Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Oddersbøl
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol Assessor, witness etc
sted nr. afdød dato arvinger side forvalter vurderingsmænd formyndere sognefoged
Lille Oddersbøl, Hjardemaal Sogn - Margrethe Jensdatter 1759 Jun 25th enche Peder Madsen og Margrethe Jensdatter B: 001 vurd Lucas Jensen Bjerre Lild Sogn
A 1740 Mads Pedersen 19aar hjemme
sign Peder Madsen
B 1744 Margrethe Pedersdatter 15aar hjemme
sign Just Danielsen


sign Jens Danielsen
Brund By, Hillerslev Sogn
Anne Thomasdatter 1761 May 13th Død 1 (Niels Bisgaard) Niels Pedersen og Anne Thomasdatter død2: 002 vurd Christen Nedergaard Kaastrup
forældre Thomas Nielsen og Inger Pedersdatter Kaastrup B:
vurd Christen Smed Kaastrup
B Jens Thomassen 1aar
Jens Clemedtin til Nørtorp
c Niels Thomassen 3aar
nævn Niels Pedersen Bisgaard (Niels Bisgaard) Kaastrup
d Peder Nielsen 36aar 004 nævn Jens Frøkjaer Voring i
d1 Anne Nielsdatter viet Peder Overgaard og Anne Nielsdatter Vigsø
nævn oberst Thomas Thomassen Nørre Ullerupgaard1739 Jun 20th d2 Karen Nielsdatter viet Christen Andersen og Karen Nielsdatter Langgaard Tved Sogn
hartkorn 0612 fra Peder Iversen Kaastrup


sign Søren Christen Poulsen


sign Laurits Dahl


vurd Christen Christensen

006 vurd Christen Madsen
Langvad
Else Jensdatter 1762 Jun 14th bro Christen Jensen Lundstorp fra 007 nævn Daniel Christensen
Johanne Nielsdatter
vurd Peder Christensen
Anne Nielsdatter
vurd Peder Christensen Skomager (Peder Skomager) Langvad af
Hesselberg Mølle
møller 1752 Jun 10th nævn Jens Christensen Vesløs af
vurd Peder Jensen Hesselberg af
nævn Anne Guldager
vurd Marchor Nielsen Hesselberg af


sign Thøger Michelsen


sign Peder Guldager
Lille Oddersbøl, Hjardemaal Sogn
Peder Madsen 1762 Sep 17th nævn Just Christensen 008 Fæstebrev 1737 Jul 5th
nævn Peder Madsen
sign Christen Poulsen


sign Just Poulsen1768 Dec 23rd
009 sign Mads Pedersen
Tømmerby
Niels Jensen Ferislev 1764 Jul 18th svigersøn Gudiche Svenningsen og____ Nielsdatter Nørrehedegaard i Thy 010 vurd Jacob Christensen Møller (Jacob Møller) Tømmerby af
Johanne Svenningsdatter enche
vurd Jens Nielsen Tømmerby af
Svenning Nielsen
lauv Mads Pedersen1764 Aug 9th nævn Christen Mortensen 0121764 Oct 10th nævn Berthel Jensen Tømmerby i 013

auction Hans i Nørreklit

auction Niels Justesen Lunggaard i

auction Christen Bodsen Tømmerby i

auction Berthel Smed Tømmerby i

auction Jens Justsen Tømmerby

auction Jens Nørremøller Tømmerby Nørre Mølle

auction can't read

auction Hans Lurchesen

auction Jens Berthelsen Vesløs

auction Christen Jensen Øsløs

auction Niels Fjerritslev
Sejerslev
Niels Jensen 1764 Nov 21st Jens Justesen 014 auction vurd Laurits Christensen


