Erik Brejls hjemmeside

Start

Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol og skifteprotokol
1664-1814

Skifter uden for skifteprotokol
[1664-1698]    [1699-1715]    [1716-1821]   

Skifteprotokol
[1733-1765]    [1765-1801]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1664-1698Karen og Maren er som regel anført som Karine og Marine1    Ellen Lauridsdatter i Fåborg. 15.6.1664, opslag 2.
E: Anders Melchiorsen. B:
1) Melchior Andersen.

2    Niels Thygesen, byskriver i Fåborg. 25.4.1665, opslag 5.
E: Ellen Andersdatter. LV: Niels Sørensen, der ægter enken. B:
1) Hans Nielsen.
FM: Rasmus Jørgensen.

3    Laurids Hansen, borgmester i Fåborg. 19.11.1666, opslag 8.
Enke efter Margrethe Christensdatter, skifte 17.7.1666. B:
1) Laurids Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Christen Lauridsen, død. 3B:
a Hans Christensen
b Karen Christensdatter
c Stine Christensdatter.
FM: Jens Sørensen.

4    Jørgen Hansen, rådmand og tilder i Fåborg. December 1669, opslag13.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter enken. B:
1) Abelone Jørgensdatter.
FM: [Christian] Ibsen Mølmark.

5    Karen [Pedersdatter] i Fåborg. 5.2.1670, opslag 39.
Enke efter Johan Stichmann. B:
1) Johan Stichmann
2) Vibeke Johansdatter g.m. Niels Jørgensen, bager
3) Helvig Johansdatter g.m. Hans Nielsen.

6    Anders Johansen i Fåborg. 5.3.1672, opslag 44.
E: Anne Johansdatter. LV: Anders Melchiorsen. B:
1) Johan Andersen
2) Anders Andersen
3) Maren Andersdatter
4) Karen Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
FM:
1 Johan Nielsen
2 Poul Jacobsen
3 Niels Jørgensen, bager
4 Henrik Joensen, smed
5 Markus Pedersen.

7    Niels Clausen i Fåborg. 5.3.1672, opslag 47.
E: Maren Jochumsdatter. LV: Peder Andersen. B:
2) Elsebeth Nielsdatter.
FM: Henrik Pedersen.
Uden ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter, der er lyst i kuld og køn efter ægtepagt 23.7.1667.

8    Hans Hansen Ploug, byfoged i Fåborg. 22.1.1672, opslag 50.
E: Anne Svendsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, rådmand. A:
1) mor Maren, enke efter Anders Andersen
2)  bror Anders Andersen Ploug
3) bror Hans Andersen Ploug
4) søster Anne Andersdatter g.m. Christoffer Pedersen
5) søster Kirsten Andersdatter.

9    Christen Knudsen, murer i Fåborg. 9.3.1672, opslag 78.
A:
1) bror Niels Knudsen
2) bror Knud Knudsen
3) bror Peder Knudsen i Kerteminde
4) bror Rasmus Knudsen
5) søster Anne Knudsdatter i Gæstelev
6) søster Johanne Knudsdatter på Sjælland
7) søster Maren Knudsdatter.

10    Registrering i Fåborg. 23.3.1672, opslag 81.
Registrering af indholdet i en kiste, der tilhørte afdøde Hans Møller, der stod hos Niels Rasmussen, murer i Fåborg.

11    Niels Madsen, smed i Fåborg. 4.2.1673, opslag 84.
E: Anne Clausdatter. LV: bror Claus Clausen Skult i Odense. B:
1) Mariche Nielsdatter
2) Anne Margrethe Nielsdatter.
FM: farbror Poul Madsen, smed.

12    Niels Nielsen, guldsmed i Fåborg. 21.3.1673, opslag 90.
E: Maren Pedersdatter. LV: Claus Thygesen. B:
3) Steen Nielsen
4) Niels Nielsen
5) Malene Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter
7) Maren Nielsdatter.
Første ægteskab med Malene Nielsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Elsebeth Nielsdatter.
FM: Niels Olufsen.

13    Ingeborg Andersdatter i Fåborg. 19.11.1673, opslag 94.
E: Niels Jørgensen, hattemager. B:
1) Elias Nielsen.
FM: morbror Rasmus Andersen, hattemager.

14    Johanne Lauridsdatter i Fåborg. 26.11.1673, opslag 98.
E: Claus Thygesen. B:
1) Niels Clausen.
FM: Peder Andersen Lybæk.

15    Anne Rasmusdatter i Fåborg. 12.4.1675, opslag 102.
E: Hans Jørgensen Haagerup. B:
1) Mikkel Hansen Haagerup, degn i Ringe
2) Niels Hansen Haagerup
3) Hans Hansen Haagerup
4) Rasmus Hansen Haagerup
5) Anders Hansen Haagerup
6) Kirsten Hansdatter g.m. Niels Pedersen
7) Anne Hansdatter g.m. Rasmus Hansen Haastrup
8) Mette Hansdatter
9) Anne Hansdatter.

16    Laurids Christensen, herredsfoged i Sallinge herred.30.8.1675, opslag 107.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jacob Antonsen, forvalter på Rødkilde, der ægter enken. B:
1) Niels Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
3) Anne Margrethe Lauridsdatter.
FM:
1 Henrik Pedersen
2 Hans Andersen Ploug
3 Mikkel Jørgensen
4 Peder Jørgensen.
Enkens første ægteskab med Laurids Hansen, rådmand, skifte 24.7.1667. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Christen Nielsen
2 enkens afdøde far Jørgen Thomsen.

17    Gunder Knudsdatter i Fåborg. 20.12.1678, opslag 145.
E: Markus Pedersen. B:
1) Knud Markussen
2) Jørgen Markussen.
FM: Poul Jacobsen.

18    Naaman Lassen, rådmand i Fåborg. 2.6.1679, opslag 151.
E: Kirsten. B:
1) Hans Lassen
2) Jochum Lassen
3) Anneke Lasdatter
4) Naaman Lassen
5) Mariche Kirstine Lasdatter
6) Henrik Lassen
7) Agnethe Cathrine Lasdatter
8) Mogens Jacob Lassen
9) Mette Lasdatter
10)Anne Margrethe Lasdatter.
FM: Melchior Berent With.
Registrering 24.3.1679.

19    Laurids Hansen, smed i Fåborg. 30.6.1679, opslag 181.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Morten Lauridsen, smed
2) Hans Lauridsen
3) Morten Lauridsen, bager
4) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Rasmus Andersen, hattemager.

20    Jesper Andersen, skomager i Fåborg. 17.7.1679, opslag 187.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Jespersen
2) Simon Jespersen
3) Rasmus Jespersen
4) Karen Jespersdatter
5) Kirsten Jespersdatter.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, enke efter Anders Remmesnider.

21    Jochum Clausen Dreyer, organist i Fåborg. 24.7.1679, opslag 190.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Olufsen, organist, der ægter enken. B:
1) Maren Jochumsdatter.
FM: Mikkel Jørgensen.

22    Henning Eriksen i Fåborg. 22.8.1679, opslag 196.
E: Karen Christensdatter Bang. LV: [sted]far Peder Pedersen, præst i Brændekilde og Bellinge. A:
0) far Erik Kjeldsen i Odense, død
1) bror Christoffer Eriksen
2) søster Anne Eriksdatter.
FM:
1 Peder Nielsen, klejnsmed i Odense
2 Peder Jespersen, guldsmed i Odense.
Arv i boet til Kirsten Augustusdatter.

23    Margrethe Rasmusdatter i Fåborg. 16.12.1679, opslag 207.
E: Hans Christensen, snedker. B:
1) Jørgen Hansen
2) Christen Hansen
3) Birgitte Hansdatter.

24    [Maren] i Fåborg. 10.3.1680, opslag 211.
E: Anders Jørgensen, maler. B:
1) Gertrud Andersdatter.
FM: Niels Mortensen Bang.

25    Peder Rasmussen i Fåborg. 23.7.1680, opslag 216.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Johanne Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen, snedker.
Arv i boet til afdøde Jens Poulsens søn Peder Jensen ved formynder Anders Melchiorsen.

26    Laurids Andersen Derup i Fåborg. 20.7.1680, opslag 220.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen, forpagter på Lundegård. A:
1) søster, død. 1B:
a Mads Rasmussen i Hårby
2) bror Peder Andersen i Kippinge på Falster.

27    Laurids Jacobsen i Fåborg. 22.7.1680, opslag 224.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Hattemager. B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: Laurids Jessen, feldbereder.

28    Rasmus Nielsen Møller i Fåborg.19.7.1680, opslag 228.
E: Margrethe Eriksdatter. LV: Anders Melchiorsen.
Arvinger kendes ikke.

29    Registrering i Fåborg. 5.4.1680, opslag 232.
Registrering af boet hos Christoffer Rasmussen, der er undveget, på grund af ”mord og død.”

30    Maren Christensdatter i Fåborg. 13.9.1680, opslag 236.
E: Markus Pedersen, handskemager. A:
1) bror Jørgen Christensen, uvist hvor.
Afdøde var født i Sandby på Lolland.

31    Niels Pedersen i Fåborg. 7.1.1681, opslag 242.
E: Karen Nielsdatter Ellegaard. LV: Henrik Pedersen. A:
1) farbror Rasmus Hansen i Strandby
2) farbror Niels Hansen, kromand i Jordløse, død. 3B:
a Birgitte Nielsdatter
b Maren Nielsdatter
c Kirsten Nielsdatter
FM: stedfar Rasmus Lauridsen i Jordløse
3) faster Mette Hansdatter på Lolland, enke efter Niels Pedersen
4) morbror Rasmus Pedersen i Horne, død. 2B:
a Rasmus Rasmussen i Øster Hæsinge
b Maren Rasmusdatter i Horne
5) morbror Niels Pedersen i Horne, død. 2B:
a Anne Nielsdatter ved Jeppe Knudsen på Dyreborg
b Karen Nielsdatter g.m. Bild Pedersen i Horne
6) moster [Karen Pedersdatter, skifte 5.2.1670 lbnr.5], var g.m. Johan Stichmann. 3B: a Johan Stichmann
b Helvig Johansdatter
c Vibeke Johansdatter g.m. Niels Bager.

32    Hans Ibsen Klingenberg i Fåborg. 7.2.1681, opslag 252.
E: E: Sinnet Mikkelsdatter. LV: Hans Rasmussen Klingenberg. B:
1) Jeppe Hansen
2) Mikkel Hansen
3) Anne Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Poul Poulsen Bang.
Under gæld nævnes Jacob Pedersen, dansk skolemester.
Registrering 12.1.1681.

33    Hans Nielsen, handskemager i Fåborg. 5.5.1681, opslag 260.
E: Helvig Johansdatter. LV: Niels Jørgensen, bager. B:
1) Niels Hansen
2) Johan Hansen
3) Maren Hansdatter g.m. Markus Pedersen.

34    Claus Hansen i Fåborg. Skifte sluttet 1.7.1682, opslag 264.
Enke, hvis navn ikke angives.
Af første ægteskab B:
1) Markus Clausen
2) Anne Clausdatter
3) Birgitte Clausdatter.
FM: Markus Cortsen.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

35    Anne Marie Rasmusdatter Hammer. ugift i Fåborg. 23.2.1682, opslag 270.
A:
0) forældre Jørgen Thomsen og Maren, begge døde
1) søster Maren Rasmusdatter
2) søster Kirsten Rasmusdatter
3) søster Magdalene Rasmusdatter
4) søster Karen Rasmusdatter Hammer
5) søster Johanne Rasmusdatter.
FM: Jacob Jørgensen, borgmester.

36    Hans Hansen Kaleko i Fåborg. 30.5.1682, opslag 382.
E: Karen Sivertsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen Lindegaard. A:
1) bror Niels Hansen Kaleko
2) bror Christen Hansen
3) bror Frands Hansen
4) halvbror Christen Jessen.

37    Markus Carstensen i Fåborg. 26.6.1682, opslag 295.
E:Kirsten Rasmusdatter Bollerslev. LV: Niels Lauridsen, skrædder. B:
1) en datter, død. 4B:
a Peder Clausen
b Markus Clausen
c Anne Clausdatter
d Birgitte Clausdatter.
FM:
1 Peder Pedersen Karstoft
2 Peder Mortensen, skomager
3 Jørgen Nielsen, glarmester.

38    Niels Olufsen, organist i Fåborg. 30.10.1682, opslag 298.
E: Johanne Hansdatter. LV: bror Peder Hansen. B:
1) Jochum Nielsen.
FM: Morten Poulsen Bang.
Enkens første ægteskab med Jochum [Clausen Dreyer], organist, [skifte 24.7.1679 lbnr.21]. Arv til B:
1) Maren Jochumsdatter.

39    Peder Jensen, feldbereder i Fåborg. 30.11.1682, opslag 304.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen, byfoged. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: [halv]bror Peder Jørgensen, feldbereder.

40    Margrethe Iversdatter i Fåborg. 10.4.1682, opslag 310.
Enke efter en hattemager. B:
1) Peder Mortensen, skomager
2) Karen Mortensdatter
3) Morten Hansen, murersvend
4) Niels Hansen.

41    Karen Ellegaards i Fåborg. 6.2.1682, opslag 3214.
Arvinger angives ikke.

42    Anne Marie Bødkers i Fåborg. 16.9.1685, opslag 326.
Af børn angives B:
1) Martinus Wolder?
Afdøde døde 29.1.1685.

43    Margrethe Jespersdatter i Fåborg. 3.11.1687, opslag 337.
E: Rasmus Nielsen, skomager. B:
1) Henrik Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Søren Jørgensen, smed, som beslægtet.

44    Anne Margrethe Iversdatter i Fåborg. 22.2.1688, opslag 342.
E: Peder Jørgensen. B:
Karen Pedersdatter.
FM: morfar Iver Nielsen, rådmand.

45    Rasmus Pedersen, handskemager i Fåborg. 23.3.1688, opslag 357.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Jørgen Nielsen, glarmester. B:
1) Hans Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Rasmus Rasmussen
4) Maren Rasmusdatter
5) Kirsten Rasmusdatter.
FM: Johan Nielsen, handskemager.

46    Margrethe Hansdatter i Fåborg. 17.2.1690, opslag 361.
E: Mads Jørgensen. B:
1) Jørgen Madsen
2) Hans Madsen
3) Anne Madsdatter g.m. Peder Andersen
4) Kirsten Madsdatter.
FM: Rasmus Nielsen i Voldtofte, som beslægtet.

47    Peder Andersen Lybo i Fåborg. 21.4.1690, opslag 368.
Afdøde efterlader sig sønner, hvis navne ikke angives (og muligvis også døtre).

48    Christian Ibsen Mølmark, der døde 17.11.1690, opslag 373.
Afdøde efter sig sønner, hvis navne ikke angives (og muligvis også døtre).

49    Else Nielsdatter i Fåborg. 8.8.1691, opslag 375.
E: Niels Jørgensen, hattemager. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Morten Nielsen.
FM: morfar Niels Mortensen [Bang].
Mødrene arv i boet til Claus Nielsen.

50    Hans Pedersen Maun i Fåborg. 4.2.1692, opslag 379.
E: Helvig Madsdatter. LV: Jens Hansen, bødker. B:
1) Peder Hansen
2) Magrethe Hansdatter.
FM: Joen Christensen, skomager.

51    Niels Jørgensen, bager i Fåborg. 5.3.1692, opslag 383.
E: Vibeke Johansdatter. LV: Niels Mortensen Bang. B:
1) Jørgen Nielsen, bager
2) Peder Nielsen, bager
3) Johan Nielsen
4) Henrik Nielsen
5) en datter, død. E: Hans Hansen Haagerup. 1B:
a Anne Hansdatter
6) Karen Nielsdatter
7) Margrethe Nielsdatter.

52    Søren Jensen, ugift i Fåborg. 23.6.1692, opslag 387.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Jens Sørensen
2) søster Esther Jensdatter g.m. Jacob Nielsen
3) søster Elisabeth Jensdatter
4) søster Anne Jensdatter.
FM: Christen Olufsen.

53    Ellen Madsdatter i Fåborg. 15.2.1693, opslag 395.
E: Rasmus Ibsen. A:
1) bror Rasmus Madsen [Faaborg], præst i Hammer [og Lundby], død. 4B:
a Jørgen Hammer, præst [i Reerslev og Ruds Vedby]
b Christian Hammer
c Mads Hammer
d Abigael Hammer g.m. Peder [Clausen Nelde], præst i Øde Førslev [og Sneslev].

54    Mariche Nielsdatter i Fåborg. 19.4.1693, opslag 399.
E: Hans Hansen Haagerup. B:
1) Niels Hansen.
FM:
1 mosters mand Laurids Mortensen, hattemager
2 Jørgen Nielsen, skipper.
Arv i boet til enkemandens datter af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.

55    Cathrine Poulsdatter i Fåborg. 19.10.1693, opslag 405.
E: Jens Hansen, feldbereder. B:
1) Poul Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.
FM:
1 morbror Jacob Poulsen, skomager
2 Peder Henriksen i Lange mølle.

56    Rasmus Bendixen i Fåborg. 10.4.1695, opslag 411.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Hansen Svarre. B:
1) Jens Rasmussen
2) Bendix Rasmussen
3) Dorthe Rasmusdatter.
FM: Joen Christensen.

57    Niels Mortensen Bang og hustru Anne Mølmark i Fåborg. 23.1.1696, opslag 416.
B:
4) Niels Nielsen Bang
5) Peder Nielsen Bang
6) Mette Nielsdatter Bang
7) Anne Nielsdatter Bang.
Af hans første ægteskab B:
1) Morten Nielsen Bang
2) Frands Nielsen Bang
3) Else Nielsdatter, skifte 8.8.1691 lbnr.49. E: Niels Jørgensen, hattemager. Hendes børn.

58    Kirsten Pedersdatter i Fåborg. 27.4.1696, opslag 428.
Enke efter Oluf Tønnesen Tilemann, præst i Skelby og Gunderslev, [død 3.5.1694].
Arvinger angives ikke.

59    Niels Rasmussen, skrædder i Fåborg. 30.8.1697, opslag 434.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Anders Hansen Svarre. B:
1) Hans Nielsen, skræddersvend.

60    Henrik Brandt i Fåborg. 27.1.1698, opslag 439.
E: Marie Lucretia Poulsdatter Struch. LV: Christen Olufsen. B:
1) Henrik Henriksen
2) Margrethe Henriksdatter.

