Carl Peter Madsen - Fæsteuddrag - Ulstrup
a b c Data in italic means info pulled from other documents e f g h
Litra no assigned estate year Lot # Landlord: (+ a few minor landlords) tennant previous and future Parish place name tax folio
nr. gods dato nr. tidligere fæster (dødsår) nu fremtidig fæster (og Kvinde Personsdatter betyder 'gift med') fødested Sogn sted matrikel folio
24 Ulstrup 1686 Mar 15th
Far Jens ____ 1686 nu ungkarl Christen Jensen far nu stedsøn Jens Mortensen Hundborg

007 ejer _Hartvig Kaas til Ulstrup
40 Ulstrup 1704 Mar 14th 1709 Nov 10th 1710 Dec 12th
nu Thomas Jensen Hornstrup fød i Skinnerup Sundby Sejlsten og Møgelvang to huse 0000 010 Fadersbøl nu Ulstrup (enche til _Hartvig Kaas og Sophie Rothkjaer)
27a Ulstrup 1706 Apr 4th
nu Mads Hundborg
0002 008
27 Ulstrup 1710 Apr 4th
nu Peder Nielsen nu Berthel Thomassen Hundborg Harrekjaer
007
33 Ulstrup 1710 May 6th 1716 May 6th
Anders Lauritsen armod nu Peder Jensen nu Anders Andersen Jannerup Snejstrup 0322 009 Oluf Hansen og Maren Holst enche Hundborg Praesteg
194a Ulstrup 1712 Jun 3rd
Karen Thomasdatter 1712 nu Jens Thomassen Skjoldborg Skjoldborg

072
26 Ulstrup 1715 Apr 13th
Laurits Christensen 1715 Kjaer (Laurits Kjaer) nu Jens Christensen Kjaer (Jens Kjaer) Grønkjaer Jannerup fød i Hundborg Kjaer 0000 007 214
20 Ulstrup 1716 Oct 6th
Mor nu Christen Andersen Hundborg fød i Hundborg
0420 006
192 Ulstrup 1719 Oct 20th
Henning og mor nu Kirsten Henningsdatter Hjardemaal Korsø hus jordløs 0000 071
56 Ulstrup 1719 Jun 23rd 1720 Nov 20th
selv nu Laurits Michelsen Jørsby Morsø
7612 014 kon nu Ulstrup sign Peder Mads Jensen
57 Ulstrup 1719 Jan 22nd 1720 Nov 20th
selv nu Morten Simonsen Jørsby Morsø fød i Jørsby Morsø
4211 015 kon nu Ulstrup sign Peder Mads Jensen
172 Ulstrup 1720 -
Laurits Sallingbo nu Christen Sørensen Hundborg Rallinghus=1/6 Nørrebygaard 0010 065 nævn del af fæster Jens Michelsen's
25 Ulstrup 1720 Mar 20th
nu Claus Pedersen Hundborg Førby gammel matr 007
34 Ulstrup 1720 Nov 20th
nu Ogge Lauritsen Sjørring Neestrup 3130 010 Kongen nu Ulstrup
61 Ulstrup 1720 Apr 7th Nov 20th
Peder Nielsen nu Christen Christensen Ladefoged (Christen Ladefoged) tje Korsgaard paa Hundborg Ulstrup March 0430 015
29 Ulstrup 1720 Apr 4th
Mette Pedersdatter nu Christen Jensen Midiholm (Christen Midiholm) Hundborg
0010 008

Ulstrup 1720 Jun 20th
nu Mads Pedersen Foged (Mads Foged) Hundborg Bachgaard 1/4
006 215
23 Ulstrup 1720 Jun 20th af11&af12 Nu Bodil Jensdatter Hundborg fød i nu Christen Jensen Frost (Christen Frost) Hundborg to huse 0002 006
21 Ulstrup 1720 Jun 20th
nu Salomon Kløvborg & Mads Pedersen Foged & Niels Christensen & Jens Salomonsen alle i Hundborg Hundborg Bachgaard 4700 006
28 Ulstrup 1720 Oct 16th 4 Niels Christensen 1720 nu Anders Christensen Bojer (Anders Bojer) Hundborg Birch 0002 008
36 Ulstrup 1720 Oct 20th
Jens Nielsen armod nu Jens Christensen Chapel (Jens Chapel) Snedsted 1/2 gaard 2731 009
30 Ulstrup 1720 Nov 16th
Far Peder Knudgaard nu Sidsel Pedersdatter Knudgaard (Sidsel Knudgaard) Hundborg fød i Hundborg
0030 009
1 Ulstrup 1720 Nov 20th 1 Anders Pedersen nu Christen Lauritsen Svensk (Christen Svensk) Hundborg fød i Hundborg
0522 002
2 Ulstrup 1720 Nov 20th
Jens Christensen nu Mads Pedersen Skraeder (Mads Skraeder) Hundborg
6112 002
5 Ulstrup 1720 Nov 20th
Poul Madsen nu Villads Christensen Sperring Sjørring fød i Hundborg Hulgaard 6010 002
7 Ulstrup 1720 Nov 20th
Salomon ____ og Sidsel Nielsdatter mor nu Niels Salomonsen Hundborg
2710 003
3 Ulstrup 1720 Nov 20th
Peder Bodsen nu Søren Salomonsen Hundborg fød i Hundborg
3700 002
4 Ulstrup 1720 Nov 20th
Anders Jensen i Hundborg nu Niels Madsen Stengaard (Niels Stengaard) Hundborg fød i Hundborg
1322 002 sign Christen Sørensen, Christen Villadsen
6 Ulstrup 1720 Nov 20th
Iver Michelsen nu Christen Sørensen Hundborg
4302 002
9 Ulstrup 1720 Nov 20th 4 nu Christen Jensen Snejstrup Jannerup fød i Hundborg Legaard 4310+2510 003
8 Ulstrup 1720 Nov 20th
nu Ove Mortensen Aarup Snedsted fød i Hundborg
2412 003 før? nu Ulstrup
10 Ulstrup 1720 Nov 20th
Salomon Christensen og Maren Andersdatter enche nu Jens Salomonsen Hundborg fød i Hundborg
4331 004
11 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far Peder Jensen 1720 nu Jens Pedersen Stengaard (Jens Stengaard) Hundborg fød i Hundborg
4510 004 217
14 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Jeppe Andersen Hundborg
3230 004
15 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far Jens Andersen Borregaard (Jens Borregaard) nu Peder Jensen Borregaard (Peder Borregaard) Hundborg fød i Hundborg Borregaard 2510 004
12 Ulstrup 1720 Nov 20th
Niels Nielsen nu Mads Madsen Skinnerup By Sjørring fød i Hundborg
2200 004
13 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far 1720 nu Christen Villadsen Hundborg
5700 005
16 Ulstrup 1720 Nov 20th
Mor nu Christen Jensen Smed (Christen Smed) Hundborg fød i Hundborg
5231 005
17 Ulstrup 1720 Nov 20th
nu Anders Madsen Harrebo (Anders Harrebo) Hundborg fød i Hundborg
2320 005
18 Ulstrup 1720 Nov 20th
Peder Christensen 1720 nu Christen Nielsen Skjoldborg fød i Hundborg
1110 006
19 Ulstrup 1720 Nov 20th
far nu Jens Sørensen Hundborg fød i Hundborg
0000 006
31 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Peder Christensen Jannerup fød i Jannerup
3011 009 218
32 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Christen Kløvborg nu Jens Krøll Jannerup
3110 009
35 Ulstrup 1720 Nov 20th
Tilkøbt af Kongen nu Peder Nielsen Vang Nystrupgaard 6110 009 Kong nu Ulstrup
37 Ulstrup 1720 Nov 20th
Enevold Jensen nu Enevold Jensen Thorsted af og Poul Salomonsen Thorsted af nu Niels Vestergaard Thorsted
2411 010
39 Ulstrup 1720 Nov 20th
Christen Nielsen Knudgaard (Christen Knudgaard) nu Søren Pedersen Landbo Thorsted
3611 011 Ulstrup nu Enevold Jensen og Mourits Andersen
38 Ulstrup 1720 Nov 20th
Niels Mortensen nu Jens Thomassen nu Mourits Andersen Thorsted
1500 010 Ulstrup nu Mourits Andersen
43 Ulstrup 1720 Nov 20th
Christen Andersen 1720 nu Niels Andersen Stagstrup fød i Stagstrup Sundby 8011 120
44 Ulstrup 1720 Nov 20th 1721 Apr 6th
Poul Nielsen frivil nu Christen Jeppesen Gjersbøl Snedsted fød nu Jeppe Andersen nn
4611 012
42 Ulstrup 1720 Nov 20th
far Niels Yde nu Christen Nielsen Ydde (Christen Yde) Sundby Stagstrup fød i nu Peder Christensen Bonde Stagstrup Sundby 5602 012
45 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far Christen Jensen skrøbelig nu Christen Christensen Gjersbøl Snedsted fød i Snedsted Gjersbøl 6210 012
49 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far Jens Nielsen 1720 nu mor nu Christen Jensen Aarup Snedsted fød i Snedsted Aarup 6211 013
48 Ulstrup 1720 Nov 20th
nu Jesper Jensen Aarup i Snedsted Aarup 4310 012 Kong nu Ulstrup
47 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Peder Pedersen Bundgaard (Peder Bundgaard) nu Jens Pedersen Snedsted Gjersbøl Bundgaard 1112 013
