Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - NÝrtorp
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol Assessor, witness etc
sted nr. afdød dato arvinger side forvalter vurderingsmænd formyndere sognefoged
Nors 1 Niels Nielsen Kortegaard (Niels Kortegaard) 1719 Jan 11th V2 Niels Nielsen og Maren Nielsdatter enche B: 003 sign Christen Michelsen Torbøl (Christen Rotbøl)
d Anders Nielsen
ejer Hans August von Pagelsen (Hans Pagelsen)
e Sidsel Nielsdatter
vurd Jeppe Nielsen
f Maren Nielsdatter
vurd Laurits Christensen Nors i
v1 Niels Nielsen og ____B:
form Christen Lauritsen Tved Sogn
a Dorthe Nielsdatter
form Christen Christensen Vangsgaard Voring (Christen Vangsgaard)
b Anne Nielsdatter


c Ingeborg Nielsdatter

1719 Jan 24th nævnes contract 1710 Feb 3rd
vurd Thue Christensen
Febersted 2 Niels Andersen 1720 Feb 12th Niels Andersen og Karen Pedersdatter B:
vurd Peder Christensen Febersted i
a Anders Nielsen


b Maren Nielsdatter


c Anne Nielsdatter


Raehr 3 Thøger Sørensen 1720 May 4th Thøger Sørensen og Anne Christensdatter v2 B: 007 sign Peder Christensen Uldsted
d Dorthe Thøgersdatter
vurd Christen Ammonsen
e Margrethe Thøgersdatter
vurd Christen Christensen
f Christen Thøgersen
form morbro Laurits Christensen Søndberg Febersted
g Sidsel Thøgersdatter
form farbro Michel Thøgersen
Jens ____ og Anne Christensdatter v1 B:
cred Christen Hestkjaer
A Jens Jensen
cred Christen Lauritsen Sønderby Tved Sogn
B Johanne Jensdatter
cred Henrich Frandsen Thisted
C Maren Jensdatter
Peder Christensen 1720 Jun 6th unclear relations: 009

vurd Laurits Jensen Kjeldstrup


vurd Thøger Nielsen Kjeldtoft Hillerslev
cred bro Anders Christensen
Niels Christensen Kaastrup
cred sø Maren Christensdatter
Karen Poulsdatter
cred Peder Madsen Tilsted
Niels Christensen
cred Hans Simonsen1721 Jun 26th Poul Nielsen
cred Poul Pedersen Øster Vandet
Raehr 4 Christen Pedersen 1720 Dec 17th Christen Pedersen og Karen Christophersdatter B: 013 vurd Christen Clemedsen Raehr
a Dorthe Christensdatter
vurd Anders Christensen Dahl (Anders Dahl)
b Karen Christensdatter
form bro Niels Christophersen Raehr
c Niels Christensen
Anders Pedersen 1721 Feb 1st Anders Pedersen og Kirsten Andersdatter B: 14 vurd Niels Madsen Dollerup i
a Karen Andersdatter
vurd Jørgen Christensen
b Peder Andersen
form farbro Christen Pedersen Dollerup i


Christen Pedersen 1722 Apr 13th Christen Pedersen og Margrethe Jørgensdatter B: 15 sign Laurits Haugaard
a Peder Christensen
nævnes Laurits Pedersen Thorsted i
b Anne Margrethe Christensdatter
Christen Lauritsen Sønder By, Tved Sogn


cred Johan Thorsing Nors


cred Jørgen Pedersen og Karen Thomasdatter Thisted enche


cred Jens Søndberg


cred Kirsten Mortensdatter Sønderby i


cred Laurits Pedersen Bro Thisted (Laurits Bro)


cred Peder Jeppesen Nørreby Tved Sogn


cred Anne Andersdatter


cred Michel Nielsen Thousgaard


cred Christen Michelsen Bloch (Christen Bloch) Klitmøller ved


cred Niels Simonsen Thisted


cred Jens Sørensen Tved Sogn


cred Christen Vangsgaard Harring i


cred Peder Kjaergaard Tved Sogn


cred Peder Skinnerup Thisted


cred Christen Andersen Hestkjaer


cred Anders Pedersen Nørreborg Thorsted

20 cred Christen Lauritsen Sønderby Tved Sogn
Hjertberg 5 Jens Pedersen 1722 Apr 25th Jens Pedersen og Else Frandsdatter B: 20 vurd Peder Michelsen
A Maren Jensdatter
vurd Christen Andersen Pugdahl


lauv morbro Mads Frandsen Gaarddahl
Kaastrup 6 Niels Christensen 1723 Nov 19th Niels Christensen og Maren Christensdatter hendes forældre: 21 ejer Charlotte Amalie von Span til Nørretorp og Hørbygaard
Christen Nielsen og Johanne Thomasdatter Kaastrup i
vurd Laurits Jensen Kjeldstrup


vurd Thøger Kjeldtoft Hillerslev


Christen Lauritsen 1724 Oct 18th Christen Lauritsen og Maren Christensdatter
vurd Anders Christensen Dahl


vurd Christen Simonsen


Christen Lauritsen 1724 Oct 30th Christen Lauritsen og Mette Nielsdatter B: 26 vurd Christen Pedersen
a Niels Christensen
vurd Christen Michelsen
b Maren Christensdatter
form enchen's brosøn Jens Svensen Troldborg i
c Anne Christensdatter
nævnes Niels Christensen Baun (Niels Baun)
d Oluf Christensen
nævnes Michel Jørgensen Bjerre
Hjertberg 7 Niels Sørensen 1725 Jun 9th Niels Sørensen og Vibeche Nielsdatter B: 28 vurd Christen Andersen Pugdahl
A 1704 Søren Nielsen 21aar
vurd Peder Michelsen Pugdahl
B 1688 Kirsten Nielsdatter 37aar


C 1702 Karen Nielsdatter 23aar


nn 8 Kirsten Lauritsdatter 1725 Dec 28th (Anders Dahl) Anders Andersen og Kirsten Lauritsdatter B: 29 morfar Laurits Nielsen
a Maren Andersdatter 8uge 4dag
ejer Christen Praehm
nn
Christen Michelsen Bach (Christen Bach) 1725 Dec 30th søs Maren Michelsdatter 1 32 sign Christen Michelsen Bach (Christen Bach)
søs Maren Michelsdatter 2
form Peder Christensen Nors af


form Christen Christensen Bach (Christen Bach) Hinding af
nn 9 Mette Nielsdatter 1726 Jan 26th Christen ____ og Mette Nielsdatter B: 33 dann Christen Michelsen Bolle (Christen Bolle)
a Niels Christensen
dann Christen Pedersen Bjerre af
b Oluf Christensen


c Anne Christensdatter

1726 May 1st d Maren Christensdatter


nn 10 Maren Nielsdatter 1726 Oct 21st Thomas Pedersen og Maren Nielsdatter B: 35 dann Laurits Andersen
a Anders Nielsen
dann Jeppe Nielsen Nors
b Sidsel Nielsdatter
lauv Christen Lauritsen Tved af
c Anne Nielsdatter
form Christen Christensen Vangsgaard Voring (Christen Vangsgaard)
d Anne Thomasdatter
Jens Nielsen Schaarup Sjørring Sogn
nævnes Ingeborg Nielsdatter


nn 11 Mads Sørensen no date Mads Sørensen og Maren Olufsdatter B: 39 vurd Michel Sørensen
a Søren Madsen 6maa 1uge
vurd Laurits Jensen Kjeldstrup


Oluf Mortensen Gaarddahl


Christen Simonsen


cred Philip Jacobi
nn 12 Jens Lauritsen 1726 Oct 26th Jens Lauritsen og Johanne Mouritsdatter 41 vurd Christen Simonsen Hansted
JL's d´far Laurits Jensen
vurd Michel Sørensen Hansted
nn 13 Christen Thomassen 1726 Oct 26th Christen Thomassen og Maren Andersdatter 43 dann Iver Olufsen Hansted
a Maren Christensdatter
dann Michel Sørensen Hansted


lauv Peder Lauritsen


Simon Sørensen
Nørreby 14 Niels Simonsen 1726 Oct 28th Niels Simonsen og Maren Jensdatter 45

bro Christen Simonsen


Hansted 15 Peder Andersen 1726 Oct 28th Peder Andersen og Anne Berthelsdatter enche B. 48 vurd Iver Olufsen Hansted
A Anders Pedersen
vurd Michel Sørensen Hansted
b Anne Pedersdatter
form Oluf Mortensen
Elisabeth Pedersdatter


Karen Pedersdatter


Vigsø 16 Stephen Pedersen Brundberg (Stephen Brundberg) 1727 May 26th Stephen Pedersen og Maren Nielsdatter enche: 51 vurd Christen Christensen
SP*s mor Maren Nielsdatter (thus Peder ____ og Maren Nielsdatter)
vurd Niels Christensen Hedegaard
enchen MN's hendes børn (thus Peder og Maren Nielsdatter) B:
lauv Christen Nielsen Kaastrup (Christen Kaastrup)
a Christen Pedersen paa Christianssand Norway


b Thomas Pedersen Krogh


c Jens Pedersen Hedegaard


d Kirsten Pedersdatter Brundberg
form Anders Christensen
e Mette Pedersdatter Hørsted?


