Erik Brejls hjemmeside

Start

Fredericia byfoged
Skifteuddrag
1682 - 1810

[1682-1689]  [1689-1696]  [1696-1703]  [1702-1724]  [1725-1741] 

[1740-1761]  [1751-1774]  [1774-1797]  [1797-1810]  [1810-1821] Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.1
1682-1689
B 72 - 158


1 Morten Hansen Venslaus i Fredericia. 21.6.1682, fol.22.
E: Maren Olufsdatter. LV: Hans Nielsen Buhl. B: Mette. FM: Jeppe Jensen, snedker.

2 Ejler Mikkelsen i Fredericia. 2.9.1682, fol.25B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Erik Nielsen, klejnsmed, der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.

3 Hans Pedersen på Søberg i Fredericia. 15.2.1683, fol.30B.
E: Anne Jepsdatter. LV: Niels Jacobsen, der ægter enken. B:
1) Karen Hansdatter 5
2) Else Hansdatter 3
3) Ingeborg Hansdatter 2.
FM:
1 Mads [Rasmussen], færgemand
2 Niels Andersen, færgemand på Strib
3 Mads [Pedersen] Fisker, færgemand.

4 Jørgen Beyer i Fredericia. 7.12.1682, fol.33.
E: Sidsel [Jensdatter]. LV: Jens Pedersen. B: Ove, Jens, Lorents, Agathe. FM: Tord Hansen, Niels Lauridsen, hattemager.
Registrering 1.4.1679.

5 Cornelius Boesen i Fredericia. 15.12.1682, fol.44.
E: Dorthe. LV: Christen Jensen Voller i Middelfart. A:
0) [Forældre Niels Boesen, rådmand i Nyborg, skifte Nyborg 17.2.1653 lbnr.1531 og Sidsel Hermansdatter, skifte Nyborg 7.9.1641 lbnr.66]
1) bror Herman Boesen i Svendborg
2) søster Marie Boesen i Fredericia
3) søster Sara Boesen i Gudme
4) søster Alhed, død, var g.m. Laurids Moisen i Grenå.
[Fars første ægteskab med Anne Nielsdatter, død 26.4.1622]
5) [halv]søster Margrethe Boesen, enke efter Terkild [Andersen Ho], kapellan i Ribe.
[Fars tredje ægteskab med Inger Jensdatter, død 13.2.1660]
6) [halv]bror Zacharias Boesen på Sandholt på Fyn
7) [halv]søster Martha Boesen i Nyborg, død. 1B:
a Karen Pedersdatter
8) [halv]søster Abigael Boesen i Nybølle.

6 Jacob Pedersen i Fredericia. 14.5.1683, fol.55B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Mathias Lime, proviantforvalter
A:
1) bror Steffen Pedersen
2) bror Niels Pedersen
3) bror Laurids Pedersen, alle på admiral Bielkes gods på Fyn.

7 Carsten Maar i Fredericia. 11.6.1683, fol.60.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Knud Pedersen, der ægter enken. B: Henrik 19, Jørgen 14. FM: Hans Henriksen.

8 Markus Hermansen i Fredericia. 6.6.1683, fol.61B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Claus Møllrath. A: søstersøn Henrik Jensen.
Registrering 20.2.1680.

9 Christian Winther, sadelmager i Fredericia. 14.7.1683, fol.68B.
E: Sidsel Iversdatter. LV: Michael Pedersen Ravn, sadelmager, der ægter enken. B:
1) Iver Christiansen Winther
2) Kirsten Christiansdatter Winther.
Enkens første ægteskab med Niels Hansen, skifte 7.6.1676. Arv til B:
1) Joachim Nielsen, der døde
2) Dorthe Nielsdatter.

10 Jens Lauridsen, slagter i Fredericia. 20.11.1683, fol74.
E: Bodil Jensdatter. LV: Claus Heintze. B:
1) Laurids Jensen.
FM: Henrik Dehn.

11 Frands Gris i Fredericia. 16.10.1683, fol.77.
B: Hans, Christian, Joachim 16, Engel Frandsdatter. FM: Gustav Jansen, borgmester.

12 Anders Hansen Nissen i Fredericia. 29.5.1684, fol.81.
E: Mette Pedersdatter.
[Af første ægteskab B:]
1) Karen Andersdatter g.m. Iver Nielsen Erritsø
2) Kirsten Andersdatter g.m. Peder Rasmussen
3) Johanne Andersdatter 23.

13 Anne Justsdatter i Fredericia. 31.5.1684, fol.91B.
E: Jørgen Zetner, slagter. B:
1) Marie Jørgensdatter g.m. Johan Pedersen Kleber
2) Christoffer Jørgensen 23
3) Mathias Jørgensen 19
4) Anne Jørgensdatter 17
5) Jørgen Jørgensen 14
6) Just Jørgensen 10.

14 Mette Jespersdatter i Fredericia. 13.6.1684, fol.100B.
E: Peder Pedersen, guldsmed.
Første ægteskab med Anders Baven. B: Anders 23, Didrik 22, Anne Cathrine 16, Christoffer 15, Elisabeth 11, Mette Cathrine 9. FM: Oluf Knudsen Krabbe.

15 Lyder Ridderhusen i Fredericia. 10.7.1684, fol.104.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Markus [Johansen] Buch, præst i Nautrup, Sæby og Vile, der ægter enken. B: Ludolf 14, Peder 12, Gertrud 10, Cort 9, Frands 6. FM: Niels Iversen, købmand i Fredericia, Mathias Pedersen, bager sst.
Enken har arv efter Cort Stockmann, købmand i Fredericia, skifte 29.10.1680.

16 Maren Nielsdatter Peltzer i Fredericia. 25.7.1684, fol.117B.
E: Mads Nielsen Ejstrup.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Jørgen Jørgensen Peltzer
2) Henrik Jørgensen Peltzer, som de ikke har hørt fra i 25 år
3) Helene Jørgensdatter g.m. Henning, soldat
4) Elisabeth Jørgensdatter g.m. Anders Frederiksen, gartner i Ribe.

17 Anneke Pedersdatter i Fredericia. 9.8.1684, fol.121B.
E: Arent Andersen. B: Anders 18, Fædder Arentsen 12, Peder 11, Margrethe 8.

18 Iver Sørensen, bøssemager i Fredericia. 30.8.1684, fol.125.
E: Stineke Nielsdatter. LV: Jacob Simonsen, Bierfreund, bøssemagersvend, der ægter enken. B: Trine Margrethe 4, Niels 2.

19 Karen Nielsdatter i Fredericia. 19.9.1684, fol.127B.
E: Niels Jacobsen, handskemager. B: Maren 3. Barnet har arv efter moster Bodil Nielsdatter.

20 Poul Henriksen på Søberg. 20.9.1684, fol.130B.
E: Anne Jensdatter. LV: Iver Nielsen Erritsø. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Trelde
2) Mette Poulsdatter g.m. Hans Andersen i Fredericia
3) Elisabeth Poulsdatter g.m. Terkild Mikkelsen i Erritsø
4) Anne Poulsdatter, enke efter Lauge Nielsen i Velby
5) Henrik Poulsen 20
6) Dorthe Poulsdatter 16
7) Mads Poulsen 14
8) Jens Poulsen 14
9) Karen Poulsdatter 12
10) Birgitte Poulsdatter 11
11) Peder Poulsen 9.
FM:
1 Hans Jensen den yngre i Fredericia
2 Jens Jensen Kejser i Fredericia.
Registrering 25.1.1676.

21 Maren Madsdatter i Fredericia. 5.9.1684, fol.139.
E: Christen Jacobsen Bollerhoved. B: Mads 9, Maren 6, Mette 4.
Enkemanden er værge for sin farbrordatter Dorthe Jepsdatter, der har arv efter skifte 18.10.1679.

22 Maren Nielsdatter i Fredericia. 18.9.1684, fol.146.
E: Hans Dehn. B: Olivia Cathrine 16, Hans 14, Maren 13, Nikolaj 10.
Afdøde døde 14.3.1679.

23 Jens Arildsen, sværdfeger (våbensmed) i Fredericia. 22.9.1684, fol.150B.
E: Bodil Jespersdatter. LV: Niels Villadsen. B: Anne Marie g.m. Jørgen Nielsen.

24 Peder Jensen, kæmner i Fredericia. 7.1.1685, fol.158B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jerlev Lauridsen. A:
1) morbrorsøn Jens Kring i Vejle, død. 3B:
a Rasmus Jensen, præst i Gauerslund
b datter g.m. Christen Nielsen
c Peder Jensen.
FM: Jens Bertelsen Ulf i Vinding som beslægtet
2) morbrordatter Karen Nielsdatter
3) fasterdatter Maren Sørensdatter g.m. Peder Poulsen, degn i Gårslev.

25 Hans Jensen den yngre i Fredericia. 6.2.1685, fol.168.
E: Maren Madsdatter. LV: Ove Pedersen. B: Mads 22, Dorthe 18, Gertrud 15. FM: farbror Søren Jensen, Hans Jensen Jerlev.

26 Bodil Andersdatter i Fredericia. 4.2.1685, fol.183.
Enke efter Jens Lauridsen, slagter, [skifte 20.11.1683 lbnr.10]. B:
7) Laurids Jensen 18.
Af første ægteskab B:
1) Ludvig Knudsen 26, skomagersvend i Tønder
2) Knud Knudsen i Fredericia
3) Mette Knudsdatter g.m. Christen Jensen i Fredericia ved søn Jens Christensen
4) Anne Knudsdatter g.m. Christen Bredsten, sergent i Rendsborg
5) Lucie Knudsdatter g.m. Jens Christensen i Fredericia
6) Cathrine Knudsdatter g.m. Henrik Dehn.

27 Henrik Gude i Fredericia. 20.3.1685, fol.185B.
B: Didrik 14, Sille 13, Mette 12, Anders 10, Marie Elisabeth 5, Cathrine Elisabeth 3. FM: Niels Jacobsen, handskemager, Niels Madsen København, Christen Sørensen Hollænder, Peder Nielsen, bødker.

28 Barbara Madsdatter i Fredericia. 19.2.1685, fol.189.
E: Jacob Rasmussen. B:
3) Karen Jacobsdatter 19
4) Maren Jacobsdatter 12.
Af første ægteskab B:
1) Mads Sørensen, afrejst til Skåne som rytter i sidste svenske krig, formentlig død
2) Maren Sørensdatter g.m. Søren Skytte.

29 Kirsten Christensdatter i Fredericia. 10.4.1685, fol.192B.
E: Anders Rasmussen, bager. B: Christian 19, Rasmus 14, Terkild 13.

30 Mette Pedersdatter i Fredericia. 15.6.1685, fol.193B.
E: Laurids Lydersen. A:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Jens Bering i Ronæs, præst i Udby poå Fyn
2) Sofie Lauridsdatter g.m Hans Thuesen på Fyn
3) Ellen Nielsdatter på Fyn hos Hans Thuesen
4) Peder Nielsen hos stedfar Jeppe Nielsen i Gammelby Lykke
5) Anne Nielsdatter g.m. Jeppe Ibsen i Bøgelund.
Første ægteskab med Markus Hermansen, skifte 6.6.1683 lbnr.8.

31 Dorthe Jensdatter i Fredericia. 15.5.1685, fol.202B.
E: Oluf Krog.
Første ægteskab med Cornelius Boesen, skifte 15.12.1682 lbnr.5.
Hendes A:
1) bror Svend Jensen, død, var g.m. Anne. 2B:
a Jens Svendsen i København
b Christen Svendsen i København ved Christoffer Rasmussen.

32 Niels Jacobsen, handskemager i Fredericia. 14.7.1685, fol.209.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Hans Mortensen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 19.9.1684 lbnr.19]. B: Maren 4. FM: Didrik Clausen, kandestøber.
Barnet har arv efter moster [Bodil Nielsdatter]

33 Barbara Nielsdatter i Fredericia. 16.7.1686, fol.215.
E: Mads Pedersen, færgemand. B: Claus 9, Niels 7, Maren 6, Hans 5. FM: morbror Peder Polak, Hans Andersen Nissen.

34 Jørgen Godske, murer i Fredericia. 18.7.1685, fol.221.
B: Anne 13, Inger 3 hos moster Mette Jensdatter. FM: Ove Pedersen.

35 Claus Møllrath, købmand i Fredericia. 9.12.1685, fol.229.
E: Ellen Lautrup. LV: Henrik Richter, der ægter enken. B: Claus 3. FM: Samuel Lobedantz.

36 Hans Thomsen [Speid], by- og rådstueskriver i Fredericia. 6.5.1685, fol.243B.
E: Mette Nielsdatter. LV: B: Villum 19, Sander 17, Cathrine Margrethe 13, Thomas 4. FM: Søren Samsø, Anders Nielsen Kirkeby.
Registrering 19.10.1682.
[Påskrift 8.2.1701].

37 Arent Andersen i Fredericia. 9.5.1685, fol.252.
[Enkemand efter Anneke Pedersdatter, skifte 9.8.1684 lbnr.17]. B: Fædder, Peder, Margrethe. FM: Hans Mortensen, Børge Christensen, Didrik Pedersen, bødker.

38 Niels Joensen og hustru Kirsten Jensdatter i Fredericia. 13.2.1686, fol.264B.
Hans A:
1) bror, død. 4B:
a Joen Christensen i Fredericia
b Peder Christensen i Nordenå i Hemmet sogn
c Maren Christensdatter
d Sidsel Christensdatter
2) bror, død. Enken g.m. Peder Jensen Herslev. 1B:
a Hans Iversen i Pedersborg ved Sorø på Sjælland
3) søster, død. 1B:
a Niels Lassen i Grøy (Gråhede?) i Oddum sogn
4) søster, død. 1B:
a Anne Mortensdatter.
Hendes A:
1) Peder Jensen Herslev i Pedersborg ved Sorø på Sjælland
2) bror Hans Jensen i Herslev Højrup i Herslev sogn
3) søster Mette Jensdatter g.m. Søren Jensen i Herslev.

39 Lucie Knudsdatter i Fredericia. 27.2.1686, fol.277.
E: Jens Christensen, skomager. B: Hans der blev 8 dage og døde.
Af første ægteskab B: Anne Pedersdatter 7.

40 Hans Iversen [Bruun], købmand i Fredericia. 14.3.1686, fol.284B.
E: Anne Henriksdatter [Ravn]. LV: Claus Ditmer. B: Elisabeth 2, Gye Hansdatter 1. FM: Knud Hansen Brun.

41 Gerhard Lohmann, rådmand i Fredericia. 4.12.1686, fol.294B.
E: Ursula Helene. LV: Rasmus Olufsen, dansk præst i Fredericia.
Af første ægteskab B: Samuel i Warszava i Polen ved Frederik Helsenberg.

42 Christen Jensen, skomager i Fredericia. 9.3.1687, fol.308.
E: Mette Knudsdatter. LV: Henrik Dehn. B: Anne Elisabeth 16, Cathrine 12, Marie Sofie 8, Dorthe 5. FM: Hans Jensen Buhl.
Af første ægteskab B: Jens, Jacob 20.

43 Kirsten Christensdatter i Fredericia. 18.5.1687, fol.314.
E: Hans Sørensen, slagter. B: Gertrud.

44 Zilliche i Fredericia. 5.8.1687, fol.317B.
E: Johan Arent.
Hendes døtres B:
1) Poul Poulsen Stub 20. FM: Poul Stub, bødker
2) Zilliche Barven 16.
Registrering 6.9.1673. (Sml. lbnr.45).

45 Johan Arent i Fredericia. 5.8.1687, fol.321.
E: Cathrine Lützen.
Af første ægteskab B:
1) Johan Arent 12
2) Sille Dorthe 15.
Arv i boet til Silleke Barven, datter af Johan Barven efter mormor Silleke, registrering 6.9.1673 lbnr.44.

46 Andreas Falk i Fredericia. 1.8.1687, fol.325.
E: Marie Falk. LV: Svend Svendsen. B:
1) Peder Falk 21
2) Anne Cathrine Falk g.m. Peder Hansen.

47 Anne Nielsdatter i Fredericia. 16.11.1687, fol.327.
E: Baltser Hansen, bødker. B: Niels 4.

48 Mads Hansen i Fredericia.17.11.1687, fol.330.
E: Cathrine Caspersdatter. LV: Frederik Helsenberg. B: Sidsel. FM: Hans Andersen Nissen.

49 Børge Christensen i Fredericia. 17.12.1687, fol.339.
E: Karen Andersdatter. LV: Oluf Krog.
Afdøde var født i Staby præstegård.
Arvinger kendes ikke.

50 Christen Nielsen i Fredericia. 28.1.1688, fol.346.
E: Maren Nielsdatter. LV: Poul Olufsen.
Af enkens første ægteskab B:
1) Niels Timsen den ældre
2) Niels Christensen Timsen den yngre
3) Hans Christensen 14
4) Sidsel Christensdatter 34
5) Johanne Christensdatter 26
6) Barbara Christensdatter 24
7) Anne Christensdatter 16.

51 Utilie Frederiksdatter i Fredericia. 27.1.1688, fol.349B.
E: Gregor Rasmussen, [snedker]. B: Marie 6, Agathe 5.
Enkemandens første ægteskab med Marie Hansdatter, efter hvem der ikke er holdt skifte. B: Hans 18, Rasmus 17, Knud 13.

52 Karen Madsdatter i Fredericia. 20.2.1688, fol.353B.
E: Jacob Thomsen, kobbersmed. B: Else 17.

53 Christen Jacobsen Bollerhoved i Fredericia. 12.3.1688, fol.354.
E: Martha Christensdatter.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 5.9.1684 lbnr.21]. B: Mads, Maren. FM: Hans Jensen Jerlev, Søren Jensen.
Disse to børn har arv efter søster Mette Christensdatter.

54 Rasmus Corneliussen i Fredericia. 19.9.1688, fol.361B.
E: Anne Cathrine. Fallitbo. Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.1.1686.

55 Iver Hansen Tiufkær i Fredericia. 20.9.1688, fol.369B.
E: Gye Hansdatter [Bruun]. B:
1) Anders Iversen [Brun], præst i Herslev og Viuf
2) Bertel Iversen, købmand i Fredericia
3) Knud Iversen
4) Johan Iversen
5) Mads Iversen
6) Jesper Iversen
7) Hans Iversen, [skifte 14.3.1686 lbnr.40]. 2B: Elisabeth, Gye
8) Maren Iversdatter g.m. Iver Skeel, rådmand i Kolding.

56 Anne Lautrup i Fredericia. 27.9.1688, fol.374B.
E: Samuel Lobedantz, købmand. B: Peder 6, Nikolaj 5, Jacob 3. FM: Henrik Richter, Hans Markussen.

57 Frederik Lode, guldsmed i Fredericia. 15.10.1688, fol.379B.
E: Birgitte Knudsdatter. B:
1) Agathe Frederiksdatter g.m. Borchert Rasmussen
2) Utilie Frederiksdatter, [skifte 27.1.1688 lbnr.51], var g.m. Gregor Rasmussen, snedker. 2B: Marie 6, Agathe 5
3) Anne Kirstine Frederiksdatter 22
4) Knud Frederiksen 20.

58 Hans Henriksen, pottemager i Fredericia. 22.8.1689, fol.381.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Nielsen. B: Peder 9, Anne Marie 6, Mette 4, Elias 6 mdr. FM: Christen Pedersen.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter. B: Peder 17.
Desuden nævnes enkens bror Poul Pedersen.

59 Claus Heintze, væver i Fredericia. 27.9.1689, fol.384.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Tim Billenberg. B:
5) Nikolaj Clausen
6) Jacob Clausen.
Første ægteskab med Cathrine Tidemannsdatter. B:
1) Hans Jacob Clausen 23
2) Cathrine Clausdatter 19
3) Abelone Clausdatter 13.
Andet ægteskab med Ingeborg Christensdatter. B:
4) Marie Clausdatter 8.

60 Mathias Pedersen, bager i Fredericia. 4.11.1689, fol.386B.
E: Maren Christensdatter. LV: Frands Kras, der ægter enken. B: Christian 16, Mathias 9, Peder 6. FM: Mathias Lauridsen, bager.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.2
1689-1696
B 72 - 159


61 Hans Ranche, glarmester i Fredericia. 14.11.1689, fol.2.
E: Maren Hansdatter. LV: Valentin Glarmester. B: Karen 6, Mathias 4. FM: Peder Pedersen, guldsmed.

62 Steffen Jensen i Fredericia. 14.11.1689, fol.6B.
E: Elisabeth Mostert. LV: Nikolaj Kamp, der ægter enken. B: Jens 11, Salomon 8, Elisabeth 5. FM: Anders Carstensen.
Der er ikke afholdt skifte efter afdødes far. Ophold til afdødes mor.

63 Anne Madsdatter i Fredericia. 7.11.1689, fol.13.
E: Anders Nielsen Kirkeby. B: Niels 10, Mads 7.

64 Mette Knudsdatter i Fredericia. 5.12.1689, fol.17.
E: Valentin Hübschmann, glarmester.
Første ægteskab med Iver Lützen i Husum. B:
1) Johan Lützen, konstabel i Glücksborg
2) Cathrine Lützen g.m. Christen Pedersen.
Andet ægteskab med Peder Heisen. B:
3) Anne Elisabeth Heise g.m. Morten Mann, løjtnant
4) Peder Heise.

65 Anne Jepsdatter på Søberg. 11.1.1690, fol.27.
E: Niels Jacobsen. B:
4) Anne Nielsdatter 3.
Første ægteskab med Hans Pedersen, [skifte 15.2.1683 lbnr.3]. B:
1) Karen Hansdatter 13
2) Else Hansdatter 10
3) Ingeborg Hansdatter 9.
FM:
1 Mads Rasmussen, færgemand 2 Niels Andersen, færgemand på Strib
3 Mads Pedersen, færgemand i Fredericia.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Jacobsen i Strib.

66 Karen Nielsdatter i Fredericia. 20.2.1690, fol.32.
E: Peder Nielsen, bødker. B: Voldborg 15, Pernille 11, Niels 9.

67 Laurids Hansen, hjulmand i Fredericia. 15.3.1690, fol.35B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Johan Kuhlman. B: Hans 13, Mette 9, Thyge 6, Malene 4.

68 Knud Hansen Brun i Fredericia. 7.4.1690, fol.37B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Hansen Samsø. B: Hans 1. FM: Bertel Iversen.

69 Jens Juul, rådmand i Fredericia. 22.5.1690, fol.45B, 117B.
E: Ellen Jepsdatter. LV: Anders Nielsen Kirkeby. B: Hans 24, Knud 20, Peder 15, Kirsten g.m. Frederik Enemærke.
Registrering 4.3.1684.

70 Jørgen Knudsen, gartner i Fredericia. 2.6.1690, fol.86B.
B: Knud 3. FM: Jørgen Lauridsen.
Første ægteskab med Anders Broholms søster. B: datter, død. 3B: Karen Andersdatter samt 2 søskende hos Anders Henning på Broholm på Fyn.

71 Karen Hansdatter i Fredericia. 25.11.1690, fol.90.
E: Mads Sørensen. A:
1) bror Peder Hansen, trebrødbager i Fredericia
2) bror Palle Hansen, der for 32 år siden i den sidste svenskekrig kom med polakkerne og ikke siden er hørt fra.

72 Niels Nielsen Brems i Fredericia. 25.1.1691, fol.93.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Mathias Lorentsen, der ægter enken. B: Birgitte 23, Elisabeth 18, Maren 10.
Registrering 6.8.1685.

73 Peder Pedersen Tordsen i Fredericia. 25.1.1691, fol.95.
E: Anne Madsdatter. LV: Poul Olufsen. B:
1) Peder Pedersen Tordsen
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Jensen i København
3) Maren Pedersdatter, enke efter Jørgen Knudsen, skomager
4) Birgitte Pedersdatter.
Registrering 24.4.1685.

74 Palle Hansen i Fredericia. 25.1.1691, fol.98.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Jensen Thomsen. B: Mette 16, Anne Marie 13. FM: Peder Madsen.
Af første ægteskab B: Hans 20. FM: Niels Lund.
Registrering 9.4.1685.

75 Hans Pedersen og hustru Maren Johansdatter i Fredericia. 25.1.1691, fol.100B.
B: Peder 30, Johan 26, vanfør samt en slegfredsøn Peder Hansen.
Registrering 10.3.1685.

76 Kirsten Sørensdatter i Fredericia. 25.1.1691, fol.102.
E: Peder Hansen, tømrer. B: Hans 11, Søren 9.
Registrering 10.3.1685.

77 Hans Olufsen, skrædder i Fredericia. 31.1.1691, fol.103B.
E: Kirsten. B: Thomas, Gertrud 32, Marie 30.

78 Peder Pedersen Kammersgaard, guldsmed i Fredericia. 27.4.1691, fol.105.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Juul.
Afdøde var født i København, Arvinger kendes ikke.
Registrering 15.9.1690.

79 Margrethe Ibsdatter i Fredericia. 12.5.1691, fol.108.
E: Dines Johansen Kuhlman, smed. B: Jeppe 6 mdr.

80 Niels Christensen Broch i Fredericia. 30.6.1691, fol.110B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Ove Pedersen. B: Else Cathrine 8, Jørgen 6.
Af første ægteskab B: Kirsten 15, Christen 14.
Registrering 12.5.1688.

81 Laurids Olufsen i Fredericia. 7.7.1691, fol.116.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Nikolaj Nikolajsen. B: Cornelius 9, Oluf 1½. FM: Poul Olufsen.

82 Oluf Knudsen Krabbe i Fredericia. 2.9.1691, fol.153B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Ove Pedersen. A:
1) søster, død. 3B:
a Knud Mathiasen, underkonstabel ved artilleriet i Fredericia
b Mads Lauridsen 20
c Gundil Lauridsdatter 16.

83 Birgitte Hansdatter i Fredericia. 21.11.1691, fol.160.
E: Niels Hansen Lund. A:
1) halvsøster Dorthe Hansdatter g.m. Peder Ibsen i Fangel på Fyn
2) halvsøster Mette Hansdatter i Horndrup
3) brorsøn Hans Hansen i Ålsbo.

84 Anne Markusdatter Hjort i Fredericia. 12.12.1691, fol.165.
E: Anders Sørensen, tømrer. A: mor og søskende i Halmstad i Halland, hvis navne ikke kendes.

85 Laurids Schiønning i Fredericia. 15.1.1692, fol.167.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Ove Pedersen. B: Niels 21, Sidsel 6.

86 Hans Adolf Værn, regimentfeltskær i Fredericia. 27.2.1692, fol.172.
E: Anne Margrethe Møller. B: Johan Adolf. FM: Samuel Lobedantz.
Første ægteskab med Anne Bentsdatter. B: Anne Cecilie 13, Agnethe 7. FM: Peder Eilers, morbror Henrik Bentsen Offermann.

87 Søren Hansen Samsø i Fredericia. 16.6.1692, fol.176B.
E: Maren Hansdatter. B: Bodil g.m. Jørgen Jensen.

88 Peder [Nielsen] Vissing, byfoged i Fredericia. 5.3.1692, fol.185B, 242B.
E: Sofie Mikkelsdatter. LV: Anders Kirkeby. B: Margrethe, Maren. FM: Svend Mortensen.
Vurdering 23.5.1684.

89 Mads Rasmussen, færgemand i Fredericia. 4.5.1692, fol.194.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Findsen, borgmester. B: Christen 21, Dorthe 16, Rasmus 12, Maren 10. FM: Laurids Lydersen.

90 Anne Mustertz i Fredericia. 23.10.1691, fol.197B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Frederik Mustertz, farver i Fredericia
2) David Mustertz, rejst til Ostindien for 12 år siden
3) Malene Mustertz, enke efter Ejler Ejlersen i Hamborg
4) Tanke Margrethe g.m. Didrik Lov, snedker i Hamborg
5) Elisabeth Mustertz g.m. Nikolaj Kamp i Fredericia
6) Marie Mustertz g.m. Anders Carstensen i Fredericia.

91 Anne Hermansdatter i Fredericia. 28.10.1691, fol.199.
E: Hans Dehn. B:
1) Johanne Marie Dehn 9
2) Herman Timmermann Dehn 7.

92 Knud Pagh i Fredericia. 11.5.1692, fol.201B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Pagh. B: Niels 14, Mads 5, Anne Cathrine 1. FM: Laurids Lydersen.

93 Mikkel Rasmussen Samsø i Fredericia. 28.5.1692, fol.204.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Frederik Helsenberg. B:
Anne Skolastika 8, Rasmus 7, Marie 4, Christen 1. FM: Ove Pedersen.

94 Terkild Mikkelsen i Fredericia. 1.6.1692, fol.208B.
E: Anne Elisabeth Poulsdatter. LV: Rasmus Brandt. B: Poul 6, Cathrine 3, Terkild 3 mdr. FM: Hans Andersen Nissen.

95 Jens Nielsen i Fredericia. 1.9.1692, fol.211.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frederik Restrup. B: Anne Cathrine 12, Maren 4, Sara 2. FM: Christen Pedersen.

96 Baltser Hansen, bødker i Fredericia. 5.10.1692, fol.213B.
E: Barbara Jensdatter. LV: Frederik Helsenberg. B: Hans 4.

97 Oluf Hansen, bager i Fredericia. 23.12.1692, fol.215B.
E: Kirsten Hansdatter [Stub], [gift Odense Sankt Knud 18.11.1660]. B:
3) Anders Olufsen i Starup i Haderslevhus amt
4) Hans Olufsen 20
5) Cathrine Olufsdatter g.m. Anders Rasmussen, bager
6) Anne Olufsdatter 23
7) Maren Olufsdatter 18.
[Første ægteskab med Cathrine Pedersdatter i Odense, skifte Odense 20.10.1660 lbnr.437]. B:
1) Hans Olufsen, rytter
2) Peder Olufsen, rytter i Brabrand.
(Se skifte efter enkens far Hans Iversen Stub, hattemager i Odense, skifte Odense 14.3.1672 lbnr.580).

98 Barbara Nielsdatter i Fredericia. 12.3.1692, fol.217.
Enke efter Mads Pagh, [skifte 9.2.1685 lbnr.99].
B:
1) Niels Madsen Pagh, udenlands
2) Jens Madsen Pagh
3) Niels Madsen Pagh den yngre
4) Johannes Madsen Pagh
5) Knud Madsen Pagh 16
6) Sidsel Madsdatter g.m. Laurids Lydersen.

99 Mads Nielsen Pagh i Fredericia. 9.2.1685, fol.219B.
E: Barbara Madsdatter, [fejl for Barbara Nielsdatter].
B:
1) Niels Madsen Pagh i Holland
2) Jens Madsen Pagh 25
3) Niels Madsen Pagh den yngre 21
4) Johannes Madsen Pagh 14
5) Knud Madsen Pagh 10
6) Sidsel Madsdatter Pagh. FM: farbror Knud Nielsen Pagh.

100 Inger i Fredericia. 15.6.1692, fol.222B.
Enke efter Jens Murermester. B: Jens 21, Søren 16, Anne Kirstine 11. FM: Valentin Hübschmann.
Da intet skifte er holdt efter Jens Murermester, arver hans børn af første ægteskab B: Oluf, Hans.
Registrering 26.5.1685.

101 Claus Johansen i Fredericia. 8.3.1692, fol.225.
E: Anne Jensdatter. LV: Ove Pedersen. B: Jens på Dronninglund i Vendsyssel, Marie 25, Anne Cathrine 20, Edel 18. FM: Christen Pedersen.

102 Henrik Lindtner i Fredericia. 15.6.1692, fol.227.
E: [Navn angives ikke], frasiger arv og gæld. Arvinger angives ikke.
Registrering 3.2.1688.

103 Peder Madsen. 14.3.1685, fol.228B.
E: Maren Hansdatter. B: Peder 26, Hans 25, Karen 18, Hans 13.

104 Mads Nielsen Fenger (Finger) i Fredericia. 20.4.1692, fol.231.
E: Maren Sørensdatter. LV: Thomas Jessen. B: Niels 2. FM: farbror Jens Nielsen.

105 Johanne Lauridsdatter i Fredericia. 6.8.1692, fol.233.
E: Bertel Henriksen, feldbereder. A:
1) mor Maren Ellegaard's
2) søskende. (Navne angives ikke).

106 Maren Mikkelsdatter i Fredericia. 11.1.1693, fol.235.
E: Gregers Blichfeldt, byfoged. B:
1) Anne Cathrine Gregersdatter Blichfeldt 6
2) Clemen Michael Gregersen Blichfeldt 4.

107 Sille Deetsche Johansdatter i Fredericia. 4.11.1693, fol.240.
E: Just Oppenhagen, brolægger. B: Gert 9, Johannes 7, Just 5, Anders 1½.
Af første ægteskab B: Marike Andersdatter 19.

108 Johanne Pedersdatter i Fredericia. 1.12.1693, fol.241B.
E: Niels Lauridsen, tømrer. B: Peder 4, Anne 2.

109 Elisabeth Hansdatter, ugift i Fredericia. 16.2.1694, fol.243.
A:
1) mor Anne [Henriksdatter Ravn] g.m. Hans [Hansen] Bang, kapellan i Fredericia Trinitatis og Vejlby
2) søster Gye Hansdatter.
Afdøde var ældste datter af Hans Iversen [Bruun, skifte 14.3.1686 lbnr.40].

110 Christen Jensen, hattemager i Fredericia. 20.3.1694, fol.243B.
E: Elisabeth Lauridsdatter. LV: Ove Pedersen. B: Jens, Birgitte Margrethe g.m. Ernst Brandenburg, brygmester.

111 Jens Fynbo og hustru Anne i Fredericia. 16.1.1694, fol.246B, 334.
B:
1) Hans Jensen i Sønder Vilstrup
2) Peder Jensen, død. 1B:
a Jens Pedersen i Skærbæk
3) Mette Jensdatter den ældre
4) Mette Jensdatter den yngre
5) Maren Jensdatter
FM: Mathias Slagter.

112 Hans Dehn, skomager i Fredericia. 9.5.1694, fol.247B.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Anders Carstensen. B:
1) Hans Dehn i Assens
2) Nikolaj Dehn, soldat
3) Oline Cathrine Dehn 24, i København
4) Maren Dehn 20, i København
5) Marie Dehn 12.
FM: farbror Henrik Dehn.

113 Maren Thomasdatter i Fredericia. 2.6.1694, fol.249.
E: Peder Andersen. B: Anders 12, Thomas 11.

114 Karen i Fredericia. 20.12.1693, fol.251B.
Enke efter Niels Basse. B: Else. FM: Cramer Sørensen, hattemager.

115 Maren Nielsdatter i Fredericia. 30.1.1691, fol.253B.
E: Henrik Bentsen Offermann. B: Margrethe 8.

116 Mette Villumsdatter i Fredericia. 24.1.1694, fol.257B.
B:
1) Anne Cathrine Poulsdatter g.m. Hans Danielsen, rytter
2) Margrethe Pedersdatter. FM: Thomas Hansen
3) Frands Villum Bollermann, der døde.

117 Anne Pflugen i Fredericia. 9.11.1694, fol.258B, protokol 3, fol.438B, protokol 4, fol.78B.
E: Johan Hachen, kaptajn. B: Anne Margrethe g.m. Bastian Kirkemann Vilst, løjtnant, Vilhelmine 18, Dorthe 14, Johannes 13, Kasimir 9, Marie Lucie 7. FM: Jacob Joensen Ras, Hans Markussen, Svend Mortensen, Bertel Iversen.
Påskrift 30.9.1706.

118 Jens Jensen Thomsen i Fredericia. 2.6.1694, fol.287.
E: Anne Jensdatter. LV: Ove Pedersen. B: Bunde 8. FM: farbror Hans Jensen Buhl.
Første ægteskab med Maren Laugesdatter. B: Jens 27, Knud 25, vanfør. FM: farbror Niels Jensen Lauridsen. Desuden nævnes barnets morfar Lauge Knudsen.

119 Anne Christensdatter i Fredericia. 16.8.1695, fol.291, 313.
"Den salig piges fæstemand Peder Jensen tjener Svend Mortensen". Afdøde var født ved Fladstrand.

120 Else Rasmusdatter i Fredericia. 25.6.1694, fol.292B.
E: Niels Madsen København.
Arvinger bor i Skåne, men kendes ikke.

121 Hans Møller i Fredericia. 14.2.1696, fol.293B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: far Hans Nielsen, væver. A:
1) mor Else Pedersdatter, enke efter Møller. LV: Anders Carstensen.

122 Borchert Rasmussen, skrædder i Fredericia. 15.1.1696, fol.298B.
E: Agathe Frederiksdatter. LV: Thomas Jessen. B: Sara 7, Mathias 1.

123 Peder Pedersen Tordsen i Fredericia. 15.5.1696, fol.301.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Christensen på Lyng. B: Anne Cathrine 9 mdr. FM: Knud Rasmussen.

124 Johannes Voigt, barber i Fredericia. 4.6.1696, fol.303B.
E: Anne Marie Christiansdatter. LV: Christian Dalmann, kirurg og stadsbarber, der ægter enken. B: Königke Cathrine 16, Anne Marie 12, Albert 7.

125 Jørgen Nielsen, sværdfeger (våbensmed) i Fredericia. 4.2. 1695, fol.305B, protokol 4, fol.129B, 266B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jørgen Jensen, smed. B:
1) Jens Jørgensen 9, afkald 29.3.1706
2) Niels Jørgensen 7
3) Marie Jørgensdatter 4, død 2.3.1703
4) Bodil Jørgensdatter 2. FM: farbror Peder Kvist i Egeskov.
Påskrift 5.9.1708, 29.1.1714.
Enken er rejst fra byen 1698.

126 Hans Nielsen Buhl i Fredericia. 1.6.1695, fol.308B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Carstensen. B: Anne Marie 19, Maren 11, Anne 8. FM: Mads Nielsen Lomholt i Vejlby.

127 Hans Andersen Nissen i Fredericia. 6.5.1696, fol.314.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jens Christensen. B: Anders 10, Poul 7, Mette 5, Niels 1. FM: Poul Christensen Højen.

128 Jens Thuesen i Fredericia. 29.6.1694, fol.318B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Dorthe Jensdatter 2
2) Jens Jensen 6 mdr.
FM: morfar Jens Kejser.

129 Margrethe Pedersdatter i Fredericia. 20.11.1696, fol.320B.
E: Thomas Jessen. B: Jens 15, Erik 13.

130 Knud Pedersen Trelde i Fredericia. 5.11.1696, fol.324.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Anders Carstensen. B: Peder 13, Carsten 5. FM: Rasmus Brandt.

131 Maren Pedersdatter i Fredericia. 17.4.1694, fol.326B.
Enke efter Jens Nielsen, [skifte 1.9.1692 lbnr.95]. B: Anne Cathrine, Maren, Sara. FM: Frederik Restrup, morbrødre Christen Pedersen, Poul Pedersen, præst i Stauning.

132 Mette Hansdatter i Fredericia. 20.4.1694, fol.331.
E: Mathias Pedersen, bødker. B: Abelone, Maren.

133 Baltser Glarmester i Fredericia. 14.2.1694, fol.335.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus 18, Johan 16, Baltser 11, Lisbeth 9.

134 Søren Jensen i Fredericia. 25.7.1694, fol.336B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B: Knud 8, Hans 4. FM: Oluf Knudsen.

135 Jens Chronius, borgmester i Fredericia. 26.9.1694, fol.338B.
E: Anne Junghans. LV: Frederik Helsenberg, borgmester. B: Jørgen 6. FM: Malte [Jørgensen] Junghans, præst i Øster Snede.

136 Maren Sørensdatter i Fredericia. 8.8.1695, fol.346.
E: Søren Schiøtt. A: [halv]søster Maren Jacobsdatter, datter af Jacob Rasmussen.

137 Niels Jacobsen på Søberg. 27.3.1695, fol.348.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Anders Kirkeby.
Af første ægteskab B: Anne 8. Desuden nævnes enkens bror Iver Lauridsen.

138 Anders Ladefoged i Fredericia. 27.3.1695, fol.349.
E: Maren Jensdatter. LV: Svend Jensen, der ægter enken. B: Anders 13, Peder 7, Bodil 4.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.3
1696-1703
B 72 - 160


139 Margrethe Sørensdatter i Fredericia. 15.1.1696, fol.2.
E: Anders Sørensen, tømrer. B: Søren 3.

140 Henrik Dehn i Fredericia. 11.1.1696, fol.4B.
E: Cathrine Knudsdatter. LV: Peder Eriksen, guldsmed. B: Marie Malene 6, Henrik 4. FM: Ludvig Knudsen.

141 Karen Pedersdatter i Fredericia. 9.6.1696, fol.7.
E: Frederik Restrup, smed.
[Første ægteskab med Hans Henriksen, skifte 22.8.1689 lbnr.58]. B: Peder 16, Anne Marie 13, Mette 11, Elias 9.

142 Malene Nielsdatter i Fredericia. 1.8.1696, fol.9B.
E: Jacob Thomsen, kobbersmed. B: Thomas 8, Svend 7, Niels 4.

143 Peder Lauridsen Hellekande i Fredericia. 23.8.1696, fol.11.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Ove Pedersen. B: Peder 7.

144 Cathrine Nielsdatter i Fredericia. 5.12.1696, fol.19.
E: Søren Sørensen. B: Christen 3 mdr.

145 Vilhelm Stolling, kaptajn i Fredericia. 7.10.1696, fol.20.
Enkemand efter Sofie Amalie Wilchen, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
B:
3) Christian Vilhelm Stolling. FM: morbror [Christian] Wilchen, oberstløjtnant og kommandant i Fredericia.
Af hendes første ægteskab B:
1) Peder Kaltoft, kaptajn
2) Hartvig Frederik Kaltoft.

146 Elisabeth i Fredericia. 4.1.1697, fol.39.
Enke efter Peder Ortmann. B: Poul, Anne Margrethe.

147 Marie i Fredericia. 28.2.1697, fol.40.
Enke efter [Andreas] Falk, [skifte 1.8.1687 lbnr.46]. B:
1) Anne Cathrine Falk g.m. Peder [Hansen], smed i Asbo i Bække sogn
2) [Peder Falk], død. 1B:
a Andreas Pedersen Falk. FM: stedfar Niels Timsen.

148 Sara Jensdatter i Fredericia. 27.3.1697, fol.41B.
A:
1) søster Anne Cathrine Jensdatter
2) søster Maren Jensdatter.
FM: Frederik Restrup, smed, Christen Pedersen, Hans Markussen, Poul Pedersen.
Afdøde var yngste datter af Jens Nielsen, [skifte 1.9.1692 lbnr.95].

149 Inger Nielsdatter (dvs. Hagar Nielsdatter Bøggvad) i Fredericia. 14.7.1697, fol.42B.
E: Mads Iversen [Brun], købmand. B: Ellen Kirstine 7, Gye Marie 5, Niels 1.

150 Marie Mustertz i Fredericia. 30.7.1697, fol.48B.
E: Anders Carstensen, skrædder. B: Anne Botilde g.m. Christian Schmidt, instrumentist i Horsens, Anne Kirstine 19, Margrethe 17, Marike 15, Anne 13.

151 Morten Knap i Fredericia. 2.9.1697, fol.52.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Juul. B: Engel Mortensdatter 8, Mette Kirstine 6. FM: Poul Sørensen, slagter.

152 Margrethe Mortensdatter i Fredericia. 15.9.1697, fol.53B.
E: Hans Muus. B: Jacob Nikolaj i København, Hans Nikolaj i Amsterdam.
Desuden nævnes Hans Jensen Muus den ældre og Peder Muus, kaptajn.

153 Samuel Lobedantz, købmand i Fredericia. 19.3.1698, fol.63.
[Enkemand efter Anne Lautrup, skifte 27.9.1688 lbnr.56]. B: Peder 14, Nikolaj 12, Jacob 10. FM: Claus Dithmer, Henrik Richter, Iver Nielsen Erritsø, farbror Gabriel Lobedantz i Haderslev, mosters mand Nikolaj Lassen i Flensborg.

154 Birgitte Risum i Fredericia. 10.9.1697, fol.137.
E: Jacob Joensen Ross, købmand.
Arvinger angives ikke.

155 Johanne Nielsdatter i Fredericia. 10.8.1698, fol.237.
E: Villum Mortensen Vinkel. B: Cathrine g.m. Isak Jensen Fris i Vejle, Morten 18, Nikolaj 16, Barbara 14, Richard 6.

156 Anneke Rasmusdatter i Fredericia. 8.7.1698, fol.239B.
E: Peder [Jensen] Drejer, konstabel ved artilleriet i Fredericia. B:
7) Anne Marie Pedersdatter 21
8) Johan Pedersen 13.
Første ægteskab med Johan Andersen, skifte 30.9.1684. B:
1) Andreas Johansen Drejer
2) Asmus Johansen
3) Henrik Johansen
4) Anne Cathrine Johansdatter
5) Anne Kirstine Johansdatter
6) Anne Christine Johansdatter.

157 Jacob Pedersen, borgmester og tolder i Fredericia. 11.5.1695, fol.243B.
E: Christine Korte Kam. B: Peder, student i København, Kirsten g.m. Niels Iversen, købmand.

158 Karen Hansdatter i Fredericia. 12.1.1698, fol.259.
E: Bent Jochumsen, væver. A: far og mor på Sjælland, hvis navne ikke kendes.
Desuden nævnes enkemandens søstre Cathrine Jochumsdatter, Bodil Jochumsdatter.

159 Niels Hansen Lund i Fredericia. 13.4.1698, fol.260B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen Jørgensen. Arvinger angives ikke.

160 Jens Christensen, hattemager i Fredericia. 17.5.1698, fol.262B.
E: Elsebeth Dorthe Poulsdatter. LV: Christoffer Krog. A:
1) mor Elisabeth [Lauridsdatter], enke efter Christen Jensen, hattemager, [skifte 20.3.1694 lbnr.110]
2) søster Birgitte Margrethe g.m. Ernst Brandenburg på Clausholm.

161 Anders Juul i Fredericia. 6.9.1698, fol.265B.
Registrering. Arvinger angives ikke.

162 Knud Mathiasen Krabbe, murer i Fredericia. 31.10.1698, fol.266.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Peder Hansen i Taulov Nebel. B: Ingeborg 3. FM: Søren Christensen, snedker.

163 Jens Mikkelsen Tunø, færgemand i Fredericia. 23.7.1698, fol.267B.
E: Maren Rasmusdatter. A:
1) bror Joen Mikkelsen på Tunø
2) bror Jørgen Mikkelsen, bøsseskytte på Halve?, der døde.
Enkens første ægteskab med Mads Rasmussen, færgemand, [skifte 4.5.1692 lbnr.89]. B: Christen, Dorthe, Rasmus, Maren.
Registrering 7.10.1693.

164 Anne Jensdatter i Fredericia. 26.1.1699, fol.281B.
E: Mads Hansen Jerlev. B: Maren 9 mdr.

165 Christian Schmidt, instrumentist og stadsmusikant i Fredericia. 6.1.1699, fol.286B.
E: Elisabeth Jespersdatter. LV: Svend Mortensen, købmand i Fredericia. B:
1) Andreas Schmidt Insterburg i Kurland
2) Christian Schmidt, stadsmusikant i Fredericia
3) Peder Schmidt i Libau i Kurland
4) Immanuel Schmidt i Fredericia
5) Anne Marie Schmidt g.m. Martin Ress, stadsmusikant i Horsens.
[Skifte efter enkens mor i Ringkøbing 1.3.1671 lbnr.61].

166 Mette [Pedersdatter] i Fredericia. 22.12.1699, fol.289.
Enke efter Anders Hansen Nissen, [skifte 22.12.1699 lbnr.12]. B:
1) Hans Nissen, [skifte 6.5.1696 lbnr.127]. E: Mette Poulsdatter og umyndige børn. FM: Poul Christensen Højen.
Anders Hansen Nissens B:
1) Karen Andersdatter g.m. Iver Nielsen Erritsø
2) Kirsten Andersdatter g.m. Peder Nissen
3) Johanne Andersdatter g.m. Villum Winther.

167 Maren Rasmusdatter i Fredericia. 26.1.1700, fol.290B.
E: Hans Hollænder, skomager. B: Hans 3.

168 Mathias Lime, proviantforvalter og hustru Margrethe Beenfeld i Fredericia. 29.8.1701, fol.292.
B:
1) Margrethe Christine Lime
2) Sibylle Lime.
FM: farbrordatters mand Christoffer Joachim Giese i København til Giesegård [i Nordrupøster sogn på Sjælland].
Desuden nævnes afdødes søster [Helvig Lime, død 1698], enke efter Christ Meyer [dvs. Just Johansen Krutmeijer, død 1695] i Malmø.

169 Hans Tordsen i Fredericia. 20.3.1700, fol.336B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Laurids Lydersen. B: Jens 7. FM: Jerlev Lauridsen Ammitsbøl.

170 Kirsten Lauridsdatter i Fredericia. 29.1.1700, fol.338B.
E: Jens Nielsen Fenger (Finger). B: Sidsel 12, Niels 10, Laurids 7, Mads 3.

171 Ingeborg Jensdatter i Fredericia. 11.1.1700, fol.341.
E: Hans Nielsen, væver. B: Cathrine g.m. Morten Hansen.

172 Jørgen Zetner, slagter i Fredericia. 22.1.1700, fol.343.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Ove Pedersen. B:
7) Magdalene Jørgensdatter Zetner 14.
Første ægteskab med [Anne Justsdatter, skifte 31.5.1684 lbnr.13]. B:
1) Marie Jørgensdatter Zetner, enke efter Johan Pedersen Kleber
2) Christoffer Jørgensen Zetner
3) Mathias Jørgensen Zetner
4) Anne Jørgensdatter Zetner g.m. Strange Nielsen i Fredericia
5) Jørgen Jørgensen Zetner
6) Just Jørgensen Zetner.

173 Martha Lisbeth Rudolfsdatter i Fredericia. 24.1.1700, fol.346B.
E: Peder Carlsen, hattemager. B: Claus 1½.
Første ægteskab med [Claus Clausen, hattemager]. B: Mette Malene 4½.

174 Bertel Jørgensen, [dvs. Bertel Iversen Brun], købmand i Fredericia. 14.2.1700, fol.348.
E: Anne Lucie Richter. LV: Henrik Richter. B:
1) Iver Bertelsen 9
2) Marie Elisabeth Bertelsdatter 6
3) Jochum Bertelsen 4.
FM:
1 Lyder Richter
2 Johannes Iversen
3 Mads Iversen.

175 Cathrine Wollenberg i Fredericia. 20.3.1700, fol.356B.
B: Cathrine Margrethe.

176 Frederik Mustertz i Fredericia. 6.12.1700, fol.357.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christoffer Handskemager. B: Josef 18, Gertrud 13.
Arv efter afdødes mor [Anne Mustertz], skifte 23.10.1691 lbnr.90 og efter afdødes bror David Mustertz, der døde 1687 i Ostindien.

177 Johan Henrik Sølholt, skomager i Fredericia. 8.12.1700, fol.359B.
E: Kirsten Cathrine. LV: Christoffer Krøyer, skomager. B: Elisabeth 13, Marichen 4, Joachim 2.

178 Oluf Knudsen, købmand i Fredericia. 9.12.1700, fol.362B.
E: Maren Jensdatter. LV: Ove Pedersen. A:
1) søster Kirsten Knudsdatter g.m. Jens Nielsen.

179 Anne Jørgensdatter i Fredericia. 15.12.1700, fol.367.
E: Didrik Clausen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jørgensen i København.
Af andet ægteskab B:
2) Cathrine Hansdatter g.m. Peder Hansen, handskemager
3) Anne Hansdatter g.m. Johan Andreasen, rokkedrejer.

180 Karen Olufsdatter i Fredericia. 27.7.1701, fol.370.
E: Knud Rasmussen, gartner. B:
1) Oluf Knudsen Møller 12
2) Karen Knudsdatter 9
3) Anne Cathrine Knudsdatter 6
4) Rasmus Knudsen Møller 3
5) Marie Elisabeth Knudsdatter 1½.

181 Margrethe Borchertsdatter i Fredericia. 25.7.1701, fol.373.
E: Laurids Mikkelsen. B: Mikkel 17, Jacob 4, Johanne 1¼.

182 Hans Lassen i Fredericia. 27.7.1701, fol.374.
E: Mette Pedersdatter. LV: Anders Carstensen. B: Sidsel.

183 Cathrine Knudsdatter i Fredericia. 9.8.1701, fol.375B.
E: Christoffer Kryger, kræmmer. B: Malene.
Første ægteskab med [Henrik Dehn, skifte 11.1.1696 lbnr.140]. B: Maria Malene Dehn 11, Henrik Dehn 9. FM: morbror Ludvig Knudsen.

184 Anders Rasmussen, bager i Fredericia. 11.8.1701, fol.378B.
E: Cathrine Olufsdatter. B: Kirsten 11, Marie 10, Cathrine 6, Oluf 4, Christen 2.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 10.4.1685 lbnr.29]. B: Rasmus i Varde.

185 Niels Jensen i Fredericia. 30.9.1701, fol.380.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Claus Snedker.
Afdøde var født i Nyberg? i Wamane?.
Arvinger kendes ikke.

186 Mette Lauridsdatter i Fredericia. 19.12.1701, fol.381B.
E: Jørgen Carstensen. B: Hans 2.
Første ægteskab med [Hans Tordsen, skifte 20.3.1700 lbnr.169]. B: Jens Hansen Tordsen 9.

187 Anne Cathrine [Junghans] i Fredericia. 8.4.1702, fol.383, protokol 4, fol.77B.
Enke efter Jens Chronius, borgmester, skifte 26.9.1694 lbnr.135]. B: Jørgen. FM: Niels Pagh, Hans Bondesen, Hans Jacobsen.

188 Sidsel Mortensdatter i Fredericia. 13.2.1702, fol.390B.
E: Peder Nielsen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Hermansen i København
2) Margrethe Hermansdatter
3) Abraham Hermansen 19.

189 Johannes Hachen (Haack) i Fredericia. 18.5.1702, fol.392B, protokol 4, fol.78B.
A:
1) far Johan Hachen, kaptajn
2) søster Anne Margrethe Hachen, død, var g.m. Bastian Kirkemann, løjtnant. 1B: Frederikke Gustava
3) Vilhelmine Hachen g.m. Johannes Amama, militærperson i Oldenburg
4) Dorthe [Adelheit] Hachen g.m. Thomas Laurentius, doktor i Århus
5) Kasimir Hachen
6) Marie Lucie Hachen.
FM: Jochum Richter, rådmand, Hans Markussen.
Påskrift 30.9.1706.
(Sml. lbnr.117).

190 Hans Mortensen, bøssemager i Fredericia. 31.5.1702, fol.394.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Andersen, klejnsmed. B: Morten, degn i Taulov, Hans 12, Birgitte 6. FM: Peder Hansen, tømrer.

191 Jacob Ross, borgmester i Fredericia. 2.11.1702, fol.396.
E: Anne.
Arvinger angives ikke.

192 Jacob Lobedantz i Fredericia. 22.11.1702, fol.436B.
A:
1) bror Peder Lobedantz
2) bror Nikolaj Lobedantz.
FM: Henrik Richter.
Afdøde var søn af Samuel Lobedantz, skifte 19.3.1698 lbnr.153.

193 Vendel Nielsdatter i Fredericia. 1.2.1702, fol.439B.
E: Claus Dithmer. B:
1) Margrethe g.m. Pedersen, oberstløjtnant, nu i Italien
2) Elisabeth g.m. Barner, kaptajn i København
3) Niels Knudsen Bjørn, rejst til Ostindien 1682
4) Mathias Knudsen Bjørn, løjtnant i Norge
Desuden nævnes enkemandens stedsøn Daniel Hermansen Stensvig.

194 Christoffer Christoffersen, handskemager i Fredericia. 14.5.1703, fol.451B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Thomas Jessen. B: Peder 15. FM: Peder Christensen.

195 Peder Jensen Drejer i Fredericia. 23.10.1703, fol.453B.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Claus Dithmer, rådmand.
Første ægteskab med Anneke Rasmusdatter, skifte 8.7.1698 lbnr.156. B:
1) Anne Marie Pedersdatter
2) Johan Pedersen.
Anneke Rasmusdatters første ægteskab med [Johan Andersen, skifte 30.9.1684]. B:
1) Andreas Johansen
2) Asmus Johansen
3) Henrik Johansen
4) Anne Cathrine Johansdatter
5) Anne Kirstine Johansdatter
6) Anne Christine Johansdatter.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.4
1702-1724
B 72 - 161


196 Daniel Kellinghusen, by- og rådstueskriver i Fredericia. 29.3.1704, fol.1.
E: Mette [Rasmusdatter]. B: Hans Mikkel 11, Jens 9, Niels 7. FM: Peder Eriksen, guldsmed.
Enkens første ægteskab med Mikkel Rasmussen [Samsø, skifte 28.5.1692 lbnr.93]. B: Anne Skolastika, Rasmus 19, Marie.

197 Anne Lucie Richter i Fredericia. 9.4.1704, fol.8.
E: Laurids Nielsen Falkenberg, købmand. B:
4) Bertel Lauridsen 3 uger.
Første ægteskab med Bertel Jørgensen (Bertel Iversen Bruun), [skifte 14.2.1700 lbnr.174]. B:
1) Iver Bertelsen 12
2) Marie Elisabeth Bertelsdatter 9
3) Jochum Bertelsen 7.
FM:
1 Lyder Richter
2 Johannes Iversen
3 Mads Iversen.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth Edvardsdatter, enke efter Jochum Richter, rådmand.

198 Jens Rasmussen i Fredericia. 28.4.1704, fol.20B.
E: Maren Madsdatter. LV: Poul Christensen, Niels Knudsen Pagh, der ægter enken. B: Karen 1½.

199 Gertrud Pedersdatter i Fredericia. 9.7.1704, fol.22B.
E: Rasmus Brandt. B: Peder 13, Elisabeth Cathrine 9, Knud 4.

200 Jens Jørgensen i Fredericia. 17.7.1704, fol.24B.
A:
1) søster Anne Jørgensdatter i Flensborg
2) søster Mette Jørgensdatter i Gramrode i Bjerre herred
3) søster Maren Jørgensdatter
4) bror Jørgen Jørgensen
5) bror Jens Jørgensen.
Afdøde var født i Ravnholt i Bjerre herred.
Til stede var afdødes søskendebarn Svend Jensen.

201 Søren Andersen i Fredericia. 4.8.1704, fol.25B.
E: Anne Sørensdatter. B: Anders 15, Palle 11, Karen 7.

202 Mette Mortensdatter i Fredericia. 27.8.1704, fol.27.
E: Daniel Lorents, gartner. B: Agnethe 10.

203 Ellen Nielsdatter i Fredericia. 17.9.1704, fol.29.
E: Jens Thomsen, handskemager. B: Thomas 12. FM: mosters mand Hans Nielsen, væver.
Første ægteskab med [Claus Heintze, skifte 27.9.1689 lbnr.59]. B: Nikolaj 19. FM: Mads Sørensen.

204 Anne Nielsdatter i Fredericia. 4.10.1704, fol.31.
E: Hans Nielsen, væver. A:
1) søster [Ellen Nielsdatter, skifte 17.9.1704 lbnr.203]. 2B:
a Nikolaj Clausen 19. FM: Mads Sørensen
b Thomas Jensen 12. FM: far Jens Thomsen, handskemager.

205 Jens Thuesen i Fredericia. 25.10.1704, fol.34B.
E: Johanne Poulsdatter. B: Poul, Hans , Karen.

206 Christoffer Læsø i Fredericia. 13.12.1704, fol.36.
E: Maren Nielsdatter Ejstrup. LV: Peder [Nielsen] Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud. A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Søren Pedersen Stærk i Onsted i Hvilsted sogn.
2) søster, død. 1B:
a Anne Cathrine Mouridsdatter i København.
3) halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Hans Eriksen, skomager
4) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Ove Pedersen
5) halvsøster Sidsel Sørensdatter i Vedslet.

207 Johan Banner. tolder i Fredericia. 6.4.1705, fol.40.
E: Margrethe Helene Ermandinger. LV: Hans Lund, postmester og kontrollør i Kolding. B: Sidsel 9, Søren 4. FM: morbror Carl Henningsen Ermandinger, præst i Kragelund og Funder.

208 Jens Jensen, klejnsmed i Fredericia. 29.8.1705, fol.44.
E: Ellen Andersdatter. B: Anders 8, Jens 6. FM: Peder Christensen.

209 Jørgen Gregersen, prokurator i Fredericia. 10.10.1705, fol.45.
E: Birgitte Pedersdatter Kure. B: Helvig 4.

210 Gertrud Sørensdatter i Fredericia. 3.12.1705, fol.48B.
E: Oluf Jensen.
Første ægteskab med Niels Basse. B:
1) Niels Nielsen Basse 28 i Holland
2) Karen Nielsdatter, tjener kammerherre Gabel på Fyn.
3) Dorthe Nielsdatter på Fyn
4) Maren Nielsdatter på Fyn.
FM: morbror Thomas Sørensen Væbner, præst på Avernakø.

211 Johan Christoffer Hafner, korporal i Fredericia. 30.1.1706, fol.53.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Hansen, drejer, der ægter enken. B: Cathrine Elisabeth 9, Jochum Frederik 7.
Afdøde døde i Italien.

212 Jens Pedersen Lyng i Fredericia. 30.1.1706, fol.54B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Mathias Lorents Brems. B: Niels 7. FM: Mads Ibsen, færgemand.
Afdøde druknede ved Grenå og er der begravet.

213 Johan Jørgen Gutfleisch, sergent i Fredericia. 1.2.1706, fol.55B.
E: Cecilie Dorthe Arentsdatter. LV: Casper Brandt, der ægter enken. B: Ferdinand Christian 10, Thomas Christoffer 7.
Afdøde døde i Italien, hvor han blev ihjelskudt.

214 Oluf Sørensen Samsø, skipper i Fredericia. 27.2.1706, fol.56.
E: Gertrud Knudsdatter. LV: Laurids Lydersen. B:
1) Bodil Olufsdatter g.m. Peder Olufsen, bødker
2) Mette Olufsdatter 19
3) Søren Olufsen 15.
FM: Jens Madsen Pagh.
Afdøde var født på Endelave.
Desuden nævnes enkens brødre Niels Knudsen, Jørgen Knudsen begge i Stovstrup.

215 Knud Rasmussen i Fredericia. 20.3.1706, fol.59.
E: Marie Sofie Christensdatter. LV: Peder Eriksen, guldsmed. B: Karen 8 uger.
Første ægteskab med Karen Olufsdatter, skifte 27.7.1701 lbnr.180. B: Oluf 16, Karen 14, Anne Cathrine 11, Rasmus 8. FM: Anders Lauridsen Erritsø, Hans Henriksen, feldbereder.

216 Ditlev Dose i Fredericia. 20.3.1706, fol.66, 237.
E: Dorthe Henriksdatter. LV: Conrad Meinert, skomager. B: Margrethe Elisabeth 11 uger.
Arv til enkens steddatter Malene Christoffersdatter Kreng (Kryger). Hendes forældre var Christoffer Kreng (Kryger) og Cathrine Knudsdatter, [skifte 9.8.1701 lbnr.183]. Malene har også arv efter en bror Christoffer Johan Kreng (Kryger).
Arv efter Henrik Dehn, [skifte 11.1.1696 lbnr.140] til hans 2B: Henrik, Malene.

217 Jens Hansen Rask Møller i Fredericia. 24.3.1706, fol.68B.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Ibsen, Niels Iversen, der ægter enken. B: Hans 14, Mette 9, Peder 8.

218 Bent Aaring i Fredericia. 27.3.1706, fol.71.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Henriksen, feldbereder. B:
1) Amalie Lucie Bentsdatter g.m. Daniel Lorents, gartner
2) Sofie Julie Bentsdatter 22
3) Anders Bentsen Aaring 14.
FM: Søren Jensen, skrædder.

219 Cathrine Marie [Helsenberg] i Fredericia. 2.6.1706, fol.73B.
Enke efter Halvorsen. B:
1) Johan Jørgen Halvorsen 23
2) Johan Frederik Halvorsen 19
3) Mette Margrethe Halvorsen 17
4) Malene Margrethe Halvorsen 14
5) Anne Margrethe Halvorsen 12.
FM: morbror Frederik Helsenberg, borgmester i Fredericia.

220 Dines Johansen Kuhlman i Fredericia. 28.6.1706, fol.75.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Andersen, klejnsmed. B: Niels 14, Johan 12, Anne Margrethe 9, Silke 7. FM: farbror Henrik Kuhlman.
Første ægteskab med [Margrethe Ibsdatter], skifte 12.5.1691 lbnr.79. B: Jeppe 16. FM: morbror Mads Ibsen.

221 Morten Hansen Lyng i Fredericia. 2.10.1706, fol.80.
E: Cathrine Hansdatter. LV: far Hans Nielsen, væver. B: Ingeborg 7, Maren 4, Hans 6 mdr. FM: Poul Jensen Thuesen.

222 Jørgen Kinkler, skomager i Fredericia. 6.10.1706, fol.82B.
E: Marie Christensdatter. LV: Conrad Meinert. B: Hans, Henrik 19, Christen 15, Jacob 12, Anne Margrethe 7.

223 Knud Knudsen, slagter i Fredericia. 24.1.1707, fol.83B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Immanuel Schmidt. B: Bodil 17, Hans Peder 10, Anne Cathrine 10, Knud 6, Anne Lucie 6, Adam 3. FM: farbror Ludvig Knudsen.

224 Mads Nielsen Pagh i Fredericia. 26.2.1707, fol.85.
E: Sofie Madsdatter. LV: Jens Pagh. B: Niels, Jordan, Maren g.m. Andreas, soldat i Glückstadt, Inger 21.

225 Josef Moses, jøde i Fredericia. 28.2.1707, fol.86.
E: Dorthe.
Af første ægteskab B: Henrik 30, Moses 20, Hartvig 16, Nathan 14, Rose Josefsdatter 12, Zippora Josefsdatter 6, Abraham 3.

226 Niels Timsen i Fredericia. 26.3.1707, fol.87.
E: Mette Knudsdatter. LV: Niels Pagh. B: Anne 13, Christen 10, Maren 7, Knud 4, Barbara 14 uger. FM: Nikolaj Dehn, som beslægtet.

227 Poul Olufsen i Fredericia. 2.5.1707, fol.88.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Sørensen, skrædder. B: Maren 30, Poul 27, Else 21, Oluf 17.

228 Karen Madsdatter i Fredericia. 20.6.1707, fol.90.
E: Christen Pedersen. A:
1) bror Oluf Madsen Dyrhoff, degn i Sværdborg på Sjælland
2) søster Anne Cathrine Madsdatter i Allerslev på Sjælland
3) søster Dorthe Madsdatter g.m. Visti Pedersen i Gamborg Mølle på Fyn
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Erritsø Mølle.
[Afdøde var datter af Mads Olufsen, præst i Viskinge og Avnsø].

229 Abraham Nathan, jøde i Fredericia. 1.7.1707, fol.90.
E: Hanne Jacobsdatter. LV: far Jacob Arent, jøde i Hamborg ved søn Abraham. B: Nathan 1. FM: farbror Levin Nathansen, fabrikant.

230 Dorthe Andersdatter i Fredericia. 28.7.1707, fol.92, 110B.
E: Laurids Rasmussen, slagter.
Første ægteskab med [Jørgen Zetner, slagter, skifte 22.1.1700 lbnr.172]. B: Magdalene 20. FM: halvbror Jørgen Zetner, slagter.

231 Mads Pedersen, færgemand i Fredericia. 28.7.1707, fol.95B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jacobsen. B: Dorthe 13, Barbara 11, Inger 9, Jens 7, Karen 4.
Første ægteskab med [Barbara Nielsdatter, skifte 16.7.1686 lbnr.33].
B: Claus, Niels, Maren g.m. Niels Koch i Fredericia, Hans.

232 Maren Pedersdatter Trebrød i Fredericia. 6.8.1707, fol.97.
E: Thomas Jessen. B: Peder 9, Gye Marie 2.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter], skifte 20.11.1696 lbnr.129. B: Jens, student, Erik, bager i Fredericia.

233 Anneke Adsersdatter i Fredericia. 20.9.1707, fol.99B.
E: Christoffer Andersen Faxe, sergent. A:
1) bror Boye Adsersen i Skødstrup i Ål sogn i Vester Horne herred ved søn Søren
2) bror Mads Adsersen i Grærup i Ål sogn
3) søster Kirsten Adsersdatter g.m. Jens Hansen i Skødstrup
4) søster Maren Adsersdatter, død, var g.m. Christen Bertelsen. 2B:
a Søren Christensen i Skødstrup
b Kirsten Christensdatter i Oksbøl
5) søster Anne Adsersdatter, født i Skødstrup, død, var g.m. Mads Brink i Børsmose. 3B:
a Kirsten Madsdatter g.m. Claus Christensen i Ål sogn
b Karen Madsdatter
c Esther Madsdatter.

234 Bastian Kirkemann, kaptajn i Fredericia. 21.1.1708, fol.102B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Johansdatter Hachen (Haack)]. B: Frederikke Gustava Kirkemann. FM: Johannes Iversen, købmand, farbror Hans Casper Kirkemann, regimentskvartermester.
Arv efter barnets morbror Johan Hachen, skifte 18.5.1702 lbnr.189.

235 Mads Sørensen i Fredericia. 7.3.1708, fol.106B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Madsen Pagh. B: Karen 15, Ingeborg 13, Søren 12. FM: farbrødre Thomas Sørensen, Niels Sørensen, skrædder.

236 Mette Jensdatter i Fredericia. 28.3.1708, fol.110.
E: Jens [Jensen] Kejser. B:
1) Birgitte Jensdatter 25
2) Anne Jensdatter 23.

237 Gye Hansdatter [Bruun] i Fredericia. 9.5.1708, fol.111.
Enke efter Iver Hansen [Tiufkær], købmand, [skifte 20.9.1688 lbnr.55]. B:
1) Anders Iversen Brun, præst i Herslev og Viuf
2) Mads Iversen Brun, købmand i Fredericia
3) Johannes Iversen Brun, købmand i Fredericia
4) Hans Iversen Brun, [skifte 14.3.1686 lbnr.40]. 1B:
a Gye Hansdatter g.m. Peder Rosenberg, rektor i Fredericia
5) Bertel Iversen Brun, købmand i Fredericia, [skifte 14.2.1700 lbnr.174]. 3B:
a Iver Bertelsen Bruun
b Marie Elisabeth Bertelsdatter
c Jochum Bertelsen Bruun.
FM: morbror Lyder Richter, købmand i Fredericia
6) Maren Iversdatter Brun, enke efter Jens Sørensen Lund i Kolding, [skifte efter dem begge Kolding 17.1.1701 lbnr.333].
Første ægteskab med Iver Scheel, rådmand i Kolding. 2B:
a Jacob Iversen Scheel, købmand i Kolding
b Kirsten Iversdatter g.m. Laurids Nielsen Falkenberg, købmand i Fredericia.

238 Maren Lauridsdatter i Fredericia. 25.8.1708, fol.127B.
E: Morten Andersen. B:
3) Anders Mortensen 27.
Første ægteskab med Christen Pedersen, soldat. B:
1) Laurids Christensen 45, rytter i de allieredes tjeneste
2) Kirsten Christensdatter 40.

239 Kirsten Jensdatter i Fredericia. 29.8.1708, fol.128B.
E: Mikkel Christensen Schmidt, sergent. B: Christian 25, korporal, Malene 17, Birgitte Cathrine 13.

240 Niels Madsen i Fredericia. 8.9.1708, fol.130.
E: Anne Nielsdatter. LV: Svend Mortensen, købmand. B: Mette 8, Niels 4, Maren 18 uger.
Første ægteskab med Mette Sørensdatter. B: Mads 21, Bodil 18, Karen 17, Søren 14. FM: morbror Laurids Sørensen i Fredericia.

241 Peder Andersen i Fredericia. 24.10.1708, fol.134B.
E: Cathrine Dithmer. LV: Claus Dithmer, rådmand. B: Claus 13, Peder 12, Maren 10, Christine 6, Henrik 2.
Første ægteskab med [Maren Thomasdatter, skifte 2.6.1694 lbnr.113]. B: Anders 26, Thomas.

242 Anders Johansen, drejer i Fredericia. 30.11.1708, fol.137.
B: Johan 14, Anne 10. FM: farbror Asmus Johansen i Bogense på Fyn.

243 Peder Henriksen Møller i Fredericia. 10.12.1708, fol.138B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Peder Hansen, tømrer i Fredericia. B:
2) Henrik Pedersen i Ejby Mølle ved Odense på Fyn
3) Hans Pedersen.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. en musketer i København.

244 Peder Nielsen, glarmester i Fredericia. 19.1.1709, fol.140.
E: Silke Barms. LV: Casper Brandt. B: Margrethe 12, Barbara 7, Anne Cathrine 5, Cecilie 2. FM: Christen Pedersen.

245 Ursula Helene i Fredericia. 16.2.1709, fol.141B.
Enke efter Gerhardt Lohmann, [skifte 4.12.1686 lbnr.41]. Arvinger kendes ikke.
Registrering 1.6.1702.

246 Bodil Sørensdatter Samsø i Fredericia. 16.2.1709, fol.147B, 270B.
Enke efter Jørgen Jensen Billedhugger, tidligere i København. B:
1) Søren Jørgensen Billedhugger 19
2) Jens Jørgensen Billedhugger 16 den 23.5.1709
3) Mikkel Jørgensen Billedhugger 4
4) Hans Jørgensen Billedhugger 3
5) Anne Jørgensdatter Billedhugger 2.
FM:
1) Niels Madsen Pagh den ældre, købmand
2) Anders Iversen Brun, præst i Herslev og Viuf
3) Mads Iversen Brun, købmand i Fredericia
4) Johannes Iversen Brun, købmand i Fredericia
5) Laurids Lydersen, købmand i Fredericia.
Afdøde har siddet i uskiftet bo.

247 Jens Christensen, købmand i Fredericia. 11.4.1709, fol.169B.
E: Anneke Mortensdatter. B:
1) Jacob Jensen, præst i Skibet
2) Morten Jensen 30
3) Frederik Jensen 25
4) Christian Jensen 22
5) Jens Jensen 20
6) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Johannes Iversen [Bruun], købmand i Fredericia
7) Karen Jensdatter 21
8) Elisabeth Jensdatter 21.

248 Cathrine Nielsdatter i Fredericia. 17.5.1709, fol.171.
Arvinger kendes ikke.

249 Christine Hjort i Fredericia. 6.7.1709, fol.172B.
E: Jacob Gregersen Lundbæk, tysk skoleholder. B: Dorthe 16, Ulrik Christian 12.

250 Rasmus Baltsersen, glarmester i Fredericia. 27.7.1709, fol.173B.
E: Else Cathrine Pedersdatter. LV: Jacob Gregersen, tysk skoleholder. A:
1) bror Johan Baltsersen, glarmester
2) søster Elisabeth Baltsersdatter 21 i Flensborg.

251 Jacob Thomsen, kobbersmed i Fredericia. 28.9.1709, fol.174B, 222B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Nielsen Fenger (Finger).
Første ægteskab med [Karen Madsdatter], skifte 20.2.1688 lbnr.52. B: Else 38. FM: Mads Andersen Fenger (Finger), Crone Sørensen.
Andet ægteskab med [Malene Nielsdatter, skifte 1.8.1696 lbnr.142]. B: Thomas 20 i Norge, Svend 18. FM: Peder Christensen, skomager.

252 Hans Jensen Buhl i Fredericia. 16.11.1709, fol.176B.
E: Karen Jensdatter. LV: Didrik Clausen, kandestøber. B:
1) Jens Hansen Buhl 30
2) Poul Hansen Buhl 28
3) Jens Hansen Buhl 15
4) Maren Hansdatter Buhl 23
5) Inger Hansdatter Buhl 19
6) Anne Hansdatter Buhl, død 17.4.1709, var g.m. Oluf Nielsen Staverby. 2B: Jacob 6, Hans 4. FM: fasters mand Mads Hansen Jerlev.

253 Jens Madsen Pagh i Fredericia. 19.12.1709, fol.178.
E: Elsebeth Poulsdatter. LV: Jens Nielsen Fenger (Finger). B:
1) Mads Jensen Pagh 14
2) Barbara Jensdatter Pagh 10
3) Knud Jensen Pagh 5
4) Anne Jensdatter Pagh 2.
FM:
1 farbror Niels Madsen Pagh
2 farbror Johannes Madsen Pagh.
Enkens første ægteskab med Terkild Mikkelsen, [skifte 1.6.1692 lbnr.94]. B:
1 Poul Terkildsen
2 Cathrine Terkildsatter
3 Terkild Terkilsen.

254 Steffen Nielsen, snedker i Fredericia. 24.2.1710, fol.180.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Hansen, tømrer. B:
5) Maren Steffensdatter 23
6) Dorthe Steffensdatter 19.
FM: farbror Peder Nielsen, snedker, fars svoger Jørgen Nielsen, skifertækker.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 5.11.1685. B:
1) Karen Steffensdatter g.m. Jørgen Jørgensen Zetner, slagter i Horsens
2) Ingeborg Steffensdatter g.m. Andreas Piper i Fredericia
3) Anne Steffensdatter g.m. Mads Hansen Brun i Kolding
4) Kirsten Steffensdatter 26 i Påby præstegård [i Harte sogn].

255 Mourids Mikkelsen, prokurator i Fredericia. 12.3.1710, fol.182.
E: Susanne Jeremiasdatter. LV: Mikkel Thomsen.
Arvinger angives ikke.

256 Anne Nielsdatter i Fredericia. 12.5.1710, fol.183.
E: Laurids Hansen Kraft. B: Hans Nikolaj 7, Frederik 2.

257 Anders Nielsen Kirkeby og hustru Anne Christensdatter Nørager i Fredericia. 31.5.1710, fol.184, 202B.
B: Anne 20, Birgitte 13, Mette Cecilie 7. FM: Niels Christensen Rand.
Hans første ægteskab med Anne Madsdatter, [skifte 7.11.1689 lbnr.63]. B: Niels 31, Mads 28,, vanvittig. FM: Poul Sørensen, slagter.
Desuden nævnes enkens far Christen Jensen Nørager i Holstebro.

258 Jens Madsen Lysholt i Fredericia. 23.6.1710, fol.191B.
E: Maren Mortensdatter Lindvig. LV: Laurids Sørensen Fischer i Fredericia. B: Mads 8. FM: Hans Sørensen, slagter.

259 Morten Andersen Skaaning i Fredericia. 30.6.1710, fol.192B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Madsen Pagh den ældre.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 25.8.1708 lbnr.238]. B: Anders 28.

260 Ingeborg Thomasdatter Klit i Fredericia. 12.7.1710, fol.194.
E: Mikkel Thomsen. B: Cecilie Marie 14, Thomas 12, Hans 10, Christian 4, Jens Frederik 2.

261 Jonas Conrad i Fredericia. 17.7.1710, fol.195B.
E: Anne Hansdatter. LV: Mathias Brems. B: Anne Dorthe g.m. Henrik Hansen i Balle i Bredsten sogn, Thyge 22, i flåden, Jochum 19, Henrik 16, Christian 11. FM: Christen Mau, Frands Skipper i Fredericia.

262 Hans Jørgensen Billedhugger og søster Anne Jørgensdatter Billedhugger i Fredericia. 26.7.1710, fol.197B.
A:
1) Søren Jørgensen Billedhugger
2) Jens Jørgensen Billedhugger.
FM: Johannes Iversen [Bruun], købmand i Fredericia, Laurids Lydersen, købmand sst, Mads Iversen Brun, købmand sst.
Afdødes forældre var Jørgen Jensen Billedhugger, købmand i Fredericia og hustru Bodil Sørensdatter, skifte 16.2.1709 lbnr.246.

263 Ellen Jepsdatter i Fredericia. 13.9.1710, fol.200, 203B.
Enke efter Jens Juul, rådmand, skifte 22.5.1690 lbnr.69. B:
1) Peder Juul på Samsø
2) Hans Juul i Fredericia, vanvittig. FM: farbror Palle Juul
3) Kirsten Juul, enke efter Frederik Enemærke.

264 Thor Hansen, skomager i Fredericia. 8.9.1710, fol.206B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Johan Nielsen, hattemager. B:
1) Magdalene Thorsdatter 30
2) Elsebeth Thorsdatter g.m. Claus Jessen i Horsens
3) Kirsten Thorsdatter 28 i København.
FM: Lorents Beyer i Fredericia.

265 Frederik Hülsenberg (Helsenberg), borgmester i Fredericia. 22.9.1710, fol.207.
E: Silke Herbst. LV: Claus Dithmer, rådmand. A:
1) søster Cathrine Marie [Hülsenberg], skifte 2.6.1706 lbnr.219. Enke efter Halvorsen. B:
a Johan Jørgen Halvorsen 27, barber i København
b Johan Frederik Halvorsen 23
c Mette Margrethe Halvorsen 21
d Magdalene Margrethe Halvorsen 19
e Anne Margrethe Halvorsen 16.
FM: Jesper Andersen, købmand i Fredericia.

266 Ingeborg Eriksdatter i Fredericia. 22.10.1710, fol.210.
E: Mathias Lorentsen Brems. B:
4) Anne Mathiasdatter 21.
Første ægteskab med Niels Nielsen Brems, [skifte 25.1.1691 lbnr.72]. B:
1) Birgitte Nielsdatter g.m. Nikolaj Foss, bager i Fredericia
2) Elisabeth Nielsdatter g.m. Mads Ibsen, færgemand i Fredericia
3) Maren Nielsdatter g.m. Jens Jensen Herslev, bager i Ålborg.

267 Palle Hansen Juul i Fredericia. 25.10.1710, fol.213.
E: Else Bondesdatter. LV: Poul Sørensen, slagter. B:
1) Hans Pallesen Juul, musketer
2) Bonde Pallesen Juul 19
3) Anne Pallesdatter Juul g.m. Conrad Kølner
4) Maren Pallesdatter Juul g.m. Peder Christoffer Thiel, hattemager i Fredericia
5) Elisabeth Pallesdatter Juul g.m. Iver Jensen, kyrasser
6) Anne Marie Pallesdatter Juul 29
7) Elsebeth Pallesdatter Juul 20.
FM: Johannes Pagh.

268 Maren Nielsdatter i Fredericia. 6.12.1710, fol.215.
E: Jørgen Hansen Fynbo. B: Peder 5.

269 Mette Nielsdatter i Fredericia. 19.12.1710, fol.215B.
E: Svend Rasmussen, skomager. B: Gye Svendsdatter 10 uger.

270 Dorthe Pedersdatter i Fredericia. 17.1.1711, fol.216B.
E: Jordan Madsen Pagh. B: Mette 4 mdr.

271 Maren Jensdatter i Fredericia. 24.1.1711, fol.218.
E: [Svend Jensen]. B: Jens 11. FM: Niels Knudsen Pagh.
Første ægteskab med [Anders Ladefoged, skifte 27.3.1695 lbnr.138]. B: Anders, Peder, Bodil 20.

272 Sofie [Mikkelsdatter] i Fredericia. 9.2.1711, fol.218.
Enke efter Peder Vissing, byfoged, [skifte 5.3.1692 lbnr.88]. B: Margrethe 30 på Tirsbæk, Maren 26 i København. FM: Crone Sørensen, hattemager.

273 Anne Sørensdatter i Fredericia. 25.2.1711, fol.222B.
A: Niels Christensen i Trelde hvis mor var afdødes søskendebarn.
Afdøde var født i Hads herred.

274 Marie Pedersdatter i Fredericia. 27.2.1711, fol.223B.
E: Laurids Christensen Skipper. B: Mette 5, Karen 1. FM: Christen Mou.
Første ægteskab med Jens Pedersen Lyng, [skifte 30.1.1706 lbnr.212]. B: Niels 11.

275 Frederik Mortensen, klejnsmed i Fredericia. 9.3.1711, fol.224.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jesper Andersen, købmand. B: Morten 21 i Pjedsted, Kirsten 20, Oluf 16. FM: Henrik Kuhlman.

276 Maren Hansdatter uden for Fredericia i huset Fuglsang. 28.3.1711, fol.224B.
E: Peder Pedersen. B: Kirsten 9, Lene 9.

277 Bevilling at være egen værge. 21.5.1711, fol.226.
Bevilling af 27.4.1709 at være egen værge for Elisabeth Amalie Wilchen, ugift i Fredericia under kurator Christian Liebman Legel, kommandant for Fredericia.

278 Karen Jensdatter i Fredericia. 6.6.1711, fol.226.
Enke efter Hans Jensen Buhl i Fredericia. [skifte 16.11.1709 lbnr.252]. B:
1) Jens Hansen Buhl 32
2) Poul Hansen Buhl 30
3) Jens Hansen Buhl 17
4) Maren Hansdatter Buhl 25
5) Inger Hansdatter Buhl 21. FM: søskendebarn Jens Jensen i Kongsted Torp
6) Anne Hansdatter Buhl, død, var g.m. Oluf Nielsen Staverby. 2B: Jacob 8, Hans 6. FM: fasters mand Mads Hansen Jerlev.

279 Sofie Madsdatter i Fredericia. 13.6.1711, fol.228.
Enke efter Mads Nielsen Pagh, skifte 26.2.1707 lbnr.224. B: Niels, Jordan, Maren g.m. Andreas Bentsen i Fredericia, Inger 25.

280 Testamente i Fredericia. 16.7.1711, fol.228.
Testamente af 26.6.1711 for Frands Kras og hustru Maren Christensdatter.
Hendes første ægteskab med Mathias Pedersen, skifte 4.11.1689 lbnr.60. B: Christian, Mathias, Peder.

281 Anne Cathrine von Hampstengel i Fredericia. 14.11.1711, fol.228B.
E: Peder Magnus, stadskirurg. A:
1) bror Johan Christoffer von Hampstengel i Oldenburg
2) bror Hans Jørgen von Hampstengel i Ottendorf i Saxen Lauenborg
3) bror Thomas von Hampstengel, sekretær i Buxtehude
4) bror Hans Henrik von Hampstengel, forvalter på Agatenborg, død.
Første ægteskab med Peder Eller, skifte 27.2.1692. B: Agnethe.

282 Søren Sørensen Dehn, skomager i Fredericia. 30.1.1712, fol.231.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Ludvig Knudsen. B: Christen 14, Anne Cathrine 10. FM: Peder Eriksen, guldsmed.
Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, [skifte 5.12.1696 lbnr.144]. B: Christian 15.

283 Peder Christensen, skomager i Fredericia. 30.1.1712, fol.233.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Christensen, skrædder. B:
1) Niels Pedersen 26, udenlands
2) Birgitte Pedersdatter g.m. Johan Peder Drejer, underkonstabel
3) Mette Pedersdatter 21
4) Kirsten Pedersdatter 15
5) Magdalene Pedersdatter 13.
FM: Niels Jensen Gade.

284 Bodil Hansdatter i Fredericia. 6.4.1712, fol.233B.
E: Adrian Schultz.
Af første ægteskab B: Hans Hansen, musketer.

285 Anne Andersdatter i Fredericia. 4.6.1712, fol.235.
E: Søren Sørensen Vesterhav. B: Else 28, i København, Ingeborg 15.

286 Kirsten Lauridsdatter i Fredericia. 4.6.1712, fol.236.
E: Laurids Jørgensen Gammel. B: Karen 22.

287 Mette Poulsdatter i Fredericia. 12.9.1712, fol.237.
Enke efter Thor Hansen, skomager, [skifte 8.9.1710 lbnr.264]. B:
1) Magdalene Thorsdatter 32
2) Elsebeth Thorsdatter g.m. Claus Jensen i Horsens
3) Kirsten Thorsdatter 30 i København.
FM: Lorents Beyer i Fredericia.

