Carl Peter Madsen - Fæsteuddrag - Tandrup
a j d e f g h c i b
k original
Litra no folio tennant previous nu tennant future Parish place name Lot # tax assigned estate year

contract
nr. folio
now tidligere faester (dødsår) nu fremtidig faester (og Kvinde Mandsdatter betyder 'gift med') fødested Sogn sted nr. matrikel gods dato80 68
-


- - - Tandrup see no78+79

126 103 Laurits Jensen nu Jens Sørensen Rakkeby Hvidberg Morsø fød i - - - - 1687 Jul 8 1720 Oct 15th Hvidberggaard Jochum Christopher Stensen til Grevesvang kon befaling Thyholm's Prousti sign Poul Berthelsen, Gersdorph

28 25 Thøger Andersen godvillig nu Poul Christensen Hundkjaer (Tandrup Ladefoged)(tidsbegraenset: 4aar fra 1 Maj 1704 til 1 Maj 1708) Bedsted Hundkjaer (nedbryder gam hus) 3+5 0331+0612=1201 1704 1719 Nov 16th Tandrup


41 35 Faestes af bro Laurits Nielsen goodwill beboes af Morten Lauritsen nu Peder Nielsen Hassing fød i Hvidberg Sogn Svankjaer Hassing Svanekjaer 5 5431 1711 1720 Apr 22nd Tandrup


107 87 Niels Jensen armod rømt nu Berthel Jensen Ølby Sogn Hjerm Herredfød i Hjerm Hjerm Ølby gaard 1/2 - 4301 1713 Jan 1719 Nov 16th Tandrup


108 88 Christen Thorsen 1717 nu Mads Pedersen og Anne Christensdatter vier datter (MP Bedsted fød i) Hjerm Ølby gaard - 0000 1717 1719 Nov 16th Tandrup


114 93 Laurits Christensen armod nu Peder Simonsen Bedsted fød i Bedsted Søndergaard 1/2 - - 1718 1719 Nov 16th Tandrup


74 63 Niels Christensen godvil nu Johanne Sørensdatter (Søren Jensens aeldste datter) Vester Gammelby Grurup bolig - 2020 1719 Apr 15th Tandrup


75 64 Jens Andersen nu Thomas Iversen Søndergaard i Bedsted fød i Grurup
- 0031 1719 Apr 16th Tandrup


84 70 - nu Sven Thomassen Klithus i Hundborg fød i Hundborg Klit Hus 1 0030 1719 Jun 16th Tandrup


82 68 Oluf Jensen og Bo Jensen og Christen Olufsen nu (Oluf Jensen og) Bo Jensen Grurup fød i Hvidberg Vestenaa Kallerup - 0630 1719 Jul 26th Tandrup


1 1b Simon Christensen og hustru døde nu Christen Simonsen Hassing fød i Bedsted og v1719 i Bedsted aeldste dat thus Christen Simonsen og Maren Simonsdatter Bedsted gaard Af11+12 1531 1719 Nov 16th Tandrup Hans Eifler til Tandrup Koustrup og Fadersbøl
Kjaer
3 2b Jens Munch armod nu Gravers Thomassen Bedsted
af20 3112 1719 Nov 16th Tandrup


4 3 (ej fundet i KB) far Michel ____ 1719 nu Anders Michelsen Bedsted fød i Bedsted Sønder Bjerregaard af14 3520 1719 Nov 16th Tandrup


5 5 - nu Niels Lauritsen Viby fød i Bedsted (Viby/Vittrup) Sønder Dahlgaard 1/2 4+1 4201 1719 Nov 16th Tandrup


6 5 (ej fundet i KB) Far Hans Andersen 1719 nu (bro til Peder Hansen) Niels Hansen Bedsted fød i Bedsted Vestergaard 1/2 9 (see#7) 2031 1719 Nov 16th Tandrup


7 6 Far Hans Andersen 1719 nu (bro til Niels Hansen) Peder Hansen Bedsted fød i Bedsted Vestergaard 1/2 8 (see#7) 2021 1719 Nov 16th Tandrup


14 11 (død i KB: Mads Jensen 1716) far Mads Jensen 1720 nu Hans Madsen Bedsted fød i Bedsted to boliger 17+18 3620 1719 Nov 16th Tandrup


15 12 Johanne Pedersdatter Rask (Johanne Rask) armod nu Anne Christensdatter og datteren Kirsten Jensdatter Bedsted gadehus øde nybyg af14 0010 1719 Nov 16th Tandrup


16 13 (probably Peder Rask 1712 dead in KB) Peder Michelsen 1719 nu Anders Jensen Møllegaard i Bedsted fød i Bedsted bolig 21 1612 1719 Nov 16th Tandrup


18 14 Jens Andersen armod nu Peder Boysen Bedsted fød i Ydby Annex Praestegaard Bedsted Legaard 16 5201 1719 Nov 16th Tandrup


19 15 - nu Stig Nielsen Bedsted fød i Møllegaard Bedsted Sogn Bedsted Sønder Fladkjaer 1 6311 1719 Nov 16th Tandrup


20 16 (ej fundet i KB) far Mads ___ 1719 nu Christen Madsen Nørre Fladkjaer fød i Fladkjaer Bedsted Bedsted Nørre Fladkjaer 2 5010 1719 Nov 16th Tandrup


21 17 Bolle Christensen armod nu Christen Sørensen Bedsted Bedsted gaard 5 3711 1719 Nov 16th Tandrup


22 18 - nu Anders Lauritsen Bedsted Søndergaard 1/2 7 3221 1719 Nov 16th Tandrup


25 20 naevnes eng efter Christen Andersen naevnes aar 1700 nu Thomas Jensen forrige Ladefoged fød i Vendsyssel (naevnes Sønder Dahlgaard) Bedsted Nørre Bjerregaard 134 4332 1719 Nov 16th Tandrup


29 26 Knud Nielsen og Christen Pedersen armod nu Laurits Pedersen Ladefoged fød i Koldinghus Amt Jerslev Herred, Højen Bedsted Nørre Dahlgaard part 1+2 5210 1719 Nov 16th Tandrup


30 27 - nu Bodil Lauritsdatter Bedsted hus 17 0011 1719 Nov 16th Tandrup


31 28 (ej fundet i KB) Laurits Grøntoft 1719 nu Peder Christensen Bedsted fød i Bedsted Spangberg gadehus 4 0020 1719 Nov 16th Tandrup


32 29 (Peder Jørgensen 1713 død i KB) Peder Jørgensen Leth (Peder Leth nu Jens Thøgersen Bedsted fød i Vestervig Bedsted By gadehus 4 0021 1719 Nov 16th Tandrup


33 29 (ej fundet i KB) far Svenning ____ nu Knud Svenningsen Bedsted fød i Bedsted bolig 35 7022 1719 Nov 16th Tandrup


34 31 Anders Poulsen goodwill nu Jens Jensen Ladefoged fød i Koldinghus Amt Staarup Sogn Bedsted gadehus 6 0730 1719 Nov 16th Tandrup


44 40 - nu Maren Pedersdatter Hassing af Hassing gadehus 2 0021 1719 Nov 16th Tandrup


54 48 Christen Madsen Skraeder (Christen Skraeder) nu Christen Jacobsen Høsted i Sønderhaa Jestrup gaard 1/2 6 0621 1719 Nov 16th Tandrup


55 49 Christen Jensen Snedker (Christen Jensen Snedker) armod nu Niels Villandsen Bedsted fød i Sønderhaa
- 0732 1719 Nov 16th Tandrup


57 50 - nu Karen Christensdatter Trab Sønderhaa to gadehuse 4+6 0201 1719 Nov 16th Tandrup


58 51 Bodil Christensdatter nu Christen Nielsen og Bodil Christensdatter Sønderhaa Gyrup gadehus 5 0020 1719 Nov 16th Tandrup


68 59 - nu Christen Christensen Hørsted gadehus 3 0020 1719 Nov 16th Tandrup


70 60 - nu Peder Christensen Smed Nørrehaa gadehus na 0000 1719 Nov 16th Tandrup


72 61 - nu Mads Pedersen Nørrehaa
1 0102 1719 Nov 16th Tandrup


85 70 - nu gam Christen Mouberg Fadersbøl Klit i Hundborg Sogn fød i Hundborg Fadersbøl Klit hus 1 0032 1719 Nov 16th Tandrup


86 71 - nu Christen Madsen Fadersbøl Klit i Hundborg Sogn fød i Hundborg Fadersbøl Klit hus 6 0031 1719 Nov 16th Tandrup


87 72 - nu Christen Christensen Fadersbøl Klit i Hundborg Sogn fød i Hundborg Fadersbøl Klit hus 2 0112 1719 Nov 16th Tandrup


88 73 - nu Peder Bollesen Fadersbøl Klit i Hundborg Sogn fød i Hundborg Fadersbøl Klit hus 4 0000 1719 Nov 16th Tandrup


89 74 - nu Christen Nielsen Bach (Christen Bach) Hundborg Klit Hus 3 0000 1719 Nov 16th Tandrup


90 74 - nu Peder Veje Hundborg Fadersbøl Klit hus 2 0000 1719 Nov 16th Tandrup


91 75 (ej fundet i KB) far Berthel ____ 1719 nu Jens Berthelsen Munch (Jens Munch) Hundborg Vorup Klit hus 5 0031 1719 Nov 16th Tandrup


92 75 - nu Christen Christensen Bødcher (Christen Bødcher) Fadersbøl Klit i Hundborg Sogn fød i Hundborg Fadersbøl Klit hus 7 0032 1719 Nov 16th Tandrup


96 79 far Peder Jensen nu Jens Pedersen Hundborg Vorup 2 0732 1719 Nov 16th Tandrup


97 80 (ej fundet i KB) far Christen Sørensen 1719 nu Christen Christensen Veje (Christen Veje) Hundborg Fadersbøl Klit hus 4 0020 1719 Nov 16th Tandrup


98 80 Christen Mouberg nu Knud Christensen Hundborg Fadersbøl Klit hus 1 0000 1719 Nov 16th Tandrup


104 85 - nu Else Henrichsdatter Snedsted gadehus 3 0001 1719 Nov 16th Tandrup


105 86 - nu Laurits Svensen Krogh (Laurits Krogh) Odby hus 4 0502 1719 Nov 16th Tandrup


106 86 (også død i KB 1719 Hundborg som glarmester) Christen Berthelsen 1719 nu Jørgen Christensen Hundborg hus 3 0112 1719 Nov 16th Tandrup


115 94 far Jens Christensen nu Christen Jensen Bedsted fød i Bedsted bolig 15 1302 1719 Nov 16th Tandrup


116 95 (ej fundet i KB) Anders Skraeder 1719 nu Knud Christensen Bedsted Villerslev fød i Bedsted hus 3 0020 1719 Nov 16th Tandrup


117 96 Christen Michelsen 1721 (Christen Kiel) skrøbelig nu Søren Jensen Vestervig fød i Bedsted hus 19 0021 1719 Nov 16th Tandrup


120 98 - nu Michel Nielsen Sønderhaa Jestrup to huse 18+20 0002 1719 Nov 16th Tandrup


121 98 - nu Karen Andersdatter Hassing to gadehuse 1+4 0022 1719 Nov 16th Tandrup


122 99 (ej fundet i KB) Jens Thøgersen 1719 nu Christen Andersen Bedsted fød i Bedsted gaard 19 4611 1719 Nov 16th Tandrup


36 31 (Anne Jørgensdatter 1715 dead in KB) Anne Jørgensdatter 1719 nu To aar senere underskrevet uidentificeret mand vier og Anne Andersdatter Bedsted fød i Bedsted gadehus (flytte opbygge sønden vejen) 16 0001 1719 Nov 16th 1721 Sep 27th Tandrup


53 47 - nu Niels Jensen Skadbach Sønderhaa Salt Bach hus 0 0211 1719 Nov 17th Tandrup


69 59 - nu Niels Pedersen Skraeder Hørsted hus 6 0122 1719 Nov 26th Tandrup


12 9 bro Knud Christensen godvil nu Simon Christensen Bedsted fød i Villerslev Bedsted Sønder Dahlgaard 1/2 3 2310 1720 Apr 16th Tandrup


2 2 same nu Christen Andersen Bedsted Brogaard 3/4
4311 1720 Apr 22nd Tandrup


8 7 same nu Christen Pedersen Bedsted fød i Bedsted bolig og gadehus 10+1 1301+0321=1622 1720 Apr 22nd Tandrup


11 8 (ej fundet i KB) Far Jens ____ 1720 nu Anders Jensen Møllegaard (1681 Anders Jensen 1720) i Bedsted fød i Bedsted Møllegaard 1/2 0 4332 1720 Apr 22nd Tandrup


13 10 (Hans Michelsen 1720) Hans Michelsen og Inger Nielsdatter enche nu Niels Andersen Hundkjaer Bedsted fød i Søndergaard i Nørrehaa Sogn (vier enchen thus Niels Andersen og Inger Nielsdatter) Bedsted Hundkjaer 4 2412 1720 Apr 22nd Tandrup


17 14 (ej fundet i KB) Far Jens ____ 1719 nu Christen Jensen Bedsted fød i Spangsberg Bedsted gaard 2 3631 1720 Apr 22nd Tandrup


24 20 - nu Laurits Jellesen Bedsted fød i Thorsted Sogn Bedsted Møllegaard 0 4332 1720 Apr 22nd Tandrup


26 22 same nu Christen Andersen Spangberg Bedsted Sogn Bedsted Spangberg + Kvie-dahl-felt og Trold-dahl-felt 1 5231 1720 Apr 22nd Tandrup


27 24 same nu Jeppe Jacobsen Spangberg Bedsted Sogn Bedsted Spangberg 3 4501 1720 Apr 22nd Tandrup


38 33 - nu Anders Nielsen Hassing Sogn og By fød Hassing
4 2000 1720 Apr 22nd Tandrup


39 35 - nu Jens Christensen fød i Vejerslev Morsø Hassing
17 1402 1720 Apr 22nd Tandrup


40 35 Gravers Thomassen nu Christen Nielsen Hassing fød i Hassing gaard 2 5132 1720 Apr 22nd Tandrup


45 41 same nu Niels Eschesen Sønderhaa Sønderhaa
3 3210 1720 Apr 22nd Tandrup


46 42 same nu Christen Jeppesen Knattrup i Sønderhaa Sogn Sønderhaa Knattrup 4 6202 1720 Apr 22nd Tandrup


47 42 same nu Christen Jensen Sønderhaa Sogn Jestrup By Sønderhaa Jestrup 10 4101 1720 Apr 22nd Tandrup


48 43 same nu Christen Pedersen Koustrup Vandmølle øde i Sønderhaa Sogn Sønderhaa Koustrup Vandmølle - 2012 1720 Apr 22nd Tandrup


49 44 - nu Christen Jensen Sønderhaa fød i Sønderhaa Jestrup 8 3311 1720 Apr 22nd Tandrup


50 45 Hans ____ nu Niels Jensen Smed (Niels Smed) Sønderhaa
4 3002 1720 Apr 22nd Tandrup


51 45 Hans ____ nu Mads Nielsen Sønderhaa
12 3302 1720 Apr 22nd Tandrup


52 46 Hans ____ nu Niels Christensen Damgaard Sønderhaa
12 1422 1720 Apr 22nd Tandrup


60 52 same nu Christen Nielsen Hørsted
2 0601 1720 Apr 22nd Tandrup


61 53 same nu Henrich Pedersen Hørsted gaard 1/2 3 3112 1720 Apr 22nd Tandrup


62 54
nu Jens Pedersen Jestrup Hørsted gaard 4 5110 1720 Apr 22nd Tandrup


64 56 same nu Christen Jensen Hørsted
5 2630 1720 Apr 22nd Tandrup


65 56 same nu Christen Jensen Bentsen (Christen Bentsen) Hørsted gaard 1/2 3 3112 1720 Apr 22nd Tandrup


67 58 - nu Dorthe Nielsdatter Hørsted gadehus 4 0012 1720 Apr 22nd Tandrup


71 61 - nu Christen Frandsen Nørrehaa Stougaard Mølle 0 0200 1720 Apr 22nd Tandrup


76 64 - nu Poul Christensen Grurup annex 11 0402 1720 Apr 22nd Tandrup


77 65 same nu Laurits Pedersen Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 5620 1720 Apr 22nd Tandrup


78 66 same nu Jens Nielsen Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 3700 1720 Apr 22nd Tandrup no 78.81 fol 67

79 67 same nu Peder Jørgensen Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 5620 1720 Apr 22nd Tandrup no 79.

93 76 (ej fundet i KB) Peder Krogh 1720 nu Jens Jensen Hundborg Brunshove fød i Jannerup Snejstrup 1 1721 1720 Apr 22nd Tandrup


94 77 (ej fundet i KB) far Peder ____ 1720 nu Thomas Pedersen Jannerup Snejstrup 3 1110 1720 Apr 22nd Tandrup


95 78 same nu Christen Christensen Jannerup Jannerup By 6 3200 1720 Apr 22nd Tandrup


100 82 - nu Niels Christensen Villerslev gaard 1/2 14 1431 1720 Apr 22nd Tandrup


102 83 - nu Christen Frandsen Thisted Tistrup By 8 2520 1720 Apr 22nd Tandrup


103 84 - nu Christen Jensen Skraeder (Christen Skraeder) Heltborg Ginnerup 4 1311 1720 Apr 22nd Tandrup


109 89 same nu Jens Jensen Hjerm Ølby Ølbygaard 1/2 0 4301 1720 Apr 22nd Tandrup


110 90 same nu Peder Christensen Hjerm Ølby gaard 0 4032 1720 Apr 22nd Tandrup


111 90 same nu Christen Knudsen Sevel Djeld By 0 4411 1720 Apr 22nd Tandrup


112 91 same nu Maren Nielsdatter Hjerm Ølby gadehus na 0000 1720 Apr 22nd Tandrup


113 92 same nu Christen Andersen Brende (Christen Brende) (har smaa børn) Bedsted Spangberg + Kvie-dahl-felt og Trold-dahl-felt 1 5231 1720 Apr 22nd Tandrup


119 97 - nu Peder Jensen fra Hørsted Sønderhaa gadehus - 0010 1720 Apr 22nd Tandrup


123 100 (ej fundet i KB) far Clemed Olufsen nu Oluf Clemedsen Hundborg Troldborg bolig - 0521 1720 Apr 22nd Tandrup


42 39 (KB doesn't exist) Mads Michelsen 1719 nu Jens Andersen Ladefoged Hassing gaard 1 5700 1720 Apr 22nd Tandrup


37 33 Peder Christensen armod nu Niels Christensen Hassing fød Nørrehaa Sogn i Stausgaard Mølle Hassing gaard - 4711 1720 Apr 22nd 1723 May 1st Tandrup


101 82 Mads Jensensog Maren Christensdatter enche vier deres datter nu Jens Jensen og Gertrud Madsdatter; Jens Jensen Aarup Snedsted Sog fød i Villerslev
14 1431 1720 Jun 5th Tandrup


66 57 - nu Laurits Simonsen Schaarup Sjørring Hørsted gadehus 1 0102 1720 Nov 16th Tandrup


127 104 far Jens Andersen nu Michel Jensen Bedsted fød i Bedsted bolig og eng Hundkjaer Sø 1 1110 1720 Nov 9th Tandrup


56 50 Bodil Nielsdatter nu Jens Christensen og Bodil Nielsdatter Gjersbøl Snedsted Sogn fød i Sønderhaa
9 (see#7) 0402 1720 Nov Tandrup


125 102 far Michel Jensen nu Jens Michelsen Snejstrup fød i (to yngre søskende) Jannerup Snejstrup 2 2502 1720 Dec 28th Tandrup


59 52 Hans Jensen nu Morten Lauritsen Skraeder Møllegaard Bedsted Sogn fød i (Morten Skraeder) Sønderhaa hus 2 0530 1721 Apr 18th Tandrup