Saarup 17 Christen Madsen Binder 1727 May 28th Christen Madsen Binder og afdød hustru B: 53 vurd Laurits Jørgensen
Laurits Christensen Febersted
vurd Anders Jørgensen Saarup
Maren Christensdatter tje degn Edvard Olufsen her i byen


Karen Christensdatter hjemme


Hesseldahl Vigsø Sogn 18 Maren Berthelsdatter 1727 Sep 3rd enche (Niels Baun) Niels Christensen og Maren Berthelsdatter B: 54 vurd Peder Jensen Bjerre af
A 1696 Berthel Nielsen 31aar
vurd Christen Michelsen Bjerre af
B 1701 Kirsten Nielsdatter 26aar, viet Jens Madsen og Kirsten Nielsdatter
over Jens Madsen Krogh Rosholm (Jens Krogh)
C 1702 Christen Nielsen 25aar
nævnes skøder Brund salig Peder Jensen og Maren Eschesdatter enche 6222 Matricul Jun 3rd 1727
D 1705 Peder Nielsen 22aar
nævnes skøder Bjerre By no6 Michel Jørgensen, salig Anders Nielsen Momtoft Jul 5th 1717 06222 Matricul1727 Sep 24th E 1709 Margrethe Nielsdatter 16aar
nævnes skøde grund salig Peder Jensen Kaastrup Thisted Jan 4th 17061727 Dec 18th F 1714 Karen Nielsdatter 13aar 56 nævnes skøde gadehus Vigsø By Erich Zacharias Caspersen Oddersbøl date Hesseldahl Jun 2nd 1727
Hansted 19 Maren Andersdatter 1730 Jun 14th enche Christen Pedersen og Maren Andersdatter B: 61 vurd Peder Iversen Hansted Mølle
a Maren Christensdatter
vurd Peder Lauritsen Svensk Hansted
B Sidsel Marie Christensdatter
hendes halvbro Laurits Jeppesen fra Klitmøller


Christen Andersen Langgaard (Christen Langgaard) 1730 May 23rd som er morbro til: 62 sign Anders Jensen
far: Jens Andersen Harrebo Raehr
cred Laurits Haugaard
bro Anders Andersen (bro til Jelle) 62 sign Jelle Andersen
søs Dorthe Andersdatter
rep Peder Jensen Todbøl i Voring
søs Anne Andersdatter, viet Todbøl Peder Jensen og Anne Andersdatter


søs Maren Andersdatter død
nævnes Christen Madsen1731 Apr 4th Christen Christensen Skomager Raehr
nævnes Mads Christensen
nn 20 Oluf Mortensen 1731 Apr 11th Oluf Mortensen og Maren Kjeldsdatter enche B: 62 vurd Christen Lauritsen Gaarddahl
v1:
vurd vurd Christen Lauritsen
A Anne Olufsdatter, viet Clostergaard Jens Christensen og Anne Olufsdatter Vang i
sign Jens Hansen
b Gertrud Olufsdatter i Vang


c Maren Olufsdatter 1, viet Mads Christensen og Maren Olufsdatter Hansted i

1731 May 23rd d Maren Olufsdatter 2 Hansted i 63

Raehr (Hillerslev) 21 Laurits Pedersen Pugdahl (Laurits Pugdahl) 1731 Apr 15th forældre Peder Michelsen og Johanne Frandsdatter død 64 sign Laurits Pedersen Pugdahl (Laurits Pugdahl) i Raehr By


Thøger Nielsen Kjeldtoft (Thøger Kjeldtoft) 1731 Jun 1st Thøger Nielsen og Sidsel Andersdatter enche B: 64 vurd Laurits Jensen Kjeldtoft
A 1709 Christen Thøgersen 22 1/2aar
lauv Christen Andersen Lille Hillerslev
B 1714 Niels Thøgersen 16 1/2aar
form Thomas Pedersen Raehr
C 1719 Inger Thøgersdatter 12aar
nævnes Christen Andersen Jensby
D 1721 Maren Thøgersdatter 10aar


E 1724 Karen Thøgersdatter 6 1/2 aar


F 1729 Anders Thøgersen 1 1/2 aar?

1722 Dec 6th stedfar Christen Christensen Høj (Christen Høj) 66 Jens Muhsen Høj Raehr i
farbro Peder Pedersen Raehr
nævnes Mads Christensen
far Oluf Pedersen død
nævnes Anders Andersen
Hesseldahl Vigsø Sogn 21
1729 Sep 20th forældre Niels Christensen og Maren Berthelsdatter 67 sign Peder Nielsen Hesseldahl
Baun Niels Christensen og Margrethe Nielsdatter
sign Anders Zacharias Caspersen Oddersbøl


nævnes Josias Kornbech praest Hansted og Vigsø


Laurits Haugaard ridefoged Nørretorp


Christen Nielsen Hesseldahl (Christen Hesseldahl)


nævnes Kirsten Nielsdatter
Øster Raehr 22 Jens Christensen Dahl (Jens Dahl) 1731 Jul 30th Jens Christensen og Maren Andersdatter B: 70 nævnes Mads Christensen
Magdalene Jensdatter
nævnes Peder Christensen Smed (Peder Smed) i Raehr Sogn


lauv bro Christen Andersen Scheelsgaard (Skielsgaard)
nn 23 Poul Nielsen 1715 Jul 22nd Poul Nielsen
unclear origin, relations and purpose
Maren Poulsdatter


Laurits Marcussen


Raehr 24 sign Christen Pedersen 1726 Apr 7th mor Karen Nielsdatter død
sign Peder Poulsen
nævnes Christen Ovesen Raehrgaard
dann Peder Jensen Skolemester1732 Jan 3rd søn Peder Christensen
dann Christen Michelsen Balle Raehr


sign Christen Pedersen


sign Peder Jensen
Hundborg 25 Mette Christophersdatter 1732 Mar 15th (Anders Møller) Anders Pedersen og Mette Christophersdatter B: 73

Langgaard Aalborg Stift


A 1717 Peder Andersen 15aar
nævnes Christen Christensen Bach (Christen Bach)
B 1720 Christopher Andersen 12aar
morbro Niels Christophersen Smed (Niels Smed)
C 1722 Inger Andersdatter 10aar


D 1724 Karen Andersdatter 8aar
køber Anders Hansen Sjørring


køber Niels Christophersen


køber Jørgen Søndergaard


køber Mads Skraeder


køber Jeppe Mild


køber Berthel Thomassen


køber Kirsten Iversdatter


køber Mads Degn1732 Oct 17th

køber Christen Christophersen
Hundborg 26 Laurits Thomassen Fogh (Laurits Fogh) 1732 May 3rd V2 Laurits Thomassen og Anne Olufsdatter 75 lauv Søren Salomonsen
V1 Laurits Thomassen og Anne Jensdatter


a Jens Lauritsen tje Ladefoged paa Nørretorp
nævnes Christen Jensen
b Karen Lauritsdatter, viet Oluf Pedersen og Karen Lauritsdatter


V2 Laurits Thomassen og Anne Olufsdatter B:


c Anne Lauritsdatter


d Kirsten Lauritsdatter


e Maren Lauritsdatter


Raehr 27 Mads Pedersen 1732 Nov 3rd svigersøn Christen Lauritsen Vendelbo
dann Bendix Edvardsen


dann Jens Øregaard
Hansted 28 Niels Andersen 1732 Nov 22nd B: Helle Nielsdatter død 77 nævnes Christen Christensen Skomager
Thousgaard 29 Anne Pedersdatter 1733 Mar 30th Anders Jensen og Anne Pedersdatter B: 78 nævnes Christen Pedersen Bjerre
A 1728 Anne Andersdatter 4 1/2aar
sign Christen Nielsen Hesseldahl


sign Anders Christensen Brundberg


cred Else Pedersdatter løn


cred Peder Sørensen Bjerre i
Raehr 30 Anders Christensen Dahl (Anders Dahl) 1733 May 27th Anders Christensen og Maren Andersdatter enche B: 81 vurd Niels Christophersen
A 1698 Anders Andersen 35aar
vurd Christen Pedersen Vester Raehr
B 1700 Mads Andersen 33aar


C 1704 Maren Andersdatter 29aar


Døvhule Nors 31 Christen Nielsen 1733 Oct 2nd Christen Nielsen og Maren Stephensdatter
Poul Reesen tje Nørretorp
mor til CN's Anne Nielsdatter Tved Sogn (Christen ____ og Anne Nielsdatter)
lauv Niels Stephensen


Christen Christensen Vangsgaard (Christen Vangsgaard)


cred Laurits Andersen Vestergaard (Laurits Vestergaard)


cred Christen Nielsen Sø (Christen Sø) Vigsø


cred Christen Scheelsgaard


cred Peder Jensen Hindinggaard


cred Christen Bjerregaard


cred Bol Østergaard


cred Maren Malle Thisted
Raehr 32 Anders Jensen 1733 Nov 17th Anders Jensen og Sidsel Jensdatter enche B: 85 lauv Niels Simonsen Raehr
A 1724 Jens Andersen 9 3/4aar
farbro Mads Jensen Vester Raehr
B 1730 Christen Andersen 3 1/2aar
vidn Peder Christensen Øster Raehr


vidn Mads Christensen Vester Raehr
Febersted Raehr Sogn 33 Else Andersdatter 1734 Jan 26th (Laurits Søborg) Laurits Christensen og Else Andersdatter (thus Anders ____ og Else Andersdatter) B: 88 sign Mads Christensen Baadsgaard
EA's datter: Maren Andersdatter, Peder Iversen og Maren Andersdatter
nævnes hartkorn 0421


cred Jens Erichsen Thisted


cred Niels Simonsen Thisted


cred Jens Hansen Fuglsang Febersted i


cred Jens Madsen tje Pugdahl


Hans Døvhule Hedegaard i
Raehr Sogn 34 Maren Berthelsdatter 1734 Apr 6th Mogens Madsen og Maren Berthelsdatter B: 91 nævnes søsmand Christen Christensen Skomager (Christen Skomager)
a Mads Mogensen 29aar
Mads Jensen
b Maren Mogensdatter 21aar
Niels Christophersen
c Laurits Mogensen 23aar


d Christen Mogensen 21aar


e Anne Mogensdatter 19aar


f Kirsten Mogensdatter 16aar


g Knud Mogensen 9aar


Raehr 35 Christen Simonsen 1734 Aug 31st Christen Simonsen og Kirsten Madsdatter 93 dann Niels Christophersen
CM's mor Maren Christensdatter (thus Simon ____ og Maren Christensdatter)
dann Mogens Madsen
A Anders Simonsen
lauv Mads Christensen
B Christen Simonsen Aarup
nævnes Peder Christensen
C Niels Simonsen Øster Raehr


d Maren Simonsdatter, viet Peder Christensen og Maren Simonsdatter


Nors 36 Niels Sørensen 1735 Mar 8th Niels Sørensen og Bodil Christensdatter enche 95

Laurits Madsen Hundborg degn Nors og Tved Sogn (Laurits Madsen og Johanne Jensdatter)