61    Jens Hansen, feldbereder i Fåborg. 12.3.1698, opslag 445.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Feldbereder. B:
3) Anne Cathrine Jensdatter
4) Maren Jensdatter.
FM: farbror Hans Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med Cathrine Poulsdatter, [skifte 19.10.1693 lbnr.55]. B:
1) Poul Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.
FM: morbror Peder Poulsen i Sønderborg.

62    Henrik Jørgensen i Fåborg. 9.4.1698, opslag 456.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Jørgen Henriksen
2) Karen Henriksdatter.
LV: født værge Jørgen Thomsen.

63    Christian Danielsen, rebslager i Fåborg. 21.5.1698, opslag 470.
Arvingerne, hvis navne ikke angives, har fragået arv og gæld.

64    Sidsel i Fåborg. 12.12.1698, opslag 472.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde11.12.1698.


Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1699-171565    Peder Didriksen, tolder i Fåborg. 30.3.1699, opslag 2.
E: Elisabeth Nagel.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Jørgensen.
Afdøde døde 24.2.1699.

66    Anne [Hansdatter] i Fåborg. 13.7.1699, opslag 21.
Enke efter Rasmus [Hansen] Haastrup. B:
1) Hans Rasmussen
2) Rasmus Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter.
FM: Peder Henriksen.

67    Hans Mortensen Pochel i Fåborg. 26.7.1699, opslag 27.
Enkemand. B:
1) Jørgen Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Anne Kirstine Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.
FM: Niels Pedersen, væver.

68    Johan Johansen Stichmann i Fåborg. 13.2.1700, opslag 33.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Rasmus Brørup. B:
1) Jørgen Johansen
2) Johan Johansen
3) Karen Johansdatter
4) Helvig Johansdatter.
FM: farbror Ditlev Johansen

69    Christian Poulsen i Fåborg. 3.1.1700, opslag 37.
E: Maren Hansdatter. LV: afdødes bror Hans Poulsen, købmand i Odense. B:
1) Poul Christiansen
2) Karen Christiansdatter
3) Barbara Christiansdatter.
FM: farbror Anders Poulsen, købmand i Svendborg.

70    Ambrosius Richter i Fåborg, der døde 4.1.1701, opslag 17.
Arvinger angives ikke.

71    Vibeke [Johansdatter] i Fåborg. 23.5.1701, opslag 20.
Enke efter Niels [Jørgensen], bager, [skifte 5.3.1692 lbnr.51]. B:
1) Jørgen Nielsen, bager
2) Peder Nielsen, bager
3) Henrik Nielsen
4) Karen Nielsdatter
5) Margrethe Nielsdatter.
Desuden nævnes to svigersønner:
1 Søren Pedersen, hører
2 Niels Clausen.
der formodentlig er gift med døtrene Karen og Margrethe.

72    Jens Andersen, murer i Fåborg. 17.3.1701, opslag 31.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Karen Jensdatter, vanfør
2) Birgitte Jensdatter
3) Anne Margrethe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Peder Jørgensen, feldbereder
2 Søren Nielsen, bødker.
I skiftet er vedlagt to afkald:
1) Afkald Fåborg 4.6.1738
fra Hans Jørgen Clausen
for arv efter far Claus urtegårdsmand i Fåborg
til
1 bror Jørgen Jørgensen, i Dyndved i Egen sogn på Als
2 fasters mand Hans Christian i Dyndved.
2) Afkald Tåsinge slot 25.6.1738
fra
1 A. M. Meyer
2 C. M. Meyer
for arv efter forældre Hans Clausen og hustru Karen Ibsdatter, [skifte 27.6.1737 lbnr.209].

73    Peder Jacobsen, klokker i Fåborg. 5.4.1702, opslag 41.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Jacob Nielsen Holst. B:
3) Peder Pedersen Møller.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, begravet 9.3.1688]. B:
1) Niels Pedersen, skomagersvend
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Knud Mortensen.

74    Rasmus Hansen Haagerup i Fåborg. 30.1.1703, opslag 45.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Nielsen, guldsmed. B:
1) Poul Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter.
FM: farbror Hans Hansen Haagerup.

75    Oluf Nielsen, skomager i Fåborg. 3.7.1703, opslag 50.
E: Maren Hansdatter. LV: Joen Christensen, skomager. B:
1) Jacob Olufsen
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Pedersen Nordmand
3) Karen Olufsdatter
4) Dorthe Olufsdatter
5) Eva Olufsdatter
6) Anne Olufsdatter. FM:
1 Laurids Nielsen, feldbereder
2 Peder Hansen, hattemager.
Arv efter Jacob, skifte 20.11.1698 til B:
1) Cornelius Jacobsen
2) Anne Dorthe Jacobsdatter
3) Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: stedfar Peder Hansen, hattemager.

76    Anders Rasmussen. kandestøber i Fåborg. 20.10.1703, opslag 55.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Johan Nielsen, handskemager. B:
1) Søren Andersen
2) Rasmus Andersen
3) Abraham Andersen
4) Marie Andersdatter
5) Kirsten Andersdatter.
FM: Hans Christensen, smed.

77    Rasmus Ibsen i Fåborg. 7.11.1703, opslag 63.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Ellen Madsdatter, skifte 15.2.1693 lbnr.53.
Arvingerne har modtaget deres arv.
Desuden nævnes afdødes søsterdatters mand Jens Lauridsen, hjulmand i Diernæs.

78    Hans Rasmussen Hjort i Fåborg. 14.7.1704, opslag 69.
E: Karen Clausdatter. LV: Christen [Christensen] Fischer, præst i Nørre Lyndelse. A:
1) mor Bodil Pedersdatter g.m. mester Jacob Andersen, rådmand i Ærøskøbing
2) bror Niels Rasmussen
3) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen Stege
4) halvbror Anders Jacobsen
5) halvbror Peder Jacobsen.
Enken har arv efter sin moster Abigael Nielsdatter i Gammelgård i Hundstrup sogn, død [1703], enke efter Niels [Hansen] Krag, præst i Vigerslev og Veflinge, død 11.5.1681].
Enkens første ægteskab med Rasmus Lauridsen, hvis børn af hans første ægteskab har arv. B:
1) Laurids Rasmussen
og to døtre med FM: Jens Lauridsen Errebo.

79    Magdalene Rasmusdatter i Fåborg. 3.9.1704, opslag 99.
E: Hans Nielsen Juul. B:
1) Niels Hansen
2) Mette Cathrine Hansdatter
3) Ellen Marie Hansdatter.
FM: Jørgen Thomsen.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Rasmusdatter.

80    Marie i Fåborg. 26.11.1704, opslag 109.
Enke efter Anders Olufsen. B:
1) Oluf Andersen, dansk skoleholder i Svendborg
2) Hans Andersen Trap, murer
3) Melchior Andersen
4) Jørgen Andersen i Ærøskøbing, for tiden i Vestindien
5) Jens Andersen i Ostindien
6) Anne Andersdatter i udlandet.
FM: Hans Hansen Haagerup, murer.

81    Jørgen Jørgensen, visiterer eller toldkontrollør i Fåborg. 11.4.1705, opslag 120.
Arvinger angives ikke.

82    Elsebeth Andersdatter i Fåborg. 28.4.1705, opslag 126.
E: Jacob Poulsen, skomager. B:
1) Poul Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Anne Cathrine Jacobsdatter.
FM: Jørgen Markussen, handskemager.

83    Anders Jørgensen, maler i Fåborg. 30.4.1705, opslag 130.
(Sml. lbnr.24).

84    Rasmus Nielsen, handskemager i Fåborg. 26.5.1705, opslag 134.
Arvinger angives ikke.

85    Niels Hansen Haagerup i Fåborg. 1.6.1705, opslag 138.
E: Sara Nielsdatter. LV: Laurids Johansen, hattemager. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Morten Lauridsen, smed
2) Maren Nielsdatter
3) Johanne Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.
FM: Hans Rasmussen Haastrup.

86    Margrethe [Andersdatter] i Fåborg. 4.6.1705, opslag 152.
Enke efter Jens Sørensen. B:
1) Esther Jensdatter g.m. Jacob Nielsen Holst
2) Elisabeth Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Fredericia
3) Anne Jensdatter.
FM: Christen Olufsen.

87    Margrethe i Fåborg. 13.6.1705, opslag 162.
E: Niels Andersen.
Arvinger angives ikke.

88    Sofie Madsdatter i Fåborg. 27.6.1707, opslag 166.
E:Mads Mogensen.
Arvinger angives ikke.

89    Anne Pedersdatter i Fåborg. 29.8.1707, opslag 170.
Andreas Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Peder Andreassen
2) Nikolaj Andreassen
3) Just Christian Andreassen
4) Fædder Andreassen
5) Anne Cathrine Andreasdatter.
FM: Hans Pedersen, hører.

90    Anders Thygesen i Fåborg. 21.2.1708, opslag 177.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Johan Ludvig Andersen
2) Anders Andersen
3) Kirstine Marie Andersdatter
4) Johanne Andersdatter
5) Agnethe Andersdatter.
FM: farfars bror Oluf Thygesen.

91    Ditlev Johansen, handskemager i Fåborg. 1.3.1708, opslag 812.
E: Karen Davidsdatter. LV: Bernt Jørgensen, glarmester. B:
1) Johan Ditlevsdatter
2) Anne Ditlevsdatter.
FM: Johan Andersen, handskemager.

92    Karen Pedersdatter, ugift i Fåborg. 2.4.1708, opslag 188.
Arvinger angives ikke.
Registrering 13.2.1708.

93    Sara Johansdatter Stuten i Fåborg. 3.4.1708, opslag 192.
E: Otto Didrik Mansfeldt, bartskær. B:
1) Johan Jørgen Ottesen
2) Otto Christoffer Ottesen
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.
FM: Henrik Bahnsen, farver.

94    Anne Errebo i Fåborg. 29.4.1708, opslag 201.
Arvinger angives ikke.

95    Hans Pedersen i Fåborg. 30.12.1709, opslag 205.
A:
1) bror Niels Pedersen, smed i Fåborg
2) bror Mads Pedersen, smed i Horne
3) halvbror Jens Pedersen smed i Åby
4) halvbror Hans Pedersen i Broholm, død. 2B: 2 piger
5) halvbror Rasmus Pedersen i Hågerup
6) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Hans Poulsen i Bondemosegård [i Svanninge sogn]
7) halvsøster, død. E: Peder Madsen i Nørremølle [i Svanninge sogn]. 2B: en søn og en datter
8) halvbror Iver Pedersen, smed i Vejle
9) halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Niels Vognmand
10) halvbror Peder Pedersen, smed i Horne.
Afdøde var født i Nørremølle.

96    Opbudsbo i Fåborg. 25.6.1710, opslag 1710.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Lauridsen i Fåborg.

97    Anne Andersdatter Juul i Fåborg. 16.9.1710, opslag 221.
E: Niels Rasmussen Ploug.
B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Andersdatter
2 afdødes søster Gyde Andersdatter Juul.

98    Cathrine Jacobsdatter Bevermann i Fåborg. 26.1.1711, opslag 225.
Enke efter Henrik [Pedersen] Ottesen. B:
1) Niels Henrik Ottesen
2) Peder Henriksen Ottesen, død. 2B:
a Anne Cathrine Pedersdatter
b Mette Kirstine Pedersdatter.
FM: Jørgen Thomsen.

99    Johan Gerdes, tolder i Fåborg. 17.8.1711, opslag 241.
E: Anne Cathrine Støcken. LV: Niels Jensen Frausing, tolder, der ægter enken. B:
1) Christian Carl Gerdes.
FM: Jørgen Thomsen, købmand.

100    Anne Cathrine Lauridsdatter Bruun i Fåborg, der døde 8.7.1711, opslag 251.
Arvinger angives ikke.

101    Cathrine Nielsdatter i Fåborg. 29.8.1711, opslag 257.
E: Mogens Svendsen, skomager. B:
4) Cathrine Sofie Mogensdatter.
FM: morbror Laurids Nielsen, feldbereder.
Første ægteskab med [Morten Nielsen Bang]. B:
1) Niels Mortensen Bang
2) Voldborg Mortensdatter Bang
3) Anne Mortensdatter Bang.
FM: farbror Frands Nielsen Bang.

102    Anne Nielsdatter i Fåborg. 30.11.1711, opslag 271.
E: Morten Lauridsen, smed. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter.
FM: Hans Rasmussen Haastrup.

103    Inger i Fåborg. 7.12.1711, opslag 277.
Enke efter Hans Andersen.
Arvinger angives ikke.

104    Hustru i Fåborg. dato mangler, opslag 280.
E: Rasmus Andersen, hattemager. B:
1) Maren Rasmusdatter, enke efter Henning Henriksen
2) Karen Rasmusdatter, enke efter Laurids Mikkelsen
3) Anne Rasmusdatter.
En gammel regnskabsbog for afdøde Henning Henriksen fremlægges 3.12.1812.
Begyndelsen af skiftet mangler.

105    Anne Jørgensdatter, en soldaterkone i Fåborg, der døde 4.3.1712, opslag 301.
Arvinger angives ikke.

106    Karen Pedersdatter i Fåborg. 25.6.1712, opslag 305.
E: Peder Rasmussen, skomager. B:
1) Rasmus Pedersen, skomager
2) Dorthe Pedersdatter.

107    Peder Hansen, hattemager i Fåborg. 18.11.1712, opslag 311.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Rasmussen den yngre, skomager.
Afdøde efterlader arvinger i Nyborg og en bror i Lykkeberg i Holsten, hvis navne ikke angives.

108    Hans Hansen, skomager i Fåborg. 3.1.1713, opslag 323.
E: Magdalene Clausdatter. LV: Laurids Johansen, hattemager. A:
1) halvbror Niels Rasmussen, skomager i Odense
2) halvsøster, død. 1B:
a Mathias Mathiassen Blomme, i udlandet.

109    Christen Olufsen, købmand i Fåborg. 26.6.1713, opslag 337.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Niels Hansen Krogstrup på Brahetrolleborg. B:
4) Anne Christensdatter.
FM: Jacob Nielsen Holst.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen, købmand
2) Laurids Christensen i Svendborg
3) Mette Christensdatter g.m. Knud Jørgensen i Svendborg.

110    Børge Mølmark i Fåborg. 13.7.1713, opslag 356.
Enke efter Maren Hansdatter. B:
6) Christian Børgesen Mølmark.
FM: farbror Morten Christensen Mølmark, kapellan i Øster Hæsinge og Hillerslev.
Af hendes første ægteskab B:
1) Ludvig Justesen
2) Hans Justesen
3) Anne Marie Justsdatter.
FM: Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby.
Hendes andet ægteskab med [Christian Poulsen, skifte 3.1.1700 lbnr.69]. B:
4) Karen Christiansdatter g.m. Henrik Lassen i Fåborg
5) Barbara Christiansdatter.

111    Christen Hansen Errebo i Fåborg. 1.8.1713, opslag 399.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Christensen
2) Hans Jacob Christensen
3) Christen Christensen
4) Anne Christensdatter
5) Marie Lisbeth Christensdatter.
FM: Bo Iversen.

112    Ellen Hansdatter i Fåborg. 2.2.1714, opslag 408.
Enke efter Peder Hansen, hattemager, [skifte 18.11.1712 lbnr.107].
Afdøde efterlader 2 døtre, hvis navne ikke angives.

113    Marie Eriksdatter i Fåborg. 15.3.1714, opslag 412.
E: Niels Nielsen, guldsmed. B:
2) Marie Nielsdatter.
FM: Christian Schrøder.
Hendes B:
1) Anne Elisabeth Rasmusdatter.

114    Rasmus Pedersen Seefeld i Fåborg. 2.8.1715, opslag 431.
Arvinger angives ikke.Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1716-1821115    Enke i Fåborg. 20.5.1716, opslag 2.
Enke efter Mikkel Lauridsen. Af børn angives B:
1) Joen Mikkelsen.
Desuden nævnes afdøde mands søster Anne Lauridsdatter.

116    Anders Clausen i Fåborg. 7.4.1716, opslag 9.
Arvinger angives ikke.

117    Anders Bondesen, skipper i Fåborg. 2.9.1716, opslag 13.
E: Maren Knudsdatter. LV: Henrik Nielsen, bager.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Bondesdatter.
Afdøde døde i Nysted, hvor han er begravet 21.8.1716.

118    Laurids Henriksen Alsing i Fåborg. 12.10.1716, opslag 35.
E: Johanne Lauridsdatter Errebo. LV: Joen Hansen. B:
1) Jørgen Lauridsen Alsing, styrmand på et af kongens orlogsskibe
2) Henrik Lauridsen Alsing
3) Anne Lauridsdatter g.m. Henrik Johansen Hyltoft i Svendborg
4) Johanne Lauridsdatter.
Registrering 15.5.1716.

119    Jens Poulsen i Fåborg. 29.12.1716, opslag 45.
A:
1) halvbror Niels Poulsen.
Uvist om flere arvinger.

120    Jens Rasmussen Dyreborg i Fåborg. 18.4.1717, opslag 51.
Arvinger angives ikke.

121    Søren Horne i Fåborg. 2.8.1718, opslag 56.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Anne Sørensdatter.
Uvist om flere børn.
Desuden nævnes:
1 Anders [Pedersen] Horne, præst i Skanderup i Jylland og dennes bror
2 Hans Horne i Fåborg
3 Jørgen Hansen Horne.

122    Anne Margrethe Henriksdatter Wulf i Fåborg. 17.8.1718, opslag 62.
E: Christian Hansen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

123    Gyde Lauridsdatter Strand, der lever i Fåborg. 26.9.1718, opslag 67.
Arvinger angives ikke.

124    Anne Pedersdatter i Fåborg. 20.10.1718, opslag 72.
E: Niels Hansen Graa, sadelmager. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter
2) Hans Peder Nielsen Graa.
FM: morbror Laurids Pedersen Sneskov.
Afdødes mor Karen Jensdatter har opholdskontrakt af 9.11.1710.

125    Søren Jørgensen, smed i Fåborg. 7.9.1719, opslag 80.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jacob Tamdrup. B:
11) Jacob Sørensen.
Første ægteskab med [Birgitte Christiansdatter, død 29.10.1693]. B:
1) Christian Sørensen Fabricius, præst i Rise [og Marstal] på Ærø
2) Jørgen Sørensen
3) Peder Sørensen
4) Rasmus Sørensen
5) Otto Sørensen
6) Johannes Sørensen
7) Christian Sørensen.
[Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter, død 16.1.1703]
8) Laurids Sørensen
9) Hans Sørensen
10) Peder Sørensen.
Registrering 16.7.1719.
Litteratur: Slægte Fabricius fra Faaborg af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius. 1913.

