Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Ulstrup
a b c d e f g
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol counselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød dato arving side forvalter vurderingsmænd formynder sognefoged
Hundborg 1 ____ Maren Sørensdatter (Harrekjaer/ Havkjaer) 1719 Sep 29th 1720 Oct 14th Jens Svensen og Maren Sørensdatter (Jens Harkjaer og Maren Sørensdatter/ Jens Svensen Harkjaer og Maren Sørensdatter) B: 002 ejer Peder Mads Jensen til Ulstrup
A 1709 Sven Jensen 10aar
forv Peder Mortensen Selle (Peder Selle)
B 1711 Christen Jensen 8aar
form Christen Sørensen Hundborg af
C 1702 Karen Jensdatter 17aar
vurd Christen Christensen Bygaard Hundborg af
D 1705 Maren Jensdatter 14aar
vurd Christen Pedersen Landbo Hundborg af
E 1714 Karen Jensdatter 5aar


Jannerup Snejstrup (muligvis fra Snedsted) 2 1674 Christen Christophersen 1721 Jan 10th Christen Christophersen og Kirsten Poulsdatter B: 003 lauv Jacob Lauritsen Jannerup af
A 1708 Poul Christensen 13aar
form morbro Mourits Poulsen
B 1721 Christen Christensen 2aar
form morbro Jens Poulsen
C 1719 Jørgen Christensen 3aar
vurd Laurits Christensen Kløvborg (Laurits Kløvborg) Jannerup i
D 1716 Birgithe Christensdatter 5aar
vurd Peder Finch Snejstrup i
E 1720 Anne Christensdatter 17uge


Stagstrup Sundby 3 ____ Karen Nielsdatter 1722 Jan 14th D1 Christen Nielsen Yde 1719 og Karen Nielsdatter D2 B ( Christen Nielsen Yde og Karen Nielsdatter/ Christen Yde og Karen Nielsdatter) B: 004 vurd Søren Ovesen Sundby af
A 1676 Søren Christensen 46aar
vurd Morten Mogensen Sundby af
B 1683 Mette Christensdatter 38aar
form Knud Mortensen Stagstrup
C 1679 Maren Christensdatter Søe viet Jens Christensen og Maren Christensdatter
form Niels Andersen Sundby
D 1696 Dorthe Christensdatter


Hundborg 4 1641 Anne Madsdatter 1722 Jan 23rd Peder Andersen og Anne Madsdatter B: 005 vurd Christen Lauritsen Hundborg
a Mads Pedersen
vurd Kir Christensen Hundborg
b Gertrud Pedersdatter viet Niels Salomonsen og Gertrud Pedersdatter v1715 i Hundborg


Jannerup 5 1641 Christen Pedersen Kløvborg (Christen Klouborg) 1722 Oct 26th V1 Christen Pedersen og Anne Gertsdatter 005 vurd Hans Nielsen Gad Jannerup
V2 Christen Pedersen og Birgithe Nielsdatter B:
vurd Jens Jensen Brunsig Jannerup
a Henrich Christensen
lauv Christen Christensen Vorup Øer af
V1 Christen Pedersen og Anne Gertsdatter B:
form Christopher Jeppesen
b Salomon Christensen Hundborg i
cred Jens Grejs løn
c Laurits Christensen Jannerup i
cred Kirsten tjenestepige
d Anne Christensdatter hjem
cred Niels Ladegaard


cred Jens Erichsen


cred Anne Kaubo Klimøller


cred Niels Madsen Thisted


cred Jacob Lauritsen Jannerup i
Sjørring Neestrup 6 ____ Maren Christensdatter 1722 Oct 30th Ogge Lauritsen og Maren Christensdatter B: 007 vurd Niels Jensen Neestrup i
a Maren Oggesdatter (Maren Aagesdatter)
vurd Mads Jacobsen Neestrup i
Thorup (Vang Nystrup) 7 Anders Christensen Ferregaard (Anders Ferregaard) 1723 Apr 1st bachelor 012 hos Peder Nielsen Nystrup Vang
arv Niels Jørgensen Nystrup i
Christen Jensen Korsborg
AC's faster Karen Andersdatter's datter's datter: auction Peder Nysted paa Nystrup1724 Sep Else Jensdatter viet Peder Boisen og Else Jensdatter Lundgaard Bersted i Snedsted auction Christen Pedersen paa Horfor
AC's faster Anne Andersdatter's søn's datter: auction Christen ved Vangsaa
Maren Nielsdatter enche til Christen Jensen og Maren Nielsdatter Bersted i Snedsted auction Jørgen Boier
AC's faster Anne Andersdatter's søn: auction Christen Kusk
Anders hans stedfar's datter Anne Andersdatter viet Christen Jørgensen og Anne Andersdatter auction Peder Bersted
Jannerup 8 1645 Christen Jeppesen 1723 Aug 9th Christen Jeppesen og Mette Jeppesdatter V2 009 vurd Laurits Christensen Kløvborg Jannerup af
Mads Vandgaard og Mette Jeppesdatter V1 B:
vurd Peder Jensen Snejstrup
a Jeppe Madsen
lauv Maren Andersdatter
b Johanne Madsdatter
lauv Christen Poulsen Jannerup i
c Mette Madsdatter
nævn Kir Lauritsen Gris (Grøn?)
d hjem


Anne Christensdatter's børn i Harbøl:


1 Christen Andersen Horsfeld i


2 Johanne Andersdatter viet Niels Grøn og Johanne Andersdatter Jannerup i


3 Kirsten Andersdatter enche til Christen Pedersen og Kirsten Andersdatter Kallerup i


4 Maren Andersdatter viet Christen Hald og Maren Andersdatter Hundborg i


5 Else Andersdatter viet Jørgen Schytte og Else Andersdatter Raasted


6 Mette Andersdatter tje paa Todbøl


Sidsel Christensdatter viet Knud Kjaergaard og Sidsel Christensdatter B:


1 Karen Christensdatter hos Niels Grøn (Kjeld Gris?) Jannerup i


2 Kirsten Christensdatter enche til Jens Havtoft og Kirsten Christensdatter Jestrup i


3 Christen Christensen Hoedahl i Nørrehaa


4 Jens Christensen Hoerdahl i Nørrehaa


Hundborg Kjaerhus 9 ____ Maren Christensdatter 1724 Apr 17th May 6th Laurits ____ og Maren Christensdatter V1 B: 015A 1699 Christen Lauritsen 25aar dragon Oberst Amtaars Regiment i Hald ved Randers 015 form Christen Smed Hundborg i
b Maren Lauritsdatter tje i Lyngberggaard Tilsted Sogn
vurd Laurits Jensen Dahl Hundborg af
Jens Christensen og Maren Christensdatter V2
vurd Michel Christensen Hundborg af
Ydby Refshedegaard 10 1663 Laurits Madsen Hedegaard (Laurits Hedegaard) 1725 Mar 16th Laurits Madsen og Else Sørensdatter v1694 i Getterup B: 016 vurd Mads Christensen Vang i
A 1704 Mads Lauritsen 21aar
vurd Oluf Jensen Overgaard i
B 1706 Christen Lauritsen 18aar
lauv Poul Sørensen Getterup i
C 1713 Søren Lauritsen 11aar
form Niels Christensen ____gaard
D 1716 Mads Lauritsen 8aar
form Niels Pedersen Flarup i
E 1702 Karen Lauritsdatter 23aar
form morbro Niels Sørensen Getterup
F 1709 Else Lauritsdatter 16aar
form Søren Sørensen Flarup i
G 1711 Anne Lauritsdatter 14aar


H 1719 Maren Lauritsdatter 6aar


Hundborg 11 1693 Anne Madsdatter 1725 Jun 8th Christen Andersen Horsfeld og Anne Madsdatter v1717 i Hundborg B: 019 vurd Christen Jensen Aggerbo
A 1722 Anders Christensen 2 1/2aar
vurd Niels Andersen Søndergaard (Niels Søndergaard)
B 1718 Maren Christensdatter 7aar
form morfar Mads Nielsen Stensgaard


form morbro Niels Madsen
Vester Vandet Klitmøller ved 12 1657 Anne Lauritsdatter Skelshøj 1725 Aug 25th Christen Andersen og Anne Lauritsdatter (Christen Andersen Skelshøj og Anne Lauritsdatter/ Christen Skelshøj og Anne Lauritsdatter) B: 021 vurd Christen Christensen Schaterskjaer Klitmøller ved
A 1697 Laurits Christensen 29aar
vurd Anders Stephensen Vester Mølle i Klitmøller ved
b Karen Christensdatter viet Oluf Christensen og Karen Christensdatter Dragsbech Klitmøller
form Oluf Christensen Dragsbech (Oluf Dragsbech)
nævnes søn Peder Pedersen
nævnes 80aar gammel person


sign Kirsten Christensdatter Skelshøj: Anders Stephensen
Hillerslev Schousted 13 1673 Christen Andersen Morsing 1726 Jun 25th Christen Andersen og Maren Christensdatter v1716 i Hillerslev (Christen Andersen Morsing og Maren Christensdatter/ Christen Morsing og Maren Christensdatter) B: 021 lauv Jens Christensen Schousted i
A 1716 Maren Christensdatter 11aar
form Jens Andersen


vurd Anders Jørgensen Schousted


vurd Jens Andersen Schousted1727 Jan 25th

sign Thue Lauritsen
Hundborg Toft 14 1662 Christen Nielsen Toft 1725 Aug 30th Christen Nielsen og Kirsten Sørensdatter B: 023 lauv morbro Christen Sørensen Hundborg af
A 1713 Else Christensdatter 9aar
form Niels Nielsen Hundborg af


vurd Niels Andersen Søndergaard (Niels Søndergaard)


vurd Christen Andersen Horsfeld (Christen Horsfeld)
Hundborg 15 1693 Hedvig Jensdatter 1727 May 5th Mads Pedersen og Hedvig Jensdatter (Mads Pedersen Foged og Hedvig Jensdatter/ Mads Foged og Hedvig Jensdatter) B: 024 form Christen Smed Hundborg i
A 1718 Christen Madsen 9aar
nævn Niels Salomonsen Hundborg af
B 1720 Peder Madsen 7aar
nævn Christen Jensen Smed (Christen Smed) Hundborg af
C 1722 Jens Madsen 5aar
nævn Niels Christensen Smed (Niels Smed)
D 1715 Else Madsdatter 12aar


E 1724 Anne Madsdatter 2aar


Hundborg 16 1634 Anne Pedersdatter 1727 May 12th Jeppe Andersen og Anne Pedersdatter (Jeppe Andersen Vild og Anne Pedersdatter/ Jeppe Vild og Anne Pedersdatter) 026 vurd Niels Salomonsen Hundborg af21st
søskendebørn Mads Jensen
vurd Christen Sørensen Hundborg af
søskendebørn Kirsten Jensdatter
cred Johanne Jacobsdatter løn
farbro's søn til AP: Jens Mortensen Hald
cred Sophie Jensdatter løn


cred Niels Boesen Thisted i


cred Christen Salomonsen Thisted


cred Christopher Hansen Hundborg


cred Berthel Jensen Thisted


cred Niels Salomonsen Hundborg i


cred Peder Madsen Mejlager (Peder Mejlager)


cred Jens Foged Hundborg i


cred Johan Lundgaard Hundborg i


cred Michel Ledertough Hundborg i


cred Mads Degn Hundborg i
Snedsted Gjersbøl 17 ____ Peder Pedersen Bundgaard 1727 May 8th Peder Pedersen og Else Pedersdatter (Peder Pedersen Bundgaard og Else Pedersdatter/ Peder Bundgaard og Else Pedersdatter) B: 028 lauv morbro Henrich Pedersen Hørsted af
A 1711 Jens Pedersen 16aar
form moster's mand Jens Pedersen og ____ Pedersdatter
B 1714 Anne Pedersdatter 13aar
vurd Niels Jeppesen


vurd Christen Christensen Gjersbøl


sign Thue Lauritsen Løgstør


sign Christen Pedersen
Hundborg Stengaard 18 1672 Jens Pedersen Stengaard 1727 May 28th V1 Jens Pedersen og Maren Jensdatter (Jens Stensgaard og Maren Jensdatter) B: 030 form farbro Anders Pedersen
B 1717 Kirsten Jensdatter 10aar
form morbro (til Kirsten) Peder Jensen Brogaard1727 May 28th V2 Jens Pedersen og Anne Nielsdatter (Jens Stensgaard og Anne Nielsdatter) B:
vurd Christen Pedersen Landbo Hundborg af (Christen Landbo)
A 1722 Peder Jensen 3 1/2aar
vurd Christen Pedersen Foged Hundborg af (Christen Foged)


asse Peder Mortensen Selle (Peder Selle)
Hundborg 19 1653 Peder Nielsen Harrekjaer (Peder Harrekjaer) 1727 Aug 2nd D1 Peder Nielsen Harkjaer og ____ D2 B: 033 vurd Christen Pedersen Landbo Hundborg af (Christen Landbo)
A 1704 Niels Pedersen 23aar Thisted i
vurd Anders Madsen Stengaard (Anders Stengaard)
B 1687 Maren Pedersdatter 40aar


c 1688 Anne Pedersdatter 39aar viet Johan Jensen og Anne Pedersdatter Hundborg i


D 1691 Dorthe Pedersdatter 36aar hjem


Sønderhaa Jestrup 20 1657 Peder Christensen Østergaard 1728 Sep 8th Peder Christensen Østergaard og Bodil Christensdatter afkald arvinger B: 034+063 vurd Christen Andersen Sønderhaa i
a Christen Pedersen Bersted i
vurd Christen Nielsen Jestrup i
b Else Pedersdatter viet Christen Nielsen og Else Pedersdatter Jestrup


c Anne Pedersdatter viet Mads Poulsen og Anne Pedersdatter Skjoldborg i


Snedsted Aarup 21 ____ Peder Berthelsen 1728 Dec 24th V1 Peder Berthelsen og Jan Henrichsdatter B: 034 vurd Jesper Jensen Aarup i
a Henrich Pedersen Hørsted i (København?)
vurd Christen Lauritsen Hundborg
b Else Pedersdatter viet Peder Pedersen og Else Pedersdatter Gjersbøl i
lauv morbro Christen Andersen (AA's bro) Sønderhaa
c Mette Pedersdatter enche til Laurits Nielsen og Mette Pedersdatter Hindinge


d Karen Pedersdatter viet Christen Jensen og Karen Pedersdatter Hørsted af


e Maren Pedersdatter viet Jesper Ludvigsen og Maren Pedersdatter Aarup


f Margrethe Pedersdatter viet Peder Christensen og Margrethe Pedersdatter Sønderhaa i

