Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Tandrup
a b c d e italic (kursiv) denotes data from other sources f gLocation Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir apparent fol councillor assessor executor sheriff etcsted nr afdød dato arving side forvalter vurderingsmaend form sognefoged


Nørrehaa 1 ____ Mette Andersdatter 1728 May 27th Morten Lauritsen og Mette Andersdatter B: 001b ejer leu Christen Leth til Tanderup


A 1722 Anne Marie Mortensdatter 6aar
vurd Just Lauritsen Sønderhaa i


B 1724 Anders Mortensen 4aar
vurd Christen Jacobsen Jestrup i


C 1727 Mette Mortensdatter 1/2aar
cred Niels Lauritsen Møllegaard
cred Peder Ulsted Closter Sogn
cred Henrich Clausen Ørum paa
cred Niels Madsen løn
cred Jens Myg i Morup Mølle
sign Peder Mortensen


Hørsted 2 1659 Christen Nielsen Hørsted 1730 Feb 20th Christen Nielsen Hørsted B: 003 form Svenning Gudichsen Irup af


A Christen Christensen Jestrup Sønderhaa Sogn
vurd Just Lauritsen Sønderhaa i


B Maren Christensdatter hjem
vurd Niels Christensen Jestrup i
sign Morten Lauritsen Koustrup


Sønderhaa Jestrup 3 1675 Christen Jacobsen 1731 Feb 24th Christen Jacobsen og Maren Lauritsdatter B: 007a lauv bro Jeppe Jacobsen Hundkjaer Bedsted


A 1710 Laurits Christensen 21aar (Rolhed)
sign Christen Christensen


Bedsted Spangberg 4 1702 Else Kirstine Nielsdatter 1732 May 30th Niels Andersen Skraeder og Else Kirstine Nielsdatter B: 009 vurd Christen Andersen Spangberg i


A 1729 Christen Nielsen 3aar (see no6 p01B vurd Just Jensen Brydberg Mølle


Bedsted 5 1678 Knud Christensen Smed 1732 Oct 2nd Knud Christensen Smed og Maren Pedersdatter (Knud Christensen og Maren Pedersdatter /Knud Smed og Maren Pedersdatter) B: 011 vurd Jens Jensen Brydberg


søsk Simon Christensen Dahlgaard
vurd Michel Jensen Hundkjaer


søsk Maren Christensdatter viet Søren Christensen og Maren Christensdatter Bedsted
lauv MP's søs mand Søren Nielsen Blander og ____ Pedersdatter


søsk Anne Christensdatter Hassing
Bedsted Spangberg 6 1702 Else Kirstine Nielsdatter 1732 May 30th Niels Andersen og Else Kirstine Nielsdatter (Niels Andersen Bjerregaard og Else Kirstine Nielsdatter v1728 i Bedsted/ Niels Skraeder og Else Kirstine Nielsdatter) B: 13 vurd Jens Jensen Brydberg Møllesee3

B 1729 Christen Nielsen 3aar (see no4 p009) vurd Christen Andersen Spangberg i


____ og Else Kirstine Nielsdatter V1 B:
form moster mand Iver Jensen og ____ Nielsdatter Horsfeld


A 1723 Kirsten 9aar
cred Michel Bjerregaard
cred Dorthe Pedersdatter løn


Sønderhaa Knattrupgaard 7 ____ Karen Christensdatter 1736 May 8th Christen Christensen og Karen Christensdatter B: 014 form morfar Christen Christensen Sønderhaa af


A 1734 Sophie Christensdatter 2aar
ejer Claus Schinkel
form Christen Pedersen Bedsted af
vurd Christen Madsen Sønderhaa af
vurd Niels Andersen Sønderhaa af


Bedsted 8 1691 Christen Lauritsen Møllegaard 1738 Jan 11th Christen Lauritsen Møllegaard og Dorthe Knudsdatter (Christen Lauritsen og Dorthe Knudsdatter /Christen Møllegaard og Dorthe Knudsdatter) 016 fuld Ove Andersen Schierner ved Ørum


halvbro Jelle? Lauritsen som boede i København død?
vurd Laurits Nielsen Vittrup af


halvbro Jens Lauritsen Bedsted
vurd Niels Jensen Møllegaard af


bro Jens Lauritsen Smed Haresyssel i
bro Morten Lauritsen Bedsted i
bro Niels Lauritsen Thisted af
bro Laurits Lauritsen possibly Norge / Norway
Hvidberg Vestenaa Madstedgaard 9 ____ Peder Jørgensen 1738 Jan 15th Peder Jørgensen og Karen Sørensdatter B: 018 vurd Jens Nielsen Madsted af


A 1714 Laurits Pedersen 24aar hjem
vurd Christen Lauritsen Copperø Madsted af (Christen Copperø)


B Maren Pedersdatter viet i Schyum
fuldm rep Iver Lauritsen Hove


C 1709 Karen Pedersdatter 29aar hjem
D 1711 Maren Pedersdatter 27 aar hjem
E 1712 Inger Pedersdatter 26 aar hjem
F 1716 Anne Pedersdatter 22 aar hjem
Stagstrup Gjerup 10 ____ Peder Christensen 1738 Mar 10th Peder Christensen og Birgithe Olufsdatter 019b lauv Christen Holgersen Aarup Mølle af


bro Niels Christensen Kølby i Foustrup Sogn Himmersyssel (Kølby Farstrup Sogn?)
vurd Christen Lauritsen Copperø Madsted af (Christen Copperø)


bro Oluf Christensen af Stagstrup død B:
vurd Jens Nielsen Madsted af


1 Else Olufsdatter viet Tøfting Niels Christensen og Else Olufsdatter Tilsted fra
2 Anne Olufsdatter Stagstrup i
bro Morten Christensen død B:
1 Poul Mortensen rejst fra landet
2 Johanne Mortensdatter død viet Christen Poulsen og Johanne Mortensdatter Aarup b:
1 1734 Morten Christensen 3-4aar
2 1730 Maren Christensdatter 8aar
søs Anne Christensdatter Stagstrup
Skjoldborg 11 1711 Else Andersdatter 1738 Mar 27th V2 Niels Andersen og Else Andersdatter B: 021 form morfar Anders Jeppesen


C 1733 Anders Nielsen 5aar
vurd Villads Christensen Skjoldborg af


D 1735 Kirsten Nielsdatter 2 1/2aar
vurd Peder Christensen Skjoldborg af


E 1737 Jeppe Nielsen 1aar
V1 Niels Andersen og Maren Christensdatter B:
A 1725 Anne Nielsdatter 13aar

B 1727 Maren Nielsdatter 11aar

Odby 12 ____ Poul Madsen 1738 Jun 23rd Poul Madsen og Sidsel Jeppesdatter B: 022b lauv faetter (afd PM's brosøn) Jens Simonsen Odby (thus bro is: Simon Madsen)A 1722 Mette Poulsdatter 16aar hjem
form Mads MøllerB 1725 Karen Poulsdatter 13aar tje paa Jegindø
fuld Søren RasmussenC 1729 Maren Poulsdatter 9aar hjem
vurd Oluf Lauritsen Odby af

vurd Niels Andersen Odby af

sign Dorthe Linderoth

skøde til Poul Madsen

nævn Christen Madsen Odby i

nævn Christen Nielsen

sign Laurits HumbleSønderhaa Legaard 13 ____ Bodil Nielsdatter 1740 Jun 15th Jens Christensen Skraeder og Bodil Nielsdatter B: 024 fuld Ove Andersen Schierner paa TanderupA 1721 Birgithe Jensdatter 19aar
vurd Laurits BachB 1726 Niels Jensdatter 14aar
vurd Niels Christensen

form Niels Jensen Schadbach Sønderhaa (Niels Schadbach)Ydby Dover Mølle 14 1673 Anders Poulsen 1740 Jun 18th
025 vurd Niels Jensen Ginnerup afsøs Anne Poulsdatter Blidstrup Morsø
vurd Christen Poulsen Ginnerup afbro ____ Poulsen 23-24aar desserteret fra Jydske Regiment til Sverige (Sweden)
lauv Thomas Lauritsen Heltborg

fuld Iver Lauritsen Tanderup fra

sign Poul Iversen

sign Claus Kortegaard

sign Niels Jensen

sign Peder ChristensenLyngs Snaever 15 1706 Anne Lauritsdatter 1740 Nov 16th
025b hos Laurits Snaever Lyngsstedfar fra Salling
Iver Laurits Sø Tandrup frasøskende i Salling
vurd Mads Jensen Mostoft Lyngs afsøs Lauritsdatter viet skraeder Peder Madsen og ____ Lauritsdatter Lyngs af
vurd Peder Christensen Lyngs af

sign Jeppe Jeppesen

sign Iver Lauritsen

sign Sven Jensen

sign Peder Madsen Skraeder (Peder Skraeder)Sønderhaa 16 1677 Mads Nielsen 1741 Mar 6th V2 Mads Nielsen og Maren Clausdatter B: 027 form farbro Niels MadsenC 1738 Karen Madsdatter 3aar
nævn Christen BachV1 Mads Nielsen og ____ B:
fuld Iver Lauritsen Tanderup fraA 1716 Niels Madsen 25aar
vurd Just Lauritsen Sønderhaa iB 1711 Anne Madsdatter 30aar
vurd Laurits Christensen Bach (Laurits Bach)

sign Just Lauritsen

sign Laurits Christensen Bach (Laurits Bach)

sign Niels MadsenSchyum 17 1702 Jens Christensen 1741 Mar 13th Jens Christensen og Maren Pedersdatter B: 028 form Søren Christensen Todbøl (Søren Todbøl)A 1736 ____ Jensen 5aar
vurd Michel Jensen Pilberg Schyum af (Michel Pilberg)B 1733 ____ Jensdatter 8aar
vurd Laurits Pedersen Schyum afC 1738 ____ Jensdatter 3aar
sign Peder MichelsenSkjoldborg Sønder Skjoldborg 18 1698 Niels Andersen 1741 Mar 30th V3 Niels Andersen og Anne Jensdatter B: 029 form farbro Niels Andersen Korsgaard af GrurupF 1739 Jens Nielsen 2aar
lauv (AJ) morbro Mads Jensen Schaarup Sjørring Sogn iG 1740 Niels Nielsen 1aar
vurd Peder Christensen Skjoldborg afV1 Niels Andersen og Maren Christensdatter B:
vurd Christen Christensen Skjoldborg afD 1724 Anne Nielsdatter 17aar
form (MC) morbro Peder Christensen SkjoldborgE 1726 Maren Nielsdatter 15aar

V2 Niels Andersen og Else Andersdatter B:
form (EA) morfar Anders Jeppesen SkjoldborgA 1731 Anders Nielsen 10aar
sign Peder Christensen Hove (Peder Hove)B 1736 Jeppe Nielsen 5aar
vurd Peder Christensen Skjoldborg afC 1735 Kirsten Nielsdatter 6aar
vurd Christen Christensen Skjoldborg afSchyum 19 1670 Peder Madsen Dahl 1741 Apr 8th Peder Madsen Dahl og Maren Thomasdatter (Peder Madsen og Maren Thomasdatter/Peder Dahl og Maren Thomasdatter) 031 sign Mads Jensensøsterbørn
form Søren Christensen Todbøl Schyum i

nævn Peder Christensen Møller (Peder Møller)

sign Anders ChristensenYdby Dover 20 1682 Jens Thomassen 1741 May 27th Jens Thomassen og Karen Pedersdatter 032 lauv Mads Madsen Refsbro Peder Thomassen Hurup
sign Jens Christensen Horsfeldsøs Anne Thomasdatter Svejgaard og Jens Simonsen
sign Niels Lauritsensøs Maren Thomasdatter viet Poul Sørensen og Maren Thomasdatter Getterup B:
sign Jens Simonsen1 Claus Poulsen
sign Thomas Jensen2 Else Poulsdatter
sign Moldrup Vestervig paa3 Karen Poulsdatter

4 Anne Poulsdatter

søs Else Thomasdatter viet Poul Sørensen og Else Thomasdatter Getterup B:

1 Thomas Jensen Ginnerupgaard

2 Niels Jensen tje: i Thisted

3 Anders Jensen tje: i Futterup

4 Christen Jensen tje: i Ginnerupgaard umyn
form Peder Thomassen i Hurup5 Karen Jensdatter viet i Toppenberg umyn

6 Anne Jensdatter tje: Ginnerupgaard umyn

Hvidberg Vestenaa Madsted 21 1676 Jens Nielsen 1741 Aug 21st Jens Nielsen og Maren Pedersdatter 034b lauv Jens Hansen Kallerupsøs Elisabeth Nielsdatter Brogaard viet Michel Michelsen og Elisabeth Nielsdatter Brogaard
sign Christen Lauritsen

sign Mogens KrabbesenBedsted Vittrup 22 1644 Maren Christensdatter 1741 Nov 18th Jens Michelsen og Maren Christensdatter 035b (probably the 3 female are children to bro to MC Niels Christensen)a) brodat Maren Michelsdatter Skallerup Morsø (Kallerup?)
form (MM) Soldat Peder Michelsen af Kallerup Sognb) søskbørn Johanne Nielsdatter Svinborg i Ørum Sogn
form (JN) lauv Poul Christensen Hedegaardc) søskbørn Ingeborg Nielsdatter Refs Sogn i
sign Niels Pedersen Brogaardd) søskbørn Maren Nielsdatter Refs Sogn i

Schyum 23 ____ Maren Poulsdatter 1741 Dec 8th Mads Jensen Banggaard og Maren Poulsdatter B: 036 fuld rep Jens Lauritsen Tanderup af1716 Jens Madsen (Jens Michelsen! sign as Madsen at the end) 25aar
form Michel Jensen Pilberg (Michel Pilberg) Schyum af1730 Poul Madsen 11aar
sign Peder Mouritsen1722 Bodil Madsdatter 19aar

Skjoldborg 24 1697 Laurits Michelsen 1742 Apr 18th Laurits Michelsen og Karen Nielsdatter B: 037 form fars morbro Poul Lauritsen Aas Skjoldborg Sogn iA 1720 Dorthe Lauritsdatter 22aar
lauv Jesper Christensen SkjoldborgB 1727 Anne Lauritsdatter 14aar
LM faester proust mag Thestrup ejendomC 1731 Else Lauritsdatter 11aar

D 1735 Michel Lauritsen 8aar

E 1738 Mette Lauritsdatter 4aar

Ydby Sinnerup 25 1679 Laurits Mortensen 1742 May 9th V2 Laurits Mortensen og Karen Jacobsdatter B: 039 lauv Christen Pedersen af SinnerupE 1721 Sidsel Lauritsdatter 21aar
sign Anders MadsenF 1725 Morten Lauritsen 17aar

G 1728 Mads Lauritsen 14aar

H 1735 Jacob Lauritsen 7aar hjem

V1 Laurits Mortensen og Sidsel Andersdatter B:

A 1710 Anders Lauritsen viet paa Thyholm

B 1712 Else Lauritsdatter bor i Helligsø viet Anders Madsen og Else Lauritsdatter

C 1715 Kirsten Lauritsdatter 27aar tje paa Thyholm

D 1717 Birgithe Lauritsdatter tje i Toftum 25aar

Bedsted Horsfeld 26 1664 Margrethe Andersdatter 1742 Sep 2nd kvittering 039b hos Peder Christensen HorsfeldChristen Thøgersen Grurup i
sign Christen ThøgersenAnders Jensen Bedsted
sign Jens Michelsen


1742 Dec 22nd Kirsten Jensdatter's børn
sign Anders Jensen

vurd Jens Christensen Horsfeld

vurd Christen Jensen Stadshove i

sign Michel JensenBedsted Horsfeld 27 1683 Peder Christensen 1742 Oct 26th Peder Christensen og Mette Christensdatter B: 040b form morbro Henrich Christensen HorsfeldA 1722 Johanne Pedersdatter 20aar (uden vielse)
lauv Henrich Pallesen HorsfeldB 1728 Anders Pedersen 14aar
vurd Jens Christensen HorsfeldC 1730 Maren Pedersdatter 12aar
vurd Oluf Jensen Horsfeld afBedsted Grøntoft 28 1700 Peder Knudsen 1742 Nov 13th Sadelmager Peder Knudsen og Johanne Lauritsdatter v1732 i Schyum (Peder Knudsen Sadelmager og Johanne Lauritsdatter/ Peder Sadelmager og Johanne Lauritsdatter) B: 042 form fars frende Niels Pallesen MøllegaardA 1734 Laurits Pedersen 9aar
form Anders Christensen BedstedB 1735 Knud Pedersen 8aar
lauv Christen Pedersen Morup Mølle (Christen Møller)C 1738 Christen Pedersen 4aar
vurd Christen Pedersen Østergaard (Christen Østergaard) Fuglsang afD 1741 Peder Pedersen 1aar
vurd Anders Olufsen Fuglsang af


1742 Nov 27th E 1736 Maren Pedersdatter 6aar

Hørsted 29 ____ Maren Jensdatter 1742 Nov 26th Niels Pedersen og Maren Jensdatter 043b hos hans søn Peder Nielsensøsbørn Oluf Madsen Sjørring
lauv Peder Christensen Sønderhaasøsbørn Niels Madsen Tygstrup Vestervig Sogn

MJ's halvsøs Maren Jensdatter Sønderhaa

Hørsted 30 ____ Jens Nielsen Bentsen (Jens Bentsen) 1742 Nov 22nd Jens Nielsen Bentsen og Margrethe Jensdatter Gyrup v1729 i Sønderhaa B: 044 form Christen Jensen Gyrup JestrupA 1732 Jens Jensen 10aar Sønderhaa fød i
lauv Laurits Bach JestrupB 1739 Niels Jensen 4aar Hørsted fød i

C 1742 Jens Jensen 14dag

D 1735 Anne Jensdatter 7aar

Bedsted 31 1679 Anders Madsen 1742 Dec 6th Anders Madsen og Elisabeth Margrethe Clausdatter Hertzberg v1712 i Bedsted B: 045 form farbro! Christen Jensen BedstedA 1720 Anne Andersdatter 24aar
lauv Thomas Andersen BedstedB 1728 Anne Kirstine Andersdatter 14aar
vurd Hans Madsen Bedsted afC 1724 Anders Andersen 18aar
vurd Anders Hansen Hove Bedsted afD 1731 Mads Andersen 12aar

Bedsted 32 1689 Jens Jensen Skraeder 1743 Jan 22nd Jens Jensen Skraeder og Maren Christensdatter (Jens Jensen og Maren Christensdatter/ Jens Skraeder og Maren Christensdatter) :B: 046 vurd Oluf Michelsen Smed (Oluf Smed)A 1715 Jens Jensen 28aar
vurd Enevold PedersenB 1717 Niels Jensen 26aar

C 1722 Karen Jensdatter 21aar twin

D 1722 Gertrud Jensdatter 21aar twin

E 1725 Inger Kirstine Jensdatter 18aar

Bedsted Dahlgaard 33 1707 Jens Madsen 1743 Feb 16th Jens Madsen og Margrethe Christensdatter B: 046 form farbro Hans Madsen BedstedA 1736 Maren Jensdatter 6aar
form morbro Søren Christensen af FladkjaerB 1740 Mads Jensen 2 1/2aar
lauv Christen Pedersen Østergaard Bedsted (lauv Christen Østergaard)C 1742 Christen Jensen 16uge

Schyum Uhrbrand 34 ____ Peder Christensen Uhrbrand 1743 Mar 18th Peder Christensen Uhrbrand og Maren Knudsdatter (Peder Uhrbrand og Maren Knudsdatter) B: 048 form Thomas Jensen Gjerup SchyumA 1723 Knud Pedersen 19aar

B 1726 Mette Pedersdatter 16aar

C 1728 Karen Pedersdatter 14aar

D 1735 Margrethe Pedersdatter 7aar (+1735 Dorthe Pedersdatter i Hørdum)