118 96 Jens Olufsen Bødcher (Jens Bødcher) har afstaaet til Peder Andersen og hans søns datter Maren Olufsdatter nu Peder Andersen og Maren Olufsdatter PA: fød i Ryltoft Hundborg Sogn Hundborg Fadersbøl March na 0000 1721 Sep 26th Tandrup


63 55 (Christen Hove) Christen Jensen Hove armod godvil nu Jeppe Christensen Sønderhaa fød i Hørsted
6 1322 1722 Apr 22nd Tandrup min hustru's fader Laurits Christensen i Schaarup i Sjørring Sogn

83 69 Christen Christensen og enchen nu Christen Salmondsen vier enchen Hundborg Hvalstrup
1231 1722 Jun 6th Tandrup skal betale til Knud Christensen; fru Sophie Rothkjaer faeste 1711 Apr 4th

99 81 na nu Christen Jensen Hundborg Vorup Klit selvbyggerhus og toft na 0000 1722 Nov 9th Tandrup


124 101 Else Nielsdatter/ Else Nielsen nu Knud Jensen Gris Hassing fød i (Knud Gris) Bedsted Hundkjaer - 1710 1723 Jun 7th Tandrup


35 31 Laurits Pedersen nu Christen Pedersen fød i Hvidberg Vesten Aa Soldat Capitain Grevenkops Com Bedsted Nørre Dahlgaard 1/2 2 2501 1723 Sep 10th 1Thisted 1723 Nov 16th Nørre Vosborg


129 105 (1651 gamle: Christen Christensen Mouberg 1723) far Christen ____ 1723 nu Thomas Christensen Mouberg (Thomas Mouberg) Hundborg Vorup Øer (Vorupør) hus - 0000 1723 Oct 25th Tandrup


73 62 Jens Villadsen Hundborg (Jens Hundborg) nu Jonas Andersen Vinter (Jonas Vinter) Nørrehaa
na 0000 1724 Mar 28th Tandrup Elisabeth Sophie Rantzau

23 19 - nu Michel Michelsen Brogaard Bedsted Bedsted Brogaard 1/4gaard og boel 1+ 1/4*2 2311+1330=3701 1724 Apr 22nd Tandrup


134 108 na nu Christen Christensen Vorupør Klit fød i Hundborg Vorupør Klit selvbygger gadehus østen for Tornbach na 0000 1724 Jun 24th 1726 Apr 18th Tandrup Christen Leth svigermor paa vegne af

516a 337 Peder Madsen nu Anders Andersen Schyum fra Bedsted agger - 0000 1725 Apr 17th 1771 Jul 30th Tandrup see p336

516 337 Graves Nielsen armod nu Anders Andersen Grødborg Schyum fra Bedsted tre boel'er - 3130 1725 Apr 17th 1771 Jul 30th 1775 Nov 18th Tandrup Ørum sign Charlotte Amalie Gedde enche til Henrich Klingenberg og Charlotte Amalie Gedde til Ørum

133 107 Christen Nielsen armod nu Christen Christensen Kusk (Christen Kusk) fød i Hundborg Sogn Bedsted gaard 19 4611 1725 Apr 25th Tandrup


132 107 Christen Jeppesen godvil nu Michel Pedersen og Ingeborg Christensdatter (vier dat) MP fød i Spangsberg Bedsted Sogn Sønderhaa Knattrup 4 6202 1725 May 16th Tandrup Christen Leth

128 105 - nu Morten Christensen landsoldat cap Grevenkorp com Hassing Fælled Hede sønden byen selvbygger hus na 0000 1725 Jun 6th Tandrup sign enche til Hans Eifler og Elisabeth Rantzau

130 106 (1645 Knud Christensen 1724 Klitten, af) far Knud ____ 1725 nu Christen Knudsen Hulstrup Hundborg fød i Hundborg Hulstrup gadehus - 0000 1725 Jun 6th Tandrup


131 107 Jens Berthelsen nu Berthel Jensen Munch Vorupør Klit Hundborg Sogn fød i Hundborg Vorupør Klit 5 0031 1725 Jun 6th Tandrup Elisabeth Sophie Rantzau til Tanderup, Koustrup og Fadersbøl

136 109 Else Henrichsdatter godwill nu Karen Villadsdatter fød i Stagstrup Sogn Snedsted hus 3 0001 1726 Nov 30th Tandrup


135 108 Laurits Jellesen og enche; far 1659 Laurits Jellesen 1726 nu Christen Lauritsen Møllegaard Bedsted Sogn fød i Bedsted Møllegaard 1/2 - - 1727 Feb 4th Tandrup


138 110 Jeppe Jacobsen mageskift nu Poul Christensen Hundkjaer Bedsted Sogn fra Bedsted Spangberg 3 4501 1727 Mar 10th Tandrup


139 111 Poul Christensen mageskift nu Jeppe Jacobsen Bedsted Hundkjaer 5+3 0612+0331=1210 1727 Mar 10th Tandrup


137 109 far Jens Sørensen goodwill nu Niels Jensen Hvidberg Sogn og By Thyholm fød i Hvidberg Thyholm
10+1+10 0600+0030+0010=0700 1727 Mar 4th Tandrup


142 113 far (sviger?) Christen Jensen goodwill nu Laurits Poulsen Heltborg Ginnerup 4 1311 1727 Apr 30th Tandrup


141 112 Jeppe Christensen armod fradømt nu Christen Christensen Hørsted fød i Hørsted bolig - 1312 1727 Apr 8th Tandrup


143 113 Christen Simonsen armod nu Jens Lauritsen Grurup fød i Grurup
22 1531 1727 Jun 18th Tandrup


144 114 Peder Simonsen armod nu Christen Sørensen Bedsted Sogn fød i Bedsted Søndergaard 1/2 6 3230 1727 Nov 28th Tandrup


140 111 (Hans Gris) Hans Jensen Gris goodwill nu Jørgen Andersen Degn i Sønderhaa Sønderhaa gadehus - 0030 1728 Apr 28th Tandrup


146 115 - nu Jens Nielsen Sønderhaa fød i Sønderhaa to boliger; selv bygger nyt 4+6 0201 1729 Feb 14th Tandrup


149 118 Jens Ladefoged nu Niels Damgaard Hassing gaard 1 5700 1729 Apr 7th Tandrup


821 638 far Peder Boysen goodwill nu Peder Pedersen Legaard (og Christen Pedersen Østergaard) far er gammel og Broderen er Soldat)


fritages militær 1729 Jun 21st
C.N. Leth

147 116 corporal Hans Skulds nu Christen OlufsenHvidberg Vesten Aa fød i Bedsted gadehus 13 0002 1729 Oct 8th Tandrup


148 117 far Anders ____ nu Michel Andersen Bedsted fød i Bedsted Sønder Bjerregaard 1/2 14 3520-1630 1730 Feb 16th Tandrup


150 119 Jens Graversen armod nu Iver Lauritsen Ørum Sogn og By fød i soldat cam Grevenkop comp Bedsted gaard 20 3112 1730 Feb 16th Tandrup


152 120 1660 Christen Nielsen 1730 nu Peder Madsen Øster Vandet Sogn fød i Hørsted gaard 2 6001 1730 Mar 27th Tandrup


151 120 - nu Cathrine ____ enche til Peder Dahlgaard og Cathrine ____ Bedsted hus jordløst na 0000 1730 Sep 28th Tandrup


153 121 - nu Søren Clausen Refs By Hurup Sogn fød i Bedsted Dahlgaard - 5210 1731 Jan 3rd Tandrup


154 122 Anders Madsen armod nu Enevold Pedersen fra Hvidberg Sogn Bedsted bolig - 2022 1732 Apr 19th Tandrup


156 123 - nu Laurits Nielsen Sønder Dalgaard Bedsted fød i Bedsted Sønder Dahlgaard 1/2 4 2201 1732 Jul 4th Tandrup


155 122 Jens Jensen og Niels Christensen nu Jens Jensen Aarup By Snedsted Sogn fød i Villerslev gaard nu hele gaarden 14 3122 1732 Nov 2nd Tandrup


158 125 far Thomas Jensen nu Jens Thomassen Bedsted Nørre Bjerregaard + eng Troldborg 3 4322 1733 Feb 8th Tandrup


157 124 - nu Christen Jensen fød i Sjørring tje Jesper Andersen paa Todbøl Heltborg Kistrup By + ny stald - 4612 1733 Mar 17th Tandrup


159 126 far Laurits Pedersen og Birgithe Christensdatter mor enche nu Christen Lauritsen Copperø (Christen Copperø) (ældste søn af mange børn)Hvidberg Vesten Aa fød i Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 5620 1734 Feb 22nd Tandrup


518 338 1662 Thomas Jensen 1731 og enchen nu Laurits Jensen Elsted Snedsted fra; vier enchen (KB Laurits Jensen og Else Jensdatter) Bedsted Fuglsang
1432+0612=2101 1734 Feb 4th 1771 Aug 9th Tandrup revers contract forevist: C. A. Gedde

160 128 far Christen Andersen og enche nu Anders Christensen Brogaard Bedsted Sogn fød i Bedsted Brogaard, gard i - 4311 1734 05 May 1st Tandrup


162 130 1660 Jeppe Jacobsen 1731 nu Niels Andersen Bedsted Hundkjaer jord 3 0331 1734 May 24th Tandrup


161 129 far Christen Jacobsen og ____ mor enche nu Laurits Christensen Bach Sønderhaa Jestrup bolig - 0621 1734 Oct 15th Tandrup


163 130 Niels Eschesen fradømt grundet slette tilstand nu Jeppe Christensen Sønderhaa fød i Sønderhaa gaard 3 3210 1735 Mar 24th Tandrup Christen Leth til Tanderup

164 131 Søren Clausen fradømt 1735 grundet slette tilstand nu Jens Madsen Bedsted fød i Bedsted Nørre Dahlgaard 1 5210 1735 Jul 28th Tandrup
x
165 132 same nu Christen Jensen Bedsted Brydberg March (selvbygger hus, før) na 0200 1737 Nov 26th Ørum tabt faestebrev fra her Leth til Tanderup

166 133 - nu Christen Pedersen Bedsted Sogn fød i (Christen Dahlgaard) Bedsted Sønder Dahlgaard 4 2201 1737 Dec 1st Ørum Poul von Klingenberg rep medarvinger

167 133 far Christen Madsen nu Søren Christensen Fladkjær fød i Bedsted Nørre Fladkjaer 1/2 2 5100 1738 Mar 17th Ørum


168 134 Jens Jensen Kjeldgaard (Jens Kjeldgaard) og hustru armod nu Anders Pedersen Gjerup fra Schyum gaard - 6302 1738 May 13th Ørum
x
170 135 Laurits Andersen nu Villads Knudsen Villerslev af Hørdum gaard 1/2 7 2412 1738 Jun 23rd Ørum
x
171 135 juncher paa Koustrup Frederich Leth nu Peder Nielsen Jestrup Sønderhaa fra Sønderhaa Koustrup Mølle - 2012 1738 Sep 1st Ørum
x
172 136 na nu Christopher Nielsen Hørsted hus paa jord til Peder Enochsen's na 0000 1738 Dec 24th Ørum
x
169 134 1691 Christen Møllegaard 1737 og Dorthe Knudsdatter nu Niels Pallesen og vier enchen; NP fra Villerup (KB Niels Pallesen og Dorthe Knudsdatter) Bedsted Møllegaard 1/2 - 4332 1738 Apr Ørum sign Anders Schierner

608 407 Søren Lauritsen og Sidsel Sørensdatter enche nu Mads Christensen ladefoged paa Vestervig Closter, vier enchen thus Mads Christensen og Sidsel Sørensdatter Bedsted Morup Mølle + Fuglsang jord
10500+0711 1739 Mar 14 (Ørum skøde) 1771 Jul 31st Tanderup Tandrup ejer rep Peder Moldrup/ Hermin

173 136 1677 Mads Nielsen 1741 nu Jens Pedersen Ørum By fra Sønderhaa
12 3302 1741 Mar 27th Tandrup
x
174 137 1670 Peder Dahl 1741 og enche 1741 nu Anders Jensen og vier enche Schyum
- 6311 1741 Apr 21st Tandrup
x
175 137 far Anders ____ nu Jens Andersen Schyum af Schyum et af to - 5532 1741 Apr 23rd Tandrup
x
176 137 her Peder Jørgensen 1741 nu Mogens Krabbesen Maschedahl Hvidberg Vestenaa fra Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 5620 1741 May 6th Tandrup
x
177 138 Jens ____ og mor nu Christen Jensen Gjersbøl af Snedsted Gjersbøl tre steder 120+10+12 5012 1741 Oct 14th Tandrup
x
524 341 Peder Jørgensen skrøbelig 1/1 nu Niels Christensen Vester Jølby Dragstrup Sogn fød i soldat cam Bulow comp Hassing gaard 1/2 11 3512-1622 1741 Oct 7th (Irup) 1768 Nov 19th 1771 Aug 9th Tandrup 1776 Nov 22nd Tandrup ejer Jens Jørgen Hopp Irup

178 138 1676 Jens Nielsen 1741 Jens Nielsen og Maren Pedersdatter enchen nu Christen Krabbesen og Maren Pedersdatter vier enchen; CK: Maschedahl Hvidberg Vestenaa fra Hvidberg Vestenaa Madstedgaard part - 3700 1741 Nov 16th Tandrup see no 176

179 139 Laurits ____ og mor 1741 nu Jens Lauritsen Odby af Ydby
4 0502 1741 Dec 28th Tandrup
x
180 139 Dorthe Nielsdatter goodwill nu Peder Nielsen Skraeder (Peder Skraeder) Hørsted af (DN bliver) Hørsted hus 4 0012 1741 Dec 30th Tandrup sign Peder Nielsen x
181 139 Christen Skraeder nu Hans Jeppesen Spangberg i Bedsted Spangberg - 4510 1742 Apr 16th Tandrup
x
182 140 far Mads ____ nu Jens Madsen Refs By fød i Ydby Refs 15 7222 1742 Jun 19th Tandrup
x
183 140 Far 1679 Laurits Pedersen 1741 nu Peder Lauritsen Schyum fød Schyum gaard 7 4301 1742 Jun 20th Tandrup
x
184 140 1688 Knud Skraeder 1742 nu Anders Olufsen Hvidberg Vesten Aa fød i Bedsted hus 33 0401 1742 Jul 5th Tandrup sign Anders Pallesen x
185 141 Knud Svenningsen og hustru nu Anders Christensen Hove (Anders Hove) Schadshove Bedsted Sogn fra (vier dat thus Anders Christensen og ____ Knudsdatter) Bedsted
35 0722 1742 Nov 17th Tandrup
x
213 151 Anders Ryltoft 1743 nu Michel Knattrup Sønderhaa hus
0011 1742 Dec 31st Tandrup
t
186 141 Michel Andersen armod nu Bo Jensen Kallerup Hvidberg Vestenaa fra Bedsted Sønder Bjerregaard 14 3520 1743 Feb 18th Tandrup
x
187 142 Niels Smed goodwill nu Christen Andersen Hvidberg Vesten Aa fød i Sønderhaa
4 3002 1743 Feb 18th Tandrup
x
188 142 Mor 1/1gaard nu Mogens Christensen Bedsted fød i Bedsted gaard 1/2 5 3711 1743 Feb 19th Tandrup
x
189 142 Jens Thøgersen og enche nu Peder Simonsen og enchen vier; PS Bedsted fød i Bedsted hus 4 0021 1743 Feb 22nd Tandrup
x
190 143 (is this: 1689 Jens Jensen Kusk 1742 in KB?) far Jens ____ 1743 nu Jens Jensen Bedsted Sogn fød i Bedsted hus 6 0130 1743 Feb 22nd Tandrup
x
191 143 Peder Madsen og enche nu Jens Jensen og enche vier, JJ Snedsted fød i Hørsted
2 6001 1743 Feb 25th Tandrup
x
192 143 Peder Christensen og enche nu Peder Christensen Stadshove Bedsted Sogn fra thus Peder Christensen og enche Bedsted Horsfeld 4 1230 1743 Feb 25th Tandrup
x
193 144 Christen Gyrup nu Christen Sørensen Sønderhaa af Sønderhaa Jestrup 5 3311 1743 Mar 16th Tandrup
x
194 144 1693 Michel Knudsen 1742 nu Henrich Jensen Hjerm Sogn Haresyssel fød i Bedsted hus 3 0021 1743 Mar 18th Tandrup
x
195 144 Henrich Pedersen nu Poul Nielsen Sønderhaa fød i Sønderhaa to huse 4+6 0201 1743 Mar 18th Tandrup
x
515 336 Jens Madsen og enche nu Peder Christensen Dahlgaard Bedsted fød i; vier enchen Peder Dahlgaard og ____ Bedsted Nørre Dahlgaard 1+2 5210 1743 Mar 4th 1771 Aug 9th Tandrup bortkommen revers

196 145 Anders Brogaard nu Christen Mortensen Ulnits Bedsted Bedsted
1+2 4311 1743 Apr 16th Tandrup
x
197 145 - nu Christen Pedersen Nørregaard (Christen Nørregaard) Jestrup Sønderhaa fra Sønderhaa Jestrup By 10 4012 1743 May 24th Tandrup


198 146 1664 Jens Michelsen 1743 nu Niels Jørgensen Bedsted Vibberstoft - 3322 1743 Jun 15th Tandrup
x
199 146 (1702 Christen Christensen Bach 1743) Christen Bach 1744 nu Niels Christensen Hassing, landsoldat cam Rosenørn comp Bedsted
- 4611 1744 Jan 27th Tandrup
x
200 146 Jens Christensen 1744 og enche nu Jens Christensen Schyum fød i, vier enchen thus Jens Christensen og enche Schyum
5 7501 1744 Jan 27th Tandrup


201 146 (Jens Todbøl) Jens Andersen Todbøl 1744 og enche nu Peder Nielsen Grurup fød i, vier enchen Peder Nielsen og enche Schyum gaard - 7721 1744 Feb 17th Tandrup


202 147 Anders Villadsen og søs nu Søren Christensen Schyum fød i, landsoldat vier søs thus Søren Christensen og ____ Villadsdatter Hørdum Tøtterup By - 3130 1744 Feb 25th Tandrup


203 147 Niels Jensen Schadbach (Niels Schadbach) skrøbelig nu Hans Jensen Skraeder (Hans Skraeder) Sønderhaa hus - 0211 1744 Mar 28th Tandrup
x
204 147 Peder Svankjaer 1744 nu Thomas Pedersen Svankjaer Hassing Svanekjaer - 5431 1744 Jun 23rd Tandrup
x
212 151 Christen Nielsen nu Søren Christensen Hassing gaard
5132 1744 Dec 13th Tandrup
t
205 148 Laurits Nielsen nu Jens Christensen Hove (Jens Hove) Bedsted
- 3700 1745 Feb 27th Tandrup
x
248 174 same nu Laurits Rasmussen Lyngs Jestrup (Istrup) salshus, lade og jord
0000 1745 Apr 2nd Tandrup
t
218 154 part nu Peder Andersen Grurup fra Lyngs Søndergaard part
5430 1745 Aug 3rd Tandrup
t
219 154 Christensen Harregaard nu Anders Jensen Bedsted Søndergaard 1/2
3221 1745 Nov 12th Tandrup
t
206 148 Peder Sørensen og enche nu Niels Christensen (enche bliver boende) Bedsted Vibberstoftgaard 1/2 - 6711 1745 Dec 13th Tandrup
x
207 149 Laurits Bach armod nu Christen Pedersen Jestrup i Sønderhaa Jestrup 6 0621 1745 Dec 23rd Tandrup
x
208 149 far Niels Damgaard nu Jeppe Nielsen Damgaard (Jeppe Damgaard) Hassing Damgaard 1 5700 1745 Dec 29th Tandrup
x
209 149 Jens Hammer nu Jens Pedersen Schyum gaard 16 4522 1746 Mar 14th Tandrup
t
211 150 Jens Madsen 1746, Thomas Jensen's enche nu Berthel Pedersen Hørdum fød i Schyum Daugaard + 1/2 Kloen's Eng + 1/2 Byen's Eng 9 8730 1746 May 26th Tandrup
t
210 150 Svenning Gudichsen og Maren Knudsdatter nu Maren Knudsdatter Visby Nørre Hedegaard
6231 1746 May 3rd Tandrup
t
220 155 1670 Ove Pedersen 1743 nu Jesper Madsen Gjersbøl fød i Thorsted hus 4 0010 1746 Jun 30th Tandrup
t
217 153 far Laurits ____ nu Niels Lauritsen Lyngs Snaever
0610 1746 Jun 3rd Tandrup
t
215 152 far Christen Jensen 1746 og enche mor nu Jens Christensen Hørsted gaard 3 3112 1746 Oct 13th Tandrup
t
216 153 Jens Olufsen goodwill nu Laurits Pedersen Heltborg gaard 14 3312 1746 Oct 24th Tandrup
t
214 151 far Niels Christensen nu Peder Nielsen Hassing gaard 1/2 3 4711-2320 1746 Oct 4th Tandrup
t
249 175 Poul Nielsen nu Christen Michelsen Signeur Hørsted