288 Jacob Gregersen Lundbæk, tysk skoleholder i Fredericia. 22.10.1712, fol.238B.
E: Else Andersdatter. LV: Rasmus Ibsen.
Første ægteskab med Christine Hjort, skifte 6.7.1709 lbnr.249. B: Dorthe 19, Ulrik Christian 15. FM: Clemen Eriksen.

289 Maren Nielsdatter i Fredericia. 26.11.1712, fol.239B.
E: Anders Hansen Fynbo. A:
1) halvsøster Maren Knudsdatter g.m. Frederik Nielsen Toft i Trelde, degn i Vejlby sogn.

290 Claus Madsen, ugift i Fredericia. 23.12.1712, fol.239B.
A:
1) bror Niels Madsen på Strib
2) bror Hans Madsen
3) søster Maren Madsdatter g.m. Niels Thorsen Koch
4) halvsøster Dorthe Madsdatter 18
5) halvsøster Barbara Madsdatter 16
6) halvsøster Inger Madsdatter 14
7) halvbror Jens Madsen 13
8) halvsøster Maren Madsdatter 9.
FM: Henrik Kuhlman.
Afdøde døde på orlogsflåden 14.9.1711.
(Sml. lbnr.231).

291 Johanne Justsdatter i Fredericia. 16.4.1712, fol.240B.
E: Niels Olufsen Kusk. B: Christian 16.

292 Anne Elisabeth Christensdatter i Fredericia. 24.4.1713, fol.241.
E: Peder Eriksen, guldsmed. B: Christen 22, Erik 21, Jens 5, Mette Marie g.m. Jacob Justsen, Maren 16, Kirsten 11, Anne 7.

293 Jacob Jørgensen Capper i Fredericia. 3.5.1713, fol.243B.
E: Maren Mortensdatter Lindvig. LV: Gert Olufsen. B: barn, født 7.3.1712, der døde.
Skiftet er også efter afdødes far Jørgen Mikkelsen Capper, der, efter hjemkomst fra København, døde sammen med sønnen af smitsom sot 1711.

294 Henrik Johansen Kuhlman, skrædder og hustru Maren Mikkelsdatter i Fredericia. 24.5.1713, fol.249.
B: Johan Anton 13. FM: Conrad Meinert, skomager, Laurids Rasmussen, farbror Herman Johan Kuhlman i Ribe, der tager barnet til sig,

295 Gregers Rasmussen, snedker og hustru Kirsten Hansdatter i Fredericia. 28.6.1713, fol.254.
B: Sidsel 20, Ingeborg 18, Hans 15.
Hans første ægteskab med Marie Hansdatter, skifte 27.1.1688. B: Hans i København, Rasmus, skrædder sst.

296 Anne Bertelsdatter i Fredericia. 9.8.1713, fol.255B.
E: Anders Andersen Møller. A:
1) mor Jylland (!) Poulsdatter i podehuset i Stouby sogn
2) søster Sidsel Bertelsdatter. FM: Claus Switzer.

297 Sidsel [Jensdatter] i Fredericia. 23.8.1713, fol.256B.
Enke efter [Niels Christensen Broch, skifte 30.6.1691 lbnr.80]. B:
4) Else Cathrine Nielsdatter Broch 29
5) Jørgen Nielsen Broch, musketer.
Første ægteskab med [Jørgen Beyer, skifte 7.12.1682 lbnr.4]. B:
1) Lorents Beyer
2) Jens Beyer, kyrasser
3) Agathe Beyer g.m. Anders Nielsen Bech i Grenå.

298 Kirsten Børgesdatter i Fredericia. 18.10.1713, fol.257B.
E: Johan Schrøder, kvartermester.
Af første ægteskab B:
1) Bent Didriksen, død, var g.m. Marie. 1B:
a Christian 7
2) Anders Didriksen 23
3) Beate Didriksdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen, grovsmed i Fredericia. 1B:
a Jacob Rasmussen 20
4) datter, død, var g.m. Giessenbihr (Gissenberg). 1B:
a Jørgen Didrik Giessenbihr 8.
Desuden nævnes en enke efter Adrian Geissenbihr i Rosengård i Nyboder i København.

299 Elisabeth Evers (Edvardsdatter) i Fredericia. 20.12.1713, fol.260.
Enke efter Jochum Richter, rådmand, skifte 15.7.1703. B:
1) Henrik Richter, rådmand i Fredericia
2) Lyder Richter, købmand i Fredericia
3) Jochum Richter, købmand i Flensborg
4) David Richter i Trondhjem
5) August Richter, præst i Anst [og Gesten], død. 2B:
a Jochum Richter
b Elisabeth Richter
6) Elisabeth Richter g.m. Mads Iversen Brun
7) Agnethe Richter g.m. Mathias Mathiasen, købmand i Fredericia
8) Anne Lucie Richter, [skifte 9.4.1704 lbnr.197], var g.m. Bertel Iversen, [skifte 14.2.1700 lbnr.174]. 3B:
a Iver Bertelsen
b Marie Elisabeth Bertelsdatter.
c Jochum Bertelsen
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1703.

300 Kirsten Pedersdatter Buhl i Fredericia. 11.1.1714, fol.266.
E: Niels Poulsen. B:
1) Maren Nielsdatter, [skifte 6.12.1710 lbnr.268], var g.m. Jørgen Hansen Fynbo, 1B:
a Peder Jørgensen
2) Anne Nielsdatter 21.

301 Birgitte Pedersdatter i Fredericia. 16.3.1714, fol.269.
E: Hans Hørning, grenader. A:
1) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Jensen, købmand
2) søster Maren Pedersdatter.

302 Anne Marie Hansdatter Danbom i Fredericia. 9.6.1714, fol.273.
E: Henrik Osbar, vejrmøller. B: Hans Henrik 10, Anne Dorthe 8, Cathrine Margrethe 6, Johan Frederik 4, Marie Magdalene 6 mdr.

303 Lorents Madsen i Fredericia. 4.7.1714, fol.275.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Habakuk Koch. B: Mette Cathrine 23. FM: Gert Olufsen.

304 Maren Olufsdatter i Fredericia. 25.7.1714, fol.277B.
E: Anders Carstensen, skrædder. A:
1) bror Peder Olufsen, død. 1B:
a Margrethe Pedersdatter
2) bror Herman Olufsen, død. 1B:
a Magdalene Hermansdatter 16. FM: stedfar Hans Torstensen, baglæstfører på Bremerholm i København, Johan Henrik Lübeck, parykmager
3) søster Cathrine Olufsdatter g.m. Ditlev Reiner i Stenbæk Kro i Holsten
4) søster Karen Olufsdatter, død. 1B:
a [Oluf] Peder La Roche, barber i Holstebro.

305 Didrik Clausen, kandestøber i Fredericia. 7.9.1714, fol.281B.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Eriksen, guldsmed. B: Anne 12. FM: Hans Eriksen, skomager.

306 Anne Elsebeth Holst i Fredericia. 24.9.1714, fol.283.
E: Daniel Lorents von Grønningen. B: Rasmus Andreas 5 uger. FM: farfar Christian Peder von Grønningen i Fredericia.

307 Kirsten Nielsdatter i Fredericia. 1.12.1714, fol.285B.
E: Jørgen Nielsen [Melsing].
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Andersdatter g.m. Anders Andersen Møller i Fredericia.
[Andet] ægteskab med Knud Pagh, skifte 11.5.1692 lbnr.92. B:
2) Niels Knudsen Pagh
3) Mads Knudsen Pagh, vankyndig. FM: Niels Madsen Pagh den ældre.

308 Søren [Sørensen] Vesterhav i Fredericia. 17.12.1714, fol.290B.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 4.6.1712 lbnr.285]. B:
1) Else Sørensdatter g.m. Jørgen Jacob Reimer, snedker i Fredericia
2) Ingeborg Sørensdatter 17.

309 Gedske Jonasdatter i Fredericia. 19.12.1714, fol.292.
Enke efter Lambert Schack, parykmager i Maribo. A:
1) søster [Karen Jonasdatter Crell], død, var g.m. [Anders Frederiksen Nim, birkedommer i Næsbyhoved birk og foged i Lunde herred]. 7B:
a Laurids Andersen [Nim], præst i Mosbjerg [og Hørmested]
b Frederik Andersen, parykmager i Odense
c Jonas Andersen i Ribe
d Christoffer Andersen, udenlands
e Sofie Amalie Andersdatter [Nim], enke efter Ib [Knudsen] Barfoed, kapellan i Vigerslev [og Veflinge] på Fyn
f Martha Andersdatter på Nielstrup [i Våbensted sogn] på Lolland
g Birgitte Andersdatter.
Litteratur: Ehrencron Müller.

310 Lorents Jensen, snedker i Fredericia. 22.12.1714, fol.295.
E: Anne Sofie Timsdatter. B: Tim Nikolaj 20, Anne Cathrine 12, Jens 11, Hans 7, Henrik 2.

311 Mette Pedersdatter i Fredericia. 26.1.1715, fol.295.
E: Jens Nielsen Hvingel.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Hansdatter, gift i Flensborg
2) Elisabeth Hansdatter, gift i Flensborg.

312 Jørgen Meinert, løjtnant i Fredericia. 18.2.1715, fol.295B.
B:
1) Conrad Meinert, skomager i Fredericia
2) Anders Meinert
3) Frands Meinert 18
4) Tobie Meinert g.m. Mads Christensen, konstabel
5) Marie Meinert 24
6) Cathrine Meinert 21
7) Anne Elsebeth Meinert 16
8) Cathrine Elisabeth Meinert, død, var g.m. Hans Hermansen. 2B:
a Jochum 14 hos far i Bredstrup
b Hans Jørgen 10.

313 Maren Nielsdatter i Fredericia. 18.2.1715, fol.297.
A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Madsen, skifte 8.9.1708 lbnr.240
2) søster Mette Nielsdatter. FM: Svend Mortensen
3) bror Niels Nielsen
4) halvbror Mads Nielsen, [skifte 18.2.1715 lbnr.314]
5) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, smed i Fredericia
6) halvsøster Karen Nielsdatter
7) halvbror Søren Nielsen. FM: morbror Laurids Sørensen, fisker.
Afdøde barn døde for 5 år siden.

314 Mads Nielsen, ugift matros i Fredericia. 18.2.1715, fol.297B.
A:
1) bror Mads Nielsen, der døde for 9 mdr siden
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Christen Sørensen, smed i Fredericia
3) søster Karen Nielsdatter
4) bror Søren Nielsen 19. FM: morbror Laurids Sørensen, fisker.
5) halvsøster Mette Nielsdatter. FM: Svend Mortensen
6) halvbror Niels Nielsen.
Arv efter far Niels Madsen, skifte 8.9.1708 lbnr.240.
Afdøde druknede i Nordsøen sidste år.

315 Anne Hansdatter i Fredericia. 13.5.1715, fol.298.
E: Johannes Pagh. B:
4) Barbara Johansdatter 6
5) Mette Johansdatter 5.
Første ægteskab med Mads Sørensen, skifte 7.3.1708 lbnr.235. B:
1) Karen Madsdatter g.m. Just Pedersen
2) Ingeborg Madsdatter forlovet med Jørgen Nielsen
3) Søren Madsen 19. FM: farbror Thomas Sørensen i Fredericia.

316 Peder Eriksen, guldsmed i Fredericia. 19.6.1715, fol.301B.
E: Gertrud Nielsdatter Spørring. LV: Peder Christensen, fuldmægtig hos krigskommissær Peder Spørring.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Christensdatter, [skifte 24.4.1713 lbnr.292]. B:
1) Mette Marie Pedersdatter g.m. Jacob Justsen, hattemager i Fredericia
2) Christen Pedersen, guldsmedesvend
3) Erik Pedersen 23 i København
4) Maren Pedersdatter 18, i København
5) Kirsten Pedersdatter 13
6) Anne Pedersdatter 9
7) Jens Pedersen 7.
FM:
1 mosters mand Laurids Rasmussen, slagter
2 Ludvig Knudsen, skomager.

317 Cathrine Pedersdatter i Fredericia. 9.3.1716, fol.309.
E: Laurids Krudtbrænder, grenader. A:
1) bror Jens Pedersen, [skifte 30.1.1706 lbnr.212]. 1B: Niels 16. FM: Laurids Christensen i Fredericia.

318 Søren Jørgensen Billedhugger, købmand i Fredericia. 19.3.1716, fol.312B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Madsen Pagh, købmand. B: Bodil 3. FM: morfar Laurids Lydersen, købmand.

319 Magdalene Hansdatter, ugift i Fredericia. 6.4.1716, fol.328.
A:
1) søster Anne Hansdatter
2) bror Peder Hansen i Vester Nebel, død. 3B:
a Hans Pedersen i Vilstrup
b Søren Pedersen 21, hos stedfar Knud Pedersen i Vester Nebel
c Karen Pedersdatter 17
3) søster Karen Hansdatter i Herslev, død. 1B:
a Dorthe Christensdatter g.m. Hans Herman Aacheman i Bredstrup.

320 Poul Jensen og hustru Mette Andersdatter i Fredericia. 11.6.1716, fol.333B.
B: Anders i Ostindien, Jens, Knud, Mette g.m. Niels Madsen Pagh den yngre.

321 Erik Nielsen, klejnsmed i Fredericia. 13.7.1716, fol.335.
E: Gedske Henriksdatter. B: Erik 24, Christen 22.

322 Niels Hansen, drejer i Fredericia. 13.7.1716, fol.337.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Thorsen Koch. B: Johan 8, Erik 6. FM: Jacob Pedersen i Fredericia.
Enkens første ægteskab med Johan Christoffer Hafner, skifte 30.1.1706 lbnr.211. B: Cathrine Elisabeth, Jochum Frederik.

323 Mads Iversen Brun i Fredericia. 8.8.1716, fol.338B.
E: Elisabeth Richter. LV: bror Henrik Richter, rådmand. B: Marie 16, Lucie 14, Inger 14, Gye Margrethe 10, Kirsten 9, Agnethe Dorthe 6, Jochum 4, Henrik 1. FM: mosters mand Mathias Mathiasen, købmand i Fredericia.
Første ægteskab med [Inger Nielsdatter, skifte 14.7.1697 lbnr.149]. B:
1) Ellen Kirstine Madsdatter Brun g.m. Frederik Jensen, købmand
2) Gye Marie Madsdatter Brun 22
3) Niels Madsen Brun hos enkens bror Jochum Richter i Flensborg. FM: farbror Johannes Iversen [Bruun], købmand i Fredericia.

324 Jens Nielsen Fenger (Finger) i Fredericia. 17.8.1716, fol.348B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Madsen Pagh, den ældre, købmand i Fredericia. B: Poul 14, Kirsten 8, Anne 6. FM: mosters mand Hans Jacobsen.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 29.1.1700 lbnr.170]. B:
1) Sidsel Jensdatter Fenger g.m. Peder Cronesen, hattemager
2) Niels Jensen Fenger i Århus.

325 Bartholomæus Hansen, præsident i Fredericia. 5.9.1716, fol.353.
A:
1) bror Jacob Hansen, konsul, død. 5B:
a Jean Georg Hansen i Helsingør
b Jacob Hansen
c Anne Birgitte Hansen 20
d Frederik Hansen 16
e Jørgen Bur Hansen 12
2) bror Hans Hansen i Helsingør, død, var g.m. Kirsten. 5B:
a Birthe Hansdatter, død Helsingør 13.6.1716, var g.m. Robert Maculloch. Deres børn
b Anne Margrethe Hansdatter g.m. Peder Pedersen, skipper i København
c Vendel Hansdatter 24
d Hans Hansen 22
e Helene Christine Hansdatter 19. FM: morbror Jacob Andreas Patter i Helsingør
3) bror Johan Hansen, der er indespærret i Skåne
4) bror Mathias Hansen i Rom, i pavens tjeneste og har forladt den sande evangeliske religion
5) søster Anne Christine Hansdatter, død, var g.m. Johan von Wowern i Helsingborg. 3B: Anne Birgitte 18, Hans 16, Juliane 13. FM: farbror Hans Bastian von Wowern, klokker i Helsingør Olai kirke
6) søster Jannike Hansdatter, enke efter Samuel Drøschler på Klippen i Sønderslev sogn i Sønder herred i Skåne
7) søster Ingeborg Hansdatter, enke efter [Hans Herman] Braëm, vicerådmand i Helsingør
8) halvsøster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Johan Ennis i Landskrona. Deres børn.
Afdøde var tidligere landsdommer i Sjælland og Møn.

326 Thomas Sørensen i Fredericia. 5.10.1716, fol.368B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Niels Madsen Pagh den ældre, købmand. B: Søren 28, Peder 26, Jørgen 19, Anne Marie 15, Hans 10. FM: farbror Niels Sørensen, skrædder.

327 Testamente i Fredericia. 14.5.1716, fol.370.
Testamente af 28.1.1716 for Svend Mortensen og hustru Else Jørgensdatter. A: "vores" søsterdatter Christence Hegelund.

328 Peder Sonix, prokurator i Fredericia. 7.3.1716, fol.371.
Enkemand efter Marie Uchen, der døde 19.7.1713. B:
1) Christian Sonix, degn i Gamborg på Fyn
2) Anne Cathrine Sonix.

329 Adrian Schultz i Fredericia. 18.12.1716, fol.375B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Poul Poulsen, hjulmand i Fredericia. B: Elisabeth 2. FM: Christen Mouridsen.

330 Mette Pedersdatter i Fredericia. 18.12.1716, fol.377.
E: Jens Bjerre.
Første ægteskab med [Hans Lassen, skifte 27.7.1701 lbnr.182]. B: Sidsel 24. FM: Niels Thorsen Koch.

331 Jens Christensen Humble, rådstuetjener i Fredericia. 21.12.1716, fol.377B.
E: Lene Kirstine Nielsdatter. LV: bror Frederik Nielsen, degn i Vejlby. B: Theus 12, Christian 10. FM: farbror Mads Christensen Humble, præst i Seest.

332 Hans Nielsen i Fredericia. 23.12.1716, fol.379.
E: Anne Marie Pallesdatter. LV: stedfar Niels Thygesen. B: Niels 2, Karen, nogle uger gammel. FM: Nikolaj Foss, bager.

333 Jens Nielsen i Fredericia. 30.1.1717, fol.380B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Johan Henrik Løbke. B: Johanne 1, Jens 17 uger. FM: Peder Ibsen Møller i Fredericia.

334 Marie Severin i Fredericia. 28.4.1717, fol.382.
B: Christian Dalmann, kirurg. B: Dorthe 20, Christian 19.
Første ægteskab med Johannes Voigt, [skifte 4.6.1696 lbnr.124]. B: Anne Margrethe i København, Marie. FM: Daniel Lorents Grønningen i Fredericia.

335 Anne Thomasdatter i Fredericia. 9.8.1717, fol.383.
E: Thyge Jensen, handskemager.
Første ægteskab med [Christoffer Christoffersen, skifte 14.5.1703 lbnr.194]. B: Peder, i kongens søtjeneste. FM: morbror Jens Thomsen, handskemager i Fredericia.

336 Bertel Wichman Switzer i Fredericia. 8.9.1717, fol.385.
E: Margrethe Dorthe Frithof. LV: Niels Pagh den ældre. B: Elisabeth 21, Anne Sofie 18, Karen 17, Maren 15, Jørgen Ernst 13, Rasmus 11, Henrik 9.
Afdøde ejede Rugård Mølle [i Veflinge sogn på Fyn] og havde borgerskab i Bogense.
Desuden nævnes afdøde bror Ludvig Rasmussen Switzer og afdødes svoger Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby på Fyn.
[Afdøde var søn af Rasmus Antonsen Switzer, præst i Lumby].

337 Nikolaj de France, skrædder og hustru Helene Gudmandsdatter i Fredericia. 19.1.1718, fol.389.
B:
3) Johannes de France
4) Svendborg Cathrine de France 32
5) Nikolaj Claudi de France 30 i Papendorph i hertugdømmet Würtemberg
6) Augustinus de France 24 i Frankrig
7) Helene de France 22. FM: Peder Thiel, hattemager i Fredericia.
Hans første ægteskab med Cathrine. B:
1) Maren Engel de France g.m. Eflen, kaptajnløjtnant i Hamborg
2) Martha de France i Hamborg.

338 Cathrine Olufsdatter i Fredericia. 20.1.1718, fol.390.
E: Hans Mikkelsen, bager.
Første ægteskab med [Anders Rasmussen, skifte 11.8.1701 lbnr.184]. B: Marie g.m. Christian Dambrosk, sergent i Norge, Cathrine g.m. Ove Jørgensen, Oluf 21, Christian 19, bagersvend i Århus. FM: morbror Hans Olufsen, bager i Fredericia.

339 Thomas Henrik Skring i Fredericia. 11.3.1718, fol.392.
E: Silke Everts. LV: Anders Lauridsen Everts.
Afdøde var født i Breslau.
Arvinger kendes ikke.

340 Mikkel [Christensen] Schmidt i Fredericia. 11.3.1718, fol.393.
E: Maren Sørensdatter [Bruun]. LV: Johannes Nielsen. B: Søren 5. FM: Laurids Bertelsen.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 29.8.1709 lbnr.239. B: Christian, sergent, Malene 24, Birgitte Cathrine 21.

341 Cathrine Margrethe Hansdatter i Fredericia. 28.4.1718, fol.394.
Enke efter Peder Hansen, handskemager. B: Anne Cathrine 24. FM: Peder Hansen, tømrer.

342 Jens Nielsen Festler, købmand i Fredericia. 9.4.1718, fol.395B.
E: Karen Henningsdatter Bang. LV: Poul Knudsen Busch, rådmand. B: Anne Marie 22. FM: Hans Eriksen i Fredericia.
Første ægteskab med Marie Nielsdatter. B: Jørgen i Emden i Holland, Margrethe Cathrine g.m. Christen Ibsen, degn i Rårup i Bjerre herred.

343 Gert Olufsen i Fredericia. 4.5.1718, fol.396.
E: Kirsten Hansdatter. Testamente af 25.3.1718.

344 Peder Madsen Møller i Fredericia. 6.7.1718, fol.397.
E: Maren Nielsdatter Ejstrup. A:
1) bror Poul Madsen i Røjle på Fyn
2) søster Sidsel Madsdatter i Voldby
3) søster Margrethe Madsdatter g.m. Hans Pedersen i Kustrup
4) søster Birgitte Madsdatter g.m. Anders Ibsen i Røjle
5) halvbror Mads Lauridsen i Røjle.

345 Laurids Ibsen i Fredericia. 6.7.1718, fol.397.
E: Cathrine Hansdatter. A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter i Middelfart
2) søster Anne Ibsdatter i Middelfart.

346 Johan Helmer Hass i Fredericia. 15.12.1718, fol.397B.
A: bror Christen Helmer Hass i København på egne og øvrige søskendes vegne.

347 Hans Markussen, købmand i Fredericia. 4.2.1719, fol.402B.
E: Christiane Sofie Clemensdatter. B: Anne g.m. Steffen Hansen, købmand i Vejle, Hans, Karen 15, Mette 12, Clemen 10. FM: fasters mand Thomas Mortensen, købmand i Fredericia, søskendebarn Hans Thomsen, købmand sst.

348 Laurids Henriksen Ammitsbøl, [byfoged] i Fredericia. 30.1.1719, fol.409.
E: Cathrine Iversdatter. B: Henrik 15, Iver 13, Laurids 9, Karen 9, Helle 6, Magdalene Christine 4. FM: farbror Hans Henriksen i Lille Velling, morbror Niels Iversen Erritsø, købmand i Fredericia.

349 Niels Poulsen i Fredericia. 8.5.1719, fol.414B.
E: Karen. LV: Laurids Kraft.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter Buhl, skifte 11.1.1714 lbnr.300]. B
1) Maren Nielsdatter, [skifte 6.12.1710 lbnr.268], var g.m. Jørgen Hansen Fynbo, 1B: [Peder]
2) Anne Nielsdatter i Kiel.

350 Jens Jørgensen Billedhugger i Fredericia. 3.4.1719, fol.416B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jesper Andersen. B: Bolle Jensdatter 5, der døde, Sidsel 1½. FM: Johannes Iversen [Bruun].

351 Else Dorthe Guldager i Fredericia. 15.8.1719, fol.419,
E: Henrik Drejer, kirurg. B: Hans Didrik 4.

352 Mette Hansdatter i huset Fuglsang. 16.8.1719, fol.421.
E: Peder Pedersen. B: Maren 7, Hans 3, Kirstine Dorthe 2.
Enkemandens første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 28.3.1711 lbnr. 276. B: [Kirsten, Lene].
Huset Fuglsang er af magistraten i 1704 opbygt.

353 Else Bondesdatter i Fredericia. 21.7.1719, fol.422B.
Enke efter Palle Hansen Juul, [skifte 25.10.1710 lbnr.267]. B:
1) Hans Pallesen Juul, kyrasser
2) Bonde Pallesen Juul
3) Anne Pallesdatter Juul g.m. Conrad Kølner i Fredericia
4) Maren Pallesdatter Juul g.m. Peder Christoffer Thiel, hattemager i Fredericia
5) Elisabeth Pallesdatter Juul g.m. Iver Jensen
6) Anne Marie Pallesdatter Juul g.m. Claus Sorgenfrei
7) Elsebeth Pallesdatter Juul g.m. Mads Jensen i Vejle.

354 Peder [Iversen] Schelde, borgmester i Fredericia. 28.10.1719, fol.429.
E: Anne Jacobsdatter Bjørn. LV: Niels Pedersen Fogh, proviantforvalter i Fredericia.
Første ægteskab med Maren Hansdatter Buhl. B: Iver 17, Maren 11. FM: mosters mand Niels Hansen.
[Enkens første ægteskab med Hans Brügmann, toldkontrollør i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 24.3.1707 lbnr.275].

355 Maren Ramses i Fredericia. 27.11.1719, fol.439.
Enke efter Adam Jacobsen, død for kort tid siden.
Hans af første ægteskab B:
1) Mette Kirstine Adamsdatter 24 i Rendsborg
2) Malene Adamsdatter 20.
Hendes A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Thomas Skrædder i Tårup
2) bror Hans Hansen, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søsterdatter g.m. Lorents Murer.

356 Margrethe Lange i Fredericia. 30.11.1719, fol.439B.
Enke efter Andreas Vinterberg, præsident. B:
1) Michael Vinterberg, stud. theol.
2) Margrethe Cathrine Vinterberg 24.

357 Testamente i Fredericia. 1719, fol.446.
Testamente, konfirmeret 24.5.1717, for Henrik Richter, rådmand og hustru Ellen Lautrup i Fredericia.

358 Niels Olufsen Kusk i Fredericia. 9.1.1720, fol.446B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Hansen, tømrer. B: Oluf 7. FM: Mads Ibsen.
Første ægteskab med Johanne Justsdatter, [skifte 16.4.1712 lbnr.291]. B: Christian Frederik, musketer.

359 Testamente i Fredericia. 8.1.1720, fol.448.
Testamente af 21.9.1715 for Johan Nielsen, hattemager og hustru Else Lauridsdatter i Fredericia.

360 Hagar Cathrine Reimer i Fredericia. 10.4.1720, fol.448B.
E: Niels Iversen Erritsø. B: Jochum 12, Cathrine 7, Iver 3.

361 Johanne Andersdatter Brun i Fredericia. 13.4.1720, fol.454.
E: Hans Thomsen, købmand. B: Anders 9, Maren 7, Iver 3.

362 Testamente i Fredericia. 18.7.1720, fol.459.
Testamente af 9.8.1697 for Johannes Hintze, apoteker og hustru Cecilie Johansdatter i Fredericia.
Hendes første ægteskab med Jørgen Henning Bjerg.

363 Anne Sørensdatter i Fredericia. 10.7.1720, fol.460.
Enke efter Niels Hansen, drejer, skifte 13.7.1716 lbnr.322. B:
3) Johan Nielsen 10
4) Erik Nielsen 8. FM: Jacob Pedersen.
Første ægteskab med Johan Christoffer Hafner, skifte 30.1.1706 lbnr.211. B:
1) Cathrine Elisabeth Hafner g.m. Johan Gabriel Kønig, soldat
2) Jochum Frederik Hafner 20.

364 Magdalene Hansdatter i Fredericia. 23.11.1720, fol.462.
E: Hans Sørensen, skomager. A:
1) bror Hans Hansen i Holsten
2) bror Just Hansen i København
3) bror Peder Hansen i Skærup
4) søster Lene Hansdatter gift i Grejs
5) søster Anne Hansdatter.
FM: Villads Nielsen.

365 Else Sørensdatter i Fredericia. 12.12.1720, fol.464.
E: Jørgen Jacob Reimer. B: Hans Jørgen Reimer 5.
Arv efter afdødes far Søren Vesterhav, [skifte 17.12.1714 lbnr.308] til afdødes søster Ingeborg Sørensdatter.

366 Kirsten Iversdatter Schelde i Fredericia. 5.10.1720, fol.465B.
E: Laurids Nielsen Falkenberg. B: Niels 15, Anne Lucie 11, Iver 8, Søren 4. FM: Johannes Iversen i Fredericia, Jacob Iversen Schelde i Kolding.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1718.

367 Margrethe Madsdatter i Fredericia. 18.6.1721, fol.466.
E: Niels Thorsen Koch. B:
1) Ingeborg Nielsdatter g.m. Laurids Christensen, skipper i Fredericia
2) Barbara Nielsdatter 18
3) Gertrud Nielsdatter 9
4) Maren Nielsdatter 5.

368 Mette Knudsdatter i Fredericia. 19.3.1721, fol.468.
Enke efter Niels Timsen, skifte 26.3.1707 lbnr.226. B:
2) Anne Nielsdatter 25 g.m. Niels Varberg, skrædder i Odense
3) Maren Nielsdatter 20
4) Barbara Nielsdatter 13. FM: Nikolaj Dehn.
Første ægteskab med Peder Andreasen Falk. B:
1) Andreas Pedersen Falk.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Hans Gregersen i Ørsbjerg på Fyn.

369 Niels Madsen Pagh i Fredericia. 22.3.1721, fol.470B.
E: Anne Skolastika Mikkelsdatter. LV: Christen Lundø, by- og rådstueskriver. B: Mads 14, Mikkel 11, Mette 6. FM: farbror Johannes Pagh, Laurids Lydersen.
Bevilling til uskiftet bo 1.3.1721.

370 Jesper Andersen i Fredericia. 2.4.1721, fol.471B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Johan Damianus, borgmester. B: Anne Kirstine 19, Anders 16. FM: Hans Thomsen.

371 Hans Nielsen, væver i Fredericia. 14.6.1721, fol.474.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Hans Sørensen, slagter. B: Cathrine, enke efter Laurids Ibsen, [skifte 6.7.1718 lbnr.345].
Afdøde døde 16.2.1718.
Arv i boet til Cathrine Margrethe Hansdatter efter far Hans Thomsen Speid, by- og rådstueskriver, skifte 6.5.1685 lbnr.36 med påskrift 8.2.1701.

372 Poul Knudsen Beske, rådmand i Fredericia. 14.1.1722, fol.480.
A:
1) bror Jørgen Knudsen Beske, præst i Stouby og Hornum
2) bror Hans Knudsen Beske, præst i Gamtofte på Fyn, død. 4B:
a Knud Markus Beske i Karrebæk på Sjælland
b Christiane Birgitte Beske g.m. Bendix [Meisner] Faxe, præst i Karrebæk
c Johanne Cathrine Beske i Karrebæk
d Sofie Beske i Pejrupgård på Fyn
3) søster Margrethe Knudsdatter Beske i Pejrupgård, enke efter Jørgen [Hansen] Billeskov, kapellan [i Åsum på Fyn].
FM: Simon Gertsen, guldsmed i Fredericia, Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup på Fyn.

373 Hans Jepsen i Fredericia. 2.2.1722, fol.484.
E: Anne Marie Pallesdatter. LV: Laurids Sørensen. B: Hans 3. FM: Johan Nikolaj Foss.
Enkens første ægteskab med Hans Nielsen, skifte 23.12.1716 lbnr.332. B: Niels.

374 Testamente i Fredericia. 26.2.1722, fol.485B.
Testamente af 2.12.1721 for Lorents Beyer og hustru Susanne Zesthyberins.

375 Hans Christensen i Fredericia. 24.3.1722, fol.485B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Nikolaj Dehn, skomager. B: Christen 18, Poul 16, Hans 14, Jens 11. FM: Anders Andersen Møller i Fredericia.

376 Sidsel Ibsdatter i Fredericia. 18.4.1722, fol.486.
E: Jacob Albertsen, sergent. B: Albert 6. FM: Søren Madsen.
Første ægteskab med Anders Jørgensen, slagter. B: Dorthe 21, Anne.

377 Anne Nielsdatter Heising i Fredericia. 25.4.1722, fol.486B.
E: Kilian Hansen. Testamente oprettet i Amsterdam 15.1.1712. A: søster Dorthe Cornelius, gift i Amsterdam.

378 Jacob Sarcy i den franske koloni i Fredericia. 2.6.1722, fol.487B.
E: Margrethe Sandos. LV: Dominique de Frain.
Af første ægteskab B: Henrik 21 i Altona. FM: Daniel le Blonde.

379 Dorthe Mortensdatter i Fredericia. 15.6.1722, fol.488B.
E: Laurids Iversen Krudtbrænder. B: Cathrine 5.

380 Maren Pedersdatter. 22.6.1722, fol.490.
Enke efter Johan Baltsersen, glarmester, død 29.12.1719. B: Baltser 22, Niels 20, Abigael 18.
Af første ægteskab B: Maren Pedersdatter gift med en kyrasser.

381 Vilhelm Baurichter i Fredericia. 1.8.1722, fol.492.
E: Johanne Bendixdatter. LV: Anders Lauridsen Erritsø.
Afdøde var født i Westphalen.
Arvinger kendes ikke.

382 Mette i Fredericia. 9.9.1722, fol.493B.
E: Levin Moses. B: Nathan Levin, Abraham Levin, Salomon Levin, Meyer Levin, Geliche Levin g.m. Hartvig Josef, Marie Levin 22, Cathrine Levin 20, Regine Levin 16, alle i Fredericia.

383 Laurids Nielsen Falkenberg i Fredericia. 5.12.1722, fol.495.
E: Elisabeth Mogensdatter Vendelbo. LV: [halv]bror Laurids Winther, [præst i Ejsing].
[Første ægteskab med Anne Lucie Richter, skifte 9.4.1704 lbnr.197].
Andet ægteskab med Kirsten Iversdatter Schelde i Fredericia, [skifte 5.10.1720 lbnr.366]. B: Niels 18, Anne Lucie 14, Iver 10, Søren 6. FM: Frederik Jensen, Jens Poulsen, købmand, Thomas Pedersen til Østertoft [i Stadil sogn g.m. Maren Rasmusdatter].
Desuden nævnes enkens mor Ida Sofie [Rasmusdatter], enke efter Mogens [Henriksen] Vendelbo [til Søgård på Holmsland].
Arv efter enkens [halv]bror Rasmus Winther, tolder i Randers, [begravet Randers 15.12.1721].
Arv efter enkens farbror Niels [Henriksen] Vendelbo til Grauballegård [i Svostrup sogn].

384 Lorents Simonsen, murer i Fredericia. 2.3.1723, fol.513B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Laurids Kraft. B: Peder 10, Magdalene 6. FM: Thyge Jensen.

385 Testamente i Fredericia. 15.4.1723, fol.514B.
Testamente for Maren Nielsdatter Ejstrup i Fredericia. LV: Niels Iversen Erritsø.
Hun har været gift 3 gange, og der er afholdt skifte efter alle 3 mænd, [se lbnr.206, 344]. A: brorsøn Rasmus Pedersen Dons i København.

386 Anne Jensdatter i Fredericia. 28.4.1723, fol.515.
E: Niels Lauridsen Kejser. B: Laurids 25, Hans 19, Mads 11. FM: morbror Laurids Jensen Kejser.
Første ægteskab med Jens Thuesen, [skifte 29.6.1694 lbnr.128]. B: Dorthe g.m. Jens Pedersen Haldrup, degn i Hundslund i Hads herred.

387 Hans Henriksen, feldbereder i Fredericia. 19.6.1723, fol.516.
E: Cathrine Margrethe Loumann. B:
1) Barbara Cathrine Hansdatter g.m. Thøger Dyssel, løjtnant
2) Anne Cathrine Hansdatter 17
3) Henrik Hansen Juul 8. FM: Johan Just Oppenhagen.

388 Anne Kirstine Lange i Fredericia. 28.6.1723, fol.517B.
E: Hans Thomsen Branderup. B: Dorthe 7.

389 Albert Stentzel, maler i Fredericia. 8.9.1723, fol.518B.
E: Mette Marie Jørgensdatter. LV: Hans Mikkelsen, bager. B: Jørgen 9, Kirstine Dorthe 5, Frederikke Sofie 3. FM: morfar Jørgen Hansen, rebslager.

390 Marie Stengruber i Fredericia. 17.11.1723, fol.519B.
E: Hans Jørgen Vejers. B: Marie Elisabeth 4, Rebekka 9 mdr.

391 Maren Popsdatter i Fredericia. 20.11.1723, fol.520.
E: Hans Christensen Møller. B: Maren 9, Ursula 7.

392 Silke Everts i Fredericia. 8.12.1723, fol.521B.
Enke efter Thomas Henrik Skring, skifte 11.3.1718 lbnr.339.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Silke Behr 13. FM: Peder Schlimann.

393 Daniel Lorents von Grønningen, prokurator i Fredericia. 8.12.1723, fol.522B.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Christen Lundø, by- og rådstueskriver. B: Christian Peder 4, Daniel Lorents, nyfødt. FM: morfar Poul Christensen Hygum i Fredericia.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Holst, [skifte 24.9.1714 lbnr.306]. B: Rasmus Andreas 7. FM: Hans Pedersen Buhl.

394 Christian Peder von Grønningen, 5 år gammel i Fredericia. 11.12.1723, fol.539.
A:
1) mor Cathrine Poulsdatter Hygum g.m. Mads [Henriksen] Langemark
2) bror Daniel Lorents von Grønningen
3) halvbror Rasmus Andreas von Grønningen. FM: Hans Pedersen Buhl.
Arv efter afdødes far Daniel Lorents von Grønningen, skifte 8.12.1723 lbnr.393.

395 Henrik Jardin i Fredericia. 20.1.1724, fol.339B.
E: Marie Metz. LV: Johan Peder Krøping, der ægter enken. B: Magdalene 7, Sara 6, Elisabeth 4. FM: Jacob Devantier i den franske koloni.
Af første ægteskab B: Peder 12. FM: Daniel le Blonde.

396 Maren Pallesdatter i Fredericia. 24.2.1724, fol.540B.
E: Peder Christoffer Thiel. A:
1) bror Hans Pallesen, grenader i København
2) bror Bonde Pallesen
3) søster Anne Pallesdatter g.m. Conrad Kølner
4) søster Marie Pallesdatter g.m. Claus Sorgenfrei
5) søster Elisabeth Pallesdatter g.m. Iver Jensen i Fredericia
6) søster Else Pallesdatter g.m. Mads Jensen i Vejle.

397 Kirsten Lauridsdatter i Fredericia. 29.2.1724, fol.543.
E: Hans Mortensen.
Første ægteskab med Knud Pedersen Trelde, skifte 5.11.1696 lbnr.130. B: Carsten 30 i Dunkerque.

398 Ludvig Knudsen, skomager i Fredericia. 29.3.1724, fol.546.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Simon Guldsmed. B:
1) Knud Ludvigsen, skomager i Kolding
2) Søren Ludvigsen
3) Hein Ludvigsen, skomager i Fredericia
4) Jens Ludvigsen
5) Niels Ludvigsen, musketer i København
6) Anne Bodil Ludvigsdatter g.m. Jacob Nielsen, skomager
7) Margrethe Ludvigsdatter 20.

399 Anders Carstensen, skrædder i Fredericia. 8.4.1724, fol.548B.
E: Cathrine Margrethe Iversdatter. LV: Jacob Bierfreund i Fredericia. B:
4) Anne Kirstine Andersdatter 6.
Første ægteskab med [Marie Mustertz, skifte 30.7.1697 lbnr.150]. B:
1) Anne Botilde Andersdatter g.m. Christian Schmidt, instrumentist
2) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Frederik Hartvig, hofskrædder på Augustenborg på Als
3) Marike Andersdatter g.m. Hans Baltsersen, bødker i Fredericia.
[Andet ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 25.7.1714 lbnr.304].

400 Maren Rasmusdatter i Fredericia. 15.3.1724, fol.550B.
Enke efter Hans Nielsen Buhl, skifte 1.6.1695 lbnr.126]. B:
1) Anne Marie Hansdatter, vanfør
2) Maren Hansdatter Buhl, død, var g.m. Peder Iversen Schelde, skifte 28.10.1719 lbnr.354]. 2B:
a Iver Pedersen Schelde
b Maren Pedersdatter Schelde
3) Anne Hansdatter g.m. Niels Hansen
Testamente af 27.11.1722.

401 Marie Clausdatter i Fredericia. 11.5.1724, fol.552.
Enke efter Jacob Christensen, skomager. B: Claus 14. FM: Laurids Rasmussen.

402 Kirsten Jørgensdatter i Fredericia. 1.7.1724, fol.553.
E: Peder Ibsen Møller. B: Maren 10, Gertrud 6.

403 Laurids Pedersen, skrædder i Fredericia. 1.7.1724, fol.555.
E: Karen Hansdatter. LV: Jacob Bierfreund.
Første ægteskab med Anne Magdalene. B: Peder, Christian, korporal, Anne Marie 18. FM: Johan Kraut.

404 Mathias Mathiasen, rådmand i Fredericia. 24.4.1724, fol.556B.
E: Agnethe [Richter]. Bevilling af 24.3.1724 til uskiftet bo.

405 Maren Jensdatter i Fredericia. 1.7.1724, fol.556B.
Enke efter Laurids Madsen.
Første ægteskab med Mads [Pedersen] færgemand, [skifte 28.7.1707 lbnr.231]. B:
1) Dorthe Madsdatter 30
2) Barbara Madsdatter g.m. Peder Jensen Jagt
3) Inger Madsdatter 26
4) Jens Madsen, færgemand i Fredericia
5) Karen Madsdatter 22.

406 Anders Pedersen, soldat i Fredericia. 8.8.1724, fol.557B.
A:
1) bror Thomas Pedersen, smed i Fredericia
2) halvbror Claus Pedersen, ridefoged på Knivholt (?) i Vendsyssel
3) halvbror Peder Pedersen i hollandsk tjeneste
4) Peder Andreas Pedersen hos stedfar Jacob Pedersen i Fredericia
5) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Bang i Stovstrup
6) halvsøster Christine Pedersdatter 22.
Afdøde døde i hollandsk tjeneste i Batavia [dvs. Jakarta i Indonesien].

407 Johanne Jacobsdatter i Fredericia. 2.10.1724, fol.559.
E: Peder Drejer. A:
1) bror Peder Jacobsen i Bjerlev i Hvejsel sogn
2) søster Mette Jacobsdatter g.m. Søren Pedersen i Føvling
3) søster Anne Jacobsdatter, død. 4B:
a Jørgen Pedersen, soldat
b Peder Pedersen i København
c Maren Pedersdatter, vaskepige på Københavns slot
d Else Pedersdatter i Nyboder i København.

408 Laurids Hansen, farver i Fredericia. 25.9.1724, fol.560B.
E: Sofie Risum. LV: stedfar Enevold Madsen Bolvig. B: Hans Nikolaj 2. FM: Peder Sattrup, Jørgen Guldsmed.

409 Peder Andersen i Fredericia. 7.10.1724, fol.562B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Lassen, der ægter enken. B: Maren 10, Marie 8, Niels 5, Magdalene 3. FM: farbror Anders Andersen Møller.

410 Christen Pedersen i Fredericia. 4.11.1724, fol.564.
E: Maren Villadsdatter. LV: Peder Sattrup, guldsmed i Fredericia. A:
1) bror Jens Pedersen i Alsted på Sjælland, død. 2B:
a Peder Jensen Ladorf, præst i Gyrstinge og Flinterup
b Anne Marie Jensdatter g.m. Frands Johan Klese, organist ved St. Mortens Kirke i Næstved
2) bror Niels Pedersen, bager, død. 5B:
a Poul Nielsen, færgemand på Strib
b Peder Nielsen, bager i Middelfart
c Elias Nielsen, student
d Karen Nielsdatter g.m. Elias Jepsen på Kragerø i Norge
e Anne Marie Nielsdatter hos mor i Middelfart
3) bror Poul Pedersen, præst i Stauning i Bølling herred, [skifte Bølling herred gejstlig 30.11.1722 lbnr.36]. 5B:
a Peder Poulsen
b Sofie Poulsdatter g.m. Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg [og Hanning]
c Karen Poulsdatter g.m. Thomas [Hansen] Wellejus, præst i [Sønder Omme og] Hoven
d Maren Poulsdatter g.m. Peder [Nissen Vedel], præst i Stauning
e Anne Poulsdatter [kaldes Marie Sofie Poulsdatter ved skifte efter far]
4) søster Maren Pedersdatter, [skifte 17.4.1694 lbnr.131, var g.m. Jens Nielsen, skifte 1.9.1692 lbnr.95]. 2B:
a Anne Cathrine Jensdatter, død, var g.m. Hans Olufsen, bager i Fredericia. 3B: Anne 19, Oluf 13, Peder 8
b Maren Jensdatter g.m. Hans Pedersen Møller i Sunds sogn i Hammerum herred
5) søster Karen Pedersdatter, [skifte 9.6.1696 lbnr.141. Første ægteskab med Hans Henriksen, skifte 22.8.1689 lbnr.58]. 4B:
a Peder Hansen, skomager i Odense, død. 1B: Peder
b Anne Marie Hansdatter g.m. Jørgen Køstler i København
c Mette Hansdatter, død. 1B: en datter i Odense
d Elias Hansen
6) søster Anne Pedersdatter, enke efter Daniel Hartvig, barber i Horsens.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.5
1725-1741
B 72 - 162


411 Marie Sofie Christensdatter i Fredericia. 20.1.1725, fol.1.
E: Laurids Rasmussen, der ægter Kirsten Pedersdatter, steddatter af Jacob Pedersen. B: Knud 14, Dorthe 13.

412 Anne Cathrine Jensdatter i Fredericia. 22.1.1725, fol.8.
E: Hans Offersen, bager. B: Anne 19, Offer 13, Peder 8.

413 Dominique de Frain i den franske koloni i Fredericia. 10.2.1725, fol.9.
E: Margrethe Andrea. LV: Johan Herman StoffenMeyer. B: Mathias 9, Cathrine 6, Anne 2. FM: Mathias Dupont i kolonien.

414 Anne Frederiksdatter Wildschutz i Fredericia. 10.4.1725, fol.13.
Enke efter Clemen Jensen Fyrup, kontrollør. B: Margrethe g.m. Christian Frischler, løjtnant.

415 Maren Andersdatter i Fredericia. 5.5.1725, fol.19.
Enke efter Bent Aaring, [skifte 27.3.1706 lbnr.218]. B:
2) Amalie Lucie Bentsdatter g.m. Daniel Lorents, voldmester ved fæstningen i Fredericia
3) Sofie Julie Bentsdatter, død, var g.m. Knud Pedersen Tang, drejer i Kolding. 2B: Maren Helvig 17, Peder 9.
4) Anders Bentsen Aaring, konstabel i København.
Af første ægteskab B:
1) Amalie Christoffersdatter i Kolding hospital.

416 Karen Pedersdatter i Fredericia. 14.4.1725, fol.22B.
E: Just Zetner, feldbereder. B: Anne Cathrine 15, Jørgen 13.

417 Laurids Sørensen, fisker i Fredericia. 16.5.1725, fol.23.
E: Mette Kirstine Christensdatter. LV: Frederik Amager, købmand. B: Inger g.m. Bonde Pallesen, Karen 15, Søren 9. FM: Hans Sørensen, skomager.

418 Frederik Nikolaj i Fredericia. 9.6.1725, fol.26.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Jacob Justsen, hattemager. B: Anne Dorthe 2, Elisabeth 10 uger. FM: Abraham Bødker.

419 Johan Christoffer Wilk i Fredericia. 9.6.1725, fol.28.
E: Christine Winther. LV: Johan Henrik Løbke. B: Johan Martin 8. FM: Peder Jensen.

420 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 26.7.1725, fol.30.
Bevilling til uskiftet bo for Johan Kraut og hustru Anne Cathrine Crone.

421 Sivert Abraham, avlsbruger i Fredericia. 13.12.1725, fol.30B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Didrik Frandsen. B: Marie Elisabeth g.m. Anton Gertz, Abraham 16, Cathrine Elisabeth 14, Peder 11, Elisabeth 8. FM: Johan Møller, kedelfører, (kobbertøjhandler).

422 Niels Jensen Boring i Fredericia. 19.12.1725, fol.33B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Laurids Kraft. A:
1) bror Søren Jensen i Boring på Fyn, død. 6B:
a Jørgen Sørensen Boring i København
b Jens Sørensen, rodhugger på Holmen i København
c Oluf Sørensen i København
d Karen Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Vejrup i Ingslev sogn på Fyn
e Anne Sørensdatter
f Johanne Sørensdatter. FM: stedfar Otte Hansen i Boring
2) søster Maren Jensdatter g.m. Jacob Peder i Asperup på Fyn
3) søster Karen Jensdatter i Boring, død. 2B:
a Jørgen Knudsen i Asperup
b Kirsten Knudsdatter i Boring.

423 Karen Lauridsdatter Ammitsbøl i Fredericia. 22.2.1726, fol.36.
A:
1) mor Cathrine Iversdatter g.m. Hans Markussen, rådmand
2) bror Henrik Lauridsen Ammitsbøl
3) bror Iver Lauridsen Ammitsbøl
4) bror Laurids Lauridsen Ammitsbøl
5) søster Helle Lauridsdatter Ammitsbøl
6) Magdalene Kirstine Lauridsdatter Ammitsbøl.
FM: farbror Hans Henriksen i Velling, morbror Niels Iversen, købmand i Fredericia.
Arv efter afdødes far Laurids Henriksen Ammitsbøl, byfoged, skifte 30.1.1719 lbnr.348.

424 Niels Poulsen Hjort, privilegeret herbergsvært i Fredericia. 30.4.1726, fol.37B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Johan Henrik Løbke, parykmager. B: Cathrine 15, Mette Marie 10, Christiane Marie 6. FM: Simon Gertsen Colding, guldsmed.

425 Christian Sejler den ældre, skarpretter i Fredericia. 8.3.1726, fol.43.
E: Margrethe Hildebrandt. LV: Peder Thiel, hattemager. B:
1) Bertel Sejler
2) Marike Sejler, død, var g.m. Hans Bertolt Suhr i Jerup på Fyn. 4B: 3 sønner og 1 datter, hvis navne ikke angives
3) Gertrud Sejler g.m. Gotfred Mühlhausen, skarpretter i Nyborg
4) Cathrine Sejler g.m. Augustinus Flug, skarpretter i Fredericia
5) Christian Sejler, der yngre, skarpretter i Fredericia, [skifte 8.5.1726 lbnr.426]. E: Maren Nielsdatter. 1B: Christiane, nyfødt. FM: morfar Niels Ibsen, færgemand på Strib.

426 Christian Sejler den yngre, skarpretter i Fredericia. 8.5.1726, fol.47.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Ibsen, færgemand på Strib. B: Christiane 9 mdr. FM: Augustinus Flug, skarpretter i Fredericia.

427 Anne Jensdatter i Fredericia. 18.5.1726, fol.49B.
E: Anders Olufsen Kydelsen, murer. B: Jens 26, Oluf 12, Else 10.

428 Henrik Richter, rådmand i Fredericia. 24.12.1725, fol.50B, 75B.
E: Anne Marie [Festler]. LV: Fogh, assessor i Fredericia. B: Ellen Elisabeth 7, Anne Lucie 5. FM: farbror Lyder Richter, købmand, Johannes Iversen, købmand, Nikolaj Lobedantz.

429 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 24.5.1726 fol.51.
Bevilling til uskiftet bo for Jacob Pingel og hustru Anne Marie.

430 Søren Lauridsen i Fredericia. 16.7.1726, fol.51.
E: Anne Jensdatter Kejser. LV: Jacob Justsen. B:
1) Anne Sørensdatter 4.
FM: morfar Jens Jensen Kejser i Fredericia.

431 Kilian Hansen, købmand i Fredericia. 19.10.1726, fol.53.
E: Anne Theilmann. LV: Niels Pedersen Fogh, proviant- og ammunitionsforvalter i Fredericia. Arvinger angives ikke. Enken frasiger arv og gæld.

432 Mette Sørensdatter i Fredericia. 27.11.1726, fol.70.
E: Hans Eriksen, skomager. B: Kirsten g.m. Hans Krag, fændrik.

433 Hans Jacobsen i Fredericia. 18.10.1726, fol.74.
E: Birgitte Poulsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

434 Margrethe Nielsdatter i Fredericia. 25.1.1727, fol.74.
E: Hans Christensen, tømrer.
Første ægteskab med Jeppe Pedersen. B: Marie 30. FM: Niels Nielsen.

435 Gertrud Roed Pedersdatter i Fuglsang. 1.3.1727, fol.77B.
E: Peder Pedersen. B: Mette 4, Peder 6 uger.

436 Elsebeth Baven i Fredericia. 26.5.1727, fol.80B.
E: Johan Schløsser. B: Magdalene Sofie 22, Anne Dorthe 16. FM: Poul Thuesen.
Af første ægteskab B: Mette Cathrine Hermansdatter g.m. Christoffer Myg, kyrasser.

437 Inger Sørensdatter i Fredericia. 17.6.1727, fol.81.
E: [Søren Hansen].
Af hendes første ægteskab B: Niels Thomsen 13.
Enkemandens første ægteskab med Mette Sørensdatter i Teglgården uden for Fredericia, der døde for 5 år siden og efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B: Maren 21, Søren 14.

438 Peder Hansen i Fredericia. 25.6.1727, fol.82.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Hansen. B: Hans 16, Maren 15, Mette 11, Søren 8. FM: Laurids Kraft.

439 Mathias Mathiasen, rådmand i Fredericia. 22.4.1727, fol.83.
E: Agnethe Richter. B: Marie 14, Henrik 12, Joachim 9.

440 Johan Damianus, borgmester i Fredericia. 12.7.1727, fol.84.
E: Anne Margrethe Volmer. LV: Hans Christian [Lauridsen] Mørch, kapellan i Fredericia Trinitatis. B: Anne Johanne 14. FM: Simon Gertsen Colding, guldsmed.

441 Poul Christensen Hygum i Fredericia. 2.8.1727, fol.90.
E: Maren Christensdatter Overskov. LV: Mads Jacobsen Ammitsbøl, bager. B:
1) Christian Frederik Poulsen Hygum 31
2) Frederik Poulsen Hygum 24, student
3) Cathrine Hygum g.m. Mads Lang Mørch, farver
4) Gertrud Hygum g.m. Erik Geding, fændrik.

442 Christence Alexandersdatter Hegelund i Fredericia. 30.8.1727, fol.99B.
A:
1) bror Mikkel Alexandersen Hegelund i Ringkøbing ved fætter Mikkel [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind
2) bror Niels Alexandersen Hegelund, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter Hegelund. FM: Jørgen Nielsen Melsing
3) bror Peder Alexandersen Hegelund, død. 2B:
a Karen Hegelund g.m. Jacob Nielsen Ursin, degn i Gauerslund
b Birgitte Hegelund i København. FM: Christen Lundø, by- og rådstueskriver i Fredericia
4) Jørgen Alexandersen Hegelund, degn i Velling sogn [Hind herred], død.

443 Thomas Knudsen, ugift skræddersvend i Fredericia. 11.9.1727, fol.126B.
A:
1) søster Maren Knudsdatter
2) halvsøster Karen Knudsdatter g.m. Jeppe Hansen i Bramdrup
3) halvsøster Gertrud Danielsdatter
4) halvsøster Karen Danielsdatter hos mosters mand Mikkel Madsen i Sønder Stenderup.
FM: Peder Cronesen, hattemager.

444 Maren Wide, jordemor i Fredericia. 7.10.1727, fol.128.
B:
1) Peder Mikkelsen, skovfoged i Ajstrup i Haderslevhus amt
2) Lauge Mikkelsen Wide i Erritsø
3) Iver Mikkelsen Wide i Erritsø
4) Hans Mikkelsen i Norge ved Hans Elkær , sognefoged i Erritsø
5) Just Mikkelsen Wide generaltoldforvalter i Trondhjem i Norge
6) Maren Mikkelsdatter g.m. Johan Schack i København
7) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Ferdinand Leopold Berneth, løjtnant i Norge.

445 Niels Thygesen, tømrer i Fredericia. 8.11.1727, fol.130.
E: Mette Mortensdatter. LV: bror Hans Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Thyge Nielsen Torp i Århus, død. 1B:
a Anne Cathrine Thygesdatter 2 hos mor [Anne Mikkelsdatter] på Mandø. FM: Mathias Clausen.

446 Jeppe Olufsen, klejnsmed i Fredericia. 10.12.1727, fol.132B.
Enkemand. B: Anne 35, Mette 28. FM: Thyge Jensen, købmand.

447 Margrethe Lauridsdatter i Fredericia. 17.12.1727, fol.133B.
E: Peder Andersen, klejnsmed. B: Margrethe g.m. Henrik Linnemann, købmand, Maren 40.

448 Christoffer Flemming i Fredericia. 10.1.1728, fol.134B.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Jeppe Sørensen. A: bror Claus Flemming ved Eiderstedt i Holsten.

449 Maren Enevoldsdatter i Fredericia. 24.1.1728, fol.136.
Enke efter Peder Christensen, skrædder. B:
1) Christian Pedersen, hattemagersvend i København
2) Enevold Pedersen g.m. Karen Andersdatter i København
3) Thomas Pedersen, hattemager i Flensborg
4) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Thyge Jensen, handskemager

450 Elisabeth Nielsdatter i Fredericia. 31.1.1728, fol.137.
E: Mads Ibsen. B: Ingeborg g.m. Hans Mortensen, Jeppe 20, Kirsten 18, Anne Margrethe 15.

451 Vurdering af fallitbo i Fredericia. 18.3.1728, fol.141.
Vurdering af fallitbo hos Baltser Schwartz, taboletkræmmer i Fredericia.

452 Testamente i Fredericia. 29.4.1728, fol.143B.
Testamente for Dominicus Bianco, købmand i Fredericia, født i Brienno i Italien. A: bror Peder Bianco i Fredericia, født i Brienno samt 1 bror og 2 søstre i Italien.

453 Claus Dithmer, borgmester i Fredericia. 29.4.1728, fol.144.
E: Sidsel Ovesdatter. Bevilling til uskiftet bo.

454 Peder Ibsen Møller i Fredericia. 13.5.1728, fol.144B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Jacob Justsen.
Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 1.7.1724 lbnr.402. B: Maren 13, Gertrud [9]. FM: farbror Hans Ibsen Møller i Gørding mølle.
Desuden nævnes enkens søsters mand Hans Christensen, rytterbonde i Højrup i Herslev sogn.

455 Elisabeth Blom i Fredericia. 30.6.1728, fol.146B.
Enke. B:
1) Sofie Blom g.m. en musketer i Helsingør
2) Lene Marie Blom g.m. Hans Casper Erhardt, musketer
3) Gertrud Cathrine Blom 18.
FM: [Johan Henrik] Lybeck, parykmager.
Registrering 6.7.1718.

456 Just Oppenhagen, brolægger i Fredericia. 17.8.1728, fol.148.
E: Birgitte Johansdatter. LV: Niels Iversen Erritsø, købmand.
Første ægteskab med [Dille Deetsche Johansdatter, skifte 4.11.1693 lbnr.107]. B:
1) Gerhard Oppenhagen 40 i Danzig
2) Johan Oppenhagen, væver
3) Just Oppenhagen
4) Andreas Just Oppenhagen

457 Johan Møller, kobberhandler i Fredericia. 25.12.1728, fol.149.
E: Elisabeth Søholt. LV: Peder Bianco, købmand. B: Kirstine Margrethe 16, Marianne 7, Elsebeth 2. FM: Didrik Frandsen, kedelhandler.

458 Simon Gertsen Colding, guldsmed i Fredericia. 20.10.1728, fol.152.
E: Gertrud Nielsdatter Spørring. LV: Jacob Justsen, hattemager. A:
1) bror Niels Gertsen, guldsmedesvend
2) halvsøster Karen Hansdatter Lohse i Svaneke på Bornholm, enke efter Morten Hansen Grønberg.

459 Mads Ibsen, færgemand i Fredericia. 20.11.1728, fol.155B.
E: Elisabeth Nielsdatter, skifte 31.1.1728 lbnr.450.
B: Ingeborg g.m. Hans Mortensen, Jeppe 21, færgemand i Fredericia, Kirsten 19, Anne Margrethe 16. FM: søskendebarn Johan Nikolaj Foss, bager i Fredericia, Laurids Christensen, skipper sst.

460 Mette Markusdatter i Fredericia. 7.12.1728, fol.161B.
E: Christian Mathiasen, bager. B:
1) Anne Marie Christiansdatter g.m. Johannes Pagh
2) Maren Christiansdatter g.m. Johan Nikolaj Foss, bager i Fredericia
3) Anne Margrethe Christiansdatter 27
4) Mathias Christiansen 26
5) Markus Christiansen 24 i Århus
6) Anne Cathrine Christiansdatter 20.

461 Johanne Knudsdatter i Fredericia. 11.12.1728, fol.165.
E: Conrad Hansen. A:
1) halvsøster Mette Marie Knudsdatter gift i Lübeck
2) halvsøster Marie Elisabeth Knudsdatter g.m. Mads Christensen, tømrer.

462 Cathrine Dupont i den reformerte koloni i Fredericia. 15.3. , fol.167.
E: Jacques Vilain. B: Jean 9, Jacques 7.

463 Casper Charnique i den reformerte koloni i Fredericia. 5.4.1729, fol.168.
E: Marie Laban. LV: Jacob Vilain. B:
2) Elisabeth g.m. Jacob Dupont
3) Susanne g.m. Mathias Dupont
4) Marie g.m. Jacob Vilain
5) Johan 17.
Første ægteskab med Margrethe Soyaux. 1B:
1) Anne Eva g.m. Filip Manorie i Grothensig i Brandenburg.

464 Marie Hansdatter i Fredericia. 13.4.1729, fol.169B.
Enke efter Knud Knudsen, slagter, [skifte 24.1.1707 lbnr.223]. B:
1) Bodil Knudsdatter g.m. Hans Winther, møller i vandmøllen uden for byen
2) Anne Cathrine Knudsdatter g.m. Mikkel Christian Hjort, sadelmager
3) Knud Knudsen 26, skomagersvend
4) Anne Lucie Knudsdatter 26.

465 Anne Marie Christiansdatter i Fredericia. 4.5.1729, fol.170B.
E: Johannes Pagh. A: far Christian Mathiasen, bager i Fredericia.

466 Morten Jensen i Fredericia. 2.6.1729, fol.173.
Enkemand. B: Margrethe 15 i Ålborg. FM: farbror Frederik Jensen, købmand i Fredericia.
Desuden nævnes afdødes svoger Johannes Iversen []Bruun, rådmand og afdødes søstersøn Bertel Johansen.

467 Lyder Richter, købmand i Fredericia. 7.7.1729, fol.176B.
E: Margrethe. Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1729.

468 Laurids Rasmussen i Fredericia. 7.7.1729, fol.177.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: stedfar Jacob Pedersen. B: Marie Sofie 4.
Første ægteskab med Marie Sofie Christensdatter, [skifte 20.1.1725 lbnr.411]. B: Dorthe g.m. Peder Pedersen, købmand, der er enkens bror, Knud 18. FM: Jacob Justsen, hattemager.

469 Sidsel Madsdatter Pagh i Fredericia. 13.8.1729, fol.184.
E: Laurids Lydersen, købmand. Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1714. B:
1) Marie Lauridsdatter29
2) Mette Lauridsdatter 27. FM: Frederik Amager.
Afkald fra:
1) Lyder Lauridsen
2) Mads Jacob Købing
3) Mette Lauridsdatter, enke efter Søren [Jørgensen] Billedhugger, [skifte 19.3.1716 lbnr.318]
4) Markus Lauridsen
5) Frederik Amager
6) Poul Nielsen.

470 Cathrine Nikolajsdatter i Fredericia. 31.8.1729, fol.186B.
E: Lorents Hansen. A:
1) bror Christen Nielsen, hofkarl og kok på Island
2) søstersøn Peder Jensen i Norge.

471 Hans Christensen, tømrer i Fredericia. 26.9.1729, fol.188.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: Nikolaj Dehn. A:
1) Peder Hansen tømrer, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre, heraf ældste søn Just Pedersen, tømrer
2) Kirsten Knudsdatter, [var g.m. Søren Jensen, skifte 25.7.1694 lbnr.134]. 2B:
a [Knud Sørensen]
b Hans Sørensen, skomager i Fredericia
3) søskendebarn Hans Lassen i Lomholt og dennes børn
4) søskendebarn g.m. Jeppe Madsen i Trelde
5) søskendebarn i Trelde, enke efter Peder Gregersen.

472 Simon Herman Plesken, en fremmed person fra Frederiksstad i Holsten. 30.9.1729, fol.190.
Arvinger kendes ikke.

473 Immanuel Schmidt i Fredericia. 9.11.1729, fol.191.
E: Else Hansdatter. LV: Christen Aggerup. B:
1) Christian Schmidt, stadsmusikant og instrumentist i Fredericia
2) Frands Schmidt 22
3) Else Schmidt 14
4) Anne Marie Schmidt 11.
FM: Niels Vejlby.

474 Peder Jensen, ugift i Fredericia. 7.12.1729, fol.195.
Afdøde kom ind fra landet for et par år siden. Arvinger angives ikke.

475 Jens Laugesen i Fredericia. 22.2.1730, fol.196.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Thomsen, købmand. B: Maren 4. FM: farfar Lauge Laugesen.

476 Marie Meinert i Fredericia. 25.2.1730, fol.197.
E: Hieronymus Valente. B: Marie Magdalene 10.

477 Anne Hansdatter, ugift i Fredericia. 4.2.1730, fol.199B.
Arvinger angives ikke.

478 Karen Sørensdatter i Fredericia. 27.4.1730, fol.201.
E: Jens Poulsen. B: Poul 12.
Første ægteskab med Adrian Schultz, [skifte 18.12.1716 lbnr.329]. B: Elisabeth 16. FM: Hans Frost.
Desuden nævnes enkemandens bror Anders Poulsen i Holland, som de ikke har hørt fra i 10 år.

479 Jens Borch, vinhandler i Fredericia. 24.5.1730, fol.203.
E: Marie. LV: Niels Iversen, købmand. B: Lorents 12. FM: Hans Grønvold, toldvisiterer.

480 Else Lauridsdatter i Fredericia. 2.6.1730, fol.209.
Enke efter Johan Nielsen, hattemager. Testamente af 21.9.1715 lbnr.359.
Hans A:
1) søster Mette Nielsdatter i Slesvig, død. 3B:
a Nikolaj Pedersen, hattemagersvend
b Anne Sofie Pedersdatter på Bjerre
c Dorthe Kirstine Pedersdatter i Slesvig
2) søster Ellen Nielsdatter i Wandsbek, død. 2B:
a Jochum Christian Megers
b Cathrine Margrethe Megers. FM: Mathias Brand, proviant- og ammunitionsforvalter i Fredericia
3) halvsøster Gunder Nielsdatter, død. 1B:
a Nikolaj Rekop, snedker i Tønder
4) halvsøster Kirsten Nielsdatter, død. 1B:
a Anne Margrethe Lorentsdatter g.m. Hans Jensen Lund, klokker i Varde.
Hendes A:
1) søster Maren Lauridsdatter, død. 2B:
a Laurids Christensen Bøgelund, hattemager i Flensborg
b Mette Christensdatter g.m. Morten Lauridsen, hattemager
2) søster Kirsten Lauridsdatter i Holsten, død. 1B:
a Mette Madsdatter.

481 Maren Pedersdatter i Fredericia. 3.6.1730, fol.219.
Enke efter Sivert Abraham, [skifte 13.12.1725 lbnr.421]. B:
1) Marie Elisabeth Sivertsdatter g.m. Anton Gertsen
2) Abraham Sivertsen 20
3) Cathrine Elisabeth Sivertsdatter 18
4) Peder Sivertsen 15
5) Elisabeth Sivertsdatter 12.

482 Mads Knudsen Pagh, ugift i Fredericia. 21.6.1730, fol.221.
A:
1) stedfar Jørgen Nielsen Melsing
2) bror Niels Knudsen Pagh, død. 5B: Kirsten 22, Maren 20, Knud 14, Anne 10, Christen 6. FM: Mads Nielsen Pagh, købmand i Fredericia
3) halvsøster Anne Marie Andersdatter g.m. Anders Andersen Møller i Fredericia.
Arv efter mor Kirsten Nielsdatter, skifte 1.12.1714 lbnr.307.

483 Karen Nielsdatter i Fredericia. 11.11.1730, fol.223B.
E: Rasmus Hansen Juul.
Af første ægteskab B: Anne Christoffersdatter 17, vanfør. FM: morbror Christen Nielsen i Rands.

484 Lene Jensdatter i Fredericia. 13.12.1730, fol.225.
E: Jørgen Jacob Reimer, snedker. B: Jens Reimer 6, Margrethe 3.
Enkemandens første ægteskab med [Else Sørensdatter], skifte 12.12.1720 lbnr.365. B: Hans Jørgen Reimer.

485 Testamente i Fredericia. 14.12.1730, fol.226B.
Testamente af 18.8.1730 for Johannes Voigt og hustru Elisabeth de Lange.

486 Mikkel Jørgensen Billedhugger, ugift i Fredericia. 20.12.1730, fol.227B.
A: bror Søren Billedhugger, død, var g.m. Mette Lauridsdatter. 1B: Bodil 18. FM: Johannes Iversen [Bruun], rådmand, Hans Bang, som besvogrede.

487 Christian Mathiasen, bager i Fredericia. 30.1.1731, fol.230.
[Enkemand efter Mette Markusdatter, skifte 7.12.1728 lbnr.460]. B:
1) Maren Christiansdatter g.m. Johan Nikolaj Foss
2) Anne Margrethe Christiansdatter g.m. Thomas Thomsen Brabrand i Århus
3) Mathias Christiansen
4) Markus Christiansen
5) Anne Cathrine Christiansdatter 22.

488 Hans Thomsen Amager, tobaksspinder i Fredericia. 31.1.1731, fol.236.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jørgen Melsing. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 5
2) Karen Hansdatter 3.
FM: Villads Nielsen, skrædder.

489 Barbara Nielsdatter i Fredericia. 4.5.1731, fol.239.
E: Peder Knudsen. B: Knud 7, Niels 2. FM: Jacob Pedersen.
Arv til afdødes søskende Gertrud Nielsdatter og Maren Nielsdatter efter mor Margrethe Madsdatter, skifte 18.6.1721 lbnr.367, var g.m. Niels Thorsen Koch.

490 Cathrine Jacobsdatter i Holstebro. 30.4.1731, fol.244.
E: Peder Sattrup, guldsmed. B: Nikolaj 16, Jacob 16.

491 Johannes Iversen [Bruun], rådmand i Fredericia. 17.5.1731, fol.246.
E: Anne Kirstine [Jensdatter]. B: Iver, Knud, Hans, Bertel.
Bevilling til uskiftet bo.

492 Claus Sorgenfrei i Fredericia. 19.5.1731, fol.246B.
E: Anne Marie Pallesdatter. LV: Hans Melchior Johansen. A: søskende i landsbyen Wolchenvee ved Oldeslo. (Navne kendes ikke).

493 Magdalene Pedersdatter i Fredericia. 29.5.1731, fol.247B.
E: Didrik Frandsen, kedelfører. B: Mathias, Frands 16, Elisabeth 20.

494 Ellen Kirstine Madsdatter i Fredericia. 30.5.1731, fol.250B.
E: Frederik Jensen, købmand. A:
0) [far Mads Iversen Brun, skifte 8.8.1716 lbnr.323].
[Fars første ægteskab med Inger Nielsdatter, skifte 14.7.1697 lbnr.149] B:
1) bror Niels Madsen Brun i Tønsberg i Norge, død. 3B: 1 søn, 2 døtre
2) søster Gye Madsdatter g.m. Peder Poulsen, købmand i Fredericia.
[Fars andet ægteskab med Elisabeth Richter]. B:
3) halvsøster Marie Madsdatter g.m. Henrik Drejer, stadskirurg
4) halvsøster Anne Lucie Madsdatter i København
5) halvsøster Inger Madsdatter g.m. Hans Tibi i Vejle
6) halvsøster Gye Margrethe Madsdatter i Fredericia
7) halvsøster Kirsten Madsdatter
8) halvsøster Agnethe Madsdatter på Kjeldkær
9) halvbror Jochum Madsen i København
10) halvbror Henrik Madsen i Vejle.

495 Peder Nissen i Fredericia. 6.7.1731, fol.255.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Iversen Erritsø. B:
1) Dorthe Pedersdatter, [skifte 17.1.1711 lbnr.270], var g.m. Jordan Madsen Pagh. 1B:
a Mette Jordansdatter Pagh 21.
Af enkens første ægteskab B: Anne Pedersdatter g.m. Hans Jørgen Finke, sergent i Holsten. (Sml. lbnr.12).

496 Maren Sørensdatter i Fredericia. 14.7.1731, fol.256.
E: Laurids Nielsen Kejser. B:
1) Anne Lauridsdatter 6
2) Niels Lauridsen 3.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Niels Lauridsen Kejser
1 enkemandens bror Hans Nielsen Kejser.

497 Jacob Nielsen, skomager i Fredericia. 29.8.1731, fol.257.
E: Anne Ludvigsdatter. LV: Nikolaj Dehn, skomager i Fredericia. B: Niels 20, Kirsten 17, Anne Margrethe 10, Jacob 6, Cathrine 6 uger. FM: morbror Hein Ludvigsen, skomager sst.

498 Jens Jensen Kejser i Fredericia. 3.9.1731, fol.259.
E: Christence Thomasdatter. LV: Niels Gade. B:
2) Mette Jensdatter 15
3) Jens Jensen 12.
FM: farbror Laurids Jensen Kejser i Fredericia.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 28.3.1708 lbnr.236]. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Jens Hansen.

499 Rasmus Brandt i Fredericia. 3.10.1731, fol.260B.
[Enkemand efter Gertrud Pedersdatter, skifte 9.7.1704 lbnr.199]. B:
1) Knud Rasmussen Brandt
2) Elisabeth Cathrine Rasmusdatter Brandt, død, var g.m. Johan Peder Møller. 3B:
a Martin Peder Møller 8
b Niels Peder Møller 6
c Andreas Møller 4.

500 Agnethe Richter i Fredericia. 10.10.1731, fol.265B.
E: Jens Brems, købmand.
Første ægteskab med Mathias Mathiasen, [skifte 22.4.1727 lbnr.439]. B:
1) Marie Mathiasdatter
2) Henrik Mathiasen
3) Joachim Mathiasen.
FM: søskendebarn Jochum Richter, købmand i Fredericia.

501 Karen Poulsdatter i Fredericia. 22.10.1731, fol.294.
Enke efter Niels Kyd.
Første ægteskab med Jens Nielsen Fenger (Finger), skifte 17.8.1716 lbnr.324. B:
1) Poul Jensen Fenger
2) Kirsten Jensdatter 22, der ægter Christian Schmidt, stadsmusikant
3) Anne Jensdatter 20.

502 Lorents Hansen, ugift i Fredericia. 3.11.1731, fol.301.
Arvinger angives ikke.

503 Lorents Jungberg i Fredericia. 17.12.1731, fol.302B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Abraham Hermansen, bødker.
Arvinger kendes ikke.

504 Thomas Hansen i Fredericia. 9.1.1732, fol.304B.
E: Mette Madsdatter. LV: svoger Laurids Kraft. B: Karen 16, Mads 13, Niels 10.
Første ægteskab med Karen Madsdatter. B: Bodil 25, Hans 22 i Voldby på Fyn. FM: Rasmus Juul.

505 Peder Jensen Møller i Fredericia. 19.1.1732, fol.307.
E: Ellen Jensdatter. LV: Mads Pagh, købmand. B: Jens 7, Anne Marie 5, Peder 20 uger. FM: morbror Jens Holm.

506 Maren Thomasdatter i Fredericia. 20.2.1732, fol.310.
E: Hans Jensen. B: Jens 6.

507 Christian Conrad von Ellebracht, oberst i Fredericia. 12.3.1732, fol.311B.
B:
1) Anton Gynther von Ellebracht, major i infanteriet
2) Casimir Henrik von Ellebracht, løjtnant i Preussen
3) Vilhelm Frederik von Ellebracht, premierløjtnant i Norge
4) Anne Cathrine von Ellebracht g.m. Peucher, major i Grumløse ved Vordingborg
5) Charlotte Amalie von Ellebracht
6) Marie Elisabeth von Ellebracht g.m. Schack på gården Hohenlundt 2 mil fra Flensborg
7) Christiane Juliane von Ellebracht g.m. greve Nostits, oberst i fransk tjeneste.

508 Augustinus Flug, skarpretter i Fredericia. 15.3.1732, fol.314B.
E: Cathrine Sejler. LV: Casper Brandt, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til
1) enkens bror Christian Sejler den yngre, skarpretter, skifte 8.5.1726 lbnr.426. B:
a Christiane
2) enkens søsterdatter Lisbeth Suhr.

509 Johan Jacob Kühlbrunn, løjtnant i Fredericia. 17.3.1732, fol.321.
B: Johan Joachim 19. FM: Niels Hansen, købmand i Fredericia.

510 Anne Heebo i Fredericia. 19.3.1732, fol.325.
Enke efter Jacob [Jensen] Gedsted, præsident, [begravet 12.3.1708]. A:
1) søster [Else Andersdatter Heebo], død. [Første ægteskab med Christen Poulsen Holst, forpagter på Estvadgård, sidst på Ulstrup i Thy]. 5B:
a Anders Hebo [Christensen Holst] i Smorup, præst i [Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev]
b Poul [Christian] Holst, præst i Røjen præstegæld i Norge
c Johan Jørgen Holst, kammertjener hos Gersdorff, amtmand i Husum
d Else Holst g.m. Sivert Harch, [vintapper] i Viborg
e Sofie Holst g.m. Peder Hagemester i Christiania i Norge
[Else Andersdatter Heebos andet ægteskab med Hans Leth, forpagter på Voldbjerg i Hee sogn]. 1B:
f Anne Marie Leth g.m. Johan Pohlmann i Christiania i Norge.

510A Margrethe Pedersdatter i Fredericia. 26.3.1732, fol.329B.
E: Henrik Linnemann, købmand. B:
1) Margrethe Henriksdatter 15
2) Maren Henriksdatter 14
3) Johan Henriksen 12
4) Johanne Henriksdatter 10
5) Thomas Henriksen 8.

510B Frederik Christian Tumbler, vinhandler i Fredericia. 2.4.1732, fol.333.
E: Hedvig Eleonora Rønnow. LV: Knud Lauridsen. B:
1) Frederik Christian Frederiksen 5
2) Johan Henrik Frederiksen.
FM: Henrik Drejer, stadskirurg.

510C Peder Knudsen [Schmidt] i Fredericia. 7.6.1732, fol.337B.
Enkemand efter [Barbara Nielsdatter, skifte 4.5.1731 lbnr.489]. B:
1) Knud Pedersen 8.
FM:
1 Rasmus Henningsen
2 fars svoger Vilhelm Bentsen, købmand i Horsens
Desuden nævnes afdødes mor Else [Bendixdatter Sperling] g.m. afdødes far Knud [Pedersen] Schmidt i Horsens.

510D Peder Poulsen i Fredericia. 12.6.1732, fol.338B.
E: Gye Marie [Madsdatter Bruun].
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1732.

510E Karen Thomasdatter Bonde i Fredericia 19.6.1732, fol.339.
E: Hans Andersen Lyng. A:
1) mor Else Jespersdatter, enke efter Thomas Bonde i Vinding
2) bror Bertel Thomsen Bonde i Vinding
3) bror Jesper Thomsen Bonde i Vinding
4) søster Maren Thomasdatter Bonde g.m. Iver Pedersen i Bjert
5) søster Anne Thomasdatter Bonde g.m. Anders Jacobsen i Vinding
6) søster Mette Thomasdatter Bonde i Vinding
7) søster Gissel Thomasdatter Bonde
8) halvbror Hans Thomsen i Vejle
9) halvsøster Anne Thomasdatter g.m. Jørgen Mortensen i Børkop.

510F Jørgen Jacob Reimer, snedker i Fredericia. 4.7.1732, fol.340.
Enkemand efter Lene Jensdatter, skifte 13.12.1730 lobnr.484. B:
2) Jens Reimer 7
3) Margrethe 4.
FM: Peder Jacobsen, snedker.
Første ægteskab med Else Sørensdatter, skifte 12.12.1720 lbnr.365. B:
1) Hans Jørgen Reimer 17.

511 Vurdering af undveget bo i Fredericia. 17.7.1732, fol.346.
Vurdering af boet hos Jørgen Casper Schütz, der kort efter påske 1730 er bortdraget tillige med sin kone og sin mor.

512 Jørgen Poulsen, grovsmed i Fredericia. 13.8.1732, fol.348.
E: Charlotte Frandsdatter. LV: Nikolaj Dehn, stadskaptajn. A:
1) mor Anne Nielsdatter. LV: Mads Lund
2) bror Niels Poulsen i Viby ved Århus
3) bror Jacob Poulsen, kyrasser i Nykøbing på Falster.

513 Hieronymus Valente, købmand i Fredericia. 20.10.1732, fol.351B.
[Enkemand efter Marie Meinert, skifte 25.2.1730 lbnr.476]. B: Marie Magdalene 14. FM: Mikkel Pedersen.

514 Elisabeth Charnique i den reformerte koloni i Fredericia. 25.11.1732, fol.359.
E: Jacob Dupont. B: Mathias 4, Jacob 18 uger.

515 Peder [Clemensen] Høgh, byfoged i Fredericia. 6.12.1732, fol.361.
E: Birgitte Cathrine Kastrup. LV: Jens [Jensen] Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby. B: Anne Kirstine 18, Margrethe Kirstine 17, Clemen 15, Cathrine 13, Johanne Dorthe 8, Gogen Pedersdatter 4, Florentine 4. FM: Nikolaj Dehn, skomager.

516 Hedvig Sofie von Winterfeld i Fredericia. 12.12.1732, fol.365.
Enke efter Warenstedt, oberstløjtnant. B:
1) Jochum Adolf von Warenstedt, kornet
2) Agnethe von Warenstedt g.m. [Johan Carl] Kendtler, ritmester
3) Ottonette von Warenstedt på Estrup
4) Juliane Gustava von Warenstedt i Århus.

517 Gotfred Brandt, skomager i Fredericia. 15.1.1733, fol.367B.
E: Anne Margrethe Ludvigsdatter. LV: Jens Buhl. B: Anne Margrethe 6, Johan Henrik 2, Gotfred Ludvig 6 uger. FM: morbror Hein Ludvigsen, skomager.

518 Anne Jespersdatter i Fredericia. 17.1.1733, fol.369.
E: Hans Hansen Hjerrild. B:
1) Oluf Hansen, skolemester hos rektor på Sorø Akademi
2) Gertrud Hansdatter 20
3) Karen Hansdatter 18.

519 Else Jensdatter Mammen i Fredericia. 7.2.1733, fol.370.
E: Poul Poulsen, hjulmand. B: Poul 18, Johanne 13.

520 Hans Nielsen Frost i Fredericia. 21.2.1733, fol.371B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Thuesen. B: Niels.

521 Jens Jacobsen, ugift i Fredericia. 25.4.1733, fol.373B.
A:
1) mor Sidsel Jensdatter i Follerup
2) bror Hans Jacobsen 20
3) søster Mette Jacobsdatter 18
4) søster Maren Jacobsdatter 13.
FM: farbror Laurids Hansen i Nebel skovhus, farbror Jørgen Hansen i Mørkholt.

522 Hans Andersen Lyng i Fredericia. 7.5.1733, fol.374B.
E: Else Immanuelsdatter. LV: bror Christian Schmidt, stadsmusikant i Fredericia. A:
1) mor Kirsten Hansdatter i Strandhuse ved Kolding
2) bror Jørgen Andersen
3) bror Laurids Andersen i Strandhuse
4) bror Morten Andersen
5) bror Hans Andersen, kyrasser
6) bror Søren Andersen, rejst til Holland for 8 år siden. FM: mosters mand Poul Thuesen
7) søster Karen Andersdatter g.m. Peder i Bjert
8) søster, død, var g.m. Christen Holm i Trelde. 1B:
a Niels Christensen 18.

523 Peder Pedersen, købmand i Fredericia. 13.6.1733, fol.378.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Christen Lundø, by og rådstueskriver. B: Cathrine Marie 5, Laurids 2. FM: fasters mand Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia.

524 Anne Marie Clausdatter i Fredericia. 22.6.1733, fol.381.
E: Anders Pedersen Falk. A:
1) halvbror Jacob Clausen
2) halvbror Claus Clausen, uvist hvor
3) halvsøster Anne Cathrine Clausdatter.
FM: Laurids Hansen Kraft.

525 Elisabeth Møller i Fredericia. 28.8.1733, fol.382B.
A:
1) mor Elisabeth Søholt g.m. Mathias Frandsen
2) søster Kirstine Margrethe Møller g.m. Mathias Resner i København
3) søster Marianne Møller 12. FM: Jens Holm.
Afdøde, der døde for 3 år siden, var datter af Johan Møller, kedelhandler, skifte 25.12.1728 lbnr.457.
Afdøde havde arv i følge testamente efter Arent Johansen.

526 Jacob Kahlen i Fredericia. 3.9.1733, fol.383.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Laurids Christensen. B:
1) Jørgen Jacobsen Kahlen 25, skræddersvend i København
2) Anne Barbara Jacobsdatter Kahlen 22
3) Mette Cathrine Jacobsdatter Kahlen 20.
FM: Laurids Hansen Kraft.

527 Knud Nielsen Pagh, i skomagerlære i Fredericia. 28.9.1733, fol.384B.
A:
1) bror Christen Nielsen Pagh
2) søster Kirsten Nielsdatter Pagh g.m. Niels Hansen Frost
3) søster Maren Nielsdatter Pagh
4) søster Anne Nielsdatter Pagh.
FM: Mads Nielsen Pagh, købmand i Fredericia.
Afdøde var søn af Niels Knudsen Pagh.
Arv efter farbror Mads Knudsen Pagh, skifte 21.6.1730 lbnr.482.

528 Jens Hansen i Fredericia. 3.3.1734, fol.385.
E: Anne Jensdatter Kejser. LV: Mads Terkildsen Ammitsbøl. A:
1) bror Jacob Hansen, bager i Fredericia
2) halvbror Hans Poulsen i København.

529 Testamente i Fredericia. 1.2.1734.
Testamente for Alexander Zimpel og hustru Helene Walters.

530 Abraham Hermansen i Fredericia. 9.4.1734, fol.388B.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Bang, købmand. A:
1) søster Margrethe Hermansdatter i Nordborg på Als.
Afdøde var formynder for2 børn af Frederik Nikolaj, skifte 9.6.1725 lbnr.418.

