Erik Brejls hjemmeside

Start

Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol og skifteprotokol
1664-1814

Skifter uden for skifteprotokol
[1664-1698]    [1699-1715]    [1716-1821]   

Skifteprotokol
[1733-1765]    [1765-1801]    [1801-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1664-1698Karen og Maren er som regel anført som Karine og Marine1    Ellen Lauridsdatter i Fåborg. 15.6.1664, opslag 2.
E: Anders Melchiorsen. B:
1) Melchior Andersen.

2    Niels Thygesen, byskriver i Fåborg. 25.4.1665, opslag 5.
E: Ellen Andersdatter. LV: Niels Sørensen, der ægter enken. B:
1) Hans Nielsen.
FM: Rasmus Jørgensen.

3    Laurids Hansen, borgmester i Fåborg. 19.11.1666, opslag 8.
Enke efter Margrethe Christensdatter, skifte 17.7.1666. B:
1) Laurids Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Christen Lauridsen, død. 3B:
a Hans Christensen
b Karen Christensdatter
c Stine Christensdatter.
FM: Jens Sørensen.

4    Jørgen Hansen, rådmand og tolder i Fåborg. December 1669, opslag 13.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter enken. B:
1) Abelone Jørgensdatter.
FM: [Christian] Ibsen Mølmark.

5    Karen [Pedersdatter] i Fåborg. 5.2.1670, opslag 39.
Enke efter Johan Stichmann. B:
1) Johan Stichmann
2) Vibeke Johansdatter g.m. Niels Jørgensen, bager
3) Helvig Johansdatter g.m. Hans Nielsen.

6    Anders Johansen i Fåborg. 5.3.1672, opslag 44.
E: Anne Johansdatter. LV: Anders Melchiorsen. B:
1) Johan Andersen
2) Anders Andersen
3) Maren Andersdatter
4) Karen Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
FM:
1 Johan Nielsen
2 Poul Jacobsen
3 Niels Jørgensen, bager
4 Henrik Joensen, smed
5 Markus Pedersen.

7    Niels Clausen i Fåborg. 5.3.1672, opslag 47.
E: Maren Jochumsdatter. LV: Peder Andersen. B:
2) Elsebeth Nielsdatter.
FM: Henrik Pedersen.
Uden ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter, der er lyst i kuld og køn efter ægtepagt 23.7.1667.

8    Hans Hansen Ploug, byfoged i Fåborg. 22.1.1672, opslag 50.
E: Anne Svendsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, rådmand. A:
1) mor Maren, enke efter Anders Andersen
2)  bror Anders Andersen Ploug
3) bror Hans Andersen Ploug
4) søster Anne Andersdatter g.m. Christoffer Pedersen
5) søster Kirsten Andersdatter.

9    Christen Knudsen, murer i Fåborg. 9.3.1672, opslag 78.
A:
1) bror Niels Knudsen
2) bror Knud Knudsen
3) bror Peder Knudsen i Kerteminde
4) bror Rasmus Knudsen
5) søster Anne Knudsdatter i Gæstelev
6) søster Johanne Knudsdatter på Sjælland
7) søster Maren Knudsdatter.

10    Registrering i Fåborg. 23.3.1672, opslag 81.
Registrering af indholdet i en kiste, der tilhørte afdøde Hans Møller, der stod hos Niels Rasmussen, murer i Fåborg.

11    Niels Madsen, smed i Fåborg. 4.2.1673, opslag 84.
E: Anne Clausdatter. LV: bror Claus Clausen Skult i Odense. B:
1) Mariche Nielsdatter
2) Anne Margrethe Nielsdatter.
FM: farbror Poul Madsen, smed.

12    Niels Nielsen, guldsmed i Fåborg. 21.3.1673, opslag 90.
E: Maren Pedersdatter. LV: Claus Thygesen. B:
3) Steen Nielsen
4) Niels Nielsen
5) Malene Nielsdatter
6) Anne Nielsdatter
7) Maren Nielsdatter.
Første ægteskab med Malene Nielsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Elsebeth Nielsdatter.
FM: Niels Olufsen.

13    Ingeborg Andersdatter i Fåborg. 19.11.1673, opslag 94.
E: Niels Jørgensen, hattemager. B:
1) Elias Nielsen.
FM: morbror Rasmus Andersen, hattemager.

14    Johanne Lauridsdatter i Fåborg. 26.11.1673, opslag 98.
E: Claus Thygesen. B:
1) Niels Clausen.
FM: Peder Andersen Lybæk.

15    Anne Rasmusdatter i Fåborg. 12.4.1675, opslag 102.
E: Hans Jørgensen Haagerup. B:
1) Mikkel Hansen Haagerup, degn i Ringe
2) Niels Hansen Haagerup
3) Hans Hansen Haagerup
4) Rasmus Hansen Haagerup
5) Anders Hansen Haagerup
6) Kirsten Hansdatter g.m. Niels Pedersen
7) Anne Hansdatter g.m. Rasmus Hansen Haastrup
8) Mette Hansdatter
9) Anne Hansdatter.

16    Laurids Christensen, herredsfoged i Sallinge herred.30.8.1675, opslag 107.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jacob Antonsen, forvalter på Rødkilde, der ægter enken. B:
1) Niels Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
3) Anne Margrethe Lauridsdatter.
FM:
1 Henrik Pedersen
2 Hans Andersen Ploug
3 Mikkel Jørgensen
4 Peder Jørgensen.
Enkens første ægteskab med Laurids Hansen, rådmand, skifte 24.7.1667. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Christen Nielsen
2 enkens afdøde far Jørgen Thomsen.

17    Gunder Knudsdatter i Fåborg. 20.12.1678, opslag 145.
E: Markus Pedersen. B:
1) Knud Markussen
2) Jørgen Markussen.
FM: Poul Jacobsen.

18    Naaman Lassen, rådmand i Fåborg. 2.6.1679, opslag 151.
E: Kirsten. B:
1) Hans Lassen
2) Jochum Lassen
3) Anneke Lasdatter
4) Naaman Lassen
5) Mariche Kirstine Lasdatter
6) Henrik Lassen
7) Agnethe Cathrine Lasdatter
8) Mogens Jacob Lassen
9) Mette Lasdatter
10)Anne Margrethe Lasdatter.
FM: Melchior Berent With.
Registrering 24.3.1679.

19    Laurids Hansen, smed i Fåborg. 30.6.1679, opslag 181.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Morten Lauridsen, smed
2) Hans Lauridsen
3) Morten Lauridsen, bager
4) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Rasmus Andersen, hattemager.

20    Jesper Andersen, skomager i Fåborg. 17.7.1679, opslag 187.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Jespersen
2) Simon Jespersen
3) Rasmus Jespersen
4) Karen Jespersdatter
5) Kirsten Jespersdatter.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, enke efter Anders Remmesnider.

21    Jochum Clausen Dreyer, organist i Fåborg. 24.7.1679, opslag 190.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Olufsen, organist, der ægter enken. B:
1) Maren Jochumsdatter.
FM: Mikkel Jørgensen.

22    Henning Eriksen i Fåborg. 22.8.1679, opslag 196.
E: Karen Christensdatter Bang. LV: [sted]far Peder Pedersen, præst i Brændekilde og Bellinge. A:
0) far Erik Kjeldsen i Odense, død
1) bror Christoffer Eriksen
2) søster Anne Eriksdatter.
FM:
1 Peder Nielsen, klejnsmed i Odense
2 Peder Jespersen, guldsmed i Odense.
Arv i boet til Kirsten Augustusdatter.

23    Margrethe Rasmusdatter i Fåborg. 16.12.1679, opslag 207.
E: Hans Christensen, snedker. B:
1) Jørgen Hansen
2) Christen Hansen
3) Birgitte Hansdatter.

24    [Maren] i Fåborg. 10.3.1680, opslag 211.
E: Anders Jørgensen, maler. B:
1) Gertrud Andersdatter.
FM: Niels Mortensen Bang.

25    Peder Rasmussen i Fåborg. 23.7.1680, opslag 216.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Johanne Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen, snedker.
Arv i boet til afdøde Jens Poulsens søn Peder Jensen ved formynder Anders Melchiorsen.

26    Laurids Andersen Derup i Fåborg. 20.7.1680, opslag 220.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen, forpagter på Lundegård. A:
1) søster, død. 1B:
a Mads Rasmussen i Hårby
2) bror Peder Andersen i Kippinge på Falster.

27    Laurids Jacobsen i Fåborg. 22.7.1680, opslag 224.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Hattemager. B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: Laurids Jessen, feldbereder.

28    Rasmus Nielsen Møller i Fåborg.19.7.1680, opslag 228.
E: Margrethe Eriksdatter. LV: Anders Melchiorsen.
Arvinger kendes ikke.

29    Registrering i Fåborg. 5.4.1680, opslag 232.
Registrering af boet hos Christoffer Rasmussen, der er undveget, på grund af ”mord og død.”

30    Maren Christensdatter i Fåborg. 13.9.1680, opslag 236.
E: Markus Pedersen, handskemager. A:
1) bror Jørgen Christensen, uvist hvor.
Afdøde var født i Sandby på Lolland.

31    Niels Pedersen i Fåborg. 7.1.1681, opslag 242.
E: Karen Nielsdatter Ellegaard. LV: Henrik Pedersen. A:
1) farbror Rasmus Hansen i Strandby
2) farbror Niels Hansen, kromand i Jordløse, død. 3B:
a Birgitte Nielsdatter
b Maren Nielsdatter
c Kirsten Nielsdatter
FM: stedfar Rasmus Lauridsen i Jordløse
3) faster Mette Hansdatter på Lolland, enke efter Niels Pedersen
4) morbror Rasmus Pedersen i Horne, død. 2B:
a Rasmus Rasmussen i Øster Hæsinge
b Maren Rasmusdatter i Horne
5) morbror Niels Pedersen i Horne, død. 2B:
a Anne Nielsdatter ved Jeppe Knudsen på Dyreborg
b Karen Nielsdatter g.m. Bild Pedersen i Horne
6) moster [Karen Pedersdatter, skifte 5.2.1670 lbnr.5], var g.m. Johan Stichmann. 3B: a Johan Stichmann
b Helvig Johansdatter
c Vibeke Johansdatter g.m. Niels Bager.

32    Hans Ibsen Klingenberg i Fåborg. 7.2.1681, opslag 252.
E: E: Sinnet Mikkelsdatter. LV: Hans Rasmussen Klingenberg. B:
1) Jeppe Hansen
2) Mikkel Hansen
3) Anne Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Poul Poulsen Bang.
Under gæld nævnes Jacob Pedersen, dansk skolemester.
Registrering 12.1.1681.

33    Hans Nielsen, handskemager i Fåborg. 5.5.1681, opslag 260.
E: Helvig Johansdatter. LV: Niels Jørgensen, bager. B:
1) Niels Hansen
2) Johan Hansen
3) Maren Hansdatter g.m. Markus Pedersen.

34    Claus Hansen i Fåborg. Skifte sluttet 1.7.1682, opslag 264.
Enke, hvis navn ikke angives.
Af første ægteskab B:
1) Markus Clausen
2) Anne Clausdatter
3) Birgitte Clausdatter.
FM: Markus Cortsen.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

35    Anne Marie Rasmusdatter Hammer. ugift i Fåborg. 23.2.1682, opslag 270.
A:
0) forældre Jørgen Thomsen og Maren, begge døde
1) søster Maren Rasmusdatter
2) søster Kirsten Rasmusdatter
3) søster Magdalene Rasmusdatter
4) søster Karen Rasmusdatter Hammer
5) søster Johanne Rasmusdatter.
FM: Jacob Jørgensen, borgmester.

36    Hans Hansen Kaleko i Fåborg. 30.5.1682, opslag 382.
E: Karen Sivertsdatter. LV: Rasmus Mikkelsen Lindegaard. A:
1) bror Niels Hansen Kaleko
2) bror Christen Hansen
3) bror Frands Hansen
4) halvbror Christen Jessen.

37    Markus Carstensen i Fåborg. 26.6.1682, opslag 295.
E: Kirsten Rasmusdatter Bollerslev. LV: Niels Lauridsen, skrædder. B:
1) en datter, død. 4B:
a Peder Clausen
b Markus Clausen
c Anne Clausdatter
d Birgitte Clausdatter.
FM:
1 Peder Pedersen Karstoft
2 Peder Mortensen, skomager
3 Jørgen Nielsen, glarmester.

38    Niels Olufsen, organist i Fåborg. 30.10.1682, opslag 298.
E: Johanne Hansdatter. LV: bror Peder Hansen. B:
1) Jochum Nielsen.
FM: Morten Poulsen Bang.
Enkens første ægteskab med Jochum [Clausen Dreyer], organist, [skifte 24.7.1679 lbnr.21]. Arv til B:
1) Maren Jochumsdatter.

39    Peder Jensen, feldbereder i Fåborg. 30.11.1682, opslag 304.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen, byfoged. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: [halv]bror Peder Jørgensen, feldbereder.

40    Margrethe Iversdatter i Fåborg. 10.4.1682, opslag 310.
Enke efter en hattemager. B:
1) Peder Mortensen, skomager
2) Karen Mortensdatter
3) Morten Hansen, murersvend
4) Niels Hansen.

41    Karen Ellegaards i Fåborg. 6.2.1682, opslag 3214.
Arvinger angives ikke.

42    Anne Marie Bødkers i Fåborg. 16.9.1685, opslag 326.
Af børn angives B:
1) Martinus Wolder?
Afdøde døde 29.1.1685.

43    Margrethe Jespersdatter i Fåborg. 3.11.1687, opslag 337.
E: Rasmus Nielsen, skomager. B:
1) Henrik Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Søren Jørgensen, smed, som beslægtet.

44    Anne Margrethe Iversdatter i Fåborg. 22.2.1688, opslag 342.
E: Peder Jørgensen. B:
Karen Pedersdatter.
FM: morfar Iver Nielsen, rådmand.

45    Rasmus Pedersen, handskemager i Fåborg. 23.3.1688, opslag 357.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Jørgen Nielsen, glarmester. B:
1) Hans Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Rasmus Rasmussen
4) Maren Rasmusdatter
5) Kirsten Rasmusdatter.
FM: Johan Nielsen, handskemager.

46    Margrethe Hansdatter i Fåborg. 17.2.1690, opslag 361.
E: Mads Jørgensen. B:
1) Jørgen Madsen
2) Hans Madsen
3) Anne Madsdatter g.m. Peder Andersen
4) Kirsten Madsdatter.
FM: Rasmus Nielsen i Voldtofte, som beslægtet.

47    Peder Andersen Lybo i Fåborg. 21.4.1690, opslag 368.
Afdøde efterlader sig sønner, hvis navne ikke angives (og muligvis også døtre).

48    Christian Ibsen Mølmark, der døde 17.11.1690, opslag 373.
Afdøde efter sig sønner, hvis navne ikke angives (og muligvis også døtre).

49    Else Nielsdatter i Fåborg. 8.8.1691, opslag 375.
E: Niels Jørgensen, hattemager. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Morten Nielsen.
FM: morfar Niels Mortensen [Bang].
Mødrene arv i boet til Claus Nielsen.

50    Hans Pedersen Maun i Fåborg. 4.2.1692, opslag 379.
E: Helvig Madsdatter. LV: Jens Hansen, bødker. B:
1) Peder Hansen
2) Magrethe Hansdatter.
FM: Joen Christensen, skomager.

51    Niels Jørgensen, bager i Fåborg. 5.3.1692, opslag 383.
E: Vibeke Johansdatter. LV: Niels Mortensen Bang. B:
1) Jørgen Nielsen, bager
2) Peder Nielsen, bager
3) Johan Nielsen
4) Henrik Nielsen
5) en datter, død. E: Hans Hansen Haagerup. 1B:
a Anne Hansdatter
6) Karen Nielsdatter
7) Margrethe Nielsdatter.

52    Søren Jensen, ugift i Fåborg. 23.6.1692, opslag 387.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Jens Sørensen
2) søster Esther Jensdatter g.m. Jacob Nielsen
3) søster Elisabeth Jensdatter
4) søster Anne Jensdatter.
FM: Christen Olufsen.

53    Ellen Madsdatter i Fåborg. 15.2.1693, opslag 395.
E: Rasmus Ibsen. A:
1) bror Rasmus Madsen [Faaborg], præst i Hammer [og Lundby], død. 4B:
a Jørgen Hammer, præst [i Reerslev og Ruds Vedby]
b Christian Hammer
c Mads Hammer
d Abigael Hammer g.m. Peder [Clausen Nelde], præst i Øde Førslev [og Sneslev].

54    Mariche Nielsdatter i Fåborg. 19.4.1693, opslag 399.
E: Hans Hansen Haagerup. B:
1) Niels Hansen.
FM:
1 mosters mand Laurids Mortensen, hattemager
2 Jørgen Nielsen, skipper.
Arv i boet til enkemandens datter af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.

55    Cathrine Poulsdatter i Fåborg. 19.10.1693, opslag 405.
E: Jens Hansen, feldbereder. B:
1) Poul Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.
FM:
1 morbror Jacob Poulsen, skomager
2 Peder Henriksen i Lange mølle.

56    Rasmus Bendixen i Fåborg. 10.4.1695, opslag 411.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Hansen Svarre. B:
1) Jens Rasmussen
2) Bendix Rasmussen
3) Dorthe Rasmusdatter.
FM: Joen Christensen.

57    Niels Mortensen Bang og hustru Anne Mølmark i Fåborg. 23.1.1696, opslag 416.
B:
4) Niels Nielsen Bang
5) Peder Nielsen Bang
6) Mette Nielsdatter Bang
7) Anne Nielsdatter Bang.
Af hans første ægteskab B:
1) Morten Nielsen Bang
2) Frands Nielsen Bang
3) Else Nielsdatter, skifte 8.8.1691 lbnr.49. E: Niels Jørgensen, hattemager. Hendes børn.

58    Kirsten Pedersdatter i Fåborg. 27.4.1696, opslag 428.
Enke efter Oluf Tønnesen Tilemann, præst i Skelby og Gunderslev, [død 3.5.1694].
Arvinger angives ikke.

59    Niels Rasmussen, skrædder i Fåborg. 30.8.1697, opslag 434.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Anders Hansen Svarre. B:
1) Hans Nielsen, skræddersvend.

60    Henrik Brandt i Fåborg. 27.1.1698, opslag 439.
E: Marie Lucretia Poulsdatter Struch. LV: Christen Olufsen. B:
1) Henrik Henriksen
2) Margrethe Henriksdatter.

61    Jens Hansen, feldbereder i Fåborg. 12.3.1698, opslag 445.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Feldbereder. B:
3) Anne Cathrine Jensdatter
4) Maren Jensdatter.
FM: farbror Hans Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med Cathrine Poulsdatter, [skifte 19.10.1693 lbnr.55]. B:
1) Poul Jensen
2) Anne Marie Jensdatter.
FM: morbror Peder Poulsen i Sønderborg.

62    Henrik Jørgensen i Fåborg. 9.4.1698, opslag 456.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Jørgen Henriksen
2) Karen Henriksdatter.
LV: født værge Jørgen Thomsen.

63    Christian Danielsen, rebslager i Fåborg. 21.5.1698, opslag 470.
Arvingerne, hvis navne ikke angives, har fragået arv og gæld.

64    Sidsel i Fåborg. 12.12.1698, opslag 472.
Enke efter Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde11.12.1698.


Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1699-171565    Peder Didriksen, tolder i Fåborg. 30.3.1699, opslag 2.
E: Elisabeth Nagel.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Jørgensen.
Afdøde døde 24.2.1699.

66    Anne [Hansdatter] i Fåborg. 13.7.1699, opslag 21.
Enke efter Rasmus [Hansen] Haastrup. B:
1) Hans Rasmussen
2) Rasmus Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter.
FM: Peder Henriksen.

67    Hans Mortensen Pochel i Fåborg. 26.7.1699, opslag 27.
Enkemand. B:
1) Jørgen Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Anne Kirstine Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.
FM: Niels Pedersen, væver.

68    Johan Johansen Stichmann i Fåborg. 13.2.1700, opslag 33.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Rasmus Brørup. B:
1) Jørgen Johansen
2) Johan Johansen
3) Karen Johansdatter
4) Helvig Johansdatter.
FM: farbror Ditlev Johansen

69    Christian Poulsen i Fåborg. 3.1.1700, opslag 37.
E: Maren Hansdatter. LV: afdødes bror Hans Poulsen, købmand i Odense. B:
1) Poul Christiansen
2) Karen Christiansdatter
3) Barbara Christiansdatter.
FM: farbror Anders Poulsen, købmand i Svendborg.

70    Ambrosius Richter i Fåborg, der døde 4.1.1701, opslag 17.
Arvinger angives ikke.
[Registrering af gods i Odense 27.1.1701 lbnr.145].

71    Vibeke [Johansdatter] i Fåborg. 23.5.1701, opslag 20.
Enke efter Niels [Jørgensen], bager, [skifte 5.3.1692 lbnr.51]. B:
1) Jørgen Nielsen, bager
2) Peder Nielsen, bager
3) Henrik Nielsen
4) Karen Nielsdatter
5) Margrethe Nielsdatter.
Desuden nævnes to svigersønner:
1 Søren Pedersen, hører
2 Niels Clausen.
der formodentlig er gift med døtrene Karen og Margrethe.

72    Jens Andersen, murer i Fåborg. 17.3.1701, opslag 31.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Karen Jensdatter, vanfør
2) Birgitte Jensdatter
3) Anne Margrethe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Peder Jørgensen, feldbereder
2 Søren Nielsen, bødker.
I skiftet er vedlagt to afkald:
1) Afkald Fåborg 4.6.1738
fra Hans Jørgen Clausen
for arv efter far Claus urtegårdsmand i Fåborg
til
1 bror Jørgen Jørgensen, i Dyndved i Egen sogn på Als
2 fasters mand Hans Christian i Dyndved.
2) Afkald Tåsinge slot 25.6.1738
fra
1 A. M. Meyer
2 C. M. Meyer
for arv efter forældre Hans Clausen og hustru Karen Ibsdatter, [skifte 27.6.1737 lbnr.209].

73    Peder Jacobsen, klokker i Fåborg. 5.4.1702, opslag 41.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Jacob Nielsen Holst. B:
3) Peder Pedersen Møller.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, begravet 9.3.1688]. B:
1) Niels Pedersen, skomagersvend
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Knud Mortensen.

74    Rasmus Hansen Haagerup i Fåborg. 30.1.1703, opslag 45.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Nielsen, guldsmed. B:
1) Poul Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter.
FM: farbror Hans Hansen Haagerup.

75    Oluf Nielsen, skomager i Fåborg. 3.7.1703, opslag 50.
E: Maren Hansdatter. LV: Joen Christensen, skomager. B:
1) Jacob Olufsen
2) Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Pedersen Nordmand
3) Karen Olufsdatter
4) Dorthe Olufsdatter
5) Eva Olufsdatter
6) Anne Olufsdatter. FM:
1 Laurids Nielsen, feldbereder
2 Peder Hansen, hattemager.
Arv efter Jacob, skifte 20.11.1698 til B:
1) Cornelius Jacobsen
2) Anne Dorthe Jacobsdatter
3) Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: stedfar Peder Hansen, hattemager.

76    Anders Rasmussen. kandestøber i Fåborg. 20.10.1703, opslag 55.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Johan Nielsen, handskemager. B:
1) Søren Andersen
2) Rasmus Andersen
3) Abraham Andersen
4) Marie Andersdatter
5) Kirsten Andersdatter.
FM: Hans Christensen, smed.

77    Rasmus Ibsen i Fåborg. 7.11.1703, opslag 63.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Ellen Madsdatter, skifte 15.2.1693 lbnr.53.
Arvingerne har modtaget deres arv.
Desuden nævnes afdødes søsterdatters mand Jens Lauridsen, hjulmand i Diernæs.

78    Hans Rasmussen Hjort i Fåborg. 14.7.1704, opslag 69.
E: Karen Clausdatter. LV: Christen [Christensen] Fischer, præst i Nørre Lyndelse. A:
1) mor Bodil Pedersdatter g.m. mester Jacob Andersen, rådmand i Ærøskøbing
2) bror Niels Rasmussen
3) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen Stege
4) halvbror Anders Jacobsen
5) halvbror Peder Jacobsen.
Enken har arv efter sin moster Abigael Nielsdatter i Gammelgård i Hundstrup sogn, død [1703], enke efter Niels [Hansen] Krag, præst i Vigerslev og Veflinge, død 11.5.1681].
Enkens første ægteskab med Rasmus Lauridsen, hvis børn af hans første ægteskab har arv. B:
1) Laurids Rasmussen
og to døtre med FM: Jens Lauridsen Errebo.

79    Malene Rasmusdatter i Fåborg. 3.9.1704, opslag 99.
E: Hans Nielsen Juul. B:
1) Niels Hansen
2) Mette Cathrine Hansdatter
3) Ellen Marie Hansdatter.
FM: Jørgen Thomsen.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Rasmusdatter.

80    Marie i Fåborg. 26.11.1704, opslag 109.
Enke efter Anders Olufsen. B:
1) Oluf Andersen, dansk skoleholder i Svendborg
2) Hans Andersen Trap, murer
3) Melchior Andersen
4) Jørgen Andersen i Ærøskøbing, for tiden i Vestindien
5) Jens Andersen i Ostindien
6) Anne Andersdatter i udlandet.
FM: Hans Hansen Haagerup, murer.

81    Jørgen Jørgensen, visiterer eller toldkontrollør i Fåborg. 11.4.1705, opslag 120.
Arvinger angives ikke.

82    Elsebeth Andersdatter i Fåborg. 28.4.1705, opslag 126.
E: Jacob Poulsen, skomager. B:
1) Poul Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Anne Cathrine Jacobsdatter.
FM: Jørgen Markussen, handskemager.

83    Anders Jørgensen, maler i Fåborg. 30.4.1705, opslag 130.
(Sml. lbnr.24).

84    Rasmus Nielsen, handskemager i Fåborg. 26.5.1705, opslag 134.
Arvinger angives ikke.

85    Niels Hansen Haagerup i Fåborg. 1.6.1705, opslag 138.
E: Sara Nielsdatter. LV: Laurids Johansen, hattemager. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Morten Lauridsen, smed
2) Maren Nielsdatter
3) Johanne Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.
FM: Hans Rasmussen Haastrup.

86    Margrethe [Andersdatter] i Fåborg. 4.6.1705, opslag 152.
Enke efter Jens Sørensen. B:
1) Esther Jensdatter g.m. Jacob Nielsen Holst
2) Elisabeth Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Fredericia
3) Anne Jensdatter.
FM: Christen Olufsen.

87    Margrethe i Fåborg. 13.6.1705, opslag 162.
E: Niels Andersen.
Arvinger angives ikke.

88    Sofie Madsdatter i Fåborg. 27.6.1707, opslag 166.
E: Mads Mogensen.
Arvinger angives ikke.

89    Anne Pedersdatter i Fåborg. 29.8.1707, opslag 170.
Andreas Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Peder Andreassen
2) Nikolaj Andreassen
3) Just Christian Andreassen
4) Fædder Andreassen
5) Anne Cathrine Andreasdatter.
FM: Hans Pedersen, hører.

90    Anders Thygesen i Fåborg. 21.2.1708, opslag 177.
E: Gertrud Andersdatter. B:
1) Johan Ludvig Andersen
2) Anders Andersen
3) Kirstine Marie Andersdatter
4) Johanne Andersdatter
5) Agnethe Andersdatter.
FM: farfars bror Oluf Thygesen.

91    Ditlev Johansen, handskemager i Fåborg. 1.3.1708, opslag 812.
E: Karen Davidsdatter. LV: Bernt Jørgensen, glarmester. B:
1) Johan Ditlevsdatter
2) Anne Ditlevsdatter.
FM: Johan Andersen, handskemager.

92    Karen Pedersdatter, ugift i Fåborg. 2.4.1708, opslag 188.
Arvinger angives ikke.
Registrering 13.2.1708.

93    Sara Johansdatter Stuten i Fåborg. 3.4.1708, opslag 192.
E: Otto Didrik Mansfeldt, bartskær. B:
1) Johan Jørgen Ottesen
2) Otto Christoffer Ottesen
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.
FM: Henrik Bahnsen, farver.

94    Anne Errebo i Fåborg. 29.4.1708, opslag 201.
Arvinger angives ikke.

95    Hans Pedersen i Fåborg. 30.12.1709, opslag 205.
A:
1) bror Niels Pedersen, smed i Fåborg
2) bror Mads Pedersen, smed i Horne
3) halvbror Jens Pedersen smed i Åby
4) halvbror Hans Pedersen i Broholm, død. 2B: 2 piger
5) halvbror Rasmus Pedersen i Hågerup
6) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Hans Poulsen i Bondemosegård [i Svanninge sogn]
7) halvsøster, død. E: Peder Madsen i Nørremølle [i Svanninge sogn]. 2B: en søn og en datter
8) halvbror Iver Pedersen, smed i Vejle
9) halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Niels Vognmand
10) halvbror Peder Pedersen, smed i Horne.
Afdøde var født i Nørremølle.

96    Opbudsbo i Fåborg. 25.6.1710, opslag 1710.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Lauridsen i Fåborg.

97    Anne Andersdatter Juul i Fåborg. 16.9.1710, opslag 221.
E: Niels Rasmussen Ploug.
B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Andersdatter
2 afdødes søster Gyde Andersdatter Juul.

98    Cathrine Jacobsdatter Bevermann i Fåborg. 26.1.1711, opslag 225.
Enke efter Henrik [Pedersen] Ottesen. B:
1) Niels Henrik Ottesen
2) Peder Henriksen Ottesen, død. 2B:
a Anne Cathrine Pedersdatter
b Mette Kirstine Pedersdatter.
FM: Jørgen Thomsen.

99    Johan Gerdes, tolder i Fåborg. 17.8.1711, opslag 241.
E: Anne Cathrine Støcken. LV: Niels Jensen Frausing, tolder, der ægter enken. B:
1) Christian Carl Gerdes.
FM: Jørgen Thomsen, købmand.

100    Anne Cathrine Lauridsdatter Bruun i Fåborg, der døde 8.7.1711, opslag 251.
Arvinger angives ikke.

101    Cathrine Nielsdatter i Fåborg. 29.8.1711, opslag 257.
E: Mogens Svendsen, skomager. B:
4) Cathrine Sofie Mogensdatter.
FM: morbror Laurids Nielsen, feldbereder.
Første ægteskab med [Morten Nielsen Bang]. B:
1) Niels Mortensen Bang
2) Voldborg Mortensdatter Bang
3) Anne Mortensdatter Bang.
FM: farbror Frands Nielsen Bang.

102    Anne Nielsdatter i Fåborg. 30.11.1711, opslag 271.
E: Morten Lauridsen, smed. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter.
FM: Hans Rasmussen Haastrup.

103    Inger i Fåborg. 7.12.1711, opslag 277.
Enke efter Hans Andersen.
Arvinger angives ikke.

104    Hustru i Fåborg. dato mangler, opslag 280.
E: Rasmus Andersen, hattemager. B:
1) Maren Rasmusdatter, enke efter Henning Henriksen
2) Karen Rasmusdatter, enke efter Laurids Mikkelsen
3) Anne Rasmusdatter.
En gammel regnskabsbog for afdøde Henning Henriksen fremlægges 3.12.1812.
Begyndelsen af skiftet mangler.

105    Anne Jørgensdatter, en soldaterkone i Fåborg, der døde 4.3.1712, opslag 301.
Arvinger angives ikke.

106    Karen Pedersdatter i Fåborg. 25.6.1712, opslag 305.
E: Peder Rasmussen, skomager. B:
1) Rasmus Pedersen, skomager
2) Dorthe Pedersdatter.

107    Peder Hansen, hattemager i Fåborg. 18.11.1712, opslag 311.
E: Ellen Hansdatter. LV: Peder Rasmussen den yngre, skomager.
Afdøde efterlader arvinger i Nyborg og en bror i Lykkeberg i Holsten, hvis navne ikke angives.

108    Hans Hansen, skomager i Fåborg. 3.1.1713, opslag 323.
E: Magdalene Clausdatter. LV: Laurids Johansen, hattemager. A:
1) halvbror Niels Rasmussen, skomager i Odense
2) halvsøster, død. 1B:
a Mathias Mathiassen Blomme, i udlandet.

109    Christen Olufsen, købmand i Fåborg. 26.6.1713, opslag 337.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Niels Hansen Krogstrup på Brahetrolleborg. B:
4) Anne Christensdatter.
FM: Jacob Nielsen Holst.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen, købmand
2) Laurids Christensen i Svendborg
3) Mette Christensdatter g.m. Knud Jørgensen i Svendborg.

110    Børge Mølmark i Fåborg. 13.7.1713, opslag 356.
Enke efter Maren Hansdatter. B:
6) Christian Børgesen Mølmark.
FM: farbror Morten Christensen Mølmark, kapellan i Øster Hæsinge og Hillerslev.
Af hendes første ægteskab B:
1) Ludvig Justesen
2) Hans Justesen
3) Anne Marie Justsdatter.
FM: Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby.
Hendes andet ægteskab med [Christian Poulsen, skifte 3.1.1700 lbnr.69]. B:
4) Karen Christiansdatter g.m. Henrik Lassen i Fåborg
5) Barbara Christiansdatter.

111    Christen Hansen Errebo i Fåborg. 1.8.1713, opslag 399.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Christensen
2) Hans Jacob Christensen
3) Christen Christensen
4) Anne Christensdatter
5) Marie Lisbeth Christensdatter.
FM: Bo Iversen.

112    Ellen Hansdatter i Fåborg. 2.2.1714, opslag 408.
Enke efter Peder Hansen, hattemager, [skifte 18.11.1712 lbnr.107].
Afdøde efterlader 2 døtre, hvis navne ikke angives.

113    Marie Eriksdatter i Fåborg. 15.3.1714, opslag 412.
E: Niels Nielsen, guldsmed. B:
2) Marie Nielsdatter.
FM: Christian Schrøder.
Hendes B:
1) Anne Elisabeth Rasmusdatter.

114    Rasmus Pedersen Seefeld i Fåborg. 2.8.1715, opslag 431.
Arvinger angives ikke.Fåborg Byfoged
Skifter uden for skifteprotokol
1716-1821115    Enke i Fåborg. 20.5.1716, opslag 2.
Enke efter Mikkel Lauridsen. Af børn angives B:
1) Joen Mikkelsen.
Desuden nævnes afdøde mands søster Anne Lauridsdatter.

116    Anders Clausen i Fåborg. 7.4.1716, opslag 9.
Arvinger angives ikke.

117    Anders Bondesen, skipper i Fåborg. 2.9.1716, opslag 13.
E: Maren Knudsdatter. LV: Henrik Nielsen, bager.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Bondesdatter.
Afdøde døde i Nysted, hvor han er begravet 21.8.1716.

118    Laurids Henriksen Alsing i Fåborg. 12.10.1716, opslag 35.
E: Johanne Lauridsdatter Errebo. LV: Joen Hansen. B:
1) Jørgen Lauridsen Alsing, styrmand på et af kongens orlogsskibe
2) Henrik Lauridsen Alsing
3) Anne Lauridsdatter g.m. Henrik Johansen Hyltoft i Svendborg
4) Johanne Lauridsdatter.
Registrering 15.5.1716.

119    Jens Poulsen i Fåborg. 29.12.1716, opslag 45.
A:
1) halvbror Niels Poulsen.
Uvist om flere arvinger.

120    Jens Rasmussen Dyreborg i Fåborg. 18.4.1717, opslag 51.
Arvinger angives ikke.

121    Søren Horne i Fåborg. 2.8.1718, opslag 56.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Anne Sørensdatter.
Uvist om flere børn.
Desuden nævnes:
1 Anders [Pedersen] Horne, præst i Skanderup i Jylland og dennes bror
2 Hans Horne i Fåborg
3 Jørgen Hansen Horne.

122    Anne Margrethe Henriksdatter Wulf i Fåborg. 17.8.1718, opslag 62.
E: Christian Hansen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

123    Gyde Lauridsdatter Strand, der lever i Fåborg. 26.9.1718, opslag 67.
Arvinger angives ikke.

124    Anne Pedersdatter i Fåborg. 20.10.1718, opslag 72.
E: Niels Hansen Graa, sadelmager. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter
2) Hans Peder Nielsen Graa.
FM: morbror Laurids Pedersen Sneskov.
Afdødes mor Karen Jensdatter har opholdskontrakt af 9.11.1710.

125    Søren Jørgensen, smed i Fåborg. 7.9.1719, opslag 80.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jacob Tamdrup. B:
11) Jacob Sørensen.
Første ægteskab med [Birgitte Christiansdatter, død 29.10.1693]. B:
1) Christian Sørensen Fabricius, præst i Rise [og Marstal] på Ærø
2) Jørgen Sørensen
3) Peder Sørensen
4) Rasmus Sørensen
5) Otto Sørensen
6) Johannes Sørensen
7) Christian Sørensen.
[Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter, død 16.1.1703]
8) Laurids Sørensen
9) Hans Sørensen
10) Peder Sørensen.
Registrering 16.7.1719.
Litteratur: Slægten Fabricius fra Faaborg af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius. 1913.

126    Just Pedersen, skomager i Fåborg. 27.11.1719, opslag 106.
E: Eva Olufsdatter. LV: Henrik Christensen, der ægter enken. B:
1) Peder Justesen
2) Anne Marie Justsdatter
3) Mette Cathrine Justsdatter.
FM: Simon Lauridsen.

127    Maren Nielsdatter i Fåborg. 15.12.1719, opslag 116.
Enke efter Bent Jensen Malmø, byfoged i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.6.1704 lbnr.226]. A:
0) mor Barbara Pedersdatter i Kerteminde
1) bror Anders Nielsen, smed i Dalby på Hindsholm, død. 3B:
a Gertrud Andersdatter g.m. Christen Simonsen i Kerteminde
b Barbara Andersdatter g.m. Johan Frederik i Nordskov på Hindsholm
c Karen Andersdatter
2) søster Anne Nielsdatter, uvist hvor.
Mors andet ægteskab med [Johan Pedersen, smed i Kerteminde, skifte Kerteminde 13.1.1707 lbnr.238]
3) halvbror Peder Johansen, smed i Nyborg
4) halvsøster Bodil Johansdatter g.m. Florents Hansen, snedker i Kerteminde
Afdøde døde 10.12.1719.

128    Opbudsbo i Fåborg. 16.1.1720, opslag 148.
Registrering af fallitbo hos Anders Weghorst, der er rejst til København.

129    Niels Pedersen, væver i Fåborg. 23.1.1720, opslag 151.
E: Karen Clemensdatter. LV: Jacob Tamdrup, vejer og måler. A:
1) bror Christen Pedersen, handskemager i Svendborg
2) søster Birgitte Pedersdatter g.m. Hans Hansen, skomager i Kværndrup
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen Bang, handskemager i Svendborg
4) halvsøster Maren Hansdatter i Kværndrup, død. 1B:
a Anne Nikolajsdatter på Lolland.

130    Søren Lauridsen i Fåborg. 6.2.1720, opslag 160.
A:
1) mor Karen [Rasmusdatter], enke efter Laurids Mikkelsen, byskriver. LV: Iver Maler
2) bror Rasmus Lauridsen
3) bror Anders Lauridsen
4) bror Mikkel Lauridsen
5) søster Kirsten Lauridsdatter.
FM:
1 Henrik Nielsen, bager
2 Henrik Lauridsen Lund.
Afdøde, der var opbragt af de svenske, døde i Karlskrona i Sverige.

