Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Kølbygård
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol conselor assessor executor sheriff etc


sted nr. afdød dato arving side forvalter vurderingsmænd formyndere sognefoged


Rosholm 146 Herman Christensen 1719 Jun 11th Herman Christensen og Margrethe Berthelsdatter enche 001 Hans Madsen Kroghpyt (Hans Kroghpyt) og Christen Pedersen
Niels Jensen Vigsø i
Rosholm
Margrethe Berthelsdatter 1719 Jun 19th

Enevold Bjerregaard justitsraad til Kølbygaard


1) 1707 Christen Hermansen 12aar
Niels Baun Hesseldahl i


2) 1709 Kirsten Hermansdatter 10aar
Henrich Christensen Bjerre i, farbro
Peder Berthelsen Vigsø i, morbro
Hans Simonsen, retsbetjent Gedstedauction Laurits Christensen Nors iauction Peder Pedersen Hjarring iauction Jens Madsen Kroghauction Mads Rosholmauction Mads Bødcherauction Christen Bjerre Bjerre iauction Christen Madsenauction sergeant Hauchauction Edvard Olufsenauction Anders Bach Hjardemaal iauction Søren Holmauction Anders Carl Richterauction Thomas Bojerauction Peder Sund Faarup iauction Jens under Bergetauction Niels Henrichsenauction Hans Svensenauction Peder Skinnerupauction Niels Bentsenauction Christen Kaastrupauction Jens Balle Gedsted iauction Jens Smedauction Peder Smed Hurup iauction Jens Berthelsenauction Just Hansenauction Christen Hansen Hjardemaal iauction Hillerslev Bror Nielsenauction Jeppe i Raehrauction Holderen i Gedstedauction Simon Skomagerauction Niels Vandborgauction Michel Chapelauction Michel Dahlauction Ludvig Lemauction Iver Nielsenauction her Løbberauction Thomas Kroghauction Anders Michelsen Hjardemaal iauction Anne Søe fruauction Poul Nielsen Skinnerup iauction Laurits Langgaardauction Tolderen i Thistedauction Thomas Andersenauction Mads Lund skipper maritimeauction Niels Henrichsen Bjerre (Niels Bjerre)auction Mads Lauritsen Vigsø iauction Sievert Pedersen Nors i og Gunner Pedersen Nors iauction Salomon Pedersen Kaastrup iauction Jens Christensen Kaastrup iauction Jens Nedergaard Kaastrup iauction Jens Dahl Raehr iauction Niels Simonsen Raehr iauction Øster Anders paa Bach i Hjardemaalauction Christen Schytte enche Hjardemaalauction Jørgen Hansen Hjardemaalauction Jens Madsen Kløv iauction Jens Hove Hillerslev iauction Søren Skomager Østerild iauction Peder Christensen Ballerum iauction Søren Pedersen Hjardemaal iauction Mads Nedergaard Kaastrup iauction Peder Overgaard og Christen Pedersen søn Kjeldstrup iauction Jens Pedersen Hjertberg paaauction Peder Jensen Bjerre iauction Stephen Jensen Sennels iauction Jørgen Jensen Bjerre i hans encheauction Niels Andersen enche og arvinger Feberstedauction Christen Brigsen Handsted iauction Christen Bror i Klitauction Niels Simonsen Tilstedauction Niels Hamborgauction Karen Frandsdatter tjelønauction Christen Jul Thisted iauction her Rubechauction Christen Scheelsgaardauction Anders Christensen Klastrup iauction Maren Voldumauction Hans Simonsen Thistedauction justitsraad Helverschouauction Jens Baun Thisted


Østerild 146 Margrethe Lauritsdatter 1718 Oct 10th enche til Jens Christensen og Margrethe Lauritsdatter Jens Lauritsen Degn

Niels Pedersen Hundborg Ladefoged Kølby
ingen livsarvinger
JC's arvinger
1) bror afdød Jørgen Christensen Østerild i 4B:
a Anne Jørgensdatter, viet Niels Kjaer og Anne Jørgensdatter Kløv i
b Maren Jørgensdatter, viet Jens Smed og Maren Østerild i Jørgensdatter
c Karen Jørgensdatter, viet Boje Christensen og Karen Jørgensdatter Østerild i
d Peder Jørgensen afdød B:
i Peder Rasmussen
2) bror Christen Christensen 1B:
a Johanne Christensdatter
3) søs Inger Christensdatter, viet her Peder Jensen og Inger Christensdatter Østerild i
A Anne Pedersdatter, viet Christen Kirche og Anne Pedersdatter Østerild
4) Gertrud Christensdatter, viet Mogens Pedersen og Gertrud Christensdatter
a Christen Mogensen Kjeldstrup i
Christen Christophersen auctionMaren Skraeder
Niels T Christensen
Christen Thorsen
Michel Schytte
Christen Madsen Thorsen
Dorthe Rasch
Niels Ladefoged
Anne Stuepige
Thomas Bojer
Jens Lauritsen Degn (Jens Degn)
Jens Kirche
Søren Thisted
Anne Smed Kløv i
Niels Storup Hovsør
Christen Christensen Hovsør?
Christen Skomager
Boje Christensen
Oluf Christensen
Jens Kusk
Berethe Nielsdatter (Birgithe Nielsdatter)
Niels Ladefoged
Inger Rasch
Morten Kløv i
Gregers Balle
Christen Hovsør
Jens Krogh
Laurits Kusk
Christen Todbøl
Johanne Jensdatter Hovsør i
Christen Damgaard
Søren Spanggaard
Christen Vestergaard
Jens Smed Østerild i
Villadsen's hustru
Peder Schytte
Morten Vesløs i
Christen Mogensen
Niels Ruud
Niels Brorsen
Poulsen hustru Hjardemaal i
Jørgen Thomassen Hus i
Christen Michelsen Dahlgaard i
Christen Christensen Kaas
Ib Christensen
Laurits Schytte
Jens Sørensen Højstrup
Anne Jørgensdatter


Klastrup 3 Niels Christensen Klastrup hus i 1720 Nov 20th Niels Christensen og Anne Carlsdatter enche 41 Poul Lauritsen Niels Michelsen

B:
Laurits Christensen Hunstrup i Jens Sørensen

A 1717 Anne Nielsdatter 3aar
Søren Christensen Hunstrup i


B 1720 Else Nielsdatter 20uge
Peder Carlsen, Kløv Mølle af, morbro
Niels Christensen Klastrup hus i 1721 Oct 21st Niels Christensen og Anne Andersdatter enche
Christen Lauritsen Klastrup i, farbro
Søren Christensen
Poul Lauritsen
Christen Lauritsen


Lund 4 Peder Aarup 1723 Aug 2nd Peder Christensen og Maren Jensdatter enche 49 Jacob Thomassen Lund af


nævnes enche Maren Jensdatter, Else Jensdatter søs til
Morten Lauritsen i Nørre Klit creditor

nævnes Mads Jensen af Øsløs
Anders Gudichsen enche i Nørre Klit creditor

Christen Pedersen far til Peder Christensen Aarup af
Christen Jensen Rotbøl i creditor

var til huse hos enchen's moder
Christen Pedersen Lund i creditorPeder Lund creditorNiels Baun Hesseldahl i creditorPeder Aarup creditorJens Madsen
Aksel Mortensen Krogh
Jacob Thomassen Lund af
Mads Jensen lauv

Aarup 5 Poul Hansen Aarup 1724 Oct 16th Poul Hansen og Margrethe Skammelsdatter 49 Niels Sørensen Bach Aarup af Søren Andersen Aarup af

PH's 4B:
Niels Skammelsen Klastrup i, lauv


A 1709 Hans Poulsen 15aar
Christen Skammelsen, morbro børnevaerge


B 1716 Anne Poulsdatter 8aar
C 1718 Jens Poulsen 6aar
D 1721 Peder Poulsen 3aar


Peder Clemedsen Thorup Strand ved creditorJacob Justesen Vust i creditorAnders Andersen Aarup creditorJens Mortensen Aarup creditorSøren Andersen Aarup creditorNiels Skammelsen Klastrupgaard i, lauv creditorPoul Clemedsen Blovsgaard creditorPeder Dahlgaard løn creditorPeder Morsing høstkarl løn creditorSimon Pedersen Aarup og hans bro
Hans Christensen Aarup
Christen Nielsen


Hunstrup 6 Niels Thomassen 1720 Mar 21st Niels Thomassen og Johanne Nielsdatter enche 53 Poul Lauritsen


afkald hans søs børn og børnebørn
Thomas Christensen


Christen Christensen Vestergaard i
Laurits Jensen Munch (Jens Munch)


Jens Sørensen Kløv
Peder Jensen og Anne Nielsdatter Brund i enche
Rasmus Thomassen Sejerslev sin hustru's vegne
Jacob Hørsted Hillerslev i
Jens Jacobsen
Anne Jacobsdatter
Niels Thomassen morbro
Nors 7 Karen Jensdatter 1719 Jun 8th (May__) Staervbo enche Christen Andersen og Karen Jensdatter 56 Christen Pedersen Hinding Nors i Poul Jensen Bunch Hinding Nors

CA's børn B:
A 1714 Karen Christensdatter 5aar
Peder Andersen Nors i


B 1716 Jens Christensen 3aar nævnes skolegang


Christen Andersen creditorChristen Clemedsen Øster Vandet
Niels Andersen Hindinge
Niels Thomassen Aggerholm Praestegaard i
Peder Madsen Thisted i


