Erik Brejls hjemmeside

Start

Frederiksborg Amt
Skifteprotokol
1717-1805

[1717-1732]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: månedervignet1


Frederiksborg Amt
Skifteprotokol
1717-17321    Anne Pedersdatter i Tjæreby. 27.4.1718, fol.2.
E: Hans Hansen. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 29 uger.
FM: mors morbror Oluf Olufsen i Ullerød [i Tjæreby sogn].
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine, enkle efter Peder Andersen.
Arv i boet til Oluf Olufsen efter dennes far ved FM: Oluf Olufsen i Ullerød.

2    Bente Andersdatter i Jørlunde. 14.12.1717, fol.4B.
E: Knud Pedersen, rytterbonde. B:
1) Karen Knudsdatter g.m. Anders Simonsen i Jørlunde
2) Maren Knudsdatter g.m. Hans Rasmussen, rytterbonde i Sundbylille [Ude Sundby sogn].

3    Jens Hansen, rytterbonde i Hagerup [i Jørlunde sogn]. 6.4.1718, fol.6B.
E: Margrethe Ibsdatter. B:
1) Hans Jensen
2) Jens Jensen
3) Peder Jensen
4) Niels Jensen
5) Birthe Jensdatter g.m. Peder Andersen i Kvinderup [i Slangerup sogn]
6) Anne Jensdatter.

4    Anne Jørgensdatter i Store Lyngby [i Lyngby sogn]. 26.4.1718, fol.8B.
E: Peder Olufsen, rytterbonde. B:
1) Bodil Pedersdatter 5 uger.
FM: farbror Jens Olufsen, degn i Lille Lyngby [i Lyngby sogn].

5    Bodil Jensdatter i Alsønderup. 17.1.1718, fol.10B.
E: Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Christensen i Alsønderup
2) Hans Christensen i Gøgehusted
3) Mads Christensen
4) Anne Christensdatter, død. E: Jens Jensen i [Nørre] Herlev. 1B:
a Christen Jensen.

6    Birgitte Hansdatter i Uvelse. 18.1.1718, fol.12B.
E: Laurids Lauridsen, rytterbonde.
Af første lægteskab B:
1) Hans Sørensen i Uvelse
2) Jacob Sørensen 20, i Strø mølle.
Registrering 28.12.1717.

7    Karen Nielsdatter i Bastrup [i Uggeløse sogn]. 4.4.1718, fol.14.
E: Niels Nielsen. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Uggeløse
2) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Uggeløse
3) bror Hans Nielsen, død. 2B:
a Jan Hansen 26
b Peder Hansen 20
4) bror Jens Nielsen, død. 1B:
a Ingeborg Jensdatter
5) halvsøster Ingeborg Nielsdatter g.m. Peder Torbensen i Bastrup
6) halvsøster Else Nielsdatter
7) halvsøster Birgitte Nielsdatter.

8    Anne Rasmusdatter i Bastrup. 4.4.1718, fol.15B.
E: Jørgen Andersen. B:
2) Hans Jørgensen i Mørdrup [i Uggeløse]
3) Anne Jørgensdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter g.m. Jacob [Mortensen], pottemager i Slangerup.

9    Laurids Andersen i Store Rørbæk [i Snostrup sogn]. 5.4.1718, fol.16B.
A:
1) bror Oluf Andersen i Rørbæk
2) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Mogens Jensen i Rørbæk.

10    Villum Jensen i Skævinge. 9.4.1718, fol.18.
E: Karen Mortensdatter. LV: bror Hans Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Villumsdatter g.m. Lukas Villumsen, skovfoged i Skævinge.

11    Sidse Jørgensdatter i Tupholm [i Torup sogn]. 15.3.1718, fol.19.
Enke. B:
1) Jørgen Pedersen
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen i Sverkilstrup
3) Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Hald
4) Birthe Pedersdatter g.m. Oluf Lauridsen i Fornerup
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Ullerup
6) Christence Pedersdatter g.m. Laurids Jensen i Sverkilstrup,
alle i Torup sogn [på Halsnæs].

12    Margrethe Henriksdatter i Strø Mølle [i Ølsted sogn]. 26.3.1718, fol.19B.
E: Anders Jensen.
Skifte 29.8.1716 efter første ægtemand. B:
1) Christen Jacobsen 20
2) Voldborg Jacobsdatter 18
3) Henrik Jacobsen 14
4) Margrethe Jacobsdatter 12
5) Peder Jacobsen 10
6) Magdalene Jacobsdatter 9.
FM: Laurids Olufsen i Græse Mølle.

13    Inger Jensdatter i Lynge. 4.8.1718, fol.24B.
E: Peder Hansen. B:
1) Hans Jensen i Lynge
2) Bent Jensen, skovfoged i Hareskoven
3) Jacob Jensen i Bastrup.
Registrering 22.7.1718.