131    Opbudsbo i Fåborg. 17.2.1720, opslag 165.
Registrering af fallitbo hos Henrik Lassen i Fåborg.

132    Registrering i Fåborg. 3.8.1720, opslag 170.
Registrering af gods, der tilhører Anne Andersdatter Haagerup, datter af afdøde Anders Hansen Haagerup, skomager i Sønderborg,
der har sået hos Sara [Nielsdatter], enke efter Niels Hansen Haagerup i Fåborg, [skifte 1.6.1705 lbnr.85], men nu skal flyttes til Jørgen Jensen, skrædder, der er g.m. hendes søskendebarn.
Desuden nævnes hendes søskendebarn Niels Haagerup, sergent.

133    Jørgen Knudsen, ugift i Fåborg. 16.11.1720, opslag 173.
A:
1) bror Oluf Knudsen, snedker, på stedet
2) bror Hans Knudsen, hattemager i Rudkøbing
3) bror Niels Knudsen, feldbereder i Rudkøbing
4) bror Johannes Knudsen, snedker i Fåborg
5) bror Rasmus Knudsen, snedker i Kværndrup, død. 4B:
a Peder Rasmussen
b Rasmus Rasmussen
c Anne Marie Rasmusdatter
d Johannes Rasmussen.
FM: stedfar Niels Madsen
6) søster Anne Knudsdatter g.m. Frands Mortensen i Svanninge.
Forsegling 3.11.1720.

134    Registrering i Fåborg. 24.5.1721, opslag 184.
Registrering af boet hos Oluf Nielsen, toldbetjent, nu uvist hvor, efter anmodning fra Peder Halck, tolder med krav om arrest. Hans hustru Bente Pedersdatter var til stede.

135    Mette Cathrine Jensdatter Faber, ugift i Fåborg. 4.12.1721, opslag 188.
A:
1) mor Anne Sofie Jacobsdatter, enke efter Jens [Madsen] Faber, præst i Gislev [og Ellested, skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40]
2) bror Christian Jensen Faber
3) bror Jacob Jørgensen Faber
4) søster Birthe Jensdatter Faber.
5) søster Christiane Augusta Jensdatter Faber.
Fars første ægteskab med [Birgitte Marie Brodersdatter Riisbrigh, skifte Gudme herred gejstlig 26.6.1699 lbnr.14]. B:
6) halvbror Henrik Jensen Faber, præst i Ringe
7) halvbror Erik Jensen Faber i Sønder Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel, død 1715]. Hans børn, hvis navne ikke angives
8) halvbror Mathias Jensen Faber
9) halvsøster Charlotte Amalie Jensdatter Faber
10) halvsøster Marie Kirstine Jensdatter Faber g.m. Poul [Broder Poulsen] Haagerup, præst i Ryslinge
11) Elisabeth Sofie Jensdatter Faber.
Arv efter afdødes morfar Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg hvis enke Karen [Henningsdatter Achton] lever.

136    Johan Henrik Hansen i Fåborg. 31.3.1721, opslag 194.
E: Cathrine Johansdatter Buchholt. LV: Morten Hansen. B:
1) Susanne Marie Johansdatter.
FM: Christian Hansen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Rasmussen. Arv til B:
1) Anne Magdalene Lauridsdatter.
Enkens andet ægteskab med Lorents Hansen. Arv til B:
2) Laurids Lorentsen.

137    Christian Ottesen, borgmester i Faaborg. 1722, opslag 211.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet, der har været forlagt, blev indført september 1736 lbnr.194).

138    Mette Pedersdatter Mølmark i Fåborg. 15.1.1722, opslag 226.
E: Peder Markussen, skomager. A:
1) bror Niels Pedersen Mølmark, (kaldes også Niels Ibsen Mølmark) i Sønderborg
2) halvbror Andreas Aarhus, toldkontrollør og postmester i Helsingør
3) halvbror Hans Christian Aarhus i Holm mellem Christiania og Drammen i Norge.
Afdødes første ægteskab med Frands [Nielsen] Bang, skomager, [død 5.10.1716]. Ingen børn.

139    Margrethe Christiansdatter Schrøder i Fåborg. 23.1.1722, opslag 246.
E: Otto Didrik Mansfeldt, barber. B:
1) Gregers Christian Ottesen.
FM: Peder Sørensen, smed.
Enkemandens første ægteskab med [Sara Johansdatter Stuten], skifte 3.4.1708 lbnr.93. Arv til B:
1) Johan Jørgen Ottesen Mansfeldt
2) Otto Christoffer Ottesen Mansfeldt
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.

140    Mogens Svendsen, skomager i Fåborg. 9.4.1722, opslag 10.
E: Else Hansdatter. LV: Laurids Nielsen, feldbereder. B:
1) Svend Mogensen
2) Cathrine Mogensdatter
3) Hans Boye Mogensen.
FM: Peder Svendsen, skrædder.
[Første ægteskab med Cathrine Nielsdatter, skifte 29.8.1711 lbnr.101]. Hendes første ægteskab med] Morten Bang. Arv til B:
1) Voldborg Mortensdatter Bang
2) Anne Mortensdatter Bang.

141    Claus Pedersen i Fåborg. 21.8.1722, opslag 20.
E: Bente Andersdatter. LV: Jacob Jørgen Ørsted, købmand. A:
1) bror Søren Pedersen i Langsted, død. 5B:
a Rasmus Sørensen
b Oluf Sørensen
c Anders Sørensen
d Christen Sørensen
e Anne Sørensdatter.
alle nu i Højrup i Køng sogn
2) bror Niel Pedersen i Assens, [skifte Assens 27.10.1711 lbnr.151]. 2B:
a Peder Nielsen i Assens
b Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Assens
3) bror Oluf Pedersen i Korsebjerg i Ubberud sogn
4) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Mortensen i Skalborg. 2B:
a Mette Rasmusdatter
b Anne Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen i Skalborg
5) søster Gertrud Pedersdatter, død, var g.m. Henrik Mortensen Skelhus i Tommerup. 3B:
a Kirsten Henriksdatter
b Anne Henriksdatter
c Maren Henriksdatter.

142    Hans Andersen Trap, murer i Fåborg. 31.12.1722, opslag 31.
E: Maren Clausdatter Brad. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Jens Hansen Trap
2) Anders Hansen Trap.
FM: Niels Andersen, murer.
Børnene har arv efter deres halvbror Knud Jensen.

143    Hans Pedersen Alsing i Fåborg. 28.8.1723, opslag 42.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Pedersen Lindegaard. B:
1) Peder Hansen 17
2) Hans Hansen 12.
FM: Christen Rasmussen, vognmand.

144    Opbudsbo i Fåborg. 7.10.1723, opslag 144.
Registrering af fallitbo hos Johan Daniel Gotschalk i Fåborg, der er bortrejst.

145    Mikkel Madsen Hyld i Fåborg. 29.4.1723, opslag 54.
E: Cathrine Johansdatter Buchholt. LV: Morten Hansen. B:
B:
1) Mikkel Madsen Mikkelsen Hyld.
FM: Laurids Nielsen, skrædder.
Enkens første ægteskab med Laurids Rasmussen. Arv til B:
1) Anne Magdalene Lauridsdatter.
Enkens andet ægteskab med Lorents Hansen. Arv til B:
2) Laurids Lorentsen.
Enkens tredje ægteskab med Johan Henrik Hansen, [skifte 31.3.1721 lbnr.136]. Arv til B:
3) Susanne Marie Johansdatter.

146    Barbara [Marie] Johansdatter Kullerup, ugift i Fåborg. 9.5.1724, opslag 69.
A:
0) forældre [Jacob Lauridsen Kullerup, præst i Fåborg og Diernæs, skifte Sallinge herred gejstlig 25.2.1717 lbnr.39 og Mette Christiansdatter Mølmark, skifte Sallinge herred gejstlig 21.4.1711 lbnr.27]
1) bror Morten Jacobsen 20
2) søster Sara Jacobsdatter g.m. Johan Nagel, forpagter på Fårevejle på Langeland
3) søster Armgot Sofie Jacobsdatter
4) søster Else Marie Jacobsdatter
5) søster Christiane Frederikke Jacobsdatter.
FM:
1 [farbrors søn] Laurids Christensen Kullerup, præst i Flødstrup og Ullerslev
2 [farbrors søn] Ejler [Christensen] Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

147    Johanne Pedersdatter i Fåborg. 26.9.1724, opslag 75.
E: Hans Sørensen, skomager.
Hendes B:
1) Maren Jensdatter Lund.
FM: Peder Markussen Lund, skomager.
Afdøde døde 13.4.1724.

148    Hans Ditlevsen i Fåborg. 18.1.1725, opslag 83.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Thomas Olufsen. B:
1) Hans Hansen.
FM: Henrik Otto Pedersen.
Afdøde druknede 21.4.1724 på hjemrejse fra København.

149    Anne Cathrine Andreasdatter i Fåborg. 18.1.1725, opslag 90.
E: Niels Hansen Graa, sadelmager. B:
1) Andreas Nielsen 2.
FM: morbror Hans Peder Andreassen.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 20.10.1718 lbnr.124. Arv til B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter
2) Hans Peder Nielsen Graa.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Graa.

150    Abraham Andersen, slagter i Fåborg, der døde 23.3.1725, opslag 99.
Arvinger angives ikke.

151    Kirsten Pedersdatter, ugift i Fåborg. 5.4.1725, opslag 103.
A:
1) bror Peder Pedersen i Hillerslev
2) søster Sidsel Pedersdatter i Hillerslev.
Afdøde døde 3.2.1725.

152    Otto Didrik Mansfeldt, barber i Fåborg. 17.9.1725, opslag 107.
E: Vita Mikkelsdatter. LV: Peder Svendsen, skrædder.
Første ægteskab med [Sara Johansdatter Stuten, skifte 3.4.1708 lbnr.93]. B:
1) Johan Jørgen Ottesen Mansfeldt
2) Otto Christoffer Ottesen Mansfeldt
3) Cathrine Ursula Ottesdatter
4) Louise Sofie Ottesdatter.
Andet ægteskab med [Margrethe Christiansdatter Schrøder], skifte 23.1.1722 lbnr.139. B:
1) Jørgen Christian Ottesen Mansfeldt.
FM: Peder Sørensen, smed.
Forsegling 27.8.1725.

153    Poul Hansen, pottemager i Fåborg, der døde 29.11.1726, opslag 126.
Ved skiftet var til stede:
1) Frederik Poulsen, skomager
2) Hans Nielsen, handskemager
3) Anne Cathrine Poulsdatter.

154    Johan Andersen, handskemager i Fåborg. 19.3.1726, opslag 131.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Christensen. B:
1) Johanne Johansdatter g.m. Samson Christensen.

155    Anne Cathrine Støcken i Fåborg 6.8.1726, opslag 137.
Enke efter Niels Jensen Frausing, tolder.
Første ægteskab med [Johan Gerdes, tolder, skifte 17.8.1711 lbnr.99]. B:
1) Christian Carl Gerdes.

156    Jacob Knudsen i Odense. 2.12.1726, opslag 145.
A:
1) mor Kirsten, enke efter Knud Markussen.
Afdøde døde i Fåborg og blev begravet her.

157    Maren Hieronymusdatter i Fåborg, der døde 9.2.1727, opslag 149.
E: Henrik Bahnsen, farver.
Arvinger angives ikke.

158    Maren Hansdatter Ploug i Fåborg. 29.3.1727, opslag 152.
E: Markus Hansen, feldbereder. B:
1) Maren Markusdatter 4
2) Gertrud Markusdatter 1½.
FM: Tønnes Hansen Ploug.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Christiane
2 enkemandens mor Maren Hansdatter.

159    Jørgen Bertelsen, rådmand i Fåborg. 3.2.1728, opslag 162.
E: Maren Christensdatter.
Testamente af 30.6.1699.
Registrering 30.12.1727.

160    Jørgen Pedersen, skrædder i Fåborg. 22.4.1728, opslag 187.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Johannes Knudsen. B:
1) Jørgen Jørgensen 14
2) Marie Kirstine Jørgensdatter 12
3) Karen Jørgensdatter 8
4) Peder Jørgensen 6
5) Jacob Jørgensen 3.
FM: morbror Jacob Jørgensen Ørsted, købmand.

161    Hans Pedersen, feldbereder i Fåborg. 8.2.1729, opslag 195.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Billedhugger. B:
7) Hans Hansen
8) Anne Hansdatter
9) Birthe Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen, feldberedersvend
2) Peder Hansen, student
3) Niels Hansen
4) Maren Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Voldborg Hansdatter.
FM: Laurids Johansen, hattemager.

162    Jacob Anton Poulsen, ugift skipper i Fåborg, der døde 3.6.1785, opslag 207.
A:
1) mor Mette Marie [Hansdatter Storm], enke efter Poul Jacobsen
2) bror Hans Poulsen Storm, købmand
3) bror Poul Poulsen Jacobsen 15
4) søster Cathrine Poulsdatter g.m. [Niels] Tolderlund, forvalter på Brobygård [i Sønder Broby sogn] på Fyn
5) søster Maren Poulsdatter g.m. Hans Vinding, skipper i Fåborg
6) søster Frederikke Poulsdatter 27
7) søster Johanne Poulsdatter 23
8) søster Mette Marie Poulsdatter 17.

163    Testamente i Fåborg. 22.5.1801, opslag 220.
Testamente 22.5.1801 for Peder Lave Tausen, snedker i Fåborg, enkemand efter Mette Kirstine Hansdatter.
Arven deles mellem A:
1) Gertrud Bentsdatter for lang og tro tjeneste
2) Peder Lave Tausens hustrus arvinger.
Dette testamente træder i stedet for testamente oprettet 14.6.1777.

164    Afkald i Fåborg. 20.7.1812, opslag225.
1) Afkald 20.7.1812 fra Ellen Margrethe Voss
for arv efter forældre
Didrik Voss, skomager og Ellen Ditlevsdatter i Fåborg, der begge lever
2) Afkald 20.7.1812 fra Jens Iver Boesen Voss
for arv efter forældre
Didrik Voss, skomager og Ellen Ditlevsdatter i Fåborg, der begge lever.

165    Registrering efter 5 soldater i Fåborg. 1813 og 1814, opslag 228.
Registrering efter
1) Richard Johansen, der døde på Østerbygård. Registrering 24.4.1813
2) Rasmus Christensen Ørbæk. Registrering 4.2.1814
3) Niels Nielsen Aggebo, der døde på Fåborg sygehus. 9.2.1814
4) Poul Gregersen Rønnebæk, der døde på Fåborg sygehus. Registrering 11.4.1814
5) Oluf Ejlersen Helsinge. Registrering 12.5.1814.

166    Brev med anmodning om udbetaling af arv i Fåborg. 20.1.1821, opslag 231.
Brev 20.1.1821 fra J. C. Schaldemose i Fredensborg med anmodning om udbetaling af arv efter dennes mor efter skifte i Fåborg 1810.Fåborg Byfoged
Skifteprotokol
1733-1765167    Hans Nielsen Juul, købmand i Fåborg. 12.12.1733, fol.2.
Enkemand efter [Marie Hansdatter Hoff]. B:
4) Malene Kirstine Hansdatter hos sin moster Anne, enke efter Mathias Hoff i Kerteminde.
[Første ægteskab med Malene Rasmusdatter, skifte 3.9.1704 lbnr.79]. B:
1) Niels Hansen Juul, murersvend i København
2) Mette Cathrine Hansdatter g.m. Andreas With, oboist i København
3) Ellen Marie Hansdatter g.m. Otto Rudolf Riise i København

168    Anne Cathrine Pedersdatter i Fåborg. 30.11.1733, fol.4.
E: Henrik Henriksen, rebslager. A:
1) mor Anne, enke efter Peder Feldbereder. LV: Anders Madsen, murer
2) bror Hans Pedersen, student i København.
Desuden nævnes enkemandens søn Henrik Buus, forvalter på Brahesborg [i Gamtofte sogn].
Afdøde døde 2.11.1733.

169    Jørgen Johansen Dichmann i Fåborg. 6.2.1734, fol.7B.
E: [Karen]. LV: Peder Mortensen Brylle. B:
2) Maren Jørgensdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 14.
FM: farbror Johan Johansen Dichmann.

170    Niels Nielsen Bang, bedemand i Fåborg. 6.2.1734, fol.8B.
E: Anne Rasmusdatter Lindegaard. B:
1) Niels Nielsen Bang, bogbinder.
Arv i boet efter Rasmus Skomager til B:
1) Hans Rasmussen Klingenberg.
Afdøde døde 7.10.1733.

171    Hans Lauridsen Lund, købmand i Fåborg. 12.6.1734, fol.9B:
E: Anne Marie Justsdatter. LV: Christen Chistensen Errebo. B:
1) Barbara Marie Lund g.m. Hans Jacob Errebo, købmand
2) Laurids Hansen Lund 17.
FM: født værge Søren [Henriksen] Lund til Damsbo, [i Jordløse sogn].

172    Else Hansdatter i Fåborg. 5.4.1734, fol.11B.
E: Frederik Poulsen, skomager.
Første ægteskab med [Mogens Svendsen, skifte 9.4.1722 lbnr.140]. B:
1) Svend Mogensen
2) Cathrine Mogensdatter 18
3) Hans Boye Mogensen16.
FM: født værge Peder Svendsen.
Arv i boet til Voldborg Mortensdatter Bang.
Afdøde døde 13.2.1734.

173    Hans Justesen, købmand i Fåborg. 19.7.1734, fol.13.
E: Sofie Christence Schousboe. LV: mosters mand Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng. B:
1) Just Johannes Hansen 3
2) Hans Schousboe Hansen 19 uger.
FM:
1 farbror Ludvig Justesen
2 fars halvbror Christian [Børgesen] Mølmark, præst i Søllinge [og Hellerup].
Desuden nævnes enkens mormor Anne [Hansdatter], enke efter Niels [Christensen] Schousboe.
Enkens forældre var [Hans Nielsen Schousboe, præst i Ejsing, skifte Ginding herred gejstlig 16.12.1727 lbnr.14 og Mette Cathrine Pedersdatter Bering, død 21.9.1716].
(Se skifte efter Børge Christiansen Mølmark i Fåborg. 13.7.1713 lbnr.110).
Afdøde døde 19.6.1734.

174    Thomas Styrkelsen, skrædder i Fåborg. 8.11.1734, fol.17B.
E: Karen Thøgersdatter. LV: Peder Eriksen Braadt. B:
1) Thøger Thomsen 30
2) Charlotte Amalie Thomasdatter 18
3) Christian Thomsen 15
4) Jacob Thomsen 12
5) Frederik Thomsen 8.
FM: Hans Lauridsen Schmidt.
Afdøde døde 6.10.1734.

175    Adolf Henriksen i Fåborg. 25.11.1734, fol.19.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Ibsen, møller i Langemølle. B:
1) Henrik Adolfsen 10.
FM: farbrors søn Henrik Pedersen, møller i Stampemøllen.

176    Gregers Isenberg, glarmester i Fåborg. 30.9.1734, fol.20.
E: Cathrine Clausdatter [Dichmann].
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med [Evert Steffensen, glarmester i Fåborg]. Arv til B:
1) Jens Evertsen Steuner (Stevner)
2) Henrik Evertsen Steuner, kapellan i Viborg Domkirke
3) Christine Evertsdatter
4) Marie Evertsdatter 39 i København.

177    Johanne Johansdatter i Fåborg. 4.1.1735, fol.21B.
E: Samson Christensen. A:
1) faster Anne, enke efter Abraham Slagter
2) farbror, død. 2B:
a Anders Andersen, handskemager i Odense
b Anne Margrethe Andersdatter
3) faster, død. 1B:
a Anders Clausen, foged
4) moster, død. 2B:
a Johan Nielsen i Ulbølle
b en datter g.m. Oluf Skrædder
samt
5) Christen Lauridsen i Holmdrup på egne og øvrige arvingers vegne.
Afdøde døde 16.11.1734.

178    Karen Christensdatter Schrøder i Fåborg. 18.1.1735, fol.23.
E: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Schrøder Fabricius 21
2) Søren Pedersen 4.
FM: farbror Jørgen Sørensen Fabricius.
Arv i boet efter enkemandens bror Christen [Sørensen] Fabricius, præst [i Rise og Marstal] på Ærø
til B:
1) Filip Evensen.

179    Rasmus Tommerup i Fåborg. 3.2.1735, fol.25.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen Lindegaard. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter Tommerup 14.
FM: [morbror] Peder Pedersen Lindegaard.
Desuden nævnes enkens bror Mikkel Pedersen Lindegaard.

180    Peder Jensen Busch, købmand i Fåborg. 2.3.1735, fol.26B.
E: Anne Helvig Jacobsdatter. Afdøde mors svigersøn Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn]. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter Busch 17
2) Karen Pedersdatter Busch 15
3) Anne Marie Pedersdatter Busch 14
4) Jens Errebo Pedersen Busch 7
5) Jensine Errebo Pedersdatter Busch 7
6) Claus Pedersen Busch 3
7) Peder Pedersen Busch 3 uger.
FM: fars halvbror Henrik Zirachsen, købmand.
Desuden nævnes afdødes mor Maren, enke efter Jens Lauridsen Errebo.
Afdøde døde 25.1.1735.

181    Anne Olufsdatter i Fåborg. 7.3.1735, fol.30B.
E: Rasmus Lauridsen Staal. B:
1) Karen Rasmusdatter Staal 7
2) Maren Rasmusdatter Staal 5
3) Laurids Rasmussen Staal 3.
FM: mosters mand Jochum Nielsen, feldbereder.
Afdøde døde 1.2.1735.

182    Laurids Jørgensen Møller i Fåborg. 20.4.1735, fol.32B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Rasmus Lauridsen Møller 23.
FM: morbror Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

183    Gertrud Pedersdatter i Fåborg. 24.5.1735, fol.33B.
E: Johannes Olufsen, snedker. B:
1) Anne Margrethe Johannesdatter 4
2) Marie Johannesdatter 2.
FM: fars farbror Johannes Knudsen, snedker.
Ophold på stedet til enkemandens far Oluf Knudsen, snedker.
Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Olufsen i Køge.

184    Hans Rasmussen Haastrup i Fåborg. 6.6.1735, fol.34B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Hans Hansen Haastrup 34, student
2) Rasmus Hansen Haastrup 30, skomagersvend
3) Anne Hansdatter Haastrup 27
4) Kirsten Hansdatter Haastrup 24.
FM: Henrik Christensen, skomager.

185    Dorthe Mortensdatter i Fåborg. 6.6.1735, fol.36B.
E: Peder Nielsen Horne. B:
1) Maren Pedersdatter 3.
FM: mosters mand Laurids Pedersen Bull.
Afdøde døde 28.4.1735.

186    Anne Helvig Jacobsdatter i Fåborg. 14.4.1735, fol.37B.
Enke efter Peder Jensen Busch, skifte 2.3.1735 lbnr.180. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter Busch 17
2) Karen Pedersdatter Busch 15
3) Anne Marie Pedersdatter Busch 14
4) Jens Errebo Pedersen Busch 7
5) Jensine Errebo Pedersdatter Busch 7
6) Claus Pedersen Busch 3
7) Peder Pedersen Busch 8 uger.
FM:
1 Niels Hansen Viborg til Tøstrup
2 morbror Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup
3 Ulrik Mogensen til Dyrehavegård
4 Hans [Christensen] Ancher til Vormarksgård [i Hesselager sogn] g.m. [Mette Marie Jacobsdatter]
5 Conrad Hansen Piil i Fåborg
6) Henrik Zirachsen, købmand.
Registrering 5.4.1735.

187    Cathrine Mogensdatter, ugift i Fåborg. 24.5.1735, fol.46B.
A:
1) bror Svend Mogensen 21
2) bror Hans Boye Mogensen 17.
FM: stedfar Frederik Poulsen, skomager.
Afdøde havde arv efter sin far [Mogens Svendsen], skifte 9.4.1722 lbnr.140.

188    Joen Christensen, skomager i Fåborg. 7.12.1735, fol.47.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Rasmus Lauridsen Staal. B:
1) Malene Joensdatter 1.
FM: Christian Wichmann, skomager, hvis kone er beslægtet.
Afdøde i Horsens 18.3.1733. [Registrering Horsens 18.3.1733 lbnr.727].

189    Hans Pedersen Borg, murer i Fåborg. 9.12.1734, fol.49.
E: Maren Simonsdatter. LV: Hans Christensen, smed. B:
2) Hans Frederik Hansen 20
3) Johanne Hansdatter 14.
FM: Morten Hansen Roe.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen i Odense.
Afdøde døde 1.11.1734.

190    Marie Lucretia Poulsdatter [Struch] i Fåborg. 3.12.1735, fol.51B.
E: Jørgen Mogensen, skipper.
Første ægteskab med Henrik Brandt, skifte 27.1.1698 lbnr.60. B:
1) Henrik Henriksen Brandt på Tåsinge g.m. Sille Lauridsdatter
2) Margrethe Henriksdatter Brandt, død. E: Jørgen Burchard Gutenschwager, møller i Rettestrup mølle ved Gavnø på Sjælland. 2B:
c Jacobine Jørgensdatter 4.
Margrethe Henriksdatter Brands første ægteskab med Laurids Hansen Schiøtt, kusk hos prins Carl. 2B:
a Hans Lauridsen Schiøtt 14
b Henrik Lauridsen Schiøtt 7.
Afdøde døde 3.11.1735.

191    Birgitte i Fåborg. 3.2.1736, fol.55.
Enke efter [Hans Jensen] Fogh, toldkontrollør [i Køge, begravet Køge store kirkegård 22.10.1723]. B:
1) Sofie Christine Fogh 23, [døbt Køge 15.7.1713]
2) Jens Jørgen Fogh 20, [døbt Køge 31.8.1716].
FM:
1 Johan Fogh på Sanderumgård
2 Mathias Holst på Holckenhavn.

192    Karen Rasmusdatter i Fåborg. 24.5.1736, fol.58.
E: Hans Sørensen, skomager. B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter 10
2) Anne Hansdatter 5.
FM: Peder Jørgensen Mahl.

193    Hans Christian Errebo i Fåborg. 10.8.1736, fol.60, 68.
E: Anne Cathrine Hvalsø. LV: Jacob Engberg. B:
1) Birgitte Phil Errebo 12.
FM:
1 farbror Christian Christensen Errebo, købmand
2 farbror Hans Jacob Errebo, købmand.
Arv i boet efter enkens forældre Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad, [begravet 6.5.1712] og Birthe Jensdatter Phil, død Sandager 16.7.1731 til B:
1) enkens bror Jacob Hansen Hvalsø, successor i Sandager og Holevad
2) enkens søster [Anne Pouline Hvalsø] g.m. Peder Hartvigsen til Orelund [i Sandager sogn]
3) enkens søster [Margrethe Hvalsø] g.m. Christian Urban Schurtz i Assens
4) enkens bror [Niels Hansen Hvalsø, præst i Gelsted og Rørup, død 12.5.1725, var g.m. Susanne Rasmusdatter Leegaard ved bror] Steen Rasmussen Leegaard i Jylland.
Litteratur: Slægten Hvalsøe fra Sandager af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1959 side 34-42.

194    Christian Ottesen, borgmester i Fåborg. 3.2.1722, fol.60B.
Enkemand efter [Valborg Rasmusdatter Bruun, begravet 19.8.1715]. B:
4) Rasmus Bruun Christiansen Humble
5) Peder Bruun Christiansen Humble.
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter]. Ingen børn]
[Andet ægteskab med Ellen Christensdatter Schmidt, død 9.9.1704]. B:
1) Peder Christiansen Humble
2) Birgitte Marie Christiansdatter Humble
3) Frederik Christiansen Humble.
FM:
1 Peder Sørensen [Humble], degn i Rønninge
2 Oluf [Knudsen] Lerche, præst i Avnslev og Bovense, [søn af afdødes søster Anne Sofie Ottesdatter g.m. Søren Sørensen Ebeltoft, præst i Avnslev og Bovense, der døde 10.12.1685, i andet ægteskab med successor Knud Olufsen Lerche]
3 Niels Juul Christian Schiønning, købmand.
Registrering 3.1.1722.
(Skiftet, der har været forlagt, blev indført i skifteprotokollen i september 1736, se lbnr.137).
(Se skifte efter afdødes far Otto Rasmussen, præst i Rønninge og Rolsted, skifte Åsum herred gejstlig 16.10.1685 lbnr.1, var g.m. afdødes mor Maren Pedersdatter Humble.

195    Maren Hansdatter i Fåborg. 11.6.1736, fol.76B.
E: Enke efter Laurids Lauridsen. B:
1) Larsine Lauridsdatter 5.
FM:
1 farbror Hans Lauridsen Lund
2 morbror Peder Hansen Bymann, degn i Espe.
Registrering 16.2.1735.

196    Samson Christensen i Fåborg. 8.6.1735, fol.78.
E: Anne Marie Mortensdatter, efter 14 dages ægteskab. LV: morbror Henrik Otto Pedersen. A:
1) [bror] Rasmus Christensen Munch i Øster Skørringe på Lolland på Christiansborg [dvs. Kristianssæde] gods.197   
Afdøde døde 8.5.1735.

197    Niels Hansen Graa, sadelmager i Fåborg, der døde 10.8.1736, fol.80B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Mahl. B:
4) Bendix Nielsen 4.
FM: Henrik Ottesen.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 20.10.1718 lbnr.124]. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 23
2) Hans Peder Nielsen Graa 21.
FM: Jens Bendixen, skomager.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Andreasdatter, skifte 18.1.1725 lbnr.149]. B:
1) Andreas Nielsen Graa 14.
FM: morbror Nikolaj Andreassen, skipper.

198    Niels Hansen, handskemager i Fåborg. 12.7.1736, fol.82B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Nielsen, handskemager
2) Niels Nielsen, handskemager i Odense.

199    Ellen Jensdatter i Fåborg. 28.6.1736, fol.83B.
E: Niels Pedersen, smed. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 19
2) Peder Nielsen 17
3) Maren Nielsdatter 14
4) Karen Nielsdatter 11.

200    Maren Simonsdatter i Fåborg. 11.6.1736, fol.85B.
Enke efter Hans Pedersen Borg, murer, skifte 9.12.1734 lbnr.189. B:
1) Hans Frederik Hansen
2) Johanne Hansdatter.
FM: Peder Gerup.
Afdøde døde 22.3.1736.

201    Anne Jensdatter i Fåborg. 17.9.1736, fol.86.
E. Christoffer Brolund, byfoged. A:
1) søster Elisabeth Jensdatter i Fredericia, død. 3B:
a Jacob Peder Sonius i Ribe
b Niels Peder Sonius, sergent
c Palle Peder Sonius i Fredericia
2) søster Esther Jensdatter, død. 1B:
a Margrethe Marie, enke efter Aksel Højer.

202    Anne Hansdatter i Fåborg. 7.6.1736, fol.89B.
Enke efter Oluf Haagensen (Hagensen), soldat, der var død i Glückstadt.
Hans A:
På hans arvingers vegne mødte Jens Rosenkilde, skrædder i Fåborg.
Hendes A:
1) farbror, død. 1B:
a Christen Jørgensen i Millinge
2) farbror Niels Rasmussen, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter
b Karen Nielsdatter
0) mor Johanne Jensdatter, død
3) morbror Jens Jensen, død. 3B:
a Maren Jensdatter g.m. Jørgen Vanting i Svanninge
b Johanne Jensdatter g.m. Henrik Simonsen i Svanninge
c Anne Jensdatter g.m. Christen Christensen ved Nyborg
4) mors halvbror Peder Hansen i Østerby, død. 4B:
a Hans Pedersen Milling i Fåborg
b Mads Pedersen i Millinge
c Susanne Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
5) mors halvsøster Maren Pedersdatter, død. 2B:
a Hans Sørensen i Svanninge
b Birthe Sørensdatter g.m. mølleren på Broby.

203    Margrethe Henriksdatter Bahnsen i Fåborg. 29.1.1737, fol.92.
E: Hans Kærumgaard, farver. B:
1) Hans Henrik Hansen 13
2) Jørgen Hansen 2, der døde.
Ophold til afdødes far Henrik Bahnsen.

204    Margrethe Nielsdatter i Fåborg. 4.2.1737, fol.94.
E: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Voldborg Marie Rasmusdatter 21
2) Oluf Rasmussen 18.

205    Karen i Fåborg. 25.1.1737, fol.95.
Enke efter Jørgen [Johansen] Dichmann, [skifte 6.2.1734 lbnr.169]. B:
1) Maren Jørgensdatter.
FM:
1 [farbror] Johan Johansen Dichmann
2 Erik Lilje, tømrer.
Desuden nævnes barnets faster Helvig Johansdatter Dichmann g.m. Oluf Rasmussen.

206    Anne Cathrine Hansdatter Wolder, ugift i Fåborg. 28.12.1736, fol.96B.
A:
1) søster Inger Hansdatter Wolder, enke efter Tron Olufsen, ved søn Hans Jørgen Tronsen i Nyborg
2) søster Anne Hansdatter Wolder, enke efter Juul Jacobsen i Drammen i Norge
3) søster Kirsten Hansdatter Wolder i Larvik
4) søster Kirsten Hansdatter Wolder, død. Hendes arvinger
5) halvsøster Ingeborg Troelsdatter i Drammen.

207    Else Joensdatter i Fåborg, der døde 2.3.1737, fol.101.
Enke efter Hans Nielsen, handskemager. B:
1) Niels Hansen 12.
FM:
1 farbror Christen Nielsen, handskemager
2 morbror Jens Joensen i Lyndelse.
Sønnen sættes i lære hos sin farbror Niels Nielsen, handskemager i Odense til påske 1738.
Arv i boet til Hans Nielsdate datter af første ægteskab.

208    Anne Mortensdatter i Fåborg. 7.7.1737, fol.103.
E: Hans Hansen Boye. A:
1) bror Frands Mortensen i Stenstrup, der døde
2) søster Birthe Mortensdatter, død. E: Christoffer Lauridsen i Egeskov. 3B:
a en søn 11
b en datter 10
c en datter 8
3) søster Maren Mortensdatter g.m. Lorents Frandsen i Trunderup.

209    Karen Ibsdatter i Fåborg. 27.6.1737, fol.104B.
Enke efter Hans Clausen, murer. B:
1) Anne Malene Hansdatter, fruerpige på Tåsinge slot
2) Cathrine Marie Hansdatter forlovet med Jørgen Bøg, skovfoged og skytte på Tåsinge.
FM: Hans Hansen, smed i Åby.

210    Christian Nielsen, kontrollør i Fåborg. 9.5.1734, fol.106B.
Enkemand efter [Lisbet Møller, død 14.9.1730]. B:
1) Anne Sofie Christiansdatter forlovet med Søren Tamdrup, kontrollør, stedsøn af Hans Grønnegaard, rektor
2) Elisabeth Christiansdatter 15
3) Frederik Christiansen 11
4) Charlotte Amalie Christiansdatter 9.
FM: mosters mand Peder [Christensen] Kraft, guldsmed.

211    Maren Pedersdatter i Fåborg. 13.5.1737, fol.122B.
Enke efter Peder Markussen, skomager, død for 3 uger siden. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Hans Jacob Pedersen 11
3) Jens Hvalsø Pedersen
4) Hans Christian Pedersen 3
5) Markus Pedersen 12 uger.
FM: Christen Christensen Errebo, som beslægtet.
Afdøde døde 20.4.1737.

212    Anne Elisabeth i Fåborg. 27.6.1737, fol.128B.
E: Hans Bøye. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Hans Jørgen Elger
2) Anne Elisabeth Hansdatter Boye
3) Hans Hansen Boye
4) Peder Hansen Boye i Ostindien.
Registrering 29.5.1737.

213    Jacob Jørgensen Ørsted, købmand i Fåborg. 24.4.1737, fol.132.
E: Susanne Christiansdatter Schrøder. LV: Peder Sørensen, smed. B:
1) Christian Schrøder Jacobsen 18
2) Cathrine Marie Jacobsdatter 17.
FM: Jens Boesen, bager, som beslægtet.
Afdøde døde 23.3.1737.

214    Christiane Sabine Clausdatter i Fåborg. 18.1.1738, fol.140.
E: Hans Olufsen, bødker. B:
1) Claus Hansen 6.

215    Malene Thomasdatter i Fåborg. 17.4.1738, fol.140B.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
1) Jørgen Jensen 15
2) Anne Kirstine Jensdatter 11
3) Margrethe Jensdatter 5.

216    Hans Sørensen Læsø, kirkeværge i Fåborg og tidligere birkedommer på Holstenshus birk. 18.7.1736, fol.141B.
E: Anne. B:
1) Søren Hansen Læsø, fuldmægtig på Steensgård
2) Dorthe Hansdatter Læsø.

217    Anne Kirstine Villumsdatter Eckhoff, ugift i Fåborg. 21.3.1738, fol.145.
A:
1) bror Johan Didrik Villumsen Eckhoff, død. 1B:
a Anne Kirstine Marie Johansdatter Eckhoff 13.
FM: Jens Iver Boesen, bager.

218    Kirsten Christensdatter Skovsgaard i Fåborg. 26.6.1738, fol.146.
E: Peder Holgersen Københavner, skomager. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter.

219    Johannes Knudsen Buch, snedker i Fåborg. 3.7.1738, fol.147.
E: Agathe Pedersdatter Sølle. LV: Jørgen Bang. B:
1) Anne Kirstine Johansdatter Buch.
FM: farbrors søn Johannes Olufsen, snedker.
Desuden nævnes enkens bror Niels Pedersen Sølle, præst på Bogø ved Falster.
[Enken, der var datter af Peder Sølle, præst i Ærøskøbing, blev begravet Svendborg 11.3.1768].

220    Christian Wichmann, skomager i Fåborg. 21.7.1739, fol.154B.
E: Sidsel Eline Joensdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Morten Christiansen Wichmann 20
2) Knud Walther Christiansen Wichmann 12.
FM: Peder Mortensen Brylle.
Desuden nævnes Karen, enke efter Knud Walther i Næstved.

221    Nikolaj Andreassen, skipper i Fåborg. 21.6.1739, fol.156B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christen Rasmussen, skipper. A:
1) bror Hans Peder Andreassen, skipper
2) bror Just Andreassen, feldbereder i Nykøbing Sjælland
3) søster [Anne Cathrine Andreasdatter, skifte 18.1.1725 lbnr.149, var g.m. Niels Hansen Graa, skifte 10.8.1736 lbnr.197]. B:
a Andreas Nielsen Graa 16.
FM: farbrors søn Andreas Hansen.

222    Anne Margrethe Jensdatter Hjort, ugift tjenestepige i Fåborg. 6.8.1739, fol.159.
A:
1) søster Birthe Jensdatter Hjort g.m. Jørgen Poulsen, maler i Åby
2) bror Niels Jensen Hjort i Ulkebøl på Als ved søstersøn Jens Rosenkilde, skrædder i Fåborg.

223    Mette Jørgensdatter Brønniche i Fåborg. 11.8.1739, fol.160B.
E: Hans Peder Andreassen, skipper. B:
2) Andreas Hansen 20.
FM: Morten Pedersen Alsing.
Af første ægteskab B:
1) Karen Rasmusdatter Brønniche g.m. Johan Lefoli, skomager.

224    Naaman (Nomen) Henriksen Faber i Fåborg. Samfrændeskifte 21.9.1739, fol.161B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen Mahl. B:
1) Henrik Naamansen Faber 12
2) Anne Naamansdatter Faber 9½
3) Johanne Naamansdatter Faber 7½
4) Jørgen Naamansen Faber 5½.
FM:
1 morfar Jørgen Christensen
2 Naaman Højer
3 Christoffer Højer i Troense på Tåsinge.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1736.

225    Jacob Selmer, gibsmager i Fåborg. 1.4.1739, fol.162B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Slesvig.

226    Karen Hansdatter Ploug i Fåborg. 4.1.1739, fol.163B.
E: Rasmus Lauridsen Staal.
Første ægteskab med Niels Svelmø. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter 10.
FM: morbror Tønnes Hansen Ploug.