0012 1746 Nov 30th Tandrup
t
525 341 (Michel Karl bor no8 Baunhove) Laurits Nielsen 1776 Laurits Nielsen og Sidsel Knudsdatter nu Peder Pedersen Gudenees By Villerslev Sogn fød i vier dat thus Peder Pedersen og ____ Lauritsdatter (mor bliver) Hassing Gaard + Baunhove jord 14+8 3221 1746 Nov 8th 1768 Nov 19th 1771 Aug 9th Tandrup 1776 Nov 22nd Tandrup


221 155 Christen Christensen Overgaard (Christen Overgaard) goodwill nu Christen Jensen Lodberg (Christen Lodberg) Heltborg fød i Heltborg Lodborg 1/2 + 1/2 Heltborggaard
4132 1746 Dec 29th Tandrup
t
222 156 (Peder Jeberg) Peder Nielsen Jegberg 1747 nu Gregers Pedersen Ørum Sogn fød i Hvidberg Thyholm gaard 14 3700 1747 Apr 6th Tandrup
t
224 158 (1692 Christen Graversen 1747) Christen Gregersen 1747 nu Christen Knudgaard pas fra oberst Moldrup Lyngs Jestrup 1/2
0722 1747 Jun 20th Tandrup
t
223 157 far Niels Stengaard nu Christen Nielsen Stengaard fød i Getterup Stengaard 1/2
5322-2531 1747 Jun 6th Tandrup
t
225 159 (Thomas Jensen 1745) Thomas Jensen og Mette Pedersdatter enche nu Thomas Christensen og Mette Pedersdatter Schyum fra soldat og vier enchen Schyum
14+16 6221 1747 Jul 10th Tandrup
t
227 160 Anders Nielsen og hustru skrøbelig nu Christen Nielsen Sø (Christen Sø) parret blier paa gaarden Hassing
4 2000 1747 Nov 16th Tandrup
t
226 160 far Christen Madsted nu Christen Christensen soldat paa Tandrup Hvidberg Vestenaa Madstedgaard 1/2
5620-2710 1747 Nov 9th Tandrup
t
228 161 Niels Jensen restance nu Christen Simonsen Bedsted fød i Bedsted Møllegaard 1/2
4332 1748 Jan 8th Tandrup
t
250 175 - nu Christen Christensen Hvidberg Thyholm Hindsels Styvel 3 0400 1748 Jan 9th Tandrup
t
233 165 - nu Mads Jensen Heltborg? Gadegaard 1/2
2000 1748 Apr 8th Tandrup
t
234 165 - nu Laurits Knudsen Heltborg? Gadegaard 1/2
2000 1748 Apr 8th Tandrup
t
232 164 far Niels Stengaard nu Christen Nielsen Getterup fød i Getterup Stengaard
5332 1748 Jun 16th Tandrup
t
229 161 far Søren ____ nu Mads Sørensen Todbøl Schyum fød i Kallerup Todbøl 1/2 2 10301-5120 1748 Jun 17th Tandrup
t
230 162 Jens Christensen goodwill nu Laurits Iversen Bedsted fød i Bedsted Horsfeld 1/2 3 2212-1102 1748 Jun 17th Tandrup
t
235 166 (1681 Christen Bjerregaard 1749 i Spangsberg) far Christen Spangberg 1748 nu Anders Christensen Bedsted fød i Bedsted Spangberg
5231 1748 Dec 31st Tandrup
t
231 163 Peder Morsing nu Søren Nielsen Hassing fra PM bliver og vier dat thus Søren Nielsen og ____ Pedersdatter Odby Ugelslev
5200 1748 Dec 3rd Tandrup
t
308 205 far Peder Bojersen nu Peder Pedersen Legaard (Peder Legaard) Bedsted Legaard 16 5201 1749 Jan 9th Tandrup


236 167 Far 1696 Svenning Gudichsen 1745 og ____ mor nu Gudich Svenningsen Visby Nørre Hedegaard
6231 1749 Mar 24th Tandrup
t
251 175 (1679 Birgithe Jensdatter 1749) Birgithe Rytter 1749 nu Peder Madsen Skraeder (Peder Skraeder) Lyngs
3 0001 1749 Apr 9th Tandrup
t
238 168 Sidsel Lauritsdatter 1749 nu Christen Pedersen Lyngs fød i, med pas Hvidberg Thyholm hus
0000 1749 May 16th Tandrup
t
257 178 Christen Sørensen nu Niels Jensen Bedsted fød i Sønderhaa Jestrup 5 3311 1749 May 16th Koustrup


237 167 Anne Jensdatter goodwill nu Anne Kjeldsdatter Dover fra Ydby Dover hus med kaalhave
0000 1749 May 8th Tandrup hus tilhører min søster t
239 168 same nu Mads Andersen Lodahl af Hurup Lodahl
6132 1749 Sep 27th Tandrup
t
240 169 mand og enche mor nu Morten Lauritsen Ydby fød i Ydby Sinnerup 4 5510 1749 Oct 9th Tandrup fød paa min søster's gods i Ydby Sogn t
241 170 far Knud ____ nu Jens Knudsen Bedsted Hundkjaer
1710 1750 Feb 24th Tandrup
t
242 170 (1701 Oluf Jensen 1746) far Oluf ____ 1750 nu Jens Olufsen Schyum gaard 1/2 15 5311 1750 May 12th Tandrup
t
243 171 (can't find this event in KB except he died 1742?) Peder Knudsen 1750 nu Erich Jensen Bedsted Grøntoft 4 3101 1750 May 30th Tandrup
t
244 172 Christen Pedersen 1750; Christen Pedersen Nørregaard (Christen Nørregaard) nu Christen Michelsen (to provide accomodation for: Laurits Bach's hustru og mor Maren Lauritsdatter) Sønderhaa Jestrup to steder
4700 1751 Feb 9th Tandrup
t
521 339 (Jens Bach bor her) Jens Rosholm nu Niels Pedersen Harring (Niels Harring) Øster Hørdum fød i Harring Schouhøj Jord 7 0102+4000 1751 Mar 11th 1768 Nov 19th 1771 Aug 9th 1771 Nov 21st 1776 Nov 21st Tandrup ejer Jens Jørgen Hopp til Irup

245 172 Far 1751 nu Niels Habech Bedsted Store Habech & Lille Habech
5603 1751 May 4th Tandrup
t
246 173 far Hans ____ nu Mads Hansen Bedsted fød i Bedsted
17+18 3620 1751 May 4th Tandrup
t
247 173 (Peder Kroghborg) Peder Jensen Krogborg goodwill nu Jeppe Christensen Dover fød i, pas fra Jegermaester von Der Leth; vier Kroghgaard's dat thus Jeppe Christensen og Mette Jensdatter Ydby Tvolm
2312 1751 Jul 4th Koustrup
t
420 277 - nu Michel Christensen Vester (Michel Vester) Sønderhaa Vester Brohove hus 13 0012 1751 Aug 14th Pilberg Sønderhaa Peder Nors, Jens Ware til Fadersbøl tilladelse

291 196 Erich Jensen nu Peder Christensen Sønderhaa fød i Hørsted
2 0130 1751 Aug 24th Koustrup Irup nu Tanderup

254 176 Poul Jensen goodwill nu Jens Bosen Hvidberg Vesten Aa fød i Grurup annex
0402+4112 1751 Sep 24th Koustrup Tanderup & Praestegaard

526 342 (Niels Ringgaard) Niels Pedersen Ringgaard 1776 og enchen nu Peder Christensen Barygel soldat Irup Gods landmilitsen cam Rosenørn comp Hassing Barygel 16+8 3111+0400=3511 1751 Oct 8th (Thisted) 1771 Aug 9th Tandrup 1776 Nov 22nd Tandrup ejer Jens Jørgen Hopp Irup

252 175 mor nu Jens Christensen - 1/2 - 2202 1751 Nov 23rd Tandrup


253 176 far Gregers ____ nu Jens Gregersen Skyum fød i Schyum
8 0030 1751 Dec 4th Koustrup


255 177 (can't find this event in KB) Mads Andersen 1751 nu Anders Jensen Ginnerupgaard fød i (enchen bliver) Schyum Tvolm Simonsgaard
5412 1751 Dec 4th Koustrup


258 178 - nu Christopher Nielsen Hvidberg Thyholm gaard 14 3700 1752 Jan 11th Koustrup


256 177 - nu Ammon Christensen (Amor Christensen) Dover fød i Ydby Dover hus 1 0322 1752 Jan 13th Koustrup


260 179
nu Anders Nielsen Knattrup (Anders Knattrup) Sønderhaa Knattrup 12 3302 1752 Apr 20th Koustrup


259 179 far Peder Uhrbrand nu Jens Pedersen Uhrbrand (Jens Uhrbrand) Villerslev Uhrbrand 13 2622-0622 1752 Apr 6th Koustrup


261 179 fru Kirketerp (Kirchetorp) nu Simon Knudsen Bedsted fød i Bedsted hus med kaalhave na 0000 1752 Aug 5th Koustrup


264 181 - nu Mads Lauritsen Lyngs
- 5430 1752 Oct 14th Koustrup


265 181 (1673 Jens Christensen 1752 i Horsfelt?)Far Jens ____ 1752 nu Christen Jensen Bedsted fød i Bedsted Strandhuse + Brydberg Mølle øde 22 1531 1752 Oct 18th Koustrup møllen under Tanderup Hovedgaard tax

266 182 Christen Koch nu Christen Lauritsen Bedsted gaard 15 1302 1752 Oct 26th Koustrup


262 180 Christen Michelsen beholder halv og halv Christen Kjeldsen afgir nu Jens Christensen Ydby Dover 1/2 (nedriv lade, Raling & Salshus istandsaet) - 1330 1752 Oct 4th Koustrup See 263

263 180 Jens Christensen 1/2 og 1/2 Christen Kjeldsen afgir nu Christen Michelsen Ydby Dover 1/2 - 1330 1752 Oct 4th Koustrup See 262

267 182 Anne Vinter armod nu Oluf Johansen Sønderhaa Jestrup na 0000 1753 Jan 8th Koustrup


268 183 (can't find this event in KB) (Christen Kjeldsen 1753) Christen Kjeldsen og Else Kjeldsdatter nu Else Kjeldsdatter Ydby Dover ralinghus + kaalhave na 0000 1753 Jan 8th Koustrup


269 183 Peder Nørsmed nu Niels Jensen Schyum hus 15 0110 1753 Jan 8th Koustrup


282 191 - nu Søren Marchorsen Ljørslev fød i Ljørslev Morsø Gaard 1/4 6 3631 1753 Feb 17th Koustrup


270 183 Henrich Kusk armod nu Jens Pedersen Bedsted hus 3 0021 1753 Feb 24th Koustrup


272 185 Anders Olufsen nævnes to sønner og en datter nu Christen Gotfred Vinkler (Christen Vinchler) Bedsted hus 33 0401 1753 May 10th Koustrup See 271

273 185 Anders Fertborg armod nu Jens Olufsen Schyum nedriv lade – behold ralinghus 24 3530 1753 May 14th Koustrup


274 186 fru Lederthau goodwill nu Anders Jensen Gjerup Sønderhaa Gjerup nedriv lade behold ralinghus 2 0530 1753 May 15th Koustrup


271 184 Niels Dahlgaard armod nu Anders Olufsen Bedsted Sønder Dahlgaard 1/2 3 2110 1753 May 9th Koustrup See 272

275 186 far Iver Jensen nu Niels Iversen Hosfeldt af Bedsted Horsfeld 1 0230 1753 Aug 13th Koustrup


276 187 Peder Mouritsen og enche skrøbelig nu Christen Jensen Kjeldgaard (Christen Kjeldgaard) (enche bliver) Schyum Kjeldgaard - 6421 1753 Aug 16th Koustrup


277 187 Niels Bangsgaard og enche goodwill nu Peder Andersen Visby fød i vier enchen (Peder Andersen og ____) Stagstrup Sundby 9 (1121) 7121 1753 Aug 17th Koustrup


280 189 1/2 gaard far Poul Christensen nu Michel Poulsen Uglelev fra, skal forsørge svag bro Christen Poulsen Odby Ugelslev gaard 1/1 - 2500 1753 Dec 23rd Koustrup


308b 206 - nu Kongslev og Kirstine Dorthea Laurberg enche (fru Kongslev) Sønderhaa Schadbach hus
0210 1754 Feb 11th Koustrup


281 190 Michel Michelsen/ Michel Brogaard 1/2 og same nu Christen Mortensen Brogaard i (Christen Brogaard) Bedsted Brogaard 1/2 2 4311 1754 Apr 25th Koustrup


278 188 - nu Peder Nielsen Grurup fød i Ydby Dover Mølle 12 0230+0410 1754 Oct 6th ? -


279 189 Anders Knattrup og enche nu Christen Christensen Stagstrup fød i vier enchen (Christen Christensen og ____) Sønderhaa gaard 12 3302 1754 Oct 7th Koustrup


283 191 same nu Anders Christensen Sønderhaa Sønderhaagaard 1/2
4702 1755 Jan 2nd Koustrup


293 197 - nu Christen Nielsen Vittrup fra Ljørslev Morsø Gaard 1/4 6 3631=0722 1755 Jan 3rd Koustrup


284 192 Villads Knudsen nu Christen Pedersen Ladefoged Styvelgaard fød i Hørdum Vester Hørdum 14 (19) 5302 1755 Apr 2nd Koustrup


285 193 Niels Bach nu Christen Pedersen Dahl (Christen Dahl) Bedsted Dahlgaard 14 4611 1755 Apr 3rd Koustrup


286 193 Morten Thomassen (Morten Ulnits) og hustru goodwill og Christen Jensen i Horsfelt 4521 nu Salomon Andersen Sønderhaa fød i (parret bliver) Bedsted Ulnits
5121 1755 Apr 4th Koustrup


294 197 Oluf Dahl nu Knud Pedersen Schyum fød i Heltborg Dahlgaard + Heltborggaard 3 4302+1000 1755 Jun 17th 1755 Sep 13th Koustrup


292 196 Christen Søndberg restancer nu Christen Jensen Ginnerup (Christen Ginnerup) Heltborg Ginnerupgaard + Heltborggaard 13 4132+2000 1755 Jul 6th Koustrup


287 194 mor nu Jens Nielsen Hørsted i Hørsted gaard 1/2 1 7732-3732 1755 Jul 7th Koustrup


288 194 far Christen Bach og mor nu Jens Christensen Bach (Jens Bach) forældre bliver Sønderhaa Bach 1 3302 1755 Jul 7th Koustrup


290 195 Henrich Pallesen og enche nu Peder Christensen Bach (Peder Bach) Bedsted fød i vier enchen (Peder Christensen og ____) Bedsted Horsfeld 5 1201 1755 Jul 7th Koustrup


289 195 far Claus ____ nu Anders Clausen Dover fød i Ydby Dover to steder 13+14 6421 1755 Aug 2nd Koustrup


295 198 (1702 Anders Jensen 1755 Søndergaard) Anders Jensen 1755 nu Niels Pedersen Tøtterup Hørdum fød i Bedsted Søndergaard 1/2 + sted 7 0612+3221=4100 1755 Sep 13th Koustrup


296 198 Christen Jensen og enche nu Jens Pedersen Skjoldborg fød i vier enchen Snedsted Gjersbøl Bundgaard
10302-4201=6101 1755 Oct 2nd 1755 Oct 6th 1755 Mar 26th Koustrup ejes af Tanderup og (enchen og nulevende børn) andre lodsejere

520 338 Niels Andersen og hustru nu Peder Christensen Hvinhale Hassing

1311 1755 Nov 16th 1767 Nov 21st Tandrup ejer Niels Madsen 338 SLKKAGHØØØØØØØØØØ
298 200 (can't find this event in KB) Michel Smed 1755 nu Henrich Kusk Bedsted
na 0000 1755 Dec 11th Koustrup


299 200 Christen Sø (Christen Nielsen Sø) mageskifte nu Niels Pedersen Bedsted fra Hassing gaard og hus 4+2 2201 1755 Dec 14th Koustrup see no301

300 200 Niels Pedersen nu Christen Nielsen Sø (Christen Sø) Hassing fra mageskifte Bedsted
1 +1/2*(31+32) 4100 1755 Dec 16th Koustrup see no300

301 200 (can't establish this event in KB) Maren Sørensdatter 1755 nu Jens Christensen Vig (Jens Vig) Thorsted Vig 5 0100 1755 Dec 16th Koustrup


303 201 Peder Nørresmed nu Jens Mortensen Hassing fød i Schyum hus og ager af ødegaard 12+part 17 0100 1755 Dec 16th Koustrup


304 202 Mor 1756 nu Jens Lauritsen Ginnerup (Jens Ginnerup) Heltborg Ginnerup 4 1311 1756 Jan 27th Koustrup


302 201 far Simon Andersen nu Christen Simonsen Heltborg fød i Heltborg gaard 8 2401 1756 Jan 28th Koustrup


306 202 far Christen Christensen og hustru skrøbelig nu Jens Christensen Gjerup fød i Sønderhaa Gjerup 1/2 3 6210 1756 Jan 29th Koustrup


305 202 Jens Helleberg og enche nu Michel Christensen og ___ vier enchen (Michel Clostergaard) Thorup Clostergaard hus - 0011 1756 Feb 27th Koustrup
204 øverst
307 203 Jens Pedersen skrøbelig hans hustru's søster's datter: Kirsten Chrdtr tje Koustrup nu Niels Andersen og Kirsten Christensdatter Spolum fra; pas oberst Moldrup til Vestervig vier søsdat Hvidberg Vestenaa Hvidberg Mølle
1331 1756 Mar 29th Koustrup ejer Moldrup til Vestervig og Ørum

317 210 - nu Christen Pedersen Ulsted Skibstedgaard Helligsø Skibstedgaard konge10
3611 1756 Apr 21st 1756 May 1st Koustrup Jens Andersen Katborg

318 210 - nu Hans Christian Votmann Øster Ulsted Getterup konge10 Harreg 5322 Nørreg 5720 Gundtoft 0521+0011 - 12131 1756 Apr 23rd 1756 Apr 26th 1756 May 1st Vestervig


309 206 Søren ____ og mor nu Mads Sørensen Sundby fød i Stagstrup Sundby gaard 1/3 5 2200 1756 Jul 30th Koustrup


310 206 Christen Jensen skrøbelig nu Jens Pedersen Stadshove fød i, tidl kusk til Tanderup Nørrehaa Stadshove 1 3122 1756 Jul 30th Koustrup


527 342 far Peder Christensen 1776 Peder Christensen og Anne Christensdatter nu Poul Pedersen Hassing fra Hassing
9 2332 1756 Aug 8th (Irup) 1771 Aug 9th 1776 Nov 22nd Tandrup ejer Andreas Høyer Irup

311 207 Svenning ____ og mor
Morten Svenningsen Sejerslev Morsø Schierbech
6610 1756 Aug 9th Koustrup