126    Just Pedersen, skomager i Fåborg. 27.11.1719, opslag 106.
E: Eva Olufsdatter. LV: Henrik Christensen, der ægter enken. B:
1) Peder Justesen
2) Anne Marie Justsdatter
3) Mette Cathrine Justsdatter.
FM: Simon Lauridsen.

127    Maren Nielsdatter i Fåborg. 15.12.1719, opslag 116.
Enke efter Bent Jensen Malmø, byfoged i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.6.1704 lbnr.226]. A:
0) mor Barbara Pedersdatter i Kerteminde
1) bror Anders Nielsen, smed i Dalby på Hindsholm, død. 3B:
a Gertrud Andersdatter g.m. Christen Simonsen i Kerteminde
b Barbara Andersdatter g.m. Johan Frederik i Nordskov på Hindsholm
c Karen Andersdatter
2) søster Anne Nielsdatter, uvist hvor.
Mors andet ægteskab med [Johan Pedersen, smed i Kerteminde, skifte Kerteminde 13.1.1707 lbnr.238]
3) halvbror Peder Johansen, smed i Nyborg
4) halvsøster Bodil Johansdatter g.m. Florents Hansen, snedker i Kerteminde
Afdøde døde 10.12.1719.

128    Opbudsbo i Fåborg. 16.1.1720, opslag 148.
Registrering af fallitbo hos Anders Weghorst, der er rejst til København.

129    Niels Pedersen, væver i Fåborg. 23.1.1720, opslag 151.
E: Karen Clemensdatter. LV: Jacob Tamdrup, vejer og måler. A:
1) bror Christen Pedersen, handskemager i Svendborg
2) søster Birgitte Pedersdatter g.m. Hans Hansen, skomager i Kværndrup
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen Bang, handskemager i Svendborg
4) halvsøster Maren Hansdatter i Kværndrup, død. 1B:
a Anne Nikolajsdatter på Lolland.

130    Søren Lauridsen i Fåborg. 6.2.1720, opslag 160.
A:
1) mor Karen [Rasmusdatter], enke efter Laurids Mikkelsen, byskriver. LV: Iver Maler
2) bror Rasmus Lauridsen
3) bror Anders Lauridsen
4) bror Mikkel Lauridsen
5) søster Kirsten Lauridsdatter.
FM:
1 Henrik Nielsen, bager
2 Henrik Lauridsen Lund.
Afdøde, der var opbragt af de svenske, døde i Karlskrona i Sverige.

131    Opbudsbo i Fåborg. 17.2.1720, opslag 165.
Registrering af fallitbo hos Henrik Lassen i Fåborg.

132    Registrering i Fåborg. 3.8.1720, opslag 170.
Registrering af gods, der tilhører Anne Andersdatter Haagerup, datter af afdøde Anders Hansen Haagerup, skomager i Sønderborg,
der har sået hos Sara [Nielsdatter], enke efter Niels Hansen Haagerup i Fåborg, [skifte 1.6.1705 lbnr.85], men nu skal flyttes til Jørgen Jensen, skrædder, der er g.m. hendes søskendebarn.
Desuden nævnes hendes søskendebarn Niels Haagerup, sergent.

133    Jørgen Knudsen, ugift i Fåborg. 16.11.1720, opslag 173.
A:
1) bror Oluf Knudsen, snedker, på stedet
2) bror Hans Knudsen, hattemager i Rudkøbing
3) bror Niels Knudsen, feldbereder i Rudkøbing
4) bror Johannes Knudsen, snedker i Fåborg
5) bror Rasmus Knudsen, snedker i Kværndrup, død. 4B:
a Peder Rasmussen
b Rasmus Rasmussen
c Anne Marie Rasmusdatter
d Johannes Rasmussen.
FM: stedfar Niels Madsen
6) søster Anne Knudsdatter g.m. Frands Mortensen i Svanninge.
Forsegling 3.11.1720.

134    Registrering i Fåborg. 24.5.1721, opslag 184.
Registrering af boet hos Oluf Nielsen, toldbetjent, nu uvist hvor, efter anmodning fra Peder Halck, tolder med krav om arrest. Hans hustru Bente Pedersdatter var til stede.

135    Mette Cathrine Jensdatter Faber, ugift i Fåborg. 4.12.1721, opslag 188.
A:
1) mor Anne Sofie Jacobsdatter, enke efter Jens [Madsen] Faber, præst i Gislev [og Ellested, skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40]
2) bror Christian Jensen Faber
3) bror Jacob Jørgensen Faber
4) søster Birthe Jensdatter Faber.
5) søster Christiane Augusta Jensdatter Faber.
Fars første ægteskab med [Birgitte Marie Brodersdatter Riisbrigh, skifte Gudme herred gejstlig 26.6.1699 lbnr.14]. B:
6) halvbror Henrik Jensen Faber, præst i Ringe
7) halvbror Erik Jensen Faber i Sønder Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel, død 1715]. Hans børn, hvis navne ikke angives
8) halvbror Mathias Jensen Faber
9) halvsøster Charlotte Amalie Jensdatter Faber
10) halvsøster Marie Kirstine Jensdatter Faber g.m. Poul [Broder Poulsen] Haagerup, præst i Ryslinge
11) Elisabeth Sofie Jensdatter Faber.
Arv efter afdødes morfar Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg hvis enke Karen [Henningsdatter Achton] lever.

136    Johan Henrik Hansen i Fåborg. 31.3.1721, opslag 194.
E: Cathrine Johansdatter Buchholt. LV: Morten Hansen. B:
1) Susanne Marie Johansdatter.
FM: Christian Hansen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Rasmussen. Arv til B:
1) Anne Magdalene Lauridsdatter.
Enkens andet ægteskab med Lorents Hansen. Arv til B:
2) Laurids Lorentsen.

137    Christian Ottesen, borgmester i Faaborg. 1722, opslag 211.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet, der har været forlagt, blev indført september 1736 lbnr.194).

138    Mette Pedersdatter Mølmark i Fåborg. 15.1.1722, opslag 226.
E: Peder Markussen, skomager. A:
1) bror Niels Pedersen Mølmark, (kaldes også Niels Ibsen Mølmark) i Sønderborg
2) halvbror Andreas Aarhus, toldkontrollør og postmester i Helsingør
3) halvbror Hans Christian Aarhus i Holm mellem Christiania og Drammen i Norge.
Afdødes første ægteskab med Frands [Nielsen] Bang, skomager, [død 5.10.1716]. Ingen børn.

139    Margrethe Christiansdatter Schrøder i Fåborg. 23.1.1722, opslag 246.
E: Otto Didrik Mansfeldt, barber. B:
1) Gregers Christian Ottesen.
FM: Peder Sørensen, smed.
Enkemandens første ægteskab med [Sara Johansdatter Stuten], skifte 3.4.1708 lbnr.93. Arv til B:
1) Johan Jørgen Ottesen Mansfeldt
2) Otto Christoffer Ottesen Mansfeldt
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.

140    Mogens Svendsen, skomager i Fåborg. 9.4.1722, opslag 10.
E: Else Hansdatter. LV: Laurids Nielsen, feldbereder. B:
1) Svend Mogensen
2) Cathrine Mogensdatter
3) Hans Boye Mogensen.
FM: Peder Svendsen, skrædder.
[Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, skifte 29.8.1711 lbnr.101]. Hendes første ægteskab med] Morten Bang. Arv til B:
1) Voldborg Mortensdatter Bang
2) Anne Mortensdatter Bang.

141    Claus Pedersen i Fåborg. 21.8.1722, opslag 20.
E: Bente Andersdatter. LV: Jacob Jørgen Ørsted, købmand. A:
1) bror Søren Pedersen i Langsted, død. 5B:
a Rasmus Sørensen
b Oluf Sørensen
c Anders Sørensen
d Christen Sørensen
e Anne Sørensdatter.
alle nu i Højrup i Køng sogn
2) bror Niel Pedersen i Assens, [skifte Assens 27.10.1711 lbnr.151]. 2B:
a Peder Nielsen i Assens
b Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Assens
3) bror Oluf Pedersen i Korsebjerg i Ubberud sogn
4) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Mortensen i Skalborg. 2B:
a Mette Rasmusdatter
b Anne Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen i Skalborg
5) søster Gertrud Pedersdatter, død, var g.m. Henrik Mortensen Skelhus i Tommerup. 3B:
a Kirsten Henriksdatter
b Anne Henriksdatter
c Maren Henriksdatter.

142    Hans Andersen Trap, murer i Fåborg. 31.12.1722, opslag 31.
E: Maren Clausdatter Brad. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Jens Hansen Trap
2) Anders Hansen Trap.
FM: Niels Andersen, murer.
Børnene har arv efter deres halvbror Knud Jensen.

143    Hans Pedersen Alsing i Fåborg. 28.8.1723, opslag 42.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Pedersen Lindegaard. B:
1) Peder Hansen 17
2) Hans Hansen 12.
FM: Christen Rasmussen, vognmand.

144    Opbudsbo i Fåborg. 7.10.1723, opslag 144.
Registrering af fallitbo hos Johan Daniel Gotschalk i Fåborg, der er bortrejst.

145    Mikkel Madsen Hyld i Fåborg. 29.4.1723, opslag 54.
E: Cathrine Johansdatter Buchholt. LV: Morten Hansen. B:
B:
1) Mikkel Madsen Mikkelsen Hyld.
FM: Laurids Nielsen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Rasmussen. Arv til B:
1) Anne Magdalene Lauridsdatter.
Enkens andet ægteskab med Lorents Hansen. Arv til B:
2) Laurids Lorentsen.
Enkens tredje ægteskab med Johan Henrik Hansen, [skifte 31.3.1721 lbnr.136]. Arv til B:
3) Susanne Marie Johansdatter.

146    Barbara [Marie] Johansdatter Kullerup, ugift i Fåborg. 9.5.1724, opslag 69.
A:
0) forældre [Jacob Lauridsen Kullerup, præst i Fåborg og Diernæs, skifte Sallinge herred gejstlig 25.2.1717 lbnr.39 og Mette Christiansdatter Mølmark, skifte Sallinge herred gejstlig 21.4.1711 lbnr.27]
1) bror Morten Jacobsen 20
2) søster Sara Jacobsdatter g.m. Johan Nagel, forpagter på Fårevejle på Langeland
3) søster Armgot Sofie Jacobsdatter
4) søster Else Marie Jacobsdatter
5) søster Christiane Frederikke Jacobsdatter.
FM:
1 [farbrors søn] Laurids Christensen Kullerup, præst i Flødstrup og Ullerslev
2 [farbrors søn] Ejler [Christensen] Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

147    Johanne Pedersdatter i Fåborg. 26.9.1724, opslag 75.
E: Hans Sørensen, skomager.
Hendes B:
1) Maren Jensdatter Lund.
FM: Peder Markussen Lund, skomager.
Afdøde døde 13.4.1724.

148    Hans Ditlevsen i Fåborg. 18.1.1725, opslag 83.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Thomas Olufsen. B:
1) Hans Hansen.
FM: Henrik Otto Pedersen.
Afdøde druknede 21.4.1724 på hjemrejse fra København.

149    Anne Cathrine Andreasdatter i Fåborg. 18.1.1725, opslag 90.
E: Niels Hansen Graa, sadelmager. B:
1) Andreas Nielsen 2.
FM: morbror Hans Peder Andreassen.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 20.10.1718 lbnr.124. Arv til B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter
2) Hans Peder Nielsen Graa.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Graa.

150    Abraham Andersen, slagter i Fåborg, der døde 23.3.1725, opslag 99.
Arvinger angives ikke.

151    Kirsten Pedersdatter, ugift i Fåborg. 5.4.1725, opslag 103.
A:
1) bror Peder Pedersen i Hillerslev
2) søster Sidsel Pedersdatter i Hillerslev.
Afdøde døde 3.2.1725.

152    Otto Didrik Mansfeldt, barber i Fåborg. 17.9.1725, opslag 107.
E: Vita Mikkelsdatter. LV: Peder Svendsen, skrædder.
Første ægteskab med [Sara Johansdatter Stuten, skifte 3.4.1708 lbnr.93]. B:
1) Johan Jørgen Ottesen Mansfeldt
2) Otto Christoffer Ottesen Mansfeldt
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.
Andet ægteskab med [Margrethe Christiansdatter Schrøder], skifte 23.1.1722 lbnr.139. B:
1) Jørgen Christian Ottesen Mansfeldt.
FM: Peder Sørensen, smed.
Forsegling 27.8.1725.

153    Poul Hansen, pottemager i Fåborg, der døde 29.11.1726, opslag 126.
Ved skiftet var til stede:
1) Frederik Poulsen, skomager
2) Hans Nielsen, handskemager
3) Anne Cathrine Poulsdatter.

154    Johan Andersen, handskemager i Fåborg. 19.3.1726, opslag 131.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Christensen. B:
1) Johanne Johansdatter g.m. Samson Christensen.

155    Anne Cathrine Støcken i Fåborg 6.8.1726, opslag 137.
Enke efter Niels Jensen Frausing, tolder.
Første ægteskab med [Johan Gerdes, tolder, skifte 17.8.1711 lbnr.99]. B:
1) Christian Carl Gerdes.

156    Jacob Knudsen i Odense. 2.12.1726, opslag 145.
A:
1) mor Kirsten, enke efter Knud Markussen.
Afdøde døde i Fåborg og blev begravet her.

157    Maren Hieronymusdatter i Fåborg, der døde 9.2.1727, opslag 149.
E: Henrik Bahnsen, farver.
Arvinger angives ikke.

158    Maren Hansdatter Ploug i Fåborg. 29.3.1727, opslag 152.
E: Markus Hansen, feldbereder. B:
1) Maren Markusdatter 4
2) Gertrud Markusdatter 1½.
FM: Tønnes Hansen Ploug.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Christiane
2 enkemandens mor Maren Hansdatter.

159    Jørgen Bertelsen, rådmand i Fåborg. 3.2.1728, opslag 162.
E: Maren Christensdatter.
Testamente af 30.6.1699.
Registrering 30.12.1727.

160    Jørgen Pedersen, skrædder i Fåborg. 22.4.1728, opslag 187.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Johannes Knudsen. B:
1) Jørgen Jørgensen 14
2) Marie Kirstine Jørgensdatter 12
3) Karen Jørgensdatter 8
4) Peder Jørgensen 6
5) Jacob Jørgensen 3.
FM: morbror Jacob Jørgensen Ørsted, købmand.

161    Hans Pedersen, feldbereder i Fåborg. 8.2.1729, opslag 195.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Billedhugger. B:
7) Hans Hansen
8) Anne Hansdatter
9) Birthe Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen, feldberedersvend
2) Peder Hansen, student
3) Niels Hansen
4) Maren Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Voldborg Hansdatter.
FM: Laurids Johansen, hattemager.

162    Jacob Anton Poulsen, ugift skipper i Fåborg, der døde 3.6.1785, opslag 207.
A:
1) mor Mette Marie [Hansdatter], enke efter Poul Jacobsen
2) bror Hans Poulsen Storm, købmand
3) bror Poul Poulsen Jacobsen 15
4) søster Cathrine Poulsdatter g.m. [Niels] Tolderlund, forvalter på Brobygård [i Sønder Broby sogn] på Fyn
5) søster Maren Poulsdatter g.m. Hans Vinding, skipper i Fåborg
6) søster Frederikke Poulsdatter 27
7) søster Johanne Poulsdatter 23
8) søster Mette Marie Poulsdatter 17.

163    Testamente i Fåborg. 22.5.1801, opslag 220.
Testamente 22.5.1801 for Peder Lave Tausen, snedker i Fåborg, enkemand efter Mette Kirstine Hansdatter.
Arven deles mellem A:
1) Gertrud Bentsdatter for lang og tro tjeneste
2) Peder Lave Tausens hustrus arvinger.
Dette testamente træder i stedet for testamente oprettet 14.6.1777.

164    Afkald i Fåborg. 20.7.1812, opslag225.
1) Afkald 20.7.1812 fra Ellen Margrethe Voss
for arv efter forældre
Didrik Voss, skomager og Ellen Ditlevsdatter i Fåborg, der begge lever
2) Afkald 20.7.1812 fra Jens Iver Boesen Voss
for arv efter forældre
Didrik Voss, skomager og Ellen Ditlevsdatter i Fåborg, der begge lever.

165    Registrering efter 5 soldater i Fåborg. 1813 og 1814, opslag 228.
Registrering efter
1) Richard Johansen, der døde på Østerbygård. Registrering 24.4.1813
2) Rasmus Christensen Ørbæk. Registrering 4.2.1814
3) Niels Nielsen Aggebo, der døde på Fåborg sygehus. 9.2.1814
4) Poul Gregersen Rønnebæk, der døde på Fåborg sygehus. Registrering 11.4.1814
5) Oluf Ejlersen Helsinge. Registrering 12.5.1814.

166    Brev med anmodning om udbetaling af arv i Fåborg. 20.1.1821, opslag 231.
Brev 20.1.1821 fra J. C. Schaldemose i Fredensborg med anmodning om udbetaling af arv efter dennes mor efter skifte i Fåborg 1810.Fåborg Byfoged
Skifteprotokol
1733-1765167    Hans Nielsen Juul, købmand i Kerteminde. 12.12.1733, fol.2.
Enkemand efter [Magdalene Rasmusdatter, skifte 3.9.1704 lbnr.79]. B:
1) Niels Hansen Juul, murersvend i København
2) Mette Cathrine Hansdatter g.m. Andreas With, oboist i København
3) Ellen Marie Hansdatter g.m. Otto Rudolf Riise i København
4) Malene Kirstine Hansdatter hos sin moster Anne, enke efter Mathias Hoff i Kerteminde.

168    Anne Cathrine Pedersdatter i Fåborg. 30.11.1733, fol.4.
E: Henrik Henriksen, rebslager. A:
1) mor Anne, enke efter Peder Feldbereder. LV: Anders Madsen, murer
2) bror Hans Pedersen, student i København.
Desuden nævnes enkemandens søn Henrik Bus, forvalter på Brahesborg [i Gamtofte sogn].
Afdøde døde 2.11.1733.

169    Jørgen Johansen Dichmann i Fåborg. 6.2.1734, fol.7B.
E: [Karen]. LV: Peder Mortensen Brylle. B:
2) Maren Jørgensdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 14.
FM: farbror Johan Johansen Dichmann.

