Erik Brejls hjemmeside

Start

Ebeltoft byfoged
Skifteuddrag
1693-1812

[1693-1740]  [1740-1762]  [1760-1821] 


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Ebeltoft byfoged
Skifteprotokol
1693-1740
B 55 - 30


1 Peder Rasmussen i Ebeltoft. 11.9.1693, fol.2.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Hans Albertsen, der ægter enken. B:
1) Claus Pedersen 12
2) Christian Pedersen 11
3) Gertrud Pedersdatter 8.
FM: Rasmus Andersen i Ebeltoft.

2 Gertrud Lauridsdatter i Ebeltoft. 12.9.1693, fol.3B.
E: Mikkel Andersen Basse, rådmand. B:
1) Anne Margrethe Mikkelsdatter 6.
FM: Jacob Jacobsen, kirkesanger.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jensdatter. Arv til børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.41).

3 Christen Sørensen Havmøller i Ebeltoft. 13.11.1693, fol.5.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Christian Bertelsen i Ebeltoft. A:
1) bror Jens Sørensen i Boeslum ved ridefogeden på Skærsø i Dråby sogn
2) bror Søren Sørensen i Boeslum
3) søster, død, var g.m. Christoffer Glabsen i Ebeltoft. 1B:
a Maren Christoffersdatter
4) søster, død, var g.m. Rasmus Jensen, smed i Dråby. 3B:
a Dorthe Rasmusdatter
b Rasmus Rasmussen
c Anne Rasmusdatter.
Enkens første ægteskab med Rasmus Rasmussen "her i havmøllen", skifte 31.1.1682. B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Jens Rasmussen
3) Else Rasmusdatter.

4 Niels Christoffersen, murer i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.9B.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Christen Nielsen 6
2) Mette Nielsdatter 3
3) Lene Nielsdatter 5 uger.
FM: født værge Jens Pedersen Fugl i Ebeltoft.

5 Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.10.
Enke efter Hans Podemand. B:
1) Hans Hansen i Næstved
2) Christoffer Hansen, skomager i Ebeltoft
3) Christoffer Hansen, podemand i Ebeltoft
4) Rasmus Hansen i Ebeltoft, død. 3B:
a Margrethe Rasmusdatter
b Mette Rasmusdatter
c Bodil Rasmusdatter
5) Malene Hansdatter g.m. Christen Jørgensen i Ebeltoft.

6 Søren Nielsen Skovsen i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.11B.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Sørensen 18.
FM: Niels Christensen Koch.

7 Peder Mikkelsen i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.12.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Mikkel Pedersen i Ebeltoft
2) Rasmus Pedersen i Amsterdam i Holland
3) Søren Pedersen i Amsterdam
4) Niels Pedersen 27 i Ebeltoft
5) Karen Pedersdatter g.m. Peder Skovrider i Ebeltoft
6) Maren Pedersdatter 13.

8 Jacob Jacobsen, bager i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.13B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Anne Jacobsdatter 32
2) Else Jacobsdatter 21
3) Mads Jacobsen 20
4) Birgitte Jacobsdatter 16
5) Maren Jacobsdatter 12
6) Karen Jacobsdatter 11
7) Inger Jacobsdatter 8
8) Gertrud Jacobsdatter 6.

9 Jens Svendsen Busk i Ebeltoft. 14.2.1694, fol.14.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Svend Jensen i Grenå.

10 Lyder Gertsen, væver i Ebeltoft. 2.4.1694, fol.14B.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Henrik Lydersen i Ebeltoft
2) Cathrine Lydersdatter g.m. Jens Jørgensen Hov, snedker.

11 Dorthe Madsdatter i Ebeltoft. 7.11.1694, fol.16.
E: Frands Rasmussen.
[Første ægteskab med Oluf Rasmussen]. B:
1) Birgitte Olufsdatter 3½.
FM: Niels Christensen.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Madsdatter.

12 Niels Lauridsen Fiil i Ebeltoft. 14.1.1695, fol.17.
B:
1) Laurids Nielsen Fiil
2) Else Nielsdatter Fiil g.m. Laurids Olufsen, skrædder.

13 Anne Pedersdatter i Ebeltoft. 14.1.1695, fol.18.
E: Laurids Thygesen. B:
1) Anne Lauridsdatter 8
2) Mette Lauridsdatter 5
3) Maren Lauridsdatter 1½.

14 Laurids Dinesen, ugift dansk skolemester i Ebeltoft. 14.1.1695, fol.19B.
A:
1) mor Gertrud Lauridsdatter, [enke efter Elias Pedersen, skifte Århus 8.3.1681 lbnr.104]. LV: Mads Pedersen Koch
2) halvbror Dines Eliasen 16
3) halvsøster Maren Eliasdatter 14.
FM: Niels Christensen Koch.
Arv efter afdødes far Dines Thygesen, skifte Århus 23.7.1675 lbnr.70, der havde arv efter far Jens Olufsen, [skipper i Århus, skifte Århus 17.2.1691 lbnr.340] g.m. Johanne Dinesdatter, der nu bor i Fiskergade i Århus.

15 Thomas Jensen Rohde, ugift i Ebeltoft. 13.2.1694, fol.20B.
A:
1) bror Rasmus Jensen Rohde, død. 4B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Anders Joensen, bådsmand i København
b Birgitte Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Ebeltoft
c Jens Rasmussen, bådsmand i København
d Rasmus Rasmussen 18 i Ebeltoft
2) bror Peder Jensen Rohde i Ebeltoft.

16 Ingeborg Ottesdatter i Ebeltoft. 17.1.1695, fol.23B.
E: Peder Jensen Bech.
[Af første ægteskab] B:
1) Rasmus Christensen
2) Otte Christensen
3) Anne Christensdatter g.m. Niels Jørgensen.

17 Kirsten Rasmusdatter i Ebeltoft. 17.1.1695, fol.24.
E: Christoffer Globsen. B:
1) Søren Christoffersen 11.

18 Jens Sørensen, snedker i Ebeltoft. 17.1.1695, fol.25.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Pedersen. B:
1) Søren Jensen i Ostindien
2) Kirsten Jensdatter, uvist hvor.
FM: Jens Sørensen i Ebdrup.

19 Rasmus Pedersen i Ebeltoft. 8.8.1694, fol.26.
E: Maren Sørensdatter. B:
3) Anne Marie Rasmusdatter 1.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 15.5.1691. B:
1) Mette Rasmusdatter 8
2) Hans Rasmussen 6 hos mors moster Anne Sørensdatter Nissen i Dalstrup.
FM: morbror Oluf Pedersen, skipper i Ebeltoft.
Arv til Jens Hansen, søn af Maren Pedersdatter af hendes første ægteskab.

20 Mette Sørensdatter Stigsen i Ebeltoft. 1.7.1695, fol.30B.
Enke efter Rasmus Jørgensen. A:
1) søsterdatter Anne Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Grønnegade i København
2) søsterdatter Kirsten Sørensdatter i Horslunde på Lolland
3) søsterdatter Ellen Sørensdatter Stigsen g.m. Peder Jørgensen i Horslunde.

21 Hans Pedersen, smed i Ebeltoft. 5.9.1695, fol.37B.
E: Anne Eskildsdatter. LV: Laurids Christensen, der ægter enken. B:
1) Anne Hansdatter 3
2) Christen Hansen 1½.

46 Henrik Henriksen Iching i Ebeltoft. 4.8.1702, fol.142B.
E: Johanne. B:
1) Sidsel Henriksdatter
2) Mette Marie Henriksdatter.
FM: farbror Thomas Henriksen.

23 Karen Pedersdatter i Ebeltoft. 8.8.1695, fol.40B.
E: Peder Poulsen. B:
1) Poul Pedersen 3½.

24 Jacob Sørensen Toggerbo i Ebeltoft. 9.8.1695, fol.41B.
E: Dorthe Jensdatter. B:
1) Søren Jacobsen 2.

25 Elsebeth Lauridsdatter i Ebeltoft. 20.1.1696, fol.42.
Enke efter Thomas Lindenberg. B:
1) Laurids Thomsen Lindenberg
2) Marie Thomasdatter Lindenberg g.m. Søren [Pedersen] Svane, skipper i Århus
3) Lisbeth Thomasdatter Lindenberg
4) Anne Thomasdatter Lindenberg
5) Dorthe Thomasdatter Lindenberg.

26 Karen Mikkelsdatter i Ebeltoft. 8.2.1696, fol.46B.
E: Jens Nielsen Baslum.
Skifte efter første mand 2.9.1669. B:
1) Peder Rasmussen i Norge
2) Birgitte Rasmusdatter i København
3) Maren Marie Rasmusdatter g.m. Jens Jørgensen i Ebeltoft.
Desuden nævnes afdødes søns datter Maren Mikkelsdatter i Ebeltoft.

27 Hans Christoffer Sartorius, organist i Ebeltoft. 1.8.1696, fol.48.
E: Else Hansdatter Bruun. B:
1) Johannes Hansen Sartorius
2) Hans Frederik Hansen Sartorius
3) Christian Gotfred Hansen Sartorius
4) Anne Hansdatter Sartorius g.m. Sivert Sivertsen.

28 Anne Mortensdatter i Ebeltoft. 10.8.1696, fol.50.
E: Gunde Jørgensen. B:
1) Sille Gundesdatter 9
2) Jørgen Gundesen 3.
FM: morbror Laurids Jensen Esbensen i Ebeltoft.
Desuden nævnes
1 morbror g.m. Gertrud Pedersdatter Lund
2 farbror i Skovgård g.m. Kirsten Jensdatter.

29 Bodil Ibsdatter i Ebeltoft. 29.7.1696, fol.51.
E: Anders Rasmussen Høgh. A:
1) bror Peder Ibsen.

30 Inger Pedersdatter i Ebeltoft. 29.7.1696, fol.51B.
E: Christoffer Mikkelsen, skomager. B:
1) Peder Christoffersen 8.

31 Jacob Andersen i Ebeltoft. 11.9.1697, fol.52.
E: Kirsten Thøgersdatter. B:
1) Johanne Marie Jacobsdatter 12
2) Margrethe Jacobsdatter 7
3) Jacob Jacobsen 4.

32 Sidsel Nielsdatter i Ebeltoft. 29.4.1698, fol.53B.
E: Peder Jensen Rohde. B:
1) Oluf Pedersen Rohde
2) Bodil Pedersdatter Rohde.

33 Anne Andersdatter i Ebeltoft. 11.7.1698, fol.55B.
E: Søren Galskyt. B:
1) Maren Sørensdatter Galskyt 28
2) Anders Sørensen Galskyt 26
3) Kirsten Sørensdatter Galskyt 21
4) Ytte Sørensdatter Galskyt 17.
FM:
1 født værge Henrik Poulsen til Hvitvedgård [i Thorsager sogn]
2 Henrik Henriksen Iching, købmand i Ebeltoft, som beslægtet.
Desuden nævnes fasters mand Jens Pedersen, forpagter på Hørbylund [i Hørby sogn] i Vendsyssel.

34 Niels Nielsen, byskriver i Ebeltoft. 12.7.1698, fol.59.
E: Rakel Knudsdatter. LV: bror Henrik Knudsen i København. B:
1) Knud Nielsen 6.
FM: Rasmus Nielsen i Ebeltoft.

35 Rasmus Sørensen i Ebeltoft. 21.12.1698, fol.63B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Ludvig Rasmussen 3½.
Skifte efter enkens første mand 19.5.1692. Arv til B:
1) Karen Ludvigsdatter
2) Dorthe Ludvigsdatter.

36 Jørgen Rasmussen, byfoged i Ebeltoft. 6.2.1699, fol.65B.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger angives ikke.

37 Anne Jensdatter i Ebeltoft. 9.8.1700, fol.70B.
E: Anders Jensen. købmand. B:
1) Mette Andersdatter 3.

38 Jens Knudsen i Ebeltoft. 14.12.1700, fol.73.
E: Dorthe Marie Pedersdatter.
Arvinger, der indstævnes:
1) Mads Jacobsen [dvs. Knudsen Kvist], degn i Ålsø
2) Stig Pedersen, degn i Grenå på sin hustrus vegne
3) Niels Knudsen i Dråby
4) Jørgen Knudsens børn.

39 Gertrud Lauridsdatter i Ebeltoft. 24.1.1701, fol.
[Enke efter Elias Pedersen, skifte Århus 8.3.1681 lbnr.104]. B:
2) Dines Eliasen 22
3) Maren Eliasdatter 20.
Første ægteskab med [Dines Thygesen, skifte Århus 23.7.1675 lbnr.70]. B:
1) Laurids Dinesen, [dansk skolemester i Ebeltoft, skifte 14.1.1695 lbnr.14].

40 Christoffer Globsen i Ebeltoft. 28.8.1699, fol.81B.
E: Helle Mogensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter], skifte 17.1.1695 lbnr.17. B:
1) Maren Christoffersdatter i København
2) Søren Christoffersen.

41 Mikkel Andersen Basse, rådmand i Ebeltoft. 14.2.1701, fol.84B.
E: Anne Christensdatter. LV: Stygge Themsen, forpagter på Fårevejle, herredsfoged i Djurs Sønder- og Mols herreder.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 4.7.1684. B:
1) Anne Mikkelsdatter, enke efter Jens Jensen Maarup i København. LV: Hans Jacobsen til Ålsø og Lyngbæk
2) Kirsten Mikkelsdatter 26
3) Anders Mikkelsen Basse 25, student.
Andet ægteskab med Gertrud Lauridsdatter, skifte 12.9.1693 lbnr.2. B:
4) Anne Margrethe Mikkelsdatter 13.

42 Niels Jensen, skibsbygger og hustru Gertrud Kjeldsdatter i Ebeltoft. 18.5.1701, fol.118B.
B:
1) Rasmus Nielsen 23
2) Birgitte Nielsdatter 19
3) Jens Nielsen 18
4) Magdalene Nielsdatter 16
5) Christen Nielsen 14
6) Kjeld Nielsen 9
7) Anne Nielsdatter 7.
FM:
1 født værge Jens Jørgensen
2 Jacob Jacobsen
3 Anders Jensen i Ebeltoft
4 Anders Nielsen, proviantforvalter i Ebeltoft
5 Peder Hansen Cort i Ebeltoft
6 Anders Sørensen, snedker i Ebeltoft.

43 Bendix Gercken, byskriver i Ebeltoft og herredsskriver i Djurs Sønder- og Mols herreder. 28.3.1702, fol.129B.
E: Else Christensdatter. LV: Jacob Jacobsen i Ebeltoft. B:
1) Karen Bendixdatter 2.

44 Anders Jensen i Ebeltoft. 11.4.1702, fol.132B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, skifte 9.8.1700 lbnr.37]. B:
1) Mette Andersdatter 5.

45 Peder Ibsen i Ebeltoft. 12.6.1702, fol.141.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Jacob Pedersen
2) Karen Pedersdatter g.m. Søren Pedersen.

46 Henrik Henriksen Iching i Ebeltoft. 4.8.1702, fol.142B.
E: Johanne N[ielsdatter]. B:
1) Sidsel Henriksdatter
2) Mette Marie Henriksdatter.
FM: farbror Thomas Henriksen.

47 Malene Pallesdatter i Ebeltoft. 11.9.1702, fol.148.
E: Frands Rasmussen.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Madsdatter, [skifte 7.11.1694 lbnr.11].
[Hendes første ægteskab med Oluf Rasmussen]. B:
1) [Birgitte Olufsdatter] 11.

48 Anne Jensdatter i Ebeltoft. 28.2.1703, fol.150.
Arvinger angives ikke.

49 Christen Eriksen, brygger i Ebeltoft. 26.9.1703, fol.151B.
E: Anne Christensdatter. Børn, hvis navne ikke angives.

50 Dorthe Christensdatter Rohde i Ebeltoft. 19.6.1703, fol.157B.
E: Søren Christensen Broge. B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Søren Hansen i Ebeltoft.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Mette Nielsdatter, datter af Niels Christensen i Grenå.

51 Jens Sørensen Rohde, kirkeværge i Ebeltoft. 15.1.1704, fol.168.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Christensen Koch. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Rasmus Hansen i Ebeltoft
2) Karen Jensdatter
3) Anne Jensdatter, [skifte 9.8.1700 lbnr.37, var g.m. Anders Jensen]. B:
a Mette Andersdatter.

52 Jeppe Jensen, skipper i Ebeltoft. 18.1.1704, fol.173B.
E: Maren Sørensdatter. LV: svoger Rasmus Sørensen Egens. B:
1) Jens Jepsen 22
2) Inger Jepsdatter
3) Bodil Jepsdatter.
FM: [halv]bror /[morbror?] Rasmus Sørensen Rohde.

53 Laurids Sørensen Holm i Ebeltoft. 22.1.1704, fol.177B.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Søren Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Jens Lauridsen
4) Peder Lauridsen
5) Else Lauridsdatter
6) Margrethe Lauridsdatter.

54 Søren Jørgensen i Ebeltoft. 23.1.1704, fol.179B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen Koch. B:
5) Else Sørensdatter
6) Anne Sørensdatter.
FM: morbror Peder Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Sørensen
2) Jørgen Sørensen
3) Kirsten Sørensdatter
4) Maren Sørensdatter.

55 Rasmus Jensen, guldsmed i Ebeltoft. 26.6.1704, fol.184B.
E: Dorthe Andersdatter. B:
1) Anders Rasmussen 18
2) Maren Rasmusdatter 15.
FM: Knud Olufsen, feldbereder i Ebeltoft.

56 Dorthe Pedersdatter i Ebeltoft. 30.7.1704, fol.187B.
E: Villum Sørensen. B:
1) Thomas Villumsen i Ebeltoft
2) Jens Villumsen i Norge
3) Maren Villumsdatter, [skifte 8.9.1695 lbnr.22, var g.m. Rasmus Nielsen]. 1B:
a Maren Rasmusdatter.

57 Gregers Blichfeldt, byfoged i Ebeltoft. 13.2.1704, fol.191, 199B.
E: Inger Sørensdatter.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter, skifte Fredericia 11.1.1693 lbnr.106. B:
1) Anne Cathrine Gregersdatter
2) Clemen Michael Gregersen.
FM:
1 [farbror] Christen Blichfeldt, magister i Fredericia
2 fars halvbror Laurids Eskildsen [Vivild], præst i Asferg og Fårup.

58 Peder Sørensen, grovsmed og hustru Maren Poulsdatter i Fredericia. 23.12.1704, fol.199.
B:
1) Søren Pedersen
2) Sofie Pedersdatter g.m. Laurids Sjællandsfar
3) Helle Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen, hjulmand
4) Hans Pedersen, [skifte 5.9.1695 lbnr.21]. 2B:
a Anne Hansdatter.
b Christen Hansen.

59 Jacob Jacobsen Rentz i Ebeltoft. 29.1.1705, fol.199B.
E: Cathrine Henriksdatter Bøye. B: (angives som bemeldte barn, men navnet angives ikke).
FM:
1 Mads Sørensen i Ebeltoft
2 Rasmus Hansen i Ebeltoft
3 Jens Lauridsen i Ebeltoft
4 Søren Jensen Buchtrup.
Desuden nævnes barnets mormor Anne Pedersdatter, enke efter Jens [Sørensen] Rohde, [skifte 15.1.1704 lbnr.51].

60 Jens Jørgensen, skipper i Ebeltoft. 12.3.1705, fol.200B.
B:
1) Jens Jensen
2) Kirsten Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Overmølle [i Agri sogn]
3) Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen, skomager i Viborg.

61 Jens Pedersen Tøre, skipper i Ebeltoft. 9.7.1705, fol.204B.
E: Margrethe Mogensdatter. LV: Jens Jørgensen Høgh. A:
1) søster Anne Pedersdatter, uvist hvor.

62 Niels Harding, feldbereder i Ebeltoft. 9.6.1705, fol.206.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes far Harding Pedersen.

63 Villum Sørensen i Ebeltoft. 17.3.1706, fol.207.
Enkemand efter Dorthe Pedersdatter, [skifte 30.7.1704 lbnr.56]. B:
1) Thomas Villumsen i Ebeltoft
2) Jens Villumsen i Gamviken i Trondhjem len i Norge
3) Maren Villumsdatter, [skifte 8.9.1695 lbnr.22], var g.m. Rasmus Nielsen. 1B:
a Maren Rasmusdatter 11.
Afdøde var formynder for Kirsten Sørensdatter, datter af afdøde Søren Hals.

64 Mads Pedersen Koch, skipper i Ebeltoft. 23.9.1706, fol.209B.
E: (Navn angives ikke). LV: Rasmus Andersen.
Arvinger angives ikke.

65 Lisbeth Thomasdatter Lindenberg i Ebeltoft. 11.11.1706, fol.211.
E: Peder Mathiasen. B:
1) Mathias Pedersen 2
2) Else Pedersdatter 1.
FM: Laurids Lindenberg.

66 Thomas Henriksen Iching i Ebeltoft. 22.12.1706, fol.214B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Poul Rasmussen Helles. B:
1) Sidsel Thomasdatter
2) Mette Marie Thomasdatter.
FM:
1 farbror Henrik Henriksen Iching
2 farbror Niels Henriksen i Randers
3 stedfar Rasmus Sørensen Rohde.

67 Cathrine Henriksdatter Boye i Ebeltoft. 2.5.1707, fol.217B.
E: Søren Jensen Broge.
Arvinger findes ikke.
Til stede var enkemandens mor Karen Sørensdatter Rohde g.m. enkemandens stedfar Søren Hansen Buchtrup.

68 Anne Mikkelsdatter i Ebeltoft. 15.11.1707, fol.221B.
E: Jørgen Mikkelsen. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 16
2) Mikkel Jørgensen 14
3) Anne Marie Jørgensdatter 1.

69 Rasmus Sørensen Rohde, skipper i Ebeltoft. 26.4.1708, fol.222B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter
2) Sidsel Rasmusdatter.
FM: fars halvbror Jens Jepsen.

70 Thomas Villumsen, avlsmand i Ebeltoft. 5.2.1709, fol.226B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Peder Mathiasen. B:
1) Maren Thomasdatter 8
2) Anne Thomasdatter 6
3) Dorthe Thomasdatter 3
4) Villum Thomsen 1.
FM: fars svoger Rasmus Nielsen.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Jens Villumsen ved Tromsø i Norge
2 afdødes søsterdatter Maren Rasmusdatter. (Sml. lbnr.63).

71 Anders Hansen, skrædder i Ebeltoft. 20.2.1709, fol.229.
B:
1) Thomas Andersen i København
2) Anne Andersdatter
3) Gertrud Andersdatter.

72 Anne Christensdatter Hallendrup i Ebeltoft. 9.2.1710, fol.230.
B:
1) Ingeborg Nielsdatter.

73 Maren Andersdatter i Ebeltoft. 3.4.1710, fol.231.
E: Rasmus Mortensen. B:
1) Maren Rasmusdatter 9.
FM: Rasmus Hansen Bøvling.

74 Johan Ütrecht, tolder i Ebeltoft. 6.5.1710, fol.235.
E: Inger Sørensdatter. LV: Rasmus Andersen.
Arvinger angives ikke.

75 Niels Christensen Trevad i Ebeltoft. 9.11.1710, fol.241.
E: Anne Pedersdatter. B:
3) Johan Nielsen 9
4) Anne Nielsdatter 8.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen i Vejstrup
2) Karen Nielsdatter på Hessel.

76 Karen Jensdatter i Ebeltoft. 9.9.1710, fol.241B.
E: Salve Eriksen. B:
1) Erik Salvesen 28 i Norge
2) Jens Salvesen 21 i Viborg
3) Anne Marie Salvesdatter 14.

77 Laurids Jensen Esbensen, skipper i Ebeltoft.29.11.1710, fol.242B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Poul Helles. B:
1) Jens Lauridsen Esbensen
2) Anne Lauridsdatter g.m. Christen Andersen i Skien i Norge
3) Gertrud Lauridsdatter 5.

78 Karen Pedersdatter Toggerbo i Ebeltoft. 30.1.1711, fol.244.
E: Jens Mortensen Kønsen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter 50 i Amsterdam
2) Maren Pedersdatter i Bergen i Norge
3) Birthe Pedersdatter 21.

79 Jens Lauridsen Esbensen, sejlingsmand i Ebeltoft. 31.10.1711, fol.245B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Mathiasen. A:
1) stedfar Rasmus Skovsen.

80 Maren Jensdatter Rohde i Ebeltoft. 24.11.1711, fol.247.
E: Rasmus Hansen Buchtrup. B:
1) Hans Rasmussen 16
2) Karen Rasmusdatter 15
3) Dorthe Rasmusdatter 13.

81 Jens Mortensen Kønsen, sejlingsmand i Ebeltoft. 27.4.1712, fol.248B.
A:
1) halvbror Peder Nielsen.

82 Samuel Eriksen, skibstømrer i Ebeltoft. 18.5.1712, fol.249B.
E: Kirsten Christensdatter [Friis]. B:
1) Erik Samuelsen 13.
FM:
1 farfar Erik Samuelsen
2 farbror Jens Eriksen, underdegn i Ebeltoft.

83 Jens Pedersen Fugl (Fuel) og hustru Maren Nielsdatter i Ebeltoft. 2.3.1712, fol.250B.
B:
3) Anne Jensdatter g.m. Hans Ebbesen i Larvik i Norge
4) Kirsten Jensdatter g.m. Søren Smelvang i Arendal i Norge
5) Maren Jensdatter g.m. Hans Olufsen i Ebeltoft.
Af hendes første ægteskab B:
1) Thue Christensen Friis, død. 1B:
a Christen Thuesen i Larvik
2) Kirsten Christensdatter Friis, enke efter Samuel Eriksen, [skifte 18.5.1712 lbnr.82. LV: Peder Mathiasen.

84 Peder Hansen Munch i Ebeltoft. 7.3.1713, fol.253B.
E: Anne Sørensdatter Hals. B:
1) Anne Pedersdatter 24
2) Peder Pedersen 20
3) Hans Pedersen 17
4) Jens Pedersen 13.

85 Rasmus Christensen i Ebeltoft. 30.1.1713, fol.254B.
E: Kirsten Thøgersdatter. LV: Rasmus Juul, der ægter enken. B:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe Christensdatter.
FM: morbror Rasmus Pedersen i Stubbe.
Enkens første ægteskab med [Jacob Andersen, skifte 11.9.1697 lbnr.31]. B:
1) Johanne Marie [Jacobsdatter]
2) Margrethe [Jacobsdatter]
3) Jacob [Jacobsen] 19.
Afdøde døde for nogle år siden.

86 Sidsel Henriksdatter i Ebeltoft. 26.5.1712, fol.257.
E: Søren Jensen Broge. B:
1) Henrik Sørensen 3
2) Dorthe Sørensdatter 19 uger.

87 Birthe Rohde i Ebeltoft. 11.7.1712, fol.260.
Enke. A:
1) Peder Sørensen Rohde 26
2) Jens Sørensen 25
3) Anne Sørensdatter 20
4) Maren Sørensdatter 14.
FM: Christian Pedersen Mørk.

88 Anne Pedersdatter i Ebeltoft. 6.2.1713, fol.261B.
Enke efter Jens Sørensen Rohde, [skifte 15.1.1704 lbnr.51]. B:
1) Maren Jensdatter [Rohde, skifte 24.11.1711 lbnr.80], var g.m. Rasmus Hansen Buchtrup. 3B:
a Hans Rasmussen
b Karen Rasmusdatter
c Dorthe Rasmusdatter
2) Karen Jensdatter Rohde g.m. Søren Jensen Buchtrup
3) [Anne Jensdatter Rohde, skifte 9.8.1700 lbnr.37, var g.m. Anders Jensen]. 1B:
a Mette Andersdatter 15.

89 Rasmus Sørensen Egens i Ebeltoft. 18.7.1713, fol.272B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Christensen Koch. B:
1) Søren Rasmussen.
FM:
1 morbror Jens Jepsen
2 farbror Søren Sørensen.

90 Frands Rasmussen i Ebeltoft. 4.9.1713, fol.274B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Frandsen.
Første ægteskab med Dorthe Madsdatter, [skifte 7.11.1694 lbnr.11].
Dorthe Madsdatters første ægteskab med Oluf Rasmussen. B:
1) Birgitte Olufsdatter.
Andet ægteskab med Malene Pallesdatter, skifte 11.9.1702 lbnr.47.

91 Maren Olufsdatter i Ebeltoft. 18.12.1713, fol.276B.
E: Niels Pedersen Hals. B:
1) Peder Nielsen 10
2) Niels Nielsen 8
3) Oluf Nielsen 5.

92 Erik Samuelsen i Ebeltoft. 12.9.1715, fol.278.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Jens Eriksen, underdegn i Ebeltoft kirke
2) Anne Eriksdatter.

93 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 11.8.1715, fol.281.
Enke efter Rasmus Sørensen Egens, [skifte 18.7.1713 lbnr.89].
Af første ægteskab B:
1) Else Sørensdatter 25.
FM: morbror Peder Sørensen i Ebeltoft.
Desuden nævnes Else Sørensdatters anden morbrors kone Anne Madsdatter.

94 Kirsten Pedersdatter Maarup i Ebeltoft. 1.3.1716, fol.283.
E: Rasmus Andersen. B:
5) Gertrud Rasmusdatter g.m. Niels Christensen, snedker i København.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen Maarup, underdegn i Kalundborg
2) Søren Jensen i Ebeltoft
3) Margrethe Jensdatter g.m. Søren Nielsen, sejlingsmand i København
4) Anne Jensdatter i København.

95 Else Christoffersdatter i Ebeltoft. 8.10.1716, fol.284B.
E: Niels Christoffersen, skomager. B:
1) Dorthe Marie Nielsdatter 2.
FM: morfar Christoffer Dyssel (Ducell), skomager i Ebeltoft.

96 Kirsten Jensdatter Skovgaard i Ebeltoft. 11.4.1711, fol.286.
E: Peder Joensen, organist. B:
4) Niels Pedersen i Elsegård's datter Kirsten
5) Maren Pedersdatter g.m. Thyge Møller
Første ægteskab med Casper Jørgensen i Skovgård, skifte 10.3.1704. B:
1) Jens Caspersen i Skovgård
2) Sille Caspersdatter g.m. Ejler Kjærulf i Emmerlev
3) [Anne Caspersdatter] g.m. Søren Ebbesen i Albøges to døtre:
a Sille
b Bodil.

97 Laurids Andersen, træskomand i Ebeltoft. 5.5.1712, fol.299.
E: Mette Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen, skomager i Ebeltoft. B:
1) Anders Lauridsen, skomager i Ebeltoft
2) Joen Olufsen (?)
3) Anne Lauridsdatter.

98 Søren Jensen Maarup i Ebeltoft. 11.6.1717, fol.300.
Enkemand efter Gertrud. A:
1) bror Peder Jensen Maarup, underdegn i Kalundborg
2) søster Margrethe Jensdatter Maarup g.m. Søren Nielsen, tagelagemester ved det ostindiske kompagni i København
3) søster Anne Jensdatter Maarup i København
4) bror [Jens Jensen Maarup i København], død. 1B:
a Jens Jensen Maarup, matros i kongens søtjeneste
5) halvsøster Gertrud Rasmusdatter g.m. Niels Christensen, snedker i København.
Desuden nævnes afdødes stedfar Rasmus Andersen i Ebeltoft, [enkemand efter Kirsten Pedersdatter, skifte 1.3.1716 lbnr.94].
(Sml. lbnr.41).

