Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Kovstrup
a b c d e italic (kursiv) denotes data from other sources f g
Location Event # deceased (or heir) date of death/ allocation of fonds heir fol legal guardian counselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød (eller arving) dato arving side forvalter vurderingsmænd formynder sognefoged
Faartoft 1 ____ Mads Jørgensen 1767 afkald no date Mads Jørgensen 31 unclear relations
Kirsten Jensdatter bro:
KJ's far' arv receipt: heritage paid for
(Hørsted)


Mads Pedersen i Hørsted
ML's arv efter Mads Pedersen Hørsted i afkald
(Hundborg)
sign Mads Dollerup


sign Peder Søren Hundborg i
Bedsted (burried in Sønderhaa) 2 1709 Peder Madsen 1772 Apr 14th V1 Peder Madsen og Johanne Nielsdatter B: 002a hos Niels Pedersen søn i Jestrup per Sønderhaa
A 1720 Niels Pedersen i Jestrup
ejer Eggert Nandrup til Koustrup
B 1730 Jens Pedersen i Schadhove Bedsted sogn
vurd Anders Nielsen Jestrup af
V2 Peder Madsen og Karen Nielsdatter B:
vurd Villads Rolighed Jestrup af
C 1752 Mads Pedersen 17aar i Tandrup gods
nævn Peder Madsen Dødsfald i
D 1756 Johan Christian Pedersen 14aar i Tandrup gods

E 1761 Niels Pedersen 10aar i Tandrup gods

F 1756 Johanne Kirstine Pedersdatter 16aar

Skinnerup 3 ____ Anne Jensdatter 1772 Apr 25th 1779 Jul 2nd Laurits ____ og Anne Jensdatter 34 hos Peder Jensen Sinderup
A Anne Lauritsdatter viet Peder Nielsen og Anne Lauritsdatter i Hurup (PN's bro Esben Nielsen Hindsels i) Udbetaling 035 sign Eggert Nandrup, Vogelius Klein
(Viborg Ting)

1779 Jun 4th PN's bro Peder Nielsen Hindsels paa
sign Laurits Breinholt
(Hurup)

1779 Jul 2nd

sign Vogelius Klein
Hørsted 4 1700 Christen Jensen Gyrup 1772 Jun 6th Christen Jensen Gryrup og Maren Christensdatter Led (Christen Jensen og Maren Christensdatter Led/ Christen Gryrup og Maren Led) B: 002a form Poul Reesen sognedegn i Sønderhaa
(Hørsted)

1781 Jan 14th A Christen Christensen i Sundby Stagstrup sogn afkald 036 vurd Laurits Erichsen Hørsted af
B Jens Christensen Gryrup tje: i Neesgaard Nørrehaa sogn mynd afkald 036 vurd Christen Jensen Dover Hørsted af
C Else Christensdatter viet 1767 i Hørsted Christen Michelsen Frich og Else Christensdatter i Stadil/ Rom sogn Basse i Haresyssel afkald 036 cred Christen Knachergaard
D Peder Christensen Gryrup hjem
nævn Peder Michelsen


nævn Eschild Christensen


nævn Poul Christensen Koldkjaer (Poul Koldkjaer)


nævn Anders Nielsen


nævn Karen Eschildsdatter
Sønderhaa Jestrup Gadegaard 5 ____ Christen Pedersen Nørregaard 1772 Apr 25th 1773 Jan 2nd Jul 3rd Christen Pedersen Nørregaard og Karen Christensdatter B: 004/007/032 vurd Niels Batum Sønderhaa
A 1748 Karen Christensdatter Nørregaard viet Niels Pedersen og Karen Christensdatter Nørregaard i Holmgaard Ydby sogn Thyland
vurd Anders Nielsen Jestrup af
B 1740 Christen Christensen
vurd Niels Pedersen Holmgaard Ydby (Niels Holmgaard)
Sønderhaa Knattrup 6 1690 Michel Pedersen Knattrup 1772 Jun 30th Jul 29th Michel Pedersen Knattrup og Ingeborg Christensdatter Knattrup (Michel Pedersen og Ingeborg Christensdatter/ Michel Knattrup og Ingeborg Knattrup) B: 4 hos Christen Bojer Jestrup Sønderhaa i
A 1733 Peder Michelsen i Hørsted
nævn birchedommer Villads Jensen Herbst i Tøtterupgaard
B 1729 Margrethe Michelsdatter viet Eschild Christensen i Villerslev sogn Thy land
vurd Peder Michelsen
C 1736 Karen Michelsdatter 29aar umynd hjem
vurd Eschild Christensen


nævn Poul Christensen Koldkjaer (Poul Koldkjaer)


nævn Anders Nielsen


nævn Niels Jensen


sign Christen Christensen Knattrup (Christen Knattrup)1774 Jun 23rd

sign Niels Pedersen Holmgaard Ydby (Niels Holmgaard)
Sønderhaa Jestrup 7 Johanne Brande 1772 Nov 11th D1 Jeppe Christensen Knattrup og Johanne Brande V2 D2 003+031 hos Christen Christensen Bojer (Christen Bojer) Jestrup Sønderhaa
Anders ____ og Johanne Brande V2 B:
underskriver: Jens Michelsen Kiel Jestrup af
A Karen Andersdatter viet afg Niels Skomager og Karen Andersdatter

B Maren Andersdatter viet afg Morten Hyldegaard og Maren Andersdatter

Sønderhaa Jestrup Gadegaard 8 1711 Karen Christensdatter 1773 Jan 2nd Christen Michelsen Knattrup og Karen Christensdatter Nørregaard (Christen Michelsen og Karen Christensdatter/ Christen Knattrup og Karen Nørregaard) B: 003+035 form Niels Overgaard praeste i Sønderhaa / Christen Nielsen Østergaard i Jestrup / Villads Jensen birchedommer Herbst i Tøtterupgaard
A 1740 Christen Christensen Nørregaard 32aar
sign Villads Jensen Herbst
(Thisted/ Tandrup)

1781 Jun 11th Jul 3rd 1782 Aug 10th B Dorthe Christensdatter Nørregaard (sign Niels Nandrup/ Christen Knattrup/ Søren Balleby) afkald 036 form Christen Nielsen1773 Nov 11th C 1755 Michel Christensen 17aar 007 overtager faestet? sign Niels Batum
D 1748 Karen Christensdatter Nørregaard 25aar
sign Anders Madsen Tanderup Kortegaard i1744 Nov 28th E 1752 Hedvig Christensdatter Nørregaard 20aar viet 2 Jan 1774 to Christen Christensen og Hedvig Christensdatter Knattrup i Knattrup Sønderhaa sogn i Thyland
sign Anders Gjerup, Niels Pedersen, Christen Christensen Knattrup (Christen Knattrup)
Heltborg 9 1707 Maren Mortensdatter 1773 Jan 11th Maren Mortensdatter unclear relations: 5 form Christen Lauritsen Gundtoft Mølle
bro Morten Nielsen ældste bro

søs Johanne Nielsdatter

unclear relations:

1 Christen Nielsen

2 Jens Nielsen

3 Niels Madsen

4 Jens Lauritsen

5 Mads Nielsen

Sønderhaa Knattrup 10 1702 Christen Christensen Knattrup 1773 Mar 13th D2 Christen Christensen Knattrup og Anne Jensdatter D1 (skifte 1768 Sep 16th) 5 form Poul Reesen sognpr
V1 Christen Christensen Knattrup og Karen Ploughmand B:
vurd Anders Lauritsen Murmester Sønderhaa (Anders Murmester)
A 1734 Sophie Christensdatter viet (Claus Solberg) Claus Nielsen Solberg og Sophie Christensdatter Sønderhaa
vurd Laurits Andersen tje Koustrup
V2 Christen Christensen Knattrup og Anne Jensdatter B:
dann Anders Thomassen Sønderhaa af
A 1740 Christen Christensen Knattrup hjem
dann Niels Jensen Battum (Niels Battum) Sønderhaa af
B 1741 Jens Christensen Knattrup hjem
nævn Christen Damgaard
C 1751 Søren Christensen 21aar tje Niels Haagaard
nævn Jens Christensen Bentsen
D 1753 Peder Christensen 18aar hjem (tje: Niels Battum)

E ____ Margrethe Christensdatter viet Jens Bentsen og Margrethe Christensdatter i Hørsted

F 1744 Karen Christensdatter 28aar hjem

G 1746 Else Christensdatter 26aar tje: i Sjørring Claus Solberg

H 1748 Karen Christensdatter 24aar tje: bro Jens Christensen hjem

Sønderhaa 11 1731 Else Kjeldsdatter (Else Kejesdatter/ Else Kajsdatter) 1773 Mar 14th 1776 Dec 24th Peder Christensen Østergaard og Else Kjeldsdatter (Peder Christensen og Else Kjeldsdatter/ Peder Østergaard og Else Kejesdatter) B: 6 Peder Reesen sognedegn i Sønderhaa
A 1759 Claus Pedersen Østergaard 14aar (1776 i Skjoldborg Sogn) afkald 034 vurd Christen Nielsen Damgaard (Christen Damgaard)


vurd Niels Andersen Søndberg (Niels Søndberg)1777 Dec 24th

sign Claus Pedersen Østergaard (Claus Østergaard)


sign Peder Christensen Østergaard (Peder Østergaard)
Sønderhaa Østergaard 12 1744 Johanne Kirstine Christensdatter Borregaard 1773 Mar 31st Jens Christensen Knattrup og Johanne Kirstine Christensdatter Borregaard trolovede (Jens Knattrup og Johanne Kirstine Borregaard 8 form Laurits Jensen i Nørrehaa/ Anders Christensen Ramsgaard
hard to read unclear relations:

PARENTS?: Christen Pedersen Borregaard død viet afg .... Christensdatter
dann Christen Jensen Knattrup (Christen Knattrup)
farbro Anders Pedersen død i Fadersbøl Mølle Hundborg sogn viet ...viet 2. Peder Poulsen
nævn Niels Jensen Haagaard (Niels Haagaard)
1 Maren Andersdatter viet Jens Christensen og Maren Andersdatter Nørregaard i Nørrehaa
nævn Niels Batum
2 1754 Peder Andersen 19aar hjem hos stedfar Peder Poulsen i Fadersbøl Mølle
nævn Christen Nørregaard
3 Else Kirstine Andersdatter hjem hos stedfar Peder Poulsen i Fadersbøl Mølle
form Laurits Jensen Krejberg
4 1760 Christen Andersen 13aar hjem hos stedfar Peder Poulsen i Fadersbøl Mølle

farbro død Niels Pedersen og Maren Pedersdatter viet 2. Christen Kroghgaard og Maren Pedersdatter Kroghgaard Hundborg sogn

nævn Christen Kroghgaard hans umyndige stedbørn B:

1 Kirstine Nielsdatter hjem

2 Dorthe Nielsdatter hjem

nævn Laurits Jensen og Maren Pedersdatter

faster Mette Pedersdatter viet (Anders Christensen Ramsgaard) Anders Christensen og Mette Pedersdatter Ramsgaard i Sperring Sjørring sogn

faster Maren Pedersdatter viet Laurits Jensen og Maren Pedersdatter Krejberg i Nørrehaa sogn

Sønderhaa Hjortvang 13 1729 Mette Nielsdatter 1773 Jun 18th Eschild Nielsen Smed og Mette Nielsdatter B: 9 form morbro Christen Nielsen Hjortvang i Sønderhaa
A 1758 Niels Eschildsen 14aar hjem
form morbro Oluf Nielsen Hjortvang i Sønderhaa
B 1762 Anders Eschildsen 12aar
dann Anders Jensen Gjerup (Anders Gjerup)
C 1766 Peder Eschildsen 7aar
dan Jens Michelsen Kiel (Jens Kiel) Sønderhaa Jestrup
Heltborg Ginnerup 14 1747 Anders Madsen 1773 Nov 6th Dec 6th V1 Anders Madsen og Kirsten Nielsdatter B: 10 farbro Mads Madsen i Gadegaard Dover by
B 1768 Mads Andersen 5aar
morbro Niels Andersen Grurup fra
V2 Anders Madsen og Sidsel Andersdatter B:
form Niels Høje Ullerup fra
A 1772 Maren Cathrine Andersdatter 1aar
vurd Anders Praestegaard Heltborg af


vurd Morten Kirche Heltborg af

13 nævn Jens Balsby
Sønderhaa Hjortvang 15 1730 Birgithe Cathrine Sørensdatter 1773 Mar 19th Oluf Sørensen Legind og Birgithe Cathrine Sørensdatter Hjortvang 13 form Peder Reesen
no heirs
nævn Niels Jensen Batum (Niels Batum) Sønderhaa af


nævn Jens Christensen Bach (Jens Bach) Sønderhaa af

14 auct Peder Legaard


auct Christen Krabbesen Madsted i


auct Christen Bojer Jestrup i


debi fru Højer Koustrup Mølle


nævn Mads Vendelbo Sønderhaa

15 nævn Christen Hansen
Ydby Refs 16 ____ Jens Madsen (Revs) 1774 Dec 9th Jens Madsen og Anne Clausdatter B: 16 form farbro Christen Madsen Svorup Thyholm i
A Claus Jensen mynd i Balsby
Jens Madsen Møller i Holmgaard Mølle
B 1758 Mads Jensen 16aar hjem
lauv Jens Madsen Yde degn i Hurup
C 1761 Jens Jensen 13aar
sign Christen Andersen Sø Refs
D 1752 Sidsel Jensdatter 22aar
sign Simon Sørensen Refs
E 1754 Anne Jensdatter 20aar

F 1757 Anne Kirstine Jensdatter 17aar

G 1763 Kirstine Jensdatter 11aar

Sønderhaa Jestrup Koustrup Hovedgaard 17 ____ Kirsten Christensdatter 1774 Dec 11th D1 Christen Jørgensen og Kirsten Christensdatter D2 V2 B: 17 form Peder Legaard i Jestrup
Niels Jensen Smed og Kirsten Christensdatter V1 B:
form Peder Pedersen Nørgaard i Jestrup
A 1751 Christen Nielsen 24aar
form Hans Lauritsen Rolighed i Jestrup
B 1754 Jens Nielsen 20aar
form Christen Nielsen Østergaard i Jestrup
C 1757 Peder Nielsen 17aar
vurd Niels Pedersen Jestrup af
D 1759 Iver Nielsen 15aar
vurd Mads Nielsen Snaever (Mads Snaever) Jestrup af
E 1753 Maren Nielsdatter 21aar

Sønderhaa 18 1724 Kirsten Svensdatter 1775 Feb 24th Mads Christensen Vendelbo og Kirsten Svensdatter (Mads Christensen og Kirsten Svensdatter/ Mads Vendelbo og Kirsten Svensdatter) B: 18 vurd Christen Pedersen Dahl (Christen Dahl) Sønderhaa af
A 1761 Christen Madsen 14aar
vurd Poul Nielsen Kjeldgaard (Poul Kjeldgaard/ Kielsgaard)
B 1767 Sven Madsen 8aar

C 1754 Kirsten Madsdatter 21aar

D 1757 Anne Madsdatter 18aar

E 1764 Maren Madsdatter 11aar

Sønderhaa 19 1708 Christen Andersen 1775 Sep 18th Christen Andersen og Maren Olufsdatter B: 19 lauv Poul Reesen degn
A 1744 Anders Christensen faeste hjem
dann Søren Skraeder Jestrup af
B 1754 Christen Christensen 21aar
dann Christen Christensen Morsing Sønderhaa af (Christen Morsing)
C 1750 Maren Christensdatter 24aar
sign Christen Christensen Knattrup (Christen Knattrup)


sign Jens Christensen
Sønderhaa 20 1704 Kirsten Marie Christensdatter 1774 1775 Sep 28th D1 1694 Laurits Nielsen Damgaard og Kirsten Christensdatter D2 (Laurits Nielsen og Kirsten Christensdatter / Laurits Damgaard og Kirsten Marie Damgaard) B: afkald 033 dann Anders Jensen Gjerup (Anders Gjerup)
A 1741 Christen Lauritsen Damgaard tje: i (Vedersø?) Vedersø praestegaard hos her Holm Haresyssel Holstebro afkald 034 dann Eschild Smed
B 1745 Karen Lauritsdatter (død i Sønderhaa) tje: i Aggerholm Praestegaard Vester Vandet sogn
1776 Jun 18th C 1736 Anne Lauritsdatter beneficiary
sign Christen Lauritsen Damgaard
Hørsted (burried in Sønderhaa) 21 1700 Mette Nielsdatter 1776 May 20th Peder Lauritsen Kirche og Mette Nielsdatter Dahl v1735 i Sønderhaa B: 20 hos Peder Lauritsen Kusk (Peder Kusk) i Hørsted
A 1737 Anne Pedersdatter 39aar
form Poul Reesen sognedegn i Hørsted og Sønderhaa


vurd Peder Skraeder Hørsted af


vurd Christen Dover Hørsted af
Hørsted 22 1702 Maren Jørgensdatter 1776 May 20th Peder Madsen og Maren Jørgensdatter jordmor V1 B: 20 hos Mads Pedersen i Hørsted
A Maren Pedersdatter viet Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Hundborg
vurd Niels Overgaard
B Mads Pedersen hjem
vurd Jens Svindborg
C 1736 Dorthe Pedersdatter død viet Morten Christensen og Dorthe Pedersdatter i Dollerup Sjørring sogn B:
form Poul Reesen sognedegn i Hørsted og Sønderhaa
C1 1761 Peder Mortensen 15aar

C2 1764 Christen Mortensen 12aar

C3 1766 Jens Mortensen 10aar

Jens Jensen og Maren Jørgensdatter jordmor V2 B:

D 1753 Peder Jensen 23aar landsoldat

E 1745 Kirsten Jensdatter viet Morten Christensen og Kirsten Jensdatter i Dollerup (same man who md. Dorthe Pedersdatter above)