1729 Feb 12th V2 Peder Berthelsen og Anne Andersdatter 035

Hundborg 22 1686 Anne Pedersdatter 1730 Apr 26th Jens Andersen og Anne Pedersdatter afkald: 036

bro Jens Pedersen (tje Jerich Kjaergaard i Hørdum) afkald sign


søs Kirsten Pedersdatter viet Christen Nielsen og Kirsten Pedersdatter


Hundborg 23 1656 Maren Christensdatter 1730 Jun 12th Christen Lauritsen og Maren Christensdatter 036 nævn Christen Villadsen
søsk 1696 Peder Christensen 34aar
vurd Christen Svensen Hundborg
søs afdød Peder Lauritsen den yngre B:
vurd Christen Christensen Bygaard Hundborg af
1 1690 Peder Pedersen 40aar


2 1692 Oluf Pedersen 38aar


3 1710 Christen Pedersen 20aar


4 1694 Maren Pedersdatter 36aar Snejberg By Hammerum


nævn 1667 Else Berthelsdatter 63aar


nævn 1670 Anne Christensdatter 60aar viet Christen Jensen Led og Anne Christensdatter Hundborg af


Snedsted Gjersbøl 24 ___ Salomon Pedersen 1730 Dec 2nd D2 Salomon Pedersen og _____ D1 B: 037

A 1681 Peder Salomonsen 49aar Gjersbøl af


B 1682 Niels Salomonsen 48aar hjem


C 1694 Christen Salomonsen 36aar Hørdum af


d Berethe Salomonsdatter viet Christen Jørgensen's Jens Christensen og Berethe Salomonsdatter Hørdum i


e Kirsten Salomonsdatter viet Christen Jørgensen og Kirsten Salomonsdatter Nørrehaa


f Maren Salomonsdatter viet Mourits Andersen og Maren Salomonsdatter Tagsted


Hundborg 25 ____ Villads Christensen Sønderbo 1731 Feb 17th Villads Christensen og Anne Poulsdatter B: 038 lauv Niels Christophersen Hundborg af
A 1715 Poul Villadsen 16aar
form Christen Jensen Led Hundborg
B 1714 Jens Villadsen 17aar
vurd Christen Christensen Bygaard (Christen Bygaard) Hundborg af
C 1717 Christen Villadsen 14aar
vurd Christen Jensen Hove (Christen Hove)
D 1719 Maren Villadsdatter 12aar
cred Peder Nielsen paa Vestervig Closter
E 1722 Karen Villadsdatter 9aar
cred Niels Andersen løn


cred Niels Christophersen Hundborg i


cred Thomas Andersen Tilsted i


cred Karen Thomasdatter Tilsted i


cred Christen Salomonsen Tinstrup i


sign Christen Villadsen Dahlgaard (Christen Dahlgaard)
Hundborg 26 1718 MarGrethe Nielsdatter 1732 Jan 8th Poul Christensen Brun og MarGrethe Nielsdatter V1 B: 040 forv Christen Christensen Bach (Christen Bach) til Ulstrup & Frøslevgaard
A 1715 Hans Andersen 15aar


B 1717 Christen Andersen 12aar


Anders Christensen Bojer og MarGrethe Nielsdatter V2 B:


C 1724 Laurits Andersen 6aar


Stagstrup 27 1669 Christen Pedersen Hammer (Christen Hammer /Harring) 1732 Aug 12th Christen Pedersen Hammer og Ellen Andersdatter v1707 i Stagstrup B: 041 vurd Knud Pedersen Stagstrup
A 1709 Jens Christensen 23aar
vurd Christen Hansen Stagstrup af


lauv Oluf Christensen Stagstrup af


form farbro Jens Pedersen Hammer (Jens Hammer)
Jørsby 28 ____ Morten Simonsen 1730 Feb 20th Morten Simonsen og Margrethe Poulsdatter B: 044 form Laurits Michelsen
a Karen Mortensdatter
vurd Niels Nielsen Fuhrby


vurd Peder Andersen Jørsby af
Stagstrup 29 1713 Anders Jensen Hammer (Anders Hammer ) 1733 Apr 28th May 28th bachelor 045 cred Christen Morsing Grurup i
mor Ellen Andersdatter thus Jens Lauritsen Hammer og Ellen Andersdatter B:
cred Jens Aars
halvsøskende til AJH:
cred Christen Poulsen Rosholm i
1 Daniel Jensen Vorup i
cred Christen Hagensen Aarup Mølle
2 Kirsten Jensdatter viet Anders Madsen og Kirsten Jensdatter Stagstrup i
cred Daniel Vorup i
3 Anne Jensdatter viet Niels Smed Thisted i
cred Christen Bach Ulstrup i
4 Jens Christensen Hammer 049 cred Mads Poulsen Skjoldborg
nævn Ellen Andersdatter 050 sign Knud Pedersen

051 debi Edvard Nielsen Thisted i


debi Jens Sørensen


debi Laurits Kay Elsted


debi Mads Yde Stagstrup


debi Christen Kirche


debi Jens Jespersen Aarup i


debi Christen Poulsen


debi Hans Lauritsgaard Elsted


debi Christen Bundgaard Skjoldborg


debi Laurits Andersen Skjoldborg


debi Niels Smed Thisted i


debi Jens Lodborg


debi Christen Andersen Chapelhus


debi Niels Jespersen Gjerup


debi Jens Hammer Schyum


debi Mads Poulsen Schyum


debi Jens Morsing Schyum


debi Peder Uhrbrand Schyum


debi Michel Vester Stagstrup


debi Peder Degn Stagstrup


debi Anders Jespersen Stagstrup


debi Jens Ovesen Stagstrup


debi degn Stagstrup


debi Poul Clemedsen Stagstrup


debi Peder Jensen tje laden Stagstrup


debi Laurits Smed Koldby


there are more people in the paid list here
Hundborg Landbo 30 1672 Christen Pedersen 1733 Jul 30th Christen Pedersen Landbo og Kirsten Jensdatter B: 053 vurd Christen Nielsen Hundborg
A 1715 Jens Christensen 19aar
vurd Peder Jensen Ramsgaard Hundborg
B 1726 Peder Christensen 8aar
vurd Christen Jensen Smed Hundborg af
C 1716 Kirsten Christensdatter 18aar
vurd Søren Pedersen Landbo Thorsted af
D 1720 Maren Christensdatter 13aar


Villerslev 31 ____ Mette Christensdatter 1733 Oct 26th Berthel Christensen og Mette Christensdatter Tofthalle afkald to børn 057 Peder Mads Jensen svigerfar Peder Mortensen Selle (Peder Selle)1711 Sep 27th

skiftebrev 1711 Sep 27th
Hundborg 32 1670 Christen Jensen Led (Christen Led) 1733 Dec 29th Christen Jensen Led og Karen Christensdatter B: 056 vurd Christen Sørensen Hundborg af
A 1700 Jens Christensen 33ar
vurd Christen Nielsen Hundborg
B 1711 Anders Christensen 22aar
form Christen Villadsen Hundborg af
C 1705 Kirsten Christensdatter 28aar
cred Michel Pedersen Stensgaard Hundborg
D Maren Christensdatter viet Christen Jensen og Maren Christensdatter Jestrup i
cred Peder Jensen Stagstrup
C 1708 Johanne Christensdatter 25aar 059 cred Jens Erichsen Thisted fra


lauv Peder Jensen Snejstrup af
Hundborg 33 1680 Jens Svensen Harrekjaer (Jens Harrekjaer) 1734 Feb 1st V1 Jens Svensen Harkjaer og Maren Sørensdatter B: 061 vurd Christen Lauritsen Hundborg af
A 1703 Karen Jensdatter 31aar
vurd Dorthe Thomassen Hundborg af
b Karen Jensdatter


C 1709 Sven Jensen 25aar


D 1713 Christen Jensen 21aar


E 1717 Anne Jensdatter 17aar


V2 Jens Svensen Harkjaer og Maren Christensdatter B:


F 1722 Christen Jensen 10aar


G 1725 Jens Jensen 8aar


Sønderhaa Jestrup 34 1669 Bodil Christensdatter 1733 Dec 24th Peder Christensen og Bodil Christensdatter (Peder Christensen Østergaard og Bodil Christensdatter Østergaard/ Peder Østergaard og Bodil Østergaard)
nævn Mads Poulsen Skjoldborg i afkaldsee this Date 1728 Sep 8th sign Christen Pedersen Østergaard (Christen Østergaard) afkald
nævn svoger Christen Nielsen Jestrup i


Peder Christensen Østergaard og Bodil Christensdatter afkald arvinger: see this Date 1728 Sep 8th
Sjørring Neestrup 35 1684 Ogge Lauritsen 1734 Feb 15th V1 Ogge Lauritsen og Maren Christensdatter B: 064 lauv Christen Nielsen Kallerup i
A 1716 Anne Oggesdatter 17aar
form morbro (through MM) Jacob Madsen Neestrup af
V2 Ogge Lauritsen og Maren Madsdatter B:
form morbro (through MC) Just Christensen Neestrup af
B 1725 Maren Oggesdatter 8aar


C 1726 Johanne Oggesdatter 7aar


D 1728 Laurits Oggesen 5aar


E 1732 Maren Oggesdatter 2aar


Skjoldborg Møgelvang 36 1668 Thomas Jensen Hornstrup (Thomas Hornstrup 1734 Jun 30th Thomas Jensen og Else Jensdatter v1697 i Nørrehaa B: 067 lauv Christen Lauritsen Kallerup af
A 1709 Anne Thomasdatter 25aar
form Peder Christensen Møgelvang
b Karen Thomasdatter viet Mogens Christensen og Karen Thomasdatter Sundby i
vurd Laurits Jensen Roikjaer
C 1713 Dorthe Thomasdatter 21aar tje Christen Lauritsen Kallerup i
vurd Peder Christensen Yde (Peder Yde) Hundborg af
D 1721 Jens Thomassen 12aar


E 1702 Mads Thomassen 32aar været væk i over 15aar


Hundborg 37 1687 Christen Jensen Brun 1735 Feb 18th Christen Jensen og Mette Olufsdatter B: 069 vurd Jens Jensen Hundborg af
A 1719 Oluf Christensen 16aar
vurd Laurits Mogensen Hundborg af
B 1721 Christen Christensen 14aar
lauv Søren Salomonsen Hundborg af
C 1724 Maren Christensdatter 10aar


Hundborg Store Stengaard 38 ____ Anders Ovesen 1735 Jan 7th bachelor 072 vurd Jørgen Andersen Hundborg af


vurd Christen Jensen Aggerbo (Christen Aggerbo) Hundborg
Hundborg Harrekjaer 39 1686 Maren Christensdatter 1735 Jun 22nd 1680 Jens Svensen og Maren Christensdatter V1 B: 074 form Jens Christensen Hundborg
A 1722 Christen Jensen 12aar


B 1725 Jens Jensen 10aar


Søren Clausen og Maren Christensdatter V2


Hundborg Korsgaard 40 1669 Kirsten Salomonsdatter 1735 Dec 20th 1736 Jan 10th Christen Christensen Korsgaard og Kirsten Salomonsdatter v1715 i Hundborg B: 076 vurd Søren Clausen Hundborg
A 1719 Christen Christensen
vurd Peder Nielsen Møller (Peder Møller) Agger


form morbro Niels Salomonsen


nævn Christen Salomonsen


nævn Jens Salomonsen


nævn Søren Salomonsen


nævn morbro Christen Jensen
Hundborg 41 1673 Inger Olufsdatter 1737 Aug 7th Søren Salomonsen og Inger Olufsdatter B: 077 ejer Hedvig Brochenhus Selle (Helvig Selle) til Ulstrup
A 1715 Maren Sørensdatter 22aar
vurd Christen Jensen Smed (Christen Smed) Hundborg af


vurd Christen Salomonsen Hundborg af


form Oluf Pedersen Hundborg af
Frøslev Frøslevgaard Ladefoged 42 ____ Poul Jensen Dahl (Poul Dahl) 1741 Mar 2nd D2 Poul Jensen Dahl og ____ D1 B: 080 vurd Niels Jensen Frøslev af


¨
a Jens Poulsen Dahl (Jens Dahl) tje Christiansand i Norge (Norway)
vurd Christen Purgaard Frøslev af
b Else Poulsdatter tje guldsmed Christen Vinter Thisted i (Christen Guld) auction Søren Bjerregaard Vils i

auction Christen Jensen Sallinggaard Salling

auction Thure Lauritsen

auction Peder Dim Aarup Erslev Sogn

auction Søren Jeppesen & Jens Nielsen Aarup Erslev Sogn

auction Jens Degn

auction Anders Sømand

auction Christen Pretzgaard

auction Christen Madsen Ljørslev

auction juncher Thot

auction Niels Thorsen Tødsø

auction Peder Thorchildsen

auction Michel Andersen

auction Peder Bjerregaard Vils i

auction Poul Knorborg

auction Michel Andersen

auction Søren hos her Morten Fogh til Ulstrup

auction Thomas Jensen Tødsø Praestegaard

auction Poul sergeant

auction Hans Hørdum

auction Niels Jensen Vilsgaard

auction Anders Jeppesen

auction Søren Skraeder

auction Søren Jensen Mellem Jølby

auction Kjeld Thorsen Tødsø af

auction Jens Pedersen Hvidberggaard

auction Christen Madsen Frøslev af

auction Berthel Poulstrup

auction Berthel Jensen

auction Niels Vestergaard

auction Thomas Nielsen

auction Peder Waarup

auction Jens Marselis i Handerup ?

auction Christen Svane


sign Søren Lauritsen
Stagstrup Sundby 43 1682 Niels Andersen junior 1741 Jul 29th ung Niels Andersen og Dorthe Jensdatter v1709 i Stagstrup B: 084 vurd Peder Christensen Yde (Peder Yde) Sundby af1743 Sep 13th A 1710 Christen Nielsen
vurd Jens Mortensen Hald Hundborg af (Jens Hald)
B 1714 Dorthe Nielsdatter viet Jens Madsen og Dorthe Nielsdatter Villerslev
sign Anders Christensen


sign Laurits Jensen
Stagstrup Sundby 44 Dorthe Jensdatter 1743 Sep 13th Niels Andersen og Dorthe Jensdatter 087

Hørdum Vester Hørdum 45 ____ Niels Jørgensen 1742 Apr 27th Niels Jørgensen og Sidsel Jensdatter see below: 089