227    Karen [Rasmusdatter] i Fåborg. 4.1.1740, fol.164B.
Enke efter Laurids Mikkelsen, byskriver, [død 13.8.1709], skifte sluttet 21.7.1712. B:
1) Rasmus Lauridsen Staal
2) Anders Lauridsen Staal, i fængsel på Bremerholm
3) Mikkel Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter.
Børnene har arv efter deres bror Søren Lauridsen, skifte 6.2.1720 lbnr.130.
Arv i boet efter [Mikkel Lauridsens enke] 20.5.1716 lbnr.115.
Henrik Lauridsen Lund havde arv efter skifte 13.10.1703, krævet af hans enke Marie Sofie Mikkelsdatter.

228    Laurids Pedersen Bull i Fåborg. 12.5.1740, fol.166.
E: Sidsel Mortensdatter. LV: Johan Kandestøber. B:
2) en datter g.m. Jacob Jørgensen, hattemager
3) Karen Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Iver Lauridsen 28, på Ølstedgård gods.

229    Borstoff, kaptajn i Fåborg. 10.6.1740, fol.167.
E: Elisabeth. LV: Jacob Engberg.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christoffer Borstoff 58.

230    Anne Cathrine Mørch i Fåborg. 14.6.1740, fol.167B.
E: Hans Christian Zeuthen, skrædder.
Første ægteskab med [Christian Hansen, skrædder] B:
1) Hans Wulf Christiansen 21
2) Michael Christiansen 14.
FM: Casper Mars, urmager.
(Se lbnr.122).

231    Dorthe Jørgensdatter i Fåborg. 16.9.1740, fol.169.
E: Jacob Hofmann, musikant. B:
1) Gomme Jacobsen 5.
FM: Jørgen Christian Rosendal, organist i Rudkøbing.

232    Peder Sørensen, smed i Fåborg, der døde 27.12.1739, fol.170B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Juul Schiønning. toldforpagter. B:
3) Peder Andreas Pedersen 6 mdr.
FM: Jens Iver Boesen.
Første ægteskab med Karen [Christensdatter Schrøder], skifte 18.1.1735 lbnr.178]. B:
1) Christian Schrøder Fabricius
2) Søren Pedersen 8½.
FM: farbror Hans Sørensen Fabricius, præst i Rudkøbing.

233    Hans Andersen, feldbereder i Fåborg. 11.5.1739, fol.175B.
E: Anne Margrethe. LV: Hans Christian, hattemager. B:
1) Kirstine Marie Hansdatter 10.
FM: Mads Andersen, pottemager.

234    Mette Pedersdatter i Fåborg. 1.6.1741, fol.177.
E: Jørgen Simonsen [Løndal], murer. B:
1) Pernille Kirstine Jørgensdatter 8
2) Simon Jørgensen 6
3) Anne Marie Jørgensdatter 4.
FM: Henrik Christensen, skomager.

235    Kirsten Pedersdatter i Fåborg. 27.3.1739, fol.177B.
Enke efter Jørgen Bager. B:
1) Peder Jørgensen Bager
2) Johan Jørgensen Bager.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Pedersen Bruun.

236    Hans Isaksen i Fåborg. 5.10.1741, fol.179.
B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, død, var g.m. Mandrup Clemensen. B:
a Hans Isak Mandrupsen 28, kyrasser
b Christian Mandrupsen 25, musketer
c Dorthe Mandrupsdatter g.m. Jens Vedberg
d Christiane Mandrupsdatter 30, i Svendborg
e Anne Marie Mandrupsdatter hos herredsfoged Kaj Didrik Tallin i byen Bering i Holsten
f Cecilie Kirstine Møller i København
g Birthe Mandrupsdatter Møller, død, var g.m. Frederik Jantzen i København. Hendes børn.

237    Sofie Christence Schousboe i Fåborg. 27.10.1742, fol.181.
E: Jacob Engberg. B:
3) Dorthe Engberg 6 mdr.
Første ægteskab med Hans Justesen, [skifte 19.7.1734 lbnr.173]. B:
1) Just Johannes Hansen 10
2) Hans Schousboe Hansen 8.
FM:
1 fasters mand Jens Lauridsen, købmand
2 søskendebarns mand Hans Jacob Errebo.
Afdøde døde 27.1.1742.

238    Vita Mikkelsdatter i Fåborg. 7.4.1742, fol.182.
E: Johan Didrik Eckhoff. B:
1) [Anne Kirstine Marie Johansdatter Eckhoff].
FM: Jens Lauridsen.

239    Anne Nielsdatter i Fåborg. 7.1.1742, fol.182.
E: Rasmus Jensen, bødker. B:
1) Niels Sørensen i Jordløse.

240    Andreas Pedersen, sadelmager og hustru Birthe Christensdatter i Fåborg, der begge døde 26.1.1742, fol.182B.
B:
1) Christen Andreassen 16
2) Hans Andreassen 13
3) Peder Andreassen 5.
FM: mors søskendebarn Jens Bendixen.

241    Christen Christensen Strand i Fåborg. 24.5.1742, fol.183B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Mathias Jensen, skomager. B:
1) Birthe Marie Christensdatter 21.
FM: morbror Jens Rasmussen, skomager.

242    Hans Christensen, snedker i Fåborg. 29.5.1742, fol.183B.
E: Mette Nielsdatter.LV: Peder Mahl, købmand. B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter 9
2) Ellen Margrethe Hansdatter 6
3) Niels Christian Hansen 2.
FM: fars søskendebarn Jens Bendixen, skomager.

243    Anne Margrethe Mikkelsdatter i Fåborg. 30.5.1742, fol.184B.
E: Peder Hansen Horne, skipper. B:
1) Hans Pedersen Horne 10
2) Maren Pedersdatter Horne 8.
FM: Christen Errebo.

244    Mette Christensdatter Achtonia i Fåborg. 23.5.1742, fol.185B, 211.
E: Conrad Hansen Pihl, vejer og måler. B:
1) Claus Conradsen Pihl 17
2) Mette Marie Conradsdatter Pihl 16
3) Christen Achtonius Conradsen Pihl 11.
Alder ved samfrændeskiftet 23.3.1744.
FM: morbror Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense [og Skovby].
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1742.
Samfrændeskifte 23.3.1744.

245    Niels Pedersen, smed i Fåborg. 5.2.1742, fol.186.
Enkemand efter [Ellen Jensdatter i Fåborg. 28.6.1736 lbnr.199]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Jørgen Pedersen Bruun.

246    Hans Jacob Christensen Errebo, købmand i Fåborg. 2.10.1742, fol.188, 193.
E: Barbara Marie Hansdatter Lund. LV: Jens Lauridsen Grønbæk.
Testamente af 23.4.1742. Hans A:
1) mor Anne [Hansdatter], enke efter Christen Hansen Errebo, [skifte 1.8.1713 lbnr.111]
2) bror Hans Christian Errebo, skifte 10.8.1736 lbnr.193, var g.m. Anne Cathrine [Hansdatter] Hvalsø. 1B:
a Birgitte Phil Errebo
3) bror Christen Christensen Errebo, købmand
4) søster Anne Christensdatter Errebo, død [27.8.1728], var g.m. Jens Hansen Hvalsø. 2B:
a Birthe Hvalsø
b Anne Margrethe Hvalsø
5) søster Marie Lisbeth Christensdatter Errebo, enke efter Christen Hansen.

247    Maren Hansdatter i Fåborg. 27.4.1742, fol.188B.
E: Mikkel Jørgensen Bjørnø. B:
1) Jørgen Mikkelsen 20
2) Hans Mikkelsen 18
3) Anne Kirstine Mikkelsdatter 16.

248    Anne Marie Mortensdatter i Fåborg. 10.11.1742, fol.190.
E: Christian Poulsen, feldbereder. B:
1) Anne Christiansdatter 1.
FM: Jørgen Bang.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Cathrine Sadelmagers.

249    Mette Ananiasdatter i Fåborg. 6.12.1742, fol.190B.
E: Morten Pedersen Alsing, købmand. B:
1) Ananias Mortensen 21
2) Ellen Mortensdatter 18
3) Margrethe Mortensdatter 10
4) Peder Mortensen 7
5) Hans Mortensen 1.
FM: mors søskendebarn Rasmus Haastrup, skomager.

250    Maren Christensdatter i Fåborg. 7.12.1742, fol.192.
E: Jørgen Markussen, handskemager. B:
4) Anne Helvig Jørgensdatter 10.
FM: Hans Lauridsen, skipper.
Enkemandens første ægteskab med Helvig Lauridsdatter. Arv til B:
1) Markus Jørgensen, handskemagersvend
2) Rebekka Jørgensdatter
3) Karen Jørgensdatter.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Christensdatter.

251    Margrethe Marie i Fåborg. 19.2.1742, fol.193.
Enke efter Aksel Fæddersen Højer, skifte 29.6.1733. B:
1) Esther Malene Akselsdatter 20
2) Marie Elisabeth Akselsdatter 16.
FM: Ernst Klepsing.

252    Peder Hansen i Fåborg. 20.5.1743, fol.196.
E: Ellen Cathrine Iversdatter Bang. LV: Laurids [Iversen] Bang, degn i Øster Hæsinge. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 6
2) Marie Cathrine Pedersdatter 4
3) Iver Pedersen 9 mdr.
FM: Jørgen Bang.
Desuden nævnes:
1 enkens mor, enke efter Iver Pedersen, maler. LV: Jacob Engberg
2 afdødes bror Hans Hansen.

253    Hans Madsen, feldbereder i Fåborg. 27.5.1744, fol.204.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Knudsen, bødker. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 16
2) Maren Hansdatter 12
3) Mathias Hansen 10.
FM: farbror Anders Madsen, murer.
Enkens første ægteskab med [Laurids Nielsen, feldbereder], skifte sluttet 23.2.1728. Arv til B:
1) Kirsten Lauridsdatter.

254    Peder Pommer, skomager i Fåborg. 28.10.1743, fol.205.
E: [Navn angives ikke]. LV: Ulrik, skomager. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas, feldbereder
2) Mads Pedersen Pommer 21.

255    Mette Kirstine Pedersdatter i Fåborg. 30.5.1744, fol.206.
E: Peder Pedersen Lindegaard, købmand. B:
1) Rasmus Pedersen Lindegaard 24, i København
2) Peder Henrik Pedersen Lindegaard 21
3) Karen Pedersdatter 16
4) Dine Pedersdatter 6.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Lindegaard
2 farbror Mikkel Pedersen Lindegaard
3 mors [halv]bror Jacob Sørensen Fabricius, sølvpop hos kronprinsen
4 Peder Kraft, guldsmed.

256    Sidsel [Eline] Joensdatter i Fåborg. 28.11.1743, fol.208.
E: Peder Nyraad, skomager. B:
2) Knud Walther Pedersen 15.
Første ægteskab med Christian Wichmann, [skifte 21.7.1739 lbnr.220]. B:
1) Morten Christiansen Wichmann 26
2) Knud Walther Christiansen Wichmann 15.

257    Anne Margrethe Jensdatter, ugift i Fåborg. 1744, fol.209.
A:
0) far Jens Andersen, murer i Fåborg, skifte 17.3.1701 lbnr.72
1) søster Sidsel Jensdatter g.m. Mathias Brandt, grovbrødsbager i Sønderborg.
Afdøde døde i Sønderborg.

258    Christoffer Ejler, skrædder i Fåborg. 5.4.1742, fol.209.
E: Alhed Jacobsdatter. LV: Jørgen Bruun. B:
3) Jens Christoffersen 4.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jochum Ejler
2) en datter g.m. Rasmus Simonsen, murer.

259    Tønne Hansen Ploug i Fåborg. 19.2.1743, fol.209B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Bager. B:
1) Gertrud Cathrine Tønnesdatter 19.
FM: Jacob Ploug, hattemager.
Arv i boet efter afdødes søster [Karen Hansdatter Ploug, skifte 4.1.1739 lbnr.226] til B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter Svelmø.

260    Karen Voldtofte i Fåborg. 24.1.1743, fol.210.
B:
1) Jens Nielsen, tambur i Kolding
2) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Frederik Erasmus, tambur i Flensborg
3) Peder Svendsen 20
4) Inger Svendsdatter 17.

261    Henrik Otto Pedersen i Fåborg. 20.7.1745, fol.212, 260B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Frands Albertsen, glarmester. B:
1) Peder Henriksen 20
2) Anne Cathrine Henriksdatter 18.
FM: Peder Jørgensen, feldbereder, som beslægtet.

262    Peder Lundius, vægter i Fåborg, der døde 22.6.1745, fol.212B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Jens Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

263    Jens Rasmussen Bendixen, skomager. 29.12.1744, fol.213B, 214.
E: Mette Olufsdatter. LV: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Mathias Jensen, skomager
2) Rasmus Jensen Bendix, der døde, skifte 15.2.1746
3) Johanne Jensdatter.
FM: Hans Peder Andreassen.

264    Dorthe Rasmusdatter i Fåborg. 28.12.1745, fol.214.
Enke efter Christen Christensen Strand, [skifte 24.5.1742 lbnr.241]. B:
1) Birthe Marie Christensdatter.
FM: søskendebarn Peder Lauridsen, skipper.

265    Karen Johansdatter i Fåborg. 4.1.1740, fol.215.
E: Erik Lilje, tømrer, der rejste bort, uvist hvorhen. B:
1) Birthe Cathrine Eriksdatter 21
2) Anders Eriksen 11.
FM: morbror Johan Dichmann.

266    Hans Hansen, tømrer i Fåborg. 4.1.1740, fol.216.
E: Anne Sofie Olufsdatter. LV: Erik Lilje.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Tønder, døde på Ærø.

267    Hans Hansen, daglejer i Fåborg. 19.3.1746, fol.216.
E: Gertrud Frandsdatter. LV: Jens Lauridsen. B:
1) Hans Hansen 7
2) Anne Kirstine Hansdatter 4.
FM: Jens Knudsen, bødker.

268    Elisabeth Nielsdatter i Fåborg, der døde 2.3.1746, fol.216B.
Enke. B:
1) Niels Henriksen, uvist hvor.

269    Bodil Hansdatter i Fåborg. 9.12.1745, fol.217B.
Enke efter Hans Rasmussen Haastrup, [skifte 6.6.1735 lbnr.184]. B:
1) Hans Hansen Haastrup på Lolland
2) Rasmus Hansen Haastrup
3) Anne Hansdatter Haastrup g.m. Thor Andersen, kyrasser
4) Kirsten Hansdatter Haastrup i Flensborg.

270    Marie Clausdatter Dichmann i Fåborg. 2.3.1746, fol.218.
E: Morten Lauridsen Grif. A:
1) bror Claus Clausen, smed i Kragelund på Fyn, død 5B:
a Jørgen Clausen i Ørbæk
b Claus Clausen i Ørbæk
c Maren Clausdatter
d Marie Clausdatter
e Margrethe Clausdatter
2) bror Hans Clausen Dichmann i Lureby ved søn Christian Hansen Dichmann
3) bror Johan Clausen Dichmann, død. E: Birthe Rasmusdatter. 1B:
a Claus Johansen i Ostindien
4) søster Margrethe Clausdatter Dichmann, død. 1B:
a Maren Clausdatter i Ulbølle
5) søster Cathrine Clausdatter, død. B:
a Jens Stevner, købmand i Fåborg på egne og søskendes vegne.
Arv i boet til:
1 enkemandens søster Martha Lauridsdatter g.m. Oluf Pedersen i København
2 enkemandens søster Lisbeth lauridsdatter
3 enkemandens bror Jørgen Lauridsen.

271    Peder Holgersen Københavner i Fåborg. 6.7.1746, fol.219B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager. B:
1) Niels Pedersen 4.
FM:
1 farfar Holger Roland i Bjernede
2 Jacob Sørensen Møller, beslægtet på mors side.

272    Anne Cathrine Pedersdatter i Fåborg. 24.4.1746, fol.220B.
Enke efter Niels Hansen Graa, sadelmager, skifte 10.8.1736 lbnr.197. B:
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Mahl. B:
5) Bendix Nielsen Graa 14.
Første ægteskab med Morten Lauridsen, smed, [død 17.5.1720]. B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Hans Jørgensen [Tronsen]
2) en datter, død. E: Christen Poulsen, feldbereder. 1B:
a Anne Christensdatter
3) Laurids Mortensen i Sønderborg.
Andet ægteskab med Hans Ditlevsen, skifte 18.1.1725 lbnr.148. 1B:
4) Hans Hansen 23.

273    Søren Tamdrup, toldkontrollør i Fåborg. 17.9.1746, fol.221B.
E: Anne Sofie Christiansdatter [Svaller]. LV: Jacob Engberg. B:
1) Jacob Christian Tamdrup 4½.
FM: farbror Mikkel [Jacobsen] Tamdrup, præst i Pedersker på Bornholm.
Arv i boet efter enkens far [Christian Nielsen, skifte 9.5.1734 lbnr.210] til:
1 enkens søster Elisabeth Christiansdatter
2 enkens søster Charlotte Amalie Christiansdatter.

274    Jørgen Jensen, skrædder i Fåborg. 7.3.1742, fol.223B.
E: Anne Hansdatter Haagerup. B:
1) Søren Jørgensen
2) Cathrine Margrethe Jørgensdatter
3) Anne Kirstine Jørgensdatter
4) Jens Jørgensen
5) Niels Jørgensen, kældermand i København
6) Hans Jørgensen, på de lange rejser.

275    Maren Pedersdatter i Fåborg. 16.2.1747, fol.224.
E: Hans Christian Thorsen, smed. B:
1) Christian Hansen 9
2) Peder Hansen 5.
FM: morbror Hans Pedersen i Svanninge.
Desuden nævnes afdødes bror Christoffer Pedersen Haastrup.

276    Christen Rasmussen i Fåborg. 26.4.1747, fol.225.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Hans Hansen, skipper
2) Margrethe Christensdatter g.m. Hans Lauridsen, skipper
3) Anne Marie Christensdatter 22.

277    Dorthe i Fåborg. 17.4.1747, fol.225B.
Enke efter Peder Nielsen, væver. B:
1) Niels Pedersen 3.
FM: Jens Lauridsen Krag.
Afdøde døde i Hårby 9.4.1747.

278    Jørgen Markussen, handskemager i Fåborg. 28.4.1747, fol.226B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 7.12.1742 lbnr.250]. B:
4) Anne Helvig Jørgensdatter 14.
FM: Hans Lauridsen, skipper.
Første ægteskab med [Helvig Lauridsdatter]. B:
1) Markus Jørgensen, over 30
2) Rebekka Jørgensdatter g.m. Jacob Berg, sadelmager
3) Karen Actonia Jørgensdatter 24.

279    Hans Jørgensen Tronsen i Fåborg. 17.6.1747, fol.227.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jørgen Bang, købmand. B:
1) Margrethe Hansdatter 3.
FM: Niels Jensen.
Arv i boet efter afdødes far Jørgen Hansen i Troense.
Arv i boet efter [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.4.1746 lbnr.272] til:
1 Bendix Nielsen Graa
2 Christen Poulsens datter Anne Christensdatter
3 Hans Hansen.

280    Karen Pedersdatter i Fåborg. 17.6.1747, fol.228.
E: Henrik Nielsen, hestemøller.
Afdøde efterlader 2 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

281    Frederik Lauridsen Munch, toldbetjent i Fåborg. 27.9.1747, fol.228.
E: Mette Højsgaard. LV: Hans Christian Goldbech, hattemager. B:
1) Laurids Frederiksen 20
2) Jens Frederiksen 18
3) Johanne Margrethe Frederiksdatter 15
4) Anne Frederiksdatter 15
5) Niels Frederiksen 6
6) Dorthe Sofie Frederiksdatter 2½.
FM: Jacob Sørensen Møller.
Desuden nævnes Erik Højsgaard i Jordløse.

282    Maren Mikkelsdatter i Fåborg. 27.1.1748, fol.228B.
E: Hans Pedersen Milling. B:
1) Peder Michael Hansen 6.
FM: Jens Iver Boesen.

283    Hans Sørensen, skomager i Fåborg. 9.5.1748, fol.229B.
E: Regine Jochumsdatter. LV: Jacob Engberg. B:
1) Søren Hansen 11
2) Karen Hansdatter 7.
FM: Hans Jørgensen, snedker.

284    Maren i Fåborg. 30.5.1748, fol.230B.
Enke efter Gunder. B:
2) Gunde Marie Gundersdatter
3) Anne Gundersdatter Ancher.
Uden ægteskab B:
1) Mads Hansen i Brobyværk.

285    Karen Rasmusdatter i Fåborg. 31.10.1748, fol.231B.
E: Jørgen Simonsen [Løndal], murer. B:
1) Bonde Jørgensen 4.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Pedersdatter], skifte 1.6.1741 lbnr.234. Arv til børn.

286    Conrad Hansen Pihl, vejer og måler i Fåborg. 19.6.1748, fol.232B, 284.
E: Susanne Hermansdatter Broch. LV: Jacob Engberg.
Testamente af 21.5.1745.
Hans første ægteskab med Mette Christensdatter Achtonia, skifte 23.5.1742 lbnr.244. B:
1) Claus Conradsen Pihl 22, degn i Fjelsted og Harndrup
2) Mette Marie Conradsdatter Pihl g.m. Christian Størckel, klokker i Fåborg
3) Christen Achtonius Conradsen Pihl 15.
FM: morbror Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense og Skovby.
Enkens første ægteskab med Nikolaj Jacobsen Bierfreund, købmand i Kerteminde, skifte 19.10.1736. B:
1 Jacob Bierfreund, købmand i Fåborg
2 Herman Bierfreund, købmand i Fåborg.

287    Rasmus Pedersen Behrend i Fåborg. 8.10.1748, fol.253.
E: Karen Andersdatter, der døde 18.10.1748. LV: Jochum Nielsen, feldbereder. A:
1) bror Hans Præstkær i Horne
2) søster, død. E: Jens Mikkelsen i Bjerne. Hendes børn
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Anders Hansen, snedker.

288    Johannes Olufsen, snedker i Fåborg. 6.12.1745, fol.255.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Kusk. B:
2) Johannes Johansen 3
3) en spæd datter.
Første ægteskab med [Gertrud Pedersdatter, skifte 24.5.1735 lbnr.183]. B:
1) Marie Johannesdatter 13.
FM:
1 farbror Jørgen Olufsen i Køge.
2 Hans Lauridsen Lund.

289    Kirsten Jørgensdatter i Fåborg. 7.3.1749, fol.256.
E: Hans Mortensen Højbjerg. B:
1) Anne Hansdatter 6 uger.

290    Henrik Jespersen Langaa, organist i Fåborg. 24.5.1749, fol.256B.
E: Charlotte Amalie Thomasdatter. LV: Christian Størckel. B:
1) Karen Henriksdatter Langaa.
FM: mors stedfar Jens Rosenkilde, skrædder.

291    Dorthe Mandrupsdatter i Fåborg. 26.7.1749, fol.257.
E: Niels Wiberg (Viborg). B:
1) Kirsten Nielsdatter 15
2) Kaj Nielsen 9
3) Kirsten Nielsdatter 6
4) Pernille Nielsdatter 2.

292    Christen Ditlevsen i Fåborg. 2.1.1749, fol.257B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Lauridsen, skipper.
Arvinger kendes ikke.

293    Henrik Henriksen Buus, rebslager i Fåborg. 5.6.1749, fol.258B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Frands Glarmester. B:
6) Vilhelm Henriksen 14
7) Peder Henriksen 12
8) Marie Cathrine Henriksdatter 10.
Første ægteskab med [Marie Pedersdatter]. B:
1) Henrik Henriksen Buus, prokurator på Barløsegård
2) Peder Henriksen i Svendborg
3) Marie Henriksdatter g.m. Andreas Snedker i København
4) Anne Dorthe Henriksdatter, død, var g.m. Jørgen Bruun i Fåborg. 1B:
a Peder Jørgensen 16
5) Cathrine Henriksdatter i Odense.
Andet ægteskab med Anne Cathrine Jensdatter. Ingen børn.

294    Mikkel Jørgensen Bjørnø i Fåborg, der døde 24.12.1749, fol.261.
E: Anne Jochumsdatter Schurmann. LV: Jacob Engel. B:
3) Cathrine Mikkelsdatter Bjørnø 7
4) Laurids Mikkelsen Bjørnø 2.
FM: farbror Hans Jørgensen på Bjørnø.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 27.4.1742 lbnr.247. B:
1) Hans Mikkelsen Bjørnø 25
2) Anne Kirstine Mikkelsdatter Bjørnø.

295    Maren Ibsdatter i Fåborg. 13.5.1750, fol.263.
E: Hans Lauridsen Præstø. B:
1) Johanne Hansdatter 12
2) Bodil Marie Hansdatter 10
3) Laurids Hansen 8
4) Jeppe Hansen 7
5) Mette Hansdatter 6.
FM: Hans Hansen, feldbereder.

296    Anne Dorthe Jensdatter, en udeblevet arving. 20.2.1751, fol.264.
Anne Dorthe Jensdatter havde arv efter Hans Christian Jensen og bror Henrik Jensen efter skiftebrev 1727, der havde arv efter deres mor Maren Fostermoder efter skifte 1709. Denne arv var nu hjemfaldet til kongens kasse, men efter kongelige benådning af 6.6.1750 givet til hendes arvinger A:
1) søster Elisabeth Jensdatter, død. 2B:
a Rasmus Olufsen skomager i Fåborg
b Ursula Olufsdatter i Labølle Huse i Hårslev sogn ved søn Oluf Pedersen Brandt
2) søster Maren Jensdatter i Nyborg, død, var g.m. Niels Hansen, hører i Den Trolleske skole i Brahetrolleborg sogn. 3B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Jørgensen Trolle i Hundtofte på Boltinggård gods
b Cathrine Nielsdatter, død, gift Brahetrolleborg 27.11.1727 med Gynther Grøtter. 2B:
1 Hans Jacob Gynther, døbt Brahetrolleborg 14.3.1728, på Tåsinge
2 Christian Gynther, døbt Brahetrolleborg 19.11.1730
c Jens Nielsen, skrædder i Odense, død. 1B:
a Claus Jensen i Lumby
3) søster Cathrine Jensdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen, død. 2B:
1 Rasmus Nielsen Leipzig, skrædder i København
2 Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Hansen Lund i Odense
b Johan Gerdes, i udlandet, død uden børn.

297    Anne Nielsdatter i Fåborg. 25.6.1751, fol.269B.
E: Christen Broch, skomager.
Første ægteskab med Peder [Holgersen] Københavner, [skifte 6.7.1746 lbnr.271]. B:Niels Pedersen.
FM: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

298    Mathias Andersen Møller i Fåborg. 3.8.1751, fol.270B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Christen Errebo. A:
0) forældre Anders Madsen Møller og hustru Anne Kirstine Nielsdatter i Holms mølle i Rønninge sogn
1) søster Anne Andersdatter, døbt Rønninge 26.11.1700, g.m. Frederik Skytte, skytte på Vejrup
2) søster Maren Andersdatter, døbt Rønninge 19.9.1703, g.m. Andreas Hansen Søberg, degn i Merløse, anneks til Holbæk på Sjælland
3) bror Knud Andersen Møller, døbt Rønninge 3.10.1708, tømrer i Odense.
Afdøde var døbt Rønninge 22.5.1712.

299    Laurids Hansen Kerteminde i Fåborg. 30.11.1751, fol.273.
A:
1) søster Lisbeth Hansdatter i Karrebæk
2) en søster, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 6.2.1751 på rejse fra Stockholm til København

300    Helvig Jørgensdatter i Fåborg. 20.1.1752, fol.274.
A:
1) bror [Rasmus Jørgensen], død. 2B:
a Jørgen Rasmussen i Odense
b Peder Rasmussen, skomager i Odense
2) bror Anders Jørgensen, død. 2B:
a Jørgen Andersen, bødker i Odense
b Anders Andersen i København
3) en søster, død. 1B:
a en datter g.m. Jørgen Knudsen, klejnsmed i Odense.

301    Hans Christensen Goldbech, hattemager i Fåborg. 2.2.1752, fol.275.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: søn Jacob Jørgensen Ploug. A:
1) halvbror Jacob Jacobsen Goldbech, [forpagter på Holstenshus i Diernæs sogn, begravet Diernæs 2.1.1745, var g.m. Dorthe Johansen, død Nyborg 19.11.1757]. 3B:
a Anne Margrethe Jacobsdatter
b Marie Jacobsdatter
c Cathrine Jacobsdatter
2) halvsøster Cathrine Jacobsdatter Goldbech, død. 7B:
a Johan Pedersen i Helsingør
b Johan Pedersen i Odense
c Niels Pedersen i Odense
d Anne Marie Pedersdatter i København
e Jacob Pedersen i København
f Christen Pedersen i København
g Engel Pedersdatter
3) halvbror Jens Nielsen Goldbech, død. 4B:
a Anne Kirstine Jensdatter Goldbech på Brahesborg
b Niels Jensen Goldbech i København
c Nikolaj Jensen i Ryslinge
d Jacob Jensen på Slæbækgård [i Kirkeby sogn]
4) halvsøster Elisabeth Nielsdatter Goldbæk g.m. Hans Eriksen Hvid på Fjællebro [i Herringe sogn].
Afdøde og hans 4 halvsøskende havde samme mor.

302    Maren Nielsdatter i Fåborg. 7.3.1752, fol.276B.
E: Peder Jørgensen, feldbereder. B:
1) Hans Peder Pedersen 11
2) Henrik Otto Pedersen 6.
FM: født værge Laurids Nielsen på Bjørnø.

303    Jørgen Naamansen Faber, ugift i Fåborg. 7.3.1752, fol.277B.
A:
1) mor Anne Marie [Jørgensdatter], enke efter Ernst [Mathiassen] Klepsing, [skifte 27.2.1754 lbnr.326].
Mors første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber, skifte 21.9.1739 lbnr.224]
2) bror Henrik Naamansen Faber
3) søster Anne Naamansdatter Faber g.m. Jens Errebo Busch, birkedommer
4) søster Johanne Naamansdatter Faber
5) halvsøster Karen Ernstsdatter Klepsing 12
6) halvbror Naaman Ernstsen Klepsing 7
7) halvbror Mathias Ernstsen Klepsing 5.
FM: Anders Nielsen Repsø.

304    Susanne Christiansdatter Schrøder i Fåborg. 8.3.1752, fol.278.
E: Mikkel Pedersen Lindegaard. B:
1) Christian Schrøder Ørsted 32
2) Cathrine Marier Ørsted 30.
FM: Jacobsen, borgmester som beslægtet.

305    Christen Lauridsen i Fåborg. 5.3.1743, fol.278B.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Jens Christensen Errebo
2) Agnethe Christensdatter, død. 1B:
a Mikkel Eriksen Halmø 16.
FM: Laurids Nielsen, skrædder.

306    Anne Pedersdatter Svarre i Fåborg, der døde 22.12.1751, fol.280.
E: Rasmus Christensen Nøhr. A:
1) bror Hans Pedersen Svarre i Ærøskøbing
2) søster Maren Pedersdatter Svarre, [skifte 13.5.1737 lbnr.211], var g.m. Peder Markussen, skomager. 3B:
a Hans Jacob Pedersen, sejler på Ostindien fra Holland
b Jens Hvalsø Pedersen, født 10.11.1729
c Hans Christian Pedersen, født 16.4.1734
3) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Svarre i Ærøskøbing.

307    Laurids Jørgensen Schmidt i Fåborg. 21.1.1751, fol.288B.
Enkemand. B:
1) Casper Schmidt, toldkontrollør
2) Schmidt, kancelliråd i Nyborg
3) Broder Schmidt, underfyrværker i Fredericia
4) Frands Jochum Schmidt, uvist hvor
5) Frederik Schmidt, uvist hvor
6) Margrethe Schmidt, enke efter Henrik Adler i Assens.
Registrering 14.3.1748.

308    Jens Lauridsen, købmand i Fåborg. 12.6.1752, fol.289B.
E: Margrethe Lange. LV: bror Jens Lange til Rødkilde [i Ulbølle sogn].
Testamente af 11.6.1751-
Hans A:
Ingen børn af hans første ægteskab.
1) brorsøn Laurids Thomsen, der er opdraget hos dem.
Hendes A:
1) søn Nikolaj Hansen Faber.

309    Mikkel Eriksen, skipper i Fåborg. 15.9.1751, fol.291B.
Afdøde boede hos sin mormor [Karen Jensdatter], enke efter Christen Lauridsen, [skifte 5.3.1743 lbnr.305] og efterlod 2 halvsøskende på Ærø.
Afdøde druknede 11.9.1751.

310    Peder Jørgensen Mahl, vejer og måler i Fåborg. 15.9.1751, fol.293.
E: Maren Nielsdatter Repsø. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. B:
1) Pernille Mahl 16
2) Niels Mahl 14
3) Johanne Mahl 10
4) Anne Marie Kirstine Mahl 8.
FM: fasters mand Anders Nielsen Repsø.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1739.

311    Anders Clausen Foged i Fåborg. 6.5.1752, fol.296.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Haastrup. B:
1) Claus Andersen 27
2) Maren Andersdatter 24
3) Niels Andersen 15, i handskemagerlære i Odense.

312    Hans Peder Andreassen, skipper i Fåborg, der døde 1.9.1752, fol.297B.
E: Maren Terkildsdatter. B:
1) Andreas Hansen Brønniche.

313    Karen [Rasmusdatter] i Fåborg. 17.10.1752, fol.298.
Enke efter Peder Hansen Lindegaard, [død 20.5.1743]. B:
1) Hans Pedersen Lindegaard
2) Peder Pedersen Lindegaard
3) Mikkel Pedersen Lindegaard
4) [Anne Pedersdatter Lindegaard], enke efter [Peder Markussen] Monrad, [præst på Avernakø, skifte Sallinge herred gejstlig 4.4.1736 lbnr.72].
[Afdøde døde 5.4.1751].

314    Magdalene Marie Johansdatter Buchholt i Fåborg, der døde 1.1.1753, fol.299B.
E: Morten Hansen Roe, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.

315    Maren Jacobsdatter i Fåborg. 7.6.1753, fol.300.
E: Peder Jørgensen, sejlingsmand. B:
1) Maren Pedersdatter, nyfødt.
FM: morbror Poul Jacobsen, købmand.
Desuden nævnes enkemandens forældre Anders Murer og hustru.
Registrering 26.4.1753.

316    Maren Nielsdatter i Fåborg. 21.6.1753, fol.303, 312B.
Enke efter Anders [Clausen] Foged, [skifte 6.5.1752 lbnr.311]. B:
1) Claus Andersen Foged 27, der døde, skifte 12.9.1753
2) Marie Andersdatter 24
3) Niels Andersen Foged 16, i Odense.
FM: morbror Niels Nielsen, handskemager i Odense.

317    Thomas [Hansen] Flensborg i Fåborg. 29.8.1753, fol.304.
E: Cathrine Marie Lucoppidan. LV: Jacob Engberg.
[Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter Gorm, begravet Odense Sankt Knud 14.3.1727]. B:
1) Anne Marie Flensborg g.m. Poul [Jensen] Thoring i Hågerup, præst [i Brahetrolleborg og Krarup]
2) Sidsel Kirstine Flensborg g.m. Hans Møller i Odense
3) Mette Cathrine Flensborg, død, var g.m. [Hans Jacob Gregersen] Zimmer, præst i Tranderup på Ærø, [skifte Ærø herred gejstlig 17.4.1741 lbnr.2].
Hun efterlader 3 børn (dvs. højst 1 barn].
[Enkens første ægteskab med Peder Frandsen Rauberg, kapellan i Fåborg og Diernæs, skifte Sallinge herred gejstlig 25.7.1729 lbnr.55].
Afdøde havde været købmand i Odense.

318    Søren Sørensen, ugift skibskarl i Fåborg. 11.4.1753, fol.305.
Arvinger kendes ikke.

319    Peder Christensen Kraft, guldsmed i Fåborg. 6.6.1753, fol.306B.
E: Elisabeth Kirstine Møller. LV: afdødes svoger Niels Husfeldt.
Arv i boet efter afdødes morbror Jens [Pedersen] Kraft til Råstrup [i Hundborg sogn i Thy, død 22.8.1751 g.m. Øllegaard Sofie Søltoft].
Afdødes forældre var Christen Simonsen Acheberg og Johanne [Cathrine] Pedersdatter Kraft i Christiania i Norge, datter af Peder Kraft [dvs. Peder Evensen Leuthen, død 1704 g.m. Kirsten Jensdatter Kraft, død 1696], præst i Enebakk i Akershus stift i Norge.
Arvinger angives ikke.
Litteratur: Hans Jensen Grønbechs slægtebog meddelt af E. A. Thomle i: Personalhistorisk Tidsskrift 1893 side 149-169 og 248-288. Heri side 265-66 Peder Evensen Leuten gift med Kirsten Jensdatter Kraft.

320    Christian Nielsen, handskemager i Fåborg. 16.4.1753, fol.313B.
E: Else Cathrine Lauridsdatter. B:
1) Niels Christiansen 29, farer til søs, g.m. Anne Marie Christensdatter
2) Hans Christiansen 21, farer til søs.

321    Else Marie Knudsdatter i Fåborg. 19.12.1753, fol.314B.
E: Jens Knudsen, bødker. B:
2) Knud Jensen 26
3) Ellen Jensdatter 15.
FM: mosters mand Hans Hansen, feldbereder.
Hendes B:
1) Ernst Frederik, uvist hvor.

322    Niels Hellesen i Fåborg. 16.11.1753, fol.315.
E: Birthe Lauridsdatter Lund. LV: Jacob Bierfreund. B:
1) Hans Nielsen Hellesen 12
2) Anne Hedvig Nielsdatter Hellesen 10
3) Laurids Nielsen Hellesen 9
4) Thomas Kingo Nielsen Hellesen 5
5) Agnethe Nielsdatter Hellesen 5
6) Jacob Nielsen Hellesen 3½
7) Anne Pouline Nielsdatter Hellesen 12 uger.
FM: fasters mand Christen Jørgensen Vinding.

323    Jens Frederiksen, ugift skibskarl i Fåborg. 16.10.1753, fol.316B.
Forlovet med Maren Nielsdatter, datter af Niels Lauridsen, skrædder. A:
1) mor Mette Højsgaard. g.m. Laurids Hansen, toldbetjent.
Mors første ægteskab med afdødes far [Frederik Lauridsen Munch, skifte 27.9.1747 lbnr.281]
2) bror Laurids Frederiksen 27
3) søster Johanne Margrethe Frederiksdatter
4) søster Anne Frederiksdatter
5) bror Niels Frederiksen 12
6) søster Dorthe Sofie Frederiksdatter.

324    Edel Margrethe Walther i Fåborg. 16.4.1753, fol.318.
E: Thomas Saur i København. B:
1) en søn, der opdrager hos sin morfar justitsråd Walther i København.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Elisabeth Wroue i København, enke efter Sauer.
Afdøde døde 15.4.1753 under besøg hos sin mosters mand kaptajn Kærumgaard i Fåborg.

325    Karen Rasmusdatter Brønniche i Fåborg. 31.10.1753, fol.324B.
Enke efter Johan Lefoli, skomager. B:
1) Johan Johansen Lefoli, skomager, på stedet
2) Mette Sofie Johansdatter
3) Else Cathrine Johansdatter
4) Elisabeth Johansdatter.
Begravelsen blev bekostet af [afdødes halvbror] Andreas Brønniche.