297 199 - nu Christen Sørensen Søndergaard (Christen Søndergaard) Bedsted Søndergaard 1/2 to steder 31+32 1432+0612 1756 Nov 18th Koustrup


312 208 (1671 Mads Smed 1755) Mads Smed 1756 nu Frederich Stephensen soldat Koustrup Schyum hus 2+13 0022 1756 Dec 24th Koustrup


313 208 (can't establish this event in KB) Sidsel Bach 1756 nu Jens Knudsen Schyum hus 14 0011 1756 Dec 28th Koustrup


314 208 Karen Hammer goodwill nu Laurits Jensen Schyum hus og jord af ødegaard 17 0000 1756 Dec 28th Koustrup


315 209 far Jens Pedersen nu Peder Jensen Sinnerup Ydby fød i Ydby Sinnerup 12 5621 1756 Dec 28th Koustrup


316 209 Jens Pedersen goodwill nu Palle Pedersen Bedsted fød i vier dat: Palle Pedersen og Sidsel Jensdatter Hørsted gaard 1/2 4 2421 1756 Dec 28th Koustrup


319 211 Laurits Pallesgaard goodwill nu Christen Clausen landsoldat cam Putkammers Comp vier dat: Christen Clausen og Dorthe Lauritsdatter Heltborg Ullerup By 3 6520 1757 Mar 14th Koustrup


320 212 Michel Michelsen Brogaard (Michel Brogaard) goodwill nu Anders Jensen Brydberg Mølle Bedsted Sogn fød i Bedsted Brogaard 1/2 1+2 3710+1/4*2 1757 Mar 14th Koustrup


321 212 Kirsten Haagaard nu Villads Knudsen Vester Hørdum fra Sønderhaa
na 0000 1757 May 13th Koustrup


322 213 Peder Simonsen nu Mads Pedersen Fuglsang fød i Bedsted hus 4 0021 1757 May 13th Koustrup


323 213 Niels Jensen skrøbelig nu Poul Barslev fremtidige kvinder og børn skal høre under godset Bedsted hus 1 0010 1757 May 13th Koustrup Tanderup

324 213 same nu Niels Christensen Kortegaard (Niels Kortegaard) Hillerslev Brund Kortegaard 12+3 6501 1757 Jul 18th Koustrup


325 214 - nu Enevold Pedersen Bedsted gaard 8+9 4112 1757 Oct 24th Koustrup


326 214 (1704 Christen Hagaard 1756) Christen Harregaard og enche 1757 nu Niels Pedersen Hørsted fød i Bedsted hus 9+13 0002 1757 Oct 24th Koustrup


328 215 (Mads Badkjaer) Mads Lauritsen Badkjaer skrøbelig nu Mads Bjørnsen Vang
8 0410 1757 Dec 11th 1758 Feb 2nd Volstrup til Vang Kirche landgilde

327 214 Foraldre Svenning ____ og Maren Knudsdatter enche nu Gudiche Svenningsen Nørhedegaard Visby Sogn Hassing Nørre Hedegaard
6231 1757 Dec 3rd Koustrup køber skøde 300$

336 218 Gertrud Chapel nu Kirsten Pedersdatter enche til Christen Jeppesen og Kirsten Pedersdatter Jestrup Sønderhaa fra Lyngs Torp By hus og grøn jord - 0000 1758 Jan 10th Koustrup fuld Christen Gudichsen

329 215 same nu Peder Thorsted Schyum gaard 7 8400 1758 Jan 4th Koustrup


330 216 same nu Thomas Christensen Schyum gaard 18+20 1532 1758 Jan 4th Koustrup


331 216 same nu Christen Jensen Schyum hus 1 0020 1758 Jan 8th Koustrup


332 217 Mads Veje og ____ mor enche skrøbelig nu Jens Madsen Veje (Jens Veje) Schyum hus 5 0012 1758 Jan 8th Koustrup


333 217 same nu Jens Hansen Schyum hus 6 0021 1758 Jan 8th Koustrup


334 217 same nu Jens Pedersen Bojer (Jens Boyer) Schyum hus 6 0021 1758 Jan 8th Koustrup


335 218 Peder Uhrbrand nu Niels Christensen Bach (Niels Bach) Bedsted fra Schyum
19 2000+2011=4011 1758 Jan 8th Koustrup


337 218 Anders Møller goodwill nu Søren Jensen Hvidberg Vesten Aa fød i; pas oberst von der Weide af Lyngholm Bedsted Brogaard, gaard 1+1/4*2 3701+___ 1758 Mar 17th 1758 Mar 22nd (Koustrup) Volstrup


339 219 Jens Graversen no 17 og no 18 Poul Barslev nu Christen Sørensen Sønderhaa fra Bedsted to huse 17+18 0011+0002=0020 1758 Apr 25th Koustrup


340 220 Thomas Lauritsen og enche nu Bodil Madsdatter enche til Bjørn Schandorph og Bodil Madsdatter Vang fra Grurup hus 0 0031 1758 Apr 26th Koustrup


338 219 (1688 Anders Christensen 1758) Anders Christensen 1758 nu Anne Madsdatter Jannerup fød i Thorsted hus - 0000 1758 Apr 3rd Koustrup


408 269 far Anders Poulsen og enche stedmor nu Christen Andersen Sejerslev Morsø gaard
8132 1758 Jun 14th Sennels sign Sennels Praestegaard umynd Jørgen Pallesen og Jens Pallesen (søn af Palle Jørgensen Obel (Palle Obel)) formynder PJO er farbro til Salomon Fogh Obel praest Sennels

384 250 Oluf Jensen nu Christen Nielsen Spangberg Bedsted fød i Bedsted Fuglsang By 5 0520 1758 Jul 14th Koustrup


341 220 Niels Pedersen armod nu Niels Nielsen Damgaard (Niels Damgaard) Hassing Damgaard 4+af2 2021 1758 Dec 18th Koustrup


342 222 Niels Jørgensen og enche nu Niels Lauritsen og ____ vier enchen NL (Vittorp) Vibbestoft fød i Bedsted Vibberstoft 1/2
3322 1758 Dec 18th Koustrup


342b 222 Michels Jensen og mor enche skrøbelig nu Jens Michelsen Bedsted Hundkjaer 1 1110 1758 Dec 18th Koustrup


344 223 Oluf Christensen og familie goodwill nu Peder Olufsen Bedsted fød i Ydby Dover 6 4522 1758 Dec 18th Koustrup


345 223 Kro Mette 1758 sommer nu Karen Jensdatter Bedsted jordløst hus na 0000 1758 Dec 18th Koustrup


346 224 na nu Anders Lauritsen + Anders Christensen + Jens Andersen + Christen Nielsen Helligsø

Korn10 1759-60-61 1758 Dec 23rd Koustrup indestaar for øvrige betalere i Helligsø

347 225 bro Niels Christensen den aeldre goodwill nu Niels Christensen den yngre forsørger broderen Getterup Nørregaard 1/2
2730 1758 Dec 23rd Koustrup


348 225 (Lauge Nielsen) Laurits Nielsen og enche mor skrøbelig nu Poul Lauritsen Vittrup (Poul Vittrup) landsoldat major Antzee comp PLV fød i Vibbestoft: forsørge svage søs Kirsten Lauritsdatter Bedsted Vibberstoft
3322 1758 Dec 28th Koustrup


343 222 Christen Simonsen og ____ skrøbelig nu Søren Christensen Bedsted hus 19+20 0011 1759 Feb 23rd Koustrup


356 230 - nu Peder Bedsted degn for Hvidberg Ørum Hvidberg Vestenaa Svanekjaer agger under Sønderhaa Kirche 7 0002 1759 Mar 12th Mar 18th Koustrup


349 226 (1672 Stig Nielsen 1757) Stig Nielsen 1759; nævnes Laurits Nielsen's hus 0111 nu Søren Clausen Refs fød i Bedsted Gaard + 1/2 Fladkjaer 1 6311 1759 Mar 6th Koustrup Fladkjaer er under Hovedgaard's tax

352 228 Søren Clausen af gaard no1 og hus Else Jensdatter nu Else Jensdatter enche til Laurits Nielsen og Else Jensdatter (nævnes Kirsten Jensdatter) Bedsted Brydberg af gaard og hus af1+na 0111 1759 Sep 10th Volstrup


522 339 Anders Morsing 1771 og enche nu Jacob Nielsen Sø (Jacob Sø) Klingeberg's gods fød paa vier enchen (AM's børn bliver) Hassing

6211 1759 Sep 6th Irup; 1768 Nov 19th 1771 Jun 9th Tandrup Tandrup ejer Andreas Høyer til Irup/ Christen Poulsen Irup Gods

353 229 - nu Niels Christophersen Sønderhaa fød i Sønderhaa Bollumgaard + toft + Norden Sønder Haagaard + Haldager + Bredager
na 1759 Dec 15th Koustrup


354 229 Peder ____ og Maren Thuesdatter 1759 mor nu Christen Pedersen Schyum fød i Schyum
4 0101 1759 Dec 15th Koustrup


355 230 svigerfar Jørgen Als nu Poul Reesen Degn for Sønderhaa Hørsted Sønderhaa
7 0030 1759 Dec 18th Koustrup


351 228 Christen Hindsels goodwill nu Christen Christensen Led Hvidberg Thyholm fød i (Christen Led) Hvidberg Thyholm Styvel 3 0400 1760 Mar 27th Volstrup


350 227 1694 Peder Madsen 1760 og enche nu Christen Christensen og enche vier Sønderhaa Jestrup By 8 6632 1760 Mar 27th 1760 Mar 28th Koustrup Volstrup


357 231 far Poul ____ nu Jens Poulsen Bedsted Spangberg
4501 1760 May 30th Koustrup


365 236 Niels Jensen armod nu Christen Pedersen Hausum (Hans Hausum) Kjergaards Holm Gods i Salling landsoldat 16y under Christen Lasuritsen Etterup i pas 1758 Oct 16th Bedsted Habechgaard 0 5602 1760 May 30th Koustrup


366 237 Niels Andersen enche nu Anders Jensen Brydberg Mølle Bedsted Sogn fød i (Anders Møller/ Anders Jensen Møller) Bedsted Hundkjaer 3+4 3010+1710 1760 May 30th Koustrup


358 231 same nu Mads Lauritsen Vang By her Vang Hus + tre agre + kaalhave
0000 1760 Jun 18th Koustrup


367 238 Peder Lauritsen Hvidberggaard i nu Christen Christensen Hindsels Styvel fra Hindsels Hvidberggaard nyt hus
0000 1760 Jun 18th Koustrup paa ejendom af Peder Lauritsen Hvidberggaard

368 238 far Poul Pedersen nu Peder Poulsen Hof Hassing Hof
3531 1760 Jul 5th Tilsted Edvard Nielsen, sign: Edvard Nielsen Galtrup

359 232 Niels Pedersen og enche nu Peder Jensen Horsfeldt Bedsted fød i Bedsted
9+13 0002 1760 Dec 18th Koustrup


360 232 1690 Anne Jensdatter 1760 nu Laurits Jensen Holmgaard By Ydby fra; pas for selv, hustru og børn Getterup Gundtoft hus 10 0101 1760 Dec 18th Koustrup


361 233 far Christen Christensen nu Poul Christensen Hørsted fød i Hørsted
6 1322 1760 Dec 20th Koustrup Koustrup Poul von Klingenberg

362 234 Peder Christensen og hustru skrøbelig nu Poul Josephsen Schyum fød i (parret bliver) Hørdum Tøtterup gaard 1/2 3 3130 1760 Dec 20th Koustrup


369 239 Jens Jensen og ____ skrøbelig nu Niels Berthelsen (parret bliver) Villerslev gaard 14 3122 1761 Jan 23rd Koustrup


363 234 Peder Starkjaer og enche nu Laurits Oggesen Neestrup fød i; pas Ulstrup; vier enchen thus Laurits Oggesen og ____ og enchens moder forsørge Skjoldborg Møgelvang 1 0710 1761 Mar 13th Koustrup


364 235 far Peder Hanning nu Christen Pedersen Harring (Hanning) Sundby fød i; pas Ulstrup Stagstrup Sundby Hanning af5 5220 1761 Mar 13th Koustrup


370 239 same nu Niels Nielsen Hurup gaard 1/2
2621 1761 Apr 18th Koustrup


371 240 far Niels Nielsen og stedmor nu Peder Nielsen Hurup fød i Hurup gaard 1/2 1 2621 1761 Apr 18th Koustrup


372 241 far Niels Knachergaard nu Mads Nielsen Schyum Knachergaard 12 6132 1761 Jun 19th Koustrup


373 242 (Oluf Smed) Oluf Michelsen Smed og ____ skrøbelig nu Niels Christensen Hove Stadshove Bedsted fød i (Niels Hove) vier dat thus: Niels Christensen og Else Marie Olufsdatter Bedsted Hove 5+7+8 0200 1761 Jun 22nd Koustrup


374 242 - nu Jørgen Jensen Svejgaard fød i Ydby Dover Mølle
0230+0410 1761 Jun 26th Koustrup


375 243 Stedfar 1707 Jens Jensen 1761 og enche mor nu Mads Pedersen Hørsted fød i Hørsted
2 6001 1761 Jun 26th Koustrup


376 244 Simon Pedersen Blander skrøbelig no 24 og far Oluf ____ no 30 nu Knud Olufsen Blander Bedsted fød i (SB og hustru bliver) Bedsted Blander 24+30 24111322=4000 1761 Jun 26th Koustrup See 377

377 245 - nu Simon Pedersen Blander (Simon Blander) Bedsted Blander 30 0400 1761 Jul 11th Volstrup See 376

378 245 far Christen Michelsen og hustru nu Niels Christensen Grurup fød i; parret bliver Grurup gaard 1 5612 1761 Jul 11th Volstrup


379 246 1718 Laurits Iversen 1761 nu Laurits Sørensen Flarup fød i; pas Bedsted Horsfeld 3 2212 1761 Dec 11th Koustrup


380 247 1715 Christen Pedersen 1761 nu Christen Hansen Bedsted fød i Grurup Gammelby 3 5322-2531 1761 Dec 11th Koustrup


381 248 far Niels Jensen nu Anders Nielsen Ginnerup fød i Heltborg Ginnerup 7+14 5630 1761 Dec 21th Koustrup


393 257 same nu Christen Pedersen Skjoldborg Sønder Skjoldborg By
5700 1762 Apr 10th Koustrup


382 249 Peder Ørum og hustru nu Jens Nielsen Schadbach (Jens Schadbach Sønderhaa fød i) vier dat, thus Jens Nielsen og Gertrud Pedersdatter Schyum Schadbachgaard 1/3 7 2120 1762 Jun 23rd Koustrup


383 250 1705 Christen Lauritsen 1762 nu Søren Mogensen Hellerød Søndberg fød i Søndberg Hellerød
2010+1511=3522 1762 Jul 22nd Volstrup til Søndberg Kirche 1511; sign Helle Kjeldgaard

387 252 far Mogens Nielsen 1/1 gaard nu Niels Mogensen Hellerøe fød i Søndberg Hellerød gaard 1/2
6100-3020 1762 Jul 22nd Volstrup


388 253 Michel Bertelsen og enche nu Peder Michelsen Hundkjaer Bedsted fød i; vier dat thus Peder Michelsen og Else Michelsdatter Bedsted hus 2 0212 1762 Nov 3rd Koustrup


389 253 Bjørn Schandorph og enche nu Niels Sørensen; pas Grurup hus 0 0031 1762 Nov 4th Koustrup


385 251 Niels Andersen og ____ nu Knud Pedersen Grøntoft Bedsted fød i; vier dat thus: Knud Pedersen og Maren Nielsdatter (parret bliver) Bedsted Spangberg + Hvasberg (Tanderup eng stykke) 4 0020 1762 Dec 24th Koustrup


386 252 Anders Jensen og enche nu Christen Christensen og ____ vier enchen; pas Ydby Tvolm Simonsgaard 1 5412 1762 Dec 24th Koustrup


392 256 far Mads Andersen nu Peder Madsen Lodahl fød i Hurup Lodahl part gaard
4000 1763 Jan 11th Koustrup


390 254 Michel Pilberg skrøbelig nu Michel Thomassen Grurup fød i (MP bliver) Schyum
22 2410 1763 Feb 26th Koustrup


391 255 Søren Stephensen og enche mor skrøbelig nu Stephen Sørensen Schyum fød i Hurup Lodahl hus 9 0032 1763 Feb 28th Koustrup


394 258 fru Kongslev fraflyttet; same nu Peder Østergaard Sønderhaa Hørsted hus - 0011 1763 Apr 17th Koustrup


395 258 Peder Andersen skrøbelig nu Christen Jensen Helligsø fød i, vier dat thus Christen Jensen og ____ Pedersdatter Getterup Flarup hus 1+2 0531 1763 Jun 6th 1763 Jun 8th Koustrup


396 259 far Jens Bach og mor nu Anders Jensen Bach Ydby Sinnerup 3 8431 1763 Jul 1st Koustrup


402 265 far Niels Smed 1763 Sep 10th skifte og enchen nu Hans Nielsen Nørre Chapel Søndeberg fød i Søndberg Nørre Chapel hus
0721 1763 Dec 30th Koustrup


397 260 far Niels Kjaer og enche mor nu Morten Nielsen Heltborg gaard 19+20+27 1732+1620+0021=3100 1764 Jan 23rd Koustrup Laurits Breinholt paa Koustrup og Peder Østergaard sign M.N.S.

