Erik Brejls hjemmeside

Start

Framlev herreds godsers skifteuddragWedelslund og Søbygård godser
Skifteprotokol
1790-1828
G 319-10
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


1 Anders Thomsen i Skørring. 26.5.1790, fol.1, 4, 6B.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Rasmus Christensen sst. B: Jens 15, Bodil 12. FM: farbror Peder Thomsen sst.

2 Jørgen Jacobsen i Sjelle. 7.6.1790, fol.2, 4B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Frands Pedersen i Galten. B: Jacob 2. FM: farbror Søren Jacobsen sst, Jens Mortensen sst. Af første ægteskab B: Abelone g.m. Christen Andreasen sst.

3 Peder Andersen i Herskind. 14.6.1790, fol.5B.
E: Ellen Simonsdatter. LV: bror Peder Simonsen Fogh i Borum, Jens Sørensen i Herskind, der ægter. B: Anders 17, Karen 12. FM: Christen Sørensen i Herskind.

4 Niels Sørensen i Herskind. 6.4.1791, fol.8, 9B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Søren Rasmussen sst, Jacob Sørensen sst. B: Else 14 dage. FM: farbror Søren Andersen i Sjelle. Afdøde blev gift med enken for et halvt år siden.

5 Jacob Sørensen i Tovstrup. 8.4.1791, fol.9, 11.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst. A: søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Voel, halvbror Rasmus Sørensen, vognmand i Århus, halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Laurids Sørensen i Voel. FM: Mathias Pedersen i Tovstrup.

6 Maren Rasmusdatter i Skørring. 29.4.1791, fol.10.
E: Niels Frandsen. B: Karen 26. FM: mosters mand Rasmus Rasmussen sst. Første ægteskab med [Christen Rasmussen]. B: Rasmus 32.

7 Afkald i Kalundborg. 27.5.1791, fol.12, 23.
Afkald fra Rasmus Nielsen Herskind i Kalundborg for arv efter forældre Niels Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Herskind i Skivholme sogn.

8 Afkald i Lading. 6.6.1791, fol.12, 22B.
Afkald fra Anne Nielsdatter g.m. Jens Enevoldsen i Lading til stedfar Frands Simonsen i Herskind for arv efter forældre Niels Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Herskind.

9 Afkald i Fajstrup. 6.6.1791, fol.12B, 22B.
Afkald fra Jens Nielsen i Fajstrup til stedfar Frands Simonsen i Herskind for arv efter forældre Niels Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Herskind.

10 Afkald i Hørslev. 6.6.1791, fol.12B, 22B.
Afkald fra Peder Nielsen i Hørslev til stedfar Frands Simonsen i Herskind for arv efter forældre Niels Jensen og hustru Anne Rasmusdatter i Herskind.

11 Afkald i Vadsted. 1.8.1789, fol.12B.
Afkald fra Mette Knudsdatter g.m. Christen Jensen i Vadsted til stedfar Niels Pedersen i Røgen for arv efter far Knud Nielsen sst.

12 Anders Jensen Smed i Tovstrup. 16.8.1791, fol.13, 14B, 18, 27.
B: Rasmus Andersen i Framlev, død. 1B: Mette i København. FM: søskendebarn Niels Rasmussen i Mollerup, der døde, Oluf Jensen i Tovstrup, Anne Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Tovstrup. 1B: Søren i Skovby.

13 Albert Christensen i Røgen. 27.8.1791, fol.14, 15B, 21.
E: Marie Jensdatter. LV: Jens Pedersen Smed i Aptrup. B: Karen Marie 6 mdr. FM: Rasmus Nielsen i Svenstrup. Af første ægteskab B: Christen 4. FM: Niels Pedersen i Røgen.

14 Søren Jensen Snedker i Herskind. 3.4.1792, fol.16B, 31, 40, 50.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Thomas Nielsen Smed sst, Søren Christensen sst. B: Anne Cathrine 37 g.m. Oluf Pedersen sst, Jens Sørensen Borum 37 i Altona, Beate Dorthe, død, var g.m. Rasmus Pedersen Bach, vognmand i Århus. 2B: Rasmus 14, Bodil Marie 9, Niels Sørensen Borum 34, spækhøker i København, Mette Marie 26 i København. FM: Niels Rasmussen, degn i Skivholme.

15 Jens Rasmussen, hyrde i Herskind. 3.4.1792, fol.17, 30B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Thomas Nielsen Smed sst. B: Else 14, Jørgen 13, Rasmus 2. FM: Niels Pedersen Skrædder sst, født værge Jørgen Rasmussen, skovfoged i Røgen. Enken døde i Skivholme under Frijsenborgs jurisdiktion.

16 Laurids Pedersen i Skørring. 4.4.1792, fol.17B, 26.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Christensen sst, Hans Rasmussen sst. B: Rasmus 5, Karen 3. FM: Christen Christensen sst.