99 Peder Hansen Cort, bager i Ebeltoft. 1.12.1717, fol.302.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Andersen i Ebeltoft. B:
1) Peder Pedersen 18.
FM: farbror Frederik Cort, skomager i Ebeltoft.

100 Anne Helvigs i Ebeltoft. 1.12.1717, fol.303B.
E: Laurids Nielsen Fiil, skrædder. B:
1) Peder Johan Lauridsen Fiil, skrædder i Ebeltoft
2) Marie Lauridsdatter Fiil g.m. Søren Pedersen, bådsmand.
Desuden er der umyndige børn, hvis navne ikke angives.

101 Ellen Lauridsdatter i Ebeltoft. 20.12.1717, fol.304B.
E: Thyge Nielsen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens bror Ulrik Nielsen.

102 Maren Jensdatter Kolding i Ebeltoft. 26.1.1719, fol.305B.
E: Peder Sørensen. B:
2) Mikkel Pedersen
3) Søren Pedersen 22.
Af første ægteskab B:
1) Niels Mikkelsen Kolding.

103 Søren Pedersen Munch i Ebeltoft. 11.7.1718, fol.307.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Christian Munch. B:
1) [Anne Sofie Sørensdatter 3]
2) [Peder Sørensen 1].
Afdøde døde i København.

104 Christoffer Dyssel (Ducell), skomager i Ebeltoft. 3.12.1718, fol.309.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jørgensen Øksnebjerg. B:
1) Søren Christoffersen Dyssel 40
2) Peder Christoffersen 36
3) Rasmus Christoffersen 26
4) Mathias Christoffersen 24
5) Karen Christoffersdatter
6) [Else Christoffersdatter, skifte 8.10.1716 lbnr.95], var g.m. Niels Christoffersen, skomager. 1B:
a [Dorthe] Marie Nielsdatter.

105 Sofie Smeds i Ebeltoft. 3.5.1719, fol.310B.
E: Laurids Christensen Sjællandsfar. B:
1) Else Lauridsdatter
2) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i København.

106 Mette Jensdatter i Ebeltoft. 25.3.1720, fol.312.
E: Jens Christensen, kabelslager. B:
1) Karen Jensdatter 5
2) Jens Jensen 3.
FM: farbror Jørgen Christensen, kabelslager.

107 Christen Bonde i Ebeltoft. 20.6.1720, fol.313.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Hansen Buchtrup. B:
1) Rasmus Christensen, skomager i Grenå
2) Birgitte Christensdatter
3) Dorthe Christensdatter
4) Elisabeth Christensdatter g.m. Andreas Baltsersen, kontrollør ved Østerport i København
5) Anne Marie Christensdatter i København.

108 Peder Pedersen og hustru Karen Rasmusdatter i Ebeltoft. 20.6.1720, fol.314B.
B:
1) Karen Pedersdatter 39
2) Peder Pedersen 35, sømand i Prinsessegade i København
3) Niels Pedersen 27 i Ostindien
4) Rasmus Pedersen, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter 5.
FM: morbror Jens Rasmussen, Christoffer Mikkelsen.

109 Mads Bertelsen Kolding, vejer og måler samt smed i Ebeltoft. 6.11.1719, fol.316.
E: Anne Sørensdatter. LV: B:
1) Hans Madsen 25.
FM: farbror Christian Bertelsen i Ebeltoft.

110 Dorthe Holgersdatter i Ebeltoft. 5.9.1721, fol.318.
E: Anker Christen Holm, vejer og måler. B:
1) Edel Margrethe Ankersdatter 1½.
FM: Laurids Lindbjerg.

111 Mette Madsdatter i Ebeltoft. 19.2.1722, fol.319B.
E: Peder Ibsen. B:
1) Rasmus Pedersen Helles
2) Maren Pedersdatter 26.

112 Margrethe Ditlevsdatter i Ebeltoft. 30.4.1722, fol.320B.
E: Jens Eriksen, klokker og graver i Ebeltoft kirke. B:
1) Sille Marie Jensdatter 9
2) Erik Jensen 7
3) Ditlev Jensen 4.
FM: Rasmus Jensen, hjulmand i Ebeltoft g.m. mormor Helle Pedersdatter.

113 Søren Ditlevsen, avlsmand i Ebeltoft. 7.1.1722, fol.321B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Christian Bertelsen Kolding. B:
1) Ditlev Sørensen 17
2) Anne Sørensdatter 7.
FM: [morbror] Anders Mikkelsen.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Helle Pedersdatter g.m. Rasmus [Jensen, hjulmand i Ebeltoft
2 afdødes [halv]bror Søren Jensen Gravfeld, avlsmand.
Enkens første ægteskab med Thomas Villumsen, skifte 5.2.1709 lbnr.70. B:
1) Maren Thomasdatter, der ægter Anders Rasmussen
2) Anne Thomasdatter
3) Dorthe Thomasdatter
4) Villum Thomsen.

114 Gertrud Sørensdatter Nissen i Ebeltoft. 12.9.1722, fol.324.
E: Morten Poulsen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter 31
2) Karen Nielsdatter 25 i København
3) Dorthe Nielsdatter 23 i København.
FM: Rasmus Rasmussen Rohde g.m. moster Bodil Sørensdatter Nissen.

115 Mikkel Globsen i Ebeltoft. 2.1.1723, fol.326.
E: Karen Mortensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Hallendrup, der ægter enken. B:
1) Gertrud [Marie] Mikkelsdatter 12.
FM: Rasmus Hansen Buchtrup.

116 Christoffer Mikkelsen, skomager i Ebeltoft. 31.3.1723, fol.326B.
E: Maren Rasmusdatter, 76 år gammel.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christoffersen, skomager i Ebeltoft.

117 Dorthe Jørgensdatter i Ebeltoft. 15.9.1723, fol.327B.
E: Christen Rasmussen Malling, snedker. B:
1) Rasmus Christensen 18
2) Jørgen Christensen 8.

118 Karen Pedersdatter i Ebeltoft. 13.1.1724, fol.328.
E: Jens Christensen Helles. B: Nille Cathrine 2, Karen 10 uger. FM: mors morbror Jens Rasmussen, sadelmager i Ebeltoft.

119 Rasmus Skovsen, skipper i Ebeltoft. 11.10.1723, fol.329B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Isak Gal. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 12
2) Søren Rasmussen 9
3) Marie Rasmusdatter 6.
Enkens første ægteskab med [Laurids Jensen Esbensen, skifte 29.11.1710 lbnr.77]. B:
1) Anne Lauridsdatter i Norge.

120 Christen Jørgensen Ørnbjerg i Ebeltoft. 28.3.1724, fol.331B.
E: Magdalene Hansdatter. B:
1) Anne Christensdatter 31 i København
2) Margrethe Christensdatter 24
3) Dorthe Christensdatter 20
4) Hans Christensen, skomager i Ebeltoft
5) Rasmus Christensen 18, i skrædderlære i København
6) Jørgen Christensen 14.

121 Niels Pedersen Hals i Ebeltoft. 12.4.1724, fol.332B.
E: Dorthe Andersdatter Ovstrup.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 18.12.1713 lbnr.91. B:
1) Peder Nielsen 21
2) Niels Nielsen 19
3) Oluf Nielsen 16.
Afdøde er formentligt druknet på sørejse til Trondhjem.

122 Valter Hegemann, bartskær i Ebeltoft. 29.5.1724, fol.334.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Mathiasen. B:
1) Hans Jacob Valtersen 3.

123 Mette Pedersdatter i Ebeltoft. 5.10.1725, fol.335.
E: Hans Christensen Ørnbjerg, skomager. A:
1) mor Maren Mikkelsdatter i Egsmark [i Dråby sogn]
2) søster Johanne Marie Pedersdatter i Handrup [i Dråby sogn]
3) bror Christen Pedersen på Sjælland
4) halvbror Erik Sejrsen, væver i Ebeltoft
5) halvbror Iver Sejrsen i Egsmark.

124 Rasmus Hansen [Buchtrup], skipper i Ebeltoft. 25.7.1724, fol.336.
E: Anne Cathrine Lyngby. LV: Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs.
Første ægteskab med Maren Jensdatter Rohde, skifte 24.11.1711 lbnr.80. B:
1) Hans Rasmussen Buchtrup, skipper i Ebeltoft
2) Karen Rasmusdatter Buchtrup
3) Dorthe Rasmusdatter Buchtrup.
Arv efter børnenes mormor [Anne Pedersdatter, skifte 6.2.1713 lbnr.88].

125 Christoffer Pedersen, bødker i Ebeltoft. 6.8.1725, fol.349.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Jensen Koch. B:
1) Marie Christoffersdatter 30
2) Maren Christoffersdatter 26.

126 Anne Lauridsdatter Bang i Ebeltoft. 25.8.1725, fol.351.
E: Peder Munch, kontrollør. B:
1) Johan Frederik Bang, kaptajn
2) Søren Pedersen Munch, [skifte 11.7.1718 lbnr.103], var g.m. Karen Jacobsdatter, nu g.m. Hans Koch. 2B:
a Anne Sofie Sørensdatter Munch 10
b Peder Sørensen Munch 8.
FM: stedfars bror Jens Jensen Koch.
Desuden nævnes afdødes søster Martha Bang.

127 Anne Christensdatter Lindenberg i Ebeltoft. 27.1.1726, fol.352B.
Enke efter Laurids Thomsen Lindenberg.
Testamente af 12.1.1717. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Poul Rasmussen Helles
2) søster, død. 2B:
a Christian Johansen Weischer, lem i Viborg hospital
b Hieronymus Weischer, død, var g.m. Margrethe Elisabeth i København. 1B:
1 Elisabeth Amalie Hieronymusdatter
3) [Lisbeth Thomasdatter Lindenberg, skifte 11.11.1706 lbnr.65], var g.m. Peder Mathiasen. 2B:
a Mathias Pedersen 22
b Else Pedersdatter 21
4) Dorthe Thomasdatter Lindenberg g.m. Christen Lauridsen Begtrup, degn i Odder.

128 Christen Jensen Broge i Ebeltoft. 26.1.1726, fol.369.
E: Anne Sørensdatter Rohde.
Enkens første ægteskab med Rasmus Sørensen Egens, skifte 18.7.1713 lbnr.89.
B:
1) Søren Rasmussen Egens.
Afdøde er formentligt druknet på sørejse til Trondhjem 1722.

129 Karen Mortensdatter i Ebeltoft. 6.3.1726, fol.372.
E: Rasmus Rasmussen Hallendrup.
Første ægteskab med [Mikkel Globsen, skifte 2.1.1723 lbnr.115]. B:
1) Gertrud Marie Mikkelsdatter 15.
FM: Jens Rasmussen, skomager.

130 Jørgen Pedersen Samsing i Ebeltoft. 9.4.1726, fol.373.
E: Maren Sørensdatter, der døde 5.10.1726.
Hans A:
1) halvbror Christen Pedersen i Nordby på Samsø
2) halvsøster Kirsten Pedersdatter, enke i Nordby på Samsø.
Hendes arvinger kendes ikke.

131 Svend Jensen Busk, skomager i Ebeltoft. 27.7.1727, fol.375B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Christian Bertelsen i Ebeltoft. B:
1) Jens Svendsen i Handrup på Lyngsbækgård gods.

132 Maren Christensdatter i Ebeltoft. 24.5.1727, fol.378.
Enke efter Christen Rasmussen Bonde, [skifte 20.6.1720 lbnr.107]. B:
1) Rasmus Christensen Bonde, skomager i Grenå
2) Birgitte Christensdatter g.m. Peder Pedersen Cort
3) Dorthe Christensdatter g.m. Anders Lauridsen, skomager i Ebeltoft
4) Elisabeth Christensdatter g.m. Andreas Baltsersen, kontrollør ved Østerport i København
5) Anne Marie Christensdatter i København.

133 Niels Knudsen Skov i Ebeltoft. 26.7.1727, fol.380B.
E: Lene Pedersdatter. LV: Jens Jensen Koch, købmand i Ebeltoft. B:
1) Jens Nielsen 15
2) Peder Nielsen 12
3) Knud Nielsen 8.

134 Laurids Mathiesen, handskemager i Ebeltoft. 26.7.1727, fol.381B.
E: Sofie Hansdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter 15
2) Hans Lauridsen 10.
FM: Niels Sørensen Egens.

135 Jørgen Arenfeldt til Rugård i Ebeltoft. 12.7.1717, fol.383.
Likvidationsregninger fra Frederik [Thomsen] Lyngby, præst [i Lyngby og Albøge] til afdøde og søn Axel Arenfeldt.

136 Peder Sørensen Nymann i Ebeltoft. 20.12.1727, fol.384B.
E: Ellen Jensdatter. B:
1) Søren Pedersen 18
2) Anne Marie Pedersdatter 16
3) Peder Pedersen 10.

137 Birgitte Sørensdatter i Ebeltoft. 1.6.1728, fol.385B.
Enke. B:
1) Jens Madsen Hals
2) Birgitte Madsdatter g.m. Jonas Madsen
3) Karen Madsdatter
4) Søren Madsen, død. 1B:
a Anne Marie Sørensdatter 16.

138 Jens Sørensen Hindsen i Ebeltoft. 10.5.1728, fol.387.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror, død. 2B:
a Jens Rasmussen
b Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Pedersen.

139 Mette Rasmusdatter i Ebeltoft. 22.6.1728, fol.388.
E: Peder Madsen. B:
1) Hans Pedersen 4
2) Mads Pedersen 9 mdr.
Desuden nævnes enkemandens mor Karen Jensdatter, enke efter Tryel Madsen.

140 Jørgen Mikkelsen i Ebeltoft. 8.3.1728, fol.389.
[Enkemand efter Anne Mikkelsdatter, skifte 15.11.1707 lbnr.68]. B:
1) Margrethe Jørgensdatter g.m. Mikkel Pedersen Kolding i Ebeltoft
2) Anne Marie Jørgensdatter 20.

141 Kirsten Madsdatter i Ebeltoft. 2.1.1728, fol.391B.
[E: Hans Albertsen].
Første ægteskab med [Peder Rasmussen, skifte 11.9.1693 lbnr.1]. B:
1) Claus Mørk
2) Christian Mørk, købmand i Ebeltoft g.m. Johanne Nielsdatter
3) Gertrud Pedersdatter, [skifte Randers 25.1.1725 lbnr.404], var g.m. Laurids Fischer, privilegeret instrumentist i Randers. 3B:
a Peder Mørk 13
b Anne Lauridsdatter 11
c Peder Lauridsen 8

142 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 27.9.1728, fol.395.
Enke efter Peder Munch. B:
1) Søren Pedersen Munch, sømand
2) Anne Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen, skoleholder i Feldballe
3) Hans Pedersen Munch, rejst til Vestindien for 4 år siden, g.m. Johanne Nielsdatter i Ebeltoft. LV: Jens Jensen Rohde, toldforpagter i Ebeltoft.

143 Voldborg Mikkelsdatter i Ebeltoft. 26.2.1729, fol.399B.
Testamente af 8.10.1728. A:
1) bror Jørgen Mikkelsen i Ebeltoft, skifte 8.3.1728. 2B:
a Margrethe Jørgensdatter g.m. Mikkel Pedersen Kolding
b Anne Marie Jørgensdatter
2) søster g.m. Jørgen Christensen, kabelslager i Ebeltoft. 1B
a Christen Jørgensen Kappel, sømand
3) søster Maren Mikkelsdatter.
Afdøde ejede et hus i Ebeltoft, der gik til i byens ildebrand.3.11.1728.

144 Mette Pedersdatter Helles i Ebeltoft. 23.2.1729, fol.403B.
Enke efter Thomas Henriksen Iching, [skifte 22.12.1706 lbnr.66]. B:
[Af første ægteskab] B:
1) Poul Rasmussen Helles, købmand i Ebeltoft
2) Søren Rasmussen Helles i København
3) Peder Helles, tolder i Horsens, død. 1B:
a Mette Pedersdatter 12.

145 Karen Jensdatter i Ebeltoft. 28.4.1729, fol.410.
Enke efter Mads Rasmussen. B:
2) Rasmus Madsen Skovsen g.m. Else Lauridsdatter Holm
3) Jens Madsen g.m. Anne Jørgensdatter
4) Peder Madsen g.m. Gertrud Christensdatter.
[Af første ægteskab] B:
1) Karen Rasmusdatter over 50. LV: Jens Sørensen Elsegaard]

146 Maren Sørensdatter i Ebeltoft. 4.5.1729, fol.412B, 423.
Enke efter Christoffer Dyssel, [skifte 3.12.1718 lbnr.104]. Af børn nævnes B:
1) Søren Christoffersen Dyssel i Ebeltoft
2) Rasmus Christoffersen Dyssel i Egsmark
3) Karen Christoffersdatter i København.

147 Søren Christensen Ebdrup i Ebeltoft. 15.9.1729, fol.414B, 425B.
E: Dorthe Sørensdatter. B:
1) Søren Sørensen 8
2) Mette Marie Sørensdatter 6.
FM: farfar Christen Jensen.

148 Jens Jensen Koch i Ebeltoft. 29.11.1729, fol.416B.
E: Mette Marie Iching. B:
1) Johanne Christiane Jensdatter Koch 8
2) Niels Jensen Koch 5
3) Maren Jensdatter Koch 4
4) Jens Jensen Koch 2½.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1728.

149 Jens Lauridsen, hyrde i Ebeltoft. 7.2.1729, fol.427.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen 48 i Ebeltoft
2) Laurids Jensen 46 i Ebeltoft
3) Peder Jensen 45 i Amsterdam
4) Maren Jensdatter, gift i Mørke
5) Jørgen Jensen 25 i Helsingør.

150 Bodil Rasmusdatter i Ebeltoft. 21.3.1730, fol.428.
E: Hans Jacobsen, kabelslager. A:
1) mor Kirsten Pedersdatter, enke efter [Christoffer Pedersen, skifte 6.8.1725 lbnr.125], første ægteskab med [Rasmus Hansen]
2) [halv]søster Maren Christoffersdatter.

151 Christian Terkildsen Rosenkvist, by- og herredsskriver og hustru Gertrud Christensdatter i Ebeltoft. 9.10.1730, fol.429B.
Testamente af 22.1.1729.
Hans A:
1) søster Elisabeth Terkildsdatter ved søn Terkild [Christensen] Nissen, præst i Ormslev [og Kolt]
2) søster Margrethe Terkildsdatter, død. 1B:
a Gøde Nielsen, præst i Lindelse på Langeland.
Hendes A:
0) forældre Lille Christen Lauridsen og hustru Kærgaard-Anne i Kastbjerg i Gjerlev herred på Trudsholm gods. B:
1) Laurids Christensen i Kastbjerg, død ugift
2) Peder Christensen i Kastbjerg, død ugift
3) Anders Christensen i København, død
4) Niels Christensen i København, død
5) Christen Christensen g.m. Maren Andersdatter i Kastbjerg, begge døde. 3B:
a Christen Christensen i Kastbjerg
b Anne Christensdatter i København
c Anne Christensdatter den yngre g.m. Christen Andersen
6) Kirsten Christensdatter, død, var gift i København
7) Maren Christensdatter, død, var gift i København
8) Gertrud Christensdatter, som var afdøde
9) Anne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Kastbjerg, begge døde. 2B:
a Joen Nielsen i Kastbjerg
b Anne Nielsdatter, gift i København.

152 Anders Sørensen, snedker i Ebeltoft. 2.10.1730, fol.446B.
E: Edel Nielsdatter. B:
1) Anne Marie Andersdatter
2) Sofie Andersdatter.

153 Edel Nielsdatter i Ebeltoft. 15.1.1731, fol.448.
Enke efter Anders Broge, [skifte 2.10,1730 lbnr.152]. B:
1) Anne Marie Andersdatter 25
2) Sofie Andersdatter 19, der ægter Ludvig Rasmussen, sømand.
FM:
1 Jens Rasmussen, sadelmager
2 Niels Pedersen, snedker.

154 Didrik Jochumsen, feldbereder i Ebeltoft. 5.1.1732, fol.449B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Jochum Didriksen 4½
2) Marie Didriksdatter 16 uger.

155 Maren Nielsdatter i Ebeltoft. 3.3.1732, fol.451.
E: Anders Pedersen Karmark. A:
1) søster Karen Nielsdatter, gift i København
2) søster Dorthe Nielsdatter gift i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Rasmus Rasmussen Rohde i Ebeltoft.

156 Maren Christensdatter i Ebeltoft. 5.1.1732, fol.453B.
E: Hans Christian Lauridsen. B:
1) Christen Hansen 4.

157 Karen Mikkelsdatter i Ebeltoft. 23.6.1732, fol.454B.
E: Peder Pedersen. B:
1) Jens Pedersen 7.

158 Morten Poulsen, bødker i Ebeltoft. 28.6.1732, fol.455.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Poul Mortensen 9
2) Anders Mortensen 5
3) Gertrud Marie Mortensdatter 2.

159 Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 8.1.1732, fol.456.
E: Jens Christensen, bødker. B:
1) Anne Marie Jensdatter 18 uger.

160 Jens Jepsen i Ebeltoft. 26.4.1732, fol.457.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Jensen Rohde, toldforpagter i Ebeltoft. B:
1) Anne Jensdatter 7.

161 Hustru i Ebeltoft. januar 1731, fol.460B.
E: Erik Salsted, kobbersmed. B:
1) Malene Eriksdatter 9.
Afdøde og ældste datter druknede 8.11.1729 i Ebeltoft vig.

162 Niels Christensen Koch, skipper i Ebeltoft. 21.1.1731, fol.461B.
E: Anne Marie [Ovesdatter] Broch. LV: Jørgen Rasmussen Bang, købmand i Ebeltoft. B:
3) Ove Nielsen Koch 16
4) Mads Nielsen Koch 15
5) Christen Nielsen Koch 14.
FM: morbror Christoffer Broch, købmand i Grenå.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen Koch i København
2) Hans Nielsen Koch i København.

163 Erik Sejrsen, væver i Ebeltoft. 28.12.1729, fol.467B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Sørensen, bager i Ebeltoft. B:
1) Malene Eriksdatter 20
2) Jens Eriksen 6
3) Anne Marie Eriksdatter 6.

164 Maren Jensdatter i Ebeltoft. 27.3.1729, fol.469.
B:
1) Nikolaj Jørgensen 12
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 10.
FM: morbror Rasmus Jensen Molbo.
Desuden nævnes
1 afdødes [halv]bror Jens Sørensen
2 afdødes [halv]søster Birgitte Sørensdatter.

165 Maren Pedersdatter i Ebeltoft. 11.8.1733, fol.470B.
E: Christen Sørensen, teglbrænder.
Første ægteskab med [Peder Hansen Cort], skifte 1.12.1717 lbnr.99. B:
1) Peder Pedersen 34, skræddersvend.

166 Christen Olufsen i Ebeltoft. 12.8.1733, fol.474.
E: Zianne Marie [Jacobsdatter]. LV: Jens Jensen Rohde, toldforpagter. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 13
2) Kirsten Christensdatter 4.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten Thøgersdatter, enke efter Rasmus Nielsen Juul, [skoleholder] i Århus, [skifte Århus 17.6.1729 lbnr.1052].
Afdøde døde på rejse fra Island til København.

167 Karen Sørensdatter Rohde i Ebeltoft. 9.4.1732, fol.475B.
Enke efter Søren Hansen Buchtrup. B:
2) Jens Sørensen Broge, præst i Rimsø og Kastbjerg
3) Poul Sørensen Buchtrup i Larvik i Norge, død, var g.m. Bodil Olufsdatter. B:
a Pernille Christine Poulsdatter Buchtrup.
FM: Peder Fogh til Ryomgård.
[Af første ægteskab] B:
1) Søren Jensen Broge, skipper i Århus, g.m. Kirsten Jensdatter.
[Søren Jensen Broges første ægteskab med Cathrine Henriksdatter Boye, skifte 2.5.1707 lbnr.67].
Søren Jensen Broges andet ægteskab med Sidsel Henriksdatter, skifte 26.5.1712 lbnr.86. 2B:
a Henrik Sørensen
b Dorthe Sørensdatter
Testamente af 30.5.1707

168 Mette Marie Iching i Ebeltoft. 7.11.1732, fol.488B.
E: Jochum Nielsen.
Første ægteskab med [Jens Jensen Koch, skifte 29.11.1729 lbnr.148]. B:
1) [Johanne Christiane Jensdatter Koch 8]
2) [Niels Jensen Koch 5]
3) [Maren Jensdatter Koch 4]
4) [Jens Jensen Koch 2½].

169 Peder Munch, toldkontrollør i Ebeltoft. 14.12.1733, fol.490.
Enke efter Anne Lauridsdatter Bang, skifte 25.8.1725 lbnr.126. B:
1) [Søren Pedersen Munch], død, var g.m. Karen Jacobsdatter, nu g.m. Hans Nielsen Koch. 2B:
a Anne Kirstine Munch, uvist hvor
b Cathrine Marie Munch, død. 1B:
1 Dorthe Nissen.
Desuden nævnes afdødes kones søster Martha Bang.

170 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 14.5.1734, fol.494B.
E: Peder Nielsen, feldbereder.
Første ægteskab med Didrik Jochumsen, skifte 5.1.1732 lbnr.154. B:
1) Jochum Didriksen 7
2) Marie Didriksdatter 3.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Sørensdatter.

171 Hans Lauridsen, skomager og hustru Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 10.1.1735, fol.496.
B:
1) Peder Hansen Handrup, skipper g.m. Kirsten Nielsdatter.
Sønnens halvsøskende:
1) Christen Pedersen Handrup i København
2) Dorthe Pedersdatter Handrup i København
3) Henrik Sørensen.

172 Helle Pedersdatter smeds i Ebeltoft. 9.4.1736, fol.498B.
E: Rasmus Jensen, hjulmand.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Ditlevsdatter, [skifte 30.4.1722 lbnr.112], var g.m. Jens Eriksen, underdegn ved Ebeltoft kirke. 3B:
a Sille Marie Jensdatter Kolding
b Erik Jensen Kolding
c Ditlev Jensen Kolding
2) Søren Ditlevsen, skifte 7.1.1722 lbnr.113]. 2B:
a Ditlev Sørensen, farer til søs
b Anne Sørensdatter.
FM: Niels Sørensen, skipper i Ebeltoft
3) Sille Ditlevsdatter

173 Jacob Joensen i Ebeltoft. 5.4.1736, fol.501B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Niels Mikkelsen Kolding. B:
1) Kirsten Jacobsdatter
2) Joen Jacobsen i København, sejlingsmand
3) Peder Jacobsen i København, sejlingsmand
4) Mads Jacobsen i København, sejlingsmand
5) Niels Jacobsen i Ebeltoft.

174 Karen Børgesdatter i Ebeltoft. 9.1.1736, fol.512.
E: Laurids Nielsen, bådsmand. A:
1) bror Børge Børgesen, sejlmagersvend på Holmen i København
2) søster Karen Børgesdatter g.m. Niels Knudsen i København.

175 Peder Sørensen i Ebeltoft. 29.10.1736, fol.503B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Mikkel Pedersen Kolding, skipper g.m. Margrethe Jørgensdatter
2) Dorthe Marie Pedersdatter 17 i København
3) Peder Pedersen 13
4) Mette Pedersdatter 9 mdr.

176 Karen Bendixdatter Gercken i Ebeltoft. 11.12.1736, fol.505B.
E: Hans Rasmussen Buchtrup. B:
1) Anne Hansdatter12
2) Rasmus Hansen 11
3) Bendix Hansen 9
4) Else Marie Hansdatter 5.
FM:
1 mosters mand Jens Jensen Rohde
2 Mikkel Nielsen Grünfeldt, snedker i Ebeltoft g.m. faster Dorthe Rasmusdatter.

177 Peder Madsen, sejlingsmand i Ebeltoft. 7.1.1737, fol.511B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Christen Sørensen, teglbrænder. B:
3) Karen Pedersdatter 9 mdr.
FM: farbror Jens Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen 11
2) Rasmus Pedersen 9.
FM: fars halvbror Rasmus Skovsen.

178 Johanne Christensdatter i Ebeltoft. 26.11.1736, fol.517B.
E: Jens Rasmussen, sadelmager. B:
1) Anne Marie Jensdatter, enke efter Jens Andersen i København
2) Rasmus Jensen
3) Maren Jensdatter.

179 Mads Hansen Buchtrup i Ebeltoft, købmand og skipper i Ebeltoft. 3.4.1739, fol.519, næste protokol fol.149B, 176.
Enke efter Dorthe Stigsdatter Aastrup, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
B:
1) Hans Madsen Buchtrup, uvist hvor. Arv efter ham fordeles 13.2.1747
2) Dorthe Marie Madsdatter g.m. Hans [Jørgensen] Mygind, kapellan i Ebeltoft [og Dråby]
3) Birgitte Madsdatter g.m. Christen Holm, vejer og måler i Ebeltoft
4) Kirsten Madsdatter g.m. Niels Poulsen, skipper i Århus
5) Stig Madsen Buchtrup, [skifte 27.4.1739 lbnr.180]. E: Anne Johanne [Christensdatter] Højer. LV: Henrik Pedersen Grønfeld, der ægter enken. 1B:
a Mads Stigsen Buchtrup, 13½ år i 1747. FM: farfars brorsøn Hans Rasmussen Buchtrup, købmand i Ebeltoft.Ebeltoft byfoged
Skifteprotokol
1740-1762
B 55 - 31

180 Stig Madsen Buchtrup, skipper og købmand i Ebeltoft. 27.4.1739.
E: Anne Johanne Christensdatter Højer. LV: Isak Goe, købmand i Ebeltoft. B:
1) Mads Stigsen Buchtrup 6.
FM:
1 fars fætter Jens [Sørensen] Broge, præst i Rimsø og Kastbjerg
2 fasters mand Christen Holm, vejer og måler i Ebeltoft.
Arv efter afdødes far Mads Hansen Buchtrup, [skifte 3.4.1739 lbnr.179].
Arv efter enkens far Christen Hansen Højer i Århus.
Desuden nævnes enkens svoger Jens Betzer i Århus.

181 Bodil Sørensdatter i Ebeltoft. 12.6.1740, fol.13B.
E: Erik Hønskov. B:
1) Søren Eriksen 12
2) Anne Cathrine Eriksdatter 4
3) Jacob Eriksen 2½
4) Mette Marie Eriksdatter 6 mdr.

182 Dorthe Rasmusdatter Buchtrup i Ebeltoft. 19.6.1741, fol.15B.
E: Mikkel Nielsen Grønfeld. B:
1) Niels Mikkelsen 5
2) Maren Mikkelsdatter 3.
FM: morbror Hans Rasmussen Buchtrup, købmand i Ebeltoft.

183 Karen Hansdatter Mygind i Ebeltoft. 30.10.1741, fol.19.
E: Hans Rasmussen Buchtrup. B:
1) Hans Mygind Buchtrup 5 uger.
FM:
1 mors stedfar Johan Rask [Simonsen Aarhus], præst i Asperup og Rorslev
2 morbror Hans Mygind i Dråby.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Karen Bendixdatter Gercken, skifte 11.12.1736 lbnr.176].

