FM: Rasmus Hansen sst.

168 Jens Nielsen i Virklund. 2.1.1796, side 470, 491.
E: Mette Pedersdatter Rom. LV: Peder Vestergaard, Jens Nielsen, der ægter enken. B: Anne 5, Niels 4. Barn uden for ægteskab med Hans Hansen i Funder: Peder 11. FM: fars svoger Otte Rasmussen.

169 Maren Nielsdatter i Hårup. 18.1.1796, side 474, 479.
E: Søren Thomsen. B: Anders 26 sst. Af første ægteskab B: Anne Cathrine Andersdatter g.m. Laurids Nielsen sst, Niels Andersen sst, [skifte 5.7.1790 lbnr.131]. 3B: Hans 12, Anders 9, Rasmus 7. FM: Peder Hansen sst.

170 Christen Hansen i Hårup. 29.3.1796, side 476.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Anders Hansen. B:
3) Karen Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Hårup
4) Kirsten Christensdatter g.m. Søren Christensen i Virklund
5) Anders Christensen 30 i Hårup
6) Hans Christensen [27] i Hårup.
Enkens første ægteskab med Hans Johansen. B:
1) Johan 45 i Svejbækhuset
2) Rasmus 34 [dvs.42] i Virklund.

171 Ellen Hansdatter i Hårup. 29.3.1796, side 478.
E: Hans Christensen. B: Karen 2, Christen 8 uger. FM: morbror Anders Hansen sst.

172 Ellen Pedersdatter i Virklund. 14.6.1796, side 482.
E: Rasmus Andersen. B: Anders 7, Anne 4, Anne Malene 3, Karen 11 uger. FM: Jens Nielsen i Pårup.

173 Inger Frandsdatter i Hårup. 29.10.1796, side 487.
Enke efter [Jens Hansen sst, skifte 25.3.1789 lbnr.126]. B: Karen g.m. Anders Sørensen sst, Mette 41. FM: Hans Christensen.

174 Else Nielsdatter i Hårup. 29.10.1796, side 489.
Enke. B: Søren Sørensen 38 sst, Niels Sørensen 36 i Tovstrup Mølle, Anders Sørensen 35 i Hårup, Karen Sørensdatter 26 på Silkeborg, Maren Sørensdatter 20 i Hårup. FM: Niels Lauridsen sst.

175 Karen Jensdatter på Virklund Mark. 7.5.1800, side 495, 506.
E: Rasmus Pedersen Meldgaard, der også døde. B: Peder 26, Mette 24, Anne Kirstine 20, Anne 11. FM: mors søskendebarn Christen Eriksen i Virklund, farbror Anders Pedersen Vestergaard i Virklund.

176 Søren Pedersen i Svejbæk. 17.10.1800, side 501.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Peder Jensen Møller i Mausing Mølle, B: Maren 19, Peder 17, Anne 13, Anne Kirstine 10, Jens 9 mdr. FM: farbror Anders Pedersen i Skellerup.

177 Christen Jensen Rytter i Virklund. 16.6.1802, side 515, 532.
E: Karen Thomasdatter. LV: Christen Thomsen, Christen Mønster i Vinderslev. A: bror Niels Jensen., død. 4B: Jens 36, Jens 33, Kirsten 32, Peder 30, søster Dorthe Jensdatter, død, var gift i Brande sogn. 2B: Jens Christensen 32, Peder Christensen 28. FM: Rasmus Jensen i Bødskovlund.

178 Christen Thomsen i Virklund. 31.3.1803, side 517, 528.
E: Lene Nielsdatter. LV: Niels Jensen i Voldbygård. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 22.9.1795 lbnr.165. B: Thomas 32 i Virklund, Kirsten g.m. Rasmus Andersen sst, Anne. FM: morbror Rasmus Nielsen sst.

179 Johanne Jensdatter i Virklund. 10.7.1804, side 526, 531.
E: Mads Madsen Krag. B: Jens 17, Anne Kirstine 14, Mathias 7.

180 Jens Pedersen på Virklund Mark. 20.12.1805, side 533.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Kongsgård. B: Kirsten g.m. Søren Busch i Nørre Hvam Kro, Mette g.m. Søren Jacobsen i Virklund, Peder 17. FM: Poul Andersen sst.

181 Kirsten Jensdatter i Virklund. 8.2.1809, side 538.
E: Peder Jensen Vestergaard. B: Jens 26. FM: morbror Rasmus Jensen i Bødskovlund.

182 Sidsel Jensdatter i Virklund. 21.2.1811, side 543.
E: Poul Jensen. B: Jens 5, Marianne 3, Jens 7 uger. FM: "oldefar" Jens Jensen Lemming i Høgdal.

183 Anne Cathrine Sørensdatter i Brande. 4.3.1812, side 545, 552.
E: Rasmus Jensen. B: Jens 9 mdr. FM: morbror Rasmus Sørensen i Ebstrup.

184 Anders Christensen i Myrehuset. 13.4.1812, side 547.
E: Gertrud Marie Ditlevsdatter. LV: Peder Vestergaard i Virklund. A: bror Christen Christensen sst, søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen sst, [skifte 20.12.1805 lbnr.180]. 3B: Kirsten g.m. Søren Busch i Viborg, Mette g.m. Poul Andersen i Vesterlund på Virklund Mark, Peder i Virklund.

185 Anne Malene Christensdatter i Virklund. 10.4.1815, side 553.
E: Rasmus Andersen. B: Anne 10, Christen 6, Peder 4, Anders 2, Carl 6 uger. FM: morfar Christen Eriksen i Virklund.

186 Niels Jensen i Voldbygård. 2.10.1816, side 556.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: [Anne Cathrine] g.m. Hans Sivertsen i Hjortsballe, Jens 28, Lene 23, Karen 19. FM: farbror Rasmus Christensen i Salten Skov.

187 Johannes Hansen i Virklund. 1.7.1817, side 562.
E: Karen Marie Rasmusdatter. LV: Niels Sørensen i Svejbæk. B: Rasmus i Virklund, Anne Elisabeth 24, Hans 18, Christen 16. FM: farbror Rasmus Hansen i Hyttekær.

SLUTSøbygård gods
Skifteprotokol
1775-1851Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andre steder.
Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser uden familierelationer medtages ikke.
I G 344-33 fol 6 oplyses det, at Lykkehuset ligger ved Tulstrup Mølle.

Skifteprotokol
1775-1834
G 344-32

1 Niels Jensen, hyrde i Skorup. 13.6.1775, fol.1.
E: Karen Nielsdatter. LV: Terkild Knudsen. B: Jens 21, Niels 18. FM: skovfoged Johan Christoffer.

2 Inger Andersdatter i Tovstrup. 7.7.1775, fol.2.
E: Christen Sørensen. B: Søren 8, Anders 5, Anne 3. FM: skoleholder Oluf Fanøe.

3 Anders Nielsen i Møgelby. 23.1.1776, fol.3B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Farre. B: Niels 23, Rasmus 21, Johanne 15, Peder 8. FM: morbror Anders Nielsen Norup i Møgelby.

4 Inger Nielsdatter i Tovstrup. 7.5.1776, fol.5B.
E: Søren Sørensen. B: Margrethe 2.

5 Jens Jensen Bødker i Grølsted. 6.4.1776, fol.6B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: bror Søren Kræmmer i Sall, Niels Drejer i Grølsted. B: Jens 1. FM: Peder Overgaard i Grølsted, Johan Christoffer i Skorup. Første ægteskab med Anne Frandsdatter. B: Abelone 24 g.m. Søren Nielsen Aptrup i Aptrup, Margrethe 20, Else 19, Karen 16, Maren 13. FM: morbror Daniel Frandsen i Houlbjerg.

6 Anne Rasmusdatter i Lyngby. 11.6.1777, fol.11.
E: Christen Rasmussen Hyrde. B: Søren 21, Else 13. FM: Christen Bjerregaard i Lyngby.

7 Peder Nielsen og hustru Else Sørensdatter i Farre. 28.6.1776, fol.12B.
B: Maren 10. FM: morbror Thomas Sørensen sst. Hans første ægteskab med Maren Jensdatter. B: Maren 40 i København, Anne g.m. Peder Johansen i Storring, Jens i Farre, Niels 30 uvist hvor, Peder 28. Hans andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 13.10.1766. B: Maren 17. LV: morbror Peder Jensen i Farre, Laurids Rasmussen i Tovstrup, der ægter.

8 Laurids Poulsen Smed i Nårup. 14.5.1777, fol.14B.
E: Mette Jensdatter. LV: far Jens Bach i Truust, Niels Johansen i Skorup. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter]. B: Peder 18, Niels 12, Christen 8, Anders 5. FM: morbror Peder Lauridsen i Nårup, morbror Niels Pedersen i Røgen, Anders Joensen i Svenstrup. (Sml. lbnr.102).

9 Søren Sørensen i Nårup. 17.11.1777, fol.20B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Niels Christensen Møller i Søbyvad Mølle. B: Mourids 4, Søren 2. FM: skovfoged Johan Christoffer i Skorup.