Sennels 8 Poul Jensen Skraeder dannermand 1716 Apr 30th enche Poul Jensen og Kirsten Sørensdatter enche død 1716 Apr 23rd 58 Jesper Knudsen


halvsøs Else Cathrine Sørensdatter, gift Mathias Nielsen Schytte og Else Cathrine Sørensdatter Birchehuset Ingerslev Sogn
Niels Nielsen


Mette Sørensdatter unclear relation
Thomas Christensen Hjardemaal i og Søren Jensen
Mourits Lehust Ullerupgaard i creditorAnders Nielsen Momtoft creditorNiels Thordsen Thisted i creditorPeder Lauritsen Ladefoged Ullerupgaard paa, af year 1698 Jan 2nd creditorKølbygaard creditorNiels Pedersen


søs Kirsten Sørensdatter
nævnes Mads Sørensen
nævnes Jens Rasmussen Joensen
nævnes 81aar
Hinding 9 Niels Jensen Skraeder 1722 Jan 10th NJ's 5B: 67 Poul Bjerre Laurits Pedersen Søe

a Johanne Nielsdatter, er gift har forlods arv
Mads Nielsen creditor

b Dorthe Nielsdatter, er gift har forlods arv
Dorthe Nielsdatter creditor

c Mads Nielsen
Niels Andersen Nors creditor

d Johanne Nielsdatter
e Dorthe Nielsdatter


Niels Jensen creditorPoul Jensen Bunch


Schousted 10 Christen Pedersen (Relinghus) 1708 Nov 28th Christen Pedersen og Inger Berthelsdatter 71
Christen Andersen Ladefoged Kølby(hartkorn 1731)
CP's B:

Stephen Christensen

A Peder Christensen Oddersig Hede i

Michel Thordsen

1 Maren Christensdatter

Berthel Nielsen far og lauvJørgen Pedersen Thisted i creditorNiels Ladekarl Ullerup paa
Peder Bach Ullerup paa
Peder Madsen Thisted i
Ugge Lauritsen Neestrup i
Peder Nielsen Vester Mølle Thisted i
Anne Hulsdatter Kløv i


Norsby 11 Peder Christensen 1722 Apr 4th Peder Christensen og Maren Nielsdatter Fyrgaard enche
bro Christen Nielsen Fyrgaard (Christen Fygaard)


nævnes 2nd kuld børn søn og datter med hendes mand og 2nd datter med Peder Smed
søs mand Jens Jensen og ____ Nielsdatter12 Else Christensdatter 1716 Aug 3rd

Niels Thomassen Thomas Christensen

Jens Sørensen og hans hustru's vegne søslod
her Rubech

Christen Thomassen brolod
Laurits Christensen

Dorthe Thomasdatter søslod
Peder Kjaer

Niels Thomassen

Niels Thomassen

Thomas Christensen

Thomas Schytte
Thomas Jensen
Laurits Christensen
Christen Madsen
her Christen
her Christensen
Dorthe Kusk
Laurits Christensen
Niels Thomassen
Karen Boesdatter
Dorthe Thomasdatter
Christen Hansen Øster (Christen Øster)
Niels Thomassen
Karen Nielsdatter Hjardemaal i
Anne Christensdatter
Kirsten til Thomas Jørgensen
Niels Brorson
Niels Thomassen Christen
Christen Madsen
Dorthe Rasch
Jeppe Christensen
Laurits Christensen Hunstrup
Else Christensdatter døde hos hende
Jens Sørensen Høfstrup i
Niels Thordsen

Ringehole 13 Christen Nielsen 1714 Jun 20th
79
Anders Nielsen Kjaer Mogens Hansen Sinnerup i Christen Nielsen Kjaer
Kløv 14 Jens Thordsen 1722 Dec 18th Jens Thordsen og Kirsten Lauritsdatter enche 81 Christopher Thordsen Lynderup i Laurits Christensen Hunstrup

a Mette Jensdatter, viet Christen Christensen og Mette Jensdatter Hovsør i
Oluf Madsen Kløv i Thomas Jensen Kjaer i

B 1702 Thord Jensen 20aar
C Inger Jensdatter
D 1702 Laurits Jensen 20aar
nævnes Christen Christensen Vestergaard i
1688 Nov 22nd faestebonde creditor

nævnes Niels Pedersen
Jens Thorsen's broder Niels Thordsen creditorJens Mander creditorOluf Madsen Kløv i creditorChristen Nielsen Kløv i creditorung Christen Christensen Hovsør creditorMette Andersdatter løn


Hunstrup 15 Jesper Christensen 1708 Oct 11th
86 Niels Thomassen Thomas Jørgensen Hunstrup i

A Maren Christensdatter
Christen Lauritsen Østerild i

1708 Nov 2nd B Else Christensdatter
Jeppe Christensen Klastrup af


C Mette Christensdatter
D Anders Christensen's Else Christensdatter søs til Jesper
E Thomas Christensen Kløv bro død
1 Dorthe Thomasdatter Peder Berthelsen og Dorthe Thomasdatter Hillerslev i
2 Maren Thomasdatter, Jens Sørensen og Maren Thomasdatter Høfstrup
3 Christen Thomassen Kløv i
Carl Christensen creditor

faster Mette Christensdatter
Else Jensdatter løn
Søren Christensen
Niels Simonsen
Anders Frost Soldat
Peder Strand Hovsør i
Laurits Christensen
Lynderup 16 Marchor Andersen 1708 Jan 6th
89 Jeppe Jacobsen Lynderup i Mads Pedersen Lynderup i

Skinnerup 17 Søren Jeppesen 1708 Mar 1st
91 Niels Michelsen Christen Pedersen Bech (Christen Bech)
Peder Pedersen soldat
Jørgen Pedersen
Niels Bredsen Thisted i
Christen Sø Thisted
Michel Erichsen
Anne Erichsdatter
Christen Endersen

Østerild 18 Karen Christensdatter 1721 Apr 25 Karen Christensdatter 96 Jens Andersen Kirche (Jens Kirche)


stedfar Jens Michelsen Smed (Jens Smed) Østerild March
Boje Christensen


stedfar Christen Olufsen og Maren Jørgensdatter død i Østerild
Nørre Aarup 19 Peder Jensen 1721 Feb 20th Peder Jensen og Maren Lauritsdatter 97 Poul Christensen Ladefoged

nævnes Mar 21st Christen Simonsen
Christen Hansen Nørre Aarup i


søskende til Peder Jensen:
Christen Michelsen


1 bro Christen Jensen Øsløs opholdt Niels Christensen søn
Laurits Michelsen


2 Thomas Jensen Aarup død arver i faderens sted
3 bro Jens Jensen Sønden paa i Jylland fuld søsk
4 Maren Jensdatter død efterladt sig barn
5 Anne Lauritsdatter, viet Morten Lauritsen og Anne Lauritsdatter Sønder Aarup er i live
6 Else Jensdatter, viet Simon Simonsen og Else Jensdatter Vesløs i fuld søs
nævnes Christen Jensen og bro Peder Jensen
afdød Thomas Jensen's børn Peder Thomassen og Anne Thomasdatter
Christen Simonsen, Jens Jensen's datter til ægte
Christen Jensen, Niels Christensen søn
Maren Lauritsdatter
Bro Laurits Thomassen Sennels i
Christen Christensen Lund i
Hans Christensen Aarup i
ældste søs Maren Jensdatter død med 4sønner og 3 døtre
Jens Bilde's hustru og Maren Christensdatter
Peder Jensen og Maren Lauritsdatter
Christen Pedersen og Margrethe Christensdatter Aarup i
Anne Jensdatter, viet Morten Lauritsen og Anne Jensdatter Aarup i
Margrethe Christensdatter og Maren Christensdatter
Else Jensdatter
Thomas Jensen
Tømmerby, Vestergaard 20 Thomas Bundgaard 1722 Mar 12th Thomas Bundgaard og Karen Christensdatter 105 Jens Sørensen Højstrup


1 1713 Dorthe Thomasdatter 9aar
Niels Michelsen Dahlgaard


2 1714 Christen Thomassen 8aar
Poul Christensen Ladefoged


3 1717 Maren Thomasdatter 7aar
Morten Christensen enchen's bro Sønder Mølle


4 1722 Christen Thomassen 2aar
Thomas Christensen fasterens mand
Christen Mortensen i Klitten21 Jens Lucassen's enche 1721 May 23rd Jens Lucassen og Kirsten Lauritsdatter enche 108 Laurits Christensen Fuglsang i


3søn 1dat
Peder Christensen Schadholm i


1 1707 Lucas Jensen 14aar
Peder Lucassen


2 1712 Peder Jensen 9aar
Peder Lauritsen Lille Schadholm


3 1715 Laurits Jensen 6aar
4 1710 Johanne Jensdatter 11aar
Øsløs 22 Jens Erichsen 1722 May 2nd laa for døden hustru sanseløs i mange aar 110 Poul Christensen Ladefoged Vesløsgaard paa
Anders Schaarup
Niels Koldsgaard
Peder Christensen Skraeder


Hjardemaal Klit 23 Peder Mortensen 1719 Feb 4th
112A 1702 Anne Pedersdatter 17aar
Jens Madsen Krogh


B 1708 Niels Pedersen 11aar
bro Christen Mortensen Hjardemaal Klit i
farbro Jens Mortensen Kjeldgaard Hillerslev Sogn
Jacob Lauritsen
Jens Gertsen


Østerild 24 Christen Poulsen 1720 Nov 18th Christen Poulsen og Dorthe Poulsdatter jordløst hus 114 Jens Sørensen Kløv i