Jens Jensen Søborg Tved


Mads Christensen Skomager (Mads Skomager) Vang Sogn
sign Jens Jensen
Maren Jensdatter hustru
sign Laurits Andersen
nævnes Laurits Sørensen Vilsbøl (Vilspil) Nors Sogn


nn 37 Else Christensdatter 1735 Aug 13th enche Niels Clostergaard Niels Michelsen og Else Christensdatter Stagstrup Bjerre By 96 Bro lauv Peder Christensen Hanning Sundby Stagstrup
Store Hillerslev 38 Sidsel Andersdatter 1735 Sep 30th V2 Erich Christensen og Sidsel Andersdatter B: 96 dann Michel Jensen Schousted
E 1733 Maren Erichsdatter
dann Laurits Jensen Kjeldstrup
v1 (Thøger Kjeldtoft) Thøger Nielsen og Sidsel Andersdatter B:
morbro Christen Andersen
A 1719 Inger Thøgersdatter 16aar
mynd Anders Nielsen Kjeldtoft (Anders Kjeldtoft) Lille Hillerslev
B 1721 Maren Thøgersdatter 14aar
cred Anne Sørensdatter
C 1724 Karen Thøgersdatter 11aar
cred Inger Pedersdatter
D 1730 Anders Thøgersen 5 1/2aar
cred Thomas Christensen tje Laurits Munch Brund i


cred Sven Jensen's datter Anne Svensdatter Hillerslev
Vester Raehr 39 Niels Christensen Dahl 1736 Jun 8th V2 (Niels Dahl) Niels Christensen og Anne Lauritsdatter 99 vurd Peder Christensen Smed (Peder Smed)
V1 Jørgen ____ og Anne Lauritsdatter B:
vurd Mads Christensen Øster Raehr
Laurits Jørgensen Sandvigen Norge (Norway)
lauv Laurits Jørgensen


nævnes Anders Andersen Dahl (Anders Dahl)


nævnes Karen Christensdatter og søs Maren Andersdatter


vidn Anders Jensen Harrebo Øster Raehr


halvsøs Magdalene Jensdatter


nævnes Anders Christensen Hovmand (Anders Houmand)


sign Søren Lauritsen


sign Mads Andersen


sign Anders Jensen Harrebo (Anders Harrebo)
Nors 40 Karen Sørensdatter 1736 Jul 14th (Laurits Vestergaard) Laurits Andersen og Karen Sørensdatter B: 102

A 1717 Anne Lauritsdatter 19aar
mynd Laurits Andersen Vilsbø Nors il
B 1720 Anders Lauritsen 16aar
nævnes Christen Christensen Bach Neder Hinding
C 1722 Maren Lauritsdatter 14aar
dann Thomas Pedersen Kortegaard (Thomas Kortegaard) Nors i
D 1725 Kirsten Lauritsdatter 11aar
dann Christen Michelsen Bach (Christen Bach) Hinding
E 1731 Christen Lauritsen 5aar
vurd Christen Michelsen
F 1729 Peder Lauritsen 7aar
sign Laurits Andersen
G 1731 Christen Lauritsen 5aar
Laurits Sørensen Vilsbøl
H 1734 Karen Lauritsdatter 2aar
nævnes hartkorn 2112 Voring?1736 Sep 15th I 1736 Mette Lauritsdatter død 106

Raehr Øster Raehr 41 Sidsel Christensdatter 1736 Dec 7th Død 1 Anders Jensen og Sidsel Christensdatter død 2 108 vurd Ove Christensen Øster Raehr1733 Nov 17th A 1724 Jens Andersen 13aar
vurd Peder Christensen Smed (Peder Smed) Øster Raehr
B 1730 Christen Andersen 6 1/2aar
form farbro Mads Jensen Øster Raehr1736 Aug 12th

auction Peder Lauritsen


auction Peder Smed


auction Christen Købmand


auction Poul Reesen


auction Anders Sthorup


auction Kirsten Løber


auction Simon Skomager


auction Peder Møller


auction Erich Zacharias


auction Mads Jensen's Dorthe


auction Michel Chapel


auction Mogens Madsen


auction Mads Mogensen


auction Poul Nielsen


auction Byschriver


auction Kirsten Voring


auction Niels Henrichsen


auction Anders Sthorup

113 auction Anders Smed1736 Dec 7th

auction Laurits Haugaard
Raehr Hedegaard 42 Peder Christensen Døvhule (Døyhall) 1736 Nov 7th Peder Christensen og Margrethe Christensdatter 117 vurd Jens Pedersen Brundberg Hedegaard i
Peder Nielsen og Maren Olufsdatter paa Slet Vesløs paa Hannees
vurd Laurits Christensen Søborg Bjerre Raehr Sogn
Anders Nielsen tje Langgaard i
lauv hendes bro Christen Christensen Døvhul (Christen Døvhule) i Hedegaard
Maren Nielsdatter tje Laurits Binder Febersted i
nævnes Anders Nielsen Febersted1736 Dec 6th Anne Nielsdatter tje i Hedegaard 119

Vigsø 43 Kirsten Iversdatter 1736 Dec 7th Jørgen Edvardsen og Kirsten Iversdatter Vigsø B: 120 vurd Christen Nielsen Sø (Christen Sø)
Karen Jørgensdatter
form Christen Iversen
Raehr 44 Niels Christensen 1737 Feb 4th can't read unclear relations; nævnes efterladte børn: 124

a Laurits Jørgensen Holm (Laurits Holm) boende paa Sandvigen Norge


og Jørgen Christensen vides ej hvor siden 3-4aar


nævnes Mette Jørgensdatter kjaereste til Laurits Hougaard og Mette Jørgensdatter


Raehr 45 Anne Nielsdatter 1737 Mar 8th død 1 Niels Dahl og Anne Nielsdatter død 2 120 sign Sandvigen ved Arendahl
Vigsø Bjerre By 46 Anne Pedersdatter 1737 Apr 8th Christen Pedersen og Anne Pedersdatter B: 128

A 1733 Christen Pedersen 3 1/2aar


B 1737 Anne Christensdatter 6uge


Hansted 47 Karen Christensdatter 1737 Jun 3rd V2 Christen Vigsø og Karen Christensdatter B: 131

V2 Christen ____ og Karen Christensdatter B:


A 1717 Christen Christensen 20aar tje: Oluf Christensen Gaardahl i


B Karen Christensdatter tje Anders Andersen ved Klitmøller


C 1722 Bodil Christensdatter 14 1/2aar tje Thomas Pedersen Krogh Vigsø


Tved paa Tang 48 Poul Nielsen Tanger (Poul Tang) 1737 Aug 17th V2 Poul Nielsen og Anne Jeppesdatter unclear relations: 132 nævnes Laurits Lauritsen
v1 Poul Nielsen og _____
nævnes Christen Pedersen Ballerum
a Jacob Poulsen Tved Sogn
lauv Laurits Thomassen paa Ballerum
b Peder Poulsen Hillerslev Sogn
form Christen Nielsen Kirche (Christen Kirche)
c Niels Poulsen Hillerslev Sogn
nævnes Laurits Mouritsen Tved i
d Anders Poulsen Hillerslev Sogn


e Maren Poulsdatter viet Laurits Michelsen og Maren Poulsdatter Tved i Hjardemaal Sogn


v2


f Karen Poulsdatter, Anders Christensen og Karen Poulsdatter
cred Christen Eschesen Kløv Mølle
G Jørgen Thomassen's enche i Hunstrup
cred Jørgen Edvardsen Vigsø
1723 Anne Poulsdatter 14aar 137 tjenestekarl Jens Christensen1737 Sep 21st 1729 Ingeborg Poulsdatter 8aar
sign Laurits Mogensen
Tang gaard 49 Christen Hansen 1737 Dec 2nd Christen Hansen og Johanne Sørensdatter 138 form Anders Jacobsen Tinstrup for Anne Christine Christensdatter
arv: Jacob Poulsen Tved Sogn Hunderup hans far og stedfar
form Christen Sørensen for Hans Christensen
enchen Anne Jeppesdatter
nævnes Christen Jensen Tved i Hjardemaal


nævnes ældste søn Søren Christensen


vurd Anders Michelsen


vurd Michel Michelsen


sign Søren Christensen


sign Christen Sørensen
Raehr 50 Maren Christensdatter 1737 Nov (Anders Dahl) Anders Christensen og Maren Christensdatter 142
1733 May 27th nævnes Anders Andersen Dahl og Mads Andersen Dahl (Mads Dahl)


Maren Andersdatter


Kaastrup 51 Ingeborg Nielsdatter 1737 Sep 16th (Niels Smed) Niels Christensen og Ingeborg Nielsdatter 143 sign Thomas Jensen1737 Dec 9th nævnes bro Christen Christensen
sign Poul Reesen


vurd Niels Christensen


vurd Thomas Jensen
Kaastrup 52 Jens Christensen 1738 Mar 3rd Jens Christensen og Sidsel Jensdatter B: 145 vurd Niels Christensen Kaastrupgaard
A 1708 Christen Jensen 30aar
vurd Peder Madsen Nedergaard?
B 1711 Thomas Jensen 27aar
cred Niels Poulsen1730 Sep 7th C 1717 Sidsel Jensdatter 21aar
cred Peder Jensen Hindinggaard1701 Apr 1st D 1720 Jens Jensen 20aar
cred Christen Simonsen af Stausted1719 Jan 23rd

cred farbro Peder Christensen


cred Peder Berthelsen Lille Hillerslev af


cred Peder Poulsen Tang (Peder Tang)


cred Peder Pedersen


cred Peder Salomonsen


cred Peder Hesseldahl Vigsø i


cred Anne Thomasdatter Kaastrup


sign Christen Andersen Vandet


sign Peder Madsen

149 sign Niels Christensen Knachergaard (Niels Knachergaard)
Handsted 53 Michel Sørensen 1737 Sep 26th Michel Sørensen og Anne Pedersdatter B: 150 vurd Peder Madsen Møller i Handsted (Peder Møller)
A Søren Michelsen Nørreby
vurd Iver Olufsen Brogaard i (Iver Brogaard)
B Mette Michelsdatter, (Anders Bach) Anders Mortensen og Mette Michelsdatter ved Klitmøller


C Dorthe Michelsdatter, Anders Schaarup og Dorthe Michelsdatter Raehr i
lauv morbro Laurits Pedersen
D 1713 Anne Michelsdatter 24aar