170    Niels Nielsen Bang, bedemand i Fåborg. 6.2.1734, fol.8B.
E: Anne Rasmusdatter Lindegaard. B:
1) Niels Nielsen Bang, bogbinder.
Arv i boet efter Rasmus Skomager til B:
1) Hans Rasmussen Klingenberg.
Afdøde døde 7.10.1733.

171    Hans Lauridsen Lund, købmand i Fåborg. 12.6.1734, fol.9B:
E: Anne Marie Justsdatter. LV: Christen Chistensen Errebo. B:
1) Barbara Marie Lund g.m. Hans Jacob Errebo, købmand
2) Laurids Hansen Lund 17.
FM: født værge Søren [Henriksen] Lund til Damsbo, [i Jordløse sogn].

172    Else Hansdatter i Fåborg. 5.4.1734, fol.11B.
E: Frederik Poulsen, skomager.
Første ægteskab med [Mogens Svendsen, skifte 9.4.1722 lbnr.140]. B:
1) Svend Mogensen
2) Cathrine Mogensdatter 18
3) Hans Boye Mogensen16.
FM: født værge Peder Svendsen.
Arv i boet til Voldborg Mortensdatter Bang.
Afdøde døde 13.2.1734.

173    Hans Justesen, købmand i Fåborg. 19.7.1734, fol.13.
E: Sofie Christence Schousboe. LV: mosters mand Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng. B:
1) Just Johannes Hansen 3
2) Hans Schousboe Hansen 19 uger.
FM:
1 farbror Ludvig Justesen
2 fars halvbror Christian [Børgesen] Mølmark, præst i Søllinge [og Hellerup].
Desuden nævnes enkens mormor Anne [Hansdatter], enke efter Niels [Christensen] Schousboe.
Enkens forældre var [Hans Nielsen Schousboe, præst i Ejsing, skifte Ginding herred gejstlig 16.12.1727 lbnr.14 og Mette Cathrine Pedersdatter Bering, død 21.9.1716].
(Se skifte efter Børge Christiansen Mølmark i Fåborg. 13.7.1713 lbnr.110).
Afdøde døde 19.6.1734.

174    Thomas Styrkelsen, skrædder i Fåborg. 8.11.1734, fol.17B.
E: Karen Thøgersdatter. LV: Peder Erik sen Braad. B:
1) Thøger Thomsen 30
2) Charlotte Amalie Thomasdatter 18
3) Christian Thomsen 15
4) Jacob Thomsen 12
5) Frederik Thomsen 8.
FM: Hans Lauridsen Schmidt.
Afdøde døde 6.10.1734.

175    Adolf Henriksen i Fåborg. 25.11.1734, fol.19.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Ibsen, møller i Langemølle. B:
1) Henrik Adolfsen 10.
FM: farbrors søn Henrik Pedersen, møller i Stampemøllen.

176    Gregers Isenberg, glarmester i Fåborg. 30.9.1734, fol.20.
E: Cathrine Clausdatter [Dichmann].
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med [Evert Steffensen, glarmester i Fåborg]. Arv til B:
1) Jens Evertsen Steuner (Stevner)
2) Henrik Evertsen Steuner, kapellan i Viborg Domkirke
3) Christine Evertsdatter
4) Marie Evertsdatter 39 i København.

177    Johanne Johansdatter i Fåborg. 4.1.1735, fol.21B.
E: Samson Christensen. A:
1) faster Anne, enke efter Abraham Slagter
2) farbror, død. 2B:
a Anders Andersen, handskemager i Odense
b Anne Margrethe Andersdatter
3) faster, død. 1B:
a Anders Clausen, foged
4) moster, død. 2B:
a Johan Nielsen i Ulbølle
b en datter g.m. Oluf Skrædder
samt
5) Christen Lauridsen i Holmdrup på egne og øvrige arvingers vegne.
Afdøde døde 16.11.1734.

178    Karen Christensdatter Schrøder i Fåborg. 18.1.1735, fol.23.
E: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Schrøder Fabricius 21
2) Søren Pedersen 4.
FM: farbror Jørgen Sørensen Fabricius.
Arv i boet efter enkemandens bror Christen [Sørensen] Fabricius, præst [i Rise og Marstal] på Ærø
til B:
1) Filip Evensen.

179    Rasmus Tommerup i Fåborg. 3.2.1735, fol.25.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen Lindegaard. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter Tommerup 14.
FM: [morbror] Peder Pedersen Lindegaard.
Desuden nævnes enkens bror Mikkel Pedersen Lindegaard.

180    Peder Jensen Busch, købmand i Fåborg. 2.3.1735, fol.26B.
E: Anne Helvig Jacobsdatter. Afdøde mors svigersøn Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn]. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter Busch 17
2) Karen Pedersdatter Busch 15
3) Anne Marie Pedersdatter Busch 14
4) Jens Errebo Pedersen Busch 7
5) Jensine Errebo Pedersdatter Busch 7
6) Claus Pedersen Busch 3
7) Peder Pedersen Busch 3 uger.
FM: fars halvbror Henrik Zirachsen, købmand.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, enke efter Jens Lauridsen Errebo.
Afdøde døde 25.1.1735.

181    Anne Olufsdatter i Fåborg. 7.3.1735, fol.30B.
E: Rasmus Lauridsen Staal. B:
1) Karen Rasmusdatter Staal 7
2) Maren Rasmusdatter Staal 5
3) Laurids Rasmussen Staal 3.
FM: mosters mand Jochum Nielsen, feldbereder.
Afdøde døde 1.2.1735.

182    Laurids Jørgensen Møller i Fåborg. 20.4.1735, fol.32B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Rasmus Lauridsen Møller 23.
FM: morbror Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

183    Gertrud Pedersdatter i Fåborg. 24.5.1735, fol.33B.
E: Johannes Olufsen, snedker. B:
1) Anne Margrethe Johannesdatter 4
2) Marie Johannesdatter 2.
FM: fars farbror Johannes Knudsen, snedker.
Ophold på stedet til enkemandens far Oluf Knudsen, snedker.
Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Olufsen i Køge.

184    Hans Rasmussen Haastrup i Fåborg. 6.6.1735, fol.34B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Hans Hansen Haastrup 34, student
2) Rasmus Hansen Haastrup 30, skomagersvend
3) Anne Hansdatter Haastrup 27
4) Kirsten Hansdatter Haastrup 24.
FM: Henrik Christensen, skomager.

185    Dorthe Mortensdatter i Fåborg. 6.6.1735, fol.36B.
E: Peder Nielsen Horne. B:
1) Maren Pedersdatter 3.
FM: mosters mand Laurids Pedersen Bull.
Afdøde døde 28.4.1735.

186    Anne Helvig Jacobsdatter i Fåborg. 14.4.1735, fol.37B.
Enke efter Peder Jensen Busch, skifte 2.3.1735 lbnr.180. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter Busch 17
2) Karen Pedersdatter Busch 15
3) Anne Marie Pedersdatter Busch 14
4) Jens Errebo Pedersen Busch 7
5) Jensine Errebo Pedersdatter Busch 7
6) Claus Pedersen Busch 3
7) Peder Pedersen Busch 8 uger.
FM:
1 Niels Hansen Viborg til Tøstrup
2 morbror Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup
3 Ulrik Mogensen til Dyrehavegård
4 Hans [Christensen] Ancher til Vormarksgård [i Hesselager sogn] g.m. [Mette Marie Jacobsdatter]
5 Conrad Hansen Piil i Fåborg
6) Henrik Zirachsen, købmand.
Registrering 5.4.1735.

187    Cathrine Mogensdatter, ugift i Fåborg. 24.5.1735, fol.46B.
A:
1) bror Svend Mogensen 21
2) bror Hans Boye Mogensen 17.
FM: stedfar Frederik Poulsen, skomager.
Afdøde havde arv efter sin far [Mogens Svendsen], skifte 9.4.1722 lbnr.140.

188    Joen Christensen, skomager i Fåborg. 7.12.1735, fol.47.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Rasmus Lauridsen Staal. B:
1) Malene Joensdatter 1.
FM: Christian Wichmann, skomager, hvis kone er beslægtet.
Afdøde i Horsens 18.3.1733. [Registrering Horsens 18.3.1733 lbnr.727].

189    Hans Pedersen Borg, murer i Fåborg. 9.12.1734, fol.49.
E: Maren Simonsdatter. LV: Hans Christensen, smed. B:
2) Hans Frederik Hansen 20
3) Johanne Hansdatter 14.
FM: Morten Hansen Roe.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen i Odense.
Afdøde døde 1.11.1734.

190    Marie Lucretia Poulsdatter [Struch] i Fåborg. 3.12.1735, fol.51B.
E: Jørgen Mogensen, skipper.
Første ægteskab med Henrik Brandt, skifte 27.1.1698 lbnr.60. B:
1) Henrik Henriksen Brandt på Tåsinge g.m. Sille Lauridsdatter
2) Margrethe Henriksdatter Brandt, død. E: Jørgen Burchard Gutenschwager, møller i Rettestrup mølle ved Gavnø på Sjælland. 2B:
c Jacobine Jørgensdatter 4.
Margrethe Henriksdatter Brands første ægteskab med Laurids Hansen Schiøtt, kusk hos prins Carl. 2B:
a Hans Lauridsen Schiøtt 14
b Henrik Lauridsen Schiøtt 7.
Afdøde døde 3.11.1735.

191    Birgitte i Fåborg. 3.2.1736, fol.55.
Enke efter [Hans Jensen] Fogh, toldkontrollør [i Køge, begravet Køge store kirkegård 22.10.1723]. B:
1) Sofie Christine Fogh 23, [døbt Køge 15.7.1713]
2) Jens Jørgen Fogh 20, [døbt Køge 31.8.1716].
FM:
1 Johan Fogh på Sanderumgård
2 Mathias Holst på Holckenhavn.

192    Karen Rasmusdatter i Fåborg. 24.5.1736, fol.58.
E: Hans Sørensen, skomager. B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter 10
2) Anne Hansdatter 5.
FM: Peder Jørgensen Mahl.

193    Hans Christian Errebo i Fåborg. 10.8.1736, fol.60, 68.
E: Anne Cathrine Hvalsø. LV: Jacob Engberg. B:
1) Birgitte Phil Errebo 12.
FM:
1 farbror Christian Christensen Errebo, købmand
2 farbror Hans Jacob Errebo, købmand.
Arv i boet efter enkens forældre Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad, [begravet 6.5.1712] og Birthe Jensdatter Phil, død Sandager 16.7.1731 til B:
1) enkens bror Jacob Hansen Hvalsø, successor i Sandager og Holevad
2) enkens søster [Anne Pouline Hvalsø] g.m. Peder Hartvigsen til Orelund [i Sandager sogn]
3) enkens søster [Margrethe Hvalsø] g.m. Christian Urban Schurtz i Assens
4) enkens bror [Niels Hansen Hvalsø, præst i Gelsted og Rørup, død 12.5.1725, var g.m. Susanne Rasmusdatter Leegaard ved bror] Steen Rasmussen Leegaard i Jylland.
Litteratur: Slægten Hvalsøe fra Sandager af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1959 side 34-42.

194    Christian Ottesen, borgmester i Fåborg. 3.2.1722, fol.60B.
Enkemand efter [Valborg Rasmusdatter Bruun, begravet 19.8.1715]. B:
4) Rasmus Bruun Christiansen Humble
5) Peder Bruun Christiansen Humble.
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter]. Ingen børn]
[Andet ægteskab med Ellen Christensdatter Schmidt, død 9.9.1704]. B:
1) Peder Christiansen Humble
2) Birgitte Marie Christiansdatter Humble
3) Frederik Christiansen Humble.
FM:
1 Peder Sørensen [Humble], degn i Rønninge
2 Oluf [Knudsen] Lerche, præst i Avnslev og Bovense, [søn af afdødes søster Anne Sofie Ottesdatter g.m. Søren Sørensen Ebeltoft, præst i Avnslev og Bovense, der døde 10.12.1685, i andet ægteskab med successor Knud Olufsen Lerche]
3 Niels Juul Christian Schiønning, købmand.
Registrering 3.1.1722.
(Skiftet, der har været forlagt, blev indført i skifteprotokollen i september 1736, se lbnr.137).
(Se skifte efter afdødes far Otto Rasmussen, præst i Rønninge og Rolsted, skifte Åsum herred gejstlig 16.10.1685 lbnr.1, var g.m. afdødes mor Maren Pedersdatter Humble.

195    Maren Hansdatter i Fåborg. 11.6.1736, fol.76B.
E: Enke efter Laurids Lauridsen. B:
1) Larsine Lauridsdatter 5.
FM:
1 farbror Hans Lauridsen Lund
2 morbror Peder Hansen Bymann, degn i Espe.
Registrering 16.2.1735.

196    Samson Christensen i Fåborg. 8.6.1735, fol.78.
E: Anne Marie Mortensdatter, efter 14 dages ægteskab. LV: morbror Henrik Otto Pedersen. A:
1) [bror] Rasmus Christensen Munch i Øster Skørringe på Lolland på Christiansborg [dvs. Kristianssæde] gods.197   
Afdøde døde 8.5.1735.

197    Niels Hansen Graa, sadelmager i Fåborg, der døde 10.8.1736, fol.80B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Mahl. B:
4) Bendix Nielsen 4.
FM: Henrik Ottesen.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 20.10.1718 lbnr.124]. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 23
2) Hans Peder Nielsen Graa 21.
FM: Jens Bendixen, skomager.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Andreasdatter, skifte 18.1.1725 lbnr.149]. B:
1) Andreas Nielsen Graa 14.
FM: morbror Nikolaj Andreassen, skipper.

198    Niels Hansen, handskemager i Fåborg. 12.7.1736, fol.82B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Nielsen, handskemager
2) Niels Nielsen, handskemager i Odense.

199    Ellen Jensdatter i Fåborg. 28.6.1736, fol.83B.
E: Niels Pedersen, smed. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 19
2) Peder Nielsen 17
3) Maren Nielsdatter 14
4) Karen Nielsdatter 11.

200    Maren Simonsdatter i Fåborg. 11.6.1736, fol.85B.
Enke efter Hans Pedersen Borg, murer, skifte 9.12.1734 lbnr.189. B:
1) Hans Frederik Hansen
2) Johanne Hansdatter.
FM: Peder Gerup.
Afdøde døde 22.3.1736.

201    Anne Jensdatter i Fåborg. 17.9.1736, fol.86.
E. Christoffer Brolund, byfoged. A:
1) søster Elisabeth Jensdatter i Fredericia, død. 3B:
a Jacob Peder Sonius i Ribe
b Niels Peder Sonius, sergent
c Palle Peder Sonius i Fredericia
2) søster Esther Jensdatter, død. 1B:
a Margrethe Marie, enke efter Aksel Højer.

202    Anne Hansdatter i Fåborg. 7.6.1736, fol.89B.
Enke efter Oluf Haagensen (Hagensen), soldat, der var død i Glückstadt.
Hans A:
På hans arvingers vegne mødte Jens Rosenkilde, skrædder i Fåborg.
Hendes A:
1) farbror, død. 1B:
a Christen Jørgensen i Millinge
2) farbror Niels Rasmussen, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter
b Karen Nielsdatter
0) mor Johanne Jensdatter, død
3) morbror Jens Jensen, død. 3B:
a Maren Jensdatter g.m. Jørgen Vanting i Svanninge
b Johanne Jensdatter g.m. Henrik Simonsen i Svanninge
c Anne Jensdatter g.m. Christen Christensen ved Nyborg
4) mors halvbror Peder Hansen i Østerby, død. 4B:
a Hans Pedersen Milling i Fåborg
b Mads Pedersen i Millinge
c Susanne Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
5) mors halvsøster Maren Pedersdatter, død. 2B:
a Hans Sørensen i Svanninge
b Birthe Sørensdatter g.m. mølleren på Broby.

203    Margrethe Henriksdatter Bahnsen i Fåborg. 29.1.1737, fol.92.
E: Hans Kærumgaard, farver. B:
1) Hans Henrik Hansen 13
2) Jørgen Hansen 2, der døde.
Ophold til afdødes far Henrik Bahnsen.

204    Margrethe Nielsdatter i Fåborg. 4.2.1737, fol.94.
E: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Voldborg Marie Rasmusdatter 21
2) Oluf Rasmussen 18.

205    Karen i Fåborg. 25.1.1737, fol.95.
Enke efter Jørgen [Johansen] Dichmann, [skifte 6.2.1734 lbnr.169]. B:
1) Maren Jørgensdatter.
FM:
1 [farbror] Johan Johansen Dichmann
2 Erik Lilje, tømrer.
Desuden nævnes barnets faster Helvig Johansdatter Dichmann g.m. Oluf Rasmussen.

206    Anne Cathrine Hansdatter Wolder, ugift i Fåborg. 28.12.1736, fol.96B.
A:
1) søster Inger Hansdatter Wolder, enke efter Tron Olufsen, ved søn Hans Jørgen Tronsen i Nyborg
2) søster Anne Hansdatter Wolder, enke efter Juul Jacobsen i Drammen i Norge
3) søster Kirsten Hansdatter Wolder i Larvik
4) søster Kirsten Hansdatter Wolder, død. Hendes arvinger
5) halvsøster Ingeborg Troelsdatter i Drammen.

207    Else Joensdatter i Fåborg, der døde 2.3.1737, fol.101.
Enke efter Hans Nielsen, handskemager. B:
1) Niels Hansen 12.
FM:
1 farbror Christen Nielsen, handskemager
2 morbror Jens Joensen i Lyndelse.
Sønnen sættes i lære hos sin farbror Niels Nielsen, handskemager i Odense til påske 1738.
Arv i boet til Hans Nielsdate datter af første ægteskab.

208    Anne Mortensdatter i Fåborg. 7.7.1737, fol.103.
E: Hans Hansen Boye. A:
1) bror Frands Mortensen i Stenstrup, der døde
2) søster Birthe Mortensdatter, død. E: Christoffer Lauridsen i Egeskov. 3B:
a en søn 11
b en datter 10
c en datter 8
3) søster Maren Mortensdatter g.m. Lorents Frandsen i Trunderup.

209    Karen Ibsdatter i Fåborg. 27.6.1737, fol.104B.
Enke efter Hans Clausen, murer. B:
1) Anne Malene Hansdatter, fruerpige på Tåsinge slot
2) Cathrine Marie Hansdatter forlovet med Jørgen Bøg, skovfoged og skytte på Tåsinge.
FM: Hans Hansen, smed i Åby.