14    Oluf Christensen i Lynge. 24.7.1718, fol.25.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen i Lynge. B:
1) Laurids Olufsen 12
2) Sidse Olufsdatter 10
3) Niels Olufsen 6
4) Christen Olufsen 1.FM:
1 farbror Niels Christensen i Herlev
2 farbror Mads Christensen i Lynge
3 Peder Christensen i Lynge.

15    Thyra Hansdatter i Lillerød. 8.6.1718, fol.27.
E: Peder Andersen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 6
2) Anders Pedersen 5
3) Inger Pedersdatter 3.
FM: mors [halv]bror Anders Lauridsen i Lillerød.

16    Kirsten Bertelsdatter i Lillerød. 8.6.1718, fol.28.
E Jens Jensen. B:
1) Jens Jørgensen 8
2) Anne Jørgensdatter 2.
Registrering 6.5.1718.

17    Søren Christensen i kroen i Lønholt [i Grønholt sogn]. 19.7.1718, fol.28B.
E: Gertrud Eskildsdatter. LV: Jørgen Nielsen Hind i Hillerød. A:
1) søster Dorthe Christensdatter i Gammelmønt i København
samt øvrige søskende i Jylland.
Afdøde døde 1.6.1718.

18    Peder Madsen i Rugårds hus i Nørre Herlev sogn. 31.10.1718, fol.34.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: Laurids Lauridsen i Hillerød. A:
1) morbror Svend Mortensen i Slagslunde i København amt
2) moster Anne Mortensdatter i Slagslunde.
Registrering 29.4.1718.

19    Peder Jørgensen i Uvelse. 19.9.1718, fol.37B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Uvelse. B:
1) Anne Pedersdatter, enke efter Peder Hansen i Uggeløse.

20    Niels Lauridsen i Græse. 19.9.1718, fol.38B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Mortensen i Græse. B:
1) Kirsten Nielsdatter 6 mdr.
LV: Peder Nielsen.

21    Søren Christensen i Græse Hovgård. 24.8.1718, fol.39.
E: Martha Nielsdatter. LV: Anders Lauridsen i Skibby. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Olufsen i Tjæreby i Roskilde amt ved søn Christen Nielsen i Græse
2) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Gershøj i Volborg herred [i Roskilde amt]. 1B:
a Peder Pedersen 20
3) søster Maren Christensdatter, død. 2B:
a Christen Lexen i Biltris i Sæby sogn [i Volborg herred] på Egholm gods
b Peder Lexen i Ejby i Rye sogn [i Volborg herred] på Egholm gods.

22    Mogens Christensen, kusk på Frederiksborg Slot. 19.6.1718, fol.41B.
E: Lisbeth Johansdatter. LV: far Johan Weis i Hillerød. A:
0) forældre [Christen Madsen, degn i Farum, begravet Farum 29.12.1697 og Mette Jørgensdatter, begravet Farum 27.4.1717]
1) bror Jørgen Christensen, degn i Farum
2) bror Mads Christensen, sognefoged i Lynge
3) søster Inger Christensdatter i Vinderød, død. 5B:
a Anne Madsdatter 18
b Christen Madsen 12
c Ellen Madsdatter 15
d Mads Madsen 11
e Jens Christoffersen 8, hos sin stedmor i Vinderød.

23    Karen Jensdatter i Kollerød [i Lynge sogn]. 14.10.1718, fol.46.
E: Jens Thuesen, rytterbonde.
Af første ægteskab B:
1) Erik Poulsen 31.
Af andet ægteskab B:
2) Peder Jørgensen i Kollerød, død. 2B:
a Jørgen Pedersen 4
b Kirsten Pedersdatter 3
3) Inger Jørgensdatter g.m. Christoffer Jensen i Kollerød.

24    Sidse Jensdatter i Strølille. 14.10.1718, fol.47B.
E: Oluf Ibsen, rytterbonde. B:
1) Svend Olufsen 11.
Registrering 24.5.1718.

25    Christoffer Jensen Fischer i Vinderød. 23.9.1718, fol.48B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jeppe Hansen i Vinderød. B:
2) Margrethe Christoffersdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christoffersen 9.
FM: Ebbe Pedersen i Vinderød.

26    Jens Jensen, rytterbonde i Evetofte [i Melby sogn]. 23.9.1718, fol.49B.
E: Mette Hansdatter. B:
1) Hans Hansen i Store Lyngby
2) Karen Jensdatter g.m. Laurids Pedersen i Melby
3) Kirsten Jensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Evetofte
4) Maren Jensdatter g.m. Morten Rasmussen i Melby
5) Laurids Jensen i Avderød [i Kregme sogn]
6) Jens Jensen, på stedet.