46 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Salomon Pedersen nu Peder Salomonsen Snedsted Gjersbøl 5132 012
54 Ulstrup 1720 Nov 20th
nu Berthel Christensen Førby Hundborg fød i Villerslev Toft 3230 013 Ulstrup nu Niels Vinter Villerslev i
53 Ulstrup 1720 Nov 20th
Mads Jespersen 1720 enche nu Niels Christensen Gjersbøl Snedsted fød i Hørdum Koldby 3610 014
52 Ulstrup 1720 Nov 20th
Far Jens Jensen nu Jens Jensen Koldby Hørdum fød i Hørdum Koldby 5100 013
50 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Jens Nielsen Snedsted Aarup 5121 013
51 Ulstrup 1720 Nov 20th1724 Apr 6th
Niels Nielsen nu Jens Nielsen Nørrehaa fød i nu Niels Jørgensen Hørdum Vester Hørdum 5121 013
58 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Christen Christensen Flade Morsø fød i Sejerslev
3210 014 Kong nu Ulstrup sign Johan Degnbøl og Berthel Olufsen
59 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Niels Pedersen Degn (Niels Degn) Sundby Morsø
6100 015 Kong nu Ulstrup
55 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Peder Christensen Østergaard (Peder Østergaard) Sønderhaa Jestrup part 2131 014
60 Ulstrup 1720 Nov 20th
selv nu Peder Madsen Skallerup Morsø Thorup 5101 015 Kong nu Ulstrup
41 Ulstrup 1720 Nov 20th
Jens Lauritsen 1720 og Jens Jensen 1720 nu Christen Pedersen Hammer (Christen Hammer) Schyum fød i nu andre (Niels Andersen og Johan Degnbøl) Stagstrup
8100 011
22 Ulstrup 1720 Dec 10th 2 nu Peder Andersen Skraeder (Peder Skraeder) død nu Christen Jensen Hundborg
0230 006

Ulstrup 1720 Jun 20th
nu Vill Christensen Hundborg Bachgaard
006
62 Ulstrup 1722 Mar 30th 2 Laurits Nielsen nu Christen Nielsen Gjerup Sønderhaa fød i nævn nu Peder Christensen 1/2 2131 sign Niels Christensen Sønderhaa Jestrup, Østergaard 1/2 4131 016
63 Ulstrup 1722 Jan 14th Apr 10th
Christen Nielsen Yde (Christen Ydde 1722) nu Peder Christensen og Dorthe Christensdatter Aars Skjoldborg fød i (vier dat) Stagstrup Sundby 5602 016
64 Ulstrup 1722 Jul 26th
Christen Christophersen 1722 og enche nu Christen Salomonsen og enche (vier enche) Hundborg fød i Jannerup Snejstrup 1000 016 sign Michel Jensen Skinnerup og Salomon Christensen Kløvborg og Christen Salomonsen
65 Ulstrup 1723 Feb 15th 3 Christen Pedersen Kløvborg (Christen Kløvborg) nu Jens Nielsen Gris og ____ Christensdatter (vier dat) Jannerup fød i (Jens Gris) Jannerup
3110 017
66 Ulstrup 1722 Jul 6th 1723 Mar 5th
Frands Berthelsen nu Jesper Henrichsen Vang fød i Snedsted Aarup 2531 017
67 Ulstrup 1723 Sep 6th
nu Frederich Clausen Hesselholt (Frederich Hesselholt ) thus Frederich Clausen og Mette Jeppesdatter (vier enchen) Jannerup
3011 017 sign Niels Lauritsen Gris (Niels Gris) og Laurits Christensen
68 Ulstrup 1724 Mar 9th Mar 10th 1725 Aug 16th 11 Far Christen Christensen nu Christen Christensen Hundborg fød i Hundborg
3222 018
69 Ulstrup 1724 May 15th 5 Jens Nielsen Kirche (Jens Kirche) armod nu Niels Jørgensen Nørrehaa fød i Hørdum muligvis Søndberg
5131 018
193 Ulstrup 1724 May 18th 24 Ingeborg Thomasdatter skrøbelig nu Niels Poulsen Skinnerup i Skinnerup 1/2 gaard 2412 071
70 Ulstrup 1725 Jan 27th
(hvem er Peder Nielsen) og Mor nu Christen Lauritsen Aarup fød i (og hus i byen Kirsten Nielsdatter nu Christen Lauritsen) Snedsted Aarupgaard og hus i Aarup By 0100 018 sign Niels Christensen
71 Ulstrup 1725 Mar 28th
Maren Harkjaer nu Michel Madsen Sjørring fød i Hundborg Harrekjaer bygger nyt hus 0000 019 sign Christen Pedersen Landbo (Christen Landbo) og Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard)
72 Ulstrup 1725 Dec 28th
nu Christen Madsen Hundborg Harrekjaer hus jordløs 0000 019 nævn Peder Nielsen Harkjaer (Peder Harkjaer)
74 Ulstrup 1726 Jan 16th
1725 død Christen Nielsen og Kirsten Sørensdatter enche nu Peder Madsen Mejlager (Peder Mejlager) Hundborg fød i vier enchen Peder Madsen og Kirsten Sørensdatter Hundborg
1110 020 sign Christen Madsen og Christen Sørensen
73 Ulstrup 1726 Apr 20th
Far Salomon Pedersen og Anne Christensdatter mor nu Peder Salomonsen Gjersbøl fød i Snedsted Gjersbøl 5132 019
194 Ulstrup 1726 Apr 24th
Johanne Jensdatter hans ?hustru? nu Laurits Poulsen Skjoldborg hus jordløs 0000 071
75 Ulstrup 1726 Jun 15th
stedfar Christen Christensen nu Jens Jensen Rolighed (Jens Rolighed) Sejerslev Morsø fød i Sejerslev Marchør 13210 020
76 Ulstrup 1727 Apr 7th + 1730 Sep 26th af6 Jens Pedersen nu Jeppe Andersen Kallerup fød i Snedsted
4632+0712 020+024 nævn Thisted Skole contribut
77 Ulstrup 1727 May 3rd 2 Peder Jensen nu Anders Andersen Snedstrup Jannerup fød i Jannerup Snejstrup 0322 021 sign Christen Pedersen Landbo (Christen Landbo) og Thue Lauritsen
78 Ulstrup 1727 Jun 27th
Christen Christensen Rysgaard og Anne Christensdatter mor nu Christen Christensen Rysgaard fød i Hundborg Rysgaard 1/2 0000 022 nævn Christen Jensen, Kjeld Christensen
79 Ulstrup 1727 Feb 28th Jun 28th af11 Christen Christensen Rysgaard nu Christen Christensen Rysgaard fød i Hundborg Rysgaard 1/2 6502 022 nævn Christen Jensen, Kjeld Christensen
80 Ulstrup 1727 Dec 19th
Christen Jensen og Sasse Jensdatter enche nu Jens Pedersen Øsløs Snedsted Gjersbøl hus jordløs 0000 022 sign Peder Pedersen Bach (Peder Bach), Thure Lauritsen
81 Ulstrup 1728 Jun 9th af,af12 Bodil Jensdatter nu Christen Jensen Frost (Christen Frost) Hundborg hus 0002 023
82 Ulstrup 1728 Dec 19th af3 (Peder Nielsen 1728) far Peder Nielsen Harkjaer (Peder Harkjaer 1728) nu Dorthe Pedersdatter Hundborg Harrekjaer, hus 0021 023
83 Ulstrup 1729 Jan 14th af8,af11 Anders Kosder? Nu Christen Andersen Sø (Christen Sø) fra Søgaard i Jannerup Vang to huse 0022 023 Ulstrup nu søn Niels Christensen Sø (Niels Sø) i Jannerup
84 Ulstrup 1729 May 16th
Jens Pedersen 1729 nu Anders Ovesen Hundborg fød i Hundborg Sønder Stengaard 4510 (1510) 023
92 Ulstrup 1729 May 23rd af2 Christen Lauritsen nu Jens Andersen og Anne Pedersdatter (vier: hun tje Christen Lauritsen) Hundborg fød i Hundborg
0631 027 sign Christen Lauritsen Hundborg i
93 Ulstrup 1729 May 23rd 2 Christen Lauritsen nu Jens Andersen Hundborg 1/2 0631 027
87 Ulstrup 1730 Feb 20th af2 Morten Simonsen 1730 og enche nu Christen Lauritsen Nørre Aarup Hannees fød i Jørsby Morsø
4211 024 sign Christen Nielsen Sejerslev
86 Ulstrup 1730 Sep 26th
(mageskifte) Jeppe Andersen Snedsted af nu Peder Salomonsen Gjersbøl af (thus Peder Salomonsen nu Jeppe Andersen) Snedsted
XXXX 024
85 Ulstrup 1730 Mar 29th
nu Christen Pedersen Sø (Christen Sø) Tambour (Christen Tambour) Kielstrup Snejstrup Jannerup fød i Hundborg Kirchetorp hus jordløs 0000 024 ved Oberst Stoltenberg Reg Cap Engeomp
88 Ulstrup 1730 Apr 14th
Christen Jensen Overgaard (Christen Overgaard) nu Jesper Henrichsen Snedsted Aarup 1421 024
89 Ulstrup 1730 Sep 16th af3 Peder Berthelsen og Else Andersdatter enche nu Jens Pedersen Øsløs (Jens Øsløs) Snedsted Aarup 0010 025
90 Ulstrup 1731 Jan 12th af8 far Ove Mortensen nu Peder Nielsen Hundborg fød i nu Lave Pedersen (Laurits Pedergaard?) Hundborg
