Carl Peter Madsen - Fæsteuddrag - Vestervigkloster gods
Litra no assigned estate year Lot # Landlord: (+ a few minor landlords) tennant previous and future Parish place name tax folio

nr. gods dato nr. tidligere fæster (dødsår) nu fremtidig fæster (og Kvinde Mandsdatter betyder 'gift med') fødested Sogn sted matrikel folio


146 Vestervig 1762 Apr 10th
nu Laurits Madsen Vestervig Roikjaer 5331 067


1 Vestervig 1764 Jun 20th 10 far Christen Villadsen nu Jens Christensen Randrup af Vestervig Randrup gaard 1/2 3610 002 ejer Peder Moldrup til Vestervig og Ørum

3 Vestervig 1764 Jul 25th
nu Peder Christensen Teglbraender Vestervig

003


5 Vestervig 1764 Aug 10th
stedfar Hans Christensen 1765 nu Jens Sørensen Handrup af Vestervig Handrup 3711 004


7 Vestervig 1764 Aug 10th
far Peder Thøgersen 1765 nu Thøger Pedersen Handrup af Vestervig Handrup 3711 006


8 Vestervig 1764 Aug 10th
Far Poul Mogensen 1764 nu Anders Poulsen Handrup af Vestervig Handrup 3711 006


9 Vestervig 1764 Aug 10th
Far Thøger Christensen Bach 1764 nu Christen Thøgersen Bach (Christen Bach) Handrup af Vestervig Handrup 3711 007


10 Vestervig 1764 Aug 10th
stedfar Christen Christensen nu Anders Jensen Handrup af Vestervig Handrup 3711 008


11 Vestervig 1764 Oct 14th
Anders Madsen 1764 og Maren Andersdatter nu Laurits Thomassen og og Maren Andersdatter Øster (Laurits Øster) vier enchen Ørum Svindborg Hede hus 0000 008 vidn Mads Yde

12 Vestervig 1764 Oct 20th
Far Anders Iversen nu Niels Andersen Ørum By af Ørum
0000 009


13 Vestervig 1764 Oct 30th
Far Peder Schaaning nu Poul Pedersen Schaaning Ørum BY Ørum By gaard 1/2 3010 010 (naevnes Svejgaard)

14 Vestervig 1764 Dec 19th
Peder Nielsen nu Niels Jensen Todbøl af Lodberg Todbøl gaard 1/2 1422 010


15 Vestervig 1765 Jan 31st
Jens Olufsen nu Peder Heinesen Vestervig Handrup 3711 010


17 Vestervig 1765 Mar 12th
Jens Pedersen nu Jens Jensen (Handrup) Taabel af Vestervig Taabel 6330 011


133 Vestervig 1765 Apr 3rd
nu Christen Justsen Vestervig Tygstrup 0300 062


2 Vestervig 1765 Jul 25th
nu Jens Jensen Todbøl af Lodberg Todbøl
002


16 Vestervig 1765 Jul 3rd
selv nu Karen Pedersdatter Røn Nabe af Agger Nabe hus 0000 011


4 Vestervig 1765 Aug 10th
Far Niels Christensen nu Christen Nielsen Handrup af Vestervig Handrup gaard 1/2 3711 004


6 Vestervig 1765 Aug 10th
far Jens Christensen nu Christen Jensen Handrup af Vestervig Handrup gaard 1/2 3711 005


18 Vestervig 1765 Oct 18th
Peder Poulsen nu Mogens Lauritsen Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7210 012


19 Vestervig 1765 Oct 18th
selv nu Niels Hansen Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7210 012


21 Vestervig 1765 Oct 18th
selv nu Peder Hansen Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7210 013


22 Vestervig 1765 Oct 18th
selv nu Niels Madsen Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7210 014


23 Vestervig 1765 Oct 18th
Laurits Madsen nu Jens Pedersen Vestervig Tranekjaer 7210 015


20 Vestervig 1765 Oct 18th
selv nu Søren Christensen Murmand Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7210 013


24 Vestervig 1765 Nov 22nd
Far Laurits nu Christen Lauritsen Neder Astrup af Vestervig Neder Astrup 8521 015


26 Vestervig 1765 Dec 10th
Far Peder Ninn Nu Jens Pedersen Ninn (Jens Ninn) Oksbøl af Ørum
0031 016


27 Vestervig 1765 Dec 16th
nu Mads Justsen Svejgaard af Lodberg Svejgaard 5602 016


25 Vestervig 1765 Dec 17th
far Niels Villadsen nu Anders Nielsen Randrup af Vestervig Randrup hus 1110 015


28 Vestervig 1766 Apr 24th
nu Thøger Justsen Todbøl af Lodberg Todbøl nyt hus 0000 017


29 Vestervig 1766 Apr 24th
Christen Jensen Bjerre 1766 og Maren Sørensdatter nu Christen Villadsen og Maren Sørensdatter Todbøl af, aegter enchen Lyngs Torp 1500 017 soldat (mor til CJB blir)

134 Vestervig 1766 May 22nd
nu Hans Nielsen Murmester Vestervig Oksbøl By hus 0402 063


145 Vestervig 1766 Nov 20th
selv nu Poul Madsen Vestervig Vester Ulsted 4012 067


30 Vestervig 1766 Dec 17th
Far Søren Nielsen nu Jeppe Sørensen Chapel af (Jeppe Chapel) Chapelgaard
4532 017


31 Vestervig 1766 Dec 17th
selv nu Anders Thomassen Villerup af Vestervig Villerup 7000 018


32 Vestervig 1766 Dec 17th
selv nu Peder Christensen Villerup af Vestervig Villerup 7000 018


33 Vestervig 1766 Dec 17th
Svigerfar Michel Christensen nu Peder Pedersen Lund (Peder Lund) Villerup af Vestervig Villerup 7000 019


