Erik Brejls hjemmeside

Start

Dueholm, Ørum og Vestervig amters skifteuddrag
1699 - 1798

[1699-1704]  [1705-1720]  [1720-1728]  [1728-1739]  [1739-1750]  [1749-1759] 

[1759-1765]  [1765-1774]  [1773-1786]  [1786-1792]  [1792-1793] 

[Dueholm amt 1790-1791]  [Ørum amt 1790-1794]  [Vestervig amt 1790-1793]  [Thyholm 1790-1799] 

[Jordebøger]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Jordebøger for hovedgårde:

Bodum Bisgård 1708 lbnr.18
Frøslevgård 1708 lbnr.19
Glomstrup 1761 lbnr.357
Glomstrup 1767 lbnr.764
Hindsels 1699 lbnr.1
Lyngholm 1708 lbnr.21
Lyngholm 1729 lbnr.127
Momtoft 1708 lbnr.20
Momtoft 1727 lbnr.95
Nørtorp 1725 lbnr.79
Nørtorp 1729 lbnr.110
Sindbjerggård 1728 lbnr.98
Tandrup 1726 lbnr.72
Tandrup 1731 lbnr.162
Ørum 1753 lbnr.324


Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1699-1704
B 1A - 128


1 Anders Pedersen til [Øster] Hindsels i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 26.6.1699, fol.1.
E: Øllegaard Mathiasdatter Budde. LV: Knud Lang i Lemvig. B:
1) Peder Andersen 12
2) Else Andersdatter 11
3) Mathias Andersen 7
4) Dorthe Andersdatter 2.
FM:
1 farbror Jeppe Pedersen i Lemtorp [i Nørlem sogn]
2 farbror Niels Pedersen i Gammelgård i Vandborg sogn
3 farbror Mikkel Pedersen på Bjerg i Nørre Nissum
4 farbror Peder Pedersen i Navrsgård i Fovsing sogn.
Arv efter enkens far Mathias [Frederiksen] Budde til Hindsels, [død 5.6.1679].
Desuden nævnes enkens bror Peder [Mathiassen] Budde på Lengsholm [i Lendum sogn].
Litteratur: Slægten Budde fra Hindsels og Lengsholm af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1934 side 194-200.

2 Niels Christensen [Wellegaard] på Hvidbjerggård [i Hvidbjerg sogn] på Mors. 1.6.1699, fol.26.
E: Use Hansdatter. LV: bror Johannes Hansen Borchsenius, student i Sjørring. B:
1) Hans Nielsen 5.
FM:
1 farbror Christen Christensen på Toftum [i Heltborg sogn] i Thy
2 farbror Niels Christensen, forpagter på Rammegård [i Ramme sogn] i Hardsyssel
3 farbror Thomas Christensen på Sejrsbøl [i Vestervig sogn].
Desuden nævnes afdødes søster Maren Christensdatter i Sejrsbøl.

3 Jens Nielsen Trøye i Hjardemål. 18.9.1699, fol.38B.
E: Maren Jensdatter Harbo. LV: Enevold Nielsen Bjerregaard til Reckby? A:
0) far Niels Pedersen Trøye i Bergen i Norge, død
1) bror Peder Nielsen Trøye i Bergen, død. 1B:
a Peder Pedersen Trøye, død. 4B:
1 Anne Trøye
2 Birgitte Trøye
3 Cathrine Trøye
4 Pernille Trøye.
FM: Hans Olufsen i Thisted
2) søster Anne Nielsdatter Trøye g.m. Zacharias Andersen i Bergen, begge døde. 1B:
a Niels Zachariassen, død. 3B:
1 Kirsten Nielsdatter
2 Anne Nielsdatter
3 Rebekka Nielsdatter.

4 Palle Kaas til Lyngholm [i Hvidberg vesten Å sogn]. 19.1.1700, fol.53.
E: Magdalene Sofie Kaas. LV: Peder Nielsen Mollerup til Vestervig Kloster. A:
0) far [Enevold Kaas til Lyngholm, død]
1) søster Birthe [Margrethe] Kaas g.m. Hans Aksel Pors til Silstrupgård [i Tilsted sogn]
2) søster Dorthe Kaas g.m. Jørgen Christensen Leegaard i Hals.

5 Jørgen Kaas til Faddersbøl [i Hundborg sogn]. 29.5.1700, fol.62B.
Enkemand efter [Anne Marie Frandsdatter de Wetter]. B:
1) Else Kaas, enke efter Jens Fursmann, løjtnant
2) Sofie [Margrethe] Kaas.
FM: farbror Hartvig Kaas til Ulstrup [i Hundborg sogn].
Afdøde døde i Oluf Nielsens gård i Hundborg.
Registrering 27.1.1700.

6 Vennich Sørensen til Sindbjerggård [i Rested sogn på Mors]. 24.11.1697, fol.65.
E: Dorthe Nielsdatter Abildgaard. LV: bror Anders Nielsen Abildgaard på Bajlumgård [i Hjerk sogn] i Salling. B:
1) Søren Vennichsen 10
2) Else Vennichsdatter 7.
FM: farbror Jens Sørensen Filsted, præst i As og Klakring.
Afdøde var værge for:
1) Sofie Danielsdatter, datter af [Daniel Jensen Fur], præst i Hjerk og Harre, der bor hos Christen Knudsen på Øster Faldgårde i Bjørnsholm sogn, [dvs. Overlade sogn], som nærmeste frænde på fars side
2) Anne Marie Andersdatter, datter af Anders Nielsen, latinsk skolemester i Skive.

7 Ingeborg Cathrine Lugge på Todbøl [i Kallerup sogn]. 17.2.1702, fol.102.
E: Didrik Christian Braës til Kokkedal [i Torslev sogn i Hjørring amt], assessor i Kancellikollegiet. B:
1) Peder Enevold Braës.
FM: Enevold Nielsen Berregaard til Kølbygård [i Hunstrup sogn].
Enkemandens første ægteskab med Ingeborg Sehested. Arv til B:
1) Margrethe Dorthe Braës,
der har arv efter søster Birthe Rantzau.

8 Christian Poulsen Kovstrup, forpagter på Ulstrup. 21.6.1702, fol.207B.
E: Else Andersdatter Heebo. LV: Poul Maes på Råstrup [i Hundborg sogn]. B:
1) Else Christiansdatter 11
2) Sofie Christiansdatter 9
3) Anders Heebo Christiansen 7
4) Poul Christian Christiansen 5
5) Johan Jørgen Christiansen 9 mdr.
FM: farbror Villads Poulsen, forpagter på Kovstrup [i Sønderhå sogn], herredsfoged i Hassing og Refs herreder.

9 Laurids Koch til Oddersbøl [i Hjardemål sogn]. 12.1.1703, fol.226, næste protokol fol.32B.
E: Anne Sørensdatter [Guldager]. LV: Niels Christensen Krarup i Østerild. B:
1) Anne Lauridsdatter Koch 22 g.m. Casper Preetzmann
2) Birgitte Lauridsdatter Koch 21
3) Jens Lauridsen Koch 19
4) Anne Marie Lauridsdatter Koch 17
5) Elisabeth Sofie Lauridsdatter Koch 16.
FM:
1 Peder Thomsen [Vibe] på Momtoft [i Sennels sogn]
2 Jens Jensen Svallerup på Kovstrup
3 Jens Christensen i Tøfting [i Vester Vandet sogn]
4 Oluf Poulsen i Vester Vandet
5 Christen Andersen i Jensby [i Hillerslev sogn].
Registrering 1.12.1702.

10 Helvig Christensdatter på Momtoft [i Sennels sogn]. 20.12.1704, fol.242, næste protokol fol.83.
E: Peder Thomsen [Vibe]. B:
1) Maren Pedersdatter 10
2) Malene Pedersdatter 7
3) Helvig Pedersdatter 5
4) Kirsten Pedersdatter 4
5) Christen Pedersen 3
6) Thomas Pedersen 6 uger.
FM:
1 morbror Melchior Christensen Hjardemaal, præst i Sæby
2 morbror Peder Christensen Hjardemaal, præst i Sønder og Nørre Onsild.

11 Villads Poulsen [Kovstrup] i Gammelbygård [i Grurup sogn], herredsfoged i Hassing og Refs herreder. 28.4.1704, fol.256.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Laurids Christensen [Vesterhof] på Kongstedlund [i Sønder Kongerslev sogn]. B:
1) Sille Cathrine Villadsdatter 18
2) Helle Villadsdatter 14
3) Christen Villadsen 13
4) Poul Villadsen 11.
FM:
1 Peder Ejlersen i Morupmølle [i Bested sogn]
2 Mads [Mikkelsen] Hassing, præst i Flade og Dråby [på Mors]
3 Christen Søe i Thisted.


Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1705-1720
B 1A - 129


12 Helvig Ingeborg Løvencron på Ørum slot. 26.3.1705, fol.1.
E: Peder Mortensen Selle, assessor i kancellikollegiet på Ørum. B:
1) Anne Christine Selle [6]
2) Helvig Selle [4].
FM:
1 mors stedfar Georg Arnold von Post til Glomstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors] g.m. afdødes mor Helvig Brockenhuus
2 mors halvbror Erik Iver von Post, løjtnant.

13 Jens Christensen Kaastrup i Brund [i Hillerslev sogn]. 5.5.1705, fol.6B.
Enkemand. B:
1) Peder Jensen Kaastrup i Brund
2) Anders Jensen Kaastrup i Brund
3) Anne Jensdatter g.m. Jens Iversen i Brund.

14 Jens Jensen Svale i Kanstrup [i Hillerslev sogn]. 27.7.1705, fol.7B, næste protokol fol.1, 141.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Christensen i Store Abildgård [i Øster Hornum sogn]. Enken er i 1725 gift med Laurids Simonsen. B:
1) Maren Jensdatter 13
2) Jens Jensen 10
3) Anne Marie Jensdatter 6
4) Laurids Jensen 1.
FM:
1 Jens Poulsen i Bjerring
2 Søren Andersen i Store Diernæs [i Vang sogn]
3 Jens Christensen i Tøfting
4 Oluf Poulsen i Vester Vandet
5 Christen Andersen i Jensby.

15 Mikkel Christensen i Skibstedgård [i Ydby sogn]. 11.3.1706, fol.18B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Bech. B:
1) Christen Mikkelsen Nordbo 8
2) Niels Mikkelsen 5
3) Rebekka Kirstine Mikkelsdatter 5 uger.
FM:
1 Niels Pedersen Toppenbjerg i Flarup [i Ydby sogn]
2 Niels Nielsen i Futtrup [i Heltborg sogn].
Afdøde døde 23.12.105.

16 Hartvig Kaas til Ulstrup. 26.6.1704, fol.33.
E: Sofie Rothkirck. LV: Enevold Nielsen Berregaard til Kølbygård. B:
1) Iver Kaas, [født 1664]
2) Wentzel Rothkirck Kaas, kaptajn, [født 1669]
3) Anne Helvig Kaas, [født 1670] g.m. Erik Kaas, løjtnant
4) Kirsten Kaas, [født 1672] g.m. Ophauen, kaptajn
5) Hans Rothkirck Kaas, [født 1674]
6) Mogens Kaas, [født 1675]
7) Anne Cathrine Kaas, [født 1677]
8) Anne Marie Kaas, [født 1679]
9) Steen Jørgen Kaas, [født 1684].
FM:
1 Frederik Sehested, major til Krogsgård [i Flynder sogn]
2 Henrik Linderoth til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]
3 Jacob Krabbe til Strandbjerggård [i Humlum sogn].
Desuden nævnes afdødes afdøde far Iver Kaas til Ulstrup.
Jordebog for Ulstrup gods 1694, fol.55B.

17 Niels Graversen i Heltborg. 18.7.1708, fol.85.
E: Edel Christensdatter. B:
1) Laurids Nielsen på stedet
2) Christen Nielsen i Heltborg
3) Gravers Dahl, død. E: Karen Madsdatter. 4B:
a Anders Graversen
b Peder Graversen
c Kirsten Graversdatter
d Maren Graversdatter
FM: Mads Dahl i Heltborg
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Kristrup
5) Mette Nielsdatter g.m. Laurids Sørensen i Næs [i Karby sogn] på Mors
6) datter, død. E: Jens Nielsen i Ginderupgård [i Heltborg sogn]. 1B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Christen Christensen i Ørum.
Registrering 30.5.1708.

18 Helvig Rosenkrantz på Bodum Bisgård. 4.6.1708, fol.90.
Enke efter Holger Thott til Bodum Bisgård. B:
1) Oluf Thott, kaptajn
2) Dorthe Thott i Roskilde Jomfrukloster. FM: Niels Krag.
Afdøde havde arvet Bodum Bisgård efter sin søster Helle Helene Rosenkrantz, [død 4.8. 1698], enke efter Mogens [Christensen] Scheel til Fussingø, [begravet Ålum 22.11.1694].
Jordebog for Bodum Bisgård 1708 fol.93-101.
Afdøde døde 27.12.1707.

19 Helvig Elisabeth Nielsdatter i Frøslevgård [i Frøslev sogn på Mors]. 21.8.1708, fol.104B.
E: Hans Hansen til Frøslevgård. B:
1) Nikolaj Hansen 15
2) Hans Hansen 14
3) Cathrine Sofie Hansdatter 9
4) Anne Marie Hansdatter [7]
5) Frederik Hansen 5.
FM: mors farbror Laurids Henriksen, byfoged i Korsør.
Jordebog 1708 for Frøslevgård fol.106-110.

20 Peder Thomsen [Vibe] til Momtoft. september 1708, fol.112.
Enkemand efter [Helvig Christensdatter, skifte 20.12.1704 lbnr.10]. B:
1) Maren Pedersdatter 15
2) Malene Pedersdatter 12
3) Helvig Pedersdatter 10
4) Kirsten Pedersdatter 9
5) Thomas Pedersen 5.
FM:
1 morbror Melchior Christensen Hjardemaal, præst i Sæby
2 morbror Peder Christensen Hjardemaal, præst i Sønder og Nørre Onsild.
Registrering 30.6.1708.
Jordebog for Momtoft 1708 fol.118-118B.

21 Magdalene Sofie Kaas på Lyngholm i Hvidbjerg vesten Å sogn i Thy. 26.3.1708, fol.123.
Enke efter Palle Kaas til Lyngholm, [skifte 19.1.1700 lbnr.4].
Første ægteskab med [Knud] Holck. B:
1) Maren [Knudsdatter] Holck, [død 1704]. E: Johan Jørgen Schmidt. 3B:
a Johan Lutarius Schmidt 12
b Johan Adrian Otto Schmidt 11
c Birthe Marie Schmidt 8.
Arv til
1 afdødes søster Ingeborg Kaas, enke efter Recur, kaptajn
2 afdødes søster Margrethe Kaas, enke efter Theodor Luneville til Skibstedgård [i Nors sogn].
Testamente af 27.10.1707.
Registrering 28.11.1707.
Jordebog for Lyngholm gods 1708 fol.127-129.

22 Poul Villadsen i Gammelbygård. 23.8.1709, fol.135.
A:
1) mor Anne Christensdatter, enke efter Villads Poulsen [Kovstrup] i Gammelbygård, herredsfoged i Hassing og Refs herreder. 28.4.1704 lbnr.11.
2) Sille Cathrine Villadsdatter
3) Helle Villadsdatter
4) Christen Villadsen.
FM:
1 Peder Ejlersen på Kovstrup
2 Rudolf Gersdorff
3 Christen Søe i Thisted.

23 Anne Lauridsdatter [på Nebel i Vester Vandet sogn, begravet Vester Vandet 11.10.1709], fol.139B.
E: Bertel [Mikkelsen] Langballe til Nebel.
Testamente, underskrevet Todbøl 2.8.1707.
[Første ægteskab med Peder Brønsdorph].

24 Claus Nielsen [Elkær] i Frøslevgård. 6.11.1709, fol.140B.
A:
1) bror Christen Nielsen [Elkær] i Ravnholt i Bording sogn i Vrads herred, [nu Hammerum herred]
2) halvbror Søren Hansen på Baggesvogn [i Sindal sogn] i Vendsyssel
3) halvbror Hans Hansen til Frøslevgård
4) halvsøster [Johanne Hansdatter, død, var g.m. Gert Christensen i Sæby]. 2B:
a Hans Gertsen, sejlingskarl
b Anne Gertsdatter g.m. Jens Lauridsen, sergent.
Desuden nævnes Christen Andersen Møller til Højris i Ikast sogn, enkemand efter afdødes søster [Kirsten Nielsdatter, død Ikast 14.5.1702. (Se Personalhistorisk Tidsskrift 1928, side 205)].

25 Anne Christensdatter i Vester Jølby. 14.5.1710, fol.142B.
Enke efter Christen Mouridsen [Moyer], præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte Ålborg Bisp 8.9.1692 lbnr.102]. B:
9) Mourids Moyer, præst i Vinding, Bryrup og Vrads.
Første ægteskab med formanden Anders Pedersen Sterm, [skifte 29.3.1665 i Morsø Nørre herred tingbog 9.10.1666 fol.42-45B]. B:
1) Christen Andersen Sterm i Thisted
2) Maren Andersdatter g.m. Christen Skallerup i Thisted
3) Anne Andersdatter g.m. Anders Terkildsen i Fjallerslev [i Ovtrup sogn på Mors]
4) Mette Andersdatter g.m. Peder Pedersen i Skien i Norge
5) Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Skallerup. 2B:
a Maren Jensdatter
b Anders Jensen
6) Peder Andersen Sterm, præst i Rye
7) Birgitte Andersdatter g.m. Hans Valentin i Roskilde
8) Søren Andersen Sterm, degn i Ullits.
Afdøde døde 7.12.1702.

26 Jens Jensen Bro i Klitmøller. 8.5.1710, fol.148.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Søren Andersen i Vester Diernæs. B:
2) Jens Jensen 9
3) Peder Jensen 4.
FM: Peder Andersen Bro i Klitmøller.
Første ægteskab med Christence Andersdatter. B:
1) Anders Jensen 17.
FM: Poul Olufsen i Klitmøller.
Afdøde døde 8.5.1710.

27 Henrik Knabenhaver, kaptajn på Lund [i Øster Assels sogn] på Mors. 21.7.1710, fol.150.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Bugge på Ejstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. B:
2) Peder Henriksen Knabenhaver, regimentfeltskær.
Af første ægteskab B:
1) Alhed Henriksdatter Knabenhaver, død, var g.m. Steffen Møller, kaptajnløjtnant. 2B:
a Cathrine Steffensdatter Møller
b Margrethe Steffensdatter Møller.
Enkens første ægteskab med Oluf Rasmussen Grønning, skipper i København, skifte 13.10.1676.
Arv til B:
1) Edel Margrethe Olufsdatter, død. 1B:
a Dorthe Sofie Carlsdatter.

28 Mikkel Langballe til Nebel. 7.10.1711, fol.153, 160.
E: Vibeke Frandsdatter Hagedorn. LV: Jens Bloch Kampmann til Vejerslevgård.
Første ægteskab med [Anne Mariche Bertelsdatter, begravet Vester Vandet 17.1.1699]. B:
1) Mikkel Langballe, rejst til Frankrig for 18 år siden
2) Bertel Langballe til Nebel
3) Hans Carsten Langballe til Nørhågård
4) Jens Langballe. præceptor i Hjerm præstegård
5) Henrik Langballe i Århus
6) Jørgen Langballe i Århus
7) Mariche Mikkelsdatter, død, var g.m. Søren Andersen Nors i Diernæs. 6B:
a Anders Sørensen
b Bendix Sørensen
c Anne Kirstine Sørensdatter
d Anne Marie Sørensdatter
e Maren Sørensdatter
f Kirsten Sørensdatter
8) Gedske Mikkelsdatter g.m. Peder Roaldsen, præst i Vester og Øster Vandet.
Afdøde døde 11.4.1711 i Hundborg præstegård.

29 Maren Lauridsdatter i Overgård i Sundby på Mors. 1711, fol.153.
E: Peder Thøgersen.
Testamente af 2.3.1711.

30 Mads Nielsen i Stagstrup. 13.4.1711, fol.154.
E: Maren Madsdatter. LV: Poul Madsen i Abildgård i Grurup sogn. B:
1) Niels Madsen 5
2) Anne Madsdatter 4
3) Mads Madsen 2
4) Mads Madsen.
Afdødes mor Anne Lauridsdatter, enke efter afdødes far Niels Jespersen, har ophold i gården.
Der blev fremlagt 5 afkald:
1 Afkald af 2.11.1688 fra Anne Nielsdatter g.m. Mads Nielsen i Bersted [i Snedsted sogn] på Todbøl gods for arv efter far Niels Jespersen til bror Oluf Nielsen i Stagstrup.
2 Afkald af 22.5.1696 fra Else Nielsdatter g.m. Oluf Mogensen, født i Skyum for arv efter far Niels Jespersen og efter bror Oluf Nielsen i Stagstrup til bror Mads Nielsen i Stagstrup.
3 Afkald af 1.6.1697 fra Jesper Nielsen i Gerup [i Stagstrup sogn] for arv efter far Niels Jespersen og efter bror Oluf Nielsen til bror Mads Nielsen i Stagstrup.
4 Afkald af 26.12.1701 fra Inger Nielsdatter g.m. Oluf Christensen Lader i Stagstrup på justitsråd Krabbes gods for arv efter far Niels Jespersen og bror Oluf Nielsen og søster Else Nielsdatter til bror Mads Nielsen i Stagstrup.
5 Afkald af 12.6.1705 fra Karen Nielsdatter g.m. Jesper Andersen i Silstrup [i Tilsted sogn] på Todbøl gods for arv efter far Niels Jespersen og bror Oluf Nielsen og søster Else Nielsdatter til bror Mads Nielsen i Stagstrup.
Afdøde døde 14.3.1711.

31 Jens Sørensen Bloch til Hvidbjerggård [i Hvidbjerg sogn] på Mors. 23.12.1712, fol.179.
E: Use Hansdatter. LV: bror Johannes Hansen Borchsenius, præst i Sahl i Ginding herred. A:
1) bror Frederik Sørensen Bloch, præst i Ellidshøj og Svenstrup
2) søster Ingeborg Sørensdatter Bloch, enke efter Peder Markussen, tolder i Thisted
3) søster Riborg Sørensdatter Bloch, enke efter Christen Lauridsen i Skørping i Himmersyssel
4) søster Maren Sørensdatter Bloch, død, var g.m. Laurids Andersen, forpagter på Herpinggård [i Trans sogn]
. 5B:
a Søren Lauridsen Bloch
b Anne Kirstine Lauridsdatter
c Birthe Cathrine Lauridsdatter
d Margrethe Lauridsdatter Bloch på Kjeldgård [i Selde sogn]
e Rasmus Lauridsen Bloch, der døde, begravet 21.4.1711.
FM: Niels Rasmussen Overgaard til Kvistrup.
Enkens første ægteskab med Niels Christensen Wellegaard, skifte 1.6.1699 lbnr.2. B:
1) Hans Nielsen.
FM:
1 farbror Jens Christensen Wellegaard på Kabbel [i Nørlem sogn] i Hardsyssel.
2 farbror Peder Christensen på Sindbjerggård [Rested sogn].
Hans Nielsen har arv efter farbror Thomas Christensen på Sejrsbøl [i Vestervig sogn].

32 Helvig Barbara Rantzau. 20.7.1715, fol.189.
E: Rudolf Günther von Grabau, oberst [til Ågård i Kettrup sogn].
Bevilling skifte selv at afholde af 20.7.1715.

33 Else Kaas på Frøslevgård. 1.6.1715, fol.189B.
Enke efter Jens [Christensen] Fursmann, løjtnant.
Arvinger angives ikke.

34 Niels Christensen Galtrup i Tilsted. 29.4.1716, fol.195B.
E: Maren Jensdatter Krog. B:
1) Christen Nielsen Krog i Ålborg
2) Jens Nielsen i Thisted
3) Edvard Nielsen Galtrup på stedet
4) [Didrik Nielsen], død. E: Bente Rollech i Kristiansand i Norge 1B:
a Marie Cathrine Didriksdatter 6.

35 Antoinette Elisabeth Friis, [formentlig på Damsgård i Ovtrup sogn på Mors]. 1716, fol.196B.
E: Mathias Rosenørn til Åkær og Damsgård.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1716.

36 Henrik von Klingenberg [til Ørum]. 1716, fol.197.
E: Charlotte Amalie Giedde.
Bevilling til uskiftet bo af 13.11.1716.
Attesteret af Poul Klingenberg til Højris 27.11.1716.

37 Jens Christensen i Store Tøfting i Øster Vandet sogn. 5.4.1717, fol.197B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Poul Jensen 30
2) Mikkel Jensen 26.

38 Mads Madsen, et barn i Stagstrup. 8.5.1717, fol.198.
A:
1) mor Maren Madsdatter g.m. Mads Ovesen i Stagstrup
2) Niels Madsen 11
3) Anne Madsdatter 10
4) Mads Madsen 8.
FM:
1 Mads Jensen i Stagstrup
2 Mads Thomsen i Gerup i Stagstrup sogn
3 Oluf Christensen Lader i Gerup.
Arv efter afdødes far Mads Nielsen, skifte 13.4.1711 lbnr.30.

39 Dorthe Madsdatter i Sårup i Ræer sogn. 12.5.1717, fol.199B.
E: Peder Christensen. B:
2) Peder Pedersen 8.
Første ægteskab med Peder Christensen. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Christen Pedersen i Borup.
Andet ægteskab med Thomas Lauridsen, der udstedte gavebrev af 16.1.1703 til Maren Pedersdatter.

40 Maren Jensdatter i Lødderup. 14.5.1717, fol.202B.
E: Godske Christensen. B:
1) Christen Godskesen i Lødderup på Frøslev gods
2) Jens Godskesen i Salling på Albæk præstegård mensalgods
3) Niels Godskesen i Lødderup
4) Maren Godskesdatter g.m. Thomas Sørensen Dybdal, rytter
5) Kirsten Godskesdatter g.m. Jens Andersen i Ånderup i Frøslev sogn på Frøslev gods
6) Anne Godskesdatter forlovet med Christen Christensen i Lødderup på Frøslev gods.

41 Peder Pedersen Søe i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 9.4.1717, fol.205.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen Hassing, i Kristiansand i Norge
2) Bodil Pedersdatter, enke efter Anders Frost i Thisted
3) Peder Pedersen Søe i Klitmøller
4) Karen Pedersdatter g.m. Poul Pedersen i Øster Vandet
5) Jens Pedersen 38
6) Anders Pedersen 36
7) Maren Pedersdatter 33.

42 Maren Madsdatter i Klitholm i Sundby sogn på Mors. 8.10.1717, fol.209B.
E: Jens Mikkelsen. B:
1) Mikkel Jensen 26, på stedet
2) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Thøgersen på Overgård på Mors
3) Else Jensdatter 23
4) Johanne Jensdatter 20.

43 Maren Christensdatter i Hinding i Nors sogn. 21.3.1718, fol.211B.
E: Laurids Christensen. B:
1) Anders Lauridsen 16
2) Anne Lauridsdatter 14
3) Maren Lauridsdatter 12
4) Johanne Lauridsdatter 11
5) Birgitte Lauridsdatter 4.
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).

44 Maren Madsdatter i Flarup [i Ydby sogn].5.8.1718, fol.212B.
E: Niels Pedersen.
Første ægteskab med Søren Sørensen. B:
1) Karen Sørensdatter.
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).

45 Sofie Mathiasdatter [Budde] i Styvel i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 9.7.1717, fol.214B.
E: Reinholt Jensen Holst. A:
1) bror Peder [Mathiassen] Budde, i militæret
2) søster Øllegaard [Mathiasdatter] Budde g.m. Christen Christensen
3) bror Ove Gedde Budde på Lengsholm [i Lendum sogn.
(Sml. lbnr.1).
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).
Nygård skriver: Meget afbleget og for mig næsten ulæseligt.

46 Dorthe Vernersdatter i Rotbøl i Lodbjerg sogn. 7.2.1719, fol.220B.
Enke. B:
1) Elisabeth Mikkelsdatter g.m. Anders Pedersen
2) Karen Mikkelsdatter i Thisted
3) Dorthe Mikkelsdatter.
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).

47 Karen Nielsdatter ved Kær i Tved sogn. 15.5.1719, fol.221.
E: Peder Andersen. A:
1) Niels Nielsen i Tved sogn
2) Maren Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen i Sønderby i Tved sogn.
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).

48 Poul Poulsen Maes på Råstrup. 1720, fol.223.
E: Øllegaard Sofie Søltoft.
Testamente af 15.12.1711.

49 Sille Cathrine Villadsdatter. 8.2.1720, fol.223B.
Her nævnes hendes far Villads Poulsen [Kovstrup i Gammelbygård i Grurup sogn, herredsfoged i Hassing og Refs herreder, skifte 28.4.1704 lbnr.11].
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).

50 Sofie Rothkirck på Faddersbøl. 9.4.1720, fol.226B.
Enke efter Hartvig Kaas [til Ulstrup, skifte 26.6.1704 lbnr.16]. B:
1) Wentzel [Rothkirck] Kaas, oberstløjtnant
2) Kirsten Kaas g.m. Ophauen, oberst
3) Anne Cathrine Kaas g.m. Johan Jørgen Schmidt, kaptajn [til Lyngholm]
4) Anne Helvig Kaas g.m. Erik Kaas i Ålum ved Fadinge?, løjtnant
5) Anne Marie Kaas.
(Uddraget skal tages med forbehold, da det er meget afbleget).
(Nygård skriver: Så afbleget, at jeg ikke kan benytte det).


Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1720-1728
B 1A - 130


51 Maren Jensdatter i Flade. 30.5.1720, fol.1.
Enke efter Laurids Lauridsen. B:
1) Søren Lauridsen 30
2) Steffen Lauridsen
3) Laurids Lauridsen 20
4) Else Lauridsdatter g.m. Christen Pedersen i Tødsø
5) Sidsel Lauridsdatter
6) Margrethe Lauridsdatter.
FM:
1 Mikkel Thøgersen i Flade
2 Steffen Thøgersen i Flade.

52 Christen Poulsen i Hedegård i Ræer sogn. 15.7.1720, fol.3.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Peder Christensen. A:
1) mor Karen Christensdatter i Kelstrup i Hillerslev sogn.
LV: Thomas Krog i Vigsø sogn.

53 Peder Mortensen Selle til Ulstrup i Hundborg sogn. 27.5.1720, fol.3B.
Enke efter Helvig Ingeborg Levinsen, [skifte 26.3.1705 lbnr.12]. B:
1) Anne Christine Selle 21, der ægter Christoffer Poul Beenfeldt, kongelig hoffourer
2) Helvig Selle 20, der ægter Peder Mads Jensen, købmand i Thisted.
Jordebog for Ulstrup 29.5.1720 fol.7B-10.
Taksationsjordebog for Ulstrup 29.6.1720, fol.12-16B.

54 Karen Jensdatter i Søndbjerg. 12.9.1720, fol.22B.
E: Christen Thomsen. B:
1) Thomas Christensen 7
2) Jens Christensen 5
3) Peder Christensen 3.
FM: morbror Jeppe Christensen i Søndbjerg.

55 Johan Mohr, premierløjtnant, der døde på Bodum Bisgård 1720 eller 1721, fol.24B.
Testamente af 18.11.1720. A:
1) Oluf Thott til Bodum Bisgård.

56 Laurids Sørensen i Næstrup i Sjørring sogn. 24.3.1721, fol.25B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Niels Jensen i Næstrup. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Jensen i Støvring i Skjoldborg sogn
2) Mette Lauridsdatter 20
3) Anne Lauridsdatter 18
4) Else Lauridsdatter 12.
FM:
1 mosters mand Christen Christensen Tinggaard i Sjørring
2 Peder Jensen i Støvring i Skjoldborg sogn.

57 Poul Olufsen i Klitmøller. 22.4.1721, fol.27B.
E: Maren Christensdatter, over 70 år gammel. LV: Peder Ejlersen i Nørre Hedegård. B:
1) Oluf Poulsen i Vester Vandet
2) Helle Poulsdatter g.m. Anders Nielsen i Momtoft
3) Maren Poulsdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Legind. 5B:
a Oluf Sørensen
b Niels Sørensen
c Maren Sørensdatter forlovet med Anders Jensen Bro
d Anne Sørensdatter
e Inger Sørensdatter.
Af enkens første ægteskab arv til B:
1) Jens Jensen.

58 Jacob [Mortensen] Ohnsorg i Hassing, herredsskriver. 10.7.1720, fol.34B.
E: Dorthe Eriksdatter Gjern. LV: Hans Jentoft, præst i Hassing [og Villerslev]. B:
4) Ingeborg Kirstine Jacobsdatter 11
5) Morten Christoffer Jacobsen 9
6) Erik Jacobsen 8.
FM: Morten Lauridsen i Hassing.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Kirstine Jacobsdatter 19
2) Eleonora Marie Jacobsdatter 16
3) Helene Gertrud Jacobsdatter 14.
Afdøde døde 10.6.1720.

59 Jens Jensen i Vester Jølby. 13.11.1721, fol.48B.
A:
1) mor Gertrud Lauridsdatter 65 år gammel i Vester Jølby
2) søster Inger Jensdatter 32, i Vester Jølby.
FM: Jens [Nielsen] Hegelund, præst i Dragstrup [og Skallerup].

60 Dorthe Iversdatter Holst i Nørhågård. 1722, fol.51.
E: Hans Carsten Langballe på Nørhågård, der er ryttergods, der er født på Nebel i Thy.
Testamente af 15.12.1708.
Afdøde var født i Vejerslev præstegård på Mors.

61 Maren Pedersdatter i Skjoldborg. 29.10.1722, fol.52.
E: Poul Christensen. B:
1) Christen Poulsen 36, ladefoged på Tirsbæk [i Engum sogn]
2) Mads Poulsen 31, i Skjoldborg
3) Peder Poulsen 28, i Voldbjerg mølle
4) Jens Poulsen 22, i Klitmøller
5) Kirsten Poulsdatter g.m. Villads Christensen Bundgaard i Skjoldborg
6) Karen Poulsdatter g.m. Svend Christensen Bundgaard i Skjoldborg.

62 Christian Harmens, kaptajn i Ræer. 5.11.1718, fol.54.
E: Cathrine Elisabeth Werner. LV: Claus Caspergaard. B:
1) Johan Christian Harmens, præst i Klim, Torup og Vust
2) Hans August Harmens
3) Margrethe Cathrine Harmens g.m. Visti Thomsen Lund, byfoged i Ribe
4) Sofie Amalie Harmens
5) Marie Elisabeth Harmens
6) Henrikke Harmens
7) Charlotte Amalie Harmens.

63 Anders Poulsen i Vorring i Nors sogn. 19.11.1722, fol.65.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Pedersen i Hinding. B:
1) Christen Andersen
2) Kirsten Andersdatter.
FM:
1 Poul Pedersen i Øster Vandet
2 Poul Lauridsen i Nors.

64 Else Christensdatter i Hinding i Nors sogn. 6.3.1723, fol.66B.
E: Jens Jepsen. A:
1) bror Jens Christensen i Tved i Hjardemål sogn
2) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Tved
3) søster Maren Christensdatter i Neder Hinding i Nors sogn
4) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Christen Christensen i Neder Hinding
b Johanne Christensdatter g.m. Peder Christensen i Serup
5) bror Mikkel Christensen, død. 3B:
a Christen Mikkelsen
b Maren Mikkelsdatter
c Maren Mikkelsdatter.

65 Christen Justesen i Næstrup i Sjørring sogn. 8.3.1723, fol.68, 201B.
E: Maren Jellesdatter. B:
1) Just Christensen
2) Maren Christensdatter g.m. Jeppe Andersen i Sjørring
3) Anne Christensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Fårtoft [i Thisted landsogn]
4) Johanne Christensdatter, der døde, skifte 25.4.1726
5) Maren Christensdatter, død, var g.m. Agger Lauridsen i Næstrup. 1B:
a Anne Aggersdatter 6.

66 Reinholt Jensen Holst i Styvel på Thyholm. 13.6.1722, fol.70B.
Enke efter [Sofie Mathiasdatter, skifte 9.7.1717 lbnr.45]. A:
1) bror Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg
2) bror Jens Jensen Holst, præst i Lihme i Salling, [død marts 1695]. 5B:
a Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus ved Grenå
b Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested
c Jens Jensen Holst, rytter, uvist hvor
d Maren Jensdatter Holst i Hundborg
e Lisbeth Jensdatter Holst i København
3) bror Nikolaj Jensen Holst, købmand i Ålborg, [skifte Ålborg 21.1.1698 lbnr.1376]. 1B:
a Maren Holst i Bergen
4) søster Maren Jensdatter Holst, enke efter Oluf [Nielsen] Haasum, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte Hundborg herred gejstlig 23.3.1714 lbnr.1]. LV: svigersøn Jens Bloch Kampmann til Vejerslevgård.
Registrering 13.5.1722.

67 Valentin Herman Beyer i Villerslev, herredsfoged i Hassing og Refs herred. 5.3.1723, fol.79B.
E: Ida Sofie Grove. LV: Hans Jentoft. B:
1) Christoffer Herman Beyer, præst i Mygind, [Krogsbæk og Skørring]
2) Nikolaj Beyer 25
3) Peder Grove Beyer
4) Anne Marie Christine Beyer, g.m. Laurids Humle, herredsskriver
5) Conradine Beyer.
Registrering 25.11.1722.

68 Niels Christensen Krarup i Abildgård i Østerild sogn. 21.10.1723, fol.110.
E: Voldborg Nielsdatter Sengeløse. B:
1) Margrethe Nielsdatter 37
2) Gotfred Nielsen Krarup 36.
FM: Hans Olufsen, toldkontrollør i Thisted.
Afdøde var værge for Margrethe Thomasdatter, der har arv efter far Thomas Lauridsen, degn i Østerild.

69 Jeppe Bertelsen i Sønderby i Tved sogn. 15.1.1724, fol.113.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Lauridsen Skelgaard i Sønderby. B:
1) Sidsel Jepsdatter 19
2) Laurids Jepsen 18
3) Bertel Jepsen 15
4) Christen Jepsen 11.
FM: farbror Christen Bertelsen i Sønderby.

70 Ingeborg Jensdatter i Øster Vandet. 29.5.1729, fol.115.
E: Anders Nielsen. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Peder Jepsen i Fårtoft
2) Marie Andersdatter g.m. Peder Christensen i Store Diernæs
3) Mette Andersdatter 31
4) Jesper Andersen 24
5) Peder Andersen 20.
FM: Enevold Jensen i Fårtoft.

71 Poul Klingenberg [til Højris i Ljørslev sogn på Mors], der døde 3.4.1723, fol.117.
E: Ulrikke Augusta Speckhahn.
Bevilling af 3.3.1724 til at afholde samfrændeskifte.

72 Elisabeth Sofie Rantzau på Tandrup [i Bested sogn i Thy]. 19.4.1726, fol.117B, 236.
Enke efter Hans Eifler til Tandrup, amtmand [over Lundenæs og Bøvling amter, død 20.7.1724].
Ægtepagt af 4.5.1711, [også indført Lundenæs og Bøvling amter lbnr.47].
Hendes første ægteskab med [Erasmus Casimir] von Bassen til Tandrup. B:
1) Helene Gertrud von Bassen, [død 1715], var g.m. Frands de Linde til Pallisbjerg, [bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter 20.7.1715 lbnr.12]. 1B:
a Elisabeth Dorthe de Linde
2) Christiane Charlotte von Bassen g.m. Christen Leth, løjtnant.
Hans bror Rudolf Didrik Eifler, præst i Altona, [død 1712]. Af andet ægteskab med Marie Øllegaard [Johansdatter Mählen], nu g.m. Jacob Gevers, (ægtepagt 3.8.1722) B:
a Anne Marie Eifler
b Sofie Cathrine Eifler.
Afdøde døde 29.3.1726.
Jordebog for Tandrup 2.7.1726, fol.246B-249B.
Taksationsjordebog for Tandrup 30.7.1726, fol.280-288B.

73 Niels Poulsen i Røn i Agger sogn [i dage i Thyborøn sogn]. 1724, fol.118B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Christen Jensen Snyg, der ægter enken.
Mandebodspenge til enken og børn, hvis navne ikke angives.

74 Peder Andersen i Kærgård i Tved sogn. 19.10.1724, fol.118.
E: Birgitte Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Ballerum i Tved sogn. B:
1) Karen Pedersdatter 3
2) Maren Pedersdatter 20 uger.
FM:
1 fasters mand Peder Lauridsen i Nors
2 fasters mand Christen Pedersen Søe i Nors
3 Jens Jensen Dige i Skårup i Nors sogn
4 Niels Jensen i Ballerum i Tved sogn.

75 Laurids Jepsen i Sønderby i Tved sogn. 29.1.1725, fol.121B.
A:
1) mor Maren Christensdatter, enke efter Jeppe Bertelsen, [skifte 15.1.1724 lbnr.69]. LV: Christen Lauridsen i Sønderby. B:
2) søster Sidsel Jepsdatter
3) bror Bertel Jepsen
4) bror Christen Jepsen.
FM: Christen Bertelsen i Sønderby.

76 Peder Christensen Østergaard, ugift i Fårtoft i Thisted landsogn. 8.3.1725, fol.122B.
A:
1) søskendebarn Niels Nielsen Kjeldsen i Tilsted
2) søskendebarn Jens Nielsen i Fårtoft, død. 4B:
a Niels Jensen i Fårtoft
b Torsten Jensen
c Dorthe Jensdatter g.m. Christen Harbo i Hillerslev
d Anne Jensdatter
3) søskendebarn Poul Lauridsen i Fårtoft, død. 1B:
a Johanne Poulsdatter g.m. Jens Jepsen Nørgaard i Sennels
4) søskendebarn Peder Christensen i Strømgård i Malle [i Sennels sogn], død. 2B:
a Johanne Pedersdatter, der døde. E: Søren Jespersen i Sennels
b Anne Pedersdatter
5) søskendebarn Peder Nielsen Hov i Vorring, død. 4B:
a Anne Pedersdatter 12
b Niels Pedersen 8
c Jacob Pedersen 5
d Maren Pedersdatter 3
6) søskendebarn Maren Christensdatter g.m. Iver Lauridsen i Hundal [i Sennels sogn], begge døde. 1B:
a Peder Iversen i Thisted
7) søskendebarn Karen Christensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Malle. 4B:
a Villum Sørensen i Hesseldal i Nors sogn [dvs. Vigsø sogn], død. 1B:
1 Anne Villumsdatter
b Anders Sørensen i Kallerup
c Else Sørensdatter
d Maren Sørensdatter.
Efter lovens 5:4:14 gives halvdelen af arven til Thomas Andersen, købmand i Thisted, for udvist godhed.
Registrering 30.7.1724.

77 Peder Thomsen, ugift på Nordentoft i Sjørring sogn. 14.5.1725, fol.141.
A:
1) mor Maren Pedersdatter Hvidbjerg, enke efter Thomas Graversen, skifte Thisted 13.6.1713. LV: Hans Olufsen i Thisted
2) søster Sofie Thomasdatter. FM: Henrik Frandsen i Thisted.
Arv efter afdødes morfar Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [skifte Refs herred gejstlig 10.7.1719 lbnr.6].
Registrering 28.6.1723.

78 Anne Pedersdatter i Gammelbygård i Grurup sogn. 1.6.1725, fol.152.
E: Christen Lauridsen. A:
000) mors forældre [Thøger Jacobsen Holm, præst i Skyum og Hørdum og Mette Christoffersdatter Bang]. 2B:
00A) mor [Anne Thøgersdatter, død 1662, g.m. far Peder Jacobsen Holst, præst i Skyum og Hørdum, død 28.5.1654, i hans andet ægteskab]. 1B:
00A1) Anne Pedersdatter, som er afdøde.
[Mors andet ægteskab med successor Niels Andersen Hørdum, død 1694]. 1B:
00A2) (1. broderlod) halvbror Peder Nielsen Skyum, præst i Skørping [og Fræer]
00B) moster [Karen Thøgersdatter. Første ægteskab med Christen Poulsen Resen, præst i Vestervig og Agger, død 1641. 5B:
00B1) mosters søn Hans Christensen Resen i Madstedgård i Hvidbjerg sogn i Hassing herred, død. 2B:
1) (2. søsterlod) Dorthe Hansdatter i Nykøbing, enke efter Jens Nielsen, [dvs. Niels Nielsen Biug, degn i Vestervig og Agger, skifte Ålborg bisp 27.5.1695 lbnr.129]
2) (3. søsterlod) Margrethe Hansdatter, [død 28.1.1702], var g.m. Christen Lauridsen Lomborg [i Jestrup i Sønderhå sogn]. 1B:
a Sofie Christensdatter, uvist hvor
00B2) (6. søsterlod) mosters datter Anne Christensdatter [Resen], død, var g.m. Anders Jensen Muus, præst i Helligsø [og Gettrup, død 8.10.1697]. 2B:
1) Karen Andersdatter g.m. Erik Christensen i Vejlegård [i Vestervig sogn]
2) Inger Andersdatter, [skifte Refs herred gejstlig 4.4.1718 lbnr.1], var g.m. Peder Nielsen Vogelius, [præst i Helligsø og Gettrup, skifte Ålborg Bisp 14.4.1698 lbnr.159]. 3B:
a Christen Pedersen i Jestrup
b Lisbeth Pedersdatter
c Karen Pedersdatter
00B3) (8. søsterlod) mosters datter Margrethe Christensdatter [Resen] g.m. Jens Knudsen i Odgård, [herredsskriver i Refs herred], begge døde. 1B:
1) Dorthe Jensdatter g.m. Christen Boysen i Odgård.
00B4) (4. søsterlod) mosters datter Maren [Christensdatter Resen, kaldt] Skytte g.m. Niels Morsing [dvs. Niels Bodsen, kapellan og hører] i Nykøbing Mors, begge døde. 3B:
1) Christen Nielsen, degn i Søndbjerg [og Odby]
2) Hans Nielsen, degn i Vester Jølby [i Dragstrup sogn]
3) Knud Nielsen, degn i Flade, død. 2B:
a Christen Knudsdatter i Flade
b Maren Knudsdatter i Flade
00B5) (7. søsterlod) mosters datter Mette Christensdatter [Resen] g.m. Niels Madsen i Morup Mølle, begge døde. 2B:
1) Mathias Nielsen Thy i København
2) Karen Nielsdatter i København
[Mosters andet ægteskab med Niels Knudsen Skytte, præst i Vestervig og Agger]. 4B:
00B6) (2. broderlod) mosters søn Knud [Nielsen] Skytte, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm, [begravet 26.12.1705, var g.m. Mariche Arentsdatter Bechmann, skifte Refs herred gejstlig 3.12.1721 lbnr.5]. 7B:
1) Niels Skytte, præst i Jebjerg og Lyby
2) Henrik Skytte, degn i Jebjerg og Lyby
3) Samuel Skytte, købmand i Holstebro
4) Jytte Skytte på Ellinggård
5) [Karen Skytte] g.m. Christen [Thomsen] Hee, præst i Søndbjerg og Odby
6) [Anne Marie Skytte]
7) [Anne Cathrine Skytte]
00B7) (3. broderlod) mosters søn Christen [Nielsen] Skytte i Tinggård præstegård, [præst i Vestervig og Agger, død september 1691]. [Første ægteskab med Sofie Jensdatter, skifte Ålborg Bisp 21.1.1686 lbnr.47]. 3B:
1) Niels Skytte, klokker i Helsingør
2) Jens Skytte, præst i Tersløse og Skellebjerg på Sjælland
3) [Vibeke Skytte] g.m. Saxo [Henriksen] Ascanius, præst i Bodum, [Ydby og Hurup]
[Christen Skyttes andet ægteskab med Jytte Pedersdatter]. 3B:
4) Peder Skytte, degn i Klim
5) Sofie Skytte i København
6) Anne Skytte i København
00B8) (1. søsterlod) mosters datter Sofie [Nielsdatter] Skytte, død, var g.m. Frands [Hansen] Hagedorn, præst i Solbjerg og Sundby, [skifte Ålborg Bisp 3.7.1696 lbnr.144]. 4B:
1) Karen Hagedorn g.m. Herman Bertelsen til Nandrup [i Flade] på Mors
2) Vibeke [Mariche] Hagedorn, enke efter Jens [Knudsen] Skytte, præst i Hjardemål, [skifte Ålborg Bisp 4.2.1723 lbnr.312]
3) Mariche Hagedorn på Nandrup
4) Hans Hagedorn, [degn i Jelling og Hover, skifte Tørrild herred gejstlig 28.10.1720 lbnr.13]. 5B:
a [Anne Kirstine Hagedorn g.m. Christen Mulvad], degn i Jelling og Hover
b Frands Hagedorn i København
c [Sofie Hansdatter] i København
d [Vibeke Cathrine Marie Hansdatter] i Jelling
e [Margrethe Hansdatter] i Lübeck
00B9) (5. søsterlod) mosters datter Anne Nielsdatter Skytte, [skifte Ålborg Bisp 7.7.1690 lbnr.85], var g.m. Christen [Pedersen] Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet, [skifte Ålborg Bisp 24.3.1690 lbnr.82]. 1B:
1) Niels Peder Agerholm, der døde.
Registrering 27.11.1724.
(Litt: Historisk Årbog for Thisted amt 1967 side 399-420: Anne Pedersdatter i Gammelbygård og hendes slægtninge ved H. Støvring-Nielsen).

79 Hans August von Pagelsen til Nørtorp [i Ræer sogn]. 7.5.1725, fol.160, 227, næste protokol fol.456.
E: Charlotte Amalie Span. LV: Christian Braëm, landsdommer, der ægter enken. B:
1) Susanne Christine von Pagelsen 11
2) Anne Regina von Pagelsen 8, der døde 29.4.1727, skifte 15.9.1727
3) Henrik von Pagelsen 7
4) Margrethe Elisabeth von Pagelsen 3.
FM:
1 Mathias de Poulson til Bidstrup [i Granslev sogn]
2 Jochum Poulsen til Vår [i Farstrup sogn]
3 Mathias Rosenørn til Åkær [i Falling sogn]
4 Christoffer Rosenørn til Hersomgård [i Hersom sogn]
alle som født værge, 1 og 2 på fars side; 3 og 4 på mors side.
Arv efter enkens mor Susanne Christine von Schønbach, [enke efter Henrik Span]
Arv efter enkens morbror Schønbach, amtmand, skifte 8.4.1723 til enkens søster Henriette Span.
Jordebog for Nørtorp 22.6.1725 fol.169B-174B.
Registrering 11.3.1723.

80 Erik Zacharias von Kahlen [til Todbøl i Kallerup sogn, der døde 12.2.1726], fol.201.
E: Martha Sabine Claudi.
Testamente af 6.10.1708.
Enken var ældste datter af Hans Christoffer Claudi.

81 Christen Madsen i Borregård i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 5.8.1726, fol.202B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Lassen i Smerup. B:
1) Niels Christensen 29
2) Anne Christensdatter 26
3) Poul Christensen 24
4) Maren Christensdatter 21
5) Johanne Christensdatter 21
6) Karen Christensdatter 13.

82 Maren Terkildsdatter i Hedegård i Ræer sogn. 6.12.1726, fol.204.
E: Hans Christensen. A:
1) søskendebarn Christen Hinge, død. 3B:
a Niels Christensen
b Kjeld Christensen
c Maren Christensdatter
2) søskendebarn Inger Nielsdatter g.m. Terkild Madsen
3) søskendebarn Maren Nielsdatter, død. 5B:
a Anne Christensdatter g.m. Christen Jepsen i Hillerslev
b Kirsten Christensdatter
c Jesper Christensen i Kristiansand
d Maren Christensdatter gift, men uvist hvor
e Niels Christensen i Holland.
Afdøde døde 19.10.1726.

83 Christen Andersen, ugift ladefoged på Frøslevgård. 17.2.1727, fol.205.
A:
1) mor Anne Rasmusdatter, enke efter Anders Christensen i Erslev. LV: Jens Nielsen i Øster Jølby
2) bror Peder Andersen i Erslev
3) bror Anders Andersen i Erslev
4) bror Niels Andersen i Karby præstegård
5) søster Anne Andersdatter i Erslev.

84 Christen Knudsen til Jølbygård [i Solbjerg sogn] på Mors. 11.2.1727, fol.206B.
E: Helle Christensdatter, 76 år gammel. LV: afdødes bror Peder Knudsen i Tøving. B:
1) datter, død. E: Svenning Poulsen i Torup i Skallerup sogn. 3B:
a Maren Svenningsdatter 14
b Christen Svenningsen 13
c Anne Svenningsdatter 10
2) Margrethe Christensdatter.
FM: Laurids Bugge på Ejstrup.
Registrering 23.9.1726.

85 Maren Sørensdatter i Klitmøller. 27.3.1727, fol.210B.
E: Anders Jensen Bro. B:
1) Maren Andersdatter 3
2) Jens Andersen 2
3) Maren Andersdatter 4 uger.
FM: mors morbror Oluf Poulsen i Vester Vandet.

86 Christen Christensen Veje i Fårtoft. 23.5.1727, fol.212B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Jepsen i Vestergård i Fårtoft. B:
1) Anne Christensdatter 32
2) Inger Christensdatter 24
3) Kirsten Christensdatter 20.
FM: Jens Andersen i Fårtoft.

87 Peder Christensen Vadskær i Store Diernæs. 7.6.1727, fol.215B.
E: Maren Andersdatter. LV: far Anders Nielsen i Øster Vandet. B:
1) Else Pedersdatter 10
2) Maren Pedersdatter 8
3) Anne Pedersdatter 6
4) Mads Pedersen 1.
FM:
1 farbror Thomas Christensen i Vester Vandet
2 farbror Poul Christensen i Vester Vandet
3 mors svoger Peder Jepsen Vestergaard i Fårtoft
4 Jesper Andersen i Fårtoft
5 Poul Jensen i Tøfting.

88 Maren Thomasdatter i Nors. 2.8.1727, fol.219.
E: Niels Christensen Øregaard. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter g.m. Jens Dige i Skårup i Nors sogn
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Erik Poulsen i Skinderup.

89 Maren Madsdatter i Stagstrup. 12.8.1727, fol.220B.
E: Mads Ovesen. B:
5) Ellen Madsdatter
6) Maren Madsdatter.
Første ægteskab med Mads Nielsen, skifte 13.4.1711 lbnr.30. B:
1) Niels Madsen
2) Anne Madsdatter
3) Mads Madsen
4) Mads Madsen, skifte 8.5.1717 lbnr.38.
FM:
1 Mads Jensen Yde i Stagstrup
2 Mads Thomsen i Gerup ved Jesper Andersen i Silstrup
3 Oluf Christensen Lader i Stagstrup.
Desuden nævnes
1 enkemandens bror Niels Ovesen i Påkær i Hygum sogn i Vandfuld herred
2 enkemandens bror Jens Ovesen i Sudergård i Tørring sogn [i Skodborg herred]

90 Kirsten Lauridsdatter i Barslev vejrmølle i [Hvidbjerg sogn] på Thyholm. 31.10.1727, fol.229B.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Laurids Pedersen 18
2) Maren Pedersdatter 16
3) Karen Pedersdatter 14
4) Peder Pedersen 12
5) Maren Pedersdatter 8
6) Anne Pedersdatter 5.

91 Anders Poulsen Nørgaard, ugift i Helleris i Søndbjerg sogn på Thyholm. 31.10.1727, fol.231.
A:
1) bror Christen Poulsen Nørgaard på stedet
2) bror Knud Poulsen Nørgaard i Bysted i Nautrup sogn i Salling
3) søster Kirsten Poulsdatter g.m. Thomas Jensen i Glynge i Nautrup sogn
4) Sidsel Poulsdatter i Ålborg
5) Margrethe Poulsdatter i Rosholm præstegård [i Harring sogn].
Registrering 23.6.1727.

92 Maren Jellesdatter i Næstrup. 13.12.1727, fol.299.
Enke efter Christen Justesen, skifte 8.3.1723 lbnr.65. B:
1) Just Christensen
2) Maren Christensdatter g.m. Jeppe Andersen i Sjørring
3) Anne Christensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Fårtoft
4) Maren Christensdatter, død, var g.m. Agger Lauridsen i Næstrup. 1B:
a Anne Aggersdatter 6.

93 Christen Andersen i Silstrup. 14.2.1728, fol.300.
E: Dorthe Svendsdatter. LV: Mads Svendsen i Silstrup. A:
1) søster Maren Andersdatter, død. 2B:
a Thomas Jespersen i Silstrup
b Anders Jespersen i Ås
2) søster Anne Andersdatter, død. 1B:
a Dorthe Andersdatter.
FM: Jesper Andersen i Silstrup.

94 Anne Poulsdatter Holst på Sø [i Sejerslev sogn] på Mors. 1728, fol.302.
E: Gunde Jensen til Sø.
Testamente af 24.9.1705.

95 Anders Nielsen Raaer til Momtoft. 30.1.1728, fol.303.
E: Helle Poulsdatter. LV: Arnold Christian Dyssel i Thisted. B:
1) Birgitte Marie Raaer 14
2) Poul Raaer 13
3) Maren Raaer 13
4) Peder Raaer 9
5) Anne Raaer 7
6) Niels Raaer 5
7) Kirsten Raaer 2
8) Anders Raaer 2½ mdr.
FM:
1 morbror Oluf Poulsen Dragsbæk i Vester Vandet
2 Christen Pedersen Skovrup i Kærsgård
3 Christen Svenningsen i Skovsted
4 Poul Salomonsen i Torsted
5 Poul Pedersen i Malle
6 Poul Pedersen i Øster Vandet.
Jordebog for Momtoft 10.7.1727 fol.312-213.
Registrering 16.6.1727.

96 Christine Cathrine Pedersdatter i Thisted Bisgård. 8.9.1727, fol.322B, næste protokol fol.174.
E: Ulrich Zitscher til Thisted Bisgård. B:
1) Mette Zitscher g.m. Jens Lyngby i Thisted
2) Peder Zitscher i Norge
3) Henrik Zitscher 19
4) Anne Zitscher
5) Margrethe Sofie Zitscher.
FM: Peder Hansen Dahl i Thisted.

97 Peder Pedersen Hvidbjerg, ugift i Styvel. 22.3.1728, fol.326B.
A:
1) mor Martha Lyngby, enke efter Peder Nielsen Hvidbjerg i Holstebro
2) bror Anders Lyngby i Viborg
3) bror Niels Hvidbjerg i Kongensgård
4) søster [Bodil Sofie Hvidbjerg] g.m. [Claus] Grevenkop, major i Villerup [i Vestervig sogn]
5) søster Mette Marie Lyngby eller Hvidbjerg, enke efter Mads Torup i Holstebro, der giver sin arv til sin datter Martha Christiane Torup
6) halvsøster Maren Pedersdatter Hvidbjerg, enke efter Thomas Graversen i Thisted.

98 Peder Christensen [Tæbring] til Sindbjerggård. 6.7.1728, fol.329.
E: Dorthe Nielsdatter Abildgaard. LV: Laurids Nielsen Bugge på Ejstrup. B:
1) Sidsel Pedersdatter 28, der ægter Christen Nielsen, forpagter på Nandrup
2) Kirsten Pedersdatter 27.
FM:
1 Jens Bloch Kampmann til Vejerslevgård
2 Peder Broch i Karby.
Enkens første ægteskab med [Vennich Sørensen, skifte 24.11.1697 lbnr.6]. Arv til B:
1) Søren Vennichsen, kopist ved søetatens generalkommissariat
2) Else Vennichsdatter.
Registrering 22.10.1727.
Jordebog for Sindbjerggård 7.1.1728 fol.342-342B.

99 Anders Salomonsen, ugift på Momtoft. 5.11.1728, fol.347.
A:
1) bror Poul Salomonsen, uvist hvor
2) bror Niels Salomonsen, i Horsens
3) søster Maren Salomonsdatter
4) halvsøster Kirsten Salomonsdatter, i Skjoldborg præstegård
5) halvbror Laurids Salomonsen, i Nørhå præstegård
6) halvbror Oluf Salomonsen, uvist hvor.
Registrering 10.6.1726.

100 Palle Sørensen Kjellerup, forpagter på Nørtorp. 9.12.1728, fol.353B.
E: Edel Sørensdatter Kattrup. LV: Bertel Langballe til Nebel. B:
4) Søren Pallesen 6.
FM: Josias Kornbæk, præst i Ræer.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte Århus 8.3.1718 lbnr.785. B:
1) Mikkel Pallesen 23
2) Anne Christine Pallesdatter
3) Maren Pallesdatter.
FM:
1 søskendebarn Laurids Haugaard, ridefoged på Nørtorp
2 Edvard Olufsen Ulstrup, degn i Ræer.
Desuden nævnes enkens søster Maren Sørensdatter g.m. Henrik Basse i Århus.
Afdøde, der var født i Kjellerup, døde 27.10.1727 på rejse i Århus.
[Skifte af gods og ejendom i Århus, Århus 23.2.1728 lbnr.955].


Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1728-1739
B 1A - 131


101 Hedvig von Itzen på Irup [i Hørdum sogn]. 1728, fol.1.
E: Christian Herman Helverskov til Irup.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1728.

102 Godske Christensen i Lødderup. 9.7.1728, fol.1B.
Enke efter Maren Jensdatter, [skifte 14.5.1717 lbnr.40]. B:
1) Christen Godskesen i Lødderup
2) Jens Godskesen i Salling på Albæk præstegård mensalgods
3) Niels Godskesen på stedet
4) Maren Godskesdatter g.m. Thomas Sørensen Dybdal, rytter, uvist hvor
5) Kirsten Godskesdatter g.m. Jens Andersen i Lødderup
6) Anne Godskesdatter forlovet med Christen Christensen Kjeld, rytter, uvist hvor.
Afdøde døde 29.6.1728.

103 Margrethe Christensdatter på Jølbygård. 4.1.1729, fol.4B.
E: Anders Enevoldsen. B:
1) Christen Andersen 5 uger.
FM: mors farbror Peder Knudsen i Tøving.
Arv efter afdødes far Christen Knudsen til Jølbygård, [skifte 11.2.1727 lbnr.84] til Svenning Poulsens børn i Torup [i Skallerup sogn].

104 Niels Christensen Hald i Skallerup. 12.1.1729, fol.16.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Bjergby. B:
1) Christen Nielsen 14
2) Maren Nielsdatter 12.
FM: Svenning Poulsen i Torup.

105 Jens Kappel i Torsted. 22.1.1729, fol.19B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Mourids Andersen i Torsted. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Poul Salomonsen i Torsted
2) Karen Jensdatter 20
3) Anne Jensdatter 18
4) Christen Jensen 12.
FM: Iver Lauridsen i Thisted.

106 Hustru i Hinding. 2.4.1729, fol.26B:
E: Christen Sørensen Bjerregaard. B:
1) Christen Christensen Bjerregaard, på stedet
2) Søren Christensen Bjerregaard, døbt Nors 15.10.1702
3) Maren Christensdatter g.m. Poul Jensen i Hinding.

107 Karen Andersdatter i Torsted. 2.1.1729, fol.27B.
E: Jens Pedersen Kirkegaard. B:
3) Jens Jensen 22
4) Peder Jensen 20
5) Johanne Jensdatter 16
6) Niels Jensen 14.
FM: Niels Bertelsen i Torsted.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen 26, i Agerholm præstegård [i Vester Vandet sogn]
2) Maren Jensdatter 24.

108 Mads Ovesen i Stagstrup. 10.8.1729, fol.30.
E: Maren Jespersen. LV: bror Niels Jespersen i Gerup.
Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 12.8.1727 lbnr.89. B:
1) Ellen Madsdatter 16
2) Maren Madsdatter 15.
FM:
1 Mads Jensen Yde i Stagstrup
2 Jesper Andersen i Silstrup.
Registrering 4.4.1729.

