Erik Brejls hjemmeside

Start

Dronningborg, Silkeborg og Mariager
amters skifteuddrag
1707 - 1794

[1707-1708]  [1708]  [1716-1726]  [Diverse]

[Jordebøger]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Jordebøger over hovedgårde:

Bistrup 1720 lbnr.10
Eskær 1720 lbnr.10
Hvanstrup 1716 lbnr.3
Skivehus 1720 lbnr.10
Trudsholm 1725 lbnr.13
Vinderslevgård 1718 lbnr.9


Silkeborg og Mariager amter
Konceptskifter
1707-1708
B4B - 1


1) Johan Trane til Hammergård. 21.2.1707.
E: Anne Cathrine Højer. LV: far Henrik Højer, assessor. A:
1) bror Mads Trane.

2) Frederik Hansen, ugift i Lille Thorlund i Ejstrup sogn. 11.9.1708.
A:
1) bror Bartholomæus Hansen, præsident i Fredericia
2) bror Jacob Hansen, fransk konsul i Helsingør
3) bror Hans Hansen i Helsingør
4) bror Johan Hansen i Helsingør
5) bror Mathias Hansen ved det pavelige hof i Rom
6) søster Anne Christine Hansdatter g.m. Johan von Wowern i Helsingborg
7) søster Jannike Hansdatter g.m. Samuel Drøschler på Klippen [i Sønderslev sogn i Sønder herred] i Skåne
8) søster Ingeborg Hansdatter g.m. Christian Henriksen i Helsingør
9) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Johan Svensk i Landskrona. B: (Navne angives ikke)Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland
heri:
Silkeborg amt
17082A Daniel Fischer på Silkeborg slot. 12.5.1708. Pr 489.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Christiane Fischer 19
2) Christian Fischer 18.
FM:
1 morbror Christen Linde til Volstrup og Hannebjerg Hovgård
2 morbror Niels Linde til Kærgårdsholm og Møltrup
3 Janus Friedenreich til Palstrup.
Registrering 7.9.1707 på 30. dag.Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter
Skifteprotokol
1716-1726
B4D - 55


3 Jens Christensen til Hvanstrup [i Farsø sogn]. 24.11.1716, fol.1.
E: Helle Dorthe Mortensdatter Schnell. LV: Iver Enevoldsen Vadgård, [præst i Strandby]. B: Morten Christian 13, Johanne Marie 4. FM: fasters mand Mads Gregersen Speitzer, forpagter på Kyø [i Store Ajstrup sogn], Niels Poulsen til Gunderupgård [i Strandby sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1716.
Afdøde var formynder for sin bror Herman Christensen, [forpagter på Gundetved i Buerup sogn] på Sjælland's 2B: Frederik, Michele, der havde arv efter deres farmor Bekke Albertsdatter, skifte 12.11.1712, [enke efter Christen Mikkelsen til Hvanstrup]. FM: Didrik Sechmann, kancelli- og justitssekretær.
Jordebog over Hvanstrup gods 1716 fol.3-5B.

4 Niels Jensen i Fovlum i Gislum herred. 9.3.1718, fol.16.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Miltersen i Dollerup [i Fovlum sogn]. A:
1) bror Jens Jensen, vægter i Fredericia
2) bror Christen Jensen i Haverslev i Års herred
3) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Tandrup i Års herred ved søn Claus Pedersen i Elkær
4) bror Christen Jensen, rytter i Skads herred, død.2B:
a Jochum Christensen 35 i militæret
b Anne Margrethe Christensdatter g.m. Jens Hansen i Rovsthøje i Grimstrup sogn på Endrupholm gods
5) bror Niels Jensen, død uden livsarvinger.

5 Cathrine Christine [Ernstsdatter] Herholt i Them. 16.6.1717, fol.25.
E: Henrik [Pedersen] Lund, skovrider. B:
2) Henrik Lund
3) Utilie Kirstine Henriksdatter.
Første ægteskab med [Troels Nielsen, skovrider i Tønning sogn, død 1711]. B:
1) Hans Nikolaj Troelsen.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Ernst Frederik Herholt, kaptajnløjtnant i Vinding sogn.