34 Vestervig 1766 Dec 17th
Far Laurits Madsen nu Erich Lauritsen Villerup af Vestervig Villerup 7000 019


36 Vestervig 1766 Dec 17th
selv nu Mads Nielsen Astrup (Mads Astrup) Villerup af Vestervig Villerup 7000 020


37 Vestervig 1766 Dec 26th 21 Michel Christensen 1766 nu Christen Nielsen Sønder Aalum Agger Sønder Aalum 0000 021


35 Vestervig 1767 Feb 9th
Far Jens Christensen nu Christen Jensen (possibly opposite CJ and JC) Villerup af Vestervig Villerup 7000 020


38 Vestervig 1767 Feb 9th
(Jens Thomassen 1766) Jens Thomassen og Maren Christensdatter enche nu Christen Pedersen Copperø af Getterup Copperø 4310 021


39 Vestervig 1767 Mar 1st
Far Peder Pedersen nu Peder Pedersen Staursbøl Vestervig Staursbølgaard 1/2 5412 021


40 Vestervig 1767 Mar 9th
Peder Jensen Kjøl nu Peder Madsen Heltborg af Heltborg
1620 022 naev Niels Højer til Irup

44 Vestervig 1767 Apr 18th
Niels Jensen nu Christen Hansen Vesterby af Vestervig Handrup Gammeltoft Hus 0000 024


41 Vestervig 1767 Jul 1st
Peder Madsen nu Oluf Lauritsen Spolum i Vestervig Spolum gaard 1/2 0721 023


43 Vestervig 1767 Aug 19th
Peder Nielsen nu Oluf Olufsen Spajls Todbøl i Lodberg Todbøl gaard 1/2 1422 023


42 Vestervig 1767 Aug 8th
Thøger Pedersen 1767 og enche nu Niels Hansen og enche Handrup i Vestervig Handrup 3711 023


45 Vestervig 1767 Nov 26th
Christen Pedersen 1767 nu Thøger Pedersen Staversbøl Getterup Copperø 4310 024


46 Vestervig 1767 Nov 27th
Peder Christensen Skjoldborg 1767 nu Mads Nielsen Smed (Niels Smed) Randrup i Vestervig Randrup Blochhus 0000 025


47 Vestervig 1767 Dec 20th
nu Niels Andersen Schaarup (Niels Schaarup) Taabel i Vestervig Taabel Kro 0000 025 Accord 1745 Dec 1st

48 Vestervig 1768 Nov 12th
Far Christen Andersen nu Anders Christensen Svindborg Ørum Svindborg 1/2 0232 026 vidn Mads Yde

73 Vestervig 1768 Dec 4th
Far Sven Sørensen 1768 nu Søren Svensen Vester Ulsted af Vestervig Vester Ulsted 4012 035


62 Vestervig 1769 Feb 28th
selv nu Christen Andersen Oksbøl i Vestervig Oksbøl 5600 032


63 Vestervig 1769 Feb 28th
Anders Christian 1769 nu Laurits Christensen Vestervig Oksbøl 5600 032


64 Vestervig 1769 Feb 28th
Christen Lund nu Michel Michelsen Vestervig Oksbøl 6600 032


65 Vestervig 1769 Feb 28th
selv nu Oluf Andersen Oksbøl af Vestervig Oksbøl 5600 032


66 Vestervig 1769 Feb 28th
selv nu Laurits Hansen Oksbøl af Vestervig Oksbøl 5600 033


49 Vestervig 1769 Feb 4th
Thøger Hansen? nu Jens Lauritsen Vesterby af Vestervig Vesterby 4320 026 vidn Mads Yde, Casper Pretzmann

50 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Christen Jensen Vesterby af Vestervig Vesterby 4320 026


51 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Jens Olufsen Vesterby af Vestervig Vesterby 4320 027


52 Vestervig 1769 Feb 4th
Far Niels Madsen nu Berthel Nielsen Vesterby af Vestervig Vesterby 4320 027


53 Vestervig 1769 Feb 4th
Far Laurits nu Oluf Lauritsen Vesterby af Vestervig Vesterby 4320 028


54 Vestervig 1769 Feb 4th
Far Jens Lauritsen nu Laurits Jensen Vestervig af Vestervig
4320 028


55 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Jens Sørensen Taabel af Vestervig Taabel 4431 029 sign Jens Nielsen

56 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Peder Salomonsen Taabel af Vestervig Taabel 4431+0302=5001 029


57 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Oluf Madsen Taabelgaard af Vestervig Taabelberg 4431+0302=5001 029


58 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Oluf Jensen Taabel af Vestervig Taabel 4431+0302=5001 030


59 Vestervig 1769 Feb 4th
Oluf Lauritsen flytter til Spolum nu Christen Jensen Villerup af Vestervig Taabel 4431+0302=5001 030