A 1705 Christen Christensen 15aar
Christen Todbøl
Peder Christensen Østerild i


Skinnerup 25 Niels Pedersen 1719 Jun 14th Anne Michelsdatter 115 Christen Lauritsen Skinnerup


kvittering
Christen Christensen


Arup 26 Laurits Jensen 1723 Dec 7th enche Laurits Jensen og Maren Jensdatter 3B 116 Peder Thomassen Aarup af Søren Andersen Aarup af

A 1711 Jens Lauritsen
morfar Jens Jensen Odgaard i Vesløs


B 1714 Anne Lauritsdatter __aar
C 1715 Maren Lauritsdatter __aar
Skinnerup 27 Christen Jensen Bugge 1723 Sep 13th

Poul Pedersen


a Karen Christensdatter 4aar
Christen Bach Skinnerup


b Inger Christensdatter 15uge
morbro Niels Jensen Krogh (Niels Krogh) Hillerslev
Michel Erichsen Skinnerup i
Knud Jensen
Niels Jensen
Poul Pedersen
Christen Pedersen Bach (Christen Bach)
Søren Jeppesen's datter creditorJens Pedersen
Poul Pedersen


Odby Sogn 28 Simon Madsen 1723 Nov 28th Karen Jensdatter enche
Poul Madsen Odby af lavværge Christen Mogensen Flovlev Hvidberg Sogn
1724 Jan 11th B
Christen Mogensen Christen Nielsen Serup i Odby Sogn

A Jens Simonsen
Christen Nielsen


B 1696 Mads Simonsen 28aar
C 1700 Mette Simonsdatter 24aar
D 1704 Niels Simonsen 20aar
Villerslev 29 Peder Christensen 1723 Sep 23rd Peder Christensen og Ingeborg Pedersdatter
Christen Christensen Svalgaard Villerslev
Poul Berthelsen Visby lavværge
farbro Peder Pedersen
Niels Christensen Hassing i
Christen Nielsen
Niels Christensen Villerslev i


Todbøl 30 Christen Sørensen 1708 Oct 18th Christen Sørensen og Maren Andersdatter 2B:

Hans Sørensen Todbøl i Jens Lauritsen Todbøl i1708 Mar 2nd A Anders Christensen

Peder Madsen Thisted i creditor
b Christen Christensen

prousteenchen i Hvidberg creditorJens Frost Todbøl i creditorNiels Nielsen Lemvig i creditorThor Pedersen Todbøl i creditorChristen Pedersen

Hjardemaal Klit 31 Eschild Christensen 1709 Nov 15th Eschild Christensen og Anne Olufsdatter B 143 Jens Sørensen Hjardemaal i Jens Hartsen? Hjardemaal i

1 1701 Margrethe Eschildsdatter 8aar1719 Jul 24th 2 1708 Anne Eschildsdatter 1aar
Christen Mortensen i Klitten lavværge


Klim Sogn 32 Peder Thomassen 1719 Oct 21st Peder Thomassen og Kirsten Bodilsdatter B: 144 Christen Pind Gøtterup Peder Korsbech Thorup i
1719 Nov 2nd 1 Johanne Pedersdatter, trolov Christen Madsen og Johanne Pedersdatter Holme By Haverslev Sogn i
Enche bro Kirsten Bodilsdatter Vester Thorup


2 1692 Thomas Pedersen 27aar

Christen Vestergaard Klim i

3 1699 Dorthe Pedersdatter 20aar

Jens Sørensen Klim i
Niels Kib

Vester Thorup 33 Christen Jensen Brun (Christen Brun) 1719 Nov 2nd none mentioned 150 Peder Nielsen Kornbech (Peder Kornbech) Thorup Sogn Laurits Justesen Thorup Sogn
1719 Nov 14th

Christen Vitterup praest creditorAnders Christenseni creditorChrisen Krogh Thorup creditorNiels Jensen løn creditorMaren Olufsdatter creditor

Todbøl, Lodberg Sogn 34 Jens Graversen 1715 Jens Graversen og Mette Josephsdatter enche 153 Michel Pedersen lavværge for enchen

1720 Jan 10th 1 1701 Anne Jensdatter 14aar
Niels Jensen Todbøl formynd


2 1704 Maren Jensdatter 11aar
Niels Pedersen formynder


3 1712 Karen Jensdatter 7aar
Jens Hansen (Jens Svensen) formynder


Langgaard Tømmerby 35 Jens Joensen 1720 Feb 3rd salig hustru 155 Mads Nielsen Langgaard Tømmerby Peder Christensen Langgaard Tømmerby

Søs … Laurits Jensen Nørre Klit i Lild Sogn
Jens Hansen Fuglsang (Jens Fuglsang) creditor

søs …
Anders Jensen Lang
Anders Sørensen Tømmerby
Christen Pedersen Lund i
Peder Clemedtin magister


Hovsør 36 Laurits Lauritsen 1718 Feb 15th Laurits Lauritsen og Anne Mortensdatter B: 156 Christen Pedersen Hovsør Christen Christensen Hovsør
1718 Mar 21st 1 1712 Laurits Lauritsen 6aar
Jens Sørensen Kløv i


2 1714 Anne Lauritsdatter 4aar
Christen Andersen Hovsør lavværge


3 1716 Niels Lauritsen 2aar
Christen Christensen løn creditor

Svalgaard 37 Christen Christensen 1718 Mar 13th Christen Christensen og Maren Christensdatter 162 Peder Jensen Harrebo (Peder Harrebo) Villerslev Peder Pedersen Skomager (Peder Skomager) Villerslev
1718 Jun 13th nævnes unclear relation
Erich Jensen og Anne Mortensdatter Vestervig Nebel By
Mette Christensdatter
Poul Mortensen
Christen Nielsen
Christen Mortensen i Gudenees Mølle
Hjardemaal Klit (Skive Klit) 38 hustru 1717 Dec 20th Peder Christensen og Anne Jensdatter 164 Peder Mortensen Hjardemaal Klit Laurits Jensen Hjardemaal Klit
1718 Jul 8th A 1706 Christen Pedersen 11aar
Christen Christensen Klit i


B 1710 Mourits Pedersen 7aar
Peder Mortensen creditor

C 1712 Anne Pedersdatter 5aar
Poul Jensen Aarup creditor

Østerild 39 Christen Nielsen Smed 1718 Dec 12th Christen Nielsen og Barbara Madsdatter 166 Mads Kjaer Østerild Jens Villerup Østerild
1718 Dec 19th Boel Smed Østerild
her Jens Hjardemaal i creditor

Kirsten Smed hos Mads Christensen Kjaer
Christen Todbøl creditor

nævnes unclear relation:
Søren Madstil?


Anne Marie Hunstrup i
Knud Sørensen


Korsø 40 Peder Christensen 1718 Apr 26th og ____ Jensdatter 168 morbro Peder Jensen Hindinggaard


1709 A Karen Pedersdatter 9aar
Niels Christensen Hjardemaal i


1712 B Maren Pedersdatter 6aar
Farbro Søren Christensen Kaasø


Thorsted 41 Jens Nielsen 1717 Aug 1st paa sine forældre's vegne 170 Christen Jensen Aggerholm rep


Anders Nielsen Hinding paa hustru's moders vegne
Mogens Hansen og Anne pedersdatter Sinnerup


unclear relation and purpose
Christen Nielsen Tømmerby
Christen Mortensen Schadkjaer
Niels Sørensen Bjerred paa
Jens Lauritsen Kralsgaard


Roelsgaard Lild Sogn 42 Peder Christensen 1717 Mar 13th Peder Christensen og Maren Thorsdatter 170 Jens Jensen Odgaard i Vesløs Sogn

1717 Mar 16th Clemed Nielsen og halvsøs af Aarup
Niels Michelsen Dahlgaard i Tømmerby

1717 Apr 24th Michel Lauritsen
hustru i Fegge Sund
PC's søs datter
Villerslev 43 Peder Nielsen 1717 Aug 7th B 174 Christen Christensen Svalgaard Peder Pedersen Villerslev

A Maren Pedersdatter, Niels Christensen og Maren Pedersdatter Gudenees i Villerslev Sogn, død; B:
1 1709 Oluf Nielsen 8aar
b Gertrud Pedersdatter, Peder Christensen og Gertrud Pedersdatter Gudenees
Maren Pedersdatter, Poul Berthelsen og Maren Pedersdatter
Ingeborg Pedersdatter


Niels Christensen Villerslev i
Christen Christensen
Peder Pedersen
Jens Jensen


Tved 44 Christen Pedersen 1717 Aug 23rd Christen Pedersen og Maren Christensdatter enche B 178 Laurits Jensen Korsø Mølle i Michel Christensen Damgaard Korsø i (Michel Damgaard)

A 1717 Anders Christensen 6maa
Morfar Christen Madsen Rørbro, værge
Jens Christensen Bach (Jens Bach)


Skinnerup 45 Anne Jensdatter 1716 Feb 14th Christen Jensen og Anne Jensdatter
A 1703 hendes søn Jens Sørensen 13aar
B 1705 Maren Sørensdatter 11aar
C 1707 Anne Margrethe Sørensdatter 9aar
1. aegteskab Søren Jensen og Anne Jensdatter
nævnes morbro Jens Jensen Øsløs i
Hinding? 46 nn (muligvis Michel Pedersen Aug 12th 76aar gam) 1721 Dec 9th (muligvis ? Michel Pedersen og Maren Jensdatter) og Maren Jensdatter 182 Jens Erichsen rep til Bjerregaard Peder Jensen Klit Skinnerup i Christen Jensen Skinnerup
morbro Poul Jensen lauv til enchen
Christen Pedersen Bach (Christen Bach) lauv til enchen
B
2 døtre og 1 søn
Østerild 47 Laurits Jacobsen 1715 Jun 7th Laurits Jacobsen og Anne Nielsdatter enche alderdom skøbelig 186 Niels Endersen Østerild af Anders Christensen Østerild af