Sønderhaa 23 1709 Villads Knudsen 1776 Sep 15th V2 Villads Knudsen og Maren Thomasdatter v1750 i Schyum 21 vurd Anders Gjerup Sønderhaa af
Sønderhaa 24 1706 Maren Thomasdatter 1776 Jul 18th V2 Villads Knudsen og Maren Thomasdatter 21 vurd Claus Solberg Sønderhaa af
MT's søskende:
form Poul Reesen sognedegn i Hørsted og Sønderhaa
1/2 søs Anne Andersdatter viet Christen Jensen og Anne Andersdatter i Ørum

1/2 søs Ellen Andersdatter død viet afg Poul Snejstrup og Ellen Andersdatter i Aars B:

1 (Niels Poulsen) Niels Madsen Poulsen Snedstrup i rejst til Norge/ to Norway year 1775 - fate unknown

V1 Villads Knudsen og Maren Christensdatter v1735 i Hørsted B: 22 dann Poul Christensen Kalkjaer (Poul Kalkjaer)
A 1735 Knud Villadsen 39aar
dann Jens Bach
B 1737 Jens Villadsen død V1 og ____; V2 stedfar Søren Pedersen og ____ i Møgelvang Skjoldborg sogn B:
nævn Claus Poulsen Svejberg Sønderhaa af
B1 Maren Jensdatter hjem
nævn Peder Christensen Sønderhaa af
V0 Villads Knudsen og Maren Lauritsdatter 1750 i Hørsted død B:
sign Claus Nielsen
C 1738 Christen Villadsen 36aar

D 1742 Anders Villadsen 34aar

E 1742 Anne Cathrine Villadsdatter viet Jens Christensen og Anne Cathrine Villadsdatter Hove Bedsted

F 1747 Karen Villadsdatter viet Vendelbo Christen Poulsen og Karen Villadsdatter Lildberg Villerslev sogn

Sønderhaa 25 ____ Margrethe Jensdatter 1775 Dec 6th Jens Nielsen Bentsen og Margrethe Jensdatter V1 1729 i Sønderhaa B: afkald i Hørsted 033 dann Anders Olufsen
A 1732 Jens Jensen Bentsen Sønderhaa i (Jens Bentsen)
dann Laurits Erichsen
B Niels Jensen Bentsen Sønderhaa i (Niels Bentsen)

C 1730 Anne Jensdatter viet Jens Mouritsen og Anne Jensdatter i Gudenees Villerslev sogn

Poul Nielsen og Margrethe Jensdatter V2 B:

D Christen Poulsen fæster gaarden

Sønderhaa 26 1729 Kirsten Madsdatter 1776 Feb 10th Jens Christian Bach og Kirsten Madsdatter (Jens Christensen og Kirsten Madsdatter/ Jens Bach og Kirsten Madsdatter) B: 23 dann Christen Christensen Morsing Sønderhaa af (Christen Morsing)
A 1758 Mads Jensen 16aar
dann Peder Christensen Østergaard (Peder Østergaard)
B 1764 Niels Jensen 12aar
form Poul Reesen sognedegn i Hørsted og Sønderhaa
C 1765 Kirstine Jensdatter

D 1766 Mette Helene Jensdatter

E 1768 Anne Kirstine Jensdatter

F 1770 Johanne Jensdatter

G 1773 Maren Jensdatter

Sønderhaa Jestrup 27 1710 Anne Knudsdatter 1777 Dec 12th Oluf Johansen og Anne Knudsdatter 25 sign Poul Christensen i Villerslev1778 Jan 12th bro Niels Knudsen i Holsten when last heard from B:
dann Søren Jensen Jestrup af
1 Peder Nielsen Sø i Hassing sogn (Peder Sø)
dann Christen Christensen Jestrup af


nævn Peder Sø Hassing af


cred Villads Madsen Jestrup


cred Bolle Jensen Jestrup
Sønderhaa 28 1715 Johanne Nielsdatter 1778 Aug 19th Jens Christensen Dover og Johanne Nielsdatter 27 dann Anders Jensen Gjerup (Anders Gjerup) Sønderhaa af
1/2 søs Kirsten Henrichsdatter i Frederichshald Norge thus Peder ____ og Kirsten Henrichsdatter last heard from 28years ago B:
dann Niels Andersen Søndberg (Niels Søndberg) Sønderhaa af
A Peder Pedersen i Sønderhaa praestegaard
vurd Frederich Schou fra Koustrup


form Jens Christensen i Hørsted


sign Niels Pedersen1779 Feb 24th

sign Christen Morsing
Hørsted 29 1696 Christen Poulsen 1779 Feb 4th V1 Christen Poulsen og Anne Christensdatter v1728 i Hørsted B: 30 lauv Palle Pedersen i Hørsted
A 1732 Poul Christensen hjem
Christen Sand forvalter i Koustrup Hovedgaard 7 Mar 1822 p245
B 1730 Dorthe Christensdatter død viet Jens Nielsen og Dorthe Christensdatter i Todbøl B:
mor Else Nielsdatter viet stedfar Jens Jensen og Else Nielsdatter i Aalborg
B1 1762 Joseph Jensen 17aar hjem
dann Jens Nielsen Knattrup (Jens Knattrup) Hørsted af
B2 1764 Christen Jensen 15aar
dann Jens Bentsen Hørsted af
B3 1770 Niels Jensen 9aar
vurd Jens Getterup Hørsted af
B4 1774 Anne Marie Jensdatter 5aar 32 sign Jens Knattrup
V2 Christen Poulsen og Dorthe Jensdatter v1746 i Hørsted B:

C 1749 Peder Christensen halve gaard i fæste hjem

D 1753 Jens Christensen 26aar tje: i Koustrup

E 1754 Christen Christensen 25aar tje: Laurits Svalgaard i Villerslev

F 1755 Niels Christensen 22aar tje:Anders Thomassen i Sønderhaa

G 1751 Anne Christensdatter 27aar hjem

H 1763 Poul Christensen 16aar hjem

Sønderhaa Jestrup 30 ____ Maren Poulsdatter 1779 Feb 13th
31 hos brosøn Poul Christensen i Hørsted (thus bro is: Christen Poulsen: Jestrup Sønderhaa)
bro Christen Poulsen (død) B:
form Jens Knudsen i Harringgaard1779 Mar 6th A Poul Christensen i Hørsted
nævnes far Jens Nielsen Todbøl
søs ____ Christensdatter død viet Jens Nielsen i Todbøl Lodberg sogn B:
dann Jens Nielsen af Todbøl Lodberg Sogn
Anne Christensdatter
dann Jens Knudsen Harringgaard
Søs B:
vurd Jens Knattrup Jestrup
Søren Pedersen i Odby Thyholm (per Peder 44)
vurd Palle Pedersen Jestrup af


nævn arving Jens Christensen Dragsbech
Hørsted 31 ____ Jens ____ 1780 Dec 29th Jens ____ B: 35 sign Michel Vogelius Stenstrup
(Sjørring Præstegaard)


A Peder Jensen Hørsted tje: i Sjørring praestegaard
sign Morten Christensen Dollerup
Hørsted Thyschou 32 1730 Kirsten Christensdatter 1782 Sep 7th Christen Damgaard og Kirsten Christensdatter v1774 i Sønderhaa siblings (possibly to brother Anders Christensen)

søs ____ Christensdatter viet Peder Kirche og ____ Christensdatter i Nørrehaa afkald 036
(Thisted)

1783 Aug 8th bro Jens Christensen Nørregaard i Nørrehaa afkald 036
søs Anne Marie Christensdatter viet Jens Pedersen og Anne Marie Christensdatter i Nørrehaa afkald 036
Sønderhaa Hede paa 33 ____ Dorthe Michelsdatter 1783 Aug 25th Christen Dahl og Dorthe Michelsdatter B: 36 hos Peder Spillemand i Sønderhaa paa heden
A Peder Christensen to Holland 20years ago
forv Søren Christian Balleby til Koustrup
B 1742 MarGrethe Christensdatter død viet Hans Christensen og MarGrethe Christensdatter i Sundby Thy B:
vidn Jens Christen Bach (Jens Bach) Sønderhaa
B1 1772 Jens Hansen 11aar
vidn Anders Christensen Sønderhaa
B2 1769 Johanne Hansdatter 14aar
nævn Mads Vendelbo Sønderhaa
C 1743 Anne Christensdatter viet Peder Spillemand og Anne Christensdatter i Sønderhaa
1783 Sep 20th ? Michel Dahl i Hassing

Sønderhaa 34 1709 Niels Kjeldgaard 1784 Nov 24th Niels Kjeldgaard og Karen Christensdatter 37 form Christen Morsing i Sønderhaa


vidn Jens Christen Bach (Jens Bach) Sønderhaa


vidn Mads Vendelbo Sønderhaa af


lauv Christen Morsing Sønderhaa af
Hørsted 35 1757 Niels Christensen Hørsted 1784 Nov 29th ung Niels Christensen Hørsted tje Christen Knattrup 39 hos Christen Knattrup i Sønderhaa
mor Dorthe Jensdatter hjem thus Christen ____ og Dorthe Jensdatter
hos bro Peder Christensen i Hørsted
Bro 1752 Peder Christensen Hørsted 35aar tje: i Koustrup
vurd Anders Olufsen Hørsted
Bro 1752 Jens Christensen 32aar paa Koustrup
vurd Christen Poulsen Hørsted
Bro 1756 Christen Christensen 28aar i Villerslev
nævn Christen Jensen Haagaard
Bro 1759 Poul Christensen 25aar i Villerslev
nævn Jens Thyrhove
søs Anne Christensdatter viet Skraeder Niels Pedersen og Anne Christensdatter i Hørsted Mk
nævn Anders Gregersen Schyum
½ bro Poul Christensen hjem
form Jens Nielsen Todbøl fra
½ søs Dorthe Christensdatter død viet Jens Nielsen og Dorthe Christensdatter i Todbøl B:

1 Jesper Jensen

2 Christen Jensen

3 Niels Jensen

4 1779 Anne Marie Jensdatter 5aar

Hørsted 36 1738 Margrethe Christensdatter 1785 Nov 22nd Jens Bentsen og Margrethe Christensdatter Knattrup B: 40 form morbro Christen Christensen Knattrup i Sønderhaa
A 1764 Christen Jensen 21aar
vurd Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Hørsted af
B 1772 Christen Jensen 14aar
vurd Christen Poulsen Hørsted af
C 1775 Peder Jensen 11aar

D 1778 Jens Jensen 7

E 1780 Henrich Jensen 5

G 1762 Else Jensdatter 23

H 1768 Anne Jensdatter 16

Sønderhaa 37 ____ Niels Christophersen 1786 Dec 4th Niels Christophersen og Ingeborg Jeppesdatter 86 lauv Jens Knattrup i Sønderhaa
bro Niels Jeppesen i Forby Hundborg sogn
vurd Jens Bach Sønderhaa
søs Sophie Jeppesdatter viet Niels Jensen i Vorup Hundborg sogn
vurd Knud Knudsen Sønderhaa af
søs Maren Jeppesdatter viet Søren Jørgensen og Maren Jeppesdatter i Ridemark Hundborg sogn

morbro B:

1 Peder Bach i Bedsted B:

1a datter

moster viet Hans ____ B:

1 Niels Hansen i Hjardahl Huse i Øster Vandet

2 Sidsel Hansdatter viet Niels Jørgensen og Sidsel Hansdatter i Stenberg

moster viet B:

1 barn 42
Hørsted 38 1717 Anne Jensdatter 1787 May 18th Anders Olufsen og Anne Jensdatter v1743 i Hørsted B: 42
A 1744 Jens Andersen i Sønderhaa can't read from here forward
B Niels Andersen tje: Jens Knattrup i Hørsted

C 1761 Peder Andersen hjem

D 1752 Kirsten Andersdatter 35aar hjem

E 1752 Ingeborg Andersdatter 33aar

Sønderhaa Jestrup Koustrup paa 39 1728 Maren Christensdatter 1787 Jul 5th Niels Pedersen Ladefoged og Maren Christensdatter (Niels Pedersen og Maren Christensdatter/ Niels Ladefoged og Maren Christensdatter) B: 43 form Peder Jensen i Jestrup
A Christian Nielsen hjem

B 1758 Laurits Nielsen hjem

C 1762 Christen Nielsen 25aar tje: i Koustrup

D 1764 Johanne Marie Nielsdatter 23aar

E 1770 Mette Marie Nielsdatter 15aar

F 1773 Maren Nielsdatter 14aar

Hassing 40 1724 Peder Trasborg/Fradsborg 1788 Apr 26th Peder Michelsen Tredborg og Karen Madsdatter (Peder Michelsen og Karen Madsdatter/ Peder Tredborg og Karen Madsdatter) 44 form Jacob Lind Henrich sognpraest i Hassing og Villerslev
søskende B: Can read again from: 047 sign Niels Bach
1 Saeby Nielsen skomager i Nykøbing Morsø

Hørsted 41 1736 Anne Marie Johansdatter 1790 Jul 19th Jens Rasmussen Glarmester og Anne Marie Johansdatter (Jens Rasmussen og Anne Marie Johansdatter/ Jens Glarmester og Anne Marie Johansdatter) V1772 i Stagstrup B: 47 vurd Niels Skraeder
A 1776 Peder Jochum Jensen 14
vurd Poul Christensen Hørsted af


sign Jens Kjaer


sign Niels Pedersen


sign Niels Poulsen Kjeldgaard (Niels Kjeldgaard)
Hørsted 42 1732 Kirsten Christensdatter 1790 Dec 6th V2 Poul Christensen og Kirsten Christensdatter V1769 i Sønderhaa B: 50 form Christen Vangsgaard i Villerslev
A 1770 Karen Poulsdatter
Jens Knudsen i Harringgaard
V1 Poul Christensen Sognefoged og Kirsten Christensdatter V1762 i Hørsted B:
form morbro Erich Christensen i Tredholm Harring sogn
A 1768 Jens Poulsen 22aar

B 1764 Anne Poulsdatter 26aar (fød i Sønderhaa)

Sønderhaa 43 1754 Anne Christensdatter Dahl 1791 Mar 28th Peder Christensen Spillemand og Anne Christensdatter Dahl V1780 i Sønderhaa (Peder Christensen og Anne Christensdatter/ Peder Spillemand og Anne Dahl) B: 51 form Peder Christensen Gryrup i Gyrupgaard Sønderhaa
A 1782 Peder Pedersen 9aar
vurd Jens Bach Sønderhaa af
B 1785 Dorthe Pedersdatter 6aar
vurd Niels Ploughmand Sønderhaa af
C 1788 Johanne Pedersdatter 3aar

D 1791 Christen Pedersen 1/4aar

Sønderhaa 44 ____ Ellen Danielsdatter 1791 Sep 1st Christen Nielsen Smed og Ellen Danielsdatter B: 52 form Jacob Overgaard i Hørsted
A 1785 Kirsten Christensdatter 16aar
vurd Peder Lauritsen Hørsted af
B 1778 Karen Christensdatter 14aar
vurd Niels Kjeldgaard Hørsted af
C 1781 Maren Christensdatter 10aar

Sønderhaa Jestrup 45 1723 Dorthe Nielsdatter 1791 Dec 14th Jens Christensen Østergaard og Dorthe Nielsdatter V1753 i Sønderhaa (Jens Christensen og Dorthe Nielsdatter/ Jens Østergaard og Dorthe Nielsdatter) B: 53 hos Christen Nielsen i Jestrup
A 1754 Niels Jensen i Hundborg
form Bolle Jensen Jestrup af
B 1767 Christen Jensen tje: i Skjoldborg

C Bodil Jensdatter viet Anders Pedersen og Bodil Jensdatter Dahlgaard i Hundborg

D 1758 Else Jensdatter viet Niels Salomonsen og Else Jensdatter i Hundborg

E 1763 Maren Jensdatter 28aar hjem

Hørsted 46 1714 Palle Pedersen 1792 Mar 1st Palle Pedersen og Sidsel Jensdatter B: 54 form Jacob Overgaard i Hørsted
A 1762 Niels Pallesen 30aar

B 1766 Søren Pallesen 27aar

Sønderhaa 47 ____ Anders Nielsen 1793 Jun 23rd Anders Nielsen og Sidsel Madsdatter B: 58 form Christen Jørgensen i Sønderhaa form Peder Kirch i Nørrehaa
A 1766 Mads Andersen 27aar

B 1763 Anne Andersdatter 30aar

Getterup Copperø 48 1733 Mette Christensdatter 1792 Aug 13th (Christen Hule) Christen Pedersen Hølle og Mette Christensdatter (Christen Pedersen Hølle og Mette Christensdatter/ Christen Hølle og Mette Christensdatter Hule) B: 55 morbro Søren Christensen i Nørre Getterup (signed: Anders Christensen)
A 1766 Peder Christensen 26aar
farbro Christen Pedersen Hule i Ydby
B 1768 Christen Christensen 23aar
lauv Anders Kirche degn for Bodum og Ydby
C 1772 Anders Christensen 21aar
morbro Christen Christensen Tro
D 1763 Mette Christensdatter 29aar
1787 Jan 8th E 1772 Anne Christensdatter 18aar

Sønderhaa Knattrup 49 1739 Christen Christensen Knattrup 1793 Mar 13th Christen Christensen Knattrup og Hedvig Christensdatter B: 60 form farbro Jens Christensen Knattrup Sønderhaa af (Jens Knattrup)
A 1778 Christen Christensen 15aar
form Søren Christensen Knattrup i Ørum sogn (Søren Knattrup)
B 1775 Anne Christensdatter 18aar
Peder Knattrup hjem
C 1777 Karen Christensdatter 16aar
søster mand Jens Pedersen Finch og ____ Christensdatter i Nørrehaa
D 1782 Kirsten Marie Christensdatter 12aar
form farbro Michel Nørregaard Jestrup af
E 1787 Margrethe Christensdatter 6aar
lauv Niels Pedersen Holmgaard i Ydby sogn (Niels Holmgaard)
F 1790 Anne Cathrine Christensdatter 3aar 64 vurd Peder Christensen Gryrup Gyrupgaard (Peder Gryrup)


vurd Niels Christensen Ploughmand (Niels Ploughmand)
Sønderhaa 50 1725 Jens Bach 1793 Jun 1st V1 Jens Christensen Bach og Kirsten Madsdatter B: 64 form Niels Madsen i Jestrup Sønderhaa / Niels Christensen Ploughmand i Sønderhaa / Anders Lauritsen i Thisted
A 1758 Mads Jensen Bach 36aar
lauv Peder Christensen Gryrup i Gyrupgaard Sønderhaa (Peder Gryrup)
B 1761 Niels Jensen Bach 32aar
vurd Peder Legaard
C 1764 Kirstine Jensdatter 29aar
vurd Mads Bach
D 1766 Metteline Jensdatter 27aar viet Christen Jensen Hulgaard og Metteline Jensdatter i Thisted
sign Niels Christensen Ploughmand (Niels Ploughmand)
E 1770 Anne Jensdatter 23aar