210    Christian Nielsen, kontrollør i Fåborg. 9.5.1734, fol.106B.
Enkemand efter [Lisbet Møller, død 14.9.1730]. B:
1) Anne Sofie Christiansdatter forlovet med Søren Tamdrup, kontrollør, stedsøn af Hans Grønnegaard, rektor
2) Elisabeth Christiansdatter 15
3) Frederik Christiansen 11
4) Charlotte Amalie Christiansdatter 9.
FM: mosters mand Peder [Christensen] Kraft, guldsmed.

211    Maren Pedersdatter i Fåborg. 13.5.1737, fol.122B.
Enke efter Peder Markussen, skomager, død for 3 uger siden. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Hans Jacob Pedersen 11
3) Jens Hvalsø Pedersen
4) Hans Christian Pedersen 3
5) Markus Pedersen 12 uger.
FM: Christen Christensen Errebo, som beslægtet.
Afdøde døde 20.4.1737.

212    Anne Elisabeth i Fåborg. 27.6.1737, fol.128B.
E: Hans Bøye. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Hans Jørgen Elger
2) Anne Elisabeth Hansdatter Boye
3) Hans Hansen Boye
4) Peder Hansen Boye i Ostindien.
Registrering 29.5.1737.

213    Jacob Jørgensen Ørsted, købmand i Fåborg. 24.4.1737, fol.132.
E: Susanne Christiansdatter Schrøder. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Schrøder Jacobsen 18
2) Cathrine Marie Jacobsdatter 17.
FM: Jens Boesen, bager, som beslægtet.
Afdøde døde 23.3.1737.

214    Christiane Sabine Clausdatter i Fåborg. 18.1.1738, fol.140.
E: Hans Olufsen, bødker. B:
1) Claus Hansen 6.

215    Malene Thomasdatter i Fåborg. 17.4.1738, fol.140B.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
1) Jørgen Jensen 15
2) Anne Kirstine Jensdatter 11
3) Margrethe Jensdatter 5.

216    Hans Sørensen Læsø, kirkeværge i Fåborg og tidligere birkedommer på Holstenshus birk. 18.7.1736, fol.141B.
E: Anne. B:
1) Søren Hansen Læsø, fuldmægtig på Steensgård
2) Dorthe Hansdatter Læsø.

217    Anne Kirstine Villumsdatter Eckhoff, ugift i Fåborg. 21.3.1738, fol.145.
A:
1) bror Johan Didrik Villumsen Eckhoff, død. 1B:
a Anne Kirstine Marie Johansdatter Eckhoff 13.
FM: Jens Iver Boesen, bager.

218    Kirsten Christensdatter Skovsgaard i Fåborg. 26.6.1738, fol.146.
E: Peder Holgersen Københavner, skomager. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter.

219    Johannes Knudsen Buch, snedker i Fåborg. 3.7.1738, fol.147.
E: Agathe Pedersdatter Sølle. LV: Jørgen Bang. B:
1) Anne Kirstine Johansdatter Buch.
FM: farbrors søn Johannes Olufsen, snedker.
Desuden nævnes enkens bror Niels Pedersen Sølle, præst på Bogø ved Falster.

220    Christian Wichmann, skomager i Fåborg. 21.7.1739, fol.154B.
E: Sidsel Eline Joensdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Morten Christiansen Wichmann 20
2) Knud Walther Christiansen Wichmann 12.
FM: Peder Mortensen Brylle.
Desuden nævnes Karen, enke efter Knud Walther i Næstved.

221    Nikolaj Andreassen, skipper i Fåborg. 21.6.1739, fol.156B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christen Rasmussen, skipper. A:
1) bror Hans Peder Andreassen, skipper
2) bror Just Andreassen, feldbereder i Nykøbing Sjælland
3) søster [Anne Cathrine Andreasdatter, skifte 18.1.1725 lbnr.149, var g.m. Niels Hansen Graa, skifte 10.8.1736 lbnr.197]. B:
a Andreas Nielsen Graa 16.
FM: farbrors søn Andreas Hansen.

222    Anne Margrethe Jensdatter Hjort, ugift tjenestepige i Fåborg. 6.8.1739, fol.159.
A:
1) søster Birthe Jensdatter Hjort g.m. Jørgen Poulsen, maler i Åby
2) bror Niels Jensen Hjort i Ulkebøl på Als ved søstersøn Jens Rosenkilde, skrædder i Fåborg.

223    Mette Jørgensdatter Brønniche i Fåborg. 11.8.1739, fol.160B.
E: Hans Peder Andreassen, skipper. B:
2) Andreas Hansen 20.
FM: Morten Pedersen Alsing.
Af første ægteskab B:
1) Karen Rasmusdatter Brønniche g.m. Johan Lefoli, skomager.

224    Naaman (Nomen) Henriksen Faber i Fåborg. Samfrændeskifte 21.9.1739, fol.161B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen Mahl. B:
1) Henrik Naamansen Faber 12
2) Anne Naamansdatter Faber 9½
3) Johanne Naamansdatter Faber 7½
4) Jørgen Naamansen Faber 5½.
FM:
1 morfar Jørgen Christensen
2 Naaman Højer
3 Christoffer Højer i Troense på Tåsinge.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1736.

225    Jacob Selmer, gibsmager i Fåborg. 1.4.1739, fol.162B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Slesvig.

226    Karen Hansdatter Ploug i Fåborg. 4.1.1739, fol.163B.
E: Rasmus Lauridsen Staal.
Første ægteskab med Niels Svelmø. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 10.
FM: morbror Tønnes Hansen Ploug.

227    Karen [Rasmusdatter] i Fåborg. 4.1.1740, fol.164B.
Enke efter Laurids Mikkelsen, byskriver, [død 13.8.1709], skifte sluttet 21.7.1712. B:
1) Rasmus Lauridsen Staal
2) Anders Lauridsen Staal, i fængsel på Bremerholm
3) Mikkel Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter.
Børnene har arv efter deres bror Søren Lauridsen, skifte 6.2.1720 lbnr.130.
Arv i boet efter [Mikkel Lauridsens enke] 20.5.1716 lbnr.115.
Henrik Lauridsen Lund havde arv efter skifte 13.10.1703, krævet af hans enke Marie Sofie Mikkelsdatter.

228    Laurids Pedersen Bull i Fåborg. 12.5.1740, fol.166.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Johan Kandestøber. B:
2) en datter g.m. Jacob Jørgensen, hattemager
3) Karen Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Iver Lauridsen 28, på Ølstedgård gods.

229    Borstoff, kaptajn i Fåborg. 10.6.1740, fol.167.
E: Elisabeth. LV: Jacob Engberg.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christoffer Borstoff 58.

230    Anne Cathrine Mørch i Fåborg. 14.6.1740, fol.167B.
E: Hans Christian Zeuthen, skrædder.
Første ægteskab med [Christian Hansen, skrædder] B:
1) Hans Wulf Christiansen 21
2) Michael Christiansen 14.
FM: Casper Mars, urmager.
(Se lbnr.122).

231    Dorthe Jørgensdatter i Fåborg. 16.9.1740, fol.169.
E: Jacob Hofmann, musikant. B:
1) Gomme Jacobsen 5.
FM: Jørgen Christian Rosendal, organist i Rudkøbing.

232    Peder Sørensen, smed i Fåborg, der døde 27.12.1739, fol.170B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Juul Schiønning. toldforpagter. B:
3) Peder Andreas Pedersen 6 mdr.
FM: Jens Iver Boesen.
Første ægteskab med Karen [Christensdatter Schrøder], skifte 18.1.1735 lbnr.178]. B:
1) Christian Schrøder Fabricius
2) Søren Pedersen 8½.
FM: farbror Hans Sørensen Fabricius, præst i Rudkøbing.

233    Hans Andersen, feldbereder i Fåborg. 11.5.1739, fol.175B.
E: Anne Margrethe. LV: Hans Christian, hattemager. B:
1) Kirstine Marie Hansdatter 10.
FM: Mads Andersen, pottemager.

234    Mette Pedersdatter i Fåborg. 1.6.1741, fol.177.
E: Jørgen Simonsen, murer. B:
1) Pernille Kirstine Jørgensdatter 8
2) Simon Jørgensen 6
3) Anne Marie Jørgensdatter 4.
FM: Henrik Christensen, skomager.

235    Kirsten Pedersdatter i Fåborg. 27.3.1739, fol.177B.
Enke efter Jørgen Bager. B:
1) Peder Jørgensen Bager
2) Johan Jørgensen Bager.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Pedersen Bruun.

236    Hans Isaksen i Fåborg. 5.10.1741, fol.179.
B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, død, var g.m. Mandrup Clemensen. B:
a Hans Isak Mandrupsen 28, kyrasser
b Christian Mandrupsen 25, musketer
c Dorthe Mandrupsdatter g.m. Jens Vedberg
d Christiane Mandrupsdatter 30, i Svendborg
e Anne Marie Mandrupsdatter hos herredsfoged Kaj Didrik Tallin i byen Bering i Holsten
f Cecilie Kirstine Møller i København
g Birthe Mandrupsdatter Møller, død, var g.m. Frederik Jansen i København. Hendes børn.

237    Sofie Christence Schousboe i Fåborg. 27.10.1742, fol.181.
E: Jacob Engberg. B:
3) Dorthe Engberg 6 mdr.
Første ægteskab med Hans Justesen, [skifte 19.7.1734 lbnr.173]. B:
1) Just Johannes Hansen 10
2) Hans Schousboe Hansen 8.
FM:
1 fasters mand Jens Lauridsen, købmand
2 søskendebarns mand Hans Jacob Errebo.
Afdøde døde 27.1.1742.

238    Vita Mikkelsdatter i Fåborg. 7.4.1742, fol.182.
E: Johan Didrik Eckhoff. B:
1) [Anne Kirstine Marie Johansdatter Eckhoff].
FM: Jens Lauridsen.

239    Anne Nielsdatter i Fåborg. 7.1.1742, fol.182.
E: Rasmus Jensen, bødker. B:
1) Niels Sørensen i Jordløse.

240    Andreas Pedersen, sadelmager og hustru Birthe Christensdatter i Fåborg, der begge døde 26.1.1742, fol.182B.
B:
1) Christen Andreassen 16
2) Hans Andreassen 13
3) Peder Andreassen 5.
FM: mors søskendebarn Jens Bendixen.

241    Christen Christensen Strand i Fåborg. 24.5.1742, fol.183B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Mathias Jensen, skomager. B:
1) Birthe Marie Christensdatter 21.
FM: morbror Jens Rasmussen, skomager.

242    Hans Christensen, snedker i Fåborg. 29.5.1742, fol.183B.
E: Mette Nielsdatter.LV: Peder Mahl, købmand. B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter 9
2) Ellen Margrethe Johansdatter 6
3) Niels Christian Hansen 2.
FM: fars søskendebarn Jens Bendixen, skomager.

243    Anne Margrethe Mikkelsdatter i Fåborg. 30.5.1742, fol.184B.
E: Peder Hansen Horne, skipper. B:
1) Hans Pedersen Horne 10
2) Maren Pedersdatter Horne 8.
FM: Christen Errebo.

244    Mette Christensdatter Achtonia i Fåborg. 23.5.1742, fol.185B, 211.
E: Conrad Hansen Pihl, vejer og måler. B:
1) Claus Conradsen Pihl 17
2) Mette Marie Conradsdatter Pihl 16
3) Christen Achtonius Conradsen Pihl 11.
Alder ved samfrændeskiftet 23.3.1744.
FM: morbror Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense [og Skovby].
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1742.
Samfrændeskifte 23.3.1744.

245    Niels Pedersen, smed i Fåborg. 5.2.1742, fol.186.
Enkemand efter [Ellen Jensdatter i Fåborg. 28.6.1736 lbnr.199]. B:
E: Niels Pedersen, smed. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Jørgen Pedersen Bruun.

246    Hans Jacob Christensen Errebo, købmand i Fåborg. 2.10.1742, fol.188, 193.
E: Barbara Marie Hansdatter Lund. LV: Jens Lauridsen Grønbæk.
Testamente af 23.4.1742. Hans A:
1) mor Anne [Hansdatter], enke efter Christen Hansen Errebo, [skifte 1.8.1713 lbnr.111]
2) bror Hans Christian Errebo, skifte 10.8.1736 lbnr.193, var g.m. Anne Cathrine [Hansdatter] Hvalsø. 1B:
a Birgitte Phil Errebo
3) bror Christen Christensen Errebo, købmand
4) søster Anne Christensdatter Errebo, død [27.8.1728], var g.m. Jens Hansen Hvalsø. 2B:
a Birthe Hvalsø
b Anne Margrethe Hvalsø
5) søster Marie Lisbeth Christensdatter Errebo, enke efter Christen Hansen.

247    Maren Hansdatter i Fåborg. 27.4.1742, fol.188B.
E: Mikkel Jørgensen Bjørnø. B:
1) Jørgen Mikkelsen 20
2) Hans Mikkelsen 18
3) Anne Kirstine Mikkelsdatter 16.

248    Anne Marie Mortensdatter i Fåborg. 10.11.1742, fol.190.
E: Christian Poulsen, feldbereder. B:
1) Anne Christiansdatter 1.
FM: Jørgen Bang.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Cathrine Sadelmagers.

249    Mette Ananiasdatter i Fåborg. 6.12.1742, fol.190B.
E: Morten Pedersen Alsing, købmand. B:
1) Ananias Mortensen 21
2) Ellen Mortensdatter 18
3) Margrethe Mortensdatter 10
4) Peder Mortensen 7
5) Hans Mortensen 1.
FM: mors søskendebarn Rasmus Haastrup, skomager.

250    Maren Christensdatter i Fåborg. 7.12.1742, fol.192.
E: Jørgen Markussen, handskemager. B:
4) Anne Helvig Jørgensdatter 10.
FM: Hans Lauridsen, skipper.
Enkemandens første ægteskab med Helvig Lauridsdatter. Arv til B:
1) Markus Jørgensen, handskemagersvend
2) Rebekka Jørgensdatter
3) Karen Jørgensdatter.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Christensdatter.

251    Margrethe Marie i Fåborg. 19.2.1742, fol.193.
Enke efter Aksel Fæddersen Højer, skifte 29.6.1733. B:
1) Esther Malene Akselsdatter 20
2) Marie Elisabeth Akselsdatter 16.
FM: Ernst Klepsing.

252    Peder Hansen i Fåborg. 20.5.1743, fol.196.
E: Ellen Cathrine Iversdatter Bang. LV: Laurids [Iversen] Bang, degn i Øster Hæsinge. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 6
2) Marie Cathrine Pedersdatter 4
3) Iver Pedersen 9 mdr.
FM: Jørgen Bang.
Desuden nævnes:
1 enkens mor, enke efter Iver Pedersen, maler. LV: Jacob Engberg
2 afdødes bror Hans Hansen.

253    Hans Madsen, feldbereder i Fåborg. 27.5.1744, fol.204.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Knudsen, bødker. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 16
2) Maren Hansdatter 12
3) Mathias Hansen 10.
FM: farbror Anders Madsen, murer.
Enkens første ægteskab med [Laurids Nielsen, feldbereder], skifte sluttet 23.2.1728. Arv til B:
1) Kirsten Lauridsdatter.

254    Peder Pommer, skomager i Fåborg. 28.10.1743, fol.205.
E: [Navn angives ikke]. LV: Ulrik, skomager. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas, feldbereder
2) Mads Pedersen Pommer 21.

255    Mette Kirstine Pedersdatter i Fåborg. 30.5.1744, fol.206.
E: Peder Pedersen Lindegaard, købmand. B:
1) Rasmus Pedersen Lindegaard 24, i København
2) Peder Henrik Pedersen Lindegaard 21
3) Karen Pedersdatter 16
4) Dine Pedersdatter 6.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Lindegaard
2 farbror Mikkel Pedersen Lindegaard
3 mors [halv]bror Jacob Sørensen Fabricius, sølvpop hos kronprinsen
4 Peder Kraft, guldsmed.

256    Sidsel [Eline] Joensdatter i Fåborg. 28.11.1743, fol.208.
E: Peder Nyraad, skomager. B:
2) Knud Walther Pedersen 15.
Første ægteskab med Christian Wichmann, [skifte 21.7.1739 lbnr.220]. B:
1) Morten Christiansen Wichmann 26
2) Knud Walther Christiansen Wichmann 15.

257    Anne Margrethe Jensdatter, ugift i Fåborg. 1744, fol.209.
A:
0) far Jens Andersen, murer i Fåborg, skifte 17.3.1701 lbnr.72
1) søster Sidsel Jensdatter g.m. Mathias Brandt, grovbrødsbager i Sønderborg.
Afdøde døde i Sønderborg.

258    Christoffer Ejler, skrædder i Fåborg. 5.4.1742, fol.209.
E: Alhed Jacobsdatter. LV: Jørgen Bruun. B:
3) Jens Christoffersen 4.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jochum Ejler
2) en datter g.m. Rasmus Simonsen, murer.

259    Tønne Hansen Ploug i Fåborg. 19.2.1743, fol.209B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Bager. B:
1) Gertrud Cathrine Tønnesdatter 19.
FM: Jacob Ploug, hattemager.
Arv i boet efter afdødes søster [Karen Hansdatter Ploug, skifte 4.1.1739 lbnr.226] til B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Svelmø.

260    Karen Voldtofte i Fåborg. 24.1.1743, fol.210.
B:
1) Jens Nielsen, tambur i Kolding
2) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Frederik Erasmus, tambur i Flensborg
3) Peder Svendsen 20
4) Inger Svendsdatter 17.

261    Henrik Otto Pedersen i Fåborg. 20.7.1745, fol.212, 260B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Frands Albertsen, glarmester. B:
1) Peder Henriksen 20
2) Anne Cathrine Henriksdatter 18.
FM: Peder Jørgensen, feldbereder, som beslægtet.

262    Peder Lundius, vægter i Fåborg, der døde 22.6.1745, fol.212B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Jens Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

263    Jens Rasmussen Bendixen, skomager. 29.12.1744, fol.213B, 214.
E: Mette Olufsdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Mathias Jensen, skomager
2) Rasmus Jensen Bendix, der døde, skifte 15.2.1746
3) Johanne Jensdatter.
FM: Hans Peder Andreassen.