E 1715 Maren Michelsdatter 22aar


F 1718 Peder Michelsen 19aar

1738 May 1st Anne Pedersdatter enche NB: unclear event and relation 152 vurd Iver Olufsen Baargaard i (Iver Baargaard)
bro Søren Michelsen Nørreby af
vurd Peder Madsen Handsted Mølle (Peder Møller)
søs Anne Michelsdatter
lauv Laurits Pedersen
søs Maren Michelsdatter
cura Peder Michelsen
Peder Michelsen
nævnes Anders Mortensen
Dorthe Michelsdatter, Anders Jensen og Dorthe Michelsdatter Schaarup
sign Laurits Jensen
nævnes Anders Jensen
sign Peder Christensen
Raehr (Handsted og Vigsø) 54 Anders Christensen Smed (Anders Smed) 1738 May 7th Anders Christensen og Maren Iversdatter enche B: 153 nævnes Niels Pedersen Malle (Niels Malle)
a 1732 Christen Andersen 6aar
form Christen Andersen
B 1735 Iver Andersen 3aar
form Christen Christensen Nors af


nævnes Iver Lauritsen


nævnes Knud Christensen Hjardemaal i


cred Simon Skomager


sign Mads Christensen


sign Jacob Olufsen
Handsted 55 Peder Pedersen 1738 Sep 3rd Peder Pedersen og Maren Christensdatter (not sure of relations) 156 sign Peder Madsen
PP er svoger til: Brix Christensen Toft (Brix Toft) Brix Christensen og Anne Christensdatter
sign Peder Olufsen
nævnes afgangens svogers søster


Raehr, Hjertberg 56 Elisabeth Nielsdatter 1738 Sep 13th Christen Christensen og Elisabeth Nielsdatter 157 sign Christen Christensen Febersted (Christen Febersted)
Christen Christensen og Kirsten Nielsdatter
sign Peder Michelsen Pugdahl
Christen Christensen og Anne Marie Nielsdatter
sign Laurits Pedersen Pugdahl
Christen Erichsen og Else Nielsdatter Nors


Raehr 57 Anne Pedersdatter Baarup 1738 Jun 28th Christen Pedersen og Anne Pedersdatter Kaarup 158

a Elisabeth Christensdatter, Mads Christensen og Elisabeth Christensdatter


B 1692 Palle Christensen 46aar


Raehr 58 Peder Christensen Baarup (Peder Baarup) 1733 Jan 3rd
159 sign Jens Lauritsen Kjeldstrup


sign Mads Christensen


sign Mads Andersen Dahl (Mads Dahl)


sign Jens Pedersen Bunch
nn 59 Kirsten Nielsdatter Møller (Kirsten Møller) 1738 Nov 6th død i Mads Christensen's hus 163 nævnes Kirsten Møller


nævnes Mads Clemedsen


sign Jens Pedersen


sign Mads Andersen


sign Mads Christensen
Vigsø, Bjerre By 60 Henrich Christensen 1738 Apr 21st Henrich Christensen og Karen Christensdatter enche B: 165 vurd Peder Jensen skoleholder1738 Jun 3rd A Christen Henrichsen Sandvigen Arendahl Norge (Norway)
vurd Anders Jørgensen1721 Apr 8th B Niels Henrichsen Bjerre Sogn Raehr Sogn
lauv Michel Jørgensen1738 Jul 17th
167 cred Christen Hermansen Thisted i1738 Nov 19th nævnes Christen Thøgersen 169 nævnes Jørgen Edvardsen1739 Feb 12th Michel Møller
vidn svoger Christen Christensen Møller (Christen Møller)
Christen Scheelsgaard
vurd Christen Christensen Bjerre i
Jørgen Edvardsen


Kaastrup 61 Niels Christensen Smed (Niels Smed) 1739 Mar 17th Niels Christensen og Sidsel Thomasdatter 172 lauv Niels Hassing degn for Hillerslev Sogn og Kaastrup Sogn1738 Oct 23rd

vurd Niels Christensen1739 Mar 17th

vurd Thomas Jensen


sign Peder Salomonsen
Raehr 62 Mette Nielsdatter 1739 Jun 8th (Jens Meder) Jens Jensen og Mette Nielsdatter B: 176 form Anders Andersen Dahl (Anders Dahl)
A 1717 Jens Christian Jensen Meder 22aar
form Jens Jensen Søborg (Jens Søborg)
B 1715 Barbara Jensdatter 24aar
form Anders Jørgensen Saarup
C 1721 Maren Jensdatter 18aar
form Niels Christophersen Raehr
D 1725 Jens Jensen Saarup 14aar
nævnes Thisted March 1729 Jan 7th


nævnes Nielsen Jensen Faartoft Thisted af


nævnes svigerfar Jens Christensen Tonsgaard1739 Jun 8th

sign Michel Jensen Skinnerup1739 Jul 28th

sign Mads Andersen
Sjørring Sogn (Dollerup) 63 Maren Nielsdatter 1739 Dec 11th Jørgen Christensen Dollerup (Jørgen Dollerup) Jørgen Christensen og Maren Nielsdatter B: 180 form Christen Pedersen Sjørring
A 1723 Laurits Jørgensen 16aar
form Anders Pedersen Sjørring
B 1721 Hedvig Jørgensdatter 18aar

1740 Feb 4th

Anders Christensen Aggerholm (Anders Aggerholm)1716 Jul 9th Toft 182 nævnes Anders Jørgensen Thisted af


cred Christen Salomonsen Thisted af


cred Christen Fortønderkjaer ved Klitmøller


cred Christen Pedersen Schaarhede
Raehr 64 Jens Christian Jensen Meeders (Jens Meder) 1739 Dec 17th nævnes Jens Jensen og Mette Jensdatter


Raehr, Chapel 65 Michel Jørgensen 1740 Jens 27th Michel Jørgensen og Maren Pedersdatter enche B: 184 vurd Mads Christensen Raehr
A 1714 Jørgen Michelsen 26aar
vurd Peder Jensen skolemester Raehr Skole af
B 1715 Peder Michelsen 25aar
lauv Jacob Ovesen Raehrgaard
C 1723 Christen Michelsen 17aar
form farbro Laurits Jørgensen Saarup i
D 1724 Jacob Michelsen 16aar
form farbro Anders Jørgensen Saarup i
E 1726 Anders Michelsen 14aar
form farbro Michel Jørgensen Bjerre Vigsø i
F 1728 Anne Marie Michelsdatter 12aar
sign Mads Christensen
nn 66 Peder Madsen 1740 Feb 13th Peder Madsen og Maren Mogensdatter B: 185 sign Jens Olufsen
A 1732 Mads Pedersen 18aar
sign Oluf Jensen
B 1724 Sidsel Pedersdatter 16aar


C 1727 Mogens Pedersen 13aar


D 1733 Jens Pedersen 7aar

1740 Feb 22nd E 1736 Anne Cathrine Pedersdatter 4aar 186 nævnes farbrødre
Vigsø Bjerre By 67 Christen Michelsen Balle (Christen Balle) 1740 Sep 22nd Christen Michelsen og Ellen Jensdatter enche B:
vurd Niels Michelsen Clostergaard (Niels Clostergaard)
A 1715 Jens Christensen Balle 25aar
vurd Peder Bjerre
B 1714 Anne Christensdatter Balle 26aar
lauv Christen Christensen Møller (Christen Møller)


form Laurits Pedersen Handsted
Vigsø Bjerre By 68 Hans Christensen Dahl (Hans Dahl) 1740 Dec 14th Hans Christensen og Vibeche Simonsdatter B: 190 vurd Peder Jensen skolemester Raehr Skole af ((Peder Jensen Bjerre) Peder Bjerre))
A 1739 Ingeborg Kirstine Hansdatter 1aar 3maa
vurd Anders Andersen Dahl (Anders Dahl)


morfar Simon Nielsen Skomager (Simon Skomager)


sign Christen Christensen Døvhule i Hedegaard (Christen Døvhule)
Raehr Bjerre 69 Peder Jensen skolemester Raehr Skole af 1741 Feb 18th Peder Jensen og ____ Pedersdatter B: unclear relation 192 form morbro Christen Pedersen Vigsø
A 1711 Anne Pedersdatter 30aar
cred Christen Sø Vigsø i
B 1716 Maren Pedersdatter 25aar
cred Jørgen Degn
nævnes viet: form? (Christen Pedersen Bjerre, Christen Bjerre) Christen Pedersen og Anne Pedersdatter faster B:
cred Jacob Christensen
C 1734 Christen Christensen 7aar
cred Christen Scheelsgaard
D 1737 Anne Christensdatter 4aar
cred Niels Bjerre


cred Peder Hvass Vigsø i
Raehr 70 Simon Nielsen 1741 Nov 31st Simon Nielsen og Kirsten Nielsdatter B: 194 vurd Mads Christensen
A 1720 Vibeche Simonsdatter 21aar, viet (Anders Smed) Anders Nielsen og Vibeche Simonsdatter i Bjerre Vigsø i
vurd Jacob Ovesen
B 1722 Maren Simonsdatter 19aar
morbro Søren Nielsen Handberg paa Hjertberg
C 1726 Anne Simonsdatter 15aar hjemme
Hedegaard i (Stephen Hedegaard)
D 1719 Jens Simonsen 22aar hjemme
form Anders Nielsen
Bjerre 71 Laurits Christensen 1741 Jun 29th Laurits Christensen og Anne Jensdatter B: 196 vurd Niels Simonsen
A 1722 Jens Lauritsen 19aar
vurd Peder Chapel Raehr af
B 1717 Karen Lauritsdatter 24aar
form morbro Laurits Jensen Øergaard i Nors Sogn
C 1719 Birthe Marie Lauritsdatter 22aar
form Peder Høgh og Karen Lauritsdatter Handsted af
D 1726 Mette Lauritsdatter 15aar hjemme
farfarbro Jens Meder Raehr Sogn


cred Christen Iversen Veksø


cred Peder Købmand
Handsted 72 Maren Olufsdatter 1742 Jan 11th Brix Pedersen og Maren Olufsdatter B: 197 sign Brix Pedersen Hansted Sogn
A 1734 Peder Brixen 8aar
vurd Peder Madsen Handsted Mølle (Peder Møller)


vurd Iver Olufsen
Handsted 73 Hans Rasmussen Rytter (Hans Rytter) 1742 Jun 1st Hans Rasmussen og Kirsten Christensdatter B: 197 vurd Hans Olufsen Handsted
A Jens Hansen 15aar hjemme
vurd Laurits Brixen
B 1712 Karen Hansdatter 30aar hjemme


