Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Skibstedgård gods
a b c d e f g (kursiv) italic denotes date from exterior sources
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol counselor assessor executor sheriff etc
Getterup Troldgaard 1 1717 Claus Pedersen 1755 Jul 25th Claus Pedersen og Elisabeth Sophie Christensdatter v1751 i Vestervig B: 001 ejer Christen Pedersen til Skibstedgaard
A 1752 Kirsten Clausdatter
lauv Peder Christensen Dahlgaard (Peder Dahlgaard) Bedsted af
B 1754 Karen Clausdatter 2aar
vurd Laurits Lauritsen Flarup Ydby af


vurd Søren Pedersen Flarup Ydby af


form farbro Mads Pedersen Nees Sund af


form farbro Thomas Pedersen Dovergaard af


naev Christen Pedersen og Karen Poulsdatter


naev Gertrud Pedersdatter pige


naev bro Niels Christensen
Getterup Troldgaard 2 1752 Kirsten Clausdatter 1757 Jan 18th Kirsten Clausdatter og Karen Clausdatter 003 vurd Jens Nielsen Hurup af


1754 Karen Clausdatter

see001 vurd Laurits Lauritsen Flarup af


hos+sign Oluf Christensen


naev halvsøs Birgithe Sophie Olufsdatter


sign Jens Madsen


sign Christen Pedersen
Ydby 3 ____ Christen Michelsen 1762 Jan 22nd Christen Michelsen og Kirsten Christensdatter B: 003 hos Ejler Pedersen Tvolm
A 1754 Christen Christensen 8aar
vurd Peder Christensen Ydby af
B 1759 Mads Christensen 3aar
vurd Jens Nielsen Ydby af


form Jens Madsen Møller (Jens Møller)


lauv Peder Schadkjaer
Ydby Schadkjaer 4 1690 Anne Jensdatter 1762 Aug 16th Peder Christensen Schadkjaer og Anne Jensdatter v1722 i Ydby B: 004
A 1728 Else Pedersdatter
vurd Jens Thorchildsen Tvolm af
B 1734 Christen Pedersen soldat
vurd Laurits Madsen Ydby af
C Kirsten Pedersdatter
naev Peder Schadkjaer
D barn
naev brosøn Peder Nielsen
svigersøn Michel Michelsen
cred Christen Thorchildsen
Ydby Ydbygaard Refs 5 1715 Hans Nielsen Brendtoft 1762 Dec 29th soldat Hans Nielsen Brendtoft og Maren Madsdatter B: 007 lauv Jens Madsen Møller (Jens Møller) Holmgaard Mølle Refs af
A 1750 Jens Hansen 12aar
vurd Christen Christensen Ydby af
B 1754 Christen Hansen 8aar
vurd Peder Christensen Schadkjaer Ydby af (Peder Schadkjaer)
C 1756 Niels Hansen 6aar
form morbro Laurits Madsen Refs af1763 Feb 9th D 1743 Kirsten Hansdatter 20aar
form Christen Madsen Smerup Thyholm


cred Christen Lauritsen Søndergaard i Etterup
Ydby Sinnerup 6 1693 Anne Pedersdatter 1765 Nov 6th (Anders Christian) V1 Anders Christensen og Anne Lauritsdatter ? B: 0081765 Nov 12th A 1727 Christen Andersen Oksbøl Vestervig Sogn
vurd Erich Thorchildsen
(Anders Christian) V2 Anders Christensen og Anne Pedersdatter
vurd Peder Christensen Snaever (Peder Snaever)1765 Nov 20th B 1738 Peder Andersen tje Øster Alsted 27aar

C 1730 Maren Andersdatter viet Christen Pedersen og _____ Andersdatter Visby i

D 1734 Anne Andersdatter 30aar Troldgaard Flarup i

E 1736 Karen Andersdatter 28aar hjem

Ydby Schadkjaer 7 1690 Anne Jensdatter 1767 Jul 7th Peder Christensen og Anne Jensdatter v1722 i Ydby B: 009 sign Michel Michelsen Schytte


1699 Peder Jensen Schadkjaer 1767 Jun 15th A 1737 Christen Pedersen see004 sign Christen Christensen Grav (Christen Grav)