Schyum Mølle 35 ____ Mads Jensen Møller 1743 Mar 21st Mads Jensen Møller og Anne Christensdatter (Mads Jensen og Anne Christensdatter/Mads Møller og Anne Christensdatter) B: 049 vidn Mads Jensen Bangsgaard SchyumA 1724 Christen Madsen 26aar
vurd Thomas Jensen Schyum afB 1727 Jens Madsen 15aar
vurd Peder Michelsen Schyum afC 1731 Ellen Madsdatter 11aar

D 1736 Sidsel Madsdatter 4aar

Visby 36 1713 Anne Simonsdatter 1743 Mar 26th Gunner Nielsen og Anne Simonsdatter v1728 i Visby 049b vurd Jens Christensen Visbyhalvbro Simon Lauritsen Visby
vurd Jens Rasmussen Visbybro Laurits Simonsen Dover i Ydby Sogn

søs Kirsten Simonsdatter viet Ydby Laurits Christensen og Kirsten Simonsdatter

Schyum 37 ____ Oluf Christensen 1743 Mar 21st Oluf Christensen og Karen Mouritsdatter (ufødt B:) 050 form+lauv morbro Peder Mouritsen
see056b

far Christen Olufsen lauv
vurd Mads Jensen Bangsgaard Schyum af (Mads Bangsgaard)KM's bro Peder Mouritsen Schyum
vurd Thomas Jensen Schyum afufødt barn: KM venter barn så skiftet udsaettes til fødselen er overstået Igen 22 Aug hvor ang at hun er begavet med 1 arving for hvilken ansaettes

Sønderhaa Haa 38 1674 Kirsten Jensdatter 1743 Jan 8th Niels Jensen Smed og Kirsten Jensdatter v1710 i Sønderhaa (Niels Jensen og Kirsten Jensdatter / Niels Smed og Kirsten Jensdatter) B: 051b vurd Laurits Bach Jestrup Sønderhaa afA 1704 Maren Nielsdatter viet Jens Jørgensen og Maren Nielsdatter Nørrehaa
vurd Jens Pedersen Sønderhaa afB 1705 Kirsten Nielsdatter viet Anders Nielsen og Kirsten Nielsdatter Hundborg

C 1710 Karen Nielsdatter viet Peder Jørgensen og Karen Nielsdatter Nørrehaa

D 1712 Else Nielsdatter viet Oluf Nielsen og Else Nielsdatter Dover

E 1716 Anne Nielsdatter viet Christen Christophersen og Anne Nielsdatter Sønderhaa

Hørsted 39 1699 Peder Madsen 1743 Jan 21st Peder Madsen og Maren Jørgensdatter B: 052b form morbro Mads Jørgensen FaartoftA 1734 Mads Pedersen 9aar
form deres afdøde fars søskbarn Christen Poulsen Hørsted (farbro Poul Madsen's søn= faetter)B 1730 Maren Pedersdatter 13aar
lauv morbro Anders Jørgensen ThistedC 1731 Anne Pedersdatter 11aar
vurd Jens Pedersen Hørsted afD 1736 Dorthe Pedersdatter 6aar
vurd Erich Christensen Hørsted afBedsted Vittrup 40 1664 Jens Michelsen Vittrup 1743 Jan 31st er ikke død men ønsker grundet Svaghed optegnet sine ejendele 053 fol 055b 1743 Jan 31st skifteforretning

sign Michel Thøgersen

sign Søren Knudsen

sign Christen Pedersen Østergaard

vurd Laurits Nielsen Vibberstoft af

vurd Niels Pedersen Vibberstoft afVisby Ambygaard (burried in) 41 ____ Oluf Christensen 1743 Mar 21st Oluf Christensen og Karen Mouritsdatter B: 056b lauv morbro Peder MouritsenA 1743 Kirsten Olufsdatter 0aar (baptized in Schyum) see050 form+lauv morbro Peder Mouritsen Schyum i(this entire event is striken out)
farfar Christen Olufsen


1743 Aug 22nd
057b vurd Mads Jensen Bangsgaard Schyum af (Mads Bangsgaard)

vurd Thomas Jensen Schyum afSønderhaa Jestrup 42 1716 Anders Christensen Jestrup 1743 Apr 28th
058 vidn Niels Christensen JestrupA bro 1709 Jens Christensen 34aar
vidn Christen Pedersen JestrupB søs Karen Christensdatter viet Christen Pedersen Nørregaard Niels Christensen Kone i Jestrup
Bebo paa gaarden er Christen Pedersen NørregaardC Johanne Christensdatter en halvsøster paa hendes vegne mødte fornaevnte hendes mand Laurits ?? enche Johanne Christensdatter ligesom
lauv Christen Nielsen af Østergaard JestrupD halvsøs enche til Anders Søndergaard og ____ Christensdatter

E halvsøs Sophie Christensdatter viet Peder Christensen og Sophie Christensdatter Haagaard

F halvbro Christen Christensen B:

1 Niels Andersen

2 Jens Andersen

3 Karen Andersdatter er viet sen Christen Ladegaard og Karen Andersdatter Thisted

4 Maren Andersdatter viet Niels Jensen og Maren Andersdatter Ginnerup i Heltborg Sogn

Bedsted Vesten Kirchen 43 1697 Christen Pedersen Smed 1743 Jun 5th D2 Christen Pedersen Smed og Kirsten Nielsdatter D1 (Christen Pedersen og Kirsten Nielsdatter/ Christen Smed og Kirsten Nielsdatter) 060b vidn paa døtrenes vegne Jeppe Høgh degnA 1716 Niels Christensen 26aar tje paa Tandrup

B 1720 Peder Christensen Dahlgaard i Bedsted
cura Møller Christen Pedersen Morup Mølle ny faesterC 1723 Christen Christensen 21aar
form moster's Mand Thomas Pedersen Ulsted i Vestervig SognD 1728 Maren Christensdatter 15aar

E 1731 Elisabeth Sophie Christensdatter 13aar hjem 062
Hørdum Tøtterup By 44 ____ Anders Villadsen 1743 Jun 15th
065 lauv Jens Madsensøs Maren Villadsdatter beboer stedet i 50aar angav at vaere eneste arving
sign Mads Madsen Tøtterupgaard af

sign Peder Christensen Tøtterup By af

fuld Villads Jensen TanderupHassing 45 ____ Karen Nielsdatter 1743 Jul 5th Niels Christensen Damgaard og Karen Nielsdatter B: 066 form Jens MichelsenA 1726 Anne Nielsdatter 17aar
cred skiftebrev a 22 Feb 1724 til hans søn Jeppe Nielsen Damgaard 124 rd 4 mk 12 skB 1731 Niels Nielsen 12aar
vurd Jens Bollesen Hassing afC 1736 Maren Nielsdatter 7aar
vurd Christen Iversen Hassing afHassing 46 ____ Johanne Nielsdatter 1743 Jul 9th Christen Jensen Smed og Johanne Nielsdatter (Christen Jensen og Johanne Nielsdatter / Christen Smed og Johanne Nielsdatter) B: 067b form morfar Niels Damgaard HassingA 1733 Maren Christensdatter 10aar
sign Jens BollesenB 1734 Jens Christensen 9aar
sign Poul PedersenC 1741 Laurits Christensen 2aar

D 1743 Johanne Christensdatter 6uge

Hassing 47 ____ Niels Christensen Søe 1743 Jul 9th Niels Christensen Sø og Kirsten Christensdatter (Niels Christensen og Kirsten Christensdatter/ Niels Sø og Kirsten Christensdatter) B: 069 lauv Poul Pedersen HassingA 1720 Christen Nielsen 23aar
form Jens Bollesen HassingB 1723 Peder Nielsen 20aar
vurd Peder Jørgensen Hassing afC 1728 Maren Nielsdatter 15aar
vurd Christen Jensen Hassing afD 1730 Jacob Nielsen 13aar

E 1734 Inger Nielsdatter 9aar

Hassing 48 ____ Peder Nielsen Svanekjaer 1744 Jun 25th V2 Peder Nielsen Svanekjaer og Kirsten Thomasdatter B: 069b vurd Jens Bollesen Hassing afA 1714 Thomas Pedersen 30aar
vurd Anders Nielsen Hassing afB 1720 Niels Pedersen tje: i Hassing 24aar

C Mette Pedersdatter viet Niels Christensen og Mette Pedersdatter Bedsted paa Tandrup Gods

V3 Peder Nielsen Svanekjaer og Else Olufsdatter B:
lauv Niels ChristensenD 1724 Kirsten Pedersdatter 20aar hjem

E 1728 Maren Pedersdatter 16aar i Gisselbech? ved morbro
form farbro Poul Nielsen Svanekjaer Vesten AaF 1731 Ingeborg Pedersdatter 13aar hjem
Niels Christensen Bedsted der er viet en datter har hørt sige at hans hustru tillige med sine medarvingerBedsted Vittrup (Vibberstoft) 49 ____ Peder Sørensen 1744 Aug 6th Peder Sørensen og Maren Michelsdatter B: 071 lauv Michel Brogaard (Michel Michelsen Brogaard likely her bro)A 1713 Laurits Pedersen hjem 31aar
vurd Peder Nielsen Hørsted afB Mette Pedersdatter viet Thomas Jensen og Mette Pedersdatter Schyum tje til Tandrup
vurd Lave Nielsen Vittrup i (Laurits Nielsen)C Maren Pedersdatter viet Jens Thomassen og Maren Pedersdatter i Bjerregaard?

D 1709 Else Pedersdatter 35aar tje: i Thisted

E 1716 Kirsten Pedersdatter 30aar hjem

F 1706 Anne Pedersdatter 38aar rejst Sønden paa

Hørsted 50 ____ Jens Nielsen Bentsen 1742 Nov 22nd Jens Nielsen Bentsen og Margrethe Jensdatter Gyrup v1729 i Sønderhaa (Jens Bentsen og Margrethe Jensdatter/ Jens Nielsen og Margrethe Gyup) B: 072b form Christen Jensen Gyrup JestrupA 1732 Jens Jensen 10aar Sønderhaa fød i see044 lauv Laurits Bach JestrupB 1739 Niels Jensen 4aar Hørsted fød i
sign Christen PoulsenC 1742 Jens Jensen 14dag
1742 Dec 22nd D 1735 Anne Jensdatter 7aar

Bedsted 51 1702 Christen Christensen Bach 1743 Jul 5th Christen Christensen Bach og Sidsel Nielsdatter (Christen Christensen og Sidsel Nielsdatter / Christen Bach og Sidsel Nielsdatter) B: 073b form Anders Olufsenbørn

Heltborg Ginnerup 52 ____ Kirsten Jensdatter 1744 Oct 4th Michel Lauritsen og Kirsten Jensdatter v1725 i Heltborg B: 074b form Thomas Jensen GinnerupgaardA 1726 Jens Michelsen 14aar

B 1731 Maren Michelsdatter 11aar

C 1737 Mette Michelsdatter 7aar

Schyum 54 ____ Jens Andersen 1744 Jan 9th Jens Andersen og Bodil Mouritsdatter B: 075 form Søren Christensen Todbøl Schyum fars venA 1742 Christen Jensen 10aar

Hørsted 55 ____ Christen Bentsen 1744 Jun 23rd Christen Bentsen og Karen Pedersdatter B: 075b lauv Peder Nielsen HørstedA 1719 Jens Christensen 25aar
cred moster Else Pedersdatter Gjersbøl

sign Christen Olufsen

sign Villads JensenBedsted 56 1708 Karen Christensdatter 1744 Jul 11th Anders Olufsen Hvidberg og Karen Christensdatter (Anders Olufsen og Karen Christensdatter/Anders Hvidberg og Karen Christensdatter) B: 076b vurd Hans Madsen Bedsted afA 1738 Maren Andersdatter 6aar
vurd Anders Christensen Bedsted afB 1740 Hedvig Andersdatter 4aar

Bedsted Grødborg 57 1696 Karen Michelsdatter 1743 1744 Jul 11th Anders Andersen Grødborg og Karen Michelsdatter (Anders Andersen og Karen Michelsdatter/ Anders Grødborg og Karen Michelsdatter) B: 077 vurd Hans Madsen Bedsted afA 1724 Anne Andersdatter 20aar fød i Sønderhaa
vurd Anders Christensen Bedsted afB 1726 Anders Andersen 18aar
sign Balthazar HansenC 1728 Mads Andersen 16aar
sign Christen SørensenD 1732 Peder Andersen 12aar
sign Anders Christensen HoveE 1735 Maren Andersdatter 10aar

F 1736 Anne Cathrine Andersdatter 7aar

G 1739 Else Marie Andersdatter 4aar

Bedsted 58 1672 Knud Svenningsen 1744 Jul 18th Knud Svenningsen og Maren Christensdatter B: 077b hos datter's Mand Anders Christensen BedstedA datter Knudsdatter viet Anders Christensen og ____ Knudsdatter Bedsted
lauv Christen Sørensen Kjeldgaard Bedsted

sign Villads JensenBedsted Plough Mølle (Plag Mølle) 59 1670 Christen Andersen 1744 Jul 22nd Christen Andersen og 1674 Kirsten ____ 1753 078 lauv Hans Madsen Bedsted

vurd Oluf Smed

vurd Enevold PedersenSchyum Veje 60 ____ Mads Jensen Veje 1744 Jul 27th Mads Jensen Veje og Karen Christensdatter v1722 i Schyum (in KB she is Anne: Mads Jensen og Anne Christensdatter / Mads Veje og Anne Christensdatter) B: 078b form Niels Knachergaard SchyumA 1724 Jens Madsen
lauv Peder ØrumB 1728 Maren Madsdatter
vurd Oluf Jensen

vurd Anders PedersenHeltborg Overgaard 61 ____ Kirsten Christensdatter 1743 Nov 8th Christen Bollesen og Kirsten Christensdatter B: 079 vurd Christen Christensen Heltborg af1723 Bolle Christensen
vurd Niels Christensen Heltborg af1717 Johanne Christensdatter
(i skiftet står kun 'børn' – de naevnte er fundet i KB)Bedsted Søndergaard 62 ____ Maren Nielsdatter 1744 Oct 1st Christen Sørensen Kjeldgaard og Maren Nielsdatter (Christen Søndergaard og Maren Nielsdatter / Christen Kjeldgaard og Maren Nielsdatter) B: 079b (Maren Schive?)A 1732 Søren Christensen 12aar
vurd Hans Madsen Bedsted af


1744 Oct 22nd

vurd Simon Pedersen Bedsted afStagstrup Sundby 63 ____ Anne Jensdatter 1744 Dec 28th Knud Christensen og Anne Jensdatter B: 081 vurd Christen Christensen Sundby afA 1707 Jens Knudsen 37aar
vurd Peder Christensen Sundby afB 1711 Karen Knudsdatter v1744 i Skjoldborg Christen Jensen og Karen Knudsdatter Gjerup

C 1714 Else Knudsdatter viet Niels Michelsen og Else Knudsdatter Aas Skjoldborg

Schyum 64 ____ Else Christensdatter 1745 Jan 9th Peder Andersen og Else Christensdatter B: 081b vurd Peder ØrumA 1720 Anders Pedersen 25aar
vurd Peder Mouritsen Schyum afSchyum 65 ____ Thomas Jensen 1745 May 25th Thomas Jensen og Mette Pedersdatter B: 082 form farbro Niels Jensen KoldbygaardA 1729 Jens Thomassen 15aar
form Christen Christensen Morsing GjerupB 1730 Maren Thomasdatter 14aar
form Jens Thomassen Bjerregaard BedstedC 1732 Anne Thomasdatter 12aar
vurd Peder Mouritsen Schyum afD 1738 Karen Thomasdatter 6aar
vurd Niels Pedersen Bech Schyum afE 1741 Anders Thomassen 3aar
lauv Jens MichelsenSchyum Bangsgaard 66 ____ Mads Jensen Bangsgaard 1745 Sep 27th Mads Jensen Bangsgaard og Maren Poulsdatter (Mads Jensen og Maren Poulsdatter / Mads Bangsgaard og Maren Poulsdatter) B: 083 hos søn Jens Madsen SchyumA Jens Madsen
form (PM) farbro Michel Jensen PilbergB 1730 Poul Madsen 16aar
vurd Peder Mouritsen Schyum fra

vurd Peder Andersen Schyum fraHørdum 67 ____ Johanne Jensdatter 1745 Sep 28th skrøbelig Laurits Andersen og Johanne Jensdatter v1724 i Hvidberg Vaa 083b ny faester Villads Knudsen, enchen bliver

vurd Niels Thorchildsen Hørdum af

vurd Christen Christensen Hørdum afBedsted hus 68 1705 Maren Poulsdatter 1745 Oct 22nd Christen Sørensen Brunch og Maren Poulsdatter (Christen Sørensen og Maren Poulsdatter/Christen Brunch og Maren Poulsdatter) v1744 i Bedsted B: 085 sign Søren ChristensenA ~1745 Søren Christensen arvepart 13 rd 2 mk
lauv Oluf Michelsen

morbro Jens Poulsen Spangberg af

sign Niels AndersenHassing 69 ____ Christen Nielsen 1745 Oct 29th Christen Nielsen og Karen Nielsdatter B: 086 lauv Niels Andersen HassingA 1701 Anders Christensen 44aar
vurd Christen Jensen Hassing afB 1706 Poul Christensen 39aar
vurd Christen Thomassen Hassing afC 1721 Søren Christensen 24aar
cred Christen Sørensen VisbyD 1717 Johanne Christensdatter 28aar
cred Christen Bleggaard Ørum i

cred Christen Pedersen Maarup Mølle iSchyum 70 ~1697 Jens Pedersen Hammer 1745 Dec 30th Jens Pedersen Hammer og Maren Christensdatter (Jens Hammer og Maren Christensdatter) 086b lauv Peder Christensen

vurd Jens Andersen Schyum af

vurd Thomas Christensen Schyum afSkjoldborg Trappe 71 1709 Dorthe Jensdatter Trap 1746 Mar 31st Jens Villadsen og Dorthe Jensdatter Trap (Jens Villadsen og Dorthe Trap) B: 087b vurd Peder Villadsen SkjoldborgA 1742 Inger Kirstine Jensdatter 4aar
vurd Mads Nielsen SkjoldborgB 1744 Villads Jensen 1 1/2aar
form morbro Christen Jensen Trap ThistedC 1746 Christine Jensdatter 6uge
form afdød søs mand Anders Vinter sognedegn for Solberg Morsø og Sundby Morsø

form afdød morbro Niels Jensen Trappe sognedegn for Hvidberg Lyngs menigheder paa ThyholmHørsted 72 1705 Anne Christensdatter 1746 May 31st Christen Poulsen og Anne Christensdatter v1728 i Hørsted B: 088b (see probate lb no 25 Koustrup Gods) (see probate lb no 25 Koustrup Gods

1746 Jun 30th A 1730 Dorthe Christensdatter
fuld Jens ReimertsenB 1732 Poul Christensen
vurd Jens Pedersen Hørsted afC 1736 Karen Christensdatter
vurd Jens Jensen Hørsted af


1746 Aug 15th D 1738 Jens Christensen

Hvidberg Vestenaa Madsted 73 1676 Anne Nielsdatter 1746 Sep 17th Christen Copperø og Anne Nielsdatter 090b vurd Mogens Copperø Madsted i


1746 Oct 17th bro 1674 Mads Nielsen Vang Sogn eneste arving
vurd Peder Schytte Alstrup i


1746 Nov 7th

sign Peder NielsenHørsted 74 1705 MarGrethe Jensdatter 1746 Dec 14th Christopher Nielsen og MarGrethe Jensdatter v1745 i Bedsted 092b vurd Peder Skraeder Hørsted af

ww
søs Maren Jensdatter viet Poul Barslev og Maren Jensdatter Bedsted
vurd Jens Pedersen Hørsted af