2402 025 sign Poul Jensen
91 Ulstrup 1732 Dec 24th af15 stedfar Christen Pedersen 1732 Hammer (Christen Hammer) nu Anders Jensen Stagstrup fød i Stagstrup Brejgaard 8100 026 sign Christopher Christensen
254 Ulstrup 1733 Feb 27th
Christen Jensen nu Niels Olufsen og Kirsten Christensdatter vier dat soldat Øster Vandet fød i Øster Vandet Hjardahl
100 nævn Anders Christensen; nævnes Tandrup; sign Christen Gudichsen, sign Peder Michelsen Saarup Kielsgaard; Laurits Toft ejer, Peder Jensen Kaastrup
96 Ulstrup 1733 Apr 10th af4 Villads Christensen nu Hans Mogensen Borregaard Hundborg fød i Hundborg Hulgaard 6010+1130 029 sign Christen Nielsen
94 Ulstrup 1733 Apr 12th af8 Peder Nielsen nu Laurits Pedersen Kielstrup Hillerslev fød i (Lave Pedersen) Hundborg
2402 027 sign Anders Madsen
95 Ulstrup 1733 Apr 22nd af4 Else Pedersdatter Mor nu Jens Pedersen Gjersbøl Snedsted fød i Snedsted Gjersbøl 1112 028
98 Ulstrup 1733 Sep 24th af15 Anders Jensen Hammer (Anders Hammer) nu Anders Madsen Stagstrup fød i Stagstrup
8100 030 sign Niels Jørgensen
191 Ulstrup 1733 Oct 12th af4 Christen Poulsen nu Peder Andersen vier ældst dat thus Peder Andersen og Anne Christensdatter Østerild fød i Hjardemaal Tved By 1722 070
97 Ulstrup 1734 May 8th af17 Jens Svensen 1734 og ____ enche nu Søren Clausen og enchen (vier enchen) Hundborg fød i
Harkjaer 0110 030
99 Ulstrup 1735 Jan 7th Apr 26th af2 Anders Ovesen nu Christen Christensen Hundborg fød i Hundborg Store Stengaard 4510 031 sign Poul Jensen
100 Ulstrup 1735 Jul 23rd af11 Ugge Lauritsen og Maren Madsdatter enche nu Niels Christensen Hyldegaard (Niels Hyldegaard) vier enchen Niels Christensen og Maren Madsdatter Nors fød i Sjørring Neestrup 3130 032
101 Ulstrup 1735 Aug 29th af11 see above talking about same deal Sjørring Neestrup 0000 033 sign Peder Andersen Faartoft (Peder Faartoft)
102 Ulstrup 1736 May 10th af16 stedfar Christen Jensen nu Jens Mortensen Hundborg fød i Hundborg Hald 0310 033
103 Ulstrup 1736 Jun 26th af3 Mads Pedersen Foged (Mads Foged) armod nu Poul Sørensen Vestervig fød i Kusk paa Ulstrup (Poul Kusk) Hundborg
6212 033
109 Ulstrup 1737 Feb 19th af7 Jeppe Andersen armod nu Niels Andersen Hundborg fød i Hundborg
3230 037
104 Ulstrup 1737 Mar 16th af8 Lave Pedersen/ Laurits Pedersen nu Jens Christensen Midiholm (Jens Midiholm) Hundborg fød i Hundborg
2402 035
105 Ulstrup 1737 Mar 27th af3 Niels Christensen armod nu Jens Jensen Elsted Snedsted fød i Hørdum Koldby 3610 035 sign Jacob Mejlbach
106 Ulstrup 1737 Apr 12th af1+af23 Mor nu Jens Christensen Hundborg fød i Hundborg Legaard 4301+2310 035
107 Ulstrup 1737 May 25th
af Peder Christensen's gaard nu Mette Christensdatter Stagstrup Sundby bygherre for nyt hus 0000 036
108 Ulstrup 1737 Nov 2nd af2 og af12 Thomas Jensen Hornstrup (Thomas Hornstrup) Thomas Jensen og Else Jensdatter enchen bliver nu Peder Jensen Bodum fød i Stagstrup og Skjoldborg
0020+0111 036 sign Poul Jensen
179 Ulstrup 1738 Apr 31st 4 nu Anders Ovesen Hundborg hus 0002 067
110 Ulstrup 1738 May 1st af2 Christen Lauritsen nu Berthel Mogensen Jørsby Morsø fød i Jørsby Morsø
4211 037 sign Bolle Jensen og Niels Bollesen Frøslevgaard
116 Ulstrup 1740 Apr 28th af6 Jeppe Andersen fradømt nu Anders Nielsen Schadbach (Anders Schadbach) Sønderhaa fød i soldat Snedsted
4612 040 oberst Storm Norden Jydske Reg: cam Rosenørn comp sign Frederich Christian Frandsen, Christian von Post
178 Ulstrup 1740 May 19th 3 far Claus Pedersen Førby (Claus Førby) nu Niels Clausen Førby (Niels Førby) Hundborg Førby 0010 066
118 Ulstrup 1740 Jul 6th af11 Christen Christensen fradømt Mar 22nd nu Jeppe Christensen Snedsted fød i Hundborg Rysgaard 6502 042
129 Ulstrup 1741 Jan 5th af5 Søren Salomonsen 1741 nu Christen Jensen Harrekjaer (Christen Harrekjaer) Hundborg Harrekjaer 3700 046
120 Ulstrup 1742 Jan 22nd
Søren Andersen 1742 nu Christen Christensen Thorsted Sønder Ullerup's Gods fød i Thorsted
0112 042
167 Ulstrup 1742 Apr 19th 3 Anders Madsen 1742 nu Anders Nielsen Fuglsang (Anders Fuglsang) Hundborg Lille Stengaard 2320 063
114 Ulstrup 1742 Jul 20th
Niels Jørgensen 1742 nu Christen Christensen Kjaergaard (Christen Kjaergaard) Nørrehaa af Hørdum
5131 040
112 Ulstrup 1742 Nov 2nd
far Gregers Christensen skrøbelig nu Niels Gregersen landsoldat Skinnerup Hornstrup 1500 038
115 Ulstrup 1743 Jan 22nd
Anders Stephensen og enche nu Stephen Andersen Møller (Stephen Møller) Vester Vandet ved Klitmøller, Mølle jord0031+1431maal 040
131 Ulstrup 1743 Jan 2nd af9 nu Jørgen Pedersen Skraeder (Jørgen Skraeder) Vang
0001 047 sign Jørgen Christensen Poulstrup
130 Ulstrup 1743 Jan 2nd af1 far Jens Nielsen 1743 nu Mads Jensen Vaever (Mads Vaever) Snedsted Aarup 5121 046
111 Ulstrup 1743 Jan 2nd
Far Niels Andersen og Dorthe Jensdatter mor nu Christen Nielsen Sundby Stagstrup fød i Stagstrup Sundby, Hostrup 8011 038
119 Ulstrup 1743 Feb 4th af3 Laurits Michelsen 1743 nu Jens Thomassen Trøje (Jens Trøje) Skjoldborg
0311 042
113 Ulstrup 1743 Apr 30th
Niels Madsen nu Sven Jensen Harrekjaer (Sven Harrekjaer) Hundborg fød i Hundborg
0532 039
128 Ulstrup 1743 Oct 16th af5, af6 Niels Andersen og enche nu Michel Jensen Schaarup (Michel Schaarup) Skjoldborg
4521 046
149 Ulstrup 1743 Dec 12th
Niels ____ og Maren Pedersdatter mor nu Peder Nielsen Skraeder (Peder Skraeder) Skjoldborg hus jordløs 0000 055
117 Ulstrup 1743 Dec 28th
Villads Christensen 1743 nu Christen Bundgaard Skjoldborg part 5622 041
122 Ulstrup 1743 Dec 2nd af23,af24 Far Christen Christensen Høj (Christen Høj) skrøbelig nu Anders Christensen Høj (Anders Høj) Nors fød i Nors
2301 043 128 ej here
289 Ulstrup 1744 Jan 21st 4 Anders Madsen i Stagstrup (Christen Rasmussen's enche beboede) nu Poul Jensen Skjoldborg (Poul Skjoldborg) landsoldat Stagstrup
1412 123 capitain Rosen's comp under Oberst von Storm Jydsk Regiment
174 Ulstrup 1744 Feb 16th 2 Christen Christensen 1744 nu Søren Graversen Bach (Søren Bach) Skjoldborg
4600 065
121 Ulstrup 1744 Oct 26th
nu Christen von Post Juncher Redsted Sindberg, Svanegaard nu kaldet Bleghede 1630 042
125 Ulstrup 1745 Feb 10th af12 og af2 enche Dorthe Thomasdatter nu Peder Jensen vier enchen thus Peder Jensen og Dorthe Thomasdatter Koldby Hørdum fød i Skjoldborg og Stagstrup to huse 0111+0020 044
123 Ulstrup 1745 Mar 9th af2 Jens Jensen 1745 og enche nu Jens Andersen Krabbe (Jens Krabbe) enche (vier enchen) Hørdum Koldby 5010 043 ass Hoppe til Irup
124 Ulstrup 1745 Jun 19th 18 Jens Iversen nu Thor Christensen Holm Øster Vandet fød paa vier ældst dat thus Thor Christensen og Sidsel Jensdatter Hillerslev
4231 044
133 Ulstrup 1746 May 16th
nu Thorchild Nielsen Thorsted to huse 0001+0000 047
132 Ulstrup 1746 Jul 16th
Bodil Christensdatter (thus bro Christen Christensen) nu bro datter Inger Christensdatter Skjoldborg hus jordløs 0000 047
126 Ulstrup 1746 Aug 4th af9 Jacob Nielsen 1746 nu Niels Thomassen Kjaergaard (Niels Kjaergaard) (Kirsten Grønkjaer bor i et hus) Hørsted