531 Knud Lauridsen i Fredericia. 17.4.1734, fol.390.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Johan Nikolajsen Foss, bager i Fredericia. B: Marie Sofie 2. FM: morbror Jeppe Madsen, færgemand.
Desuden nævnes enkens farbror Niels Ibsen på Strib.

532 Johan Kraut, nålemager i Fredericia. 26.3.1734, fol.394B.
E: Susanne.
Arvinger angives ikke.

533 Maren Eskildsdatter i Fredericia. 27.3.1734, fol.394B.
E: Peder Steffensen, skrædder, der er undveget efter at have slået sin hustru ihjel den 2.9.1733.
Arvinger angives ikke.

534 Niels Sørensen, skrædder i Fredericia. 1.7.1734, fol.398.
E: Abelone Mathiasdatter. LV: Nikolaj Dehn, stadskaptajn. B:
1) Hans Nielsen, skomager i Odense
2) Mette Nielsdatter 25
3) Mads Nielsen 24, musketer.
FM: søskendebarn Søren Thomsen.

535 Anne Cathrine Christiansdatter i Fredericia. 22.7.1734, fol.399.
E: Hans Hørning. B: Birthe 4.

536 Herman Kallesø, kornet på Teglladen uden for Fredericia. 29.7.1734, fol.400B.
E: Cathrine Elisabeth.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1734.

537 Cathrine Sofie Dilleben, ugift i Fredericia. 31.7.1734, fol.401.
A:
1) bror Frederik Ehrenfried Dilleben
2) bror Christian Dilleben
3) søster Anne Sabine Dilleben.
FM: Kaptajn Bille, som frænde, Frederik Amager, rådmand.

538 Birthe Nielsdatter i Fredericia. 7.8.1734, fol.405B.
E: Niels Rand. A:
1) bror Bertel Nielsen, død. 1B:
a Lene Bertelsdatter, død, var g.m. Jeppe Christensen Buch, rytterbonde i Rugsted i Ødsted sogn. 6B: Anne Kirstine 20, Bodil 16, Christen 13, Bertel 11, Poul 9, Thomas 7.

539 Hans Corneliussen, murer i Fredericia. 18.11.1734, fol.409B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Nikolaj Dehn, skomager. B: Karen 24, Cornelius 22, Kirsten 14, Anne Marie 12. FM: Jens Hansen Buhl.

540 Johanne Marie Jørgensdatter i Fredericia. 14.2.1735, fol.411B.
E: Frands von Bergen. A:
1) mor Maren Pedersdatter g.m. Mads Rand på stedet
2) bror Rasmus Jørgensen i Vadstrup på Samsø.

541 Hans Grønvold, toldbetjent i Fredericia. 3.3.1735, fol.414.
E: Elisabeth Borch.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1735.

542 Mette Poulsdatter i Fredericia. 21.3.1735, fol.414B.
E: Mads Jerlevsen Ammitsbøl. B:
6) Enevold Madsen Ammitsbøl 30, i Ostindien.
Første ægteskab med Hans Andersen Nissen, [skifte 6.5.1696 lbnr.127]. B:
1) Anders Hansen Nissen, ikke hørt fra i 12 år
2) Poul Hansen Nissen i Trondhjem, død uden livsarvinger
3) Mette Hansdatter gift i København
4) Niels Hansen, købmand i Trondhjem.
FM: søskendebarn Niels Iversen, købmand i Fredericia.
Andet ægteskab med Enevold Pedersen. B:
5) Hans Enevoldsen Bang, købmand i Fredericia.

543 Anne Andersdatter i Fredericia. 21.3.1735, fol.417B.
E: Hans Sørensen, slagter. A:
1) bror Peder Andersen i Davinde på Fyn, død. 1B:
a Anders Pedersen i Davinde, død. 2B:
1 Jens Andersen i Fraugde Kærby på Fyn
2 Karen Andersdatter g.m. ? i Davinde
2) søster Mette Andersdatter g.m. Poul Jensen, [skifte 11.6.1716 lbnr.320]. 4B:
a Jens Poulsen
b Anders Poulsen i Holland
c Knud Poulsen i Holland
d Mette Poulsdatter g.m. Niels Madsen Pagh
3) søster Margrethe Andersdatter hos søn Jesper Jensen i Fredericia
4) halvbror Henning Henningsen i Davinde, død. 5B:
a Rasmus Henningsen, slagter i Fredericia
b Christen Henningsen i Erritsø, død, var g.m. Gye Sørensdatter. 1B:
1 Maren Christensdatter i Erritsø
c Sidsel Henningsdatter g.m. Niels Pedersen i Fraugde Kærby
d Karen Henningsdatter g.m. Anders Pedersen i Fraugde Kærby
e Birthe Henningsdatter g.m. Niels Iversen i Fredericia.

544 Niels Jensen, skomager i Fredericia. 16.4.1735, fol.421B.
E: Mette Iversdatter. LV: Christen Aggerup. B:
1) Johan Nielsen, skomager i Fredericia
2) Jens Nielsen, skomagersvend
3) Mathias Nielsen 22
4) Margrethe Nielsdatter 20.

545 Niels Nielsen Vejlby i Fredericia. 20.6.1735, fol.424.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hein Ludvigsen, skomager. B:
1) Niels Nielsen Vejlby den yngre, død 19.4.1734 på fortet Christiansborg i Guinea. 2B: Niels 7, Cathrine Elisabeth 5 hos mor Maren Nielsdatter i København. FM: Niels Jensen Gade i Fredericia
2) Maren Nielsdatter Vejlby g.m. Jordan Pagh i Fredericia
3) Marie Nielsdatter Vejlby 40
4) Mette Nielsdatter Vejlby 27.
FM: Ebling Struck, klejnsmed i Fredericia.

546 Jens Holm i Fredericia. 9.7.1735, fol.428.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Rask. B: Anne 18, Anne Marie 11. FM: fasters mand Arent Mikkelsen i Fredericia.

547 Ellen Olufsdatter i Fredericia. 28.7.1735, fol.430.
Arvinger kendes ikke.

548 Barbara Christiansdatter i Fredericia. 29.8.1735, fol.431B.
E: Nikolaj Dehn, stadskaptajn og skomager. B:
1) Hans Dehn, korporal
2) Christian Dehn på fæstningen Batavia i Ostindien
3) Marie Elisabeth Dehn g.m. Gert Jensen
4) Maren Dehn g.m. Tulle Sørensen, skomager.

549 Anne Sørensdatter i Fredericia. 26.10.1735, fol.434.
Enke efter Ove Pedersen, vejer og måler. B:
1) Sidsel Ovesdatter, enke efter [Claus] Dithmer, borgmester, [bevilling til uskiftet bo 29.4.1728 lbnr.453]
2) Peder Ovesen, død. 3B:
a Peder Pedersen i København
b Mette Pedersdatter hos Peder Arvesen, islandsk købmand i København
c Maren Pedersdatter 12 i Føns præstegård
3) Søren Ovesen, præst i Føns og Ørslev på Fyn, død. 3B:
a Ove Sørensen i Fredericia latinskole
b Anne Cathrine Sørensdatter 15
c Ellen Marie Sørensdatter 13.

550 Frands Hansen i Fredericia. 28.12.1735, fol.441.
E: Else Andersdatter. LV: Hans Bang, købmand i Fredericia. A:
1) [bror Jens Hansen], død. 5B:
a Hans Jensen i Egum
b Bendix Jensen i Haderslevhus amt
c Maren Jensdatter i Eiderstedt
d Ingeborg Jensdatter i Husum
e Karen Jensdatter i Husum
2) søster Cathrine Hansdatter, død. 2B:
a Niels Nielsen, slagter i Vejle
b Ellen Nielsdatter g.m. Hans Jochumsen, konstabel
3) halvbror i Egeskov
4) halvbror, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter.

551 Svend Rasmussen, skomager i Fredericia. 8.12.1735, fol.441B.
E: Marie Henriksdatter. LV: Nikolaj Dehn, stadskaptajn. B: Rasmus 21, Henrik 15, Hans 11, Cathrine Marie 8.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 19.12.1710 lbnr.269]. B: Gye 25.

552 Karen Pedersdatter i Fredericia. 17.3.1736, fol.442B.
Enke efter Niels Nielsen Velby, [skifte 20.6.1735 lbnr.545]. B:
1) Niels Nielsen Vejlby den yngre, død 19.4.1734 på fortet Christiansborg i Guinea. 2B: Niels 7, Cathrine Elisabeth 5 hos mor Maren Nielsdatter i København. FM: Niels Jensen Gade i Fredericia
2) Maren Nielsdatter Vejlby g.m. Jordan Pagh i Fredericia
3) Marie Nielsdatter Vejlby 40
4) Mette Nielsdatter Vejlby 27 forlovet med Peder Brandt.
FM: Ebling Struck, klejnsmed i Fredericia.

553 Else Jacobsdatter Hagelsten i Fredericia. 7.4.1736, fol.447.
Enke efter Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Andersen
2) Julius Andersen, ikke hørt fra i 18 år
3) Jacob Andersen, musketer i København.

554 Johannes Hintze, apoteker i Fredericia. 11.4.1736, fol.447B.
E: Johanne Marie Falk. LV: Johan [Balthazar] Bilhardt, præst i Øster Nykirke og Give. B:
1) Johanne Cecilie Helvig Hintze 5
2) Johan August Hintze 2.
FM: Niels Iversen, købmand i Fredericia.

555 Ebling Struck, klejnsmed i Fredericia. 24.4.1736, fol.457.
E: Maren Madsdatter. LV: Jochum Delgarth, urmager.
Af første ægteskab B: Hans Frederik Struck, klejnsmed i Rendsborg.

556 Mads Hansen i Fredericia. 13.6.1736, fol.457.
A:
1) mor Ingeborg Madsdatter, enke efter Hans Mortensen. LV: Johannes Lund, organist og skoleholder i Fredericia
2) søster Kirsten Hansdatter 12. FM: farbror Oluf Mortensen.

557 Frands von Bergen i Fredericia. 28.7.1736, fol.457B.
E: Rebekka Conradsdatter Mantzfeldt. LV: Daniel Steube, grovsmed i Fredericia. B: Fransiska 7 uger. FM: Jacques Jeu i den reformerte koloni.
Ophold til afdødes mor Marie von Bergen.

558 Johanne Norre i Fredericia. 8.9.1736, fol.460B.
E: Jacob Dupont i den reformerte koloni. B: Peder. FM: farbror Mathias Dupont.

559 Peder Schlimann, bødker i Fredericia. 13.10.1736, fol.462B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Christoffer Unger. A:
1) halvbror Tønnes Schlimann i Lem Kloster.

560 Frederik Jensen, købmand i Fredericia. 17.11.1736, fol.464B.
E: Anne Lucie Lauridsdatter Falkenberg. LV: Mads Pagh, købmand. B: Jens 4, Ellen Kirstine 2. FM: Bertel Johansen Brun.
[Første ægteskab med Ellen Kirstine Madsdatter, skifte 30.5.1731 lbnr.494].
Arv i boet efter [afdødes bror] Morten Jensen, skifte 2.6.1729 lbnr.466 til B: Margrethe.

561 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 17.1.1737, fol.471B.
Bevilling af 14.12.1736 at være egen værge for Sofie Elisabeth Richter.

562 Anne Skolastika Mikkelsdatter i Fredericia. 23.1.1737, fol.471B.
E: Frederik Amager, borgmester og postmester. B:
4) Niels Amager 14.
Første ægteskab med Niels Madsen Pagh, [skifte 22.3.1721 lbnr.369]. B:
1) Mads Nielsen Pagh, købmand
2) Mikkel Nielsen Pagh, stud. theol.
3) Mette Nielsdatter Pagh 21.

563 Hans Sørensen, slagter i Fredericia. 24.1.1737, fol.475B.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 21.3.1735 lbnr.543].
[Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 18.5.1687 lbnr.43]. 1B:
1) [Gertrud Hansdatter], død, var g.m. Thomas Ehlers. 1B:
a Engel Kirstine Thomasdatter. FM: Jens Hansen Buhl.

564 Niels Lassen, ladefoged i Fredericia. 8.5.1737, fol.476B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Bang, købmand. B: Peder 10. FM: Laurids Gauerslund den yngre.

565 Sidsel Mortensdatter i Fredericia. 9.5.1737, fol.478B.
E: Henrik Schubart, snedker.
Første ægteskab med Nikolaj Jansen, sergent. B: Ditlev Nikolaj i Ostindien.
Andet ægteskab med Christoffer Flemming, skifte 10.1.1728 lbnr.448.
Arv til dennes bror Claus Flemming, uvist hvor.

566 Poul Poulsen, hjulmand i Fredericia. 10.7.1737, fol.480.
[Enkemand efter Else Jensdatter Mammen, skifte 7.2.1733 lbnr.519]. B: Johanne 18. FM: fasters mand Johan Oppenhagen, væver i Fredericia.

567 Maren Pedersdatter i Fredericia. 10.7.1737, fol.482.
E: Thomas Christensen.
Arvinger kendes ikke.

568 Anders Andersen, møller i Fredericia. 5.8.1737, fol.483B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Hans Christian [Lauridsen] Mørch, kapellan i Fredericia Trinitatis. B: Anders 21, Anne 19, Kirsten 18, Marie 15, Cathrine 13, Margrethe 11, Inger 8, Jacob 6, Peder 3. FM: Adolf Høhlsen.

569 Maren Pedersdatter i Fredericia. 24.10.1737, fol.486B.
E: Niels Lassen Skaaning. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Jacob Gievert, skomager
2) søster Anne Pedersdatter i København
3) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Just [Zetner], feldbereder, [skifte 14.4.1725 lbnr.416]. B:
a [Anne] Cathrine Justsdatter, gift i København
b Jørgen Justsen i Holland.

570 Anne le Blond i Fredericia. 26.10.1737, fol.487B.
E: Johan Lorents Deloret (Deleuran) i den reformerte koloni. B: Marie 12, Judith 11, Susanne 11, Peder 7, Daniel 5, Jacob 3, Esther 3.

571 Poul Terkildsen i Fredericia. 9.11.1737, fol.489.
E: Ingeborg Anne Marie Christensdatter. LV: Mads Jerlev.
Første ægteskab med Mette Olufsdatter Samsø. B:
1) Oluf Poulsen i Ostindien
2) Hans Poulsen, kyrasser
3) Terkild Poulsen
4) Elisabeth Poulsdatter g.m. Laurids Poulsen, kyrasser.

572 Hans Nielsen, ugift færgekarl i Fredericia. 30.11.1737, fol.491.
A: far Niels Olufsen i Middelfart ved Nikolaj Brandt sst.

573 Søren Sørensen i Fredericia. 14.12.1737, fol.491B.
E: Marie Thomasdatter. LV: Jørgen Melsing. B: Søren 4, Anne Marie 2, Dorthe 7 uger. FM: farbror Jeppe Sørensen, morbrødre Søren Thomsen, Jørgen Thomsen.
Desuden nævnes enkens mor Dorthe Hansdatter, enke efter Thomas Sørensen, [skifte 5.10.1716 lbnr.326].

574 Christen Jespersen Lundø, by- og rådstueskriver i Fredericia. 16.4.1738, fol.494.
E: Ellen Christiansdatter Lottrup.
Testamente af 22.10.1723.

575 Nikolaj Dehn, stadskaptajn og skomager i Fredericia. 21.5.1738, fol.494B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Gregers Eriksen. B:
5) Hans Peder Dehn 2.
Første ægteskab med Barbara Christiansdatter, [skifte 29.8.1735 lbnr.548]. B:
1) Hans Dehn, korporal, død. 1B:
a Anne Barbara 9 hos sin mor. FM: Hein Ludvigsen, skomager
2) Christian Dehn i hollandsk tjeneste på fæstningen Batavia i Ostindien
3) [Marie] Elisabeth Dehn i København
4) Maren Dehn g.m. Tulle Sørensen, skomager i Fredericia.

576 Testamente i Fredericia. 22.5.1738, fol.497B.
Testamente af 16.1.1734 for Anders Meinert og hustru Elisabeth de Lange.

577 Christian Justesen, væver i Fredericia. 17.6.1738, fol.498.
E: Anne Iversdatter. LV: Poul Johansen, væver i Fredericia. B: Just 4. FM: Iver Jensen.

578 Herman Kolthof, kornet i Fredericia. 22.5.1738, fol.498B.
E: Cathrine Elisabeth. LV: Oluf Mortensen. B:
1) Herman Kolthof
2) Mette Else Dorthe Kolthof g.m. Niels Rand.

579 Anne Marie Pallesdatter i Fredericia. 4.9.1738, fol.499.
E: Mathias Thomsen.
Første ægteskab med Hans Nielsen, [skifte 23.12.1716 lbnr.332]. B:
1) Niels Hansen 24.
Andet ægteskab med Hans Jepsen, [skifte 2.2.1722 lbnr.373]. B:
2) Hans Hansen 19. FM: Johan Nikolaj Foss.
[Tredje ægteskab med Claus Sorgenfrei, skifte 19.5.1731 lbnr.492].

580 Jacob Dufour i den reformerte koloni i Fredericia. 8.10.1738, fol.510.
E: Marie Cathrine Schilling. LV: Isak Dupont. B: Jacob 6 mdr. FM: Jacob Vilain.

581 Jens Hansen Thuesen, skrædder i Fredericia. 29.10.1738, fol.511.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Hans Kejser. A:
1) farbror Poul Thuesen, død. 2B:
a Peder Poulsen
b Hans Poulsen
2) faster Karen Thuesdatter
3) morbror Jes Jessen i Fredericia
4) morbror Thomas Jessen i Kongsted Torp [i Bredstrup sogn], død. 7B:
a Anne Thomasdatter g.m. Knud Knudsen Horskær, livgarder i København
b Karen Thomasdatter i Holsten
c Anne Thomasdatter g.m. Henrik Vendsyssel, fodhugger ved tømmerværket i København
d Jes Thomsen, udenlands
e Palle Thomsen 11
f Johanne Thomasdatter 9
g Gregers Thomsen 7. FM: stedfar Jens Jensen i Kongsted Torp
5) moster Gertrud Jesdatter i Herslev
6) moster Else Jesdatter i Kongsted Torp, død. 4B:
a Laurids Christensen, død. 1B: Else hos formynder i Skærbæk
b Jens Christensen i København
c Else Christensdatter i Stenderup i Eltang sogn
d Karen Christensdatter g.m. Jens Paabøl, degn i Starup og Vester Nebel.

582 Mads Pedersen Lund i Fredericia. 22.11.1738, fol.513.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Jespersen Holst, købmand. B: Peder 12, Mette Christence 6 mdr. FM: Thomas Pedersen, smed.

583 Gedske Hammersmed. 23.10.1738, fol.514B.
Enke efter Conrad Hansen. B:
1) Poul Conradsen Hammersmed
2) Ursula Cathrine Conradsdatter 17.
FM: Søren Pedersen Trelde.

584 Bodil Jørgensdatter i Fredericia. 16.12.1738, fol.516.
E: Mads Pedersen, blegemand. B: Anne Marie 21, Sidsel Cathrine 19, Karen 13, Mette Margrethe 10.

585 Maren Jørgensdatter i Fredericia. 17.12.1738, fol.517.
E: Peder Rasmussen, hjulmand. B: Maren 14. FM: Jens Sørensen, farver i Fredericia.

586 Mette Bøssemagers [fejl for Anne Bøssemagers, dvs. Anne Hansdatter] i Fredericia. 7.1.1739, fol.518.
E: Laurids Bertelsen.
Første ægteskab med Hans Mortensen, [skifte 31.5.1702 lbnr.190]. 2B:
1) Morten Hansen, degn i Taulov Nebel (dvs. Taulov i Elbo herred), død. 7B:
a Hans Mortensen i Erritsø
b Lambert Mortensen 26 hos mor i Taulov Nebel
c Peder Mortensen 21 i Kolding latinskole
d Laurids Mortensen 12
e Anne Mortensdatter g.m. Peder Kvist i Skærup
f Anne Kirstine Mortensdatter 23 i Taulov Nebel
g Birthe Mortensdatter 15
2) Birthe Hansdatter g.m. Noa Gertsen, guldsmed i Fredericia.

587 Johanne Christensdatter i Fredericia. 8.4.1739, fol.519.
E: Poul Lange, glarmester. B:
1) Cathrine Margrethe Poulsdatter Lange g.m. Jørgen Vestelovski, kobbersmed
2) Marie Kirstine Poulsdatter Lange 14.

588 Abel Schlegel i Fredericia. 6.6.1739, fol.320B.
B:
1) Abel Schlegel 26 i Skanderup i Koldinghus amt
2) Carl Schlegel 25, gift i Trelde
3) Christian Vilhelm Schlegel 20, i guldsmedelære i Fredericia
4) Henrik Gottlieb Schlegel 17.

589 Hans Sørensen, skomager i Fredericia. 5.7.1738, fol.522.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Theilade. B: Søren 14, Malene 12, Mette 8. FM: Rasmus Henningsen, slagter i Fredericia.

590 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 28.8.1739, fol.522B.
Bevilling til uskiftet bo for Jørgen Nielsen Melsing efter afdøde hustru.

591 Marie Pallesdatter i Fredericia. 17.10.1739, fol.522B.
E: Niels Jørgensen, tømrer. A:
0) [forældre Palle Hansen Juul, skifte 25.10.1710 og hustru Else Bondesdatter, skifte 21.7.1719 lbnr.353]
1) bror Bonde Pallesen i Fredericia
2) søster Elisabeth Pallesdatter g.m. Iver Jensen i Fredericia
3) søster Elsebeth Pallesdatter g.m. Mads Jensen i Vejle
4) bror Hans Pallesen i Holsten
5) søster Anne Pallesdatter, død. 4B:
a Palle Conradsen, rytter i Randers
b Hans Conradsen, skrædder i Odense
c Anne Cathrine Conradsdatter g.m. Johannes Mester, rytter i Randers
d Anne Margrethe Lucie Conradsdatter g.m. Jørgen Patsch.

592 Marie Elisabeth Sivertsdatter i Fredericia. 16.12.1739, fol.524.
E: Anton Gertsen, kedelfører. B: Sivert 12, Marie Ellen Gunde 6.

593 Gye [Marie] Madsdatter [Bruun] i Fredericia. 23.12.1739, fol.525B.
E: Bertel Bruun, købmand.
Første ægteskab med [Peder Poulsen, skifte 12.6.1732 lbnr.510 D]. B:
1) Mads Pedersen 22
2) Anne Kirstine Pedersdatter 21
3) Inger Pedersdatter 19
4) Poul Pedersen 16
5) Iver Pedersen 13.
FM:
1 født værge Poul Hansen, guldsmed
2 søskendebarn Knud Pagh på Strib.

594 Nikolaj Rademacher, apoteker i Fredericia. 3.12.1739, fol.529.
E: Johanne Marie Falk. LV: Jens [Jensen] Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis. B:
1) Cathrine Nikolajsen nyfødt. FM: Daniel Strube.
Arv efter enkens første mand [Johannes Hintze], skifte 11.4.1736 lbnr.554.

595 Jens Hansen Buhl i Fredericia. 6.2.1740, fol.539B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hein Ludvigsen, skomager. B: Jens 21, Karen 13. FM: Peder Thuesen.

596 Anne Jensdatter i Fredericia. 23.3.1740, fol.540B.
E: Hans Nielsen, skovfoged. B: Jens, Terkild, Maren 31 i Flensborg, Mette 28 i København.

597 Peder Lauridsen Brandt i Fredericia. 1.5.1740, fol.541B.
E: Mette Nielsdatter Vejlby. LV: Hein Ludvigsen, skomager. B: Niels 2. FM: Niels Iversen.

598 Laurids Jensen [Gammel], den ældre i Fredericia. 11.12.1739, fol.542B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia. B: Cathrine 8, Bodil 3. FM: Hans Poulsen Thuesen, som familie.

599 Hans Enevold Bang i Fredericia. 4.5.1740, fol.543.
E: Marie Laugesdatter Bang. LV: Peder Sattrup, guldsmed. B: Laurids 11, Enevold 9. FM: Knud Jensen Pagh, færgemand på Strib.

600 Anne Bendixdatter i Fredericia. 12.1.1740, fol.544.
E: Mads Jensen, bager. B:
1) Frederik Clausenberg, død. 1B:
a Anne Sofie gift med en læge i Allerup og Davinde på Fyn
2) Andrea Marie Clausenberg på Ulriksholm på Fyn.

601 Karen Hansdatter i Fredericia. 23.8.1740, fol.545.
E: Jens Nielsen, løjtnant.
Af første ægteskab B: Karen Andersdatter. FM: Laurids Kraft.

602 Niels Nielsen Teglgaard i Fredericia. 24.8.1740, fol.545B.
E: Barbara Jensdatter. LV: Knud Pagh, færgemand på Strib. B: Jens 7, Niels 4, Mette 3, Mads 10 uger. FM: Mads Jerlevsen Ammitsbøl, bager i Fredericia.

603 Jens Madsen, færgemand i Fredericia. 24.8.1740, fol.546B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Peder Sattrup, guldsmed. B: Maren 12, Laurids 8. FM: Laurids Christensen i Fredericia.

604 Søren Mikkelsen Schmidt, bager i Fredericia. 2.11.1740, fol.547B.
E: Malene Sørensdatter. LV: [Hans Christian Lauridsen] Mørch, kapellan i Fredericia Trinitatis. B: Mikkel 4, Anne Marie 3, Maren 2, Severine, nyfødt. FM: Hans Melchior, klokker.
Arv efter afdødes far Mikkel Christensen Schmidt, skifte 11.3.1718 lbnr.340 til afdødes mor Maren Sørensdatter Bruun. LV: Mads Jensen, bager.

605 Maren Christiansdatter i Fredericia. 15.11.1740, fol.549B.
E: Johan Nikolaj Foss. B: Birthe Marie 18, Anne Mette 4.

606 Frederik Hansen Amager, borgmester og postmester i Fredericia. 2.6.1740, fol.550.
E: Ellen Elisabeth Richter. LV: Jens Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis. B: Anne Skolastika, godt 1 år, Frederik 5 uger.
Første ægteskab med Anne Skolastika [Mikkelsdatter, skifte 23.1.1737 lbnr.562]. B: Niels 18. FM: [halv]bror Mads Nielsen Pagh.

607 Judith Ganthe i den reformerte koloni i Fredericia. 27.12.1740, fol.559.
Enke efter Peder Dufour. B:
1) Abraham Dufour
2) Jacob Dufour
3) Susanne Dufour
4) Sara Dufour
5) Jacob Dufour, [skifte 8.10.1738 lbnr.580]. B:
a Jacob Dufour. FM: stedfar Jacob Betacque g.m. mor Marie Cathrine Schilling.

608 Andreas Oppenhagen i Fredericia. 6.3.1741, fol.560B.
E: Gedske Hermansdatter. B: Anne Marie 12, Anne Margrethe 8, Just 7. FM: Johan Just Oppenhagen.

609 Kirsten Christensdatter i Fredericia. 7.10.1739, fol.561.
Enke efter Mads Pedersen Lund, [skifte 22.11.1738 lbnr.582]. B: Peder 14, Mette Christence 2. FM: Thomas Pedersen, smed, Jesper Jensen.

610 Else i Fredericia. 8.2.1741, fol.565.
E: Immanuel Schmidt. B:
1) Christian Schmidt, musikant
2) Frands Schmidt
3) Else Schmidt g.m. Morten Olufsen
4) Anne Marie Schmidt.

611 Malene Dorthe [Wichmann] i Fredericia. 7.3.1741 fol.565B.
E: Hans Mikkelsen, bager. B: Marie Elisabeth 14, Immanuel 10, Malene 7, Henrik 5, David 2½. Arv i boet efter skiftebrev sluttet 15.2.1725.

612 Hans Olufsen, bager i Fredericia. 21.4.1741, fol.567B.
E: Karen Bentsdatter. LV: Johan Herman StoffenMeyer. B:
1) Anne Hansdatter 34 g.m. en soldat i Flensborg
2) Anne Cathrine Hansdatter 5½.
FM: Christian Schultz, farver.

613 Anne Christensdatter i Fredericia. 20.4.1741, fol.568.
E: Peder Møller, hyrde. B: Christian 11. FM: Just Oppenhagen.

614 Birthe Henningsdatter i Fredericia. 19.6.1741, fol.568B.
E: Niels Iversen. A:
1) bror Rasmus Henningsen
2) bror Christen Henningsen, død. 1B:
a Maren Christensdatter
3) søster Sidsel Henningsdatter i Fraugde Kærby på Fyn
4) søster Karen Henningsdatter.
(Sml. lbnr.542).

615 Gyde Poulsen, ugift tjenestekarl i Fredericia. 14.1.1740, fol.570.
A:
1) mor Anne Marie Thomasdatter, enke. LV: Jørgen Thomsen
2) bror Laurids Poulsen
3) søster Anne Poulsdatter
4) søster Kirsten Poulsdatter
5) søster Mette Poulsdatter.Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.6
1740-1761
B 72 - 163


616 Niels Iversen Erritsø i Fredericia. 30.1.1741, fol.2.
E: Maren Borch. LV: Bertel Thomsen. B:
4) Christen Borch 20
5) Inger Cathrine Nielsdatter 19
6) Anne Margrethe Nielsdatter 16
7) Anne Dorthe Nielsdatter 15
8) Anker Borch 11
9) Karen Nielsdatter 30 uger.
FM: Morten Thomsen, præst i Lunde og Ovtrup, Hans Markussen til Rask, [borgmester i Fredericia], som beslægtet.
Første ægteskab med Hagar Cathrine Reimer, [skifte 10.4.1720 lbnr.360]. B:
1) Jochum Nielsen, vejer i Fredericia
2) Cathrine Nielsdatter g.m. [Søren Henriksen] Ammitsbøl, præst i [Flade og Sønder Dråby på Mors]
3) Iver Nielsen Erritsø 25, stud. theol.

617 Johan Christian Otterup i Fredericia. 17.6.1740, fol.11B.
E: Christine Marie. LV: Gregers Eriksen. B: Mourids i København.

618 Peder Nikolaj Sattrup, guldsmed i Fredericia. 27.7.1741, fol.14B.
E: Mette Lauridsdatter Lyders. LV: [Jacob Hansen] Købing, rådmand i Fredericia. B: Laurids 9, Hans 7, Cathrine 9 mdr. FM: Mikkel Weide.
Første ægteskab med [Cathrine Jacobsdatter, skifte 30.4.1731 lbnr.490]. B: Nikolaj, hører i Ribe latinskole, Jacob, guldsmedesvend.

619 Anne Hansdatter Buhl i Fredericia. 1.9.1740, fol.16.
E: Niels Hansen. B: Hans 26, Svend 25, Maren 17, Niels 14. FM: Mads Nielsen Pagh.

620 Jørgen Sørensen i Fredericia. 26.9.1741, fol.18.
E: Ingeborg Mortensdatter. LV: Gregers Eriksen. B: Anne Cathrine 20, Kirsten 18, Søren 15, Anne 4, Morten 9 mdr. FM: Niels Bentsen.

621 Peder Pedersen i Fredericia. 19.10.1741, fol.19.
A:
1) mor Ellen Jensdatter g.m. Arent Mikkelsen
2) bror Jens Pedersen
3) søster Anne Pedersdatter.
Afdødes far var Peder Jensen Møller, skifte 19.1.1732 lbnr.505.

622 Niels Pedersen, 2 år gammel i Fredericia. 27.6.1741, fol.19B.
A:
1) mor Mette Nielsdatter g.m. Hans Olufsen
2) halvbror Peder Hansen 3 uger.
Afdødes far var Peder Lauridsen Brandt, skifte 1.5.1740 lbnr.597.

623 Hans Christian Winther i vandmøllen uden for Fredericia. 23.9.1741, fol.20.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Hein Ludvigsen. B: Maren 18. FM: Mikkel Sadelmager, Rasmus Troelsen.
Første ægteskab med [Maren Popsdatter, skifte 20.11.1723 lbnr.391]. B: Maren 28, Ursula 26.
Vandmøllen, der kaldes Rossis Mølle, ejes af Brockdorff.

624 Maren Pedersdatter Schelde i Fredericia. 18.10.1741, fol.22.
E: Mads Nielsen Pagh. B:
1) Anne Marie Pagh 12
2) Niels Madsen Pagh 7½
3) Peder Madsen Schelde 4.
Bevilling af 29.4.1740 til uskiftet bo.

625 Just Oppenhagen i Fredericia. 19.4.1741, fol.24B.
E: Engel Mortensdatter. B: Gedske 19, Maren 16, Morten 12, Anne Marie 7. FM: farbror Johan Justesen Oppenhagen.

626 Mads Jensen i Fredericia. 24.10.1741, fol.26.
E: Karen Christensdatter. B: Jens 10, Jørgen 8, Joachim Ditlev 4. FM: Peder Cronesen.

627 Jørgen Mau, stadstambur i Fredericia. 27.6.1741, fol.27B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Gregers Eriksen. B: Mette 5, Jørgen Henrik, nyfødt, der døde. FM: farbror Henrik Mau.

628 Niels Lauridsen Kejser i Fredericia. 28.4.1740, fol.28B.
E: Mette Bentsdatter. LV: Villads Nielsen, skrædder.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 28.4.1723 lbnr.386. B: Laurids, Hans, Mads.

629 Noa Gertsen, guldsmed i Fredericia. 17.2.1742, fol.31.
E: Birthe Hansdatter. LV: Hans Melchiorsen Johansen, klokker. B:
1) Gert Filip Noasen 10
2) Simon Noasen 5.
FM: Niels Nielsen, Borgmester kaldet.

630 Dorthe Sørensdatter i Fredericia. 31.3.1742, fol.32.
A:
1) mor [Marie Thomasdatter] g.m. Niels Pedersen
2) bror Søren Sørensen 7½
3) søster Anne Marie Sørensdatter 6.
FM: Søren Thomsen, Jeppe Sørensen.
Arv efter afdødes far Søren Sørensen, skifte 14.12.1737 lbnr.573.

631 Kongeligt bekendtgørelse. 6.4.1742, fol.32B.
Ekstrakt af kongeligt reskript af 6.4.1742 vedrørende skifteforordning for Fredericia og flere andre jyske købstæder.

632 Kirsten Hansdatter i Fredericia. 25.7.1742, fol.34.
E: Hans Vilhelm Balvan. B: Johan Henrik 14, Hans Vilhelm 11, Poul Christian 6, Jochum August 3. FM: Thomas Hansen.

633 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 13.9.1742, fol.35.
Bevilling at være egen værge for Christian Vilhelm Schlegel, der endnu ikke er fyldt 25 år, så han kan modtage arv efter Christian Liebman Legel, generalmajor og kommandant i Fredericia.

634 Ulrik Gade, kornet i Fredericia. 12.9.1742, fol.35.
E: Anne Pagh. LV: Christian Schlegel. B: Elisabeth Cathrine 9, Lucie Magdalene 3. FM: Knud Pagh, færgemand på Strib.

635 Anneke Nielsdatter Ravn i Fredericia. 21.9.1742, fol.36.
E: Christoffer Unger. A: søsterdatter Mette Clausdatter g.m. Knud Thomsen i Pjedsted.

636 Gertrud Frederiksdatter [Mustertz] i Fredericia. 23.8.1742, fol.37.
E: Niels Jensen Gade. B: Mette g.m. Mathias Clausen, Frederik 32, Jens 30, Johan 28, Peder 27, Henrik 21, Hans 16. FM: farbror Hans Jensen Gade i Egeskov i Vejlby sogn.

637 Morten Kruse i Fredericia. 8.11.1742, fol.38.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder 22, Christian 15, Else Regine 12. FM: Christen Maler.

638 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 15.11.1742, fol.39.
Bevilling at være egen værge for Henrik Gottlieb Schlegel, der endnu ikke er fyldt 25 år, så han kan modtage arv efter Christian Liebman Legel, generalmajor og kommandant i Fredericia.

639 Testamente i Fredericia. 15.11.1742, fol.39.
Testamente af 1.12.1736 for Mathias Hansen, urtegårdsmand og hustru Karen Knudsdatter. Af arvinger angives kun A: hendes søster Cathrine Knudsdatter.

640 Sidsel Sørensdatter i Fredericia. 12.12.1742, fol.39B.
E: Hans Nielsen Kejser. B: Anne Dorthe 12, Valborg 12, Christiane 9, Niels 6, Søren 4, Christen 1½.

641 Dorthe Troelsdatter i Fredericia. 10.1.1743, fol.40B, 48B.
E: Hans Jørgen Vejer. B: Baltser 15, Anne Rosine 12.

642 Peder Strangesen i Fredericia. 12.10.1742, fol.41B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Bødker. A:
1) bror Jens Strangesen
2) bror Hans Strangesen
3) bror Christen Strangesen
4) bror Niels Strangesen
5) bror Niels Strangesen, død. 3B: Oluf i Tykær, Johanne sst, Mette sst.

643 Anne Cathrine Kraut i Fredericia. 6.12.1741, fol.43.
B:
1) Johan Kraut
2) Peder Kraut, død. 1B: Peder 7 i København
3) Anne Margrethe Kraut g.m. Gotfred Simonsen i Århus
4) Gertrud Kraut g.m. Jacob Bruun, kedelfører i Rendsborg
5) Agnethe Kraut i Amsterdam.
Desuden nævnes Susanne Kraut i København, enke efter en bror til Mathias Rosener.
(Sml. lbnr.420).

644 Anton Gertsen i Fredericia. 2.8.1742, fol.45B.
E: Marie Sofie Gertsen. LV: Peder Bianco. B: Ignatius 1, Anton Gregor født 2.12.1742.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Sivertsdatter, [skifte 16.12.1739 lbnr.592]. B: Sivert 15, Marie Ellen Gunde 9. FM: født værge Abraham Sivertsen.
Arv i boet efter [Sivert Abraham], skifte 13.12.1725 lbnr.421 og hustru [Maren Pedersdatter], skifte 3.6.1730 lbnr.481 til deres børn B: Peder Dominico Sivertsen, Elisabeth Sivertsdatter g.m. Anton Lennart.

645 Mads Randers i Fredericia. 4.9.1742, fol.48B.
A: mor ved Vejle og øvrige arvinger i Bregnholm Mølle, hvis navne ikke angives.

646 Peder Lorentsen Kyhn i Fredericia. 7.8.1743, fol.49B.
E: Mette Kyhn. LV: Gregers Eriksen, færgemand i Fredericia. B:
1) Anne Dorthe g.m. Jacob Schultz, vagtmester
2) Marie Margrethe 20. FM: Hans Thuesen.

647 Engel Mortensdatter i Fredericia. 22.5.1743, fol.50B.
Enke efter Just Oppenhagen, skifte 19.4.1741 lbnr.625. B: Gedske 21, Maren 18, Morten 14, Anne Marie [9]. FM: Johan Justesen Oppenhagen.
Arv efter Just Oppenhagen, skifte 19.4.1741 lbnr.625.

648 Anne Henriksdatter i Fredericia. 27.6.1743, fol.53.
E: Poul Poulsen Lang, glarmester. A:
1) [bror] Jørgen Henriksen
2) [søster g.m.] Johan Frederik Ørsloh
3) [bror] Peder Henriksen
4) [bror] Jens Henriksen
5) [søster] Maren Henriksdatter, alle i Koldinghus amt.
6) søster [Gertrud Henriksdatter i Brøndsted], død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter 20 i Pjedsted. FM: Niels Gys.

649 Anne Cathrine [dvs. Marie Mikkelsdatter Samsø] i Fredericia. 12.6.1743, fol.53.
Enke efter Hjort, kaptajn. B: Ingeborg Hjort. FM: søskendebarn Mads Nielsen Pagh.

650 Kirsten Madsdatter i Fredericia. 23.11.1743, fol.54.
E: Søren Thomsen.
[Af første ægteskab] B:
1) Maren Hansdatter, død, var g.m. Mathias Carstensen. 3B: Karen 17, Carsten 12, Magdalene 7.
[Andet ægteskab med Lorents Simonsen, skifte 2.3.1723, lbnr.384]. B:
2) Peder Lorentsen, postmester i Fredericia.

651 Marie Pedersdatter i Fredericia. 14.12.1743, fol.56B.
E: Johan Nielsen, skomager. B: Mette 2, Anne, nogle få uger gammel. FM: Hans Madsen.

652 Maren Taarup i Fredericia. 24.12.1743, fol.58.
E: August Ludvig Steube. B: Marie Cathrine 5, Daniel 4. FM: farfar Daniel Steube, stadsløjtnant.

653 Mads Jensen i Fredericia. 2.5.1744, fol.58B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mads Pagh. B: Jens 4. FM: Niels Jørgensen Trelde.

654 Anne Marie Melsing i Fredericia. 5.8.1744, fol.61.
E: Søren Iversen, møller. B: Anne 26, Kirsten 25, Marie 22, Cathrine 20, Margrethe 18, Inger 15, Jacob 14, Peder 10. FM: Adolf Pøhlsen.

655 Niels Iversen [Lund] i Fredericia. 15.8.1744, fol.62B.
E: Ingeborg Anne Marie [Chistensdatter]. LV: Mads Jerlevsen Ammitsbøl. B: Kirsten 2. FM: Rasmus Henningsen, slagter.

656 Hans Mikkelsen, bager i Fredericia. 22.4.1744, fol.64.
E: Mette Ebbesdatter. LV: Hans Thuesen, bror Niels Ebbesen i Erritsø. B: Christian 2. FM: Jacob Hattemager.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Bertelsdatter. B: Bertel 25, Mikkel 23, Jochum 21.
Andet ægteskab med Malene Dorthe Wichmann, [skifte 7.3.1741 lbnr.611]. B: Marie Elisabeth 17, Immanuel 14, Malene 9, Henrik 6, David 5.
(Sml. lbnr.338).

657 Johan Nikolajsen Foss, bager i Fredericia. 4.8.1744, fol.66B.
E: Kirsten Luthersdatter. LV: Oluf Nielsen, slagter. B: Birthe Marie 22, Anne Mette 7. FM: Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia.

658 Johan Charnique i den reformerte koloni i Fredericia. 24.11.1744, fol.69.
E: Marie [Jørgensdatter]. LV: Mathias Dupont. B: Hans Casper 7, Hans Jørgen 2, Anne Cathrine 14 uger. FM: Jacob Vilain.

659 Anders Meinert i Fredericia. 17.7.1742, fol.70.
Enkemand efter Elisabeth de Lange, testamente af 16.1.1734 lbnr.576.
Hans A:
1) søster Tobie Meinert g.m. Mikkel Pedersen Huchs
2) søster Marie Elisabeth Meinert, død. 1B:
a Marie Magdalene g.m. Johan Kraut i Fredericia
3) søster Cathrine Elisabeth Meinert, død, [var g.m. Hans Hermansen]. 2B:
a Jochum Hermansen i Gauerslund
b Hans Jørgen Hermansen, død. 2B: Diderikke i København, Elisabeth sst.
Hendes A:
0) forældre Leonard de Lange og Margrethe i Oldenzahl i Holland. B:
1) søster Cathrine de Lange, døbt 20.12.1654, begravet Oldenzahl 21.5.1742, enke efter Jan Poth
2) søster Margrethe Elisabeth de Lange, døbt 1.2.1660, begravet Oldenzahl 25.4.1742
3) søster Anne Marie de Lange, døbt 14.9.1662, begravet Oldenzahl 19.1.1742, enke efter Berent von Schalen
Desuden nævnes afdøde kones farbror Dominicus Gerhardt de Lange og faster Agnethe de Lange.

660 Mikkel Sørensen Sylling, bødker i Fredericia. 8.12.1744, fol.79.
E: Anne Gødesdatter. LV: Christoffer Unger. B: Gøde Mikkelsen 21, Abelone Mikkelsdatter 17. FM: Christian Schlegel, guldsmed.

661 Maren Danielsdatter i Fredericia. 16.12.1744, fol.80.
E: Jens Lauridsen Kejser. B: Laurids 9, Anne Lucie 1. FM: Peder Lorentsen, kirkeværge.

662 Generalmajorinde Prehn i Fredericia. 16.12.1743, fol.80B.
Enke efter Magnus Ernst von Prehn.
Hendes A: søstersøn forvalter Wolte
Hans A: bror Bendix Johan Prehn, ritmester i Løgumkloster.

663 Ingeborg Madsdatter i Fredericia. 27.3.1745, fol.84.
E: Jørgen Nielsen Melsing. Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1739. B: Kirsten 28 g.m. Carl Gottlieb Schlegel i Trelde, Niels 25, Anne 20, Maren 16, Gidsel Jørgensdatter 12.

664 Barbara Pedersdatter Haahr i Fredericia. 18.3.1745, fol.86.
E: Knud Nielsen Pagh. B: Niels 3, Peder 1.

665 Mette Bruun i Fredericia. 30.9.1745, fol.87.
E: Jens Sørensen, farver. A:
1) brorsøn Asmus Bruun, herredsskriver i [Sønder] Tyrstrup og Gram herreder i Haderslevhus amt
2) søster Anne Cathrine Bruun 54 i Åbenrå.

666 Testamente i Fredericia. 21.10.1745, fol.88.
Testamente af 2.9.1724 for Adolf Pøhlsen og hustru Susanne Zeithüberin.

667 Marie Labove i den reformerte koloni i Fredericia. 26.10.1745, fol.88B.
E: Hans Deloret.
Første ægteskab med Casper Charnique, [skifte 5.4.1729 lbnr.463]. B:
1) Johan Charnique, [skifte 24.11.1744 lbnr.658]. 3B: Casper 8, Hans Jørgen 3, Anne Cathrine 2
2) Elisabeth Charnique, [skifte 25.11.1732 lbnr.514], var g.m. Jacob Dupont. 1B: Mathias
3) Susanne Charnique g.m. Mathias Dupont
4) Marie Charnique g.m. Jacob Vilain.

668 Vendel Dithmer i Fredericia. 27.4.1745, fol.90B.
E: Henrik Linnemann. A:
1) bror Ove Dithmer, klokker i Oldenburg, død. 1B:
a Rudolf Gerhard Johan Dithmer, født 20.8.1733. FM: stedfar Herman Anton Wichmann, klokker i Oldenburg.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe [Pedersdatter]. Arv til B: Johan.
Afdøde var datter af Claus Dithmer, borgmester i Fredericia.

669 Elisabeth Marie Hermansdatter, 8 år i Fredericia. 30.12.1745, fol.95B.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Christen Jensen, matros i København
2) søster Diderikke Marie, døbt København Garnison 20.11.1729
Afdøde var døbt København Garnison 1.10.1737.
Arv efter Anders Meinert, skifte 17.7.1742 lbnr.659.
Afdødes far var Hans Jørgen Hermansen.

670 Adolf Pøhlsen, stadskaptajn i Fredericia. 24.1.1746, fol.96.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Lorents Clausen.
Testamente [af 2.9.1724] for afdødes første hustru Susanne Zeithüberin, lbnr.666.
A:
1) Hans Filip Høgh i Kerteminde
2) Christian Bendix Høgh
3) Steffen Hansen Høgh
4) Claus C. Rasmussen
5) Adolf Olufsen.

671 Mette Kirstine [Christensdatter] i Fredericia. 23.2.1746, fol.97.
E: Jens Pedersen, fisker.
[Første ægteskab med Laurids Sørensen, skifte 16.5.1725 lbnr.417]. B:
1) Inger Lauridsdatter g.m. Bonde Pallesen i Fredericia
2) Karen Lauridsdatter g.m. en fisker i Tønder
3) [Søren Lauridsen] i Tønder, død. 3B: 3 børn.

672 Lorents Bruun i den reformerte koloni i Fredericia. 5.3.1746, fol.97B.
E: Susanne [Sandos]. B: Peder 22, Johan 18, Cathrine 14, Margrethe 2½, Marie 1. FM: Isak Dupont.

673 Hans Grønvold, toldinspektør i Fredericia. 21.4.1746, fol.98B.
E: Elisabeth Borch i Udstrup i [Sønder] Nissum sogn. LV: Vilhelm Helt, der ægter enken.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1735.
B: Elisabeth Margrethe 18, Christen 15. FM:
1) [mosters mand] Morten Thomsen, præst i Lunde og Ovtrup i Vester herred
2) [mosters mand] Claus [Svendsen] Skovgaard, præst i Husby og Sønder Nissum
3) fasters mand Jens Winther [Rasmussen] Kisbye, præst i Næstved på Sjælland.

674 Margrethe Mortensdatter i Fredericia. 29.6.1746, fol.100.
Arv efter far Morten Jensen, skifte 2.6.1729 lbnr.466 og efter farbror Frederik Jensen, skifte 17.11.1736 lbnr.560.
Denne arv fordeles til A:
0) [farfar Jens Christensen, skifte 11.4.1709 lbnr.247]
1) [farbror] Jacob Jensen i Vilstrup præstegård, død, præst i Skibet
2) [farbror] Frederik Jensen, skifte 17.11.1736 lbnr.560, var g.m. Anne Lucie [Lauridsdatter Falkenberg]. B: Jens 14, Ellen Kirstine 12
3) [farbror] Christian Jensen, bager i Kolding
4) [farbror] Jens Jensen, bager i Vejle, [skifte Vejle 22.2.1740 lbnr.211, var g.m. Mette Jørgensdatter] nu g.m. Søren Christensen, bager i Vejle
5) [faster] Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Johannes Iversen, rådmand i Fredericia, [skifte 17.5.1731 lbnr.491]
6) [faster] Karen Jensdatter, enke efter Anders Nissen
7) [faster] Elisabeth Jensdatter, død. 1B:
a Anne Kirstine g.m. Mikkel Melchior, degn i Højen og Jerlev.

675 Niels Hansen Voldtoft i Fredericia. 7.7.1746, fol.100B.
E: Anne Lucie [Lauridsdatter] Falkenberg. Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1741. B: Frederik 4.
Enkens første ægteskab med Frederik Jensen, skifte 17.11.1736 lbnr.560.

676 Tobie Meinert i Fredericia. 15.1.1745, fol.102B.
E: Mikkel Pedersen Huchs.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Kincheler 36, udenlands.
Andet ægteskab med Mads Christensen Møller. B:
2) Christian Møller i Fredericia.
Afdøde havde arv efter bror Anders Meinert, [skifte 17.7.1742 lbnr.659].

677 Vitus Wagner, skarpretter i Fredericia. 24.8.1746, fol.105.
E: Kirsten Wagner. LV: Gregers Eriksen, færgemand i Fredericia. B:
1) Jochum Wagner, skarpretter i Haderslev
2) Marianne Wagner 37 g.m. skarpretteren på Fyn
3) Marie Wagner, enke efter [Gotfred Gutschlag, skarpretter] i Ribe, [skifte Ribe 13.5.1746 lbnr.869]
4) Kirsten Wagner gift i Neumünster
5) Elisabeth Wagner gift i Nyborg
6) Anneke Wagner 19.

678 Jochum Nielsen [Iversen Erritsø, måler og vejer] i Fredericia. 8.9.1746, fol.106.
E: Anne Kirstine Gudme.
Bevilling til Uskiftet bo af 19.8.1746.

679 Cathrine Dithmer i Fredericia. 22.3.1746, fol.106.
Enke efter Jacob Pedersen.
[Første ægteskab med Peder Andersen, skifte 24.10.1708 lbnr.241]. B:
1) Claus Pedersen i Sæby i Jylland
2) Peder Pedersen, [skifte 13.6.1733 lbnr.523]. 2B: Cathrine Marie 18, Laurids 14
3) Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Bang i Stovstrup
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia.

680 Jeppe Sørensen Trelde i Fredericia. 14.9.1746, fol.108.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Thomsen. B: Hans, Mette 26.

681 Laurids Christensen i Fredericia. 8.10.1746, fol.108B.
E: Ingeborg Nielsdatter. B: Anne Marie 25, Gertrud 19, Niels 11, Barbara 9. FM: Hans Thuesen.
Enkens første ægteskab med [Laurids Christensen]. B:
1: Mette Lauridsdatter, enke efter Jeppe Madsen, færgemand
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Hansen i Fredericia.

682 Kirsten Madsdatter i Fredericia. 29.10.1746, fol.110.
E: Oluf Nielsen, slagter. B: Knud 11, Niels 9, Mads 7, Rasmus 5, Laurids 3.
Første ægteskab med [Knud Lauridsen], skifte 17.4.1734 lbnr.531. B: Marie Sofie. FM: Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia.
Arv efter enkemandens stedfar Rasmus Henningsen til dennes arving A: Maren Christensdatter i Erritsø.

683 Christoffer Unger i Fredericia. 21.11.1746, fol.113.
E: Mette Cathrine. LV: Anders Jespersen Holst, rådmand.
Første ægteskab med [Anneke Nielsdatter Ravn], skifte 21.9.1742 lbnr.635.
Arvinger angives ikke.

684 Magdalene Sørensdatter i Fredericia. 10.1.1747, fol.115.
E: Niels Jørgensen. B: Kirsten 1½.
Første ægteskab med Søren Mikkelsen Schmidt, [skifte 2.11.1740 lbnr.604]. B: Mikkel 10, Anne Marie 9, Maren 8, Severine 7. FM: Hans Melchior, klokker.

685 Søren Henriksen i Fredericia. 19.4.1746, fol.117.
E: Anne Marie Jesdatter. LV: Søren Rasmussen. B: Inger Marie 21. FM: Peder Dinesen Møller.

686 Maren Hansdatter i Fredericia. 7.3.1747, fol.118.
E: Niels Jørgensen. A:
1) bror Hans Hansen Skovsen i Børkop i Koldinghus amt
2) søster Maren Hansdatter Skovsen, enke i Sellerup.

687 Peder Pedersen, skovfoged i Fuglsang skov. 4.3.1747, fol.119.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Hansen, rytterbonde i Stovstrup. B: Peder 5. FM: Mads Hansen i Erritsø.
Første ægteskab [Maren Hansdatter, skifte 28.3.1711 lbnr.276]. B:
1) Lene Pedersdatter 40 g.m. Holzabel, en musketer.
[Andet ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 16.8.1719 lbnr.352].
[Tredje ægteskab med Gertrud Roed Pedersdatter, skifte 1.3.1727 lbnr.435]. B:
2) Mette Pedersdatter 23. FM: Peder Lauridsen i Erritsø, som beslægtet
2) Peder Pedersen 33, [dvs.20].

688 Anders Lauridsen Riber, feldbereder i Fredericia. 4.5.1747, fol.120B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Thomsen, borgmester. B: Else Margrethe 13, Nikolaj 3. FM: Poul Hansen, guldsmed.

689 Mathias Hansen, gartner og hustru Karen Knudsdatter i Fredericia. 12.1.1745, fol.122.
Testamente af 19.10.1736.
Hans A:
0) forældre Hans Madsen, død 1736, var g.m. Ellen Andersdatter Portners i Sømosehus ved Øksnehaven i Stubberup sogn på Fyn nord for Scheelenborg
1) farbror Knud Madsen i Dalby på Fyn. B:
a Knud Madsen i Dalby, død 1703. 1B:
1 Jeppe Knudsen i Måle i Viby sogn på Fyn
2) farbror Jacob Madsen i Dalby, død 1705. 2B:
a Niels Jacobsen, møller i Stengård Mølle på Langeland
b Hans Jacobsen i Dalby på Scheelenborg gods
3) moster Bodil Andersdatter g.m. Ebbe Andersen i Teglgård i Allerup sogn. 1B:
a Gertrud Ebbesdatter.
Første ægteskab med Jens Lauridsen i Teglgård. 2B:
1 Ebbe Jensen i Allerup på Bramstrup gods [i Nørre Lyndelse sogn] på Fyn ved søn Peder Ebbesen, ladefoged på Bramstrup og søn Jens Ebbesen i Lyndelse
2 Karen Jensdatter. B: Jens Nielsen i Davinde på Sanderumgård gods
Andet ægteskab med Hans Ibsen. 2B:
3 Kirsten Hansdatter g.m. Niels Hansen i Teglgård i Allerup på Bramstrup gods
4 Anne Hansdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Freltofte [i Nørre Lyndelse sogn] på Bramstrup gods
4) morbror Hans Andersen i Nisted i Lumby. 1B:
a datter, død. 1B:
1 Anders Grønnegaard, skrædder i Odense
5) morbror Mads Andersen i Brandsby i Hjadstrup sogn
6) morbror Jens Andersen i Brandsby
7) moster Maren Andersdatter g.m. Hans Jørgensen i Hjorslev i Otterup sogn. 1B:
a Anders Hansen g.m. Malene Rasmusdatter i Hjorslev. 4B:
1 Birthe Andersdatter i Hjorslev
2 Maren Andersdatter i Hjorslev
3 Ingeborg Andersdatter i Hjorslev
4 Marie Andersdatter g.m. Laurids Ibsen i Hjorslev
8) moster Kirsten Andersdatter i Emmerlev i Hjadstrup sogn. 1B:
a en søn, død. 1B:
1 Mads Lauridsen i Hjadstrup
Hendes A:
1) bror Mads Knudsen, klejnsmed i Nyborg
2) bror Claus Knudsen, død. 2B:
a Knud Clausen på Risinge ved Kerteminde
b Jens Clausen på Risinge
3) søster Cathrine Knudsdatter i Fredericia
4) søster Elsebeth Knudsdatter, død. 1B:
a Erik Hansen i Fredericia
5) søster Kirsten Knudsdatter, død. 5B:
a Mogens Mortensen i Øster Gesten 2 mil fra Kolding
b Knud Mortensen i Fredericia
c Laurids Mortensen i Bjert sogn i Holsten
d Karen Mortensdatter g.m. Christen Sellerup i Fredericia
e Anne Mortensdatter, død. 1B:
1 Kirsten Gotfredsdatter Schwartz 13.

690 Hans Jørgen Charnique 5 år og søster Anne Cathrine Charnique 4 år i Fredericia. 20.12.1747, fol.134.
A:
1) mor Marie Jørgensdatter g.m. Peder Killemond
2) bror Casper Charnique 10. FM: Jacob Vilain.
Afdødes far var Johan Charnique, [skifte 24.11.1744 lbnr.658]
Arv efter Marie Labove, skifte 26.10.1745 lbnr.667 var g.m. Hans Deboret.

691 Carsten Knudsen i Fredericia. 6.3.1748, fol.134B.
A:
1) Jens Nielsen i Højen
2) Niels Nielsen i Herslev
3) Knud Nielsen
4) Christen Nielsen
5) Niels Hansen
6) Peder Hansen i Rugsted
7) Peder Hansen, smed i Trelde
8) Hans Jørgensen i Trelde
9) Bertel Madsen i Trelde
10) Søren Jørgensen i Trelde
11) Hans Jepsen i Fredericia.
Arv efter afdødes far Hans Mortensen og mor Kirsten Lauridsdatter, skifte 29.2.1724 lbnr.397.

692 Johan Herman den ældre i Fredericia. 3.7.1747, fol.135.
E: Susanne Elisabeth. LV: Jacob Vilain. B:
5) Johan Frederik Hermansen
6) Eva Marie Hermansdatter 24
7) Peder Hermansen 14.
FM: Jacob Devantier.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Herman i Rothenau i Tyskland, død. 3B: 3 børn, hvis navne ikke kendes
2) Carl Herman over 30, farer på Kina
3) August Herman i København, farer på Kina
4) Johan Herman den yngre i Fredericia.

693 Mette Christence Lund i Fredericia. 1.6.1748, fol.136B.
A: bror Peder Madsen Lund 22.
Arv efter afdødes forældre Mads Pedersen Lund, [skifte 22.11.1738 lbnr.582] og Kirsten Christensdatter, skifte 7.10.1739 lbnr.609.

694 Dorthe Lauridsdatter i Fredericia. 24.8.1748, fol.137.
E: Gregers Eriksen, færgemand. B: Erik 13.
Første ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 13.6.1733 lbnr.523]. B: Cathrine Marie 21, Laurids 19. FM: Jeppe Madsen, færgemand.

695 Helene Hieronymusdatter Bour, ugift i Fredericia. 16.5.1748, fol.138B.
Arvinger kendes ikke.

696 Maren Sørensdatter [Bruun] i Fredericia. 21.10.1748, fol.140.
Enke efter [Mikkel Christensen Schmidt, skifte 11.3.1718 lbnr.340]. B: [Søren Mikkelsen Schmidt, skifte 2.11.1740 lbnr.604]. 4B: Mikkel 11, Anne Marie 10, Maren 9, Severine 8. FM: Niels Jørgensen Lassen.

697 Ingeborg Nielsdatter i Fredericia. 12.6.1748, fol.140B.
Enke efter Laurids Christensen, [skifte 8.10.1746 lbnr.681]. B: Anne Marie 26, Gertrud 21, Niels 13, Barbara 9. FM: Knud Nielsen, bager.
Arv i boet til Maren Nielsdatter.

698 Laurids Kejser den ældre i Fredericia. 8.1.1749, fol.144.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Christian Schlegel, guldsmed. B:
1) Jens Lauridsen i Horsens
2) Laurids Lauridsen i Fredericia
3) Hans Lauridsen 34
4) Dorthe Lauridsdatter g.m. Niels Jacobsen, skomager i Fredericia
5) Kirsten Lauridsdatter 36 i Middelfart.

699 Oluf Nielsen, slagter i Fredericia. 20.7.1748, fol.145.
E: Mette Cathrine Gertz. LV: Jacob Hansen Købing.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, [skifte 29.10.1746 lbnr.682]. B: Knud 14, Niels 12, Mads 10, Rasmus 8, Laurids 6. FM: Jeppe Madsen, Christoffer Nielsen, færgemand på Strib, Jeppe Nielsen.
Kirsten Madsdatters første ægteskab med [Knud Lauridsen, skifte 17.4.1734 lbnr.531]. Arv til B: Marie Sofie.

700 Casper Brandt, byfoged i Fredericia. 15.3.1749, fol.151B.
E: Cecilie Dorthe [Arentsdatter]. B:
1) Casper Brandt 40 i Amsterdam
2) Johan Arent Brandt 39 på de lange rejser til Vestindien
3) Christian Pedersen Brandt 32.
Enkens første ægteskab med Johan Jørgen Gutfleisch, [skifte 1.2.1706 lbnr.213]. B:
1) Ferdinand Christian Johansen, skrædder i London.

701 Anne Gødesdatter i Fredericia. 19.3.1749, fol.154.
Enke efter Mikkel Sørensen Sylling, [skifte 8.12.1744 lbnr.660]. B: Gøde Mikkelsen Sylling 25, Abelone Mikkelsdatter 22. FM: Christian Schlegel, guldsmed.

702 Elisabeth Pallesdatter i Fredericia. 26.3.1749, fol.155B.
E: Iver Jensen. B:
1) Jens Iversen i Fredericia
2) Palle Iversen 32
3) Hans Iversen, væver i Fredericia
4) Bertel Iversen 27
5) Anne Iversdatter g.m. Jens Lassen Kejser i Horsens
6) Else Mette Iversdatter 23.
Enkemandens datter [Anne Iversdatter g.m. Christian Justesen, skifte 17.6.1738 lbnr.577]. B: Just Christiansen.

703 Cort Jørgen Wegner, slagter i Fredericia. 9.6.1749, fol.157.
E: Dorthe. B: Johan Peder Svend 16, Anne Magdalene Cathrine 11. FM: Henrik Mögenrath Richter, borgmester i Fredericia.

704 Bent Weber, kontrollør i Fredericia. 25.10.1748, fol.158.
[Enkemand efter Anne Cathrine Lauridsdatter Beder]. B:
1) Louise Vilhelmine Weber g.m. Christian Bless, prokurator i Odense
2) Christence Sofie Weber 30
3) Anne Cathrine Weber 27
4) Laurids Weber 22 i København.
FM: Peder Lorentsen, postmester i Fredericia, Jeppe Nielsen.

705 Jørgen Thomsen, slagter i Fredericia. 14.8.1749, fol.163.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Lorentsen. B: Mette 13, Kirsten 8. FM: farbror Søren Thomsen i Fredericia.

706 Niels Thomsen, væver i Fredericia. 27.8.1749, fol.165.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Poul Johansen, væver. B: Inger Marie 14, Laurids 2. FM: Christian Johansen, væver.

707 Jacob Lund, toldforvalter i Fredericia. 27.11.1748, fol.166.
E: Margrethe Helene Ermandinger. FM: Hans Lund, borgmester. B:
1) Hans Lund
2) Casper Lund, mønsterskriver i Drammen distrikt i Norge
3) Anne Johanne Lund, enke efter Lindberg, løjtnant. LV: Peder Lorentsen, postmester
4) Sofie Elisabeth Lund. FM: Gregers Eriksen.
[Enkens første ægteskab med Johan Banner, skifte 6.4.1705 lbnr.207].

708 Clemen Henriksen, møller i Fredericia. 7.5.1749, fol.169.
Forlovet med Margrethe Andersdatter. LV: bror Ditlev Andersen, skovfoged.
Af første ægteskab B: Hans 25, Henrik 18. FM: farbror Johannes Henriksen, møller i Gammelby Mølle.

709 Vilhelm Peder, murer i Fredericia. 7.4.1750, fol.172.
E: Anne Margrethe. LV: Gregers Eriksen. B: Marie Magdalene 5, Christian Vilhelm 2. FM: Peder Bødker.

710 Niels Villadsen i Fredericia. 6.5.1750, fol.173.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Lauridsen Sellerup. B: Margrethe Marie 21, Christiane 16. FM: Christen Maler i Fredericia.

711 Søren Nielsen, bager i Fredericia. 17.7.1750, fol.173B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hein Ludvigsen, skomager i Fredericia. A:
1) søster Bodil Nielsdatter, enke efter Jørgen Melsing i Fredericia
2) søster Karen Nielsdatter, enke efter Rasmus Skov i Fredericia
3) halvbror Niels Nielsen Broter, død. 4B: Jens 17, Niels 13, Mads 10, Mette 9. FM: Knud Pagh, færgemand på Strib.

712 Thomas Christiansen, murer i Fredericia. 21.8.1750, fol.175.
E: Judith Henningsdatter. LV: Arent Mikkelsen. B:
1) Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Madsen, maler i Fredericia
2) Christian Thomsen 18
3) Marie Cathrine Thomasdatter 16.
FM: Cornelius Hansen, murer, Peder Lorentsen, drejer.

713 Kirsten Jespersdatter i Fredericia. 13.5.1750, fol.177B.
E: Niels Andersen.
Første ægteskab med Frederik Nikolaj, [skifte 9.6.1725 lbnr.418]. B:
1) Anne Dorthe Frederiksdatter g.m. en snedker i København
2) Elisabeth Frederiksdatter g.m. en knapmager i Hamborg.

714 Dorthe Madsdatter i Fredericia. 22.9.1750, fol.178B.
E: Anders Hansen Skov. B: Kirsten 8, Hans 3, Mathias 9 mdr. FM: Rasmus Madsen Skov.

715 Esther Genet i Fredericia. 11.11.1750, fol.180.
E: Abraham Dupont. B: Marie 8, Martha 4, Mine Abrahamsdatter 3, Esther 3 mdr. FM: Isak Dupont.

716 Jacob Justesen, hattemager i Fredericia. 17.11.1750, fol.181.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Gregers Eriksen, færgemand i Fredericia. B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Ditlev Cammere i Fredericia
2) Kirsten Jacobsdatter 23. FM: Poul Hansen, guldsmed
3) en søn, død. 3B: Judith Adamsdatter 12, Just Adamsen 11, Jacob Adamsen 10.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Pedersdatter.
(Sml. lbnr.355).

717 Sofie Elisabeth Augustsdatter Richter i Fredericia. 3.12.1750, fol.182B.
A: mor Marie Elisabeth, enke efter August Richter, præst [i Anst og Gesten].
(Sml. lbnr.299).

718 Henrik [Christensen] Mau, sømand i Fredericia. 8.12.1750, fol.183B.
E: Lisbeth. B:
1) Søren Henriksen Mau 26
2) Maren Henriksdatter Mau gift i København
3) Lisbeth Henriksdatter Mau 24.
FM: Knud Mortensen, Morten Olufsen.

719 Mads Jerlevsen, bager i Fredericia. 30.12.1750, fol.184.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Lorentsen, drejer. B: Mette Marie 11, Peder 8½, Karen 7, Anne Cathrine 3. FM: Christian Schlegel, guldsmed.

720 Josef Moses, jøde i Fredericia. 5.4.1747, fol.185B.
B:
1) Judith g.m. Isak Israel, jøde i København
2) Rakel g.m. Josef Nathan, jøde i Fredericia.

721 Testamente i Fredericia. 11.3.1751, fol.196B.
Testamente af 13.10.1747 for Bertolt Brandt, krigskommissær og proviantforvalter i Fredericia og hustru Johanne Hansdatter Thomsen. Desuden nævnes
1) hans bror Mathias Brandt, krigskommissær i Haderslev
2) hendes far Hans Thomsen i Fredericia.

722 Dorthe Nielsdatter i Fredericia. 15.3.1751, fol.197.
E: Søren Pedersen. B: Peder 5, Maren 3.

723 Mikkel Weide, købmand i Fredericia. 21.4.1749, fol.198.
E: Marie Lauridsdatter [Lyders]. LV: svoger Christian Schlegel, guldsmed i Fredericia. A:
1) søster Else Marie i Skanderborg. FM: Anders Jensen, feldbereder.
Enkens første ægteskab med Hans [Enevold] Bang, [skifte 4.5.1740 lbnr.599]. 2B: Laurids, Enevold.
I boet to skiftebreve:
1) Jørgen Jensen Billedhugger og hustru Bodil Sørensdatter, skifte 16.2.1709 lbnr.246
2) Søren Jørgensen Billedhugger, købmand i Fredericia, skifte 1716. (Sml. lbnr.486).

724 Anne Cathrine Jensdatter i Fredericia. 30.6.1751, fol.206B.
E: Knud Clausen. B: Karen 5, Anne Margrethe 1½, Claus 6 mdr.

725 Hein Ludvigsen, skomager i Fredericia. 6.8.1751, fol.208.
E: Karen Jensdatter. LV: Jørgen Melsing. B: Ludvig 23, Niels 12, Anne Marie 6, Jens 3. FM: farbror Jens Ludvigsen i Fredericia, farbror i Kolding.

726 Niels Bertelsen Erritsø i Fredericia. 11.8.1751, fol.210.
E: Maren Mortensdatter. LV: Gregers Eriksen, færgemand i Fredericia. B: Bertel 9, Laurids 5. FM: farbror Hans Bertelsen i Erritsø, Hans Poulsen Thuesen.
Enkens første ægteskab med [Laurids Jensen, skifte 11.12.1739 lbnr.598]. 2B:
1) Cathrine Lauridsdatter
2) Bodil Lauridsdatter, død.

727 Jørgen Patrick Hove i Fredericia. 13.8.1751, fol.211B.
E: Margrethe Kjølmer. LV: Ebbe Hansen. B:
1) Else Cathrine Patricksdatter Hove 27 i København
2) Anne Charlotte Patricksdatter Hove 23 i København
3) Ludvig Conrad Patrick Hove 19
4) Marie Christine Patricksdatter Hove 12
5) Christian Patrick Hove 7.
FM: Hans Iversen.

728 Hans Pedersen Juul i Fredericia. 12.6.1751, fol.213B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Gregers Eriksen. B: Rasmus 14, Peder 12, Anne Marie 11, Karen 9, Oluf 7. FM: Hans Ladefoged.

729 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 23.9.1751, fol.214.
Bevilling af 19.6.1750 at være egen værge for Dorthe Thomasdatter.

730 Ellen Elisabeth Richter i Fredericia. 19.10.1751, fol.214B.
E: Hans Jørgen Jacobsen Hvalsø, tolder. B: Frederikke Anne Kirstine 7, Anne Marie 6.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1746.
[Første ægteskab med Frederik Hansen Amager, skifte 2.6.1740 lbnr.606].

731 [Margrethe] Helene Ermandinger i Fredericia. 23.5.1750, fol.215B.
Enke efter Jacob Lund, toldforvalter, [skifte 27.11.1748 lbnr.707]. B:
3) Hans Lund, borgmester i Fredericia
4) Casper Lund, mønsterskriver i Drammen distrikt i Norge
5) Anne Johanne Lund, enke efter Lindberg, løjtnant. LV: Peder Lorentsen, postmester
4) Sofie Elisabeth Lund.
Første ægteskab med Johan Banner, tolder i Fredericia, [skifte 6.4.1705 lbnr.207]. B:
1) Sidsel Margrethe Johansdatter, enke efter Behr, løjtnant
2) Søren Johansen Banner i Ostindien.

732 Cathrine Julius i Fredericia. 1751, fol.221.
E: Just Johansen, skrædder. A:
1) søskendebarn Johannes Jørgensen i Orte på Fyn
2) søskendebarn Christian Jørgensen, skrædder i Bred i Vissenbjerg sogn på Fyn.

733 Henrik Bechmann i Fredericia. 7.12.1751, fol.223B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Poul Poulsen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

734 Karen Egelund, jordemor i Fredericia. 21.12.1751, fol.225.
B:
1) Clemen 35, forvalter af møllen Haf i Strømsø i Norge
2) Anne Marie, enke efter Ditlev Højer.

735 Frands Ludvigsen i den reformerte koloni i Fredericia. 27.1.1752, fol.226B.
E: Cathrine Norre. LV: Jacob de Marrée. B: Susanne 7, Isak Ludvig 5, Moses Frands 4 uger. FM: Jacques Feut.
Børnene har arv efter testamente for Jacques Feut og hustru Susanne Deverine.

736 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 13.7.1752, fol.228B.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1734 for Albert von Meulengracht og hustru Antonie Wecke.

737 Hans Pedersen Theilade i Fredericia. 20.3.1752, fol.229.
E: Karen Jespersdatter. LV: Ebbe Hansen. B: Peder 9½, Anne Marie 7, Hans Jørgen 1. FM: Hans Jørgensen Vejer.

738 Else Andersdatter i Fredericia. 21.1.1752, fol.231.
E: Mads Pedersen, blegemand.
Arvinger kendes ikke.

739 Augusta Marie Hans Christoffersdatter Rasch i Fredericia. 18.1.1752, fol.232.
E: Bertel Jensen, rebslager. B: Andreas 11.

740 Søren Iversen, møller i hestemøllen i Fredericia. 25.5.1752, fol.234B, 380.
E: Mette Henriksdatter. LV: Ebbe Hansen. B: Anne Marie 3, Anne 24 uger.
Enkens første ægteskab med Andreas Andersen, møller. B: (Navne angives ikke). FM: Peder Bøttern

741 Casper Charnique 14 år i den reformerte koloni i Fredericia. 15.7.1752, fol.237.
A:
1) mor Marie Jørgensdatter g.m. Peder Killemond
2) halvsøster Marie Kiedemont 3
3) halvbror Peder Killemond 9 mdr.
[Afdødes far var Johan Charnique, skifte 24.11.1744 lbnr.658]
Arv efter afdødes bedstemor Marie Labove, skifte 26.10.1745 lbnr.667, der var g.m. Hans Deboret.

742 Olimpe (Olympe) de Marain i Fredericia. 4.8.1752, fol.237B.
E: Peder Devantier. B:
1) Susanne 5 uger.

743 Ludvig Fenninger, byfoged i Fredericia. 16.12.1750, fol.239B.
E: Anne Margrethe. LV: Peder Lorentsen, postmester. B: Bernhardt 5½, Frederik 4, Christian 9 mdr. FM: Palle Hansen, farbror Frederik Fenninger, hof kældermester.
Arv efter afdødes søster Jomfru Fenninger, hofjomfru.

744 Elisabeth Hansdatter i Fredericia. 6.2.1753, fol.247.
E: Hans Olufsen Torp. B: Oluf 1.
Desuden nævnes enkemandens mor Dorthe Olufsdatter i Torp i Bredstrup sogn.

745 Sofie Jacobsdatter i Fredericia. 9.4.1753, fol.250.
E: Conrad Hansen. B: Johanne Marie 24.

746 Charlotte Frandsdatter i Fredericia. 5.1.1753, fol.251B.
E: Hans Hansen, bager. A:
1) søster Cathrine Frandsdatter g.m. Arent Grop i Amsterdam
2) Hein Frandsen, død. 3B:
a Anne Heinsdatter i Rendsborg
b Andreas Hein, musketer i Ribe
c Else Heinsdatter, død, var g.m. Hans Eriksen, skrædder i Rands i Gårslev i Skanderborg [dvs. Koldinghus] rytterdistrikt. 1B: Cathrine 15
3) bror Johan Frandsen i Hårby, Veng sogn, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 13.11.1738 lbnr.1811]. 5B:
a Frands Johansen 37 i Hårby
b Niels Johansen 33 i Storring
c Anne Johansdatter i Fredericia
d Charlotte Johansdatter g.m. Peder Madsen Lund, bager i Fredericia
e Karen Johansdatter i Hårby.

747 Christen Sørensen, afskediget soldat i Fredericia. 13.6.1753, fol.260.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Jensen Stub, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde druknede ved Erritsø.

748 Anne Ludvigsdatter i Fredericia. 17.12.1753, fol.261.
E: Peder Mikkelsen, skomager.
Første ægteskab med [Jacob Nielsen, skifte 29.8.1731 lbnr.497]. B:
1) Niels Jacobsen, død. 3B:
a Jacob Nielsen 19
b Laurids Nielsen 15
c Inger Nielsdatter 12. FM: født værge Hans Kejser den yngre
2) Kirsten Jacobsdatter g.m. Johan Christoffer, skomager i Fredericia
3) Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Johan Nielsen, skomager i Fredericia
4) Jacob Jacobsen 28
5) Anne Cathrine Jacobsdatter.

749 Maren Jensdatter i Fredericia. 13.12.1753, fol.266B.
E: Søren Simonsen. B: Anne 9, Jens 6, Abelone 3, Johannes 36 uger.

750 Morten Olufsen, sømand i Fredericia. 28.5.1751, fol.268B.
E: Else Immanuelsdatter Schmidt. LV: Johan Kraut. B: Inger 17, Oluf 5. FM: farbror Hans Olufsen, møller i Fredericia.

751 Jeppe Nielsen i Fredericia. 25.6.1753, fol.272.
E: Ingeborg Madsdatter. A:
1) bror Christoffer Nielsen, færgemand på Strib
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Borchert i Fredericia
3) halvsøster Karen Christoffersdatter i Holsten
4) halvsøster Helvig Christoffersdatter, enke efter Jacob Bager i Fredericia.

752 Maren Rasmusdatter i Fredericia. 18.2.1754, fol.276B.
E: Søren Henriksen Mau. B: Kirsten 2½.

753 Anne Margrethe Eriksdatter Juul i Fredericia. 31.1.1754, fol.277B.
E: Knud Mortensen, skipper. A:
1) Jacob Lorentsen Juul i København
2) Laurids Frandsen i Staby Kærgård i Lundenæs-Bøvling amter.

754 Marie Thomasdatter, privilegeret gæstgiver i Fredericia. 10.8.1751, fol.278B.
Enke efter Jens Borch, [skifte 24.5.1730 lbnr.479]. B:
2) Lorents Borch 32.
Første ægteskab med Lorents Bjørnsen. B:
1) Anne Bjørn 40. FM: Peder Lorentsen, drejer.

755 Gavebrev i Fredericia. 1754, fol.291B.
Gavebrev efter testamente af 14.9.1728 for Erik Thomsen og hustru Anne Ditlevsdatter Foss i Gauerslund til hendes [halv]brordatter Birthe Marie Johansdatter Foss, [datter af Johan Nikolajsen Foss, skifte 4.8.1744 lbnr.657].

756 Rudolf Brachel, skrædder i Fredericia. 15.7.1754, fol.292B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Poul Poulsen, skrædder. B: Helene Marie 30, Herman Henrik 27. FM: Bent Henriksen, glarmester i Fredericia.

757 Jens Pedersen Ladegaard i Fredericia. 14.2.1754, fol.294.
E: Anne Marie Immanuelsdatter Schmidt. LV: bror [Christian] Schmidt, musikant i Fredericia. A:
1) bror Hans Pedersen Ladegaard, rytterbonde i Andkær
2) bror Peder Pedersen, proprietærbonde i Gammelby i Bjerre herred
3) bror Niels Pedersen i et selvejerhus i Trelde
4) søster Gidsel Pedersdatter forlovet med Ludvig Heinsen, orgelmester i Fredericia
5) søster Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Jens Hansen Pagh, rytterbonde i Trelde. 2B:
a Kirsten Jensdatter 20
b Maren Jensdatter 17
6) søster Barbara Pedersdatter g.m. Søren Skytte i Trelde, begge døde. 2B:
a Jørgen Sørensen, soldat i København
b Anne Sørensdatter g.m. Mads Andersen i Trelde.

758 Birgitte Tommerup i Fredericia. 17.7.1754, fol.297.
E: Søren Højer . B: Anne Sofie 9 mdr.

759 Morten Lassen i Fredericia. 17.7.1754, fol.300.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Hansen Skov. B: Las 6, Maren 1. FM: Peder Mikkelsen, skomager.
Desuden nævnes enkens far Hans Jensen i Egum [i Ullerup sogn] og afdødes brors svoger Jens Sørensen i Gårslev.

760 Bertel Thomsen, rådmand i Fredericia. 10.10.1754, fol.302B.
E: Anne Kirstine Jespersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1746.

761 Anders Timsen, slagter i Fredericia. 5.8.1754, fol.303.
E: Karen Andersdatter. LV: Johan Just Oppenhagen, væver. A:
1) bror Knud Nielsen Timsen, skrædder i Odense
2) søster Anne Margrethe Timsen, død, var g.m. Niels Varberg, skrædder i Odense. 5B: Andreas 33, Meta Cathrine 31, Anne Marie 27, Nikolaj 26, Svend 18
3) halvsøster Maren Nielsdatter Timsen, død, var g.m. Jørgen Schmidt, læsteskærer i Odense. B: Rasmus 10
Af første ægteskab B: Niels Terkildsen 18
4) halvsøster Barbara Nielsdatter Timsen g.m. Niels Christensen, handskemager i Odense, der er rejst til Amsterdam for 16 år siden.

762 Knud Clausen, gartner i Fredericia. 9.1.1755, fol.305B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Gregers Eriksen. B: Mathias 2½. FM: Christen Hansen, maler.
Første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter, skifte 30.6.1751 lbnr.724. B: Karen 9, Anne Margrethe 5, Claus 4. FM: Christen Davidsen Sellerup, Niels Melsing.

763 Karen Jensdatter i Fredericia. 22.1.1755, fol.312.
E: Jørgen Hyrup. A:
1) søster, død. 3B:
a Mads Nielsen i Brejning i Gauerslund sogn
b Karen Nielsdatter i Andkær
c Margrethe Nielsdatter i Odense
2) søster, død. 2B:
a Christoffer Adamsen Fritz, rytter i Odense
b Christiane Adamsdatter i Odense.

764 Jacob Hansen Købing i Fredericia. 27.11.1751, fol.315B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christian Schlegel, guldsmed og kirkeværge i Fredericia. B: Sidsel Sofie g.m. Laurids Bang.

765 Mads Nielsen Pagh, stadskaptajn og toldforpagter i Fredericia. 12.2.1754, fol.324, næste protokol fol.431B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: [Bertel Johansen] Bruun, rådmand i Fredericia. B:
4) Maren Madsdatter Pagh 12
5) Gye Madsdatter Pagh 9
6) Anne Skolastika Madsdatter Pagh 4
7) Mette Madsdatter Pagh 1¼.
FM: farbror Mikkel Pagh, købmand i Fredericia.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter Schelde, [skifte 18.10.1741 lbnr.624]. B:
1) Anne Marie Pagh g.m. Johan Linnemann, købmand i Fredericia
2) Niels Madsen Pagh, født 5.5.1733 hos morbror Schelde, sorenskriver i Norge
3) Peder Madsen Pagh, født 28.11.1737.

766 Cathrine Dorthe Pedersdatter Dorschæus i Fredericia. 31.3.1751, fol.333.
Enke efter Hendersen, kaptajn. A:
1) bror Michael [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død. B: (Navne angives ikke)
2) søster Rebekka Dorschæus, enke efter Hans Svane i Vejle, [skifte Vejle 25.4.1742 lbnr.224]. LV: Mads Pagh, toldforvalter i Fredericia
3) søster Abigael Dorschæus i København, død. 1B:
a Anne Dorthe Clausdatter Williams. FM: født værge Niels [Nielsen] Friborg, præst i Herslev og Viuf
4) søster Marie Dorschæus, død, var g.m. [Laurids Ursin] i Fladstrand. 1B:
a [Marie Ursin g.m. Lyder [Thomsen] Kærskov, kapellan i Hammer og Horsens]
5) halvbror Johannes [Pedersen] Dorschæus, præst i København, Frue, død. B:
a [Peder Johansen Dorschæus], præst i Ballerup [og Måløv].
Flere børn, hvis navne ikke angives
6) halvsøster Anne Cathrine Dorschæus g.m. Christian Hirtznach, præst i Astrup i Århus stift, begge døde. Hendes B:
a Anne Lauridsdatter
b Anne Cathrine Beder g.m. Bent Weber, [skifte 25.10.1748 lbnr.704]. 4B:
1 [Louise Vilhelmine Weber g.m. Christian Bless, prokurator i Odense]
2 [Christence Sofie Weber 30]
3 [Anne Cathrine Weber 27]
4 [Laurids Weber 22 i København].
(Sml. lbnr.798).

767 Anne [Pedersdatter] Dorschæus, ugift i Fredericia. 8.5.1751, fol.339B.
A:
1) bror Michael [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død. B:
a Peder Dorschæus, by- og herredsfoged i Skive.
Flere børn, hvis navne ikke angives
2) søster Rebekka Dorschæus, enke efter Hans Svane i Vejle, [skifte Vejle 25.4.1742 lbnr.224]. LV: Mads Pagh, toldforvalter i Fredericia
3) søster Abigael Dorschæus i København, død. 1B:
a Anne Dorthe Clausdatter Williams. FM: født værge Niels [Nielsen] Friborg, præst i Herslev og Viuf
4) søster Marie Dorschæus, død, var g.m. [Laurids Ursin] i Fladstrand. 1B:
a [Marie Ursin g.m. Lyder [Thomsen] Kærskov, kapellan i Hammer og Horsens]
5) halvbror Johannes [Pedersen] Dorschæus, præst i København, Frue, død. B:
a [Peder Johansen Dorschæus], præst i Ballerup [og Måløv].
Flere børn, hvis navne ikke angives
6) halvsøster Anne Cathrine Dorschæus g.m. Christian Hirtznach, præst i Astrup i Århus stift, begge døde. Hendes B:
a Anne Lauridsdatter
b Anne Cathrine Beder g.m. Bent Weber kontrollør i Fredericia, [skifte 25.10.1748 lbnr.704]. 4B:
1 [Louise Vilhelmine Weber g.m. Christian Bless, prokurator i Odense]
2 [Christence Sofie Weber 30]
3 [Anne Cathrine Weber 27]
4 [Laurids Weber 22 i København].
(Sml. lbnr.798).

768 Marie Balslev i Fredericia. 5.3.1755, fol.342B.
E: Peder Fenster, gæstgiver. B: Marie Hedvig 5, Hans August 2.

769 Lambert Feut (Fye, Feu) i den reformerte koloni i Fredericia. 14.3.1755, fol.344B.
E: Susanne. LV: Ebbe Hansen. B: Susanne 18, Marie 14, Elisabeth 12, Anne 8, Judith 6, Cathrine 4, Lambert 2, Alhed 6 uger. FM: Peder Devantier.