C 1719 Anne Hansdatter 23aar Vendsyssel


Nørretorp 74 Inger Pedersdatter 1742 Nov 14th Thøger ____ og Inger Pedersdatter B: unclear event 198 sign Erich Kjeldtoft1717 A Niels Thøgersen


B Anders Thøgersen


Hundborg 75 Anne Lauritsdatter 1742 Nov 26th enche Christen Salomonsen og Anne Lauritsdatter B: 198 cred faster Margrethe Salomonsdatter
a Salomon Christensen
sign Oluf Pedersen
b Anne Christensdatter
sign Peder Andersen
Handsted 76 Iver Olufsen 1742 Sep 17th Iver Olufsen og Karen Andersdatter enche 199 vurd Villads Iversen Handsted
A 1698 Oluf Iversen (44) 47aar viet i Vigsø
vurd Jens Thøgersen Handsted
B 1695 Oluf Iversen 47ar
lauv Christen Andersen Langgaard Tved Sogn i
C 1698 Peder Iversen Hestkjaer 44aar
sign Villads Jensen
D 1700 Anders Iversen 13aar udenlands
sign Jens Thøgersen
E 1706 Oluf Iversen 36aar hjemme


F Kirsten Iversdatter død Jørgen Edvardsen og Kirsten Iversdatter B:


f1 Karen Jørgensdatter
vurd Lens Lauritsen Handsted af1742 Dec 10th G 1707 Malene Iversdatter 35aar hjemme 200 vurd Villads Jensen
nn 77 Kirsten Pedersdatter 1743 Jan 15th enche (Peder Lauritsen Smed / Peder Smed) Peder Lauritsen og Kirsten Pedersdatter B: 201 vurd Jens Thøgersen Handsted Mølle
a Anne Pedersdatter, viet Christen Jensen og Anne Pedersdatter Vigsø


Raehr 78 Jens Meder 1743 Apr 8th Jens Meder 201 vurd Christen Ovesen
A 1720 Jens Christian Jensen 23aar fire aar i Norge (Norway)
vurd Jørgen Gaardahl Raehr af
B 1724 Jens Jensen Saarup 19aar
lauv Peder Christensen Handsted
C 1713 Barbara Jensdatter 30aar
cred Michel Balle (can't read)


cred Anders Jørgensen


cred Søren Bjerregaard


cred Christen Saarup


cred Mads Dahl


cred Christen Voring


cred Michel Sørensen


cred Christen Købmand i Refs Praestegaard

202 cred Marie Hestkjaer


sign Niels Christophersen af Raehr
Hunstrup, Klastrup? 79 Erich Christensen Kjeldtoft 1743 Jul 9th Erich Christensen og Anne Marie Pedersdatter B: (et stedbarn) 204 farfar Christen Erichsen
a steddat 1733 Maren Erichsdatter 10aar
morbro Jens Pedersen Brund af
B 1737 Sidsel Erichsdatter 6aar
sign Anders Votborg
C 1739 Maren Erichsdatter 4aar
sign Thomas Michelsen
D 1743 Peder Erichsen 1/2aar


Handsted 80 Karen Andersdatter 1743 May 4th Død 1 Iver Olufsen og Karen Andersdatter død 2 206 vurd Villads Jensen
A 1695 Christen Iversen 48aar Vigsø gift
vurd Jens Lauritsen Hansted af
B 1697 Oluf Iversen 46aar otte aar siden udenlands


C 1698 Peder Iversen 45 Hestkjaer Raehr Sogn


D 1701 Anders Iversen 42 tretten aar rejst udenlands


E Kirsten Iversdatter død Jørgen Edvardsen og Kirsten Iversdatter


E1 1735 Karen Jørgensdatter 8aar


F 1707 Malene Iversdatter 36aar


Hansted 81 Kirsten Rytter 1745 Aug 20th (Hans Rytter) Hans Rasmussen og Kirsten Pedersdatter (Kirsten Rytter) B: 208 vurd Laurits Graversen
A 1715 Karen Hansdatter 30aar
vurd Jens Lauritsen Kjeldstrup (Jens Kjeldstrup)
B 1721 Anne Hansdatter 24aar
form Peder Christensen Handsted i
C 1729 Jens Hansen 16aar
sign Laurits Graversen1743 Oct 24th Jens Christensen Lee og Kirsten Pedersdatter 208 vurd Peder Andersen


vurd Iver Andersen


far Anders ____ Dollerup


sign Jens Mortensen
Raehr Dollerup 82 Anne Mortensdatter 1743 Jun 13th enche Christen Pedersen og Anne Mortensdatter
nævnes Mads Jensen
Jens Christensen Lee og Kirsten Pedersdatter 209 nævnes Peder Andersen
stedmor Sidsel Jensdatter
nævnes Jens Andersen Dollerup1743 Sep 8th Mads Andersen og Christen Andersen
nævnes Mads Jensen1744 Jun 13th (Christen Dollerup) Christen Pedersen og Anne Mortensdatter B;


A 1720 Kirsten Marie Christensdatter 24aar


B 1724 Mette Christensdatter 20aar
form Mads Nielsen Dollerup af
C 1730 Jens Christensen 14aar
nævnes Morten Christensen
D 1734 Anne Christensdatter 10aar
sign Anders Christensen
E 1734 Karen Christensdatter 10aar
sign Peder Christensen
F 1736 Else Christensdatter 8aar


Kjeldstrup 83 Laurits Lauritsen 1743 May 5th Jens Lauritsen Handsted

Nors
Michel Lauritsen


Søren Lauritsen Bjerre


Mads Lauritsen


Maren Lauritsdatter


Agnethe Lauritsdatter


Else Lauritsdatter


Anne Lauritsdatter


Hillerslev 84 Michel Jensen 1744 Nov 23rd Søs Karen Jensdatter 211 form Peder Schousted Hillerslev af


fuld Laurits Toft


vurd ungkarl Laurits Rasmussen i Hjardemaal Klit
Nors Sogn 85 Søren Jensen Schaarup (Søren Schaarup) 1744 Dec 18th enche Søren Jensen Schaarup (Søren Schaarup) Søren Jensen og Bodil Pedersdatter B: 211 vurd Peder Todbøl Voring af
A 1719 Maren Sørensdatter 25aar hjemme
vurd Christen Vanggaard1745 Jan 29th B 1721 Dorthe Sørensdatter 23aar hjemme 213 sign Jacob Jensen Schaarup (Jacob Schaarup)
Raehr 86 Thomas Vendelbo 1745 Feb 6th Thomas Vendelbo og Anne Sørensdatter enche B: 214 vurd Jacob Ovesen Raehr af
Mads Clemedsen Raehr
vurd Christen Hedegaard Raehr af


sign Peder Christen Handsted af
Raehr 87 no clear event 1745 Mar 2nd Peder Christensen Raehr 215

Laurits Pedersen Toft


hustru Maren Jensdatter


nn 88 Anne Mortensdatter 1745 Jun 16th mor og far til Peder Christensen Dollerup (Peder Dollerup) fæster nu (thus Christen Pedersen og Anne Mortensdatter) 215 sign Peder Christensen Dollerup (Peder Dollerup)
CP's B:
sign Morten Christensen
a Maren Christensdatter Dollerup af vier Jacob Nielsen og Maren Christensdatter
sign Jacob Nielsen Hørsted
Hjardemaal 89 Anders Simonsen 1745 Jun 9th Anders Simonsen og Margrethe Sørensdatter enche B: 215 sign Laurits Pedersen Toft Birchefoged paa Nørretorp
A 1721 Søren Andersen 24aar har den halve gaard i fæste
vurd Michel Dahl Hjardemaal
B 1725 Simon Andersen 20aar tje Christen Nielsen Hesseldahl i
vurd Christen Justesen Hjardemaal
C 1718 Maren Andersdatter 27aar tje Klastrupgaard
lauv Anders Michelsen Hjardemaal
D 1723 Anne Andersdatter 22aar hjemme 216 farbro Christen Simonsen i Nørre Aarup
E 1727 Maren Andersdatter 18aar tje Aarup
vurd Michel Michelsen
F 1735 Karen Andersdatter 10aar hjemme


G 1738 Maren Andersdatter 6aar hjemme


Raehr 90 Thøger Sørensen 1745 May 13th Maren Christensdatter sign 217 lauv Mads Christensen Raehr
Christen Thøgersen Raehr i


Sidsel Thøgersdatter
lauv Niels Tousgaard1746 Oct 28th Margrethe Thøgersdatter
form Jens Jensen Søborg (Jens Søborg)
Raehr Hedegaard 91 MarGrethe Berthelsdatter 1746 Nov 2nd Mor til: Christen Nielsen og Laurits Nielsen forældre (Niels Christensen Hedegaard) Niels Christensen og Margrethe Berthelsdatter 217

Maren Christensdatter og Karen Christensdatter 218

Stephen Christensen


brodat Ingeborg Kirstine Hansdatter


Jens Simonsen og Sophie Christensdatter


Christen Christensen Hedegaard (Christen Hedegaard) i Raehr Sogn

1746 Nov 2nd Ingeborg Hansdatter


Nors Sogn liden Døvhule (Døyhall) 92 Christen Salomonsen 1747 Feb 16th Christen Salomonsen og Bodil Christensdatter 218 vurd Jelle Andersen Hinding af
1 Bro 1720 Laurits Salomonsen Faartoft i
vurd Søren Schaarup Vinding Sogn
3 Bro 1720 Oluf Salomonsen Rytter (Laurits Rytter) 27aar Tønder egnen
Laurits Pedersen Toft ridefoged ved Nørretorp
2 halvbro 1719 Poul Salomonsen 28aar vides ej hvor er B:
lauv Jens Nielsen Øster Vandet i
2a Christen Poulsen Kjeldstrup i
cred Jens Boust Hinding i
2b Thomas Poulsen Rytter ligger i Aabenraa 219 cred Knud i Vorringgaard
2c Salomon Poulsen tje commerceraad Lubecher Thisted i


2d Kirsten Poulsdatter Thisted


4 halvbro Niels Salomonsen Rytter ophold i Horsens


5 halvsøs Maren Salomonsdatter viet Thomas Christensen og Maren Salomonsdatter Hinding Nors