7
halvbro Niels Jensen Bedsted

Stagstrup Sundby 75 ____ Maren Christensdatter 1747 Sep 23rd Jens Knudsen og Maren Christensdatter B: 094
A 1747 Anne Jensdatter 2maa

Ydby Dover 76 ____ Christen Kjeldsen 1747 Jun 12th V2 Christen Kjeldsen og Else Christensdatter v1726 i Ydby B: 094 form morbro Poul Christensen DoverA 1727 Michel Christensen 20aar
vurd Jens Christensen Dover fraB 1735 Christen Christensen 12aar
vurd Christen Michelsen Dover fraC 1736 Else Christensdatter
lauv Niels Michelsen Dover fraD 1740 Jens Christensen 7aar

E 1742 Maren Christensdatter 5aar

F 1745 Peder Christensen 1aar

V1 Christen Kjeldsen og Tahle Christensdatter ~1721

Sønderhaa Jestrup 77 1728 Christen Gregersen 1747 May 25th D2 Christen Gregersen og ____ D1 095 sign Christen Christensenfød i Schyum
sign Christen Pedersen (efter det sidste navn: P C S!)

vurd Mads Nielsen Bredahl Jestrup

vurd Laurits Rasmussen Jestrup afBedsted Vibberstoft Bjerregaard 78 1700 Maren Pedersdatter 1747 Sep 19th Jens Thomassen Bjerregaard og Maren Pedersdatter v1732 i Bedsted (Jens Thomassen og Maren Pedersdatter/Jens Bjerregaard og Maren Pedersdatter) B: 096 vurd Bo Jensen Bjerregaard fraA 1733 Dorthe Jensdatter 15aar
vurd Niels Pallesen Møllegaard fraB 1735 Maren Jensdatter 12aar

C 1737 Anders Jensen 10aar

D 1740 Thomas Jensen 7aar

Heltborg Dahl 79 1684 Kirsten Jensdatter 1747 Jan 2nd Oluf Christensen og Kirsten Jensdatter v1724 i Bedsted B: 097 form morbro Niels Jensen GinnerupA ~1715 Kirsten Olufsdatter viet Gravers Christensen og Kirsten Olufsdatter Bodum
vurd Christen NielsenB 1717 Maren Olufsdatter 30aar hjem
vurd Jesper NielsenBedsted Stadshove 80 1681 Else Andersdatter 1749 May 15th Christen Jensen Hove og Else Andersdatter (Christen Jensen og Else Andersdatter/ Christen Hove og Else Andersdatter) B: 098 (Christen Jensen og Else Andersdatter / Christen Hove og Else Andersdatter) B:A 1711 Jens Christensen Hove

B 1709 Anders Christensen Hove

C Peder Christensen Hove

D 1717 Hans Christensen Hove

E 1721 Knud Christensen Hove

F 1723 Niels Christensen Hove

G Henrich Christensen Hove

Heltborg Overgaard 81 1677 Christen Christensen 1748 Jun 14th Christen Christensen og Maren Pedersdatter B: 098 lauv Jesper Christensen Dahl Heltborg (Jesper Dahl)
81a
1748 Jun 14th handel mellem enche og Christen Jensen Sodborg (Christen Sodborg)
faest Christen Jensen Sodborg faester stedet

vurd Peder Jensen Heltborg af

vurd Laurits Pedersen Heltborg afSkjoldborg Starkjaer Møgelvang 82 1692 Johanne Nielsdatter Møgelvang 1749 Feb 21st Peder Christensen og Johanne Nielsdatter Møgelvang 099 vurd Peder Christensen Sundby frabro Poul Nielsen Skjoldborg
vurd Niels Christensen Sundby fraBedsted Fuglsang 83 1689 Johanne Jensdatter 1749 Jun 20th Peder Pallesen og Johanne Jensdatter (Peder Pallesen og Anne Johanne Jensdatter) B: 100 vurd Gravers Nielsen Fuglsang fraA 1713 Jens Pedersen 35aar
vurd Anders Olufsen Fuglsang fraB 1718 Palle Pedersen 31aar

C 1721 Mads Pedersen 28aar

D 1724 Anders Pedersen 25aar
1749 Jul 28th E 1727 Kirsten Pedersdatter 22aar

Visby Uhrbrand 84 1695 Else Christensdatter 1749 1750 Jul 28th Jens Rasmussen og Else Christensdatter B: (afkald) 102
A ~1730 Kirsten Jensdatter viet Jens Pedersen og Kirsten Jensdatter Visby
(disse børn er ikke i KB børn 1731-1751)B ~1730 Anne Jensdatter viet Laurits Nielsen og Anne Jensdatter Vilsby

Heltborg Ginnerup 85 1686 Laurits Poulsen 1748 Jul 18th Laurits Poulsen og Maren Christensdatter v1720 i Heltborg B: 102 vurd Niels Jensen Ginnerup afA 1720 Poul Lauritsen 28aar
vurd Christen Poulsen Ginnerup afB 1722 Else Lauritsdatter 26aar
lauv Niels Boyesen Ginnerup fraC 1726 Christen Lauritsen 22aar

D 1728 Anne Lauritsdatter 20aar

E 1732 Jens Lauritsen 16aar

F 1736 Niels Lauritsen 12aar

Ydby Sinnerup 86 1689 Karen Jacobsdatter 1749 Dec 13th VA Laurits Mortensen og Karen Jacobsdatter B: 103b hos Morten Lauritsen søn


1750 Jan 13th A 1717 Morten Lauritsen
unclear relations


1750 Feb 17th B 1721 Sidsel Lauritsdatter viet Peder Christensen og Sidsel Lauritsdatter Sinnerup afkald vurd Jens Pedersen Sinnerup afVB Laurits Mortensen og Sidsel Andersdatter B:
vurd Christen Christensen Sinnerup afC 1712 Else Lauritsdatter viet Anders Madsen og Else Lauritsdatter Helligsø afkald
D 1710 Anders Lauritsen Odby afkald
E 1715 Kirsten Lauritsdatter viet Jens Christensen og Kirsten Lauritsdatter Semb fra afkald
Hassing 87 ____ Jens Bollesen 1750 Apr 10th Jens Bollesen og Inger Nielsdatter B: 104b lauv Jeppe Nielsen HassingA 1739 Bolle Jensen 11aar
form Christen Bollesen Hørdum

vurd Niels Michelsen Hassing fra

vurd Peder Christensen Hassing fraSchyum 88 1706 Peder Mouritsen 1750 Jul 4th Peder Mouritsen og Johanne Jensdatter B: 106 lauv morbro Laurits Jensen Roikjaer Sundby (Laurits Roikjaer)A 1731 Anne Pedersdatter 19aar
form Christen Mouritsen AasB 1732 Kirsten Pedersdatter 18aar
form Poul Mouritsen JannerupC 1735 Maren Pedersdatter 14aar
form Peder Nielsen SchyumD 1741 Jens Pedersen 8aar
form Niels Pedersen Bech Schyum (Niels Bech)E 1746 Laurits Pedersen 3aar
form Peder Lauritsen Schyum

vurd Søren Christensen Todbøl Schyum af (Søren Todbøl)

vurd Anders Jensen Dahl Schyum af (Anders Dahl)Hørdum Vester Hørdum 89 1710 Maren Lauritsdatter 1750 Sep 20th Villads Knudsen og Maren Lauritsdatter v1735 i Hørsted (KB Villads Knudsen og Anne Andersdatter/ Villads Knudsen og Anne Lauritsdatter) B: 107b bebo Laurits AndersenA 1735 Knud Villadsen 15aar fød i Hørsted
vurd Christen Christensen Bangsgaard Hørdum fra (Christen Bangsgaard)B 1737 Jens Villadsen 13aar
vurd Niels Thorchildsen Hørdum fraC 1738 Christen Villadsen 11aar

D 1742 Anders Villadsen 8aar

E 1742 Anne Cathrine Villadsdatter 7aar

F 1748 Karen Villadsdatter 2aar

Sønderhaa Jestrup Nørregaard 90 1706 Christen Pedersen 1750 Oct 17th Christen Pedersen Nørregaard og Karen Christensdatter (Christen Pedersen og Karen Christensdatter/ Christen Nørregaard og Karen Christensdatter) B: 108b lauv Niels Christensen JestrupA 1740 Christen Christensen 10aar
form Christen Nielsen Østergaard Jestrup (Christen Østergaard)B 1748 Karen Christensdatter 2 1/2aar
form Peder Pedersen Sønderhaa

vurd Peder Nielsen Sønderhaa af

vurd Villads Madsen SønderhaaHeltborg Ullerup 91 1717 Mette Jensdatter 1750 Dec 10th Laurits Christensen og Mette Jensdatter B: 109b vurd Jens Pedersen Ullerup fraA 1728 Dorthe Lauritsdatter 22aar hjem
vurd Niels Nielsen Ullerup fraYdby Tvolm Simonsgaard 92 1679 Mads Andersen 1750 Dec 19th Mads Andersen og Ellen Jensdatter B: 110 auv Jens Poulsen Dovergaard YdbyA 1704 Maren Madsdatter v1 v1730 Ydby i Christen Bach og Maren Madsdatter B:
vurd Christen Sørensen Kammersgaard Ydby fra (Christen Camersgaard)1 1733 Maren Christensdatter 17aar
vurd Christen Christensen Ydby fra2 1734 Niels Christensen 15aar
naev Hans Brentoft i Refs3 1736 Jens Christensen 13aar
naev Niels Andersen Nørregaard iA 1704 Maren Madsdatter v2 v1740 Ydby i Ejler Pedersen og Maren Madsdatter Bach Tvolm Ydby Sogn (Ejler Bach og Maren Bach) B:
naev Peder Smed Getterup i4 1743 Peder Ejlersen 7aar
naev Jochum Christian5 1747 Mads Ejlersen 3aar
naev Jens Christensen6 1750 Ellen Marie Ejlersdatter 1/2aar
naev Ernest Hvide til Skibstedgaard


1751 Apr 14th B 1706 Voldborg Madsdatter hjem
form Jens Thorchildsen TvolmC 1710 Gertrud Madsdatter v1742 i Lyngs Bittekjaer Mads Nielsen og Gertrud Madsdatter Torp Lyngs Sogn i paa Thyholm B
vurd Stephen Christensenstedsøn (til MN) Anders Lauritsen
vurd Jens Olufsen

naev Thomas Pedersen Dovergaard i

naev Mads Møller Dover i

naev Claus Langemarch Dover Odde ved

naev Jens Futterup i Karby

naev Niels Hvidborg i Audan

naev Bentneinun? I Audan

naev Niels Thomassen Slot fra Dover

vurd Laurits Lauritsen Ydby af

vurd Niels Olufsen Ydby af

debi Niels Pedersen Viborg Bodum fra

naev her Sommer til Bodum

vurd Peder Pedersen Borum Brundgaard i


Bedsted Grøntoft 93 1704 Johanne Lauritsdatter 1750 Feb 27th D1 sadelmager Peder Knudsen og Johanne Lauritsdatter D2 B: 113b form moster mand Niels Andersen i StagstrupA 1733 Laurits Pedersen 17aar
Anders Christensen Hove Bedsted (Anders Hove)B 1735 Knud Pedersen 15aar
Niels Poulsen (Niels Pallesen) i Møllegaard BedstedC 1740 Christen Pedersen 10aar
Peder Lauritsen Dybdahl Schyum Sogn iD 1741 Peder Pedersen 8aar
Mads Sørensen Todbøl SchyumE 1736 Maren Pedersdatter 13aar
vurd Michel Michelsen Brogaard (Michel Brogaard) Bedsted af

vurd Laurits Jensen Fuglsang Bedsted af (Laurits Fuglsang)

naev Maren Nielsdatter Schyum fra

cred Maren Gade

cred Knud Pedersen løn

naev Christen Pedersen

naev Niels PallesenThorsted 94 1690 Anne Jensdatter 1751 Mar 27th Anne Jensdatter 117b hos Anders Christensen Thorsted AH her i 1 1/2aar viet søsbro Peder Jensen Holsten ved Møgeltønder i
vurd Poul Salomonsen Thorsted frasøs Kirsten Jensdatter Amsterdam i Holland
vurd Jens Enevoldsen Thorsted frasøs Else Jensdatter Thorsted viet Anders Christensen og Else Jensdatter

halvsøs Gertrud som har vaeret i Holsten laenge

halvsøs Anne som har vaeret i Holsten laenge
naev Peder Jensen


1751 Jul 26th søssøn fra en af disse fra Holsten
naev Jens MouritsenHvidberg Thyholm 95 1707 Gregers Pedersen 1750 1751 Apr 15th Gregers Pedersen og Maren Olufsdatter B: (1 pregnant 2 now not but weak) 118b morbro Anders Olufsen Hørsted fraA 1744 Kirsten Gregersdatter 7aar
form Anders Christensen Hindsels

vurd Claus Christophersen Hvidberg By

lauv bro Anders Olufsen faeste
ny faester Christopher Nielsen Hørsted

cred Niels Christensen løn

cred Niels NielsenHeltborg ved Heltborg Kirche 96 1698 Niels Christensen 1751 Aug 9th Niels Christensen og Maren Mortensdatter v1732 i Heltborg B: 120 lauv Clemed Nielsen Bodum fraA 1733 Maren Nielsdatter 19aar
cred Jens Balsby Hurup i (Jens Balleby)B 1735 Morten Nielsen 16aar
form Christen Lauritsen Gundtofte MølleC 1737 Johanne Nielsdatter 13aar
vurd Niels Madsen Smed (Niels Smed)D 1738 Christen Nielsen 12aar
vurd Knud Christensen Heltborg fraE 1741 Anne Nielsdatter 10aar
vurd Christen Christensen Sundby fraF 1744 Ontze Nielsdatter 7aar
vurd Jens Knudsen Sundby fraG 1748 Jens Nielsen 3aar
lauv Peder Christensen SundbyStagstrup Sundby 97 1691 Søren Christensen 1751 Aug 30th V2 Søren Christensen og Maren Andersdatter B: 120b lauv Peder Christensen SundbyV1 Søren Christensen og Maren Berthelsdatter 1734 død v1724 i Stagstrup B:
vurd Christen ChristensenA 1725 Christen Sørensen 25aar
vurd Jens KnudsenB 1727 Berthel Sørensen 24aar

C 1730 Mads Sørensen 21aar (in KB he is Christen not Mads)

Schyum 98 1716 Jens Pedersen Hammer 1751 Oct 28th Jens Pedersen Hammer og ____ (Jens Hammer) B: 122 form farbro Niels Pedersen Bech bor i hjembørn
ny faester Christen Christensen

vurd Thomas Madsen Schyum fra

vurd Thomas Christensen Schyum fra

lauv Niels Jensen KoldbygaardStagstrup Sundby 99 1693 Niels Christensen 1751 Dec 14th Niels Christensen Bang og Dorthe Jensdatter (Niels Christensen og Dorthe Jensdatter/ Niels Bang og Dorthe Jensdatter) B: 123 haard vinter: lauv Laurits Jensen Rødkjaer Sundby forrige form Peder Andersen SchyumV1 Niels Christensen og Karen Christensdatter B:
form morbro Anders Jensen BieringA 1723 Christen Nielsen 29aar viet og bor i Thisted
form moster (DJ's sis) mand Jens Andersen og ____ Jensdatter SjørringB 1725 Maren Nielsdatter 26aar
form morbro Mads Jensen enchen's fars vegne hans sønC 1729 Christen Nielsen 22aar hjem hos stedmor
form farbro Peder Christensen Bang SjørringD 1731 Gertrud Nielsdatter 21aar
sign Jens Andersen Sjørring fraV2 Niels Christensen og Dorthe Jensdatter B:
sign Anders JensenE 1744 Jens Nielsen 7aar
sign Peder Christensen Bang fra SjørringF 1745 Karen Nielsdatter 6aar
lauv Mads Jensen Laurits JensenG 1748 Villads Nielsen 3aar
sign Peder Andersen Schyum fraH 1751 Niels Christian Nielsen 19 uger
form Niels Jespersen

sign enchen's stedsøn Christen Nielsen

see Fol124 1752 Mar 11th morfar Jens Madsen Sperring

see Fol124 1752 Mar 11th morbro Anders Jensen

vurd Christen Christensen Sundby fra

vurd Peder Jensen Sundby fra

cred Peder Langvad Thisted i

cred Jens Jensen Sundby

cred Oluf Salomonsen Kave Elsted i

cred Mads Villadsen

vurd Anders Jensen

vurd Peder Christensen

lauv Laurits Jensen

form Oluf Andersen

naev morfar Jens Madsen Sperring fraBedsted Vittrup 100 ____ Jens Lauritsen Møllegaard Skraeder 1753 Jan 22nd
124 hos Laurits NielsenSønderhaa Jestrup Court moves here as bro dies

fol126 halvbro Laurits Lauritsen Møllegaard 1744 død Jestrup Sønderhaa fol 126 (senere: L L Møllegaard af Jestrup død) (Laurits Møllegaard) arvinger
fol128 bro Jelle Lauritsen København død B:
unclear beneficiary and relation


1743 Apr 18th 1 Laurits Jellesen
naev Iver Lauritsen Nou fra Tanderup


1743 Jul 11th 2 Henrich Otto Jellesen
naev Niels Jensen


1744 Mar 14th 3 Anne Dorthe Jellesdatter
naev Niels Pallesen Møllegaardhalvbro Morten Lauritsen Skraeder død B:
naev Niels Lauritsen Hove Vibberstoft1 Anders Mortensen Møllegaard skraedersven i København senere Thisted
debi Peder Bach Bedsted2 Thorsten Mortensen skraedersven i København
debi Laurits Nielsen Bedsted3 Anne Marie Mortensdatter viet Anders Olufsen og Anne Marie Mortensdatter Bløde Kjaer i Arendal Norge (Norway)
cred Anders Iversen Hedegaard Ørum i4 Mette Mortensdatter viet Oluf Michelsen og Mette Mortensdatter Løgstør
cred Anders Grødborg Bedsted ihalvbro Jens Lauritsen Smed i Haresyssel
cred Christen Bangsgaard i Søndergaard


fol 130 afkald bro Jens Lauritsen Bedsted
cred Søren Christensen

debi Oluf Sørensen Legaard (Oluf Legaard)


1752 Jan 28th
129 birchefoged Niels Jensen Vie Wammen Grurup afBedsted Brogaard 101 1725 Michel Michelsen Brogaard (Michel Brogaard) 1751 Apr 30th
132 vurd Erich Jensen Grøntoftparents Michel Michelsen Brogaard (Michel Brogaard)
vurd Laurits Jensen Fuglsang Bedsted af (Laurits Fuglsang)

debi Jens Munch Bedsted i

debi Mogens i Bedsted

debi Christen Smed

debi Peder Pedersen

debi Christen Østergaard Jestrup

debi Jens Reimertsen

debi Peder Christensen Hørdum

hos Hans Ramløse Skjoldborg

naev Hans Andersen Hjermedslevgaard Himmersyssel

naev Morten Ulnits

naev Peder Christensen Vester Hørdum i

næv købmand i Lemvig Christen Harbøl

naev Iver Jensen Horsfeld

naev Peder Madsen Bedsted

naev Laurits Fuglsang i

vurd Mads Malthesen

vurd Peder Burgesen Lemvig af

naev Niels Lauritsen Lemvig

naev Jens Pedersen

naev Jørgen Andersen Vendelbo (Jørgen Vendelbo)

naev Niels Andersen Korsgaard (Niels Korsgaard)


Schyum Ferreborg 102 1690 Maren Poulsdatter Ferreborg 1753 Mar 29th Anders Andersen og Maren Poulsdatter Ferreborg B: 140b
A 1733 Anders Andersen 20aar