10 Peder Bech i Lykkehuset. 21.3.1777, fol.23.
E: Bodil Thomasdatter Løwenhentz. LV: Vilhelm Ejsen i Tovstrup Mølle. Arvinger nævnes ikke.

11 Anders Rasmussen ugift i Mølgårde. 25.11.1775, fol.27.
A: morbror Rasmus Clausen i Høver, faster Bodil Andersdatter i Kalundborg, faster Anne Andersdatter i Mølgårde, død. 3B: Anders Nielsen 26, Christen Nielsen 22, Anne Andersdatter (fejl for Nielsdatter?) g.m. Hans Nielsen i Gjern, farbror Peder Andersen i Vadsted, død. 6B: Karen g.m. Jacob Mikkelsen, klejnsmed i Randers, Anders 25, Maren g.m. Mikkel Hansen i Gjern, Jens 23, Karen Marie 20, Rasmus 18. FM: stedfar Jens Hansen i Vadsted, farbror Jens Andersen i Mølgårde, død. 1B: Simon 20. FM: Bent Noer, skoleholder i Svenstrup, morbror Laurids Clausen i Låsby, død. 1B: Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Jensen sst. 1B: Jens 16, moster Maren Clausdatter, død, var g.m. Mads Nielsen sst. 2B: Jens Madsen i Vissing på Sophiendal gods, Johanne Madsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Låsby. 3B: Niels 16, Lisbeth 14, Simon 11.

12 Laurids Pedersen i Lyngby. 17.10.1778, fol.30B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christen Christensen Bjerregaard. A: Søstersønner Christen Sørensen i Møgelby, Mads Sørensen 21, Niels Sørensen 28, Anders Sørensen 26, brors børn Peder Pedersen 35, Thomas Pedersen 19 hos stedfar Simon Christensen i Røgen, Mette Pedersdatter, Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Sørensen, hyrde i Svenstrup. FM: Søren Christensen i Lyngby. Arv til enkens slegfredsøn Rasmus Christensen, død. 2B: Anders 12, Anne Johanne 7 hos mor i Revl på Palstrup gods.

13 Søren Pedersen i Farre. 12.3.1779, fol.32B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Hougaard. B: Peder 17, Christence 11, Ellen 6. FM: Christen Bjerregaard i Lyngby, farbror Rasmus Pedersen i Havrum.

14 Karen Rasmusdatter i Lyngby. 12.3.1779, fol.37.
E: Laurids Nielsen. A: bror Rasmus Rasmussen, død. 6B: Rasmus, Maren, Anne g.m. Jens Sørensen i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted, Else, Kirsten, søster Inger Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Bojer sst. 3B: Christen i Lyngby, Anders, Anne g.m. Oluf Jensen i Thorsølund. FM: Christen Christensen Bjerregaard.

15 Peder Jensen i Skorup. 28.4.1779, fol.40.
E: Johanne Christensdatter. LV: bror Søren Christensen i Lyngby. B: Niels 14, Jens 12, Kirsten 10, Christen 4. FM: farbrødre Niels Jensen i Grølsted, Christen Jensen sst.

16 Enevold Andersen i Vadsted. 5.5.1779, fol.46.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Hougaard i Farre. B: Niels 47 i Vadsted, Anne g.m. Søren Nielsen Smed i Serup på Allinggård gods, Marie g.m. Jacob Andersen i Skannerup på Tvilumgård gods, Anne Cathrine g.m. Anders Pedersen i Vadsted.

17 Anne Pedersdatter i Møgelby. 29.10.1779, fol.49B.
E: Søren Mikkelsen. B: Mikkel 6. FM: morfar Peder Pedersen i Farre.

18 Anne Pedersdatter i Skorup. 25.11.1779, fol.52.
E: Søren Eriksen. Af første ægteskab B: Niels Jensen 20, Jens Jensen 16, Christen Jensen 13. FM: Niels Johansen sst.

19 Niels Pedersen Smed i Grølsted. 16.11.1779, fol.53B
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Dorthe 8, Peder 5, Ellen 5 mdr. FM: Jens Pedersen Smed i Hammel.

20 Maren Christensdatter i Grølsted. 9.3.1780, fol.56.
E: Jens Jensen Møller. B: Karen g.m. Rasmus Pedersen Møller sst, Jens 20. FM: Degnen Grølsted i Skorup.

21 Niels Lambertsen i Grølsted. 17.2.1780, fol.58.
E: Malene Pedersdatter. LV: Peder Overgaard sst. B: Ellen 12, Karen 10, Kirsten 6. FM: farbror Christen Lambertsen i Hårup i Linå sogn.

22 Jacob Jensen i Farre. 1.11.1779, fol.59B.
E: Ingeborg Christensdatter. Af første ægteskab B: Jacob 24, Anne Cathrine, Christiane, Margrethe. FM: farbror Hans Jensen i Hammel.

23 Else Sørensdatter i Tovstrup. 29.3.1780, fol.61B
E: Thomas Johansen. B: Anne 26, Peder 25, Johan 18, Jens 16, Laurids 12, Søren 9, Malene 5. FM: morbror Søren Sørensen i Klintrup.

24 Peder Lauridsen i Nårup. 26.12.1780, fol.64.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Birthe 12, Kirsten 9, Laurids 7. FM: fars svoger Peder Frandsen i Gjern. Enken er frugtsommelig.

25 Anne Lauridsdatter i Lyngby. 17.2.1781, fol.66.
E: Poul Sørensen. B: Karen 5, Søren 4. FM: morbror Simon Lauridsen sst.

26 Mikkel Christensen, ugift i Klintrup. 17.2.1782, fol.68B.
A: mor Abelone Sørensdatter g.m. Anders Nielsen Lundgaard, bror Christen Christensen. FM: Mogens Sørensen, pottemager i Tovstrup, halvsøskende Helle Andersdatter 25, Ellen Andersdatter 21, Søren Andersen 18, Else Andersdatter 14. FM: Jens Nielsen sst.

27 Abelone Sørensdatter i Klintrup. 17.8.1782, fol.69B
E: Anders Nielsen Lundgaard. B: Helle 25, Ellen 21, Søren 18, Else 14. Af forrige ægteskab B: Christen Christensen 32, vanfør og vanvittig. FM: Jens Nielsen i Tovstrup, Mogens Sørensen sst.

28 Søren Sørensen Holm i Nårup. 30.8.1782, fol.72B.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Niels Christensen Møller i Søbyvad. B: Ellen 4, Inger 2. Af første ægteskab B: Margrethe 9. FM: farfar Søren Jensen i Nårup. (Sml.lbnr.4, 62).

29 Niels Enevoldsen i Vadsted. 23.11.1781, fol.75B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: skoleholder Bent Nohr i Svenstrup. B: Anne 11. FM: fasters mand Anders Pedersen i Vadsted. Desuden nævnes afdødes mor Anne Lauridsdatter, enke efter Enevold Andersen, og hendes svigersøn Anders Joensen i Svenstrup.

30 Anne Jensdatter i Mølgårde. 3.1.1783, fol.88.
E: Niels Nielsen. B: Anne 20, Kirsten 16, Niels 14. FM: morbrødre Søren Jensen i Farre, Jørgen Jensen i Nårup.

31 Søren Rasmussen i Farre. 20.2.1783, fol.90B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Niels Mikkelsen den yngre sst. Af første ægteskab B: Kirsten g.m. Anders Rasmussen sst.

32 Christen Sørensen, ladefoged på Søbygård Skovlade. 28.3.1783, fol.92B.
A: søskende Peder Sørensen, murermester i Oksholm ved Ålborg, Anders Sørensen Smed i Sønderøkse på Oksholm gods, Anne Sørensdatter g.m. Jens Jonasen Smed i Tårup på Gammel Estrup gods.

33 Maren Nielsdatter i Grølsted. 24.7.1783, fol.98B.
E: Niels Mouridsen. B: Margrethe 16, Maren 14, Anne 8, Cathrine Marie 6. FM: fødte værger Jens Nielsen sst, Søren Nielsen sst.

34 Karen Christensdatter i Lyngby. 13.9.1783, fol.101B.
E: Rasmus Rasmussen. B: Niels 12, Terkild 10, Rasmus 7, Christen 3, Anne Kirstine 6 mdr. FM: mors svoger Jens Pedersen Mølgaard i Svenstrup.

35 Maren Nielsdatter i Møgelby. 17.9.1783, fol.104B.
E: Peder Andersen. Første ægteskab med [Anders Nielsen sst, skifte 23.1.1776 lbnr.3]. B: Niels 30 i Randers, Johanne 21. FM: morbrødre Anders Nielsen i Møgelby, Rasmus Nielsen i Farre.

36 Anne Margrethe Jørgensdatter i Tovstrup. 3-10.1783, fol.108.
E: Peder Sørensen Udby. A: mors søskendebørns børn Christen Nielsens hustru Dorthe i Lyngby, Peder Rasmussens hustru Anne i Farre, Christian Bilidt Hyrdes hustru Maren i Skørring, Rasmus Holms enke Karen i Sorring, Rasmus Lauridsen i Vadsted, Christian Bilidt i Skørring, Peder Bilidt i Klintrup. Desuden nævnes enkemandens bror Thomas Sørensen i Farre.