326    Ernst [Mathiassen] Klepsing i Fåborg. Samfrændeskifte 27.2.1754, fol.325B.
E: Anne Marie [Jørgensdatter Mahl]. LV: Laurids Lindegaard, [der ægter enken]. B:
1) Karen Ernstsdatter Klepsing 14
2) Naaman Ernstsen Klepsing 9
3) Mathias Ernstsen Klepsing 7.
FM:
1 farbror Hans Mathiassen, slagter i Nyborg blev erklæret uværdig til at være formynder
2 fasters mand Knud Holm, skoleholder i Fårup.
Enkens første ægteskab med Naaman [Henriksen] Faber, [skifte 21.9.1739 lbnr.224]. Arv til B:
1) Henrik Naamansen Faber
2) [Anne Naamansdatter Faber] g.m. Jens Errebo Busch, birkedommer
3) Johanne Naamansdatter Faber.
Arv i boet efter enkens søn af første ægteskab Jørgen Naamansen Faber, [skifte 7.3.1752 lbnr.303].
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1747.

327    Anne Pedersdatter i Fåborg. 10.2.1755, fol.328.
E: Peder Lauridsen. A:
1) moster Gertrud Jochumsdatter i Fåborg, død. 5B:
a Maren Hansdatter [Ploug], [skifte 29.3.1727 lbnr.158]. E: Markus Hansen, feldbereder. 1B:
1 Maren Markusdatter
b Christiane Barbara Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Svanninge
c Anne Hansdatter g.m. Hans Torp i Marstal
d Karen Hansdatter [Ploug], [skifte 4.1.1739 lbnr.226]. Første ægteskab med Niels Svelmø. 1B:
1 Kirstine [Marie] Nielsdatter Svelmø i København
e Thomas Hansen i Fåborg, død. 1B:
1 Gertrud Cathrine Thomasdatter, gift i Flensborg
2) moster Elisabeth Jochumsdatter i Strandby, død. 1B:
a Hans Christian Johansen i Nældemose [i Hårby sogn]. 5B:
1 Conrad Hansen 26 i Strandby
2 Christoffer Hansen 25 i Nældemose
3 Jochum Hansen 14 i Flemløse
4 Sofie Amalie Hansdatter på Flenstofte [i Dreslette sogn]
5 Frederikke Louise Hansdatter 3 hos sin mor i Nældemose
3) morbror [Tønnes Hansen Ploug] på Langeland, formentlig død. Uvist om børn.

328    Else [Cathrine] Lauridsdatter i Fåborg, der døde 8.7.1754, fol.330.
Enke efter Christian Nielsen, handskemager, [skifte 16.4.1753 lbnr.320]. B:
1) Niels Christiansen, skipper, g.m. Anne Marie Christensdatter
2) Hans Christiansen 24, farer til søs.

329    Hans Christian Zeuthen i Fåborg. 26.4.1754, fol.330B.
E: Kirsten Lauridsdatter Staal. LV: bror Rasmus Staal. B:
1) Hans Michael Christiansen Staal 1½.
Registrering 13.3.1743.
Afdøde døde under besøg i Svindinge præstegård.

330    Johanne i Fåborg, der døde 8.4.1755, fol.331B.
Enke efter Jørgen Christensen. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter [Mahl] g.m. Laurids Lindegaard. Første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber], skifte 21.9.1739 lbnr.224
Andet ægteskab med Ernst [Mathiassen] Klepsing, [skifte 27.2.1754 lbnr.326]
2) Johanne Kirstine Jørgensdatter, enke efter Anders Nielsen Repsø. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer
3) Peder Jørgensen Mahl, [skifte 15.9.1751 lbnr.310]. E: [Maren Nielsdatter Repsø]. LV: Jørgen Rasmussen, billedhugger. 4B:
1) Pernille Mahl
2) Niels Mahl
3) Johanne Mahl
4) Anne Marie Kirstine Mahl.
FM: søskendebarn på fars side Henrik [Naamansen] Faber.

331    Peder Pedersen Lindegaard i Fåborg. 18.12.1755, fol.334.
Enkemand efter [Mette Kirstine Pedersdatter], skifte 30.5.1744 lbnr.255.
1) Peder Henrik Pedersen Lindegaard
2) Karen Pedersdatter Lindegaard 27
3) Kirstine Dine Pedersdatter Lindegaard 17.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Lindegaard
2 farbror Mikkel Pedersen Lindegaard.

332    Morten Pedersen Alsing i Fåborg, der døde 4.1.1756, fol.334B.
E: Magrethe Rasmusdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer.
Første ægteskab med [Mette Ananiasdatter, skifte 6.12.1742 lbnr.249]. B:
1) Ellen Mortensdatter 30
2) Margrethe Mortensdatter 23
3) Peder Mortensen Alsing 19.
4) Hans Mortensen Alsing 15.
FM: farbror Rasmus Nielsen Frydendal på Als ved Hesnæs [i Nordborg landsogn].

333    Jochum Nielsen, feldbereder i Fåborg. 16.3.1756, fol.336B.
E:Anne Knudsdatter. LV: Jens Boesen. B:
5) Karen Jochumsdatter 11.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Jochumsdatter g.m. Jens Stevner
2) Maren Jochumsdatter g.m. Jens Lauridsen Krag
3) Dorthe Jochumsdatter g.m. Hans Henrik, hattemager
4) Anne Jochumsdatter g.m. Jørgen Vilhelm.

334    Morten Lauridsen Griff i Fåborg. 27.6.1755, fol.337.
Arvinger angives ikke.

335    Andreas Nielsen Graa, købmand i Fåborg. 12.3.1757, fol.337, 340B.
E: Johanne Naamansdatter Faber. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer.
Testamente af 11.3.1757. A:
1) søster Cathrine Marie Nielsdatter Graa g.m. Hans Pedersen, bødker i København, der begge lever. 1B:
c Cathrine Hansdatter, døbt København Trinitatis 23.2.1754.
Cathrine Marie Nielsdatter Graas første ægteskab med Svend Pedersen, bødker. 2B:
a Peder Svendsen. døbt København Trinitatis 23.2.1744
b Anne Cathrine Svendsdatter, København Trinitatis 21.7.1745
2) halvbror Bendix Nielsen Graa 27, vanfør.
Desuden nævnes enkens stedfar Laurids Lindegaard og dennes 2 børn:
1) Peder Lauridsen, skipper i Fåborg
2) Hans Lauridsen, skipper i Fåborg.

336    Anne Marie Jensdatter i Fåborg. 27.1.1757, fol.338B.
E: Jørgen Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Jørgensen, feldbereder
2) Anne Jørgensdatter, i København
3) Barbara Jørgensdatter, i Sønderborg
4) Karen Jørgensdatter g.m. Frederik Hansen Birch, feldbereder
5) en datter, uvist hvor.

337    Maren Hansdatter i Fåborg. 17.6.1757, fol.339.
E: Hans Olufsen, bødker.
Afdøde skal efterlade arvinger i Gislev, Ravndrup og Kirkeby, hvis navne ikke kendes.

338    Kirsten Mortensdatter i Fåborg. 4.5.1757, fol.342B.
E: Hans Christian Lauridsen, handskemager.
Første ægteskab med Hans Jørgensen Tronsen, [skifte 17.6.1747 lbnr.279]. B:
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Valdemar Neiendam.
Afdødes B:
1) Carl Didriksen, i lære hos enkemanden.
Arv i boet efter afdødes søster, der var g.m. [Christen Poulsen] til B:
1) Anne Christensdatter.
Desuden nævnes enkemandens søn Laurids Hansen.

339    Mads Andersen, pottemager i Fåborg. 21.2.1757, fol.544.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen Billedhugger. A:
1) bror Peder Andersen i Odense, død. 1B:
a Anders Pedersen, pottemager i Fåborg
2) bror Hans Andersen, [skifte 11.5.1739 lbnr.233]. 1B:
a Kirstine Marie Hansdatter
3) bror Jørgen Andersen i Torup
4) bror Christen Andersen i Torup
5) søster Gertrud Andersdatter g.m. Johan Feldbereder i Odense
6) søster Dorthe Andersdatter, enke i Odense.

340    Rasmus Rasmussen, daglejer i Fåborg. 28.12.1757, fol.345.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Claus Jensen. A:
1) halvbror Elias Jensen i Katterød [i Diernæs sogn]
2) halvsøster Karen Jensdatter i Katterød
3) halvbror Anders Olufsen i Katterød.

341    Peder Eriksen Braadt (Braad), skipper og købmand i Fåborg. 9.7.1757, fol.345B.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Nielsen, skytte på Ussinggård ved Horsens
2) Margrethe Pedersdatter Braadt g.m. Mikkel Krum, smed
3) Karen Pedersdatter Braadt 30, i Odense, forlovet med Hans Rieffesthal
4) Sofie Marie Pedersdatter Braadt g.m. Niels Franck, rebslager i Holstebro
5) Cathrine Elisabeth Pedersdatter Braadt 24
6) Hans Møller Braadt 22.

342    Rasmus Lauridsen Staal, købmand i Fåborg. 5.12.1756, fol.347.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer. B:
3) Anne Kirstine Rasmusdatter 15
4)Søren Lund Staal 7.
Første ægteskab med [Anne Olufsdatter, skifte 7.3.1735 lbnr.181]. B:
1) Karen Rasmusdatter Staal g.m. Oluf Walle
2) Maren Rasmusdatter Staal g.m. Jens Rosenberg.
[Andet ægteskab med Karen Hansdatter Ploug, skifte 4.1.1739 lbnr.226].

343    Dorthe Johansdatter i Fåborg. 19.11.1757, fol.370B.
Enke efter Jacob Goldbech. B:
1) Anne Margrete Goldbech g.m. Lykke Eriksen Hvid, købmand
2) Marie Goldbech g.m. Jacob Engberg
3) Cathrine Goldbech g.m. Niels Henrik Nielsen.

344    Jørgen Jacobsen, borgmester og postmester i Fåborg. 12.6.1758, fol.385B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.6.1758.

345    Anne Jochumsdatter [Schurmann] i Fåborg. 12.6.1758, fol.390B.
E: Jørgen Wilhelm, købmand.
Første ægteskab med Mikkel Jørgensen Bjørnø, [skifte 24.12.1749 lbnr.294]. B:
1) Cathrine Marie Mikkelsdatter Bjørnø 15
2) Laurids Mikkelsen Bjørnø 10.
FM:
1 mosters mand Hans Henrik Lange, hattemager
2 Jens Krag.

346    Maren Henningsdatter i Fåborg. 10.5.1758, fol.393B.
Enke efter Henrik Zirachsen Wilken. B:
1) en datter g.m. Otto Grønbæk
2) Zirach Henriksen Wilken, farer til søs fra Holland.

347    Rasmus Olufsen, skomager i Fåborg. 14.1.1758, fol.396B.
E: Karen Lauridsdatter Limkilde. LV: Ulrik Rasmussen, skomager. B:
2) Margrethe Sofie Rasmusdatter Limkilde 16
3) Laurids Rasmussen Limkilde 15
4) Jens Rasmussen Limkilde 13
5) Jørgen Rasmussen Limkilde
6) Voldborg Marie Rasmusdatter Limkilde 5
7) Elisabeth Rasmusdatter Limkilde 4.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter], skifte 4.2.1737 lbnr.204. B:
1) Oluf Rasmussen, skomager.

348    Peder Lauridsen, skipper i Fåborg. 8.9.1758, fol.401.
E: Anne Margrethe Hvalsø. LV: Christen Errebo. B:
1) Anne Hvalsø Pedersdatter 7.
FM: farbror Hans Lauridsen, skipper.

349    Markus Hansen, feldbereder i Fåborg. 7.12.1758, fol.402B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Christen Errebo. B:
2) Hans Markussen, skipper.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Ploug, skifte 29.3.1727 lbnr.158]. B:
1) Maren Markusdatter.
FM: Jacob Ploug, hattemager.

350    Jochum Frederik Holst, tolder i Fåborg, der døde 4.9.1758, fol.404.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Holst
2) Christence Susanne Holst
3) Sidsel Sofie Holst
4) Else Margrethe Holst.
FM: Hans Helnæs.

351    Kirsten Jensdatter i Fåborg. 23.6.1759, fol.405.
E: Jacob Sørensen Møller. B:
1) Peder Jacobsen Møller 30
2) Søren Jacobsen Møller 28
3) Rasmus Jacobsen Møller 26, i København
4) Ulrik Jacobsen Møller 22
5) Anne Jacobsdatter g.m. Christian Wichmann, skipper
6) Else Jacobsdatter 18, på Als.
FM:
1 Ulrik Didrik Rasmussen, skomager
2 morbror Jørgen Lybo.

352    Maren Knudsdatter i Fåborg. 23.11.1759, fol.406B.
E: Hans Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med Laurids Nielsen, feldbereder, [skifte sluttet 23.2.1728]. B:
1) Anne Kirstine Lauridsdatter 44, vanfør, i Odense Hospital
2) Voldborg Lauridsdatter, enke efter Christen Poulsen.
Andet ægteskab med Hans Madsen, feldbereder, [skifte 27.5.1744 lbnr.253]. B:
3) Bodil Marie Hansdatter g.m. Mads Hansen, feldbereder
4) Maren Hansdatter g.m. Hans Olufsen, bødker
5) Mathias Hansen, død. 1B:
a Hans Madsen.

353    Maren Jørgensdatter i Fåborg. 18.3.1760, fol.408.
E: Anders Madsen, murer.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte 22.4.1728 lbnr.160]. B:
1) Peder Jørgensen, skipper
2) Jacob Jørgensen, skipper
3) Karen Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Ommel på Ærø
4) Jørgen Jørgensen, murer i Sakskøbing. E: Anne Marie Olufsdatter. 5B:
a Jørgen Jørgensen 16, født Nykøbing 8.3.1744
b Oluf Jørgensen 13, født Nykøbing 26.11.1747
c Jacob Jørgensen 10, født Sakskøbing 8.1.1750
d Jens Jørgensen 9
e Christen Jørgensen 7, født Sakskøbing 23.10.1753.

354    Anne Elisabeth Jacobsdatter i Fåborg. 29.12.1759, fol.410B.
E: Jacob Poul See (Ceeh), korporal. A:
1) halvbror Hans Hansen i København.
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans Poulsen, skipper på Bjørnø.

355    Anne Jacobsdatter i Fåborg. 14.11.1760, fol.412.
E: Morten Christensen Wichmann. B:
1) Christen Wichmann 14
2) Anne Kirstine Wichmann 9
3) Jacob Stribolt Wichmann 7
4) Knud Walther Wichmann 6
5) Jens Joensen Wichmann 4
6) Karen Wichmann 9 mdr.
FM: Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

356    Lykke Eriksen Hvid i Fåborg. Samfrændeskifte 10.11.1760, fol.413, 457B.
E: Anne Margrethe Goldbech. LV: Vilhelm Valentin Buus, rebslager i Nyborg, der ægter enken. B:
1) Jacob Goldbech 17
2) Lisbeth Goldbech 13
3) Anne Cathrine Goldbech 12
4) Erik Goldbech 10
5) Johanne Dorthe Goldbech Hvid 4
6) Lykke Goldbech Hvid 2, der døde, skifte 29.2.1764.
FM:
1 Mogens Mule, forpagter på Skovgård
2 Erik Hvid i Åby
3 farbror Mads Eriksen Hvid i Kaleko.

357    Opbudsbo i Fåborg. 8.11.1759, fol.414B.
Registrering af fallitbo hos jøderne David Levin og Moses Levin, der er bortrejst, uvist hvorhen.

358    Karen Pedersdatter i Fåborg. 22.1.1761, fol.417.
E: Peder Weiergang, rebslager.
Første ægteskab med [Henrik Henriksen Buus, skifte 5.6.1749 lbnr.293]. B:
1) Vilhelm Valentin Henriksen Buus, over 25, skipper
2) Peder Henriksen Buus 24
3) Marie Cathrine Henriksdatter g.m. Jens Ibsen, skomager.

359    Karen Lauridsdatter i Fåborg. 7.3.1761, fol.418.
Enke efter Laurids Snedker. B:
1) Rasmus Lauridsen, skipper
2) Hans Lauridsen
3) Laurids Lauridsen Fugl, præst [i Saltum og Hune]
4) Peder Lauridsen, [skifte 8.9.1758 lbnr.348]. E: [Anne Margrethe Hvalsø], nu g.m. Jochum Krag. B:
a Anne Hvalsø Pedersdatter
5) Johanne Margrethe Lauridsdatter g.m. Christen [Christensen] Echen, slagter.

360    Anne Cathrine Christensdatter i Fåborg. 7.5.1761, fol.418B.
E: Hans Hansen, skipper. B:
1) Johanne Kirstine Hansdatter 19
2) Cathrine Marie Hansdatter 17
3) Anne Dorthe Hansdatter 15
4) Christiane Hansdatter 4.
FM: mosters mand Hans Lauridsen, skipper.

361    Anne Hvalsø Pedersdatter, ugift i Fåborg. 25.7.1761, fol.420.
A:
1) mor Anne Margrethe Hvalsø g.m. Jochum Jensen Krag
2) halvsøster Petrine Marie Jochumsdatter Krag 1½.
Arv i boet efter afdødes far Peder Lauridsen, skifte 8.9.1758 lbnr.348.

362    Dorthe Olufsdatter i Fåborg, der døde 20.8.1761, fol.421.
Enke efter Peder Hjortholm.
Hendes B:
1) Peder Nielsen Fust, sergent i København.
Afdøde sad til huse hos sin søster Eva Olufsdatter, enke efter Henrik [Christensen], skomager.

363    Morten Hansen Roe i Fåborg. 22.7.1760, fol.423B.
E: Anne Marie.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Magdalene Marie Johansdatter Buchholt, skifte 1.1.1753 lbnr.314].

364    Poul Rasmussen, væver i Fåborg. 12.8.1761, fol.424B.
E: Anne Kirstine Knudsdatter. B:
1) Rasmus Poulsen 11
2) Dorthe Marie Poulsdatter 9
3) Poul Poulsen 4
4) Anne Cathrine Poulsdatter 1½.

365    Johan Andersen, kandestøber i Fåborg. 209.4.1761, fol.425.
E: Anne Cathrine Andersdatter. B:
1) Peder Johansen 36
2) Andreas Johansen, skrædder
3) Kirsten Johansdatter g.m. Niels Storm, kobbersmed
4) Mette Marie Johansdatter g.m. Poul Albert, glarmester
5) Anne Johansdatter g.m. Morten Jørgensen, bager.
Afdøde døde 29.1.1761.

366    Rasmus Lauridsen, skipper i Fåborg. 30.7.1761, fol.427B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Billedhugger. B:
1) Karen Rasmusdatter 17
2) Anne Margrethe Rasmusdatter 11
3) Marie Kirstine Rasmusdatter 7
4) Laurids Rasmussen 1½.
FM: fasters mand Christen Echen, slagter.

367    Mads Frandsen Ilum, købmand i Fåborg. 14.2.1762, fol.429.
E: Marie Henriksdatter Meyer. B:
1) Frands Madsen Ilum i Rudkøbing
2) Peder Madsen Ilum i Asperup
3) Anne Kirstine Madsdatter Ilum, [begravet 9.5.1755], var g.m. [Christian Sigfred] Bergen, tolder i Stubbekøbing, [begravet 9.6.1756]. Hendes børn, heraf [Elisabeth Bergen] g.m. Andreas [Nikolaj] Berrig, tolder i Stubbekøbing
4) Niels Madsen Ilum i København.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1752.

368    Anne Cathrine Nielsdatter [Repsø] i Fåborg. Samfrændeskifte 17.2.1762, fol.430.
E: Jørgen Rasmussen Billedhugger, købmand. B:
1) Pernille Jørgensdatter Billedhugger g.m. Hans Horne, skipper
2) Peder Jørgensen Billedhugger 20
3) Karen Jørgensdatter Billedhugger 10½
4) Niels Jørgensen Billedhugger 9½.
FM:
1 farbror Laurids Rasmussen Billedhugger i København
2 Rasmus Pedersen Billedhugger, præst i Bøstrup på Langeland.

369    Henrik Jensen i Fåborg, der døde 6.6.1762, fol.433.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Søren Læsø, forvalter. A:
1) bror Niels Jensen i Sandholts Lyndelse
2) bror Rasmus Jensen, død. 1B:
a Jens Rasmussen 16
3) søster Karen Jensdatter, død. E: Christen Madsen i Sandholts Lyndelse. 1B:
a Bodil Christensdatter,
alle på Sandholt gods.

370    Peder Jensen With (Hvidt) i Fåborg, der døde 24.10.1762, fol.436.
E: Anne Jochumsdatter. A:
1) bror Peder Jensen i Refsvindinge på Holckenhavn gods
2) bror Rasmus Jensen i Skalkenbjerg på Raschenberg gods
3) bror Poul Jensen i Årslev på Lammehave gods
4) halvsøster Marie Pedersdatter, enke i Flødstrup.

371    Anne Sofie Christiansdatter Svaller i Fåborg. 15.7.1762, fol.437.
E: Niels Husfeldt, toldforpagter og købmand. B:
2) Anne Cathrine Husfeldt 14
3) Hans Husfeldt 10
4) Else Kirstine Husfeldt 9
5) Søren Nikolaj Husfeldt 5.
Første ægteskab med Søren Tamdrup, toldkontrollør, [skifte 17.9.1746 lbnr.273]. B:
1) Jacob Christian Tamdrup 21.
FM: morbror Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup.

372    Cathrine Marie Jacobsdatter Ørsted i Fåborg, der døde 6.11.1762, fol.439.
E: Oluf Tronsen.
Testamente 26.5.1760. A:
0) far [Jacob Jørgensen Ørsted, skifte 24.4.1737 lbnr.213]
1) bror Christian Schrøder Ørsted, bager.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Peder Tronsen
2 enkemandens søster [Marie Cathrine Tronsdatter] g.m. [Mikkel Jacobsen] Hvalsø, [klokker].

373    Hans Christian [Thorsen], smed i Fåborg. 30.11.1762, fol.441.
E: Mette Cathrine Justsdatter. LV: Hans Pedersen Milling. B:
3) Eva Hansdatter 12
4) Just Hansen 9
5) Henrik Hansen 7.
FM: morbror Christian Bramsted, skomager.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 16.2.1747 lbnr.275]. B:
1) Christian Hansen, smed i Svanninge
2) Peder Hansen, i kobbersmedelære i Odense.

374    Laurids Hansen Præstø, ugift i Fåborg. 12.3.1761, fol.443B.
A:
1) far Hans Lauridsen Præstø i København, enkemand efter Maren Ibsdatter, skifte 13.5.1750 lbnr.295.
Desuden nævnes fars svoger Laurids Lindegaard.

375    Hans Hansen, feldbereder i Fåborg, der døde 15.5.1762, fol.445B.
E: Maren Jørgensdatter Ploug. LV: Jørgen Ploug, hattemager. A:
1) bror Anders Hansen Wolder, feldbereder i Kolding
2) halvbror Peder Lauridsen, feldbereder i Kolding
3) halvbror Niels Lauridsen, feldbereder i Svendborg
4) halvsøster Dorthe Pedersdatter i Kolding.

376    Sinnet Pedersdatter i Fåborg, der døde 19.12.1762, fol.449.
E: Peder Nielsen Horne, daglejer. A:
1) søskendebarn Laurids Smed i Hågerup, død. 4B:
a Rasmus Lauridsen, smed i Spanget på Brahetrolleborg gods
b Hans Lauridsen, smed i Hågerup
c Marie Lauridsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Hågerup
d Mathias Lauridsen i Grønderup, død. Hans børn ved deres stedfar Anders Jensen, smed sst.
2) søskendebarn, der er mor til 2B:
a Karen Hansdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nybo
b Marie Hansdatter i Spanget.

377    Michael Christiansen Mørch, skipper i Fåborg. 30.3.1763, fol.451.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Poul Jacobsen. B:
1) Anne Cathrine Michaelsdatter 14
2) Jacob Christian Michaelsen 12
3) Hans Wulf Michaelsen 10
4) Casper Michael Michaelsen 8
5) Maren Michaelsdatter 3
6) Michael Michaelsen 6 uger.
Afdøde døde 9.7.1762.

378    Voldborg Hansdatter i Fåborg. 27.5.1763, fol.452.
E: Peder Nielsen Karup, feldbereder. B:
1) Niels Pedersen 22
2) Peder Pedersen 18
3) Christian Pedersen 16
4) Jacob Pedersen 11
5) Johanne Pedersdatter 6.
FM: Hans Jørgensen, snedker.

379    Peder Ottesen, skipper i Fåborg. 8.2.1764, fol.453.
E: Dorthe Cathrine. LV: far Frands Albers, glarmester. B:
1) Jørgen Frandsen 10
2) Anne Cathrine Frandsdatter 8½
3) Henrikke Marie Frandsdatter 6½
4) Henrik Ottesen Pedersen 2½
5) Peder Ottesen Pedersen 10 uger.
FM: fasters mand Isak Henriksen.

380    Hans Jørgensen Reiniche, snedker i Fåborg. 15.10.1764, fol.455B.
E: Regine Johansdatter. LV: Hans Ommel, skipper. B: Marie Christine Hansdatter 13½.
FM: Oluf Madsen, klejnsmed.

381    Karen Johansdatter Rabe i Fåborg. 28.2.1764, fol.456B.
E: Rasmus Haagerup, skomager. B:
1) Anne Lisbeth Rasmusdatter 7
2) Karen Rasmusdatter 2½.
FM: morbror Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.

382    Johanne Hansdatter Præstø, ugift tjenestepige i Fåborg. 31.3.1764, fol.458.
A:
1) far Hans Lauridsen Præst, uvist hvor, enkemand efter Maren Ibsdatter, [skifte 13.5.1750 lbnr.295].
Boet overdrages til afdødes søster Bodil Marie Hansdatter Præstø, husholderske på Billesbølle.
Afdøde døde i København.

383    Peder Hansen Kaleko i Fåborg, der døde 4.4.1764, fol.459.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Husfeldt, toldkontrollør. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter g.m. Mads Eriksen i Katterød.

384    Claus Jensen, købmand i Fåborg. 11.4.1764, fol.459, 465.
E: Mette Marie Simonsdatter Groth. LV: Søren Læsø. forvalter. B:
1) Salome Clausdatter g.m. Hans Henriksen, købmand
2) Riborg Clausdatter 17
3) Jens Clausen 16
4) Simon Groth Clausen 14
5) Johan Groth Clausen 12
6) Christen Errebo Clausen 9
7) Sofie Clausdatter 7
8) Claus Clausen 6
9) Peder Gommesen Clausen 2.
(Alder angivet ved samfrændeskifte 10.12.1764).
FM:
1 Christen Errebo
2 Henrik Jørgensen
3 Peder Groth
4 Albert Groth.
Afdøde døde 21.2.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1751.
Samfrændeskifte 10.12.1764.

385    Henrik Faber i Fåborg. 21.4.1764, fol.460.
E: Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1764.

386    Peder Nielsen Horne i Fåborg. 26.7.1764, fol.460.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Rosenlund.
[Første ægteskab med Dorthe Mortensdatter, skifte 6.6.1735 lbnr.185]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jesper Fylster, skibskarl.
[Andet ægteskab med Sinnet Pedersdatter, skifte 19.12.1762 lbnr.376].
Desuden nævnes datterens svoger Jacob Jørgensen Ploug, hattemager.

387    Casper Ernst Schmidt, tolder i Fåborg. 2.4.1763, fol.462B.
E: Mette Cathrine Nielsdatter Schiønning. LV: Niels Størckel, kordegn. B:
1) Dorthe Margrethe Schmidt 11
2) Mette Marie Schmidt 9
3) Niels Juul Schmidt 8.
FM: morfar Niels Juul Schiønning, købmand.
Afdøde døde 31.3.1763.

388    Mette Marie Lauridsdatter Bull i Fåborg. 13.2.1765, fol.465B.
E: Jacob Jørgensen Ploug, hattemager. B:
1) Jørgen Jacobsen Ploug, købmand
2) Laurids Jacobsen Ploug, skipper
3) Anne Margrethe Jacobsdatter Ploug 22
4) Cornelius Jacobsen Ploug 20
5) Hans Jacobsen Ploug 13
6) Sidsel Jacobsdatter Ploug 10.
FM: mors [halv]bror Rasmus Jensen Dyreborg.

389    Niels Juul Christensen Schiønning i Fåborg, der døde 6.12.1764, fol.466B, næste protokol fol. 1B.
E: Dorthe Dinesdatter Pontoppidan, næsten 80 år gammel. LV: Jens Boesen. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter Schiønning, enke efter Casper Ernst Schmidt, tolder, [skifte 2.4.1763 lbnr.387]
2) Christiane [Birgitte] Nielsdatter Schiønning, [skifte Galten herred gejstlig 30.12.1756 lbnr.29]. E: Filip [Ditlev Markussen] Monrad, præst i Ødum. 6B:
a Conrad Ditlev Monrad 22
b Vilhelmine Augusta Monrad 21
c Markus Nikolaj Monrad 19
d Magdalene Rebekka Monrad 10
e Ditlev Monrad 9
f Christiane Sofie Monrad 8.Fåborg Byfoged
Skifteprotokol
1765-1801390    Jørgen Rasmussen Billedhugger, købmand i Fåborg, der døde 8.10.1763, fol.7.
E: Helene Krich. LV: svoger Peder Horne, købmand.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Nielsdatter [Repsø], skifte 17.2.1762 lbnr.368].
1) Pernille Jørgensdatter Billedhugger g.m. Hans Horne, skipper
2) Peder Jørgensen Billedhugger 23, svagelig
3) Karen Jørgensdatter Billedhugger 12
4) Niels Jørgensen Billedhugger 1.
FM: farbror Laurids Rasmussen Billedhugger i København.
Desuden nævnes afdødes mor Karen, enke efter Peder Billedhugger.

391    Johanne Kirstine Jørgensdatter [Mahl] i Fåborg, der døde 27.2.1764, fol.22.
Enke efter Anders Nielsen Repsø, [4.2.1755].
Testamente af 14.2.1747.
Hans A:
0) forældre [Niels Andersen, skipper i Svendborg, begravet Svendborg Frue 2.11.1733 og Pernille Nielsdatter, begravet Svendborg Frue 26.4.1725]
1) bror Niels Nielsen Repsø, købmand i Svendborg
2) søster Maren Nielsdatter Repsø, vejer og måler, enke efter Peder Jørgensen Mahl, [skifte 15.9.1751 lbnr.310]
3) søster Anne Marie Nielsdatter Repsø, død, var g.m. Peder Groth, købmand i Svendborg4B:
a Niels Groth, skipper i Svendborg
b Johan Groth i Maribo
c Anders Groth, skipper i Rudkøbing
d Mette Marie Groth g.m. Thomas, tobaksspinder i Svendborg
4) søster Anne Cathrine Nielsdatter Repsø, [skifte 17.2.1762 lbnr.368]. E: Jørgen Rasmussen Billedhugger, købmand. 4B:
a Pernille Jørgensdatter Billedhugger g.m. Hans Horne, skipper
b Peder Jørgensen Billedhugger 22
c Karen Jørgensdatter Billedhugger 13
d Niels Jørgensen Billedhugger 12.
FM: farbror Laurids Rasmussen Billedhugger
5) søster Anne Dorthe Nielsdatter Repsø g.m. Herman [Nikolaj] Bierfreund, købmand.
Hendes A:
0) forældre
1) søster [Anne Marie Jørgensdatter Mahl] g.m. Laurids [Hansen] Lindegaard til Billesbølle [i Fjelsted sogn]
2) bror Peder Jørgensen Mahl, [skifte 15.9.1751 lbnr.310]. E: Maren Nielsdatter Repsø. 4B:
a Pernille Mahl
b Niels Mahl
c Mette Johanne Mahl
d Anne Marie Kirstine Mahl.
Litteratur: Illumstudier. Om beboerne på øen Illum og deres efterslægt af Palle Gravesen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1972 side 171-213. Heri side 180- Jørgen Christensens børn med Johanne Pedersdatter Mahl.

392    Peder Weiergang, rebslager i Fåborg. 1.10.1765, fol.29B.
E: Anne Margrethe Mortensdatter Alsing. LV: Henrik Milling. B:
1) Martine Marie Pedersdatter Weiergang 3.
FM: Niels Krag.

393    Anne Marie Jochumsdatter i Fåborg. 12.1.1765, fol.30B.
E: Sigvard Thomsen, gørtler. A:
1) søster Maren Peter Jochumsdatter Schmidt på Sjælland.

394    Hans Hansen i Fåborg, der døde 13.4.1765, fol.31.
Enkemand efter [Anne Cathrine Christensdatter, skifte 7.5.1761 lbnr.360]. B:
1) Johanne Kirstine Hansdatter 22
2) Cathrine Marie Hansdatter 21
3) Anne Dorthe Hansdatter 19
4) Christiane Hansdatter 8.
FM: mosters mand Hans Lauridsen, skipper.

395    Jens Rosenkilde, skrædder i Fåborg. 4.12.1765, fol.35.
E: Mette Mortensdatter. LV: Mikkel Krum. B:
1) Kirstine Margrethe Jensdatter 5
2) Sidsel Marie Jensdatter 3.
Afdøde døde for 3½ år siden som artillerikusk i Slesvig.

396    Margrethe Kirstine Mørch i Fåborg. 12.6.1765, fol.35B.
E: Casper Mose.
Testamente af 14.10.1751.
Kopi godkendt af:
1 O. J. Grønbæk
2 Jesper Schrøder Mørch.

397    Jens Lauridsen Krag i Fåborg. 12.6.1765, fol.36B.
E: Maren Jochumsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1753.
Kopi godkendt af den myndige søn Niels Jensen Krag.

398    Marie Johansdatter i Fåborg, der døde 2.11.1765, fol.36B.
E: Hans Rasmussen Skjold, skipper. B:
1) Karen Hansdatter 6
2) Johannes Hansen 5
3) Maren Hansdatter 1 md.
FM: Niels Ibsen, væver.

399    Anne Margrethe Hvalsø i Fåborg. 20.2.1766, fol.37.
E: Jochum Jensen Krag, skipper. B:
1) Jens Jochumsen Krag 4
2) Anne Jochumsdatter Krag 6 mdr.
FM: Christen Errebo, beslægtet på mors side.
Første ægteskab med Peder Lauridsen, skipper, skifte 8.9.1758 lbnr.348. Der angives ingen børn af dette ægteskab.

400    Søren Læsø i Fåborg, forvalter på Hvedholm. Samfrændeskifte 18.2.1766, fol.37B.
E: Riborg Sofie Errebo. LV: Henrik Rudolf Kanneworf, præst i Fåborg og Diernæs. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter Læsø 10
2) Frederik Sørensen Læsø 7.
FM:
1 morfar Christen Errebo
2 fasters mand Jesper Lange
3 oberstløjtnant Brahe.
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1765.

401    Johan Dichmann i Fåborg. 2.10.1765, fol.38.
E: Amalie Margrethe Jonasdatter. B:
1) Johan Dichmann 37, i Nakskov
2) Johanne Sofie Jonasdatter Dichmann g.m. Peder Frederiksen, skoleholder og prokurator i Nakskov.

402    Anne Marie Meyer i Fåborg, der døde 20.3.1764, fol.39.
Enke efter Mads Frandsen Ilum, [skifte 14.2.1762 lbnr.367]. B:
1) Frands Madsen Ilum i Rudkøbing til Villerup [i Skallerup sogn]
2) Peder Madsen Ilum til Vang [i Sulsted sogn] ved søn Mads Ilum, forpagter på Villestrup [i Astrup sogn]
3) Anne Kirstine Madsdatter Ilum, [begravet 9.5.1755], var g.m. [Christian Sigfred] Bergen, tolder i Stubbekøbing, [begravet 9.6.1756]. B:
a [Elisabeth Bergen] på Christianshavn Børnehus, enke efter [Andreas Nikolaj] Berrig, tolder i Stubbekøbing
4) Niels Madsen Ilum i København, [konceptskifte 23.1.1759 lbnr.2655]. 3B:
a Margrethe Ilum 20
b Mads Ilum 15
c Marie Ilum 14.

403    Anne Jensdatter i Fåborg, der døde 6.3.1766, fol.92.
E: Jørgen Rasmussen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Peder Mathiassen Steffensen, uvist hvor
2) Susanne Mathiasdatter g.m. Søren Pedersen.

404    Ellen Olufsdatter i København. 12.7.1766, fol.93.
E: Rasmus Jensen Møller, bager, nu i Fåborg. B:
2) Anne Marie Rasmusdatter 1.
Første ægteskab med Mogens Thorsen i København, skifte sluttet 4.6.1763. B:
1) Johanne Mogensdatter 5.
Afdøde, der var født i Skåne, døde i København 18.4.1766, begravet Vor Frelser 21.4.1766.

405    Maren Jochumsdatter i Fåborg, der døde 31.1.1767, fol.93B.
Enke efter Jens [Lauridsen] Krag, [skifte 12.6.1765 lbnr.397]. B:
1) Niels Jensen Krag, købmand
2) Jochum Jensen Krag, købmand
3) Hans Jensen Krag, bager
4) Laurids Jensen Krag
5) Karen Jensdatter Krag
6) Anne Marie Faber Krag.
FM: mosters mand Jørgen Vilhelm.

406    Niels Andersen, hestemøller i Fåborg. 18.4.1767, fol.97.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Søren Rosenlund. B:
1) Anders Nielsen 23, farer til søs
2) Anne Nielsdatter 21
3) Jørgen Nielsen 19, farer til søs
4) Anne Kirstine Nielsdatter 11.
FM: Hans Andersen, købmand.

407    Søren Jacobsen Møller i Fåborg. 19.5.1767, fol.98.
E: Dorthe Sofie Christensdatter. LV: Søren Rosenlund, skrædder. B:
1) Lorents Frederik Rudolf Sørensen Møller 2.
FM: mors stedfar Lorents Frederik Rudolf i Lundsgård.

408    Laurids Rasmussen Billedhugger i Fåborg. 12.6.1767, fol.99, 132B.
E: Cathrine Elisabeth Abrahamsdatter. LV: Christen Errebo. B:
1) Karen Lauridsdatter Billedhugger g.m. Jacob Poulin Clausen, kapellan i Fåborg og Diernæs
2) Rasmus Pedersen Lauridsen Billedhugger 19
3) Margrethe Cathrine Lauridsdatter Billedhugger 16.
(Alder angivet ved samfrændeskifte 26.4.1768
FM: fars [halv]bror Rasmus [Pedersen] Billedhugger, præst i Bøstrup på Langeland.
Afdøde døde 28.5.1752.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1752.
Samfrændeskifte 26.4.1768.

409    Mette Nielsdatter i Fåborg, der døde 2.5.1767, fol.99.
E: Johan Henrik Holgersen, snedker.
Første ægteskab med Hans Christensen, [skifte 29.5.1742 lbnr.242]. B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter g.m. Poul Andersen
2) Ellen Margrethe Hansdatter
3) Niels Christian Hansen.

410    Maren Gebhardtsdatter (Gevertsdatter) i Fåborg, der døde 19.6.1767, fol.100.
E: Peder Henriksen Kølle, skoleholder. A:
1) søster Anne Gebhardtsdatter g.m. Hans Pedersen Holm i Åby
2) halvsøster, død. 1B:
a Gebhardt Markussen i Vester Åby.

411    Maren Rasmusdatter i Fåborg, der døde 10.5.1767, fol.100B.
E: Laurids Sørensen. A:
1) bror Niels Rasmussen i Lydinge
2) bror Rasmus Rasmussen i Krarup
3) bror Hans Rasmussen i Hillerslev
4) bror Laurids Rasmussen i Ollerup
5) søster Anne Rasmusdatter g.m. Hans Falkenberg, væver ved Svendborg
6) søster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Møller i Klokkerens mølle. 1B:
a Rasmus Hansen g.m. Maren Nielsdatter
7) søster Johanne Rasmusdatter, død. var g.m. Knud Nielsen i Egeskov. 3B:
a Niels Knudsen
b Anne Marie Knudsdatter
c Maren Knudsdatter.

