Erik Brejls hjemmeside

Start

Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag

[Holbo herred]    [Horns herred]    [Lynge-Frederiksborg herred]    [Lynge-Kronborg herred]    [Strø herred]    [Ølstykke herred]   

[Hørsholm len]    [Kronborg len]    [Kronborg amtstue]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Holbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1750-1820

[1750-1800]    [1800-1820]   


Holbo herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1750-1800

Side 726-973 er kun auktionsprotokol 1802-1819.

1 Jesse [Jacobsen] Sadolin, præst i Ramløse og Annisse. 3.5.1750, side 4.
E: Cathrine [Brostrupsdatter] Albertin. LV: Henrik Wederkinch, præst i Søborg og Gilleleje. B:
2) Brostrup Sadolin
3) Charlotte Amalie Sadolin g.m. Peder [Rasmussen] Perle, præst [på Anholt]
4) Anne Helene Sadolin.
FM: [Hans Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby.
Af første ægteskab B:
1) Jens Møiniche Sadolin. Afkald for arv efter mor 26.1.1745.
Henrik Møiniche Reutze, rådmand og byfoged i Helsingør tilskrives om skiftet.
Afdøde døde 1747.

2 Aftale om pension i Vejby. 6.5.1755, side 12.
[Jørgen Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke indgår aftale om pension med Madam Fers med LV: [Engelbrecht] Jensen, birkedommer [i Kronborg distrikt].

3 Afkald i Esbønderup 3.10.1755, side 14.
Afkald fra Christen Mesler
for arv efter far Hans [Christensen] Mesler, præst i Esbønderup [og Nødebo, død 29.5.1747].

4 Kongeligt reskript af 27.10.1758.
Kongeligt reskript af 27.10-.1758 om auktioner under verdslig og gejstlig jurisdiktion.

5 Cathrine [Brostrupsdatter] Albertin i Tisvilde [i Tibirke sogn]. 28.12.1754, side 16.
Enke efter Jesse [Jacobsen] Sadolin, præst i Ramløse og Annisse, skifte 3.5.1750 lbnr.1]. B:
1) Brostrup Sadolin
2) Charlotte Amalie Sadolin g.m. Peder [Rasmussen] Perle, præst på Anholt
3) Anne Helene Sadolin. Ved afkald 30.3.1759 g.m. Laurids Jensen Birk.
FM: Engelbrecht Jensen, birkedommer i Kronborg distrikt.
Afdøde døde 24.12.1754.

6 Johan Otto Friis, degn i Helsinge og Valby. 10.3.1758, side 21.
E: Marie Tilberg. A:
1) søster Anne Friis g.m. Johan Pedersen Falkenberg i Brandthuset
2) søster Emerentse Friis.

7 Thomas von Recken, der døde i Blistrup præstegård 25.12.1759, side 31.
Afdøde havde været urtekræmmer i København, men var rejst derfra for 20 år siden og havde været på flere steder, sidst i Nykøbing Falster. For nogle uger siden kom han til præstegården i Blistrup, hvor han døde.
Afdøde skulle have en svigersøn i Hobro.

8 Villum Bang, degn i Esbønderup og Nødebo. 21.5.1760, side 35.
E: [Sofie Amalie Fers]. LV: Johan Ernst [Jørgensen] Frankenau, præst i Esbønderup og Nødebo. A:
1) Johan Otto Bang, professor ved Københavns Universitet.
Afdøde døde 13.5.1760.

9 Bertel [Jørgensen] Rosendal, degn i Græsted og Mårum, der døde 30.9.1760, side 40.
E: Anne Birgitte [Christensdatter Reerslev]. LV: Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum. Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens bror Adolf Peder Reerslev, bedemand i København.

10 Anne Margrethe [Christensdatter] Kjærup i Blistrup. 20.5.1761, side 44.
E: Henrik [Nikolajsen] Reuter, degn i Blistrup. A:
0) forældre [Christen Jensen Kjærup, tolder i Thisted, skifte Thisted 20.2.1715 lbnr.34 og Anne Pedersdatter]
1) søster [Ingeborg Cathrine Christensdatter Kjærup] g.m. Jacob Hansen, skovrider i Mårum
2) søster [Karen Marie Christensdatter Kjærup] g.m. Christian Bagger i Frederiksborg
3) bror [Peder Markussen Christensen] Kjærup, degn i Græsted og Mårum, [død 1753]. E: Marie. B: 2 døtre.
(Sml. skifte efter Inger Pedersdatter Friis, skifte Gislum herred gejstlig 18.11.1732 lbnr.18).

11 Christian Jensen Bruun, degn i Søborg og Gilleleje. 3.10.1763, side 48, 89.
E: Anne Marie Suhm. LV: [Morten Lauridsen] Schmidt, præst i Søborg og Gilleleje. B:
1) Jacob Bruun 21½
2) Arent Bruun 19½
3) Henrik Bruun 8
4) Johanne Margrethe Bruun g.m. Mathias Henningsen Panser, bager i Slangerup
5) Karen Sofie Bruun 13
6) Susanne Bruun 10.
FM: morbror Markus Jacobsen Suhm, købmand i Roskilde.

12 Albert Holgersen Snedsted, præst i Blistrup, [død 26.5.1763], side 60.
E: Kirsten Madsdatter [Langholm]. LV: Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
Testamente af 7.10.1750.

13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
A:
1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
a Gotthilf Edvard de Place
b Hans de Place
c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
6) [halv]søster Marie Hammer.
Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].

14 Sofie Amalie Fers i Græsted degnebolig. 18.1.1766, side 115, 144, 152.
Enke efter Villum Bang, degn i Esbønderup og Nødebo, [skifte 21.5.1760 lbnr.8]. A:
0) stedfar [Albert Danielsen Matras]
1) søster Marie Elisabeth Fers, død. 2B:
a Johan Johansen Fers i Nakskov
b Kirsten Johansdatter Fers g.m. Christen Eriksen, skipper i Nakskov
2) halvbror Josias Matras i Wismar, død. 3B:
a Didrik Ernst Matras
b Niels Albert Matras
c Anne Magdalene Matras
3) halvbror Hans [Albertsen] Matras, kirurg på Færøerne, død. 3B:
a Albert [Michael] Matras, præst på Viderø på Færøerne
b Eva Margrethe Matras
c Barbara Cathrine Matras
4) halvsøster Bodil Matras, død. 3B:
a Claus Jochumsen Frobøse, rejst til Norge for 14 år siden
b Albert Jochumsen Frobøse, degn i Græsted og Mårum
c Anne Gertrud Frobøse g.m. Svend Troelsen, handskemager i Helsingør.
Afdøde døde 17.1.1766.

15 Bodil Marie Bering i Vejby, der døde 5.3.1766, side 128, 147.
E: Christian Hansen Staal, degn i Vejby og Tibirke.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1 enkemandens afdøde mor "Trov" Pedersdatter Friis
2 enkemandens søster Anne Hansdatter Staal g.m. Jens Riber, kommissionær i København.
2 enkemandens 2 brødre, hvis navne ikke angives.

16 Erik Andreassen, skoleholder i Valby, der døde 1.10.1767, side 152, 159.
Arvinger kendes ikke.

17 Else Cathrine [Mikkelsdatter] Lønborg, [begravet 14.2.16769], side 156.
E: Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1769.

18 Morten [Christensen] Brysting, præst i Ramløse og Annisse, der døde 1769, side 157.
E: Engelke Marie [Christiansdatter] Daldorph.
Testamente af 23.1.1765.
Hans A:
1) søsterdatter g.m. Conrad Hartvig Bülow, kaptajn. Deres børn, hvis arv er betalt til major Fochs børn, da deres mor døde i Vordingborg amt 1761
2) søsterdatter [Mette Kirstine Pedersen] g.m. [Morten Lauridsen] Schmidt, præst i Søborg og Gilleleje. Deres børn.
Hendes A:
1) søster g.m. Niels Schiøtt, købmand i Købmagergade i København. Deres 4 børn
2) søster g.m. Peder Nikolaj Schiøtt, brygger i Kompagnistræde i København. Deres 4 børn.

19 Iver Jørgensen Sundby, degn i Søborg og Gilleleje, der døde 20.7.1770, side 193, 199.
E: Dorthe Abigael Felthus. LV: Jens Tillerup, præst i Søborg og Gilleleje. B:
1) Christian Felthus Sundby
2) Sofie Margrethe Sundby.
FM: Jørgen Holst, præst i Blistrup.

20 Johan Ernst [Jørgensen] Frankenau, præst i Esbønderup og Nødebo, [begravet 13.10.1770], side 198.
E: Margrethe [Marie Christiansdatter Runge].
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1770.

21 Afkald i Frederikssund 26.5.1772, side 199.
Afkald af 26.5.1772 fra Anne Kirstine Kjærup g.m. Anders Rugaard i Frederikssund
for arv efter far
til morbror Christian Schmidt i Ude Sundby.

22 Helvig Andersdatter i Tisvilde. 17.2.1772, side 202.
E: Christian Skov, ekstra skoleholder i Tisvilde. B:
3) Hans Jørgen Skov 19
4) Anders Skov 17.
Første ægteskab med Andreas Rejsener. B:
1) Anne Cathrine Rejsener g.m. Jacob Salvesen Enghaven, matros i København
2) Sidse Marie Rejsener g.m. Albert Albertsen i Græsted Skovhuse.
Afdøde døde 16.1.1772.

23 Albert Jochumsen Frobøse, degn i Græsted og Mårum, [der døde 2.7.1772], side 206.
E: [Engel Magdalene Bang]. LV: Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum. A:
1) søster Anne [Gertrud] Frobøse g.m. Svend Troelsen, handskemager i Helsingør.

24 Sara [Hansdatter] Hammer i Helsinge, der døde 19.7.1771, side 227.
E: Morten [Nielsen] Hammer, adjungeret og succederende præst i Helsinge og Valby. B:
1) Edvard Snedorff Hammer 6
2) Anne Else Cathrine Hammer 4
3) Sara Martine Hammer 3.
FM:
1 morfar Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
2 mosters mand Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
Samfrændeskifte 12.2.1772.

25 Henrik Nikolajsen Reuter, degn i Blistrup, der døde 11.9.1772, side 229.
Enkemand efter [Anne Margrethe Christensdatter Kjærup, skifte 20.5.1761 lbnr.10]. A:
1) far Nikolaj Reuter, maler, død
2) farbror i Svensk Pommern, død. 1B:
a Hans Henrik Reuter i Garding i Ejdersted i Slesvig, død for 10 år siden. 2B:
1 Tete Frederik Reuter, skomager i Garding
2 en datter.
Mecklenburg Landråd vil kun udlevere udskrift af kirkebogen, hvis der betales 106 danske dukater, da afdødes farbror skal være rømt at sin tjeneste.

26 Auktion i Ramløse. 7.3.1774, side 237, 262.
Auktion 7.3.1774 hos Lakier i Ramløse præstegård efter ildebranden 17.1.1774.

27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
a [Gotthilf Edvard de Place]
b [Hans de Place]
c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
a [Edvard Snedorff Hammer]
b [Anne Else Cathrine Hammer]
c [Sara Martine Hammer]
4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
5) Marie Hammer.

28 Barbara Olufsdatter Ravn i Ramløse. 30.5.1774, side 256, 287.
E: Hans Holm, degn i Ramløse og Annisse. B:
1) Oluf Hansen Holm.
Desuden nævnes enkemandens søsterdatter Charlotte Danchel.
Afdøde døde 29.4.1774.

29 Engel Magdalene Bang i Græsted, der døde 20.10.1774, side 269.
Enke efter Albert Jochumsen Frobøse, degn i Græsted og Mårum, [skifte 2.7.1772 lbnr.23]. A:
0) far Oluf Madsen Bang, byskriver i Frederiksborg, død. Første ægteskab med afdødes mor Inger Jensdatter. B:
1) Engel Magdalene Bang, som er afdøde
2) Hans Bang, kaptajnløjtnant, død, var g.m. Margrethe Danefer. 1B:
a Ulrikke Eleonora Bang, enke efter Schmidt, hos sin mor på Fyn
3) Anne Bang, død som barn
4) Mathias Bang i Dronningmølle, død 1772. Med sin anden hustru 2B:
a Steffen Bang
b Anne Marie Bang.
FM: stedfar Rehfeldt, birkeskriver i Kronborg amt
5) Anne Bang i København, enke efter sin tredje mand: Peder Kindt
6) Inger Bang i Amsterdam, enke efter Mejting, parykmager. 2 børn, der er skippere i Holland
7) Jens Olufsen Bang, færgemand i Middelfart, død 1772. Af sit tredje ægteskab B:
a Hylleborg Margrethe Bang g.m. Oluf Toft, soldat i Citadellet
b Johan August Bang, flygtet til Amsterdam
c Hans Jørgen Bang, flygtet til Amsterdam
d Jørgen Messet Bang, i Finmarken
e Johannes Basse Bang, hos sin mor i Middelfart
f en datter, hvis navn ikke kendes
Fars andet ægteskab med Kirstine Marie Thams. B:
8) Ditlev Bang, død som barn
9) Hans Jørgen Bang, hofprædikant, død, var g.m. Abelone Dorthe Skive, bror til Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum. B:
a Christian Frederik Bang
b Frederikke Louise Bang
c Johannes Bang
d Hans Jørgen Bang
10) Ditlev Bang, død som barn
11) Oluf Bang, klokker og kateket i København Holmen, død, var g.m. Jytte Christiane Gøye. 2B:
a Clara Georgia Bang g.m. Severin Vinge, kollektør
b Jytte Christiane Bang.

30 Peder Bagge, degn i Esbønderup og Nødebo, der døde 22.1.1775, side 277, 288.
E: [Øllegaard]. LV: Peder Føns, præst i Esbønderup og Nødebo. B:
1) Søren Bagge 18
2) Dorthe Bagge 16.

31 Conrad Strøy, i et hus på præstegårdens grund i Esbønderup. 10.5.1776, side 291.
Arvinger angives ikke.

32 Auktion i Søborg. 24.10.1777, side 299, 352, 391, 395.
Auktion hos Laurids Vendelbo Hersom, degn i Søborg og Gilleleje.

33 Auktion i Søborg 20.2.1778, side 308.
Auktion over bortforpagtning af jord, der tilhører Christoffer Schrøder, præst i Søborg og Gilleleje.

34 Jens Bay, degn i Vejby og Tibirke. 7.9.1778, side 313, 635.
E: Anneke Marie Bondorff. LV: Schrøder, inspektør. B:
1) Elisabeth Jensdatter Bay 4. Ved afkald 4.12.1793 gift København 15.11.1793 med Peder Pedersen, revisor i København
2) Pouline Jensdatter Bay 1½.
FM:
1 Søren Bondorff, forhen degn i Helsinge og Valby
2 Terkildsen, birkeskriver i Tisvilde.
Afdøde døde 7.8.1778.

35 Peder Christian Skov, skoleholder i Tisvilde ekstra skole. 5.7.1780, side 340, 353.
E: Anne Kirstine Østergaard . LV: Henrik Christoffersen, kobbersmed i Frederiksværk. B:
2) Helvig Dorthe Skov 7
3) Anne Dorthe Skov 5.
FM: født værge Oluf Nielsen, færgemand i Helsingør.
Første ægteskab med Helvig Andersdatter, skifte 17.2.1772 lbnr.22. B:
1) Hans Jørgen Skov.
Afdøde døde 6.6.1780.

36 Maren [Andersdatter] Sæby i Helsinge, der døde 14.6.1781, side 356.
E: Isak Bentsen, degn i Helsinge og Valby. B:
1) Magdalene Bentsen 20
2) Bent Bentsen 19, korporal.
FM:
1 Jørgen Holst, præst i Blistrup
2 Morten Hammer, præst i Helsinge og Valby.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1781.
Samfrændeskifte 21.8.1781.

37 Ida Marie Zimmermann i Blistrup. 22.4.1782, side 366, 382, 397.
E: Andreas Pedersen Bech, skoleholder i Blistrup. B:
1) Casper Bech 1
2) Mette Marie Bech 1 måned.
FM: farbror Jørgen Pedersen Bech, tobaksspinder i København.
Enkemanden havde tidligere været tobakshandler i Helsingør.

38 Mette Cathrine Holm i Ramløse degnebolig, der døde 15.3.1782, side 370.
Enke efter [Frederik] Danchel, degn i Kirke Hyllinge i Horns herred. B:
1) Charlotte Eleonora Danchel.
FM: [Hans Olufsen] Holm, degn i Ramløse.

39 Rebekka Ottesen i Tisvilde, der døde 31.10.1782, side 386.
E: Johan Vilhelm Hornemann, skoleholder i Tisvilde ekstra skole.
Testamente af 10.9.1777 underskrevet i Munke Bjergby.

40 Barolitze Andreasdatter i Gilleleje, der døde 12.9.1783, side 393.
E: Johan Lund, skoleholder i Gilleleje ekstra skole.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen, død for 2 år siden uden børn
2) Christen Christensen i Bonderup
3) Marie Christensdatter g.m. Casper Kyhn, skomager i Kongens Lyngby.

41 Peder Berg, degn i Vejby og Tibirke. 30.12.1784, side 398, 403, 422, 460.
E: Mette Bondorff. LV: Christoffer [Johansen] Schrøder, præst i Søborg og Gilleleje. B:
1) Johan Pedersen
2) Bodil Cathrine Pedersdatter
3) Marie Magdalene Pedersdatter
4) Terkild Mathias Pedersen
5) Sidsel Marie Pedersdatter
6) Anne Marie Pedersdatter.
FM: Hans Brændevinsmand i Helsingør, som beslægtet på fars side.

42 Severine Hansdatter Hind i Esbønderup. 14.1.1785, side 401, 463.
E: Peder Bygum, degn i Esbønderup. B:
1) Inger Marie Bygum 24
2) Else Cathrine Bygum 20
3) Christen Bygum 17.
FM: født værge Serup, isenkræmmer i København.
Afdøde døde 30.12.1784.

43 Anne [Kirstine] Østergaard i Tisvilde, der døde 7.2.1785, side 412, 461.
Enke efter Peder Christian Skov, skoleholder i Tisvilde ekstra skole, [skifte 5.7.1780 lbnr.35. B:
1) Helvig Dorthe Skov 12
2) Anne Dorthe Skov 9½.

44 Johan Christian Banson, skoleholder i Esbønderup. 14.6.1785, side 423, 474.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Magnussen, klosterfoged i Esrum. A:
1) bror Simon Groth Banson, [feltskær] i Korsør
2) søster g.m. Busch, skoleholder i Jylland, begge døde. 3B:
a Hans Busch, uden for København Nørreport
b Elisabeth Busch, gift i København
c Anne Marie Busch, uvist hvor.

45 Auktioner i Holbo herred. 21.6.1785, side 427, 435, 476, 495, 501, 540, 452, 574, 577, 610, 628, 641, 641, 672, 730.
Auktion i flere præstegårde og degneboliger.

46 Peder Svendsen Holm, degn i Græsted og Mårum. 29.1.1785, side 431, 450, 465.
Christiane Agebom. LV: Johannes Schrøder, skoleholder i Græsted. B:
1) Else Marie Holm 26, i Helsingør
2) Nikolaj Holm 25, skæftesmedesvend på Hammerværket
3) Johannes Holm 23, feltberedersvend
4) Hans Henrik Holm 13.
FM: farbror Jens Svendsen Holm i Helsingør.

47 Hans Holm, degn i Ramløse. 20.2.1786, side 466.
Enkemand efter [Barbara Olufsdatter Ravn, skifte 30.5.1774 lbnr.28].
1) Oluf Hansen Holm, snedkersvend.

48 Sofie Margrethe Sundby i Søborg. 10.7.1786, side 488.
E: Bent Bentsen, skoleholder i Søborg. B:
1) Isak Bentsen, der døde 17.4.1786.
Desuden nævnes afdødes mor Dorthe Abigael [Felthus], enke efter Iver [Jørgensen] Sundby, degn i Søborg og Gilleleje, [skifte 20.7.1770 lbnr.19].
Afdøde døde 5.4.1786.

49 Jørgen Jensen Gad, præst i Vejby og Tibirke. 19.3.1787, side 489, 502.
E: Elisabeth Hammer.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787.

50 Sofie Christiane Helbæk i Søborg, der døde 18.3.1787, side 494, 498, 532.
E: Laurids Vendelbo Hersom, suspenderet degn i Søborg og Gilleleje. B:
1) Frederikke Hersom 21
2) Bolette Hersom 16
3) Karen Hersom 14
4) Anne Severine Hersom 11
5) Søren Helbæk Hersom 9.
FM: Bent Bentsen, skoleholder i Søborg.

51 Peder Bygum, degn i Esbønderup og Nødebo. 24.1.1788, side 528, 535.
Enkemand efter [Severine Hansdatter Hind, skifte 14.1.1785 lbnr.42]. B:
1) Inger Marie Bygum, uvist hvor
2) Else Cathrine Bygum, på stedet
3) Christen Bygum 21, underofficer i Helsingør
Afdøde døde 17.1.1788.

52 Mette Bondorff i Søborg. 5.1.1790, side 545, 572.
Enke efter Peder Berg, degn i Vejby og Tibirke, [skifte 30.12.1784 lbnr.41]. B:
1) Johan Berg, født 24.10.1769
2) Bodil Cathrine Berg, født 27.1.1772
3) Marie Magdalene Berg, født 1.1.1776
4) Terkild Mathias Berg, født 14.6.1778
5) Sidsel Marie Berg, født 6.1.1781
6) Anne Marie Berg, født 23.7.1783.
FM: født værge Terkildsen, birkeskriver i Ballerup.
Desuden nævnes afdødes søster [Anneke Marie Bondorff], enke efter [Jens] Bay, degn [i Vejby og Tibirke, skifte 7.9.1778 lbnr.34].
Afdøde døde 3.1.1790.

53 Anne Sofie [Hansdatter] Hammer i Vejby degnebolig.8.9.1790, side 560, 576.
Enke efter Peder Klemp, degn i Allerslev i Bårse herred, [død 12.3.1790]. B:
1) Hans Hammer Klemp 16.
FM: født værge Isak Bentsen, degn i Vejby og Tibirke [g.m. Marie Hansdatter Hammer].

54 Dorthe Marie [Johansdatter] Olivarius i Græsted. 5.9.1791, side 579, 582, 622.
E: Peder [Jensen] Skive, præst i Græsted og Mårum. B:
1) Johannes Skive 9.
FM: farfar Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1791.
Samfrændeskifte 2.9.1793.
Afdøde døde 3.9.1791.

55 Dorthe Abigael [Felthus] i Søborg. 2.4.1792, side 580, 587.
Enke efter Iver [Jørgensen] Sundby, degn i Søborg og Gilleleje, [skifte 20.7.1770 lbnr.19].
1) Christian Felthus Sundby, født 4.12.1763
2) Sofie Margrethe Sundby, død, [skifte 10.7.1786 lbnr.48] g.m. Bent Bentsen, skoleholder i Søborg.

56 Svend [Mikkelsen] Egerod, præst i Vejby og Tibirke, [død 26.6.1792], side 590.
E: Anneke Plockross.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1792.

57 Bodil Christine [Adolfsdatter] Rathgen i Vejby, der døde 6.12.1793], side 625.
E: Jørgen [Jørgensen] Holst, præst i Vejby og Tibirke.
Testamente i Blistrup 17.4.1770.
Afdødes forældre var:
[Adolf Mathæus Rathgen, købmand i Nysted, begravet Nysted 28.5.1760 og Søster Greve, begravet Våbensted 3.5.1764].
Litteratur: Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer i Personalhistorisk Tidsskrift 1986 side 175-195 af Villads Villadsen, (heri side 181 og 187).

58 Kirsten Poulsdatter i Gilleleje. 28.3.1794, side 626, 632, 637.
E: Henrik Christensen, skoleholder i Gilleleje. B:
1) Dorthe Henriksdatter 39, g.m. Johan Michael Schmidt, tømrersvend i København
2) Kirsten Henriksdatter 35, g.m. Niels Madsen, vognmandskusk i København
3) Birthe Henriksdatter 32, g.m. Johan Gotlieb Gerstenberg, tømrersvend i Helsingør
4) Sidse Henriksdatter 29 g.m. Anders Eskildsen, lods i Helsingør
5) Nille Henriksdatter,. der døde. Uden ægteskab B:
a Johan Peder 1¼, til opfostring på landet.
Afdøde døde 11.3.1794.

59 Anne Finkenhagen Olivarius i Græsted, [der døde 1795], side 636.
E: Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1794.

60 Marie Elisabeth Eskildsen i Helsinge. 8.7.1796, side 645.
A:
1) søster [Bodil Sofie Amalie Eskildsen] g.m. Jochum Kroll, degn i Helsinge og Valby.
Afdøde, der havde tjent på Christiansborg slot indtil branden, døde 7.7.1796.

61 [Niels Nielsen] Skov, præst i Esbønderup og Nødebo, der døde 14.5.1797, side 652.
E: Hanne Benedikte [Lembke].
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1797.Holbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1800-1820

62 Jens Hov Skive, præst i Græsted og Mårum, der døde 21.4.1800, side 5, 6, 21.
Enkemand efter Anne Finkenhagen Olivarius, skifte 1795 lbnr.59]. B:
1) Peder Skive, præst i Græsted og Mårum
2) Niels Olivarius Skive, død. 2B:
a Johan Skive 15
b Peder Frederik Skive 13.

63 Anne Birgitte [Christensdatter Reerslev], der døde 4.5.1800, side 5, 20, 24.
Enke efter Bertel [Jørgensen] Rosendal, degn i Græsted og Mårum, [skifte 30.9.1760 lbnr.9]. B:
1) Christen Rosendal
2) Jørgen Rosendal
3) Barbara Rosendal g.m. Søren Johansen Rørby
4) Adolfe Pallene Rosendal
5) Maren Rosendal g.m. Andreas Holm
6) Anne Kirstine Rosendal g.m. Hans Pedersen i Græsted.

64 Jens Leth, skolelærer i Esbønderup, der døde 16.1.1801, side 20.
E: Ellen Kirstine Ruud.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1800.

65 Jochum Kroll, degn i Helsinge og Valby. 4.5.1801, side 25.
E: Bodil Sofie Amalie Eskildsen.
Testamente af 10.12.1791.
Arv til A:
1) hendes søsterdatter Elsebeth Kirstine Rundberg,
hvis søskende er utrængende.
Afdøde døde 3.5.1801.

66 Christoffer Ertmann, degn i Blistrup18.8.1801, side 26, 28.
E: Anne Elisabeth [Bergen]. LV: Iver Bentsen, degn i Vejby og Tibirke. B:
1) Else Kirstine Ertmann g.m. [Erik Begtrup] Holst, præst i Ellidshøj i Viborg stift
2) Christiane Ertmann g.m. [Jeppe] Clausen, købmand i Helsingør
3) Thomine Ertmann.
Afdøde døde 17.8.1801.

67 Johannes Schrøder, skolelærer og kirkesanger i Græsted, der døde 24.8.1801, side 27.
E: Anne [Christensdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1801.

68 Frederik Christian Brennicke, skolelærer i Blistrup. 17.11.1802, side 33, 74.
E: Inger Krummelin. LV: [Jørgen Jørgensen] Holst, præst i Vejby og Tibirke. B:
1) Louise Brennicke g.m. Christian Borch, snedker i København
2) Christian Borch 20, på Blågård skolelærerseminarium.
Afdøde døde 19.10.1802.

69 Ellen Hansdatter i Esbønderup, der døde 26.11.1802, side 36, 54, 77.
Enke efter Mogens Jensen.
Testamente af 31.1.1800.
Hans A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Hans Nielsen i Nødebo
2) søster Karen Jensdatter, død. 4B:
a Laurids Johansen
b Hans Johansen
c Pernille Johansdatter g.m. Hans Christoffersen
d Bodil Cathrine Johansdatter g.m. Jørgen Knudsen i Nødebo.
Hendes A:
1) bror Peder Hansen, død. 1B:
a Ellen Pedersdatter g.m. Laurids Lauridsen i Bøtterup [i Tikøb sogn]
2) søster Anne Hansdatter g.m. Hans Hansen i Boland [i Mårum sogn]
3) søster Kirsten Hansdatter, enke
4) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Boland. 1B:
a Margrethe Rasmusdatter
5) søster Sidse Hansdatter, på Almindeligt Hospital i København, der døde.

70 Johan Peder Sørensen, rebslager på Esbønderup præstegårds grund. 17.3.1803, side 52, 84.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.3.1803.

71 Anne Cathrine Olufsdatter i Gilleleje. 1803, side 54.
E: Dines Guldberg, skolelærer i Gilleleje.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Hagel i Helsingør Hospital.

72 Jørgen [Jørgensen] Holst, præst i Vejby og Tibirke, der døde 16.12.1803, side 55, 76, 92, 96.
Enkemand efter Bodil Christine [Adolfsdatter] Rathgen, [skifte 6.12.1793 lbnr.57].
Testamente i Blistrup 17.4.1770.
Hans A:
1) søskendebarn Anne Mathiasdatter, død, var g.m. Hans Jørgensen i Hemmerslev [i Særslev sogn på Fyn]. 2B:
a Karen Hansdatter, død. 2B:
1 Anne Marie Nielsdatter g.m. Mikkel Ottesen i Mosegård på Fyn
2 Jens Nielsen på Vesterbro i København
b Peder Hansen på Uggerslevgård på Fyn.
Hendes A:
1) bror Peder Bøgvad Rathgen, snedker i Allerslev i Vordingborg amt
2) bror Johan Evert Rathgen på kongens tømmerplads i København, død. 2B:
a en søn, i skomagerlære hos sin morbror i Jylland
b en søn i København
3) bror Casper Rathgen i Nysted, død. 2 børn
4) søster Karen Lene Rathgen, død, var g.m. skytten på Søholt på Lolland. 2 børn
5) søster Christine Rathgen, [begravet Vester Ulslev 30.5.1768, skifte Musse herred 1768 lbnr.155], var g.m. [Morten Svendsen] Bagger, degn i Vester Ulslev på Lolland. 3B:
a Niels Adolf Bagger i Bakkebølle i Vordingborg amt
b Anne [dvs. Jytte Cathrine] Bagger g.m. [Niels Pedersen] Holst, skovfoged i Stensby på Pedersborg gods i Kalvehave sogn
c Kirsten, uvist hvor.
Afkald 16.10.1806 fra afdøde kones brordatter Casperine Rathgen i Eggeslevmagle spindeskole.
Samfrændeskifte 3.4.1769.

73 [Ingeborg] Cathrine Hansen i Græsted. 17.1.1805, side 87.
E: Christian Liebst, skolelærer i Græsted.
Testamente af 5.12.1800.
Desuden nævnes afdødes søster Elisabeth Hansen.

74 Sofie Leth i Mårum. 4.7.1806, side 88.
E: Jørgensen, kirkesanger og skolelærer i Mårum. B:
1) Jens Vilhelm Ejler
2) Christian Nikolaj Georg.

75 Marie [Hansdatter] Hammer i Vejby. 19.12.1806, side 97.
E: Isak Bentsen, degn i Vejby og Tibirke.
Testamente af 4.3.1796.

76 Marie Cathrine [Knudsdatter] Brovst i Blistrup. 30.7.1807, side 98.
E: Mathias [Christoffersen] Wederkinch, præst i Blistrup.
Bevilling til uskiftet bo af 30.7.1807.

77 Anne Magdalene Hahn i Ågerup [i Ramløse sogn]. 2.5.1808, side 100, 104.
E: [Hans Jensen] Visby, skolelærer i Ågerup. B:
1) Carl Holger Visby 7
2) Signe Marie Vilhelmine Visby 3½
3) Vilhelm Henrik Hahn Visby 6 mdr.
FM:
1 Laurids Bentsen, degn i Vejby
2 Hans Elberg, kirkesanger i Blistrup.
Afdøde døde 1.4.1808.

78 Dines Guldberg, skolelærer i Gilleleje. 17.6.1808, side 103, 112.
E: Gunild Poulsdatter. LV: Mogens Troelsen, fisker. B:
Anne Christiane Sofie Guldberg.
FM: Peder Brøndlund, skolelærer i Tisvilde.

79 Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 10.2.1809, side 107, 113.
E: Christiane [Jørgensdatter Gad]. LV: [bror Eliezer Jørgensen] Gad, præst i Hirschholm.
Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1809.
Afdøde døde 31.1.1809.

80 Hans Elberg, kirkesanger og skolelærer i Blistrup. 28.2.1811, side 115.
E: Anne Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1811.

81 Frederikke Charlotte [Wegge] i Esbønderup. 1.5.1811, side 116.
Enke efter Thomas Reinholt [Christensen] Luja, kapellan i Frederiksborg, [død 1759].
Fledføringskontrakt 24.1.1807 med Niels Skov, kroholder i Esbønderup for afdøde, der var 85 år gammel og afdødes nu afdøde datter Anne Marie Luja, [begravet Esbønderup 23.1.1807], enke efter [Hans Nielsen] Langsted, [prokurator, begravet Esbønderup 30.3.1805].
[Afdøde begravet Esbønderup 3.5.1811].
Litteratur: Langstedstudier II af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2003, side 160-181, heri side 168.

82 Knud Hald, kirkesanger og skolelærer i Nødebo. 4.6.1813, side 117.
E: Jacobine Bech. LV: [Hans] Stagsted, sagfører i Nødebo.
Testamente af 9.6.1812.
Afdødes arvinger er to brødre og en søster på Randers-kanten.

83 [Jørgen Lykke] Vestergaard, præst i Søborg og Gilleleje. 18.2.1818, side 122.
E: Anne Kirstine [Lund]. LV: Thybo i Gilleleje. B:
1) Johan Georg Vestergaard
2) Carl Frederik Vestergaard
3) Laurentius Lykke Vestergaard
4) Andreas Marie Vestergaard g.m. Peder Adolf Hilde, [præst i Blistrup]
5) Dorthe Margrethe Vestergaard g.m. Johannes Becher i Esbønderup
6) Christiane Vestergaard g.m. Johan Johansen i København.
Desuden nævnes afdødes bror [Frederik] Vestergaard, præst i Karlslunde [og Karlstrup].

SLUT


Horns herred.
Gejstlig skifteprotokol
1735-1811

[1735-1791]    [1792-1808]   


Horns herred
Gejstlig skifteprotokol
1735-1791

1 Anders Olufsen Kongel, præst i Kyndby og Krogstrup. 20.4.1735, fol.4.
E: Kirsten Mogensdatter von Heering. LV: Mourids Hoberg, ridefoged på Svanholm.
[Første ægteskab med Anne Madsdatter Tryde, begravet 20.12.1692]. B:
1) Oluf Kongel, myndig; (uvist om han er af første eller andet ægteskab)
2) Marie Christine Kongel g.m. Isak Grundtvig, præst [i Frederiksborg, Hillerød og Herlev]
3) Sofie Kongel, [døbt 21.12.1691] enke efter Rasmus Vinding, præst i Græse, [død 1735]
[Andet ægteskab med Lisbeth Franck]. B:
4) Anne Kongel,[døbt 24.8.1699].
FM: morbror Mikkel Franck, [præst i Kirke Såby og Kisserup].
Afdøde døde 20.4.1735.