Hørdum Vester Hørdum 46 ____ Sidsel Jensdatter 1742 Jul 17th Niels Jørgensen og Sidsel Jensdatter 92 lauv Jens Christensen Hørdum af
NJ's moster Maren Nielsdatter Jens ____ og Maren Nielsdatter Bersted Snedsted i (thus parents: Jørgen og Nielsdatter) B:
form Laurits Christensen Hørdum af
1 Niels Jensen Gjersbøl
nævn Jens Mortensen Hald (Jens Hald) Hundborg af
2 Maren Jensdatter Snedsted i
nævn Niels Nielsen Alstrup (Niels Alstrup) Hørsted af
3 Jens Christensen (Jens Jensen?) Ladefoged Todbøl paa 092 nævn Christen Pedersen Neesgaard
NJ's næstsøskendebarn død Inger Andersdatter (Thomas ____ og Inger Andersdatter) B: 093 vurd Jens Michelsen Øster Hørdum af
1 Jens Thomassen Tinstrup i
vurd Laurits Christensen Vester Hørdum tje til assessor Hoppe til Irup
2 Niels Thomassen tje Christen Jensen Overgaard (Christen Overgaard) Aarup i
nævn Niels Hagen Schyum i
3 Anders Thomassen tje Irup i 094 nævn Jens Nørregaard Vester Hørdum
4 Anne Thomasdatter Tinstrup i hos bro JT auction 097 Laurits Hove Vester Hørdum
NJ's næstsøskendebarn Anne Andersdatter (Christen Jørgensen og Anne Andersdatter) Stenberg Nørrehaa B: auction Jens Thomassen Schyum i
1 Anders Christensen tje Niels Kjaergaard Nørrehaa i auction Peder Dybdahl Schyum i
2 Christen Christensen tje her auction Niels Aars
3 Maren Christensdatter tje somewhere auction Mads Møller Schyum i
4 Else Christensdatter hjem auction Mads Salomonsen Mehl Mølle
Sidsel Jensdatter: auction Maren Bulsdatter Schyum i
søs Maren Jensdatter viet Anders Christensen Havre og Maren Jensdatter Østerild i auction Laurits Møller

auction Jens Hansen Schyum i

auction her Sandgaard

auction Sidsel Jensdatter

auction Villads Knudsen Heltborg

auction Christen Bollesen Hørdum

auction Jens Møller Vester Hørdum i

auction Jens Michelsen's datter

auction Niels Rytter Vester Hørdum

auction Jens Nørregaard Hørdum

auction Christen Kjaergaard

auction Christen Hummelhøj

auction Peder Kusk Hørsted

auction Maren Jensdatter Koldby i

auction Jens Jensen Koldby i

auction Niels Thorchildsen Hørdum

auction Niels Bollesen Hørdum

auction Benned Nørregaard
Skjoldborg 47 1679 Villads Christensen Bundgaard 1742 Jul 7th D2 Villads Christensen og Kirsten Poulsdatter 1741 (Villads Christensen Bundgaard og Kirsten Poulsdatter / Villads Christensen Bundgaard og Kirsten Poulsdatter) B: 100 vurd Peder Christensen Skjoldborg
a Jens Villadsen
vurd Søren Graversen Skjoldborg
b Peder Villadsen
cred Christen Holgersen Aarup Mølle
C 1720 Clemed Villadsen
sign Mads Nielsen
D 1727 Poul Villadsen


e Maren Villadsdatter


F 1724 Anne Villadsdatter


Hundborg Lille Stengaard 48 1680 Sidsel Jensdatter 1741 Nov 20th Anders Madsen og Sidsel Jensdatter see below v1715 i Hundborg 105 form Jens Mogensen Hald (Jens Hald) Hundborg i
Hundborg Lille Stengaard 49 1682 Anders Madsen 1741 Dec 3rd D1 Anders Madsen og Sidsel Jensdatter D2 B: 105 sign Jens Christensen Landbo (Jens Landbo)
A 1719 Maren Andersdatter 23aar


B 1724 Kirsten Andersdatter 19aar


Hillerslev 50 1684 Else Berthelsdatter 1745 Mar 17th Jens Iversen og ____ B: 107 vurd Jens Mortensen Hald Hundborg af (Jens Hald)1739 registreret død i Hillerslev KB a Jens Jensen
vurd Just Nielsen Hillerslev af
B 1714 Sidsel Jensdatter
form Christen Michelsen Brun (Christen Brun) fra Feggesund
Jens Iversen og Else Berthelsdatter v1719 i Hillerslev B:


C 1724 Anne Jensdatter


Hørdum Koldby 51 ____ Jens Jensen 1744 Aug 27th Jens Jensen og Maren Jensdatter 109 ¨vurd Niels Jensen
MJ's søskende:
vurd Jens Jensen Elsted (Jens Elsted) af Koldby
Peder Jensen og Dorthe Thomasdatter
lauv Jens Højsen?
Mette Jensdatter 44ar


Maren Jensdatter 39aar


Snedsted Aarup 52 ____ Maren Jensdatter 1743 Jun 26th Jens Pedersen og Maren Jensdatter B: 110 syns Peder Nielsen
a Johanne Jensdatter
vurd Jeppe Andersen Aarup


vurd Peder Enevoldsen Aarup
Stagstrup Sundby 53 ____ Peder Jensen 1744 Dec 7th Peder Jensen og Dorthe Thomasdatter v1738 i Skjoldborg B: 111 lauv Laurits Roikjaer Sundby
A 1738 Thomas Pedersen 6aar
form farbro Christen Jensen Bodum i
B 1742 Jens Pedersen 3aar
vurd Peder Sign (Peder Yde)


vurd Peder Christensen Sundby af


sign Laurits Jensen
Hørsted 54 1709 Jacob Nielsen 1746 Apr 14 Jacob Nielsen og Kirsten Marie Christensdatter B: 112 lauv Christen Pedersen Follerup Sjørring i
A 1745 Anne Jacobsdatter 1aar
form farbro Christen Nielsen Stagstrup i


vurd Jens Jensen Hald Hundborg ii (Jens Hald)


vurd Christen Christensen Hørsted af
Stagstrup 55 ____ Karen Sørensdatter 1745 Jan 2nd D2 ____ og Karen Sørensdatter D1 113 vurd Niels Madsen
søs Kirsten Sørensdatter (thus Niels ____ og Kirsten Sørensdatter) af Stagstrup B:
vurd Christen Nielsen
1 Karen Nielsdatter


Øster Vandet Hjardahl 56 1697 Kirsten Lauritsdatter 1746 Feb 18th Jens Mogensen og Kirsten Lauritsdatter V1 B: 114 form Christen Lauritsen Tved i
A 1724 Christen Jensen 14aar
vurd Anders Lauritsen
B 1734 Laurits Jensen 12aar
vurd Niels Gregersen
Christen Christensen Neestrup og Kirsten Lauritsdatter V2 v1739 i Øster Vandet B:


Hørdum 57 ____ Anne Christensdatter 1747 Mar 3rd Christen Christensen og Anne Christensdatter (Christen Christensen Kjaergaard og Anne Christensdatter/ Christen Kjaergaard og Anne Christensdatter) B: 116 vurd Niels Thorchildsen Vester Hørdum
a Maren Christensdatter
vurd Villads Knudsen Vester Hørdum
Hundborg Borregaard 58 1710 Kirsten Pedersdatter 1744 Nov 2nd Christen Pedersen Borregaard og Kirsten Pedersdatter B: 117 form morfar Peder Simonsen Kroghgaard (Peder Kroghgaard) Hundborg
A 1742 Else Christensdatter 3aar
nævn farbro Anders Pedersen Kroghgaard (Anders Kroghgaard) Fadersbøl Mølle Hundborg i
B 1744 Johanne Christine Christensdatter 38dag
sign Jens Christensen Landbo (Jens Landbo)


vurd Christen Korsgaard


vurd Jens Hald
Hundborg 59 1716 Hans Andersen Bojer 1747 Jan 31st bachelor 120 sign Christen Korsgaard
bro Niels Andersen Hundborg i
vurd Peder Salomonsen
Søs Maren Andersdatter viet Laurits Mortensen og Maren Andersdatter Torp i Karby
vurd Jens Hald
nævn Laurits Andersen Skjoldborg af
nævn Niels Andersen


nævn Niels Christophersen
Hundborg 60 1673 Niels Salomonsen (Niels Simonsen i KB) 1747 Jun 5th Niels Salomonsen og Gertrud Pedersdatter v1715 i Hundborg B: 121 lauv farbro Christen Salomonsen Snejstrup
A 1720 Salomon Nielsen
vurd Christen Sørensen Hundborg af
B 1725 Anders Nielsen 22aar
vurd Christen Erichsen Hundborg i
C 1718 Maren Nielsdatter 29aar


Hundborg 61 1718 Maren Nielsdatter 1747 Sep 2nd Sven Jensen og Maren Nielsdatter (Sven Jensen Kjaer og Maren Nielsdatter/ Sven Kjaer og Maren Nielsdatter) B: ) sign Poul Sørensen
A 1745 Maren Svensdatter 2aar


B 1747 Maren Svensdatter 8uge


Snedsted Gjersbøl 62 ____ Anne Nielsdatter 1747 Nov 17th Jens Pedersen og Anne Nielsdatter 125 AN's far Niels Jensen Gjersbøl


vurd Peder Salomonsen


vurd Peder Christensen Gjersbøl af
Hundborg Store Stengaard 63 1711 Christen Christensen Stensgaard 1747 Mar 10th Christen Christensen og Kirsten Christensdatter (Christen Christensen Stensgaard og Kirsten Christensdatter/ Christen Stensgaard og Kirsten Christensdatter) B: 126 lauv Niels Christensen Broløshove i Harring
A 1740 Christen Christensen 7aar
vurd Peder Christensen Borregaard (Peder Borregaard) Hundborg i
B 1741 Peder Christensen 6aar
vurd Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard) Hundborg
C 1743 Oluf Christensen 4aar
vurd Anders Nielsen Stensgaard Hundborg


forv Christopher Christensen Snejstrup i


cred Niels Korsgaard Harring


cred Mads Nielsen løn


nævn Anders Pedersen Stensgaard Hundborg af


nævn Christen Ovesen Hundborg af
Vester Vandet Klitmøller ved 64 1690 Anne Salomonsdatter Kløvborg (Anne Kløvborg) 1748 Apr 19th Knud Christensen og Anne Salomonsdatter Kløvborg v1720 i Vester Vandet B: 130 form Christen Bro Klitmøller
A 1721 Jens Knudsen
nævn Christen Møller i Øster Mølle
b Jens Knudsen den yngre
nævn Anders Mortensen Frost i Klitmøller (Anders FFrost)
C 1725 Inger Knudsdatter
sign Christen Knudsen
D 1731 Kirsten Knudsdatter
sign Christen Christensen Brandi (Christen Brandi)


sign Berthel Nielsen
Vester Vandet Klitmøller ved 65 1691 Anders Christensen Dragsbech (Anders Dragsbech) 1749 May 23rd Anders Christensen Dragsbech og Christine Pedersdatter Bro B: 132 form farbro Niels Christensen Dragsbech (Niels Dragsbech)
A 1731 Christen Andersen 18aar
form farbro Peder Christensen Dragsbech (Peder Dragsbech) Klitmøller
B 1736 Peder Andersen Bro den ældre 13aar
form farbro Niels Christensen Dragsbech (Niels Dragsbech) Klitmøller
B 1739 Peder Andersen Hassing den yngre 10aar
nævn Peder Jensen Bro (Peder Bro)
C 1741 Morten Andersen 8aar
form Christen Christensen Dragsbech (Christen Dragsbech)


lauv Jens Hansen Bro (Jens Bro)


vurd Oluf Christensen Dragsbech (Oluf Dragsbech) Klitmøller
Vester Vandet Klitmøller ved 66 Christine Christensdatter Bro 1766 May 13th Anders Christensen Dragsbech og Christine Christensdatter Bro B: 180 vurd Christen Andersen
a Christen Andersen Dragsbech (Christen Dragsbech)
vurd Peder Andersen
b Peder Andersen Dragsbech (Peder Dragsbech)
nævn Christen Christensen Dragsbech fra Vigsø
C 1746 Peder Andersen Hassing 20aar hjem (Peder Hassing)
vurd Christen Andersen Mølle (Christen Mølle) Klitmøller fra
d Morten Andersen Dragsbech 17aar hjem (Morten Dragsbech) 185 vurd Peder Andersen Kold (Peder Kold) fra Klitmøller

184 form Peder Jensen Bro (Peder Bro)

183 form Christen Christensen Dragsbech (Christen Dragsbech)
Hundborg 67 1664 Maren Pedersdatter 1750 Jan 14th Christen Sørensen og Maren Pedersdatter (Christen Sørensen Bach og Maren Pedersdatter/ Christen Bach og Maren Pedersdatter) 135+140 MP's bro Michel Pedersen
bro Michel Pedersen paa Ulstrup
nævn Peder Jensen Bro (Peder Bro)
Anders Pedersen Jannerup i
nævn Kirsten Jensdatter viet Oluf Christensen og Kirsten Jensdatter Brødløs Harring
søs Karen Pedersdatter
vurd Christen Nielsen Hundborg
brobarn søs Anne Pedersdatter Han Klit
vurd Jens Simonsen Hundborg af
brobarn søs Kirsten Pedersdatter Han Klit
sign Jens Salomonsen
Jens Pedersen Vestergaard
sign Christen Nielsen


sign Peder Mortensen


vurd Anders Pedersen

142 nævn Niels Christensen Brødhove Harring i
Snedsted Aarup 68 ____ Mette Olufsdatter 1750 Jul 1st Jens Pedersen og Mette Olufsdatter B: 138 form morbro Hans Olufsen Koll Han Herred
A 1744 Salome Jensdatter 6aar


Hundborg 69 ____ Christen Sørensen 1751 Apr 1st
160 vurd Peder Mortensen


vurd Poul Christensen
Skjoldborg Sønder Skjoldborg 70 1686 Karen Thomasdatter 1751 Jun 14th Knud ____ og Karen Thomasdatter (Jens Knudsen og Karen Thomasdatter?) 143 sign Christen Grøngaard


sign Peder Mortensen


hart 0621
Stagstrup 71 1692 Anders Madsen 1751 May 18th Anders Madsen og Kirsten Joensdatter v1729 i Stagstrup B: 144 lauv Christen Pedersen Neestrup
A 1732 Thomas Andersen 19aar
form ____ Jensen Vorup Hundborg af
B 1733 Jens Andersen
vurd Jens Christensen Tved Thisted i
C 1735 Karen Andersdatter 13aar
vurd Christen Lauritsen Kirch af Stagstrup


vurd Jens Mortensen Hald (Jens Hald) Hundborg
Snedsted Aarup 72 Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard) 1750 Mar 12th Christen Christensen Korsgaard og Maren Christensdatter B: 147 vurd Jens Hald
A 1744 Kirsten Christensdatter 6aar
vurd Christen Overgaard Aarup af
b Maren Christensdatter
form Christen Salomonsen Snejstrup af


form Christen Nielsen Hundborg af


lauv Christen Holgersen Schandorph Aarup Mølle i

149 sign Jens Mortensen
Hundborg Ulstrup 73 1675 Michel Pedersen Stensgaard 1750 Jun 12th
149+158 vurd Peder Salomonsen Hundborg af
bro Anders Pedersen Jannerup i
vurd Oluf Christensen Hundborg af
brodatter Niels Christensen og Kirsten Jensdatter Broløshove Harring
sign Christen Sørensen
brosøn Jens Pedersen Stengaard og Christen Sørensen Hundborg af
sign Peder Jensen
Tre søs Karen Pedersdatter og Anne Pedersdatter og Kirsten Pedersdatter