37 Inger Rasmusdatter i Grølsted. 20.3.1783, fol.110.
B: Mads Lauridsen 33 bødkersvend i Randers, Maren Lauridsdatter 23 hos halvbror Jens Lauridsen i Lille Glæsborg på Bidstrup gods.

38 Søren Mikkelsen i Møgelby. 1.12.1783, fol.110B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: skoleholder Bent Nohr i Svenstrup. B: Laurids 3, Anne 2. FM: farbror Niels Mikkelsen i Farre. Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 29.10.1779 lbnr.17]. B: Mikkel 11. FM: Peder Pedersen i Farre.

39 Anne Pedersdatter i Lyngby. 22.11.1781, fol.114B.
E: Søren Christensen. B: Peder 16, Christen 13, Maren Kirstine 11, Niels 5, Kirsten 2. FM: morbrødre Anders Pedersen i Gjern, Peder Pedersen, Niels Pedersen, Niels Pedersen.

40 Jens Voel i Farre. 21.12.1783, fol.122.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Hansen sst. B: Anne 16, Niels 13, Maren 9, Else 6, Christen 2. FM: Thomas Sørensen sst, fars brorsøn Niels Mikkelsen i Voel.

41 Thomas Sørensen i Farre. 27.2.1784, fol.125B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Hougaard sst. B: Niels 13, Søren 7, Karen 3. FM: farbror Christen Sørensen i Farre.

42 Mikkel Hansen i Tovstrup. 4.10.1782, fol.129.
E: Birthe Jensdatter. A:
morbror Søren Mogensen i Rode, død. 11B: Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Tovstrup, Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Anders Bilidt i Bilidthuset ved Frijsenborg. 2B: Elisabeth, Else g.m. Søren Andersen i Skørring, Abelone Sørensdatter, [skifte 17.8.1782 lbnr.27], var g.m. Anders Lundgaard i Klintrup. 5B: Helle, Else, Ellen, Christen, Søren, Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Farre, Mogens Sørensen i Tovstrup, Niels Sørensen sst, Else Sørensdatter g.m. en brygger i Fredericia, Anne Marie Sørensdatter i København, Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Skørring, Ellen Sørensdatter g.m. Christen Frandsen i Herskind, Anne Sørensdatter hos stedfar Knud Rasmussen i Rode,
morbror Peder Mogensen i Galten, død. 5B: Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Thomsen i Røgen. 2B: Peder, Inger, Rasmus Pedersen i Snåstrup, Frands Pedersen i Galten, Mogens Pedersen, Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Johan Pedersen i Sjelle. 2børn,
morbror Niels Mogensen i Tovstrup, død. 3B: Mogens Nielsen sst, Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Aagaard i Farre, Johanne Nielsdatter g.m. Søren Rasmussen i Lyngby.

43 Niels Christensen Møller i Søbyvad. 9.11.1782, fol.133.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Hans Henrik Fenchen i Søbyvad Kro, bror Johannes Kjær i Svenstrup. B: Mikkel, møller i Søbyvad Mølle, Jens i Århus, Kirstine Marie 30, Marianne 28, Margrethe g.m. Hans Henrik Noth i Bretstedt i Holsten, Peder 26, Anne Dorthe 21, Johannes 20. Af første ægteskab B: Maren g.m. Jens Pedersen Kjærsgaard i Thorsø Mølle.

44 Ellen Jensdatter i Grølsted. 25.2.1784, fol.143.
E: Jens Nielsen Snedker. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen. B: Rasmus Vest 34 i Nøddelund g.m. Ellen Jensdatter, Maren g.m. Jens Pedersen Gørtler i Vitten, Anne g.m. Jens Sørensen i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted.

45 Margrethe Sørensdatter i Farre. 6.5.1784, fol.144B.
E: Jens Mikkelsen. B: Søren 6. FM: Mogens Sørensen, pottemager i Tovstrup. Af første ægteskab B: Else Sørensdatter 19, Søren Sørensen 15, Anders Sørensen 12, Johanne Sørensdatter 9. FM: Mogens Nielsen sst.

46 Karen Nielsdatter i Tovstrup. 9.6.1784, fol.147.
A: mor Anne Jensdatter i Gjellerup, søskende Jens Nielsen sst, Troels Nielsen, Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Gjellerup, Maren Nielsdatter g.m. Knud Nielsen Lexgaard i Sønderager i Hammerum herred.

47 Anne Olufsdatter i Tovstrup. 25.5.1784, fol.148B.
Enke efter Mads Hansen sst. B: Anne i København, Kirsten i Vejle, Else. FM: skoleholder Skyum i Tovstrup, Johan Frederik Jansen, farver i Århus, Peder Hougaard i Farre.

48 Anders Nielsen Præst i Farre. 15.1.1785, fol.150.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen sst. B: Jens 3. FM: Rasmus Nielsen sst.

49 Karen Nielsdatter i Farre. 27.12.1784, fol.151.
A: søsters børn Ingeborg Christensdatter g.m. Jens Sørensen Hjulmand i Sall, Karen Christensdatter g.m. Peder Koldt i Øster Lyngby ved Lyngbygård.

50 Afkald. 16.7.1785, fol.154B.
Afkald fra Anders Mortensen i Røgen for hustru Anne Nielsdatter for arv efter far Niels Pedersen og mor Birthe Jensdatter i Tovstrup, der lever, enke efter Mikkel Hansen, [skifte 4.10.1782 lbnr.42].

51 Afkald. 16.7.1785, fol.155.
Afkald fra Christen Sørensen i Tovstrup for arv efter far Søren Ladefoged og mor Birthe Jensdatter sst, der lever, enke efter Mikkel Hansen.

52 Kirsten Jensdatter i Vadstrup. 8.10.1785, fol.155.
E: Christen Jensen. B: Marianne 11, Jens 9, Else 5, Søren. FM: Niels Rasmussen i Voel. Første ægteskab med Søren Nielsen. B: Karen, Anne, Anne Marie, Kirsten. FM: morbror Mogens Jensen i Mølhave, Jens Hansen i Vadstrup.

53 Jørgen Nielsen Pelsen i Farre. 5.11.1785, fol.158B.
E: Maren Justsdatter. LV: Peder Hougaard sst. B: Søren 7. FM: Gregers Nielsen Pelsen sst.

54 Anne Jensdatter i Vadsted. 18.4.1786, fol.161B.
E: Jens Hansen. Af første ægteskab B: Anders Pedersen sst, Jens Pedersen Paris i Nårup, Rasmus Pedersen i Grølsted, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jacob Mikkelsen, klejnsmed i Randers. 6B: Anne Kirstine 16, Mikkel 14, Peder 11, Anne 6, Jens 4, Rasmus 1, Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Hansen i Gjern, Karen Marie Pedersdatter g.m. Jens Peder Sano, snedker i Teglhuset ved Frijsenborg.

55 Johanne Nielsdatter i Lyngby. 6.5.1786, fol.167.
E: Søren Rasmussen. Uden for ægteskab med Niels Sørensen fra Sorring B: Else 21. FM: Søren Christensen Villum i Lyngby, født værge Mogens Nielsen i Tovstrup.

56 Kirsten Christensdatter, død for 21/2 år siden i Farre. 25.9.1786, fol.169.
Enke efter Rasmus Poulsen Bødker. A: Anne Rasmusdatter, enke efter Laurids Olufsen i Gjern. LV: søn Peder Lauridsen sst, Christen Rasmussen Bødker i Farre, Margrethe Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Farre, Munthe Rasmusdatter, enke efter Jochum Henrik Røder, kobbersmed i København.

57 Søren Lauridsen Møller i Tovstrup. 16.10.1786, fol.170.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Laurids 37, uvist hvor, Jens 32 i Røgen, Laurids 28, Inger 23, Mette. FM: Niels Jensen i Tovstrup, farbror Jens Lauridsen sst.

58 Jens Sørensen Glapgaard i Nårup. 30.11.1786, fol.171B.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Niels Andersen sst. A: søster Kirsten Sørensdatter, død. 3B: Kirsten Hansdatter g.m. Simon Nielsen i Svenstrup, Birthe Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen, ladefoged på Søbygård, Søren Hansen over 30 i Århus, søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Hougaard. 3B: Peder Rasmussen Hougaard 30 i Farre, Anne Lisbeth Rasmusdatter uvist hvor, Søren Rasmussen 40, rømt.

59 Karen Sørensdatter i Tovstrup. 6.7.1786, fol.174.
E: Mikkel Pedersen. B: Søren 10, Peder 5, Jens 9 mdr. FM: Mogens Nielsen sst, morbror Niels Sørensen i Sorring.

60 Anne Nielsdatter i Tovstrup. 28.5.1784, fol.176.
E: Jens Sørensen. Af første ægteskab B: Cathrine Nielsdatter 24 i København eller Holsten. FM: Niels Jensen i Tovstrup, morbror Peder Pedersen i Hammel.

61 Søren Rasmussen i Lyngby. 8.1.1787, fol.177.
E: Ellen Andersdatter. LV: Jens Kjeldsen i Ovstrup. A: bror Kjeld Rasmussen i Grølsted.