412    Morten Jørgensen Brylle, bager i Fåborg. 7.8.1767, fol.101B.
E: Anne Johansdatter. LV: Jørgen Vilhelm. B:
1) Sidsel Marie Mortensdatter 9
2) Ellen Cathrine Mortensdatter 7
3) Jørgen Mortensen 5
4) Johan Mortensen 2.
FM: morbror Andreas Johansen, skrædder.

413    Karen Lauridsdatter i Fåborg. 28.10.1766, fol.102B.
Enke efter Peder Mortensen Brylle og kaldt Peder Mortensen Kruse.
Testamente af 14.9.1765.
Hans A:
0) forældre Morten Jørgensen, død 1722 gift Brylle 2.6.1689 med Maren Rasmusdatter, død 1728
1) søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Jørgen Rasmussen i Kjeldgård i Brylle. 2B:
a Maren Jørgensdatter, enke efter Hjerre Hansen i Tommerup på major Petersens gods
b Morten Jørgensen i Fåborg, der døde, [skifte 7.8.1767 lbnr.412]
2) søster Anne Mortensdatter, død 23.7.1731, var g.m. Mads Iversen i Stouby i Nørre Broby sogn. 2B:
a Maren Madsdatter, døbt 27.12.1717, g.m. Niels Andersen i Stouby
b Dorthe Madsdatter, døbt Nørre Broby i februar 1729, gift 3.4.1761 med Anders Hansen i Vejle
3) søster Maren Mortensdatter, død, var g.m. Peder Mathiassen i Brylle. 3B:
a Morten Pedersen i Brylle
b Mathias Pedersen i Brylle
c Kirsten Pedersdatter g.m. Bernt Jørgensen i Tuemose i Fangel sogn
4) bror Jørgen Mortensen, ugift i Brylle, begravet 10.4.1739
5) bror Rasmus Mortensen i Brylle, død.
Ingen børn af første ægteskab.
Af andet ægteskab B:
a Maren Rasmusdatter 37, i Brylle
b Anders Rasmussen i Brylle
c Anne Rasmusdatter g.m. Hans Jørgensen i Brunsvig i Brylle sogn
d Marie Rasmusdatter 23
e Morten Rasmussen 20.
Af Rasmus Mortensens tredje ægteskab B:
f Anne Cathrine Rasmusdatter 18
6) søster Gertrud Mortensdatter 59, uvist hvor.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Johansen, hattemager og Sidsel Sørensdatter i Fåborg]
1) søster Maren Lauridsdatter, død 1742, var g.m. Jens Hansen Sundby i Flensborg, født i Sundby på Lolland. 2B:
a Ellen Jensdatter, døbt Flensborg Marie 11.12.1737, g.m. Jonas Bjørn, skibstømrer i Flensborg
b Sille Jensdatter, døbt Flensborg Marie 29.1.1741 g.m. Niels Johansen, skibstømrer i Flensborg
2) bror Søren Lauridsen Møller, degn i Bregninge og Søby på Ærø, død [17.7.1754].
Første ægteskab med Magdalene [Marie] Nielsdatter. 1B:
a Niels Sørensen 26, farversvend.
Søren Lauridsen Møllers andet ægteskab med Anne Marie Filipsdatter. 1B:
b Laurids Sørensen Møller 17, skibsdreng.
Afdøde kone døde 26.10.1766.
Afdøde mand var døbt Brylle 25.2.1703.

414    Maren Andersdatter i Fåborg. 8.10.1767, fol.109B.
E: Andreas Brønniche, købmand. B:
1) Anders Andreassen Brønniche 17
2) Hans Peder Andreassen Brønniche 11.
FM: Niels Krag, købmand.

415    Johan Lindemann, hattemagersvend i Fåborg. 11.1.1767, fol.110.
Arvinger angives ikke.

416    Casper Didrik Høj, hattemagersvend i Fåborg. 6.2.1767, fol.110.
Begravelsen blev bekostet af afdødes søsters mand Jacob Ploug.

417    Peder Nielsen Østergaard, hattemager i Fåborg, der døde 18.10.1766, fol.110B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jeppe Mørch. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 3.

418    Ellen i Fåborg. 27.8.1767, fol.111.
Enke efter [Hans] Casper.
Arvinger angives ikke.

419    Karen Jørgensdatter i Fåborg. 30.9.1767, fol.111.
E: Frederik Hansen, feldbereder. A:
1) bror Peder Jørgensen
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Ulrik Hansen Babel i København
3) søster Barbara Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Møller, skibstømrer på Holmen i København.

420    Aksel Andersen, slagter i Fåborg. 12.10.1767, fol.112.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Oluf Madsen, klejnsmed. B:
1) Anne Marie Akselsdatter g.m. Johan Lefoli, skomager
2) Maren Akselsdatter, enke efter Hans Hansen, vejrmøller.

421    Hans Andersen Møller, [sejlingsmand] i Fåborg. 16.12.1767, fol.112B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Hans Hansen Møller 21
2) Rasmus Hansen 12.

422    Anne Marie Haagerup, ugift i Fåborg. 10.4.1766, fol.113.
A:
1) halvsøster Anne Hansdatter Haagerup, død. 6B:
a Jens Jørgensen, skrædder
b Søren Jørgensen Horne
c Hans Jørgensen Haagerup
d Niels Jørgensen Lynge i København
e Cathrine Margrethe Jørgensdatter g.m. Rasmus Nybølle, skrædder
f Anne Kirstine Jørgensdatter
2) halvbror Niels Hansen Haagerup, underofficer, død. 2B:
a Hans Nielsen Haagerup, død. 1B:
1 Niels Hansen 16 hos sin faster i København
b Cathrine Dorthe Haagerup g.m. Johan Gotfred Stutzer i København.

423    Jørgen Henriksen, skipper i Fåborg, der døde 17.7.1767, fol.120.
E: Maren Madsdatter, der døde 23.7.1767.
Arvinger angives ikke, dog angives A:
1 hans søstersøn Mads Sørensen i Skovsbo på Hvidkilde gods
2 hendes søsterdatter Karen [Nielsdatter], enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 30.7.1761 lbnr.366]
3 hendes søsterdatter Maren Nielsdatter g.m. Henrik Johansen i Fåborg.

424    Niels Nielsen Bang, bogbinder i Fåborg. 20.6.1767, fol.128B.
E: Karen Christoffersdatter. A:
00) farfar og farmor [Niels Mortensen Bang og hustru Anne Mølmark, skifte 23.1.1696 lbnr.57]
0) forældre Niels Bang, skifte 6.2.1734 lbnr.170 og Anne [Rasmusdatter] Lindegaard, død
1) faster Mette Nielsdatter Bang g.m. Peder Mikkel Stenhus i Slagelse
2) faster Anne Nielsdatter Bang g.m. Jørgen skomager i Næstved
3) fars [halv]bror Morten Nielsen Bang, død, var g.m. [Cathrine Nielsdatter, skifte 29.8.1711 lbnr.101]. 2B:
a Voldborg Mortensdatter Bang, enke efter Frederik Poulsen, skomager
b Anne Cathrine Mortensdatter Bang, enke efter Johan Christian Billum i Flensborg ved søn Jacob Billum, skomager
4) moster Karen Rasmusdatter Lindegaard, [skifte 17.10.1752 lbnr.313], var g.m. Peder Hansen, død [20.5.1743]. 3B:
a Hans Pedersen Lindegaard
b Peder Pedersen Lindegaard, [18.12.1755 lbnr.331]. 3B:
1 Peder Henrik Pedersen Lindegaard, købmand
2 Karen Pedersdatter Lindegaard
3 Kirstine Dine Pedersdatter Lindegaard
c [Anne Pedersdatter Lindegaard], enke efter Peder [Markussen Monrad, præst på Avernakø, skifte Sallinge herred gejstlig 4.4.1736 lbnr.72].
5) moster Susanne Lindegaard g.m. Niels Henriksen i Fåborg, begge døde. 2B:
a Niels Nielsen, død. 1B:
1 Johanne Marie Nielsdatter 10.

425    Hans Hansen, vejrmøller i Fåborg, der døde 7.1.1766, fol.130.
E: Maren Akselsdatter. LV: far Aksel Andersen. A:
1) farbror Frederik Hansen i Stubbekøbing
2) fars halvsøster g.m. Laurids Bruun i Askeby på Møn
3) fars halvsøster, uvist hvor.
Desuden nævnes Jacob Poulsen g.m. enkens søster
Afdøde var født i Slagelse.

426    Johanne Rasmusdatter i Fåborg. 21.1.1768, fol.132.
A:
1) bror Rasmus Elleby i Viby ved Middelfart
2) søster Maren Rasmusdatter i Fåborg, enke efter Christen Falsled
3) søster Else Rasmusdatter, enke i Diernæs Hospital
4) søster Elisabeth Rasmusdatter
5) søster Anne Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Andersen, feldbereder. 4B:
a Hans Hansen
b Anne Hansdatter, enke efter Johan Feldbereder
c Birthe Hansdatter
d Ottine Hansdatter g.m. Christian Poulsen, pottemager i Sakskøbing
6) søster Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Svend Rasmussen på Bjørnø. 5B:
a Hans Rasmussen i Tillebækhuset
b Søren Rasmussen på Bjørnø
c Rasmus Svendsen på Bjørnø
d Peder Svendsen på Bjørnø
e Inger Svendsdatter g.m. Anders Poulsen på Bjørnø.

427    Mikkel Mikkelsen Krum, grovsmed i Fåborg, der døde 3.3.1768, fol.135B.
E: Magrethe Pedersdatter Braadt. LV: bror Mads Pedersen Braadt, skipper. B:
6) Erik Braadt Mikkelsen Krum 20, smedesvend
7) Johan Christian Mikkelsen Krum 15.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Mikkelsen Krum, uvist hvor
2) David Mikkelsen Krum, skrædder, uvist hvor
3) Carl Mikkelsen Krum, handskemager i Haderslev
4) Frederik Mikkelsen Krum, smed på Langeland
5) Christian Ludvig Mikkelsen Krum.
Afdøde var født i Kolberg i Preussen.

428    Christian Schrøder Jacobsen Ørsted i Fåborg, [der døde 3.10.1768], fol.138.
E: Johanne Hansdatter.
Testamente af 1.10.1768.

429    Jens Iver Boesen i Fåborg. 31.12.1768, fol.138B, 160, 267.
E: Ellen Nielsdatter Pilegaard.
Testamente af 6.5.1752.
(Se lbnr.445 og 475).

430    Johanne Christensdatter i Fåborg. 23.6.1769, fol.139.
E: Aners Pedersen, pottemager. B:
1) Peder Andersen 13.
FM: mosters mans Niels Dahl.

431    Anne Margrethe Hempel i Fåborg, [der døde 23.7.1769], fol.139B, 421B.
E: Jørgen [Jacobsen] Ploug, købmand. B:
1) Marie Magdalene Jørgensdatter Ploug 21
2) Ulrikke Augusta Ploug 20
3) Jacobine Actonia Ploug 19
4) Simon Hempel Jørgensen Ploug 18.
(Alder ved samfrændeskifte 5.1.1786).
FM:
1 morbror Christian Hempel, postmester og kirurg i Fåborg
2 Laurids [Pedersen] Næraa, præst i Svendborg Frue, havde været g.m. moster [Anne Helene Simonsdatter Hempel, død 22.2.1753].
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1769.
Samfrændeskifte 5.1.1786.

432    Eva Olufsdatter i Fåborg. 21.4.1769, fol.140.
Enke efter Henrik Christensen, skomager. B:
4) Maren Henriksdatter
5) Justine Henriksdatter g.m. Christen Brocher, skomager.
Første ægteskab med [Just Pedersen, skifte 27.11.1719 lbnr.126]. B:
1) Peder Justesen, præst i Fanefjord på Møn
2) Anne Marie Justsdatter g.m. Christen Horne, skipper
3) Mette Cathrine Justsdatter, der døde. E: Peder Hansen Kamp, skomager. 2B:
a Just Pedersen
b Henrik Pedersen.

433    Mette Sofie Johansdatter Lefoli i Fåborg. 17.1.1770, fol.145.
E: Anders Andersen Hval. B:
1) Anders Andersen 4.
FM. morbror Johan Læsø, skipper.
Desuden nævnes afdødes morbror Andreas Brønniche.

434    Mette Cathrine [Justsdatter] i Fåborg. 3.5.1769, fol.146.
E: Peder Hansen Kamp, skomager.
Første ægteskab med [Hans Christian, skifte 30.11.1762 lbnr.373]. B:
1) Eva Hansdatter g.m. Morten Karberg, vagtmester i Odense
2) Just Hansen 18
3) Henrik Hansen 12.
FM:
1 mosters mand Christian Mahl, skomager
2 mosters mand Peder Jørgensen.

435    Hans [Jørgensen] Haagerup, ugift i Fåborg. 24.1.1770, fol.147B.
A:
0) mor [Anne Hansdatter Haagerup], død
1) bror Jens Jørgensen, skrædder
2) bror Søren Jørgensen Horne
3) bror Niels Jørgensen Haagerup i København
4) søster Cathrine Margrethe Jørgensdatter g.m. Rasmus Nybølle, skrædder.
Afdøde var højstbydende på et hus i Fåborg ved auktion 13.6.1766 i Anne Marie Haagerups dødsbo.

436    Christen Jørgensen Vinding i Fåborg, der døde 23.11.1769, fol.148.
E: Anne Cathrine Hansdatter [Hellesen]. LV: Christian Størchel, kordegn. B:
1) Jørgen Christensen Vinding 39, skipper
2) Hans Christensen Vinding 27, skipper
3) Anne Christensdatter Vinding 35
4) Birthe Kirstine Christensdatter Vinding 28.

437    Markus Jørgensen, handskemager i Fåborg. 14.4.1770, fol.148B.
E: Else Nielsdatter. LV: Ulrik Jacobsen. B:
1) Hedvig Margrethe Markusdatter 15
2) Else markusdatter 10.
FM: Hans Markussen, skipper, som beslægtet.

438    Peder Lauridsen, daglejer i Fåborg, der døde 25.3.1770, fol.149.
E: Mette Andersdatter. LV: Laurids Lindegaard. A:
0) far Laurids Pedersen i Håstrup, død
1) søster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Mads Eriksen i Jordløse. 5B:
a Karen Madsdatter, enke efter Rasmus Jensen i Jordløse
b Erik Madsen i Jordløse
c Hans Madsen i Jordløse
d Rasmus Madsen i Jordløse, død. 1B:
1 Maren Rasmusdatter
e Laurids Madsen i København, død uden børn
2) bror Peder Lauridsen, død. 3B:
a Karen Pedersdatter g.m. Jacob Rasmussen, matros
b Mette Pedersdatter g.m. en husmand i Jordløse
c Laurids Pedersen i Håstrup.

439    Anne Cathrine Henriksdatter Basmark i Fåborg. 18.4.1770, fol.150.
E: Frederik Bech, skrædder. B:
1) Laurids Frederiksen Bech 10
2) Søren Henriksen Bech 4.
FM: morfar Henrik [Henriksen] Basmark, degn på Avernakø.
Afdøde døde 5.1.1770.

440    Anne Knudsdatter i Fåborg, der døde 4.3.1770, fol.151.
E: Niels Pedersen, feldbereder. A:
1) bror Peder Knudsen i Øksendrup, død. 4B:
a Johanne Pedersdatter g.m. Hans Jacobsen i Fåborg
b Hans Pedersen, hjulmand i Øksendrup
c Karen Pedersdatter g.m. Laurids Gert i Frørup
d Laurids Pedersen,
alle på Glorup gods.

441    Dorthe Cathrine Jacobsdatter Engberg, ugift i Fåborg, der døde 11.9.1770.
A:
0) forældre Jacob Engberg, prokurator, død 1.7.1770 og [Sofie Christence Schousboe, skifte 27.10.1742 lbnr.237].
Fars andet ægteskab med afdødes stedmor [Marie Jacobsdatter Goldbech], der lever.
Afdøde efterlader en del halvsøskende af sin mors første ægteskab og sin fars sidste ægteskab, heraf en halvbror i Trondhjem i Norge og en halvbror på Sjælland.

442    Anne Rasmusdatter i Fåborg. 18.9.1770, fol.154.
E: Johannes Normann. B:
1) Rasmus Johansen 24
2) Conrad Pihl Johansen 18.

443    Dorthe Dinesdatter Pontoppidan, 85 år gammel i Fåborg, der døde 26.6.1770, fol.155.
Enke efter Niels Juul Christensen Schiønning, [skifte 6.12.1764 lbnr.389]. B:
1) Mette Cathrine Nielsdatter Schiønning, enke efter Casper Ernst Schmidt, tolder, [skifte 2.4.1763 lbnr.387]
2) Christiane [Birgitte] Nielsdatter Schiønning, [skifte Galten herred gejstlig 30.12.1756 lbnr.29]. E: Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum. Hendes børn, hvoraf den ældste
a Conrad Ditlev Monrad nu er præst i Veggerslev og Villersø.

444    Jacob Engberg, prokurator i Fåborg. 1.7.1770, fol.156.
E: Marie Jacobsdatter Goldbech. B:
2) Jesper Engberg 27, klejnsmedesvend på Sjælland
3) Johannes Engberg 25
4) Sofie Christence Engberg 22
5) Andreas Engberg 18
6) Jacob Goldbech Engberg 17
7) Birgitte Sofie Engberg 16.
Første ægteskab med [Sofie Christence Schousboe, skifte 27.10.1742 lbnr.237]. 1B:
1) Dorthe Cathrine Engberg 29.

445    Margrethe Cathrine Bang i Fåborg. 15.2.1771, fol.158B.
E:Hans Vinding, købmand. B:
1) Ellen Cathrine Vinding 6 uger.
FM: morfar Laurids Bang, degn i Øster Hæsinge.
Testamente af 21.2.1770, som afløsning for testamente af 6.5.1752, for Ellen Nielsdatter Pilegaard, enke efter Jens Iver Boesen, [skifte 31.12.1768 lbnr.429]. A:
1) hendes mands søsterdatter Margrethe Cathrine Lauridsdatter Bang, (som er afdøde) g.m. Hans Vinding, købmand
2) hendes søskendebarn Ellen Didriksdatter g.m. Ditlev Foss, skomager.

446    Niels Ibsen. købmand i Fåborg. 14.3.1769, fol.160B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Søren Rosenlund, skrædder. B:
1) Johanne Nielsdatter 10.
FM: Oluf Madsen, klejnsmed.

447    Hans Mortensen, ugift i Fåborg. 14.4.1771, fol.166.
Af arvinger angives A:
1) søster [Anne Mortensdatter] g.m. Jens Jørgensen, skrædder.

448    Johannes Normann i Fåborg. 3.6.1771, fol.166B.
E: Dorthe Schmidt. LV: Jørgen Vilhelm, købmand.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 18.9.1770 lbnr.442]. B:
1) Rasmus Johansen 25
2) Conrad Pihl Johansen 19.

449    Else Sørensdatter i Fåborg, der døde 21.1.1771, fol.167.
Enke efter Ulrik Didrik Rasmussen, skomager.
Testamente af 18.3.1751 for Ulrik Didrik Rasmussen, født 1693 i Fåborg og Else Sørensdatter, født 1691 i Vester Åby.
Hans A:
1) bror Henrik Rasmussen i Gummerup, død. 2B:
a Rasmus Henriksen, murer i Nyborg, død. 3B: en søn og to døtre
b Anne Marie Henriksdatter g.m. Rasmus Adamsen
2) søster Anne Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids [Jørgensen] Møller, skomager, [skifte 20.4.1735 lbnr.182]. 1B:
a Rasmus Lauridsen Møller
3) søster Anne Elisabeth Rasmusdatter, død, var g.m. Johan Rabe, bager. 4B:
a Claus Johansen Rabe i København
b Laurids Johansen Rabe, vægter i København
c Anne Elisabeth Johansdatter i København
d Karen Johansdatter, [skifte 28.2.1764 lbnr.381], var g.m. Rasmus Haagerup, skomager. 1B:
1 Anne Lisbeth Rasmusdatter 10
Hendes A:
1) bror Jacob Sørensen Møller ved 2 sønner: Ulrik Jacobsen og Peder Jacobsen Møller
2) bror Niels Sørensen Møller i Bogense, [skifte Bogense 1.8.1765 lbnr.292]. Af første ægteskab 2B:
a Else Nielsdatter g.m. Markus Jørgensen, handskemager
b Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Holgersen Københavner, [skifte 6.7.1746 lbnr.271]. 1B:
1 Niels Pedersen, skomager i Gummerup i Køng sogn
Niels Sørensen Møllers andet ægteskab med [Cathrine Poulsdatter]. 4B:
c Jeppe Nielsen, skomager i Fåborg, død. 1B:
1 Christen Jepsen 6
d Søren Nielsen, farer på de lange rejser fra København
e Poul Nielsen, farer til skibs fra Bogense
f Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Samsø, dragon i Bogense.

450    Kirsten Bertelsdatter Woller (Wolder) i Fåborg. 30.3.1771, fol.172.
Enke efter [Jørgen Pedersen, skrædder i København]. A:
0) forældre [Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51 og Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte Sallinge herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.23]
1) bror Laurids Bertelsen Woller, degn i Brenderup og Ore, [skifte Vends herred gejstlig 20.10.1746 lbnr.81]. 5B:
a Anne Elisabeth [Rhodia] Woller g.m. [Johan Jochum] Hunderup, skrædder i Odense
b Johanne Henrikke Woller g.m. en skomager i Middelfart
c Christian Frederik Vilhelm Woller, farver i Kliplev i Holsten
d Gedske Kirstine Woller, enke efter [Jørgen Troelsen] i Middelfart, [skifte Middelfart 27.4.1760 lbnr.776]
e Bartholin Woller, skræddersvend
2) bror Johannes Bertelsen Woller, værtshusmand på Bøjden, død. 1B:
a Anne Elisabeth Johansdatter g.m. Daniel Schiøtz på Bøjden
3) bror Severin Bertelsen Woller, [skoleholder i Stubberup i Herritslev sogn på Lolland, begravet 18.7.1756, var g.m. Charlotte Helene Amalie Perlestikker, skifte Musse herred gejstlig 16.1.1760 lbnr.133]. 1B:
a Anne Elisabeth Severinsdatter på Bøjden
4) bror Bartholin Bertelsen Woller, toldkontrollør i Ålborg
Fars andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter Pougdal, skifte Sallinge herred gejstlig 24.5.1756 lbnr.116]
5) halvbror Jørgen Bertelsen Pougdal, præst i Døllefjelde og Musse på Lolland.

451    Morten [Christensen] Wichmann, skipper i Fåborg. 16.5.1771, fol.174B.
E: Karen Frandsdatter. LV: Peder Henrik Lindegaard. B:
7) Anne Helvig Mortensdatter 5, vanfør
8) Frands Mortensen 2.
Første ægteskab med [Anne Jacobsdatter, skifte 14.11.1760 lbnr.355]. B:
1) Christen Wichmann 25, farer på Kina
2) Anne Kirstine Wichmann 20
3) Jacob Stribolt Wichmann 18, i skomagerlære i København
4) Knud Walther Wichmann 16
5) Jens Joensen Wichmann 14
6) Karen Wichmann 11.
FM: morbror Ulrik Jacobsen, skipper.

452    Susanne Hermansdatter Broch i Fåborg. 3.6.1771, fol.176B.
Enke efter Conrad [Hansen] Pihl, [skifte 19.6.1748 lbnr.286]. B:
Første ægteskab med [Nikolaj Jacobsen Bierfreund, købmand i Kerteminde, skifte Kerteminde 19.10.1736]. B:
1 Jacob Bierfreund, købmand i Assens
2 Herman Bierfreund, for tiden arresteret i København.

453    Anne Rasmusdatter i Fåborg, der døde 6.6.1771, fol.179.
E: Rasmus Jørgensen, handskemager. B:
1) [Cathrine Rasmusdatter] g.m. Jørgen Guul, skomager.

454    Johan Henrik Holgersen, snedker i Fåborg, der døde 2.9.1770, fol.180.
E: Ellen Marie Madsdatter.LV: Laurids Lindegaard. A:
1) Peder Jacobsen, bødker i Slangerup.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 2.5.1767 lbnr.409]. Hendes første ægteskab med Hans Christensen, skifte 29.5.1742 lbnr.242. Arv til B:
1) Johanne Elisabeth Hansdatter g.m. Poul Andersen
2) Ellen Margrethe Hansdatter
3) Niels Christian Hansen.

455    Hans Olufsen, bødker i Fåborg. 6.3.1771, fol.183B.
E: [Maren Hansdatter]. LV: Mads Hansen, feldbereder. B:
1) Hans Mathias Hansen 10
2) Anders Hansen 2½
3) Mette Marie Hansdatter 1.

456    Sofie i Fåborg, [der døde 22.2.1772], fol.184B.
E: Christian Errebo.
bevilling til uskiftet bo af 14.9.1736.

457    Kirsten Hansdatter i Fåborg. 12.8.1772, fol.184B.
E: Jacob Harder, skrædder. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter 16
2) Martha Kirstine Jacobsdatter 9
3) Christiane Jacobsdatter 7.
FM:
1 morbror Peder Hansen i Vantinge, på Gelskov gods
2 mors [halv]bror Rasmus Andersen, hjulmand og karetmager i Øster Hæsinge på Arreskov gods.

458    Oluf Mouridsen Winther i Fåborg. 3.3.1770, fol.186.
E: Maren Gabrielsdatter. LV: Hans Andersen, købmand. B:
1) Carl Winther
2) Mourids Winther, guldsmedesvend i Paris
3) Anne Kirstine Winther g.m. Hans Jørgensen, klokker i Nysted
4) Christian Frederik Winther i Holland
5) Gabriel Winther 18, i snedkerlære i Odense.
FM: Jørgen Vilhelm, købmand.

459    Anne Cathrine Hansdatter i Fåborg, der døde 8.8.1772, fol.187B.
E: Jochum Schurmann Lange, hattemager. A:
1) mor Karen Jørgensdatter g.m. Verner Sørensen i Horne
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Søren Hansen, skomager i Fåborg
3) søster Ellen Hansdatter i Flensborg. død. Efterlader et barn
4) bror Hans Hansen, soldat i Rendsborg
5) bror Rasmus Hansen 20, i Horne
6) søster Johanne Hansdatter i Sønderborg
7) søster Karen Hansdatter i Fåborg
8) søster Marie Hansdatter i Fåborg
9) søster Anne Hansdatter i Horne.

460    Niels Jensen, købmand i Fåborg, der døde 28.10.1772, fol.189B.
B:
1) Niels Nielsen, død. 1B:
a Johanne Marie Nielsdatter 16 i Svanninge præstegård.
FM: fars søskendebarn Laurids Lindegaard.

461    Maren Nielsdatter i Fåborg. 14.1.1773, fol.195B.
E: Mads Pedersen Pommer. B:
1) Anne Dorthe Madsdatter 25
2) Anne Elsebeth Madsdatter 23
3) Petronelle Madsdatter 20
4) Marie Haagerup Madsdatter 16
5) Birthe Cathrine Madsdatter 13
6) Cathrine Marie Madsdatter 11.
FM: Søren Rosenlund.
Afdøde var født i København.

462    Johan Mortensen Brylle i Fåborg. 6.2.1773, fol.196B.
A:
1) mor Anne Johansdatter g.m. Hans Krag, bager.
Mors første ægteskab med afdødes far Morten [Jørgensen Brylle], bager, skifte 7.8.1767 lbnr.412
2) søster Sidsel Marie Mortensdatter 15
3) søster Ellen Cathrine Mortensdatter 13
4) bror Jørgen Mortensen 11
5) halvsøster Martine Marie Hansdatter Krag 5
6) halvsøster Jensine Hansdatter Krag 9 mdr.

463    Jens Jørgensen, skrædder i Fåborg, der døde 12.2.1773, fol.197.
E: Anne Mortensdatter. LV: Peder Bager.
Første ægteskab med [Malene Thomasdatter, skifte 17.4.1738 lbnr.215]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 40, g.m. Jørgen Olufsen Eldrup i Flensborg
2) Margrethe Jensdatter 30, i Flensborg.
FM: svoger Rasmus Nybølle, skrædder.

464    Peder Tronsen, købmand i Fåborg, [der døde 21.3.1773], fol.199.
E: Mette Marie [Groth].
Testamente konfirmeret 10.4.1773.
A:
1) mor Inger [Hansdatter Wolder], enke efter Tron Olufsen
2) søster Marie Kirstine Tronsdatter.

465    Salome Jensdatter i Fåborg. 24.6.1773, fol.199B.
E: Hans Henriksen Milling.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1771.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Henrik Jørgensen Milling
2 afdødes mor Madam Tronsen.

466    Hans Henrik Lange, hattemager i Fåborg. 4.12.1773, fol.200.
E: Dorthe Jochumsdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Jochum Schurmann Lange 32, hattemager
2) Karen Hansdatter 30, g.m. Anders Andersen Hval
3) Hans Henrik Lange 25
4) Mikkel Bjørnø Lange 22.
FM: søskendebarn Hans Krag.
Afdøde døde 18.3.1773.

467    Thomas Jensen Winther, feldbereder i Fåborg. 26.10.1773, fol.201B.
E: Marie Cathrine Pedersdatter. LV: Søren Rosenlund. B:
1) Elsebeth Marie Thomasdatter 36
2) Jens Thomsen Winther 34, på Ærø
3) Johanne Cathrine Thomasdatter 33, gift i København
4) Susanne Pernille Thomasdatter 30, gift i Svendborg
5) Johan Thomsen Winther 26, på Als.

468    Johan Henrik Wustland, væver i Fåborg. 28.3.1772, fol.201B.
A:
0) forældre Jochum Wustland, væver i København og Regine Jacobsdatter, begge døde
1) bror Daniel Wustland, i Ribenitz i Mecklenburg, nu glarmester i Ribe, døbt København Trinitatis 21.7.1716
2) halvbror Jacob Møller, linnedvæver i København.
3) halvbror Gert Møller, i Bremen, død uden børn.

469    Niels Jensen Krag i Fåborg. 16.6.1771, fol.212.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Søren Rosenlund. A:
1) bror Jochum Krag
2) bror Hans Krag.

470    Jesper Fylster i Fåborg. 26.1.1774, fol.250.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Ploug. B:
1) Hans Pedersen Fylster 16, farer til søs fra København
2) Niels Jespersen Fylster 12.

471    Cathrine Elisabeth Abrahamsdatter i Fåborg, der døde 12.10.1773, fol.250B.
E: Anders Rose, købmand.
Første ægteskab med Laurids Rasmussen Billedhugger, [skifte 12.6.1767 lbnr.408]. B:
1) Karen Lauridsdatter Billedhugger g.m. Jacob Poulin Clausen, kapellan i Fåborg og Diernæs
2) Rasmus Pedersen Lauridsen Billedhugger 24, farer til skibs
3) Margrethe Cathrine Lauridsdatter Billedhugger 22.
FM: Jørgen Vilhelm, købmand.

472    Oluf Pedersen, skomager i Fåborg. 9.4.1774, fol.265.
E: Regine Jochumsdatter.
Afdøde efterlader nogle broderbørn i Odense og et broderbarn i Fåborg, hvis navne ikke angives.

473    Cathrine Gottwald i Fåborg, der døde 12.3.1774, fol.265.
E: Naaman Biil, skrædder. A:
1) bror Henrik Gottwald, afskediget hofviolon i København
2) bror Frederik Christian Gottwald i København
3) søster Sofie Gottwald g.m. Thiil, snedker i København.

474    Laurids Rasmussen, matros i Fåborg. 12.8.1774, fol.266B.
E: Mette Marie Hansdatter. LV: Jochum Lange. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 8
2) Hans Lauridsen 6.
FM: farfar Rasmus Møller.
Afdøde døde i København.

475    Ellen Nielsdatter Pilegaard i Fåborg. 30.8.1774, fol.267.
Enke efter Jens Iver Boesen, [skifte 31.12.1768 lbnr.429].
Testamente 21.2.1770. A:
1) Jens Iver Boesens søsterdatter Margrethe Cathrine Lauridsdatter Bang, skifte 15.2.1771 lbnr.445. E:Hans Vinding, købmand. 1B:
a Ellen Cathrine Vinding 4.

476    Kirstine Marie Hansdatter i Fåborg. 27.10.1774, fol.267B.
E: Søren Verner, skomager. A:
1) mor Karen Jørgensdatter g.m. Verner Sørensen i Horne
2) bror Hans Hansen 30, soldat i Rendsborg
3) søster, død. E: Johan Poulsen i Flensborg. 1B:
 Karen Johansdatter
4) søster Johanne Hansdatter g.m. Johan Jørgen Tilger, feldbereder
5) søster Karen Hansdatter 25
6) søster Marie Hansdatter 25
7) bror Rasmus Hansen 22
8) søster Anne Hansdatter 20.

477    Engel Cathrine Pedersdatter i Fåborg, der døde 24.2.1775, fol.269
E: Peder Pedersen, murer.
Fledføringskontrakt med Hans Castor.

478    Jacob Jørgensen Ploug, hattemager i Fåborg. 28.3.1775, fol.269.
E: Anne Eriksdatter Thygesen.
Første ægteskab med [Mette Marie Lauridsdatter Bull, skifte 13.2.1765 lbnr.388]. B:
1) Jørgen Jacobsen Ploug, købmand
2) Laurids Jacobsen Ploug, skipper
3) Anne Margrethe Jacobsdatter Ploug g.m. Valentin Nielsen, hattemager
4) Cornelius Jacobsen Ploug, skipper
5) Hans Jacobsen Ploug
6) Sidsel Marie Jacobsdatter Ploug.

479    Jesper Pedersen Bager, sejlingsmand i Fåborg. 4.10.1775, fol.269B.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Marie Christine Jespersdatter 8.
FM: farfar Peder Jørgensen Bager.

480    Oluf Tronsen i Fåborg. Samfrændeskifte 9.12.1776, fol.270.
E: Marie Pedersdatter. LV: Laurids Lindegaard. B:
1) Tron Olufsen 8
2) Inger Kirstine Olufsdatter 5.
FM:
1 farbror Bertel Tronsen, købmand i Nyborg
2 Mikkel [Jacobsen] Hvalsø g.m. faster [Marie Cathrine Tronsdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Inger [Hansdatter Wolder], enke efter Tron Olufsen
2 afdødes afdøde bror Peder Tronsen
3 afdødes søster Marie Kirstine Tronsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775.
[Første ægteskab med Cathrine Marie Jacobsdatter Ørsted, skifte 6.11.1762 lbnr.372].

481    Margrethe Magdalene Høgh i Fåborg, [der døde 14.12.1776], fol.272.
E: Christian Mølmark, borgmester.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1765.

482    Kirsten Henningsdatter i Fåborg. 8.3.1777, fol.272B.
E: Søren Ancher [Nielsen], handskemager. B:
1) [Erik Sørensen]
2) [Kirsten Sørensdatter].

483    Mette Pedersdatter i Fåborg. 8.3.1777, fol.273.
E: Jørgen Jørgensen.
Afdøde, der døde i barselsseng, efterlader 2 små børn, hvis navne ikke angives.

484    Jacob Goldbech Lykkesen Hvid, ugift i Fåborg. 17.9.1776, fol.273B.
A:
1) mor Anne Margrethe Goldbech g.m. Vilhelm Valentin Buus, rebslager i Nyborg. Første ægteskab med afdødes far [Lykke Eriksen Hvid, skifte 10.11.1760 lbnr.356]
2) søster Lisbeth Hvid g.m. Iver, rebslagersvend
3) søster Anne Cathrine Hvid g.m. [Niels Jørgensen], bødker i Slagelse
4) bror Erik Goldbech, matros i Nyborg
5) søster Johanne Dorthe Hvid i Nyborg.

485    Anne Magdalene [Jacobsdatter Pilegaard] i Fåborg. 22.4.1777, fol.276.
Enke efter Simon Hempel, postmester i Fåborg, [død 6.9.1765]. B:
1) [Anne Helene Hempel, død 22.2.1753. E: Laurids Pedersen Næraa, præst i Svendborg Frue]. 3B:
a Anne Gertrud Næraa
b Henriette Næraa
c Christiane Næraa
2) [Johan Melchior Hempel, kirurg på Jægerspris]
3) Søren [Tillmann] Hempel, inspektør [på Frederiks Hospital i København]
4) Anne Margrethe Hempel, [skifte 23.7.1769 lbnr.431]. E: Jørgen [Jacobsen] Ploug, købmand. 4B:
a Marie Magdalene Ploug 12
b Ulrikke Augusta Ploug 11
c Jacobine Actonia Ploug
d Simon Hempel Ploug 8
5) [Niels Hempel, møller og birkeskriver på Fussingø]
6) Christian Hempel g.m. [Sofie Errebo], datter af Christen Errebo
7) [Karen Octonia Hempel g.m. Grymann, birkedommer i Møgeltønder]
8) Barbara Kirstine Hempel.
Af børn angives udover de hjemmeværende kun sønnen inspektør Søren Hempel, der vil lade et epitafium over forældrene opsætte i Fåborg kirke.
Afdøde døde 21.4.1777.
Litteratur: Stamtavle over den Hempelske familie i Danmark ved P. Hempel. København 1915.

486    Johan Peder Tych, trompeter i Fåborg. 3.11.1774, fol.278B.
E: Anne Marie. B:
1) Barbara Marie Johansdatter 21
2) Mette Margrethe Johansdatter 19
3) Maren Hansdatter 18
4) Birgitte Cathrine Johansdatter 12
5) Albert Frederik Johansen 17
6) Martin Johansen 11
7) Christian Frederik Johansen7.
Enken var ny i byen og kendte ingen, hun kunne bede om at være formynder for sine børn.

487    Peder Jørgensen, feldbereder i Fåborg. 10.11.1774, fol.281.
E: Maren Hansdatter. B:
3) Anne Marie Pedersdatter 20.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 7.3.1752 lbnr.302]. B:
1) Hans Peder Pedersen 33, i Ostindien
2) Henrik Otto Pedersen 30, rytter i Odense, gift og har 2 børn.

488    Daniel Notler fra Als, der døde i Fåborg. 14.2.1776, fol.281.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der døde 13.2.1776, skal have efterladt gods i Nordborg på Als.

489    Anne Margrethe [Poulsdatter] i Fåborg. 14.10.1777, fol.283.
Enke efter Jacob Poul See (Ceeh). B:
1) Marie Magdalene Jacobsdatter 17.
FM: mors halvbror Hans Poulsen i Katterød.
(Sml. lbnr.354).

490    Maren Jensdatter Pilegaard i Fåborg. 1.8.1777, fol.283B.
E: Rasmus Haastrup, skomager. B:
1) Hans Rasmussen Haastrup, [skifte 1.8.1777 lbnr.491]. E: Anne Hansdatter. 2B:
a Rasmus Hansen Haastrup 3
b Maren Kirstine Hansdatter Haastrup 6 uger den 17.9.1777.
FM: Laurids Lindegaard.

491    Hans Rasmussen Haastrup, skomagersvend i Fåborg. 1.8.1777, fol.284B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Castor, rebslager. 2B:
1) Rasmus Hansen Haastrup 3
2) Maren Kirstine Hansdatter Haastrup 6 uger den 17.9.1777.
FM: farfar Rasmus Haastrup, skomager.

492    Henrik Abrahamsen, Svarre i Fåborg. 9.11.1777, fol.285.
E: Christine Gertsdatter. LV: Hans Danielsen Brandt. B:
1) Abraham Henriksen
2) Isak Henriksen, skipper
3) Barbara Marie Henriksdatter i København
4) Anne Christiane Henriksdatter i København.