Skjoldborg Møgelvang 74 1677 Dorthe Jeppesdatter 1750 Apr 30th Rasmus Poulsen og Dorthe Jeppesdatter B: 151 form Christen Møller Møgelvang i Skjoldborg
A 1714 Poul Rasmussen 36aar paa justitsraad Caspergaard arvinger Gods
vurd Jens Hald Hundborg af
B 1717 Christen Rasmussen Skjoldborg ugift 33aar
vurd Peder Jensen Møgelvang i
c Anders Rasmussen Gelstrup Stagstrup 30aar tje Oluf Madsen i Vadskjaergaard Haresyssel


E 1716 Maren Rasmusdatter 34aar


f Anne Rasmusdatter 40aar Møgelvang paa Jørgen Madsen i Aarup Hannees


G 1726 Else Rasmusdatter 24aar hjem


Skjoldborg 75 Clemed Villadsen udsætning 1751 Mar 28th er vist ikke død men må fratræde sin gaard 153 vurd Jens Mortensen Hald (Jens Hald) Hundborg


vurd Christen Stengaard Sønder Skjoldborg af
Hundborg Hove 76 1688 Anne Poulsdatter 1751 Apr 10th Hans Mogensen og Anne Poulsdatter V2 1733 i Hundborg 154 nævn Jens Hvile af Hundborg
Villads Christensen og Anne Poulsdatter V1 B:
form Niels Ovesen Hundborg af
a Jens Villadsen
form Peder Madsen Hundborg af
B 1715 Poul Villadsen
sign Oluf Christophersen
C 1717 Christen Villadsen 156 sign Niels Hald
D 1719 Maren Villadsdatter


E 1722 Karen Villadsdatter


Snedsted Aarup 77 ____ Maren Christensdatter 1752 Jul 3rd Thomas Jespersen og Maren Christensdatter B: (don't know why Christen sen/dat) 157 vurd Jens Hald Hundborg af
A 1745 Kirsten Christensdatter 7aar
vurd Christen Overgaard Aarup a
B 1746 Maren Christensdatter 6aar
vurd Christen Salomonsen
C Birgithe Christensdatter
form Salomon Nielsen
D 1752 Christen Thomassen 5uge
form Christen Nielsen Hundborg af
Hundborg Ulstrup 78 1675 Michel Pedersen Stengaard unclear event 1751 Jun in Hundborg KB died year 1750
form Christen Sørensen
Anders Pedersen Jannerup af
nævn Niels Christensen Broløshove
Peder Jensen Hundborg i


søs Karen Pedersdatter


Søs Anne Pedersdatter


Søs Kirsten Pedersdatter


Hundborg 79 1714 Maren Christensdatter 1752 Oct 24th Søren Salomonsen og Maren Christensdatter V1 B: 159 vurd Salomon Nielsen Hundborg af
A 1741 Salomon Sørensen
form Christen Østergaard Snejstrup af
Christen Jensen Harkjaer og Maren Christensdatter V2 B:
form Christen Christensen Dragsbech (Christen Dragsbech)
A 1746 Søren Christensen 6aar
form Anders Christensen Thisted fra
B 1748 Niels Christensen 4aar
vurd Jens Hald
Dragsbech og Chris
vurd Christen Jensen Smed (Christen Smed) Hundborg af


nævn farbro Christen Salomonsen Thisted i


sign Jens Harkjaer


sign Salomon Nielsen
Hundborg 80 Christen Sørensen forlader gaard skrøbelig 1751 Apr 1st

hart 0621 1/3 af Nørrebygaard


vurd Laurits Pedersen Hundborg af


vurd Jens Hald


nævn Peder Mortensen
Nors 81 1680 Jens Jensen Schaarup 1753 Apr 18th D2 Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter D1 v1714 i Nors (Jens Jensen Schaarup og Kirsten Nielsdatter/ Jens Schaarup og Kirsten Nielsdatter) B: 162 hos Christen Jensen Schaarup i Nors
A 1716 Christen Jensen
lauv Jacob Jensen Schaarup af
B Morten Jensen
form Salomon Andersen Schaarup af
C 1720 Anders Jensen
vurd Jens Hald Hundborg af
D 1728 Søren Jensen
vurd Jens Andersen Nors af
E 1722 Maren Jensdatter
sign Michel Jensen
F 1724 Inger Jensdatter


Snedsted Gjersbøl 82 Peder Salomonsen 1753 May 29th Peder Salomonsen og Anne Jeppesdatter 162 lauv Søren Nielsen
søs Birgithe Salomonsdatter Nørregaard viet Jens Christensen og Birgithe Salomonsdatter Hørdum i
vurd Christen Bundgaard
søs Kirsten Salomonsdatter viet Christen Jørgensen og Kirsten Salomonsdatter
vurd Niels Christensen Frost (Niels Frost) Hundborg
søs Karen Salomonsdatter enche til Morten Andersen og Karen Salomonsdatter Thorsted i B:


1 Jens Mortensen


Snedsted 83 Johanne Pedersdatter 1752 Nov 3rd Jeppe Nielsen og Johanne Pedersdatter 164 vurd Frederich Poulsen
JP's mor Else Pedersdatter (thus Peder ____ og Else Pedersdatter)
vurd Peder Jensen Snedsted
JP's bro Jens Pedersen Gjersbøl i


Hundborg 84 1672 Mads Madsen 1752 Jun 1st Mads Madsen og Anne Thomasdatter B: 165 lauv Niels Christophersen Hundborg i
A 1716 Mads Madsen
vurd Jens Salomonsen Hundborg i


vurd Niels Christensen Frost (Niels Frost) Hundborg


nævn ejer Raastrup major Kraft
Skjoldborg Møgelvang 85 1767 Rasmus Poulsen 1753 Apr 27th død hos søn i Skjoldborg reg Stagstrup 165 vurd Christen Nielsen Sundby


vurd ____ Nielsen Møgelvang
Hundborg Støjholm 86 1714 Anne Christensdatter 1752 Jul 27th Peder Clausen og Anne Christensdatter v1751 i Hundborg B: 166 vurd Jens Hald1752 Aug 26th A 1752 Claus Pedersen
vurd Jens Salomonsen Hundborg i
bro Søren Clausen Harkjaer i Hundborg


Hundborg 87 1716 Mads Madsen jun 1754 Jan 28th Mads Madsen og Karen Andersdatter v1753 i Hundborg B: 168 vurd Jens Hald
a Mette Madsdatter
vurd Peder Kirche Hundborg


lauv Anders Pedersen Hundborg af


lauv Niels Christophersen Hundborg af


nævn Sørensen
Skinnerup 88 1680 Anders Lauritsen 1753 Dec 11th Anders Lauritsen og Kirsten Madsdatter v1710 i Skinnerup B: 172 lauv Poul Villadsen Skinnerup i
A 1730 Anne Andersdatter Thisted i
form Anders Korch Skinnerup
B Maren Andersdatter


C 1717 Johanne Andersdatter


Hundborg 89 ____ Niels Christensen Sallingbo (Niels Sallingbo) 1754 Feb 8th
173 til Salomon Nielsen Hundborg i


vurd Jens Hald Hundborg af


vurd Christopher Jensen Hundborg af
Hørdum Koldby 90 1717 Karen Jensdatter 1757 Feb 24th Jens Jensen og Karen Jensdatter (Jens Jensen Krabbe og Karen Jensdatter/ Jens Krabbe og Karen Jensdatter) B: 174 vurd Laurits Søgaard Harring
A 1746 Else Jensdatter 11aar
vurd Niels Jensen Koldby
B 1750 Anne Jensdatter 7aar
form Thøger Jensen Hundborg
C 1754 Maren Jensdatter 3aar
nævnes gaard i Sønder som Christen Grøngaard nu beboer
Hundborg 91 ____ Maren Madsdatter 1757 Dec 8th Anders Christensen Horsfeld og Maren Madsdatter v1753 i Sjørring 175 form morfar Mads Pedersen Sjørring af


vurd Poul Sørensen Hundborg af


vurd Laurits Andersen Hundborg af
Vester Vandet Klitmøller ved 92 1729 Inger Christensdatter Blach 1757 Sep 14th bachelor 176 hos bro Christen Blach i Klitmøller
mor Maren Christensdatter Dragsbech (forældre viet 1713 i Vester Vandet: Christen Michelsen Blach og Maren Christensdatter Dragsbech)
lauv Peder Andersen Klitmøller ved
søs Maren Christensdatter
nævn Christen Christensen Blach
søs Karen Christensdatter
sign Christen Andersen
søs Birgithe Christensdatter


Hørdum Vester Hørdum 93 1707 Christen Christensen Kjaergaard (Christen Kjaergaard) 1758 Apr 3rd V1 Christen Christensen Kjaergaard og Anne Christensdatter B: 178 vurd Jens Christensen Nørregaard (Jens Nørregaard) Hørdum af1758 May 1st A 1741 Christen Christensen 17
vurd Christen Pedersen Hørdum afunclear relations can't read V2 Christen Christensen Kjaergaard og Maren Pedersdatter B:
sign Christen Pedersen Hørdum af
B 1757 Peder Christensen 1aar
lauv Christen Pedersen Sønderhaa af
C 1753 Anne Christensdatter 7aar
lauv morbro Christen Pedersen Sønderhaa af


sign Niels Christensen
Vester Vandet Klitmøller ved 94 1746 Peder Andersen Hassing (Peder Hassing)/ Peder Andersen Dragsbech 1758 Dec 16th bachelor døde i kongen's sø-tjeneste i København see above: 185

forældre Anders Christensen Dragsbech og Christine Christensdatter Bro; hans tre brødre er arvinger 186

Hundborg 95 1723 Karen Andersdatter 1760 Apr 25th Mads Madsen og Karen Andersdatter V1 see 1755 above 186 sign Christopher Andersen


can't read this
Jens Jensen Sperring og Karen Andersdatter V2 1755 i Hundborg B: 187 vurd Jens Hald Hundborg af
1758 Inger Jensdatter 3aar 188 vurd Anders Kirt
Vester Vandet Klitmøller ved 96 ____ Christen Michelsen Blach 1766 Feb 4th D2 Christen Michelsen Blach og Maren Christensdatter Dragsbech D1 see 1729 above 189 nævn Peder Andersen Klitmøller ved
arv Christen Christensen Blach (Christen Blach) 191 nævn Anders Bollesen Klitmøller ved
arv Michel Christensen Blach (Michel Blach) 191 sign Peder Krogh
Arv Gertrud Christensdatter Blach 191 form Christen Okjaer
Arv Inger Christensdatter Blach 191

Jannerup 97 1682 Else Christensdatter 1756 Apr 21st Frederich Clausen og Else Christensdatter v1724 i Jannerup 192 vurd Jens Kløvborgcan't read this nævn Jens Søndergaard Gammelbygaard Grurup Sogn
vurd Poul Mouritsen
nævn Jens Poulsen fra Outrup Morsø 193 vurd Niels Jensen Jannerup
nævn Christen Andersen fra Assels Morsø
sign Erich Madsen
nævn Anne Christensdatter Sønderhaagaard Thy


Stagstrup Sundby 98 1696 Peder Christensen Yde 1759 Mar 31st Peder Christensen og Dorthe Christensdatter v1722 i Stagstrup (Peder Christensen Yde og Dorthe Christensdatter/ Peder Yde og Dorthe Christensdatter) B: 194 vurd Laurits Roikjaercan't read this A barn
vurd Christen Nielsen
B 1739 Niels Pedersen 20aar
lauv Peder Andersen Schyum (Peder Schyum)
nævnes person fra ___kjaer i Bersted


Hundborg Mejlager 99 1688 Kirsten Sørensdatter 1760 Jul 22nd Peder Madsen Mejlager og Kirsten Sørensdatter B: 194 nævn Peder Jensen Kjaer (Peder Kjaer)can't read this A 1716 Else Pedersdatter viet Peder Jensen Kjaer og Else Pedersdatter Hundborg i


B 1733 Kirsten Pedersdatter 28aar


Vang Nystrup 100 Maren Pedersdatter 1761 Apr 21st Niels Pedersen og Maren Pedersdatter 195

Vester Vandet Klitmøller ved 101 ____ Christine Andersdatter Bro 1765 May 13th Christen Andersen Dragsbech og Christine Andersdatter Bro see below 199 vurd Anders Poulsen Klitmøller ved
Vester Vandet Klitmøller ved 102 Christen Andersen Dragsbech 1765 Nov 12th Christen Andersen Dragsbech og Christine Andersdatter Bro v1759 i Vester Vandet B: 199 vurd Anders Andersen Møller (Anders Møller) Klitmøller ved
A 1762 Anders Christensen 4aar
vidn Peder Andersen Bro (Peder Bro)
B 1760 Christine Christensdatter 5aar 205 cred Mette Andersdatter tjener paa stedet1765 Jun 10th C 1764 Inger Christensen 3/4aar 204 form Christen Dragsbech Vigsø fra

201 nævn Christen Christensen Blach
Vester Vandet Klitmøller ved 103 1741 Morten Andersen 1765 Jun 10th bachelor 197 sign Anders Poulsencan't read this bro Christen Andersen Dragsbech (Christen Dragsbech) ved Vigsø B:
sign Anders Møller
1 Anders Christensen
sign Søren Lauritsen
2 barn
sign Christen Blach
3 barn
sign Christen Christophersen Dragsbech
nævn Vigsø strand Norge
vurd Christen Christensen Dragsbech Vigsø fra (Christen Dragsbech)
nævn Laurits Andersen Skjoldborg af 198 nævn Søren Lauritsen Vilsbøl (Søren Vilsbøl)


nævn Christen Christensen Blach Klitmøller af (Christen Blach)


sign Peder Andersen Bro (Peder Bro)
Skjoldborg Sønder Skjoldborg 104 ____ Anne Andersdatter 1769 Oct 23rd bachelor 214 vurd Jens Nielsen Bundgaard (Jens Bundgaard)1770 Mar 1st
215 vurd Jens Pedersen Skjoldborg