184 Maren Rasmusdatter Knap i Ebeltoft. 30.1.1742, fol.24.
E: Søren Jensen Gravlev, avlsmand. B:
1) Kirsten Sørensdatter 30
2) Rasmus Sørensen 29.
FM: morbror Søren [Rasmussen] Knap, degn i Feldballe.

185 Anne Nielsdatter i Ebeltoft. 1.4.1741, fol.26.
E: Rasmus Jacobsen Femmøller, søfarende. B:
1) Jacob Rasmussen 20
2) Karen Rasmusdatter 15.
FM: Søren Grønfeld, købmand i Ebeltoft.

186 Kirsten Nielsdatter Egens i Ebeltoft. 19.2.1742, fol.27B.
E: Peder Hansen Handrup, skipper. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) Søren Pedersen 11
3) Anne Pedersdatter 9
4) Hans Pedersen 3
5) Niels Pedersen 9 mdr.
FM: morbror Rasmus Nielsen Egens.

187 Maren Pedersdatter i Ebeltoft. 26.2.1742, fol.30.
E: Søren Sørensen Grønfeld, købmand. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 12
2) Birgitte Sørensdatter 9
3) Dorthe Sofie Sørensdatter 6
4) Anne Sørensdatter 4.

188 Rasmus Pedersen Helles, sejlingsmand i Ebeltoft. 4.2.1742, fol.34B.
E: Else Lauridsdatter. B:
1) Mette Rasmusdatter 12.
FM: fars søskendebarn Jens Helles i Ebeltoft.

189 Anne Andersdatter Basse i Ebeltoft. 22.1.1742, fol.36B.
E: Peder Halling. B:
1) Birgitte Pedersdatter 15
2) Dorthe Kirstine Pedersdatter 9
3) Anne Pedersdatter 7.

190 Niels Frandsen, drejer i Ebeltoft.26.6.1741, fol.39.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Niels Christoffersen, sadelmager i Ebeltoft. B:
1) Maren Nielsdatter 11
2) Jens Nielsen 3
3) Margrethe Sofie Nielsdatter 6 mdr.
FM: Christen Nielsen Maarup, hattemager i Ebeltoft.

191 Niels Christensen, snedker i Ebeltoft. 11.8.1742, fol.40, 84, 161B.
E: Gertrud Rasmusdatter Maarup. LV: Niels Jacobsen Lund i Ebeltoft. B:
1) Christen Nielsen, hattemager i Ebeltoft
2) Jens Nielsen 23.

192 Peder Nielsen, skipper i Ebeltoft. 20.4.1741, fol.44.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: LV: Isak Hansen Goe. B:
1) Søren Pedersen 22
2) Niels Pedersen 5.
FM: fars søskendebarn Christen Rasmussen Koch, skrædder i Ebeltoft.

193 Helene Andersdatter Kønsberg, ugift i Ebeltoft. 1.5.1742, fol.56B.
A:
1) far Anders Hansen Kønsberg i København.
Afdøde havde arv efter testamente af 1.8.1739 for Jochum Nielsen. A:
1) Niels Jacobsen Lund
Helene Andersdatter Kønsberg.

194 Niels Sørensen Egens i Ebeltoft. 2.3.1739, fol.60.
E: Inger Jepsdatter. LV: Jens Jensen Rohde, toldforpagter i Ebeltoft. B:
1) Rasmus Nielsen Egens i Ebeltoft
2) Kirsten Nielsdatter Egens, [skifte 19.2.1742 lbnr.186]. E: Peder Hansen Handrup i Ebeltoft. 5B:
a Maren Pedersdatter 13
b Søren Pedersen 11
c Anne Pedersdatter 8
d Hans Pedersen 3
e Niels Pedersen 9 mdr.

195 Knud Bendstrup, kommandør i Ebeltoft. 26.2.1742, fol.65.
A:
1) mor Rachel Knudsdatter g.m. Peder Jensen Buchtrup, degn på Helgenæs
2) halvbror Hans Pedersen Buchtrup, skipper i København
3) halvbror Jens Pedersen Buchtrup, død. 1B:
a Peder Jensen Buchtrup 6
4) halvsøster Margrethe Pedersdatter Buchtrup, død. B:
a Christen Lauridsen 9.
FM: farbror Peder Christensen Havmøller i Ebeltoft.

196 Anders Rasmussen Bonde i Ebeltoft. 12.2.1737, fol.73B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Jensen Rohde, toldforpagter i Ebeltoft. B:
1) Rasmus Andersen 13
2) Thomas Andersen 7
3) Maren Andersdatter 4
4) Kirsten Andersdatter 1½.
FM: farbror Jens Rasmussen.
Desuden nævnes enkens bror Villum Thomsen.

197 Mette Jensdatter i Ebeltoft. 19.6.1742, fol.78.
E: Jens Christensen Kappel. B:
1) Mette Jensdatter 22
2) Maren Jensdatter 18
3) Dorthe Marie Jensdatter 14
4) Anne Jensdatter 8
5) Jens Christensen 5.
FM: morbror Christen Jensen Skovmøller i Ebeltoft.

198 Carsten [Poulsen] Holst, feldbereder. 30.6.1740, fol.88.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Christen Holm, vejer og måler i Ebeltoft. B:
1) Poul Holst 17
2) Sinne Marie Carstensdatter 16
3) Else Cathrine Carstensdatter 15
4) Gedske Kirstine Carstensdatter 10
5) Kirsten Carstensdatter 7
6) Niels Carstensen 5
7) Daniel Carstensen 3.
FM: Peder Nielsen, feldbereder i Ebeltoft.

199 Søren Pedersen Munch i Ebeltoft. 14.2.1741, fol.90.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Søren Sørensen Grønfeld, købmand i Ebeltoft. B:
1) Helvig Sørensdatter Munch 23, g.m. Ditlev Jensen Kolding i København
2) Peder Sørensen Munch 22
3) Karen Sørensdatter Munch 20
4) Erik Christian Sørensen Munch 17
5) Anne Margrethe Sørensdatter Munch 13
6) Margrethe Sofie Sørensdatter Munch 9.
FM:
1 Søren Rasmussen Knap, dansk skoleholder i Feldballe
2 Johan Kisling, skrædder i Ebeltoft
3 Christen Jensen Skovmøller, søfarende i Ebeltoft.

200 Dorthe Andersdatter Skovsen i Ebeltoft. 22.3.1742, fol.92B.
E: Peder Andersen Munch, der døde 23.3.1742.
Hans A:
1) bror Rasmus Andersen Munch i Elsegårde [i Ebeltoft landsogn]
2) bror Hans Andersen Munch, præst i Hjortlund, død. 3B: 2 sønner og 1 datter
3) bror Peder Andersen Munch i Skødstrup
4) bror Søren Andersen Munch i Kankbølle [i Hjortshøj sogn]
5) bror Jørgen Andersen Munch Elsegårde, død. 2B: 1 søn og 1 datter.
Hendes A:
Første ægteskab med Laurids [Jensen] Espersen, [skifte 29.11.1710 lbnr.77]. B:
1) Gertrud Lauridsdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen Skovgaard i København. 2B:
a Anne Dorthe Rasmusdatter 2½
b Jens Rasmussen 2.
Andet ægteskab med Rasmus Skovsen, skifte 11.10.1723 lbnr.119]. B:
1) Søren Rasmussen Skovsen 28
2) Maren Rasmusdatter Skovsen 22.

201 Erik Jacobsen Hørslev i Ebeltoft. 15.12.1742, fol.99B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mikkel Pedersen Kolding, skipper i Ebeltoft. B:
1) Søren Eriksen 15
2) Anne Cathrine Eriksdatter 7
3) Jacob Eriksen 5
4) Mette Marie Eriksdatter 3.
FM:
1 morbror Søren Sørensen i Borup i Helgenæs sogn
2 farbror Hans Markvard Jacobsen, degn i Røgen og Sporup.
Desuden nævnes
1 enkens bror Øvle Sørensen
2 enkens stedfar Søren Jensen i Eg.

202 Hans Madsen Kolding, underdegn klokker og graver i Ebeltoft. 17.10.1741, fol.105B, 191.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Grønfeld, købmand i Ebeltoft. B:
1) Anne Hansdatter 9
2) Birthe Cathrine Hansdatter 8
3) Mads Hansen 6
4) Else Kirstine Hansdatter 2
5) Martha Marie Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 Christen Ottesen, væver i Ebeltoft
2 Niels Christoffersen
3 Niels Hals
4 Rasmus Snedker, sejlingsmand i Ebeltoft
5 Peder Molbo i Ebeltoft.
Arv efter afdødes far Mads Bertelsen Kolding, skifte 6.11.1719 lbnr.109. Arv til:
1 enken Anne Sørensdatter
2 afdødes bror Bertel Madsen Kolding, degn i Havdrup og Kirke Skensved på Sjælland.
(Enken underskriver sig Maren Jensdatter, salig Hans Madsen).

203 Jens Nielsen, skomager i Ebeltoft. 19.9.1743, fol.113.
E: Anne Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen Egens, skipper i Ebeltoft. A:
1) mor Karen Christensdatter på Broberg i Århus, enke efter Niels Jensen Skytte i Århus
2) søster Anne Elisabeth Nielsdatter i Århus.

204 Peder Hansen Handrup i Ebeltoft. 14.9.1743, fol.116.
E: Maren Nielsdatter Lund. LV: Jens Jensen Strand, der ægter enken.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter Egens, skifte 19.2.1742 lbnr.186. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Søren Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Hans Pedersen
5) Niels Pedersen.
FM: morbror Rasmus Nielsen Egens, skipper.
Arv efter børnenes morfar Niels Sørensen Egens, [skifte 2.3.1739 lbnr.194].
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Hansdatter i København.

205 Anders Lauridsen, skomager i Ebeltoft. 30.1.1744, fol.129B.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Hans Christian Andersen i Ebeltoft
2) Marie Andersdatter 26
3) Rasmus Andersen 23.

206 Johan Bertski, sadelmager i Ebeltoft. 25.8.1745, fol.133B.
E: Anne Barbara Emerkeisen. LV: Søren Sørensen Grønfeld i Ebeltoft. B:
1) Jacob Johansen Bertski 20, underofficer
2) Marie Dorthe Johansdatter Bertski g.m. Gotfred Strange, underofficer
3) Anne Marie Johansdatter Bertski g.m. Johan Weemann, gevorben soldat
4) Susanne Barbara Johansdatter Bertski, død, var g.m. Hans Pedersen Buchtrup, skipper i København. 1B:
a Dorthe Marie Hansdatter.

207 Jens Christensen Helles, sejlingsmand i Ebeltoft. 6.5.1744, fol.141B.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Claus Mørch.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 13.1.1724 lbnr.118. B:
1) Nille Cathrine.
FM: Christian Hasselbalch, forvalter på Isgård.

208 Rasmus Halvorsen, avlsmand i Ebeltoft. 6.2.1743, fol.145B.
E: Maren Pedersdatter eller Maren Mikkels. B:
1) Halvor Rasmussen
2) Margrethe Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Ebeltoft
3) Peder Rasmussen i Holland, formentlig død
4) Søren Rasmussen, farer til søs.

209 Margrethe Sofie Lauridsdatter Fiil i Ebeltoft. 16.1.1747, fol.147.
E: Johan Kisling, skrædder. B:
1) Nikolaj Johansen Kisling 14
2) [Lorents] Christian Johansen Kisling 10.
FM: Christen Nielsen Maarup, hattemager i Ebeltoft.

210 Karen Rasmusdatter eller Thrye Karen i Ebeltoft. en lørdag i november 1746, fol.155.
A:
1) bror Rasmus Rasmussen Skovsen
2) halvbror Jens Madsen, sejlingsmand
3) halvbror Peder Madsen, [skifte 7.1.1737 lbnr.177]. 3B:
a Mads Pedersen 21
b Rasmus Pedersen 18
c Karen Pedersdatter 12.
FM: stedfar Jørgen Jensen, skibsbygger.

211 Anne Jensdatter i Ebeltoft. 5.9.1747, fol.158.
E: Peder Mikkelsen Grønfeld, skomager. B:
2) Henrik Pedersen Grønfeld i Ebeltoft.
Af første ægteskab B:
1) Maren Henriksdatter, enke. LV: Niels Simonsen, skomager.

212 Mads Jonassen i Ebeltoft. 11.8.1747, fol.169.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Sørensen Grønfeld. B:
1) Kirsten Madsdatter, født efter fars død.
FM: farfar Jonas Madsen i Ebeltoft.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Bodil Jonasdatter
2 Inger Jonasdatter g.m. Mads Madsen Holbæk i København.

213 Inger Lauridsdatter Fiil i Ebeltoft. 18.1.1748, fol.172.
E: Christen Nielsen Maarup. B:
1) Rasmus Christensen Maarup 7
2) Nille Kirstine Christensdatter 5.

214 Maren Jensdatter Koch i Ebeltoft. 1744, fol.175.
A:
0) far [Jens Jensen Koch, skifte 29.11.1729 lbnr.148]
1) søster Johanne Christiane Koch
2) bror Niels Koch
3) bror Jens Koch
FM: Jens Jensen Rohde.
Afdøde døde på sørejse til København.

215 Sille Caspersdatter i Ebeltoft. 14.10.1747, fol.179.
E: Andreas Jacobsen Fabricius.
Første ægteskab med [Ejler Kjærulf i Emmerlev]. B:
1) Niels Bertelsen Emmerlev
2) Sofie Kirstine Kjærulf g.m. Johan Kisling, skrædder i Ebeltoft
3) Claus Ejlersen Kjærulf, sergent
4) Morten Ejlersen Kjærulf ved Kullen i Skåne.
Desuden nævnes børnenes svoger Søren Jensen i Skovgård.

216 Peder Jørgensen, ugift i Ebeltoft. 1.3.1749, fol.189.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter, enke efter Jørgen Pedersen. LV: bror Jens Rasmussen Hindsen
2) bror Hans Jørgensen Hindsen
3) søster Johanne Jørgensdatter Hindsen
4) bror Hans Jørgensen Hindsen 24
5) bror Jens Jørgensen Hindsen 18, i Nyborg skole.
FM:
1 Jørgen Jensen, skibsbygger i Ebeltoft
2 Henrik Ramshart i Ebeltoft
3 Jens Rasmussen Krog i Ebeltoft.

217 Jørgen Lauridsen Holm i Ebeltoft. 5.9.1746, fol.204B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Hals i Ebeltoft.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jørgensdatter 25, i København
2) Johanne Jørgensdatter 23
3) Gertrud Jørgensdatter 21.
FM: fasters mand Rasmus Skovsen i Ebeltoft.

218 Hans Nielsen Koch i Ebeltoft. 12.8.1743, fol.213B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: [halv]bror Niels Andersen. B:
1) Maren Hansdatter 18
2) Sidsel Hansdatter 14.
FM:
1 farbror Niels Nielsen Koch i Ebeltoft
2 farbror Christen Nielsen Koch, skipper i Ebeltoft.
Afdøde druknede på rejse til Trondhjem.

219 Mikkel Pedersen Kolding, skipper i Ebeltoft. 16.6.1746, fol.219.
E: Ursula Arneth. LV: Niels Jacobsen Lund, købmand i Ebeltoft. B:
1) Maren Mikkelsdatter Kolding, død. E: Jens Jensen Strand, skipper i Ebeltoft. 1B:
a Anne Jensdatter Strand
2) Margrethe Mikkelsdatter 17
3) Jørgen Mikkelsen Kolding 13.
FM: farbror Niels Mikkelsen Kolding, skipper.

220 Jens Andersen Hjortsvang, ugift i Ebeltoft. 28.4.1748, fol.242.
Som arvinger anføres A:
0) forældre [Anders Christensen Hjortsvang, præst i Lihme i Rødding herred, død 1700 og Karen Nielsdatter Galten, begravet Lihme 13.2.1731]
[Mors første ægteskab med Jens Jensen Holst, præst i Lihme i Rødding herred, begravet marts 1695]. B:
1) halvbror Christoffer [Jensen] Holst, degn i Hyllested og Rosmus, [skifte Djurs Sønder herred 1.7.1738 lbnr.54]. 1B:
a Mogens Jacob Holst, student.
FM: Johan Risom, præst i Grenå
2) halvsøster Elisabeth Holst, død. 1B:
a Henrik Falck, købmand i Horsens
3) halvbror [Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus, skifte Djurs Sønder herred 18.3.1743 lbnr.77]. 1B:
a Enevold Peder Holst.
[Mors tredje ægteskab med successor Jens Jacobsen Haverslund, begravet 6.2.1733]. B:
4) [halv]søster Marianne Haverslund g.m. Hans Pedersen Hegelund i Bølling i Salling
5) [halv]søster Sidsel Malene [Jensdatter] Haverslund, enke efter Frederik [Jensen] Brøndlund, præst i Helligsø [og Gettrup] i Thy.
I testamente af 24.4.1748 anføres følgende A:
1) Terkild Nielsen Galten, præst i Marie Magdalene, [Skarresø og Koed, død 1730]. 2B:
a Malene Galten
b Edel Lisbeth Galten
2) Christoffer [Jensen] Holst, degn i Hyllested og Rosmus, [skifte Djurs Sønder herred 1.7.1738 lbnr.54]. Af første ægteskab B:
a Mette Cathrine Holst
b Susanne Holst
og af sidste kuld B:
c Ida Holst
d Mogens Jacob Holst
3) Jesper Pedersen Friis, død. 1B:
a Jens Galten Friis
4) Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus, [skifte Djurs Sønder herred 18.3.1743 lbnr.77]. 1B:
Christence Holst.

221 Niels Mikkelsen Kolding, skipper i Ebeltoft. 24.12.1748, fol.258B.
B:
1) Mikkel Nielsen Kolding, skipper i Ebeltoft
2) Margrethe Nielsdatter, død. E: Rasmus Nielsen Egens. 3B:
a Niels Rasmussen Egens 10
b Søren Rasmussen Egens 8
c Marie Kirstine Rasmusdatter Egens 6.

222 Johanne Pedersdatter i Ebeltoft. 2.3.1751, fol.274.
E: Peder Hansen, rebslager.
Af første ægteskab B:
1) Peder Johansen 4
2) Johan Christian Johansen 2.

223 Anne Nielsdatter i Ebeltoft. 14.9.1751, fol.275.
E: Oluf Olufsen, skomager. B:
1) Anne Marie Olufsdatter 7
2) Marianne Olufsdatter 2.

224 Maren Nielsdatter Lund i Ebeltoft. 24.1.1752, fol.276.
E: Jens Jensen Strand. B:
1) Jens Jensen 7
2) Nikolaj Peder Jensen 5
3) Jacob Klog Jensen 2.
Første ægteskab med Peder Hansen Handrup, [skifte 14.9.1743 lbnr.204]. Hans første ægteskab med Kirsten Nielsdatter Egens, [skifte 19.2.1742 lbnr.186]. Arv til B:
1 Maren Pedersdatter Handrup
2 Søren Pedersen Handrup
3 Anne Pedersdatter Handrup
4 Hans Pedersen Handrup
5 Niels Pedersen Handrup.
FM: morbror Rasmus Nielsen Egens, skipper.
Arv efter disse børns morfar Niels Sørensen Egens, [skifte 2.3.1739 lbnr.194].

225 Peder Mikkelsen Grønfeld i Ebeltoft. 18.3.1752, fol.278.
E: Kirsten Sørensdatter Kannikegaard. LV: stedsøn Søren Eriksen Hørslev. B:
1) Henrik Pedersen Grønfeld, borger i Ebeltoft.

226 Jens Madsen Hals i Ebeltoft. 28.3.1752, fol.279B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Søren Jensen i Skovgård. B:
1) Anne Jensdatter 16
2) Birgitte Jensdatter 13.
FM: fasters mand Jonas Madsen, murer i Ebeltoft.

227 Kirsten Nielsdatter i Ebeltoft. 4.9.1752, fol.281B.
E: Jens Rasmussen, kræmmer. B:
1) Rasmus Jensen 23
2) Cathrine Jensdatter 17.
FM: mosters mand Hans Mygind, skoleholder i Dråby.

228 Anne Sørensdatter Rohde eller Egens i Ebeltoft. 8.7.1752, fol.283B.
Enke efter Søren Pedersen Kolding. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Christen Nielsen Koch, skipper i Ebeltoft
2) halvbror, død. 1B:
a Anne Jensdatter g.m. Albinus Lehmann, skomager i København
3) halvsøster Inger Jepsdatter, enke efter Niels Sørensen Egens, [skifte 2.3.1739 lbnr.194].

229 Sara Pedersdatter i Ebeltoft. 19.2.1753, fol.289.
Enke efter Jacob Pedersen Egsmark. B:
1) Peder Jacobsen Egsmark g.m. Maren Pedersdatter Bruun
2) Anne Marie Jacobsdatter g.m. Johan Kisling, skrædder i Ebeltoft.

230 Anne Thomasdatter i Ebeltoft. 11.4.1753, fol.290.
E: Jens Rasmussen Bonde. B:
1) Rasmus Jensen Bonde 21
2) Maren Jensdatter Bonde 15.

231 Jens Jensen Høgh i Ebeltoft. 15.5.1753, fol.290B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Jens Jensen 18
2) Niels Jensen 14.

232 Christen Jacobsen, murer i Ebeltoft. 28.3.1753, fol.291.
E: Anne Marie Andersdatter. B:
1) Jacob Christensen 21, i snedkerlære i København
2) Anders Christensen 19
3) Else Christensdatter 14
4) Christian Christensen 9.

233 Cathrine Nielsdatter i Ebeltoft. 11.4.1753, fol.293B.
E: Anders Møller, feldbereder.
Første ægteskab med Carsten Poulsen Holst, [skifte 30.6.1740 lbnr.198]. Af børn angives B:
1) Daniel Carstensen 14.

234 Clara Hirtznach i Ebeltoft. 13.4.1752, fol.294B.
Enke efter Schultz, strandrider.
Arvinger angives ikke.

235 Kirsten Christensdatter Friis i Ebeltoft. 17.10.1749, fol.295.
Enke. B:
Mette Nielsdatter Friis 27, der ægter Rasmus Hansen, snedkersvend.
[Første ægteskab med Samuel Eriksen, skibstømrer, skifte 18.5.1712 lbnr.82]. B:
1) Erik Samuelsen Friis, degn i Skallerup og Vennebjerg.

236 Anders Rasmussen, podemand i Ebeltoft. 4.8.1751, fol.298B.
E: Else Martha Jacobsdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, på Høgholm gods
2) bror Søren Rasmussen, død. 2B:
a Mads Sørensen i Grønfeld på Møllerup gods
b Mette Sørensdatter g.m. Søren Hauge i Grønfeld på Møllerup gods
3) søster, død. 1B:
a Rasmus Nielsen 17
4) bror Peder Rasmussen i skovhuset på Skovgård.

237 Kirsten Andersdatter i Ebeltoft. 14.9.1753, fol.306.
E: Niels Bødker. B:
4) Mette Nielsdatter 18
5) Mikkel Nielsen 16.
Første ægteskab med [Morten Poulsen, bødker, skifte 28.6.1732 lbnr.158]. B:
1) Poul Mortensen 29
2) Anders Mortensen 26
3) Gertrud [Marie] Mortensdatter, på Samsø.

238 Maren Sørensdatter Bjerre i Ebeltoft. 11.4.1753, fol.306B.
E: Hans Ørnbjerg, [skomager]. B:
1) Mette Marie Hansdatter 28, g.m. Jens Jensen på Holmen i København
2) Christen Hansen 26
3) Hans Hansen 21, i snedkerlære i København
4) Jens Hansen 19, i skrædderlærer i Ebeltoft
5) Birgitte Hansdatter 17
6) Margrethe Malene Hansdatter 14.
FM: fasters mand Jørgen Kronquist, hattemager i Ebeltoft.

239 Peder Mathiassen, by- og herredsskriver i Ebeltoft. 16.12.1751, fol.308.
B:
1) Else Pedersdatter Søltoft g.m. Anders Pedersen Karmark
2) Mathias Pedersen i København.
Gave fra afdødes ugifte søster Margrethe Kirstine Søltoft til afdødes datterdatter Helvig Margrethe Bredal Karmark.

240 Elisabeth Cathrine Redlich i Ebeltoft. 14.1.1754, fol.324.
E: Thomas Jacobsen Boserup, byfoged. B:
1) Mette Kirstine Boserup 16
2) Christen Redlich Boserup 14
3) Jacob Boserup 13
4) Knud Ütrecht Boserup 12
5) Jørgen Severin Boserup 8
6) Johan Ludvig Boserup 7.

241 Thomas Rasmussen Rohde i Ebeltoft. 15.5.1753, fol.326..
E: Lisbeth Hermansdatter. LV: Peder Skovsen. B:
1) Rasmus Thomsen 26
2) Mette Thomasdatter 24.

242 Jesper Hjelmdrup, købmand i Ebeltoft. 12.12.1753, fol.327.
E: Birgitte Madsdatter Buchtrup. LV: M. Kolding. A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Søren Simonsen på gården Hjelmdrup i Egtved sogn
2) søster Maren Madsdatter g.m. Hans Christensen på Hjelmdrup
3) søster Anne Madsdatter, død. E: Mikkel Christensen, møller i Stenvad mølle i Harte sogn. 4B:
a Christen Mikkelsen 25
b Søren Mikkelsen 21
c Mads Mikkelsen 18
d Marie Kirstine Mikkelsdatter 12.

243 Mads Stigsen Buchtrup, ugift i Ebeltoft. 27.3.1754, fol.336B.
A:
1) mor Anne Johanne [Christensdatter] Højer g.m. Henrik Pedersen Grønfeld
2) halvsøster Anne Henriksdatter Grønfeld 20
3) halvsøster Johanne Christiane Henriksdatter Grønfeld 5
4) halvsøster Marianne Henriksdatter Grønfeld 3½.
FM: afdødes mosters mand Jens Betzer i Århus.
Arv efter afdødes far Stig Madsen Buchtrup, skifte27.4.1739 lbnr.180.
Arv efter afdødes farfar Mads Hansen Buchtrup og farmor Dorthe Stigsdatter Aastrup, skifte 3.4.1739 lbnr.179.

244 Thomas Jensen Lihme i Ebeltoft. 17.5.1753, fol.342B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Ottesen, væver i Ebeltoft. B:
1) Jens Thomsen 7.
FM: Salve Christensen Koch, skrædder i Ebeltoft.

245 Henrik Ramshart, kaptajn og tolder i Ebeltoft. 1.10.1749, fol.343.
B:
1) Frands Conrad Ramshart, kobbersmed i Århus
2) Mathias Henriksen
3) Helle Henriksdatter Ramshart g.m. Christen Nielsen ved Kalundborg
4) Stine Henriksdatter Ramshart, enke efter Mathias Høvinghoff i Århus
5) Petrine Henriksdatter Ramshart i Århus
6) Mette Johanne Henriksdatter Ramshart i København.

246 Anne Elisabeth Pedersdatter i Ebeltoft. 10.6.1754, fol.350B.
E: Jens [Jensen] Strand. B:
1) Martha Marie Jensdatter Strand 2
2) Birgitte Jensdatter Strand 7 uger.
Enkemandens første ægteskab med Maren Mikkelsdatter Kolding. Arv til B:
1 Ane Jensdatter Strand.

247 Anne Jensdatter Elsegaard i Ebeltoft. 19.6.1754, fol.352.
E: Peder Skovsen, skipper. B:
1) Lene Pedersdatter 8
2) Jens Elsegaard 6
3) Maren Pedersdatter 4
4) Mette Pedersdatter 2.

248 Elisabeth Jensdatter i Ebeltoft. 30.7.1754, fol.353.
E: Jens Rasmussen, kræmmer. A:
1) far Jens Obsen eller Jens Jensen i Fuglslev på Søholt gods.
Arv i boet til enkemandens børn af første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 4.9.1752 lbnr.227].

249 Kirsten Sørensdatter i Ebeltoft. 18.4.1755, fol.354.
E: Mikkel Christoffersen Boeslum. A:
1) far Søren Degn i Høbjerg
2) søster g.m. Niels Terkildsen i Høbjerg.

250 Cathrine Jensdatter Hem, ugift i Ebeltoft. 23.4.1755, fol.354B.
A:
1) far Jens Rasmussen, kræmmer, [enkemand efter Kirsten Nielsdatter, skifte 4.9.1752 lbnr.227]
2) bror Rasmus Jensen.

251 Maren Christoffersdatter i Ebeltoft. 2.12.1755, fol.355.
E: Jens Hansen Roskilde, bager. B:
1) Hans Jensen Roskilde 21.

252 Maren Rasmusdatter Joensen i Ebeltoft. 24.11.1755, fol.356B.
Enke efter Jørgen Jørgensen. A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Johan Henrik Sonntag, fisker på Bregentved på Sjælland ved svigersøn Christen Christensen Høgild, kældermand på Amalienborg i København.

253 Peder Jensen Farre i Ebeltoft. 28.3.1748, fol.358B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Lorents Ditlevsen, organist i Ebeltoft. A:
1) bror Thomas Farre.

254 Anne Sofie Ejlersdatter Kjærulf i Ebeltoft. 6.2.1751, fol.361.
E: Johan Kisling, skrædder. A:
1) bror Christen Ejlersen Kjærulf i København
2) bror Morten Ejlersen Kjærulf i København
3) halvbror Niels Bertelsen.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Sofie Lauridsdatter Fiil, skifte 16.1.1747 lbnr.209. Arv til B:
1) Nikolaj Johansen Kisling
2) Lorents Christian Johansen Kisling.

255 Kirsten Lauridsdatter Brandstrup i Ebeltoft. 4.6.1754, fol.362.
E: Mads Jensen Sommer, skomager. B:
2) Anne Kirstine Madsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Goth Berg Lassen Toede, skomagersvend i Ebeltoft 26.

256 Peder Pedersen Molbo den ældre, sejlingsmand i Ebeltoft. 7.4.1756. fol.362.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Mette Pedersdatter 29
2) Pedersen Molbo den yngre 27.

257 Poul Bentsen, toldbetjent i Ebeltoft. 22.11.1755, fol.362B.
Arvinger angives ikke.

258 Christen Nielsen Koch, skipper i Ebeltoft. 6.7.1753, fol.363.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter Rohde. LV: Søren Grønfeld i Ebeltoft. B:
1) Niels Christensen Koch 24
2) Rasmus Christensen Koch 23
3) Jens Severin Christensen 16
4) Jens Koch 11
5) Castine Johanne Marie Christensdatter Koch 8.

259 Johanne Jørgensdatter Holm i Ebeltoft. 13.7.1756, fol.367.
E: Anders Jensen bødker. A:
0) far [Jørgen Lauridsen Holm, skifte 5.9.1746 lbnr.217]
1) søster Karen Jørgensdatter Holm i Holsten
2) søster Gertrud Jørgensdatter Holm i København.
FM: Jens Rasmussen Krag i Ebeltoft.

260 Peder Pedersen Cort den ældre i Ebeltoft. 11.1.1751, fol.368.
E: Birthe Christensdatter. B:
1) Peder Pedersen 34
2) Maren Pedersdatter g.m. Hans Lauridsen, handskemager i Ebeltoft
3) Anne Sofie Pedersdatter g.m. Søren Stæhr, skrædder i Ebeltoft.