Kaastrup 93 Kirsten Jensdatter 1748 Feb 22nd enche Niels Christensen og Kirsten Jensdatter B: 220

a Christen Nielsen


b Jens Nielsen


Vigsø Sogn, Brund By 94 Kirsten Pedersdatter 1748 Jun 11th enche Anders Christensen og Kirsten Pedersdatter B: 220 vurd Jens Pedersen Hedegaard Raehr Sogn
a Karen Andersdatter hjemme ugift
vurd Peder Langgaard Vigsø By
B 1713 Christen Andersen 35aar hjemme
form Thomas Pedersen Krogh i (Thomas Krogh)
C 1716 Niels Andersen 32aar hjemme
nævnes Anders Christensen fra Hverløng i Nors Sogn
D 1723 Poul Andersen 25aar hjemme


E 1719 Peder Andersen 29aar ude paa Toften


F Dorthe Andersdatter, viet Jens Krogh og Dorthe Andersdatter Hillerslev i


Tved Sogn 95 Christen Lauritsen 1748 Oct 26th Carsten Lauritsen og Kirsten Andersdatter B: 221 Laurits Pedersen Toft
a Michel Carstensen Hillerslev i
Jacob Bunch Sønderby
b Laurits Carstensen hjemme
Bendix Edvardsen i Nørreby Tved Sogn i
C 1718 Maren Kirstine Carstensdatter 30aar hjemme
Laurits Pedersen Toft
D 1720 Anne Margrethe Carstensdatter 28aar ugift
vurd Christen Nielsen Søe (Christen Søe)
E 1725 Anne Marie Carstensdatter 23aar
vurd Oluf Krogh Vigsø
Vigsø Sogn 96 Jørgen Edvardsen 1741 Sep 2nd Jørgen Edvardsen og Karen Nielsdatter enche 222 sign Laurits Pedersen Toft Birchefoged paa Nørretorp

96

A 1729 Karen Jørgensdatter 12aar
lauv Christen Hermansen Thisted af

96

B 1738 Peder Jørgensen 3aar96

C 1739 Maren Kirstine Jørgensdatter 2aar
form Zacharias Pretzmann af Oddersbøl

96form morbro Christen Nielsen Hesseldahl
Tved Sogn Brende i Kongsgaard 96 Christen Andersen Hestkjaer (Christen Hestkjaer) 1745 Apr 22nd nævnes halve gaard i Saarup Jens Jensen Overgaard beboer 2101 hartkorn 223 form Christen Iversen af Vigsø

96sign Niels Sørensen
Vigsø 96 Christen Nielsen Hesseldahl 1733 Feb 20th søs Karen Nielsdatter Hillerslev Herred Vigsø Sogn, Bjerre By 224


96

Michel Jørgensen


gadehus i Bjerre 96
1732 Apr 8th

til Sønder Ullerupgaard canc Morten Lelius i Bjerre forrige ejer

96 Christen Christensen Baun (Christen Baun) 1732 Apr 18th
225 Johan Frederich proust

96
1744 Nov 14th

vurd Christen Nielsen Hesseldahl (Christen Hesseldahl)
Vigsø 96
1717 Jun 7th matrikul no2 skøde til fru Elisabeth Danielsdatter enche til Jens Boelstrup og Elisabeth Danielsdatter Raehr i
vurd Jørgen Edvardsen Vigsø i

96nævn Josias Kornbech

96
1729 Feb 16th

nævn Christen Iversen Vigsø af 1736 Dec 29th

96
1744 auction in Thisted
226 nævn Laurits Hovgaard
Landsting 96
1732 Apr 18th

sign Christen Vangsgaard

96
1744 Nov 14th
227 nævnes Christen Nielsen

96
1747 Sep 5th
228 sign Peder Lubecher

96sign Christen Hermansen

96sign Christen Hesseldahl

96
1747 Oct 28th nævnes arvinger i Norge (Norway) farbro Christen Iversen 228 vurd Oluf Pedersen Krogh Vigsø (Oluf Krogh)

96


229 vurd Christen Nielsen Hesseldahl (Christen Hesseldahl)

96


230 vurd Christen Iversen Vigsø

96
1748 Jan 20th
96
1748 May 18th
228

Tved Langgaard 97 Christen Andersen Hestkjaer (Christen Hestkjaer) B: 1748 Feb 3rd Død 2 Christen Andersen og Maren Kirstine Christensdatter død 1 B:


A 1708 Magdalene Christensdatter 40aar 231 vurd Niels Simonsen Raehr af
B Mogens Langgaard af Klim (Mogens Christensen Langgaard)
vurd Christen Lauritsen af Nørreby Tved By
C+D Niels Christensen og søs Maren Christensdatter


E Mads Christensen Langgaard (Mads Langgaard)
(from Tved KB: 1748 Tved 1675 Christen Andersen Hestkjaer 1748, 73 aar, af Langgaard; 75.)1748 Apr 13th farbro Christen Andersen i Scheelsgaard 233 vurd Carsten Lauritsen Tved Nørreby af


vurd Niels Simonsen Raehr af
Kaastrup 98 nævnes Jens Nielsen og Poul Nielsen deres forældre i Kaastrup 1748 Dec 10th Sign Mads Jensen 234 sign Jens Jensen Aarup1749 Jan 14th bro Anders Jensen hans søn Mads Jensen Raher af
kvittering
Vigsø, Bjerre By 99 Christen Pedersen 1748 Dec 23rd Christen Pedersen og Margrethe Jørgensdatter B: 234 vurd Niels Michelsen
A 1730 Peder Christensen 18aar
vurd Jens Hundborg
B 1732 Christen Christensen 16aar
lauv Christen Møller
C 1737 Anne Christensdatter 11aar
form Christen Ovesen
D 1738 Maren Christensdatter 10aar
form Christen Michelsen Vigsø
E 1744 Anne Marie Christensdatter 4aar


Hansted Sogn, Boesgaard 100 Anders Sørensen 1750 May 27th Anders Sørensen og Anne Lauritsdatter enche B: 235 lauv Christen Nielsen Søe (Christen Søe) Vigsø af
A 1745 Søren Andersen 5aar
form farbro Christen Sørensen Raehr af
B 1747 Laurits Andersen 3aar
form farbro Niels Sørensen Bjerre af


vurd Jens Lauritsen Hansted af


vurd Peder Olufsen Høj (Peder Høj) Hansted af
Sjørring, Dollerup 101 Maren Pedersdatter 1752 Mar 2nd enche Christen Nielsen og Maren Pedersdatter 236 Jens Clemedtin til Nørretorp
søs Else Pedersdatter viet Christen Christensen og Else Pedersdatter Damgaard ((Christen Dammgaard) Sperring By
Peder Christensen Dollerup
halvsøs Anne Pedersdatter død viet Christen Nielsen og Anne Pedersdatter (Christen Natler) Christen Nielsen Natler Kallerup
Niels Pedersen Kjaergaard Elsted af (Peder Kjaergaard)
Relative? Inger Christensdatter viet (Christen Søgaard) Christen Jacobsen og Inger Christensdatter Søgaard Kallerup Sogn
søs Else Pedersdatter


vurd Jens Andersen Dollerup


vurd Anders Christensen Dollerup

237 auction Bach i Sperring


auction Christen Pedersen Schaarup (Christen Schaarup)

auction Peder Skraeder Sjørring i

auction Jens Copperø Skjoldborg i

auction Jens Roikjaer

auction Jens Andersen Dollerup

auction Christen Villadsen Sjørring

auction Anders Christensen Sperring

auction Christen Christensen Sperring i

auction Christen Thorsen Sperring i

auction Peder Møller Dollerup

auction Anders Poulsen Dollerup

auction Clemed Christensen Thorsted

auction Christen Nielsen Dollerup

auction Erich Høgh

auction Christen Tonsgaard Kallerup i

auction Laurits Østergaard Sperring

auction Anders Christensen Dollerup i

auction Jens Thomassen Sjørring i

auction Christen Damgaard Sperring i (Christen Damgaard)

auction Christen Pedersen Dollerup i

auction Mogens Christensen Sjørring i

auction Christen Poulsen Sjørring i

auction Maren Inger Christensdatter Sjørring i

auction Christen Pedersen Schaarup i

238 auction Christen Søgaard Kallerup i

239 auction Just Poulsen Sjørring i
Raehr Sogn, Chapel 102 Peder Michelsen Chapel (Peder Chapel) 1752 Jul 15th Peder Michelsen og Maren Lauritsdatter B: 240 vurd Peder Christensen Smed (Peder Smed) Raehr af
A 1741 Michel Pedersen 11aar
vurd Søren Lauritsen Raehr af
B 1743 Maren Pedersdatter 9aar
lauv morbro Christen Lauritsen Tved Sogn fra


form farbro Christen Michelsen Raehr Sogn af


form farbro Jacob Michelsen Raehr af


cred Hesseldahl


cred Thisted


cred Christen Chapel


cred Jacob Chapel


cred Christen Møller


cred Herman


cred Jacob i Raehrgaard


cred farbro Christen Lauritsen
Lild Sogn 103 Kirsten Lauritsdatter 1752 Nov 29th Peder Lauritsen og Kirsten Lauritsdatter B: 240 vurd Hans Pedersen Kusk (Hans Kusk)
A Laurits Pedersen
vurd Christen Hesseldahl


sign Laurits Kalkjaer
Handsted Nørreby 104 Søren Michelsen 1753 Mar 17th død 2 Søren Michelsen og Maren Christensdatter død 1 241 vurd Villads Jensen Hansted af
A 1742 Michel Sørensen 11aar
vurd Brix Lauritsen Hansted af
B 1731 Karen Sørensdatter 22aar
lauv farbro Peder Michelsen
C 1733 Bodil Sørensdatter 242 form Anders Lauritsen Schaarup
D Karen Sørensdatter 21aar
sign Jens Lauritsen
farfar 244