109 Christen Pedersen Ulsted, ugift birkefoged i Vestervig. 29.4.1729, fol.45B.
A:
1) mor Birgitte Thomasdatter i Ulsted
2) bror Christen Pedersen 48 på Hessel i Himmersyssel
3) bror Jochum Pedersen 45, i Gårdhuset i Vestervig sogn
4) bror Thomas Pedersen 38, i Øster Ulsted i Vestervig sogn
5) søster Inger Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Boel i Vestervig sogn
6) halvbror Peder Christensen 35, i Ulsted.

110 [Charlotte Amalie Span] på Nørtorp. 21.8.1729, fol.64B.
E: Christian Braëm til Nørtorp.
Første ægteskab med Hans August von Pagelsen til Nørtorp, [skifte 7.5.1725 lbnr.79].
Arvinger angives ikke.
Jordebog for Nørtorp 23.8.1729 fol.69-78B.

111 Christen Andersen Haahr i Vorring i Nors sogn. 2.11.1729, fol.79.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Lauridsen Vilsbøl i Vester Vandet. B:
1) Inger Christensdatter 22
2) Dorthe Christensdatter 19
3) Anders Christensen 16
4) Anders Christensen 14
5) Voldborg Christensdatter 8.
FM:
1 fars søskendebarn Knud Christensen i Vorringgård
2 morbror Peder Andersen i Tved sogn.
Registrering 5.10.1729.

112 Maren Andersdatter i Tilsted. 30.12.1729, fol.84.
Enke. B:
1) Else Andersdatter g.m. Niels Andersen på stedet
2) Anne Andersdatter 24.
FM: Anders Lauridsen i Tilsted. [i Karby sogn] på Mors

113 Anne Pedersdatter, 60 år gammel i Kåstrup. 12.4.1730, fol.87B.
E: Jens Jensen, 79½ år gammel. A:
1) bror Poul Pedersen på Ballerum
2) søster, død. 2B:
a Sidsel Jensdatter g.m. Peder Salomonsen i Kelstrup
b Christen Jensen i Lønnerup [i Hunstrup sogn].

114 Christen Mikkelsen, ugift ridefoged på Ørndrup [i Karby sogn] på Mors. 7.1.1730, fol.90B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.6.1729.

115 Inger Mouridsdatter på Votborg i Tæbring sogn på Mors. 7.7.1730, fol.99B, 257.
Enke efter Peder Frederiksen.
Hans A:
1) halvbror Knud Nielsen, død. 6B:
a Søren Knudsen i Bredal i Engum sogn, død. E: Else Enevoldsdatter
b Anne Knudsdatter, enke efter Christen Nielsen i Bredal
c Kirsten Knudsdatter g.m. Anders Rasmussen i Engum sogn
d Anne Knudsdatter i andet ægteskab med Søren Pedersen i Engum, gift 31.5.1711 med Peder Christensen
e Anne Knudsdatter g.m. Morten Nielsen i Gammelsole i Øster Snede sogn
f Johanne Knudsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Gammelsole. 2B:
1 Knud Pedersen i Bredal
2 Christen Pedersen i Solskov
2) halvbror Christen Nielsen i Tofthøj, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m Jens Knudsen i Kørup i Tamdrup sogn
Hendes A:
1) søster. død. B:
a Jesper Nielsen Leth i Votborg mølle
b Karen Nielsdatter g.m. Søren Andersen i Hoed. 3B:
1 Dorthe Sørensdatter 22
2 Niels Sørensen 18
3 Anders Sørensen 13
c datter g.m. Hans Jørgensen i Øksenmølle [i Tirstrup sogn] i Djurs Sønder herred i Kalø amt. 5B:
a Søren Hansen 19
b Jørgen Hansen 15½
c Maren Hansdatter 11
d Niels Hansen 5½
e Hans Hansen 2.
FM:
1 Peder Knudsen i Tøving
2 Christen Nielsen på Sindbjerggård.
Afdøde døde 20.3.1727.

116 Johan Michael von Hausen til Storupgård [i Ørding sogn]. 9.8.1730, fol.145.
Uden ægteskab med Maren Jensdatter på Rævebakken i Dronninglund sogn B:
1) Johan Michael von Hausen, født 1704, sergent, lyst i kuld og køn 17.12.1711, læst Dronninglund birketing 19.12.1711.
Desuden arver A:
1) bror Johan Vilhelm von Hausen, løjtnant.
Registrering 12.2.1730.

117 Claus Boldewin i Øster Hørdum. 26.1.1731, fol.171.
E; Kirsten Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen Kolby i Vester Jølby. B:
1) Peder 9
2) Claudiane Margrethe Marie 3 uger den 3.2.1728.
FM: mors stedfar Laurids Ormsen i Stagstrup.
Registrering 23.8.1727.

118 Anne Nielsdatter i Frøslev. 2.3.1731, fol.174B.
E: Christen Lauridsen. B:
2) Laurids Christensen 11
3) Kirsten Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Mikkelsen 16, i lære hos en bondeskrædder.

119 Maren Jensdatter i Skinnerup. 26.4.1731, fol.176.
E: Ib Nielsen. B:
4) Kirsten Ibsdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter 19
2) Maren Lauridsdatter 17
3) Christen Lauridsen 15.
FM: Poul Jensen i Skinnerup.
Afdøde døde 28.3.1731.

120 Valentin Olufsen Ølby i Vandstedgård i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 19.5.1730, fol.177B.
E: Margrethe Juul. LV: Thomas Lassen i Ydby. A:
1) søster Johanne Olufsdatter i Vejrum sogn
2) søster Kirsten Olufsdatter i Nørre Søller i Vejrum sogn, død. 5-6 børn, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 19.4.1730.

121 Peder Bertelsen i Store Hillerslev. 21.5.1731, fol.182B.
E: Inger Knudsdatter. B:
1) Niels Pedersen i Jensbygårde [i Hillerslev sogn]
2) Knud Pedersen 40
3) Maren Pedersdatter g.m. Christen Krog i Store Hillerslev.

122 Enevold Berregaard til Kølbygård. 25.5.1731, fol.183B.
E: Anne Søe. LV: Mourids Kønig Lelius. B:
1) Christian Berregaard
2) Frederik Berregaard, oberstløjtnant, død. 1B:
a Frederik Berregaard 7.
FM: morfar Peder Thøgersen Lassen til Rødslet [i Vadum sogn].

123 Christen Knudsen i Fredskilde [i Nørhå sogn]. 23.8.1731, fol.193.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Sørensen i Legind. B:
1) Knud Christensen i Vang
2) Mads Christensen 29, på stedet
3) Maren Christensdatter g.m. Mikkel Jensen i Bested
4) Johanne Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Hundborg
5) Anne Christensdatter 24
6) Birgitte Christensdatter 22
7) Maren Christensdatter 16.
FM: Hans Carstensen Langballe på Nørhågård.

124 Gunde Jensen til Sø [i Sejerslev sogn] på Mors. 25.9.1731, fol.197B.
Enkemand efter Anne Poulsdatter Holst, [skifte 1728 lbnr.94].
Testamente af 26.3.1726. A:
[Hendes brordatter Else Christensdatter Holst] g.m. Sivert Harch i Viborg.
Desuden nævnes Sivert Harchs svoger Hans Jørgen Krog.
Afdøde døde 16.3.1731.
(Meningsforstyrrende fejl i skiftet. Arvingen fremgår iflg. Nygård af J. Reg. 27.214).

125 Christen Pedersen i Kærgård i Tved sogn. 17.11.1731, fol.218.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Niels Jensen på Ballerum i Tved sogn. B:
1) Birgitte Christensdatter 5.
FM:
1 farbror Niels Pedersen Skaarup i Thisted
2 farbror Jeppe Pedersen i Torsted
3 farbror Jens Pedersen i Skinderup.

126 Jeppe Christensen i Lønnerup. 21.11.1731, fol.220B.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Dorthe Jepsdatter g.m. Jens Christensen på stedet
2) Kirsten Jepsdatter.
FM: Laurids Christensen i Lønnerup.

127 Johan Georg Schmidt til Lyngholm. 10.12.1731, fol.222.
E: Anne Cathrine Kaas. LV: Jens Christensen Myg i Morup mølle.
A første ægteskab B:
1) Johan Lothar Schmidt i Holsten
2) Birgitte Marie Schmidt g.m. Hans Elias von der Weyde, løjtnant i København
3) Eleonora Schmidt g.m. Augustinus Ferdinand Bech, "amtskeller til Grombach ved Spier" i Tyskland, halvsøster til de to søskende 1 og 2
Jordebog for Lyngholm 8.3.1729 fol.227B-229.
Registrering 13.12.1728.

128 Mikkel Christensen i Søndbjerg. 15.12.1731, fol.233B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Reimer Clausen i Oddesund. B:
1) Sidsel Mikkelsdatter 13
2) Christen Mikkelsen 11
3) Mette Mikkelsdatter 9
4) Maren Mikkelsdatter 4
5) Anne Mikkelsdatter 17 uger.
FM: farbror Christen Christensen på Hindsels i Hvidbjerg sogn.
Registrering 7.4.1731.

129 Oluf Jensen i Dovergård i Ydby sogn. 23.1.1732, fol.236.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Lauridsen i Revs Hedegård [i Ydby sogn]. B:
1) Jens Olufsen 15.
FM: farbror Claus Jensen i Kortegård i Dover.
Registrering 11.1.1732.

130 Mourids Kønig Lelius til Nørre Ullerup [i Sennels sogn]. 25.1.1732, fol.239.
E: Anne Elisabeth Hansdatter [Hofgaard]. LV: Morten Lelius til Sønder Ullerup.
Testamente af 29.10.1710.

131 Mads Madsen, ugift på Todbøl. 2.4.1732, fol.240.
A:
0) forældre Mads Nielsen i Stagstrup, skifte 13.4.1711 lbnr.30 og Maren Madsdatter, [skifte 12.8.1727 lbnr.89]. Hendes andet ægteskab med Mads Ovesen, skifte 10.8.1729.
1) bror Niels Madsen 25, i Ålborg
2) søster Anne Madsdatter, vanvittig, hos Oluf Christensen Lader i Stagstrup
3) halvsøster Ellen Madsdatter hos farbror Jens Ovesen i Sudergård i Tørring sogn i Hardsyssel
4) halvsøster Maren Madsdatter i Tørring.
FM: morbror Mads Jensen Yde i Stagstrup.
Arv efter afdødes yngste bror Mads Madsen, skifte 8.5.1717 lbnr.38.
Afdøde, der var vanvittig, døde 18.1.1732 hos Jesper Andersen, forpagter på Todbøl.

132 Maren Thomasdatter i Gettrup. 30.7.1732, fol.243.
E: Poul Sørensen. B:
1) Søren Poulsen 14
2) Else Poulsdatter 10
3) Karen Poulsdatter 8
4) Anne Poulsdatter 6
5) Claus Poulsen 5.
FM:
1 morbror Jens Thomsen i Dover
2 morbror Peder Thomsen i Hurup
3 mosters mand Christen Torstensen i Villerup.

133 Poul Clemensen i Stagstrup. 12.6.1733, fol.251.
E: Maren Nielsdatter. LV: stedfar Anders Bertelsen i Vang. B:
1) Niels Poulsen 3
2) Peder Poulsen 1.
FM: Thomas Jensen Kærgaard i Harring.

134 Christian Herman Helverskov til Irup. 20.5.1733, fol.253, 258B.
Enkemand efter Hedvig von Itzen, skifte 1728 lbnr.101.
Bevilling af 12.6.1733 for datteren Frederikke Louise Helverskov at være egen værge, hvorefter arvinger deler indbyrdes uden rettens deltagelse.
Registrering 22.4.1733.

135 Thomas Mogensen på Kølbygård. 22.8.1733, fol.253B.
Forlovet med Kirsten Jepsdatter. LV: søn Jens Hansen i Bjergby på Mors. A:
1) søster Karen Mogensdatter
2) søsterdatters mand Jens Mogensen i Øland mølle.
På de øvrige arvingers vegne mødte Anders Pedersen, snedker i Ålborg.

136 Laurids Andersen i Høgsøre##. 16.11.1733, fol.255.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen. B:
1) Maren Lauridsdatter 29
2) Dorthe Lauridsdatter 27
3) Christen Lauridsen 23
4) Karen Lauridsdatter 21.

137 Johan Vilhelm von Hausen. 1734, fol.256.
E: Else Akselsdatter [Bjørn].
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1734.

138 Christen Christensen til Øster Hindsels. 21.1.1734, fol.259.
E: Øllegaard [Mathiasdatter] Budde. LV: Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Anders Christensen 34
2) Christen Christensen 30
3) Maren Christensdatter g.m. Laurids Poulsen i Flovlev [i Hvidbjerg sogn på Thyholm].
Enkens første ægteskab med Anders Pedersen til Øster Hindsels, skifte 26.6.1699
lbnr.1.

139 Sidsel Pedersdatter på Søgård, [dvs. Sø i Sejerslev sogn på Mors]. 2.12.1734, fol.269.
E: Søren Nielsen [Nandrup] til Sø. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 3.
Afdøde døde 2.12.1734.

140 Anders Madsen i Vester Jølby. 25.2.1735, fol.271B.
E: Inger Jensdatter. LV: Johan Rudolf [Mathiasen] Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup. B:
1) Jens Andersen 12
2) Gertrud Andersdatter 5
3) Margrethe Andersdatter 2
4) Malene Andersdatter 5 uger.
FM:
1 farbror Christen Madsen i Skallerup
2 mors [halv]bror Christen Hansen i Vester Jølby.
Afdøde døde 26.12.1734.

141 Dorthe Brixdatter i Nors. 7.3.1735, fol.274B.
E: Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Jensdatter forlovet med Søren Christensen.
Afdøde døde 4.2.1735.

142 Søren Lauridsen i Flade. 29.8.1735, fol.276B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Peder Sørensen Buchhave i Flade. B:
1) Maren Sørensdatter 9
2) Sidsel Sørensdatter 7
3) Laurids Sørensen 4
4) Steffen Sørensen 1½.
FM:
1 morbror Jens Sørensen i Flade
2 morbror Søren Sørensen i Flade.
Arv til afdødes søster Margrethe Lauridsdatter, ugift og udenlands, efter mor Maren Jensdatter, skifte 30.5.1720 lbnr.51.
Afdøde døde 31.3.1735.

143 Maren Andersdatter i Heltborg. 13.1.1736, fol.281B.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen 26, soldat
2) Maren Jensdatter 20
3) Anders Jensen 18.

144 Mads Christensen i Tandrup [i Vester Vandet sogn]. 19.1.1736, fol.285B.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: morbror Bertel Langballe til Nebel i Vester Vandet sogn. B:
1) Søren Madsen 13
2) Anne Margrethe Madsdatter 12
3) Maren Madsdatter 3
4) Anders Madsen 9 mdr.
FM:
1 søskendebarn Mikkel Jensen i Skårup i Vester Vandet sogn
2 søskendebarn Poul Jensen i Toftum i Øster Vandet sogn.
Afdøde døde 19.12.1735.

145 Christen Jensen, ugift avlskarl i Skelsgård i Tved sogn. 3.2.1736, fol.291B.
A:
1) bror Niels Jensen i Østerild
2) bror Laurids Jensen
3) søster Anne Jensdatter 31
4) søster Inger Jensdatter 25
5) halvsøster Maren 34
6) halvsøster Sidsel Nielsdatter 38.
Afdøde døde 3.2.1736.

146 Maren Nielsdatter i Hørsted. 4.4.1736, fol.293.
E: Poul Poulsen Resen.
Følgende underskriver som børn eller som børns mand af første ægteskab B:
1) Niels Andersen i Grurup
2) Laurids Andersen
3) Poul Andersen
4) Niels Andersen
5) Maren Andersdatter, enke efter Knud Fladskær?
6) Christen Jensen
7) Bertel Bertelsen
8) Niels Christensen
9) Poul Christensen
10) Anne Andersdatter hos sin gifte søster i Thisted.

147 Kirsten Christensdatter i Borregård i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 31.5.1736, fol.296B.
E: Jens Mikkelsen.
Første ægteskab med Christen Madsen, skifte 5.8.1726 lbnr.81. B:
1) Niels Christensen 39
2) Anne Christensdatter 36
3) Poul Christensen 34
4) Maren Christensdatter 32
5) Johanne Christensdatter 26
6) Karen Christensdatter 23.
FM: morbror Peder Christensen i Ørding sogn på Mors.
Registrering 14.5.1736.

148 Anne Sø på Kølbygård. 6.7.1736, fol.302.
Enke efter Enevold [Nielsen] Berregaard til Kølbygård, skifte 25.5.1731 lbnr.122. B:
3) Christian Berregaard
4) Frederik Berregaard, oberstløjtnant, død. 1B:
a Frederik Berregaard 12.
FM: morfar Peder Thøgersen Lassen [til Rødslet i Vadum sogn].
Første ægteskab med [Søren Jacobsen Lugge, købmand og rådmand i Thisted, begravet Thisted 6.8.1678]. B:
1) Ingeborg Cathrine Sørensdatter Lugge, [skifte 17.2.1702 lbnr.7], var g.m. [Didrik] Braës [til Kokkedal]. 1B:
a Peder Enevold Braës.
2) Søren [Sørensen] Lugge, [præst i Holstebro og Måbjerg, skifte Ulfborg herred gejstlig 13.7.1730 lbnr.59].
[Søren Lugges første ægteskab med Else Jensdatter Hansen, skifte Ulfborg herred gejstlig 22.2.1717 lbnr.38]. B:
a Anne Sø Sørensdatter Lugge g.m. Hans Fogh, rådmand [i København]
b Anne Cecilie Sørensdatter Lugge
[Søren Lugges andet ægteskab med Helene Margrethe Christiansdatter Helverskov, skifte Ulfborg herred gejstlig august 1723 lbnr.48].
[Søren Lugges tredje] ægteskab med Anne Friis Basballe. B:
c Helene Christine Lugge 9
d Enevold Berregaard Lugge 8.
(Kilde: Historisk årbog for Thisted amt 1910, side 109-118: Fru Anne Søe af M. Aaberg).

149 Inger Poulsdatter i Nørre Skjoldborg. 6.9.1736, fol.325B.
E: Clemen Poulsen. B:
1) Poul Clemensen
2) Karen Clemensdatter 31.

150 Søren Lauridsen i Nørre Vilsbøl i Vester Vandet sogn. 3.4.1737, fol.328B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Jensen i Skårup. B:
1) Niels Sørensen på stedet
2) Laurids Sørensen i Vestergård i Nors
3) Dorthe Sørensdatter g.m. Niels Bjerregaard i Agerholm i Vester Vandet
4) Maren Sørensdatter g.m. Knud Christensen i Vorringgård i Nors sogn
5) Bodil Sørensdatter.

151 Jens Jepsen i Hinding i Nors sogn. 3.7.1737, fol.331B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Christen Christensen Brogaard i Hinding. B:
1) Christen Jensen 10
2) Helle Jensdatter 6 mdr.
FM: farbror Laurids Jensen Ørgaard i Hinding.

152 Peder Pedersen i Førgård i Hundborg sogn. 3.6.1737, fol.335.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Simonsen i Krogsgård. A:
1) bror Poul Pedersen i Sønderhå, død. 4B:
a Christen Poulsen i Sønderhå
b Christen Poulsen i Styvel på Thyholm
c Kirsten Poulsdatter g.m. Christen Christensen i Gersbøl [i Snedsted sogn]
d Bodil Poulsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Sønderhå. 4B:
1 Margrethe Jensdatter 12
2 Poul Jensen 9
3 Christen Jensen 5
4 Anne Jensdatter 3
2) søster g.m. Christen Christensen i Kjallerup i Hvidbjerg vesten Å sogn, begge døde. 2B:
a Inger Christensdatter g.m. Bo Jensen i Kjallerup
b Anne Christensdatter
3) søster Maren Pedersdatter i Vang
4) halvbror Thomas Pedersen i Snestrup [i Jannerup sogn], død. 4B:
a Peder Thomsen
b Christen Thomsen
c Maren Thomasdatter
d Anne Thomasdatter.

153 Niels Jensen i Næstrup. 30.8.1736, fol.338.
E: Maren Christensdatter. A:
1) bror, død. 5B:
a Laurids Justesen
b Jens Justesen
c Anders Justesen
d Johanne Justsdatter i Hillerslev sogn
e Sidsel Justsdatter
2) bror, død. 6B:
a Anne Jensdatter
b Anders Jensen 29
c Maren Jensdatter 15
d Margrethe Jensdatter 14
e Karen Jensdatter 12
f Christen Jensen 9.
Afdøde døde 31.7.1736.

154 Else Jensdatter i Skrandrup [i Sejerslev sogn] på Mors. 1.6.1737, fol.339B.
E: Palle Jørgensen. A:
1) Jens Skammelsen i Andrup
2) Anders Poulsen i Sejerslev
3) Mikkel Poulsen i Sejerslev
4) Jens Poulsen i Sejerslev
5) Maren Poulsdatter i Sejerslev
6) Poul Nielsen i Ørum i Thy
7) Mikkel Bondesen i Hesselbjerg
8) Peder Knudsen i Ejerslev.

155 Anne Lauridsdatter Koch i Store Oddersbøl. 11.1.1738, fol.341.
E: Casper Preetzmann. B:
1) Niels Guldager Preetzmann i Thisted
2) Erik Zacharias Preetzmann i Vigsø
3) Christoffer Ludvig Preetzmann på stedet
4) Laurids Koch Preetzmann på stedet
5) Johannes Preetzmann i Nykøbing latinskole
6) Isak Preetzmann i Nykøbing latinskole
7) Osvald Margrethe Preetzmann i København
8) Anne Cecilie Preetzmann på stedet.
FM: mosters mand Johannes Stenstrup Vogelius, præst i Sjørring [og Torsted].

156 Maren Christensdatter i Kelstrup. 3.2.1738, fol.341B.
E: Jens Pedersen Overgaard. B:
1) Ellen Jensdatter 11
2) Margrethe Jensdatter 3.
FM:
1 morbror Mikkel Christensen Damgaard i Korsø i Hjardemål sogn
2 morbror Christen Christensen Damgaard i Østerild.

157 Dorthe Nielsdatter Abildgaard i Sindbjerggård på Mors. 5.3.1738, fol.344.
Enke efter Peder Christensen [Tæbring] til Sindbjerggård, skifte 6.7.1728 lbnr.98. B:
1) Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Nielsen Nandrup til Sindbjerggård
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Sund i Nykøbing Mors.
Første ægteskab med Vennich Sørensen, [skifte 24.11.1697 lbnr.6]. B:
1) Søren Vennichsen, mønsterskriver ved søetaten i København
2) Else Vennichsdatter, [skifte Viborg 22.3.1732 lbnr.551], var g.m. Søren Vistisen i Viborg. 1B:
a Vennich Sørensen 5½.
Ophold til enken efter afdødes bror Christen Nielsen.
Afdøde døde 23.4.1737.

158 Else Andersdatter i Tilsted. 28.5.1738, fol.362B.
E: Niels Andersen. B:
1) Anders Nielsen 16
2) Kirsten Nielsdatter 12.

159 Ulrik Zitscher, tolder i Thisted og ejer af Thisted Bisgård. 28.11.1738, fol.365B.
Enkemand efter Christine Cathrine Pedersdatter, [skifte 8.9.1727 lbnr.96]. B:
1) Mette Zitscher g.m. Jens Lyngby, prokurator i Thisted
2) Peder Zitscher
3) Henrik Zitscher, i København
4) Anne Zitscher
5) Margrethe Sofie Zitscher g.m. Claus Ursin, vellærde og velærværdige borger i Thisted.
Registrering 18.10.1736.

160 Anne Christensdatter i Fårtoft. 29.12.1738, fol.384B.
E: Laurids Mikkelsen. B:
1) Mikkel Lauridsen 24
2) Christen Lauridsen 15
3) Ellen Lauridsdatter 13.
FM: morbror Just Christensen i Næstrup.

161 Maren Madsdatter i Hundborg. 1.4.1739, fol.387B.
E: Christen Jensen Agerbo. A:
1) bror, død. 4B:
a Niels Christensen, smed i Thisted
b Mads Christensen, smed i Thisted
c Jens Christensen i Skyum
d Anne Christensdatter i Skyum.
Registrering 26.2.1739.

162 Christen Nielsen Leth til Tandrup. 23.3.1736, fol.389.
E: Christiane Charlotte von Bassen. LV: Hans Carstensen Langballe til Faddersbøl. B:
1) Rasmus Leth 13
2) Niels Leth 11
3) Peder Leth 8
4) Mathias Leth 4
5) Elisabeth Sofie Leth 9 mdr.
FM:
1 farbror Henrik Leth
2 farbror Frederik Leth.
Arv efter enkens mor Elisabeth Sofie Rantzau, [skifte 19.4.1726 lbnr.72], enke efter Hans Eifler, til enkens søster [Helene Gertrud von Bassen, død 1715]'s enkemand afdødes morbror Frands de Linde til Pallisbjerg og dennes datter Elisabeth Dorthe de Linde.
Desuden nævnes:
1 afdødes morbror Christian Linde til Bækmark [i Flynder sogn]
1 afdødes morbror Niels Linde til Kærgårdsholm [i Håsum sogn].
Jordebog for Tandrup, Kovstrup og Faddersbøl 2.4.1725, fol.408B-410.
Jordebog for Tandrup, Kovstrup og Faddersbøl 11.4.1731, fol.397-398.

163 Bevilling at være egen værge. 4.3.1738, fol.449B.
Bevilling af 21.2.1738 at være egen værge for:
1) Poul Klingenberg, kornet
2) Frederik Klingenberg
3) Frederikke Klingenberg.

164 Peder Nielsen Moldrup (Mollerup) til Vestervig Kloster. 24.3.1731, fol.450.
E: Mette Jensdatter Laasby. LV: Frederik Testrup.
Bevilling af 15.11.1711 testamente at gøre.
Testamente underskrevet af
1 hendes bror Peder Laasby i Århus
2 hans bror Anders Nielsen til Hessel
3 hans bror Laurids Nielsen i Mollerup
4 svoger og fætter Frederik Testrup, præst i Harring og Stagstrup.
(Sml. lbnr.433).

165 Afkald i Viborg 15.12.1739, fol.455.
Afkald fra Margrethe Elisabeth von Pagelsen g.m. Vilhelm Gottlieb Deutscher, ritmester i Viborg for arv efter far Hans August von Pagelsen, skifte sluttet i København 23.11.1729 mellem hendes afdøde mor Charlotte Amalie von Sparre, hendes afdøde søster og hendes stedfar Christian Braëm, præsident.
Underskrevet Viborg 15.12.1739 af:
1 Bertel Fædder, prokurator i Horsens
2 Bertel Mogensen i Skive.

166 Peder Mads Jensen [til Ulstrup], bisat Hundborg 14.2.1737, fol.455B.
E: Helvig Brockenhuus Pedersdatter Selle.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1732.

167 Claus Grevenkop, kaptajn [i Villerup, begravet Vestervig 17.5.1735], fol.456.
E: Bodil Sofie Hvidberg.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1719.

168 Maren Pedersdatter i Klitmøller, [begravet Vester Vandet 21.6.1738], fol.457B.
E: Oluf Poulsen.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1713.

169 Christen Lauridsen i Gammelbygård i Grurup sogn, [begravet Grurup 21.4.1740], fol.458.
E: Helvig Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.-1734.

170 Bevilling at være egen værge. 28.8.1734, fol.458.
Bevilling af 28.8.1734 at være egen værge for Margrethe Mollerup i Norge med sin svoger Oluf Poulsen i Vester Vandet som kurator.

171 Testamente i Klitmøller. 1737, fol.458B.
Testamente af 26.3.1737 for Jens Pedersen Søe i Klitmøller. A:
1) søster Maren Pedersdatter Søe g.m. Niels Salomonsen på stedet.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1739-1750
B 1A - 132


Der mangler dele af de fleste blade i hele protokollen.

172 Kirsten Olufsdatter i Gisselbæk [i Hassing sogn]. 30.1.1739, fol.2.
E: Oluf Pedersen. B:
3) Oluf Olufsen på Mors
4) Peder Olufsen
5) Ingeborg Olufsdatter, død. E: Mads Poulsen i Skyum. 2B:
a Poul Madsen på Nørtorp
b Ellen Madsdatter
6) Else Olufsdatter, død, var g.m. Peder Svankær i Hassing. 4B:
a Claus Pedersen
b Kirsten Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
d Ingeborg Pedersdatter
7) Maren Olufsdatter g.m. Anders Clemensen
8) Karen Olufsdatter g.m. Jens [mangler] i Villerslev.
Første ægteskab med Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen, død. 2B:
a Jens Christensen
b Johanne Christensdatter
2) Dorthe Jensdatter g.m. Jesper Jensen i Årup.

173 Jens Jensen Dige i Skårup i Nors sogn. 26.1.1740, fol.10B.
E: Maren Nielsdatter.
Testamente af 21.1.1740.
Af børn nævnes B:
1) [Anne Jensdatter] g.m. Poul Bertelsen i Nordentoft.

174 Kontrakt om afståelse af gården Rolighed i Jestrup i Sønderhå sogn. 3.10.1738, fol.11.
Mikkel Finell afstår sin gård Rolighed til Poul Christensen Plovmand, der født i Sønderhå, der ægter hans datter
1) [Elisabeth] Mikkelsdatter
og giver arv til sine øvrige børn B:
2) Anne Marie Mikkelsdatter i Amsterdam i Holland
3) Maren Mikkelsdatter i Amsterdam.

175 Niels Mikkelsen i Gersbøl. 7.4.1739, fol.12.
E: Dorthe Lauridsdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Jens Espersen? i København
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Christensen på stedet.
Afdøde døde 25.3.1739.

176 Søren Thomsen i Sejlstrup. 7.12.1739, fol.12B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Sidsel Sørensdatter 30 g.m. Christen Vistisen? i Thisted
2) [mangler] Sørensdatter 28
3) Thomas Sørensen 22.

177 Maren Pedersdatter i Flarup. 26.1.1740, fol.14B.
E: Niels Pedersen Toppenbjerg (Oppenbjerg).
Af første ægteskab B:
1) Jens Andersen, død for 4 år siden. 6B:
a Maren Jensdatter [alder mangler]
b Maren Jensdatter13
c Anders Jensen 12
d Anne Jensdatter 10
e datter 8
f Sidsel Jensdatter 7
2) Laurids Andersen i ?
3) Mads Andersen i Lodal [i Hurup sogn]
4) Peder Andersen i Dalsgård
5) Else Andersdatter, "enke" efter Morten Nielsen, der forlod hende for 11 år siden.

178 Else Andersdatter i Holder i Vester Vandet sogn. 27.2.1740, fol.17B.
E: Enevold Bertelsen. B:
1) Margrethe Enevoldsdatter 1½.

179 Sidsel Andersdatter i Torsted21.3.1740, fol.20B.
Enke efter [Jens Kappel, skifte 22.1.1729 lbnr.105]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Poul Salomonsen i Torsted
2) Karen Jensdatter g.m. Ib Nielsen i Skinderup
3) Anne Jensdatter 28
4) Christen Jensen.
FM: Iver Lauridsen i Thisted.

180 Jens Christensen i Vester Vandet. 1.4.1740, fol.24.
Enkemand.
Følgende angives som søsterbørn eller ægtefæller til søsterbørn, men det er ikke muligt at afgøre hvor mange søstre, der er tale om, da der mangler store dele af siden. A:
1) Christen Christensen Stentoft
2) Over Pedersen i Torsted
3) Christen Pedersen
4) Anders Pedersen
5) Christen Nielsen
6) Laurids Jensen
7) Niels Bagger
8) [mgl.] Andersen
9) Niels Christensen i Klitmøller
10) Anders Andersen i Klitmøller, død for 2 år siden. B:
a Anne Andersdatter
11) Maren Pedersdatter g.m. Anders Balsen i Nors
12) Dorthe Christensdatter, enke
samt
bror Anders Christensen, død. 1B:
13) Christen Andersen.

181 [Mette Olufsdatter Dragsbæk] i Klitmøller i Vester Vandet. 31.5.1740, fol.25B.
E: Anders Christensen Frost. B:
1) Maren Andersdatter.

182 Gertrud Nielsdatter i Nørhå. 17.6.1740, fol.26B.
E: Mads Christensen Fredskilde. A:
1) [mor] Johanne Pedersdatter i Skyum. LV: Jacob Lauridsen i Jannerup
2) søster Inger Marie Nielsdatter i Skyum
3) bror Laurids Nielsen Hørdum på Sindbjerggård på Mors.
Afdøde døde 17.5.1740.

183 Bertel Pedersen i Vang. 30.6.1740, fol.28.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Bang, præst i Vang og Torup.
Søskendebørn på fars side A:
1) Else Christensdatter i Sjørring ved svigersøn Anders Andersen sst.
2) Karen Christensdatter i Hundborg ved søn Jens Christensen sst
3) Peder Christensen i Sejlbjerg
4) Peder Christensen, uvist hvor.
Søskendebørn på mors side A:
5) Poul Mouridsen, død. 2B:
a [mangler] Poulsen i Kallerup
b Kirsten Poulsdatter i Snedsted
6) Christen Mouridsen, død. 5B:
a søn [navn mangler] i Vester vandet
b datter [navn mangler] i Hundborg, død. 1B:
1 Sidsel Pedersdatter
c datter [navn mangler]
d datter [navn mangler] g.m. Jens Skaarup i Skinderup
7) Maren Mouridsdatter, død. 3B:
a Anders Jepsen i Skjoldborg
b Jeppe Jepsen i Hansted
c Else Jepsdatter i Tandrup.

184 Inger Jensdatter i Vester Jølby. 29.3.1740, fol.29B.
Enke efter Anders Madsen, [skifte 25.2.1735 lbnr.140]. B:
1) Jens Andersen 18
2) Gertrud Andersdatter [10]
3) Margrethe Andersdatter 7
4) Malene Andersdatter 5.
FM: Christen Hansen i Vester Jølby.
Afdøde døde 29.3.1740.
(Afdøde kaldes også fejlagtigt Ingeborg Jensdatter og Inger Jacobsdatter).

185 Anne Sørensdatter i Flarup. 19.12.1740, fol.35B.
E: Søren Sørensen. B:
1) Søren Sørensen 25
2) Thomas Sørensen 22
3) Anne Sørensdatter g.m. Poul Olufsen Gisselbæk
4) Maren Sørensdatter 16
6) Karen Sørensdatter 14.

186 Laurids Pedersen i Kallerup i Hvidbjerg sogn i Refs herred. 13.2.1742, fol.39B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen i Kallerup. B:
1) Peder Lauridsen 8
2) Mette Lauridsdatter 3.
FM: Niels Christensen i Refsgårde.
Afdøde døde 11.1.1742.

187 Kirsten Christensdatter i Hovsør. 8.5.1741, fol.41B.
E: Anders Markussen. B:
2) Margrethe Andersdatter
3) Anne Andersdatter.
Første ægteskab med Knud Jensen. B:
1) Maren Knudsdatter 20.
FM: morbror Christen Christensen.

188 Else Pedersdatter i Torsted. 19.7.1741, fol.43.
E: Christen Jensen Kappel. B:
1) Peder Christensen 5 uger.
Afdøde døde 19.6.1741.

189 Laurids Pedersen Humble, herredsskriver i Grurup. 26.10.1741, fol.45B.
E: Anne Marie Christine Beyer. LV: Svenning Gudiksen i Nørhedegård [i Visby sogn]. B:
1) Peder Lauridsen Humble 20
2) Christian Lauridsen Humble
3) Frands Jochum Lauridsen Humble 12
4) Cornelia Lauridsdatter Humble 8.
FM: morbror Peder Grove [Valentinsen Beyer], præst [i Glumsø og Bavelse] på Sjælland.
Registrering 14.3.1741.

190 Morten Poulsen i Gettrup. 13.11.1741, fol.50.1B.
E: Anne Madsdatter. A:
1) bror [Mangler] Poulsen i Gettrup
2) søster [Mangler] Poulsdatter g.m. [Mangler] Andersen i Heltborg
3) søster Else Poulsdatter i Gammelby i Grurup sogn, død. B:
a Anders Madsen i Odby i Hardsyssel
b Mads Madsen i Flarup
c Christen Madsen i Varde
d Anders Madsen i Legind i Nørhå sogn
e Villads Madsen i Legind
e Anne Madsdatter g.m. Laurids Nielsen i Bedsted sogn
f Maren Madsdatter.
Enkens første ægteskab med [Mangler]ds Jensen i Lyngs sogn på Thyholm.

191 Peder Andersen Dalsgaard i Revs [i Hurup sogn]18.12.1741, fol.51.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen Toppenbjerg i Flarup. B:
1) Anders Pedersen 18
2) Jens Pedersen 17
3) Maren Pedersdatter 15
4) Margrethe Pedersdatter 12
5) Maren Pedersdatter 12
6) Niels Pedersen 10
7) Christen Pedersen 8
8) Else Pedersdatter 8
9) Poul Pedersen 6
10) Mette Pedersdatter 2.
FM:
1 farbror Laurids Andersen
2 farbror Mads Andersen.

192 Karen Jensdatter, ugift i Skårup. 11.4.1742, fol.53B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Jens Jensen Dige, [skifte 26.1.1740 lbnr.173]
2) bror Christen Jensen Dige
3) bror Jens Jensen Dige 19
4) søster Maren Jensdatter
5) søster [Anne Jensdatter] g.m. Poul Bertelsen i Nordentoft.

193 Christen Christensen Vesten kirken i Nors. 13.6.1742, fol.54B.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Resen i Thisted. A:
Søskende og søskendebørn.
Det er ikke muligt at udred, da store dele af siden mangler, dog nævnes
1) bror Niels Christensen i Hinding i Nors sogn
2) bror Laurids Christensen i Hinding, død
3) søster Maren Christensdatter, død.
Afdøde døde 15.5.1742.

194 Anders Christensen i Nors. 21.5.1742, fol.57B.
E: Maren [Mangler]. LV: Peder Poulstrup. B:
1) Christen Andersen
2) Niels Andersen 21
3) Karen Andersdatter 17
4) Anne Andersdatter 13
5) [Mangler] Andersen11
6) Jens Andersen 9
7) Søren Andersen 7
8) [Mangler] Andersen 5.
De to manglende sønner hedder Peder og Mikkel.
FM: født værge Jens Christensen i Sennels.

195 Maren Nielsdatter i Ydby. 31.5.1742, fol.59.
E: Laurids Jensen Høj. B:
1) Christen Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter g.m. Anders Sørensen i Jestrup på Thyholm
5) Maren Lauridsdatter, død. E: Laurids Christensen i Helligsø?. 2B:
a Jens Lauridsen 2
b Mette Lauridsdatter.

196 Sidsel Christensdatter i [Mangler]. 22.6.1742, fol.63.
E: Jens Andersen Gade. B:
1) søn 18
2) Maren Jensdatter 17
3) Christen Jensen 15.

197 Anne Poulsdatter i Veslyng (Wisliung) i Nors sogn. 23.6.1742, fol.64.
E: Anders Christensen. B:
1) Maren Andersdatter 1½
2) Maren Andersdatter 5 uger.

198 Sofie Elisabeth Struve , ugift på Nørre Ullerup [i Sennels sogn]. 7.7.1742, fol.66.
A:
1) bror Hans Henrik Struve i Hov teglværk.

199 Maren Bertelsdatter i Næstrup. 23.7.1742, fol.66B.
E: Just Christensen. B:
1) Laurids Justesen 10
2) Bertel Justesen 9
3) Christen Justesen 7
4) Anders Justesen 5
5) Maren Cathrine Justsdatter 3.

200 Laurids Øregaard i Øregård i Nors sogn. 13.8.1742, fol.69B.
E: Else Andersdatter. LV: Christen Bjerregaard i Hinding. B:
1) [Mangler] 13
2) Jens Lauridsen 11.
FM: Niels Pedersen i Nors.

201 Peder Christensen Viborg i Heltborg. 9.11.1742m fol.72.
E: Ellen Jensdatter. LV: Niels Pedersen Krageborg i Heltborg. B:
1) Johanne Pedersdatter 4
2) Maren Pedersdatter 1.
FM: morbror Christen Jensen i Velgård i Vester [mangler].

202 Søren Poulsen i Dragstrup. 6.2.1743, fol.73B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Søren Hansen. B:
1) Martha Sørensdatter 11
2) Thomas Sørensen [mangler].
FM: Christen Hansen i Karby.

203 Peder Langebæk, ugift i Skjoldborg. 4.3.1743, fol.75.
A:
0) far [Frederik Jacobsen Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup, skifte Ålborg bisp 7.1.1728 lbnr.346]
1) bror Jacob Langebæk, student i København
2) Didrik Langebæk, student
3) Sofie Langebæk 30
4) Elsebeth Langebæk g.m. [Georg Carl Vilhelm] Engell, kaptajn i København

204 Rasmus Christensen Mardal i Klastrup [i Hunstrup sogn]. 17.4.1743, fol.78.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Sørensen i Gettrup. B:
1) Christen Rasmussen
2) datter g.m. Christen Christensen i Holmgård.
Desuden nævnes enkens datter af enkens første ægteskab.

205 Karen Thomasdatter i Kobberø i Gettrup sogn. 17.4.1743, fol.68B.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 6
2) Anne Lauridsdatter 3.

206 Christen Lauridsen i Hurup. 30.4.1743, fol.81.
E: Kirsten Ubbesdatter. LV: Peder Ulsted i Revsgård [i Hurup sogn].
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Inger Christensdatter 16.
FM: Erik Pedersen i Abildgård.

207 Jens Nielsen i Torsted. 19.4.1743, fol.83.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Jensen Bech i Torsted. B:
1) Peder Jensen i Skyum
2) Jens Jensen på stedet
3) Niels Jensen 13
4) Ingeborg Jensdatter 27
5) Dorthe Jensdatter 25
6) Anne Jensdatter 18.
FM: Jens Christensen i Torsted.

208 Mikkel Jensen i Klitgård i Sundby på Mors. 6.2.1743, fol.84B.
Forlovet med Maren Bjørnsdatter. A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Thøgersen
2) søster Else Jensdatter g.m. Christen Jensen i Overgård
3) søster Kirsten Jensdatter, enke. LV: Steffen Lauridsen i Tøving.

209 Christen Bertelsen i Sønderby i Tved sogn. 6.5.1743, fol.92.
A:
1) bror [Jeppe Bertelsen], død. 3B:
a Bertel Jepsen
b Christen Jepsen
c Sidsel Jepsdatter forlovet med Frands Sørensen, søn af Søren Smed i Tved sogn.
Afdøde døde 7.4.1743.

210 Niels Hansen til Damsgård [i Ovtrup sogn på Mors]. 20.5.1743, fol.93B.
E: Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup. LV: Henrik Wulff Klejn, herredsfoged i Nykøbing. A:
1) far Hans Nielsen, tidligere degn i Dragstrup og Skallerup.
Afdøde døde 20.4.1743. (Sml. lbnr.221.)

211 Jens Andersen i Tilsted. maj 1743, fol.95B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: søn Thomas Poulsen. B:
1) Anders Jensen i Silstrup.

212 Peder Sørensen i Døvhule i Nors sogn. 1.6.1743, fol.96.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Poul Lauridsen i Nors. B:
1) Anders Pedersen 19
2) Søren Pedersen 16
3) Christen Pedersen
4) Mette Pedersdatter 13
5) Anne Pedersdatter 11.
FM: Peder Jensen i Sennels.

213 Maren Nielsdatter i Flarup. 28.6.1743, fol.97B.
E: Anders Olufsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Hammer sogn i Vendsyssel og havde været gift i 26 år.

214 Christen Thomsen i Søndergård i Søndbjerg sogn. 18.5.1743, fol.98.
E: Inger Nielsdatter. LV: Mogens Nielsen i Hellerød i Søndbjerg sogn. B:
3) Niels Christensen
4) Peder Christensen 6
5) Karen Christensdatter 9
6) datter.
FM: farbror Peder Thomsen.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 12.9.1720 lbnr.54. B:
1) Thomas Christensen i Uglev i Odby sogn
2) Jens Christensen på stedet.

215 Else Lauridsdatter, ugift i Næstrup. 2.8.1743, fol.101B.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Peder Jensen i Støvring
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Poul Clemensen i Skjoldborg
3) søster Mette Lauridsdatter g.m. Christen Frost.

216 Thomas Christensen Bugge i Sjørring. 29.7.1743, fol.102.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Eriksen i Skinnerup. 4B:
1) Jens Thomsen 19
2) Christen Thomsen 16
3) Peder Thomsen 14
4) Anne Thomasdatter 7.
FM:
1 farbror Mikkel Christensen uden for herredet
2 Thomas Jensen i Tinggård
3 Poul Poulsen i Sjørring.
Afdøde døde 30.6.1743.

217 [Karen] Lauridsdatter i Flarup. 17.8.1743, fol.104B.
E: Søren Pedersen. B:
1) Laurids Sørensen 10
2) Else Sørensdatter 8
3) Peder Sørensen 6
4) Karen Sørensdatter 5
5) Niels Sørensen 2
6) Søren Sørensen 15 uger.

218 Peder Jensen Kirk i Sennels. 24.9.1743, fol.107B.
Forlovet med Maren Lauridsdatter, enke efter Anders [Mangler]. A:
1) bror Niels Jensen
2) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Sjørring
3) halvbror Anders Jensen i Vang
4) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Ove Christensen i Torsdal
5) halvsøster Karen Jensdatter. FM: stedfar Anders Mouridsen i Torsted.

219 Palle Jørgensen Obel i Skanderup i Sejerslev sogn. 3.10.1743, fol.108.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Jørgen Pallesen [mangler]
2) Jens Pallesen 1.
FM: farbror Oluf Jørgensen Obel, præst i Øsløs, Vesløs og Arup.
Afdøde døde 3.9.1743.

220 Christen Christensen Møller den yngre i Kløvborg ved Klitmøller. 13.9.1743, fol.112B.
Enkemand efter Karen Pedersdatter, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Anne Christensdatter [mangler]
2) Karen Christensdatter 5.
FM:
1 farfar Christen Christensen Møller, den ældre i Kløvborg
2 Anders Christensen Møller
3 mosters mand Anders Pedersen Sø
4 Peder Andersen i Vester Vandet.
Desuden nævnes afdøde kones mor Anne Christensdatter på stedet.
Afdøde døde 15.8.1743.

221 Andreas Ring til Damsgård. 4.4.1740, fol.123B.
E: Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup. LV: Henrik Wulff Klejn, herredsfoged i Nykøbing. B:
1) Else Ring 9
2) Jørgen Ring 7.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1739.
Samfrændeskifte 4.4.1740. (Sml. lbnr.210).

222 Hedvig Sabine de Pretzeln på Vestervig Kloster. 28.9.1737, fol.125, 252B.
E: Jens Laasby Moldrup til Vestervig Kloster. B:
4) Peder Moldrup.
Første ægteskab med Johan Filip von Kneyln. B:
1) Marie Benedikt Kneyln 17
2) Anne Rebekka Kneyln 15
3) Hedvig Sofie Kneyln [].
FM:
1 Thomas Thomsen til Ullerupgård
2 Jens Kraft, major
3 Peder Mads Jensen til Ulstrup.
Arv efter testamente i Holland af 20.9.1727 efter Johan Filip von Kneylns første hustru Anne Judith Castelain til B:
1) Else Castelain
2) Laurids Castelain
3) Anne Elisabeth Castelain.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1746.

223 Bertel Mikkelsen Langballe til Nebel og Søgård og hustru Bodil Marie Henriksdatter Stampe. 14.4.1746, fol.170,II.
B:
1) Else Marie Langballe
2) Kirstine Marie Langballe g.m. Jens Clementin
3) Hans Nikolaj Langballe
4) Henrik Langballe
5) Michael Langballe
6) Anders Harding Langballe
7) Margrethe Elisabeth Langballe.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1733.
Registrering 9.6.1744.
Samfrændeskifte 14.4.1746.

224 Dorthe Cathrine Klerke på Sø på Mors. 3.10.1743, fol.171B.
E: Søren Nielsen Nandrup. B:
1) Eggert Sørensen 4
2) Niels Sørensen 1.
Bevilling til uskiftet b o af 26.10.1742.
Samfrændeskifte 3.10.1743.

225 Anne Thomasdatter i Vester Bavn i Skinnerup sogn 17.8.1744, fol.172B.
E: Peder Balsen. B:
3) søn
4) Else Pedersdatter 23.
Første ægteskab med Søren Nielsen Bruun. B:
1) datter i Norge
2) datter i Norge
3) Marie Sørensdatter.

226 Niels Pedersen Bruun i Sennels. 31.8.1744, fol.174.
Enkemand efter Johanne Olufsdatter. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Vanting.

227 Niels Jensen Toftum i Øster Toftum i Heltborg sogn. 20.2.1740, fol.175.
E: Johanne Jensdatter. A:
1) bror Christen Jensen Andrup [i Nykøbing], død. 4B:
a Kirstine Magdalene Christensdatter [17]
b Simon Christensen 16
c Claus Christensen 13
d Voldborg Margrethe Christensdatter [13]
2) søster Mette Jensdatter i Lemvig, enke efter Christen Børsgaard
3) søster Maren Jensdatter g.m. Poul Mølgaard i Vandborg
4) søster Karen Jensdatter g.m. Oluf Lauridsen i Oksenbøl i Vestervig sogn
5) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Thøgersen i Kærgård i Vestervig sogn, begge døde. 5B:
6) halvbror Jens Christensen Futtrup i Næs på Mors
7) halvsøster Anne Christensdatter i Toftum, enke efter Thomas Bollesen.

228 Laurids Jensen Grishauge i Sennels. 7.11.1744, fol.214.
E: Kirsten Bertelsdatter. B:
1) Peder Lauridsen, murer i Brund
2) Jens Lauridsen i Thisted
3) Anders Lauridsen 22
4) Karen Lauridsdatter 30, i Thisted
5) Bodil Lauridsdatter i Kristiansand
6) Anne Lauridsdatter, på Scheelenborg.

229 Peder Jensen Holmgaard i Holmgård mølle i Ydby sogn. 16.6.1744, fol.215.
E: Else Lauridsdatter. LV: Svenning Gudiksen i Nørhedegård [i Visby sogn]. B:
1) Jens Pedersen 7
2) Laurids Pedersen 6
3) Anne Pedersdatter 1.
FM:
1 morbror Mads Lauridsen i Revs Hedegård i Ydby sogn
2 morbror Mads Lauridsen, ladefoged på Ulstrup.

230 Anne Thomasdatter i Silstrup. 7.11.1744, fol.220B.
E: Jeppe Christensen Løfting. B:
1) Maren Jepsdatter g.m. Christen Jensen i Torsted
2) Thomas Jepsen 25
3) Jeppe Thomsen Jepsen.

231 Anders Nielsen i Vester Vandet. 24.1.1745, fol.222B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Peder Andersen Fuglebjerg i Vester Vandet sogn. B:
1) Jesper Andersen
2) Peder Andersen
3) Maren Andersdatter i Diernæs
4) Maren Andersdatter i Fårtoft.
Afdøde døde 24.12.1744.

232 Anne Judith Christensdatter i Jestrup. 5.12.1744, fol.224.
E: Christen Christensen Kølle (Kjølle), kromand. B:
1) Inger Christensdatter 8
2) Christian Christensen 7
3) Christen Christensen 3
4) Gothard Christensen 1.
Afdøde døde 25.10.1744.

233 Anne Cathrine [Hartvigsdatter] Kaas på Lyngholm. 17.4.1744, fol.227B.
Enke efter Johan Georg Schmidt til Lyngholm, skifte 10.12.1731 lbnr.127].
Testamente af 3.11.1731. B:
1) Birgitte Marie Schmidt, død januar 1739. E: Hans Elias von der Weyde, oberstløjtnant i København. 2B:
a Althea Alhed Birthe von der Weyde 13
b Johan Georg Rudolf von der Weyde 12.
Registrering 20.3.1744.

234 Mikkel Andersen i Andrup i Frøslev sogn på Mors. 13.4.1744, fol.237.
Enke efter Karen Jensdatter. B:
1) Anders Mikkelsen
2) Maren Mikkelsdatter
3) Else Mikkelsdatter g.m. Christen Lauridsen i Vodstrup [i Tødsø sogn].

235 Enevold Bertelsen i Holder i Vester Vandet sogn. 16.4.1745, fol.239.
E: Bodil Kirstine Pedersdatter Søe. LV: Mikkel Jensen Skaarup. B:
2) Jens Enevoldsen 3.
Første ægteskab med Else Andersdatter, [skifte 27.2.1740lbnr.178]. B:
1) Margrethe Enevoldsdatter 7.
FM: Peder Jensen Bro i Klitmøller.

236 Anne Nielsdatter i Hundborg. 31.5.1745, fol.242B.
E: Christen Jensen. B:
2) Jens Christensen 7.

237 Christen Nielsen Hald i Skallerup. 27.7.1745, fol.243.
E: Maren Jørgensdatter. LV: stedfar Poul Madsen. B:
1) Niels Christensen
2) Jørgen Christensen.
Afdødes forældre var Niels Christensen Hald i Skallerup, [skifte 12.1.1729 lbnr.104] og Johanne Pedersdatter.

238 Anne Christensdatter i Jensbygårde. 29.11.1745, fol.244B.
E: Niels Pedersen. B:
1) [Mangler]ten Nielsen 28, i Norge
2) Martha Nielsdatter 23
3) Anders Nielsen 22
4) Marie Nielsdatter 21.
Arv i boet efter afdødes søster Maren Christensdatter g.m. Henrik Møller i Bro mølle til B:
1) Henrik Henriksen
2) Peder Henriksen
3) Maren Henriksdatter 28
4) Johanne Henriksdatter 25
5) Ingeborg Henriksdatter 20.
Skøde fra afdødes far Christen Andersen.

239 Caritas Elisabeth Hildebrandt, [begravet Nykøbing Mors 22.3.1744], fol.247.
E: Anders Christensen Tøttrup, forpagter på Dueholm.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1743.

240 Maren [Sørensdatter] Warre, [død Nørhågård 3.6.1745], fol.247B.
E: Hans Carsten Langballe, født i Nebel i Thy.
Testamente oprettet Faddersbøl 1.12.1730.
Afdøde var født i Ålborg.

241 Svenning Gudiksen i Nørhedegård. 11.12.1745, fol.248.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Gudik Svenningsen
2) Christen Svenningsen
3) Anne Svenningsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1745.

242 Thomas Bollesen i Toftumgård i Heltborg sogn. 1746, fol.249B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Maren Thomasdatter g.m. Mads Pedersen ved Næssund
2) Voldborg Thomasdatter
3) Dorthe Thomasdatter
4) Kirsten Thomasdatter
5) Johanne Thomasdatter
6) Karen Thomasdatter.
[Afdøde blev begravet Heltborg 17.8.1744].
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1742.
Samfrændeskifte i 1746.

243 Hedvig Poulsdatter Bagger på Sønder Ullerup, [begravet Sennels 6.7.1742], fol.251B.
E: Laurids Hvidt, [dvs. Laurids Andersen Hvid] til Sønder Ullerup.
Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1742.

244 Peder Jensen Bro ved Klitmøller. 10.6.1746, fol.251B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Mikkel Jensen Tøfting. B:
1) Bodil Kirstine Pedersdatter, enke efter Enevold Bertelsen i Holder, [skifte 16.4.1745 lbnr.235]
2) Christence Pedersdatter g.m. Anders Christensen Dragsbæk.

245 Christen Poulsen i Erslev. 1.6.1746, fol.253.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Dame i Bårupgård. A:
1) halvbror Peder Christensen på stedet.

246 Christen Jensen i Kanstrup i Hillerslev sogn. 15.8.1746, fol.255B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Jensen Dige i Skårup. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Sidsel Marie Christensdatter 11
3) Johanne 5
4) Jens Christensen 2.
FM:
1 Christen Jepsen i Tved
2 Anders Andersen i Tved.

247 Afkald i Norge. 22.6.1746, fol.258.
Afkald fra Johanne Hjerm på Bragernes i Norge for arv efter søster Anne Marie Andersdatter Hjerm, der var g.m. Niels Mortensen Børgesen til Frøslevgård.

248 Laurids Christensen, [død Nørhågård 14.8.1746] i Thy, fol.258.
E: Mette [Jørgensdatter Holm].
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1740.

249 Anne Cecilie Jochumsdatter i Dover i Ydby sogn. 31.10.1746, fol.258B.
Enke efter Poul [Jensen]. B:
1) Jochum Poulsen i en mølle
2) Jens Poulsen i Dovergård
3) Peder Poulsen i Dover
4) Enevold Poulsen i Dovergård
5) Anne Margrethe Poulsdatter 27.
FM: Christen Jensen i Dovergård.

250 Frederik Christian Farsen, løjtnant i Snedsted. 3.6.1745, fol.260.
E: Anne Voldborg Spatzholt. LV: Jørgen Christian Poulstrup til Ulstrup. B:
1) Hans Georg Farsen 23, farer på Kina
2) Anne Marie Frederiksdatter 16
3) Marie Magdalene Frederiksdatter 13.
FM: Vilhelm Schmidt, præst i Snedsted.

251 Christen Nielsen Nandrup til Sindbjerggård, [begravet Rested 12.3.1745], fol.265.
E: Sidsel Pedersdatter[Tæbring].
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1745.

252 Jeppe [Christensen] Løfting i Silstrup. 16.11.1746, fol.265B.
Enke efter Anne Thomasdatter, [skifte 7.11.1744 lbnr.230]. B:
1) Maren Jepsdatter, død. E: Christen Jensen Bach i Torsted. 4B:
a Anne Christensdatter 7
b barn 5
c Christen Christensen
d Peder Christensen 2
2) Thomas Jepsen, på stedet
3) Jeppe Thomsen Jepsen, på stedet.
FM: farbror Niels Christen Løfting i Thisted.

253 Øllegaard Sofie Søltoft på Råstrup i Hundborg sogn. 12.5.1747, fol.269.
E: Jens Kraft til Råstrup.
Testamente af 15.12.1725.
[Første ægteskab med Jens Sørensen Hesberg til Råstrup, død 1698].
[Andet ægteskab med Poul Maes til Råstrup, skifte 1720 lbnr.48].

254 Mikkel Sørensen Vestergaard i Thisted, [begravet Thisted 22.3.1743], fol.269B.
E: Helle Poulsdatter Dragsbæk.
Enkens første ægteskab med Anders Nielsen Raaer til Momtoft, skifte 30.1.1728 lbnr.95.
De 5 sønner og 3 døtre af hendes første ægteskab har arv stående i Momtoft, der sikres ved kongebrev af 29.6.1742.

255 Dorthe Nielsdatter i Silstrup. 17.4.1748, fol.273.
E: Jens Thomsen. B:
1) Thomas Jensen 32 i Tinggård i Sjørring sogn
2) Maren Jensdatter 30 g.m. Søren Pedersen i Vester Bavngård
3) Bodil Kirstine Jensdatter 24.

256 Johanne Christensdatter Friis i Hvidbjerg [på Mors]. 18.5.1748, fol.274.
E: Mathias Abrahamsen Brochmann. B:
1) Anton Mathiassen 15.
Enkemandens første ægteskab med Jytte Andersdatter, skifte 9.12.1727. Arv til B:
1) Anders Mathiassen 21, i sadelmagerlære i Christiania i Norge.

257 Mads Christensen Malle i Diernæs i Lild sogn. 29.5.1748, fol.279B.
Forlovet med Maren Mikkelsdatter.
1) bror Christen Christensen i Malle
2) bror Terkild Christensen på stedet
3) søster Johanne Christensdatter g.m. Peder Jensen i Malle
4) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Kjær i Malle.

258 Maren Christensdatter i Klitmøller. 29.9.1748, fol.285B.
A:
1) bror Christen Brandes i Klitmøller
2) bror Peder Brandes i Klitmøller
3) bror Oluf Brandes i Klitmøller
4) søster Kirsten Brandes g.m. Anders Frost
5) søster Anne Brandes.

259 Christen Jensen i Dovergård. 3.1.1749, fol.286.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Thomas Pedersen. A:
1) bror Søren Jensen i Dovergård
2) bror Poul Jensen i Dover, død. 5B:
a Jochum Poulsen i Dovergård
b Jens Poulsen
c Peder Poulsen
d Enevold Poulsen
e Anne Margrethe Poulsdatter
3) søster Ellen Jensdatter g.m. Mads Simonsen i Ydby
4) søster Maren Jensdatter
5) bror Enevold Jensen i Hørdum, død. 4B:
a Peder Enevoldsen 21
b Gertrud Enevoldsdatter 18
c Maren Enevoldsdatter 16
d Inger Enevoldsdatter 15.

260 Anne Lauridsdatter i Skelsgård i Tved sogn. 28.10.1748, fol.293.
E: Peder Christensen Skelsgaard. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter
3) Christen Pedersen 3
4) Laurids Christian Pedersen
5) Christian Lassen Pedersen.
FM:
1 farfar Christen Andersen Hestkær
2 farbror Niels Christensen Skelsgaard
3 farbror Anders Christensen Skelsgaard
4 morbror Jens Lauridsen Grishauge i Thisted
5 morbror Peder Lauridsen.
Afdøde døde 28.9.1748.

261 Anders Pedersen Krog i Klitmøller. 7.11.1748, fol.296.
Enke efter Else Mathiasdatter, der døde 4.9.1748. B:
1) Christen Andersen Krog 34
2) Maren Andersdatter Krog
3) Inger Andersdatter
4) Kirsten Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
FM:
1 Christen Christensen Krog
2 Christen Brandi
3 Anders Frost.
Afdøde døde 7.101748.

262 Poul Sørensen i Gettrup. 21.3.1749, fol.299.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Villads Jensen, fuldmægtig på Tandrup. B:
5) Anne Poulsdatter 8.
FM: morbror Laurids Lauridsen i Staversbøl i Vestervig sogn.
Første ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 30.7.1732 lbnr.132]. B:
1) Else Poulsdatter 10
2) Karen Poulsdatter 8
3) Anne Poulsdatter 6
4) Claus Poulsen 5.
FM: morbror Peder Thomsen i Hurup.

263 Mikkel Jensen Skaarup i Skårup. 30.4.1749, fol.303.
E: Johanne Pedersdatter Bach. LV: svoger Poul Jensen Tøfting i Tøfting i Øster Vandet sogn. B:
3) Jens Mikkelsen Skaarup 11
4) Anne Mikkelsdatter 8
5) Peder Mikkelsen Skaarup5
6) Johanne Mikkelsdatter 3.
FM:
1 morbror Laurids Pedersen Bach i Knakkergård i Øster Vandet sogn
2 morbror Søren Pedersen, degn i Vester og Øster Vandet
3 mosters mand Anders Christensen i Øster Vandet.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Christen Christensen Stentoft i Vester Vandet
2) Birgitte Mikkelsdatter 22.
Afdøde døde 31.3.1749.

264 Christen Christensen i Snestrup [i Jannerup sogn]. 25.6.1749, fol.308B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Mikkelsen. B:
1) Jørgen Christensen
2) Christen Christensen 25
3) Laurids Christensen 21
4) Anne Christensdatter
5) Johanne Christensdatter.
FM: Anders Andersen.

265 Anne Pedersdatter i Bleghule [i Vester Vandet sogn]. 9.7.1749, fol.309.
Enke. B:
1) Christen Bertelsen
2) Enevold Bertelsen, [skifte 16.4.1745 lbnr.235]. 2B:
a Margrethe Enevoldsdatter
b Jens Enevoldsen 7.
FM:
1 Peder Bro i Klitmøller.
2 [Mangler] Andersen i Rolsgård i Lild sogn.