770 Andreas Jensen, klejnsmed i Fredericia. 5.4.1755, fol.346B.
E: Martha Hansdatter. A: moster Helene Andersdatter i Andkær i Koldinghus amt.

771 Cathrine Elisabeth Sivertsdatter i Fredericia. 5.4.1755, fol.347B.
E: Peder Anton Magoni. B: Marie Rose 21, Clara Cathrine 17, Peder Christian 8, Dominica Marie 4.

772 Anne Jensdatter med tilnavn Corfitz i Fredericia. 26.10.1754, fol.349B.
E: Jens Ludvigsen. A:
0) forældre Jens Lauridsen og Kirsten Mikkelsdatter i gården Corfitz i Svanfolk [i Skibsted sogn], senere i Vårst [i Gunderup sogn]
1) bror Gunnar Jensen, der overtog gården i Vårst
2) bror Christen Jensen i Vårst
3) bror Laurids Jensen, der døde ugift
4) søster Anne Jensdatter g.m. Knud Jensen i Skovstrup, begge døde. B: alle døde, men har efterladt børn, hvis navne ikke angives, alle på Klarupgård gods ved Ålborg.

773 Anne Marie Pedersdatter i Fredericia. 3.12.1754, fol.355.
E: Henrik Nikolajsen. A:
1) halvbror Carl Johansen i København
2) halvsøster Kirsten Johansdatter i Fredericia
3) halvsøster Marie Johansdatter i Fredericia.

774 Maren Sørensdatter i Fredericia. 14.5.1755, fol.355B.
E: Anders Hansen Skov. B: Dorthe 4, Anne 2½, Søren 5 uger.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Madsdatter], skifte 22.9.1750 lbnr.714. 3B: [Kirsten], Hans, [Mathias].

775 Ingeborg Madsdatter i Fredericia. 5.7.1755, fol.359.
Enke efter Jeppe Nielsen, [skifte 25.6.1753 lbnr.751].
Første ægteskab med [Hans Mortensen]. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Peder Gris.
Desuden nævnes afdødes bror Jeppe Madsen, færgemand i Fredericia.

776 Peder Madsen, maler i Fredericia. 23.6.1755, fol.359B.
E: [Kirsten Thomasdatter]. LV: stedfar Johan Bardewich. A: far Mads Pedersen, konstabel.

777 Mette Madsdatter Pagh, et barn i Fredericia. 25.8.1755, fol.360B.
A:
1) mor Anne Kirstine Pedersdatter, enke efter Mads Pagh, borgerkaptajn, skifte 12.2.1754 lbnr.765. A:
1) søster Maren Madsdatter Pagh
2) søster Gye Marie Madsdatter Pagh
3) søster Anne Skolastika Madsdatter Pagh
4) halvsøster Anne Marie Pagh g.m. Johan Linnemann
5) halvbror Niels Madsen Pagh
6) halvbror Peder Madsen Pagh.

778 Claus Knudsen og søster Anne Margrethe Knudsdatter, børn i Fredericia. 25.8.1755, fol.361.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter, enke efter Knud Clausen, skifte 9.1.1755 lbnr.762
2) søster Karen Knudsdatter. FM: Niels Jørgensen Melsing
3) halvbror Mathias Knudsen. FM: Christen Hansen, maler i Fredericia.
Afdøde børns mor var Anne Cathrine Jensdatter, skifte 30.6.1751 lbnr.724.

779 Sidsel Jensdatter Fenger (Finger) i Fredericia. 8.10.1755, fol.361B.
E: Peder Cronesen, hattemager. B:
1) Crone Pedersen 38, vanvittig, hospitalslem
2) Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Johannes Dinesen Møller.

780 Sara [Bondesdatter] Simonsen i Fredericia. 6.10.1755, fol.364B.
E: Hans Jørgen Jacobsen Hvalsø, tolder B:
2) Christiane Elisabeth Hvalsø 3.
Første ægteskab med Belliger, regimentskvartermester. B:
1) Margrethe Sofie Belliger 6. FM: morfar [Bonde] Simonsen, landsdommer til Elvedgård [i Veflinge sogn] på Fyn.

781 Jesper Jensen, slagter. 20.1.1756, fol.384B.
E: Johanne Johansdatter. LV: Gregers Eriksen. B:
1) Birgitte Rebekka Jespersdatter g.m. Iver Pedersen i Fredericia
2) Jens Jespersen 23
3) Margrethe Jespersdatter 15
4) Ingeborg Dorthe Jespersdatter 11
5) Jesper Jespersen 9.
FM: Bertel Jensen, rebslager.

782 Anton Laber, muffemager i Fredericia. 5.3.1754, fol.388.
Enke efter sin hustru, der døde i Husum. B: Maximilian, Cathrine Elisabeth, Marie Magdalene, Anne Cathrine, Birgitte, Cecilie. FM: Peder Thuesen.
Afdøde døde i Horsens.

783 Dorthe Christensdatter i Fredericia. 1.4.1755, fol.390B.
E: Jørgen Andersen. A:
1) bror Hans Christensen, død. 3B:
a Hans Hansen i Tusbøl [i Brørup sogn] på Estrup gods [i Malt sogn] i Koldinghus amt
b Christen Hansen i København
c Anne Margrethe Hansdatter g.m. Jens Nielsen, skomager i Fredericia
2) søster Anne Christensdatter på Skrumsager gods [i Sønder Bork sogn] i Lundenæs-Bøvling amt, død. B: (Navne angives ikke)
3) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Smed i Egtved i Koldinghus amt.

784 Johan Ihm i Fredericia. 4.3.1756, fol.393B.
E: Anne Godske. LV: Niels Sørensen, hjulmand.
Arvinger angives ikke.

785 Johan Kraut, nålemager i Fredericia. 7.6.1753, fol.395B.
E: Marie Magdalene Valente. LV: Christian Møller, gibser i Fredericia. B: Marie Elisabeth 10, Peder Anton 9. FM: Jacob Mandatius, kandestøber i Fredericia.
Arv efter afdødes bror Peder Kraut til B: Peder, Agnethe.
Afdøde døde i Viborg.

786 Karen Jensdatter i Fredericia. 6.3.1756, fol.399B.
E: Frands Hansen, hestemøller. B: Maren 2.

787 Christian Schmidt, musikant og hustru Kirsten Jensdatter Fenger. 24.4.1755, fol.400B.
B: Jens 22, Christian 18, Immanuel 13, Else 12, Karen 10. FM: Poul Fenger (Finger), købmand.

788 Kirsten Sørensdatter i Fredericia. 14.2.1756, fol.407B.
E: Søren Thomsen. A:
1) bror Jeppe Sørensen [Trelde, skifte14.9.1746 lbnr.680]. 2B:
a Hans Jepsen
b Mette Jepsdatter g.m. Niels Nielsen, ringer i Fredericia
2) bror Hans Sørensen Trelde i Haderslev, afskediget rytter
3) bror Hans Sørensen i Trelde
4) bror Søren Sørensen i Fredericia, [14.12.1737 lbnr.573, var g.m. Marie Thomasdatter], nu g.m. Niels Pedersen. 2B:
a Søren Sørensen 22
b Anne Marie Sørensdatter
5) søster Johanne Sørensdatter g.m. Jens Jepsen i Tykær
6) søster Mette Sørensdatter, enke efter Niels Jensen i Trelde.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 23.11.1743 lbnr.650.
Arv til hendes datter af hendes første ægteskab [Maren Hansdatter g.m. Mathias Christensen], død. B: Magdalene Mathiasdatter 7 år i 1743.

789 Peder Sandos i Fredericia. 4.4.1756, fol.411B.
E: Susanne.
Arvinger angives ikke.

790 Søren Henriksen Mau i Fredericia. 3.5.1765, fol.412B.
E: Johanne Marie Conradsdatter. LV: Gregers Eriksen.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 18.2.1754 lbnr.752. B: Kirsten. FM: Frederik Nielsen Gade, som beslægtet.

791 Abraham Bottelet i Fredericia. 19.6.1756, fol.414.
E: Susanne Dufour. LV: Anders Holst, rådmand. B: Susanne 26, Abraham 23, Jacob 19, Sara 15. FM: Peder Devantier den yngre, Jacob Feut den ældre.

792 Poul Poulsen, skrædder i Fredericia. 14.7.1756, fol.416.
E: Susanne Johansdatter. LV: Arent Mikkelsen. B: Johannes Henrik 10, Dorthe 9, Laurids 1. FM: Jesper Nielsen Stovstrup.

793 Kirsten Hansdatter i Fredericia. 8.3.1756, fol.418B.
E: Peder Nielsen Gris. B: Niels [13, Hans] 5½. (Det angives, at der skal være 2 børn, men kun 1 angives).
Enkemandens mor Maren Eriksdatter g.m. Laurids Christensen Paaby, skifte 30.10.1752. Arv til enkemandens halvsøskende Anne Lauridsdatter, Christen Lauridsen, Otte Lauridsen. FM: Mads Christensen Paaby, rådmand i Kolding.
Afdødes stedfar Jeppe Nielsen, [skifte 25.6.1753 lbnr.751].

794 Ellen Sørensdatter i Fredericia. 5.8.1752, fol.424.
E: Mathias Bruun, musketer. A:
1) søster Maren [Sørensdatter], enke efter Hans Peter
2) bror [Niels Sørensen]. 3B:
a Søren Nielsen, skomagersvend i Fredericia
b Johanne Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Vejle
c Jens Nielsen 19 i Kolding.
FM: Peder Jensen Stub i Fredericia.

795 Andreas Hansen Kjær, skipper i Fredericia. 27.8.1753, fol.427.
E: Petronelle Jensdatter. LV: Gregers Eriksen. B: Jens 19. FM: Laurids Bang.

796 Gertrud Nielsdatter Spørring i Fredericia. 26.1.1752, fol.432.
Enke efter Simon [Gertsen Colding], guldsmed, [skifte 20.10.1728 lbnr.458].
[Første ægteskab med Peder Eriksen, skifte 19.6.1715 lbnr.316].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søstersøn Niels Sørensen på Tødsøgård i Thy, [i Tødsø sogn på Mors].

797 Dorthe Nielsdatter i Fredericia. 3.2.1757, fol.435B.
E: Niels Lauridsen, bager . B: Laurids Henriksen 7 uger. (Hans barn).
FM: mors stedfar Peder Jensen Stub.

798 Fordeling af 2 arveparter i Fredericia. 24.3.1757, fol.438B.
Fordeling af arv efter
1) Cathrine Dorthe Pedersdatter Dorschæus, [skifte 31.3.1751 lbnr.766], enke efter Hendersen, kaptajn
2) Anne Dorschæus, skifte slut 25.2.1755
der havde arv efter bror
Thyge Dorschæus, kirurg i Randers, skifte 23.3.1718. A:
0) Peder Dorschæus, præst i Fredericia Trinitatis, [Skifte Elbo herred gejtlig 16.6.1685 lbnr.1]. 6B:
1) bror Michael [Pedersen] Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død. B:
a Peder Dorschæus, by- og herredsfoged i Skive.
b Terkild Dorschæus, præst i Vinding og Vind
c Johannes Dorschæus, degn i Borbjerg
d Kirsten Dorschæus, enke efter Morten Andersen
e Karen Dorschæus
f Antoinette Augusta Dorschæus
g Anne Dorschæus
2) søster Abigael Dorschæus i København, død. 1B:
a Anne Dorthe [Clausdatter] Williams g.m. Christian Brandt, skrædder i Fredericia
3) søster Marie Dorschæus, død, var g.m. Laurids Ursin i Fladstrand. 1B:
a Marie Ursin g.m. Lyder [Thomsen] Kærskov, kapellan i Hammer og Horsens
4) søster Rebekka Dorschæus, enke efter [Hans] Svane [i Vejle, skifte Vejle 25.4.1742 lbnr.224],derefter g.m. Mikkel Mogensen Fogh på Vorsø [i Søvind sogn] ved Horsens, nu død uden livsarvinger
5) halvbror Johannes [Pedersen] Dorschæus, præst i København Frue, død, var g.m. Dorthe Ankersdatter. 3B:
a Peder Johansen Dorschæus, præst i Ballerup [og Måløv]
b Anker Dorschæus
c [Anne Cathrine Dorschæus], død, var g.m. [Mikkel Clausen] Mule, præst i [Nørre] Broby på Fyn. 2B:
1 Johannes Mule, præst i [Nørre] Broby
2 [Mette Mule] g.m. en præst [dvs. Anders Lauridsen, forpagter af Nørre Broby præstegård] på Fyn
6) halvsøster Anne Cathrine [Pedersdatter] Dorschæus, død, var g.m. Christian Hirtznach, præst [i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, skifte Ning herred gejstlig 17.4.1714 lbnr.25].
Første ægteskab med Laurids Jensen Beder, præst i Beder og Malling 3B:
a Cathrine [Lauridsdatter Beder] g.m. [Bent] Weber. kontrollør, [skifte 25.10.1748 lbnr.704]. 4B:
1 Louise [Vilhelmine] Weber g.m. [Christian] Bless, birkeskriver på Sjælland
2 Christence [Sofie] Weber i Beder præstegård
3 Anne Cathrine Weber i Fredericia
4 Laurids Weber, student.
b Anne Cathrine [Lauridsdatter Beder], død, var g.m. Rasmus Hørning, præst i Beder [og Malling]. 4B:
1 Søren Hørning, degn i Kalundborg
2 Christian Hørning, købmand i Århus
3 Cathrine Hørning g.m. Peder Blix i Beder
4 Anne Cathrine Hørning, død, var g.m. Bruun, slotsforvalter i Skanderborg. 1B:
x Henriette Bruun
c Anne Lauridsdatter Beder g.m. Søren Hansen Malling i Holm i Beder sogn.

799 Immanuel Schmidt i Fredericia. 1.4.1757, fol.441B.
A:
1) bror Jens Christiansen Schmidt, stadsmusikant i Fredericia
2) bror Christian Christiansen Schmidt 20 i Rendsborg
3) søster Else Christiansdatter Schmidt 14
4) søster Karen Christiansdatter Schmidt 12.
FM: Poul Fenger i Fredericia.

800 Johanne Hansdatter i Fredericia. 13.4.1757, fol.443B.
E: Gregers Pedersen. B: Peder 7, Marie 5, Maren 3, Hans 1½.

801 Peder Rasmussen, hjulmand i Fredericia. 20.6.1757, fol.445.
E: Mette Johansdatter. LV: T. Harder. B: Maren g.m. Laurids Johansen Knurbo, grovsmed i Kolding.

802 Peder Madsen Hahn, afskediget konstabel i Fredericia. 2.11.1756, fol.445B.
A:
1) søster Mette Jensdatter, død. 4B:
a Anne Jensdatter g.m. Andreas Nielsen Rose, skomager i Fredericia
b Gertrud Jensdatter g.m. Paaske Mikkelsen, halvgårdsmand i Jordrup i Koldinghus amt
c Karen Jensdatter
d Jens Jensen i Højen Stubberup i Koldinghus amt
2) bror Niels Madsen Holm, skomager i Viborg
3) bror Hans Madsen Holm, skoflikker i København.

803 Maren Nielsdatter i Fredericia. 25.6.1757, fol.448.
E: Søren Kjær, drejer. B: Baltser 5½, Niels 3½, Johanne 2½. Søren 9 uger.

804 Jacob Marain i Fredericia. 8.2.1755, fol.450B.
E: Alhed. B:
1) Jacob Marain 30
2) Abraham Marain 12
3) Marie Marain g.m. Hans Killemond
4) Olimpe Marain, [skifte 4.8.1752 lbnr.742], var g.m. Peder Devantier. 1B:
a Susanne 2½
5) Susanne Marain 21
6) Johanne Marain g.m. Frands Steen
7) Judith Marain 17.
FM: Isak Dupont, Mathias Dupont.

805 Anne Nielsdatter i Fredericia. 20.7.1757, fol.455.
E: Frands Hansen, møller. B: Niels 5 uger.

806 Niels Pedersen Schmidt i Fredericia. 23.7.1757, fol.456B.
E: Anne Marie Thomasdatter. B: Thomas 15½. FM: Hans Ibsen i Fredericia.
[Enkens første ægteskab med] Søren Sørensen i Trelde, skifte 14.12.1737. B: Søren, Dorthe, der også døde, Anne Marie.

807 Juliane i Fredericia. 23.7.1757, fol.459B.
Enke efter Peder Nielsen Skov, graver ved Garnison kirke i København. B:
1) Henrik Pedersen Skov i København
2) Just Pedersen Skov, 20, guldsmedesvend i Fredericia
3) Louise Pedersdatter i Fredericia.
FM: Cornelius Hansen.

808 Jacob Vilain i den reformeret koloni i Fredericia. 14.11.1754, fol.460.
E: Marie Charnique Vilain. LV: Isak Dupont. B:
1) Hans Vilain 35
2) Jacob Vilain 31
3) Jacob Vilain 24
4) Peder Vilain 21
5) Susanne Vilain g.m. Abraham Dupont
6) Marie Vilain 18
7) Cathrine Vilain 15
8) Johanne Vilain 5
9) Elisabeth Vilain 3.

809 Susanne Genet i Fredericia. 26.4.1756, fol.466B.
Enke. B:
1) Susanne Genet, død, var g.m. Bergwalt, hofviolong hos markgreven i Slesvig. 4B:
a Johan Gotfred Bergwalt 19
b Christian Frederik Georg Bergwalt 16
c Frederik Adolf Bergwalt
d Caroline Frederikke Sofie Bergwalt.

810 Cathrine Dorthe Toft (Topsche) i Fredericia. 25.8.1757, fol.470.
E: Martin Bøttern. B: Peder Andreas 13, Anne Marie 10, Christian 7, Susanne Margrethe 2.

811 Hans Nielsen Stovstrup i Fredericia. 26.5.1757, fol.472.
A:
1) bror Jesper Nielsen Stovstrup i Fredericia
2) bror Peder Nielsen Stovstrup i Fredericia
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Henrik Jespersen, skomager i Fredericia. 2B:
a Jesper Henriksen 34 i Egum
b Niels Henriksen, skomager i Middelfart
4) halvsøster Gertrud Nielsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Stallerup [i Bredstrup sogn]. 2B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Mads Jørgensen i Stallerup i Koldinghus amt
b Dorthe Nielsdatter
5) halvsøster Mette Nielsdatter, død. var g.m. Hans Pedersen i Stovstrup. 4B:
a Peder Hansen i Stovstrup
b Niels Hansen i Stovstrup
c Søren Hansen i Fredericia
d Margrethe Hansdatter i Fredericia.
FM: Ebbe Nielsen i Egum.
Desuden nævnes afdødes forældre afdøde Knud Nielsen og levende hustru Karen Hansdatter.

812 Cathrine Weimar i Fredericia. 24.10.1757, fol.475.
E: Didrik Mikkelsen Otte.
Arvinger kendes ikke.

813 Sara Dufour i Fredericia. 13.6.1757, fol.475B.
E: Peder Hermansen. B: Peder 20, Johanne 10½, Schack 6½, Hans 3½, Susanne 1½.

814 Frue Fochen i Fredericia. 12.1.1758, fol.176.
E: Fochen, kaptajn. B:
1) Jochum Frederik Fochen, kaptajn i Norge
2) Johan Haro Fochen, kaptajn
3) Mette Else Fochen
4) Margrethe Henriette Fochen
5) Gertrud Magdalene Fochen på Kærsgård i Jylland
6) Barbara Sofie Fochen, død, var g.m. Blendermann, ritmester i Fredericia. 4B:
a Anne Sofie Blendermann
b Gustav Frederik Blendermann 15
c Mette Henriette Blendermann
d Johan Haro Blendermann 12.

815 Hedvig i Fredericia. 21.1.1758, fol.478.
Enke efter Linck, sergent.
Arvinger angives ikke.

816 Johan Peder Møller i Fredericia. 3.6.1758, fol.479.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Lorentsen, drejer.
Første ægteskab med Alhed. B:
1) Anne Margrethe g.m. Anders Jacob Patzenhauer i Kiel, gift for over 40 år siden.
Andet ægteskab med Elisabeth Cathrine Rasmusdatter Brandt. B:
2) Martin Peder Møller, skomager i Horsens
3) Niels Johansen Møller, underkonstabel
4) Andreas Johansen Møller 28.

817 Peder Thuesen i Fredericia. 19.7.1758, fol.481B.
E: Johanne [Gertrud] Thomasdatter. B: Johanne g.m. Christian Thomsen, murer i Fredericia, Poul 16, Thomas 12, Maren 10, Jens 8, Laurids 2½. FM: Hans Thuesen, Peder Thomsen, smed.

818 Testamente i Fredericia. 1758, fol.484B.
Testamente af 20.6.1752 for Jacob Pedersen Lykke, bager og Maren Madsdatter.

819 Christen Bech, inspektør for strømtolden i Ribe stift. 4.8.1758, fol.485.
E: Mette Thomsen.
Bevilling til uskiftet bo.

820 Ellen Christiansdatter Lottrup i Fredericia. 12.11.1755, fol.485B.
Enke efter Christen Jespersen Lundø, by- og rådstueskriver i Fredericia, skifte 16.4.1738 lbnr.574. Testamente af 22.10.1723.
Hans A:
1) bror Peder Jespersen, død. 2B:
a Jesper Pedersen i Norge
b Johanne Pedersdatter g.m. Peder Schaltz på Lundø i Fjends herred
2) søster Anne Jespersdatter, død. 2B:
a Jesper Knudsen Lundø i Frankrig
b Jens Knudsen på Lundø
3) søster Maren Jespersdatter, død. 6B:
a Jens Mortensen i København
b Peder Mortensen i Viborg
c Thomas Mortensen på Lundø
d Jesper Mortensen på Lundø, død, var g.m. Kirsten Nielsdatter.3B:
1 Jesper Jespersen på Lundø
2 Niels Jespersen, uvist hvor
3 Marie Jespersdatter på Sjælland
e Johanne Mortensdatter g.m. Peder Hansen på Lundø
f Kirsten Mortensdatter g.m. Christen Sørensen i Stårup i Højslev sogn.
Hendes A:
1) bror Niels Christiansen Lottrup i Vejle, død. 3B:
a Christian Lottrup 16
b Karen Margrethe Lottrup 14
c Mogens Lottrup 9
2) søster Birgitte Christiansdatter Lottrup g.m. Jens Høstmark, [præst i Urlev og Stenderup], begge døde. 6B:
a Niels Jensen Høstmark, præst i Pjedsted og Gårdslev
b Søren Høstmark, rådmand i Horsens
c Mads Høstmark, købmand i Århus
d Maren Høstmark g.m. [Frederik] Lautrup til Estrup [i Malt sogn]
e Kirsten Høstmark i Vejle, enke efter [Ulrik Pedersen] Toxværd, præst i Rårup
f Elisabeth Høstmark g.m. [Laurids] Bolvig til Nebbegård [i Gårslev sogn]
3) søster Maren Christiansdatter Lottrup g.m. [Michael Johannes] Mule til Hvilsbjerg i Andkær i [Gauerslund sogn] i Koldinghus amt.

821 Anne Johansdatter i Fredericia. 14.10.1758, fol.497B.
E: Søren Jørgensen. B: Bodil Kirstine 9 uger.
Desuden nævnes enkemandens afdøde forældre Jørgen Sørensen i Fredericia og hustru Ingeborg Mortensdatter.

822 Niels Jørgensen Friis i Fredericia. 12.8.1758, fol.499B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Thomsen, smed. B: Karen 4. FM: Johan Ludvig Lützow.

823 Christian Lintrup, skrædder i Fredericia. 23.11.1758, fol.500B.
E: Margrethe Marie Nielsdatter. LV: Cornelius Hansen. B: Johanne Sofie 7.
Desuden nævnes enkens afdøde far Niels Villadsen.

824 Anne Mikkelsdatter i Fredericia. 2.4.1759, fol.502.
E: Laurids Kejser. B:
1) Mikkel Lauridsen Kejser i Fredericia
2) Mette Marie Lauridsdatter Kejser g.m. Peder Mathiassen, bager i Fredericia
3) Oluf Lauridsen Kejser 16
4) Jens Lauridsen Kejser 13.

825 Mette Poulsdatter i Fredericia. 21.5.1759, fol.504.
E: Mads Ibsen. B: Anne 10, Jeppe 8, Sidsel 6, Poul 4.

826 Knud Mortensen i Fredericia. 30.5.1759, fol.507B.
E: Maren Nielsdatter. A:
1) bror Mogens Mortensen i Øster Gesten i Koldinghus amt
2) bror Laurids Mortensen i Binderup i Haderslevhus amt
3) søster Karen Mortensdatter, enke efter Christen Lauridsen i Sellerup i Fredericia, [skifte 31.7.1759 lbnr.828]
4) søster Anne Mortensdatter, død, var g.m. [Gotfred] Schwartz, soldat. 1B:
a Kirsten Schwartz g.m. Jacob Kop, underofficer.

827 Peder [Anton] Bianco, købmand i Fredericia. 19.7.1759, fol.510.
E: Elisabeth Charlotte [Belmann].
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1757.
[Afdøde døde på Ålborg pinsemarked 6.6.1759, se Ålborg lbnr.2615].

828 Christen Lauridsen Sellerup i Fredericia. 31.7.1759, fol.510B.
E: Karen Mortensdatter. B: Anne Kirstine 17, Cathrine 15, Laurids 9. FM: Jens Lauridsen i Gauerslund.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Lauridsdatter i Sellerup.

829 Kirsten Sørensdatter i Fredericia. 20.2.1759, fol.514.
E: Jens Poulsen. B:
1) Søren Jensen 27
2) Anders Jensen 26
3) Karen Jensdatter, [skifte 6.3.1756 lbnr.786], var g.m. Frands Hansen, møller i Fredericia. 1B: Maren 5.

830 Christian Sigfred Tautenberg, inspektør for strømtolden, i Fredericia. 18.2.1751, fol.515B.
A:
1) bror Hans Henning Tautenberg i Helsingør, over konduktør ved fæstningen Kronborg
2) søster Magdalene Hedvig Tautenberg g.m. [Peder Bertelsen] Rosengaard, brygger i København
3) søster Cecilie Christine Tautenberg. FM: født værge, Hans Lund, borgmester i Fredericia.

831 Anne Cathrine Knudsdatter i Fredericia. 5.9.1759, fol.530B.
E: Mikkel Hjort, sadelmager. B:
1) Christian Hjort 31 i Kolding, der er arresteret på andet år
2) Claus Hjort 26 i København
3) Marie Hjort 24
4) Henrik Hjort 22
5) Ellen Hjort 19.

832 Christian Brandt, skrædder i Fredericia. 10.10.1759, fol.534.
E: Anne Dorthe [Clausdatter Williams]. A:
1) bror Casper Brandt i Amsterdam
2) halvbror Ferdinand Gutfleisch Brandt, skrædder i England.

833 Testamente i Fredericia. 1759, fol.536.
Testamente af 28.8.1750 for Rasmus Madsen Skov og hustru Maren Nielsdatter.
Han er født i Vedsted sogn og by i Bjerre herred.
Hun er født i Andkær i Gauerslund sogn.

834 Peder Andersen, tømrer i Fredericia. 8.2.1760, fol.536B.
E: Margrethe Ludvigsdatter. B: Ludvig 19, i skomagerlære, Kirsten 15, Anders 14. FM: Johan Christoffer, skomager i Fredericia.

835 Sidsel Andersdatter i Fredericia. 23.2.1760, fol.538.
E: Georg Frederik, kæmner.
Arvinger kendes ikke.

836 Cathrine Jacobsdatter i Fredericia. 1.3.1760, fol.539.
E: Laurids Kejser. A:
1) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Johan Christoffer i Fredericia
2) søster Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Johan Nielsen, skomager i Fredericia
3) bror Saxe Jacobsen, skomagersvend
4) bror Niels Jacobsen, skomager i Fredericia, død. 2B:
a Jacob Nielsen 25, skomagersvend
b Inger Nielsdatter.

837 Søren Pedersen i Fredericia. 17.3.1760, fol.542B, 549B.
E: Ingeborg Nielsdatter. B: Niels 4, Jørgen 1, der døde. FM: Jørgen Vilhelm, gartner.
Første ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 15.3.1751 lbnr.722. B: Peder 14, Maren 12. FM: Mikkel Pagh i Fredericia.

838 Vilhelm Vilhelmsen, sæbesyder i Fredericia. 26.9.1757, fol.545B.
Enke og børn i Altona.

839 [Anne] Marie Thomasdatter i Fredericia. 16.4.1760, fol.546B.
Enke efter Niels Pedersen Schmidt, [skifte 23.7.1757 lbnr.806]. B: Thomas 19. FM: Peder Bang.
Første ægteskab med Søren Sørensen [i Trelde], skifte 14.12.1737. B: Søren 27, Anne Marie 26. FM: Hans Jepsen.

840 Jacob Nissen Vamdrup, tobaksspinder i Fredericia. 1.9.1759, fol.550B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Knud Christian Nielsen, smed, Cornelius Hansen. B:
1) Nis Jacobsen Vamdrup 29, gartner på Stovgård
2) Christian Jacobsen Vamdrup 22 i Holland
3) Casper Jacobsen Vamdrup 14
4) Maren Jacobsdatter g.m. Peder Pedersen, billedhugger i København
5) Margrethe Jacobsdatter 24 på Snoghøj
6) Christiane Jacobsdatter 19
7) Marie Jacobsdatter 15
8) Anne Jacobsdatter 12.
FM: morbror Casper Villadsen, overgraver ved Sankt Petri kirke i København.

841 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 25.4.1766, fol.554.
Bevilling til uskiftet bo for August Lobedantz efter hans afdøde hustru.

842 Maren Thomasdatter i Fredericia. 29.4.1760, fol.554.
E: Peder Iversen, tømrer. A:
1) bror Niels Thomsen i Skærbæk
2) bror Søren Thomsen, konstabel ved fæstningen, død. 4B:
a Peder Sørensen 27
b Kirsten Sørensdatter i Holsten
c Mette Sørensdatter i Fredericia
d Karen Sørensdatter i Holsten
3) søster Wusse Thomasdatter g.m. Mikkel Spicker, skomager i Kiel.
4) søster Karen Thomasdatter g.m. Niels Henriksen i Stovstrup
5) søster Mette Thomasdatter, død. 1B:
a Anne Pedersdatter, enke i Middelfart
6) søster Anne Thomasdatter, død, var g.m. Anders Martinsen i Højrup. 1B:
a Søren Andersen
7) halvbror Peder Thomsen i Skærbæk
8) halvsøster Kirsten Thomasdatter i Holsten.

843 Mette Evertsdatter i Fredericia. 1.5.1760, fol.556.
E: Hans Hansen, bager. B: Magdalene Dorthe 15, Marie Elisabeth 14.
Desuden nævnes enkemandens stedsøn Jochum Hansen, kyrasser.

844 Testamente i Fredericia. 8.5.1760, fol.558B.
Testamente af 26.10.1759 for Christian Sørensen, bager og hustru Maren Madsdatter.

845 Maren Knudsdatter i Fredericia. 4.6.1760, fol.559.
E: Jacob Nielsen. B: Anders 18, Knud 11.

846 Johanne Gautier, ugift i Fredericia. 6.2.1755, fol.561.
A:
1) bror Josef Gautier i Harlingen, død. 5B:
a Josef Gautier i Harlingen
b Marie Gautier i Norge
c Susanne Elisabeth Gautier, enke efter Bent von Hassel i Delft
d Johanne Gautier, død. 1B:
1 Louise Messmann i Vajsenhuset i Delft
2) søster Marie Gautier g.m. Johannes de Lezan, begge døde. 4B:
a Cathrine de Lezan g.m. Just Herman Riemann i Utrecht
b Susanne de Lezan i Utrecht
c Marie Johanne de Lezan i Utrecht
d Marie de Lezan g.m. Benjamin du Tan i Gravenhagen.
Afdøde der døde i Fredericia, havde boet på Estrup.

847 Maren Mouridsdatter i Fredericia. 26.6.1760, fol.571B.
E: Baltser Johansen. glarmester. A:
1) Hans Eriksen i Rands i Gårslev sogn
2) Anne Eriksdatter i Fredericia
3) Mikkel Lauridsen i Holtum i Sindbjerg sogn,
der alle giver afkald for arv efter moster.
Afkald indført i skøde- og panteprotokollen fol.403. B72-SP4.

848 Hans Vilain (Villing) i den reformerte koloni i Fredericia. 7.7.1760, fol.572.
E: Susanne Dupont. LV: Isak Dupont. B: Isak 14, Marie 11, Abraham 7. FM: Jacob Vilain i Fredericia.

849 Marie Dupont i Fredericia. 29.3.1760, fol.574.
E: Jacob Feut. B: Susanne 9, Mathias 7, Jacob 5, Abraham 3. FM: morfar Mathias Dupont.
Testamente af 3.10.1759.

850 Hans Christiansen, skoflikker i Fredericia. 26.7.1760, fol.576.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jochum Frederik Kyhn.
Første ægteskab med Bolle Christensdatter. B: Christen 16.

851 Gissel Nielsdatter i Fredericia. 29.7.1760, fol.577.
E: Johan Ludvig Lützow, nålemager. B: Anne Marie 7.

852 Bolle Sofie i Fredericia. 23.4.1760, fol.578B.
E: Hans Andreas Brauer. A: søster Else Pedersdatter g.m. Mogens Pedersen ved søetaten i København.

853 Johannes Pedersen Lobedantz, dansk skoleholder i Fredericia. 8.8.1760, fol.581B.
E: Marie. B: Peder 17. FM: Hans Killemond, grovsmed.

854 Anne Lucie Lauridsdatter Falkenberg i Fredericia. 4.9.1760, fol.583.
E: Niels Helt. B:
4) Dorthe Nielsdatter Helt 16
5) Laurids Nielsen Helt 12.
Første ægteskab med Frederik Jensen, [skifte 17.11.1736 lbnr.560]. B:
1) Jens Falkenberg, degn og skoleholder i Vinding
2) Ellen Kirstine Falkenberg.
Andet ægteskab med Niels Hansen Voldtoft, skifte 7.7.1746 lbnr.675. B:
3) Frederik Voldtoft 20.

855 Karen Christensdatter i Fredericia. 25.9.1760, fol.587B.
E: Niels Andersen.
Første ægteskab med [Mads Jensen, skifte 24.10.1741 lbnr.626]. B:
1) Jens Madsen, snedker i Fredericia
2) Jørgen Madsen 28, soldat
3) Joachim Ditlev Richter 25, student.

856 Maren Borch i Fredericia. 13.11.1758, fol.589.
Enke efter Niels Iversen Erritsø, skifte 30.1.1741 lbnr.616. B:
1) Inger Cathrine Nielsdatter i Hvirring, enke efter Henrik Ammitsbøl. LV: Hans Markussen til Rask
2) Anne Margrethe Nielsdatter
3) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. [Folkmar Jacobsen] Holm, apoteker i Fredericia
4) Anker Borch Iversen 28, student
5) Karen Nielsdatter.

857 Eleonora Deliane Offenberg i Fredericia. 10.3.1756, fol.660.
A:
1) halvsøster Engel Raben, enke efter Reval i Nysted
2) halvsøster Agnethe Raben, enke efter Bertelsen i Nysted, hendes første ægteskab med Reimer, kornet.
Arvingernes far var major Raben. Deres mor blev begravet i Fredericia 1714, hvor afdøde var 8 år gammel.

858 Iver Jensen i Fredericia. 5.10.1760, fol.663.
Enkemand efter [Elisabeth Pallesdatter, skifte 26.3.1749 lbnr.702]. B:
1) Jens Iversen, slagter i Fredericia
2) Palle Iversen i Fredericia
3) Hans Iversen, væver i Fredericia
4) Bertel Iversen, underkonstabel i København
5) Anne Iversdatter g.m. Jens Tømrer i Fredericia
6) Else Mette Iversdatter g.m. Oluf Pedersen, kyrasser.

859 Cathrine Knudsdatter, ugift i Fredericia. 16.6.1759, fol.665B.
A:
1) bror Mads Knudsen, klejnsmed i Nyborg, var g.m. Karen Jensdatter, begge døde. 2B:
a Anne Cathrine Madsdatter g.m. Christen Lauridsen, klejnsmed i Nyborg
b Karen Madsdatter, død, var g.m. Jacob Johansen, klejnsmed i Nyborg. 2B: Mads 7, Cathrine Margrethe 5
2) bror Claus Knudsen i Langtved i Flødstrup sogn på Risinge gods i Vinding herred på Fyn, død. 2B:
a Jens Clausen i Hindsholm på Fyn
b Knud Clausen, død. 2B: Mathias, Karen. FM: stedfar Jørgen Vilhelm, gartner i Fredericia
3) søster Elisabeth Knudsdatter, død. 1B:
a Erik Hansen på Fyn
4) søster Kirsten Knudsdatter, død. 4B:
a Mogens Mortensen i Øster Gesten 2 mil fra Kolding
b Laurids Mortensen i Binderup i Holsten ved søn Knud Lauridsen
c Karen Mortensdatter, enke efter Christen [Lauridsen] Sellerup i Fredericia, [skifte 31.7.1759 lbnr.828]
d Anne Mortensdatter, død, [var g.m. Gotfred Schwartz]. 1B:
1 Kirsten Schwartz g.m. [Jacob] Kop, sergent.
Afdødes far var Knud Clausen i Birkende sogn og by på Fyn.

860 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 12.3.1761, fol.674.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1760 for Ebbe Hansen og hustru Maren Bertelsdatter Switzer.

861 Anne Jensdatter i Fredericia. 9.1.1768, fol.675, næste protokol fol.428.
Enke efter Peder Lorentsen, drejer.
Testamente af 20.8.1754.
Hans A:
1) bror Christian Lorentsen i Fredericia
2) bror Bernt Christoffer Lorentsen, underofficer, død. 3B:
a Daniel Lorentsen, skrædder i Vejle
b Peder Lorentsen i Viuf
c Bernt Christoffer Lorentsen i Viuf, død. 2B:
1 Anne Lorentsen 8
2 Christine Lorentsen 5
3) søster Maren Lorentsen, død, var g.m. Jens Kejser, tømrer i Fredericia. 1B:
a Laurids Jensen Kejser 27, i København.
Hendes A:
0) forældre [Jens Jensen Kejser, skifte 3.9.1731 lbnr.498 og Mette Jensdatter, skifte 28.3.1708 lbnr.236].
Fars andet ægteskab med [Christence Thomasdatter].
1) halvsøster Mette Kejser, død, var g.m. Johan Frederik, rytter. 2B:
a Anne Kirstine Johansdatter g.m. Johan Christoffer Møge, korporal i Randers
b Eva Henrikke Johansdatter 16.

862 Anne i Fredericia. 30.1.1758, fol.676.
E: Hans Westphalen, var værtshusmand i Odense, men har været i Fredericia nogle år.
Arvinger kendes ikke.

863 Ingeborg i Fredericia. 30.1.1761, fol.678B.
Enke efter Christoffer Kamuck. B:
1) Christian Kamuck 28
2) Johanne Kamuck 39
3) Cathrine Marie Kamuck g.m. Johan Frichel, kyrasser i Flensborg
4) Margrethe Kamuck g.m. en værtshusmand i Husum
5) Anne Dorthe Kamuck 18.

864 Abraham Vilain, 7 år gammel i Fredericia. 27.3.1761, fol.680.
A:
1) mor Susanne Dupont
2) bror Isak Vilain
3) søster Marie Vilain.
FM: Jacques Vilain.
Afdødes far var Hans Vilain, [skifte 7.7.1760, fol.848].

865 Jens Jepsen Brink i Fredericia. 16.5.1761, fol.680B.
E: Mette Malene Christensdatter. LV: Niels Sørensen Gyes. B:
1) Christian Jensen Brink 32, skræddersvend i København
2) Jens Jensen Brink 25, student i København
3) Johanne Jensdatter Brink 20.

866 Testamente i Fredericia. 18.6.1761, fol.682B.
Testamente af 2.5.1761 for Hans Lassen Kejser og hustru Maren Pedersdatter.

867 Johan Nielsen, skomager i Fredericia. 4.7.1761, fol.683B.
E: Anne Margrethe. LV: [Christian] Schlegel, rådmand. B: Marie 14, Jacob 11. FM: farbror Jens Nielsen, skomager.
Første ægteskab med [Marie Pedersdatter, skifte 14.12.1743 lbnr.651]. B: Mette 20, Anne Margrethe 18.

868 Karen Bentsdatter i Fredericia. 16.7.1761, fol.686B.
E: Johan Jørgen Caspeller, urmager. B: Cathrine 2, Johan Abraham 19 uger.

869 Christoffer Poul Beenfeldt, præsident i Fredericia. 19.12.1759, fol.688B.
A:
1) bror Herman Frederik Beenfeldt til Lammehave på Fyn
2) søster Magdalene Cathrine Beenfeldt på [Jomfruens] Egede på Sjælland
3) bror Claus Bendix Beenfeldt, død. 2B:
a Anne Vilhelmine Beenfeldt g.m. Niels Rosenkrantz von Holstein til Lystrup på Sjælland
b Kirstine Ulrikke Beenfeldt g.m. Thomas Holmsted [Hielmskiold] til [Jomfruens] Egede på Sjælland.

870 Didrik Mikkelsen Otte i Fredericia. 30.7.1761, fol.710B.
E: Kirsten Jacobsdatter LV: Thomas Madsen. A: søster, der bor i marsken i Slesvig.

871 Christen Pedersen, ugift tjenestekarl i Fredericia. 19.5.1759, fol.711.
Arvinger kendes ikke.

872 Niels Jørgensen i Fredericia. 23.8.1761, fol.713B.
E: Maren Nielsdatter. A:
1) bror Jens Jørgensen i Tved i Koldinghus amt
2) bror Knud Jørgensen i Egum
3) bror Hans Jørgensen 42 i København
4) bror Søren Jørgensen i Egum, død. 5B:
a Jørgen Sørensen 27 i Bredstrup
b Peder Sørensen 23 i Egum
c Johanne Sørensdatter g.m. Hans Jensen i Egum
d Ingeborg Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Rands
e Anne Sørensdatter 16
5) bror Peder Jørgensen i Trelde, død. 4B:
a Jørgen Pedersen i Trelde
b Hans Pedersen i Trelde
c Maren Pedersdatter g.m. Laurids Henningsen i Trelde
d Karen Pedersdatter i Trelde
6) søster Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Staksrode. 3B:
a Frederik Nielsen i Staksrode
b Dorthe Nielsdatter i Staksrode
c Anne Marie Nielsdatter i Staksrode.

873 Maren Olufsdatter i Fredericia. 23.2.1760, fol.715.
E: Peder Nielsen Juul.
Første ægteskab med [Hans Pedersen Juul, skifte 12.6.1751 lbnr.728]. B: Rasmus 24, Peder 22, Anne Marie, [Karen 19], Oluf [17]. FM: Hans [Madsen] Ladefoged i Fredericia.

874 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 10.9.1761, fol.717.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1761 for Bertel Bruun, rådmand og hustru Kirsten Gudme.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
Protokol nr.7
1751-1774
B 72 - 164


De nederst 2-3 cm af stort set alle blade er helt sorte og ulæselige.

875 Ingeborg [Anne Marie Christensdatter] i Fredericia. 3.5.1760, fol.2.
Enke efter Niels Iversen Lund, [skifte 15.8.1744 lbnr.655]. B:
2) Kirsten Nielsdatter 18.
FM: Anders Skov i Fredericia.
Første ægteskab med Poul [Terkildsen, skifte 9.11.1737 lbnr.571]. B:
1) Christen Poulsen i Fredericia.

876 Testamente i Fredericia. 6.11.1761, fol.6, 372.
Reciprokt testamente af 8.9.1754 for Ulrik Frederik Sehested, oberstløjtnant og søster frøken Sofie Sehested og efter hendes død nyt testamente af 30.6.1766. A:
1) bror Malte Sehested, oberst, [begravet Odder 1.7.1754]. B:
a [Henrik Vilhelm] Sehested, kornet
b [Jens Frederik] Sehested, kornet
c Iver Christian Sehested, løjtnant
d Øllegaard Rodsted Sehested
e Mette Sofie Sehested.

877 Mathias Clausen i Fredericia. 28.11.1761, fol.7B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Jochum, slagter. B:
1) Claus Mathiassen 20
2) Gertrud Mathiasdatter 18
3) Anne Marie Mathiasdatter 17
4) Anne Mathiasdatter 14
5) Maren Mathiasdatter 10.
FM:
1 Henrik Gade
2 Peder Gade
3 Frederik Gade.

878 Palle Sonius, ugift rådstuetjener i Fredericia. 7.3.1760, fol.12.
A:
1) bror Jacob Sonius, byskriver i Holstebro
2) bror Niels Peder Sonius, fyrværker i artillerikorpset i København, men rejst til Vestindien, hvor han døde 1757.
Afdøde døde 19.12.1759.

879 Maren Pedersdatter i Fredericia. februar 1762, fol.20B.
E: Hans Jørgen Vejer.
Første ægteskab med Jesper. B:
1) Peder Jespersen, død på de lange rejser. E: Sofie Jespersdatter. LV: Johannes Lund, organist og skoleholder i Fredericia. 1B:
a Karen Pedersdatter
2) Karen Jespersdatter, enke efter Hans Pedersen. LV: Poul Hansen, guldsmed i Fredericia.

880 Mette Marie Rudolfsdatter Krantz i Fredericia. 13.3.1762, fol.21B.
E: Gabriel Wald, skrædder. B:
1) Abelone Kirstine Gabrielsdatter 6 uger.

881 Anne Sørensdatter i Fredericia. 13.5.1762, fol.23.
E: Thomas Knudsen. B:
1) Anne Thomasdatter 20
2) Knud Thomsen 16
3) Søren Thomsen 15
4) Poul Thomsen 11
5) Anne Marie Thomasdatter.

882 Mads Christensen i Fredericia. 14.7.1762, fol.26.
E: Anne Christensdatter. A:
1) bror Peder Christensen, smed i Varde, død. 3B:
a Jens Pedersen
b Maren Pedersdatter
c Anne Pedersdatter
2) søster Maren Christensdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 10.6.1762.

883 Hans Nielsen Kejser i Fredericia. 6.9.1762, fol.30B.
E: Karen Hansdatter Ladegaard. LV: Ebbe Hansen. B:
5) Johanne Hansdatter 10
6) Karen Hansdatter 9.
Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter, [skifte 12.12.1742 lbnr.640]. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter, der for nylig er blevet gift
2) Valborg Hansdatter, i København
3) Christiane Hansdatter i København
4) Søren Hansen 20.

884 Barbara Carstensdatter i Fredericia. 22.9.1762, fol.34B.
E: Hans Jochum, slagter. A:
1) bror Jørgen Carstensen [Vinkel], skoleholder i Langtved [i Flødstrup sogn] på Fyn
2) bror Niels Carstensen i Holland, død. Uvist om børn
3) bror Hans Carstensen i Flensborg, død. 2 sønner
4) søster g.m. Jørgen Blomsnider i Rudkøbing på Langeland.
Forsegling 23.8.1762.

885 Hans Lassen Kejser i Fredericia. 17.1.1763, fol.44B.
E: Ellen Hansdatter Gye. LV: Rådmand Schlegel. A:
1) mor Inger Lasdatter, på stedet
2) bror Jens Lassen Kejser
3) bror Laurids Lassen Kejser
4) søster Kirsten Lasdatter i Fredericia
5) søster Dorthe Lasdatter, død. 2B:
a Jacob Nielsen 30, husar i Holsten
b Inger Nielsdatter.
Testamente af 2.5.1761 lbnr.866 med afdødes første hustru Maren Pedersdatter.

886 Anne Sørensdatter i Fredericia. 5.3.1763, fol.53.
E: Rasmus Troelsen. B:
1) Anders Troelsen, død. 7B:
a Troels Andersen 19
b Søren Andersen 18
c Hans Andersen 16
d Anne Marie Andersdatter 14
e Anne Andersdatter 13
f Jørgen Andersen 12
g Jens Andersen 10.

887 Steffen Jespersen i Fredericia. 19.3.1763, fol.55.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Jochumsen. A:
1) bror Hans Jespersen i Vester Nebel
2) søster Anne Jespersdatter
3) søster Maren Jespersdatter.
Muligvis flere arvinger
Enkens første ægteskab med Nils Jørgensen Friis, skiftet sluttet 12.8.1758. Arv til B:
1) Karen Nielsdatter.

888 Dorthe Nielsdatter i Fredericia. 28.3.1763, fol.57.
E: Terkild Tømrer. B:
1) Peder Terkildsen 24, tømrersvend i København
2) Niels Terkildsen 18.

889 Anne Jensdatter i Fredericia. 8.4.1763, fol.59B.
E: Andreas Rose, skomager. B:
1) Niels Rose 7
2) Jens Rose 2
3) Laurids Roose 6 mdr.

890 Testamente i Fredericia. 7.4.1763, fol.61B.
Testamente af 7.4.1763 for Jens Jensen Bold og hustru Maren Jensdatter.

891 Niels Jørgensen Lassen i Fredericia. 22.6.1762, fol.62B.
E: Johanne Cathrine Ryberg. LV: H. M. Richter. B:
3) Magdalene Nielsdatter
4) Anne Sofie Nielsdatter.
FM: Poul Hansen, guldsmed i Fredericia.
Første ægteskab med Kirsten Lasses. B:
1) Niels Lassen [Nielsen] i Trelde, død. 1B:
a Niels Lassen 12
Andet ægteskab med Magdalene Sørensdatter, [skifte 10.1.1747 lbnr.684]. B:
2) Kirsten Nielsdatter 17.

892 Hans Poulsen Thuesen i Fredericia. 14.4.1763, fol.69.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. B:
1) Charlotte Pouline Hansdatter g.m. Frandsen, kornet
2) Karen Hansdatter g.m. Niels Lauridsen, bager i Fredericia
3) Poul Hansen 20
4) Jørgen Hansen 17
5) Maren Hansdatter 15
6) Johanne Hansdatter 13
7) Peder Hansen.
FM: Christian Thomsen, murer i Fredericia.

893 Else Warhus i Fredericia. 9.7.1763, fol.73B.
E: Hans Hansen, bager. B:
1) Mette Hansdatter 2.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Evertsdatter], skifte 1.5.1760 lbnr.843. Arv til B:
1) Magdalene Dorthe Hansdatter
2) Marie Elisabeth Hansdatter.

894 Christian Langschaedel, ugift købmand i Fredericia. 17.5.1762, fol.76.
A:
1) bror Josef Langschaedel
2) søster Anne Margrethe Langschaedel
Afdøde var katolik.

895 Jørgen Andersen i Fredericia. 12.7.1763, fol.78.
Enkemand efter [Dorthe Christensdatter, skifte 1.4.1755 lbnr.783]. A:
1) Jens Nielsen, skomagers søn Jørgen Jensen, arver efter afgørelse lige med arving 2
2) halvsøster Karen Andersdatter, på stedet
3) halvbror Anders Jørgensen, død. 4B:
a Anne Andersdatter g.m. Hans Rasmussen i Gelballe i Skanderup sogn
b Maren Andersdatter g.m. Peder Hansen, rytterbonde i Gudsø i Taulov sogn
c Karen Andersdatter, død, var g.m. Peder Lassen i Tårup. 1B:
1 Johanne Pedersdatter g.m. Hans Madsen i Herslev
d Maren Andersdatter, død, var g.m. Hans Andersen i Borup. 4B:
1 Anders Hansen 15
2 Kirsten Hansdatter 12
3 Hans Hansen 9
4 Karen Hansdatter 5
4) halvsøster Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Viderik i Eltang. 1B:
a Anne Videriksdatter
5) halvsøster Mette Jørgensdatter, død. 3B:
a Jørgen Mortensen i Herslev, død. 4B:
1 Morten Jørgensen
2 Mette Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen i Herslev
3 Bodil Jørgensdatter i København
4 Maren Jørgensdatter, hos sin mor i Herslev
b Anders Mortensen, død. 2B:
1 Bertel Andersen 22, i Herslev
2 Morten Andersen 17, i Herslev
c Hans Mortensen i Pjedsted
6) halvsøster Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Ebbesen i Bredstrup. 2B:
a Jens Jensen i Pjedsted
b Maren Jensdatter g.m. Mikkel Nielsen, rytterbonde i Bredstrup.
Afdøde døde 12.6.1762.

896 Jørgen Frandsen, kaldsmand i Fredericia. 7.6.1760, fol.109.
E: Anne Marie Lauridsdatter. (Andet ægteskab).

897 Johan Mathiassen, toldbetjent i Fredericia. 6.8.1763, fol.111.
E: Marie Rebekka [Kriegen]. LV: Johannes Dinesen Møller. B:
Ulæselige.
Den yngste et dobbeltnavn, der ender på Dorthe 9 mdr.
FM: Jens Jepsen i Fredericia.
(Se skifte efter enken 22.4.1801 lbnr.1545).

898 Christoffer Frandsen, ugift i Fredericia. 11.4.1761, fol.113.
A:
1) bror Niels Frandsen 30, i Tyrstrup
2) bror Daniel Frandsen 28
3) søster Marie Frandsdatter i Vanting i Starup sogn
4) halvbror Christian Frandsen, hos sin mor i Varde.

899 Peder Jespersen Bruun, matros i Fredericia. 10.9.1763, fol.114B.
E: Anne Sofie Jensdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
Afdøde døde 1758.

900 Kirsten i Fredericia. 13.10.1763, fol.117.
Enke efter Vitus Wagner, skarpretter, skifte 24.8.1746 lbnr.677. B:
1) Jochum Wagner, skarpretter i Haderslev
2) Margrethe Wagner g.m. Christian Suhr, skarpretter i Jerup på Fyn
3) Marie Wagner g.m. Hans Jensen, der er rejst til Sverige for et år siden
4) Kirsten Wagner g.m. Lorents Hasler, skarpretter i Neumünster
5) Elisabeth Wagner g.m. Christian Hasler, skarpretter i Nyborg
6) Anneke Wagner g.m. Johan Christoffer Støckler, skarpretter i Tønder.

901 Maren Olufsdatter i Fuglsang skovhus i Fredericia. 29.10.1763, fol.124.
E: Zacharias Hansen.
Første ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 4.3.1747 lbnr.687]. B:
1) Peder Pedersen 23.

902 Marie i Fredericia. 26.10.1763, fol.124B.
Enke efter Gørding. B:
1) Jens Gørding, soldat
2) Peder Christian Gørding.

903 Hans Iversen, væver i Fredericia. 15.10.1763, fol.125B.
E: Margrethe Eriksdatter. LV: Knud Pedersen, bager i Fredericia. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter 16
2) Margrethe Sofie Hansdatter 14
3) Maren Hansdatter
4) Erik Hansen 12
5) Iver Hansen 9.
FM: farbror Palle Iversen i Fredericia.

904 Kirstine Margrethe i Fredericia. 3.1.1764, fol.127B.
E: Gaitano Colette, kandestøber. A:
1) mor Marie Agnethe.

905 Barbara Johansdatter Pagh i Fredericia. 13.5.1763, fol.128B.
Enke efter Poul Hansen Møller. B:
1) Peder Poulsen
2) Anne Poulsdatter.
Der er flere børn, hvis navne ikke kan læses.
Desuden nævnes afdødes værge Mikkel Pagh.

906 Frands Immanuel Schmidt i Fredericia. 21.3.1764, fol.130.
E: Karen Henriksdatter. LV: Henrik Hjort. B:
1) Johanne Frandsdatter Schmidt 15½
2) Else Marie Frandsdatter Schmidt 12.
FM: søskendebarn på fars side Christian Schmidt, musikant.

907 Johanne Johansdatter i Fredericia. 20.5.1763, fol.132B.
Enke efter Jesper Jensen, slagter, [skifte 20.1.1756 lbnr.781]. B:
1) Birgitte Rebekka Jespersdatter g.m. Thomas Rasmussen, murer i Fredericia
2) Jens Jespersen 31, købmand i Frederikshald i Norge
3) Margrethe Jespersdatter g.m. Bertel Pedersen i Fredericia
4) Ingeborg Dorthe Jespersdatter 18
5) Jesper Jespersen 16.
FM:
1 Bertel Jensen, rebslager
2 Thomas Rasmussen.
Afdøde døde 19.4.1763.

908 Johan Crone, musketer i Fredericia. 29.6.1763, fol.139B.
E: Anne Jørgensdatter, der også døde. G
Hans A:
1) bror Peder Crone i Nyborg, død. 1B:
a Niels Pedersen Crone i Nyborg
2) søster, død. 3B:
a Maren Pedersdatter g.m. Aksel Jensen på Ladegården ved København, pensioneret soldat
b Karen Pedersdatter g.m. Johan Frederik, skibsmand i Nyborg
c Inger Pedersdatter, enke efter Peder Andersen, soldat.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Else Alexandersdatter, der ægter Peder Jensen i Fredericia.
Afdøde døde 9.5.1763.

909 Sidsel Lauridsdatter i Fredericia. 8.10.1763, fol.143.
E: Hans Thomsen.
Første ægteskab med Jens.

910 Anne Sofie Jensdatter i Fredericia. 2.5.1764, fol.146.
E: Niels Nielsen.
Første ægteskab med [Peder Jespersen Bruun, skifte 10.9.1763 lbnr.899]. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: Hans Jepsen i Fredericia.

911 Marie Cathrine Numsen i Fredericia. 10.5.1764, fol.148.
E: Martin Henrik Ingvarsen, doktor medicinae.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1764.

912 Cathrine Margrethe Iversdatter i Fredericia. 29.4.1758, fol.148B.
E: Peder Jacobsen, snedker.
Første ægteskab med [Anders Carstensen, skifte 8.4.1724 lbnr.399]. B:
1) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Christoffer Tarp, skrædder i Sønderborg.

913 Kirsten Sørensen, ugift kurvekone i Fredericia. 16.8.1760, fol.150B.
Arvinger kendes ikke.

914 Mette Kirstine Mathiasdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 16.7.1760, fol.151B.
A:
1) bror Hans Mathiassen i Svendborg
2) søster g.m. Niels Lynge, slagter i København
3) søster Anne Marie Mathiasdatter, der ægter Niels Helt i Fredericia
4) søster i en landsby ved Svendborg, enke efter en skoleholder.

915 Hans Andersen i Fredericia. 21.1.1764, fol.153B.
E: Ellen Thomasdatter. B:
1) Kirsten Hansdatter 3½
2) Maren Hansdatter 3½
3) Johanne Hansdatter 1.
FM: morbror Niels Thomsen.

916 Mette Jepsdatter i Fredericia. 20.2.1762, fol.154B.
E: Poul Nielsen. B:
1) Carl Poulsen 2.

917 Rebekka Dorschæus i Fredericia. 26.7.1751, fol.155.
[Enke efter Mikkel Mogensen Fogh på Vorsø i Søvind sogn ved Horsens, skifte Skanderborg og Åkær amter 18.9.1722 lbnr.1261]
Første ægteskab med [Hans] Svane, [skifte Vejle 25.4.1742 lbnr.224]. A:
0) far [Peder Dorschæus, præst i Fredericia Trinitatis, skifte Elbo herred gejstlig 16.6.1685 lbnr.1]. 5B:
1) halvbror [Michael Pedersen Dorschæus, præst i Vinding og Vind, død]. B:
a [Peder Dorschæus, by- og herredsfoged i Skive]
b Terkild Dorschæus, [præst i Vinding og Vind]
c Johannes Dorschæus, [degn i Borbjerg]
d Kirsten Dorschæus, [enke efter Morten Andersen]
e Karen Dorschæus
f Antoinette Augusta Dorschæus
g Anne Dorschæus
2) halvsøster [Abigael Dorschæus i København, død]. 1B:
a Anne Dorthe [Clausdatter Williams g.m. Christian] Brandt, [skrædder i Fredericia]
3) halvsøster [Marie Dorschæus, død, var g.m. Laurids Ursin i Fladstrand]. 1B:
a Marie [Ursin] g.m. Lyder [Thomsen Kærskov, kapellan i Hammer og Horsens]
4) halvbror [Johannes Pedersen Dorschæus, præst i København Frue, død, var g.m. Dorthe Ankersdatter]. 3B:
a Peder [Johansen] Dorschæus, præst i Ballerup [og Måløv]
b Anker Dorschæus
c [Anne Cathrine Dorschæus, død, var g.m. Mikkel Clausen Mule, præst i Nørre Broby på Fyn]. 2B:
1 Johannes Mule, præst i [Nørre Broby]
2 datter g.m. en præst på Fyn
5) halvsøster [Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus, død, var g.m. Christian Hirtznach, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, skifte Ning herred gejstlig 17.4.1714 lbnr.25].
[Første ægteskab med Laurids Jensen Beder, præst i Beder og Malling]. 2B:
a [Cathrine Lauridsdatter Beder g.m. Bent Weber, kontrollør, skifte 25.10.1748 lbnr.704]. 4B:
1 [Louise Vilhelmine Weber g.m. Christian] Bless, birkeskriver
2 Christence [Sofie] Weber
3 Anne Cathrine Weber
4 Laurids Weber
b [Anne Cathrine Lauridsdatter Beder, død, var g.m. Rasmus Hørning, præst i Beder og Malling]. 4B:
1 Søren Hørning, [degn i Kalundborg]
2 Christian Hørning, [købmand i Århus]
3 [Cathrine Hørning] g.m. Peder Blix [i Beder]
4 [Anne Cathrine Hørning], død, var g.m. Bruun, slotsforvalter [i Skanderborg].
Afdøde havde arv efter
1) søster [Cathrine Dorthe Pedersdatter Dorschæus, skifte 31.3.1751 lbnr.766], enke efter Henderson, kaptajn
2) søster Anne Dorschæus, [skifte slut 25.2.1755]
(Sml. lbnr.798).

918 Hans Lyngby, bogbinder i Fredericia. 5.4.1760, fol.157.
E: Cornelia Sofie. LV: Nikodemus Skomager. B:
1) Christoffer Lyngby 9.
FM: Terkild Pedersen.

919 Inger Jensen, i Fredericia. 7.9.1763, fol.159B.
E: Peder Christian Bentsen i København. B:
1) Hans Frederik Berentsen 4.
Afdøde døde i København i januar 1763.

920 Karen i Fredericia. 20.3.1760, fol.161.
Enke efter Christoffer, soldat. B:
1) Marie Elisabeth Christoffersdatter g.m. Hans Christian Kyhn, kyrasser
2) Anne Barbara Christoffersdatter
3) en datter g.m. en soldat i København, der er død uden børn.
FM: Bertel Christensen i Fredericia.

921 Birthe Hansdatter i Fredericia. 18.6.1763, fol.162B.
Enke efter Bertelsen, korporal. B:
1) Hans Bertelsen 17
2) Niels Bertelsen 15
3) Grethe Bertelsdatter 12
4) Johan Georg Bertelsen 8.
FM: mosters mand Jens Jacobsen, skoleholder i Ajstrup i Ning herred.

922 Anne Kirstine i Fredericia. 4.9.1762, fol.166B.
E: Claus Pedersen, musketer, der rejste til Glückstadt for 6 år siden.
Første ægteskab med vagtmester Frost. B:
1) Hans Nielsen Frost, organist i Mariager
2) Niels Nielsen Frost 19, skræddersvend i Fredericia
3) Hans Mathias Nielsen Frost 11
4) Anne Marie Frost
5) Vibeke Frost.
FM: Niels Sørensen Gye, hjulmand i Fredericia.

923 Hans Kjær, skipper i Fredericia. 14.5.1762, fol.170B.
Enken, hvis navn ikke angives, tjener i Haderslev. B:
1) Mette Hansdatter.
FM: Claus Bang i Fredericia.

924 Hans Andreas Brauer, ugift i Fredericia. 26.11.1761, fol.171.
Arvinger angives ikke.

925 Hans Casper Roupé, ugift afskediget oberstløjtnant i Fredericia. 12.5.1760, fol.175B.
Arvinger angives ikke.

926 Engel Margrethe Schmitoft, jordemoder i Fredericia. 27.1.1763, fol.178.
Enke. B:
1) Frederikke Schmitoft g.m. Claus Schwarz, skrædder i Middelfart
2) Judith Schmitoft, død. Af første ægteskab B:
a Cathrine Marie Beutmann
3) Anne Cathrine Schmitoft g.m. Verner Lange.

927 Sidsel Svendsdatter i Fredericia. 28.10.1763, fol.183B.
E: Adam Henrik Ritter, fabrikant på spinderiet i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Svend Jacobsen, fabrikant og gæstgiver på Frederiksberg ved København
2) Marie Elisabeth Jacobsdatter g.m. Sivert Magnussen, feldberedersvend i København
3) Barbara Margrethe Jacobsdatter g.m. Johan Svendsen på spinderiet i Fredericia.

928 Søren Sørensen, ugift i Fredericia. 9.6.1764, fol.186.
A:
0) forældre [Søren Sørensen, skifte 14.12.1737 og Anne Marie Thomasdatter], skifte 16.4.1760 lbnr.839. [Mors sidste ægteskab med Niels Pedersen Schmidt, [skifte 23.7.1757 lbnr.806]
1) søster Anne Marie Sørensdatter 27.
FM: Hans Jepsen i Fredericia
2) halvbror Thomas Nielsen 22½.
FM: Peder Bang.
Afdøde døde 10.5.1764.

929 Laurids Jensen, pensioneret murersvend i Fredericia. 25.7.1764, fol.189B.
E: Marie Anne Rosine Henriksdatter. LV: Hans Jochum, slagter. B:
1) Jens Christian 25, kyrasser
2) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Christen Thomsen, murer i Fredericia.

930 Johanne Marie [Conradsdatter] i Fredericia. 22.9.1764, fol.191.
E: Nikolaj Schultz, skrædder. B:
1) Hans Conrad Schultz 4
2) Severin Schultz 2¾
3) Sofie Schultz 1½.
Første ægteskab med [Søren Henriksen Mau, skifte 3.5.1765 lbnr.790]. Hans første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 18.2.1754 lbnr.752. Arv til B
1) Kirsten Sørensdatter.

931 Peder Norre i Fredericia. 3.10.1764, fol.194.
E: Judith Feut. B:
1) Marie Norre g.m. Peder Dupont i Fredericia
2) Susanne Norre g.m. Isak Dupont den yngre i Fredericia
3) Cathrine Norre 20
4) Elisabeth Norre 16
5) Johan Norre 11
6) Peder Norre 11.
FM: farbror Isak Norre.

932 Bevilling at måtte være egen værge i Fredericia. 3.1.1765, fol.195.
Bevilling af 7.9.1764 at måtte være egen værge for Jesper Jespersen i Frederikshald i Norge med kurator: bror Jens Jespersen i Fredericia.

933 Bertel [Johansen] Bruun, rådmand i Fredericia. 12.7.1764, fol.196.
E: Kirsten Gudme. B:
1) Johannes Bruun 21
2) Anders Bruun 16
3) Knud Bruun 14
4) Søren Bruun 13
5) Jens Bruun 11
6) Niels Bruun 9
7) Hans Bruun 7
8) Gye Kirstine Bruun 5
9) Anne Kirstine Bruun 3.
FM:
1 [mosters mand] Jens Storm, [præst i Højens og Jerlev.
2 S. N. Gudme.

934 Anne Kirstine Christensdatter i Fredericia. 11.6.1762, fol.199.
Enke efter Jes Madsen Stouager, degn i Vonsild, død 12.5.1736.
Testamente af 30.3.1723.
Hans A:
1) bror, død.1B:
a Mathias Jacobsen Stouager, birkedommer på Amager.
Hendes A:
1) søster Anne Marie [Christensdatter Festler] i Fredericia, enke efter oberst [Søren] Brinch, [begravet Fredericia Trinitatis 31.1.1743].
Afdøde døde 13.5.1762.

935 Michael Neumann, ugift voldmester i Fredericia. 30.4.1764, fol.210.
Arvinger angives ikke.

936 Bolle Olufsdatter i Fredericia. 21.11.1764, fol.211.
Enke efter Oluf Pedersen, musketer. B:
1) Peder Olufsen 24, dragon
2) Laurids Olufsen, 22, dragon
3) Anne Elisabeth Olufsdatter g.m. Jacob Kotsche, soldat
4) Johanne Olufsdatter 20.
Afdøde døde 13.11.1764.

937 Jens Mortensen i Fredericia. 2.3.1765, fol.213.
E: Elisabeth Svendsdatter. LV: Niels Melsing. B:
1) Morten Jensen 11.
FM: Hans Christensen , hjulmand.

938 Susanne Poppes i Fredericia. 3.12.1763, fol.214B.
Enke efter Claus Thomsen, gevalder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.11.1763.

939 Testamente i Fredericia. 24.2.1764, fol.218.
Testamente af 24.2.1764 for Johan Luckhart, skovrider i Koldinghus amt og hustru Dorthe Andersdatter.

940 Johanne Jensdatter i Fredericia. 5.3.1765, fol.218B.
E: Niels Thomsen. A:
1) søster g.m. Peder Nielsen i Honum på Rask gods
2) søster g.m. Søren Jørgensen i Korning på Bygholm gods
3) søster g.m. Steffen Mortensen i Vrønding ved Horsens.

941 Abraham Dupont i Fredericia. 13.2.1764, fol.219B.
E: Susanne Vilain (Villing). B:
3) Susanne Dupont 10
4) Abraham Dupont 7
5) [Esther Dupont] 2½.
FM: Mathias Dupont.
Første ægteskab med [Esther Genet, skifte 11.11.1750 lbnr.715]. B:
1) Marie Dupont g.m. Peder Vilain i Fredericia
2) Martha Dupont 19

942 Poul Christensen Broberg, snedker i Fredericia. 18.5.1765, fol.225.
E: Mette Jensdatter. LV: Knud Nielsen, klejnsmed i Fredericia. B:
1) Christen Poulsen 5
2) Abelone Cathrine Poulsdatter 2.
FM: Terkild Pedersen, tømrer i Fredericia.

943 Marie Norre i Fredericia. 12.6.1765, fol.226B.
E: Jacob Devantier. B:
1) Abraham Devantier 28
2) Marie Devantier 26
3) Peder Devantier 25.

944 Rasmus Madsen Skov i Fredericia. 7.4.1764, fol.228B.
E: Karen Mikkelsdatter. B:
1) Mads Rasmussen 3.
FM: Peder Dinesen Møller i Fredericia.
Afdøde døde 17.3.1764.

945 Ida Margrethe Brandt i Fredericia. 6.7.1765, fol.237.
E: H. Jensen, pensioneret kaptajn. B:
1) Johan Jensen 24, underofficer i København
2) Cathrine Jensen 17
3) Elisabeth Marie Jensen 22
4) Johanne Augusta Jensen 17
5) Inger Sofie Jensen 15.

946 Bevilling til begravelse i Fredericia. 6.8.1763, fol.239B.
Bevilling for Elisabeth Charlotte [Belmann], enke efter Peder [Anton] Bianco, at måtte begraves i det katolske kapel.

947 Margrethe Worm i Fredericia. 27.9.1760, fol.240.
E: Conrad Matfeldt, købmand. B:
1) Herman Vilhelm Matfeldt, købmand i Fredericia
2) Rebekka Matfeldt, enke efter Johan Jacob Hildebrandt
3) Anne Matfeldt g.m. Gercken, byfoged i Fredericia
4) Margrethe Matfeldt g.m. [Johan Michael] Flies, løjtnant i Holsten.

948 Elisabeth Charlotte Belmann i Fredericia. 3.9.1765, fol.340B.
Enke efter Peder Anton Bianco, købmand, [skifte 19.7.1759 lbnr.827]. B:
1) Francesco Bianco i Mainz i Tyskland
2) Dominica Sofie Gertrud Bianco g.m. løjtnant Bock i Fredericia
3) datter g.m. Adam Lammertsen i København
4) Carl Anton Bianco i Rotterdam i Holland
5) Peder Christian Bianco i København
6) Susanne Lucie Bianco.

949 Sofie Andersdatter i Fredericia. 14.9.1765, fol.342.
E: Bertel Jensen, rebslager. B:
1) Hans Bertelsen 5.

950 Karen [Hansdatter Markussen] i Fredericia. 31.7.1765, fol.345, 378.
Enke efter Niels Lottrup, herredsfoged i Nørvang-Tørrild herreder, [begravet Hvejsel 22.11.1736]. B:
1) Christiane Sofie Lottrup, død [28.6.1755], var g.m. Anton Bertelsen, præst i Tyrstrup og Hjerndrup. 4B:
a Niels Lottrup Bertelsen 14
b Bertel Bertelsen 12
c Lorents Bertelsen 10
d Christiane Sofie Bertelsen 9.
Afdøde døde 29.6.1765.

951 Jens Nielsen, skomager i Fredericia. 15.5.1764, fol.345.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: [Henrik Molrath] Richter, borgmester i Fredericia. B:
1) Mette Jensdatter
2) Jørgen Jensen, død, efter hvem, der er arv.
FM: Johannes Dinesen i Fredericia.
Desuden nævnes:
1 afdøde søster Margrethe Helene Stenholt på Stensballegård
2 afdødes afdøde far Niels Jensen, skomager.

952 Jens Ludvigsen, ugift i Fredericia. 15.1.1764, fol.352B.
A:
0) forældre [Ludvig Knudsen, skomager, skifte 29.3.1724 lbnr.398 og Kirsten Sørensdatter]
1) bror Knud Ludvigsen, skomager i Kolding
2) søster Margrethe Ludvigsdatter, enke efter Peder Andersen, tømrer i Fredericia, [skifte 8.2.1760 lbnr.834]
3) bror Hein Ludvigsen, skomager i Fredericia, [skifte 6.8.1751 lbnr.725]. 4B:
a Ludvig Heinsen, organist i Fredericia danske kirke
b Niels Heinsen 25, i udlandet
c Anne Marie Heinsdatter 19
d Jens Heinsen 15, hos sin stedfar Nikodemus Skomager
4) søster Anne Ludvigsdatter, [skifte 17.12.1753 lbnr.748], var g.m. Jacob Nielsen, skomager i Fredericia, [skifte 29.8.1731 lbnr.497]. 4B:
a Kirsten Jacobsdatter g.m. Johan Christoffer, skomager i Fredericia
b Anne Margrethe Jacobsdatter, enke efter Johan Nielsen, skomager
c Saxe Jacobsen 36, skomagersvend
d Niels Jacobsen, død. 2B:
1 Jacob Nielsen, husar i Kolding
2 Inger Nielsdatter.

953 Anne Iversdatter i Fredericia. 29.12.1765, fol.359.
E: Jens Lassen Kejser. B:
2) Iver Jensen 21
3) Christian Jensen 16.
Første ægteskab med Christian [Justesen] Høgh, [skifte 17.6.1738 lbnr.577]. B:
1) Just Christiansen, væver i Vejle.

954 Anne Andersdatter, ugift i Fredericia. 24.1.1766, fol.360.
A:
0) far [Anders Troelsen]
1) bror Troels Andersen 22
2) Søren Andersen 21
3) Hans Andersen 18
4) Anne Marie Andersdatter
5) Jørgen Andersen 14
6) Jens Andersen.
FM: Christen Paaske i Fredericia.
Arv efter farmor Anne Sørensdatter, skifte 5.3.1763 lbnr.886.

955 Christen Nielsen, væver i Fredericia. 9.1.1766, fol.361.
E: Johanne Pedersdatter. A:
1) far Niels.

956 Hans Olufsen, hestemøller i Fredericia. 13.2.1766, fol.361B.
E: Mette Nielsdatter Vejlby. B:
1) Oluf Hansen 25
2) Karen Hansdatter 25.

957 Sofie Visbæk i Fredericia. 3.4.1766, fol.363B.
E: Anders Andersen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1766.

958 Terkild Pedersen, tømrer i Fredericia. 26.6.1766, fol.364.
E: Maren Thomasdatter. LV: Johannes Dinesen i Fredericia.
Første ægteskab med [Dorthe Nielsdatter]. B:
1) Peder Terkildsen 28
2) Niels Terkildsen 24.

959 Anne Sørensdatter i Fredericia. 5.8.1765, fol.367.
Enke efter Niels Jørgensen, tømrer.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Nielsen i Taulov Nebel
2) Gertrud Nielsdatter g.m. Mathias Knudsen i Sellerup
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Terkild Pedersen, tømrer, [skifte 26.6.1766 lbnr.958]. 2B:
a Peder Terkildsen 27
b Niels Terkildsen 23.
Hendes A:
1) søster Maren Sørensdatter, enke i Hvejsel
Afdøde døde 11.7.1765.

960 Anne Cathrine Jensdatter [Teilmann] i Fredericia. 16.8.1766, fol.370.
E: Bertel Hansen, bager. B:
1) Hans Bertelsen 12
2) Jens Bertelsen 9
3) Marie Cathrine Bertelsdatter 5.

961 Arent Mikkelsen i Fredericia. 17.10.1766, fol.374.
E: Ellen Jensdatter. LV: Hans Jochum, slagter i Fredericia. A:
1) bror Claudius Mikkelsen Juul i Bone i Angel
2) bror Henrik Mikkelsen Juul i Fredericia, død. 4B:
a Mikkel Henriksen Juul 36, uvist hvor
b Arent Henriksen Juul 30, uvist hvor
c Lucie Mikkelsdatter i Amsterdam
d Karen Mikkelsdatter i Hamborg.
Afdøde døde 18.9.1766.

962 Maren Hansdatter i Fredericia. 4.3.1767, fol.386.
E: Søren Jørgensen. B:
1) Jørgen Sørensen 7
2) Anne Margrethe Sørensdatter 6
3) Kirsten Sørensdatter 3.

963 Anne Jørgensdatter i Fredericia. 11.3.1767, fol.387.
E: Arent Madsen, tobaksspinder.
Arvinger er nogle broderbørn i Hjarup, hvis navne ikke angives.

964 Malene Pedersdatter i Fredericia. 15.3.1766, fol.388B.
E: Rasmus Jensen Fensten. B:
1) Jens Rasmussen Fensten 15
2) Peder Rasmussen Fensten 9
3) Christen Rasmussen Fensten [2].

965 Karen Simonsdatter i Fredericia. 4.4.1767, fol.391.
E: Jens Iversen, slagter. B:
1) Jens Jensen
2) Iver Jensen
3) Simon Jensen
4) Palle Jensen 19
5) Anne Mette Jensdatter 17.

966 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 5.6.1767, fol.392B.
Bevilling til uskiftet bo for Poul Fenger og hustru Ellen Cathrine.

967 Karen Henriksdatter i Fredericia. 1.8.1765, fol.393.
E: Frands Immanuelsen. B:
1) Johanne Frandsdatter 17
2) Else Marie Frandsdatter 14.
FM: født værge Schmidt, musikant.
Afdøde døde 12.7.1765.

968 Peder [Anton] Magoni, kandestøber i Fredericia. 10.6.1767, fol.395B.
Enkemand efter [Cathrine Elisabeth Sivertsdatter], skifte 5.4.1755 lbnr.771. B:
1) Peder Christian Magoni 24
2) Anne Marie Rose Magoni, enke efter Frands de Lozo
3) Clara Cathrine Magoni g.m. en underofficer
4) Dominica Marie Magoni.

969 Johan Jochum Ratsach i Fredericia. 22.6.1767, fol.396B.
E: Engel Kirstine Ejlersdatter. LV: Henrik Handskemager. B:
1) Gertrud Marie Johansdatter 22, i København
2) Ejler Albert Ratsach 20
3) Marie Cathrine Ratsach 16.
FM: Hans Christiansen i Fredericia.

970 Johannes Muth, pensioneret bataljonsfeltskær. 25.6.1767, fol.398.
E: Maren Christensdatter.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Vilhelm Muth 26, i København
2) Johan Christian Muth 24
3) Anne Margrethe Muth 19.
FM: Jacob Skaarup, skomager i Fredericia.

971 Anders [Hansen] Skov i Fredericia. 16.7.1767, fol.398B.
E: Mette Jensdatter.
7) Anne Marie Andersdatter 8
8) Karen Andersdatter
9) Maren Andersdatter 1¾.
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 22.9.1750 lbnr.714]. B:
1) Kirsten Andersdatter
2) [Hans Andersen]
3) Mathias Andersen.
Andet ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 14.5.1755 lbnr.774]. B:
4) Dorthe Andersdatter
5) Anne Andersdatter
6) Søren Andersen.

972 Zacharias [Hansen], skovfoged i Fuglsang skovhus i Fredericia. 18.7.1767, fol.400B.
E: Helene Hansdatter. A:
Ulæselige
....
a Mikkel Madsen i Fredericia
b Mette Madsdatter g.m. Jens Nielsen i Erritsø
c Dorthe Madsdatter g.m. Hans Hansen Griis i Højrup.
[Første ægteskab med Peder Pedersen, skifte 4.3.1747 lbnr.687].
[Andet ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 29.10.1763 lbnr.901].

973 Karen Nielsdatter i Fredericia. 29.7.1767, fol.402B.
E: Palle Iversen. B:
1) Iver Pallesen 13
2) Elisabeth Marie Pallesdatter 7.

974 Poul Sørensen, skrædder i Fredericia. 1.8.1767, fol.404.
E: Maren Henriksdatter. LV: Johannes Dinesen Møller i Fredericia. A:
1) søster Anne Sørensdatter, [skifte 13.5.1762 lbnr.881]. E: Thomas Knudsen. 5B:
a Anne Thomasdatter g.m. Poul Jensen i Fredericia
b Knud Thomsen 22
c Søren Thomsen 20
d Anne Marie Thomasdatter 18
e Poul Thomsen 16
2) søster Birthe Sørensdatter g.m. Thomas Gaardmand i Erritsø
3) søster Maren Sørensdatter, [skifte 14.5.1755 lbnr.774], var g.m. Anders [Hansen] Skov i Fredericia, [skifte 16.7.1767 lbnr.971]. 2B:
a Dorthe Andersdatter 16
b Anne Andersdatter 14.

975 Susanne Charnique i Fredericia. 15.8.1767, fol.405B.
E: Mathias Dupont. B:
1) Jacob Dupont i Fredericia
2) Marie Dupont, [skifte 29.3.1760 lbnr.849]. E: Schack Feut. 2B:
a Susanne Feut 16
b Mathias Feut 15
3) Cathrine Dupont g.m. Isak Hansen i Fredericia
4) Johanne Dupont g.m. Johan Herman i Fredericia
5) Elisabeth Dupont g.m. Peder Devantier i Fredericia
6) Mathias Dupont 24
7) Hans Dupont 22
8) Olimpe Dupont 19.

976 Bendix Brockdorff, junker i Fredericia. 4.10.1766, fol.407B.
Enke efter Cathrine Louise von Donop.
Testamente af 16.3.1734.
Hans A:
1) søster Charlotte Sofie von Brockdorff i Pretz adelige kloster, der døde, enke efter brigader Donop. 1B:
a datter, død, var g.m. generalmajor Hoben. 2B:
1 en søn
2 en datter
2) søster Marie Elisabeth von Brockdorff i Pretz adelige kloster
3) søster Louise von Brockdorff, død, var g.m. general von Scholten. 2B:
a Just Gerhard von Scholten
b Adelgunde Sofie von Scholten g.m. generalmajor Hoben.
Hendes A:
1) bror Carl Ludvig von Donop, major, død. 5B:
a Christoffer Didrik Kasimir Ludvig von Donop 22, løjtnant
b Georgine Frederikke Louise von Donop
c Johanne Elisabeth von Donop
d Emilie Augusta von Donop
e Charlotte Sofie von Donop
2) bror Kasimir Rudolf von Donop, kaptajn
3) søster Amalie Sofie Charlotte von Donop
4) søster Juliane Eleonora von Donop på Bragernes, enke efter Restorff
5) søster Sofie Hedvig Elisabeth von Donop, død, var g.m. greve Sponneck. 4B:
a Georg Vilhelm Sponneck 26
b Carl Leopold Sponneck 21, løjtnant
c Anne Sofie Vilhelmine Sponneck
d Helene Charlotte Louise Sponneck.

977 Søren Jochumsen, ugift i Fredericia. 12.9.1767, fol.424B.
A:
1) bror Niels Jochumsen42, i Herslev
2) bror Terkild Jochumsen 38
3) bror Jacob Jochumsen 28
4) søster Margrethe Jochumsdatter g.m. Jacob Nielsen på stedet.
Afdøde 8.10.1766.

978 Susanne Bottelet i Fredericia. 22.1.1768, fol.426B.
E: Johan Kittel, murersvend. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 6 mdr.

979 Marie Deloret i Fredericia. 23.1.1768, fol.427B.
E: Jacob Norre. B:
1) Marie Norre 19
2) Susanne Norre 17
3) Peder Norre 15
4) Abraham Norre 9
5) en datter 3
6) Jacob Norre 1.

980 Niels [Jensen] Gade i Fredericia. 22.2.1764, fol.432.
[Enke efter Gertrud Frederiksdatter Mustertz, skifte 23.8.1742 lbnr.636]. B:
1) Mette Gade, enke efter Mathias Clausen, [skifte 28.11.1761 lbnr.877]
2) Frederik Gade i Fredericia
3) Jens Gade, degn i Barrit i Bjerre herred
4) Johan Gade, på de lange rejser
5) Peder Gade
6) Henrik Gade
7) Hans Gade, arbejdskarl på Københavns slot.

981 Jesper Nielsen Stovstrup, toldbetjent i Fredericia. 19.3.1768, fol.433.
E: Bodil Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jespersen Stovstrup 30, dragon i Odense
2) Margrethe Jespersdatter 29, der tjener på Sjælland.
Afdøde døde 18.2.1768.

982 Anne Sofie i Fredericia. 11.5.1768, fol.435.
Enke efter Johan Henrik Rebsdorff, musketer. B:
1) Henrik Rebsdorff, skomager i Fredericia
2) Marie Rebsdorff gift i Hamborg
3) Johanne Rebsdorff g.m. Laurids Hansen i Råhus på Fyn
4) en datter i udlandet.
Afdøde døde 13.3.1768.

983 Malene Pedersdatter i Fredericia. 9.5.1768, fol.435B.
E: Frederik Gade. A:
1) ulæselig. 2B:
a Dorthe Rasmusdatter, enke efter Mathias Pingel
b Maren Rasmusdatter, [skifte 18.2.1754 lbnr.752], var g.m. Søren [Henriksen] Mau, [skifte 3.5.1765 lbnr.790]. 1B:
1 Kirsten Sørensdatter Mau.
FM: stedfar [Nikolaj] Schultz, skrædder i Fredericia
2) søster Birthe Pedersdatter, død. B:
a Peder Johansen Valentin, hørkræmmer i København, død. 4B:
1 Johannes Pedersen Valentin, hørkræmmersvend i København
2 Peder Pedersen Valentin
3 en datter
4 en datter
Birthe Pedersdatter har ladet sig besvangre efter sin mands død. 1B:
b Maren Jensdatter gift i Kongsted.
Afdøde døde 9.5.1768.

984 Jørgen Sørensen, pensioneret livgarder i Fredericia. 29.6.1768, fol.437B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Madsen, klejnsmed i Fredericia. A:
1) søster Else Sørensdatter g.m. Peder Skrædder i Seest.

985 Bertel Hansen, bager i Fredericia. 29.6.1768, fol.438B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Hans Jørgen Ottesen, bager i Fredericia.
Første ægteskab med Anne Cathrine [Jensdatter] Teilmann, [skifte 16.8.1766 lbnr.960]. B:
1) Hans Bertelsen 14
2) Jens Bertelsen 11
3) Marie Cathrine Bertelsdatter 7.
FM: Nikodemus Hansen, skomager.