Hundborg 105 Sidsel Christensdatter 1752 Jan 13th Christen Villadsen og Sidsel Christensdatter B: 244 vurd Salomon Nielsen Harkjaer Hundborg
1752 Oluf Christensen 5uge
Sidsel Jensen Hundborg
Vigsø 106 Christen Nielsen Hesseldahl (Christen Hesseldahl)
Christen Nielsen Hesseldahl (Christen Hesseldahl) 245 nævn Anders Tousgaard
far Niels Christensen
nævn Christen Nielsen Søe (Christen Søe) Vigsø
Vigsø 107 Niels Christensen Baun (Niels Baun) 1754 Dec 10th
246 vurd Christen Søe Vigsø


vurd Anders Tousgaard


lauv søs to whom? Kirsten Nielsdatter Rosholm


svo Christen Nielsen Hesseldahl1755 Feb 10th
247 nævn Berthel Hesseldahl
Hundborg 108 Christen Salomonsen 1756 Mar 23rd Christen Salomonsen og Karen Sørensdatter B: 248 begæ Søren Rasmussen
A 1739 Anne Christensdatter 17aar
lauv Hans Mogensen Hundborg i
b stedmor til 1745 Anne Christensdatter 11aar
form Jørgen Pedersen
c stedmor til 1749 Laurits Christensen 6aar
form morbro Christen Sørensen Istrup fra
stedsøn Salomon Christensen
praeste Johan Jensen Degnbøl
nævnes Peder Sørensen Overgaard i Hvidberg Sogn
Niels Christophersen


sign Hans Mogensen


nævn Niels Christophersen
Hansted 109 Peder Madsen skipper 1754 Dec 19th ugift søs 250 lauv Christen Mogensen Handsted Mølle af
lauv Christen Mogensen Handsted Mølle af
sign Oluf Madsen
far Mads Olufsen Hansted død


nævnes morfar


Langgaard 110 Maren Nielsdatter 1758 Sep 16th enche Anders Christensen og Maren Nielsdatter 251 vurd Søren Lauritsen Raehr af Bjerre By Vigsø Sogn
Jens Hundelstrup Langballe
vurd Christen Pedersen Bjerre
mor Anne Thomasdatter død
nævnes Langgaard
afdøds bro Peder Nielsen myndling
sign Anders Christensen Langgaard (Anders Langgaard)
søs Karen Nielsdatter
Christen Hesseldahl
nævn Peder Madsen Kaastrup
sign Niels Michelsen
søs Anne Nielsdatter
sign Søren Lauritsen
Christen Vandet tje i Kaastrup
nævn Peder Olufsen Høj (Peder Høj)
1 bro Thomas Nielsen
nævn Mads Pedersen
1a Jens Thomassen
nævn Jens Hansen Høj (Jens Høj)
1b Niels Thomassen
sign Jens Lauritsen1758 Nov 27th søs Anne Nielsdatter
sign Mads Pedersen
1743 Anne Marie Christensdatter 15aar, Christen Pedersen's datter


1741 Jens Christensen 17aar


1745 Anne Christensdatter 13aar 256 vurd Thomas Krogh Vigsø Sogn
Raehr Hedegaard 111 Mette Erichsdatter 1760 Apr 28th enche Oluf Madsen og Mette Erichsdatter B: 257 vurd Thomas Krogh Vigsø Sogn
A 1750 Hans Olufsen 1760
vurd Anders Pedersen Hestkjaer (Anders Hestkjaer)
Handsted ved Møllen 112 Christen Mogensen 1760 Apr 24th Christen Mogensen og Thora Madsdatter
farbro Mads Mogensen Raehr
A 1745 Jørgen Christian Christensen 15aar
Knud Mogensen Raehr
B 1750 Maren Christensdatter 10aar


C 1755 Mads Christensen 5aar


Jens Christophersen Schousted 259

Christopher Christensen Raehr i


Jens Christensen Bjerre


Anders Christensen Handsted i


Christopher Jensen Hundborg i


Peder Andersen Møller (Peder Møller) Dollerup


Christopher Andersen Sjørring i


Christen Christensen Hedegaard (Christen Hedegaard) i Raehr Sogn


Peder Have Hjardemaal i


Christen Pedersen Krogh Sjørring i


Peder Salomonsen Hundborg i


Oluf Christensen Jandrup


Jens Jensen Hundborg i


Mads Nielsen Dollerup i


Christopher Andersen Sjørring af


Mette Madsdatter


Niels Christophersen Hundborg 260 nederst

Jens Pedersen Brogaard (Jens Brogaard)


Mads Christensen Hansted


Peder Ibsen paa Rim


Anders Christensen Hjardemaal


Tved, Tang 113 Dorthe Nielsdatter 1760 Jun 5th Laurits Mogensen og Dorthe Nielsdatter B: 260 nederst vurd Christen Jensen Kaastrup af
A 1755 Mogens Christian Lauritsen 5aar
Christen Pedersen Ballerup af Tved Sogn
B 1760 Jacob Lauritsen 15uge
nævnes matrikul 8002


sign Christen Jensen


sign Christen Pedersen
Hundborg 114 Anne Pedersdatter 1760 Jun 28th nævn Johan Degnbøl og Anne Pedersdatter B:
vurd Peder Andersen Hundborg
A 1727 Mette Johansdatter 33aar
vurd Christen Nielsen Hundborg


nævn Laurits Mogensen


Christen Jensen Harkjaer (Christen Harkjaer) Hundborg af


sign Christen Villadsen
nn 115 Anne Thomasdatter 1762 Jul 19th Anders Jensen og Anne Thomasdatter 264 vurd Hans Østergaard
unclear event, can't read
vurd Anders Jensen


sign Anders Jeppesen
Raehr 116 Kirsten Madsdatter 1762 Aug 23rd Christen Ovesen og Kirsten Madsdatter (Christen Ovesen og Karen Nielsdatter) B: 265 nævn Mads Dahl Raehr Sogn
a søn Mads Christensen
nævn Jens Christensen Raehr Sogn

267 nævn Mads Mogensen
Finderup 17 can't read 1763 Mar 10th Christen Bach og Else Lauritsdatter 267 nævn Christen Foged
1751 Peder Christensen 12aar
nævn Jens Lynderup
1741 Inger Christensdatter 22aar


1744 Karen Christensdatter 19aar


1745 Karen Christensdatter 16aar


1745 Mette Christensdatter 8aar 268 matrikul 7731
Raehr 118 Jørgen Christensen Gaarddahl (Jørgen Gaarddahl) can't read 1763 Jul 17th Karen Christensdatter enche (Jørgen Christensen Gaarddahl og Karen Christensdatter)
sign Niels Christensen
A 1742 Anne Jørgensdatter 21aar


B 1746 Christen Jørgensen


C 1751 Christen Jørgensen 12aar


D 1750 Maren Jørgensdatter 13aar


() 1741 Karen Jørgensdatter


() 1754 Christen Jørgensen


Raehr 119 Anne Lauritsdatter can't read 1763 Jul 14th Christen Voring og Anne Lauritsdatter (Christen Sørensen Voring?) 271 Rhaer 1733 i Voring Christen Sørensen og Anne Lauritsdatter i Rhaer Praestegaard; praesten Joshua, Edvard Oluf 119.
Søs Margrethe Rasmusdatter
sign Jens Olufsen Høj
søs Hedvig Rasmusdatter


bro Christen Rasmusdatter 271 nederst

Raehr 120
1762 Dec 10th Jacob Ovesen og Else Christensdatter 272 Rhaer 1736 Jacob Ovesen og Else Christensdatter Rhaergaard; Ove Christensen, Christen Christensen Hjertberg 120.
1739 Anne Marie Jacobsdatter
sign Knud Mogensen
1737 Christen Jacobsen
sign Christen Hundgaard
1741 Ove Jacobsen
sign Christen Lauritsen
1742 Anne Jacobsdatter
nævn Hans Hvass
1744 Karen Jacobsdatter 273 nævn Jacob Gregersen
1747 Maren Jacobsdatter død 272 bottom right nævn Else Christensdatter


sign Mads Jacobsen


sign Christen Ovesen


sign Christen Smed
Hillerslev By Aasted? 121 Laurits Rasmussen can't read 1763 Jun 17th Laurits Rasmussen og Anne Michelsdatter 274 ___ 1746 tjente af Schousted By Laurits Rasmussen og Anne Michelsdatter tjente af Schousted By 85.
nævn Anne Michelsdatter
vurd Mads Lauritsen1763 Jul 18th Peder Oddersig
vurd Peder Christensen
nævn Maren Lauritsdatter
sign Peder Christensen
Dat 1753 Marie Brixdatter 10aar
sign Christen Rasmussen Kjeld (Christen Kjeld)
nævn Else Rasmusdatter
sign Morten Eschild
barnets svoger Thomas Thomassen


Vigsø 122 Niels Voring 1763 Jul 19th (Niels Voring/ Niels Borup) Niels Sørensen og Margrethe Jørgensdatter 277 vurd Christen Bjerre
A 1753 Jørgen Christian Nielsen 10aar
vurd Christen Vigsø


nævn Mads Baun Vigsø


nævn Niels Michelsen


sign Christen Nielsen
Hansted 123 Laurits Graversen can't read 1763 Jul 20th Laurits Graversen og Anne Cathrine Pedersdatter 278

Raehr 124 Oluf Christensen Krogh (Oluf Krogh) can't read 1763 Jul 22nd Oluf Christensen og Karen Jensdatter
Oluf Christensen og Karen Jensdatter Smed i Saarup
a Christen Olufsen
sign Jørgen Andersen
b Anne Marie Olufsdatter tje i Raehr by s Christen Smed
sign Karen Madsdatter
Niels Olufsen
sign Christen Lauritsen
Else Olufsdatter tje i Hinding


Laurits Olufsen 279

Raehr 125 Kirsten Jensdatter can't read 1763 (Laurits Hjertberg) Laurits Jensen og Kirsten Jensdatter
Rhaer 1717 Laurits Jensen Saarup og Kirsten Jensdatter Hjertberg
1718 Jens Lauritsen


1720 Maren Lauritsdatter død?


1724 Maren Lauritsdatter
sign Anders Michelsen
Raehr 126 can't read 1763 Christen ____ og Anne Christensdatter 281 vurd Christen Smed
Ellen Nielsdatter
vurd Jørgen Chapel
Else Nielsdatter tje i Hove


Christen Esbersen


Raehr 127 Magdalene Madsdatter 1763 Aug 27th
282 sign Christen Christensen Dragsbech


can't read 1763 Jan 14thVigsø 128 Henrich Jespersen 1763 Jan 29th
283 sign Abraham Jensen