B 1731 Karen Andersdatter 23aar

Bedsted 103 ____ Balthazar Hansen (Balthazar Hansen) 1753 Apr 9th (likely his wife is dead: 1672 Maren Christensdatter 1752) 142 hos Niels Dahlgaard BedstedBedsted Fuglsang 104 ____ Karen Gregersdatter 1753 Apr 12th Anders Olufsen og Karen Gregersdatter (in KB it's 1679 Anne Gregersdatter 1753 who died) 142 fuld Christen Gudichsen Koustrup frasøsbørn
vurd Gravers Nielsen Fuglsang Bedsted afKaren Andersdatter død B;
vurd Laurits Jensen Fuglsang Bedsted af (Laurits Fuglsang)1 søn

2 datter

3 datter

4 datter

Maren Michelsdatter død B:

1 Laurits Madsen Hedegaard Vesten Aa i

Bedsted Horsfeld 105 1684 Anne Nielsdatter 1753 Apr 25th Iver Jensen Smed og Anne Nielsdatter Horsfeld B: (alle myndige) (Iver Jensen og Anne Nielsdatter/ Iver Smed og Anne Nielsdatter) 143b vurd Henrich Jensen Horsfeld afA 1719 Laurits Iversen
vurd Oluf Jensen Horsfeld afB 1723 Jens Iversen

C 1726 Niels Iversen (no NI listed in KB this year)

D 1721 Maren Iversdatter viet Niels Jensen og Maren Iversdatter Habech (Niels Habech)

Sønderhaa Koustrup 106 1718 Kirsten Christensdatter Bjerregaard tjente paa Koustrup 1753 May 23rd
144 vurd Jens Poulsen

¨


vurd Hans Jeppesenbro Anders Bjerregaard Spangberg paa egne og mor's vegne
sign Niels Bachafdøds søster's mand Niels Bach Hassing i
sign Anders Bjerregaardsøster viet Smed Niels Knudsen og Anne Christensdatter Ginnerup Heltborg
sign Anne ChristensdatterBedsted 107 1706 Marie Margrethe Asmusdatter 1753 1754 Oct 1st Christen Godfred Vinkler og Marie Margrethe Asmusdatter 145b form Peder Pedersen Legaard Bedsted (Peder Legaard)A 1746 Johan Christopher Vinkler 8aar
vurd Mad Hansen Bedsted afB 1748 Hans Elias Vinker 6aar
vurd Anders Olufsen Bedsted afC Hedvig Albertine Vinkler

Ydby Dover Mølle 108 1716 Mads Christensen 1753 Nov 26th Mads Christensen Møller og Anne Christensdatter v1744 i Heltborg (Mads Christensen og Anne Christensdatter/ Mads Møller og Anne Christensdatter) B: 146b lauv degnen i Hurup Jens Madsen YdeA 1747 Anders Madsen 6aar
form Niels Christensen Høj Ullerup (Niels Høj)B 1749 Mads Madsen 5aar
form Christen Høj Kilstrup (Kjeldstrup)C 1746 Kirsten Madsdatter 7aar
form Mads Pedersen Sund Faergemand ved Nees Sund

skøde paa et gaard i Dover By Ydby Sogn hart 5502 (No 6 i mtr) som Christen Clausen har

hart 1000 Møller enche Karen Jensdatter

fuld Niels Sørensen Thisted Amtsstue

vurd Mads Jensen Gadegaard Heltborg af (Mads Gadegaard)

vurd Jesper Christensen Dahl Heltborg af (Jesper Dahl)

naev Peder Lubecher Thisted i

herredsfoged Højer til Skibstedgaard

debi Thomas Sørensen Holmgaard

debi Jens Pedersen Dover

debi Niels Skraeder Jestrup Thyholm i

debi Laurits Tambour Heltborg

debi Maren Flesch Hule Grurup i

naev Jens Madsen Yde (Jens Yde) Hurup

naev Anders Simonsgaard

naev Peder Brendtoft Refs iSønderhaa 109 ~1693 Anne Christensdatter 1754 Apr 8th D1 Niels Villadsen og Anne Christensdatter D2 viet før 1718 i Sønderhaa B: 151b vurd Christen Knattrup Sønderhaa af1 1715 Maren Christensdatter! viet Niels Clausen og Maren Jensdatter Førby Hundborg i
vurd Jeppe Knattrup Sønderhaa af

vidn Peder ResenBedsted Horsfeld 110 1697 Henrich Pallesen Horsfeld 1754 Feb 28th Henrich Pallesen Horsfeld og Anne Christensdatter 152 lauv Niels Christensen Honning Hule Vibberstoft (Niels Honning Hule)Bro 1687 Peder Pallesen Fuglsang
(parent possibly Palle Thomassen 1714 død)bro Thomas Pallesen Ørum By
vurd Laurits Jensen Horsfeldbro Mads Pallesen Hurup
vurd Peder Christensen HorsfeldBro 1703 Niels Pallesen Møllegaard

søs Mette Pallesdatter Raumøl? (Plough Mølle)

Sønderhaa Haa 111 1726 Anders Nielsen Knattrup 1754 Jun 10th Anders Nielsen Knattrup og Anne Nielsdatter (Anders Nielsen og Anne Nielsdatter/ Anders Knattrup og Anne Nielsdatter) v1752 i Heltborg B: 153 lauv moster mand Anders Thomassen og Maren Nielsdatter SønderhaaA 1753 Maren Andersdatter 6maa
form Poul Resen Sønderhaa degnen(AN er fød i Heltborg 1726 forældre Niels Rasmussen og Dorthe Jensdatter Heltborg Mølle)
vurd Christen Damgaard Sønderhaa af

vurd Jens Bach Sønderhaa afYdby Dover 112 1722 Else Sørensdatter 1754 Jul 8th Ammon Christensen og Else Sørensdatter v1749 i Ydby (Amor Christensen og Else Sørensdatter) B: 154 form Christen Michelsen Dover iA 1751 Christen Ammonsen 4aar
vurd Niels Michelsen Dover af

vurd Jens Foged Dover afSønderhaa Jestrup Damgaard 113 1694 Laurits Nielsen Damgaard 1754 Aug 9th Laurits Nielsen Damgaard og Kirsten Marie Christensdatter (Laurits Nielsen og Kirsten Marie Christensdatter/ Laurits Damgaard og Kirsten Christensdatter) B: 154b lauv Mads Madsen Rolighed i JestrupA 1741 Christen Lauritsen 13aar
lauv Villads MadsenB 1736 Anne Lauritsdatter 18aar
form faster mand Kusk Peder Lauritsen Kusk og Mette Nielsdatter af HørstedC 1745 Karen Lauritsdatter 9aar
søskendebarn til LND Christen Pedersen Dahl Sønderhaa (Christen Dahl)

søskendebarn til LND Christen Pedersen Dahl! af Lille Gyrup

vurd Christen Michelsen Jestrup af

vurd Christopher Schadbach Jestrup afHørsted Knattrup 114 1688 Niels Christensen Knattrup 1754 Sep 28th Niels Christensen Knattrup og Anne Andersdatter (Niels Christensen og Anne Andersdatter /Niels Knattrup og Anne Andersdatter) B: 155 lauv Christen Knattrup SønderhaaA 1728 Jens Nielsen 25aar hjem
vurd Jens Pedersen Hørsted afB 1723 Ingeborg Nielsdatter viet Peder Nørregaard og Ingeborg Nielsdatter Jestrup
vurd Jens Jensen Hørsted afC 1730 Karen Nielsdatter 23aar hjem
cred Christen Frost Neestrup u

cred Thomas Holst Thisted u

cred Christen Bollemand Thisted i

cred Christen Holgersen Aarup Mølle

cred Peder Bach Hørsted af

cred Karen Lauritsdatter Thisted i

cred Christen Nielsen Kallerup iHvidberg Vestenaa Madsted 115 1679 Maren Pedersdatter 1754 Jan 2nd Christen Krabbesen og Maren Andersdatter (MA=slegfredbarn) (i KB Christen Krabbesen og Maren Pedersdatter) 157 vurd Christen Christensen Madsted af

vurd Mogens Dahl Madsted afSchyum Flarup Bangsgaard 116 1723 Else Sørensdatter Todbøl 1754 Oct 12th Mads Sørensen og Else Sørensdatter Todbøl (Mads Sørensen og Else Sørensdatter/ Mads Todbøl og Else Todbøl) B: 158b form morbro Søren Sørensen FlarupA 1749 Søren Madsen Todbøl 6aar
vurd Poul Berthelsen Hesseltorp Villerslev

vurd Peder Nielsen Schyum afHeltborg Ginnerup 117 1715 Anne Nielsdatter 1752 1755 Jan 27th Christen Poulsen og Anne Nielsdatter v1743 i Heltborg B: 159 vurd Thomas Jensen Ginnerup afA 1746 Poul Christensen 8aar
vurd Niels Jensen Ginnerup afB 1748 Niels Christensen 7aar

C 1744 Else Christensdatter 11aar

D 1750 Karen Christensdatter 5aar

E 1751 Maren Christensdatter 3aar

Bedsted Spangberg 118 1702 Jacob Jeppesen 1755 Feb 12th Jacob Jeppesen Skraeder (Jacob Skraeder) 161 hos bro Hans JeppesenBro ~1707 Hans Jeppesen og Else Poulsdatter
form Niels Andersen Bjerregaard Spangberg (Niels Bjerregaard)bro Anders Jeppesen Nibe død B:
(parent to these siblings likely 1660 Jeppe Jacobsen 1731 og ____ Hundskjaer)1 Jeppe Andersen
vurd Jens Poulsen Spangberg2 Maren Andersdatter
vurd Peder Sø Hassing af

rep Jens Knudsen Hundskjaer afSnedsted Gjersbøl 119 ____ Christen Jensen 1755 Mar 10th Christen Jensen Bundgaard og Dorthe Pedersdatter (Christen Jensen og Dorthe Pedersdatter/ Christen Bundgaard og Dorthe Pedersdatter) B: 163b lauv Jens Thomassen ElstedgaardA 1747 Jens Christensen 8aar
form farbro Niels Jensen Skjoldborg iB 1750 Mette Christensdatter 5aar
form Jens Andersen Hove Sperring i (Jens Hove)C 1752 Dorthe Christensdatter 3aar
form Thomas Jespersen Aarup iD 1754 Maren Christensdatter 15uge
form Christen Poulsen Snedsted i

gaeldsbevis: Christen Christensen i Bedsted og min bro Jens Christensen Gjersbøl har laant vores nu sal bro Niels Christensen Snedsted som boede og døde i Thisted 140 Sahl Amor pant i en part af Bundgaard i Gjersbøl som min bro Jens Christensen Boer købt af gud elskende Matroner Sidsel Frandsdatter Rosenberg og Dorthe Frandsdatter Rosenberg i Viborg etc dat 10 Mar 1699 ting laest Hassing Refs herreder 19 Jan 1708

vurd Christen Clausen Gjersbøl

vurd Mads Nielsen Gjersbøl


1699 Jun 14th

naev Jens Christensen Damgaard og Maren Christensdatter Vendelbo (Jens Damgaard og Maren Vendelbo)

naev Christen Christensen Midiholm (Christen Midiholm)Schyum Faste 120 1671 Mads Jensen Guldsmed 1755 Feb 9th Mads Jensen Guldsmed og Anne Andersdatter (Mads Jensen og Anne Andersdatter/ Mads Guldsmed og Anne Andersdatter) B: 167b hos Kirsten Madsdatter datA 1701 Jens Madsen Schyum
vurd Peder Nielsen Schyum afB 1704 Christen Madsen og Anne Andersdatter død i Tilsted B:
vurd Jens Hansen Schyum af1 1739 Anne Christensdatter twin

2 1741 Else Marie Christensdatter

C Poul Madsen tje: i Aalborg

D 1716 Kirsten Madsdatter

Bedsted Dahlgaard 121 1701 Anne Christensdatter 1755 Mar 25th Anders Olufsen Hvidberg og Anne Christensdatter (Anders Hvidberg og Anne Christensdatter/ Anders Dahlgaard og Anne Christensdatter) B: 168b vurd Peder ChristensenA 1745 Hans Andersen 10aar
vurd Christen PedersenB 1751 Oluf Andersen 4 1/2aar

C 1754 Salomon Andersen 20uge

D 1747 Anne Andersdatter 6aar

Bedsted Tanderup Hovedgaard 122 1727 Karen Christensdatter 1755 Apr 5th bryggerpige 169b vurd Jens Pedersen Kusk paa Koustrup (Jens Kusk)søs Maren Christensdatter
vurd Christen Nielsen Gudenees afhalv søs Anne Jensdatter

Bedsted Søndergaard 123 1702 Anders Jensen 1755 Apr 24th Anders Jensen Søndergaard og Anne Salomonsdatter (Anders Jensen og Anne Salomonsdatter/Anders Søndergaard og Anne Salomonsdatter) 170 lauv Mads Hansen Bedstedsøs Kirsten Jensdatter (Christen Sørensen og Kirsten Jensdatter i Bedsted?) B:
vurd Christen Godfred Vinkler Bedsted af?
vurd Christen Kjeldgaard Bedsted af

vidn Anders Christensen Hove Bedsted af (Anders Hove)(naev halve Søndergaard)
vidn Peder Enevoldsen Bedsted afBedsted Vibberstoft 124 1678 Laurits Nielsen 1755 May 16th Laurits Nielsen og Anne Madsdatter (Lauge Nielsen) B: 172b lauv Niels Christensen VittrupA 1725 Niels Lauritsen 30aar
vurd Christen Simonsen Bedsted afB 1733 Poul Lauritsen 23aar
vurd Niels Jørgensen Bedsted afC 1735 Mads Lauritsen 20aar

D 1718 Sidsel Lauritsdatter viet Niels Christensen og Sidsel Lauritsdatter Hassing

E 1719 Kirsten Lauritsdatter hjem

F 1721 Johanne Lauritsdatter hjem

Heltborg 125 1706 Maren Madsdatter 1755 Jun 17th skøbelig Oluf Christensen Dahl og Maren Madsdatter (Oluf Christensen og Maren Madsdatter, Oluf Dahl og Maren Madsdatter) B: 173b form morbro Niels Madsen Smed Heltborg (Niels Smed)A 1748 Kirsten Olufsdatter 7aar
vurd Laurits Kroghborg

vurd Jesper Dahl

faest Knud Pedersen Schyum iHurup Lodahl 126 ____ Karen Pedersdatter 1755 Jun 12th Mads Andersen og Karen Pedersdatter B: 174b Christen Gudichsen paa KoustrupA 1746 Peder Madsen 9aar
vurd Jens Madsen Balsbye (Balleby)B 1749 Anders Madsen 6aar
vurd Niels Nielsen Hurup afC ~1732 Maren Madsdatter viet Christen Lauritsen Etterup
vidn Laurits Andersen Copperø Getterup SognD 1734 Anne Madsdatter 21aar
vurd Søren Pedersen FlarupE 1737 Else Madsdatter 18aar
vurd Anders Dahlgaard RefsF 1740 Maren Madsdatter 15aar

G 1742 Inger Madsdatter 13aar

H 1744 Mette Madsdatter 11aar

Hvidberg Thyholm Styvel 127 1710 Edel Nielsdatter 1755 Jun 13th Christen Christensen Hindsels og Edel Nielsdatter (Christen Hindsels og Edel Nielsdatter/ Christen Christensen og Edel Nielsdatter i skiftet Knudsdatter) B: 176b vurd Peder Ladefoged Styvel afA 1736 Christen Christensen 18aar
sign Anders Christensen HindselsB 1738 Niels Christensen 16aar
vurd Peder SalomonsenC 1750 Peder Christensen 5aar
vurd Clemed NielsenD 1741 Dorthe Christensdatter 13aar

E 1744 Kirsten Christensdatter 11aar

Sønderhaa 128 1691 Niels Eschildsen 1755 Jul 5th Niels Eschildsen og Cathrine Johansdatter B: 178 lauv morbro Oluf Johansen JestrupA 1728 Eschild Nielsen 27aar hjem
vurd Anders Jensen Gudenees Sønderhaa afB 1730 Johan Nielsen 24aar tje: i Gjerup
vurd Poul Kjeldgaard Sønderhaa afC 1733 Anders Nielsen 21aar tje: i Sønderhaa Praestegaard

D 1727 Ida Marie Nielsdatter 28aar tje: i Gjersbøl

Heltborg Heltborggaard 129 1702 Anne Christensdatter 1755 Aug 18th snedker Peder Christensen og Anne Christensdatter v1728 i Heltborg B: 178b vurd Mads Gadegaard Heltborg afA 1730 Christen Pedersen 26aar
vurd Johan Heltborg afB 1734 Jens Pedersen 21aar

C 1738 Niels Pedersen 16aar

D 1731 Maren Pedersdatter 24aar

E 1742 Else Pedersdatter 12aar

F 1747 Karen Pedersdatter 8aar

Heltborg Balle 129 1681 Maren Poulsdatter 1755 Aug 18th Simon Andersen Balle og Maren Poulsdatter (Simon Balle og Maren Poulsdatter, Simon Andersen og Maren Poulsdatter) B: 179 vurd Boye Christensen Nees Sund fraA 1722 Anders Simonsen
vurd Mads Pedersen Nees Sund fraB 1726 Christen Simonsen

Heltborg Overgaard 130 1683 Maren Pedersdatter 1755 Aug 18th Maren Pedersdatter (uden sogns, ikke af aegtefolk) 179b hos Overgaard Boye Christensen nu tje Christen Skomager i Helligkilde Thyholm


død lørdag morgen sidst Boye Christensen tje Christen Skomager Helligkilde paa Thyholm i
vurd Niels Smed Heltborg af

vurd Laurits Pedersen Heltborg af

sign Niels Madsen Smed (Niels Smed)

naev Christen Nørregaard Heltborg i


1755 Dec 8th

sign Christen Jensen Ginnerup


1755 Oct 27th

sign Jens SandgaardThorsted 131 ____ Maren Sørensdatter 1755 Oct 6th
182b vurd Christen Smed Thorsted afsøs Johanne Sørensdatter
vurd Anders Christensen Thorsted afhalvbro Poul Pedersen Bach Skinnerup

Heltborg Ginnerup 132 1692 Maren Christensdatter 1755 Nov 24th D1 Laurits Poulsen og Maren Christensdatter B: 183b1755 Dec 2nd A 1720 Poul Lauritsen Bodum Mølle
form for datteren Christen Jensen Ginnerup HeltborgB 1726 Christen Lauritsen Bedsted
vurd Christen Poulsen Ginnerup afC 1732 Jens Lauritsen 25aar hjem
vurd Niels Jensen Ginnerup afD 1736 Niels Lauritsen 20aar hjem
sign Jens RasmussenE 1722 Else Lauritsdatter viet Jens Rasmussen og Else Lauritsdatter Visby
1755 Dec 29th F 1728 Anne Lauritsdatter hjem

Hvidberg Barslev (Flovlev) 133 (1663) 1682 Karen Pedersdatter 1756 død før Karen Pedersdatter 186 hos brosøn Poul Nielsen (Død for nogen tid siden, boet her ca 6aar)Bro 1671 Niels Pedersen 1734 død B:
vurd Christen Jensen Barslev Hvidberg Thyholm af1 1700 Poul Nielsen 1767 Barslev Hvidberg Thyholm
vurd Niels Thorchildsen Barslev Hvidberg Thyholm af2 1709 Inger Nielsdatter 1756 Flovlev Hvidberg Thyholm

3 1709 Anne Nielsdatter 1758 Jestrup Sønderhaa

4 1702 Karen Nielsdatter 1771 Semb Hvidberg Thyholm

Bro 1665 Christen Pedersen 1734 død B:

1 1704 Inger Christensdatter 1772 Barslev Hvidberg Thyholm

2 Mette Christensdatter Barslev Hvidberg Thyholm

Bro 1672 Jens Pedersen 1739 død B:

1 Peder Jensen Naur Sogn i Haresyssel

bro Ove Pedersen B:

1 Peder Ovesen hvor?

Hvidberg Thyholm Hvidberggaard 134 1708 Maren Nielsdatter 1756 Mar 9th Peder Lauritsen og Maren Nielsdatter v1730 i Hvidberg Thyholm B: 187 vurd Mogens Christensen Flovlev