986 Conrad Matfeldt, købmand i Fredericia. 26.10.1767, fol.440.
E: Cathrine Pedersdatter Sattrup.
Første ægteskab med Margrethe [Worm, skifte 27.9.1760 lbnr.947]. B:
1) Herman Vilhelm Matfeldt, rådmand og købmand i Fredericia, død. 2B:
a Grethe Kirstine Matfeldt 12
b Erik Geding Matfeldt 10
2) Rebekka Matfeldt g.m. Balthazar Blanche, skoleholder på Alheden
3) Anne Matfeldt g.m. [Hans Jacob] Gercken, byfoged i Fredericia
4) Margrethe Matfeldt g.m. [Johan Michael] Flies, løjtnant i Holsten.
Afdøde døde 25.9.1767.

987 Christian von Deden, pensioneret major i Fredericia. 26.5.1768, fol.471.
E: Anne Sofie Charlotte von Castonier. LV: von Lüttichau, generalmajor i Fredericia. B:
2) Elisabeth Henriette Christiane von Deden 8
3) Cæsarine Eleonora Kirstine von Deden 10 uger.
FM: Gregers Eriksen, færgemand i Fredericia.
Første ægteskab med Anne Dorthe Købke. B:
1) Christian Emmike von Deden 20, i København.
Afdøde døde 22.4.1768.

988 Testamente i Fredericia. 12.10.1768, fol.475B.
Testamente af 1.7.1768 for Maren Hansdatter, at alene hendes mand Søren Sørensen Kjær og hans børn, som er hendes stedbørn, skal arve hendes, medens
hendes arvinger udelukkes fra arv.

989 Karen Christiansdatter i Fredericia. 26.11.1768, fol.476B.
Enke efter Mads Madsen. B:
1) Peder Madsen, handskemager i Odense
2) Niels Madsen, klejnsmed, på stedet
3) Johanne Madsdatter g.m. Jens Pedersen, gørtler i Odense
4) Birthe Madsdatter g.m. Hans Ibsen, agerdyrker
5) Cathrine Madsdatter.

990 Laurids Bang 7.10.1768, fol.477B.
E: Sidsel.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1768.

991 Anne Louise Francken i Fredericia. 12.1.1769, fol.478.
E: Johan Tobias Jahn, klædefabrikant. A:
1) bror Christian Francken, død. 1B:
a Christian Francken, klædefabrikant i København
2) søster Anne Sofie Francken, død. 5B:
a Johan Ludvig Schiele, musketer i Berlin
b Johan Christian Schiele, klædefabrikssvend i Fredericia
c Frederik Vilhelm Schiele, silkefabrikant i Berlin
d Anne Louise Schiele g.m. Schneider, konstabel i Berlin
e Anne Charlotte Schiele i Berlin.

992 Peder Madsen Lund, bager i Fredericia. 14.1.1769, fol.480.
E: Charlotte Johansdatter. LV: Johan Bardevig, murer. B:
1) Mads Pedersen 19.
FM: Hans Jørgen Ottesen, bager i Fredericia.

993 Kirsten Gudme i Fredericia. 14.12.1767, fol.481, 537B.
Enke efter Bertel [Johansen] Bruun, rådmand, [skifte 12.7.1764 lbnr.933].
1) Johannes Bruun 24, vice-rådmand og købmand i Fredericia
2) Anders Bruun 19
3) Knud Bruun 17
4) Søren Bruun 16
5) Jens Bruun 15
6) Niels Bruun 12
7) Hans Bruun 11
8) Gye Kirstine Bruun 8
9) Anne Kirstine Bruun 6.
FM:
1 [mosters mand] Jens Storm, [præst i Højens og Jerlev.
2 doktor Gudme i Ålborg
3 født værge Mikkel Pagh.
Afdøde døde 15.11.1767

994 Knud Nielsen Pagh i Fredericia. 18.5.1764, fol.514.
E: Karen Steffensdatter. B:
2) Steffen Knudsen Pagh 16
3) Anne Barbara Knudsdatter 15
4) Christiane Sofie Knudsdatter 3.
FM: Niels Melsing.
Første ægteskab med Barbara Pedersdatter Haahr, [skifte 18.3.1745 lbnr.664. B: 1) Niels Knudsen Pagh 22.

995 Christiane Margrethe von Würkern, ugift i Fredericia. 11.6.1768, fol.518.
Efter testamente A:
1) frøken Cecilie Cathrine Würkern.

996 Testamente i Fredericia. 1.6.1769, fol.524B.
Testamente af 28.7.1745 for Hans Drejer Hofmann, kommercesekretær til Skerrildgård [i Nebsager sogn] og hustru Bodil Bering.
Underskrevet af:
1 morbror Gerhard de Lichtenberg
2 far Søren Hofmann.

997 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 22.6.1769, fol.525
Bevilling til uskiftet bo for Hartvig Isak og hustru Mergen Hartvigs.

998 Susanne Sandos i Fredericia, der døde 10.11.1768, fol.525.
Enke efter Lorents Bruun, [skifte 5.3.1746 lbnr.672]. B:
1) Peder Bruun i Husum
2) Johan Bruun, på stedet
3) Anne Cathrine Bruun g.m. Johan Frederik Munch.

999 Peder Dinesen, møller i Gammel Vejrmølle på Prins Christians Bastion i Fredericia. 18.5.1769, fol.526.
E: Margrethe Christiansdatter [Lund]. LV: rådmand og byfoged Lund i Ribe ved Christian Lund, organist og skoleholder i Fredericia tyske menighed. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Christian Rønne, student
2) Christian Pedersen 23, møllersvend
3) Maren Pedersdatter 19.

1000 Johanne De Marain i Fredericia. 22.7.1769, fol.528B.
E: Frands Steen. B:
1) Olimpe Steen 12
2) Jacob Steen 8
3) Martha Steen 6
4) Cathrine Steen 1½.

1001 Christian Berg, pensionist i Fredericia. 8.2.1766, fol.530.
E: Marie Anne Malene. LV: Lindberg, rådmand i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Berg i Glückstadt.
Afdøde døde 21.11.1765.

1002 Susanne Vilain (Villing) i Fredericia. 14.7.1769, fol.532.
E: Johan Steen, i den reformerte koloni. B:
4) Marie Steen 4
5) Martha Steen 1¼.
Første ægteskab med Abraham Dupont, [skifte 13.2.1764 lbnr.941]. B:
1) Susanne Dupont 14
2) Abraham Dupont 12
3) Esther Dupont 9.
FM: Mathias Dupont i Fredericia.

1003 Jacob Desmarais (Demarai) i Fredericia. 12.9.1769, fol.533B.
E: Cathrine Norre. LV: Peder Dupont junior. B:
1) Jacob Desmarais 13
2) Peder Desmarais 12
3) Abraham Desmarais 3.
FM: Peder Devantier.

1004 Cathrine Dupont i Fredericia. 3.10.1769, fol.535.
E: Schack (Jacque) Vilain (Villing) i den reformerte koloni. B:
1) Anne Vilain 8
2) Hans Vilain 7
3) Isak Vilain 1¼.

1005 Niels [Jensen] Friismann i Fredericia. 2.12.1769, fol.538.
E: Else Andersdatter. LV: Peder Hansen Fuglsang i Fredericia. A:
1) søster Dorthe Friiismann g.m. en konstabel i København.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Jens Jepsen
2) Christence Jepsdatter.
Afdøde døde 28.10.1769.

1006 Peder Nielsen Stovstrup i Fredericia. 2.12.1769, fol.539.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Lorentsen, rådmand. B:
1) Niels Pedersen 17
2) Margrethe Pedersdatter 15
3) Gertrud Pedersdatter 14.
FM: Thomas Madsen i Fredericia.

1007 Cathrine Dorthe Fenger i Fredericia. 2.10.1769, fol.540B.
E: Thomas Thomsen, viceborgmester. B:
1) Mette Dorthe Thomasdatter 14
2) Hans Thomsen 11
3) Elisabeth Cathrine Thomasdatter 9
4) Johanne Thomasdatter 7.
Desuden nævnes enkemandens mor Elisabeth, enke efter enkemandens far.

1008 Andreas Deichmann, proviantforvalter i Fredericia. 14.12.1769, fol.542B.
E: Johanne [Hansdatter Thomsen].
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1769.

1009 Bertel Nielsen, ugift i Fredericia. 21.12.1769, fol.543.
A:
1) mor Maren Mortensdatter, enke efter afdødes far Niels Bertelsen [Erritsø], skifte 11.8.1751 lbnr.726
2) bror Laurids Nielsen 23, bødkersvend i Haderslev.
Mors førsteægteskab med Laurids [Jensen] Gammel, [skifte 11.12.1739 lbnr.598]. B:
3) halvsøster Cathrine Lauridsdatter 37, g.m. Markus Isbeen, skrædder i Fredericia

1010 Peder Sørensen, snedker i Fredericia. 13.1.1770, fol.544.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Niels Madsen, klejnsmed i Fredericia. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter 22
2) Cathrine Dorthe Pedersdatter 19
3) Cathrine Pedersdatter 14
4) Søren Pedersen 9.
FM: Hans Hansen Møller.

1011 Peder Devantier i den reformerte koloni i Fredericia. 27.1.1770, fol.546.
E: Susanne Hermansdatter. LV: Peder Hermansen. B:
1) Marie Devantier g.m. Schack Feut den yngre i Fredericia
2) Susanne Devantier g.m. Schack Deloret
3) Johanne Devantier 27
4) Sara Devantier 25
5) Peder Devantier 23.
FM: farbror Jacob Devantier.

1012 Frits Herman i den reformerte koloni i Fredericia. 10.2.1770, fol.548.
E: Charlotte Dupont. LV: Johan Fornæs. B:
1) Johan Peder Herman 19
2) Frederik Herman 17
3) Esther Herman 13
4) Salomon Herman 9
5) Christian Herman 7
6) August Herman 4
7) Judith Herman 9 mdr.
FM: født værge Peder Herman.

1013 Jacob Dupont junior i den reformerte koloni i Fredericia. 22.2.1770, fol.550.
E: Susanne Dupont. LV: Schack Vilain (Villing). B:
1) Susanne Dupont 8
2) Jacob Dupont 3.
FM: farfar Mathias Dupont i Fredericia.
Enkens første ægteskab med [Hans Vilain], skifte 7.7.1760 lbnr.848]. Arv til B:
1) Isak Vilain
2) Abraham Vilain, skifte 27.3.1761, efter hvem der er arv
3) Marie Vilain.

1014 Jens Iversen, slagter i Fredericia. 17.2.1770, fol.552.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Melsing. B:
5) Christen Jensen 9 mdr.
FM: farbror Palle Iversen.
Første ægteskab med Karen Simonsdatter, [skifte 4.4.1767 lbnr.965]. B:
1) Iver Jensen 30, slagter
2) Simon Jensen 27, væver
3) Palle Jensen 24
4) Anne Mette Jensdatter 20.
Afdøde døde 8.2.1770.

1015 Thomas Jensen i Fredericia. 6.12.1769, fol.557B.
E: Kirsten Thomasis Andersdatter. LV: Nikodemus Hansen. B:
1) Karen Thomasdatter 29, der tjener i Humtrup, en mil syd for Tønder.
Afdøde, der døde 28.11.1769, havde solgt sit hus i Humtrup og var netop kommet til Fredericia.

1016 Nikolaj Andersen, ugift feldberedersvend i Fredericia. 15.3.1770, fol.559B.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. afdødes stedfar Andreas Jensen, feldbereder
2) søster Else Margrethe Andersdatter.
Arv efter afdødes far.

1017 Peder Hansen i Fredericia. 24.3.1770, fol.560.
E: Anne Else Andersdatter. LV: bror Hans Andersen, vandmøller.
Første ægteskab med Johanne Hansdatter. B:
1) Hans Pedersen 15
2) Knud Pedersen 12
3) Anne Marie Pedersdatter i Middelfart hos fasters mand Ebbe Nielsen.
FM: Søren Hansen i Fredericia.

1018 Testamente i Fredericia. 7.6.1770, fol.562.
Testamente af 30.12.1762 for Johan Linnemann, købmand og hustru Anne Marie Pagh.

1019 Testamente i Fredericia. 14.6.1770, fol.562B.
Testamente af 24.5.1763 for Andreas Sommerfeldt, toldinspektør og hustru Christiane.

1020 Johan Henrik Tancke i Fredericia. 28.4.1770, fol.563.
E: Dorthe Margrethe Evers. LV: Christian Kamnitz. A:
1) moster Marie Elisabeth på stedet, enke efter Andreas Jensen.

1021 Anne Marie Martinsdatter i Fredericia. 10.5.1770, fol.564B.
E: Christian Lorentsen. B:
1) Daniel Lorentsen 23, i Slesvig
2) David Lorentsen 20
3) Anne Lucie Lorentsen 14
4) Christine Jacobine Lorentsen 12.

1022 Testamente i Fredericia. 15.2.1770, fol.566.
Testamente af 15.2.1755 for Johan Daniel Steube og hustru Else Kalthaffen.
Af hans første ægteskab B:
1) August Ludvig Steube, apoteker i Århus.

1023 Karen Hansdatter [Thuesen] i Fredericia. 22.6.1770, fol.567.
E: Niels Lauridsen, bager. B:
1) Dorthe Nielsdatter 13
2) Peder Nielsen 9
3) Ingeborg Nielsdatter 7
4) Margrethe Nielsdatter 5
5) Laurentse Nielsdatter 3.

1024 Frands Christoffer von Grabow, generalmajor i Fredericia. 19.7.1779, fol.569.
E: Helle Margrethe Rantzau.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1761.
Afdøde var tidligere kommandant på fæstningen Akershus i Norge.

1025 Anne Cathrine Marie Hansdatter i Fredericia. 28.6.1770, fol.569B.
E: Verner Lange, bødker. B:
2) Mette Sofie Lange 11
3) Johannes Lange 6
3) Lorents Lange 5 uger.
Første ægteskab med Peder Sørensen. B:
1) Hans Christian Pedersen 24, væversvend.
Afdøde døde 25.5.1770.

1026 Marie Thomasdatter i Fredericia. 31.7.1770, fol.571.
E: Niels Pedersen Vigen, tømrer. B:
1) Terkild Nielsdatter 1½.

1027 Else Alexandersdatter i Fredericia. 7.1.1770, fol.572.
E: Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen 4
2) Johan Pedersen 2.

1028 Jacob Sørensen i Fredericia. 11.2.1769, fol.573B.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: borgmester Thomsen. B:
1) Peder Jacobsen 11
2) Anne Jacobsdatter 8.
FM: Niels Kejser i Fredericia.

1029 Ingeborg Nielsdatter i Fredericia. 15.9.1770, fol.577.
E: Bertel Christensen. B:
2) Marie Bertelsdatter 8
3) Karen Bertelsdatter 5.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 17.3.1760 lbnr.837]. B:
1) Niels Sørensen 14.
FM: Jørgen Vilhelm, gartner.
Afdøde døde 5.9.1770.

1030 Dorthe Hansdatter i Fredericia. 4.10.1770, fol.579B.
E: Anders Knudsen. A:
1) søster Maren Hansdatter, enke efter Anders Schmidt i Haderslev
2) søster Kirsten Hansdatter, [skifte 25.7.1742 lbnr.632], var g.m. Hans Vilhelm Balvan, slagter i Fredericia. B:
a Hans Vilhelm Hansen, matros på Holmen i København.

1031 Tulle Sørensen, skomager i Fredericia. 27.10.1770, fol.581.
E: Maren Nikolajsdatter Dent. B:
1) Maren Tullesdatter 36, i Flensborg
2) Kirsten Tullesdatter 29, i København
3) Søren Tullesen 28, skomagersvend.
FM: Søren Sørensen Kjær, drejer i Fredericia.

1032 Oluf Sørensen, pensionist i Fredericia. 28.11.1770, fol.582B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Lindberg, rådmand i Fredericia. B:
1) Johannes Olufsen 26, musikantsvend
2) Jochum Olufsen 22, i feltskærlære
3) Anne Sofie Olufsdatter g.m. Hans Richter, klædekræmmer i København
4) Hedvig Olufsdatter 24.

1033 Hans Jørgen Ottesen, bager i Fredericia. 7.12.1770, fol.583B.
E: Marie Madsdatter.
Testamente af 15.12.1761.

1034 Karen Andersdatter i Fredericia. 26.2.1765, fol.584.
Enke efter Anders Timsen, slagter, [skifte 5.8.1754 lbnr.761]. A:
1) bror Hans Andersen i Vejle, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Søren Sørensen, drejer i Fredericia
2) bror Bendix Andersen i Vinding, død. 3B:
a Anders Bendixen 24
b Niels Bendixen
c Karen Bendixdatter i Vinding, enke efter Søren Knudsen
3) søster Karen Andersdatter i Højen, 80 år gammel
4) søster, død. 1B:
a Niels Bertelsen Ulf i København.
Afdøde døde 25.1.1765.

1035 Cathrine Elisabeth von Donop. 28.5.1770, fol.591B.
Enke efter [Carl Ludvig] von Donop, major. B:
1) Christoffer Didrik Kasimir Ludvig von Donop 25
2) Georgine Frederikke Louise von Donop 24
3) Johanne Elisabeth von Donop 20
4) Emilie Augusta von Donop 16
5) Charlotte Sofie von Donop 15.
FM: Niels Møller i Fredericia.

1036 Karen Jespersdatter i Fredericia. 14.2.1770, fol.595B.
Enke efter Hans Pedersen [Theilade, skifte 20.3.1752 lbnr.737]. B:
1) Peder Hansen 28, dragon
2) Hans Jørgen Hansen 19, væverdreng
3) Marie Hansdatter, der også døde.
FM: farbror Søren Pedersen Theilade.

1037 Jacob Feber i Fredericia. 19.5.1770, fol.597.
E: Marie Killemond. LV: Peder Vilain (Villing). B:
1) Elisabeth Charlotte Feber 20
2) Jacob Feber 18
3) Hans Feber 15
4) Susanne Feber 14
5) Johan Feber 12
6) Abraham Feber 8
7) Peder Feber 6
8) Olimpe Feber 2.
FM: Johan Norn i Fredericia.

1038 Ingeborg Jensdatter Sahl, ugift i Fredericia. 20.10.1770, fol.598.
A:
1) bror David Jensen Møller, rytter i Ekernførde
2) bror Jens Jensen Sahl, musketer
3) søster Elisabeth Sahl i Itzeho, enke efter Johan Jensen, skibstømrer.

1039 Susanne Dufresne (Dufrain) i Fredericia. 21.1.1771, fol.599.
E: Peder Herman.
Første ægteskab med [Lambert] Feut, [skifte 14.3.1755 lbnr.769]. B:
1) Susanne Feut, død, var g.m. Niels Flor i Viby på Sjælland. Uvist om børn
2) Marie Feut g.m. Filip Rauchenburg i Fredericia
3) Elisabeth Feut g.m. Jacob Bottelet i Fredericia
4) Anne Feut g.m. Jacob Norre
5) Cathrine Feut 20
6) Lambert Feut 18.
Afdøde døde 24.12.1770.

1040 Hans Jensen, 31.1.1771, fol.600B.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Olufsen. A:
1) bror Jørgen Jensen i Bregninge i Gauerslund sogn
2) bror Ebbe Jensen i Egum
3) søster Else Marie Jensdatter.
Afdøde døde 3.12.1770.

1041 Mette Nielsdatter Kirkeby i Fredericia. 8.11.1769, fol.601B.
E: Rudolf, sergent.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.10.1769.

1042 Marie Bertelsdatter Switzer i Fredericia. 6.2.1768, fol.603B.
Enke efter Ebbe Hansen
Testamente af 10.10.1760 lbnr.860.
Af arvinger angives:
Hans A:
1) arving g.m. Mikkel Lassen Kejser i Fredericia
Hendes A:
1) søster Karen Switzer, hospitalslem.
Afdøde døde 6.1.1768.

1043 Anne Poulsdatter i Fredericia. 4.4.1770, fol.608B.
Enke efter Bertel Hansen, bager, skifte 29.6.1768 lbnr.985.
Enkemandens første ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter [Teilmann], skifte 16.8.1766 lbnr.960. Arv til B:
1) Hans Bertelsen
2) Jens Bertelsen
3) Marie Cathrine Bertelsdatter.
Afdøde døde 19.3.1770.

1044 Birgitte Kirstine Hansdatter i Fredericia. 10.8.1770, fol.611.
E: Johan Christian Viborg, skrædder.
Første ægteskab med Just Ebel. B:
1) Rasmus Justesen Ebel , skrædder i Ribe
2) Mette Elisabeth Justsdatter g.m. Jacob Pedersen, pensionist i Fredericia
3) Anne Elisabeth Justsdatter g.m. Oluf Arent , matros i København
4) Abelone Justsdatter i København.
Afdøde døde 10.7.1770.

1045 Anne Nielsdatter i Fredericia. 9.4.1771, fol.611B.
E: Anders Jensen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Else Margrethe Andersdatter 36, forlovet med Jens Nissen.
Afdøde døde 18.3.1771.

1046 Peder Iversen, tømrer i Fredericia. 16.5.1771, fol.612B.
E: Cathrine Andersdatter. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter 10
2) Christian Pedersen 6.
FM: Martin Bøttern i Fredericia.

1047 Johanne Jensdatter, ugift i Fredericia. 17.5.1771, fol.613B.
Arvinger angives ikke.

1048 Mette Nielsdatter i Fredericia. 3.11.1770, fol.613B.
Enke efter Mathias Clausen, [skifte 28.11.1761 lbnr.877].
1) Claus Mathiassen 28, på stedet
2) Gertrud Mathiasdatter 25, på stedet
3) Anne Marie Mathiasdatter 23
4) Anne Mathiasdatter 20
5) Maren Mathiasdatter 16.
FM:
1 morbror Henrik Gade
2 morbror Frederik Gade.

1049 Johan Lukas Henriksen, bukseskrædder i Fredericia. 22.6.1771, fol.616B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV; rådmand Lorentsen i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Johansdatter g.m. Johan Scheel, korporal.
Afdøde døde 9.6.1771.

1050 Christiane Charlotte Amalie Muth i Fredericia. 30.7.1771, fol.618B.
E: Christian Møller, gibser. B:
1) Marie Fransiska Møller g.m. Anders Pram i København
2) Tobias Møller 24, uvist hvor
3) Marie Margrethe Møller 22
4) Elisabeth Møller 19.

1051 Herman Vilhelm Matfeldt, vicerådmand og købmand i Fredericia. 20.12.1766, fol.619B.
E: Marie Elisabeth Geding. LV: Richter, kammerråd i Fredericia. B:
1) Margrethe Kirstine Matfeldt 10
2) Erik Geding Matfeldt 8.
Afdøde døde 20.11.1766.

1052 Adam Henrik Ritter, fabrikant i Fredericia. 30.5.1770, fol.628.
E: Maren Due. A:
1) søster, død, var g.m. Valentin Wohlfart i Saxen. 1B:
a Christiane Sofie Wohlfart g.m. Johan Gotfred Heyl, på stedet, søn af klædefabrikant Heyl
2) Christiane Sofie Ritter g.m. Johan Wiwegh, kandestøber i Saxen, begge døde. 3B:
a Johan Weigh
og to døtre.
[Første ægteskab med Sidsel Svendsdatter, skifte 28.10.1763 lbnr.927].
Afdøde døde 2.4.1770.

1053 Peder Mikkelsen Rønne, skomager i Fredericia. 14.10.1771, fol.638.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Nikodemus Hansen, skomager i Fredericia. B:
1) Johanne Pedersdatter 17
2) Anne Cathrine Pedersdatter 15.
FM: Hans Boyesen i Fredericia.

1054 Anne Dufresne i Fredericia. 21.11.1769, fol.640.
E: Hans Deloret i den reformerte koloni. B:
1) Anne Dufresne 21
2) Hans Dufresne 20
3) Abraham Dufresne 18
4) Esther Dufresne 16
5) Isak Dufresne 13.

1055 Testamente i Fredericia. 13.2.1772, fol.642.
Testamente af 24.12.1767 for Schack von Bülow, kaptajn. A:
1) bror Frands Christoffer von Bülow, oberstløjtnant hans ældste søn B:
a Christian Frederik Bülow, kaptajn.

1056 Bang, overkrigskommissær, regimentskvartermester i Fredericia. 16.5.1772, fol.642B.
E: Cathrine Westermann. LV: Hans Jørgen Ottesen, bager i Fredericia. B:
1) Laurids Bang 32, på stedet
2) Hans Bang 30, amanuensis hos biskoppen i Ålborg
3) Bernt Bang, løjtnant i Frederikshald i Norge
4) Cecilie Marie Bang
5) Frederikke Sofie Bang.
FM: Jacob Henningsen, købmand i Fredericia.

1057 Rasmus Jensen Fensten i Fredericia. 17.6.1772, fol.644B.
E: Maren Nielsdatter.
Første ægteskab med [Malene Pedersdatter, skifte 15.3.1766 lbnr.964]. B:
1) Jens Rasmussen Fensten 20, skræddersvend
2) Peder Rasmussen Fensten 14
3) Christen Rasmussen Fensten 8.
FM: Hans Madsen, ladefoged.
Afdøde døde 17.5.1772.

1058 Anne Kirstine Bruun, ugift i Fredericia. 19.9.1772, fol.646.
A:
0) forældre [Bertel Johansen Bruun, rådmand i Fredericia, [skifte 12.7.1764 lbnr.933 og Kirsten Gudme], skifte 14.12.1767 lbnr.993
1) bror [Johannes] Bruun, rådmand i Fredericia
2) Anders Bruun 24, i Ærøskøbing præstegård
3) Knud Bruun 22, købmand i Kolding
4) Søren Bruun 21, i København
5) Jens Bruun 20, i Ærøskøbing
6) Niels Bruun 17
7) Hans Bruun 16
8) Gye Kirstine Bruun 13.
Arv efter [mosters mand] Jens Storm, præst i Højen og Jerlev, skifte sluttet juni 1770.
Afdøde døde 26.3.1772

1059 Anne Kirstine [Andreasdatter] Abitz i Fredericia. 21.9.1772, fol.650B.
E: Christoffer Kyhn, afskediget dragon. B:
1) Johannes Abitz Kyhn 4.

1060 Abraham Devantier 10.10.1772, fol.651B.
E: Susanne Ludvigsen. LV: Jacob Dupont den yngre. B:
1) Susanne Devantier 9
2) Cathrine Devantier 6
3) Marie Devantier 1.
FM: Peder Jacobsen Devantier.

1061 Johan Ludvig Lützow, nålemager i Fredericia. 17.10.1772, fol.653.
E: Ellen Jensdatter. LV: Jacob Jochumsen. B:
2) Anne Elisabeth Johansdatter 9.
FM: Jens Hoffslag i Fredericia.
Første ægteskab med [Gissel Nielsdatter, skifte 29.7.1760 lbnr.851]. B:
1) Anne Marie Johansdatter 19.

1062 Johan Daniel Wandelev, regimentfeltskær i Fredericia. 18.3.1772, fol.654.
E: Maren Rebekka Lemforth.
Testamente i Odense 25.8.1751. A:
1) bror Timotius Wandelev i Slesvig, død. 1B:
a Cathrine Wandelev i Fredericia
2) bror Frederik Wandelev i Neumünster, død. En del børn, hvis navne ikke angives
3) bror Christian Ludvig Wandelev i Plön. 2 kuld børn. Heraf B:
a Charlotte Marie Wandelev g.m. Bjørn, rådmand i Odense
4) bror Johan Gotlieb Wandelev i Odense
5) bror Carl Frederik Wandelev i København, død. Børn
6) en bror i Moskva
7) en søster på Sjælland
8) en søster i Plön
9) bror Peder Rudolf Wandelev, doktor, professor og stadsfysikus i København.
Afdøde døde 23.2.1772.

1063 Helle Margrethe Rantzau i Fredericia. 20.5.1771, fol.657.
Enke efter [Frands Christoffer] von Grabow, generalmajor, [skifte 19.7.1779 lbnr.1024]. B:
1) Frederik Gynther von Grabow 32, løjtnant
2) Benedikte von Grabow 26
3) Charlotte Louise Frederikke von Grabow 23
4) Øllegaard Hedvig von Grabow g.m. Hohlenberg i København, kaptajn i søetaten.

1064 Magdalene Lassen, ugift i Fredericia. 10.10.1772, fol.675.
A:
1) mor Johanne Cathrine Ruberg
2) søster Anne Sofie Lassen g.m. Peder Lassen [dvs. Peder Madsen] i Lemvig
3) halvbror Peder Madsen Ruberg 40, skoleholder i en af de kongelige skoler på Sjælland
4) halvbror, død. 1B:
a Niels Lassen i Trelde
5) halvsøster Kirsten Lassen 26, i Engbjerg præstegård.

1065 Susanne i Fredericia. 3.12.1771, fol.676B.
Enke efter Toft (Topsche). B:
1) Hans Christian Toft 44, hovmester på de kongelige skibe
2) Martin Toft 30, billedhugger i København
3) Cathrine Dorthe Toft. E: Martin Bøttern i Fredericia. 4B:
a Peder Andreas Bøttern 27
b Anne Marie Bøttern g.m. Christian Schiele i København
c Christian Bøttern 21
d Susanne Margrethe Bøttern 16
4) Christine Margrethe Toft g.m. Christian Vindel i Barringhuse? ved Slesvig
5) Anne Sofie i Horsens.
Afdøde døde 25.11.1771.

1066 Martin Bøttern, grovsmed i Fredericia. 14.1.1773, fol.678B.
E: Maren Nielsdatter, [formenlig fejl for Maren Lauridsdatter].
Første ægteskab med Cathrine Dorthe Toft, skifte 25.8.1757 lbnr.810. B:
1) Peder Andreas Bøttern 28, i Seest
2) Anne Marie Bøttern g.m. Christian Schiele i København
3) Christian Bøttern 23
4) Susanne Margrethe Bøttern 18
Afdøde døde 10.12.1772.

1067 Oluf Sørensen i Fredericia. 6.4.1773, fol.681B.
E: Anne Kirstine Esbensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Olufsdatter.
FM: Jens Sørensen.
Afdøde døde 4.3.1773.

1068 Andreas Abitz, tømrer og hustru Mette Pedersdatter i Fredericia. 15.5.1773, fol.682.
B:
2) Andreas Abitz 26, på stedet
3) Johannes Abitz 24, i København
4) Gertrud Andreasdatter, gift i København
5) Anne Kirstine Andreasdatter, [skifte 21.9.1772 lbnr.1059], var g.m. Christoffer Kyhn, skomager. 1B:
a Johannes Abitz Kyhn 4.
Af hans første ægteskab B:
1) Christian Abitz, murer i Hoving? ved Hamborg.

1069 Susanne Deloret i Fredericia. 5.6.1773, fol.683.
E: Peder Herman i den reformerte koloni. B:
1) Elisabeth Pedersdatter 12.

1070 Frands Hansen, hestemøller i Fredericia. 15.7.1773, fol.684B.
E: Karen Markusdatter. LV: Lindberg, rådmand.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 6.3.1756 lbnr.786]. B:
1) Maren 19.
FM: farbror Hans Hansen Møller i Fredericia.
[Andet ægteskab med Anne Nielsdatter i Fredericia. 20.7.1757lbnr.805].
Afdøde døde 17.6.1773.

1071 Peder Jensen, møllersvend i Fredericia. 30.6.1773, fol.687.
E: Kirsten Margrethe Wulffsdatter Grambo. A:
1) mor Anne Cathrine Didriksdatter i Andkær i Gauerslund sogn. LV: Christen Rasmussen, snedker i Fredericia
2) bror Søren Jensen i Andkær
3) søster Marie Jensdatter i Andkær
4) søster Elisabeth Jensdatter i Andkær
5) søster Mette Jensdatter på stedet
6) halvsøster Anne Christensdatter i Viuf
7) halvsøster Dorthe Christensdatter i Andkær.
Afdøde døde 17.6.1773.

1072 Anne Nielsdatter i Fredericia, død for 3 år siden. 9.9.1773, fol.688.
E: Anders Jensen, feldbereder.
Testamente af 21.7.1773.
Hendes første ægteskab med Anders Lauridsen [Riber, skifte 4.5.1747 lbnr.688]. B:
1) Else Margrethe Andersdatter g.m. Erik Nielsen, feldberedersvend i Kolding.

1073 Kirsten Pedersdatter i Fredericia. 23.9.1773, fol.689.
E: Henrik Møllrath Richter, viceborgmester og rådmand.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1771.

1074 [Mette Pedersdatter Crone] i Fredericia, [begravet 13.10.1773, fol.689B.
E: Johannes Dinesen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1773.

1075 Jacob Henrik Jacobi, strøminspektør i Fredericia, [begravet 7.12.1773], fol.690.
E: Mette Marie Bang.
Testamente af 28.11.1773.

1076 Lyder Stiefken i Fredericia. 28.8.1773, fol.690B.
E: Anne Marie. LV: Niels Pagh. B:
1) Lyder Stiefken 25, i Haderslev
2) Peder Kaal Stiefken 23, i København
3) Frederik Anton Stiefken 14.
FM: Niels Melsing i Fredericia.
Afdøde døde 15.7.1773.

1077 Anne Knudsdatter Skov i Fredericia. 2.7.1772, fol.691B.
E: Peder Thorsen, rådstuetjener. B:
3) Andreas Pedersen Thorsen, degn i Gudum.
Første ægteskab med [Hans Thomsen Amager, skifte 31.1.1731 lbnr.488]. B:
1) Cathrine Hansdatter Amager g.m. [Christian Justesen] Lund, fuldmægtig på Kolding amtstue.
Af andet ægteskab B:
2) Gedske Hansdatter, [fejl for Andersdatter] g.m. Hans Hansen Møller i Fredericia.

1078 Hans Christoffer Beyer, toldbetjent i Fredericia. 11.1.1772, fol.693B.
E: Anne Marie Holm. LV: Niels Pagh.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Beyer 30
2) Anne Cathrine Beyer g.m. Jes Rasmussen Dingholt i Flensborg.
Afdøde døde 5.11.1771.

1079 Testamente i Fredericia. 13.2.1770, fol.695B, 714.
Testamente for Peder Villumsen i Fredericia. A:
1) Johanne Maltesen, for lang og tro tjeneste.

1080 Peder Knudsen i Fredericia. 28.3.1772, fol.696B.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Peder Gade. B:
1) Christen Pedersen 12
2) Peder Pedersen 10
3) Ebbe Pedersen 7.
FM: Peder Sørensen i Fredericia.

1081 Frederik Gade i Fredericia. 23.4.1773, fol.698.
E: Mette Christensdatter Rønning. A:
0) forældre [Niels Jensen Gade, skifte 22.2.1764 lbnr.980 og Gertrud Frederiksdatter Mustertz, skifte 23.8.1742 lbnr.636]
1) bror Jens Gade, degn i Barrit og Vrigsted
2) bror Johan Gade, i udlandet
3) bror Peder Gade i Fredericia
4) bror Henrik Gade i København
5) bror Hans Gade i København
6) søster Mette Gade, død, var g.m. Mathias Clausen, [skifte 28.11.1761 lbnr.877]. 4B:
a Claus Mathiassen 30
b Gertrud Mathiasdatter 28
c Anne Mathiasdatter 25
d Maren Mathiasdatter 12.

1082 Peder Suppli (Subli, Sippel) i den reformerte koloni i Fredericia. 4.11.1773, fol.700B.
E: Dauphine Sara Laugier. B:
1) Carl Anton Suppli 14
2) Johanne Marie Suppli 13
3) Abraham Suppli 8
4) Johanne Suppli 7
5) Peder Suppli 6
6) Charlotte Suppli 5
7) Dauphine Suppli 4
8) Susanne Suppli 6 mdr.

1083 Gidsel Melsing i Fredericia. 12.1.1774, fol.701B.
E: Christian Lund, organist og skoleholder i den tyske menighed. B:
1) Ingeborg Christiansdatter 8
2) Maren Christiansdatter 6
3) Johanne Christiansdatter 1.

1084 Elsken Frederikke i Fredericia. 11.6.1774, fol.703B.
E: Claus Schwartz, skrædder. B:
1) Marie Margrethe Clausdatter g.m. Hans Jacobsen, bøssemager i Kronborg amt på Sjælland.
Afdøde døde 9.5.1774.

1085 Cathrine Pedersdatter i Fredericia. 16.6.1774, fol.704B.
E: Bertel Christensen. B:
1) Ingeborg Bertelsdatter 2½
2) Peder Bertelsen 9 mdr.
Enkemandens første ægteskab med Ingeborg Nielsdatter, [skifte 15.9.1770 lbnr.1029]. Arv til B:
1) Marie Bertelsdatter 8
2) Karen Bertelsdatter 5.
Ingeborg Nielsdatters første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 17.3.1760 lbnr.837]. Arv til B:
1) Niels Sørensen.
Afdøde døde 21.5.1774.

1086 Christian Thomsen, murer i Fredericia. 7.7.1774, fol.706.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Thomas Christiansen 12
2) Johan Christiansen 4
3) Peder Christiansen 2.
FM:
1 fars stedfar Johan Bardevig i Århus
2 født værge Gregers Eriksen
3 født værge Erik Gregersen
4 født værge Anders Hansen Møller.
Desuden nævnes [Christian Carl] Eriksen, præst i Idum.
Afdøde døde 26.5.1774 i Thisted i Thy.

1087 Poul Pedersen Thuesen i Fredericia. 21.7.1774, fol.712.
E: Anne Madsdatter. LV: far Mads Jepsen. A:
1) mor Gertrud Thomasdatter, enke efter Peder Thuesen
2) bror Thomas Pedersen Thuesen 29
3) bror Jens Pedersen Thuesen 23
4) bror Laurids Pedersen Thuesen 19
5) søster Johanne Pedersdatter Thuesen, enke efter Christian Thomsen, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086]
6) søster Maren Pedersdatter Thuesen.
FM: morbror Peder Thomsen, smed.
Afdøde døde 25.6.1774.

1088 Johan Peder Brandt, ugift skræddersvend i Fredericia. 3.9.1774, fol.712B.
A:
1) mor Agnethe Andersdatter, enke efter Johan Didrik Brandt, overkonstabel. LV: Nikodemus Hansen, skomager
2) bror Andreas Brandt, gørtlersvend i Kolding
3) søster Ursula Kirstine Brandt g.m. Eskild Pedersen, klejnsmed i Bogense
4) søster Elisabeth Magdalene Brandt i Kolding.
Afdøde døde i Polen.

1089 Judith Dupont i Fredericia. 29.10.1774, fol.712B.
E: Jacque Honoré (Norre). B:
1) Peder Honoré 12
2) Marie Honoré 10
3) Jacque Honoré 8
4) Jacob Honoré 6.

1090 Mette Benedikte Cathrine Jensdatter Lindet i Fredericia. 8.10.1774, fol.714.
E: Bent Hansen, gartner og drejer. B:
1) Jens Madsen Bentsen 3
2) Helvig Sofie Bentsdatter 6 mdr.
Desuden nævnes afdødes far Jens Madsen Lindet.

lbnr.1091-1097 udgår.


Fredericia byfoged
Skifteprotokol
1774-1797
B 72 - 165


1098 Christian Lorentsen i Fredericia. 21.1.1775, fol.2.
E: Cathrine Marie Madsdatter. LV: bror. N. Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Daniel Lorentsen 25, feltskærsvend i København
2) Anne Lucie Christiansdatter 20
3) Christine Jacobine Christiansdatter 18
4) Daniel Lorentsen, død uden livsarvinger.
FM: Erik Nielsen, feldbereder i Fredericia.

1099 Peder Hansen Fuglsang i Fredericia. 17.2.1775, fol.3B.
E: Malene Hansdatter. LV: Johan Fournaise i Fredericia. B:
1) Johan Pedersen 1¾.
FM: Hans Madsen i Fredericia.

1100 Nikolaj Henrik Blendermann, major i Fredericia. 19.5.1774, fol.4B.
Enkemand efter [Barbara Sofie Fochen]. B:
1) Anne Sofie Blendermann 35 på Lunderup ved Varde
2) Gustav Frederik Blendermann 32, løjtnant i Norge
3) Mette Henriette Blendermann 30 på Eskær i Salling.
4) Johan Haro Blendermann 27, løjtnant i Christiania

1101 Jacob Hansen, snedker i Fredericia. 10.7.1774, fol.7B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Maren Jacobsdatter 8
2) Regine Sofie Jacobsdatter 4.
FM: Morten Bødker i Fredericia.

1102 Anne Christensdatter Mau i Fredericia. 18.7.1775, fol.9.
E: Søren Jensen Suder, kammerråd og logemester. A:
1) søster Kirsten Christensdatter Mau, uvist hvor
2) bror Henrik Christensen Mau i Fredericia, [skifte 8.12.1750 lbnr.718]. 1B:
a Søren Henriksen, Mau, [skifte 3.5.1765 lbnr.790]. 1B:
1 Anne Kirstine hos stedfar Schultz, skrædder i Fredericia

1103 Olimpe Dupont i Fredericia. 12.9.1775, fol.10B.
E: Frands Ludvigsen i den reformerte koloni. B:
1) Mathias Dupont 1.

1104 Susanne Fournaise i Fredericia. 14.9.1775, fol.11.
E: Poul Jørgensen, murersvend. B:
1) Johan Jørgen Poulsen 1½.

1105 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 22.9.1775.
Bevilling at være egen værge for Jesper Holst, student i København, der endnu ikke er fyldt 25 år.

1106 Testamente i Fredericia. 1775, fol.11B.
Testamente af 2.9.1775 for Andreas Risum, stads- og garnisonskirurg i Fredericia og hustru Johanne Bergen. A:
1) Cathrine Marie Madsdatter, enke efter Christian Lorentsen, [skifte 21.1.1775 lbnr.1098].

1107 Bent Jensen i Fredericia. 19.12.1775, fol.12.
E: Elisabeth Sofie Sørensdatter. LV: Ludvigsen, skoleholder i Fredericia. B:
1) Jens Bentsen 20
2) Søren Bentsen 18
3) Jochum Bentsen 14
4) Johannes Bentsen 6
5) Thomas Bentsen 1½.
FM: Peder Mathiassen i Fredericia.

1108 Morten Møller, pensionist i Fredericia. 16.3.1775, fol.12B.
E: Christiane Hansdatter Kejser.
Arvinger angives ikke.

1109 Mette Pedersdatter i Fredericia. 29.4.1775, fol.15.
E: Claus Mathiassen. A:
1) mor Karen Markusdatter i Torp, enke efter Peder Jensen. LV: Struer, prokurator i Stovstrup
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Jensen Skov i Børkop mølle
3) søster Johanne Pedersdatter
4) søster Anne Cathrine Pedersdatter
5) bror Markus Pedersen 17.
FM:
1 Gregers Eriksen
2 Peder Gade.

1110 Mathias Dupont i den reformerte koloni i Fredericia. 30.6.1775, fol.23.
[Enkemand efter Susanne Charnique, skifte 15.8.1767 lbnr.975].
B:
1) Mathias Dupont
2) Hans Dupont
3) Jacob Dupont, død. 2B:
a Susanne Jacobsdatter 13
b Jacob Jacobsen 8
4) Marie Dupont, [skifte 29.3.1760 lbnr.849]. 2B:
a Susanne Feut g.m. Schack Norre i Fredericia
b Mathias Feut 22
5) Cathrine Dupont g.m. Isak Norre
6) Johanne Dupont g.m. Johan Herman
7) Elisabeth Dupont g.m. Peder Jacobsen Devantier i Fredericia
8) Olimpe Dupont, [skifte 12.9.1775 lbnr.1103], var g.m. Frands Ludvigsen. 1B:
a Mathias Frandsen 9 mdr.

1111 Maren Henriksdatter i Fredericia. 25.2.1775, fol.26.
Enke efter Poul Sørensen, skrædder, [skifte 1.8.1767 lbnr.974]. A:
1) bror Jens Henriksen i Pjedsted
2) bror Peder Henriksen i Ågård, død. 4B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Andersen i Nyborg i Starup sogn
b Mette Pedersdatter g.m. Anders Andersen i Jordrup
c Gertrud Pedersdatter g.m. Hans Basse, vognmester i Kolding
d Maren Pedersdatter g.m. Hans Poulsen i Ågård
3) bror Jørgen Henriksen i Børkop, død. 1B:
a Henrik Jørgensen i Børkop, død. 4B:
1 Jørgen Henriksen 25
2 Hans Henriksen 7, hos stedfar Hans Thøgersen i Børkop
3 Anne Henriksdatter
4 Mette Henriksdatter
4) søster Gertrud Henriksdatter i Brøndsted, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Brøndsted. 1B:
1 Maren Rasmusdatter i Gauerslund
5) søster Sidsel Henriksdatter, død. 4B:
a Henrik Hansen i Skodborg sogn
b Niels Hansen i Skudstrup i Skodborg sogn
c Anne Hansdatter g.m. Hans Sørensen i Børkop
d Johan Frederiksen i Pjedsted
6) halvsøster Kirsten Henriksdatter, død, var g.m. Hans Lund i Andkær. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Henning Jochumsen i Andkær.

1112 Johanne [Hansdatter Thomsen] i Fredericia. 12.7.1775, fol.30.
Enke efter [Andreas] Deichmann, [proviantforvalter]. B:
1) Hans Deichmann 20, student
2) Marie Elisabeth Deichmann 15
3) Sofie Charlotte Deichmann 13
4) Ernestine Deichmann 11
5) Johan Ernst Deichmann 10.
FM: født værge Thomas Thomsen, borgmester i Fredericia.
(Sml. lbnr.1008).

1113 Maren Jacobsdatter i Fredericia. 1.11.1776, fol.45B.
E: Johan Peder Ibsen. B:
3) Dorthe Elisabeth Ibsen 14.
Af første ægteskab B:
1) Anne Sofie g.m. Johan Gittel, murersvend
2) Christiane Marie i København.

1114 Kongelig bekendtgørelse. 1777, fol.47.
Kongelig bekendtgørelse af 16.1.1777 vedrørende arvemidler i Sachsen.

1115 Bevilling at være egen værge. 20.3.1777, fol.49.
Bevilling af 7.3.1777 at være egen værge for Søren Laurids Richter, student i København, der endnu ikke er fyldt 25 år.

1116 Venninghausen, overauditør i Fredericia. 28.7.1775, fol.49.
E: Cathrine Marie Deichmann. LV: Lorentsen, rådmand. B:
2) Christian Ludvig Venninghausen 18
3) Andreas Ferdinand Venninghausen 13.
FM: Erik Nielsen, feldbereder, Niels Pedersen, hestemøller.
Af første ægteskab B:
1) Gottlieb Immanuel Venninghausen i København.

1117 Peder Mortensen Kruse, sergent i Fredericia. 1.11.1777, fol.53B.
A:
1) mor Maren Sørensdatter, enke efter [Morten Kruse, skifte 8.11.1742 lbnr.637]
2) bror Christian Mortensen Kruse
3) søster Else Regine Kruse.
FM: Struer, prokurator i Stovstrup.
Afdøde døde for 12-13 år siden.

1118 Henrik Repsdorff, skomager i Fredericia. 20.2.1777, fol.54B.
E: Marie Holmbak. LV: Johannes Dinesen. B:
1) Johan Henrik Repsdorff 10
2) Christian Holmbak 3
3) Ingeborg Repsdorff 3
4) Anne Marie Repsdorff 6 mdr.
FM: Christen Rasmussen, snedker i Fredericia.

1119 Dorthe Hansdatter, tjenestepige i Fredericia. 28.11.1776, fol.56.
A:
1) bror Rasmus Hansen 20
2) søster Else Hansdatter Kolding
3) søster Anne Hansdatter i Almind
4) halvbror Jens Hansen hos afdødes stedfar Rasmus Davidsen i Herslev.
FM: Hans Rasmussen Møller i Højrup, Hans Nielsen Brems i Herslev.

1120 Bodil Hansdatter i Fredericia. 4.3.1777, fol.57B.
E: Vilhelm Lauridsen, murer. B:
1) Anne Margrethe 16 uger.

1121 Maren Nikolajsdatter i Fredericia. 8.3.1777, fol.57B.
Enke efter Tulle Sørensen, [skifte 27.10.1770 lbnr.1031]. B:
1) Søren Tullesen 31
2) Maren Tullesdatter g.m. Johan Christoffer Albrecht, knapmager i Middelfart
3) Kirsten Tullesdatter g.m. Hans Buchmann, kobbersmed i Hillerød på Sjælland.

1122 Anders Jensen Poulsen i Fredericia. 26.3.1777, fol.58B.
E: Sofie Hansdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Kirsten Andersdatter 15
2) Jens Andersen 9
3) Hans Andersen 4.
FM: Bertel Pedersen, Søren Mikkelsen.

1123 Hans Hansen, værtshusholder i Fredericia. 6.4.1777, fol.60.
E: Gedske Andersdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Hans Hansen 16
2) Anne Hansdatter 15
3) Andreas Hansen 13
4) Peder Hansen 12
5) Frands Hansen 10
6) Maren Hansdatter 8
7) Cathrine Hansdatter 6.
FM:
1 [Christian Justesen] Lund, amtsforvalter i Skanderborg
2 Niels Nielsen Fenger i Fredericia.

1124 Anne Nielsdatter Ammitsbøl i Fredericia. 26.2.1777, fol.61B.
E: Anders Pedersen, skomager. A:
1) søster Mette Kirstine Nielsdatter Ammitsbøl g.m. Peder Gris i Fredericia
2) halvsøster Marie Nielsdatter, enke i Herslev
3) halvsøster Ellen Nielsdatter, død. 3B:
a Rasmus Hansen 24
b Else Hansdatter i Kolding
c Anne Hansdatter i Almind.
Desuden nævnes enkemandens svigerfar Peder Jensen Stub.

1125 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 2.5.1777, fol.62.
Bevilling til uskiftet bo for Mikkel Pagh, købmand og hustru Inger.

1126 Karen Jensdatter i Fredericia. 7.6.1777, fol.62.
E: Nikodemus Hansen, skomager.
Første ægteskab med [Hein Ludvigsen, skomager, skifte 6.8.1751 lbnr.725]. B:
1) Ludvig Heinsen, organist og skomager i Fredericia
2) Niels Heinsen 36, til skibs på de lange rejser
3) Anne Marie Heinsdatter i Fredericia
4) Jens Heinsen 27, guldsmed i Fredericia.
FM: Jens Buhl i Fredericia.

1127 Margrethe Jochumsdatter i Fredericia. 21.6.1777, fol.64B.
E: Jacob Nielsen. B:
1) Jochum Jacobsen 16
2) Niels Jacobsen 14
3) Magdalene Jacobsdatter 12
4) Marie Cathrine Jacobsdatter 10
5) Søren Jacobsen 3.

1128 Søren Mikkelsen i Fredericia. 29.6.1777, fol.66B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Peder Bang. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 12
2) Maren Sørensdatter 9
3) Anne Sørensdatter
4) Søren Sørensen 3.
FM: Erik Nielsen, feldbereder i Fredericia.

1129 Birgitte Rebekka i Fredericia. 29.8.1777, fol.69.
E: Thomas Rasmussen, murer. B:
1) Ida Johanne Thomasdatter 12
2) Birgitte Thomasdatter 8
3) Anne Dorthe Thomasdatter 4
4) Gye Marie Thomasdatter 1½.

1130 Claus Eriksen, skomager i Fredericia. 1.11.1777, fol.70.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Erik Clausen 39 i København
2) Christian Christoffer Clausen, præst i Mørke og Hvilsager
3) Hans Clausen, præst [i Frederiks] på Alheden
4) Abelone Barbara Clausdatter g.m. Johan Gross, garver i Fredericia.

1131 Christoffer Kyhn i Fredericia. 3.11.1777, fol.70B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Jensen Stub, skomager. B:
3) Hans Christoffersen 4
4) Søren Christoffersen 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christoffersdatter 14.
Af andet ægteskab B:
2) Johannes Christoffersen 9.
FM: Frederik Kyhn, skomager.

1132 Elisa Christiane Clod i Fredericia. 19.11.1777, fol.71B.
E: Thomas Thomsen, borgmester. B: Markus Andreas 5.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1775.
Hans første ægteskab med [Cathrine Dorthe Fenger], skifte 2.10.1769 lbnr.1007.
4B: (Navne angives ikke).

1133 Jacob Bottelet, plantør i Fredericia. 4.11.1777, fol.72.
E: Elisabeth Feut. LV: Jacob Dupont. B:
1) Abraham Jacobsen Bottelet 9
2) Susanne Jacobsdatter 7
3) Jacob Jacobsen 5
4) Lambert Feut Jacobsen 3.
FM: Jacob Norre.

1134 Marie Killemond i Fredericia. 2.11.1776, fol.73.
E: Hans Lange, musketer.
Første ægteskab med [Jacob Feber, skifte 19.5.1770 lbnr.1037]. B:
1) Jacob Hansen 30
2) Charlotte Hansdatter 27
3) Hans Hansen 26
4) Susanne Hansdatter 18
5) Daniel Hansen 16
6) Abraham Hansen 14
7) Peder Hansen 12
8) Olimpe Hansdatter 6.

1135 Johanne Charlotte Schultz i Fredericia. 11.12.1777, fol.74B.
E: [Carl Frederik] Ortmann, pensioneret kongelig hofviolon. B:
1) Carl Frederik Ortmann, over 25 på Vestervig Kloster
2) Charlotte Johanne Ortmann
3) Sofie Magdalene Ortmann
4) Sabine Marie Ortmann.

1136 Jens Jacobsen Krog i Fredericia. 13.12.1777, fol.75.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Andreas Abitz, murersvend. B:
1) Jacob Jensen 12
Cathrine Kirstine Jensdatter 3.
FM: Christian Kannike i Fredericia.

1137 Peder Kegebeen, sergent ved garnisonen i Fredericia. 20.12.1777, fol.76B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Erik Nielsen, feldbereder. B:
1) Marie Magdalene Pedersdatter, enke efter Lembsier i Wolgast.

1138 Verner Lange, bødker i Fredericia. 19.11.1776, fol.77.
Enkemand efter [Anne Cathrine Marie Hansdatter, skifte 28.6.1770 lbnr.1025]. B:
1) Mette Sofie Vernersdatter 17
2) Johannes Vernersen 13.
FM: Søren Sørensen i Fredericia.

1139 Ellen Jensdatter i Fredericia. 18.3.1776, fol.78B.
Enke efter Johan Ludvig Lützow, [skifte 17.10.1772 lbnr.1005]. B:
1) Anne Elisabeth Johansdatter.
FM: Henrik Horn, skrædder.

1140 Mette Jepsdatter i Fredericia. 29.12.1777, fol.79B.
E: Anders Bertelsen, rebslager. B:
1) Sofie Andersdatter 7
2) Bertel Andersen 3.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Bertelsen.

1141 Johan Mikkel i Fredericia. 25.3.1777, fol.81.
B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 20.
FM: Peder Gade i Fredericia.

1142 Hans Bojesen i Fredericia. 12.3.1778, fol.81B.
E: Anne Kirstine Cammere. LV: Jens Dinesen i Fredericia. B:
1) Johan Christian Hansen 21, student i København
2) Johan Andreas Hansen 18.
FM: Lorentsen, rådmand.

1143 Testamente i Fredericia. 1778, fol.82B.
Testamente af 14.4.1760 for Christian Poulsen og hustru Mette Joensdatter i Fredericia.

1144 Inger Kirstine Andersdatter Nørlem i Fredericia. 25.4.1778, fol.83.
E: Gyde Mikkelsen Sylling. B:
1) Mikkel Gydesen 27, bødker i Horsens
2) datter 25 i København
3) Hans Christian Gydesen 24 i København
4) Anders Gydesen 15
5) datter 15 i København.

1145 Niels Sørensen Gys i Fredericia. 19.6.1778, fol.83B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Johannes Dinesen i Fredericia. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Hans Buhmann, sporemager i Fredericia
2) Ellen Nielsdatter 21
3) Jørgen Nielsen Gys 16.
FM: Mikkel Madsen Hvalsø.

1146 Christian Oppenhagen i Fredericia. 6.8.1778, fol.85.
E: Maren Vilhelmsdatter. LV: Just Johansen Oppenhagen, skrædder i Fredericia. B:
1) Johan Oppenhagen, væver i Fredericia
2) Vilhelm Oppenhagen 25
3) Anne Marie Oppenhagen 28, i Slesvig.

1147 Hans Dupont i den reformerte koloni i Fredericia. 15.8.1778, fol.85B.
E: Marie Vilain. B:
1) Hans Hansen Dupont 5½
2) Susanne Hansdatter Dupont 4
3) Cathrine Hansdatter Dupont 1.
FM: Mathias Dupont i Fredericia.

1148 Hans Killemond i Fredericia. 30.9.1778, fol.87.
E: Marie Marain. LV: Peder Dupont. B:
1) Olimpe Killemond g.m. Mathias Dupont
2) Marie Killemond g.m. Hans Peder Henriksen i Fredericia
3) Susanne Killemond g.m. Peder Herman den ældre i Fredericia
4) Elisabeth Killemond g.m. Frands Ludvigsen i Fredericia
5) Cathrine Killemond
6) Johanne Killemond
7) Hans Killemond 5½.
FM: Abraham Marain i Fredericia.

1149 Johan Henrik Norre i den reformerte koloni i Fredericia. 8.10.1778, fol.89.
E: Marie Dupont. LV: Abraham Marain. B:
1) Isak Norre 24
2) Abraham Norre 22
3) Jacob Norre 17
4) Peder Norre 14
5) Marie Norre 12
6) Hans Norre 9
7) Anne Cathrine Norre 7
8) Susanne Norre 5.
FM: Schack Norre i Fredericia.

1150 Søren Vest Lindberg, rådmand i Fredericia. 26.8.1775, fol.90.
E: [Anne Lucie Richter]. B:
1) Henrik Severin Lindberg 30
2) Hans Ottesen Lindberg 27
3) Anne Cathrine Lindberg g.m. Dau, kancelliråd
4) Sofie Magdalene Lindberg 20.
Afdøde har arv efter Søren Mortensen Haderup på Store Købeskov [i Veflinge sogn] i Rugård amt på Fyn, skifte slut 5.8.1777.
Desuden nævnes afdødes bror løjtnant Lindbergs enke Anne Johanne Lund og afdødes svoger [Henrik Molrath] Richter, kammerråd.
Afdøde ejede [1721-1747] Vognserup [i Kundby sogn i Holbæk amt].

1151 Susanne Betac (Pitach) i Fredericia. 5.11.1778, fol.99B.
E: Joachim Pedersen. B:
1) Jacob Joachimsen 4
2) Elisabeth Joachimsdatter 3.

1152 Maren Jepsdatter i Fredericia. 5.11.1778, fol.100.
E: Hans Jørgensen.
Af tidligere ægteskaber B:
1) Jeppe Jacobsen i Trelde
2) Mette Jacobsdatter g.m. Niels La Borre i Trelde
3) Jacob Pedersen i Trelde
4) Hans Pedersen i Ødis sogn
5) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Jensen i Trelde
6) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Andersen i Nørre Bjert.

1153 Kirsten Jacobsdatter Bech i Fredericia. 28.11.1778, fol.101B.
E: Johan Christoffer Nielsen, skomager. B:
1) Peder Johansen Drejer 33
2) Cathrine Johansdatter Drejer 25, g.m. Hans Bønnelykke, urmager i Fredericia
3) Anne Frederikke Johansdatter Drejer 24
4) Anne Johansdatter Drejer 20
5) Jacob Johansen Drejer 18.

1154 Johanne Pedersdatter Thuesen i Fredericia. 30.6.1777, fol.103B, 355B.
Enke efter Christian Thomsen, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086]. B:
1) Thomas Christiansen 15
2) Johan Christiansen 7
3) Peder Christiansen 5.
FM:
1 Johan Bardevig i Århus
2 Erik Gregersen i Fredericia
3 Anders Hansen sst.

1155 Cathrine Christensdatter i Fredericia. 28.12.1778, fol.109B.
E: Poul Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen 18
2) Peder Pedersen 16
3) Ebbe Pedersen 10.
FM: Peder Sørensen.

1156 Jens Andersen i Fredericia. 25.7.1777, fol.110B.
B:
1) Søren Jensen, snedker i Christiania
2) Inger Marie Jensdatter 26
3) Andreas Jensen 25, konstabel i København.
FM: Christian Ravn skrædder i Fredericia.

1157 Iver Frederiksen Engelstrup i Fredericia. 15.4.1779, fol.111B.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jens Gundesen, toldbetjent i Fredericia. B:
1) Øllegaard Iversdatter 11.
FM: Jørgen Sørensen sst.

1158 Maren Hansdatter i Fredericia. 21.6.1779, fol.112.
E: Thomas Knudsen, toldbetjent. B:
1) Knud Thomsen 23
2) Sidsel Thomasdatter 20
3) Hans Thomsen 17
4) Kirsten Thomasdatter 13
5) Maren Thomasdatter 10.
FM: Jens Gundesen.

1159 Anne Kirstine Pedersdatter i Fredericia. 27.3.1778, fol.113.
Enke efter Jeppe Madsen, færgemand. Testamente af 31.7.1748.
Hans A:
1) søster Ingeborg Madsdatter, [skifte 5.7.1755 lbnr.775], første ægteskab med Hans Mortensen. 1B:
a Kirsten Hansdatter, [skifte 8.3.1756 lbnr.793], var g.m. Peder Gris. 2B:
1 Niels Pedersen 34, i Frederiksstad på St. Croix
2 Hans Pedersen 27, i København
2) søster Kirsten Madsdatter, [skifte 29.10.1746 lbnr.682].
Første ægteskab med Knud Lauridsen, [skifte 17.4.1734 lbnr.531]. 1B:
a Marie Sofie Knudsdatter g.m. Niels Bang i Stovstrup.
Andet ægteskab med Oluf Nielsen, [skifte 20.7.1748 lbnr.699]. 5B:
b Knud Olufsen, bager i Korsør
c Niels Olufsen i Viborg
d Mads Olufsen i Fredensborg
e Rasmus Olufsen, brændevinsbrænder i København
f Laurids Olufsen, bagersvend i København
3) søster Margrethe Madsdatter, død, var g.m. Christoffer Nielsen på Strib. 2B:
a Marie Christoffersdatter g.m. [Mathias] Vinge, guldsmed i Vejle
b Elisabeth Christoffersdatter på Barritskov.
Hendes A:
0) [far Peder Andersen, skifte 24.10.1708 lbnr.241]
1) bror Peder Pedersen, [skifte 13.6.1733 lbnr.523]. 2B:
a Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Hans Andersen i Fredericia
b Laurids Pedersen, færgemand i Fredericia
2) bror Claus Pedersen, død. 1B:
a Peder Kragelund 40 på Lerbæk ved Fladstrand
3) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Bang i Stovstrup. 6B:
a Niels Bang i Stovstrup
b Peder Bang i Fredericia
c Laurids Bang i Hem [i Voerladegård sogn] ved Skanderborg
d Claus Bang, præst i Pjedsted og Gårslev
e Henrik Bang i Tårup
f Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Hansen i Stovstrup
4) halvbror Thomas Pedersen, død. 2B:
a Peder Thomsen i Fredericia
b Gertrud Thomasdatter, enke efter Peder Thuesen.

1160 Christian Dinesen, vejrmøller i Fredericia. 7.8.1779, fol.132.
E: Cecilie Drejer. LV: far Johannes Dinesen i Fredericia. B:
1) Christiane 6 mdr.
FM: Christian Lund, skoleholder og organist i Fredericia.
Ophold til afdødes mor Margrethe [Christiansdatter] Lund, enke efter Peder Dinesen, [skifte 18.5.1769 lbnr.999].

1161 Niels Heinsen, student i Fredericia. 12.8.1779, fol.133B.
A:
1) bror Ludvig Heinsen
2) søster Anne Marie Heinsdatter g.m. Jens Vinge, guldsmed i Fredericia
3) bror Jens Heinsen.
Afdøde rejste til Ostindien som skriverkarl for 18 år siden ifølge brev til stedfar Nikodemus Hansen, skomager.
Afdødes forældre var Hein Ludvigsen, skomager, [skifte 6.8.1751 lbnr.725] og mor Karen Jensdatter, [skifte 7.6.1777 lbnr.1126].
Afdøde havde arv efter farbror Jens Ludvigsen, [skifte 15.1.1764 lbnr.952].

1162 Niels Jørgensen, bådfører i Fredericia. 26.8.1779, fol.134B.
E: Christence Jepsdatter. LV: Erik Gregersen, færgemand i Fredericia. B:
1) Jeppe Nielsen 8
2) Knud Nielsen 6.
FM: Jens Friismann i Fredericia.

1163 Cathrine Dupont, 1½ år gammel i Fredericia. 18.9.1779, fol.135.
A:
1) far Hans Dupont, skifte 15.8.1778 lbnr.1147
2) mor Marie Vilain nu g.m. Abraham Dupont
3) bror Hans Dupont 6
4) søster Susanne Dupont 5.
FM: Mathias Dupont.

1164 Niels Pedersen, hestemøller i Fredericia. 2.10.1779, fol.135B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Niels Lauridsen, bager i Fredericia. B:
1) Ingeborg Nielsdatter 28
2) Peder Nielsen 26
3) Anne Marie Nielsdatter 22.

1165 Poul Nielsen i Fredericia. 21.10.1779, fol.137.
E: Margrethe Carstensdatter. LV: Niels Lauridsen, bager i Fredericia. B:
2) Niels Poulsen 12
3) Peder Poulsen 5.
Af første ægteskab B:
1) Carl Poulsen 16.
FM: Peder Bøttern.

1166 [Else] Margrethe Andersdatter [Riber] i Fredericia, [begravet 29.7.1779], fol.137B.
E: Erik Nielsen, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1779.

1167 Johanne Nielsdatter, tjenestepige i Fredericia. 19.6.1777, fol.137B.
A:
1) barn Niels Christensen 14 i Gauerslund.
FM: Mads Hvid sst.
Afdøde havde arv efter mor, skifte 15.5.1751.

1168 Arent Madsen, tobaksbinder i Fredericia. 7.8.1777, fol.138B.
[Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 11.3.1767 lbnr.988].
Arvinger kendes ikke.

1169 Jacob Nielsen i Fredericia. 3.1.1780, fol.140.
E: Bodil Thomasdatter. LV: Christian Jensen.
Første ægteskab med [Maren Knudsdatter, skifte 4.6.1760 lbnr.845]. B:
1) Anders Jacobsen
2) Knud Jacobsen 30, bager i Kolding.
Andet ægteskab med [Margrethe Jochumsdatter], skifte 21.6.1777 lbnr.1127. B:
3) Jochum Jacobsen 19
4) Niels Jacobsen 16
5) Magdalene Jacobsdatter 15
6) Marie Cathrine Jacobsdatter 13
7) Søren Jacobsen 3½.
FM:
1 morbror Jacob Jochumsen
2 morbror Niels Jochumsen.

1170 Søren Jensen, matros i Fredericia. 10.7.1779, fol.142B.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Poul Krag. B:
1) Jens Sørensen 3.

1171 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 3.12.1779, fol.144B.
Bevilling til uskiftet bo for Johan Linnemann, købmand og hustru Elisabeth Petronelle Holm.

1172 Cecilie Madsdatter i Fredericia. 3.2.1780, fol.145.
E: Poul Krag. B:
1) Mads Poulsen 2½.

1173 Ægtepagt i Fredericia. 17.2.1780, fol.146B.
Ægtepagt for Otte Frederik von Ottesen, major og Dorthe Agnethe Gertsen i Fredericia.
Hans første ægteskab med Margrethe Elisabeth Calditz. Testamente af 22.5.1757. 2B:
1) Anne Margrethe Christine von Ottesen
2) Christiane Charlotte von Ottesen.
Hendes første ægteskab med von Haumann, major.

1174 Johan Steen i den reformeret koloni i Fredericia. 1.4.1780, fol.148.
E: Susanne Norre. LV: far Jacob Norre. B:
1) Susanne Johansdatter 8
2) Charlotte Johansdatter 2.
FM: Frands Steen i Fredericia.

1175 Erik Gregersen i Fredericia. 18.5.1780, fol.149.
E: Marie Cathrine Thomasdatter i Fredericia.
Testamente af 2.5.1764.

1176 Anne Rasmusdatter i Fredericia. 31.10.1777, fol.149B.
E: Hans Wansee Bürgemeister, børstenbinder. A:
1) bror Niels Rasmussen i Burgård i Handrup [dvs. Dråby] sogn
2) søster Karen Rasmusdatter i Burgård.
FM: Christen Rasmussen, snedker i Fredericia.

1177 Opbudsbo i Fredericia. 6.11.1779, fol.152.
Vurdering af bo hos Mathias Poulsen, der er bortrejst.

1178 Herman Kaltoft, grovsmed i Fredericia. 12.8.1780, fol.153.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Peder Hermansen 1½.
FM: Hans Pedersen.

1179 Anders Knudsen i Fredericia. 8.5.1780, fol.155.
E: Margrethe Schildrath. LV: Abraham Marain. A:
1) halvsøsters børn, men uvist hvor.

1180 Offer Hansen Skærbæk, sergent i Fredericia. 23.9.1780, fol.156B.
E: Ellen Poulsdatter. LV: Just Johansen Oppenhagen, skrædder. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Olufsen i Erritsø, begge døde.

1181 Maren Mikkelsdatter i Fredericia. 28.10.1780, fol.157B.
E: Mathias Svendsen, toldbetjent. B:
1) Bendix Mathiassen i København
2) Frederik Mathiassen, matros
3) Maren Mathiasdatter.
FM: Christian Mortensen, væver i Fredericia.

1182 Gorm Jørgensen, toldbetjent i Fredericia. 4.11.1780, fol.158B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Johan Peder Wegner, slagter. B:
1) Jørgen Nikolaj Gorm 20, rytter i Thisted.

1183 Hans Jørgen Ottesen, købmand i Fredericia. 11.7.1780, fol.159.
E: Anne Lund. LV: Johannes Dinesen. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Jacob Hansen 5
3) Laurids Hagen Hansen 1½.
FM: [Jacob Gregorius] Wegner, farver i Fredericia.

1184 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 1.3.1781, fol.167B.
Bevilling til uskiftet bo for Ejler Thomsen Lund, tidligere hoftrompeter i København og hustru Maren.
Hans børn af første ægteskab B: 2 sønner og 2 døtre.
Hendes børn af første ægteskab B: 1 søn og 1 datter.

1185 Kirsten Hansdatter i Fredericia. 18.4.1781, fol.168.
E: Niels Kejser, skrædder. B:
1) Hans Mathias Nielsen 16
2) Thomas Nielsen 14
3) Caroline Elisabeth Nielsdatter 11.

1186 Testamente i Fredericia. 26.4.1781, fol.169.
Testamente af 17.3.1781 for Susanne Marie Montagne i den reformerte koloni i Fredericia. A:
1) kusine Eleonora Roslin og dennes 4 søstre, alle i København.

1187 Maren Jensdatter i Fredericia. 31.5.1781, fol.169B.
E: Abraham Jørgensen Markmand. B:
4) Kirsten Abrahamsdatter.
FM: Bertel Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Nielsen 11
2) Niels Nielsen 10
3) Anne Marie Nielsdatter 8.

1188 Ernst Frederik Hilkener, parykmager i Fredericia. 2.7.1781, fol.170B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Terkildsen. B:
1) Frederik Ernstsen 16
2) Anne Kirstine Ernstsdatter 9.
FM: Christian Ravn.

1189 Morten Jørgensen, bødker i Fredericia. 25.7.1781, fol.171B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Jørgen Mortensen 17.
FM: Peder Ibsen.

1190 Anne Mette Mathiasdatter i Fredericia. 28.7.1781, fol.172B.
E: Peder Grønning. B:
1) Christian Pedersen Grønning 14
2) Mathias Pedersen Grønning 13
3) Maren Grønning 11
4) Jens Dinesen Grønning 8
5) Mette Grønning 4
6) Peder Christiansen Grønning 1½.

1191 Niels Lauridsen, bager i Fredericia. 9.8.1781, fol.173.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christian Jensen, hattemager. B:
5) Karen Nielsdatter 8
6) Laurids Nielsen 7
7) Hans Nielsen 5
8) Johanne Nielsdatter 2.
FM: Peder Basse, købmand.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Thuesen, skifte 22.6.1770 lbnr.952]. B:
1) Dorthe Nielsdatter 22
2) Peder Nielsen 21
3) Ingeborg Nielsdatter 18
4) Grethe Nielsdatter 14.

1192 Anne Marie Egelund, jordemor i Fredericia. 30.10.1781, fol.174B.
Enke efter [Ditlev Højer]. B:
1) Niels Egelund Højer 39, bombarder i fæstningen Fladstrand
2) Anne Cathrine Højer g.m. Jacob Skaarup, skomager.

1193 Henrik Nielsen, skomager i Fredericia. 5.9.1781, fol.177B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christian Mortensen, væver. B:
1) Kirsten Henriksdatter 19
2) Jens Henriksen 16
3) Grethe Henriksdatter 10.
FM: Jochum Mogensen i Fredericia.

1194 Esther Labove i Fredericia. 15.9.1781, fol.179.
E: Johan Fournaise. B:
1) Marie Fournaise g.m. Johan Jørgen Kop i Fredericia
2) Esther Fournaise g.m. Erland Peder Bruun, skrædder i København
3) Judith Fournaise 37 i København
4) Susanne Fournaise, [skifte 14.9.1775 lbnr.1104], var g.m. Poul [Jørgensen], murersvend i Fredericia. 1B:
a Johan Jørgen Poulsen
5) Cathrine Fournaise g.m. Johannes Hauer, murersvend
6) Jacob Fournaise 22.

1195 Mette Sofie Rasmusdatter i Fredericia. 13.9.1781, fol.181.
E: Adam Nissen. B:
1) Hans Adamsen 25, strømpevæversvend.

1196 Gissel Pedersdatter i Fredericia. 17.9.1781, fol.182.
E: Ludvig Heinsen, organist. B:
1) Jens Pedersen Svarfar 43 i Grejs præstegård
2) Johanne Marie g.m. Christoffer Frederik Linnet, klokker i Frederiksstad.
Arv i boet til enkemandens bror Jens Heinsen på de lange rejser; uvist om levende.

1197 Johannes Dinesen, møller i Fredericia. 22.9.1781, fol.184.
[Enkemand efter Mette Kirstine Pedersdatter, bevilling til uskiftet bo af 5.11.1773]. B:
1) Cecilie Dinesen, enke efter Christen Dinesen
2) Maren Dinesen
3) Kirstine Marie Dinesen g.m. Ejlby, møller i Seest mølle
4) Peder Dinesen 21
5) Dines Dinesen 19
6) Johannes Jacob Dinesen 16
7) Jens Georg Dinesen 15.

1198 Testamente i Fredericia. 4.10.1781, fol.187B.
Testamente af 10.9.1781 for 2 nærbeslægtede enker uden børn:
1) Johanne Bergen, enke efter [Anders] Risum 81 år
2) Cathrine Marie Madsdatter, enke efter [Christian] Lorentsen, [skifte 21.1.1775 lbnr.1098].
(Sml. lbnr.1106).

1199 Gunde Nielsdatter i Fredericia. 8.10.1781, fol.188.
E: Thomas Nielsen. B:
1) Søren Thomsen 6.

1200 Karen Pedersdatter i Fredericia. 9.10.1781, fol.189B.
E: Søren Hansen. B:
2) Steffen Sørensen 17.
Af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter 26.
FM: Jens Heinsen, guldsmed.

1201 Kongelig bekendtgørelse. 11.10.1781, fol.190B.
Kongelig bekendtgørelse vedrørende arvemidler i Braunschweig og Lüneburg.

1202 Hans Jochum, slagter i Fredericia. 31.10.1781, fol.191.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Basse, købmand. B:
1) Christoffer Hansen 19.
FM: Jens Schmidt i Fredericia.

1203 Palle Iversen i Fredericia. 8.12.1781, fol.193B.
E: Karen Pedersdatter. B:
3) Karen Pallesdatter 13
4) Hans Pallesen 7
5) Peder Pallesen 5
6) Iver Pallesen 9 mdr.
FM: Hans Pedersen Trebrød.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 29.7.1767 lbnr.973]. B:
1) Iver Pallesen 28 i København
2) Elisabeth Marie Pallesdatter 22.

1204 Knud Pedersen Schmidt, bager i Fredericia. 2.12.1780, fol.196.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johannes Dinesen. A: bror og søsterbørn:
1) Knud Groth, købmand i Horsens
2) Niels Lauridsen, bager og hans 3 søstre: (3-4-5)
3) Niels Møllers enke
4) Niels Vejlbys enke
5) Johannes Vestermanns hustru, alle i Fredericia.

1205 Abel Junge i Fredericia. 24.3.1781, fol.198.
A:
0) forældre Johan Junge og Grethe Bielenberg i Brochdorff i Holsten, begge døde
1) søster Magdalene Junge g.m. Silne i Brochdorff
2) søster Cathrine Junge i Brochdorff, enke efter Hinner
3) søster Grethe Junge i Brochdorff, enke efter Munch
4) søster Gedske Junge, død, var g.m. Holten. 3B:
a Jacob Holten
b Grethe Holten
c Silke Holten
5) bror Peder Junge, død. 2B:
a Grethe Junge
b Trine Junge.
Afdøde døde 15.1.1781.

1206 Marie de Vanti i Fredericia. 3.4.1782, fol.201B.
E: Isak Ludvigsen. B:
1) Marie Ludvigsdatter 9
2) Jacob Ludvigsen 5.

1207 Johanne Maltesen, [begravet Fredericia Michaeli 3.6.1782], fol.203.
E: Johan Verner Winther.
Testamente af 3.4.1782.
Hun har arv efter Peder Villumsen, forrige ejer af Benzonslund [i Holmstrup sogn] på Sjælland.
Hans første ægteskab med [Lucretia Arabella Cario, skifte Koldinghus amt 13.4.1772 lbnr.101]. Arv til B:
1) Christine Marie Winther.

1208 Marie Elisabeth Geding i Fredericia. 29.9.1780, fol.203B, 482.
Enke efter Herman Vilhelm Matfeldt, [skifte 20.12.1766 lbnr.1051]. B:
1) Margrethe Kirstine Matfeldt 24, på stedet
2) Erik Geding Matfeldt 22, i København.

1209 [Anne Kirstine Gudme] i Fredericia. 3.7.1778, fol.209.
Enke efter Jochum Nielsen [Iversen Erritsø], måler og vejer, [skifte 8.9.1746 lbnr.678]. B:
1) Niels Iversen, på de lange rejser
2) [Søren Gudme] Iversen. landmåler
3) Hagar Kirstine Iversen i Fredericia
4) Dorthe Cathrine Iversen på stedet.
FM:
1 P. Lorentsen, rådmand i Fredericia
2 farbror [Iver Nielsen] Iversen Erritsø i Flade på Mors.
Afdøde havde arv efter sin mor [Kirsten Andersdatter Bruun, skifte Brusk herred gejstlig 16.12.1776 lbnr.36, enke efter Niels Pedersen] Gudme, præst i Herslev og Viuf, [død 9.2.1734].
Desuden nævnes slægtningen Lund i Middelfart.
Afdøde døde 3.6.1778.
(Sml. skifte efter Iver [Nielsen Iversen] Erritsø, ugift student i Flade præstegård, skifte Morsø Nørre herred gejstlig 18.11.1783 lbnr.44).

1210 Hans Jørgensen Gade i Fredericia. 11.6.1782, fol.212.
Testamente af 30.1.1781. A:
1) søster Anne Jørgensdatter, der lever, enke efter Niels Sørensen Gys, skifte 19.6.1778 lbnr.1145. 3B:
a Anne Nielsdatter g.m. Hans Buhmann, sporemager i Fredericia
b Ellen Nielsdatter Gys
c Jens Nielsen Gys
Afdøde døde 12.5.1782.

1211 Laurids [Nielsen] Kejser i Fredericia. 15.6.1782, fol.213.
E: Kirsten Justsdatter. LV: Niels Melsing i Fredericia.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 14.7.1731 lbnr.496]. B:
1) Niels Lauridsen Kejser i Erritsø, død. 2B:
a Abelone Nielsdatter 19
b Marie Nielsdatter 16
Andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 2.4.1759 lbnr.824]. B:
2) Mikkel Lauridsen Kejser i Fredericia
3) Mette [Marie] Lauridsdatter g.m. Peder Mathiassen, bager i Fredericia
4) Oluf Lauridsen Kejser ved Vordingborg på Iselingen gods
5) Jens Lauridsen Kejser i Trondhjem.

1212 Hans Basse, forpagter på Voldbjerg [i Hee sogn] i Ribe stift. 9.3.1782, fol.214, 613.
E: Mette [Lund]. B:
1) Peder Basse, købmand i Fredericia
2) Niels Basse 29
3) Andreas Basse 27, på Gøddinggård [i Nørup sogn] i Koldinghus amt
4) Bartram Basse 25
5) Nikolaj Basse 21, i Norge
6) Anne Cathrine Basse g.m. Henrik Bang i Tårup [i Taulov sogn]
7) Armgot Sofie Basse 18, på stedet. Ved bevilling af 2.5.1793 til arv at flytte, er hun i Sønder Vissing i Skanderborg amt
8) Mathia Basse 17.
FM: Christian Lund, organist og skoleholder i den tyske menighed.
[Afdøde begravet Hee 3.11.1768].

1213 Helene Marie Brachel i Fredericia. 27.5.1782, fol.222.
E: Johan Kattrup, skrædder. B:
1) Anne Sofie Johansdatter 22
2) Anne Kirstine Johansdatter 17.

1214 Johan Andreas Boysen i Fredericia. 22.7.1782, fol.223.
A:
1) mor Anne Christine Cammere, enke efter Hans Boysen. LV: bror Hans F. Cammere
2) bror Johan Christian Boysen, underofficer i Ostindien.

1215 Peder Clausen Cramer, skibskaptajn i Fredericia. 23.4.1781, fol.224.
E: Anne Louise. LV: Anders Basse. B:
1) Cathrine Cramer 6½.
FM: farbror Asmus Clausen i Sundbyvester på Amager.
Enken var flyttet fra København til Fredericia sidste år.
Afdøde døde på hjemrejse fra Vestindien.

1216 Jens Christensen i Fredericia. 14.9.1782, fol.231.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Henningsen. B:
5) Ingeborg Sofie Jensdatter 5
6) Jacob Jensen 2
7) Anne Cathrine Jensdatter 26 uger.
FM: Anders Pedersen, skomager i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen 25, skomagersvend
2) Jens Jensen 18
3) A. D. Jensdatter 17
4) Anne Marie Jensdatter 12.
FM: Jochum Frederik Kyhn, skomager i Fredericia.
Afdøde døde 31.5.1782.

1217 Jensen, pensioneret kaptajn i Fredericia. 2.3.1780, fol.232B.
Enkemand. B:
1) Cathrine Jensen, på stedet
2) Hanne Calline Augustine Jensen hos præsten Friis på Fyn
3) Elisabeth Marie Jensen i København
4) Inger Sofie Jensen i Ribe.
FM:
1 Johannes Dinesen
2 Peder Basse.
Forsegling 22.12.1779.

1218 Jens Thuesen ugift murer i Fredericia. 12.10.1782, fol.236.
A:
1) mor [Gertrud Thomasdatter], enke efter Peder Thuesen, [skifte 19.7.1758 lbnr.817]
2) søster Johanne Thuesen, [skifte 30.6.1777 lbnr.1154], var g.m. Christian Thomsen, murer i Fredericia, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086]. 3B:
a Thomas Christiansen
b Johan Christiansen
c Peder Christiansen
3) bror Thomas Thuesen 38
4) bror Laurids Thuesen 28
5) søster Maren Thuesen g.m. Andreas Bertelsen, rebslager.

1219 Anne Cathrine Kyhn, ugift i Fredericia. 20.10.1781, fol.236B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.10.1781.

1220 Marie Devantier i Fredericia. 7.12.1782, fol.239B.
E: Schack Feut. B:
1) Filip Feut 17
2) Marie Feut 14
3) Schack Feut 4.
Arv i boet efter enkemandens farbror Jacque Feut og hustru Susanne Deverienne.

1221 Anne Feut i Fredericia. 11.12.1782, fol.241.
E: Jacob Norre i den reformerte koloni. B:
1) Schack Norre 10
2) Lambert Norre 8
3) Anne Norre 6.

1222 Christian Mørch, kammersekretær i Fredericia, der døde 29.1.1782, fol.242B.
E: [Anne Marie Nikolajsdatter Vesling]. LV: Peder Morville. B:
1) Nikolaj Vesling Mørch
2) Terkild Mørch.
Enkens første ægteskab med [Peder Christian Broch i København]. Arv til B:
1) Antoinette Bolette Broch.

1223 Simon Pedersen i Fredericia. 28.10.1782, fol.243.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Nikodemus Hansen. B:
1) Dorthe Simonsdatter 4.
FM: farbror Hans Pedersen i Herslev.

1224 Maren Agerup i Fredericia. 28.4.1781, fol.246.
Enke efter Jeppe Olufsen.
Der er 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Forsegling 22.1.1781.

1225 Anders Hansen i Fredericia. 16.3.1782, fol.447.
E: Christine [Jepsdatter], der døde 27.2.1782. B:
1) Else Margrethe Andersdatter 2
2) Anne Marie Andersdatter 15 uger.
FM: morbror Jens Jepsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Jeppe Nielsen 10
2) Knud Nielsen 8.
Afdøde døde 20.2.1782.

1226 Gertrud Thomasdatter i Fredericia. 8.7.1782, fol.248B.
Enke. B:
1) Søren Pedersen 25, på Vallø på Sjælland
2) Maren Pedersdatter 24
3) Mette Marie Pedersdatter 21.
FM: Jens Friismann i Fredericia.
Forsegling 17.4.1782.

1227 Jacob Henriksen, snedker i Fredericia. 16.9.1781, fol.249.
E: Anne Villumsdatter. A:
1) bror Henrik Henriksen til Høgholt [i Hørmested sogn] i Vendsyssel
2) bror Fædder Henriksen i Skovshøjrup [i Brenderup sogn] på Fyn
3) søster Cathrine Henriksdatter g.m. Jesper Bolt i Brenderup på Fyn.
Afdøde døde 16.8.1781.

1228 Venninghausen, kaptajn i Fredericia. 25.2.1781, fol.250.
Enke i Burg på Femern, hvis navn ikke angives. A:
1) bror Ditlev Vibe Venninghausen i Burg, død. 1B:
a Margrethe Elisabeth Venninghausen.

1229 Laurids Jørgensen Birch, parykmager i Fredericia. 4.5.1782, fol.252.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.4.1782.

1230 Hans Olufsen Torp, kirkeværge i Fredericia. 1.2.1783, fol.253.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Peder Bang i Fredericia. B:
1) Elisabeth Hansdatter Torp 26, g.m. Poul Krag i Fredericia
2) Dorthe Hansdatter Torp 23
3) Oluf Hansen Torp 16
4) Hans Adolf Hansen Torp 13
5) Maren Hansdatter Torp 10
6) Kirsten Hansdatter Torp 7.
FM:
1 farbror Knud Olufsen i Højrup
2 Poul Krag.

1231 Mette Sørensdatter i Fredericia. 27.3.1783, fol.256.
E: Søren Theilade. B:
1) Peder Sørensen 15.

1232 Kirsten Høgsbro i Fredericia. 21.2.1783, fol.259.
E: Martin Henrik Ingversen, stadsfysikus i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1783.

