Fibiger

[Biografier]   

Oversigt

Mors familie 1915 på trappen til Hesselø fyrmesterbolig
med brevsamlingssted og telegrafstationMorfar og mormor ca.1898


morfar mormor

morfar og mormor

Billede 1909 af mor 3¼ år gammel, givet til den soldat, der reddede hende op af voldgraven ved Kronborg


Mor 1914, 8 år gammel


Mor 1925 som student fra 1924


Mor 1930, sygeplejerske på Samsø


Mor blev konfirmeret i Jesuskirken i Valby den 3.10.1920,
og efter konfirmationen stod Karen Grothe i kirkedøren
og overrakte mor en ørn i kongeligt porcelæn,
der ikke var pakket ind.


Fibigerfamilien 4. marts 1949
100 års fødselsdag for mormors og hendes søskendes mor Nikoline Mathilde Friedrichsen, død 15.4.1915, gift med deres far Peter Nikolai Frost Fibiger, lærer i Årup i Snedsted sogn, død 20.9.1926

nikoline

Fibigerfamilien samlet til 100-års fødselsdag 4. marts 1949.
(Hvis billedet åbnes på en ny fane kan det forstørres væsentligt).
fibiger

Personer på familiebilledet:

Gerda Fibiger-Jensen
Bodil Fibiger (Bodil Ingeborg Clara Schwensen gift med Steen Fibiger)
Ebba Brejl
Steen Fibiger (Steen Vilhelm Nyby Fibiger) ejer af Ruhedal i Gyrstinge sogn
Else Fibiger-Erlandsen, (Else Margrethe Kristoffersen, gift med Viggo Johannes Fibiger-Erlandsen
Carl Vilhelm Fibiger-Henriksen
Kai Fibiger-Jensen
Inger Planck Jørgensen g.m. Carl Vilhelm Fibiger-Henriksen, ægteskabet opløst
Børge Fibiger-Dagnæs
Lis Fibiger-Dagnæs (Anna Lis Hansen gift med Børge Fibiger-Dagnæs)
Johannes Fibiger-Erlandsen, (søn af Jacob Julius Hermann Wentzel Erlandsen og Olga Fibiger)
Samuel Fibiger-Jensen
Inge Madsen gift med Aksel Fibiger-Henriksen
Aksel Fibiger-Henriksen

Julie Marie Fibiger-Jensen, enke efter Karl Adolf Jensen, død 1948
moster Dine (Kirstine Fibiger gift med onkel Jens)
morbror Ville (Christian Vilhelm
moster Toppe (Antonie Sophie Petrea Fibiger gift med Laurids Dagnæs, død 1935, stationsforstander i Stilling
tante Ester (Esther Hvidberg) g.m. morbror Ville
onkel Jens, (Jens Henriksen, godsekspeditør i Hellerup gift med moster Dine)

Kirsten kaldt Kisse, datter af Steen og Bodil
Trulle (nu g.m. Tune Andersen i diplomatiet), datter af Steen og BodilBriggen Ørnen

Morfar fik sin uddannelse som elev på søværnets underofficersskole 1886-1892,
hvor han bl.a. andet sejlede med flådens første skoleskib Briggen Ørnen.

Briggen Ørnen malet af Carl Locher


Billedet er udstillet i Den gamle Toldbygning i Lemvig, hvor Vestjysk Kunstfond viser Frank Nicolajsens samling af guldaldermalerier.Dannebrogsmand
Karl Adolf Jensens
levnedsbeskrivelse


Jeg er født af fattige forældre
i Silkeborg den 29. oktober 1871 og blev forældreløs i
tolvårsalderen; kom så i huset hos min onkel,
nu afdøde skomagermester H. C. Petersen i København.
Efter min konfirmation blev jeg optaget som elev på
Søværnets Underofficersskole, hvorfra jeg efter 6 års ud-
dannelse afgik som overkonstabel den 1.oktober 1892 og
gjorde som sådan tjeneste i tre år, da jeg efter an-
søgning blev hjemsendt. Straks efter hjemsendelsen
rejste jeg til Fanø for at gå på navigationsskolen.
Da jeg havde fået styrmandseksamen fik jeg
ansættelse i fyrvæsenet og begyndte som elev ved
Hanstholm fyr. Efter 6 måneders uddannelse blev
jeg den 1. april 1897 fast ansat som fyrassistent med
tjeneste ved Hirtshals fyr og året efter holdt jeg
bryllup med Julie Marie Fibiger. I mit ægteskab
har jeg fire børn. Efter fire års tjeneste ved
Hirtshals fyr blev jeg beordret til Kronborg fyr, hvor
jeg gjorde tjeneste i 13 år. Efter i 17 år at have
forrettet tjeneste som fyrassistent blev jeg den
1.november 1914 udnævnt til fyrmester med tjeneste
ved Hesselø fyr, hvor jeg tilfreds og glad uden
særlige oplevelser til dato har passet min tjeneste.

Hesselø fyr den 7. april 1922
K. A. Jensen

fyrmester
fyrmester
Dalgas og mor

Dalgasstenen i Dejbjerg Plantage
Biografier

[Ebba Fibiger-Jensen]   [Karl Adolf Jensen]   [Peter Nikolaj Frost Fibiger]