266 Anders Frost i Klitmøller. 19.9.1749, fol.310B.
E: Inger Knudsdatter. B:
2) Christen Andersen Frost 8
3) Oluf Andersen Frost 4.
FM:
1 Jens Christensen Frost i Klitmøller
2 Christen Christensen Brandes i Klitmøller.
Første ægteskab med Mette Olufsdatter [Dragsbæk], skifte 31.5.1740 lbnr.181. B:
1) Maren Andersdatter 10.
FM: fasters mand Niels Andersen Odde i Klitmøller.

267 Claus Graa, løjtnant i Ginderup i Heltborg sogn. 10.5.1746, fol.311.
E: Anne Elisabeth Picherhein. B:
1) Anne Helene Clausdatter 23
2) Frederikke Clausdatter 20, i København
3) Sofie Ma[gdalene].
FM: Thomas Olufsen i Heltborg.

268 Kirsten Poulsdatter i Årup i Snedsted sogn. 27.11.1747, fol.313B.
E: Christen Pedersen. B:
3) Peder Christensen 28, smedesvend
4) Poul Christensen, garversvend, i udlandet
5) datter 32
6) Dorthe Christensdatter.
FM: svoger Poul Pedersen i Næsgård.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 45
2) datter 41 g.m. Poul Pedersen.

269 Kirsten Sørensdatter i Thisted Bisgård. 28.5.1749, fol.315.
E: Anders Enevoldsen. B:
1) Margrethe Andersdatter 19
2) Søren Andersen 17
3) Mikkel Andersen 16
4) Enevold Andersen 14
5) Bendix Andersen 11
6) Mette Elisabeth Andersdatter.
FM:
1 Anders Knakkergaard i Thisted
2 Jens Enevoldsen i Torsted
3 Niels Hostrup i Tandrup.
Afdøde døde 27.4.1749.

270 Mikkel Christensdatter i Erslev. 17.1.1750, fol.319.
E: [Mangler] Pedersdatter. LV: Steffen Lauridsen. A:
1) bror Jens Christensen
2) søster Else Christensdatter g.m. Anders Balle i Øster Jølby, anneksbonde til præsten i Galtrup
3) halvbror Mads Christensen i Sanddalgård i Erslev sogn.

271 Kirsten Hansdatter i Dragstrup. 26.2.1750, fol.321.
Enke efter Søren Poulsen, [skifte 6.2.1743 lbnr.202]. B:
1) Martha Sørensdatter g.m. Christen Madsen Bro i Skallerup
2) Thomas Sørensen 17.
FM: morbror Christen Hansen i Karby.
Desuden nævnes afdøde mands søster [Kirsten Hansdatter, død 13.7.1740], g.m. Jens Jepsen, degn i Frøslev og Mollerup, [skifte Morsø sønder herred gejstlig 17.4.1741 lbnr.15].

272 Jørgen Christensen, 4 år gammel i Skallerup. 2.3.1750, fol.322B, 342B.
A:
1) mor Maren Jørgensdatter g.m. Peder Madsen på stedet
2) bror Niels Christensen 8.
FM: Jens Jørgensen.
Arv efter far [Christen Nielsen Hald], skifte 27.7.1745 lbnr.237.

273 Gertrud Andersdatter, 17 år gammel i Vester Jølby. 2.3.1750, fol.322B.
A:
1) bror Jens Andersen på stedet
2) søster Margrethe Andersdatter 18
3) søster Malene Andersdatter 14.
FM:
1 Christen Hansen i Vester Jølby
2 Laurids Clausen i Solbjerg.
Arv efter
1 afdødes far Anders Madsen i Vester Jølby, [skifte 25.2.1735 lbnr.140]
2 afdødes mor Inger Jensdatter, skifte 29.3.1740 lbnr.184.

274 Johan Bendix Schandorph i Snedsted. oktober 1749, fol.323B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Jeppe Nielsen i Snedsted. B:
1) [Eleonora] 1.
Arv efter afdødes far [Holger Sørensen Schandorph, præst i Snedsted, skifte Ålborg bisp 6.12.1736 lbnr.393], var g.m. afdødes mor Anne Johanne Eleonora Leschly til
1 afdødes bror Andreas Sørensen [Schandorph] i Thisted
2 afdødes bror Nikolaj Schandorph's børn
3 afdødes halvbror Christen Holgersen i Årup mølle
4 afdødes halvbror Hans Holgersen, degn i Snedsted.
Afdøde døde 5.9.1749.

275 Thomas Thomsen til Nørre Ullerup, [begravet Sennels 24.7.1749, fol.327B, næste protokol fol.311.
E: Anne Elisabeth Hofgaard. LV: Laurids [Davidsen] Fogh, amtsforvalter.
Testamente af 19.6.1749. A:
1) bror Jørgen Thomsen og hans B:
a Gregor Jørgensen
b Ingeborg Marie Jørgensdatter
2) søster [Margrethe Marie Thomasdatter i andet ægteskab med Johan Henrik Wildschütz, begge døde]. B:
a Thomas Wildschütz i Hedehusene ved København.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1734.
Testamentet godkendt af enken 21.5.1751.

276 Frederik Leth [til Hindsels, død 5.7.1749], fol.328.
E: Birgitte Kirstine [Pedersdatter] Damstrøm.
Bevilling til uskiftet bo 23.6.1741 i Kovstrup.

277 Niels Pedersen Toppenbjerg i Flarup i Gettrup sogn. 29.7.1749, fol.328B.
E: Dorthe Jensdatter.
Testamente af 1743.

278 Frederik Christian Klingenberg til Lund, Glomstrup og Blistrup, død på Glomstrup i Hvidbjerg på Mors 1750, fol.329B.
E: Anne Cathrine von Bülow.
Testamente af 5.11.1748.

279 Sofie Amalie Gedde på Vestervig kloster. 11.7.1748, fol.330.
Enke efter [Ulrik Frederik] Schack.
Af børn arver B:
1) A[bel] C[athrine] von Schack i København.
Afdøde døde 12.6.1748.

280 Anne Mogensdatter i Skjoldborg. 2.2.1750, fol.342B.
E: Mads Christensen. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Jens Olufsen i Næstrupgård
2) Karen Madsdatter 30.

281 Peder Christensen i Hågård i Sønderhå sogn. 18.4.1750, fol.342B.
E: [Navn mangler]. LV: bror Niels Christensen i Jestrup. B:
1) Karen Pedersdatter g.m Villum Christensen i Gundtoft i Gettrup sogn
2) Maren Pedersdatter, tjener på Fyn
3) Christen Pedersen 31, der har gården i fæste
4) Christen Pedersen 28, på stedet
5) Dorthe Pedersdatter 26
Kirsten Pedersdatter 23.
FM: Christen Christensen i Hørdum.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1749-1759
B 1A - 133


282 Niels [Pedersen] Winther i Villerslev, herredsfoged i Hassing og Refs herreder. 12.2.1749, fol.1.
E: Christine Sofie Parsberg. LV: Jens Jørgen Hoppe til Irup. B:
1) Rudolf Frederik Winther i Strømsø i Norge
2) Christiane Barbara Winther g.m. Knud [Nielsen] Skytte, præst i Jebjerg og Lyby
3) Frederikke Elisabeth Winther 29, på Højris
4) Johan Verner Winther 26, i kongens liberi
5) Sofie Amalie Winther 24
6) Charlotte Amalie Winther 23
7) Claus Winther 21
8) Christence Winther 14.
FM: Jens Sandagaard, skriver i Hassing-Refs herreder.
Afdøde døde 14.1.1749.

283 Maren Lauridsdatter, ugift i Holmgård mølle i Ydby sogn. 2.6.1749, fol.13B.
A:
1) bror Mads Lauridsen i Revs Hedegård
2) bror Christen Lauridsen i Odgård på Thyholm
3) bror Søren Lauridsen i Morup mølle
4) bror Mads Lauridsen, ladefoged på Nørhågård
5) søster g.m. Jens Madsen Møller på stedet
6) søster Else Lauridsdatter g.m. Niels Christensen i Holmgård
7) søster Karen Lauridsdatter, død. E: Søren Pedersen i Flarup. 5B:
a Laurids Sørensen 16
b Else Sørensdatter 14
c Peder Sørensen 12
d Karen Sørensdatter 10
e Niels Sørensen 8.

284 Kirsten Jacobsdatter i Bleghule i Vester Vandet sogn. 8.12.1750, fol.16.
E: Niels Christensen Kvieborg på Vester Vandet kirkes gods. A:
1) bror Anders Jacobsen i Tingstrup på Sønder Ullerup gods, svag på sindet.

285 Jens Thomsen, oberstløjtnant på Nørre Ullerup [i Sennels sogn]. 5.6.1749, fol.17.
A:
0) forældre [Thomas Jensen, borgmester i Kalundborg, død 10.5.1699 og Ingeborg Jensdatter Hegelund, død 1698]
1) bror Thomas Thomsen til Nørre Ullerup
2) bror Jørgen Thomsen, regimentskvartermester i København
3) søster Birgitte Thomasdatter, enke efter Jacob [Nielsen] Krag, præst i Osted [og Allerslev], død 10.1.1749, [første ægteskab med Hans Sørensen Lemvig, præst i Ørsted og Dåstrup
4) søster Margrethe Marie Thomasdatter g.m. Johan Henrik Wildschütz, oberstløjtnant, [begge begravede København Garnison 30.3.1710]. B:
c Thomas Wildschütz i Hedehusene ved København.
Af Margrethe Marie Thomasdatters første ægteskab(er?) B:
a Hans Rasmussen Hegelund i Kalundborg
b Hans Hansen Hegelund, løjtnant, død. 2B:
1 en søn, møller på Langeland
2 en datter gift med en bonde på Langeland.
(Se skifte efter afdødes halvbror Niels Hansen Hegelund, skifte Kalundborg 31.7.1704 lbnr.171).

286 Anne Sørensdatter i Nors. 16.3.1751, fol.33.
E: Christen Poulsen Vestergaard. B:
6) Laurids Christensen 10
7) Poul Christensen 6.
FM: farbror Christen Ørgaard i Nors.
Første ægteskab med Laurids Sørensen, skifte slut 22.1.1738. B:
1) Maren Lauridsdatter 24
2) Christen Lauridsen 23
3) Søren Lauridsen Vilsbøl 22
4) Karen Lauridsdatter 21
5) Søren Lauridsen Vestergaard 6.
FM:
1 Anders Haahr i Vorring
2 Jens Frøkjær i Vorring
3 Knud Christensen i Vorring.

287 Inger Nielsdatter i Sejerslev. 20.7.1750, fol.35B.
E: Thomas Rasmussen. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Anders Pedersen Bo i Vorring.

288 Anders Pedersen Bo i Vorring i Nors sogn. 28.9.1750, fol.37.
Enkemand. B:
1) Karen Andersdatter.

289 Anne Pedersdatter i Klitmøller. 8.12.1750, fol.37B.
E: Oluf Pedersen Dragsbæk. B:
1) Mette Olufsdatter, [skifte 31.5.1740 lbnr.181, var g.m. Anders Christensen Frost i Klitmøller, skifte 19.9.1749 lbnr.266]. E: Inger Knudsdatter. B:
a Maren Andersdatter 12.
FM: [fasters mand] Niels Andersen Odde i Klitmøller.

290 [Dorthe Nielsdatter] i Hundborg. 12.2.1751, fol.38.
E: Christen [Jensen] Agerbo. Af børn angives B:
1) Jens Christensen.
(Sml. lbnr.161).

291 Anne Christensdatter i Hillerslev.23.3.1751, fol.38B.
E: Jonas Nielsen. B:
1) Kirsten Pedersdatter, der døde en dag før sin mor. A:
1) bror Søren Boesen, student i Thisted
2) bror Anders Christensen Boesen i Skinderup på Ulstrup gods
3) søster Inger Christensdatter Boesen i Skinderup
4) søster Anne Christensdatter Boesen i Thisted
5) bror Jens Christensen Boesen
6) søster, død. E: Christen Jensen, smed i Thisted. B:
a Anders Christensen
b Jens Christensen, smed
c Ingeborg Christensdatter
d Anne Christensdatter
e Anders Christensen.

292 Christen Pedersen i Hinding. 21.4.1751, fol.43B.
E: Bodil Nielsdatter. B:
1) Maren Christensdatter 22.
Registrering 20.3.1751.

293 Morten Jensen i Gryngård i Kæstrup by i Heltborg sogn. 2.4.1751, fol.44.
E: Anne Madsdatter. A:
1) far Jens Madsen i Sønderhå.

294 Dorthe Jepsdatter i Lønnerup. 12.6.1751, fol.46B.
E: Jens Christensen. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Poul Lauridsen Odde i Sennels sogn
2) Margrethe Jensdatter 28
3) Christen Jensen i Årup på Kølbygård gods
4) Maren Jensdatter 23 i Årup
5) Jeppe Jensen 18.

295 Else Pedersdatter Vittrup, ugift tjenestepige i Agerholm præstegård i Vester Vandet sogn. 22.7.1751, fol.47.
A:
1) bror Laurids Pedersen 40, i Bested sogn
2) søster Mette Pedersdatter g.m. Thomas Christensen i Skyum
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Christensen
4) søster Maren Pedersdatter, død. E: Jens Thomsen i Bjerregård i Bested sogn. 4B: 2 sønner og 2 døtre, hvoraf en angives som Maren Thomasdatter
5) søster Anne Pedersdatter i Holsten.
Afdøde døde 6.7.1751.

296 Anne Kirstine Poulsdatter i Kåstrup. 7.8.1751, fol.48.
E: Peder Thomsen. B:
1) Thomas Pedersen 1 måned.
FM: mosters mand Oluf Andersen.
Afdøde døde 8.7.1751.

297 Anne Christensdatter i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 9.8.1751, fol.49.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 30
2) Voldborg Christensdatter 28.
3) Anders Christensen over 25
FM: morbror Christen Christensen Krog i Klitmøller.

298 Niels Nielsen Keldtoft i Hillerslev. 6.11.1751, fol.49B.
E: Maren Jensdatter. B: en søn og en datter, hvis navne ikke angives.
Registrering 19.10.1751.

299 Salomon Salomonsen i Torsted. 16.2.1752, fol.50.
E: Bodil Jensdatter. LV: far Jens Nielsen Spangsgaard. B:
1) Peder Salomonsen 5
2) Jens Salomonsen 2
3) Laurids Salomonsen 3 uger.
FM:
1 Christen Lauridsen i Torsted
2 mors morbror Christen Grøngaard i Skjoldborg
3 Jens Mouridsen i Torsted.
Afdøde døde 18.1.1752.

300 Christen Jensen i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 19.2.1752, fol.52B.
Enkemand efter Anne Christensdatter, skifte 9.8.1751 lbnr.297. B:
1) Jens Christensen 30
2) Voldborg Christensdatter 28.
3) Anders Christensen 26.
FM: morbror Christen Christensen Krog i Klitmøller.

301 Dorthe Nielsdatter i Skinnerup. 15.4.1752, fol.54.
E: Erik Poulsen. B:
1) Karen Eriksdatter 26.
Afdøde døde 10.3.1752.

302 Birgitte Christensdatter i Kærgård i Tved sogn. 7.8.1752, fol.55.
A:
1) mor Birgitte Jensdatter g.m. Niels Christensen Kærgaard.
Mors første ægteskab med [Peder Andersen, skifte 19.10.1724 lbnr.74]. 2B:
2) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Sønderby i Tved sogn på Kølbygård gods
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Jens Poulsen Bunch i Hinding i Nors sogn på Kølbygård gods.
[Mors andet ægteskab med afdødes far Christen Pedersen, skifte 17.11.1731 lbnr.125].
Af mors tredje ægteskab 2B:
4) halvbror Peder Nielsen 19
5) halvsøster Dorthe Nielsdatter.
Afdøde døde 9.7.1752.

303 Bertel Jepsen i Tved. 8.8.1752, fol.56.
E: Ingeborg Poulsdatter. LV: bror Jens Poulsen Bunch i Hinding i Nors sogn. B:
1) Maren Bertelsdatter 8
2) Jeppe Bertelsen 6
3) Cathrine Marie Bertelsdatter 3.
FM:
1 farbror Christen Jepsen i Tved
2 Frands Sørensen i Tved
3 Niels Christensen Østergaard i Hinding.
Afdøde døde 9.7.1752.

304 Bodil Sofie Hvidberg i Villerup. 21.4.1750, fol.65B.
Enke efter Claus Grevenkop, kaptajn, [skifte 17.5.1735 lbnr.167].
Hans A:
1) bror Peder Grevenkop, kaptajn i Norge, død. 2B:
a Hans Gottlob Grevenkop, kaptajn i København
b Casper Grevenkop, på rejse i London for at se sig om i verden
2) bror Grevenkop, kaptajnløjtnant, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Grevenkop i København.
Hendes A:
1) bror Anders Lyngby, forvalter på Støvringgård kloster
2) bror Niels Hvidberg, forpagter på Søndervang
3) søster Mette Marie Pedersdatter Hvidberg, enke efter Mads Andersen Torup, præst i Ræer, [skifte Ålborg bisp 26.7.1718 lbnr.278]. LV: Jens Øksenbjerg. Hun har et barn B:
a Martha Madsdatter
4) halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Graversen i Thisted. LV: Cortsen, præst i Thisted.
Afdøde døde 7.3.1750.

305 Christen Christensen Kløvborg i Klitmøller. 27.7.1752, fol.101.
E: Bodil Christensdatter. B:
1) Dorthe Christensdatter 17
2) Ingeborg Christensdatter 8
3) Christen Christensen 6
4) Christen Christensen 3.
FM:
1 Christen Christensen Bach i Thisted
2 Peder Christensen Dragsbæk i Klitmøller
3 Niels Christensen Dragsbæk i Klitmøller.

306 Kirsten Mikkelsdatter i Tøving på Mors. 17.11.1752, fol.103.
Enke. B:
1) Mikkel Mortensen
2) Niels Mortensen
3) Maren Mortensdatter.
FM:
1 Peder Mortensen i Solbjerg præstegård
2 Josef Mortensen i Jørsby
3 Laurids Mikkelsen i Øster Jølby.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Mikkelsen Bol i Tødsø sogn.

307 Niels Christensen Hjortsvang i Gyrup [i Sønderhå sogn], der døde 6.6.1753, fol.105.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Peder Reisen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1740.

308 Oluf Poulsen [Dragsbæk] i Vester Vandet, der døde 26.7.1753, fol.105B.
E: Pernille Kirstine Søltoft.
[Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 21.6.1738 lbnr.168].

309 Poul Jensen Tøfting i gården Tøfting i Vester Vandet sogn. 2.9.1753, fol.106.
E: Kirsten Pedersdatter Bach. LV: Christen Pedersen Tilsted.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1743.

310 Peder Christensen Wie Damsgård i Grurup sogn, birkedommer i Vestervig birk. 14.5.1753, fol.106B.
E: Anne Marie Christine Beyer. LV: Hans Voetmann, fuldmægtig på Vestervig Kloster og Ørum. A:
0) forældre Christen Pedersen og Kirsten Andersdatter, begge døde
1) bror Christen Christensen Wie, død for 3 år siden
2) søster Anne Christensdatter Wie g.m. Knud Christensen i Låstrup på Sødal gods.

311 Maren Eskildsdatter i Nors. 23.6.1753, fol.107B.
E: Niels Lauridsen.
Første ægteskab med Anders Bertelsen, skifte 11.8.1749. B:
1) Kirsten Andersdatter 6.

312 Christen Svenningsen i Torup i Skallerup sogn. 17.9.1753, fol.109.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Mikkelsen i Erslev. B:
1) Kirsten Christensdatter 11
2) Anne Christensdatter 9
3) Svenning Christensen 2.
FM:
1 Anders Nielsen Møller i Skallerup
2 Christen Pedersen i Bjørndrup i Tødsø
3 Laurids Clausen i Solbjerg.
Arv i boet efter afdødes mors far [Christen Knudsen] til Jølbygård, [skifte 11.2.1727 lbnr.84.
Afdøde døde 17.8.1753.

313 Jens Pedersen Kraft til Råstrup i Hundborg sogn. 20.9.1751, fol.114B.
Enke efter Øllegaard Sofie Søltoft, [skifte 12.5.1747 lbnr.253].
Testamente af 15.12.1747.
Hans A:
0) forældre Peder Evensen Leuten, præst i Enebak i Akershus stift i Norge og Kirsten Kraft. B:
1) søster Magnille Pedersdatter Kraft, født oktober 1669, g.m. Johan Plate, præst i Enebak, begge døde 9B:
a Bernt Plate, død. 2B:
1 Hans Plate i Holmestrand
2 Mette Marie Plate g.m. Oluf Röen i Drammen
b Peder Plate,, uvist hvor
c Hans Plate, klokker i Grue
d Johan Plate, kapellan i Trondhjem domkirke, død. 2B: en søn og 2 døtre uden angivelse af navne. FM: Angell, kancelliråd
e Jens Plate, født 1708, i Enebak
f Anne Dorthe Plate, død. var g.m. Joen Gundesen på Valde i Ramnæs sogn. 1B:
1 Gunild Joensdatter i gården Toft
g Sofie Plate, enke efter Jørgen Nielsen, klokker i Enebak
h Kirsten Plate, død. Uvist om børn
i Cathrine Elisabeth Plate, enke efter Hans Bruun i Bergen
2) søster Anne Sofie Pedersdatter Kraft, født oktober 1670, død, var g.m. [Mads] Maaneskjold, [død 1718]. 3B:
a Karen Maaneskjold i Verdalen i Trondhjem stift
b Peder Maaneskjold, død. 1B:
1 Mathia Sofie Maaneskjold hos sin morbror Jacob Hersleb, præst i Hold i Trondhjem stift, bror til biskop Hersleb i København
c Jens Maaneskjold, død ugift
3) søster Johanne Pedersdatter Kraft, født marts 1672, død, var g.m. Christen Simonsen Aschenberg. 1B:
a Peder Christensen Kraft i Fåborg
4) søster Cathrine Pedersdatter Kraft, født februar 1673, død, var g.m. Hans Andersen Saltved. 5B:
a Oluf Hansen i Enebak
b Anders Hansen i Enebak
c Kirsten Hansdatter, død. 1B:
1 Kirsten, 16 år i 1752
d Magnille Hansdatter g.m. Anders Troensen Saltved
e Anne Hansdatter, 25 år i 1752
5) Jens Pedersen Kraft, født september 1675, som er afdøde
6) bror Even Pedersen Kraft, født december 1676, oberst og kommandant, død. 10B:
a Vincent Henrik Kraft, kaptajn
b Knud Kraft, kaptajn
c Peder Kraft på Sorø Ridderlige Akademi, landsdommer på Sjælland
d Jens Kraft
e Peder Lorentsen Kraft
f Johan Christoffer Kraft
g Sybille Cathrine Kraft
h Alhed Kirstine Kraft g.m. Mouridsen, løjtnant
i Marie Elisabeth Kraft g.m. Buch, købmand i Nordlandene
j Anne Petrine Kraft g.m. Johan Herman Munch, præst i Rødø i Trondhjem stift
7) søster Kirsten Pedersdatter Kraft, født april 1678, enke efter Schultz, kaptajnløjtnant i gården Berg i Våler sogn ved Moss
8) søster Susanne Pedersdatter Kraft g.m. Svend Christensen Sandem, begge døde. 3B:
a Peder Svendsen i gården Sandem i Høland sogn
b Svend Svendsen i Gården Sandem
c Maren Svendsdatter g.m. Johannes Nielsen i gården Krog Hernes sogn, annekssogn til Høland
9) søster Elisabeth Pedersdatter Kraft, født august 1686, enke efter Peder Olufsen i Enebak sogn
10) søster Abigael Pedersdatter Kraft, født maj 1687, enke efter [Oluf] Ejlersen, løjtnant i Ringebo
11) bror Anders Pedersen Kraft, født januar 1690, løjtnant, død. 1B:
a Jens Kraft, professor ved Sorø Akademi.
Hendes A:
0) far [Knud Pedersen Søltoft, herredsfoged i Hammerum herred]. B:
1) bror Christian Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup, [skifte Vrads herred gejstlig 6.12.1745 lbnr.105]. 13 B:
a Anne Hylleborg Søltoft g.m. Peder Schiønning, [kroejer] i Nørre Snede
b Dorthe Margrethe Søltoft, der døde, var g.m. [Christen] Møller, degn i Bevtoft
c Petronelle Kirstine Søltoft g.m. Oluf Poulsen [Dragsbæk] i Vester Vandet
d Helene Cathrine Søltoft g.m. [Johannes Vogelius Michaelsen] Stenstrup, præst i Sjørring [og Torsted]
e Elisabeth Øllegaard Søltoft, [skifte Hundborg herred gejstlig 10.8.1735 lbnr.7], var g.m. [Christen Jensen] Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup. 1B:
1 Kirstine Magnille Degnbol
f Peder Bang Søltoft, degn i Brørup og Lindknud
g Knud Søltoft, student, på Akademiet i København
h Anne Kirstine Søltoft, enke efter [Jørgen Christoffer Bendixen] Schurmann, præst i Nørre Snede og Ejstrup
i Johanne Justine Søltoft g.m. Søren Sørensen på Råstrup
j Johannes Christian Søltoft, student, på Akademiet i København
k Jens Pauli Søltoft 24, i København
l Ida Sofie Søltoft 22, i Rendsborg
m Oluf Johan Søltoft 20, hos mor i Nørre Snede
2) halvsøster Hylleborg Dorthe Søltoft g.m. Christen Jespersen Amtrup i Snejbjerg i Hammerum herred.

314 Maren Mortensdatter Funder i Skibstedgård i Ydby sogn. 15.5.1752, fol.169B.
E: Ernst Helm Andersen Hvid. A:
1) mor Maren [Rasmusdatter] Lassen i Bording, enke efter [Morten Andreas] Funder
2) bror Thøger Funder fuldmægtig og ridefoged på Vindum Overgård
3) bror Rasmus Funder, hos sin mor i Bording
4) søster Bodil Funder, enke efter Christen Sørensen i Nymølle [i Rødding sogn] i Salling
5) søster [Bodil Johanne Funder] g.m. Christian Frederik Ryberg præst i Bording
6) bror [Andreas Mortensen] Funder, degn i Bording, [skifte Ginding herred gejstlig 1.12.1744 lbnr.22].
Registrering 30.3.1752.

315 Niels Sørensen i Gettrup. 13.11.1753, fol.191B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Sandager, herredsskriver. B:
1) Else Nielsdatter 29.
FM: Jens Madsen i Holmgård mølle.
Afdøde døde 8.10.1753.

316 Karen Christensdatter i Visby. 26.2.1754, fol.196B.
E: Simon Lauridsen. B:
1) Johanne Simonsdatter 17
2) Christen Simonsen 15
3) Karen Simonsdatter 12
4) Else Simonsdatter 9
5) Anne Simonsdatter 2.

317 Voldborg Thomasdatter på Toftumgård i Thy. 15.3.1754, fol.199.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Else Christensdatter 30 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Christensdatter, enke efter [Thomas Bollesen, skifte 1746 lbnr.242]. LV: Jens Madsen, egn i Hurup.
Afdøde døde 14.2.1754.

318 Ingeborg Jensdatter i Hinding i Nors sogn. 23.4.1754, fol.201B.
E: Niels Andersen Ugeldam. B:
1) Dorthe Nielsdatter g.m. Anders Sørensen i Skinnerup
2) Inger Nielsdatter g.m. Christen Christensen Mariager i Hinding.
Afdøde døde 25.3.1754.

319 Jens Christensen Kjær i Snestrup [i Jannerup sogn]. 8.7.1754, fol.203.
E: Maren Christensdatter Hald. LV: Christen Lauridsen Kløvborg. B:
1) Jens Jensen Kjær 25, på stedet.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Christensen Mejlsø
2 enkens bror Niels Christensen Hald.
Afdøde døde 8.6.1754.

320 Søren Nielsen Børgesen til Frøslevgård på Mors. 23.7.1754, fol.2+3B.
Testamente. A:
1) bror Peder Nielsen Børgesen i Nykøbing, død 12.4.1748
2) morbrors søn Niels Mortensen Børgesen. Hans 2B:
a Peder Nielsen Børgesen
b Anne Dorthe Nielsdatter Børgesen.
Afdøde døde 7.7.1754.

321 Karen Poulsdatter i Torsted. 23.7.1754, fol.206.
E: Christen Jensen Kabbel. B:
1) Peder Christensen 11
2) Anders Christensen 9
3) Else Christensdatter 7
4) Jens Christensen 2.
FM:
1 Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet
2 Poul Salomonsen i Torsted
3 Jens Enevoldsen i Torsted.
Afdøde døde 23.6.1754.

322 Christen Mikkelsen Torrild i Hørsted. 9.5.1754, fol.212.
E: Elisabeth Eriksdatter Winther. LV: Jens Jørgen Hoppe til Irup. B:
1) Erik Christian Christensen 9
2) Marie Cathrine Christensdatter 5
3) Christen Mikkelsen, 7 uger den 23.9.1754.
FM: Erik Christensen i Hørsted.
Afdøde døde 9.5.1754.

323 Søren Pedersen Vang, forpagter i Tødsø præstegård. 5.11.1753, fol.217B.
E: Mette Johanne Bang. B:
1) Karen Marie Sørensdatter 4
2) Peder Christian Sørensen 2.
FM: Christen [Jensen] Sundby til Frysbrønd [i Lødderup sogn].
Desuden nævnes enkens far Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup.
[Enkens første ægteskab med Christen Jensen Agerholm, kapellan i Vrå, Emb og Serridslev, død 1745].
Afdøde døde 5.10.1753.

324 Hans Christian Lautrup. 23.8.1750, fol.230B.
Enkemand efter Anne Malene von Buchwald.
Testamente af 8.1.1744. B:
1) Anne Margrethe Lautrup, død, var g.m. [Jens Laasby] Mollerup, oberstløjtnant. 3B:
a Hans Christian Mollerup 10
b Anne Magdalene Mollerup 8
c Frederik Christian Mollerup 5
2) Frederik Mollerup, kancelliråd
3) Christian Mollerup, kornet
4) Christian Frederik Mollerup 20
5) Benjamin Mollerup 16.
Jordebog for Ørum 5.4.1753 fol.246-247B.

325 Mikkel Christensen i Flade. 9.5.1754, fol.247B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mogens Møller i Nykøbing. A:
0) forældre Christen Pedersen og Maren Mikkelsdatter, begge døde
1) fars moster Inger Christensdatter g.m. Jens Jensen i Tøving, begge døde . 2B:
a Niels Jensen i Ovtrup
b Christen Jensen Weyde, brygger i København
2) fars moster Sidsel Christensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Flade, begge døde. 2B:
a Christen Lauridsen, død. 1B:
1 Laurids Christensen i Flade
b Maren Lauridsdatter, død. 1B:
1 Helle Steffensdatter g.m. Poul Lauridsen i Flade
3) fars faster Maren Jensdatter, [skifte 30.5.1720 lbnr.51] g.m. Laurids Lauridsen i Flade. 4B:
a Steffen Lauridsen, død. 1B:
1 Maren Steffensdatter g.m. Jacob Svindt, købmand i Løgstør
b Søren Lauridsen i Flade, [skifte 29.8.1735 lbnr.142]. E: Margrethe [Sørensdatter]. 3B:
1 Maren Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen i Flade
2 Laurids Sørensen
3 Steffen Sørensen 21
c Sidsel Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen, ladefoged på Søndergård i Øster Jølby sogn
d Else Lauridsdatter g.m. [Christen Pedersen i Tødsø], begge døde. 1B:
1 Anders Christensen i Tødsø
4) morbror Josef Mikkelsen i Flade
5) morbror Søren Mikkelsen i Flade
6) morbror Søren Mikkelsen i Torp i Karby sogn
7) moster Margrethe Mikkelsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Flade. 4B:
a Anders Pedersen 28
b Sidsel Pedersdatter 23
c Karen Pedersdatter 22
d Maren Pedersdatter 15.
Afdøde døde 26.2.1754.

326 Anne Jensdatter i Skovsted i Hillerslev sogn. 19.11.1754, fol.264.
Enke efter Christen Svenningsen.
Hans A:
1) bror Peder Svenningsen, skifte 5.2.1751. A:
a afkald 9.12.1750 fra Christen Pedersen i Hinding i Nors sogn for arv efter sin mors søskendebarn Peder Svenningsen
b afkald 9.12.1750 fra Kirsten Nielsdatter i Stadhauge i Lild sogn ved brorsøn Christen Mortensen i Skiverklit i Hjardemål sogn for arv efter hendes fars søskendebarn Peder Svenningsen.
Hendes A:
0) far [Jens Nielsen i Fårtoft]
1) bror Torsten Jensen i Thisted
2) søster Dorthe Jensdatter, enke efter Christen Christensen Harbo i Hillerslev
3) bror Niels Jensen Tovsgaard i Thisted, død. B:
a Mads Nielsen Tovsgaard 27, skipper i Thisted
b Jens Nielsen Tovsgaard 26
c Birgitte Nielsdatter 23
d Christen Nielsen Tovsgaard 20
e Niels Nielsen Tovsgaard 17
f Anne Nielsdatter 14
g Maren Nielsdatter 8
h Karen Nielsdatter 6
i Jens Nielsen Tovsgaard 5.
FM:
1 Niels Poulsen i Nors
2 morbror Christen Dige
3 Erik Poulsen i Skinnerup.
Afdøde døde 19.10.1754.

327 Jens Andersen i Vester Jølby. 20.12.1754, fol.272.
E: Johanne Jensdatter. A:
0) forældre
[Anders Madsen i Vester Jølby], skifte 25.2.1735 lbnr.140 og [Inger Jensdatter], skifte 29.3.1740 lbnr.184.
1) søster Margrethe Andersdatter
2) søster Malene Andersdatter.
FM:
1 Christen Hansen i Vester Jølby
2 Jeppe Madsen i Vester Jølby præstegård.
Arv efter afdødes søster Gertrud Andersdatter, skifte 2.3.1750 lbnr.273.

328 Anders Søe i Klitmøller. 11.3.1755, fol.279.
E: Maren Mortensdatter. B:
1) Morten Andersen
2) Pedersen Andersen
3) Bodil Kirstine Andersdatter 23
4) Dorthe Andersdatter 21
5) Anne Andersdatter 15
6) Peder Andersen Kløvborg 12.
FM:
1 født værge Christen Andersen Færgegaard i Øster Vandet
2 født værge Oluf Andersen Færgegaard.

329 Birgitte Nielsdatter i Øster Hinding i Nors sogn. 14.3.1755, fol.284.
Enke efter Jens Jepsen, [skifte 3.7.1737 lbnr.151]. B:
1) Christen Jensen, på stedet
2) Helle Jensdatter.
afdøde døde 26.2.1755.

330 Christen Christensen i Vester Bavn i Skinnerup sogn. 26.3.1755, fol.284.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Jensen Dige i Søgård. B:
1) Christen Christensen 13 dage. FM:
FM:
1 farfar Christen Christensen Bjerregaard i Hinding
2 morfar Christen Mikkelsen i Hinding
3 Jens Poulsen Bunch i Hinding.
Afdøde døde 3.8.1754.

331 Frederikke Louise Helverskov på Irup. 2.4.1755, fol.287B.
E: Jens Jørgen Hoppe til Irup.
Testamente af 18.1.1755. A:
1) søster Hedvig Dorthe Helverskov g.m. Johannes [Jensen] Thisted ved Grenå eller Rygård strand på Mejlgård gods.
Registrering 5.3.1755.

332 Peder Mogensen Holst i Vejerslev. 7.2.1755, fol.293.
E: Kirsten Sørensdatter, der døde 30.1.1755. B:
1) Sidsel Kirstine Pedersdatter 13
2) Karen Pedersdatter 8.
FM: Jørgen Poulsen i Vejerslevgård.
Afdøde døde 22.1.1755.

333 Karen Justsdatter i Jensbygårde i Hillerslev sogn. 31.5.1755, fol.307.
E: Anders Nielsen. B:
1) Christen Andersen 7
2) Anne Andersdatter 5
3) Maren Andersdatter 2
4) Søren Andersen 2 uger.
FM: morbror Christen Justesen i Hillerslev.
Afdøde døde 22.4.1755.

334 Marie Nielsdatter i Hillerslev. 31.5.1755, fol.308B.
E: Christen Justesen. B:
1) Anne Christensdatter 4
2) Maren Christensdatter 3.
FM: Anders Nielsen i Jensbygårde.
Desuden nævnes enkemandens far Just Nielsen på stedet.
Afdøde døde 17.3.1755.

335 Søren Sørensen til Råstrup. 21.6.1755, fol.309B.
E: Johanne Justine Søltoft. LV: bror Jens Pauli Søltoft.
Testamente af 18.7.1754. A:
1) bror Niels Sørensen, forvalter på Todbøl
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Anders Hadslund til Ingvorstrup [i Vejlby sogn på Mols].
Afdøde døde 16.6.1755.

336 Kirsten Jensdatter i Klitgård i Sundby sogn. 21.10.1755, fol.313, 324.
Enke. B:
1) Jens Pedersen på stedet
2) Maren Pedersdatter 33, i Storgård i Ørding sogn
3) Else Pedersdatter i Overgård i Sundby sogn.
FM:
1 mosters mand Christen Jensen i Overgård
2 Niels Gregersen i Sundby sogn.
Afdøde døde 22.9.1755.

337 Maren Jørgensdatter i Skallerup. 7.2.1756, fol.315B, 332B.
E: Peder Madsen. B:
2) Birgitte Pedersdatter 8.
Første ægteskab med [Christen Nielsen Hald], skifte 27.7.1745 lbnr.237. B:
1) Niels Christensen 13.
FM: morbror Jens Jørgensen i Jølby.
Arv efter søn af første ægteskab Jørgen Christensen, skifte 2.3.1750 lbnr.272.
Afdøde døde 7.1.1756.

338 Christen Jensen Dige til Søgård i Nors sogn. 8.3.1756, fol.320.
E: Anne Nielsdatter Vestergaard. LV: søsters mand Peder Andersen i Fårtoft. B:
1) Karen Christensdatter 13
2) Niels Christensen 11
3) Jens Christensen 9
4) Maren Christensdatter 6½.
FM: født værge Jens Jensen Dige i Øster Skårup.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1756.

339 Johanne Mortensdatter i Klitgård i Sundby sogn. 17.9.1756, fol.324B.
E: Jens Pedersen Klitgaard. B:
1) Johanne Jensdatter 10
2) Peder Jensen 9
3) Maren Jensdatter 8
4) Mikkel Jensen 4
5) Morten Jensen 3
6) Mads Jensen 6 mdr, der døde.
FM: morbror Søren Mortensen i Skallerup.
Arv efter Mikkel Jensen Klitgaard, skifte 6.2.1743 lbnr.208.

340 Jens Sandagaard i Gammelbygård i Grurup sogn, skriver i Hassing-Refs herreder. 1756, fol.330B.
E: Helvig Christensdatter Bested. LV: H. C. Voetmann.
Testamente af 6.12.1748.

341 Kontrakt og afståelse af en gård i Søndbjerg. 3.1.1753, fol.331B.
Christen Nielsen Olkær og hustru Maren Jensdatter afstår deres gård i Søndbjerg til ældste søn B:
1) Niels Christensen
og giver arv til B:
2) Jens Christensen.
Kontrakten af 3.1.1753 er underskrevet af
1 hans bror Mikkel Nielsen Olkær
2 hendes svoger Christen Pedersen i Helligsø.

342 Niels Andersen Haastrup i Tandrup i Vester Vandet sogn. 30.12.1756, fol.333.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: J. Clementin.
Testamente af 26.10.1756.
Hans A:
1) søster Kirsten Andersdatter, enke efter Laurids Andersen Klastrup
2) søster Karen Andersdatter, død. 1B:
a Christen Poulsen i Sennels.
Hendes A:
Første ægteskab med Mads Christensen i Tandrup, [skifte 19.1.1736 lbnr.144]. 4B:
1) [Søren Madsen]
2) [Anne Margrethe Madsdatter]
3) [Maren Madsdatter]
4) [Anders Madsen].

343 Niels Christensen i Revsgård [i Hurup sogn]. 24.2.1757, fol.335.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Madsen Yde i Hurup. B:
1) Mette Johanne Nielsdatter 19.
FM: Oluf Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup.

344 Anne Lauridsdatter i Febbersted [i Ræer sogn]. 4.2.1757, fol.339B.
E: Jens Hansen Fuglsang. B:
1) Hans Jensen 31, i Norge
2) Laurids Jensen 28
3) Christen Jensen 26
4) Peder Jensen 24, matros i København
5) Karen Jensdatter 17.
Afdøde døde 3.1.1757.

345 Jens Thomsen, ugift i Sjørring. 3.6.1757, fol.346.
A:
0) far [Thomas Christensen Bugge i Sjørring, skifte 29.7.1743 lbnr.216]
1) bror Christen Thomsen 30, i Torsted
2) bror Peder Thomsen 27, i Torsted
3) søster Anne Thomasdatter 22. FM: Poul Poulsen i Dalgård i Sjørring
4) halvsøster Karen Christensdatter g.m. Peder Guldager
5) halvsøster Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Christian Nielsen i Sjørring
6) halvsøster Inger Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Thisted.

346 Frands Pedersen i Lødderup. 25.4.1757, fol.347.
E: Johanne Lauridsdatter . LV: Svenning Christensen. B:
1) Peder Frandsen, død. Enken lever i Nykøbing. 5B:
a Frands Pedersen 19, i Holland
b Jens Pedersen 16
c Anders Pedersen [12]
d Laurids Pedersen 10
e Peder Pedersen 8.
FM: Poul Andersen Lynggaard.

347 Poul Clemensen i Skjoldborg. 22.7.1757, fol.349.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Andersen Høstbæk i Støvring. A:
1) søster Karen Clemensdatter g.m. Anders Jensen i Sperring i Sjørring sogn.

348 Poul Andersen i Gisselbæk [i Hassing sogn]. 26.8.1757, fol.350B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Aars, købmand i Thisted. B:
1) Kirsten Pedersdatter 14
2) Oluf Pedersen 11
3) Søren Pedersen 9
4) Anne Pedersdatter 5.
FM:
1 søskendebarn Christen Andersen i Øster Vandet
2 søskendebarn Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet
3 morbror [mors halvbror?] Søren Lauridsen i Morup mølle i Bested sogn
4 mosters mand Mads Sørensen Tobøl i Skyum.

349 Peder Thomsen i Kåstrup. 15.12.1757, fol.355.
E: Maren Madsdatter. LV: Anders Nielsen Jensby.
Første ægteskab med Anne Kirstine Poulsdatter, [skifte 7.8.1751 lbnr.296]. B:
1) Thomas Pedersen 7.
FM: mosters mand Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet sogn.
Arv efter første hustrus forældre Poul Pedersen og Karen Pedersdatter i Øster Vandet.

350 Gotfred Nielsen i Abildgård i Østerild sogn. 17.1.1758, fol.361.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mads Nielsen i Klastrupgård i Hunstrup sogn. B:
1) Niels Gotfredsen 21.
FM: Mikkel Lukassen i Østerild.

351 Else Jensdatter i Overgård i Sundby sogn. 15.10.1757, fol.366B.
E: Christen Jensen. A:
1) søster Kirsten Jensdatter [i Klitgård i Sundby sogn, skifte, 21.10.1755 lbnr.336. 3B:
a Jens Pedersen i Klitgård
b Else Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Solbjerg
c Maren Pedersdatter i Ørding.
Afdøde døde 14.10.1757.

352 Inger Nielsdatter i Sennels. 5.4.1758, fol.379B.
E: Jens Pedersen Bruun. B:
1) Oluf Jensen 25
2) Peder Jensen 24
3) Niels Jensen 22
4) Johanne Jensdatter 18
5) Sidsel Jensdatter 15
6) Mette Jensdatter 13
7) Inger Marie Jensdatter 8.
FM: mors søskendebarn Poul Jensen i Sennels.

353 Johanne Lauridsdatter i Lødderup. 7.1.1758, fol.384.
Enke efter Frands [Pedersen] Gresborg. B:
1) Peder Frandsen i Nykøbing, død. E: Birgitte Pedersdatter. 5B:
a Frands Pedersen 20, til søs fra Holland
b Jens Pedersen 17
c Anders Pedersen 14
d Laurids Pedersen 12
e Peder Pedersen 10.
FM: Poul Nielsen i Lødderup.

354 Else Lauridsdatter i Holmgård mølle i Ydby sogn. 5.5.1758, fol.392B.
E: Jens Madsen B:
4) Peder Jensen 12.
Første ægteskab med Peder Jensen, [skifte 16.6.1744 lbnr.229]. B:
1) Jens Pedersen 21
2) Laurids Pedersen 18
3) Anne Pedersdatter.
FM:
1 morbror Mads Lauridsen i Revs Hedegård i Ydby sogn
2 morbror Søren Lauridsen i Morup mølle.
Afdøde døde 1.5.1758.

355 Just Henrik Leschly, kaptajn i Skjoldborg. 11.3.1758, fol.399.
A:
1) søster Antoinette Sibylle Elisabeth Leschly, enke efter Stoltsig
2) søster Anne Eleonora Leschly, enke efter Holger [Sørensen] Schandorph, præst i Snedsted, [skifte Ålborg bisp 6.12.1736 lbnr.393]. 8B:
a Andreas Schandorph, i Thisted
b Anne Marie Schandorph g.m. Hans Ramløse i Skjoldborg
c Birthe Schandorph g.m. Jens Eskildsen, sergent i Snedsted
d Nikolaj Schandorph, død. Enken bor på Øland. 2B:
1 Mette Helene Schandorph på Øland
2 Marie Schandorph på Øland
e Ernst Nikolaj Schandorph i København, død. Børn, hvis navne ikke angives
f Johan Bendix Schandorph i Snedsted, [skifte oktober 1749 lbnr.274. 1B:
1 Eleonora Schandorph
g Anne Sabine Schandorph, [død 31.8.1747], var g.m. Jochum [Hermansen] Dreves, præst i Førslev [og Sneslev] på Sjælland. Børn, vis navne ikke angives
h Maren Malene Schandorph, død, var g.m. Mikkel Boddum i Snedsted
3) bror Mourids Melchior Leschly, ritmester på Sjælland, død 1734. 3B:
a Anne Dorthe Vilhelmine Leschly g.m. Georg Frederik Preuss i København
b Frederik Verner Leschly, løjtnant i Fredericia, død 1752, var g.m. Dorthe Christence. 4B:
1 Melchior Frederik Leschly
2 Christian Bartholin Leschly
3 Elisabeth Margrethe Leschly
4 Sabine Cathrine Dorthe Leschly
c Ernst Melchior Leschly, tolder i Frederiksstad i Norge
4) bror Ernst Leschly, kaptajn på Fyn. Død uden børn.
Afdøde 8.3.1758.

356 Dorthe Johanne Pedersdatter i Hinding i Nors sogn. 21.9.1758, fol.407.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 11
2) Peder Christian Christensen 5
3) Christen Christensen 1.,
FM: morbror Anders Pedersen i Tved sogn.
Arv i boet til enkemandens søster Helle Jensdatter.
Afdøde døde 22.8.1758.

357 Dorthe Lauridsdatter Noe på Glomstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. 5.1.1759, fol.413, næste protokol fol.135B.
E: Mads Nielsen Isager, der ægter Anne Marie Erslev i Ålborg, [viet Nykøbing 15.1.1762]. B:
1) Maren Isager 10
2) Marie Isager 9
3) Niels Isager 2
4) Dorthe Isager 1.
FM:
1 farbror Peder Isager til Hindsels
2 morbror Christen Noe i København
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1759.
Samfrændeskifte 29.11.1761.
Afdøde døde 6.12.1758.
Jordebog 1761 for Glomstrup, næste protokol fol.137B-138B.

358 Birgitte Kirstine [Pedersdatter] Damstrøm på Ørum slot i Thy. 26.6.1758, fol.416.
Enke efter Frederik Leth til Hindsels, [skifte 5.7.1749 lbnr.276]. B:
1) Johanne Marie Leth g.m. Fædder [Christensen] Højer, præst i Junget og Torum
2) Kirsten Leth, i Vestervig præstegård
3) Nikolaj Peder Leth 18, i Viborg latinskole.
FM: [fasters mand] Rudolf Linde til Møltrup.
Børnene har arv efter farbror Christian Peder Leth, kaptajn i Norge.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1759-1765
B 1A - 134


359 Jens Hansen Fuglsang i Febbersted. 10.5.1759, fol.1.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 4.2.1757 lbnr.344]. B:
1) Hans Jensen 33
2) Laurids Jensen 30
3) Peder Jensen 26
4) Karen Jensdatter 20.
FM: Niels [Nielsen] Raae, præst i Ræer, [Hansted og Vigsø].

360 Christen Jensen i Hinding. 1.6.1759, fol.5B.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Jepsen i Sønderby i Tved sogn.
Første ægteskab med Dorthe Johanne Pedersdatter, skifte 21.9.1758 lbnr.356. B:
1) Jens Christensen 13
2) Peder Christensen 6
3) Christen Christensen 2.
FM:
1 morbror Anders Pedersen Klit i Sønderby i Tved sogn.
2 Anders Christensen Harre
3 Niels Christensen Kærgaard i Tved sogn.
Arv i boet til afdødes søster Helle Jensdatter.

361 Kirstine Marie Langballe på Nørtorp, der døde 12.1.1760, fol.15, 108B, 156B.
E: Jens Clementin til Nørtorp. B:
1) Bodil Marie Stampe Clementin 17
2) Henrik Jespersen Clementin 16
3) Bertel Langballe Clementin 9.
FM:
1 morbror Michael [Bertelsen] Langballe, kapellan i Hjardemål
2 Palæmon Fogh [Olufsen] Obel. præst i Sennels g.m. moster [Margrethe Elisabeth Bertelsdatter Langballe].
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1759.
Samfrændeskifte 18.5.1761.

362 Anne Nielsdatter Vestergaard på Søgård i Nors sogn. 11.7.1759, fol.15B.
Enke efter Christen Jensen Dige til Søgård, [skifte 8.3.1756 lbnr.338]. B:
1) Karen Christensdatter 16
2) Niels Christensen 14
3) Jens Christensen 12
4) Maren Christensdatter 10.
FM:
1 farbror Jens Jensen Dige i Øster Skårup.
2 mosters mand Peder Andersen i Fårtoft
3 søskendebarn Christen Pedersen Vestergaard i Øster Vandet sogn
4 mors søskendebarn Jens Enevoldsen i Torsted.
Desuden nævnes afdøde mands mor Maren Nielsdatter, [enke efter Jens Jensen Dige i Skårup i Nors sogn, skifte 26.1.1740 lbnr.173].

363 Christen Nielsen i Stagstrup. 12.2.1760, fol.53B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Aars, købmand i Thisted. B:
1) Mette Christensdatter 27
2) Else Christensdatter 26
3) Christen Christensen 25
4) Ann Christensdatter 21
5) Niels Christensen 15.
FM:
1 mosters mand Thomas Jensen i Vildsund
2 fasters mand Jens Christensen i Hørsted
3 farbror Mads Nielsen i Dollerup i Sjørring sogn.

364 Hans Christensen i Gettrup. 17.3.1760, fol.60.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Jacob Nielsen, degn i Hurup. A:
1) mor Maren Hansdatter, enke efter Christen Andersen i Hassing
2) søster Karen Christensdatter g.m. Jacob Nielsen Søe i Hassing
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Nielsen Søe i Søndergård i Bested sogn
4) søster Else Christensdatter i Hassing.
FM: Anders Christensen i Spangbjerg i Bested sogn.

365 Laurids Jensen Fuglsang i Febbersted i Ræer sogn. 18.5.1760, fol.65.
A:
0) forældre [Jens Hansen Fuglsang], skifte 10.5.1759 lbnr.359 og [Anne Lauridsdatter], skifte 4.2.1757 lbnr.344
1) bror Hans Jensen 34
2) bror Peder Jensen 27
3) søster Karen Jensdatter 222.
FM: Niels [Nielsen] Raae, præst i Ræer, Hansted og Vigsø.

366 Anders Christensen Brixen i Andrup i Frøslev sogn. 21.1.1760, fol.66.
E: Maren Pedersdatter Knakkergaard i Ljørslev. LV: Erik Nielsen i Vittrup. B:
1) Birgitte Andersdatter, der ægter Tobias Hansen, søn af Hans Nielsen i Ljørslev.
FM:
1 morfar Peder Christensen Knakkergaard i Vittrup
2 farfar Christen Brixen i Ørding.

367 Christen Christensen Bjerregaard i Hinding i Nors sogn. 17.6.1760, fol.76B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Christensen Bjerregaard i Sårup i Ræer sogn. B:
1) Christen Christensen i Vester Bavn i Skinnerup sogn, [skifte 26.3.1755 lbnr.330]. 1B:
Christen Christensen 5.
FM: Jens Poulsen Bunch i Hinding
2) Maren Christensdatter g.m. Niels Terkildsen i Skinnerup
3) Sidsel Christensdatter 28
4) Niels Christensen 27
5) Peder Christensen 20
6) Niels Christensen.
FM: Niels Pedersen i Nors.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Christen Sørensen.

368 Anders Jensen Bro i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 24.7.1760, fol.84.
E: Anne Pedersdatter [Bach]. LV: Peder Jensen Bro. B:
1) Christence Andersdatter Bro g.m. Christen Andersen Dragsbæk i Klitmøller
2) Birgitte Andersdatter Bro, død, var g.m. Mads Nielsen i Dollerup i Sjørring sogn. 1B:
a Inger Madsdatter
3) Dorthe Andersdatter Bro 25
4) Jens Andersen Bro 15
5) Peder Andersen Bro 13.
FM: søskendebarn Jens Tøfting.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 27.3.1727 lbnr.85]. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Christen Andersen Krog i Klitmøller
2) Maren Sørensdatter den ynghre g.m. Christen Andersen Fuglsang i Klitmøller.

369 Laurids Nielsen Bugge til Ejstrup [i Hvidbjerg sogn] på Mors, [der døde 4.11.1761], fol.94.
Enkemand efter Else Valtersdatter Klerke, [begravet Hvidbjerg 11.12.1760].
Testamente af 12.8.1749.
[Hans] A:
1) Hans Mortensen Stub
2) Albert Christoffer Holst, magister [i Viborg latinskole, nu rektor i Vordingborg]
3) Else Marie Pedersdatter Holst
4) Karen Pedersdatter Holst
5) Lucie Emerentse Pedersdatter Holst
[Hendes] A:
6) Ove Valtersen Klerke, [død før 1761]. 1B:
a [Poul Klerke]
7) Valter Egertsen Klerke, [død før 1761 uden børn]
8) Egert Sørensen Nandrup
9) Niels Sørensen Nandrup.

370 Just Lauridsen i Korsø mølle i Hjardemål sogn. 20.9.1760, fol.95.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Thomas Kajsen Praëm, præst i Hjardemål. A:
1) bror Laurids Lauridsen i Under Bjerre, død. B:
a Karen Lauridsdatter 17
b Maren Lauridsdatter 9.
FM:
1 morbror Christen Jensen i Under Bjerre 2 Christen Christensen Boyer i Hjardemål Klit.
Afdøde døde 17.9.1760.

371 Sejer Olufsen Leth i Tøving, degn i Galtrup og Øster Jølby. 9.1.1762, fol.102.
E: Ida Nielsdatter. LV: Christen Pedersen i Tøving, Laurids Andersen Bonderup i Galtrupgård, der ægter enken, [gift Solbjerg 11.6.1762]. B:
1) Anne Marie Sejersdatter g.m. Christen Christensen Møller i Vestermølle i Lødderup sogn
2) Oluf Sejersen Leth 27, i Tøving
3) Karen Sejersdatter g.m. Mads Jensen Møller i Filtenborg
4) Dines Sejersen Leth 21
5) Rubæk Sejersen Leth 18
6) Niels Sejersen 14
7) Caritas Elisabeth Sejersdatter 13
8) Peder Sejersen 10.
FM:
1 Morten Nyby, degn i Flade og Sønder Dråby, som beslægtet
2 Villads Christensen i Bjergby, som beslægtet
3 Niels Kortbæk i Vildsund
4 Peder Espersen i Ballegård.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1749.
Konceptskifte 9.1.1762 i Konceptskifter B 1A-144.
I konceptskiftet er vedlagt:
1) Afkald af 8.12.1734 fra enken Ida Nielsdatter for arv efter far Niels Pedersen i Råsted [ved Randers] til mor Helvig Lauridsdatter Bech.
2) Afkald af 14.4.1767 fra Svend Andersen Bonderup i Løkken i Vendsyssel som eneste arving efter bror Laurids Andersen Bonderup i Galtrupgård til enken Ida Nielsdatter.
[Afdøde døde 16.11.1760].

372 Ingeborg Marie [Jørgensdatter] Gleerup i Damsgård. 24.3.1760, fol.103.
E: Christen [Nielsen] Nørbæk til Damsgård.
Første ægteskab med Andreas Ring til Damsgård, [skifte 4.4.1740 lbnr.221].
Afkald fra B:
1) Jørgen Martin Ring, premierløjtnant.
[Andet ægteskab med Niels Hansen til Damsgård, skifte 20.5.1743 lbnr.210].

373 Maren Salomonsdatter [Kløvborg] i Klitmøller. 10.1.1761, fol.103B.
E: Christen Pedersen Bro. B:
1) Anne Christensdatter Bro g.m. Anders Christensen Møller i Østermølle
2) Maren Christensdatter Bro g.m. Oluf Jensen Odde i Klitmøller
3) Karen Christensdatter Bro g.m. Niels Christensen Krog på stedet
4) Kirsten Christensdatter.

374 Jacob Olufsen Winther, forpagter på Irup i Thy. 1760, fol.108.
E: Anne Thomasdatter Nysum.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1760.

375 Sidsel Jepsdatter i Sønderby i Tved sogn, [begravet Tved 24.7.1761], fol.109.
E: Frands Sørensen.
Testamente af 25.10.1748.

376 Mads Schmidt til Øland. 21.2.1760, fol.110.
E: Anne Sofie Skovsbo. LV: Andreas Højer. A:
1) bror Frederik Hillerup, købmand i Lemvig
2) bror Thomas Hillerup, hører i Ribe latinskole
3) søster Bodil Hillerup g.m. Peder Nissen i Hillerup
4) søster Anne Marie Hillerup i Hillerup.
Afdøde døde 20.2.1760.

377 Anne Sørensdatter Legind i Holder i Vester Vandet sogn. 7.5.1761, fol.118.
E: Niels Jensen Bloch. B:
1) Poul Nielsen Bloch på stedet
2) Magdalene Nielsdatter Bloch 25
3) Maren Nielsdatter Bloch g.m. Martin Møller, livgarder i Flensborg
4) Maren Nielsdatter Bloch 20.
FM: morbror Niels Legind, købmand i Lemvig.
Arv i boet efter afdødes morfar Poul Olufsen Dragsbæk i Klitmøller.

378 Christen Madsen Neergaard og hustru Inger Christensdatter [Hagel] i Kåstrup. 27.6.1761, fol.124.
B:
1) Christen Christensen, døbt 26.12.1737
2) Villum Christensen, døbt 24.7.1740
3) Iver Christensen, døbt 14.7.1743.
FM:
1 farbror Jens Madsen Neergaard i Thisted
2 farbror Peder Madsen Neergaard i Kåstrup
3 farbror Niels Madsen Neergaard i Hillerslev.

379 Mads Christensen, skrædder i Lødderup. 13.3.1761, fol.124B.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Poul Klerke i Sallingsund. B:
1) Anne Sofie Madsdatter 33
2) Claus Madsen, møllersvend i Rosenholm mølle mellem Århus og Ebeltoft
3) Christen Madsen, soldat i Holsten
4) Niels Madsen 24
5) Maren Madsdatter 21
6) Christen Madsen 18
7) Søren Madsen 15
8) Agnethe Madsdatter 9.
FM:
1 Søren Christensen i Vang
2 Niels Kortbæk i Vildsund færgested.
Afdøde døde 11.2.1761.

380 Peder Andersen i Vildsund Mølle. 7.9.1761, fol.131.
E: Else Hansdatter. LV: Niels Kortbæk, færgemand i Vildsund færgested. A:
1) bror Jens Andersen i Kærgård i Karby sogn
2) bror Poul Andersen i Øsløs Bisgård i Øsløs sogn
3) bror Jesper Andersen, død. 1B:
a Niels Jespersen i Krogsgård i Gudum sogn
4) søster Kirsten Andersdatter i Vestergård i Stagstrup sogn
5) søster Maren Andersdatter, død. 3B:
a Christen Jespersen i Stagstrup
b Peder Jespersen i Stagstrup
c Maren Jespersdatter i Stagstrup
6) halvbror Niels Andersen i Stagstrup
7) halvbror Christen Andersen i Villerslev
8) halvbror Mads Andersen i Mellemmølle i Hørdum sogn
9) halvsøster Kirsten Andersdatter, enke efter Mads Poulsen i Stagstrup
10) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Peder Andersen i Nors sogn.

381 Magdalene Christensdatter i huset Sandgård i Vejerslev sogn. 22.12.1761, fol.143.
E: Peder Jensen Hald. B:
1) Karen Pedersdatter 13
2) Mette Pedersdatter 12
3) Jens Pedersen 10
4) Christen Pedersen 8
5) Anne Pedersdatter 3.
FM: Peder Sørensen i Vejerslev mølle.
Ophold til afdødes mor Anne Christensdatter.

382 Maren Jensdatter i Torsted. 30.12.1761, fol.145B.
E: Poul Salomonsen. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Niels Christensen i Skjoldborg
2) Jens Poulsen
3) Johanne Poulsdatter 29
4) Christen Poulsen 24
5) Barbara Poulsdatter 20
6) Anders Poulsen 17.
FM:
1 morbror Christen Jensen Kappel i Torsted
2 mosters mand Jens Enevoldsen.

383 Anne Marie Christine Beyer i gården Damsgård i Grurup sogn. 15.6.1762, fol.148B.
Enke efter Peder Christensen Wie, birkedommer i Vestervig, Tandrup og Ørum birk, [skifte 14.5.1753 lbnr.310].
Første ægteskab med Laurids Pedersen Humble, herredsskriver i Hassing og Refs herreder, [skifte 26.10.1741 lbnr.189]. B:
1) Peder Lauridsen Humble, i København
2) Frands Jochum Lauridsen Humble, i Rusland
3) Christian Reitzer Humble, i København
4) Cornelia Lauridsdatter Humble i Damsgård.
Afdøde døde 10.3.1762.

384 Filip Gotfred von Samitz til Lund og Blistrup, [der døde 28.6.1762], fol.149B.
E: Anne Cathrine von Bülow.
Testamente af 29.5.1758, fornyet 23.1.1759. A:
1) Ingeborg Reedtz [i Skanderborg], enke efter [Georg Balthazar] von Samitz, generalmajor, [død 11.3.1732].

385 Niels Sørensen, forvalter og forpagter på Todbøl. 15.3.1763, fol.151B.
A:
1) søster Anne Sørensdatter, enke efter Anders Jensen Hadslund til Ingvorstrup i Kalø amt ved søn Jens Severin Hadslund.
Afdøde døde 13.3.1763.

386 Christen [Andersen] Qvistgaard til Ullerup [i Galtrup sogn på Mors]. 30.6.1762, fol.155.
Testamente af 27.6.1762. A:
1) bror Morten Qvistgaard [til Stubbergård i Sevel sogn]
2) [bror Niels Qvistgaard til Østergård i Åsted sogn i Harre herred]
3) [bror Mads Qvistgaard til Kvistgård i Vejrum sogn i Hjerm herred]
4) [søster Maren Qvistgaard g.m. Peder Damgaard til Nørgård i Grinderslev sogn]
5) søster Kirsten Andersdatter Qvistgaard på Kvistgård.