1756 Apr 21st A 1738 Laurits Pedersen 18aar
rep Niels Christensen Hvidberggaard af


1756 Apr 23rd B 1746 Niels Pedersen 10aar
vurd Anders Olufsen Semb af

cred Christen Pedersen og Mette Lauritsdatter enche Semb afSchyum Bach paa 135 1689 Sidsel Nielsdatter Bach 1756 Mar 24th D1 Christen Christensen Bach og Sidsel Nielsdatter Bach D2 (Christen Christensen og Sidsel Nielsdatter/ Christen Bach og Sidsel Bach) B: 191 vurd Thomas Christensen Schyum af


1756 Apr 2nd A ~1721 Peder Christensen Horsfeld Bedsted Sogn
sign Niels Christensen Østergaard (Niels Østergaard)B 1725 Frederich Christensen tje i Holsten
sign Christen ChristensenC ~1721 Maren Christensdatter
sign Christen Christensen Hammer (Christen Hammer)Thorsted 136 1695 Else Jensdatter 1756 Jul 6th Husmand Anders Christensen og Else Jensdatter v1726 i Thorsted B: 191b vurd Clemed ChristensenA 1731 Jens Andersen
vurd Søren Christian Madsen Thorsted afHassing 137 ____ Kirsten Christensdatter 1756 Oct 19th Morten Christensen Hyldegaard og Kirsten Christensdatter (Morten Christensen og Kirsten Christensdatter/ Morten Hyldegaard og Kirsten Christensdatter) B: 192b vurd Peder Bach Hassing afA 1751 Christen Mortensen 5aar
vurd Jens Pedersen Hassing afB 1744 Else Mortensdatter 12aar

C 1748 Dorthe Mortensdatter 8aar

Schyum 138 1679 Inger Sørensdatter 1756 Sep 25th Michel Jensen Pilberg og Inger Sørensdatter (Michel Jensen og Inger Sørensdatter / Michel Pilberg og Inger Sørensdatter) 193 vurd Anders Jensen Dahl Schyum fra (Anders Dahl)


1756 Oct 29th Bro 1677 Christen Sørensen 1761 der opholder sig hos sin søn Thøger Christensen Visby
vurd Jens Christensen Schyumsøs afg ~1675 Kirsten Sørensdatter Christen ____ og Kirsten Sørensdatter B:

1 1695 Søren Christensen 1768 Harring (Søren Tvers)

2 1700 Anders Christensen 1773 Sennels

3 ____ Oluf Christensen 1743 Oluf Christensen og Karen Mouritsdatter, død B:

3a 1743 Kirsten Olufsdatter hos stedfar Niels Pedersen Bech og Karen Mouritsdatter Schyum i

4 Maren Christensdatter død viet Jens Knudsen og Maren Christensdatter Sundby Stagstrup Sogn B:

4a datter hjem

5 1708 Bodil Christensdatter viet Peder Mogensen og Bodil Christensdatter Schyum

Bedsted Ginnerup 139 1715 Anne Christensdatter 1757 Jan 24th Christen Lauritsen Ginnerup og Anne Christensdatter (Christen Lauritsen og Anne Christensdatter/ Christen Ginnerup og Anne Christensdatter) B: 195 vurd Peder Legaard Bedsted afA 1754 Maren Christensdatter 3aar
vurd Simon Knudsen Bedsted afHassing 140 ____ Kirsten Pedersdatter 1757 Feb 5th Søren Christensen og Kirsten Pedersdatter B: 196b lauv morbro Thomas Pedersen Svanekjaer HassingA 1750 Maren Sørensdatter 7aar
vurd Niels Christensen Hassing afB 1753 Else Sørensdatter 4aar
vurd Thorchild Nielsen Hassing afC 1757 Niels Sørensen 10uge

Snedsted Gjersbøl 141 1755 Maren Christensdatter 1757 Feb 26th Jens Bundgaard og ____ V2 198 hos stedfar Jens BundgaardChristen Jensen Bundgaard og Dorthe Pedersdatter V1 (Christen Jensen og Dorthe Pedersdatter/ Christen Bundgaard og Dorthe Pedersdatter) B:
form Niels Jensen Skjoldborg1 1747 Jens Christensen 10aar
form Jens Andersen Hove Sperring2 1750 Mette Christensdatter 7aar
form Thomas Jespersen Aarup3 1752 Dorthe Christensdatter 5aar
vurd Christen Clausen Gjersbøl af4 1754 Maren Christensdatter 1755 the deceased
vurd Jens Thomassen Elstedgaard af

form Christen Poulsen Snedsted


1755 Mar 10th
see163b arv lodseddel: Christen Poulsen Snedsted der fremkom med en lodseddel paa afdødes faedrene arv udstedt i Bundgaard i Gjersbøl af 10 Mar 1755 efter Christen Jensen stor 20 rd 1 mk 6 1/10 sk til datteren Maren Christensdatter 15uge gammelHvidberg Vesten Aa Hvidberg Mølle 142 1688 Jens Pedersen 1757 Mar 8th Jens Pedersen og Kirsten Knudsdatter 200 lauv Villads Jensen Herbst Tøtterupgaardbro 1677 Hans Pedersen 1757 Øster Jølby død B:
vurd Niels Pallesen Møllegaard af Bedsted1 ~1727 Maren Hansdatter viet Jens Jeppesen og Maren Hansdatter Øster Jølby
vurd Christen Simonsen Møllegaard af Bedsted2 1729 Karen Hansdatter 1769 viet Christen Lauritsen og Karen Hansdatter Hvidberg paa Mors see Dueholm Skifter no579 y1777
Bro ~1680 Niels Pedersen tje i Sjaelland
1735 Dec 9th Frederichsberg Bro ~1684 Claus Pedersen der skal have vaeret viet i Holsten
contract der fremvises en forening mellem afd og enchen af 9 Dec 1735 i flg hvilken den laengstlevende må hensidde i uskiftet bo (fol 20ABedsted Vibberstoft Søndergaard 143 1722 Niels Andersen 1756 Nov 17th landsoldat Niels Andersen Søndergaard (Niels Søndergaard) 202 hos Niels Jørgensen Vibberstoft, maritime funden død sidste Onsdag eftermiddag i Faergegaard's Sø (Ferregaard Sø)


1756 Nov 20th Bro 1719 Laurits Andersen (Søndergaard) tje i Morup Mølle Bedsted Sogn
(likely parents to these siblings are: Anders Lauritsen og Anne Nielsdatter Søndergaard i v1715 i Bedsted)søs 1725 Anne Andersdatter tje i Holsten
vaer Gudiche Svenningsen Nørrehedegaard to søssøs ~1716 Else Andersdatter tje Laurits Grønkjaer Jannerup
I boet findes bl a creaturer ligesom arvingen L A paa et tidspunkt tilkendegIver at han ikke kan laese eller schrive og ikke kan vedgaa arv og gaeld da den afdøde havde handlet baade i og uden for landet skiftet udsaettes flere gange fol 221b

vurd Niels Christensen Vibberstoft af

vurd Christen Simonsen Møllegaard Bedsted af

vidn Villads Jensen Herbst Tøtterupgaard

naev Søren Jeppesen Hvidberggaard

naev Thøger Christensen Handrup

naev Bo Jensen Bjerregaard i

naev Christen Bollesen Hørdum i

naev Oluf Legind


1758 Apr 14th

naev Peder Obel Lyngholm tilBedsted Fladkjaer 144 1672 Stig Nielsen 1757 Mar 21st D2 Stig Nielsen og Hedvig Olufsdatter D1 B: 206 vurd Søren Christensen Fladkjaer af


1757 Jun 1st A ~1706 Niels Stigsen har boet ved Ribe død B:
vurd Christen Jensen Brydberg Mølle1 Johanne Stigsdatter viet Søren Clausen og Johanne Stigsdatter i Fladkjaer 209 Stig Nielsen med ny udsaettelse til 1 Jun 1757 fol 210b igen udsat
218 naev Niels Nielsen


1758 May 31st
230 rep Oluf Michelsen Bedsted af

faest Søren Clausen vier datterBedsted Harregaard 145 1700 Kirsten Jørgensdatter 1757 Mar 29th D1 Christen Andersen Haagaard og Kirsten Jørgensdatter D2 (Christen Andersen og Kirsten Jørgensdatter/ Christen Harregaard og Kirsten Jørgensdatter) B: 206b vurd Peder Madsen Bedsted iA 1738 Hans Christensen 18aar
vurd Mads Hansen Bedsted i


1757 Oct 30th B 1743 Thomas Christensen 12aar 220 form Niels Harregaard Bedsted afC 1746 Anders Christensen 10aar

D 1755 Laurits Christensen 2aar

E 1737 Else Christensdatter 20aar

F 1749 Karen Christensdatter 6aar

G 1752 Dorthe Christensdatter 4aar cont fol 219b
Bedsted Fuglsang 146 1684 Karen Knudsdatter 1757 May 12th paa Ørum Oluf Jensen Ladefoged og Karen Knudsdatter V2 (Oluf Jensen og Karen Knudsdatter/ Oluf Ladefoged og Karen Knudsdatter) 207 vurd Laurits Jensen Fuglsang i


1756 Oct 24th ____ Hvass og Karen Knudsdatter V1 B:
vurd Gravers Nielsen Fuglsang iA Poul Henrich Hvass sognedegn i Haverslev og Beistrup menigheder i Vendsyssel stedsøn af Oluf Jensen see268 naev Søren Lauritsen


Bedsted Brogaard 147 1688 Michel Michelsen Brogaard 1757 May 22nd V2 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter (Michel Michelsen og Elisabeth Nielsdatter/ Michel Brogaard og Elisabeth Nielsdatter) B: 210 lauv sen Jens Madsen Yde sognedegn for Hurup MenighedV1 Michel Michelsen og Sidsel Nielsdatter 211 naev Niels Evertsen Tilsted frasøs ~1689 Kirsten Michelsdatter viet Oluf Madsen og Kirsten Michelsdatter Vadskjaergaard Tørring Sogn Haresyssel 212 sign Christen Mortensensøs 1698 Maren Michelsdatter død viet Oluf Christensen og Maren Michelsdatter Ballegaard Heldum Sogn Lemvig B
vurd Peder Brigsen Brogaard afB1 Christen Olufsen forpagter paa Kongsgaard
vurd Christen Mortensen Brogaard afB2 1729 Michel Olufsen hjem Ballegaard 2. paschatos

B3 1739 Niels Olufsen tje sen Jacob Jensen Lemvig

B4 Karen Olufsdatter viet Christen Kastberg og Karen Olufsdatter Dybe Sogn Vandfuld Herred død B 215 naev Oluf ChristensenB4a Oluf Christensen
lauv Jens MadsenB4b Maren Christensdatter
lauv Michel GaltrupB4c Kirsten Christensdatter
sign Peder PedersenB5 Maren Olufsdatter viet Michel Jacobsen og Maren Olufsdatter Tanggaard Gudum Sogn i 218 Omtales en søn Michel Brogaard's gaeld som enchen m v benaegtede at vedkomme dette skifte idet hun erklaerede at hun ikke vidste hendes sal mand havde lovet at betale hans sal søns gaeld i øvrigt var denne selv myndigB6 1736 Mette Olufsdatter hjem 218 naev Niels Lauritsen fra Lund Morsøsøs 1693 Johanne Michelsdatter 1762 (MMB's søs) v1716 Edvard Nielsen og Johanne Michelsdatter Galtrup Tilsted i Thy B:
naev Christen Copperø Madsted 1691 Edvard Nielsen Galtrup 1765

1757 Apr 19th 1 1718 Niels Edvardsen

Getterup Stensgaard 148 1725 Karen Poulsdatter 1757 Jun 18th Christen Nielsen Stensgaard og Karen Poulsdatter v1747 i Getterup (Christen Nielsen og Karen Poulsdatter/ Christen Stensgaard og Karen Poulsdatter) :B: 215 vurd Søren Pedersen Flarup afA 1748 Poul Christensen 8aar
vurd Søren Roikjaer Getterup afB 1750 Niels Christensen 6aar

C 1754 Søren Christensen 3aar

Bedsted Vesten Praestegaard 149 1711 Niels Pedersen 1757 Dec 19th Niels Pedersen og Anne Pedersdatter 220 lauv bro Søren Pedersen Flarupsøs Anne Pedersdatter der for nogle aar siden skal vaere rejst til Horsens
Der omtales enchen's arv efter hendes sal Moder som staar i Vestervig hos Oberst Moldrup

vurd Peder Madsen Bedsted i


1758 Jan 23rd

vurd Simon Knudsen Bedsted afSønderhaa Jestrup 150 1689 Kirsten Erichsdatter 1758 Mar 25th Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter 221 rep Christen Østergaard Jestrup
see154


226b vurd Christen Michelsen Jestrup af

vurd Anders Nielsen Jestrup afBedsted Vibberstoft 151 1704 Niels Jørgensen 1758 Apr 14th Niels Jørgensen og Anne Christensdatter B: 223b lauv Niels Christensen VittrupA 1748 Christen Nielsen 10aar
vidn Christen Simonsen Møllegaard


1758 Apr 14th B 1750 Jørgen Nielsen 7aar 224 vurd Anders Bosen Bjerregaard afC 1756 Anne Kirstine Nielsdatter 2aar
vurd Simon Knudsen Bedsted afD 1758 Niels Nielsen 1maa

Bedsted Vittrup Søndergaard 152 1722 Niels Andersen 1758 Apr 14th landsoldat/ handelsmand Niels Andersen Søndergaard (Niels Søndergaard) 222 (fra KB Bedsted 1754 soldat Niels Søndergaard Jord han havde næsten 2nde aar havde Bold sig fra herren bord 225.)


1756 Dec 16th Bro ~1719 Laurits Andersen Morup Mølle i Bedsted see202 cred enche til Niels Jørgensen Vittrup iSøs ~1725 Anne Andersdatter Holsten i
cred Niels Christensen VittrupSøs ~1728 Else Andersdatter Jannerup tje
cred Christen Simonsen Møllegaard af Bedsted af


1756 Nov 17th druknede (maritime drowned) i Ferregaard Sø not in KB Bedsted this year 1756-1758 225 cred Laurits Søndergaard Morup Mølle Bedsted afpossible parents to these siblings Anders Lauritsen og Anne Nielsdatter i Søndergaard v1715 i Bedsted
cred her Obel til Lyngholm

cred Søren Jeppesen Hvidberggaard af Hvidberg Vesten Aa

cred Oluf Sørensen Legind af

cred Poul Pedersen Neesgaard af Nørrehaa

cred Jens Salomonsen Vestervig Closter af
223 cred Christen Bollesen

cred Anders Bosen

cred Thøger Bach Handrup i

cred Thøger Christensen Handrup i

debi:Niels Jørgensen

debi Hans Legind

vurd Niels Christensen Vittrup af

vurd Christen Simonsen Møllegaard Bedsted af

vurd Jens Salomonsen Ladefoged Vestervig ClosterBedsted Fuglsang 153 1686 Gravers Nielsen 1758 Mar 20th Gravers Nielsen og Anne Sørensdatter B: (alle mynd) 226b lauv Laurits Jensen FuglsangA ~1707 Søren Graversen Skjoldborg
vurd Oluf Jensen Fuglsang afB 1709 Christen Graversen tje: i Hvidberg Sogn Vesten Aa
vurd Anders Olufsen Fuglsang afC 1713 Niels Graversen hjem

Sønderhaa Jestrup 154 1689 Kirsten Erichsdatter 1758 Apr 22nd Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter v1715 i Sønderhaa 226b vurd Christen Nielsen Østergaard Jestrup af (Christen Østergaard)


1758 Mar 25th forældre Kirsten Erichsdatter's mor: Karen Lauritsdatter (thus parents Erich ____ og Karen Lauritsdatter) og hendes søskende:
vurd Anders Nielsen Jestrup af1 1666 Karen Lauritsdatter 1752 stedfar til KE: Oluf Jensen og Karen Lauritsdatter (mor til KE) Jestrup see 220b
2 Niels Lauritsen og 1667 Kirsten Nielsdatter 1740 v1696 i Sønderhaa B:
NB some of these proposed dates don't match up2a 1704 Kirsten Nielsdatter Sønderhaa viet Jeppe Christensen Dam og Kirsten Nielsdatter Sønderhaa arvinger:

2b ~1702 Anne Nielsdatter viet Christen Alstrup og Anne Nielsdatter Kallerup

2c 1701 Karen Nielsdatter død v1739 i Sjørring Jens Christensen og Karen Nielsdatter Bersted i Snedsted Sogn B:

2c1 ~1740 Christen Jensen

3 Anders Lauritsen og Maren Nielsdatter v1698 i Hørsted B:

3a ~1700 Anne Andersdatter enche til Niels Knattrup og Anne Andersdatter Hørsted i 233
4 1702 Maren Lauritsdatter 1770 viet 1720/ 1690 Niels Madsen Knachergaard og Maren Lauritsdatter i Schyum 232
Bedsted Hundskjaer 155 1680 Niels Andersen 1758 May 31st Niels Andersen Kjaer og Margrethe Christensdatter v1741 i Hvidberg VAa (Niels Andersen og Margrethe Christensdatter/ Niels Kjaer og Margrethe Christensdatter) B: 228b lauv Niels Andersen Spolum Hvidberg MølleA 1741 Maren Nielsdatter
form Niels Jensen Ginnerup

vurd Knud Jensen Hundkjaer af

vurd Peder Christensen Dahlgaard Bedsted afBedsted Fladkjaer 156 1672 Stig Nielsen 1758 May 31st Stig Nielsen og Sidsel Jensdatter B: 230 vidn Peder Christensen Dahlgaard Bedsted
see144

A ~1706 Niels Stigsen har boet ved Ribe død B: see206
B 1708 Johanne Stigsdatter viet Søren Clausen og Johanne Stigsdatter v her i gaarden

Bedsted Hundskjaer 157 1680 Elisabeth Nielsdatter 1758 May 5th D1 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter D2 230b hos Michel Jensen's enchefar Niels Jensen! Madstedgaard Hvidberg Sogn Vesten Aa i død
vurd Jens Thomassen Bjerregaard Bedsted af (Jens Bjerregaard)farbro 1639 Niels Jensen 1715_død Niels Jensen og Kirsten Pedersdatter Fredskilde Nørrehaa Sogn i B:
vurd Christen Pedersen Dahl Bedsted af (Christen Dahl)1 1671 Jens Nielsen Nørregaard 1741 Jens Nielsen og Karen Thomasdatter Nørrehaa Sogn i død B:
cred Søren Christensen Fladkjaera 1730 Niels Jensen Nørregaard død B:
vidn Laurits Jensen Qvejborg Nørrehaa afa1 nogle børn

b ~1732 Laurits Jensen Nørrehaa

2 Maren Nielsdatter død v1691 i Nørrehaa Smed 1655 Christen Knudsen og Maren Nielsdatter Fredskilde B:

A 1694 Knud Christensen Vang

B ~1700 Mads Christensen Nørrehaa

C 1692 Johanne Christensdatter v~1720 Christen Nielsen og Johanne Christensdatter Møller Hundborg (Sallingbogaard)

D 1698 Maren Christensdatter enche v~1726 Knivsmed 1688 Michel Jensen 1750 og Maren Christensdatter i Bedsted, Hundskjaer

E ~1703 Anne Christensdatter enche v1731 til 1703 Niels Jensen Havervig 1743 og Anne Christensdatter Thisted

F ~1710 Birgithe Christensdatter v1737 i Nørrehaa Smed Anders Pedersen og Birgithe Christensdatter før Fredskilde