493    Christen Christensen Errebo, købmand i Fåborg, der døde 8.8.1776, fol.286.
Enkemand efter [Sofie Pedersdatter Gebert, død 22.2.1772]. B:
1) Riborg Sofie Errebo, [skifte Svendborg 15.6.1775 lbnr.600]. Første ægteskab med Søren Læsø i Fåborg, [skifte 18.2.1766 lbnr.400]. 2B:
a Anne Sofie Sørensdatter Læsø g.m. Ditlev Rabe
b Frederik Sørensen Læsø.
Riborg Sofie Errebos andet ægteskab med Adrian Becher i Svendborg. 1B:
c Tønnes Peder Becher
2) Christen Hansen Errebo, [død. 22.4.1769]. E: Riborg Margrethe Kirstine Møller. 1B:
a Christen Christensen Errebo
3) Anne Marie Elisabeth Errebo g.m. Søren Henriksen, præst i Hårslev
4) Peder Gommesen Errebo til Østergård [i Fjellerup sogn]
5) Hans Christian Errebo, farver i Maribo
6) Sofie Errebo g.m. Christian Hempel, postmester i Fåborg
7) Margrethe Sofie Errebo g.m. Henrik Rudolf Kanneworf, præst i Fåborg og Diernæs
8) Simon Groth Errebo
9) Christen Errebo, student i Haderslev.
Litteratur: Slægten Erreboe (Borgmester i Ærøskøbing Hans Pallesens slægt) samt nogle oplysninger om familierne Busch (Erreboe Busch) og Ave af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 107-128.

494    Mathias Ernstsen Klepsing, skipper i Fåborg. 12.4.1775, fol.325.
A:
1) mor [Anne Marie Jørgensdatter Mahl] g.m. Laurids Lindegaard, købmand
Mors andet ægteskab med afdødes far [Ernst Mathiassen Klepsing, skifte 27.2.1754 lbnr.326]
2) søster Karen Ernstsdatter Klepsing g.m. Hans Danielsen Brandt, købmand
3) bror Naaman Ernstsen Klepsing, farer til søs fra København.
Mors første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber, skifte 21.9.1739 lbnr.224]
4) halvbror Henrik Naamansen Faber, død. 2B:
a Naaman Henriksen Faber, farer til søs fra Ærøskøbing
b Anne Henriksdatter Faber
5) halvsøster Anne Naamansdatter Faber g.m. Jens Errebo Busch i Fåborg, birkedommer i Holstenshus birk
6) halvsøster Johanne Naamansdatter Faber, enke efter Laurids [Pedersen] Lillelund, præst i Jordløse, [skifte Sallinge herred gejstlig 22.9.1773 lbnr.162].

495    Josef Sigvard, tabuletkræmmer i Fåborg. 28.9.1776, fol.328.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var af den katolske religion, døde i Harridslev [i Skovby sogn] 22.9.1776.

496    Bevilling til uskiftet bo i Fåborg 1777, fol.329B.
Bevilling til uskiftet bo 5.9.1777 for Peder Jørgensen Bager og hustru Maren Jespersdatter.

497    Hans Markussen, skipper i Fåborg. 22.6.1777, fol.330.
E: Anne Hedvig Jørgensdatter. LV: Christian Voigt, købmand. B:
1) Maren Hansdatter 14
2) Markus Hansen 12
3) Jørgen Hansen 10.
FM: Jørgen Ploug, købmand.
Arv i boet til afdødes søster Maren Markusdatter.

498    Jacob Sørensen Møller i Fåborg. 28.11.1777, fol.331B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Rasmus Hansen Møller i Langs Mølle.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 23.6.1759 lbnr.351]. B:
1) Peder Jacobsen Møller, skipper
2) Søren Jacobsen Møller, død. 1B:
a Lorents Rudolf Sørensen 20, hos sin mor på Als
3) Ulrik Jacobsen Møller
4) Anne Jacobsdatter, [skifte 14.11.1760 lbnr.355], var g.m. Morten Wichmann, skipper, [skifte 16.5.1771 lbnr.451]. 5B:
a Anne Kirstine Wichmann g.m. Rasmus Sløyter i København
b Knud Wichmann 20, i snedkerlære i Fåborg
c Jacob Wichmann 18, farer til søs fra København
d Jens Wichmann 16
e Karen Wichmann 15
5) [Else Jacobsdatter] g.m. Hans Christian Walther.

499    Mette Marie [Simonsdatter] Groth i Fåborg, der døde 29.12.1777, fol.333.
Enke efter Peder Tronsen, [skifte 21.3.1773 lbnr.464].
Første ægteskab med [Claus Jensen, skifte 11.4.1764 lbnr.384]. B:
1) Salome Clausdatter Jensen, [skifte 24.6.1773 lbnr.465]. E: Hans Henriksen [Milling], købmand. 4B:
a Anne Henrikke Hansdatter Milling 12
b Mette Marie Hansdatter Milling 11
c Marie Kirstine Hansdatter Milling 9
d Clausine Hansdatter Milling 6
2) Riborg Clausdatter Jensen g.m. Corfitz Hansen
3) Jens Clausen Jensen, skolelærer ved Bandholm på Lolland
4) Simon Groth Clausen Jensen i Nysted
5) Johan Groth Clausen Jensen i Ærøskøbing
6) Christen Errebo Clausen Jensen 22
7) Sofie Clausdatter Jensen 21, der ægter Cornelius Ploug
8) Claus Clausen Jensen 19
9) Peder Gommesen Clausen Jensen 14.

500    Anne Marie Jørgensdatter [Mahl] i Fåborg. 27.6.1778, fol.344B.
E: Laurids Lindegaard.
Første ægteskab med [Naaman Henriksen Faber, skifte 21.9.1739 lbnr.224]
1) Anne Naamansdatter Faber g.m. Jens Errebo Busch, byskriver i Fåborg og birkedommer [i Holstenshus birk]
2) Henrik Naamansen Faber, [skifte 21.4.1764] lbnr.385]. 3B:
a Anne Faber g.m. Christen Mortensen Hay, købmand i Ærøskøbing
b Naaman Henriksen Faber, gift i Marstal
c Anne Marie Henriksdatter Faber g.m. A. Bentsen, købmand i Ærøskøbing
3) Johanne Naamansdatter Faber, enke efter Laurids [Pedersen] Lillelund, præst i Jordløse og Håstrup, [skifte Sallinge herred gejstlig 22.9.1773 lbnr.162].
Andet ægteskab med [Ernst Mathiassen Klepsing, skifte 27.2.1754 lbnr.326]
4) Karen Ernstsdatter Klepsing g.m. Hans Danielsen Brandt, købmand i Fåborg
5) Naaman Ernstsen Klepsing i København.

501    Casper Maas i Fåborg, der døde 14.8.1778, fol.346.
E: Magdalene Cathrine Pedersdatter Horn.
Testamente af 12.3.1777.
(Sml. lbnr.396).

502    Petronelle Sørensdatter i Fåborg. 12.5.1779, fol.346.
E: Søren Ancher, handskemager. B:
1) Kirsten Sørensdatter 6 uger.
FM: morbror Morten Sørensen i Nellemose på Løgismose gods.

503    Hans Madsen, sejlingsmand i Fåborg. 30.12.1777, fol.346B.
E: Karen Henningsdatter. LV: Johan Christoffer Brandt. B:
1) Niels Bang Hansen 38
2) Maren Hansdatter g.m. Henning Pedersen i København.

504    Regine Jochumsdatter, over 80 år gammel i Fåborg, der døde 9.12.1779, fol.347.
Enke efter [Oluf Pedersen, skifte 9.4.1774 lbnr.472]
Første ægteskab med [Hans Sørensen, skifte 9.5.1748 lbnr.283]. B:
1) Søren Verner, skomager
2) Karen Hansdatter g.m. Johan Voigt, feldbereder i Odense.

505    Jørgen Rasmussen Lybo i Fåborg. 9.12.1779, fol.347.
E: Johanne Marie Henriksdatter. LV: Johan Lefoli, skipper. B:
1) Rasmus Jørgensen 12.
Afdøde blev begravet i Østofte på Lolland 31.10.1779.

506    Søren Rosenlund, kæmner og skrædder i Fåborg. 21.2.1777, fol.347B.
E: Alhed Jacobsdatter. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer. B:
1) Knud Rosenlund, skrædder
2) Marie Rosenlund 30
3) Mette Rosenlund 26.

507    Christen Horne, skipper i Fåborg. 14.1.1780, fol.352.
Enkemand efter Anne Marie Justsdatter. B:
1) Henrik Christensen Horne 35, skipper
2) Eva Christensdatter Horne 33
3) Just Christian Christensen Horne 27, farer som styrmand fra København.
FM: mosters mand Peder Jørgensen, skipper.

508    Jørgen Christensen Vinding, skipper i Fåborg. 9.12.1779, fol.353.
A:
1) mor Anne Cathrine Hansdatter Hellesen, enke efter afdødes far Christen [Jørgensen] Vinding, [skifte 23.11.1769 lbnr.436]
2) bror Hans Christensen Vinding, købmand
3) søster Anne Christensdatter Vinding 45
4) søster Birthe Kirstine Christensdatter Vinding 35, i København.

509    Mette Cathrine [Nielsdatter] Schiønning i Fåborg. 8.5.1780, fol.354.
Enke efter Casper Ernst Schmidt, tolder, [skifte 2.4.1763 lbnr.387]. B:
1) Dorthe Margrethe Schmidt g.m. David Witthusen, sølvpop hos enkedronningen
2) Mette Marie Schmidt i København, begravet København Nikolaj 30.3.1774.

510    Anne Marie Jensdatter i Fåborg, der døde 23.11.1780, fol.355B.
E: Niels Frandsen, snedker. B:
1) Jens Nielsen, musketer i Flensborg.

511    Mathias Jensen Bendixen, skomager i Fåborg. 28.3.1781, fol.356.
Enkemand. B:
1) Dorthe Kirstine Mathiasdatter g.m. Johan Henrik Snoer
2) Jensine Mathiasdatter 28.
FM: Hans Henrik Milling, købmand.

512    Frederik Birch, feldbereder i Fåborg. 14.5.1781, fol.356.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Karup, feldbereder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sorø og stået i lære i Slagelse.

513    Karen Jørgensdatter i Fåborg. 6.6.1781, fol.356B.
Enke efter Aksel [Andersen], slagter, [skifte 12.10.1767 lbnr.420] B:
1) Anne Marie Akselsdatter g.m. Johan Lefoli, skipper
2) Maren Akselsdatter.
FM: Oluf Madsen, smed.

514    Anne Marie Akselsdatter i Fåborg, der døde 28.6.1781, fol.357B.
E: Johan Daniel Lefoli (Lefolio), skipper. B:
1) Johan Johansen Lefoli, på Lolland
2) Aksel Johansen Lefoli 24
3) Anders Johansen Lefoli 23, i København
4) Rasmus Johansen Lefoli 19
5) Andreas Johansen Lefoli 11.

515    Kirsten Nielsdatter, ugift i Fåborg. 30.4.1781, fol.359.
A:
1) bror Hans Nielsen i Vester Åby, død. 3B:
a Kirsten Hansdatter i Tved på Bjørnemose gods
b Else Cathrine Hansdatter på Als
c Anne Hansdatter på Als
2) bror Christen Nielsen, død. 1B:
a Rasmus Christensen, død. Enken Ellen Hansdatter nu g.m. Hans Clausen på Lyø. 2B:
1 Christen Rasmussen på Lyø
2 Hans Rasmussen på Lyø på Holstenshus gods
3) søster, død. 1B:
a Ellen Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Hundstrup
4) bror Mads Nielsen, skibskarl død. 1B:
a Niels Peder Madsen i Ærøskøbing
5) bror Niels Nielsen i Vester Åby, død. 1B:
a Niels Nielsen i Vester Åby.

516    Niels Nielsen Dahl i Fåborg. 10.8.1781, fol.362.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Hans Castor. B:
1) Mette Marie Nielsdatter 20.
FM: Hans Krag, bager.

517    Karen Pedersdatter i Fåborg. 9.12.1779, fol.362B.
E: Jacob Rasmussen, søfarende. B:
1) Rasmus Jacobsen, uvist hvor
2) Susanne Jacobsdatter 14
3) Rasmus Jacobsen 8.

518    Karen Andersdatter i Fåborg. 18.2.1782, fol.363.
E: Oluf Madsen, klejnsmed.
B:
1)Andreas Christensen i Kalundborg.

519    Anne Marie Hansdatter i Fåborg. 9.3.1782, fol.363B.
E: Rasmus Rasmussen Fich. B:
1) Johanne Kirstine Rasmusdatter 14.
FM:
1 farbror Oluf Fich i Rosenborg
2 farbror Mikkel Rasmussen Fich i Tillebækhuset
3 mosters mand Rasmus Hansen i Øster Håstrup ved søn Bonde Rasmussen.

520    Kirsten Nielsdatter i Fåborg. 28.3.1782, fol.364-
Enke efter Hans Sørensen, vejrmøller.
Arvinger angives ikke.

521    Rasmus Lauridsen Møller, toldbetjent i Fåborg. 24.9.1781, fol.364B.
E: Anne Madsdatter.LV: Busch, birkedommer. B:
1) Jørgen Rasmussen Møller, handskemager i Åbenrå
2) Johanne Cathrine Rasmusdatter 23
3) Karen Rasmusdatter 22
4) Laurids Rasmussen, [skifte 12.8.1774 lbnr.474]. 1B:
a Anne Cathrine Lauridsdatter på Ærø
5) Ulrik Rasmussen, død. Efterlader 3 børn: en søn og to døtre.

522    Jørgen Simonsen Løndal, murer i Fåborg. 19.1.1782, fol.366.
E: Karen Pedersdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
5) Mette Marie Jørgensdatter g.m. Frederik Samuel Hox, tømrersvend i Kiel
6) Jørgen Christian Jørgensen Løndal 25.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, skifte 1.6.1741 lbnr.234. B:
1) Pernille Kirstine Jørgensdatter g.m. Conrad Slyder, murer i København
2) Simon Jørgensen Løndal 48, murer i København
3) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Peder Frandsen Wenning, guldsmed i København.
Andet ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 31.10.1748 lbnr.285. B:
4) Bonde Jørgensen Løndal 36, student i København.

523    Anne Sofie Clausdatter i Fåborg, [der døde 30.5.1782], fol.369.
E: Cornelius Jacobsen Ploug.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1782.

524    Peder Hansen Gerup, 96 år gammel skipper i Fåborg. 5.7.1782, fol.369B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Birthe Marie Pedersdatter, enke efter Hans Smed.
Afdøde, der havde været skoleholder, døde 4.7.1782.

525    Peder Rasmussen Avernakø, bådfører i Fåborg. 12.5.1782, fol.369B.
E: Dorthe Charlotte Amalie Sørensdatter. LV: bror Frederik Sørensen Bech, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 12
2) Rasmus Pedersen 10
3) Søren Pedersen 7
4) Marie Cathrine Pedersdatter 4.

526    Jeppe Jørgensen Møller, skipper i Fåborg, der døde 14.10.1782, fol.372.
Enkemand efter Karen Hansdatter. A:
1) bror Jørgen Jørgensen i Nellemose på Løgismose gods ved søn Niels Jørgensen
2) søster, død. 2B:
a en søn i Trunderup i Jordløse sogn
b en søn i Filstrup skov i Hårby sogn.

527    Peder Hansen Normann i Fåborg. 31.8.1782, fol.373B.
E: Anne Sofie Jensdatter. LV: Peder Rasmussen. B:
1) Hans Pedersen i Rårup i Bjerre sogn
2) Martha Pedersdatter 31
3) Mathias Pedersen 29, skræddersvend, uvist hvor
4) Peder Pedersen 24, farer til søs.

528    Rasmus Adamsen, Svarre i Fåborg, der døde 3.12.1782, fol.374.
Enkemand. B:
1) Kirsten Rasmusdatter, enke efter Hans Skrædder
2) Henrik Rasmussen, vægter, død. Efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.

529    Karen Hansdatter i Fåborg. 9.1.1783, fol.374.
Enke efter Rasmus Jensen, bødker. B:
1) Jens Rasmussen, matros
2) Anne Rasmusdatter g.m. Jøren Rasmussen Lybo, sejlingsmand.

530    Registrering i Fåborg. 26.9.1782, fol.374.
Registrering i boet hos Maren Akselsdatter, der er arresteret og som har 4 børn uden ægteskab:
1) Hans Akselsen Stenborg, i skomagerlære
2) Cathrine Marie Gebelsdatter 11
3) Aksel Nikolaj Ludvig Molbech 4
4) Mette Marie Rasmusdatter 2.
FM: Johan Wilchen.

531    Mads Hansen, feldbereder i Fåborg. 12.12.1782, fol.375.
E: Bodil Marie Hansdatter. LV: Jørgen Ploug, købmand. A:
1) bror Peder Hansen på Christiansdal gods, død. 1B:
a Else Pedersdatter
2) en bror, uvist hvor
3) søster Karen Hansdatter g.m. Laurids Hansen i Heden
4) søster Anne Hansdatter g.m. Peder Knudsen i Heden.

532    Margrethe Christensdatter i Fåborg. 13.2.1783, fol.376.
E: Hans Lauridsen.
Testamente af 6.7.1767.

533    Hans Jacobsen Ploug, skibskaptajn i Fåborg. 17.1.1783, fol.376B.
A:
1) bror Jørgen Jacobsen Ploug.

534    Johan Wolrath Snoer i Fåborg. 8.5.1783, fol.376B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Johan Henrik Snoer 35, sejlingsmand
2) Hans Christian Snoer 32, skomager
3) Johan Jørgen Snoer 28, i Ærøskøbing
4) Anton Snoer 26, i Amsterdam i Holland
5) Henrikke Anne Elisabeth Snoer g.m. Jens, ved kompagnierne i København
6) Else Cathrine Snoer 19, i København.

535    Andreas Johansen, skrædder i Fåborg. 24.5.1783, fol.377B.
E: Anne Christine Pedersdatter. LV: afdødes søsters mand Hans Krag, bager.
Arvinger angives ikke.

536    Maren Jørgensdatter i Fåborg. 1.7.1783, fol.378.
Enke efter Niels Andersen Møller, [skifte 18.4.1767 lbnr.406]. B:
1) Anders Nielsen Møller, skipper
2) Anne Nielsdatter 28, i København
3) Jørgen Nielsen Møller
4) Anne Kirstine Nielsdatter 27.
FM: Laurids Lindegaard, brandinspektør.

537    Mads Rasmussen Ristinge i Fåborg. 4.7.1783, fol.378B.
E: Vilhelmine [Augusta] Pedersdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Peder Litzenboth Madsen Ristinge 5.

538    Anne Cathrine Olufsdatter i Fåborg. 17.9.1783, fol.380.
E: Christoffer Korthauge. B:
1) Valentin Christoffersen 5
2) Lisette Christoffersdatter 1½.
FM:
1 mosters mand Jørgen Bonde i Millinge
2 morbror Niels Møller i Hedens Mølle i Svanninge sogn.

539    Bendix Nielsen Graa, kludekræmmer i Fåborg. 13.5.1783, fol.380B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen. B:
1) Andreas Graa 23, farer på Ostindien
2) Niels Graa 19, farer fra København
3) Anne Cathrine Bendixdatter 16, vanvittig
4) Anne Bendixdatter 10
5) Cathrine Marie Bendixdatter 8.

540    Inger Hansdatter [Wolder] i Fåborg. 14.2.1784, fol.383.
Enke efter Tron Olufsen, skipper. B:
1) Hans Jørgen Tronsen, død uden børn
2) Oluf Tronsen, [skifte 9.12.1776 lbnr.480]. E: Marie Pedersdatter, nu g.m. Knud Rosenlund, skrædder. 2B:
a Tron Olufsen 14
b Inger Kirstine Olufsdatter 12
3) Bertel Tronsen, købmand i Nyborg
4) Marie Cathrine Tronsdatter g.m. [Mikkel Jacobsen] Hvalsø, klokker i Nyborg, begge døde, uden børn
5) Peder Tronsen, død uden børn
6) Marie Kirstine Tronsdatter, tvilling
7) Martha Cathrine Tronsdatter, tvilling
8) Jacob Tamdrup Tronsen, død som barn
9) Tron Tronsen, død i sin ungdom.
FM: Hans Danielsen Brandt, købmand.
Afdøde døde 13.2.1784.

541    Dorthe Læsø i Fåborg. 27.3.1784, fol.385.
E: Jesper Lange, maler. B:
1) Johan Lange, maler
2) Henrik Lange
3) Søren Lange
4) Anne Dorthe Lange 27
5) Hans Lange, der døde 28.7.1778 på den engelske ø Antigua i Vestindien.

542    Hans Thomsen i Fåborg. 17.3.1784, fol.385B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Kirstine Marie Hansdatter 27, i København
2) Thomas Hansen 25, farer til søs fra København
3) Didrik Hansen 20
4) Karen Hansdatter 18, i København.

543    Karen [Hansdatter] i Fåborg. 27.3.1784, fol.386.
Enke efter Frederik Birch, feldbereder, skifte 14.5.1781 lbnr.512.
Første ægteskab med Hans [Andersen] Møller, sejlingsmand, [skifte 16.12.1767 lbnr.421]. B:
1) Hans Hansen Møller 41, skrædder i Vollerup [i Ulkebøl sogn] på Als.

544    Anne Mortensdatter i Fåborg. 6.3.1784, fol.387.
Enke efter Jens Jørgensen, skrædder, [skifte 12.2.1773 lbnr.463]. A:
1) bror Thomas Mortensen i Kirke Søby ved Skovgård på Fyn, død. 8B:
a Hans Thomsen i Ellerup i Kærum sogn på Frederikslund gods
b Poul Thomsen
c Isak Thomsen
d Michael Thomsen 20
e Jørgen Thomsen 14
f Maren Thomasdatter
g Dorthe Thomasdatter
h Johanne Thomasdatter
2) bror Hans Mortensen i Fåborg, [skifte 14.4.1771 lbnr.447].
Afdøde døde 5.3.1784.

545    Maren Nielsdatter, ugift i Fåborg, der døde 10.5.1783, fol.388B.
A:
1) bror Hans Nielsen i Dyreborg [i Horne sogn]
2) søster Anne Nielsdatter, død. 6B:
a Anders Jepsen i Dyreborg
b Niels Jepsen, farer til søs
c Anne Jepsdatter g.m. Jacob Tamdrup, toldbetjent i Fåborg
d Johanne Jepsdatter g.m. Hans Bonde i Svanninge
e Anne Kirstine Jepsdatter g.m. Jens Henriksen, træskomand i Horne
f Maren Jepsdatter i Gammelgård på Als.

546    Peder [Hansen] Horne i Fåborg. 12.4.1784, fol.390B.
E: Cathrine Elisabeth Krich. LV: Hans Danielsen Brandt, købmand. B:
3) Magdalene Cathrine Horne g.m. Christian Møller, købmand
4) Petrine Elisabeth Horne.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Mikkelsdatter, skifte 30.5.1742 lbnr.243]. B:
1) Hans Pedersen Horne
2) Maren Pedersdatter Horne.
bevilling til uskiftet bo af 30.4.1784.
Afdøde døde 11.4.1784.

547    Anne Jepsdatter i Fåborg. 6.7.1784, fol.392.
E: Jacob Tamdrup, toldbetjent. B:
1) Niels Husfeldt Tamdrup 8
2) Herman Frederik Tamdrup 4½.

548    August Kabuse, afskediget vagtmester i Fåborg. 6.7.1784, fol.392B.
E: Karen August Jørgensdatter. LV: Hans Danielsen Brandt, købmand. B:
1) Margrethe Sofie Kabuse 18.

549    Johanne Margrethe Lauridsdatter i Fåborg. 20.9.1783, fol.393.
E: Christen Christensen Echen, slagter. B:
1) Laurids Christensen Echen, uvist, farer til søs
2) Cathrine Christensdatter g.m. Peder Frederiksen, skomager
3) Anne Cathrine Christensdatter g.m. en arbejdsmand i København
4) Christen Christensen Echen, skræddersvend, for tiden i Odense Tugthus.
Afdøde døde 19.9.1783.

550    Anne Sofie Errebo i Fåborg. 18.9.1784, fol.395, 422.
E: Christian Hempel, postmester og kirurg. B:
1) Christian Frederik Hempel, født 22.9.1767, i Odense latinskole
2) Simon Hempel, født 27.3.1771
3) Erika Kirstine Hempel, født 13.2.1773
4) Søren Hempel, født 3.1.1775
5) Niels Hempel, født 4.5.1782
6) Johan Hempel, født 12.9.1784.
FM:
1 mosters enkemand Henrik Rudolf Kanneworf, [præst i Fåborg og Diernæs]
2 fasters enkemand Jørgen Jacobsen Ploug.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1783.
Samfrændeskifte 9.1.1786.

551    Anne Jacobsdatter i Fåborg, der lever. 30.7.1784, fol.395.
Enke efter Michael Christiansen Mørch, skifte 30.3.1763 lbnr.377. B:
1) Anne Cathrine Michaelsdatter g.m. Peder Jørgensen Bierfreund, skipper
2) Hans Wulf Michaelsen 31, på de lange rejser
3) Casper Michael Michaelsen, skipper 29
4) Maren Michaelsdatter Mørch 24.

552    Dorthe Pedersdatter, 72 år gammel i Fåborg. 31.7.1784, fol.396.
Enke efter Thorsen, der døde for 6 år siden. B:
1) Cathrine Thorsen g.m. Hintzelmann, toldinspektør
2) Niels Thorsen 39, i Rusland
3) Frederik Thorsen 27, der farer på Vestindien
4) Anne Kirstine Thorsen g.m. Jean Urmager i København
5) Maren Thorsen g.m. Laurids Jensen Hofmejer, snedker i København.

553    Oluf Madsen, klejnsmed i Fåborg, der døde 12.10.1784, fol.396.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Krag.
Arvinger angives ikke.

554    Inger Pedersdatter Wendel i Fåborg. 22.12.1784, fol.398.
E: Christian Andersen Kjær, skrædder. B:
1) Birthe Johanne Kjær.

555    Niels Husfeldt, toldkontrollør i Fåborg, der døde 30.10.1784, fol.398.
Enkemand efter Anne Sofie Christiansdatter Svaller, [skifte 15.7.1762 lbnr.371]. B:
1) Anne Cathrine Husfeldt på Klingstrup
2) Hans Husfeldt, uvist hvor
3) Else Kirstine Husfeldt på Scheelenborg
4) Søren Nikolaj Husfeldt 25, ved toldvæsenet i Kerteminde.
Anne Sofie Christiansdatter Svallers første ægteskab med [Søren Tamdrup, toldkontrollør, skifte 17.9.1746 lbnr.273]. Arv til B:
1) Jacob Christian Tamdrup.

556    Jørgen Peder Vilhelm i Fåborg. 27.8.1783, fol.413.
E: Gertrud Pedersdatter Møller. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Anne Frederikke Vilhelm g.m. Peder Johan Schmidt, sergent på Holmen i København
2) Mette Marie Vilhelm 20, på Bjørnemose
3) Peder Vilhelm 18, i mesterlektien i Nyborg latinskole.

557    Bodil Jørgensdatter i Fåborg, [der døde 4.3.1785], fol.415B.
E: Ulrik Jacobsen, skipper.
Testamente 11.8.1767.

558    Niels Mahl, koffardikaptajn i Fåborg. 22.3.1785, fol.416, 457B.
E: Anne Margrethe Köhler. LV: Hans Danielsen Brandt, købmand. B:
1) Andreas Hastrup Mahl 11 ved samfrændeskiftet 26.4.1791.
FM: fasters mand Andreas Rudolf, brygger i København.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1785.
Samfrændeskifte 26.4.1791.

559    Peder Haderslev, skomager i Fåborg. 6.4.1785, fol.416B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Hans Pedersen Haderslev, skomager
2) Jens Pedersen Haderslev, skomagersvend
3) Anne Marie Pedersdatter Haderslev 24.

560    Oluf Ammonsen, afskediget kongelig staldkarl i Fåborg, der døde 18.5.1785, fol.417.
Enkemand efter afdøde Birthe Cathrine Eriksdatter.
Hans B:
1) Amalie Olufsdatter Ammonsen i København.
Testamente af 16.7.1780.

561    Jens Christian Flensborg, tømrer i Fåborg. 2.3.1785, fol.419B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Christen Jensen Flensborg på Christianshavn
2) Andreas Jensen Flensborg 42.

562    Elisabeth Rebekka Schønsted i Fåborg. 16.8.1785, fol.420.
E: Johan Frederik Poulsen, sadelmager. B:
1) Anne Birgitte Johansdatter 24
2) Johan Christian Johansen 19, sadelmagersvend.

563    Jacob Hansen i Fåborg. 27.10.1785, fol.420B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Dyreborg. B:
1) Jens Jacobsen 35, ved Løjtved.

564    Hans Christensen, ugift skipper i Fåborg. 20.12.1785, fol.420B.
A:
1) bror Daniel Christensen i Ærøskøbing
2) bror Christen Christensen i Ærøskøbing
3) søster Birthe Christensdatter
4) søster Mette Christensdatter.
FM: morbror Hans Danielsen Brandt.

565    Birthe Lauridsdatter Lund i Fåborg. 19.9.1785, fol.421, næste protokol fol.55.
Enke efter Niels [Hansen] Hellesen, [skifte 16.11.1753 lbnr.322]. B:
1) Hans Nielsen Hellesen i København, søfarende
2) Laurids Nielsen Hellesen i Christiania, søfarende, der døde 1B:
a Niels Lauridsen
3) Thomas Kingo Nielsen Hellesen, søfarende, der døde. 1B:
a Niels Thomsen
4) Jacob Nielsen Hellesen 36, søfarende.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Agnethe [Hansdatter Bo], enke efter [Thomas Didriksen] Kingo, [kapellan i Allese og Broby, skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1749 lbnr.32]
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176. Heri side 173: Birthe Lauridsdatter Lund.

566    Anne Johansdatter i Fåborg. 20.3.1792, fol.422B, 464B, 468B, 469, 471, 475, 476.
E: Hans Krag, bager. B:
4) Martine Hansdatter Krag g.m. Niels Nielsen Trolle i Gundestrup mølle
5) Jensine Hansdatter Krag.
Første ægteskab med [Morten Jørgensen Brylle, skifte 7.8.1767 lbnr.412]. B:
1) Sidsel Marie Mortensdatter g.m. Laurids Mikkelsen Bjørnø
2) Ellen Cathrine Mortensdatter g.m. Morten Pedersen Hartz, skipper
3) Jørgen Mortensen Kildegaard, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1784.

567    Anne Hansdatter i Fåborg. 20.7.1786, fol.422B.
E: Henrik Jørgensen Milling, købmand. B:
1) Hans Henriksen Milling
2) Jens Henriksen Milling
3) Mette Marie Henriksdatter g.m. Jochum Jensen Krag
4) Anne Henriksdatter g.m. Peder Michael Milling, skipper og købmand.

568    Casper Michael Mørch, skipper i Fåborg. 30.5.1786, fol.423.
A:
1) mor Anne Jacobsdatter, der lever, skifte 30.7.1784 lbnr.551. Enke efter Michael Christiansen Mørch, [skifte 30.3.1763 lbnr.377]
2) søster Anne Cathrine Michaelsdatter g.m. Peder Jørgensen Bierfreund, koffardikaptajn
3) Maren Michaelsdatter Mørch.

569    Iver Frederik Schiøtzler, organist i Fåborg. 28.6.1786, fol.423B.
E: Anne Margrethe Gottlob. LV: Hans Danielsen Brandt. B:
1) Christian Schiøtzler 29, skipper i Ærøskøbing
2) Anne Sofie Schiøtzler 31
3) Jacob Henrik Schiøtzler 25, musikantsvend
4) Johanne Elisabeth Schiøtzler hos sin morbror assessor Gottlob i Ærøskøbing.

570    Sofie Pedersdatter i Fåborg. 27.11.1786, fol.424.
E: Hans Lang, murer. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 18
2) Christiane Hansdatter 13
3) Peder Hansen 12
4) Jørgen Hansen 8
5) Rasmus Hansen 7
6) Marie Hansdatter 5.

571    Anne Hedvig Jørgensdatter i Fåborg. 6.2.1787, fol.424B.
Enke efter Hans Markussen, [skifte 22.6.1777 lbnr.498]. B:
1) Maren Hansdatter 24
2) Markus Hansen, skipper
3) Jørgen Hansen 20.

572    Hans Lauridsen, skipper i Fåborg. 6.2.1787, fol.425.
Enkemand. B:
1) Johanne Margrethe Hansdatter
2) Laurids Christian Hansen 40
3) Christian Hansen over 30, i København
4) Anne Margrethe Hansdatter.
FM: mosters mand Niels Christian Faaborg i København.

573    Maren [Gabrielsdatter] i Fåborg. 28.3.1787, fol.425.
Enke efter Oluf [Mouridsen] Winther, vagtmester, [skifte 3.3.1770 lbnr.458]. B:
1) Anne Kirstine Winther 50, enke efter [Hans] Jørgensen, [klokker] i Nysted
2) Mourids Winther 47, i Paris i Frankrig
3) Carl Winther 45, i Nyborg
4) Christian Frederik Winther, død på Batavia, uden børn
5) Gabriel Winther35, skipper.

574    Knud Holgersen, snedker i Fåborg, der døde 26.4.1787, fol.425B.
Arvinger angives ikke.

575    Niels Frandsen, snedker i Fåborg. 3.5.1787, fol.426B.
E: Mette Marie Hansdatter. LV: Johan Frederik Poulsen, sadelmager.
Første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter, skifte 23.11.1780 lbnr.510]. B:
1) Jens Nielsen, soldat i Flensborg.

576    Hans Bymann, skipper i Fåborg. 6.5.1787, fol.427.
E: E: Gertrud Jørgensdatter i Odense Hospital. B:
1) Hans Jacob Hansen Bymann, skræddersvend i København.

577    Hans Pedersen Ploug, skipper i Fåborg. 10.5.1787, fol.429B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Nikolaj Patermann. B:
1) Maren Ploug
2) Anne Kirstine Ploug g.m. [Niels Halvorsen], klokker i Nysted
3) Cathrine Marie Ploug g.m. [Frederik With Metmer], klokker i Rødby.

578    Cathrine Christensdatter Echen i Fåborg. 3.7.1787, fol.430.
E: Peder Frederiksen, skomager. B:
2) Jeppe Pedersen 9
3) Johanne Margrethe Pedersdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jepsen 26, skomagersvend.

579    Mette Marie Henriksdatter Milling i Fåborg. 26.1.1787, fol.431.
E: Jochum Jensen Krag. B:
1) Anne Margrethe Jochumsdatter 19, på Vejlegård.
FM: morbror Hans Milling, købmand.

580    Anders Olufsen Rose i Fåborg. 31.7.1787, fol.433.
E: Johanne Madsdatter Milling. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Oluf Andersen Rose 3.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1785.

581    Hans Hansen Røgind, ugift købmandskarl i Fåborg, der døde 4.8.1787, fol.433B.
A:
1) morbror Niels Hansen i Sandager i Gislev sogn på Boltinggård gods ved dennes svigersøn Oluf Ballum i Kerteminde.

582    Eva Christensdatter Horne i Fåborg. 15.8.1787, fol.434B.
E: Rasmus Mortensen, feldbereder. A:
1) bror Just Christensen Horne, farer som koffardikaptajn fra København.

583    Gertrud Frandsdatter i Fåborg. 28.8.1787, fol.435B.
Enke efter Hans Hansen, daglejer, [skifte 19.3.1746 lbnr.267]. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 44, vanvittig og stum.
Desuden nævnes afdødes brordatter Anne Jensdatter.

584    Helene Elisabeth Christoffersdatter i Fåborg, der døde 2.2.1788, fol.436B.
E: Rasmus Simonsen Løndal, murer. B:
1) Sofie Elisabeth Rasmusdatter g.m. Niels Eskildsen, snedker på Ærø
2) Anne Kirstine Løndal g.m. Isak Bomann, kobbersmed
3) Christiane Simonsdatter, på stedet
4) Karen Sofie Rasmusdatter g.m. Jens Enevoldsen Lund i København
5) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Christian Braadt, kongelig lakaj i København.

585    Anne Kirstine Henriksdatter i Fåborg. 28.4.1788, fol.437.
E: Jens Christian Nybølle. A:
1) bror Abraham Henriksen, drejer
2) bror Isak Henriksen, skipper
3) søster Barbara Henriksdatter i København.

586    Anne Marie, der døde 27.2.1788, fol.437B.
Enke efter Pedersen. B:
1) Caroline Ponsaing g.m. Hans Christian Pedersen i København
2) Johan Georg Ponsaing.

587    Jacob Christoffer Welsch i Fåborg. 10.3.1788, fol.438.
E: Louise Lauridsdatter. LV: Busch, birkedommer. B:
1) Anne Cathrine Welsch 25, på Brahetrolleborg
2) Kirsten Welsch 23
3) Christoffer Welsch 19
4) Elisabeth Welsch 17
5) Laurids Welsch 13
6) Christian Welsch 10.

588    Dorthe Andersdatter i Fåborg. 13.2.1788, fol.439.
Enke efter Niels Feldbereder. B:
1) Henrikke Nielsdatter 15
2) Peder Nielsen 13
3) Anne Johanne Nielsdatter 12.

589    Hans Christensen Vinding i Fåborg. 6.10.1788, fol.439B.
E: Maren [Poulsdatter] Jacobsen LV: svoger Niels Tolderlund på Brobygård. B:
2) Jens Boesen Vinding 14½
3) Poul Vinding 13
4) Christen Vinding 12
5) Margrethe Cathrine Vinding 9
6) Hans Jacob Vinding 8
7) Mette Marie Vinding 7
8) Anne Eline Vinding 6
9) Birthe Marie Vinding 5
10) Jacob Anton Vinding
11) Hans Jørgen Vinding 9 mdr.
FM: morbror Hans Poulsen Storm.
Uden ægteskab B:
1) Ellen Cathrine Vinding 17.

590    Jørgen Jørgensen i Fåborg. 28.2.1788, fol.439B.
E: Anne [Marie] Rasmusdatter [Munch]. LV: Busch, birkedommer. B:
2) Karen Jørgensdatter 8.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter [dvs. Mette Pedersdatter, skifte 8.3.1777 lbnr.483]. B:
1) Maren Jørgensdatter 10.

591    Dorthe Charlotte Amalie Sørensdatter i Fåborg. 19.4.1788, fol.440.
Enke efter Peder Rasmussen Avernakø, [skifte 12.5.1782 lbnr.525]. B:
E: Dorthe Charlotte Amalie Sørensdatter. LV: bror Frederik Sørensen Bech, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 21, i København
2) Rasmus Pedersen Avernakø 19
3) Søren Pedersen Avernakø 15
4) Marie Cathrine Pedersdatter 8.
FM: morbror Frederik Sørensen Bech, skrædder.

592    Anders Hansen Møller, kromand i Fåborg. 21.9.1789, fol.442.
E: Margrethe Christoffersdatter. LV: Hans Castor. B:
1) Hans Jørgen Andersen 3.
FM: Hans Krag, købmand.

593    Niels Thorsen, ugift i Fåborg. 21.9.1789, fol.442.
A:
1) søster [Cathrine Thorsen] g.m. [Christian] Heintzelmann, toldinspektør.
(Uvist om der er flere arvinger).