216 cred Jens Schadholm Skjoldborg


cred Christen Hansen Gjersbøl


cred Jens Nordentoft


cred Peder Roikjaer Skjoldborg


cred Christen Skollemand Thisted af
Ydby Refshedegaard 150 1706 Sidsel Pedersdatter 1769 Nov 21st Mads Lauritsen og Sidsel Pedersdatter see below 205 vurd Niels Michelsen Dover af
Ydby Refshedegaard 106 1705 Mads Lauritsen Hedegaard (Mads Hedegaard) 1770 Mar 24th D2 Mads Lauritsen og Sidsel Pedersdatter B: 206 vurd Thomas Pedersen Dover af
1738 Mette Marie Madsdatter viet Michel Andersen og Else Marie Madsdatter Schyum fra (Else Marie Lauritsdatter)
nævn Karen Lauritsdatter fra Maarup Mølle
1741 Anne Cathrine Madsdatter (Anne Cathrine Lauritsdatter in this doc) vier ny fæster Laurits Christensen og Anne Cathrine Madsdatter
nævn Jens Madsen Møller af Hallumgaard Mølle (Jens Møller)
1746 Karen Madsdatter (Karen Lauritsdatter) 206 sign Niels Michelsen Gadegaard (Niels Gadegaard)
bro Søren Lauritsen Maarup Møller
sign Thomas Pedersen Dover (Peder Dover)
(can't figure out how they are children of this marriage and at the same time appears as siblings (Luartsxxx)

1770 May 17th

forv Gudiche Svenningsen Nørrehedegaard af


nævn Jens Madsen Yde (Jens Yde) Hurup af

208 nævn Michel Andersen og Else Marie Madsdatter Ydby af


nævn Erich Thorchildsen Skinnerupgaard
Skjoldborg 107 ____ Michel Jensen Kirche (Michel Jensen Schaarup) 1770 Apr 9th Michel Jensen og Else Andersdatter (Michel Jensen Schaarup og Else Andersdatter/ Michel Schaarup og Else Andersdatter) B: 208 vurd Bolle Jacobsen Skjoldborg
A Jens Michelsen
vurd Jens Pedersen Skjoldborg
B 1753 Niels Michelsen
nævn Christen Jensen Schaarup (Christen Schaarup)
C 1757 Anders Michelsen


D 1746 Maren Michelsdatter (Mette Michelsdatter) vier ny fæster Jens Nielsen Vestergaard og Maren Michelsdatter ( Jens Nielsen og Maren Michelsdatter) Jens Vestergaard Skjoldborg i

1770 Jun 8th E 1751 Karen Michelsdatter 211

Hundborg 108 1706 Peder Salomonsen 1770 Aug 18th Peder Salomonsen og Mette Jensdatter 210 vurd Poul Sørensen Hundborg af
bro Oluf Salomonsen
vurd Christen Jensen Harbo (Christen Harbo)
bro Laurits Simonsen
lauv Peder Kløvborg Jannerup af
søs Anne Salomonsdatter vier Poul Kalkjaer og Anne Salomonsdatter Sønderhaa i 211

søs Maren Salomonsdatter viet Laurits Søgaard og Maren Salomonsdatter Harring i


bro død Christen Salomonsen ved Skelsgaard B:


1 1753 ____ Christensen 17aar


2 1758 Maren Christensdatter 12aar


3 1762 Maren Christensdatter 8aar


Hundborg 109 1733 Maren Christensdatter 1771 Jan 14th Christen Christensen Stengaard og Maren Christensdatter v1762 i Hundborg B: 213 vurd Peder Borregaard
A 1764 Maren Christensdatter 7aar
vurd Christen Frandsen
Hundborg Mejlager 110 1729 Kirsten Pedersdatter 1772 Jan 22nd Peder Michelsen og Kirsten Pedersdatter (Peder Michelsen Mejlager og Kirsten Pedersdatter/ Peder Mejlager og Kirsten Pedersdatter) B: 217 vurd Sven Jensen1773 Jan 8th A 1763 Christen Pedersen 6aar
vurd Peder Jensen Kjaer (Peder Kjaer) Hundborg
B 1768 Jens Pedersen 4aar


c Thomas Pedersen 1 1/2aar


D 1763 Kirsten Pedersdatter 8aar 219

Hundborg Lille Stengaard 111 1745 Niels Andersen 1771 Nov 6th afkald 1746 Kirsten Andersdatter afkald
form Christen Christensen Store Stengaard i
(likely this is children of 1710 Anders Nielsen Stengaard 1770, Anders Nielsen og Christine Nielsdatter Stengaard)


Øster Vandet Hjardahl 112 1704 Christen Jensen Hjardahl (1704 Christen Christensen Neestrup i Hjardahl) 1772 Aug 5th Christen Jensen og Dorthe Madsdatter (Christensen Christensen Neestrup og Dorthe Madsdatter/ Christensen Neestrup og Dorthe Madsdatter) B: 219 vurd Simon Christensen Neestrup Sjørring i1772 Jul 6th A 1751 Christen Christensen 22aar
vurd Christen Pedersen Vestergaard (Christen Vestergaard) af Sandgaard Øster Vandet
B 1749 Kirsten Christensdatter 23aar


Skjoldborg 113 ____ Peder Villadsen Bundgaard 1772 Oct 20th Peder Villadsen og Maren Jensdatter Roikjaer v1742 i Skjoldborg (Peder Villadsen Bundgaard og Maren Jensdatter Roikjaer / Peder Bundgaard og Maren Roikjaer ) B: 221+274 vurd Jens Pedersen Skjoldborg
A 1743 Kirsten Pedersdatter 29aar
vurd Christen Copperø Skjoldborg
B 1745 Maren Pedersdatter 28aar
lauv Jens Jensen Skjoldborg


værg Christen Bundgaard Skjoldborg af


sign Jacob Jensen
Skjoldborg 114 1716 Maren Jensdatter Roikjaer 1787 Sep 12th AFKALD: 274

Salomon Lauritsen Skjoldborg i
sign Berthel Bundgaard
Niels Poulsen Sundby Morsø i


Skjoldborg 115 1722 Johanne Henrichsdatter 1769 Mar 4th Jens Nielsen Vestergaard og Johanne Henrichsdatter B: 223 vurd Jens Pedersen Skjoldborg
A 1757 Niels Jensen
vurd Laurits Pedersen Skjoldborg af
B 1761 Henrich Jensen
form morbro Peder Henrichsen Bro Mølle af


sign Laurits Salomonsen


vurd Enevold Christensen


sign Henrich Pedersen
Hundborg 116 1711 Christopher Jensen 1772 Dec 3rd Christopher Jensen og Maren Jensdatter 223 vurd Jens Harkjaer
nævn Peder Salomonsen og Mette Jensdatter
lauv Salomon Nielsen
søs Anne Jensdatter viet Christen Brogaard og Anne Jensdatter Sjørring B:
lauv Peder Kløvborg i Jannerup
1 1750 Peder Christensen 22aar
form Peder Christensen Bang Sjørring af (Peder Bang)
2 1752 Jens Christensen 20aar
form Peder Kløvborg
3 Ebbe Christensdatter
sign Poul Nielsen
4 Maren Christensdatter


søs Maren Jensdatter viet Peder Kløvborg og Maren Jensdatter Jannerup i


Hundborg 117 1713 Ingeborg Madsdatter (Inger Rysgaard) 1772 Dec 5th Jeppe Bygaard og Ingeborg Madsdatter B: 224 vurd Hans Mogensen
A Kirsten Jeppesdatter viet Jens Christensen og Kirsten Jeppesdatter Nors
vurd Peder Christensen Dahlgaard (Peder Dahlgaard)
B 1749 Karen Jeppesdatter 24aar
nævn Jens Christensen Søgaard (Jens Søgaard) Jens Christensen Dige
C 1753 Jeppe Jeppesen 19aar


Hundborg 118 1697 Poul Sørensen 1772 afkald 1773 Mar 26th sign Peder Mads Poulsen Fadersbøl Mølle 226

Christen Sørensen Harkjaer


Snedsted Aarup 119 1735 Poul Hundkjaer 1772 Oct 16th Poul Hundkjaer og Kirsten Jensdatter B: 227 vurd Christen Christensen Hove (Christen Hove) Aarup1773 Apr 14th A 1763 Christen Poulsen 9aar
vurd Niels Christensen (Aarup)
b Kirsten Poulsdatter
nævn Christen Madsen Støjholm Gjersbøl af


form Jens Christensen Aarup


form Christen Christensen Sundby af
Hundborg 120 1735 Maren Jensdatter Svenske 1773 Mar 26th D1 Christopher Jensen og Maren Jensdatter Svenske D2 see above 1772 (in Hundborg KB see 1772) 228 vurd Salomon Nielsen Hundborg af1773 Apr 26th Jun 16th far Jens Jens Harkjaer (Jens Harkjaer) 232 vurd Jens Jensen
AFKALD: 231 Peder Nielsen Kløvborg (Peder Kløvborg) Handrup af
sign Peder Christensen Bang (Peder Bang) Sjørring i


Peder Christensen


Ebbe Christensen


Maren Christensdatter Brogaard Sjørring af


Mette Jensdatter enche til Peder Salomonsen og Mette Jensdatter Hundborg i


Jens Christensen Brogaard (Jens Brogaard) Sjørring


Snedsted Aarup 121 1733 Karen Nielsdatter 1773 Mar 23rd Apr 14th Peder Pedersen og Karen Nielsdatter Bagge v1760 i Snedsted (Peder Pedersen Møller og Karen Nielsdatter Bagge/ Peder Møller og Karen Bagge ) B: 232 vurd Christen Christensen Hove (Christen Hove)
A 1761 Christen Pedersen 12aar
vurd Niels Christensen
B 1765 Niels Pedersen 9aar
form Søren Nielsen Gjersbøl af
C 1767 Peder Pedersen 6aar


D 1769 Else Cathrine Pedersdatter 4aar


E 1771 Kirsten Pedersdatter 1aar


Hundborg 122 1713 Anders Christensen Horsfeld (Anders Horsfeld) 1773 Jun 24th Jun 25th Anders Christensen Horsfeld og Maren Sørensdatter v1757 i Hundborg B: 233 vurd Søren Poulsen af Hundborg
A 1758 Christen Andersen 14aar 234 vurd Christen Jensen Harkjaer af Hundborg (Christen Harkjaer)
B 1761 Anne Kirstine Andersdatter 12aar
lauv Salomon Nielsen
C 1765 Maren Andersdatter 8aar
form Anders Pedersen
Skinnerup 123 1717 Maren Christensdatter 1772 Apr 9th Poul Villadsen og Maren Christensdatter v1753 i Skinnerup B: 234 vurd Michel Christensen Skinnerup
A 1754 Villads Poulsen 18aar 235 Harkjaer Skinnerup af
Hørsted 124 ____ Maren Christensdatter Grønkjaer 1773 Jul 21st AFKALD: 236 form (MCG døde hos:) Niels Thomassen Overgaard (Niels Overgaard) Hørsted
Sign Michel Pedersen Hundborg i
sign Jens Nielsen
Anders Thorchildsen Gaardhus Mølle
sign Laurits Erichsen
Johanne Jensdatter enche til Mads Villadsen og Johanne Jensdatter Aarup i 237 nævn Oluf Christensen Clostergaard (Oluf Clostergaard) Vang i
Jens Jensen Aarup i


Maren Nielsdatter Gjersbøl i


Oluf Kortegaard Vang i


Hundborg 125 1705 Sidsel Nielsdatter Boyer 1774 Jul 14th Peder Pedersen og Sidsel Nielsdatter Boyer v1763 i Hundborg (Peder Pedersen Svensk og Sidsel Nielsdatter Boyer/ Peder Svensk og Sidsel Boyer) B: 236 vurd Salomon Nielsen Hundborg af
A 1765 Peder Pedersen 9aar
vurd Søren Poulsen af Hundborg af
Snedsted Gjersbøl 126 ____ Mads Nielsen 1773 Aug 30th Mads Nielsen og Maren Christensdatter B: 237 vurd Søren Nielsen Gjersbøl af
A 1753 Ingeborg Madsdatter 20aar
vurd Peder Pedersen Gjersbøl af


lauv morbro Poul Uhrbrand (Poul Christensen Uhrbrand) Stagstrup


form faster mand: Christen Nielsen og ____ Nielsdatter Sundby Stagstrup i
Sønderhaa Jestrup 127 1746 Inger Marie Michelsdatter 1774 Jun 30th Niels Jensen og Inger Marie Michelsdatter (Niels Jensen Østergaard og Inger Marie Michelsdatter/ Niels Østergaard og Inger Marie Michelsdatter) B: 238 nævn Jens Christensen Østergaard
A 1774 Gertrud Nielsdatter 12uge
vurd Christen Jensen Tyrbo (Christen Thybo) Hørsted i


vurd Anders Christensen Gjerup af Sønderhaa


nævn Peder Nørregaard Jestrup fra
Snedsted Gjersbøl 128 1750 Peder Jensen 1772 Nov 12th 1773 May 16th bachelor 238 vurd Peder Pedersen Gjersbøl af
mor Anne Poulsdatter (thus Jens ____ og Anne Poulsdatter) Gjersbøl i
vurd Niels Thøgersen Gjersbøl af
Bro 1756 Poul Jensen 16aar
lauv Søren Nielsen Gjersbøl af
Bro 1759 Jeppe Jensen 13aar 240 nævn Jens Bentsen Hørsted af
Bro 1762 Niels Jensen 10aar