387 Else Hansdatter i Sund mølle ved Vildsund i Stagstrup sogn. 26.3.1763, fol.155B.
Enke efter Peder Andersen, [skifte 7.9.1761 lbnr.380].
Af første ægteskab B:
1) Christen Madsen i København
2) Hans Madsen, der er fæster af møllen.
Afdøde døde 23.3.1763.

388 Anders Christensen i Skelsgård i Tved sogn. 12.1.1763, fol.164B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Hammer i Nors. A:
1) bror Niels Christensen på stedet
2) bror Christen Christensen på stedet
3) bror Peder Christensen på stedet, død, skifte 8.2.1763 lbnr.390]. 6B:
a Magdalene Pedersdatter 21
b Christen Pedersen 18
c Laurids Christian Pedersen 17
d Christian Lassen Pedersen 15
e Anne Margrethe Pedersdatter 5
f Margrethe Marie Pedersdatter 3.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen Grishauge i Thisted
2 mosters mand Niels Jacobsen i Thisted
3 morbror Anders Lauridsen Grishauge i Thisted
4 Christen Jepsen i Sønderby i Tved sogn.
Desuden nævnes afdødes far Christen Andersen Hestkær i Skelsgård.
Afdøde døde 5.1.1763.

389 Niels Christensen i Skelsgård i Tved sogn. 7.3.1763, fol.187.
A:
1) bror Christen Christensen på stedet
2) bror Peder Christensen på stedet, død, skifte 8.2.1763 lbnr.390]. 6B:
a Magdalene Pedersdatter 21
b Christen Pedersen 18
c Laurids Christian Pedersen 17
d Christian Lassen Pedersen 15
e Anne Margrethe Pedersdatter 5
f Margrethe Marie Pedersdatter 3.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen Grishauge i Thisted
2 mosters mand Niels Jacobsen i Thisted
3 morbror Anders Lauridsen Grishauge i Thisted
4 Christen Jepsen i Sønderby i Tved sogn.

390 Peder Christensen i Skelsgård i Tved sogn. 8.2.1763, fol.190B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Hammer i Nors. B:
5) Anne Margrethe Pedersdatter 5
6) Margrethe Marie Pedersdatter 3.
FM: Christen Jepsen i Sønderby i Tved sogn.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 28.10.1748 lbnr.260]. B:
1) Magdalene Pedersdatter 21
2) Christen Pedersen 18
3) Laurids Christian Pedersen 17
4) Christian Lassen Pedersen 15.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen Grishauge i Thisted
2 mosters mand Niels Jacobsen i Thisted
3 morbror Anders Lauridsen Grishauge i Thisted

391 Søren Christensen i Smedegård i Tved sogn. 27.5.1763, fol.194.
Enkemand. B:
1) Frands Sørensen i Sønderby
2) Hans Sørensen i Hinding i Nors sogn
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Laurids Carstensen i Nørby i Tved sogn
4) Niels Sørensen, død. E: Margrethe Enevoldsdatter. 4B:
a Enevold Christian Nielsen 14
b Søren Christian Nielsen 11
c Inger Marie Nielsdatter 7
d Christen Nielsen 6.
FM: Søren Enevoldsen i Grågård [i Tved sogn].

392 Birgitte Christensdatter Krog i Klitmøller. 27.4.1763, fol.196.
E: Christen Andersen Møller (Møll), skipper. B:
1) Anders Christensen 18
2) Christen Christensen 14
3) Dorthe Christensdatter 12
4) Karen Marie Christensdatter 5
5) Mikkel Christensen 3
6) Anne Marie Christensdatter 1.
FM:
1 Anders Christensen Møller i Klitmøller
2 Christen Christensen Brandi i Klitmøller.

393 Poul Nielsen i Sundby på Mors. 3.6.1763, fol.199.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Jens Nielsen Vester i Sundby. B:
1) Kirsten Poulsdatter 30
2) Maren Poulsdatter 18
3) Niels Poulsen 17
4) Peder Poulsen 12.
FM: født værge Anders Pedersen i Sundby.
Afdøde døde 4.5.1763.

394 Johanne Thomasdatter i Toftum i Heltborg sogn. 18.5.1763, fol.200.
E: Anders Pedersen Dalgaard. A:
1) mor Anne Christensdatter på stedet, enke efter [Thomas Bollesen i Toftumgård, skifte 1746 lbnr.242]. LV: Jens Madsen Yde, degn i Hurup
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Mads Pedersen, færgemand ved Næssund
3) søster Dorthe Thomasdatter g.m. Josef Poulsen i Toftum
4) søster Kirsten Thomasdatter
5) søster Karen Thomasdatter. FM: Niels Olufsen i Nykøbing
6) søster Voldborg Thomasdatter, [skifte 15.3.1754 lbnr.317]. E: Christen Lauridsen i Søndergård i Ettrup i Hurup sogn. 1B:
a Else Christensdatter 11.

395 Niels Jensen og hustru Kirsten Jensdatter på Ballerum i Tved sogn. 28.5.1763, fol.206.
B:
1) Jens Nielsen i Vester Vandet
2) Christen Nielsen på stedet
3) Sidsel Nielsdatter g.m. Christen Christensen Torsted i Thisted
4) Johanne Nielsdatter g.m. Jens Poulsen i Thisted.

396 Anne Jensdatter i Heltborg. 5.9.1763, fol.207B.
E: Niels Madsen, smed. B:
1) Jens Nielsen 12½
2) Mads Nielsen 10½
3) Niels Nielsen 8
4) Johanne Nielsdatter 6
5) Christen Nielsen 1½.
FM:
1 morbror Thomas Jensen i Ginderupgård
2 morbror Christen Jensen i Heltborg.

397 Anne Sørensdatter i Gisselbæk i Hassing sogn. 13.6.1763, fol.215.
E: Peder Olufsen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 21
2) Oluf Pedersen 18
3) Søren Pedersen 15
4) Anne Pedersdatter 11.
FM:
1 Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet
2 Søren Lauridsen i Morupmølle
3 Christen Andersen Færgegaard i Øster Vandet
4 Mads Sørensen Tolbøl i Skyum.
Der fremlægges skiftebrev af 30.1.1739 efter enkemandens mor Kirsten Olufsdatter.

398 Jeppe Thomas Jepsen i Søgård i Nors sogn. 14.11.1763, fol.234.
E: Karen Poulsdatter [Nordentoft]. LV: Mikkel Galtrup. B:
1) Christen Dige Jepsen 7½
2) Anne Jepsdatter 5½
3) Jeppe Jepsen 3
4) Poul Jepsen 1.
FM:
1 farbror Thomas Jepsen i Silstrup
2 morbror Jens Poulsen i Skjoldborg
3 mosters mand Jens Nielsen i Vester Vandet
4 mosters mand Christen Lauridsen Vestergaard i Nors.
Skøde 10.1.1761 fra enkens mor Anne Jensdatter Dige, enke efter Poul Bertelsen.
[Afdøde kaldes i kirkebogen: Jeppe Thomsen Løfting].

399 Thomas Jepsen i Silstrup i Tilsted sogn. 21.3.1764, fol.240B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen i Nordentoft i Sjørring sogn. B:
1) Jeppe 12½.
FM: Jens Rasmussen, købmand i Thisted.

400 Peder Christensen Nandrup i Sindbjerggård i Rested sogn. 18.7.1763, fol.245B.
A:
1) mor Sidsel Pedersdatter[Tæbring], enke efter [Christen Nielsen] Nandrup, [skifte 12.3.1745]
2) bror Niels Nandrup 33
3) bror Vennich Nandrup 32
4) Christian Nandrup 30, i Norge
5) Anne Elisabeth Nandrup
6) Anders Nandrup 26, i Christiania
7) Dorthe [Marie] Nandrup.

401 Anne Christensdatter i Klitmøller. 8.10.1763, fol.250.
A:
1) bror Christen Christensen Krog i Klitmøller
2) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Christensen Brandi i Klitmøller
3) søster Inger Christensdatter g.m. Peder Christensen Brandi
4) Birgitte Christensdatter [Krog, skifte 27.4.1763 lbnr.392]. E: Christen Andersen Møller, skipper. B:
a Anders Christensen 18½
b Christen Christensen 14½
c Dorthe Christensdatter 12
d Karen Marie Christensdatter 5½
e Mikkel Christensen 3½
f Anne Marie Christensdatter 1½.

402 Niels Iversen i Torp i Karby sogn. 24.5.1764, fol.251B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Jensen Boyer i Torp. B:
1) Mette Nielsdatter 6
2) Martha Nielsdatter 3
3) Karen Nielsdatter 1.
FM: født værge Mads Poulsen i Vester Jølby.
Desuden nævnes afdødes far Iver Sørensen i Torp.

403 Peder Jensen Bro i Klitmøller. 25.4.1764, fol.254.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Christensen Krog i Nors. B:
1) Jens Pedersen 19
2) Peder Pedersen 16
3) Sidsel Marie Pedersdatter 7.
FM:
1 Christen Olufsen Dragsbæk i Klitmøller
2 Christen Christensen Brandi i Klitmøller
3 Christen Andersen Dragsbæk i Klitmøller.

404 Niels Mortensen Børgesen til Frøstrupgård. 14.8.1764, fol.258B.
E: Karen Jensdatter Hvistendal.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1755.

405 Jens [Pedersen] Clementin til Nørtorp på Mors. 5.5.1763, fol.259.
E: Karen Madsdatter Hastrup. LV: far Mads Hastrup til Eskær [i Grinderslev sogn].
Første ægteskab med [Kirstine Marie Langballe, skifte 12.1.1760 lbnr.361]. B:
1) Bodil Marie Stampe Clementin [19]
2) Henrik Jespersen Clementin 18
3) Bertel Langballe Clementin 11.
FM:
1 farbror Peder [Pedersen] Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi
2 farbror Jørgen Fogh [Pedersen] Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup.
Afdøde døde 3.5.1763.

406 Birthe Andersdatter i Øster Vandet, [begravet Øster Vandet 23.9.1764], fol.322.
E: Christen Andersen Færgegaard.
Testamente af 29.4.1761.

407 Christen Nielsen Ørsnæs til Helligkildegård i Hvidbjerg sogn i Thy, [begravet Hvidbjerg 27.5.1765], fol.322B.
E: Johanne Marie Jensdatter [Ørum].
Testamente af 12.12.1763.
Hans A:
1) bror Niels Nielsen Ørsnæs B:
a Christian Nielsen Ørsnæs, universalarving
b Else Marie Nielsdatter
2) bror Laurids Nielsen Ørsnæs i Hornskovhus i Farstrup sogn. Af børn nævnes B:
a Christen Lauridsen Ørsnæs, universalarving , hvis fætteren dør før arvelader
3) bror Niels Nielsen i Vester Hassing. Hans børn
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Thomas Nielsen i Hedegård i Oudrup sogn i Slet herred. Hendes børn
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Beeg i Ørsnæs i Farstrup sogn. B:
a Anne Pedersdatter
b Mette Pedersdatter
c datter, død. 1B:
1 Hans Christensen Ørsnæs
6) bror Christen Nielsen. Hans børn.
Arveladers søn Hans Christensen Ørsnæs, der døde i Ålborg 12.1.1750 er hensat i begravelsen i Hvidbjerg kirke.

408 Peder Cortsen Guldager i Sjørring. 26.11.1764, fol.326.
E: Karen Christensdatter. LV: Poul Poulsen i Sjørring. B:
1) Thomas Pedersen Cortsen 19
2) Christen Pedersen Cortsen 9
3) Jacob Pedersen Cortsen 4
4) Cort Pedersen Cortsen 6 mdr
5) Maren Pedersdatter
6) Birgitte Marie Pedersdatter
7) Anne Marie Pedersdatter.
FM:
1 Poul Christensen i Sjørring
2 Jens Pedersen i Sjørring.

409 Niels Thøgersen Kaastrup i Korsø mølle i Hjardemål sogn. 10.12.1764, fol.332.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål.
Testamente af 6.12.1764. A:
1) morbror Peder Pedersen, død. 5B:
a Peder Pedersen i Hunstrup
b Laurids Pedersen i Østerild
c Karen Pedersdatter g.m. Christen Christensen Dreier i Thisted
d Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen Voldum i Hjardemål
e Maren Pedersdatter, enke efter Thue Pedersen i Hjardemål
2) moster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Søren Christensen i Tved. 4B:
a Peder Sørensen i Hinding
b Christen Sørensen i Hjardemål
c Jens Sørensen i Kløv, død. Børn, hvis navne ikke kendes
d Hans Sørensen i Hinding
3) moster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Christen Mikkelsen Blovsgaarde i Hjardemål. 5B:
a Peder Christensen i Hjardemål
b Thøger Christensen
c Inger Christensdatter g.m. Christen Jensen i Klim
d Else Christensdatter
e Maren Christensdatter.

410 Anne Christensdatter i Toftum i Heltborg sogn. 31.12.1764, fol.337.
Enke efter [Thomas Bollesen, skifte 1746 lbnr.242]. B:
1) [Johanne Thomasdatter, skifte 18.5.1763 lbnr.394]. E: Anders Pedersen [Dalgaard] på stedet
2) Kirsten Thomasdatter
3) Karen Thomasdatter
4) [Voldborg Thomasdatter, [skifte 15.3.1754 lbnr.317], var g.m. Christen Lauridsen [i Søndergård i Ettrup i Hurup sogn]. 1B:
a [Else Christensdatter]
5) [Maren Thomasdatter] g.m. Mads Pedersen, [færgemand ved Næssund]
6) [Dorthe Thomasdatter] g.m. Josef Poulsen i Toftum
Afdøde døde 31.12.1764.

411 Daniel Jensen i Vorup i Hundborg sogn. 23.11.1764, fol.337B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Østergaard i Jestrup. B:
1) Jens Danielsen
2) Niels Danielsen 17
3) Anders Danielsen 13
4) Sidsel Danielsdatter g.m. Christen Jensen i Snestrup [i Jannerup sogn]
5) Maren Danielsdatter
6) Ellen Danielsdatter.
FM:
1 Salomon Christensen i Snestrup
2 Peder Christensen Borregaard i Hundborg
3 Jens Mikkelsen i Snestrup.

412 Birgitte Christensdatter i Fredskilde. 18.4.1765, fol.343.
E: Anders Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1763.

413 Mette Pedersdatter i Hillerslev. 13.10.1764, fol.343B.
E: Anders Poulsen Malle. B:
1) Maren Andersdatter 20
2) Sidsel Andersdatter 18
3) Anne Andersdatter 15
4) Dorthe Andersdatter 13
5) Peder Andersen 1¼.
FM: mosters mand Anders Christensen i Hinding i Nors sogn.

414 Christen Jensen i Kjallerup [i Hvidbjerg vesten Å sogn]. 12.1.1765, fol.349B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Laurids Humble, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. B:
1) Inger Christensdatter 9
2) Jens Christensen 6
3) Cathrine Christensdatter 2.
FM:
1 farbror Christen Jensen i Kjallerup
2 mosters mand Niels Christoffersen i Sønderhå
3 mors farbror Christen Knattrup i Sønderhå
4 morbror Christen Jepsen i Kjallerup.

415 Christen Justesen i Hillerslev. 24.11.1764, fol.353.
E: Dorthe Jensdatter. LV: bror Niels Jensen Munch i Brund. B:
2) Jens Christensen 8
3) Marie Christensdatter 6
4) Anne Cathrine Christensdatter 2
5) Christen Christensen 5 uger den 7.5.1765.
FM:
1 Mikkel Keldtoft i Hillerslev
2 Anders Jensen i Skovsted.
Første ægteskab med Marie Nielsdatter, skifte 31.5.1755 lbnr.334. B:
1) Maren Christensdatter 11.
FM: Anders Jensen i Jensby.

416 Niels Christensen Bjerregaard i Hinding i Nors sogn. 14.4.1765, fol.360B.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Christen Christensen Bjerregaard, skifte 17.6.1760 lbnr.367]. LV: Søren Christensen Bjerregaard i Sårup i Ræer sogn
2) bror Christen Christensen i Skinnerup sogn, [skifte 26.3.1755 lbnr.330]. 1B:
Christen Christensen 10.
FM: Jens Poulsen Bunch i Hinding
3) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Terkildsen i Skinnerup
4) bror Peder Christensen i Brund
5) bror Niels Christensen på stedet
Arv til Helle Jensdatter efter mor Birgitte Nielsdatter, skifte 14.3.1755 lbnr.329,
enke efter [Jens Jepsen i Hinding, skifte 3.7.1737 lbnr.151]. B:

417 Sidsel Andersdatter i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn på Mors. 31.5.1765, fol.367B.
E: Mads Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Aase Andersdatter.
FM: morbror Niels Andersen, smed i Erslev.

418 Marie Lauridsdatter Noe på Hindsels. 15.11.1764, fol.372.
A:
1) bror Christen Noe i København
2) søster Margrethe Lauridsdatter Noe g.m. Peder Isager til Hindsels
3) søster Maren Noe i København, enke efter Mads [Madsen] Vorgod i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 14.2.1752 lbnr.820]
4) søster Dorthe Noe, [skifte 5.1.1759 lbnr.357]. E: Mads Nielsen Isager til Glomstrup. 4B:
a Maren Isager 16
b Marie Isager 14
c Niels Isager 8
d Dorthe Isager 6.
Afdøde døde 29.9.1764.

419 Anne Thomasdatter i Svejgård i Lodbjerg sogn. 16.1.1765, fol.390.
E: Jens Simonsen. B:
1) Jørgen Jensen, over 40 i Dover mølle
2) Christen Jensen, officer på Holmen i København, død. 1B:
a Margrethe Marie Christensdatter 6.
FM: fars halvbror Christoffer Jensen i Over Astrup i Vestervig sogn
3) Anne Jensdatter i Thisted, enke efter Anders Eriksen i Vejlegård i Vestervig sogn. LV: Jens Christensen Alstrup i Tolbøl i Lodbjerg sogn
4) Niels Jensen 44, på stedet, er ganske fra fornuft og forstand.

420 Bodil Kirstine Pedersdatter Søe i Bro ved Klitmøller i Vester Vandet sogn. 22.8.1765, fol.407, næste protokol fol.26B.
E: Christen Olufsen Dragsbæk, skipper. B:
2) Peder Christensen Bro 12
3) Oluf Christensen Dragsbæk 7.
Første ægteskab med Enevold Bertelsen Holder, [skifte 16.4.1745 lbnr.235]. B:
1) Jens Enevoldsen Holder 23.
FM:
1 Christen Christensen Brandi i Klitmøller
2 Poul Olufsen Dragsbæk i Klitmøller
3 Christen Andersen Møller i Klitmøller
Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1765.
Samfrændeskifte 23.1.1766.
Afdøde døde 25.7.1765.

421 Søren Christensen Bach i Sennels sogn. 14.9.1765, fol.408B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Christen Christensen Stentoft i Vester Vandet. B:
1) Dorthe Sørensdatter 22
2) Christen Sørensen 20
3) Niels Sørensen 18
4) Christen Sørensen 16
FM:
1 Christen Olufsen i Vilsbøl i Vester Vandet sogn
2 født værge Laurids Christensen i Sennels.
Desuden nævnes enkens søster Karen Christensdatter Stentoft, enke efter Jesper Andersen i Fårtoft med LV: Peder Andersen i Fårtoft.
Afdøde var født værge for Karen Christensdatter, nu 18 år gammel, der har arv efter mor Birgitte Christensdatter, skifte slut12.1.1754, der var datter af Christen Christensen og g.m. Christen Jensen i Fårtoft, der døde 20.12.1760, hvilket blev meddelt af Kirsten Pedersdatter Bach, enke efter Poul Jensen Tøfting, [skifte 2.9.1753 lbnr.309] ved søn Jens Poulsen Tøfting.

422 Jens Pedersen Klitgaard i Klitgård i Sundby sogn. 12.4.1765, fol.414.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Christensen i Fårtoft. B:
6) Johanne Jensdatter 6½
7) Laurids Jensen 4½
8) Karen Jensdatter 2¾
9) Christen Jensen 1
10) Kirsten Jensdatter, født efter faders død.
FM:
1 Jens Røjkær i Sundby i Stagstrup sogn i Thy
2 mors søskendebarn Niels Mikkelsen i Solbjerg.
Første ægteskab med [Johanne Mortensdatter], skifte 17.9.1756 lbnr.339. B:
1) Johanne Jensdatter 19
2) Peder Jensen 18
3) Maren Jensdatter 17
4) Mikkel Jensen 13
5) Morten Jensen 11.
FM:
1 morbror Josef Mortensen i Mygdam i Vester Assels sogn
2 mosters mand Anders Jensen i Skallerup.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1765-1774
B 1A - 135


423 Maren Pedersdatter Vestergaard i Øster Vandet. 6.11.1765, fol.1.
Enke efter Niels Christensen Vestergaard. B:
1) Maren Nielsdatter, død. E: Peder Andersen i Fårtoft. 7B:
a Niels Pedersen 35 i Søgård i Nors sogn
b Christen Pedersen 32, på stedet
c Mads Pedersen 30, i Fårtoft ved Thisted
d Niels Pedersen 28, i Thisted
e Ingeborg Cathrine Pedersdatter 24, i Søgård
f Anders Pedersen 20, i Fårtoft
g Maren Pedersdatter 17
2) Anne Nielsdatter, [skifte 11.7.1759 lbnr.362], var g.m. Christen Jensen Dige til Søgård, [skifte 8.3.1756 lbnr.338]. B:
a Karen Christensdatter 22
b Niels Christensen 20, i Vorringgård i Nors sogn
c Jens Christensen 18
d Maren Christensdatter 16.
Afdøde døde 4.11.1765.

424 Christen Holgersen i Vejerslev. 15.10.1765, fol.27B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Espersen i Ballegård.
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen Schandorph, købmand i Ålborg
2) Birgitte Christensdatter Schandorph i København, død. Efterlader uden ægteskab en søn
3) Anne Marie Christensdatter Schandorph g.m. Christian Hindt, podemester på Dronninglund i Vendsyssel
4) Kirsten Christensdatter Schandorph, i Amsterdam
5) Maren Christensdatter Schandorph, i Amsterdam.
FM: Rasmus Mørch, degn i Vejerslev.
Afdøde døde 13.10.1765.

425 Anders Christensen Møller i Østre mølle i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 17.8.1765, fol.38.
Enke efter Anne Christensdatter Bro, død 17.7.1765. B:
1) Niels Andersen Møller 17
2) Christen Andersen Møller 15
3) Anders Andersen Møller 14
4) Christen Andersen Møller 9
5) Karen Marie Andersdatter Møller 7
6) Niels Andersen Møller 3
7) Anne Andersdatter Møller 6 mdr.
FM:
1 Christen Andersen Møller, skipper i Klitmøller
2 Christen Brandi, skipper i Klitmøller
3 Niels Krog i Klitmøller
4 Søren Lauridsen Vilsbøl, skipper i Klitmøller
5 Christen Knudsen i Klitmøller.
Arv i boet efter afdødes bror Christen Christensen Møller den yngre i Kløvborg ved Klitmøller og hustru Karen Pedersdatter, [skifte 13.9.1743 lbnr.220] til B:
1) Karen Christensdatter.

426 Jens Hansen Trankær, teglbrænder i Dover i Ydby sogn. 18.2.1766, fol.67.
E: Maren Christensdatter. LV: Claus Langemark i Doverkil. B:
1) Hans Christian Jensen 9
2) Jens Jensen 7
3) Christen Jensen 4
4) Marie Cathrine Jensdatter 1.
FM:
1 farbror Christen Hansen i Handrup [i Vestervig sogn]
2 farbror Niels Hansen i Handrup.

427 Peder Stiernholm, ugift til Ørndrup [i Karby sogn] på Mors. 20.7.1766, fol.84.
Testamente af 28.6.1766. A:
0) far [Herlov Stiernholm til Kjeldgård i Selde sogn, død 1759]
1) bror Nikolaj Stiernholm, der ejer Ørndrup sammen med afdøde, og overtager samme efter gensidigt testamente af 21.5.1763
2) bror Jens Stiernholm, major
2) bror Rasmus Stiernholm til Kjeldgård
3) søster Gundil Marie Stiernholm g.m. Oluf Vestergaard, præst i Selde og

428 Christen Christensen i Store Hillerslev. 30.10.1766, fol.88B.
A:
1) mor Dorthe Jensdatter g.m. Peder Thomsen Vadskær på stedet
2) bror Jens Christensen
3) søster Marie Christensdatter
4) Anne Cathrine Christensdatter.
FM:
1 Anders Thomsen i Brund
2 Anders Jensen i Skovsted
3 Peder Jensen Munch i Brund.
5) halvsøster Maren Christensdatter
FM: Anders Nielsen i Jensby.
Arv efter afdødes far Christen Justesen, skifte 24.11.1764 lbnr.415.

429 Kirsten Jensdatter i Klitgård i Sundby sogn på Mors. 25.11.1766, fol.90B.
A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter g.m. Christian Johansen på stedet
2) søster Johanne Jensdatter 8
3) bror Laurids Jensen 7
4) søster Karen Jensdatter 4½
5) bror Christen Jensen 3.
FM:
1 Niels Mikkelsen i Solbjerg.
2 Laurids Jensen i Kokkær i Sundby sogn i Stagstrup sogn.
6) halvsøster Johanne Jensdatter 21
7) halvbror Peder Jensen 19
8) halvsøster Maren Jensdatter 18
9) halvbror Mikkel Jensen 15
10) halvbror Morten Jensen 12.
FM:
1 Jesper Mortensen i Mygdam i Vester Assels sogn
2 Anders Jensen i Skallerup.
Afdøde døde for et halvt år siden.

430 Maren Pedersdatter i Sem i Hvidbjerg på Thyholm. 23.10.1766, fol.92.
E: Christen Poulsen Helligsø. B:
1) Mette Christensdatter 16
2) Anne Christensdatter 8
3) Kirsten Christensdatter 6
4) Peder Christensen 5
5) Dorthe Christensdatter 2½
6) Anne Christensdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Anders Pedersen i Toftum
2 morbror Christen Pedersen i Sem.
Enkemandens første ægteskab med Mette Poulsdatter, skifte 24.9.1754. Arv til B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Poul Pedersen i Dalgård i Refs sogn
2) Poul Christensen
3) Christen Christensen
4) Jens Christensen
5) Laurids Christensen
6) Mads Christensen
7) Mads Christensen den yngre
8) Mette Christensdatter.

431 Karen Madsdatter i Hvidbjerg vejrmølle på Thyholm. 21.11.1766, fol.98B.
E: Christen Pedersen Møller. B:
1) Karen Christensdatter 16
2) Mads Christensen 14
3) Karen Christensdatter 8
4) Peder Christensen 6
5) Maren Christensdatter 4.
FM:
1 mosters mand Niels Jensen i Barslev
2 mosters mand Claus Lauridsen i Styvel.

432 Maren Bertelsdatter i Sønderby i Tved sogn. 8.11.1766, fol.103B.
A:
1) mor Ingeborg Poulsdatter g.m. Jeppe Andersen Færgegaard på stedet
2) bror Jeppe Bertelsen 20
3) Cathrine Marie Bertelsdatter.
FM: morbror Jens Poulsen Bunch i Hinding
4) halvbror Bertel Jepsen
5) halvsøster Maren Jepsdatter.
Arv efter afdødes far Bertel Jepsen i Tved, skifte 8.8.1752 lbnr.303].

433 Niels Moldrup i Vestervig Kloster. 5.3.1766, fol.107B.
A:
0) far [Peder Nielsen Moldrup til Vestervig kloster, skifte 24.3.1731 lbnr.164]
1) søster Maren Moldrup, død, var g.m. [Søren] Balle, stadskonduktør i København. [skifte København skiftebreve 14.12.1739 lbnr.260]. 1B:
a [Peder Mollerup Balle], død. 1B:
1 Marie Balle i København
2) bror Jens [Laasby] Moldrup, oberst
3) søster Mette Marie Moldrup, priorinde på Estvadgård kloster, enke efter [Frederik] Kruse, regimentskvartermester
4) søster Cornelia Moldrup, død, var g.m. [Carl Adolf] Rothe. 2B:
a Casper Peder Rothe, generalauditør, landsdommer og by- og herredsfoged i Skive
b Nikolaj [August] Rothe, ritmester i Odense
5) søster Magdalene Kirstine Moldrup, død, var g.m. Anders Vinding, præst i Vestervig og Agger. 9B:
a Albert Vinding, løjtnant i Randers
b Peder Vinding, præst i Hassing og Villerslev
c Mette Marie Vinding g.m. Oluf [Adolf Nikolajsen] Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup
d Andreas Severin Vinding, farver i Sæby
e Dorthe Christine Vinding, enke efter [Christian Riise] Brorson, præst i Thisted og Tilsted
f Jens Filip Vinding, præst i Vestervig og Agger
g [Johan] Nikolaj Vinding, i Vestervig præstegård
h Frederik Vinding 23, i Junget
i Rasmus Christian Vinding 16, i Vestervig præstegård
6) bror [Johan Rantzau] Moldrup, major, død. 3B:
a Mette Marie Lucie Moldrup g.m. Peder Moldrup til Vestervig kloster og Ørum
b Hieronymus Peder Moldrup, løjtnant
c Ove Georg Frederik Moldrup, underofficer
7) søster Marianne Moldrup, død, var g.m. Jens [Lauridsen] Bonne, præst i Hillerslev og Kåstrup. 3B:
a Mette Cathrine Bonne g.m. Andreas Høyer til Irup
b Hedvig Sabine Bonne, enke efter [Christian Vilhelm] von Orloff
c Jane Frederikke Bonne g.m. [Hans Henriksen] Obenhausen, præst i Vilsted og Vindblæs.
Afdøde døde 3.3.1766.

434 Peder Christensen Alstrup, ugift smed, der døde i Tåbel kro i Vestervig sogn. 29.3.1767, fol.133B.
A:
1) bror Jens Alstrup i Tolbøl i Lodbjerg sogn, der døde. 4B:
a Christen Jensen 18
b Kirsten Jensdatter 14
c Maren Jensdatter 12
d Oluf Jensen 7.
FM: stedmors bror Jens Pedersen i Løgstrup
2) søster Maren Christensdatter g.m. Mikkel Pedersen i Erslev
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Søren Pedersen Bach, degn i Vester Vandet. 2B:
a Peder Sørensen Bach 17, i Thisted
b Johanne Sørensdatter 16.
Afdøde døde 28.3.1767.

435 Søren Pedersen i Flarup i Ydby sogn. 16.7.1767, fol.144B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Claus Langemark i Doverkil. B:
6) Karen Sørensdatter 24
7) Christen Sørensen 23
8) Maren Sørensdatter 16
9) Anne Sørensdatter 12.
FM: morbror Anders Christensen i Galsgård i Helligsø sogn
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, skifte 17.8.1743 lbnr.217. B:
1) Laurids Sørensen i Horsfeld i Bested sogn
2) Else Sørensdatter g.m. Mads Nielsen i Bettekær i Lyngs sogn på Thyholm
3) Peder Sørensen i Gettrup
4) Karen Sørensdatter i Sjørring præstegård
5) Niels Sørensen i Gettrup.
FM:
1 morbror Søren Lauridsen i Morupmølle
2 Jens Madsen Yde, degn i Hurup.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Pedersen Toppenbjerg i Flarup.

436 Oluf Christensen i Ljørslev. 1.12.1767, fol.152B.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: Svenning Nielsen i Ljørslev. B:
1) Hans Christian Olufsen, uvist hvor.

437 Maren Christensdatter i Skinnerup. 23.11.1767, fol.154.
E: Niels Terkildsen. B:
1) Christen Nielsen 8.
FM: morbror Peder Christensen Bjerregaard i Brund i Hillerslev sogn.

438 Christen Christensen Skelsgaard i Langgård i Tved sogn. 11.1.1766, fol.156B.
A:
1) bror Peder Christensen i Skelsgård i Tved sogn, skifte 8.2.1763 lbnr.390. 6B:
a Magdalene Pedersdatter g.m. Frederik Nielsen i Langgård
b Christen Pedersen Skelsgaard 22
c Laurids Christian Pedersen Skelsgaard 20
d Christian Lassen Pedersen Skelsgaard 10
e Anne Margrethe Pedersdatter 8
f Margrethe Marie Pedersdatter 7.
FM:
1 Christen Jepsen i Sønderby i Tved sogn.
2 Christen Skelsgaard i Thisted
3 Anders Lauridsen Grishauge i Thisted.
Arv efter afdødes bror Anders Christensen i Skelsgård, skifte 12.1.1763 lbnr.388.
Arv efter bror Niels Christensen i Skelsgård, skifte 7.3.1763 lbnr.389.
Afdøde døde 11.1.1766.

439 Christen Nielsen Stoltz, forpagter af Gårdhusmølle i Vestervig sogn. 7.10.1767, fol.159B.
E: Cathrine Elisabeth Grüse. LV: Gudik Svenningsen. B:
1) Margrethe Cathrine Christensdatter 7
2) Joachim Christian Christensen 3.
FM:
1 farbror Christen Nielsen Stoltz i Varde
2 Christen Andersen i Nørbo i Vestervig sogn.

440 Birgitte Jensdatter i Tved. 13.2.1768, fol.169.
E: Niels Christensen Kærgaard. B:
3) Peder Nielsen Kærgaard i Torsted sogn
4) Dorthe Nielsdatter g.m Niels Christensen Dige.
Første ægteskab med [Peder Andersen, skifte 19.10.1724 lbnr.74]. B:
1) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Anders Christensen i Sønderby i Tved sogn. 4B:
a Christian Andersen
b Peder Andersen
c Laurids Christian Andersen
d Jens Christian Andersen
d Dorthe Andersdatter
2) Maren Pedersdatter g.m. Jens Poulsen Bunch i Hinding i Nors sogn.

441 Dorthe Sommer, ugift i Kårup. 4.5.1767, fol.173B.
A:
1) bror, sergent i Vendsyssel, (hvis navn ikke kendes).
Afdøde var datter af kaptajn Sommer.
Afdøde døde 4.5.1767.

442 Niels Lauridsen i Sinderup i Ydby sogn. 24.2.1768, fol.178B.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter
2) søster Inger Lauridsdatter
3) søster Kirsten Lauridsdatter
4) halvbror Laurids Lauridsen 16
5) halvbror Gravers Lauridsen 14
6) halvbror Christen Lauridsen 12
7) halvbror Erik Lauridsen 8
8) halvsøster Kirsten Lauridsdatter 2.
Afdøde døde 18.2.1768.

443 Kirsten Clausdatter i Sundby på Mors. 12.5.1768, fol.183B.
Enke efter Poul Nielsen, [skifte 3.6.1763 lbnr.393]. B:
1) Kirsten Poulsdatter
2) Maren Poulsdatter
3) Niels Poulsen 21
4) Peder Poulsen 10.
FM: Anders Pedersen i Sundby.

444 Anders Madsen i Gettrup. 8.7.1768, fol.186B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen i Skårup. B:
1) Mads Andersen 8
2) Karen Andersdatter 5.
FM: farbror Christen Madsen i Kobberø.

445 Poul Christensen Toft, ugift på Nandrup. 18.5.1767, fol.188.
A:
1) søster Anne Cathrine Christensdatter Toft, enke efter Laurids Christensen i Febbersted. LV: Salomon Christensen sst
2) søster Karen Toft, enke i København
3) søster Kirsten Christensdatter Toft i København
4) bror Peder Christensen Toft, død. 2B:
a en søn i egnen ved Fredericia
b en datter i egnen ved Fredericia
5) søster Mette Christensdatter Toft, død, var g.m. Jens Lauridsen Nygaard i Grimstad i Nedernæs len i Norge. 2B:
a Laurids Jensen 27
b Ingeborg Jensdatter 20
6) søster Maren Christensdatter Toft, død, var g.m. Laurids Foged i Østerild. 2B:
a Anne Lauridsdatter 21
b Jens Lauridsen 18.
Afdøde døde 19.3.1767.

446 Hans Pedersen Næs, ugift fuldmægtig på Kovstrup. 10.7.1767, fol.197B.
A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Christen Lauridsen i Orelundhus i Sandager sogn i Båg herred på Fyn.
Afdødes forældre var Peder Hansen og Maren Hansdatter i Næs i Sandager sogn.

447 Else Pedersdatter i Sjørring. 29.6.1768, fol.222B.
E: Peder Christensen Bang. B:
1) Peder Pedersen Bang, ejer af stedet
2) Christen Pedersen Bang, i Thisted
3) Sofie Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Kårup
4) Maren Pedersdatter g.m. Didrik Edvardsen Galtrup i Thisted
5) Anne Pedersdatter, på stedet.
Afdøde døde 8.7.1767.

448 Søren Jensen Kibsgaard i Næs i Karby sogn på Mors. 29.11.1768, fol.225, 270B.
Enkemand. B:
1) Jens Sørensen Kibsgaard, ejer af stedet
2) Christen Sørensen Kibsgaard i Vejerslev
3) Peder Sørensen Kibsgaard i Hvidbjerg
4) Niels Sørensen Kibsgaard i Vester Jølby
5) Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen Pusgaard i Næs på Mads Isagers gods
6) Maren Sørensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Tæbring, begge døde. 1B:
a Jens Jensen 11.
FM: Christen Christensen i Næs.
Afdøde døde 28.11.1768.

449 Benjamin Lautrup på Ørum slot. 13.8.1765, fol.227.
A:
0) forældre [Hans Christian Lautrup, skifte 23.8.1750 lbnr.324 og Anne Malene von Buchwald]
1) bror Frederik Lautrup til Estrup [i Malt sogn] og Skodborghus [i Vejen sogn]
2) bror Christian Lautrup, ritmester, død. 3B:
a Severin Lautrup 15
b Hans Christian Lautrup 13
c Frederik Christian Lautrup 13
3) søster Anne Margrethe Lautrup, død, var g.m. [Jens Laasby] Moldrup, oberstløjtnant. 2B:
a Hans Christian Moldrup, til Stårupgård
b Anne Magdalene Moldrup, der ægter Jens Hvas til Tvis Kloster
Afdøde døde 13.8.1765.

450 Anne Lauridsdatter Morsing (Mossing) i Ljørslev. 6.4.1768, fol.271B:
Enke efter Jens Madsen Boddum, møller i Lilleris mølle i Ljørslev sogn.
Af arvinger angives A:
1) bror [Christen Lauridsen Morsing], død. 1B:
a Anne Sofie Christensdatter i Torslev i Øster Han herred, enke efter Jens Ejlersen, skoleholder i Kettrup, [skifte Vester Han herred gejstlig 16.1.1749 lbnr.7]
2) halvbror [Poul Lauridsen Morsing, forpagter på Bajlumgård i Hjerk sogn], død. 1B:
a Christen [Poulsen] Holst, præst i Oddense og Otting.
Afdøde døde 5.4.1768.

451 Nikolaj [Christian] Andersen Tøttrup til Frysbrønd [i Lødderup sogn] på Mors, der døde 1769, fol.274B.
E: Eleonora Bang Meldal.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1765.

452 Peder Nielsen Børgesen på Frøslevgård. 25.4.1769, fol.275.
A:
1) mor Karen [Jensdatter] Hvistendal, enke efter Niels [Mortensen] Børgesen til Frøslevgård, skifte 14.8.1764 lbnr.404. LV: Nørbæk
2) søster Anne Dorthe Nielsdatter Børgesen.
Afdøde havde arv efter Søren Børgesen til Frøslevgård, skifte 23.7.1754 lbnr.320.

453 Kirsten Christensdatter i Snedsted. 17.5.1769, fol.275B.
E: Mads Christensen. B:
1) Christen Madsen 11
2) Anders Madsen 10
3) Ingeborg Madsdatter 7.
FM: Poul Nielsen i Snedsted.

454 Morten [Hansen] Høyer, ridefoged på Ullerup. 3.1.1769, fol.276.
E: Ulrikke Augusta [Pedersdatter Bloch], i et hus i Frøslev. LV: Christen Nørbæk til Damsgård. B:
1) Cathrine Høyer 20, i Blokhus i Vendsyssel
2) Marie Høyer 16.
FM: Poul [Ulrik] Tøttrup til Dueholm.
Afdøde døde 2.1.1769.

455 Anne Cathrine Preetzmann i Nørhedegård i Visby sogn. 26.5.1769, fol.285.
E: Gudik Svenningsen. B:
1) Dorthe Marie Gudiksdatter 9
2) Margrethe Cathrine Gudiksdatter 7
3) Charlotte Kirstine Gudiksdatter 6
4) Dorthe Gudiksdatter 3
5) Erik Zacharias Gudiksen 32 uger.
FM:
1 W. J. Herbst birkedommer på Tøttrup
2 Erik Zacharias Preetzmann til Store Oddersbøl.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Nielsdatter Hjortsvang], skifte 21.9.1758. Arv til B:
1) Svenning Gudiksen.
Desuden nævnes enkemandens mor [Maren Knudsdatter], enke efter Svenning Gudiksen, [skifte 11.12.1745 lbnr.241].

456 Else Poulsdatter i Gettrup. 19.7.1769, fol.289.
E: Christen Terkildsen. B:
1) Maren Christensdatter 21, forlovet med Niels Nielsen, forpagter i Boddum præstegård
2) Poul Christensen 17.
FM: mosters mand Mads Jensen i Gettrup.

457 Mads Andersen i Lodal i Hurup sogn. 2.11.1769, fol.293B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Maren Madsdatter g.m. Christen Lauridsen i Søndergård i Ettrup i Hurup sogn
2) Johanne Madsdatter g.m. Poul Christensen, smed i Østergård i Kobberø i Gettrup sogn
3) Else Madsdatter g.m. Christen Madsen Høj i Kelstrup
4) Maren Madsdatter g.m. Isak Christensen i Gundtoftgård i Gettrup sogn
5) Inger Madsdatter g.m. Jens Pedersen Gammelby i Hurup anneksgård
6) Mette Madsdatter 26
7) Peder Madsen 24
8) Anders Madsen 21.

458 Karen Lauridsdatter i Ydby. 31.1.1770, fol.298B.
E: Mads Christensen. B:
1) Laurids Madsen 9
2) Isak Madsen 7
3) Anne Madsdatter 5
4) Kirsten Madsdatter 2.
Arv efter enkens far Laurids Madsen Grund. Afkald fra B:
1) Mads Lauridsen Grund i Ydby
2) datter g.m. Søren Nielsen
3) datter g.m. Peder Mogensen i Styvel
4) datter g.m. Christen Pedersen
5) Christen Lauridsen Grund i Ydby
6) Peder Lauridsen Grund.

459 Laurids Knudsen i Mellemste mølle i Klitmøller. 3.1.1770, fol.302.
E: Gertrud Christensdatter Blach. LV: Christen Olufsen Dragsbæk i Klitmøller. B:
1) Inger Marie Lauridsdatter 9
2) Maren Lauridsdatter 7
3) Anne Lauridsdatter.
FM:
1 morbror Christen Christensen Blach i Klitmøller
2 morbror Peder Christensen Krog i Klitmøller
3 Christen Knudsen Fredskilde.

460 Anders Mikkelsen i Andrup i Frøslev sogn. 14.5.1770, fol.305.
E: Anne Jensdatter. A:
0) forældre [Mikkel Andersen, skifte 13.4.1744 lbnr.234 og Karen Jensdatter]
1) søster Maren Mikkelsdatter i Holsten
2) søster Else Mikkelsdatter, død, var g.m. [Christen Lauridsen]. 2B:
a Mikkel Christensen i Ejerslev
b Anne Christensdatter i Elsø.
FM: Christen Christensen i Næs.

461 Niels Jensen Svejgaard i Dover mølle i Ydby. 14.4.1770, fol.310.
A:
1) bror Jørgen Jensen, møller på stedet
2) bror Christen Jensen i København, død. 1B:
a Margrethe Christensdatter i Thisted
3) søster Anne Jensdatter i Thisted, enke efter Anders Eriksen i Vejlegård i Vestervig sogn
4) halvbror Jens Jensen i Ydby
5) halvbror Christen Jensen i Alstrup i Vestervig sogn
6) halvbror Anders Jensen i Vestervig sogn
7) halvbror Mads Jensen i Ulfborg i Hardsyssel.
Afdøde, der var afsindig, døde 1.4.1770.

462 Niels Andersen, møller i Nors. 14.8.1770, fol.312.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Christensen Frost i Skårup. B:
1) Kirsten Nielsdatter 20.
FM: Jens Andersen Hornbæk i Hinding.

463 Marie Thomasdatter Møller i Vester Assels. 3.9.1770, fol.315.
Enke efter Christen Holst. B:
1) Villads Holst, på stedet
2) Anne Holst g.m. Peder Bay, byskriver i Grenå.

464 Søren Knudsen i Gettrup. 22.1.1771, fol.317.
E: Else Nielsdatter. LV: Villads Jensen Herbst, birkedommer. B:
1) Niels Sørensen.
FM: Christen Terkildsen i Gettrup.
Arv efter enkens far Niels Sørensen i Hygum i Hardsyssel, skifte af 26.2.1754.

465 Just Christensen i Næstrup i Sjørring sogn. 16.1.1771, fol.320.
Enkemand efter [Maren Bertelsdatter, skifte 23.7.1742 lbnr.199]. B:
1) Laurids Justesen 39, på stedet
2) Bertel Justesen 38, på stedet
3) Christen Justesen 37, i Fårtoft
4) Anders Justesen 35, i Thisted
5) Maren Cathrine Justsdatter 28, på stedet.
Afdøde døde 15.1.1771.

466 Niels Andersen Søndergaard i Tilsted, [der døde 29.1.1771], fol.326.
E: Maren Edvardsdatter Galtrup. LV: Niels Edvardsen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1768.

467 Hedvig Lauridsdatter i Hundborg. 2.4.1771, fol.326B.
E: Peder Christensen. B:
1) Peder Pedersen 5.
FM: Salomon Nielsen i Hundborg.

468 Karen Christensdatter i Harring. 27.4.1771, fol.328.
E: Søren Kærgaard. B:
1) Anne Sørensdatter 9
2) Ingeborg Sørensdatter 5
3) Maren Sørensdatter 2
4) Else Sørensdatter, der døde efter moderen.
FM:
1 morbror Morten Christensen i Dollerup i Sjørring sogn
2 morbror Jens Christensen i Harring
3 morbror Peder Christensen i Dollerup.

469 Mette Elisabeth Lassen i Sindbjerg i Rested sogn. 10.4.1770, fol.331B.
Enke efter Christian von Post, [død 11.4.1765]. B:
1) Ulrikke Hedvig Post, enke efter Hr. Gjederum i Strømsø
2) Helle Trolle Post, død, var g.m. Jørgen Lange i Mariager. 3B:
a Laurids Lange 18
b Mette Elisabeth Lange
c Anne Cathrine Lange
3) Georg Arnold Post, uvist hvor
4) Peder Lassen Post, major i gården Hval i Strømstad i Norge
5) Anne Kirstine Hedvig Post, [skifte 14.6.1770 lbnr.481], var g.m. Niels [Sørensen] Nandrup på stedet
6) Anne Elisabeth Post g.m. Egert Nandrup, forpagter på Kovstrup i Thy].
Afdøde døde 6.4.1770.

470 Anne Helene Phister på Dueholm Kloster, [begravet Nykøbing Mors 24.7.1769], fol.352B.
E: Poul [Ulrik] Andersen Tøttrup til Dueholm Kloster.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1765.

471 Iver [Jensen] Dalsgaard til Råstrup, [begravet Hundborg 10.6.1771], fol.353.
E: Johanne Justine Søltoft.
Testamente af 14.3.1760.

472 Niels [Sørensen] Ammitsbøl til Nandrup [i Flade sogn, der døde 1771], fol.353B.
E: Karen Jørgensdatter.
Testamente af 27.11.1766.

473 Maren Christensdatter i Klitmøller. 8.5.1771, fol.354B.
E: Mads Andersen, møller. B:
1) Jens Madsen 35, i Nykøbing
2) Anders Madsen 27, farer til skibs fra Ålborg
3) Dorthe Marie Madsdatter 25, i Klitmøller
4) Inger Madsdatter 21
5) Karen Madsdatter 19.
FM: morbror Laurids Christensen i Klitmøller.

474 Peder Christian Christensen i Sønderby i Tved sogn. 256.6.1770, fol.357.
A:
1) bror Jens Christensen 23, farer på Vestindien fra Norge
2) bror Christen Christensen 12.
FM: Anders Christensen i Hjørring.
Afdøde døde 18.6.1770.

475 Niels Hansen i Vester Jølby på Mors. 22.8.1771, fol.359.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Møller i Skallerup. B:
1) Maren Nielsdatter 16
2) Hans Nielsen 12.
FM:
1 morbror Morten Sørensen i Møgeltorum i Torum sogn i Salling
1 morbror Niels Sørensen i Møgeltorum i Torum sogn i Salling.

476 Niels Jensen Borre i Kallerup på Thyholm. 23.7.1771, fol.362.
E: Karen Christensdatter. LV: Thomas Krog i Helligkildegård. A:
1) faster Anne Knudsdatter, død. 3B:
a Christen Pedersen Ølgaard i Rested
b Poul Espersen på Glomstrup
c Birgitte Espersdatter
2) morbror Jens Terkildsen i Tvolm
3) morbror Christen Terkildsen i Gettrup
4) moster Else Terkildsdatter i helligkildegård, enke
5) moster Anne Terkildsdatter g.m. Jens Christensen i Torp
6) moster Kirsten Terkildsdatter, død. 2B:
a Jesper Olufsen i Søndbjerg
b Mads Olufsen i Søndbjerg
7) moster Anne Terkildsdatter, enke i Boddum.
Afdøde døde 20.7.1771.

477 Christen Christensen i Serup i Odby sogn på Thyholm. 13.11.1771, fol.367.
E: Mette Nielsdatter. LV: [Jørgen] Billeschou til Vejbjerggård [i Humlum sogn]. B:
1) Maren Christensdatter 12
2) Christen Christensen 10
3) Niels Christensen 7
4) Peder Christensen 2.
FM:
1 morbror Christen Nielsen i Odby
2 fars søskendebarn Christen Jensen i Flovlev
3 fasters mand Niels Poulsen i Serup.

478 Karen Nielsdatter i Vorup i Hundborg sogn. 25.10.1771, fol.368B.
Enke efter Daniel Jensen, [skifte 23.11.1764 lbnr.411]. B:
1) Jens Danielsen på stedet
2) Niels Danielsen 25
3) Anders Danielsen, i Førby
4) Sidsel Danielsdatter g.m. Christen Jensen i Snestrup [i Jannerup sogn]
5) Maren Danielsdatter 28
6) Ellen Danielsdatter 26.
FM:
1 Salomon Christensen i Snestrup
2 Christen Lauridsen i Snestrup.

479 Oluf Pedersen i Gisselbæk i Hassing sogn. 30.8.1771, fol.373B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jørgen Poulsen i Toftum. B:
1) Peder Olufsen 2
2) Anne Olufsdatter 16 uger.
FM:
1 fasters mand Anders Pedersen i Toftum
2 mosters mand Mads Pedersen i Dover.

480 Karen Olufsdatter i Gundegård i Villerslev sogn. 23.11.1771, fol.379.
Enke efter Jens Pedersen Harbo. B:
1) Peder Jensen Harbo, på stedet
2) Frands Jensen i København
3) Oluf Jensen Harbo i København
4) Maren Jensdatter, død. E: Jeppe Damsgaard i Hassing. 3B:
a Maren Jepsdatter 23
b Karen Jepsdatter 20
c Jens Jepsen 16
5) Johanne Jensdatter g.m. Søren Lauridsen i Hundskær i Bested sogn
6) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Andersen i Svankær i Hvidbjerg [vesten Å] sogn
7) Karen Jensdatter g.m. Mads Møller i Mellemmølle [i Villerslev sogn]
8) Else Jensdatter g.m. Laurids Mouridsen på stedet
9) Ingeborg Jensdatter i Kåstrup.
FM:
1 Christen Frederiksen i Øster Vandet
2 Christen Andersen Færgegaard.

481 [Anne] Kirstine Hedvig von Post i Sindbjerg. 14.6.1770, fol.381B.
E: Niels Sørensen Nandrup. B:
1) Dorthe Cathrine Nielsdatter 4
2) Søren Christian Pedersen 4
3) Mette Elisabeth Pedersdatter 2.
FM: farbror Egert Nandrup, forpagter på Kovstrup i Thy.

482 Anders Billeschou, ridefoged på Øland. 28.4.1770, fol.392B.
A:
0) forældre [Peder Hansen Billeschou, præst i Engum, skifte Hatting herred gejstlig 26.3.1753 lbnr.34 og Maren Pedersdatter RosenMeyer Mulvad, skifte Hatting herred gejstlig 7.8.1743 lbnr.20]. B:
1) bror Peder Mulvad Billeschou på Nygård i Ikast sogn i Hammerum herred
2) søster Inger Marie Billeschou i Nørre Snede, enke efter Michael [Hansen] Grimstrup i Brandstrup, præst [i Vindum, skifte Middelsom herred gejstlig 16.6.1768 lbnr.56]
3) Søren Bruun Billeschou i Nykøbing, nu i København
4) [Anne] Margrethe Billeschou, mademoiselle på en herregård ved Vejle
Fars første ægteskab med [Inger Marie Jørgensdatter Hatting, skifte Hatting herred gejstlig 13.12.1715 lbnr.10]. B:
5) Sofie Christence Billeschou, [skifte Horsens 20.8.1755 lbnr.1149], var g.m. Peder Nyland, farver i Horsens. 2B:
a Laurids Nyland, fuldmægtig i København
b [Inger Marie Nyland] i København
6) Jørgen Billeschou på Vejbjerggård [i Humlum sogn].
Afdøde døde 28.4.1770.

483 Massen Olufsdatter Agerholm i Helligkildegård. 2.6.1772, fol.406, 454B.
E: Christian Nielsen Ørsnæs til Helligkildegård. B:
1) Else Johanne Ørsnæs 2.
FM:
1 Jonas Agerholm til Rosborg [i Mønsted sogn]
2 [Søren Juul Pedersen] Cortsen, præst i Vester og Øster Hassing.
Testamente af 12.12.1763.
Samfrændeskifte 2.6.1772.

484 Johanne Christensdatter Møller i Gyrupgård i Sønderhå sogn. 15.10.1772, fol.406B, 456.
E: Søren Nielsen Hjortsvang. B:
1) Kirsten Sørensdatter 12
2) Niels Sørensen 10
3) Christian Sørensen 8
4) Peder Sørensen 4.
FM:
1 Villads Jensen Herbst, birkefoged i Tandrup birk
2 Poul Resen, degn i Sønderhå og Hørsted
3 Gudik Svenningsen i Nørhedegård
4 Jens Christensen Myg i Årup mølle
5 Oluf Nielsen Hjortsvang i Gyrup.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1772.
Samfrændeskifte 15.10.1772.

485 Maren Nielsdatter Dige i Diggård i Nors sogn. 19.1.1772, fol.407.
Enke efter Jens Jensen Dige, [skifte 26.1.1740 lbnr.173]. B:
1) Jens Jensen Dige
2) Christen Jensen Dige til Søgård i Nors sogn, [skifte 8.3.1756 lbnr.338]. 4B:
a Karen Christensdatter g.m. Agge Nielsen i Hovsør, begge døde. 1B:
1 Anne Aggesdatter 5
b Niels Christensen i Kærgård i Tved sogn
c Jens Christensen på Søgård i Nors sogn
d Maren Christensdatter i Krogsgård
3) Anne Jensdatter, enke efter Poul Bertelsen i Nordentoft. LV: svigersøn Christen Lauridsen i Vestergård i Nors sogn
4) Maren Jensdatter g.m. Niels Kousgaard i Thisted, begge døde. 3B:
a Jens Nielsen 21
b Maren Nielsdatter
c Karen Nielsdatter i Skinnerup
5) Kirsten Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Nors.
Afdøde døde 19.1.1772.

486 Dorthe Mikkelsdatter i Korsø mølle. 1.7.1770, fol.410, næste protokol fol.343B
Enke efter Niels Thøgersen Kaastrup, [skifte 10.12.1764 lbnr.409].
Hans A:
1) morbror Peder Pedersen i Hjardemål, død. 4B:
a Peder Pedersen i Hunstrup, på Hr. Stampes ejendom
b Laurids Pedersen i Østerild
c Karen Pedersdatter, nu enke i Thisted, var g.m. Christen Tilsted i Thisted
d Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen Haldum i Hjardemål
2) moster Maren Pedersdatter, enke i Hjardemål, der døde. 3B:
a Sidsel Thuesdatter, enke i Hjardemål
b Karen Thuesdatter g.m. Christen Nielsen i Hjardemål
c Maren Thuesdatter g.m. Niels Sørensen i Hjardemål
3) moster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Christen Mikkelsen i Hjardemål. 5B:
a Peder Christensen, nu møller i Hjardemål mølle
b Thøger Christensen 15, nu i Nørby i Tved sogn
c Else Christensdatter, der døde. E: Jens Jensen i # 4B:
1 Jens Jensen 18
2 Christen Jensen 15
3 Laurids Jensen 13
4 Maren Jensdatter
d Maren Christensdatter g.m. Niels Christensen i Sdr. Skjoldborg
e Inger Christensdatter, enke i Klitten i Hjardemål sogn
4) moster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Hjardemål. 3B:
a Peder Sørensen i Hinding i Nors sogn
b Christen Sørensen i Hjardemål, død. 4B:
1 Christen Christensen 15
2 Maren Christensdatter 12
3 Peder Christensen 11
4 Anne Christensdatter 5
c Jens Sørensen i Rødding, død. 2B:
1 Maren Jensdatter 8
2 Laurids Jensen 7
5) farbror Niels Thøgersen.
Hendes A:
1) farbror Christen Damgaard i Østerild, død. 7B:
a Christen Christensen i Østerild
b Dorthe Christensdatter g.m. Christen Clemensen i Østerild
c Anne Christensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Klastrup
d Cathrine Christensdatter g.m. Anders Andersen i Østerild
e Maren Christensdatter i Østerild
f Marie Christensdatter i Østerild
g Johanne Christensdatter, død var g.m. Niels Mikkelsen i Østerild. 2B:
1 Mikkel Nielsen 4
2 Christen Nielsen 10 uger
2) faster Maren Christensdatter, [skifte 3.2.1738 lbnr.156], var g.m. Jens Pedersen Overgaard. 2B:
a Ellen Jensdatter g.m. Clemen Andersen i Kelstrup
b Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jens Christensen
3) morbror Christen Christensen i Hovsør, død. 3B:
a Niels Christensen i Sennels
b Christen Christensen i Hovsør
c Sidsel Christensdatter g.m. Mikkel Christensen i Hovsør
4) moster Maren Christensdatter, enke i Øsløs
5) moster Kirsten Christensdatter, [skifte 8.5.1741 lbnr.187]. Første ægteskab med Knud Jensen. 1B:
a Maren Knudsdatter g.m. Søren Christensen i Hjardemål.
Kirsten Christensdatter andet ægteskab med Anders Markussen i Hovsør. 1B:
b Margrethe Andersdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Østerild.
Afdøde døde 1.7.1770.
Arven fordeles endeligt 2.12.1784.

487 Mads Christensen, ugift i Østergård i Søndbjerg sogn på Thyholm. 26.5.1772, fol.418.
A:
1) søster, død, var g.m. Niels Dalgaard i Søndbjerg. 2B:
a Niels Nielsen 29
b Christen Nielsen 26
2) søster Maren Christensdatter g.m. Mikkel Christensen i Søndbjerg
3) bror Niels Christensen i Hvidbjerg
4) bror Christen Christensen Østergaard i Østergård.

488 Jens Poulsen Nordentoft i Skjoldborg sogn. 1.6.1772, fol.419B, næste protokol fol.100.
E: Dorthe Christensdatter Frost. LV: Anders Nielsen I Nørre Skjoldborg, der ægter enken. B:
1) Poul Jensen 13
2) Bertel Jensen 10
3) Anne Jensdatter 7
4) Laurids Jensen 5
5) Dorthe Jensdatter 3
6) Mette Jensdatter 1
7) Jens Christian, født 4.8.1772, død 3.6.1773, skifte 4.10.1777.
FM:
1 Jens Andersen Kortbæk i Støvring
2 Jens Nielsen i Vester Vandet
3 Christen Lauridsen Vestergaard i Nors
4 Christen Poulsen i Nordentoft i Sjørring sogn
5 Clemen Randrup i Thisted
6 Jens Jensen Dige i Diggård i Nors sogn
7 morbror Laurids Frost, skoleholder i Thisted.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Jensdatter, enke efter Poul Bertelsen i Nordentoft, skifte 30.7.1767.

489 Thomas Christensen i Uglev [i Odby sogn] på Thyholm. 15.6.1772, fol.428.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Birgitte Thomasdatter 26
2) Christen Thomsen 18.
FM:
1 Jens Christensen i Søndbjerg på Thyholm
2 Niels Christensen i Vester Hørdum.

490 Mads [Nielsen] Isager til Glomstrup. 4.6.1771, fol.433B.
E: Anne Marie Erslev. LV: bror Bent Erslev på Glomstrup. B:
5) Else Bent Madsdatter, i Ålborg
6) Anne Laurence Madsdatter
7) Abelone Madsdatter
8) Margrethe Marie Madsdatter, på Hindsels
9) Mark Madsen, der døde
10) Andreas Nikolaj Madsen 3.
Første ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter Noe, skifte 5.1.1759 lbnr.357]. B:
1) Maren Isager
2) Marie Isager
3) Niels Isager 14
4) Dorthe Isager.
FM: farbror Peder Isager til Hindsels.
Afdøde døde 2.6.1771.

491 Kirsten Christensdatter i Refs i Hurup sogn. 28.8.1772, fol.450B.
E: Niels Jensen. B:
1) Christen Nielsen 26
2) Ingeborg Nielsdatter 21
3) Jens Nielsen 18
4) Anne Cathrine Nielsdatter 14.
FM: mosters mand Thomas Jensen Ginderupgård i Heltborg sogn.

492 Maren Poulsdatter [Korsgaard] i Vejerslev sogn på Mors, [begravet 9.6.1772], fol.458.
E: Peder Espersen, [ejer af Ballegård].
Testamente af 1.12.1758.

493 Sidsel Justsdatter i Næstrup i Sjørring sogn. 30.11.1772, fol.458B.
E: Peder Jensen. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Jens Møller på stedet
2) Johanne Pedersdatter.

494 Anders Nielsen Korsgaard i Grurup. 5.12.1772, fol.461B.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Niels Andersen 13
2) Johanne Andersdatter 10
3) Ingeborg Andersdatter 8
4) Søren Andersen 4
5) Else Andersdatter 20 uger.
FM: født værge Peder Nielsen Korsgaard.
Afdøde døde 5.11.1772.

495 Laurids Christensen, smed i Hassing. 8.12.1772, fol.465.
E: Karen Poulsdatter. LV: Anders Poulsen i Skjoldborg. B:
1) Maren Lauridsdatter 1.
FM: Anders Eskildsen i ? mølle.

496 Else Poulsdatter i Elsø. 18.12.1772, fol.466.
E: Søren Pedersen, smed. B:
1) Poul Sørensen 11
2) Else Sørensdatter 14
3) Karen Sørensdatter 7.
FM:
1 Poul Nielsen Vadskær til Frysbrønd
2 morbror Peder Poulsen i Elsø
3 morbror Jens Poulsen i Elsø
4 Anders Hunderup i Elsø.
Afdøde døde 18.11.1772.

497 Karen Poulsdatter i Søndbjerg på Thyholm. 15.1.1773, fol.469B.
B:
1) Morten Christensen 30
2) Else Christensdatter 29 g.m. Jens Lauridsen i Helligsø
3) Mette Christensdatter 26 g.m. Peder Knudsen i Søndbjerg
4) Maren Christensdatter 25 i Jegindø præstegård
5) Mette Christensdatter 23.
Afdøde døde november 1772.