62 Margrethe Frandsdatter i Nårup. 28.6.1786, fol.178B.
E: Søren Jensen Skrædder. B: Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Rasmus Mortensen i Borum, Karen Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Granslev, Anne Sørensdatter g.m. Jens Sørensen i Gjern, nu i Ellerup, Marie Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Skjoldelev, Jens Sørensen i Fårvang, død. 1B: Søren 8, Søren Sørensen Holm i Nårup, [skifte 30.8.1782 lbnr.28]. 3B: Margrethe 13, Ellen 7, Inger 5. FM: Niels Andersen sst, morbror Søren Mouridsen på Søbygård. (Sml. lbnr.4, 9).

63 Kirsten Christensdatter i Skørring. 21.7.1787, fol.181B.
E: Rasmus Christensen. A: mor Maren Jensdatter. LV: Anders Thomsen sst. søskende Niels Christensen sst, Jens Christensen sst, Christen Christensen sst, Maren Christensdatter g.m. Anders Jensen i Svostrup, Karen Christensdatter g.m. Peder Pedersen i Voel, Else Christensdatter, død, var g.m. Mads Christensen. 3B: Christen 15, Maren 11, Peder 8.

64 Kjeld Pedersen i Røgen Hyrdehus. 1.12.1787, fol.185B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Røgen. A: søskende Rasmus Pedersen i Karup Mølle på Aunsbjerg gods, Mathias Pedersen i Tovstrup, Anders Pedersen, spækhøker i Århus, Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Rampesmølle.

65 Maren Thomasdatter i Tovstrup. 12.10.1787, fol.186B.
E: Mogens Nielsen. B: Niels 6, Kirsten 5, Søren 2, Rasmus 8 dage. FM: Christen Sørensen sst, morfar Thomas Jensen i Sorring.

66 Anne Pedersdatter i Sjelle. 11.2.1788, fol.189B.
E: Jørgen Drachmann Smed. B: Marie Dorthe 5. FM: morbror Frands Pedersen sst.

67 Afkald i Dalby og Klintrup. 22.3.1788, fol.192B.
Afkald fra Niels Nielsen i Dalby på afdøde hustrus vegne, fra Margrethe Lauridsdatter g.m. Peder Nielsen, fra Dorthe Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen og fra Søren Lauridsen i Klintrup til mor Maren Nielsdatter i Lyngby for arv efter far Laurids Rasmussen, smed i Lyngby.

68 Johan Eriksen Krop, skomager i Grølsted. 3.9.1788, fol.193.
E: Anne Thomasdatter. B: Christian 25, Frederikke 21. FM: morbror Jens Thomsen Skrædder i Aptrup.

69 Bodil Andersdatter i Møgelby. 10.10.1788, fol.193B.
E: Niels Nielsen. B: Niels 2. FM: morfar Anders Pedersen i Gjern, mors svoger Peder Christoffersen i Ellerup. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Nielsen i Møgelby.

70 Maren Sørensdatter i Møgelby. 6.10.1788, fol.195B.
E. Anders Nielsen Naarup. B: Marie 26, Niels 22, Rasmus 20, Birthe 16, Else 13. FM: født værge Laurids Sørensen i Nårup.

71 Afkald. Skejby 30.1.1788, fol.198.
Afkald fra Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i Skejby til morbror Anders Sørensen sst. for arv efter bror Søren Jensen Smed i Skørring på Wedelslund gods, skifte 30.10.1786.

72 Ellen Nielsdatter i Herskind. 28.4.1788, fol.198, 217.
B: Jacob Andersen i Skørring, Niels Andersen, død. 1B: Jens hos mor Maren Jensdatter i Mundelstrup på Ristrup gods. FM: Christen Sørensen i Herskind, Peder Andersen 45 sst.

73 Kirsten Nielsdatter i Tovstrup. 15.8.1788, fol.201.
B: Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen i Mollerup. 1B: Rasmus 20 sst, Barbara Rasmusdatter 44, Anne Rasmusdatter 36. FM: født værge Frands Rasmussen i Tovstrup.

74 Niels Knudsen i Herskind. 27.11.1788, fol.202B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Sørensen. B: Knud 23, Søren 14. FM: morbror Peder Sørensen i Hadsten ved Peder Thøgersen sst.

75 Afkald. Herskind 31.1.1789, fol.204.
Afkald fra Rasmus Pedersen i Herskind og Edel Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Stjær til far Niels Madsen i Herskind for arv efter mor Anne Christensdatter.

76 Anne Rasmusdatter i Herskind. 7.1.1789, fol.204B.
E: Niels Sørensen. Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 29 i Århus, Helle Pedersdatter 21 i Sjelle, Niels Pedersen 18 i Herskind. FM: Søren Andersen i Sjelle.

77 Jens Hansen i Herskind. 9.2.1789, fol.206B.
B: Peder Jensen 40 sst, Hans Jensen 36, død. 2B: Jens 8 hos mor Christiane i Vendsyssel, søn Melke 6 hos mors moster i Århus, Niels Jensen 32 i Herskind. FM: Christen Sørensen sst.

78 Afkald. Sjelle 16.2.1784, fol.208.
Afkald fra Peder Pedersens hustru i Farre til Anders Hansen i Sjelle for arv efter far og mor.

79 Afkald. Sjelle 16.2.1784, fol.208.
Afkald fra Søren Hansens hustru i Skørring til far Anders Hansen i Sjelle for arv efter far og mor.

80 Johanne Andersdatter i Lyngby. 19.3.1787, fol.208, 209.
B: Rasmus Christensen, død, var g.m. Johanne Simonsdatter i Kragelund. LV: Niels Andersen i Nårup. 2B: Anders 18, Anne Johanne 15. FM: Søren Vilhelmsen i Lyngby, født værge Poul Poulsen, skoleholder i Voel.

81 Johanne Pedersdatter i Herskind. 9.3.1789, fol.211.
E: Anders Christensen. B: Christen 17, Karen 15, Peder 10, Maren 5, Jens 3. FM: Christen Sørensen sst, morbror Jens Pedersen i Skørring, mosters mand Søren Jensen sst.

82 Anne Andersdatter i Skorup. 27.6.1788, fol.214.
E: Niels Mouridsen. B: Maren 3. FM: morbror Søren Andersen sst.

83 Hans Henrik Fencher, kromand i Søbyvad Kro. 20.4.1789, fol.217.
E: Mette Marie [Eriksdatter] Kristrup. FM: [Niels] Saaby, forvalter i Snorum [i Haurum sogn]. B: Hans Henrik 10, Eleonora Christine Margrethe 8. FM: fars svoger Andreas Peitersen, forpagter på Boller gods, Mikkel Nielsen Møller i Søbyvad Mølle. Desuden nævnes afdødes bror Otte Fencher, afdødes mor Margrethe Elisabeth Beugen g.m. Johan Meiern på Seedorf gods i Holsten, afdødes morbror Hans Henrik Beuch, forrige forvalter på Frijsenborg, der døde på Favrskovgård.

84 Peder Andersen i Møgelby. 23.4.1789, fol.225B.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Anders 5, Anne 9 mdr. FM: fasters mand Jens Pedersen i Nårup.

85 Rasmus Pedersen Horn i Røgen. 22.5.1789, fol.228.
B: Anne 15. FM: morbror Mads Pedersen i Ellerup.

86 Maren Nielsdatter i Røgen. 23.6.1789, fol.229B.
E: Albert Christensen. B: Christen 1. FM: født værge Rasmus Nielsen, skovfoged i Svenstrup.

87 Jens Nielsen Kjeldsen i Ovstrup. 29.6.1789, fol.231B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Bjerregaard i Lyngby. B: Sidsel 19, Niels 9, Johanne 7. FM: fasters mand Peder Sørensen i Tovstrup, faster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, farbror Niels Nielsen Kjeldsen i Låsby.

88 Johanne Christensdatter i Skorup. 8.1.1790, fol.238.
E: Frands Sørensen. Første ægteskab med [Peder Jensen sst, skifte 28.4.1779 lbnr.15]. B: Niels 25, Jens 23, Kirsten 21, Christen 15. FM: morbror Søren Christensen i Lyngby, farbror Niels Jensen i Grølsted.

89 Peder Hansen i Grølsted. 1.2.1790, fol.240B, 262, 304.
E: Karen Christensdatter. LV: Christen Andreasen, Niels Nielsen sst, der ægter. A: bror Jens Hansen i Gjern, død. 3B: Hans 38 sst, Christen 28 sst, Kirsten, søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Johansen i Skorup ved svigersøn Peder Jensen sst, søster Else Hansdatter g.m. Niels Bojer i Skorup, søster Elisabeth Hansdatter, død, var g.m. Morten Christensen Smed i Øster Lyngby. 4B: Hans 38 på Kærbygård, Johanne g.m. Joen Olufsen, bryggersvend i Kalundborg, Helle g.m. Jesper Lauridsen i Lisbjerg, Mette, søster Mette Hansdatter g.m. Peder Koldborg, snedker i Århus.