264    Dorthe Rasmusdatter i Fåborg. 28.12.1745, fol.214.
Enke efter Christen Christensen Strand, [skifte 24.5.1742 lbnr.241]. B:
1) Birthe Marie Christensdatter.
FM: søskendebarn Peder Lauridsen, skipper.

265    Karen Johansdatter i Fåborg. 4.1.1740, fol.215.
E: Erik Lilje, tømrer, der rejste bort, uvist hvorhen. B:
1) Birthe Cathrine Eriksdatter 21
2) Anders Eriksen 11.
FM: morbror Johan Dichmann.

266    Hans Hansen, tømrer i Fåborg. 4.1.1740, fol.216.
E: Anne Sofie Olufsdatter. LV: Erik Lilje.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Tønder, døde på Ærø.

267    Hans Hansen, daglejer i Fåborg. 19.3.1746, fol.216.
E: Gertrud Frandsdatter. LV: Jens Lauridsen. B:
1) Hans Hansen 7
2) Anne Kirstine Hansdatter 4.
FM: Jens Knudsen, bødker.

268    Elisabeth Nielsdatter i Fåborg, der døde 2.3.1746, fol.216B.
Enke. B:
1) Niels Henriksen, uvist hvor.

269    Bodil Hansdatter i Fåborg. 9.12.1745, fol.217B.
Enke efter Hans Rasmussen Haastrup, [skifte 6.6.1735 lbnr.184]. B:
1) Hans Hansen Haastrup på Lolland
2) Rasmus Hansen Haastrup
3) Anne Hansdatter Haastrup g.m. Thor Andersen, kyrasser
4) Kirsten Hansdatter Haastrup i Flensborg.

270    Marie Clausdatter Dichmann i Fåborg. 2.3.1746, fol.218.
E: Morten Lauridsen Grif. A:
1) bror Claus Clausen, smed i Kragelund på Fyn, død 5B:
a Jørgen Clausen i Ørbæk
b Claus Clausen i Ørbæk
c Maren Clausdatter
d Marie Clausdatter
e Margrethe Clausdatter
2) bror Hans Clausen Dichmann i Lureby ved søn Christian Hansen Dichmann
3) bror Johan Clausen Dichmann, død. E: Birthe Rasmusdatter. 1B:
a Claus Johansen i Ostindien
4) søster Margrethe Clausdatter Dichmann, død. 1B:
a Maren Clausdatter i Ulbølle
5) søster Cathrine Clausdatter, død. B:
a Jens Stevner, købmand i Fåborg på egne og søskendes vegne.
Arv i boet til:
1 enkemandens søster Martha Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen i København
2 enkemandens søster Lisbeth lauridsdatter
3 enkemandens bror Jørgen Lauridsen.

271    Peder Holgersen Københavner i Fåborg. 6.7.1746, fol.219B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager. B:
1) Niels Pedersen 4.
FM:
1 farfar Holger Roland i Bjernede
2 Jacob Sørensen Møller, beslægtet på mors side.

272    Anne Cathrine Pedersdatter i Fåborg. 24.4.1746, fol.220B.
Enke efter Niels Hansen Graa, sadelmager, skifte 10.8.1736 lbnr.197. B:
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Mahl. B:
5) Bendix Nielsen Graa 14.
Første ægteskab med Morten Lauridsen, smed, [død 17.5.1720]. B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Hans Jørgensen [Troense]
2) en datter, død. E: Christen Poulsen, feldbereder. 1B:
a Anne Christensdatter
3) Laurids Mortensen i Sønderborg.
Andet ægteskab med Hans Ditlevsen, skifte 18.1.1725 lbnr.148. 1B:
4) Hans Hansen 23.

273    Søren Tamdrup, toldkontrollør i Fåborg. 17.9.1746, fol.221B.
E: Anne Sofie Christiansdatter [Svaller]. LV: Jacob Engberg. B:
1) Jacob Christian Tamdrup 4½.
FM: farbror Mikkel [Jacobsen] Tamdrup, præst i Pedersker på Bornholm.
Arv i boet efter enkens far [Christian Nielsen, skifte 9.5.1734 lbnr.210] til:
1 enkens søster Elisabeth Christiansdatter
2 enkens søster Charlotte Amalie Christiansdatter.

274    Jørgen Jensen, skrædder i Fåborg. 7.3.1742, fol.223B.
E: Anne Hansdatter Haagerup. B:
1) Søren Jørgensen
2) Cathrine Margrethe Jørgensdatter
3) Anne Kirstine Jørgensdatter
4) Jens Jørgensen
5) Niels Jørgensen, kældermand i København
6) Hans Jørgensen, på de lange rejser.

275    Maren Pedersdatter i Fåborg. 16.2.1747, fol.224.
E: Hans Christian Thorsen, smed. B:
1) Christian Hansen 9
2) Peder Hansen 5.
FM: morbror Hans Pedersen i Svanninge.
Desuden nævnes afdødes bror Christoffer Pedersen Haastrup.

276    Christen Rasmussen i Fåborg. 26.4.1747, fol.225.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Hans Hansen, skipper
2) Margrethe Christensdatter g.m. Hans Lauridsen, skipper
3) Anne Marie Christensdatter 22.

277    Dorthe i Fåborg. 17.4.1747, fol.225B.
Enke efter Peder Nielsen, væver. B:
1) Niels Pedersen 3.
FM: Jens Lauridsen Krag.
Afdøde døde i Hårby 9.4.1747.

278    Jørgen Markussen, handskemager i Fåborg. 28.4.1747, fol.226B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 7.12.1742 lbnr.250]. B:
4) Anne Helvig Jørgensdatter 14.
FM: Hans Lauridsen, skipper.
Første ægteskab med [Helvig Lauridsdatter]. B:
1) Markus Jørgensen, over 30
2) Rebekka Jørgensdatter g.m. Jacob Berg, sadelmager
3) Karen Actonia Jørgensdatter 24.

279    Hans Jørgensen Troense i Fåborg. 17.6.1747, fol.227.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jørgen Bang, købmand. B:
1) Margrethe Hansdatter 3.
FM: Niels Jensen.
Arv i boet efter afdødes far Jørgen Hansen i Troense.
Arv i boet efter [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.4.1746 lbnr.272] til:
1 Bendix Nielsen Graa
2 Christen Poulsens datter Anne Christensdatter
3 Hans Hansen.

280    Karen Pedersdatter i Fåborg. 17.6.1747, fol.228.
E: Henrik Nielsen, hestemøller.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

281    Frederik Lauridsen Munch, toldbetjent i Fåborg. 27.9.1747, fol.228.
E: Mette Højsgaard. LV: Hans Christian Goldbech, hattemager. B:
1) Laurids Frederiksen 20
2) Jens Frederiksen 18
3) Johanne Margrethe Frederiksdatter 15
4) Anne Frederiksdatter 15
5) Niels Frederiksen 6
6) Dorthe Sofie Frederiksdatter 2½.
FM: Jacob Sørensen Møller.
Desuden nævnes Erik Højsgaard i Jordløse.

282    Maren Mikkelsdatter i Fåborg. 27.1.1748, fol.228B.
E: Hans Pedersen Milling. B:
1) Peder Michael Hansen 6.
FM: Jens Iver Boesen.

283    Hans Sørensen, skomager i Fåborg. 9.5.229B.
E: Regine Jochumsdatter. LV: Jacob Engberg. B:
1) Søren Hansen 11
2) Karen Hansdatter 7.
FM: Hans Jørgensen, snedker.

284    Maren i Fåborg. 30.5.1748, fol.230B.
Enke efter Gunder. B:
2) Gunde Marie Gundersdatter
3) Anne Gundersdatter Ancher.
Uden ægteskab B:
1) Mads Hansen i Brobyværk.

285    Karen Rasmusdatter i Fåborg. 31.10.1748, fol.231B.
E: Jørgen Simonsen, murer. B:
1) Bonde Jørgensen 4.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Pedersdatter], skifte 1.6.1741 lbnr.234. Arv til børn.

286    Conrad Hansen Pihl, vejer og måler i Fåborg. 19.6.1748, fol.232B, 284.
E: Susanne Hermansdatter Broch. LV: Jacob Engberg.
Testamente af 21.5.1745.
Hans første ægteskab med Mette Christensdatter Achtonia, skifte 23.5.1742 lbnr.244. B:
1) Claus Conradsen Pihl 22, degn i Fjelsted og Harndrup
2) Mette Marie Conradsdatter Pihl g.m. Christian Størckel, klokker i Fåborg
3) Christen Achtonius Conradsen Pihl 15.
FM: morbror Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense og Skovby.
Enkens første ægteskab med Nikolaj Jacobsen Bierfreund, købmand i Kerteminde, skifte 19.10.1736. B:
1 Jacob Bierfreund, købmand i Fåborg
2 Herman Bierfreund, købmand i Fåborg.

287    Rasmus Pedersen Behrend i Fåborg. 8.10.1748, fol.253.
E: Karen Andersdatter, der døde 18.10.1748. LV: Jochum Nielsen, feldbereder. A:
1) bror Hans Præstkær i Horne
2) søster, død. E: Jens Mikkelsen i Bjerne. Hendes børn
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Anders Hansen, snedker.

288    Johannes Olufsen, snedker i Fåborg. 6.12.1745, fol.255.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Kusk. B:
2) Johannes Johansen 3
3) en spæd datter.
Første ægteskab med [Gertrud Pedersdatter, skifte 24.5.1735 lbnr.183]. B:
1) Marie Johannesdatter 13.
FM:
1 farbror Jørgen Olufsen i Køge.
2 Hans Lauridsen Lund.

289    Kirsten Jørgensdatter i Fåborg. 7.3.1749, fol.256.
E: Hans Mortensen Højbjerg. B:
1) Anne Hansdatter 6 uger.

290    Henrik Jespersen Langaa, organist i Fåborg. 24.5.1749, fol.256B.
E: Charlotte Amalie Thomasdatter. LV: Christian Størckel. B:
1) Karen Henriksdatter Langaa.
FM: mors stedfar Jens Rosenkilde, skrædder.

291    Dorthe Mandrupsdatter i Fåborg. 26.7.1749, fol.257.
E: Niels Wiberg (Viborg). B:
1) Kirsten Nielsdatter 15
2) Kaj Nielsen 9
3) Kirsten Nielsdatter 6
4) Pernille Nielsdatter 2.

292    Christen Ditlevsen i Fåborg. 2.1.1749, fol.257B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Lauridsen, skipper.
Arvinger kendes ikke.

293    Henrik Henriksen Bus, rebslager i Fåborg. 5.6.1749, fol.258B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Frands Glarmester. B:
6) Vilhelm Henriksen 14
7) Peder Henriksen 12
8) Marie Cathrine Henriksdatter 10.
Første ægteskab med [Marie Pedersdatter]. B:
1) Henrik Henriksen Bus, prokurator på Barløsegård
2) Peder Henriksen i Svendborg
3) Marie Henriksdatter g.m. Andreas Snedker i København
4) Anne Dorthe Henriksdatter, død, var g.m. Jørgen Bruun i Fåborg. 1B:
a Peder Jørgensen 16
5) Cathrine Henriksdatter i Odense.
Andet ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter. Ingen børn.

294    Mikkel Jørgensen Bjørnø i Fåborg, der døde 24.12.1749, fol.261.
E: Anne Jochumsdatter Schurmann. LV: Jacob Engel. B:
3) Cathrine Mikkelsdatter Bjørnø 7
4) Laurids Mikkelsen Bjørnø 2.
FM: farbror Hans Jørgensen på Bjørnø.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 27.4.1742 lbnr.247. B:
1) Hans Mikkelsen Bjørnø 25
2) Anne Kirstine Mikkelsdatter Bjørnø.

295    Maren Ibsdatter i Fåborg. 13.5.1750, fol.263.
E: Hans Lauridsen Præstø. B:
1) Johanne Hansdatter 12
2) Bodil Marie Hansdatter 10
3) Laurids Hansen 8
4) Jeppe Hansen 7
5) Mette Hansdatter 6.
FM: Hans Hansen, feldbereder.

296    Anne Dorthe Jensdatter, en udeblevet arving. 20.2.1751, fol.264.
Anne Dorthe Jensdatter havde arv efter Hans Christian Jensen og bror Henrik Jensen efter skiftebrev 1727, der havde arv efter deres mor Maren Fostermoder efter skifte 1709. Denne arv var nu hjemfaldet til kongens kasse, men efter kongelige benådning af 6.6.1750 givet til hendes arvinger A:
1) søster Elisabeth Jensdatter, død. 2B:
a Rasmus Olufsen skomager i Fåborg
b Ursula Olufsdatter i Labølle Huse i Hårslev sogn ved søn Oluf Pedersen Brandt
2) søster Maren Jensdatter i Nyborg, død, var g.m. Niels Hansen, hører i Den Trolleske skole i Brahetrolleborg sogn. 3B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Jørgensen Trolle i Hundtofte på Boltinggård gods
b Cathrine Nielsdatter, død, gift Brahetrolleborg 27.11.1727 med Gynther Grøtter. 2B:
1 Hans Jacob Gynther, døbt Brahetrolleborg 14.3.1728, på Tåsinge
2 Christian Gynther, døbt Brahetrolleborg 19.11.1730
c Jens Nielsen, skrædder i Odense, død. 1B:
a Claus Jensen i Lumby
3) søster Cathrine Jensdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen, død. 2B:
1 Rasmus Nielsen Leipzig, skrædder i København
2 Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Hansen Lund i Odense
b Johan Gerdes, i udlandet, død uden børn.

297    Anne Nielsdatter i Fåborg. 25.6.1751, fol.269B.
E: Christen Broch, skomager.
Første ægteskab med Peder [Holgersen] Københavner, [skifte 6.7.1746 lbnr.271]. B:Niels Pedersen.
FM: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

298    Mathias Andersen Møller i Fåborg. 3.8.1751, fol.270B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Christen Errebo. A:
0) forældre Anders Madsen Møller og hustru Anne Kirstine Nielsdatter i Holms mølle i Rønninge sogn
1) søster Anne Andersdatter, døbt Rønninge 26.11.1700, g.m. Frederik Skytte, skytte på Vejrup
2) søster Maren Andersdatter, døbt Rønninge 19.9.1703, g.m. Andreas Hansen Søberg, degn i Merløse, anneks til Holbæk på Sjælland
3) bror Knud Andersen Møller, døbt Rønninge 3.10.1708, tømrer i Odense.
Afdøde var døbt Rønninge 22.5.1712.

299    Laurids Hansen Kerteminde i Fåborg. 30.11.1751, fol.273.
A:
1) søster Lisbeth Hansdatter i Karrebæk
2) en søster, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 6.2.1751 på rejse fra Stockholm til København

300    Helvig Jørgensdatter i Fåborg. 20.1.1752, fol.274.
A:
1) bror [Rasmus Jørgensen], død. 2B:
a Jørgen Rasmussen i Odense
b Peder Rasmussen, skomager i Odense
2) bror Anders Jørgensen, død. 2B:
a Jørgen Andersen, bødker i Odense
b Anders Andersen i København
3) en søster, død. 1B:
a en datter g.m. Jørgen Knudsen, klejnsmed i Odense.

301    Hans Christensen Goldbech, hattemager i Fåborg. 2.2.1752, fol.275.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: søn Jacob Jørgensen Ploug. A:
1) halvbror Jacob Jacobsen Goldbech, [forpagter på Holstenshus i Diernæs sogn, begravet Diernæs 2.1.1745, var g.m. Dorthe Johansen, død Nyborg 19.11.1757]. 3B:
a Anne Margrethe Jacobsdatter
b Marie Jacobsdatter
c Cathrine Jacobsdatter
2) halvsøster Cathrine Jacobsdatter Goldbech, død. 7B:
a Johan Pedersen i Helsingør
b Johan Pedersen i Odense
c Niels Pedersen i Odense
d Anne Marie Pedersdatter i København
e Jacob Pedersen i København
f Christen Pedersen i København
g Engel Pedersdatter
3) halvbror Jens Nielsen Goldbech, død. 4B:
a Anne Kirstine Jensdatter Goldbech på Brahesborg
b Niels Jensen Goldbech i København
c Nikolaj Jensen i Ryslinge
d Jacob Jensen på Slæbækgård [i Kirkeby sogn]
4) halvsøster Elisabeth Nielsdatter Goldbæk g.m. Hans Eriksen Hvid på Fjællebro [i Herringe sogn].
Afdøde og hans 4 halvsøskende havde samme mor.

302    Maren Nielsdatter i Fåborg. 7.3.1752, fol.276B.
E: Peder Jørgensen, feldbereder. B:
1) Hans Peder Pedersen 11
2) Henrik Ottesen Pedersen 6.
FM: født værge Laurids Nielsen på Bjørnø.

303    Jørgen Naamansen Faber, ugift i Fåborg. 7.3.1752, fol.277B.
A:
1) mor Anne Marie [Jørgensdatter], enke efter Ernst [Mathiassen] Klepsing.
Mors første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber, skifte 21.9.1739 lbnr.224]
2) bror Henrik Naamansen Faber
3) søster Anne Naamansdatter Faber g.m. Jens Errebo Busch, birkedommer
4) søster Johanne Naamansdatter Faber
5) halvsøster Karen Ernstsdatter Klepsing 12
6) halvbror Naaman Ernstsen Klepsing 7
7) halvbror Mathias Ernstsen Klepsing 5.
FM: Anders Nielsen Repsø.

304    Susanne Christiansdatter Schrøder i Fåborg. 8.3.1752, fol.278.
E: Mikkel Pedersen Lindegaard. B:
1) Christian Schrøder Ørsted 32
2) Cathrine Marier Ørsted 30.
FM: Jacobsen, borgmester som beslægtet.

305    Christen Lauridsen i Fåborg. 5.3.1743, fol.278B.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Jens Christensen Errebo
2) Agnethe Christensdatter, død. 1B:
a Mikkel Eriksen Halmø 16.
FM: Laurids Nielsen, skrædder.

306    Anne Pedersdatter Svarre i Fåborg, der døde 22.12.1751, fol.280.
E: Rasmus Christensen Nøhr. A:
1) bror Hans Pedersen Svarre i Ærøskøbing
2) søster Maren Pedersdatter Svarre, [skifte 13.5.1737 lbnr.211], var g.m. Peder Markussen, skomager. 3B:
a Hans Jacob Pedersen, sejler på Ostindien fra Holland
b Jens Hvalsø Pedersen, født 10.11.1729
c Hans Christian Pedersen, født 16.4.1734
3) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Svarre i Ærøskøbing.