G 1715 Maren Christensdatter begge døde Daniel Christian Graa og Maren Christensdatter i Købstad Moss Norge (Norway) B:

g1 Laurits Danielsen Norge/ Norway
sign Poul Jensen


1758 Oct 6th g2 Christen Danielsen Norge/ Norway 234 vaer Christen Pedersen Bach Bedsted


1758 Jul 14th g3 Else Marie Danielsdatter Hundskjaer (v1780 Mads Jensen Helleberg og Else Marie Danielsdatter) 233 Michel Jensen kendte ikke flere arvingerThorsted 158 1688 Anders Christensen 1758 Mar 25th Anders Christensen og Else Jensdatter B: 232 forv Christen Hansen SpangbergA 1731 Jens Andersen (mynd)
vurd Jens Christensen Vig Thorsted af (Jens Vig)

vurd Søren Christian Madsen Thorsted afBedsted Vesten Praestegaard 159 1711 Niels Pedersen 1758 Jun 12th Niels Pedersen og Anne Pedersdatter (barsel) 232b lauv bro Søren Pedersen Flarupsøs Anne Pedersdatter der for nogle aar rejst til Horsens see234 vurd Peder Madsen

vurd Simon Knudsen
see220 der omtales enchen's arv efter hendes sal Moder som staar i Vestervig hos Oberst MoldrupBedsted Hundskjaer 160 1680 Elisabeth Nielsdatter 1758 Jul 14th D1 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter D2 232b hos Michel Jensen og ____ enche – eneste tilstedevaerendeSønderhaa Jestrup 161 1689 Kirsten Erichsdatter 1758 Jul 15th Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter 232b rep for hustru Jeppe Christensen Dam Sønderhaa (Jeppe Dam)Bedsted Møllegaard 162 1689 Jens Lauritsen Møllegaard 1743 1753 Aug 13th farbro til afkald fra: 233 vidn Laurits IversenLaurits Jellesen Møllegaard sergeant ved oberst von Hobechs comp Den kongelig livgard
vidn Anders MøllegaardHenrich Otto Jellesen Møllegaard

Anne Dorthe Ballesdatter

Bedsted Hundskjaer 163 1680 Elisabeth Nielsdatter 1758 Oct 6th D1 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter D2 233b hos Michel Jensen og ____ enche – eneste tilstedevaerende
see157mødt Laurits Jensen Grejborg NørrehaaBedsted 164 1711 Niels Pedersen 1758 Oct 6th after Niels Pedersen og Anne Pedersdatter B: 234 lauv morbro Søren Pedersen Flarup
see149

A 1758 Niels Nielsen 14uge
form Oluf Michelsen Smed af Bedsted (Oluf Smed)

sign Peder Madsen

sign Simon KnudsenGetterup Nørregaard 165 1686 Kirsten Nielsdatter 1758 Aug 2nd Christen Nielsen og Kirsten Nielsdatter B: 235 hos søn faesteren Niels ChristensenA 1720 Niels Christensen Nørregaard i ny faester
faesteren Niels Christensen den aeldre producerede sit faestebrev udgivet af sal Poul Sørensen forhen boende i Getterup af dato 8de Mar 1741 som blev laest og paaskrevet Omhandlende faeste for N C fra far Christen Nielsen i Nørregaard som han formedelst sin høje alder overlader til sønB 1726 Poul Christensen
vurd Hans Christensen Getterup afC Niels Christensen
vurd Niels Andersen Nørregaard af GetterupD Karen Christensdatter alle i gaarden
form Christen Thorchildsen for Karen Christensdatter


1758 Aug 5th E Anne Christensdatter viet Laurits Christensen og Anne Christensdatter Kortegaard Randrup afkald 237 faest Poul Sørensen no20 1741 Mar 8th


1758 Aug 5th F 1717 Maren Christensdatter viet Peder Christensen og Maren Christensdatter Mehlgaard i Egeberg afkald see236 de eneste arvinger da blIver de førstnaevnte 3 Sønner alle myndige og 1 Datter Opsaettelse til 19 Sep 1758 (fol 23FSøndberg Hellerød 166 1683 Maren Christensdatter 1758 Nov 1st D1 Søren Nielsen og Maren Christensdatter D2 237 hos Mogens NielsenSign Niels Jensen Roikjaer Søndberg Sogn
vurd Christen Christensen HellerødSign Niels Nielsen Dahlgaard Søndberg Sogn
vurd Clemed Andersen Hellerød

fuld Anders Hindsels

sign Christen Ludvigsen MuldorphVillerslev 167 1688 Mette Pedersdatter 1758 Nov 27th Peder Jensen Uhrbrand og Mette Pedersdatter (Peder Jensen og Mette Pedersdatter/ Peder Uhrbrand og Mette Pedersdatter) B: (afkald) 238 Da vi uunderskrevne arvinger efter afg Mette Pedersdatter død i Villerslev 27 Nov 1758 og efter hendes efterladte Mand Peder Jensen Uhrbrand som tillige med vores yngste bro Jens Pedersen beboer en gaard her i Villerslev tilhørende Major Poul von Klingenberg jeg Christen Pedersen Uhrbrand en søn af ermelte foraeldre nu boende i Villerslev jeg Jens Madsen Villerslev Karen Pedersdatter's paa min hustru hendes vegne og den yngste Datter Johanne Pedersdatter hendes vegne vores ovennaevnte kjaer e fader Peder Jensen er saaledes med mer Mette kjaer e fader og Elskelige bro Jens Pedersen forenede om den arv der kunne tilfalden os efter vores kjaer e foraeldre saavel efter vores sal Moder som efter vor kjaer e fader naar han ved døden skulle afgaar etcA Jens Pedersen hjem

B Christen Pedersen Uhrbrand Villerslev

C Karen Pedersdatter viet Jens Madsen og Karen Pedersdatter Villerslev

D Johanne Pedersdatter

Bedsted (tidligere Brogaard) 168 see163 1680 Elisabeth Nielsdatter 1759 Jun 14th D1 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter D2 238b hos Michel Jensen og ____ encheMaren Christensdatter Hundskjaer see above sign Jens PoulsenLaurits Qvejborg
sign Laurits JensenPeder Nørregaard af Nørrehaa
sign Peder Jørgensen NørregaardBedsted Hundskjaer 169 1680 Elisabeth Nielsdatter 1758 May 3rd D1 Michel Michelsen Brogaard og Elisabeth Nielsdatter D2 239

see168


see 230b
Bedsted 170 1679 Karen Villadsdatter 1758 Apr 16th ____ og Karen Villadsdatter 239b hos Enevold Pedersenafdøds brødres (one is likely Anders Villadsen in Ørum) børn: 240
A 1727 ~Villads Andersen Hedegaard Hvidberg Vesten Aa
sign Jens JensenB 1724 Maren Andersdatter Todbøl
sign Oluf MichelsenC 1730 Maren Andersdatter viet Mads Smed og Maren Andersdatter Kløv norden Thisted 240
Visby Nørrehedegaard 171 1729 Dorthe Nielsdatter Hjortvang 1758 Sep 21st Gudiche Svenningsen og Dorthe Nielsdatter Hjortvang B: 240 vurd Niels Andersen Skraeder SpangbergA 1758 Svenning Gudichsen 4uge
form morbro Søren Nielsen Hjortvang Gyrup (Søren Hjortvang)farbro Christian Gudichsen til Major von Klingenberg
form morbro Oluf Nielsen Hjortvang Gyrup

forv Peder Claudianus Hammer Thisted

form Villads Herbsgaard Birchedommer ved Tandrup

arv morfar Niels Christensen Hjortvang (Niels Hjortvang)

mormor Anne Marie Olufsdatter Brønd i Gyrup (Niels Christensen og Anne Marie Olufsdatter)

sign Søren Sørensen Flarup
245 farfar+farmor Svenning Gudichsen og Maren Knudsdatter Visby i encheYdby Sinnerup 172 1722 Anne Jensdatter 1759 Jan 15th D1 Laurits Nielsen og Anne Jensdatter D2 v1748 i Ydby B: 245 hos bro Peder Jensen Sinnerup i Ydby Sogn


1758 Oct 2nd A 1751 Anne Lauritsdatter 8aar
form Laurits Nielsen Copperø beslaegtet


1758 Sep 21st

lauv Niels Enggaard Ullerup fra

vurd Erich Andersen Sinnerup af

vurd Erich Thorchildsen Sinnerup af


1758 Dec 2nd

naev Anne Nielsdatter Ydby i med lauv Jens Svejgaard

naev Jens Visby

naev Mads Lauritsen Refs Hedegaard

naev Niels Pedersen Etterup ii

cred Peder Pedersen Sinnerupgaard

cred Jens Snaever Ydby

cred Christen Pedersen Ydbygaard

cred Peder Mortensen Refs i

cred Christen Christensen Refs i

cred Niels Enggaard Ullerup i

cred Christen Bodum Sinnerup i

cred Christen Lauritsen Ydby i

cred Hans Brendtoft Ydbygaard i

cred Laurits Madsen Ydby i

cred Morten Lauritsen Sinnerup i

cred Anne Nielsdatter Ydby i

cred Jens Svejgaard Ydby i

cred Jens Visby Ydby i

cred Mads Lauritsen Refs Hedegaard i

cred Niels Pedersen Etterup i

sign Morten Lauritsen vidn

sign Peder Jensen formSønderhaa Jestrup 173 1700 Anne Eschildsdatter 1759 Jan 2nd Oluf Johansen og Anne Eschildsdatter 247 vurd Villads Madsen Jestrup af


1758 Dec 4th bro 1691 Niels Eschildsen og Cathrine Johansdatter Sønderhaa død B:
vurd Jens Michelsen Jestrup af1 1728 Eschild Nielsen Sønderhaa

2 1733 Anders Nielsen tje: i Gyrup

3 1730 Johan Nielsen tje: i Schyum

4 1727 Ida Marie Nielsdatter tje: i Madsted

Søs 1682 Kirsten Eschildsdatter hjem

Søs 1693 Bodil Eschildsdatter v1729 i Sønderhaa Christen Jensen og Bodil Eschildsdatter Villerslev døde B:

1 1731 Eschild Christensen 1778 Villerslev

Ydby Sinnerup 174 1688 Anne Jensdatter 1758 Dec 2nd Jens Pedersen og Anne Jensdatter 249 hos Peder Jensen stedsønsøs Else Jensdatter død viet 1690 Morten Hyldegaard 1772 og Else Jensdatter Hassing B:
vaer Jochum Christian Ydby Skoleholder1 ~1717 Jens Mortensen Schyum
vurd Laurits Nielsen Copperø2 1707 Mette Mortensdatter 1787 v1749 i Jegindø Mads Lauritsen og Mette Mortensdatter Bøl paa Jegindø
vurd Erich Thorchildsen Sinnerup af3 Else Mortensdatter v1751 i Bedsted Jens Bosen og Else Mortensdatter Grurup

Odby Bjørndahl 175 1719 Melchior Poulsen 1759 Jan 7th Melchior Poulsen og Else Madsdatter B: 250 lauv Peder Bach Bjørndahl afA 1751 Poul Melchiorsen 8aar
form Jens Reimertsen Odde SundB 1752 Mads Melchiorsen 6aar
vurd Thomas Christensen UgelslevC 1747 Maren Melchiorsdatter 11aar
vurd Peder Christensen Møller Bjørndahl afSønderhaa Haa 176 ____ Karen Christensdatter 1759 Jan 30th Jeppe Christensen Knattrup og Karen Christensdatter v1716 i Sønderhaa (Jeppe Knattrup og Karen Christensdatter) B: 250 vidn Poul Reesen for IngeborgA 1729 Christen Jeppesen myndig tje Anders Haagaard
vurd Anders Christensen HovgaardB 1717 Ingeborg Jeppesdatter hjem
vurd Christen Knattrup Sønderhaa afC 1719 Maren Jeppesdatter viet Oluf Madsen og Maren Jeppesdatter Sønderhaa

D 1721 Kirsten Jeppesdatter viet Skomager Anders Thorchildsen og Kirsten Jeppesdatter Thisted

E 1722 Karen Jeppesdatter fød i Hørsted viet Christen Jensen og Karen Jeppesdatter Kallerup
enchemanden ønskede at vedblive faestet men da tilstanden er slet forlanges der i saa fald caution indtil herskabets naermere ordreYdby Tvolm Simonsgaard 177 1721 Anders Jensen 1759 Mar 19th (af Aalborg) Anders Jensen og Voldborg Madsdatter v1751 i Ydby (some places registered as Michelsdatter) 251 vidn Jens Madsen Yde Hurup Degn


1756 Mar 1st will opfost barn 1747 Mads Ejlersen slaegtning til VM (forældre: Ejler Pedersen og Maren Madsdatter Bach v1740 Ydby)
arv gaard i Ydby som beboes af Laurits Jensen Bach hartkorn 5 td 5 skp 1 fc 2 albopfost barn 1743 Peder Nielsen slaegtning til AJ (forældre: Ejler Pedersen og Maren Madsdatter Bach v1740 Ydby)
hos hosbonden Major Klingenberg staaende 198 rd og de 2 huse paa Aggerdige hende tilhørende hartkorn 2 skp 1 fc 2 alb

vidn Ejler Pedersen Ydby af

vidn Hans Brendtoft Ydby af

debi Pretzmann i Ydby

debi Jens Døse i Heltborg

debi Anders Kortegaard Dover i

debi Jens Pedersen Dover i

debi Christen Clausen Dover i

debi Bartholemaeus Bodum i

debi Bolle Brunsgaard Bodum i

debi Laurits Krabbe Bodum i

debi Anders Legind Bodum i

debi Niels Viberg Bodum i

debi Christen Bech den yngre

debi Anders Høje Ydby i

debi Jacob Smed

debi Christen Christensen Ydby i

debi Christen Nielsen Ydby i

debi Christen Pedersen Ydby i

debi Hans Brendtoft

debi Simon Flesch Hule

debi Anne Nielsdatter

debi Jens Visby

debi Christen Maase (Christen Morsø/ Christen Maars)

debi Hans Skomager Dover i

debi Christen Bodum Sinnerup i

debi Jens Mørch Dover i

debi Thomas Holmgaard

debi Else Nielsdatter Dover i

debi Niels Pedersen Etterup i

debi Laurits Thøgersen Copperø i hos Peder Mørch i Tønder Sogn HolstenStagstrup Sundby 178 1714 Bodil Nielsdatter 1759 Jul 28th Jens Knudsen og Bodil Nielsdatter v1747 i Schyum (in KB Jens Knudsen og Bodil Christensdatter) B: 253b vaer Peder Christensen Hanning Sundby (Peder Hanning)A 1752 Niels Jensen 7aar
naev Mads Nielsen Blyberg Sundby af (Mads Brydberg)

naev Mads Sørensen Sundby afSønderhaa Jestrup 179 1694 Peder Madsen 1759 Dec 7th V2 Peder Madsen og Maren Lauritsdatter 255 lauv Villads Madsensøs 1683 Anne Madsdatter 1764 viet Niels Michelsen og Anne Madsdatter Hassing
vurd Anders Nielsen Jestrup afhalvbro 1681 Niels Nielsen 1735 Niels Nielsen og Karen Christensdatter Jannerup (Niels Nielsen Gade/ Niels Nielsen Bach) død B:
vurd Jens Østergaard Jestrup af1 ~1713 Niels Nielsen Rødding Sogn i Salling

2 1715 Christen Nielsen tje: Vester Vandet Sogn

3 1725 Niels Nielsen tje: Fadersbøl i Hundborg Sogn

4 1720 Inger Nielsdatter 1771 viet Christen Blytaecher og Inger Nielsdatter Kille kjaer i Villerslev Sogn

5 1719 Maren Nielsdatter død v1741 i Jannerup (Niels Mejlsø) Niels Christensen Mejlsø og Maren Nielsdatter Snedstrup i Jannerup Sogn B:

5a 1744 Niels Nielsen

5b 1748 Christen Nielsen

5c 1751 Mogens Nielsen

5d 1742 Karen Nielsdatter

5e 1747 Inger Nielsdatter

6 1720 Inger Nielsdatter 1758 død v1753 i Vester Vandet Christen Christensen Svensen Krogh og Inger Nielsdatter Klitmøller ved B:

6a 1756 Christen Christensen

6b 1754 Karen Christensdatter


ff Kirsten Erichsdatter 1758 Jul 15th V1 Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter 257 257 skiftet efter Peder Madsen og Kirsten Erichsdatter første hustru 15 Jul 1758 hvor det ogsaa blev paastaaet at Laden var for lille til at rumme den behøvende avl hvorefter der nu afsaettes pengeSchyum Søgaard 180 1705 Peder Nielsen 1759 Dec 22nd Peder Nielsen og Anne Christensdatter Søgaard B: 257b lauv Mads Sørensen Todbøl SchyumA 1738 Niels Pedersen mynd hjem
form farbro Jens Nielsen KallerupB ~1732 Anne Pedersdatter viet Jens Olufsen og Anne Pedersdatter Schyum
form farbro Christen Nielsen KallerupC 1734 Else Pedersdatter hjem
vurd Peder Nielsen Kirche Schyum af (Peder Kirche)D 1742 Maren Pedersdatter hjem
vurd Peder Jensen Thorsted Schyum af (Peder Thorsted)Bedsted Horsfeld 181 1731 Maren Pedersdatter 1759 Jul 26th Peder Bach og Maren Pedersdatter uden vielse B: 258 hos stedfar Peder ChristensenA 1759 Peder Pedersen 3uge
form morbro Anders Pedersen Horsfeld

plejefamilie Henrich Christensen Horsfeld (i et aar)

vurd Laurits Iversen Horsfeld af

vurd Henrich Christensen Horsfeld afStagstrup Gjerup 182 1720 Anne Gregersdatter 1760 Jan 22nd Jens Christensen Morsing og Anne Gregersdatter V2 1756 i Schyum (Jens Christensen og Anne Gregersdatter / Jens Morsing og Anne Gregersdatter) 259 vurd Ejler Nielsen Gjerup afCasper Jacobsen og Anne Gregersdatter V1 absolved 1747 i Schyum B
form morbro Jens Gregersen SchyumA 1748 Niels Caspersen 12aar
vurd Poul Madsen Gjerup afBedsted Fuglsang 183 1683 Kirsten Knudsdatter 1760 Feb 1st Niels ____ og Kirsten Knudsdatter B: 259b hos den gamle mand Oluf Jensen


1759 Jun 11th A Maren Nielsdatter (Karen Nielsdatter) viet Mads Mortensen og Maren Nielsdatter København
vurd Søren Lauritsen Maarup Mølle af


1754 Oct 2nd capital

vurd Laurits JensenOdby Oddesund 184 1691 Reimert Clausen 1760 Apr 17th 1758 Apr 17th Faergemand Oddesund D2 Reimert Clausen Langemarch og Maren Pedersdatter Gade D1 (Reimert Langemarch og Maren Gade) B. 260 RC boede paa Fyn MuncheboA 1715 Claus Reimertsen B:
cred Christen Kochholm Gudum af1 Christian Clausen Langemarch umynd
cred Peder Suhrkjer Gudum Sogn2 Nikolaj Clausen Langemarch umynd
naev farbro Jeppe ClausenB 1717 Peder Reimertsen og Sidsel Michelsdatter død B:
naev Thomas Christensen1 1746 Michel Reimert Pedersen umynd fød Søndberg

2 1752 Henrich Pedersen Reimertsen umynd fød Søndberg

C 1721 Jens Reimertsen hjem

D 1726 Henrich Reimertsen hjem

E 1728 Jeppe Reimertsen tje i Vestindien

F 1731 Christen Reimertsen tje i København (fuldmagt citadel Frederichshavn)

G Claus Reimertsen hjem

Fyn Munkebo 185 ____ Sophie Rasmusdatter 1760 Jun 11th Claus Reimertsen Munchebo og Sophie Rasmusdatter 273 kvittering1 1753 Christian Clausen Langemarch umynd 7aar See 260 naev Christopher Clausen2 1751 Nikolaj Clausen Langemarch umynd 9aar

Bedsted Møllegaard 186 1696 Dorthe Knudsdatter 1760 Mar 6th Niels Pallesen og Dorthe Knudsdatter v1738 i Bedsted 272b
søs 1708 Maren Knudsdatter 1787 v1742 i Bedsted Anders Christensen Hove og Maren Knudsdatter (Anders Christensen og Maren Knudsdatter) Bedsted

Søs ~1704 Johanne Knudsdatter v1738 i Bedsted Valentin Skraeder og Johanne Knudsdatter døde?