1738 Peder Schadkjaer 1767
B Kirsten Pedersdatter?
sign Christen Pedersen Schadkjaer (Christen Schadkjaer)
Ydby Schadkjaer 8 1738 Peder Schadkjaer 1767 Nov 25th Peder Jensen Schadkjaer og Dorthe Jacobsdatter trolovede 009 fuld Mogens Christensen1767 Oct 27th far Jens Pedersen Odgaard's (Jens Odgaard i Styvel) og søn (bro) Christen Jensen
vurd Peder Pedersen Holmgaard Ydby af (Peder Holmgaard)
far Jacob Balthersen far til DJ
vurd Ejler Pedersen Bach Tvolm af (Ejler Bach)


sign Christen Christensen
Ydby Sinnerup 9 1702 Anders Christensen Sinnerup 1771 May 10th Anders Christian Sinnerup 009
A Christen Andersen Oksbøl Vestervig Sogn af see008 vurd Christen Jensen
B Peder Andersen Torp af
vurd Peder Jensen
C Karen Andersdatter
naev Niels Nielsen Torp af
D Maren Andersdatter tilstaar til Christen Pedersen Sinnerup
svoger Poul Christensen Sinnerup Ydby


naev Christen Pedersen Sinnerup i Visby
Ydby Holmgaard (Dover) 10 1709 Peder Pedersen 1771 Jun 5th Peder Pedersen og Kirsten Andersdatter B: 011 lauv Anders Nielsen
A Mads Pedersen Helligsø i
vurd Ejler Pedersen Bach Tvolm af (Ejler Bach)
B 1739 Jens Pedersen Helligsø i
vurd Christen Jensen Bach Ydby Sogn af (Christen Bach)
C Christen Pedersen tje hos sin mor

D 1741 Peder Pedersen Visby i

E 1745 Niels Pedersen tje i gaarden og halvfaester

Ydby 11 ____ Maren Knudsdatter 1773 Mar 22nd Jens Christensen Visby og Maren Knudsdatter (Jens Christensen og Maren Knudsdatter/Jens Visby og Maren Knudsdatter) B: 012 form morbro Villads Knudsen Thyholm paa
A 1756 Christen Jensen 15aar
naev Niels Smed
B 1755 Maren Jensdatter 17aar
sign Niels Knudsen


sign Mads Christensen


sign Ejler Pedersen
Ydby Refstorp 12 ____ Christen Jørgensen 1773 Apr 10th Christen Jørgensen og Else Christensdatter v1755 i Lyngs B: 014 lauv EC's halvbro Jens Christensen Coppersmed (Jens Coppersmed) Jestrup Thyholm
A 1758 Kirsten Christensdatter 15aar
vurd Laurits Lauritsen Flarup Ydby af
B 1761 Niels Christensen 12aar
vurd Simon Sørensen Broløshove
C 1763 Anne Cathrine Christensdatter 9aar
form Christen Søndergaard Helligkilde Thyholm
D 1765 Johanne Christensdatter 7aar
form Christen Lauritsen Ydby af
E 1769 Maren Christensdatter 3aar
sign Jens Pedersen
F 1773 Anne Marie Christensdatter 20uge

Lyngs Søndergaard 13 1728 Christen Lauritsen 1773 May 6th Christen Lauritsen og Anne Pedersdatter B: 016 lauv Christen Simonsgaard Tvolm af
A 1757 Laurits Christensen 16aar see025 vurd Peder Andersen Torp af
B 1758 Jens Christensen 15aar
vurd Niels Lauritsen Søndergaard i
C 1760 Peder Christensen 13aar
Stachtoft1773 Jun 3rd D 1764 Christen Christensen 9aar
naev halvfarbro Anders Lauritsen Torp af1773 Jul 15th