2 Kirstine Mogensdatter von Heering i Ordrup i Krogstrup sogn. 6.4.1737, fol.21B.
Enke efter Anders Olufsen Kongel, præst i Kyndby og Krogstrup, [skifte 20.4.1735 lbnr.1].
Testamente af 27.9.1729. A:
1) steddatter Anne Kongel.

3 Magdalene Rebekka Spreets i Kyndby. 9.1.1738, fol.22.
E: Aksel [Nielsen] Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup. B:
1) Christian Ursin 7
2) Nikolaj Ursin 6
3) Johan Ursin 5
4) Frederikke Louise Ursin 1½
5) Magdalene Rebekka Ursin 2 mdr.
Afdøde døde 6.1.1737.

4 Mogens Pedersen Møller, degn på Orø. 14.5.1741, fol.25B.
E: Sofie Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1741.

5 Birthe Sofie Villadsdatter Lemvig i Skuldelev. 22.9.1741, fol.26B.
E: Hans Borup, degn i Skuldelev og Selsø. B:
1) Gertrud Marie Borup 6
2) Sofie Borup 2.
Afdøde døde 6.8.1741.

6 Formynderskab [i Skibby]. 11.6.1743, fol.28, 56B.
Trine Sofie Fastrup har arv efter far [Mikkel Ibsen Fastrup, præst i Skibby, død ca. 1727] og efter mor, der af Peder Gødesen, successor i Skibby, overdrages til formynderen Niels Sørensen, degn i Ferslev og Vellerup og efter dennes død successor Peder Sidelmann.

7 Laurids Jacobsen Munch, degn i Ferslev og Vellerup. 3.7.1741, fol.28.
E: Bodil Pedersdatter Stendorf. LV: [Simon Prebensen] Langsted [degn i Jyllinge og Gundsømagle]. A:
0) forældre [Jacob Lauridsen, præst i Vester og Øster Brøndby og Inger Hermansdatter Lipper]
1) bror Oluf [Jacobsen] Brøndby, præst i Næstelsø og Mogenstrup
2) søster Johanne Jacobsdatter, død 1711 i den svage tid [pest], var g.m. Bendix Lund, guldsmed i København.
2B:
a Hagen Bendixen Lund, uden for riget
b Ingeborg Marie Bendixdatter Lund, enke efter Jens Christensen i København.
Afdøde døde 3.6.1741.

8 Hans Hansen Fugl. skoleholder i Gerlev. 7.6.1741, fol.33B.
E: Kirsten Rasmusdatter Bisgaard. LV: Bent Jochumsen Paxdorf, skoleholder i Landerslev, der ægter enken. B:
1) Hans Hansen Fugl 9
2) Peder Christian Hansen Fugl 5
3) Frederik Hansen Fugl 2.
(Sml. lbnr.9).

9 Maren Nielsdatter Ravn i Landerslev [i Gerlev sogn]. 5.4.1742, fol.36B.
E: Bent Jochumsen Paxdorf, skoleholder i Landerslev. B:
1) Helene Sofie Bentsdatter 11.
Afdøde døde 5.4.1742.

10 Marie Cathrine Hansdatter 23.9.1743, fol.38.
E: Søren Due, degn i Dråby. B:
1) Hans Sørensen 30, student i Larvik i Norge
2) Rise Sørensdatter 28 g.m. Johan Christian Franck, oboist i fodgarden
3) Søren Sørensen 26, sergent ved artilleriet
4) Charlotte Sørensdatter 24
5) Caroline Hedvig Sørensdatter 22
6) Carl Sørensen 18, konstabel.
Afdøde døde 25.8.1743.

11 Nikolaj Jørgen [Nikolajsen] Stolpe, præst i Gerlev og Dråby. 22.5.1744, fol.40, 56B.
E: Mette Cathrine [Olufsdatter] Bagge. LV: Laurids Eskildsen, slotsforvalter på Jægerspris. B:
1) Nikolaj Oluf Nikolajsen Stolpe 13
2) Johan Henrik Nikolajsen Stolpe 9
3) Inger Abild Nikolajsdatter Stolpe 2.
FM:
1 morbror Søren [Nikolaj Olufsen] Bagge, præst [i Snøde og Stoense]
2 successor Jacob Severin.
Desuden nævnes:
1 afdødes far, der levede 5.5.1744
2 afdødes søster Ulrikke Antoinette Stolpe, der døde på Egholm påsken 1744.
Afdøde døde 24.4.1744.

12 Niels Sørensen, degn i Ferslev og Vellerup. 13.9.1746, fol.58.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jacob Holm, degn i Skibby. B:
1) Barbara Cathrine Nielsdatter 3.
FM: successor Peder Sidelmann.
Afdøde døde 2.9.1746.

13 Jens Jensen Rørby, degn i Kyndby og Krogstrup. 4.5.1747, fol.61B.
E: [Anne Pedersdatter]. LV: Aksel Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup. B:
1) Jens Jensen Rørby 12
2) Karen Jensdatter Rørby 10
3) Augusta Elisabeth Rørby 8
4) Jacob Jensen Rørby 7
5) Thomas Dahlin Rørby 3
6) Karen Jensdatter Rørby 3.
FM: successor Oluf Berger.
Afdøde døde 20.4.1747.

14 Christian Christoffer Bergou, degn i Gerlev og Dråby. 6.7.1747, fol.66B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Holm, degn i Skibby. B:
1) Birthe Christiansdatter 26
2) Cathrine Marie Christiansdatter 23
3) Mourids Nikolaj Christiansen 21.
FM: Bent Laksdorf, skoleholder i Lyderslev.
Afdøde døde 23.6.1747.

15 Peder [Nielsen] Alrø, præst i Skuldelev og Selsø. 11.7.1753, fol.70.
A:
0) forældre [Niels Simonsen, præst i Hem, Hindborg og Dølby, død 1697 og Ellen Marie Pedersdatter Alrø, begravet Skive 21.11.1726]
1) [morbror Simon Pedersen Alrø, [formentlig død på Alrø før 1697, medhjælper hos sin far Peder Simonsen Alrø, præst på Alrø, entlediget 6.7.1697, død 13.3.1701], var g.m. Ellen Mikkelsdatter]. 2B:
a søskendebarn Niels Glud, klokker i København Frue
b søskendebarn Mikkel Alrø, [byfoged i Nysted, død 1736]. 2B:
1 Ellen (Elle) Mikkelsdatter Alrø g.m. Julius Henrik Fugl, postmester i Nysted
2 Anne Johanne Mikkelsdatter Alrø i København
2) [moster Anne Pedersdatter Alrø i Urlev, skifte Bjerre herred gejstlig 11.5.1750 lbnr.56, enke efter Peder Jonasen Bidstrup, præst i Barrit og Vrigsted. Første ægteskab med Esben Pedersen, præst på Alrø]. B:
a søskendebarn Peder Esbensen Alrø til Bukkehave [i Nebbelunde sogn] ved Rødby
b søskendebarn Ellen Marie Esbensdatter Alrø, [skifte Rosenvold 22.8.1743 lbnr.56]. Første ægteskab med [Søren Jørgensen Hjerrild, skifte Rosenvold 19.8.1740 lbnr.45]. B:
1 Bodil Sørensdatter g.m. Rasmus Tuxen, købmand i Horsens
2 Maren Sørensdatter 23, på Rosenvold ved Horsens
3 Anne Sørensdatter g.m. Niels Madsen Riis, købmand og skipper i Maribo
4 Esben Sørensen 20.
Else Marie Esbensdatters andet ægteskab med Henrik Bering, forpagter på Krastrup i Jylland, der lever. B:
5 Søren Henriksen Bering 12.
Afdøde døde 11.7.1753.

16 Frederik Jørgensen Randrup i Kyndby præstegård. 3.2.1755, fol.89B.
Enkemand efter Maren [Nielsdatter] Brandt, død for 16 år siden. B:
1) Niels Randrup, [præst i Lyderslev og Frøslev, skifte Stevns herred gejstlig 29.6.1750 lbnr.70]. E: Anne Lauridsdatter Schaltz i København. 1B:
a Frederik Nielsen Randrup 11.
FM: morfar Laurids [Pedersen] Schaltz, over-kornmåler i København
2) Kirstine Marie Randrup g.m. Eggert Christian Friborg, forpagter på Algestrup [i Føllenslev sogn] på Sjælland
3) Birthe Randrup g.m. Aksel [Nielsen] Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup.
Afdøde døde 2.1.1755.

17 Peder Bjerregaard, skoleholder i Landerslev i Gerlev sogn. 19.2.1756, fol.96.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Laurids Eskildsen, slotsforvalter, Oluf Jensen i Lyngerup [i Gerlev sogn], der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 4
2) Else Cathrine Pedersdatter 2.
FM: [Nikolaj] Adler, degn i Gerlev og Dråby.
Desuden nævnes enkens forældre Jørgen Lauridsen og Else Pedersdatter i Lyngerup på professoratets gods.
Enken ejer en jernkakkelovn med påskrift: Europa orbata lugens.
Afdøde døde 21.1.1756.

18 Ingeborg Ibsdatter i Gerlev. 18.2.1758, fol.99B.
E: Frands Bagge, skoleholder i Gerlev.
Af næst forrige ægteskab B:
1) Peder Jensen i Gerlev
2) datter, død. 1B:
a Anders Jørgensen 11.
Afdøde døde 18.2.1758.

19 Ertman Juul, degn på Orø. 30.6.1758, fol.102B.
E: Birgitte Poulsdatter Duus. LV: Niels Østerild, præst i Gerlev og Dråby. A:
0) forældre Jens Lauridsen Juul, rektor i Nexø og Marie Ertmansdatter
1) bror Laurids Juul, degn i Øster Egesborg
2) søster Anne Marie [Jensdatter] g.m. Eskild Nielsen Kam, skipper i Nexø
3) søster Elisabeth [Jensdatter], død uden børn.
Afdøde, der var døbt Nexø 24.10.1710, døde 22.6.1758.

20 Oluf Bergen, degn i Kyndby og Krogstrup. 7.6.1760, fol.108.
E: Karen Jensdatter. A:
1) mor Johanne Christensdatter.
Afdøde døde 7.6.1760.

21 Birthe Frederiksdatter Randrup i Kyndby. 15.1.1759, fol.208.
E: Aksel [Nielsen] Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup. B:
1) Frederik Ursin 19, i urtekræmmerlære i København
2) Niels Ursin 18
3) Frederikke Marie Ursin 17, der ægter Ursin, løjtnant i søetaten
4) Hans Ursin 12
5) Albert Ursin 6.

22 Frands Bagge, skoleholder i Gerlev. 30.5.1758, fol.110B.
Enkemand efter Ingeborg Ibsdatter, skifte 18.2.1758 lbnr.18].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.5.1758.

23 Hans Borup, degn i Skuldelev og Selsø. 19.2.1760, fol.113B.
E: Helene Nürnberg. LV: Laurids Eskildsen slotsforvalter på Jægerspris.
Første ægteskab med [Birthe Sofie Villadsdatter Lemvig, skifte 22.9.1741 lbnr.5]. B:
1) Gertrud Marie Borup 25.
FM:
1 søskendebarn Christian Møller, brændevinsmand i København
2 Jacob Wandal Holm, degn i Skibby.
Afdøde døde 16.1.1760.

24 Johanne Mikkelsdatter Lunge, ugift på Orø. 13.8.1761, fol.125.
A:
0) forældre [Mikkel Nielsen Lunge stiftsskriver i Ålborg, begravet 9.6.1730 og Maren Sørensdatter Glemsholt]
1) bror Søren Lunge, købmand i Ålborg
2) søster [Bodil Mikkelsdatter Lunge, skifte Nørlyng herred gejstlig 27.6.1741 lbnr.74]. E: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. 1B:
a Jens Sørensen Ferslev
3) søster Gertrud Lunge g.m. Hans Bertelsen Volck i Ålborg
4) søster Anne Cathrine Lunge i Ålborg
5) søster Margrethe Lunge
6) søster Anne Lunge, død, var g.m. Julius [Henrik] von Werden, præst på Orø, [død 5.11.1751]. 3B:
a Peder von Werden
b Michael von Werden
c Cathrine Marie von Werden g.m. Niels [Christiansen] Østerild, præst på Orø.
Afdøde døde 15.7.1761.

25 Jacob [Henriksen] Severin, præst i Gerlev og Dråby, der døde 18.10.1761, fol.128B.
E: Elisabeth Mohr.
Bevilling til uskiftet bo af 26.12.1761.

26 Nikolaj Adler, degn i Gerlev og Dråby. 22.12.1762, fol.129.
E: Cathrine Marie [Christiansdatter] Bergou. LV: Rosendal, skoleholder i Gerlev. B:
1) Frederik Ludvig Adler 12
2) Anne Cathrine Adler 10
3) Christian Adler 9.
Afdøde døde 22.11.1762.

27 Erik Jørgensen Sletting, præst i Ferslev og Vellerup, der døde 1.12.1762, fol.137.
E: Hanne Gødesdatter.
Testamente af 21.7.1752.

28 Elisabeth Thomasdatter Lange i Skibby, [begravet 17.8.1761], fol.137B.
E: Jacob Holm Wandal, degn i Skibby.
Testamente af 12.6.1741.
(Se skifte efter afdødes bror Mads Thomsen Lange i Nyborg, skifte Nyborg 21.4.1734 lbnr.707).

29 Bodil Pedersdatter [Stendorf] i Ferslev, der døde 10.10.1765, fol.138B.
Enke efter [Laurids Jacobsen] Munch, degn i Ferslev og Vellerup, [skifte 3.7.1741 lbnr.7]. A:
0) forældre Peder Villumsen, skoleholder og substitut i Soderup [i Fløng sogn], død for 24 år siden og mor, død for 3 år siden
1) bror Villum Pedersen, murer i København, død for nogle år siden uden børn
2) søster Anne Marie Pedersdatter, enke efter Steffen Rasmussen i Sæby på Egholm gods.

30 Niels Rosendal, degn i Skuldelev og Selsø. 1.9.1766, fol.139B.
E: Gertrud Marie Borup. LV: Peder Boserup, degn i Herslev og Gevninge, [der ægter enken]. B:
1) Helene Sofie Rosendal 3.
FM: Svend Wulff, successor.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1766.

31 Anne Marie [Glatved] i Skuldelev, der døde [2. maj] 1769, fol.140B.
Enke efter Peder Herch, [parykmager i København]. B:
1) [Christine Pedersdatter Herch] g.m. Niels [Jørgensen] Hytter, præst i Skuldelev og Selsø
2) Lorents [Pedersen] Herch, præst i Års og Havbro med afkald af 28.9.1763.

32 Hans Svendsen, skoleholder i Ordrup i Krogstrup sogn, der døde 4.10.1768, fol.141.
E: Inger Lauridsdatter. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Laurids Jensen, hyrekusk-køresvend i København.

33 Peder Sidelmann, degn i Ferslev og Vellerup. 22.3.1769, fol.142, 152.
E: Agnethe Jørgensdatter Ejby. LV: Andreas Bech, degn på Orø. B:
1) Hans Sidelmann 18, underofficer, der døde 1770
2) Johanne Cathrine Sidelmann 16
3) Anne Margrethe Sidelmann 13
4) Charlotte Amalie Sidelmann 11
5) Anne Kirstine Sidelmann 7.
FM: Svend Wulff, degn i Skuldelev.
Afdøde døde 21.2.1769.

34 Christine [Pedersdatter] Herch i Skuldelev, der døde 13.3.1770, fol.150.
E: Niels Hytter, præst i Skuldelev og Selsø. A:
1) bror Lorents [Pedersen] Herch, præst i Års og Havbro.
Testamente af 1.2.1770.

35 Aksel [Nielsen] Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup, der døde 22.3.1770, fol.151.
Enkemand efter [Birthe Frederiksdatter Randrup, skifte 15.1.1759 lbnr.21].
[Første ægteskab med Magdalene Rebekka Spreets, skifte 9.1.1738 lbnr.3].
Bevilling af 21.12.1764 at skifte i levende live med børn, hvor alle er myndige undtagen en søn på 14 år.

36 Anne Kirstine Nielsdatter på Orø. 13.6.1771, fol.153.
E: Andreas Bech, degn på Orø. B:
1) Jacob Bech 29, stolemagersvend i København
2) Jens Bech 26, student i København
3) Johanne Bech 21
4) Mathias Bech 18, stolemagerdreng i København.
5) Anne Bech 14½
Afdøde døde 14.5.1771.

37 Birgitte Kirstine Brøns i Ferslev. 24.3.1772, fol.155.
E: Jacob Vrede, degn i Ferslev og Vellerup. A:
3 brødre og 2 søstre, alle ugifte og formentlig alle døde.
Afdøde døde 23.2.1772.

38 Christen Holm, degn i Skibby. 12.1.1773, fol.159.
E: Hedvig Magdalene [Schytte]. LV: Gøde Gødesen kromand i Skibby. B:
1) Marianne Christine Christensdatter 7½
2) Bodil Cathrine Christensdatter 5
3) Christian Ludvig Christensen 2.
FM: Svend Wulff, degn i Skuldelev og Selsø.
Afdøde døde 14.12.1772.

39 Andreas Bech, degn på Orø, der døde 16.2.1775, fol.162.
E: Johanne Christiane [Mygge].
Første ægteskab med [Anne Kirstine Nielsdatter, skifte 13.6.1771 lbnr.36]. B:
1) Jacob Bech, stolemagersvend i Bagsværd
2) Jens Bech, præst i Vallekilde og Hørve
3) Johanne Bech 24
4) Mathias Bech 22, stolemagersvend i København
5) Anne Bech 18.

40 Andreas Møller, skoleholder på Jægerspris. 20.3.1775, fol.169.
E: Dorthe [Christiansdatter]. LV: Eskildsen slotsforvalter. B:
1) Dorthe Andreasdatter 20
2) Sofie Hedvig Andreasdatter 10
3) Cathrine Marie Andreasdatter 6
4) Juliane Andreasdatter 2.
FM: Mathias Kaare, degn i Gerlev og Dråby.
Afdøde døde 11.3.1775.

41 Helene [Nürnberg] på Jægerspris. 6.4.1776, fol.171B.
Enke efter [Hans Borup, degn i Skuldelev og Selsø, skifte 19.2.1760 lbnr.23].
Testamente af 20.10.1775. A:
0) far [Martin Nürnberg, møller i Fuglevad mølle]
1) søster [Anne Nürnberg, begravet Dråby 17.8.1769 g.m. Georg Frederik Weinschenk, skovrider på Jægerspris, begravet Dråby 4.12.1758]. B:
a Frederik Vilhelm Weinschenk, skovrider på Jægerspris
2) steddatter [Gertrud Marie Borup] g.m. [Peder] Boserup, degn i Herslev og Gevninge.

42 Laurids Poulsen Hvalsø, skoleholder i Landerslev [i Gerlev sogn]. 20.3.1776, fol.172.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Frands Blichfeldt Hornberg, skoleholder. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter.
FM: Mads Kaare, degn i Gerlev og Dråby.

43 Niels [Jørgensen] Hytter, præst i Skuldelev og Selsø, der døde 4.8.1775, fol.175B, 205B.
E: Diderikke Birgitte Høyer. LV: far Henrik Carstensen Høyer på Kultorvet i København. A:
1) søster Charlotte Hytter, ugift i Sankt Petri Kirkes tyske Plejehus i København.
FM: Iver Aubertin, degn i Skibby.
[Første ægteskab med Christine Pedersdatter Herch, skifte 13.3.1770 lbnr.34].

44 Christian Crane, degn i Kyndby og Krogstrup. 1.8.1777, fol.192B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Bang, birkedommer i Ordrup. B:
1) Marie Christiansdatter 14
2) Christoffer Christiansen 12
3) Jonas Christiansen 10
4) Niels Christiansen 7
5) Peder Andreas Christiansen 5
6) Frederik Christiansen 2
7) Carl Christiansen 2.
FM: født værge major Crane.
Afdøde døde 3.7.1777.

45 Johanne Gertrud Weinschenk i Gerlev. 4.12.1780, fol.200, 202, 380.
E: Schack August [Vilhelm Nielsen] Steenberg, præst i Gerlev og Dråby. B:
1) Anne Cathrine Steenberg 18
2) Frederikke Louise Steenberg 17
3) Johanne Charlotte Steenberg 16
4) Engel Sofie Steenberg 15
5) Elisabeth Steenberg 13
6) Niels Steenberg 12
7) Hylleborg Marie Steenberg 11
8) Georg Frederik Steenberg 9
9) Helene Georgine Steenberg 8
10) Julius Frederik Steenberg 2.
FM:
1 morbror Frederik Weinschenk, livtjener hos kronprins Frederik
2 Eskildsen til Jægerspris.
Afdøde døde 21.7.1779.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1777.
Samfrændeskifte 4.12.1780.

46 Mette Cathrine [Nielsdatter] Selmer, der døde 12.10.1780, fol.201.
E: Hans Jacob [Akselsen] Vejle, præst i Skibby.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1757.

47 Auktion i Skuldelev. 6.8.1782, fol.203B, 233.
Auktion for Poul [Christian Hansen] Sinding, præst i Skuldelev og Selsø, der er udnævnt til præst i [Øster] Bjerregrav, [Ålum og Tånum] i Jylland.

48 Hans Jacob [Akselsen] Vejle, præst i Skibby. 4.11.1783, fol.238, 267B.
Enkemand efter [Mette Cathrine Nielsdatter Selmer, skifte12.10.1780 lbnr.46]. B:
1) Iver Vejle, skoleholder i Sonnerup
2) Anne Marie Vejle
3) Jacobine Vejle g.m. Bertel Christian Næss, klokker og bedemand i Næstved
4) Mette Cathrine Vejle i Ryslinge præstegård på Fyn
5) Anne Cathrine Vejle
6) Anne Hedvig Vejle på Boltinggård på Fyn
7) Marichen Cathrine Vejle i København, enke efter Gøde Pedersen Gødesen, nu g.m. Schansgaard, visiterer i København
8) Anne Gertrud Vejle gift 16.2.1770 med Thomas Husum, degn i Hyllinge og Lyndby, nu successor i Skibby
9) Susanne Vejle, nu g.m. Lundberg, smed i København
10) Axilia Frederikke Vejle g.m. Christen Würtzel, degn i Ølsemagle.
Afdøde døde 3.11.1783.

49 Jacob Vrede, degn i Ferslev og Vellerup, der døde 3.5.1784, fol.254.
E: Marie Holberg. LV: Iver Aubertin, degn i Skibby. B:
1) Hans Henrik Vrede 10
2) Birgitte Christine Vrede 5
3) Jacob Holberg Vrede 3
4) Anne Dorthe Vrede 16 uger.
FM: [Hans] Peder [Johansen] Pohlmann, præst i [Kirke]Hyllinge og Lyndby.

50 Anne [Pedersdatter] i Kyndby. 5.2.1787, fol.281B, 300.
E: Jens Jensen Rørby, degn i Kyndby og Krogstrup. B:
1) Maren Juul Jensdatter Rørby g.m. Steffen Hilliger
2) Augusta Lisbeth Jensdatter Rørby
3) Jacob Jensen Rørby, gartner på Fuglsang på Lolland
4) Thomas Dahlin Rørby, bygger i Amsterdam i Holland.
Afdøde døde 4.2.1787.

51 Ingeborg Mogensdatter i Venslev [i Ferslev sogn]. 10.12.1787, fol.286B.
E: Hans Henningsen Møller, skoleholder i Venslev. B:
1) Hans Hansen Møller 21
2) Peder Hansen Møller 18.
Afdøde døde 2.12.1787.

52 Anne Ovesdatter i Skuldelev. 17.1.1787, fol.288.
E: Peder Holm, skoleholder i Skuldelev, der døde 22.2.1787. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 15
2) Jacob Pedersen 12
3) Johanne Pedersdatter 9
4) Poul Christian Pedersen 6
5) Ida Margrethe Pedersdatter 3.
FM:
1 Søren Sørensen i Skuldelev
2 Niels Lauridsen i Skuldelev.

53 Christian [Christiansen] Skovbo, præst i Skuldelev og Selsø, der døde 17.2.1787, fol.293.
E: Ida Margrethe [Pedersdatter] Skive.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1787.
Enkens forældre var [Peder Skive, degn i Hornslet, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 5.5.1763 lbnr.48 og Anne Kirstine Nielsdatter Bonsach, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 13.9.1747 lbnr.35].
[Afdøde og enken blev gift i Gunderslev sogn 8.6.1765].

54 Niels [Christiansen] Østerild, præst på Orø. 4.7.1788, fol.299B.
E: Cathrine Marie [von Werden].
FM: Michael von Werden i Selsø.
Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
Afdøde døde 4.6.1788.

55 Agnethe [Jørgensdatter Ejby] i Ferslev. 10.12.1788, fol.302.
Enke efter Peder Sidelmann, degn i Ferslev og Vellerup, [skifte 22.3.1769 lbnr.33]. B:
1) Johanne Cathrine Sidelmann
2) Anne Margrethe Sidelmann, vanvittig
3) Charlotte Amalie Sidelmann g.m. Oluf Andersen, porcelænsmagersvend i København
4) Anne Kirstine Sidelmann, der ægter Frederik Winther.
FM:
1 Iver Aubertin, degn i Skibby
2 Søren Aagesen, degn i Ferslev og Vellerup.
Afdøde døde 9.12.1788.

56 Auktion i Skibby præstegård. 5.8.1789, fol.311B.
Auktion 5.8.1789 hos Thomas Pedersen Husum, præst i Skibby, der er indsat som præst i Vigersted og Kværkeby.

57 Anne Marie Vejle i Skibby præstegård. 11.8.1788, fol.316B, 358, 362B, 363B, 371B.
A:
0) forældre [Hans Jacob Akselsen Vejle, præst i Skibby, skifte 4.11.1783 lbnr.48 og Mette Cathrine Nielsdatter Selmer, skifte12.10.1780 lbnr.46]
1) bror Iver Vejle, degn i Soderup og Kirke Eskilstrup
2) søster Mette Cathrine Vejle i Ryslinge præstegård på Fyn
3) søster [Anne Cathrine Vejle], der døde, var g.m. Carl Ferdinand Dilling, maler i Slagelse. Hendes børn
4) søster Anne Hedvig Vejle g.m. [Michael] Muth, [toldinspektør] i Rødby
5) søster [Marichen Cathrine Vejle] g.m. Schandsgaard, visiterer i København
6) søster [Anne Gertrud Vejle] g.m. Thomas Pedersen Husum, præst i Skibby
7) søster [Susanne Vejle] g.m. Lundberg, klejnsmed i København
8) søster Axilia Frederikke Vejle g.m. Christen Würtzel, degn i Ølsemagle.
På arvingernes vegne mødte [Frederik Christian] Mathiassen, præst i Rye og Sonnerup.
Arv efter afdødes bror Niels Hansen Vejle, der døde 1780 på kysten Guinea.
Afdøde døde 10.8.1788.

58 Svend Wulff, degn i Skuldelev og Selsø, der døde 2.11.1789, fol.324, 349B, 353, 368B, næste protokol fol.2.
E: Gunild Thuesdatter. LV: Hans Breus i Selsø Østskov, skovfoged og skytte på Selsø gods. B:
1) Christian Ludvig Wulff i København
2) Elisabeth Agathe Wulff 22
3) Niels Wulff 18
4) Anne Kirstine Wulff 15
5) Agathe Johanne Wulff 13.
FM: født værge Hans Asmandsen i Manderup [i Skibby sogn].

59 Syn af degneboligen på Orø efter sidste store storm. 17.5.1790.

60 Peder [Jensen] Skov, præst på Orø. 24.7.1790, fol. 347, 352.
E: Juliane Benedikte [Nielsdatter] Østerild. LV: Mouridsen, præst i Ferslev og Vellerup. B:
1) Marie Kirstine Skov
2) Jens Nikolaj Skov
3) Peder Michael Skov
4) Julius Henrik Skov
5) Jonas Skov
6) Johanne Cathrine Skov.
FM: Iver Aubertin, degn i Skibby.
Afdøde døde 22.7.1790.

61 Auktion i Skuldelev præstegård. 26.4.1791, fol.360B, 371, 375.
Auktion 26.4.1791 hos Bugge, præst i Skuldelev og Selsø, der er indsat som præst i Vandsø i Kristiansand stift i Norge.

62 Birgitte Kirchhoff i Ferslev, der døde 28.6.1791, fol.375B.
E: Rasmus Voldby Mouridsen, præst i Ferslev og Vellerup.
Testamente af 31.12.1788.


Horns herred
Gejstlig skifteprotokol
1792-1808

63 Hans Møller, skoleholder i Venslev. 2.5.1792, fol.19B.
E: Kirstren Olufsdatter. LV: Haagensen. B:
1) Oluf Henning Møller
2) Hans Møller.
FM:
1 Rasmus Pedersen, skoleholder i Skuldelev
2 Hans Jensen i Skuldelev.

64 Dorthe [Christiansdatter] i et hus ved Jægerspris. 3.6.1794, fol.21.
Enke efter [Andreas] Møller, skoleholder [på Jægerspris, skifte 20.3.1775 lbnr.40]. B:
1) Dorthe Møller g.m. Niels Lundberg i København
2) Cathrine Marie Møller i København
3) Juliane Møller i Frederiksborg.
FM: [Mathias] Kaare, degn i Gerlev og Dråby.
Afdøde døde 2.6.1794.

65 [Anne Magdalene Gerlev] i Skibby. 15.10.1795, fol.24B.
E: Iver Aubertin, degn i Skibby. B:
1) Frederikke Dorthe Aubertin 15
2) Andreas Carl Aubertin 11
3) Amalie Christiane Aubertin 10
4) Karen Elisabeth Aubertin 7.

66 Louise [Mortensdatter] Nybo på Orø. 10.11.1796, fol.27, 28B.
E: Tellef Børresen, præst på Orø. B:
1) Morten Nybo Børresen, født 21.8.1792
2) Børre Vilhelm Børresen, født 7.1.1794
3) Jørgen Mathias Børresen, født 24.8.1795.
FM: morbror Iver Nybo, forvalter på Lyngbygård.

67 Christiane Elisabeth Kløcker i Skuldelev. Samfrændeskifte 24.5.1803, fol.27B, 136.
E: Nikolaj Peder Aggerup, præst i Skuldelev og Selsø. B:
2) Johan Peder Aggerup 15
3) Vilhelm Frederik Aggerup 13
4) Johanne Elisabeth Aggerup 11
5) Carl Gotlieb Aggerup 9.
FM: [Frederik Clausen] Plum, præst i Slagelse, som mødrene frænde.
Første ægteskab med Christoffer Knoplauch, forvalter ved Porcelænsfabrikken i København, samfrændeskifte 26.4.1787. B:
1) Marie Christiane Knoplauch g.m. Aksel [Joachimsen] Rødberg, afskediget præst i Ferslev og Vellerup
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1797.

68 Iver Aubertin, degn i Skibby. 20.1.1798, fol.35B.
E: [Helle Fritz]. LV: Niels Ibsen i Skovby.
Første ægteskab med [Anne Magdalene Gerlev, skifte 15.10.1795 lbnr.65]. B:
1) Frederikke Dorthe Aubertin i København
2) Andreas Carl Aubertin, i snedkerlære i København
3) Karen Elisabeth Aubertin.
FM: farbror Simon Aubertin, skriver på Assistentshuset i København.

69 Rasmus Voldby Mouridsen, præst i Ferslev og Vellerup. 20.9.1798, fol.49, 89B.
Enkemand efter Birgitte Kirchhoff, [skifte 28.6.1791 lbnr.62]. B:
1) mor Kirsten [Voldby] i Næstved, enke efter [Jørgen] Mouridsen
2) bror Johan Christian Mouridsen, vinhandler i Næstved
3) bror Carl Vilhelm Mouridsen, fuldmægtig hos byfogeden i Stege
4) bror Peder Andreas Mouridsen på Københavns amtstue
5) bror Johannes Voldby Mouridsen, prokurator i Vestindien
6) søster Margrethe Mouridsdatter g.m. Simon Mørch i Ringsted.
Desuden nævnes afdødes hustrus mor [Anna Thobyren Behr] i Næstelsø, enke efter [Søren] Kirchhoff, [inspektør på Holmegård, begravet Holme-Olstrup 23.9.1782].
[Se skifte efter afdødes søster Ellen Kirstine Mouridsen, skifte i Næstved 18.12.1795 lbnr.1326].
Litteratur: Bidrag til en dansk familie Behr's personalhistorie af F. Hjort i Personalhistorisk Tidsskrift 7. rk. 3. bd. 1918, trykt 1919, side 245-250.

70 Jens Vognsen, skoleholder i Venslev. 19.6.1801, fol.130B.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Aagesen, degn i Ferslev. B:
1) Sofie Jensdatter 17
2) Christian Jensen 12
3) Sidse Marie Jensdatter 10.

71 Christiane Margrethe Wittrock i Ferslev, der døde 2.5.1802, fol.134B.
E: Aksel [Joachimsen] Rødberg, afskediget præst i Ferslev og Vellerup.
Testamente af 4.5.1777. A:
1) søster i Heiligenhafen; hendes B:
a Dorthe Cathrine Floor g.m. Riepe
b Margrethe Elsabe Floor g.m. Binge.
2) Nikolaj Henrik Massmann, præst i Frederiks tyske kirke i København.

72 Nikolaj Melhorn, ugift skoleholder i Venslev. 10.1.1804, fol.138.
A:
1) bror Mathias Melhorn, skomager i København.
Afdøde døde på Sankt Hans Hospital i København.

73 Aksel [Joachimsen] Rødberg, afskediget præst i Ferslev og Vellerup., der døde 7.5.1804, fol.142B.
E: Marie Christiane Knoplauch.
Testamente af 4.5.1804.

74 Edvard Meyer Krog, degn på Orø, der døde 4.8.1805, fol.143B, 146.
E: Karen Lemming.
Testamente af 2.8.1805.

75 Rheinlænder, skoleholder i Venslev. 12.10.1805, fol.144B.
Dødsanmeldelse.
Arvinger angives ikke.
Der er testamente.

76 Karen Jensdatter i Neder Dråby. 1.11.1805, fol.144B.
Enke efter Oluf Bergen, degn i Kyndby.
A:
1) søster, død. 5B:
a Niels Lauridsen i Onsved
b Jørgen Lauridsen i Overbjerggård
c Karen Lauridsdatter g.m. Frands Nielsen i Ordrup
d Lisbeth Lauridsdatter g.m. Laurids Lauridsen i Skoven på Jægerspris gods
e Johanne Lauridsdatter g.m. Anders Andersen i Neder Dråby
2) bror, død. 2B:
a Marie Olufsdatter, enke efter Anders Rasmussen i Neder Dråby
b Anne Olufsdatter g.m. Anders Olufsen i Neder Dråby.
Afdøde døde hos sin søsters mand Oluf Rasmussen i Neder Dråby.