F 1772 Johanne Jensdatter 21aar

V2 Jens Christensen Bach og Maren Andersdatter 1775 i Sønderhaa B:

G 1782 Christen Jensen 12aar

H 1789 Kirsten Jensdatter 14aar

Hørsted 51 1730 Peder Michelsen 1794 Dec 24th Peder Michelsen og Anne Kirstine Andersdatter V1766 i Sønderhaa B: 69 form Jacob Overgaard i Hørsted
A 1767 Michel Pedersen i Bedsted sogn

B 1769 Christen Pedersen mynd tje: i Gyrupgaard Sønderhaa

Sønderhaa 52 1708 Anne Salomonsdatter 1795 Feb 25th Poul Christensen Kalkjaer og Anne Salomonsdatter 70+77 form Niels Madsen i Jestrup
bro Laurits Salomonsen i Skjoldborg
nævn Peder Legaard
bro Christen Salomonsen død i Tved sogn B:
nævn Michel Christensen Nørregaard (Michel Nørregaard)
1 1753 Salomon Christensen 42aar i Tandrup Vester Vandet sogn

2 Maren Christensdatter viet Peder Clausen og Maren Christensdatter i Elsted

3 1765 Maren Christensdatter 30aar tje: hjem

Sønderhaa Jestrup 53 1732 Christen Bojer 1795 Mar 12th Apr 13th Christen Bojer og Maren Jensdatter 72 form Mads Bach i Jestrup Sønderhaa / Niels Madsen laegsmd i Jestrup
½ bro Niels Hansen i Holstebro cont080 form Niels Christensen i Nørhauge (signed Niels Jørgensen)
½ søs MarGrethe Hansdatter viet Laurits Krogh og MarGrethe Hansdatter i Vestervig sogn B:
nævn Niels Madsen Jestrup af
1 Hans Christian Lauritsen

Søs Cathrine Hansdatter tje: i Heltborg sogn

Getterup Gundtoft 54 1749 Kirsten Thøgersdatter 1795 May 16th Anders Nielsen Nørregaard og Kirsten Thøgersdatter V1786 i Getterup B: 79 moster mand Poul Laurits Nørregaard og ____ Thøgersdatter i Helligsø
A 1794 Niels Andersen 3/4aar i Faarberg Hus
form Niels Jensen i Gundtoft
B 1790 Karen Andersdatter 5aar hos Else Led enche i Torp Thyholm

Sønderhaa Jestrup 55 1746 Maren Olufsdatter 1795 Aug 24th Niels Jensen Bentsen og Maren Olufsdatter B: 81 form Niels Madsen laegdsmand i Jestrup / Christen Nielsen
A 1770 Christen Nielsen 25aar i Sønderhaa

B 1779 Oluf Nielsen 15aar

C 1784 Anders Nielsen 11aar

D 1788 Niels Christopher Nielsen 7aar

E 1791 Hedvig Kirstine Nielsdatter 4aar

Hørsted 56 1730 Christen Dover 1796 Jun 18th Christen Dover og Anne Pedersdatter 82 lauv Jacob Overgaard i Hørsted
bro Ebbe Jensen i Sennels 84 sign bro Jens Jensen Smed (Jens Smed)
bro Peder Jensen død i Nørre Nissum B:
sign Niels Kjeldgaard
1 Else Pedersdatter viet Jeppe Lauritsen og Else Pedersdatter i Nørre Nissum
sign Niels Pedersen
2 Kirsten Pedersdatter viet Jens Lauritsen og Kirsten Pedersdatter i Nørre Nissum

3 1768 Ida Pedersdatter 28 tje: i Rom sogn

søs Anne Jensdatter viet Anders ____ og Anne Jensdatter i Odby Thyholm B:

1 Jens Andersen Krogh i Thyholm (Jens Krogh)

2 Berret Andersdatter viet Poul Korkgaard og Berethe Andersdatter i Brorslev

3 Kirsten Andersdatter viet Mads Sørensen og Kirsten Andersdatter i Flovlev

4 Else Andersdatter 23aar tje Christen Brunholt i Haresyssel

søs Karen Jensdatter død B:

1 Oluf Kortegaard Elsted i cont090
Getterup Gundtoft Mølle 57 ____ Kirstine Olufsdatter 1796 Jul 23rd Christen Jensen og Kirstine Olufsdatter B: 85 form Michel Christensen i Helligsø
A 1787 Oluf Christensen 9aar
form Niels Jensen i Gundtoft
B 1790 Jens Christensen 6aar
nævn Laurits Hundstrup Ørum i1796 Aug 23rd C 1793 Maren Christensdatter 3aar
sign Laurits Madsen Gundtoft Getterup
nævnes (bedste) mor Elisabeth Christensdatter
sign Christen Jensen Foged
Sønderhaa 58 1726 Niels Jensen Skraeder 1796 Aug 8th Niels Jensen Skraeder og Karen Michelsdatter 88 hos Niels Olufsen Sønderhaa
1/2 søs 1746 Bodil Jensdatter Skraeder 50aar hjem
form Niels Pedersen i Jestrup Sønderhaa form Peder Christensen Gryrup i Gryrupgaard


vidn Peder Algaard Jestrup sognefoged
Hørsted 59 1708 Anders Olufsen 1797 Jan 31st Anders Olufsen og Anne Jensdatter B: 91 form Laurits Lauritsen Sund
A Jens Andersen død i Jestrup Sønderhaa sogn B:
form Peder Lauritsen Hørsted af
A1 1779 Søren Jensen 18aar tje: hjem
sign Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Hørsted af
B 1757 Niels Andersen 40aar ophold hjem

C 1761 Peder Andersen 36aar hjem

D Dorthe Andersdatter viet afg Oluf Johansen og Dorthe Andersdatter i Jestrup Sønderhaa

E Ingeborg Andersdatter viet Anders Ørum og Ingeborg Andersdatter i Tøtterup cont 093
Sønderhaa Jestrup 60 ____ Inger Cathrine Nielsdatter 1797 Feb 14th Anders Madsen Tandrup og Inger Cathrine Nielsdatter V1762 i Ydby (kids born in Heltborg+Ydby) (Anders Madsen og Inger Cathrine Nielsdatter/ Anders Tandrup og Inger Nielsdatter) B: 92 hos Michel Nørgaard i Jestrup Sønderhaa
A 1766 Mads Andersen 31aar tje: hjem
form Peder Gryrup i Gyrupgaard Sønderhaa
B 1773 Niels Andersen 23aar tje: i Kiestrup by Heltborg sogn
form Peder Legaard Sønderhaa
C 1776 Peiter Andersen i Gyrupgaard
form Niels Pedersen Sønderhaa
D Maren Andersdatter viet Hans Curtsen og Maren Andersdatter i Øster Torp Bedsted sogn
lauv Oluf Johansen
E 1780 Anne Kirstine Andersdatter 16aar tje: i Elsted by 93 sign Laurits Lauritsen Sund af Koldby
F 1783 Anne Marichen Andersdatter 13aar tje: i Elsted by 95 farbro Niels Andersen
nævn Søren Andersen cont 098
Sønderhaa Jestrup 61 1722 Mads Nielsen Snaever 1797 Apr 25th Mads Nielsen Snaever og Mette Andersdatter (Mads Nielsen og Mette Andersdatter / Mads Snaever og Mette Andersdatter) B: 96 lauv Niels Madsen i Jestrup
A 1765 Anders Madsen 32aar cont 099 vurd Jens Jensen Smed Jestrup i sognefoged (Jens Smed)
B 1769 Jens Madsen 28aar
sign Michel Haagaard
Sønderhaa 62 1734 Johanne Kejesdatter 1797 Jun 26th Peder Christensen Østergaard og Johanne Kejesdatter v1774 i Sønderhaa (Peder Christensen og Johanne Kejesdatter/ Peder Østergaard og Johanne Kjeldsdatter) B: 100 form Niels Madsen laegsmd i Sønderhaa
A 1775 Else Pedersdatter 23aar
vurd Peder Legaard Jestrup af


vurd Isach Olufsen Sønderhaa af
Hørsted 63 ____ Else Kirstine Jacobsdatter 1797 Jul 19th Jesper Andersen og Else Kirstine Jacobsdatter B: 102 form Poul Kaagaard Kallerup fra
A 1794 Karen Jespersdatter 3aar
sign Jens Jensen Smed
B 1796 Else Jespersdatter 1aar
Michel Christensen Nørregaard og Hedvig Nielsdatter
Sønderhaa Jestrup 64 1755 Michel Nørregaard 1797 Jul 20th (Michel Gadegaard) Michel Christensen Nørregaard og Hedvig Nielsdatter v1773 i Sønderhaa (Michel Christensen og Hedvig Nielsdatter/ Michel Nørregaard og Hedvig Nielsdatter) B: 104 form moster mand Niels Jensen Bach og ____ Nielsdatter i Knattrup Sønderhaa
A 1774 Christen Michelsen 24aar
form faster mand Niels Pedersen Holmgaard og ____ Christensdatter i Ydby sogn
B 1760 Niels Michelsen 7aar
form Peder Christensen Gryrup i Gyrupgaard form Niels Madsen i Jestrup
C 1776 Maren Michelsdatter 21aar
form Peder Algaard sognefoged Jestrup af
D 1782 Karen Michelsdatter 15aar
form Christen Nielsen Damgaard Jestrup af
E 1784 Else Kirstine Michelsdatter 13aar