594    Alhed Jacobsdatter i Fåborg. 2.1.1790, fol.442B.
Enke efter Søren Rosenlund, skrædder, [skifte 21.2.1777 lbnr.506]. B:
2) Knud Rosenlund, skrædder
3) Marie Sørensdatter g.m. Rasmus Mortensen, feldbereder
4) Mette Sørensdatter g.m. Niels Eriksen, skrædder.
Hendes B:
1) Jens Ejlersen, skrædder i Århus.

595    Thyge Jørgensen, skomager i Fåborg. 2.1.1790, fol.443.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Hans Krag, købmand. B:
1) Hans Thygesen 43, skomager
2) Christen Thygesen 39
3) Niels Thygesen 36
4) Jens Thygesen 33
5) Christiane Thygesdatter 31.

596    Karen Lauridsdatter i Fåborg, der døde 11.8.1788, fol.444.
E: Rasmus Jensen Dyreborg, købmand. B:
1) Laurids Rasmussen Dyreborg 36
2) Sidsel Marie Rasmusdatter Dyreborg 29
3) Jens Rasmussen Dyreborg 25.

597    Frands Johan Gerhardt Bøving, apoteker i Fåborg. 27.11.1789, fol.446B.
E: Magdalene Orten. B:
1) Preben Bøving 27
2) Johan Georg Bøving 26
3) Niels Orten Bøving 24.
FM: morbror Jens Orten, kammerråd [i Odense].

598    Christian Heintzelmann, toldinspektør i Fåborg, [der døde 23.1.1790], fol.447.
E: Cathrine Thorsen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1790.

599    Peder Jacobsen Møller, skipper i Fåborg. 26.8.1790, fol.447.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Henrik Lange, hattemager. B:
1) Else Kirstine Pedersdatter 18
2) Jacob Pedersen 10
3) Johanne Marie Pedersdatter 6.
FM: Hans Krag, købmand.

600    Maren Henriksdatter i Fåborg. 28.8.1790, fol.448.
E: Peder Jørgensen, skipper.
Testamente af 12.6.1769.
Gavebrev af 10.12.1767 til afdødes stedsøn Peder Michael Hansen.

601    Peder [Hansen] Kamp, skomager i Fåborg. 11.10.1790, fol.448B.
E: Anne Hansdatter. LV: Knud Møller. B:
1) Anne Johanne Pedersdatter 19.
FM: Hans Krag.
[Første ægteskab med Mette Cathrine Justsdatter, skifte 3.5.1769 lbnr.434].
Registrering 14.1.1789.

602    Peder Kofoed Trojel, byfoged i Fåborg. 18.10.1790, fol.450, 452.
E: [Vilhelmine Henriette Schmaltz].
Arvinger angives ikke.

603    Maren Nielsdatter [Repsø] i Fåborg. 1.11.1790, fol.450B.
Enke efter Peder Jørgensen Mahl, vejer og måler, [skifte 15.9.1751 lbnr.310]. B:
1) Pernille Mahl g.m. Anders Rudolf, pedel på Akademiet i København
2) Niels Mahl, død. 1B:
a Anders Hastrup Mahl 10
3) Johanne Mahl 50
4) Anne Marie Kirstine Mahl 48.

604    Anne Kirstine Jørgensdatter i Fåborg. 6.11.1790, fol.451.
E: Jørgen Olufsen Erdrup. B:
1) Oluf Jørgensen 30
2) Anne Magdalene Jørgensdatter 28
3) Mette Cathrine Jørgensdatter 26.
FM: Grønbæk.

605    Karen Frandsdatter i Fåborg. 29.11.1790, fol.451B.
E: Hans Christian Snoer.
Første ægteskab med Morten [Christensen] Wichmann, [skifte 16.5.1771 lbnr.451]. B:
1) Anne Helvig Mortensdatter 5, vanfør
FM:
Peder Michael Milling, købmand.
Afdøde døde 27.11.1790.

606    Anne Cathrine Nielsdatter i Fåborg. 12.1.1791, fol.453B.
Enke efter Bendix Nielsen Graa, [skifte 13.5.1783 lbnr.539]. B:
1) Niels Bendixen Graa på egne og søskendes vegne.
Afdøde blev 11.8.1790 indsat i Odense Hospital.

607    Jacob Harder, skrædder i Fåborg. 5.3.1791, fol.454B.
E: Elisabeth Sofie Jørgensdatter. LV: Grønbæk. B:
4) Jørgen Poulsen Harder 17
5) Christian Harder 14
6) Peder Harder 11
7) Anne Kirstine Harder 9
8) Jacob Harder 6.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 12.8.1772 lbnr.457]. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter g.m. Hans Madsen Hvid, skipper
2) Martha Kirstine Jacobsdatter g.m. Adolf Wagner, hårskærer i København
3) Christiane Jacobsdatter 25, i København.

608    [Mette] Marie Hansdatter i Fåborg. 17.6.1791, fol.458B.
Enke efter Niels Frandsen, snedker, [skifte 3.5.1787 lbnr.575].
Første ægteskab med [Laurids Rasmussen, skifte 12.8.1774 lbnr.474]. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 25.
FM: Jørgen Ploug, købmand.

609    Hans Mortensen, skibstømrer i Fåborg. 4.7.1791, fol.459.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jørgen Hansen på Bjørnø. B:
1) Morten Hansen 5, vanvittig og stum
2) Hans Morten Hansen 3
3) Anne Marie Hansdatter 2.

610    Ulrik Jacobsen, skipper i Fåborg. 14.9.1791, fol.460, 461, 462B, 467B.
Enkemand efter Bodil Jørgensdatter, [skifte 4.3.1785].
Testamente 11.8.1767.
Hans A:
0) forældre [Jacob Sørensen Møller i Fåborg. 28.11.1777 lbnr.498 og Kirsten Jensdatter, skifte 23.6.1759 lbnr.351]
1) bror Peder Jacobsen Møller
2) bror Lorents Rudolf Møller
3) søster [Else Jacobsdatter] g.m. Hans Christian Walther, skomager
4) søster [Anne Jacobsdatter, skifte 14.11.1760 lbnr.355], var g.m. Morten Wichmann, skipper, [skifte 16.5.1771 lbnr.451]. 3B:
a Anne Kirstine Wichmann g.m. Rasmus Sløyter i København
b Knud Walther Wichmann
c Karen Mortensdatter Wichmann.
Hendes A:
1) bror Tønne Jørgensen
2) bror Johan Jørgensen
3) søster g.m. Sitzau.

611    Maren Markusdatter, ugift i Fåborg, der døde 28.9.1791, fol.460B, 462B, 463B.
A:
1) bror [Hans Markussen, skifte 22.6.1777 lbnr.498, var g.m. Anne Hedvig Jørgensdatter, skifte 6.2.1787 lbnr.571]. 3B.
a Maren Hansdatter Holevad 29, i København
b Markus Hansen Holevad 27, skipper
c Jørgen Hansen Holevad 25, skræddersvend.

612    Birthe Christensdatter i Fåborg. 28.10.1791, fol.461.
E: Jacob Jørgensen, skipper. A:
Mathias Jensen Bendixen, skomager, [skifte 28.3.1781 lbnr.511]. 2B:
a Dorthe Kirstine Mathiasdatter g.m. Johan Henrik Snoer, bådfører
b Jensine Mathiasdatter 40, g.m. Jacob Rasmussen, sejlingsmand.
Disse to børn er afdødes næstsøskendebørn.

613    Johan Christoffer Korthauge, daglejer i Fåborg. 14.11.1791, fol.463.
Enkemand efter [Kirsten Rasmusdatter]. B:
3) Christian Korthauge 6.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Olufsdatter, skifte 17.9.1783 lbnr.538]. B:
1) Valentin Korthauge 13
2) Lisette Korthauge 12.
Afdødes sidste hustru havde et barn uden ægteskab:
1) Anders Madsen 11.

614    Madam Scheel i Fåborg Hospital. 17.12.1791, fol.464.
Arvinger angives ikke.

615    Anne Cathrine [Hansdatter Hellesen] i Fåborg. 5.5.1792, fol.469.
E: Jørgen Møller.
Første ægteskab med     Christen [Jørgensen] Vinding, [skifte 23.11.1769 lbnr.436]. B:
1) Anne Christensdatter Vinding 57med FM: Alexander Brandt, købmand, på egne og øvrige arvingers vegne.

616    Jens Errebo Busch, birkedommer og by- og herredsskriver i Fåborg, der døde 2.6.1792, fol.469, 473, 475B, 478, 479B, 482, 485B, 496B.
E: Anne [Faber]. LV: Hans Danielsen Brandt. B:
1) Knud Ballov Busch, stud. theol. på Rødkilde [i Ulbølle sogn]
2) Birgitte Kanuta Busch g.m. [Anders] Pedersen, prokurator i Fåborg
3) Karen Actonia Busch g.m. Johan Gosmann Holm i Assens
4) Jacobine Ulrikke Busch 21.

617    Karen [Nielsdatter] i Fåborg. 29.6.1792, fol.472B.
Enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 30.7.1761 lbnr.366]. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 41, tjener i Vigsnæs præstegård på Lolland
2) Marie Kirstine Rasmusdatter 40
3) Laurids Rasmussen, snedker i Amsterdam.

618    [Anne] Marie [Pedersdatter] Møller, 52 år gammel i Fåborg. 4.8.1792, fol.479.
E: Keil Andersen.
Arvinger kendes ikke.

619    Johan Techus i Fåborg. 4.8.1792, fol.479B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Keil Andersen. B:
1) Stine Elisabeth Johansdatter 28, enke efter Johan Henrik Dichmann i København.

620    Christen Vinding og bror Hans Jørgen Vinding i Fåborg. 29.11.1792, fol.481B.
A:
1) mor Maren Poulsdatter g.m. Jørgen Møller, købmand
2) bror Jens Boesen Vinding 18
3) bror Poul Vinding 17
4) søster Margrethe Cathrine Vinding 14
5) bror Hans Jacob Vinding 12
6) søster Mette Marie Vinding 10
7) søster Anne Eline Jacobine Vinding 9
8) søster Birthe Marie Vinding 8
9) bror Jacob Anton Vinding 7
10) halvsøster Ellen Cathrine Vinding, egen værge under kuratel
11) halvbror Niels Jørgen Møller 1½.
Arv efter de afdødes far Hans Christensen Vinding, skifte 6.10.1788 lbnr.589.

621    Hans Henriksen Milling i Fåborg. 9.2.1793, fol.483B, 486, 495, 497B, 501.
Enkemand efter [Salome Clausdatter Jensen, skifte 24.6.1773 lbnr.465]. B:
1) Anne Henrikke Hansdatter Milling 27, på stedet
2) Mette Marie Hansdatter Milling g.m. Albert Albertsen Groth, købmand i Nysted
3) Marie Kirstine Hansdatter Milling 25, på Kørupgård
4) Clausine Hansdatter Milling 21, i Nysted.
FM:
1 Peder Michael Milling, købmand
2 Jens Milling, skipper.
Afdøde døde 8.2.1793.

622    Marie Kirstine Tronsdatter i Fåborg. 3.6.1793, fol.492B, 503B.
A:
0) forældre [Tron Olufsen, skipper og Inger Hansdatter Wolder 14.2.1784 lbnr.540]
1) bror Oluf Tronsen, [skifte 9.12.1776 lbnr.480]. 2B:
a Tron Olufsen 24, farer fra København
b Inger Kirstine Olufsdatter g.m. Schiøler, musikant i Fåborg
2) bror Bertel Tronsen, købmand i Nyborg, død, der efterlader 2 sønner, hvis navne ikke angives.

623    Johan Christoffer Hofstad, betjent i Fåborg. 24.7.1793, fol.495.
E: Henrikke Markusdatter. LV: Johan Hartmann, skomager.
Arvinger kendes ikke.

624    Frederik Sørensen, portbetjent i Fåborg. 12.9.1793, fol.496, 497, 500B.
E: Sidsel Kirstine Hansdatter. LV: Hans Krag. A:
1) en brordatter g.m. Langhoff i Assens, nu i København
2) en brordatter i Assens.

625    Anne Marie Rasmusdatter [Munch] i Fåborg. 31.12.1793, fol.498.
E: Niels Bendixen Graa, skipper.
Første ægteskab med Jørgen Jørgensen, [skifte 28.2.1788 lbnr.590]. B:
1) Karen Jørgensdatter 14.
FM: morbror Jens Rasmussen.

626    Ida Dorthe Heffert i Fåborg. 18.2.1794, fol.502B.
E: Jørgen Christian Løndahl. B:
1) Ulrikke Augusta Jørgensdatter 7
2) Sofie Frederikke Jørgensdatter 5.
FM: Schiøler.

627    Vilhelmine Augusta Pedersdatter i Fåborg, der døde 28.5.1794, fol.503, 533.
E: Niels Olufsen Borchmann.
Første ægteskab med Mads [Rasmussen] Ristinge, [skifte 4.7.1783 lbnr.537]. B:
1) [Peder Litzenboth] Madsen Ristinge 16, [der åbenbart må være død for 20.10.1796 angives] A:
1) søster Conradine Pedersdatter 54
2) halvbror Laurids Pedersen i Jerup
3) halvsøster Maren Pedersdatter.

628    Frederik Hansen Bihl, skrædder i Fåborg, der døde 1.11.1794, fol.503B, 504B.
B:
1) Naaman Faber Bihl, skrædder på Ærø.

629    Valentin Nissen, hattemager i Fåborg. 6.12.1794, fol.506.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter [Ploug]. LV: Jørgen Ploug, købmand. B:
1) Mette Marie Valentin Nissen 25
2) Laurids Valentin Nissen 18.

630    Niels Siersted, toldkasserer i Fåborg. 29.12.1794, fol.507.
E: [Anne Elisabeth Wedege]. LV: Johan Lange.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: [Frederik Christian] Ørn, toldinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1782.

631    Ib Pedersen, kludehandler i Fåborg. 2.2.1795, fol.507.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Otto Grønbæk. B:
1) Simon Ibsen 6.
FM: fars farbror Jens Ibsen, skomager.

632    Sigvard Thorsen, gørtler i Fåborg. 9.3.1795, fol.508.
Enkemand efter [Mette Mortensdatter]. B:
1) Thorline Sigvardsdatter 28.
[Første ægteskab med Anne Marie Jochumsdatter, skifte 12.1.1765 lbnr.393].

633    Marie Cathrine [Hansdatter] i Fåborg. 7.5.1795, fol.508.
E: Hans Hansen, undertoldbetjent.
Testamente af 20.4.1791.

634    Magdalene Cathrine Horne i Fåborg. 19.6.1795, fol.508B, 520, 537, 538.
E: Christian Møller, købmand. A:
0) forældre [Peder Hansen Horne, skifte 12.4.1784 lbnr.546 og Cathrine Elisabeth Krich]
1) søster Petrine Elisabeth Horne
Fars første ægteskab med [Anne Margrethe Mikkelsdatter, skifte 30.5.1742 lbnr.243]
2) halvbror Hans Pedersen Horne.
3) halvsøster Maren Pedersdatter Horne.

635    [Sara Marie] i Fåborg, der døde 7.7.1795, fol.510B.
Enke efter [Niels] Nellemann, [landvæsenskommissær]. B:
1) Rasmus Nellemann, forvalter på Wedellsborg
2) Anders Nellemann, forvalter på Scheelenborg
3) [Marianne] Nellemann g.m. [Theodor] Bech, forpagter på Knepholm [i Tryggelev sogn].

636    Claus Clausen, murer i Fåborg. 28.7.1795, fol.519.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Inger Sofie Clausdatter 2.

637    Sidsel Marie Mortensdatter i Fåborg. 28.7.1795, fol.519B, 524.
E: Laurids Mikkelsen Bjørnø, bager. B:
1) Anne Gertrud Bjørnø 17
2) Hans Morten Bjørnø 15
3) Mikkel Bjørnø 14
4) Anne Cathrine Bjørnø 8
5) Morten Bjørnø 7
6) Laurids Bjørnø 4
7) Sidsel Marie Bjørnø 11 uger.

638    [Bernt Otto Frederik von] Horn, oberst i Fåborg, der døde 18.4.1796, fol.524B.
Testamente af 18.6.1794.
Boet overleveret til executor.

639    Rasmus Hansen, daglejer i Fåborg, der døde 6.6.1796, fol.524B.
A:
1) søster Karen Hansdatter g.m. Andreas Eriksen med hvem afdøde havde fledføringskontrakt af 10.4.1780.

640    Henrik Jørgensen Milling i Fåborg, der døde 26.9.1796, fol.525, 534, 535.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 20.7.1786 lbnr.567]. B:
1) Hans Henriksen Milling, [skifte 9.2.1793 lbnr.621]. 3B:
a Anne Henrikke Hansdatter Milling 31
b Mette Marie Hansdatter Milling g.m. Albert Albertsen Groth, købmand i Nysted
c Clausine Hansdatter Milling 23
2) Jens Henriksen Milling 47, skipper
3) Anne Henriksdatter g.m. Peder Michael Milling, skipper.

641    Maren Jørgensdatter, ugift i Fåborg. 24.1.1797, fol.534B.
Uden ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen, klejnsmed i Farum.

642    [Edel Pedersdatter] i Fåborg. 24.5.1797, fol.537B.
E: Hans Mørch. B:
1) Anne Barbara Hansdatter 14
2) Anne Cathrine Hansdatter 11
3) Karen Marie Hansdatter 5.

643    Anne Cathrine Schiøtt i Fåborg. 24.6.1797, fol.538B.
E: Stabel Hansen, vægter. A:
1) bror Ahasverus Schiøtt, underofficer
2) halvbror Jørgen Henrik Schiøtt, bagersvend i Haderslev.

644    Laurids [Mikkelsen] Bjørnø i Fåborg, der døde 9.8.1797, fol.539B, 543B, 552.
E: Frederikke Marie Pedersdatter.LV: Hans Castor, kirkeværge. B:
8) Maren Lauridsdatter 9 mdr.
Første ægteskab med Sidsel Marie Mortensdatter, [skifte 28.7.1795 lbnr.637]. B:
1) Anne Gertrud Bjørnø 19
2) Hans Morten Bjørnø 18
3) Mikkel Bjørnø 16
4) Anne Cathrine Bjørnø 12
5) Morten Bjørnø 8
6) Laurids Bjørnø 5
7) Sidsel Marie Bjørnø 3.
FM: morbror Johan Kildegaard.

645    Mads [Pedersen] Pommer i Fåborg, der døde 11.12.1797, fol.542B, 545, 549.
E: Sara Poulsdatter. LV: Otto Grønbæk. B:
6) Maren Pommer 20, på Augustenborg
7) Peder Pommer 18, på Als
8) Johan Pommer 14
9) Mette Pommer 11.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 14.1.1773 lbnr.461]. B:
1) Johanne Elsebeth Pommer 48
2) Petronelle Pommer 47
3) Anne Marie Pommer 46, g.m. Thomas Hansen i Husum i Holsten
4) Birthe Cathrine Pommer 45, g.m. Nikolaj Mathiassen Gerndal hos den engelske minister i København
5) Cathrine Marie Pommer 43, g.m. Christian Frederik, snedker i Mecklenburg.

646    Anne Elisabeth Grünhagen i Fåborg. 8.1.1798, fol.543B.
E: Niels Christensen Munch. B:
1) Christian Nielsen 24, farer til søs
2) Anne Cecilie Nielsdatter 22, g.m. Henning Hansen
3) Juliane Sofie Nielsdatter 19
4) Niels Christian Nielsen 13
5) Johannes Nielsen 6.

647    Henrik Rasmussen Helle i Fåborg. 8.1.1798, fol.544B.
E: Esther Johanne. LV: Niels Christian Munch. B:
1) Poul Hans Helle 25
2) Hedvig Helle g.m. Carl Sander, skrædder
Afdøde døde 16.5.1781.

648    Anne Dorthe Repsø i Fåborg. 24.3.1798, fol.548.
E: Herman Bierfreund, betjent. B:
1) Niels Bierfreund 51, i Sakskøbing
2) Peder Bierfreund 44, i Fåborg
3) Jacob Bierfreund, død. 1B:
a [Frederikke Dorthe Jacobsdatter] 5, hos Rasmus Strange i København
4) Susanne Bierfreund 32, i København
5) Herman Bierfreund 30, farer til søs fra København.

649    Christian [Jensen] Møller i Fåborg, der døde 25.6.1798, fol.550, 551B, 561, næste protokol fol.13.
Arvinger kendes ikke.

650    Søren Hansen, skomager i Fåborg. 14.9.1798, fol.551, 561.
E: Dorthe Marie Hansdatter. LV: Johan Hartmann, skomager. B:
1) Hans Sørensen 18
2) Hans Christian Sørensen 15
3) Kirstine Marie Sørensdatter 12
4) Jochum Sørensen 8.

651    Jørgen [Mortensen] Kildegaard i Fåborg. 24.10.1798, fol.552B, 555B.
E: Ernestine Brandt. LV: Laurids Trolle. B:
2) Hans Morten Jørgensen 9.
FM: morfar [Hans Danielsen] Brandt.
Første ægteskab med Sidsel Marie Ploug. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 12.
FM: morbror Jørgen Ploug, agent.

652    Hans Peder Brønniche, købmand i Fåborg. 8.11.1798, fol.554.
E: Marie Hansdatter Skjold. LV: Alexander Brandt, købmand. B:
1) Anne Marie Brønniche 5.
FM:
1 farbror Anders Brønniche, købmand
2 morfar Hans Skjold.
Arv efter testamente af 16.7.17684 for afdødes afdøde far Andreas Brønniche og stedmor Anne Pedersdatter Mosegaard.

653    Hans Poulsen Storm i Fåborg. 15.1.1799, fol.556, 561B, 562B, 573B, 574B, 575B, næste protokol fol.60B.
E: Birthe Marie Helnæs. LV: Berg i Odense. B:
1) Niels Villads Simon Storm 16
2) Karen Mette Martie Storm 11.
Ophold i boet til enkens mor [Karen Sørensdatter, enke efter Hans Helnæs].

654    Marie Martine Weiergang i Fåborg. 28.1.1799, fol.559.
E: Knud Hartvig Top, farversvend. B:
1) Hans Frederik Top 6
2) Anne Margrethe Top 4.
FM: morfar Hans Castor, kirkeværge.

655    Jesper Rasmussen, matros i Fåborg. 9.2.1799, fol.560B, 563.
E: Johanne Hansdatter. LV: Gabriel Winther. A:
1) søsterdatter Anne Cathrine Rasmusdatter på Lyø
FM: Rasmus Clausen Lyø.

656    [Peder Nikolaj] Tønning i Fåborg. 23.3.1799, fol.561B.
Arvinger angives ikke.

657    Kirsten Rasmusdatter i Fåborg. 5.4.1799, fol.562.
E: Johan Lange, overformynder. B:
1) Dorthe Rasmine Lange 9 uger.
FM: morbror H. Rasmussen, forpagter på Arreskov.

658    Anne Lindegaard i Fåborg. 26.4.1799, fol.562B, 563B, 566.
Enke efter Søren Horne, skrædder. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 40, g.m. Hans Lauridsen, kniplingshandler i Obel, ved søn Peder Christian Lindegaard, bager i Fåborg
2) Karen Sørensdatter 37, på ladegården i København
3) Margrethe Sørensdatter, død. Efterlader et barn i København
4) Hans Sørensen Horne 28.

659    Johan Henrik Snedker i Fåborg. 10.10.1799, fol.564B, 567B.
E: Enkemand. B:
1) Henrik Johansen 53
2) Bente Dorthe Johansdatter i København
3) Otto Snedker, uvist hvor.

660    Karen [Hansdatter] i Fåborg, der døde 21.10.1799, fol.565, 572B.
Enke efter Johan Wolrath Snoer, [skifte 8.5.1783 lbnr.534]. B:
1) Johan Henrik Snoer
2) Johan Jørgen Snoer i Ærøskøbing
3) Anton Snoer i Holland
4) Else Cathrine Snoer gift i København.

661    Anne Margrethe i Fåborg. 2.11.1799, fol.565, 567, 568B.
Enke efter Schiørz. B:
1) Anne Magdalene Schiørz 25
2) Vilhelm Schiørz 20.

662    [Johanne Marie Mortensdatter] i Fåborg. 15.11.1799, fol.565B, 566B, 569, 569B, 571, 572.
E: Filip Vilhelm Knoph, toldbetjent. B:
1) [Elisabeth] Sofie Knoph.
FM: Hans Castor.

663    Carsten Nielsen, daglejer i Fåborg. 4.12.1799, fol.566B.
Arvinger angives ikke, men der nævnes en steddatter Anne Cathrine Nielsdatter, husholderske på Sandholt.

664    Johan Frederik Poulsen, sadelmager i Fåborg. 17.1.1800, fol.567B, 569.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Gabriel Winther, købmand. B:
3) Johan Frederik Poulsen 14.
Første ægteskab med [Elisabeth Rebekka Schønsted, skifte 16.8.1785 lbnr.562. B:
1) Anne Birgitte Johansdatter, død, var g.m. en matros i Rudkøbing og efterlader en søn
2) Johan Christian Johansen, sadelmager i Rudkøbing.

665    Anne Marie Jensdatter Lund i Fåborg. 22.1.1800, fol.568.
E: Jørgen Hansen Holevad, skrædder. B:
1) Anne Hedvig Jørgensdatter 5 uger.

666    Christian Nielsen Schmidt i Fåborg. 1.3.1800, fol.569.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Jens Tvede.
Af første ægteskab B:
1) Marie Elisabeth Christiansdatter 12.
FM: Hans Castor.

667    Maren Pedersdatter i Fåborg. 22.3.1800, fol.570B, næste protokol fol.4.
Enke efter Jesper Hansen Fylster, [skifte 26.1.1774 lbnr.470]. B:
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Ploug. B:
1) Niels Jespersen Fylster, skipper
samt uden ægteskab i sin enkestand B:
2) Dorthe Cathrine Marie.
FM: Jens Lund.

668    Samuelsen i Fåborg. 10.5.1800, fol.571B, 572.
Arvinger angives ikke.

669    Justine Henriksdatter i Fåborg, der døde 7.7.1800, fol.fol.572B, 573B, 575B, 576B, næste protokol fol.36.
E: Christian Brocher, skomager.
Testamente af 12.5.1781.
Hans A:
1) søstersøn Henrik Westphal, skomager i Hesselager
2) Otte arvinger i Bramsted ved Johan Hartmann, skomager i Fåborg.
Hendes A:
1) Hans Henriksen Caspersen Brocher, brændevinsbrænder.

670    Anne Margrethe [Mortensdatter Alsing] i Fåborg. 30.7.1800, fol.573.
E: Hans Castor. B:
2) Peder Castor 30, på stedet.
Første ægteskab med [Peder Weiergang, skifte 1.10.1765 lbnr.392]. B:
1) Marie Martine Weiergang, skifte 28.1.1799 lbnr.654, var g.m. Knud Hartvig Top. 2B:
1) Hans Frederik Top 8
2) Anne Margrethe Elisabeth Top 6.

671    Andreas Eriksen i Fåborg. 6.11.1800, fol.575.
E: Maren Hansdatter. LV: Mølmark. B:
1) Erik Andersen 27.
Afdøde døde 26.5.1800.

672    Maren Rasmusdatter, ugift i Fåborg. 2.2.1801, fol.576.
A:
1) mor Dorthe Pedersdatter
2) bror Rasmus Rasmussen på Trolleborg gods
3) søster g.m. Jens Knudsen på Trolleborg gods
4) søster g.m. Niels Knudsen i Krørup sogn.


Fåborg Byfoged
Skifteprotokol
1801-1820
her: 1801-1814673    Anne Pedersdatter i Fåborg. 28.2.1801, fol.1B.
E: Jens Nielsen, snedker. B:
1) Cecilie Jensdatter 37
2) Niels Jensen 35.

674    Peder Pedersen, skrædder i Fåborg. 17.6.1801, fol.3B.
Testamente af 28.7.1798. A:
1) halvsøster Pernille Kirstine Pedersdatter Møller.
FM: Niels Olufsen. gartner.
Afdøde døde 7.6.1801.

675    Marie Pedersdatter i Fåborg. 17.6.1801, fol.4.
E: Knud Rosenlund, skrædder.
Første ægteskab med [Oluf Tronsen, skifte 9.12.1776 lbnr.480]. B:
1) Tron Olufsen, skipper i København
2) Inger Kirstine Olufsdatter g.m. Jacob Schiøsler, stadsmusikant.
Afdøde døde 23.5.1801.

676    Søren Ancher Nielsen, handskemager i Fåborg. 17.8.1801, fol.5.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Simonsen Løndal, murer.
Første ægteskab med [Kirsten Henningsdatter, skifte 8.3.1777 lbnr.482]. B:
1) Erik Sørensen 30, handskemager i Sønderborg
2) Kirsten Sørensdatter 22, i Nørre Broby.
FM: Jens Christian Nybøl i Fåborg.

677    Knud Rosenlund, skrædder i Fåborg. 23.9.1801, fol.6B, 18, 20B, 21, 22B.
Enkemand efter Marie Pedersdatter, [skifte 17.6.1801 lbnr.675]. A:
0) forældre [Søren Rosenlund, skrædder, [skifte 21.2.1777 lbnr.506 og Alhed Jacobsdatter, skifte 2.1.1790 lbnr.594
1) søster Marie Rosenlund g.m. Rasmus Mortensen, feldbereder
2) søster Mette Rosenlund g.m. Niels Eriksen, skrædder
3) halvbror Jens Ejlersen i Århus, død, var g.m. [Helene Pedersdatter, skifte Århus 30.5.1778 lbnr.2395]. Hans børn.
Marie Pedersdatters første ægteskab med [Oluf Tronsen, skifte 9.12.1776 lbnr.480]. Arv til B:
1) Tron Olufsen, skipper i København
2) Inger Kirstine Olufsdatter g.m. Jacob Schiøsler, stadsmusikant.
Afdøde døde 17.9.1801.

678    Christian Nielsen, grovsmed i Fåborg. 28.11.1801, fol.10.
E: Marie Pedersdatter. LV: Mølmark. B:
1) Marie Dorthe Christiansdatter 31
2) Niels Christiansen 29
3) Marie Cathrine Christiansdatter 26
4) Anders Pedersen Christiansen 21
5) Peder Christiansen 16.
Afdøde døde 30.10.1801.

679    Conrad Frederik Møller, oberstløjtnant i Fåborg, der døde 21.1.1802, fol.11B, 13.
Arvinger angives ikke.

680    Samuel Gotlieb Dedlau, auditør og by- og herredsfoged i Fåborg. 14.1.1802, fol.12.
E: Blanche Flora Cathrine Orning. B:
1) Ernst Conrad Dedlau 42, sekundritmester i Odense
2) Louise Charlotte Dedlau 35.

681    Sidsel Hansdatter i Fåborg, der døde 3.2.1802, fol.13B, 20B.
E: Hans Risting. B:
1) Rasmus Hansen i København
2) Hedvig Hansdatter, gift i København.

682    Rasmus Simonsen Løndal, 91 år gammelmurer i Fåborg. 8.2.1802, fol.
Enkemand efter Helene Elisabeth Christoffersdatter, skifte 2.2.1788 lbnr.584. B:
1) Sofie Elisabeth Rasmusdatter 60, g.m. Niels Eskildsen, snedker i Ærøskøbing
2) Anne Kirstine Løndal g.m. Isak Bomann, kobbersmed
3) Christiane Simonsdatter g.m. Søren Hansen, på stedet
4) Karen Sofie Rasmusdatter g.m. Jens Enevoldsen Lund, brygger i København
5) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Christian Braadt, kongelig lakaj i København.

683    Marie Rasmusdatter i Fåborg, der døde 11.2.1802, fol.15B.
E: Peder Christensen, sadelmager. B:
1) Christian Pedersen 13½
2) Rasmus Pedersen 10½
3) Henrik Pedersen 7½.
FM: Morten Rasmussen i Nørre Åby på Holstenshus gods.

684    Jørgen Drejer, organist i Fåborg. 22.3.1802, fol.16B.
E: Erika Margrethe Frederiksdatter. LV: Mølmark. B:
1) Hans Drejer 14
2) Cathrine Marie Drejer 12
3) Maren Drejer 8
4) Rasmus Drejer 5.
FM: Jens Jessen, skomager.
Afdø21.3.1802.de døde

685    Ingeborg Cathrine Schmidt, ugift i Fåborg, der døde 24.4.1802, fol.19B.
A:
1) søstersøn Laurids Danielsen, skrædder i Marstal
2) søsterdatter Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Kjellerup, snedker.

686    Anne Hansdatter i Fåborg. 17.5.1802, fol.21, 22B, 27.
E: Just Hansen, skomager. B:
3) Hans Haastrup Hansen 23
4) Hans Christian Hansen 19.
Første ægteskab med Hans Rasmussen Haastrup, skomager, [skifte 1.8.1777 lbnr.491]. B:
1) Rasmus Hansen Haastrup i København
2) Maren Kirstine Hansdatter Haastrup.

687    Nikolaj Patermann, skrædder i Fåborg. 27.7.1802, fol.23, 32B, 35B, 36B, 39, 43, 48B, 52.
Enke efter Anne Olufsdatter.
Testamente af 7.1.1800.
Hans A:
1) bror Johan Patermann, grovsmed i Odense, [skifte Odense 4.5.1800 lbnr.5238]. E: Mette [Jørgensdatter]. 6B:
a Jørgen Patermann, snedker i Odense
b Jens Patermann, værtshusholder i Odense
c Christian Patermann, skriver ved Toldkammeret i København
d Susanne Patermann, enke efter [Henrik] Hess, skrædder i Odense, [skifte Odense 25.11.1800 lbnr.5283]
e Hedvig Patermann g.m. Jens Møller, maler i Assens
f Christiane Patermann i Kolshave præstegård [i Guldbjerg sogn]
2) bror Christian [Jensen] Patermann, hattemager i Assens, [skifte Assens 13.3.1766 lbnr.533]. 4B:
a Susanne Christiansdatter gift i Flensborg
b Hans Patermann, handskemager i Sønderborg
c Karen Christiansdatter g.m. en underofficer i Nyborg
d Engel Cathrine Christiansdatter i Køng.
Hendes A:
1) bror Jacob Olufsen, død. 3B:
a Jens Jacobsen i Fraugeled? på Trolleborg gods
b Johanne Jacobsdatter i Billesborg
c Anne Birgitte Jacobsdatter i Svendborg.

688    Johan Henrik Møller, guldsmed i Fåborg. 26.8.1802, fol.25, 26.
E: Marie Elisabeth [Wille]. LV: Vincent Danielsen, smed. B:
1) Kirstine Cathrine Møller 33.på Vajsenhuset ved Lichtenberg i Holsten
2) Gotfred Møller 32, skomagersvend i København
3) Johanne Henrikke Møller 31, g.m. Jens Tvede, hattemager
4) Charlotte Marie Møller 28 g.m. Hans Madsen, snedker
5) Johanne Nikoline Møller 22, i København
6) Carl Lund Møller 20, hattemagersvend.

689    Joachim Jørgensen, parykmager i Fåborg, der døde 4.9.1802, fol.25B, 29.
E: Maren Madsdatter. LV: Johan Hartmann, skomager. B:
1) Marie Kirstine Joachimsdatter 6
2) Marie Magdalene Joachimsdatter 4
3) Johanne Juliane Joachimsdatter 2.
FM: morbror Niels Madsen, forpagter af vejrmøllen i Fåborg.

690    Jens Rasmussen, skibsmand i Fåborg. 14.10.1802, fol.30, 32.
E: Ellen Andersdatter. LV: Simon Ploug, købmand. B:
1) Jacobine Jensdatter 21.

691    [Anne Marie Christensdatter] i Fåborg. 21.10.1802, fol.31, 33B, 38B, 41B.
Enke efter Niels Faaborg. B:
1) Johanne Cathrine Nielsdatter g.m. Hans Christian Snoer, skomager
2) Hans Nielsen Faaborg, styrmand i København.

692    Herman Bierfreund i Fåborg, der døde 19.11.1802, fol.33, 36B, 38.
Enkemand efter [Anne Dorthe Repsø, skifte 24.3.1798 lbnr.648]. B:
1) Niels Bierfreund 57, i Sakskøbing
2) Peder Bierfreund, skipper, på stedet
3) Jacob Bierfreund, død. 1B:
a Frederikke Dorthe Jacobsdatter 9, hos Rasmus Strange i København
4) Susanne Pernille Bierfreund, enke efter en snedker i København
5) Herman Bierfreund 40.

693    [Inger Kirstine] Vallø, ugift i Fåborg. 12.2.1803, fol.37.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Norge.

694    Keil Andersen i Fåborg. 15.2.1803, fol.37B.
E: Magdalene Frederiksdatter. LV: Hans Lang, murer.
[Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter Møller, skifte 4.8.1792 lbnr.618].
Arvinger kendes ikke.

695    Anne Marie Hansdatter i Fåborg, der døde 16.3.1803, fol.40B, 44.
E: Peder Nielsen, murer.
Første ægteskab med Claus Clausen, murer, [skifte 28.7.1795 lbnr.636]. B:
1) Inger Sofie Clausdatter 10.
FM: Rasmus Jørgensen, købmand.

696    Maren Hansdatter i Fåborg. 16.4.1803, fol.45.
E: Hans Jørgen Guul, skomager. B:
1) Hansine Hansdatter 4½.
FM: Cornelius Ploug, købmand.

697    Iver Nikolajsen, sømand i Fåborg. 19.4.1803, fol.47.
E: Anne Marie. LV: Hans Castor, overformynder. B:
1) Nikolaj Carl Iversen 29
2) Mette Cecilie Iversdatter 26.
FM: Johan Hartmann, skomager.

698    Niels Pedersen Gyes, skomager i Fåborg. 25.4.1803, fol.47B, 49B.
E: Anne Marie Pedersdatter.LV: Hans Haderslev. B:
1) Petrine Nielsdatter 9
2) Jens Nielsen 6.
FM: Søren Bech, skrædder.

699    Margrethe Carlsdatter i Fåborg. 24.5.1803, fol.50B.
E: Jens Nybølle. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 26.
FM: Johan Hartmann, skomager.

700    Niels Johansen i Fåborg. 25.10.1803, fol.53.
E: Mette Cathrine Hansen. LV: Aksel Livonius.
Testamente af 24.10.1803.

701    Bodil Marie Hansdatter i Fåborg. 23.12.1803, fol.53B, 55B.
Enke efter Mads Hansen, feldbereder, [skifte 12.12.1782 lbnr.531].
Hendes B:
1) [Maren Hansdatter] g.m. Niels Hansen, bødker.

702    Maren Madsdatter i Fåborg. 26.3.1804, fol.55B.
Enke efter Peder Hansen, kornmåler. B:
1) Mette Margrethe Pedersdatter 43, i København
2) Anne Margrethe Pedersdatter 38, på Det almindelige Hospital i København
3) Christen Pedersen
4) Claus Jørgen Pedersen 36, farer på Ostindien
5) Maren Pedersdatter g.m. Peder Steffensen, skoleholder baroniet Løvenborg på Sjælland
6) Peder Otto Pedersen 30, farer til søs
7) Eleonora Frederikke Pedersdatter 29, g.m. Christian Grotschilling.

703    Anne Cathrine i Fåborg. 26.5.1804, fol.56, 62B.
Enke efter Herman Eriksen Troye, skibskaptajn i Bergen.
Testamente af 14.9.1787.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.5.1804.

704    Anne Pedersdatter Mosegaard i Fåborg, der døde 1.6.1804, fol.56B, 57, 67.
Enke efter Andreas Hansen Brønniche. B:
1) Anders Andreassen Brønniche
2) Hans Peder Andreassen Brønniche, skifte 8.11.1798 lbnr.652]. E: Marie Hansdatter Skjold nu g.m. Jørgen Lauridsen Ellegaard. 1B:
a Anne Marie Brønniche 11.
FM: Johannes Skjold.
Arv i boet til afdødes søster Maren Pedersdatter i Vejerslev.