77 Schack August [Vilhelm Nielsen] Steenberg på Jægerspris, afskediget præst i Gerlev og Dråby. 8.5.1806, fol.146B.
E: Anne Marie Pedersen. B:
9) Sofie Frederikke Steenberg i Frederiksborg
10) Johanne Marie Steenberg på stedet
11) Karen Steenberg på stedet.
Første ægteskab med [Johanne Gertrud Weinschenk, død 21.7.1779]. B:
1) Niels Steenberg, successor
2) Julius Frederik Steenberg 27, kopist i Rentekammeret
3) Anne Cathrine Steenberg g.m. Steenberg, byskriver og branddirektør i Frederiksborg
4) Frederikke Louise Steenberg i Jylland
5) Johanne Charlotte Steenberg i København
6) Engel Sofie Steenberg i København
7) Elisabeth Steenberg, enke efter Heiberg i København
8) Hylleborg Marie Steenberg g.m. Bruun, bogholder på Christianshavn.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Steenberg, apoteker i Helsingør.
Afdøde døde 19.4.1806.

SLUT
Protokollen fortsætter som verdslig skifteprotokol for Lejre herred 1808-1811.


Lynge-Frederiksborg herred
Gejstlig skifteprotokol 1791-1817
Gejstligt skiftebrev 1730

[1791-1817]    [Skiftebrev 1730]   


Lynge-Frederiksborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1791-1817

1 Laurids Ernst Stub, student på Frederiksborg slot, der døde 21.5.1791, fol.2, 3B.
A:
1) bror Ferdinand Stub 21,
som er eneste arving, nu da deres mor er død.
Afdøde boede hos jomfru Stub, oldfrue på Frederiksborg slot.

2 Professorinde Borch i Hillerød. 30.11.1791, fol.2B.
Enke efter Borch, professor.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.7.1787.

3 Anne Gertrud Simonsen i Hillerød, der døde 18.2.1798, fol.4B.
Enke efter Poul Bentsen, rektor i Hillerød latinskole. B:
1) Elisabeth Cathrine Bentsen g.m. [Johan Peder] Rasbech, præst [i Helligsø og Gettrup]
2) Bent Bentsen, rektor
3) Anne Sofie Bentsen 30
4) Frederik Carl Bentsen 29
5) Sofie Hedvig Bentsen 26
6) Gotfred Henrik Bentsen 25
7) Else Johanne Bentsen 22
8) Johannes Schrøder Bentsen 21.

4 Cathrine Marie i Hillerød, der døde 27.6.1798, fol.8.
Enke efter [Nikolaj] Adler, degn i Gerlev og Dråby, [død 22.11.1762].
Arvinger kendes ikke.

5 Anne Sofie Rasmusdatter i Nyhusene ved Frederiksborg slot, der døde 1.4.1800, fol.9B, 17B.
Enke efter Niels Knudsen Lottrup, skoleholder i Veksebo [i Asminderød sogn]. Testamente af 109.4.1793.
Hans A:
1) bror Jens Lottrup, byfoged i Hillerød, der døde et par måneder efter sin bror, uden børn
2) bror Johan Frederik Lottrup, birkedommer, [død 1785, var g.m. Elisabeth Marie Lyngby, død Hillerød 15.3.1793, præstedatter fra Hørby]. 2B:
a Birgitte Marie Lottrup, enke efter [Frederik Christian] von Haven, præst i Kongens Lyngby, [skifte Sokkelund herred gejstlig 8.1.1802 lbnr.27]
b Abelone Lottrup, enke efter Tønnesen, byfoged i Hillerød
3) søster Marie Lottrup g.m. [Søren] Schade, taksator [ved toldvæsenet]
4) søster Anne Marie Lottrup g.m. Anders Snedker i Vejle. 4B:
a Knud Andersen, død i Frederiksværk uden børn
b Hans Christian Vejle i Ålborg
c Anne Margrethe Andersdatter g.m. Rasmus Juul, forrider i Horsens
d Anne Rebekka Andersdatter, der døde, var g.m. Morten, vægter på Christiansborg slot. Hendes børn.
Hendes A:
1) søster Cathrine Marie, død, var g.m. Vinge. 2B:
a Helene Cathrine g.m. Schiøtt, kvartermester i Abel Cathrine Hospital i København
b Christiane Sofie Vinge.

6 Joachim Henrik Brammer, hører i Hillerød latinskole. 9.12.1801, fol.11, 13B.
E: Susanne Marie Jensen. LV: Johan Boëtius Fangel, doktor, der ægter enken. B:
1) Johannes Frederik Christian Brammer 3
2) Gerhard Peder Brammer 6 mdr.
FM: farbror Bolle Frederik [Plum] Brammer, præst i Strø.
Afdøde døde 21.11.1801.

7 Jacob Martin Helmundt i Skovlyst ved Hillerød. 25.5.1803, fol.14, 32.
A:
1) mor Anne Marie Lidemark Selbo. Første ægteskab med [Johan David Helmundt, organist, død København Frelser 24.11.1785, København Hof- og Stadsret Samfrændeskifte 8.2.1787 lbnr.779]. B:
2) søster Martha Johanne Helmundt.
Mors andet ægteskab med [Johan Frederik] Salicath, [død 20.12.1795]. B:
3) halvbror Gerhard Giese Salicath 14
4) Johan Carl Christian Salicath 13
5) Jens David Frederik Salicath 11
6) Peder Gutmann Henrik Ludvig Salicath 9.
FM:
1 morbror Schambach Selbo, grosserer i København
2 mosters mand Christen Christensen Lund, købmand i Hillerød.

8 Henrik Rover, student i Nyhusene ved Frederiksborg, der døde 10.2.1802, fol.13.
Arvinger angives ikke.

9 Kirsten Andersdatter Ambjørn i Hillerød, der døde 14.8.1804, fol.16B, 33B.
Enke efter [Hans Rasmussen] Holm, degn i Snostrup, [død 29.1.1803]. B:
1) Andreas Holm. døbt 30.11.1784, i snedkerlære i Helsingør
2) Ingeborg Marie Holm, døbt 2.10.1785
3) Johannes Holm, døbt 2. pi 1791
4) Didrik Nikolaj Holm, døbt 16.4.1794.
FM:
1 morbror Ambjørn Andersen i Asminderød
2 Frederik Lorentsen i Hillerød
3 Mathias Lampe, hattemager i Hillerød.

10 Anne Marie Bechmann i Hillerød. 1.12.1807, fol.19B, 24B.
Enke efter [Hans Georg Hansen] Keutel, præst [i Vemmelev og Hemmeshøj, død København 20.10.1773]. A:
0) forældre [Herman Dominicus Didriksen Bechmann, præst i Boeslunde, skifte Slagelse herred gejstlig 6.2.1775 lbnr.154 og Maren Hansdatter Haagen, død 1786]
1) bror Johan Adolf Bechmann, klædekræmmer i København
2) søster [Susanne Franck Bechmann], død, var g.m. [Johan Andreas Johansen] Rehling, præst i Egebjerg i Ods herred. 6B:
a Johan Rehling, byfoged i Trankebar
b Maren Rehling g.m. Oluf Lassen, isenkræmmer i København
c Herman Rehling, stud. theol.
d Regine Rehling
e Hans G. D. B. Rehling, cand. jur.
f Didrik Bechmann Rehling 20, løjtnant i Bergen.
Afdøde døde 29.11.1807 i Frederiks hospital i København.

11 Michael [Rasmussen] Platou, kapellan i Frederiksborg, Hillerød og Herlev samt præst i Hospitalet, der døde 4.7.1808, fol.23, 27B.
E: Johanne Ottone Broch. LV: Dahlerup, hospitalsforstander i Hillerød. B:
1) Christian Alexander Platou, født 8.12.1779, overassistent i Grønland
2) Carl Frederik Christian Platou, født 24.8.1792, i Frederiksborg latinskole.

12 Claus Frederiksen, præst i Hjelmeland præstegæld i Stavanger amt i Norge. Skifte i Hillerød 30.1.1809, fol.30B.
E: Kirsten Olsen. LV: Adolf Appeltron, garver i Hillerød. B:
1) Hans Jørgen Clausen 9
2) Kirstine Caroline Clausdatter 7
3) Maren Mathea Clausdatter 6
4) Clara Vilhelmine Clausdatter 3.
FM: Elert Pedersen, snedker i Hillerød.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1806.

13 Maren Cathrine Christine Selbo i Hillerød. 1809, fol.31B.
E: Henrik Würtzel, klokker i Frederiksborg slotskirke.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1809.

14 Anne [Rasmusdatter Østerbølle] i Hillerød. 25.11.1812, fol.36, 41B.
Enke efter [Christian Ottesen] Grundtvig, præst i Gladsakse og Herlev, [død 21.9.1797]. B:
1) Otto Grundtvig, præst [i Haraldsted og Allindemagle]
2) Conrad Christian Grundtvig, styrmand
3) [Anne Birgitte] Grundtvig g.m. Mantix, kaptajn
4) [Ulrikke Helene] Grundtvig g.m. [Nikolaj Peder] Lorentsen, [degn i Gladsakse og Herlev]
5) Marie Elisabeth Grundtvig, der ægter Frederik Severin Lyngby
6) Mette Cathrine Grundtvig.

15 Thomine Justine Bruun i Hillerød, der døde 2.3.1813, fol.37B, 44.
Enke efter [Peder Christiansen] Ostenfeld, præst i Spjellerup [og Smerup, død 1.12.1795]. B:
1) Johanne Olavia Ostenfeld 22.
FM: morbror [Hans Wandal] Bruun, kantor på Vemmetofte.
[Afdødes forældre var Johan Jacob Bruun, skildrer, død Hillerød 4.7.1789 og Anne Cathrine Basballe, død Hillerød 4.1.1789].
Litteratur: De Bruuners stamtavle og slægtregister af H. G. P. K. Bruun i Personalhistorisk tidsskrift 1906 side 100-109.


Lynge-Frederiksborg herred
Gejstligt skiftebrev
1730

16 Villum Hemsing, rektor i Slangerup latinskole. 14.12.1730.
E: Anne Dorthe Gerner. LV: Anders Jensen Borch, kirkeværge og fattigforstander i Slangerup. B:
1) Malene Sofie Villumsdatter Hemsing 4
2) Jens Torben Villumsen Hemsing 2
3) Vilhelmine Villumsdatter Hemsing, født efter fars død, død 9 uger gammel.
FM: Christoffer Scheel, byskriver i Slangerup.

SLUT


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1661-1812

[1661-1691]    [1691-1722]    [1712-1762]    [1753-1774]    [1777-1797]    [1797-1812]   


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1661-1691

1 Rasmus Jørgensen Munch, præst i Asminderød og Grønholt. 16.9.1661, fol.1.
E: Margrethe Frederiksdatter [Qvist]. LV: Christian Henrik Peters i Hillerød. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Frederik Rasmussen
3) Peder Rasmussen
4) Poul Rasmussen.
FM:
1 Hans Rostgaard til Krogerup [i Humlebæk sogn], fiskemester og herredsfoged i Kronborg len
2 Henrik Thomsen Gerner, præst i Birkerød
3 Søren Kornerup, general og rigets fiskal
4 Søren Pedersen Tuxen, successor.

2 Henrik Hansen, ugift hører i Helsingør skole. 8.2.1667, fol.27B.
Arvinger angives ikke.

3 Jarup Pedersen, klokker og kirketjener i Helsingør Olai. 14.4.1669, fol.32.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen, kirkeværge. B:
2) Peder Jarupsen 3
2) Hans Jarupsen 1½
3) Bente Jarupsdatter 3 mdr.
FM:
1 Henrik Henriksen, magister
2 Niels Hansen Munch
3 Hans Hansen Færø, præst.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jarupsdatter g.m. David Kantor.

4 Christoffer Sørensen, ugift hører i Helsingør. 28.5.1669, fol.40B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter sin bror Hans Sørensen, der stod hos afdøde Gallas Clausen.

5 Peder Christensen [Lundtoft], præst i Tikøb. 28.6.1669, fol.42.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jacobsen, præst i Lynge.
Af første ægteskab med [Karen Jensdatter, død 12.9.1646]. B:
1) Jens Pedersen Tikøb, herredsfoged i Arvesø [dvs. Ars] herred.

6 Margrethe Frederiksdatter Qvist i Helsingør. 17.10.1670, fol.52.
Enke efter Rasmus [Jørgensen] Munch, præst i Asminderød og Grønholt, [skifte 16.9.1661 lbnr.1]. B:
1) Jørgen Rasmussen Munch, stud. theol.
2) Frederik Rasmussen Munch, stud. theol.
3) Peder Rasmussen Munch 21
4) Poul Rasmussen Munch.
FM:
1 Severin Konnerup
2 Søren Pedersen Tuxen, præst i Asminderød og Grønholt.

7 Henrik Henriksen [Goische], præst i Helsingør Olai. 18.9.1671, fol.57B, 75, 163B.
E: Karen Johansdatter Burchard. LV: Henrik Thomsen Gerner, præst i Birkerød. B:
3) Henrik Henriksen 6
4) Johan Henriksen 4½. Ved samlingen 30.7.1679 er han død
5) Albert Henriksen 3
6) Peder Henriksen 1.
FM:
1 Peder Foss, rektor i Slagelse, nu rektor i København
2 Jens [Johansen] Burchard eller Borch, præst i Tranebjerg på Samsø
3 Henrik Wørner, urtekræmmer, nu vinhandler i København
4 Jacob Jensen Jersin, præst i Kalundborg.
Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, skifte 22.9.1662. B:
1) Alhed Henriksdatter 15
2) Birgitte Henriksdatter 14. Ved samlingen 30.7.1679 g.m. Claus Blok i København
FM: mors [halv]bror Poul Nielsen, sekretær i Danske Kancelli.

8 Bent Pedersen Laholm, præst i Tikøb. 26.10.1671, fol.70B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Henrik Thomsen Gerner, præst i Birkerød.
A:
1) farbror, død. 1B:
a Bent Svendsen, borgmester i Stavanger i Norge
2) moster, død. 3B:
a Jens Jacobsen, [øverste] kapellan i København Nikolaj
b Anne Jacobsdatter i København, enke efter Jens Knudsen
c Aarsele Jacobsdatter i København
3) moster, død. 3B:
a Kirsten, enke efter Peder Andersen i Laholm [i Halland]
b Aarsele Nielsdatter i Laholm
c Ellen, enke efter Jens, præst i Nørre Hveddinge [i Skåne]
4) moster, død. 2B:
a Aase, enke efter Andreas, præst i Harslev i Halland
b Niels Lauridsen.
Arv til afdødes afdøde søster hvis enkemand er Martin Ove, borgmester i Helsingør.

9 Peder Nielsen Hobro, præst i Karlebo. 23.4.1677, fol.79.
E: Elisabeth Mikkelsdatter. LV: Mikkel Sørensen i Niverød, birkefoged i Kronborg og Hirschholm birk. B:
1) Frederik Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Jacob Fribert, præst i Svallerup g.m. moster [Magdalene Mikkelsdatter Fri]
2 Bertel Fribert i København g.m. moster Trine Mikkelsdatter.

10 Torben Eriksen, præst på Hven. 11.3.1678, fol.113.
E: Margrethe Frederiksdatter. LV: Aastred Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Clara Torbensdatter, uvist hvor.
FM: Oluf Pedersen, degn på Hven.
[Formentlig præst i Sønder Nærå og Årslev på Fyn 1636, hvorfra han undveg med Karen Banner til Tyskland i 1637].
Registrering 19.1.1678.

11 Peder Jensen Lange i Helsingør. 4.7.1678, fol.123B.
Enkemand. Skifte efter afdødes hustru 23.3.1675. B:
1) Jens Pedersen Lange 15
2) Sidse Pedersdatter Lange 14.
FM:
1 farbror Oluf Jensen Lange, skomager i København
2 Svend Aagesen Piper, smed i Helsingør g.m. faster Margrethe.
Afdøde var entlediget kapellan fra Vågan, [anneks til Lødingen, i Nordland fylke] i Norge.
Registrering 25.6.1678.

12 Søren Pedersen Tuxen, præst Asminderød og Grønholt. 4.9.1678, fol.132, 195B, 289B.
E: Kirsten Johansdatter. LV: successor Jens Jacobsen Vind, der ægter enken. B:
1) Dorthe Sørensdatter 12
2) Peder Sørensen 10
3) Anne Kirstine Sørensdatter 7
4) Johan Sørensen 4
5) Sofie Margrethe Sørensdatter 3
6) Ingeborg Sørensdatter 2.
FM:
1 farbror Lorents Tuxen, vicepræsident i Hofretten
2 Peder Pedersen, præst i Øster Egebjerg
3 mors stedfar Ingvar Lauridsen, forvalter på Sæbygård
4 Henrik Meincke, fiskemester i København, Kronborg og Frederiksborg amter.
Registrering 14.3.1678.

13 Niels Hansen Munch, [øverste] kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet. 28.3.1682, fol.166.
E: Karen Hansdatter [Sadolin]. LV: Knud Hjort. B:
1) Hans Munch, præst i Kalundborg
2) Poul Munch, hæderlig og vellærde
3) Rasmus Munch, i England
4) Niels Munch, hæderlig og vellærde
5) Johanne Munch g.m. Mads Madsen Skellerup, kapellan i Helsingør Olai
6) Sidsel Elisabeth Munch
7) Margrethe Marie Munch.

14 Kirsten Johansdatter i Helsingør. 21.1.1684, fol.196B.
E: Jens [Jacobsen] Vind, præst Asminderød og Grønholt. B:
7) Anne Cathrine Jensdatter Vind 4
8) Mette Jensdatter Vind 2.
Første ægteskab med formanden Søren Pedersen Tuxen, skifte 4.9.1678 lbnr.12. B:
1) Dorthe Sørensdatter 18
2) Peder Sørensen 16
3) Anne Kirstine Sørensdatter 13
4) Johan Sørensen 10
5) Sofie Margrethe Sørensdatter, død, efter hvem, der er arv
6) Ingeborg Sørensdatter 8.
FM:
1 Wichmann [Olufsen] Hasebarth, præst i Tikøb
2 Hans Eller, fiskemester g.m. Marie Johansdatter
3 Mads Mogensen Romsdal, præst i Blovstrød [og Lillerød].
Børnene af første ægteskab har arv efter deres farmor Dorthe [Sørensdatter, død 1683], enke efter Peder [Pedersen Hee], præst i Øster Egesborg, [død ca. 1680]. [Hendes første ægteskab med deres farfar Peder Lauridsen Tuxen, død ca. 1649].
Enkemandens søstersøn Jens Akselsen Grove, har arv efter farmor og bror.
Forsegling 28.12.1683.

15 Hans Eriksen, kirketjener i Helsingør Olai. 30.6.1684, fol.222B, 242, 275B.
E: Marie Jørgensdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter 6
2) Erik Hansen 4, der døde 1686
3) Anne Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Johan Dreves, kirurg i Helsingør
2 farbror Jacob Eriksen, herredsfoged i Holbo herred.

16 Hans Hansen Færø, øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet. 20.10.1684, fol.231B, 266.
E: Dorthe Hedvig Carls. LV: Christen Brodersen, bager i Helsingør. A:
1) mor Anne [Rasmusdatter], enke efter Lukas [Jacobsen Debes], præst [på Sydstrømø] på Færøerne. [Første ægteskab med afdødes far Hans Rasmussen, formand på Sydstrømø, død 14.3.1651]
2) bror Christen Hansen i Norge; der fremlægges brev skrevet i Tønsberg
3) bror Bent Hansen i Rotterdam i Holland
4) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Jacobsen på Færøerne
5) søster Sara Hansdatter g.m. Johan [Jørgensen] Rasch, præst [i Halsted og Avnede] på Lolland
6) søster Rebekka Hansdatter, enke efter Jacob Christensen [Klinte], præst i Østerø] på Færøerne, [død 30.5.1701]
7) søster Rakel Hansdatter, enke efter Henrik Withrock på Færøerne
8) søster Elsebeth Hansdatter, død. 1B:
a Hans Pedersen
9) søster Elisabeth Hansdatter, død. 4B:
a Hieronymus
b Hans
c Pontus
d Kirsten Sparre.

17 Peder Andersen, degn i Tikøb. 12.1.1685, fol.243,, næste protokol fol.320.
E: Trine Pedersdatter. LV: Hans Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Sara Pedersdatter.
FM: successor Rasmus Christoffersen Dan.
Forsegling 13.12.1684.

18 Karen Hansdatter [Sadolin] i Helsingør. 26.3.1685, fol.252.
Enke efter Niels [Hansen] Munch, [øverste] kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet, skifte 28.3.1682 lbnr.13. B:
1) Hans Munch, præst i Kalundborg
2) Poul Munch, hæderlig og vellærde
3) Rasmus Munch, i udlandet
4) Niels Munch, hæderlig og vellærde
5) Johanne Munch g.m. Mads Madsen Skellerup, kapellan i Helsingør Olai
6) Sidsel Elisabeth Munch g.m. Christoffer Helsberg, kaptajn
7) Margrethe Marie Munch g.m. Israel [Pontoppidan], rektor i Kalundborg.
Forsegling 15.3.1685.

19 Oluf Jørgensen, degn i Asminderød og Grønholt. 21.2.1687, fol.277.
Enkemand. B:
1) Jørgen Olufsen, klokker i Hillerød
2) Hans Olufsen, substitut i Birkerød
3) Anne Olufsdatter g.m. Absalon Frandsen i København
4) Anne Olufsdatter g.m. Mogens Tømrer i Helsingør
5) Karen Olufsdatter g.m. Niels Hellesen, degn i Asminderød.
Forsegling 9.2.1687.

20 Frederik Johansen, ugift tolder på Bornholm. 1688, fol.289B.
A:
1) søster Marie Johansdatter g.m. Hans Elers, fiskemester
2) søster Kirsten Johansdatter, død. Af første ægteskab med Søren Pedersen Tuxen, præst Asminderød og Grønholt, skifte 4.9.1678 lbnr.12]. 5B:
a Dorthe Sørensdatter
b Peder Sørensen
c Anne Kirstine Sørensdatter
d Johan Sørensen
e Ingeborg Sørensdatter.
FM:
1 [stedfar] Jens Jacobsen Vind, præst i Asminderød og Grønholt
2 Wichmann Hasebarth, præst i Tikøb
3 Mads Mogensen Romsdal, præst i Blovstrød og Lillerød g.m. Dorthe.

21 Mikkel Rasmussen i Helsingør. 27.6.1688, fol.291B.
Enke efter Ellen Frandsdatter, efter hvem, han har siddet i uskiftet bo.
Hans A:
1) bror. død. 3B:
a Jacob Rasmussen, skomager i Helsingør
b Karen Rasmusdatter, i København
c Anne Rasmusdatter, i København.
Hendes A:
Af første ægteskab B:
1) Abraham Sørensen, i kongens fodgarde
2) Laurids Sørensen, cammererer.
Afdøde havde været skibspræst og præst i Norge.
Registrering 11.6.1688.

22 Christian Olufsen Rohde, kantor i den tyske kirke i Helsingør. 22.8.1688, fol.301.
Enke efter Sofie Amalie Wilchingen. B:
1) Johan Filip Rohde 5.
FM:
1 mors stedfar Filip Essen
2 Laurids Jørgensen [Aaskov], kapellan i Søllerød g.m. mors halvsøster Else Marie Filipsdatter von Essen.

23 Mette Hedvig Meinert i Karlebo. 1689, fol.303.
E: Peder [Villumsen] Lange. B:
1) Anne Lange.
Bevilling selv at holde skifte af 23.3.1689.

24 Rasmus Christoffersen Dan, degn i Tikøb. 13.6.1690, fol.303B.
E: Karen Olufsdatter Mule. LV: successor Augustinus Pedersen Sant. A:
1) bror Hans Christoffersen Dan
2) bror Bo Christoffersen Dan
3) bror Jens Christoffersen Dan
4) søster Kirsten Christoffersdatter Dan
5) søster Marie Christoffersdatter Dan.
Forsegling 13.2.1690.

25 Gert [Albertsen] Schumacher, præst i Helsingør Olai. 21.4.1691, fol.312B, næste protokol fol.2.
E: Anne Mortensdatter [Benzon]. LV: Johannes Schrøder, [nederste] kapellan i Helsingør Olai. B:
1) Jochum Schumacher 23
2) Herman Schumacher 20, i barbererlære.
[Enkens første ægteskab med Christen Rasmussen Lynge, præst i Torup i Strø herred, død 1653].
Enkens [andet] ægteskab med successor Nikolaj Hansen] Kruse, [død 26.3.1664]. Af børn angives B:
1) Christen Kruse, efter hvem der er arv.
Litteratur: Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet. Frederiksborg Amt. Heri side 1578: Kregme kirke. Gravminder.


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1691-1722

26 Mads Madsen Skellerup, øverste kapellan Helsingør Olai og præst i Hospitalet, der døde 27.5.1692, fol.27.
E: Johanne Nielsdatter Munch.
Testamente af 2.3.1692.

27 Christoffer Lynge, ugift kollega i tredje klasse i Helsingør skole. 5.5.1693, fol.28B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.4.1693.

28 Anne [Mortensdatter Benzon] i Helsingør. 9.11.1693, fol.29B.
Enke efter Gert [Albertsen] Schumacher, præst i Helsingør Olai, [skifte 21.4.1691 lbnr.25]. B:
3) Jochum Schumacher, rektor i Kalundborg skole
4) Herman Schumacher, badskærsvend.
Første ægteskab med Christen Rasmussen Lynge, præst i Torup i Strø herred, død 1653].
[Andet] ægteskab med [successor Nikolaj Hansen] Kruse, [død 26.3.1664]. B:
1) Marine Kruse, enke efter Anders [Christensen] Rold, byfoged i Helsingør, [død 3.4.1685]
2) Margrethe Kruse, enke efter Hans Christensen, by- og birkeskriver i Frederiksborg amt.

29 Dorthe Hansdatter, et barn i Helsingør. 3.1.1695, fol.35.
A:
1) mor Marie Jørgensdatter g.m. Jochum Blom
2) søster Anne Hansdatter
3) halvsøster Cathrine Blom.
Arv efter afdødes far Hans Eriksen, klokker, [skifte 30.6.1684 lbnr.15.
Afdøde blev begravet Helsingør Olai 28.11.1694.

30 Jens Jacobsen Vind, præst i Asminderød og Grønholt. 5.1.1695, fol.36, 56B, 176B, 286, 348.
E: Anne Nielsdatter, der døde, forsegling 18.12.1695. B:
1) Jacob Jensen Vind 12
2) Christine Jensdatter Vind 11
3) Anne Marie Jensdatter Vind 10
4) Hans Jensen Vind 5., der døde i pestens tid 1711 i København
(Alder angivet 7.6.1697).
FM:
1 Peder Top, præst i Karlebo
2 Niels Søborg, kapellan i Blovstrød og Lillerød, [g.m. Ingeborg Sørensdatter Tuxen]
3 Hans Elers, fiskemester ved hustru Marie Johansdatter
4 morfar Niels Enevoldsen, stadshauptmand i København.
[Første ægteskab med Kirsten Johansdatter, skifte 21.1.1684 lbnr.14. Hendes første ægteskab med Søren Pedersen Tuxen, præst Asminderød og Grønholt, skifte 4.9.1678 lbnr.12. Arv til B:
1) Johan Tuxen, i 1797 er han student.

31 Jens Nielsen, degn i Blovstrød og Lillerød. 3.7.1695, fol.51B, 291B.
E: Maren Carstensdatter. LV: Morten Olufsen. B:
1) Anne Jensdatter 22
2) Rasmus Jensen 15
3) Bodil Jensdatter 9 mdr.
FM: successor Bertel Olufsen [Viborg].
Ved afkald 1707 fra børnene kaldes afdøde Jens Jensen.

32 Mourids Jensen, præst i Birkerød. 20.2.1696, fol.61B.
E: Martha Henriksdatter Gerner. LV: Jens Pedersen Bircherod, præst i Værløse. B:
1) Jens Mouridsen
2) Kirsten Mouridsdatter
3) Dorthe Mouridsdatter
4) Anne Marie Mouridsdatter.
FM:
1 Frederik Christian [Jensen] Bircherod, successor
2 [morbror] Jens Henriksen Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup
3 [morfar] Henrik Gerner, biskop i Viborg stift
4) Johannes Schrøder, øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet.

33 Henrik Egby, rektor i Helsingør. 11.5.1696, fol.86B.
A:
0) far [Christen Christoffersen Mariager, præst i Ejby i Ramsø herred, død]
1) søster [Anne Christensdatter Ejby, begravet 28.8.1684, g.m. Jørgen Hansen Toxværd, successor i Ejby]. 1B:
a Christian [Jørgensen] Egby
2) halvsøster, død. 2B:
a Bertel Bjørnsen
b Christen Bjørnsen
3) halvsøster, død. 2B:
a Birthe Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen skrædder i Køge
b Sidsel Lauridsdatter.

34 Iver [Lauridsen] Grøngaard, præst i Helsingør Olai. 12.3.1696, fol.104, 354.
E: Cathrine [Andersdatter] Aagaard. LV: Enevold Brochmann, advokat. B:
1) Dorthe Marie Grøngaard 3
2) Mathias Grøngaard 6 mdr.
FM: farbror Laurids Grøngaard, præst i Asminderød og Grønholt.

35 Gedske Frederiksdatter i Helsingør, der døde 29.12.1696, fol.146B.
Enke efter David Christensen, præst i Helsingør Olai, [død 7.12.1658]. Underskrevet af samtlige børn B:
1) Frederik Krabbe
2) Sofie Davidsdatter, enke efter Claus Iversen, [rådmand i København, død 1688. Første ægteskab med Hans Hansen Seidelin, præst i København Holmen, død 20.6.1668]
3) Cathrine Davidsdatter, enke efter Jens [Hansen] Winther, [præst København Holmen, død 17.9.1686]
4) Margrethe Davidsdatter, enke efter Morten Faxe
5) Anne Davidsdatter.
Værge Hans Seidelin.

36 Martha Henriksdatter Gerner i Birkerød. 15.2.1697, fol.147B, 270, 332, 348B, 350, 377B.
Enke efter Mourids Jensen, præst i Birkerød, [skifte 20.2.1696 lbnr.32]. B:
1) Kirsten Mouridsdatter 13
2) Dorthe Mouridsdatter 11. Ved afkald 12.8.1705 g.m. Niels Jacobsen Ryberg
3) Anne Marie Mouridsdatter 9. Ved afkald g.m. Bent Mortensen Lengholt i København, løjtnant til søs
4) Jens Mouridsen 7. Ved afkald 12.12.1713, er han udlært skildrersvend og rejser til udlandet
FM:
1 Frederik Christian [Jensen] Bircherod, præst i Birkerød
2 [morbror] Jens Henriksen Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup
3 morfar Henrik Gerner, biskop i Viborg stift ved søn
4 morbror Thomas Henriksen Gerner, præst i Tønsberg Laurentii.

37 Margrethe Clausdatter i Helsingør. 26.10.1697, fol.161.
E: Hans Bastian von Wowern, klokker i Helsingør Olai. B:
1) Anne Hansdatter 10
2) Magdalene Hansdatter 8.
FM:
1 morbror Bertel Clausen, præst i Bringstrup og Sigersted
2 Laurids Christensen, borgmester i Holbæk.

38 Karen Jørgensdatter i Karlebo. 2.12.1697, fol.166.
E: Peder Nielsen, degn i Karlebo. B:
1) Hans Ulrik Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Peder Pedersen, død. 3B:
a Oluf Pedersen
b Johanne Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
FM: stedfar Peder Nielsen
4) Maren Pedersdatter, død. 2B:
a Lorents Clausen i Batavia
b Karen Marie Clausen i København hos sin far
FM: Claus Hansen Lund i København
5) Bodil Pedersdatter g.m. Niels Nielsen
6) Anne Pedersdatter g.m. Hans Mars
7) Karen Pedersdatter.

39 Ellen [Jacobsdatter] i Helsingør. 14.2.1699, fol.176.
Enke efter Jens Richardsen [Stoud, øverste kapellan i København Holmen, død 6.9.1693]. B:
1) [Margrethe Jensdatter Stoud] g.m. Mogens [Madsen] Leegaard, øverste kapellan i København Holmen
2) Jacob [Jensen] Stoud.

40 Ellen Bollesdatter i Tikøb. 5.10.1697, fol.188B, 204, 347B.
E: Wichmann [Olufsen] Hasebarth, præst i Tikøb. B:
1) Oluf Wichmann 24
2) Mette Wichmannsdatter 22. Ved afkald 27.6.1718 g.m. Rasch Rasmussen Braad, kapellan i Tikøb og Hornbæk.
3) Bolle Wichmann 21
4) Iver Wichmann 15
5) Jacob Wichmann 12.

41 Dorthe Sørensdatter i Asminderød. 3.7.1699, fol.198B, 207B.
Enke efter Laurids Ibsen i København. B:
1) Søren Lauridsen, garver i København, der døde
2) Laurids Grøngaard, præst i Asminderød og Grønholt
3) Iver Grøngaard, præst i Helsingør Olai, [skifte 12.3.1696 lbnr.34]. E: Cathrine [Andersdatter Aagaard], der ægter Bonne Sennichsen, norsk postmester. 2B:
a Dorthe Marie Grøngaard 6
b Mathias Grøngaard 4
FM: Johan Winchel i Helsingør
4) Johanne Lauridsdatter g.m. Jochum Wenniche [Wienecken] i København. Arv efter Johanne Lauridsdatters første mand til B:
a Bodil Lene Ambjørnsdatter
5) Dorthe Lauridsdatter g.m. Arent Mogensen i København.
Jochum Wenneke ejede et hus i Magstræde i København, der blev solgt under skiftet.
Afdøde, der døde 3.6.1699, blev på ottendedagen nedsat i begravelsen i den smalle mandegang i København Helliggejst.

42 Anne Marie Kalden i Karlebo. 6.12.1700, fol.203.
E: Peder [Pedersen] Top, præst i Karlebo. B:
1) Charlotte Vilhelmine 3½
2) Vilhelm 6 mdr.
FM:
1 fars morbror Hans Vilhelmsen, landfoged på Færøerne
2 mosters mand Peder von Hemmer, købmand i København.

43 Mads Mogensen Romsdal, præst i Blovstrød og Lillerød, der døde 25.9.1699, fol.204B.
E: Dorthe Jensdatter.
Testamente af 10.8.1699.
[Første ægteskab med Gye Lauridsdatter].

44 Dorthe [Hedvig Carls] i Helsingør. 8.4.1701, fol.206.
Enke efter Hans Hansen Færø, øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet, [skifte 20.10.1684 lbnr.16].
Testamente af 22.3.1701. A:
1) søster Cathrine Eichmanns
samt et beløb til øvrige søskende.