LJ's brobarn Christen Thomassen fød i Klastrup (bror maa vaere: Thomas Jacobsen) hans søskende:
Christen Damgaard enchens lavværge


søs Johanne Thomasdatter
Christen Thomassen auction

søs Maren Thomasdatter
Thomas Bojer auction

LJ's søsbørn:
Jens Smed auction

Jens Nielsen Lynderup
Niels Smed auction

Christen Nielsen Østerild
Peder Kjaer Østerild i auction

Laurits Nielsen Østerild
Mads Engelsvang auctionSimon Kløv i auctionMads Rollermand auctionSøren Marchor? auctionher Damgaard auctionLaurits Skot hustru auctionGregers Balle auctionAnders Quolsgaard auctionChristen Nielsen Lynderup auctionNiels Endersen auctionJacob Lynderup auctionChristen Lynderup auctionChristen Damgaard auctionChristen Schytte paa Bach auctionJacob Thomassen auctionChristen Christensen Høgh (Christen Høgh) auctionThomas Andersen Thorsted (Thomas Thorsted) auctionAnders Ladefoged auctionChristen Andersen auctionMaren Nielsdatter auctionChristen Dahlgaard auctionPeder Christensen auctionLaurits Haastrup auctionLaurits Lauritsen Hovsør auctionJens Kjeldsen auctionJens Degn auctionJens Dahlgaard auctionLaurits Schytte auctionJens Smed auctionMads Tingstrup auctionNiels Boesen auctionJens Krogh auctionKnud Krogh auctionPeder Bang auctionElse Olufsdatter Østerild auctionJens Madsen Krogh (Jens Krogh) auctionJens Kirche auctionSøren Tilsted auctionChristen Skjold auctionAnders Kolsgaard auctionChristen Todbøl auctionChristen Abildhave auctionAnders Have auctionChristen Madsen bro til Laurits Jacobsen 5aars løn creditorpigen 3aars løn creditorThomas Andersen Thisted i creditorChristen Todbøl creditorbrosøn Jacob Thomassen creditorChristen Lauritsen Østerild i creditorDorthe Christensdatter, Christen Nielsen's dat løn creditorChristen Kirche creditorJens Smed udlæg for hendes løn creditor

Tilsted 48 Maren Berthelsdatter 1724 Feb 16th søs faster og moster Maren Berthelsdatter afdød 194 sign Christen Thomassen sign Jacob Thomassen


Berthel Andersen Tilsted i 194 Christen Berthelsen Tinstrup i


Tilsted Anders Lauritsen og Maren Andersdatter søs til BA
Berthel Berthelsen Langgaard
Peder Jensen Bang Kløv i (Peder Bang), viet Peder Jensen og Else Christensdatter
Sign Jens Sørensen Kløv


søs til EC Ingeborg Marie Christensdatter
Simon Jensen vur Thomas Andersen vur
1724 Jul 14th søs til EC Anne Christensdatter
Østerild? 49
1724 Oct 10th stedfar Christen Christensen Østerild 196Johanne Christensdatter
mor Maren Pedersdatter død
morbro Christen Pedersen
Laurits Skjølse?
Laurits Jensen Haastrup i


(ego) sign Johanne Christensdatter
Sign Laurits Pedersen Kjøl
sign Laurits Jensen


Fuglsang, Tømmerby 50 Karen Hansdatter 1726 Aug 6th her Laurits Christensen og Karen Hansdatter 197 sign Laurits Christensen Odden i Sennels


Palle Pedersen
Christen Christensen Holm i (Christen Holm)


Apoleone Pedersdatter
her Peder Hansen's enche i Kjeldstrup lavværge Jens Olufsen


Hans Pedersen
Mads Pedersen
bro Anders Pedersen 15år siden uddragen til Dragon
Niels Boesen Østerild i, Niels Boesen og Maren Pedersdatter
Maren Christensdatter Hjardemaal Kirche
Niels Michelsen Blochgaard, Niels Michelsen og Ellen Christensdatter
Michel Jørgensen
Maren Christensdatter Ebersgaard


Kløv 51 not clear who is at the center of this 1726 Oct 23rd Maren Jensdatter enche
Sign Niels Christensen Kløv i
Laurits Tinstrup 3B
a Christen Lauritsen
b Michel Lauritsen
c Niels Christensen
Niels Bahn Skinnerup i, Niels Bahn og Dorthe Tinstrup
bro Mads Tinstrup Kløv i, død


Jens Sørensen
Morten Thomassen Kløv i
Niels Tinstrup
Christen Tinstrup
Michel Tinstrup
Niels Tinstrup
Niels Anders Bahn
Jens Sørensen


Øster Vandet 52 Ove Christensen 1724 Oct 24th Ove Christensen og Anne Sørensdatter faestemø 198 sign Aggerholm Praestegaard Peder Roersen


forældre Skinnerup Sogn
(redirection of heitage)


Sønder Mølle 53 Aksel Mortensen 1726 Nov 14th Aksel Mortensen og Mette Pedersdatter enche 198 Peder Christensen lavværge Diernees


Christen Mortensen
Christen Christensen paa Berget i Lild Sogn
Morten Christensen
Lucas Christensen Tømmerby i
Jacob Christensen Sønder Mølle
Jens Berthelsen, viet Jens Berthelsen og Karen Christensdatter Tømmerby i
Sign Anders Mortensen


Maren Mortensdatter
Laurits Lund Nørre Klit i
Laurits Lauritsen lauv
Morten Andersen
Laurits Jensen
Mogens Hansen


Nørregaard Gøtterup Sogn 54 Christen Pind 1726 Jul 11th Christen Pind og Ingeborg Jensdatter B 200


1726 Jan 1st A 1699 Christen Christensen sejlede til Guinea i sit 27aar
B 1701 Jens Christensen 25aar bor hjemme
C 1703 Esche Christensen 23aar hyre fra Amsterdam til Messina
D 1696 before, Karen Christensdatter (ældste datter) viet: Anders Thomassen og Karen Christensdatter Odde i Klim i
E 1698 Maren Christensdatter 28aar


Anders Olufsen
Poul Madsen Gøtterup i
Anders Thomassen Vinter (Anders Vinter)


Ballerum paa 55 Anders Nielsen 1727 Feb 11th Anders Nielsen og Maren Lauritsdatter B 204 Laurits Thomassen


A Søren Andersen tje i Brund
Peder Christensen


B Niels Andersen soldat i Holsten
sign Christen Hermansen Rosholm


C 1711 Margrethe Andersdatter 16aar
Søren Christensen Tved Sogn lavværge


D 1715 Else Andersdatter 12aar
Søren Christensen Tved Sogn
Niels Andersen Hillerslev Sogn lavværge til enchen og creditorJens Sø creditorLaurits Thomassen Ballerum paa creditorChristen Madsen Vigsø creditorsign her Rosholm
Maren Lauritsdatter
Søren Christensen
Peder Christensen
Niels Andersen


Bach Hjardemaal 56 Christen Michelsen Schytte 1721 Apr 9th Christen Michelsen Schytte og Johanne Bonichsdatter enche B 208A 1795 Maren Christensdatter 26aar
B 1696 Niels Christensen 25aar
C 1704 Michel Christensen 20aar
D 1704 Peder Christensen 17aar
Thomas Christensen formynder
Søren Pedersen Hjardemaal i lavværge for enchen
Sign Christen Rosholm


Østerild 57 Christen Lauritsen skomager død: 1727 Feb 28th
210

søs Dorthe Lauritsdatter død: 1727 Mar 9thskifte: 1727 Mar 17th

1 bro Søren Lauritsen Spanggaard i Østerild
Jens Sørensen Kløv i Hunstrup Gregers Christensen Østerild i

2 bro Niels Lauritsen død i Kjeldstrup i Hillerslev 8B:
A Søren Nielsen hos sin stedfar Hans Michelsen i Kjeldstrup i Hillerslev
B Laurits Nielsen hos sin stedfar Hans Michelsen
C Margrethe Nielsdatter, viet Poul Jensen og Margrethe Nielsdatter Thisted
D Karen Nielsdatter hos søs i Thisted
E Maren Nielsdatter 1 hos Christen Thomassen Vester Vandet i
F Anne Nielsdatter tje Niels Simonsen's enche i Handsted Sogn
G Else Nielsdatter hos sin stedfar Hans Michelsen
H Maren Nielsdatter 2 hos Christen Thomassen Vester Vandet i
3 søs Maren Lauritsdatter syg Østerild i huset elendighed


Rubech Humble creditorPoul Christensen tje paa Kølbygaard creditorJohanne Christensdatter løn creditorSøs Maren Lauritsdatter agger paa Thisted March creditorGregers Christensen Balle (Gregers Balle) creditorChristen Madsen Østerild creditorChristen Andersen Thisted creditorOluf Christensen Thisted creditorAnders Jensen Sønder Aarup creditorChristen Pedersen's søn i Hovsør creditorPeder Krummedige Aalborg i creditorLaurits Sørensen Spanggaard creditorBerthel Mortensen Thisted creditorJens Berthelsen Thorsø creditorChristen Hafvel's datter i Kaastrup creditor
1727 Mar 29th

Sign Christen Rosholm


Arup 58 Anne Poulsdatter 1727 Jun 13th Anders Kjaergaard, Anders Jensen og Anne Poulsdatter B
Poul Jensen Vust i Vester Han Herred