naev morbro Niels Pedersen Jestrup af


naev Oluf Nielsen Hellerød umatriculeret hus


naev Gertrud Pedersdatter død


naev Jeppe Lauritsen Villerup af


naev Anders Jensen Hvidberggaard


naev Anders Kiel Bodum


naev Jens Svejgaard Ydby i


naev Christen Christensen


naev Christen Smed

019 naev Anders Bach


naev Poul Michelsen Karby Morsø


naev Christen Odgaard Redsted Morsø


naev Anders Nielsen Hvidberg i


naev Anders Jeppesen Jestrup af


naev Jens Smed Bodum i


naev Jens Korsgaard Bodum i


naev Jørgen Nielsen Morsø


naev Peder Pedersen Sinnerupgaard i


naev Niels Kjaer Copperø


naev Niels Koch Bodum


naev Christen Odgaard Redsted i


naev Mogens Sindberg Bodum i


naev Niels Ørgaard Humlum


naev Christen Galsgaard Sinnerup


naev Niels Christensen Hvidberg


naev Jens Bach Bodum


naev Jens Brundgaard


naev Søren Vejle i Agerø Morsø


naev Laurits Schadkjaer


naev Christen Chapel Flovlev


naev Niels Berthelsen Jestrup af


naev Thomas Holmgaard Helligsø i


naev Hans Skomager Heltborg i


naev Maren Thomasdatter Dover i


naev Christen Mols Flovlev


naev Christen Tapp


naev Christen Sinnerupgaard Helligkilde


naev Michel Kallerup Semb i


naev Iver Madsted Bodum


naev Niels Ørgaard Humlum Haresyssel i


naev Peder Chapel i huse ved Bjørndahl


naev Anne Stengaard Hassing i


naev Christen Jensen Tvolm


naev Christen Erichsen Tvolm i


naev Anders Andersen Serup i


naev Søren Jegindø Agerø Morsø i


naev Jørgen Nielsen Morsø


naev Christen Lauritsen Hvidberg Morsø


naev Christen Sømand Ydby i


naev Anders Iversen Helligsø i


naev Anders Møller Ginnerup i


naev Anders Nielsen Bjørndahl i


naev Thomas Mørch Dover i


naev Christen Kalborg Madum Haresyssel i


naev Christen Berthelsen Styvel Thyholm i


naev Christen Andersen Helligsø i


naev Christen Middelfart Tvolm i


naev Christen Nielsen Hvidberg i


naev Knud Hovtoft Lyngs i


naev Jens Sahl i Skolehus


naev Laurits Mortensen Barslev i


naev Laurits Roikjaer Vestervig Sogn


naev Niels Madsen Serup


naev Niels Christensen Nørregaard


naev Peder Hvid Tvolm


naev Peder Tambour Jestrup i


naev Thomas Nielsen Bodum i


naev Oluf Troldgaard Flarup i


naev Peder Lauritsen Torp i


naev Niels Christensen Jestrup i


naev Mads Pedersen Lyngs Thyholm i


naev Christen Christensen Ydby i


naev Peder Krogh Tvolm i


naev Christen Nymand Jestrup i


naev Søren Kranchelborg Morsø paa


naev Jens Visby Ydby i


naev Jens Kil Bodum i


naev Niels Rodenberg Lyngs i


naev Christen Simonsgaard Getterup i


naev Peder Jensen Sinnerup i


naev Niels Sect Ydby i


naev Niels Michelsen Serup i


naev Peder Christensen Barslev i


naev Jens Klouman


naev Christen March Bodum i


naev Jens Andersen Høj (Jens Høj) Ydby


naev Laurits Høj Ydby i


naev Laurits Sig Bodum i


naev Mads Sund Dover i


naev Poul Lauritsen Hvidberg Morsø


naev Christen Sejl Jestrup i


naev Christen Andersen Torp i


naev her Trap Hvidberg i


naev Niels Auergaard Rundborg


naev Niels Bachkjaer Torp i


naev Christen Madsen Smerup


naev Frederich Birchenbusch Dover i


naev Christen Rois Serup i


naev Mogens Jensen's enche Kallerup i


naev Jens Bach Helligsø


naev Michel Smed Agerø Morsø i


naev Laurits Madsen enche Ydby i


naev Niels Pedersen Jestrup i


naev Christen Olufsen Barslev i


naev Peder Lauritsen Kallerup i


naev Niels Nørregaard Helligsø i


naev her Pretzmann


naev Michel Hedegaard Ydby i


naev Laurits Dover Jestrup i


naev Peder Smed Agerø Morsø paa


naev Jens Pedersen Holmgaard i


naev Jens Smed Ydby i


naev Niels Viborg Bodum i


naev Iver Madsted i


naev Niels Christensen Kallerup i


naev Christen Pedersen Ydby i