498 Christen Christensen Stad, møller i Abildgård vandmølle i Grurup. 1.3.1773, fol.470B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Frederik Andersen i Gammelby. B:
1) Hans Christensen 18
2) Christen Christensen 17
3) Anne Marie Christensdatter 13
4) Niels Christensen 12
5) Maren Christensdatter 10
6) Gertrud Christensdatter 9
7) Bodil Christensdatter 8
8) Mads Christensen 7
9) Anne Christensdatter 5
10) Stine Christensdatter 3.
FM:
1 farbror Morten Christensen i Jungetgård vejrmølle i Salling
2 Jens Korsgaard Ullerup
3 Niels Christensen i Grurup.

499 Maren Christensdatter i Nors. 8.3.1773, fol.473B.
E: Christen Poulsen Øregaard. B:
1) Jens Christensen Øregaard 25
2) Maren Christensdatter 22 g.m. Poul Christensen Vilsbøl i Nors
3) Anne Marie Christensdatter 19
4) Dorthe Christensdatter 15
5) Enevold Christensen 11
6) Karen Marie Christensdatter 9.
FM:
1 Poul Christensen Øregaard
2 Christen Sørensen Øregaard.

500 Anne Christensdatter i Tilsted. 17.2.1773, fol.475B.
E: Anders Justesen. B:
1) Maren Andersdatter 8
2) Karen Andersdatter 5
3) Christen Andersen 2.
FM:
1 morbror Jens Christensen Møller i Næstrup
2 morbror Simon Christensen Møller i Næstrup
3 Bertel Justesen i Næstrup.

501 Johanne Jensdatter Klitgaard, ugift i Torup. 25.1.1773, fol.476B, 483B.
A:
0) forældre [Jens Pedersen Klitgaard i Klitgård i Sundby sogn, skifte 12.4.1765 lbnr.422 og Kirsten Lauridsdatter]
1) bror Peder Jensen 26, i Sundby
2) søster Maren Jensdatter 24
3) bror Mikkel Jensen 21
4) bror Morten Jensen 19.
FM: mosters mand Anders Jensen i Skallerup.
5) halvsøster Johanne Jensdatter 13
6) halvbror Laurids Jensen 11
7) halvsøster Karen Jensdatter 10
8) halvbror Christen Jensen 8.
FM: mors søskendebarn Niels Mikkelsen i Solbjerg.
Arv efter afdødes søster Kirsten Jensdatter.

502 Anne Kirstine Madsdatter i Holmgård mølle i Ydby sogn. 5.4.1773, fol.479.
E: Jens Madsen Møller. B:
1) Else Jensdatter 12
2) Kirsten Jensdatter 10
3) Mads Jensen 8.
Enkemandens første ægteskab med [Else Lauridsdatter, skifte 5.5.1758 lbnr.354]. B:
1) Peder Jensen Møller i Vestermølle i Fabjerg sogn i Hardsyssel.

503 Hans Christensen, grovsmed i Nørre Skjoldborg. 11.6.1773, fol.486.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Thomas Thomsen i Silstrup i Tilsted sogn. B:
1) Poul Hansen 20
2) Jeppe Hansen 14.
FM:
1 Jens Andersen Kortbæk i Støvring
2 Poul Pedersen i Skjoldborg.

504 Anders Christensen i Kåstrup. 18.5.1773, fol.489B.
A:
1) bror Christen Christensen i Nors
2) bror Erik Christensen i Thisted
3) bror Henrik Christensen i Kåstrup
4) søster Margrethe Christensdatter g.m. Jens Pedersen i Kåstrup
5) bror [Hans Christensen i Nørre Skjoldborg, skifte 11.6.1773 lbnr.503]. 2B:
a Poul Hansen 20
b Jeppe Hansen 15.
Ophold til afdødes mor Anne Andersdatter. LV: Poul Nielsen i Kåstrup.

505 Jens Madsen Ulsted, ugift i Holmgård mølle i Ydby sogn. 5.4.1773, fol.491B.
A:
1) bror Poul Madsen i Vester Ulsted i Vestervig sogn, død. 3B:
a Mads Poulsen 10
b Niels Poulsen 7
c Anne Poulsdatter 4.
FM: fars søskendebarn Søren Lauridsen Skaarup i Skårup i Vestervig sogn.
2) søster Anne Kirstine Madsdatter, [skifte 5.4.1773 lbnr.502]. E: Jens Madsen Møller på stedet. 3B:
a Else Jensdatter 12
b Kirsten Jensdatter 10
c Mads Jensen 8.

506 Christen Christensen Hede i Brogårde i Bested sogn. 25.6.1773, fol.495B.
E: Maren Jensdatter Bjerregaard, LV: Niels Christensen i Vittrup i Bested sogn. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Søren Christensen i Hundborg
2) Sidsel Marie Christensdatter
3) Christen Christensen 5
4) Maren Christensdatter 3
5) Mette Kirstine Christensdatter 8 uger.
FM: Søren Jensen Brogaard.

507 Mads Bjørnsen [Schandorff] badskær i Vang. 3.4.1773, fol.497.
E: Karen Christensdatter Klostergaard. LV: Christian Gudiksen i Tandrup. A:
1) mor Bodil Madsdatter i Vang, enke efter Bjørn Holgersen [Schandorff]. LV: Laurids Myre, degn
2) søster Maren Bjørnsdatter
3) bror Albert Bjørnsen, snedker i København.
FM:
1 Anders Tøfting i Store Diernæs
2 mosters mand Søren Elkær, snedker i Vang.

508 Jørgen Jensen, møller i Dover mølle i Ydby sogn. 2.4.1773, fol.505.
E: Anne Christensdatter. LV: Højer, herredsfoged i Vestergård. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 10.
FM: Christen Hansen i Knudsgård i Kobberø i Gettrup sogn.
Enkens første ægteskab med Mads Christensen. B:
1) Anders Madsen
2) Christen Madsen 24
3) Kirsten Madsdatter .
FM: Mads Pedersen Sund i Dover.
Enkens andet ægteskab med Peder Nielsen Grurup. B:
4) Mads Pedersen 16
5) Niels Pedersen 14.
FM:
1 farbror Peder Nielsen Kirk i Skyum
2 Jens Nielsen, smed i Gundtoft.
Afdøde døde 28.3.1773.

509 Anne Cathrine [Jacobsdatter Møberg] i Dover i Ydby sogn. 27.11.1772, fol.511B.
E: Frederik Birkenbusch. B:
1) Elisabeth Malene Birkenbusch 10
2) Peder Lybækker Birkenbusch
3) Else Kirstine Birkenbusch
4) Anne Margrethe Birkenbusch
5) Petrine Claudiane Birkenbusch 3 uger.
FM: morbror Christoffer Møberg, organist i Thisted.
Afdøde døde 29.10.1772.

510 Maren Nielsdatter Høgh på Ullerupgård. 6.8.1773, fol.521B.
E: Peder Toft. B:
1) sønnesøn Nikolaj Toft 22 på Ullerup
2) sønnesøn Søren Nielsen, formentlig død
3) datterdatter Birgitte Sundby gift i Kristiansand i Norge
4) dattersøn Anders Lauridsen Toft 16, fader og moderløs
5) datterdatter Anne Margrethe Lauridsdatter Toft i Kristiansand, fader og moderløs
6) datter Johanne Toft g.m. Laurids Bleg i Vadum sogn i Vendsyssel.
Tilsynsværge: Peder Deichmann Wagaard, student på stedet.
Afdøde døde 7.7.1773.

511 Peder Jensen Harbo, ugift i Gundegård i Villerslev sogn. 26.8.1772, fol.524B.
A:
0) forældre [Jens Pedersen Harbo og Karen Olufsdatter , skifte 23.11.1771 lbnr.480]
1) søster Else Jensdatter Harbo g.m. Laurids Mouridsen på stedet
2) bror Frands Jensen Harbo i København
3) bror Oluf Jensen Harbo, i Vestindien
4) søster Kirsten Jensdatter Harbo g.m. Niels Andersen i Svankær
5) søster Johanne Jensdatter Harbo g.m. Søren Kjær i Hundskær
6) søster Karen Jensdatter Harbo, nu enke efter Mads Andersen i Vibberstoft [i Villerslev sogn], der døde under skiftet
7) søster Ingeborg Jensdatter Harbo
8) søster Maren Jensdatter Harbo, død, var g.m. Jeppe Damsgaard i Hassing. 3B:
a Maren Jepsdatter 22
b Karen Jepsdatter 19
c Jens Jepsen 15.

512 Oluf Olufsen Gisselbæk i Tødsø. 2.9.1773, fol.534B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Christensen i Tøving. B:
1) Dorthe Olufsdatter 38.
FM: Peder Melsen i Bjørndrup.

513 Anne Olufsdatter, 2 år gammel i Gisselbæk. 20.7.1773, fol.536.
A:
1) mor Karen Thomasdatter g.m. Peder Christensen Kappel
2) bror Peder Olufsen 4.
FM: Villads Herbst på Tøttrup.
Arv efter afdødes far Oluf Pedersen Gisselbæk, skifte 30.8.1771 lbnr.479.
Arv efter afdødes farbror Søren Pedersen Gisselbæk, skifte 14.4.1773 lbnr.514.

514 Søren Pedersen Gisselbæk, ugift i Odgård på Thyholm. 14.4.1773, fol.537.
A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Anders Pedersen i Toftum
2) søster Anne Pedersdatter. FM: Mads Sørensen Tolbøl i Skyum
3) bror Oluf Pedersen Gisselbæk i Gisselbæk, [skifte 30.8.1771 lbnr.479]. B:
a Peder Olufsen 4
b Anne Olufsdatter 2.
FM:
1 stedfar Peder Kappel i Gisselbæk
2 Mads Pedersen Sund i Dover.

515 Cort Pedersen Guldager, et barn i Sjørring. 17.7.1773, fol.544.
A:
1) mor Karen Christensdatter g.m. Peder Hansen på stedet
2) bror Thomas Pedersen i Torup
3) bror Christen Pedersen i Skårup
4) bror Jacob Pedersen 13
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Knud Jensen Hellebjerg i øster Diernæs
6) søster Birgitte Marie Pedersdatter g.m. Johannes Eriksen i Grøntoft i Bested sogn
7) Anne Marie Pedersdatter.
FM:
1 Poul Christensen Hulgaard i Sjørring
2 Jens Pedersen i Sjørring.

516 Karen Pedersdatter i Helligsø. 10.11.1773, fol.545B.
E: Niels Christensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 8
2) Christen Nielsen 7
3) Karen Nielsdatter 4.
FM:
1 farbror Poul Christensen i Nørgård i Gettrup sogn
2 Christen Pedersen Gramstrup i [Vestervig] Kloster sogn.

517 Niels Christensen Kirk i Sennels. 24.3.1774, fol.548B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Christen Nielsen Foged i Fårtoft. B:
3) Søren Nielsen 7
4) Christen Nielsen 4
5) Jens Nielsen 2.
FM:
1 Christen Stentoft
2 Christen Sørensen
3 Christen Olufsen i Vilsbøl.
Af første ægteskab B:
1) Jeppe Nielsen 11
2) Anne Nielsdatter 9.
FM:
1 Mikkel Christensen i Hovsør
2 Jens Pedersen i Kær i Lild sogn
3 Christen Nielsen Hvas i Sennels.

518 Maren Bertelsdatter i Sennels. 28.2.1774, fol.553B.
E: Jens Pedersen Bruun. A:
1) bror Peder Bertelsen i Silstrup
2) bror Peder Lerhøj, købmand i Thisted
3) søster Maren Bertelsdatter , enke efter Troels Skomager i Thisted
4) søster Karen Bertelsdatter g.m. Peder Christensen i Lerhøj i Nors sogn
5) søster Kirsten Bertelsdatter, død. 4B:
a Peder Jensen i Sperring
b Hertel Jensen i Skårup i Sjørring sogn
c Karen Jensdatter
d Maren jensdatter.

519 Anne Andersdatter i Hassing. 25.5.1774, fol.556B.
E: Peder Bloch.
Arvinger angives ikke.

520 Oluf Nielsen Hjortsvang i Gyrupgård i Sønderhå sogn. 16.8.1773, fol.557.
E: Maren Thøgersdatter. LV: Niels Aars til Øland, Niels Andersen Fredskilde, der ægter enken. B:
1) Niels Olufsen 13
2) Thøger Olufsen 11
3) Anne Marie Olufsdatter 9
4) Agnethe Olufsdatter 7
5) Isak Olufsen 5
6) Dorthe Olufsdatter 3.
FM:
1) farbror Søren Nielsen Hjortsvang på stedet
2) morfar Thøger Mikkelsen i Refs i Hurup sogn
3) fasters mand Søren Sørensen i Flarup
4) morbror Jacob Thøgersen i Skinnerup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1773.
Samfrændeskifte 16.8.1773.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1773-1786
B 1A - 136


521 Christen Christensen Damgaard i Vester Hvidbjerg på Mors. 5.3.1773, fol.1B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Thomsen, sognefoged i Hvidbjerggård. B:
1) Christen Christensen Damgaard 41, i Vester Assels annekspræstegård
2) Maren Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Vester Hvidbjerg
3) Johanne Christensdatter 38
4) Svend Christensen Damgaard 33, på stedet.
FM: farbror Christen Gaashus.
Arv efter afdødes bror Peder Damgaard, død 1771.

522 Maren Jensdatter Billing i Hillerslev. 14.6.1773, fol.6.
Enke. B:
3) Anders Nielsen Keldtoft, ved et regiment i Slagelse.
Uden ægteskab 2B:
1) Christen Jensen Billing i Hillerslev, død. 2B:
a Jens Christian Jensen 9
b Niels Jensen 2.
FM: Jeppe Christensen, smed i Hillerslev
2) Christen Lauridsen i Skovsted i Hillerslev sogn.

523 Kirsten Mortensdatter i Mellemste Jølby. 11.7.1774, fol.8B.
E: Christen Andersen.
Første ægteskab med Niels Winther i Møllerup, degn [i Kollerup og Skræm, skifte Vester Han herred gejstlig 29.5.1762 lbnr.26]. B:
1) Thomas Nielsen Winther 17.
FM: [farbror] Svend Jacobsen i Klim sogn.
Ophold til afdødes søstersøn Laurids Søndergaard.

524 Margrethe Plage, ugift i Ginnerup i Heltborg sogn. 10.3.1773, fol.10B.
A:
1) Joachim Frederik Plage i Nordborg.
Afdødes far var [Ernst] Plage, løjtnant [i Bested].

525 Christen Pedersen på Overgård. 3.8.1773, fol.17B.
A:
1) bror Jens Pedersen i Flade
2) bror Thøger Pedersen, død. 1B:
a Else Thøgersdatter g.m. Jens Pedersen i Flade
3) bror Laurids Pedersen i Dover, død. 4B:
a Else Lauridsdatter g.m. Christen Andersen i Sejerslev
b Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Sørensen i Flade
c Søren Lauridsen 30
d Anne Lauridsdatter 28
4) søster Mette Pedersdatter g.m. Thomas Lauridsen i Flade, begge døde. 5B:
a Laurids Thomsen 34
b Peder Thomsen 28
c Else Thomasdatter g.m. Christen Andersen Buchhave i Dråby sogn
d Maren Thomasdatter g.m. Thøger Buchhave i Flade
e Mette Thomasdatter, der ægter forpagteren i Skarum præstegård [i Alsted sogn].

526 Christen Andersen Møller (Møll), der døde 1773 på Middelhavet på kongens fregat Alfe. 4.2.1775, fol.25B.
A:
0) far Anders Christensen Møller [i Klitmøller, skifte 17.8.1765 lbnr.425]
1) Niels Andersen Møller
2) Anders Andersen Møller
3) Christen Andersen Møller
4) Karen Marie Andersdatter Møller
5) Niels Andersen Møller
6) Anne Andersdatter Møller.

527 Jens Pedersen Bundgaard i Gersbøl i Snedsted sogn. 16.1.1775, fol.26.
E: Mette Jensdatter. LV: Michael Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted. B:'¨
3) Clemen Jensen 1.
FM: fars halvbror Clemen Pedersen i Skjoldborg.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen 15
2) Peder Jensen 9
FM:
1 Poul Pedersen i Skjoldborg
2 Thomas Jensen Elsted
3 halvbror Jens Christensen Enggaard i Ullerup i Heltborg sogn.

528 Mads Jensen i Filtenborg [i Solbjerg sogn]. 15.3.1775, fol.31B.
E: Karen Sejersdatter Leth. LV: Jens Peder Woydemann i Nykøbing. B:
1) Ida Marie Madsdatter 17
2) Helvig Madsdatter 16
3) Jens Madsen 12
4) Anne Margrethe Madsdatter 7
5) Sidsel Madsdatter 4.
FM:
1 Mikkel Pedersen i Erslev
2 Laurids Jørgensen i Ljørslev.

529 Elisabeth Mikkelsdatter på Rolighed i Jestrup i Sønderhå sogn. 21.1.1775, fol.33B.
E: Villads Madsen Rolighed. A:
1) søster Marie Mikkelsdatter i Amsterdam
2) søster Maren Mikkelsdatter i Amsterdam.

530 Christen Andersen Færgegaard i Øster Vandet. 29.3.1775, fol.35B.
E: Anne Mikkelsdatter Skaarup. B:
2) Birthe Marie Christensdatter 9
3) Anne Kirstine Christensdatter 5.
FM:
1 farbror Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet
2 farbror Jeppe Andersen Færgegaard i Tved sogn.
Første ægteskab med [Birthe Andersdatter, skifte 23.9.1764 lbnr.406]. B:
1) Maren Christensdatter Langgaard.

531 Johanne Marie Fogh i Vestergård i Visby sogn. 29.4.1775, fol.39.
E: Laurids [Pedersen] Høyer, herredsfoged. B:
1) Marie Kirstine Lauridsdatter 7
2) Cathrine Lauridsdatter 5½
3) Petrea Andriette Lauridsdatter 4
4) Peder Splid Lauridsen 2½.
FM: [Jesper Hansen] Høyer i Rosholm præstegård, præst i Harring og Stagstrup.

532 Christen Pedersen Huul i Torsted. 27.6.1775, fol.42B.
Enkemand. B:
1) Poul Christian Huul.
FM: Michael Vogelius Stentoft, præst i Sjørring og Torsted.
Desuden nævnes afdødes far Peder Christensen Huul på stedet.

533 Hans Henrik Strue, teglbrænder i Sennels. 7.8.1775, fol.43B.
E: Anne Christensdatter. LV: søsters mand Mads Christensen i Store Hillerslev.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde der var født i Holsten, døde 5.8.1775.

534 Anne Sørensdatter, ugift i Flarup i Ydby sogn. 12.12.1775, fol.47.
A:
1) mor Gertrud Christensdatter på stedet, enke efter Søren Pedersen, [skifte 16.7.1767 lbnr.435]
2) bror Christen Sørensen Flarup, på stedet
3) søster Maren Sørensdatter 30
4) søster Anne Sørensdatter 24
5) halvbror Laurids Sørensen i Horsfeld i Bested sogn
6) halvsøster Else Sørensdatter g.m. Peder Andersen i Torp på Thyholm
7) halvbror Peder Sørensen i Ydby
8) halvsøster Karen Sørensdatter g.m. Niels Sørensen Høj i Ullerup i Heltborg sogn
9) halvbror Niels Sørensen i Kallerup på Thyholm.

535 Jens Jørgen Testrup til Vejerslevgård. 2.2.1775, fol.47B.
A:
0) far [Frederik Mathiassen Testrup, præst i Harring og Stagstrup, død 7.6.1758 på Øland, som han ejede]
1) søster [Barbara Marie Testrup] g.m. Jens Peder Woydemann, [prokurator] i Nykøbing
2) søster [Hedvig Testrup] g.m. Peder Nielsen Dyhr i Dueholm mølle
3) søster [Sofie Cathrine Testrup], død, var g.m. [Henrik] Gottwald, hofviolon i Købehavn. 1B:
a Christian Gottwald 27, i København.

536 Poul Jensen, ugift tjenestekarl i Hundborg degnebolig. 10.4.1775, fol.51.
A: Knud Jensen i Hobro.
Afdøde var født i Brøndum [i Hvornum sogn] ved Hobro.

537 Margrethe Lauridsdatter i Øregård i Nors sogn. 6.1.1776, fol.53B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Else Andersdatter 15
2) Anne Andersdatter 13
3) Laurids Andersen 10½
4) Oluf Andersen 10½
5) Mette Andersdatter 6
6) Jens Andersen 3
7) Poul Andersen 3.
FM:
1 Niels Jepsen i Nors
2 Peder Søe i Hinding i Nors.

538 [Marie] Margrethe Jensdatter Feising (Feisen) i Grurup. 11.12.1775, fol.54B.
E: Christen [Nielsen] Spangberg, skrædder. B:
1) Cornelius Christensen 14
2) Jens Christian Christensen 12.
FM: Carsten Samsø i Grurup.
[Afdøde blev døbt Lemvig 19.9.1728].
[Afdøde blev gift Bedsted 7.12.1759].

539 Peder Nielsen Slot i Ydby. 5.1.1776, fol.56.
E: Karen Villadsdatter. LV: Christen Knudsen i Holmgård. B:
1) Niels Pedersen 18
2) Ellen Pedersdatter 16
3) Kirsten Pedersdatter 13
4) Villads Pedersen 10.
FM:
1 Peder Jensen i Dover
2 Mads Lauridsen i Ydby
3 Laurids Villadsen i Barslev på Thyholm.

540 Oluf Jensen Bloch i Dragsbæk mølle i Thisted landsogn. 13.2.1776, fol.57B.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Thomas Andersen. B:
6) Christian Olufsen 17½
7) Søren Olufsen 17½
8) Anne Barbara Olufsdatter 12
9) Simon Andreas Olufsen 10½.
FM: Anders Simonsen i Torp.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Marie Olufsdatter, gift i Stockholm i Sverige
2) Jens Olufsen 30, i København
3) Sofie Olufsdatter 25
4) Jens Olufsen 24, i Heltborg
5) Mathias Olufsen 23, i Thisted.
Afdøde døde 8.1.1776, frosset ihjel på vejen fra Thisted til Dragsbæk.

541 Kirsten Pedersdatter i Toftumgård i Heltborg sogn. 13.5.1776, fol.59.
E: Anders Pedersen Dalgaard. B:
1) Johanne Andersdatter 8
2) Peder Andersen 7
3) Anne Andersdatter 5
4) Anne Marie Andersdatter 2.
FM: mosters mand Peder Jensen i Futtrup i Heltborg sogn.
Enkemandens første hustru [Johanne Thomasdatter, skifte 18.5.1763 lbnr.394].
Skøde 1760 fra hendes mor Anne Christensdatter, enke efter Thomas Toftum, [skifte 1746 lbnr.242].

542 Jens Poulsen i Dovergård i Ydby sogn. 26.7.1776, fol.61B.
E: Anne Thomasdatter. LV: bror Jens Thomsen i Tingstrup i Thisted landsogn. B:
1) Anne Cecilie Jensdatter 27
2) Poul Jensen 26
3) Oluf Jensen 25
4) Maren Jensdatter 19
5) Christen Jensen 18.
FM:
1 morbror Niels Thomsen Overgaard i Hørsted
2 Josef Poulsen i Toftumgård
3 Anders Madsen Tandrup i Kortegård i Ydby sogn.

543 Margrethe Enevoldsdatter i Smedegård i Tved sogn. 6.8.1776, fol.64.
E: Jens Andersen.
Første ægteskab med [Niels Sørensen], skifte sluttet 11.7.1763. B:
1) Enevold Christian Nielsen i Tved sogn
2) Søren Christian Nielsen 26
3) Inger Marie Nielsdatter 20
4) Christian Nielsen 18.
FM: farbror Hans Sørensen i Hinding i Nors sogn.

544 Christen Pedersen Tolbøl i Vorring i Nors sogn. 5.8.1776, fol.66.
E: Karen Lauridsdatter [Vilsbøl]. LV: Søren Lauridsen Vilsbøl, skipper i Klitmøller. B:
1) Christen Christensen 15
2) Anne Christensdatter 12
3) Maren Christensdatter 8.
FM:
1 Anders Jensen Frøkær i Vorring
2 Poul Christensen Vilsbøl i Nors
3 Anders Andersen i Sønderby i Tved sogn.

545 Johanne Nielsdatter i Klitmøller. 24.8.1776, fol.68, 104.
E: Morten Søe, skipper, der døde 11.9.1776. B:
1) Ingeborg Cathrine Mortensdatter 10
2) Karen Marie Mortensdatter 8
3) Maren Mortensdatter 6
4) Else Mortensdatter 4
5) Bodil Kirstine Mortensdatter 2.
FM:
1 morbror Laurids Nielsen i Hinding
2 Anders Nielsen i Nors
3 Christen Olufsen Dragsbæk i Klitmøller
4 Christen Krog i Klitmøller.
Ophold til afdøde mands mor [Maren Mortensdatter, enke efter Anders Søe i Klitmøller, skifte 11.3.1755 lbnr.328] efter kontrakt af 23.101.1764.
Desuden nævnes
1 afdøde mands bror Peder Andersen Kløvborg i Klitmøller
2 afdøde mands søster Dorthe Andersdatter Søe.

546 Peder Christensen Krog, skipper i Klitmøller. 9.9.1776, fol.70.
E: Dorthe Andersdatter Søe. LV: Jens Poulsen Tøfting i Store Tøfting. B:
1) Anders Pedersen Krog 18
2) Christen Pedersen Krog 15
3) Peder Pedersen Krog 11
4) Karen Pedersdatter Krog 8.
FM:
1 farbror Mikkel Blach i Klitmøller
2 farbror Christen Blach i Klitmøller
3 Christen Brandi, skipper i Klitmøller
4 Christen Olufsen Dragsbæk, skipper i Klitmøller.
Bevilling til uskiftet bo af 23.10.1772.
Samfrændeskifte 9.9.1776.

547 Kirsten Lauridsdatter i Klitgård i Sundby sogn på Mors. 28.5.1776, fol.71B.
E: Christian Johansen. B:
5) Jens Christian Christiansen.
Første ægteskab med [Jens Pedersen Klitgaard, skifte 12.4.1765 lbnr.422]. B:
1) Johanne Jensdatter
2) Laurids Jensen 15
3) Karen Jensdatter
4) Christen Jensen 12.
FM:
1 halvbror Peder Jensen Klitgaard i Sundby på Glomstrup gods
2 mors søskendebarn Niels Mikkelsen i Solbjerg.

548 Peder Andersen Bro, matros i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 8.11.1776, fol.72B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter Bach, enke efter Anders Jensen Bro, skifte 24.7.1760 lbnr.368. LV:
Jens Tøfting i Tøftinggård
2) søster Christence Andersdatter Bro g.m. Christen Andersen Dragsbæk i Klitmøller. begge døde. 3B:
a Christence Christensdatter 16
b Anders Christensen Dragsbæk 14
c Inger Christensdatter 12
3) søster Birthe Andersdatter Bro g.m. Mads Nielsen i Dollerup i Sjørring sogn, begge døde. 1B:
a Inger Madsdatter 19
4) søster Dorthe Andersdatter Bro g.m. Christen Blach, skipper i Klitmøller
5) bror Jens Andersen Bro 31, på stedet
Fars første ægteskab med [Maren Sørensdatter, [skifte 27.3.1727 lbnr.85]. B:
6) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Andersen Krog i Klitmøller. 4B:
Anders Christensen Krog i Klitmøller
b Else Christensdatter 27
c Maren Christensdatter 24
d Inger Christensdatter 20
7) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Christen Andersen Fuglsang i Agerholm. 5B:
a Maren Christensdatter 24
b Anders Christensen Fuglsang 22
c Inger Marie Christensdatter 20
d Sidsel Marie Christensdatter 17
e Christen Christensen 15.
FM: stedfar Gregers Jensen i Agerholm.
Afdøde døse i 1770 i den Middellandske sø, 23 år gammel.

549 Anne Pedersdatter Bach i Klitmøller, der lever. 27.11.1776, fol.73B.
Enke efter Anders Jensen Bro, skifte 24.7.1760 lbnr.368. B:
1) Christence Andersdatter Bro g.m. Christen Andersen Dragsbæk i Klitmøller. begge døde. 3B:
a Christence Christensdatter 16
b Anders Christensen Dragsbæk 14
c Inger Christensdatter 12
2) Birthe Andersdatter Bro g.m. Mads Nielsen i Dollerup i Sjørring sogn, begge døde. 1B:
a Inger Madsdatter 19
3) Dorthe Andersdatter Bro g.m. Christen Blach, skipper i Klitmøller
4) Jens Andersen Bro 31, på stedet.
Desuden nævnes hendes bror Laurids Pedersen Bach i Knakkergaard i Øster Vandet.

550 Christen Andersen Kaarup, ugift ved Feggesund på Mors. 9.8.1774, fol.76.
Afdøde, der var lem i Ålborg Hospital, døde 7.6.1774.

551 Jens Jørgensen i Tingstrup i Thisted landsogn. 5.10.1776, fol.78.
A:
1) bror Laurids Jørgensen i Barslev mølle på Thyholm
2) bror Claus Jørgensen 28
3) søster Anne Jørgensdatter i Øster Hvidbjerg på Mors
4) søster Maren Jørgensdatter på stedet
5) bror [Søren Jørgensen], død. 1B:
a Jørgen Sørensen i Vester Mølle i Thisted.

552 Jeppe Madsen i Mellemste Jølby i Solbjerg sogn på Mors. 28.2.1777, fol.79.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Christensen Gisselbæk i Tøving. B:
1) Margrethe Jepsdatter 11
2) Maren Jepsdatter 6.
FM:
1 fars søstersøn Mads Christensen i Vester Jølby på Damgård gods
2 fars søstersøn Oluf Christensen i Skallerup på Damgård gods
3 Niels Tøfting til Jølbygård [i Solbjerg sogn på Mors].
Afdøde døde 29.1.1777.

553 Christen Nielsen i Hundal i Sennels sogn. 30.10.1776, fol.80B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Simo0n Andersen Kjær i Sennels sogn. A:
1) halvsøster på mors side, død. 3B:
a Mads Pedersen i Thisted
b Else Pedersdatter i Skyum
c Ingeborg Pedersdatter, uvist hvor.
FM:
1 Worm Nielsen
2 Henrik Hobolt i Thisted.
Afdøde, der var slegfredbarn, døde 30.10.1776.

554 Anne Marie Sejersdatter i Vestermølle i Lødderup. 3.6.1777, fol.82B.
E: Christen Christensen. B:
1) Christen Christensen 22
2) Sejer Christensen 20
3) Johanne Christensdatter 15
4) Svenning Christensen 12
5) Maren Christensdatter 11
6) Helvig Christensen 9
7) Villads Christensen 5.
FM:
1 morbror Dines Sejersen i Galtrupgård i Galtrup sogn
2 morbror Niels Sejersen i Nykøbing
3 morbror Oluf Sejersen i Tøving i Galtrup sogn.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Sejersen 22 år i Galtrup.
Afdøde døde 4.5.1777.

555 Maren Clausdatter Langemark i Dover i Ydby sogn. 24.3.1776, fol.86.
A:
1) bror Claus Langemark i Doverodde, skoleholder i Bodum sogn
2) halvbror Laurids Jacobsen i Øster Hvidbjerg på Mors
3) halvsøster Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Barslev i Lukshøj i Ydby sogn
4) halvsøster Johanne Marie Jacobsdatter g.m. Johan Christoffer Freitag, murer i Vester Assels på Mors
5) halvsøster Mette Marie Jacobsdatter 40 på Hvidbjerggård på Mors.
Afdøde døde 22.3.1776.

556 Jens Pedersen Veje i Snedsted. 16.5.1776, fol.89.
Enkemand efter [Inger, skifte 31.5.1775 lbnr.583]. B:
1) Maren Jensdatter [24]
2) Peder Jensen 22.
FM:
1 farbror Christen Jensen Veje
2 farbror Oluf Pedersen Veje, degn i Tilsted
3 Mads Nielsen, smed i Snedsted
4 mosters mand Villads Mikkelsen i Elsted.
Afdøde døde 16.5.1776.

557 Jens Christensen Klostergaard i Vang. 15.5.1777, fol.90.
E: Voldborg Madsdatter. LV: Christian Gudiksen i Tandrup i Vester Vandet sogn. A:
1) bror Mads Christensen Klostergaard
2) bror Oluf Christensen Klostergaard
3) søster Else Christensdatter
4) søster [Maren Christensdatter] g.m. Mads Jensen i Sperring
5) søster [Maren Christensdatter] g.m. Christen Kokkedal i Vang
6) søster [Karen Christensdatter] g.m. Christen Lauridsen i Vang
7) søster [karen Christensdatter] g.m. Niels Christensen i Vang.
Afdøde var ejer af Vang og Torup fattiggård.

558 Peder [Claudianus] Hammer i Thisted. 17.11.1777, fol.95B.
E: Abelone [Pedersdatter] Gandrup, nu i Næssund. LV: Peder Saxild i Thisted, Esajas Helt i Ravnsbjerg [i Sønder Nissum sogn] i Hardsyssel, birkedommer i Timgård birk og skriver i Ulfborg-Hind herreder, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Magdalene Charlotte Amalie Hammer.
FM:
1 morfar Peder Gandrup i Thisted
2 morbror Hans Gandrup i København.
Desuden nævnes enkens bror nu afdøde Frederik Birkenbusch ved Næssund.
[Afdøde døde 27.3.1772 i Thisted]
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1772.
Samfrændeskifte 17.11.1777.

559 Anders Jensen i Ejerslev. 15.8.1777, fol.98.
E: Maren Jensdatter. LV: Oluf Nielsen i Vester Hunderup. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 5.
FM: fasters mand Poul Bisgaard i Lødderup.

560 Søren Nielsen Hjortsvang i Gyrupgård i Sønderhå sogn. 17.7.1777, fol.101.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Morsing i Sønderhå.
Første ægteskab med [Johanne Christensdatter Møller, skifte 15.10.1772 lbnr.484. B:
1) Kirsten Sørensdatter 17
2) Niels Sørensen 15
3) Christian Sørensen 13
4) Peder Sørensen 9.
FM:
1 morbror Jens Christensen Myg i Årup mølle
2 morbror Peder Christensen Myg i Grurup
3 Villads Jensen Herbst, birkedommer i Tøttrupgård
4 Gudik Sønnichsen i Nørhedegård.
Afdøde døde 15.9.1777.

561 Andreas Michael Wøldike, ugift student på Højris [i Ljørslev sogn på Mors]. 2.2.1771, fol.107.
A:
1) mor Elisabeth Lund g.m. Albert Winding til Højris
Mors første ægteskab med Christoffer [Andreassen] Wøldike, præst i Tårnby på Amager, [død 30.9.1761]. 2) bror Andreas Wøldike 20
3) søster Mette Cathrine Wøldike 18
4) bror Peder Henrik Wøldike 15
5) søster Marie Sofie Wøldike 13
6) bror Johan Peder Wøldike 10.
FM: farbror Jacob [Andreasen] Wøldike, præst i Gunderup og Nøvling.
Arv efter afdødes [farfar Andreas Pedersen] Wøldike, biskop i Viborg stift, [skifte Nørlyng herred gejstlig 14.10.1770].
Afdøde døde 3.1.1771.

562 Niels Madsen i Heltborg. 28.7.1777, fol.108B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Enggaard i Ullerup. A:
1) bror Peder Madsen, smed i Gammelby i Grurup sogn
2) halvbror Mads Møller i Gammelby
3) halvsøster Malene Madsdatter i Lodal i Hurup sogn
4) halvbror Christen Madsen i København
5) halvsøster Helvig Madsdatter i København
6) halvsøster Johanne Madsdatter i København.

563 Elisabeth Pedersdatter i Villerslev. 18.8.1777, fol.112.
E: Christen Poulsen. A:
1) bror Peder Pedersen i Gudnæs [i Villerslev sogn], død. 2B:
a Peder Pedersen i Hassing
b Maren Pedersdatter 12.
FM: Jeppe Møller i Gudnæsmølle
2) søster Johanne Pedersdatter i Kirkegård i Villerslev sogn, død. 3B:
a Christen Pedersen i Hurup
b Peder Pedersen i Kirkegård, død. 2B:
1 Johanne Pedersdatter
2 Maren Pedersdatter.
FM: stedfar Iver Kirkegaard i Villerslev
c Sofie Pedersdatter g.m. Jens Urbrand på stedet.

564 Kirsten Lauridsdatter i Vejerslevgård i Vejerslev sogn. 30.1.1777, fol.113B.
E: Jørgen Poulsen. A:
1) bror Søren Lauridsen i Venning i Ålum sogn på Fussingø gods, død. 2B:
a Laurids Sørensen i Venning
b Maren Sørensdatter gift i Hornbæk ved Randers
2) bror Anders Lauridsen i Tånum på Fussingø gods
3) søster Karen Lauridsdatter i Ålum sogn, død. 3B:
a Ejler Sørensen i Svinding i Ålum sogn
b Laurids Sørensen i Venning
c Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Peder Mogensen i Vejerslev. 3B:
2 Sidsel Kirstine Pedersdatter, nu enke efter Laurids Krabbesen i Frøslev på Frøslevgård gods, der døde
3 Karen Pedersdatter g.m. Joen Østergaard i Hvidbjerg sogn på Mors
og uden ægteskab B:
1 Søren Mogensen i København
4) søster Mette Lauridsdatter, død, var gift i Nørrebjerg? Uden ægteskab B:
a Anne, uvist hvor.

565 Jens Jespersen i Snedsted. 10.12.1777, fol.117.
E: Helvig Ingeborg Friis. A:
1) bror Thomas Jespersen i Snedsted
2) søster Ingeborg Jespersdatter hos søn Peder Jensen i Dover
3) søster Anne Jespersdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Elsted. 4B:
a Niels Christensen i Rosholm præstegård
b Kirsten Christensdatter i Snedsted sogn
c Magdalene Christensdatter, der døde
d Ingeborg Christensdatter i Stagstrup
4) søster Kirsten Jespersdatter i København, død. Uvist om børn
5) søster Johanne Jespersdatter g.m. Christen Hov i Årup i Snedsted sogn
6) søster Maren Jespersdatter g.m. Søren Korigsen? i Ballerum i Tved sogn
7) søster Inger Jespersdatter g.m. Mads Pedersen Boddum i Årup.

566 Frederik Birkenbusch, færgemand i Næssund. 3.6.1777, fol.118.
E: Anne Marie. LV: Jens Madsen Yde i Hurup. B:
4) Euphrosyne Frederiksdatter 3
5) Peder Claudianus Hammer 15 uger.
FM: Lorents Thomsen i Thisted.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Jacobsdatter Møberg, skifte 27.11.1772 lbnr.509]. B:
1) Elisabeth Malene Birkenbusch 15
2) Else Kirstine Birkenbusch 11
3) Anne Margrethe Birkenbusch 7.
FM:
1 Peder Saksild i Thisted
2 Peder Gandrup i Thisted.
Afdøde døde 2.6.1777.

567 Laurids Poulsen i Ås i Skjoldborg sogn. 2.3.1773, fol.124.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Thomas Thomsen i Snestrup. B:
1) Maren Lauridsdatter 20
2) Poul Lauridsen 18
3) Niels Lauridsen 12
4) Gertrud Lauridsdatter 11
5) Anders Lauridsen 9
6) Peder Lauridsen 7
7) Ane Lauridsdatter 2.
FM:
1 farbror Immer Poulsen i Ås
2 Jens Poulsen Østergård i Skjoldborg sogn
3 Clemen Svendsen i Skjoldborg
4 Christen Christensen i Sundby i Stagstrup sogn.

568 Henrik Wolf Klein i Begtrupgård i Nors sogn. 11.8.1777, fol.124B.
E: [Kirsten Jensdatter Halse]. LV: Søren Wirenfeldt, byskriver i Thisted. B:
1) Jens Halse Klein, stud theol.
2) Christian Halse Klein, birkedommer
3) Maren Klein 26, der ægter Niels Bentsen Curtz, kapellan [i Nors]
4) Antoinette Cathrine Klein 24
5) Frands Vogelius Klein 19, fuldmægtig på Hegnet
6) Peder Klein, på Lund
7) Anne Espare Klein 17
8) Margrethe Kirstine Klein 12.
FM: Jørgen Mygind til Nørtorp [i Ræer sogn].
Afdøde var tidligere byfoged i Nykøbing Mors.

569 Anne Jensdatter [Dige] i Nors. 20.3.1777, fol.127.
Enke efter Poul [Bertelsen] Nordentoft. B:
1) Karen Poulsdatter i Søgård, enke efter Jeppe Thomas Jepsen, [skifte 14.11.1763 lbnr.398]. LV: Peder Vestergaard i Nors
2) Kirsten Poulsdatter g.m. Christen Vestergaard i Nors
3) Inger Poulsdatter g.m. Jens Nielsen i Vester Vandet
4) Maren Poulsdatter g.m. Clemen Randrup, købmand i Thisted
5) Jens Poulsen Nordentoft i Skjoldborg sogn, [skifte 1.6.1772 lbnr.488]. 6B:
1) Poul Jensen 18
2) Bertel Jensen 15
3) Anne Jensdatter 15
4) Laurids Jensen 11
5) Dorthe Jensdatter 9
6) Mette Jensdatter 5.
FM: født værge Laurids Frost, skoleholder i Thisted.

570 Karen Andersdatter i Slothuset i Sinderup [i Ydby sogn]. 28.3.1778, fol.130B.
E: Christen Madsen. B:
1) Sidsel Christensdatter, nyfødt.
FM: Christen Jensen i Sinderup.
Afdøde havde arv efter sin far Anders Lauridsen Knudsgaard, skiftet sluttetn9.8.1747.

571 Niels Madsen Smed i Heltborg. 23.7.1774, fol.131B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Leemand i Heltborg. B:
6) Anne Nielsdatter 8
7) Niels Nielsen 6
8) Maren Nielsdatter 2.
FM: ##.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen Smed 24
2) Mads Nielsen Smed 23
3) Niels Nielsen Smed 19
4) Johanne Nielsdatter 12
5) Christen Nielsen Smed 11.
FM: ##.

572 Peder Nielsen Vadskær til Frysbrønd i Lødderup sogn på Mors. 6.10.1777, fol.135.
E: Else Christensdatter [Kappel]. LV: Mads Yde [i Lødderup sogn] ved Sallingsund. B:
1) Niels Pedersen 7
2) Christen Pedersen 5.
FM:
1 farbror Mads Pedersen Nordentoft i Nordentoft
2 Christen Munch i Vandet sogn, som beslægtet
3 morfar Christen Jensen Kappel i Torsted.

573 Christen Christensen Rottbøll i Flovlev i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 28.7.1778. fol.136.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Niels Kallerup i Flovlev. B:
1) Christen Christensen
2) Niels Christensen
3) Kirsten Martha Marie Christensdatter.
FM:
1 Christen Mosen i Flovlev
2 Jacob Poulsen i Flovlev.

574 Mads Jensen Balsby i Gettrup. 29.9.1775, fol.137.
E: Anne Poulsdatter. LV: bror Claus Poulsen i Jerup. B:
1) Poul Madsen 17
2) Karen Madsdatter 12
3) Jens Madsen 9
4) Niels Madsen 6.
FM:
1 farbror Peder Jensen Balsby i Villerslev
2 Christen Thøgersen i Knudsgård i Gettrup sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 17.9.1773.
Samfrændeskifte af 29.9.1775.

575 Niels Aars til Øland. 5.6.1777, fol.138.
E: Anne Marie Vandborg. LV: Jesper Højer, præst i Harring og Stagstrup. B:
1) Laurids Nielsen Aars 13
2) Anne Nielsdatter Aars 11
3) Jens Nielsen Aars 5.
FM:
1 født værge Morten Aars i Hørdum
2 Christen Aars, præst i Ålborg
3 Mathias Vandborg til Kås
4 Hans Vandborg på Øland.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1770.
Samfrændeskifte 5.6.1777.

576 Morten Jensen Klitgaard, ugift i Sundby. 29.7.1778, fol.140.
A:
0) far [Jens Pedersen Klitgaard i Klitgård i Sundby sogn. 12.4.1765 lbnr.422]
1) bror Peder Jensen Klitgaard 31, på stedet
2) bror Mikkel Jensen 26
3) halvsøster Johanne Jensdatter 20
4) halvbror Laurids Jensen 17
5) halvsøster Karen Jensdatter 16
6) halvbror Christen Jensen 11.
FM:
1 farbror Mikkel Jensen Klitgaard
2 Niels Mikkelsen i Solbjerg.
Afdøde døde 29.7.1778.

577 Poul Jochumsen, ugift tjenestekarl i Ginderup. 7.7.1778, fol.141B.
A:
1) halvbror Peder Blander på Mols
2) halvbror Jochum
3) halvsøster Else g.m. Bertelsen i Skyum
4) halvbror Anders Madsen i Skjoldborg
5) halvsøster Maren Madsdatter
6) halvsøster Kirsten Madsdatter.
FM: Christen Brixen i Skjoldborg.

578 Mads Jacobsen i Vils i Villerslev sogn [dvs. Vejerslev sogn]. 21.4.1778, fol.142B.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Jens Rytter i Tødsø. B:
1) Christen Madsen 29, skrædder i København
2) Jacob Madsen 23
3) Johannes Madsen 22
4) Peder Madsen 17.
FM: Christen Jacobsen i Ørding.

579 Christen Lauridsen i Vester Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn på Mors. 7.8.1777, fol.143B.
E: Maren Christensdatter Damgaard. LV: Christen Damgaard i Vester Assels, Henrik Møller på Højris. B:
4) Jens Christensen 10.
FM:
1 farbror Jørgen Lauridsen i Kærby
2 farbror Jens Lauridsen i Kærby.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 30.6.1762. B:
1) Sidsel Christensdatter 22
2) Margrethe Christensdatter 21
3) Laurids Christensen 19.
FM: født værge på mors side Jens Jepsen Søndergaard i Øster Jølby.
Børn af første kuld har arv efter skifte i Hvidbjerg vesten Å mølle i Thy.

580 Christen Terkildsen i Gettrup. 11.5.1778, fol.150B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Monrad, præst i Helligsø og Gettrup.
Første ægteskab med [Else Poulsdatter, skifte 19.7.1769 lbnr.456]. B:
1) Maren Christensdatter, nu i Amsterdam, g.m. Niels Nielsen Hurup, der rømte for 4 år siden
2) Poul Christensen 26, på Thyholm.
Testamente af 6.1.1775.
Afdøde døde 6.5.1778.

581 Frands Nielsen i Bjerre [i Vigsø sogn]. 14.9.1778, fol.154B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen i Bjerre. B:
1) Sidsel Frandsdatter.
FM:
1 farbror Frederik Nielsen i Langgård i Tved sogn
2 fasters mand Oluf Hestkær.

582 Villads Jensen Herbst til Tøttrupgård i Hørdum sogn, birkedommer i Tandrup birk. 26.10.1778, fol.156B.
E: Karen Nielsdatter Hjortsvang LV: Peder [Lauridsen] Lillelund til Øland. B:
1) Anne Marie Villadsdatter g.m. Gunde Jensen Østergaard i Visby
2) Johanne Villadsdatter 22
3) Jens Villadsen Herbst 20.
FM: morbror Christen Nielsen Hjortsvang i Sønderhå.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1777.
Samfrændeskifte 26.10.1778.

583 [Inger] i Snedsted. 31.5.1775, fol.159.
E: Jens Pedersen Veje. B:
1) Maren Jensdatter 24
2) Peder Jensen 22.
FM: Mads Nielsen, smed i Snedsted.
Afdøde døde 2.5.1775.

584 Helvig Johansdatter i Tødsø. 15.2.1776, fol.159B.
Arvinger angives ikke.

585 Karen Lauridsdatter, der døde i Sønderhå. 24.6.1776, fol.160B.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter Damsgaard 38. FM: Christen Jensen i Sønderhå
2) bror Christen Lauridsen Damsgaard i Holstebro præstegård.
Afdøde, der tjente i Agerholm præstegård i Vester Vandet sogn, døde i Sønderhå 23.5.1776.

586 Johanne Christensdatter Damgaard i Vester Hvidbjerg. 19.7.1776, fol.161B.
Enke efter [Christen Christensen Damgaard, skifte 5.3.1773 lbnr.521]. B:
1) Christen Christensen Damgaard i Vester Assels
2) Maren Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Vester Hvidbjerg
3) Johanne Christensdatter 43
4) Svend Christensen Damgaard 34, på stedet.
Afdøde døde 27.4.1776.

587 Hans Jensen Fuglsang i Febbersted i Ræer sogn. 6.8.1776, fol.162.
A:
0) forældre [Jens Hansen Fuglsang], skifte 10.5.1759 lbnr.359 og [Anne Lauridsdatter], skifte 4.2.1757 lbnr.344
1) bror Peder Jensen Fuglsang på stedet
2) søster Karen Jensdatter.
FM: Niels [Nielsen] Raae, præst i Ræer, Hansted og Vigsø.

588 Ingefred Lauridsdatter i Torsted. 15.1.1779, fol.162B.
E: Christen Jensen Kappel. B:
1) Laurids Christensen 25
2) Poul Christensen 21.
FM:
1 Mads Pedersen Nordentoft i Sjørring sogn
2 Laurids Nielsen Gersbøl i Snedsted sogn.
Afdøde døde i september 1778.

589 Johanne Jensdatter i Nørre Skjoldborg. 7.1.1779, fol.163.
E: Niels Salomonsen. B:
1) Jens Nielsen 2.
FM: morbror Oluf Jensen i Sønder Skjoldborg.
Afdøde døde 9.12.1778.

590 Else Andersdatter, 6 år gammel i Grurup. 6.3.1779, fol.164B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Anders Nielsen Korsgaard, [skifte 5.12.1772 lbnr.494]
1) bror Niels Andersen 21
2) søster Johanne Andersdatter 16
3) søster Ingeborg Andersdatter 14
4) bror Søren Andersen 12.
FM: morbror Jens Korsgaard i Ullerup.
Afdøde døde 5.2.1779.

591 Thomas Pedersen i Dovergård i Ydby sogn. 15.6.1778, fol.165.
Enkemand. B:
1) Else Marie Thomasdatter 27, der ægter Poul Pedersen i Refshale i Hove sogn i Hardsyssel
2) Kirsten Thomasdatter 25
3) Peder Thomsen 22
4) Karen Thomasdatter 21
5) Claus Thomsen 19
6) Maren Thomasdatter 18
7) Christen Thomsen 16
8) Anne Marie Thomasdatter 13
9) Anne Margrethe Thomasdatter 10
10) Anne Thomasdatter 6.
FM:
1 farbror Mads Pedersen, smed i Dover
2 fasters mand Anders Galsgaard i Helligsø
3 Anders Kirk, degn i Ydby
4 Anders Tanderup i Kortegård
5 Peder Christensen i Helligsø.

592 Jens Andersen i Vejerslev. 29.3.1779, fol.170B.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Christensen Bonde i Næs i Karby sogn. B:
1) Karen Jensdatter 15
2) Kirsten Jensdatter 13
3) Anders Jensen 12.
FM:
1 mosters mand Bertel Jensen i Frøslev
2 mosters mand Peder Jensen i Frøslev.
Afdøde døde 10.2.1779.

593 Jens Lauridsen i Refs. 1.5.1779, fol.172.
E: Johanne Christensdatter. LV: Anders Kirk, degn i Ydby. B:
1) Karen Marie Jensdatter 4
2) Margrete Jensdatter 2
3) Sidsel Jensdatter 7 uger.
FM:
1 farbror Christen Lauridsen i Flarup
2 Anders Jensen i Brændgård i Tvolm [i Ydby sogn].

594 Maren Madsdatter i Kåstrup. 2.6.1779, fol.174.
E: Jesper Thomsen. B:
1) Peder Jespersen 16.
FM:
1 morbror Christen Madsen i Ræer
2 fasters mand Anders Nielsen Jensby i Jensby i Hillerslev sogn.
Afdøde døde 3.5.1779.

595 Anne Christensdatter i Elsted. 23.6.1779, fol.175.
E: Peder Andersen Møller. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Mette Pedersdatter.
FM:
1 morbror Peder Christensen i Dollerup
2 morbror Morten Christensen i Dollerup
3 morbror Jens Christensen i Brødløshove i Harring sogn.

596 Christian [Nielsen] Ørsnæs til Helligkildegård. 27.5.1779, fol.175B.
E: Maren [Mulvad] Billeschou. LV: bror Hans Billeschou til Vejbjerggård [i Humlum sogn], Niels Bjerregaard Vils, præst i Søndbjerg og Odby, g.m. søster [Sara Jørgensdatter Billeschou].
Første ægteskab med [Massen Olufsdatter Agerholm, skifte 2.6.1772 lbnr.483]. B:
1) Else Johanne Ørsnæs 9.
FM:
1 fars søskendebarn Christen Lauridsen Ørsnæs i Ålborg.
Afdøde døde 25.5.1779.

597 Karen Pedersdatter i Jestrup. 29.7.1779, fol.179B.
E: Mikkel Nielsen. B:
1) Else Mikkelsdatter 5.
FM: Poul Resen, degn i Sønderhå.

598 Halle Madsdatter, ugift og 72 år gammel i Villerslev. 29.4.1779, fol.180.
A:
1) søster, død. 3B:
a Niels Christensen i Ørding
b Karen Christensdatter i Solbjerg
c Margrethe Christensdatter.
FM: Søren Christensen i Solbjerg på Mors.

599 Jens Lauridsen i Voldum i Hjardemål sogn. 7.12.1779, fol.182B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål. B:
1) Maren Kirstine Jensdatter 10
2) Laurids Jensen 7
3) Peder Jensen 3½.
FM:
1 farbror Christen Lauridsen i Hjardemål
2 farbror Niels Lauridsen i Hjardemål
3 fasters mand Peder Christensen, møller i Hjardemål mølle.

600 Margrethe Christensdatter, ugift i Solbjerg. 18.12.1779, fol.184.
A:
1) bror Niels Christensen Hjort i Ørum
2) søster Karen Christensdatter, enke efter Jens Clausen i Solbjerg. LV: Niels Nielsen sst.

601 Anne Christensdatter i Hellerød i Søndbjerg sogn. 15.11.1779, fol.184B.
E: Søren Mogensen. B:
1) Sidsel Sørensdatter 16
2) Christen Sørensen 13
3) Maren Sørensdatter 11
4) Johanne Sørensdatter 9
5) Karen Sørensdatter 6
6) Mogens Sørensen 4
7) Kirsten Sørensdatter 2
8) Christen Sørensen 6 mdr.
FM:
1 Christen Mogensen i Serup
2 Jens Nielsen i Søndbjerg
3 Jens Christensen Nørskov.

602 Mads Andersen i Helligsø. 18.11.1779, fol.185B.
Enkemand. B:
1) Sidsel Madsdatter 23
2) Christen Madsen 17.
FM:
1 født værge Laurids Andersen i Helligsøgård
2 født værge Christen Jensen i Helligsøgård.
Afdøde døde 21.10.1779.

603 Jens Jensen, ugift i Futtrup i Heltborg sogn. 3.12.1779, fol.186B.
A:
1) bror Peder Jensen i Futtrup
2) bror Anders Jensen i Ullerup
3) bror Frederik Jensen ved Sallingsund
4) søster Maren Jensdatter, død. var g.m. Jens Korsgaard i Ullerup. 2B:
a Jens Jensen 10
b Niels Jensen 6.

604 Christen Poulsen i Villerslev. 4.1.1780, fol.188.
A:
1) søsterdatter Maren Nielsdatter i Villerslev.
FM: Jens Bertelsen i Villerslev.
Afdøde døde 4.1.1780.

605 Christen Kjeldgaard i Torup. 17.2.1780, fol.189.
E: Else Jensdatter. LV: Peder [Christiansen] With i Vester Jølby præst [i Dragstrup og Skallerup]. B:
1) Maren Christensdatter 18
2) Karen Christensdatter 16
3) Johanne Christensdatter 11
4) Jens Christensen 10
5) Christen Christensen 7
6) Anders Christensen 2.
FM:
1 farbror Jens Kjeldgaard i Sundby
2 farbror Søren Kjeldgaard i Skallerup
3 fars mosters mand Villads Christensen i Bjergby
4 farbror Mads Kjeldgaard i Sundby
5 farbror Oluf Christensen Kjeldgaard i Skallerup.
Afdøde døde 18.1.1780.

606 Sofie Pedersdatter i Villerslev. 10.3.1780, fol.191B.
E: Jens Pedersen Urbrand. B:
1) Peder Jensen 20
2) Laurids Jensen 16
3) Johanne Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Elisabeth Jensdatter
6) Mette Jensdatter.
FM: morbror Christen Pedersen i Hurup.

607 Karen Christensdatter i Vang. 19.2.1780, fol.192B.
E: Niels Christensen. A:
1) bror Mads Christensen Klostergaard
2) bror Oluf Christensen Klostergaard
3) søster Maren Christensdatter g.m. Mads Jensen i Sperring
4) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Kokkedal i Vang
5) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Vang
6) søster Else Christensdatter i Thisted.

608 Mads Thomsen Nysum. forpagter på Eskær [i Grinderslev sogn] i Salling. 30.3.1780, fol.196.
E: Maren Vistisdatter på Sindbjerggård i Rested sogn. LV: Laurids Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested. B:
1) Anne Madsdatter 9
2) Anne Sofie Madsdatter 5.
FM: farbror Søren [Thomsen] Nysum til Ørndrup [i Vester Hornum sogn] i Himmersyssel.
Enkens første ægteskab med Niels Søndergaard. Arv til sønnen Visti Søndergaard og hans 4 søskende.
Afdøde døde 24.8.1776.
Bevilling til uskiftet bo 31.5.1776 [i Skivehus amt 30.9.1776 lbnr.352].
Samfrændeskifte 30.3.1780.

609 Karen Andersdatter i Vislinge i Nors sogn. 25.2.1780, fol.198B.
A:
1) mor Karen Christensdatter Vangsgaard, der døde på sin datters begravelsesdag, enke efter Anders Christensen i Vislinge
2) bror Christen Andersen i Vislinge
3) bror Peder Andersen 23, i Vislinge
4) søster Anne Andersdatter
5) søster Anne Andersdatter
6) søster Dorthe Andersdatter
7) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Anders Nielsen i Nors
8) halvsøster Maren Andersdatter.
FM:
1 Anders Jensen Frøkær i Vorring i Nors sogn
2 Peder Jensen Hellebjerg i Torup sogn
3 Christen Vandet i Kåstrup
4 Thomas Lund i Vorring.
Afdøde døde 24.2.1780.

610 Anne Margrethe Jørgensdatter i Rested. 27.5.1780, fol.201.
E: Jens Nielsen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 14.
Afdøde døde 27.4.1780.

611 Niels Andersen Møller i Klitmøller. 29.5.1780, fol.201B.
A:
1) bror Anders Andersen i Klitmøller
2) bror Niels Andersen
3) søster Anne Andersdatter
4) bror Christen Andersen
5) søster Karen Marie Andersdatter.
FM:
1 Søren Lauridsen Vilsbøl i Klitmøller
2 Christen Knudsen i Klitmøller.

612 [Helvig Brockenhuus Pedersdatter Selle] på Ulstrup. 18.12.1778, fol.202B.
Enke efter [Jørgen Christian Poulstrup].
Hans A:
0) far [Jens Pedersen Poulstrup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø, skifte Ålborg bisp 17.10.1708 lbnr.202]
1) bror Peder Jensen Poulstrup, præst i Sennels, [skifte Hillerslev herred gejstlig 6.7.1754 lbnr.13]. 3B:
a Jens Poulstrup, uvist hvor
b Johannes Poulstrup, skoleholder på Sjælland
c Hedvig Poulstrup g.m. en farver i Ålborg
2) søster Maren Jensdatter Poulstrup i Norge, død. 1B:
a Anne Elisabeth Mortensdatter Lind, død, var g.m. Hans Nikolaj Holm, snedker i Nykøbing Sjælland. 1B:
1 Anne Lisbeth Holm på Sjælland.
Hendes A:
0) forældre [Peder Mortensen Selle til Ulstrup, skifte 27.5.1720 lbnr.53 og Helvig Ingeborg Levinsen, skifte 26.3.1705 lbnr.12]
1) mors [halv]bror [Christian] Post i Sindbjerg på Mors, [død 11.4.1765, var g.m. Mette Elisabeth Lassen, skifte 10.4.1770 lbnr.469]. 6B:
a Ulrikke [Helvig] Post, enke efter [Hans] Gjederum, præst i Strømsø i Norge
b Helle [Trolle] Post, død, var g.m. [Jørgen] Lange i Mariager. 3B:
1 Laurids Lange
2 Mette Elisabeth Lange
3 Anne Cathrine Lange
c Georg Arnold Post, i Norge
d Peder Lassen Post, major på Sjælland
e [Anne] Kirstine Helvig Post, [skifte 14.6.1770 lbnr.481], var g.m. [Niels Sørensen] Nandrup i Sindbjerg. 3B:
1 Dorthe Cathrine Nandrup
2 Søren Christian Nandrup
3 Mette Elisabeth Nandrup
f Anne Elisabeth Post g.m. Egert Nandrup til Kovstrup [i Sønderhå sogn] i Thy.
2) fasters søn Søren [Sørensen] Lugge, præst i Holstebro og Måbjerg, [skifte Ulfborg herred gejstlig 13.7.1730 lbnr.59. 3B:
a [Enevold Berregaard] Lugge, etatsråd i København
b [Helene Christiane] Lugge g.m. [Johan Henrik] Dumreicher, kommandør
c [Anne Søe] Lugge, død, var g.m. [Hans] Fogh. 4B:
1 [Enevold Berregaard?] Fogh, justitsråd
2 [Christian Georg] Fogh, kaptajnløjtnant
3 Søren Fogh, fuldmægtig
4 [Anne] Susanne [Cathrine] Fogh g.m. [Christoffer] Budde, kaptajn i København
3) fasters søn [Christian] Berregaard til Kølbygård, død. 1B:
a [Villum Berregaard til Kølbygård, død 1769]. 1B:
1 Frederik Berregaard til Kølbygård
4) farbrors datter [Else Sofie Christensdatter Søe], død, var g.m. [Mikkel Andersen] Lederthoug, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte Hundborg herred gejstlig 6.8.1731 lbnr.14]. 3B:
a Else Margrethe Lederthoug, i Fredericia
b Anders Lederthoug, snedker i København, død. 2B:
1 Else Sofie Andersdatter
2 Helvig Susanne Andersdatter
c Laurids Lederthoug på Conradsborg, død. 2B:
1 Dorthe Lederthoug 14
2 Henrik Lederthoug 13
[Afdødes første ægteskab med Peder Mads Jensen, købmand i Thisted, skifte 14.2.1737 lbnr.166]
Afdøde døde 18.12.1778.

613 Laurids [Sørensen] Svalgaard i Villerslev. 8.5.1780, fol.215B.
E: Else Madsdatter Gadegaard. LV: Peder Vestergaard, degn i Hassing og Villerslev. B:
1) Edel Lauridsdatter 13
2) Maren Lauridsdatter 13
3) Søren Lauridsen 6.
FM:
1 Henrik Sørensen i Flarup
2 Niels Sørensen i Hassing
3 Christen Sørensen i Hedegård i Ørum sogn.

614 Søren Christensen Egebjerg i Flovlev. 16.5.1780, fol.216B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Helligsø. B:
1) Maren Sørensdatter 6
2) Karen Sørensdatter 4
3) Anne Sørensdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Knud Christensen i Egebjerg
2 fasters mand Store Jens Lauridsen i Barslev
3 fasters mand Niels Madsen i Barslev.