1727 Jun 21st Anne Andersdatter, viet Peder Christensen og Anne Andersdatter Klit i Hjardemaal
Laurits Jensen Hesselberg i Morsø


Johanne Andersdatter, viet Rasmus Christensen og Johanne Andersdatter Hjardemaal i Klit
Maren Andersdatter, trolov Anders Andersen og Maren Andersdatter Øsløs i
1706 Jens Andersen 21aar
1714 Birgithe Andersdatter 13aar


Christen Hansen
Niels Bach Aarup af


Anders ____ og Anne Christensdatter
Niels Sørensen Bach (Niels Bach)


Hjardemaal Klit 59 Anne Christensdatter 1727 Jul 22nd B
Christen Nielsen


Anders Ballerum og Anne Christensdatter (Anders Christensen og Anne Christensdatter)
Bolle Nielsen


1707 Christen Andersen 20aar tje Norway
Thomas Christensen Hjardemaal formynder


1711 Søren Andersen 16aar tje Norway
1714 Niels Andersen 13aar Kaastrup
Anders Michelsen Hjardemaal creditor

Søren Pedersen og Anne Christensdatter
Thomas Bojer


1709 Dorthe Andersdatter 18aar
Christen Christensen Hovsør i


1717 Else Sørensdatter 10aar
Thøger Nielsen Hjardemaal Praestegaard


1720 Maren Sørensdatter 7aar
Christen Madsen Vigsø


1722 Anders Sørensen 5aar
Christen Kaastrup Vigsø
Thomas Praehm Hjardemaal
Dorthe Andersdatter løn i sommer
sign Oluf Jensen


Kløv ? 60 Margrethe Jensdatter 1727 Aug 10th enche Morten Thomassen og Margrethe Jensdatter 222 Jens Jensen Kløv af Thomas Jensen Kløv af

A 1708 Thomas Mortensen 19aar
B 1711 Jens Mortensen 16aar
C 1714 Anders Mortensen 1 13aar
D 1716 Maren Mortensdatter 11aar
E 1709 Anders Mortensen 2 8aar
F 1723 Christen Mortensen 4aar
TM's datter Maren Thomasdatter
Østerild 61 Jens Michelsen Smed 1727 Oct 27th V2 Jens Smed og Dorthe Pedersdatter (Jens Michelsen og Dorthe Pedersdatter) 226 Christen Jensen lavværge Malle i Sennels Sogn


B 1723 Maren Jensdatter 2 4 1/2aar
morbro Niels Pedersen formynder til huse hos enchen


V1 Jens Smed og Maren Jørgensdatter afdød (Jens Michelsen og Maren Jørgensdatter)
A 1708 Maren Jensdatter 1 19 1/2aar
Boje Christensen Østerild formynder
Niels Jensen Smed Søndergaard Østerild vurd Christen Todbøl Østerild vurdJens Erichsen Thisted creditorSøren Christensen Hovsør
Jens Jeppesen hos enchen
Poul Pedersen Malle

1727 Nov 19th

Jeppe Smed Vesløs


Ballerum Tved Sogn 62 Peder Christensen 1727 Nov 22nd Peder Christensen og Gora Christensdatter 228 Laurits Thomassen Ballerum af vurd Laurits Tang (Laurits Nielsen Tang) Ballerum af vurd

A 1705 Christen Pedersen 22 1/2aar
B 1707 Niels Pedersen 20aar
C 1710 Christen Pedersen 17aar
d Dorthe Pedersdatter
Bjerregaard Todbøl 63 Christen Sørensen 1715 May 8th Christen Sørensen og Anne Sørensdatter enche _ v1: 232 farbro Laurits Berthelsen (thus her dad is Søren Berthelsen)


A 1700 Anders Christensen 15aar
B 1703 Søren Christensen 12aar
C 1706 Christen Christensen 9aar
v2:
D 1709 Maren Christensdatter 6aar
E 1711 Mette Christensdatter 4aar
farbro Hans Sørensen Berget paa
Jens Sørensen Todbøl i
Niels Sørensen Løgstrup i
Anders Rotbøl i creditor
1715 Jul 4th

Laurits Berhelsen Oksbøl i creditor
1707 Oct 8th

Anne Nielsdatter løn creditor

Tved i Hjardemaal Sogn 64 Niels Christensen Kaastrup (Niels Kaastrup) 1715 Oct 18th
236 Thomas Christensen Hjardemaal formynder Christen Nielsen Hjardemaal Christen Andersen Ladefoged
Hunstrup 65 Christen Andersen 1715 Feb 18th Christen Andersen og Maren Christensdatter enche 240 Thomas Christensen Hunstrup Laurits Christensen Hunstrup

CA's mor Kirsten Christensdatter thus Anders ____ og Kirsten Christensdatter
lavv Thomas Jørgensen Hunstrup i


CA's søs Anne Andersdatter
CA's bro Laurits Andersen lauv Vestergaard i Nors ved Peder Andersen
Øsløs 66 Niels Christensen 1715 Jul 27th Niels Christensen og Anne Christensdatter B; 242 Jens Lauritsen Øsløs af lavv Christen Christensen Øsløs af

a Christen Nielsen bor paa stedet
b Laurits Nielsen Tved Sogn
Søndergaard Øsløs 67 Anders Lauritsen 1714 Jun 23rd Anders Lauritsen og Anne Marie Obel 245 Michel Christensen Øsløs af Jens Christensen Øsløs af Søndergaard

AMO bro Oluf Jørgensen Obel praest til Gudum og Lillevorde
Anthon Didrichsen Mundelou og Johanne Nielsdatter Holst morbro til Anders Lauritsen) enche i Bisgaard (kendes fra Rynkeby 15/6 23 Cathrine Antonsdatter Mundelou, f. Jylland 90, † Middelfart 66; F. A. Gynther M., Eier af Hannæs Bisgd., Øsløs S.; M. Johanne Nielsdatter Holst; 1 S., 1 D.; see P. J. Engel i Bogense-S.; [† 31/3 1764])
AL's bro Mads Lauritsen i Lousyssel Lowring Bye død
AL's bro Jens Lauritsen ss død
nævnes Thøger Renberg Ristrup dommer

Al's søs Kirsten Lauritsdatter død
Christen Bram til Schougaard dommer

Al's søs Anne Lauritsdatter død
samtlige landsdommere i Nørre Jylland ons 1714 Jul 17th dommer

Al's søs Sidsel Lauritsdatter Grønbech i død
Mads Hesselholt Viborg dommer

Al's søs Maren Lauritsdatter død i Søndergaard, hendes søn
Oluf Andersen Viborg dommer

Christen Thorchildsen Solberg i Vendsyssel
hos Niels Rolighed creditor

Anne Holst Peder Svaje og Anne Holst Hotved i Sindahl Sogn
Niels Koldsgaard creditor

Maren Holst Jens Brun og Maren Holst Arnøje i Stegus Herred Sjælland
Christen Christensen creditor
1714 Sep 26th Sidsel Holst ugift hos søs Kirsten Holst Vendsyssel
Christen Bojer creditor


Nu 246 Simon Madsen Tved creditorNiels Pedersen Kaerpeg? creditorbitte Rasmus Gøtterup creditorLucas Pedersen creditorsign Michel Christensen
sign Jens Christensen68 Niels Sørensen 1714 Feb 12th Niels Sørensen og Karen Christensdatter enche B: 248 Morten Lauritsen Hassing

1714 Mar 14th A 1683 Margrethe Nielsdatter 31aar
morbro Jens Christensen lauværge


B 1684 Christen Nielsen 30aar tje Christen Linde paa Wolstrup
farbro Knud Sørensen Vils By


C 1688 Anne Nielsdatter 26aar
domsmand Laurits Jellesen Møllegaard i


D 1693 Jens Nielsen 21aar soldat
Anders Michelsen Bjerregaard i


E 1695 Else Nielsdatter 19aar
Peder Ejlersen Nørrehedegaard af yea 1707 creditor

F 1697 Søren Nielsen 17aar hos mor
Christen Sø Thisted i


G 1700 ____ Nielsdatter 14aar
Jens Lauritsen Handrup i
Niels Sørensen
Knud Sørensen Visby i


nævnes Hundborg Mølle for sign
borgmester Mester69
1724 Apr 24th Bedsted Sogn Hassing Refs Herred 252 Auction 1714 Jun 4th
herredsfoged Valentin Beyer70 Niels Borup 1713 May 15th Niels Christensen og Karen Vognsdatter 256 Just Hansen Hjardemaal

1714 Sep 16th relations unclear

Thomas Christensen Hjardemaal

Lynderup 71 Jeppe Jacobsen 1714 Jan 22nd skiftecontract 260 Poul Laurits Klastrup i


Segn Christopher Thordsen
Laurits Jacobsen Østerild lauvværge


Anne Jeppesdatter
Jens Sørensen Kløv i Hunstrup


Vesløs 72 Christen Sørensen 1714 Aug 30th enche 261Fuglsang 73 Lucas Christensen 1713 Feb 27th Lucas Christensen og Maren Hansdatter 262 Thomas Christensen Hjardemaal formynder


