Erik Brejls hjemmeside

Start

Carl Peter Madsen
Fæsteuddrag


Hassing herred

[Irup]   [Tandrup]  
Hillerslev herred

[Kølbygård]   [Oddersbøl]  


Hundborg herred

[Diernæs]   [Borggård]   [Næsgård]   [Todbøl]   [Ulstrup]  


Refs herred

[Bodum Bisgård]   [Christen Knudsen]   [Vestervig]