45 Peder Nielsen, degn i Karlebo.30.5.1700, fol.225B.
Enke efter Karen Jørgensdatter, skifte 2.12.1697 lbnr.38]. B:
1) Hans Ulrik Pedersen i Knardrup [i Ganløse sogn]
2) Niels Pedersen på Lolland, død. E: Cathrine. LV: Niels Rasmussen Kjep. 4B:
a Peder Nielsen
b Arian Nielsen
c Jørgen Nielsen
d Acte Nielsdatter
3) Peder Pedersen i Gunderød [i Karlebo sogn], død. 3B:
a Oluf Pedersen
b Johanne Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
FM: stedfar Peder Nielsen i Gunderød
4) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Claus [Hansen] Lund [i København]. 2B:
a Lorents Clausen i Gulland
b Karen Marie Clausen i Holland
5) Bodil Pedersdatter g.m. Niels Nielsen
6) Anne Pedersdatter g.m. Hans Mars
7) Karen Pedersdatter g.m. Hans Hansen.

46 Villum Jensen, ugift kollega i første klasse og kantor i Helsingør latinskole, der døde 28.11.1702, fol.232B.
Arvinger angives ikke.

47 Frederik Christian Jensen Bircherod, præst i Birkerød. 5.7.1702, fol.234, 376.
E: Johanne Lauridsdatter Gonsager. LV: successor Ditlev [Christiansen] Møller, der ægter enken. B:
1) Mathias Bircherod 5.Ved afkald 1.5.1721 er han præst i Højelse
2) Jens Bircherod 3
3) Else Bircherod 3. Ved afkald 5.6.1721 g.m. Rudolf Bagger, præst i Hellested
4) Dorthe Bircherod.
FM:
1 [farbror] Jens [Jensen] Bircherod, præst i Gladsakse og Herlev, [fra 1705] biskop i Kristiansand, [død 25.1.1720]. E: Ellen Dorthe [Sørensdatter] Lemvig
2 farbror Johan [Husvig Jensen] Bircherod, professor i geografi og historie g.m. Ellen Marie [Pedersdatter] Lemvig
3 farbror Christian Carl [Jensen] Bircherod til Fraugdegård på Fyn.
Arv efter enkens forældre [Laurids Andersen Gonsager, præst i Jelling og Hover, skifte Tørrild herred gejstlig 8.3.1703 lbnr.7 og Maren Hansdatter Svane, skifte Tørrild herred gejstlig 6.7.1687 lbnr.4]
og efter enkens mormor [Johanne Jensdatter, død 21.3.1689, der var g.m. Hans Knudsen Svane, borgmester i Vejle, død 20.3.1675].
Desuden nævnes enkens faster Dorthe [Andersdatter] Gonsager i Birkerød, enke efter Søren [Christensen] Lemvig, [præst i Borup og Kimmerslev, død 1692].
Litteratur: Slægterne Bircherod og Birkerod af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1951 side 94-115.

48 Augustinus Pedersen Sant, degn i Tikøb og Hornbæk. 5.11.1703, fol.256B.
E: Karen Olufsdatter Hasebarth. LV: Vichmann Olufsen Hasebarth, præst i Tikøb og Hornbæk. A:
1) bror Niels Pedersen 30, murersvend i København
2) søster Anne Pedersdatter 28, på Fyn
3) søster Maren Pedersdatter 27, i København.
Afdøde døde 30.9.1703.

49 Niels Jensen Søborg, præst i Blovstrød og Lillerød. 17.2.1704, fol.261B, 292.
E: Ingeborg [Sørensdatter] Tuxen. LV: successor Mikkel Ütrecht, der ægter enken. B:
1) Jens Severin Nielsen Søborg 1½
2) Niels Nielsen Søborg, 22 uger den 17.9.1704
3) Hans Elers Nielsen Søborg, 22 uger den 17.9.1704.
FM: Ernst Thuer, kancellist.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Anne [Jacobsdatter Beyer], enke efter Hans [Pedersen Hoff, præst i Søborg og Gilleleje, død 1692]. [Mors første ægteskab med afdødes far Jens Jensen Aalborg, formand i Søborg og Gilleleje]
2 afdødes bror Jens [Jensen] Søborg, præst i Skjold i Århus stift.

50 Hans Nielsen Asklund, degn i Birkerød. 25.5.1705, fol.270B, 333.
E: Anne Christensdatter Farum. LV: Christian Frederik Nordermann, skovrider, der ægter enken. B:
2) Niels Hansen Asklund, successor
3) Else Marie Asklund 25, der døde i begyndelsen af den svage tid, skifte 9.10.1714
4) Christen Hansen Asklund 10, der døde i begyndelsen af den svage tid, skifte 9.10.1714
5) Anne Hedvig Asklund 7.
FM:
1 mors [halv]søsters mand Just Fohlmann, hospitalsforstander i Helsingør
2 Christen Nielsen Farum, præst i Herlufmagle og Tybjerg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter g.m. Laurids Pedersen, bådsmand i København.
Forsegling 27.4.1705.
Da enken indtræder i nyt ægteskab efter skiftets afslutning, afgiver hun igen sin broderlod til børnene.

51 Christian Edvardsen, ugift kollega i tredje klasse i Helsingør latinskole. 1.12.1706, fol.286B.
A:
1) en bror
2) en søster.
Desuden nævnes et søskendebarn g.m. Deni.

52 Bertel Olufsen, degn i Blovstrød og Lillerød. 1707, fol.292B.
E: Mette Engelmannsdatter. LV: Jørgen Nielsen i København.
Arvinger, der alle skal være i Jylland, kendes ikke, selv om Johannes Eriksen, [by- og rådstueskriver] i Viborg ved, hvem en af brødrene er.
(Sml. skifte efter Mourids Olufsen Viborg, kapellan i Hvornum og Snæbum, skifte Onsild herred gejstlig 16.3.1696 lbnr.15).

53 Niels Hellesen, degn i Asminderød og Grønholt. 16.3.1706, fol.297B, 347, 349B, 354B, næste protokol fol.89B, 236B, 237, 259, 269.
E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Hansen, prokurator i Helsingør. B:
1) Sidse Nielsdatter 20. Ved afkald 20.10.1714 g.m. Preben Banner Dyster i København
2) Margrethe Nielsdatter Vind 16. Ved afkald 12.12.1743 er hendes stedfar Peder Steffensen
3) Oluf Nielsen 15, der døde 17.9.1711
4) Jens Vind Nielsen Abild 9. Ved afkald 30.1.1719 i Stokkemarke er han stud. theol. Ved afkald fra søster 25.6.1726 er han præst i Græse og Sigerslev.
FM:
1 Jørgen Olufsen, klokker i Hillerød
2 Hans Olufsen, substitut i Birkerød
3 Laurids Lauridsen, degn i Karlebo
4 Niels Mogensen, substitut i Esbønderup og Nødebo.
Afdøde døde 13.2.1706.

54 Jens Lauridsen, substitut i Tikøb. 27.5.1709, fol.301B, næste protokol fol.83.
E: Birgitte Jensdatter. LV: successor som substitut Hans Jensen, der ægter enken. B:
1) Laurids Jensen 3.
Enken har arv, der står hos sin formynder Mogens Jensen i Ørsholt [i Tikøb sogn].
Desuden nævnes enkens bror Hans Jensen i Torpen i Asminderød sogn.

55 Hans Koch (Cog), kapellan i Helsingør Marie. 18.6.1709, fol.305B.
E: Anne Christine Munch, der døde 2.7.1709.
Hans A:
0) forældre [Albert Hansen og Sigbrit Rasmusdatter]
1) søster Marie Albertsdatter g.m. Mogens Lauridsen
2) søster Mette Albertsdatter.
Hendes arvinger angives ikke.
Hendes arvinger er A:
0) forældre Hans [Rasmussen] Munch, [brygger] i Helsingør [skifte Helsingør 27.1.1685 fol.337] og Anne [Gregersdatter, skifte Helsingør 9.6.1702 fol.336]
1) [bror Rasmus Hansen Munch i København.
Anne Gregersdatters første ægteskab med Jørgen Rasmussen Niemann, skifte Helsingør 31.10.1671 fol.607.
2) halvbror Peder Jørgensen Niemann, fattigforstander i Helsingør, begravet Helsingør Olai 9.3.1691, var g.m. Elsebeth Jensdatter, begravet Helsingør Olai 13.2.1690. 2B:
a Jørgen Pedersen Niemann
b Maren Pedersdatter Niemann
3) halvsøster Kirsten Jørgensdatter Niemann, begravet Helsingør Olai 11.7.1711, var g.m. Anders Mogensen Tulstrup på Teglgården i Helsingør, begravet Helsingør Olai 30.3.1707].
Desuden nævnes enkens farbror Morten [Rasmussen] Munch i København.
Forsegling 2.5.1709.

56 Johannes Schrøder, præst i Helsingør Olai, der døde 11.8.1711, fol.318.
E: Sofie Rosenmeier.
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1711.

57 Ingeborg Sørensdatter Tuxen i Blovstrød. 25.6.1711, fol.320B.
E: Mikkel Ütrecht, præst i Blovstrød og Lillerød. B:
4) Christen Mikkelsen Ütrecht 6.
Første ægteskab med [formanden Niels Jensen Søborg, skifte 17.2.1704 lbnr.49]. B:
1) Jens Severin Nielsen Søborg, død, efter hvem der er arv
2) Niels Nielsen Søborg 8
2) Hans Elers Nielsen Søborg, død, efter hvem der er arv.
FM: Georg Ernst Thuer.
[Afdøde begravet 11.5.1711].

58 Hans Olufsen, substitut i Birkerød. 27.11.1713, fol.336.
E: Abel Steffensdatter. LV. Christian Wiger i København. B:
1) Johan Henrik Hansen
2) Oluf Hansen 19
3) Jacob Hansen 11.
FM:
1 Niels Hansen Asklund, degn i Birkerød
2 Rasmus Jensen, hjulmand i Høsterkøb.

59 Johan [Zacharias Martinsen] Radeck (Radick), [organist i Helsingør Olai]. 9.7.1722, fol.348B.
E: Elisabeth Bentsdatter.
[Første ægteskab med Abigael Christensdatter, død 28.6.1711 lbnr.62]. B
1) Martin Radeck, [successor som organist].
Enken har fledføringskontrakt med sønnen af første ægteskab.
[Afdøde døde 8.5.1722].
[Afdødes far var Martin Radeck, organist i Roskilde Domkirke. Skifte efter afdødes mor Mette i Sømme herred gejstlig 15.8.1698 lbnr.242].

60 Ingeborg Paulin [Poulsdatter] i Karlebo. 17.11.1718, fol.350B, næste protokol fol.176, 184B.
E: Peder [Pedersen] Top, præst i Karlebo. B:
1) Henrik Paulin Top 17. Afkald Karlebo 7.3.1723
2) Ingeborg Marie Top 16
3) Peder Christian Top 13. Afkald Frederiksborg skole 20.8.1734. Ved afkald efter søster 19.12.1738 er han præst i Græse og Sigerslev
4) Anne Charlotte Top 8. Ved afkald Nyborg 10.3.1734 er hun g.m. Jacob Wandal, instrumentist i Nyborg og Tranekær amter
5) Johan Jacob Top 7.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Kalden, [skifte 6.12.1700 lbnr.42]. Arv til B:
1) Vilhelm 6 mdr. Afkald København 16.4.1722.
Arv i boet efter:
1 afdødes far [Poul Madsen, købmand i Landskrona]
2 afdødes søster, der døde i Skåne
3 afdødes bror Poul Poulsen, der døde i Roskilde.
Desuden nævnes
1 afdødes stedfar Christian Simonsen, rådmand [i København]
2 enkemandens svoger Simon Engsdorph, kommerceråd.

61 Laurids [Christensen] Aagaard, præst i Helsingør Olai, 3.5.1712, fol.354B, 355B, næste protokol fol.1, 83B.
E: Anne Dorthe Brochmann. LV: Frederik Jacobsen, købmand i Helsingør. B:
1) Christen Aagaard 30, hæderlig og vellærde
2) Vilhelm Aagaard 29, hæderlig og vellærde, ved afkald kapellan i Korskirken i Bergen i Norge
3) Margrethe Aagaard 28. Ved afkald København 17.6.1718 g.m. N. P. Møller
4) Mette Aagaard 26. Ved afkald 23.6.1722 g.m. J. R. Pauli, sekretær i København
5) Elisabeth Aagaard 25
6) Frands Eberhard Aagaard 23 i København, død efter faderen
7) Christian Aagaard 22, i Helsingør latinskole
8) Adam Christoffer Aagaard 20, i bagerlære i København
9) Mathias Aagaard 16
10) Louise Aagaard 12. Ved afkald 11.12.1724 g.m. Poul [Rasmussen] Arendrup, [købmand i Helsingør, født 8.5.1695 på Nellerupgård i Gilleleje sogn]
11) Amelie Augusta Aagaard 10, død efter faderen
12) Ulrik Carl Aagaard 9. Ved afkald 28.6.1728, er han stud. theol.
13) Laurentiane Dorthe Aagaard 7, der døde.
Afdøde døde 21.7.1711.

62 Abigael Christensdatter i Helsingør. 1.6.1712, fol.356.
E: Johannes [Martinsen] Radeck, organist i Helsingør Olai. B:
1) Martin Radeck 19.
(Sml. lbnr.59).

63 Henrik Godsche, ugift rektor i Helsingør. 16.6.1712, fol.358B.
Arvinger angives ikke.

64 [Johan] Kattenberg, ugift kantor i Helsingør danske kirke. 14.8.1712, fol.367B.
Arvinger angives ikke.


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1712-1762

65 Wichmann Olufsen Hasebarth, præst i Tikøb og Hornbæk. 8.3.1719, fol.41, 90B.
E: Birgitte Paaske. LV: Mikkel Ütrecht, præst i Blovstrød og Lillerød.
Første ægteskab med [Ellen Bollesdatter, skifte 5.10.1697 lbnr.40]. B:
1) Mette Hasebarth g.m. Rasch Rasmussen Braad, kapellan i Tikøb og Hornbæk, nu præst i Stadager og Nørre Kirkeby på Falster
2) Bolle Hasebarth, død. E: [Anne Kirstine Jessen] nu g.m. [Jørgen] Langfelt, regimentsskriver. 2B:
a Vilhelm Wichmann Langfelt
b Charlotte Amalie Hasebarth. Ved afkald kaldes hun Charlotte Helene Hasebarth og er g.m. Jens Paludan, rektor i Ringsted.
FM: Christen Hansen i Helsingør som beslægtet
4) Iver Hasebarth, degn i Tikøb og Hornbæk
5) Jacob Hasebarth i udlandet, død, efter hvem der er arv

66 Hans Bastian von Wowern, klokker i Helsingør Olai. 26.6.1719, fol.66B.
E: Magdalene Mathiasdatter. LV: bror Peder Mathiassen, brygger og købmand i København. B:
2) Hans von Wowern 12
3) Margrethe Cathrine von Wowern 9
4) Mathias von Wowern 6.
FM: successort Schiøtt.
[Første ægteskab med Margrethe Clausdatter, skifte 26.10.1697 lbnr.37]. B:
1) Anne Hansdatter von Wowern g.m. Hans Madsen Rostock, degn i Nørre Herlev.
Afdøde døde 17.5.1719.

67 Laurids [Lauridsen] Grøngaard, præst i Asminderød og Grønholt, der døde 18.6.1721, fol.77.
E: Anne Dorthe Meller. LV: Niels Thøgersen, forvalter på Jægerspris, nu boende på Eskemosegård i Birkerød sogn. B:
1) Iver Meller Grøngaard 25
2) Anne Marie Meller Grøngaard 10.
FM: morfar Johannes Meller, konferensråd, [præsident] i København, [bevilling til vielse 6.4.1676 med mormor Anne Henriksdatter].

68 Jens [Jensen] Bircherod, præst i Tikøb og Hornbæk. 15.10.1724, fol.84.
E: Else Marie [Sørensdatter] Sevel. LV: successor Rasmus [Henriksen] Garboe, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen Bircherod 4
2) Søren Jensen Bircherod 1½, født efter fars død.
FM:
1 farbror Søren Bircherod, løjtnant i søetaten
2 farbror Hans Bircherod, cand. theol.
3 morbror Hans Just [Sørensen] Sevel, præst i Asminderød og Grønholt.
Afdøde døde 23.8.1723.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1723.
Samfrændeskifte 15.10.1724.

69 Anne Jørgensdatter i Hornbæk. 21.2.1724, fol.85B, 201.
Enke efter Anders Nielsen, substitut i Hornbæk. B:
1) søn, død. E: Kirsten Hansdatter. 2B:
a Karen Christiansdatter. Ved afkald 12.9.1732 g.m. Peder Alexsen Kruse, feldbereder i Holbæk
b Inger Christiansdatter. Ved afkald 4.7.1738 g.m. Hans Isaksen i Holbæk.
FM:
1 Hans Jensen, substitut i Tikøb og Hornbæk
2 Elias Hansen Stockholm, substitut i Asminderød og Grønholt.

70 Anne Dorthe Brochmann i Helsingør, der døde 28.4.1727, fol.91B, 124B.
Enke efter Laurids [Christensen] Aagaard, præst i Helsingør Olai, [skifte 3.5.1712 lbnr.61]. B:
1) Christen Aagaard
2) Vilhelm Aagaard, kapellan i Korskirken i Bergen i Norge. død. Hans børn
3) Margrethe Aagaard g.m. Niels Møller, birkedommer
4) Elisabeth Aagaard
5) Christian Aagaard
6) Adam Christoffer Aagaard
7) Mathias Aagaard, præst i Fyresdal i Norge
8) Louise Aagaard g.m. Poul Arendrup
9) Ulrik Carl Aagaard.

71 Hans Just [Sørensen] Sevel, præst i Asminderød og Grønholt, [der døde 7.5.1728], fol.99B.
E: Anne [Beathe Hansdatter] Dreier.
Bevilling til uskiftet bo af 31.9.1728.

72 Jacob [Lauridsen] Brøndlund, [øverste] kapellan i Helsingør Olai og præst i Helsingør Hospital. 20.7.1728, fol.100.
E: Abel [Margrethe Petronelle Pedersdatter] Angell. LV: Iver [Henriksen] Fürst [Først], præst i [Lille] Lyngby, der ægter enken. B:
1) Regitse Margrethe Brøndlund.
FM:
1) Nikolaj Franck, forvalter i Danske Kancelli
2) født værge Peder Hersleb, hofprædikant i København.
[Afdøde var kapellan i Brønnøy i Nordnorge indtil 1723].
Afdøde døde 25.8.1727.
Bevilling til uskiftet bo af 8.9.1727.
Samfrændeskifte 20.7.1728.

73 Else Marie [Sørensdatter] Sevel i Tikøb. 21.3.1729, fol.114, 185, 202B, 259.
E: Rasmus [Henriksen] Garboe, præst i Tikøb og Hornbæk. B:
3) Frederikke Sofie Charlotte Garboe 5. Ved afkald 11.12.1745 g.m. [Peder Christian Pedersen] Top
4) Cathrine Marie Garboe 3.
FM: morbror Knud Christian Sevel, præst i Hammer og Lundby.
Første ægteskab med formanden Jens [Jensen] Bircherod, [skifte 15.10.1724 lbnr.68]. B:
1) Jens Jensen Bircherod, død juli 1728, efter hvem der er arv
2) Søren Jensen Bircherod 7.
FM:
1 farbror Søren Bircherod, løjtnant i søetaten
2 farbror Hans Bircherod, præst i Faaberg i Norge
Arv efter Jens [Jensen] Bircherods mor [Ellen Dorthe Sørensdatter Lemvig], der døde på Nyrup i Tikøb sogn, enke efter [Jens Jensen Bircherod], biskop [i Kristiansand, død 25.1.1720].

74 Niels Hansen Askelund, degn i Birkerød. 17.7.1727, fol.125.
E: Kirsten [Pedersdatter]. LV: Jens Mikkelsen, byfoged i Frederiksborg. B:
1) Birthe Nielsdatter 20
2) Anne Nielsdatter 18
3) Maren Nielsdatter 14
4) Hans Nielsen 10
5) Karen Nielsdatter 5
6) Helvig Nielsdatter 4.
FM: fasters mand Verner Depenbroch, farver i Roskilde.
Afdøde døde 6.6.1727.

75 Lorents Jochumsen Angell, ugift hører i fjerde klasse i Helsingør latinskole. 19.7.1727, fol.133B.
Af arvinger nævnes A:
0) forældre Jochum [Lorentsen] Angell, præst i Røros i Dalene provsti i Trondhjem stift, [død 29.3.1726], efter hvem, der er arv og [Ellen Pedersdatter Friis, død 4.6.1701].
[Fars andet ægteskab med Maren Jensdatter Collin].
1) [halv]bror Jens Jochumsen Angell
2) [halv]søster Ellen Cathrine Jochumsdatter Angell.
Desuden nævnes:
1 afdødes morbror Peder [Pedersen] Friis, præst i Slangerup
2 Jonas Angell.
Afdøde, der døde i København 18.7. 1727, blev begravet af hofprædikant Peder Hersleb.

76 Hans Clausen Grundfør, degn Blovstrød og Lillerød. 28.11.1729, fol.149.
E: Anne Margrethe [Høvinghoff]. B:
1) Gertrud Grundfør 15
2) Laurids Grundfør 7
3) Anne Grundfør 6
4) Mette Grundfør 3
5) Anne Dorthe Grundfør 6 mdr.
FM: morbror Gregers Høvinghoff.

77 Ditlev [Christiansen] Møller, præst i Birkerød. 4.12.1730, fol.154B.
E: Johanne [Lauridsdatter] Gonsager. LV: Rudolf Bagger, præst i Hellested. B:
1) [Marie Laurentia Møller] g.m. Mathias [Albert] Haberdorph, [konrektor og præst i Bergen Hospital]
2) F. Møller
3) Ludvig Møller
4) Cecilie Margrethe Møller.
FM: farbror Ulrik Frederik Møller, forstander i Helligåndshospitalet i København.
Enkens første ægteskab med formanden Frederik Christian Jensen Bircherod, skifte 5.7.1702 lbnr.47. Arv til B:
1) Dorthe Bircherod
ved bror Mathias Bircherod, præst i Højelse.
Afdøde døde 27.10.1730.

78 Christian Brochmann Jordhøj, ugift degn i Blovstrød og Lillerød, der døde 10.1.1731, fol.178.
Af arvinger angives A:
1) søster Mette Lauridsdatter.
FM: farbror Rasmus Pedersen i Hillerød.
Afdødes forældre var [Laurids Pedersen Jordhøj præst i Ude Sundby og Oppe Sundby, død 1710 og Birgitte Cathrine Gudmandsdatter Brochmann].

79 Sofie [Carlsdatter] Rosenmeier i Helsingør, der døde 10.4.1732, fol.183.
Enke efter Johannes [Hansen] Schrøder, præst i Helsingør Olai, [skifte 11.8.1711 lbnr.56]. B:
1) [Anne Schrøder] g.m. [Peder] Clod, rektor i Helsingør
2) [Johanne Schrøder] g.m. [Johannes] Wicher, præst i Hylke
3) [Elisabeth Schrøder] g.m. Laurids [Tidemannsen] Lend, præst i Endeslev [og Vråby]
4) Johannes Schrøder, rektor i Frederiksborg
5) Christoffer Schrøder, fuldmægtig i Toldkammeret
6) Peder Schrøder, præst i Fosnes i Bergen stift i Norge.

80 Birgitte Jensdatter i Tikøb. 3.6.1737, fol.197B.
E: Hans Jensen, substitut i Tikøb og Hornbæk. B:
2) Jens Hansen, i Norge.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen, formand i Tikøb, skifte 27.5.1709 lbnr.54]. B:
1) Laurids Jensen, i Norge.
Desuden nævnes afdødes brordatter g.m. Niels Jensen, sognefoged i Tikøb.

81 Peder Jacobi, slotspræst på Fredensborg slot og præst i Asminderød og Grønholt. [begravet 21.11.1738], fol.202.
E: Elisabeth Charlotte Scheffer (Schæffer).
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1738.
(Se skifte efter enkens far Henrik Scheffer, livmedicus i København, København Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 4.10.1732 lbnr.27).

82 Afkald i Tikøb. 29.5.1729, fol.202B.
Afkald af 29.5.1729 fra Peder Severin Garboe
for arv efter far Henrik [Ejlersen] Garboe, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 10.4.1727 lbnr.36]
til bror Rasmus [Henriksen] Garboe, præst i Tikøb og Hornbæk.

83 Mikkel Ütrecht, præst i Blovstrød og Lillerød, der døde 28.2.1738, fol.204, 322, 356.
E: Anne Marie. LV: Peder Top. B:
1) datter, død. 3B:
a Helvig Marie Graner 5. Ved afkald 17.10.1757 g.m. Hesberg
b Mikkel Christian Jørgensen Graner 3
c Ingeborg Cathrine Graner 2. Ved afkald 16.10.1757 g.m. Johan ? Stenbach?
2) Anne Margrethe Mikkelsdatter.
[Første ægteskab med Ingeborg Sørensdatter Tuxen, skifte 25.6.1711 lbnr.57].

84 Ellen Andersdatter i Helsingør. 20.10.1738, fol.211.
E: Peder Nielsen, graver i Helsingør Olai. B:
1) datter g.m. Svend Hansen
2) datter g.m. Oluf Mathiassen
3) datter g.m. Niels Eskildsen
4) datter.

85 Anne Cecilie Selschop i Helsingør, [begravet 30.4.1740], fol.214B.
E: Vilhelm Top, [øverste] kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet.
Afkald af 27.4.1740 fra A:
1) far Samuel Selschop, organist i Frederiksborg kongelige lystslot.

86 Ansøgning om nedsættelse af jordskyld i Asminderød. 6.5.1740, fol.215B.
Børge Svendsen Skovlund, degn i Asminderød og Grønholt, anmoder om fritagelse for betaling af leje af den jord, degneboligen ligger på.

87 Peder [Pedersen] Top, præst i Karlebo, [der døde 6.5.1741], fol.221.
E: Marie Magdalene [Bahnsen].
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1741 for hende og deres fælles børn. (Se lbnr.136).
Første ægteskab med [Anne Marie Kalden, skifte 6.12.1700 lbnr.42]. Afkald fra B:
1) Vilhelm Top, [øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet]
Andet ægteskab med Ingeborg Paulin Poulsdatter, skifte 17.11.1718 lbnr.60]. Afkald fra B:
2) Henrik Paulin Top
3) Ingeborg Marie Top
4) Peder Christian Top, [præst i Græse og Sigerslev]
5) Anne Charlotte Top g.m. Jacob Lauridsen Wandal, [instrumentist i Nyborg og Tranekær amter]

88 Bekræftelse af gavebrev i Asminderød. 3.3.1742, fol.222B.
Frederik Rostgaard til Krogerup [i Humlebæk sogn] og Johannes [Christoffersen] Friedenreich, præst i Asminderød og Grønholt bekræfter gavebrev af 11.12.1673 fra Hans Rostgaard til Krogerup, fiskemester og ridefoged i Kronborg amt og hustru Kirsten Pedersdatter på 100 slettedaler, hvoraf renten hvert år fra da af og til evig tid, skal udbetales 11. december af stedets sognepræst til de fattige i Asminderød sogn og en fortegnelse over modtagerne oversendes til ejeren af Krogerup. Gavebrevet også underskrevet af daværende præst i Asminderød og Grønholt Søren Pedersen Tuxen.

89 Anne Pedersdatter Faxe i Blovstrød. 13.8.1742, fol.224.
E: Jørgen Crone, degn i Blovstrød og Lillerød. B:
5) Carsten Hans Peder Crone
6) Alhed Crone.
Første ægteskab med formanden Hans Christian Due, [død 5.4.1736]. B:
1) Margrethe Elisabeth Due
2) Anne Due
3) Helvig Due
4) Magdalene Due.
FM: Hans Danielsen, væver i Blovstrød.
Afdøde døde 7.7.1742.

90 Agnethe Dorthe [Johansdatter] Platen i Karlebo. 23.8.1743, fol.227.
E: Peder Christian [Pedersen] Top, præst i Karlebo. B:
1) Ingeborg Top. Ved afkald 1.11.1755 g.m. E[bbe Jørgensen] Scheel, [forpagter på Sandholm]
samt 2 børn der døde efter deres mor.

91 Laurids Lauridsen Bergskov, degn i Karlebo. 29.12.1742, fol.230, 237.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Johannes Conrad Bergskov 7
2) Laurentiane Margrethe Bergskov 6 uger.
FM: farbror Josias Bergskov i Usserød mølle.
Afdøde døde 8.12.1742.

92 Afkald i Tikøb. 26.10.1743, fol.236B.
Afkald uden dato fra Peder Michaelsen
for arv efter farbror Christen Olufsen, skomager i Nyborg på Fyn og hustru Inger Jensdatter Bay
til stedfar Christen Gødesen, skoleholder i Tikøb.

93 Elisabeth Cathrine [Lambertsdatter] Vindekilde i Karlebo. 12.3.1744, fol.237B.
E: Peder Christian [Pedersen] Top, præst i Karlebo. B:
1) Peder Top, nyfødt.
Afdøde døde i februar 1744.

94 Iver Wichmann Hasebarth, degn i Tikøb og Hornbæk, der døde 10.4.1744, fol.239B, 253B.
E: Inger Rasmusdatter Gjerrild. LV: bror Peder Gjerrild, skoleholder i Grønholt. A:
1) bror Bolle Wichmann Hasebarth, død. 2B:
a Vilhelm Wichmann Langfelt, kopist i Økonomikollegiet
b Charlotte Amalie Hasebarth g.m. Jens [Hansen] Paludan, præst i Torslunde og Ishøj.

95 Anne Joensdatter Esbach i Asminderød. 17.2.1744, fol.246B.
E: Børge [Svendsen] Skovlund, degn i Asminderød og Grønholt.
Arvinger angives ikke.

96 Hans Rasmussen Hofmann, skoleholder i Borsholm [i Hornbæk sogn], der døde 19.4.1744, fol.254B.
Arvinger angives ikke.

97 Christian Lauridsen Aagaard, degn i Birkerød og Hornbæk, der døde 29.1.1746, fol.259B, 306B, 354B.
E: Anne Svendsdatter. LV: Josias Henrik Bergskov i Dronningens mølle i Usserød. B:
1) Mette Henrikke Louise Christiansdatter Aagaard 17. Ved afkald 11.12.1748 g.m. Johan Valleen Hemsinger, sergent i København
2) Laurentiane Christiansdatter 12. Ved afkald 23.2.1757 g.m. Peder Olufsen Hedemark.

98 Mikkel Kjær, skoleholder i Sjælsmark i Blovstrød sogn, der døde 25.1.1746, fol.266B, 352B.
E: Karen Skærmager. B:
1) Cathrine Marie Kjær 23
2) Engel Marie Kjær 21.
Desuden nævnes enkens formentlig afdøde bror Johan Otto Skærmager.

99 Johanne [Lauridsdatter] Gonsager i Birkerød, der døde 12.4.1746, fol.269B.
Enke efter Ditlev [Christiansen] Møller, præst i Birkerød, [skifte 4.12.1730 lbnr.77]. B:
6) Marie Laurentia Møller g.m. Mathias Albert Haberdorph, øverste kapellan i Bergen Domkirke
7) Frederik Christian Møller, klokker i Korskirken i Bergen, død. E: Birgitte Cathrine Christensdatter. Hans børn
8) Ludvig Møller, student, der døde i august 1731 i Jena
9) Cecilie Margrethe Møller g.m. Poul [Poulsen] Rogert, præst i Utterslev på Lolland.
Første ægteskab med formanden Frederik Christian [Jensen] Bircherod, [skifte 5.7.1702 lbnr.47]. B:
1) Mathias Bircherod, præst i Højelse og Lellinge
2) Jens Bircherod, herreds- og birkeskriver i Odense birk på Fyn
3) Else Bircherod g.m. [Rudolf Moth Pedersen] Bagger, præst i Hellested
4) Dorthe Bircherod g.m. Ferdinand Brandt, forstander i Budolfi Kloster i København.
Desuden nævnes afdødes sidste mands bror Ulrik Frederik Møller, forstander i Vartov.

100 Inger [Svendsdatter Falkenberg] i Helsingør. 28.10.1747, fol.289.
Enke efter Søren [Hansen] Holm, præst [i Vejby og Tibirke, død april 1724]. B:
1) Svend Holm, [kandestøber] i Helsingør
2) Hans Holm, i Bresla i Schlesien
3) Jens Bagge Holm.
Afdøde døde 30.9.1747.

101 Bevilling at være egen værge i Helsingør. 1748, fol.290.
Bevilling at være egen værge af 2.2.1748 for Cathrine Sofie Clod i Helsingør.

102 Peder [Mikkelsen] Aarslev (Orslev), præst i Helsingør Olai, der døde 10.6.1748, fol.290B, 312B.
E: Ambrosia [Johansdatter] Fischer. LV: Daniel Valentin Neuhaus, [købmand i Helsingør]. B:
1) Michael Aarslev 17
2) Frederik Aarslev 15
3) Johannes Aarslev 13
4) Iver Brink Aarslev 12
5) Jacob Aarslev 8
6) Jesper Aarslev 6
7) Hans Jørgen Aarslev 4
8) Christian Lorents Aarslev 1.
FM:
1 mors [sted]far Frederik Holmsted, borgmester i København, [g.m. enkens mor Martha Marie Brinch, enke efter enkens far Johan Thomsen Fischer, rektor i Nykøbing Falster og landsdommer på Lolland Falster, begravet Nykøbing Falster 28.4.1718]
2 mors halvbror Peder Holmsted, præst i Hertug
3 [Lorents] Fischer, byfoged [i København].

103 Margrethe [Kalden] i Usserød Mølle. 6.3.1752, fol.315, 334B, 355.
Enke efter Laurids Lauridsen Bergskov, degn i Karlebo, [begavet 29.6.1740]. B:
1) Josias Henrik Bergskov, møller i Usserød mølle
2) Laurids Lauridsen Bergskov, successor i Karlebo, skifte 29.12.1742 lbnr.91]. B:
a Johannes Conrad Bergskov, i guldsmedelære i København.

104 Thomas Top, skoleholder i Tikøb. 8.5.1757, fol.316B.
E: Mette I-datter. B:
1) Jacob Top.

105 Fattigregnskab i Asminderød. 11.6.1748, fol.317.
Christian Jensen, præst i Asminderød og Grønholt fremlægger regnskab over fattiges penge i Asminderød.

106 Gothard Frederik Grøpper, degn i Birkerød. der døde 6.4.1749, fol.317B.
E: Anne Holm. B:
1) Gerhardine Marie Grøpper 1½
2) Ursula Cathrine Grøpper 14 dage.
FM: G. H. Grøpper.