6 Maren Sørensdatter i Stistrup i Fovlum sogn. 6.9.1719, fol.37.
E: Vogn Jacobsen. B: Jacob 13, Søren 11, Else 9, Gertrud 9 mdr. FM: morfar Søren Andersen i Storvorde, farbror Jens Jacobsen i Grynderup.

7 Kirsten Hagensdatter i Them. 11.10.1719, fol.41.
E: Mikkel Nielsen Juul.
Første ægteskab med [Bertel Jensen Worm, død 1700]. B:
1) Jens Bertelsen Worm i Bergen i Norge
2) Sidsel Bertelsdatter g.m. Henrik Fischer i Nørremølle [i Bryrup sogn]
3) Margrethe Bertelsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Århus
4) Karen Bertelsdatter g.m. Christian [Krahl], skærslipper i Århus
5) Anne Bertelsdatter g.m. Jens Mikkelsen i Skorup.

8 Laurids Sørensen i Torp i Lovns sogn. 30.10.1719, fol.45B.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Lovns. B:
1) Søren Lauridsen 29 i Mønsted på Lukas Stenstrup, præst i Vrigsted's gods
2) Johanne Lauridsdatter 26
3) Maren Lauridsdatter 24
4) Birgitte Lauridsdatter 17
5) Niels Lauridsen 9.
FM: farbror Thomas Sørensen Bregnholm, ridefoged på Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn].
Desuden nævnes
1) afdødes bror Jochum Sørensen, død. Af børn nævnes B: Johanne
2) afdødes søster Karen Sørensdatter Bregnholm g.m. Jens Pedersen Rømer i Holstebro
3) afdødes søster Anne Cathrine Sørensdatter Bregnholm g.m. degnen i Eltang ved Kolding.

9 Hans Thomsen Strømberg til Vinderslevgård [i Vinderslev sogn]. 7.9.1718, fol.52.
Enkemand efter [Maren Henriksdatter Blichfeldt]. B:
2) Birgitte Hansdatter Strømberg 21
3) Cathrine Margrethe Hansdatter Strømberg 20
4) Henrikke Blichfeldt Hansdatter Strømberg 16
5) Karen Friis Hansdatter Strømberg 11.
FM:
1 farbror Laurids Thomsen i Århus
2 Niels Henriksen Wendelboe til Grauballegård [i Svostrup sogn]
3 Christen Lunov i Frausing [i Hinge sogn], herredsfoged i Lysgård og Hids herreder
4 Anders [Jensen] Hvas, præst i Serup og Lemming
5 Jens Hvas i Serup.
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter Fogh, død 1693]. B:
1) Anne Hansdatter Strømberg g.m. Frands [Jensen] Hvas, præst i [Nørre] Felding og Tvis
Jordebog over Vinderslevgård gods 1718 fol.121-126B.

10 Verner Parsberg til Bidstrup [i Granslev sogn], Skivehus [i Skive landsogn] og Eskær [i Grinderslev sogn]. 17.4.1720, fol.232.
E: Christiane Barbara Rantzau i Viborg. LV: Christian Friis til Tustrup [i Hørning sogn] og Hevringholm [i Vivild sogn]. B: Sofie Amalie 20, Johan 19. FM: Oluf Krabbe til Bjerre, Otte Marsvin til Trudsholm [i Kastbjerg sogn] ved søn Peder Marsvin.
Jordebog over Bidstrup 1720 fol.273-276.
Jordebog over Skivehus 1720 fol.276B-278.
Jordebog over Eskær 1720 fol.278-279B.

11 Niels [Pedersen] Guldager, forpagter på Trinderup [i Hvornum sogn]. 23.5.1721, fol.328.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Christen Rasmussen i Randers. B: Niels 6 mdr. FM: farbror Søren Pedersen Guldager på Volstrup [i Rørbæk sogn].