60 Vestervig 1769 Feb 4th
selv nu Peder Andersen Taabel af Vestervig Taabel 4431+0302=5001 031


68 Vestervig 1769 Mar 15th
selv nu Christen Jensen Tingstrup af Vestervig Tingstrup 3600 033


69 Vestervig 1769 Mar 15th
selv nu Jørgen Sørensen Vestervig Tingstrup 0400 034 af Nørre Bjerre Hovedgaard Tax 0300

70 Vestervig 1769 Mar 15th
selv nu Niels Justsen Tingstrup Vestervig Tingstrup 0410 034 af Nørre Bjerre Hovedgaard tax 0300

71 Vestervig 1769 Mar 15th
selv nu Christen Justsen Tingstrup Vestervig Tingstrup 3600 034


72 Vestervig 1769 Mar 15th
selv nu Niels Pedersen Lund (Niels Lund) Tingstrup af Vestervig Tingstrup 3600 034


67 Vestervig 1769 Apr 22nd
Villads Christensen nu Niels Jensen Alstrup af Vester Agger af Agger Sønder Aalum hus 0000 033


61 Vestervig 1769 Jun 2nd (1768 Apr 1st)
Mads ____ og Karen Jensdatter mor (+søsk) nu Peder Madsen Toppenberg af Ydby Toppenberg 9722+1702=11631 032


75 Vestervig 1769 Nov 6th
selv nu Niels Thøgersen Randrup af Vestervig Randrup 6200 036


76 Vestervig 1769 Nov 6th
selv nu Jens Madsen Randrup af Vestervig Randrup 6200 036


77 Vestervig 1769 Nov 6th
selv nu Søren Madsen Randrup i Vestervig Randrup 6200 036


78 Vestervig 1769 Nov 6th
selv nu Laurits Pedersen Holm (Laurits Holm) Randrup i Vestervig Randrup 6200 036


79 Vestervig 1769 Nov 6th
selv nu Jens Christensen Randrup af Vestervig Randrup 6200 036


74 Vestervig 1769 Nov 8th
Henrich Christensen nu Niels Jensen Villerup af Hurup Etterup Stauberg 1400 035


92 Vestervig 1771 May 18th
selv nu Laurits Pedersen Tranekjaer i Vestervig Tranekjaer 7210 042


91 Vestervig 1771 Jun 12th
selv nu Søren Lauritsen Schaarup i Vestervig Rodenberg gaard1/2 6000 042


113 Vestervig 1771 Jun 2nd
far Laurits Knudsen 1771 nu Knud Lauritsen Agger Øster Agger hus 0000 053


80 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Gravers Pedersen Spajls i Hvidberg Vesten Aa Spajls gaard 1/2 1000 037


81 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Jens Madsen Hvid (Jens Hvid) Ørum i Ørum
- 037


82 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Christen Olufsen Ørum By i Ørum
2200 038


83 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Oluf Madsen Ørum By i Ørum
2200 038


84 Vestervig 1771 Jul 15th
_ nu Knud Møllegaard Ørum Ny i Ørum
2200 038


85 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Joes Pedersen Løgstrup Todbøl i Lodberg Todbøl 2200 039


86 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Niels Christophersen Todbøl i Lodberg Todbøl - 039


87 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Anders Mortensen Hedegaard i Ørum Hedegaard 2300 040


88 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Poul Christensen Ørum By i Ørum
2200 040


89 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Peder Knudsen Svindborg Ørum Svindborg 2000 040


90 Vestervig 1771 Jul 15th
selv nu Christen Sørensen Hedegaard i Ørum Hedegaard 2300 041


93 Vestervig 1771 Aug 2nd
Christen Thøgersen nu Jens Lauritsen Tranekjaer i fød Vestervig Handrup 3711 043


111 Vestervig 1771 Sep 9th
Far Michel Christensen nu Christen Michelsen Møllehus af Vestervig Møllehus 0111 052


100 Vestervig 1771 Oct 1st
og enche Vestervig Villerup 0210 046


101 Vestervig 1771 Nov 7th
Poul: forældre nu Thøger Poulsen Villerup af Vestervig Villerup - 046


109 Vestervig 1772 Mar 19th
stedfar Jens Olufsen 1772 nu Peder Jensen Vesterby i Vestervig Vesterby 4320 051 sign Jørgen Jensen

112 Vestervig 1772 Mar 20th
(ombytter) Mogens Poulsen nu Erich Nielsen Skraeder (Erich Skraeder) Grurup Gammelby hus 0000 053


95 Vestervig 1772 Apr 22nd
Jens Graversen 1772 nu Thomas Andersen Todbøl i Lodberg Todbøl 1322 043 Peder Nielsen, Oluf Olufsen, Laurits Pedersen

103 Vestervig 1772 May 10th
(Peder Pedersen 1772 Lund) Peder Lund nu Mads Madsen Over Astrup Vestervig Villerup 7000 047


96 Vestervig 1772 May 2nd
Christen Olufsen Spajl nu Anders Lauritsen Vestervig af Ørum
2311 044


94 Vestervig 1772 Jul 31st
Søren Lauritsen 1772 og Sidsel Sørensdatter enche nu Mads Christensen og Sidsel Sørensdatter vier enchen, Vestervig paa Heltborg Maarup Mølle 10500 043