261 Anders Mikkelsen Hornbech, forpagter på Ørbækgård i Kalø amt. 15.2.1757, fol.368B.
E: Karen Hansdatter Kappel. B:
1) Anne Marie Hornbech 22
2) Anne Margrethe Hornbech 16
3) Anders Hornbech 6.
FM:
1 mors svoger Jens Worm, professor ved Københavns Universitet, rektor i Århus Katedralskole
2 Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.
Bevilling til uskiftet bo af 6.10.1741.
Samfrændeskifte 15.2.1757.

262 Jens Maribo, pottemager i Ebeltoft. 2.6.1746, fol.368B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Jacobsen Feldballe. B:
1) Jens Jensen Maribo 19.
FM: Jens Pedersen Elmand.

263 Rasmus Sørensen Snedker, matros i Ebeltoft. 27.3.1753, fol.369B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Ditlev Sørensen, skipper i Ebeltoft. A:
1) farbror Rasmus Nielsen Juul, skolemester, [skifte Århus 17.6.1729 lbnr.1052]. Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, [skifte Århus 10.2.1702 lbnr.475]. 2B:
a Jørgen Rasmussen Juul, overskærer i børnehusets manufaktur i København, døbt Århus Domkirke 22.7.1698
b Niels Rasmussen Juul i Lübeck.
[Rasmus Nielsens Juuls andet ægteskab med Olivia Luciusdatter, skifte Århus 26.5.1713 lbnr.679. 2B:
c Elisabeth Rasmusdatter Juul g.m. Niels Jensen Viby, handskemager i Århus
d Lucius Rasmussen Juul, skrædder i Nyborg
2) farbror Mikkel Nielsen Juul,
[kromand i Them, skifte Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter 26.4.1726 lbnr.16]. 2B:
a Niels Mikkelsen Juul, degn i Alling ved Ry mølle
b Johanne Mikkelsdatter i Svejstrup.
Enkens søsterdatter Anne Marie Jensdatter opholder sig på stedet.
(Afdøde kaldes også Rasmus Jensen Snedker).

264 Dorthe Christensdatter Gadkær i Ebeltoft. 26.4.1754, fol.374.
Enke efter Rasmus Sørensen Snedker, [skifte 27.3.1753 lbnr.363]. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Marie Jensdatter, der ægter Rasmus Pedersen Vad
b Mads Jensen, landsoldat på Mors, født i Jonskovhus i Solbjerg sogn på Mors
2) søster i Glatved, død uden børn.
Afdøde var født i Glatved [i Hoed sogn på Djursland].
(Afdøde kaldes også Dorthe Jensdatter).

265 Jens Christensen Kappel i Ebeltoft. 30.3.1756, fol.375B.
E: Vibeke Hansdatter Brandt. LV: Søren Grønfeld.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jensdatter Kappel, død, var g.m. Frederik Præston, kobbersmed i Onsbjerg på Samsø. 5B:
a Anne Sofie Frederiksdatter 14
b Mette Marie Frederiksdatter 9
c Vibeke Frederiksdatter 8
d Søren Frederiksen 7
e en datter 1½.
FM: Jens Sørensen Ulstrup i Ebeltoft.
Andet ægteskab med Mette Jensdatter. skifte 19.6.1742 lbnr.197. B:
2) Mette Jensdatter Kappel g.m. Conrad Riis, thehandler i København
3) Maren Jensdatter Kappel 30 i København
4) Dorthe Marie Jensdatter Kappel 28 i Roskilde
5) Anne Jensdatter Kappel 22 i København
6) Jens Christensen Kappel 18
FM: morbror Christen Jensen Skovmøller, sejlingsmand i Ebeltoft.

266 Maren Pedersdatter i Ebeltoft. 4.5.1756, fol.380B.
Enke efter Hans Madsen Kolding, [underdegn klokker og graver i Ebeltoft, skifte 17.10.1741 lbnr.202]. B:
1) Anne Hansdatter Kolding 24
2) Birthe Cathrine Hansdatter Kolding 22
3) Mads Hansen Kolding 21, i orgelbyggerlære i Århus
4) Else Kirstine Hansdatter Kolding 17.
FM: Søren Grønfeld i Ebeltoft.

267 Karen Rasmusdatter Femmøller (5møller) i Ebeltoft. 25.10.1757, fol.386.
E: Erik Christian Munch, sejlingsmand. B:
1) Rasmus Eriksen 6.

268 Jens Havmøller i Ebeltoft. 23.11.1757, fol.387B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Cathrine Jensdatter Havmøller 36
2) Rasmus Jensen Havmøller 27 i Ebeltoft
3) Søren Jensen Havmøller 18.
FM: Jens Sørensen Ulstrup i Ebeltoft.

269 Rasmus Just i Ebeltoft. 22.3.1758, fol.389.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Kolding, købmand i Ebeltoft. A:
1) moster Maren, død, var g.m. Jens Lassen i Fuglslev i Tistrup sogn. B:
a Søren Jensen Lassen, der for 20 år siden tjente som møllersvend i Søe mølle og rejste til København, nu uvist hvor.

270 Anne Christensdatter i Ebeltoft. 12.5.1758, fol.389B.
E: Jørgen Andersen, smed. B:
1) Maren Jørgensdatter 14.

271 Jens Andersen Møller, ugift snedker i Ebeltoft. 30.5.1756, fol.390B.
A:
1) søster Karen Andersdatter, død. 3B:
a Anders Pedersen i Over Testrup [i Lysgård sogn]
b Thomas Pedersen i Over Testrup
c Villum Pedersen i Lysgård
2) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Søren Mikkelsen i Almind. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Peder Sørensen i Almind
3) søster Birgitte Andersdatter, død, var g.m. [Villum Pedersen i Dollerup]. 4B:
a Else Villumsdatter g.m. Niels Nielsen Snabe i Dollerup i Nørlyng herred
b Mette Villumsdatter g.m. Jens Sørensen [fejl for Jens Jensen, der kaldes Jens Frandsen] i Dollerup
c Anne Villumsdatter 34, g.m. Anders Sørensen i Dollerup
d Peder Villumsen, i udlandet
4) søster Margrethe Andersdatter, død, var g.m. [Mads Pedersen i Over Testrup]. 2B:
a Peder Madsen Testrup, købmand i Ålborg, død. E: Johanne Marie. 1B:
1 Else Marie Pedersdatter
b Else Madsdatter g.m. Christen Pedersen, smed i Hindbjerghus [i Lysgård sogn]
5) søster Maren Andersdatter gift [Torning 16.1.1707 med Mikkel Pallesen i Torning, begravet Torning 13.5.1714]. Maren Andersdatter gift Torning 5.5.1715 med Gregers Poulsen. Maren Andersdatter begravet Torning 16.1.1732]. 3B:
a Anders Mikkelsen i København
b Jens Mikkelsen i Lille Oustrup [i Torning sogn]
c Mikkel Nielsen [fejl for Mikkel Mikkelsen] i Grønbæk.
[Afdøde var født i Dollerup mølle i Dollerup sogn].

272 Mette Nielsdatter i Ebeltoft. 24.11.1758, fol.394, 410B.
E: Hans Christensen Ørnbjerg, skomager. B:
1) bror Søren Nielsen i Tillerup [i Tved sogn]
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Vrinders [i Rolsø sogn]
3) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Claus Peder Molbo i Vrinders
4) halvbror Jens Nielsen i Vrinders.

273 Karen Ludvigsdatter i Ebeltoft. 20.3.1756. fol.395.
E: Peder Jacobsen Møller, sejlingsmand.
Af første ægteskab B:
1) Peder Møller i København.

274 Anne Helvig Lauridsdatter. LV: [23].8.1756, fol.399B.
E: Rasmus Christensen Koch, skrædder. A:
1) søster Anne Lauridsdatter Fiil på Christianshavn
2) halvbror Peder Lauridsen Fiil
3) halvsøster Laurids Fiil, enke i Ebeltoft
4) halvsøster Margrethe Sofie Lauridsdatter Fiil, [skifte 16.1.1747 lbnr.209], var g.m. Johan Kisling i Ebeltoft. 2B:
a Nikolaj Kisling
b Lorents Christian Kisling
5) halvsøster Inger Lauridsdatter Fiil, [skifte 18.1.1748 lbnr.213]. E: Christen Nielsen Maarup. B:
a Rasmus Christensen Maarup
b Nille Kirstine Christensdatter Maarup
6) halvsøster Gertrud Lauridsdatter Fiil, enke efter Niels Frandsen, rokkedrejer, [skifte 26.6.1741 lbnr.190]
7) halvsøster Elle Lauridsdatter Fiil g.m. en soldat i København.

275 Inger Jepsdatter Rohde i Ebeltoft. 7.3.1758, fol.401.
Enke efter Niels Sørensen Egens, [skifte 2.3.1739 lbnr.194]. B:
1) Rasmus Nielsen Egens i Ebeltoft
2) Kirsten Nielsdatter Egens, [skifte 19.2.1742 lbnr.186], var g.m. Peder Hansen Handrup i Ebeltoft, [skifte 14.9.1743 lbnr.204]. 5B:
a Maren Pedersdatter
b Søren Pedersen
c Anne Pedersdatter
d Hans Pedersen
e Niels Pedersen.

276 Karen Jacobsdatter i Ebeltoft. 25.8.1756, fol.405.
Enke efter Hans Nielsen Koch, skifte 12.8.1743 lbnr.218. B:
2) Maren Hansdatter Koch g.m. Jens Nielsen Boeslum, sejlingsmand i Ebeltoft
3) Sidsel Hansdatter Koch 27, i København
FM: fars halvbror Mads Nielsen Koch i Grenå.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Munch, skifte 11.7.1718 lbnr.103]. B:
1) Anne Sofie Sørensdatter Munch 41, i København.

277 Marie Dorthe Bertski i Ebeltoft. 26.6.1759, fol.409.
E: Gotfred Strange, pottemager. B:
1) Anne Johanne Gotfredsdatter Strange 20
2) Herluf Gotfredsen Strange 15.

278 Christen Hansen Ørnbjerg i Ebeltoft. 25.6.1759, fol.411B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Smed i Ebeltoft. B:
1) Maren Christensdatter Ørnbjerg 9 mdr.
FM: farfar Hans Ørnbjerg, skomager i Ebeltoft.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Marie Hansdatter Ørnbjerg i Ebeltoft.
Afdøde døde 20.5.1759 i København.
(Sml. lbnr.372).

279 Søren Jacobsen Feldballe i Ebeltoft. 19.3.1760, fol.413.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen Egens i Ebeltoft. B:
1) Elsebeth Sørensdatter 29
2) Jens Sørensen 26
3) Anne Marie Sørensdatter 24
4) Rasmus Sørensen 21.

280 Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 13.5.1762, fol.414, næste protokol fol.59.
Enke efter Jens Maribo, [skifte 2.6.1746 lbnr.262]. B:
1) Jens Jensen Maribo 23.
FM: Jens Nielsen, sadelmager.Ebeltoft byfoged
Skifteprotokol
1760-1821
B 55 - 32

281 Jens Jacobsen Lund, ugift i Ebeltoft. 25.12.1760, fol.1B.
A:
1) mor Gertrud, enke efter Jacob Lundemand
2) bror Jacob Jacobsen Lundemand i Torslev [i Torslev sogn i Øster Han herred] på Kokkedal gods ved Ålborg
3) søster Johanne Jacobsdatter i Torslev, død. 2B:
a Jacob Christensen i Torslev
b Else Christensdatter i Torslev.

282 Villum Thomsen i Ebeltoft. 23.11.1758, fol.6B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Faaborg i Ebeltoft. B:
1) Thomas Villumsen
2) Anne Kirstine Villumsdatter.
FM: fars halvbror Ditlev Sørensen i Ebeltoft.

283 Peder Nielsen, feldbereder i Ebeltoft. 22.8.1759, fol.11B.
E: Dorthe Margrethe Nielsdatter. B:
1) Niels Pedersen 24, i Fåborg på Fyn
2) Maren Pedersdatter 20
3) Else Pedersdatter 17
4) Anne Pedersdatter 15
5) Christoffer Pedersen 13
6) Anne Johanne Pedersdatter 6.
FM: morbror Jens Nielsen, skomager i Ebeltoft.

284 Jens Jensen Strand (Strants), købmand i Ebeltoft. 23.3.1761, fol.18B.
E: Johanne Marie Bruun.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter Kolding, skifte 25.1.1744. B:
1) Anne Jensdatter Strand 19.
Andet ægteskab med Maren Nielsdatter Lund, skifte 24.1.1752 lbnr.224. B:
2) Jens Jensen Strand 17
3) Nikolaj [Peder] Jensen Strand 15
4) Jacob Klog Jensen Strand 12.
Tredje ægteskab med Anne Elisabeth Pedersdatter, [skifte 10.6.1754 lbnr.246]. B:
5) Martha Marie Jensdatter Strand 9.
FM: Mikkel Kolding, købmand i Ebeltoft.

385 Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 14.11.1757, fol.50B.
E: Anders Nielsen Pøel, sejlingsmand.
Afdøde der var slegfred-født var henved 80 år gammel.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens svigersøn Oluf Gundersen, skoleholder i Handrup.
I skiftet anføres det, at afdøde blev kaldt Anne Oles.

286 Anders Pedersen Karmark i Ebeltoft. 20.10.1757, fol.52.
E: Else Pedersdatter. LV: Jørgen Andersen, smed i Ebeltoft. B:
1) Karen Andersdatter 25, hos farbror i Farum på Sjælland
2) Lisbeth Marie Andersdatter 15
3) Johanne Dorthe Andersdatter 13
4) Maren Andersdatter 12
Desuden nævnes afdødes bror Niels Pedersen Karmark i Farum på Sjælland.

287 Helvig Margrethe Bredal [Karmark] i Ebeltoft. 10.9.1757, fol.53.
A:
1) mor Else Pedersdatter, enke efter Anders Pedersen Karmark, [skifte 20.10.1757 lbnr.386]
2) søster Karen Andersdatter 25
3) søster Lisbeth Marie Andersdatter 15
4) søster Johanne Dorthe Andersdatter 13
5) søster Maren Andersdatter 12
FM: Ditlev Sørensen i Ebeltoft.

288 Anne Christensdatter i Ebeltoft. 13.12.1758, fol.54B.
E: Mads Jensen Sommer, skomager. B:
2) Anne Marie Madsdatter 3.
FM: morbror Anders Christensen Lund, karetmager i Ebeltoft.
Uden ægteskab B:
1) Niels Christian 10.

289 Margrethe Mikkelsdatter i Ebeltoft. 22.12.1758, fol.55.
E: Ditlev Sørensen. B:
1) Mikkel Ditlevsen 9
2) Søren Ditlevsen 6.

290 Niels Sommer i Ebeltoft. 28.12.1758, fol.57.
E: Birthe Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen 9
2) Jens Christian Nielsen 4
3) Marianne Nielsdatter 3
4) Rasmus Nielsen 1.

291 Nille Hansdatter i Ebeltoft. 13.3.1760, fol.58.
E: Oluf Andersen, tømrer. B:
1) Birthe Olufsdatter 16
2) Marianne Olufsdatter 14
3) Anders Olufsen 11.

292 Niels Olufsen, avlsmand i Ebeltoft. 26.6.1762, fol.59B.
B:
1) Maren Nielsdatter i Ebeltoft
2) Jacob Nielsen i København
3) Oluf Nielsen i København
4) Margrethe Nielsdatter i København.

293 Johan Kisling, skrædder i Ebeltoft. 8.7.1762, fol.60B.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Jens Bering i Ebeltoft. B:
3) Margrethe Sofie Kisling 10
4) Jacob Johan Kisling 7.
FM: svoger Søren Haarslev.
Første ægteskab med [Margrethe Sofie Lauridsdatter Fiil, skifte 16.1.1747 lbnr.209]. B:
1) Nikolaj Kisling, matros i Ebeltoft
2) Lorents Christian Kisling 25.

294 Anne Møller i Ebeltoft. 23.3.1763, fol.62B.
Enke efter Peder Fynbo, kontrollør.
1) Niels Pedersen Fynbo, vagtmester ved Kavaleriet
2) Peder Pedersen Fynbo, uvist hvor
3) Ellen Marie Pedersdatter Fynbo
4) Marie Kirstine Pedersdatter Fynbo, på en gård i Salling
5) Anne Margrethe Pedersdatter Fynbo, i København
6) Christian Pedersen Fynbo 16.
FM: [Henrik] Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning g.m. moster [Maren Pedersdatter Møller].

295 Christian Hansen Post i Ebeltoft. 15.3.1763, fol.64B.
E: Else Hansdatter. LV: Poul Helles Rohde. A:
1) søster Dorthe, død, var g.m. Joen Pedersen i Stødov på Helgenæs på Skærup gods. 2B:
a Peder Joensen i Stødov
b Mette Joensdatter i Stødov.
Afdøde var slegfredsøn i sin mors enkestand.

296 Karen Jensdatter i Ebeltoft. 30.3.1763, fol.67.
Enke efter Søren Jacobsen Feldballe, [skifte 19.3.1760 lbnr.279]. B:
1) Elsebeth Sørensdatter 32
2) Jens Sørensen Feldballe 29
3) Anne Marie Sørensdatter 24
4) Rasmus Sørensen 24, væversvend i København.

297 Maren Pedersdatter Bruun i Ebeltoft. 13.11.1762, fol.69.
Enke efter Peder Jacobsen Egsmark, matros. A:
1) bror Jacob Pedersen Bruun, på søfarten fra Holland.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie Jacobsdatter Egsmark g.m. Johan Kisling.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Birthe Sørensdatter Kruse.

298 Hans Christian Andersen, skomager i Ebeltoft. 7.1.1763, fol.73B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Rasmus Buchtrup, købmand i Ebeltoft. B:
2) Christian Hansen 28
3) Nikolaj Hansen 19
4) Maren Hansdatter 17.
FM: farbror Rasmus Andersen Bonde, skomager i Ebeltoft.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen, skomager i Ebeltoft.

299 Jens Sørensen Ulstrup, avlsmand i Ebeltoft. 13.1.1762, fol.80.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Peder Molbo i Ebeltoft. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 34
2) Mette Marie Jensdatter 30.
FM: farbror Rasmus Sørensen i Ulstrup.

300 Christen Jensen Skovmøller i Ebeltoft. 14.4.1763, fol.82.
E: Bodil Pedersdatter Bomholt. LV: Anders Pedersen Elstrup. B:
1) Jens Christensen 20
2) Peder Christensen 18.
FM: Rasmus Nielsen Egens, skipper i Ebeltoft.

301 Rasmus Hansen Buchtrup, købmand i Ebeltoft. 10.2.1764, fol.84.
E: M[aren Jensdatter] Rohde. LV: far Jens Jensen Rohde til Søholt [i Fuglslev sogn]. B:
1) Hans Rasmussen Buchtrup 5.
FM: morbror Poul Helles Rohde i Ebeltoft.

302 Else Lauridsdatter i Ebeltoft. 28.1.1765, fol.85B.
Enke efter Salve Koch, efter hvem der ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) mor Marie Salvesdatter, enke efter Christen Koch
2) bror Rasmus Christensen Koch
3) bror Jens Christensen Koch
4) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Rebslager i Ebeltoft.
Hendes A:
1) søster Magdalene Lauridsdatter Fiil i København.

303 Mette Cathrine Jensdatter, ugift i Ebeltoft. 15.3.1765, fol.87B.
A:
1) bror Hans Jensen, skomagersvend i Ebeltoft
2) bror Simon Jensen, skomagersvend i Ebeltoft
3) søster Karen Jensdatter i Kerteminde på Fyn.

304 Madam Poulsen i Ebeltoft. 27.3.1764, fol.89B, 388B, 397.
Enke efter Niels Poulsen Fischer.
Hans A:
1) bror Peder Poulsen Fischer, tolder i Kerteminde, død for 10 år siden. 4B:
a Marianne Pedersdatter Fischer 29, i København. Ved samling 11.6.1795 gift med Henrik Mandelberg, parykmager i København
b Anne Dorthe Pedersdatter Fischer g.m. Jens [Pedersen] Tykær, kapellan i Ebeltoft [og Dråby]
c Christian Pedersen Fischer 25, vanfør, død 23.9.1793
d Cathrine Marie Pedersdatter Fischer 21
2) bror Laurids Poulsen Fischer, arbejdsmand i København, død. 3B:
a Christen Lauridsen Fischer i Lister len Kristiansand stift i Norge. Ved samling 11.6.1795, død. 2B:
1 Cathrine Christensdatter., døbt 30.12.1765
2 Marie Dorthe Christensdatter, døbt 13.3.1768
b Maren Lauridsdatter Fischer, død, var g.m. Poul Seidelin, arbejdsmand i København. Ved samling 11.6.1795 angives 3B:
1 Christian Poulsen Seidelin, dugmagersvend i København
2 Frederik Poulsen Seidelin, skomagersvend i København
3 Abelone Poulsdatter Seidelin, død, var g.m. Jens Albertsen, arbejdsmand i København. 2B:
x Johannes Jensen Rasmussen, døbt 1.8.1785, nu i det kongelige Vajsenhus
y Hans Jensen Rasmussen, døbt 30.3.17878, nu i det kongelige Vajsenhus
c Abelone Lauridsdatter Fischer g.m. Peder Werniche i København
3) søster Anne Marie Poulsdatter Fischer, uvist hvor.
Hendes A:
1) søster Anne Jensdatter, enke efter Villads Olufsen.
LV: svigersøn Christen [Rasmussen] Svane, degn på Helgenæs.

305 Dorthe Christensdatter Holm i Ebeltoft. 12.11.1765, fol.113B.
E: Mikkel Kolding, købmand. B:
1) Christen Mikkelsen Kolding
2) Niels Mikkelsen Kolding
3) Birthe Mikkelsdatter Kolding.

306 Jørgen Mikkelsen Kolding i Ebeltoft. 19.8.1766, fol.116.
E: Anne Dorthe Hals. LV: far Niels Nielsen Hals i Ebeltoft. B:
1) Jørgen Jørgensen Kolding, født efter fars død.
FM: født værge Mikkel Kolding, købmand i Ebeltoft.

307 Jacob Klog Jensen Strand i Ebeltoft. 18.12.1766, fol.118.
A:
1) stedmor Johanne Marie Bruun, enke efter afdødes far Jens Jensen Strand, købmand, [skifte 23.3.1761 lbnr.284]
Fars andet ægteskab med [Maren Nielsdatter Lund, skifte 24.1.1752 lbnr.224]. B:
2) bror Jens Jensen Strand
3) bror Nikolaj Jensen Strand, farer til søs fra Randers
Fars første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter Kolding, skifte 25.1.1744]. B:
4) halvsøster Anne Jensdatter Strand g.m. Jens Poulsen Winther, købmand i Grenå.
Fars tredje ægteskab med [Anne Elisabeth Pedersdatter, skifte 10.6.1754 lbnr.246]. B:
5) halvsøster Martha Marie Jensdatter Strand.

308 Ellen Nikolajsdatter i Ebeltoft. 8.1.1767, fol.119.
E: Niels Jensen Høgh. A:
1) bror Laurids Nikolajsen i Ebeltoft
2) bror Nikolaj Nikolajsen, matros i København, død sidste efterår. 2B: 2 døtre, hvis
navne ikke angives
3) søster Maren Nikolajsdatter g.m. Mikkel Betjent i Ebeltoft
4) søster Kirsten Nikolajsdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Agri. 1B:
a Jørgen Sørensen 21.

309 Birthe Sørensdatter Kruse i Ebeltoft. 10.12.1765, fol.119B.
E: Christen Ottesen, døv og blind.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Villumsdatter, død, var g.m. Amor Torgesen, matros i København.
(Flere arvinger angivet i lbnr.334).
Hendes første ægteskab med Torior Jacobsen, død. 1B:
1 Anne Kirstine Toriorsdatter.
Hendes A:
1) morbror Poul Olufsen i Egå, død. 3B:
a Anne Poulsdatter g.m. Niels Sørensen i Elsted på Skårupgård gods
b Birthe Poulsdatter i Elsted
c Else Poulsdatter g.m. Christen Jensen i Egå på Skæring Munkgård gods. De er flyttet til Fyn, hvor han døde og hun nu er enke på Broholm gods
2) morbror Laurids Olufsen i Ebeltoft, død for mange år siden. 1B:
a Magdalene Lauridsdatter i København
3) moster Karen Olufsdatter i Egå, død ugift for 30 år siden
4) mor Kirsten Olufsdatter i Ebeltoft, død. 1B:
a Birthe Sørensdatter, som er afdøde g.m. Christen Ottesen, væver i Ebeltoft.

310 Erland Andersen, skipper i Ebeltoft. 28.4.1767, fol.123B.
E: Cathrine Hansdatter. B:
3) Andreas Erlandsen 19.
Af første ægteskab B:
1) Kirstine Marie Erlandsdatter g.m. Knud Rasmussen, tømrersvend i København
2) Andreas Erlandsen i Ostindien.

311 Jonas Madsen, murer i Ebeltoft. 5.5.1766, fol.124B.
E: Birthe Madsdatter. LV: Laurids Christensen Koch. B:
1) Bodil Jonasdatter g.m. Jens Nielsen, sadelmager i Ebeltoft
2) Birthe Jonasdatter g.m. Christian Thomsen Flandern
3) Inger Jonasdatter
4) Mads Jonassen, [skifte 11.8.1747 lbnr.212]. E: Mette [Jensdatter] Skovsen nu g.m. Laurids Nikolajsen. 1B:
a Kirsten Madsdatter.

312 Rasmus Jensen Elsegaard i Ebeltoft. 28.4.1764, fol.125.
E: Birthe Sørensdatter. B:
1) Anne Helvig Rasmusdatter 22
2) Karen Rasmusdatter 21
3) Bodil Rasmusdatter 17
4) Nille Rasmusdatter 13
5) Rasmus Rasmussen 9
6) Marie Kirstine Rasmusdatter 5.

313 Else Martha Jacobsdatter i Ebeltoft. 4.5.1765, fol.125B.
Enke efter Anders Rasmussen, podemester, skifte 4.8.1751 lbnr.236.
Fledføringskontrakt af 24.7.1744 med Anders Rasmussens bror Peder Rasmussen Kejlstrup, hvis arvinger er: hans enke og 2B:
1 Rasmus Pedersen, vanfør, der døde før sin far
2 datter g.m. Anders Christensen Lund i Ebeltoft.

314 Johan Hermansen, skomager i Ebeltoft. 6.9.1767, fol.126B.
E: Karen Jensdatter Krog. B:
1) Jens Johansen 10
2) Herman Johansen 8
3) Søren Johansen 4
4) Laurids Johansen 2.

315 Anne Christensdatter i Ebeltoft. 23.5.1767, fol.127.
Arvinger angives ikke.

316 Oluf Abrahamsen, matros i Ebeltoft. 21.1.1768, fol.128.
E: Marie Svendsdatter. LV: Peder Hansen, rebslager i Ebeltoft.
Små umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Sml. lbnr.366).

317 Margrethe Rasmusdatter Hare i Ebeltoft. 11.4.1763, fol.128.
Enke efter Jan Jacobsen i Kompagnistræde i København.
Første ægteskab med Anders Hansen Dalsgaard, skifte 1740. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter g.m. Peder Jørgensen, matros i København
2) Karen Andersdatter g.m. Niels Sørensen Grønne, bøssemager i København
3) Sibylle Andersdatter, død, var g.m. Casper Fischer, skibsmand. 1B:
a Peder Johan Fischer, der druknede 26.9.1765 på Københavns red.
Andet ægteskab med Jens Iversen, skifte Københavns søetat 9.11.1745.

318 Hans [Jørgensen] Hindsen, skipper i Ebeltoft. 21.1.1768, fol.130.
E: Anne Sørensdatter. LV: Gotfred Tilker. i Ebeltoft. B:
1) Petrine Hansdatter Hindsen 17
2) Marie Kirstine Hansdatter Hindsen 13
3) Jørgen Severin Hansen Hindsen 13, der druknede sammen med faderen og den øvrige besætning på rejse fra Norge.
FM:
1 fars halvbror Jens Jørgensen Mygind, student, nu skoleholder [i Toreby] på Lolland
2 fars søskendebarn Anders Jensen Hindsen i Ebeltoft.
(Sml. lbnr.216).

319 Karen Jensdatter i Ebeltoft. 30.7.1769, fol.131B.
E: Rasmus Knap. B:
1) Søren Rasmussen Knap 23
2) Maren Rasmusdatter 23
3) Jens Rasmussen Knap 16.
Arv i boet efter enkemandens mor [Maren Rasmusdatter Knap, skifte 30.1.1742 lbnr.184] til enkemandens søster Kirsten Sørensdatter.

320 Frands Hartmann Reifrein i Ebeltoft. 13.7.1767, fol.132.
E: Gertrud Jensdatter Møller.
Afdøde var født i Tyskland
Arvinger kendes ikke.

321 Jørgen Christensen Fischer i Ebeltoft. 29.12.1768, fol.133.
E: Anne Pedersdatter. LV: Gotfred Tilker i Ebeltoft. B:
1) Christen Jørgensen 31, tømrer i København
2) Johanne Marie Jørgensdatter g.m. Arent Rosenqvist, gørtler i København
3) Peder Jørgensen 16.

322 Jens Jensen Rohde den yngre, ugift i Ebeltoft. 27.1.1770, fol.134.
A:
1) mor [Elisabeth Helles], enke efter Jens Jensen Rohde til Søholt [i Fuglslev sogn. Bevilling til uskiftet bo Kalø amt 11.5.1742 lbnr.102]
2) søster Karen Jensdatter Rohde, der ægter Hans Broch i Grenå
3) søster Bodil Kirstine Jensdatter Rohde
4) søster Pernille Jensdatter Rohde på Søholt.
FM:
1 farbror Poul Helles Rohde, købmand i Ebeltoft
2 farbror Oluf Severin Rohde, forpagter på Rugård
3 søsters mand Jørgen Søborg .

323 Maren Rasmusdatter Skovsen i Ebeltoft. 28.12.1769, fol.135.
E: Mogens Mikkelsen, smed. A:
1) halvsøster Gertrud Lund g.m. Rasmus Jensen, sejlvæver i København, begge døde. 2B:
a Jens Rasmussen, bødkersvend
b Anne Dorthe Rasmusdatter g.m. Christian Radeløv, klædevæver i København.

324 Maren Mikkelsdatter i Ebeltoft. 28.3.1770, fol.136B.
E: Niels Nielsen Halse.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1759.

325 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 9.4.1770, fol.137.
Enke efter Hans [Jørgensen] Hindsen, skifte 21.1.1768 lbnr.318]. B:
1) Petrine Hansdatter 20
2) Marie Kirstine Hansdatter 16
FM:
1 Vincent Tørslev, købmand i Ebeltoft
2 Poul Helles Rohde, købmand i Ebeltoft.

326 Anne Cathrine Eriksdatter i Ebeltoft. 27.11.1770, fol.141.
E: Nikolaj Johansen Kisling. B:
1) Margrethe Sofie Nikolajsdatter 15
2) Erik Nikolajsen 12
3) Lorents Nikolajsen 3.