1233 Søren Thomsen, ugift tjenestekarl i Fredericia. 6.8.1782, fol.259B.
A:
1) søster Johanne Thomasdatter g.m. Thomas Jørgensen i Børkop i Gauerslund sogn
2) halvbror Niels Thomsen i Andkær
3) halvbror Hans Thomsen i Skærup
4) halvsøster Maren Thomasdatter g.m. Søren Jessen i Bregninge
5) halvsøster Sidsel Andersdatter g.m. Mads Lauridsen i Sellerup
6) halvbror Iver Andersen i Sellerup, [skifte Koldinghus 28.3.1774 lbnr.260]. 7B:
a Karen Iversdatter g.m. Laurids Nielsen i Andkær
b Johanne Iversdatter 23
c Mads Iversen 22
d Anders Iversen 18
e Niels Iversen 14
f Hans Iversen 8
g Kirsten Iversdatter 8
7) halvbror Niels Andersen i Rugsted [i Ødsted sogn], død. 3B:
a Anders Nielsen 20
b Malene Nielsdatter 17
c Karen Nielsdatter 16.

1234 Judith Henningsdatter i Fredericia. 28.10.1782, 263B.
Enke efter Johan Bardevig, købmand i Århus, [skifte Århus 6.12.1782 lbnr.2540].
Testamente af 30.10.1781.
Af første ægteskab B:
1) Christine Thomasdatter g.m. Anders Hansen Møller i Fredericia
2) Marie Cathrine Thomasdatter, enke efter Erik Gregersen, [skifte 18.5.1780 lbnr.1175]. LV: Jacob Henningsen
3) Christian Thomsen, murer i Fredericia, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086], var g.m. Johanne Pedersdatter Thuesen, [skifte 30.6.1777 lbnr.1154]. 3B:
a Thomas Christiansen 20
b Johan Christiansen 12
c Peder Christiansen 10.
Afdøde døde 26.10.1782.

1235 Melchior Gustav von Brochott, ugift pensioneret kaptajn i Fredericia. 14.4.1783, fol.269B.
A:
1) bror von Brochott, kaptajn i Viborg
2) søster Christiane Amalie von Brochott i Rendsborg.
Afdøde døde 6.4.1783.

1236 Mette Jensdatter i Fredericia. 1.11.1783, fol.275.
E: Niels Jessen.
Første ægteskab med Anders [Hansen] Skov, skifte 16.7.1767 lbnr.971. B:
1) Karen Andersdatter 24
2) Maren Andersdatter 18.
FM: Jens Buhl i Fredericia.
Afdøde døde 28.9.1783.

1237 Nikolaj Schultz, skrædder i Fredericia. 6.11.1783, fol.278.
E: Dorthe Kirstine [Andersdatter]. LV: bror Anders Andersen, købmand i Fredericia. B:
4) Anders Schultz 17
5) Johanne Marie Schultz.
FM: Niels Madsen i Fredericia.
Første ægteskab med Johanne Marie [Conradsdatter], skifte 22.9.1764 lbnr.930. B:
1) Hans Conrad Schultz 23
2) Severin Schultz 22, i Randers
3) Sofie Schultz, i Flensborg.
Johanne Marie [Conradsdatters] første ægteskab med [Søren Henriksen Mau, skifte 3.5.1765 lbnr.790]. Hans første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 18.2.1754 lbnr.752. Arv til B
1) Kirsten Sørensdatter.
Afdøde døde 23.8.1783.

1238 Schack Loge i Fredericia. 15.6.1782, fol.279B.
Enke efter Cathrine Lambert, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Carl Anton Loge 9
2) Schack Loge 3.
FM: Daniel de Loretz.
Forsegling 23.5.1782.

1239 Peder Møller, maler i Fredericia. 18.12.1783, fol.282B.
E: Margrethe Schilrath. LV: Jens Buhl.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter Lund i Erritsø, skifte Koldinghus 25.3.1782 lbnr.1446. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Christian Henriksen Kretz i Bredstedt ved Husum
2) Anne Kirstine Pedersdatter i Fredericia.
FM: Johan Oppenhagen.
Afdøde døde 14.9.1783.

1240 Bertel Pedersen i Fredericia. 22.12.1783, fol.284.
E: Margrethe Jespersdatter. LV: [Georg Frederik] Arensborg, sadelmager. B:
1) Jens Bertelsen 17
2) Johan Bertelsen 11
3) Jesper Bertelsen 8
4) Margrethe Bertelsdatter 5.
FM: Peder Pedersen, hjulmand i Fredericia.

1241 Ludvig Blom i den reformerte koloni i Fredericia. 9.9.1782, fol.286B.
E: Marie Betac. B:
1) Ludvig Blom 40
2) Daniel Blom
3) Sara Blom g.m. Peder Deloret
4) Esther Blom g.m. Johan Norre
5) Marie Blom 52, alle i Fredericia.

1242 Maren Lauridsdatter i Fredericia. 27.3.1783, fol.287.
Enke efter Martin Bøttern, smed, [skifte 14.1.1773 lbnr.1066]. B:
1) Martin Bøttern 22, smedesvend i København.
Første ægteskab med [Cathrine Dorthe Toft, skifte 25.8.1757 lbnr.810]. Arv til B:
1) Peder Andreas Bøttern 28, smed i Fredericia
4) Susanne Margrethe Bøttern 18
Forsegling 4.3.1783.

1243 [Margrethe Henriksdatter Linnemann] i Fredericia. 26.6.1783, fol.289.
Enke efter [Henrik] Houmeyer, ritmester, [død 27.8.1744]. B:
1) [Henriette Houmeyer] g.m. Tersted, visiterer i Moldes i Norge.

1244 [Anne Marie Christensdatter Festler] i Fredericia. 9.7.1782, fol.291B.
Enke efter [Søren] Brinch, oberst, [begravet Fredericia Trinitatis 31.1.1743]. B:
4) Gertrud Cathrine Brinch g.m. etatsråd Jessen i København.
Første ægteskab med Henrik Richter, rådmand i Fredericia, [skifte 24.12.1725 lbnr.428]. B:
1) Henrik Molrath Richter, viceborgmester og hospitalsforstander i Fredericia, død. 2B:
a Mathias Richter til Spøttrup [i Rødding sogn]
b Søren Richter, student
2) Ellen Elisabeth Richter, skifte 19.10.1751 lbnr.730], var g.m. [Jørgen Jacobsen] Hvalsø i Fredericia. 2B:
a Frederikke Anne Kirstine Hvalsø
b Anne Marie Hvalsø g.m. kaptajn Svendsen
3) Anne Lucie Richter, enke efter [Søren Vest] Lindberg, rådmand i Fredericia, [skifte 26.8.1775 lbnr.1150].

1245 Mette Hansdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 24.2.1783, fol.310.
A:
1) halvsøster Dorthe Hansdatter g.m. Hans Pedersen Møller i Fredericia
2) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Jens Andersen i Kobbelgård i Stovstrup [i Ullerup sogn]
3) halvbror Severin Hansen i Erritsø.

1246 Karen Pedersdatter i Fredericia. 11.3.1784, fol.310B, 456B.
E: Niels Pedersen. B:
5) Palle Nielsen 6 mdr.
Første ægteskab med [Palle Iversen], skifte 8.12.1781 lbnr.1203. B:
1) Karen Pallesdatter 15
2) Hans Pallesen 9
3) Peder Pallesen 7
4) Iver Pallesen 3, der døde. Skifte 5.9.1787
FM: Hans Pedersen Trebrød.
Afdøde døde 27.1.1784.
Palle Iversens første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 29.7.1767 lbnr.973]. Arv til B:
1) Elisabeth Marie 25, på Fyn.

1247 Søren Hansen Hyby i Fredericia. 12.3.1784, fol.312B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Schack Velling. B:
1) Hans Sørensen Pagh 34, på stedet
2) Niels Sørensen Pagh 31, i København
3) Bertel Sørensen Pagh 28, i København
4) Jens Sørensen Pagh 22
5) Søren Sørensen Pagh 17?
6) Anne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Trelde
7) Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Trelde i Fredericia
8) Johanne Sørensdatter 15.

1248 Peder Nielsen i Fredericia. 8.5.1784, fol.313B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Melsing i Fredericia. B:
1) Gedske Pedersdatter 6
2) Anne Pedersdatter 1.
FM:
1 Peder Jensen Pagh i Egeskov
2 Søren Jensen Pagh i Trelde.

1249 Peder Gade i Fredericia. 5.4.1784, fol.315.
E: Karen Jensdatter. LV: Nikodemus Hansen i Fredericia. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen i Fredericia
2) Gertrud Pedersdatter 14.
FM: Jens Buhl.

1250 Anders Hansen, fattigkasseforstander i Fredericia. 3.7.1784, fol.319.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Poul Krag. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Søren Sørensen i Fredericia
2) Judith Andersdatter g.m. Jørgen Mathiassen, murer i Århus
3) Sofie Andersdatter 20
4) Gregers Bardevig Andersen 16.
FM: Christian Lund, organist.

1251 Dorthe Jensdatter i Fredericia. 6.8.1784, fol.320B.
E: Jens Buhl, avlsmand.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1784.

1252 [Hans Jørgen Jacobsen] Hvalsø, tolder i Fredericia. 31.10.1782, fol.320B.
E: Marie Bolt Godske. B:
4) Lene Hvalsø 24
5) Jacob Hvalsø 22
6) Iver Gregor Hvalsø 21
7) Søren Christian Hvalsø 19
8) Niels Henriksen Hvalsø 17
9) Anne Gregoria Hvalsø 16
10) Sibylle Dorthe Hvalsø 15
11) Helene Marie Hvalsø 9
12) Jacob Wedel Hvalsø 8.
FM: Jørgen Hvalsø i Fredericia.
Første ægteskab med [Ellen Elisabeth Richter, skifte 19.10.1751 lbnr.730]. B:
1) Frederikke [Anne Kirstine] Hvalsø 36
2) Anne Marie Hvalsø g.m. kaptajn Svendsen i Ringkøbing.
Andet ægteskab med [Sara Bondesdatter Simonsen, skifte 6.10.1755 lbnr.780]. B:
3) Christiane Elisabeth Hvalsø g.m. [Laurids Sørensen] Langhoff, præst i Nørre Lyndelse på Fyn.
Forsegling 30.9.1782.

1253 Anne Christensdatter i Fredericia. 24.5.1784, fol.338.
E: Henrik Christoffer Horn. A:
1) halvsøster Sidsel Jensdatter g.m. Christen Sørensen Lykkegaard i Sjørring [i Lindum sogn] på Tjele gods
2) halvbror Andreas Bødker i Lindum på Tjele gods, død. 1B:
a Anne Kirstine Andreasdatter 22.
Afdøde døde 22.12.1783.

1254 Bernt Hansen, politibetjent i Fredericia. 2.8.1784, fol.339.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Krag. B:
1) Jens Madsen Berntsen 13.
FM: Andreas Abitz i Fredericia.
Afdøde døde 17.7.1784.

1255 Gertrud Thomasdatter i Fredericia. 21.8.1784, fol.340B.
Enke efter Peder Thuesen, [skifte 19.7.1758 lbnr.817]. B:
1) Johanne Thuesen, [skifte 30.6.1777 lbnr.1154], var g.m. Christian Thomsen, murer i Fredericia, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086]. 3B:
a Thomas Christiansen
b Johan Christiansen 14
c Peder Christiansen 11
2) Thomas Thuesen, der døde kort tid før sin mor
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Andreas Bertelsen, rebslager
4) bror Laurids Thuesen.

1256 Hans Sørensen Didsen, snedker i Fredericia. 28.10.1784, fol.342.
E: Cathrine Dorthe Pedersdatter. LV: Steffen Valentinsen i Fredericia. B:
1) Peder Hansen 7
2) Søren Hansen 6
3) Christian Hansen 4
4) Anne Kirstine Hansdatter.
FM: Niels Madsen, klejnsmed i Fredericia.

1257 Kongelig bevilling i Fredericia. 2.5.1783.
Kongelige bevilling for magistraten i Fredericia gennem aviserne at indkalde alle der har arvemidler hos overformynderen i Fredericia.

1258 Maren Pagh i Fredericia, [der døde 18.11.1784], fol.343, 566B.
E: Johannes Iver Bruun, viceborgmester. Af børn angives B:
1) Anne Kirstine Bruun
2) Mads Pagh Bruun.
Disse børn har arv efter testamente fra Søren Falkenberg i København med bevilling af 9.1790 at overføre arven fra København til Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1784.
(Sml. lbnr.383, 1484).

1259 Erik Nielsen, feldbereder i Fredericia. 9.8.1783, fol.343.
E: Enkemand efter [Margrethe Andersdatter, skifte 29.7.1779 lbnr.1166]. B:
1) Anne Else Nielsdatter.
FM: Niels Madsen Pagh.
Afdøde døde 31.7.1783.

1260 Adam Frederik Ortmann, pensioneret hofviolong i Fredericia. 20.1.1785, fol.353B.
Enkemand efter [Johanne Charlotte Schultz, skifte 11.12.1777 lbnr.1135]. B:
1) Carl Frederik Ortmann, organist i Lemvig
2) Charlotte Johanne Ortmann
3) Sofie Magdalene Ortmann
4) Sabine Marie Ortmann.

1261 Peder Villumsen i Fredericia. 20.1.1785, fol.354.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Henningsen, købmand i Fredericia. B:
1) Birthe Marie Pedersdatter 30
2) Nikolaj Pedersen 25
3) Anne Johanne Pedersdatter 17.

1262 Jens Jensen Schmidt i Fredericia. 26.1.1785, fol.355.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Jens Jensen Schmidt 25, i København
2) Anne Marie Jensdatter Schmidt g.m. Jens Simonsen i København
3) Dorthe Christine Jensdatter Schmidt 9
4) Maren Jensdatter Schmidt 5.
FM: Just Andreassen Oppenhagen.

1263 Cecilie Tautenberg i Fredericia. 2.2.1782, fol.356.
A:
1) bror Hans Henning Tautenberg, ingeniørløjtnant, død. 1B:
a Ditlev Christian Tautenberg, degn i Strø [på Sjælland]
2) bror Elias David Tautenberg, død. 2B: to døtre , uvist hvor
3) søster Anne Margrethe Tautenberg, død. uvist om børn
4) halvbror Johan Ludvig Schurmann, uvist hvor.
Afdøde døde 20.12.1781.

1264 Enke i Fredericia. 29.12.1784, fol.358.
Enke efter Mentz, garnisonsløjtnant.
Arvinger kendes ikke.

1265 Otto Frederik von Ottesen, pensioneret major i Fredericia. 27.3.1784, fol.358B.
Enkemand efter Dorthe Agnethe Gertsen, ægtepagt 17.2.1780 lbnr.1173. B:
1) datter, død. 2B:
a Ernestine Dorthe Agnethe Thonbo i Itzeho
b Frederikke Magdalene Thonbo i Itzeho.

1266 Dorthe Jensdatter i Fredericia. 14.2.1784, fol.360B.
Enke efter Simon Pedersen, skifte 28.10.1782 lbnr.1223. B:
3) Dorthe Simonsdatter 4.
FM: farbror Hans Pedersen i Herslev.
Første ægteskab med [Jens Jacobsen Krog], skifte 13.12.1777 lbnr.1136. B:
1) Jacob Jensen 18
2) Cathrine Kirstine Jensdatter 10.
FM: morbror Niels Jensen i Sellerup i Gauerslund sogn
Desuden nævnes
1 Simon Pedersens bror Christoffer Pedersen i Herslev
2 afdødes søsters mand Christen Nielsen i Almind.

1267 Gaitano Colette, kandestøber i Fredericia. 9.3.1785, fol.364.
E: Marie Sofie Jacobsdatter. Niels Jørgensen Kejser. B:
1) Marie Jacobinde Trecia Colette 15.
FM: Simon Pedersen.
[Første ægteskab med Kirstine Margrethe, skifte 3.1.1764 lbnr.904].

1268 Schack Feut (Feu) og hustru Susanne Deverienne i Fredericia. 30.3.1785, fol.364B.
Testamente af 8.9.1749.
Hans A:
1) Abraham Devantier i Gramtzau
2) Michael Devantier i Schwedt
3) Peder Devantier i Fredericia
4) Abraham Feut i Gramtzau
5) Schack Feut i Fredericia
6) Jacque Soyau i Rüdersdorf
7) Filip Soyau i Schwedt
8) Peder Soyau i Gramtzau, død. Hans 2 børn
9) Judith Devantier i Meiche
10) Marie Devantier i Schwedt, død. Hendes datter
11) Christine Feut i Gramtzau
12) Elisabeth Soyau i Grentz, død. Hendes 3 børn
13) Marie Soyau i Bernholtz, død. Hendes 2 børn.
Hendes A:
1) Jacob Petach i Strassburg, død. Hans 2 børn
2) Abraham le Jeune i Battin
3) Frederik le Jeune i Berlin
4) Pierre le Jeune i Pretzlau
5) Jacob le Jeune i Angermünde, død. Hans 2 børn
6) Isak le Jeune i Angermünde, død. Hans 2 børn
7) Jacob Deverienne i Stettin
8) Abraham Deverienne i Grazietten
9) Susanne Deverienne i Damm
10) Charlotte Deverienne i Battin, død. Hendes 2 børn
11) brordatter Marie Deverienne gift 1736 med Jacob Dupont i Fredericia, død. 3B:
a Susanne Dupont g.m. Peder Devantier i Fredericia
b Jacob Dupont på Skovdallund
c Marie Dupont g.m. Peder Pedersen Herman i Fredericia.

1269 Else Marie Lunde i Fredericia. 4.4.1785, fol.366B.
E: Jacob Gregorius Wegner, farver.
Testamente af 7.10.1783.

1270 Johanne Olufsdatter i Fredericia. 10.10.1782, fol.367B.
E: Peder Hansen, der er rejst fra hende for 10 år siden. A:
1) morbror Anders Rasmussen i Middelfart
2) morbror Søren Rasmussen, post i Middelfart, død. 3B:
a Mette Marie Sørensdatter 18
b Anne Sørensdatter 16
c Oluf Sørensen 8
3) morbror Laurids Rasmussen, død. 2B:
a Hans Lauridsen, væver i Middelfart
b Rasmus Lauridsen, død. 2B:
1 Peder Rasmussen 27, i Odense
2 Laurids Rasmussen 26, i Middelfart
4) moster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids Lauridsen i Hjærup [i Kerte sogn] på Fyn. 5B:
a Laurids Lauridsen 40 i Hjærup
b Jens Lauridsen 38, i Brænde Mølle [i Tanderup sogn]
c Hans Lauridsen 28, i Hjærup
d Anne Lauridsdatter gift i Håre [i Tanderup sogn]
e Agathe Lauridsdatter gift i Ørsbjerg [i Kerte sogn].

1271 Else Margrethe Ledertoug i Fredericia. 8.11.1783, fol.370B.
A:
1) Anders Ledertoug, død. 2B:
a Else Sofie Ledertoug
b Helvig Susanne Ledertoug
2) Laurids Ledertoug i Englerup mølle, død. Enken lever i Dyrehaven på Conradsborg gods. 2B:
a Henrik Ledertoug, døbt Sigersted 15.12.1765
b Dorthe Ledertoug, døbt Sigersted 1.2.1767.
Afdøde døde 13.10.1783.

1272 Mette Cronesdatter i Fredericia. 24.8.1785, fol.375B.
E: Jens Jørgensen, toldbetjent. B:
1) Niels Jensen 12
2) Jørgen Jensen 9½
3) Ingeborg Sofie Jensdatter 7
4) Peder Jensen 4.
Afdøde døde 14.7.1785.

1273 Ingeborg Nielsdatter Melsing i Fredericia. 5.9.1785, fol.377.
E: Dines Dinesen. B:
1) Johannes Dinesen 1.
Arv efter enkemandens far Johannes Dinesen, skifte 22.9.1781 lbnr.1197 til B:
1 [Cecilie Dinesen], enke efter Christen Dinesen
2 Peder Dinesen 21
3 Johannes Jacob Dinesen 16
4 Jens Georg Dinesen 15.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor [Anne Kirstine Jessen], enke efter Niels Melsing
2 afdødes bror Jacob Melsing, uvist hvor.

1274 Maren Hansdatter Ottesen i Fredericia. 17.9.1785, fol.379B.
A:
1) mor Anne Lund g.m. Henrik Molrath Mathiassen
2) Jacob Ottesen 9
Laurids Hagen Ottesen 5½.
FM: Jacob Gregorius Wegner, farver.
Arv efter afdødes far Hans Jørgen Ottesen, skifte 11.7.1780 lbnr.183.
Afdøde døde hos sin mormor Madam Lund, farverenke i Assens.

1275 Anne Marie Sørensdatter i Fredericia. 1.3.1784, fol.380.
Enke efter Søren Mikkelsen, [skifte 29.6.1777 lbnr.1128]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 19, der døde skifte 18.11.1785 fol.409B
2) Maren Sørensdatter 16, der i 1785 ægter Knud Pedersen i Fredericia
3) Anne Sørensdatter 13, der døde skifte 17.11.1785, fol.410B
4) Søren Sørensen 10.
FM:
1 farbror Mads Mikkelsen i Dons
2 mors [halv]bror Thomas Nielsen i Fredericia.
Afdøde døde 22.1.1784.

1276 Kirsten Lauridsdatter i Fredericia. 21.10.1785, fol.385B, 457.
E: Mathias Pedersen, bager.
Første ægteskab med Niels Lauridsen, bager, [skifte 9.8.1781 lbnr.1191]. B:
1) Karen Nielsdatter 13
2) Laurids Nielsen 11
3) Hans Nielsen 9
4) Johanne Nielsdatter 6, der døde. Skifte 5.9.1787.
FM: Peder Basse, købmand.

1277 Jens Jepsen Lund i Fredericia. 22.9.1785, fol.388.
E: Kirsten Jensdatter Pagh. LV: Christen Poulsen. A:
1) bror Hans Jepsen, smed i Egeskov.

1278 Cathrine i Fredericia. 8.1.1785, fol.390B.
Enke efter Horn. B:
1) Henrik Christoffer Horn i Fredericia
2) Anne Margrethe Horn g.m. Krænge, rytter i Randers
3) Marie Horn g.m. Kleener, sergent i Århus
4) Else Horn g.m. en musketer i Slesvig
5) Christen Horn i Flensborg
6) Carl Horn, uvist hvor
7) Anton Horn, uvist hvor.
Forsegling 31.12.1784.

1279 Peder Germandsen i Fredericia. 5.12.1785, fol.392.
Arvinger angives ikke.
Registrering 9.5.1782.

1280 Jørgen Nielsen, skoflikker i Fredericia. 5.12.1785, fol.392B.
Enke og børn er rejst, uvist hvorhen.
Registrering 15.1.1784.

1281 Hans Hansen, bager i Fredericia. 16.4.1785, fol.393.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Pedersen Lund, bager i Fredericia. B:
4) Karen Hansdatter 19
5) Jørgen Hansen 16.
Første ægteskab med Mette Evertsdatter, [skifte 1.5.1760 lbnr.843]. B:
1) Magdalene Dorthe Hansdatter, død. E: Hans Pedersen Griis i København. 2B: hvis navne ikke kendes
2) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Peder Hansen i Horsens.
Andet ægteskab med Else Warhus, skifte 9.7.1763 lbnr.893. B:
1) Mette Hansdatter, i København.
Afdøde døde 9.3.1785.

1282 Josef Langschadel, skærslipper i Fredericia. 8.12.1785, fol.396.
E: Anne Margrethe Stærcke. LV: Christen Mortensen. B:
1) Daniel Josefsen 23
2) Johannes Josefsen 19
3) Johan Peder Josefsen 15.
FM: Peder Storgaard.

1283 Anne Marie i Fredericia. 8.12.1785, fol.397.
Enke efter Bertel Jochumsen. B:
1) Kirsten Bertelsdatter 12
2) Magdalene Bertelsdatter 7.
FM: farbror Jacob Jochumsen i Fredericia.
Registrering 1.3.1785.

1284 Anne Mette, ugift i Fredericia. 8.12.1785, fol.397B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 25.3.1785.

1285 Peder Pedersen i Fredericia. 8.12.1785, fol.397B.
E: Elisabeth Magdalene Brandt. LV: Jørgen Melsing, bager i Fredericia. B:
1) Peder Christian Pedersen 7
2) Didrik Lorents Pedersen 5½.
FM: Christen Mortensen.

1286 Anne Kirstine Esbensdatter i Fredericia. 8.12.1785, fol.398B.
Enke. B:
1) Christian Krabech 17.
FM: Anders Mikkelsen, rebslager i Fredericia.
Registrering 26.3.1785.

1287 Ingeborg Hjort, ugift i Fredericia. 3.6.1784, fol.400B.
A:
00) mors forældre [Mette Rasmusdatter og Mikkel Rasmussen Samsø. Mormors andet ægteskab med Daniel Kellinghusen, skifte 29.3.1704 lbnr.196]
0) forældre [kaptajn Hjort og Marie Mikkelsdatter Samsø, skifte 12.6.1743 lbnr.649]
1) moster Anne Skolastika [Mikkelsdatter], [skifte 23.1.1737 lbnr.562]. Første ægteskab med Niels Madsen Pagh, [skifte 22.3.1721 lbnr.369]. 2B:
a Mads Nielsen Pagh, [skifte 12.2.1754 lbnr.765]. 4B.
1 Niels Madsen Pagh i Fredericia
2 Maren Madsdatter Pagh g.m. agent Bruun i Fredericia
3 Gye Madsdatter Pagh g.m. Ingversen, apoteker i Fredericia
4 Anne Skolastika Madsdatter Pagh, [død 22.9.1780], var g.m. [Jacob Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev. 1B:
x Cathrine Holm i Fredericia
b Mikkel Nielsen Pagh, død. 2B:
1 Niels Mikkelsen Pagh i Fredericia
2 Anne Skolastika Pagh g.m. Jochum Fenger i Fredericia
Anne Skolastika [Mikkelsdatters] andet ægteskab med Frederik [Hansen] Amager, [borgmester og postmester, skifte 2.6.1740]. Ingen børn
2) mors halvbror Jens [Danielsen] Kellinghusen, præst [i Kippinge og Brarup] på Falster, død [16.2.1744]. 3B:
a Daniel Kellinghusen
b Anne Rosine Kellinghusen
c Mette Skolastika Kellinghusen, enke efter Søren Krag
3) mors halvbror Niels Kellinghusen, artillerikaptajn i København, død. 4B: 1 søn og 4 døtre.

1288 Anne Cathrine Weber, ugift i Fredericia. 29.7.1784, fol.405B.
A:
0) forældre Bent Weber, kontrollør i Fredericia. 25.10.1748 lbnr.704 og [Anne Cathrine Lauridsdatter Beder]
1) søster Louise Vilhelmine Weber g.m. Christian Bless, birkeskriver i Helsingør
2) Christence Sofie Weber i Helsingør
4) Laurids Weber, fuldmægtig hos proviantforvalteren på Kronborg, død. 2B:
a Bernt Weber
b Anne Cathrine Weber.
Afdøde døde 18.7.1784.

1289 Casper Sundorff i Fredericia, [begravet Michaelis 23.3.1786], fol.409.
E: Elisabeth Hulbech.
Testamente af 9.7.1766.
(Se skifte efter enkens farmor Elisabeth Mollych i Holbæk, skifte Holbæk 2.8.1748 lbnr.510).

1290 Niels Andersen Hørup, værtshusmand i Fredericia. 23.5.1786, fol.412B.
E: Bodil Cathrine Christensdatter. LV: Jacob Henningsen i Fredericia. A:
1) søster Anne Margrethe Andersdatter, død. Slegfredbarn B:
a Anders Jensen 22, i Jordrup
2) halvsøster Johanne Andersdatter g.m. Søren Andersen i Bække.
[Ellen Kirstine Frederiksdatter Falkenberg] g.m. [Laurids Pedersen] Sattrup, præst i Dannemarre og Tillitse på Lolland.

1291 Marie Elisabeth i Fredericia. 10.5.1785, fol.413B.
Enke efter [Frederik] Buchta, major, [begravet Fredericia Michaelis 7.1.1784].
Testamente af 12.4.1785.
Ingen af familien arver.

1292 Anne Marie [Mathiasdatter] i Fredericia. 31.10.1785, fol.423.
Enke efter Niels Helt, [begravet Fredericia Trinitatis 21.6.1776].
Testamente af 26.9.1785. A:
1) søster Johanne [Mathiasdatter], der lever, enke efter Jacob Friis. Hendes 4B:
a Anne Sofie Jacobsdatter Friis gift København Vor Frelser 16.7.1784 med Peder Sperring i København
b Edel Marie Jacobsdatter Friis 40, i København
c Frederikke Sofie Jacobsdatter Friis på Edelgave i Smørum herred
d Ingeborg Cathrine Jacobsdatter Friis 25, der ægter Peder Poulsen Møller.
[Niels Helts første ægteskab med Anne Lucie Lauridsdatter Falkenberg, skifte 4.9.1760 lbnr.854].
[Anne Lucie Lauridsdatter Falkenbergs første ægteskab med Frederik Jensen, skifte 17.11.1736 lbnr.560]. Arv til B:
1) [Ellen Kirstine Frederiksdatter Falkenberg] g.m. [Laurids Pedersen] Sattrup, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland.
[Anne Lucie Lauridsdatter Falkenbergs andet ægteskab med Niels Hansen Voldtoft, skifte 7.7.1746 lbnr.675]

1293 Margrethe Andersdatter i Fredericia. 2.4.1785, fol.429.
Enke efter Peder Villumsen, [skifte 20.1.1785 lbnr.1261]. B:
1) Birthe Marie Pedersdatter 30, g.m. Christen Markussen
2) Nikolaj Pedersen 25
3) Anne Johanne Pedersdatter 18.
FM: Jens [Thomsen] Bech, kapellan i Fredericia Trinitatis.

1294 Mathias Svendsen, toldbetjent i Fredericia. 24.2.1786, fol.432.
E: Anne Christine. LV: Jacob Henningsen.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 28.10.1780 lbnr.1181]. B:
1) Bendix Svendsen 40, i København,
2) Frederik Svendsen, matros i kongens flåde
3) Maren Svendsen 30, g.m. Johan Jacob Bech i Bredstedt.

1295 Maren Hansdatter i Fredericia. 13.11.1786, fol.433.
E: Johan Gotschalk, pensionist. B:
1) Gotlieb Gotschalk 18, i grovsmedelære i Haderslev
2) Margrethe Elisabeth Gotschalk.
FM: Jens Madsen i Fredericia.

1296 Flemming Ulrik Ejlby, strandkontrollør i Fredericia. 22.12.1784, fol.434.
E: Marie Kirstine [Dinesen]. LV: svoger Christian Nobel, klokker i Fredericia. B:
1) Mette Kirstine Ejlby 5.
FM: morbror Dines Dinesen, møller i Fredericia.
Desuden nævnes enkens bror Rasmus Nikolaj Dinesen i Vester Højst.
Afdøde boede tidligere i Vranderup mølle i Seest sogn.

1297 Jens Jepsen i Fredericia. 24.9.1786, fol.436.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jørgen Jensen. B:
1) Peder Jensen 24.

1298 Mette Gustavus i Fredericia. 17.1.1786, fol.437B.
Enke. B:
1) Gustav Hansen Købing 40, i Strandhuse i Eltang sogn
2) Peder Gustav Hansen 35, rytter i Vejle
3) Anne Mette Gustavus 33, enke efter Mathias Rolf.

1299 Susanne [Hermansdatter] i Fredericia. 15.7.1786, fol.438B.
Enke efter Peder Devantier, [skifte 27.1.1770 lbnr.1011]. B:
1) Marie Devantier, [skifte 7.12.1782 lbnr.1220]. E: Schack Feut. B:
a Filip Feut 22
b Marie Feut 20
c Schack Feut, død ugift
2) Susanne Devantier g.m. Schack Deloret
3) Sara Devantier g.m. Daniel Blom.

1300 Dorthe Andersdatter i Fredericia. 12.11.1785, fol.440.
Enke efter Johan Luckhart, skovrider i Koldinghus amt
Deres testamente af 24.2.1764 lbnr.939.
Hendes testamente af 3.8.1785.
Hans A:
1) søster. 1B:
a Johan Scheel, skovfoged i Vejle.
Hendes A:
1) bror. 3B:
a Dorthe Kirstine Andersdatter, enke efter Nikolaj Schultz, skrædder i Fredericia, [skifte 6.11.1783 lbnr.1237]
b Else Marie Andersdatter g.m. Jeppe Andersen Bolt i Kolding
c Marie Magdalene Andersdatter g.m. Mikkel Christensen i Kolding.

1301 Marie Jørgensdatter i Fredericia. 11.6.1787, fol.445.
E: Peder Killemond. B:
1) Peder Killemond, over 30 musketer
2) Marie Killemond g.m. Hans Christoffersen, skrædder i Fredericia
3) Anne Killemond g.m. Ahlburg, fourer i Århus Regiment.

1302 Andreas Kortbech, ugift i Fredericia. 7.2.1787, fol.447.
A;
1) far Thomas Kortbech i Dover [i Ydby sogn i Thy].
Afdøde. der havde været forvalter på Rudbjerggård [i Tillitse sogn] på Lolland, døde 2.1.1787.

1303 Peder Deloret i Fredericia. 22.7.1786, fol.447B.
E: Sara Blom. LV: Daniel Blom. B:
1) Hans Deloret 21, i København
2) Peder Deloret 20
3) Anne Marie Deloret 18
4) Susanne Deloret 16
5) Charlotte Deloret 14
6) Elisabeth Deloret 10.
FM: Daniel Deleuran.

1304 Helene Cathrine von der Lippe i Fredericia. 6.4.1786, fol.450.
Enke efter Henrik Vilhelm Dithmer, justitsråd.
Efter testamente A:
Hendes A:
1) bror [oberst von der Lippe], død, [var g.m. Karen Grubbe Krabbe]. 1B:
a Dorthe Frederikke Margrethe von der Lippe.
FM: født værge Kroll, oberst i Vejle.
Hans A:
1) bror Johannes Jacob Dithmer, præst i Treia. 8B:
a Georg Frederik Dithmer, præst i Broager
b Henrik Vilhelm Dithmer forpagter i Holsten
c Johan Martin Dithmer, købmand i Husum
d Carl Frederik Dithmer, købmand i København
e Johan Ditlev August Dithmer, købmand i Flensborg
f Frederikke Christine Dithmer g.m. [Daniel] Tim, præst [diakon] i Flensborg [Johannes]
g Charlotte Amalie Dithmer i Slesvig
h Louise Dithmer i Slesvig.
Registrering 7.3.1786.

1305 Mette Nielsdatter i Fredericia. 16.8.1787, fol.455B.
E: Hans Gregersen, møller. B:
1) Karen Hansdatter 7
2) Maren Hansdatter 4.
Afdøde døde 17.7.1787.

1306 Anders Hansen i Fredericia. 24.9.1787, fol.458.
E: Margrethe Jespersdatter. LV: Georg Frederik Arensborg. B:
1) Bertel Andersen 2.
FM: Peder Pedersen, hjulmand i Fredericia.
Enkens første ægteskab med Bertel Pedersen, skifte 22.12.1783 lbnr.1240. Arv til B:
1) Jens Bertelsen
2) Johan Bertelsen
3) Jesper Bertelsen
4) Margrethe Bertelsdatter.

1307 Hans Pedersen Trebrød i Fredericia. 31.3.1787, fol.459B.
E: Marie Hansdatter.
Testamente af 16.9.1782.

1308 Nikodemus Hansen i Fredericia. 19.12.1787, fol.460B.
E: Karen Jensdatter. LV: Ludvig Luxdorff. B:
1) Karen Hansdatter 9
2) Anne Margrethe Hansdatter 6
3) Hans Nikodemus Hansen 2.
FM:
1 Ludvig Heinsen, organist
2 Jens Heinsen.
Desuden nævnes enkens bror Mads Jensen i Vilstrup.

1309 Johannes Westermann i Fredericia. 20.12.1786, fol.462.
E: Barbara Lauridsdatter. LV: Niels Terkildsen. B:
1) Laurids Henriksen Westermann 10
2) Reiner Westermann 8
3) Ingeborg Johansdatter Westermann.
FM: Peder Terkildsen.

1310 Marie Jensdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 11.8.1787, fol.462B.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 18.5.1787.

1311 Anne Marie Pedersdatter i Fredericia. 20.11.1786, fol.463.
Enke efter Oluf Sørensen, [skifte 28.11.1770 lbnr.1032]. B:
1) Johannes Olufsen i Kolding, død. E: Anne Marie Sørensdatter. 2B:
a Sofie 7
b Johannes Sørensen 4
FM: Jens Vinge, guldsmed i Fredericia
2) Anne Sofie Olufsdatter g.m. Hans Richter, klædekræmmer i København
3) Hedvig Olufsdatter g.m. Fyn, birkeskriver på Hirschholm.
Forsegling 30.10.1786.

1312 Hans Pedersen i Fredericia. 21.2.17889, fol.465B.
E: Marie Hansdatter. A:
Hans A:
1) søster Cathrine Pedersdatter, [skifte 16.6.1774 lbnr.1085], var g.m. Bertel Christensen. 1B:
a Ingeborg Bertelsdatter
2) søster Karen Pedersdatter, skifte 11.3.1784 lbnr.1246]. Første ægteskab med
Palle Iversen, [skifte 8.12.1781 lbnr.1203]. 3B:
a Karen Pallesdatter 19
b Hans Pallesen 13
c Peder Pallesen 11.
FM: Niels Pedersen Stovstrup.
Karen Pedersdatters andet ægteskab med Niels Pedersen. 1B:
d Palle Nielsen 5
3) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Simon Jensen i Fredericia.

1313 Karen Hansdatter i Fredericia. 10.3.1788, fol.466B.
E: Johan Justesen Oppenhagen, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Johansdatter 5
2) Cecilie Johansdatter 2
3) Mette Cathrine Johansdatter 9 mdr.

1314 Søren Theilade i Fredericia. 19.3.1788, fol.468.
E: Ellen Nielsdatter Gys. LV: Christian Poulsen.
Første ægteskab med [Mette Sørensdatter, skifte 27.3.1783 lbnr.1231]. B:
1) Peder Sørensen Theilade 20.

1315 Regine Sofie Reimer. 12.2.1787, fol.469.
Enke efter Hans Henriksen Ammitsbøl. A:
0) forældre [Jochum Reimer, kapellan i Fredericia Michaelis og Erritsø, skifte Elbo herred gejstlig 11.3.1710 lbnr.22, og Dorthe Immanuelsdatter Cirsovius, skifte Elbo herred gejstlig 20.12.1756 lbnr.54]
1) søster Hagar Cathrine Reimer, [skifte 10.4.1720 lbnr.360],var g.m. Niels Iversen Erritsø. 2B:
a [Cathrine Nielsdatter Erritsø], enke efter [Søren Henriksen] Ammitsbøl, præst i Flade [og Sønder Dråby] på Mors, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 22.12.1764 lbnr.26]
b Jochum Nielsen Iversen [Erritsø, skifte 8.9.1746 lbnr.678]. 4B:
1 Niels Iversen, 40, i København
2 Søren [Gudme] Iversen, landmåler i København
3 Hagar Kirstine Iversen g.m. Andreas [Bertelsen] Bruun, præst i Harte og [Nørre] Bramdrup
4 Dorthe [Cathrine] Iversen
2) søster Dorthe Reimer, død, var g.m. [Nikolaj] Lobedantz, rådmand i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 4.1.1732]. 4B:
a Peder Lobedantz i Akkerup, præst i Hårby og Løgismose
b August Lobedantz i Akkerup
c Helene Cathrine Lobedantz g.m. Poul Fenger i Fredericia, begge døde. 4B:
1 Jens Fenger, præst i Malt og Folding
2 Jochum Reimer Fenger, kapellan i Fredericia Michaelis og Seest
3 Cathrine Dorthe Fenger, [skifte 2.10.1769 lbnr.1007], var g.m. [Thomas] Thomsen, borgmester. 4B:
x Mette Dorthe Thomasdatter g.m. Buhl, rådmand og byfoged i Fredericia
y Hans Thomsen, præst i Allerup [og Davinde] på Fyn
z Elisabeth Cathrine Thomasdatter
æ Johanne Cathrine Thomasdatter
4 Elisabeth Fenger, død, var g.m. [David Rasmussen] Fogh, præst i Ribe Kathrine. 2B:
x Johan Christian Fogh
y Anne Dorthe Fogh, enke efter Ermandinger i Fredericia
d Hagar Kirstine Lobedantz i Akkerup præstegård
3) søster Elisabeth Reimer, død, var g.m. Hans Thomsen, borgmester i Fredericia, [begravet 16.7.1751]. 3B:
a Thomas [Hansen] Thomsen, borgmester i Fredericia
b Johanne [Hansdatter] Thomsen, [skifte 12.7.1775 lbnr.1112], var g.m. [Andreas] Deichmann, [proviantforvalter]. 5B:
1 Hans Deichmann, rådmand og byskriver i Kolding
2 [Marie] Elisabeth Deichmann g.m. Jacob [Wohlratsen ] Holm, præst i Højen og Jerlev
3 Sofie Charlotte Deichmann g.m. magister Last, rektor i Trondhjem
4 Ernestine Deichmann g.m. Linnemann, købmand i Vejle
5 Johan Ernst Deichmann, student i København
c Dorthe [Hansdatter] Thomsen g.m. [Mathias] Majland, præst i Fjelstrup
4) søster Ursula [Christine Jochumsdatter] Reimer, [skifte Elbo herred gejstlig 6.2.1741 lbnr.42], var g.m. Peder [Samuelsen] Lobedantz, kapellan i Fredericia Michaelis, [død 19.5.1733]. 3B:
a Anne Dorthe Lobedantz g.m. [Jacob] Krag, ober-visiteur ved Københavns toldkammer. 1B:
1 Ursula Christine Krag
b Cathrine Lobedantz, død. Første ægteskab med [Niels Hansen Juul, jagtbetjent i Kolding, skifte Kolding 12.10.1754 lbnr.590]. 1B:
1 Bertel [Nielsen] Juul.
Cathrine Lobedantz andet ægteskab med [Corfitz Lesberg i Jordrup, skovrider i Anst og Slavs herreder, begravet Jordrup 16.2.1768].1B:
2 Margrethe Lesberg g.m. [Lorents Andreas] Brodersen, præst i Vedsted [i Gram herred]
c Christine Lobedantz i Vedsted præstegård, enke efter Iver Thomsen.

1316 Mette Pedersdatter i Fredericia. 27.3.1788, fol.476B.
E: Just Christensen. B:
1) Karen Justsdatter 9 mdr.

1317 Peder Buhl, skriverkarl hos amtmanden i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 18.2.1788], fol.477.
Testamente af 7.2.1788. A:
1) bror Hans Buhl, student i København.
Underskrevet af:
1 Hans Buhl, rådmand i Fredericia
2 Simon Buhl, prokurator i Fredericia.

1318 Henrik Tidebusch i Fredericia. 12.1.1786, fol.477B.
E: Anne Eleonora Bachofen, der døde 30.10.1787.
Hans arvinger kendes ikke.
Af hendes første ægteskab B:
1) Johanne Dorthe g.m. Christoffer Wähl i Middelfart.
Afdøde døde 29.11.1785.

1319 Søren Thomsen Brøndsted, [skrædder] i Fredericia. 22.5.1788, fol.481B.
E: Anne Marie Boyes.
Testamente af 16.4.1788.

1320 Henrik Hansen, handskemager og hustru Hylleborg Rasmusdatter i Fredericia. 5.6.1788, fol.482.
B:
1) Hans Henriksen 37, uvist hvor
2) Rasmus Henriksen 35
3) Johan Jochum Henriksen 32, i København
4) Marie Cathrine Henriksdatter 27, lem i Fredericia Hospital.

1321 Marie Killemond i Fredericia. 21.6.1788, fol.483.
E: Hans Christoffersen,. bukseskrædder. B:
1) Stine Hansdatter 15
2) Hans Peder Hansen 14
3) Johan Henrik Hansen11
4) Anne Marie Hansdatter 9
5) Christoffer Hansen 5
6) Jørgen Hansen 2½.

1322 Johanne Bergen i Fredericia. 15.5.1787, fol.483B.
Enke efter Andreas Risum, stadskirurg og feltskær i Fredericia.
Gensidigt testamente af 10.9.1781 lbnr.1198 mellem afdøde og Cathrine Marie Madsdatter, enke efter Christian Lorentsen, [skifte 21.1.1775 lbnr.1098]. A:
1) bror Peder Madsen Bergen, handskemager i Odense g.m. Hedvig Marie
2) bror Niels Madsen Bergen, klejnsmed i Fredericia
3) søster Johanne Madsdatter g.m. Jens Pedersen, gørtler i Odense, begge døde. 6B:
a Peder Jensen 36, i Odense
b Marie Cathrine Jensdatter g.m. Jacob Stenholt i København
c Karen Jensdatter g.m. Jacob Bentsen i København
d Anne Jensdatter g.m. Niels Peder Gertsen på Holmen i København
e Anne Kirstine Jensdatter g.m. Mads Madsen, bryggersvend i København
f Frederikke Sofie Jensdatter i København
4) søster Birthe Madsdatter g.m. Hans Ibsen i Odense, begge døde. 3B:
a Johanne Marie Hansdatter 29
b Andreas Risum Hansen 23, i skrædderlære i Odense
c Hans Holm Hansen17, i handskemagerlære i Odense.
Desuden nævnes Niels Madsens datter Johanne Nielsdatter.

1323 Else Andersdatter i Fredericia. 30.7.1788, fol.488B.
E: Thomas Rasmussen. B:
1) Niels Thomsen 8.

1324 Johanne Sørensdatter Gys i Fredericia. 21.8.1788, fol.489.
E: Gabriel Wahl, skrædder. A:
1) bror Niels Sørensen Gys i Fredericia, [skifte 19.6.1778 lbnr.1145]. 3B:
a Anne Nielsdatter Gys g.m. Hans Buhmann, sporemager i Fredericia
b Ellen Nielsdatter Gys, enke efter Søren Theilade, [skifte 19.3.1788 lbnr.1314]
c Jørgen Nielsen Gys 26
2) søster Anne Sørensdatter Gys, død, var g.m. Hans Gys på Strib. 4B:
a Peder Hansen Gys, død. 1B:
1 Karen Pedersdatter i Røjle på Billeshave gods
b Søren Hansen Gys på Strib
c Maren Hansdatter Gys g.m. Niels Møller på Strib
d Ellen Gys g.m. Niels Jørgensen Kejser i Fredericia
3) søster Karen Sørensdatter Gys g.m. Jørgen Pedersen i Holtum
4) halvsøster Maren Sørensdatter Gys, død. 1B:
a en datter g.m. med en præst i et kald mellem Århus og Randers.

1325 Martin Henrik Ingversen, stadsfysikus i Fredericia. 29.3.1787, fol.490B.
Enkemand efter Kirsten Høgsbro, [skifte 21.2.1783 lbnr.1232]. B:
1) Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia
2) Elisabeth Cathrine Ingversen 17
3) Marie Cathrine Ingversen 16
4) Johannes Peder Ingversen 14.

1326 Susanne Dorthe Hahnefeldt i Fredericia. 18.1.1786, fol.497B, 614B.
Enke efter Hans Henrik Egebjerg, rådmand og by- og herredsskriver, [begravet Fredericia Michaelis 11.5.1784]. B:
1) Sofie Margrethe Egebjerg 23, der ægter Augustinus Dinesen
2) Voldborg Egebjerg 11.
FM: [Jens Jensen] Bergendal, præst i Fredericia [Michaelis og Erritsø].
Forsegling 11.12.1785.

1327 Anne Sofie i Fredericia. 2.10.1788, fol.514B.
E: Frederik Kop. B:
1) Laurids Kop 10
2) Anne Lisbeth Kop 6.

1328 Anne Johansdatter i Fredericia. 16.10.1788, fol.515.
E: Jacque Dufresne.
Uden ægteskab B:
1) Jacob Jacobsen Darfe? 10.

1329 Peder Vilain (Villing) i Fredericia. 29.11.1788, fol.515.
E: Marie Dupont. LV: Abraham Dupont. B:
1) Esther Vilain 22
2) Marie Vilain 21
3) Abraham Vilain 19
4) Martha Vilain 17
5) Susanne Vilain 15
6) Vilhelmine Vilain 13
7) Cathrine Vilain 8
8) Johanne Vilain 6
9) Peder Vilain 4.
FM: Jacob Vilain i Fredericia.

1330 Peder Griis i Fredericia. 22.12.1787, fol.516.
E: Mette Kirstine. LV: Just Andersen. B:
1) Niels Pedersen Griis 28, bagersvend
2) Kirsten Pedersdatter Griis 22., i København.
Afdøde døde 19.9.1787.

1331 Jens Peder Rodsted i Fredericia. 12.4.1788, fol.516B.
Enke og 4 børn, 2 sønner og 2 døtre, i København, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 6.2.1788.

1332 Christoffer Samuel Gross, ugift snedkersvend i Fredericia. 26.1.1788, fol.517.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Tyskland, døde 24.1.1788.

1333 Maren Jensdatter i Fredericia. 8.12.1788, fol.517B.
E: Niels Thomsen. A:
1) søster Dorthe Jensdatter g.m. Ude Hansen i Erritsø
2) søster Anne Jensdatter, død, var sidst g.m. Søren Pallesen i Erritsø. B:
a Jens Hansen 50
b Christen Hansen 40 i Erritsø
c Hans Hansen 38, i Erritsø
d Johanne Sørensdatter 30, g.m. Søren Madsen i Erritsø
e Maren Sørensdatter 28.

1334 Søren Hansen og hustru Basse i Fredericia. 7.8.1787, fol.518B.
B:
2) Helene Margrethe Sørensdatter 18.
FM: Poul Krag i Fredericia.
Af hans første ægteskab B:
1) Kirsten Sørensdatter g.m. Markus Madsen i Balle i Bredsten sogn.

1335 Vilhelm Dau, urmager i Fredericia. 8.12.1788, fol.519B.
E: Bente Ottesen. LV: Henrik Molrath Mortensen. B:
1) Christian Dau 4½
2) Otto Frederik Dau 2½
3) Vilhelm Dau 4 uger.
FM: Niels Pedersen, smed i Fredericia.
Desuden nævnes afdødes mor Else på stedet, enke efter afdødes far Christian Dau.
Afdøde døde 26.3.1788.

1336 Johan Andreas Bachmann, ugift tømrersvend i Fredericia. 14.7.1788, fol.521.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 17.5.1788.

1337 Anne Jørgensdatter i Fredericia. 15.12.1788, fol.522.
E: Jørgen Jørgensen, gartner. B:
2) Knud Jørgensen, hører i Fredericia latinskole
3) Jørgen Jørgensen 22, student i København
4) Vilhelm Jørgensen 22, på stedet
5) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Madsen, hospitalsforstander i Fredericia
6) Christiane Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Bech, rektor i Kolding latinskole.
Afdøde døde 19.4.1788.

1338 Jens Nielsen Bundgaard i Fredericia. 15.12.1788, fol.522B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Laurids Hvalsø i Fredericia. B:
1) Niels Jensen 7½
2) Maren Jensdatter 3
3) Johanne Jensdatter 1.
FM:
1 farbror Iver Nielsen Bundgaard
2 farbror Hans Nielsen Bundgaard.

1339 Anne Kirstine [Christoffersdatter] i Fredericia. 15.12.1788, fol.523B.
E: Frederik Kyhn, skomager. B:
1) Christoffer Kyhn 30, skomager i Fredericia
2) Johan Jørgen Kyhn 26, soldat
3) Anne Margrethe Kyhn 22
4) Elsebeth Kyhn 19.

1340 Peder Møller, fuldmægtig på toldkammeret i Fredericia. 17.12.1788, fol.524.
E: Marie Trige. LV: von Westen, tolder. B:
1) Niels Møller 18
2) Hans Møller 12
3) Marianne Møller 10
4) Christian Møller 9
5) Inger Kirstine Møller 7
6) Frederik Møller 6
7) Cathrine Sofie Møller 1½.
FM: Niels Møller i Fredericia.

1341 Anne Kirstine Sauer i Fredericia. 17.12.1788, fol.525B.
E: Jørgen Wessofski, kobbersmed. B:
1) Margrethe Vilhelmine Jørgensdatter 11
2) Johanne Martine Jørgensdatter 9
3) Cathrine Elisabeth Jørgensdatter [7].

1342 Dorthe Jensdatter i Fredericia 18.12.1788, fol.526B.
E: Jens Buhl, avlsmand, der døde, skifte 22.1.1789 fol.529. B:
1) Jens Jensen Buhl 19
2) Hans Jensen Buhl 16
3) Christian Jensen Buhl 14
4) Poul Jensen Buhl 8.
FM:
1 Niels Jensen i Egum
2 Jens Christensen i Vejlby.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1784.
Afdøde døde 13.7.1784.

1343 Anne Margrethe Mathiasdatter i Fredericia. 12.3.1789, fol.530.
E: Hartvig Rolf, snedker. A:
1) Jørgen Mathiassen i Herringe på Fyn på Fjellebro gods.

1344 Maren Pedersdatter i Fredericia. 2.4.1789, fol.530B.
E: Jens Madsen. A:
1) bror Bertel Pedersen i Gram
2) søster Mette Pedersdatter, død, [skifte 27.3.1788 lbnr.1316], var g.m. Just Christensen. 1B:
a Karen Justsdatter 1½
3) halvbror Søren Pedersen, postrytter i Horsens
4) halvbror Jens Pedersen i København
5) halvbror Peder Pedersen 20, i Horsens
6) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Morten Jensen Bodsen i Vejle.

1345 Else Hermansdatter [Kaltoft] i Fredericia. 16.4.1789, fol.532.
E: Thomas Knudsen, [skovfoged]. A:
1) mor Johanne Hansdatter i Højen Stubdrup
2) bror Herman Hermansen Kaltoft i Fredericia, død. 1B:
a Peder Hermansen 10
3) bror Hans Hermansen Kaltoft i Højen Stubdrup
4) søster Birgitte Hermansdatter i København, død. 1B:
a en søn, hvis navn ikke kendes
5) søster Cathrine Elisabeth Hermansdatter g.m. Peder Jensen i Højen Stubdrup.

1346 Hans [Andreas] Munch i Fredericia. 16.4.1789, fol.533.
E: Ingeborg Christiansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.2.1789.
[Afdøde blev begravet Fredericia Trinitatis 3.3.1789].

1347 Hans Hansen Trelde i Fredericia. 28.5.1789, fol.533.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Christian Jensen, hattemager. B:
1) Hans Hansen 4
2) Søren Hansen 2
3) Kirsten Hansdatter 2 mdr.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Fredericia
2 farbror Poul Hansen i Fredericia.
Afdøde døde 7.12.1788.

1348 Hanne Jensdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 11.7.1788, fol.535.
A:
1) [halv]bror Jeppe Olufsen i Fredericia, død. 4B:
a Christen Jepsen, murersvend i Fredericia
b Andreas Jepsen 24
c Christian Jepsen 17
d Kirsten Jepsdatter 15.
FM:
1 [Jens Nielsen] Teilgaard, guldsmed
2 Jacob Hess.

1349 Bodil Thomasdatter i Fredericia. 11.6.1789, fol.536B.
E: Palle Hansen Egum. Uden ægteskab B:
6) Mads Jensen 22.
Første ægteskab med [Jacob Nielsen, skifte 3.1.1780 lbnr.1169]. Arv til B:
1) Jochum Jacobsen
2) Niels Jacobsen
3) Magdalene Jacobsdatter
4) Marie Jacobsdatter
5) Søren Jacobsen.
[Jacob Nielsens første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 4.6.1760 lbnr.845]. Arv til B:
1) Anders Jacobsen.

1350 Peder Devantier, tobaksplantør i Fredericia. 29.10.1789, fol.538.
E: Susanne [Dupont].
Bevilling til uskiftet bo af 9.10.1789.

1351 Johan Frederik Baade, toldbetjent i Fredericia. 20.7.1789, fol.538B.
E: Cecilie. LV: Carl Steen.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 2.6.1789.

1352 Jacob Sørensen Friis, ugift væversvend i Fredericia. 28.8.1789, fol.539.
A:
1) søster Anne Sørensdatter Friis 29
2) halvbror Søren Jensen Hasberg 26, skomagersvend i Middelfart.
Afdøde døde 24.8.1789.

1353 Anne Margrethe Hansdatter i Fredericia. 7.11.1789, fol.540.
E: Christian Flech, skomager. B:
2) Christoffer Flech 22
3) Ellen Cathrine Flech 16.
[Første ægteskab med Jens Nielsen, skifte 15.5.1764 lbnr.951]. B:
1) Mette Jensdatter 37.

1354 Johan Gittel, murersvend i Fredericia. 7.11.1789, fol.541.
E: Anne Sofie Charlotte. LV: Carl Steen, glarmester i Fredericia. B:
1) Anne Cathrine Gittel 23
2) Susanne Cathrine Gittel 14.
FM: Isak Dupont.

1355 Susanne Margrethe i Fredericia. 5.12.1789, fol.541B.
E: Christian Holmbach, skomager. B:
1) Anne Christiansdatter 28, i København
2) Margrethe Christiansdatter 22
3) Marie Christiansdatter 20
4) Ingeborg Christiansdatter 16.

1356 Peder Jacobsen Devantier i Fredericia. 17.12.1789, fol.542.
E: Elisabeth Dupont. LV: bror Mathias Dupont. B:
1) Mathias Devantier 20
2) Abraham Devantier 16
3) Susanne Marie Devantier 13
4) Peder Devantier 10.
FM:
1 Johan Herman
2 Isak Ludvigsen.

1357 Christen Jørgensen, toldbetjent i Fredericia. 19.12.1789, fol.543.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Carl Steen. B:
1) Helene Jørgensdatter 14
2) Nikolaj Jørgensen 11.

1358 Maren Jensdatter, ugift i Fredericia. 23.12.1789, fol.544.
A:
1) mor Bodil Jensdatter g.m. Jens Daugaard
2) Niels Jensen 8½
3) Johanne Jensdatter 2.
FM:
1 farbror Iver Nielsen Bundgaard
2 farbror Hans Nielsen Bundgaard.
Arv efter afdødes far Jens Nielsen Bundgaard, skifte 15.12.1788 lbnr.1338.

1359 [Carl August] von Platen, afskediget auditør og løjtnant i Fredericia. 23.1.1789, fol.544B, 566.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Forsegling 18.1.1789.

1360 Margrethe Schilrath i Fredericia. 23.1.1789, fol.545B, 565, 601, 614B.
Enke efter Peder Møller, [skifte 18.12.1783 lbnr.1239]. A:
1) bror, død. 1B:
a Christoffer Schilrath i Århus
2) bror, død. 2B:
a Hans Henriksen Schilrath i København, død. 1B:
1 Gertrud Marie
b Maren Henriksdatter Schilrath g.m. Mads Christensen, kældermand i København.
Forsegling 4.12.1788.

1361 Marie [Lauridsdatter] Lyders i Fredericia. 4.2.1789, fol.546B, 572, 574B.
Enke efter Mikkel Weide, [skifte 21.4.1749 lbnr.723]. A:
1) søster Anne Barbara [Lauridsdatter] Lyders. Første ægteskab med Poul Nielsen. 4B:
a Sidsel Poulsdatter g.m. Jacob Sattrup, guldsmed i Kolding
b Anne Poulsdatter g.m. Thomas Harder, skoleholder i Ammitsbøl
c Niels Poulsen, død. 3B:
1 Simon Poulsen, boghandler i København
2 Poul Poulsen, faktor
3 Anne Barbara Poulsen, enke efter Woydemann
d Laurids Poulsen i København, død. 1B:
1 Johanne Charlotte Poulsen g.m. Josef Valentin Delaney, kirurg i København
Barbara [Lauridsdatter] Lyders andet ægteskab med Knud Pagh på Strib. 2B:
e Jens Pagh, færgemand på Strib
f Poul Pagh, på Strib
2) søster Mette [Lauridsdatter] Lyders, død. 1B:
a Bodil, død, var g.m. [Anders] Holst, rådmand i Fredericia. 3B:
1 Søren Holst på Damgård
2 Anders Holst på Damgård
3 Jesper Holst, skriver i Stokhuskommissionsretten i København
3) bror Markus [Lauridsen] Lyders, klokker i Bergen, død uden børn
4) søster Mette [Lauridsdatter] Lyders, død, var g.m. Peder Sattrup, guldsmed i Fredericia. 3B:
a Laurids Pedersen Sattrup, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland, død. 1B:
1 Anne Marie Sattrup g.m. successor Poul Sattrup
b Hans Sattrup, guldsmed i Hjerting, [skifte Riberhus amt 11.4.1783 lbnr.1021]. 5B:
1 Peder Sattrup, på Lolland
2 Marie Elisabeth Sattrup på Lolland
3 Laurids Sattrup i Kolding
4 Mette Sattrup i Fredericia
5 Johan Frederik Sattrup i Hjerting
c Cathrine Sattrup g.m. Jacob Henningsen, købmand i Fredericia.
Forsegling 27.12.1788.

1362 Rebekka Brandt i Fredericia. 26.3.1789, fol.548B, 565B.
E: Sieber, pensioneret hofpauker. A:
1) bror Conrad Brandt, grenader i København
2) søster Grethe Brandt g.m. Andreas Graben skovfoged i Hjortespring i Dyrehaven
3) søster Anne Cathrine Brandt g.m. Gustav Cortsen i Hamborg
4) halvsøster Fransiska g.m. Nagel, trompeter i København.
Afdøde døde 4.1.1789.

1363 Johan Gotschalk, kursmed i Fredericia. 4.7.1789, fol.549B, 559.
Enkemand. B:
1) Johan Martin Gotschalk 29, uvist hvor
2) Gotlieb Gotschalk 25, smedesvend
3) Margrethe Elisabeth Gotschalk 24.
Forsegling 25.6.1789.

1364 Peder von Westen, tolder i Fredericia. 24.7.1789, fol.550B, 556, 559B, 567, 578, 586, 619, 637B, 650B, 652, 658B, 664, 677B, 682B, 692, 695B, 699, 701B, 705B.
E: Anne Johanne Baar, der døde 26.6.1789. B:
1) Johan Christoffer von Westen 20, i København
2) Jens Baar von Westen 18, i Odense
3) Birgitte Cathrine von Westen 15
4) Frederik Christian von Westen 14.
FM:
1 farbror Meir von Westen i Svendborg
2 farbror von Westen, kancelliråd i Svendborg præstegård.
Desuden nævnes
1 afdødes far [Johan Christian] von Westen til Vestensborg i Nykøbing Falster, hvis enke var afdødes stedmor
2 enkens bror Andreas Baar på Lille Hesbjerg [i Ubberud sogn] på Fyn som eneste arving sammen med enken efter deres forældre på Lille Hesbjerg.
Afdøde døde 18.6.1789.

1365 Johanne Henrikke Wolder i Fredericia. 11.3.1790, fol.554B, 570B.
E: Andreas Rose, skomager. B:
2) Thyge Møller Rose 25, på stedet.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Wolder Møller 35, konstabel i København.

1366 Kongelig skrivelse. 26.3.1790, fol.555.
Kongelig skrivelse vedrørende overformynderes forvaltning af børnepenge.

1367 Margrethe [Matfeldt] i Fredericia, der døde 7.4.1790, fol.555B, 557, 571.
Enke efter Johan Michael Flies, ritmester. B:
1) Julius Andreas Flies 35, korporal i Randers
2) Johan Frederik Flies 29, i København
3) Christian Vilhelm Flies 18, i København.

1368 Anne Cathrine Højer i Fredericia. 18.4.1790, fol.557, 562, 589B.
E: Jacob Skaarup, gevorben soldat på Kronborg. B:
1) Johan Skaarup, skomager i København
2) Niels Skaarup, student i København
3) Peder Skaarup 21, skomagersvend
4) Henrik Skaarup 20, bøssemagersvend i Århus
5) Kirstine Marie Skaarup 14
6) Dorthe Cathrine Skaarup 12
7) Christian Skaarup 10.
FM: Poul Krag i Fredericia.

1369 Øllegaard Sørensdatter i Fredericia. 3.6.1790, fol.560B.
E: Anders Mikkelsen, rebslager. B:
1) Jens Bergendal Andersen 3
2) Søren Andersen 1½.
FM:
1 Vilhelm Oppenhagen, væver i Fredericia
2 Hans Jørgensen, sadelmager i Fredericia.

1370 Elisabeth Sørensdatter i Fredericia. 31.7.1790, fol.562B.
E: Thomas Eskildsen.
Af første ægteskab B:
1) Søren Berntsen i Erritsø
2) Karen Berntsdatter g.m. Arnold Liebendal, grenader
3) Johannes Berntsen 18, soldat
4) Thomas Berntsen 16.

1371 Marie Haarknagsdatter i Fredericia. 12.8.1790, fol.563.
E: Claus Sprich. B:
1) Anne Cathrine Clausdatter 7.

1372 Esther Dupont i Fredericia. 21.10.1790, fol.564.
E: Daniel Danielsen Deloret. B:
1) Susanne Deloret 4
2) Abraham Deloret 2.

1373 Christine Jørgensdatter i Fredericia. 24.2.1791, fol.572B.
Arvinger angives ikke.

1374 Schack Norre (Honoré) i Fredericia. 3.3.1791, fol.572B.
E: Susanne Feut. LV: Johan Herman. B:
5) Susanne Norre 15
6) Isak Norre 11
7) Johanne Marie Norre 8
8) Hans Norre 3
9) Cathrine Marie Norre 1.
FM: Mathias Feut i Fredericia.
Første ægteskab med Judith Dupont, skifte 29.10.1774 lbnr.1089. B:
1) Peder Norre 30
2) Marie Norre 26, g.m. Peder Isak Norre i Fredericia
3) Jacque Norre 24, i København
4) Jacob Norre 22.
FM: Abraham Johan Norre.

1375 Anne Kirstine Jessen i Fredericia. 31.3.1791, fol.576, 581B.
Enke efter Niels Melsing, samfrændeskifte 27.6.1787. B:
1) Jørgen Nielsen Melsing, bager i Fredericia
2) Marie Nielsdatter Melsing g.m. Niels Hansen Fisker i Fredericia
3) Ingeborg Nielsdatter Melsing, [skifte 5.9.1785 lbnr.1273]. E: Dines Dinesen, maler i Fredericia. 1B:
a Johannes Dinesen 7.

1376 Hans Jensen, ugift bødker i Fredericia. 25.7.1791, fol.578B, 600B.
A:
1) bror Poul Jensen Qvist i Fredericia
2) søster Anne Cathrine Jensdatter g.m. Claus Sprich, forstander i Fredericia
3) Karen Jensdatter i København.
Afdøde døde 17.7.1791.

1377 Karen Jørgensdatter i Fredericia. 28.7.1791, fol.580.
E: Niels Terkildsen, tømrer. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter 15
2) Terkild Nielsen 10
3) Marie Kirstine Nielsdatter 7.

1378 Kirsten Jørgensdatter i Fredericia. 4.8.1791, fol.582B.
Enke. A:
1) søster Dorthe Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Olufsen i Erritsø. 1B:
a Johanne Nielsdatter, enke efter Frederik Bertelsen i Erritsø. LV: Ignatius Pedersen sst.
2) søster Birthe Jørgensdatter, uvist hvor.

1379 Karen Andersdatter i Fredericia. 18.8.1791, fol.583.
E: Jacob Bøtcher, murer. B:
1) Gotlieb Bøtcher 5
2) Andreas Bøtcher 1½.

1380 Kirsten Jensdatter i Fredericia. 18.8.1791, fol.584.
E: Jens Jensen Pagh. B:
3) Jens Peder Jensen 2½
4) Peder Jensen 9 mdr.
Første ægteskab med Peder Nielsen, [skifte 8.5.1784 lbnr.1248]. B:
1) Gedske Pedersdatter 13
2) Anne Pedersdatter 8.
FM:
1 Peder Jensen Pagh i Egeskov
2 Søren Jensen Pagh i Trelde.
Andet ægteskab med Jens Jepsen Lund, [skifte 22.9.1785 lbnr.1277].
Afdøde døde 17.7.1791.

1381 Gye Marie [Madsdatter] Pagh i Fredericia. 24.1.1794, fol.585B, 626B.
E: Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia. B:
1) Martin Henrik Ingversen 21
2) Mads Pagh Ingversen 14
3) Anne Skolastika Ingversen 12
4) Peder Ingversen 10.
FM: Bruun, rådmand i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 26.8.1791.
Samfrændeskifte 24.1.1794.

1382 Mette Nielsdatter i Fredericia. 24.10.1791, fol.586B.
E: Søren Christoffersen.
Første ægteskab med Peder Nielsen Stovstrup, [skifte 2.12.1769 lbnr.1006]. B:
1) Niels Pedersen Stovstrup i Fredericia
2) Margrethe Marie Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen Holm i Fredericia
3) Gertrud Pedersdatter 28.
FM: Niels Thomsen Lund i Fredericia.

1383 Christian Henrik Wildenrath, generalkrigskommissær i Fredericia. 1791, fol.588.
E: Christine Margrethe Bachmann.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1791.

1384 Niels Madsen Pagh, tolder i Fredericia, [begravet Fredericia Trinitatis 9.2.1792].
E: Maren Jensdatter Møller.
Testamente af 26.5.1790.

1385 Hans Bruun, plantør i Fredericia. 23.12.1791, fol.590.
Enkemand. B:
1) Hans Bruun i København
2) Peder Bruun i København.

1386 Anne Matfeldt i Fredericia, der døde 24.2.1792, fol.591.
Enke efter [Hans Jacob] Gercken, byfoged i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 22.9.1783].
Arvinger kendes ikke.

1387 [Sofie] Elisabeth Lund, ugift i Fredericia. 25.4.1792, fol.592B, 623.
A:
0) forældre [Jacob Lund, toldforvalter, skifte 27.11.1748 lbnr.707 og Margrethe Helene Ermandinger, skifte 23.5.1750 lbnr.731]
1) bror [Hans] Lund, borgmester i Fredericia, død. 2B:
a Jacob Lund i Fredericia
b Marie Margrethe Lund g.m. From,. amtsforvalter i Kolding
2) bror Casper Lund, mønsterskriver i Drammen i Norge, død. 1B:
a Jacob Lund i København
3) søster Anne Johanne Lund, enke efter Lindberg, løjtnant, begge døde. 2B:
a Johanne Lindberg i Kongsberg
b Charlotte Lindberg g.m. Falk, løjtnant i Kongsberg

1388 Jacob Daniel Schumann, gevaldiger i Fredericia. 1.5.1792, fol.593B.
E: Cathrine Elisabeth Kryger.
Testamente af 25.2.1792.

1389 Niels Jørgensen Kejser i Fredericia. 30.5.1792, fol.594B.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Hans Nielsen 29, i København
2) Anne Nielsdatter g.m. Frederik Bertelsen, tømrer ved Manufakturets stampemølle
3) Stine Nielsdatter 18.

1390 Inger Christensdatter, [begravet Fredericia Trinitatis 17.6.1792], fol.596.
E: Peder Andersen.
Testamente af 22.6.1789.

1391 Elisabeth Knudsdatter i Fredericia. 18.7.1792, fol.596B.
E: Jens Hansen, blegemand. B:
1) Agathe Jensdatter 27
2) Kirsten Jensdatter 25.

1392 Christoffer Hansen, slagter i Fredericia. 11.8.1792, fol.597.
E: Cathrine Dorthe Justsdatter. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 4.

1393 Kongelig skrivelse. 7.9.1792, fol.597B.
Kongelig skrivelse vedrørende arvemidler til arvinger, hvis opholdssted man ikke kender.

1394 Bente Cathrine Sonne (Sohne) i Fredericia. 4.11.1792, fol.598, 598B.
E: Jens Heinsen, guldsmed. A:
1) søster Anne Cathrine Sonne g.m. Hans Ørbæk, degn i Smidstrup og Skærup.

1395 Peder Killemond, tømrer i Fredericia. 26.11.1792, fol.598B, 603.
E: Maren Mikkelsdatter.
[Første ægteskab med Marie Jørgensdatter, skifte 11.6.1787 lbnr.1301]. B:
1) Peder Killemond 40, musketer i Århus
2) Marie Killemond g.m. Hans Christoffersen, skrædder i Fredericia
3) Anne Killemond g.m. Hans Henrik Ahlburg, kommandersergent.

1396 Birthe Sørensdatter i Fredericia. 13.12.1792, fol.599.
E: Niels Hansen Trelde. B:
1) Kirsten Nielsdatter 10 uger.

1397 Niels Christensen, værtshusmand i Fredericia. 16.12.1792, fol.600, 602.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Andersen Kongsted i Fredericia.
Testamente af 18.6.1792.

1398 Peder Jensen Storgaard, tømrer i Fredericia. 19.12.1792, fol.601B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jørgen Jensen Baltser. B:
1) Peder Ibsen
2) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Jensen.
Forseglet 22.2.1792.

1399 Palle Hansen Egum i Fredericia. 31.1.1793, fol.604B, 615.
E: Marie Pedersdatter. LV: far Peder Hansen i Gauerslund. B:
1) Bodil Johanne Pallesdatter 2½
2) Peder Pallesen 12 uger, der døde, skifte 14.9.1793.
FM: fars halvbror Hans Hansen Schiøtt.
Første ægteskab med [Bodil Thomasdatter, skifte 11.6.1789 lbnr.1349]. Arv til hendes barn uden ægteskab B:
1) Mads Jensen.
Bodil Thomasdatters første ægteskab med [Jacob Nielsen, skifte 3.1.1780 lbnr.1169]. Arv til B:
2) Jochum Jacobsen over 25, i København
3) Niels Jacobsen
4) Magdalene Jacobsdatter
5) Marie Jacobsdatter
6) Søren Jacobsen.
[Jacob Nielsens første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 4.6.1760 lbnr.845]. Arv til B:
1) Anders Jacobsen, uvist hvor.

1400 Dorthe Lauridsdatter i Fredericia. 11.2.1793, fol.607B.
E: Niels Pedersen Skov.
Afkald af 28.1.1793 fra samtlige søskende, der alle er født i Vejlby sogn på Fyn, hvis navne ikke angives.

1401 Hans de Hofmann i Fredericia, amtmand i Koldinghus amt, [begravet Fredericia Michaelis 3.2.1793, fol.608.
E: Marie Elisabeth de Beenfeldt.
Bevilling af 2.11.1784 til uskiftet bo for enken og deres umyndige datter.

1402 Kirsten Nielsdatter Bang i Fredericia. 31.10.1793, fol.608, 609B, 610B.
E: Jørgen Hansen Thuesen, vejermester.
Testamente af 10.1.1793.
Forsegling 26.2.1793.

1403 Maren Hansdatter i Fredericia. 6.4.1793, fol.609B.
E: Peder Christensen Lind, hattemager. B:
4) Christian Pedersen Lind, hattemager i Fredericia.
Af første ægteskab B:
1) Poul Jensen 47, i Nyborg
2) Gundel Jensdatter 44
3) Cathrine Jensdatter g.m. Jens Hornstrup i København.

1404 Bevilling egen værge at være i Fredericia. 3.5.1793, fol.611B.
Bevilling af 3.5.1793 egen værge at være for
1) Elisabeth Dorthe Bøhmer
2) Conradine Beathe Margrethe Bøhmer,
begge døtre af generalmajor Daniel Frederik Bøhmer, der er deres kurator.

1405 Laurids Jørgensen, tømrersvend i Fredericia. 8.6.1793, fol.611B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Iver Nielsen i Fredericia. A:
1) bror Niels Jørgensen i Andkær
2) bror Laurids Jørgensen i Vester Nebel
3) bror, død. 1B:
a Malene Bertelsdatter g.m. Nis Pedersen i Almind
4) søster Maren Jørgensdatter, død. E: Søren Grøn i Almind. 3B:
a Christen Sørensen Grøn 18
b Anne Sørensdatter
c Maren Sørensdatter.
Forsegling 14.3.1793.

1406 Else Kirstine Kræmmer i Fredericia. 4.7.1793, fol.513B.
E: Søren Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1793.

1407 Jens Jørgen [Ulriksen] Kruse i Fredericia. 18.7.1793, fol.614, 635B.
E: Anne Marie Bang. LV: farbror Peder Bang. B:
1) Eleonora Kruse 8
2) Inger Sofie Kruse 3
3) Claudiane Kruse 1.
FM:
1 farbror Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær
2 farbror [d.v.s. fasters mand Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1793.
Samfrændeskifte 6.5.1794.

1408 Karen Hansdatter i Fredericia. 4.9.1793, fol.615B.
E: Jens Hansen, blegemand. B:
1) Jens.
FM: Knud Pedersen, hjulmand.

1409 Anne Johanne Mortensdatter i Fredericia. 30.9.1793, fol.616.
E: Niels Christensen, møller. B:
1) Sofie Amalie Nielsdatter 20
2) Marie Cathrine Nielsdatter 15
3) Christen Nielsen 7.
FM:
1 farbror Jørgen Møller i Strandmøllen i Assens på Fyn
2 mosters mand Jens Bech, møller i Fruergård mølle i Kertesogn på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 12.4.1793.
Samfrændeskifte 30.9.1793.

1410 Laurids Pedersen i Fredericia. 15.12.1793, fol.620.
E: Anne Marie. LV: Jacob Henningsen. B:
1) Peder Lauridsen i Horsens
2) Vilhelm Lauridsen i Fredericia
3) Dorthe Lauridsdatter g.m. Ludvig Luxdorff i Fredericia.

1411 Hans Jørgen Hansen, væver i Fredericia. 21.12.1793, fol621B.
E: [Anne] Johanne Christensdatter. LV: Vilhelm Oppenhagen. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter 16
2) Anne Johanne Hansdatter 14.
FM: Claus Sprich, væver i Fredericia.

1412 Christian Henriksen Prange, skovfoged i Handerup skovfogedhus ved Fredericia. 21.12.1793, fol.622.
E: Anne Johanne Pedersdatter. LV: Niels Schmidt. B:
1) Henrik Christiansen 37, i Ildved [i Hvejsel sogn] ved Vejle
2) Anne Dorthe Christiansdatter, gift i Helsingør
3) Cathrine Marie Christiansdatter 21, i Horsens.

1413 Anders Hansen, skomager i Fredericia. 21.12.1793, fol.622B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Niels Schmidt. B:
1) Andreas [Ludvig] Andersen 10
2) Niels Andersen 7
3) Elisabeth Andersdatter 7
4) Abelone Andersdatter 4.
FM:
1 Peder Pedersen Lund, skomager i Fredericia
2 Jens Vinge, guldsmed i Fredericia.

1414 Esther Vilain [Villing] i Fredericia. 24.12.1793, fol.624.
E: Abraham Deloret. B:
1) Marie Abrahamsdatter 15
2) Abraham Abrahamsen 10
3) [Hans Abrahamsen] 5.

1415 Christen Poulsen i Fredericia, [begravet Fredericia Trinitatis 22.2.1794], fol.624B.
E: Gedske Andersdatter.
Hans A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, urmager i Horsens.
Hendes A:
Første ægteskab med Hans Hansen, [skifte 6.4.1777 lbnr.1123]. Arv til 7 børn.
Afdøde der ingen børn havde af sit første ægteskab, var en af de 16 eligerede borgere i Fredericia.

1416 Magdalene Hansdatter i Fredericia. 24.2.1794, fol.625.
E: Jacob Madsen, vognmand. B:
1) Mads Jacobsen 16.

1417 Karen Jensdatter i Fredericia. 6.3.1794, fol.628B.
E: Laurids Christensen Skaar, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Jens Henriksen, skomager
2) Kirsten Henriksdatter g.m. Martin Otzen, korporal i Rendsborg
3) Margrethe Henriksdatter 22.
FM: Jørgen Jensen i Fredericia.
Afdøde døde 17.2.1794.

1418 Carl Simson, ugift skriverkarl i Fredericia. 3.4.1794, fol.630B. 649.
A:
1) søster Bente Marie Simson i Særslev [i Horbelev sogn] på Falster, enke efter Mathias Munkebo, skoleholder sst, [begravet Horbelev 14.5.1790]
2) søster Sofie Charlotte Simson g.m. Laurids Christensen Due, tømrer i Nyboder 6 i København
3) søster Johanne Cathrine Simson, [begravet Væggerløse 21.3.1774, var g.m. [Peder Nielsen] Hornbæk, degn [i Væggerløse] på Falster. 1B:
a Niels Hornbæk 22, farer til søs på de lange rejser fra Randers.
Forsegling 16.1.1794.

1419 Frederik Daler Blykker, bager i Fredericia. 23.4.1794, fol.632, 639B, 642B.
E: Karen Jensen. LV: Jesper With, kaptajn i Fredericia. A:
1) bror Poul Jesper Blykker, styrmand på Ostindien g.m. Anne Christine.
Forsegling 9.3.1794.

1420 Bodil Antonsdatter i Fredericia. 26.4.1794, fol.633B, 643B, 649, 692B.
Enke efter Mads Jordan Pagh. B:
1) Jordan Madsen Pagh 38, tømrersvend i København
2) Frederik Madsen Pagh 36
3) Kirsten Madsdatter Pagh g.m. Johan Rosengren i Fredericia.

1421 Kirsten Sørensdatter i Fredericia. 10.5.1794, fol.634B.
E: Lauge Hansen. B:
1) Anne Margrethe Laugesdatter 10.

1422 Niels Møller, ugift lotterikollektør i Fredericia, der døde 15.7.1794, fol.637.
A:
1) søster Ellen Cathrine Møller
og øvrige søskende med præsteattest fra Horsens.

1423 Jacob Martionini, kandestøber i Fredericia. 20.8.1794, fol.638, 689.
Enken er i Italien. B:
1) Bartholomæus Jacobsen 20, soldat i Vejle
2) Dominicus Jacobsen 16
3) en datter.

1424 Cathrine Margrethe Poulsdatter i Fredericia. 2.10.1794, fol.640, 689.
Enke efter Jørgen Wessofski, kobbersmed. B:
1) Poul Jørgensen Wessofski
2) Jacob Gotfred Wessofski
3) Johan Wessofski
4) Johanne Regine Wessofski i Fredericia, enke efter Jacob Bredstrup
5) Cathrine Elisabeth Wessofski 27.

1425 [Beathe] Hedvig Kirstine Schmidt i Fredericia. 20.10.1794, fol.641, 654B, 685B.
E: Christian Carl Sunkenberg. B:
1) Charlotte Sunkenberg.

1426 Ellen Thomasdatter i Fredericia. 20.10.1794, fol.642B, 647.
Thomas Andersen.
Første ægteskab med Hans Andersen, rytter, [skifte 21.1.1764 lbnr.915]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Frederik, smed på Holmen i København.

1427 Anne Johanne Christensdatter i Fredericia. 5.11.1794, fol.644, 647, 690B.
Enke efter Hans Jørgen Hansen, væver, [skifte 21.12.1793 lbnr.1411]. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter
2) Anne Johanne Hansdatter.
FM: Claus Sprich, væver i Fredericia.

1428 Christian Thomsen i Fredericia. 22.11.1794, fol.644B.
E: Gertrud Mathiasdatter. LV: Niels Schmidt. B:
1) Mathias Christensen 18
2) Mette Christensdatter 14.
FM: A:
1) farbror von Pentz, generalløjtnant i København
2) M. M. von Pentz, enke efter Bøhmer, på stedet.
svend
1 Niels Lauridsen, drager i Fredericia
2 [Christian] Nobel, klokker i Fredericia [Trinitatis].

1429 Jens Møller i Fredericia. 22.11.1794, fol.646.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Niels Terkildsen. B:
1) Karen Møller 18, i København.
FM: morbror Iver Sørensen i Taulov.

1430 Niels Thomsen i Fredericia. 9.2.1795, fol.651.
E: Rebekka Mortensdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Thomas Nielsen 5
2) Morten Nielsen 1.
FM: Jens Buhl.

1431 Kaj Matzen, hospitalsforstander i Fredericia. 28.2.1795, fol.652B.
E: Anne Marie Jørgensen. LV: bror Vilhelm Jørgensen i Fredericia.
Testamente.

1432 Cathrine Margrethe Kop i Fredericia. 4.3.1795, fol.653B, 685B.
E: Johan Ernst Bøsling. matros. B:
3) Anne Margrethe Bøsling 16.
FM: morbror Frederik Kop i Fredericia.
Første ægteskab med Frederik Holzendorff. B:
1) Anne Marie Dorthe Frederiksdatter 30
2) Cathrine Margrethe Magdalene Frederiksdatter 27.

1433 Andreas Baar, ugift i Fredericia. 11.3.1795, fol.653B, 677, 713.
A: søster Anne Johanne Baar, enke efter Peder von Westen, [skifte 24.7.1789 lbnr.1364].
1) Johan Christoffer von Westen 26, student i København
2) Jens Baar von Westen 25, volontør ved generaltoldkammeret
3) Birgitte Cathrine von Westen
4) Frederik Christian von Westen 20, handelsbetjent i København.

1434 Johan Møller Carsten i Fredericia. 13.4.1795, fol.654.
E: Bodil Cathrine Christensdatter. A:
1) en halvsøster, uvist hvor.

1435 Mette Lorentse Nielsdatter i Fredericia. 25.4.1795, fol.655B.
E: Søren Pedersen, væver. A:
1) mor Gertrud, enke efter Niels Vejlby
2) bror Laurids Nielsen, væver i Vejle
3) søster Ingeborg Christine Nielsdatter g.m. Johan Henrik Adeler i et regiment i Slesvig.

1436 Frands Ludvigsen i den reformerte koloni. 7.5.1795, fol.657.
E: Elisabeth Killemond. LV: Morten Norre i Fredericia. B:
1) Hans Ludvigsen 18
2) Frands Ludvigsen 14
3) Jacob Ludvigsen 11
4) Abraham Ludvigsen 4
5) Mette Cathrine Ludvigsdatter.
[Første ægteskab med Olimpe Dupont, skifte 12.9.1775 lbnr.1103].

1437 Beathe Christine von Pentz, ugift i Fredericia. 24.5.1795, fol.658B, 663.
A:
1) farbror von Pentz, generalløjtnant i København
2) M. M. von Pentz, enke efter Bøhmer, på stedet.

1438 Christian Møller, gibsmager i Fredericia. 18.6.1795, fol.663, næste protokol fol.9B, 21B, 113B.
Enkemand efter [Christiane Charlotte Amalie Muth, skifte 30.7.1771 lbnr.1050]. B:
1) Marie Fransiska Møller, separeret fra Anders Christoffer Ramus i København. Ved arvens fordeling efter broderen 26.9.1799 er hun død uden børn
2) Tobias Møller 49, uvist hvor. Hans arv fordeles mellem hans søskende 26.9.1799
3) Marie Margrethe Møller g.m. Georg Møller, galanterihandler
4) Cathrine Elisabeth Møller, enke efter Peder Bruun.

1439 Peder Bang i Fredericia. 31.10.1795, fol.680B.
E: Ingeborg Bøtcher. LV: [Peder Markussen] Clod, præst i Fredericia [Trinitatis og Vejlby]. B:
1) Jørgen Christoffer Bang 13
2) Maren Cathrine Bang 11
3) Anne Kirstine Bang 9
4) Claus Bang 3½.
FM:
1 farbror [Claus Jørgensen] Bang, præst i Pjedsted og Gårslev
2 farbror Henrik Bang i Rårup.

1440 Peder Nielsen, tjenestekarl i Fredericia. 2.11.1795, fol.681B, 714.
Enkemand. B:
1) Maren Pedersdatter 18.
FM: farbror Mads Nielsen i Vindelev.