17 Afkald i Herskind. 5.5.1792, fol.23.
Afkald fra Else Frandsdatter g.m. Søren Rasmussen i Herskind til bror Simon Frandsen sst. for arv efter forældre Frands Simonsen og hustru Anne Rasmusdatter.

18 Afkald i Herskind. 5.5.1792, fol.23.
Afkald fra Niels Frandsen i Herskind til bror Simon Frandsen sst. for arv efter forældre Frands Simonsen og hustru Anne Rasmusdatter.

19 Afkald i Herskind. 6.2.1792, fol.23B.
Afkald fra Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Madsen i Herskind til bror Søren Christensen for arv efter forældre Christen Sørensen og hustru Bodil Rasmusdatter sst.

20 Afkald i Søbygård. 31.3.1792, fol.23B.
Afkald fra Rasmus Christensen 32, der tjener i Høver til stedfar Niels Frandsen for arv efter forældre Christen Rasmussen i Skørring og hustru Maren Rasmusdatter, [skifte 29.4.1791 lbnr.6].

21 Hans Christensen i Sjelle. 11.7.1792, fol.23B, 25.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Albert Jensen sst. B: Abelone 2. FM: farbror Jens Christensen sst, morbror Søren Albertsen.

22 Afkald i Sjelle. 10.4.1792, fol.24B.
Afkald for arv efter Rasmus Christensen, drejlsvæver i Sjelle til dennes enke Birthe Mortensdatter fra mor Anne Pedersdatter, enke efter Christen Madsen, fra bror Mads Christensen i Skørring, fra bror Peder Christensen i Øster Lyngby, fra søster Maren Christensdatter g.m. Niels Christensen i Skørring.

23 Afkald i Tovstrup. 2.4.1792, fol.25B.
Afkald fra Poul Jensen i Tovstrup for arv efter forældre Jens Madsen og hustru Mette Poulsdatter sst.

24 Afkald i Ovstrup. 10.6.1791, fol.30B.
Afkald fra Sidsel Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ovstrup for arv efter far Jens Kjeldsen sst. til mor Sidsel Pedersdatter sst.

25 Johanne Jensdatter i Sjelle. 19.11.1793, fol.36.
E: Christen Jensen Skrædder. B: Jens 26, Mette 22, Karen 19, Maren 16, Else 13. FM: Frands Pedersen Nederby i Sjelle.

26 Else Frandsdatter i Herskind. 20.11.1793, fol.37.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 3, Frands 2, Anne 6 uger. FM: morbror Simon Frandsen sst, Peder Nielsen i Hørslev.

27 Peder Rasmussen i Herskind. 6.3.1794, fol.42B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen sst. B: Jens 34, Rasmus 30, Anne 22. FM: Jesper Nielsen sst.

28 Jens Andersen i Skørring. 17.3.1794, fol.44B.
A: mor Karen Christensdatter, enke efter Anders Thomsen, [skifte 26.5.1790 lbnr.1]. LV: Rasmus Christensen sst, søster Bodil Andersdatter 15. FM: født værge Peder Thomsen sst, halvbror Christen Jensen i Sjelle, halvbror Rasmus Jensen i Skørring, halvsøster Anne Jensdatter 20 g.m. Niels Hansen i Sjelle.

29 Jens Lauridsen, hyrde i Ovstrup. 3.1.1795, fol.47.
A:
1) bror Sørensen Lauridsen i Tovstrup, død. 5B: Laurids Sørensen 43, tjener i Skovhuse ved Christiansfeld, Jens Sørensen 40 i Røgen, Laurids Sørensen 36 i Sorring, Inger Sørensdatter g.m. en tjener i København, Mette Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Farre
2) halvbror Jørgen Lauridsen i Veng.

30 Karen Nielsdatter i Sjelle. 4.2.1795, fol.47B.
E: Peder Sørensen. B: Peder 20, Anne 19, Birthe 14. FM: født værge Anders Nielsen Fogh, der tjener i Borum Mølle.

31 Johanne Nielsdatter i Sjelle. 4.2.1795, fol.49.
E: Oluf Christoffersen. Af første ægteskab B: Niels Mogensen 50, stenhugger i København, død. 1B: Johanne, Mette Cathrine Mogensdatter 40. FM: Søren Andersen i Sjelle.

32 Anne Olufsdatter i Rode. 20.3.1795, fol.50B.
E: Laurids Rasmussen. B: Anne 8, Anne Marie 6, Rasmus 4, Oluf 2, Anders 1 måned, [Anne] 1 måned. FM: morfar Oluf Pedersen i gården.

33 Søren Nielsen i Herskind. 3.8.1795, fol.52.
E: Gertrud Christensdatter. LV: far Niels Christensen i Skørring. B: Niels 16, Christen 12, Jens 9. FM: Laurids Frandsen i Herskind.

34 Frands Rasmussen i Tovstrup. 5.3.1796, fol.54B.
E: Inger Jensdatter. LV: Christen Jensen i Vadsted. B: Peder 21, Rasmus 16, Karen 18. FM: født værge Jens Jensen i Voldby.