Magdalene Iversdatter
bro Christen Iversen


Raehr 129 Margrethe Andersdatter 1763 Nov 12th Peder Høgh og Margrethe Andersdatter 284 sign Jens Pedersen
søn Peder Jensen 9aar
sign Jens Pedersen Søborg
Tved Sogn Langgaard 130 Karen Nielsdatter 1763 Jul 1st Christen Clemedsen og Karen Nielsdatter 285 vurd Anders Pedersen Klit Tved Sogn af
A 1760 Maren Christensdatter 3 1/2 aar
vurd Søren Lauritsen Bjerre af


nævn Christen Andersen Øster Vandet af


nævn Frederich Nielsen

289 sign Søren Lauritsen


auction Frederich Birchenbusch

auction Laurits Hundborg

auction Søren Brogaard

auction Anders Christensen

auction Anders Andersen

auction Frederich Nielsen

auction Jens Nielsen Vandet i

auction Anders Strand Tved i

auction Herman Nielsen

auction Oluf Ferregaard (Oluf Faergegaard)

auction Laurits Andersen

auction 290 Gudichsen

auction Biering

auction Christen Nielsen Ballerum paa

auction 291 Christen Andersen

auction Anders Klit

auction Jens Hundborg

auction Peder Bjerre

auction Søren Bjerre

auction Anders Smed Bjerre i

auction Peder Mortensen

auction Thomas Krogh

auction Niels Jacobsen

auction Jesper Madsen Thorsted

auction Peder Frøkjaer i Voring

auction Peder Nielsen Nørreby

auction Morten Fris

auction Anders Hede

auction Christen Malle

auction Jens Troldborg

auction Christen Jensen Skjoldborg

auction Berthel Pedersen

auction 292 Christen Harkjaer Hundborg

auction Niels Bjerregaard

auction Peder Bisgaard Kaastrup

auction Jens Tousgaard


cred Niels Langgaard Tved


cred Jens Kjeldgaard Tved Sogn


cred Anne Knudsdatter


cred Christen Malle Langgaard af

293 cred Anders Scheelsgaard
Hillerslev 131 Voldborg Jørgensdatter 1762 Jan 9th (Christen Vendelbo) Christen Lauritsen Vendelbo og Voldborg Jørgensdatter Sandberg 295

Ove Andersen Schousted Hillerslev By


bro Michel Jørgensen død B:


a Christen Michelsen Bjerre Vigsø Sogn


b Maren Michelsdatter bor hos a


c Maren Michelsdatter viet Mads Christensen og Maren Michelsdatter


Hansted 132 Maren Christensdatter 1764 Jan 24th can't read event 297 vurd Jens Christensen Bjerre By
Birgithe Lauritsdatter
vurd Søren Pedersen Bjerre By
Michel Gregersen


Vigsø 133 Hans Christian Rytter 1764 Feb 14th nævn Jens Christensen 297

Vigsø Sogn, Bjerre 134 Niels Michelsen can't read 1764 Mar 10th Niels Michelsen og Inger Andersdatter B:
lauv Anders Andersen Thisted Købstad
A 1741 Anders Nielsen 23aar
nævn Thomas Pedersen Krogh af Vigsø
B 1739 Else Marie Nielsdatter 25aar 299 nævn Villads Michelsen
nn 135 Mads Christensen 1764 Feb 10th Mads Christensen og Anne Sørensdatter: 300 sign Anne Sørensdatter
Dorthe Marie Madsdatter
lauv Knud Mogensen
nævn Mads Mogensen
form Mads Mogensen
nævn Peder Madsen, Christen Madsen og Christian Madsen
sign Christen Thøgersen


sign Christen Hedegaard
Raehr 136 Maren Pedersdatter 1749 Aug 4th Mads Mogensen og Maren Pedersdatter (viet 1734) B: 300

can't read event


A 1731 Anders Madsen 18aar


B 1734 Peder Madsen 15aar


Votborg 137 Anne Andersdatter 1764 Apr 14th Peder Christensen og Anne Andersdatter B: 301

A 1738 Anders Pedersen 26aar


B 1743 Christen Pedersen 21aar


C 1748 Poul Pedersen 16aar


Bjerre 138 Anders Sørensen Skraeder 1764 Mar 18th B: 302 vurd Christen Ovesen Raehr1764 Apr 16th A 1745 Søren Andersen 19aar 303 nævn Peder Andersen1764 Jun 25th B 1748 Laurits Andersen 16aar 304+305 nævn Jens Pedersen tje paa Nørretorp
Vigsø Bjerre By 139 unclear text 1764 Jun 27th nævn bryllup Maren Christensdatter 306

nævn Søren Thorstensen Thisted Sogn


nævn Christen Madsen


nævn Christen Mogensen Thorsted fra


Vigsø Bjerre By 140 Karen Nielsdatter 1764 Apr 9th Anders Smed og Karen Nielsdatter 307 sign Jens Simonsen Dahl (Jens Dahl)
nævn Vibeche Simonsdatter
sign Jens Christensen
nævnes børn i Thisted
nævn Christen Christensen1764 Aug 16th søs Maren Simonsdatter


Hillerslev 141 Anne Michelsdatter 1764 Aug 30th bro Thorsten Michelsen 308 nævn Peder Christensen1764 Sep 28th bro Jens Michelsen 309

Tved Langgaard 142 Anders Lauritsen 1763 Apr 21st nævn Anders Christensen 312 cred Peder Overgaard Vigsø
nævn Christen Christensen
cred Peder Bisgaard Kaastrup i


cred Søren Lauritsen Bjerre


sign Peder Schousted


sign Christen Jensen


sign Jens Christensen


sign Christen Pedersen
nn 143 Anders Christensen 1763 Jul 1st Anne Christensdatter 313 sign Peder Schousted Thisted af
nævn søs Maren Christensdatter
cred Jens Christensen Thisted af
Salomon Sørensen 23aar
cred Anders Thorchildsen Skomager i Thisted
dat Maren Christensdatter 19aar
cred Christen Lauritsen Vestergaard (Christen Vestergaard)
søsk Søren Christensen 17aar
cred Thomas Andersen Braagaard Thisted (Thomas Braagaard)
Villads Christensen 15aar
cred Boje Jensen Malle (Boje Malle)
C 1733 Bodil Sørensdatter 314 cred auction Jens Christensen Thisted
Christen Christensen 13aar cred Christen Christensen Nørrehaa
arv Christen Jensen Harkjaer cred Jens Tousgaard

cred Thomas Krogh

cred Niels Bjerregaard

cred Michel Bach Hinding

cred Frederich Nielsen

cred Christen Rim

cred Christen Møller
Aa søn Salomon Sørensen 317 cred Jeppe Fruergaard
Arv søn Søren Christensen cred Anders Nielsen Hinding
arv søn Niels Christensen cred Jeppe Ferregaard
arv søn Christen Christensen cred Søren Jensen Ballerum dreng paa
arv dat Maren Christensdatter cred Kjeld Christensen

315 cred Niels Jacobsen Hillerslev

317 cred Peder Christensen Overgaard og Maren Nielsdatter

cred Jeppe Pedersen Ferregaard
Tved 144 Jacob Tange (Jacob Tange/ Jacob Torp) 1763 Mar 3rd nævn Peder Nielsen 318 vurd Anders Klit
nævn Anders Christensen
vurd Anders Smed
nævn Anders Pedersen
nævn Søren Jensen Munch (Søren Munch)
afdøds børn 1732 Jens Jacobsen Munch 31aar (Jens Bunch / Munch) 319 hartkorn 1111
+ 1727 Karen Jacobsdatter Munch 36aar (Karen Bunch/ Karen Munch)
vurd Jeppe Andersen Ferregaard


vurd Anders Pedersen Klit Tved Sogn af
Raehr 145 Anders Madsen 1765 Mar 3rd bro Jens Madsen Raehr sogn 319 nævn Mads Nikolaj Ruse


vurd Mads Clemedsen


vurd Christen Smed


vidn Mads Christensen1765? Apr 1st
320 vidn Christen Smed
nævn Anne Christensdatter 322

arv Jens Madsen


Kirsten Christensdatter


halvbro Niels Madsen B:


A Else Marie Nielsdatter


B Dorthe Marie Nielsdatter


C Anne Nielsdatter


arv Christen Madsen


arv Jens Madsen:


halvbro Frands Madsen Handsted i


halvsøs Anne Madsdatter Øsløs Hanherred


nævn Morten Pedersen


Raehr 147 Laurits Christensen Lodborg Febersted 1765 Apr 27th
322 vurd Hans Jensen Febersted


vurd Christen Thuesen Febersted
Febersted 148 Henrich Nielsen 1765 Jul 30th bro Jacob Chapel
vurd Anders Hestkjaer Hedegaard (Anders Pedersen Hestkjaer)
bro Christen Madsen
vurd Jens Krogh Febersted1765 Oct 23rd søn Clemed Henrichsen
sign Jørgen Chapel
farbro Christen Thuesen


nævn Anna Marie Michelsdatter


Hillerslev 149 Anders Nielsen Smed (Anders Smed) 1765 Sep 4th Anders Nielsen og Vibeche Sørensdatter 323
1765 Oct 23rd Anne Marie Michelsdatter


nævnes Jørgen Chapel


Anders Pedersen


Søren Lauritsen

1765 Oct 23rd Poul Nielsen Visby (Poul Visby) Hassing Herred
vurd Søren Lauritsen Bjerre af
søs mand Christen Christensen
vurd Christen Hjardemaal
Søren Christensen Sennels af


Langgaard 150 Christen Christensen Scheelsgaard (Christen Scheelsgaard) 1766 Jan 11th bro børn Peder Christensen Scheelsberg B: 324 nævn Frederich Nielsen
A 1744 Christen Pedersen 22aar
vurd Jeppe Thomasgaard
b Laurits Christensdatter
vurd Poul Andersen Tang (Poul Tang)
C 1747 Christen Lauritsen 19aar
nævn Christen Gudichsen Scheelsgaard i
d Magdalene Pedersdatter viet Frederich Nielsen og Magdalene Pedersdatter Langgaard i
sign Mads Brogaard
E 1758 Anne Margrethe Pedersdatter 8aar
sign Jens Simonsen

326 sign Christen Jeppesen