615 Kirsten Jensdatter i Rested. 27.11.1779, fol.218.
E: Mads Thomsen Karmann. B:
1) Jens Madsen 13
2) Knud Madsen 10
3) Thomas Madsen 5
4) Sidsel Marie Madsdatter 9 mdr.
FM:
1 morbror Mikkel Jensen i Nørhå
2 mosters mand Malte Christensen i Rested.
Afdøde døde 24.11.1779.

616 Anne Thomasdatter i Hundborg. 14.2.1780, fol.223.
E: Anders Andersen i Snestrup [i Jannerup sogn]. B:
1) søn, død. 1B:
a Mette Madsdatter.
FM: stedfar Jens Jensen Kirke i Hundborg.
Desuden nævnes enkemandens søn Christen Andersens hustru Karen Nielsdatter i Snestrup.

617 Maren Jensdatter i Vester Hvidbjerg på Mors. 6.3.1779, fol.224B.
E: Peder Nielsen Vestergaard. A:
0) forældre Jens Poulsen i Elsø, [skifte Højris 10.11.1728], og Maren Pedersdatter.
Fars halvsøster Kirsten, død. 3B:
1) søskendebarn Jens Christensen Tonsgaard i Vodstrup [i Tødsø sogn] på Dueholm gods
2) søskendebarn Josef Christensen Tonsgaard i Vodstrup på Dueholm gods
3) søskendebarn Kirsten Christensdatter Tonsgaard g.m. Christen Christensen, skrædder i Hanstholm i Sejerslev sogn i Morsø Nørre herred på Sø gods.
Fars halvsøster Anne Josefsdatter, død. 3B:
4) søskendebarn Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Krog i Mollerup
5) søskendebarn Josef Pedersen i Frøslev, død. 4B:
a Peder Josefsen 27, i Frøslev
b Josef Josefsen, 25 i Frøslev
c Mette Josefsdatter, i Frøslev
d Anne Josefsdatter g.m. Christen Andersen Gade i Vester Hvidbjerg
6) søskendebarn Peder Pedersen i Dragstrup, død. 2B:
a Peder Pedersen i Rakkeby, mellem 30 og 40 år
b datter g.m. Villum Johansen i Mollerup.
Fars halvbror Poul Josefsen, død. 1B:
7) søskendebarn Maren Poulsdatter, enke efter Anders Nielsen i Vester Assels på Lund gods.
Fars halvsøster Aase Josefsdatter, død, var g.m. Christen Bach i Vejerslev. 1B:
8) søskendebarn Maren Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Sillerslev.
Moster Sidsel Pedersdatter, [død 1734, var g.m. Mads Mortensen i Elsø, død 1732]. 2B:
9) søskendebarn Anne, død. 2B.
a Mads Kærgaard i Elsø
b Maren Andersdatter g.m. Anders Lynggaard i Lødderup.
10) søskendebarn Anne [Madsdatter, død 1755]. 4B:
a Mads Pedersen i Bjergby, over 40 år
b Maren Pedersdatter, enke i Smedegård i Tødsø
c Anne Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Hyldig i Tødsø sogn
d Sidsel Pedersdatter g.m. Christen Balle i Galtrup i Øster Jølby.
Moster Else Pedersdatter, død. 2B:
11) søskendebarn Jens Nielsen, død. 1B:
a Niels Overgård i Elsø på Ullerup gods.
12) søskendebarn Mette, død. 6B:
a Jens, har været teglbrænder på Lund
b Sidsel Christensdatter g.m. Henrik Pedersen Smed i Frøslev
c Søren, uvist hvor
d Maren på Estvadgård
e Else i Legind
f Anne i Nykøbing
13) søskendebarn Poul, død. 5B:
a Poul i Elsø
b Jens i Elsø
c Peder i Elsø
d Mette g.m. Anders Hundrup i Elsø
e Else, død. E: Søren Smed i Elsø. 3B:
1 Poul
2 Else
3 Karen
Moster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen. 3B:
14) søskendebarn Christen Jensen, død. 1B:
a Anne Christensdatter, enke i Sejerslev.
15) søskendebarn Anne [Jensdatter], død. 2B:
a Laurids Jensen i Elsø på Ullerup gods, død. 2B:
1 Anne Lauridsdatter
2 Maren Lauridsdatter
b Else, død. var g.m. Søren Dalgaard i Lødderup. 4B:
1 Niels Sørensen
2 Jens Sørensen
3 datter
4 datter
16) søskendebarn Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Jens Poulsen i Galtrup på Dueholm gods
b Christen Poulsen i Flade, død. 5B:
1 Jens Christensen
2 Poul Christensen
3 Mette Christensdatter
4 Kirsten Christensdatter
5 Anne Christensdatter
c Anne Poulsdatter, enke i Erslev på Frøslev gods.
Arv fra Herningsholm efter afdødes søster Mette Jensdatter.
Afdøde døde 26.2.1779 i et hus tilhørende Christen Sørensen.
(Oplysninger medtaget fra Konceptskifter med bilag fra Dueholm amt 1770-1781. B 1A-145).

618 Peder Christensen Holm på Ulstrup. 28.5.1779, fol.233.
A:
1) bror Niels Holm, død. Enken g.m. Poul Christensen i Snedsted. 1B:
a Poul Nielsen 6.
FM: Peder Pedersen i Gersbøl i Snedsted sogn
2) bror Christen Holm, skrædder på Thyholm
3) søster, hvis navn ikke kendes.
Afdøde døde 27.5.1779.

619 Else Jensdatter i Torup. 10.5.1780, fol.234.
Enke efter Christen Kjeldgaard, [skifte 17.2.1780 lbnr.605]. B:
1) Maren Christensdatter 18
2) Karen Christensdatter 16
3) Johanne Christensdatter 12
4) Jens Christensen 9
5) Christen Christensen 6
6) Anders Christensen 3.
FM:
1 farbror Søren Christensen Kjeldgaard i Skallerup
2 farbror Mads Christensen Kjeldgaard i Sundby
3 farbror Oluf Christensen Kjeldgaard i Skallerup.

620 Anne Mariche Madsdatter i Sønder Vilsbøl i Vester Vandet sogn. 30.9.1780, fol.237.
E: Christen Christensen, smed. B:
1) Mads Christensen 32
2) Christen Christensen 15
3) Anne Christensdatter i Sjørring præstegård
4) Anne Kirstine Christensdatter i Sjørring
5) Karen Christensdatter
6) Kirsten Christensdatter.
FM: mosters mand Hans Tinggaard i Sjørring.

621 Jens Jørgensen Gadegaard i Visby i Heltborg sogn. 30.10.1780, fol.238B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Leemand i Heltborg. B:
1) Karen Jensdatter.
FM: født værge Peder Madsen Gadegaard i Heltborg.

622 Niels Christensen Hald i Hørsted. 23.10.1780, fol.241.
E: Dorthe Christensdatter. B:
1) Christen Nielsen, væver i Thisted
2) Peder Nielsen, væver i Hørsted
3) Bodil Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Søren Pedersen Flade i Bjergby på Mors. 6B:
a Peder Sørensen
b Jens Sørensen
c Svenning Sørensen
d Niels Sørensen
e Anne Sørensdatter
f Sidsel Sørensdatter
4) Anne Marie Nielsdatter g.m. Poul Nielsen Kjeldgaard i Hørsted ved sønner Jens Christian Poulsen og Niels Poulsen.

623 Jens Jensen Kaastrup i Vorring i Nors sogn, [begravet 24.3.1781], fol.241B.
E: Karen Lauridsdatter Vilsbøl.
Testamente af 18.2.1779.

624 Else Christensdatter, ugift i Sem i Hvidbjerg sogn [i Refs herred]. 26.9.1780, fol.242.
A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Flovlev
2) søster Karen Christensdatter, død, enke efter Christen Thomsen i Sem. 5B:
a Mette Christensdatter g.m. Christen Jensen i Jegindø
b Sidsel Christensdatter g.m. Anders Helligsø på stedet
c Mette Christensdatter i Hillerup
d Anne Christensdatter i Serup
e Thomas Christensen 11. FM: Niels Andersen i Smerup.

625 Christen Sørensen i Hellerød på Thyholm. 18.1.1781, fol.243B.
A:
1) bror Peder Sørensen i Bysted i Nautrup sogn i Salling
2) bror Søren Sørensen i Sillerslev [i Øster Assels sogn] på Mors, død. 3B:
a Peder Sørensen 17
b Anne Sørensdatter 9
c Christen Sørensen 4
3) søster Else Sørensdatter g.m. Niels Nielsen på Jegindø
4) søster Birgitte Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen i Vester Jølby på Mors
5) søster Maren Sørensdatter i Vester Assels på Mors.

626 Peder Henriksen, ugift skrædder i Refs i Hurup sogn. 3.3.1781, fol.245.
A:
1) mor Maren Knudsdatter enke efter Henrik Pedersen Dover. LV: Jens Foged Dover
2) bror Jens Henriksen 22, i Ginnerup
3) bror Anders Henriksen, uvist hvor.

627 Christine Mygind på Sø i Sejerslev sogn. 5.3.1781, fol.247.
Enke efter Peder Ilum [til Vang i Sulsted sogn, begravet 24.8.1767, skiftebrev Ålborghus med flere amter nr.412]. B:
1) Ditlev [Henrik] Ilum til Rønnovsholm [i Vrejlev sogn, skifte Ålborghus med flere amter 29.3.1780 lbnr.641]. 3B:
a Peder Ilum 8
b Johanne Birgitte Ilum 6
c Peder Markus Ilum 5
2) Hans Ilum, forpagter på Hammelmose
3) Sigbrit Ilum g.m. Jens Stadel til Sø.

628 Else Christensdatter i Krasborg i Vejerslev sogn. 14.2.1781, fol.247B.
Enke efter Jens Andersen, [skifte 29.3.1779 lbnr.592]. B:
1) Karen Jensdatter 20
2) Kirsten Jensdatter 16
3) Anders Jensen 14.
FM:
1 morbror Christen Christensen Bonde i Næs i Karby sogn
2 mosters mand Bertel Jensen i Frøslev
3 mosters mand Peder Jensen Bech i Frøslev.
Afdøde døde 8.2.1781.

629 Ida Nielsdatter i Galtrup. 22.12.1780, fol.250.
Enke efter Laurids Andersen Bonderup.
Første ægteskab med Sejer Olufsen Leth i Tøving, degn i Galtrup og Øster Jølby, [skifte 9.1.1762 lbnr.371]. B:
1) Anne Marie Sejersdatter g.m. Christen Christensen Møller i Vestermølle i Lødderup sogn
2) Oluf Sejersen Leth i Tøving
3) Karen Sejersdatter g.m. Peder Winther i Filtenborg
4) Dines Sejersen Leth i Galtrupgård
5) Rubæk Sejersen Leth i København, død. 2B:
a Sejer Rubæksen 10
b Niels Rubæksen 6, (kaldes også Jens Rubæksen)
6) Niels Sejersen 14
7) Caritas Elisabeth Sejersdatter g.m. Peder Christensen Møller i Nykøbing
8) Peder Sejersen i Galtrup.

630 Levi Thøgersen [Overgaard] i Heltborg. 3.7.1781, fol.252B.
E: Anne Graversdatter LV: Jens Enggaard på Ullerup. B:
1) Anne Levisdatter.
FM: farbror Jens Thøgersen i Øster Vandet.

631 Anders Christensen Hare i Vorring i Nors sogn. 6.7.1781, fol.253B.
E: Maren Lauridsdatter Vestergaard.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1781.

632 Maren Jensdatter på Bubel i Vestervig sogn. 16.7.1781, fol.254.
E: Anders Terkildsen, forpagter på Bubel. b:
1) Jens Andersen 12
2) Terkild Andersen 8
3) Søren Andersen 5.
FM:
1 morbror Jens Jensen i Årup i Snedsted sogn
2 mosters mand Jens Madsen i Randrup i Vestervig sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1778.
Samfrændeskifte 16.7.1781.

633 Anders Christensen Tøfting i Heltborg. 12.5.1781, fol.255.
A:
1) søster Gertrud Christensdatter g.m. Oluf Nielsen Løfting i Tilsted
2) søster Maren Christensdatter i Silstrup ved FM: Christen Østergaard i Silstrup.

634 Kirsten Jensdatter i Vester Hvidbjerg på Mors. 30.5.1781, fol.256.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Anne Pedersdatter 15
2) Peder Pedersen 13.
FM:
1 farbror Poul Lauridsen Bettekær i Torp
2 morbror Jens Jensen i Tæbring.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Rimmer i Karby.
Afdøde døde 30.4.1781.

635 Gertrud Christensdatter [Blach] i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 30.7.1781, fol.257B.
E: Anders Odde.
Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 3.1.1770 lbnr.459]. B:
1) Inger Marie Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter g.m. Niels Andersen i Vang
3) Anne Lauridsdatter.
FM: Christen Olufsen i Nørre Vilsbøl.
Afdøde døde 30.6.1781.

636 Jørgen Poulsen i Vejerslevgård. 30.5.1781, fol.258B.
E: Maren Jepsdatter . LV: Peder Sørensen, møller i Vejerslev mølle. A:
1) bror Niels Poulsen i Sejlstrup i Fræer sogn i Himmerland
2) bror Henrik Poulsen i Bislev ved Lundbæk i Himmerland
3) bror Søren Poulsen, død. 3B:
a Christen Sørensen, på Kjeldgård gods i Salling
b Poul Sørensen, på Kjeldgård gods
c Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Hjardemaal, skrædder, på Kjeldgård gods
4) søster Kirsten Poulsdatter g.m. Bendix Hammer, degn i Aggersborg i Øster Han herred
5) søster Mette Poulsdatter, død. 2B:
a Poul Olufsen i Fredericia
b Hans Olufsen på Kjeldgård i Salling
6) bror Christen Poulsen, uvist hvor.

637 Villads Madsen Rolighed i Jestrup i Sønderhå sogn. 31.5.1781, fol.260B.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Christensen Morsing i Sønderhå. B:
1) Villads Villadsen, født efter fars død.
Første ægteskab med Elisabeth Mikkelsdatter, skifte 21.1.1775 lbnr.529.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Mads Madsen i Boddum, død. 4B: 4 sønner
2) afdødes bror Anders Madsen i Madum ved Ringkøbing, død. 4B: 3 sønner og 1 datter
3) afdødes bror [Christen Madsen], uvist hvor
4) afdødes søster Maren Madsdatter, enke i Vittrup på Tanderup gods hos søstersøn
5) afdødes søster Anne Madsdatter i Vittrup, død. 5B: 3 sønner og 2 døtre.
Elisabeth Mikkelsdatters første ægteskab med Poul Christensen Plovmand, død 1743, uden børn, med hans far Christen Plovmand som eneste arving. Hendes fader Mikkel Finell havde kontrakt af 3.10.1738 lbnr.174 om ophold i gården Rolighed.

638 Anders Madsen i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 6.9.1781, fol.263.
E: Mette Marie Poulsdatter. LV: Christen Christensen Brandi i Klitmøller. B:
1) Maren Andersdatter
2) Anne Andersdatter
3) Niels Andersen.
FM:
1 Niels Andersen Møller
2 Christen Bach.
Afdøde døde 6.8.1781.

639 Laurids Madsen i Hurup. 4.7.1781, fol.264B.
A:
1) søster Anne Madsdatter på stedet
2) søster Else Madsdatter, død. var g.m Jens Egebjerg i Mydam mølle [i Vester Assels sogn] på Mors. 3B:
a Christian Jensen Egebjerg i Tæbring
b Karen Jensdatter g.m. Eskild Nielsen i Sønderhå
c Bodil Jensdatter i Søndergård i Storup [i Ørding sogn] på Mors.

640 Anders Poulsen Riis på Ejstrup på Mors. 12.7.1786, fol.267, 455B.
E: Mette Christensdatter Riis. LV: Jens Vandborg i Frøslev. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Christen Sørensen i Vester Hvidbjerg
2) Poul Andersen 24
3) Peder Christian Andersen 17.
FM:
1 fars halvbror Poul Nielsen på Barslev på Thyholm
2 B. Erslev på Glomstrup.
Desuden nævnes
1 J. C. Riis
2 C. C. Riis.
Bevilling til uskiftet bo af 24.7.1778.
Samfrændeskifte 12.7.1786.

641 Anne Pedersdatter i Odby på Thyholm. 15.12.1781, fol.267B.
E: Poul Jensen. B:
1) Peder Poulsen i Odby
2) Jens Poulsen
3) Mads Poulsen 23
4) Dorthe Poulsdatter på stedet
5) Maren Poulsdatter i Helligsø.
FM: Jens Christensen i Helligsø.

642 Ellen Clemensdatter i Øster Vandet, [begravet Øster Vandet 24.1.1782], fol.268B.
E: Niels Christensen Vig.
Testamente af 1.9.1766.

643 Karen Madsdatter, ugift og 18 år gammel i Gettrup. 16.12.1781, fol.269.
A:
1) mor Anne Poulsdatter g.m. Peder Christensen på stedet
2) bror Poul Madsen 20
3) bror Jens Madsen 15
4) bror Niels Madsen 13.
FM:
1 Christen Thøgersen i Kobberø.
2 Peder Jensen i Villerslev.
Afdødes far var [Mads Jensen Balsby i Gettrup, skifte 29.9.1775 lbnr.574].

644 Ida Nielsdatter i Istrup i Hvidbjerg [vesten Å] sogn. 9.3.1782, fol.269B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Maren Christensdatter 23
2) Anne Cathrine Christensdatter 19
3) Kirsten Christensdatter 13.
FM: Aners Nielsen.

645 Peder Christensen Krogborg i Nørgård i Vester Hvidbjerg. 20.4.1782, fol.270B, næste protokol fol.195B.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Christen Sørensen.
Enken skifter med børnene 24.3.1789. B:
1) Anne Pedersdatter 15. I 1789 er hun 22 år gammel og g.m. Jens Riis til Blistrup
2) Edel Pedersdatter 11
3) Karen Pedersdatter 9.
FM: farbror Christen Christensen Krogborg i Vester Hvidbjerg.
Desuden nævnes:
1 enkens forældre Søren Mikkelsen og Edel Sørensdatter
2 enkens søster Else Sørensdatter g.m. Poul Pedersen, smed i Øster Hvidbjerg på Mors.

646 Anne Pedersdatter i Sinderup i Ydby sogn. 27.3.1782, fol.273B.
E: Morten Lauridsen. B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Oluf Nielsen i Ydby
2) Karen Mortensdatter 30
3) Maren Mortensdatter 24
4) Laurids Mortensen 23
5) Maren Mortensdatter 20.
FM:
1 Peder Christensen i Gettrup
2 Peder Madsen i Sinderup
3 Peder Skibsted i Skibsted.

647 Dorthe Christensdatter i Hørsted. 16.1.1782, fol.276.
Enke efter [Niels Christensen Hald, skifte 23.10.1780 lbnr.622] . B:
1) Peder Nielsen, væver, på stedet
2) Christen Nielsen i Thisted
3) Anne Marie Nielsdatter g.m. Poul Kjeldgaard i Hørsted
4) Bodil Cathrine Nielsdatter , død, var g.m. Søren Pedersen i Bjergby. 6B:
a Peder Sørensen
b Jens Sørensen
c Svenning Sørensen
d Niels Sørensen
e Anne Sørensdatter
f Sidsel Sørensdatter

648 Maren Jensdatter i Heltborg, [begravet Heltborg 3.5.1782], fol.277.
E: Laurids Christensen Kirk.
Testamente af 21.7.1773.

649 Anne Christensdatter i Høghshus i Agerholm i Vester Vandet sogn. 2.4.1782, fol.277B.
A:
0) far Christen Iversen, død. Af første ægteskab 6B:
1) bror Iver Christensen i Agerholm
2) bror Jens Christensen på Ballerum i Tved sogn
3) bror Mads Christensen på Ballerum
4) bror Søren Christensen i Hinding i Nors sogn, død. 1B:
a Anne Sørensdatter. FM: morbror Christen Pedersen i Skinnerup
5) bror Christen Christensen i Tilsted, død. 2B:
a Peder Christensen Brandi i Gyrup i Sønderhå sogn
b Maren Christensdatter 8 hos stedfar Oluf Løfting i Tilsted
6) søster Maren Christensdatter på stedet. FM: Christen Olufsen i Vilsbøl.
Af fars andet ægteskab med Maren Jacobsdatter 2B:
7) halvbror Jacob Christensen 16, hos Gregers Jensen i Agerholm
8) halvsøster Maren Kirstine Christensdatter 18, hos mor Maren Jacobsdatter i Agerholm, enke efter Christen Iversen.

650 Karen Nielsdatter i Vang. 20.6.1782, fol.279B.
E: Niels Elkær. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: morfar Niels Pedersen i Nystrup.

651 Cornelia Humble, ugift i Damsgård i Grurup sogn. 5.12.1781, fol.280.
Afdøde nød pension af enkekassen.
Arvinger angives ikke.

652 Christen Nielsen Nørbæk til Damsgård på Mors, [begravet Ovtrup 9.8.1782], fol.283, 318.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Vandborg til Frøslevgård. B:
1) Niels Nørbæk 22
2) Niels Byrgesen Nørbæk 19, i Viborg latinskole
3) Andreas Peder Nørbæk 12
4) Thomas Nørbæk 11
5) Christian Nørbæk 8
6) Frederik Nørbæk 7.
FM:
1 [Laurids Lassen Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
2 H. L. Splid i Nykøbing
3 Jens Stadel til Sø.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1780.
Samfrændeskifte 29.7.1783.

653 Mikkel Olufsen i Øster Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn. 22.12.1781, fol.283B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Frederik Juul i Nykøbing. B:
3) Sidsel Mikkelsdatter 16
4) Marie Mikkelsdatter 12
5) Peder Mikkelsen 10.
FM:
1 morbror Iver Lauridsen i Boddum
2 Jens Bovbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Niels March i Vester Jølby
2) Kirsten Mikkelsdatter g.m. Jens Svenningsen i Trælborg.
Afdøde døde 17.12.1781.

654 Christen Nielsen Plovmand i Sønderhå. 11.7.1782, fol.2288B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen i Toftum. B:
1) Niels Christensen Plovmand, på stedet
2) Anne Marie Christensdatter 26
3) Peder Christensen 23
4) Christen Christensen 21
5) Peder Christensen 18
6) Andert5s Christensen 12.
FM:
1 morbror Niels Pedersen i Refsgård
2 Peder Christensen i Gyrup.
Afdøde kaldes også Christen Nielsen Hjortsvang.

655 Maren Pedersdatter i Visby. 17.8.1782, fol.289B.
E: Christen Baunsgaard.
Af første ægteskab B:
1) Maren Clemensdatter 19.
FM: farbror Terkild Nielsen i Amby [i Visby sogn].

656 Niels Thomsen i Gammelby. 15.5.1782, fol.291.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Olufsen Højris i Ettrup. B:
1) Helvig Nielsdatter 14
2) Anne Kirstine Nielsdatter 12
3) Maren Nielsdatter 8
4) Niels Nielsen 6
5) Gertrud Nielsdatter 2.
FM:
1 farbror Henrik Thomsen i Kæstrup [i Heltborg sogn]
2 Christen Nielsen i Gettrup
3 Mads Sørensen i Refs
4 Niels Pedersen Lang, degn i Visby
5 Mads Jensen Bach.
Afdøde døde 15.4.1782.

657 Kirsten Lauridsdatter i Skjoldborg, [begravet Skjoldborg 11.11.1782], fol.294.
E: Laurids Salomonsen.
Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1781.

658 Dorthe Christensdatter i Skyum. 4.10.1782, fol.294B.
E: Peder Jensen. B:
1) Maren Pedersdatter 16
2) Anne Pedersdatter 13
3) Mette Pedersdatter 8
4) Kirsten Pedersdatter 3.
FM:
1 morbror [farbror?] Erik Jensen i Hørdum
2 mosters mand Niels Jørgensen i Nørhå.
Afdøde døde 10.8.1782.

659 Johanne Andersdatter, ugift i Næstrup i Sjørring sogn. 4.10.1782, fol.295.
A:
1) far Anders Jensen Bach i Tømmerby i Han herred.

660 Mette Pedersdatter i Sønderhå. 5.11.1781, fol.295B.
A:
1) bror Peder Pedersen 18
2) søster Anne Kirstine Pedersdatter.
FM: Jens Nørgaard.

661 Anders Pedersen Krog i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 31.7.1782, fol.297.
E: Kirsten Christensdatter Brandi. LV: far Christen Christensen Brandi. B:
1) Peder Andersen Krog 3, den 31.7.1782
2) Dorthe Andersdatter Krog, 8 uger den 22.1.1783.
FM: mosters mand Jens Andersen Bro i Klitmøller.

662 Enevold Jensen i Silstrup i Tilsted sogn. 1.2.1783, fol.298B.
E: Helvig Andersdatter Frost. LV: M. V. Stenstrup. B:
1) Jens Enevoldsen 8
2) Anne Enevoldsdatter 6
3) Kirsten Enevoldsdatter 5
4) Karen Marie Enevoldsdatter
5) Mette Marie Enevoldsdatter 10 uger.
FM:
1 Anders Pedersen i Silstrup
2 Christen Jensen i Silstrup
3 Thomas Thomsen i Silstrup
4 Peder Nielsen Kærgaard i Torsted
5) Christen Nielsen Munch i Dollerup i Sjørring sogn.

663 Jens Madsen i Holmsgård mølle i Ydby sogn. 6.2.1783, fol.299.
Enkemand efter [Anne Kirstine Madsdatter i Holmgård mølle i Ydby sogn. 5.4.1773 lbnr.502]. B:
2) Else Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter
4) Mads Jensen 20.
Første ægteskab med [Else Lauridsdatter, skifte 5.5.1758 lbnr.354]. B:
1) Peder Jensen Møller på stedet.
FM:
1 Monrad, degn i Helligsø og Gettrup
2 Anders Kirk, degn i Boddum og Ydby.

664 Anne Christensdatter i Sennels. 27.2.1783, fol.299B.
E: Niels Jensen. A:
1) søster Karen Christensdatter g.m. Mads Christensen i Hillerslev på Ullerup gods
2) søster, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Jens Sørensen i Sennels på Ullerup gods.

665 Laurids Clausen i Visby Fælled i Visby sogn. 4.4.1783, fol.300.
E: Kirsten Andersdatter.
Der er 4 børn under 7 år, hvis navne ikke angives.

666 Mads Poulsen i Torp i Karby sogn. 30.5.1783, fol.300B, 305.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hagen Jørgensen til Ørndrup. B:
1) Jens Madsen
2) Kirsten Madsdatter 24
3) Karen Madsdatter 22
4) Maren Madsdatter 20.
FM:
1 farbror Niels Poulsen i Sem i Hvidbjerg sogn på Thyholm
2 fasters mand Mads Kirkegaard i Vester Assels
3 fasters mand Jens Thøgersen i Torp
3 fasters mand Hans Nielsen i Kappel i Søndbjerg sogn på Thyholm.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1774.
Samfrændeskifte 30.5.1783.

667 Christen Christensen Dover i Villerslev. 27.2.1783, fol.301.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hagen Jørgensen til Ørndrup. B:
1) Else Christensdatter 16
2) Sidsel Christensdatter 12
3) Karen Christensdatter 5.
FM:
1 Peder Vestergaard, degn i Villerslev
2 Jens Christensen Dover i Sønderhå.
Afdøde døde 25.2.1783.

668 Rasmus Nybro, ridefoged på Frøslevgård. 22.2.1782, fol.302.
A:
0) far [Jens Rasmussen Nybro, præst i Balling og Volling, skifte Rødding herred gejstlig 7.6.1759 lbnr.82]
1) søster Abelone Margrethe Jensdatter Nybro g.m. [Jens Pedersen] Galten i Eveldrup, præst i [Simested, Hvam og Hvilsom]
2) halvbror Peder Nybro i København
3) halvbror Elisabeth Nybro på Bustrup i Salling.
Afdøde døde 20.2.1782.

669 Mette Nielsdatter i Faddersbøl mølle i Hundborg sogn. 20.5.1783, fol.304B.
E: Peder Mads Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andersen i Thisted
2) Christen Andersen 24
3) Maren Andersdatter g.m. Jens Christensen Nørgaard i Nørhå
4) Else Kirstine Andersdatter.
Arv efter børnenes søskendebarn Kirsten Christiansdatter i Sønderhå.

670 Frederik Jensen i Futtrupgård i Heltborg sogn. 18.10.1782, fol.306B.
A:
1) bror Peder Jensen i Futtrup
2) bror Anders Jensen i Ullerup
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Jens Sørensen Korsgaard i Ullerup. 2B:
a Jens Jensen 12
b Niels Jensen 8.
Afdøde døde 11.10.1782.

671 Kirsten Mikkelsdatter i Næs i Karby sogn på Mors, [begravet Karby 8.7.1783], fol.307B.
E: Jens Sørensen Kibsgaard.
Testamente af 11.7.1772.

672 Karen Mogensdatter Almind, ugift i Gersbøl mølle i Snedsted sogn. 28.4.1781, fol.308.
A:
0) forældre [Mogens Lauridsen og Edel Lauridsdatter Brandstrup]
1) bror Laurids Mogensen i Sundbyvester på Amager, død. 6B:
a Mogens Lauridsen Almind, død. 1B:
1 Laurids Mogensen 17
b Edel Marie Lauridsdatter g.m. Bagge Thomsen, snedker i Sundby
c Søren Lauridsen
d Niels Lauridsen
e Stine Lauridsdatter g.m. Jens Andersen på Amager
f Stine Lauridsdatter g.m. Hans Nielsen, bødkersvend i København
2) søster Ida Sofie Mogensdatter g.m. Christen Thomsen Viborg i Kristiansand i Norge. Hendes børn angives B:
a Thomas Christensen, missionær i Grønland
b Mogens Christensen Viborg, farer på Kina
3) søster Abelone [Kirstine] Mogensdatter, [skifte Vandfuld herred gejstlig 12.5.1755 lbnr.18, var g.m. Peder Sørensen Bie, præst i Hygum]. 5B:
a Niels Bie, død ugift
b Søren Bie, død. 1B:
1 Christen Sørensen Bie, i skomagerlære i København
c Agnes Pedersdatter g.m. Ludvig, strømpevæver i København
d Pernille Pedersdatter g.m. Christen Hove i Hygum sogn i Hardsyssel
e Edel Pedersdatter g.m. Mads Kloster i Hygum sogn i Hardsyssel
4) bror Jens Mogensen i Toelbjerg i Hove sogn i Hardsyssel
5) søster, død. 1B:
a Lisbeth Nielsdatter g.m. Peder Ovesen i Smedsgård i Hygum sogn i Hardsyssel.
Registrering af gods og bohave i Hygum, [Lundenæs og Bøvling amter 30.5.1781 lbnr.716].
Afdøde havde arv efter moster Anne Kirstine Lauridsdatter Brandstrup, enke efter Christen Jensen Bech, præst i Ferring, [skifte Vandfuld herred gejstlig 14.11.1750 lbnr.13].
Afdøde døde 27.4.1781.

673 Anne Poulsdatter i Gettrup. 21.7.1783, fol.314.
E: Peder Christensen.
Første ægteskab med Mads Jensen [Balsby, skifte 29.9.1775 lbnr.574]. B:
1) Poul Madsen 22
2) Jens Madsen 17
3) Niels Madsen 14.
FM:
1 farbror Peder Jensen Balsby i Villerslev
2 Christen Thøgersen i Knudsgård i Gettrup sogn.

674 Christen Christensen Tilsted i Sønder Skjoldborg. 14.3.1783, fol.314B.
A:
1) bror Anders Christensen i Tilsted
2) bror Peder Christensen, død. 3B:
a Christen Pedersen Møller i Klitmøller i Vester Vandet sogn
b Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Kynde i Thisted
c Anne Pedersdatter g.m. Oluf Jensen Brandi i Klitmøller
3) bror Mikkel Christensen i Stagstrup, død. 5B:
a Christen Mikkelsen i Sjørring
b Peder Mikkelsen i Sønder Skjoldborg
c Maren Mikkelsdatter g.m. Niels Lauridsen, smed i Bodum ved far Laurids Nielsen, smed i Bodum
d Inger Mikkelsdatter g.m. Niels Blyberg i Sundby i Stagstrup sogn
e Johanne Mikkelsdatter hos stedfar Mads Skrædder i Stagstrup. FM: Laurids Frost, skoleholder i Thisted
4) søster Anne Christensdatter, død. E: Christen Svendsen i Tilsted. 4B:
a Svend Skjoldborg, korporal i Thisted
b Christen Christensen i Tilsted
c Anne Cathrine Christensdatter i Thisted
d Inger Christensdatter i Silstrup
5) søster Maren Christensdatter, død. 2B:
a Else Andersdatter g.m. Oluf Pedersen, skrædder i Klitmøller
b Inger Andersdatter g.m. Jens Pedersen i Klitmøller.
Afdøde døde 6.2.1783.

675 Niels Sørensen i Sundby på Mors. 30.7.1783, fol.316.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mads Kjeldgaard i Sundby. B:
1) Søren Nielsen 24
2) Maren Nielsdatter 18
3) Anne Nielsdatter 15
4) Jens Nielsen 13½.
FM:
1 farbror Christen Sørensen i Sundby
2 mors søskendebarn Poul Pedersen i Tøving
3 morbror Jørgen Jensen i Øster Jølby
3 fars søskendebarn Christen Christensen i Fårtoft.

676 Inger Bertelsdatter i Gersbøl i Snedsted sogn. 31.5.1782, fol.316B.
E: Frederik Poulsen. A:
1) søskendebarn Jens Nielsen Knattrup i Hørsted
2) søskendebarn Anne Nielsdatter, enke efter Laurids Murermester i Sønderhå.
Desuden nævnes afdødes søster afdøde Karen Leegaard.
Afdøde døde 29.5.1782.

677 Dorthe Andersdatter i Agerholm i Vester Vandet sogn. 18.8.1783, fol.317B.
E: Jens Nielsen Bjerregaard. B:
1) Niels Jensen 9
2) Karen Jensdatter 5
3) Anders Jensen 2
4) Christen Jensen 5 uger.
FM:
1 morbror Peder Andersen i Tved sogn
2 mors søskendebarn Peder Nielsen Kærgaard i Torsted.

678 Karen Poulsdatter i Jestrup i Lyngs sogn. 19.7.1783, fol.319.
E: Niels Andersen. B:
1) Poul Nielsen 14
2) Maren Nielsdatter 10
3) Anne Nielsdatter 5.
FM:
1 farbror Peder Andersen i Flovlev
2 farbror Laurids Andersen i Barslev
3 morbror Anders Poulsen i Barslev.

679 Anne Mikkelsdatter i Oddesund færgested. 6.10.1783, fol.320.
E: Anders Kyndesen. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 7
2) Kynde Michael Jensen 3.
FM: morfar Mikkel Poulsen i Odby.

680 Maren Christensdatter i Nørgård i Gettrup sogn. 24.10.1783, fol.321.
E: Niels Christensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 15
2) Christen Nielsen 12
3) Poul Nielsen 7
4) Peder Christian Nielsen 3.
FM:
1 Christen Jensen
2 mosters mand Laurids
3 Peder Skibsted i Skibstedgård.

681 Anne Nielsdatter, ugift i Nørgård i Gettrup sogn. 17.10.1783, fol.323.
A:
1) bror Anders Nielsen 20
2) bror Niels Nielsen 14
3) bror Christen Nielsen 12
4) søster Else Nielsdatter.
FM:
1 Søren Lauridsen i Skårup i Vestervig sogn
2 Simon Madsen i Serup på Thyholm
Thomas Christensen i Søndbjerg.

682 Peder Pedersen Krog, ugift i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 26.8.1783, fol.324B.
A:
1) mor Dorthe [Andersdatter] Søe, enke efter Anders Krog. LV: Nikolaj Eg, præst i Vester og Øster Vandet
2) bror [Anders Pedersen Krog i Klitmøller, skifte 31.7.1782 lbnr.661]. 2B:
a Peder Krog 4
b Dorthe Krog 3.
FM: Jens Andersen Bro i Klitmøller
3) bror Christen Pedersen Krog
4) søster Karen Pedersdatter Krog.
FM: Christen Olufsen Dragsbæk.
Afdødes far var [Peder Christensen Krog, skifte 9.9.1776 lbnr.546].

683 Else Nielsdatter i Kåstrup. 4.4.1784, fol.325B.
E: Peder Christensen Oddersig. B:
1) Christen Pedersen, der døde efter sin mor
2) Niels Pedersen, der døde efter sin mor
3) Maren Pedersdatter.
FM: Poul Nielsen i Kåstrup.
Afdøde døde 4.2.1784.

684 Maren Christensdatter i Gundtoft i Gettrup sogn. 7.4.1784, fol.326.
E: Jens Nielsen, smed. B:
1) Christen Jensen Gundtoft
2) Niels Jensen 34
3) Else Jensdatter 28
4) Karen Jensdatter 25
5) Anne Jensdatter 21.

685 Cathrine Madsdatter i Barrøgelhus i Gettrup sogn. 14.4.1784, fol.327.
E: Christen Pedersen. B:
1) Maren Christensdatter 19
2) Mads Christensen 15
3) Peder Christensen 12
4) Karen Christensdatter 5.
FM: Søren Lauridsen i Skårup i Vestervig sogn.

686 Christen Lauridsen i Bækhøj i Sundby sogn på Mors. 10.6.1784, fol.329.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Tøfting i Jølbygård. B:
1) Gertrud Christensdatter g.m. Poul Nielsen i Mellemste Jølby
2) Peder Christensen 14
3) Laurids Christensen 12
4) Peder Christensen 6.
FM:
1 farbror Oluf Lauridsen i Dragstrup
2 fasters mand Christen Jensen i Tøving
3 morbror Mikkel Pedersen i Vester Jølby.
Afdøde døde 29.4.1784.

687 Maren Jensdatter Kortbæk i Silstrup i Tilsted sogn. 24.6.1784, fol.331.
E: Christen Jensen. B:
1) Dorthe Christensdatter 3
2) Jens Christensen 31 dage.
FM:
1 mosters mand Jens Pedersen Røjkær i Nørre Skjoldborg
2 Laurids Frost, skoleholder i Thisted.
Opholdskontakt af 24.2.1781 for afdødes morbror Jens Pedersen Støvring og hustru Bodil Kirstine Jensdatter.
Enkemanden boede før ægteskabet i Elsted.

688 Aase Andersdatter i Dalgård i Fårup i Lødderup sogn. 26.7.1784, fol.333.
E: Christen Christensen. B:
1) Marianne Christensdatter 9
2) Kirsten Christensdatter 7
3) Karen Christensdatter 4
4) Anne Marie Christensdatter 2.
FM:
1 morfar Anders Poulsen i Erslev
2 Mads Yde [i Lødderup sogn] ved Sallingsund.

689 Peder Lauridsen Vestergaard i Nors. 28.10.1784, fol.334B, 352B, 443.
E: Karen Nielsdatter Dige. LV: Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved. B:
1) Peder Christian Pedersen 21, skoleholder i Christiania i Norge, der ægter en datter af Christen Thomsen Bering, degn i Nors og Tved
2) Maren Pedersdatter 19, der døde, skifte 26.5.1786
3) Laurids Pedersen 11
4) Christen Nordentoft Pedersen 8
5) Karen Marie Pedersdatter 4
6) Kirsten Pedersdatter 6 mdr.
FM:
1 Christen Thomsen Bering, degn i Nors og Tved
2 Anders Jensen Frøkær i Vorring i Nors sogn
3 Christen Vestergaard i Torsted
4 Erik Christensen Ørgaard i Nors
5 Poul Christensen Vilsbøl i Nors
6 Jens Jensen Dige i Nors.
Afdøde døde 19.4.1784.
Bevilling til uskiftet bo 18.6.1784.
Samfrændeskifte 28.10.1784.

690 Karen Christensdatter Krog [i Klitmøller] i Vester Vandet sogn, [død 20.6.1784], fol.334B.
E: Christen Christensen Brandi.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1773.

691 Maren Jepsdatter i Skårup i Nors sogn. 27.8.1784, fol.335.
E: Niels Frost. B:
1) Mette Nielsdatter 27
2) Anne Nielsdatter 24
3) Ellen Kirstine Nielsdatter 22
4) Anne Marie Nielsdatter 20
5) Karen Nielsdatter 14
6) Jacob Christian Nielsen 11.
FM:
1 mosters mand Christen Christensen Kirk i Torsted
2 mosters mand Jens Mikkelsen i Skinnerup
3 morbror Peder Jepsen i Kallerup
4 morbror Jens Jepsen i Torsted
5 morbror Christen Jepsen i Nors
6 Jens Christensen i Søgård i Nors sogn.

692 Christen Neergaard i Kåstrup, [der døde 29.5.1784], fol.335B, næste protokol fol.19.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Vendelbo Brasch., præst i Hillerslev og Kåstrup. B:
1) Inger Christensdatter 23
2) Christen Christensen 19
3) Dorthe Christine Christensdatter 16.
(Alder angivet 16.4.1787).
FM:
1 farbror Iver Neergaard i Flade
2 farbror Villum Neergaard i Hillerslev
3 morbror Thomas Thomsen i Silstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1784.
Samfrændeskifte 16.4.1787

693 Christen Nielsen på Ballerum i Tved sogn. 2.1.1783, fol.336.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: far Henrik Christensen på stedet. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 18
2) Maren Christensdatter 16
3) Birgitte Christensdatter 12
4) Anne Christensdatter 10
5) Sidsel Christensdatter 7.
FM:
1 Frederik Nielsen i Langgård
2 Jens Nielsen i Vester Vandet
3 Jens Andersen i Sønderby i Tved sogn
4 Mads Nielsen i Sønderby
5 Niels Christensen i Kærgård i Tved sogn.
Afdøde døde 31.12.1782.

694 Jesper Thomsen i Kåstrup. 22.5.1784, fol.341.
E: Kirsten Christensdatter Oddersig. LV: Jens Mikkelsen i Kåstrup. B:
2) Thomas Jespersen 5
3) Maren Jespersdatter 2
3) Kirsten Jespersdatter , 4 uger den 30.9.1784.
FM:
1 Thomas Thomsen i Silstrup i Tilsted sogn
2 Iver Neergaard i Østermølle i Thisted
3 morbror Peder Oddersig i Kåstrup.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 2.6.1779 lbnr.594]. B:
1) Peder Jespersen 21.
FM: [fasters mand] Anders Nielsen Jensby i Jensby i Hillerslev sogn.
Afdøde døde 3.4.1783.

695 Maren Christensdatter i Hinding i Nors sogn. 15.11.1784, fol.342.
E: Hans Sørensen. B:
1) Bertel Christian Hansen 22
2) Niels Hansen 18
3) Sidsel Hansdatter 11.
FM:
1 mosters mand Mads Nielsen i Sønderby i Tved sogn
2 farbror Frands Sørensen i Tved.

696 Kirsten Jespersdatter i Kåstrup. 29.11.1784, fol.343.
A:
1) mor Kirsten Christensdatter [Oddersig], enke efter Jesper Thomsen, skifte 22.5.1784 lbnr.694
2) bror Thomas Jespersen
3) søster Maren Jespersdatter
FM:
1 Thomas Thomsen i Silstrup i Tilsted sogn
2 Iver Neergaard i Østermølle i Thisted
Fars første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 2.6.1779 lbnr.594]. B:
4) halvbror Peder Jespersen.
FM: [fasters mand] Anders Nielsen Jensby i Jensby i Hillerslev sogn.
Afdøde døde 28.10.1784.

697 Else Marie Andersdatter i Nørby i Tved sogn. 15.10.1784, fol.345.
E: Søren Christian Andersen. B:
1) Christen Sørensen 3.
FM: født værge Anders Andersen i Sønderby i Tved sogn.

698 Poul Sørensen i Vestermølle i Lødderup sogn. 23.8.1784, fol.347.
A:
1) bror, død. 4B:
a Mikkel Pedersen i Øster Assels
b Anne Pedersdatter
c Søren Pedersen i Sillerslev
d datter g.m. Christen Christensen i Rested
2) bror Christen Sørensen i Øster Assels, død. 1B:
a Sidsel Marie Christensdatter g.m. Niels Andersen i Sillerslev
3) søster, død. 6B:
a Peder Hansen i Vester Assels
b Søren Hansen i Øster Assels
c Anders Hansen i Vester Assels
d Poul Hansen i Vester Assels
e Christen Hansen i Vester Assels
f Maren Hansdatter g.m. Mads Molsgaard i Vester Assels.
Afdøde døde 23.8.1784.

699 Karen Pedersdatter i Vester Hvidbjerg på Mors. 29.12.1784, fol.350.
E: Johan Sørensen Østergaard. B:
1) Helle Kirstine Johansdatter 6
2) Søren Johansen 5
3) Peder Johansen 3.
FM: mors næstsøskendebarn Laurids Andersen i Vils i Vejerslev sogn.
Arv i boet til enkemandens søster Anne Sørensdatter.

700 Maren Edvardsdatter i Tilsted. 19.1.1785, fol.355.
Enke efter Niels Andersen [Søndergaard, der døde 29.1.1771].
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1768 lbnr.466. B:
3) Anders Nielsen i Sjørring
4) Laurids Nielsen, på stedet
5) Christen Nielsen, på stedet6
6) Mads Nielsen, på Højris
7) Else Cathrine Nielsdatter g.m. Clemen Svendsen, sognefoged i Skjoldborg
8) Karen Marie Nielsdatter, på stedet.
Hans første ægteskab med Else Andersdatter i Tilsted. 28.5.1738 lbnr.158. B:
1) Anders Nielsen, der søde 1739
2) Kirsten Nielsdatter.

701 Mette Jensdatter i Silstrup i Tilsted sogn. 22.1.1785, fol.356.
E: Anders Pedersen. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Jens Andersen 5
3) Anne Andersdatter 5.
FM:
1 Anders Poulsen i Silstrup
2 Thomas Thomsen i Silstrup
3 Christen Munch i Dollerup i Sjørring sogn.

702 Niels Sørensen Kjær i Dover sogn i Ydby sogn. 26.10.1784, fol.356B.
E: Anne Andersdatter. LV: Mads Madsen i Gadegård i Dover. B:
1) Søren Nielsen Kjær 26
2) Karen Nielsdatter.
FM: Thomas Kortbæk i Dover.

703 Niels Christensen Nandrup til Glomstrup på Mors, [begravet Hvidbjerg Mors 1.2.1785], fol.360B, næste protokol fol.222.
E: Anne Marie Erslev, nu i Søndergård i Rested. LV: Frederik Juul. B:
1) Christen Nielsen Nandrup, 10 år i 1788.
FM:
1 morbror Bent Erslev
2 Peder Støvelbech til Sindbjerggård [i Rested sogn]
3 farbror Vennich Christensen Nandrup er så svag på sinds- og legemskræfter, at han ikke kan værge for sig selv og endnu mindre for andre.
Enkens første ægteskab med [Mads Nielsen Isager til Glomstrup, skifte 4.6.1771 lbnr.490]. Arv til B:
1) Anne Laurence Madsdatter
2) Abelone Madsdatter
3) Andreas Nikolaj Madsen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1785.
Samfrændeskifte 26.9.1788.

704 Anders Madsen Wotborg, ugift tjenestekarl i Rotbøl i Hjardemål sogn. 13.5.1784, fol.360B.
A:
1) bror Niels Madsen 34, i Skanderborg
2) bror Christen Madsen 26, i Tømmerby
3) søster Arense Marie Madsdatter g.m. Gregers Sørensen i Østerild sogn.
Afdøde døde 10.5.1784 hos sin søster i Vesterby.

705 Karen Lauridsdatter Vilsbøl i Vorring i Nors sogn. 29.6.1784, fol.362B.
Enke efter Jens Jensen Kaastrup, [skifte 24.3.1781 lbnr.623].
Testamente af 18.2.1779.
Første ægteskab med Christen Pedersen Tolbøl, [skifte 5.8.1776 lbnr.544]. B:
1) Christen Christensen Tolbøl 23
2) Anne Christensdatter 20
3) Maren Christensdatter 15.
FM:
1 Anders Jensen Frøkær i Vorring
2 Poul Christensen Vilsbøl i Nors
3 Anders Andersen i Sønderby i Tved sogn.

706 Helene Andersdatter [Knakkergaard] i Vigsø sogn. 6.4.1785, fol.363B.
E: Niels Christensen Hesseldal. B:
1) Christen Nielsen 6
2) Ingeborg Nielsdatter 5
3) Anders Nielsen 2.
FM:
1 Jeppe Færgegaard i Tved sogn
2 Niels Langgaard i Tved sogn
3 Jørgen Mygind til Nørtorp [i Ræser sogn].
Desuden nævnes enkemandens forældre Christen Nielsen Hesseldal og Ingeborg Andersdatter Færgegaard.
Afdøde døde 12.1.1785.

708 Christen Andersen i Sem i Hvidbjerg sogn i Refs herred, [der døde 10.6.1785], fol.365B.
E: Dorthe Lauridsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1785.
(Se skifte efter sønnen Anders Christensen, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 26.12.1797 lbnr.4009).

709 Mads Andersen i Hillerslev. 27.6.1785, fol.366.
E: Maren Christensdatter. LV: Villum Neergaard i Hillerslev. B:
1) Christen Madsen 21
2) Anders Madsen 3.
FM: Christen Pedersen i Hillerslev
2 Peder Thomsen Vadskær i Hillerslev.

710 Jens Thomsen til Hvidbjerggård i Hvidbjerg sogn på Mors. 23.8.1784, fol.367.
E: Kirsten Christensdatter. . LV: Hagen Jørgensen til Ørndrup. A:
1) bror Peder Thomsen i Bysted [i Nautrup sogn] i Salling på Hegnet gods
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Søren Fjandbo i Nørlem i Salling ved søn Thomas Sørensen
3) søster Anne Thomasdatter g.m. Erik Christensen i Røjkær i Vind sogn ved Holstebro
4) søster Mette Thomasdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 21.8.1784.

711 Maren Vistisdatter på Blistrup i Blistrup sogn på Mors, [begravet Blistrup 3.8.1785], fol.378.
E: Jens Christensen Riis til Blistrup.
Testamente af 11.12.1782.

712 Jens Kilsgaard i Hillerslev. 10.8.1785, fol.378B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Peder Mikkelsen i Tange i Tved sogn. B:
1) Karen Jensdatter 8
2) Anders Jensen 8
3) Mette Marie Jensdatter 6
4) Anne Jensdatter
5) Jens Jensen 4 uger.
FM:
1 mosters mand Jens Nørgaard i Lille Hillerslev
2 Laurids Christensen Dalgaard i Hillerslev
3 fasters mand Gravers Nielsen i Kilsgård i Hillerslev.
Afdøde døde 31.5.1785.

713 Jens Madsen i Torp i Karby sogn, [der døde 30.8.1785], fol.381.
Testamente af 5.8.1785. A:
1) mor Johanne Jensdatter, enke efter [Mads Poulsen], skifte 30.5.1783 lbnr.666
2) søster Kirsten Madsdatter
3) søster [Karen Madsdatter]
4) søster [Maren Madsdatter].

714 Anders Clemensen i Barslev i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 24.8.1785, fol.382.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Milter Christensen i Søndbjerg. A:
1) far Clemen Jensen i Styvel [i Hvidbjerg sogn] ved svigersøn Anders Pedersen sst.

715 Anne Margrethe Sommer på Lyngholm [i Hvidbjerg vesten Å sogn, der døde 29.5.1784], fol.383.
E: Jørgen Martin Ring til Lyngholm.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1784.

716 Karen Lauridsdatter i Tingstrup i Thisted sogn. 8.10.1785, fol.383B.
E: Jens Thomas Frandsen. B:
1) Inger Jensdatter, først g.m. Niels Bertelsen i Villerslev, nu g.m. [Jørgen Christensen] i samme gård
2) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jensen Mørch i Gammelby i Grurup sogn
3) Dorthe Jensdatter, først g.m. Mikkel Christensen Bach i Hinding i Nors, nu g.m. Anders Christensen Bach i samme gård
4) Anne Jensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Thisted
5) Birgitte Jensdatter g.m. Oluf Mortensen Nyby, der bor vest for Thisted
6) Maren Jensdatter, der ægter Thomas Nielsen, der overtager gården.

717 Christen Andersen Rytter i Tingstrup i Thisted sogn. 21.4.1785, fol.384B.
E: Maren Christensdatter. LV: Videbæk, toldkontrollør i Thisted. B:
1) Johanne Christensdatter 2
2) Anders Christensen 13 uger, der døde.
FM:
1 farbror Jens Andersen i Smedsgård i Tved sogn
2 farbror Søren Christian Andersen Tved sogn.
Afdøde døde 19.4.1785.

718 Else Thomasdatter i Ettrup i Hurup sogn. 5.11.1785, fol.387B.
E: Jens Pedersen Viborg. B:
1) Bodil Kirstine Jensdatter 14
2) Thomas Jensen 11
3) Else Marie Jensdatter 5.
FM: Mads Willemoes i Abildgård [i Grurup sogn].

719 Christen Nielsen, ugift i Sennels. 29.9.1785, fol.389.
A:
1) mor Dorthe Sørensdatter g.m. Christen Bach på stedet
2) bror Søren Nielsen 28
3) bror Jens Nielsen 25
4) halvbror Jeppe Nielsen 23
5) halvsøster Anne Nielsdatter 21
6) halvsøster Lisbeth Christensdatter 10
7) halvsøster Maren Christensdatter 7
8) halvbror Jens Christensen 6
9) halvsøster Anne Kirstine Christensdatter 3
10) halvsøster Anne Marie Christensdatter 1½.
FM
1 Christen Olufsen Vilsbøl
2 Christen Stentoft
3 Christen Kirk.

720 Hustru i Øster Jølby. 16.3.1785, fol.389B.
E: Jens Jepsen Søndergaard. B:
1) Hans Jepsen Søndergaard på stedet
2) Jeppe Jensen
3) Else Jensdatter g.m. Steffen Jensen i Mellemste Jølby
4) Sidsel Jensdatter g.m. Anders Christensen i Damsgård mølle [i Ovtrup sogn]
5) Maren Jensdatter g.m. Søren Jepsen i Øster Jølby, begge døde. 1B:
a Maren Sørensdatter
6) Karen Jensdatter 22
7) Mette Jensdatter 18
8) Anne Jensdatter 16.
FM:
1 Laurids Sørensen i Flade
2 Steffen Sørensen i Flade
3 Jens Olufsen Panum, præst i Galtrup og Jølby.

721 Laurids Sørensen Elkær i Torsted. 24.1.1786, fol.390B.
E: Mette Jespersdatter. LV: Michael Vogelius Panum, præst i Sjørring og Torsted. B:
1) Mette Lauridsdatter 10
2) Søren Lauridsen 7
3) Jesper Lauridsen 5
4) Mette Lauridsdatter 2 mdr.
FM:
1 farbror Niels Sørensen Elkær i Skårup i Sjørring sogn
2 morbror Peder Jespersen i Nystrup [i Vang sogn].

722 Anders Weidemann, ugift farversvend i Øster Assels præstegård. 20.11.1784, fol.392.
A:
1) mor Elisabeth Andersdatter, enke efter Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i Øster og Vester Assels, [skifte Morsø sønder herred gejstlig 2.9.1761 lbnr.32]. LV: successor Knud Lund
2) bror Urban Weidemann 46
3) bror Laurids Weidemann 43, i Christiania i Norge
4) søster Maren Elisabeth Weidemann 42, i Næsborg præstegård
5) bror Conrad Weidemann i Vestindien, død for 2 år siden
6) søster Anne Kirstine Weidemann 36, i Randers
7) søster Ulrikke Augusta Weidemann 32.
FM: Albert Højer, degn i Øster Assels.
Afdøde døde 16.11.1784.

723 Bevilling at være egen værge i Boddum. 3.2.1786.
Bevilling af 3.2.1786 at være egen værge for Anne Christensdatter i Boddum.

724 Else Christensdatter Kappel på Frysbrønd i Lødderup sogn. 1.3.1786, fol.394.
E: Anders Poulsen til Frysbrønd. B:
3) Peder Andersen 6
4) Poul Andersen 3
5) Søren Andersen 14 dage.
FM:
1 Peder Christensen Kappel
2 Anders Christensen Kappel.
Første ægteskab med Peder Nielsen Vadskær, [skifte 6.10.1777 lbnr.572]. B:
1) Niels Pedersen 15
2) Christen Pedersen 13.
FM:
1 farbror Niels [Nielsen] Munch i Stigård [i Hove sogn] i Hardsyssel
2 Mads Pedersen Nordentoft
3 Christen Munch.

725 Thomas Lund til Lund [i Øster Assels sogn] på Mors. 16.10.1777, fol.396B, 435.
E: Birgitte Sofie Friis. LV: Jens Stenholt, forpagter i Jegindø præstegård. B:
1) Margrethe Cathrine Lund 15
2) Christian Lund 13
3) Johanne Kirstine Lund 9
4) Thomas Lund 8
5) Jacob Johan Lund 3.
Jordebog for Lund 4.5.1776, fol.406B-407.
Landgildejordebog for Lund 1677, fol.420B, 422.
Afdøde døde 16.9.1777.

726 Anne Marie Ramløse i Sønder Skjoldborg. 15.2.1785, fol.441B.
Enke. B:
1) Hans Ramløse, på St. Croix i Amerika
2) Rasmus Ørting i Arendal i Norge
3) Helene Cathrine i Norge.

727 Christen Pedersen Randrup i Grurup. 1.6.1786, fol.444.
E: Karen Andersdatter. LV: Mads Willemoes i Abildgård. B:
1) Peder Randrup, præst i Nørre Felding og Tvis
2) Anders Randrup, der overtager gården
3) Helvig Marie Randrup på stedet
4) Karen Randrup 31.

728 Peder Jensen, møller i Holmgård mølle i Ydby sogn. 6.3.1786, fol.445B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Peder Skibsted i Skibstedgård. B:
1) Jens Christian Pedersen 12
2) Christian Pedersen 4
3) Niels Pedersen 15 uger, der døde.
FM:
1 Mads Jensen i Ballegård på Mors
2 svoger Peder Christensen i Gramstrup
3 Niels Simonsgaard i Simonsgård i Tvolm.

729 Simon Madsen i Serup i Odby sogn. 30.6.1786, fol.449B.
E: Mette Poulsdatter. LV: Christen Mogensen i Serup. B:
1) Poul Simonsen, på stedet
2) Kirsten Simonsdatter 23
3) Anne Simonsdatter 21
4) Maren Simonsdatter 15.
FM:
1 fasters mand Thomas Christensen Harbo i Søndbjerg
2 Christen Nielsen, skrædder i Vestergård i Serup.

730 Maren Pedersdatter i Grurup. 6.7.1786, fol.451.
E: Niels Christensen. B:
1) Peder Nielsen 18
2) Maren Nielsdatter 12
3) Anne Nielsdatter 6.
FM: morbror Niels Pedersen i Skyum.
Afdøde døde 6.6.1786.

731 Peder Andersen, ugift i Vorring i Nors sogn. 9.5.1786, fol.451B.
A:
1) søster Dorthe Andersdatter 39
2) søster Else Andersdatter 37
3) søster Anne Marie Andersdatter 31.
FM:
1 Jens Andersen i Sønderby i Tved sogn
2 Anders Frøkær i Harring
3 farbror Laurids Jellesen i Tingstrup i Thisted sogn.
Afdøde døde 8.5.1786.

732 Christen Lauridsen i Flarupgård i Ydby sogn. 10.7.1786, fol.455.
E: Karen Clausdatter. LV: Peder Christensen i Gettrup. A:
1) søster Karen Lauridsdatter g.m. Poul Jensen i Dovergård
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Mads Madsen Gadegård i Dover
3) halvbror Jens Lauridsen i Refs, [skifte 1.5.1779 lbnr.593]. Enken nu g.m. Oluf Christensen i Refs. 3B:
a Karen Marie Jensdatter
b Margrete Jensdatter
c Sidsel Jensdatter.
FM: fars halvbror Anders Jensen i Brændgård i Tvolm [i Ydby sogn].

733 Niels Christensen, der lever, i Nørgård i Gettrup sogn. 29.1.1785, fol.457B.
E: Maren Christensdatter, [skifte 24.10.1783 lbnr.680]. B:
1) Kirsten Nielsdatter 17
2) Christen Nielsen 13
3) Poul Nielsen 8
4) Peder Christian Nielsen 4.
FM:
1 Christen Thøgersen i Knudsgård i Kobberø
2 Christen Jensen i Gundtoft
3 Peder Christensen i Gettrup.
[Afdøde blev begravet Gettrup 27.12.1786].

734 Poul Vilsbøl i Nors. 27.3.1786, fol.458B, 465B.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Poulsdatter 16, der død. Skifte 15.5.1786
2) Karen Poulsdatter 10
3) Christen Poulsen6
4) Anne Marie Poulsdatter 5
5) Laurids Poulsen 2, der døde.
FM:
1 Søren Lauridsen Vilsbøl i Klitmøller
2 Christen Christensen Tolbøl i Vorring
3 Anders Frøkær i Vorring.
Afdøde døde 25.3.1786.

735 Bodil Kirstine Mortensdatter Søe i Nors. 30.9.1786, fol.461.
A:
0) forældre [Morten Søe, skipper i Klitmøller og Johanne Nielsdatter, skifte 24.8.1776 lbnr.545]
1) søster Ingeborg Cathrine Mortensdatter [20]
2) søster Karen Marie Mortensdatter [18]
3) søster Maren Kløvborg Mortensdatter [16]
4) søster Else Mortensdatter [14].
FM:
1 morbror Laurids Nielsen i Hinding i Nors sogn
2 Anders Nielsen i Nors
3 Laurids Nielsen i Hinding
4 Christen Krog i Klitmøller
5 [Christen] Bering, degn i Nors og Tved.
Afdøde døde 24.7.1786.

736 Maren Lauridsdatter Vestergaard i Vorring i Nors sogn. 30.8.1786, fol.461B.
Enke efter Anders Christensen Hare, [skifte 6.7.1781 lbnr.631]. B:
1) Christen Andersen, der døde 28.8.1786
2) Karen Andersdatter på Skibstedgård, enken efter Christen Bunche. LV: Anders Frøkær i Vorring
3) Maren Andersdatter 30.
FM:
1 Jens Christensen i Søgård i Nors sogn
2 Jens Tøfting i Tøfting.
Afdøde døde 29.8.1786.

737 Else Madsdatter [Gadegaard] i Villerslev. 4.8.1786, fol.463.
E: Niels Christensen Svalgaard.
Første ægteskab med Laurids Sørensen Svalgaard, [skifte 8.5.1780 lbnr.613]. B:
1) Edel Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter 20
3) Søren Lauridsen 14.
FM:
1 Henrik Sørensen i Flarup i Udby sogn
2 Niels Sørensen i Hassing
3 Christen Sørensen i Hedegård i Ørum sogn.

738 Laurids Paaskesen i Doverodde i Ydby sogn. 3.7.1786, fol.466B.
E: Anne Boyesdatter. LV: Peder Skibsted i Skibstedgård. A:
1) bror Anders Paaskesen 31, i Hjelm mølle [i Sevel sogn] i Hardsyssel
2) søster Karen Paaskesdatter i Borbjerg præstegård
3) søster Anne Paaskesdatter i Flensborg.
FM: Jens Jacobsen, forpagter i Borbjerg præstegård.