90 Anne Lauridsdatter i Vadsted. 18.7.1789, fol.242, 243B.
Enke efter Enevold Andersen, [skifte 5.5.1779 lbnr.16]. B: Anne 40 g.m. Søren Nielsen Smed i Resdal på Allinggård gods, Marie 36 g.m. Jacob Andersen i Sønder Galten, Anne Cathrine 32 g.m. Anders Pedersen i Vadsted, Niels, [skifte 23.11.1781 lbnr.29]. 1B: Anne 17. FM: stedfar Simon Nielsen i Svenstrup.

91 Birthe Jensdatter i Skorup, 16.2.1790, fol.248.
E: Christen Christensen Bojer. B: Christen 8, Else Marie 5, Jens 2, Anne 2. FM: morbror Niels Jensen i Ellerup, mors stedfar Enevold Christensen.

92 Niels Poulsen i Herskind. 9.3.1789, fol.250B:
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Mortensen i Sjelle. B: Rasmus 13, Birthe 5, Peder 6 mdr. FM: Christen Sørensen sst.

93 Bodil Nikolajsdatter i Sjelle. 8.1.1789, fol.251B, 252.
E: Peder Hansen Holk. B: Nikolaj 22, Erik 18. FM: Jens Mortensen sst.

94 Mads Jørgensen Skrædder i Farre. 2.2.1789, fol.252B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Flensted. B: Peder 20, Jørgen 11. FM: Rasmus Nielsen Møgelby i Farre.

95 Maren Rasmusdatter, ugift i Farre. 19.9.1788, fol.254.
A: søster Anne Rasmusdatter i Holsten, halvsøster [Anne Nielsdatter] g.m. Christian Rasmussen i Farre.

96 Rasmus Rasmussen i Lyngby. 3.2.1790, fol.256.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Christensen sst, bror Mads Mikkelsen. B: Mikkel 5, Anne Cathrine 4. Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 13.9.1783 lbnr.34]. B: Niels 19, Rasmus 14, Christen 10, Anne Kirstine 7. FM: farbror Frands Rasmussen i Flensted.

97 Sidsel Pedersdatter i Farre. 4.2.1788, fol.261B.
E: Peder Pedersen Sort. B: Karen 7. FM: morbror Oluf Pedersen i Skannerup.

98 Christen Sørensen i Tovstrup. 24.3.1790, fol.263.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mogens Nielsen sst. B: Laurids 12, Jens 3 mdr. FM: Niels Lauridsen i Hårup. Første ægteskab med [Inger Andersdatter, skifte 7.7.1775 lbnr.2]. B: Søren 23, Anders 20, Anne 17. FM: fasters mand Thomas Christensen i Voel.

99 Marie Christensdatter Nymøller i Grølsted. 12.11.1787, fol.268.
B: Augusta, enke efter Ulrik Christian Ask, murermester i Århus, Morten Olufsen Fausing, til søs, Johan Olufsen Fausing, parykmagersvend i København. Afdødes mand Christen Nielsen Degn døde 1776 uden skifte. Hans B: Niels Christensen Grølsted, degn i Skorup, Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Henriksen, murermester i Århus, Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Møller i Grølsted, Karen Christensdatter g.m. Søren Ladefoged i Truust, Sidsel Christensdatter g.m. Jens Pedersen Smed i Voldby, Elisabeth Christensdatter, var g.m. Jørgen Simonsen i Fatting(?).

100 Kirsten Rasmusdatter, ugift hos præsten i Skorup. 9.1.1789, fol.273.
A: Peder Rasmussen, Christoffer Jørgensen, Christen Ladefoged, Peder Christensen.

101 Anne Sørensdatter, ugift i Tovstrup. 25.7.1788, fol.276, 286B.
A: halvsøskende til afdødes far Søren Sørensen i Flensted: halvbror Niels Sørensen i Framlev sogn, død. 2B: Margrethe 20 hos mor Birthe Olufsdatter i Rode på Wedelslund gods, Søren i Skibby, halvbror Jens Rasmussen 50 i Vissing på Sophiendal gods, halvsøster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Andersen i Sjelle. 4B: Anders Mikkelsen 60 i Kvolbæk på Frijsenborg gods, Søren Mikkelsen i Sjelle, død. 1B: Niels 30, drejlsvæver i Uth på Boller gods, Niels Mikkelsen 50, hyrde i Tovstrup, Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Morten Thomsen i Tovstrup. 1B: Kirsten 22, halvsøster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Poul Husmand i Herskind, halvsøster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Eskild Skrædder i Vejlby. 3B: Søren Eskildsen, snedker i Vejlby, død, Kirsten Eskildsdatter g.m. Rasmus Husmand i Vejlby, Karen Eskildsdatter g.m. med en husmand i Eskerod på Vosnæsgård gods, halvsøster Maren Sørensdatter, død, var g.m. en fodermester ved Kalundborg. 1B. en datter i København, halvsøster Anne Rasmusdatter 60 g.m. Rasmus Nielsen i Tovstrup.
søskende og halvsøskende til afdødes mor Maren Jensdatter: søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Anders Brendstrup i Århus. 1B: Karen, søster Inger Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Tulstrup, halvbror Niels Jensen 26 avlskarl i Hald Præstegård.

102 Anders Joensen og hustru Karen Nielsdatter i Svenstrup. 17.12.1789, fol.280, 294B, 302B.
Hans arvinger på fars side:
farbror Niels Joensen, død. 1B: Anne Sofie i København, faster Maren Joensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Voel. 1B: Jens sst, fars halvsøster Anne Joensdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Grølsted. 1B: Niels Nielsen Krog sst, fars 3 søskendebørn Jens Poulsen i Sorring, død. 2B: Poul 56, pottemagersvend i Sorring, Jens 53 sst, Karen Poulsdatter, død, var g.m. Laurids Bødker i Grølsted. 3B: Poul Lauridsen i Gjern, Peder Lauridsen , død. 1B: Karen g.m. Jens Nielsen i Framlev eller Højslev, Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Gjern. 1B: Laurids 38 sst, Christen Poulsen i Grølsted, død. 1B: Maren Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen sst. 1B: Kirsten g.m. Rasmus Simonsen i Lyngby.
Hans arvinger på mor Kirsten Andersdatters side:
morbror Niels Andersen i Møgelby, død. 5B: Anders Nielsen Naarup i Møgelby, Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, Jens Nielsen [ladefoged på Liselund] på Møn, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Møgelby. 1B: Johanne "Andersdatter" [fejl for Pedersdatter?) ugift i Farre, Anne Nielsdatter g.m. Jens [Pedersen] i Geding, Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjern, morbror Jens Andersen i Nårup, død. 1B: Karen Jensdatter, død, var g.m. Mourids Sørensen i Nårup. 1B: Anne gift i Røgen, morbror Peder Andersen i Nårup, død. 3B: Anders Pedersen i Svenstrup, Niels Pedersen i Røgen, Anne Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Poulsen i Nårup, [skifte 14.5.1777 lbnr.8]. 4B: Peder Lauridsen Smith 31 i Århus, Niels Lauridsen 26 i Røgen, Christen Lauridsen 22 i Århus, Anders Lauridsen 18 sst, moster Anne Andersdatter, død, var g.m. Anders Svendsen i Nårup. 1B: Karen Andersdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Skannerup. 2B: Anders 30 i Lyngby, Anne Kirstine.
Hendes arvinger:
halvbror Niels Enevoldsen i Vadsted, [skifte 23.11.1781 lbnr.29]. 1B: Anne hos stedfar Simon Nielsen i Svenstrup, halvsøster Anne Enevoldsdatter g.m. Søren Nielsen Smed i Resdal, halvsøster Marie Enevoldsdatter g.m. Jacob Andersen i Galten, halvsøster Anne Cathrine Enevoldsdatter g.m. Anders Pedersen i Vadsted. (sml. lbnr.111).

103 Anne Gertsdatter i Farre. 9.6.1790, fol.284B, 292.
E: Niels Mikkelsen. B: Maren Nielsdatter, død, var g.m. Terkild Lauridsen i Røgen. 2B: Laurids 2, Else 7 uger, Anne Nielsdatter 15. FM: Peder Hougaard i Farre.

104 Niels Jensen Krog i Farre. 10.7.1790, fol.290B, 302.
E: Lene Madsdatter. LV: Peder Lyngholm sst. B: Mads 10, Maren 6, Kirsten 4, Anne 2. FM: fars stedfar Peder Nielsen Krog i Farre, Jens Frandsen i Mølhave.

105 Anne Jensdatter i Farre. 28.9.1790, fol.293.
E: Ditlev Rasmussen. B: Rasmus 12, Karen 10. FM: morfar Jens Rasmussen Hjulmand sst. Desuden nævnes enkemandens bror Hans Rasmussen i Galten.

106 Afkald. Skørring 31.12.1790, fol.304B.
Afkald fra Sejer Christensen, Rasmus Christensen og Maren Christensdatter for arv efter far Christen Rasmussen i Herskind, skifte sluttet 3.10.1764.

107 Cathrine Rasmusdatter i Svenstrup. 12.9.1791, fol.305, 307.
E: Hans Jacobsen 73 år. B: Mette 30, Jacob 29, der fæster, Maren 28, Kirsten 26, Rasmus 22. FM: morbror Johan Rasmussen i Lisbjerg.