Bro 1700 Peder Knudsen og Johanne Lauritsdatter Grøntoft Bedsted død 1742 (Peder Sadelmager og Johanne Lauritsdatter) B:

1 1734 Laurits Pedersen underofficer i Rytteriet

2 1735 Knud Pedersen hjem

3 1738 Christen Pedersen hjem

4 1741 Peder Pedersen tje i Sønderhaa

5 1736 Maren Pedersdatter viet Peder Knachergaard og Maren Pedersdatter Thisted

Fyn Nyborg 187 ____ Knud Stensen Snedker 1760 May 3rd kvittering for arv efter forældre: 274
forældre død paa Koustrup: Sten Johansen Schytte 1759 og Kirsten Thomasdatter 1759 Ljørslev Morsø (Sten Johansen og Kirsten Thomasdatter/ Sten Johansen Schytte og Kirsten Thomasdatter)

Morsø Ljørslev 188 ____ Svenning Nielsen 1760 May 3rd Svenning Nielsen og Johanne Marie Stensdatter 274 kvittering for arvforældre død paa Koustrup: Sten Johansen Schytte 1759 og Kirsten Thomasdatter 1759 Ljørslev Morsø (Sten Johansen og Kirsten Thomasdatter/ Sten Johansen Schytte og Kirsten Thomasdatter)

Schyum 189 1709 Ingeborg Jensdatter 1760 Jun 3rd Thomas Christensen og Ingeborg Jensdatter B: 274 vurd Niels Christensen Schyum afA 1739 Jens Thomassen 21aar
vurd Christen Hansen Schyum afB 1742 Christen Thomassen 18aar

Schyum 190 1689 Maren Thomasdatter 1760 Jun 30th Anders Jensen Dahl og Maren Thomasdatter B (can't find this marriage in Thy): 274b vurd Anders Nielsen karlA Christen Nielsen Schyum borger i Skive Købstad i Salling
vidn Maren Brund pige

AJ var kørt til Thisted at hente Fiael og videre til den afdødes begravelseHassing 191 _____ Karen Madsdatter 1760 Nov 29th Anders Christensen og Karen Madsdatter (nævnes kun en gang i KB) B: 276
A Maren Andersdatter viet Christen Olufsen og Maren Andersdatter Flarup Schyum

B Cathrine Andersdatter hjem

Hvidberg Thyholm Hindsels ved Kirchen 192 1703 Christen Christensen 1760 Dec 15th Christen Christensen og Mette Kirstine Andersdatter B: 276b form farbro Anders Hindsels HvidbergV1 Christen Christensen Hindsels og Edel Nielsdatter (Christen Hindsels og Edel Nielsdatter/ Christen Christensen og Edel Nielsdatter) B:

A 1736 Christen Christensen 24aar
lauv Niels Led HvidberggaardB 1738 Niels Christensen 22aar
sign Niels ChristensenC 1750 Peder Christensen10aar
sign Peder LauritsenE 1741 Dorthe Christensdatter 19aar

F 1744 Kirsten Christensdatter 16aar

V2 Christen Christensen og Mette Kirstine Andersdatter (i KB Maren Kirstine) v1755 i Hvidberg VA B:

D 1759 Anders Christensen 1aar

Getterup Gundtoft 193 1690 Anne Jensdatter 1760 Nov 11th Anne Jensdatter 276b hos Anne Madsdatter enche i huset

sign Iver ChristensenYdby Dover Mølle 194 1718 Peder Nielsen 1761 Jan 7th Peder Nielsen og Anne Christensdatter v1754 i Ydby B: 277 lauv Niels Christensen UllerupA 1755 Mads Pedersen 5aar
form farbro Peder Nielsen Kirche SchyumB 1758 Niels Pedersen 2aar
form farbro Jens Nielsen Smed Gundtofte (Jens Smed)

vurd Christen Poulsen

vurd Thomas JensenSkjoldborg Møgelvang Starkjaer 195 1693 Peder Christensen 1761 Jan 2th Peder Christensen og Maren Jensdatter (Peder Christensen Starkjaer og Maren Jensdatter / Peder Starkjaer og Maren Jensdatter) B: 278 lauv Christen Nielsen SundbyA 1728 Niels Pedersen 30aar
form Peder Jensen Smed Sundby (Peder Smed)

vurd Laurits Roikjaer

vurd Peder BangBedsted Brydberg 196 1688 Anne Knudsdatter Brydberg 1758 1761 Jan 30th Anders Jensen Brydberg og Anne Knudsdatter Brydberg (Anders Jensen og Anne Knudsdatter/Anders Brydberg og Anne Brydberg) afkald B: 278b (KB Anders Rasch og 1688 Anne Knudsdatter 1758)A 1724 Sarah Andersdatter viet Mads Christensen Gundtoft og Sarah Andersdatter i Bedsted (Mads Christensen og Sarah Andersdatter)
sign Isach Christensen

sign Oluf NielsenSønderhaa Haa 197 1709 Karen Christensdatter 1761 Feb 9th Christen Nielsen Damgaard og Karen Christensdatter (Christen Nielsen og Karen Christensdatter /Christen Damgaard og Karen Christensdatter) B: 278b form Christen Christensen Knattrup Sønderhaa (Christen Knattrup)A 1745 Anders Christensen 14aar
vurd Christen Christensen Morsing (Christen Morsing) Sønderhaa afB 1749 Christen Christensen 11aar
vurd Jens Christensen Bach (Jens Bach) Sønderhaa afC 1745 Anne Christensdatter 16aar

D 1754 Inger Christensdatter 6aar

Sønderhaa Haa 198 1681 Niels Jensen Smed 1761 Feb 27th D2 Niels Jensen Smed og Kirsten Jensdatter Bølumgaard D1 v1704 i Sønderhaa (Niels Smed og Kirsten Bølumgaard) (afkald) B: 279 hos dannermand Christen Andersen Sønderhaa har boet +18aarA 1705 Kirsten Nielsdatter viet Anders Stensgaard og Kirsten Nielsdatter Hundborg
sign Christen Christensen Knattrup Sønderhaa (Christen Knattrup)B 1710 Karen Nielsdatter viet Peder Jørgensen og Karen Nielsdatter Nørrehaa
sign Jeppe Christensen Knattrup (Jeppe Knattrup)C 1712 Else Nielsdatter viet Oluf Snaever og Else Nielsdatter Hellerød paa Thyholm

D ~1716 Anne Nielsdatter viet Christen Høje og Anne Nielsdatter Hundborg

Hvidberg Thyholm Flovlev 199 1712 Maren Lauritsdatter 1761 Mar 11th Laurits Poulsen og Maren Lauritsdatter v1737 i Hvidberg Thyholm (Laurits Flovlev og Maren Lauritsdatter) B: 279b vaer Morten Nielsen FlovlevA 1738 Laurits Lauritsen tje i Hvidberg Praestegaard
vurd Anders Jensen Møller Bedsted af (Anders Møller)B 1740 Poul Lauritsen umynd hjem
vurd Laurits Jensen Flovlev afC 1750 Oluf Lauritsen umynd hjem

D 1744 Margrethe Lauritsdatter umynd hjem

E 1747 Karen Lauritsdatter umynd hjem

F 1753 Dorthe Lauritsdatter umynd hjem

Vang Badskjaer (Badskær) 200 1674 Mads Lauritsen 1761 May 13th Mads Lauritsen Aakjaer og Margrethe Jørgensdatter D1 (Mads Badkjaer og Martha Jørgensdatter) B: 280 vurd Mads Pedersen Vang By afA 1707 Birgithe Madsdatter (Berethe Madsdatter) viet Søren Christensen Elkjaer og Birgithe Madsdatter Vang
vurd Laurits Christensen Vang By afB 1705 Bodil Madsdatter enche Bjørn Schandorph og Bodil Madsdatter Grurup
lauv for Bodil Sognepraesten Brøndlund VangC 1710 Mette Madsdatter viet Thomas Poulsen og Mette Madsdatter Søe paa Morsø døde B:
yngste bro Christen Pedersen Frøkjaer paa Tøfting Vester Vandet1 1738 Mads Thomassen fød i Vang 22aar
naev Knud Fredskilde Vang i2 1733 Martha Marie Thomasdatter fød i Vang viet Jens Jensen og Martha Thomasdatter Nørre Draaby paa Mors
vidn Christen Nielsen3 1735 Christine Thomasdatter fød i Vang viet Morten Svenningsen og Kirstine Thomasdatter Schierbech paa Mors
vidn Mads ChristensenD 1714 Anne Madsdatter viet (maritime) Skipper Hans Olufsen og Anne Madsdatter Kleborg ved Arendal i Norge (Norway)
naev skipper Oluf Hansen


1761 Jul 20th E 1719 Inger Marie Madsdatter viet Berthel Pedersen Frøkjaer og Inger Marie Madsdatter Koldbjørnsvigen i Norge (Norway)
cred Anders Hede

cred Thorchild Sejlmager Arendal Norge)Norway)

debi Daniel Tambour 7-8aar flyttet fra Arendal

naev Michel Erichsen Skinnerup i

cred Poul Ovesen's datter Maren Poulsdatter Ydby

cred Niels Glarmester Silstrup af i Korsø Hjardemaal

debi Oluf Resen Solberg Morsø

cred Søren Døvhule Tinstrup

naev Jacob i Kanstrup

debi Poul Berthelsen Nordentoft i

cred Søren Christensen Tømmerby

cred Kirsten Madsdatter løn

cred Vang's fattige almisse

cred Jens Michelsen Øster Hørdum iBedsted 201 1703 Karen Krabbesdatter Dahl 1763 Apr 30th afkald, kvitterer søskende til Skraeder Simon Knudsen og Karen Krabbesdatter Dahl (Karen Dahl): 289 sign Peder Legaard1700 Christen Krabbesen Madsted af (Christen Krabbesen og Maren Pedersdatter)
lauv H. Hvid1704 Mogens Krabbesen Madsted af Hvidberg Vesten Aa

1710 Jens Krabbesen Maschedahl (Mad Schedahl)

1717 Kirsten Krabbesdatter Hvidberg

Bedsted Fladkjaer 202 1708 Søren Christensen 1763 Jun 2nd Søren Christensen Fladkjaer og Karen Hansdatter v1736 i Bedsted (Søren Fladkjaer og Karen Hansdatter/Søren Christensen og Karen Hansdatter) B: 289 form morbro Niels Hansen Tranekjaer Closter Sogn afA 1737 Christen Sørensen 24aar
form morbro Peder Hansen Tranekjaer Closter Sogn afB 1740 Hans Sørensen 23aar
form morbro Jens Hansen Tougstrup Closter Sogn afC 1743 Jens Sørensen 19 aar dum vanfør vanvittig
form morbro Laurits Hansen Oksbøl Closter Sogn afD 1750 Karen Sørensdatter 12aar
lauv Peder Christensen Nørre Dahlgaard Bedsted SognE 1754 Dorthe Sørensdatter 9aar

F 1748 Kirsten Sørensdatter 14aar
form rep Peder LegaardG 1743 Mads Sørensen 20aar tje: paa Tandrup
vurd Søren Clausen Fladkjaernævn en datter uden navn
vurd Jens Poulsen SpangbergMorsø Sejerslev 203 1717 Dorthe Andersdatter 1764 Apr 16th Christen Pedersen og Dorthe Andersdatter B: 292 vurd Niels Jensen Bach Sejerslev af (Niels Bach)A 1760 Peder Christensen 3 1/2aar
vurd Poul Christensen Sejerslev af

skøde Jens Bondesen Hesselberg March

faest 0161

fuld Hans Nees ridefoged KoustrupMorsø Øster Jølby 204 1715 Maren Nielsdatter 1764 Nov 19th Christen Pedersen og Maren Nielsdatter Lynggaard fød i Løderup søskende : 294b kvittering for arvbro 1720 Poul Nielsen Løderup (Poul Nielsen Lynggaard)
foraeldre: Niels Poulsen Lynggaard og Maren Jensdatter Løderupbro 1717 Anders Nielsen Lynggaard Løderup (Anders Lynggaard)
sign Hans Dahlbro 1721 Jens Nielsen Fredsø Løderup

søs ____ Nielsdatter svoger Christen Pedersen Øster Jølby

Bedsted Vittrup Hvidberg Mølle 205 ____ Kirsten Knudsdatter 1760 1763 Jan 20th D1 Jens Pedersen og Kirsten Knudsdatter D2 295 hos Niels Andersen Spolum i Hvidberg Mølle


1762 Dec 21st JP's:
vurd Niels Christensen Vittrup afbro 1677 Hans Pedersen 1757 Øster Jølby Mors død B:
vurd Niels Lauritsen Vittrup af1 Maren Hansdatter viet Jens Jeppesen og Maren Hansdatter 1760 Øster Jølby Morsø
form Birchedommer Voetmann (Wachtmann) fra Øster Ulsted2 1729 Karen Hansdatter 1762 viet Christen Lauritsen og Karen Hansdatter Vester Hvidberg Morsø død (Dueholm skifte 1762/1777) B:
lauv dommer Herbst Tøtterupgaard2a 1760 Laurits Christensen umynd
vurd rep Simon Pedersen Blander af2b 1754 Sidsel Christensdatter umynd
naev juncher Stjernholm paa Ørndrup2c 1756 Margrethe Christensdatter umynd

bro Claus Pedersen Pellworm Holstein Germany

bro Niels Pedersen Sjaelland relation unclear B?:gift
Knud Nielsen Krogh af Hedegaard Ørum Sogn relation unclear B: 309b
1 1758 Jens Knudsen, søssøn af KK?

KK's:

bro Niels Knudsen forhen boende i Hedegaard Vesten Aa død B:

1 Niels Nielsen mynd

2 Knud Nielsen mynd

3 Mads Nielsen mynd

4 Jens Nielsen mynd

bro 1701 Christen Knudsen 1761 Todbøl Hundborg i død B:

1 Peder Christensen Øsløs

2 Margrethe Christensdatter v1760 i Bedsted Niels Pallesen og Margrethe Christensdatter Møllegaard Bedsted Sogn i v1760

3 Johanne Christensdatter v1749 i Grurup Jens Madsen og Johanne Christensdatter Grurup

søs Maren Knudsdatter enche Christen Møllegaard og Maren Knudsdatter Ørum By i død B:

1 Kirsten Christensdatter viet Niels Andersen Spolum og Kirsten Christensdatter Hvidberg Mølle Bedsted
1762 Dec 21st 2 Johanne Christensdatter viet Christen Copperø og Johanne Christensdatter Madsted i
1764 Mar 22nd J Moldrup Vestervig (recepient of gift) end 311 signed Vestervig ClosterHassing Gammelby Hove 206 1739 Peder Poulsen Hove 1764 Dec 11th Peder Poulsen Hove og Maren Michelsdatter v1760 i Hassing (Peder Poulsen og Maren Michelsdatter/ Peder Hove og Maren Michelsdatter) B: 311 fars faster hustru er børnene'sA 1762 Maren Pedersdatter 3aar
lauv Niels Jørgensen HassingB 1763 Poul Pedersen 2aar
vurd Jeppe Damgaard Hassing af

vurd Thorchild Nielsen Hassing af

lauv Christen Nielsen Sundby

form Christen BollesenMorsø Vester Assels Kjaergaard 207 1695 Niels Madsen Kjaer 1765 Feb 14th Niels Madsen Kjaergaard og Dorthe Nielsdatter 312b lauv nabo Jens Lauritsen Kjaergaard (Jens Kjaergaard)bro 1697 Jens Madsen Øster Hvidberg Morsø
form bro Herman MichelsenBro 1692 Poul Madsen og Sidsel Andersdatter Vester Assels Morsø v1727 skraeder i Vester Hvidberg i død B:
vurd Anders Jensen Horsager af Vester Assels (Anders Horsager)1 1729 Maren Poulsdatter viet Jens Nielsen Brun og Maren Poulsdatter v1755 i Vester Assels
vurd Christen Andersen Degn Vester Assels af (Christen Degn)bro Michel Madsen og Else Andersdatter (Glomstrup Skifter 1754 og 1764) Marchskelshus Hvidberg Morsø død B:

1 1722 Herman Sigvard Michelsen Vester Hvidberg mynd

2 1727 Mads Michelsen Vester Assels mynd
sign Laurits Breinholt paa Koustrup3 1732 Kirsten Michelsdatter viet Andreas Lauritsen og Kirsten Michelsdatter Vester Hvidberg

4 1724 Anne Kirstine Michelsdatter 31aar tje i København

søs 1704 Dorthe Madsdatter viet Jens Nielsen Krogh og Dorthe Madsdatter Bulberg Vester Assels Morsø død B:

1 1738 Christen Jensen Vester Assels mynd

2 1741 Kirsten Jensdatter 24aar tje Poul Høllede Nees i

3 1745 Mette Jensdatter 20aar hos bro Christen Jensen

4 1747 Sidsel Jensdatter 18aar tje Niels Storgaard Ørding

Bedsted Bjerregaard 208 1685 Jens Thomassen Bjerregaard 1765 Apr 21st V2 Jens Thomassen Bjerregaard og Dorthe Salomonsdatter Bjerregaard (Jens Thomassen og Dorthe Salomonsdatter/ Jens Bjerregaard og Dorthe Salomonsdatter) B: 315 afkald1752 Anders Jensen tje: Madsted Hvidberg Sogn i
vidn Niels Pallesen Møllegaard i1756 Maren Jensdatter viet Christen Christensen Hede og Maren Jensdatter Hede (Christen Hede og Maren Jensdatter Hede/Christen Christensen og Maren Jensdatter Hede) Bedsted
vidn Anders Bosen Bjerregaard iV1 Jens Bjerregaard og Maren Pedersdatter 1747 død v1732 i Bedsted (1700 Maren Pedersdatter 1747) B:

1740 Thomas Jensen Bjerregaard

1733 Dorthe Jensdatter viet Mads Andersen og Dorthe Jensdatter Tømmerby Vester Hanherred

Lyngs Torp 209 1710 Gertrud Madsdatter 1765 May 27th V2 Laurits Christensen og Gertrud Madsdatter V1 B: 314b kvittering for arv:A 1741 Anders Lauritsen Lyngs
form Ejler Pedersen Tvolum i Ydby SognV1 Laurits Christensen og Dorthe Lauritsdatter B:
vidn Christen Christensen TvolmB ~1730 Christen Lauritsen
vidn Niels Nielsen Bach Istrup Lyngs iMads Nielsen Bittekjaer og Gertrud Madsdatter V2