35 Mogens Sørensen, pottemager i Tovstrup. 2.4.1796, fol.56B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen i Tovstrup A:
1) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Tovstrup. 4B: Søren Jensen 39 i Rode, Niels Jensen 35 i Tovstrup, Anne Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Låsby, Else Jensdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Resendal. 3B: Ellen 18, Kirsten Marie 17, Laurids 14, Anne Kirstine 8, Antomine 6
2) søster Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Bilidt ved Frijsenborg. B: Lise Andersdatter 48, rejst til udlandet for 5 år siden, Else Andersdatter g.m. Søren Andersen, pottemager i Skørring
3) søster Abelone Sørensdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Lundgaard i Klintrup. 5B: Christen Christensen 40, vanvittig sst, Søren Andersen 34 sst, Helle Andersdatter g.m. Rasmus Mortensen sst, Ellen Andersdatter g.m. Anders Sørensen i Lyngby, Else Andersdatter 29 (Sml. Skanderborg Rytterdistrikt skifteprotokol lbnr.2181).
4) søster Anne Margrethe [Sørensdatter], død, var g.m. Jens Mikkelsen i Farre. 5B: Søren Sørensen 28, Anders Sørensen 23, Else Sørensdatter g.m. Niels Sørensen Koldsen i Farre, Johanne Sørensdatter 21, Søren Jensen 17
5) halvbror Niels Sørensen Skrædder i Tovstrup
6) halvsøster Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Skørring
7) halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen i Rode
8) halvsøster Ellen Sørensdatter g.m. Christen Frandsen i Herskind
9) halvsøster Else Sørensdatter 48 g.m. Hans Jørgensen, spækhøker i København.

36 Søren Rasmussen i Herskind. 1.2.1797, fol.60B.
E: Amalie Hansdatter. LV: Ulrik Thomsen i Skjoldelev. Første ægteskab med [Else Frandsdatter, skifte 20.11.1793 lbnr.26]. B: Rasmus 8, Frands 5, Anne 3. FM: morbror Simon Frandsen sst, Peder Nielsen i Hørslev. Desuden nævnes afdødes stedsøn Søren Rasmussen, ladefoged på Frijsendal.

37 Maren Pedersdatter i Røgen. 25.3.1797, fol.64, 67.
E: Laurids Jensen. B: Maren 5, Margrethe 3 uger. FM: Gert Degner i Rampesmølle.

38 Hans Pallesen Rode i Munkdalhuset i Rye Nørreskov. 10.4.1797, fol.65B, 71B, 74B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen Degn i Rye. B: Palle 23, Maren 21, Dorthe 20, Niels 19, Henrik 16, Ellen 15, Mads 13. FM: Jens Rasmussen, skovfoged i Rye Nørreskov.

39 Anders Nielsen Fogh, ugift i Sjelle. 1.5.1797, fol.67B, 73.
A: bror Jens Nielsen Fogh i Vrangstrup, Peder Nielsen Fogh i Borris, Christen Nielsen Fogh, tømmermand i Randers, Karen Nielsdatter, [skifte 4.2.1795 lbnr.30], var g.m. Peder Sørensen i Sjelle. 3B: Peder 20, Anne 18, Birthe 16.

40 Poul Sørensen i Herskind. 29.5.1797, fol.69.
E: Karen Bertelsdatter. LV: far Bertel Mikkelsen i Skovby. B: Johanne 8, Søren 5. FM: fars svoger Jørgen Rasmussen, skovfoged i Røgen, Jens Sørensen i Herskind.

41 Anders Nielsen i Herskind. 5.3.1798, fol.75, 78B, 82, 93.
E: Anne Kirstine Olufsdatter, der også døde. LV: Peder Thøgersen sst, bror Jens Olufsen i Geding. B: Mette Marie 17, der ægter Niels Poulsen i Borum, der overtager gården, Oluf 11, Niels 8. FM: fars stedfar Peder Rasmussen i Sjelle, Laurids Frandsen i Herskind, Søren Rasmussen i Søften, Christen Olufsen i Tilst. Af første ægteskab B: Maren 22, Karen 20.

42 Anne Rasmusdatter i Tovstrup. 15.3.1798, fol.76.
E: Simon Andersen. B: Ellen 17, Birthe 14, Abelone 11, Helle 5, Anders 4, Maren 9 mdr. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Galten.

43 Anne Christensdatter i Herskind. 11.6.1798, fol.79, 94.
E: Niels Mikkelsen. B: Niels 26, Mette Marie 22, der ægter Frands Rasmussen i Hårup. FM: søskendebarn Rasmus Pedersen Galten i Herskind.

44 Jens Olufsen Drejer i Sjelle. 22.10.1798, fol.80B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen Bødker i Skjoldelev. B: Kirsten 13, Niels 9, Oluf 6. FM: farfar Oluf Christoffersen sst.