108 Bodil Lauridsdatter i Møgelby, 12.11.1791, fol.306B, 310.
E: Niels Nielsen Krog. B: Anne 6, Karen Marie 3. FM: Christen Sørensen, morbror Søren Lauridsen i Mondrup. Første ægteskab med Søren Mikkelsen, [skifte 1.12.1783 lbnr.38]. B: Laurids 10. FM: Niels Mikkelsen i Farre.

109 Margrethe Nielsdatter i Farre. 5.12.1791, fol.309, 312.
E: Peder Jensen Skovby. Første ægteskab med [Thomas Sørensen sst, skifte 27.2.1784 lbnr.41]. B: Niels 21, Søren 14, Karen 10. FM: farbror Christen Sørensen sst.

110 Jens Nielsen i Farre. 12.12.1791, fol.311, 321B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Peder 23, Niels 21, Sidsel 16, Søren 12. FM: farbror Peder Nielsen.

111 Johanne Andersdatter ved Tvilum. 15.3.1792, fol.314B.
E: Søren Jensen. A: farbror Peder Nielsen i Skørring ved søn Niels Pedersen Skrædder i Herskind, morbror Anders Nielsen Naarup i Møgelby, morbror Rasmus Nielsen Møgelby i Farre, morbror Jens Nielsen, ladefoged på Liselund på Møn, moster Anne Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Geding, moster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Rasmussen i Gjern. (Sml. lbnr.102).

112 Peder Jensen i Farre. 10.4.1792, fol.316, 318B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jesper Rasmussen sst. B: Rasmus 22. Af første ægteskab B: Christen 31. FM: Søren Jørgensen sst.

113 Mette Marie Eriksdatter Kristup i Søbyvad Kro. 14.11.1792, fol.317, 319, 324, 326B.
E: Mads Mikkelsen Vejerslev, kromand. Første ægteskab med [Hans Henrik Fencher sst, skifte 20.4.1789 lbnr.83]. B: Hans Henrik 14, Eleonora 11. FM: morfar Erik Mortensen i Kristrup, mors svoger Laurids Pedersen Bilidt i Farre.

114 Anne Jørgensdatter i Nårup.1.2.1793, fol.323, 325.
E: Søren Lauridsen. Af første ægteskab B: Maren Rasmusdatter 20. FM: mosters mand Jens Nielsen i Røgen, morbror Niels Jørgensen i Nårup.

115 Søren Jensen, ugift bødkersvend i Skorup. 15.2.1794, fol.329B.
A: mor Kirsten Sørensdatter, enke sst. LV: Mikkel Pedersen Krog sst, søskende Niels Jensen 23, Kirsten Jensdatter 13. FM: Christen Christensen Vestergaard sst.

116 Peder Pedersen Overgaard i Grølsted. 10.3.1794, fol.330B, 350, 376.
E: Else Sørensdatter, der døde 4.4.1794. LV: Niels Jensen i Ellerup.
Hans A: bror Niels Pedersen Krog 69 i Farre, bror Søren Pedersen 60 i Skorup, bror Mikkel Pedersen Krog 57 sst, søster Anne Pedersdatter, var g.m. Poul Lauridsen i Gjern, begge døde. 3B: Else g.m. Christen Nielsen, drejer i Grølsted, Karen g.m. Rasmus Andersen i Gjern, Maren g.m. Peder Sørensen i Skorup, søster Mette Pedersdatter g.m. Peder Lyngholm i Farre.
Hendes A: søn Christen Christensen 48 i Skorup, søn Søren Christensen 45 i Grølsted, datter Anne Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Vejerslev.

117 Mette Sørensdatter i Farre. 17.3.1794, fol.333, 335.
E: Jesper Rasmussen. B: Karen 14, Johanne 11, Søren 9, Rasmus 5, Jens 3, Christen 5 uger, Sidsel 5 uger. FM: morbror Jens Sørensen i Labing på Lyngbygård gods. Sml. lbnr.236.

118 Maren Justsdatter i Farre. 27.3.1794, fol.334B.
Enke efter Jørgen Nielsen Pelsen, skifte 5.11.1785 lbnr.53. B: Søren 16. FM: søskendebørn Jens Jensen i Voel, Niels Jensen sst. Af første ægteskab B: Just Rasmussen 31 i Boes.

119 Bodil Andersdatter i Nårup. 7.4.1794, fol.336.
E: Jens Pedersen. B: Else 17, Peder 16, Anne 14, Anders 12, Jens 6, Hans 4, Maren 2, Karen 9 uger. FM: født værge Peder Lauridsen i Horn.

120 Johannes Kjær i Svenstrup. 8.5.1794, fol.338, 345.
E: Else Cathrine Basballe. LV: Jens Hansen i Vadsted. B: Mikkel Kjær 37 hos farveren i Christiansfeld, Peder 28, urmager i Fredericia, Niels 26, skomagersvend i København, Anne g.m. Poul Kolding, skomager i Horsens, Marie Kirstine, død, var g.m. Christen Koch i Ribe. 1B: Gabriel 12. FM: født værge Jens Nielsen Bach i Ovstrup.

121 Anne Marie Nielsdatter i Svenstrup. 19.5.1794, fol.338B, 342B.
E: Rasmus Nielsen, skovfoged. B: Birthe 28 i København, Niels 25, Anders 23, Jens 21, Rasmus 17, Søren 14. FM: Bent Nohr, skoleholder i Svenstrup.

122 Christen Degner, skovrider i Svenstrup. 21.6.1794, fol.339B, 344B, 371.
Enkemand. Skifte efter hustru 26.4.1775. B: Frederik Degner 47 i Granlev Mølle, Anne Marie 44 g.m. Magnus Poulsen, møllebygger i Ruest i Holsten, Charlotte 42, Gert Degner 40 i Rampesmølle, Anne Kirstine 38 g.m. Rasmus Mikkelsen i Hedehusene, Gedske 36 g.m. Hans Erslev i Lindå på Clausholm gods, Hans Henrik Degner 34, Johanne Marie 31 g.m. Christen Rasmussen. FM: Hans Jacobsen i Svenstrup.

123 Jens Justesen i Hedehusene. 27.8.1794, fol.343B, 347B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Mikkelsen sst. B: Mette 24, Just 20, Karen 16, Christen 14, Anders 10. FM: farbror Peder Justesen, skovfoged på Palstrup, Johannes Pedersen i Hedehusene.

124 Kirsten Jensdatter i Grølsted. 17.9.1794, fol.346, 348B.
E: Niels Nielsen Krog. Første ægteskab med Rasmus Andersen. B: Anders 25, Marianne 22. FM: Anders Nielsen i Grølsted.

125 Sofie Eriksdatter i Farre. 14.11.1794, fol.349.
E: Laurids Pedersen Bilidt. B: Lene Marie 20, Eleonora Margrethe 17,Erik 15, Mette Marie 9, Anne Kirstine 6. FM: morfar Erik Mortensen Kristrup i Farre, Søren Jørgensen sst.

126 Inger Jepsdatter Bertelsen i Svenstrup. 26.2.1781, fol.351B, 374B.
E: Mathias Sommer. B: Sejer 12, Jeppe 11, Christen 9, Hans Henrik 7, Otto 4. FM: Anders Joensen sst, morbror Christen Sommer på Ørslevkloster. Arv efter afdødes far Jeppe Bertelsen, forrige forpagter på Tjele og Vingegård i Viborg Stift, der døde 1772 og mor Mette Nielsdatter, der døde marts 1780 i Ålborghus Amt, [skifte Ålborghus 8.3.1780 lbnr.658]. Da Mathias Sommer, tidligere i Skaber Mølle, har ødet stor formue væk, kræves hans arv forvaltet af andre.

127 Anne Cathrine Enevoldsdatter i Vadsted. 31.1.1795, fol.366B.
E: Anders Pedersen. B: Peder 15. FM: morbror Jacob Andersen i Galten.

128 Anne Marie Nielsdatter i Nårup. 12.2.1795, fol.369.
E: Mads Knudsen. A: halvbror Christen Nielsen 36, halvbror Anders Nielsen 34 i Hvorslev, søster Maren Nielsdatter 23, søster Kirsten Nielsdatter 18, bror Peder Nielsen 12 hos stedfar Jens Sørensen i Vellev, halvsøster Maren Jensdatter 6. FM: Jens Pedersen i Nårup.

129 Anne Nielsdatter i Farre. 19.10.1795, fol.377B.
E: Christen Rasmussen. Første ægteskab med [Jens Voel i Farre, skifte 21.12.1783 lbnr.40]. B: Niels sst, Maren 21, Else 18. FM: Niels Mikkelsen i Tvilum, Mikkel Hansen i Farre.

130 Søren Jensen Gjern i Søbyvad. 12.1.1796, fol.379.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen i Grølsted. B: Maren g.m. Niels Mikkelsen i Søbyvad Kro, Jens 29, Niels 28, Peder 26, Anders 17, Nikolaj 11. FM: farbror Niels Jensen Gjern i Truust.

131 Christen Sørensen i Møgelby, 17.10.1796, fol.383.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Peder Nielsen sst. B: Søren 17, Niels 15, Peder 8, Karen 7. FM: farbror Anders Sørensen i Lyngby.