398 261 far Bo Jensen 1764 nu Anders Bosen Bjerregaard i Hvidberg Thyholm Bjerregaard og Kallerup 14 3520+0022 1764 Jul 14th Koustrup


399 262 (1687 Peder Pedersen Briksen 1764) far Peder Brixen 1764 nu Peder Pedersen Brixen Brogaard i (Peder Brixen!) Bedsted Brogaard 3 4732 1764 Jul 14th Koustrup sign Mads Todbøl Schyum i, Laurits Breinholt paa Koustrup

400 263 - nu Jens Reimertsen Odby Oddesund faergehus
0232 1764 Jul 14th Koustrup


419 276 Jens Mørch armod nu Peder Olufsen Ydby Dover af10 2310-2000 1764 Jul 16th Koustrup


401 264 1763 Sep 27th Knud Blander nu Laurits Thomassen; pas (først ud af Tanderup nu ind) Bedsted Blandergaard 24+30 2411+0722 1764 Jul 18th Koustrup vidn: Poul Nielsen, Poul Christen Poulsen Hørsted

406 268 - nu Christen Pedersen Dahl Bedsted fra Sønderhaa Jestrup By Damgaard 12 1422 1764 Jul 30th Koustrup


403 266 - nu Michel Christensen Getterup Gundtoft hus
0521 1764 Aug 20th Koustrup


404 266 far Poul Nielsen nu Christen Poulsen Hørsted i Hørsted gaard 1/2 3 3112 1764 Oct 3rd Koustrup Poul von Klingenberg til Volstrup Tandrup Koustrup

418 276 Maren Eschildsdatter enche goodwill nu Mads Christensen vier dat thus Mads Christensen og ____ Sønderhaa
na 0000 1764 Oct 5th Koustrup sign Hans Nees, Laurits Breinholt

407 269 - nu Anders Svensen Sønderhaa Bøllingggaard 0 hus 0 dyr 7 1310 1764 Dec 23rd Koustrup


410 271 Far 1710 Christen Michelsen 1765 Feb 25th og enche mor nu Christen Christensen Dover fød i Ydby Dover gaard 11+12 4221+1330=5612 1765 Apr 22nd Koustrup


405 267 Mogens Krabbesen nu Niels Nielsen Knachergaard Schyum fød i; vier dat thus Niels Nielsen og ____ Hvidberg Vestenaa Madstedgaard 1/2
5620 1765 Apr 3rd Koustrup


409 270 far Anders og ____ mor nu Peder Andersen Jestrup Sønderhaa fød i Sønderhaa Jestrup Legaard 1/2 9 4012 1765 Apr 8th Koustrup ´

413 273 1739 Peder Poulsen 1765 og enche nu Peder Christensen Holm og ____ vier enchen Hassing Holmgaard 18+21 3530+0001 1765 Apr 9th Koustrup


416 275 Envold Pedersen 1/1gaard og ____ nu Peder Pedersen Grøntoft Bedsted Grøntoft 1/2 8+9 4112 1765 Jul 10th Koustrup


411 272 (Peder Hanning 1764 Jul 11th) Peder Hanning og Helle Madsdatter enche nu Christen Christensen og Helle Madsdatter vier enchen (søn til PH Villads Pedersen bliver) (Christen Gryrup) Stagstrup Sundby Gryrup Gaard 1/4 5 2200 1765 Jul 24th Koustrup


415 274 far Joseph Poulsen og mor nu Jens Josephsen Schyum fød i Schyum
25 0722 1765 Jul 24th Koustrup sign Hans Nees, Laurits Breinholt

417 275 Mogens Christensen restance nu Niels Andersen Bedsted
1 3711 1765 Aug 10th Koustrup


414 273 far Anders Overgaard 1/1 gaard nu Jens Andersen Sejerslev Morsø Hesselberg gaard 1/2 1 6412 1765 Aug 2nd Koustrup


412 272 Jens Bjerregaard og enche nu Niels Jensen og ____ vier enche (Niels Jensen Habech/ Niels Habech/ Niels Bjerregaard) Bedsted Bjerregaard 13 4322 1765 Aug 9th Koustrup


425 280 (1719 Niels Jensen Smed 1765) Niels Smed 1765 og ____ enche nu Christen Christensen og ____; pas; vier enchen Sønderhaa Jestrup gaard 1/2 5 3311 1765 Oct 13th Koustrup


422 278 1708 Jens Knudsen 1765 og enche nu Jens Andersen og ____ vier enchen Stagstrup Sundby 5 2200 1765 Dec 2nd Koustrup


430 283 Jens Bittekjaer armod nu Niels Bittekjaer Lyngs Torp By gaard 4+6 5702 1766 Jan 14th Koustrup sign Hans Nees, Laurits Breinholt

421 278 Michel Schytte og ____ nu Oluf Sørensen Legind Sønderhaa Legind
0400 1766 Apr 9th Koustrup


433 285 enche Peder Pedersen Praestegaard nu Niels Jensen Batum (Niels Batum) (1763 Mads Nielsen søn 3aar) Bedsted fra Sønderhaa
1+6 3700+1320=5220 1766 Jun 26th Sønderhaa Praestegaard sign Frederich Caludan proust i Hassing Herred, praest i Sønderhaa Hørsted

423 279 Christen Nielsen Spangberg goodwill nu Mads Nielsen Skraeder; pas for selv og sønn: Jens Madsen og Niels Madsen Bedsted Fuglsang 5 0520 1766 Jun 3rd Koustrup


427 281 Laurits Poulsen goodwill nu Niels Michelsen Hellerød fød i; pas Schyum Flovlev 5 2530 1766 Aug 16th Hvidberg Praestegaard


424 279 Jens Skraeder og ____ skrøbelig nu Anders Nielsen (parret bliver i vest ende af huset) Sønderhaa Hus + tre agre 9 3311 1766 Sep 10th Koustrup


426 280 Peder Nielsen og enche nu Niels Pedersen (enchen bliver) Schyum gaard 21 1420 1766 Dec 12th Koustrup


440 292 Christen Nørgaard restance nu Niels Pedersen Bedsted fød i Sønderhaa Jestrup 8 6632 1766 Dec 14th Koustrup


428 282 Jens Bojer og enche mor nu Peder Jensen Bojer Schyum hus 6 0021 1767 Jun 19th Koustrup sign Villads Jensen Herbst, Laurits Breinholt

432 284 Søren Christensen og enche mor goodwill nu Christen Sørensen (skal passe vanføre bro Jens Sørensen) Bedsted Fladkjaer 2 5010 1767 Jun 19th 1768 Jun 15th Koustrup


442 293 far Oluf Jensen nu Jens Olufsen
Horsfeld Søndergaard 1/2 2 1201 1767 Jun 23rd Koustrup


523 340 (Peder Vendelbo) Peder Erichsen Vendelbo goodwill nu Peder Michelsen Koch Tøtterup gaard fra (pas fra Irup) Hassing gaard
4012 1767 Jul 3rd (Irup) 1768 Dec 19th 1771 Aug 9th Tandrup 1776 Nov 21st Tandrup ejer Andreas Høyer Irup

429 282 1721 Jens Jensen 1767 nu Niels Svenningsen Sejerslev Morsø Nørre Draaby 1/2 gaard 3 4611 1767 Aug 27th Koustrup


443 294 Hans Thuesen nu Christen Nielsen Sø (Christen Sø) Bedsted Søndergaard 1/2 hus 11 0001+0010=0011 1767 Oct 16th Koustrup


444 294 Peder Akselsen og Karen Christensdatter nu Niels Kjeldgaard og Karen Christensdatter vier enchen Sønderhaa fra; pas Hørsted Thyhove na 0000 1767 Nov 10th Koustrup


431 284 Christen Salomonsen nu Peder Michelsen Hørsted hus 8 0031 1767 Nov 24th Koustrup


441 292 Else Jensdatter goodwill nu Peder Jensen Peder Blander/Peder Møller Blander Bedsted Fladkjaer og Blander 1+3+4 0111+0020+0020=0211 1767 Nov 24th Tandrup


434 286 mor nu Christen Madsen Schyum
8 5730 1767 Dec 11th Koustrup


435 287 far Iver Lauritsen 1/2 gaard nu Joachim Iversen (Jochum Iversen) Bedsted gaard 1/2 20 3112 1768 Jan 9th Tandrup sign Michelsen Kortegaard

438 290 far Thomas Christensen nu Christen Thomassen (skal forsørge sin far og bro Jens Thomassen) Schyum Kroghgaard haverland 18 1532 1768 Mar 30th 1768 Apr 2nd Koustrup Anders Pedersen paa Tanderup

445 295 Michel Lauritsen og enche goodwill nu Mads Andersen Øster af Heltborg; pas (Mads Øster) Heltborg Ginnerup
0021 1768 Apr 2nd Tandrup


450 298 Niels Praestgaard og enche mor nu Christen Nielsen Praestegaard Heltborg Heltborggaard
2000 1768 Apr 2nd Tandrup


451 299 (1734 Anders Bach 1768) bro Anders Jensen Bach 1768 nu Christen Jensen Bach (Christen Bach) og passer AJB's dat: Mette Andersdatter Ydby Sinnerup 3 8431 1768 Apr 2nd Koustrup


436 288 Niels Pallesen goodwill nu Anders Pedersen (parret bliver) Bedsted Møllegaard gaard 1/2
4332 1768 Aug 21st Tandrup


437 289 Anders Bosen 1768 Anders Bosen og Maren Pedersdatter enche nu Laurits Iversen og Maren Pedersdatter Bedsted Bjerregaard og Kallerup 14 3520+0202=3720 1768 Aug 21st Tandrup vidn Niels Podemester, Søren Ladefoged

449 297 1706 Peder Bro 1767 Peder Bro og Bodil Jensdatter nu Hans Jensen Mørch (Hans Mørch) (af 6 tillagt Peder Søndergaard) Sejerslev Morsø Hesselberg 8+6 3711+1000=4711 1768 Sep 23rd Volstrup


439 291 Jens Bojer 1768 Jens Bojer og Maren Poulsdatter nu Christen Christensen og Maren Poulsdatter (CC Hosrfeldt Bedsted fød i) Bedsted Horsfeld hus 1 0020 1768 Sep 7th 1768 Sep 8th Tandrup Sign: Wermun, Billeschou

448 297 mor nu Christen Jensen Mørche (Christen Mørche) Ydby Dover fød i Ydby Dover 10 0310 1768 Nov 22nd 1768 Dec 1st Tandrup


447 296 (1733 Knud Olufsen Blander 1766) Knud Blander 1768 nu Johan Nielsen Sønderhaa fra Bedsted hus 14+15 0010+0010=0020 1768 Nov 8th Tandrup


446 295 mor nu Anders Hansen Sejerslev Morsø
7 0021 1768 Dec 16th Tandrup


462 307 (Anders Hove) far Anders Christensen Hove og mor nu Peder Andersen Hove Bedsted fød i Bedsted Hove 35 0722 1769 Jan 10th Tandrup


505a 330 far Anders Christensen Hove nu Peder Andersen Hove Bedsted fød i (totalt PE+ACH's hartkorn 2601) Bedsted Hove (nedbryder hus bygger nyt)
0722 1769 Jan 10th 1772 Nov 21st Tandrup - See p300 same contract
454 302 - nu Søren Lauritsen Knattrup Sønderhaa fra; pas Bedsted Hundkjaer gaard 3+4 0331+2412=3100 1769 Feb 17th Volstrup


459 305 Anders Olufsen skrøbelig nu Mogens Christensen Bedsted gammel gaard fra Bedsted Fuglsang 1+1/2*4 1620+0402=2222 1769 Feb 17th Volstrup


473 316 Anders Olufsen skrøbelig nu Mogens Christensen Bedsted gaard fra Bedsted Fuglsang By 1+4 1620+0402=2222 1769 Feb 17th Volstrup


452 300 Hans Vestergaard og enche nu Laurits Pedersen Bedsted Horsfeld By Vittrup hus 3 0020 1769 Mar 12th Volstrup


461 306 - nu Anders Jensen Helligsø fra (Anders Søndergaard) Bedsted Søndergaard - 7430 1769 Mar 14th Volstrup


474 316 Hans Vestergaard og enche nu Laurits Pedersen Bedsted Vittrup Horsfeld 3 0020 1769 Mar 17th Volstrup


458 304 Søren Christensen og Maren Nielsdatter enche nu Mads Sørensen og Maren Nielsdatter (Mads Sørensen Fladkjaer), vier enchen; (forsørge gam Poul Christensen bliver) Hassing Fladkjaer 2 5132 1769 Apr 14th Volstrup


457 304 Poul Nielsen og Anne Andersdatter mor enche nu Anders Poulsen Hvidberg Thyholm Barslev gaard 1/2 1/1 af3 0410 1769 Apr 28th Volstrup


456 303 (Mads Christensen 1769) Mads Christensen og Johanne Henrichsdatter enche nu Jens Christensen og Johanne Henrichsdatter, vier enche (JC possibly fra Sønderhaa) Ydby Dover na 0000 1769 May 29th Tandrup


463 308 far Erich Jensen og mor nu Johan Erichsen Grøntoft Bedsted Grøntoft 4 3101 1769 May 30th Tandrup see 463a same contract

463a 308 1687 Peder Pallesen 1769 nu Johan Erichsen Grøntoft Bedsted Fuglsang 3 1220 1769 May 30th Tandrup see 463 same contract

455 302 Peder Bach 1769 nu Christen Jensen Dover fra Snedsted ; pas Hørsted hus 2 0130 1769 Jun 20th Volstrup


465 309 Poul Christensen og Kirsten Christensdatter enche nu Poul Christensen og Kirsten Christensdatter, vier enchen (forsørge gamle Maren Poulsdatter bliver) Hørsted gaard 6 1322 1769 Jun 20th Volstrup


464 309 Mads Hansen og Kirsten Andersdatter goodwill nu Anders Hansen Bedsted gaard 17+18+af23 2001+1612+0520=4400 1769 Sep 12th Volstrup


453 300 Niels Michelsen og ____ 1/1 goodwill nu Jens Christensen Smed (parret bliver) Hassing gaard 1/2 12 1621 1769 Nov 20th Volstrup sign Christen Jensen

497 326 Anders Hindsels goodwill 1/1 nu Christen Lauritsen Hvidberg Hvidberg Thyholm gaard 1/2
5301 1769 Dec 30th 1771 Jul 20th Volstrup


460 306 Christen ____ og Anne Christensdatter mor skrøbelig nu Peder Christensen Sønderhaa hus 1 0012 1769 Dec 8th Tandrup


467 311 Anders Brogaard og enche mor nu Jens Andersen Brogaard fød i (Jens Andersen Løgstrup) Bedsted Løgstrup na 0000 1770 Feb 19th 1770 May 22nd Volstrup
002
610 408 far Niels Christensen 1/1 nu Christen Nielsen Hassing fød i Hassing gaard 1/2 11 3512-1622 1770 Mar 30th 1791 Sep 27th Jørgensen paa Tandrup 1791 Sep 27th see p496 Irup sign Mathias Ilum til Irup

468 311 Sune Poulsen 1770 Sune Poulsen og Kirsten Jensdatter enche nu Mads Thomassen og Kirsten Jensdatter (MT Heltborg fød i) vier enchen Schyum
7 0031 1770 Apr 21st Volstrup


471 314 Niels Andersen restance nu Niels Nielsen Hassing gaard fra (Niels Damgaard) Bedsted Damgaard 5 3711 1770 Apr 8th Tandrup


466 310 Far Christen Mortensen nu Thomas Christensen (skal bygge hus til sin far) Bedsted Brogaard+Lyskrogh+Nørre Skibholm
0010 1770 Jul 10th Tandrup


469 312 far Christen Mortensen nu Thomas Christensen Bedsted Brogaard (Nørre Skibsholm?) 2 4311 1770 Jul 10th Tandrup see above

470 313 (can't establish relation to this death in KB) Mads Bittekjaer 1770 og enche nu Peder Andersen og enchen; pas, PA Sinnerup fød i Lyngs Torp By 4+6 1601+4100=5702 1770 Oct 19th Volstrup


496 326 (Mogens og mor) Niels Mogensen goodwill nu Thomas Jensen Bach xxdrup fød i (forsørge NM's mor bliver) Søndberg Hellerød - 6100 1771 Apr 10th Volstrup


472 315 Knud Daue (Knud Dover) nu Morten Nielsen Heltborg Heltborggaard og gaard
1000 1771 Jun 16th Tandrup see p260

504 329 Christen Dahl armod nu Poul Hansen Spangberg Bedsted fød i Bedsted
- 2000 1771 Jul 13th Tandrup fuld Peder Jørgensen; sign Michel Andersen Ladefoged paa Tanderup, Jens Hansen

475 316 Søren Clausen 1/1 nu Christen Jensen Bedsted fød i Bedsted Fladkjaer 1/2 + fælled 1/3 1 6020 1771 Jul 20th Volstrup enche til Poul Klingenberg og Øllegaard Maria Jermin

476 317 Søren Tranekjaer goodwill nu Peder Hansen Horsfelt fød i Bedsted Horsfeld hus 3+23 0020+0100 1771 Jul 20th Volstrup Miermun 003
477 318 far Jens Knurborg nu Peder Jensen Bedsted fød i Bedsted
6 0130 1771 Jul 20th Volstrup sign efter min afdød mand løfte: Øllegaard Maria Hermin; Klingenberg

479 318 far Henrich Christensen 1/1 nu Niels Henrichsen Horsfeldt fød i Bedsted Horsfeld 1/2 1 1322 1771 Jul 20th Volstrup


480 319 Hans Jeppesen og enche mor nu Jeppe Hansen Spangberg fød i Bedsted Spangberg ?+5 3631+0612=4510 1771 Jul 20th Volstrup


481 320 Peder Madsen nu Anders Pedersen Horsfelt Bedsted fød i Bedsted
23 0232 1771 Jul 20th Volstrup (Tanderup)

482 320 - nu Lorents Hvid Bedsted degn Bedsted Grurup Bedsted Graes March agger 23 0100 1771 Jul 20th Volstrup sign Hiermun/ Klingenberg

483 320 Simon Dahlgaard og enche mor nu Dorthe Simonsdatter (Bedsted fra?) Bedsted hus 16 0001 1771 Jul 20th Volstrup


484 321 Niels Damgaard nu Niels Andersen Bedsted fra Hassing gaard 4+2 2000+0021=2021 1771 Jul 20th Volstrup


485 320 same nu Thorchild Nielsen Hassing gaard 23 X230 1771 Jul 20th Volstrup


486 322 Christen Smed og enche stedmor nu Laurits Christensen Smed (Laurits Smed) Hassing fød i Hassing
17 1402 1771 Jul 20th Volstrup


487 322 far Thomas Svankaer 1/1 nu Anders Thomassen Hassing fød i Hassing gaard 1/2 ? 5431 1771 Jul 20th Volstrup


488 323 far Peder Sø 1/1 nu Niels Pedersen Hassing fød i Hassing gaard 1/2 3 4711 1771 Jul 20th Volstrup


489 323 far Christen Knattrup nu Christen Christensen Knattrup Sønderhaa fød i Sønderhaa Knattrup gaard 4 6202 1771 Jul 20th Volstrup


490 324 Jeppe Knattrup skrøbelig nu Jens Christensen Sønderhaa fød i (Jens Knattrrup) Sønderhaa Knattrup gaard 3 3210 1771 Jul 20th Volstrup


491 324 - nu Frederich Caludan Sønderhaa proust Hassing Herred (var bortrejst) Sønderhaa Tolstoft af13 1000 1771 Jul 20th Volstrup


492 325 Poul Nielsen og Anne Øster enche nu Anne Nielsdatter Øster Sejerslev Morsø Hesselberg na 0000 1771 Jul 20th Volstrup


493 325 same nu Jens Arentsen Sejerslev Morsø hus 1 0011 1771 Jul 20th Volstrup


494 325 Morten Rolighed nu Christen Pedersen Nørre Draaby fra Sejerslev Morsø Rolighed gaard 12 3210 1771 Jul 20th Volstrup


495 326 Peder Nielsen og enche mor nu Niels Pedersen Sejerslev fød i (en bro og tre søs) Sejerslev Morsø
5 6000 1771 Jul 20th Volstrup


498 327 Peder Lauritsen Hvidberggaard nu Christen Christensen Skraeder (Christen Skraeder) Hvidberg Thyholm Hvidberggaard hus bygget af PLH na 0000 1771 Jul 20th Volstrup


499 327 Niels Jensen armod nu Niels Lauritsen Havergaard Rundborggaard; pas (Gravergaard/Havergaard) Lyngs Rundborggaard 0 3432 1771 Jul 20th Volstrup


500 328 far Peder Thorsted og mor nu Poul Pedersen Thorsted Schyum Thorsted gaard 3 8400 1771 Jul 20th Volstrup


501 328 1690 Jens Morsing 1771 nu Else Gregersdatter Bygherre, overtager 1 hele huset når JM dør Schyum EG' selvbygger extension to JM*s hus na 0000 1771 Jul 20th Volstrup


502 328 same nu Poul Ladefoged Grurup Gammelby Kjaer vaerkested 7 2000 1771 Jul 20th Volstrup


503 329 na nu Oluf Lauritsen Istrup fra Grurup Gammelby na 0020 1771 Jul 20th Volstrup Min afdøde mand byggede hus; sign P. Jørgensen

478 318 Niels Møllegaard nu Peder Christensen Torp fød i Bedsted Horsfeld 5 1201 1771 Jul 30th Volstrup


505 330 Peder Enevoldsen armod nu Peder Andersen Hove Bedsted fød i (total PE+ACH's hartkorn 2601) Bedsted Hove (nedbryder hus bygger nyt)
1612 1772 Nov 21st Tandrup sign Anders Pedersen, Jens Hansen See p300 same contract
506 331 Niels Andersen armod nu Niels Sørensen Vie; pas Carsten Samsøe 1772 Jul 10th Hassing

2201 1773 Mar 24th 1773 Jul 10th Tandrup nævn Carsten Samsø; sign Christen Pedersen Randrup sign: Christen Randrup af Grurup og Michel Ladefoged paa Tandrup (jeg analphabet)
563 365 Far 1748 Jens Poulsen 1778 Balslev og Maren Nielsdatter mor, skifte (Jens Poulsen og Maren Nielsdatter) 1773 Apr 3rd nu Poul Jensen Spangberg Soldat 1aar; analphabet Bedsted
3 4501 1773 Apr 3rd afsagt 1778 Dec 9th 1779 Feb 23rd Tandrup see p493