Schyum 210 1725 Maren Michelsdatter 1765 Jun 15th Jens Gregersen Smed og Maren Michelsdatter v1751 i Schyum (Jens Gregersen og Maren Michelsdatter/ Jens Smed og Maren Michelsdatter) B: 314b vaer far Jens Olufsen SchyumA 1753 Gregers Jensen 11aar
vaer Jens Morsing GrurupB 1754 Michel Jensen 10aar
vaer Niels Pedersen SchyumC 1756 Mette Christine Jensdatter 9aar
vaer morbro Hans Michelsen Skjoldborg for Anne JensdatterD 1758 Maren Jensdatter 7aar
form moster's Mand Poul Jensen Stagstrup for Kirsten JensdatterE 1760 Anne Jensdatter 5aar
vurd Christen Kjeldgaard Schyum afF 1764 Kirsten Jensdatter 1/2aar
vurd Anders Dahl Schyum af

vurd Berthel Pedersen Bangsgaard

vurd Christen Jensen Kjeldgaard

vurd Anders Pedersen

vurd Anne Poulsen Schyum af

naev Schyum March Stendahl
327 sign Poul JensenSønderhaa Jestrup 211 1719 Niels Jensen Smed 1765 Apr 23rd Niels Jensen Smed og Kirsten Christensdatter v1750 i Sønderhaa (Niels Jensen og Kirsten Christensdatter/ Niels Smed og Kirsten Christensdatter) B: 317 form Christen Nørregaard Jestrup af ej beslaegtetA 1751 Christen Nielsen 14aar
form Hans Rolighed Jestrup af ej beslaegtetB 1754 Jens Nielsen 11aar
form Anders Legaard Jestrup af ej beslaegtetC 1753 Maren Nielsdatter 13aar
form Peder Nørregaard Jestrup af ej beslaegtetD 1757 Peder Nielsen 8aar
vurd Christen ØstergaardE 1758 Iver Nielsen 7aar
vurd Anders Nielsen Jestrup afF 1763 Jacob Nielsen 1aar
lauv Christen Knattrup Sønderhaa afStagstrup Sundby 212 1708 Jens Knudsen 1765 Nov 6th Vx Jens Knudsen og Kirsten Poulsdatter v1759 i Stagstrup 319 lauv Hans Christopher Jacobsen af RefsVy Jens Knudsen og ____ B:
naev Christopher Jacobsen RaschA 1747 Anne Jensdatter 18aar (can't find this in KB)
form morbro Søren Christensen Bech Harring i (Søren Bech)Vz Jens Knudsen og Bodil Nielsdatter v1747 i Schyum (in KB: Bodil Christensdatter) B:
vurd Mads Sørensen Sundby iA 1752 Niels Jensen 11aar (Niels Christensen registered as)
form moster's mand Berthel Bangsgaard Schyum

vurd Simon Jeppesen Møgelvang i Jestrup afStagstrup Sundby 213 1717 Inger Lauritsdatter 1765 May 17th Christen Lauritsen Kirche og Inger Lauritsdatter V1 Stautrup paa Øland Gods B: 321 hos Mads Sørensen faesterA 1751 Poul Christensen 14aar hos Berthel Nielsen i Gjerup Øland Gods

B 1754 Anne Christensdatter 11aar hos Peder Smed i Sundby Øland Gods
form farbro Anders Legaard Jestrup Sønderhaa SognThomas Jensen Kirche og Inger Lauritsdatter V2 v1756 i Stagstrup faester Stagstrupgaard (Thomas Kirche / Thomas Jensen og Inger Lauritsdatter) B:
vurd Peder Smed Sundby Stagstrup iA 1756 Christen Thomassen 9aar er hos Niels Bosen Stagstrup paa Øland Gods
vurd Mads Sørensen Sundby Stagstrup iB 1762 Jens Thomassen 4aar hos Jens Worm Stagstrup paa Nordentoft Gods
naev Christen Pallesen HørdumC 1759 Inger Thomasdatter 5aar svagelig hos Christen Hansen Harring Øland Gods
søskendebarn Niels Nielsen Lousgaard Elsted Snedsted (Niels Lousgaard)

vurd Jens Knudsen Stagstrup i

vurd Mads Nielsen Blyberg Stagstrup i

vurd Laurits Uggesen Møgelvang paaStagstrup 214 ____ Anne Jeppesdatter 1765 Oct 11th Christen Lauritsen og Anne Jeppesdatter (sometimes Anne Jensdatter) (stedfar: Thomas Jensen og Inger Lauritsdatter) B: 324b vurd Niels Nielsen Lousgaard Elsted Snedsted (Niels Lousgaard)A 1734 Laurits Christensen
vurd Anders Legaard
see213

B 1735 Maren Christensdatter
fru Schmidt hosbonde

naev proust Thestrup til Øland


1766 Jan 3rd

sign HøjrisHvidberg Vestenaa Hvidberg Mølle 215 ____ Kirsten Knudsdatter 1766 Jan 4th D1 Jens Pedersen og Kirsten Knudsdatter D2 327 sign ØrndrupBedsted Dahlgaard 216 1704 Margrethe Christensdatter 1765 Dec 9th Peder Christensen Dahlgaard og Margrethe Christensdatter V2 v1743 i Bedsted (Peder Christensen og Margrethe Christensdatter/ Peder Dahlgaard og Margrethe Christensdatter) B: 327 naev PC's søn Christen Pedersen og halvbro Mads JensenA 1745 Christen Pedersen 21aar hjem
cura far P C DahlgaardJens Madsen og Margrethe Christensdatter V1 1735 i Bedsted B:

A 1742 Christen Jensen 23aar
form Christen Jensen Møller Brydberg Mølle (Christen Møller)


1765 Nov 11th B 1736 Maren Jensdatter 29aar
form søskbarn Mads Hansen Bedsted

vurd Peder Andersen Grødborg Bedsted af (Peder Grødborg)


1766 Jan 20th

vurd Christen Dahlgaard Bedsted afStagstrup Sundby 217 1720 Anne Sophie Henrichsdatter 1765 Oct 11th Mads Sørensen og Anne Sophie Henrichsdatter v1760 i Stagstrup B: 329 vurd Laurits Uggesen Møgelvang paaA 1761 Maren Madsdatter 4aar
vurd Anders Nielsen Blyberg af BedstedBedsted 217a Kirsten Michelsdatter 1766 Sep 12th Simon Pedersen Blander og Kirsten Michelsdatter Kil v1740 i Bedsted (Simon Pedersen og Kirsten Michelsdatter/ Simon Blander og Kirsten Kil) v1740 i Bedsted afkald fra søskende:
(parents to these siblings likely: Michel Berthelsen og Dorthe Pedersdatter Leth Kir/ Michel Kir og Dorthe Leth)Peder Michelsen og Else Michelsdatter Kil Bedsted i, v1762 i Bedsted
thus these siblings are born 1715-25 i BedstedPeder Michelsen Hassing i

Anne Michelsdatter Bedsted
vaer Jens Michelsen Sønderhaa iGrurup Gammelby (Tinggaard) 218 ____ Søren Rasmussen 1765 Dec 24th Ex ridefoged Vestervig Søren Rasmussen 330b hos Christen Hansen faesterbro Jens Rasmussen dansk Aarhus Skoleholder
vurd Boye Christensen Grurup afbro 1705 Laurits Rasmussen Giesing Husmand +60aar under Gods vides ej
vurd Peder Bosen Grurup afsøs Benedichte Rasmusdatter uviet tje i Husum:
fuld Hans Nees ridefogedbro Christen Rasmussen B:
rep Mads Madsen Abildgaard Mølle


1766 Jan 10th 1 Niels Christensen der farer paa Kina
naev Christen Andersen dødHørsted Thyhove 219 ____ Peder Akselsen 1767 Jun 13th Peder Akselsen og Karen Christensdatter v1758 i Sønderhaa 337b lauv Christen Madsen Vaever ThyhoveA 1722 Aksel Pedersen død; børns stedfar: Christen Nielsen Vaever i Thisted B:
unclear relations1 1754 Ingeborg Axelsdatter
vurd Jens Knattrup2 1751 Dorthe Cathrine Akselsdatter hjem
vurd Poul Christensen Hørsted afB Ida Pedersdatter viet Jens Michelsen og Ida Pedersdatter Harring
naev Niels Pedersen Jestrup afC Jørgen Pedersen hvor?

Morsø Sejerslev Nørre Draaby 220 1721 Jens Jensen 1767 Jul 1st Jens Jensen og Martha Marie Thomasdatter B: 339b lauv Morten Svenningsen Schierbech rep lauv Peder SøndergaardA 1754 Jens Jensen 13aar
form Christen Andersen af ?B 1756 Mette Jensdatter 11aar
form Niels Krogh Nørre DraabyC 1758 Mads Jensen 9aar
form Peder Christensen Nørre DraabyD 1760 Joseph Jensen 7aar
form Søren Roersen (sign Søren Pedersen) Nørre DraabyE 1763 Maren Jensdatter 5aar
vurd Thøger Andersen Nørre DraabyE 1765 Peder Jensen 2aar
vurd Poul Christensen Sejerslev af

naev morfar Thomas Søe Hundborg i Thy

naev Laurits Lauritsen

naev Niels Pedersen

naev Jens Praestegaard

naev Berthel Hurup

lauv Peder Søndergaard

naev Niels Christensen

naev Søren PedersenYdby Sinnerup 221 1733 Sidsel Jensdatter 1767 Aug 4th Anders Jensen Bach og Sidsel Jensdatter v1766 i Ydby (Anders Jensen og Sidsel Jensdatter/ Anders Bach og Sidsel Jensdatter) B: 344 vurd Ejler Bach Ydby afA 1767 Mette Andersdatter 5uge
vurd Peder Holmgaard Ydby afLyngs Rundborg 222 1712 Anne Madsdatter 1767 Feb 7th Niels Jensen Herbst og Anne Madsdatter v1746 i Lyngs (Niels Rundborg og Anne Madsdatter/Niels Herbst og Anne Madsdatter) B: 346 farbro Birchedommer Herbst Tøtterupgaard HørdumA 1748 Jens Nielsen 19aar tje Christen Michelsen Grurup
vurd Mads Berthelsen Torp afB 1749 Mads Nielsen 17aar
vurd Jens Christensen Torp afC 1758 Peder Nielsen 8aar
sign Mads BittekjaerD 1755 Johanne Nielsdatter 12aar
sign Jens ChristensenVisby 223 ____ Maren Henrichsdatter 1767 Oct 2nd Christen Jensen Lodborg og Maren Henrichsdatter v1747 i Heltborg (Christen Jensen og Maren Henrichsdatter /Christen Sodborg og Maren Henrichsdatter) B: 347 vurd Anders Jensen Visby afA 1751 Jens Christensen 16aar Heltborg fød i
vurd Niels Sørensen Visby afB 1755 Christen Christensen 11aar Heltborg fød i

C 1758 Niels Christensen 8aar Visby fød i

D 1761 Anders Christensen 6aar

Bedsted 224 ____ Maren Pedersdatter 1765 Dec 23rd Jens Christensen Hove og Maren Pedersdatter (Jens Christensen og Maren Pedersdatter / Jens Hove og Maren Pedersdatter) B: 348 vurd Peder Pedersen Legaard (Peder Legaard)A 1753 Dorthe Jensdatter 12aar
vurd Christen SmedB 1756 Else Jensdatter 10aar

Morsø Sejerslev Hesselberg By 225 1706 Peder Bro 1767 Jul 9th Peder Bro og Bodil Jensdatter B: 349 form farbro Poul Smed HesselbergA 1754 Maren Pedersdatter 13aar
lauv Michel Jensen HesselbergB 1758 Else Pedersdatter 9aar
sign Anders Overgaard

sign Joen ChristensenSønderhaa Haa 226 1740 Inger Thomasdatter 1767 Nov 4th Jens Dover og Inger Thomasdatter 350b hos Christen Damgaard faestersøs Karen Thomasdatter v1759 Anders Svensen og Karen Thomasdatter Sønderhaa
form Birchedommer Herbstsøs Karen Thomasdatter uviet hos Christen Damgaard
form Villads Jensen Herbst Tøtterupgaard Bedsted Birchedommer

vurd Christen Knattrup


1768 Mar 24th

vurd Niels Batum

cred Karen Nørregaard Jestrup i

cred Poul Østergaard Hørsted i

cred Anders Gjerup Haa

cred Christen Knattrup

cred Jens Legind Haa

cred Christen Ploughmand Haa iBedsted 227 1733 Knud Olufsen Blander 1768 Jan 20th Knud Olufsen Blander og Kirsten Jensdatter (Knud Olufsen og Kirsten Jensdatter /Knud Blander og Kirsten Jensdatter) B: 351b lauv Peder Enevoldsen Bedsted1764 Else Marie Knudsdatter 4aar
form hendes naestsøskbarn Christen Olufsen Ørum By1767 Oluf Knudsen 7uge
form hans naestsøskbarn Knud Christensen Ørum By

vurd Peder Andersen Grødborg Bedsted af (Peder Grødborg)


1768 Apr 19th

vurd Niels Harregaard Bedsted afBedsted Hundskjaer Brydberg 228 1719 Anders Jensen Brydberg 1768 Mar 22nd Anders Jensen Møller og Johanne Jensdatter (Anders Brydberg og Johanne Jensdatter) B: 352b (maritime) funden druknet og død i Ove SøA 1762 Jens Andersen 6aar
lauv Peder Jensen Harbo Gundgaard i Villerslev


1768 Apr 30th B 1765 Berthel Andersen 3aar fol 53 morbro Christen Jensen Brydberg Mølle

form Mads Hansen Bedsted

form farbro Christen Jensen Brydberg Mølle Bedsted Sogn

vurd Jens Poulsen Spangberg af

vurd Jeppe Hansen Spangberg af

naev Mogens Christensen Bedsted af

sign Jens Knudsen Hundskjaer af

naev Peder Jensen Harbo Gundgaard Villerslev af

cred Niels Smed Heltborg i

cred Christen Knachergaard Thisted i

cred Søren Møller Maarup Mølle i

cred Peder Overgaard Hvidberg Vesten Aa

cred Laurits Andersen Bedsted i

cred Jens Nørregaard Stenberg i

cred Christen Møller Brydberg Mølle

cred Christen Bollesen Hørdum iHassing Damgaard 229 1722 Søren Christensen 1768 Mar 26th V2 Søren Christensen og Maren Nielsdatter B: 354 lauv Niels Damgaard HassingC 1759 Peder Sørensen 8aar
vurd Peder Sø Hassing afD 1761 Karen Sørensdatter 7aar
vurd Jens Christensen Hassing afE 1763 Kirsten Sørensdatter 4aar
form morbro Jeppe Nielsen Damgaard (Jeppe Damgaard)F 1765 Maren Sørensdatter 2aar
form moster's mand Thomas Pedersen Svanekjaer Hassing (Thomas Svanekjaer)G 1767 Christen Sørensen 17uge
cred Christen Bollesen Hørdum iV1 Søren Christensen og Kirsten Pedersdatter B:
cred Oluf Pedersen GisselbechA 1749 Maren Sørensdatter 19aar
cred Søren Pedersen Gisselbech iB 1753 Else Sørensdatter 15aar
cred Mads Fladkjaer paa Tanderup

cred Peder Bach Hassing i

cred Kirsten Finch

vurd Christen Jensen Vestergaard (Christen Vestergaard)

vurd Peder ChristensenBedsted Horsfeld 230 ____ Maren Jensdatter 1768 Jun 4th Jens Pedersen Vendelbo og Maren Jensdatter B: (afkald) 355 naev Peder Pedersen Legaard (Peder Legaard)


1767 Jul 1st A 1734 Peder Jensen Vendelbo 34aar Bedsted
vidn Christen ChristensenB 1738 Jens Jensen Vendelbo 30aar tje i Bedsted

Ydby Sinnerup 231 1734 Anders Bach 1768 Jan 31st D2 Anders Jensen Bach og Sidsel Jensdatter D1 B: 356 faester ikke gaarden mere


1767 Aug 4th A 1767 Mette Andersdatter 1/2aar
form farbro Laurits Jensen Bach Ydbyfoster: Jens Teglbraender og Maren Christensdatter
cred bro Thomas Jensen Bach død


1768 Feb 24th

cred bro Christen Jensen død

vurd Christen Christensen Gadegaard

vurd Peder Christensen

debi Jens Langemarch

debi Mads Bøsgaard Hygum i

debi Christen Lauritsen Søndergaard i Lyngs

cred Niels Christensen Hvidberggaard

cred Anders Erichsen Sinnerup skraeder

cred Niels Pedersen lønBedsted ved Kirchen 232 ____ Christen Smed 1768 Aug 15th Christen Smed og Anne Hansdatter v1745 i Bedsted B: 358 lauv Mads Hansen BedstedA 1749 Kirsten Christensdatter 19aar
form farbro Peder Dahlgaard BedstedB 1753 Hans Christensen 13aar
form farbro Christen Hansen Smed Gammelby Grurup SognC 1757 Jens Christensen 11aar

D 1760 Christen Christensen 8aar
form Christen Møller Brydberg Mølle Bedsted Sogn

vurd Jens Christensen Hove Bedsted af (Jens Hove)

vurd Simon Knudsen Skraeder Bedsted af (Simon Skraeder)Schyum 233 1731 Maren Christensdatter 1768 Sep 16th Thomas Christensen og Maren Christensdatter v1760 i Bedsted 359 vurd Niels Pedersenbro 1728 Frederich Christensen 40aar Holsten
vurd Thomas Christensenbro 1730 Peder Christensen Bach 38aar Bedsted

Hvidberg Thyholm Barslev By 234 1700 Poul Nielsen 1767 Nov 2nd V2 Poul Nielsen og Anne Andersdatter v1742 i Hvidberg Thyholm B: 360b lauv Jens Madsen Yde Hurup degnA 1746 Anders Poulsen 22aar
form Niels Christensen HvidberggaardB 1750 Karen Poulsdatter
form moster's mand Christen Madsen SmerupC 1748 Maren Poulsdatter viet Christen Bjerre og Maren Poulsdatter Rottesgaard Faberg (Faberg) Sogn
Anne Andersdatter Holstebro skøde af 11 Nov 1738V1 Poul Nielsen og Maren Nielsdatter B:
Mads Smed skøde til Poul Nielsen Barslev Hvidberg Sogn Holstebro beboer Gravers HvidD 1731 Anne Poulsdatter viet Christen Schougaard og Anne Poulsdatter Lem arveafkald fra ham efter hendes afdøde mor: no 18 F5tus 1750 Nørre Lem Sogn
Laurits Madsen Ydby Corporal skøde af 26 Sep 1752 sted i Barslev By

vurd Laurits Jørgensen Barslev Vejr Mølle af

vurd Laurits Christian Jensen Smerup af

gaard i Barslev bebo Gravers Hove hart 2132 (0120

gaard i Hvidberg By bebo Anders Olufsen 3122

ejer Niels Jacobsen til Chapel


1738 Dec 4th

svigersøn Hans i Holstebro

naev Iver Kvistgaard

cura Niels Christensen Flovlev Hvidberggaard

naev Christen Bjerre Lodberg af

sign Jens LauritsenBedsted Bjerregaard 235 ____ Anders Bosen 1768 Jan 9th Anders Bosen og Maren Pedersdatter v1764 i Bedsted B: 363 lauv Peder Brixen BrogaardA 1766 MarGrethe Andersdatter 2aar
form Villads Jensen Herbst Tøtterupgaard Bedsted Birchedommer

vurd Christen Simonsen Møllegaard af Bedsted af

vurd Niels Habech Nørre Bjerre af Bedsted af

vurd Jens Østergaard Jestrup af

vurd Peder Michelsen Hørsted af

naev Niels Olufsen LemvigHørsted 236 1734 Poul Christensen Foged 1769 Feb 11th sognefoged Poul Christensen og Kirsten Christensdatter v1762 i Hørsted B: 365 lauv Christen Christensen Tredholm Harring SognA 1765 Anne Poulsdatter 4aar
form far søskende børn Jens Knudsen HarringgaardB 1768 Jens Poulsen 1aar
form far søskende børn Christen Knudsen Vangsgaard Villerslev Sogn

sign Peder Nielsen Skraeder


Snedsted Gjersbøl 237 1724 Dorthe Pedersdatter 1769 Mar 14th Jens Pedersen Bundgaard og Dorthe Pedersdatter (Jens Bundgaard og Dorthe Pedersdatter) 366
Christen ____ og Dorthe Pedersdatter V1 B:

A 1747 Jens Christensen 22aar hjem
form farbro Niels Pedersen Bundgaard Skjoldborg (Niels Bundgaard)B 1751 Mette Christensdatter 18aar
søskbørn Jens Hove SperringC 1753 Dorthe Christensdatter 16aar
moster's mand