705    Anders Nielsen, daglejer i Fåborg. 11.6.1804, fol.57.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Filip Knoph. A:
1) far Niels Skrædder i Millinge.

706    Thorline [Sigvardsdatter] Thorsen i Fåborg, der døde 16.6.1804, fol.59B.
E: Jacob Meyer. A:
1) søster Sidsel Marie [Rosenkilde] g.m. Hans Henrik Caspersen Brocher
2) søster Stine g.m. Claus Clausen i Allested på Als

707    Opbudsbo i Fåborg. 26.7.1804, fol.60B, 63B, 65, 69B.
Registrering af fallitbo hos Søren Bech, skrædder i Fåborg.

708    Sigvard Dahl, skomagersvend i Fåborg. 14.8.1804, fol.62, 70.
A:
1) mor Esther Sigvardsdatter, enke efter Dahl i Sognedal præstegæld i Norge
2) søster Elisabeth Hansdatter Dahl i Ardal i Norge.

709    Margrethe Christoffersdatter i Fåborg, der døde 9.10.1804, fol.63, 63B.
E: Hans Jacob Wolder, skomager. B:
3) Hans Christian Wolder 10.
FM: Johan Hartmann, skomager.
Uden ægteskab B:
1) Christence [Nielsdatter] 25, i Sandholts Lyndelse.
Første ægteskab med [Anders Hansen Møller, skifte 21.9.1789 lbnr.592]. B:
2) Hans Jørgen [Andersen] 18.

710    Johan Gotlieb Frederiksen i Fåborg. 30.11.1804, fol.65B.
E: Julie Marie Elisabeth [Lorentsdatter].
Arvinger angives ikke.

711    Anne Cathrine Nielsdatter i Fåborg, der døde 30.11.1804, fol.66, 70.
E: Henrik Abrahamsen Svarre. B:
1) Abraham Henriksen 11
2) Isak Henriksen 5
3) Anne Cathrine Henriksdatter 2½
4) Jacob Henriksen 11 dage.
FM: Isak Henriksen, skipper.

712    Tobias Jantzen i Fåborg. 1.12.1804, fol.66, 69B.
Enkemand. B:
1) Erik Jantzen
2) Susanne Jantzen g.m. von Sprechler, kaptajn i København
3) Christian Jantzen, premierløjtnant
4) Gotfred Jantzen på ? ved Roskilde på Sjælland
5) Preben Jantzen på ? ved Birkholm.

713    Poul Jacobsen, købmand i Fåborg. Samfrændeskifte 6.7.1804, fol.67B.
E: Mette Marie [Hansdatter Storm]. B:
1) Poul Jacobsen, købmand
2) Mette Marie Jacobsen g.m. Johan Georg Bøving, apoteker
3) Maren Jacobsen g.m. Jørgen Nielsen Møller, gæstgiver
4) Cathrine Marie Jacobsen g.m. [Niels] Tolderlund, forpagter på ?
5) Frederikke Jacobsen g.m. G. U. Mikkelsen, forpagter på Ulriksholm
6) Johanne Jacobsen g.m. Preben Bøving, præst i Vigsnæs
7) Hans Poulsen, død. 1B:
a Karen Mette Marie Hansdatter.

714    Christian Voigt, købmand i Fåborg, [der døde 10.2.1805], fol.70B.
E: Riborg Kirstine Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1788.

715    Hans Thygesen, skomager i Fåborg. 26.3.1805, fol.71.
E: Anne Hansdatter. LV: Lindegaard, bødker. B:
1) Thyge Hansen 27
2) Jørgen Hansen 27
3) Karen Hansdatter 26.
FM: Johan Hartmann, skomager.

716    Maren i Fåborg, der døde 23.4.1805, fol.71B, 75B, 83, 84B, 89.
Enke efter Richter, parykmager.
Testamente af 6.12.1782. A:
1) morbror Møller i København
2) søskendebarn g.m. Clemensen i Dronningens Tværgade 318 i København.

717    Filip Vilhelm Knoph, toldbetjent i Fåborg. 26.4.1805, fol.72, 78, 79B, 83B, 208B.
Enke efter [Johanne Marie Mortensdatter, skifte 15.11.1799 lbnr.662].
Arvinger angives ikke.

718    Anders Andreassen Brønniche, købmand og skipper i Fåborg. 9.5.1805, fol.73.
E: Marianne Troelsdatter. LV: Hans Jacob Wolder. B:
1) Anne Marie Brønniche 15
2) Andreas Brønniche 12
3) Anne Margrethe Brønniche 9.
FM: morbror Niels Troelsen, købmand.

719    Anne Kirstine Nielsdatter i Fåborg. 20.7.1805, fol.78B, 85, 99.
E: Gregor Casmer, blikkenslager. B:
2) Susanne Casmer g.m. Jens Boesen, skomager.
Første ægteskab med Peder Østergaard. B:
1) Anne Margrethe Østergaard g.m. Christen Ibsen, skomager i København.
Afdøde døde 19.7.1805.

720    Anne Pedersdatter, 68 år gammel og ugift i Fåborg. 27.7.1805, fol.79B, 80B.
A:
1) bror Peder Pedersen i Vester Skrillinge
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen, kusk i Vester Skrillinge
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Frandsen i Vester Skrillinge
4) søster Johanne Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Svanninge
5) bror Anders Pedersen i Sletterod, død. 3B:
a Peder Andersen 28
b Johanne Andersdatter g.m. Frands Jørgensen, smed i Brenderup
c Sofie Andersdatter g.m. Rasmus Hansen, smed i Brenderup.
Afdøde døde 26.7.1805.

721    Karen Ludvigsdatter i Fåborg, der døde 2.8.1805, fol.80.
E: Niels Gabrielsen, bødker.
Arvinger angives ikke.

722    Niels Vilhelmsen, sadelmagersvend i Fåborg. 20.8.1805, fol.84, 87B.
Arvinger angives ikke.

723    Rasmus Mortensen, feldbereder i Fåborg. 12.9.1805, fol.87, 89B, 92.
E: Anne Marie Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens søster Mette Sørensdatter g.m. Niels Eriksen.

724    Jens Ibsen, skomager i Fåborg. 27.9.1805, fol.88B.
E: Marie Cathrine [Henriksdatter Buus]. B:
1) Valentin Ibsen 29
2) Henrik Bo, lærer på den latinske skole i Kongsberg.

725    Mette Marie Hansdatter i Fåborg. 13.10.1805, fol.89B, 91, 92B.
E: Hans Mathiassen, bødker. A:
1) Anders Hansen.
Desuden nævnes afdødes stedfar Niels Hansen Møller.

726    Dorthe [Cathrine Marie] Fylster i Fåborg. 25.10.1805, fol.90, 92B.
E: Jacob Meyer. B:
1) Rasmus Meyer, 3 mdr. den 6.12.1805.
FM: morbror Fylster, skipper.
Afdøde døde 24.9.1805.

727    Margrethe Pedersdatter [Braadt] i Fåborg. 16.11.1805, fol.91, 93.
Enke efter [Mikkel Mikkelsen] Krum, [skifte 3.3.1768 lbnr.427]. B:
1) Erik Braadt Mikkelsen Krum over 60 år gammel, uvist hvor, der formentlig er død
2) Johan Christian Mikkelsen Krum knapt 50 år gammel, uvist hvor, der formentlig er død.
Derfor arver A:
1) søster [Karen Braadt], død, var g.m. [Johan Balthazar Rieffesthal, apoteker i Nyborg]. 5B:
a [Johan Peder] Rieffesthal, apoteker i Nyborg
b [Christian] Rieffesthal, præst i Munkebo
c [Carl Frederik] Rieffesthal, præst i Søllested [og Vedtofte]
d [Lucie Margrethe] Rieffesthal g.m. [Frederik Christian] Stehr, præst i Kerte [og Ejby]
e [Karen] Rieffesthal g.m. [Hans] Crone, præst i Flødstrup [og Ullerslev].

728    Cornelius Jacobsen Ploug, købmand i Fåborg. 28.12.1806, fol.93B, 104, 155.
E:Christiane Hansdatter.
Første ægteskab med Anne Sofie Clausdatter, [skifte 30.5.1782 lbnr.523]. B:
1) Jacob Clausen Ploug, fuldmægtig.
Testamente af 28.12.1798

729    Claus Carstens, skipper i Fåborg, der døde 6.2.1806, fol.94B, 95.
A:
1) mor i Hannover.

730    Poul Blankholm Hansen i Fåborg, der døde 27.2.1806, fol.94B.
A:
1) mor Anne Marie Jacobsdatter i Gerup.
Afdøde. der kom fra Gerup i Trolleborg sogn, døde under medicinsk kur i Fåborg.

731    Jochum Lange i Fåborg, der døde 5.5.1806, fol.95.
Arvinger angives ikke.

732    Auchsman Isfron, bogbinder i Fåborg. 5.5.1806, fol.95B.
Arvinger angives ikke.

733    Niels Olufsen i Fåborg, der døde 18.5.1806, fol.95B.
A:
1) bror Rasmus Olufsen i Vantinge
2) bror Laurids Olufsen i Vantinge.
Afdøde var født i Vantinge.

734    Karen Henriksdatter i Fåborg. 8.7.18065, fol.96.
Enke efter Jacob Svelmø. A:
1) søster Marie Henriksdatter g.m. [Carl] Drejer, degn i Diernæs
2) søster Margrethe Henriksdatter, død. 4B:
a Hans Pedersen in Katterød
b Karen Pedersdatter, død. 1B:
1 Hansine Hansdatter
c Peder Nielsen i Fåborg
d Johanne Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen i Lille Tillbæk
3) bror Frederik Henriksen i Svendborg, død. 1B:
a Hans Frederiksen, der er rømt og har 3 børn i Svendborg
4) bror Mikkel Henriksen på Lyø, død. 1B:
a Henrik Mikkelsen i Fåborg.
Afdøde døde 7.7.1806.

735    Anders Andersen, skrædder i Fåborg, der er bortrejst, uvist hvorhen. 20.8.1806, fol.96, 118, 119.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

736    Kirsten Jørgensdatter i Fåborg. 9.9.1806, fol.97, 118.
E: Jørgen Killerup. B:
2) Anders Killerup 11
3) Anne Dorthe Killerup 7
4) Ingeborg Cathrine Killerup 2
5) Mette Marie Killerup 2.
FM: mors [halv]bror Laurids Danielsen i Marstal.
Uden ægteskab B:
1) Simon Ibsen 15, i Odense.

737    Peder Jørgensen i Fåborg. 8.11.1806, fol.98B, 119, 123B, 130.
Enkemand efter Maren Henriksdatter, [skifte 28.8.1790 lbnr.600].
Testamente af 20.8.1774.
Hans A:
0) forældre [Jørgen Pedersen, skifte 22.4.1728 lbnr.160 og Maren Jørgensdatter, skifte 18.3.1760 lbnr.353]
1) bror [Jørgen Jørgensen, murer i Sakskøbing, død, var g.m. Anne Marie Olufsdatter]. 4B:
a Jørgen Jørgensen, skomager i Oreby ved Sakskøbing
b Oluf Jørgensen, skomager i Sakskøbing
c Jacob Jørgensen, snedker i Sakskøbing
d Christen Jørgensen i Sakskøbing
2) søster Karen Jørgensdatter g.m. Jens Madsen i Ommel på Ærø, begge døde. 3B:
a Jørgen Jensen, ugift på Ærø
b Else Marie Jensdatter g.m. Anton, skibskarl i Marstal
c Marie Jensdatter g.m. Hans Lang, murer i Fåborg.
Hendes A:
0) forældre [Henrik Christensen, død og Eva Olufsdatter, skifte 21.4.1769 lbnr.432]
1) søster Justine Henriksdatter, [skifte 7.7.1800 lbnr.669, var g.m. Christian Brocher, skomager]. Uden børn
Mors første ægteskab med [Just Pedersen, skifte 27.11.1719 lbnr.126]. B:
1) halvbror Peder Justesen, præst i Fanefjord på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 1.10.1769 lbnr.118]. 2B:
a Anne Hedvig Pedersdatter gift i København
b Just Pedersen, på Sjælland
2) halvsøster Anne Marie Justsdatter, død uden levende børn, [var g.m. Christen Horne, skipper]
3) halvsøster Mette Cathrine Justsdatter, der døde. E: Peder Hansen Kamp, skomager. Første ægteskab med Hans Christian Thorsen, smed i Fåborg, [skifte 30.11.1762 lbnr.373]. 2B:
a Just Hansen, skomager i Fåborg, der døde. E: Kirsten Pedersdatter
b Henrik Hansen, skomager.

738    Michael Rudolf Bille Mensing, prokurator i Fåborg, der døde 12.12.1806, fol.102, 111, 117B, 151, 161.
Enkemand efter [Marie Juul, død 7.7.1800]. A:
1 en søster i København, hvis navn ikke angives.

739    Otto [Jensen] Grønbæk, [bedemand] i Fåborg. 21.1.1807, fol.106, 107B.
Enkemand. B:
1) Karen Grønbæk 57.
Afdøde døde 20.1.1807.

740    Ann Lauridsdatter i Fåborg. 9.2.1807, fol.106B.
Uden ægteskab B:
1) Mette Rasmusdatter.

741    Peder Jørgensen Bruun, skipper i Fåborg. 2.3.1807, fol.108B, 124.
E: Anne Cathrine [Vincentsen]. B:
1) Jørgen Bruun, snedker
2) Hans Bruun, skomager
3) Anne Dorthe Bruun, der døde i Odense Hospital
4) Kirsten Brun, der ægter Niels Hansen, snedker
5) Anne Margrethe Bruun g.m. Peder Pedersen, snedker i København
6) Anne Louise Bruun g.m. Niels Ilum, skipper i Fåborg.

742    [Bernt] Hansen, landvæsenskommissær i Fåborg. 3.3.1807, fol.109, 112.
Arvinger angives ikke.

743    Rasmus Christoffersen Mose på stedet Slukefter i Fåborg. Samfrændeskifte 13.2.1806, fol.110.
E: Bodil Kirstine Svendsdatter. LV: Niels Madsen, forpagter af Fåborg Vejrmølle. B:
1)Jørgen Ploug Rasmussen 12
2) Marie Kirstine Rasmusdatter 10
3) Carl Christoffer Rasmussen 2½
4) Anne Marie Rasmusdatter 20 uger.
FM:
1 farbror Peder Christoffersen Mose i Strandby
2 farbror Hans Christoffersen Mose i Allerup.
Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1805.

744    Anne Cathrine [Michaelsdatter] Mørch i Fåborg. Samfrændeskifte 25.3.1806, fol.110B.
E: Peder Jørgensen Bierfreund. B:
1) Michaeline Bierfreund 19
2) Herman Bierfreund 15.
FM: Jochum Christian Hammerich, fourer.
Afdøde døde 4.8.1803.

745    Niels Bendixen Graa i Fåborg. 21.3.1807, fol.111, 118B.
E: Mette Marie Hansdatter.
Testamente af 1.7.1806. A:
1) mor Anne Cathrine Graa i Odense Hospital
2) øster Anne Cathrine Graa
3) søster Marie Graa g.m. Anders Nielsen, korporal i Odense
4) søster Cathrine Marie Graa.
[Første ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter Munch, skifte 31.12.1793 lbnr.625].

746    Jørgen Killerup i Fåborg, der døde 11.5.1807, fol.118, 120, 158B.
Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter, [skifte 9.9.1806 lbnr.736]. B:

2) Anders Killerup
3) Anne Dorthe Killerup
4) Ingeborg Cathrine Killerup på Ærø
5) Mette Marie Killerup.

747    Christiane Johansen, ugift tjenestepige i Fåborg. 11.9.1807, fol.119B, 120.
A:
1) mor Cecilie Marie i Ærøskøbing, enke efter afdødes far Johansen, handskemager i Slesvig.

748    Gregor Casmer i Fåborg. 29.9.1807, fol.120B, 156.
Enkemand efter Anne Kirstine Nielsdatter, [skifte 20.7.1805 lbnr.719]. B:
1) Susanne Casmer g.m. Jens Boesen Foss, skomager.
Anne Kirstine Nielsdatters første ægteskab med [Peder Østergaard]. Arv til B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter, der er vanvittig.

749    Hedvig Hansdatter i Fåborg. 3.4.1808, fol.121B, 124.
E: Hans Nielsen Heden. B:
1) Anders Joen Pedersen 18, i Jordløse.
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
1) Niels Hansen 19, i Horne [hos sine morforældre Hans Andersen og Maren Madsdatter].

750    Cathrine Thorsen i Fåborg, der døde 21.5.1808, fol.122B, 207B.
Enke efter Christian Heinzelmann. B:
1) Frederik Ludvig Heinzelmann, husar i Norge
2) Anne Sofie Heinzelmann i København, enke efter Holst, kopist i Hof- og Stadsretten
3) Andrea Kirstine Heinzelmann i København
4) Dorthe Thorline Heinzelmann, der ægter Valentin Ibsen, skomager.

751    Anne Marie [Jensdatter], hospitalslem i Jordløse. 25.8.1808, fol.124.
Enke efter Jørgen [Rasmussen] i Jordløse.
Skiftet afholdes i Fåborg hos Rasmus Rasmussen i Slukefter.

752    Maren Madsdatter i Fåborg, der døde 4.3.1809, fol.124B, 125B, 127.
E: Hans Christian Sørensen, skomager. B:
4) Johanne Juliane Hansdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Joachim Jørgensen, skifte 4.9.1802 lbnr.689]. B:
1) Marie Kirstine [Joachimsdatter] 12
2) Marie Magdalene [Joachimsdatter] 10
3) Johanne Juliane [Joachimsdatter] 8.
FM: [morbror] Niels Madsen, vejrmøller i Fåborg.

753    Anne Vinding, ugift i Fåborg, der døde 15.3.1809, fol.125, 131B.
A:
1) bror [Hans Christensen Vinding, skifte 6.10.1788 lbnr.589]. 9B:
a Ellen Cathrine Vinding 39, g.m. Aabo, maler i Kerteminde
b Jens Boesen Vinding 38, skipper
c Poul Vinding 35
d Christen Vinding 12
e Margrethe Cathrine Vinding 33, g.m. Usserød, løjtnant i Nyborg
f Mette Marie Vinding 28
g Anne Eline Vinding 27
h Birthe Marie Vinding 25
i Jacob Anton Vinding 23.

754    Laurids Møller, skipper i Fåborg, der døde 29.3.1809, fol.125, 127B, 151B, 250B.
A:
1) bror Laurids Andersen i Ejby mølle
2) Anders Lauridsen, hvis familierelation ikke angives.

755    Peder Frandsen, vægter og arrestforvarer i Fåborg. 5.4.1809, fol.126B, 208.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Markussen, tømrer. B:
3) Cathrine Marie Pedersdatter 21
4) Jacobine Pedersdatter 19, der ægter Johan Peder Lauridsen, matros
5) Maren Peder5sdatter 15
6) Christiane Pedersdatter 13.
Første ægteskab med Cathrine Marie. B:
1) Jeppe Frandsen
2) Johanne Margrethe Frandsdatter.

756    Johannes Rasch Lauridsen, student og informator på Fåborg Apotek. 25.5.1809, fol.129.
Arvinger angives ikke.
Afdøde 23.5.1809 i Strib.

757    Maren Jørgensdatter i Fåborg, der døde 5.6.1809, fol.129, 207.
E: Rasmus Jensen, træskomand. B:
1) Jens Rasmussen 16
2) Jørgen Rasmussen 13
3) Hans Rasmussen 11.

758    Registrering i Fåborg. 4.9.1809, fol.131B.
Registrering af boet hos Christian Clausen, bager og fraskilte hustru Ellen Drøsler.

759    Christian Hempel, postmester og distriktskirurg i Fåborg. Samfrændeskifte 27.1.1810, fol.132, 147, 150B, 152, 153B, 163, 165B.
E: Ulrikke Augusta Ploug. LV: Ploug, kaptajn. B:
7) Jørgen Christian Hempel på Sjælland
8) Anne Margrethe Kirstine Hempel g.m. Horn, købmand.
Første ægteskab med [Anne Sofie Errebo, skifte 18.9.1784 lbnr.550]. B:
1) Christian Frederik Hempel, præst [i Søby og Turup, skifte Båg herred gejstlig 18.3.1806 lbnr.139]. 5B:
a Sofie Dorthe Hempel 16
b Else Abelone Hempel 13
c Magnusine Christiane Hempel 11
d Jacob Hempel 9
e Christian August Hempel 7
2) Simon Hempel, [ejer af Adressekontoret] i Odense
3) Erika Kirstine Hempel g.m. Jørgen Topp, farver i Middelfart
4) Søren Hempel, boghandler i Odense
5) Johan Hempel, student i København
6) Niels Hempel, forvalter på Svanholm.

760    Simon Hempel i Fåborg. Samfrændeskifte 27.1.1810, fol.147.
E: Marie Magdalene [Ploug]. LV: Jens Sparrevogn til Pilegård. B:
1) Jørgen Ploug Hempel 18½
2) Severine Kirstine Hempel 13
3) Johan Melchior Hempel 9½
4) Anne Margrethe Hempel 6½.
FM: morbror Simon Hempel Ploug, stadskaptajn og købmand i Fåborg.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1803.
Dødsanmeldelse 30.6.1809.

761    [Frederik Christian] Ørn, toldinspektør. 12.10.1810, fol.149B.
27.1.1810 lbnr.759.
Enkemand.
Testamente af 16.4.1783.
1) søster Anne Cathrine Appeldorn, nu død
2) søskendebarns datter Andrea Christiane Levetzau g.m. Thage, forvalter på Hverringe, nu død.
Deres arv deles i to dele mellem A:
1) Christian Buchholtz, forvalter, nu i Fåborg
2) Anne Dorthe Kjærulf nu g.m. [Niels Studsgaard] Fuglsang, præst i Slagelse [Sankt Mikkel].

762    Else Marie Nielsdatter i Fåborg. 15.3.1810, fol.150.
A:
1) søster Johanne Nielsdatter g.m. Hans Rasmussen i Jordløse.

763    Hans Jørgensen Lang, murer i Fåborg. 21.8.1810, fol.152, 208.
E: [Marie Jensdatter]. B:
6) Maren Sofie Hansdatter
7) Hans Jørgen Lang
8) Karen Hansdatter.
Første ægteskab med Sofie Amalie [Pedersdatter, skifte 27.11.1786 lbnr.570]. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter
2) Christiane Hansdatter g.m. Surland, betjent
3) Peder Hansen Lang, bager
4) Jørgen Hansen Lang, murer
5) Marie Hansdatter på Lundbygård på Sjælland.

764    [Simon Hempel] Ploug, agent i Fåborg. 27.10.1810, fol.155, 156B, 158B, 159B, 160.
E: []. LV: Hempel. kancelliråd.
Testamente 18.8.1788. A:
1) søster Ulrikke Augusta Ploug, enke efter Christian Hempel, postmester og distriktskirurg i Fåborg, skifte 27.1.1810 lbnr.759
og dennes søskende.
Skiftet afsluttes i en særlig protokol.

765    Maren Rasmusdatter i Fåborg. 19.11.1810, fol.155B, 157, 161, 162B.
E: Laurids Madsen, murer. B:
1) Mads Lauridsen 21
2) Anders Lauridsen 18
3) Johan Lauridsen 15
4) Rasmus Lauridsen 12
5) Hans Lauridsen 5
6) Maren Lauridsdatter.
FM: Anders Rasmussen.

766    Peder Nielsen, daglejer i Fåborg. 3.1.1811, fol.159B, 161.
Enkemand. B:
1) Niels Pedersen i Nybølle
2) Maren Pedersdatter 30
3) Hans Pedersen 26, dragon på Ærø.

767    Sofie Therese Ziegler i Fåborg, der døde 1.12.1811, fol.160, 160B.
E: Peder From, sejlmager. A:
1) mor, nu g.m. Hansen, løjtnant på Tåsinge
2) søster Marie Ziegler 25 hos Ziegler i Nyborg
3) bror Erhard Arnold Ziegler 16, på Svendborg Apotek.
FM: morbror Sturm, fabrikant i Svendborg.

768    Frands Josef Pelikan, krambodsvend i Fåborg. 14.3.1811, fol.164, 168, 209.
Arvinger angives ikke.

769    Anne Marie Pedersdatter i Fåborg. 6.4.1811, fol.164, 209.
E: Hans Harrebæk, skomager. B:
1) Jochum Peder Hansen 24
2) Anne Marie Hansdatter 20.
FM: Lang, maler.

770    Abraham Bomann, handelsbetjent i Fåborg. 18.5.1811, fol.164B.
A:
1) bror Rasmus Bomann, købmand i Kalundborg
2) bror Gabriel Bomann, kobbersmed
3) bror Hans Bomann
4) søster Maren Cathrine Bomann g.m. Johan Voigt, købmand.

771    Rasmus Pedersen Næraa, 88 år gammel tømrer i Fåborg, der døde 4.6.1811, fol.165, 167, 209B.
A:
1) bror [Laurids Pedersen Næraa, præst i Svendborg Frue, død 1794]. 6B:
a Anne Gertrud Næraa i Fåborg, enke efter [Henning Jacobsen] Faaborg, præst [på Avernakø, skifte Salling herred gejstlig 5.2.1798 lbnr.230]
b Henrikke Næraa, enke efter [Knud Christensen] Graa, præst i Longelse og Fuglsbølle, [skifte Langelands Sønder herred gejstlig juli 1786 lbnr.13]
c Barbara Marie Næraa i Odense, enke efter [Hans Frederik Christiansen] Skeby, præst [i Allese, skifte Lunde herred gejstlig 19.1.1800 lbnr.70]
d Christiane Næraa i Odense
e Anne Helene Næraa i Fåborg
f [Jens Lauridsen Næraa, præst i Longelse og Fuglsbølle, skifte Langelands Søndre Herred gejstlig 6.6.1805 lbnr.29]. E: [Anne Kirstine Vejgaard]. 2B:
1 Birthe Johanne Næraa
2 Laurentine Næraa, hos mor i Longelse.

772    Hans Jensen, røgter i Fåborg, der døde 5.7.1811, fol.167, 251B.
Arvinger angives ikke.

773    Jørgen Henriksen Gebel, trompeter i Fåborg. 16.11.1811, fol.168, 209B.
E: Anne Dorthe Jepsdatter. LV: N. C. Iversen, sagfører. A:
1) Louise Gebel g.m. Simon Poulsen, boghandler i København.

774    Maren Kirstine Haastrup i Fåborg. Samfrændeskifte 17.8.1811, fol.168B.
E: Hans Jacob Wolder, skomager. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 5
2) Hans Haastrup Hansen 3.
FM: morbror Rasmus Haastrup, skomager.

775    Jochum Christian Hammerich, farver i Fåborg, der døde 15.3.1812, fol.169B, 174B, 175B, 182, 184, 185B, 198, 204B, 210, 218, 219B, 224.
Enkemand efter Anne Marie Holm, død 6.3.1812. B:
1) Christian Hammerich 6
2) Sybille Sofie Marie Hammerich 3
3) Henrik Hammerich 2
4) Johanne Dorthe Louise Hammerich, født 14.2.812.
FM: morbror Christian Leth Holm, snedker.

776    Anne Jørgensdatter i Fåborg. 19.3.1812, fol.173B, 180B, 205B.
E: Peder Nielsen. B:
1) Perrine Martine Pedersdatter 13
2) Niels Pedersen 8
3) Jørgen Pedersen 2.
FM: Laurids Madsen, murer.
Afdøde døde 18.3.1812.

777    Anne Cathrine Nielsdatter i Fåborg. 25.3.1812, fol.175, 197, 202.
E: Anders Andersen, øltapper. B:
1) Anders Andersen 8
2) Niels Andersen 4.
FM: Jens Madsen.

778    Maren Rasmusdatter i Fåborg, der døde 30.4.1812, fol.183, 185B.
E: Frederik Hansen, postbefordrer. B:
1) Marie Kirstine Frederiksdatter.

779    Anders Nielsen, væver i Fåborg. 22.7.1812, fol.202B.
E: Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Bierfreund, købmand. B:
1) Niels Andersen 4
2) Anders Andersen 1.
FM: farbror Jørgen Nielsen på Drejø.

780    Anne Helene Næraa, ugift i Fåborg. 20.8.1812, fol.205, 207.
Testamente af 14.2.1812. A:
1) søster Anne Gertrud Næraa i Fåborg, enke efter [Henning Jacobsen] Faaborg, præst [på Avernakø, skifte Salling herred gejstlig 5.2.1798 lbnr.230]
2) søster Barbara Marie Næraa i Odense, enke efter [Hans Frederik Christiansen] Skeby, præst [i Allese, skifte Lunde herred gejstlig 19.1.1800 lbnr.70]
3) søster Anne Christiane Næraa.
(Sml. lbnr.771).

781    Christiane Frandsdatter i Fåborg. 5.10.1812, fol.206.
E: Michael Lange, snedker. B:
1) Hans Henrik Michaelsen 1.

782    Christian Buchholtz, forvalter og forligelseskommissær og hustru Kirsten Appeldorn i Fåborg. 11.5.1813, fol.210B, 231B, 257, 259B, 266B, 280, 283, 284, 326, 434.
Hans A:
1) søster, død. 1B.
a en datter. død. 1B:
1 Peder Marsilius
2) søster Abelone Buchholtz, død. 1B:
a Andrea Christiane Levetzau g.m. Thage, forvalter på Hverringe [i Viby sogn]
3) halvsøster Margrethe Schmidt, død. 7B:
a Anne Dorthe Kjærulf g.m. [Niels Studsgaard] Fuglsang, præst i Slagelse [Sankt Mikkel]
b Peder Kjærulf
c Andreas Carl Kjærulf
d Herman Kjærulf
e Kirstine Marie Kjærulf
f Christian Kjærulf
g Jørgen Kjærulf
3) halvbror Christian Schmidt.
Hendes A:
1) bror Adolf Appeldorn i Hillerød ved Frederiksborg, der har et gavebrev til sine tre børn: 2 sønner og 1 datter, heraf F. C. Appeldorn, candidatus philosophiæ
2) bror, død. 2B:
a Peder Christian Appeldorn i Roskilde
b Henrik Appeldorn
3) søster, død. 2B:
a Johan Henrik Hein i København
b Daniel Hein
4) søster [Anne Marie Appeldorn], død, var g.m. [Johan Jacob Heim, skifte Stubbekøbing 5.3.1813 lbnr.517]. 1B:
a Frederik Conrad Hein i Stubbekøbing. 2B:
1 Anne Marie Christine Hein
2 Johan Christian Hein.

783    Birgitte [Hansdatter] Møller i Fåborg. 25.5.1813, fol.210B.
Enke efter Corfitz Juul, degn [i Landet ved Svendborg, død 23.12.1806]. B:
1) Hans Frederik Juul på Tåsinge ved mosters mand Bierfreund, købmand i Fåborg.

784    Kirstine Marie Jacobsdatter i Fåborg. 17.7.1813, fol.212B, 218.
E: Christian Hansen, smedesvend. B:
1) Christian Frederik Christiansen 2
2) Andreas Christiansen 3 uger.
FM: mors søskendebarn Niels Jensen, skomager.
Afdøde døde 16.7.1813.

785    Peder Nielsen, feldbereder i Fåborg. 7.8.1813, fol.213, 215B, 217.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Tvede, hattemager. B:
4) et nyfødt barn.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte19.3.1812 lbnr.776]. B:
1) Perrine Martine Pedersdatter 15
2) Niels Pedersen 11
3) Jørgen Pedersen 3.
FM: Hans Sørensen.
Afdøde døde 6.8.1813.

786    Anne Marie Kildegaard, ugift i Fåborg. 10.11.1813, fol.215, 216B, 255.
A:
0) forældre Jørgen [Mortensen] Kildegaard, [skifte 24.10.1798 lbnr.651] og Sidsel Marie Ploug
1) faster Sidsel Jørgensdatter, død, var g.m. Morten Bjørnø, bager. 4B:
a Morten Bjørnø
b Laurids Bjørnø, møllersvend i Vester Skerninge mølle
c Anne Cathrine Bjørnø
d Sidsel Marie Bjørnø på Langeland
2) faster Ellen Cathrine [Mortensdatter] g.m. Morten Pedersen, skipper i Fåborg
3) faster Martine Marie [Mortensdatter] g.m. Haldager i Gundestrup mølle [i Hundstrup sogn]
4) faster Jensine [Mortensdatter] g.m. Hans Møller i Vormark mølle [i Hesselager sogn]
5) morbror Jørgen [Jacobsen] Ploug, agent, død, var g.m. [Anne Margrethe Hempel, skifte 23.7.1769 lbnr.431]
a Marie Magdalene Jørgensdatter Ploug g.m. Mogensen, købmand i Fåborg
b Ulrikke Augusta Ploug, enke efter Christian Hempel, postmester, [skifte 27.1.1810 lbnr.659]
c Jacobine Actonia Ploug g.m. Jens Sparrevogn til Pilegård
d Simon Hempel Jørgensen Ploug, agent i Fåborg
6) morbror Cornelius [Jacobsen] Ploug, [skifte 28.12.1806 lbnr.728]. 1B:
a Jacob Clausen Ploug på Lolland
7) moster Anne Margrethe [Jacobsdatter] Ploug, død, var g.m. [Valentin] Nissen, hattemager, [skifte 6.12.1794 lbnr.629]. 2B:
a Mette Marie Nissen g.m. Jacob Burchard i Bogense.
b Laurids Ploug Nissen, hattemager.

787    Juliane Flemmer i Fåborg, der døde 19.11.1813, fol.215, 215B, 217, 217B.
E: Christian Ulrik Breum, handskemager. B:
1) Johan Figath Breum 6
2) Sofie Hedvig Breum 6
3) Anne Marianne Breum 4
4) Helmer Christian Breum 2
5) Daniel Ove Breum, nyfødt
6) Kirstine Cecilie Breum, nyfødt.

788    Laurids Mogensen, daglejer i Fåborg. 17.2.1814, fol.218, 220.
E: [Julie] Marie Elisabeth Lorentsdatter. LV: N. C. Iversen.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Johan Gotlieb Frederiksen, [skifte 30.11.1804 lbnr.710]. Arv til B:
E: Julie Marie Elisabeth [Lorentsdatter].

789    Peder Lauridsen Gram (Gran), matros i Fåborg. 23.2.1814, fol.218B, 259, 332B.
E: Jacobine Petrine Pedersdatter. LV: Henrik Hansen, skomager, der ægter enken. B:
1) Laurids Peder Pedersen 1¼.
FM: fasters mand Jens Grey, styrmand i Mandal i Norge.

790    Christian Tolstrup, by- og herredsfoged i Fåborg. 23.1814, fol.219, 220B.
E: [Edvardine Christine von Hjelmcrone]. LV: L. P. Voigt, købmand. B:
1) Gerhard Frederik Gellert Tolstrup 21.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1810.
[Afdøde havde været borgmester i Viborg].

791    Anne Marie Thomasdatter i Fåborg.29.3.1814, fol.221, 222.
E: Jørgen Holevad, skrædder. B:
2) Anne Marie Jørgensdatter 13.
FM: mors [halv]bror Rasmus Rasmussen, væver i Verninge.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Marie Jensdatter Lund, skifte 22.1.1800 lbnr.665]. Arv til B:
1) Anne Hedvig Jørgensdatter 14.

792    Registrering i Fåborg. 1.4.1814, fol.221B.
Registrering hos J. H. Weche, købmand i Fåborg af varer, der tilhører hans bror Johan Herman Weche i København.

793    Henrik Mikkelsen, småhandlende i Fåborg. 14.7.1814, fol.225B, 226B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Johan Hartmann, skomager. B:
1) Peder Wilchen Henriksen
2) Mads Poul Henriksen 28
3)Mikkel Henriksen 23.

794    Hans [Henrik Caspersen] Brocher, brændevinsbrænder i Fåborg. 18.7.1814, fol.226, 227.
E: Sidsel Marie [Rosenkilde]. LV: Peder Kasted, rebslager. B:
1) Jørgen Christian Hansen 12.

795    Marie Andersdatter i Fåborg. Samfrændeskifte 4.8.1814, fol.226B, 241.
E: Jørgen Jacobsen, købmand. B:
1) Barbara Kirstine Jørgensdatter 2¼.
FM: morbror Erik Andersen i Lykkebo i Fåborg.
bevilling til uskiftet bo af 6.6.1814.

796    Else Hansdatter i Fåborg. 10.4.1814, fol.227, 227B.
E: Bent Bentsen Iversen, knapmager. B:
1) Bent Iver Bentsen, knapmager.

797    Gertrud Bentsdatter i Fåborg. 10.4.1814, fol.227, 233B.
E: Hans Lauridsen Edsberg, snedker. B:
1) Peder Hansen
2) Marie Christine Hansdatter
3) Petrine Hansdatter
4) Else Kirstine Hansdatter
5) Johanne Marie Hansdatter.

798    Margrethe Heye i Fåborg. 12.11.1814, fol.227B.
Enke efter Abraham Volkersen, præst i Kippinge og Brarup, [død 4.9.1801].
Hans A:
1) Christian [Frederiksen] Volkersen, præst i Nysted, [død 6.1.1785]. 7B:
a Adam Vilhardt Volkersen, præst i Vestindien
b Frederik Julius Volkersen, præst i Nysted
c Christian Volkersen, degn på Sjælland
d Henrik Volkersen, kirurg i søetaten
e Karen Volkersen g.m. [Severin Christian] Nørregaard, præst i Skrydstrup
f Henningia Volkersen g.m. Mølmark, prokurator i Svendborg
g Kirsten Volkersen g.m. en bonde i Jylland
2) [Johan Frederiksen] Volkersen, præst på Femø, [skifte Fuglse herred gejstlig 23.1.1769 lbnr.37]. 1B:
a Karen Marie [Johansdatter] Volkersen, død. Første ægteskab med [Jens Clausen]. 1B:
1 [Johan] Frederik [Jensen]
Karen Marie Johansdatters andet ægteskab med Knud Lauridsen, skipper på Femø. 1B:
2 Niels Knudsen
3) Frederik Volkersen, degn i Tikøb på Sjælland, død. 4B:
a Christiane Volkersen, død, var g.m. Julius Rasmussen, købmand i Umanak på Grønland. 1B: en datter hvis navn ikke angives
desuden 3 andre børn uvist hvor.
Hendes A:
0) forældre [Alexander Preben Banner von Hey til Tallerup i Tommerup sogn, død 1769, og Else Kirstine Rosenvinge]. B:
1) bror Herluf Trolle Heye, klokker i Fåborg
2) søster Anne Cathrine Heye.
Mors første ægteskab med [Jacob Tommerup til Tallerup, død 1743]. B:
3) halvbror Knud Tommerup, afskediget premierløjtnant.
Afdøde døde 11.11.1814.
(Skiftet også indført i Sallinge herred gejstlige skifteprotokol 1806-1822 under samme dato fol.75).

799    Christian Boland, guldsmed i Fåborg. Samfrændeskifte 26.3.1813, fol.231B.
E: Margrethe Marie [Albert]. LV: Georg Henrik Thaisen, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Johan Lorents Boland.
FM: morbror Poul Albert, snedker.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1811.

800    Erik Thomsen, væver i Fåborg. Samfrændeskifte 15.4.1814, fol.232.
E: Petrine Marie [Limkilde]. LV: Bomann, kobbersmed. B:
1) Johan Vilhelm Eriksen 4½
2) Hans Peder Eriksen 3½.
FM: fars morbror Jens Madsen, væver.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1811.

SLUT