507 332 1705 Søren Clausen 1775 (bor her fæster 1/3 fælled) og Christen Jensen 1773 Christen Jensen og Anne Sørensdatter enche nu Peder Andersen Handberg Sogn Haresyssel fød i; pas (Søren Clausen bliver) Bedsted Fladkjaer 1/2 + fælled 1/3 1+8 6002 1773 May 14th Tandrup


519 338 same nu Niels Boesen Kallerup Hvidberg Vestenaa fød i Bedsted Hus have af Søndergaard's jord
0400 1773 Sep 28th Tandrup revers faestebrev

511 334 (Peder Madsen beboet sted +) 1709 Peder Legaard 1773 nu Jeppe Hansen Spangberg gaard fra Bedsted

5201+0032=5300 1773 Oct 22nd Tandrup see p333

518a 338 Niels Graversen nu Laurits Jensen Elsted Snedsted fra Bedsted hus
0402 1773 Oct 28th 1776 Nov 20th Tandrup same contract

509 333 Jeppe Hansen nu Hans Christensen Harregaard Bedsted fød i Bedsted Spangberg Harregaard
4510 1773 Oct 29th Tandrup
005+9
508 332 Niels Harregaard og hustru skrøbelig nu Jens Hansen Spangberg Bedsted fød i (parret bliver) Bedsted Spangberg - 1201 1773 Oct 30th Tandrup see p492

510 334 same nu Peder Andersen Grødborg Bedsted Bedsted Grødborg + agger fra Søndergaard
4611 1773 Dec 8th Tandrup
sign: Michel Andersen og Hans Christensen
512 335 Christen Simonsen og hustru skrøbelig nu Johan Christopher Christensen Vinkler og Maren Christensdatter Møllegaard vier dat/parret bliver; Bedsted fra; pas fra fru Klingenberg Volstrup 1771 Jul 20th Bedsted Vester Møllegaard
4332 1774 May 14th Tandrup


513 335 - nu Laurits Nielsen Brydberg Bedsted Brydberg hus + Vester Brydberg ager + hede af6 0011 1774 Aug 2nd Tandrup
011
517 337 1718 Dorthe Simonsdatter 1774 nu Christen Christensen Hus Bedsted fød i Bedsted hus
0001 1774 Sep 28th Tandrup


584 384 Peder Michelsen nu Karen Christensdatter Hassing fød i Hassing

0010 1774 Oct 26th (Øland) Øland ejer Anna Maria Vandborg enche til: Aars og Anna Maria Vandborg til Øland; vidn Christen Fogh

514 336 Christen ____ og Anne Hansdatter mor nu Hans Christensen Bedsted Bedsted

4200 1774 Nov 17th Tandrup sign morbro Anders Hansen

585 385 (Hans Thuesen 1774 Oct 30th skifte) Hans Thuesen og Sidsel Thomasdatter enche nu Hans Andersen Hassing; pas Tanderup Gods; vier enchen thus: Hans Andersen og Sidsel Thomasdatter Hassing
na 0000 1775 Aug 5th Øland ejer Anna Maria Vandborg enche til: Aars og Anna Maria Vandborg til Øland see p492

529 343 Christen Jensen og enche mor nu Hans Pedersen Horsfeld Bedsted fød i Bedsted Horsfeld
1400 1776 Jan 9th Tandrup


552 354 Mogens Krabbesen og hustru (beholder lille eng ved Aaen under Tandrup); magesfifte: Christen Copperø og Christen Krabbesen nu Peder Nielsen Nørrehaa Fadersbøl Gods fød paa; pas Nørrehaagaard 1774 Nov 29th (forsørge sviger forældre Mogens Krabbesen og hustru) Hvidberg Vestenaa Madsted Borre gaard
5620 1776 Oct 8th afstaar; 1777 Oct 4th 1777 Dec 30th Tandrup vidn Christen Copperø, Christen Krabbesen; sign Hauch

528 343 far Jens ____ senere: Simon Blander 1777 nu Peder Jensen Uhrmager Bedsted fød i Bedsted hus
0400 1777 Jan 17th Tandrup ejer Peder Jørgensen Tandrup faester

530 344 - nu Niels Møllegaard Bedsted Horsfeld
0400 1777 Jan 9th Tandrup


531 345 (1697 Christen Sørensen 1773) Christen Sørensen 1777 nu Christen Andersen Hygum fød i; pas Christen Sørensen Vestergaard Hygum Sogn Haresyssel 15 Apr 1776 Apr 15th (enchen=svigermor) Bedsted

0020 1777 Jan 9th Tandrup


532 346 same nu Christen Hjulborg (not sure about this place name) Bedsted Horsfeld hus
0000 1777 Jan 9th Tandrup


533 347 same nu Oluf Madsen Hassing hus 7 0002 1777 Jan 9th Tandrup
012
544 348 same nu Maren Barslev enche til (Poul Barslev og Maren ____) Bedsted hus jordløst na 0000 1777 Jan 9th Tandrup


545 348 same nu Kirsten Vendelbo Horsfeld enche til Jens Vendelbo og Kirsten ____) Bedsted Horsfeld hus - 0011 1777 Jan 9th Tandrup


546 349 mor nu Marie Kejesdatter (Maren Kajsdatter) Bedsted hus jordløst
0000 1777 Jan 9th Tandrup


547 350 same nu Niels Graversen Bedsted Fuglsang hus jordløst na 0000 1777 Jan 9th Tandrup


550 352 Anders Jensen armod nu Christen Andersen Hassing fød i Bedsted Søndergaard af10 5530 1777 Mar 26th Tandrup sign Niels Bodum, Anders Ladefoged 014
554 356 Peder Brixen armod nu Jens Michelsen Koch Hassing fød i Bedsted Brogaard af10 4732 1777 Apr 6th (sess Thisted her Vinding) 1778 Apr 2nd 1778 Apr 24th Tandrup


555 356 (Anders Christensen og Mette Jensdattehr) Anders Christensen Bjerregaard og Mette Jensdatter enche armod nu Peder Nielsen Hassing fød i Bedsted Spangberg Bjerregaard + Kviedahl og Troldgab
5231 1777 Apr 6th (sess Thisted udygtig her Vinding) 1778 Apr 29th Tandrup


548 351 Peder Christensen 1777 nu Niels Thomassen Hassing fød i Hassing Hvinhale
1311 1777 Jun 29th Tandrup


549 352 Jens Hove armod nu Søren Christensen Tanderup (Søren Tanderup) Bedsted gaard af8 3700 1777 Jul 15th Tandrup
013
551 353 Peder Blander goodwill nu Christen Michelsen Kjaer Brydberg Bedsted fra Hundkjaer; pas Tanderup Bedsted Hundkjaer hus + hede til opdyrkning
0200 1777 Oct 6th Tandrup


556 357 (Peder Torp) Peder Christensen Torp 1778 Peder Christensen og Maren Nielsdatter enche nu Christen Poulsen Villerslev fød i paa Klingenberg Gods; pas Volstrup 1771 Jan 12th vier enchen Christen Poulsen og Maren Nielsdatter Bedsted Horsfeld 4 1201 1778 May 26th Tandrup Hassing her Vinding's attest 1777 May 29th (se 555/56)

557 358 na nu Peder Andersen Løgstrup Bedsted fød i Hassing Løgstrup na 0000 1778 May 27th (skøde) 1778 May 29th Tandrup ejer Peder Lorentsen Bloch nu Tandrup?

558 359 Mogens Christensen 1778 Mogens Christensen og Maren Andersdatter enche nu Morten Christensen Aarup Snedsted fød i; pas raad Lillelund Øland Gods 1778 May 14th ; her Hvass attest Snedsted 1778 Apr 11th; vier dat thus Morten Christensen og Anne Cathrine Mogensdatter (mor bliver) Bedsted Fuglsang
2222 1778 May 30th Tandrup


560 361 - nu Anders Jensen Bjerregaard Nørre Bjerregaard Bedsted fød soldat 1aar Skade i Skulderen Kasseret Bedsted Bjerregaard
3520+0220=3722 1778 Jun 29th Tandrup


560a 361 Laurits Iversen armod nu Anders Jensen Bjerregaard Nørre Bjerregaard Bedsted fød soldat 1aar Skade i Skulderen Kasseret Hvidberg Vestenaa Kallerup øde sandflugt
0220 1778 Jun 29th Tandrup


561 362 (Laurits Blander) Laurits Thomassen Blander armod nu Niels Christensen Søndergaard recrut/ gevorben soldat Kronprinsen's Regiment 3 aar Bedsted Søndergaard Blander 24+30 2411+0322 1778 Jun 29th Tandrup Sign Niels Christensen Blander, Niels Bodum, Jens Hansen 057-60
562 364 Jens Michelsen armod nu Jens Hansen Vestergaard Bedsted fød i Bedsted Hundkjaer
1110 1778 Jun 30th Tandrup Sign Niels Christensen Blander, Niels Bodum, Jens Hansen 015
559 360 (Christen Mortensen og Kirsten Christensdatter enche bor her) Thomas Christensen 1778 Thomas Christensen og Anne Clemedsdatter enche nu Jens Lauritsen og og Anne Clemedsdatter vier enchen Grurup fød i; skal levere karl landsoldat (CM & KC bliver) Bedsted Brogaard + Krogh + Hede+ Nørre Sibbeholm
4311 1778 Sep 21st Tandrup ejer Gudiche Svenningsen i Nørrehedegaard see p496 017
564 367 Peder Madsen no23 og Jens Jensen Knurborg no6 nu Anders Pedersen Horsfeld Bedsted Horsfeld 23+6 0232+0130=0422 1779 May 28th Tandrup


586 386 far (1700 Niels Legaard 1778) Niels Legaard 1779 og mor nu Peder Nielsen Legaard Hassing Legaard hus
0000 1779 Nov 2nd Øland Øland Sign Peder Lillelund

565 368 (Peder Handberg) Peder Andersen Handberg armod nu Anders Christensen Harregaard Bedsted fød i Ladefoged til Tanderup?; udygtig militær Thisted 1780 Apr 4th Bedsted Sønder Fladkjaer +1/3 fælled

1780 Apr 12th Tandrup


566 369 Christen Christensen 1780 nu Anders Christensen Hove (gam Anders Hove) fra Bedsted fød i Bedsted Hove hus 16
1780 Dec 28th Tandrup


567 369 same før hoveri nu ej nu Jens Olufsen Horsfeld Bedsted Horsfeld
1201 1780 Dec 29th Tandrup


568 370 far Anders Olufsen og mor nu Simon Andersen Dahlgaard, soldat 3aar Tandrup Gods Bedsted Dahlgaard 3 2300 1781 Feb 28th Tandrup


569 371 (Peder Hove) Peder Andersen Hove afsagt ved Tinget nu Poul Poulsen soldat i 7aar Tandrup Gods Bedsted gaard 21+23 2601 1781 Feb 28th Tandrup
021
570 372 (1733 Søren Christensen Søndergaard 1780) Søren Søndergaard 1781 nu Anders Christensen Hove den yngre (Anders Hove) Bedsted hus 19+29 0011 1781 Jun 9th 1782 Mar 18th (Thisted) Tandrup


571 373 (Jens Kusk) Jens Pedersen Kusk frarømt 1781 Apr nu Niels Pedersen Stadshove Todbøl Lodberg Sogn paa Vestervig Gods fød i; pas fra Vestervig Gods Moldrup 1772 Jul 17th Bedsted Stadshove
3122 1782 Jan 22nd Tandrup


572 374 (can't collaborate with KB) Jens Vendelbo 1782 og enche 1782 nu Mads Christensen Skomager Bedsted Horsfeld
0011 1782 Nov 1st Tandrup


573 374 (1698 Jens Rosholm 1782) Jens Nielsen Rosholm 1782 nu Jens Jensen Knurborg Bedsted fød i Hassing Knurborg na 0000 1782 Dec 23rd Tandrup see p374 same contract

573a 374 Niels Pedersen Bach (Niels Bach) og Maren Bach nu Jens Jensen Knurborg Bedsted fød i; forsørge skrøbelig Maren Bach rep: lauv Thorchild Nielsen Amby 1782 Jul 27th Hassing Bachgaard Hassing March Ko-Høj
0000 1782 Dec 23rd Tandrup Vestervig Closter

574 375 far Niels Christensen og mor nu Jens Nielsen Vittrup landsoldat 2aar Bedsted Vittrup
6711 1783 Apr 9th Tandrup
022
575 376 (Anders Grødborg) Anders Andersen Grødborg armod nu Jens Jeppesen Harrebo Hassing fød i Bedsted Harrebo 27+28+29 3200 1783 Apr 9th Tandrup sign Niels Nielsen Damgaard

576 377 (+ del af Jens Koch Brogaard's gaard 0732)...same før hoveri nu ej nu Niels Henrichsen Horsfeld fød i Bedsted Horsfeld 1 1322+0732=2321 1783 Sep 26th Tandrup


577 378 same før hoveri nu ej nu Peder Christensen Hove Stadshove Bedsted Sogn fød i (Peder Hove) Bedsted Horsfeld Hove
1230 1783 Sep 26th Tandrup


578 379 (Søren Kjaer) Søren Lauritsen Kjaer armod nu Christen Nielsen Møllegaard Bedsted fød i; recrut soldat 3aar analphabet Bedsted Hundkjaer Møllegaard 3+4 3100 1783 Nov 29th Tandrup Sign H Højer, S Hauch

579 380 (can't collaborate with KB) Laurits Jensen 1783 nu Poul Christensen Kusk Bedsted fød i Soldat i 1 1/2 aar Bedsted Fuglsang gaard
- 1783 Nov 29th Tandrup Sign Laurits Sørensen

580 380 (can't collaborate with KB) Laurits Jensen 1783 nu Christen Poulsen Barslev Bedsted fød i Bedsted Brydberg hus
0011 1783 Dec 26th Tandrup


581 381 Christen Sallingbo armod nu Peder Andersen Morsing Hassing fød i Rytter i 2 aar Bedsted Habech
5602 1784 Apr 20th Tandrup sign Jens Kjaer

582 382 far Søren Jensen og mor nu Jens Sørensen Brogaard Bedsted fød i Land Soldat i 3 aar Bedsted Brogaard
3201 1784 Apr 20th Tandrup
036
626 423 Christen Christensen 1795 nu Simon Christensen Hedeholm (Simon Hedeholm) Bedsted Hedeholm
1602 1784 May 12th 1795 Jan 2nd Tandrup sign Jens Klein, H Hansen

583 383 (1726 Mads Skraeder 1784) Mads Nielsen Skraeder 1784 nu Jens Jensen Ladefoged Fuglsang Bedsted fød i pas fra Vestervig Gods 1766 Jun 14th enchen bliver Bedsted Fuglsang 5 0520 1784 Oct 3rd 1785 Apr 20th (Thisted) Tandrup


587 386 far Peder Barygel og stedmor contract 1784 May 10th nu Christen Pedersen Barygel, Rytter 1aar Hassing Barygel 8 3511 1785 Apr 19th Tandrup sign Rasch, Niels Pedersen

588 388 far Niels Damgaard og mor nu Niels Nielsen Damgaard Bedsted fød i Bedsted Damgaard 5+6 5611 1785 Apr 19th Tandrup
028
589 389 (Peder Dahlgaard) far Peder Christensen Dahlgaard nu Christen Pedersen Smed Dahlgaard (Christen Smed/ Christen Dahlgaard) Bedsted Dahlgaard 1+2 4700 1785 Sep29th 1786 Feb 17th Tandrup


591 391 far Thorchild Nielsen og mor nu Jens Thorchildsen Hassing fød i Hassing gaard
2230 1786 Dec 27th Tandrup
038
592 393 Lade nedfaldt stærk storm 1786 Sep 4th; Anders Pedersen 1787 nu Peder Jensen Spangberg Bedsted Sogn fød i; faar tømmer af ejer til rep Bedsted Møllegaard
4332 1787 Apr 10th Tandrup see p495 041-4
595 395 gam Anders Christensen Hove og hustru 1787 nu Jochum Iversen fra Bedsted armod flyttet, analphabet Bedsted hus 16 0001 1787 May 15th Tandrup


594 394 Christen Nielsen Møllegaard 1787 Christen Nielsen og Marianne Pedersdatter enche nu Niels Christensen Kusk Bedsted fød i, analphabet, vier enchen thus Niels Christensen og Marianne Pedersdatter Bedsted Hundkjaer 3+4 3100 1787 May 8th Tandrup see p495; vidn Jeppe Legaard 051-4
596 396 (Christen Pedersen 1787) Christen Pedersen Smed og Birgitte Jensdatter enche nu Jacob Pedersen Guldager Sjørring Sogn fød i, pas 1765 Jul 15th vier enchen thus: Jacob Pedersen og Birgithe Jensdatter Bedsted Nørre Dahlgaard 1+2 4700 1787 Dec 27th Tandrup
045-9
593 393 far Jens Knudsen nu Peder Jensen Hundskjaer Bedsted Sogn fød i, landsoldat 1aar Bedsted Hundkjaer 2 1710 1787 Apr18th Tandrup
050
590 390 Stedfar Mads Sørensen Fladkjaer 1788 Mads Sørensen og Maren Nielsdatter mor enche nu Peder Sørensen Hassing fød i, soldat 1aar Hassing gaard
5132 1788 Apr 4th Tandrup


597 397 far Poul Lauritsen og mor nu Laurits Poulsen (Lauge Poulsen) Bedsted Vittrup gaard part
3322 1788 Sep 19th Tandrup see p495 078-87
598 398 Far Christen Copperø den ældre frasagt ved Ting nu Christen Christensen Copperø den yngre Madsted Hvidberg Vesten Aa fød i (Christen Copperø) Bedsted Madsted + engbaand paa østsiden af Aaen
5620 1788 Sep 20th Tandrup


599 399 Jens Jensen Ladefoged nu Christen Salomonsen (Ulnits) Ulnees (giver Mads Skraeder og enche) fri bolig Bedsted Fuglsang Ulnees 5 0520 1788 Oct 22nd Tandrup


600 400 Jochum Iversen armod nu Jens Nielsen Møllegaard (Jens Møllegaard) Bedsted gaard 20 3112 1788 Nov 10th Tandrup see p495 061-6
601 401 (Niels Habech) Niels Jensen Habech nu Peder Jespersen Søndberg fra, pas (NJH bliver) Bedsted Bjerregaard 13 4322 1788 Nov 10th Tandrup see p496 sign Curt Thøgersen, Mads Møller, Niels Gammelby, Jacob Christensen, Christen Poulsen, Christen Simonsen, Laurits Uhrbrand Grurup-Visby 031
602 401 far Christen Jensen og mor nu Jens Christensen Brydberg Mølle fød i Bedsted Strandkjaer + Brydberg Mølle + 1/3 Fladkjaer fælled + Strandhuse 22 1531 1788 Nov 10th Tandrup
087-98
603 402 far Poul Pedersen 1788 nu Peder Poulsen (husly til baade mor og kæreste) (Peder Poulsen og Karen Andersdatter, lauv Anders Christensen Fladkjaer) Hassing gaard
2332 1788 Dec 4th Tandrup
067-78
604 403 (Niels Sø) Niels Pedersen Sø armod nu fød før 1748 Thomas Christensen Bedsted fød i tidl Ladefoged paa Tanderup Hassing gaard
4711 1789 Jul 30th Tandrup See p405 102-108
605 404 (Peder Bach) Peder Pedersen Bach skrøbelig nu Peder Nielsen Legaard Hassing hus fra Hassing Legaard 14 3221 1789 Dec 7th Tandrup
098-102
606 405 Peder Legaard goodwill nu Johanne Henrichsdatter viet Niels Sø og Johanne Henrichsdatter (kun kvinden fæster; mand ej på denne contract) Hassing
na 0000 1789 Dec 7th Tandrup Raadgiver Niels Andersen Spolum see p404 sign Rømer, Hindrup