nævn Christen Mortensen Tømmerby i


nævn Jens Mortensen Tømmerby i


nævn Oluf Jensen

015 nævn Anders Mortensen Anderup i


nævn Mads Pedersen Munch (Mads Munch) Øsløs i


nævn Christen Danielsen


nævn Berthel Jensen


nævn Oluf Svensen Vesløsgaard i


nævn Jens Rasmussen

016 nævn Frederich Birchenbusch
Langvad Tømmerby
Kirsten Jensdatter 1768 Jul 26th enche Peder Christensen og Kirsten Jensdatter 016 vurd Christen Christensen
nævn Christen Jensen 017 vurd Christen Marchorsen
nævn Mourits Jensen Nørre Klit
sign Christen Poulsen
nævn Peder Jensen
nævn Christen Mortensen
hendes søs Dorthe Jensdatter
sign Christen Christensen Hede (Christen Hede)
Karen Jensdatter, Eschild Jacobsen og Karen Jensdatter 017
Hjardemaal Klit
Inger Jensdatter 1771 Nov 8th Laurits Nielsen Dahl (Laurits Dahl) Laurits Nielsen og Inger Jensdatter B: 018 vurd Christen Jacobsen Klitten af
A 1759 Niels Lauritsen Dahl (Niels Dahl) 12aar
vurd Christen Vestengaard Klitten af
B 1763 Anne Marie Lauritsdatter 8aar

Tømmerby
Johanne Svenningsdatter 1771 Mar 1st Niels ____ og Johanne Svenningsdatter B: 018 vurd Peder Christensen Møller (Peder Møller)
A 1757 Svenning Nielsen 14aar
vurd Niels Sørensen Tømmerby i
nævnes Bradschou
slægt hustru Mads Pedersen Valisgaard1771 Mar 30th
021 form farbro Christen Jensen Fjerritslev


nævn Laurits Møller Tømmerby i


nævn Christen Lauritsen Frøstrup


nævn Michel Christensen Tømmerby


nævn Laurits Frandsen

022 sign Niels Sørensen
Lild Lund
Christen Christensen Arupgaard 1771 Oct 5th enche (Christen Arup) Christen Christensen Arup og Anne Andersdatter B: 022 vurd Peder Bisted
A 1763 Else Christensdatter 8aar
vurd Michel Michelsen
B 1767 Maren Christensdatter 4aar
form Christen Olufsen Hjardemaal i1771 Oct 26th C 1771 Margrethe Christensdatter 0aar

Lild Lund
Michel Dahl 1772 Dec 12th Michel Dahl og Anne Lauritsdatter B: 024 vurd Niels Rotbøl
A 1757 Laurits Michelsen 15aar
vurd Jørgen Pallesen Obel
B 1756 Jesper Michelsen 6aar
lauv morbro Jørgen Lauritsen
C 1758 Maren Michelsdatter 14aar

D 1760 Margrethe Michelsdatter 12aar

E 1763 Mette Michelsdatter 9aar 025 vurd Anders Andersen
Hjardemaal Klit 1 hustru 1772 Feb 19th Morten Eschildsen og ____ Hjardemaal B: 026 vurd Jens Andersen
a Maren Mortensdatter
form morbro Christen Rasmussen Bjerre i Vigsø Sogn
Hjardemaal
Anne Cathrine Christensdatter 1772 Feb 17th enche (Peder Sund/)Peder Pedersen og Anne Cathrine Christensdatter B: 028 vurd Christen Amtoft Kjerup fra
A 1770 Peder Christian Pedersen 2aar
vurd Oluf Dahl Glæde fra1772 Feb 17th Bollehus
lauv morfar Christen Poulsen
Skive Klit
Christen Jacobsen 1775 Feb 3rd Christen Jacobsen og Ellen Christensdatter 029 vurd Christen Vestergaard (Christen Jensen)

030 vurd Laurits Dahl (Laurits Nielsen)1775 Oct 5th
031 lauv Jens Christensen
Sejerslev
Kirsten Andersdatter 1776 Feb 3rd Falch Curtsen og Kirsten Andersdatter 032 vurd Christen Andersen Sejerslev af
A 1752 Anders Falchsen 24aar
vurd Jens Skammelsen Skrannerup af
B 1755 Curt Falchsen 21aar hjemme
form moster's mand Søren Jacobsen og ____ Andersdatter Jørsby af
C 1758 Jochum Falchsen 18aar tje Søren Jacobsen Jørsby i