F 1787 Anne Johanne Michelsdatter 10aar

G 1790 Ingeborg Michelsdatter 7aar

Hørsted 65 1754 Christen Poulsen Østergaard 1798 Feb 14th Christen Poulsen Østergaard og Maren Michelsdatter (Christen Poulsen og Maren Michelsdatter/ Christen Østergaard og Maren Michelsdatter) B: 108 form Niels Jørgensen i Kiaergaard Nørrehaa (Niels Kjaergaard)
A 1778 Niels Christensen 19aar
lauv Jacob Overgaard i Hørsted
B 1788 Poul Christensen 10
vidn Jens Jensen Smed Hørsted af (Jens Smed)
C 1775 Maren Christensdatter 22
vidn Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Hørsted af
D 1784 Else Christensdatter 14
lauv Christen Hammer i Schyum
E 1786 Margrethe Christensdatter 12
form Simon Kusk i Sønderhaa
CØ's søs (____ Poulsdatter) B:

1 Christen Jensen i Gudenees

Ydby Refs 66 1729 Maren Andersdatter 1799 Apr 17th Niels Ladefoged Torp og Maren Andersdatter V1 B: 112 form Jacob Jensen i Thisted / Jens Smed i Heltborg
A 1752 Anders Nielsen Refs 46aar tje: i Daurgaard (Dovergaard)

B 1754 Peder Nielsen 43aar i Nykøbing Morsø

C 1759 Jens Nielsen 40aar tje: i Flarup by Ydby

Peder Højris og Maren Andersdatter V2 B:

D 1763 Niels Pedersen Refs 36aar hjem

E Maren Pedersdatter viet Claus Vestergaard og Maren Pedersdatter i Grurup sogn

F Anne Dorthe Pedersdatter viet Mads Poulsen og Anne Dorthe Pedersdatter i Ulsted Vestervig sogn cont119
Getterup Copperø 67 1767 Anne Cathrine Nielsdatter 1799 Aug 9th Mogens Jensen og Anne Cathrine Nielsdatter B: 116+120 form moster mand Niels Sørensen i Getterup
A 1795 Maren Mogensdatter 4aar
form moster mand Jens Madsen i Copperø
B 1797Johanne Marie Mogensdatter 2aar
form Villum Christian Isachsen i Copperø
C 1798 Anne Mogensdatter 1aar
forv Laurits Rømer Gram (Laurits Gram) Koustrup fra


form Christen Christensen sognefoged


vurd Christen Hølle Copperø

cont120 form Mogens Jensen
Sønderhaa 68 1745 Birgithe Pedersdatter 1800 Aug 28th Jens Christensen Dover og Birgithe Pedersdatter v1778 i Sønderhaa (Jens Christensen og Birgithe Pedersdatter /Jens Dover og Birgithe Pedersdatter) B: 122 morbro Christen Pedersen Møller i Haagaard Sønderhaa
A 1781 Peder Jensen 19aar tje: i Villerslev
form Niels Søndberg i Sønderhaa
B 1788 Niels Overgaard Jensen 12aar hjem
vurd Peder Legaard Sønderhaa sognefoged
C 1783 Johanne Jensdatter 17aar 123 vurd Niels Pedersen Jestrup
Sønderhaa 69 1722 Maren Christensdatter 1805 Mar 11th Peder Christensen og Maren Christensdatter 125
Bro 1741 Jens Christensen Smed/Sund 64 i Sønderhaa

søs Karen Christensdatter viet afg Niels Michelsen og Karen Christensdatter i Hesselberg Morsø cont128
Sønderhaa 70 1737 Niels Søndberg 1805 Apr 8th Niels Søndberg og Margrethe Jensdatter B: 126 lauv Christen Jensen i Gudenees
A Anne Nielsdatter viet Peder Vaever og Anne Nielsdatter i Dover Mølle Ydby sogn
sign Peder Legaard
B Dorthe Nielsdatter viet Niels Ploughmand og Dorthe Nielsdatter i Sønderhaa
sign Niels Madsen
C 1798 Anne Dorthe Nielsdatter 7aar

morbro Mourits Jensen i Mehl Mølle Hørdum sogn

Sønderhaa Jestrup 71 1748 Hedvig Nielsdatter Nørregaard 1805 Sep 2nd D1 Michel Christensen Nørregaard og Hedvig Nielsdatter Nørregaard D2 B: 128 faster mand Niels Holmgaard og ____ Christensdatter selvejer i Ydby sogn
A 1782 Karen Michelsdatter 23aar hjem
form Niels Knattrup i Jestrup
B Else Kirstine Michelsdatter 1805 Nov 1st p134
vurd Peder Legaard Jestrup af sognefoged
C 1774 Christen Michelsen 31aar tje: i Bubel
vurd Christen Damgaard Jestrup af
D 1791 Niels Michelsen 14aar hjem
form Peder Gryrup i Gyrupgaard Sønderhaa
E 1776 Maren Michelsdatter viet Jens Sund og Maren Michelsdatter i Sønderhaa
form Jens Bach Jestrup
F 1787 Anne Johanne Michelsdatter 18aar hjem
sign Niels Madsen
G 1791 Ingeborg Michelsdatter 14aar hjem cont134
Sønderhaa Jestrup 72 1749 Maren Jensdatter 1805 Oct 5th Peder Holm og Maren Jensdatter B: 133 form Peder Gryrup selv i Gyrupgaard Sønderhaa
A 1785 Anne Madsdatter 20aar
vurd Niels Madsen Jestrup af


vurd Niels Bach Jestrup af
Hassing 73 1724 Karen Madsdatter 1806 May 16th Peder Christensen Barygel og Karen Madsdatter V1 1768 i Hassing (Peder Christensen og Karen Madsdatter/ Peder Barygel og Karen Madsdatter) B: 141 sign Thorchildsen
A 1770 Mads Pedersen 36aar i Randrup Vestervig sogn
sign Peder Poulsen
B 1774 Niels Pedersen 32aar tje: i Gisselbech

C 1776 Jens Pedersen 30aar tje: i Gundgaard Villerslev sogn

D 1779 Johanne Pedersdatter 27aar hjem (her ½ bro Christen Barygel Hassing sogn)

Anders Jensen Skraeder og Karen Madsdatter (Anders Jensen og Karen Madsdatter/ Anders Skraeder og Karen Madsdatter) V2

Sønderhaa 74 1745 Else Christensdatter 1806 (May 2nd) Oct 10th Peder Christensen Spillemand og Else Christensdatter B: 142 morbro Jens Christensen Knattrup i Sønderhaa (Jens Knattrup)
A 1792 Christen Pedersen 14aar
vurd Niels Madsen Jestrup af sognefoged


vurd Poul Vestergaard Sønderhaa af
Sønderhaa 75 1776 Else Pedersdatter 1807 Jul 28th Gravers Østergaard og Else Pedersdatter B: 143 morbro Claus Pedersen i Tøving Mose
A 1801 Jens Graversen 6aar
vurd Niels Madsen Jestrup af sognefoged
B 1803 Peder Christian Graversen 4aar
vurd Christen Svensen Sønderhaa af
C 1806 Christen Graversen 1aar