327 Anne Christensdatter Schwach, ugift i Ebeltoft. 5.11.1770, fol.142.
A:
1) bror Peder Christensen Schwach i Boeslum
2) søster Karen Christensdatter g.m. Anders Mikkelsen i Holme, begge døde. 2B:
b Jens Andersen i Elsegårde
c Anne Andersdatter, der ægter Simon Sørensen i Viderup
Karen Christensdatter fik uden ægteskab B:
a Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen Bjerre i Gravlev, 1B:
1 Anders Jensen Bjerre 5
3) bror Morten Christensen i Boeslum, død. 2B:
a Karen Mortensdatter i Dråby
b Maren Mortensdatter i Elsegårde
4) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Skrædder i Ebeltoft. 1B:
a Niels Jensen, skrædder i Ebeltoft
5) søster Birthe Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Hjulmand i Ebeltoft. 1B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Jens Terkildsen i Hyllested
6) halvbror Rasmus Christensen Swach i Ebeltoft, død. 2B:
a Birthe Rasmusdatter g.m. Nikolaj Kisling
b Anne Marie Rasmusdatter
7) halvsøster Kirsten Christensdatter, død. Uden ægteskab 2B:
a Christen Klog i Dråby
b Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Peder Koch i Dråby. 1B:
1 Mette Kirstine Pedersdatter, der ægter Erik Eriksen Svensk i Boeslum.

328 Oluf Gundersen, klokker og graver i Ebeltoft. 28.4.1770, fol.144.
E: Gertrud Olufsdatter.
Der er små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

329 Dorthe Sørensdatter i Ebeltoft. 3.12.1771, fol.145.
Enke efter Mogens Skomager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød hjælp af fattigkassen.

330 Poul Langhorn, ugift i Ebeltoft. 4.9.1771, fol.145.
A:
1) mor Marie Nikolajsdatter, enke efter Magnus Poulsen Langhorn
2) bror Magnus Langhorn i København
3) søster Ingeborg Langhorn i Vartov i København
4) søster Cathrine Langhorn i Vartov i København.

331 Anne Cathrine Hansdatter, ugift i Ebeltoft. 8.3.1771, fol.145B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der har boet 2 år i Ebeltoft, tjente i mange år på stamhuset Skærsø.

332 Mads Jensen Sommer i Ebeltoft. 3.12.1771, fol.147.
Enkens navn angives ikke. LV: bror Hans Hindsen.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 13.12.1758 lbnr.288].
Arvinger angives ikke.

333 Hans Jensen Roskilde, bager i Ebeltoft. 11.4.1771, fol.147B.
E: Lisbeth Sørensdatter. LV: Vincent Tørslev, købmand i Ebeltoft.
Testamente af 10.4.1771. A:
1) mors halvsøsters datters søn Oluf Hansen Hagerup, der også kaldes Oluf Hansen Haderup, matros i København.

334 Christen Ottesen, væver i Ebeltoft. 14.4.1767, fol.154.
Enkemand efter [Birthe Sørensdatter Kruse, skifte 10.12.1765 lbnr.309]. A:
1) søster Karen Ottesdatter, død. 4B:
a Søren Lauridsen i København
b Otto Lauridsen i København
c Johannes Lauridsen i København
d Anne Marie Lauridsdatter g.m. en aftakket underofficer i Pustervig i København
2) søster Kirsten Ottesdatter, død. 1B:
a Oluf Nielsen Rømer, matros i København
3) søster Anne Ottesdatter, død. 2B:
a Mads Villumsen, død. 1B:
1 Cathrine Madsdatter, død. 1B:
x Oluf eller Johannes Johansen 3
b Maren Villumsdatter g.m. Amor Torgesen matros i København.

335 Jens Jensen Dolmer i Ebeltoft. 6.9.1771, fol.156B.
Enke mand efter Inger Marie Jørgensdatter, død for nylig. B:
1) Jens Jensen Dolmer, skomager
2) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Søren Rasmussen Møller i Helsingør, der også kalder Mogens Rasmussen.

336 Henrik Pedersen Grønfeld i Ebeltoft. 3.11.1770, fol.159.
E: Anne Johanne Christensdatter Højer. LV: Niels Nielsen, feldbereder. B:
1) Anne Henriksdatter 27, i Århus
2) Johanne Christiane Henriksdatter 25.

337 Karen Nielsdatter Møller i Ebeltoft. 23.8.1772, fol.163B.
E: Hans Knudsen skomager. A:
1) halvbror Simon Nielsen, skomager i Christiania i Norge
2) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Henrik Pedersen, bødker i Kerteminde, begge døde. 2B:
a Niels Henriksen 10
b Haren Henriksdatter 9.
Desuden nævnes arvingernes søskendebarn Hans Jensen, skomager i Ebeltoft.

338 Thomas Jacobsen Boserup, byfoged i Ebeltoft. 3.9.1771, fol.167.
E: Birgitte Svendsdatter Alberg. B:
5) Anne Elisabeth Thomasdatter 17
6) Margrethe Malene Thomasdatter 15
7) Mette Kirstine Thomasdatter 11
8) Jens Nikolaj Boserup 10
9) Elisabeth Cathrine Thomasdatter 8.
Første ægteskab med [Elisabeth Cathrine Redlich, skifte 14.1.1754 lbnr.240]. B:
1) Christen Redlich Boserup, præst på Helgenæs
2) Jacob Boserup, købmand i Riga
3) Knud Ütrecht Boserup, styrmand på rejse til Kina
4) Johan Ludvig Boserup.

339 Hans Hass, ugift farversvend i Ebeltoft. 13.3.1770, fol.170B.
A:
1) far Melchior Hass, præst i Holme [og Tranbjerg].

340 Anders Pedersen Elstrup i Ebeltoft. 23.4.1770, fol.175B.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: bror Peder Molbo. B:
1) Marianne Andersdatter 9
2) Christian Andersen 5.
FM: Stig Hansen Mygind.

341 Niels Nielsen Grønfeld i Ebeltoft. 5.8.1772, fol.178.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Marie Nielsdatter 15
2) Rasmus Nielsen 13.

342 Margrethe Nielsdatter Borch i Ebeltoft. 27.2.1773, fol.178.
E: Søren Grønfeld.
Første ægteskab med [Peder Saaby, kornet i Følle, skifte Kalø amt 19.7.1742 lbnr.48]. B:
1) Niels Pedersen Saaby, der døde sidste vinter uden livsarvinger.
Hendes testamente af 11.8.1755. A:
1) søster Anne Nielsdatter Borch, enke efter [Jesper Hansen] Dixen, [degn i Feldballe og Nødager, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 27.11.1750 lbnr.67]. [Første ægteskab med Søren Rasmussen Knap, degn i Feldballe og Nødager, skifte Djurs sønder herreds gejstlige skifteuddrag 5.11.1755 lbnr.82]
2) søster Else Marie Nielsdatter Borch, død. 2B:
a [Maren Bygum] g.m. Niels [Sørensen] Knap, degn i Hvilsager
b Peder Bygum, skoleholder i Kongens Lyngby

343 Niels Jensen Høgh i Ebeltoft. 13.5.1773, fol.179.
E: Anne Thygesdatter. LV: Søren Egens. B:
1) Ellen Nielsdatter 5
2) Jens Nielsen 3.
FM: Søren Hørslev.

344 Gregers Gotfredsen Strange, pottemager i Ebeltoft. 17.3.1773, fol.179B.
E: Anne Rasmusdatter Lange. B:
1) Anne Johanne Gotfredsdatter i København.

345 Mette Nielsdatter i Ebeltoft. 3.10.1772, fol.180.
E: Rasmus Hindsen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

346 Johanne Nielsdatter Feldbereders, ugift i Ebeltoft. 13.5.1773, fol.180B.
Arvinger angives ikke.

347 Peder Nielsen Qvist i Ebeltoft. 14.12.1771, fol.180B.
E: Sidsel Nielsdatter.
Der er 7 børn, hvoraf kun angives den ældste søn Hans Pedersen Qvist.

348 Anne Kirstine i Ebeltoft. 1.2.1772, fol.181.
Enke efter Peder Fiil.
Arvinger angives ikke.

349 Oluf Andersen, tømrer i Ebeltoft. 27.3.1772, fol.181B.
Enkemand efter [Nille Hansdatter, skifte 13.3.1760 lbnr.291]. B:
2) Birthe Olufsdatter
3) Marianne Olufsdatter
4) Anders Olufsen.
[Af første ægteskab] B:
1) Margrethe Olufsdatter.

350 Jørgen Jensen Madsen, sejlingsmand i Ebeltoft. 16.3.1771, fol.182.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen Havmøller. B:
1) Peder Jørgensen 32, på søfarten.

351 Hans Jørgen Strubach, galanterikræmmer i Ebeltoft. 29.5.1772, fol.183.
E: Anne Theresia i byen Parchen Bøhmen. 3 børn, hvis navne ikke angives.
Af første ægteskab B:
1) en datter 22, g.m. Josef Seidel i Parchen
2) Johan Christoffer Hansen 18
3) Christian Hansen 15.

352 Maren Henriksdatter i Ebeltoft. 30.3.1771, fol.187B.
E: Jens Rasmussen Bonde, der døde 13.7.1774.
Hendes A:
1) [halv]bror Henrik [Pedersen] Grønfeld, [skifte 3.11.1770 lbnr.336]. B:
1) Anne Henriksdatter Grønfeld
2) Johanne Christiane Henriksdatter Grønfeld.
FM: Johan Caspersen Foche, skomager i Ebeltoft.
Hans første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 11.4.1753 lbnr.230]. B:
1) Rasmus Jensen Bonde
2) Maren Jensdatter i København.

353 Mikkel Nielsen, avlsmand i Ebeltoft. 24.8.1774, fol.189B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Jens Nielsen Boeslum. B:
1) Karen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Jensen Havmøller, smed i Ebeltoft
2) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Hans Andersen Holm, kusk for enkedronningen i København.

354 Jochum Jacobsen Ritho, bager i Ebeltoft. 12.8.1772, fol.190B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Lorents Kisling. A:
1) bror Hans Ritho, bager i Grenå
2) søster Cathrine Jacobsdatter Ritho g.m. Laurids Didriksen i Store Kongensgade på Christianshavn, matros på Holmen
3) søster, død. 1B:
a Niels Fosmann, parykmager i Randers.

355 Mads Hansen Kolding, ugift orgelbyggersvend i Ebeltoft. februar 1773, fol.192.
A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Bødker
2) søster Birgitte Hansdatter g.m. Niels Hansen Berg, tømrer i København
3) søster Else Kirstine Hansdatter.

356 Johanne Jørgensdatter Hindsen i Ebeltoft. 21.3.1773, fol.193B.
E: Søren Madsen, matros i kongens flåde. A:
1) bror Hans [Jørgensen] Hindsen, [skifte 21.1.1768 lbnr.318]. 2B:
a Petrine Hansdatter Hindsen
b Marie Kirstine Hansdatter Hindsen
2) bror Jens Hindsen Mygind, 1757 skoleholder i Guldborg på Lolland, [fra 1776 degn i Toreby på Lolland].
(Sml. lbnr.216).

357 Mikkel Nielsen Kolding i Ebeltoft. 26.11.1773, fol.194.
Enkemand efter Dorthe Christensdatter Holm, død for 8 år siden. B:
1) Christen Holm Kolding 20
2) Niels Kolding 18
3) Rasmus Kolding 17
4) Birgitte Kolding 16
5) Mads Kolding 13.
FM:
1 Vincent Tørslev
2 Stig Mygind.

358 Nikolaj Johansen Juuler i Ebeltoft. 5.6.1772, fol.209.
Enkemand. B:
1) Johannes Juuler i Gothersgade i København
2) Marie Margrethe Juuler g.m. en hattemagersvend i København
3) Rasmus Juuler i Pustervig i København, død. Enken lever. 1B:
a Rasmus Rasmussen 5.

359 Margrethe Nielsdatter i Ebeltoft. 1.3.1776, fol.211B.
Enke efter Hans Christian Andersen, skomager, [skifte 7.1.1763 lbnr.298]. B:
1) Christian Hansen
2) Nikolaj Hansen
3) Maren Hansdatter 30, der ægter Christian Falslev.
FM: farbror Rasmus Andersen [Bonde], skomager i Ebeltoft.

360 Johan Hornemann Friis i Ebeltoft. 14.11.1774, fol.214B.
E: Edel Margrethe Wendel, der døde, registrering 14.11.1775.
Hans A:
1) bror konferensråd Friis, død. 1B:
a datter g.m. generalkrigskommissær Vostrup i Holsten
2) halvbror Arnold [Pedersen] Kruse, kapellan i Randers, [dvs. Mariager, død januar 1735]. 1B:
a Bolette Marie Kruse, enke efter Lund i Mariager.
Hendes arvinger angives ikke.

361 Gert Olufsen Ravn, parykmager i Ebeltoft. 16.4.1774, fol.216.
Enkemand efter [Vibeke Christine Hofgaard], skifte Århus 29.8.1741 lbnr.1284. B:
1) Thue Oluf Ravn, kapellan i Skærbæk
2) Margrethe Kirstine Ravn, død for 6 år siden, var g.m. Johan Peder Elholtz, stolemager i Odense. 3B:
a Carl Frederik Elholtz
b Anne Elisabeth Elholtz
c Vibeke Kirstine Elholtz
3) Birgitte [Cathrine] Ravn g.m. Rudolf Roe, skomager i København
4) Tønnes Ravn, sværdfeger, uvist hvor.
Arv efter afdødes far Oluf Gertsen Ravn, skifte Kalundborg 29.8.1756.

362 Peder Nielsen Skovsen, skipper i Ebeltoft. 3.2.1778, fol.218.
E: Ursula Arnet. LV: Vincent Tørslev, købmand i Ebeltoft. B:
2) Lene Pedersdatter, enke efter Jens Sørensen Feldballe, [skifte 9.6.1775 lbnr.365]
3) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Villumsen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Kovsen, skipper.
Testamente af 1.3.1773.

363 Oluf Olufsen, skomager i Ebeltoft. 23.11.1774, fol.219.
E: Anne Sørensdatter. B:
2) Anne Johanne Olufsdatter 22
3) Mette Marie Olufsdatter 18
4) Ulrikke Olufsdatter 15
5) Oluf Olufsen 13
6) Anne Cathrine Olufsdatter 9.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 14.9.1751 lbnr.223]. B:
1) Anne Marie Olufsdatter i Århus.

364 Søren Jensen, matros i Ebeltoft. 20.5.1775, fol.219B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jens Nielsen Boeslum. B:
1) Jens Sørensen 6 mdr.
FM: morfar Jens Hansen, smed i Holme.

365 Jens Sørensen Feldballe, skipper i Ebeltoft. 9.6.1775, fol.220.
E: Lene Pedersdatter Skovsen. LV: Poul Helles Rohde i Ebeltoft. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 8
2) Mette Kirstine Jensdatter 6
3) Søren Jensen 4
4) Pernille Jensdatter 2.
FM: morbror Jens Skovsen, skipper.

366 Søren Abrahamsen, matros i Ebeltoft. 6.4.1776, fol.220B.
A:
1) mor Anne Rohde. LV: Jens Nielsen, sadelmager
2) bror Rasmus Abrahamsen i Løgstør
3) bror Oluf Abrahamsen, [skifte 21.1.1768 lbnr.316]. B:
a Abraham Olufsen 15
b Anne Marie Olufsdatter 12.
FM: Peder Hansen, rebslager i Ebeltoft.

367 Maren Albertsdatter i Ebeltoft. 29.4.1776, fol.222.
Enke efter Jacob Schmidt. B:
1) Anne Elisabeth Jacobsdatter i København.
FM: Søren Hørslev i Ebeltoft.

368 Anne Jensdatter i Ebeltoft. 26.10.1778, fol.223B.
E: Jens Christensen Koch. B:
1) Anne Marie Jensdatter 17
2) Kirsten Jensdatter 15
3) Christiane Jensdatter 13
4) Jens Jensen 10
5) Karen Jensdatter 8
6) Christen Jensen 6
7) Salomon Jensen 3
8) Andreas Jensen 5 uger.

369 Søren Fræer, maler i Ebeltoft. 31.3.1779, fol.224.
E: Mette Marie Jensdatter Wulff. LV: Jens Nielsen, sadelmager. B:
1) Jens Sørensen 13
2) Anne Thora Sørensdatter 12.

370 Maren Hansdatter Koch i Ebeltoft. 10.2.1780, fol.224B.
E: Jens Nielsen Boeslum. B:
1) Dorthe Cathrine Jensdatter 22.
FM: Laurids Hansen, bager i Ebeltoft.

371 Poul Mortensen, bødker i Ebeltoft. 29.2.1780, fol.226B.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Stig Mygind i Ebeltoft. B:
1) Kirsten Poulsdatter g.m. Janus Moesgaard, skrædder i Ebeltoft
2) Anne Kirstine Poulsdatter 24, i København.
FM: farbror Anders Mortensen i Boeslum.

372 Maren Christensdatter Ørnbjerg i Ebeltoft. 9.1.1780, fol.228.
A:
1) mor [Kirsten Jensdatter] g.m. Niels [Nielsen], feldbereder i Ebeltoft
2) søster Birthe Christensdatter 14
3) søster Marie Kirstine Christensdatter 13
4) søster Christine Christensdatter 12
5) søster Anne Sofie Christensdatter 11
6) halvbror Niels Nielsen 7
7) halvbror Jens Nielsen 5.
Arv efter afdødes far Christen [Hansen] Ørnbjerg, skifte 25.6.1759 lbnr.278.
Afdøde døde i Frederiks Hospital i København.

373 Niels Hansen, matros i Ebeltoft. 21.10.1780, fol.228.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jens Christian Reinholt, skrædder i Århus
2) Nille Nielsdatter i Århus.

374 Christen Hansen, skomager i Ebeltoft. 19.12.1776, fol.228B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Hans Christian Christensen 10
2) Marianne Christensdatter 9
3) Christen Christensen 5
4) Jens Christensen 3.
FM: fars farbror Rasmus Andersen Bonde.

375 Søren [Sørensen] Grønfeld, købmand i Ebeltoft. 4.2.1775, fol.233.
Enkemand efter [Margrethe Nielsdatter Borch, skifte 27.2.1773 lbnr.342].
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 26.2.1742 lbnr.187]. B:
1) Mette Marie Sørensdatter Grønfeld g.m. Jens Buchtrup, købmand i Århus
2) Dorthe Sofie Sørensdatter Grønfeld, [skifte Århus 29.7.1773 lbnr.2204], var g.m. Jens [Andersen] Schmidt, købmand i Århus. 6B:
a Anders Jensen 10
b Søren Jensen
c Peder Nikolaj Jensen
d Maren Jensdatter 5
e Jacob Jensen
f Hans Jensen 2
3) Anne Sørensdatter Grønfeld g.m. Bremer, byfoged i Lemvig

376 Rasmus Nielsen Egens i Ebeltoft. 9.1.1780, fol.245.
E: Anne Poulsdatter. LV: Niels [Nielsen], feldbereder. B:
2) Niels Rasmussen Egens 24, i Horsens
3) Jens Rasmussen Egens 22, i Randers
4) Poul Christian Rasmussen Egens 20, i Randers
5) Inger Rasmusdatter Egens 15.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter]. B:
1) Søren Rasmussen Egens.

377 Judith Hansdatter i Ebeltoft. 6.7.1781, fol.246.
E: Hans Casper, toldbetjent. B:
1) Hans Hansen 15
2) Johan Hansen 11
3) Bolette Hansdatter 5
4) David Hansen 3
5) Jens Peder Hansen 9 uger.

378 Johannes Schultz i Ebeltoft. 23.7.1781, fol.247.
E: Mette Margrethe [Kysing]. LV: Hans Casper [Vejle], toldbetjent, der ægter enken. B:
1) Hans Martin Johansen 11
2) Johanne Marie Johansdatter 8.
Afdøde druknede i november 1777.

379 Niels Olufsen, matros i Ebeltoft. 3.11.1781, fol.249B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Hørslev. B:
1) Oluf Nielsen 21
2) Peder Nielsen 15
3) Anne Marie Nielsdatter 10.

380 Cathrine Hansdatter i Ebeltoft. 7.7.1782, fol.350.
Enke efter Erland [Andersen, skifte 28.4.1767 lbnr.310]. B:
1) Andreas Erlandsen, skipper i Trondhjem.

381 Lorents Zølner, guldsmed i Ebeltoft. 24.7.1782, fol.251B.
E: Dorthe [Henriksdatter]. LV: Lorents Kisling. B:
1) Johan Martin Zølner
2) Sara Cathrine Zølner i København
3) Cathrine Dorthe Zølner i København
4) Sille Sofie Zølner g.m. Andreas Jørgensen i København.

382 Hustru i Ebeltoft. 3.3.1780, fol.252B.
E: Søren Eriksen Hørslev. B:
1) [Bodil Sørensdatter] g.m. Erik Hansen.

383 Anne Dorthe Jensdatter Rohde i Ebeltoft. 12.5.1783, fol.254B.
E: Søren Jensen Schmidt, inspektør.
Testamente 22.8.1771 på Rugård. A:
1) bror Poul Helles Rohde, købmand i Ebeltoft
2) bror Oluf Severin Rohde til Vivebrogård [i Vive sogn]
3) søster Else Rohde i Ebeltoft, enke efter Jørgen [Jensen] Faaborg, [skifte 29.3.1777 lbnr.385]
4) søster Bolette Rohde i Christiansfeld
5) søster Karen Rohde g.m. Hans Broch, købmand i Grenå
6) søster Maren Rohde g.m. Vincent Tørslev, købmand i Ebeltoft, begge døde, [skifte 7.11.1779 lbnr.384]. B:
b Erasmine [Edel Cathrine Tørslev].
FM: farbror Laurids Tørslev til Estruplund.
[Maren Rohdes første ægteskab med Rasmus Hansen Buchtrup, skifte 10.2.1764 lbnr.301]. B:
a Hans Rasmussen Buchtrup i København.

384 Vincent Tørslev, købmand samt vejer og måler i Ebeltoft. 7.11.1779, fol.256B.
E: Maren Jensdatter Rohde, der døde 1.11.1779. B:
2) Erasmine Edel Cathrine Tørslev 12.
FM: [farbror] Laurids Tørslev til Estruplund.
Første ægteskab med Rasmus Hansen Buchtrup, [skifte 10.2.1764 lbnr.301]. B:
1) Hans Rasmussen Buchtrup 19, i København.
FM: [morbror] Poul Helles Rohde, købmand i Ebeltoft.

385 Jørgen Jensen Faaborg, vejer og måler i Ebeltoft. 29.3.1777, fol.281.
E: Else Jensdatter Rohde. LV: bror Poul Helles Rohde.
Børn angives ikke. FM: Mikkel Hals.
(Sml.lbnr.415).

386 frue baronesse de Schack i Ebeltoft. 13.4.1785, fol.1785.
B:
1) frøken de Schack.
FM: [Jacob Ludvig] Wauvert-Benzon til Skærsø.

387 Birgitte Cathrine Kjellerup i Ebeltoft. 24.9.1784, fol.286.
E: Hans Bjerregaard, tolder. B:
1) Birgitte Charlotte Hansdatter 13
2) Christiane Amalie Hansdatter 10
3) Hedvig Marie Hansdatter 6.

388 Christian Hansen, skomager i Ebeltoft. 9.2.1787, fol.286B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Stig Mygind. B:
1) Margrethe Christiansdatter 16
2) Kirsten Christiansdatter 10
3) Johanne Christiansdatter 7.
FM: Rasmus Andersen, skomageri Ebeltoft.
Desuden nævnes enkens bror Niels Rasmussen i Elsegårde.

389 Christian Flandern, matros i Ebeltoft. 13.3.1787, fol.287B.
E: Birthe Jonasdatter. LV: Nikolaj Kisling. B:
1) Peder Christiansen Flandern 26
2) en datter 22, i København
3) Frederik Christiansen Flandern 13.
FM: Jens Nielsen, sadelmager i Ebeltoft.

390 Jørgen Møller, skipper i Ebeltoft. 27.6.1786, fol.288B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Stig Mygind, købmand i Ebeltoft. B:
1) Jens Jørgensen 18
2) Marie Cathrine Jørgensdatter 16
3) Jensmine Margrethe Jørgensdatter 11.
FM: Rasmus Sørensen Feldballe.

391 Jørgen Hattemager i Ebeltoft. 8.1.1777, fol.289B.
E: Dorthe Marie Christensdatter, der døde. registrering 3.2.1779.
Hans A:
1) brordatter Karen Rasmusdatter g.m. en snedker i Grenå.
Hendes B:
1) Peder Davidsen i Handrup
2) Margrethe Davidsdatter i København.

392 Elsebeth Christine Wauvert i Ebeltoft. 23.11.1781, fol.291.
Enke efter Sandberg, kaptajn i Norge, der døde for nogle år siden. B:
1) Louise Nikoline Sandberg 26.
FM: morbror [Jacob Ludvig] Wauvert-Benzon til Skærsø.

393 Rasmus Havmøller i Ebeltoft. 4.10.1777, fol.293.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Mikkel Bødker. B:
1) Niels Rasmussen 15
2) Anne Kirstine Rasmusdatter 8
3) Marianne Rasmusdatter 7
4) Mikkel Rasmussen 4.
FM: farbror Søren Havmøller.

394 Olerikke Olufsdatter i Ebeltoft. 12.12.1779, fol.295.
Uden ægteskab med [Oluf Fløjstrup i Århus] B:
1) Oline Christine 14 dage.
FM: Casper Foch, skomager i Ebeltoft.
Afdøde boede hos sin mor [Anne Sørensdatter] g.m. stedfar Jens Christensen Koch.

395 Sofie Lorentses, husholderske i Ebeltoft. 18.5.1782, fol.296.
B:
1) Jochum Bine 8
2) Augusta 6.

396 Knud Hansen Basse, skomager i Ebeltoft. 14.1.1784, fol.296B.
B:
1) Hans Knudsen, skomager
2) Anne Marie Knudsdatter.

397 Rasmus Jensen Hindsen, snedker i Ebeltoft. 7.5.1785, fol.297.
E: Johanne Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

398 Enke i Ebeltoft. 27.2.1782, fol.297B.
Enke efter Søren Bygum, tolder. B:
1) Claus Bygum, nyder ophold af Randers Hospital.

399 Mette Rasmusdatter i Ebeltoft. 9.8.1786, fol.299.
Enke efter Troels. B:
1) Rasmus Nielsen, feldberedersvend i Århus.

400 Sofie Andersdatter i Ebeltoft. 17.7.1784, fol.299B.
Arvinger angives ikke.

401 Anne Marie Jensdatter i Ebeltoft. 4.4.1783, fol.299B.
E: Rasmus Pedersen Vad. B:
1) Jens Rasmussen
2) Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Jensen Laan i Ebeltoft
3) Marie Kirstine Rasmusdatter.

402 Kirsten Pedersdatter i Ebeltoft. 2.8.1786, fol.300B.
E: Peder Olufsen Hals. B:
1) Peder Pedersen 9
2) Maren Pedersdatter 5
3) Marie Cathrine Pedersdatter 3.

403 Johanne Marie Bruun i Ebeltoft. 30.4.1787, fol.302.
Enke efter Jens [Jensen] Strand, købmand, [skifte 23.3.1761 lbnr.284]. A:
1) søster Maren Nielsdatter Bruun, der døde 2.5.1787. Uden ægteskab B:
a Jacob Villumsen Bruun, døbt i Hornum kirke, hvor moderen fejlagtigt kaldte sig Cathrine Munch, nu i København.

404 Peder Pedersen Møller, ugift skipper i Ebeltoft. 27.6.1786, fol.307B.
Arvinger angives ikke.

405 Gertrud Madses i Ebeltoft. 24.7.1784, fol.310B, 314.
B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen
2) Jens Jørgensen i København.
(Sml. lbnr.177).

406 Peder Hansen, rebslager i Ebeltoft. 18.12.1779, fol.311B.
E: Anne Christensdatter. LV: Stig Mygind. B:
1) Johanne Marie Pedersdatter 26, i København
2) Maren Pedersdatter 24, i København
3) Hans Pedersen 20
4) Birthe Pedersdatter 17.
FM: morbror Rasmus Christensen Koch.

407 Elisabeth Sørensdatter i Ebeltoft. 31.7.1787, fol.314B.
E: Laurids Hansen, bager. B:
1) Marie Cathrine Lauridsdatter 12
2) Hans Lauridsen 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1783.

408 Anne Cathrine Jensdatter Hindsen i Ebeltoft. 24.2.1787, fol.315.
E: Mads Sommer.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød fattighjælp.

409 Ellen Jensdatter i Ebeltoft. 19.8.1787, fol.315B.
E: Peder Ellemann. B:
1) Gertrud Pedersdatter 6
2) Anne Pedersdatter 6
3) Anders Pedersen 4
4) Jens Christian Pedersen 6 mdr.

410 Dorthe Henriksdatter i Ebeltoft. 2.4.1788, fol.316B.
Enke efter Lorents Zølner, [skifte 24.7.1782 lbnr.381]. B:
1) Johan Martin Zølner 33
2) Sara Cathrine Zølner 40
3) Cecilie Sofie Zølner g.m. Jens Wildwand, smedesvend i København.

411 Oluf Jørgensen Pind, der har været bortrejst i 20 år. 10.4.1788, fol.317B.
E: Maren Jensdatter Ellemann, der ægter Enevold [Rasmussen], pottemager i Ebeltoft. B:
1) Marie Anne Olufsdatter.
FM: morbror Jens Jensen Ellemann i Ebeltoft.

412 Gertrud Ovesen i Ebeltoft. 25.3.1788, fol.318B.
Enke efter Frands Hartmann, [skifte 13.7.1767 lbnr.320]. B:
1) Else Nielsdatter.

413 Hans Knudsen, skomager i Ebeltoft. 30.8.1787, fol.318B.
E: Abelone Pedersdatter Qvist. LV: Christen Høgh. B:
1) Peder Hansen 13
2) Anne Hansdatter 10
3) Karen Hansdatter 10
4) Nille Marie Hansdatter 8.
FM: morbror Hans Pedersen Qvist.

414 Mette Margrethe Kysing. 5.10.1787, fol.320.
E: Hans Casper Vejle. B:
3) Johanne Casperine Hansdatter.
Første ægteskab med [Johannes Schultz, skifte 23.7.1781 lbnr.378]. B:
1) Hans Martin [Johansen] Schultz
2) Johanne Marie [Johansdatter].
FM: Jens Lynge i Ebeltoft.

415 Fordeling af arv fra Odense. 25.4.1788, fol.321B.
Testamente af 2.9.1780 for Johanne Faaborg i Odense, enke efter Arent Hetting. A:
1) bror Anders Faaborg i Kalundborg
2) bror Jacob Faaborg
3) bror Jørgen [Jensen] Faaborg, købmand i Ebeltoft, [skifte 29.3.1777]. 3B:
a Mette Marie Jørgensdatter g.m. Mikkel Hals i Ebeltoft
b Casperine Jørgensdatter Faaborg
c Elisabeth Mette Jørgensdatter Faaborg
4) søsterdatter Anne Cathrine g.m. Niels Christensen, værtshusmand i Odense
5) søster g.m. Casper Woendram, begge døde. Hendes børn i Kalundborg.