D 1760 Jens Falchsen 16aar

E 1762 Jochum Falchsen 14aar hjemme

F 1765 Birgithe Marie Falchsdatter 11aar hjemme

nævnes Jacob Falchsen
1776 Feb 3rd nævn degn Jacob Hald Sejerslev i anmelder
1779 Apr 20th
033 sign Hauch
Kaastrup 15 Peder Nielsen Bisgaard (Peder Bisgaard) 1778 Jul 26th Peder Nielsen og Karen Lauritsdatter B: 034 vurd Peder Jensen Frøkjaer (Peder Frøkjaer) Kaastrup af1777 Oct 1st nævnes udskrift Kølbygaard
vurd Peder Christensen Kaastrup af

4

A 1775 Niels Pedersen 3aar
lauv praest her Høgh Hillerslev af
B 1778 Laurits Pedersen 2uge
nævn selvejer Christen Christensen Hegaard (Christen Heegaard) Kaastrup af
C 1766 Anne Marie Pedersdatter 12aar
nævn Jens Michelsen1777 Apr 26th D 1761 Maren Pedersdatter 7aar 037 nævn Peder Andersen


nævn Iver Nedergaard Kaastrup i


nævn Thomas Jensen Kaastrup af


nævn Peder Thomassen Nørre Mølle Tømmerby i


nævn Mads Pedersen Sund Dover i (Mads Sund)

037 top right cred Christen Pedersen Møller (Christen Møller) Øster Mølle i Klitmøller enchen


cred Peder Koch Skinnerup


cred Her Mygind til Nørtorp


debi Jens Poulsen Basse Ballerum paa (Jens Basse)


debi Anders Enochsen Ballerum paa


debi Laurits Justesen Hjardemaal


debi Christen Boyer Klitten i


debi Jens Søgaard Thisted


debi Thomas Brogaard Thisted


debi Boller Kalkjaer Mølle i Lild Sogn


debi Poul Nielsen Kaastrup i


nævn Christen Smed Nors i


debi Peder Fuglsang Raehr Sogn


debi Christen Dragsbech Vigsø i


delt med Hauch halvpart af gaard faester Peder Christensen hartkorn 14221

139 Jun 20th 037 her Oberst Thomassen til Ullerup


nævn Peder Nielsen Bisgaard (Peder Bisgaard) Kaastrup død

1778 Feb 5th 038 nævn Peder Thorup fra Kølbygaard

042 nævn Anders Pedersen Kortbech (Anders Kortbech)

1781 Aug 13th sign Barberg forpagter paa Ullerupgaard
Kaastrup
Niels Pedersen Bisgaard (Niels Bisgaard) 1780 Jan 10th Niels Pedersen og Margrethe Pretzmann B: 043 bonusfarmor Karen Lauritsdatter
A stedsøn til NPB 1775 Peder Schaarup 5aar
Bonusfarbro 1766 Laurits Pedersen Bisgaard (Laurits Bisgaard) 14aar


bonusfaster 1771 Maren Pedersdatter 9aar


Bonus halvsøs 1780 Kirsten Pedersdatter Schaarup 2uge


vurd Christen Christensen Nedergaard (Christen Nedergaard)


nævn Anne Marie Pedersdatter


nævn Peder Michelsen Schaarup

044 nævn Jens Michelsen


sign Casper Joshua Pretzmann
Stagstrup nævn Hjardemaal Klit 1 Anne Marie Pedersdatter 1782 Aug 13th Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter B: 046 nævn Margrethe Hesseldahl
A 1779 Karen Christensdatter 3aar
sign Christen Berthelsen
B 1780 Maren Kirstine Christensdatter 2aar
sign Michel Lauritsen


sign Jens Christensen
Hjardemaal
Ellen Christensdatter 1787 Dec 22nd (Boye Jacobsen) Boje Jacobsen og Ellen Christensdatter 046 vurd Simon Simonsen Hjardemaal Sogn
nævnes 3 brødre og 2 søstre
vurd Laurits Dahl Hjardemaal Sogn
heraf en søs er død som efterlod 4 søn og 3 døt
sign Anders Jensen