0410 045 sign Thomas Jensen
127 Ulstrup 1746 Oct 22nd
Thue Lauritsen og enche nu Jeppe Nielsen Snedsted
1400 045
134 Ulstrup 1746 Dec 13th af24 far Anders Lauritsen nu Laurits Andersen Samstrup Skinnerup 1/2 gaard 2412 047
175 Ulstrup 1747 May 17th
nu Anne Poulsdatter Hundborg hus jordløs 0000 066
135 Ulstrup 1748 Feb 14th
Inger Christensdatter skrøbelig nu Peder Villadsen Skjoldborg hus jordløs 0000 048
138 Ulstrup 1748 Apr 27th af2 Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard 1748) nu Christen Christensen Rysgaard (Christen Rysgaard) soldat Hundborg Store Stengaard 4510 050 cap Rosenørn's comp
136 Ulstrup 1748 Jun 10th
Christen Christensen nu Mads Nielsen Snedsted Gjersbøl 6201 048
137 Ulstrup 1748 Aug 5th af8 Peder Nielsen nu Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard) den yngre Snedsted Aarup 0522 049
137a Ulstrup 1748 Aug 5th
Jeppe Harkjaer nu Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard) den yngre Snedsted Aarup 0400 049
137b Ulstrup 1748 Aug 5th
Christen Thugen nu Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard) den yngre Snedsted Aarup (+no5 ubebygget areal 0020) 0010 049
171 Ulstrup 1749 Mar 14th 8+0 far Niels Salomonsen og Gertrud Pedersdatter mor enche nu Salomon Nielsen Hundborg i Hundborg +1/2 Nørrebygaard 2071+0710=3611 064
186 Ulstrup 1749 Apr 12th
nu Peder Svensen Aarup i Snedsted hus Sønder ende af Refs Fald nyt hus 0000 068 leutenant Farsen's jord
145 Ulstrup 1749 Apr 1st 8 Christen Korsgaard nu Jeppe Andersen Snedsted Aarup 0400 054
157 Ulstrup 1749 Apr 1st
Peder Bach nu Christen Nielsen Thuesen (Christen Thuesen) Snedsted Aarup 0100 059
188 Ulstrup 1749 May 12th 13 Peder Nielsen Møller (Peder Møller) nu Maren Michelsdatter enche til (Berthel Thomassen og Maren Michelsdatter) Hundborg
0002 068
143 Ulstrup 1749 May 1st
nu Peder Madsen Smed (Peder Smed) Hundborg Ulstrup, Nørrebygaard 1/6 nyt hus 0710 053
158 Ulstrup 1749 May 1st
nu Peder Madsen Smed (Peder Smed) Hundborg Nørrebygaard 1/6, smedie
053+059
153 Ulstrup 1749 May 1st
Christen ____ nu Laurits Christensen Sallingbo (Laurits Sallingbo) Hundborg Nørrebygaard 0711 057
286 Ulstrup 1749 May 1st
Niels Alstrup nu Christen Madsen Vaever (Christen Vaever) Hørsted Thyrhove 0120 122
182 Ulstrup 1749 May 2nd 13 Berthel Thomassen nu Maren Michelsdatter Hundborg
0002 068
183 Ulstrup 1749 Nov 12th
Anders ____ og Anne Poulsdatter mor nu Anne Andersdatter Skjoldborg hus 0010 068
151 Ulstrup 1749 Dec 29th
far Christen Salomonsen nu Salomon Christensen Jannerup Snejstrup 1520+0630 056
139 Ulstrup 1749 no date af3 Jens Thomassen ødselhed nu Clemed Villadsen Bundgaard (Clemed Bundgaard) Skjoldborg fød i Skjoldborg
3011 051
140 Ulstrup 1750 Jan 30th af24 Anders Lauritsen og Kirsten Madsdatter nu Anders Christensen og Johanne Andersdatter (forældre først) tilkommende Skinnerup fød i (pas fra Laurits Toft 1650 Jan 1st) hvor?
2412 052 sign Anders Torp
147 Ulstrup 1750 Aug 11th
nu Christen Christensen Gjersbøl (Christen Gjersbøl) Bedsted Hundskjaer 0011 055 leutenant Farsen's jord
156 Ulstrup 1750 Dec 1st
Christen Midiholm nu Mads Andersen Bach (Mads Bach) Hundborg Bachgaard 1130 059
155 Ulstrup 1750 Dec 1st 1 far Peder Christensen nu Jens Pedersen Skjoldborg
7600 058
159 Ulstrup 1750 Dec 31st
far Peder Nielsen nu Niels Pedersen Nystrup Vang Nystrupgaard 1/2 3021 060
160 Ulstrup 1750 Dec 31st
Christen Madsen Yde (Christen Ydde 1750) nu Christen Madsen Skraeder (Christen Skraeder) Hundborg Harrekjaer
060
141 Ulstrup 1751 May 17th May 22nd
Niels Gregersen og Maren Christensdatter enche nu Poul Villadsen Skinnerup
1500 052
142 Ulstrup 1751 Jun 30th af8 Christen Christensen Korsgaard (Christen Korsgaard 1751) den yngre (den ældre nævnes) nu Thomas Jespersen Aarup Snedsted fød i Snedsted Aarup 5022+4322 052
144 Ulstrup 1751 Nov 1st
Jesper Overgaard 1751 nu Christen Christensen (og 1/3 af Poul Bosen's gaard) Snedsted Aarup 4310+6710 053
146 Ulstrup 1751 Nov 1st
Jens Christensen Kjaer (Jens Kjaer) nu Else Christensdatter Mejlager (Else Mejlager) Hundborg Ulstrup Kjaer og Hvalstup Eng 0112 054
290 Ulstrup 1752 Jan 29th 3 Peder Salomonsen skrøbelig nu Søren Nielsen Snedsted Gjersbøl 5132/2432 124
174 Ulstrup 1752 Mar 7th 7 Thomas Pedersen med dat nu Christen Jensen Neestrup vier datter (Christen Jensen og Anne Marie Thomasdatter (Christen Neestrup) Hjardemaal Korsø 1230 065+076
208 Ulstrup 1752 Mar 7th 7 Thomas Pedersen nu Christen Jensen Neestrup (Christen Neestrup) Hjardemaal Korsø 1/2part 1231-0512 076
209 Ulstrup 1752 Mar 7th 17 far Poul Nielsen 1752 nu Niels Poulsen Skinnerup
2602 077
148 Ulstrup 1752 Apr 1st 3+4 Christen Ovesen skrøbelig nu Peder Andersen Prostrup (Peder Prostrup) Skjoldborg Nørre Skjoldborg 0231+0110 055 pas fra Fadersbøl
150 Ulstrup 1752 Jun 2nd
nu Niels Christensen Villerslev (Niels Villerslev) Snedsted Refsborg 1001 055 leutenant Farsen's jord sign Christen Nielsen, Niels Andersen
185 Ulstrup 1752 (42) Jun 3rd 15 Anders Madsen nu Villads Nielsen Snedsted (Villads Snedsted) landsoldat Stagstrup
8100 069 cap Rosenørn's comp
152 Ulstrup 1752 Jul 28th
far Mads Madsen 1752 nu Mads Madsen Hundborg
1422 056
181 Ulstrup 1752 Nov 10th
Peder Lauritsen nu Dorthe Sallingbo Hundborg vensten Peder Lauritsen 0000 067
210 Ulstrup 1752 Nov 11th
Laurits Christensen nu Christen Nielsen Vester Vandet Klitmøller, Sandodde Skæghus
077
287 Ulstrup 1752 Nov 27th Dec 5th Dec 11th 1753 Feb 14th 4 Peder Villadsen nu Jens Nielsen Vestergaard (Jens Vestergaard) Skjoldborg Bundgaard 11122 122
163 Ulstrup 1753 Dec 2nd 2 far nu Christen Pedersen Tved (Christen Tved) Hjardemaal Tved 1722+0010 061
173 Ulstrup 1753 Nov 20th 0 Laurits Sallingbo 1753 nu Jens Midiholm Hundborg 1/6 Nørrebygaard 0710 065 nævn Christen Sørensen
165 Ulstrup 1754 Apr 1st 2+0 Christen Jensen Brund (Christen Brund) skrøbelig nu Laurits Andersen Bojer (Anders Bojer) landsoldat Hundborg + 1/2 Nørrebygaard 5231+0710 062 cap Rosenørn's comp
162 Ulstrup 1754 Jul 1st 3 Berthel Thomassen nu Peder Nielsen Møller (Peder Møller) Hundborg Harrekjaer hus 0021 061
164 Ulstrup 1754 Jul 30th
Rasmus Poulsen nu Peder Nielsen Brund (Peder Brund) Skjoldborg Møgelvang 0001 061
166 Ulstrup 1754 Aug 24th 2 Kirsten Landbo 1754 nu Jens Villadsen Hundborg fød i Hundborg hus 0230 063
161 Ulstrup 1755 Feb 10th
far Knud Christensen 1755 nu Jens Knudsen Vester Vandet Klitmøller hus jordløst 0000 060+066
178a Ulstrup 1755
(talk about half: possibly his siblings signed) nu Jens Knudsen Vester Vandet Klitmøller hus 0000 066 sign Christen Knudsen, Inger Knudsdatter, Kirsten Knudsdatter
168 Ulstrup 1755 Apr 20th 0 Christen Pedersen 1755 nu Peder Christensen Vorup (Peder Vorup) Hundborg Borregaard 2500 063
176 Ulstrup 1755 Jul 11th
Mor nu Christen Christensen Blach (Christen Blach) fra Klitmøller Vester Vandet Klitmøller By 1/2 ejendom 0000 065
169 Ulstrup 1755 Aug 8th 6 Mads Madsen 1755 den yngre nu Jens Jensen Sperring (Jens Sperring) Hundborg til Ulstrup + til Raastrup 2300-0112 064 pas fra fru Sørensen til Raastrup