Søs 1748 Maren Jensdatter 24aar


Søs 1750 Anne Jensdatter 22aar


Søs 1753 Else Jensdatter 19aar


Søs 1767 Kirsten Jensdatter 5aar


Nors Mellem Schaarup 129 1688 Anne Thorsdatter 1775 Oct 15th Thor Christensen Hillerslev B: 241 hos Niels Christensen Frost (Niels Frost)
1 Christen Thorsen
vurd Christen Jensen Schaarup (Christen Schaarup)
2 1757 Jens Thorsen 18aar
vurd Peder Christensen Lerhøj (Peder Lerhøj)
3 Anne Thorsdatter
nævn Jens Pedersen Hillerslev af
4 Maren Thorsdatter
nævn Christen Knudsen Holmgaard Ydby i
brodat Anne Cathrine Christensdatter
en hustru svoger Laurits Frost


sign Salomon Christensen Baun (Salomon Baun)


sign Jens Pedersen Harrebo (Jens Harrebo)


nævn Christen Christensen Holm (Christen Holm)


nævn Peder Pedersen


nævn Jens Jensen
Skjoldborg Bundgaard 130 1714 Maren Andersdatter 1774 Jan 30th Christen Christensen og Maren Andersdatter (Christen Christensen Bundgaard og Maren Andersdatter Bundgaard / Christen Bundgaard og Maren Bundgaard) 243 vurd Jens Pedersen Skjoldborg
søs Ellen Andersdatter viet degn Jensen og Ellen Andersdatter Aars og Haubro menighed Himmersyssel B:
vurd Laurits Salomonsen Skjoldborg
1 Jørgen Svejstrup hos Jens Rasmussen Thisted i
nævn Villads Knudsen Sønderhaa i
2 Niels Svejstrup


søs Anne Andersdatter viet Christen Jensen og Anne Andersdatter Ørum By


søs Kirsten Andersdatter viet Laurits Poulsen og Kirsten Andersdatter Aars


halvsøs Maren Thomasdatter viet Villads Knudsen og Maren Thomasdatter Sønderhaa


AFKALD: 244

Hjardemaal Korsø 131 1726 Christen Jensen Bjerre (Christen Bjerre) 1776 Jun 15th Christen Jensen Bjerre og Anne Marie Thomasdatter v1752 i Hjardemaal 245 ejer Peder Mortensen til Ulstrup
halvbro Anders Jensen Schaarhede Vang i B:
vurd Anders Sonne Korsø
1 1753 Christen Andersen 23aar
vurd Peder Christensen Korsø af
2 1760 Jens Andersen 16aar
lauv Clemed Nielsen Korsø af
3 1751 Maren Andersdatter 25aar
form Søren Pedersen Neestrup af
4 1756 Anne Marie Andersdatter 20aar
nævn Just Poulsen Dahlgaard (Just Dahlgaard) Sjørring af
halvsøs MarGrethe Jensdatter viet Jens Pedersen og MarGrethe Jensdatter Sundby Morsø


halvsøs Maren Jensdatter enche til Niels Pedersen og Maren Jensdatter


halvsøs Maren Jensdatter viet Christen Christensen Harrebo og Maren Jensdatter Nors i


halvsøs Anne Jensdatter død til Peder ____ og Anne Jensdatter B:


1 Søren Pedersen Neestrup i


2 Maren Pedersdatter viet Jens Jensen og Maren Pedersdatter Korsø 246

AFKALD: 246 (p247-248 not here)
Vester Vandet Klitmøller ved 132 1717 Inger Andersdatter Krogh (Inger Krogh) 1776 Sep 4th Jens Knudsen og Inger Andersdatter B: 249 vurd Christen Brandi Klitmøller
A 1756 Anders Jensen 20aar
vurd Morten Frost Klitmøller
B 1760 Knud Jensen 16aar
form farbro Christen Salomon Knudsen
Hørdum 133 Maren Pedersdatter 1778 Dec 4th Peder Christensen Landbo og Maren Pedersdatter V2 252 vurd Niels Andersen Norsgaard (Niels Nørregaard)
Peder Christensen Landbo og Maren Pedersdatter V1:
vurd Christen Andersen Morsing
1 Peder Christensen 22aar
form Bolle Nielsen Øster Hørdum
nævn Christen Pedersen Vester Hørdum
sign Christen Nielsen Morsing (Christen Morsing)
nævn Anne Christensdatter
sign cura Christen Pedersen
Sønderhaa Jestrup 134 1701 Christen Nielsen Østergaard 1779 May 1st V1 Christen Nielsen Østergaard og Else Pedersdatter 252

nævn 1740 Niels Christensen


nævn 1730 Dorthe Nielsdatter

1779 May 1st V2 Christen Nielsen Østergaard og Margrethe Madsdatter 253
can't read this nævn Kirstine Nielsdatter


nævn 1774 Niels Christensen 4aar


Hundborg 135 ____ Jens Mortensen Hald (Jens Hald) 1780 Oct 5th Jens Mortensen Hald og Birgithe Madsdatter B: 253

a Christen Jensen Hald Hundborg i


b Maren Jensdatter Hald viet Christen Christensen Ungmand og Maren Jensdatter Hald Hundborg (Christen Christensen og Maren Jensdatter)


c Birgithe Jensdatter


Hillerslev 136 Maren Thorsdatter 1780 Dec 25th AFKALD: 253 nævn Villum Nedergaard1781 Jan 23rd Jens Pedersen Toft Hillerslev i
nævn Peder Pedersen
Christen Thorsen
form Christen Pedersen Hillerslev i
nævn Sidsel Jensdatter


søs Anne Thorsdatter viet Søren Yde og Anne Thorsdatter


nævn Jens Thorsen


Skjoldborg 137 Christen Christensen Bundgaard 1782 Feb 28th Christen Christensen Bundgaard og Anne Jensdatter see 1774 above 254 vurd morbro (til BBB) Christen Christensen Bundgaard Skjoldborg


nævn Clemed Sørensen Skjoldborg


nævn Berthel Berthelsen Bundgaard
AFKALD: 255 sign Jens Nielsen


sign Niels Christensen


sign Clemed Svensen
Skjoldborg 138 1732 Else Lauritsdatter 1783 Apr 19th Niels Sørensen Bach og Else Lauritsdatter v1761 i Skjoldborg B: 255 ejer Adolph Christian Brun til Ulstrup
A 1766 Jens Nielsen 15aar
vurd Henrich Christensen Skjoldborg af
B 1769 Christen Nielsen 13aar
vurd Mads Simonsen Skjoldborg af
C 1773 Kirsten Nielsdatter 9aar 257 nævn Peder Andersen Skjoldborg af
Hundborg 139 1711 Maren Nielsdatter 1783 Dec 23rd V1 Mads Bach og Maren Nielsdatter V2


AFKALD:


Peder Madsen Bach (Peder Bach)


ung Peder Christensen Borregaard


mor Maren Nielsdatter


Bro 1751 Laurits Madsen Bach (Laurits Bach)


Hundborg 140 1695 Jens Andersen Svensk 1784 1784 Aug 5th AFKALD:
vidn Mads Madsen
Anders Jensen Svensk Ydby Dover


Christen Jensen Svensk Hundborg

1784 Aug 5th Oluf Jensen Svensk
vidn Boje Pedersen


vidn Peder Lauritsen


vidn Mads Pedersen
Hørsted 141 1717 Niels Thomassen Overgaard 1784 Jan 15th Niels Thomassen og Kirsten Marie Christensdatter (Niels Thomassen Overgaard og Kirsten Marie Christensdatter / Niels Overgaard og Kirsten Christensdatter) B: 259 sign Jens Jensen Smed (Jens Smed)
A 1754 Jacob Nielsen Overgaard fæster
sign Poul Christensen
b Thomas Nielsen Tinstrup tje i
sign Peder Christensen
c Christen Nielsen tje bro
sign Thomas Nielsen Overgaard (Thomas Overgaard)
D 1748 Anne Nielsdatter viet Niels Pedersen og Anne Nielsdatter Thorup
afkald sign form Jens Christensen for Inger Nielsdatter
e Inger Nielsdatter hjem
afkald p261 can't read


sign Søren Kjaergaard


sign Jens Knudsen


afkald Niels Pedersen
Hørdum 142 1715 Jens Andersen Krabbe (Jens Krabbe) (far til 23børn) 1785 Jan 23rd V1 Jens Andersen Krabbe og ____ 261 vurd Poul Jensen Hørdum1785 Jan 23rd V2 Jens Andersen Krabbe og Mette Christensdatter B: 262 vurd Niels Jensen Hørdum
a Else Jensdatter viet Poul Nielsen og Else Jensdatter Elsø Morsø i


b Maren Jensdatter viet Peder Christensen og Maren Jensdatter Vester Assels Morsø


c Anne Cathrine Jensdatter viet Christen Christensen Kalfmand og Anne Cathrine Jensdatter


d Kirsten Jensdatter viet Mads Nielsen og Kirsten Jensdatter Schyum


Sejerslev 143 afkald? 1784 Nov 28th Niels Christensen og Maren Madsdatter 263

svoger Jens Nielsen Hesselgaard
sign Anders Nielsen Hyldegaard


sign Peder Pedersen

264 nævn Peder Carstensen Sønderhaa i


nævn Anders Christensen Sønderhaa i


nævn Niels Michelsen Ljørslev Morsø


nævn søs Jens Overgaard og Anne Christensdatter Aarup død


nævn Sejerslev 1784 Nov 28th


nævn Anders Christensen Find (Anders Find)


nævn Jens Christensen Sund (Hjens Sund)


sign Simon Christensen
Hundborg 144 1720 Maren Christensdatter Landbo (Maren Landbo) 1786 May 1st Jens Villadsen og Maren Christensdatter 264 sign Niels Thomassen Møller
bro Jens Christensen Landbo
nævn Peder Christensen Dahlgaard (Peder Dahlgaard)
nævn Maren Christensdatter Landbo
sign Michel Christian Rohde
nævn Oluf Christensen Landbo Refs By Hurup Sogn
sign Peder Svensen
nævn Christen Christensen Ferregaard


Hundborg 145 1711 Christen Jensen Harrekjaer (Christen Harrekjaer) 1786 May 7th V1 Christen Jensen Harkjaer og Maren Christensdatter B: 264 vurd Søren Poulsen Hundborg af
a Maren Christensdatter viet Mads Vestergaard og Maren Christensdatter Schyum i
vurd Salomon Nielsen Hundborg af
b Niels Christensen
lauv Jens Jensen Harrekjaer (Jens Harkjaer) Hundborg af
c Christen Christensen


V2 Christen Jensen Harkjaer og Karen Villadsdatter B:


d Villads Christensen


e Christopher Christensen


f Jens Christensen


Øster Vandet Hjardahl 146 1736 Niels Olufsen 1786 Aug 21st Niels Olufsen og Kirsten Christensdatter B: 266 lauv Christen Sand
A 1775 Christen Nielsen 11aar
form farbro Christen Olufsen Voring Nors Sogn fra
B 1778 Birgithe Nielsdatter 8aar
vurd Niels Jensen Hjardahl
C 1781 Else Cathrine Nielsdatter 5aar
vurd Niels Hansen Hjardahl
Snedsted 147 1761 Kirsten Andersdatter Schadbach 1784 Jan 26th
269 vidn Christen Jensen Snedsted i
bro Niels Andersen
vidn Niels Jeppesen Snedsted i
sign Peder Andersen


søs Karen Andersdatter


Snedsted Gjersbøl 148 1730 Christen Madsen 1786 Apr 30th bachelor AFKALD 270 form Mads Sørensen
søs Sidsel Madsdatter
sign Mads Nielsen Brandi
søs Karen Madsdatter


Snedsted Gjersbøl 149 1752 Ingeborg Madsdatter 1786 Apr 29th Nov 30th h Anders Christensen og Ingeborg Madsdatter v1775 i Snedsted B: 267 sign Søren Nielsen1787 Mar 1st A 1783 Niels Andersen 4aar
sign Hans Kjaer
B 1778 Maren Andersdatter 8aar
sign Jens Christensen Uhrbrand (Jens Uhrbrand)
C 1781 Dorthe Andersdatter 5aar
sign Peder Thomassen Bundgaard (Peder Bundgaard)


sign Christen Madsen Støjholm (Christen Støjholm)
Hørsted 150 1705 Anne Alstrup 1787 Jan 16th enche AFKALD 270 nævn Palle Pedersen Hørsted
bro Anders Poulsen Skjoldborg i
nævn Poul Christensen Hørsted af
Jens Poulsen Tilsted i
nævn Thomas Andersen
sign Krabbe Nielsen og Karen Poulsdatter Hassing
nævn Poul Pedersen


nævn Maren Pedersdatter
Hundborg 151 ____ Salomon Nielsen 1787 Feb 10th Salomon Nielsen og Bodil Christensdatter B: 270 lauv Christen Salomonsen
A 1754 Niels Salomonsen
vidn Oluf Jensen
B 1752 Kirsten Salomonsdatter viet Niels Jensen Bredahl og Kirsten Salomonsdatter
vidn Peder Svensen
C 1757 Sidsel Salomonsdatter viet Christopher Christensen og Sidsel Salomonsdatter
sign Peder Pedersen
Hundborg 152 ____ Kirsten Christensdatter 1787 Apr 3rd Jeppe Nielsen og Kirsten Christensdatter v1770 i Hundborg (Jeppe Nielsen Knudgaard og Kirsten Christensdatter/ Jeppe Knudgaard og Kirsten Christensdatter) B: 272

A 1776 Maren Jeppesdatter 10aar


B 1780 Else Jeppesdatter 6aar


Skjoldborg Sønder Skjoldborg Sønder Bundgaard 153 Jens Nielsen Vestergaard (Jens Vestergaard) 1787 May 25th Jens Nielsen Vestergaard og Maren Michelsdatter V1770 i Skjoldborg B: 273 vurd Anders Poulsen Skjoldborg af1788 Feb 12th A 1772 Dorthe Jensdatter 14aar
vurd Niels Østergaard Skjoldborg af
B 1775 Michel Jensen 12aar
lauv Clemed Svensen Skjoldborg af
C 1778 Peder Jensen 8aar
form Berthel Nielsen Gjerup af
E 1781 Poul Jensen 5aar
form Salomon Lauritsen Skjoldborg af
F 1784 Johanne Kirstine Jensdatter 3aar
form Christen Enevoldsen Stagstrup af
nævn Henrich Jensen Vestergaard (Henrich Vestergaard) myndig
form Niels Enevoldsen Sundby Stagstrup af


form Niels Jensen Vestergaard (Niels Vestergaard) Skjoldborg af
BATCH 1787-1789


Hundborg 154 ____ Johanne Pedersdatter 1787 Oct 30th Søren Poulsen og Johanne Pedersdatter v1767 i Hundborg B: 005 ejer justitsraad Brun til Ulstrup
A 1766 Christen Sørensen 21aar
forv Michel Christensen Rhode (Michel Rhode) Hundborg fra
B 1768 Anders Sørensen 20aar
vurd Poul Mouritsen Hundborg af
C 1770 Karen Marie Sørensdatter 18aar
vurd Oluf Bach Hundborg af
D 1773 Kirsten Sørensdatter 14aar
form Christen Thomassen Søndergaard Christen Søndergaard()


Laurits Madsen og Else Sørensdatter
E 1775 Kirstine Sørensdatter 11aar 007 sign Oluf Christensen for Oluf Bach
F 1777 Maren Sørensdatter 9aar