607 406 Niels Lauritsen skrøbelig nu fød før 1760 Jens Nielsen Vie (analphabet oplaest af min Svigerfar) Jens Vie Hassing fra Bedsted Vittrup gaardpart
3322 1790 Jun 6th Tandrup sign Niels Jensen, Jens Kjaer 108-113+126-130
609 407 Forældre Christen ____ og ____ nu Laurits Christensen Ginnerup session Thisted soldat 12aar (forældre bliver) Bedsted Ginnerup
5010 1790 Dec 4th Tandrup
113-126
611 409 Jonas Hansen nu Christian Bjerregaard Hassing hus na 0000 1791 Apr 30th Tandrup
130-132
612 410 Simon Skraeder goodwill nu Peder Madsen Balle (Peder Balle) Bedsted hus na 0000 1791 Apr 30th Tandrup


613 411 Niels Bosen og enche goodwill nu Niels Nielsen Vittrup (Niels Vittrup) Bedsted Vittrup Trusselborg hus
0400 1791 Jul 31st Tandrup


615 413 (Peder Hove) Peder Christensen Hove 1792 og enche nu Hans Christensen Møller Brydberg Mølle fra landsoldat (Hans Møller) Bedsted Horsfeld
1230 1792 Jul 20th 1792 Dec 31st Tandrup


614 411 Christen Krabbesen 1792 og enche nu Christen Christensen Ploughmand Sønderhaa fød i vier enchen Christen Christensen og ____ Hvidberg Vestenaa Madsted + Engbund øster side af Aaen
3700 1792 Nov 8th Tandrup


616 414 Salmon Andersen 1792 far Salmon Andersen og enchen goodwill nu Thomas Salomonsen Ulnits Bedsted Ulnitsgaard
4521 1792 Dec 31st Tandrup
132-148
617 414 Peder Balle (en opbrudt ager) og Peder Jensen 1793 Vendelbo (hus) (Peder Vendelbo) nu Peder Nielsen Smed (Peder Smed) Sønderhaa Jestrup
0002 1793 Jun 6th Tandrup


620 417 (Jacob Sø) Jacob Nielsen Sø og enche goodwill nu Casper Sørensen Istrup Vester Hvidberg vier enchen Casper Sørensen og enche Hassing gaard
6211 1793 Aug 6th Tandrup


619 416 Niels Henrichsen 1793 og enche gaard og Jens Koch (ager af Brogaard) nu Peder Henrichsen pas landsoldat vier enchen bliver stedfar til fire børn (Niels Henrichsen's søs bliver) Bedsted Horsfeld 1 1322+0732=2321 1793 Sep 26th Tandrup


621 418 Anders Pedersen og Else Jensdatter enchen nu Christen Nielsen Vittrup vier enchen thus Christen Nielsen og Else Jensdatter Bedsted Vittrup 6+23 0422 1793 Nov 8th Tandrup ejendomme Vest for Peder Nielsen Smed (Peder Smed) Nord for kjaeret 148-153
618 415 (Peder Michelsen 1793) Peder Michelsen Knivsmed og Else Michelsdatter enche goodwill (Peder Michelsen og Else Michelsdatter) nu Peder Madsen Balle (Peder Balle) (parret og hendes søs Anne Michelsdatter bliver) Bedsted Balle
0212 1794 Sep 24th Tandrup
153
622 418 ny gaard bygget af Tanderup paa jord af Peder Nielsen nu Anders Christensen Hove Bedsted hus fra (Anders Hove) (Hads Refs Ting Oct 2nd frasagt) Bedsted Spangberg Nygaard part af Kvie-dahl-felt og Trold-dahl-felt - 5231 1794 Nov 23rd Tandrup sign Niels Nielsen Madsted (Niels Madsted), Niels Bodum

623 420 Anders Christensen Hove (Anders Hove) nu Christen Andersen Grødborg (Christen Grødborg) Bedsted Grødborg
0101 1794 Nov 23rd Tandrup see p622

624 421 (Mads Balle) Mads Pedersen Balle og Margrethe Balle enche Hassing Refs Ting 1794 Jul 3rd frasagt nu Laurits Nielsen Balle Getterup By og Sogn fød i (enchen bliver) (Laurits Balle) Bedsted Balle
0021 1794 Nov 23rd Tandrup
157-160
625 422 Jeppe Damgaard 1794 Apr 10th frasag nu Johan Davidsen Tovborg Haresyssel Hassing gaard 1 5700 1794 Dec 19th 1794 Dec 20th Tandrup Sign Sølvtoft see p497

627 425 Peder Andersen Grødborg Ret 1795 Feb 19th nu Peder Nielsen Hassing fød i Bedsted Damgaard
4611 1795 Feb 28th Tandrup
160-172
628 426 Jeppe Hansen Legaard og _____; Ret nu Niels Pedersen Ladefoged Hassing fød i (parret bliver) Bedsted Legaard
5300 1795 Aug 29th Tandrup sign Peder Nielsen Legaard 175192
629 428 Johan Nielsen 1795 Apr 23rd i Ret og hustru nu Anders Poulsen Hassing fød i (parret bliver) Bedsted hus
0020 1795 Aug 31st Tandrup


630 430 Niels Pedersen 1796 Jul 28th i Ret nu Peder Lauritsen Hvidberg Vesten Aa fød i Hassing gaard
4000 1796 Nov 2nd 1796 Nov 20th Tandrup
192-200
631 431 Svigerforældre Poul Hansen Dahlgaard og ____ goodwill 1797 Nov 23rd i Ret nu Mads Christensen Ginnerup Bedsted fød i Bedsted Ginnerup
2000 1797 Dec 22nd Tandrup sign Christopher Pedersen, Jens Kjaer 206-215
633 435 Hans Smed og Kirstine ____ enche nu Christen Pedersen, vier enchen Christen Pedersen og Kirstine ____ Bedsted Vesten Kirchen
4200 1799 Nov 19th Tandrup
236-243
634 436 Anders Jensen og Else ____ enche nu Søren Nielsen Bach (Søren Bach) vier enchen thus Søren Nielsen Bach og Else ____ Bedsted Sønder Bjerregaard
3722 1799 Nov 19th Tandrup
220-232
635 438 Inger Vaever og same nu Niels Møllegaard Bedsted Hus sønden i
0000 1799 Nov 19th Tandrup
232-235
632 434 Jacob Dahlgaard nu Anders Jensen Bedsted Nørre Dahlgaard
4700 1799 Nov 21st Tandrup Niels Vildemose til Tandrup; sign Christopher Pedersen, Niels Nielsen see p498-9 215-220
646 454
nu Søren Nielsen Bach Bedsted Bjerregaard
0111 1799 Nov 29th 1803 Feb 5th Tandrup paaskrift sign Tøfting, Willemoes

636 438 Jens Nielsen Vie (gam Niels Lauritsen bor) nu Christopher Pedersen (NL bliver) Bedsted Horsfeld By Vittrup hus
3322 1800 Dec 27th Tandrup see p499

637 440 Anders Hove og ____ skrøbelig nu Niels Pedersen Brix (Niels Brix) vier dat thus Niels Pedersen og Mette Marie Andersdatter Bedsted Spangberg
5231 1800 Dec 30th Tandrup
243-248
638 442 Fateser og Maren Pedersdatter enche samt same nu Christen Dahlgaard (enchen bliver) Bedsted hus
0002 1800 Dec 30th Tandrup sign Niels Grøntoft, Jens Bjerregaard

639 443 same nu Niels Toppenberg Bedsted hus
0011 1800 Dec 30th Tandrup


640 444 far Peder Grøntoft og mor nu Enevold Pedersen Bedsted Vestergaard
4320 1801 Mar 9th Tandrup Bedsted opmaalt og under udskiftning 254
692 494 Far Peder Barygel og same nu Christen Pedersen Barygel (Christen Barygel) Hassing en af fem halvgaarde
3000 1801 May 1st Tandrup paategning p386 efter udskift 034
694 494 same nu Peder Sørensen Hassing en af otte helgaarde
4720 1801 May 1st Tandrup paategning p390 efter udskift

695 495 same nu Jens Thorchildsen Hassing en af fem halvgaarde
3000 1801 May 1st Tandrup paategning p391+392 efter udskift

701 496 Peder Poulsen same nu Peder Poulsen Hassing en af fem halvgaarde
3000 1801 May 1st Tandrup paategning p402+403 efter udskift

702 496 same nu Peder Nielsen Legaard (Peder Legaard) Hassing en af fem halvgaarde Legaard
3000 1801 May 1st Tandrup paategning p404 efter udskift

704 496 same nu Christen Nielsen Hassing en af otte helgaarde
4720 1801 May 1st Tandrup paategning p408+409 efter udskift

707 497 same nu Johan Davidsen Hassing en af otte helgaarde
4720 1801 May 1st Tandrup paategning p422 efter udskift

710 498 same nu Peder Lauritsen Hassing en af otte helgaarde
4720 1801 May 1st Tandrup paategning p498 efter udskift

683 492 same nu Hans Andersen Hassing

tillagt 0112 1801 Jun 1st Tandrup paategning p332+333 efter udskift

644 451 Peder Andersen og ____ goodwill nu Mads Ejlersen (parret bliver) Hassing
na 0000 1802 Jan 30th Tandrup sign Anders Jensen, Anders Pedersen

645 453 Niels Dahlgaard ? nu Peder Pedersen Hvidberg (room for Niels Dahlgaard's gamle hustru) Bedsted Himmerig hus
0022 1802 Jan 30th Tandrup
286-290
641 446 Jacob Christensen og hustru nu Jens Madsen Bjerregaard (Jens Bjerregaard) (parret bliver) Bedsted Brydberg boel
0200 1802 Feb 1st Tandrup


642 448 same nu Niels Pedersen Habech (Niels Habech) Bedsted Habechgaard
5520 1802 Feb 22nd Tandrup
261-286
643 449 (Jens Throchildsen Poughmann hans, del fragår) far Jens Smed skrøbelig nu Niels Jensen Østergaard (Niels Østergaard) Hassing Østergaard udskift
3000 1802 Apr 10th Tandrup
290-303
697 495 same nu Niels Christensen Kusk (Niels Kusk) Bedsted Hundkjaer
3000 1802 Jun 2nd 1810 Nov 2nd Tandrup paategning p394 efter udskift

651 459 Peder Michelsen Koch og ____ skrøbelig 1802 Apr 13th i Ret nu Niels Nielsen Knachergaard (parret bliver) Hassing Knachergaard
4720 1803 Feb 14th Tandrup sign Michel Pedersen 318-331
646a 454 Søren Nielsen Bach 1802 Dec 23rd i Ret nu afgår due to lack of benefits Hvidberg Vestenaa Kallerup øde sted sandflugt
0111 1803 Feb 5th Tandrup see p498Søren Christensen Habech (Søren Habech) nu (Anders Pedersen Koch tje paa Tanderup) Anders Pedersen og Maren Sørensdatter (vier dat) Bedsted Vesten Kirchen
- 1803 Mar 23rd Tandrup
346-357
647 455 na nu Hans Jensen Hove Hassing Bachhus udflyt
0102 1803 Apr 2nd Tandrup
303-309
650 458 Christen Poulsen og hustru; og same nu Niels Andersen Tanderup (parret bliver) Bedsted Brydberg af gaard og hus
0101 1803 Sep 12th Tandrup
342
648 455 Peder Jensen syg skrøbelig nu Christen Pedersen Dahlgaard (Christen Dahlgaard) Bedsted Hundkjaer
1410 1803 Sep 8th Tandrup
359
649 457 Jens Hansen og ____ skrøbelig nu Søren Pedersen (forsørge parret) Bedsted Hundkjaer
1410 1803 Sep 8th Tandrup sign Simon Clemedsen, Christen Jensen Harregaard 331-9
652 460 Søren Habech skrøbelig nu Anders Pedersen (SH bliver) Bedsted gaard
4100 1803 Dec 14th Tandrup sign Jens Nielsen, Christen Jensen 346
653 462 Christen Andersen nu Niels Johansen Bedsted hus
0200 nyt 0232 1803 Dec 14th Tandrup
376
654 463 Christen Pedersen Dahlgaard og Maren Pedersdatter enche nu Jens Jensen Smed (enchen bliver) Bedsted

Nyt 0230 1803 Dec 14th Tandrup sign Jens Kjeldsen, Christen Jensen

655 464 same nu Johan Christian Pedersen Bedsted Dybdahl hus, Tanderup Hede NØ for Ove Sø (vogter heden)

1803 Dec 23rd Tandrup under Tanderup tax 309-312
656 465 same nu Christen Pedersen Ørum og ____ Hassing hus
Nyt 0120 1803 Dec 23rd Tandrup


657 467 - nu Niels Johansen Grøntoft (Niels Grøntoft) Bedsted Sønder Fladkjaer + 1/3 fælled
5420 1804 Nov 9th Tandrup sign Niels Johansen Grøntoft, Peder Michelsen

658 468 same nu Henrich Christensen Hvidberg Vestenaa Kallerup hus
0111 1804 Nov 9th Tandrup


659 469 Laurits Balle; forrige faester og Ane Marie Madsdatter enche (mor Margrethe Balle) nu Knud Johansen (enche og mor blir) Bedsted hus
0121 1804 Nov 9th Tandrup


660 470 - nu Jørgen Madsen skraeder Bedsted Riskjaer hus
0121 1804 Nov 9th Tandrup sign Simon Clemedsen 375-381
661 472 Jens Hansen og hustru nu Søren Pedersen Tranekjar (Søren Tranekjar) 1806 Sep 18th i Ret nu Niels Toppenberg Bedsted Hundkjaer
1410 1806 Nov 10th Tandrup
390-403
662 473 Niels Toppenberg 1806 Sep 18th i Ret nu Søren Pedersen Tranekjaer Bedsted Tranekjaer hus
0021 1806 Nov 10th Tandrup sign Niels Pedersen, Mads Ejlersen 404
663 474 Knud Grøntoft 1806 nu Christen Schriver Bedsted Spangberg hus + Hvasberg jord (fra Tanderup Tax)
0020 Nyt 0330 1806 Nov 10th Tandrup
381-9
664 475 Knud Johansen og forrige forrige faester og Ane Marie Madsdatter enche (mor Margrethe Balle) nu Peder Christian Nielsen Nors fød i (enche og mor bliver) Bedsted hus
0121 nyt 0130 1806 Nov 10th Tandrup see p469

665 476 mor Anne Sørensdatter1806 Nov 6th i Ret nu Søren Andersen Bedsted gaard
4730 1806 Nov 21st Tandrup
411
669 480 forældre nu Jens Christian Jochumsen Bedsted hus under rep
0130 nyt 0301 1807 Mar 6th Tandrup


666 477 Henrich Christensen 1807 nu Niels Sørensen Smed Hvidberg Vestenaa hus
0111 1807 Jun 1st Tandrup sign Niels Pedersen, Niels Pedersen Habech

667 478 far Johan Møllegaard 1807 Oct 22nd i Ret nu Niels Johansen Bedsted Vester Møllegaard
4300 nyt 3500 1807 Nov 2nd Tandrup


668 479 (Jens Koch) Jens Michelsen Koch og enche 1807 nu Jens Christian Nielsen Hassing fød i Bedsted Brogaard
4030 nyt 3222 1807 Nov 2nd Tandrup


670 482 Christen Ørum og enche i Ret nu Jacob Villadsen Fly Hassing hus
0120 1808 Jan 14th Tandrup


671 483 Oluf Madsen i Ret nu Christen Lauritsen Villerslev (Christen Villerslev) Hassing hus
0120 1808 Apr 22nd Tandrup


672 484 - nu Poul Christensen Hørdum (Poul Hørdum) Bedsted Sønder Fladkjaer + part fælled
5420 1808 May 20th Tandrup


673 485 Thomas Sø og enche i Ret nu Anders Pedersen Hassing gaard
4720 1808 Jun 18th Tandrup


674 485 - nu Anders Justsen Villerslev Hassing Hassing March Bach hus
0012 1809 Jan 12th Tandrup


675 486 - nu Christen Pedersen Bedsted Nørre Fladkjaer + 1/3 fælled
5420 1809 Feb 18th Tandrup


676 487 (Jacob Sø's enche) Casper Sørensen og Christen Sørensen i Ret nu Hans Hansen Hassing , han er fra Spangberg (enchen bliver) Bedsted gaard
4720 1809 Jun 3rd Tandrup


31
Lease contract only in orrignal faestebreve
Thomas Madsen Balle (nævn Jens Nielsen) Bedsted Vittrup gaard
- 1809 Sep 26th Møllegaard sign Niels Pedersen, Jens Olufsen

677 488 - nu Christen Nielsen Møllegaard Bedsted Møllegaard hus
0320 1809 Dec 16th Tandrup


678 489 - nu Christen Christensen Schriver Hørdum fra (Christen Schriver) Hassing gaard
Nyt 4720 1809 Dec 21st Tandrup


679 490 Peder Hansen nu Peiter Andersen Tandrup (Peder Tandrup) Bedsted Brydberg hus
0120 1810 Feb 12th Tandrup


680 492 same nu Johan Erichsen Grøntoft Bedsted Grøntoft gaard added
4600 1810 Nov 12th Tandrup paategning p308 efter udskift

681 492 same nu Hans Christensen Harregaard (Hans Harregaard) Bedsted Harregaard
4600 1810 Nov 12th Tandrup paategning p333+334 efter udskift

682 492 same nu Jens Hansen Bedsted

2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p332+333 efter udskift

684 492 same nu Christian Andersen Bedsted

4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p385 efter udskift

685 493 same nu Niels Christensen Blander Bedsted Blander
tillagt 2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p362+363 efter udskift

686 493 same nu Jens Lauritsen Brogaard Bedsted Brogaard
4300 nyt 3500 1810 Nov 12th Tandrup paategning p360+361 efter udskift

687 493 same nu Poul Jensen Spangberg Bedsted Spangberg
tillagt 4600 1810 Nov 12th Tandrup paategning p365+366 efter udskift

688 493 same nu Simon Andersen Bedsted

tillagt 2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p370 efter udskift

689 493 same nu Poul Poulsen Bedsted

tillagt 2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p371 efter udskift

690 494 same nu Jens Nielsen Bedsted Vittrup
tillagt 6700 1810 Nov 12th Tandrup paategning p375 efter udskift

691 494 same nu Jens Sørensen Brogaard (Jens Brogaard) Bedsted Brogaard
tillagt 4300 1810 Nov 12th Tandrup paategning p382 efter udskift

693 494 same nu Niels Nielsen Damgaard Bedsted Damgaard
tillagt 4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p388 efter udskift

696 495 same nu Peder Jensen Møllegaard Bedsted Møllegaard
4300 1810 Nov 12th Tandrup paategning p392+393 efter udskift

698 495 same nu Lauge Poulsen (Laurits Poulsen) Bedsted Vittrup
3320 1810 Nov 12th Tandrup paategning p397+398 efter udskift

699 495 same nu Jens Nielsen Bedsted Møllegaard
2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p400 efter udskift

700 496 same nu Peder Jespersen Bedsted Nørre Bjerregaard
4100 1810 Nov 12th Tandrup paategning p401 efter udskift

703 496 same nu Laurits Christensen Bedsted Ginnerup
4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p407+408 efter udskift

705 497 same nu Thomas Salomonsen Ulnits Bedsted Ulnits
4510 1810 Nov 12th Tandrup paategning p414 efter udskift

706 497 same nu Christen Andersen Grødborg (Christen Grødborg) Bedsted Grødborg
1320 1810 Nov 12th Tandrup paategning p419+420 efter udskift

708 497 same nu Peder Nielsen Damgaard (Peder Damgaard) Bedsted Damgaard
4100 1810 Nov 12th Tandrup paategning p425 efter udskift

709 497 same nu Niels Pedersen Bedsted

4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p426 efter udskift

711 498 same nu Mads Christensen Bedsted Ginnerup
2330 1810 Nov 12th Tandrup paategning p431 efter udskift

712 498 same nu Christen Pedersen Bedsted

4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p435 efter udskift

713 498 same nu Søren Nielsen Bach Bedsted Sønder Bjerregaard
4100 1810 Nov 12th Tandrup paategning p436+437 efter udskift