99 Vestervig 1772 Oct 17th
Laurits Krogh nu Peder Salomonsen Oksbøl af Vestervig Oksbøl - 045


102 Vestervig 1773 Jan 7th
Far Anders 1771 nu Jens Andersen Handrup i Vestervig Handrup 3711 047


104 Vestervig 1773 Jan 8th
Søren Andersen nu Niels Lauritsen Hedegaard af Lyngs Rundborg 5100 048


106 Vestervig 1773 Feb 16th
Oluf Jeppesen nu Niels Sørensen Chapel af Vestervig Villerup 2000 049


107 Vestervig 1773 Feb 20th
Laurits Lauritsen 1764 og Else Knudsdatter foraeldre nu Laurits Lauritsen Staursbøl af Vestervig Staursbøl 5412 050


98 Vestervig 1773 Apr 12th
Peder Mortensen og mor til MP nu Anders Jensen og Maren Pedersdatter vier dat Vester Agger Agger Vester Agger 0540 045


105 Vestervig 1773 Apr 17th
Peder Madsen Toppenberg 1773 nu Søren Jensen Kjaergaard af Vestervig Kjaergaard 11631 049 vidn Christen Simonsgaard, Clemed Jensen Ginnerupgaard

97 Vestervig 1773 May 19th
Mads Andersen nu Jens Nielsen Gundtoft i Getterup Gundtoft 2600 044


108 Vestervig 1773 Jun 23rd
Michel Schytte nu Anders Jensen Oksbøl i Vestervig Randrup hus 1400 051


110 Vestervig 1773 Nov 6th
Peder Lauritsen 1773 nu Christen Jensen Frost Vester Agger af Agger Sønder Aalum hus (skib) 0000 051


118 Vestervig 1774 Jan 20th
Poul Troldgaard nu Laurits Christensen Skadkjaer af Ydby Dover By hus 0000 056


136 Vestervig 1774 Jan 2nd
nu Vilhelm Ellemand Vestervig Randrup 0712 063 contract

114 Vestervig 1774 Mar 12th
Laurits Madsen 1774 nu Christen Lauritsen Hedegaard af Ørum Hedegaard 2300 053


132 Vestervig 1774 Apr 26th
nu Peder Pedersen Vestervig Randrup hus 0002 062


149 Vestervig 1774 Jun 10th
Kirsten Mortensdatter nu (Morten Bager) Morten Jensen og Kirsten Mortensdatter Vestervig Vesterby 0020 068


159 Vestervig 1774 Jul 21st
Far Christen Justsen nu Just Christensen Tygstrup af Vestervig Tygstrup 3600 073 landmilits Thisted 1779 Apr 6th session

130 Vestervig 1774 Aug 16th
nu Laurits Nielsen Skraeder Vestervig Randrup hus 0030 062


131 Vestervig 1774 Aug 16th
nu Laurits Skraeder Vestervig Randrup hus 0020 062


140 Vestervig 1774 Nov 30th
nu Niels Natler Vestervig Vesterby hus 0000 065


122 Vestervig 1775 Jan 16th
Far Peder Andersen nu Anders Pedersen Schaarup af Vestervig Schaarup gaard 1/2 6201 059


129 Vestervig 1775 Jan 1st
? nu Niels Jensen Harbøl Vestervig Randrup Harbøl hus 0121 062


115 Vestervig 1775 Jun 11th
Michel Schytte nu Christen Pedersen Tind Vestervig Randrup 1400 053


121 Vestervig 1775 Jun 3rd
Far Christen Pedersen? Nu Peder Christensen Gramstrup af Vestervig Gramstrup 6021 058


119 Vestervig 1775 Nov 24th
? nu Jens Knudsen Vestervig Tranekjaer Hus 1422 057


127 Vestervig 1776 Jan 24th
Far Oluf Nielsen nu Niels Olufsen Taabel af Vestervig Taabel 4431 061


150 Vestervig 1776 Jan 24th
Far Niels Andersen nu Anders Nielsen Oksbøl af Vestervig Oksbøl 0000 069


124 Vestervig 1776 Feb 10th
Anders Mogensen nu Jens Christensen Vestervig Oksbøl 5600 060


116 Vestervig 1776 Feb 23rd
Niels Pedersen nu Mogens Nielsen og Kirsten Marie Madsdatter (dat Karen Clausdatter) Vestervig Oksbøl - 054 vidn her Balleby forpagter i Bubel