27    Sara Jensdatter i Melby. 24.9.1718, fol.51.
E: Anders Pedersen, smed. A:
1) bror Laurids Jensen Bryde i Melby, død. 2B:
a Mikkel Lauridsen i Melby
b Ellen Lauridsdatter g.m. Oluf Jensen i Tømmerup [i Torup sogn]
2) bror Christoffer Jensen i Ferle [i Søborg sogn] i Kronborg amt, død. 3B:
a Anders Christoffersen i Ferle
b Margrethe Christoffersdatter g.m. Niels Jensen i Glarborg [i Mårum sogn]
c Barbara Christoffersdatter g.m. Hans Nielsen i Tisvilde [i Tibirke sogn].

28    Inger Christoffersdatter i Freerslev [i Nørre Herlev sogn]. 19.12.1718, fol.52.
E: Jens Nielsen, den yngre, rytterbonde. B:
7) Rasmus Jensen 3.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen 21.
Af andet ægteskab B:
2) Bodil Lauridsdatter 18
3) Gundel Lauridsdatter 14.
Af tredje ægteskab B:
4) Anne Jørgensdatter 12
5) Kirsten Jørgensdatter 9
6) Karen Jørgensdatter 6.

29    Karen Olufsdatter i Freerslev. 19.12.1718, fol.53.
E: Bent Mikkelsen, rytterbonde. B:
1) Ellen Bentsdatter 11
2) Jens Bentsen 9
3) Maren Bentsdatter 6.

30    Peder Nielsen i Strø. 3.12.1718, fol.54B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Olufsen i Strølille.
5) Margrethe Pedersdatter 2
6) Sidse Pedersdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Pedersdatter 16, hos sin stedmor
2) Karen Pedersdatter 13, hos sin morfar Hans Pedersen i Fårløse
3) Anne Pedersdatter 8, hos Hans Jensen i Meløse
4) Johanne Pedersdatter 7, hos sin morfar.

31    Birgitte Olufsdatter i Lille Havelse [i Ølsted sogn]. 3.12.1718, fol.55B.
E: Laurids Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Hansdatter 14
2) Birgitte Hansdatter 8
3) Inger Hansdatter 6.
FM: født værge Jens Pedersen i Tømmerup.

32    Anne Pedersdatter i Lille Lyngby. 2.12.1718, fol.58.
E: Oluf Jørgensen. B:
1) Karen Olufsdatter 15
2) Margrethe Olufsdatter 13
3) Anne Olufsdatter 6.
FM: morfar Peder Nielsen i Store Lyngby.

33    Trine Pedersdatter i Store Havelse. 3.12.1718, fol.59B.
E: Peder Jacobsen. B:
1) Oluf Pedersen 10
2) Birgitte Pedersdatter 9
3) Malene Pedersdatter 7
4) Margrethe Pedersdatter 4.
FM: Peder Sørensen Kæmpe i Store Havelse.

34    Oluf Lauridsen i Store Havelse. 24.9.1718, fol.60.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Peder Sørensen Kæmpe. B:
1) Hans Olufsen
2) Anne Olufsdatter 30, g.m. Hans Pedersen i Lille Havelse
3) Bodil Olufsdatter 20
4) Margrethe Olufsdatter 17.

35    Kirsten Olufsdatter i Brederød [i Kregme sogn]. 3.12.1718, fol.61.
E: Jørgen Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen i Melby
2) Maren Hansdatter g.m. David Lauridsen i Brederød.

36    Hans Nielsen i Store Lyngby. 2.12.1718, fol.61B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Hans Mortensen i Skævinge.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen, landdragon
2) Karen Hansdatter g.m. Mogens Poulsen i Strø
3) Kirsten Hansdatter, død. E: Mads Olufsen i Store Lyngby. 1B:
a Anne Madsdatter 15.

37    Karen Olufsdatter i Kvinderup. 24.4.1719, fol.63B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 7
2) Oluf Jensen 5
3) Hans Jensen 4
4) Niels Jensen 13 uger.
FM: Peder Andersen i Kvinderup.

38    Inger Nielsdatter i Jordhøj [i Slangerup sogn]. 3.6.1719, fol.64B.
E: Jens Pedersen. A:
1) morbror Anders Thygesen i Stenlille [i Stenløse sogn] i København amt ved søn Villads Andersen i Gørløse.

39    Anders Olufsen i Harløse [i Tjæreby sogn]. 22.5.1719, fol.66.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Rasmus Mortensen, der ægter enken. B:
1) Johanne Andersdatter 4
2) Anne Andersdatter 3
3) Oluf Andersen 1.
FM: Laurids Lauridsen, sognefoged i Harløse.

40    Anders Nielsen i Harløse. 22.5.1719, fol.66B.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Hans Andersen 9
2) Morten Andersen 6
3) Niels Andersen 4.

41   


Fortsættelse følger muligvis

Sidste opdatering: lbnr.1-40.