Hørsted 76 ____ Maren Michelsdatter 1809 Mar 29th D1 Christen Poulsen Østergaard og Maren Michelsdatter (Christen Poulsen og Maren Michelsdatter/ Christen Østergaard og Maren Michelsdatter) D2 145+152 form Christen Mouritsen i Gudenees
A 1780 Niels Christensen 29aar hjem
form morbro Niels Michelsen i Schyum
B 1789 Poul Christensen 20aar tje: i Sønderhaa praestegaard
form morbro Jens Michelsen i Schyum
C 1777 Maren Christensdatter 32aar tje: i Gryrup
vurd Niels Skraeder Hørsted af sognefoged
D 1785 Else Christensdatter 24aar hjem
vurd Jesper Andersen Hørsted af
E 1787 Margrethe Christensdatter 22aar Cont153-4
Sønderhaa 77 1759 Kirsten Jacobsdatter 1809 Apr 27th Anders Michelsen og Kirsten Jacobsdatter B: 147 morbro Anders Jacobsen i Stagstrup
A 1794 Jacob Andersen 13aar
vurd Anders Morsing Sønderhaa af
B 1800 Niels Andersen 9aar
vurd Peder Christensen Sønderhaa af


forv Niels Madsen Jestrup af sognefoged
Getterup Gundtoft 78 1740 Thomas Hansen 1809 Jun 24th Thomas Hansen og Margrethe Christensdatter B: 149 farbro Christen Hansen i Etterup Hurup sogn
A 1785 Hans Christian Thomassen 24aar hjem
lauv Peder Kortegaard i Dover Ydby sogn
B 1791 Michel Thomassen 18aar hjem
vurd Peder Knudgaard Getterup sognefoged
C 1782 Dorthe Thomasdatter 27aar viet Jens Christensen og Dorthe Thomasdatter Dover Ydby sogn 152 vurd Laurits Madsen Gundtoft
Hørsted 79 1755 Johanne Christensdatter 1809 Dec 19th Niels Kjeldgaard og Johanne Christensdatter B: 151 morbro Jens Christensen Thyrhove Aarup (Jens Thyrhove)
A 1791 Poul Nielsen 18aar hjem
søs .... viet Christen Damgaard i Thyhove
B 1793 Christen Nielsen 16aar
vurd Niels Pedersen Skraeder (Niels Skraeder) Hørsted af
C 1797 Anne Marie Nielsdatter 12aar
vurd Thomas Andersen Hørsted af
Hørsted 80 ____ Anne Christensdatter 1811 Apr 10th sognefoged Niels Skraeder og Anne Christensdatter B: 155 morbro Peder Christensen i Hørsted
A 1783 Christen Nielsen 28aar hjem
vurd Peder Søgaard Hørsted af
B 1789 Maren Nielsdatter 22aar hjem
vurd Anders Haa Hørsted af
Snedsted Aarup 81 ____ Niels Christensen 1811 Dec 17th Niels Christensen og Anne Christensdatter B: 155 bro Niels Christensen Harring fra
A 1787 Christian Nielsen 24aar
lauv moster mand Poul Krogh og___Christensdatter Øster Jølby Morsø
B 1791 Christen Nielsen 20aar
form Peder Schriver i Aarup
C 1781 Dorthe Nielsdatter 30aar
vurd Jens Kaagaard Gjersbøl Snedsted
D 1773 Anne Nielsdatter 38aar viet Peder Thomassen og Anne Nielsdatter i Aarup
vurd Christen Vaever Aarup By Snedsted
Sønderhaa 82 1740 Peder Carstensen 1812 Jun 27th Peder Carstensen og Margrethe Christensdatter (V2 Morten Sørensen og Margrethe Christensdatter 1813 Dec 30th) 159+165 form Peder Nielsen i Sønderhaa
bro Niels Carstensen i Holsten - when last heard from 40 yrs ago
lauv Christen Svensen
halvbro 1777 Joseph Nielsen 35aar i Hørdum cont166 sign Isach Nielsen Sønderhaa af


nævn Morten Sørensen
Hørsted 83 1728 Poul Christensen 1812 Jul 21st V1 Poul Christensen og ____ B: 159 farbro Peder Christensen i Hørsted
A ____ Karen Poulsdatter viet Christen Nielsen og Karen Poulsdatter Bach i Skjoldborg
lauv Christen Damgaard i Thyhove
V2 Poul Christensen og Karen Christensdatter B:
vurd Niels Overgaard Hørsted af
B 1791 Christen Poulsen 21aar
vurd Mads Østergaard Hørsted af
C 1798 Mads Poulsen 14aar afkald Christen Nielsen Bach Skjoldborg (Christen Bach)
D 1794 Kirsten Poulsdatter 18aar cont163
Sønderhaa Jestrup 84 1788 Inger Marie Andersdatter 1813 Sep 23rd Inger Marie Andersdatter (tje) 162 hos Mads Tanderup i Jestrup Sønderhaa
1/2 bro 1785 Hans Andersen 28aar tje: Fadersbøl
faster mand Christen Hobbel i Nørrehaa
1/2 bro 1797 Peder Andersen 16aar tje: i Gryrup eller Legind i 1814
bro Niels Andersen død i Hillerslev Hundborg h.
1/2 bro 1800 Peiter Andersen 13aar tje: i Fadersbøl
stedfar Jens Hald i Nørrehaa
1/2 bro 1804 Christen Andersen 9aar hjem hos stedfar Jens Hald i Nørrehaa

1/2 søs 1808 Anne Andersdatter 5aar hjem hos stedfar Jens Hald i Nørrehaa cont 168
Sønderhaa (Koustrup) 85 1744 Anders Christensen Morsing 1813 Nov 23rd Anders Christensen Morsing og Edel Lauritsdatter (Anders Christensen og Edel Lauritsdatter/ Anders Morsing og Edel Lauritsdatter) B: 163 bro Christen Morsing
A 1787 Laurits Andersen Morsing 26aar hjem
morbro Thøger Lauritsen i Thisted
B 1793 Christen Andersen Morsing 20aar hjem
sign Christen Svensen
C Karen Marie Andersdatter viet Christen Jensen Knattrup og Karen Marie Andersdatter Sønderhaa i (Christen Jensen og Karen Marie Andersdatter) cont167
D 1791 Anne Marie Andersdatter 22aar hjem cont164


Sønderhaa Jestrup 86 1734 Peder Andersen Legaard sognefoged 1814 Dec 12th (Peder Foged) Peder Andersen Legaard og Else Jensdatter 1815 Jan 13th (Peder Andersen og Else Jensdatter /Peder Legaard og Else Jensdatter) B: 169 form Christen Svensen selv i Sønderhaa
A Laurits Pedersen Legaard i Bedsted sogn

B 1782 Jens Pedersen Legaard 32aar hjem

C 1784 Caroline Pedersdatter 30aar hjem

D Inger Pedersdatter viet Christen Bentsen og Inger Pedersdatter i Hørdum

E Kirsten Pedersdatter Haagaard tje: i København

F Fredericha Pedersdatter Legaard viet Enevold Pedersen og Fredericha Pedersdatter Vestergaard i Bedsted sogn

Hørsted 87 1759 Peder Lauritsen 1815 Oct 20th Peder Lauritsen og Maren Jensdatter B: 171+178 farbro Christen Lauritsen i Hørsted
A 1794 Laurits Pedersen 21aar
form Anders Hane/Haea i Hørsted / Niels Knattrup
B 1708 Jens Pedersen 7aar

C 1791 Anne Pedersdatter 24aar

D 1792 MariAnne Pedersdatter 23aar

E 1796 Mette Pedersdatter 19aar

F 1799 Else Pedersdatter 16aar

G 1802 Mette Pedersdatter 13aar

H 1805 Stine Pedersdatter 10aar

I 1811 Johanne Pedersdatter 4aar

Hørsted 88 1749 Christen Nielsen Smed 1816 Feb 10th V1 Christen Smed og ____ B: 175 form Niels Madsen sognefoged i Jestrupgaard Mads Wenod/Wenge i Harring
A 1776 Kirsten Christensdatter 40aar tje: i Hørdum (form Niels Østergaard i Hørsted)

B 1778 Karen Christensdatter 38aar (form Christen Knattrup gmd i Sønderhaa)

C 1781 Maren Christensdatter 33aar

V2 Christen Smed og Else Christensdatter B:

A 1799 Christen Christensen 17aar

B 1802 Jacob Christensen 14aar

C 1807 Peder Christensen 9aar

D 1795 Ellen Christensdatter 21aar

Getterup Copperø 89 1774 Anne Andersdatter 1816 Apr 29th Christen Christensen Hule og Anne Andersdatter (Christen Christensen og Anne Andersdatter/Christen Hule og Anne Andersdatter) B: 179 farbro Anders Christensen Hulle i Ydby
A 1811 Christen Christensen 5aar

B 1807 Mette Christensdatter 19aar

C 1806 Kirsten Christensdatter 10aar

Getterup Copperø 90 1776 Voldborg Christensdatter 1816 Aug 6th Mogens Jensen og Voldborg Christensdatter B: 181 moster mand Peder Christensen og Christensdatter i Hvidberg Thyholm
A 1801 Jens Mogensen 15aar hjem
morbro Laurits Christensen i Jegindø (died by 18 Jul 1817)
B 1805 Niels Mogensen 11aar
moster mand Niels Lauritsen og ____ Christensdatter i Hvidberggaard Thyholm
C 1808 Christen Mogensen 8aar
farbro Niels Jensen i Gundtoft
D 1816 Niels Mogensen 3maa

E 1803 Anne Cathrine Mogensdatter 13aar

F 1810 Anne Mogensdatter 6aar

G 1713 Else Mogensdatter 3aar

Sønderhaa 91 1747 Maren Christensdatter 1817 Jan 10th D1 Mads Pedersen og Maren Christensdatter D2 B: 182 form Christen Svensen selv i Sønderhaa / Isach Olufsen i Sønderhaa
A 1772 Christen Madsen 45aar hjem