416 Niels Nielsen Hals i Ebeltoft. 28.6.1788, fol.323, 335.
E: Dorthe Cathrine Jensdatter. LV: far Jens Nielsen Boeslum. B:
1) Niels Nielsen Hals 10
2) Maren Nielsdatter Hals 2.
FM:
1 farbror Mikkel Nielsen Hals
2 mors svoger Stig Mygind.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1788.
Samfrændeskifte 3.10.1789.

417 Anne Cathrine Gotfredsdatter Tilkjær i Ebeltoft. 26.7.1788, fol.323B, 334B.
E: Thue Christensen Ravn, feldbereder. B:
1) Gotfred Ravn 13
2) Jørgen Ravn 11.
FM:
1 morbror Johannes Tilkjær i Ebeltoft
2 fars svoger Poul Pestrup i Randers vejrmølle.
Bevilling til uskiftet bo af 28.1.1785.
Samfrændeskifte 2.10.1789.

418 Christen Høgh, skomager i Ebeltoft. 25.8.1788, fol.324B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Munch i Ebeltoft. B:
1) Anders Christensen 16
2) Jens Christensen 14.
FM:
1 Laurids Hansen Bastrup
2 Niels Kolding, købmand.

419 Dorthe Lauridsdatter i Ebeltoft. 24.2.1788, fol.326B.
Enke efter Casper Jensen, skifte 5.3.1775. B:
1) Jens Caspersen
2) Hans Jacob Caspersen
3) Frederik Caspersen, der er dødt i Skovgård.
[Formentlig af et tidligere ægteskab] B:
4) Else Johansdatter, død. E: Rasmus Basland i Dolmer [i Gammelsogn ved Grenå]. 2B:
a Dorthe Cathrine Rasmusdatter 12
2) Karen Rasmusdatter 10.

420 Bolette Cathrine Borch i Ebeltoft. 12.4.1788, fol.331B.
Arvinger angives ikke.

421 Elisabeth Sørensdatter i Ebeltoft. 29.1.1789, fol.332.
E: Laurids Bastrup, bager. B:
1) Marie Cathrine Lauridsdatter 13
2) Hans Lauridsen 4.
FM: morbror Christen Sørensen Obsen på Søholt [i Fuglslev sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1783.

422 Jens Nielsen Sadelmager, skomager i Ebeltoft. 25.2.1789, fol.333.
E: Bodil Jonasdatter. B:
1) Jonas Jensen 33, skomagersvend i Ebeltoft
2) Anne Jensdatter g.m. Gregor Elias Sørensen, skrædder i København
3) Nille Cathrine Jensdatter 29, i København.

423 Erik Hansen, væver i Ebeltoft. 10.2.1788, fol.335B.
E: Bodil Sørensdatter Hørslev. LV: far Søren Hørslev.
Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Jens Nielsen, smed
2 morbror Søren Hørslev.
(Se skifte efter afdødes søster Maren Hansdatter i Fredericia 27.12.1803 lbnr.1585).

424 Maren Jørgensdatter i Ebeltoft. 22.6.1789, fol.337.
E: Johan Didrik Trolle, smed. B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 6.
FM: Jens Nielsen, smed i Ebeltoft.

425 Johan Ludvig Boserup, byskriver i Ebeltoft. 21.7.1787, fol.340.
E: Anne Margrethe Tørslev. LV: Niels Kolding, købmand i Ebeltoft. B:
1) Anne Margrethe Boserup 6
2) Laurids Christian Boserup 2
3) Marie Elisabeth Borgreving Boserup 6 mdr.
FM:
1 Hans Tørslev, forpagter på Stenalt
2 Anders Tørslev, forvalter på Stenalt.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jacob Boserup, købmand i Riga
2 afdødes [halv]bror Christen Redlich Boserup, præst [på Helgenæs, død 1786]. E: Hedvig Sommerfeldt.

426 Niels Pedersen Handrup, kobbersmed i Ebeltoft. 25.2.1789, fol.345B, 354, 355, 357.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Solbjerg. B:
1) Magdalene Elisabeth Nielsdatter 19
2) Inger Rohde Nielsdatter 17
3) Pernille Nielsdatter 12
4) Erasmine Nielsdatter 4.
FM: Nikolaj Hansen.

427 Nikolaj Nomany, pensioneret tolder i Ebeltoft. 20.2.1790, fol.348B, 358B, 360.
E: Cathrine Elisabeth [Skov]. LV: Søren Munch. B:
1) Julie Judith Nikolajsdatter 28
2) Kirstine Marie Nomany 25.
FM:
1 Berg, distriktskirurg
2 farbror, ekstratolder i Bergen i Norge.

428 Opbudsbo i Ebeltoft. 9.6.1790, fol.352, 354B, 358, 359B.
Registrering af fallitbo hos Jens Skovsen, skipper og hustru Marie Cathrine i Ebeltoft.

429 Kirsten Pedersdatter Balle i Ebeltoft. 26.7.1790, fol.355.
E: Søren Eriksen Hørslev, skrædder.
Arvinger angives ikke.

430 Anne Marie Jørgensdatter i Ebeltoft. 19.8.1790, fol.355B.
Enke efter Peder Andersen Handrup, død 1776.
Hans B:
1) Anders Pedersen Handrup 48, i Ebeltoft.
Hendes første ægteskab med Jens Johansen Møller. B:
1) Anne Jensdatter Møller 56
2) Jørgen Jensen Møller, død. E: Anne Marie Sørensdatter. 3B:
a Jens Jørgensen Møller 22
b Marie Cathrine Jørgensdatter 20
c Jensmine Margrethe Jørgensdatter 15.

431 Anne Dorthe Hals i Ebeltoft. 16.3.1791, fol.357B.
E: Stig Mygind.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1791.

432 Anne Pedersdatter i Ebeltoft. 30.12.1791, fol.362.
E: Niels [Christensen] Krejbjerg, matros. B:
1) Peder Nikolaj Nielsen 17
2) Marianne Nielsdatter 14
3) Hans Christian Nielsen 10
4) Mikkel Nielsen 4
5) Andreas Peder Nielsen 12 uger
6) Frederik Nielsen 12 uger.
FM: mosters mand Peder Hals, skipper.

433 Opbudsbo i Ebeltoft. 16.7.1792, fol.363, 367.
Registrering af boet efter undvigte Niels Jensen, glarmester og hustru.
Krav i boet fra
1 Niels Jensens mor Maren Christensen på Skærbæk gods i Nørre herred
2 Niels Jensens morbror Rasmus Nielsen Villesø på Skærbæk gods.

434 Karen Pedersdatter i Ebeltoft. 13.8.1792, fol.363B.
E: Jens Skovsen, avlsmand. B:
1) Maren Jensdatter 11
2) Anne Jensdatter 9, vanfør
3) Kirsten Jensdatter 6.

435 Anne Nielsdatter i Ebeltoft. 13.8.1792, fol.364.
E: Peder Lauridsen, toldbetjent. A:
1) halvbror, uvist hvor
2) halvsøster, uvist hvor.

436 Elisabeth Borgreving i Ebeltoft. 9.11.1792, fol.364B, 367B, 368B, 370B, 412B.
Enke efter Winther.
Testamente konfirmeret 5.2.1779. A:
1) [søskendebarns barn] Johan Ludvig Boserup, byskriver i Ebeltoft. skifte 21.7.1787 lbnr.425.
E: Anne Margrethe Tørslev. B:
1) Anne Margrethe Elisabeth Boserup 11
2) Laurids Christian Borgreving Boserup 8
3) Marie Elisabeth Borgreving Boserup 6, der døde 3.1.1796
Desuden nævnes afdødes bror Knud Ütrecht.
Desuden nævnes Anne Margrethe Elisabeths mor i Grenå.

437 Rasmus Andersen Bonde, avlskarl i Ebeltoft. 9.12.1792, fol.368.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Oluf Jensen. A:
1) søster Maren Andersdatter g.m. Jens Lejstrup, arbejdsmand
2) søster, død. 1B:
a Rasmus Jørgensen Bonde.

438 Nikolaj [Johansen] Kisling i Ebeltoft. 4.3.1793, fol.369B, 375B.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Jens Christensen Sommer. B:
4) Johannes Nikolajsen 20.
Første ægteskab med Anne Cathrine Eriksdatter, [skifte 27.11.1770 lbnr.326]. B:
1) Margrethe Sofie Nikolajsdatter g.m. Jens Bødker i Homå på Hessel gods
2) Erik Nikolajsen, skrædder i København
3) Lorents Nikolajsen.

439 Jens Christensen Skovmøller, matros i Ebeltoft. 18.7.1793, fol.370, 375.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Rasmus Feldballe i Ebeltoft. B:
1) Christen Jensen 27, styrmand, der farer på Vestindien
2) Lene Marie Jensdatter g.m. Laurids Poulsen, spækhøker i København
3) Mette Kirstine Jensdatter 20.
FM: Mikkel Hals i Ebeltoft.

440 Jens Nielsen Grønfeld i Ebeltoft. 12.9.1793, fol.372B.
E: Mette Thomasdatter. B:
1) Thomas Jensen 27, matros i Holland
2) Niels Jensen 25, på stedet
3) Peder Jensen 22, i snedkerlære i København
4) Mette Cathrine Jensdatter 18.

441 Christian Henrik Pedersen Fischer i Ebeltoft. 23.9.1793, fol.373, 377.
A:
1)
0) far [Peder Poulsen Fischer, tolder i Kerteminde]
1) søster Marianne Pedersdatter Fischer g.m. Mandelberg, parykmager i København i Østergade 33
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter Fischer, enke efter [Jens Pedersen] Tykær, kapellan i Ebeltoft [og Dråby, skifte Mols herred gejstlig 1.1.1792 lbnr.66]
Afdøde havde arv efter farbror og faster Anne Marie Poulsdatter Fischer. (Sml. lbnr.304).

442 Anne Rasmusdatter i Ebeltoft. 15.10.1793, fol.373B, 376.
E: Jens Sørensen Skade. A:
1) bror Iver Rasmussen, død. 1B;
a Niels Iversen, ladefoged på Søholt
2) bror Laurids Rasmussen, død. 1B:
a Jørgen Lauridsen, død. 1B:
1 Jens Jørgensen i Boeslum på Skærsø gods
3) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Bødker i Fuglslev på Høgholm gods. 3B:
a Christen Jensen
b Rasmus Jensen
c Anne Jensdatter.

443 Søren Sørensen Bonde i Ebeltoft. 13.11.1793, fol.374, 376.
A:
1) søstersøn Niels Hare på Høgholm gods.

444 Karen Sørensdatter i Ebeltoft. 3.12.1793, fol.374B.
E: Anders Jensen Hindsen. A:
1) søstersøn Søren Hørslev i Ebeltoft
2) søsterdatter Bodil Sørensdatter Hørslev, enke efter Erik Hansen i Ebeltoft, [skifte 10.2.1788 lbnr.423]
3) samt nogle søsterbørn i København.

445 [Mette Thomasdatter] i Ebeltoft. 4.12.1793, fol.375.
E: Jens Nielsen, smed. B:
1) Niels Jensen på egne og søskendes vegne.

446 Maren Dorthe Vium, ugift i Ebeltoft. 9.12.1793, fol.377.
Arvinger angives ikke.
Afdøde har været underholdt af sin bror kammerråd Vium i Ebeltoft siden 28.8.1762.

447 Maren Christensdatter i Ebeltoft. 7.2.1794, fol.378B.
E: Peder Olufsen Hals, skipper. B:
1) Oluf Pedersen 4
2) Peder Pedersen 6 mdr.

448 Laurids Hansen Bastrup, bager i Ebeltoft. 30.10.1794, fol.379B, 394B.
E: Else Cathrine Fabricius. LV: Søren Munch.
Første ægteskab med Elisabeth Sørensdatter, skifte 29.1.1789 lbnr.421]. B:
1) Marie Cathrine Lauridsdatter Bastrup 20, der ægter Rasmus Rasmussen Skellerup
2) Hans Lauridsen Bastrup 9.
FM:
1 født værge Niels Bastrup i Kalundborg
2 morbror Jens [Sørensen] Obsen i Ulstrup.

449 Maren Rasmusdatter Gravlev, ugift i Ebeltoft. 21.11.1794, fol.386, 390.
A:
1) bror Søren Rasmussen Gravlev, avlsmand
2) bror Jens Christian Rasmussen Knap, staldkarl i de kongelige stalde i København.

450 Jens Sørensen i Ebeltoft. 20.2.1795, fol.387B.
A:
1) bror Henrik Sørensen i Stubbe på Skærsø gods
2) bror Peder Sørensen, rejste til Samsø for 16 år siden
3) søster Anne Sørensdatter, rejste til Samsø for 16 år siden.

451 Kirsten Poulsdatter i Ebeltoft. 20.2.1795, fol.388.
E: Janus Moesgaard.
Der er 5 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde nød almisse.

452 Peder Hansen, rebslager i Ebeltoft. 11.5.1795, fol.388, 390B.
E: Anne Christensdatter, der døde. Registrering 18.8.1795. B:
1) Hans Pedersen, rebslager
2) Johanne Pedersdatter g.m. Jens Rønde, styrmand i København
3) Birthe Pedersdatter g.m. søfarende mand.
FM: farbror Jens Christensen Koch ved søn Jens Jensen Koch.

453 Jens Lauridsen Skovsen i Ebeltoft. 11.6.1795, fol.388B, 397.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 13.8.1792 lbnr.434]. B:
1) Maren Jensdatter 17
2) Anne Jensdatter 14
3) Kirsten Jensdatter 11.
FM:
1 farbror Søren Lauridsen Skovsen i Bogensholm
2 mors halvbror Peder Pedersen Grønfeld i Agri præstegård
3 fars svoger Mogens Smed.

454 Niels Jepsen, ugift tjenestekarl i Ebeltoft. 6.10.1795, fol.393.
A:
1) søster Anne Jepsdatter i Tved præstegård
2) bror Jens Jepsen, uvist hvor
3) halvsøster Maren Jensdatter, død. E: Rasmus Skaarup i Begtrup. 2B:
a Bodil Rasmusdatter 17
b Karen Rasmusdatter 14.

455 Anders Jensen Hald, bødker i Ebeltoft. 8.10.1795, fol.394, 398.
Enkemand efter Anne Hansdatter, der døde denne sommer. B:
1) Jens Andersen 39, i Ostindien
2) Hans Andersen 37, bødker i Arendal i Norge
3) Oluf Andersen 24, toldbetjent i Ebeltoft
4) Marie Kirstine Andersdatter 26, i København
5) Johanne Birgitte Andersdatter 24, i Ebeltoft
6) Martha Marie Andersdatter20, vanfør, på stedet.
Arv til enkens datter uden ægteskab B:
1 [Ellen Jensdatter, skifte 19.8.1787 lbnr.409], var g.m. Peder Ellemann i Ebeltoft. 3B:
a Gertrud Pedersdatter 13
b Anne Pedersdatter 13
c Anders Pedersen 10.

456 Opbudsbo i Ebeltoft. 27.11.1796, fol.398B, 406B, 415, 419, 420, 442, 462B.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Broch Rohde, købmand i Ebeltoft.

457 Rasmus Jørgensen Bonde, skipper i Ebeltoft. 11.2.1796, fol.406.
E: Marianne Elstrup. LV: [Søren] Rostved, organist. B:
1) Mette Marie Rasmusdatter 9
2) Anne Dorthe Rasmusdatter 4
3) Rasmus Rasmussen 2.
FM: Jens Nielsen Boeslum.

458 Jørgen Henning Styrup, præst i Ebeltoft. 20.3.1796, fol.409.
Skiftet overdrages til den kompetente skifteforvalter: [Johan Nikolaj] Vinding i Tved, provst i Mols herred.
Til stede var afdødes svigersøn Niels Kolding, købmand i Ebeltoft.

459 Jens Jensen, tjenestedreng i Egsmark. 21.3.1796, fol.410.
A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen
2) Mette Jensdatter g.m. Peder Smed i Ebeltoft
3) bror Oluf Jensen
4) søster Frederikke Jensdatter 34.
Arv efter afdødes far, der døde i Klokkerholm på Mols.

460 Enevold Rasmussen, pottemager i Ebeltoft. 11.5.1796, fol.410, 411B, 416.
E: Maren Jensdatter Ellemann. LV: bror Jens Ellemann, skomager i Ebeltoft. A:
1) bror Rasmus Rasmussen i Klintrup
2) bror Mikkel Rasmussen i Bistrup
3) halvbror Jacob Rasmussen, fæstebonde i Flensted
4) halvbror Villum Rasmussen i Lillering.
Enkens første ægteskab med [Oluf Jørgensen Pind, skifte 10.4.1788 lbnr.411]. Arv til B:
1 [Marianne Olufsdatter] g.m. Hans Pedersen, rebslager i Ebeltoft.

461 Anne Cathrine Sørensdatter i Ebeltoft. 19.5.1796, fol.410B.
E: Jonas Jensen, skomager. B:
1) Jens Jonassen 2.
FM: mosters mand Hans Niemann Brandt, handskemager i Ebeltoft.

462 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 4.10.1796, fol.414, 416B.
E: Jens Christensen Koch, rebslager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter Hald, død. 1B:
a Jens Jensen 29
2) Anne Jensdatter Holm,
Afdøde havde en datter B:
3) Olerikke [Olufsdatter, skifte 12.12.1779 lbnr.394]. Uden ægteskab med Oluf Fløjstrup i Århus B:
1) Oline Christine 18, der ægter enkemandens søn Jens Jensen Koch.

463 Hans Niemann Brandt, handskemager i Ebeltoft. 25.1.1797, 417, 418.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Jens Ellemann, skomager. A:
1) bror, død. 1B:
a Marie Brandt g.m. Sivert Andersen, høker i forstaden Waterland i Frederiksstad i Norge.

464 Mailand, barber i Ebeltoft. 22.2.1797, fol.418, 437.
E: Anne Jensdatter Høgh. LV: Jesper Jensen.
Arvinger kendes ikke.

465 Ditlev Fischer Munch, ugift i Ebeltoft. 28.3.1797, fol.419B, 436B.
A:
0) far [Søren Mortensen Munch, præst i Kolind og Ebdrup, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 21.9.1770 lbnr.105]
1) søster Ellen Margrethe Munch, død, var g.m. [Jens Christian Juul, købmand i Grenå]. 1B:
a Søren Juul, købmand i Grenå
2) bror Michael Lerche Munch, degn [i Års og Havbro] ved Nibe
3) bror Peder Munch, købmand i Ebeltoft
4) søster Anne Ulrikke Munch, død, var g.m. Rasmus Skifter. En del børn, hvis navne ikke angives
5) bror Morten Munch, præst i Tårnby på Amager, død. 2B:
a en søn, hvis navn ikke angives
b en datter, hvis navn ikke angives
6) bror Knud Munch, rektor og kantor i Frederiksstad i Norge
7) søster Anne Marie Munch 13.

466 Rasmus Kolding, købmand i Ebeltoft. 4.8.1797, fol.420, 451, 465, 471B.
E: Margrethe Cathrine Lassen. LV: R, Quist i Havmølle. A:
1) bror [Christen Holm] Kolding, byfoged i Sakskøbing
2) bror Niels Kolding, købmand i Ebeltoft
3) søster Birgitte Kolding g.m. [Johan Conrad] Mejenberg, forstskriver på Krenkerup [i Radsted sogn] på Lolland
4) bror Mads Kolding, toldbetjent i Stege på Møn

467 Mikkel Nielsen Grønfeld i Ebeltoft. 9.3.1757, fol.421B, 430.
E: Mette Marianne Lund. LV: Mikkel Nielsen Kolding. B:
1) Dorthe Malene Mikkelsdatter Grønfeld 9
4) Ingeborg Mikkelsdatter Grønfeld 5
5) Kirsten Mikkelsdatter Grønfeld 3.
FM: Søren Sørensen Grønfeld, købmand i Ebeltoft.
Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter Buchtrup, skifte 19.6.1741 lbnr.182]. B:
1) Niels Mikkelsen Grønfeld 20, i Kalundborg
2) Margrethe Mikkelsdatter Grønfeld 18, i Skævinge præstegård på Sjælland.
FM: Rasmus Hansen Buchtrup, købmand i Ebeltoft.

468 Anne Marie Christensdatter Kabel, ugift og 70 år gammel i Ebeltoft. 15.8.1797, fol.429B.
A:
1) bror i København, død uden børn.

469 Dorthe Johanne Joensdatter i Ebeltoft. 13.9.1797, fol.436, 437B, 463B.
Enke efter Rasmus Jensen Bonde, skipper.
Hans A:
1) søster Maren Jensdatter, enke i Torsø i Nørre herred.
Hendes A:
1) søster Anne Elisabeth Joensdatter g.m. [Bertel Rasmussen] Birch i Eskerod [i Hornslet sogn], skovrider på Vosnæsgård
2) søster Bodil Joensdatter g.m. Frederik [Christensen] Dahl i Århus Mølle
3) søster, død. 2B:
a Mette Marie [Eg] g.m. [Jens] Schmidt, forpagter på Skærsø [i Dråby sogn]
b Kirsten Martinsdatter 30.

470 Petrine Hindsen i Ebeltoft. 5.12.1797, fol.444B.
E: Just Møller, bygmester. B:
1) Rasmus Møller 21, student, informator hos provsten på Samsø
2) Anne Møller 17
3) Anne Kirstine Møller 15
4) Hans Severin Møller 14, født 20.10.1784
5) Louise Nikoline Møller 6.
FM: mosters mand Jens Skovsen i Ebeltoft.

471 Opbudsbo i Ebeltoft. 14.12.1797, fol.445B, 448, 449B, 451B, 454, 471B, 474B, 477B.
Registrering af fallitbo hos Peder Munch, købmand.

472 Hans Bjerregaard, tolder i Ebeltoft. 8.1.1798, fol.447, 452B.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Kjellerup, skifte 24.9.1784 lbnr.387]. B:
1) Birgitte Charlotte Hansdatter g.m. en feltskær i Holland
2) Hedvig Marie Hansdatter 20.

473 Hedvig Cathrine i Ebeltoft. 30.1.1798, fol.449B.
Enke efter Christian Vægter.
Dødsanmeldelse fra sønnen Oluf Christiansen.
Afdøde nød fattighjælp.

474 Henrik [Sørensen] Holm, kordegn i Ebeltoft. 24.3.1798, fol.453.
E: Anne Marie Rigtrup. LV: Peder Andreasen Frank, væver. B:
4) Maren Holm 4.
Første ægteskab med Anne [Sørensdatter] Bach, [skifte Mols herred gejstlig 21.9.1789 lbnr.64]. B:
1) Dorthe Sofie Holm 25, på Grauballegård ved Viborg
2) Canutine Amalie Holm 21.
Skiftet overdrages til den gejstlige skifteret, [se Mols herred gejstlig 23.4.1798 lbnr.72]

475 Johannes Thilker, feldbereder i Ebeltoft. 23.4.1798, fol.455, 456B, 459B, 461B, 468B.
E: Lucie Marie [Hansdatter]. B:
1) Hans Johansen 8
2) Anne Johansdatter 6
3) Gotfred Johansen 4
4) Magdalene Johansdatter 2.
FM: født værge Peder Thilker i Randers.

476 Niels Nielsen, feldbereder i Ebeltoft. 22.5.1798, fol.455B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Munch. B:
1) [Marie Kirstine Nielsdatter] g.m. Reisler i København
2) Niels Nielsen 27, skomagersvend i Hoed
3) Birthe Nielsdatter g.m. Skaarup, skrædder i København
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Gravelt
5) Anne Sofie Nielsdatter 28.

477 Margrethe Munch, ugift i Ebeltoft. 3.5.1798, fol.456.
Dødsanmeldelse fra afdødes far Peder Munch, købmand.

478 Søren Hørslev, ugift i Ebeltoft. 10.5.1798, fol.456.
A:
1) søster Bodil Hørslev, enke efter en skrædder.

479 Niels Cort, fisker i Ebeltoft. 23.5.1798, fol.456.
Der er en og små børn, hvis navne ikke angives.

480 Oluf Christiansen, væger og matros i Ebeltoft. 23.5.1798, fol.456B.
Der er enke i svangerskab og 3 små børn, hvis navne ikke angives.

481 Johanne Cathrine Jacobsdatter, 17 år , ugift og krøbling i Ebeltoft. 23.5.1798, fol.456B.
Afdøde, der modtog almisse fra Randers hospital, døde hos sin mor Anne Marie Conrads.

482 Maren Jensdatter Gibser i Ebeltoft. 26.5.1798, fol.457B, 460B, 462, 467.
E: Jens Mørch, murersvend. B:
2) Anne Sofie Jensdatter 17.
Uden ægteskab B:
1) Maren 22, i København.

483 Birgitte Olufsdatter i Ebeltoft. 31.7.1798, fol.463B.
E: Rasmus Koch, skrædder.
Arvinger angives ikke.

484 Søren Rostved, organist i Ebeltoft. 25.1.1799, fol.470B, 476B.
E: Anne Helligsø. LV: Poul Schmidt. B:
1) Jørgen Christian Rostved 17
2) Anne Rostved 14.
FM: farbror Palle Høst Rostved i Koed i Sønderhald herred.

485 Jens Hansen, ugift tjenestekarl i Ebeltoft. 12.6.1799, fol.472B, 474B.
A:
1) farbror Jørgen Christensen ved søn Rasmus Jørgensen i Boeslum
2) faster Maren Christensdatter , enke efter Jens Pedersen ved søn Peder Jensen
3) farbror Søren Christensen, død. 1B:
a Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen i Holme i Dråby sogn på Skærsø gods
4) moster Anne Jensdatter g.m. Oluf Trold, skoleholder i Feldballe
5) moster Kirsten Jensdatter
6) morbror Søren Jensen, ladefoged i Tåstrup i Feldballe sogn
7) mors halvbror Niels Jensen i Egsmark i Dråby sogn.

486 Karen Eskildsdatter i Ebeltoft. 15.8.1799, fol.474.
Afdøde døde hos sin datter g.m. Søren Jacobsen, daglejer.

487 Andreas Cortsen, skomager i Ebeltoft. 11.9.1799, fol.476B.
E: Marianne Rasmusdatter. B:
1) Peder Andreassen Bonde 28, i Ebeltoft
2) Rasmus Andreassen 23, farer til søs på de lange rejser
3) Gotfred Andreassen 14, i skomagerlære i Århus.

488 Rasmus Herman, fisker i Ebeltoft. 23.9.1799, fol.1799, fol.477.
E: Else Margrethe Jensdatter.
Afdøde modtog hjælp fra Randers Hospital.
Arvinger angives ikke.

489 Karen Sørensdatter i Ebeltoft. 23.9.1799, fol.477.
Enke, der døde hos sin datter g.m. Hans Christian Christiansen, der er eneste arving.

490 Kirsten Christiansdatter, ugift tjenestepige i Ebeltoft. 23.9.1799, fol.477.
A:
1) mor g.m. Niels Qvist
og søskende, hvis navne ikke angives.

491 Peder Ellemann, skomagersvend i Ebeltoft. 17.1.1800, fol.477B.
E: Mette Jensdatter.
Første ægteskab med Ellen [Jensdatter, skifte 19.8.1787 lbnr.409]. B:
1) Gertrud Pedersdatter 15
2) Anne Pedersdatter 15
3) Anders Pedersen 12.

492 Peder Knudsen, rebslagerdreng i Ebeltoft. 17.2.1800, fol.478.
A:
1) bror i Århus, hvis navn ikke angives.

493 Søren Egens, kalkslager i Ebeltoft. 15.3.1800, fol.478.
E: Anne Thygesdatter. LV: Mathias Dyssel. B:
1) Rasmus Sørensen Egens 20
2) Dorthe Sørensdatter i Randers.
FM: født værge Niels Kolding.

494 Karen Margrethe Reedtz i Ebeltoft. 15.3.1800, fol.479.
Enke efter Josef Boss, stolemager.
Afdøde boede hos [Cathrine Elise Schmidt], enke efter [Peder Kjeldsen] Reedtz, præst [i Kristrup og Hornbæk].

495 Laurids Aalborg, skoflikker i Ebeltoft. 15.3.1800, fol.479.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Løgstør. B:
1) Marie Lauridsdatter 17
2) Maren Lauridsdatter 15
3) Andreas Lauridsen 12.
FM: Svend Olufsen, skrædder.

496 Peder Stør, daglejer i Ebeltoft. 15.5.1800, fol.479B.
E: Dorthe Kirstine Nielsdatter. LV: Hans Pedersen, rebslager. B:
1) Anne Pedersdatter 3.
FM: født værge Niels Krejbjerg i Ebeltoft.

497 Anne Severine i Ebeltoft. 7.4.1800, fol.480.
Enke efter Søren Jensen, rokkedrejer. B:
1) Anne Dorthe Sørensdatter.
Afdøde fik hjælp fra Randers Hospital.

498 Søren Havmøller, avlsmand i Ebeltoft. 21.4.1800, fol.482.
E: Maren Thygesdatter. LV: Søren Gravlev. B:
1) Jens Sørensen 34, styrmand på Vestindien
2) Thyge Sørensen 30, i Boeslum
3) Anne Sørensdatter g.m. Knud Skovfoged i Ebeltoft
4) Maren Sørensdatter g.m. Anders Lauridsen, kornmåler i Ebeltoft
5) Inger Margrethe Sørensdatter i Århus
6) Dorthe Kirstine Sørensdatter, tjener på Estvadgård Kloster
7) Else Sørensdatter 19.

499 Else Rohde i Ebeltoft. 19.5.1800, fol.482B.
Enke efter Jørgen [Jensen] Faaborg, [skifte 29.3.1777]. 3B:
1) Mette Marie Jørgensdatter Faaborg, enke efter Mikkel Nielsen Hals, skipper i Ebeltoft, [skifte 11.12.1800 lbnr.509]
2) Cathrine Casperine Jørgensdatter Faaborg 47
3) Elisabeth Mette Jørgensdatter Faaborg 40, vanvittig

500 Mikkel Nielsen Hals, skipper i Ebeltoft. 8.12.1799, fol.483B.
E: Mette Marie Jørgensdatter Faaborg.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1783.

501 Gebhardt Heidenreich [Cramon], afskediget kaptajn i Ebeltoft. 8.12.1799, fol.484.
E: Johanne Cathrine Schreil Ditlevsen.
Bevilling til uskiftet bo af 10.9.1790.

502 Bevilling til uskiftet bo i Ebeltoft. 8.12.1799, fol.484B.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1794 for Søren Jensen Munch og hustru Anne Kirstine Villumsdatter.

503 Peder Gregersen skipper i Ebeltoft. 8.12.1799, fol.485.
E: Christine Asmusdatter.
Testamente af 3.8.1795.
Af hendes første ægteskab B:
1) Lorents Christian Magnussen 28, styrmand.

504 Thomas Villumsen i Ebeltoft. 8.12.1799, fol.485B.
E: Maren Pedersdatter Skovsen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1797.

505 Maren Sørensdatter i Ebeltoft. 3.7.1800, fol.486.
E: Troels Sørensen, tjenestekarl. A:
1) mor Anne Kirstine Nielsdatter, enke efter Søren Ebdrup
2) bror Søren Ebdrup i København
3) søster Ingeborg Sørensdatter, enke efter Niels Cortsen
4) søster Anne Marie Sørensdatter, gift i København.