45 Mette Lauridsdatter i Tovstrup. 15.2.1799, fol.82B.
E: Anders Sørensen. A:
1) bror Niels Lauridsen i Hårup
2) bror Laurids Lauridsen sst, [skifte Silkeborg gods 3.2.1789 lbnr.125]. 4B: Laurids i Linå, Peder sst, Niels i Hårup, Anne g.m. Jens Vest på Hårup Mark
3) søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Linå. 3B: Karen 27, Anne 25, Jens 21
4) halvsøster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Christian i Hjortgården i Linå. 4B: Laurids Lauridsen i Dallerup, Hans Christiansen i Laven, Gertrud Lauridsdatter g.m. Oluf Jensen Bødker i Galten, Karen Lauridsdatter g.m. Jørgen Hansen i Elsted.

46 Marie Thomasdatter i Tovstrup. 18.3.1799, fol.85B.
E: Mogens Nielsen. B: Maren 10, Peder 8, Christen 7, Edel 4, Anne 2. FM: morfar Thomas Jensen i Sorring.

47 Anne Rasmusdatter i Skørring. 17.4.1799, fol.88B.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 31 i Fajstrup, Rasmus 28 i Herskind, Søren 24, Simon 21, Maren g.m. Jens Nielsen, skovfoged i Fajstrup, Helle 17, forlovet med Hans Rasmussen i Terp. FM: Søren Christensen i Herskind.

48 Frands Pedersen Overby i Sjelle. 22.11.1799, fol.90.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Søren Andersen sst. Første ægteskab med Birthe Albertsdatter. B: Karen g.m. Jesper Rasmussen i Farre, Ellen g.m. Søren Pedersen i Skørring, Edel g.m. Niels Bertelsen i Tåning, Peder 19, Søren 17. FM: farbror Jens Pedersen i Skørring.

49 Kirsten Jensdatter i Sjelle. 3.5.1800, fol.95B, 103.
E: Jens Mortensen. A:
1) bror Søren Jensen i Labing, død. 6B:
a Jens Sørensen sst.
b Morten Sørensen i Sjelle, der har overtaget gården
c Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Framlev
d Karen Sørensdatter g.m. Peder Poulsen i Borum
e Johanne Sørensdatter g.m. Niels Madsen i Labing
f Mette Sørensdatter, død, var g.m. Jesper Rasmussen i Farre. 6B: Søren, Rasmus, Jens, Karen, Johanne, Sidsel
2) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Labing. 2B:
a Niels Jensen 50, tjener i Hørslevgård
b Johanne Jensdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Sjelle. 5B: Jens i Sjelle, Mette 27, Karen g.m. Morten Sørensen i Sjelle, som er afdødes brorsøn (1b), Maren 24, Else 22
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Frandsen i Sjelle. 1B:
a Frands Pedersen i Sjelle
4) søster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Niels Eriksen i Sjelle. 1B:
a Jens Nielsen i Hørslev.

50 Jørgen Christensen i Skørring. 21.5.1800, fol.98B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Rasmus Thomsen Skrædder i Sjelle. B: Christen 7, Peder 6. FM: farbror Niels Christensen i Sjelle.

51 Kirsten Simonsdatter i Røgen. 29.5.1800, fol.100B.
E: Thøger Nielsen. B: Simon 15, Inger Marie 5, Marie Sofie 3. FM: Thomas Pedersen i Grølsted, Oluf Andersen i Sjelle.

52 Karen Pedersdatter i Skørring. 11.8.1800, fol.106B.
E: Rasmus Christensen. B: Peder 9, Kirsten 7, Anne 5, Christen 1. FM: morbror Rasmus Pedersen sst, Simon Jensen sst.

53 Peder Nielsen i Røgen. 21.3.1810, fol.109.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Jens 33 i Farre, Niels 31, Inger, g.m. Peder Jensen, første ægteskab med Simon Jensen i Mølgårde.

54 Rasmus Christensen i Skørring. 10.4.1801, fol.109B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Søren Jacobsen i Sjelle. B: Christen 9. FM: født værge Sejer Christensen i Herskind.

55 Frands Sørensen i Herskind. 1.7.1801, fol.112.
A: søskende Rasmus Sørensen 12, Anne Sørensdatter 7. FM: født værge Simon Frandsen i Herskind, plejefar Rasmus Pedersen Galten i Herskind. Arv efter far Søren Rasmussen, skifte 1.2.1797 lbnr.36. Arv efter mor [Else Frandsdatter], skifte 20.11.1793 lbnr.26.

56 Søren Christensen i Herskind. 8.4.1802, fol.113.
E: Johanne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen i Årslev. B: Christen 6 mdr. FM: Niels Madsen i Herskind. Desuden nævnes afdødes mor Christen Sørensens enke.

57 Ellen Sørensdatter i Herskind. 28.8.1802, fol.116B.
E: Christen Frandsen. Testamente af 4.4.1802.

58 Rasmus Rasmussen i Skørring. 10.1.1803, fol.117B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Kirsten 20, Niels 17. FM: Peder Rasmussen i Skørring. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter. B: Christen 40, Kirsten 42. Andet ægteskab med Anne Rasmusdatter. B: Rasmus 36, Maren 34, Søren 30, Johanne 30.