12 Mikkel Nielsen Tæbring, fuldmægtig på Mariagerkloster. 4.3.1724, fol.329.
E: Margrethe Elisabeth [Ludvigsdatter] Pontoppidan. LV: Peder Andersen, købmand i Århus. B: Hedvig Sofie 3. FM: mosters mand Jørgen Jørgensen, præst i Hatting.

13 Otte Marsvin til Trudsholm [i Kastbjerg sogn i Gjerlev herred]. 12.6.1725, fol.394.
E: Lene Marie von Hovenbech. LV: Christian Braëm til Skovsgård, landsdommer i Nørrejylland. B:
1) Peder Marsvin
2) Anne Helvig Marsvin 26
3) Anne Margrethe Marsvin 20.
FM: Thøger Reenberg til Ristrup [i Sabro sogn], morbror Peder [Pedersen] von Hovenbech til Torpegård [i Sønder Nærå sogn] på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1703.
Jordebog over Trudsholm 1725 fol.427-443.

14 Svend Madsen, ugift ridefoged på Vinderslevgård. 30.6.1725, fol.450.
A:
1) mor Anne Pedersdatter i Kragelund. LV: Christen Bonde i Kragelund.
2) [halv]søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Skomager i Kragelund
3) [halv]søster Anne Jørgensdatter 37. FM: Knud Lysdal i Kragelund.
Afdøde var slegfredbarn.

15 Anne Margrethe Rohde på Støvringgård [i Støvring sogn]. 28.4.1726, fol.459B.
E: Jacob Jansen, forvalter på Støvringgård. B:
1) Sofie Amalie Jansen 10
2) Peder Jansen 6
3) Thyge Jansen 5
4) Birgitte Jansen 4
5) Margrethe Kirstine Jansen 1½.
FM: Henrik Mathiasen, gartner på Støvringgård.

16 Mikkel Nielsen Juul, kromand i Them. 26.4.1726, fol.463B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Gustav Pedersen i Lysbro.
Første ægteskab med Christence Poulsdatter. B:
1) Poul Mikkelsen, skoleholder i Svejstrup
2) Niels Mikkelsen, degn i Alling
3) Johanne Mikkelsdatter g.m. Søren Jensen, snedker i Aidt?Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter
Dokumenter til skifte efter Poul Poulsen
1791-1793
B4D - 56


17 Poul Poulsen, forvalter på Clausholm [i Voldum sogn]. sluttet 11.11.1793.
1) mor, enke i Seest. LV: Vissing
2) bror Erik Poulsen, forvalter på Clausholm
3) søster Anne Poulsdatter, enke efter Hans Andersen, LV: Mads Ludvigsen
4) Kirstine Marie Poulsdatter g.m. Klinting i København
5) søster Inger Kirstine Poulsdatter
6) søster Marie Grethe Poulsdatter
7) bror Simon Poulsen i Seest
8) bror Jens Ebbesen Poulsen, død. enken nu g.m. Jeppe Johansen i Seest. 2B:
a Rasmus Jensen
b Anne Jensdatter.Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter
Konceptkifte efter Poul Møller til Skovsgård
1785
B4D-34