B 1778 Jens Madsen 41aar Jestrup Sønderhaa

C 1787 Peder Madsen 30aar hos Jens Madsen

D 1791 Anders Madsen 26aar i Frankrig (France)

E 1794 Christen Madsen 23aar tje: i Thisted

F 1771 Anne Madsdatter 46aar ophold i Dollerup Sjørring sogn

G 1783 Hedvig Madsdatter 34aar hjem

Sønderhaa 92 1753 Edel Lauritsdatter 1818 Jun 8th D1 Anders Morsing og Edel Lauritsdatter D2 B: 188 morbro Thøger Lauritsen i Thisted
A 1788 Laurits Andersen Sønderhaa 30aar hjem
farbro Christen Morsing i Sønderhaa
B 1793 Christen Andersen 23aar hjem (? engaged)

C Karen Marie Andersdatter viet Christen Jensen og Karen Marie Andersdatter i Sønderhaa

D Anne Marie Andersdatter umynd hjem

Sønderhaa 93 1778 Maren Sørensdatter 1818 Nov 18th Niels Damgaard og Maren Sørensdatter B: 192+202 husbons.bro Christen Damgaard i Thyshovegd/Thyrhovegd
A 1797 Søren Nielsen 21

B 1801 Christen Nielsen 17

C 1705 Thomas Nielsen 13

D 1807 Niels Nielsen 11

Sønderhaa Jestrup 94 1742 Laurits Hansen 1818 Dec 26th Laurits Hansen 194 form Christian Sø i Hundborg
søs (thus dad is Peder Hansen) B:
Niels Jensen Knattrup i Sønderhaa
1 Anne Pedersdatter ophold hjem

2 Maren Pedersdatter i Bedsted (HER SVIGERSON: Jochum Henrichsen i Gammelby)

3 Helle Pedersdatter død viet Christen Ammonsen og Helle Pedersdatter i Dover Ydby sogn

3a 1791 Christen Christensen 27aar

3b 1790 Peder Christensen 28aar

3c Jens Pedersen Bach last heard from 30y ago

½ søsk B:

1 Christen Pedersen Fohr

2 Niels Pedersen Bach hjem

3 Laurits Pedersen Bach i Fohr (død) B:

3a,b,c,d,e,f,g,h (seven children)

4 Michel Pedersen Bach last heard from 30 yrs ago

5 Jens Christensen Bach død i Sønderhaa B:

5a Mads Jensen Bach

5b Niels Jensen i Sønderhaa

5c Kirsten Jensdatter umynd ophold i Lyngholm

5d Metteline Jensdatter viet Christen Thøgersen og Metteline Jensdatter i Thisted

5e Anne Jensdatter død viet Jens Bjerregaard og Anne Jensdatter i Bedsted B:

5e(1) Else Kirstine Jensdatter

5e(2) Kirsten Jensdatter

5e(3) Johanne Jensdatter viet Claus Christensen i Aarup

5e(4) Christen Jensen i Aarup

5e(5) Kirsten Jensdatter viet Christen Madsen og Kirsten Jensdatter i Sønderhaa

5e(6) Kirsten Pedersdatter viet Niels Lauritsen og Kirsten Pedersdatter i Gjerup

Sønderhaa 95 1740 Anders Michelsen 1819 Jan 26th Anders Michelsen og Anne Christensdatter B: 197 form Christen Ploughmand i Madsted
A 1791 Michel Andersen 28aar
Christen Jacobsen i Sønderhaa
B 1797 Jacob Andersen 22aar tje: hjem i praestegd
form Henrich Christensen i Sønderhaa
C 1799 Niels Andersen 20aar hjem

D Else Andersdatter tje: Christopher Nielsen i Visby

Sønderhaa 96 MariAnne Joesdatter 1819 Oct 19th Niels Josephsen og MariAnne Joesdatter 205
Ydby Dover
Helle Pedersdatter 1820 Mar 21st Christen Ammonsen og Helle Pedersdatter B: 207 PARENT's sibl Laurits Hansen død i Jestrup Sønderhaa
A 1793 Christen Christensen 27aar

B 1792 Peder Christensen 28aar

Getterup Copperø 97 Jeppe Pedersen 1820 Apr 13th Jeppe Pedersen og Maren Lauritsdatter B: 208+227 form Peder Copperø i Getterup
A 1778 Laurits Jeppesen 42aar hjem

B 1780 Peder Jeppesen 40aat tje: i Jestrup Thyholm Borup sogn Sjaelland

C 1785 Christen Jeppesen Copperø 35aar viet ____ i Kløversted Kioge i Sjaelland

D Else Marie Jeppesdatter viet Peder Nielsen Staerkjer/Stagkjaer i Møgelvang Skjoldborg sogn

E Anne Jeppesdatter viet Peder Thøgersen og Anne Jeppesdatter i Copperø

Getterup Gundtoft 98 Birgithe Olufsdatter 1820 Mar 30th Niels Jensen og Birgithe Olufsdatter B: 208+227
A 1791 Oluf Nielsen 29aar hjem

B 1795 Oluf Christian Nielsen 25aar hjem

C Elisabeth Nielsdatter viet Villum Christen Isachsen og Elisabeth Nielsdatter i Copperøgaard

D Karen Nielsdatter viet Michel Christensen og Karen Nielsdatter i Helligsø

Hørsted 99 Niels Pedersen Skraeder 1820 Aug 10 Aug 14th V1 Niels Pedersen Skraeder og ____ B: 216-237 NOTE many property transactions listed
A Maren Nielsdatter viet Mads Christensen og Maren Nielsdatter Todbøl i Elsted Snedsted

B 1784 Christen Nielsen 36aar i Raastrup March

V2 Niels Pedersen Skraeder og Maren Christensdatter 1817 B:

C 1816 MariAnne Nielsdatter 4aar

morbro Poul Christensen Østergaard i Hørsted

Getterup Copperø 100 Maren Lauritsdatter 1821 Jan 27th Jeppe Pedersen og Maren Lauritsdatter 230 form Jens Skibsted i Gettrupgaard
A 1778 Laurits Jeppesen 43aar hjem

B 1785 Christen Jeppesen 36aar Borup sogn Sjælland

C 1780 Peder Jeppesen 41aar tje: i Jestrup Thyholm

D Else Marie Jeppesdatter viet Peder Nielsen Stagkjaer og Else Marie Jeppesdatter i Møgelvang Skjoldborg sogn

E Anne Jeppesdatter viet Peder Thøgersen og Anne Jeppesdatter i Copperø

Hørsted 101 Kirstine Poulsdatter 1821 Jun 23rd Poul Christensen Østergaard og Kirstine Poulsdatter B: 238 bro Christen Poulsen i Tredholm Harring sogn
A 1821 Christen Poulsen 6uge
? Mads Poulsen i Hørsted
Sønderhaa 102 Kirsten Jensdatter 1803 Mar 3rd Christen Madsen og Kirsten Jensdatter B: 249 bro Christen Jensen Bach gmd i Thyroe Hørsted
A 1791 Mads Christensen 12aar
stepdad: Isach Olufsen gmd i Sønderhaa
B 1798 Jens Peder Christensen 5aar

C 1800 Anders Christian Christensen 3aar

D 1794 MariAnne Christensdatter 9aar

Hørsted 103 Anne Pedersdatter 1823 Mar 12th Anders Jensen Jestrup og Anne Pedersdatter 251 bro Niels Østergaard i Hørsted
A 1823 Jens Andersen born 3 Feb 1823

Snedsted Aarup 104 Anne Christensdatter 1823 May 12th D1 Niels Christensen og Anne Christensdatter D2 B: 253+259
A 1788 Christian Nielsen 35aar

B 1792 Christen Nielsen 31aar

C Anne Nielsdatter viet vaever Peder Thomassen og Anne Nielsdatter i Aarup(Peder Vaever)

D Dorthe Nielsdatter viet Niels Jespersen og Dorthe Nielsdatter i Snedsted

Sønderhaa 105 Peder Christensen Spillemand 1824 Jun 8th V1 Peder Christensen Spillemand og ____ B: 257 form Poul Vestergaard gmd form Salomon Lauritsen i Sønderhaa
A 1782 Peder Pedersen 42aar i Schyum

B 1794 Christen Pedersen 30aar i Torp Thisted

C Johanne Pedersdatter viet Peder Pedersen og Johanne Pedersdatter i Lyngs Thyholm

D Dorthe Pedersdatter tje: i Ferregaard

V2 Peder Christensen Spillemand og Dorthe Marie Lauritsdatter B:

E 1797 Christen Pedersen 27aar hjem

Hørdum Vester Hørdum 106 Else Berthelsdatter 1824 Jun 28th Laurits Nielsen Snedker og Else Berthelsdatter B: 259 hos Berthel Mahler i Vester Hørdum
B 1821 Maren Lauritsdatter 3aar
form Christen Overgaard gmd i Øster Hørdum
C 1822 Kirstine Marie Lauritsdatter 1½ aar

____ og Else Berthelsdatter (not married) B:

A 1816 Else Christensdatter 8aar

END


for a more complete transcription please refer to
https://aurelia.dis-danmark.dk/koustrpx.htm