59 Johan Pedersen, betler i Sjelle. 28.2.1803, fol.119, 127.
Intet at arve.

60 Johanne Nielsdatter i Sjelle. 13.4.1803, fol.119B.
E: Erik Pedersen. Første ægteskab med [Jens Olufsen Drejer sst, skifte 22.10.1798 lbnr.44]. B: Kirsten 17, Niels 13, Oluf 10. FM: morbrødre Christen Nielsen i Skjoldelev, Jens Nielsen sst.

61 Poul Nielsen i Sjelle. 7.11.1803, fol.121.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Jacob 24, Kirsten Marie 21, Mette 19, Maren 17, Niels 15, Jens 13, Rasmus 7. FM: Sørensen Andersen sst.

62 Johanne Jensdatter i Herskind. 5.1.1804, fol.123B.
E: Rasmus Sørensen. B: Johanne 4 uger. FM: Rasmus Jensen i Årslev. Første ægteskab med Søren Christensen, [skifte 8.4.1802 lbnr.56]. B: Christen 3. FM: Niels Madsen i Herskind.

63 Peder Sørensen i Herskind. 2.2.1804, fol.127B.
E: Anne Jensdatter. LV: Simon Christensen sst. B: Anders 26, Mette g.m. Simon Frandsen sst, Sidsel 21. FM: Niels Sørensen i Flensted.

64 Niels Madsen i Herskind. 19.10.1804, fol.129B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Peder Nielsen i Haldum. B: Marianne 13, Mads 3. FM: farbror Søren Madsen i Stjær.

65 Hans Rasmussen Bødker i Herskind. 7.3.1806, fol.132, 138.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Skrædder i Sjelle. B: Rasmus 26, Søren 20, Peder 14, Karen 12. FM: FM: farbror Christen Rasmussen Voel i Farre.

66 Maren Christensdatter i Skørring. 25.8.1806, fol.135B.
E: Niels Christensen. B: Karen 23 g.m. Knud Nielsen landsoldat i Holsten, Christen 21, Søren 19, Peder 14, Rasmus 10. FM: morbrødre Mads Christensen i Skørring, Peder Christensen i Øster Lyngby.

67 Ellen Sørensdatter i Skørring. 2.12.1807, fol.139.
E: Niels Jensen. B: Jens 23, Søren 21, Bodil 18, Karen 13. FM: Anders Jensen i Hammel.

68 Lisbeth Jensdatter i Sjelle. [6.10.1807], fol.141B.
E: Rasmus Didriksen. [A: bror Anders Jensen på sejldugsfabrikken ved København, søster Sidsel Jensdatter g.m. Niels Pedersen Smed i Åby ved Århus. FM: Albert Jensen i Sjelle]. Det oplyses at skiftet fejlagtigt er indført i Søbygård skifteprotokol fol.485, 486, 487 og mangler her.

69 Hans [Mathiasen] Lyngby, skovrider i Skjoldsbjerghuset. 22.3.1808, fol.141B.
E: Karen [Schavenius]. LV: Niels Nielsen i Lykkehuset. B: Mathias 4. FM: Laurids Christensen i Kraruplund i Sporup sogn.

70 Christen Rasmussen i Sjelle. 4.6.1808, fol.146.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Sørensen i Hørslevbol. B: Rasmus 22, Søren 20, Sidsel 17, Anders 13, Jens 10. FM: Rasmus Pedersen i Farre.

71 Jacob Andersen i Skørring. 7.11.1808, fol.149.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Laurids Jensen i Galten. A: søskende Peder Andersen 63 i Skovby, Niels Andersen i Lading, død for 20 år siden. 1B: Jens Nielsen 29 i Fajstrup.

72 Karen Christensdatter i Sjelle. 1.7.1809, fol.150B.
E: Morten Sørensen. B: Jens 4, Sidsel 11 uger. FM: Jens Christensen i Sjelle.

73 Zippora Regnersdatter i Sjelle. 10.11.1809, fol.154B, 161B.
E: Søren Roersen Skrædder. B: Christiane 9, Christen 3, Laurids Nikolaj 2, Kirstine Sofie 6 mdr. FM: Rasmus Sørensen i Herskind, Jens Jensen, skovfoged i Havrum.

74 Rasmus Sørensen i Herskind. 22.12.1809, fol.156.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Søren Vissing, degn i Hadbjerg sogn, Galten herred. B: Søren 5, Rasmus 3. FM: farbror Jens Sørensen i Sjelle. Første ægteskab med Johanne Jensdatter, [skifte 5.1.1804 lbnr.62]. B: Johanne 6. FM: Rasmus Jensen i Årslev.