18 Poul Pedersen Møller til Skovsgård [i Skjellerup sogn ved Hobro]. 21.12.1785.
E: Johanne Nielsdatter Færs i Tranum Strandgård i Tranum sogn i Øster Han herred.
Faculta testandi af 8.2.1771.
Afkald fra A:
1) bror Palle Pedersen Møller, købmand i Løgstør, død. 2B:
a Marie Elisabeth Møller g.m. Anders Lunø, købmand i Løgstør
b Marie Kirstine Møller
2) søster [Sidsel Pedersdatter Møller, skifte Allinggård 23.3.1754 lbnr.26, var g.m. Anders Lauridsen i Serup]. 6B:
a [Abelone Marie Andersdatter Møller] g.m. Hans [Pedersen] Holm i Serup på Allinggård gods
[ b Maren Andersdatter Møller, død, var g.m. Jacob Mejersen i Stenholt i Kragelund sogn. 2B: Christen, Anders]
c Laurids [Andersen] Møller til Tranum Strandgård
d Peder Andersen [Møller] i Serup på Allinggård gods
e Anne Elisabeth [Andersdatter] Møller g.m. Christen [Christensen] Brix til Slettegård i Hjortdal sogn i Vester Han herred
f Bertel [Andersen] Møller, fuldmægtig på Kokkedal
[3) søster Birgitte Sofie Pedersdatter Møller g.m. Laurids Mikkelsen, skovrider i Grønbæk, skifte Allinggård 29.7.1792 lbnr.337].
Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland
heri:
Dronningborg amt
1771, 1786 og 1789


19 Mette Andersdatter i Vester Kondrup i Råsted sogn. 24.4.1771, Pr 27.
E: Niels Christensen, bødker. B:
1) Christen Nielsen 1½.
FM: bedstefar Anders Pedersen i Bjergby, nu i Kondrup.
Enkemandens første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 1.5.1768. Arv til B:
1) Anne Nielsdatter, der døde
2) Bodil Marie Nielsdatter.
FM: morbror Jens Jensen i Vester Kondrup.
Registrering 9.1.1771.

20 Niels Christensen Bødker i Kondrup i Råsted sogn. 7.8.1786, Pr 286
E: Maren Andersdatter. B:
3) Mette Marie Nielsdatter 13
4) Maren Nielsdatter 10
5) Anders Nielsen 7.
FM: Christen Andersen.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 1.5.1768]. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter 20.
Andet ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 24.4.1771 lbnr.27]. B:
1) Christen Nielsen 17.

21 Peder Lauridsen i Gassum. 8.7.1789, Pr 1206
E: Mette Andersdatter. LV: søskendebarn Jens Mogensen i Vinstrup. B:
1) Kirsten Pedersdatter 10
2) Maren Pedersdatter 9
3) Maren Pedersdatter 5
4) Anne Pedersdatter 3
5) Anne Pedersdatter 2.
FM: morbror Jens Andersen i Hvidsten.

22 Samfrændeskifte efter Jacob [Hansen] Lindenov til Hundslund 9.1.1673, [der døde 11.4.1672], Pr 1291.
Enkemand efter Christence [Thygesdatter] Brahe, [død 10.2.1672].
Hans A:
1) Christence Lindenov, enke efter Claus Sested til Ørslevkloster, [død 1649]
2) Ida Lindenov, enke efter Steen Beck til [Gammel] Vrå
3) Christian Lindenov til Hundslund Kloster
4) Anne Cathrine Lindenov, søster til Christian Lindenov
5) Sofie Amalie Lindenov, søster til Christian Lindenov
6) Hans Lindenov til Hundslund
7) Helvig Sofie Urne g.m. Jørgen Friis til Lindholm, befalingsmand på Mors og i Thy
8) Knud Urne til Juulskov
9) Jørgen Urne til Sanderumgård
10) Margrethe [Jørgensdatter] Arenfeldt g.m. Tage [Eilersen] Høg [(Banner) til Dallund]
11) Anne Sofie [Jørgensdatter] Arenfeldt g.m. Bernth Frederik von Buck
12) Hans Urne til Sanderumgård,
der har arv efter deres bror, farbror og morbror.
Hendes A:
1) Claus Daa til Næs,
hans søskende og øvrige arvinger,
der har arv efter deres søster, faster og moster.
Arv efter Hans Lindenov til Ivernæs, befalingsmand over Kalundborg amt, skifte 20.5.1643.
Arv efter Rigborg Lindenov, [død 1661], [enke efter Jørgen Arenfeldt, død 1658]
Jordebog over Hundslund.SLUT