Vester Vandet Klitmøller 155 1735 Karen Andersdatter Frost 1787 Dec 30th May 9th reg 1788 Mar 20th Michel Christensen og Karen Andersdatter Frost (Michel Christensen Blach og Karen Andersdatter Brand / Michel Blach og Karen Brand) B: 008 form morbro Peder Andersen Frost (Peder Frost)
A 1767 Maren Michelsdatter 21aar
vurd Niels Pedersen Skraeder Klitmøller ved (Niels Skraeder)
B 1770 Inger Michelsdatter 18aar hjem
vurd Oluf Jensen Odde Klitmøller ved (Oluf Odde)


sign Christen Brandi paa vegne af Just Brun
Stagstrup 156 Poul Jensen Smed 1788 Apr 11th Jul 10th Poul Jensen og Mette Michelsdatter (Poul Jensen Smed og Mette Michelsdatter/ Poul Smed og Mette Michelsdatter) B: 011 nævn Jens Kjaer Snedsted fra degn
A 1745 Jens Poulsen Snedsted
vurd Thomas Thomassen Stagstrup
B 1756 Mette Poulsdatter vier Anders Pedersen og Mette Poulsdatter (faester stedet?) 015 vurd Jens Olufsen Stagstrup
C 1758 Anders Poulsen Smed fra Galtrup Morsø 013 nævn Anders Pedersen og Mette Poulsdatter Nørrehaa fra vier enchen
nævn Niels Andersen's enche Thisted 017 sign Villads Nielsen
Stagstrup Sundby 157 Christen Christensen 1789 Apr 17th reg Apr 25th May 30th Christen Christensen og Maren Poulsdatter B: 018 vurd Poul Clemedsen Sundby af
A 1768 Gertrud Christensdatter 21aar 020 vurd Jens Lauritsen Smed Sundby af paa Møgelvang
B 1770 Kirsten Christensdatter 19aar viet ungkarl ved Vilsund Christen Christensen og Kirsten Christensdatter
lauv morbro Jens Poulsen Østergaard (Jens Østergaard) Skjoldborg af


sign Peder Pedersen Østergaard (Peder Østergaard)


sign Oluf Poulsen

025 sign Christen Jensen
Hundborg 158 1745 Else Nielsdatter 1789 Aug 26th reg Aug 27th Oct 15th Peder Svensen og Else Nielsdatter Bojer B: 026 vurd Christen Jensen Snaever Hundborg af
A 1775 Sidsel Pedersdatter 14aar 027 vurd Michel Rohde Hundborg af
B 1777 Niels Pedersen 10aar
form Ville Christensen Harrekjaer Hundborg (Ville Harrekjaer)
C 1780 Anne Pedersdatter 8aar
sign Spangberg


sign Peder Pedersen Skraeder (Peder Skraeder)

028 sign Christen Jensen Snedker (Chirsten Snedker)
BATCH 1787-1804


Hundborg 159 Johanne Andersdatter 1787 Nov 30th Søren Poulsen og Johanne Andersdatter B: 02-04 nævn Søren Poulsen Hundborg1788 Feb 29th A 1760 Christen Sørensen 21aar
vurd Poul Mouritsen Hundborg af
B 1761 Anders Sørensen 20aar
vurd Poul Bach Hundborg af

Maren Pedersdatter

C 1763 Karen Sørensdatter 18aar
sign Oluf Christensen
D 1767 Kirsten Sørensdatter 14aar
form Christen Thomassen Søndergaard (Christen Søndergaard) Hundborg i
E 1767 Kirstine Sørensdatter 14aar


F 1772 Maren Sørensdatter 9aar


Vester Vandet Klitmøller 160 Karen Andersdatter Frost 1788 Mar 26th Michel Blach og Karen Andersdatter Frost B: 04-04 forv Christen Brandi Klitmøller1787 Dec 30th A 1767 Maren Michelsdatter 21aar
form morbro Peder Andersen Frost (Peder Frost )
B 1770 Inger Michelsdatter 18aar hjem
vurd Niels Skraeder Klitmøller


vurd Oluf Odde Klitmøller
Skjoldborg Søgaard Møgelvang 161 1726 Maren Jacobsdatter 1788 1789 Mar 12th Jens Pedersen og Maren Jacobsdatter Søgaard B: AFKALD

købmand Jacob Jensen og Kirsten Jensdatter Thisted i


Peder Jensen Aarup


Casper Jensen tje Gjerup (bro Jacob Jensen)


Oluf Jensen Bundgaard (Oluf Bundgaard) Skjoldborg


Stagstrup Sundby 162 1714 Poul Jensen Smed 1788 Apr 17 (Poul Clemedsen Jensen/ Poul Smed) B: 06-08 vurd Thomas Thomassen Stagstrup1788 May 9th a Jens Poulsen Snedsted af AFKALD vurd Jens Olufsen
b Anne Poulsdatter viet Andersen Pedersen og Anne Poulsdatter Nørrehaa AFKALD sign Niels Andersen
Stagstrup Sundby 163 1735 Maren Poulsdatter 1789 Mar 27th Apr 25th Christen Christensen og Maren Poulsdatter v1767 i Sundby see below 08-12 vidn Poul Clemedsen
Stagstrup Sundby 164 1733 Christen Christensen 1790 Mar 27th Apr 25th Christen Christensen og Maren Poulsdatter v1767 i Sundby B:
form Jens Poulsen Østergaard (Jens Østergaard)
A 1768 Gertrud Christensdatter 21aar
vidn Anders ____
B 1770 Kirsten Christensdatter 19aar
nævn Jens Lauritsen Smed (Jens Smed) Møgelvang af
c død datter for længst vistnok enche Jens Lauritsen Smed (Jens Smed) Møgelvang af
nævn Peder Pedersen Øergaard (Peder Ørgaard)


nævn Oluf Bach Aars
Hundborg 165 1745 Else Nielsdatter Bojer 1789 Aug 27th Peder Pedersen Svensen og Else Nielsdatter Bojer Hundborg i (Peder Svensen og Else Bojer) B: 13-14 vidn Christen Jensen Svensen (Christen Svensen)
A 1775 Sidsel Pedersdatter 14aar
vurd Michel Hove Hundborg af
B 1777 Niels Pedersen 10aar
sign Michel Christian Spangberg
C 1780 Anne Pedersdatter 8aar
svigersøn Peder Andersen Hundborg i
nævn søn Peder Pedersen ældste
nævn Villads Christensen Wadskjaer
Hundborg 166 1706 Hans Mogensen 1789 Aug 13th Hans Mogensen og Kirsten Christensdatter v1752 i Hundborg 14-20 nævn Jeppe Nielsen Hundborg i
nævn Maren Mogensdatter +19 sign Søren Christensen
far Mogens Chapel Tygstrup af
sign Jens Jeppesen
nævn Thomas Hede fæster
sign Mads Pedersen Smed (Mads Smed)
nævnes faestebrev af 1733 Apr 10th cont 21 nævn Villads Christensen Hundborg af


nævn Thomas Christensen Hede (Thomas Hede) Hundborg af


nævn Otto Lemvig Thisted


nævn Christen Brøndlund


nævn Peder Harrebo


nævn Christen Wertz


nævn Hartvig Pedersen Thisted af


nævn Jens Schadholm


nævn Peder Skinnerup Thisted af


nævn Anders Didrichsen Thisted af


nævn Peder Frost Thisted af

cont 22 nævn Peder Heltborg
Hundborg 167 1761 Anne Nielsdatter 1790 Jul 8th Søren Poulsen og Anne Nielsdatter B: 16-21 vurd Peder Pedersen
A 1790 Johanne Sørensdatter 1/3aar
vurd Anders Thomassen

+18 cred Christen Brandi Klitmøller


cred fru Knachergaard Thisted
Anders Didrichsen cont24 cred Oluf Knachergaard

cont 23

Hundborg 168 ____ Peder Jensen Kjaer 1790 Jul 21st Peder Jensen Kjaer og Sidsel Hug Hundborg i
sign Niels Svensen


sign Jens Christensen
Hørdum Vester Hørdum 169 1727 Peder Christensen Landbo (Kjaergaard) 1791 Jan 31st Peder Christensen Landbo (Kjaergaard) og Anne Bollesdatter v1779 i Hørdum 25-26 rep Michel Rhode fra Hundborg
A 1781 Laurits Pedersen 9aar
vurd Christen Pedersen Vester Hørdum af
B ____ Pedersdatter 3aar
vurd Christen Andersen Vester Hørdum af


lauv Bolle Nielsen Hørdum af


form Christen Lauritsen

cont28 form Mads Olufsen
Hundborg Bygaard 170 1753 Anne Jensdatter 1791 Feb 21st Jens Jeppesen Bygaard og Anne Jensdatter (Jens Jeppesen Bygaard og Anne Jensdatter/ Jens Bygaard og Anne Jensdatter) B: 26-32 vurd Laurits Salomonsen og Niels Bredahl Hundborg af
A 1782 Christen Jensen 9aar
lauv Bolle Nielsen
B 1781 Inger Jensdatter 10aar
form Christen Lauritsen
C 1789 Anne Marie Jensdatter 2aar cont 31 form Mads Olufsen Hørdum af

cont29 form mostermand Anders Smed og ____ Jensdatter

cont 33 nævn Peder Jensen Langgaard (Peder Langgaard) Sperring af


nævn Oluf Bach Aars


nævn Anders Didrichsen Thisted af


nævn Lehman fra Raastrup
Sjørring Neestrup 171 ____ Maren Jensdatter 1791 Feb 22nd Peder Lauritsen og Maren Jensdatter B. 27-34 vurd Christen Christensen Hundborg
A Laurits Pedersen
vurd Morten Andersen
B Kirsten Pedersdatter
vidn Christen Pedersen
nævnes enche Anne Bollesdatter
vidn Christen Andersen


nævn Peder Poulsen


lauv Bolle Nielsen


sign Anders Pedersen

cont34 sign Jens Jensen AFKALD


nævn Hans Christensen Thuesen Hundborg af


sign Christen Christophersen


nævn Laurits Bach
Hundborg Stengaard 172 Ca 1730 Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard) 1791 Jul 21st Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard) V1 35 nævn Christen Svenske


can't read this and uncover relations
A 1773 Maren Christensdatter 18aar
nævn Peder Lauritsen Hundborg af
B 1776 Johanne Christensdatter 15aar
Søren Andersen Schade Hundborg (Søren Schade)


sign Christen Jensen
Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard) V2 cont36 nævn Christen Jensen Svenske (Christen Svenske)
A 1764 Else Marie 27aar
nævn Anders Pedersen Dahlgaard (Anders Dahlgaard)
B 1773 Peder Christian 18aar
form Henrich Andersen Jannerup af
C 1778 Sidsel Marie 13aar
lauv Peder Lauritsen Hundborg af
D 1779 Jørgen 12aar 36 sign Laurits Carstensen

cred38 nævn Oluf Bundgaard
enche Maren
nævn Anders Copperø Skjoldborg


nævn Thomas Hvass Skjoldborg
Skjoldborg Sønder Skjoldborg 173 Niels Pedersen Skraeder 1791 Aug 13th
35 lauv her Hvass

36 sign Jens Jensen

cont37

Snedsted Refsborg 174 Maren Villadsdatter 1792 Jan 20th Niels Svensen og Maren Villadsdatter 40

nævn Peder Pedersen Aggerbo fra Tøtterup By


Snedsted Gjersbøl 175 Jeppe Jensen 1791 Feb 13th
40 sign Christen Andersen Hørsted
forældre Jens og Anne Poulsdatter 41 lauv Jesper Nielsen Snedsted af
Hundborg 176 Peder Christensen Dahlgaard 1792 Nov 23rd Peder Christensen Dahlgaard og Maren Jeppesdatter B: 44 lauv Jens Jensen Kirche (Jens Kirche) Hundborg af
A 1759 Anders Pedersen 33aar


B 1762 Jens Pedersen 30aar
NU HØJRE SIDE P44
C 1768 Mette Pedersdatter 24aar


D 1774 Anne Kirstine Pedersdatter 18aar


Skjoldborg 177 1751 Margrethe Christensdatter Schriver 1792 Dec 15th Sognefoged Christen Jensen og Margrethe Christensdatter B: 44-48 nævn Michel Rohde Hundborggaard
A 1786 Marianne Christensdatter 5aar
vurd Oluf Bundgaard
B 1792 Inger Marie Christensdatter 1/2aar
vurd Christen Smed Skjoldborg


Oluf Bundgaard Skjoldborg af
søn Anders Pedersen
Peder Jens Poulsen Schriver af Kollerup ?
sign Laurits Jeppesen Bygaard
sign Salomon Sørensen
Snedsted Aarup 178 1722 Thomas Jespersen 1793 May 4th Thomas Jespersen og Karen Pedersdatter B: 51 nævn Jens Landbo
A Jesper Thomassen ældste søn
nævn Christen Harrekjaer
B 1760 Maren Thomasdatter 31aar
form Peder Immersen


nævn Christen Jensen Snedsted


nævn Jesper Nielsen
Hjardemaal 179 1740 Michel Sørensen Kraemmer 1793 Jun 11th Michel Sørensen Kraemmer og Maren Michelsdatter B: 53 vidn Christen Lauritsen Villum
A 1781 Christen Michelsen 12aar
vidn Niels Korsgaard


lauv Peder Nielsen

55 form Christen Sørensen
Hundborg 180 1727 Søren Christensen 1794 Aug 14th
56 vurd Anders Smed Hundborg af

cont61 vurd Jens Harrekjaer Hundborg af


lauv Villads Christensen Harrekjaer
Hundborg Lille Stengaard 181 1745 Anne Poulsdatter 1794 Sep 20th Niels Andersen Stengaard og Anne Poulsdatter Basholm? 57 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
A 1781 Anders Nielsen 13aar 57 vurd Christen Kroghgaard Hundborg af
B 1784 Poul Nielsen 10aar


C 1773 Johanne Nielsdatter 21aar


D 1778 Anne Marie Nielsdatter 15aar


E 1787 Kirsten Nielsdatter 7aar


F 1790 Maren Nielsdatter 4aar


Hundborg? 182 Niels ? 1794 Sep 20th nævn børn B: 59 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af


can't read this and uncover relations
1777 Christen Nielsen Hede 17aar
vurd Anders Smed Hundborg af
1781 Christen Nielsen 13aar
form Christen Thomassen Søndergaard (Christen Søndergaard )
1771 Kirsten Nielsdatter 23aar
nævn Peder Andersen Grønkjaer (Peder Grønkjaer)
1780 Karen Nielsdatter 14aar
lauv Villads Christensen Harrekjaer
Hundborg Harrekjaer 183 1747 Anne Michelsdatter 1795 Feb 21st Jens Christensen og Anne Michelsdatter (Jens Christensen Svindborg og Anne Michelsdatter/ Jens Svinborg og Anne Michelsdatter) B: 63 vidn Jens Christensen Hundborg af
A 1772 Christen Jensen 23aar
vidn Michel Rhode Hundborg af
B 1774 Villum Jensen 21aar
form Villads Christensen Harrekjaer (Villads Harrekjaer) Hundborg af
C 1783 Michel Jensen 12aar