75 Anne Sørensdatter i Skørring. 5.7.1810, fol.163B.
E: Rasmus Christensen. B: Karen 9. FM: mors svoger Niels Poulsen i Herskind. Enkemandens første ægteskab med [Karen Pedersdatter], skifte 11.8.1800 lbnr.52 B: Kirsten, Anne, Christen.

76 Maren Nielsdatter i Skørring. 23.7.1810, fol.167.
E: Jens Jensen Børsting. A: mor Margrethe Jensdatter, enke efter Niels Christensen Børsting i Skørring, der døde 2.7.1810. LV: Niels Jensen sst, søskende Christen Nielsen i Skivholme på Lyngballegård gods, Jens Nielsen i Skørring, Oluf Nielsen sst, Malene Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen sst.

77 Laurids Frandsen i Herskind. 4.10.1810, fol.168.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Sjelle. B: Kirsten 25, Niels 22, Frands 19, Else 16. FM: farbror Christen Frandsen i Herskind.

78 Kirsten Hansdatter i Skørring. 4.1.1811, fol.172.
E: Jens Jensen Ouslund. B: Hans 11, Jens 9, Birthe 7, Peder 4, Rasmus 1. FM: morbror Rasmus Hansen i Skørring, mosters mand Niels Mathiasen, skovfoged sst.

79 Lise Christensdatter i Skørring. 2.5.1811, fol.177.
Søren Jørgensen. B: Christen 10, Jørgen 7, Anne 5, Jens 3. FM: Peder Pedersen Nedergård i Fajstrup på grevskabet Frijsenborg.

80 Jens Pedersen i Skørring. 13.4.1812, fol.181, 187.
E: Birthe Jensdatter. LV: Søren Jørgensen sst. B: Jens i Ousetlund i Skørring sogn, Karen g.m. Jens Jensen Børsting i Skørring, Helle g.m. Christen Nielsen gårdmand hos sin far Niels Christensen i Skørring, Peder 23, Rasmus 19.

81 Jørgen Vilhelm Drachmann i Sjelle. 26.1.1812, fol.184, 186, 196B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst, Rasmus Jochumsen. B: Hans Jørgen, tjener i Vejrmøllen ved Viborg, Søren, tjener i Katvad Mølle, Christen, tjener sst, Johanne Marie, Amalie. Af første ægteskab B: Poul Drachmann i Katvad Mølle, Jacob Drachmann i København, Anne Kirstine Drachmann gift i Fladstrand i Vendsyssel, Sinnet Marie gift i København, Daniel Drachmann i København. Af andet ægteskab B: Marie Dorthe, tjener i Åby ved Århus. FM: Johan Frederik Ursin, degn og skoleholder i Sjelle. fol.197 nævnes Jacob Drachmanns svoger Jens Frøderup.

82 Niels Sørensen Vissing i Sjelle. 22.5.1812, fol.185, 186B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen, der er forlovet med enken. B: Peder 9, Søren 5. FM: fars svoger Jens Nielsen Østergaard i Skivholme.

83 Niels Jensen i Skørring. 10.6.1812, fol.189.
[Enkemand efter Ellen Sørensdatter, skifte 2.12.1807 lbnr.67]. B: Jens 27, der fæster stedet, Søren 25, Bodil g.m. Søren Jørgensen i Skørring, Karen 18. FM: Morten Terkildsen i Farre.

84 Anne Nielsdatter i Sjelle. 10.12.1812, fol.191, 194.
E: Jens Jochumsen. B: Niels 8. FM: født værge Søren Nielsen i Javngyde.

85 Kirsten Andersdatter i Skørring. 6.12.1812, fol.192, 195, 196.
E: Niels Thomsen. Første ægteskab med [Rasmus Christensen], skifte 10.4.1801 lbnr.87. B: Christen, tjener på posthuset i Århus. FM: Sejer Christensen i Århus.

86 Knud Nielsen i Skørring. 6.12.1812, fol.193, 195B, 198.
E: Karen Nielsdatter. LV: far Niels Christensen sst. B: Anne 10, Karen Marie 2. FM: Jens Eriksen i Sjelle.

87 Sidsel Jensdatter i Skørring. 27.12.1813, fol.199
E: Niels Thomsen. A: far.

88 Morten Sørensen i Sjelle. 17.2.1814, fol.200, 202.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen i Hørslevbol. B: Karen 3, Anne 1. FM: Peder Poulsen i Borum. Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 1.7.1809 lbnr.72]. B: Jens 9. FM: født værge Jens Sørensen i Labing.

89 Kirsten Jensdatter i Sjelle. 26.2.1814, fol.201B, 203.
E: Niels Pedersen. B: Birthe 20. FM: morbror Albert Jensen sst.

90 Anne Jensdatter i Skørring. 25.12.1814, fol.203B.
E: Jens Nielsen. B: Ellen 3 uger. FM: morbror Andreas Christensen i Sjelle.

91 Christen Frandsen i Herskind. 11.4.1815, fol.208, 211.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Frands 11, Søren 9, Jacob 7, Anders 1. FM: Niels Lauridsen sst.