1441 Johan Carsten Møller i Fredericia. 23.11.1795, fol.683B.
E: Bodil Cathrine Christensdatter. LV: Niels Henningsen i Fredericia. A:
1) halvsøster, uvist hvor.

1442 Anne Sofie Lorentsen i Fredericia. 25.11.1795, fol.684B.
E: Thomas Poulsen Qvist, skomager. B:
1) Johan Georg Qvist.

1443 Mikkel Uri, væver i Fredericia. 26.11.1795, fol.685.
E: Anne Magdalene Christensdatter. LV: Peder Johansen Drejer, skomager. B:
1) en søn
2) en datter.

1444 Gertrud Marie Svendsdatter i Fredericia. 27.11.1795, fol.686, 691.
E: Baltser Nielsen Bruun, vægter. B:
1) Svend Jespersen Bruun 10
2) Niels Baltzer Bruun 5
3) Johan Henrik Bruun 3
4) Barbara Marie Bruun 6 mdr.

1445 Kirstine Marie Ebbesdatter i Fredericia. 30.11.1795, fol.686B.
E: Andreas Knudsen. B:
1) Ebbe Andreassen 18
2) Mette Marie Andreasdatter 15
3) Knud Andreassen 12½
4) Christen Andreassen 10
5) Jens Christian Andreassen 9.
FM: Hans Nielsen Bundgaard.

1446 Niels Jensen Krag, skipper i Fredericia. 3.12.1795, fol.687B, 696B, næste protokol fol.10, 22, 23.
E: Dorthe Elisabeth Kirstine Mikkelsdatter. B:
1) Thomas Nielsen Krag 5.
FM: Jens Nielsen Krag.
Afdøde døde i Århus.

1447 Mads Pedersen i Fredericia. 7.12.1795, fol.689B.
Enkemand. B:
1) Johan Pedersen
2) en søn i Indien.
Registrering 17.5.1794.

1448 Hartvig Rolf, snedker i Fredericia. 19.12.1795, fol.690, 696.
E: Sidsel Cathrine Langelyth. LV: Peder Poulsen Møller i Fredericia.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Mathiasdatter, skifte 12.3.1789 lbnr.1343].
Arvinger kendes ikke.

1449 von Passau, oberst i Fredericia. 20.12.1795, fol.691B. 695.
Enkemand. A:
1) Elisabeth Dorthe Bøhmer i Fredericia.

1450 Anne Louise Lorentsdatter i Fredericia. 9.1.1796, fol.693.
E: Mads Pedersen Lund, bager. B:
1) Christian Madsen Lund 17.

1451 Schack Vilain i Fredericia. 10.6.1796, fol.696B.
E: Susanne Devantier. B:
4) Susanne Vilain g.m. Abraham Devantier
5) Cathrine Vilain g.m. Brands Brynning, skomager
6) Peder Vilain 14
7) Olimpe Vilain 11.
[Første ægteskab med Cathrine Dupont i Fredericia. 3.10.1769 lbnr.1004]. B:
1) Anne Vilain g.m. Hans Danielsen Deloret
2) Hans Vilain
3) Isak Vilain.

1452 Karen Nielsdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 24.6.1796, fol.698B, 700B, 715, næste protokol fol.3.
A:
1) søster, død. 1B:
a Johan Peder Lytken
FM: stedfar Mathias Christoffersen i København.

1453 [Peder Lorentsen] i Fredericia. 21.7.1796, fol.699.
E: [Karen Helene Møller]. B:
1) Karen Kirstine Lorentsen,
der efter bevilling at være egen værge af 22.8.1788 ikke begærer skifte, men lader sin mor hensidde i uskiftet bo.

1454 Margrethe [Christiansdatter] Lund i Fredericia. 26.8.1796, fol.704, 715, næste protokol fol.7, 8, 14, 21B, 27, 28B.
Enke efter [Peder Dinesen, skifte 18.5.1769 lbnr.999]. B:
1) Margrethe Dinesen g.m. [Søren Christian] Rønne, degn i Husby på Fyn
2) Christian Dinesen, [skifte 7.8.1779 lbnr.1160]. E: Cecilie [Drejer]. 1B:
a Christiane Margrethe Dinesen 17
3) Maren Dinesen i Pjedsted, enke efter Christian Lund.

1455 Mette Jepsdatter i Fredericia. 26.8.1796, fol.704, 707B.
E: Niels Pallesen. B:
1) Mette Nielsdatter 9
2) Palle Nielsen 6.
FM:
1 Rudolf Jensen i Herslev Højrup
2 Christen Jepsen Basse i Herslev Højrup.
Arv efter enkemandens bror Hans Pallesen.
Afdøde døde 27.7.1796.

1456 Anne Margrethe [Stærcke] i Fredericia. 19.11.1796, fol.710, næste protokol fol.11B.
Enke efter Josef Langschadel, skærslipper, [skifte 8.12.1785 lbnr.1282]. B:
1) Daniel Josefsen i Erritsø
2) Johannes Josefsen, på Fyn
3) Johan Peder Josefsen, rytter.

1457 Marie Elisabeth Christoffersdatter, ugift tjenestepige i Fredericia. 24.11.1796, fol.710B, 717.
A:
1) bror Valentin Christoffersen Henckel i Over Fussing i [Øster] Bjerregrav sogn i Skivehus amt
2) bror John Zacharias Christoffersen Henckel, der tjener i Voldby i Kavslunde sogn på Fyn.

1458 Søren Tullesen, skomager i Fredericia. 26.11.1796, fol.710B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Anders Andersen, købmand i Freder4icia. B:
1) Sofie Sørensdatter 18.
FM: Hans Madsen i Fredericia.

1459 Jens Caspersen i Fredericia. 28.11.1796, fol.711B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen Buhl i Fredericia. B:
1) Casper Jensen 25
2) Jens Jensen 22
3) Johan Jensen 19
4) Dorthe Jensdatter 18
5) Marie Jensdatter 16
6) Karen Jensdatter 12.
FM:
1 Jacob Madsen i Fredericia
2 Terkild Hansen i Fredericia.

1460 Hans Juul, drejer i Fredericia. 2.12.1796, fol.714B, næste protokol fol.11B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Jørgen Sadelmager i Fredericia. B:
1) Jacobine Hansdatter 14
2) Hans Hansen 13
3) Anne Hansdatter 10
4) Dorthe Hansdatter 6 mdr.
FM: Søren Sørensen i Fredericia.
Arv efter afdødes mor Dorthe Thomasdatter der døde for 1½ år siden i Brokær i Haderslevhus amt.

1461 Karen Grubbe Krabbe i Fredericia. 5.1.1797, fol.715B, næste protokol fol.6.
Enke efter oberst von der Lippe. B:
1) Dorthe Frederikke Margrethe von der Lippe 45.
FM: født værge Krabbe på Sofiesminde i Vejle.

1462 Hans Danielsen Deloret i Fredericia. 15.4.1797, fol.717B.
E: Anne Vilain. LV: Hans Sørensen. B:
1) Cathrine Deloret 14
2) Anne Deloret 4.
FM: farbror Daniel Danielsen Deloret.

1463 Christian Jacobsen, ugift informator i Fredericia. 1.5.1797, fol.718, næste protokol fol.25B.
A:
1) Jacob Jacobsen
2) søster, død. 1B:
a en datter, uvist hvor
3) en søster, uvist hvor.

1464 Cathrine Abigael Fenger i Fredericia. 13.5.1797, fol.718B, 719B, næste protokol fol.11.
Enke efter Gregers With.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Hans A:
1) bror Jesper With, kaptajn.

1465 Christen Johansen i Fredericia. 22.5.1797, fol.718B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Henningsen i Fredericia. B:
1) Christen Christensen
2) Anne Eleonora Christensdatter.
FM: morbror Niels Andersen i Kongsted.Fredericia byfoged
Skifteprotokol
1797-1810
B 72 - 166

1466 Dominicus Jacobsen Martionini, kandestøber i Fredericia. 26.5.1797, fol.1B.
A:
1) mor i Italien, enke efter [Jacob Martionini, kandestøber i Fredericia, skifte 20.8.1794 lbnr.1423]
2) bror Bartholomæus Martionini, soldat
3) en bror, uvist hvor.

1467 Andreas Plum, dugmanufaktur-fabrikant i Fredericia. 6.7.1797, fol.1B, 7B.
E: Maren Josefa Kirchner. LV: Weiking, katolsk præst. B:
1) Marie Magdalene Plum 7
2) Maren Josefa Plum 5
3) Anne Cathrine Plum 3
4) Marianne Charlotte Plum 1.
FM: Jochum Gerhard Schwartz.

1468 Susanne Devantier i Fredericia. 17.7.1797, fol.2B, 4B, 32B.
Enke efter Schack Vilain, [skifte 10.6.1796 lbnr.1451]. B:
1) Susanne Vilain g.m. Abraham Devantier
2) Cathrine Vilain g.m. Frands Dupont, skomager
3) Peder Vilain 18
4) Olimpe Vilain 8.
FM: halvbror Hansa Vilain.

1469 Cathrine Marie Nielsdatter i Fredericia. 5.8.1797, fol.3B.
E: Anders Pedersen, skomager. B:
1) Peder Andersen 19
2) Niels Andersen 14
3) Marie Cathrine Andersdatter 13
4) Johanne Cathrine Andersdatter 10
5) Anne Margrethe Andersdatter 7.

1470 Didrik Mathias Ziber, hofpauker i Fredericia. 4.11.1797, fol.8, 12, 53.
A:
1) bror, død. 2B:
a Mathias Andreas Ziber 39, ved Drammen i Norge
b Susanne Elisabeth Cathrine Ziber 35, i Fredericia.

1471 Gedske Andersdatter i Fredericia. 17.11.1797, fol.8B, 14B, 24, 25B, 70, 79, 81B, 82B, 90B, 93B, 98, 99B, 105, 110.
Enke efter Christen Poulsen, [skifte 22.2.1794 lbnr.1415].
Første ægteskab med Hans Hansen, skifte 6.4.1777 lbnr.1123]. Børn, [der tog navn efter deres stedfar] B:
1) Hans Poulsen Møller, købmand i København
2) Anne Poulsdatter Møller, på stedet
3) Andreas Poulsen Møller, forvalter på Marienborg på Møn
4) Peder Poulsen Møller i Fredericia
5) Frands Poulsen Møller, cand. jur. i København
6) Maren Poulsdatter, på stedet
7) Cathrine Poulsdatter Møller g.m. [Vilhelm] Jørgensen, organist i Fredericia.

1472 Hans Mikkelsen, rådstuetjener i Fredericia. 6.12.1797, fol.12B, 13B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Knud Pedersen, hjulmand. B:
1) Christoffer Hansen 22, bagersvend
2) Mette Margrethe Hansdatter 20, i Vejle
3) Ragnhild Hansdatter 18
4) Oluf Hansen 16, i murerlære
5) Maren Hansdatter 7
6) Michael Hansen 2.
FM: Jørgen Melsing, bager.

1473 Jacob Norre, den ældre. i den reformerte koloni i Fredericia. 7.12.1797, fol.13B.
Enkemand efter [Anne Feut, skifte 11.12.1782 lbnr.122]. B:
7) Schack Norre 27, i Middelfart
8) Lambert Norre 25
9) Anne Norre.
[Første ægteskab med Marie Deloret, skifte 23.1.1768 lbnr.979]. B:
1) Marie Norre g.m. Peder Pedersen Dupont
2) Susanne Norre, enke efter Ludvig Pedersen
3) Peder Norre 47
4) Abraham Norre 38
5) Cathrine Norre g.m. Christen Christensen
6) Jacob Norre 29.

1474 Niels Nielsen Ringer den ældre i Fredericia. 14.12.1797, fol.13B.
B:
1) Niels Nielsdatter Ringer den yngre
2) Mette Nielsdatter g.m. Vilhelm Lauridsen, murer.

1475 Hans Frederik Cammere i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 28.12.1797], fol.22.
Testamente af 21.9.1787 for afdøde og dennes søster Anne Kirstine Cammere, enke efter Hans Bojesen, [borgmester i Fredericia, skifte 12.3.1778 lbnr.1142]. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Sofie Cammere g.m. Johan Kittel. Hendes børn.

1476 Christian Erhardt Frost, skytte i Fredericia. 20.2.1798, fol.26, 31B, 86B.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Hans Iversen. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 18.
FM: Jens Henningsen.
Afdøde døde 11.1.1798 på Åbjerg i Vedersø sogn.

1477 von Lilienpalm, kaptajn i Fredericia. 26.2.1798, fol.26B, 28.
A:
1) bror Johan Sigismund von Lilienpalm, premierløjtnant.

1478 Testamente i Fredericia. 24.10.1797, fol.30.
Testamente af 24.10.1797 for Niels Terkildsen, tømrer og hustru Anne Cathrine Rantzau i Fredericia.
Han har umyndige børn af første ægteskab med [Karen Jørgensdatter, skifte 28.7.1791 lbnr.1377]. Af børn nævnes B:
1) Terkild Nielsen, tømrer.

1479 Cathrine [Lauridsdatter] Gammel i Fredericia. 21.5.1798, fol.30B.
E: Markus Isbeen. B:
1) Laurids Isbeen 26
2) Dorthe Isbeen 20.

1480 Thomas Christiansen i Fredericia. 6.6.1798, fol.32, 117B, 130B.
E: Ciliane Mikkelsdatter. A:
1) bror Peder Christiansen i Kolding
2) bror Johan Christiansen, farver i Grenå.

1481 Elisabeth Hulbech i Fredericia, der døde 24.6.1798, fol.32, 36.
Enke efter Casper Sundorph, [skifte 23.3.1786 lbnr.1289].
Testamente af 9.7.1766 nu ændret 21.6.1798. A:
1) Hendes søsterdatter Barbera Elisabeth Hansen g.m. Simon Buhl, prokurator.

1482 Frederik Vilhelm Schmidt i Fredericia. 16.7.1798, fol.34, 37B, 43B, 50B, 110B, 116, 117.
E: Johanne Marie Fritz. LV: provst Clod. B:
1) Frederik Vilhelm Schmidt 20, student i København
2) Johanne Marie Schmidt 19
3) Jacob Vilhelm Schmidt 18, i Sønderborg.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Henrik Vilhelm Schmidt i Sønderborg
2 afdødes søster Margrethe Dorthe Karberg i Sønderborg.

1483 Peder Abraham Devantier i den reformerte menighed i Fredericia.18.7.1798, fol.35.
E: Susanne Dupont. LV: bror Laurids Dupont. B:
1) Jacob Devantier 41
2) Schack Devantier 29
3) Abraham Devantier 25
4) Peder Devantier 23
5) Olimpe Devantier g.m. Hans Feber
6) Marie Devantier g.m. Jacob Steen
7) Judith Devantier g.m. Mathias Hammel, degn i den reformerte menighed i Fredericia.

1484 Maren Møller i Fredericia. 19.7.1798, fol.36B, 42B, 48B, 787, 100.
Enke efter Niels Pagh.
Testamente af 26.5.1790.
Hans A:
0) forældre [Mads Nielsen Pagh, stadskaptajn og toldforpagter i Fredericia, skifte 12.2.1754 lbnr.765 og Anne Kirstine Pedersdatter]
1) søster Maren Pagh, [skifte 18.11.1784 lbnr.1258], var g.m. Johannes Iver Bruun. 4B:
a Bertel Bruun, rådmand
b Anne Marie Bruun g.m. [Niels] Staal, toldkasserer
c Anne Kirstine Bruun g.m. ritmester von Hvid i Kolding
d Mads Pagh Bruun 18, i Hamborg.
FM: Jens Bruun, præst i Taulov
2) søster Gye Marie Pagh, [skifte 24.1.1794 lbnr.1381]. E: [Kasimir Martin] Ingversen, apoteker i Fredericia. 4B:
a Martin Henrik Ingversen 26, i Paris
b Mads Pagh Ingversen 18, i København, der døde
c Anne Skolastika Ingversen g.m. [Anders] Andersen, købmand i Fredericia
d Peder Ingversen 15
3) søster Anne Skolastika Pagh, [død 22.9.1780], var g.m. [Jacob Volrathsen] Holm, præst i Højen og Jerlev. 1B:
a Cathrine [Kirstine] Holm g.m. [Peder Frederik Mathiassen] Mohr, præst i Rejsby ved Ribe.
Hendes A:
1) halvbror Jan Masilius Lindved i Arendal i Norge, død. 6B:
a Ole Lindved, skipper i Arendal
b Jacob Lindved, skipper i Sakskøbing
c Søren Lindved, skipper i Kristiansand
d Ellen Dorthe Lindved g.m. Jørgen Heug Hjerrild i Sakskøbing
e Helene Marie Lindved i Arendal
f Gertrud Johanne Lindved i Sakskøbing
2) halvsøster Gunild Marie Lindved, død, var g.m. Abraham Falk, skipper i Arendal. 1B:
a Anne Marie Falk g.m. Niels Pedersen Barch i Arendal
3) halvsøster Marthe Helene Lindved, død, var g.m. Jens Lauridsen Bruun, skrædder i Arendal. 3B:
a Ove Jensen Bruun i Arendal
b Anne Marie Jensdatter Bruun, enke efter Knud Alvesen i Arendal
c Laurids Jensen Bruun i Fjere sogn, død. 3B:
1 Martha Helene Lauridsdatter g.m. Tellef Knudsen Landemeyer i Øjestad sogn
2 Jens Lauridsen 17, i Fjere sogn
3 Ingeborg Lauridsdatter.

1485 Helle Trolle Krabbe, ugift i Fredericia. 6.9.1798, fol.49.
Testamente af 16.9.1779. A:
1) Dorthe Frederikke Margrethe von der Lippe.
FM: Krabbe, landsdommer i Vejle.
(Sml. lbnr.1461).

1486 Ingeborg Iversdatter i Fredericia. 29.9.1798, fol.49B.
E: Peder Christensen. B:
1) Johanne Pedersdatter 13½
2) Karen Pedersdatter 7
3) Iver Pedersen 1½.
FM:
1 morbror Thomas Iversen i Bjert
2 Gotfred Pedersen i Bjert.

1487 Frederik Michael Holm i Fredericia. 25.9.1800, fol.50B, 160, 162B, 174B, 182, 239, 257B, 275, 313B, 314B, 316, 472, 478.
E: Anne Cathrine Lassen. B:
1) Conrad Frederik Holm 21
2) Anne Cathrine Holm 15
3) Laurine Holm 13
4) Frederikke Holm 12.
FM: Jens Peder Hassing.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1798.

1488 Separationsbevilling i Fredericia. 27.10.1798, fol.51B, 53, 53B.
Separationsbevilling af 27.10,1798 for Jacob Gotlieb Bødtcher, murer i Fredericia, og hustru Karen Mortensdatter. LV: Peder Nielsen.

1489 Marie Markusdatter i Fredericia. 31.10.1798, fol.52.
E: Søren Pedersen Schou, bødker. B:
1) Peder Sørensen Schou 14
2) Abelone Sørensdatter Schou 12.
FM: Laurids Hvalsø.

1490 Testamentes konfirmation i Fredericia. 26.5.1797, fol.54.
Kongelig konfirmation 26.5.1797 af testamente for Søren Jørgensen og hustru Gertrud Pedersdatter i Fuglsang skovfogedhus ved Fredericia.

1491 Anne Cathrine Christensdatter i Fredericia. 14.11.1798, fol.54B, 55B.
E: Peder Terkildsen, tømrer.
Arvinger findes ikke.

1492 Anne Marie Pedersdatter i Fredericia. 14.11.1798, fol.55, 59B, 67, 77, 81, 110, 124B, 126.
Enke efter Laurids Pedersen, færgemand, [skifte 15.12.1793 lbnr.1410].
Testamente af 20.12.1793.
Af hans første ægteskab B:
1) Peder Lauridsen, [bager] i Horsens, [skifte Horsens 28.7.1794 lbnr.1925. var g.m. Maren Jensdatter Møller, skifte Horsens 20.11.1794 lbnr.1928]. B:
a Laurids Pedersen, bager i Horsens, [skifte Horsens 26.10.1798 lbnr.2004. E: Marianne Rasmusdatter]. 1B:
1 Peder Lauridsen 2.
FM: morfar Rasmus [Andersen] Lykke i Kørup ved Horsens
b Christiane Pedersdatter g.m. Christian Frederik Hofman, farver i Fredericia,
c Anne Margrethe Pedersdatter
2) Vilhelm Lauridsen, murer i Fredericia
3) Dorthe Lauridsdatter g.m. Ludvig Luxdorff i Fredericia.

1493 Cathrine Killemond i Fredericia. 15.11.1798, fol.56.
E: Jacob Pedersen Dupont. B:
1) Judith Dupont 8
2) Peder Dupont 5
3) Hans Dupont 2.

1494 Susanne Killemond i Fredericia. 22.11.1798, fol.57.
E: Jacob Villing (Vilain), i den reformerte koloni. B:
1) Marie Villing 41
2) Schack Villing 35
3) Peder Villing 29
4) Cathrine Villing 28, i København
5) Jacob Villing 26
6) Susanne Villing 24 g.m. Schack Norre i Middelfart.

1495 Johan Henrik Ran i Fredericia. 22.11.1798, fol.57B.
Frederikke. LV: Ludvig Luxdorff. B:
1) Claus Ran 27 i Frandsbjergholt [i Visborg sogn] på Havnø gods
2) Charlotte Hedvig Ran 22
3) Anne Dorthe Ran 18
4) Bartholine Ran 15.
FM: Jørgen Melsing.

1496 Marie Cathrine Thomasdatter i Fredericia. 3.1.1799, fol.65B, 70B, 78, 80B, 121B.
Enke efter Erik Gregersen, [skifte 18.5.1780 lbnr.1175].
Testamente af 2.5.1764.
Hans A:
0) forældre [Gregers Eriksen, færgemand og Dorthe Lauridsdatter, skifte 24.8.1748 lbnr.694].
Mors første ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 13.6.1733 lbnr.523].
1) halvsøster Cathrine Marie Pedersdatter, enke efter Hans Andersen. LV: svigersøn Ludvigsen, skoleholder i Fredericia
2) halvbror Laurids Pedersen, færgemand, [skifte 15.12.1793 lbnr.1410]. 1B:
a Peder Lauridsen, [bager] i Horsens, [skifte Horsens 28.7.1794 lbnr.1925. var g.m. Maren Jensdatter Møller, skifte Horsens 20.11.1794 lbnr.1928]. 3B:
1 Laurids Pedersen, bager i Horsens, [skifte Horsens 26.10.1798 lbnr.2004. E: Marianne Rasmusdatter]. 1B:
x Peder Lauridsen 2.
FM: morfar Rasmus [Andersen] Lykke i Kørup ved Horsens
2 Christiane Pedersdatter g.m. Christian Frederik Hofman, farver i Fredericia
3 Anne Margrethe Pedersdatter.
Hendes A:
0) forældre [Thomas Christiansen, murer i Fredericia. 21.8.1750 lbnr.712 og Judith Henningsdatter]
1) søster Kirsten Thomasdatter, enke efter Anders Hansen Møller i Fredericia
2) bror Christian Thomsen, murer, [skifte 7.7.1774 lbnr.1086]. 2B:
a Johan Christiansen, farver i Grenå, (kaldt Johan Thomsen)
b Peder Christiansen i Kolding (kaldt Peder Thomsen).

1497 Naaman Naamansen Lauridsen, rebslagersvend i Fredericia. 19.1.1799, fol.68B, 118.
Arvinger angives ikke.

1498 [Cathrine Angenese von Lüttichau] i Fredericia, der døde 26.1.1799, fol.68B, 77B, 79B.
Enke efter [Cæsar Læsar] von Lüttichau, generalløjtnant, [begravet Fredericia Michaelis 10.7.1787].
Til stede var:
1) Hans Helmuth von Lüttichau
2) [Christian Ditlev] von Lüttichau til Tjele.
(Se skifte efter afdødes mor Lucie Magdalene von Ochsen til Lerkenfeld og Hessel, skifte Hald amt 17.2.1775 lbnr.96. Enke efter Wulff Casper von Lüttichau).

1499 Ingeborg Christiane Cathrine Hee i Fredericia. 20.3.1799, fol.79B, 83, 120.
Enke efter Hans Andreas Munch, [skifte 16.4.1789 lbnr.1345]. B:
1) Gerhard Munch 26, kapellan i Kattrup
2) Elisabeth Cathrine Munch 22
3) Frederik Ludvig Christian Munch 17½, student, på akademiet i København.

1500 Testamentes konfirmation i Fredericia. 27.1.1797
Kongelig konfirmation 27.1.1797 af testamente af 2.9.1796 for Carl Steen og hustru Charlotte Dupont.
A:
1) hendes børn af første ægteskab med [Frits Herman, skifte 10.2.1770 lbnr.1012]
2) hendes søster Esther Dupont

1501 Anders Jensen, kornmåler i Fredericia. 4.5.1799, fol.87, 104B.
E: Rebekka Mortensdatter. LV: Poul Christensen, hattemager. A:
1) mor Kirsten Madsdatter i Erritsø, enke efter Jens Andersen Stovstrup
2) bror Mads Jensen i Tiufkær
3) bror Peder Jensen i Fuglsang
4) søster Cathrine Jensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Taulov
5) søster Maren Jensdatter g.m. Johan Schubert, rebslager i Kolding
6) søster Kirsten Jensdatter g.m. Johannes Christensen, glarmester i Skærup
7) søster Sidsel Jensdatter g.m. Jeppe Sørensen i Erritsø.
Enkens første ægteskab med Niels Thomsen, [skifte 9.2.1795 lbnr.1430]. Arv til B:
1) Thomas Nielsen 10
2) Morten Nielsen 5.

1502 Niels Pallesen i Fredericia.6.5.1799, fol.87B, 91B, 97B, 179.
Enkemand efter [Mette Jepsdatter, skifte 26.8.1796 lbnr.1455]. B:
1) Mette Nielsdatter 12
2) Palle Nielsen 9.
FM: morbror Christen Jepsen Basse i Herslev Højrup.

1503 Hans Lind i Fredericia. 21.5.1799, fol.93, 119.
A:
1) søster g.m. en gæstgiver i Slagelse.

1504 Cathrine Sørensdatter i Fredericia. 3.6.1799, fol.97, 102B, 127.
Enke efter Jens Møller, [skifte 22.11.1794 lbnr.1429]. B:
1) Karen Møller i København.
FM: morbror Iver Sørensen i Taulov.

1505 Maren Hansdatter Buhl i Fredericia. 11.7.1799, fol.103B.
E: Jens Teglgaard, guldsmed. B:
1) Poul Teglgaard, guldsmed i Odense
2) Hans Buhl Teglgaard 30, i Odense
3) Niels Teglgaard 18
4) Marie Elisabeth Teglgaard, på stedet
5) Anne Barbara Teglgaard i Viborg.

1506 Jacob Villing i Fredericia. 29.8.1799, fol.111.
Enkemand efter [Susanne Killemond, skifte 22.11.1798 lbnr.1494]. B:
1) Marie Villing 42
2) Schack Villing
3) Peder Villing 31
4) Cathrine Villing 29, i København
5) Jacob Villing 26
6) Susanne Villing 25, g.m. Schack Norre i Middelfart.

1507 [Karen Jørgensdatter] i Fredericia. 23.8.1799, fol.112B.
E: Peder Jacobsen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1799.

1508 Johanne Thomsen i Fredericia. 7.6.1799, fol.113.
E: Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1799.

1509 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 21.12.1798, fol.113.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1798 for Christian Frederik Hofmann, farver i Fredericia og hustru Christine Elisabeth.

1510 Bevilling egen værge at være i Fredericia. 19.8.1796, fol.113B.
Bevilling egen værge at være af 19.8.1796 for Else Schmidt i Fredericia.

1511 Marie Kirstine Nielsdatter i Fredericia. 31.10.1799, fol.114.
E: Hans Hansen, hestemøller. B:
1) Kirsten Hansdatter 12
2) Hans Hansen 10
3) Niels Hansen 8
4) Maren Hansdatter 6
5) Mette Marie Hansdatter 4.

1512 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 20.5.1796, fol.116.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1796 for Peder Morville, forligelseskommissær og hustru Petronelle Holm.

1513 Johan Frederik Botmer i Fredericia, der døde 5.11.1799, fol.16B, 178B.
Arvinger angives ikke.

1514 Peder Sørensen i Fredericia. 30.11.1799, fol.119B.
E: Anne Margrethe Johansdatter. LV: Jens Jensen Pagh. B:
1) Søren Pedersen, væver
2) Johanne Marie Pedersdatter, i København.

1515 Hans Schack Deloret i Fredericia. 30.11.1799, fol.120.
E: Susanne Dupont, datter af Mathias Dupont. B:
1) Olimpe Deloret 1.
FM: farfar Schack Deloret.

1516 Jesper With, skibskaptajn i Fredericia. 18.12.1799, fol.121B, 127B, 136, 159B.
B:
1) Mourids With, skibskaptajn i København.

1517 Isak Ludvigsen i Fredericia. 1.2.1800, fol.129.
E: Marie Norre. B:
3) Cathrine Isaksdatter Ludvigsen 12
4) Susanne Isaksdatter Ludvigsen 4.
FM: Jacob Feber.
Første ægteskab med [Marie de Vanti, skifte 3.4.1782 lbnr.1206]. B:
1) Marie Ludvigsdatter g.m. Peder Isak Dupont
2) Jacob Ludvigsen 25.

1518 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 16.6.1797, fol.130B.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1797 for Christian Gotlieb Otto, klædesfabrikant i Fredericia og hustru Else Christine Lund.

1519 Susanne Marie Laugier, ugift i Fredericia. 13.2.1800, fol.131, 135, 151B, 176, 192.
Testamente af 30.8.1799. A:
0) forældre [Antoine Laugier, skoleholder, kroholder og tobaksplantør i Fredericia, død 29.12.1756 og Jeanne Armand på Krogsgård i Tjæreborg sogn, skifte Riberhus amt 14.2.1793 lbnr.1502]
1) bror Daniel Laugier i Gudsø, død. 2B:
a Anton Peder Laugier 38, i Sellerup
b Johanne Laugier i Gudsø
2) søster Jeanne Laugier, [begravet Bredstrup 18.9.1777], var g.m. Carl Ludvig Købke, død [ca. 1786] i Bredstrup. 3B:
a Carl Anton Købke 35, i Egum
b Johan Ludvig Købke 28, i Egum
c Anne Cathrine Købke g.m. Hans Bentsen, smed i Trelde
3) søster Dauphine Sara Laugier g.m. Peder Steen i Fredericia. Hendes første ægteskab med Peder Suppli, skifte 4.11.1773 lbnr.1082]. Af begge ægteskaber 7B:
a Carl Anton Suppli 40, i Fredericia
b Jeanne Suppli g.m. Jacob Fournaise
c Abraham Suppli 38, kammertjener i København
d Peder Suppli 36, i Kolding
e Julie Charlotte Leonora Suppli
f Susanne Georgine Suppli g.m. [Hans Peder] Bech, degn [i Oure] ved Svendborg
g Carl Steen 20
4) søster Susanne Marie Laugier g.m. Bødtker, stiftsrevisor i Odense
5) bror Schack Laugier i Fredericia, [død 24.5.1782]. 2B:
a Carl Anton Laugier 23 i Nyborg
b Schack Laugier 21, i Fredericia
6) bror Anton Laugier 50, uvist hvor. Da arven udbetales 7.5.1801 bor han i Horsens

1520 Anne Margrethe Nielsdatter i Fredericia. 28.3.1800, fol.134B, 137B, 175B.
A:
1) halvsøster, død. 4B:
a Marie Hermansdatter g.m. Hans Jørgen, slagter i Odense
b Christiane Hermansdatter g.m. Christian Bøger
c Anne Hermansdatter g.m. Johan Netler
d Dorthe Hermansdatter g.m. Christian Johansen i Odense.

1521 Frederik Hilkener, parykmager i Fredericia. 29.3.1800, fol.134B, 168.
E: Cathrine Leibnitz. LV: Peder Andersen Møller, skipper. B:
1) Marie Kirstine Frederiksdatter 11
2) Cathrine Charlotte Frederiksdatter 7
2) Bolette Frederikke Frederiksdatter 5
3) Anne Mette Frederiksdatter 2.
FM: morbror Henrik Leibnitz, bøssemager.

1522 Marie Magdalene Pentz i Fredericia, [begravet Fredericia Trinitatis 22.4.1800], fol.136B.
Enke efter Daniel Frederik Bøhmer, begravet Fredericia Trinitatis 11.5.1793].
Testamente af 12.7.1793 for afdøde og hendes 2 ugifte døtre B:
1) Elisabeth Dorthe Bøhmer
2) Conradine Beathe Margrethe Bøhmer.

1523 Dines Dinesen Møller i Fredericia. 3.5.1800, fol.138, 139B.
E: Voldborg. LV: Henrik Molrath Mathiassen. B:
2) Søren Møller Dinesen 12
3) Mette Kirstine Dinesen 10
4) Niels Peder Dinesen 9
5) Abelone Dinesen 8.
FM: farbror Dinesen, overauditør.
Første ægteskab med Ingeborg [Nielsdatter] Melsing, [skifte 5.9.1785 lbnr.1273]. B:
1) Johannes Dinesen 16.

1524 Peder Jacobsen, brændevinsbrænder i Fredericia. 4.6.1800, fol.139, 142, 144B, 222, 501.
Enkemand efter Karen Jørgensdatter, [skifte 23.8.1799 lbnr.1507]. B:
1) Jacob Pedersen 8
2) Karen Pedersdatter 5, der døde, skifte 8.12.1808
3) Niels Pedersen 2.
FM:
1) farbror Niels Jacobsen i Gedsted
2) mors farbror Niels Hansen Trelde.

1525 Anton Skytte i Fredericia. 16.6.1800, fol.144B, 178.
Enkemand. B:
1) Anton Skytte 27
2) Frands Skytte 25
3) Anne Cathrine Skytte i Westphalen
4) Anne Marianne Skytte i Westphalen.

1526 Georg Møller i Fredericia. 7.7.1800, fol.150, 155B.
E: Marie Margrethe. LV: Christen Hattemager. B:
1) Christian Møller 14.
FM: Johan Samell, væver.

1527 Poul Justesen Oppenhagen, skrædder i Fredericia, der døde 8.7.1800, fol.151, 177B.
E: Bodil Engelstrup. LV: Peder Basse. B:
1) Iver Oppenhagen 9
2) Just Oppenhagen 8.
FM: farbror Johan Oppenhagen.

1528 Abelone Nielsdatter i Fredericia. 22.7.1800, fol.152B, 155.
E: Jens Jørgensen, toldbetjent.
Afkald fra hendes børn på Hverringe på Fyn.

1529 Hans Knudsen Bruun, agent i Fredericia, der døde 24.7.1800, fol.152B, 198.
A:
0) forældre [Knud Bertelsen Bruun, rådmand i Kolding, skifte Kolding 2.11.1792 lbnr.1006 og Karen Hansdatter Danielsen, skifte Kolding 15.7.1788 lbnr.919]. B:
1) søster Anne Kirstine Bruun 24, i Kolding
2) søster Bartholine Kirstine Bruun g.m. Johan Ludvig Martini i Fredericia
3) bror Bertel Knudsen Bruun 19, i Randers. FM: [farbror] Jens [Bertelsen] Bruun, præst i Taulov
4) søster Kirsten Bruun 17.
Fars andet ægteskab med Elisabeth Cathrine [Thomasdatter] Thomsen, nu g.m. Deichmann, kancelliråd i Kolding. B:
4) halvsøster Dorthe Cathrine Bruun 11
5) halvbror Thomas Thomsen Bruun 9.

1530 Cathrine Marie Pedersdatter i Fredericia. 21.8.1800, fol.154B, 156, 223B.
Enke efter Hans Andersen. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter, der lever og er g.m. [Nikolaj] Ludvigsen, skoleholder i Fredericia. Deres 2 børn nævnes B:
a Inger Christiane Ludvigsen, der ægter Asmus Georg Jessen i Kolding
b Hans Ludvigsen 20.

1531 Maren Olufsdatter Ran (Rand), ugift i Fredericia. 25.9.1800, fol.160B, 218.
A:
1) søster Lene Olufsdatter, død, var g.m. Johan Michel. 1B:
a Anne Kirstine Johansdatter g.m. Christian Buhl, bager
2) søster Johanne Kirstine Olufsdatter Ran, enke efter Hans Højer i Flensborg
3) søster Kirstine Marie Olufsdatter Ran, enke efter Højer, skibstømrer i Flensborg.

1532 Thomas Thomsen, borgmester, [begravet Fredericia Trinitatis 2.8.1800], fol.161.
E: [Mette Cathrine Clod].
5) Christian Thomsen i København.
Første ægteskab med [Cathrine Dorthe Fenger, skifte 2.10.1769 lbnr.1007]. B:
1) [Mette Dorthe Thomasdatter] g.m. Hans Buhl, [rådmand og byfoged i Fredericia]
2) Hans Thomsen, [præst i Allerup og Davinde på Fyn]
3) [Elisabeth Cathrine Thomasdatter] g.m. Hans Deichmann
4) Johanne Thomasdatter, [skifte 7.6.1799 lbnr.1508]. E: Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia. 4B:
b Christian Johan Ingversen
c Johan Frederik Ingversen
d Mads Pagh Ingversen.
Johanne Thomasdatters søn af tidligere eller uden ægteskab B:
a David Thomsen Fogh.
[Andet ægteskab med [Elisa Christiane Clod, skifte 19.11.1777 lbnr.1132].

1533 Christiane Wegner i Fredericia. 22.10.1800, fol.162.
E: Johan Georg Henrik Carl Alex, afskediget musketer. B:
1) Casper Alex 24
2) Marie Frederikke Alex 9.

1534 Jens Hostrup, toldbetjent i Fredericia. 1.11.1800, fol.165, 166B.
E: Anne Cathrine Rothausen. LV: [Mathias] Honoré, skoleholder. B:
1) Johan Enevold Jensen 25
2) Mette Marie Jensdatter 21.
FM: Jens Friismann, murer.

1535 Christen Andersen Kromann i Fredericia. 4.11.1800, fol.166, 167.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Poulsen Møller. B:
1) Peder Christensen 29
2) Mette Christensdatter g.m. Hans Henriksen i Pjedsted
3) Sidsel Christensdatter 26, i Andkær.

1536 Susanne Herman i Fredericia. 4.11.1800, fol.166B, 167B.
E: Abraham Bottler. B:
1) Susanne Marie Abrahamsdatter 6 mdr.

1537 Laurids Thuesen i Fredericia. 20.11.1800, fol.168B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Poul Krag. B:
1) Gertrud Thuesen 17
2) Peder Thuesen 15
3) Anne Marie Thuesen 12
4) Johanne Thuesen 3.
FM: Niels Schmidt.

1538 David Isak, jøde i Fredericia. 21.11.1800, fol.220.
E: Rakel. B:
1) David David i Horsens
2) Isak David i Århus
3) Levin David 20
4) Abraham David 16
5) Filip David 14
6) Bendix David 13
7) Bernt David 12
8) Jacob David 10
9) Fegelke David g.m. Israel Carl Wolf i Fredericia
10) Gitte David 12.

1539 Marie Dupont i Fredericia. 3.12.1800, fol.173B, 183, 227.
Enke efter Peder Villing (Vilain), [skifte 29.11.1788 lbnr.1329]. B:
1) Marie Villing 34
2) Abraham Villing 32
3) Martha Villing 27
4) Susanne Villing, enke efter Frands [Didrik] Koch, degn [i Lyngå og Skjød] ved Randers
5) Vilhelmine Villing 24
6) Cathrine Villing 21
7) Johanne Villing 20
8) Peder Villing 16.
FM: Abraham Dupont.

1540 Abraham de Marain og hustru Susanne Dupont i Fredericia. 19.1.1801, fol.183B, 251.
Hans A:
0) forældre [Jacob Marain, skifte 8.2.1755 lbnr.804 og Alhed]
1) bror Jacob Marain i Fredericia, død. 3B:
a Peder Jacobsen Marain i Nørre Vilstrup
b Abraham Jacobsen Marain 36, i København
c Jacob Marain i Fredericia, død. 1B:
1 Abraham Marain 11
2) søster Marie Marain g.m. Abraham Johansen Norre
3) søster Olimpe Marain, [skifte 4.8.1752 lbnr.742], var g.m. Peder Devantier. 1B:
a Susanne Devantier, [skifte 17.7.1797 lbnr.1468], var g.m. Schack Vilain, [skifte 10.6.1796 lbnr.1451]. 4B:
1 Susanne Vilain g.m. Abraham Devantier
2 Cathrine Vilain g.m. Frands Dupont
3 Peder Vilain 25
4 Olimpe Vilain
4) søster Susanne Marain g.m. Andreas Maler i Fredericia
5) søster Johanne Marain, [skifte 22.7.1769 lbnr.1000, var g.m. Frands Steen. 4B:
a Olimpe Steen g.m. Peder Norre, væver
b Jacob Steen 41
c Margrethe Steen g.m. Jacob Jacobsen Dupont
d Cathrine Steen g.m. Christian Herman
6) søster Judith Marain g.m. Peder Dupont.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Hans Vilain], skifte 7.7.1760 lbnr.848. B:
1) Isak Vilain 55
2) Marie Vilain g.m. Abraham Dupont.
Hendes andet ægteskab med [Jacob Dupont junior, skifte 22.2.1770 lbnr.1013]. B:
3) Susanne Dupont g.m. Peder Jacobsen Marain i Nørre Vilstrup
4) Jacob Jacobsen Dupont 35.

1541 Maren Madsdatter Due i Fredericia. 5.2.1801, fol.185, 188, 190, 192, 236B, 256, 258.
Enke efter Christian Jensen Møller, skipper. Testamente.
Hans A:
1) bror Anders Jensen Møller i Tårup skov, død. 7B:
a Peder Andersen Møller i Fredericia
b Christen Andersen Møller, spækhøker i København
c Jens Andersen Møller, i Høl skov ved Tårup
d Anne Andersdatter Møller i Zeist i Holland
e Kirsten Andersdatter Møller g.m. Søren Sørensen, spækhøker på Christianshavn
f Anne Cathrine Andersdatter Møller, død, var g.m. Niels Nielsen, spækhøker i København. 2B:
1 Anne Cathrine Nielsdatter i København
2 Mette Nielsdatter
g Lucie Margrethe Andersdatter Møller i Høl i Tårup skov.
2) bror Søren Jensen Møller i Skærbæk
3) søster Else Sofie Jensdatter Møller, enke efter Gregers Henriksen i Viuf.
Hendes A:
1) moster, død. 3B:
a søskendebarn, mosters søn Anders Jensen Møller i Høl i Tårup skov, død 7B:
1 Peder Andersen Møller i Fredericia
2 Christen Andersen Møller, spækhøker i København
3 Jens Andersen Møller, i Høl skov ved Tårup
4 Anne Andersdatter Møller i Zeist i Holland
5 Kirsten Andersdatter Møller g.m. Søren Sørensen, spækhøker på Christianshavn
6 Anne Cathrine Andersdatter Møller, død, var g.m. Niels Nielsen, spækhøker i København. 2B:
x Anne Cathrine Nielsdatter i København
y Mette Nielsdatter
7 Lucie Margrethe Andersdatter Møller i Høl i Tårup skov
b søskendebarn Søren Jensen Møller i Skærbæk
c søskendebarn Else Sofie Jensdatter Møller, enke efter Gregers Henriksen i Viuf
2) morbror, død. 2B:
1 søskendebarn Marie Pedersdatter i Gudsø, enke efter Daniel Lange
2 søskendebarn Søren Pedersen i Taulov, død. 1B:
x Peder Sørensen i Jelling
3) moster Sinnet i Bevtoft i Holsten, død. Hendes børn.

1542 Marie Fædder i Fredericia. 12.2.1801, fol.186.
E: Christian Bøttern, grovsmed. B:
1) Martin Bøttern 18, i guldsmedelære i Odense
2) Vilhelm Bøttern 16.

1543 Casper Henningsen Schaftradt, snedker i Fredericia.19.3.1801, fol.189B, 216, 218B, 269B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mathias Honoré, degn i den reformerte menighed.
Arvinger kendes ikke.
Testamente af 17.5.1801. Arv til enkens datter g.m. Peder Nielsen, snedker.
Arv efter madam Hee i Kolding.

1544 Gertrud Brøggersdatter i Fredericia, der døde 22.3.1801, fol.190, 228B.
E: Poul Vejle, toldbetjent. B:
1) Jens Peder Poulsen, guldsmedesvend i Odense.
FM: Niels Mortensen.

1545 Marie Rebekka Kriegen i Fredericia, der døde 22.4.1801, fol.191B, 213B.
Enke efter Johan Mathiassen, [skifte 6.8.1763 lbnr.897]. B:
1) Henrik Molrath Mathiassen, købmand
2) Elisabeth Gertrud Molrath Mathiassen g.m. [Hans] Bach, herredsfoged i Varde
3) Amalie Juliane Frederikke Mathiassen 46, der tjener på Østergård
4) Sofie Beathe Mathiassen g.m. [Hans] Tjørnelund, kontrollør [i Kalvslund] ved Ribe
5) Susanne Dorthe Mathiassen 38.

1546 Karen Jensdatter i Fredericia, der døde 16.6.1801, fol.198.
Enke efter Peder Gade, [skifte 5.4.1784 lbnr.1249]. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen i Fredericia
2) Gertrud Pedersdatter g.m. Hans Nielsen Bundgaard, der havde fledføringskontrakt med afdøde af 6.12.1786.

1547 Ingeborg Madsdatter i Fredericia. 10.7.1801, fol.200.
E: Thomas Nielsen Fredholm. B:
1) Mads Thomsen Fredholm 9
2) Marie Thomasdatter Fredholm 6
3) Niels Thomsen Fredholm 9 uger.
FM:
1 morbror Jens Madsen i Skellerup
2 morbror Jørgen Madsen i Pjedsted.

1548 Søren Pedersen [Schou], bødker i Fredericia, der døde 15.7.1801, fol.202, 230.
E: Berndine Boesensdatter. LV: Niels Andersen. B:
3) Christiane Magdalene Marie Sørensdatter 2.
Første ægteskab med [Marie Markusdatter, skifte 31.10.1798 lbnr.1489]. B:
1) Peder Sørensen 15
2) Abelone Sørensdatter 14.
FM: Laurids Hvalsø.

1549 Nikolaj Christian Viborg, direktør ved Det danske Dugmanufaktur i Fredericia, der døde 23.7.1801, fol.202B, 221B, 269B, 298B.
E: Arine Bringstrup. LV: Bødtcher, stadsfysikus. B:
1) Marie Sofie Viborg g.m. [Hans Christian] Tscherning, apoteker i Middelfart
2) Carl Viborg 18, i Mariager
3) Elisabeth Viborg 16
4) Caroline Hedvig Viborg 13
5) Kirstine Erasmine Viborg 10
6) Erik Rasmus Viborg 9.
FM: farbror [Erik Nielsen] Viborg, professor i København.

1550 Filip Hartvig i den jødiske menighed i Fredericia. 1801, fol.214B.
E: Hanne.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1799.

1551 Anders Mortensen Skaaning, tømrer i Fredericia. 17.10.1801, fol.215, 219.
E: Else Sørensdatter. LV: Peder Poulsen Møller. B:
1) Anne Sofie Skaaning 23
2) Marie Elisabeth Skaaning 21
3) Maren Sofie Skaaning 17.
FM: farbror Niels Skaaning.

1552 Kirsten Jensdatter i Fredericia. 17.10.1801, fol.216B, 219BB.
E: Hans Gregersen, hestemøller. B:
1) Jens Hansen 11
2) Inger Hansdatter 9
3) Søren Madsen 7
4) Anne Johanne Hansdatter 3
5) Gregers Hansen 1½.
FM:
1 morbror Søren Pagh i Trelde
2 morbror Peder Pagh i Egeskov.

1553 Frands Steen i Fredericia. 12.12.1801, fol.225, 226.
E: Cathrine Norre. B:
5) Johanne Steen g.m. Lambert Norre
6) Susanne Steen 24
7) Peder Steen 21
8) Frands Steen 19.
Første ægteskab med [Johanne De Marain, skifte 22.7.1769 lbnr.1000]. B:
1) Olimpe Steen g.m. Peder Jacobsen Norre
2) Jacob Steen
3) Martha Steen g.m. Jacob Jacobsen Dupont
4) Cathrine Steen g.m. Christian Herman.

1554 Peder Johansen Herman i Fredericia. 12.12.1801, fol.225B, 226B.
E: Susanne [Hansdatter] Killemond. LV: Abraham Norre. B:
2) David Herman 26, på Sjælland
3) Hans Herman 19
4) Frits Herman 16
5) Marie Herman 13
6) Charlotte Herman 10.
FM: Mathias Dupont.
Første ægteskab med [Susanne Deloret, skifte 5.6.1773 lbnr.1069]. B:
1) Elisabeth Herman 41.

1555 Anne Dorthe Ran, ugift i Fredericia. 24.12.1801, fol.229, 255.
A:
1) mor Frederikke, enke efter Johan Henrik Ran, skipper, [skifte 22.11.1798 lbnr.1495]
2) bror Claus Henrik Ran, på Frandsbjergholt
2) Charlotte Hedvig Ran g.m. Niels Gaarn, skipper i Ålborg
4) Bartholine Ran i København.

1556 Bertel Christensen, værtshusholder i Fredericia. 5.1.1802, fol.230B, 232B, 235B, 369B, 371B.
E: Kirsten Iversdatter Kjær. LV: Buhl, forstander. B:
4) Iver Bertelsen Kjær 21.
Første ægteskab med Ingeborg Nielsdatter, [skifte 15.9.1770 lbnr.1029]. B:
1) Marie Kirstine Bertelsdatter g.m. Morten Jørgensen, brændevinsbrænder i Roskilde. Ved arvens fordeling 3.8.1805 er hun g.m. Christian Thorsen Bruun, snedker i Roskilde
2) Karen Bertelsdatter, død før sin far 19.9.1800 i Halle, hvor hun kaldte sig Clara Bartholin, var g.m. Laurids Berg, deserteret underofficer
Andet ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter, [skifte 16.6.1774 lbnr.1085]. B:
3) Ingeborg Bertelsdatter g.m. Laurids Bech, musketer.

1557 Maren Pallesdatter 14.1.1802, fol.231.
E: Jacob Pedersen Lund. B:
1) Palle Jacobsen 16.
FM: morbror Søren Pallesen i Herslev Højrup.

1558 Mogens Christian Thonbo, toldinspektør i Fredericia. 1.3.1802, fol.235, 243, 244, 271, 299B, 304B.
E: Helene Cathrine Sofie Gedde. A:
0) forældre [Christen Thonbo, postmester i Viborg, skifte Viborg 30.5.1781 lbnr.1407 og Cathrine Sofie Mogensdatter, skifte Viborg 6.3.1795 lbnr.1559]
1) bror Mathias Thonbo, postmester i Viborg
2) bror Peder [Høgh] Thonbo, stadsmusikant i Ålborg, [skifte Ålborg 4.1.1791 lbnr.3789]. 1B:
a [Marie Vogine Hvas Pedersdatter Thonbo], hos sin mor i Viborg
3) bror Simon Thonbo, toldkasserer i Skien i Norge, død. 1B:
a Christian Thonbo 18
4) bror Johannes Thonbo, lakaj ved det fyrstelige hof i Horsens.

1559 Cathrine Marie Grandky i Fredericia. 16.3.1802, fol.237B, 241, 248, 261, 263, 268B, 309, 368B.
E: [Christian] Josef Zuber, hofbygmester, [der døde 16.9.1802]. B:
1) Charlotte Marie Cathrine Zuber 26, der døde i København, skifte 1.8.1805
2) Peder Josef Ferdinand Zuber 24, handelsbetjent i Helsingør
3) Anne Marie Louise Zuber 22, i Hamborg.
FM: farbror Ferdinand Zuber, generaladjudant og ingeniørkaptajn.
(Se skifte efter enkemandens far Josef Zuber, skifte Københavns Lands over- samt hof- og stadsret samfrændeskifte 29.7.1771 lbnr.29).

1560 Johan Verner Winther, kongelig lakaj i Fredericia, der døde 2.4.1802, fol.242, 245B.
E: Marie Christine Rothausen. LV: provst Hasse. B:
2) Johan Verner Winther 18, i København
3) Johanne Mathea Winther.
FM: kontrollør Bergmann.
Første ægteskab med Lucretia Arabella Cario, [skifte Koldinghus amt 13.4.1772 lbnr.101]. B:
1) Christine Marie Winther.
[Andet ægteskab med Johanne Maltesen, skifte 3.6.1782 lbnr.1207].

1561 Anne Poulsen Møller i Fredericia. 29.4.1802, fol.244B.
E: Christian Frederik Bülow. B:
1) Hans Nikolaj Bülow.
FM: morbror Peder Poulsen Møller, eligeret borger i Fredericia.

1562 Sofie Magdalene Louise Bentsen i Fredericia. 17.5.1802, fol.248, 252B, 276.
Enke efter Christian Carl Hvas.
Testamente af 24.4.1780. A:
1) [Hans Hartmann] Bentsen, degn i Gauerslunds børn, 5B:
a Sofie Magdalene Bentsen
b Hans Henrik Bentsen 15
c Carl Bentsen 11
d Anne Kirstine Bentsen
e Cathrine Caroline Bentsen
2) Thomas Buchholt Hvas.
Gavebrev til afdødes søsterdatter Else Kirstine Kolding, nu g.m. Isefjord, købmand i København.

1563 Cathrine Henriksdatter i Fredericia, der døde 15.6.1802, fol.249, 254, 262.
E: Hans Simonsen Dons.
Af første ægteskab B:
1) Mette Cathrine Ebbesen 24
2) Niels Ebbesen 22, guldsmedesvend i Odense
3) Henrik Ebbesen 20, i København.
FM: Niels Brandt, gørtler.

1564 Thomas Knudsen, toldbetjent i Fredericia, der døde 25.6.1802, 249, 255, 270.
E: Johanne Madsdatter.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 21.6.1779 lbnr.1158]. B:
1) Knud Thomsen 36, ladefoged på en herregård på Sjælland
2) Sidsel Thomasdatter 28
3) Hans Thomsen 30, i København
4) Kirsten Thomasdatter g.m. Jens Jørgensen Nygaard, brændevinsbrænder i København
5) Maren Thomasdatter 26, i Flensborg.

1565 Jeppe Jensen Vilstrup. 2.7.1802, fol.249B.
E: Johanne Arnborg. LV: far Georg Frederik Arnborg. B:
1) Ellen Jepsdatter.
FM: fars [halv]bror Sivert Bertelsen i Skærbæk.
Desuden nævnes afdødes bror Bertel Jensen.

1566 Poul Brøndsted, ugift i Fredericia, der døde 30.8.1802, fol.257, 268B.
Testamente af 10.6.1802. A:
1) Gertrud Pedersdatter, enke efter Søren Jørgensen, [testamente af 26.5.1797 lbnr.1490].

1567 Gotfred Pentz, general i Fredericia. 16.9.1802, fol.260B, 262B, 273B.
Enkemand. Testamente. A:
1) Carl Joachim Frederik von Engel, major, Hans datter. B:
a Charlotte Caroline Frederikke Ernestine von Engel g.m. kaptajn von Lindenau i Spandau i kongelig preussisk tjeneste
2) von Podevil g.m. Beathe Cathrine von Engel og deres ældste søn B:
a Gotfred von Podevil i preussisk Forpommern
3) Lyder von Engel ved Freiburg i Saxisk Ertzgebirge g.m. Elsabe Beathe Cathrine von Engel
4) Margrethe Magdalene Beathe Conradine von Engel
5) Dorthe Elisabeth Hedvig von Engel
6) Gotfred von Engel, løjtnant i Preussen
7) Frederik von Engel, kaptajn i Schwerin
8) Ida Frederikke von Engel g.m. Piper, præst i Jörmin i svensk Pommern
9) Sofie von Engel
10) Hans Adam von Kahlden til Besselion og Tegerim i det mechlenburgske
11) Dorthe Elisabeth von Kahlden, enke efter von Osten
12) Magdalene Christine von Kahlden.

1568 Niels Jessen Schou i Fredericia. 2.10.1802, fol.267B.
E: Anne Struer. LV: stedfar Søren Thuesen i Stovstrup. B:
1) Karen Nielsdatter 16.
FM: farbror Rasmus Jessen i Mørkholt.

1569 Andreas Poulsen, skræddersvend i Fredericia. 6.10.1802, fol.268, 344B.
Arvinger kendes ikke.

1570 Anne Cathrine Rantzau i Fredericia. 31.10.1802, fol.270, 271, 303B.
Enke efter Niels Terkildsen, tømrer. Testamente af 24.10.1797 lbnr.1570. A:
Hans første ægteskab med [Karen Jørgensdatter, skifte 28.7.1791 lbnr.1377]. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Christian Pedersen, tømrer
2) Terkild Nielsen 22
3) Marie Kirstine Nielsdatter.

1571 Inger Gregersdatter i Fredericia. 5.11.1802, fol.271, 274B.
E: Mikkel Sørensen, væver. B:
1) Marie Sofie Mikkelsdatter 5
2) Christian Mikkelsen 2.

1572 Anders Andersen, købmand i Fredericia. 22.1.1803, fol.273, 285.
E: Anne Skolastika Ingversen. LV: Hans Bertelsen Bruun, købmand. B:
1) Andreas Andersen 4
2) Ditlev Andersen 3.
FM: morfar Kasimir Martin Ingversen, apoteker.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1802.
Samfrændeskifte 22.1.1803.

1573 Mette Elisabeth i Fredericia. 12.12.1802, fol.274B, 276.
Enke efter Jacob Pedersen. B:
1) Hans Jacobsen i Tved i Holsten
2) Peder Jacobsen, hattemagersvend i København.

1574 Juliane Marie Bøhm i Fredericia, der døde 7.1.1803, fol.276B, 284B.
E: Søren Hansen Ditz.
Første ægteskab med Johannes Kaubeen. B:
1) Charlotte Amalie Kaubeen 19, i København
2) Bartholomæus Kaubeen 15, i København.
FM: Jørgen Nielsen, værtshusmand.

1575 Jacob Gregor Wegner, farver i Fredericia. 9.1.1803, fol.277, 292, 311, 315.
Enkemand efter [Else Marie Lunde, skifte 4.4.1785 lbnr.1269].
Testamente af 7.10.1783.
Hans A:
1) bror Casper Wegner, maler i Odense
2) bror [Johan Frederik] Wegner, degn i Allerup på Fyn, død. 1B:
a Hedvig Wegner g.m. Hans Adolf Richardt, skovrider i Denderupvænge ved Gisselfeld ved Ringsted-
Hendes A:
3) søster Sofie Lunde i Særslev præstegård ved Bogense, enke efter Lund, degn i Gelsted.

1576 Gertrud Pedersdatter i Fuglsang ved Fredericia, der døde 17.3.1803, fol.288B, 330.
Enke efter Søren Jørgensen, skovfoged. Testamente konfirmeret 26.5.1797 lbnr.1490.
Hans A:
1) søster Maren Jørgensdatter i Veng ved Skanderborg, enke efter Christoffer Ackermann, gartner i Mariager ved søn Hans Jørgen Ackermann, skomager i Fredericia.
Hendes A:
1) bror Anders Pedersen i Rughave ved Fårup
2) bror Peder Pedersen i Fredericia.

1577 Johan Adam von Vogt, kaptajn i Fredericia, der døde 24.5.1803, fol.293, 298B.
Testamente af 17.2.1802. A:
1) [Jacob] Henningsen, købmand.

1578 Poul Jensen Qvist, bager i Fredericia. 6.6.1803, fol.293.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Thomas Poulsen Qvist 40, skomager
2) Anne Poulsdatter Qvist g.m. Hans Jørgen Ackermann (Auchmann), skomager
3) Maren Poulsdatter Qvist g.m. Laurids Bentsen, rebslager i Bogense
4) Elisabeth Poulsdatter Qvist
5) Mette Poulsdatter Qvist
6) Inger Marie Poulsdatter Qvist.

1579 Rasmus Christensen Ussing i Fredericia. 17.6.1803, fol.295.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Nebel. B:
1) Mette Kirstine Rasmusdatter 9.
FM: farbror Søren Christensen.

1580 Hans Gregersen, møller i Fredericia, der døde 1.7.1803, fol.296, 308, 337.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 17.10.1801 lbnr.1552]. B:
3) Jens Hansen 13
4) Inger Hansdatter 11
5) Søren Madsen 9
6) Anne Johanne Hansdatter 5
7) Gregers Hansen 4.
FM:
1 morbror Søren Pagh i Trelde
2 morbror Peder Pagh i Egeskov.
[Første ægteskab med Mette Nielsdatter, skifte 16.8.1787 lbnr.1305]. B:
1) Karen Hansdatter 22
2) Maren Hansdatter 20.
FM:
1 Jens Pagh i Fredericia
2 Laurids Bredal, skoleholder i Egeskov.

1581 Peder Andersen, værtshusmand i Fredericia. 14.9.1803, fol.300.
E: Mette Marie Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen Baltser. B:
1) Anne Andersdatter 4
2) Inger Andersdatter 16 uger.
FM: Bertelsen, sekretær i Fredericia.

1582 Sidsel Cathrine Langelyth i Fredericia, der døde 17.10.1803, fol.301B, 302B, 346B.
Enke efter Hartvig Rolf, snedker, [skifte 19.12.1795 lbnr.1448]. A:
1) bror Jacob Langelyth, toldbetjent i Vejle
2) søster Mette Langelyth g.m. Poulsen, skipper i Ovtrup ved Varde
3) søster Anne Dorthe Langelyth g.m. Waldorph, skoleholder ved Husum
4) søster Margrethe Langelyth, der tjener ved Varde.

1583 Anne Sofie Krohn i Fredericia. 26.10.1803, fol.302, 306B, 314.
E: Claus Henrik Erbs, parykmager. B:
1) Johan Joachim Erbs 33
2) Gabriel Christoffer Erbs, i København.

1584 Andreas Sandbæk, stadsmusikant i Fredericia. 28.11.1804, fol.305B, 318.
E: Cathrine Jensen. LV: Hans Jørgensen, sadelmager. B:
1) Martin Bram Sandbæk 18
2) Henriette Margrethe Sandbæk, på Villestrupgård.

1585 Maren Hansdatter, ugift tjenestepige i Fredericia, der døde 27.12.1803, fol.306, 345B, 348B.
A:
1) mor Margrethe Eriksdatter, enke efter Jens Pedersen.
Mors første ægteskab med afdødes far Hans Iversen, skifte 15.10.1763 lbnr.903]. B:
2) søster Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Hans Pedersen Madsen i Middelfart
3) søster Margrethe Sofie Hansdatter, enke efter Jens Hansen i Fredericia
4) bror Erik Hansen, væver i Ebeltoft, død. 3B:
a Erik Eriksen
b Anne Margrethe Eriksdatter
c Severine Eriksdatter
5) bror Iver Hansen, bager i Kolding
6) halvbror Peder Jensen i Middelfart.

1586 Mikkel Jonassen, ugift tjenestekarl i Fredericia. 29.1.1804, fol.308B, 344.
A:
1) bror Christen Jonassen 45
2) bror Frederik Jonassen 40
3) søster Olivia Jonassen gift ved Engelsholm
4) søster Anne Cathrine Jonassen, enke efter Bülow.

1587 Anne Marie Elisabeth Richter i Fredericia. 21.2.1804, 312B, 313, 319B, 331, 377B, 385B.
E: Johan Georg Alt, galanterihandler. B:
1) Christian Georg Alt 6
2) Marie Elisabeth Alt 5.
FM: morfar Christian Richter, købmand i Horsens.

1588 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 5.4.1804, fol.316B.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1797 for Johan Gerhard Schwartz og hustru Marie Gertrud Schrøder.

1589 Cathrine Magdalene Corts i Fredericia. 14.4.1804, fol.317, 317B.
E: Iver Jensen, slagter. B:
1) Johan Peder Iversen 36
2) Cathrine Dorthe Iversdatter.

1590 Andreas Hahne, snedker i Fredericia. 14.4.1804, fol.317, 318.
E: Bodil Jacobsdatter Linert. LV: Frederik Kronfelt. B:
1) Anne Sofie Andreasdatter g.m. Markus Isbeen
2) Anne Kirstine Andreasdatter g.m. Lifland, valkemester i Grejs mølle
3) Elisabeth Cathrine Andreasdatter i København.

1591 Schack Herman i Fredericia. 21.4.1804, fol.319, 344.
E: Elisabeth Steen. LV: Abraham Dupont. B:
1) Judith Herman 12
2) Sara Herman 10
3) Peder Herman 9
4) Abraham Herman 7
5) Hans Herman 4.
FM: morbror Peder Pedersen Herman.

1592 Birthe Marie Christensdatter i Fredericia. 22.4.1804, fol.319, 344B.
Enke efter Hans Pedersen, murersvend. B:
1) Christen Hansen 36
2) Peder Hansen 34
3) Anne Marie Hansdatter, enke efter Søren Hansen Friis
4) Birthe Marie Hansdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Horsens.

1593 Samuel Abraham Goldschmidt, jøde i Fredericia. 23.5.1804, fol.327B, 334, 368.
Enke, en søn og en datter i Grelitz i Polen.

1594 Hartvig Levi, jøde og slagter i Fredericia. 25.5.1804, fol.327B, 333B, 370, 374.
A:
1) mor Kaje Levi i København
2) bror Meyer Levi 28, i Fredericia
3) bror Isak Levi 18
4) søster Rose Levi g.m. David Salomon, slagter i Fredericia
5) søster Sara Levi g.m. Isak Levin i København
6) søster Fegelke Levi i København
7) søster Issel Levi i København
8) søster Reike Levi i København.

1595 Anne Jensdatter i Fredericia. 27.5.1804, fol.328, 343B.
Enke efter Jens Christensen, [skifte 14.9.1782 lbnr.1216]. B:
1) Ingeborg Sofie Jensdatter
2) Jacob Jensen25
3) Anne Cathrine Jensdatter, i København.
FM: Poul Krag.

1596 Else [Sørensdatter] i Fredericia. 27.5.1804, fol.328B, 335.
Enke efter Anders Mortensen Skaaning, [skifte 17.10.1801 lbnr.1551]. B:
1) Anne Sofie Skaaning
2) Marie Elisabeth Skaaning g.m. Peder Svendsen
3) Maren Skaaning.
FM: Jørgen Steffensen, klejnsmed.

1597 Opbudsbo i Fredericia. 29.5.1804, fol.329, 335.
Registrering af fallitbo hos Pierre Dupont, der er undveget.

1598 Marie Elisabeth Henriksdatter i Fredericia. 7.7.1804, fol.332.
E: Andreas Høfler, skomager. B:
1) Marie Filippine Høfler i København.
FM: Hans Christoffersen Kyhn.

1599 Vilhelm Lauridsen, murer i Fredericia. 17.7.1804, fol.333.
E: Mette Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1804.

1600 Anders Pedersen, skomager i Fredericia. 17.8.1804, fol.336B, 339, 342.
E: Anne Johanne Knudsdatter. LV: Poul Krag. B:
6) Knud Andersen 6
7) Ludvig Andersen 2.
FM: Laurids Slot, handskemager.
Første ægteskab med Cathrine Marie Nielsdatter, [skifte 5.8.1797 lbnr.1469]. B:
1) Peder Andersen 25, i Ammitsbøl
2) Niels Andersen 19, Skræddersvend i Holsten
3) Marie Cathrine Andersdatter 20
4) Johanne Cathrine Andersdatter 17
5) Anne Margrethe Andersdatter 13.

1601 Oluf Nielsen i Fredericia. 23.9.1804, fol.338B, 346.
Enkemand. B:
1) Niels Olufsen 26, i Vestindien
2) Hans Olufsen, [skifte 2.10.1804 lbnr.1602]. 1B:
a Lorents Hansen [Lund]
3) Kirsten Olufsdatter.
FM:
1 farbror Peder Nielsen [Villing]
2 Søren Olufsen.

1602 Hans Olufsen, murersvend i Fredericia. 2.10.1804, fol.341.
E: Marie Elisabeth Møller. LV: bror Peder Møller. B:
1) Lorents Lund 6 mdr.
FM: farfars bror Peder Nielsen Villing.

1603 Johan David Burgdorf, snedker i Fredericia. 29.10.1804, fol.343, 390, 418, 419B, 424B.
E: Maren Hassing. LV: bror Jens Peder Hassing, bager. B:
1) Anne Louise Burgdorf 3.

1604 Barbara Pedersdatter i Fredericia. 10.12.1804, fol.345, 384B.
E: Christian Kannike. B:
1) Peder Kannike 32, smedesvend i Horsens
2) Frands Kannike 25
3) Marie Kannike, enke efter Bagger, musketer i København
4) Ingeborg Kannike g.m. Christian Varnike
5) Christiane Kannike g.m. Frederik Scheidel, hattemager
6) Dorthe Kannike, død, var g.m. Jens Hytting, hyrekusk i København. 1B:
a Christian Hytting 9.

1605 Birthe Pedersdatter i Fredericia. 25.12.1804, fol.347B, 418B.
Enke efter Anders Hansen, skomager, [skifte 21.12.1793 lbnr.1413]. B:
1) Andreas Ludvig Andersen 22, skomagersvend
2) Niels Andersen 20, i skomagerlære
3) Elsebeth Andersdatter 20, i København
4) Abelone Andersdatter 16.
FM: morbror Hans Pedersen Villing.

1606 Poul Jørgensen Westphalovski, murersvend i Fredericia. 29.1.1805, fol.347B.
E: Birthe Udesdatter. LV: Hans Udsen i Korsør.
Af første ægteskab B:
1) Johan Jørgensen Westphalovski 30, i København.

1607 Vedel Jarlsberg, baron i Fredericia. 18.2.1805, fol.349B, 350B.
Testamente af 18.2.1805. A:
1) Ferdinand Carl Wedel Jarlsberg, baron.
Desuden nævnes:
1 Bødtker, professor
2 Peder Gotthilf Ussing, examinatus juris.

1608 Susanne Devantier i Fredericia. 25.2.1805, fol.350, 353B.
E: Schack Deloret. B:
1) Schack Deloret, værtshusholder i København
2) Peder Deloret 36, i Fredericia
3) Abraham Deloret 24, gårdskarl i København
4) Daniel Deloret 27
5) Hans Deloret, [skifte 30.11.1799 lbnr.1515], var g.m. Susanne Dupont. 1B:
a Olimpe Deloret 5
6) Susanne Deloret g.m. Mathias Herman, væver.

1609 Ove Casper Lüttichau, kammerherre og hofjægermester i Fredericia. 1.3.1805, fol.351, 354B, 421.
A:
1) bror Lüttichau, kammerherre og kæmner ved Øresundstolden i København
2) bror Lüttichau, rigsgreve i Braunschweig, død. Hans børn
3) bror Lüttichau. kammerherre til Tjele, død. Hans børn
4) søster [Anne Sofie] Lüttichau, død, var g.m. [Johan Christian] Geistler, general. 2B:
a [Christian Geistler]
b [Helene Urne Gestler].

1610 David Jørgen Koch i Fredericia. 28.3.1805, fol.351B, 366.
E: Anne Marie Schmidt. LV: Voigt. B:
1) Christiane Marie Koch 2
2) Louise Magdalene Koch 1.
FM: Elmenhof, bogtrykker.

1611 Jørgen [Hansen] Thuesen, vejermester i Fredericia. 6.4.1805, fol.353, 360, 373B, 376B, 378, 382, 390B, 391B, 393, 394, 396B, 399B, 404B, 413, 429, 430B, 436B, 441, 448B, 449B, 450B, 452B, 453B, 461, 463, 471, 473, 498, 522B, 525, 528B, 531, 556, næste protokol fol.2, 8B, 15B, 19B, 20B, 30, 33, 34B, 46B, 58B, 59, 61B, 64B, 84, 91.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter Bang, [skifte 31.10.1793 lbnr.1402].
Testamente af 10.1.1793.
Hans A:
1) bror Peder Thuesen i København
2) søster Maren Thuesen i København
3) søster Charlotte Thuesen, død, var g.m. løjtnant Frandsen i Thy.5 børn
4) søster Karen [Hansdatter] Thuesen, [skifte 22.6.1770 lbnr.952], var g.m. Niels Lauridsen, bager i Fredericia, [skifte 9.8.1781 lbnr.1191]. 4B:
a Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids Christensen, hattemager i Middelfart
b Peder Nielsen, bager i Horsens
c Ingeborg Nielsdatter i Fredericia
d Margrethe Nielsdatter g.m. Jeppe Frandsen, politibetjent i Fredericia
Hendes A:
Arv fordres af:
1) bror Jørgen Nielsen Bang til Lille Grundet, [i Hornstrup sogn]
2) søster [Cathrine Bang, død, var g.m. Musmann, købmand i Haderslev]. 1B:
a Marie Sofie Musmann g.m. Poul Didrik Riisbrich på Engelsholm ladegård [i Nørup sogn].
[Hendes arvinger ses i skiftet efter Kirsten Jørgensdatter i Pjedsted, skifte Elbo herred gejstlig 7.8.1806 lbnr.96, enke efter afdøde kones farbror Claus Jørgensen Bang, præst i Pjedsted og Gårslev, død 30.6.1797].

1612 Johan Christian Foetmann, ugift gartner i Fredericia. 16.4.1805, fol.353B, 388B.
Arvinger kendes ikke.

1613 Marie Elisabeth Skaaning i Fredericia. 24.4.1805, fol.356.
E: Peder Svendsen, avlsmand. B:
1) Else Pedersdatter 1½.

1614 Johanne Jensdatter i Fredericia. 4.5.1805, fol.357, 359B, 371.
E: Hans Christensen Brink. B:
1) Jens Brink 34, uvist hvor
2) Peder Hoff Brink 28, på Island
3) Margrethe Brink i København
4) Kirsten Brink i Fredericia
5) Sara Brink g.m. [Carl] Maalø, farver i Fredericia
6) Marie Brink i København
7) Anne Marie Brink i Fredericia.

1615 Peder Møller, toldbetjent i Fredericia. 4.5.1805, fol.357B, 359B.
E: Elisabeth. LV: Hans Christoffer Houmann. B:
3) Abelone Cathrine Pedersdatter13, i Skjold
4) Jens Pedersen 12, i Røgen mølle
5) Anne Margrethe Pedersdatter 11, i Ustrup
6) Jean Peder Pedersen 6
7) Cecilie Marie Pedersdatter 5
8) Bertel Pedersen 4.
Claus Brinch, væver.
Første ægteskab med Abelone Cathrine. B:
1) Knud Pedersen 20
2) Anne Marie Pedersdatter 18, i Egebjerg mølle ved Horsens.

1616 Hans Andersen, avlsmand i Fredericia. 4.5.1805, fol.358, 388.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Frederik Kronfelt. B:
1) Jochum Hansen10
2) Sofie Hansdatter 9
3) Anders Hansen 7
4) Anne Hansdatter 5
5) Jens Hansen 2½
6) Cathrine Hansdatter 1.
FM: Laurids Gaard.

1617 Gyde Mikkelsen, bødker i Fredericia. 4.5.1805, fol.358B.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Vilhelm Oppenhagen, væver. B:
1) Inger Kirstine Gydesdatter.
FM: Niels Sørensen.

1618 Martha Vang, ugift tjenestepige i Fredericia. 17.5.1805, 362B, 364B.
A:
1) bror Christen Vang 42
2) søster Christiane Vang g.m. Christian Alsing i København
3) søster Maren Vang g.m. Johan Christian Oldenborg
4) halvsøster Johanne Sofie Lintrup i Vartov Hospital i København.

1619 Deling af gave på 600 rdl i Fredericia. 30.5.1805, fol.363, 364B.
Anne Kirstine Vinge, enke efter eligeret borger Niels Pedersen Schmidt, havde før hun kom i ægteskab med Ludvig Luxdorph, lovet efter testamente at betale 600 rdl til Niels Pedersen Schmidts afdøde bror Thomas Schmidt, kammerlakaj i København, der var g.m. Sofie Berg, hans 3 børn:
1) Juliane Schmidt 11
2) Frederik Peder Schmidt 9
3) Anne Schmidt 3.

1620 Abraham Bendix, jøde i Fredericia. 6.6.1805, fol.364, 375B.
E: Esther Mannesdatter. LV: Julius Abraham. A:
1) bror Moses Bendix.

1621 Peder Isak Dupont i Fredericia. 24.6.1805, fol.365, 367.
E: Marie Ludvigsen. LV: bror Jacob Ludvigsen, skrædder. B:
1) Isak Dupont 7
2) Marie Dupont 4
3) Susanne Dupont 1½.
FM: Isak Johansen Norre.

1622 Frederikke Kryger i Fredericia. 27.8.1805, fol.372B.
E: Jens Lauridsen Nord, klejnsmed. B:
1) Eleonora Marie Nord 11
2) Frederik Carl Nord 5
3) Laurids Nord 10 uger.

1623 Andreas Junge, musketer i Fredericia. 29.8.1805, fol.373, 388.
Enken og 2 børn lever i Gylling ved Horsens.

1624 Karen Schmidt i Fredericia. 6.12.1805, fol.380, 389.
Enke efter Toft. B:
1) Jens Pedersen Schmidt
2) Kirsten Toft i København, enke efter Johan Gotfred Schmidt, soldat
3) Ingeborg [Pedersdatter Toft] g.m. Christian Horn i Horsens
4) datter i København, død, 2B:
a Karen Schmidt
b Else Schmidt,
der begge to er til opdragelse hos Christian Horn i Horsens.

1625 Maren Pedersdatter i Fredericia. 6.12.1805, fol.381.
E: Jens Peder Lauridsen Hassing, bager. B:
1) Peder Mathiassen Hassing 18
2) Laurids Krause Hassing 14
3) Mette Marie Hassing 5
4) Margrethe Hassing 2.

1626 Maren Hansdatter i Fredericia. 9.12.1805, fol.383.
E: Niels Andersen, værtshusmand. B:
1) Anne Else Nielsdatter 16
2) Jacob Nielsen 14
3) Marie Nielsdatter 12½
4) Hans Nielsen 10.
FM: morbror Mads Hansen i Gauerslund.

1627 Margrethe Dorthe Thamien i Fredericia. 5.2.1806, fol.390B.
A:
1) søster Anne Cathrine Thamien g.m. Neckelmann, generalmajor
2) Helene Frederikke Ellen Thamien g.m. Johan Georg Herman Eller, apoteker i Glückstadt
3) søster Cathrine Dorthe Thamien g.m. Meyfahrt
4) søster Marie Dorthe Thamien g.m. Pabst, apoteker i Pretz.
Afdøde døde 11.12.1805.

1628 Anne Cathrine Rheinbolt i Fredericia. 8.2.1806, fol.391, 392.
Enke efter Poul Blocher. B:
1) Jesper Frederik Blocher, smed
2) Cathrine Margrethe Blocher, i København.

1629 Rebekka Mortensdatter i Fredericia. 5.3.1806, fol.391B, 456B.
Enke efter Anders Jensen, [kornmåler, skifte 4.5.1799 lbnr.1501]. B:
[Første ægteskab med Niels Thomsen, skifte 9.2.1795 lbnr.1430]. B:
1) Thomas Nielsen 17
2) Morten Nielsen 12.
FM: Jacob Jacobsen Norre.

1630 Peder Vilhelm Mallie, glarmester i Fredericia. 8.5.1806, fol.393B, 395, 458B.
A:
1) en søster, der er gift på Sjælland
2) en halvsøster i Øster Nykirke præstegård.

1631 Peder Hansen, færgekarl i Fredericia. 18.5.1806, fol.394, 397, 400, 402B, 407B, 412, 414.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. A:
1) mor Maren Thomasdatter i Lyng [i Erritsø sogn], enke efter Hans Pedersen
2) bror Thomas Hansen Møller, skipper
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jens Jørgensen på Slottet ved Snoghøj
4) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Justesen i Lyng, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Pedersdatter 20
b Marie Pedersdatter 13
c Hans Pedersen 11
5) søster Maren Hansdatter i Lyng, enke efter Niels Nielsen.

1632 Thomas Nielsen Fredholm. 30.5.1806, fol.396, 400B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. B:
3) Ingeborg Thomasdatter 1.
FM: farbror Mads Nielsen Fredholm, der bor i gården Fredholm.
Første ægteskab med Ingeborg Madsdatter [skifte 10.7.1801 lbnr.1547]. B:
1) Mads Thomsen Fredholm 13
2) Marie Thomasdatter Fredholm 10.
FM:
1 morbror Jens Madsen i Skellerup
2 morbror Jørgen Madsen i Pjedsted.

1633 Niels Bircherod Duche, toldkontrollør i Fredericia. 25.7.1806, fol.402B, 416B.
E: Marie Kirstine Matfeldt.
Første ægteskab med Johanne Marie Nielsen. B:
1) Bodil Duche g.m. Eskild Kjær, købmand i Horsens
2) Johanne Marie Duche g.m. Boye Carstensen, snedker i Bogense
3) Louise Duche g.m. Jens Møller, købmand i Ebeltoft
4) Mathias Bircherod Duche 13.
Afdøde døde i Århus 16.7.1806.

1634 Søren Hansen Trelde, matros i Fredericia31.7.1806, fol.403, 406B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Hansen Buhl i Fredericia. Mors første ægteskab med Hans Hansen Trelde, [skifte 28.5.1789 lbnr.1347]. B:
1) bror Hans Hansen 22, i København
2) søster Kirsten Hansdatter.
FM: farbror Poul Hansen Trelde i Fredericia.
Afdøde døde på Københavns Red 28.10.1804.

1635 Jens Hansen i Fredericia. 2.8.1806, 403B, 411, 415, 419B.
E: Dorthe Jensdatter.
Første ægteskab med Elisabeth [Knudsdatter, skifte 18.7.1792 lbnr.1391]. B:
1) Agathe Jensdatter 40
2) Anne Kirstine Jensdatter, død. E: Johan Elbinger, underofficer. 3B:
a Louise Marie Johansdatter 18
b Johan Jacob Johansen 11
c Anne Elisabeth Johansdatter 9.

1636 Gertrud Pedersdatter i Fredericia. 14.8.1806, fol.407B.
E: Hans Nielsen Bundgaard. B:
1) Peder Hansen 19
2) Niels Hansen 16
3) Jens Hansen 14
4) Cathrine Hansdatter 11
5) Hans Hansen 6
6) Henrik Hansen 3.

1637 Jørgen Nielsen Pjedsted. 18.8.1806, 409B.
E: Sinnet Jonasdatter. LV: Jacob Pedersen Lund. B:
1) Maren Jørgensdatter 5
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 3.
FM: farbror Peder Nielsen i Pjedsted.

1638 Kirsten Nielsdatter i Fredericia. 20.9.1806, fol.415.
E: Mads Ebbesen. B:
1) Ellen Marie Madsdatter 11
2) Anne Madsdatter 6
3) Ebbe Madsen 3½
4) Maren Madsdatter 6 mdr.

1639 Mathias Holst, sekundløjtnant i Fredericia. 7.11.1806, fol.422, 428, 429B, 432B, 435, 437, 439, 442, 443B, 473, 476B, 480B, 490, 529.
A:
0) far [Balthazar Holst, præst i Flensborg Helliggejst, død 22.5.1782 og Margrethe Augustsdatter Esmarch, død 1763]
1) bror Hans Christian Holst, ejer af Frørupgård [i Frørup sogn] ved Haderslev
2) bror Georg [Daniel] Holst, præst i Sottrup
3) bror Balthazar Holst, forpagter af Fiskbæk ved Gråsten.
Afdøde døde på Kyholm.

1640 Marie i Fredericia. 8.11.1806, fol.423B, 425B.
E: Mathias Mathiassen Dupont. B:
1) Peder Dupont 9½
2) Susanne Cathrine Dupont 7
3) Marie Dupont 4
4) Mathias Dupont 6 mdr.

1641 Søren Hansen, daglejer i Fredericia. 8.11.1806, fol.424, 425.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Søren Thuesen i Stovstrup. B:
1) Hans Sørensen 17
2) Maren Sørensdatter 12
3) Karen Sørensdatter 9.
FM: Peder Christian Grønning, gørtler.

1642 Bodil Madsdatter i Fredericia. 15.11.1806, fol.426, 427B.
E: Jørgen Wassalofsky, kobbersmed. B:
1) Carl Christoffer Jørgensen 10
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 4.

1643 Søren Christoffersen i Fredericia. 15.11.1806, fol.426B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Rasmussen Holm. B:
1) Christoffer Sørensen 13
2) Lauge Jensen Sørensen 10
3) Peder Sørensen 6.
FM: mosters mand Niels Christensen Grøn i Kongsted.

1644 Sara Moses Salomonsen i Fredericia. 17.12.1806, fol.429, 430, 431, 484.
E: Markus Meyer, kirkebetjent. B:
7) Bela Meyer g.m. Hartvig Meyer, købmand i Vejle.
Første ægteskab med Salomon Leutzer Cohn. B:
1) Leutzer Salomon Cohn, gift i København
2) Henrik Salomon Cohn 30, i Hamborg
3) Abraham Salomon Cohn 24, garverdreng i København
4) Markus Salomon Cohn 22, urtekræmmerdreng i København
5) Bela Salomon Cohn g.m. Josef Isak, købmand
6) Sara Salomon Cohn.

1645 Hans Jørgensen, sadelmager i Fredericia. 5.2.1807, fol.433.
E: Johanne Cathrine Christensdatter. B:
1) Louise Hansdatter 17
2) Jørgen Hansen 14
3) Christian Hansen 8.
FM: Mads Lund.

1646 Caroline Augusta Wedelfelt i Fredericia. 8.2.1807, fol.435B, 438, 459.
Enke efter Bloch, byfoged. B:
1) Tønnes Bloch, fourer
2) en datter, gift uvist hvor.

1647 Kirsten Andersdatter, ugift i Fredericia. 22.2.1807, fol.436, 468.
B:
1) Grethe 9 mdr.
FM: morbror Jens Kils i Erritsø.

1648 Testamente i Fredericia. 1807, fol.440.
Testamente af 19.3.1792 for Abraham Christian Holtzaphel, fyrværker i Fredericia og hustru Marie Elisabeth Rodsteen.

1649 Frederikke Holm i Fredericia. 2.5.1807, fol.441, 488, næste protokol fol.101B, 121, 129, 134.
E: Georg Ernst von Solberg, tøjhusløjtnant. B:
4) Hans Bendix Solberg 6
5) Juliane Sofie Solberg 4
6) Adria Kirstine Solberg 2.
Første ægteskab med Vogel, musketer i København. B:
1) Carl Georg Solberg 13, der døde i maj 1807
2) Frederikke Elisabeth Vogel 11
3) Louise Sofie Vogel 6.
FM: Jørgensen, organist.

1650 Karen Rasmusdatter i Fredericia. 2.5.1807, fol.441B.
E: Niels Troelsen, skrædder. B:
1) Andreas Nielsen 13
2) Rasmus Nielsen 12.

1651 Mette Dorthe Thomsen i Fredericia, begravet Fredericia Michaelis 5.12.1806, fol.442B.
E: Hans [Hansen] Buhl, by-og herredsfoged. Af børn angives B:
1) Cathrine Dorthe Buhl g.m. Poul [Lauridsen] Fenger, præst i Bredstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1803.

1652 Testamente i Fredericia. 10.4.1807, fol.443.
Testamente af 23.12.1804 for Valdemar Vilhelm Hirsch og hustru Anne Rebekka Schiøtt i Fredericia.