187 Ulstrup 1756 Jan 12th af8 Jeppe Andersen nu Jens Christensen Led (Jens Led) Snedsted Aarup hus 0400 069
184 Ulstrup 1756 Jun 17th 21 Jacob Jensen 1756 nu Niels Christensen Frost (Niels Frost) Nors Schaarupgaard 1621 068 nævn Anne Thorsdatter
170 Ulstrup 1756 Dec 1st 6 (Laurits Pedersen) Lave Pedersen nu Peder Lauritsen (Peder Lavesen) Hundborg Hundborg hus 1130 064 nævn Jesper Henrichsen Aarup i
188 Ulstrup 1757 Jul 1st 6 Thorchild Nielsen og enche 1757 nu Christen Christensen Thorsted (Christen Thorsted) fød i Thorsted hus 0001 069
189 Ulstrup 1757 Apr 1st
nu Anne Lauritsdatter Skjoldborg i Skjoldborg hus jordløs 0000 070
154 Ulstrup 1757 Apr 8th
Christen Sørensen nu Peder Clausen Førby (Peder Førby) Hundborg Sønden i 4320+1620 058
180 Ulstrup 1747 (57?) Apr 20th
Sidsel Knudgaard nu Anders Christensen Horsfeld (Anders Horsfeld) Hundborg
0030 067
190 Ulstrup 1757 (33) Jun 16th 3+0 Peder Clausen armod nu Jens Jensen Harrekjaer (Jens Harrekjaer) Hundborg 1/3 Nørrebygaard 4320+1621=6201 069
271 Ulstrup 1758 May 29th 5 Far Christen Villadsen (og bro Villads Christensen) nu Peder Christensen Dahlgaard (Peder Dahlgaard) Hundborg i Hundborg
5700 113
195 Ulstrup 1758 May 29th 1 Frederich Clausen 1758 nu Oluf Christensen Hundborg (Oluf Hundborg) Jannerup
0311 072
197 Ulstrup 1758 Oct 12th
Jens Jespersen nu Christen Clausen Førby (Christen Førby) Snedsted
6000 072 Jens Jespersen nu Ulstrup
196 Ulstrup 1758 Oct 19th 8 Christen Christensen Kjaergaard (Christen Kjaergaard 1758) nu Peder Christensen Landbo (Peder Landbo) Hørdum
5131 071
199 Ulstrup 1758 Nov 25th 1 Anders far 1758 nu Niels Andersen Søndberg (Niels Søndberg) Sønderhaa hus 1500 073
198 Ulstrup 1758 Nov 6th
Christen Madsen 1758 og Christen Munch 1758 nu Peder Clausen Førby (Peder Førby) Hundborg Harrekjaer to huse jordløse 0000 072
200 Ulstrup 1758 Dec 11th 4 Far nu Christopher Jensen Hundborg
4331 073
204 Ulstrup 1759 Jan 3rd 4+7 far Christen Jensen nu Jens Christensen Overgaard (Jens Overgaard) Aarup i Snedsted Aarup 7130+3412 074
201 Ulstrup 1759 Mar 24th
forældre 1759 Anders ____ nu Christen Andersen Dragsbech (Christen Dragsbech) Vester Vandet Klitmøller hus jordløst 0000 074
202 Ulstrup 1749 Apr 26th 3 Far Peder Christensen nu Christen Pedersen Ydde (Christen Yde) Sundby i Stagstrup Sundby 5602 074
285 Ulstrup 1759 Jun 23rd
Far Peder Nielsen 1759 nu Niels Pedersen Svenske (Niels Svenske) Snedsted hus 0020 121
203 Ulstrup 1759 Dec 6th 3 nu Jeppe Nielsen og Christen Clausen i Snedsted Snedsted
3212 075 leutenant Farsen's jord nævnes 4 beboere Niels Svensen, Christen Thorchildsen ved Hundskjaer
205 Ulstrup 1761 Apr 1st
Peder Madsen Mejlager nu Peder Michelsen og Kirsten Pedersdatter vier dat Hundborg
1000 075+077
211 Ulstrup 1761 Apr 1st
Peder Madsen Mejlager nu Peder Michelsen Hundborg
1000 078 tillagt mensahlgods
206 Ulstrup 1761 Jul 10th
Christen Pedersen Tambour (Christen Tambour) nu Peder Christensen Harkjaer (Peder Harrekjaer) Hundborg hus jordløs
076
207 Ulstrup 1761 Jul 26th
nu Christen Jensen Hjardahl (Christen Hjardahl) Hundborg
0100 076
270 Ulstrup 1761 Oct 22nd 9+5 Jesper Henrichsen nu Laurits Christensen Snedsted Aarup 4212 113
223 Ulstrup 1761 Nov 6th
broder dat Hedvig Andersdatter (til Brochenhus) Boje Christensen nu Frederich Andersen Spolum (Frederich Spolum) Vestervig af Vestervig Gammelbygaard 10021 083 _herredsschriver enche til Jens Sandagger og Hedvig Christensdatter Bedsted i (leu Moldrup nu Ulstrup) tje Ulstrup i 8aar

Ulstrup 1761 Nov 6th
nu Hans Voetmann (lauvværge) Hundborg Øster Ulstrup
083
301 Ulstrup 1762 Mar 1st 1760 Apr 4th 1779 Dec 24th
stedfar Niels Pedersen nu Poul Jespersen Vang Nystrupgaard 6110 128 nævnes Bachgaard
213 Ulstrup 1762 Sep 20th
Mor skrøbelig nu Poul Christensen Gjersbøl (Poul Gjersbøl) Snedsted Hundskjaer 0100 078 leutenant Farsen's jord
214 Ulstrup 1762 Oct 6th 3 Laurits Poulsen nu Thorchild Nielsen Mørch (Thorchild Mørch) Skjoldborg hus jordløs 0000 078 pas fra Aalborg magistrat
212 Ulstrup 1762 Dec 1st 11+12 Christen Jensen Frost (Christen Frost 1761) nu Jens Christensen Harrekjaer (Jens Harrekjaer) Hundborg hus 0002 078
215 Ulstrup 1762 Dec 1st 3 Jens Pedersen 1762 og enche nu Jens Andersen Hundborg (Jens Hundborg) vier enchen Snedsted Aarup 0010 079
216 Ulstrup 1762 Dec 15th
far Knud ____ nu Christen Salomon Knudsen nævn bro: Jens Knudsen Vester Vandet Klitmøller hus jordløst 0000 080
217 Ulstrup 1763 Jan 9th af2+af6 Christen Christensen Taecher (Christen Taecher 1763) nu Michel Christensen Bodum (Michel Bodum) Thorsted hus 0120 080
218 Ulstrup 1763 Aug 8th 2 nu Christen Nielsen Østergaard (Christen Østergaard) Jestrup i Sønderhaa Jestrup 0200 080 213
243 Ulstrup 1763 Sep 3rd 2 Far Christen Christensen ældre nu Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard den yngre) Hundborg Store Stengaard 4510 093 sign Jacob Jensen

Ulstrup 1763 Sep 26th
nu Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Skjoldborg

080
219 Ulstrup 1763 Sep 26th 7 Niels Andersen nu Peder Pedersen Aarup Snedsted fød i Hundborg 1/2 gaard 3230 080
220 Ulstrup 1763 Oct 11th 1 Oluf Christensen 1764 nu Peder Nielsen Kløvborg (Peder Kløvborg) fra (beboer gammel: Frederich Clausen) Jannerup
3011 081 Pas fra Christen Chapel's Gods i Thorsted
221 Ulstrup 1764 Mar 8th 10 Far Christen ____ nu Søren Christensen Hundborg Sallingbogaard 6521 082 sign Thomas Poulsen, Peder Mortensen
268 Ulstrup 1764 Mar 22nd 1775 May 16th 4 Jens Pedersen og Anne Poulsdatter enche nu Christen Madsen Snedsted Gjersbøl 1112 111 sign Thue Iversen nævn Søren Sørensen 1775, sign Raastrup
222 Ulstrup 1764 Oct 22nd 17 far Søren Clausen nu Christen Sørensen Harrekjaer (Christen Harrekjaer) Hundborg
0101 082
224 Ulstrup 1765 Feb 3rd
Mor 1765 nu Kirsten Christensdatter Hjardemaal Korsø hus jordløs 0000 084 sign form Christen Nielsen Koustrup
226 Ulstrup 1765 Jun 11th
Christen Andersen Dragsbech (Christen Dragsbech 1765) nu Michel Christensen Blach (Michel Blach) ved Klitm Vester Vandet Klitmøller hus 0000 085
225 Ulstrup 1765 Jun 8th 3 Far nu Søren Poulsen Hundborg (Søren Hundborg) Hundborg
6212 084
227 Ulstrup 1765 Aug 12th 1766 Jun 12th 0 Jens Peitersen og Anne Andersdatter Midiholm mor nu Peiter Jensen Futterup (Peiter Futterup) Heltborg Futterupgaard 1/2 8400 085-110
278 Ulstrup 1766 Jun 28th 1776 Jun 22nd 7 Christen Jensen Neestrup (Christen Neestrup) og Anne Marie Thomasdatter nu Anders Pedersen og Anne Marie Hansdatter vier enche Helligsø fød i Hjardemaal Korsø 1231 118 pas sign af Christen Sørensen Helligsø Sogn
230 Ulstrup 1767 Jan 25th 2+12 (Peder Jensen 1765) Peder Jensen og Dorthe Thomasdatter nu Christen Poulsen Hørdum fød i Skjoldborg & Stagstrup
0131 086 Regiment capitain Vechmand's comp
232 Ulstrup 1767 May 1st 1+23 (boer nævn Jeppe Andersen Led (Jeppe Led)) nu Boje Pedersen Aarup (Boje Arup) Hundborg Ledgaard (Mejlager?) 4301+2010=6311 087