sign Christen Jensen


sign Mathias Pedersen


nævn Peder Nielsen Bisgaard (Peder Bisgaard)
Hjardemaal Skive Klit
Morten Eschildsen 1790 Sep 18th Morten Eschildsen og Maren Pedersdatter hjemme v2B: 048 vurd Christen Jensen1790 Oct 10th Tvilling 1773 Eschild Mortensen 17aar
vurd Oluf Jeppesen
Tvilling 1773 Peder Mortensen 17aar
sign Villum Christensen Kølbygaard fra
1784 Niels Mortensen 6aar
lauv Christen Lauritsen Klitten
1777 Maren Mortensdatter 13aar
form morbro Christen Rasmussen Bjerre i Vigsø Sogn
1779 Anne Mortensdatter 11aar
form Laurits Michelsen Kaastrup
1781 Dorthe Mortensdatter 9aar
form Christen Andersen Klitten
Morten Eschildsen og ____ Rasmusdatter v1B:
sign Christen Lauritsen
1759 Maren Mortensdatter 31aar 050 sign Maren Mortensdatter1790 Dec 6th
051 nævn Christen Overgaard Kølbygaard i


vurd Oluf Sylt

1797 Feb 15th Thisted Christen Vestergaard Klitten af
Tømmerby, Bollehus
Peder Pedersen 1797 Jul 14th Peder Pedersen og Margrethe Christensdatter enche B: 052 vurd Niels Pedersen Raehrgaard i Glæde1797 Aug 14th A 1770 Peder Christian Pedersen 27aar
vurd Niels Jensen Glæde i
B 1777 Christen Pedersen 22aar
lauv Christen Bojer (Christen Boyer) Hjardemaal Klit
C 1778 Niels Pedersen 19aar 053 form Jørgen Pallesen Obel (Jørgen Obel) Lund fra i Lild Sogn
D 1784 Anders Pedersen 13aar 054
E 1773 Anne Cathrine Pedersdatter 24aar

F 1781 Anne Pedersdatter 16aar

Hjardemaal Skive Klit
Maren Pedersdatter 1799 Jun 19th Morten Eschildsen og Maren Pedersdatter hjemme v2B: 055 vurd Christen Jensen Skiver Klit1798 Oct 29th Tvilling 1773 Eschild Mortensen 25aar til orlog
vurd Jacob Thomassen Skiver Klit
Tvilling 1773 Peder Mortensen 25aar hjemme
cred Jacob Hove Klitten i
1784 Niels Mortensen 13aar
cred Peder Nielsen Klitten i
1777 Maren Mortensdatter 21aar tje i Hestkjaer
cred Christen Lauritsen Klitten
1779 Anne Mortensdatter 19aar
cred Jens Roer
1781 Dorthe Mortensdatter 17aar
cred Mads Christensen Tousig


cred Christen Rotbøl Langvad i


cred Jens Lundorph Thisted i købmand


cred Niels Didrichsen Thisted i købmand


cred Berthel Rijos Thisted købmand i


cred Christen Christensen Jeppesen Tømmerby i

057 cred Christen Christensen Klit i


sign Laurits Kaastrup


sign Thomas Toft1799 Jul 19th

sign Christen Møller Klitten i

auction Peder Christensen Korsø i

auction Rosenkile Kaldkjaerhus

auction Laurits Haastrup Esdahl i

auction Christen Andersen Klitten i

auction Christen Dahl Hjardemaal

auction Peder Mortensen Klitten i

auction Hans Dahl Klitten i

auction Poul Christensen Klitten i

auction Søren Krejberg Klitten i

auction 058 Niels Bojer (Niels Boyer)

auction Simon Simonsen Klitten i

auction Rosenkilde

auction Søren Binderup's karl ____

auction Jens Smed

auction Johan Bach Hjardemaal i

auction Dorthe Mortensdatter

auction Jacob Thomassen

auction Jens Marcussen

auction Thomas Toft

auction Niels Skraeder Klitten i

auction Jens Sund

auction Jacob Hove

auction Niels Olufsen

auction 059 Christen Lauritsen

auction Jens Roer i Roer

auction Peder Thomassen Klitten i1800 Feb 17th Thisted
060auction Peder Nielsen1804 Feb 25th


Hjardemaal Klit
Christen Christensen Klit (Christen Klit) 1804 Feb 27th Christen Christensen og Anne Jørgensdatter 060 lauv Christen Bojer (Christen Boyer) Skiver Klit


vurd Peder Bisted


nævn Christen Bløde1806 Feb 6th
061 nævn Niels Boyer Klit af1807 Feb 2nd Thisted Amtsstue