D 1787 Peder Jensen 8aar


E 1779 Johanne Jensdatter 16aar


F 1781 Karen Jensdatter 14aar


Skjoldborg 184 1753 Dorthe Mogensdatter 1795 Jun 4th Christen Pedersen Brund og Dorthe Mogensdatter B. 64 vurd Sven Christensen Skjoldborg af
A 1790 Peder Christensen 5aar
vurd Thorchild Mørch Skjoldborg af
B 1794 Thomas Christensen


Skjoldborg Sønder Skjoldborg 185 1750 Thomas Andersen Kaagaard 1796 Mar 18th Thomas Andersen og Anne Pedersdatter B: 68 vurd Christen Jensen sognefoged Møgelvang paa Skjoldborg
a Anders Thomassen
form moster mand Peder Boersen Tøving Galstrup Sogn Morsø


sign Claus Pedersen

72 sign vurd Christen Dover


sign Mads Poulsen


sign Christen Bundgaard
Snedsted Gjersbøl 186 ____ Christen Jensen Krabbe 1796 Nov 28th Christen Jensen Krabbe og Maren Jensdatter 73-74 vurd Jens Brixen sognefoged Snedsted


vurd Laurits Poulsen Aarup


nævn Christen Jensen Sundby

77 lauv Christen Jensen


form Christen Jensen Snedstrup
Hundborg Ulstrup 187 ____ Anne Pedersdatter 1796 Nov 28th Jens Madsen og Anne Pedersdatter B: 75 vidn Michel Rohde Hundborg af
A 1786 Mads Jensen 10aar
vidn Jens Jensen Aarup af


vidn Peder Christensen Aarup af


form rep for morbro Hans Christensen Bersted
Snedsted Aarup 188 Jens Christensen 1797 Feb 7th Jens Christensen og Maren Svensdatter B: 77 lauv morbro Niels Svensen Hundborg af
A 1771 Christen Jensen 26aar
form Christen Jørgensen Sønderhaa af
B 1773 Peder Jensen 24aar
vurd Jens Boesen sognefoged Bersted
C 1776 Sven Jensen 21aar
vurd Peder Christensen Schriver Aarup af (Peder Schriver)
D 1769 Maren Jensdatter 28aar


E 1780 Kirsten Jensdatter 17aar


F 1783 Maren Jensdatter 14aar cont 82

Hørdum March 189 1747 Charlotte Poulsdatter 1797 Feb 10th Christen Christensen Kjaergaard og Charlotte Poulsdatter B: 78 vurd Christen Nygaard Tøtterup af Hørdum af1797 May 17th A 1772 Christen Christensen 25aar
vurd Bolle Nielsen Hørdum af
B 1777 Poul Christensen 20aar
form svoger Christen Bentsen Hørdum af
C 1782 Niels Christensen 15aar cont 85 form Peder Gjerup Hørsted af
D 1775 Anne Christine Christensdatter 22aar viet Jens Jensen og Anne Christine Christensdatter Villerslev Sogn


E 1779 Anne Christensdatter 18aar


Snedsted Aarup 190 Christen Christensen Aars 1797 Feb 18th Christen Christensen Aars og Johanne Jespersdatter B: 79 vurd Jens Boesen sognefoged Bersted
a Jesper Christensen
vurd Jens Møller Aarup Mølle
b Christen Christensen
lauv Niels Immersen Neesgaard af
C ____ Christensdatter viet Jens Clausen og ____ Christensdatter Nørrehaa


D ____ Christensdatter viet Niels Jacobsen og ____ Christensdatter Stagstrup cont 83-85

Skjoldborg Sønder Skjoldborg 191 Maren Michelsdatter 1797 Feb 24th Sven Christensen Svanekjaer og Maren Michelsdatter B: 80 forv Jens Jacob Brun fra Ulstrup
A 1775 Michel Jensen 22aar
vurd Salomon Lauritsen Skjoldborg af
B 1779 Peder Jensen 18aar
vurd Niels Vestergaard Skjoldborg af
C 1782 Poul Jensen 15aar
form Christen Enevoldsen Stagstrup af
d Dorthe Jensdatter
form Niels Enevoldsen Sundby af
E 1784 Johanne Kirstine Jensdatter 13aar
form Christen Jensen Skjoldborg af
why are these kids Jensdatter/Jensen?
form Niels Vestergaard Skjoldborg af
Skjoldborg Møgelvang 192 Dorthe Jensdatter 1797 Jul 6th Christen Jensen og Dorthe Jensdatter V2 85-89 vurd Christen Dover Skjoldborg af
____ og Dorthe Jensdatter V1 B:
vurd Oluf Bundgaard Skjoldborg af
A Niels Christian
nævn bro Poul Clemedsen Sundby af


nævn afdød søs mand Anders Bisgaard fra Øsløs Bisgaard


nævn Mathias Frejstrup Vils Sund fra (Vilsund)


nævn Anders Nielsen Skjoldborg listed as stepdad?
Vester Vandet Klitmøller 193 Anne Andersdatter Krogh 1797 Nov 24th Christen Jensen og Anne Andersdatter Krogh 89-90 vurd Jens Kløvborg Klitmøller
Johan Christensen Krogh
vurd Christen Møller Klitmøller
bro Joen Christensen Krogh


søs Else Christensdatter Krogh


søs Inger Christensdatter Krogh


søs Maren Christensdatter Krogh


bro Anders Pedersen Brandi


bro Christen Jensen Brandi


bro Knud Jensen Krogh


Skjoldborg Møgelvang 194 Anne Lauritsdatter 1798 Mar 13th Rasmus Nielsen og Anne Lauritsdatter 91 vurd Michel Rohde Hundborg af


vurd Christen Jensen sognefoged Møgelvang paa Skjoldborg


nævn Anders Christensen Møgelvang paa


sign Salomon Sørensen


sign Niels Christensen
Hundborg 195 Hans Christensen 1798 Sep 18th Hans Christensen og Maren Pedersdatter 93 lauv Jens Jensen Kirche (Jens Kirche) Hundborg af
Hundborg 196 Dorthe Villadsdatter 1798 Dec 29th Niels Svensen og Dorthe Villadsdatter B: 94 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
A 1798 Mette Marie Nielsdatter 12uge
vurd Peder Madsen Bach Hundborg af (Peder Bach)

cont 99 sign Poul Madsen Bach (Poul Bach)
Snedsted Refsborg 197 Karen Pedersdatter 1799 Feb 22nd Thomas Jespersen Thorgaard og Karen Pedersdatter B: 97 vurd Anders Christian Refsborg
A 1757 Jesper Thomassen 42aar
vurd Anders Pedersen Refsborg
B 1773 Maren Thomasdatter 26aar
nævn Peder Immersen Stagstrup fra
C 1769 Dorthe Thomasdatter 30aar
nævn Christen Jensen Gjerup fra
E 1775 Anne Thomasdatter 24aar


Snedsted 198 Christen Jensen 1800 Mar 17th Christen Jensen og Maren Christensdatter B. 99 lauv Jesper Nielsen Snedsted af1800 Jun 7th A 1761 Christen Christensen 39aar
vurd Jens Boesen sognefoged Bersted
B 1764 Anne Christensdatter 36aar viet Christen Vangsgaard og Anne Christensdatter Snedsted 102 vurd Poul Lauritsen Snedsted
Snedsted Aarup Mølle 199 Maren Lauritsdatter 1800 Jul 7th
103 vurd Peder Christensen Schriver Aarup af (Peder Schriver)
Snedsted Aarup 200 Jens Jensen 1800 Jul 22nd Jens Jensen og Maren Svensdatter B: 104 vurd Peder Møller Aarup af1800 Aug 19th A 1773 Poul Jensen 27aar 105 form Jens Kiel Sønderhaa fra
B 1775 Sven Jensen 25aar
form Niels Svensen Kjaer Hundborg fra (Niels Kjaer)
C 1777 Maren Jensdatter 23aar
form Christen Svensen Kjaer Sønderhaa fra (Christen Kjaer)
D 1780 Kirsten Jensdatter 20aar
lauv Jens Møller
E 1783 Maren Jensdatter 17aar cont107 form Peder Vittrup


sign Peder Schriver
Hundborg 201 Mette Jensdatter 1800 Sep 23rd Jens Pedersen Smed (Jens Smed indsidder) Jens Pedersen og Mette Jensdatter B: 106 vurd Anders Pedersen Smed (Anders Smed) Hundborg af
A 1788 Peder Jensen 12aar
vurd Jeppe Nielsen Hundborg af
B 1791 Dorthe Jensdatter 9aar


C 1794 Anne Jensdatter 6aar


Hundborg 202 1731 Margrethe Madsdatter Østergaard 1801 Jan 5th Christen Østergaard og Margrethe Madsdatter Østergaard (see Sønderhaa) B: 108 indsidder hos Jens Christensen Svindborg
A 1761 Mads Christensen Østergaard 40aar ældste søn
vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
B 1763 Else Christensdatter 38aar 109 vurd Christen Sørensen Hundborg af
C 1766 Karen Christensdatter 33aar


D 1772 Johanne Christensdatter 28aar


E 1774 Niels Christensen 26aar


Hundborg 203 Dorthe Christensdatter 1801 Apr 4th Christen Jensen og Dorthe Christensdatter 110 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
søs Anne Christensdatter Thisted 111 vurd Christen Lauritsen Hundborg af
Sognefoged Christen Jensen og Margrethe Christensdatter B:


Hjardemaal Korsø 204 Anne Marie Thomasdatter 1801 Aug 7th Anders Pedersen Bjerre og Anne Marie Thomasdatter 111

søs Maren Thomasdatter død B: 113 vurd Thomas Toft sognefoged i Hjardemaal
A Jens Olufsen Sennels i gaardmand
vurd Mads Dahlgaard Østerild af
nævnes Jensen i Hillerslev
forv Christen Overgaard fra Kølbygaard
søs Inger Thomasdatter død viet Christen Krogh og Inger Thomasdatter Hjardemaal i B:


1 Jens Christensen Krogh død B:


1a 1781 Anders Jensen 20aar hjemme i Korsø hos stedfar Christen Mortensen


1b 1787 Christen Jensen 14aar tje Peder Nielsen Hunstrup


1c 1794 Jens Jensen 7aar hjem


1d 1783 Inger Jensdatter 18aar hjem


1e Anne Cathrine Jensdatter 10aar tje i Vester Vandet


nævn søn Mads Sunesen i Hjardemaal B:


1 1761 Christen Madsen 40aar Vester Vandet


2 1765 Sune Madsen 36aar Vullum Varde i cont 113

3 1767 Anne Marie Madsdatter 34aar hjem viet Sune Pedersen og Anne Marie Madsdatter Hjardemaal i


Hundborg 205 Peder Lauritsen 1801 Aug 3rd Peder Lauritsen og Maren Christensdatter B: 115 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
A 1792 Poul Pedersen 9aar
vurd Poul Lauritsen Hundborg af
B 1795 Maren Cathrine Pedersdatter 6aar
lauv Jens Jensen Kirche (Jens Kirche) Hundborg af
C 1797 Marianne Pedersdatter 4aar
form Christen Christensen Hundborg af


form, Christen Christensen Krogh

117 form Christen Sø
Hundborg 206 Niels Salomonsen 1802 Apr 7th Niels Salomonsen og Else Jensdatter B: 118 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
A 1792 Christen Nielsen 10aar
vurd Peder Svensen Hundborg af
B 1793 Dorthe Nielsdatter 9aar 119 form Christopher Christensen Stengaard ( Christopher Stengaard)
C 1800 Bodil Nielsdatter 2aar 122

Hundborg 207 Christen Lauritsen 1802 Jul 2nd Christen Lauritsen og Maren Jensdatter B: 123 vurd Jens Christensen sognefoged Hundborg af
A 1794 Else Christensdatter 8aar
vurd Christen Christensen Hundborg


lauv Niels Svensen


form Christen Christensen Hundborg af

cont 130-132 sign Peder Christensen

cont136

Skjoldborg 208 Mads Simonsen 1802 Aug 12th Mads Simonsen og Else Marie Christensdatter B: 125 vurd Christen Thorchildsen1802 Oct 2nd A 1781 Christen Madsen 21aar 126 vurd Mads Poulsen Skjoldborg
B 1772 Else Madsdatter 30ar
vurd Christen Jensen sognefoged Møgelvanggaard fra
C 1775 Anne Marie Madsdatter 27aar cont 137no3
vurd Frederich Vestergaard Skjoldborg i


lauv Laurits Søndergaard Silstrup af


form Mads Poulsen


form Niels Simonsen Heltborg fra


form Christen Kirche Skjoldborg af1803 Jan 27th
cont128 nævn Henrich Jensen Skjoldborg af


lauv Laurits Andersen Snejstrup
Vester Vandet Klitmøller 209 Christen Salomonsen Knudsen 1803 Jan 16th Christen Salomonsen Knudsen Krogh og Karen Christensdatter Møller (Christen Knudsen Krogh og Karen Møller) B: 128 ejer general auditeur Lindahl
A 1764 Christen Christensen Krogh 39aar
fuld Bregendahl
B 1769 Anders Christensen Krogh 34aar
vidn Anders Pedersen Brandi (Anders Brandi)
C 1774 Knud Christensen Krogh 29aar
vidn Michel Vester, for Christen Jensen Klitmøller
D 1778 Peder Christensen 25aar ukendt ophold
sign Anders Christensen Krogh (Anders Krogh)
E 1781 Anne Christensdatter 22aar
sign Christen Jensen


sign Anders Brandi

cont 132 sign Knud Jensen Krogh

cont133 cont 137 no3 no5
Hørdum 210 1730 Mette Christensdatter 1803 Apr 22nd Jens Krabbe og Mette Christensdatter B: 135 nævn Mads Nielsen Schyum afkald 136
A 1766 Poul Jensen Krabbe


B 1769 Niels Jensen Krabbe afkald136

c Kirsten Jensdatter cont 137

Hundborg 211 Christen Christensen Stengaard 1791 Nov 26th afkald søn Christen Christensen Langgaard og Maren Christensdatter

1803 Oct 27th signed


Skjoldborg 212 Jens Nielsen Vestergaard 1804 afkald Dorthe Jensdatter


staar Sven Christensen Bjerregaard


Vester Vandet Klitmøller 213 Christen Nielsen Odde 1805 May 19th Christen Nielsen Odde og Voldborg Andersdatter Brandi 139 indsidder Oluf Olufsen


(Christen Nielsen Smed?)


nævn ungkarl Christen Nielsen paa Odde
END