233 Ulstrup 1767 May 3rd 1771 Jun 24th 2 far Jens Svensk nu Christen Jensen Svenske (Christen Svenske) Hundborg 1/2 gaard 1522 087
234 Ulstrup 1767 Jun 1st 8+0 Jens Midiholm nu Christen Pedersen Skraeder Skjoldborg (Christen Skraeder Skjoldborg) Hundborg +Nørrebygaard 2402+0610=3212 088
231 Ulstrup 1767 Jul 10th
Christen Pedersen Ydde (Christen Yde 1767) og enche nu Christen Christensen Gjersbøl (Christen Gjersbøl) vier enchen Christen Christensen og Maren Poulsdatter Stagstrup Sundby 5602 086
228 Ulstrup 1767 Aug 17th
Thor Christensen 1767 nu Jens Pedersen Hillerslev (Jens Hillerslev) Hillerslev
4231 085 pas fra Christen Sørensen 1767 Korsø Hjardemaal børn og arvinger
229 Ulstrup 1767Oct 9th
pas underskrevet Oluf Pedersen Krogh, Anders Villadsen formyndere for Christen Sørensen's umyndige børn: Søren Christensen og Anne Christensdatter i Korsø, stedsøn Niels Toft see above Hjardemaal Korsø pas for Jens Pedersen
086

Ulstrup 1767 Oct 9th
nu Sine Christensdatter Hillerslev

085

Ulstrup 1767 Oct 9th
Niels Toft og søs Sophie Christensdatter nu Søren Christensen Hillerslev

085
321b Ulstrup 1767 Nov 19th
nu Poul Lauritsen Snedsted Aarup see 321a 138
235 Ulstrup 1768 Nov 19th 11 Far Niels Christensen Hyldegaard (Niels Hyldegaard) nu Anders Nielsen Hyldegaard (Anders Hyldegaard) Sjørring Neestrup 3130 088
238 Ulstrup 1769 May 2nd 8 Christen Thuesen nu Peder Pedersen Møller (Peder Møller) Hundborg fra Snedsted Aarup 0100 090
236 Ulstrup 1770 May 5th 8 Jens Led og Karen Andersdatter nu Jens Christensen Gjersbøl (Jens Gjersbøl) Snedsted Aarup 0400 089
288 Ulstrup 1770 Apr 6th Jun 6th - Mads Lauritsen 1770 nu Laurits Christensen Ydby Refshedegaard 5412 123
313 Ulstrup 1770 Jun 28th 1783 Nov 24th 8 Jens Svindborg nu Jens Jensen Smed (Jens Smed) (pas fra Vestervig Closter) Hørsted
4021 134 pas fra Peder de Moldrup Vestervig Closter 1770
237 Ulstrup 1770 Aug 11th 5+6 Michel Jensen Kirche (Michel Kirche 1770) nu Niels Christensen Østergaard (Niels Østergaard) Skjoldborg Sønder Skjoldborg 4521 089
239 Ulstrup 1770 Nov 16th 2 Far Søren Graversen nu Niels Sørensen Bach (Niels Bach) Skjoldborg Nørre Skjoldborg 0000 090
241 Ulstrup 1770 Nov 6th 12 Peder Salomonsen 1771 nu Jeppe Nielsen Midiholm (Jeppe Midiholm) Hundborg
2030 092
240a Øland 1769 Jan 2nd Ulstrup 1770 Dec 5th
Anne Andersdatter 1771; Far Thorchild Christensen Møgelvang paa; nu Christen Thorchildsen Møgelvang (Christen Møgelvang) Skjoldborg Nørre Skjoldborg hus 0000 091 fra her Aars til Irup
240b Ulstrup 1769 Jan 2nd
Christen Thorchildsen Møgelvang (Christen Møgelvang) landsoldat Skjoldborg Møgelvang
091 pas fra Jens Andersen Krabbe (Jens Krabbe)
245 Ulstrup 1771 3 Far 1771 nu Niels Andersen Stengaard (Niels Stengaard) Hundborg Lille Stengaard 2320 094
246 Ulstrup 1771 Jun 1st
Peder Nielsen Skraeder (Peder Skraeder) og enche nu Christen Thomassen Sjørring i Skjoldborg
0600 094 sign Jens Pedersen
242 Ulstrup 1771 Mar 4th 6 Far nu Peder Andersen Schadbach Snedsted i (Peder Schadbach) Snedsted
4612 092
244 Ulstrup 1771 May 27th 1788 Jul 28th 18 Niels Alstrup nu Jens Christensen Svindborg (Jens Svinborg) Thisted fød i Hørsted
4021 093+144 pas fru Mygind til Nørretorp 1771 May 22nd ang Tange i Tved
247 Ulstrup 1771 Jun 24th
nu Niels Stengaard Hundborg

095
252 Ulstrup 1771 Jun 26th
Anders Lauritsen nu Christen Jensen Hjardahl (Christen Hjardahl) Snedsted
6000+2121 098
245 Ulstrup 1771 Jul 24th
nu Christen Svenske nu Jeppe Nielsen; Christen Nielsen Stengaard nu Niels Stengaard, Christen Simonsen Hundborg Ulstrup contract 8aar 093-097
248 Ulstrup 1771 Nov 1st 3 Niels Villerslev og Maren Christensdatter enche nu Niels Poulsen Smed og Anne Nielsdatter (vier enche Niels Poulsen Smed/ Niels Smed ) Snedsted hus Arnborg 0101 095
248a Ulstrup 1771 Nov 1st - Niels Villerslev nu Niels Poulsen Smed (Niels Smed) Niels Poulsen og Anne Nielsdatter (vier dat) Snedsted see above - 095
249 Ulstrup 1772 Apr 9th 3+4 Peder Andersen nu Mads Simonsen Thisted fra, fød paa Møgelvang Skjoldborg Skjoldborg Møgelvang 3101 096 mensahlgods sign Christen Simonsen, Jacob Jensen pas fra Møgelvang Skjoldborg Praesteg 1760 Aug 12
251 Ulstrup 1772 Jun 16th af6 nu Peder Lauritsen (Peder Lavesen) Hundborg Bachgaard 2320 097
253 Ulstrup 1773 Feb 22nd
nu Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard) Hundborg
Shift see under 099 nævn Niels Andersen Neesgaard , Hundborg
see253 Ulstrup 1773 Feb 22nd
nu Christen Michelsen Smed i Jannerup (Christen Smed) Hundborg Ulstrup Shift see above 099
256+266 Ulstrup 1773 Feb 7th 1775 Feb 7th 6+4 Christopher Jensen nu Oluf Jensen Svenske (Oluf Svenske) Hundborg 1/4 Bachgaard 1130+4231=5520 102+109 nævnes Hulstrup
250 Ulstrup 1773 Apr 2nd 4+3 nu Jeppe Nielsen og Christen Jensen Svenske og Christen Stengaard og Niels Stengaard Hundborg Ulstrup na 097
256 Ulstrup 1773 Apr 8th 1 (4) Far Jens Svenske nu Christen Jensen Svenske (Christen Svenske) Hundborg
4231 093+097
259 Ulstrup 1773 Jun 18th
Peder Madsen Smed (Peder Smed) nu Niels Poulsen Smed (Niels Smed) Hundborg Nørrebygaard part 0710 104
260 Ulstrup 1773 Jun 24th 3 Niels Poulsen Smed (Niels Smed) nu Thomas Jespersen Snedsted
0101 105
257 Ulstrup 1773 Jul 20th 1 (Mads Vaever 1773) Mads Vaever og Johanne Jensdatter stedsøn Veje i Sjørring Peder Hansen nu Thomas Pedersen Guldager (Thomas Guldager) Snedsted Aarup 5122 103 Pas 1773 Jul 17th Sønderstou pas Mads Iversen og Johanne Jensdatter tillige Peder Hansen Veje (Peder Veje's)i Sjørring hans stedsøn Thomas Guldager no13 Jens Andersen Thorsted i lodsejer sign Jens Poulsen lodsejer her Stenstrup
255 Ulstrup 1773 Jul 2nd 5 Thomas Jespersen armod nu Niels Nielsen Knachergaard (Niels Knachergaard) fra Madsted i Hvidberg Snedsted Aarup 4302 101
255a Ulstrup 1773 Jul 1st
Niels Nielsen Knachergaard (nævnes søn Niels Nielsen) bliver hos Mogens Krabbesen nu Peder Jørgensen paa Tandrup

Shift see above 102 nævn her Chapel Hvidberg sign Tanderup 1773 Jul 1st
258 Ulstrup 1773 Oct 8th 6 Mor nu Laurits Madsen Bach (Laurits Bach) Hundborg hus 0011 104
272 Ulstrup 1774 Mar 8th 4 far Salomon Christensen nu Christen Salomonsen Jannerup Snejstrup 1520 114
261 Ulstrup 1774 Apr 7th 3 Jens Nielsen Kløvborg (Jens Kløvborg) nu Jens Christensen Dahlgaard (Jens Dahlgaard) Jannerup
3110 106
262 Ulstrup 1774 Jul 18th 9 Far Poul Villadsen nu Villads Poulsen Skinnerup Skinnerup
1500 107 sign Christen Jensen
263 Ulstrup 1774 Jul 8th 5 Peder Michelsen 1774 nu Christen Jensen Hald (Christen Hald) Hundborg
1101 107
264 Ulstrup 1774 Oct 20th 24 Far Anders Christensen nu Christen Andersen Skinnerup i Skinnerup
2412 108 sign Niels Thomassen
269 Ulstrup 1774 Dec 22nd 2 Christen Christensen Stengaard (Christen Stengaard) nu Christen Christensen Kjaergaard (Christen Kjaergaard) Hundborg Stengaard 4510 112
265 Ulstrup 1774 Dec 24th 17+24 Far Niels Poulsen nu Anders Nielsen Skinnerup (Anders Skinnerup) Skinnerup
5221 109 sign Laurits Nielsen, Niels Thomassen