Hans Christensen Fuglsang
vur Jeppe Jeppesen


Mads Fuglsang Østerild
vurd Laurits Jensen Klit af


Maren Christensdatter Tved
Maren Christensdatter Sønder Vabengaard
Karen Christensdatter død
Lemvig Tvolm Ydby 74 Christen Jensen 1705 Jan 3rd
263 Ejler Madsen Brundgaard i


stedfar Christen Nielsen
Jens Christensen
Peder Christensen
Niels Christensen
Mogens Jensen Lemvig hos Peder Jensen i Tvolm
nævnes skifte 1703 May 2nd


fød i Thisted 75 Thomas Jensen 1712 Aug 27th i 22aar opholdt sig hos morbro Niels Thomassen Baun Hunstrup (thus his parents are: Jens ____ og ____ Thomasdatter) 265 nævnes Peder Kjaer


bro Jacob Jensen død B:
Ib Christensen Hunstrup


A 1698 Jens Jacobsen 14aar
Niels Michelsen Klastrup i


B 1694 Anne Jacobsdatter 18aar
Christen Andersen Hunstrup i


mor Maren Jensdatter alle bor paa Ballerum (thus Jacob Jensen og Maren Jensdatter)
Niels Thomassen vurd


morbro Christen Jensen Sennels? lauv
nævnes doc year 1698
Peder Jensen
Christen Andersen
Peder Jensen Bisgaard (Peder Bisgaard)


Øster Vandet 76 Poul Pedersen 1711 May 12th Poul Pedersen og Karen Michelsdatter B: 268Maren Poulsdatter
farbro Christen Pedersen Knachergaard
morbro Jens Michelsen Nedergaard
mor—søs mand Villum Christensen Kaastrup alle i
Mads Villumsen Nedergaard 270Skinnerup 77 Søren Jeppesen 1702 Apr 4th Søren Jeppesen og Anne Michelsdatter
Niels Pedersen Handrup og Anne Michelsdatter
Niels Pedersen Handrup


Christen Pedersen Bach (Christen Bach) Skinnerup
Niels Jensen Bach Skinnerup (Niels Bach)
Tved By, Hjardemaal Sogn 78 Karen Christensdatter 1728 Feb 25th Peder Nielsen og Karen Christensdatter 272A bro Jens Christensen Bach (Jens Bach) Tved
B bro Christen Christensen død B:
1 Christen Christensen Hinding i
2 Johanne Christensdatter, viet Peder Smed og Johanne Christensdatter Rese
C bro Michel Christensen død B:
a Christen Michelsen Hinding i
b Maren Michelsdatter 1 Søndberg i, viet Thomas Lauritsen og Maren Michelsdatter
c Maren Michelsdatter 2 hos bro a Christen Michelsen Hinding i
D søs nn
svoger Peder Nielsen
sign Peder Christensen


Tved By, Hjardemaal Sogn 79 Maren Christensdatter (død i barsel) 1728 May 17th dat til Christen Poulsen 276 Søren Pedersen Hjardemaal creditor

Langvad 80 Jens Joensen 1728 Spr24th enche
Anders Jensen Langvad creditorBerthel Christensen Langvad creditorChristen Madsen Rorbro creditorNiels Sørensen paa Berget creditorNiels Michelsen Dahlgaard creditorAnne Jensdatter creditorChristen Bundgaard creditorEllen Sørensdatter creditorNiels Holst Søndergaard creditorsign Peder Christensen


Grøngaard Lild Sogn 81 Maren Christensdatter 1728 Apr 27th Quolsgaard Laurits Jensen og Maren Christensdatter B. 276 Mogens Hansen

1728 May 26th A 1723 Jens Lauritsen 5aar
Laurits Andersen Lild Sogn
Hans Madsen
Jens Christensen Kallerup Sogn
sign Quolsgaard Lild Sogn


Hjardemaal Klit 82 Jens Sørensen 1728 Jul 9th Jens Sørensen og Maren Madsdatter B 277 vurd Laurits Jensen Klit af


a Anne Jensdatter, forl Anders Madsen og Anne Jensdatter Sennels Sogn
vurd Niels Jensen Hjardemaal Klit
lauv Niels Nielsen
Niels Jensen Kroghgaard creditorMichel Dahl i Hjardemaal
Christen Christensen Skive Klit
sign Jens Madsen Krogh lauv
Laurits Jensen


Todbøl, Lodberg Sogn 83 Christen Knudsen 1728 Nov 8th Christen Knudsen og Ingeborg Pedersdatter
vurd Jens Jensen Todbøl


A 1710 Margrethe Christensdatter 18aar
vurd Peder Jejsen Todbøl


B 1712 Peder Christensen 16aar
sign Christen Lundhom


C 1713 Anne Christensdatter 15aar
sign Peder Jensen vurd


D 1718 Johanne Christensdatter 10aar
Øsløs 84 Christen Thomassen 1730 May 2nd Christen Thomassen og Anne Jensdatter B:
leveret til Christen Nielsen Øsløs Hede


a Sidsel Christensdatter
Østerild Vesterby
Else Madsdatter 1730 Apr 8th Laurits Nielsen og Else Madsdatter B:
Farfar Niels Michelsen Klastrup


A 1721 Anne Lauritsdatter 9aar
Michel Lauritsen Østerild


B 1724 Christen Lauritsen 6aar
C 1728 Margrethe Lauritsdatter 2aar
Sønderby, Østerild
Kirsten Pedersdatter 1730 May 10th Michel Pedersen og Kirsten Pedersdatter B: 286 nævnes Henrich Pedersen


A 1717 Kirsten Michelsdatter 13aar
Laurits Pedersen Schytte Østerild
Thomas Pedersen Abildgaard (Thomas Abildgaard)


Kjaer Lild Sogn
Anne Nielsdatter 1731 Feb 22nd Niels Thomassen, viet Niels Thomassen og Anne Nielsdatter 286 Laurits Jensen Quolsgaard


A 1713 Christen Nielsen 18aar
vurd Poul Nielsen Roelsgaard


B 1715 Anne Nielsdatter 16aar
vurd Mogens Hansen Hurup


C 1716 Else Nielsdatter 15aar
morbro Peder Nielsen Koldkjaer


D 1721 Maren Nielsdatter 10aar
morbro Mads Nielsen Rotbøl i


Hjardemaal Maren Jørgensdatter 1731 Apr 24th Christen Justsen og Maren Jørgensdatter 290 sign far Jørgen Hansen
Christen Justesen Hjardemaal i
nævnes Niels Christensen Borup Hjardemaal i
Thue Pedersen Hjardemaal i


Kløv
Maren Jensdatter 1731 Aug 3rd Jens Jensen og Maren Jensdatter B: 292 sign Christen Hermansen


A 1731 Mads Jensen 5uge
Anne Sø til Kølbygaard /Enevold Bjerregaard og Anne Sø)
vurd Morten Thomassen Kløv af
vurd Thomas Jensen Kløv af
Niels Jensen Bisgaard Hillerslev i (Niels Bisgaard)


Hjardemaal
Karen Christensdatter 1732 Jan 30th Peder Christensen og Karen Christensdatter B: 297 contract sign Peder Christensen


a Anne Pedersdatter 8aar
rep Christen Hermansen
Niels Anders Skraeder Østerild (Niels Skraeder)
Anders Nielsen Klitten i
vitt Niels Andersen


Vigsø
Christen Nielsen Kaastrup (Christen Kaastrup) 1732 Jul 30th Christen Nielsen og Else Christensdatter Søe 298 sign bro Thøger Nielsen Kaastrup i
bro Niels Nielsen Kaastrup (Niels Kaastrup)
Erich Zacharias Oddersbøl Vigsø af
Peder Pedersen Vigsø af


Quolsgaard Lild Sogn
Karen Andersdatter 1733 Nov 13th enche (Laurits Quolsgaard) Laurits Jensen og Karen Andersdatter 300 Poul Nielsen Roelsgaard Lild Sogn


A 1732 Anders Lauritsen 1 1/1aar
Mogens Hansen Seerup Lild Sogn


nævnes Jens Lauritsen søn af 1. aegteskab
morbro Morten Andersen Lund af (Morten Lund)


Laurits Jensen og Maren Christensdatter 1728 May 26th
Østerild
Christen Christensen 1734 Jan 24th Christen Christensen og Cathrine Madsdatter Vestergaard enche 306 vurd Niels Christensen Klastrup Hunstrup i


A 1706 Christen Christensen 28aar
vurd Laurits Nielsen Østerild Sogn


B 1710 Mads Christensen 24aar
Lauv Rubech Humble consistorialraad proust Hillerslev Herred praest Hunstrup Østerild


C 1711 Christen Christensen Madsen 23aar
Form Anders Michelsen Hjardemaal i


D 1719 Søren Christensen 15aar
Cura Christen Pedersen Dahlgaard Østerild i (Christen Dahlgaard)
Cura Jørgen Thomassen Hunstrup af


Hinding Nors Sogn
Laurits Pedersen Søe (Laurits Søe) 1734 Feb 12th Laurits Pedersen og Kirsten Nielsdatter enche B: 314 vurd Niels Jensen Hindinggaard Nors Sogn


A 1719 Peder Lauritsen 15aar
vurd Peder Jensen Hindinggaard


B 1724 Johanne Lauritsdatter 10aar
vaer Christen Pedersen Søe (Christen Søe) Nors af


C 1728 Mette Lauritsdatter 6aar
lauv Poul Jensen Bunch (Poul Bunch) Hinding af


D 1731 Anne Lauritsdatter 3aar
E 1733 Laurits Lauritsen 40uge
Søndergaard Øsløs
Niels Holst 1734 Nov 18th Niels Holst og Maren Christensdatter B: hos hans mor Marie Obel 318 Christen Bjerregaard til Kølby & Vesløsgaard & Borrebygaard