506 Mikkel Rasmussen, hyrde i Ebeltoft. 8.7.1800, fol.486B.
E: Kirsten Sørensdatter.
Afdøde modtog hjælp fra Randers Hospital.

507 Jens Christian Sørensen, klokker, graver og kobbersmed i Ebeltoft. 8.7.1800, fol.487.
B:
1) Anne Marie Elisabeth Jensdatter Sommer g.m. Frederik Federhoff, klokker
2) Kirsten Jensdatter 52, stuepige på Skærsø.
FM: svoger Lorents Kisling, skrædder i Ebeltoft.

508 Testamente i Ebeltoft. 8.11.1799, fol.487B.
Testamente af 8.11.1799 for Christoffer Nikolaj Lindenhan og hustru Ellen Magdalene Helms.

509 Mikkel Nielsen Hals, skipper i Ebeltoft. 11.12.1800, fol.488.
E: Mette Marie [Jørgensdatter] Faaborg.
Testamente af 12.2.1783. A:
1) bror Niels Nielsen Hals, [skifte 28.6.1788 lbnr.416]. 2B:
a Niels Nielsen Hals 18
b Maren Nielsdatter Hals 12
FM: stedfar Thue Ravn
2) søster Anne Dorthe Nielsdatter Hals, [skifte 16.3.1791 lbnr.431]. 5B:
a Jørgen Kolding i Ebeltoft
b Hans Mygind i København
c Maren Mygind, [skifte Århus 15.2.1799 lbnr.3013], var g.m. Johannes Thomsen Snell, købmand i Århus, [skifte Århus 16.2.1801 lbnr.3261]. 1B:
1 Stig Mygind Snell 8
d Johanne Dorthe Mygind
e Dorthe Marie Mygind.
3) søster Marianne Nielsdatter Hals, [skifte Århus 7.6.1784 lbnr.2586], var g.m. Jørgen [Jensen] Berents, købmand i Århus, [skifte Århus 29.10.1797 lbnr.2966]. 3B:
a Maren Berents, [skifte Århus 11.8.1794 lbnr.2857], var g.m. Peder Røjgaard i Århus. 1B:
1 Jørgen Berents Røjgaard
b Else Marie Berents g.m. [Hans] Kold, købmand i Århus
c Dorthe Sofie Berents.

510 Rasmus Koch, skrædder i Ebeltoft. 2.1.1801, fol.489.
Enkemand efter [Birgitte Olufsdatter, skifte 31.7.1798 lbnr.483]
Af arvinger angives A:
1) brorsøn Jens Koch, rebslager
2) søstersøn Hans Pedersen.
Afdøde modtog almisse fra Randers Hospital.

511 Maren Hansdatter, ugift i Ebeltoft. 4.3.1801, fol.489B, 490B.
A:
1) bror Anders Hansen, uvist hvor
2) søster Johanne Hansdatter g.m. Christen Hansen i Attrup
3) søster Karen Hansdatter
4) halvsøster Maren Nielsdatter.
Desuden nævnes
1 afdødes stedfar Niels Lauridsen i Boeslum
2 afdødes morbror Peder Østergaard i Ebeltoft.

512 Jørgen [Christian] Rostved, ugift og 19 år gammel i Ebeltoft. 10.3.1801, fol.490.
A:
1) mor Anne Helligsø, enke efter Søren Rostved, organist, [skifte 25.1.1799 lbnr.484].

513 Anders Pedersen Duun, skipper fra Rømø 24.8.1801, fol.491, 501, 502B.
Arvinger angives ikke.

514 Olivia Marie Holck i Ebeltoft. 20.9.1801, fol.493B, 501B.
Enke efter Carlheim. B:
1) Knud Carl Holck Carlheim, bogholder i Helsingør.
Afdøde modtage hjælp fra Randers og Ålborg Hospitaler.

515 Stig Mygind, købmand i Ebeltoft. 16.10.1801, fol.494B, 503, 504, 508B, 511.
Enkemand efter [Anne Dorthe Hals, skifte 16.3.1791 lbnr.431]. B:
1) Hans Mygind 33, fuldmægtig på sukkerraffinaderiet i København
2) Maren Mygind, [skifte Århus 15.2.1799 lbnr.3013], var g.m. Johannes Thomsen Snell, købmand i Århus, [skifte Århus 16.2.1801 lbnr.3261]. 1B:
a Stig Mygind Snell 9
3) Johanne Dorthe Mygind, der ægter Christen Hutfeld Mygind
4) Dorthe Marie Mygind.

516 Christian Nørager, kobbersmed i Ebeltoft. 1.3.1802, fol.503, 505.
E: Mette Ottesdatter. LV: Lorents Magnussen i Ebeltoft. B:
1) Søren Christiansen 9
2) Kirstine Marie Christiansdatter 8
3) Anne Christiansdatter 7
4) Karen Christiansdatter 5
5) Maren Christiansdatter 3
6) Hans Fasting Christiansen 2
7) Mikkel Hals Christiansen 9 mdr.
FM: farbror Hans Andersen Nørager, arbejdsmand.

517 Mette Marie [Pedersdatter] Molbo i Ebeltoft. 2.8.1802, fol.505B.
Enke efter Anders Pedersen Elstrup, [skifte 23.4.1770 lbnr.340]. B:
1) Marianne Andersdatter, enke efter Rasmus Bonde, skipper.

518 Immanuel Randlev i Ebeltoft. 24.8.1802, fol.506, 509.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Erna Kirstine Randlev 28, g.m. Christian Møller, styrmand i København
2) Hans Nansen Randlev 27, farer til søs fra København
3) Rasmus Nansen Randlev 25, farer til søs fra København
4) Jesper Randlev 20, i Vestindien
5) Jens Randlev 18, farer til søs fra København
6) Anne Kirstine Randlev 16.

519 Mette Kirstine Sørensdatter i Ebeltoft. 11.10.1802, fol.506B, 508.
E: Peder Pedersen Salling, handskemager. A:
1) søster [Anne Cathrine Sørensdatter, skifte 19.5.1796 lbnr.461]. E: Jonas Jensen, [skomager]. 1B:
a Jens Severin Jonassen 9.

520 Dødsanmeldelse i Ebeltoft. 12.11.1802, fol.507B.
Enken Birthe Plander, er død og efterlader 2 myndige sønner.

521 Niels Qvist, skomager i Ebeltoft. 4.2.1803, fol.509B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Christian Nielsen Qvist 14
2) Marie Kirstine Nielsdatter Qvist 13
3) Ann Dorthe Nielsdatter Qvist 11.
FM:
1 farbror Hans Qvist, skomagersvend
2 morbror Jørgen Rasmussen i Elsegårde
3 morbror Niels Rasmussen i Elsegårde.

522 Nille Ulrikke Reinfranch i Ebeltoft. 17.2.1803, fol.510.
Enke efter [Henrik Jacobi] Boesen [til Vedø i Koed sogn]. B:
1) Erik Boesen i Bjerringgård i Elsborg sogn
2) Nille Marie Boesen i Gjerrild, skilt fra Oluf Esmark, forpagter på Katholm
3) Helene Johanne Boesen i Gjerrild, enke efter Selio Lang, forvalter
4) Engel Magdalene Boesen på stedet
5) Morten Boesen, hos byfogeden i Grenå.

523 Peder Jørgensen, hyrde i Ebeltoft. 25.6.1803, fol.513.
Enke og umyndige sønner, hvis navne ikke angives.

524 Daniel Henrik Berg, distriktskirurg i Ebeltoft. 14.1.1804, fol.513.
Testamente af 4.9.1801. A:
1) Abelone Thomasdatter Trolle, der har tjent ham.

525 Jens Skade, daglejer i Ebeltoft. 25.2.1804, fol.513B.
E: Anne Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Gravlev, avlsmand i Ebeltoft.
Arvinger kendes ikke.

526 Casper Foch, skomager i Ebeltoft. 23.3.1804, fol.514B.
B:
1) Pernille Caspersdatter g.m. Søren [Iversen] Normann, skomager i Ebeltoft.

527 Jørgen Rasmussen, ugift og 40 år gammel i Ebeltoft. 21,5,1804, fol.515.
A:
1) far Rasmus Kræmmer i Albøge.

528 Anne Helligsø i Ebeltoft. 22.10.1804, fol.515B, 525.
Enke efter Søren Rostved, organist, [skifte 25.1.1799 lbnr.484]. B:
E: Anne Helligsø. LV: Poul Schmidt. B:
1) Anne Rostved 19.
FM: fasters mand Niels Frandsen, sadelmager i Grenå.

529 Dorthe Obsen, vanvittig i Ebeltoft. 9.1.1805, fol.516B.
A:
1) bror Christen Obsen, fæster af Øksenmølle i Tirstrup sogn
2) halvbror Jens Obsen i Ulstrup
3) halvsøster Kirsten Obsen, død, var g.m. Søren Pedersen i Ørup [i Rosmus sogn]. Børn, hvis navne ikke angives
4) halvsøster Lisbeth Obsen, [skifte 29.1.1789 lbnr.421], var g.m. Laurids Bastrup, bager i Ebeltoft, hvis enke [Else Cathrine Fabricius] nu er g.m. Anders Mellerup, bager i Ebeltoft. 2B:
a [Marie Cathrine Lauridsdatter] g.m. [Rasmus Rasmussen] Skellerup, skipper i Århus
b [Hans Lauridsen Bastrup 19], på stedet.

530 Abelone Trolle i Ebeltoft. 8.2.1805, fol.517B, 524B.
B:
1) Peder Berg 25.

531 Samuel Frederik Raupach, distriktskirurg i Ebeltoft. 13.2.1805, fol.518B.
E: [Maren Ingerslev].
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1805.
Afdøde døde i Randers 8.2.1805.

532 Nikolaj Mikkelsen, gadekører i Ebeltoft. 19.4.1805, fol.518B, 521B.
E: Dorthe Sofie Rasmusdatter. LV: Rasmus Morup, skrædder. B:
1) Maren Nikolajsdatter 9.
FM: farbror Terkild Mikkelsen, daglejer i Ebeltoft.
Afdøde døde 9.3.1805.

533 Søren Rasmussen Gravlev, avlsmand i Ebeltoft. 19.4.1805, fol.518B, 519B.
E: Bodil Kirstine Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen Vad, avlsmand i Ebeltoft. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 24
2) Peder Sørensen22
3) Rasmus Sørensen 20
4) Hans Sørensen 16
5) Marie Cathrine Sørensdatter 10
6) Hans Christian Sørensen 6.
FM: morbror Claus Pedersen i Elsegårde.
Afdøde døde 13.3.1805.

534 Karen Rasmusdatter i Ebeltoft. 1.5.1805, fol.518B, 523B.
E: Jens True, gørtler. B:
1) Niels Jensen 7
2) Søren Jensen 4
3) Vilhelm Jensen 3.
FM: Jens Ellemann, skomager.
Afdøde døde 30.3.1805.

535 Peder Bomholt, matros i Ebeltoft. 1.5.1805, fol.518B, 522B.
E: Anne Sørensdatter LV: Knud Madsen, skovfoged. B:
1) Søren Bomholt på Hamborgberg
2) Peder Skovsen Bomholt, farer som skipper fra Århus
3) Niels Bomholt, farer som matros fra Ebeltoft
4) Mette Bomholt g.m. Niels Hansen i Skovgårde
5) Bodil Bomholt, tjener i Skovgårde.
Afdøde døde 30.3.1805.

536 Jesper Randlev, matros i Ebeltoft. 2.4.1805, fol.519, 525.
1) mor [Johanne Pedersdatter], enke efter Immanuel Randlev, [skifte 24.8.1802 lbnr.518]
2) søster Erna Kirstine Randlev g.m. Christian Møller, styrmand i København
3) bror Hans Nansen Randlev, farer til søs fra København
4) bror Rasmus Nansen Randlev, farer til søs fra København
5) bror Jens Randlev 20, farer på Ostindien som matros
6) søster Anne Kirstine Randlev g.m. Anders Torsk i Usserød mølle ved Hirschholm på Sjælland.
Afdøde døde i Antwerpen.

537 Jens Nielsen Mouridsen, der er bortrømt fra Ebeltoft. 2.9.1805, fol.526.
E: Birthe Marie Eriksdatter. LV: Jens Suder, der ægter enken. B:
1) Jacob Severin Jensen 26, matros på de lange rejser
2) Anne Kirstine Jensdatter 24, i København
3) Marie Cathrine Jensdatter 20, i København.

538 Niels Kolding, købmand i Ebeltoft. 25.2.1806, fol.527B.
E: [Anne Elisabeth Margrethe Styrup].
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1806.

539 Jens Lejstrup, daglønner i Ebeltoft. 11.7.1806, fol.527B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Jens Jensen Lejstrup, tjenestekarl i Ebeltoft
2) Marianne Jensdatter Lejstrup g.m. Søren Jensen, værtshusmand i København
3) Dorthe Cathrine Lejstrup g.m. Rasmus Jensen Holst, spækhøker i København.
Ender, der er 72 år gammel flytter til København.

540 Rasmus Pedersen Vad i Ebeltoft. 7.10.1806, fol.528.
E: Karen Nielsdatter. LV: [Rasmus] Polder, inspektør. B:
4) Anne Marie Rasmusdatter 20, i Århus
5) Rasmus Rasmussen 15.
[Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter, skifte 4.4.1783 lbnr.401]. B:
1) Jens Moss, købmand i Århus
2) Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Jensen Laan, avlsmand
3) Marie Volstrup, enke i København.
Afdøde blev kaldt Tegl Ras.

541 Hans Sørensen, smed i Ebeltoft. 22.10.1806, fol.530.
E: Edel Frandsdatter. LV: Rasmus Morup, skrædder. B:
1) Søren Hansen 28, national rytter
2) Karen Hansdatter g.m. Møller.

542 Anne Marie [Sørensdatter] Feldballe i Ebeltoft. 3.2.1807, fol.533, 535.
Enke efter Jørgen Møller, skipper, [skifte 27.6.1786 lbnr.390]. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter 40, i Ostindien
2) Jensmine Margrethe Jørgensdatter 33, i København.

543 Kirsten Andersdatter i Ebeltoft. 20.3.1807, fol.535.
Enke efter Anders Mortensen, gårdmand i Boeslum. B:
1) Anders Bjerg i Boeslum
2) Johanne Andersdatter g.m. Jens [Sørensen] Havmøller i Ebeltoft
3) Kirsten Andersdatter g.m. Jens Ulstrup i Ebeltoft.

544 Dorthe Lynge i Ebeltoft. 6.4.1807, fol.535.
Enke efter [Johan] Værum, postmester [i Hobro, død 1777].
Testamente. B:
1) [Ulrik Adolf] Værum, birkedommer [på Kalø, begravet Bregnet 27.10.1796]. Enken [Agnethe Birgitte Schmidt] lever og underskriver sig A. B. salig Værum.

545 Stine Eriksdatter i Ebeltoft. 18.2.1808, fol.537, 540.
E: Lorents Kisling, skrædder. B:
1) Ellen Margrethe Kisling 39, tjener i Karlby præstegård
2) Johanne Kisling g.m. Lorents Magnussen, købmand i Ebeltoft
3) Erika Kisling g.m. Zimsen, skovrider hos Scheel
4) Johannes Kisling 32, på stedet
5) Erik Sandsted Kisling 27, snedkersvend i København
6) Jens Severin Kisling 24, farer til søs.

546 Anders Pedersen Handrup, snedkersvend i Ebeltoft. 5.3.1808, fol.537, 546B.
A:
1) halvsøster Anne Jensdatter Møller 74
2) halvbror Jørgen Jensen Møller, død. 2B:
a Marie Cathrine Jørgensdatter 41, i Ostindien
b Jensmine Margrethe Jørgensdatter 34, i København.

547 Gotlieb von Heinrich, kaptajn i Tarm i Ringkøbing amt, der døde i Ebeltoft. 19.3.1808, fol.539, 541, 554.
Enken i Tarm forbliver i uskiftet bo.

548 Peder Salling, handskemager i Ebeltoft. 3.5.1808, fol.542.
E: [Anne Lauridsdatter].
Testamente.

549 Peder Olufsen Hals i Ebeltoft. 16.5.1808, fol.542, 547.
E: Birgitte. LV: Jørgen Kolding. B:
3) Jørgen Hals 11
4) Marie Cathrine Hals 8
5) Niels Hals 6
6) Kirstine Marie Hals 5.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 2.8.1786 lbnr.402]. B:
1) Maren Hals, i København.
Andet ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 7.2.1794 lbnr.447]. B:
2) Peder Hals 15.

550 Henrik Kryger, grøftekaster i Ebeltoft. 13.9.1808, fol.549B, 572B.
E: Anne Dorthe Mikkelsdatter. LV: Jens Møller, købmand i Ebeltoft. B:
1) Mikkel Henriksen 1½.
FM: Søren Skovsen, avlsmand i Ebeltoft.

551 Christine Marie Boserup, ugift i Ebeltoft. 27.10.1808, fol.551, 560, 566, 568.
A:
1) mor [Hedvig Sommerfeldt], enke efter [Christian Redlich Thomsen] Boserup, præst [på Helgenæs, død 1786]. LV: Sinding, byskriver i Ebeltoft
2) bror Jørgen Severin Boserup, cand. theol. på Højris
3) bror Niels Langballe Boserup, ejer af gården Rotterdam ved Viborg
4) bror Peder Boserup, skoleholder i Tillerup på Mols
5) bror Thomas Ütrecht Boserup 26, skipper
6) søster Mette Pouline Boserup g.m. Leverkusen, major i Århus
7) søster Thomine Birgitte Boserup i Kolding
8) søster Vita Elisabeth Boserup g.m. Jens [Johan Andersen] Garnæs, kapellan i Kolding
9) bror Melchior Sommerfeldt Boserup til Hammergård, [død 1788]. 1B:
a Christian Carl Boserup, døbt Hammer 24.10.1788.

552 Cathrine Elisabeth Skov i Ebeltoft. 9.12.1808, fol.551, 633B.
Enke efter [Nikolaj] Nomany, [skifte 20.2.1790 lbnr.427]. B:
1) Julie Judith Nikolajsdatter 46
2) Kirstine Marie Nomany 43, der døde i København 1815.
FM: Polder, toldinspektør i Ebeltoft.

553 Jacob Ludvig Wauvert-Benzon, oberst i Ebeltoft. 17.1.1809, fol.552B, 562B, 565B, 566, 575.
Enkemand. B:
1) Frederikke Christiane Wauvert i Kiel, enke efter ritmester Fischer
2) Georgine Louise Amalie Wauvert g.m. Bibow, major i Odense
3) Christine Sofie Amalie Wauvert g.m. Hansen.

554 Andreas Vestergaard, der døde på reden i Ebeltoft. 17.1.1809, fol.553.
Afdøde, der var hårskærersvend i København, var forhyret som matros på et kaperskib.
Arvinger kendes ikke.

555 Nikolaj Frederik Lundell, der døde på reden i Ebeltoft. 17.1.1809, fol.553B.
A:
1) far Adolf Frederik Lundell i København.
Afdøde var forhyret som matros på et kaperskib.

556 Karen Jensdatter Krog i Ebeltoft. 12.2.1809, fol.555B, 557B, 559B.
E: Mathias Dyssel, væver.
Første ægteskab med [Johan Hermansen, skifte 6.9.1767 lbnr.314]. B:
1) Søren Johansen Krog 47, sejlmagersvend i Vestindien
2) Laurids Johansen, døds i Århus, død. 2B:
a Caroline Lauridsdatter 10
b Johan Lauridsen 4.

557 Johanne Andersdatter i Ebeltoft. 19.2.1809, fol.556B, 570B, 579.
Enke efter Anders Pedersen, hjulmand i Hyllested på Rugård gods, død for 25 år siden. B:
1) Peder Østergaard, skipper i Ebeltoft
2) Christian Østergaard, kommerceråd i København
3) Anders Østergaard, smed i Fuglslev
4) Maren Østergaard, død. Første ægteskab med Hans Rasmussen i Boeslum. 3B:
a Anders Hansen 30, farer til søs
b Johanne Hansdatter g.m. Christen Hansen i Attrup
c Karen Hansdatter g.m. Rasmus Egens, murer i Ebeltoft.
Maren Østergaards andet ægteskab med Niels Lauridsen Pind i Boeslum. 1B:
d Johanne Marie Nielsdatter 18.

558 Dorthe Marie Treschow. 23.5.1809, fol.558, 561.
Registrering af bohave i Ebeltoft meddelt Hof- og Stadsretten i København.

559 Laurids Jensen Caspersen, daglønner i Ebeltoft. 1.6.1809, fol.559B, 562, 578.
E: Bolette Cathrine Hansdatter. LV: Stig Andersen, snedker. B:
1) Hans Jacob Lauridsen 8
2) Gertrud Cathrine Lauridsdatter 1¼.
FM: farbror Casper Jensen i Skovgårde.

560 Jacob Klovtoft, toldkontrollør i Ebeltoft. 9.6.1809, fol.559B, 561B.
E: Nille Marie Bisp. LV: Preisler, snedker i Ebeltoft. B:
1) Johanne Dorthe Elisabeth Amalie Klovtoft 16.
FM: Magnussen. købmand i Ebeltoft.

561 Magdalene Henriksdatter i Ebeltoft. 22.6.1809, fol.561, 565.
E: Søren Andersen, skomager. B:
1) Charlotte Amalie Sørensdatter 10.

562 Mette Ottesdatter i Ebeltoft. 29.8.1809, fol.568.
E: Henrik Ramshart, kobbersmed. B:
8) Frands Christian Henriksen3.
FM: Christen Clausen, købmand i Ebeltoft.
Første ægteskab med Christian Nørager, [skifte 1.3.1802 lbnr.516]. B:
1) Søren Christiansen 16
2) Kirstine Marie Christiansdatter 15
3) Anne Christiansdatter 14
4) Karen Christiansdatter 12
5) Maren Christiansdatter 10
6) Hans Fasting Christiansen 9
7) Mikkel Hals Christiansen 8.

563 Anne Jensdatter, ugift og 76 år gammel i Ebeltoft.
A:
1) bror Jørgen Jensen Møller, død. 2B:
a Marie Cathrine Jørgensdatter 43, i Ostindien
b Jensmine Margrethe Jørgensdatter 36, i København
2) halvbror Anders Pedersen Handrup, snedkersvend i Ebeltoft, skifte 5.3.1808 lbnr.546.

564 Knud Madsen, skovfoged og markmand i Ebeltoft. 4.12.1809, fol.573B.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Jens Møller, skibskaptajn i Ebeltoft. B:
1) Maren Knudsdatter 17
2) Mads Knudsen 16
3) Mette Kirstine Knudsdatter 14
4) Søren Knudsen 11
5) Christen Knudsen 10
6) Anne Cathrine Knudsdatter 5.
FM: ældste farbror Bertel Madsen i Rønde.

565 Dorthe Cathrine Jensdatter i Ebeltoft. 11.12.1809, fol.576B, 584, 589.
E: Thue Ravn, feldbereder. B:
3) Jens Christian Ravn 19½, bagersvend
4) Anne Cathrine Ravn 18.
Første ægteskab med Niels Nielsen Hals, [skifte 28.6.1788 lbnr.416]. B:
1) Niels Nielsen Hals 26, farer til søs
2) Maren Nielsdatter Hals 22.

566 Hans Mygind, bogholder i København. 19.1.1810, fol.581B.
E: Birgitte Cecilie i Ebeltoft. B:
1) Stig Holger Hansen Mygind 6
2) Hellen Theodor Hansen Mygind 5.
FM: farbror Jørgen Kolding, købmand i Ebeltoft.
Bevilling til uskiftet bo af 17.10.1806.
Samfrændeskifte 19.1.1810.

567 Else Cathrine Fabricius i Ebeltoft. 11.9.1810, fol.587, 588B.
E: Anders Mollerup, bager.
Testamente af 20.2.1800, hvor afdøde var 58 år gammel.

568 Jens Jensen Suder, daglejer i Ebeltoft. 18.9.1810, fol.587B, 596.
E: Birthe Marie Eriksdatter.
Testamente af 5.9.1810.
Af hans første ægteskab B:
1) en søn, uvist hvor
2) en datter
3) en datter.
Hendes første ægteskab med [Jens Nielsen Mouridsen, skifte 2.9.1805 lbnr.537]. B:
1) [Anne Kirstine Jensdatter]
2) [Marie Cathrine Jensdatter].

569 Jens Ellemann, skomager i Ebeltoft. 30.9.1810, fol.587B, 588B.
E: Helene Kirstine Thomasdatter.
Testamente af 8.5.1810.

570 Adolf Sigfred Schimmel, kaperfører på reden i Ebeltoft. 4.10.1810, fol.588.
A:
1) far Schimmel, gartner på Vesterbro i København.

571 Peder Nikolaj Krejbjerg i Ebeltoft. 22.11.1810, fol.589.
A:
1) far Niels Christian Krejbjerg på stedet.

572 Ferslev, skipper i Ebeltoft. 3.1.1811, fol.591.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.

573 Sidsel Hansdatter Koch i Ebeltoft. 12.1.1811, fol.591, 681B.
Testamente af 30.4.1810. A:
1) søsterdatter Dorthe Cathrine Jensdatter, [skifte 11.12.1809 lbnr.565]. Første ægteskab med Niels Nielsen Hals, [skifte 28.6.1788 lbnr.416]. B:
a Niels Nielsen Hals
b Maren Nielsdatter Hals g.m. Anders Mellerup, bager i Ebeltoft.
Dorthe Cathrine Jensdatter andet ægteskab med Thue Ravn. B:
3) Jens Christian Thuesen Ravn
4) Anne Cathrine Thuesdatter Ravn.

574 Søren Munch i Ebeltoft. 6.2.1811, fol.592.
Enkemand. B:
1) Søren Grønfeld Munch, købmand i Ebeltoft.

575 Christine Asmusdatter i Ebeltoft. 8.5.1811, fol.592B.
Enke efter Peder Gregersen skipper, skifte 8.12.1799 lbnr.503.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Christian Magnussen, købmand på stedet.

576 Ellen Margrethe Joensen i Ebeltoft. 21.5.1811, fol.592B.
E: [Holger Nielsen] Olivarius, præst i Ebeltoft [og Dråby]. B:
1) Niels Holger Olivarius 36, kapellan i Stenstrup [og Lunde på Fyn]
2) Birgitte Cecilie Olivarius g.m. Palle Munch, købmand i Ebeltoft
3) Christine Olivarius 33.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1796.

577 Laurids Jensen Høving, klink- og urmager i Ebeltoft. 3.7.1811, fol.592B, 595.
Afdøde, der har været arresteret i Thisted for ikke at besidde et pas, fik pas til Randers, hvorfra han kom for et par ugers siden.
Arvinger kendes ikke.

578 Niels Christensen Krejbjerg i Ebeltoft. 10.9.1811, fol.593B, 595B.
E: Maren Nielsdatter. B:
4) Anne Lisbeth Nielsdatter 16
5) Søren Nielsen 14.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 30.12.1791 lbnr.432]. B:
1) Marianne Nielsdatter Krejbjerg g.m. [Rasmus Pedersen] Holm, drejer
2) Hans Christian Nielsen Krejbjerg, farer som matros fra Århus
3) Mikkel Nielsen Krejbjerg, farer til søs.

579 Susanne Sørensdatter Hjort. 15.9.1811, fol.594.
E: Mathias Christian Preisler, snedker.
Testamente af 11.1.1781.

580 Maren Jensdatter [Ellemann] i Ebeltoft. 2.11.1811, fol.595.
Enke efter Enevold [Rasmussen], pottemager, [skifte 11.5.1796 lbnr.460].
Første ægteskab med [Oluf Jørgensen Pind, skifte 10.4.1788 lbnr.411]. B:
1 Marianne [Olufsdatter] g.m. Hans Pedersen, rebslager i Ebeltoft

581 Frederik Hansen fra Flensborg, der døde i Ebeltoft. 15.2.1812, fol.596B, 596B.
A:
1) forældre Frederik Hansen og hustru i Fruens skov ved Flensborg
2) tvillingbror Nikolaj Hansen, skipper
3) bror Johan Frederik Hansen.

582 Anne Dorthe Andersdatter i Ebeltoft. 3.4.1812, fol.597.
E: Jørgen Hansen. A:
1) Niels Christian Andersen, daglejer i Ebeltoft
2) Rasmus Andersen, hjulmand i Øksenmølle [i Tirstrup sogn].

583 Johanne Dorthe [Mygind] i Ebeltoft. 19.4.1812, fol.597, 598, 614.
E: Christen Hutfeld Mygind, vejer og måler. B:
1) Stig Christensen 8
2) Anne Dorthe Christensdatter 5.
FM:
1 farbror Frederik Christian Mygind til Nøruplund [i Tirstrup sogn]
2 Jørgen Kolding, købmand i Ebeltoft.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1812.
Samfrændeskifte 3.7.1813.

584 Dorthe Andersdatter i Ebeltoft. 19.4.1812, fol.597, 609B.
E: Hans Jensen Wulff, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie 16.
FM:
1 Jochum Andersen, trompeter i Randers
2 morbror Poul Andersen i Mosegård ved Viborg.

585 Christian Tykær, købmand i Ebeltoft. 14.5.1812, fol.598, 601, 609.
E: Sofie Pedersen. Magnussen, købmand i Ebeltoft B:
1) Anton Ferdinand Christiansen 9
2) Hans Peder Christiansen 6
3) Severine Elisabeth Christiansdatter 2.
FM: Jørgen Kolding, købmand i Ebeltoft.

586 Rasmus Sørensen, daglejer i Ebeltoft. 20.5.1812, fol.598, 610B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Stig Andersen, snedker. A:
1) søsterdatter Mette Kirstine Rasmusdatter i København.
Afdøde blev kaldt Skriver Rasmus.

587 Hedvig Sommerfeldt i Ebeltoft. 28.5.1812, fol.598B, 608.
Enke efter Christian Redlich [Thomsen] Boserup, præst på Helgenæs, [død 1786]. B:
1) Jørgen Severin Boserup, kapellan i Nykøbing på Mors
2) Niels Langballe Boserup, på Rydhave ved Holstebro
3) Peder Boserup, skoleholder i Tillerup på Mols
4) Thomas Ütrecht Boserup, skipper
5) Mette Pouline Boserup g.m. Leverkusen, major i Århus
6) Thomine Birgitte Boserup i Kolding
7) Vita Elisabeth Boserup g.m. Jens [Johan Andersen] Garnæs, præst i Kolding
8) Melchior Sommerfeldt Boserup [til Hammergård, død 1788]. 1B:
a Christian Carl Boserup 22, i Randers.

588 Lorents Kisling, skrædder i Ebeltoft. 7.6.1812, fol.600, 600B, 615.
Enkemand efter Stine Eriksdatter, skifte 18.2.1808 lbnr.545. B:
1) Ellen Margrethe Kisling i Grenå
2) Johanne Kisling g.m. Lorents Magnussen, købmand i Ebeltoft
3) Erika Kisling g.m. Zimsen, skovrider hos Scheel
4) Johannes Kisling 36, på stedet
5) Erik Sandsted Kisling 31, i København
6) Jens Severin Kisling 28, fange i Plymouth.