107 Jørgen Ebbesen, præst i Blovstrød og Lillerød, der døde 21.4.1749, fol.322B, 347, 359B, 392, 392B.
E: Gertrud Pernille [Lambertsdatter] Vindekilde. LV: [far Lambert Hansen] Vindekilde, præst [i Lynge og Uggeløse]. Enken er ved afkald 28.4.1760 læremoder i Holmens fattige skole i København. B:
1) Karen Jørgensdatter 9
2) Barbara Kirstine Jørgensdatter 8, der døde i Lynge præstegård 1759
3) Birthe Jørgensdatter 7
4) Claus Jørgensen 6. Ved afkald 24.12.1767 er han isenkræmmersvend i København
5) Elisabeth Cathrine Jørgensdatter 5.
FM:
1 Ebbe Scheel på Sandholm
2 [morbror] Christoffer Lambertsen Vindekilde, [kapellan i Lynge og Uggeløse].
Arv efter afdødes far Claus Ebbesen i Hillerød, der døde for et år siden.

108 Auktion i Helsingør 25.10.1751, fol.334.
Auktion i Helsingør for Vilhelm Top, [øverste kapellan i Helsingør Olai og præst i Hospitalet].

109 Lucie Thomasdatter i Karlebo, der døde 12.11.1752, fol.340.
Enke efter Cornelius Meyer, præst i Søborg og Gilleleje, [død 20.3.1729]. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Borchelin g.m. Hans Peder Korchheim, urmager i Bergen.

110 Fæstensgave i København 12.2.1753, fol.349B.
Kvittering København 12.2.1753 for udbetalt fæstensgave til Frederikke Charlotte Kirstine g.m. Peder Bering.

111 Dorthe Cathrine Boelstrup i Helsingør. 2.1.1753, fol.350.
E: Andreas Nissen, hører og kantor i Helsingør latinskole. B:
1) Niels Severin Nissen.
afdøde døde 25.11.1752.

112 [Søren] Aagaard, konrektor i Helsingør, der døde 1755, fol.353B.
E: Diderikke [Blicher Hunderup].
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1755.

113 Frederikke Sofie Charlotte [Rasmusdatter Garboe] i Karlebo. 13.2.1760, fol.356B.
E: Peder Christian [Pedersen] Top, præst i Karlebo. B:
1) Rasmus Pedersen Top
2) Charlotte Sofie Pedersdatter Top.
Afdøde døde 28.8.1746.

114 Afkald i Tikøb. 26.6.1752, fol.361
Afkald af 26.6.1752 fra Peder Michaelsen
for arv efter mor Karen Aagesdatter
til stedfar Christen Gødesen, skoleholder i Tikøb.

115 Elisabeth [Johansdatter] Schrøder i Helsingør, der døde 16.4.1760, fol.361B, 390B, næste protokol fol.115B.
Enke efter Laurids Christian [Tidemannsen] Lend, præst i Endeslev og Vråby, [begravet 18.4.1753].
[Første ægteskab med formanden Frederik Christian Birch, skifte 6.3.1730].
Testamente af 30.5.1755.
Hans A:
1) søster [Barbara Tidemannsdatter Lend, død 1753, var g.m. Casper Christensen Lemvig, præst i Endeslev og Vråby, død 1732]. B:
a Maren Elisabeth Lemvig g.m. Hans [Mathiassen] Blad, præst i Endeslev og Vråby. Hendes yngste søn er opkaldt med begge den afdødes anden mands to navne Laurids Christian.
Hendes A:
1) søster Anne [Johansdatter] Schrøder, [død 1748], var g.m. [Peder Clod, rektor i Helsingør, død 1747]. 5B:
a [Anne Clod, død 14.6.1753, var g.m. Marcus] Buch, rektor [på Herlufsholm, død 1755]. 2B:
1 Peder Buch
2 Hans Buch
b Cathrine Sofie Clod. Hendes børn i Fredericia
c Marcus Clod, [præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby]
d Johannes Clod, tysk præst i Vemmetofte adelige kloster
e Carl Clod
2) bror Johannes Schrøder, rektor [i Frederiksborg]. B:
a Elisabeth Birgitte Schrøder g.m. Nyholm, præst i Bjernede og Slaglille
b Anne Sofie Schrøder g.m. Oluf Wegge
c Frederikke Charlotte Schrøder, død, var g.m. Adam Anton Wegge, staldskriver på Frederiksborg, søn af Søren Wegge, staldskriver sst.. 1B:
a Anne Marie Wegge.
Arven overføres fra Lynge-Kronborg herred til Bjæverskov herreds gejstlige kasse, [hvor skifte også indføres 9.10.1762 lbnr.95].

116 Søren Klog, degn i Tikøb og Hornbæk, der døde 7.9.1761, fol.370, 391B, 392B, 394.
E: Anne Cathrine Randrup. B:
1) Laurids Klog, købmand i Alten i Vest-Finmarken
2) Peder Klog i Vestindien
3) Andreas Klog 17, snedkersvend i København
4) Mogens Klog 14
5) Kirstine Helene Klog i København
6) Dorthe Marie Klog
7) Christence Klog
8) Mette Cathrine Klog, der ægter Thomas Nikolaj Top, [ skoleholder i Borsholm]
9) Cathrine Sofie Klog.

117 Anne Margrethe Høvinghoff i Blovstrød, der døde 5.8.1761, fol.374B.
E: Jørgen Crone, degn i Blovstrød og Lillerød.
Første ægteskab med formanden [Hans Clausen Grundfør, skifte 28.11.1729 lbnr.76]. B:
1) Laurids Hansen Grundfør
3) Mette Hansdatter Grundfør g.m. Frederik Hansen Fogt, bud for de 32 mænd i København
3) Anne Dorthe Hansdatter Grundfør
4) datter, død. 1B:
a Anne Gertrud 13½.

118 Oluf Nexø, skoleholder i Borsholm og substitut til Hornbæk kirke, der døde 18.2.1762, fol.386, protokollen 1777-1797 fol.32, 84B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Hansen i Villingerød i Esbønderup sogn, der ægter enken. B:
1) Cathrine Marie Olufsdatter 7½. Ved afkald 1778 g.m. Oluf Olufsen
2) Henrik Olufsen 3.
FM:
1 Peder Raadvig, kroholder i Asminderød
2 A. Hammer, smed på Fredensborg.Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1753-1774

119 Jens Folmersen, skoleholder i Rungsted. 9.5.1753, fol.88.
E: Helene Stade. LV: Jonas Bergskov i Usserød. B:
1) Folmer Jensen.
FM: successor Oluf Peder Pedersen.
Afdøde døde 2.5.1753.

120 Else Cathrine Svendsdatter i Helsingør, der døde 28.6.1754, fol.92B.
E: Peder Nielsen, graver.
Arvinger angives ikke.

121 Niels Schiøtt, klokker i Helsingør Olai, der døde 26.6.1755, fol.97B.
E: Florentine Kamp, der flytter til København. B:
1) Andreas Schiøtt, stud. theol.
2) Agnethe Sofie Schiøtt g.m. Andreas Nissen, kantor i København Frue kirke og skole.

122 [Marie Tobiasdatter Femmer] i Dageløkke [i Asminderød sogn]. 4.12.1758, fol.110.
E: Johan Walther, skoleholder i Dageløkke. Afkald fra B:
1) Christiane Charlotte Walther g.m. Oluf Lind, arkelimester
2) Kirstine Marie Walther g.m. Svend Skovlund, substitut i Asminderød
3) Hans Christian Walther, skibstømrer
4) Tobias Walther.

123 Peder Hjerting, ugift kollega i tredje klasse i Helsingør skole, der døde 29.3.1739, fol.111.
A:
1) mor madam Hjerting. LV: Andreas Pedersen, bager i Helsingør
2) søster i Helsingør, enke efter Rold
3) jomfru Hjerting.

124 Johan Hagen, præstens husmand i Tikøb, der døde 9.6.1763, fol.119B.
E: Else Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Johansen
2) Hauge Johansen.

125 Hans Jacobsen Brabrand, degn i Asminderød og Grønholt, der døde 22.9.1765, fol.120.
E: Anne Marie Skovlund. LV: bror Skovlund.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Anne Sofie Charlotte Skovlund.

126 Anne Cathrine Randrup i Borsholm, der døde 30.1.1766, fol.135B, 192.
Enke efter Søren Klog, degn i Tikøb og Hornbæk, [skifte 7.9.1761 lbnr.116]. B:
1) Laurids Klog, i Finmarken
2) Peder Klog i Vestindien
3) Andreas Klog, snedkersvend i København
4) Mogens Klog, smed i Helsingør
5) Kirstine Helene Klog i København
6) Christence Klog
7) Mette Cathrine Klog g.m. Thomas Nikolaj Top, skoleholder i Borsholm
8) Cathrine Sofie Klog i Helsingør.

127 Søren Pedersen Kølsen (Kjølsing), ugift skoleholder i Veksebo i Asminderød sogn, der døde 6.8.1766, fol.140.
A:
0) far Peder Sørensen Kølsen i Kalundborg, [skifte Kalundborg 29.5.1727]
1) bror Niels Pedersen Kølsen, død uden børn
2) bror Michael Pedersen Kølsen, smed i Kundby, der lever, ved B:
a Peder Michaelsen
b Hans Michaelsen
3) søster Anne Kirstine Pedersdatter Kølsen g.m. Hans Pedersen Holm, møller i Højby mølle i Ods herred
4) søster Birthe Pedersdatter Kølsen, død, var g.m. Johan Christoffer Thyme i Abbetved [i Kirke Såby sogn], skytte på Lindholm [i Gevninge sogn]. 3B:
a Peder Thyme
b Johan Frederik Thyme
c Anne Dorthe Thyme
5) søster Maren Pedersdatter Kølsen g.m. Carl Carlsen, fodhugger på Holmen i København, begge døde. 1B:
a Rasmus Carlsen, på de lange rejser.

128 Christian Gødesen Riber, skoleholder i Tikøb, der døde 11.12.1766, fol.156B.
Enke efter [Karen Aagesdatter], død 1752. B:
1) Aage Riber på Assurancekontoret i København
2) Hans Riber, kasser i Brand-assurancekassen i København, død. 3B:
a Frederikke Johanne Christiane Riber 8½
b Hans Vilhelm Riber 7
c Carl Ludvig Riber 3½

129 Karen [Skærmager] i Blovstrød, der døde 17.9.1764, fol.164B.
Enke efter [Mikkel] Kjær, skoleholder [i Sjælsmark i Blovstrød sogn], skifte 25.1.1746 lbnr.98]
1) Cathrine Marie Kjær i Blovstrød
2) Engel Marie Kjær i København.

130 Poul Jørgensen Ancher, skrædder og husmand i Tikøb præstehus nr.1. 3.6.1767, fol.167.
E: Bodil Nielsdatter. A:
1) søster Johanne Jørgensdatter g.m. en artillerist i København
2) søster Karen Jørgensdatter i Norge.
Afdøde døde 29.5.1767.

131 Christian Jensen, præst i Asminderød og Grønholt og slotspræst på Fredensborg, der døde 27.7.1769, fol.169B, 183B, 188, 254B, 260, næste protokol fol.75B.
E: Marie Møiniche. B:
1) Jens Christiansen. Ved værgemål 30.10.1780 er han kapellan i Asminderød og Grønholt
2) Johannes Christiansen 18
3) Marie Christiansdatter
4) Sofie Cathrine Christiansdatter
5) Christiane Christiansdatter
6) Frederikke Louise Charlotte Christiansdatter
7) Elisabeth Cathrine Christiansdatter.

132 Johan Walther, skoleholder i Dageløkke, der døde 21.10.1769, fol.173, 275B, næste protokol fol.70.
Enkemand efter [Marie Tobiasdatter Femmer, skifte 4.12.1758 lbnr.122]. B:
1) Tobias Walther i Dageløkke
2) Cathrine Marie Walther g.m. Svend Børgesen Skovlund, skoleholder i Veksebo
3) Christiane Charlotte Walther i København, enke efter Oluf Esbensen Lind, arkelimester
4) Hans Christian Walther, død. 2B:
a Anne Marie Walther 17, hos mor i København
b Elisabeth Margrethe Walther 11, hos mor i København. Ved afkald 27.12.1779 g.m. Henrik Lund.

133 Rasmus Hansen Mønbo, graver i Helsingør Olai, der døde 23.7.1770, fol.186, 192B, 204, 251B.
E: Sofie Hedvig. LV: Henrik Christensen Møller i Helsingør Mellemmølle. B:
1) Anne Johanne Rasmusdatter 19.

134 Andreas Christian Horsens, klokker i Helsingør Olai, der døde 17.8.1770, fol.186, 258, 260B.
[Enkemand efter Esther Johanne Pedersdatter, død 26.10.1761].
Arvinger angives ikke.

135 Christian Ulrik Abildgaard, rektor i Helsingør latinskole, der døde 14.5.1771, fol.210B, 285, næste protokol fol.84.
E: Christine [Pedersdatter] Feilberg. B:
2) Anne Kirstine Abildgaard g.m. Sigvard Simonsen, præst [i Tønsberg] i Norge
3) Birgitte Amundin Abildgaard 28
4) Hylleborg Isabella Abildgaard 25
5) Peder Ludvig Hersleb Abildgaard 23, student
6) Kirstine [Ulrikke] Abildgaard 16.
FM: Jacob Sigvardsen, konrektor i Helsingør.
Første ægteskab med [Birgitte Hansdatter Amundin, død 11.3.1735]. B:
1) Jens Abildgaard, student i Norge hos sin søster.

136 Marie Magdalene Bahnsen i Karlebo, der døde 3.6.1771, fol.237, 255, 266B, 279, 301, næste protokol fol.293B.
Enke efter Peder [Pedersen] Top, præst i Karlebo, [skifte 6.5.1741 lbnr.87]. B:
1) Kaj Anton Top, degn i Karlebo
2) Thycho Frederik Top, farver i Svendborg
3) Jacob Top i Strømsø i Norge ved svoger Christian Danholm
4) Thomas Nikolaj Top, skoleholder i Borsholm
5) Christiane Sofie Top, enke efter Gotfred Becher, præst i Græse og Sigerslev
6) Johan Christian Top, apoteker i Vordingborg, død 3.12.1762, skifte Vordingborg 6.12.1764. Anne Elisabeth. 5B:
a Peder Jochum Top 21, tømrersvend i København
b Thycho Frederik Top 19
c Johan Gotfred Top 17
d Marie Magdalene Top 15
e Christiane Sofie Top 12.
Afkald fra samtlige stedbørn.

137 Christoffer Piil, skoleholder i Tibberup, [i Tikøb sogn] der døde 3.4.1772, fol.294.
Enkemand. B:
1) Andreas Christoffersen Piil i København.

138 Johan Jørgen Cronberg, femte lektiehører i Helsingør latinskole, der døde 20.5.1773, fol.297B.
Enkemand. B:
1) Johan Christian Cronberg, student
2) Aksel Frederik Cronberg, discipel i Helsingør latinskole, der bliver dimitteret denne sommer
3) Peder Cronberg
4) Frederik Cronberg
5) Cecilie Cronberg.

Provsteret. 4.10.1774 fol.302-324.

139 Pernille Nielsdatter i Tikøb Skovhus, der tilhører præsten i Tikøb. Hun døde 8.9.1774, fol.325.
E: Johan Carl Schumann, væver. A:
1) søster Lene Nielsdatter g.m. Jens Bentsen i Skåne
2) søster Ellen Nielsdatter g.m. Peder Nielsen, skrædder i Tikøb
3) søster Bente Nielsdatter g.m. Anders Pedersen i Harreshøj [i Tikøb sogn].

140 Peder Berggrav, skoleholder i Tikøb, bortrejst, uvist hvorhen. 11.4.1772, fol.327B.
Arvinger angives ikke.
I boet findes en lille arv fra Norge.


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1777-1797

141 Hans Peder [Pedersen] Lund, præst i Helsingør Olai. 2.8.1777, fol.3, 26B, 31, 32B.
E: Anne Kirstine [Frigast]. LV: Alexander [Hansen] Scheby, øverste kapellan i Helsingør og præst i Hospitalet. A:
0) forældre [Peder Lauridsen, kapellan Trondhjem Frue og Anna Schjelderup Hansdatter Arentz. Mors andet ægteskab med Herman Hermansen Treschow, præst i Søllerød, død 19.6.1774]. B:
1) halvbror Herman Treschow, præst København Garnison
2) halvbror Michael Treschow, højesteretsassessor
3) halvsøster Susanne Treschow.
Enkens første ægteskab med [Hans Frederik Danielsen Lytken, forvalter på Skjoldenæsholm]. Arv til B:
1) Ulrik Carl Lytken
2) Ferdinand Anton Lytken
3) Frederik Ludvig Lytken
4) datter g.m. Hansen, på Rentekammeret i København.
Afdødes stedbørn har arv efter skiftebreve:
Assendrup 4.2.1759
Roskilde 4.2.1756.
Afdøde døde 1.8.1777.

142 Jørgen Ulrik, skomager i Tikøb Skovhus, der døde i februar 1778, fol.24.
E: Malene Lisbeth. B:
1) Christoffer Jørgensen 5
2) Anne Sofie Jørgensdatter 1.

143 Gundil Pedersdatter i Avderød [i Karlebo sogn], der døde 30.3.1778, fol.27B, 31B.
E: Jesper Dauw, skoleholder i Avderød. B:
1) Johannes Dauw.

144 Laurids Buch, degn i Tikøb og Hornbæk, der døde 20.10.1778, fol.41B.
E: Christine Reitz. B:
1) Cathrine Lauridsdatter 19
2) Dorthe Lauridsdatter 17
3) Marianne Lauridsdatter 15
4) Peder Lauridsen 13.

145 Overhøring i Helsingør. 15.4.1779, fol.44B.
To negre kaldt Peder og Tom, blev 15.4.1779 overhørt i den kristelige tros lærdomme i Helsingør Olai og efter deres ønske antaget til den hellige dåb.

146 Nissen [Pedersen] Vedel, degn i Asminderød og Grønholt. 17.6.1779, fol.45, 58, 68, 322, 344B, 557B.
E: Christiane Magdalene Geis. LV: Geis i Frederiksborg. B:
1) Johanne Cathrine Vedel 12
2) Johan Peder Vedel 11
3) Juliane Marie Vedel 8
4) Maren Sofie Vedel 4.
Afdøde døde 16.6.1779.

147 Afkald i København 14.6.1779, fol.50.
Afkald af 14.6.1779 fra Anne Christine Jæger i Helsingør med kurator Erik Lykke i Helsingør
for arv efter forældre [Laurentius Hansen Jæger, præst i Vallensbæk, død 2.3.1773 og Anne Cathrine Johansdatter Birch, død 1760],
overført fra Smørum herreds provsti.

148 Tilladelse til katolsk gudstjeneste i Helsingør. 26.6.1779, fol.50.
Tilladelse for Heinrich Carl von Schimmelmann til at indrette en stue på Kronborg Geværfabrik, hvor de ansatte på fabrikken kan forrette romersk katolsk gudstjeneste.

149 Kaj Anton Top, degn i Karlebo. 2.8.1779, fol.51B.
Afdøde døde 25.6.1779.

150 Auktion i Asminderød. 13.10.1779, fol.63B.
Auktion hos [Henrik Baggesen] Ussing, kapellan i Asminderød og Grønholt.

151 Påbud at føre selvstændige protokoller. 24.11.1779.
Provstiet pålægges at føre selvstændige justits- auktions og skifteprotokoller.

152 Påbud om ofre. 24.1.1780, fol.71.
Påbud om at garnisonen kun må modtage ofre for kirkelige handlinger for militærets egne personer.

153 Dorthe Sofie Amalie Tuxen, ugift husholderske i Tikøb præstegård, der døde 5.3.1780, fol.71B, 74, 75, 84B.
A:
0) forældre [Peder Sørensen] Tuxen, præst i Kornum og Løgsted, [skifte Slet herred gejstlig 3.6.1737 lbnr.33 og Cathrine Hansdatter Figenskov]
1) bror [Mandrup Pedersen Tuxen], kapellan København Vor Frelser på Christianshavn, [død 9.5.1760]. 4B:
a Marie Tuxen, enke efter Søren Hansen i Næstved, nu g.m. Rudolf [Moth] Mariager, [præst i Næstelsø og Mogenstrup]
b Hans Mandrup Tuxen, student i Nyborg
c Elias Tuxen, løjtnant i søetaten
d Peder Tuxen, præst i Trankebar i Ostindien, død 16.5.1772 uden børn
2) søster [Kirsten Regine Marie Pedersdatter Tuxen], død, var g.m. [Steen Holger Hansen Bang], præst [i Barløse] på Fyn, [død 29.4.1748]. 1B:
a Vilhelm Bischoff i København
3) søster Cathrine [Pedersdatter] Tuxen, rejst til Sverige for 50 år siden og ikke siden hørt fra hende
4) søster Else Kirstine Pedersdatter Tuxen g.m. Tønnes Olufsen, tøjhusforvalter i København.

154 Påbud om enkepension af præstekald. 8.5.1780.

155 Auktion i Helsingør. 8.9.1779, fol.75.
Auktion 8.9.1779 i dødsboet efter Peder Bentsen, skoleholder i Helsingør.

156 Gertrud Cathrine [Mathiasdatter] Fibiger i Blovstrød. 3.11.1780, fol.82B, 85.
Enke efter [Niels Pedersen] Basse, præst [i Sønderby på Fyn, død 1.2.1767]. B:
1) Karen Basse g.m. Niels Hansen Møller, præst i Blovstrød og Lillerød
2) Johanne Christiane Basse g.m. Oluf Peder Kølle, justitsråd i København
3) Dorthe Basse g.m. Christian Salomon Dober på Christiansfeld ved Haderslev
4) Rosine Basse g.m. Jens Reiersen, præst i Gerding og Blenstrup, nu i Nibe
5) Gertrud Cathrine Basse g.m. Markus Voullaire i Montmiret ved Geneve i Schweiz.

157 Auktion i Karlebo. 10.9.1781, fol.86B, 145.
Auktion 10.9.1781 hos pastor emeritus Peder Christian [Pedersen] Top i Karlebo samt bestemmelse om pension.

158 Anne Cathrine [Hansdatter Petri] i Birkerød, der døde 29.10.1781, fol.94B, 110B, 152B.
Enke efter [Frederik Eriksen] Monrad, præst [i Aagerup og Kirkerup, død 21.6.1758]. B:
1) Vitus Monrad, professor
2) Erik Monrad, juveler på St. Croix
3) Hans Didrik Monrad, generalkrigskommissær ved søetaten i Stendal ved Trondhjem
4) Johanne Dorthe Monrad, død, var g.m Sandberg, klokker i København Helliggeist. 1B:
a Frederik Sandberg 18, korporal i livgarden i København.

159 Gundel Kirstine Thurmann i Helsingør, 7.11.1781, fol.103B, 154B.
E: Niels Treschow, rektor i Helsingør latinskole. A:
1) bror Reinholt Thurmann, styrmand
2) søster Klerke Margrethe Thurmann, enke efter Stabel, regimentfeltskær i Trondhjem
3) søster Marie Thurmann g.m. Lorents Mouridsen i Trondhjem
4) søster Anne Helene Thurmann g.m. Thomas Lorck, købmand i Trondhjem
5) søster Erika Thurmann i Trondhjem.
Afdøde, der døde 28.10.1781 i barselsseng med et dødfødt barn, var blevet gift med enkemanden 3.9.1780.

160 Eleonora Sabine Schmidt i Birkerød, der døde 25.1.1782, fol.108, 111, 120, 132.
Enke efter Bolle Vejgaard, klokker i København Helliggeist.
Hans A:
1) bror Hans Vejgaard, møller i Løjesmølle [i Reerslev sogn]] ved Kalundborg
2) bror Johan Otto Vejgaard, postmester i Kalundborg.
Hendes A:
0) forældre Schmidt, købmand i Nysted og Anne Elisabeth Langelo
1) bror [Simon] Schmidt, inspektør i Københavns ladegård, død. 1B:
a Schmidt, løjtnant
b Cathrine Hedvig Schmidt, på stedet, der døde
2) bror [Peder] Schmidt, generalauditør [i Århus, skifte Århus 8.6.1761 lbnr.1773. 1B:
a Eleonora Sabine Schmidt i Århus g.m. [Johan Mangelsen] Orning, [løjtnant i Christiania i Norge]
3) søster Helene Dorthe Schmidt i Randers, enke efter Thomsen
4) søster Anne Cathrine [Lauridsdatter] Schmidt, død, var g.m. Christen [Lauridsen] Kjærulf, over-tømrer på Kinarejse, nu pensionist. 3B:
a [Laurids] Kjærulf, kammerråd i København
b Anne Elisabeth Kjærulf g.m. [Christen] Toft, maler i København
c Eleonora Sabine Kjærulf gift med Christian Rothlev, skomager i København.
Af mors første ægteskab B:
5) halvbror, død.3B:
a Christoffer Lysholm, professor i Roskilde, død. 1B:
1 jomfru Lysholm i Roskilde
b datter, død, var g.m. Hald, købmand i Vordingborg. 1B:
1 Anne Elisabeth Hald, der tjener på Giesegård
c datter, død, var g.m. [Niels Holm, rådmand i Næstved, død 1769]. 4B:
1 Peder Holm, postmester i Assens
2 Johanne Holm i Assens
3 Anne Sofie Holm g.m. [Christian] Hersom, kordegn i Næstved
4 Johanne Cathrine Holm, enke efter Gjellerup, forvalter.

161 Svend Skovlund, substitut og skoleholder i Veksebo, der døde 2.2.1782, fol.109, 120, 123.
E: Cathrine Marie Walther. LV: Peder Hansen. B:
1) Anne Marie Skovlund 25
2) Johannes Skovlund 24.

162 Jørgen Crone, degn i Blovstrød og Lillerød. 13.6.1782, fol.124B, 137, 143B.
E: Marie Elisabeth [Grove]. LV: Søren Skive.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Faxe, skifte 13.8.1742 lbnr.89]. B:
1) Carsten Hans Peder Crone i København
2) Alhed Crone, død. 2B:
a Maren Kirstine Krag
b Hedvig Krag.
FM:
1 Meiting, urtekræmmer i København
2 Andreas Holck, brygger i København.
[Andet ægteskab med Anne Margrethe Høvinghoff, skifte 5.8.1761 lbnr.117].
Forsegling 16.5.1782.

163 Bertel Gregers Rosenbech, skoleholder i Ravnsnæs i Birkerød sogn, der døde 17.2.1783, fol.138B, 147B, 154, 155.
E: Birgitte Marie [Johansdatter] Kejser. A:
1) bror, død. 1B:
a Dorthe Margrethe Rosenbech g.m. Hans Sørensen Teglgaard, bødker på Holmen
2) søster Johanne Kirstine Rosenbech, død. 1B:
a Peder Frederik Høst i Skælskør
3) søster Sofie Amalie Rosenbech, død. 2B:
a Diderikke Mule
b Beathe Mule.
(Se skifte efter enkens mor Anne Cathrine Simonsdatter Lind 3.8.1754 i København Borgret Konceptskifte lbnr.236].

164 Cathrine Helene Tenden i Birkerød, [der døde 7.2.1783], fol.145.
E: Iver [Augustinus] Hassel. degn i Birkerød
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1783.

165 Biskoppens skrivelse 17.10.1782, fol.145B.
Biskoppens skrivelse af 17.10.1782 om giftermål for landsoldater på gårdene afgivet af regimentet.

166 Biskoppens skrivelse 28.10.1782, fol.145B.
Biskoppens skrivelse af 28.10.1782 om præstegårdenes møddinger.

167 Louise [Henriksdatter Gielf] i Asminderød. 12.9.1782, fol.146.
E: Otto [Pedersen] Mallie, degn i Asminderød og Grønholt. B:
1) Peder Vilhelm Mallie 7
2) Ellen Elisabeth Mallie 4
3) Henrik Mallie 3.
FM:
1 Flemming Gielf, gæstgiver i Vindbyholt [i Roholte sogn]
2 Jens Holst, kopist i Højesteret.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1782.
Samfrændeskifte 12.9.1782.

168 Anne Sofie [Eriksen] i Brådebæk [i Høsterkøb] i Birkerød sogn. 10.4.1783, fol.148, 154B, 156, 173.
Enke efter Jens Torbensen Lidø, præst i Undløse og Søndersted, [død 12.11.1747].
Arvinger kendes ikke.
[Afdøde døde 20.2.1783].

169 Søren Skive, skoleholder i Sjælsmark i Blovstrød sogn. 26.5.1783, fol.148B, 153B, 156B, 199B, 241, 244B.
E: Cathrine Marie Bang i Malmø. A:
0) forældre [Niels Jørgensen Moe i Kristiansand i Norge og Margrethe Sørensdatter Skive, død 1738]. B:
1) bror Daniel Nielsen Moe, parykmager i København
2) søster Anne Marie Moe, enke efter Fleck
3) søster Christine Marie Moe
4) søster Agathe Marie Moe.
Fars første ægteskab med [Marie Hansdatter Schrøder, død Kristiansand 1724]. B:
5) halvbror Jørgen Nielsen Moe, rådmand i Kristiansand
6) halvsøster Dorthe Moe g.m. Tønnes Tronstad
Afvist krav om arv fra søskendebarn g.m. Adam Testrup i København.
Afdøde døde 25.4.1783.
Se Personalhistorisk Tidsskrift 1882 side 295.

170 Peder Discher, præst i Birkerød. 3.12.1783, fol.157, 174B, 177, 208, 241B, 246B, 251, 255, 276, 280.
E: Birgitte [Jensdatter] Klitgaard. B:
1) Andreas Discher, personlig kapellan i Birkerød, nu præst i Græse og Sigerslev[vester]
2) Mathias Christoffer Discher 15
3) Jørgen Henriks Discher 15
4) Gregers Johannes Discher 11
5) Marie Margrethe Discher g.m. [Foch Christian Nielsen] With, kapellan [i Tårnby] på Amager
6) Anne Dorthe Discher
7) Anne Kirstine Discher.
Afdøde døde 3.11.1783.

171 [Marie Elisabeth] Grove i Blovstrød, der døde 12.1.1784, fol.174.
Enke efter [Jørgen] Crone, degn i Blovstrød og Lillerød, [skifte 13.6.1782 lbnr.162]. A:
1) søster Cathrine Marie Grove i København
2) halvbror Johan Christian Grove, etatsråd i København
3) halvsøster Dorthe Dinne Grove i Petersens Kloster i København.

172 Bente Lundin i Karlebo. 5.6.1784, fol.175, 240B.
Enke efter Hingsted, degn i ?
Arvinger angives ikke.

173 Rasmus [Henriksen] Garboe, præst i Tikøb og Hornbæk, der døde 9.8.1784, fol.179B, 209B, 242B, 247B, 251, 276B, 289B, 293B, 297B, 304, 306, 322.
Enkemand efter Charlotte Sofie [Jacobsdatter] Lindemann, død 1762. B:
2) Jacob Garbo, død i udlandet 1771
3) Martha Sofie Garbo, død 20.2.1780. E: Frederik Adam Møller, konferensråd og stempelpapirsforhandler i København. 3B:
a Charlotte Sofie Møller 18
b Adam Gotlieb Møller 15
c Peder Rasmus Møller 8.
Første ægteskab med [Else Marie Sørensdatter Sevel, skifte 21.3.1729 lbnr.73]. B:
1) Else Marie Garbo, [formentlig fejl for Frederikke Sofie Charlotte Rasmusdatter Garboe, skifte13.2.1760 lbnr.113]. E: Peder Christian [Pedersen] Top, præst i Karlebo. 1B
a Charlotte Sofie Pedersdatter Top, enke efter Holck, agent i København. LV: farbror Jacob Top i København.

174 Indsættelse som provst. 11.9.1784, fol.199B.
Biskop Nikolaj Edinger Balles skrivelse om udnævnelse Niels Hansen Møller som provst i Lynge-Kronborg herred.

175 Frederik Christian Brochmann i Birkerød, der døde 30.7.1788, fol.200, 205.
Enkemand efter Birthe Marie Green, [begravet Kongens Lyngby 3.10.1767].
Testamente af 30.5.1758.
Hans arvinger kendes ikke
Hendes søsterdatter Kirsten, skal være i Jylland.
Afdøde, der havde været degn i Kongens Lyngby, var søn af en major i rytteriet og hustru født Mühlhausen.

176 Auktion i Birkerød 11.8.1789, fol.201B.
Auktion for
1 Jacob Kjær, forrige præst i Birkerød, nu præst i Lynge og Uggeløse
2 Madam Lund, i Birkerød, enke efter degn

177 Otto Mallie, degn i Asminderød og Grønholt. 22.10.1784, fol.233B, 242B 250, 254, 277B, 290B, 295, 299, 302B, 305, 311B, 315B, 317B.
E: Caroline Mathilde Gielf. LV: far Henrik Gielf i Vindbyholt. B:
4) Louise Mallie.
Første ægteskab med [Louise Henriksdatter Gielf, skifte 12.9.1782 lbnr.167]. B:
1) Peder Vilhelm Mallie
2) Ellen Elisabeth Mallie
3) Henrik Mallie.
FM: Jens Holst, kopist i højesteret.
Afdøde døde 22.9.1784.

178 Anne Sofie Qvist, ugift i Asminderød degnebolig. 23.10.1784, fol.238B, 254B, 279B, 291, 295B, 299B, 302B, 320B.
Brev fra frue Qvist i København om arv til A:
1) søster J. M. Qvist
2) søster Anne Dorthe Qvist.
Afdøde døde 22.9.1784.

179 Iver Augustinus Hassel, degn i Birkerød. 4.4.1785, fol.255B, 296B, 299B, 305B, 312, 314B, 316, 325, 332, 336B, 337B.
Enkemand efter [Cathrine Helene Tenden, skifte 7.2.1783 lbnr.164]. B:
1) Gerhardt Hassel, død. 2B:
a Iver Hassel 19
b Niels Hassel på St. Croix.
2) Anne Kirstine Hassel på stedet.
FM: født værge Michael Johan Graa, bogbinder i København
Afdøde døde 4.3.1785.

180 Henrik Frederik Volkersen, skoleholder i Tikøb. 31.5.1785, fol.266B, 291, 296, 299, 303, 316, 380.
Underskrevet af Gertrud Marie Olufsdatter.
Desuden nævnes Volchersen, kapellan i Helsingør.
Afdøde døde 1.5.1785.

181 Claus Peder Bering, kapellan i Fredensborg, Asminderød og Grønholt. 6.6.1785, fol.268B, 279B, 295B, 298B, 328B.
E: Marianne Als. LV: Abelskov, præst i Fredensborg, Asminderød og Grønholt. B:
1) Peder Als Bering 2½
2) Julius Markus Bering 6 mdr.

182 Holger [Valentinsen] Tryde, degn i Tikøb og Hornbæk. 4.1.1786, fol.300, 303, 304B, 311, 315, 315B, 326.
E: [Charlotte Lund].
[Der er 8 umyndige børn].
Arvinger angives ikke, da boet er fallit.