307    Laurids Jørgensen Schmidt i Fåborg. 21.1.1751, fol.288B.
Enkemand. B:
1) Casper Schmidt, toldkontrollør
2) Schmidt, kancelliråd i Nyborg
3) Broder Schmidt, underfyrværker i Fredericia
4) Frands Jochum Schmidt, uvist hvor
5) Frederik Schmidt, uvist hvor
6) Margrethe Schmidt, enke efter Henrik Adler i Assens.
Registrering 14.3.1748.

308    Jens Lauridsen, købmand i Fåborg. 12.6.1752, fol.289B.
E: Margrethe Lange. LV: bror Jens Lange til Rødkilde [i Ulbølle sogn].
Testamente af 11.6.1751-
Hans A:
Ingen børn af hans første ægteskab.
1) brorsøn Laurids Thomsen, der er opdraget hos dem.
Hendes A:
1) søn Nikolaj Hansen Faber.

309    Mikkel Eriksen, skipper i Fåborg. 15.9.1751, fol.291B.
Afdøde boede hos sin mormor [Karen Jensdatter], enke efter Christen Lauridsen, [skifte 5.3.1743 lbnr.305] og efterlod 2 halvsøskende på Ærø.
Afdøde druknede 11.9.1751.

310    Peder Jørgensen Mahl, vejer og måler i Fåborg. 15.9.1751, fol.293.
E: Maren Nielsdatter Repsø. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. B:
1) Pernille Mahl 16
2) Niels Mahl 14
3) Johanne Mahl 10
4) Anne Marie Kirstine Mahl 8.
FM: fasters mand Anders Nielsen Repsø.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1739.

311    Anders Clausen Foged i Fåborg. 6.5.1752, fol.296.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Haastrup. B:
1) Claus Andersen 27
2) Maren Andersdatter 24
3) Niels Andersen 15, i handskemagerlære i Odense.

312    Hans Peder Andreassen, skipper i Fåborg, der døde 1.9.1752, fol.297B.
E: Maren Terkildsdatter. B:
1) Andreas Hansen Brønniche.

313    Karen [Rasmusdatter] i Fåborg. 17.10.1752, fol.298.
Enke efter Peder Hansen Lindegaard, [død 20.5.1743]. B:
1) Hans Pedersen Lindegaard
2) Peder Pedersen Lindegaard
3) Mikkel Pedersen Lindegaard
4) [Anne Pedersdatter Lindegaard], enke efter [Peder Markussen] Monrad, [præst på Avernakø, skifte Sallinge herred gejstlig 4.4.1736 lbnr.72].
[Afdøde døde 5.4.1751].

314    Magdalene Marie Johansdatter Buchholt i Fåborg, der døde 1.1.1753, fol.299B.
E: Morten Hansen Roe, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.

315    Maren Jacobsdatter i Fåborg. 7.6.1753, fol.300.
E: Peder Jørgensen, sejlingsmand. B:
1) Maren Pedersdatter, nyfødt.
FM: morbror Poul Jacobsen, købmand.
Desuden nævnes enkemandens forældre Anders Murer og hustru.
Registrering 26.4.1753.

316    Maren Nielsdatter i Fåborg. 21.6.1753, fol.303, 312B.
Enke efter Anders [Clausen] Foged, [skifte 6.5.1752 lbnr.311]. B:
1) Claus Andersen Foged 27, der døde, skifte 12.9.1753
2) Marie Andersdatter 24
3) Niels Andersen Foged 16, i Odense.
FM: morbror Niels Nielsen, handskemager i Odense.

317    Thomas [Hansen] Flensborg i Fåborg. 29.8.1753, fol.304.
E: Cathrine Marie Lucoppidan. LV: Jacob Engberg.
[Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter Gorm, begravet Odense Sankt Knud 14.3.1727]. B:
1) Anne Marie Flensborg g.m. Poul [Jensen] Thoring i Hågerup, præst [i Brahetrolleborg og Krarup]
2) Sidsel Kirstine Flensborg g.m. Hans Møller i Odense
3) Mette Cathrine Flensborg, død, var g.m. [Hans Jacob Gregersen] Zimmer, præst i Tranderup på Ærø, [skifte Ærø herred gejstlig 17.4.1741 lbnr.2].
Hun efterlader 3 børn (dvs. højst 1 barn].
[Enkens første ægteskab med Peder Frandsen Rauberg, kapellan i Fåborg og Diernæs, skifte Sallinge herred gejstlig 25.7.1729 lbnr.55].
Afdøde havde været købmand i Odense.

318    Søren Sørensen, ugift skibskarl i Fåborg. 11.4.1753, fol.305.
Arvinger kendes ikke.

319    Peder Christensen Kraft, guldsmed i Fåborg. 6.6.1753, fol.306B.
E: Elisabeth Kirstine Møller. LV: afdødes svoger Niels Husfeldt.
Arv i boet efter afdødes morbror Jens [Pedersen] Kraft til Råstrup [i Hundborg sogn i Thy, død 22.8.1751 g.m. Øllegaard Sofie Søltoft].
Afdødes forældre var Christen Simonsen Acheberg og Johanne [Cathrine] Pedersdatter Kraft i Christiania i Norge, datter af Peder Kraft [eller Peder Ejvindsen Leuthen], præst i Enebakk i Akershus stift i Norge, [død 1704].
Arvinger angives ikke.

320    Christian Nielsen, handskemager i Fåborg. 16.4.1753, fol.313B.
E: Else Cathrine Lauridsdatter. B:
1) Niels Christiansen 29, farer til søs, g.m. Anne Marie Christensdatter
2) Hans Christiansen 21, farer til søs.

321    Else Marie Knudsdatter i Fåborg. 19.12.1753, fol.314B.
E: Jens Knudsen, bødker. B:
2) Knud Jensen 26
3) Ellen Jensdatter 15.
FM: mosters mand Hans Hansen, feldbereder.
Hendes B:
1) Ernst Frederik, uvist hvor.

322    Niels Hellesen i Fåborg. 16.11.1753, fol.315.
E: Birthe Lauridsdatter Lund. LV: Jacob Bierfreund. B:
1) Hans Nielsen Hellesen 12
2) Anne Hedvig Nielsdatter Hellesen 10
3) Laurids Nielsen Hellesen 9
4) Thomas Kingo Nielsen Hellesen 5
5) Agnethe Nielsdatter Hellesen 5
6) Jacob Nielsen Hellesen 3½
7) Anne Pouline Nielsdatter Hellesen 12 uger.
FM: fasters mand Christen Jørgensen Vinding.

323    Jens Frederiksen, ugift skibskarl i Fåborg. 16.10.1753, fol.316B.
Forlovet med Maren Nielsdatter, datter af Niels Lauridsen, skrædder. A:
1) mor Mette Højsgaard. g.m. Laurids Hansen, toldbetjent.
Mors første ægteskab med afdødes far [Frederik Lauridsen Munch, skifte 27.9.1747 lbnr.281]
2) bror Laurids Frederiksen 27
3) søster Johanne Margrethe Frederiksdatter
4) søster Anne Frederiksdatter
5) bror Niels Frederiksen 12
6) søster Dorthe Sofie Frederiksdatter.

324    Edel Margrethe Walther i Fåborg. 16.4.1753, fol.318.
E: Thomas Saur i København. B:
1) en søn, der opdrager hos sin morfar justitsråd Walther i København.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Elisabeth Wroue i København, enke efter Sauer.
Afdøde døde 15.4.1753 under besøg hos sin mosters mand kaptajn Kærumgaard i Fåborg.

325    Karen Rasmusdatter Brønniche i Fåborg. 31.10.1753, fol.324B.
Enke efter Johan Lefoli, skomager. B:
1) Johan Johansen Lefoli, skomager, på stedet
2) Mette Sofie Johansdatter
3) Else Cathrine Johansdatter
4) Elisabeth Johansdatter.
Begravelsen blev bekostet af [afdødes halvbror] Andreas Brønniche.

326    Ernst [Mathiassen] Klepsing i Fåborg. Samfrændeskifte 27.2.1754, fol.325B.
E: Anne Marie [Jørgensdatter Mahl]. LV: Laurids Lindegaard, [der ægter enken]. B:
1) Karen Ernstsdatter Klepsing 14
2) Naaman Ernstsen Klepsing 9
3) Mathias Ernstsen Klepsing 7.
FM:
1 farbror Hans Mathiassen, slagter i Nyborg blev erklæret uværdig til at være formynder
2 fasters mand Knud Holm, skoleholder i Fårup.
Enkens første ægteskab med Naaman [Henriksen] Faber, [skifte 21.9.1739 lbnr.224]. Arv til B:
1) Henrik Naamansen Faber
2) [Anne Naamansdatter Faber] g.m. Jens Errebo Busch, birkedommer
3) Johanne Naamansdatter Faber.
Arv i boet efter enkens søn af første ægteskab Jørgen Naamansen Faber, [skifte 7.3.1752 lbnr.303].
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1747.

327    Anne Pedersdatter i Fåborg. 10.2.1755, fol.328.
E: Peder Lauridsen. A:
1) moster Gertrud Jochumsdatter i Fåborg, død. 5B:
a Maren Hansdatter [Ploug], [skifte 29.3.1727 lbnr.158]. E: Markus Hansen, feldbereder. 1B:
1 Maren Markusdatter
b Christiane Barbara Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Svanninge
c Anne Hansdatter g.m. Hans Torp i Marstal
d Karen Hansdatter [Ploug], [skifte 4.1.1739 lbnr.226]. Første ægteskab med Niels Svelmø. 1B:
1 Kirstine [Marie] Nielsdatter Svelmø i København
e Thomas Hansen i Fåborg, død. 1B:
1 Gertrud Cathrine Thomasdatter, gift i Flensborg
2) moster Elisabeth Jochumsdatter i Strandby, død. 1B:
a Hans Christian Johansen i Nældemose [i Hårby sogn]. 5B:
1 Conrad Hansen 26 i Strandby
2 Christoffer Hansen 25 i Nældemose
3 Jochum Hansen 14 i Flemløse
4 Sofie Amalie Hansdatter på Flenstofte [i Dreslette sogn]
5 Frederikke Louise Hansdatter 3 hos sin mor i Nældemose
3) morbror [Tønnes Hansen Ploug] på Langeland, formentlig død. Uvist om børn.

328    Else [Cathrine] Lauridsdatter i Fåborg, der døde 8.7.1754, fol.330.
Enke efter Christian Nielsen, handskemager, [skifte 16.4.1753 lbnr.320]. B:
1) Niels Christiansen, skipper, g.m. Anne Marie Christensdatter
2) Hans Christiansen 24, farer til søs.

329    Hans Christian Zeuthen i Fåborg. 26.4.1754, fol.330B.
E: Kirsten Lauridsdatter Staal. LV: bror Rasmus Staal. B:
1) Hans Michael Christiansen Staal 1½.
Registrering 13.3.1743.
Afdøde døde under besøg i Svindinge præstegård.

330    Johanne i Fåborg, der døde 8.4.1755, fol.331B.
Enke efter Jørgen Christensen. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter [Mahl] g.m. Laurids Lindegaard. Første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber], skifte 21.9.1739 lbnr.224
Andet ægteskab med Ernst [Mathiassen] Klepsing, [skifte 27.2.1754 lbnr.326]
2) Johanne Kirstine Jørgensdatter, enke efter Anders Nielsen Repsø. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer
3) Peder Jørgensen Mahl, [skifte 15.9.1751 lbnr.310]. E: [Maren Nielsdatter Repsø]. LV: Jørgen Rasmussen, billedhugger. 4B:
1) Pernille Mahl
2) Niels Mahl
3) Johanne Mahl
4) Anne Marie Kirstine Mahl.
FM: søskendebarn på fars side Henrik [Naamansen] Faber.

331    Peder Pedersen Lindegaard i Fåborg. 18.12.1755, fol.334.
Enkemand efter [Mette Kirstine Pedersdatter], skifte 30.5.1744 lbnr.255.
1) Peder Henrik Pedersen Lindegaard
2) Karen Pedersdatter Lindegaard 27
3) Kirstine Dine Pedersdatter Lindegaard 17.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Lindegaard
2 farbror Mikkel Pedersen Lindegaard.

332    Morten Pedersen Alsing i Fåborg, der døde 4.1.1756, fol.334B.
E: Magrethe Rasmusdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer.
Første ægteskab med [Mette Ananiasdatter, skifte 6.12.1742 lbnr.249]. B:
1) Ellen Mortensdatter 30
2) Margrethe Mortensdatter 23
3) Peder Mortensen Alsing 19.
4) Hans Mortensen Alsing 15.
FM: farbror Rasmus Nielsen Frydendal på Als ved Hesnæs [i Nordborg landsogn].

333    Jochum Nielsen, feldbereder i Fåborg. 16.3.1756, fol.336B.
E:Anne Knudsdatter. LV: Jens Boesen. B:
5) Karen Jochumsdatter 11.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Jochumsdatter g.m. Jens Stevner
2) Maren Jochumsdatter g.m. Jens Lauridsen Krag
3) Dorthe Jochumsdatter g.m. Hans Henrik, hattemager
4) Anne Jochumsdatter g.m. Jørgen Vilhelm.

334    Morten Lauridsen Griff i Fåborg. 27.6.1755, fol.337.
Arvinger angives ikke.

335    Andreas Nielsen Graa, købmand i Fåborg. 12.3.1757, fol.337, 340B.
E: Johanne Naamansdatter Faber. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer.
Testamente af 11.3.1757. A:
1) søster Cathrine Marie Nielsdatter Graa g.m. Hans Pedersen, bødker i København, der begge lever. 1B:
c Cathrine Hansdatter, døbt København Trinitatis 23.2.1754.
Cathrine Marie Nielsdatter Graas første ægteskab med Svend Pedersen, bødker. 2B:
a Peder Svendsen. døbt København Trinitatis 23.2.1744
b Anne Cathrine Svendsdatter, København Trinitatis 21.7.1745
2) halvbror Bendix Nielsen Graa 27, vanfør.
Desuden nævnes enkens stedfar Laurids Lindegaard og dennes 2 børn:
1) Peder Lauridsen, skipper i Fåborg
2) Hans Lauridsen, skipper i Fåborg.

336    Anne Marie Jensdatter i Fåborg. 27.1.1757, fol.338B.
E: Jørgen Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Jørgensen, feldbereder
2) Anne Jørgensdatter, i København
3) Barbara Jørgensdatter, i Sønderborg
4) Karen Jørgensdatter g.m. Frederik Hansen Birch, feldbereder
5) en datter, uvist hvor.

337    Maren Hansdatter i Fåborg. 17.6.1757, fol.339.
E: Hans Olufsen, bødker.
Afdøde skal efterlade arvinger i Gislev, Ravndrup og Kirkeby, hvis navne ikke kendes.

338    Kirsten Mortensdatter i Fåborg. 4.5.1757, fol.342B.
E: Hans Christian Lauridsen, handskemager.
Første ægteskab med Hans Jørgensen Troense, [skifte 17.6.1747 lbnr.279]. B:
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Valdemar Neiendam.
Afdødes B:
1) Carl Didriksen, i lære hos enkemanden.
Arv i boet efter afdødes søster, der var g.m. [Christen Poulsen] til B:
1) Anne Christensdatter.
Desuden nævnes enkemandens søn Laurids Hansen.

339    Mads Andersen, pottemager i Fåborg. 21.2.1757, fol.544.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. A:
1) bror Peder Andersen i Odense, død. 1B:
a Anders Pedersen, pottemager i Fåborg
2) bror Hans Andersen, [skifte 11.5.1739 lbnr.233]. 1B:
a Kirstine Marie Hansdatter
3) bror Jørgen Andersen i Torup
4) bror Christen Andersen i Torup
5) søster Gertrud Andersdatter g.m. Johan Feldbereder i Odense
6) søster Dorthe Andersdatter, enke i Odense.

340    Rasmus Rasmussen, daglejer i Fåborg. 28.12.1757, fol.345.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Claus Jensen. A:
1) halvbror Elias Jensen i Katterød [i Diernæs sogn]
2) halvsøster Karen Jensdatter i Katterød
3) halvbror Anders Olufsen i Katterød.

341    Peder Eriksen Braad, skipper og købmand i Fåborg. 9.7.1757, fol.345B.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Nielsen, skytte på Ussinggård ved Horsens
2) Margrethe Pedersdatter Braad g.m. Mikkel Krum, smed
3) Karen Pedersdatter Braad 30, i Odense, forlovet med Hans Rieffesthal
4) Sofie Marie Pedersdatter Braad g.m. Niels Franck, rebslager i Holstebro
5) Cathrine Elisabeth Pedersdatter Braad 24
6) Hans Møller Braad 22.

342    Rasmus Lauridsen Staal, købmand i Fåborg. 5.12.1756, fol.347.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer. B:
3) Anne Kirstine Rasmusdatter 15
4)Søren Lund Staal 7.
Første ægteskab med [Anne Olufsdatter, skifte 7.3.1735 lbnr.181]. B:
1) Karen Rasmusdatter Staal g.m. Oluf Walle
2) Maren Rasmusdatter Staal g.m. Jens Rosenberg.
[Andet ægteskab med Karen Hansdatter Ploug, skifte 4.1.1739 lbnr.226].

343    Dorthe Johansdatter i Fåborg. 19.11.1757, fol.370B.
Enke efter Jacob Goldbech. B:
1) Anne Margrete Goldbech g.m. Lykke Eriksen Hvid, købmand
2) Marie Goldbech g.m. Jacob Engberg
3) Cathrine Goldbech g.m. Niels Henrik Nielsen.

344    Jørgen Jacobsen, borgmester og postmester i Fåborg. 12.6.1758, fol.385B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.6.1758.

345    Anne Jochumsdatter [Schurmann] i Fåborg. 12.6.1758, fol.390B.
E: Jørgen Wilhelm, købmand.
Første ægteskab med Mikkel Jørgensen Bjørnø, [skifte 24.12.1749 lbnr.294]. B:
1) Cathrine Marie Mikkelsdatter Bjørnø 15
2) Laurids Mikkelsen Bjørnø 10.
FM:
1 mosters mand Hans Henrik Lange, hattemager
2 Jens Krag.

346    Maren Henningsdatter i Fåborg. 10.5.1758, fol.393B.
Enke efter Henrik Zirachsen Wilken. B:
1) en datter g.m. Otto Grønbæk
2) Zirach Henriksen Wilken, farer til søs fra Holland.