92 Anders Pedersen i Herskind. 19.5.1815, fol.210, 212B.
E: Anne Margrethe Christiansdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Anne Sofie 18, Christian 14, Peder 12, Johanne 7, Søren 5, Ellen Marie 6 mdr. FM: Simon Christensen sst.

93 Oluf Andersen i Sjelle. 15.1.1816, fol.213, 217.
E: Johanne Simonsdatter. LV: Simon Thøgersen. B: Ellen 29 g.m. Jens Jochumsen sst, Kirsten g.m. Niels Thomsen i Skørring, Maren 20, Anders 15. FM: Anders Sørensen i Skanderup.

94 Dorthe Jørgensdatter i Rode. 26.10.1816, fol.214.
E: Søren Jensen. B: Kirsten g.m. Rasmus Nielsen i Skovsrode, Anne Kirstine g.m. Jacob Sørensen i Sjelle, Jens 20, Jørgen 16. FM: morbror Jens Jørgensen i Borum.

95 Gertrud Jensdatter i Sjelle. 13.2.1817, fol.218B, 222B.
E: Jens Eriksen. B: Kirsten g.m. Søren Pedersen i Lading, Maren g.m. Søren Nielsen i Skivholme, Erik 22. FM: Knud Jensen i Sjelle.

96 Sidsel Sørensdatter i Herskind. 21.6.1817, fol.219B.
E: Niels Poulsen. B: Poul 15, Johanne 11. FM: Niels Nielsen i Skovby.

97 Rasmus Sørensen, ugift i Herskind. 16.3.1817, fol.224, 225B.
A: søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Rasmussen sst.

98 Maren Andersdatter i Herskind. 23.5.1818, fol.224B, 226.
E: Thøger Thomsen. B: Thomas 15, Sidsel 12, Marie Kirstine 9, Lisbeth 7, Karen 2. FM: morbror Niels Andersen i Galten.

99 Peder Frandsen i Sjelle. 5.7.1819, fol.227B, 231B.
E: Sidsel Frandsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Frands 13, Niels 10, Johanne Marie 7, Rasmus 5, Maren 2. FM: Jacob Sørensen sst.

100 Sidsel Jensdatter i Sjelle. 27.8.1819, fol.229, 242.
E: Albert Jensen. B: Peder 30, Jens 28, Birthe g.m. Peder Nielsen, skovfoged i Sjelle. Af første ægteskab B: Jens Pedersen Møller 37 i Horsens, Laurids Zigler Pedersen Møller, der døde ombord på et skib. 1B: Laurids. FM: farbror Jens Peder Møller i Horsens, Edel Pedersdatter g.m. Frederik Rasmussen i Herskind.

101 Dorthe Pedersdatter i Sjelle. 30.11.1819, fol.230B, 233.
E: Erik Pedersen. B: Peder 19, Hans 12. FM: morbror Jørgen Pedersen sst.

102 Poul Rasmussen i Herskind. 29.12.1819, fol.234.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen. B: Anne g.m. Søren Didriksen sst.

103 Søren Pedersen i Skørring. 15.2.1820, fol.235, 248.
E: Ellen Frandsdatter. LV: Simon Jensen sst. B: Johanne g.m. Jens Nielsen i Skovby, Karen 30, Birthe 27, Anne 22, Frands 15, Jens 12, Edel 10, Peder 5. FM: farbror Rasmus Pedersen i Skørring.

104 Jens Jensen i gården Ouslund, udflyttet fra Skørring. 17.3.1820, fol.236, 244.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Jensen i Rode. B: Kirsten 8, Inger 5, Joen 3, Jens 8 dage. Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 4.1.1811 lbnr.78]. B: Hans 21, Jens 18, Birthe 16, Peder 13, Rasmus 11. FM: Christen Nielsen i Skørring, Niels Mathiasen, skovfoged i Skørring.

105 Sidsel Marie Hansdatter i Skørring. 9.5.1820, fol.237B, 243.
E: Niels Mathiasen, skovfoged. B: Anne Cathrine 25, Mathias 18, Kirsten 17, Anne Kirstine 15, Hans 13, Christen 11, Margrethe 6. FM: Søren Pedersen i Rode.

106 Morten Pedersen i Skørring. 26.5.1820, fol.238B, 246B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen udflytter fra Lillering. B: Peder 20, Maren 18, Søren 15. FM: Søren Jørgensen i Skørring.

107 Søren Andersen i Skørring. 12.6.1820, fol.240B, 245B.
E: Else Andersdatter. LV: Søren Pedersen i Rode. B: Anders, Peder 23, Jens 15, Sidsel, død, var g.m. Jens Nielsen. FM: Anders Pedersen i Tovstrup.

108 Anne Sørensdatter i Sjelle. 4.1.1821, fol.248B, 259B.
E: Rasmus Jochumsen. Første ægteskab med [Jørgen Vilhelm Drachmann sst, skifte 26.1.1812 lbnr.81]. B: Hans Jørgen 30, uvist hvor, Søren 26, Christen 24, Johanne Marie 22, Amalie 19. FM: Christen Jensen i Sjelle.