117 Vestervig 1776 Feb 27th
Far Jens Christensen nu Poul Jensen Vestervig Randrup gaard 1/2 6200 055


126 Vestervig 1776 Mar 4th
Mor nu Christen Jensen Kjaergaard af Vestervig Kjaergaard 10410 061


120 Vestervig 1776 Apr 23rd
Niels Hansen nu Anders Thøgersen Vestervig Tranekjaer 7201 057


125 Vestervig 1776 Apr 28th
nu Poul Schaaning Vestervig Taabelberg - 060


128 Vestervig 1776 May 8th
Niels Lauritsen 1776 nu Niels Lauritsen Vestervig Rodenberg 5010 061


123 Vestervig 1776 Oct 14th
Laurits Christensen armod nu Jørgen Jørgensen Vestervig Oksbøl 5600 059


152 Vestervig 1776 Oct 24th
Far Hans Jensen nu Jens Hansen Vestervig Rodenberg gaard1/2 5100 070


147 Vestervig 1776 Nov 18th
Peder Jensen 1776 nu Isach Mortensen Vestervig Vesterby 4320 068


135 Vestervig 1776 Nov 30th
Peder Hansen nu Peder Hansen? Vestervig Tranekjaer 0721 063


137 Vestervig 1776 Nov 30th
Far Christen Andersen nu Anders Christensen Nørrebo Vestervig Nørreby 12000 063


138 Vestervig 1776 Nov 30th
? nu Mads Svensen Randrup i Vestervig Vester Ulsted 4012 064


139 Vestervig 1776 Nov 30th
Far Niels Thøgersen 1776 nu Thøger Nielsen Randrup i Vestervig Randrup 6200 064


141 Vestervig 1776 Nov 30th
? nu Villads Jensen Adbøl i Vestervig Adbøl 4531 065


142 Vestervig 1776 Nov 30th
selv nu Jens Brungaard Vestervig Spolum 7202 065


143 Vestervig 1776 Nov 30th
nu Jens Lauritsen Tygstrup i Vestervig Tygstrup 3600 066


144 Vestervig 1776 Nov 30th
Far Jørgen Sørensen 1776 nu Mads Jørgensen Tygstrup af Vestervig Tygstrup 3600 067


148 Vestervig 1776 Nov 30th
selv nu Christen Lund Vestervig Oksbøl By hus 0000 068


153 Vestervig 1777 Jan 24th
Christen Madsen Lang og søs ____ Madsdatter nu Joseph Christensen Agger Røn March 0000 070


155 Vestervig 1777 Feb 24th
Jens Michelsen 1777 ulykke nu Christen Poulsen Øster Agger af Agger Vester Agger hus 0000 071


154 Vestervig 1777 Feb 30th
Christen Jensen nu Christen Sørensen Sønder Aalum i Agger Nørre Aalum hus 0000 071


151 Vestervig 1777 Mar 15th
Christen Jensen 1777 og Anne Poulsdatter nu (Peder Thor) Peder Christensen og Anne Poulsdatter Vestervig Villerup 7000 069


157 Vestervig 1778 Oct 18th (1778 May 6th)
Thøger Nielsen nu Peder Hansen Tranekjaer af Vestervig Randrup 6200 072


156 Vestervig 1778 Oct 18th (1779 May 31st)
Søren Murmand armod nu Laurits Jensen Hedegaard af Vestervig Tranekjaer By gaard 7201 071 fuld Anders Kortbech Ørum og <Vestervig

158 Vestervig 1778 Dec 16th
Far Christen Ovesen nu Mads Pedersen!? Tygstrup af (forældre bliver) Vestervig Tygstrup 0111 072


160 Vestervig 1779 Apr 2nd
Jens ____ og Sidsel Sørensdatter mor nu Anders Jensen Hedegaard af Ørum Hedegaard 2332 073


161 Vestervig 1779 Oct 16th
Laurits Jensen bortrømt nu Jens Sørensen Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7201 073 ejer Adolph Christian Brun

162 Vestervig 1779 Nov 30th
Jens Christensen 1779 nu Laurits Madsen Tranekjaer af Vestervig Randrup 0620 074


163 Vestervig 1779 Dec 24th
Christen Sørensen skrøbelig nu Oluf Spajls Hedegaard af (kon: rytter) Ørum Hedegaard 2332 074


164 Vestervig 1780 May 29th
Ny hus bygges af selv nu glarmester Jens Henrichsen Tranekjaer af (med hustru og børn) Vestervig Tranekjaer 0000 075


165 Vestervig 1780 Nov 8th
Christopher Jensen 1780 nu Søren Klouborg Tygstrup af Vestervig Tygstrup 9010 075


166 Vestervig 1780 Nov 8th
Joseph Nielsen 1780 nu Niels Michelsen Sønder Aalum af Agger Vester Agger hus 0000 076


167 Thisted 1781 Mar 31st
nu Niels Mortensen Adbøl i Helligsø
3600 076 tje Rytter i kongelig tjeneste 6aar sign

168 Vestervig 1781 Mar 31st
Peder Hansen nu Iver Jensen Tygstrup Vestervig Randrup 6200 077 landsoldat kon tje 9aar

172 Vestervig 1781 Jul 20th
Søren Jensen nu Poul Pedersen Taabelberg Vestervig Toppenberg 9722 078


173 Vestervig 1781 Jul 20th
Poul Pedersen nu Søren Jensen Toppenberg af Vestervig Taabelberg 0302 079


174 Vestervig 1781 Aug 4th
Laurits Hansen nu Christen Christensen og Kirsten Lauritsdatter aegter datter Neder Gramstrup af Vestervig Oksbøl 5600 079


177 Vestervig 1781 Sep 10th 1 Anders Andersen 1781 nu Anders Andersen Nørre Aalum Agger Nørre Aalum hus 0000 081


178 Vestervig 1781 Sep 10th
Far Christen Joesen 1781 nu Søren Christensen Nørre Aalum af Agger Nørre Aalum 0000 081


180 Vestervig 1781 Sep 18th
nu Christen Schaaning Vejlegaard af contract
0000 082 naev svoger Christen Pedersen sign Anders Thomassen, Mogens Lauritsen

181 Vestervig 1781 Sep 18th
nu Anders Christensen Nørreld contract
0000 082 foged Peder Hjardemaal, vurd Taecher Anders Jensen, vurd Mads Klouborg Tygstrup af

175 Vestervig 1781 Sep 3rd
Christen Sørensen nu Peder Christensen Røn i Vester Agger af Agger Røn 0000 080


176 Vestervig 1781 Sep 3rd
Far Niels Michelsen nu Michel Nielsen Sønder Aalum af Agger Sønder Aalum 0000 080


182 Vestervig 1781 Oct 31st
Far Jens Madsen skrøbelig nu Anders Jensen Randrup af Randrup
0000 085 Soldat 4aar 7maa major von Krebs