1653 Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1807 i Fredericia, fol.444.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1807 for Henrik Hanner og hustru Cathrine Louise Christensdatter i Fredericia.

1654 Testamente i Fredericia. 1807, fol.444B.
Testamente af 30.6.1795 for Ernst Henrik Kirchner, major og hustru Anne Dorthe Klehn i Fredericia. A:
1) hans søn og hendes stedsøn Henrik Ernst Kirchner
2) hans bror Johan Henrik Kirchner, død. 1B:
a Johan Frederik Kirchner, brandinspektør i Slesvig.

1655 Henrik Zacharias Levi i Fredericia. 30.5.1807, fol.445B.
E: Gitte Ree. LV: Israel Hartvig Ree. B:
1) Zacharias Heymann Levi 17
2) Israel Heymann Levi 15
3) Isak Heymann Levi 12.
FM: Markus Meyer, kirkebetjent.

1656 Anne Elisabeth Rasmusdatter i Fredericia. 3.7.1807, fol.447B, 448B.
E: Peder Hansen Lunge, grenader. B:
1) Marie Magdalene Lunge 15.
FM: Hans Rasmussen Holm.

1657 Hans Didrik Witzig, overkonstabel i Fredericia. 22.7.1807, fol.449.
E: Anne Sofie Bergsanger. LV: Jacob Krag, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1658 Testamente i Fredericia. 1807, fol.449B.
Testamente af 21,5,1806 for Simon Levin, rabbiner i Den jødiske Menighed i Fredericia. A:
1) hans sønnesøn Kainan Levin, handelsbetjent i Randers
2) hans datter Gytta Levin g.m. Gerson Heymann, købmand i Randers
3) hans datter i Polen
4) hans yngste datter Kendel Levin 25.

1659 Just Christensen i Fredericia, der døde 6.10.1807, fol.450B, 467B, 489, 531, 535.
E: Anne Rodgaard, separeret.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 27.3.1788 lbnr.1316]. B:
1) Karen Justsdatter 22.
FM: Oluf Juul.

1660 Peder Hansen Ditz, snedker i Fredericia. 13.10.1807, fol.451, 478.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Poul Krag, eligeret borger. B:
1) Cathrine Ditz 5.
FM: Christen Henriksen, skomager.

1661 Christen Graversen Kjelstrup, ugift musketer i Fredericia. 27.10.1807, fol.452, 490B. A:
1) far.
Afdøde var født i Kilsgård i Hillerslev sogn i Thisted amt.

1662 Laurids Nielsen Grøndal, musketer i Fredericia. 27.10.1807, fol.452, 491.
Arvinger kendes ikke.

1663 Laurids Nielsen Gjurup, musketer i Fredericia. 27.10.1807, fol.452, 491B.
Arvinger angives ikke.

1664 Christen Nielsen Højrup, musketer i Fredericia. 27.10.1807, fol.452B, 492.
Arvinger angives ikke.

1665 Niels Jensen Scherning, musketer i Fredericia. 27.10.1807, fol.452B, 492.
Arvinger angives ikke.

1666 Henning Bamman, ugift kommandersergent i Fredericia. 20.11.1807, fol.453.
Testamente af 12.7.1797. A:
1) Peder Gade, student, søn af Niels Lauridsen i Fredericia.

1667 Christian Frederik Bülow, adjudant i Fredericia. 21.12.1807, fol.454B.
E: Ingeborg Repsdorph. LV: Thomsen, købmand. B:
2) Johan Henrik Bülow 4
3) Anne Cathrine Bülow 1½.
Første ægteskab med Anne Poulsen Møller, [skifte 29.4.1802 lbnr.1561]. B:
1) Hans Nikolaj Bülow 8.
FM: morbror Peder Poulsen Møller, eligeret borger i Fredericia.

1668 Peder Jørgensen, toldbetjent i Fredericia. 30.12.1807, fol.460, 497, 522.
Arvinger angives ikke.

1669 Maren Thomasdatter i Fredericia. 9.1.1808, fol.460B, 503B.
Enke efter Thomas Jespersen Minge. B:
1) Anne Martie Minge 16
2) Grethe Minge 13
3) Mette Marie Minge 7.
FM: Jens Nord, smed.

1670 Hans Christensen Brink i Fredericia. 29.1.1808, fol.462, 470.
Enkemand efter [Johanne Jensdatter, skifte 4.5.1805 lbnr.1614]. B:
1) Jens Brink 37
2) Peder Hoff Brink 31, uvist hvor
3) Margrethe Brink
4) Sara Brink g.m. [Carl] Maalø, farver i Fredericia
5) Marie Brink i København
6) Anne Marie Brink g.m. Schubert, underofficer.

1671 Testamente i Fredericia. 1808, fol.462B.
Testamente af 19.9.12795 for Peder Pedersen og hustru Anne Jensdatter i Fredericia.

1672 Mads Pedersen Dreslette, landsoldat i Fredericia. 9.3.1808, fol.465.
Enkemand. B:
1) Kirsten Madsdatter 3½
2) Anne Martie Madsdatter 6 mdr.

1673 Anne Marie [Schmidt] i Fredericia, der døde 7.4.1808, fol.465B, 505B, næste protokol fol.89B.
E: Anders Nielsen Balslev, der rejste bort for 1½ år siden, uvist hvorhen.
Første ægteskab med David Jørgen Koch, [skifte 28.3.1805 lbnr.1610]. B:
1) Christiane Marie Koch 5
2) Louise Magdalene Koch 4.
FM: Søren Olufsen.

1674 Testamente i Fredericia. 1808, fol.466.
Testamente af 4.4.1806 for Christen Pedersen, urmager og hustru Bodil Cathrine Christensdatter i Fredericia.

1675 Christoffer Johansen, snedker i Fredericia, der døde 14.5.1808, fol.466B, 506B.
A:
1) bror Henrik Johansen, gift på Fyn
2) søster Johanne Johansdatter g.m. Søren Høgh, brændevinsmand i København
3) søster Marie Johansdatter i København.

1676 Helene Pedersdatter i Fredericia. 20.5.1808, fol.467, 507B.
E: Jørgen Troelsen, skrædder. B:
1) Troels Jørgensen, skrædder
2) Mette Troelsen g.m. Andreas Thorsen, underofficer
3) Marie Troelsen g.m. Jacob Homer, underofficer
4) Peder Troelsen 29, i København
5) Grethe Troelsen i København.

1677 Peder Hansen i Fredericia. 18.6.1808, fol.469, 471B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Anders Mikkelsen. B:
1) Jens Pedersen i Ferup
2) Hans Pedersen i Herslev Højrup
3) Peder Pedersen i Ferup
4) Anders Pedersen i Gauerslund
5) Marie Pedersdatter g.m. Hans Pedersen Ravning i Fredericia
6) Karen Pedersdatter g.m. Hans Iversen i Fredericia
7) Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Fredericia
8) Else Pedersdatter g.m. Lauge Iversen Hørlykke i Fredericia.

1678 Johan von Schreiber, major i Fredericia. 21.6.1808, fol.469B, 474B.
Arvinger angives ikke.

1679 Cathrine Elisabeth i Fredericia. 15.8.1808, fol.472B, 536B.
E: Johan Kunckel, fourer. A:
1) Johan Acterhof.

1680 Jens Thomsen Nørby, landsoldat i Fredericia. 21.9.1808, fol.476.
E: Sidsel Cathrine Sørensdatter i Nørby i Glud sogn ved Horsens på Boller gods. B:
1) Søren Jensen 10.
Afdøde døde 20.9.1808.

1681 Testamente i Fredericia. 1808, fol.480.
Testamente af 2.10,.1802 for Niels Olufsen Brøndsted og hustru Else Jensdatter i Fredericia.

1682 Adam August Joachim von Staffeldt, major i Fredericia. 7.11.1808, fol.480B.
E: Christine Holm. LV: [Niels] Staal, toldkasserer. B:
1) Louise Regine von Staffeldt 16
2) August Ludvig von Staffeldt 14, landkadet i København.
FM: Hindenburg, major.

1683 Anton Frederik Koch, kompagnifeltskær i Fredericia. 11.11.1808, fol.483B, 486B.
E: Magdalene Sofie [Frederikke Kahlen]. LV: Christian Bøttern. B:
1) Antoinette Frederikke Leonhardine Koch
2) Dorthe Elisabeth Henriette Koch.
FM: Laurids Hvalsø.

1684 Christen Rasmussen Fensten i Fredericia. 15.11.1808, fol.485B, 486B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Poulsen Møller. B:
1) Johanne Magdalene Fensten 14
2) Maren Fensten 10
3) Johanne Mette Fensten 3.
FM: Niels Hansen.

1685 Lea Bendixdatter i Fredericia. 18.11.1808, fol.487B, 488B.
E: Alexander Behr. Første ægteskab med Hartvig Levi. B:
1) Richo Hartvigsdatter.
FM: Frands Dupont.

1686 Niels Hansen Færgemand i Fredericia. Samfrændeskifte 2.7.1810, fol.489B, næste protokol fol.25B.
E: Marie Nielsdatter Melsing. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Christian Hansen, bager i Vejle
2) Anne Hansdatter, død, var g.m. Christian Bagger, bager i Vejle. 3B:
a Niels Bagger 8
b Anders Bagger 6
c Jørgen Bagger 4
3) Maren Hansdatter g.m. Johan Repsdorph, skomager
4) Ingeborg Hansdatter i Vejle.
Afdøde døde i 18087.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1808.

1687 Juliane Marie Plet i Fredericia. 21.11.1808, fol.490, 492B.
E: Christen Jørgensen, arrestforvarer. B:
1) Christen Jørgensen 10
2) Ellen Kirstine Jørgensdatter 7.

1688 Laurids Nielsen Istrup, landsoldat i Fredericia. 24.11.1808, fol.490B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Thisted amt.

1689 Karen Nielsdatter i Fredericia. 30.11.1808, fol.493B.
E: Peder Christian Grønning. B:
1) Anne Mette Grønning 2.

1690 Hans Norre i Fredericia. 1.12.1808, fol.494B.
E: Susanne Danielsdatter. LV: bror Daniel Danielsen Dollantz. B:
1) Hans Norre 13
2) Trine Norre 9
3) Daniel Norre 7
4) Schack Norre 4.
FM: farbror Jacob Johansen Norre.

1691 Jacob Faber i Fredericia. 1.12.1808, fol.495B, 498, 503, næste protokol fol.3B, 4B.
E: Susanne Ludvigsen. LV: Mathias Honore. B:
1) Abraham Faber
2) Olimpe Faber g.m. Schack Villing
3) Marie Faber g.m. Jacob Schack Norre
4) Charlotte Faber g.m. Peder Johan Norre
5) Judith Faber g.m. Mathias Mathiassen Dupont.

1692 Niels Andersen i Fredericia. 8.12.1808, fol.498B, 514B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Adser Lund, bager. B:
5) Niels Nielsen 9 mdr.
FM: fasters mand Palle Lauridsen.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 9.12.1805 lbnr.1626]. B:
1) Anne Else Nielsdatter, der døde efter sin mor
2) Jacob Nielsen 17
3) Marie Nielsdatter 15
4) Hans Nielsen 13.

1693 Gunner Meyer, blikkenslager i Fredericia. 8.12.1808, fol.500, 524, 542B, næste protokol fol.47, 66, 67.
E: Magdalene Christiane. LV: Jens Buch. A:
1) mor Anne Cathrine i Odense Hospital, enke efter Meyer
2) søster g.m. Engelbrecht Broch, skomager i Odense
3) bror Thomas Meyer i Odense, død. 5B:
a Trine Meyer
b Peder Meyer 20, i Århus
c Christen Meyer 14
d Maren Meyer 1
e Christiane Magdalene Meyer
4) bror Andreas Meyer i udlandet, formentlig død
5) bror Michael Meyer i udlandet, formentlig død.

1694 Christian Repsdorph, toldbetjent i Fredericia. 11.12.1808, fol.501, 508.
Testamente. A:
1) mor Marie Fransiska Elbinger
2) bror Johan Repsdorph, skomager
3) søster Ingeborg Repsdorph g.m. Georg Vilhelm Burgdorf
4) søster Anne Marie Repsdorph.
Afdøde døde 9.12.1808.

1695 Rasmus Nielsen Starby, landsoldat i Fredericia. 15.12.1808, fol.504.
Arvinger angives ikke.

1696 Hans Johansen Møller, landsoldat i Fredericia. 15.12.1808, fol.504B.
Arvinger angives ikke.

1697 Eskild Nielsen Grejs, landsoldat i Fredericia. 15.12.1808, fol.505.
Arvinger angives ikke.

1698 Susanne Marie i Fredericia. 17.12.1808, fol.505, 505B.
E: Henrik Kors, afskediget landsoldat. B:
1) Peder Mathiassen.

1699 Jacob Villing, ugift i Fredericia. 23.12.1808, fol.506, 531B, næste protokol fol.12B.
A:
0) forældre [Jacob Villing i Fredericia. 29.8.1799 lbnr.1506 og Susanne Killemond, skifte 22.11.1798 lbnr.1494]
1) søster Marie Villing g.m. Jacob Devantier
2) bror Schack Villing
3) bror Peder Jacobsen Villing, død. 5B:
a Susanne Villing
b Cathrine Villing
c Daniel Villing 6
d Jacob Villing 3
e Mathias Villing 1
4) søster Cathrine Villing g.m. Hans Pedersen Vest i København
5) søster Susanne Villing g.m. Schack Norre.

1700 Elisabeth Kirstine Olufsdatter i Fredericia. 11.1.1809, fol.509, 515.
E: Johannes Trabolt, murer. B:
1) Vilhelmine Kirstine Trabolt 12
2) Juliane Marie Cathrine Trabolt 8
3) Michael Vilhelm Jacob Trabolt 6.

1701 Marie Pedersdatter i Fredericia. 11.1.1809, fol.509B.
E: Niels Thorsen. B:
1) Laurids Thorsen Nielsen 4
2) Peder Qvisling Nielsen 2½.

1702 Margrethe Pedersdatter i Fredericia, der døde 22.1.1809, fol.510B, 516B.
E: Hans Lucht.
Første ægteskab med Laurids Thuesen, [skifte 20.11.1800 lbnr.1537]. B:
1) Gertrud Lauridsdatter
2) Peder Lauridsen 22, i Gudsø mølle
3) Anne Marie Lauridsdatter
4) Johanne Lauridsdatter.
FM: mors søskendebarn Johan Bertelsen.

1703 Peder Pedersen Bang i Fredericia. 27.1.1809, fol.513.
E: Gedske Pedersdatter. LV: Hans Jørgen Aachmann. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Bodil Kirstine Pedersdatter 10
3) Søren Pedersen 8.
FM: Peder Andersen.

1704 Marie Norre i Fredericia. 18.2.1809, fol.516.
E: Hans Peder Dolleret, der har forladt sin hustru, i København.
Første ægteskab med Isak Ludvigsen, [skifte 1.2.1800 lbnr.1517]. B:
1) Cathrine Ludvigsen 18
2) Susanne Ludvigsen 13.
FM: morbror Isak Norre.

1705 [Dorthe Margrethe Sachmann] i Fredericia. 26.2.1809, fol.521.
Enke efter [Jørgen Didrik] Vett, [død København Garnison 19.3.1785]. B:
1) Marie Sofie Vett g.m. [Peder August] Wedel, præst [i Skårup og Tved] ved Svendborg
2) Georg Didrik Vett, kaptajn [i Nyborg]
3) Christian Didrik Vett, uvist hvor
4) Frederik Didrik Vett, herredsfoged i Kielklint ved Kalundborg
5) Henrik Didrik Vett, løjtnant
6) Johan Didrik Vett, kaptajn.
Skiftet afholdes i Nyborg, hvor afdøde døde.
Litteratur: Familien Vett og von Vett ved Carl Christian Vett. Kbh. 1915. Heri side 35: Jørgen Didrik Vett.

1706 Frederik Møller, ugift snedkersvend i Fredericia. 23.3.1809, fol.523.
Afdøde, der var født i København, efterlader 2 brødre, hvis navne ikke angives.

1707 Anne Bergstrøm i Fredericia. 5.4.1809, fol.523B.
Enke. B:
1) Frederik Bergstrøm 36, uvist hvor
2) Emil August Bergstrøm 22, på Thisted Amtstue
3) Susanne Magdalene Bergstrøm, gift
4) Anne Elisabeth Bergstrøm g.m. Juncher, bataljonskirurg.

1708 Testamente i Fredericia. 1809, fol.527.
Testamente af 17.12.1809 for Christen Pedersen, urmager og hustru Birgitte Rebekka Ahrenburg i Fredericia.

1709 Søren Andersen Hjarup, skarpskytte i Fredericia. 17.4.1809, fol.527B, næste protokol fol.59.
Enke, hvis navn ikke angives.
Boet udleveret til enkens bror Jens Jepsen i Hjarup.

1710 Inger Sofie Jensen, ugift i Fredericia, der døde 3.5.1809, fol.528, 551B.
A:
1) søster Cathrine Jensen, enke efter [Andreas] Sandbæk, [skifte 28.11.1804 lbnr.1584]
2) søster Elisabeth Marie Jensen, enke efter Jacobsen
3) søster Hanne Boline Augustine Jensen.

1711 Hans Madsen, bedemand i Fredericia, der døde 29.5.1809, fol.529.
Afdødes fraskilte enkes navn angives ikke. B:
1) Jens Jørgen Kruse 13, hos sin mor.
FM: Laurids Sindberg.

1712 Gabriel Lyhne, dugmagersvend i Fredericia. 26.7.1809, fol.533, 543B, 547.
A:
0) forældre [Jeppe Lyhne, købmand i Ribe, skifte Ribe 10.11.1797 lbnr.1430 og Kirsten Koch, skifte 28.5.1790 lbnr.1337]
00) fars forældre [Søren Jepsen Lyhne og Karen Bjerrum Jepsdatter Foersum, skifte Ribe 17.6.1779 lbnr.1220]
1) farbror Mads Lyhne, præst i Malt og Folding, død
2) faster Magdalene Lyhne g.m. Hans Peder Falch, borgerkaptajn i Ribe.
00) mors forældre [Gabriel Christensen Koch, bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777 lbnr.1206 og Johanne Mikkelsdatter i Ribe, skifte Ribe 17.11.1782 lbnr.1255]
3) morbror Michael Koch, præst i Døstrup under Trøjborg gods
4) morbror Christen Koch, købmand i Ribe, [skifte Ribe 19.9.1807 lbnr.1533]. 3B:
a Gabriel Koch, personlig kapellan i Daler ved Møgeltønder
b Marie Kirstine Koch 11
c Johanne Koch 5.

1713 Terkild Hansen, tømrer i Fredericia. 31.8.1809, fol.536B.
E: Maren Hansdatter. LV: Casper Jensen. B:
1) Niels Terkildsen 25
2) Hans Terkildsen 23
3) Jens Terkildsen 14.
FM: Niels Jensen Gade.

1714 Marie Trige Viby i Fredericia. 2.9.1809, fol.538B, næste protokol fol.87.
Enke efter Peder Møller, fuldmægtig, [skifte 17.12.1788 lbnr.1340]. B:
1) Niels Møller, fuldmægtig på toldkontoret
2) Marianne Møller, der ægter Niels Christian Hoff
3) Christian Møller, farversvend i Horsens
4) Inger Kirstine Møller
5) Frederik Møller, toldskriver 25
6) Cathrine Sofie Møller i Øster Nykirke præstegård.

1715 Peder Pedersen, hjulmand i Fredericia. 5.9.1809, fol.541.
E: Johanne Nielsdatter. B:
3) Marie Cathrine Pedersdatter 10
4) Mette Margrethe Pedersdatter 7
5) Peder Pedersen 6.
Af første ægteskab B:
1) Knud Pedersen, hjulmand
2) Margrethe Pedersdatter, [skifte 22.1.1809 lbnr.1702]. E: Hans Lucht.
[Første ægteskab med Laurids Thuesen, skifte 20.11.1800 lbnr.1537]. Børn, hvis navne ikke angives.

1716 Anne Sofie Redsted i Fredericia. 25.9.1809, fol.543, 552.
Enke efter Hirsch. B:
1) Hirsch, kaptajn
2) Johan Wernskjold, afskediget kaptajn i Norge, nu uvist hvor

1717 Jeppe Frandsen, politibetjent i Fredericia. 28.9.1809, fol.545B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Christen Pedersen, tømrer. B:
1) Niels Frandsen, 20, snedkersvend.

1718 Kirsten i Fredericia. 28.9.1809, fol.546B.
E: Peder Basse, bedemand. B:
1) Hans Basse 24
2) Niels Basse 23, snedkersvend
3) Kirsten Basse
4) Mette Basse.

1719 Jacob Ludvigsen, skomager i Fredericia. 19.10.1809, fol.553B.
E: Anne Johanne Knudsdatter. LV: Poul Krag. B:
1) Anders Ludvigsen 2½
2) Johanne Ludvigsen 12 uger.
FM: Jacob Jensen, hattemager.

1720 Dorthe Lauridsdatter i Fredericia. 1809, fol.455.
E: Ludvig Luxdorff, færgemand.
Afkald 17.6.1804 fra B:
1) Johanne Margrethe Luxdorff g.m. Albert Christian Kajsen, købmand i Bogense
2) Laurids Luxdorff.

1721 Bevilling til uskiftet bo i Fredericia. 1809, fol.557B.
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1804 for Peder Dupont og hustru Judith Maren af den reformerte koloni i Fredericia.Fredericia byfoged
Skifteprotokol
1810-1821
B 72 - 167

1722 Andreas Høfler i Fredericia. 5.2.1810, fol.1.
E: Anne Margrethe Frederiksdatter. LV: Hvalsø, kaptajn. B:
2) Andreas Høfler 5.
FM: Hans Christoffer Kyhn, skrædder.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Henriksdatter, [skifte 7.7.1804 lbnr.1598]. B:
1) Marie Filippine Høfler i Trelde.

1723 Rasmus Jørgensen Vig, toldbetjent i Fredericia. 6.2.1810, fol.2.
E: Ingeborg Guderikke. LV: Henrik Tofte, købmand. B:
1) Caroline Sannem Vig 19
2) Knud Hansen Vig 11
3) Johannes Vig 6
4) Marianne Vig 6
5) Christiane Vig 3.
FM: Frederik Biermann, toldbetjent.

1724 Thomas Nielsen Møller i Fredericia. 6.2.1810, fol.3, 35.
E: Mette Marie Hartvigsdatter. LV: Jens Sandberg, møller. B:
1) Karen Thomasdatter 7
2) Jens Thomsen 2½
3) Niels Thomsen 1¼.
FM: morbror Enevold Hostrup.

1725 Bodil Jørgensdatter i Fredericia. 17.2.1810, fol.4B, 14, 16B.
E: Jens Bavn, forhenværende selvejer i Pjedsted, separeret. B:
1) Jørgen Bertelsen
2) Jeppe Bertelsen
3) Mads Bertelsen 29
4) Kirsten Bertelsdatter g.m. Jens Strungesen
5) Mette Bertelsdatter.

1726 Anne Villing i Fredericia. 3.5.1810, fol.7B, 10.
E: Abraham Dølleret. B:
3) Schack Dølleret 10
4) Hans Dølleret 7.
FM: mosters mand Frands Dupont, skomager.
Første ægteskab med Hans Danielsen Dølleret. B:
1) Cathrine Dølleret g.m. Abraham Isak Dupont
2) Anne Dølleret 17.
FM: farbror Daniel Danielsen Dølleret.

1727 Peder Nielsen Møller, ugift i Fredericia. 5.3.1810, fol.8, 33B, 108.
A:
1) søster Marie Cathrine Møller g.m. Karse, underofficer
2) søster Dorthe Møller, enke efter Nassø i Erritsø
3) søster Marie Elisabeth Møller g.m. Jens Hansen Rans
4) søster Karen Møller i København.

1728 Christian Pedersen, urmager i Fredericia. 14.3.1810, fol.11.
E: Birgitte Rebekka Ahrensberg. LV: Laurids Hansen Ottesen, urmager. B:
1) Christiane Pedersen 4 mdr.
FM: morbror Jesper Ahrensberg, avlsmand.

1729 Marie Christine Rothausen i Fredericia. 3.5.1810, fol.19, 24, 46, 62, 248.
Enke efter [Johan Verner Winther, skifte 2.4.1802 lbnr.1560]. B:
1) Johan Verner Winther 26
2) Johanne Mathea Winther 26.

1730 Helene Juliane i Fredericia. 7.10.1810, fol.20.
Enke efter Redebrecht, kopist.
Arvinger kendes ikke.

1731 Hans Jensen Igens, konstabel i Fredericia. 24.5.1810, fol.21.
A:
1) far Jens Hansen i Søby.

1732 Peder Lauridsen Bjerre, underjæger i Fredericia. 24.5.1810, fol.21B.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter, død. E: Rasmus Madsen i Bjerre. 2B:
a Mads Rasmussen 12
b Else Marie Rasmusdatter 7.

1733 Frederik Aachmann, avlsmand i Fredericia. 8.6.1810, fol.22B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Nikolaj Hess, væver. B:
1) Anne Frederiksdatter Aachmann 6
2) Maren Frederiksdatter Aachmann 3½
3) Poul Frederiksen Aachmann 1½.
FM: farbror Hans Jørgen Aachmann, skomager.

1734 Prussen, kommandersergent i Fredericia. 24.6.1810, fol.25, 43, 120B, 124B.
E: Cathrine Margrethe Scharff, der døde kort tid efter sin mand.
Testamente af 20.5.1796.
Hans A:
1) søster Cathrine Margrethe, enke efter Varnike, skoleholder i Olsdorf.
Hendes A:
1) søster Marie Sofie Scharff g.m. Johan Casper Gerhardt, urmager i Slesvig
2) søster, død. 1B:
a Peder Burchard Lange.
FM: Josef Lehmann, skomager.

1735 Registrering hos umyndiggjort i Fredericia. 6.7.1810, fol.29B, 68, 72, 117B.
Registrering af boet hos Hans Hansen Igens, der er umyndiggjort efter amtets resolution af 15.9.1809 og hensat i Ribe Dårekiste.
Hustruen Maren Jensdatter Lundmann, nu i Højen sogn. LV: Niels Salling, murer.

1736 Mathias Pedersen Ammitsbøl, avlsmand i Fredericia. 10.7.1810, fol.31.
E: Else Hansdatter. LV: Johan Bertelsen. B:
1) Mathias Ammitsbøl 9 mdr.
FM: Lauge Hørlykke.

1737 Rasmus Ingversen i Fredericia. 1810, fol.32B.
E: Inger Kirstine.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1810.

1738 Peder Jacobsen Norre i Fredericia. 9.8.1810, foll.36B.
E: Mette Steen. B:
1) Frands Norre 21
2) Marie Norre.
FM: Abraham Jacobsen Norre.

1739 Peder Nielsen, snedker i Fredericia. 11.8.1810, fol.38, 39B.
E: Anne Mette Thygesen. LV: Thyge Møller Ruse. B:
1) Niels Thorsen Pedersen 13
2) Johanne Pedersdatter 9.
FM: født værge Niels Thorsen.

1740 Dauphine Sara Laugier i Fredericia. 11.8.1810, fol.38B.
Enke efter Peder Steen. B:
8) Carl Steen 30, i København.
Første ægteskab med [Peder Suppli (Sibli), skifte 4.11.1773 lbnr.1082]. B:
1) Carl Anton Suppli, død. 7B:
a Margrethe Charlotte Suppli 18
b Mette Sofie Suppli 16
c Ditlev Frederik Suppli 15
d Peder Christian Suppli12
e Magdalene Suppli 9
f Johan Henrik Ditz Suppli 6
g Jens Ottesen Suppli 4
2) Johanne Suppli g.m. Jacob Fournaise
3) Abraham Suppli 50, i København
4) Johanne Marie Suppli g.m. Johan Dammage
5) Peder Suppli 48, i Kolding
6) [Julie] Charlotte [Leonora] Suppli g.m. Schack Laugier
7) Susanne Georgine Suppli g.m. [Hans Peder] Bech, degn [i Oure] ved Svendborg

1741 Johanne Kirstine Møller i Fredericia. 14.8.1810, fol.40B, 41B.
Enke efter [Frederik Christian] Gedde, premierløjtnant. B:
1) Christian Frederik Gedde, kaptajn
2) Helene Cathrine Gedde g.m. [Christian Pedersen] Saxtorph, præst [i Borre] på Møn
3) Eva Henriette Gedde, enke efter Georg Vilhelm Borstorph
4) Anne Margrethe Gedde 25.

1742 Anne Cathrine i Fredericia. 14.8.1810, fol.41, 42B.
E: Jens Bauer. B:
1) Anne Kirstine Bauer 8
2) Christiane Bauer 2½.
FM: Hans Panch, skipper.

1743 Andreas [Severin] Jaunsen, afskediget toldinspektør i Fredericia. 19.8.1810, fol.45B, 48B, 53, 59B.
Enkemand efter [Frederikke Cathrine Møller]. B:
1) Gabriel Møller Jaunsen i Stensgård ved Fåborg på Fyn
2) Severin Jaunsen, telegrafbestyrer i Bergen i Norge
3) Johan Hartvig Ernst Jaunsen, fuldmægtig i Ringkøbing
4) Vibeke Cathrine Jaunsen g.m. [Oluf Hansen] Olufsen, præst i Ljørslev [og Ørding] på Mors
5) Dorthe Jaunsen
6) Sofie Jaunsen ved Kristiansand i Norge.

1744 Johan Christian Geistler, generalmajor i Fredericia. 24.9.1810, fol.58, 69B, 71, 130B, 132.
Enkemand efter [Anne Sofie Lüttichau, død 7.3.1775]. B:
1) Christian Geistler, oberstløjtnant
2) Helene Urne Geistler i Roskilde Kloster.

1745 Gunder Jensdatter i Fredericia, [begravet Michaelis 9.10.1810], fol.62B.
E: Poul Christensen, hattemager.
Testamente, konfirmeret 25.9.1810.

1746 Kasimir Martin Ingversen, apoteker i Fredericia. 14.11.1810, fol.62B, 65, 73, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 297, 307, 315, 326, 327, 330, 341, 345, 347, 353, 358, 427, 428, 430.
Enkemand efter Johanne Thomsen, [skifte 7.6.1799 lbnr.1508]. B:
4) Christian Johan Ingversen 17, på Kongsberg apotek i Norge
5) Johan Frederik Ingversen 13
6) Mads Pagh Ingversen 12.
Første ægteskab med Gye Marie [Madsdatter] Pagh, [skifte 24.1.1794 lbnr.1381]. B:
1) Martin Henrik Ingversen, apoteker i Kongsberg, død. 5B:
a Ida Vilhelmine Ingversen 5
b Sofie Henriette Ingversen 4
c Peder Hannibal Sehested Ingversen 3
d Kasimira Martine Ingversen
e Anne Charlotte Ingversen 2, der døde
2) Anne Skolastika Ingversen g.m. Nutzhorn, kaptajn i Fredericia.
Desuden nævnes afdødes stedsøn David Thomsen Fogh 20.

1747 Anne Kirstine Jørgensdatter, ugift i Fredericia. 22.11.1810, fol.66B.
A:
1) mor Sinnet Jonasdatter g.m. Thomas Hansen Lomholt.
Mors første ægteskab med afdødes far Jørgen Nielsen Pjedsted, skifte 18.8.1806 lbnr.1637
1) Maren Jørgensdatter 8
FM: farbror Peder Nielsen i Pjedsted.

1748 Isak Deloret i Fredericia. 20.12, 1810, fol.84, 86.
E: Cathrine Dupont. LV: Peder Norre. B:
1) Hans Deloret 22
2) Isak Deloret 17
3) Abraham Deloret 14
4) Anne Deloret 11
5) Daniel Deloret 5.
FM: Daniel Danielsen Deloret.

1749 Hans Bønnelycke i Fredericia. 20.12.1810, fol.84B, 87.
E: Cathrine Johanne Drejer. B:
1) Laurids Hansen Bønnelycke 29, i København
2) Mette Christine Bønnelycke i Drammen i Norge
3) Hedvig Vilhelmine Bønnelycke g.m. Enevold Hostrup.

1750 Niels Pedersen Griis i Fredericia. 21.12.1810, fol.85, 88B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Them. B:
1) Poul Nielsen 13.
FM: Laurids Lund.

1751 Niels Ringer i Fredericia. 21.12.1810, fol.85B, 89.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Niels Nielsen Ringer 28
2) Hans Markus Ringer 25, i København
3) Mette Kirstine Ringer 17.
FM: Hans Iversen.

1752 Anders Christensen, artillerisergent i Fredericia. 22.12.1810, fol.90.
E: Else Marie Terkildsen. B:
1) en søn født efter sin fars død.

1753 Mikkel Jensen Tunstrup, landkonstabel i Fredericia. 22.12.1810, fol.90B.
Arvinger angives ikke.

1754 Mathias Uhre, landsoldat i Fredericia. 22.12.1810, fol.90B.
Arvinger angives ikke.

1755 Laurids Jensen Løgkær, landsoldat i Fredericia. 22.12.1810, fol.91.
Arvinger angives ikke.

1756 Peder Feber i Fredericia. 18.2.1811.fol.93.
E: Anne Sofie Magdalene Frandsdatter. LV: Hans Feber. A:
1) søster Lotte2) søster Susanne Feber.
FM: Hans Villing.

1757 von Melsted, major i Fredericia. 3.4.1811, fol.97B, 99B.
Arvinger angives ikke.

1758 Claus Frich, væver i Fredericia. 11.4.1811, fol.98, 102.
E: Inger Marie. LV: Hans Jørgen Koch, skomager. B:
1) Anne Cathrine Clausdatter g.m. Mikkel Jørgensen
2) Marie Elisabeth Clausdatter.

1759 Ingeborg Nielsdatte, ugift tjenestepige i Fredericia. 14.5.1811, fol.99, 119.
Uden ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter 11.
FM:
1 morbror Hans Nielsen, bager
2 Basse, bedemand g.m. moster Margrethe Nielsdatter.

1760 Thomas Eskildsen i Fredericia. 27.5.1811, fol.104.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Jørgen Gye. B:
1) Eskild Thomsen 20, skomagersvend i Assens
2) Mette Marie Thomasdatter 16
3) Else Thomasdatter 13
FM: Jens Peder Hassing, bager.

1761 Abraham Villing, ugift i Fredericia. 27.5.1811, fol.105, 137B.
A:
0) forældre [Peder Villing (Vilain), skifte 29.11.1788 lbnr.1329 og Marie Dupont, skifte 3.12.1800 lbnr.1539]
1) søster Marie Villing i København
2) søster Martha Villing i København
3) søster Susanne Villing, død. Første ægteskab med Frands [Didrik] Koch, [degn i Lyngå og Skjød ved Randers]. 1B:
a Frands Christian Koch 12, i Hammel ved Århus.
Susanne Villings andet ægteskab med Tykær, snedker. 3B:
b Niels Peder Tykær
c Marie Kirstine Tykær
d Elisabeth Dorthe Tykær
4) søster Vilhelmine Villing, død, var g.m. Villumsen. Uden ægteskab B:
a Peder Villing 9
5) søster Johanne Villing g.m. Jørgen Olufsen, opsigtsbetjent i København.
6) bror Peder Pedersen Villing

1762 Barbara Hulbech i Fredericia, der døde 21.6.1811, fol.105B, 108.
Enke efter [Søren] Hansen, inspektør ved Strømtolden, [begravet Michaelis 3.4.1805]. B:
1) Johan Hansen Sundorph, præst i Houlbjerg og Granslev
2) Steffen Hansen i Fallesgårde, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup
3) Maren Hansen 30
4) Barbara Elisabeth Hansen, enke efter [Simon] Buhl, forstander.

1763 Anne Sofie Pinneberg i Fredericia. 22.7.1811, fol.107B, 110.
Enke efter Johan Christian Schmidt, toldbetjent. B:
1) Johannes Christian Schmidt 5.

1764 Marie Christine [Bendixdatter Bode] i Fredericia. 12.8.1811, fol.111B.
E: Nikolaj Basse.
Første ægteskab med [Nikolaj Christian Nobel i Tønder]. B:
1) Margrethe Nobel g.m. Hans Frederik Ostermann
2) Marie Magdalene Nobel, død, var g.m. Ove Peder Bentsen, vagtmester. 1B:
a Emil Ferdinand Bentsen 7.
Afdøde. [der var født i Tønder], døde [2.7.1810] i Haderslev.

1765 Simon Levin, jødisk rabbiner i Fredericia. 6.9.1811, fol.115.
Testamente af 21.5.1806. A:
1) yngste datter Vendel Levin g.m. Wulf Baruch Behrmannn
desuden arv til
2) Korsman Levin i Randers
3) Gerson Heinemann, købmand i Randers.

1766 Peder Hansen, skomagersvend i Fredericia. 16.9.1811, fol.115B, 126.
A:
1) søster Kare n Hansdatter i København
2) søster Kirsten Hansdatter i København
3) halvbror Anders Hansen på Byllerup Mark i Nørre Åby sogn på Fyn.

1767 Barbara Iversdatter i Fredericia. 4.12.1811, fol.122, 123.
E: Thyge Madsen. A:
1) halvbror Peder Iversen i Tykær
2) halvbror Hans Iversen i Tykær
3) halvbror Jacob Iversen i Holsten
4) halvbror Jens Iversen i Tudved
5) halvsøster Anne Iversdatter g.m. Christen Olufsen i Hostrup i Smidstrup sogn
6) halvsøster Marie Lisbeth Iversdatter i København.

1768 Christian Frederik Leschly (Lescheit), pensioneret underofficer i Fredericia. 4.12.1811, fol.122B, 124.
E: Christiane. LV: Søren Hansen Buhl. B:
1) Cathrine Elisabeth Leschly 30, i København
2) Dorthe Marie Leschly 28, i København
3) Marie Kirstine Leschly 27, g.m. en skrædder i København
4) Carl Leschly, musketer
5) Johan Henrik Leschly, underofficer
6) Christian Frederik Leschly 20, dugmagersvend på kammerråd Bruuns fabrik
7) Anton Henrik Leschly 17, dugmagersvend.

1769 Jørgen Sørensen, færgekarl i Fredericia. 12.12.1811, fol.126B, 127B.
E: Louise Marie. LV: Christian Thorsen. B:
1) Anne Kirstine Sørensen 1½.
FM: Vilhelm Oppenhagen.

1770 Karen Pedersdatter i Fredericia. 12.12.1811, fol.127, 128.
E: Hans Lorentsen, overvægter. B:
1) Lorents Peder Hansen 17½.

1771 Jens Frølund, toldbetjent i Frederikssund. 18.1.1812, fol.130.
E: Cathrine i Fredericia. LV: Morten Pedersen Hyryp. B:
1) Filip Frølund 24, i København.

1772 Eva Rose i Fredericia. 21.3.1812, fol.131B, 134B.
E: Henrik Pyschel, underofficer. B:
1) Johan Christoffer Pyschel 34.
Afdøde døde 2.3.1812 på Ærø.

1773 Hedvig Rebekka i Fredericia. 1812, fol.132B.
E: Jens Christensen Højrup, værtshusmand.
bevilling til uskiftet bo af 20.3.1812.

1774 Jørgen Pedersen Bunde, kommandersergent i Fredericia. 11.6.1812, fol.134B.
E: Marie Kirstine Puch. LV: Kaalund, sagfører. B:
1) Peder Bunde 9
2) Anne Marie Margrethe Bunde 7
3) Hans Christian Bunde 1½.
FM: Jesper Jacobsen.

1775 Peder Bjerring, ugift smedesvend i Fredericia. 20.6.1812, fol.136.
A:
1) mor Birthe [Andersdatter Vonge], enke efter Johan [Ravn] Bjerring, degn i Thyregod
2) bror Hans Bjerring
3) bror Christian Bjerring
4) søster Magdalene Bjerring g.m. Peder Hermansen, smed
5) søster Karen Bjerring g.m. Teglgaard, købmand i Viborg.

1776 Christen Pedersen Hadslund, jæger i Fredericia.20.7.1812, fol.140B, 147.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.7.1812.

1777 Martin Zerakitsky, arbejdsmand i Fredericia. 5.9.1812, fol.140B, 146B.
E: Anne Margrethe Biskop. A:
1) bror Peder Zerakitsky, tambur i Århus
2) halvbror Frederik på Fyn.

1778 Karen Lange i Fredericia. 26.9.1812, fol.142.
E: Ditlev Hansen, avlsmand. B:
1) Karen Ditlevsdatter 8.

1779 Mette Marie Andersdatter i Fredericia. 29.9.1812, fol.143.
Enke efter Søren Hansen, arbejdsmand, [skifte 8.11.1806 lbnr.1641]. B:
1) Hans Sørensen 24, avlsmand
2) Maren Sørensdatter 19
3) Karen Sørensdatter 15.

1780 Kirsten Misnowsky i Fredericia. 1.12.1812m, fol.143B, 145, 146B.
E: Niels Koch. A:
1) bror Jacob Pedersen Holmager i København
2) bror Peder Misnowsky, nålemager i København.

1781 Registrering i Fredericia. 4.12.1812, fol.144, 145.
Registrering af gods i Henrik Dalgaards værksked, der tilhører kammerråd Nordberg.

1782 Søren Tellefsen, matros fra Norge, der døde i Fredericia. 30.12.1812, fol.147B.
Arvinger angives ikke.

1783 Margrethe Marie Pedersdatter i Fredericia. 14.1.1813, fol.149.
Hans Rasmussen Holm. A:
1) bror Niels Pedersen Stovstrup, avlsmand
2) søster Gertrud Pedersdatter, på stedet.

1784 Frederik Kop og hustru Sidsel Christensdatter, almisselemmer i Fredericia. 21.1.1813, fol.150.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Sofie, skifte 2.10.1788 lbnr.1327. B:
1) Laurids Kop i København
2) Anne Lisbeth Kop i København.
Hendes A:
1) bror, død. 2B:
a Anders Sørensen, matros i København
b Maren Sørensdatter g.m. Niels Dahl i Fredericia.

1785 Elisabeth Killemond i Fredericia. 13.2.1813, fol.152B, 155B.
E: Peder Schack Norre, avlsmand.
Første ægteskab med Frands Ludvigsen, skifte 7.5.1795 lbnr.1436]. B:
1) Frands Ludvigsen, spækhøker i København
2) Jacob Ludvigsen, dugmager
3) Abraham Ludvigsen 22
4) Mette Cathrine Ludvigsdatter g.m. Hans Herman.

1786 Susanne Feut i Fredericia. 22.2.1813, fol.154.
E: Jacob Johansen Norre. B:
5) Judith Norre
FM: farbror Isak Johansen Norre.
Første ægteskab med Schack Norre, [skifte 3.3.1791 lbnr.1374]. B:
1) Susanne Norre g.m. Abraham Pedersen Devantier
2) Isak Schack Norre
3) Johanne Marie Norre g.m. Jacob Feber
4) Hans Schack Norre.

1787 Marie Lind, ugift i Fredericia. 10.3.1813, fol.158B, 161, 186, 199, 201B, 208B.
A:
1) bror Knud Henriksen.

1788 Anton Voigt. opsynsmand i Fredericia. 16.3.1813, fol.159.
E: Dorthe Cathrine Haun. LV: Bødtcher, stadsfysikus.
Testamente af 19.2.1791.

1789 Niels Tønder Lund Guinerius i Fredericia, der døde 27.4.1813, fol.159B, 195.
Arvinger angives ikke.

1790 Engelhardt Buchmann, ugift hjulmagersvend i Fredericia. 23.5.1813, fol.160B, 184.
Afdøde kom fra Strassburg i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

1791 Bodil Hansdatter i Fredericia. 30.5.1813, fol.163B, 184B, 185B, 191, 192, 195, 201B.
E: Johan Jørgen Kyhn i Linneballe, skomager, der er fraskilt. B:
1) Hans Mevis Kyhn, artillerist.

1792 Delforretning i Fredericia. 19.6.1813, fol.163B, 165, 207B, 213, 216B.
Delforretning ved skiftet efter [Bartholine Cathrine Ho i Fredericia, skifte Elbo herred gejstlig 6.7.1812 lbnr.104].
Enke efter Jens Bertelsen Bruun, præst i Taulov, [skifte Elbo herred gejstlig 17.6.1810 lbnr.101].
Testamente af 24.7.1805. A:
1) Jens Bruun, søn af bror Niels [Bertelsen] Bruun, præst i Spentrup [og Gassum]
2) Kirsten Bruun, datter af [Knud] Bruun, rådmand
3) [Maren Pagh] g.m. Bidsted, købmand i Frederiksborg, datter af Storm
4) Jens Staal, søn af [Niels] Staal, toldkasserer
5) en søn af provst Blicher
6) Hans Christian Bruun, søn af Bruun, rådmand i Fredericia
7) [Johanne Hauch] Gudme
8) plejedatter Zenia Elisabeth Ho, [datter af Edvard Ho, toldkasserer i Bandholm på Lolland].

1793 Delforretning i Fredericia. 19.6.1813, fol.164B, 165B, 166B, 168B, 207B, 227B, 264.
Delforretning ved skiftet efter Marie [Manelle] Aldebert i Fredericia, [skifte Elbo herred gejstlig 17.1.1813 lbnr.105].
Enke efter [Jean] Dalgas, præst [i Fredericia reformerte kirke]. B:
1) Carl Dalgas
2) Jean Dalgas
3) Christian August Dalgas
4) Henrik Dalgas
5) Betty Dalgas
6) Caroline Dalgas
7) Christine Dalgas
8) Frederik Dalgas, der døde i Lübeck, skifte 17.6.1816
9) Susanne Dalgas
10) Ludvig Dalgas.

1794 Søren Christensen Voer, tambur i Fredericia. 5.8.1813, fol.166B, 182.
A: mor i Viborg samt øvrige arvinger.

1795 Mathias Graamann i Fredericia. 12.8.1813, fol.167.
Afdøde var født i Schwaben.
Arvinger kendes ikke.

1796 Peder Holbech i Fredericia. 31.7.1813, fol.170B.
E: Dorthe. LV: bror Casper Jensen, købmand. B:
1) Charlotte Pedersdatter 14
2) Anne Pedersdatter 11
3) Elisabeth Petronelle Pedersdatter 6
4) Frederik Christian Pedersen 4½
5) Jens Pedersen 2.
Bevilling til uskiftet bo af 17.2.1813.

1797 Jens Madsen, bager i Fredericia. 7.10.1813, fol.172B, 196, 199B, 222B, 223.
E: Mette Jørgensdatter.
Hans A:
0) forældre [Mathias Madsen, ejer af Hulkær mølle i Brørup sogn, skifte Riberhus amt 1.6.1763 lbnr.449 og Cathrine Marie Madsdatter Lange, skifte Riberhus amt 4.3.1768 lbnr.601]
1) bror Andreas Madsen, farver i Ribe
2) bror Hans Madsen, betjent i Jedsted ved Ribe
3) bror Benjamin Madsen, kæmner i Ribe, [skifte Ribe 1812 lbnr.1629]. 4B:
a Hans Gert Madsen 17
b Mathias Madsen 15
c Cathrine Marie Madsen
d Anne Marie Madsen
4) søster Anne Margrethe Madsen, enke efter Johan Andreas Hervig, tobaksspinder i Tønder
5) søster Sofie Kirstine Madsen, enke efter Knud [Eskildsen] Dochedal, præst i Øster Linnet, [død 18.1.1801].
Mors første ægteskab med [Niels Pedersen Grum i Foldingbro, skifte Riberhus amt 9.7.1746 lbnr.113]. B:
6) halvsøster Karen Grum i Varde, enke efter Kølholt, klokker [i København].
Efter testamente af 26.11.1808, arver tillige A:
7) Birgitte Magdalene Lange på stedet
8) Hans Henrik Madsen, cand. theol. i Tranekær præstegård på Langeland, [søn af arving 1) Andreas Matzen og Mette Sofie Lange].
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Hans Olufsen [Torp, skifte 1.2.1783 lbnr.1230]. B:
1) [Marie] Elisabeth Olufsen g.m. Poul Krag, eligeret borger i Fredericia
2) Dorthe Olufsen g.m. Hans Madsen ved Ribe
3) Oluf Olufsen, præst [i Ljørslev og Ørding] på Mors
4) Hans Adolf Olufsen, bager
5) Maren Olufsen g.m. [Andreas Pedersen Søborg], præst [i Byrum] på Læsø
6) Kirsten Olufsen.

1798 Registrering af separationsbo i Fredericia. 3.11.1813, fol.178, 181B, 190B, 232.
Registrering af boet hos Mathias Mathiassen Feut og separerede hustru Cathrine Honoré. LV: far Peder Isak Honoré. eligeret borger. B:
1) Mathias Feut 9 mdr.
FM: Fohlmann, prokurator.

1799 Olimpe Killemond i Fredericia. 24.11.1813, fol.179.
E: Mathias Dupont, den ældre. B:
1) Mathias Dupont
2) Hans Dupont, på stedet
3) Susanne Marie Dupont g.m. Hans Johan Norre
4) Cathrine Dupont g.m. Daniel Schack Deloret
5) Judith Dupont g.m. Peder Frands Steen
6) Elisabeth Dupont g.m. Peder Pedersen Norre.

1800 Helene Christoffersdatter i Fredericia. 29.11.1813, fol.182.
E: Elias Svendsen, tømrersvend. B:
1) Svend Magnus Mathiassen 26.

1801 Anders Thorsen, konstabel i Fredericia. 1.12.1813, fol.183B, 185.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Bruun. B:
1) Anne Mette Thorsen 20
2) Jens Thorsen 16
3) Maren Thorsen 13
4) Thomas Thorsen 9
5) Anders Thorsen 7.
FM: Hans Pedersen Villing.

1802 Thomas Foggaard i Fredericia. 20.12.1813, fol.189.
E: Ellen Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen Morville. B:
1) Maren Thomasdatter 9
2) Anne Thomasdatter 4.
FM: farbror Hans Jensen Foggaard i Erritsø.

1803 Hans Henrik Styver, stykkusk i Fredericia. 15.1.1814, fol.191B, 218B.
Arvinger angives ikke.

1804 Carl Ditz, maler i Fredericia.16.2.1814, fol.192B, 195B.
E: Johanne Pallesdatter. LV: stedfar Hans Norring.
Testamente.
A:
1) far Andreas Ditz i Nyborg.
Afdøde døde 4.2.1814.

1805 [Hans Hansen] Buhl, borgmester i Fredericia. 6.4.1814, fol.197, 200B.
Enkemand efter [Mette Dorthe Thomsen, skifte 5.12.1806 lbnr.1651]. B:
1) Cathrine Dorthe Buhl g.m. [Poul Lauridsen] Fenger, præst i Bredstrup
2) Buhl i Fredericia, herredsfoged
3) Hans Thomas Buhl, adjunkt
4) Anne Buhl
5) Thomas Severin Buhl 16.

1806 Ingeborg Holmbak i Fredericia. 1.5.1814, fol.199B, 206B.
E: Christen Giese, drejer. A:
1) søster Margrethe Holmbak g.m. Gregers Madsen i Mørkholt
2) søster Marie Holmbak, enke i Varde.

1807 Kirsten Thomasdatter i Fredericia. 3.5.1814, fol200, 204B.
E: Mathias Clausen. B:
8) Maren Mathiasdatter 6.
Uden ægteskab B:
1) Thomas Frederiksen24, i Ørum præstegård i Bjerre herred.
Første ægteskab med Hans Andersen, [skifte 4.5.1805 lbnr.1616]. B:
2) Jochum Hansen19
3) Sofie Hansdatter 18
4) Anders Hansen 16
5) Anne Hansdatter 14
6) Jens Hansen 12
7) Cathrine Hansdatter 10.

1808 Johan Frederik Struntz, farver i Fredericia. Samfrændeskifte 11.3.1816, fol.201.
E: Magdalene [Groersen]. LV: Peder Møller. B:
1) Frederikke Struntz 11
2) Johan Christoffer Struntz 9
3) Carl Vilhelm Struntz 7
4) Magdalene Struntz 3.
1 farfar Johan Christoffer Struntz
2 farbror Carl Ernst Struntz, guldsmed.

1809 Anne Cathrine Rasmusdatter i Fredericia. 25.5.1814, fol.203B.
E: Laurids Hansen Rugballe. B:
1) Hans Lauridsen 17
2) Mette Marie Lauridsdatter 12
3) Rasmus Lauridsen 6.
FM: Hans Terkildsen.

1810 Laurids Andersen, underofficer i Fredericia. 25.5.1814, fol.204.
E: Helene Marie Pedersdatter. B:
1) Anders Peder Lauridsen 7
2) Caroline Frederikke Lauridsdatter 1½.
FM: Niels Thorsen.

1811 Dorthe Cathrine Schultz i Fredericia. 2.6.1814, fol.205.
Enke.
Sønnen Andreas Schultz fremviste aftægtskontrakt af 20.3.1809, hvorefter han over gården og udbetaler arv til sine 3 søskende.
Afdøde døde 1.6.1814.

1812 Laurids Sørensen, forvalter i Fredericia. 14.6.1814, fol.205B, 207B, 214.
Afdøde døde hos sin svoger Gøtzsche.
Arvinger angives ikke.

1813 Cathrine i Fredericia. 16.6.1814, fol.205B.
Enke efter Jens Frølund, [skifte 18.1.1812 lbnr.1771]. B:
1) Filip Frølund
2) en datter g.m. Jens Pedersen Sindbjerg eller Søndbjerg, købmand.

1814 Jacob Frederik Teufner i Fredericia. 21.11.1814, fol.212.
E: Johanne Pedersdatter. LV: L. Sloth, eligeret borger.
Arvinger angives ikke.

1815 Susanne Elisabeth Lund, ugift i Fredericia. 30.12.1814, fol.216.
Arvinger angives ikke.

1816 Abraham Thuesen Randers, konstabel i Fredericia. 30.12.1814, fol.219.
Arvinger angives ikke.

1817 Christen Nielsen Grandløse, stykkusk i Fredericia. 30.12.1814, fol.219.
Arvinger angives ikke.

1818 Jens [Jensen] Buhl, eligeret borger i Fredericia. 27.12.1814, fol.219B.
E: Marie Jesdatter. LV: Peder Poulsen Møller, eligeret borger. B:
1) Jens Jensen Buhl 24
2) Jes Jensen Buhl 21
3) Anne Marie Jensdatter Buhl 9.
FM:
1 farbror Hans Jensen Buhl
2 farbror Christian Buhl, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1813.

1819 Georg Klein, toldbetjent i Fredericia. 2.3.1815, fol.223, 225B, 290.
Arvinger angives ikke.

1820 [Cecilie] i Fredericia. 19.4.1815, fol.226, 227, 240.
Enke efter [Dines] Dinesen., møller. B:
1) Christiane Margrethe Dinesen.
Arv i boet efter afdødes mands far [Johannes Dinesen, skifte 22.9.1781 lbnr.1197] til dennes B:
1) [Kirstine Marie] Dinesen, enke efter [Flemming Ulrik] Ejlby, [skifte 22.12.1784 lbnr.1296]
2) [Peder] Dinesen, overauditør i Viborg
3) [Johan Jacob] Dinesen, præst i Sejling og Sinding
4) [Jens Georg] Dinesen, branddirektør og hospitalsforstander i Viborg.

1821 Søren Christensen, spækhøker i Horsens. 20.4.1815, fol.226.
E: Maren Nielsdatter i Fredericia. B:
1) Johanne Marie Sørensdatter g.m. Eriksen, drejer
2) Christen Sørensen 25, handskemagersvend i Nyborg
3) Anne Marie Sørensdatter 22
4) Niels Sørensen 20, handskemagersvend i Horsens
5) Søren Christian Sørensen 18, i skomagerlære i Horsens.
Enken har siddet i uskiftet bo efter afdøde i 3 år og vil nu afholde skifte, da hun indlader sig i nyt ægteskab.

1822 Laurids Hvalsø, overkommandør i Fredericia. 3.7.1815, fol.229, 234, 268, 272.
E: Ursula [Markusdatter Møller]. LV: Peder Pedersen Møller, eligeret borger. B:
1) [Christence Hvalsø] g.m. Markus Nielsen
2) Abelone Hvalsø, der ægter assessor Møller
3) [Anne Marie Hvalsø] g.m. Hans Terkildsen
4) Georgine Hvalsø.

1823 Samuel Daniel Fürst i Fredericia. 29.8.1815, fol.235, 239, 287B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var af det mosaiske trossamfund.

1824 Testamente i Fredericia. 1815, fol.236.
Testamente af 15.12.1810 for Christian Henrik Jensen, kompagnifeltskær og hustru Hedvig Cathrine Zimmermann.

1825 [Niels] Bergmann, toldkontrollør i Fredericia. 25.11.1811, fol.237, 291B.
Enkemand efter [Elisabeth Brasted]. B:
1) Frederik [Christian] Bergmann, præst i Mariager
2) Andreas Bergmann, præst i Herringe på Fyn
3) Ludvig Carl Bergmann, præst i Karlby [og Voldby] ved Grenå
4) [Anne Marie Magdalene Bergmann] i Odense, enke efter [Lorents Ditlev] Tornskov, toldbetjent.

1826 Maren Lintrup i Fredericia, [der døde 20.1.1816], fol.242.
E: Peder Andersen Møller.
Testamente af 26.3.1793.

1827 Anne Cathrine Haastrup, lem i Fredericia Hospital. 3.2.1816, fol.243.
Arvinger angives ikke.

1828 Niels Olufsen Bjørnstad, borgerlig tambur i Fredericia. 3.2.1816, fol.243.
E: Kirsten Jepsdatter.
Testamente af 15.1.1813.

1829 Esther Berntsdatter i Fredericia. 3.2.1816, fol.244.
E: Herman Abraham. B:
1) Abraham Heymann, købmand.

1830 Peder Christian Grønning, gørtler i Fredericia. 19.2.1816, fol.244.
B:
2) Karen Grønning 6
3) Niels Peder Grønning 4
4) Christian Vilhelm Grønning 2
5) Pederline Christiane Grønning. 4 uger.
FM: farbror Christian Grønning, gørtler.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 30.11.1808 lbnr.1689]. B:
1) Anne Mette Grønning 10.
Afdøde døde 13.1.1816.

1831 Johan Georg Adolf Süderow, afskediget kommandersergent i Fredericia, der døde 26.2.1816, fol.247.
E: Cathrine Elisabeth Krüger.
Testamente af 20.4.1808.

1832 Marie Elisabeth Beenfeldt i Fredericia, der døde 11.5.1816, fol.258B.
Enke efter Hofmann. B:
1) en datter. død, var g.m. [Albert Christoffer von Heinen til Hollufgård og Fraugdegård, begge i Fraugde sogn, død 1814]. 2B:
a Casper Herman von Heinen til Fraugdegård
b Anne Marie von Heinen g.m. Ahlefeldt, major.

1833 Karen Jensen i Fredericia. 15.5.1816, fol.259B.
E: Adser Lund, bager.
Testamente af 23.4.1806.

1834 Peder Hansen Tambur, daglejer i Fredericia. 29.5.1816, fol.262, 266.
Enkemand. B:
1) Hans Pedersen
2) Maren Elisabeth Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter.

1835 Maren Nielsdatter i Fredericia, der døde 2.7.1816, fol.265B, 275.
E: Christen Jensen.
Første ægteskab med [Søren Christensen, skifte 20.4.1815 lbnr.1821]. B:
1) Johanne Marie Sørensdatter g.m. Eriksen, drejer
2) Christen Sørensen
3) Anne Marie Sørensdatter g.m. Møller, fuldmægtig
4) Niels Sørensen
5) Søren Christian Sørensen.

1836 Anne Margrethe Christensdatter i Fredericia. 5.8.1816, fol.270, 490B.
Enke efter Hans Jensen. B:
1) Jens Christian Hansen 14½.

1837 Alexander Piselli, skoleholder i Fredericia. 31.12.1817, fol.276B, 343.
B:
1) Louise Piselli, enke efter Bøgner i Helsingør. LV: Vilhelm Jørgensen, klokker i Helsingør.
Afdøde blev også kaldt Alexander Buschly.

1838 Jens Jensen Buhl i Fredericia. 23.9.1816, fol.277.
E: Kirsten Hansdatter. A:
1) mor Marie Jesdatter, enke efter afdødes far [Jens Buhl, skifte 27.12.1814 lbnr.1818]
2) bror Jes Jensen Buhl.

1839 [Arine Bringstrup] i Fredericia. 25.9.1816, fol.278, 280B, 342, 384.
Enke efter [Nikolaj Christian] Viborg, [skifte 23.7.1801 lbnr.1549]. B:
1) Marie Sofie Viborg g.m. [Hans Christian] Tscherning, apoteker i Middelfart
2) Carl Viborg 33, i København
3) Elisabeth Viborg 30, i Højst præstegård
4) Caroline Hedvig Viborg 29 i Bedsted præstegård ved Åbenrå
5) Kirstine Erasmine Viborg
6) Erik Rasmus Viborg 24, apoteker i København.

1840 Anne Elisabeth Mortensdatter i Fredericia. 7.10.1816, fol.279.
E: Thyge Mikkelsen. B:
1) Mads Thygesen 25
2) Lene Thygesdatter 22
3) Mikkel Thygesen 20
4) Zikane Thygesdatter 15
5) Margrethe Thygesdatter 13
6) Johannes Thygesen 10
7) Anne Sofie Thygesdatter 6.

1841 Christian Bøttern, smed i Fredericia. Samfrændeskifte 4.10.1816, fol.283B.
E: Anne Cathrine. LV: H. B. Bruun. B:
3) Anne Marie Bøttern 14
4) Niels Pagh Bøttern 12
5) Johannes Bøttern 5.
Første ægteskab med [Marie Fædder, skifte 12.2.1801 lbnr.1542]. B:
1) Martin Bøttern
2) Vilhelm Bøttern.
FM:
1 farbror Peder Andreas Bøttern.
2 Johannes Bang, købmand og forligelseskommissær
3 Jochum Jørgensen, borgerkaptajn.

1842 Thomas Poulsen Qvist i Fredericia. 14.11.1816, fol.286.
E: Kirsten. LV: Jesper Blücher, smed. B:
2) Jens Thomsen Qvist 17
3) Anne Sofie Thomasdatter Qvist 16
4) Anne Marie Thomasdatter Qvist 14
5) Poul Thomsen Qvist 9.
Af første ægteskab B:
1) Johan Thomsen Qvist 21.

1843 Registrering af separationsbo i Fredericia. 29.11.1816, fol.287.
Registrering af boet hos Hans Adolfsen og fraseparerede hustru Anne Kirstine Hansdatter i Fredericia.

1844 Christian Gotfred Fischer i Fredericia. 6.12.1816, fol.289, 301B, 316B.
E: Kirstine Magdalene Rosenstand Cronfeld.
Arvinger angives ikke.

1845 Ellen Hansdatter i Fredericia. 9.12.1816, fol.289B, 386.
Enke efter Niels Jørgensen Kejser. B:
1) Hans Nielsen i København
2) en datter g.m. Mads Ebbesen
3) Anne Nielsdatter, død. 1B:
a Niels Frederik Anthonisen.

1846 Johanne Mathea Winther i Fredericia. 29.4.1816, fol.291.
E: Hans Voltersen.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1816.

1847 Opbudsbo i Fredericia. 9.1.1817, fol.293, 310, 311, 319, 320, 321, 325.
Registrering af fallitbo hos Nathan Mikkelsen Minden, købmand i Fredericia.
Desuden nævnes hans bror Mogens Nathan Minden.

1848 Anne Skolastika Pagh i Fredericia. 19.1.1817, fol.295B, 302.
Enke efter [Jochum Reimer Poulsen] Fenger, kapellan i Fredericia [Michaelis, død 8.7.1802]. B:
1) [Jochum Reimer] Fenger, præst i Brædstrup
2) [Michael Pagh] Fenger, kandidat
3) [Helene Cathrine Fenger] g.m. [Nikolaj] Bøtcher, professor og stadsfysikus
4) David Fenger
5) Niels Fenger
6) Immanuel Fenger
7) Markus Fenger.

1849 Anne Skolastika Ingversen i Fredericia. Samfrændeskifte 30.12.1816, fol.298B.
E: Bendix Conrad Henrik von Nutzhorn, kaptajn. B:
1) Andreas Andersen Nutzhorn 18
2) Ditlev Andersen Nutzhorn 16.
FM:
1 Christian Thomsen, værtshusmand
2 Johannes Peder Ingversen til Viufgård
3 Johannes Bang, købmand og forligelseskommissær.

1850 Elisabeth Margrethe i Fredericia. 4.2.1817, fol.301, 483B.
Enke efter Bruun, gibsmager. B:
1) Johan Bruun, sadelmager, der døde, [skifte 1.4.1817 lbnr.305B]. E: Jacobine Hansdatter
2) Christian Bruun, lærredsvæver i Erritsø
3) Cecilie Bruun g.m. Schwartz, dugmager i København
4) Cathrine Bruun 34, i København.

1851 Anne Marie Sørensdatter i Fredericia. 5.3.1817, fol.302.
E: Schultz, skrædder i Vejle. B:
1) Johanne Marie Schultz g.m. Hans Andersen, daglejer
2) Nikoline Schultz 25
3) Nikolaj Severin Schultz 19.

1852 Markus Meyer i Fredericia. 19.3.1817, sfol.302, 315B, 326, 476B.
A:
1) mor Marie Jesdatter, enke efter Jens Jensen Buhl, skifte 27.12.1814 lbnr.1818
2) [halv]bror Jens Jensen Buhl, [skifte 23.9.1816 lbnr.1838]. E: Kirsten Hansdatter
3) [halv]bror Jes Jensen Buhl i København
4) [halvsøster Anne Marie Jensdatter Buhl, skifte 26.3.1817 lbnr.1853].
Afdøde døde 10.12.1816.

1853 Anne Marie Jensdatter Buhl i Fredericia. 26.3.1817, fol.304B.
A:
1) mor Marie Jesdatter, enke efter Jens Jensen Buhl, [skifte 27.12.1814 lbnr.1818]. LV: Christian Buhl
2) bror Jens Jensen Buhl, [skifte 23.9.1816 lbnr.1838]. E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Ravn
3) bror Jes Jensen Buhl.

1854 [Johan] Bruun, sadelmager. 1.4.1817, fol.305B.
E: Jacobine Hansdatter. LV: R. Sloth. B:
1) Johan Bruun 9
2) Gertrud Bruun 8
3) Hans Bruun 6
4) Christian Bruun 4
5) Johanne Bruun 2
6) Johan Bruun 4 uger.
FM: Jacob Jensen.

1855 Oluf Christensen Juul i Fredericia. 7.4.1817, fol.306B, 342.
E: Dorthe Elisabeth. A:
Børn af professor Juul i København, hvis navne ikke angives.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen 33, farer til søs
2) Thomas Nielsen, gift på stedet
3) Niels Nielsen 21, farer til søs.
Afdøde døde 6.4.1817.

1856 Mikkel Nathan, slagter i Fredericia. 1.5.1817, fol.307B.
E: Gissel Julius. B:
1) Nathan Mikkelsen
2) Julius Mikkelsen
3) Jacob Mikkelsen
4) Magnus Mikkelsen
5) Isak Mikkelsen
6) Edel Mikkelsdatter g.m. Abraham Simon i Randers.

1857 Registrering og skifte i Fredericia. 3.5.1817, fol.309B, 314B, 327.
Skifte hos Arnesen, rektor og hustru Dorthe i Fredericia, da han er sindsforvirret og de rejser til København.

1858 Niels Jørgensen, ugift møllerkarl i Fredericia, der døde 11.5.1817, fol.314, 335B.
A:
1) bror Jens Jørgensen i Skærbæk
2) bror Hans Jørgensen 35, i Jels
3) søster Dorthe Jørgensdatter i Skærbæk
4) søster Margrethe Jørgensdatter 30, i Tårup.

1859 Testamente i Fredericia. 1817, fol.317B.
Testamente af 13.11.1816 for Johan Frederik Burchardt, musketer og hustru Mette Marie Sørensdatter.

1860 Testamente i Fredericia. 1817, fol.318.
Testamente af 8.8.1815 for Jørgen Hansen, avlsmand og hustru Anne Marie Jepsdatter i Fredericia.

1861 Henrik Hammer i Fredericia. 3.9.1817, fol.322.
E: Cathrine Louise Christensdatter. LV: Hans Jørgen Kruse. B:
1) Niels Hammer, snedker
2) Christian Hammer, købmand i Horsens
3) Peder Hammer, dugmagersvend
4) Else Margrethe Hammer g.m. Terkild Terkildsen, tømrer
5) Maren Hammer g.m. Them Burmann, sporemager i Horsens
6) Bolette Hammer.

1862 Peder von Trolle, kaptajn i Fredericia. 8.9.1817, fol.324, 412B.
E: Elisabeth Gørup. De blev gift for 2 år siden.
A:
1) bror, forvalter på Rødkilde på Fyn, død. 3B:
a Jens Balslev trolle i Nyborg
b Inger Trolle
c Hanne Trolle hos sin mor på Flintholm på Fyn
2) søster Karen Trolle i Odense Hospital, enke efter Johan Balslev i Tommerup.
Arv i boet efter madam Balslev i Verninge.

1863 Dorthe Christensdatter i Fredericia. 15.11.1817, fol.327B.
E: Sivert Hansen. B:
2) Else Marie Sivertsdatter 21
3) Hans Sivertsen 18
4) Anne Skolastika Sivertsdatter 13½
5) Dorthe Marie Sivertsdatter 10½
6) Karen Sivertsdatter 6½
7) Severine Sivertsdatter 3½.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen, væver i Pjedsted.

1864 Jørgen Hansen Trelde, underkorporal i Fredericia. 1.12.1817, fol.330.
A:
1) far Hans Rasmussen i Trelde.

1865 Separationsskifte i Fredericia. 6.12.1817, fol.330B, 336, 353.
Separationsskifte for Peder Frederik Holst, farver og hustru Magdalene Groersen i Fredericia. B:
5) Johanne Dorthe Holst.
Hendes første ægteskab med Johan Frederik Struntz, farver, [skifte 11.3.1816 lbnr.1808]. B:
1) [Frederikke Struntz]
2) [Johan Christoffer Struntz]
3) [Carl Vilhelm Struntz]
4) [Magdalene Struntz].
FM: farbror [Carl Ernst] Struntz, guldsmed.

1866 Afkald i Fredericia. 21.1.1818, fol.346.
Afkald fra Anne Marie Pedersdatter g.m. Jacob Lauridsen Dyppel i Fredericia
for arv efter far Peder Pedersen i Erritsø.

1867 Johannes Trabolt, murer i Fredericia. 1.2.1818, fol.346, 349, 371B, 375, 436B, 479B, 526.
E: Else Marie. LV: Hans Terkildsen. B:
4) Hans Steffensen Trabolt 5
5) Johannes Trabolt 3
6) Niels Iversen Trabolt 1.
FM:
1 Niels Salling, murer
2 Niels Nielsen, snedker.
Første ægteskab med [Elisabeth Kirstine Olufsdatter, skifte 11.1.1809 lbnr.1700]. B:
1) Vilhelmine Kirstine Trabolt g.m. Hans Haahr
2) Juliane Marie Cathrine Trabolt 16
3) Michael Vilhelm Jacob Trabolt 14.
Desuden nævnes
1 enkens bror Steffen Hansen
2 enkens bror Iver Hansen
3 enkens svoger Niels Nielsen.

1868 Johan Gross, garver i Fredericia. Samfrændeskifte 18.7.1818, fol.347B, 387B.
E: Abelone Barbara Clausdatter Eriksen. B:
1) Tobias Gross, garver i Middelfart
2) Anne Margrethe Gross, død. E: Jens Frederik Møller, købmand i Vejle. 7B:
a Johanne Møller 24, g.m. Laurberg, tolder i Korsør
b Christian Møller 21, i Vejle
c Johan Møller 20, klejnsmedesvend
d Frederik Møller 18, i Horsens
e Claudius Møller 17
f Karen Møller 15
g Magdalene Møller 9
3) Claus Gross, krigsråd
4) Marie Møller g.m. Jørgensen, gæstgiver i Svinninge kro [ved Holbæk]
5) Ingeborg Gross 39
6) Magdalene Gross, separeret fra Holst
7) Susanne Gross 35
8) Christian Gross.
Afdøde døde 1.3.1818.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1800.

1869 Christoffer Struntz i Fredericia, der døde marts 1818, fol.348.
E: Cathrine Jacobine Schubert.
Bevilling til uskiftet bo af 27.2.1818.

1870 Christen Henrik Andreassen, skomager i Fredericia. 21.3.1818, fol.350B, 358B, 376, 377B, 385.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Pedersen, væver. B:
1) Andreas Henriksen 18
2) Kirsten Christensdatter 12
3) Niels Christensen 8
4) Claus Christensen 6
5) Mathias Christensen 3.
FM: fars svoger Abraham Clausen i Middelfart.

1871 Abraham Johansen Norre, avlsmand af den reformerte koloni i Fredericia. 26.3.1818, fol.351B, 356B, 357B, 367B, 428, 436, 471.
Enke efter Elisabeth Killemond, død 6.6.1813. A:
0) forældre Johan Henrik Norre, skifte 8.10.1778 lbnr.1149 og Marie Dupont]
1) bror Isak Johansen Norre
2) bror Jacob Johansen Norre
3) bror Peder Johansen Norre
4) bror Hans Johansen Norre, død. E: Susanne, deres børn
5) søster Marie Norre, skifte 18.2.1809 lbnr.1704. Første ægteskab med Isak Ludvigsen, [skifte 1.2.1800 lbnr.1517]. 2B:
a Cathrine Ludvigsen
b Susanne Ludvigsen.
FM: Frands Ludvigsen i København
6) søster Anne Cathrine Norre g.m. Jacque Devantier
7) søster Susanne Norre g.m. Jacque Delleret.
Desuden arver afdødes stedbørn, som han har lyst i kuld og køn B:
1) Marie Elisabeth Norre g.m. Jacob Abraham Norre
2) Anne Cathrine Norre 18, der ægter Christian Langhof Berg.

1872 Susanne Marie Honoré i Fredericia. 4.4.1818, fol.353.
E: Isak Johansen Norre. B:
1) Hans Jacob Norre 25
2) Susanne Marie Norre g.m. Peder Blom, avlsmand
3) Cathrine Honoré g.m. Jacque Pedersen Norre, værtshusmand
4) Marie Honoré g.m. Jacob Pedersen Honoré
5) Judith Honoré g.m. Isak Pedersen Honoré
6) Elisabeth Honoré g.m. Peder Jacque Devantier
7) Anne Cathrine Honoré 18.
FM: morbror [Mathias] Honoré., degn i den reformerte kirke i Fredericia.

1873 Testamente i Fredericia 1818, fol.355B.
Testamente af 28.1.1813 for Anne Jensdatter, enke efter Peder Pedersen Baltzer. A:
1) Morten Pedersen Hyrup.

1874 Anne Margrethe Johansdatter i Fredericia, der døde 24.4.1818, fol.360, 361B, 385B.
Enke efter Peder Sørensen, tømrer, [skifte 30.11.1799 lbnr.1514]. B:
1) Søren Pedersen, væver
2) Johanne Marie Pedersdatter g.m. Hagen Vilhelm Lindberg, løjtnant.

1875 Johanne Augusta Pouline Jensen, ugift i Fredericia. 13.5.1818, fol.360B, 364, 413B.
A:
0) forældre Henrik Jensen, ritmester, død for mange år siden i Fredericia og [Ida Margrethe Brandt, skifte 6.7.1765 lbnr.945]
1) søster [Cathrine Jensen], død, var g.m. [Andreas] Sandbæk, [skifte 28.11.1804 lbnr.1584]. 2B:
a Jens Martin Bram Sandbæk
b Henriette Margrethe Sandbæk
2) søster Elisabeth Marie Jensen i Fredericia, enke efter [Peder Hansen] Jacobsen, præst [i Brændekilde og Bellinge, skifte Odense herred gejstlig 26.9.1805 lbnr.238]. LV: Jens Schiøtt.

1876 Johannes Prom, ugift handelsbetjent i Fredericia, der døde 8.5.1818, fol.361.
Testamente af 31.3.1818. A:
1) Hans Brøchner Bruun, købmand ved far justitsråd Bruun.

1877 Marie Vilain i Fredericia. 30.5.1818, fol.363, 373B.
E: Jacob Devantier. A:
0) forældre [Jacob Vilain, skifte 29.8.1799 lbnr.1506 og Susanne Killemond, skifte 22.11.1798 lbnr.1494]
1) bror Schack Jacobsen Vilain
2) bror Peder Jacobsen Vilain, død. 5B:
a Susanne Vilain 22
b Cathrine Vilain 18
c Daniel Vilain 16
d Jacob Vilain 14
e Mathias Vilain 4
3) søster Cathrine Vilain 46, g.m. Hans Pedersen Vest, dugvæver i København.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Jacque Jacobsen Devantier
2 enkemandens bror Abraham Devantier.

1878 Elisabeth Steen i Fredericia, der døde 6.6.1818, fol.365B, 368, 401B.
Enke efter Jacque Herman, [skifte 21.4.1804 lbnr.1591]. B:
1) Judith Herman 26
2) Sara Herman 24
3) Peder Jacque Herman 22
4) Abraham Jacque Herman 20
5) Hans Herman 18.
FM: morbror Abraham Steen.

1879 Daniel Danielsen Delleret, avlsmand i Fredericia. 1.6.1818, fol.366, 370, 380.
E: Judith Dupont. LV: Peder Johansen Herman. B:
1) Susanne Cathrine Delleret g.m. Peder Jacque Norre
2) Esther Delleret 20
3) Cathrine Delleret 17
4) Judith Delleret 13
5) Daniel Delleret 10
6) Isak Delleret 7.
FM: farbror Jacque Danielsen Delleret.
Første ægteskab med [Esther Dupont, skifte 21.10.1790 lbnr.1372]. B:
1) Abraham Daniel Delleret 29.

1880 Johan Hermansen, skomagersvend i Fredericia, der døde 21.6.1818, fol.367, 386.
A:
1) søster [Christine Hermansen] g.m. Bertel Andreassen, rebslager i Roskilde.

1881 Laurids Terkildsen, tømrer i Fredericia. 17.7.1818, fol.369.
E: Johanne Cathrine Jensdatter. LV: Krag, eligeret borger. B:
1) Peder Terkildsen 17
2) Anne Marie Terkildsdatter 11
3) Maren Jensine Terkildsdatter 8.
FM: født værge Christian Pedersen.

1882 Maren Hansdatter i Fredericia, der døde [22.6.1818], fol.373.
E: Johan Bertelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1818.

1883 Simon Buhl, hospitalsforstander i Fredericia. 2.11.1818, fol.378.
E: Barbara Elisabeth Hansen. LV: Bang, købmand og forligelseskommissær. B:
1) Casperine Elisabeth Buhl, enke efter Bune, kirurg
2) Hans Sundorph Buhl. Afkald 30.9.1814
3) Peder Buhl. Afkald 24.12.1816
4) Anne Gertrud Buhl
5) Søren Hansen Buhl 17
6) Hans Christian Buhl 15.

1884 Anne Mette Hansdatter Christiansen i Fredericia. 28.11.1818, fol.382, 446B.
Enke efter Hummel, underofficer. B:
1) Johan Hummel på Rugsted mark i Ødsted sogn
2) Anne Sofie Hummel g.m. Eskild Thomsen, skomager.

1885 Jens Gade Ammitsbøl, avlsmand i Fredericia. 3.12.1818, fol.382B, 415B.
E: Else Hansdatter. LB: Hans Lugt, avlsmand. B:
1) Abelone Marie Kirstine Jensdatter 6
2) Magdalene Berteline Jensdatter 3
3) Mette Marie Jensdatter 1¼.
FM: Johan Bertelsen.
Enkens første ægteskab med afdøde bror Mathias Pedersen Ammitsbøl, [skifte 10.7.1810 lbnr.1736. Arv til B:
1) Mathias Ammitsbøl 9.

1886 Bevilling at være egen værge i Fredericia. 1818, fol.383B.
Bevilling af 4.12.1818 at være egen værge for 2 døtre af afdøde
Christian August Priess, kaptajn. B:
1) Sofie Christine Priess
2) Christiane Frederikke Priess
ved afdødes øvrige B:
3) Georg Christoffer Priess, regimentskvartermester
4) Daniel Alexander Priess, kaptajn.

1887 Hans Adolf Hagemann, krigsråd i Fredericia. 25.1.1819, fol.386B.
E: Helene Bodholt. LV: Jochum Jørgensen. B:
5) Helene Hansine Hagemann 10
6) Carl Frederik Julius Christian Hagemann 6, i Lemvig
7) Cecilie Hansine Frederikke Hagemann 6
8) Frederik Ferdinand Hagemann 5
9) Sofie Marie Frederikke Hagemann 3.
FM: Peder Knudsen.
Første ægteskab med Marie. B:
1) Georg Vilhelm Hagemann 20
2) Juliane Hagemann 16
3) Caroline Frederikke Cathrine Hagemann 14, i Navr præstegård
4) Carl Christian Hagemann 11.

1888 Anton Rudolf Schilling, premierløjtnant i Fredericia, der døde 9.2.1819, fol.393, 394.
Arvinger angives ikke.

1889 Kirsten Jespersdatter i Fredericia. 13.2.1819, fol.393B, 399.
Enke efter Thomas Eskildsen, [skifte 27.5.1811 lbnr.1760]. B:
3) Eskild Thomsen
4) Mette Marie Thomasdatter g.m. Christen Olufsen, skrædder
5) Else Thomasdatter.
Uden ægteskab B:
1) Regner Andersen i Øsby sogn ved Haderslev
Martin Mortensen i Skovby sogn ved Bogense.

1890 Marie Feber i Fredericia. 19.2.1819, fol.394, 447.
Enke efter Jochum Pedersen. B:
1) Peder Jochumsen i Rendsborg.

1891 Peder Andersen, avlsmand i Fredericia. 20.3.1819, fol.396B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 14
2) Anne Pedersdatter
3) Anders Pedersen 11
4) Christen Pedersen 8
5) Jeppe Pedersen 6
6) Hans Jørgen Pedersen 3
7) Anne Sofie Pedersdatter 1.
FM: farbror Jens Andersen i Tårup [i Taulov sogn].

1892 Mads Pedersen Lund i Fredericia. 27.3.1819, fol.397B, 400, 402B.
E: Sofie Schultz. B:
2) Peder Madsen Lund 30.
Første ægteskab med [Anne Louise Lorentsdatter, skifte 9.1.1796 lbnr.1450]. B:
1) Christian Madsen Lund 40.

1893 Laurids Christensen Skaar, skomager i Fredericia. 1819, fol.398B.
E: Kirsten Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1819.

1894 Christen Christensen, daglejer i Fredericia. 3.5.1819, fol.399B, 418B.
E: Trine Jacobsen Norre, der døde 6 dage efter ham. LV: Jens Henriksen, skomager. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Jesper Salling
2) Jacob Christensen 19.
FM: morbror Abraham Jacobsen.

1895 Opbudsbo i Fredericia. 11.6.1819, fol.493, 408B, 410B, 423B, 479, 531B og sluttet i næste protokol.
Registrering af fallitbo hos Johan Henrik Morville, krigsassessor i Fredericia g.m. Mette Marie Haugaard i Fredericia.
Desuden nævnes fallentens far Peder Morville, stempletpapirsforhandler i Fredericia.

1896 Peder Jensen, avlsmand i Fredericia. 10.7.1819, fol.406.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jørgen Hyes. B:
1) Maren Pedersdatter 32
2) Anne Cathrine Pedersdatter 30.

1897 Niels Staal, toldkasserer i Fredericia, [der døde 27.3.1819], fol.407.
E: Anne Marie Bruun.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes umyndige barn.

1898 Amalie Hedvig Birgitte Sletting i Fredericia. 1819, fol.408.
E: Georg Christoffer Pries, kaptajn og regimentskvartermester i Fredericia.
bevilling til uskiftet bo af 29.6.1819.

1899 Trine Deloret i Fredericia. 7.8.1819, fol.410, 440B.
E: Jacob Isak Dupont. B:
6) Marie Louise Dupont.
Første ægteskab med Peder Jacobsen Vilain, skifte 27.1.1809. B:
1) Susanne Vilain 24
2) Birthe Cathrine Vilain18
3) Daniel Vilain 16
4) Jacob Vilain 15
5) Mathias Vilain 11.
FM: morbror Jaque Danielsen Deloret.

1900 Hans Hansen Igum i Fredericia. 20.9.1819, fol.414.
E; Maren Jensdatter. B:
6) Kirsten Hansdatter
7) Jens Landmann Hansen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Kirsten Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Mette Marie Hansdatter
4) Hans Hansen
5) Niels Igum Hansen.
FM: farbror Niels Igum, tømrer.

1901 Testamente i Fredericia. 1819, fol.414B.
Testamente af 22.5.1819 for Niels Pedersen Vendelbo og hustru Maren Nielsdatter.

1902 Anders Harrild, lysestøber fra København. 9.10.1819, fol.416B, 420B.
B:
1) Marie Cathrine Andersdatter g.m. Niels Amtrup, købmand
2) Anne Caroline Andersdatter g.m. Christen Christensen Bechgaard, hosekræmmer i København.

1903 Isak Johansen Norre i Fredericia. 9.10.1819, fol.417, 489.
B:
1) Marie Norre g.m. Jacob Pedersen Norre
2) Susanne Norre g.m. Peder Blom
3) Elisabeth Norre g.m. Jacque Devantier
4) Judith Norre g.m. Isak Pedersen Norre
5) Anne Cathrine Norre g.m. Abraham Isak Deloret
6) Hans Norre.

1904 Anne Cathrine Qvist, ugift tjenestepige i Fredericia. 10.10.1819, fol.417, 447B.
A:
1) søster Inger Marie Qvist, død, var g.m. Claus Sprich. 1B:
a Marie Elisabeth Clausdatter g.m. Jacob Hess.
2) bror Poul Jensen Qvist, [skifte 6.6.1803 lbnr.1578]. 6B:
a Thomas Poulsen Qvist 40, [skifte 14.11.1816 lbnr.1842. 5B:
1 Johan Thomsen Qvist 25
2 Jens Thomsen Qvist 21
3 Anne Sofie Thomasdatter Qvist 18
4 Anne Marie Thomasdatter Qvist 16
5 Poul Thomsen Qvist 12
b Anne Margrethe Qvist g.m. Hans Jørgen Schwan
c Maren Poulsdatter Qvist g.m. Laurids Bendixen i Bogense
d Elisabeth Poulsdatter Qvist, enke efter Nikolaj Hess
e Mette Poulsdatter Qvist g.m. Jeppe Norre
f Inger Marie Poulsdatter Qvist g.m. Hans Bendixen i Fredericia

1905 Isak Ruben Henrique i Fredericia. 18.10.1819, fol.417B, 445B, 489.
E: Clara. LV: Levin Koppel. B:
1) Ruben Henrique 18
2) Aron Henrique 16
3) Mikkel Henrique 13
4) Jette Henrique 12
5) Samson Henrique 8
6) Emilie Henrique 5
7) Sille Henrique 4.

1906 Vilhelm Lauridsen, murer i Fredericia. 20.10.1819, fol.418, 419, 446, 450.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Jeppe Vilhelmsen 38
2) Laurids Vilhelmsen 32
3) Vilhelm Vilhelmsen 23
4) Bolette Vilhelmsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1804.

SLUT