739 Poul Jepsen i Søgård i Nors sogn. 20.11.1786, fol.470B.
A:
1) mor Karen Poulsdatter [Nordentoft], enke efter Jeppe Thomsen, [skifte 14.11.1763 lbnr.398]. LV: Christen Thomsen, degn i Nors og Tved
2) bror Christen Jepsen
3) søster Anne Jepsdatter
4) bror Jeppe Jepsen.
FM: Anders Frøkær i Vorring i Nors sogn.
Afdøde døde 20.10.1786.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1786-1792
B 1A - 137


740 Poul Jepsen i Serup i Odby sogn. 21.12.1786, fol.1B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jens Raakær i Serup. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Poul Christensen i Nørre Råkær [i Søndbjerg sogn]
2) Jeppe Poulsen 22
3) Mikkel Poulsen 20
4) Karen Poulsdatter 10.
FM:
1 Mikkel Poulsen i Odby
2 morbror Christen Mikkelsen i Søndbjerg.

741 Margrethe Nielsdatter Svanborg i Istrup i Hvidbjerg vesten Å sogn. 27.12.1786, fol.3.
E: Hans Christensen. B:
1) Dorthe Hansdatter 26, i Nørhå
2) Birgitte Hansdatter 23
3) Anne Hansdatter 20
4) Maren Hansdatter 17
5) Christen Hansen 14
6) Niels Hansen 12
7) Laurids Hansen 8.
Afdøde døde 24.11.1786.

742 Maren Christensdatter, ugift i Østermølle i Hvidbjerg sogn. 12.1.1787, fol.4.
A:
1) bror Mads Christensen i Holmgård mølle i Ydby sogn
2) søster Karen Christensdatter g.m. Jens Bagger på Jegindø
3) søster Karen Christensdatter g.m. Oluf Lauridsen på Jegindø
4) bror Peder Christensen i Oksenbøl i Vestervig sogn.
FM: farbror Jens Egebjerg i Oksenbøl
5) halvbror Anders Christensen 14.
FM: far Christen Møller på stedet.
Arv efter afdødes far Christen Møller på stedet, skifte 14.12.1778.

743 Laurids Sørensen Ammitsbøl i Jørsby på Mors, [der døde 27.1.1787], fol.5B.
E: Antoinette Jensdatter Halse.
Testamente af 23.12.1779.

744 Sofie Agnethe Sehested på Kølbygård i Hunstrup sogn, [der døde 21.2.1787], fol.6, 209B.
E: Frederik Berregaard til Kølbygård og Vesløsgård, der ægter afdødes søster Ida Vilhelmine Sehested. B:
1) Enevold Vilhelm Sehested, født 8.6.1778
2) Anders Sehested, født 17.7.1779
3) Beate Antoinette Sehested, født 26.9.1780
4) Henrik Sehested, født 28.1.1783
5) Peder Pultz Sehested, født 17.2.1784
6) Frederik Michael Sehested, født 1.5.1785.
FM: morfar Anders Sehested til Broholm [i Gudme sogn på Fyn] og Sellebjerg [i Birkende sogn på Fyn].
Bevilling til uskiftet bo af 23.2.1787.
Samfrændeskifte 24.5.1789.

745 Josef Poulsen i Toftum i Heltborg sogn, [begravet Heltborg 23.3.1787], fol.6B.
E: Dorthe Thomasdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1775.

746 Peder Christian Nielsen, 7 år gammel i Nørgård i Gettrup sogn. 22.3.1787, fol.7.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Poul Madsen på stedet
2) bror Christen Nielsen 15
3) Poul Nielsen 10.
FM:
1 Christen Thøger i Kobberø
2 Laurids Nielsen, smed.
Arv efter afdødes far Niels Christensen, [skifte 29.1.1785 lbnr.733].

747 Else Nielsdatter i Sem i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 20.9.1785, fol.8.
E: Oluf Nielsen Vestergaard. B:
1) Maren Olufsdatter, død. E: Niels Poulsen i Sem, nu g.m. søster Else poulsdatter. 3B:
a Poul Nielsen 15
b Karen Nielsdatter 14
c Oluf Nielsen 13
2) Kirsten Olufsdatter, død. E: Niels Overgaard (Auergaard) i Lyngs. 3B:
a Maren Nielsdatter 15
b Laurids Nielsen 11
c Karen Nielsdatter 4
3) Anne Olufsdatter, død. E: Erik Mortensen Kappel i Jestrup i Lyngs sogn. 2B:
a Maren Eriksdatter 7
b Kirsten Eriksdatter 4
4) Else Olufsdatter g.m. Niels Poulsen i Sem.

748 Niels Vejsbjerg i Odby sogn. 16.2.1787, fol.9B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Niels [Bjerregaard] Vils, præst i Søndbjerg. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Holmgård i Gimsing sogn
2) halvbror Knud Nielsen i Nørre Nissum
3) halvbror Jens Nielsen på Venø, død. 4B:
a Karen Jensdatter
b Niels Jensen 8
c Jens Jensen 4
d Kirsten Jensdatter 2.
FM: stedfar Niels Jensen Gade på Venø
4) halvbror Henrik Nielsen 22
5) halvbror Niels Nielsen 20.
FM: stedfar Peder Jensen i Vejsbjerg på Venø.

749 Anders Christian Hesseldal i Voldum i Hjardemål sogn. 16.12.1786, fol.11B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål, Peder Torum, forvalter på Kølbygård. B:
1) Ingeborg Andersdatter 6
2) Jens Andersen 3.
FM:
1 fars [halv]bror Peder Olufsen Krog i Vigsø
2 farbror Niels Christensen Hesseldal i Vigsø.
Afdødes mor Ingeborg Andersdatter [Færgegård] har arv efter afdødes far Christen Nielsen Hesseldal i Vigsø efter testamente af 22.9.1775.

750 Jens Thomsen i Søndbjerg. 14.4.1787, fol.16.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Mortensen i Serup. B:
1) Margrethe Jensdatter 4
2) Niels Jensen 1.
FM:
1 Christen Tonsgaard i Hellerød
2 Morten Christensen Balle i Søndbjerg.

751 Niels Pedersen i Skyum. 14.4.1787, fol.18.
E: Maren Pedersdatter Dybdal. LV: Jens Knudsen i Harringgård. B:
3) Peder Nielsen 10
4) Mette Nielsdatter 8
5) Anne Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Olufsen i Skyum
2 morbror Peder Pedersen Dybdal i Skyum
3 morbror Laurids Pedersen Dybdal, ladefoged på Øland.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen 16
2) Else Nielsdatter 14.
FM:
1 Niels Christensen i Grurup
2 Christen Knudsen Vangsgaard i Villerslev.

752 Maren Tøfting i Skibstedgård. 5.1.1786, fol.20B.
Enke efter Christen Skibsted. B:
1) Else Marie Skibsted, enke efter Peder Schaltz i Løgstør
2) Poul Skibsted
3) Peder Skibsted
4) Johanne Cathrine Skibsted, i Nykøbing
5) Kirsten Skibsted, på stedet
6) Jens Nikolaj Skibsted
7) Birgitte Christence Skibsted, på stedet.
FM:
1 Jens Tøfting i Tøfting
2 Niels Tøfting på Jølbygård på Mors
3 Mads Willemoes på Abildgård
4 Anders Tøfting i Diernæs.

753 Gertrud Agnethe Bruun, ugift i Nørhå. 23.12.1786, fol.27.
A:
1) bror Andreas Bruun i Bolleholt i Sindal sogn i Vendsyssel
2) søster Elisabeth Bruun på [Nørre] Ravnstrup [i Ørum sogn] i Vendsyssel.
Afdøde døde 22.12.1786.

754 Karen Knudsdatter i Alsted. 6.8.1787, fol.30B.
E: Christen Knudsen. B:
1) Maren Christensdatter 9.
FM: mosters mand Christen Kærgaard.
Afdøde døde 7.7.1787.

755 Christen [Jensen] Kappel i Torsted. 18.6.1787, fol.32.
Enkemand. B:
1) Peder Christensen Kappel i Gisselbæk
2) Anders Christensen Kappel i Torsted
3) Poul Christensen Kappel i Thisted
4) Jens Christensen Kappel, på stedet
5) Else Christensdatter Kappel på Frysbrønd, [skifte 1.3.1786 lbnr.724]. Første ægteskab med Peder Nielsen Vadskær, [skifte 6.10.1777 lbnr.572]. B:
a Niels Pedersen
b Christen Pedersen
Else Christensdatter Kappels andet ægteskab med Anders Poulsen til Frysbrønd. B:
c Peder Andersen
d Poul Andersen
e Søren Andersen.
FM:
1 Mads Pedersen i Nordentoft
2 Christen Nielsen Munch i Dollerup i Sjørring sogn.
Afdøde døde 17.6.1787.

756 Niels Lauridsen, en fattig rejsende kobbersmed, der døde i Gettrup. 19.5.1787.
Arvinger angives ikke.

757 Mads Christensen Kjeldgaard i Sundby på Mors, der lever. 1.8.1786, fol.34.
B:
1) Jens Madsen Kjeldgaard, der overtager gården
2) Maren Madsdatter
3) Anne Madsdatter.

758 Jens Lauridsen i Refs i Hurup sogn. 31.10.1787, fol.35.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Heltborg. B:
1) Niels Jensen 18
2) Else Jensdatter 11.
FM:
1 Laurids Madsen i Refs
2 Christen Nielsen i Ginnerup.

759 Mikkel Andersen i Ginnerup i Heltborg sogn. 6.12.1787, fol.36.
E: Edel Andersdatter. LV: Knud Nielsen i Ginnerup. A:
1) halvsøster, død. 1B:
a Karen Andersdatter i Boddum.
FM: Amor Christensen i Dover.

760 Poul Nielsen Bach i Barslev i Hvidbjerg sogn i Thy. 22.12.1787, fol.36B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Jens Poulsen 19
2) Niels Poulsen 16
3) Niels Poulsen den yngre 14
4) Karen Marie Poulsdatter 11
5) Peder Christian Poulsen 8
6) Anders Poulsen 5.
FM:
1 Jens Holmgaard i Flovlev
2 Peder Yde i Kallerup
3 Knud Clemensen i Styvel
4 Søren Clemensen i Barslev
5 Jens Nørskov i Søndbjerg
6 Mads Hove i Helligsø.

761 Anne Cathrine Brandi i Klitmøller i Vester Vandet sogn, [der døde 30.3.1788], fol.39B.
E: Jens Andersen Bro.
Testamente af 25.1.1785.

762 Maren Mikkelsdatter i Flovlev i Hvidbjerg sogn i Thy. 5.5.1788, fol.40B.
E: Anders Sørensen Yde. B:
1) Maren Andersdatter 10
2) Marianne Andersdatter 5
3) Karen Andersdatter 2.
FM:
1 morfar Mikkel Poulsen i Odby
2 mosters mand Jens Kyndesen, færgemand ved Oddesund
3 mosters mand Søren Sørensen i Flarup.

763 Laurids Christensen Barslev i Lukshøj i Tvolm i Ydby sogn. 12.6.1788, fol.42.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Peder Skibsted i Skibstedgård. B:
1) Jacob Lauridsen 30
2) Niels Lauridsen 28
3) Mette Johanne Lauridsdatter 26
4) Anne Marie Lauridsdatter 20
5) Maren Lauridsdatter 18.
FM:
1 Ludvig Pretzmann
2 Niels Simonsgaard i Tvolm.

764 Peder Espersen Møller, ejer af Ballegård i Vejerslev sogn på Mors. 4.7.1775, fol.44.
Enke efter Maren Poulsdatter Korsgaard, [skifte 9.6.1772 lbnr.492].
Hans A:
0) far [Eskild Poulsen Korsgaard, købmand i Skive, skifte Skive 1.12.1750 lbnr.10]
1) bror Erik Espersen i Brøndum i Salling, død. 3B:
a Anders Eriksen i Brøndum
b Esper Eriksen i Brøndum
c Anne Eriksdatter g.m. Niels Skrædder i Hvidbjerg
2) bror Peder Espersen, død. 4B:
a Karen Pedersdatter g.m. Mads Vestergaard i Oddense
b Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Olufsen Vestergaard i Oddense
c Esper Pedersen [i Brøndum], død. E: [Anne Lydersdatter], nu enke anden gang efter Christen Olufsen. 2B:
1 Anne Espersdatter 9
2 Lyder Espersen 8.
Født værge Mads Lydersen i Revsgård.
d Niels Pedersen, forpagter i Hjerk præstegård i Salling, død. 3B:
1 Anne Cathrine Nielsdatter 18
2 Gertrud Marie Nielsdatter 12
3 Peder Nielsen 9.
FM: Søren Madsen
3) søster Birgitte Espersdatter g.m. Jens Jepsen i Hvidbjerg i Salling, begge døde. 3B:
a Jesper Jensen
b Jeppe Jensen, skifte 28.3.1776, var g.m. Karen Madsdatter, der også døde. Hendes søskende arver halvdelen af mandens arv. A:
1 bror Jeppe Grove i Sønder Lem
2 søster Else Madsdatter g.m. Claus Bertelsen i Hårup
3 søster Anne Madsdatter
c Maren Jensdatter g.m. Søren Graversen i Bønding i Hvidbjerg sogn i Salling, begge døde. 2B:
1 Maren Sørensdatter i Bønding
2 Jacob Sørensen i Bønding
4) søster Maren Espersdatter, død, var g.m. Christen Murermester i Vester Lem i Salling. 5B:
a Esper Christensen i Holsten
b Else Christensdatter g.m. Laurids Broager i Nørre Lem
c Kirsten Christensdatter g.m. Christen Kilskov i Vester Lem
d Johanne Christensdatter i Haderslev
e Maren Christensdatter, død, var g.m. Poul [Madsen], skrædder i Håsum. 4B:
1 Mathias Poulsen 18
2 Christen Poulsen 16
3 Dorthe Poulsdatter 14
4 Maren Poulsdatter 13.
Hendes A:
1) bror Hans Poulsen Korsgaard i Korsgård i Åsted sogn i Salling, død. 2B:
a Anne Hansdatter g.m. Thomas Christensen i Lyby
b Inger Hansdatter, død, var g.m. Visti Christensen i Halskov i Højslev sogn. 6B:
1 Anne Marie Vistisdatter 24
2 Johanne Vistisdatter 23
3 Christen Vistisen 18
4 Johanne Vistisdatter 16
5 Hans Vistisen 13
6 Anne Vistisdatter
2) bror Christen Poulsen Korsgaard, købmand i Skive, død. 2B:
a Gertrud Korsgaard g.m. Anders Hesselbjerg, købmand i Skive
b Pouline Korsgaard, der ægter Christen Eskov i Skive
3) søster Dorthe Poulsdatter Korsgaard, død. Første ægteskab med Peder Pedersen Kvist i Øster Møjbæk i Torum sogn i Salling. 4B:
a Jens Pedersen Kvist 69, i Eskovgård i Selde sogn
b Poul Pedersen Kvist 66, i Øster Møjbæk
c Dorthe Pedersdatter Kvist g.m. Peder Hoxer, købmand i Skive
d Kirsten Pedersdatter Kvist, i Øster Møjbæk.
Dorthe Poulsdatter Korsgaards andet ægteskab med Jens Christensen i Øster Møjbæk. 1B:
e Peder Jensen 50, vanvittig.
Afdøde døde 2.7.1775 i Skive.
Jordebog 4.5.1767 over Glomstrup, fol.64B - 66B.

765 Christen Pedersen Vestergaard i Sandgård i Øster Vandet sogn. 23.6.1787, fol.148.
B:
1) Anders Christensen 16
2) Mads Christensen 11
3) Maren Christensdatter 9.
FM:
1 farbror Mads Pedersen i Fårtoft
2 farbror Anders Pedersen i Fårtoft
3 fars [halv]bror Niels Thomsen i Nordentoft.

766 Laurids [Henriksen] Søndergaard i Dragstrup. 6.5.1788, fol.157.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Sørensen i Flade. B:
1) Henrik Lauridsen 10
2) Søren Lauridsen 9.
FM:
1 Christen Henriksen i Jørsby
2 Søren Henriksen i Vester Jølby.
Afdøde døde 6.4.1788.

767 [Maren] Kirstine Jørgensdatter [i Nørhå sogn, der døde 4.9.1788], fol.159.
E: Claus Gotlob Kjærulf til Faddersbøl [og Nørhågård].
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1781.

768 Christen Christensen Brandi, skipper i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 28.2.1788, fol.159.
E: Inger Christensdatter Dragsbæk. LV: Jens Tøfting. B:
1) Christen Christensdatter Brandi 5
2) Christen Christensen Brandi 3
3) Karen Christensdatter Brandi, født efter faderens død.
FM:
1 farfar Christen Brandi, skipper i Klitmøller
2 fasters mand Jens Bro i Klitmøller
3 morbror Anders Christensen Dragsbæk, skipper i Klitmøller.

769 Christen Christensen Sund, en tigger uden fast opholdssted, der døde i Vester Hvidbjerg på Mors. 14.8.1788, fol.160.
Afkald af 29.8.1788 fra arvingerne, hvis navne ikke angives, ved Christen Sørensen i Øster Hvidbjerg.

770 Niels Christensen Krog i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 20.9.1788, fol.161.
E: Karen Christensdatter Bro. B:
1) Christen Nielsen Krog i Klitmøller
2) Svend Nielsen Krog 14
3) Bodil Nielsdatter Krog g.m. Christen Poulsen på stedet.

771 Saxo Ascanius til Lund [i Øster Assels sogn, der døde 3.10.1788], fol.161B.
E: Marie Erling.
Bevilling til uskiftet bo af 17.10.1788.

772 Anne Pedersdatter Voldum i Hjardemål. 11.4.1787, fol.162.
Enke. B:
1) Christen Lauridsen Voldum i Tved
2) Niels Lauridsen Voldum på stedet
3) Jens Lauridsen i Voldum, død. 3B:
a Maren Christine Jensdatter 15
b Laurids Jensen 12
c Peder Jensen 10
4) Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Christensen Møller i Hjardemål.
Afdøde døde 9.4.1787.

773 Terkild Nielsen i Amby i Visby sogn. 14.7.1788, fol.164B.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Laurids Højer, herredsfoged i Vestergård i Visby sogn. B:
1) Anne Dorthe Terkildsdatter 11
2) Maren Terkildsdatter 7.
FM: Christen Bavnsgaard i Visby.
Afdøde døde 14.6.1788.

774 Jens Tovsgaard, ugift i Nors. 28.6.1786, fol.167.
A:
1) søster Maren Nielsdatter Tovsgaard 35. FM: Christen Thomsen, Bering, degn i Nors og Tved
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen i Skinnerup
3) halvbror Mads Tovsgaard, købmand i Thisted
4) halvbror Jens Tovsgaard, død. 3B:
a Niels Jensen Tovsgaard 30, i Thisted
b Maren Jensdatter g.m. Hans Andersen i Thisted
c Johanne Jensdatter. FM: farbror Mads Tovsgaard i Thisted
5) halvsøster Birgitte Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen i Skovsted i Hillerslev sogn
6) halvbror Christen Tovsgaard i Thisted
7) halvbror Niels Tovsgaard.
Afdøde døde 29.5.1786.

775 Anne Lauridsdatter i Løjbjerghuse i Hurup sogn. 30.9.1788, fol.170B.
E: Peder Nielsen. B:
1) Mette Pedersdatter 6
2) Anne Marie Pedersdatter 3.
FM: Peder Madsen i Lodal i Hurup sogn.

776 Anne Jensdatter i Vester Vandet. 10.5.1780, fol.172B.
Enke efter Peder Spangsgaard. B:
1) Jens Pedersen Spangsgaard 9
2) Ellen Pedersdatter Spangsgaard 7.
FM:
1 Christian Gudiksen på Tandrup
2 Jens Christian Andersen i Torsted g.m. faster Ingeborg
3 Christen Mikkelsen i Thisted.

777 Henrik Martin Bech, ugift [ride]foged på Råstrup. 22.6.1782, fol.176.
A:
1) søster, i Holsten
2) søster, gift i Holsten.
Afdødes far var ladefoged på Knuthenborg på Lolland.
Boet blev fremvist af Henrik M. Bech, gartner på Råstrup.
Afdøde døde 20.6.1782.

778 Anne Nielsdatter Rosted på Lund [i Øster Assels sogn]. 26.4.1786, fol.183B.
A:
1) mor Mette Mikkelsdatter, enke efter Niels Hansen Rosted, [forpagter på Torstedlund i Årestrup sogn, skifte Ålborghus, sluttet 1.5.1784]. LV: Didrik Andreas Colding til Halkær [i Ejdrup sogn]
2) bror Hans Nielsen Rosted, forpagter på Lund
3) søster Johanne Nielsdatter Rosted g.m. Jacob Bjerregaard, købmand i Nibe
4) bror Just Nielsen Rosted, på Halkær
5) bror Mikkel Nielsen Rosted, på Frederiksgave på Fyn
6) bror Niels Nielsen Rosted 18, i Ålborg.
FM: [Hans Jensen] Rosted, prokurator i Viborg.
Afdøde døde 26.4.1786.

779 Karen Christensdatter i Nors, [begravet 3.2.1789], fol.184B.
E: Peder Christensen.
Testamente af 4.12.1786.

780 Anne Lauridsdatter i Solbjerg på Mors, [der døde 18.1.1789], fol.185.
E: Poul Jensen Søndergaard.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1786.

781 Maren Nielsdatter i Heltborg. 31.1.1789, fol.185B.
E: Christen Simonsen Balle. B:
1) Maren Christensdatter 31
2) Niels Christensen 29
3) Christen Christensen 21.

782 Karen Lauridsdatter i Gettrup. 16.2.1789, fol.188.
E: Niels Sørensen. B:
1) Laurids Nielsen 9
2) Søren Nielsen 7
3) Niels Nielsen 5.
FM:
1 mosters mand Niels Jensen på Kobberøgård i Gettrup sogn
2 morbror Niels Lauridsen i Gettrup
3 Christen Thøgersen i Knudsgård i Kobberø.

783 Christen Sørensen Kibsgaard i Vejerslev. 7.1.1789, fol.191.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Jensen Bech i Frøslev. B:
1) Søren Christensen 26
2) Jens Christensen 24
3) Iver Christensen 18
4) Maren Christensdatter 16.
FM:
1 farbror Jens Sørensen Kibsgaard i Hvidbjerg
2 farbror Niels Sørensen Kibsgaard i Vester Jølby.

784 Balthazar Andersen i Erslev. 10.12.1788, fol.193B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christen Knudsen i Alsted. B:
1) Anne Marie Balthazarsdatter, født efter faderens død, der døde 4 dage gammel.

785 Clemen Svendsen i Skjoldborg, der døde 1789, fol.194B.
E: Else Cathrine Nielsdatter.
Testamente af 19.12.1788.

786 Peder Lauridsen til Hvidbjerggård i Vester Hvidbjerg på Mors. 30.3.16789, fol.197.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Gunde Christensen. Arvingerne er 4 brødre og en søster, der er død og efterlader 2 børn.
Heraf angives kun A:
1) bror Peder Lauridsen.
Testamente konfirmeret 11.8.1786.

787 Maren Madsdatter i Torp i Karby sogn på Mors. 29.4.1789, fol.199B.
E: Steffen Steffensen Møller. B:
1) Mads Steffensen 4 uger.
FM: Mads Jensen Møller i Ballegård.

788 Bevilling til uskiftet bo i Vestervig Kloster. 24.4.1789, fol.200B.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1789 for Hans Christian Moldrup til Vestervig Kloster og hustru Christine Marie [Vissing].

789 Karen Jacobsdatter i Hørdum. 12.1.1789, fol.201.
E: Clemen Villadsen Bundgaard. B:
1) Mads Ib Bundgaard i Ræer
2) Villads Christian Bundgaard i Hørdum
3) Jacob Hans Bundgaard i Hørdum
4) Stinne Marie Clemensdatter, død. E: Jens [Johnsen] Raarup ved Hebro [i Hee sogn]. 1B:
a Johan Peder 2.
Afdøde døde 10.1.1789.

790 Karen Mikkelsdatter i Ginnerup i Heltborg sogn. 13.5.1789, fol.204B.
E: Salomon Sørensen. B:
1) Mikkel Salomonsen 12.
FM: mosters mand Svend Christensen i Skjoldborg.

791 Kirsten Jepsdatter, ugift i Hellerød på Thyholm. 1.5.1789, fol.206B.
A:
1) bror Niels Jepsen, på en øerne i Holsten
2) bror Knud Jepsen 60, i Resen
3) søster Else Jepsdatter i Uglev i Odby sogn, enke efter Peder Podemester i Thisted
4) søster Karen Jepsdatter, enke efter Hans Friis, degn i Resen
5) søster Bodil Jepsdatter, død, var g.m. Niels Led i Hvidbjerggård. 5B:
a Maren Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Uglev i Odby sogn
b Anne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Sem i Hvidbjerg sogn
c Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Andersen i Kallerup i Hvidbjerg sogn
d Johanne Nielsdatter g.m. Enevold Nielsen på Jegindø
e Maren Nielsdatter g.m. Laurids Jensen i Hvidbjerggård.

792 Mette Pedersdatter i Odby på Thyholm. 7.5.1789, fol.207B.
E: Peder Poulsen. B:
1) Peder Pedersen 7
2) Anne Pedersdatter 2 mdr.

793 Jens Olufsen i Skyum, 1789, fol.210B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Isak Pretzmann.

794 Gudik Svenningsen i Nørhedegård i Visby sogn. 16.6.1789, fol.211.
E: Else Cathrine [Lauridsdatter]. LV: Jacob Lind, præst i Hassing og Villerslev. B:
1) Svenning Gudiksen i Holmgård mølle i Ydby sogn
2) Erik Zacharias Gudiksen
3) Dorthe Marie Gudiksdatter g.m. Villads Clemensen Bundgaard i Hørdum
4) Margrethe Cathrine Gudiksdatter g.m. Anders Lauridsen Norre i Kettrup
5) Charlotte Kirstine Gudiksdatter g.m. Peder Hansen Korsgaard i Torup
6) Dorthe Gudiksdatter g.m. Søren Nielsen i Hunetorp i Hune sogn i Vendsyssel.

795 Thomas Mikkelsen i Østergård i Søndbjerg sogn. 10.7.1789,. fol.218B.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Toftum i Hellerød. B:
1) Mikkel Thomsen 28
2) Anne Thomasdatter 25, forlovet med Jens Knudsen Lu d på stedet
3) Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Jensen i Gundtoft i Gettrup sogn
4) Maren Thomasdatter 13.
FM:
1 Mads Møller i Helleris mølle
2 Villads Knudsen i Søndbjerg.

796 Johanne Hansdatter i Jørsbygård. 13.8.1788, fol.220.
E: Christen Henriksen. B:
1) Else Christensdatter 25
2) Peder Christensen 23
3) Hans Christensen 18
4) Maren Christensdatter 10.
FM:
1 morbror Hans Hansen, smed i Ørding
2 farbror Peder Henriksen i Dragstrup
3 farbror Søren Henriksen i Vester Jølby.

797 Peder Moldrup til Vestervig Kloster og Ørum slot. 31.12.1787, fol.225B.
E: [Charlotte Amalie von der Lieth]. B:
1) Hedvig Sabine Moldrup g.m. von Grabow, oberst i Itzeho
2) Cathrine Elisabeth Moldrup g.m. [Casimir Vilhelm] von Scholten i København
3) Margrethe Øllegaard Moldrup
4) Nielsine Henrikke Moldrup.
FM:
1 [Jens Filip Andersen] Vinding, præst i Vestervig og Agger
2 farbror Hans Christian Moldrup, major.

798 Poul Christensen Nørgaard i Jestrup i Lyngs sogn. 21.9.1789, fol.266.
E: Mette Madsdatter. LV: søsters mand Knud Langballe. B:
1) Kirsten Poulsdatter 7.
FM: farbror Niels Christensen i Helligsø.

799 Testamente i Vejerslev. 1789, fol.268B.
Testamente af 25.7.1789 for Mads Jensen Møller og hustru Karen Madsdatter i Vejerslev.

800 Sidsel Pedersdatter i Vester Jølby. 13.10.1789, fol.269B.
E: Niels Olufsen. B:
1) Inger Nielsdatter 5
2) Kirsten Nielsdatter 1½.
FM:
1 Mads Nørgaard i Rakkeby
2 Jens Sørensen i Blåbjerg.
Afdøde døde 2.10.1789.

801 Søren Sørensen i Flade. 17.2.1789, fol.271B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Poul Pedersen i Tøving. A:
1) søster Anne Sørensdatter, enke efter Jens Nørgaard i Skarum. LV: Jens Buch i Flade
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Balle i Dragstrup.

802 Villads Christensen Kærgaard i Storup i Ørding sogn. 11.12.1789, fol.276.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Riis i Nygård i Vejerslev sogn. A:
1) bror, død. 1B:
a Christen Christensen Kærgaard.
FM: stedfar Christen Jensen Kærgaard i Storup.
Afdøde døde 11.11.1789.

803 Dorthe Marie Jensdatter i Silstrup i Tilsted sogn. 7.1.1790, fol.278.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 5
2) Maren Christensdatter 2
3) Thomas Christensen 34 dage.
FM: mors morbror Jens Pedersen Støvring.
Afdøde døde 9.12.1789.

804 Christen Andersen i Galtrup. 28.5.1789, fol.278B.
E: Magdalene Eskildsdatter. LV: Arent Christensen i Solbjerg. B:
1) Anne Christensdatter 7.
FM: morbror Mogens Eskildsen i Dragstrup.

805 Laurids Jensen i Hvidbjerggård på Thyholm. 11.2.1790, fol.280.
E: Maren Nielsdatter. LV: [Hans Christian] Lautrup, landsdommer til Helligkildegård. B:
1) Anne Lauridsdatter 9
2) Niels Lauridsen 8
3) Kirsten Lauridsdatter 6.
FM: farbror Søren Jensen Bundgaard i Barslev.

806 Maren Christensdatter i Vester Bavn i Skinnerup sogn. 5.3.1790, fol.281.
E: Salomon Christensen. B:
1) Johanne Salomonsdatter 33
2) Anne Salomonsdatter 31
3) Christen Salomonsen 28
4) Anders Salomonsen 25.
FM: Peder Salomonsen Bavn i Holm i Øster Vandet sogn.

807 Niels Nielsen Gade i Odby på Thyholm. 11.3.1790, fol.281B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Helligkilde. B:
1) Niels Nielsen 14
2) Maren Nielsdatter 13
3) Niels Christian Nielsen 11
4) Peder Nielsen 7
5) Maren Nielsdatter 5
6) Kirsten Nielsdatter 40 uger.
FM:
1 Christen Nielsen Gade i Kallerup
2 Christen Mogensen i Serup
3 Jens Kyndesen ved Oddesund.

808 Margrethe Nielsdatter Søe i Vigsø. 19.3.1790, fol.283.
E: Laurids Christian Skelsgaard. B:
1) Peder Lauridsen 5
2) Anne Lauridsdatter 1.
FM: morbror Peder Søe i Vigsø.
Afdøde døde 16.2.1790.

809 Jens Ejlersen, i degneboligen i Hvidbjerg på Thyholm. 23.2.1790, fol.284.
E: Anne Cathrine Trap. LV: Niels Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs. B:
2) Marianne Jensdatter 11, født i Århus
3) Niels Jensen 9, født i Århus
4) Helene Marie Jensdatter 6, født i Nykøbing Mors.
FM: Svenning Lauridsen i Hvidbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Søren Rosenlund 22, født i Fåborg på Fyn.
Afdøde døde 19.1.1790.

810 Peder Madsen i Lodal i Hurup sogn. 19.3.1790, fol.286.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Peder Overgaard, præst i Hurup. B:
1) Mads Christian Pedersen 17
2) Mads Pedersen 15
3) Jens Pedersen 12
4) Peder Christian Pedersen 5.
FM:
1 fasters mand Peder Mortensen i Refs
2 fasters mand Laurids Madsen i Gundtoft
3 fasters mand Søren Jensen i Kæstrup i Heltborg sogn
4 Bertel Jensen Nordentoft i Øster Ulsted i Vestervig sogn.

811 Poul Urbrand i Ås i Skjoldborg sogn. 16.3.1790, fol.291B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Bertel Bundgaard i Ås. A:
1) bror Jens Urbrand i Gerup i Stagstrup sogn
2) søster Anne Christensdatter g.m. Niels Caspersen i Skyum
3) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Mads Andersen i Skyum
4) søster Johanne Christensdatter, død. 4B:
a Christen Andersen i Skyum
b Peder Andersen i Skyum
c Maren Andersdatter g.m. Peder Ringgaard i Skyum
d Ingeborg Andersdatter g.m. Poul Torsted i Teltborg
5) søster Kirsten Christensdatter, død. 2B:
a Jens Simonsen i Stagstrup
b Anne Simonsdatter g.m. Niels Jensen i Vang
6) søster Maren Christensdatter, død. 1B:
a datter, død. 3B:
1 Maren Andersdatter 11
2 Dorthe Andersdatter 9
3 Niels Andersen 7.
Afdøde døde 15.3.1790.

812 Birthe Pors i Sennels. 18.2.1790, fol.296B.
A:
1) bror Niels Pors i Østerild.

813 Niels Bjerregaard i Nors. 1790, fol.297B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Bunch.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1790.

814 Margrethe Apoldi i Vejerslev. 4.1.1790, fol.298.
E: Thue Iversen, tømrer. A:
1) bror Henrik Apoldi, oboist i København
2) søster Frederikke Marie Apoldi g.m. Oluf Busch, kongelig lods i Fladstrand.
Afdøde døde 31.12.1789.

815 Anne Mikkelsdatter i Ullerup. 7.6.1790, fol.301.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen 12
2) Jens Nielsen 9
3) Anne Nielsdatter 3.
FM: morbror Peder Mikkelsen i Hassing.

816 Sidsel Lauridsdatter, ugift i Øster Hvidbjerg på Mors. 14.5.1790, fol.303B.
A:
1) bror Jørgen Lauridsen i Torp
2) bror Christen Lauridsen i Vester Hvidbjerg, død. 4 børn
3) bror Jens Lauridsen i Torp
4) søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Morten i Vejerslev. 3B: 1 søn og 2 døtre.

817 Jens Sørensen Kibsgaard i Bovbjerg i Øster Hvidbjerg på Mors. 31.3.1789, fol.306.
Enke efter Kirsten Mikkelsdatter, [skifte 8.7.1783 lbnr.671].
Testamente af 11.7.1772.
Hans A:
0) far [Søren Jensen Kibsgaard i Næs i Karby sogn på Mors, skifte 29.11.1768 lbnr.448]
1) bror Niels Sørensen Kibsgaard i Vester Jølby i Dragstrup sogn
2) søster Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen Bonde eller Pusgaard i Næs i Karby sogn
3) bror Peder Sørensen Kibsgaard, død. 1B:
a Søren Pedersen Kibsgaard 19
4) bror Christen Sørensen Kibsgaard i Vejerslev, [skifte 7.1.1789 lbnr.783]. 4B:
a Søren Christensen 26, i Vejerslev
b Jens Christensen 25, i Bovbjerg
c Iver Christensen 18
d Maren Christensdatter 16.
5) søster Maren Sørensdatter g.m. [Jens Mikkelsen i Tæbring], begge døde. 1B:
a Jens Jensen i Kibsgård i Næs.
Hendes A:
1) bror Jens Mikkelsen i Bovbjerg, død. Enken nu g.m. Peder Christian Andersen Riis i Bovbjerg. 2B:
a Karen Jensdatter 9
b Kirsten Jensdatter 5
2) bror Jens Mikkelsen Bovbjerg i Brøndum i Salling
3) søster Dorthe Mikkelsdatter g.m. Poul Sørensen i Storupgård i Ørding sogn.
Afdøde døde 29.3.1789.

818 Maren Mortensdatter i Vang. 16.6.1790, fol.314B.
E: Oluf Christensen Klostergaard. B:
1) Mikkel Olufsen 14
2) Mette Olufsdatter 12
3) Morten Olufsen 10
4) Maren Olufsdatter 8.
FM:
1 Christen Landbo i Torup
2 Mads Klostergaard i Vang.

819 Niels Andersen Krag i Barslev. 27.3.1790, fol.315B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Andersen i Kallerup. A:
1) bror Jens Andersen Krag 34
2) søster Birgitte Andersdatter g.m. Poul Korsgaard i Barslev
3) søster Else Kirstine Andersdatter g.m. Mads Sørensen i Flovlev
4) søster Else Andersdatter, der tjener i Fabjerg i Hardsyssel.
Afdøde døde 25.3.1790.

820 Johan Henrik Taulov i Nors. 12.7.1790, fol.318.
A:
0) forældre Morten Taulov, løjtnant og Martha Cathrine Krabidel i Holstebro. , skifte Holstebro17.6.1746 lbnr.70]
1) moster Johanne Kirstine Krabidel, ugift i Ålborg
2) mors halvsøster [Margrethe Utilie Mühlmann] g.m. Peder Hald, degn i Ræer.
[Skifte efter afdødes mormor Kunigunde Johanne Hofmann i Holstebro 19.5.1762 lbnr.172]

821 Laurids Nielsen i Sønderhå. 23.2.1790, fol.320.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Bach i Sønderhå. B:
1) Maren Kirstine Lauridsdatter 1.
FM: Peder Gyrup i Gyrupgård i Sønderhå.

822 Anne Kirstine Rollemann på Nandrup på Mors. 18.1.1790, fol.322B.
E: Hans Ilum, forpagter på Nørtorp og Hammelmose. B:
1) Peder Ilum 15.
FM: morbror Jens Rollemann.
Afdøde døde for en del år siden på Nandrup.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1777.
Samfrændeskifte 18.1.1790.

823 Maren Andersdatter Skaarup i Jørsby, [der døde 23.8.1790], fol.324.
E: Søren Jensen.
Testamente af 5.9.1788.

824 Kirsten Pedersdatter i Tinghuset i Ydby sogn. 8.6.1790, fol.325.
E: Jens Nielsen. A:
1) bror Christen Pedersen i Heltborg
2) bror Peder Pedersen i Heltborg
3) søster Maren Pedersdatter på stedet.

825 Niels Lauridsen, ugift i Lukshøj i Tvolm i Ydby sogn. 28.6.1790, fol.326B.
A:
1) mor Karen Jacobsdatter, enke efter Laurids Christensen Barslev, [skifte 12.6.1788 lbnr.763]
2) bror Jacob Lauridsen 30
3) søster Mette Johanne Lauridsdatter 30
4) søster Anne Marie Lauridsdatter 23
5) søster Maren Lauridsdatter 21.
FM:
1 Ludvig Pretzmann i Tvolm
2 Niels Simonsgaard i Simonsgård.

826 Margrethe Nielsdatter i Sem på Thyholm. 7.2.1787, fol.329B.
Enke efter Anders Christensen. B:
1) Laurids Andersen på Moss jernværk i Norge
2) Christen Andersen, forpagter i Bodum præstegård, nu i Kallerup
3) Niels Andersen i Moss i Norge
4) Peder Andersen på stedet, nu i Hvidbjerg præstegård
5) Anders Andersen, i Bodum præstegård
6) Jens Andersen 20, nu i Østermølle på Thyholm
7) Sidsel Andersdatter
8) Anne Andersdatter.
Afdøde døde 1.2.1787.

827 Edel Pedersdatter i Nørgård i Vester Hvidbjerg på Mors. 23.9.1790, fol.343B.
A:
1) mor Maren Sørensdatter på stedet, enke efter Peder Christensen [Krogborg], skifte 20.4.1782 lbnr.645. LV: Christen Sørensen
2) søster Anne Pedersdatter 23, g.m. Jens Riis til Blistrup
3) Karen Pedersdatter 17.
FM: farbror Christen Christensen Krogborg i Vester Hvidbjerg.
Afdøde døde 12.8.1790.

828 Abraham Jensen, skrædder i Hjardemål. 27.8.1790, fol.345.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Peder Hald, degn i Ræer. A:
1) bror Peder Jensen i Bonderup i Haverslev sogn [i Øster Han herred]
2) bror Anders Jensen på Gøttrup hede på Ågård gods
3) søster Anne Marie Jensdatter, død. var g.m. Mads Christensen i Hjardemål. 2B:
a Maren Madsdatter 25
b Anne Kirstine Madsdatter 22.
FM: Mikkel Kappel.
Afdøde døde 25.8.1790.

829 Anders Pedersen Toftum i Toftumgård i Heltborg sogn. 1.11.1790, fol.349B.
E: Anne Cecilie Jensdatter. LV: Poul Jensen i Dovergård. B:
5) Jens Andersen 11
6) Kirsten Andersdatter 9
7) Anne Andersdatter 8
8) Søren Andersen 4.
FM:
1 farbror Poul Pedersen Dalgaard i Refs
2 morbror Christen Jensen i Flarupgård i Ydby sogn
3 Poul Thomsen i Gunderupgård.
Første ægteskab med [Johanne Thomasdatter, skifte 18.5.1763 lbnr.394].
Andet ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 13.5.1776 lbnr.541]. B:
1) Johanne Andersdatter 23
2) Peder Andersen 21
3) Anne Andersdatter 19
4) Anne Marie Andersdatter 16.
FM:
1 [mosters mand] Peder Jensen i Futtrup i Heltborg sogn.
2 farbror Niels Pedersen i Refsgård
3 farbror Christen Pedersen Grud i Hvidbjerg på Thyholm.
Skøde 22.12.1760 fra afdødes svigermor Anne Christensdatter, enke efter Thomas Toftum, [skifte 1746 lbnr.242].

830 Clemen Villadsen Bundgaard i Øster Hørdum. 1.5.1790, fol.354B.
Enkemand efter [Karen Jacobsdatter, skifte 12.1.1789 lbnr.789]. B:
1) Mads Ib Bundgaard 41, i Ræer på Nørtorp gods
2) Villads Christian Bundgaard 37, i Hørdum
3) Jacob Hans Bundgaard 30, i Hørdum
4) Kirstine Marie Bundgaard, død. E: Jens Johansen Raarup ved Hebro [i Hee sogn] på Voldbjerg gods. 1B:
a Johan Peder 3.
Afdøde døde 30.4.1790.

831 Thomas Jensen Bjerregaard i Koldbygård i Hørdum sogn. 21.7.1790, fol.359B.
A:
1) bror Anders Jensen i Bjerregård i Bested sogn
2) søster Dorthe Jensdatter g.m. Mads Andersen Bested i Hjardemål
3) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen Hede i Vittrup. 3B:
a Christen Christensen 22
b Sidsel Marie Christensdatter
c Maren Christensdatter.
Afdøde døde 19.7.1790 i Hurup.

832 Adam Fidegustus von der Weide, underofficer i Bårup i Erslev sogn. 23.8.1790, fol.364.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 19.8.1790.

833 Christen Nielsen i Søndergård i Helligsø sogn. 7.1.1791, fol.365.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Christensen i Gettrup. B:
1) Niels, Christensen 32
2) Else Christensdatter 25
3) Poul Christensen 23
4) Christen Christensen 19
5) Peder Christensen 16
6) Mads Christensen 14.
FM:
1 Christen Christensen Odgaard i Hvidbjerg på Thyholm
2 Jens Christensen Gadegaard i Helligsø
3 Niels Christensen i Helligsø.

834 Niels Christensen i Kongensgård i Grurup sogn. 3.12.1790, fol.367B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Højris i Refs. B:
4) Christen Nielsen 2
5) Peder Nielsen, født efter faders død, der døde 14 dage gammel den 23.12.1790.
FM: Anders Christensen i Grurup.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter Skyum, [skifte 6.7.1786 lbnr.730]. B:
1) Peder Nielsen 22
2) Maren Nielsdatter 16
3) Anne Nielsdatter 11.
FM:
1 Mads Villemoes i Abildgård
2 fars halvbror Peder Nielsen Kirk i Skyum ved søn Jens Pedersen Kirk sst.
3 født værge Jens Smed i Gundtoft ved søn Niels Jensen sst.

835 Bent Erslev, der døde ugift i Damsgård i Ovtrup sogn, [begravet Ovtrup 22.3.1791], fol.375B.
Testamente 11.9.1789 på Glomstrup. A:
1) søster Marianne Erslev g.m. Oluf Sørensen Vig i Ålborg, begge døde. 1B:
a Kirstine Elsebeth Olufsdatter Vig.

836 Niels Jensen Stovnbjerg i Ettrup i Hurup sogn. 21.3.1791, fol.376B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Peder Olufsen Højris i Ettrup. B:
1) Maren Nielsdatter 23
2) Karen Marie Nielsdatter 21
3) Christiane Nielsdatter 19
4) Jens Nielsen 16
5) Anne Nielsdatter 13.
FM:
1 farbror Christen Jensen i Tolbøl
2 Laurids Poulsen i Villerup
3 Peder Christensen Thor i Villerup.

837 Mette Johanne Nielsdatter i Refsgård i Hurup sogn. 31.3.1791, fol.379, næste protokol fol.4.
E: Niels Pedersen. B:
1) Niels Christian Nielsen, der døde dagen før sin mor, [skifte 28.4.1791 lbnr.853]. 1B:
a [Niels Christian Nielsen, 10 uger den 21.7.1791]
2) Johanne Nielsdatter 24
3) Peder Nielsen 22
4) Laurids Nielsen 20
5) Maren Nielsdatter 18
6) Anders Nielsen 17
7) Marianne Nielsdatter 15.
FM:
1 Thomas Jensen
2 Jens Jensen Brendtoft i Refs
3 farbror Poul Pedersen Dalgård i Refs
4 farbror Christen Pedersen Grud i Sem på Thyholm.
Enkemanden afholder samfrændeskifte med sine børn 14.7.1792.

838 Mads Jensen Fust i Mollerup. 3.5.1791, fol.382.
E: Sidsel Eriksdatter. LV: Just Eriksen i Mollerup. B:
1) Jens Madsen 21
2) Anne Madsdatter 8.
FM: Christen Væver i Mollerup.
Afdøde døde 3.4.1791.

839 Bodil Munch, ugift i Ettrup i Hurup sogn. 21.3.1791, fol.383.
Arvinger kendes ikke, men der skal være en halvbror på fars siden. født udenfor ægteskab og som derfor ikke arver.

840 Christen Lauridsen i Ydby. 9.5.1791, fol.384.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Simonsgaard i Tvolm. A:
1) mor Karen Thøgersdatter, enke efter Laurids Jensen i Gundtoft
2) bror Jens Lauridsen 28, i Olesgård i Kobberø
3) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Mads Christensen Kirk i Gundtoft
4) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen Østergaard i Gammelby
5) søster Anne Lauridsdatter på Mors
6) søster Kirsten Lauridsdatter på Mors
7) søster Else Lauridsdatter på Mors.
Desuden nævnes enkens søster Maren Nielsdatter på stedet.

841 Boye Pedersen i Ydby. 9.5.1791, fol.385.
E: Anne Poulsdatter. LV: Niels Simonsgaard i Tvolm. B:
1) Peder Boysen 31
2) Anne Boyesdatter g.m. Christen Lauridsen Mohn ved Doverodde
3) Søren Boysen 24
4) Maren Boyesdatter 24.

842 Cathrine Andersdatter i Knudsgård i Kobberø i Gettrup sogn. 26.4.1791, fol.387.
E: Christen Thøgersen. B:
4) Peder Christensen 17
5) Thøger Christensen 14.
FM: Peder Christensen i Gettrup.
Første ægteskab med Peder Lauridsen. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Christen Sørensen i Flarup
2) Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Christensen Korsgaard i Søndbjerg
3) Anne Pedersdatter 25, på stedet.

843 Anne Andersdatter, ugift i Toftlund i Heltborg sogn. 22.5.1791, fol.390B.
A:
0) far Anders Pedersen Dalgaard, død. E: Anne Cecilie Jensdatter. LV: Poul Jensen
1) søster Johanne Andersdatter 23
2) bror Peder Andersen 22
3) søster Anne Marie Andersdatter 16
4) halvbror Jens Andersen 11
5) halvsøster Kirsten Andersdatter 10
6) halvsøster Anne Andersdatter 8
7) halvbror Søren Andersen 5.
FM:
1 [mosters mand] Peder Jensen i Futtrup i Heltborg sogn.
2 Niels Pedersen i Refsgård
3 Christen Pedersen Grud i Hvidbjerg
4 Christen Jensen i Flarupgård
5 Poul Pedersen Dalgård i Refs
6) Poul Thomsen i Ginderupgård.

844 Mikkel Christensen Kalhave i Tøving i Galtrup. 4.4.1791, fol.392.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jens Nielsen i Tøving. B:
1) Maren Mikkelsdatter 7.
FM: farfar Christen Lauridsen Kalhave i Abildgård mølle [i Grurup sogn] i Thy.

845 Mads Nielsen Krog i Heltborg. 28.2.1791, fol.393.
E: Eugene Nielsdatter. LV: Christen Jensen Overgaard. B:
1) Anne Madsdatter 11 uger.
FM: farbror Jens Nielsen, smed i Heltborg.
Afdøde døde 23.2.1791.

846 Mads Lauridsen i Hillerslev, [begravet Hillerslev 20.6.1791], fol.395.
E: Birgitte Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1783.

847 Jens Pedersen, skomager i Vestergård i Rakkeby. 9.6.1791, fol.395B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Nør Møller i Rakkeby. B:
1) Elsebeth Jensdatter 12.
FM: fasters mand Peder Pedersen Skovbo i Heltborg.
Afdøde døde 20.5.1791.

848 Mads Christensen Hove i Helligsø, [begavet Helligsø 1.8.1791], fol.396B.
E: Maren Christensdatter.
Testamente af 11.6.1787.

849 Mads Justesen i Svejgård i Lodbjerg sogn. 21.5.1791, fol.397.
E: Maren Jørgensdatter. LV: [Jens Halse] Klein, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. B:
1) Kirsten Madsdatter 24.
FM: søskendebarn Jørgen Pedersen i Ørum.
Afdøde døde 22.4.1791.

850 Maren Nielsdatter i Ydby. 30.5.1791, fol.399.
E: Christen Hansen. A:
1) bror Anders Nielsen i Villerslev
2) bror Mads Nielsen i Vester Hørdum, død. 1B:
a Niels Madsen 32, i Hørdum
3) søster Kirsten Nielsdatter i Thisted
4) søster Kirsten Nielsdatter i Skjoldborg, enke efter Christen Christensen
5) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Christen Simonsen i Mølgård i Bested sogn. 3B:
a Maren Christensdatter g.m. Johan Vinkel i Mølgård
b Anne Christensdatter g.m. Jonas Hansen i Øster Assels på Mors
c Johanne Christensdatter g.m. Jens Knudsen i Hvidbjerg vesten Å sogn.

851 Peder Madsen, ugift i Balsby i Hurup sogn. 1.4.1791, fol.400B.
A:
1) mor Margrethe Christensdatter, enke efter Mads Christensen i Jestrup på Thyholm. LV: Ludvig Pretzmann i Tvolm
2) bror Christen Madsen, skrædder i Lyngs
3) søster Maren Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Bjørndal i Odby sogn
4) søster Dorthe Madsdatter g.m. Samuel Reval, underofficer i København
5) søster Anne Madsdatter 30, i Jestrup.

852 Maren Christensdatter i Kjeldgård i Torup. 26.5.1791, fol.403B.
E: Søren Thomsen. A:
1) søster Karen Christensdatter 28, g.m. Mikkel Jensen i Erslev
2) søster Johanne Christensdatter 22, på stedet
3) bror Jens Christensen 21
4) bror Christen Christensen 18
5) bror Anders Christensen 14.
FM:
1 Søren Vester i Skallerup
2 Morten Sørensen i Skallerup
3 Mads Kjeldgaard i Sundby
4 Oluf Kjeldgaard i Skallerup.
Afdøde døde 25.5.1791.

853 Niels Christian Nielsen i Refs i Hurup sogn. 28.4.1791, fol.405.
E: Maren Christensdatter. LV: stedfar Peder Nielsen i Lyngs på Thyholm. B:
1) Niels Christian Nielsen, 10 uger den 21.7.1791.
FM: farfar Niels Pedersen i Refsgård.

854 Kirsten Christensdatter i Ettrup i Hurup sogn. 15.8.1791, fol.408B.
E: Christen Pedersen Therhøj. B:
1) Niels Christian Christensen 12.

855 Christence Christensdatter i Klitmøller. 1.2.1791, fol.409B.
E: Oluf Christensen Dragsbæk. B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter Dragsbæk 5
2) Christen Olufsen Dragsbæk 3.
FM:
1 mors morbror Jens Bro i Klitmøller
2 morbror Anders Christensen Dragsbæk i Klitmøller.

856 Frederik Nielsen Langgaard i Tved, [begravet Tved 1.7.1791], fol.410.
E: Magdalene Pedersdatter Skelsgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 26,8,1791.

857 Mads Andersen Øster i Ginnerup i Heltborg sogn. 20.11.1790, fol.410B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Leegaard i Hassing. B:
4) Johanne Marie Madsdatter 1½.
FM: morbror Christen Pedersen i Hassing.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Madsen
2) Anders Madsen
3) Anne Madsdatter g.m. Niels Lauridsen i Hurup.

858 Ellen Marie Ellersdatter i Karby på Mors. 16.9.1791, fol.411.
E: Svenning Dahl. B:
1) Christen Svenningsen 15
2) Johanne Svenningsdatter 11
3) Maren Svenningsdatter 5.
Afdøde døde 17.8.1791.

859 Christen Sørensen i Flarup i Ydby sogn.15.9.1791, fol.413.
E: Maren Pedersdatter. LV: stedfar Christen Thøgersen i Knudsgård i Kobberø. B:
1) Gertrud Marie Christensdatter 1.
FM: fasters mand Jens Pedersen i Refs Bisgård.

860 Jeppe Andersen i Hinding i Nors sogn. 27.5.1791, fol.415.
E: Maren Simonsdatter. LV: Niels Dige i Tved sogn. B:
1) Niels Jepsen 3
2) Anders Jepsen 1.
FM:
1 mosters mand Niels Christensen i Nors
2 farbror Christen Andersen i Nors.

861 Jens Pedersen Støvring i Silstrup i Tilsted sogn, [der døde 6.11.1791], fol.417.
E: Bodil Kirstine Jensdatter.
Testamente af 16.9.1765.
Afdøde var født i Silstrupgård i Skjoldborg sogn.

862 Anne Nielsdatter i Heltborg. 15.11.1791, fol.418.
E: Niels Jensen Batum. B:
1) Inger Nielsdatter g.m. Peder Handbjerg i Heltborg sogn
2) Niels Nielsen Batum 28
3) Karen Marie Nielsdatter 26
4) Claus Nielsen Batum 25
5) Sidsel Nielsdatter 18.

863 Mette Pedersdatter Skovbo i Skyum. 23.8.1791, fol.419.
E: Jens Jacobsen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Kirstine Hansdatter g.m. Anders Christensen Harring i Hørdum
2) Mette Cathrine Hansdatter 22.
FM: Thomas Jensen i Boddum.

864 Karen Jensdatter i Gersbøl mølle i Snedsted sogn, [begravet Snedsted 20.11.1791], fol.421B.
E: Terkild Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1791.

865 Else Christensdatter i Hassing. 17.12.1791, fol.422.
A:
1) bror Niels Christensen, smed i Tåbel i Vestervig sogn
2) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Ørum i Hassing
3) søster Kirsten Christensdatter i Trankær i Vestervig sogn
4) søster Johanne Christensdatter i Trankær
5) søster Anne Christensdatter i Hassing
6) halvbror Jens Christensen i Hassing
7) halvsøster Johanne Christensdatter g.m. Oluf Nielsen i Gudnæs
8) halvbror Laurids Christensen, smed i Hassing, [skifte 8.12.1772 lbnr.495]. E: Karen Poulsdatter g.m. Krabbe Nielsen, smed i Hassing. 1B:
1) Maren Lauridsdatter 1.

866 Kirsten Jensdatter Fogh i Dover i Ydby sogn. 6.1.1792, fol.423.
E: Thomas Kortbæk. B:
1) Jens Kortbæk 39
2) Christence Marie Thomasdatter Kortbæk 36, på stedet
3) Laurids Kortbæk 32, examinatus juris, i København
4) Dorthe Cathrine Thomasdatter Kortbæk 29, i København.

867 Niels Edvardsen Galtrup i Tilsted, [begravet Thisted 15.2.1792], fol.424.
E: Ellen Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1774.

868 Morten Jensen Havreballe i Dover i Ydby sogn. 2.1.1792, fol.424B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Mads Madsen i Gadegård i Dover. B:
1) Laurids Mortensen 16
2) Jens Mortensen 11.
FM:
1 Mikkel Jacobsen, smed i Ydby
2 Laurids Skadkær i Ydby.

869 Jens Pedersen Tandrup i Koldbygård. 16.8.1791, fol.426B.
E: Else Jensdatter. LV: Aars i Hørdum. B:
1) Anne Jensdatter 21
2) Karen Jensdatter 19
3) Anders Jensen 18
4) Dorthe Jensdatter 6
5) Else Jensdatter 3.
FM:
1 farbror Niels Pedersen i Torup
2 fasters mand Peder Nielsen i Torup
3 Mads Olufsen i Skyum
4 Niels Olufsen i Skyum.

870 Karen Andersdatter i Alsted. 12.3.1792, fol.428B.
E: Christen Christensen. B:
1) Søren Christensen 5
2) Maren Christensdatter 5
3) Anders Christensen 3.
FM:
1 mosters mand Thomas Andersen i Skrandrup i Sejerslev sogn
2 Niels Bach i Alsted.
Afdøde døde 8.2.1792.

871 Maren Poulsdatter Dalgaard i Sjørring. 28.12.1789, fol.429B.
Enke efter Christen Christensen Hulgaard. A:
1) bror Just Poulsen i Sjørring ved søn Christen Justesen Dalgaard
2) bror Poul Pedersen Dalgaard, død. 3B:
a Dorthe Poulsdatter 29 i Tilsted
b Karen Poulsdatter 24, hos stedfar Niels Jørgensen i Sjørring
c Maren Poulsdatter 15, hos stedfar
3) bror Anders Poulsen i Helligsø, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Jens Poulsen i Helligsø
4) søster Kirsten Poulsdatter, død. 7B:
a Jens Pedersen i Søgård i Søgård i Harring sogn
b Salomon Pedersen i Ås
c Poul Pedersen i Tåbel
d Niels Pedersen i Harring Søgård
e Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Andersen Bach Bersted i Snedsted sogn
f Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Smed i Sjørring
g Else Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Årup
5) søster Anne Poulsdatter, enke efter Peder Clausen i Hundborg
6) søster Martha Poulsdatter g.m. Christen [Madsen] Tychov i Hørsted
7) søster Inger Poulsdatter g.m. Christen Damsgaard i Sønderhå.
Afdøde døde 25.12.1789.

872 Barbara Agnethe Brorson på Ullerup [i Sennels sogn, der døde 13.5.1791], fol.433B.
E: Nikolaj Toft til Ullerup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.

873 Christen Christensen, møller i Lødderup. 30.3.1791, fol.434.
E: Anne Josefsdatter. LV: Niels Markussen i Lødderup. B:
5) Anne Marie Christensdatter 11
6) Josef Christensen 10.
FM:
1 farbror Niels Kærgaard i Vejerslev
2 Poul Møller i Østermølle i Lødderup.
Første ægteskab med [Anne Marie Sejersdatter. skifte 3.6.1777 lbnr.554]. B:
1) Johanne Christensdatter 29
2) Svenning Christensen
3) Helvig Christensen 22
4) Villads Christensen 19.
FM:
1 morbror Dines Sejersen i Galtrup
2 morbror Niels Sejersen i Nykøbing
3 morbror Oluf Sejersen i Tøving.
Afdøde døde 26.3.1791.

874 Jens Madsen i Grurup. 11.7.1792, fol.440.
E: Karen Sørensdatter. LV: Claus Vestergaard i Grurup. B:
1) Johanne Jensdatter 22.
FM: Anders Vestergaard i Grurup.

875 Anne Poulsdatter i Vang, [begravet Vang 27.7.1792], fol.441B.
E; Niels Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1781.

876 Gertrud Jensdatter i Dover i Ydby sogn. 15.3.1792, fol.442.
Uden ægteskab B:
1) Mette Jepsdatter.
FM: Thomas Jensen Mørk i Dover.

877 Maren Eriksdatter, ugift i Dover i Ydby sogn. 29.5.1792, fol.443B.
A:
1) bror Peder Eriksen i Vang
2) bror Poul Eriksen i Villerslev
3) bror Anders Eriksen i Hørdum
4) søster Inger Eriksdatter 34, i Bodum præstegård.

878 Peder Nielsen i Løjbjerghus i Hurup sogn. 7.10.1791, fol.445B.
Enkemand. B:
1) Mette Pedersdatter 9
2) Anne Marie Pedersdatter 6.
FM:
1 fars svoger Søren Christensen Stensgaard i Refs
2 Simon Sørensen i Byskov i Durup sogn.

879 Peder Jensen i Pallesgård i Ullerup. 1.6.1792, fol.449B.
E: Else Marie Christensdatter. LV: Peder Christensen i Hurup. A:
1) far Jens Pedersen i Hurup.

880 Sidsel Madsdatter i Hassing. 18.4.1792, fol.451.
A:
1) halvsøster Maren Madsdatter 40, i Refs.
FM: Krabbe Nielsen, smed i Hassing.
Afdøde døde 17.4.1792.

881 Claus Batum i Pallesgård i Ullerup i Heltborg sogn. 12.3.1791, fol.453B.
E: Sofie Christensdatter. LV: Mads Villemoes i Abildgård. B:
1) Christen Clausen 22
2) Inger Clausdatter 12.
FM:
1 Møller, prokurator i Ettrup
2 Niels Batum i Heltborg.

882 Jørgen [Thomsen] Mørk i Nørhedegård i Visby sogn, [begravet Visby 28.8.1792], fol.462B.
E: Else Cathrine Lauridsdatter. LV: Christen Gudiksen.
Testamente af 24.3.1791.Dueholm, Ørum og Vestervig amter
Skifteprotokol
1792-1793
B 1A - 138


883 Jørgen Mortensen i Ydby. 28.2.1792, fol.1.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Vendsyssel.

884 Niels Jepsen, 5 år gammel i Hinding i Nors sogn. 11.9.1792, fol.7B.
A:
1) mor Maren Simonsdatter g.m. Niels Steffensen Møller
2) bror Anders Jepsen 3.
FM: farbror Christen Andersen i Nors.
Arv efter afdødes far Jeppe Andersen, skifte 27.5.1791 lbnr.860.

885 Mads Jensen Møller i Ballegård i Vejerslev sogn. 26.6.1792, fol.8B.
E: Maren Christensdatter. LV: Agerholm, degn i Ljørslev og Ørding. A:
1) søster Else Jensdatter g.m. Henrik Pedersen i Flarup i Thy
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Peder Christensen i Neder Gramstrup i Vestervig sogn
3) halvbror Peder Jensen i Holmgård mølle, [skifte 6.3.1786 lbnr.728]. 2B:
a Jens Christian Pedersen 19
b Christian Pedersen 16.
FM: Anders Lauridsen i Ydby.

886 Karen Thomasdatter i Hansted. 3.10.1792, fol.11B.
E: Laurids Andersen. B:
3) Inger Marie Lauridsdatter 5.
Desuden B:
1) Johannes Johansen 24
2) Maren Sørensdatter 14.
FM: Jens Basse i Ballerum.

887 Dorthe Marie Madsdatter i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 18.6.1792, fol.12B.
[Uden ægteskab] B:
1) Oluf Pedersen 13.
FM: Jens Pedersen Bro i Klitmøller g.m. afdødes søskendebarn.

888 Peder Lauridsen Hov, ugift tjenestekarl i Søgård i Nors sogn. 31.7.1792, fol.14.
A:
1) bror Christen Lauridsen
2) bror Clemen Lauridsen
3) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen i Hals
4) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Laurids Jepsen i Kjeldgård på Dronninglund gods
5) Maren Lauridsdatter i Melholt.
Afdøde, der var født på Langholt gods, døde 31.7.1792.