589 Peder Korsberg Schmidt i Ebeltoft. 26.6.1812, fol.601.
E: Birgitte Sabro.
Testamente af 23.6.1812.

590 Søren Sørensen Vitved, daglejer i Ebeltoft. 26.6.1812, fol.603.
E: Dorthe Sofie Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Nikolaj Mikkelsen, skifte 19.4.1805 lbnr.532]. B:
1) Maren Nikolajsdatter.
Testamente af 6.6.1807.

591 Peder Frederik Langbeen, kaperstyrmand i Ebeltoft. 13.8.1812, fol.604B, 608, 631B.
Der skal være en enke i Neustadt.
Arvinger kendes ikke.

592 Else Kirstine Kolding, ugift i Ebeltoft. 5.9.1812, fol.605.
Testamente af 10.7.1812.
Afdøde boede hos sin søstersøn Oluf Hald, toldunderbetjent i Ebeltoft.

593 Maren Thygesdatter i Ebeltoft. 6.9.1812, fol.605B, 606B.
Enke efter Søren Havmøller, [skifte 21.4.1800 lbnr.498]. B:
1) Jens Sørensen Møller, skibskaptajn i engelsk fangenskab
2) Thyge Sørensen Havmøller i Boeslum
3) Anne Sørensdatter, enke efter Knud [Madsen] skovfoged i Ebeltoft, [skifte 4.12.1809 lbnr.564]
4) Maren Sørensdatter g.m. Anders [Lauridsen], kornmåler i Ebeltoft
5) Inger Margrethe Sørensdatter g.m. Thomas Meincke, smed
7) Else Sørensdatter g.m. Jens Kruse, avlsmand i Ebeltoft.

594 Andreas Ginge, pastor emeritus i Ebeltoft. 8.9.1812, fol.606, 617.
Enke efter Christiane [Elisabeth] Lehmann, [død Hellevad 5.3.1803]. B:
1) Christian Ginge, juvellerersvend i København
Johan Henrik Ginge 22, sømand
3) Hansine Marie Ginge g.m. Jacob Lehmann, boghandler og bogtrykker i Christiania
Cecilie Ginge 18, i det sydlige Rusland.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1803.

595 Dorthe Rasmusdatter i Ebeltoft. 11.9.1812, fol.607, 625.
E: Jens Jensen Laan, avlsmand. B:
1) Mette Jensdatter 30, der ægter Rasmus Schiøtt i Ebeltoft
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Nyrup, skipper i Århus
3) Niels Jensen 21
4) Bodil Kirstine Jensdatter 18, i Århus.

596 Kirsten Jensdatter i Ebeltoft. 12.10.1812, fol.608B.
Enke efter Niels [Nielsen], feldbereder, [skifte 22.5.1798 lbnr.476]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter, skilt fra Reisler, sproglærer i København
2) Niels Nielsen, skomager
3) Birthe Nielsdatter g.m. Skaarup, sergent ved Holmen i København
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Gravelt i Oliebakhuset ved Fredensborg på Sjælland
5) Anne Sofie Nielsdatter g.m. Jens Dolmer, almisselem i Ebeltoft

597 Dorthe Jensdatter Bonde i Ebeltoft. 5.11.1812, fol.608B.
E: Rasmus Mikkelsen Schiøtt, daglejer.
Testamente af 27.3.1805.

598 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 13.2.1813, fol.611, 612B.
E: Oluf Mikkelsen, bødker. B:
1) Marianne Olufsdatter 12
2) Mikkel Olufsen 11
3) Søren Olufsen 6
4) Anne Kirstine Olufsdatter 4
5) Marie Olufsdatter 6 mdr.
FM: Rasmus Holm, drejer i Ebeltoft.

599 Dorthe Marie Mygind i Ebeltoft. 7.4.1813, fol.611, 621, 709.
A:
0) forældre [Stig Mygind, skifte 16.10.1801 lbnr.515 og Anne Dorthe Hals, skifte 16.3.1791 lbnr.431]
1) bror Hans Mygind, bogholder i København, skifte Ebeltoft 19.1.1810 lbnr.566]. 2B:
a Stig Holger Hansen 9
b Hellen Theodor Hansen 7.
FM: stedfar Palle Munch i Ebeltoft
2) søster Maren Mygind, [skifte Århus 15.2.1799 lbnr.3013], var g.m. Johannes Thomsen Snell, købmand i Århus, [skifte Århus 16.2.1801 lbnr.3261]. 1B:
a Stig Mygind Snell i Ebeltoft
3) søster Johanne Dorthe Mygind, [skifte 19.4.1812 lbnr.583]. E: Christen Hutfeld Mygind. 2B:
1) Stig Mygind 9
2) Anne Dorthe Mygind 6.
Mors første ægteskab med [Jørgen Mikkelsen Kolding, skifte 19.8.1766 lbnr.306]. B:
4) halvbror Jørgen Kolding, købmand i Ebeltoft.

600 Karen Christensdatter Ellemann, 85 år gammel i Ebeltoft. 16.4.1813, fol.612B.
Enke efter Simon Jensen. B:
1) Christian Hardel, bager i Ebeltoft
2) Andreas, farer til søs.

601 Anne Rasmusdatter Buchtrup, ugift tjenestepige i Ebeltoft. 7.6.1813, fol.613B, 617B.
A:
1) bror Niels Rasmussen, på Kalø
2) søster Karen Rasmusdatter, enke i Krarup i Nødager sogn
3) søster Mette Rasmusdatter, uvist hvor.

602 Rasmus Mikkelsen, skorstensfejer i Ebeltoft. 7.8.1813, fol.615, 618.
E: Marie Kirstine Nielsdatter. LV: Søren Nielsen Post, arbejdsmand i Ebeltoft. B:
1) Niels Rasmussen 18
2) Kirsten Rasmusdatter 13
3) Mikkel Rasmussen 8
4) Søren Rasmussen 5
5) Margrethe Rasmusdatter 2.
FM: Hans Pedersen, rebslager i Ebeltoft.

603 Cathrine Casperine Faaborg i Ebeltoft. 5.12.1813, fol.616.
Testamente af 2.9.1791. A:
1) søster Mette Marie Faaborg g.m. Anders Vester, skipper i Ebeltoft.
Afdøde var 36 år gammel i 1791.

604 Ezekiel Grønlund, toldbetjent i Ebeltoft. 24.1.1814, fol.619, 626.
Skilt fra enken i Vilstrup mølle [i Kristrup sogn]. der underskriver sig M. A. Grønlund. LV: Jens Hjuler, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.

605 [Johanne] Cathrine [Schreil Ditlevsen] i Ebeltoft. 24.2.1814, fol.620, 622B, 630.
Enke efter Gebhardt Heidenreich Cramon, kaptajn, [skifte 8.12.1799 lbnr.501]. B:
1) Lorents Ditlev Cramon 27, i København
2) Jacob Cramon 24, i Tønsberg
3) Jørgen Heidenreich Cramon 20, død 1800 i Portsmouth.

606 Mette Nielsdatter i Ebeltoft. 19.5.1814, fol.626.
Sønnen Søren Lynge, daglejer i Ebeltoft meddeler, at hans mor har nydt almisse af Agri sogns fattigkasse i 12 år.

607 Anne Sofie Nielsdatter i Ebeltoft. 4.6.1814, fol.626.
E: Jens Christian Jensen Dolmer. B:
1) Karen Jensdatter 14
2) Nille Christine Jensdatter 8.
FM: Niels Nielsen, skomager.

608 Oluf Mikkelsen, bødker i Ebeltoft. 10.9.1814, fol.628, 632.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Qvist, skomager.
Første ægteskab med Anne Sørensdatter, [skifte 13.2.1813 lbnr.598]. B:
1) Marianne Olufsdatter 13
2) Mikkel Olufsen 12
3) Søren Olufsen 7
4) Anne Kirstine Olufsdatter 5
5) Marie Olufsdatter 2.
FM: Christen Clausen, købmand i Ebeltoft.

609 Salve Koch, matros i Ebeltoft. 15.9.1814, fol.629, 638.
E: Lucie Marie Meyer. LV: Rasmus Holm, drejer. B:
1) Johannes Salvesen 14
2) Christian Salvesen 10
3) Anne Cathrine Salvesdatter 5.
FM: Hans Pedersen, rebslager i Ebeltoft.

610 Søren Albøge, daglejer i Ebeltoft. 25.9.1814, fol.629, 632B.
E: Anne Dorthe Sørensdatter.
Testamente af 26.4.1812.

611 Jens Skovsen, afskediget toldbetjent i Ebeltoft. 9.4.1815, fol.632B, 638.
E: Marie Cathrine [Hindsen]. LV: Thomas Boserup. B:
1) Anne Skovsen g.m. Peder Carlsen, bager i Nakskov
2) Peder Skovsen, matros
3) Hans Skovsen
4) Severine Skovsen, død, var g.m. Blom, drejer i Nakskov. 1B:
a Severine 2
5) Poul Skovsen, skrædder i Århus.

612 Mikkel Rasmussen, matros, borteblevet i 5 år i Ebeltoft. 27.5.1815, fol.633, 638B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Hansen, der ægter enken. B:
1) Rasmus Havmøller Mikkelsen 10
2) Jens Peder Mikkelsen 5.
FM: Jens Kuch, bødker.

613 Søren Iversen Dahl, skomager i Ebeltoft. 27.6.1815, fol.633B.
E: Peternille Foche. B:
1) Iver Dahl
2) Louise Dahl.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1815.

614 Dorthe Pedersdatter i Ebeltoft. 6.8.1815, fol.634B, 639B.
Frederik Rasmussen, daglejer. A:
1) bror Niels Pedersen i Elsegårde
2) bror Jens Pedersen i Elsegårde
3) søster Maren Pedersdatter, død. E: Hans Jacobsen i Ebeltoft Skovgårde. 2B:
a Casper Hansen 30, i Elsegårde
b Peder Hansen 298, i Ebeltoft Skovgårde
4) søster Margrethe Pedersdatter 70, på stedet.

615 Niels Jensen, 25 år gammel i Ebeltoft. 25.8.1815, fol.636, 639.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter g.m. afdødes stedfar Niels Jensen
2) søster Louise Jensdatter g.m. Hans Jensen i Dråby
3) søster Anne Kirstine Jensdatter 17.

616 Mette Marie Rasmusdatter Dyssel i Ebeltoft. 4.9.1815, fol.636.
E: Jens Rasmussen Strand, skrædder.
Testamente af 16.9.1799.

617 Louise Nikoline Sandberg i Ebeltoft. 5.12.1815, fol.637B.
Testamente af 27.11.1813. A:
1) kusine Christine Sofie Amalie Wauvert-Benzon, kaldt Madam Hansen, efter langt venskab.

618 Christian Frederik Asmussen, 1½ år gammel i Ebeltoft. 21.12.1815, fol.637B.
A:
1) mor [Karen Marie Kjellerup], enke efter [Vulf Frederik] Asmussen, farver i Århus, [skifte Århus 22.1.1815 lbnr.3635]
2) søster Kirsten Asmussen 12
3) bror Severin Jacob Asmussen 10
4) bror Laurids Kjellerup Asmussen 8
5) søster Christiane Benjamine Asmussen 3
[Fars første ægteskab med Christiane Marie Kærsgaard]. B:
6) halvsøster Petrine Marie Kirstine Asmussen 22
7) halvbror Michael Markus Asmussen 21
[Fars andet ægteskab med [Kirsten Bech, skifte 27.11.1801 lbnr.3052]. B:
8) halvbror Niels Bech Asmussen 16
9) halvbror Christen Kjellerup Asmussen 14.

619 Dorthe Sofie Rasmusdatter i Ebeltoft. 6.1.1816, fol.640, 643.
Enke efter Søren Sørensen Vitved, [skifte 26.6.1812 lbnr.590].
Første ægteskab med Nikolaj Mikkelsen, skifte 19.4.1805 lbnr.532. B:
1) Maren Nikolajsdatter 19, der ægter Peder Hansen Skovgaard.

620 Rasmus Christensen Morup, skrædder i Ebeltoft. 17.1.1816, fol.641.
E: Cathrine Christensdatter Bendstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1810.

621 Else Sørensdatter i Ebeltoft. 3.3.1816, fol.641B, 641B.
E: Jens Nielsen Kruse, avlsmand. B:
1) Maren Jensdatter 8
2) Søren Jensen 5
3) Anne Jensdatter 2.
FM: født værge Thyge Sørensen Havmøller i Boeslum.

622 Maren Rasmusdatter, almisselem i Ebeltoft. 20.3.1816, fol.641B.
Enke efter Peder Nielsen, snedker i Holme ved Århus. B:
1) Rasmus Holm, drejer i Ebeltoft
2) Niels Holm, drejer i Århus.

623 Peder Hansen Qvist, skomager i Ebeltoft. 9.5.1816, fol.643, 645B.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Holm i Ebeltoft. B:
1) Magdalene Pedersdatter 10
2) Hans Christian Pedersen 8, der døde.
FM: født værge Hans Pedersen Qvist, skomagersvend.

624 Cathrine Margrethe i Ebeltoft. 10.9.1816, fol.644, 664.
Enke efter Lønholt, staldkarl i kongens stalde i København. B:
1) Johan Christian Lønholt, hjulmand i Ebeltoft
2) Hans Henrik Lønholt, rebslager i København.

625 Søren Rasmussen Carlsen, tjenestekarl i Ebeltoft. 1.11.1816, fol.644, 645.
E: Johanne Rasmusdatter i Boeslum. B:
1) Niels Sørensen 29, i Elsegårde
2) Rasmus Sørensen 27, i Boeslum
3) Hans Sørensen 18, i Boeslum.

626 Maren Pedersdatter i Ebeltoft. 18.11.1816, fol.644.
E: Jesper Jensen, klokker.
Testamente af 6.2.1803.

627 Frederik Caspersen, daglejer i Ebeltoft. 26.11.1816, fol.644B, 656.
A:
1) bror, død. 3B:
a Dorthe Marie Jensdatter, på stedet
b Anders Jensen
c Casper Jensen i Ebeltoft Skovgårde.
Testamente af 19.4.1816. Testamentarisk A:
1) Hans Pedersen Dam i Ebeltoft.

628 Niels Andersen, ugift i Ebeltoft. 17.12.1816, fol.646, 661.
A:
1) søster i Strands i Vistoft sogn
2) søster i Strands.

629 Opbudsbo i Ebeltoft. 21.12.1816, fol.646B, 654, 658B, 663B, 664B, 665B, 669, 670, 670B, 671, 671B, 672B, 673, 676B, 678, 680B, 681, 683, 684B.
Registrering af fallitbo hos Christen Hutfeld Mygind, købmand.

630 Anne Dorthe Jensdatter i Ebeltoft. 28.2.1817, fol.654B, 677, 686B.
E: Peder Jensen Joensen, skrædder.
Testamente af 9.1.1817.

631 Registrering i Ebeltoft. 9.4.1817, fol.655.
Registrering af gods og ejendom i Ebeltoft, der til tilhører Peder Fønss på Søholt [i Fuglslev sogn].

632 Anne Sørensdatter i Ebeltoft. 16.4.1817, fol.655, 656, 666.
E: Jens Kuch, bødker. B:
1) Søren Jensen 9
2) Jens Jensen 7
3) Isak Jensen 5
4) Johanne Dorthe Jensdatter 2.
FM: Rasmus Solbjerg, smed.

633 Anne Cathrine Simonsdatter i Ebeltoft. 18.4.1817, fol.655B, 661.
Enke efter Abraham Sigbjørn. B:
1) Abraham Abrahamsen 23
2) Anne Sofie Abrahamsdatter.
FM:
1 Rasmus Solbjerg, smed
2 Peder Gravlev, avlsmand.

634 Margrethe Rasmusdatter Loldrup i Ebeltoft. 8.5.1817, fol.655B, 659B, 668B.
E: Lange, slagter. B:
1) Carl Gotfred Lange 7
2) Vilhelmine Rosine Lange 5
3) Eva Jensine Marie Lange 3
4) Pallemine Lange 1.
FM: Johan Christian Lønholt i Ebeltoft.

635 Opbudsbo i Ebeltoft. 27.5.1817, fol.656B, 660, 661B, 663B, 664, 665, 669, 670, 670B, 671, 671B, 672, 676, 676B, 678B, 688B, 690B.
Registrering af fallitbo hos Morten Overgaard, prokurator i Ebeltoft.

636 Søren Sørensen Kuch, daglejer i Ebeltoft. 25.10.1817, fol.662, 665, 672B.
E: Bolette Cathrine Hansdatter.
Testamente af 24.10.1817.
Enkens første ægteskab med [Laurids Jensen Caspersen, skifte 1.6.1809 lbnr.559]. Arv til børn.

637 Svend Olufsen, politibetjent i Ebeltoft. 15.11.1817, fol.662, 707B.
E: Anne Marie Berner. LV: Hans Pedersen, rebslager.
Arvinger kendes ikke.

638 Christian Fogh, handskemagersvend i Ebeltoft. 21.11.1817, fol.663, 671B.
Arvinger kendes ikke.

639 Niels Sørensen Post i Ebeltoft. 1.2.1818, fol.664.
Enkemand. B:
1) Søren Nielsen Post i Ebeltoft
2) Marie Kirstine Nielsdatter g.m. Jens Lejstrup.

640 Cathrine Christensdatter [Bendstrup] i Ebeltoft. 1.5.1818, fol.667, 669B, 696B.
Enke efter Rasmus Christensen Morup, skrædder, skifte 17.1.1816 lbnr.620. B:
1) Christen Rasmussen 50, skrædder ved Århus
2) Christine Rasmusdatter, tjener på Hessel i Sønder herred
3) Nikolaj Rasmussen, bøssemager i København, død. 1B:
a Marie Cathrine Nikolajsdatter 6
4) Antoinette Rasmusdatter, død, var g.m. Pedersen, bøssemager i Århus, nu på kasernen i Kronprinsessegade 404 i København. 6B:
a Thomas Valentin i København
b Rasmus Peder i København
c Johannes i København
d Christen i København
e Trine i København
f Henriette i København
5) Inger Cathrine Rasmusdatter g.m. [Christen] Caspersen, degn og skoleholder i Hammelev
6) Christian Peder Rasmussen, bager i Haderslev
7) Nille Kirstine Rasmusdatter i Nakskov, separeret fra Hans Pedersen Lund, styrmand
8) Sofie Amalie Rasmusdatter g.m. Simonsen, søkaptajn i London.

641 Josef Woyvodt, væversvend i Ebeltoft. 2.6.1818, fol.669,. 672.
A:
1) mor Rosine Margrethe Rosnier i Kokkegade 450 i København.
Afdøde i Ebeltoft arrest.

642 Niels Løgstør, sadelmager i Ebeltoft. 26.6.1818, fol.669B, 672.
E: Karen Jensdatter Ellemann. B:
1) Niels Løgstør den yngre
2) Johanne Nielsdatter g.m. Christian Lund, murer i København
3) Marie Cathrine Nielsdatter g.m. Hans Pedersen Saaby, kusk i de kongelige stalde i København
4) Anne Nielsdatter g.m. Christian Nordby, spækhøker i København.

643 Christen Clausen, købmand i Ebeltoft. 2.7.1818, fol.670.
E: Peternille Jensdatter. B:
1) Jens Christian Christensen 17
2) Birgitte Christensdatter 15
3) Lene Christensdatter 13
4) Maren Christensdatter 11
5) Jørgen Christensen 6.

644 Anne Thygesdatter, 80 år gammel i Ebeltoft. 31.3.1819, fol.676.
Enke efter Søren Egens, [skifte 15.3.1800 lbnr.493]. B:
3) Rasmus Sørensen Egens, murer.
Første ægteskab med [Niels Jensen Høgh, skifte 13.5.1773 lbnr.343]. B:
1) Ellen Nielsdatter g.m. Joachim Zweigert, toldbetjent i Ebeltoft
2) Jens Nielsen Høgh, skolelærer i Kalundborg.

645 Opbudsbo i Ebeltoft. 3.4.1819, fol.676, 676B, 678, 679, 681, 683, 684B, 686B, 687, 688, 689, 693.
Registrering af fallitbo hos Thomas Boserup, skipper i Ebeltoft.

646 Rasmus Mikkelsen Schiøtt, daglejer i Ebeltoft. 1.6.1819, fol.677B, 679, 685B.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Jens Kruse, avlsmand i Ebeltoft. B:
1) Mikkel Rasmussen 5
2) Dorthe Rasmusdatter 3
3) Jensine Marie Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Jens Ulstrup.

647 Marie Cathrine Hindsen i Ebeltoft. 13.7.1819, fol.680, 697B.
Enke efter Jens Skovsen, toldbetjent, [skifte 9.4.1815 lbnr.611]. B:
1) Anne Skovsen g.m. [Peder] Carlsen, bager i Rødby
2) Peder Skovsen, matros på de Vestindiske øer
3) Hans Skovsen, snedker
4) Severine Skovsen, død, var g.m. Blom, drejer i Nakskov. 1B:
a [Severine] 8
5) Poul Skovsen, skrædder i Århus.

648 [Anne Elisabeth Joensdatter] i Ebeltoft. 8.8.1819, fol.681, 686B.
Enke efter [Bertel Rasmussen] Birch i Eskerod [i Hornslet sogn], skovrider på Vosnæsgård. B:
1) M[ette] C[athrine] Birch i Ebeltoft, enke efter [Joachim] Schalstrup, proprietær til [Bjørnkær, begravet Biersted 28.7.1806].

649 Poul Schmidt, gartner i Ebeltoft. 1.9.1819, fol.681.
E: Cathrine Marie, jordemoder. B:
1) Edel Sofie Schmidt i Græsted på Sjælland
2) Christiane Lykke Schmidt
3) Mette Magdalene Schmidt g.m. Jens Pedersen i Ebeltoft.

650 Jens Mikkelsen Torup, 84 år gammel daglejer i Ebeltoft. 14.9.1819, fol.682.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Mikkel Jensen38, avlskarl på Ørumgård ved Vejle
2) Niels Jensen 37, i Ørum ved Vejle
3) Mette Marie Jensdatter g.m. Søren Sørensen, avlsmand på Tunø
4) Anne Kirstine Jensdatter g.m. [Christian Henrik] Fuhrmann, sadelmager i Ebeltoft.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. Ingen børn
Andet ægteskab med Kirsten Rasmusdatter. Ingen børn.

651 Jens Mikkelsen Munch, daglejer i Ebeltoft. 24.9.1819, fol.683, 686, 713B.
E: Maren Jensdatter. LV: [Peder Christian] Hardel, bager i Ebeltoft. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter, død, E: Peder Bachmann i Boeslum. 1B:
a Jens Pedersen 2
2) Anne Kirstine Jensdatter23, i København.

652 Karen Nielsdatter i Ebeltoft. 16.10.1819, fol.683B, 693B, 706.
Enke efter Tegl Rasmus Pedersen Vad, [skifte 7.10.1806 lbnr.540]. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Asch, kromand i Norsminde ved Århus
2) Tegl Rasmus Rasmussen 27.

653 Cathrine Marie, jordemoder i Ebeltoft. 15.11.1819, fol.684B, 690, 692B, 698B.
Enke efter Poul Schmidt, gartner, [skifte 1.9.1819 lbnr.649]. B:
1) Edel Sofie Schmidt i Græsted på Sjælland
2) Christiane Lykke Schmidt
3) Mette Magdalene Schmidt g.m. Jens Pedersen i Ebeltoft.

654 Søren Skomager i Ebeltoft. 8.12.1819, fol.685B.
Arvinger kendes ikke.

655 Søren Gylling, kirkesanger i Ebeltoft. 8.12.18719, fol.686B.
E: [Anne Cathrine Mortensdatter].
Enken forbliver i uskiftet bo, som meddelt af B:
1) Sofie Hedvig Gylling.

656 Peder Christian Hardel, bager i Ebeltoft. 4.1.1820, fol.686B, 687, 688, 698B.
E: Anne Pedersdatter.
Testamente af 28.12.1819.

657 Jens Jensen Laan i Ebeltoft. 1.2.1820, fol.687, 698B.
Enkemand efter Dorthe Rasmusdatter, [skifte 11.9.1812 lbnr.595]. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter, enke efter Rasmus [Mikkelsen] Schiøtt, daglejer i Ebeltoft, [skifte 1.6.1819 lbnr.646]
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Jens Nyrup i Århus
3) Niels Jensen Laan 29
4) Bodil Kirstine Jensdatter g.m. Niels Balle i Århus.

658 Johanne Kisling i Ebeltoft. 6.2.1820, fol.687, 697B.
E: Lorents [Christian] Magnussen, købmand.
Testamente af 7.11.1812.

659 Jane Margrethe i Ebeltoft. 27.3.1820, fol.688B.
E: Peder Munch, opsynsmand. B:
1) Palle Munch, købmand
2) Jacob Severin Munch, styrmand
3) Helene Cathrine Munch g.m. Frederik Christian Mygind i Ebeltoft
4) Mette Sofie Munch g.m. Niels Ørting, købmand i Ebeltoft.

660 Opbudsbo i Ebeltoft. 6.4.1820, fol.689, 714.
Registrering af fallitbo hos Christian Henrik Fuhrmann, sadelmager i Ebeltoft.

661 Anne Lauridsdatter i Ebeltoft. 4.5.1820, fol.689B.
Enke efter Peder Salling, [handskemager, skifte 3.5.1808 lbnr.548]. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter.

662 Morten Jensen Møller, avlsmand i Lille Katholm på Ebeltoft Mark. 16.5.1820, fol.691B, 696.
E: Maren Thomsen. LV: Casper Jensen i Ebeltoft Skovgårde. B:
5) Jes Thomsen Møller 16
6) Peder Mortensen 12
7) Poul Mortensen 7
8) Andreas Mortensen 5
9) Mads Mortensen 2½.
Første ægteskab med Maren Mortensdatter. B:
1) Jens Mortensen i Hørning mellem Århus og Skanderborg
2) Sidsel Mortensdatter g.m. Peder Winther, politibetjent i Ebeltoft
3) Rasmus Mortensen 26
4) Peder Mortensen 22.

663 Marianne Rasmusdatter i Ebeltoft. 21.6.1820, fol.693B.
Enke efter Andreas Cortsen, [skifte 11.9.1799 lbnr.487]. B:
1) Peder Andreassen Bonde, skomager i Ebeltoft
2) Gotfred Schott Andreassen Cortsen, skomager.

664 Anne Marie Elisabeth Sommer i Ebeltoft. 28.9.1820, fol.694, 697B.
Enke efter Federhoff, klokker.
Testamente af 9.12.1812. A:
0) far [Jens Christian Sørensen, klokker, graver og kobbersmed, skifte 8.7.1800 lbnr.507]
1) søster Kirsten Jensdatter Sommer.

665 Maren Rasmusdatter i Ebeltoft. 25.10.1820, fol.694B, 702.
Enke efter Niels Qvist, skomager, [skifte 4.2.1803 lbnr.521]. B:
3) Christiane Nielsdatter Qvist g.m. Hoff, murer
4) Marie Kirstine Nielsdatter Qvist
5) Ann Dorthe Nielsdatter Qvist g.m. Christoffer Sinkler, murer i Århus.
Første ægteskab med [Christian Hansen, skomager, skifte 9.2.1787 lbnr.388]. B:
1) Margrethe Christiansdatter i Århus, enke efter Rasmus Hamborg, skipper
2) Johanne Christiansdatter.

666 Maren Pedersdatter Skovsen i Ebeltoft. 3.12.1820, fol.696B.
Enke efter Thomas Villumsen, [skifte 8.12.1799 lbnr.504]. B:
1) Peder Thomsen i Ebeltoft
2) Villum Thomsen, købmand i Århus
3) Niels Thomsen, sømand i Århus
4) Mikkel Thomsen, bagersvend i Ebeltoft.

667 Mette Sofie Munch i Ebeltoft. 18.12.1820, fol.696B, 698.
E: Niels Ørting, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1820.

668 Oluf Skomager, almisselem i Ebeltoft. 23.1.1821, fol.699.
E: Cecilie Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

669 Gøtsche, andenlærer i Ebeltoft. 9.3.1821, fol.702, 704.
Afdøde døde i Ørting 8.3.1821.
Arvinger angives ikke.

670 Christine Nikolette Poulsen, 71 år gammel i Ebeltoft. 30.3.1821, fol.702B.
Enke efter Bertel Thomsen, toldforvalter. B:
1) Christiane Elisabeth Bertelsdatter g.m. Niels Sinding, byskriver i Ebeltoft.

671 Mads Sørensen, daglejer i Ebeltoft. 31.3.1821, fol.702B.
E: Lisbeth Jensdatter. B:
1) Anne Cathrine Madsdatter g.m. Søren Daugstrup, daglejer.

672 Anne Pedersdatter i Ebeltoft. 3.4.1821, fol.703, 707, 713.
Enke efter [Peder Christian] Hardel, bager, [skifte 4.1.1820 lbnr.656. A:
Hans A:
1) bror Andreas Hardel, matros i London.
Hendes A:
1) søster Øllegaard Pedersdatter, enke efter Henrik Lindegaard, skomager i Århus, [skifte Århus 22.2.1814 lbnr.3600]
2) bror Søren Pedersen i Århus, [skifte Århus 25.8.1819 lbnr.3888]. 7B:
a Inger Marie Sørensdatter 22, i Egens
b Søren Sørensen 17, i bagerlære i Århus
c Peder Sørensen14
d Niels Christian Sørensen 9
e Anne Cathrine Sørensdatter 8
f Petrea Jensine Sørensdatter 5
g Marie Kirstine Sørensdatter 4.

673 Niels Pedersen Bomholt i Ebeltoft. 26.4.1821, fol.703, 704B, 712B.
E: Mette Marie Sørensdatter. LV: Rasmus Vendelbo, gartner. B:
1) Christine Nielsdatter 12.
FM: Mads Knudsen, skovfoged.

674 Rasmus Olufsen Stubbe i et hus ved navn Øerne på Ebeltoft Mark. 5.5.1821, fol.703B, 705, 706.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen i Stabrand [i Nødager sogn]. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Boeslum
2) Oluf Rasmussen 23, der døde
3) Birthe Rasmusdatter 18
4) Karen Rasmusdatter 15
5) Kirsten Rasmusdatter 12
6) Christen Rasmussen 10.
FM: farbror Søren Stubbe, sognefoged i Stabrand.

675 Lorents Christian Magnussen, købmand i Ebeltoft. 3.9.1821, fol.708.
Enkemand efter [Johanne Kisling, skifte 6.2.1820 lbnr.658].
Testamente af 29.8.1821.
I boet er Niels Peder Kisling.
FM: Buchtrup, købmand i Ebeltoft.

676 Anne Kirstine Nielsdatter i Ebeltoft Mark14.10.1821, fol.713.
E: Niels Sørensen, tjenestekarl. B:
1) Marianne Nielsdatter 3
2) Marie Kirstine Nielsdatter 3.
Dødsanmeldelse.

677 Peder Rasmussen, tjenestekarl i Ebeltoft. 14.10.1821, fol.713B.
A:
1) søsterdatter Dorthe Terkildsdatter g.m. smeden i Gravlev.

SLUT