274 Ulstrup 1774 Jul 26th 1775 Feb 8th 2 Far Peder Christensen nu Søren Pedersen Døvhule (Søren Døvhule) Hinding Nors Hinding 5331 115
274a Ulstrup 1774 Jun 23rd
Søren Pedersen Døvhule (Søren Døvhule) Hinding pas fra proust Curtz Nors Hinding
116 sign Christen Christensen Bach (Christen Bach)
273 Ulstrup 1775 Oct 23rd 1 Mads Nielsen 1775 nu Anders Christensen Hundborg (Anders Hundborg) vier dat Anders Christensen og Ingeborg Madsdatter Snedsted Gjersbøl 7130+3412 115 landsoldat leutenant Lund's comp
275 Ulstrup 1775 Nov 27th 21 Far Christen Jensen Hjardahl (Christen Hjardahl )nu Jens Christensen Schaarup (Jens Schaarup) Nors Schaarupgaard 1621 116 nævnes fulde 20aar
276 Ulstrup 1776 May 17th 3 (Poul Hundkjaer 1775) Poul Hundkjaer og Kirsten Jensdatter enche nu Jens Poulsen Stagstrup i Snedsted Hundskjaer 0101 117 sign kammerherre Ridder Oberst von Numsen's Regiment i Aalborg i Snedsted Sogn, Taarsen's i Hundskjaer
281 Ulstrup 1776 Jan 10th 3 Far Jens Jensen Elsted nu Jens Jensen Elsted den yngre (Jens Elsted) Koldby Hørdum 3610 120
284 Ulstrup 1776 Feb 12th 8 Niels Knachergaard nu Christen Clausen Aarup Snedsted i Snedsted Aarup 0100 121
283 Ulstrup 1776 Feb 12th
nu Christen Christensen Ungmand (Christen Ungmand) Hundborg
0002 121
282 Ulstrup 1776 Feb 8th 8+4 Christen Pedersen Midiholm (Christen Midiholm) og Maren Jensdatter enche nu Claus Christensen Harrekjaer (Claus Harrekjaer) Hundborg
2400+0610 121
276 Ulstrup 1776 May 17th 3 (Poul Hundskjaer og enche sidst) Jens Stagstrup nu Jens Poulsen Stagstrup ( Bedsted Hundskjaer 0101 117
279 Ulstrup 1776 May 30th 3 Niels Clausen og Maren Jensdatter mor nu Claus Nielsen Førby (Claus Førby) Hundborg Førby 0120 119
277 Ulstrup 1776 Aug 16th 18 nu Peder Jensen Kjaer (Peder Kjaer) Hundborg fra Hundborg Kjaerhus 0112 117
280 Ulstrup 1776 Apr 30th 1777 Jul 28th Apr 30th 15 Villads Nielsen nu Jens Lauritsen Bachgaard (Jens Bach vier Jens Lauritsen og Elisabeth Svensdatter i ved Vilsund Skjoldborg Vilsund Mølle 8100 119-120 sign Hans Madsen Møller (Hans Møller) nævnes hustru Elisabeth Svensdatter; nævn Frederich Vilhelm Kruse; nævnes Stagstrup March;
292 Ulstrup 1777 May 28th 0 Oluf? Nu Laurits Christensen Sallingbo (Laurits Sallingbo) Hundborg Nørrebygaard 0100 125 sign Oluf Jensen, Hans Mogensen
291 Ulstrup 1777 May 29th 6 nu Jens Pedersen Thorsted (Jens Thorsted) Heltborg fra Snedsted Schadgaard 4612 124 før ____ nu Ulstrup
291a Ulstrup 1776 Sep 12th
Jens Pedersen og Ida Jensdatter Thorsted (Jens Thorsted) (1775 Peder Jensen 2aar 1777 Jens Jensen 4uge) nu Niels Madsen Møller (Niels Møller) Heltborg see above - 125 her Bach Udby Praestegaard
293 Ulstrup 1777 Oct 22nd 1778 Feb 12th
(Niels Poulsen Smed/ Niels Smed) Niels Poulsen og Anne Nielsdatter enche nu Mads Pedersen landsoldat Hundborg Nørrebygaard 1/6 0712 126 leutenant Lund, sign Jens Jensen Harrekjaer (Jens Harrekjaer)
294 Ulstrup 1778 Apr 6th 6 Søren Pedersen nu Niels Jensen? Hundborg
4320+1621=6201 126 sign Peder Christensen, sign Christen Jensen
296 Ulstrup 1778 Jun 17th 4 Christen Pedersen og Maren Michelsdatter enche nu Michel Sørensen og Maren Michelsdatter (vier enchen) Hjardemaal Korsø 1732 127 sign Peder Mortensen
295 Ulstrup 1778 Aug 4th - Jens Pedersen Toft (Jens Toft) armod nu Christen Pedersen Hillerslev
4231 126 Før? Nu proust Brøndlund Vang i
297 Ulstrup 1778 Oct 8th 1779 Mar 2nd 3 nu Niels Andersen Schadbach (Niels Schadbach) Hundborg Harrekjaer 0021 127
298 Ulstrup 1779 Apr 6th 11 far Jeppe Christensen Rysgaard (Jeppe Rysgaard) skrøbelig nu Jens Jeppesen Rysgaard (Jens Rysgaard) Hundborg i Hundborg
6502 127
299 Ulstrup 1779 Apr 6th
nu Niels Jeppesen Snedsted Snedsted
2430 128
299a Ulstrup 1779 Mar 12th 2 nu Niels Madsen Sønderhaa Jestrup 8222 128
300 Ulstrup 1779 Oct 6th 23 nu Søren Pedersen Hundborg Borrevang 2500 127
305 Ulstrup 1780 Apr 4th - Far skrøbelig søskendebarn Maren Svensdatter og Anders Svensen nu Niels Svensen landsoldat Hundborg
1332 130
302 Ulstrup 1780 Jul 6th
Far Niels Mortensen Overgaard (Niels Overgaard) nu Jacob Nielsen Overgaard (Jacob Overgaard) Hørsted
4100 128 sign Niels Thomassen, Jacob Nielsen generalmajor Krejberg
303 Ulstrup 1780 Nov 29th 8 (Jens Svindbo) Far Christen Madsen nu Jens Christensen Thyhove (Jens Thyrhove) Hørsted Thyrhove 1000 129
304 Ulstrup 1781 Jan 13th 17 nu Christen Sørensen Skraeder Hundborg Harrekjaer hus 0101 129
306 Ulstrup 1781 Apr 18th 3 nu Christen Jeppesen soldat i tolv aar Hundborg Hald 0310 131 pas fra Søren Hansen Strandbygaard
307 Ulstrup 1781 Oct 20th 8 nu Peder Pedersen Møller (Peder Møller) Snedsted Aarup By 0100 131
308 Ulstrup 1782 May 25th Aug 8th
Peder Nielsen Smed (Peder Smed) nu Anne Lauritsdatter Skjoldborg Møgelvang 0001 132 sign Niels Christensen Harkjaer (Niels Harkjaer)
310 Ulstrup 1782 Aug 10th 1784 Apr 21st 28 Christen Bundgaard 1782 Christen Bundgaard og Anne Jensdatter enche bliver nu Niels Jensen Vestergaard (Niels Vestergaard) landsoldat Skjoldborg
11412 133 Infanteri 7. Regiment 7de afdeling
312 Ulstrup 1783 Jun 1st 1785 Feb 1st 2 For Christen Nielsen og Maren Nielsdatter enche nu Niels Christensen Sundby fød i Stagstrup Sundby 8111 134
311 Ulstrup 1784 Apr 21st 2 nu Christopher Christensen Thorsted fød i (Hvolstrup) Hundborg Store Stengaard 4501 133
309+132 Ulstrup 1784 Apr 2nd Apr 21st 8+5 nu Peder Jensen landsoldat Snedsted Aarup 4302 132 Sjællandske Regiment 7th afdeling no 27
317 Ulstrup 1784 Aug 24th 5 Christen Jensen Hald (Christen Hald) nu Søren Andersen Schade (Søren Schade) Hundborg
1100 136 sign Salomon Nielsen, Christen Sørensen
314 Ulstrup 1785 Apr 20th
Claus Christensen Harkjaer nu Anders Pedersen Smed (Anders Smed) soldat Hundborg Nørrebygaard part 2402 135 Sjællandske Infanteri Regiment 7th afdeling no 1
318 Ulstrup 1785 Jun 22nd 3 Michel Pedersen og enche nu Claus Christensen Ungmand Hundborg
0001 136
316 Ulstrup 1785 Dec 3rd - Far Jens Knudsen nu Knud Jensen Vester Vandet Klitmøller hus jordløst 0000 136
315 Ulstrup 1786 Apr 1st 10 Jens Lauritsen nu Søren Jensen Stagstrup
8100 135
319 Ulstrup 1786 Apr 22nd 1 Far Jens Pedersen nu Christen Jensen Skjoldborg
7600 137 sign Peder Jensen
315 Ulstrup 1786 Apr 5th 10 Far Jens Lauritsen nu Sven Jensen Stagstrup
8100 135
320 Ulstrup 1786 Aug 24th 9+5 Laurits Christensen nu Hans Nielsen Boye (Hans Boye) Snedsted Aarup By, Elstedholm 4100 137 nævn Thomas Pedersen Guldager (Thomas Guldager) sign Laurits Salomonsen, Poul Mogensen
321a Ulstrup 1787 Jan 2nd
ombytning af Laurits Christensen's jorder nu Poul Lauritsen Snedsted Aarup 0210 138
322 Ulstrup 1787 Feb 22nd 2+12 Mor nu Thomas Pedersen Brusgaard Hornstrup (Thomas Hornstrup) Skjoldborg Møgelvang 0131 139 sign Jens Jensen, Clemed Svensen
323 Ulstrup 1787 Feb 22nd 0 Laurits Sallingbo og enche nu Hans Christensen Thuesen (Hans Thuesen) Hundborg Nørrebygaard's eng 0100 139 sign Peder Lauritsen, Christen Jensen