714 498 same nu Anders Jensen Bedsted Nørre Dahlgaard
4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p434 efter udskift

715 499 same nu Niels Møllegaard Bedsted Møllegaard
tillagt 0230 1810 Nov 12th Tandrup paategning p438 efter udskift

716 499 same nu Christopher Pedersen Bedsted Vittrup
3320 1810 Nov 12th Tandrup paategning p438+439 efter udskift

717 499 same nu Niels Pedersen Brix (Niels Brix) Bedsted Spangberg
4600 1810 Nov 12th Tandrup paategning p440 efter udskift

718 499 same nu Enevold Pedersen Bedsted Vestergaard
4730 1810 Nov 12th Tandrup paategning p444 efter udskift

719 499 same nu Niels Pedersen Habech (Niels Habech) Bedsted Habech
5520 1810 Nov 12th Tandrup paategning p448 efter udskift

720 500 Christenn Andersen nu Søren Christensen Bedsted fød i Bedsted Søndergaard
4731 1812 Sep 11th Tandrup


721 501 Jens Andersen Løgstrup og hustru 1812 nu Mads Pedersen Randrup fød i Bedsted
na 0121 1812 Sep 11th Tandrup murarbejde Tandrup Gaard + Bedsted Kirche seep

722 502 Johanne Henrichsdatter nu Christen Madsen Horsfeld fød i Hassing hus na 0120 1812 Sep 11th Tandrup


723 503 Peder Jespersen og Anne Marie Nielsdatter enche svigermor til CJ nu Christen Jensen Bedsted fød i (enchen bliver) Bedsted Nørre Bjerregaard
3410 1813 Mar 25th Tandrup


724 505 Simon Andersen nu Christen Andersen Istrup fød i Bedsted Dahlgaard
2330 nyt ? 1813 Mar 25th Tandrup


728 509 Poul Poulsen og Kirsten Christensdatter 1813 Jun 22nd i Ret (muligvis svigermor) nu Anders Justsen Villerslev fød i (svigermor blir) Bedsted

2330 nyt 2120 1813 Jul 13th Tandrup


726 507 Anders Justsen i Ret 1813 Apr 22nd nu Christen Jensen Hvidberg paa Thyholm fød i Hassing

0120 nyt 0230 1813 Jul 1st Tandrup


725 506 Jørgen Madsen i Ret 1812 Jan 21st nu Christen Hansen Spangberg fød i Bedsted hus
Gam 0121 1813 Jul 8th Tandrup


727 508 far Jens Lauritsen 181 Sep 21st nu Laurits Jensen Brogaard Bedsted Brogaard
4300 1813 Sep 29th Tandrup


729 510 Johan Erichsen 1813 Johan Erichsen og Inger Jensdatter enche nu Erich Mathiassen Grøntoft (Erich Grøntoft) Randrup fød i, vier enchen thus Erich Mathiassen og Inger Jensdatter Bedsted Grøntoft
4200 1813 Sep 29th Tandrup


730 511 Johan Christian Pedersen 1814 Feb 3rd i Ret og søs Elisabeth Malene Pedersdatter nu Ejler Nielsen (søskende bliver) Jarselv fød i Bedsted Dybdahl hus, Tanderup Hede NØ for Ove Sø (vogter heden)
0000 1814 Mar 25th Tandrup


731 513 - nu Niels Pedersen Hovedhus Gimsing Sogn Hjerm Herred fød i (Ladefoged paa Tanderup) Bedsted Stenled hus
0230 nyt 0411 1814 Mar 25th Tandrup


732 514 Christen Nielsen og Else Jensdatter enche i Ret 1814 May 20th nu Oluf Christensen Istrup fød i (enchen bliver) Bedsted

0422 nyt 0430 1814 Jun 21st Tandrup


733 516 far Peder Madsen Balle i Ret 1814 May 20th nu Anders Pedersen Bedsted

0212 1814 Jul 21st Tandrup


734 517 Anders Jensen 1814 nu Jens Pedersen Bedsted Sogn fød i Bedsted Nørre Dahlgaard
4730 1814 Oct 6th Tandrup


735 518 Poul Jensen 1814 Poul Jensen og Karen Pedersdatter enche nu Laurits Pedersen Jestrup fød i, vier enchen thus: Laurits Pedersen og Karen Pedersdatter Bedsted Spangberg
4600 1814 Oct 6th Tandrup


740 524 Jens ____ og enche mor 1815 nu Peder Jensen Bedsted fød i Bedsted Harregaard
2330 1815 Sep 13th Tandrup


736 519 Niels Nielsen 1815 Apr 27th i Ret nu Christen Hansen Spangberg fød i Bedsted Damgaard
4730 nyt 3601 1815 Sep 7th Tandrup


737 520 far Jens Nielsen Møllegaard 1815 Apr 27th i Ret nu Jens Jensen Bedsted fød i Bedsted

2330 1815 Sep 7th Tandrup


738 522 Christen Hansen 1815 Apr 27th i Ret nu Christen Pedersen Bedsted Riskjaer hus
0121 1815 Sep 7th Tandrup Gaard's og Kirche Klokkerne rengør

739 523 Niels Nielsen 1815 Apr 27th i Ret nu Jens Simonsen Bedsted fød i Bedsted Trusselborg hus
0400 nyt 0322 1815 Sep 7th Tandrup


741 525 Christen Pedersen og Søster Elisabeth Malene Pedersdatter nu Niels Jensen Koch (Niels Koch) Brogaard fød i (søskende par bliver) Bedsted Dybdahl hus, Tanderup Hede NØ for Ove Sø (vogter heden)
0120 1816 Dec 14th Tandrup see p511

742 527 Peder Sørensen og 's mor 1817 Apr 24th i Ret nu Peder Christensen Barygel Hassing fød i Hassing Barygel
4720 1817 Sep 25th Tandrup


743 528 Christopher Pedersen 1817 Christopher Pedersen og Else Jensdatter enche nu Jørgen Andersen Bjerregaard fød i vier enchen Jørgen Andersen og Else Jensdatter Bedsted Vittrup
3320 nyt 2321 1817 Sep 25th Tandrup ejer Poul Tøfting

744 529 Mads Ejlersen 1817 i Ret nu Peder Andersen Hassing fød i Hassing hus na 3000 1817 Sep 25th Tandrup


745 531 Christen Andersen og hustru 1818 nu Niels Christensen Sejerskilde fød i Bedsted Brydberg hus
0162 nyt 0411 1818 Jul 31st Tandrup Smedearbejde paa Tandrup

746 532 Anders Pedersen i Ret nu Christen Christensen Istrup fød i Bedsted hus
0212 nyt 0302 1818 Jul 31st Tandrup


747 532 Peder Pedersen Hvidberg og hustru i Ret nu Christen Pedersen Hvidberg fød i (parret bliver) Bedsted ikke Himmerig hus
0202 nyt 0112 1818 Jul 31st Tandrup


748 534 far Peder Nielsen Legaard og mor i Ret nu Peder Pedersen Legaard Hassing fød i Hassing Legaard
3000 nyt 2410 1819 Sep 20th Tandrup


750 536 Erich Mathiassen 1820 nu Peder Simonsen Hede Holm fød i Bedsted Grøntoft
4200 nyt 4320 1820 Sep 26th Tandrup


749 536 (Jens Thorchildsen og Edel Christensdatter) far Jens Thorchildsen faeste af 1786 Dec 27th mor Edel Christensdatter i Ret 1820 Aug 17th nu Thorchild Jensen Hassing fød i Hassing

3000 nyt 3410 1820 Dec 26th Tandrup


751 537 far Jens Sørensen faeste 1784 Apr 20th forældre : Jens Sørensen og Else Marie Christensdatter nu Niels Jensen Bedsted Sogn fød i Bedsted Brogaard
4300 nyt 2621 1821 Sep 15th Tandrup


752 539 svigerfar Peder Poulsen faeste 1788 Dec 4th; i Ret 1822 Nov 21st nu Laurits Pedersen Hassing

3000 nyt 2631 1823 Sep 15th Tandrup


753 540 Jens Nielsen efter faestebrew af 9 April 1783 Apr 9th; 1823 Apr 10th i Ret nu Niels Jensen Vie (faester: Søren Clausen og Laurits Ginnerup to nordligste Engstykker) Bedsted Vittrup
6700 nyt 5332 1823 Sep 20th Tandrup


754 542 stedfar Christen Pedersen og Maren Nielsdatter faest 1809 Feb 18th i Ret 1825 Sep 8th nu Niels Christian Christensen (parret bliver) Bedsted Nørre Fladkjaer
5420 nyt 3221 1825 Sep 17th Tandrup


755 543 (Jens Madsen 1825 / Jens Bierregaard) Jens Madsen og Karen Pedersdatter enche nu Laurits Christensen vier enchen thus: Laurits Christensen og Karen Pedersdatter Bedsted Brydberg hus + Møllegaard hus
0200 nyt 0511 1825 Sep 17th Tandrup


756 544 svigerforaeldre Laurits Poulsen og Maren Christensdatter faeste 1788 Sep 19th ; i Ret 1825 Sep 8th nu Niels Christensen (svigerfor bliver) Bedsted Vittrup Søndergaard
3320 nyt 2412 1825 Sep 17th Tandrup


757 546 Enevold Pedersen og Fredericha Pedersdatter enche nu Sven Jensen Kier vier enchen thus Sven Jensen og Fredericha Pedersdatter Bedsted Vestergaard
4730 1828 Jan 7th Tandrup


758 548 Niels Christensen og Christence Jochumsdatter faeste 1778 Jun 29th enchen 1828 Nov 27th i Ret nu Christen Lauritsen Blander (enchen bliver) Bedsted Blander
2330 nyt 2021 1829 Sep 4th Tandrup


764 556 Niels Nielsen Toppenberg faeste 1806 Nov 10th; 1830 Apr 30th frasag nu Anders Lauritsen Bedsted Bedsted Sønder Fladkjaer
1110 1830 Sep 18th Tandrup


765 557 til Peder Jensen faeste 1815 Sep 13th nu Jens Pedersen Høje (Jens Høje) Bedsted Harregaard (udflyttet fra Bedsted By)
2330 nyt 2510 1830 Sep 23rd Tandrup


766 558 1787 Apr 10th faeste Peder Jensen og Inger Kirstine Andersdatter enche nu Peder Christensen Hørdum, vier enchen thus: Peder Christensen og Inger Kirstine Andersdatter Bedsted Øster Møllegaard
4300 nyt 4310 1830 Sep 23rd Tandrup


759 550 foraeldre Christen Nielsen og Else Marie Lauritsdatter faeste 1770 Mar 30th enche 1829 Nov 27th i Ret nu Laurits Christensen Bedsted (før Hassing) gaard flyttet
4720 nyt 4110 1830 Sep 2nd Tandrup


760 551 Foraeldre Christen Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter efter faestebrew af 19 April 1785 Apr 19th 830 Oct 16th fralagt nu Niels Christensen Barygel Bedsted Barygel
3000 nyt 3112 1830 Sep 2nd Tandrup


761 552 Hans Andersen og Anne Cathrine Andersdatter faeste 1775 Aug 5th enche 1830 Apr 10th frasagde nu Niels Christensen (enchen bliver) Hassing hus
0112 1830 Sep 2nd Tandrup


762 553 Christen Bjerregaard 1830 nu Albrecht Jensen Handest Hassing Hassing hus na 0110 nyt 0301 1830 Sep 2nd Tandrup


763 554 (Poul Hørdum) Poul Christensen og Agnethe Michelsdatter faeste 1808 Mar 20th enchen i Ret 1829 Apr 23rd nu Peder Jensen Harregaard (Peder Harregaard) Bedsted Sønder Fladkjaer + fælled
5420 nyt 3530 + 1220 1830 Sep 2nd Tandrup


767 560 stedfar faeste 1814 Oct 6th Laust Pedersen Legaard og Karen Pedersdatter enchen 1831 Dec 11th frasagt nu Jens Peder Poulsen (enchen bliver) Bedsted Spangberg
4600 nyt 3200 1830 Sep 8th Tandrup


768 561 Faeste 1799 Mar 19th Søren Nielsen Bach og Else Andersdatter 1832 Oct 4th frasagt nu Mads Pedersen Knurborg Bedsted Bjerregaard
4100 nyt 3430 1832 Sep 8th Tandrup


769 563 Peder Lauritsen1834, far faeste 1796 Nov 2nd Peder Lauritsen og Johanne Nielsdatter Aug 11th nu Niels Pedersen Damgaard (tilstødende fæster: Jens Jensen Møllegaard, Niels Lauritsen Ginnerup) Hassing Damgaard udstyk 4720 1834 Aug 30th Tandrup
172
770 565 far Niels Christensen Kusk 1787 May 8th 1834 Aug 30th frasagt nu Christen Nielsen Kier Bedsted Hundkjaer
3000 ny 2100 1834 Aug 30th Tandrup


771 567 far faeste 1790 Dec 4th Laurits Christensen Gindrup og Johanne Andersdatter 1834 Aug 11th frasagt nu Niels Lauritsen Bedsted Ginnerup
4730 nyt 3400 1834 Aug 30th Tandrup


772 568 Faeste 1815 Sep 7th Christen Pedersen 1834 Apr 18th frasagt nu Christen Nielsen Høllegaard Ladefoged Tanderup paa Bedsted Riskjaer hus
1201 1834 Aug 30th Tandrup


773 569 efter faeste 1808 Jun 18th Anders Pedersen og Maren Andersdatter 1834 Apr 15th frasagt nu Nikolaj Lauritsen Hassing By Hassing Toftdahl
4720 nyt 3300 1835 Aug 27th Tandrup


774 571 Jens Pedersen 1835 Jens Pedersen og Else Jochumsdatter nu Peder Nielsen Spangberg Bedsted Nørre Dahlgaard
4730 nyt 3720 1835 Aug 27th Tandrup


775 572 far faeste 1795 Feb 28th Peder Nielsen Damgaard og Maren Hansdatter mor 1834 Nov 29th frasagt nu Niels Pedersen (mageskifte Jens Møllegaard's bygn) Bedsted Damgaard
4100 nyt 2520 1835 Aug 27th Tandrup


776 573 t faeste 1788 Nov 13th far Jens Christensen 1835 Jun 20th frasagt nu Jens Jensen Bedsted Brydberg Mølle + Brydberg jord + strandskure + 1/3 Fladkjaer
1531 nyt 2101 + 1420 1835 Aug 27th Tandrup


777 575 Laurits Jensen Brogaard 1835 Laurits Jensen og Kirsten Jensdatter enche nu Laurits Jensen vier enchen Laurits Jensen og Kirsten Jensdatter Bedsted Brogaard By Vittrup
4300 nyt 3300 1835 Aug 27th Tandrup


784 584 øde nu ingen faester; jord ødelagt af storm 1836 Aug 8th + 9th Bedsted gaard
2330 1836 May 1st 1836 Dec 31st Tandrup Tanderup søger Kollegium om skattefritagelse

778 576 Faeste 1809 Dec 21st Christen Christensen Schriver; Christen Christensen og Marianne Andersdatter 1835 Mar 26th frasagt nu Christen Christensen Vangsgaard (jord mageskifte) Hassing gaard udflyt fra Hassing By
4720 nyt 3732 1836 Aug 31st Tandrup


780 579 1806 Nov 10th Christen Christensen Skriwer og enche skifte 1835 Dec 30th frasagt nu Christen Nielsen Møllegaard Ladefoged Tanderup Bedsted fra Bedsted Spangberg + Hvasberg (Tanderup eng stykke)
0020+0510=0330 1836 Aug 31st Tandrup


781 580 Christen Nielsen Møllegaard nu Henrich Nielsen Bedsted hus
3200 nyt 0131 1836 Aug 31st Tandrup


782 581 Ladefoged Christen Nielsen Mølgaard nu Christen Nielsen Bedsted Ginnerup Riskjaer hus
0121 1836 Aug 31st Tandrup


783 583 (Peder Andersen1836) Peder Andersen og Anne Jespersdatter nu Jens Hansen Bedsted Hundkjaer Brydberg
0120 nyt 0331 1836 Aug 31st Tandrup


785 584 Peder Nielsen Damgaard mageskifte nu Jens Jensen Møllegaard faeste 1815 Sep 7th; 1835 May 18th frasagt; flyttet 1836 May 1st nu Jens Christian Pedersen Hassing Bedsted

2330 nyt 1421 1837 Sep 18th Tandrup ,

786 586 (Christen Villerslev) Christen Lauritsen Villerslev 1837 nu Poul Madsen Dahlgaard murmester Hassing hus (mageskifte med andre 1836)
0120 nyt 0220 1837 Sep 26th Tandrup


787 587 Peder Andersen nu Peder Christian Nielsen Hassing hus
0200 1837 Sep 26th Tandrup


779 578 far Niels Jensen faeste 1802 Apr 10th far Niels Jensen og Edel Jensdatter stedmor 1833 Aug 22nd frasagt nu Peder Nielsen Hassing Østergaard udflyt
3000 nyt 5100 1838 Aug 31st Tandrup


790 591 Niels Nielsen Knachergaard faeste 1803 Dec 14th , 1837 Apr 11th frasagt nu Christen Nielsen Krabbe Hassing gaard
4720 nyt 4421 1838 Sep 28th Tandrup


788 589 forældre Christen Pedersen Dahlgaard og Johanne Marie Andersdatter faeste 1803 Sep 8th begge døde nu Peder Christensen Dahlgaard Bedsted Hundkjaer
1400 nyt 1320? 1838 Sep 3rd Tandrup


789 590 Anders Lauritsen 1838 faeste 1830 Sep 18th nu Niels Andersen Hove Bedsted Hundkjaer
1410 nyt 1110 1838 Sep 3rd Tandrup


791 592 (Søren Tranekjaer) Søren Pedersen Tranekjaer nu Christen Madsen Bedsted Dahlgaard
0012 nyt 0132 1838 Oct 1st Tandrup


792 594 Niels Andersen Tandrup nu Anders Nielsen Damgaard Bedsted Brydberg hus
0101 nyt 0420 1838 Dec 3rd Tandrup


793 594 (Peder Christensen og Maren Nielsdatter) Peder Christensen Barygel og Maren Nielsdatter enche nu Laurits Andersen Hassing vier enchen thus Laurits Andersen og Maren Nielsdatter Hassing

4720 nyt 4221 1839 Sep 12th Tandrup


794 596 Christen Pedersen Koch og Mette Pedersdatter enche nu Hans Sørensen vier enchen thus Hans Sørensen og Mette Pedersdatter Bedsted Søndergaard
4730 nyt 3132 1839 Sep 7th Tandrup Bedsted Kirche Hestestald stadig plads til Tanderup's

795 597 Niels Pedersen 1839 nu Christen Jensen Brogaard Bedsted Habech
5520 nyt 2732 1839 Sep 7th Tandrup


802 598 Hans Christensen 1840 May 15th og enche fraflyttet nu øde Bedsted Spangberg
4000 1841 Jan 24th Tandrup Tanderup ønsker fri for denne gaard

801 604 Hans ____ og Kirsten Mortensdatter øde nu Peder Hansen (far død, i 20aar med mor passet) Bedsted Spangberg na na 1841 May 11th 1841 Dec 31st Tandrup Tanderup ønsker fri for denne gaard 007
797 600 faest 1803 Dec 14th far Anders Pedersen og Anne Andersdatter stedmor 1841 Apr 18th frasagt nu Peder Andersen Bedsted gaard
4100 nyt 2601 1841 Oct 25th Tandrup


798 601 far Thomas Salomonsen faeste 1792 Dec 31st nu Poul Thomassen Bedsted Ulnits
4521 nyt 3722 1841 Oct 25th Tandrup


799 602 Jens Jacobsen Fly og ____ (Jens Jacobsen 1841) nu Peder Christensen Skraeder og ____ vier enchen Hassing hus
0120 nyt 0220 1841 Oct 25th Tandrup


800 603 Niels Møllegaard nu Laurits Madsen (NM bliver) Bedsted hus