347    Rasmus Olufsen, skomager i Fåborg. 14.1.1758, fol.396B.
E: Karen Lauridsdatter Limkilde. LV: Ulrik Rasmussen, skomager. B:
2) Margrethe Sofie Rasmusdatter Limkilde 16
3) Laurids Rasmussen Limkilde 15
4) Jens Rasmussen Limkilde 13
5) Jørgen Rasmussen Limkilde
6) Voldborg Marie Rasmusdatter Limkilde 5
7) Elisabeth Rasmusdatter Limkilde 4.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter], skifte 4.2.1737 lbnr.204. B:
1) Oluf Rasmussen, skomager.

348    Peder Lauridsen, skipper i Fåborg. 8.9.1758, fol.401.
E: Anne Margrethe Hvalsø. LV: Christen Errebo. B:
1) Anne Hvalsø Pedersdatter 7.
FM: farbror Hans Lauridsen, skipper.

349    Markus Hansen, feldbereder i Fåborg. 7.12.1758, fol.402B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Christen Errebo. B:
2) Hans Markussen, skipper.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Ploug, skifte 29.3.1727 lbnr.158]. B:
1) Maren Markusdatter.
FM: Jacob Ploug, hattemager.

350    Jochum Frederik Holst, tolder i Fåborg, der døde 4.9.1758, fol.404.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Holst
2) Christence Susanne Holst
3) Sidsel Sofie Holst
4) Else Margrethe Holst.
FM: Hans Helnæs.

351    Kirsten Jensdatter i Fåborg. 23.6.1759, fol.405.
E: Jacob Sørensen Møller. B:
1) Peder Jacobsen Møller 30
2) Søren Jacobsen Møller 28
3) Rasmus Jacobsen Møller 26, i København
4) Ulrik Jacobsen Møller 22
5) Anne Jacobsdatter g.m. Christian Wichmann, skipper
6) Else Jacobsdatter 18, på Als.
FM:
1 Ulrik Didrik Rasmussen, skomager
2 morbror Jørgen Lybo.

352    Maren Knudsdatter i Fåborg. 23.11.1759, fol.406B.
E: Hans Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med Laurids Nielsen, feldbereder, [skifte sluttet 23.2.1728]. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 44, vanfør, i Odense Hospital
2) Voldborg Lauridsdatter, enke efter Christen Poulsen.
Andet ægteskab med Hans Madsen, feldbereder, [skifte 27.5.1744 lbnr.253]. B:
3) Bodil Marie Hansdatter g.m. Mads Hansen, feldbereder
4) Maren Hansdatter g.m. Hans Olufsen, bødker
5) Mathias Hansen, død. 1B:
a Hans Madsen.

353    Maren Jørgensdatter i Fåborg. 18.3.1760, fol.408.
E: Anders Madsen, murer. B:
1) Peder Jørgensen, skipper
2) Jacob Jørgensen, skipper
3) Karen Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Ommel på Ærø
4) Jørgen Jørgensen, murer i Sakskøbing. E: Anne Marie Olufsdatter. 5B:
a Jørgen Jørgensen 16, født Nykøbing 8.3.1744
b Oluf Jørgensen 13, født Nykøbing 26.11.1747
c Jacob Jørgensen 10, født Sakskøbing 8.1.1750
d Jens Jørgensen 9
e Christen Jørgensen 7, født Sakskøbing 23.10.1753.

354    Anne Elisabeth Jacobsdatter i Fåborg. 29.12.1759, fol.410B.
E: Jacob Poul Cech, korporal. A:
1) halvbror Hans Hansen i København.
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans Poulsen, skipper på Bjørnø.

355    Anne Jacobsdatter i Fåborg. 14.11.1760, fol.412.
E: Morten Christensen Wichmann. B:
1) Christen Wichmann 14
2) Anne Kirstine Wichmann 9
3) Jacob Stribolt Wichmann 7
4) Knud Walther Wichmann 6
5) Jens Joensen Wichmann 4
6) Karen Wichmann 9 mdr.
FM: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

356    Lykke Eriksen Hvid i Fåborg. Samfrændeskifte 10.11.1760, fol.413, 457B.
E: Anne Margrethe Goldbech. LV: Vilhelm Valentin Bus, rebslager i Nyborg, der ægter enken. B:
1) Jacob Goldbech 17
2) Lisbeth Goldbech 13
3) Anne Cathrine Goldbech 12
4) Erik Goldbech 10
5) Johanne Dorthe Goldbech Hvid 4
6) Lykke Goldbech Hvid 2, der døde, skifte 29.2.1764.
FM:
1 Mogens Mule, forpagter på Skovgård
2 Erik Hvid i Åby
3 farbror Mads Eriksen Hvid i Kaleko.

357    Opbudsbo i Fåborg. 8.11.1759, fol.414B.
Registrering af fallitbo hos jøderne David Levin og Moses Levin, der er bortrejst, uvist hvorhen.

358    Karen Pedersdatter i Fåborg. 22.1.1761, fol.417.
E: Peder Weiergang, rebslager.
Første ægteskab med [Henrik Henriksen Bus, skifte 5.6.1749 lbnr.293]. B:
1) Vilhelm Valentin Henriksen Bus, over 25, skipper
2) Peder Henriksen Bus 24
3) Marie Cathrine Henriksdatter g.m. Jens Ibsen, skomager.

359    Karen Lauridsdatter i Fåborg. 7.3.1761, fol.418.
Enke efter Laurids Snedker. B:
1) Rasmus Lauridsen, skipper
2) Hans Lauridsen
3) Laurids Lauridsen Fugl, præst [i Saltum og Hune]
4) Peder Lauridsen, [skifte 8.9.1758 lbnr.348]. E: [Anne Margrethe Hvalsø], nu g.m. Jochum Krag. B:
a Anne Hvalsø Pedersdatter
5) Johanne Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen [Christensen] Echen, slagter.

360    Anne Cathrine Christensdatter i Fåborg. 7.5.1761, fol.418B.
E: Hans Hansen, skipper. B:
1) Johanne Kirstine Hansdatter 19
2) Cathrine Marie Hansdatter 17
3) Anne Dorthe Hansdatter 15
4) Christiane Hansdatter 4.
FM: mosters mand Hans Lauridsen, skipper.

361    Anne Hvalsø Pedersdatter, ugift i Fåborg. 25.7.1761, fol.420.
A:
1) mor Anne Margrethe Hvalsø g.m. Jochum Jensen Krag
2) halvsøster Petrine Marie Jochumsdatter Krag 1½.
Arv i boet efter afdødes far Peder Lauridsen, skifte 8.9.1758 lbnr.348.

362    Dorthe Olufsdatter i Fåborg, der døde 20.8.1761, fol.421.
Enke efter Peder Hjortholm.
Hendes B:
1) Peder Nielsen Fust, sergent i København.
Afdøde sad til huse hos sin søster Eva Olufsdatter, efter Henrik [Christensen], skomager.

363    Morten Hansen Roe i Fåborg. 22.7.1760, fol.423B.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Magdalene Marie Johansdatter Buchholt, skifte 1.1.1753 lbnr.314].

364    Poul Rasmussen, væver i Fåborg. 12.8.1761, fol.424B.
E: Anne Kirstine Knudsdatter. B:
1) Rasmus Poulsen 11
2) Dorthe Marie Poulsdatter 9
3) Poul Poulsen 4
4) Anne Cathrine Poulsdatter 1½.

365    Johan Andersen, kandestøber i Fåborg. 209.4.1761, fol.425.
E: Anne Cathrine Andersdatter. B:
1) Peder Johansen 36
2) Andreas Johansen, skrædder
3) Kirsten Johansdatter g.m. Niels Storm, kobbersmed
4) Mette Marie Johansdatter g.m. Poul Albert, glarmester
5) Anne Johansdatter g.m. Morten Jørgensen, bager.
Afdøde døde 29.1.1761.

366    Rasmus Lauridsen, skipper i Fåborg. 30.7.1761, fol.427B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Billedhugger. B:
1) Karen Rasmusdatter 17
2) Anne Margrethe Rasmusdatter 11
3) Marie Kirstine Rasmusdatter 7
4) Laurids Rasmussen 1½.
FM: fasters mand Christen Echen, slagter.

367    Mads Frandsen Illum, købmand i Fåborg. 14.2.1762, fol.429.
E: Marie Henriksdatter Meyer. B:
1) Frands Madsen Illum i Rudkøbing
2) Peder Madsen Illum i Asperup
3) Anne Kirstine Madsdatter Illum, [begravet 9.5.1755], var g.m. [Christian Sigfred] Bergen, tolder i Stubbekøbing, [begravet 9.6.1756]. Hendes børn, heraf [Elisabeth Bergen] g.m. Andreas [Nikolaj] Berrig, tolder i Stubbekøbing
4) Niels Madsen Illum i København.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1752.

368    Anne Cathrine Nielsdatter i Fåborg. Samfrændeskifte 17.2.1762, fol.430.
E: Jørgen Rasmussen Billedhugger, købmand. B:
1) Pernille Jørgensdatter Billedhugger g.m. Hans Horne, skipper
2) Peder Jørgensen Billedhugger 20
3) Karen Jørgensdatter Billedhugger 10½
4) Niels Jørgensen Billedhugger 9½.
FM:
1 farbror Laurids Rasmussen Billedhugger i København
2 Rasmus Pedersen Billedhugger, præst i Bøstrup på Langeland.

369    Henrik Jensen i Fåborg, der døde 6.6.1762, fol.433.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Søren Læsø, forvalter. A:
1) bror Niels Jensen i Sandholts Lyndelse
2) bror Rasmus Jensen, død. 1B:
a Jens Rasmussen 16
3) søster Karen Jensdatter, død. E: Christen Madsen i Sandholts Lyndelse. 1B:
a Bodil Christensdatter,
alle på Sandholt gods.

370    Peder Jensen With (Hvidt) i Fåborg, der døde 24.10.1762, fol.436.
E: Anne Jochumsdatter. A:
1) bror Peder Jensen i Refsvindinge på Holckenhavn gods
2) bror Rasmus Jensen i Skalkenbjerg på Raschenberg gods
3) bror Poul Jensen i Årslev på Lammehave gods
4) halvsøster Marie Pedersdatter, enke i Flødstrup.

371    Anne Sofie Christiansdatter Svaller i Fåborg. 15.7.1762, fol.437.
E: Niels Husfeldt, toldforpagter og købmand. B:
2) Anne Cathrine Husfeldt 14
3) Niels Husfeldt 10
4) Else Kirstine Husfeldt 9
5) Søren Nikolaj Husfeldt 5.
Første ægteskab med Søren Tamdrup, toldkontrollør, [skifte 17.9.1746 lbnr.273]. B:
1) Jacob Christian Tamdrup 21.
FM: morbror Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup.

372    Cathrine Marie Jacobsdatter Ørsted i Fåborg, der døde 6.11.1762, fol.439.
E: Oluf Troensen.
Testamente 26.5.1760. A:
0) far [Jacob Jørgensen Ørsted, skifte 24.4.1737 lbnr.213]
1) bror Christian Schrøder Ørsted, bager.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Peder Troensen
2 enkemandens søster g.m. Hvalsø.

373    Hans Christian, smed i Fåborg. 30.11.1762, fol.441.
E: Mette Cathrine Justsdatter. LV: Hans Pedersen Milling. B:
3) Eva Hansdatter 12
4) Just Hansen 9
5) Henrik Hansen 7.
FM: morbror Christian Bramsted, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christian Hansen, smed i Svanninge
2) Peder Hansen, i kobbersmedelære i Odense.

374    Laurids Hansen Præstø, ugift i Fåborg. 12.3.1761, fol.443B.
A:
1) far Hans Lauridsen Præstø i København, enkemand efter Maren Ibsdatter, skifte 13.5.1750 lbnr.295.
Desuden nævnes fars svoger Laurids Lindegaard.

375    Hans Hansen, feldbereder i Fåborg, der døde 15.5.1762, fol.445B.
E: Maren Jørgensdatter Ploug. LV: Jørgen Ploug, hattemager. A:
1) bror Anders Hansen Wolder, feldbereder i Kolding
2) halvbror Peder Lauridsen, feldbereder i Kolding
3) halvbror Niels Lauridsen, feldbereder i Svendborg
4) halvsøster Dorthe Pedersdatter i Kolding.

376    Sinnet Pedersdatter i Fåborg, der døde 19.12.1762, fol.449.
E: Peder Nielsen Horne, daglejer. A:
1) søskendebarn Laurids Smed i Hågerup, død. 4B:
a Rasmus Lauridsen, smed i Spanget på Brahetrolleborg gods
b Hans Lauridsen, smed i Hågerup
c Marie Lauridsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Hågerup
d Mathias Lauridsen i Grønderup, død. Hans børn ved deres stedfar Anders Jensen, smed sst.
2) søskendebarn, der er mor til 2B:
a Karen Hansdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nybo
b Marie Hansdatter i Spanget.

377    Michael Christiansen Mørch, skipper i Fåborg. 30.3.1763, fol.451.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Poul Jacobsen. B:
1) Anne Cathrine Michaelsdatter 14
2) Jacob Christian Michaelsen 12
3) Hans Wulf Michaelsen 10
4) Casper Michael Michaelsen 8
5) Maren Michaelsdatter 3
6) Michael Michaelsen 6 uger.
Afdøde døde 9.7.1762.

378    Voldborg Hansdatter i Fåborg. 27.5.1763, fol.452.
E: Peder Nielsen Karup, feldbereder. B:
1) Niels Pedersen 22
2) Peder Pedersen 18
3) Christian Pedersen 16
4) Jacob Pedersen 11
5) Johanne Pedersdatter 6.
FM: Hans Jørgensen, snedker.

379    Peder Ottesen, skipper i Fåborg. 8.2.1764, fol.453.
E: Dorthe Cathrine. LV: far Frands Albers, glarmester. B:
1) Jørgen Frandsen 10
2) Anne Cathrine Frandsdatter 8½
3) Henrikke Marie Frandsdatter 6½
4) Henrik Ottesen Pedersen 2½
5) Peder Ottesen Pedersen 10 uger.
FM: fasters mand Isak Henriksen.

380    Hans Jørgensen Reiniche, snedker i Fåborg. 15.10.1764, fol.455B.
E: Regine Johansdatter. LV: Hans Ommel, skipper. B: Marie Christine Hansdatter 13½.
FM: Oluf Madsen, klejnsmed.

381    Karen Jensdatter Robe i Fåborg. 28.2.1764, fol.456B.
E: Rasmus Haagerup, skomager. B:
1) Anne Lisbeth Rasmusdatter 7
2)Karen Rasmusdatter 2½.
FM: morbror Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

382    Johanne Hansdatter Præstø, ugift tjenestepige i Fåborg. 31.3.1764, fol.458.
A:
1) far Hans Lauridsen Præst, uvist hvor, enkemand efter Maren Ibsdatter, [skifte 13.5.1750 lbnr.295].
Boet overdrages til afdødes søster Bodil Marie Hansdatter Præstø, husholderske på Billesbølle.
Afdøde døde i København.

383    Peder Hansen Kaleko i Fåborg, der døde 4.4.1764, fol.459.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Husfeldt, toldkontrollør. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter g.m. Mads Eriksen i Katterød.

384    Claus Jensen, købmand i Fåborg. 11.4.1764, fol.459, 465.
E: Mette Marie Simonsdatter Groth. LV: Søren Læsø. forvalter. B:
1) Salome Clausdatter g.m. Hans Henriksen, købmand
2) Riborg Clausdatter 17
3) Jens Clausen 16
4) Simon Groth Clausen 14
5) Johan Groth Clausen 12
6) Christen Errebo Clausen 9
7) Sofie Clausdatter 7
8) Claus Clausen 6
9) Peder Gommesen Clausen 2.
(Alder angivet ved samfrændeskifte 10.12.1764).
FM:
1 Christen Errebo
2 Henrik Jørgensen
3 Peder Groth
4 Albert Groth.
Afdøde døde 21.2.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1751.
Samfrændeskifte 10.12.1764.

385    Henrik Faber i Fåborg. 21.4.1764, fol.460.
E: Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1764.

386    Peder Nielsen Horne i Fåborg. 26.7.1764, fol.460.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Rosenlund.
[Første ægteskab med Dorthe Mortensdatter, skifte 6.6.1735 lbnr.185]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jesper Fylster, skibskarl.
[Andet ægteskab med Sinnet Pedersdatter, skifte 19.12.1762 lbnr.376].
Desuden nævnes datterens svoger Jacob Jørgensen Ploug, hattemager.

387    Casper Ernst Schmidt, tolder i Fåborg. 2.4.1763, fol.462B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter Schiønning. LV: Niels Størckel, kordegn. B:
1) Dorthe Margrethe Schmidt 11
2) Mette Marie Schmidt 9
3) Niels Juul Schmidt 8.
FM: morfar Niels Juul Schiønning, købmand.
Afdøde døde 31.3.1763.

388    Mette Marie Lauridsdatter Bull i Fåborg. 13.2.1765, fol.465B.
E: Jacob Jørgensen Ploug, hattemager. B:
1) Jørgen Jacobsen Ploug, købmand
2) Laurids Jacobsen Ploug, skipper
3) Anne Margrethe Jacobsdatter Ploug 22
4) Cornelius Jacobsen Ploug 20
5) Hans Jacobsen Ploug 13
6) Sidsel Jacobsdatter Ploug 10.
FM: mors [halv]bror Rasmus Jensen Dyreborg.

389    Niels Juul Christensen Schiønning i Fåborg, der døde 6.12.1764, fol.466B, næste protokol fol. 1B.
E: Dorthe Dinesdatter Pontoppidan, næsten 80 år gammel. LV: Jens Boesen. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter Schiønning, enke efter Casper Ernst Schmidt, tolder, [skifte 2.4.1763 lbnr.387]
2) Christiane [Birgitte] Nielsdatter Schiønning, [skifte Galten herred gejstlig 30.12.1756 lbnr.29]. E: Filip [Ditlev Markussen] Monrad, præst i Ødum. 6B:
a Conrad Ditlev Monrad 22
b Vilhelmine Augusta Monrad 21
c Markus Nikolaj Monrad 19
d Magdalene Rebekka Monrad 10
e Ditlev Monrad 9
f Christiane Sofie Monrad 8.Fåborg Byfoged
Skifteprotokol
1765-1801390   


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.287-389.