183 Christine Hansen i Sjælsmark, der døde 21.1.1786, fol.312.
E: Peder Holstebro, skoleholder. B:
1) Jacob Pedersen 7
2) Cathrine Malene Pedersdatter 5.

184 Henrik Christoffer Amberg, fjerde lektiehører i Helsingør latinskole. 25.6.1787, fol.333B.
A:
1) far Laurids Amberg, [guldsmed].
Afdøde døde 22.11.1786.

185 Thyra Olivarius i Helsingør. 25.6.1787, fol.334B, 337, 338B.
Enke efter Peder Christian Bentsen, skoleholder i Helsingør.
Testamente konfirmeret 20.8.1779.

186 Voldborg Marie [Pallesdatter Møller] i Helsingør, der døde 27.11.1787, fol.346.
Enke efter [Johan Lorentsen] Bruun, kapellan [i Mariager]. B:
1) [Lorents] Bruun, løjtnant
2) Ida Pallene Bruun, død, var g.m. [Hans Peder] Vejby, [toldbetjent i Helsingør]. 2B:
a Christian Peder Vejby
b Hanne Christiane Petrea Vejby
3) Anne Kingo Bruun g.m. [Hans Christian] Hansen, konrektor i Helsingør.
(Se Den Seidelinske slægtsbog af Mogens Seidelin bind 2 1950 side 464).

187 Otto Jørgen Skaar, stud. theol., informator i Fredensborg holzførsterbolig, der døde 27.2.1789, fol.348B.
A:
1) far i Hernhut
2) bror, uvist hvor
3) bror, uvist hvor.

188 Elisabeth [Eleonora] von Bracht på Fredensborg, der døde 4.7.1789, fol.353B, 361.
Enke efter [Peder Christian] Hansen, præst i Sengeløse, [skifte Smørum herred gejstlig 16.4.1755 lbnr.54]. B:
1) Jens Christian Runchel, toldkontrollør i Karrebæksminde, nu uvist hvor
2) Cathrine Sofie Runchel, død uden børn, var g.m. Peder With i Ny Roskilde Kro
3) Christiane Dorthe Sofie Runchel, [begravet 9.10.1766]. E: [Peder Andreas] Wittendorff, kantor på Fredensborg. 1B:
a Christian Julius Wittendorff
4) Marie Helvig Runchel, død, var g.m. [Peder] Hansen, professor [præst i København Helliggejst]. 2B:
a Christian Hansen
b Mathias Hansen.

189 Ernst Frederik Czernikow, graver i Helsingør Olai, der døde 26.11.1788, fol.354B, 363B, 389.
E: Mette Marie [Holm]. LV: [Søren] Bech, sadelmager i Helsingør.
Første ægteskab med Anne Marie. B:
1) Johan Ulrik Czernikow, snedker i Gribs mølle i Mecklenburg
2) Christian Albert Czernikow, til skibs med en engelsk kaptajn
3) Cathrine Czernikow i Helsingør
4) Margrethe Cathrine Czernikow i Helsingør.
FM: Søren Trolle, organist i Helsingør Marie.

190 Jonathan Weinreich, kantor og skoleholder på Hellebæk geværfabrik, der døde maj 1790, fol.361B, 376.
A:
1) bror [Johan Martin] Weinreich, præst Frederiksberg [og Hvidovre, død 1785]. Uvist om børn.

191 Charlotte Amalie [Hansdatter] Mossin i Helsingør, der døde 14.2.1791, fol.364, 369B, 377B, 448B, 453.
Enke efter [Christian Frederik Hartvigsen] Poppe, præst i Helsingør Olai, [død 8.9.1775]. B:
1) Hans Poppe, prokurator i Vestindien.
Testamente af 9.2.1791. Hvis sønnen er død uden børn arver A:
1) søster Barbara Poppe i Helsingør.

192 Eftersyn i Karlebo præstegård. 19.3.1791, fol.368B, 371, 376B, 378.
Eftersyn af provstiets protokoller og dokumenter i Karlebo, da provsten Johannes Jensen bliver præst i Frederiksborg og Herlev.

193 Niels Rønning, klokker i Helsingør Olai, [der døde 24.12.1783], fol.370.
E: Susanne Sofie Helene Lindegaard.
Testamente af 27.3.1790.
Hans A:
Hans mange arvinger i Holland, Norge og Danmark arver ikke.
Hendes A:
1) bror Christian Lindegaard, plantør på St. Thomas i Vestindien, død. 2B:
a Salomon Lindegaard
b Elisabeth Lindegaard, [død 14.9.1774]. E: Alexander [Hansen] Scheby, præst i Helsingør Olai. 1B:
1 Marie Hedvig Scheby.

194 Eleonora Henriksdatter Bødtcher i Asminderød, [der døde 10.9.1791], fol.378B.
E: Frederik [Jørgensen] Abelskov, slotspræst på Fredensborg og præst i Asminderød og Grønholt.
Testamente af 19.7.1791.

195 Eftersyn i Blovstrød præstegård. 3.10.1791, fol.379, 388B, 390.
Eftersyn af provstiets protokoller og dokumenter i Blovstrød, da provsten Peder [Mathiassen] Schmidt bliver præst i Præstø og Skibinge.

196 Sidse Cathrine [Nielsdatter Faaborg] i Helsingør. 6.12.1791, fol.388B.
Enke efter [Laurids Hansen] Meyer, præst [i Østrup og Hjadstrup på Fyn, død 1763]. B:
1) Johanne Hylleborg Meyer g.m. Niels Bregaard, sukkerraffinader i Helsingør.
Afkald fra øvrige børn.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Faaborg, [begravet Helsingør Olai 2.11.1785].
[Afdøde begravet Helsingør Olai 16.11.1785].

197 Frederik [Jørgensen] Abelskov, slotspræst på Fredensborg og præst i Asminderød og Grønholt. 5.9.1792, fol.391, 411B, 431, 432, 435, 446, 449, 454B, 457B, 460, 460B, 462, 462B, 463, 469B, 474B, 476, 480B, 515, 528, 532B, 533B, 553, 555, 556, 557, næste protokol fol.5B, 7B, 10, 15B, 18B, 27B, 28, 71B.
Enkemand efter [Eleonora Henriksdatter Bødtcher, skifte 10.9.1791 lbnr.194].
Testamente af 19.7.1791.
Hans A:
1 De fattige i Asminderød.
Hendes A:
1) bror Nikolaj Bødtcher, overkrigskommissær i København
2) Marie Susanne Bødtcher, [død 10.6.1772], var g.m. [Bagge Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted, [død 29.6.1774]. 6B:
a Niels Ussing, hospitalsforstander i Ribe
b Henrik Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted
c Peder Gotthilf Ussing, prokurator i Arendal i Norge
d Frederik Ussing, præst i Farup ved Ribe
e Anne Ussing g.m. Laurids Wilken Hornemann i København
f Abigael Marie Ussing g.m. [Johannes] Jensen, slotspræst på Frederiksborg
3) søster Abigael Marie Bødtcher g.m. Simon Kølholt, klokker i Varde, begge døde. 1B:
a Abigael Marie Kølholt, der ægter [Søren] Warthoe, farver i Varde.
Præstegården brændte 15.11.1792.
Arvingerne mener at testamentet, der tillægger hele arven til de fattige i Asminderød, er et falsum.
Afdøde døde 4.9.1792.

198 Hans Jacob Ager, degn i Asminderød og Grønholt, der døde 30.10.1792, fol.410B, 462B.
E: Cathrine Vinsløv.

199 Nikolaj Nyholm, degn i Karlebo. 18.12.1792, fol.426B, 431, 473.
E: Frederikke Louise Sandholt. LV: [Jens Christian] Lottrup, prokurator i Karlebo mølle. B:
1) Inger Dorthe Nyholm 27, i Herstedøster præstegård
2) Jochum Nyholm 25, i Halle i Sachsen
3) Nikolaj Poul Nyholm 23, kobbersmedesvend i København
4) Christian Frederik Nyholm 19, i garverlære i København hos Holger Top
5) Carl Christoffer Nyholm 17
6) Else Cathrine Nyholm 14
7) Anne Cathrine Elisabeth Nyholm 10.
FM: mors søskendebarn Sandholt i Asminderød.

200 Alexander [Hansen] Scheby, præst i Helsingør Olai, der døde 14.2.1793, fol.433B, 437, 456B, 461, 462, 463B, 471, 509, 514B, 522B, 530B, 535B, 537B, 539B.
E: Margrethe Cathrine [Hansdatter] Knudsen. LV: [Knud] Jørgensen, kapellan i Helsingør. B:
2) Hans Scheby 15
3) Gertrud Sofie Scheby 13.
Første ægteskab med Elisabeth [Christiansdatter] Lindegaard, [død 14.9.1774]. B:
1) Marie Hedvig Scheby.
FM: Salomon Lindegaard.
Arv efter første hustrus bror Hans Lindegaard.

201 Bente Poulsdatter i Hornbæk, der døde 30.4.1793, fol.451.
E: Frederik Pilger, skoleholder i Hornbæk. A:
1) bror Cornelius Poulsen
2) bror Svend Poulsen
3) søster Cathrine Poulsdatter, enke efter Nygaard
4) halvsøster Ingeborg, død. Første ægteskab med Laurids Poulsen i Hornbæk. 1B:
a Poul Lauridsen 18
Ingeborgs andet ægteskab med Laurids Andersen, lods i Helsingør. 1B:
b Anders Lauridsen 11.

202 Knud Rebech, skoleholder i Dageløkke. 3.6.1793, fol.454B, 457B, 462B, 553B.
A:
1) bror Laurids Rebech, degn i Strøby på Stevns
2) bror Peder Helt Rebech.

203 Ursula Margrethe Bruun i Helsingør, der døde 27.6.1793, fol.460, 533.
Enke efter [Mathias Lorentsen] Bakke (Bache), præst [i Kolding, skifte Brusk herred gejstlig 28.9.1767 lbnr.21]. B:
1) Lorents Andreas Bakke på Fyn
2) Johannes Bakke i Odense
3) Anne Bakke i København
4) Johanne Cathrine Bakke g.m. Christian Hostrup i Helsingør
5) Johan Henrik Bakke, i København.
Litteratur: Carit Etlars slægt af Villads Villadsen i Personalhistorisk Tidsskrift 2006 side 35-58, heri side 46-54: Carit Etlars mødrene slægt (Bakke).

204 Christian Frederik Tychsen, degn og skoleholder i Hirschholm, der døde 23.12.1793, fol.475B, 477.
E: Birthe Lorentse Bakke. LV: Schrøder, gæstgiver i Hirschholm. B:
1) Christian Frederik Tychsen 3.

205 Mogens Jacob Holst, substitut i Tikøb. 14.2.1794, fol.476, 516B.
E: Marie Langebæk. B:
1) Hans Christoffer Holst 30, udenlands til søs
2) Erik Begtrup Holst 27, skoleholder i Tisvilde
3) Clarisse Kirstine Holst 23
4) Christian Holst 20, i Holsten.

206 [Laurids Hansen] Schmidt, slotspræst i Fredensborg og præst i Asminderød og Grønholt. 24.3.1794, fol.478, 481B, 509, 514B, 515B, 517, 519B, 532B, 535B, 539, 548B, 550B, 553, 555B, 556B, 557, næste protokol fol.95.
E: Christiane Frederikke Speerfeldt. LV: Egede, købmand.

207 [Niels] Lottrup, skoleholder i Veksebo. 25.4.1794, fol.506.
E: [Anne Sofie Rasmusdatter].
Bevilling til uskiftet bo.

208 Frederik [Steffensen] Asmussen, præst i Karlebo. 22.7.1794, fol.518B, 519B, 529, 533B, 541B, 549B, 551.
E: Karen Borch. LV: Holm, krudtfabrikant i Donse [i Karlebo sogn].
Testamente af 16.12.1782.

209 Michael Aarslev, ugift kollega i Helsingør skole. 10.10.1795, fol.551.
A:
0) far Peder [Mikkelsen] Aarslev, præst Helsingør Olai, skifte 10.6.1748 lbnr.102, efter hvem der er arv
1) bror Jacob Aarslev, degn i Øster og Vester Vandet
2) bror Jesper Aarslev, løjtnant i København, død 1780, efter hvem der er arv.

210 Auktion i Asminderød. 28.8.1797, fol.559B.
Auktion hos præsteenken Skov i Asminderød.


Lynge-Kronborg herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1797-1812

211 Johannes Lorentsen, ugift student, der døde 28.12.1797 på hospitalet i Helsingør, fol.2, 32B.
A:
1) forældre [Hans] Lorentsen, [på proviantgården i København], der døde sidste år og hans mor, der døde for længe siden
2) bror [Niels Peder Lorentsen], degn i Gladsakse
3) søster g.m. Niels Skovbo, præst i København, almindeligt Hospital.
Afdøde var tidligere informator ved Vajsenhuset i København.

212 Hedvig Hansen i Birkerød. 28.5.1798, fol.2B.
E: Oluf Been Petresch, degn i Birkerød. Afkald fra B:
1) Petresch, kaptajn
2) datter g.m. Ebbesen, kongelig kontrollør
3) Hans Bang Petresch, statsmægler
4) Christian Petresch
5) Anne Regitse Petresch g.m. Thomas Jacob Foltmann, substitut i Birkerød
6) Jens Ebbesen Petresch ved fætter T. Ebbesen.

213 Helene Edelberg i Avderød i Karlebo sogn, der døde 31.5.1798, fol.3, 6B, 9B, 58.
Enke efter [Hans Pedersen] Flindt, præst, [dvs. dansk compastor i Store Magleby på Amager, død 29.4.1771].
Testamente for afdødes ugifte søster Gunild Edelberg. A:
1) søster [Karen Edelberg, begravet Seest23.11.1767, gift Seest13.6.1748 med Poul Christensen, sognefoged i Seest, begravet Seest 23.6.1785]. 5B:
a Else Poulsdatter, [døbt Seest 13.6.1749]
b Anne Poulsdatter, [døbt Seest 7.10.1753] g.m. [Jørgen] Kjærsgaard i Seest
c C[hristen] E[riksen] Poulsen, [døbt Seest 19.5.1755], prokurator i Helsingør
d Mads Poulsen, [døbt Seest 21.9.1760]
e Erik Poulsen,[døbt Seest 26.12.1761].
Desuden nævnes:
1 afdødes halvsøster [Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Wittendorff i Kolding]s søn [Peder Andreas] Wittendorff, kantor i København Garnison.
2 urmager Edelbergs børn i København.

214 [Erik] Salling, graver i Helsingør Olai, der døde 3.6.1798, fol.7.
E: Anne Cathrine [Hecht]. B:
1) Christian Salling
2) Søren Salling.
Bevilling til uskiftet bo af 29.6.1798.

215 Johanne Marie Valentin i Hellebæk. 5.11.1798, fol.8B.
E: Bøyesen, skolelærer på Hammermøllen i Hellebæk. B:
1) Frederik Christian Bøyesen 6
2) Johan Peder Bøyesen 4.
FM: født værge mester Valentin.

216 Bent Pedersen, skolelærer i den danske skole i Helsingør. 24.4.1799, fol.12B, 33.
Enkemand efter hustru, der døde 19.10.1795. A:
1) søster Lucie Pedersen.
Afdøde døde 23.4.1799.

217 Peder [Hansen] Paludan, slotspræst i Fredensborg og præst i Asminderød og Grønholt. 25.10.1799, fol.17B, 19, 27B, 31, 33B, 35B, 42, 45, 46, 48, 50B, 54B, 55, 55B, 56B, 57B, 58, 58B, 98B.
E: Margrethe Benedikte [Thillerup]. LV: [David Hansen] Roose, holzførster i Fredensborg. B:
1) Jens Jacob Paludan 18
2) Georg Flemming Paludan
3) Hans Paludan
4) Christian Carl Paludan
5) Frederik August Paludan
6) Julius Ferdinand Paludan
7) Frederikke Paludan
8) Louise Paludan
9) Vilhelmine Paludan.
FM:
1 kaptajn Lønborg i Helsingør
2 Andreas Peder Meden, kapellan i Tikøb.
Afdøde døde 24.10.1799.

218 Jesper Dauw, skoleholder i Avderød. 28.2.1800, fol.34.
E: Anne Marie [Glückstadt]. LV: [Johannes] Jensen, præst i Frederiksborg.
Første ægteskab med [Gundil Pedersdatter, skifte 30.3.1778 lbnr.143]. B:
1) [Johannes Dauw].
Født værge Anders Dauw.

219 Samuel Johannes Meyer i Helsingør, der døde 5.10.1800, fol.35, 36B, 40B.
Enkemand efter [Ellen Kirstine Bortvig (Borthig), skifte Fakse herred gejstlig april 1786 lbnr.80, født i Norge]. B:
1) Jacob Albert Meyer i København
2) Herman Christian Meyer, købmand i Helsingør
3) Hans Læsø Meyer i Surinam i Vestindien
4) Sofie Magdalene Meyer, død, var g.m. Wassard, møller på Sjælland. 2B: en søn og en datter
5) en søn i Frederiksborg, død. 3B: 2 sønner og en datter.
Afdøde havde været degn i Tårnby på Amager [og før det degn i Fakse].

220 Holger [Eggertsen] Tryde, præst i Birkerød. 10.12.1800, fol.37, 41B, 43B, 45B, 47, 50B.
E: Marie Margrethe [Clausen]. LV: [Joachim] Junge, præst i Blovstrød og Lillerød. B:
1) Christoffer Tryde
2) Frederik Christian Tryde.
FM:
1 farbror Andreas Holst Tryde, fuldmægtig i Esrum
2 farbror Gabriel Tryde, forvalter på Fussing i Jylland
3 farbror Just Adam Tryde, præst [i Gimlinge] på Sjælland.

221 Maren Hansen i Helsingør, der døde 26.2.1801, fol.41, 42, 48B, 53B, 54B, 55B, 56, 56B, 57B, 60B.
E: Mathias Skjerning, kollega i Helsingør Skole. B:
1) Voldborg Marie 6 timer.
FM: morbror Oluf Hansen, svend i Hammermølle.

222 Peder Loft, rektor i Helsingør Skole, der døde 19.2.1804, fol.62B, 64.
E: Charlotte Sofie Deichmann. LV: [Holger Ludvig] Olrik, hospitalsforstander i Helsingør. B:
1) Maren Magdalene Loft 23
2) Johanne Deichmann Loft 22.
FM: født værge, auditør Deichmann i København.

Provsteret. 4.10.1774 fol.63, 64B, 79,79B, 82, 83, 86, 87.

223 [Jørgen] Gantzel, degn i Blovstrød. 19.6.1806, fol.76B, 78B, 92, 93B.
E: Dorthe Pedersen, der døde 15.6.1806. B:
1) Herman Peder Gantzel, toldbetjent i Vejle
2) Caroline Cathrine Gantzel g.m. Graa, skolelærer i Svestrup [i Ølstykke sogn]
3) Frederikke Sofie Gantzel, i Petersen kloster i København
4) Marie Elisabeth Gantzel, i København
5) Jørgen Daniel Gantzel, barbersvend i København
6) Hans Christian Gantzel, i lære i Værebro mølle.

224 [Anne Poulsdatter Badstüber] i Asminderød. 22.9.1806, fol.78.
Enke efter [Anders Jensen] Cramer, præst [i Hirschholm, død 19.5.1746].
Testamente af 20.6.1806. A:
1) Andreas Badstüber i Præstøs ældste datter
2) Gotlieb Badstüber i Esrums ældste datter
3) Nikolaj Ulstrups datter.
Afdøde døde 30.8.1806.

225 Anne Cathrine Børgesdatter i Tikøb, der døde 11.12.1806, fol.79B.
E: [Christian Albert] Lukas, skolelærer.
Testamente.
Dødsanmeldelse.

226 Marie Lucie Mikkelsen i Helsingør. 13.2.1807, fol.81.
E: Christian Boyesen, skolelærer på Kronborg geværfabrik.
Første ægteskab med J. P. Kreil, smed.
Testamente af 14.1.1805. A:
1) søster Cathrine Elisabeth Mikkelsen, enke efter Jonge, boghandler i København
2) søster Caroline Sofie Mikkelsen i Helsingør Hospital.

227 Anne Elisabeth [Fabricius] på Nivågård [i Karlebo sogn]. 6.3.1807, fol.82B.
Enke efter [Søren Jørgensen] Haahr, præst i Lemvig [og Nørlem, skifte Skodborg herred gejstlig 16.8.1793 lbnr.89]. B:
1) Magdalene Haahr g.m. [Niels Alsing] Aggersborg på Nivågård
2) Anne Eleonora Haahr
3) Louise Haahr g.m. Egens, adjunkt i Frederiksborg lærde Skole.
Afdøde døde 4.3.1807.

228 Oluf Jacobsen (Olaus Jacobides) Hulegaard, præst i Karlebo. 9.6.1807, fol.84.
E: Antoinette [Mathiasdatter] Tostrup. LV: [Frederik Carl] Gutfeld, præst i Asminderød og Grønholt. B:
1) Peder Brink i Ålborg
2) Petronelle Marie Hulegaard 28
3) Jacobine Sofie Hulegaard g.m. Andreas [Pedersen] Teilmann, præst i Jystrup og Valsølille.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1807.
Afdøde døde 7.6.1807.

SLUT


Strø herred
Gejstlig skifteprotokol
1761-1810

1 Fortegnelse over børnepenge i Strø herred provsti til 11.12.1761 med senere tilføjelser, side 2, 113, 114, 264, 273.
I skifteprotokollen ordnet efter den præst eller degn, hos hvem arven står.
Her opstillet efter arvelader og arvinger.
Børnepenge til børn, der omtales i skifter eller afkald senere i protokollen, medtages ikke.

A Isak Schwarzkopf, præst i Kregme og Vinderød], død 7.3.1754]. B:
1) Urban Bruun Schwarzkopf. Ved afkald 29.6.1765 er han fuldmægtig i Hirschholm amtstue
2) Jacob Schwarzkopf. Afkald København 11.12.1769 side 277 og 28.4.1773 side 305
3) Marianne Schwarzkopf
4) Lisbeth Schwarzkopf
5) Mathias Schwarzkopf. Ved afkald 11.12.1768 side 275 er han student
6) Andreas Schwarzkopf. Ved dokument København 24.2.1774 side 306 oplyses, at han er rejst til Kina som styrmand i 1771
7) Johanne Kirstine Schwarzkopf.
Afkald København 19.12.1774 side 306 fra Niels Dreier g.m. en af døtrene.

B [Jens Hansen Vindekilde, præst i Torup, død 7.6.1739]. B:
1) Gertrud Margrethe Vindekilde
2) Marie Christine Vindekilde
3) Mette Marie Vindekilde
4) Hans Vindekilde. Ved afkald for sine søstre 28.10.1775 side 361 er han bogholder på Søkvæsthuset i København.

C Jeremias [Andreas] Wulff, degn i Tjæreby og Alsønderup, [begravet 18.7.1754]. B:
1) Sofie Hedvig Wulff. Ved afkald 2.10.1771 side 305 er hun g.m. Søren Hansen i København
2) Maren Wulff. Ved afkald 23.9.1768 side 275 er hun g.m. Hans Madsen på Frederiksborg og har også arv efter mor Anne Dorthe.

D Poul Sandholt, [degn i Tjæreby og Alsønderup, begravet 13.2.1757]. B:
1) Frederikke Sandholt
2) Magdalene Christine Sandholt
3) Frederikke Louise Sandholt

E Hustru til skoleholderen i Sørupmagle. Arv til brordatter A:
1) Malene Margrethe Poscolan (Paaske).

F Fædrene arv til B:
1) Ellen Cathrine Ferslev g.m. Laurids Jæger i Vallensbæk.

2 Hans Henrik [Johansen] Dauw, degn i Strø. 15.3.1762, side 7.
E: Anne Cathrine [Pedersdatter] Schiellerup. LV: Lorents Ejler, degn i Skævinge og Gørløse. B:
1) Margrethe Dorthe Hansdatter Dauw 22
2) Anne Marie Hansdatter Dauw 14½
3) Else Hansdatter Dauw 10.

3 Svend Jacob Selbo, præst i Kregme og Vinderød. 8.2.1762, side 15, 88, 276.
E: Anne Schmidt. LV: far Christian Schmidt i Frederikssund. B:
3) Erik Christian Selbo 6
4) Henrik Christoffer Schambach Selbo 5
5) Anne Marie Lidemark Selbo 1½.
FM: [Søren Mathias Pedersen] Dorn, præst i Melby.
Første ægteskab med Anne Marie Lidemark, skifte i Flakstad i Lofoten i Nordlandene i Norge 5.7.1754. B:
1) Abelone Sofie Margrethe Selbo 14. Ved afkald 29.12.1768 er hun g.m. Jens Christian From, købmand i Hillerød
2) Maren Cathrine Christine Selbo 12. Ved afkald 11.12.1770 er hun g.m. Henrik Würssell, taffeldækker hos [Frederik Carl] von Gram, amtmand [i Frederiksborg og Kronborg amter].
FM: Henrik Christoffer Schambach i Frederiksborg.
Arv i boet til
1 Maren Isaksdatter.

4 Anne Skov i Kregme. 4.8.1763, side 81, 270, 306, 309.
E: Johan Daniel Wilchen, degn i Kregme og Vinderød. B:
1) Anne Marie Wilchen g.m. Bjørn Nordstjerne, skoleholder i Torpmagle i Torup sogn
2) Juliane Cathrine Wilchen 17. Ved afkald 15.7.1767 er hun g.m. Adolf Busch, tømrersvend i Frederiksværk
3) Jens Andreas Wilchen 13
4) Hans Jørgen Wilchen 9
5) Olivia Susanne Wilchen 7
6) Sara Dorthe Wilchen 4
7) Nikolaj Peder Wilchen 1.
Afdøde døde 15.7.1763.
2.6.1763, side 90.

5 Anne Schmidt i Kregme. 2.6.1763, side 90.
Enke efter Svend Jacob Selbo, præst i Kregme og Vinderød, [skifte 8.2.1762 lbnr.3]. B:
1) Erik Christian Selbo 7
2) Henrik Christoffer Schambach Selbo 6
3) Anne Marie Lidemark Selbo 2½.
FM:
1 morfar Christian Schmidt i Frederikssund
2 morbror Jørgen Schmidt i Frederikssund.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Lidemark, skifte i Flakstad i Lofoten i Nordlandene i Norge 5.7.1754]. Arv til B:
1 Abelone Sofie Margrethe Selbo
2 Maren Cathrine Christine Selbo.
FM: fars stedfar [Henrik Christoffer] Schambach, menagerimester på Frederiksborg.

6 Hans Jensen Heegaard, skoleholder i Meløse i [Lille] Lyngby sogn. 19.12.1763, side 116, 267, 280.
E: Anne Cathrine Lennartsdatter, der døde 14.12.1764. B:
3) Jens Peder Hansen Heegaard 29, farversvend i Helsingør
4) Lennart Hansen Heegaard 22
5) Niels Hansen Heegaard.
Første ægteskab med Anne Cathrine Bysmann. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Mentz Schiellerup, sergent i Strø, begge døde. 5B:
a Peder Mentzsen 22
b Jørgen Mentzsen 19, i smedelære i København
c Anne Mentzdatter 16
d Hans Mentzsen 13
e Kirsten Mentzdatter 9
2) Sidse Hansdatter g.m. Knud Lauridsen, rebslagersvend i Drammen i Norge ved hans svoger Jens Sørensen, skibstømrer på Christianshavn. Ved afkald 7.5.1766 er han rebslager i Strømsø og hans svoger er Hans Hammond, kapellan på Bragernes.
[Om Hans Hammond, kapellan på Bragernes, der var af en kendt norsk familie Angell, kan oplyses følgende:
Gift første gang 11.04.1769 med Anna Hermine Felber, født 26.05.1751, død 16.04.1770, datter af major Johan Felber og Alhed Sophie Kræfting.
Gift 2. gang 13.02.1772 med Anna Sophie Mangor, født 19.12.1747, død 06.01.1794, datter af Peder Elovius Mangor, præst i Spydebjerg, født 1703 i Jylland, død 06.01.1768 og Maren Stockfleth Hoff].

7 Johannes [Pedersen] Kruse, præst i Kregme og Vinderød. 9.7.1764, side 133, 272, 274.
E: Charlotte Amalie [Christiansdatter] Weldingh. LV: afdødes bror Frederik Kruse, forvalter på Universitetets gods. B:
1) Kirstine Karine Sofie Kruse 4
2) Johannes Buchwald Kruse 2
3) Frederik Kruse 6 mdr, der døde, skifte 21.11.1768.
Arv i boet efter enkens far [Christian Weldingh til Edelgave i Smørum sogn, død 1755] til B:
1 enkens søster Christiane Weldingh
2 enkens søster Vibeke Margrethe Weldingh
3 enkens søster Henriette Regine Weldingh.
Desuden nævnes afdødes mor [Kirstine Sofie Johansdatter Buchwald], enke efter afdødes stedfar [Knud Albertsen] Rold, præst i Hunseby, [død 4.12.1756].
Afdøde døde 6.6.1764.

8 Kirstine Sofie [Johansdatter] Buchwald i Kregme præstegård. 9.7.1764, side 235, 268, 270.
Enke efter [Knud Albertsen] Rold, præst i Hunseby, [skifte Musse herred gejstlig 4.12.1756 lbnr.111]
Første ægteskab med [Peder Generanus Kajsen Kruse, præst i Tranekær på Langeland, begravet 9.9.1732]. B:
1) Johannes [Pedersen] Kruse, præst i Kregme og Vinderød, [skifte 9.7.1764 lbnr.7]. 3B:
a Kirstine Karine Sofie Kruse 4
b Johannes Buchwald Kruse 2
c Frederik Kruse 6 mdr
2) Frederik Kruse, forvalter på Universitetets gods i Tryggevælde og Vordingborg amter g.m. Vibeke Margrethe [Christiansdatter Weldingh]
3) Peder Generanus Kruse, degn i Eggeslevmagle g.m. Anne Sofie [Christiansdatter Weldingh]
4) Kaj Ditlev Kruse, kollega i Nykøbing Falster latinskole g.m. Mette Margrethe [Ferslev].
Afdøde døde 29.6.1764.

9 Johanne Marie Møller i Kregme, [begravet 26.7.1768], side 271.
E: Frederik Christian Johansen Schønau, præst i Kregme og Vinderød.
Afkald 5.8.1768 fra eneste arving A:
1) bror Andreas Møller, urtekræmmer i København.

10 Hans Meulengracht, skoleholder i Melby og på Kanonværket, [begravet 25.2.1770], side 278.
E: Anne Marie Madsdatter.
Afkald fra A:
1) bror Albert Meulengracht, løjtnant i artilleriet
2) søster Anne Cecilie Meulengracht.

11 Laurids Christian Voldsgaard, degn i Ølsted. 25.10.1771, side 281, 283.
E: Anne Heebo. LV: Poul Bagge, degn i Lyngby. A:
1) bror Peder Voldsgaard, selvejer af gården Sydringgård i Snøde sogn på Langeland, død, enkemand efter Ejerschettel, død for 20 år siden på Ærø, steddatter af kaptajn Blankenberg. 2B:
a Peder Voldsgaard, døbt Snøde 10.8.1739, sejler fra Holland på de lange rejser
b Margrethe Dorthe Voldsgaard, døbt Snøde 25.10.1744 g.m. Hans Henrik Schilling, slagter i Slesvig.
Forsegling 25.9.1771.

12 Marie Susanne Bøtcher i Lyngby, [der døde 10.6.1772], side 281.
E: Bagge [Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1772.

13 Frederik Christian [Johansen] Schønau, præst i Kregme og Vinderød. 11.1.1773, side 301, 304, 371.
Enkemand efter [Johanne Marie Møller, skifte 26.7.1768 lbnr.9].
Testamente af 12.6.1772. A:
1) Edel Frederikke Engelbrecht, afdødes husholderske.
Der udbetales 20 rdl til afdødes arvinger, hvis navne ikke angives.

14 Afkald i Lille Lyngby præstegård 5.2.1771, side 303.
Afkald fra Birthe Henriksdatter g.m. Niels Jørgensen for arv efter mor
til Bagge Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted og medunderskrevet af hendes far Henrik Jacobsen.

15 Afkald i Ølsted 20.2.1773, side 303.
Afkald fra Niels Sørensen i Ubberup [i Ølsted sogn]
for arv efter far Søren Jepsen og mor Maren Lauridsdatter
til Bagge Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted.

16 Lån til udflytning af mensalgård i Svinninge. 11.12.1773, side 305.
Provstiet bevilger lån til udflytning af mensalgård i Svinninge, der tilhører præsten i Kregme og Vinderød.

17 Bagge [Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted. 28.7.1774, side 310, 362.
Enkemand efter [Marie Susanne Henriksdatter Bøtcher, skifte 10.6.1772 lbnr.12]. B:
1) Niels Ussing 32, fuldmægtig i Ribe, nu forstander i Ribe Hospital
2) Henrik Ussing 31, cand. theol.
3) Anne Ussing 24. Ved afkald 18.12.1775 g.m. Laurids Wilchen Hornemann, urtekræmmer i København
4) Peder Gotthilf Ussing 23, skriverkarl i Ribe, nu i Varde
5) Frederik Ussing 21, kollega i Ribe skole
6) Abigael Ussing 17.
Afdøde døde 29.6.1774.

18 Lån til køb af anneksgård i Vinderød. 11.12.1775, side 361.
Provstiet bevilger lån til Kregme præstekald til køb af anneksgård i Vinderød.

19 Anne Hansdatter i Sigerslevøster i Strø sogn, der døde 13.10.1775, side 363, 510.
E: Oluf Andersen Gilbjerg, skoleholder i Sigerslevøster. B:
1) Anders Peder Gilbjerg, født 1.10.1775, der døde 20.10.1775.

20 Anne Heebo i Ølsted. 5.12.1775, side 363.
Enke efter [Laurids Christian] Voldsgaard, degn i Ølsted, [skifte 25.10.1771 lbnr.11]. A:
1) bror Svend Heebo, inspektør i Det grevelige Laurvigske Jernmagasin i Store Kongensgade i København
2) søster Cathrine Elisabeth Heebo i Ringkøbing
3) søster Else Marie Heebo, død i København for mange år siden.

21 Bent [Hansen] Freerslev, degn i Strø. 12.6.1776, side 373.
E: Charlotte Sofie [Sigvardsdatter] Neergaard LV: Niels Bruun, degn i Ølsted. A:
1) bror, død. 1B:
a Margrethe Pedersdatter.
FM: Aage Nielsen, tingmand i Freerslev, som beslægtet.

22 Afregning i Torup præstegård. 25.6.1777, side 381.
Christen Andreassen Coldevin, præst i Torup er udnævnt til præst i Højby sogn i Odsherred.