324 Ulstrup 1787 Feb 22nd 2 (Christen Christensen Østergaard og Margrethe Christensdatter) enchen Margrethe Østergaard nu Simon Christensen Sønderhaa Jestrup March 0100 139 pas fra her Højer til Irup sign Jens Christensen Myg, Claus Christensen
329 Ulstrup 1787 Feb 5th 2 Far Anders Horsfeld og Maren Sørensdatter enche nu Anders Christensen Horsfeld (Anders Horsfeld) Hundborg
0030 144
331 Ulstrup 1787 Mar 29th - far Christen Madsen nu Jens Christensen Hundborg Harrekjaer 0000 146
325 Ulstrup 1787 Mar 5th 1 Thomas Pedersen Guldager (Thomas Guldager) nu Christen Madsen Vaever (Christen Vaever) Snedsted Aarup 5001 140 nævn Laurits Christensen paa Elstedholm, sign Jens Jensen
326 Ulstrup 1787 May 2nd - nu Laurits Christensen Snedsted Aarup Gade hus jordløst 0000 140 sign Jacob Nielsen Overgaard (Jacob Overgaard)
332 Ulstrup 1788 Jun 25th 2 Far Jens Andersen Krabbe og Mette Christensdatter enche nu Poul Jensen Krabbe (Poul Krabbe) Hørdum Koldby 5100 146
328 Ulstrup 1788 Apr 5th 0 Thomas Pedersen Brusgaard det ene, det andet af Peder Villadsen og enche nu Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Skjoldborg hus 0000 144
327a Ulstrup 1788 Jul 22nd Jul 29th
nu Anders Didrichsen, Peder Harbøl, Jens Søgaard, Christen Frost, Jens Verth (Jens Kirche), Søren Fruergaard, Hartvig Pedersen, Peder Skinnerup af Thisted Thisted
- 141+145 Taxa: Peder Langgaard tømmermand Sperring af, Oluf Bach Taecher Aarup?, Jens Jensen Harkjaer, sign Hans Lauritsen, Stensen, Brøndlund
327 Ulstrup 1788 Jul 23rd
Jens Jensen Harkjaer (Jens Harkjaer) nu Hans Lauritsen Hundborg
6201 141
332a Ulstrup 1788 Jul 24th
Jens Andersen Krabbe Hørdum Koldby nu Poul Jensen: Niels Gammelby tingsvidne, Curt Thøgersen, Mads Møller, Niels Gammelby, Peder Thøgersen, Jacob Christensen, Christen Poulsen, Christen Simonsen, Christen Baungaard Grurup og Visby
- 147 tales om enchen's søn Poul Jensen Peder Langgaard tømmermand Sperring af, Oluf Bach Taecher Aarup
328+330 Ulstrup 1788 Jul 28th 3 nu Jens Christensen Svindborg (Jens Svinborg) Thisted fød i Hundborg Harkjaer 0021 145 pas fru Mygind til Nørretorp 1771 May 22nd ang Tange i Tved
332b Ulstrup 1788 Jul 31st
nævnes Niels Gammelby Peder Thøgersen, Jacob Christensen, Christen Poulsen, Christen Baungaard, Poul Jensen Krabbe Grurup og Visby
can't read 147+150-151
334 Ulstrup 1788 Aug 1st
Niels Alstrup nu Jens Christensen Svindborg (Jens Svinborg) Thisted fød i Snedsted Gjersbøl boel
149
333 Ulstrup 1788 Aug 1st 4 Christen Madsen og Anne Poulsdatter mor nu Jeppe Jensen Snedsted Gjersbøl boel 1112 149
334 Ulstrup 1788 Sep 9th 6 Far Jens Jensen Kirche nu Jens Jensen Kirche (Jens Kirche) Hundborg
0230 151+198
335 Ulstrup 1789 Jul 27th Aug 31st 1790 Aug 30th
Christen Christensen 1789 nu Christen Jensen og Kirsten Christensdatter (possibly widow to CC) Stagstrup Sundby 5600 152 nu Peder Pedersen Ørgaard (Peder Øregaard) taxations mand
336 Ulstrup 1790 Aug 30th 4+3 Jens Madsen og enche nu Sven Christensen Svanekjaer (Sven Svanekjaer) vier enche Skjoldborg
1130 154 nævn Anders Didrichsen, Peder Harrebo, Christen Frost, Christen Verth, Jens Schadholm, Hartvig Pedersen, Peder Skinnerup
337 Ulstrup 1790 Aug 24th Aug 30th 2 Niels Sørensen Bach (Niels Bach) nu Henrich Jensen Vestergaard (Henrich Vestergaard) Skjoldborg
4600 155 sign Villads Christensen, Thomas Hede
346 Ulstrup 1790 Nov 2nd 1794 Aug 9th - Niels Thomassen Møller (Niels Møller) nu Christen Jensen Krabbe (Christen Krabbe) Snedsted Gjersbøl March, Hundkjaer 0001 180 348 isn't there
338 Ulstrup 1790 Dec 27th 6 nu Jens Pedersen Thorsted Jens Thorsted) Snedsted
4612 157-162
343 Ulstrup 1790 Dec 31st 1794 Jul 15th 8+0 Far Salomon Nielsen nu Niels Salomonsen Hundborg
3611 174
339 Ulstrup 1791 Aug 20th Aug 30th 5 Peder Christensen Landbo (Peder Landbo) nu Peder Iversen Villerslev fød i Hørdum Vester Hørdum 5131 163-166 sign Christen Poulsen, Peder Christensen
340 Ulstrup 1791 Sep 14th 9+5 nu Poul Jensen Lodborg (Poul Lodborg) Snedsted Aarup, Holmgaard 1100 166-168 sign Christen Poulsen, Peder Christensen
341 Ulstrup 1793 Jan 11th 5 Niels Christensen Østergaard (Niels Østergaard) nu Thomas Andersen Skjoldborg Sønder Skjoldborg 4521 168 indk Thomas Kaarsgaard i Kallerup
345 Ulstrup 1794 Jul 18th 4 Niels Olufsen og Kirsten Christensdatter nu Søren Fruergaard og Kirsten Christensdatter (vier enchen) Øster Vandet Hjardahl 0131 179
349 Ulstrup 1794 Jul 21st 18 far Peder Jensen Kjaer (Peder Kjaer) nu Christen Pedersen Kjaer (Christen Kjaer) Hundborg Kjaerhus 1120 183
350 Ulstrup 1794 Jul 21st 3 Jens Lauritsen nu Mads Ejlersen Hundborg hus 0000 184
347 Ulstrup 1794 Aug 8th
Svigerfar Christen Clausen den ældre nu Christen Clausen den yngre Snedsted Aarup
182
344 Ulstrup 1794 Aug 9th 3 Niels Jeppesen og enche nu Poul Sørensen og Eleonora Michelsdatter (vier enchen) (Poul Sørensen Flade/ Poul Flade) Snedsted
2430 177
347+8 Ulstrup 1794 Aug 9th - Thomas Jespersen og enche nu Anders Christensen Snedsted Refsborg 3110 181
351 Ulstrup 1794 Aug 9th af7,af9 Nyt nu Jens Jensen Harrekjaer (Jens Harrekjaer) Snedsted Aarup Ny Hus Sønden Ulstrup March 0310 185
342 Ulstrup 1794 Sep 18th Dec 31st tidl 1773 Aug 12th 5 Far Peder Christensen og Maren Jeppesdatter nu Anders Pedersen Hundborg Dahlgaard 5700 171
352 Ulstrup 1797 Jun 13th - Christen Jensen Svensk (Christen Svensk) nu Christen Pedersen Førby (Christen Førby) Hundborg
1522 186
354 Ulstrup 1797 Jul 24th
Peder Christensen Harkjaer (Peder Harkjaer) nu Christen Lauritsen Hundborg

190 nævn Otto Lemvig
353 Ulstrup 1797 Jul 27th
Thomas Andersen 1797 Kroghgaard (Thomas Kroghgaard) nu Mads Nielsen Roikjaer (Mads Roikjaer) Skjoldborg
4521 188
355 Ulstrup 1797 Aug 15th
Far Christen Hove og Johanne Jespersdatter nu Christen Christensen Hove (Christen Hove) Snedsted Aarup 6710 191-193
356 Ulstrup 1798 Jun 26th 2 Niels Christensen nu Poul Christensen Dybdahl Stagstrup Sundby 8011 193
357 Ulstrup 1799 Nov 15th - nu Rasmus Nielsen Skjoldborg Møgelvang hus 0000 195
358 Ulstrup 1799 Nov 15th
nu Christen Jensen Frost (Christen Frost) Hundborg hus 0002 197
359 Ulstrup 1799 Nov 15th 3 nu Laurits Christensen Korsø (Laurits Kaasø) Hundborg
0002 198
360 Ulstrup 1800 Nov 14th
Jens Christensen Odgaard (Jens Odgaard) nu Niels Andersen Skjoldborg fra Snedsted Aarup 6711 199
367 Ulstrup 1800 Dec 27th
nu Peder Christensen Tambour (Peder Tambour) Hundborg Harkjaer hus 0000 211
362 Ulstrup 1800 Dec 4th 8 Jens ____ og Maren Svensdatter 1800 mor nu Christen Jensen Snedsted Aarup 0400 204
363 Ulstrup 1800 Dec 4th
Hans Thøgersen og enche nu Anders Christensen Hundborg
7200 206
364 Ulstrup 1800 Dec 4th
Christen Harkjaer og enche nu Jørgen Pedersen Finch (Jørgen Finch) Hundborg
3200 207
361 Ulstrup 1800 Dec 8th 4 Christen ____ og Anne Christensdatter mor nu Christen Christensen i Snedsted Snedsted
2121 201
366 Ulstrup 1801 Feb 2nd 11th
nu Joseph Nielsen Hørdum Hørdum March 0111 210
365 Ulstrup 1801 Dec 6th
nu Jens Madsen Vaever (Jens Vaever) Snedsted Skæghus 0301 209