A 1732 Poul Nielsen 2 1/2aar
Iver Dahlgaard
Christen Bojer
Anders Koldgaard Øsløs
Morfar Oluf Obel praest Øsløs
? Christen Nielsen Tømmerby


Østerild
Christen Lauritsen 1735 Jan 12th enche
Mads Fuglsang Østerild Sogn
Christen Damgaard


Aarup
Søren Andersen 1734 Dec 24th unclear relations (can't read)
Peder Thomassen Hanup Sogn

1735 Jan 25th

Laurits Pedersen Hanup Sogn


Thomas Sørensen
Niels Nielsen og Maren Christensdatter
Anne Sørensdatter
_
Karen Vognsdatter 1735 Feb 12th

Thomas Christensen Bojer

1742 Dec 30th

Jørgen Hansen
Jens Lauritsen


Kjeldby
Laurits Nielsen 1735 Mar 17th Laurits Nielsen og Johanne Pedersdatter B: 326 Iver Dahlgaard Ridefoged


A 1723 Anne Lauritsdatter 12aar
Farbro Niels Christensen Ringgaard Tved Sogn (thus dad is Niels Christensen)
Christen Lauritsen Smed (Christen Smed)
Niels Christensen Kjaergaard (Niels Kjaergaard)
Christen Christensen
Søren Christensen


Vust Sogn
Christen Jensen 1735 Apr 18th Christen Jensen og Karen Lauritsdatter enche
dann Niels Christensen Kald (Niels Kald) Vust Sogn


A 1720 Maren Christensdatter 15aar
dann Just Graversen Vust Sogn


B 1722 Kirsten Christensdatter 13aar
lauv morbro Jacob Lauritsen Hjardemaal


C 1723 Laurits Christensen 12aar
Laurits Jensen paa Have i Vust Sogn


D 1726 Jens Christensen 9aar
morbro Frands Lauritsen


E 1730 Anne Christensdatter 5aar
nævnes farbro


F 1732 Jacob Christensen 3aar
sign Michel Lauritsen
sign Laurits Nielsen


Øsløs
Anne Jensdatter 1736 Dec 5th Peder Nielsen og Anne Jensdatter B: 334 dann Christen Pedersen Schramb Skram


A 1731 Niels Pedersen 5aar
Dann Mads Jensen Øsløs


B 1732 Maren Pedersdatter 4aar
form morbro Laurits Jensen Quolsgaard Lild Sogn
Søs mand Jens Lauritsen og ____ Jensdatter


Hjardemaal
Jens Lauritsen 1746 Dec 1st Jens Lauritsen og Maren Lauritsdatter B: 336 dann Peder Christensen Toft (Peder Toft)


A 1728 Christen Jensen 18aar
dann Knud Christensen Hjardemaal Sogn


B 1731 Laurits Jensen 15aar
farbro Niels Lauritsen Hjardemaal Sogn


C 1735 Jens Jensen 11aar
D 1737 Karen Jensdatter 9aar
E 1744 Peder Jensen 2aar


hustru 1736 Feb 6th Mads Michelsen 337 Michel Lucassen Østerild
Michel Klastrup creditorChristen Bojer
Laurits Michelsen
Niels Michelsen


Østerild
Christen Jørgensen Svensk 1736 Feb 12th Christen Jørgensen og Johanne Nielsdatter 339 dann Christen Christensen Tinstrup Tilsted Sogn


a Dorthe Christensdatter 12aar
Laurits Kleinsmed Tinstrup


b Anne Christensdatter 3aar
Christen Jørgensen Svensk
vurd Jens Villumsen
vurd Michel Lucassen
Laurits Michelsen
Michel Klastrup creditor

Vigsø
Maren Lauritsdatter 1736 Apr 13th unclear relation (Peder Berthelsen Krogh) Peder Berthelsen og Maren Lauritsdatter 342 dann Christen Pedersen


A 1702 Christen Pedersen 34aar
dann Peder Jensen Hvass By Vigsø Sogn


B 1705 Oluf Pedersen 31aar
c Margrethe Pedersdatter viet fra Norge Norway Købmand Christen Christensen og Margrethe Pedersdatter


Oluf Pedersen Krogh


Øsløs?
Niels ____ 1735 Dec 5th Anne Jensdatter
A 1730Niels Pedersen 5aar
mynd Jens Lauritsen Øsløs


B 1731 Maren Pedersdatter 4aar
Niels Odgaard og Søren Jensen Odgaard (Søren Odgaard) Vesløs


nævnes faestemø Anne Nielsdatter
Christen Michelsen Østerild


Lild Sogn
Morten Jensen 1736 Aug 6th Morten Jensen og Kirsten Andersdatter 343 Poul Nielsen Roelsgaard Lild Sogn


a? Jens Mortensen
Mogens Hansen Serup Lild Sogn


b Johanne Mortensdatter, viet Kjeld Lauritsen Tømmerby i
c Anne Mortensdatter viet Laurits Christensen og Johanne Mortensdatter __strup
D 1712 Anders Mortensen 22aar
Anders Christensen Lund (Anders Lund)


E 1718 Anders Mortensen 20aar
F 1720 Christen Mortensen 16aar
nævnes Dorthe Mortensdatter
Lild Sogn
Laurits ____ 1736 Jun 18th Laurits ____ og Anne Cathrine Jensdatter1736 Aug 6th A 1722 Jens Lauritsen 13aar
sign Morten Andersen


B 1732 Anders Lauritsen 4aar
Christen Mogensen's hus Hjardemaal
Peder Jensen 1736 Aug 22nd Forr degn (Peder Degn) Peder Jensen og Maren Christensdatter B: 347


1736 Oct 16th a Helle Pedersdatter, viet Thomas Bunnersen og Helle Pedersdatter Nørre By
b Christen Pedersen død Hjardemaal B:
1 1714 Christen Christensen 22aar
2 1718 Karen Christensdatter 18aar
3 1722 Maren Christensdatter 14aar
sign Jørgen Christian Poulstrup


4 1722 Johanne Christensdatter 14aar
Laurits Dahlhoff

17365 Sep 20th 5 1725 Hans Christensen 11aar
Anders Michelsen


6 1711 Karen Christensdatter 23aar
Niels Svejstrup Hjardemaal


Hunstrup Jørgen Thomassen 1738 Oct 23rd Jørgen Thomassen og Anne Justsdatter B: 349 dann Laurits Christensen


A 1729 Karen Jørgensdatter 9 1/2aar
dann Søren Christensen Hunstrup
lauv Christen Justesen


Hjarholm, Tømmerby x Maren Poulsdatter 1736 Nov 22nd Just Christensen og Maren Poulsdatter 352


1737 Jan 8th A 1720 Anne Justsdatter 17aar
B 1722 Maren Justsdatter 15aar
sign Jens Christensen


C 1723 Johanne Justsdatter 13aar
sign Christen Christensen


D 1728 Christen Justesen 8aar
sign Christen Jensen


Østerild (Hunstrup)
Christen Christensen 1737 Feb 22nd can't read: Christen Christensen og Margrethe Lauritsdatter B: 356 dann Christen Andersen


a Christen Christensen Hovsør
dann Christen Christensen Pedersen


b Jens Christensen Lynderup
C Christen Christensen den yngre
D Kirsten Christensdatter 40aar
E Søren Christensen
Sønden Arup
Laurits Pedersen 1737 Mar 16th Laurits Pedersen og Karen Kjeldsdatter 358 dann Thomas Sørensen


søs Maren Kjeldsdatter Vesløs
dann Søren Christensen Aarup
lauv Christen Christensen


Hovsør Østerild Sogn
Søren Poulsen 1737 May 14th Søren Poulsen og Maren Jensdatter enche B: 360 dann Jens Jensen


A 1724 Inger Sørensdatter 13aar
dann Oluf Christensen
lauv Jens Jensen
Christen Andersen Hovsør


Bro Mølle Hillerslev Sogn
Henrich Pedersen 1731 Sep 2nd Henrich Pedersen og Maren Christensdatter 366 dann Christen Ejlersen Hunstrup


a Peder Henrichsen Kløv Mølle
dann Morten Thomassen Kløv Hunstrup


B 1709 Maren Henrichsdatter 22aar
C 1712 Henrich Henrichsen 19aar
D 1716 Johanne Henrichsdatter 15aar
E 1721 Ingeborg Henrichsdatter 10aar
nævnes murmester can't read


Niels Sørensen's hus Kløv
Christen Nielsen 1737 Nov 8th nævnes Niels Sørensen død 368 dann Oluf Madsen Hunstrup af


A Søren Nielsen (Possibly all Simon rather than Søren)
dann Laurits Mogensen Hunstrup af


1 1704 Niels Sørensen 33aar
2 1705 Christen Sørensen 32aar
3 Maren Sørensdatter viet Christen Bach og Maren Sørensdatter
4 1711 Anne Sørensdatter 26aar
5 1719 Maren Sørensdatter 18aar
Vigsø
Niels Jensen 1737 Nov 20th Niels Jensen og Maren Berthelsdatter
dann Jens Madsen Roesholm Vigsø


A 1716 Berthel Nielsen 21aar
dann Mads Lauritsen Vigsø


B 1712 Anne Nielsdatter 25aar
C 1715 Maren Nielsdatter 22aar
nævnes Michel Nielsen Thousgaard
Anne Nielsdatter
Christen Andersen Frøkjaer Langgaard
Berthel Nielsen


Hjardemaal
Anne Nielsdatter 1737 Nov 15th Jens Sørensen og Anne Nielsdatter B:
dann Jens Jensen


A 1698 Maren Jensdatter 39aar
dann Laurits Gregersen


b Maren Jensdatter, viet Poul Christensen og Maren Jensdatter Hjardemaal
nævnes Poul Christensen