naev Christen Pedersen Schadkjaer i Ydby


naev Mads Led Bodum i


naev Christen Kongsgaard Bodum i


naev Anders Andersen Redsted Morsø i


naev Jens Kongsgaard i


naev Jens Michelsen Bedsted i


naev Jens Smed Torp i


naev Jens Lauritsen Odby i


naev Laurits Schaarup Haresyssel i

020 naev Niels Mortensen Flovlev

021 naev Peder Olufsen Dover i


naev Peder Poulsen Søndberg i


naev skipper Thøger Fuhr Aalborg fra


naev salig Peder Andreas


naev Peder Kusk Flovlev i


naev


naev


naev


vurd Erich Justsen1773 Jul 15th

vurd Anders Lauritsen Trap


naev Jens Coppersmed Jestrup af1773 Jun 21st
024 naev Jens Hansen Lund (Jens Lund) Aalborg i
Lyngs Søndergaard 14 1742 Anders Lauritsen 1773 May 19th (ungkarl) 025 hos Christen Lauritsen og Anne Pedersdatter enche's gaard Søndergaard1774 Apr 25th bro Christen Lauritsen B: see016 vurd Erich Justsen Lyngs af
1 Laurits Christensen
vurd Niels Stoktoft Lyngs af1773 Jun 19th 2 Jens Christensen
vurd Peder Andersen Refstorp Lyngs af
3 Christen Christensen
from Niels Andersen Jestrup By
halvsøs Else Lauritsdatter død viet Poul Lauritsen og Else Lauritsdatter Hvidberg Morsø B:
form Niels Erichsen Jestrup By
1 Laurits Poulsen
sign Niels Pedersen1774 Apr 25th

sign Niels Nandrup
Getterup Troldgaard 15 ____ Oluf Christensen 1778 Jun 5th Oluf Christensen og Elisabeth Sophie Christensdatter v1755 i Getterup V2 B: 034 Troldgaard Getterup By solgt til Oluf Christensen's enche
A 1758 Claus Olufsen 20aar bapt in Getterup see001 forv Poul Skibsted
B Birgithe Olufsdatter 035 lauv Anders Kirche degn i Bodum og Ydby
C 1760 Kirsten Olufsdatter
form Anders Jensen Tvolm
D 1765 Else Marie Olufsdatter
from Christen Lauritsen Flarup af
E 1767 Maren Olufsdatter
form Christen Sørensen Flarup af
F 1772 Bodil Kirstine Olufsdatter
vurd Henrich Sørensen Flarup af
Claus Pedersen og Elisabeth Sophie Christensdatter V1
vurd Christen Jensen Gundtoft af


form Michel Christensen Gundtoft


form Christen Pedersen Helligsø


form Christen Jochumsen Odgaard i


form Niels Andersen's enche Nørregaard


form Jens Snaever Refs i


sign Christen Lauritsen1781 Jul 27th

sign Christen Sørensen
Lyngs Søndergaard 16 1738 Peder Christensen 1783 Oct 30th Peder Christensen og Anne Pedersdatter
naev Claus Olufsen
bro Berthel Christensen Hede Schaarhede Vang Sogn (Berthel Hede) 037 ejer Christen Skibsted og Maren Tøfting
søs Karen Christensdatter Vang Sogn nu Aalborg
vurd Laurits Madsen Lyngs af
søs Anne Christensdatter enche Sven Lauritsen og Anne Christensdatter, Vang i tre stedsønner:
vurd Erich Justsen Lyngs af
1 Laurits Christensen
vurd Christen Hebsgaard Lyngs af1785 Sep 4th 2 Peder Christensen
1783 Dec 1st 3 Christen Christensen
1783 Dec 29th halvsøs Karen Nielsdatter enche Mogens Christensen og Karen Nielsdatter Vang i

Ydby Ydbygaard 17 1734 Mads Lauritsen 1788 Sep 25th Mads Lauritsen og Elisabeth Jensdatter v1763 i Ydby B: 040 lauv Niels Simonsgaard Tvolm af
A 1767 Anne Marie Madsdatter 20aar
vurd Jens Jensen Kirchegaard af
B 1769 Anne Cathrine Madsdatter 19aar
vurd Christen Pedersen Hul Ydby af (Christen Hul)
C 1772 Karen Marie Madsdatter 15aar
form morbro Christen Jensen Tvolm


form Niels Hansen Ydby af


form farbro Christen Lauritsen Grud Ydby af (Christen Grud)


sign Niels Stengaard
Ydby Holmgaard 18 1714 Maren Madsdatter 1789 Dec 21st Hans Nielsen Brendtoft og Maren Madsdatter (Hans Nielsen og Maren Madsdatter /Hans Brendtoft og Maren Madsdatter) B: 045
A Mads Hansen see007 vurd Niels Pedersen Holmgaard
B 1754 Christen Hansen Helligsø
vurd Anders Lauritsen Vejgaard af1790 Apr 7th C 1756 Niels Hansen
gave Thomas Bach Søndergaard Hellerød hans datter Maren Thomasdatter1790 Apr 29th D 1743 Kirsten Hansdatter

END