179 Vestervig 1781 Oct 6th
Morten Bager 1781 nu Mads Lauritsen Vesterby i Vestervig Vesterby hus 0020 081


169 Vestervig 1782 Jan 16th
Mor nu Christen Thor Tygstrup i Vestervig Tygstrup 0200 077


170 Vestervig 1782 Jan 16th
Mads Pedersen 1782 nu Morten Madsen (Maar Madsen) Røn af Agger Røn 0000 078


183 Vestervig 1782 Feb 1st
Niels Pedersen 1782 nu Anders Andersen Joesen Nørre Aalum fra Agger Sønder Aalum hus 0000 085


185 Vestervig 1782 Apr 15th
Anders Poulsen skrøbelig nu Christen Jensen Tygstrup af Vestervig Handrup 3711 086


186 Vestervig 1782 Apr 15th
Villads Jensen nu Poul Nielsen landrytter Adbøl af Vestervig Adbøl hus 4521 087


171 Vestervig 1782 Apr 24th
Berthel Christensen 1782 og Mette Madsdatter enche nu Niels Michelsen og Mette Madsdatter aegter enchen Tranekjaer af Vestervig Hedehus 0000 078 tje landsoldat

184 Vestervig 1782 Apr 2nd
selv nu Peder Pedersen Brixen Bedsted fra og 2 sønner fra Tandrup Vestervig Tranekjaer 0000 086


187 Vestervig 1782 May 28th
Laurits Kong 1782 nu Peder Thomassen Taabel af Vestervig Taabel hus 0000 087


188 Vestervig 1782 Jun 11th
Laurits Jensen nu Poul Christensen Fuglsang i Bedsted Fuglsang 0000 088


189 Vestervig 1782 Sep 20th
Christen Nielsen 1782 og Karen Christensdatter enche og hendes far Christen Christensen nu Anders Madsen og Karen Christensdatter vier enchen AM Bedsted Vestervig Villerup By hus 0000 088


190 Vestervig 1782 Dec 28th
far Christen Christensen nu Anders Madsen og Karen Christensdatter Agger Thyborøn 0000 088


191 Vestervig 1782 Dec 31st
Anders Thøgersen nu Mads Christensen (Mathias Christensen ) Tranekjaer af Vestervig Tranekjaer 7201 089 landsoldat

192 Vestervig 1782 Dec 31st
fra Anders Andersen nu Thomas Andersen Tygstrup af Vestervig Tygstrup 0100 089


193 Vestervig 1782 Dec 31st
Christen Hansen 1782 nu Jens Christensen Oksbøl af Vestervig Gammeltoft Hus 0000 090


194 Vestervig 1783 Jan 4th
Far Niels Feslesen nu Thøger Nielsen Tygstrup af Vestervig Tygstrup 3600 090


195 Vestervig 1783 Feb 3rd
Christen Pedersen 1783 Vendelbo (Christen Vendelbo) og Anne Olufsdatter enche nu Anders Poulsen og Anne Olufsdatter vier enche, fød Oksbøl Vestervig af Ørum Ørum By hus 0221 091


196 Vestervig 1783 Apr 4th
Niels Andersen nu Jørgen Pedersen Svejgaard af Ørum
0220 091


197 Vestervig 1783 Apr 8th
stedfar Søren Christensen 1783 nu Niels Christophersen Astrup af Vestervig Over Astrup 9010 091


198 Vestervig 1783 Jun 22nd
Jens Natler og enche nu Søren Pedersen Agger Øster Agger hus 0000 092


199 Vestervig 1783 Jun 22nd
selv nu Peder Nielsen Agger Øster Agger hus 0000 093


202 Vestervig 1783 Sep 22nd
Anders Andersen Joesen 1783 nu Joseph Michelsen Sønder Aalum af Vestervig Nørre Aalum hus 0000 093


200 Vestervig 1783 Sep 4th
Mads Jensen Toft (Mads Toft) og enche nu Christen Andersen Sønder Aalum af Vester Agger
0000 092

Helligsø a
201 Vestervig 1783 Sep 4th
Far Peder Josephsen nu Joseph Pedersen Sønder Aalum af Vestervig Sønder Aalum By 0000 093


205 Vestervig 1783 Oct 31st
Mads Madsen 1783 nu Laurits Jensen Vestervig Villerup 7000 095


206 Vestervig 1783 Dec 22nd
Far Søren Christensen og mor nu Christen Sørensen Sønder Aalum i Vestervig Sønder Aalum hus 0000 095


207 Vestervig 1784 Apr 10th
Far Oluf Andersen nu Anders Olufsen Oksbøl af Vestervig Oksbøl 5600 096


208 Vestervig 1784 Apr 10th
Jens Christensen Snaever(Jens Snaever) nu Christen Josephsen Kraemmer Øster Agger Agger Øster Agger hus 0000 096


209 Vestervig 1784 Apr 10th
svigerforældre Christen Poulsen og Gertrud Kraemmer enche nu Christen Pedersen Røn paa Agger Øster Agger 0000 097