109 Niels Hansen i Sjelle. 4.1.1821, fol.250, 261.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen sst. B: Hans 24, Karen 21, Rasmus 17, Jens 15, Anne Marie 12, Karen Marie 10, Ellen 10. FM: Andreas Rasmussen sst.

110 Marie Kirstine Poulsdatter i Herskind. 12.2.1821, fol.251, 257B.
E: Rasmus Peder Thøgersen. B: Karen Marie 8, Birthe 6, Peder 6 mdr. FM: morbror Jacob Poulsen i Sjelle.

111 Christen Sørensen, ugift i Herskind. 26.2.1821, fol.253.
A: halvsøster Johanne Rasmusdatter. FM: farbror Jens Sørensen i Sjelle. Afdøde var 20 år og havde som FM: Rasmus Jensen i Årslev. Arv efter afdødes mor, skifte 5.6.1804 på Frijsenborg gods. Afdødes plejefar var Peder Jensen True i Herskind. Afdødes stedmor Birthe Rasmusdatter

112 Peder Andersen i Sjelle. 5.2.1822, fol.262.
E: Maren Christensdatter. B: Jacob, Niels, Karen Marie. Dødsanmeldelse, ønske om uskiftet bo.

113 Kirsten Jensdatter i Skørring. 14.10.1822, fol.262.
E: Peder Nielsen Smed. B: Mathias 18, Anne 16, Niels 14, Karen 14, Rasmus 13, Karen 13, Christen 9, Lise 7, Jens 6 dage. (Dødsanmeldelse).

114 Jens Lauridsen, tjenestekarl i Rode. 20.12.1822, fol.262, 262B, 270.
A: mor Anne Marie Pedersdatter i Skørring. LV: Rasmus Jensen i Skørring, Jens Jensen i Rode, søster Karen Lauridsdatter, bror Peder Lauridsen, bror Hans Lauridsen. FM: Søren Pedersen i Rode. Afdøde var 19 år.

115 Kirsten Sørensdatter i Rode. 16.1.1823, fol.262B, 262B, 267B, 273, 275.
E: Rasmus Nielsen. B: Søren 9. FM: Jacob Sørensen i Sjelle.

116 Mette Bentsdatter i Rode. 14.2.1823, fol.264, 264, 274.
E: Jens Jensen. B: Jens 16, Maren 13, Marianne 11, Knud 7, der døde, Anne Kirstine 5. FM: morbror Laurids Bentsen i Høver.

117 Gertrud Christensdatter i Herskind. 22.2.1823, fol.264.
E: Jens Mikkelsen. B: Niels Sørensen sst, Christensen Sørensen i Hammel, Jens Sørensen, skolelærer i Tåstrup ved Gl. Estrup. (Dødsanmeldelse).

118 Hans Jensen, tjenestekarl i Skørring. 7.8.1823, fol.271.
A: søskende Birthe Jensdatter 20, Jens Jensen 19, Peder Jensen 15, Rasmus Jensen 13, halvsøskende Kirsten Jensdatter 9, Inger Jensdatter 7, Johannes Jensen 6, Jens Jensen 4. FM: Peder Jensen i Skørring.

119 Anne Margrethe Christiansdatter i Herskind. 31.7.1825, fol.276.
E: Anders Nielsen. Første ægteskab med [Anders Pedersen sst, skifte 19.5.1815 lbnr.92]. B: Anne Sofie 28 g.m. Oluf Pedersen, hjulmand i Trige, Christian 24, Peder 22, Hanne 20, Søren 15. FM: Simon Christensen i Herskind, Jens Christiansen i Borum.

120 Karen Nielsdatter i Skørring. 16.2.1826, fol.278, 282B.
E: Mathias Andersen. B: Knud 12, Anders 10, Niels 7, Maren 3. Første ægteskab med [Knud Nielsen sst, skifte 6.12.1812 lbnr.86]. B: Anne 22, Karen Marie 15. FM: fødte værge Christen Nielsen i Skørring.

121 Erik Jensen i Sjelle. 27.3.1826, fol.279B, 281B..
E: Anne Olufsdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Jens 7, Oluf 6, Karen 3, Gertrud, nyfødt. FM: Søren Nielsen i Skivholme.

122 Frederikke Charlotte Schmidt i Skjoldsbjerghuset. 15.11.1827, fol.284.
E: Zacho, skovrider. B: Jens Peder 12, Johannes 8. FM: farbror Zacho, snedker i Teglhuset.

123 Rasmus Nielsen i Rode. 18.12.1827, fol.286B, 288, 289B, 290, 291B.
E: Anne Elsebeth Andersdatter. LV: Anders Jørgen i Hårup. Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 16.1.1823 lbnr.115]. B: Søren 13. FM: Jacob Sørensen i Rode.

SLUT