23 Poul Bagger, afgået degn i Lille Lyngby. 9.5.1777, side 382.
E: Margrethe Fox.
De 5 børn er alle myndige og navne angives ikke.
Afdøde døde 9.4.1777.

24 Jonas Riis, skoleholder i Meløse. 26.5.1777, side 383.
E: Frederikke Engel. LV: Niels Engel, skoleholder i Skævinge. B:
1) Christen Engel Riis 20.
Afdøde døde 26.4.1777.

25 Erik Vilhelm [Jørgensen] Qvist, præst i Skævinge og Gørløse. 25.5.1779, side 388.
E: Cathrine Marie Møller. LV: far Poul Møller, møller i Strø mølle. B:
1) Jørgen Qvist 12
2) Poul Qvist 11
3) Mette Sofie Qvist 9
4) Kirstine Elisabeth Qvist 7
5) Christian Qvist 5
6) Mourids Qvist 2.
FM:
1 farbror Laurids Boye Qvist i København
2 mosters mand Niels Engel, skoleholder i Skævinge.
Afdøde døde 21.4.1779.

26 Laurids [Eliassen] Grüner, præst i Lille Lyngby og Ølsted. 26.4.1790, side 470, 492.
E: Cathrine Becher Vinding. LV: Georg Vilhelm von Bergen på Kronborg geværfabrik. Af børn nævnes:
1) Elias Grüner
2) Peder Nikolaj Grüner 27.

27 [Bjørn] Nordstjerne, degn i [Tjæreby og] Alsønderup. 5.3.1792, side 488, 495, 504.
E: Sidse Hemmingsdatter. LV: Laurids Hemmingsen i Alsønderup.
Første ægteskab med [Anne Marie Wilchen]. B:
1) Frederik Nordstjerne 17, i lære hos guldsmed Petersen i Laksegade
2) Daniel Nordstjerne 15.
FM: født værge Johan Buch, kobbersmed på Frederiksværk.
Afdøde døde 3.2.1792.

28 [Anne Medea Bang] i Ølsted. 21.9.1792, side 498.
Enke efter [Niels Hjersing Svendsen] Sparre, præst [i Ring og Føvling, skifte Tyrsting herred gejstlig 9.6.1786 lbnr.81]. B:
1) Svend Christian Sparre, degn i Ølsted
2) Vilhelmine Edel Sparre 44
3) Conradine [Mathiæ Christiane] Sparre 33.
FM: Johan Schmidt i Havelse mølle.
Afdøde døde 1.9.1792.

29 Vibeke Alhed Dahl i Skævinge præstegård, der døde 2.3.1796, side 507.
A:
0) forældre [Christen Jacobsen Dahl, præst i Asnæs, død 4.3.1765 og Margrethe Sofie Svane, skifte Ods herred gejstlig 4.9.1751]
1) søster [Anne Margrethe Dahl] g.m. [Frederik Peder Jacob Hansen] Dahl, præst i Skævinge og Gørløse.
De øvrige 4 søskende er alle døde uden at efterlade børn.

30 Dorthe Kirstine Jensdatter i Melby. 9.8.1796, side 511, 543, 545, 550, 554, 561, 573, 601.
E: [Søren Mathias Pedersen] Dorn, præst i Melby, der entlediges, og døde 3.11.1797. B:
1) Jens Dorn, præst i Frederiksværn i Norge, død. 2 B:
a Ernst Severin Dorn
b Mathias Dorn
2) Peder Samuel Dorn, præst i Stubbekøbing, [død 7.3.1786]. E: Maren Mølmark, [død 1795]. E: Iver Thorø, tolder i Nakskov. 1B:
a Dorthe Marie Dorn
3) en datter i Lundum præstegård, død
4) en datter, død.

31 Peder [Madsen] Hoffmann, præst i Kregme. 23.4.1797, side 523, 545, 548, 551, 555, 564.
Enkemand efter [Filippa Marie Norn, begravet 6.8.1795]. B:
1) Anne Kirstine Hoffmann g.m. Laurids Hansen i Brederød [i Kregme sogn]
2) Christian Henrik Ernst Hoffmann 20, døbt 11.6.1777
3) Christiane Elisabeth Hoffmann 18
4) Vilhelm Andreas Hoffmann 17, døbt 29.9.1780
5) Anne Elisabeth Hoffmann 14
6) Johanne Frederikke Hoffmann 11
7) Johan Frederik Hoffmann 9, døbt 12.9.1787
8) Juliane Sofie Hoffmann 8
9) Pouline Hoffmann 6.

32 Jacob Adolf, skolelærer Tulstrup i Alsønderup sogn. 11.12.1797, side 551.
E: Sidse Jensdatter.
Testamente af 28.4.1794.

33 Hans Engel, skolelærer i Ølsted. 23.12.1799, side 576, 585, 586.
A:
1) søster Frederikke Engel i København
2) bror Peder Engel, skoleholder i Trørød ved Hørsholm
3) bror Jacob Engel, ladefoged i Vordingborg amt, død. Hans børn
4) søster Karen Engel, død. 3B:
a Niels Engel, skoleholder i Skævinge
b Hans, skoleholder i Føllenslev, død. 2B:
1 Peder Hansen
2 Karen Hansdatter
c Anne Cathrine, død, var g.m. Hans Reinholt, skrædder ved Sandby? 2B:
1 Hans Hansen, væger på Holmen
2 Margrethe g.m. en skrædder.

34 Joachim Frederik Horster, præst i Strø.20.1.1800, side 578, 585, 598, 602, 604.
E: Anne Magdalene Værum. LV: Frederik Møiniche, i Strø mølle. B:
1) Christian Frederik Horster 12
2) Magdalene Joachime Horster 10
3) Cathrine Margrethe Horster 8
4) Severin Nikolaj Horster 6.
Første ægteskab med Anne Margrethe Christine Zieran. Ingen børn.

35 Maren [Andersdatter] Toager i Torup. 2.12.1800, side 588, 590, 603, 611.
E: [Andreas] Hjort, degn i Torup. B:
1) Jørgen [Andreas] Hjort, søkaptajn, død. [E: Marie Cathrine Skive]. 2B:
a Birgitte Cathrine [Elisabeth] Hjort g.m. [Frands Testrup] Dyssel, præst i Østofte på Lolland
b Karen Hjort
2) Hans Jørgen Hjort, købmand i Svendborg
3) Christian Casper Hjort i København
4) Cathrine Hjort, enke efter Holm, traktør i København
5) Anne Lisbeth Hjort g.m. Peder Sørensen, arbejdsmand i København
6) Karen Hjort g.m. Brandt, fuldmægtig i København.

36 Jacob Kjeldsen Ladorff, skolelærer i Meløse, der døde 11.6.1800, side 597.
E: Birgitte Louise Brodersen. A:
1) søster Kirstine Marie Ladorff g.m. Johan Peder Piper, degn i Vester og Øster Egede.

37 Sofie Svale i Nødebo. 12.6.1802, side 617.
E: Hans Jacob Jensen, skolelærer i Nødebo. A:
1) en søster g.m. færgemanden i Gamborg på Fyn.
Afdøde der havde været skolelærer i Nødebo, var nu fæstehusmand i Esbønderup, hvorfor skiftet blev overladt til amtsforvalteren.

38 Anne Kirstine Meyer i Strø. 26.9.1803, side 619, 623.
E: [Ditlev Christian] Tautenberg, degn i Strø. B:
1) Elisabeth Amalie Tautenberg g.m. Hans Pedersen, hosekræmmer i Græse.

39 Vilhelm Lyng, degn i Lille Lyngby. 5.3.1804, side 622, 642.
E: Sidse Sørensdatter. LV: Erland Sørensen i Lille Lyngby. B:
1) Svend Lyng 24, snedkersvend
2) Søren Lyng 21, i Store Lyngby
3) Anne Margrethe Lyng 13¾.
FM:
1 farbror, hvis navn ikke angives
2 morbror Søren Sørensen i Harløse
3 Niels Sørensen i Gørlev.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1804.
Samfrændeskifte 19.4.1804

40 [Karen Nielsdatter Basse] i Kregme præstegård. 16.4.1805, side 626, 633, 635, 639, 646, 649, 652, 655, 657, 659, 661, 664, 673, 679.
Enke efter [Niels Hansen] Møller, præst i Jørlunde, død 29.9.1799]. B:
1) Niels Basse Møller, løjtnant i Norge
2) Johanne Christiane Møller, der ægter [Jochum] Sandberg, degn i Kregme
3) Oluf Peder Møller, købmand på Island
4) Johan Georg Møller i Vårø, præst i Bjerreby på Tåsinge
5) Cathrine [Marie] Dorthe Møller hos [Simon Jacob] Oman, præst i Børnehuset i København
6) Christian Ludvig Møller på St. Thomas, død 3.1.1805, uden børn
7) Maren Magdalene Møller, død. E: [Peder Mathiassen] Schmidt, præst i Kregme og Vinderød. 2B:
a Anne Dorthe Schmidt g.m. [Johan Georg] Møller, præst på Tåsinge, (arving 4)
b Hans Mathias Schmidt, fuldmægtig på Artilleri-Kadet-Akademiet i København.

41 Bente [Rasmusdatter] i Frederiksværk [i Vinderød sogn]. 29.5.1805, side 631, 635, 639, 646, 648.
Enke efter [Morten Salling, degn i Torup sogn, død 18.9.1758]. B:
1) Andrea Salling, død, var g.m. Johan Samuel Juncher, kanonborer på Frederiksværk. 3B:
a Lorents Juncher, underboremester, død, var g.m. Eva Kirstine Hægerstrøm. 2B:
1 Andrea Margrethe Juncher
2 Sara Frederikke Juncher, der døde 15.3.1805
b Johan Frederik Juncher, fuldmægtig
c Bente Margrethe Juncher g.m. Frederik Olufsen, skolelærer i Brederød
2) Hans Salling, død
3) Jens Frederik Salling. Afkald efter far 11.6.1766 side 266, død.
Afdøde døde 15.11.1804.

42 [Magdalene Geis] i Torup præstegård. 5.12.1805, side 637, 641, 647, 649, 652, 654, 655, 656, 657, 661, 663, 665.
Enke efter [Christoffer Christiansen] Nørager, præst [i Grinderslev og Grønning] i Jylland, [skifte Salling Nørre herred gejstlig 1776 lbnr.33]. A:
0) forældre [Geis, gartner på Frederiksborg og Kirstine Birgitte Pedersdatter Kragelund]
1) søster Louise Geis i Holbæk, enke efter Nielsen, [værtshusholder]
2) søster Christiane Magdalene Geis, død, var g.m. [Nissen Pedersen] Vedel, [degn i Asminderød og Grønholt, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 17.6.1779 lbnr.146]. 4B
a Johanne Cathrine Vedel g.m. Frøling, forpagter i Udby præstegård ved Kalundborg
b Johan Peder Vedel, præst i Torup
c Juliane Marie Vedel på Fredensborg
d Maren Sofie Vedel i Torup præstegård
3) søster Anne Cathrine Geis, død, var g.m. [Andreas] Runge. 2B:
a Johan Georg Ernst Runge, født 2.6.1774, død. Enken arver
b Anne [Cathrine] Runge enke efter Freese i København.
Afdøde havde arv efter
1 halvbror Geis, major
2 søster g.m. Sommerfeldt i København.
Afdøde døde 6.11.1805.
(Sml. skifte efter afdødes mors moster Johanne Marie Christoffersdatter Lime i Fjaltring sogn, skifte Vandfuld herred gejstlig 18.1.1763 lbnr.27).
Litteratur: De Torup og de Skanderborg Ladegårdsbønder og deres slægt af Kirstine Nørgaard Pedersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2002 side 92-205. Heri side 142, 144.

43 Helene Kirstine Aaby i Kregme, [begravet 12.4.1805], side 645.
E: Jochum Sandberg, degn i Kregme.
Testamente af 17.2.1787.

44 Christiane Møller i Skerninge. 27.5.1806, side 650, 653, 656, 659.
E: Niels Engel, skolelærer i Skerninge. B:
1) Poul Engel 28, smedesvend i Frederiksborg
2) Karen Engel 24 g.m. Henrik Rebsdorff, skomager i København
3) Hans Christian Engel 23, skomagersvend i København
4) Peder Engel 21, klejnsmedesvend i København
5) Frederikke Engel 19.

45 [Oluf Kæmpe] Højer, kirkesanger og skolelærer i Tjæreby. 17.3.1807, side 671, 685, 696.
E: . LV: [Jørgen] Lerche, kirkesanger i Tulstrup [i Alsønderup sogn]. B:
1) Tharald Ross Højer 12
2) Johannes Nikolaj Højer 9
3) Ejler Hagerup Kæmpe Højer 7
4) Anne Sofie Højer 4
5) Maren Margrethe Højer 1½.
FM: Christoffer [Hersleb] Højer, degn i Hjertebjerg [i Elmelunde sogn] på Møn.
Afdøde døde 16.2.1807.

46 Anne Cathrine Ejler i Skævinge. 29.5.1807, side 685.
E: [Oluf] Lassen, degn i Skævinge og Gørløse. B:
1) Lorents Lassen 24, skomagersvend i Horsens i Jylland
2) Laurids Lassen 19, skomagerdreng i Holbæk
3) Kirstine Elisabeth Lassen 15
4) Mette Marie Lassen 14.

47 Frederik Vilhelm Erlandsen Berg, skolelærer i Gørløse. 9.12.1808, side 697.
E: Karen Herbst. B:
1) Anne Cathrine Frederiksdatter 21.
Afdøde døde 23.8.1808.

48 Niels Engel, skolelærer i Skerninge. 19.12.1810, side 699.
E: Inger Magdalene. LV: E. Gad.
Første ægteskab med [Christiane Møller, skifte 27.5.1806 lbnr.44]. B:
1) Poul Engel, betjent i Køge
2) Karen Engel g.m. Henrik Rebsdorff, skomager i København
3) Hans Christian Engel, skomagersvend i København
4) Peder Engel, klejnsmedesvend i København
5) Frederikke Engel i Ladegårds mølle.
Registrering 28.11.1810.

SLUT


Ølstykke herred.
Gejstlig skifteprotokol
1679-1811

[1679-1765]    [1765-1811]   


Ølstykke herred
Gejstlig skifteprotokol
1679-1765

1 Peder Johansen [Hovi], præst i Snostrup. 6.11.1679, fol.1, 373.
E: Margrethe Simonsdatter [Hoff]. LV: Anders Gundesen, hæderlig og højlærde magister.
På arvingernes vegne mødte Hans Jørgensen fra Hjortebjerg på Fyn.
Arvinger angives ikke, men arven deles i 4 søsterlodder, som Hans Jørgensen modtager.
Gæld i boet efter skifte 17.5.1669 efter Kirsten, enke efter Mogens, præst i Slagslunde. Arv til B:
1) søn, død. 3B:
a en søn i kongens tjeneste g.m. Christine
b Jochum Obielsen Høj, 14 år i 1669
d Christian Høj nu 16
FM:
1 Laurids Degn, der døde 1673, hvorefter arven overgik til den verdslige jurisdiktion ved ridefoged Thomas Halse der udnævnte nye værger:
2 Knud Hansen i Ganløse
3 Morten Hansen i Farum
4 Morten Hansen i Farum.
5 nærmeste frænde Jacob Høj i Kårdrup mølle.

2 Christen Lauridsen Holst, degn i Stenløse og Veksø. 23.9.1681, fol.18B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Hansen i Stenløse. B:
1) Else Christensdatter 11
2) Anne Marie Christensdatter 8
3) Laurids Christensen 5
4) Niels Christensen 1.
FM:
1 Knud Hansen, sognefoged i Stenløse
2 Oluf Jensen i Stenløse
3 Jens Hansen Holm, degn i Ganløse og Slagslunde
4 Casper Mogensen, successor.
Arv i boet til Claus Jochum Schrøder efter far Herman Schrøder i Roskilde ved FM: Gert [Albertsen] Schumacher, præst i Helsingør Olai.

3 Niels [Sørensen] Banner, præst i Ølstykke. 6.4.1685, fol.25, 373B.
E: Mette Christoffersdatter. LV: Ebbe Jensen, købmand i Slangerup. B:
1) Maren Nielsdatter i København, enke efter Sigvard Joensen. LV: Christian Hegelund, præst i Snostrup
2) Søren Nielsen Banner, stud. theol.
3) Trone (Thrune) Nielsdatter
4) Ellen Nielsdatter 17
5) Helvig Nielsdatter 15 år 6 mdr
6) Hans Nielsen Banner 15
7) Peder Nielsen Banner 6 år 7 mdr.
FM:
1 Jens Bang i Slagslunde
2 mors [halv]bror Christoffer Frederiksen, guldsmed i København
3 Hans Hansen Vindekilde, præst i Stenløse og Veksø
4 mors søstersøn Peder Jørgensen på Jægerspris.

4 Anne [Pedersdatter] i Farum, der døde 13.3.1686, fol.52B.
Enke efter Mads Madsen, præst i Farum, [død 1652].
Enken havde været enke i 35 år og havde 8 børn, hvis navne ikke angives.
[Første ægteskab med formanden Martin Nielsen Hafn, død 1644].
[Af første ægteskab] nævnes hendes afdøde søn Hr. Peder [Martinsen, kapellan] i Ringsted.
Sølv ned bogstaverne M. M. og A. P. D.

5 Gundel Bentsdatter i Ølstykke. 23.11.1686, fol.53B.
E: Hans Christensen [Regnstrup], degn i Ølstykke. B:
1) Martha Hansdatter.
FM: Anders [Jacobsen Rindsborg], degn i Snostrup.

6 Gertrud Jørgensdatter [Kolding] i Stenløse. 11.6.1688, fol.55B.
E: Hans [Hansen] Vindekilde, præst i Stenløse og Veksø. B:
1) Hans Hansen 17½
2) Inger Hansdatter 15½
3) Karen Hansdatter 14½
4) Christoffer Hansen 13
5) Jørgen Hansen 12
6) Peder Hansen 10½
7) Lambert Hansen 9½
8) Jens Hansen 7
9) Knud Hansen 3½
10) Johan Hansen 1.
FM:
1 Anders Meyer, kapellan i København Helliggejst [g.m. Maren Jørgensdatter]
2 Mads Christensen, købmand i København
3 Hans Mikkelsen, købmand i København
4 Claus Willer
5 Bastian Pedersen, præst i Ølstykke.

7 Maren Olufsdatter Henne i Snostrup. 19.10.1688, fol.70B.
E: Anders Jacobsen [Rindsborg], degn i Snostrup. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Christian Ditlev Andersen 3
3) Oluf Andersen 22 uger.
FM:
1 Christen [Christensen] Hegelund, præst i Snostrup
2 Casper [Mogensen Hovi], degn i Stenløse og Veksø.

8 Mette Christoffersdatter i Ølstykke. 30.9.1691, fol.74B, 119B.
Enke efter Niels [Sørensen] Banner, præst i Ølstykke, [skifte 6.4.1685 lbnr.3]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Søren Mathiassen, klokker i København Trinitatis i København
2) Søren Nielsen Banner
3) Trone (Thrune) Nielsdatter g.m. Bastian Pedersen Kalundborg, præst i Ølstykke
4) Ellen Nielsdatter
5) Helvig Nielsdatter
6) Hans Nielsen Banner
7) Peder Nielsen Banner 13. Ved afkald 19.4.1698 er hans svoger Jacob Poulsen, urtekræmmer i København, medunderskriver.
FM:
1 Hans Hansen Vindekilde, præst i Stenløse og Veksø
2 Christoffer Frederiksen.

9 Hans [Thomsen] Bang, præst i Stenløse og Veksø. 29.10.1695, fol.85, 103B.
E: Trone (Thrune) Nielsdatter Banner. LV: Søren Mathiassen, klokker i København Trinitatis. A:
1) bror Jens Bang, præst i Ganløse og Slagslunde
2) bror Didrik Bang, præst i Seger og Skismo i Norge
3) søster Kirsten Bang g.m. Hans Rosing, superintendent i Christiania stift i Norge
4) søster, død. 3B:
a Hans Poulsen
b Thomas Poulsen
c Else Sofie Poulsdatter.
[Første ægteskab med Anne Hansdatter Vindekilde].

10 Taksering af Stenløse præstegård. 23.10.1695, fol.94
Stenlæse præstegård takseres til 420 slettedaler, der deles mellem successor, der allerede er ankommet, og hans søskende A:
1) Gregers Hansens børn i Norge
2) Maren Hansdatter
3) Ellen Hansdatter, død. 1B:
a Inger Clausdatter
4) Hans Hansen Vindekilde, successor
5) Inger Hansdatter
6) Christoffer Hansen
7) Jørgen Hansen
8) Peder Hansen
9) Lambert Hansen
10) Jens Hansen
11) Knud Hansen
12) Johan Hansen.

11 Bastian Pedersen Kalundborg, præst i Ølstykke. 16.7.1694, fol.94, 202, 228B.
E: Trone (Thrune) Nielsdatter Banner. LV: Hans [Thomsen] Bang, vicepræst i Stenløse og Veksø. B:
1) Margrethe Bastiansdatter 8
2) Mette Bastiansdatter 7. Ved afkald 11.6.1722 g.m. Anders Jensen, degn i Brønshøj og Rødovre
3) Niels Banner Bastiansen 6.
FM:
1 Jacob Poulsen, urtekræmmer i København
2 Rasmus Lauridsen, stolemager i København
3 Hans Pedersen, snedker i København
4 Søren Mathiassen, klokker i København Trinitatis.
Arv til [enkens søster] Helvig Nielsdatter Banner efter far [Niels Sørensen Banner, præst i Ølstykke, skifte 6.4.1685 lbnr.3].

12 Niels Nielsen Gotlænder, præst i Farum. 1.6.1696, fol.96, 104.
E: Anne Mortensdatter, der også døde. Begge begravet samme dag 8.6.1696. B:
1) Christen Nielsen Farum, præst i Herlufmagle og Tybjerg
2) Iver Nielsen Farum, hos byskriver Hans Barchmann i Helsingør
3) Lisbeth Nielsdatter g.m. successor Herman [Pedersen] Vinding.
Afdøde enkes første ægteskab med formanden Christen [Sørensen] Sejerø, [død ca. 1663] B:
1) Morten Christensen Farum, tingskriver i Hanherred i Jylland
2) Anne Christensdatter g.m. Hans Nielsen [Asklund], degn i Birkerød
3) Karen Christensdatter g.m. Steen Lukassen, hæderlig og vellærde
4) Abelone Christensdatter g.m. Jørgen Finckenhoff, magister
5) Helvig Christensdatter g.m. Mads Jørgensen [Brask] i Skellerød [i Sigersted sogn]

13 Marie Henriksdatter Gerner i Slagslunde. 23.4.1695, fol.108B.
E: Jens Bang, præst i Slagslunde og Ganløse. B:
1) Thomas Jensen Bang 19
2) Henrik Jensen Bang 14
3) Didrik Jensen Bang 10
4) Hans Jensen Bang 8.
FM:
1 Johannes Bircherod, assessor i konsistorialkollegiet og professor i Det kongelige Akademi i København
2 [morfar] Henrik [Thomsen] Gerner, superintendent i Viborg stift
3 [farbror] Hans [Thomsen] Bang, præst i Stenløse og Veksø.

14 Christen Madsen, degn i Farum. 7.1.1698, fol.118.
E: Mette Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen
2) Mads Christensen
3) Mogens Christensen
4) Inger Christensdatter.

15 Herman Vinding, præst i Farum og Værløse. 28.3.1698, fol.120, 222.
E: Lisbeth Nielsdatter Farum. LV: Frederik Christian Bircherod, præst i Birkerød. B:
1) Peder Nikolaj Vinding 2. Ved afkald 20.6.1719 er hans stedfar Just Fohlmann, forstander i Helsingør Hospital.
FM: morbror Christen [Nielsen] Farum, præst i Herlufmagle og Tybjerg, der døde, ved søn Villads Christensen og svigersøn Augustus Eilhardsen.

16 Jens Thomsen Bang, præst i Slagslund og Ganløse, der døde 14.2.1699, fol.147B, 182B.
E: Anne Villadsdatter [Qvist]. LV: [bror] Peder [Villadsen] Qvist, præst i Jørlunde.
Første ægteskab med [Marie Henriksdatter, skifte 23.4.1695 lbnr.13]. B:
1) Thomas Jensen Bang 23, student
2) Henrik Jensen Bang 17
3) Didrik Jensen Bang 13
4) Hans Jensen Bang 11.
FM:
1 Johannes Bircherod, assessor i konsistorialkollegiet og professor i Det kongelige Akademi i København
2 [morfar] Henrik [Thomsen] Gerner, superintendent i Viborg stift. Ved afkald 5.7.1704 er han død og enken Dorthe [Jensdatter] Bircherod udbetaler arven til Henrik Jensen Bang
3 morbror Jens [Thomsen] Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup.

17 Anders Jacobsen [Rindsborg], degn i Snostrup. 6.8.1703, fol.173.
E: Malene Andersdatter. LV: Niels Jensen i Snostrup. B:
4) Andreas Andersen 13
5) Maren Andersdatter 9
6) Elisabeth Malene Andersdatter 6½.
FM: successor Jens Thygesen Borch.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter Henne, [skifte 19.10.1688 lbnr.7]. B:
1) Kirsten Andersdatter 22
2) Christian Ditlev Andersen 18, i skrædderlære
3) Oluf Andersen 16.
FM:
1 Hans Jørgensen, degn i Slagslunde
2 Jørgen Christensen, degn i Farum
3 Casper Mogensen Hovi, degn i Stenløse.

18 Hans Christensen [Regnstrup], degn i Ølstykke. 14.1.1704, fol.178.
E: Clara Mouridsdatter. LV: Jens Jensen, kirkeværge i Udlejre.
[Første ægteskab med Gundel Bentsdatter, skifte 23.11.1686 lbnr.5]. B:
1) Martha Hansdatter, der ægter successor Niels Nielsen Braadt.

19 Hans [Hansen] Vindekilde, tidligere provst i Ølstykke herred og præst i Stenløse og Veksø. 27.4.1711, fol.184.
Enkemand efter [Gertrud Jørgensdatter Kolding, skifte 11.6.1688 lbnr.6]. B:
4) Hans Hansen Vindekilde, successor i Stenløse og Veksø
5) Inger Hansdatter Vindekilde g.m. Thomas Jørgensen, assessor i politi-kommercekollegiet
6) Christoffer Hansen Vindekilde
7) Jørgen Hansen Vindekilde
8) Peder Hansen Vindekilde
9) Lambert Hansen Vindekilde, kapellan i Frederiksborg og Herlev
10) Jens Hansen Vindekilde, skibspræst i den kongelige orlogsflåde
11) Knud Hansen Vindekilde
12) Johan Hansen Vindekilde.
[Første ægteskab med Inger Gregersdatter, død 1667]. B:
1) Gregers Hansens 2 børn i Norge
2) Maren Hansdatter, død. 3B:
a Hans Lindberg
b Mikkel Lindberg
c Else Lindberg
3) Ellen Hansdatter Vindekilde, død, var g.m. [Claus Hermansen Willer]. 1B:
a Inger Clausdatter.
(Sml. lbnr.10).

20 Maren Jensdatter i Slagslunde. 26.10.1711, fol.193B, 202B, 229.
E: Hans Jørgensen, degn i Slagslunde og Ganløse, der døde, skifte 19.2.1714. B:
1) Mikkel Hansen
2) Karen Hansdatter 20. Ved afkald 17.9.1723 g.m. Knud Nielsen
3) Anne Marie Hansdatter 15. Ved afkald 29.4.1716 g.m. Esben Lauridsen.
FM:
1 Jørgen Christensen, degn i Farum
2) Niels Nielsen Braadt, degn i Ølstykke, der flytter til Fakse. I hans sted:
3 Jørgen Harder, degn i Slagslunde og Ganløse.

21 Jørgen Pedersen Hvalsø, præst i Snostrup. 8.7.1715, fol.208.
E: Anne Clausdatter Olrog. LV: bror Peder Clausen Olrog, brygger og købmand i København.
Testamente af 30.1.1708.
[Første ægteskab med Anne Sofie Sørensdatter Loft, død 21.10.1683].

22 Hans Hansen Vindekilde, præst i Stenløse og Veksø, der døde 20.9.1716, fol.211.
E: Trone (Trunde) Nielsdatter Banner. LV: Søren Mathiassen, klokker i København Trinitatis. A:
1) søster Inger Hansdatter Vindekilde g.m. Vielandt, sekretær
2) bror Christoffer Hansen Vindekilde
3) bror Jørgen Hansen Vindekilde
4) bror Peder Hansen Vindekilde
5) bror Lambert Hansen Vindekilde, præst i Græse og Sigerslev[vester]
5) bror Jens Hansen Vindekilde, præst i Torup
6) bror Knud Hansen Vindekilde
7) bror Johan Hansen Vindekilde.
8) halvbror Gregers Hansens 2 børn i Norge
9) halvsøster Maren Hansdatter, død. 3B:
a Hans Lindberg
b Mikkel Lindberg
c Else Lindberg
10) halvsøster Ellen Hansdatter Vindekilde, død, var g.m. [Claus Hermansen Willer]. 1B:
a Inger Clausdatter.

23 Jørgen Harder, degn i Slagslunde og Ganløse. 4.12.1719, fol.223.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Lauridsen Bøgede, degn i Stenløse og Veksø. B:
1) Thomas Jørgensen Harder.

24 Marie Hedvig [Martinsdatter] Ulrik i Stenløse. 24.5.1723, fol.228B.
E: Jacob Muus, præst i Stenløse og Veksø. B:
1) Anne Malene Muus.

25 Jens Thygesen, degn i Snostrup. 11.11.1726, fol.229B.
E: Malene Andersdatter. LV: Jes Sadolin, præst i Snostrup. B:
1) Peder Jensen 18, i snedkerlære i Slangerup.

26 Niels Løvberg, præst i Slagslunde og Ganløse. 22.9.1727, fol.232.
E: Anne Villadsdatter Qvist. LV: bror Peder Qvist, præst i Jørlunde.
Testamente af 3.1.1727.
1 hans Søster Anne Elisabeth Løvberg skal arve en broderlod og hendes mand udelukkes fra al arv.
2 hans broderbørn skal arve en søsterlod for hver bror.
(Se skifte efter afdødes mor Maren Jacobsdatter, konceptskifte København 20.9.1712 lbnr.931, enke efter afdødes far Peder Thomsen Løvberg, brygger i Magstræde i København.

27 Malte [Jensen] Radier, præst i Ølstykke. 27.2.1730, fol.234.
E: Beathe Samuelsdatter Vinding. B:
1) Jens Radier, præst i Gadstrup og Syv, nu i Sørbymagle og Kirkerup
2) Rasmus Vinding Radier, præst i Græse og Sigerslev[vester]
3) Johanne Radier g.m. successor Niels Bech
4) Ingeborg Radier.
Sønnen Rasmus havde lovet sin far at opsætte en skriftlig epitafietavle under den tavle om ham og hans familie, der før hans død var opsat i Ølstykke kirke.

28 Christence Pedersdatter Qvist i Stenløse. 24.10.1730, fol.243, 281.
E: Jacob [Nielsen] Muus præst i Stenløse og Veksø. B:
1) Marie Hedvig Jacobsdatter Muus 6½
2) Lene Jacobsdatter Muus 5
3) Niels Jacobsen Muus 4.
FM: morfar Peder [Villadsen] Qvist, præst i Jørlunde.
Enkemandens første ægteskab med Marie Hedvig [Martinsdatter] Ulrik, [skifte 24.5.1723 lbnr.24]. Arv til B:
1) Anne Magdalene Muus 13. Ved afkald 21.2.1748 g.m. Christoffer Heerfordt, præst i Høje Tåstrup.
Desuden nævnes Christoffer Heerfordts bror Gregers Heerfordt, kapellan i Stenløse og Veksø.

29 Jørgen Christensen, degn i Farum. 21.7.1732, fol.250.
E: Inger Ingemannsdatter. LV: Samuel Nielsen Friborg, degn i Værløse. Testamente af 22.8.1730, hvor han er 57 år og hun er 70 og har været i ægteskab i 30 år.
A:
1) Anne Magdalene [Wichmannsdatter] Hofmann i København, enke efter Claus [Hansen] Kemler (Kiemler), præst [i Gislev og Ellested på Fyn, død 8.3.1730] mod at pleje den efterlevende.
Afdøde døde 19.7.1732.

30 Ellen Steffensdatter i Farum. 22.10.1732, fol.251B.
E: Rasmus Røbbe, skoleholder i Farum. B:
1) Inger Margrethe Rasmusdatter 2½.
FM: morbror Peder Steffensen i Skovshoved.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Jacob Røbbe, klokker i København Frelser.

31 Beathe [Samuelsdatter] Vinding i Ølstykke. 7.7.1736, fol.254B.
Enke efter Malte [Jensen] Radier, præst i Ølstykke, [skifte 27.2.1730 lbnr.31]. B:
1) Jens Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup
2) Johanne Radier g.m. successor Niels Bech
3) Ingeborg Radier.
Afdøde døde 28.6.1736.

32 Mathias Lindenhoff, degn i Snostrup. 7.2.1737, fol.257B.
E: Cathrine. LV: Jens Lauridsen Bøgede, degn i Stenløse og Veksø. A:
1) bror Hans Lindenhoff, tømmerhandler i København.

33 Christoffer Lauridsen Willing, degn i Ølstykke. 12.2.1742, fol.261B, 276B, 279, 281B, 298.
E: Dorthe Hansdatter Ogelby. LV: Jacob Esbensen, skoleholder i Ølstykke. B:
1) Hans Christoffersen 26
2) Sofie Christoffersdatter 24. Ved afkald 2.6.1748 g.m. Ebbe Andersen Borch i København
3) Laurids Christoffersen 19
4) Jacob Christoffersen 17
5) Henrik Christoffersen 11
6) Elisabeth Christoffersdatter 6.
FM:
1 Christian Thams, degn i Slagslunde og Ganløse
2 Johan Frederik Svane, degn i Farum
3 Zacharias Ancher, successor i Ølstykke.

34 Niels Bech, præst i Ølstykke. 10.6.1744, fol.266B, 276B, 302.
E: Johanne Radier, nu i Slangerup. LV: Jacob Muus i Stenløse. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter Bech, [skifte Sømme herred gejstlig 21.5.1743 lbnr.64]. E: Frederik Fæderhoff, degn i Ågerup og Kirkerup. 2B:
a Niels Fæderhoff 6
b Frederik Fæderhoff 4
2) Sofie Nielsdatter Bech 29
3) Malte Bech 25, student
4) Peder Bech 13.
FM: morbror Jens Maltesen Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup.
Arv i boet til enkens søster Ingeborg Radier.
Desuden nævnes Oluf Bech i København.
Afdøde døde 31.5.1744.