210 Vestervig 1784 Apr 18th
Anders Jensen nu Søren Christian Kjaer Vestervig Randrup 0000 097 dette marker et skifte

211 Vestervig 1784 Apr 19th
Far Poul Justsen nu Just Poulsen Tygstrup Vestervig Tygstrup 3600 098 landsoldat 3aar

212 Vestervig 1784 May 1st
Oluf Madsen nu Christen Christensen Hedegaard af Ørum By
2220 099


213 Vestervig 1784 Sep 11th
Karen Thomasdatter nu Jens Thomassen Ørum By Ørum By hus 0000 100


214 Vestervig 1784 Oct 27th
(Jens Egeberg) Jens Pedersen Jegberg nu Peder Christensen Vestervig Oksbøl 5600 100


215 Vestervig 1785 Jan 3rd
Gravers Pedersen nu Peder Andersen Spajls Ørum af Hvidberg Spajls 0132 101


216 Vestervig 1785 Apr 16th
Laurits Christensen Kortegaard (Laurits Kortegaard) nu Mads Jensen Ørum By af Vestervig Randrup 6200 102 landrytter

217 Vestervig 1785 Jun 16th
stedfar Maar Christensen (Morten Christensen) nu Peder Madsen Sønder Aalum i Agger Sønder Aalum hus 0000 102


218 Vestervig 1785 Dec 13th
Thomas Jensen skrøbelig nu Søren Jensen Vestervig Møllegaard 3600 102


219 Vestervig 1785 Dec 3rd
Anders Olufsen 1785 Tømmermand (Anders Tømmermand) nu Anders Lauritsen Tygstrup af Vestervig Tygstrup 0101 103


221 Vestervig 1786 Jan 23rd
Poul Pedersen 1786 nu Joes Andersen Sønder Aalum af Agger Sønder Aalum hus 0000 104


222 Vestervig 1786 Jan 28th
Joes Andersen nu Christen Andersen Tømmermand (Christen Tømmermand) Vester Agger Agger Sønder Aalum 0000 104


223 Vestervig 1786 Jan 28th
Niels Pedersen Bødcher (Niels Bødcher) Vester Agger af Agger Sønder Aalum 0000 104 can't read

220 Vestervig 1786 Jan 4th
Just Christensen nu Mads Lauritsen Vestervig Tygstrup 3600 103


226 Vestervig 1786 Feb 25th
Poul Lauritsen Klouborg (Poul Klouborg)'s nu Laurits Christensen og Karen Poulsdatter vier datter fra Jestrup Vestervig Tygstrup 0020 106


224 Vestervig 1786 Feb 3rd
far Peder Andersen nu Laurits Pedersen Taabel af Vestervig Taabel 4431 105


225 Vestervig 1786 Feb 9th
nu Niels Christensen Røn i Agger Thyborøn hus 0000 105 can't read

203 Vestervig 1786 Apr 10th
Christen Andersen nu Frederich Nielsen Rosholm Helligsø af Ørum Svindborg 2032 093


204 Vestervig 1786 Apr 10th
Anders Lauritsen nu Anders Jensen Helligsø af Ørum
2220 094


227 Vestervig 1786 Apr 15th
mageskifte Jens Madsen den yngre nu Jens Jensen Tranekjaer af Vestervig Randrup 1200 106


230 Vestervig 1786 Apr 18th
Jens Hansen 1786 nu Erich Nielsen Skraeder (Erich Skraeder) Ørum By Vestervig Tygstrup 0031 107


228 Vestervig 1786 Apr 1st
Jens Jensen nu Jens Madsen Randrup af Vestervig Tranekjaer By hus 1000 106


229 Vestervig 1786 Apr 4th
nu Christen Jensen Ninn (Christen Ninn) Oksbøl Vestervig Randrup - 106 naev Christen Skraeder, Niels Smed

231 Vestervig 1786 May 15th
mageskifte Christen Jensen nu Christen Pedersen Find Randrup af Vestervig Randrup 5711 107


232 Vestervig 1786 May 22nd
mageskifte Christen Pedersen Find nu Christen Jensen Handrup af Vestervig Randrup 1400 108


233 Vestervig 1786 May 22nd
Mads Christensen Batum (Mads Batum) nu Peder Villadsen Sønder Aalum af Agger Vester Agger hus 0000 108


234 Vestervig 1786 May 22nd
Mads Nabe nu Joseph Christensen Hede Røn paa Agger Røn hus 0000 108


235 Vestervig 1786 May 27th
Peder Jensen nu Michel Lauritsen Toft af Agger Thyborøn hus 0000 109


236 Vestervig 1786 May 27th
Mor nu Søren Nielsen Thyborøn af Agger Thyborøn hus 0000 109


237 Vestervig 1786 Nov 9th
Far Jens Olufsen nu Jens Nielsen Dahl (Jens Dahl) Hedegaard ved i Ørum Ørum Svindborg hus 0000 109


238 Vestervig 1786 Dec 11th
Christen Michelsen 1786 nu Peder Jensen Ginnerup af Heltborg af Vestervig Møllehus 0111 110 naev beboere i Oksbøl

