Erik Brejls hjemmeside

Start


Søg i skifteuddragene

Alternativ SøgningSe vejledning


Indfør søgetekst:     Afsnittet skal også indeholde teksten:    

Vejledning

Store og små bogstaver
Store og små bogstaver regnes lige. - Det er en ulempe ved søgning på f.eks. bynavnet "Vejen", hvor man i tilgift vil få alt, der indeholder ord som "hjemvejen" eller "kirkevejen". - Men fordelene er større end ulemperne.
Dobbelt søgning
Hvis man skal søge et ganske almindeligt ord eller navn, f.eks. "Hans Pedersen", får man sikkert præsenteret alle tingbøgerne. Her kan det være en fordel at foretage en præcisering. Man kan forsøge med "Hans Pedersen i Hjarup", men går så glip af "Hans Pedersen af Hjarup" eller "... boende i Hjarup". Her kan man benytte den efterfølgende rubrik, der indledes med "Afsnittet skal også indeholde". Denne tekst skal altså forekomme i samme afsnit, for at fundet bliver anerkendt.
Hvor langt søges?
Søgningen foregår i eet afsnit ad gangen. Hvis man bruger dobbelt søgning, skal det efterfølgende ord altså forekomme i samme afsnit.
Alternativ søgning
Man kan foretage alternativ søgning ved at anbrige tegnet "|" mellem de to søgetekster. F.eks. "jørgen mikkelsen|jørgen michelsen".
Joker
Et punktum fungerer som joker: Søgeteksten "mi..elsen" vil opfange både "Mikkelsen" og "Michelsen".
Udeluk visse ord
Hvis man f.eks. søger på navnet "Krage", vil man i tilgift få alle tilførsler, hvor der står "Kragelund". - Hvis man gerne vil undgå det, kan man anbringe en udelukkelseskode. Den består af tegnet ^ efterfulgt af det bogstav, der ikke må forekomme. Og det hele skal omsluttes af de kantede parenteser. - I det nævnte tilfælde kan man således som søgeord vælge "Krage[^l]".

Udelukkelseskoden kan også bruges foran et ord, og den kan indeholde flere tegn, som skal udelukkes. En søgning på "[^mrl]vejen" vil således finde "vejen" og "Vejen", men undgå både "hjemvejen", "forvejen" og "hulvejen".Tilbage til oversigten