35 Laurids Knudsen Møller, skoleholder i Stenløse. 12.6.1747, fol.277, 279B.
E: Mette Mogensdatter. LV: Jens Lauridsen Bøgede, degn i Stenløse og Veksø. B:
1) Karen Lauridsdatter 26, i København
2) Knud Lauridsen Møller 23, bødkersvend i Christiania i Norge
3) Anne Cathrine Lauridsdatter 21.
FM:
1 Christian Kaspelhof, skoleholder i Store Rørbæk
2 Jacob Esbensen, skoleholder i Ølstykke.
Afdøde døde 12.5.1747.

36 Mikkel Hansen, skoleholder i Ganløse. 24.1.1748, fol.282.
E: Elisabeth Dorthe Pedersdatter. LV: Andreas Langebæk, sognefoged i Ganløse. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 36.
FM: Christian Thams, degn i Slagslunde og Ganløse.
Afdøde døde 4.1.1748.

37 Oluf Torsager, skoleholder i Ganløse. 19.3.1748, fol.285B.
E: Maren Wandal. LV: mester Hans Nielsen Maler. B:
1) Ulrikke Olufsdatter 3 uger.
FM: morbror Jens Wandal, stolemager i København.
Afdøde døde 22.2.1748.

38 Bolette Broch i Slagslunde. 27.5.1748, fol.287.
E: Christoffer Jacobæus, præst i Slagslunde og Ganløse. B:
1) Holger Jacobæus 18
2) Kirstine Margrethe Jacobæus 17
3) Vitus Jacobæus 15.
FM:
1 morbror Johan Broch, major i København
2 mors fætter Hans Ottesen, proviantforvalter i København.
Afdøde døde 26.4.1748.

39 Pernille Pedersdatter i Stenløse. 17.11.1749, fol.296B.
E: Jens Lauridsen Bøgede, degn i Stenløse og Veksø.
Testamente af 17.1.1737.
Afdøde døde 8.8.1749.

40 Jacob Johansen, skoleholder i Søsum [i Stenløse sogn]. 15.5.1752, fol.298B.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Mogensen i Søsum. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter 13
2) Sidse arie Jacobsdatter 10, der døde, begravet 24.11.1754.
FM:
1 Andreas Pedersen, underfoged i Søsum
2 Peder Madsen, sognefoged i Søsum.
Afdøde døde 16.4.1752.

41 Jacob Esbensen, skoleholder i Ølstykke. 10.9.1756, fol.303.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christian Kaspelhof, skoleholder i Store Rørbæk. B:
1) Esben Jacobsen 26
2) Margrethe Jacobsdatter 19
3) Peder Jacobsen 16.
FM:
1 Thomas Wiingaard, skoleholder i Ølstykke
2 Niels Bech, skoleholder i Søsum.

42 Rasmus Jensen Stage, præst i Snostrup. 18.2.1757, fol.308.
E: Maren [Hansdatter Klunker].
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1757.
Afdøde døde 17.2.1757.

43 Hans Hald, skoleholder i Farum, der døde 20.6.1757, fol.309.
E: Kirstine Cathrine Mossin. LV: Hans Jørgen Lerbjerg i Farum. A:
1) mor Lucie g.m. Laurids Andersen, skomager i Skraverup [i Fodby sogn] ved Næstved.

44 Niels Bech, skoleholder i Søsum i Stenløse sogn. 24.4.1758, fol.314B.
E: Marenze Weber. LV: Oluf Mikkelsen, sognefoged. A:
1) søster Maren Olufsdatter i Vejle på Fyn.
Afdøde døde 13.4.1758.

45 Anne Sofie [Mathiasdatter] Byssing i Farum. 2.4.1759, fol.319.
E: Oluf [Pedersen] Bagger, præst i Farum. B:
1) Elisabeth Bagger, død 23.1.1759, var g.m. Johan Jacob Røbbe, klokker på Christianshavn. 2B:
a Henrik Oluf Røbbe
b Marie Sofie Røbbe
2) Martha Christine Bagger g.m. [Jacob Nielsen] Muus, præst i Stenløse og Veksø
3) Rebekka Bagger g.m. Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
Afdøde døde 3.3.1759.

46 Anne Elisabeth Nielsdatter i Søsum, der døde 4.3.1759, fol.328B, næste protokol fol.70.
E: Jens Tulle, skoleholder i Søsum. B:
1) Anne Cathrine, nyfødt. Ved afkald 9.11.1780 g.m. Niels Borg.

47 Beathe Henriksdatter Suhm i Ganløse, der døde 17.3.1759, fol.330.
E: Jørgen Paulin Bager, skoleholder i Ganløse. A:
1) bror Morten Henriksen Suhm i Holland
2) søster Marie Henriksdatter Suhm i Helsingør Hospital.

48 Thomas Wiingaard, skoleholder i Ølstykke, der døde 3.5.1759, fol.332B, .
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Zacharias Ancher, degn i Ølstykke. B:
1) Helvig Thomasdatter 12
2) Frederik Carl Thomsen 10
3) Andreas Thomsen 3
4) Thomas Thomsen, 3 mdr den 21.1.1760.
FM: Mogens Wiingaard, skoleholder i Gørløse.

49 Anne Pedersdatter i Slagslunde. 11.6.1759, fol.334B, 345B, 355B, 367, 368B, 370B.
E: Christian Thams, degn i Slagslunde og Ganløse, der døde 16.5.1764. B:
1) Else Cathrine Thams, død. E: Jens Poulsen Lund, skovfoged og værtshusmand i Fortunen ved Dyrehaven. 2B:
a Anne Marie Lund 4
b Christiane Lund 3.
Afdøde døde 10.5.1759.

50 Oluf [Pedersen] Bagger, præst i Farum og Værløse, der døde 17.10.1759, 337.
Enkemand efter Anne Sofie [Mathiasdatter] Byssing, skifte 2.4.1759 lbnr.45. B:
1) [Elisabeth Bagger, død 23.1.1759, var g.m. Johan Jacob Røbbe, klokker på Christianshavn]. 2B:
a Henrik Oluf Røbbe
b Marie Sofie Røbbe
2) [Martha Christine Bagger g.m. [Jacob Nielsen] Muus, præst i Stenløse og Veksø]
3) Rebekka Bagger g.m. Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.

51 Christian Clausen Kaspelhof, skoleholder i Store Rørbæk i Snostrup sogn. 10.1.1760, fol.340, 351B.
E: Marie Kirstine Hansdatter. LV: Zacharias Ancher, degn i Ølstykke.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes far var [Claus Jensen Caspergaard], præst i Vonsbæk i Haderslev amt, [død 25.4.1715].
Afdøde døde 13.12.1759.
(Se skifte efter enkens bror Poul Hansen Brorup: København Borgret Konceptskifter lbnr.32).

52 Carsten Bjørn, kapellan i Farum og Værløse, der døde 1.2.1760, fol.344.
A:
0) forældre [Jørgen Carstensen Bjørn, byskriver i Varde, begravet 10.2.1734 og Anne Marie Taulov, død 1727]
1) bror Jørgen Bjørn, farver i Varde
2) søster Maren Bjørn i København
3) søster Ellen Marie Bjørn gift i Risør i Norge.
Desuden nævnes et søskendebarn Jens Bertel Friede, student.

53 Zacharias [Jørgensen] Ancher, degn i Ølstykke. 1.6.1761, fol.352B, 358B.
E: Anneke Nielsdatter Holst. LV: Christian Voigt, skoleholder. A:
1) mor i Store Vartov Hospital i København
1) bror Jochum Christian Ancher på Nørager
2) bror Hans Ancher på Nørager
samt 4 søstre.
Afdøde døde 30.4.1761.

54 Johan Frederik Høj, degn i Stenløse og Veksø, der døde 23.8.1761, fol.357B.
E: Helvig Cathrine Pedersdatter, nu i Stenløse mølle.
Testamente af 26.9.1758.
Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) søster Birthe Marie Pedersdatter g.m. Nikolaj Flesborg i Stenholtsmølle [i Nødebo sogn], hendes 4 sønner
2) søster Magdalene Pedersdatter g.m. Hans Casper Stigsen?, hendes søn og datter.

55 Hans Nielsen, skoleholder i Stenløse, der døde 28.4.1762, fol.361, 364B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Laurids Gad, værtshusmand i Stenløse. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Erik Olufsen i Stenløse
2) Kirsten Hansdatter
3) Niels Hansen.

56 Mette Iversdatter [Riis] i Farum, der døde 8.10.1762, fol.362, 365B, 367B, 369B, næste protokol fol.83B.
E: Johan Frederik Svane, degn i Farum, der døde 3.10.1764. B:
1) Marie Kirstine Svane 30. Ved afkald 7.3.1774 g.m. Albert Melchior, degn i Slagslunde og Ganløse
2) Abraham Svane 28, styrmand i England.
FM: Albert Melchior, degn i Stenløse og Veksø.


Ølstykke herred
Gejstlig skifteprotokol
1765-1811

57 Christian Jacobæus, præst i Slagslunde og Ganløse, der døde 20.6.1765, fol.2.
Enkemand efter [Bolette Broch, skifte 27.5.1748 lbnr.38]. B:
1) Holger Jacobæus, løjtnant i Rendsborg
2) Kirstine Margrethe Jacobæus g.m. Holger Pedersen, værtshusmand i Ballerup
3) Vitus Jacobæus, skoleholder i Ganløse.

58 Anne Marie Elisabeth Zimmermann i Stenløse, der døde 6.8.1770, fol.12.
E: Jørgen Haddegren, skoleholder i Stenløse. A:
1) søskendebarn Casper Arentsen Strauss
2) Casper Arentsens bror, død. Hans eneste datter.

59 Peder Nikolaj Arrebo, ugift degn i Snostrup, der døde 7.6.1771, fol.17B, 21B.
A:
0) far [Jens Hansen Arrebo, præst i Gundslev på Falster, død 17.5.1718 og Margrethe Villumsdatter, død 26.2.1726]
1) søster på stedet, enke efter Luttermann, kirurg i Nakskov. LV: Mogens Nielsen Sejerø. skrædder i Frederikssund
2) bror [Villum Arrebo], død. 2B:
a Johanne Cathrine Villumsdatter Arrebo g.m. Laurids Jacobsen Møller, skibstømrer på Holmen i København
b Gunder Villumsdatter g.m. Christian Frederik Møller i Sandby på Lolland
3) søster, død. 1B:
a datter, død. 1B:
1 Anne Marie Holm g.m. Christian Lauridsen, smed i Rørbæk.

60 Anne Marie Albrecht i Ølstykke, der døde 26.3.1771, fol.20.
E: Vilhelm [Hansen] Billeskov, præst i Ølstykke.
Testamente af 8.2.1771.
I testamentet nævnes:
1) hendes bror Jochum Frederik Albrecht, kongelig pauker.

61 Jørgen Haddegren, skoleholder i Stenløse, der døde 19.12.1772, fol.27.
Enkemand efter [Anne Marie Elisabeth Zimmermann, skifte 6.8.1770 lbnr.58].
Arvinger angives ikke.

62 Dorthe Nikolajsdatter Rothkerhausen i Ølstykke, der døde 12.5.1782, fol.33B, 42.
E: Andreas Giæssel, degn i Ølstykke.
Første ægteskab med vintapper Carstensen, vintapper hos den russiske kejserinde i Sankt Petersborg. B:
1) Christine Concordia, død Sant Petersborg 22.10.1774. Var g.m. Andreas Birchmann, kejserlig karetmager i Sankt Petersborg. 3B:
a Nikolaj Gotlieb Birchmann
b Peder Gotlieb Birchmann
c Johan Frederik Birchmann.
Ingen børn i afdødes andet og tredje ægteskab.

63 [Margrethe Marie Christiansdatter Runge] i Stenløse degnebolig. 12.7.1782, fol.35B, 93B.
Enke efter [Johan Ernst Jørgensen] Frankenau, præst [i Esbønderup og Nødebo, begravet 13.10.1770]. A:
0) forældre [Christian Peder Danielsen Runge, præst i Udby og Ørslev, død 1776 og Anne Cathrine Andersdatter Skytte, død 1754]
1) bror Andreas Runge, superkargo i København
2) søster Cathrine Runge, [død 1774], var g.m. [Hans] Ditzel, præst i Øster Egesborg. 8B:
a Christian Peder Ditzel
b Hans Ditzel
c Bartholomæus Ditzel
d Johan Ernst Ditzel
e Mathias Ditzel
f Daniel Runge Ditzel
g Anne Cathrine Ditzel
h Ellen Ditzel
3) søster [Sofie Elisabeth Runge] g.m. [Broder] Svanstrup, toldforvalter i Helsingør.
Arven er overført til Bårse herreds provsti 28.7.1791.
Afdøde døde 18.1.1781.

64 Jacob [Nielsen] Muus præst i Stenløse og Veksø, 92 år gammel, der døde 15.1.1783, fol.37, 42B.
Enkemand efter [Martha Christine Olufsdatter Bagger, død 1780]. B:
3) Oluf Jacobsen Muus i København
4) Johannes Jacob Jacobsen Muus på Gunderslevholm på Sjælland
5) Anne Kirstine Jacobsdatter Muus g.m. Rasmus [Poulsen] Gjellerup, præst i Stenløse og Veksø
6) Anne Sofie Jacobsdatter Muus g.m. Carl Adolf Høfding, ejer af Holløse mølle [i Skelby sogn]
7) Elisabeth Rebekka Jacobsdatter Muus g.m. Laurids Helbæk, præst [dvs. ordineret degn] på Rømø
Første ægteskab med [Marie Hedvig Martinsdatter Ulrik, skifte 24.5.1723 lbnr.24]. B:
1) Anne Magdalene Jacobsdatter Muus i Farum, enke efter [Christoffer] Heerfordt, præst [i Høje Tåstrup, død 1767]
Andet ægteskab med [Christence Pedersdatter Qvist, skifte 24.10.1730 lbnr.28]. B:
2) Niels Jacobsen Muus, præst i Sæby i Jylland, der døde. E: Hedvig Juline von Unger.
Afdøde havde doneret en messinglysekrone til Stenløse kirke.

65 Rasmus [Poulsen] Gjellerup, præst i Stenløse og Veksø, der døde 11.3.1785, fol.44, 67, 77.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter Muus, der døde 25.3.1785.
6 børn, heraf:
1) Jacob Gjellerup i Herlufsholm skole.
FM:
1 morbror Oluf Jacobsen Muus, fuldmægtig på Notarialkontoret i København
2 morbror Johannes Jacob Jacobsen Muus, forvalter på Gunderslevholm
Arv efter afdøde kones far Jacob [Nielsen] Muus præst i Stenløse og Veksø, [skifte 15.1.1783 lbnr.64].

66 Jens [Thomsen] Tostrup, præst i Stenløse og Veksø, der døde 3.7.1785, fol.66B.
E: Else Cathrine [Sauer]. LV: Jens Bruun.
Bevilling for enken og deres eneste søn til uskiftet bo af 30.9.1785.

67 Margrethe Weis i Slagslunde, der døde 6.11.1786, fol.70, 80B.
E: Jørgen Paulin Bagger, degn i Slagslunde og Ganløse og skoleholder i Slagslunde.
Testamente af 23.5.1785.

68 Christian Frederik Taps, skoleholder i Søsum. 4.1.1787, fol.70B, 84, 86B.
E: Margrethe Wichmannsdatter , nu i København. B:
1) Christian Frederik Taps 40, skomagersvend, der 1767 rejste til Riga
2) Jørgen Sylvester Taps 38, der 1769 rejste til Vestindien
3) Anne Marie Taps i København
4) Sofie Christiane Taps g.m. Johan Roesner, friskomager i København.

69 Antoinette Skov i Stenløse, der døde 10.9.1788, fol.85B.
E: Peder Riis, skoleholder i Stenløse.
Testamente af 24.3.1787.

70 Isak Pedersen, skoleholder i Søsum, der døde 15.11.1789, fol.87B, 94B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen, der ægter enken. B:
1) Marie Isaksdatter 13
2) Peder Isaksen 9
3) Gertrud Isaksdatter 5
4) Gundil Isaksdatter 3
5) Isak Isaksen, født efter fars død.
FM: farbror Niels Pedersen, skrædder i Ølstykke.

71 Jørgen Paulin Bagger, degn i Slagslunde og Ganløse, der døde 18.4.1791, fol.91B, 93B.
Enkemand efter [Margrethe Weis, skifte 6.11.1786 lbnr.67].
Testamente af 23.5.1785.
Testamentarisk arving er en fattig præste- eller degneenke i Ølstykke herred.

72 Helene Sofie Andreasdatter Grønbæk i Ølstykke, der døde 27.1.1796, fol.94B, 99, 100.
E: Casper [August] Frederik Bagger, præst i Ølstykke, der ægter [Anne Cathrine Bagge]. B:
1) Andreas Caspersen Bagger 2.
FM: Iver [Hansen] Sepstrup, præst i Snostrup.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1796.
Samfrændeskifte 19.3.1797.
Afdøde modtog arv efter sin far Andreas [Jensen] Grønbæk, præst i Røgen [og Sporup] i Gjern herred, [død 18.5.1799], skifte sluttet 23.2.1801, der tillægges sønnen i sin mors sted.

73 Jens Tulle, degn i Farum, der døde 13.1.1798, fol.96B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laurids Hermansen. Afkald fra B:
2) Morten Jensen Tulle
3) Johannes Jensen Tulle
4) Hans Jensen Tulle.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Nielsdatter, skifte 4.3.1759 lbnr.46. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter Tulle g.m. Niels Borg.

74 Inger Cathrine Holsted i Stenløse, der døde 6.7.1799, fol.99B.
E: Albert Melchior, degn i Stenløse og Veksø.
Testamente af 10.1.1778.

75 Andreas [Christiansen] Giæssel, degn i Ølstykke. 21.12.1801, fol.100B.
Enkemand efter [Dorthe Nikolajsdatter Rothkerhausen, skifte 12.5.1782 lbnr.62]. A:
1) bror Christian Skovstrup Giæssel, død. 1B:
a Christian Peder Giæssel 24, hørkræmmersvend i København
2) bror Mads Christensen Giæssel, død. 2B:
a Else Kirstine Skive Giæssel 25, i København
b Hans Giæssel 22, i skrædderlære i København
3) søster Maren Christensdatter Giæssel, enke efter kornmåler Overby i København.
Afdøde døde 20.12.1801.

76 Hans Holm, skolelærer i Store Rørbæk. 31.1.1803, fol.107, 109B.
E: Kirsten Ambjørn. LV: bror Peder Ambjørn, murersvend i Frederiksborg. B:
3) Andreas Hansen 18, i snedkerlære i Helsingør
4) Ingeborg Marie Hansdatter 16
5) Johannes Hansen 11
6) Didrik Nikolaj Hansen 8.
Af første ægteskab B:
1) Anne Petronelle Hansdatter 40 i Helsingør Hospital
2) Rasmus Holm 30, sukkerhussvend i København.
Afdøde døde 29.1.1803.

77 Mourids Siø, kirkesanger og skolelærer i Farum, der døde 2.3.1803, fol.109B.
E: [Martha Kirstine Andersdatter]. B:
1) Johanne Marie Siø.

78 Esther Marie Thygesen i Ganløse. 28.11.1803, fol.111B.
Enke efter [Jacob Albert Christiansen] Ørsted, præst [i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, død 16.8.1787].
Hans A:
0) forældre [Christian Sørensen Ørsted, præst i Slagelse Peder, skifte Slagelse herred gejstlig 8.5.1761 lbnr.133 og Barbara Albertine Fochsdatter With, skifte Slagelse herred gejstlig 5.4.1793 lbnr.198]
1) bror Søren Ørsted, apoteker i Rudkøbing
2) bror Johannes Ørsted, kirkesanger og skolelærer i Skovlunde
3) bror Laurids Gerhard Ørsted, klædekræmmer i København, død. 1B:
a Albertine Ørsted
4) søster Engelke Cathrine Ørsted, enke efter [Jens Schellerup] Møller, farver i København, [begravet 28.7.1785 København Trinitatis]
5) søster Anne Benedikte Ørsted i København.
Hendes A:
0) forældre [Niels Thygesen i Nyborg og Birgitte Kirstine Nielsdatter Boyesen]
1) bror Mads Thygesen, præst i Skjern i Ribe stift
2) bror Niels Thygesen, købmand i Nyborg, død. 1B:
a Niels Thygesen 20, i Fåborg
3) søster Anne Thygesen, enke efter [Jens Taulov] Switzer, kammerråd i Nyborg.
Afdøde, der i 7 år har boet hos [Jens Christian] Albæk på gården Sælholm i Ganløse sogn, døde i København 27.11.1803, [registrering København Hof- og Stadsretten 3. klasse 1.12.1803 lbnr.631].

79 Sara Magdalene Laurentse Ager i Store Rørbæk, [begravet Snostrup 21.9.1804], fol.117.
E: Bent Christensen Hørup, kirkesanger og skolelærer i Store Rørbæk.
Testamente af 10.9.1804.

80 Albert Melchior, degn i Stenløse og Veksø, der døde 25.12.1805, fol.117B.
Enkemand efter Inger Cathrine Holsted, [skifte 6.7.1799 lbnr.74].
Testamente af 10.1.1778. A:
1) hans søstersøn Niels Vandsted, malersvend i København.

81 Bonde Løndal, degn i Kirke Værløse [i Smørum herred, begravet Kirke Værløse 26.6.1806], fol.122B.
E: Margrethe Magdalene [Plambæk].
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1803.

82 Martha Jensdatter i Stenløse, der døde 30.5.1806, fol.123.
Enke efter Hans Andersen, smed på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde. B:
1) [Anne Lisbeth Hansdatter] g.m. Peder Riis, skolelærer i Stenløse.
Afkald fra øvrige B:
2) Daniel Hansen i Holbæk
3) Peder Hansen i Holbæk
4) Sara Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i København.

83 Vitus Jacobæus, degn i Slagslunde og Ganløse, der døde 18.11.1806, fol.123.
Testamente af 23.1.1804.
A:
1) søster [Kirstine Margrethe Jacobæus] g.m. Holger Pedersen i Ballerup

84 Anne Magdalene Jacobsdatter Muus i Farum, der døde 27.2.1807, fol.129, 133B, 134B, 135B.
Enke efter [Christoffer Hansen] Heerfordt, præst [i Høje Tåstrup, død 1767]. B:
1) Johannes Heerfordt, branddirektør i Nakskov
2) Jacob Heerfordt, død. 4B:
a Christoffer Hans Jørgen Heerfordt 17
b Christian Frederik Heerfordt 15
c Johannes Jacob Carl Heerfordt 12
d Anne Dorthe Magdalene Heerfordt
3) Sofie Margrethe Heerfordt, enke efter [Oluf] Faxe, [forpagter på Fjællebro i Herringe sogn på Fyn, død 15.12.1791]. 2B:
a Sofie Magdalene Faxe g.m. Rasmus Nellemann til Billeshave [i Vejlby sogn] på Fyn
b Christiane Agathe Johanne Faxe g.m. Carl Frederik Plambæk, forpagter på Hvidkilde [i Egense sogn] på Fyn.
4) Marie Hedvig Heerfordt i Farum.

85 Marie Overgaard i Farum. 1.7.1801, fol.132.
E: Peder Leth, skolelærer i Farum. B:
1) Marianne Henrikke Leth 2.

86 Enevold Borregaard, pensionist i Ganløse. dato mangler, fol.134.
E: Ingeborg Kjær.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1818?
Afdøde havde været graver i København Nikolaj.

87 Maren Aasted i Oppe Sundby. 23.5.1809, fol.135, 140B.
E: Kolding, skolelærer i Oppe Sundby. A:
1) bror Aasted, købmand i København
2) bror Christen Sørensen i Åsted i Viborg stift
3) søster gift i Nykøbing Mors
samt en del halvsøskende i Jylland.

88 Sidse Christoffersdatter i Ude Sundby. 1.12.1810, fol.136.
Enke efter Laurids Schiønning, skolelærer i Ude Sundby.
Testamente af 16.4.1799.
Hans A:
0) forældre [Christian Larsen Schiønning, skoleholder i Ude Sundby, begravet 3.5.1782 og Pernille Christine Jacobsdatter Ring, begravet 13.9.1776]
1) bror Peder Schiønning
2) bror Niels Christian Schiønning, død. 6B:
a Laurids Christian Schiønning
b Niels Christian Schiønning
c Niels Michael Schiønning
d Christian Peder Schiønning
e Margrethe Schiønning
f Pernille Schiønning g.m. Jens Sørensen i Torsager
3) søster Martha Schiønning i Odense, enke efter [Casper Christiansen] Sibbern, [præst i Lunde, skifte Lunde herred gejstlig 16.1.1801 lbnr.72]
4) søster Anne Margrethe Schiønning g.m. [Peder Svendsen] Lindeløv, snedker i Roskilde
5) søster Else Kirstine i Roskilde Hospital, enke efter Eberhardt.
Hendes A:
Hendes B:
1) Maren Werdelin g.m. Møller, lysestøber.

89 Karen Schmidt i Svestrup skole i Ølstykke sogn. 29.5.1811, fol.139B.
Enke efter skibskapellan/skibskaptajn? Schmidt. B:
1) Jens Martin Schmidt
2) Niels Schmidt
3) datter, død. 1B:
a Johan van Deurs.

SLUT


Hørsholm len
Hørsholm amtstue, Ridefogeden
Skifteprotokol
1649-1659

Her uddrag af de gejstlige skifter

1 Peder Hansen, degn i Birkerød. 7.2.1650, fol.3.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Jens Nielsen. B:
1) Poul Pedersen
2) Jacob Pedersen
3) Elisabeth Pedersdatter.
FM:
1 Vesti Lauridsen i Niverød
2 Jens Lauridsen i Niverød.

2 Oluf Nielsen, degn i Karlebo. 3.1.1651, fol.4.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Niels Olufsen
2) Johanne Olufsdatter
3) Birgitte Olufsdatter
4) Agnethe Olufsdatter
5) Kirsten Olufsdatter.
FM: Jeppe Lauridsen i Avderød.

3 Niels Pedersen [Lund], præst i Karlebo. 9.12.1653, fol.14B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Hälsingborg. B:
1) Peder Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Johanne Nielsdatter
4) Margrethe Nielsdatter.
FM:
1 Rasmus Hansen [Skaaning], præst i Blovstrød og Lillerød
2 Thomas Bonix i Niverød.

4 Jacob Sommer, præst i Karlebo. 9.6.1654, fol.16.
E: Elisabeth Poulsdatter [Rohde], der døde, skifte 7.9.1654 fol.21B. B:
1) Laurids Jacobsen
2) Knud Jacobsen
3) Poul Jacobsen
4) Hans Jacobsen
5) Morten Jacobsen
6) Magdalene Jacobsdatter
7) Karen Jacobsdatter, der døde
8) Kirsten Jacobsdatter.
FM:
1 Søren Mikkelsen i Niverød
2 Christen Jensen [Bircherod], præst i Karlebo
3 Thomas Bonix i Niverød.

5 Alhed Henriksdatter i Blovstrød. 14.1.1657, fol.80.
E: Rasmus Hansen [Skaaning], præst i Blovstrød og Lillerød.
Hendes B:
1) Karen Hansdatter g.m. Hans Rasmussen i Landskrona.
Arv i boet til Johanne Nielsdatter efter far [Niels Pedersen Lund, præst i Karlebo, skifte 9.12.1653 lbnr.3].

6 Jens Hermansen [Bircherod], præst i Birkerød. 10.2.1657, fol.84B.
E: Maren Jacobsdatter. B:
1) Jens Jensen
2) Jacob Jensen, professor i Odense
3) Peder Jensen, præst i Værløse
4) Christian Jensen, præst i Karlebo
5) Kirsten Jensdatter g.m. Hans Kyse, præst i Ramløse og Annisse
6) Clara Jensdatter g.m. Hans Madsen [Tausen], præst i Finderup [i Holbæk amt]
7) Lisbeth Jensdatter g.m. Niels Sørensen [Qvist], præst i Melby
8) Dorthe Jensdatter g.m. Henrik Thomsen [Gerner], successor i Birkerød.

7 Rasmus Hansen [Skaaning], præst i Blovstrød og Lillerød. 27.3.1658, fol.109B.
E: Margrethe Flechis. LV: Aage Jensen i København.
Arvinger angives ikke.
Maren Flechis i København bekostede begravelsen.
Arv i boet til Johanne Nielsdatter efter far [Niels Pedersen Lund, præst i Karlebo, skifte 9.12.1653 lbnr.3].
[Første ægteskab med Alhed Henriksdatter, skifte 14.1.1657 lbnr.5]
Desuden nævnes Hans Rasmussen i Landskrona [g.m. Alhed Henriksdatters datter Karen Hansdatter].

8 Johan Hansen Ertmann, præst på Hven. 6.7.1658, fol.116.
E: Kirsten Jensdatter. LV: successor Laurids Nielsen, der ægter enken. B:
1) Vesti Johansen
2) Hans Johansen.
FM: Bertel Jespersen i København.

9 Christen Jensen Bircherod, præst i Karlebo. 11.5.1659, fol.123B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Pedersen, præst i Øster Egesborg. A:
1) mor Maren Jacobsdatter, [enke efter Jens Hermansen Bircherod, præst i Birkerød, skifte 10.2.1657 lbnr.6]
2) bror Jens Jensen
3) bror Jacob Jensen, professor i Odense
4) bror Peder Jensen, præst i Værløse
5) søster Kirsten Jensdatter g.m. Hans Kyse, præst i Ramløse og Annisse
6) søster Clara Jensdatter g.m. Hans Madsen [Tausen], præst i Finderup [i Holbæk amt]
7) søster Lisbeth Jensdatter g.m. Niels Sørensen [Qvist], præst i Melby
8) søster Dorthe Jensdatter g.m. Henrik Thomsen Gerner, successor i Birkerød.
Arv i boet til Magdalene Jacobsdatter efter far [Jacob Sommer, præst i Karlebo. 9.6.1654 lbnr.4]. FM: Rasmus [Jørgensen] Munch, præst i Asminderød og Grønholt.

SLUT


Kronborg len
Kronborg amtstue, Ridefogeden
Skifteprotokol
1640-1642 og 1655

Her uddrag af de gejstlige skifter.

1 Peder Simonsen [Hoff], præst i Blistrup. 17.2.1640, side 16.
E: Barbara Olufsdatter. LV: far Oluf Jørgensen, entlediget præst i Blistrup. B:
1) Simon Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Sara Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter.
FM:
1 Thomas Bang, professor ved Københavns Universitet
2 Jens Chrysostemussen på Melløsegård? i Frederiksborg len
3 farbror Hans Simonsen [Hoff], præst i Snostrup
4 Mikkel Hansen i Farum på Københavns len.

2 Jens Jensen [Farum], præst i Helsinge og Valby. 25.11.1640, side 112.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Saxe Jensen, præst i Ramløse og Annisse. B:
1) Hans Jensen, præst i Esbønderup og Nødebo
2) Karen Jensdatter g.m. Christen Lauridsen, præst i Græse og Sigerslevvester
3) Gundel Jensdatter.
[Enkens første ægteskab med formanden Hans Andersen, død 11.12.1608]. Arv til B:
1) Gertrud Hansdatter, [død 20.12.1628, var g.m. Claus Clausen Føert, præst i Torslunde og Ishøj, død 1635]. 1B:
1 Anne Clausdatter.

3 Mester Poul Rumell i Esrum Mølle. 10.9.1641, fol.211.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Christian Rumell
2) Poul Rumell.
(Titlen mester bruges om magistre og bartskærere. Han har vel været bartskær, da han ikke ses i Københavns Universitets Historie).

4 Rasmus [Jensen] Steensen, degn i Græsted og Mårum. 21.11.1641, side 236.
E: Sofie Frandsdatter. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Lisbeth Rasmusdatter.FM: Henkel Pedersen.

5 Karen Jacobsdatter i Ramløse præstegård. 25.11.1641, side 237.
E: Saxe Jensen, præst i Ramløse og Annisse.
Første ægteskab med [Christen Pedersen Noviomagius, præst i Frederiksborg, død 1612]. B:
1) Jacob Christensen, præst i Munke Lyngby og Engelholm i Skåne.

6 Laurids Pedersen, degn i Græsted og Mårum. 19.3.1655, side 308.
E: Christence Eriksdatter. B:
2) Ødsele Lauridsdatter 5
3) Enok Lauridsen 3
4) Knud Lauridsen 2.
FM: Laurids Lauridsen i Alume [i Græsted sogn].
Af første ægteskab B:
1) Alhed Lauridsdatter.
FM: Laurids Hansen i Græsted.
Arv i boet til Maren Reinholtsdatter efter far, mor, morfar og mormor efter skiftebrev 22.9.1643.

7 Henrik Christensen [Ascanius], præst i Blidstrup. 17.12.1655, side 372.
E: Barbara Olufsdatter. LV: Hans [Madsen] Kyse, præst i Ramløse og Annisse. B:
1) Helvig Henriksdatter 13
2) Peder Henriksen 10
3) Oluf Henriksen 9
4) Karen Henriksdatter 8
5) Christen Henriksen 7
6) Saxe Henriksen 5
7) Susanne Henriksdatter 4
8) Johan Henriksen 2
9) Henrik Henriksen 6 mdr.
FM:
1 Peder Frandsen i Helsingør
2 Peder Jensen i Nellerup [i Søborg sogn]
3 Hans Bertelsen i Fredbo [i Græsted sogn]
4 Jens Jensen, præst i Søborg
5 Oluf Jensen, præst i Græsted
6 Henrik Mortensen, præst i Blidstrup
7 Peder Johansen, præst i Snostrup.
Enkens første ægteskab med [formanden Peder Simonsen Hoff, skifte 17.2.1640 lbnr.1]. Arv til B:
1) Simon Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Sara Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter.


Kronborg amtstuedistrikt
Skifteprotokol
1660-1670

Her uddrag af de gejstlige skifter.

8 Jens Andersen, degn i Tikøb. 12.8.1663, fol.125B.
E: Else Jensdatter. LV: hendes trolovede fæstemand, [successor Peder Andersen]. A:
1) bror Christen Andersen [Hobro], præst i Års og Havbro
2) bror Hans Andersen i Odense
3) bror Christen Andersen
4) søster Maren Andersdatter i Års
5) søster Maren Andersdatter i Helsingør
6) søster Mette Andersdatter i Års præstegård.

9 Else Jensdatter i Tikøb degnebolig. 23.6.1666, fol.169B.
E: Peder Andersen, degn i Tikøb.
Første ægteskab med [Poul Degn, degn i Tikøb]. B:
1) Maren Poulsdatter.
FM: Oluf Hansen i Tikøb.
[Andet ægteskab med Jens Andersen, degn i Tikøb, skifte 12.8.1663 lbnr.8].

10 Frederik Melchiorsen, degn i Esbønderup og Nødebo. 11.9.1766, fol.174.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Søren Mikkelsen. B:
1) Hans Frederiksen 18
2) Magdalene Frederiksdatter 6.
FM: Morten Rasmussen i Hindskov [i Esbønderup sogn].
Arv i boet til Oluf Pedersen.

SLUT