132 Christen Andersen i Skorup. 15.12.1796, fol.385B:
A: bror Jørgen Andersen sst, bror Søren Andersen sst, søster Anne Andersdatter, [skifte 27.6.1788 lbnr.82], var g.m. Niels Mouridsen i Futting. 1B: Maren 12.

133 Maren Jensdatter i Lyngby. 18.3.1797, fol.386B.
E: Peder Jensen Smed. B: Jens 28 i Slagelse, Anne 25, Peder 16. FM: Niels Christensen i Lyngby.

134 Rasmus Nielsen, ladefoged på Søbygård. 4.5.1797, fol.388.
E: Birthe Hansdatter. LV: birkedommer Romsland i Søbygård. B: Niels 18, Christian 12, Hans 9, Jens Christoffer 6. FM: farbror Mads Nielsen i Skjød, søskendebarn Niels Svendsen i Krejbjerghuset eller Ovstruphuset.

135 Kirsten Nielsdatter i Farre. 18.7.1797, fol.391.
E: Niels Jensen Aagaard. Første ægteskab med Søren Pedersen sst, [skifte 12.3.1779 lbnr.13]. B: Peder 31 i Torpe på Sjælland på Sæbygård gods, Christence g.m. Jens Pedersen Gjølbo, hattemager i Skive, Edel g.m. Peder Nielsen Krog i Farre. FM: mors halvbror Mogens Nielsen i Tovstrup.

136 Anders Rasmussen og hustru Kirsten Sørensdatter, der lever i Farre. 30.11.1797, fol.394.
Afkald fra B: datter, der ægter Jens Pedersen i Røgen, der fæster, Rasmus 21, Søren 16, Jens 9. FM: på fars side Jens Rasmussen i Bægårde, på mors side Peder Jensen i Tovstrup.

137 Mette Knudsdatter i Vadsted. 19.1.1798, fol.395.
E: Christen Jensen. B: Knud 12, Kirsten 7. FM: mors stedfar Niels Pedersen i Røgen, mors svoger Jacob Hansen i Svenstrup.

138 Christen Christensen Bjerregaard i Lyngby. 20.3.1798, fol.399.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Laurids Bastrup i Ellerup.
A: moster Kirsten Christensdatter, død. Af første ægteskab 1B: Inger Nielsdatter, død. 3B: Christen Nielsen i Lyngby, Anders Nielsen i Røgen, Anne Nielsdatter g.m. Oluf Jensen i Røgen. Af andet ægteskab 1B: Rasmus Vest, død. 5B: Rasmus Vest i Nødlund, død. 2døtre, Kirsten g.m. Rasmus Simonsen i Røgen, Maren g.m. Jens Gørtler i Vitten, Anne g.m. Jens Bøgh i Aidt, Dorthe g.m. Søren Jensen i Grølsted,
moster, hvis navn ikke kendes, død. 1B: Niels Jensen, død. 2B: Jens Nielsen, død. 5B: Niels i Røgen, Søren i Gjern hos sin mor, Christen, Niels, Anne Sofie, Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen, murermester i Gjern. Sml. lbnr.44.

139 Maren Christensdatter i Møgelby. 22.3.1798, fol.399B.
E: Peder Nielsen. B: Anne 14, Niels 12. FM: morbror Christen Christensen Smed i Helstrup.

140 Mikkel Nielsen Møller i Søbyvad. 11.3.1799, fol.403B, 405, 411.
E: Sidsel Kirstine Møller. LV: Bent Nohr, skoleholder i Svenstrup, Jens Peder Zacho i Frijsenborg Teglhus. B: Hans Henrik 17. FM: farbror Johannes Nielsen Møller i Søbyvad, Peder Fabech i Gjern.

141 Jens Jensen, kromand i Søbyvad Kro. 29.3.1799, fol.404, 408.
E: Anne Pedersdatter. LV: Skovrider Lyngby i Skjoldbjerghuset. B: Dorthe Marie 3. FM: Niels Mathiasen, skovfoged i Skørring.

142 Johanne Andersdatter i Farre. 8.1.1800, fol.411B.
E: Jens Pedersen. B: Anders 2. FM: morfar Anders Rasmussen, Peder Jensen i Tovstrup.

143 Kirsten Sørensdatter i Lyngby. 29.3.1800, fol.413B.
E: Niels Rasmussen. B: Søren 2, Anne 5 uger. FM: morbror Peder Sørensen i Farre.

144 Simon Jensen i Mølgårde. 13.12.1800, fol.417.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Farre. B: Jens 12, Peder 6, Simon 3 uger. FM: født værge skoleholder Nohr i Svenstrup.

145 Peder Pedersen i Farre. 18.4.1801, fol.420, 431.
E: Edel Rasmusdatter. LV: Thomas Møller sst, Christen Rasmussen i Sjelle. B: Rasmus 26, Anne 20. FM: Peder Sørensen i Farre. Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter. B: Ellen Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Smed i Farre, begge døde. 2B: Anne g.m. Niels Nielsen i Rendsby i Burkal sogn i Tønder Amt, Sidsel g.m. Bonne Thoresen i Loftlundgård i Ståvig i Flensborg Amt, Anne Pedersdatter, [skifte 29.10.1779 lbnr.17] var g.m. Søren Mikkelsen i Møgelby, [skifte 1.12.1783 lbnr.38]. 1B: Mikkel 27 i Farre, Birgitte Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Østergaard, hyrde i Tovstrup. Andet ægteskab med Anne Pedersdatter. B: Jens 31 i Farre.

146 Sidsel Kirstine Møller i Søbyvad Mølle. 26.5.1801, fol.423B, 435.
Enke efter Mikkel Nielsen Møller, [skifte 11.3.1799 lbnr.140]. B: Hans Henrik 19. FM: farbror Peder Fabech i Skannerup Mølle.

147 Maren Sionsdatter, ugift i Tovstrup. 23.6.1802, fol.434B.
A: far Simon Andersen. Arv efter mor Anne Rasmusdatter, skifte 23.3.1798.

148 Elisabeth Hansdatter i Lyngby. 18.8.1802, fol.436.
Enke efter Christen Christensen Bjerregaard, [skifte 20.3.1798 lbnr.138]. Arv efter testamente af 6.2.1795 til afdødes halvsøster Ingeborg Hansdatter g.m. Peder Pedersen i Lyngby. Dette testamente erstatter ældre testamente af 27.3.1782 med arv til Karen Sørensdatter.

149 Peder Nielsen i Grølsted. 19.8.1802, fol.437, 527.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Niels Grølsted, degn i Skorup. A: bror Niels Nielsen i Grølsted, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen Gjern i Truust, søster Mette Marie Nielsdatter g.m. Søren Overgaard i Grølsted. (Sml. lbnr.170).

150 Niels Nielsen i Mølgårde. 6.4.1803, fol.438B.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 3.1.1783 lbnr.30]. B: Anne 44 g.m. Mourids Nielsen, Kirsten 37, Niels 34. FM: Søren Jensen, skoleholder i Farre.

151 Anne Andersdatter i Farre. 2.9.1803, fol.440B.
E: Peder Mikkelsen. A: mor Karen Nielsdatter. LV: Jesper Rasmussen sst, søster Birthe Andersdatter g.m. Peder Andersen sst, søster Maren Andersdatter. FM: Rasmus Møgelby i Farre.

152 Peder Pedersen Lyngholm i Farre. 23.1.1804, fol.443.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mikkel Pedersen Krog i Skorup. B: Karen g.m. Niels Aagaard i Farre, Maren g.m. Andreas Nielsen sst, Peder 25, Anne 12. FM: Jørgen Jensen sst.

153 Christen Christensen Bojer i Skorup. 20.4.1804, fol.446B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Christen Vestergaard sst. B: Peder 13, Birthe 10, Poul 8, Kirsten 6. FM: født værge Poul Simonsen i Nårup, Niels Jensen i Ellerup. Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte 16.2.1790 lbnr.91. B: Christen 22, Else Marie 20, Jens 16, Anne 16. FM: født værge Søren Christensen i Grølsted.

154 Niels Christensen Gerning i Lyngby. 25.10.1804, fol.450B, 452B.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Christen Christensen Vestergaard i Skorup. B: Dorthe 35, Christen 32, der fæster, Anne 32 g.m. Søren Poulsen i Lyngby. FM: farbror Christen Christensen Gerning i Grølsted.

155 Søren Sørensen i Klintrup. 19.11.1804, fol.452, 454B.
E: Karen Madsdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Anne 30, Mads 28, der fæster, Søren 24. FM: født værge Jens Josefsen i Nårup.

156 Kirsten Jensdatter i Grølsted. 28.3.1805, fol.455B.
E: Jens Nielsen. B: Marianne 14, Niels 10, Anne Kirstine 8, Anne 3. FM: morbror Rasmus Jensen i Mondrup.

157 Niels Rasmussen, kromand i Søbyvad Kro.23.12.1805, fol.458, 472, 475B.
E: Anne Pedersdatter. LV: skovrider Lyngby i Skjoldbjerghuset. B: Jens Peder 4, Rasmus 2. FM: næstsøskendebarn Laurids Christensen i Kraruplund ved Farre. (Sml. lbnr.141).

