Erik Brejls hjemmeside

Start

Carl Peter Madsen
Skifteuddrag


Hassing herred

[Irup]   [Kovstrup]   [Lyngholm]   [Nørhedegård]  

[Tandrup]   [Øland]   [Ørum]  
Hillerslev herred

[Kølbygård]   [Nørtarp]   [Oddersbøl]   [Tøfting]  

[Niels Christensen Wiig]   [Oluf Poulsen Dragsbæk]  


Hundborg herred

[Diernæs]   [Faddersbøl]   [Næsgård]   [Råstrup]   [Todbøl]   [Ulstrup]  

[Niels Edvardsen]   [Claus Caspergaard]   [Jens Povlsen Nordentoft]  


Refs herred

[Bodum Bisgård]   [Helligkildegård]   [Hindsels]   [Skibstedgård]   [Vestervig]  
[Christen Knudsen]   [Christen Thøgersen]   [Henrich Reimersen]   [Inger Jensdatter]   [Niels Sørensen]   [Søren Knudsen]