239 Vestervig 1787 Jan 8th
Far Oluf Lauritsen nu Peder Olufsen Spolum af Vestervig Spolum gaard 1/2 7201 111


240 Vestervig 1788 Dec 18th
Niels Olufsen nu Anders Christensen Vestervig Taabel 0501 112


248 Vestervig 1788 Dec 18th
nu Mads Lauritsen Roikjaer af Vestervig Roikjaer 5331 115


244 Vestervig 1788 Dec 19th
Vilhelm Ellemand nu Niels Christensen Maadahl Vestervig Randrup 0712 113


245 Vestervig 1789 Jan 21st
Søren Murmand 1788 og enche nu Anders Thøgersen Vestervig Tygstrup hus 0000 113


246 Vestervig 1789 Jan 21st
Poul Jensen frarømt nu Jens Christensen Vestervig Randrup By 6200 113


241 Vestervig 1789 Jan 8th
Mogens Nielsen nu Jens Jensen Hvid (Jens Hvid) Vestervig Oksbøl 5600 112


242 Vestervig 1789 Jan 8th
Poul Nielsen og Mette Andersdatter enche nu Jens Michelsen og Mette Andersdatter vier enche Vestervig Adbølgaard 1/2 4531 112


247 Vestervig 1789 Oct 15th
Søren Kjaer nu Peder Christensen Vestervig Randrup 0000 114 naev kammerherre Bjerregaard's Gods, fuld Svinth

243 Vestervig 1789 Oct 8th
Oluf Lauritsen nu Christen Sørensen Vestervig Vesterby Bubelgaard 4320 112


251 Vestervig 1790 Jan 28th
Far Jens Mortensen nu Jens Jensen Mortensen Taabel af Vestervig Taabel - 117


252 Vestervig 1790 Jan 28th
Far Christen Jensen nu Jens Christensen Taabel af Vestervig Taabel 5000 118


249 Vestervig 1790 Jan 3rd
Morten Jensen Adbøl (Morten Adbøl) nu Anders Pedersen og Maren Mortensdatter vier datter Vestervig Adbøl gaard 1/2 4531 116


250 Vestervig 1790 Jan 8th
Far Peder Christensen Thor (Peder Thor) nu Poul Christensen Villerup i Vestervig Villerup 7000 116


253 Vestervig 1790 Dec 9th
Anders Jensen nu Laurits Andersen og Kirsten Andersdatter vier datter Tygstrup af Vestervig Tygstrup 0011 118


254 Vestervig 1791 Jan 21st
Christen Olufsen 1791 og Karen Christensdatter enche nu Iver Jensen Hvid (Iver Hvid) og Karen Christensdatter vier enchen Bedsted i Vestervig Over Gramstrup 6220 119


257 Vestervig 1791 Jan 4th
nu Peder Jensen Vestervig Randrup Kortegaard 5600 121 can't read

255 Vestervig 1791 Apr 20th
Jens Nielsen 1791 og Anne Pedersdatter nu Christen Poulsen og Anne Pedersdatter vier enchen Flarup af Ørum Hedehus 0000 119 vidn Peder Pedersen Teglbraender

258 Vestervig 1791 Apr 8th
nu Jens Møller Vestervig Tygstrup - 122 can't read

256 Vestervig 1791 Dec 15th
Christen Jensen 1791 nu Christen Christensen Kjaer Vestervig af Vestervig Vesterby 6200 120


259 Vestervig 1791 Dec 15th
Laurits Madsen nu Christen Jensen Iversen Vestervig Randrup - 121 can't read

260 Vestervig 1792 Dec 20th
Bro Niels Sørensen nu Morten Sørensen Villerup af Vestervig Villerup - 122


261 Vestervig 1793 Dec 19th
Laurits Jensen nu Laurits Hansen Rodenberg Vestervig Villerup - 123


262 Vestervig 1794 Jan 9th
Niels Lund 1794 og Maren Knudsdatter enchen nu Christen Christensen Chapel og Maren Knudsdatter vier enchen Vestervig Tygstrup 5211 123


263 Vestervig 1794 Jan 9th
Poul Clausen? Nu Laurits Pedersen Spajls af Vestervig Over Gramstrup 3631 123


264 Vestervig 1794 Jan 9th
Peder Jegberg (Peder Egeberg) nu Peder Christensen Serup af Vestervig Oksbøl - 123


265 Vestervig 1794 Jan 9th
Niels Jensen nu Mads Pedersen Schaarup (Mads Schaarup) Vestervig Taabel 5001 124


266 Vestervig 1794 Jan 9th
Jens Jensen nu Laurits Pedersen og Anne Jensdatter vier dat Taabel i Vestervig Taabel 5001 125


267 Vestervig 1795 May 1st
stedfar Anders Thomassen nu Knud Knudsen Vestervig Villerup gaard 1/2 7000 125


268 Vestervig 1795 Dec 18th
Jens Michelsen nu Christen Lauritsen Bodum af Vestervig Adbølgaard 1/2 4531 126 ejer Christen Lautrup Helligkildegaard

269 Vestervig 1796 Oct 18th
Jens Christensen 1796 nu Jens Hermansen Vindum Vestervig Oksbøl 5332 126


270 Vestervig 1796 Oct 18th
Jørgen Jørgensen nu Peder Thomassen og Mette Marie Lucia Jørgensdatter vier ældste datter, Dovergaard fra Vestervig Oksbøl 5332 126


271 Vestervig 1796 Oct 19th
Far Søren Lau nu Thøger Sørensen Lau Agger Øster Agger hus 0000 127


272 Vestervig 1796 Oct 20th
Christen Jensen Ninn nu Poul Jacobsen Vestervig Randrup 1010 127


273 Vestervig 1796 Oct 28th
Far Erich Nielsen nu Jens Erichsen Vestervig Tygstrup 0031 127


274 Vestervig 1798 Dec 17th
Christen Iversen nu Niels Lauritsen Vestervig Randrup 1231 128END