158 Christen Nielsen Gerning i Lyngby. 16.6.1806, fol.466.
A: mor Bodil Lauridsdatter, enke efter Niels Gerning, [skifte 25.10.1804 lbnr.154]. LV: Christen Vestergaard i Skorup, søster Dorthe Nielsdatter, søster Anne Nielsdatter g.m. Søren Poulsen i Lyngby. FM: Peder Jensen i Rode.

159 Søren Overgaard i Grølsted. 25.9.1806, fol.469.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen sst. B: Christen 13. FM: Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev.

160 Maren Christensdatter i Farre. 9.1.1807, fol.473.
E: Christen Rasmussen Voel. B: Rasmus 9, Niels 3, Christen 6 uger. FM: morfar Christen Pedersen i Mollerup. Slegfredsøn Peder Jensen 18.

161 Ellen Andersdatter i Lyngby. 15.5.1807, fol.479, 484.
E: Anders Sørensen. B: Karen 19, Abelone, 16, Anne 13, Else 10, Søren 7. FM: født værge Rasmus Mortensen i Klintrup.

162 Peder Thomsen i Tovstrup. 27.6.1807, fol.481.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Mogens Nielsen sst. B: Thomas 16, Johannes 5. FM: farbror Jens Thomsen i Galten.

163 Elisabeth Jensdatter i Sjelle. 6.10.1807, fol.483.
E: Rasmus Didriksen. A: bror Anders Jensen på sejldugsfabrikken ved København, søster Sidsel Jensdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Åby ved Århus. FM: Albert Jensen i Sjelle.

164 Rasmus Nielsen i Ovstrup. 13.5.1808, fol.487B, 496, 502B, 505B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Bach sst. B: Jens 17, Karen 15, Sidsel Marie 13, Abelone 9, Niels 7, Anne Kirstine 5, Karen Marie 3, Anne 1. FM: født værge Laurids Nielsen i Klintrup.

165 Jens Hansen i Vadsted. 25.6.1808, fol.496, 501B, 504.
E: Helene Sørensdatter. LV: Jens Sørensen, væver i Svenstrup. B: Hans 12, Jens 9. FM: født værge Mikkel Hansen i Gjern.

166 Christen Rasmussen Voel i Farre. 10.5.1809, fol.507, 517B.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Sørensen i Sall. B: Karen 4 uger. FM: Niels Jensen i Farre. Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 9.1.1807 lbnr.160]. B: Rasmus 10, Niels 5. FM: Christen Pedersen i Mollerup.

167 Jesper Poulsen i Skorup. 12.5.1809, fol.509B.
E: Mette Poulsdatter. LV: bror Jens Poulsen i Nørre Astrup. B: Christen 4, Poul 4 uger. FM: farbror Jens Poulsen i Vester Astrup. Arv til enkens børn af første ægteskab [se lbnr.153].

168 Christen Jensen i Grølsted. 5.10.1809, fol.513.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Christen Sørensen Aagaard i Vejerslev. B: Jens 44, Maren 41 g.m. Niels Christensen i Fårvang, Ingeborg 27, Peder 20. FM: farbror Niels Jensen i Grølsted.

169 Anders Andreasen i Mølgårde. 17.2.1810, fol.520.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Hedegård på Gjern Mark, Jens Pedersen i Gjern. B: Andreas 11, Peder Otto 7, Birgitte 3, Niels 6 mdr. FM: Gert Degner i Rampesmølle, Laurids Andersen i Grølsted.

170 Niels Nielsen i Grølsted. 25.6.1810, fol.525B.
E: Kirsten Jensdatter. A: søster Mette Marie Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen sst, søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Niels Jensen Gjern i Truust. LV: svigersøn Niels Henriksen sst.

171 Jens Nielsen Bach i Ovstrup. 26.10.1810, fol.529.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Grønbæk i Røgen. B: Jens 27, Abigael g.m. Thøger Nielsen i Røgen, Mette g.m. Jens Frandsen i Mølhave, Niels 23, Anne 20. FM: født værge Peder Bach i Holmstol.

172 Birthe Hansdatter i Skorup. 8.2.1811, fol.533.
E: Andreas Andersen Smed. B: Hans Andreasen 45, smed i Horn, Anders Andreasen i Mølgårde, [skifte 17.2.1810 lbnr.169]. 4B: Andreas 12, Peder Otto 8, Birgitte 4, Niels 2, Laurids Smed 35 i Grølsted, Anne Andreasdatter 49 trolovet med Jens Lauridsen i Gravballe, der fæster, Anne Kirstine Andreasdatter g.m. Hans Jensen i Laurbjerg, Else Andreasdatter g.m. Peder Andersen i Grundfør, Inger Andreasdatter. FM: Niels Martin Stenberg, skoleholder i Svenstrup, Søren Johansen Bech i Skorup.

173 Peder Jensen i Skorup. 8.2.1811, fol.535B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Grølsted. B: Niels 22, Mette Kirstine 14. FM: født værge Oluf Jensen i Voldby.

174 Jens Andersen i Røgen. 9.3.1811, fol.540, 553.
E: Anne Sørensdatter. LV: far Søren Grønbæk i Røgen. B: Anne Pouline 7, Christiane 3, Jens født 4.6.1811. FM: farbror Laurids Andersen i Gjern.

175 Karen Nielsdatter i Lyngby. 24.5.1811, fol.543B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 10, Niels 7, Anne Kirstine 5. FM: morbror Mikkel Nielsen i Fruering. Arv til enkemandens søn af første ægteskab. (Se lbnr.143).

176 Søren Jensen, skovfoged i Munkedalhuset i Rye Nørreskov. 17.6.1811, fol.548B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Jens Låsby i Rye Kro. B: Anne 13, Maren 11, Anne Cathrine 9, Sidsel 7, Mette 6, Peder 4, Cathrine 9 mdr. FM: Bloch i Rye Mølle, Jens Rasmussen i Kjarsbæk i Rye Sønderskov.

177 Margrethe Jensdatter i Ovstrup. 8.7.1811, fol.551B.
Enke efter Jens [Nielsen] Bach, [skifte 26.10.1810 lbnr.171]. B: Jens 28, Abigael g.m. Thøger Nielsen i Røgen, Mette g.m. Jens Frandsen i Mølhave, Niels 24, Anne 21. FM: født værge Peder Nielsen i Holmstol.

178 Rasmus Mortensen i Klintrup. 11.10.1811, fol.554B, 559.
E: Helle Andersdatter. LV: bror Søren Andersen Lundgaard i Mollerup. B: Abelone 15. FM: Morten Terkildsen i Farre.

179 Anne Rasmusdatter i Røgen. 12.10.1811, fol.557.
E: Jens Pedersen Veng. B: Rasmus 24, Peder 21. FM: Laurids Jensen i Røgen, Mads Sørensen sst.

180 Anders Nielsen, skovfoged i Vadsted. 4.4.1812, fol.560.
E: Gertrud Thomasdatter. LV: Anders Jensen i Hammel. Testamente.

181 Karen Nielsdatter i Søbyvad. 17.4.1812, fol.561B.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 12.1.1796 lbnr.130]. B: Maren, død, var g.m. Mads Mikkelsen Vejerslev i Pindhus. 1B: Mikkel 16. FM: Stormgaard i Søbyvad Mølle, skønt faren lever, Jens i Lemming, Niels i Søbyvad, Peder i Resendal, Anders i Hårup, Nikolaj, soldat i Århus.

182 Ambrosius Hjort i Svenstrup, forvalter over Søbygård og Vedelslund godser under grevskabet Frijsenborg. 26.2.1813, fol.565.
E: Anne Cathrine Cecilie Margrethe Munch. Bevilling til uskiftet bo.

183 Niels Nielsen Lykke i Lykkehuset. 31.5.1813, fol.566.
E: Anne Hansdatter. LV: Thøger Nielsen i Røgen. B: Niels Lykke, landsoverretsprokurator, N. F. Lykke, sagfører i Viborg.

184 Mads Lauridsen i Vadsted. 23.7.1813, fol.566.
E: Helene Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Svenstrup. A: far.

185 Anne Pedersdatter i Hedehusene. 8.12.1814, fol.566B, 568B.
E: Erik Lauridsen. B: Peder 7, Sofie Marie 5, Mette Marie 3 mdr. FM: Jens Caspersen i Lyngby, Jens Sørensen i Svenstrup.

186 Jens Nielsen, røgter på Søbygård. 24.12.1814, fol.567.
A: morbror Søren Nielsen 71 i Sall ved Jørgen Pedersen sst, moster Anne Nielsdatter 74i Aptrup ved Christen Nielsen sst.

187 Karen Christensdatter, ugift i Ovstrup. 13.4.1815, fol.569.
A: søster Mette Marie Christensdatter i Hørning, halvsøster Maren Thomasdatter, død. 1B: Frands Rasmussen 27, halvsøster Edel Christensdatter, død, var g.m. Thomas Nielsen i Ølsted. 3B: Christen, Anne Cathrine, Karen, halvsøst