889 Niels Pedersen Kappel i Villerslev. 22.10.1792, fol.17.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Poul Østergaard i Søndbjerg. B:
1) Anders Nielsen 40, i Grurup sogn
2) Maren Nielsdatter g.m. Peder Jensen Korsgaard i Ullerslev
3) Mette Nielsdatter 25
4) Johanne Nielsdatter 14.
FM: farbror Bertel Pedersen Bangsgaard i Skyum.

890 Christen Christensen Munch i Stagstrup. 5.12.1792, fol.17B.
E: Anne Madsdatter. A:
1) bror Peder Christensen i Bjergby på Mors
2) bror Thomas Christensen i Trædholm [i Harring sogn]
3) bror Iver Christensen i Villerslev
4) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Jensen i Tæbring på Mors
5) søster Maren Christensdatter g.m. Jens Knudsen i Hummelhøj i Skyum sogn.

891 Maren Pedersdatter i Ovtrup på Mors. 8.1.1793, fol.18B.
E: Peder Sørensen. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Christen Astrup i Ovtrup.

892 Peder Lauridsen i Vester Hvidbjerg på Mors. 1.2.1793, fol.19.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 30.5.1781 lbnr.634]. B:
1) Anne Pedersdatter 25.
FM: farbror Poul Lauridsen i Torp.

893 Mads Jensen Frost i Tvolm. 10.1.1793, fol.20.
A:
1) søster, død. 3B:
a Jens Jensen i Hurup præstegård
b Jens Jensen i Helligsø præstegård
c Anne Jensdatter i Dover.

894 Peder Hesseldal i Hjardemål. 4.3.1791, fol.21.
E: Sidsel Kirstine Madsdatter. LV: Henrik Olufsen Hestkær i Vigsø. B:
1) Christen Pedersen Hesseldal 4.
FM:
1 morfar Mads Christensen Bauer i Vigsø
2 farbror Niels Hesseldal i Vigsø.
Afdødes mor [Ingeborg Andersdatter Færgegård] har arv efter afdødes far Christen Nielsen Hesseldal i Vigsø efter testamente af 22.9.1775.
Afdøde døde 28.2.1791.

895 Jens Jensen i Brendtofthus i Refs i Hurup sogn. 18.2.1793, fol.24.
E: Anne Villadsdatter. LV: Jens Pedersen i Refs Bisgård. B:
1) Kirsten Jensdatter 30
2) Villads Jensen 29
3) Jens Jensen 27
4) Maren Jensdatter 24
5) Poul Jensen 22.
FM: farbror Thomas Jensen i Bodumgård.

896 Bevilling til uskiftet bo i Sjørring. 15.3.1793, fol.25.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1793 for Niels Thomsen og hustru Johanne Andersdatter i Sjørring.

897 Christen Poulsen Kjelde i Sundby, [der døde 13.4.1793], fol.25B.
E: Johanne Nielsdatter.
Testamente af 21.8.1775.

898 Helene Møller på Todbøl, [begravet Kallerup 25.2.1793], fol.26.
E: Anders Sørensen, forpagter på Todbøl.

899 Anne Christensdatter, ugift i Vester Hvidbjerg på Mors. 2.8.1792, fol.26.
A:
1) bror Christen Christensen Krogborg i Vester Hvidbjerg
2) bror Peder Christensen Krogborg i Vester Hvidbjerg, [skifte 20.4.1782 lbnr.645]. 2B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jens Riis til Blistrup
b Karen Pedersdatter 20
3) bror Anders Christensen, død. 5B:
a Karen Andersdatter g.m. Jens Madsen i Øster Assels
b Bertel Andersen 30
c Jens Andersen 27
d Christen Andersen 23
e Niels Andersen 20
4) søster, død. 2B:
a Maren Nielsdatter 40
b Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Em [i Blistrup sogn].

900 Christen Jensen i Tvolm i Ydby sogn. 27.4.1793, fol.32B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Ludvig Pretzmann i Tvolm. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Laurids Hansen, smed i Hove i Hardsyssel.
2) Anne Cathrine Christensdatter 22.
FM: Niels Simonsen i Tvolm.

901 Kirsten Jensdatter i Vester Hvidbjerg på Mors. 20.4.1793, fol.34B.
E: Anders Christoffersen Nyslev. B:
1) Christoffer Andersen 42
2) Anne Marie Andersdatter g.m. Niels Nielsen
3) Anne Elsebeth Andersdatter 28.
FM: Thomas Christensen i Vester Hvidbjerg.
Afdøde døde 20.3.1793.

902 Peder Poulsen Næsgaard i Næsgård i Nørhå sogn, [der døde 4.4.1793], fol.35, 51B.
E: Else Jensdatter Nørgaard. LV: far Jens Christensen Nørgaard i Stenborg. B:
1) Poul Pedersen 15
2) Anne Pedersdatter 12
3) Maren Pedersdatter 11
4) Jens Pedersen 7
5) Riborg Pedersdatter 4
6) Maren Pedersdatter 2.
FM:
1 fasters mand Christian Gudiksen i Tandrup
2 Niels Jensen i Sønderhågård
3 Niels Andersen i Gyrup
4 Jens Møller i Årup mølle
5 Jens Legind
6 Peder Nielsen i Nørhå.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1786.
Samfrændeskifte 13.7.1793.

903 Jens Andersen i Heltborg. 22.2.1793, fol.36.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Nielsen Præstegaard i Heltborg. A:
1) søster Anne Andersdatter.

904 Christen Brixen i Ginderup i Heltborg sogn. 26.3.1793, fol.36.
E: Maren Madsdatter. LV: Anders Madsen i Ginderup. B:
1) Mads Christensen 13
2) Kirsten Christensdatter 7
3) Peder Christensen 4.
FM:
1 Laurids Iversen i Refs
2 Niels Hansen, murermester i Ørum
3 Oluf Christensen i Ginderup.

905 Peder Lauridsen i Jørsby på Mors, [der døde 2.6.1793], fol.38.
E: Maren Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1793.

906 Fredrik Andersen i Gammelby i Grurup sogn, der lever. 9.4.1791, fol.38B.
Enkemand efter Helvig Andersdatter, skiftet sluttet 28.3.1778. B:
1) Anders Frederiksen 25
2) Helvig Frederiksdatter 23
3) Helene Frederiksdatter 21
4) Anne Cathrine Frederiksdatter 19
5) Anders Christian Frederiksen 16.
FM:
1 morbror [formentlig fejl for mosters mand] Mads Madsen Møller i Gammelby
2 Anders Christensen Vestergaard i Grurup.

907 Anne Espersdatter i Ørding. 4.12.1792, fol.41.
E: Knud Finche, skrædder, der også døde.
Hans A:
1) søster Mette Christensdatter g.m. Jens Odgaard i Øster Jølby
2) bror, død. 1B:
a Kirsten Gregersdatter 16, i Tæbring.
FM: Christen Furbo i Tæbring.
Hendes A:
1) bror Christen Espersen i Hem ved Mariager
2) bror Mikkel Espersen, møllersvend i Kjellerup mølle [i Svenstrup sogn] ved Randers
3) søster Malene Espersdatter, enke i Hem [i Onsild herred]
4) søster Kirsten Espersdatter g.m. Peder [Poulsen] i Kærby sogn
5) bror [Anders Espersen], død. 2B:
a Esper Andersen i Kærby på Kjellerup gods
b Peder Andersen i Kærby på Kjellerup gods
6) bror Niels Espersen, død. 2B:
a Laurids Nielsen i Randers
b Marie Christine Nielsdatter i Randers.

908 Anders Odde i Mellemste mølle i Klitmøller. 21.6.1793, fol.45.
E: Inger Marie Christensdatter. LV: bror Christen Fuglsang. B:
1) Niels Christensen 7.
FM: farbror Christen Skægshøj.
Afdøde døde 23.5.1793.

909 Kirsten Poulsdatter i Torsted. 21.5.1793, fol.46.
E: Jens Jensen , smed. B:
1) Jens Jensen, smed i Fuglsang i Bested sogn
2) Poul Jensen, smed i Kåstrup
3) Else Jensdatter i Hundborg
4) Maren Jensdatter, på stedet.
FM:
1 Anders Sallingbo i Torsted
2 Mourids Andersen i Torsted.

910 Margrethe Andersdatter i Skallerup på Mors. 9.7.1793, fol.46.
E: Oluf Christensen Kjeldgaard. B:
3) Søren Olufsen
4) Jens Olufsen
5) Peder Olufsen
6) Johanne Olufsdatter 16.
FM: Morten Sørensen i Skallerup.
Af første ægteskab B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Jens Pedersen Vestergaard i Ørding
2) Kirstine Marie Sørensdatter g.m. Christen Andersen Dissing i Skallerup.

911 Anders Pedersen Hestkær i Hedegård i Ræer sogn. 2.7.1792, fol.47B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Pugdal [i Ræer sogn]. B:
1) Jørgen Christian Andersen 11.
FM: Henrik Olufsen i Heskær i Ræer sogn.

912 Poul Andersen, en betler i Erslev sogn. 13.7.1793, fol.48B.
Af arvinger angives A:
1) brorsøn Anders Christensen
2) Mikkel Højgaard på sine egne børn og øvrige arvingers vegne.

913 Peder Nielsen Harring i Grurup. 8.6.1793, fol.49B.
E: Helvig Marie Christensdatter. LV: bror Anders Vestergaard i Grurup. B:
1) Anders Christian Pedersen 15
2) Christen Pedersen 13
3) Peder Pedersen 12
4) Maren Pedersdatter 9
5) Niels Pedersen 4.
FM:
1 Niels Korsgaard i Grurup
2 Oluf Harring i Gudnæs
3 farbror Christen Harring i Skyum.

914 Ove Andersen i Stagstrup. 6.6.1793, fol.52B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Enevoldsen i Sundby. B:
1) Maren Ovesdatter 11
2) Kirsten Ovesdatter 11.
FM:
1 farsbror? Niels Ovesen i Thisted
2 farbror Salomon Andersen i Mejlsø i Jannerup sogn
Skøde af 28.7.1787 fra afdødes bror Christen Andersen i Stagstrup.

915 Peder Andersen Fredskilde og hustru Maren Christensdatter i Sønderhå. 19.6.1793, fol.58B.
Hans A:
1) bror Christen Fredskilde i Nørhå
2) bror Niels Andersen Fredskilde i Gyrup i Sønderhå sogn.
Hendes A:
1) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Christen Jensen i Sundby
b Gertrud Christensdatter 27.
FM: Jens Poulsen Østergaard i Nørre Skjoldborg
2) bror Poul Christensen, død. 1B:
a Christen Poulsen i Hundborg
3) bror Jens Christensen i Årup i Snedsted sogn
4) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Jørgensen i Sønderhå.

916 Anne Urbrand i Skyum. 15.7.1793, fol.64.
E: Niels Caspersen. A:
1) bror Jens Urbrand i Gerup
2) søster Johanne Christensdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Skyum. 4B:
a Peder Andersen i Skyum
b Christen Andersen i Skyum
c Maren Andersdatter g.m. Peder Ringgaard i Skyum
d Ingeborg Andersdatter g.m. Poul Pedersen Torsted i Heltborg
3) søster Maren Christensdatter g.m. Mads Nielsen i Gersbøl, begge døde. 1B:
a Ingeborg Madsdatter, død, var g.m. Anders Christensen i Gersbøl. 2B: hvis navne ikke kendes
4) søster Anne Christensdatter , død, var g.m. Anders Madsen. 1B:
a Mads Andersen i Skyum
5) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Simon Jensen i Stagstrup. 2B:
a Jens Simonsen i Stagstrup
b Anne Simonsdatter g.m. Niels Jensen i Vang.

917 Anne Tekel Pedersdatter i Heltborg. 24.9.1793, fol.66.
E: Johannes Smed. B:
1) Karen Marie Johansdatter 7 uger.
FM: mors stedfar Jens Enggaard i Ullerup.

918 Anders Poulsen, smed i Stagstrup. 13.2.1793, fol.68B.
E: Inger Jensdatter. LV: Søren Yde, degn i Harring og Stagstrup. B:
1) Maren Andersdatter 10
2) Anne Andersdatter 9
3) Laurids Andersen 7.
FM:
1 morbror Jens Elsted i Kolby
2 Jens Olufsen i Stagstrup.

919 Anne Madsdatter, ugift i Hurup. 24.6.1793, fol.73B.
A:
1) søster Else Madsdatter g.m. Jens Christensen på Mors, begge døde. 3B:
a Karen Jensdatter, enke efter Eskild Smed i Sønderhå
b Bodil Jensdatter g.m. Søren Nielsen på Jegindø
c Christian Jensen, uvist hvor.

920 Karen Pedersdatter i Hurup, [begravet Hurup 10.11.1793], fol.89B.
E: Søren Clausen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1790.

921 Johanne Jensdatter i Nors. 29.3.1791, fol.89B.
A:
1) bror Thomas Lauridsen i Tingstrup i Thisted sogn, død. 5B:
a Laurids Thomsen Ladegaard (Lagaard) i Tingstrup
b Palle Thomsen Ladegaard i København
c Jens Thomsen Ladegaard på Ballerum i Tved sogn
d Søren Thomsen Ladegaard i Tingstrup
e Anne Thomasdatter Ladegaard i Thisted.

922 Peder Christensen Bjerregaard i Brund i Hillerslev sogn. 21.8.1793, fol.91V.
E: Anne Andersdatter. LV: Steffen Brix i Koldkær. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter g.m. Christen Christensen Oddershede (Oddersig) i Skovsted
2) Maren Pedersdatter 25
3) Johanne Pedersdatter 17
4) Anders Christian Pedersen 14
5) Christen Pedersen 9.
FM:
1 morbror Laurids Nørgaard i Skinnerup
2 Christen Bjerregaard i Sjørring?
3 Christen Christensen Neergaard i Kåstrup.

923 Thomas Pedersen Møller i Tavlborg i Elsø sogn. 27.8.1793, fol.98B.
E: [Kirsten Nielsdatter]. LV: Mikkel Andersen Handrup. B:
1) Kirsten Nielsdatter !
2) Niels Thomsen.
FM:
1 Peder Hede
2 Mikkel Henriksen, degn i Lødderup.

924 Christian Christensen i Mølgård i Bested sogn. 21.10.1793, fol.99.
E: Marianne Christensdatter. LV: Peder Jensen, på stedet. B:
1) Birgitte Marie Christiansdatter 12
2) Anne Christiansdatter 9.
FM: Peder Jespersen i Bjergegård.

925 Anders Christensen i Øster Hvidbjerg. 7.1.1793, fol.99B.
A:
1) brordatter Anne Andersdatter, enke efter Jens Winther i Sundby
2) brordatter Bodil Christensdatter g.m. Jan Muis i Amsterdam
3) brorsøn Christen Andersen.
Afdøde døde 5.1.1793.

926 Poul Thomsen i Ginderupgård i Heltborg sogn. 9.11.1793, fol.108B.
E: Maren Christensdatter. LV: morbror Niels Pedersen i Refsgård i Hurup sogn. B:
1) Thomas Poulsen 6
2) Anne Poulsdatter 4
3) Else Marie Poulsdatter 1½
4) Poul Poulsen, født efter faders død.
FM:
1 fasters mand Niels Mehlsen, ejer af Vilsgård på Mors
2 Christen Nielsen i Sejrsbøl i Vestervig sogn.


Dueholm amt
Skifteprotokol
1790-1791
B 1A - 139


927 Maren Lauridsdatter i Torup. 29.9.1790, fol.1.
E: Anders Worm. B:
1) Karen Andersdatter 15
2) Maren Andersdatter 14
3) Ingeborg Andersdatter 12
4) Jens Andersen 10
5) Laurids Andersen 8
6) Else Andersdatter 6
7) Marianne Andersdatter 4
8) Peder Andersen 30 dage.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen , smed i Skjoldborg
2 morbror Niels Lauridsen i Hørdum i Thy
3 morbror Niels Lauridsen i Bodum
4 morbror Christen Lauridsen, smed i Skjoldborg
5 Christen Pedersen Krog i Torup
6 Søren Thomsen Kjeldgaard i Torup.
Afdøde døde 321.88.1790.

928 Kirsten Christensdatter i Hvidbjerggård på Mors. 22.10.1790, fol.1B, 8.
Enke efter Peder Lauridsen, [skifte 30.3.16789 lbnr.786].
Testamente af 11.8.1786.
Hans A:
1) mor [Maren Pedersdatter] i Nørhå. LV: Christen Sørensen i Vester Hvidbjerg
2) bror Jens Lauridsen i Brunshave i Hundborg sogn
3) bror Peder Lauridsen i Fredskilde
4) bror Niels Lauridsen i Nørhå
5) bror Søren Lauridsen 25
6) søster, død. E: Jens Pedersen i Nørhå. 2B:
a Anders Jensen i Nørhå
b Johanne Jensdatter.
Hendes A:
1) far Christen Gundesen i Bodum.
Desuden nævnes afdødes bror Gunde Christensen, der ikke arver efter lovens 5-2-35.
Afdøde døde 21.10.1790.

929 Karen Madsdatter i Søndergård i Vester Jølby. 6.12.1790, fol.6.
E: Søren Henriksen. B:
1) Else Sørensdatter 11
2) Henrik Sørensen 3.
FM:
1 Christen Christensen, smed i Dragstrup
2 morbror Christen Madsen i Vester Assels.

930 Maren Jepsdatter i Ørding. 18.7.1791, fol.9B.
E: Peder Mortensen. A:
1) søster Inger Jepsdatter g.m. Christen Nielsen Kærgaard i Vejerslev
2) søster Kirsten Jepsdatter, enke. LV: Christen Sørensen Vestergaard i Ørding
3) søster Mette Jepsdatter, død, var g.m. Laurids Christensen Bjørnsgaard i Tøndering på Hegnet gods. 1B:
a Mette Lauridsdatter 17.
FM: søskendebarns mand Peder Schantz i Vile i Salling.Ørum amt
Skifteprotokol
1790-1794
B 1A - 140


931 Anne Pedersdatter i Skinnerup. 1.6.1790, fol.1B.
E: Jacob Thøgersen.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Andersen
2) Peder Andersen
3) Kirstine Marie Andersdatter 26
4) Inger Andersdatter 24.
FM:
1 Jens Mikkelsen i Skinnerup
2 Christen Mikkelsen i Skinnerup.
Afdøde døde 2.5.1790.

932 Anne Margrethe Svankær, husholderske på Todbøl. 21.6.1790, fol.2.
A:
1) mor [Dorthe Kirstine Christensdatter Lund] i Bodum, enke efter [Thomas Nielsen Svankær, præst i Nørhå, skifte Hundborg herred gejstlig 12.5.1779 lbnr.56]
2) bror Hans Christian Svankær, hørkræmmer i København
3) bror Immanuel Svankær, maler i København
4) søster Anne Cathrine Svankær g.m. Valentiner på Recheberg i Holsten
5) søster Marianne Svankær 31, i Recheberg
6) bror Niels Svankær, apotekersvend i København
7) søster Maren Svankær 30, i Sejling præstegård
8) bror Christen Degnbol Svankær, snedkersvend i København
9) søster Mette Kirstine Svankær g.m. Hans Rosenkilde, degn i Saltum og Hune, [skifte Hvetbo herred gejstlig 28.4.1789 lbnr.31]. 2B:
a Elisabeth Dorthe Rosenkilde 4
b Niels Jacob Rosenkilde 3.
FM: farbror Bolle Rosenkilde, præst i Ellidshøj og Svenstrup
10) søster Johanne Svankær 26, hos svoger [Christoffer] Nyrup, præst i Vallensbæk ved Roskilde
11) søster Anne Magdalene Svankær 22.
Afdøde døde 18.5.1790.

933 Jørgen Mygind til Nørtorp i Ræer sogn. 13.4.1791, fol.7, 23, 27, 31B, 33, 42B, 50B, 52B, 57, 59B.
E: Anne Marie Ilum. LV: Anders [Eriksen] Hvas, præst i Nors og Tved. B:
1) Hans Mygind 31
2) Herman Mygind 26, i København
3) Peder Mygind, vanvittig
4) Dorthe Marie Mygind g.m. [Christen] Coldevin, løjtnant i København
5) Sigbrit Kirstine Mygind 19
6) Frederik Christian Mygind 18
7) Christen Mygind 16
8) Niels Mygind 15
9) Johanne Lucie Mygind 13.
FM:
1 farbror Stig Mygind, købmand i Ebeltoft
2 morbror Hans Ilum, forpagter på Hammelmose og Nørtorp
3 mosters mand Jens Juulby Sand, forpagter på Sønder Elkær [i Sulsted sogn]
4 mosters mand Anders Hald i Tovsgård [i Vigsø sogn].

934 Mogens Nielsen på Mejlsø i Jannerup sogn. 24.6.1791, fol.19B, 28B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Tøfting i Tøftinggård. B:
1) Anne Marie Mogensdatter 3
2) Gertrud Mogensdatter 5 mdr.
FM:
1 mosters mand Christen Pedersen Dragsbæk i Klitmøller
2 mosters mand Niels Andersen i Vang
3 mors stedfar Anders Odde i Klitmøller.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte sluttet 27.12.1786.
FM: farbror Niels Nielsen i Holstebro.
Forsegling 27.5.1791.

935 Jens Brøndlund i Faddersbøl Mølle. 4.7.1791, fol.21B, 25B, 31, 43, 45B.
E: Maren Mogensdatter Nystrup. LV: [Laurids] Thagaard, amtsforvalter i Thisted. B:
1) Peder Christian Brøndlund 2
2) Mentze Peder Brøndlund 10 uger.
FM:
1 morbror Christen Mogensen, på stedet
2 farbror Niels Pedersen Brøndlund i Løkken i Vendsyssel.
Forsegling 3.6.1791.

936 Dorthe Jensdatter i Hillerslev. 16.7.1791, fol.25.
E: Peder Thomsen Vadskær. B:
3) Maren Pedersdatter 21
2) Karen Marie Pedersdatter 18.
FM: halvbror Jens Christensen i Hillerslev.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter 33
2) Anne Cathrine Christensdatter 29.
FM: mosters mand Anders Thomsen i Brund.

937 Frederik Nielsen Langgaard i Tved. 25.7.1791, fol.27.
E: Magdalene Pedersdatter Skelsgaard.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var fæstebonde på Nørtorp gods, men da skiftet efter dets ejer Jørgen Mygind endnu ikke er afsluttet, indføres dette skifte her, da enken har fået bevilling til uskiftet bo og skiftet kan afsluttes.

938 Maren Madsdatter i Dollerup i Sjørring sogn. 23.8.1791, fol.30.
E: Christen Pedersen. B:
1) Helvig Christensdatter 10
2) Maren Christensdatter 7
3) Anne Cathrine Christensdatter 5.
FM: morbror Christen Madsen i Sjørring.

939 Johanne Jensdatter i Sennels. 12.9.1791, fol.32.
E: Mikkel Sørensen Bruun. B:
1) Inger Mikkelsdatter 16, der døde
2) Søren Mikkelsen 11.
FM: morbror Peder Bruun i Hundal i Sennels sogn.

940 Peder Tøfting i Tøftinggård i Øster Vandet sogn. 30.10.1791, fol.34B, 36B, 49.
A:
1) bror Jens Tøfting i Tøftinggård
2) bror Anders Tøfting i Diernæs
3) bror Niels Tøfting i Jølbygård på Mors
4) søster Maren Tøfting, [skifte 5.1.1786 lbnr.752]. 7B:
a Else Marie Skibsted g.m. Hans Henrik Mørch i Løgstør
b Poul Skibsted i Larvik i Norge, der døde 22.2.1792
c Peder Skibsted, på Skibstedgård
d Johanne Cathrine Skibsted g.m. Clemen Torup i Nykøbing
e Kirsten Skibsted g.m. Anders [Pedersen] Dollerup, degn i Hjerm
f Jens Nikolaj Skibsted, på Skibstedgård
g Birgitte Christence Skibsted
5) søster Mette Tøfting g.m Mads Villemoes i Abildgård.

941 Anne Christensdatter i Lille Tøfting i Vester Vandet sogn. 1.11.1791, fol.35, 38, 51, 67B.
Enke efter Niels Faartoft. B:
1) Christen Nielsen Frøkær 18
2) Anders Nielsen 16
3) Maren Nielsdatter 14
4) Peder Nielsen 12
5) Anne Nielsdatter 9.
FM:
1 farbror Niels Thomsen i Nordentoft
2 farbror Mads Pedersen i Fårtoft
3 Anders Pedersen Faartoft
4 morbror Anders Kappel i Torsted
5 Jens Tøfting i Tøftinggård.

942 Karen Jensdatter i Gersbøl i Snedsted sogn. 9.12.1791, fol.43B.
E: Terkild Jensen Møller. B:
1) Sidsel Terkildsdatter 14
2) Jens Terkildsen 13
3) Maren Terkildsdatter 9
4) Maren Terkildsdatter den yngre 7
5) Jens Terkildsen 5
6) Gertrud Kirstine Terkildsdatter 2.

943 Jens Christensen Møller i Næstrup i Sjørring sogn. 14.12.1791, fol.43B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Christen Jensen Møller 26
2) Maren Cathrine Jensdatter 25
3) Jens Jensen 22
4) Anders Jensen 20
5) Christen Jensen 18.
FM: Christen Nielsen Aars i Næstrup.
Enkens søster Johanne Pedersdatter har arv efter mor Sidsel Justsdatter, [skifte 30.11.1772 lbnr.493]. E: Peder Jensen i Næstrup.
Afdøde døde 1.11.1791.

944 Morten Christensen i Dollerup i Sjørring sogn. 2.4.1792, fol.47.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Vogelius Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted. B:
1) Jacob Mortensen 19
2) Dorthe Marie Mortensdatter 11½.
FM:
1 Christen Pedersen i Dollerup
2 farbror Jens Christensen i Brødløshove i Harring sogn.

945 Bodil Kirstine Jensdatter i Silstrup i Tilsted sogn. 17.9.1792, fol.53B.
Enke efter Jens Pedersen Støvring, [skifte 6.11.1791 lbnr.861].
Testamente af 16.9.1765.
Hans A:
1) søster Dorthe Pedersdatter, død. 9B:
a Peder Jensen i Støvring, 35, vanvittig
b Poul Jensen i Torup i Skallerup sogn på Mors
c Laurids Jensen i Støvring
d Anders Jensen Kortbæk i Ørum
e Jens Jensen 23, i Støvring
f Christian Jensen 15
g Kirsten Jensdatter g.m. Jens Pedersen Røjkær i Skjoldborg
h Maren Jensdatter, [skifte 24.6.1784 lbnr.687]. E: Christen Jensen. 2B:
1 Dorthe Christensdatter 10
2 Jens Christensen 8, også kaldt Jens Thomsen
i Dorthe Marie Jensdatter, [skifte 7.1.1790 lbnr.803]. E: Christen Jensen. 3B:
1 Jens Christensen 6
2 Maren Christensdatter 4
3 Thomas Christensen 2.
Hendes A:
Testamente af 10.8.1792. A:
1) Christen Jensen i Silstrup. Hans 3 kuld børn. Af første ægteskab [med afdøde mands arving 1 h) 2B:
a Dorthe Christensdatter 10
b Jens Christensen 8, også kaldt Jens Thomsen
Af Christen Jensens andet ægteskab (med afdøde mands arving 1i) 3B:
c Jens Christensen 6
d Maren Christensdatter 4
e Thomas Christensen 2.
Af Christen Jensens sidste ægteskab 1B:
f Dorthe Marie Christensdatter
2) [Bodil Kirstine Jensdatter] g.m. Jens Østergaard i Silstrup
3) Dorthe Jensdatter, datter af Jens Pedersen Røjkær i Skjoldborg, [se afdøde mands arving 1g].
Afdøde døde 3.9.1792.

946 Søren Nielsen i Sennels. 25.9.1792, fol.55B, 58.
E: Karen Lauridsdatter. LV: far Laurids Mikkelsen i Sennels. B:
1) Søren Sørensen, 5 uger den 6.12.1792.
FM: fars stedfar Christen Jensen Kirk i Sennels g.m. afdødes mor Dorthe Sørensdatter.

947 Maren Kirstine Lauridsdatter i Sennels. 7.12.1792, fol.59.
E: Mikkel Sørensen Bruun. A:
1) mor Maren Lauridsdatter
2) søster Else Cathrine Lauridsdatter 32
3) søster Johanne Lauridsdatter 30
4) bror Laurids Lauridsen 28, i Hov i Sennels sogn
5) bror Søren Lauridsen 20
6) halvbror Peder Lauridsen i Sjørring
7) halvsøster Sidsel Lauridsdatter g.m. Poul Thomsen i Sennels
8) halvsøster Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Overgaard i Skovsted
9) halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Poul Iversen i Hov.

948 Anders Pedersen i Silstrup i Tilsted sogn. 12.1.1793, fol.60B.
E: Inger Andersdatter. LV: bror Christen Andersen i Øster Vandet. B:
4) Mette Andersdatter 4
5) Anne Marie Andersdatter 3.
FM:
1 morbror Peder Andersen Knakkergaard i Øster Vandet
2 morbror Jesper Andersen i Øster Vandet.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 22.1.1785 lbnr.701]. B:
1) Maren Andersdatter 16
2) Jens Andersen 14
3) Anne Andersdatter 11.
FM:
1 Anders Poulsen i Silstrup
2 Thomas Thomsen i Silstrup
3 Christen Munch i Dollerup i Sjørring sogn.

949 Inger Marie Nielsdatter i Tved. 4.4.1793, fol.64B.
E: Bertel Jepsen. B:
1) Niels Bertelsen 2½
2) Anders Bertelsen 5 uger, der døde 28.5.1793.
FM:
1 mors stedfar Jens Andersen eller Sørensen i Sønderby i Tved sogn
2 morbror Enevold Christian Nielsen i Sønderby i Tved sogn.

950 Else Marie Nielsdatter i Bjerre i Vigsø. 10.5.1793, fol.65, 70B, 81.
E: Christen Hjertebjerg. B:
2) Frands Christensen 12.
Første ægteskab med [Frands Nielsen, skifte 14.9.1778 lbnr.581]. B:
1) Sidsel Frandsdatter 15.
FM: morbror Anders Nielsen i Bjerre.

951 Anne Christensdatter i Klitmøller i Vester Vandet sogn. 27.7.1793, fol.71, 73B, 80B.
E: Svend Poulsen. A:
1) bror Christen Christensen i Sønder Vilsbøl i Vester Vandet sogn
2) bror Mads Christensen i Sønder Vilsbøl
3) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Christensen Næstrup i Klitmøller
4) søster Anne Kirstine Christensdatter, død. E: Christen Nielsen i Sjørring. 2B:
a Peder Christensen 6
b Anne Marie Christensdatter 4
5) søster Kirsten Christensdatter 32.
Afdøde døde 24.7.1793.
(Register oplyser, at skiftet fortsættes i Hillerslev-Hundborg herred skifteprotokol 1794-1807).

952 Anne Sabine Johanne Bendixdatter Schandorph i Års i Skjo9lfborg sogn. 1.8.1793, fol.71B, 75.
E: Bertel Bundgaard. B:
1) Johannes Bertelsen 22
2) Maren Bertelsdatter 19
3) Inger Bertelsdatter 16
4) Dorthe Bertelsdatter 14
5) Anne Bertelsdatter 11
6) Christen Bertelsen 4.
Afdøde døde 31.7.1793.

953 Jens Andersen Frost i Torp i Thisted sogn. 7.8.1793, fol.72, 77.
E: Anne Nielsdatter. LV: Carstensen, præst i Thisted. B:
3) Dorthe Jensdatter 4½
4) Ingeborg Jensdatter 1.
FM:
1 Jeppe Færgegaard i Tved
2 morbror Poul Nielsen i Hinding i Nors sogn.
Første ægteskab med [Dorthe Christensdatter]. B:
1) Søren Jensen 18
2) Anders Christian Jensen 12.
FM: morbror Christen Frøkær i Tilsted.

954 Peder Mikkelsen i Kåstrup. 14.9.1793, fol.79.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Christensen Nørgaard i Hillerslev. B:
1) Mette Pedersdatter 24
2) Maren Pedersdatter 22
3) Karen Pedersdatter 21
4) Peder Pedersen 19
5) Christiane Pedersdatter 12
6) Kirstine Marie Pedersdatter 9
7) Mikkel Pedersen 5.
FM:
1 Thomas Pedersen i Kåstrup
2 Anders Kortbæk i Kåstrup
3 farbror Jens Mikkelsen i Kåstrup.

955 Anders Raae i Bakgård ved Vildsund i Thy. 2.10.1793, fol.81B, 83B, 85.
A:
0) forældre [Niels Nielsen Raae, præst i Rær, Hansted og Vigsø, død 11.7.1784 og Anna Augusta Josiasdatter Kornbæk, død 17.5.1788]
1) bror Josias Raae, degn i Hjortdal
2) bror Nikolaj [Christian] Raae, degn i Sjørring, [skifte Hundborg herred gejstlig 31.12.1786 lbnr.66]. 1B:
a Karen Skaarup
3) søster [Kirstine Marie Raae] g.m. [Christian] Nerger i Nykøbing Falster
4) søster Maren Raae i Nibe.
5) søster [Abelone Kirstine Raae], enke efter [Lorents] Lifland, urmager i Ålborg
6) søster Anne Raae g.m. [Silius Georg] Møller, løjtnant i Skive
7) bror Jørgen Raae i København
Afdøde døde 2.10.1793.

956 Frands Pedersen Ilum i Krog i Vigsø sogn. 5.12.1793, fol.83, 83B.
A:
1) søster [Anne Marie Ilum], enke efter Jørgen Mygind til Nørtorp i Ræer sogn, [skifte 13.4.1791 lbnr.933]
2) søster [Elisabeth Ilum] g.m. [Bent] Møldrup, forpagter på Sø
3) søster [Christine Ilum] g.m. Jens Juulby Sand, forpagter på Sønder Elkær [i Sulsted sogn]
4) halvbror Hans Ilum, forpagter på Hammelmose
5) halvsøster Sigbrit Ilum g.m. Jens Stadel til Ullerup på Mors.
Afdøde døde 28.11.1793 på rejse til Sønder Elkær i Vendsyssel.Vestervig amt
Skifteprotokol
1790-1793
B 1A - 141


957 Skilsmissekontrakt på Tøttrupgård. 18.8.1790, fol.1.
Skilsmissekontrakt mellem Christen [Lauridsen] Nygaard på Tøttrupgård og hustru Johanne Villadsdatter Herbst med LV: Mourids Salomonsen i Villerslev.
Arvinger angives ikke.

958 Jørgen Martin Ring til Lyngholm [i Hvidbjerg vesten Å sogn]. 18.10.1790, fol.2B, 25B, 29, 32.
Enkemand efter [Anne Margrethe Sommer, skifte 29.5.1784 lbnr.715]. B:
B:
1) [Nikoline Anne Marie Ring] g.m. Peder Severin Fønss [til Løvenholm i Gjesing sogn]
2) Ingeborg Andriette Ring 18
3) Andrea Elisabeth Dorthe Ring 17.
Afdøde døde 16.10.1790.

959 Anne Sofie Kruse, ugift ejer af gården Pilbjerg i Sønderhå sogn. 9.3.1792, fol.18, 26, 29B.
A:
1) søskendebarn [Christian Vilhelm] Orloff, kaptajn i Thisted, død. 3B:
a Charlotte [Sofie] Orloff, død. [Uden ægteskab] 1B:
1 Peder
b Marianne Ludovica Orloff, på Ullerupgård [i Sennels sogn]
c Øllegaard Brockenhuus Orloff i Thisted
2) søskendebarn Christian Frederik Juul [Rysensten] til Lundbæk i Bislev sogn. 3B:
a Ove Henrik Juul Rysensten
b Christian Frederik Juul
c Jens Adolf Ludvig Juul.
FM: Carl Rantzau til Brahesborg.
Gavebrev på gården Pilbjerg til Charlotte Caroline Calundan, nu g.m. Niels Didriksen, købmand i Thisted ved hendes bror Christen Calundan, ejer af Brøndum Nørgård [i Kollerup sogn] i Vester Han herred.
Afdøde døde 6.3.1792.Thyholm
Skifteprotokol
1790-1799
B 1A - 142


960 Niels Andersen Krag i Barslev. 25.4.1790, fol.1B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Andersen i Kallerup. A:
1) bror Jens Andersen Krag
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Mads Sørensen i Flovlev
3) søster Birgitte Andersdatter g.m. Poul Korsgaard i Barslev
4) Else Andersdatter.
FM: Oluf Christensen Mose i Flovlev.
Forsegling 27.3.1790.

961 Niels Christensen Munch i Jestrup i Lyngs sogn. 17.7.1790, fol.2.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Lauridsen i Hvidbjerggård i Hvidbjerg sogn. B:
1) Dorthe Nielsdatter
2) Margrethe Nielsdatter.
FM:
1 Peder Munch i Sem
2 Laurids Bache i Jestrup.

962 Karen Christensdatter i Kallerup. 30.8.1790, fol.3B.
E: Christen Nielsen Gade.
A:
1) bror Jens Christensen, 80 år gammel i Barslev, der har 5 børn, hvor af angives B:
a Laurids Jensen i Serup
b Søren Jensen i Søndbjerg.

963 Maren Pedersdatter i Hellerød.27.11.1790, fol.6B.
E: Niels Mortensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter, enke efter Jens Thomsen i Søndbjerg, [skifte 14.4.1787 lbnr.750]. LV: Christen Mogensen i Serup i Odby sogn
2) Maren Nielsdatter 32
3) Else Nielsdatter g.m. Laurids Madsen i Stavsbol i Gudum sogn i Hardsyssel
4) Maren Nielsdatter 29
5) Thomas Nielsen 27.
FM: morbror Peder Christensen i Styvel i Hvidbjerg sogn.

964 Karen Pedersdatter i Kallerup. 29.12.1790, fol.8B.
E: Niels Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Mogensdatter 26
2) Else Mogensdatter 24
3) Peder Mogensen 22.
FM:
1 født værge Christen Kaastrup i Flovlev
2 Christen Binderup i Jestrup.

965 Peder Christian Meyer i Odby. 17.1.1791, fol.9B.
E: Anne Jensdatter Møe i Gudum. LV: Niels Christensen, skomager på stedet. A:
0) far [Laurids Pedersen Funder i Viborg, skifte Viborg 8.9.1757 lbnr.966]
1) bror Anders Lauridsen Funder i Viborg.
Afdøde døde 9.1.1791.

966 Anne Cathrine Trap i Hvidbjerg degnebolig. 14.2.1791, fol.10B, 14B, 17.
Enke efter [Jens] Ejlersen, [skifte 23.2.1790 lbnr.809]. B:
2) Marianne Jensdatter 11
3) Niels Jensen
4) Helene Marie Jensdatter.
FM: født værge Niels Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs.
Afdøde døde 4.2.1791.

967 Maren Christensdatter i Serup i Odby sogn. 29.3.1791, fol.13.
E: Niels Miltersen, fæster af præsten i Søndbjerg. B:
1) Christen Nielsen 32
2) Peder Nielsen 28
3) Milter Nielsen 23.

968 Peder Lauridsen i Torp i Lyngs sogn. 12.4.1791, fol.13B.
E: Else Pedersdatter. LV: Christen Hebsgaard i Hebsgård i Lyngs sogn. B:
1) Laurids Pedersen 20
2) Peder Pedersen 15.
FM: Jens Tygstrup.

969 Niels Christensen Aalkær i Søndbjerg. 24.5.1791, fol.15, 17B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jeppe Christensen Korsgaard i Søndbjerg. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Kallerup
2) Inger Marie Nielsdatter 22.
FM:
1 farbror Jens Christensen Aalkær på stedet
2 født værge Niels Christensen i Visby.
Afdøde døde 20.5.1791.

970 Mette Andersdatter i Søndergård i Søndbjerg sogn. 18.10.1791, fol.18B, 20B.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 42, i Odby
2) Maren Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Hellerød i Søndbjerg sogn
3) Karen Jensdatter 38, på stedet, tåbelig
4) Anders Jensen 36, på stedet.

971 Peder Andersen Degn i Søndbjerg. 19.11.1791, fol.20.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Knudsen Lund. B:
1) [Marianne 12].

972 Christen Madsen Lyngs, skrædder i Jestrup. 10.3.1792, fol.22, 26, 29B.
A:
1) mor Margrethe Christensdatter på stedet. LV: Christen Andersen i Kallerup
2) søster Maren Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Bjørndal i Odby sogn
3) søster Dorthe Madsdatter g.m. Johan Samuel Reval, sergent i København
4) søster Anne Madsdatter, der ægter Jens Mortensen i Lem i Hardsyssel.
Afdøde døde 5.3.1792.

973 Mogens Lauridsen Skov, ugift tjenestekarl i Odby. 21.4.1792, fol.24B.
A:
1) bror Jens Lauridsen i Bjerg i Humlum sogn
2) søster [Mette Marie Lauridsdatter] g.m. Jens Kyndesen, færgemand ved Oddesund
3) bror Jens Lauridsen i Humlum.
Afkald fra afdødes stedfar Niels Lauridsen i Breum i Salling på Eskær gods på afdødes halvsøskendes vegne.

974 Oluf Nielsen Vestergaard i Flovlev. 11.6.1792, fol.26B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Peder Nielsen i Helligkilde.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte 20.9.1785 lbnr.747]. B:
1) Maren Olufsdatter, død. E: Niels Poulsen i Sem, nu g.m. søster Else Olufsdatter. 3B:
a Poul Nielsen
b Karen Nielsdatter
c Oluf Nielsen
2) Kirsten Olufsdatter, død. E: Niels Overgaard i Jestrup. 3B:
a Maren Nielsdatter
b Laurids Nielsen
c Karen Nielsdatter
3) Anne Olufsdatter, død. E: Erik Mortensen Kappel i Hellerød. 2B:
a Maren Eriksdatter
b Kirsten Eriksdatter
4) Else Olufsdatter g.m. Niels Poulsen i Sem.

975 Mette Mortensdatter i Søndbjerg. 13.6.1792, fol.27B.
E: Niels Nielsen Randers. B:
1) Morten Nielsen 16
2) Christen Nielsen 14.
FM: morbror Erik Mortensen i Uglev.
Desuden nævnes enkemandens B:
1) Jens Nielsen
2) Peder Nielsen.

976 Mads Pedersen, møller i Helleris mølle. 12.7.1792, fol.28.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Vils, præst i Søndbjerg og Odby. B:
1) Christen Madsen 12.
FM: Peder Gregersen i Najbjerggård? i Hardsyssel.

977 Peder Nielsen Kloumann i Søndbjerg. 16.10.1792, fol.31, 33B, 39B, 43B, 46.
E: Anne Christensdatter i Hørdum. LV: Mads Thomsen i Søndbjerg. B:
1) Niels Pedersen 16
2) Jens Pedersen 14
3) Christen Pedersen 13.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster Maren Nielsdatter
2) afdødes søster Else Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Odby.

978 Jens Mortensen i Barslev. 20.10.1792, fol.31B, 41.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Christensen Mose i Flovlev. B:
1) Peder Christensen 11
2) Christen Christensen 4
3) barn, født efter faders død, der døde.
FM: farbror Christen Mortensen i Helligkilde.
Afdøde døde 4.9.1792.

979 Margrethe Pedersdatter i Hvidbjerggård. 25.10.1792, fol.32B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Laurids Christensen 5
2) Niels Christensen 2.
FM: morbror Laurids Pedersen i Bjørndal.

980 Kirsten Madsdatter i Barslev. 1.11.1792, fol.33B, 37B, 41B.
Enke efter Niels Jensen. B:
1) Jens Nielsen 31 i Barslev
2) Anne Margrethe Nielsdatter i Barslev
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Nielsen Velling i Holstebro
4) Mette Nielsdatter g.m. Steffen Christensdatter, smed i Barslev.
Afdøde døde 30.10.1792.

981 Anne Christensdatter i Odby. 26.11.1792, fol.36B.
Enke efter Niels Kloumann i Serup.
Arvinger angives ikke
Afdøde døde hos sin svigersøn Søren Pedersen i Odby.

982 Kirsten Henriksdatter i Barslev. 27.11.1792, fol.37.
E: Christen Pedersen Vendelbo. B:
1) Peder Christensen 3.
Afdøde døde sidst i høsten 1792.

983 Kirsten Pedersdatter i Jestrup. 3.12.1792, fol.38B.
E: Anders Bach. B:
1) Christen Andersen 10
2) Maren Andersdatter 8
3) Karen Andersdatter 5.
FM: mosters mand Jens Pedersen i Hurup annekspræstegård i Thy.

984 Laurids Christensen i Hellerød i Søndbjerg sogn. 21.1.1793, fol.40.
E: Kirsten Villadsdatter. LV: Villads Knudsen i Søndbjerg. B:
1) Maren Lauridsdatter 8
2) Christen Lauridsen 7
3) Kirstine Marie Lauridsdatter 4
4) Villads Lauridsen 2
5) Peder Lauridsen 3 mdr
6) Christen Lauridsen 3 mdr.
FM:
1 farbror Peder Christensen
2 farbror Niels Christensen i Helligkilde
3 farbror Mads Christensen på Mors.

985 Laurids Knudsen i Odby. 25.2.1793, fol.42.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Niels Vils, præst i Søndbjerg og Odby. B:
1) Sidsel Lauridsdatter 13.
FM: farbror Jens Knudsen i Lemvig.

986 Else Madsdatter i Bjørndal i Odby sogn. 11.3.1793, fol.43.
Enke efter Melchior Poulsen. B:
1) Maren Melchiorsdatter 45
2) Poul Melchiorsen, på stedet
3) Mads Melchiorsen 40, i Sinderup.

987 Morten Christensen Balle i Søndbjerg. 13.4.1793, fol.44.
Enken ansøgte om bevilling til at sidde i uskiftet bo.

988 Niels Christensen Mose i Flovlev. 29.4.1793, fol.44B.
E: Dorthe Mogensdatter. LV: svoger Christen Odgaard i Styvel. A:
1) mor Karen Christensdatter i Flovlev
2) bror Peder Christian Christensen i Flovlev
3) bror Christen Christensen i Flovlev
4) bror Oluf Christensen i Flovlev
5) bror Christen Christensen i Vonsild ved Kolding
6) søster Anne Marie Christensdatter 33 i Flovlev.

989 Mette Clemensdatter i Flovlev. 2.5.1793, fol.45B.
E: Jens Madsen. B:
1) Inger Jensdatter 22
2) Karen Jensdatter 18
3) Maren Jensdatter 16.
FM: morbror Knud Clemensen i Styvel.

990 Niels Pedersen i Jestrup. 10.5.1793, fol.47B, 51.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Christensen i Søndergård i Lyngs sogn. B:
1) Peder Nielsen 36, på stedet
2) Mads Nielsen 33
3) Sidsel Nielsdatter 30
4) Jens Nielsdatter 28.
FM: Niels Andersen i Jestrup.

991 Anne Christensdatter i Flovlev. 9.8.1793, fol.48.
E: Poul Pedersen. B:
1) Peder Poulsen 12
2) Christen Poulsen 8
3) Niels Poulsen 6
4) Anne Marie Poulsdatter 16 uger.
FM: Christen Nielsen Rokkjær i Flovlev.

992 Peder Christensen Sund i Serup. 28.10.1793, fol.49.
E: Anne Kirstine Mortensdatter. LV: Niels Christensen Foged. A:
1) bror Hans Christensen i Resen
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Christen Skov i Trudsø i Gimsing sogn. 3B.
a Christen Christensen 15
b Jens Christian Christensen 12
c Leonora Cathrine Christensdatter 12
3) søster Anne Christensdatter i Fabjerg, død. 1B:
a Mette Marie 18
4) søster Sidsel Christensdatter g.m. Jochum i Dover.

993 Mikkel Christensen Bisgaard i Søndbjerg. 27.12.1793, fol.50B.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Niels Christensen i Søndbjerg
2) søster Dorthe Christensdatter i Vester Assels.
Afdøde var fæstebonde på Søndbjerg præstegods.

994 Christen Christensen Mose i Flovlev. 15.4.1794, fol.51, 57.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Christensen i Serup. B:
1) Kirsten Christensdatter 11
2) Anders Christensen 7
3) Karen Christensdatter 5
4) Else Christensdatter 2
5) Christiane Christensdatter, født 19.5.1794.
FM:
1 farbror Oluf Christensen Mose i Flovlev
2 farbror Peder Christian Christensen Mose i Flovlev.

995 Jens Tygstrup i Torp. 3.5.1794, fol.52, 59, 76B.
E: Else Christensdatter. LV: Knud Langballe i Jestrup. A:
1) bror Anders Skrædder i Tygstrup i Vestervig sogn, død. 1B:
a Thomas Andersen i Tygstrup på Vestervig kloster gods
2) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Jesper Nielsen i Tygstrup, begge døde. 1B:
a Jens Jespersen, uvist hvor.
Afdøde døde 27.4.1794.

996 Anne Nielsdatter i Hellerød i Søndbjerg sogn. 8.5.1794, fol.54, 60.
E: Poul Johansen. B:
1) Jens Christian Poulsen 15.
FM: morbror Christen Nielsen i Helleris.

997 Laurids Pedersen i Bjørndal i Odby sogn. 31.5.1794, fol.55.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Holmgaard i Flovlev. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 9.
FM: Christen Lauridsen i Hvidbjerggård.

998 Søren Pedersen i Odby. 3.6.1794, fol.56B.
E: Else Nielsdatter. LV: Christen Jensen i Odby. B:
1) Anne Sørensdatter 30
2) Karen Sørensdatter 29
3) Peder Sørensen 26
4) Anne Sørensdatter 25
5) Else Sørensdatter 21
6) Karen Sørensdatter 20
7) Niels Sørensen 18
8) Jens Sørensen 15
9) Laurids Sørensen 13
10) Christen Sørensen
11) Johanne Sørensdatter 11.

999 Kirsten Nielsdatter i Serup. 29.10.1794, fol.60B.
E: Peder Jensen. B:
1) Niels Pedersen 42, på stedet
2) Karen Pedersdatter g.m. Jens Rokkjær i Serup
3) Maren Pedersdatter 40.

1000 Mette Pedersdatter i Flovlev. 7.1.1795, fol.61B.
E: Poul Christensen. B:
1) Peder Christian Poulsen 5
2) Maren Poulsdatter 2.
FM:
1 Jens Pedersen i Serup
2 Christen Krabbe i Hellerød.

1001 Peder Jensen Yde i Kallerup. 16.1.1795, fol.63.
E: Else Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Flovlev. B:
1) Karen Pedersdatter 24
2) Jens Pedersen 23
3) Kirsten Pedersdatter 21
4) Maren Pedersdatter 18
5) Anne Pedersdatter 15
6) Jens Pedersen 13.
FM:
1 Mikkel Poulsen i Uglev
2 Christen Slot i Barslev
3 Jens Jensen i Gravgård
4 Christen Andersen i Flovlev.
Afdøde døde 30.11.1794.

1002 Poul Jensen i Odby. 19.1.1795, fol.64B, 68B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 15.12.1781 lbnr.641]. B:
1) Peder Poulsen i Odby
2) Christen Poulsen
3) Mads Poulsen 36, på stedet
4) Dorthe Poulsdatter g.m. Jens Jensen i Skarum på Mors
5) Maren Poulsdatter på stedet.
Afdøde døde 17.1.1795.

1003 Anne Marie Andersdatter i Flovlev. 13.3.1795, fol.66.
E: Peder Christian Christensen Mose. B:
1) Christen Pedersen 19
2) Johanne Pedersdatter 15
3) Karen Pedersdatter 10
4) Anders Pedersen 5
5) Gertrud Pedersdatter 3
6) Maren Pedersdatter 5 uger.
FM:
1 Jens Christensen Holmgaard
2 Christen Nielsen Rokkjær.

1004 Maren Nielsdatter i Sem i Hvidbjerg sogn på Thyholm. 7.33.1794, fol.68.
E: Peder Christensen Munch. B:
1) Christen Pedersen Munch 27
2) Niels Pedersen 18
3) Jens Pedersen 16
4) Margrethe Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Laurids Lauridsen i Smerup i Hvidbjerg sogn
2 Peder Christensen i Styvelgård.
Desuden angives
1 enkemandens svigersøn Laurids Christen Jensen i Barslev
2 enkemandens svigersøn Laurids Madsen i Søndergård i Lyngs.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1783.
Samfrændeskifte 7.3.1794.

1005 Christen Poulsen i Flovlev. 9.6.1795, fol.69B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Kallerup. B:
1) Poul Christensen 26
2) Inger Christensdatter 23
3) Malene Christensdatter 21
4) Christen Christensen 15
5) Kirsten Christensdatter 13.
FM:
1 farbror Christen Staal i Hellerød
2 Peder Christian Christensen i Flovlev.

1006 Peder Poulsen i Flovlev. 11.6.1795, fol.72, 84.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Christensen Mose i Flovlev. B:
1) Poul Pedersen 41, i Flovlev
2) Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Søndergaard i Helligkilde
3) Anne Pedersdatter 38
4) Niels Pedersen 35
5) Niels Pedersen den yngre 33
6) Jens Pedersen 28
7) Peder Pedersen 25
8) Else Malene Pedersdatter 20.

1007 Anne Madsdatter i Jestrup i Lyngs sogn. 11.7.1795, fol.74B.
E: Knud Jensen Langballe. B:
1) Jens Knudsen 21
2) Kirsten Knudsdatter 18
3) Maren Knudsdatter 17
4) Mads Knudsen 12.
FM:
1 Niels Andersen
2 Laurids Bache.

1008 Karen Madsdatter i Østermølle i Sem. 25.7.1795, fol.76B, 79.
E: Christen Jensen, møller. B:
1) Anders Christensen 23
2) Anne Cathrine Christensdatter 11.
FM:
1 Christen Andersen i Flovlev
2 Christen Madsen Slot i Sinderup.

1009 Dorthe Nielsdatter i Barslev. 3.8.1795, fol.78B, 80, 85B.
Enke efter Anders Clemensen, [skifte 24.8.1785 lbnr.714].
Arvingerne er søskendebørn og søskendebørns børn, hvoraf de fleste var tilstede A:
1) Jens Korsgaard, på stedet
2) Poul Korsgaard
3) Jens Nielsen Bach i Sjørslev på sine børns vegne
4) Knud Clemensen i Styvel
5) Peder Jensen
6) Christen Skrædder i Serup
7) Peder Brunsgaard i Bodum
8) Peder Skrædder i Sinderup.

1010 Gertrud Pedersdatter i Jebjerg. 26.9.1795, fol.81.
E: Knud Christensen. B:
1) Christen Knudsen i Jebjerg, [skifte 26.9.1795 lbnr.1011]. 2B:
a Niels Christensen 6
b Anne Christensdatter 3
2) Maren Knudsdatter 27
3) Søren Knudsen 21
4) Laurids Knudsen 14
5) Ovens Knudsdatter 13
6) Mette Knudsdatter 9.
FM:
1 Laurids Lauridsen i Smerup
2 lille Jens Lauridsen i Barslev
3 Peder Lyngs i Lyngs.
Afdøde døde 19.8.1795.

1011 Christen Knudsen i Jebjerg. 26.9.1795, fol.82B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Poul Nielsen Kallerup i Serup. B:
1) Niels Knudsen 6
2) Anne Knudsdatter 3.
FM:
1 Laurids Lauridsen i Smerup
2 lille Jens Lauridsen i Barslev.

1012 Margrethe Christensdatter i Uglev. 27.2.1796, fol.86, 86B, 88B.
Enke efter [Mads Christensen i Jestrup]. B:
1) Maren Madsdatter g.m. Jens Sørensen på stedet
2) Dorthe Madsdatter g.m. Johan Samuel Reval, sergent i København
3) Anne Madsdatter g.m. Jens Mortensen i Flovlev.
Afdøde døde 26.2.1796.

1013 Maren Pedersdatter i Jestrup. 14.3.1796, fol.86, 87B.
E: Christen Binderup. B:
1) Peder Christensen 32, på Mors
2) Peder Christensen 30, i Jestrup
3) Anne Christensdatter g.m. Hans Nielsen Hurup, på stedet
4) Else Christensdatter 25, i Jebjerg præstegård
5) Mogens Christensen 22.

1014 Else Pedersdatter i Bjørndal. 2.8.1796, fol.89.
E: Mikkel Mikkelsen Skytte. B:
1) Mikkel Mikkelsen
2) Peder Mikkelsen
3) Niels Mikkelsen
4) Anders Mikkelsen
5) Anne Mikkelsdatter.
FM: Christen Andersen i Flovlev.

1015 Christen Nielsen Gade i Kallerup. 2.8.1796, fol.90, 91, 110.
E: Karen Christensdatter. A:
1) bror Niels Nielsen Gade i Odby, [skifte 11.3.1790 lbnr.807]. 6B:
a Niels Nielsen 26, i Helleris
b Maren Nielsdatter 18
c Niels Christian Nielsen 17, i Odby
d Peder Nielsen 13, i Hellerød
e Maren Nielsdatter 11
f Kirsten Nielsdatter 7
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Christen Mogensen i Serup
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Christen Christensen Balle i Sønderby
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Søren Mogensen i Hellerød.
Testamente af 27.7.1796.
Desuden nævnes enkens bror Jens Christensen.
Afdøde døde 1.8.1796.

1016 Jens Gregersen i Odby. 15.8.1796, fol.90B, 98B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Toftum i Kallerup. A:
1) bror Christen Gregersen i Sillerslev på Mors
2) bror Anders Gregersen i Flovlev, død. 5B:
a Karen Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Flovlev
b Sidsel Andersdatter g.m. Anders Christensen i Serup
c Anne Andersdatter g.m. Niels Barslev i Bjørndal
d Marie Andersdatter g.m. Jesper Nielsen i Flovlev
e Else Andersdatter i Flovlev.

1017 Mette Nielsdatter i Barslev. 14.12.1796, fol.100.
E: Jens Lauridsen, afsindig. B:
1) Laurids Christian Jensen 34, i Jestrup
2) Niels Jensen 27
3) Ovens Jensdatter g.m. Christen Lauridsen i Hvidbjerggård
4) Søren Jensen 19
5) Karen Jensdatter 19
6) Anders Jensen 14.
FM: farbror Laurids Lauridsen i Smerup.

1018 Christen Jensen i Odby. 27.10.1796, fol.104.
E: Anne Poulsdatter. LV: Jens Poulsen i Barslev. B:
1) Sidsel Christensdatter 11
2) Jens Christensen 8
3) Poul Christensen 7.
FM:
1 farbror Anders Jensen i Søndbjerg
2 Peder Knudsen i Hellerød.
Afdøde døde 25.9.1796 i Lund på Merringgård gods på rejse til Åle ved Horsens.

1019 Maren Christensdatter i Serup i Odby sogn. 18.4.1797, fol.107B.
E: Christen Poulsen. B:
1) Jens Christensen i Bjørndal
2) Poul Christensen i Flovlev
3) Anders Christensen i Serup
4) Margrethe Christensdatter g.m. Niels Meldgaard i Jebjerg
5) Bodil Christensdatter 32
6) Karen Christensdatter 27.

1020 Karen Mikkelsdatter i Odby. 26.5.1797, fol.109, 110B.
Enke efter Laurids Knudsen, [skifte 25.2.1793 lbnr.985]. B:
6) Sidsel Lauridsdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Odby
2) Mikkel Pedersen, på stedet
3) Jens Pedersen 24
4) Christen Pedersen 22
5) Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Flovlev.

1021 Else Jensdatter i Kallerup. 19.12.1797, fol.112, 115B, 125B.
Enke efter Peder Jensen Yde, [skifte 16.1.1795 lbnr.1001]. B:
1) Karen Pedersdatter 27
2) Jens Pedersen 27
3) Kirsten Pedersdatter 24, der ægter Poul Christensen i Flovlev
4) Maren Pedersdatter 21
5) Anne Pedersdatter 18
6) Jens Pedersen 16.
FM:
1 Mikkel Poulsen i Uglev
3 Jens Jensen i Gravgård.

1022 Jens Christensen i Kallerup Brohus. 20.12.1797, fol.113B, 116B.
Enkemand. B:
1) Laurids Jensen 40, i Sejrup
2) Laurids Jensen den yngre 36, i København
3) Søren Jensen 30, i Søndbjerg
4) Anders Jensen 28, uvist hvor
5) Sidsel Jensdatter, død. E: Christen Smed i Hvidbjerg. 2B:
a Kirsten Christensdatter 16
b Maren Christensdatter 14
6) Kirsten Jensdatter g.m. Frederik Svendsen i Kallerup.

1023 Anne Nielsdatter i Flovlev. 21.2.1798, fol.116.
Enke efter Peder Poulsen, [skifte 11.6.1795 lbnr.1006]. B:

1) Poul Pedersen, i Flovlev
2) Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen Søndergaard i Helligkilde
3) Anne Pedersdatter 40
4) Niels Pedersen, i Helligkilde
5) Niels Pedersen den yngre, i Jebjerg
6) Jens Pedersen
7) Peder Pedersen, på stedet
8) Else Malene Pedersdatter 22.

1024 Mads Christensen, ugift i Hellerød i Søndbjerg sogn. 14.12.1797, fol.117B, 124.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Hvidbjerg sogn, død. 1B:
a Bodil Simonsdatter i Uglev
2) søster Maren Christensdatter i Bredalsgård i Humlum sogn. 2B:
a Christen Christensen, over 40 år, i Bredalsgård
b Kirsten Christensdatter g.m. Thor Jensen i Rom i Hardsyssel
3) søster Birgitte Christensdatter, over 70 år, på stedet, ved søn Christen Hansen, ejer af gården.
Afdøde døde 13.12.1797.

1025 Christen Nielsen, skrædder i Vestergård i Serup. 24.1.1798, fol.120, 124B.
E: Karen Nielsdatter. LV: søn Thomas Christensen Foged, ejer af gården. A:
1) morbror Mikkel Poulsdatter i Odby
2) moster Karen Poulsdatter i Odby, død. 4B:
a Poul Pedersen i Odby
b Anne Pedersdatter , enke efter Morten Christensen Balle i Søndbjerg, [skifte 13.4.1793 lbnr.987]
c Mette Pedersdatter, [skifte 7.5.1789 lbnr.792]. E: Peder Poulsen i Odby. B:
1 Peder Pedersen
2 Anne Pedersdatter
d Anne Pedersdatter g.m. Poul Andersen i Odby
3) moster Dorthe Poulsdatter i Odby, enke efter Anders Dover i Uglev. 6B:
a Poul Andersen i Odby
b Jens Andersen i Uglev
c Peder Andersen i Bjørndal
d Niels Andersen i Ydby
e Anne Andersdatter i Hardsyssel, sandsynligvis død
f Karen Andersdatter i Hardsyssel, sandsynligvis død.
Afdøde skal have haft en afdød bror Mads Nielsen i København, der skal have 2 døtre.
Afdøde døde 23.1.1798.

1026 Christen Nielsen i Helleris i Søndbjerg sogn. 8.6.1798, fol.127.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Niels Christensen 12
2) Maren Christensdatter 8
3) Niels Christensen den yngre 8.

1027 Jens Christensen i Søndergård i Søndbjerg sogn. 13.2.1798, fol.127.
Enkemand efter Mette Andersdatter, skifte 18.10.1791 lbnr.970. B:
1) Christen Jensen i Odby, [skifte 27.10.1796 lbnr.1018]. E: Anne Poulsdatter. 3B:
a Sidsel Christensdatter 12
b Jens Christensen 10
c Poul Christensen 9
2) Maren Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Hellerød
3) Karen Jensdatter, over 40, i Hellerød
4) Anders Jensen, på stedet.

Slut.