C 1702 Niels Jensen 35aar hjemme
Niels Michelsen Dahlgaard


Frøstrup By, Tømmerby
Søren Sørensen 1737 Nov 28th Søren Sørensen og Karen Jensdatter can't read 372A 1710 Jens Sørensen 27aar
B 1712 Peder Sørensen 25aar
C 1720 Peder Sørensen 17aar
D 1715 Anne Sørensdatter 22aar
E 1717 Dorthe Sørensdatter 20aar
farbro Jens Sørensen Tømmerby


Christen Sørensen 1737 Nov 29th Christen Sørensen og Maren Jensdatter B: 375 dann Jens Lauritsen Øsløs Sogn


a Anne Christensdatter
dann Christen Jensen Øsløs Sogn


b Johanne Christensdatter
nævnes Peder Christensen Schaarup
Peder Nielsen


Vesløs
Peder Nielsen skomager 1737 Nov 30th Peder Nielsen og Margrethe Mortensdatter 376 dann Christen Michelsen


1 søs Dorthe Mortensdatter (thus Henrich ____ og Dorthe Mortensdatter), død B:
Niels Boisen


A Mette Henrichsdatter, viet Jens Jensen og Mette Henrichsdatter Øster Han Øster Hunstrup Sogn
B 1708 Kirsten Henrichsdatter 29aar bor hos PN
2 søs Maren Mortensdatter død B:
A 1707 Christen Jensen 30aar tje i Kløv
B 1709 Maren Jensdatter 28aar
C 1717 Anne Jensdatter 20aar
3 søs Anne Mortensdatter (thus B: Christen ____ og Anne Mortensdatter)
A Peder Christensen Vesløs Sogn
B 1682 Johanne Christensdatter 55aar Tømmerby?
Aarup
Niels Andersen 1737 Nov 30th mor MarGrethe Andersdatter enche (thus probably: Anders Thomassen og Grethe Andersdatter) 378 dann Laurits Jensen Aarup


nævnes Anders Andersen Øsløs Sogn
dann Christen Christensen Møller Aarup


Thomas Andersen Vesløs
1704 Anders Andersen 33aar tje Vesløsgaard
1712 Erich Andersen 25aar hjemme
1708 Maren Andersdatter 29aar
1715 Kirsten Andersdatter 22aar
1719 Anne Andersdatter 18aar alle hjemme
Klastrup
Niels Christensen 1737 Dec 24th Niels Christensen og Anne Nielsdatter 380 dann Niels Michelsen Klastrup


A 1718 Anne Nielsdatter 19aar
dann Christen Nielsen Klastrup


B 1720 Else Nielsdatter 20aar
lauv Niels Jensen Aarup Sogn


C 1726 Christen Nielsen 11aar
Søren Christensen Hunstrup


D 1727 Niels Nielsen 10aar
Laurits Christensen Bach (Laurits Bach) Hunstrup


E 1735 Søren Nielsen 2aar
nævnes skiftebrev 1720 Nov 20th


F 1737 Jens Nielsen 9uge
Anne Carlsdatter
Peder Ploughmand creditorMichel Lauritsen creditorKirsten Hovsør creditorChristen Hesseldahl creditor

Hjardemaal Klit
Niels Nielsen 1738 Jan 8th Niels Nielsen og Maren Madsdatter 382nævnes unclear relation can't read:
Niels Jensen
Christopher Nielsen
Anne Nielsdatter
Søs Kirsten Nielsdatter
Johanne Nielsdatter
Korsø
Søren Christensen Biarup 1738 Jan 21st Søren Biarup (Søren Christensen og Karen Andersdatter): 386 dann Michel Damgaard


Christen Sørensen 20aar
Aaen Thomas Abildgaard Korsø i Hjardemaal


A Karen Sørensdatter viet Oluf Madsen og Karen Sørensdatter Vigsø i
lauv Søren Christensen


B 1711 Maren Sørensdatter 27aar
C 1712 Anne Sørensdatter 24aar
Hovsør
Christen Christensen 1738 Feb 5th Christen Christensen og Mette Jensdatter enche 388 lauv Jens Jensen Hovsør


A 1718 Kirsten Christensdatter 20aar Aarup
Laurits Jensen Lund i Lild Sogn


B 1720 Peder Christensen 18aar Norge i Norway
farbro Jens Christensen Lynderup


C 1724 Laurits Christensen 14aar
D 1728 Jens Christensen 10aar
E 1730 Anne Christensdatter 8aar
F 1732 Maren Christensdatter 6aar
Søren Christensen Hovsør
Øsløs
Niels Christensen 1738 Nov 29th Niels Christensen og Maren Thøgersdatter 395 dann Christen Jensen Øsløs Sogn


1694 Peder Nielsen 45aar ukendt addresse
dann Jens Lauritsen Øsløs Sogn


1708 Niels Nielsen 30aar ukendt addresse
lauv Niels Lauritsen Øsløs Sogn


1702 Mogens Nielsen 36aar Øsløs Sogn
nævnes Mogens Nielsen Øsløs Sogn


1688 Else Nielsdatter 50aar, viet Ove Pedersen og Else Nielsdatter
Anne Nielsdatter, viet Søren Pedersen og Anne Nielsdatter Hjardemaal
Kirsten Nielsdatter Holsten
Maren Nielsdatter, viet Søren Christensen og Maren Nielsdatter
Svalgaard, Villerslev Sogn x Peder Lauritsen 1738 Jul 8th Peder Lauritsen og Edel Mortensdatter 396 dann Christen Pedersen


far Laurits Pedersen
dann Mads Nielsen Villerslev Sogn


Jens Lauritsen Hillerslev
lauv Christen Mortensen Gudenees Mølle i


Michel Lauritsen
Christen Lauritsen Lildberg paa
Anne Lauritsdatter tje Herredsfoged Vinter
Todbøl
nn can't read 1738
398 nævnes Else Pedersdatter
dann Jens Andersen
dann Jens Jensen
Maren Jensdatter
Kirsten Jensdatter


Hjardemaal
Maren Nielsdatter 1739 Apr 25th Jørgen Hansen og Maren Nielsdatter 400A 1702 Karen Jørgensdatter 37aar
B 1704 Hans Jørgensen 35aar til søs (paa havet)
C 1714 Peder Jørgensen 25aar
Aarup
Maren Pedersdatter 1739 May 23rd Niels Jensen og Maren Pedersdatter 403 morbro Peder Johansen


1739 Karen Nielsdatter 7uge
dann Laurits Pedersen
dann Laurits Jensen
sign Niels Christensen


Klastrup
Karen Johanne Christensdatter 1739 May 23rd (Christen Lund) Christen Nielsen og Karen Johanne Christensdatter 404 morbro Søren Christensen Sennels


Christen Nielsen Lund paa
morbro Laurits Christensen Sennels


Dorthe Christensdatter 7aar
sign Niels Michelsen


Maren Christensdatter 3aar
sign Erich Christensen


Anne Christensdatter 1aar
paa Kjaer Lild Sogn
Maren Christensdatter 1739 Jul 10th Peder Andersen og Maren Christensdatter 408Bro Peder Christensen Lild Sogn
søs Karen Christensdatter
nævnes Anne Lauritsdatter med Jørgen Pedersen Tømmerby
Jørgen Pedersen


Poul Nielsen Roelsgaard Lild Sogn
Christen Andersen Quolsgaard Lild Sogn


Korsø Hjardemaal
Karen Christensdatter 1739 Sep 10th enche Jens Sørensen og Karen Christensdatter 410 dann Laurits Justsen (Korsø Mølle


A Niels Jensen Kløv Hjardemaal
dann Laurits Mogensen (Laurits Marchorsen) Tved


B 1712 Maren Jensdatter 27aar
sign Søren Christensen


C Anne Jensdatter trol Jens Christensen og Anne Jensdatter
D 1723 Karen Jensdatter 16aar
E 1726 Christen Jensen 13aar
Nørre Aarup
Laurits Michelsen 1740 Jan 19th Laurits Michelsen og Maren Lauritsdatter B: 415 dann Christen Simonsen Aarup


A 1716 Laurits Lauritsen 24aar
Jens Andersen Kjaergaard Aarup (Jens Kjaergaard Aarup)


B 1727 Niels Lauritsen 13aar
lauv Niels Jensen Aarup Sogn


C 1732 Anne Lauritsdatter 8aar
farbro Christen Michelsen ved Øresund?


Aarup
Søren Thomassen 1740 Mar 23rd

dann Peder Thomassen


Thomas Sørensen 416 dann Hans Poulsen


Laurits Pedersen Aarup i
brosøn Anders Thomassen Aarup i
Anders Andersen Øsløs Sogn
Erich Andersen
Maren Nielsdatter
Mette Nielsdatter
Rasmus Thomassen
Mads Thomassen tje Bolle Jørgensen (Palle)
Jens Lauritsen Øsløs
Klastrup
Søren Mouritsen 1740 Mar 24th Søren Mouritsen og Dorthe Olufsdatter B: 419 Aaen Niels Michelsen Dahlgaard i


A 1717 Kirsten Sørensdatter 23aar
dann Christen Jensen Klastrup


B 1721 Karen Sørensdatter 19aar
Søren Mouritsen


C 1731 Mette Sørensdatter 9aar hjemme
Jens Sørensen Ydby creditorLaurits Graversen afdød creditor

Frøstrup By, Tømmerby
Karen Jensdatter 1740 Mar 24th Søren ____ og Karen Jensdatter 420 dann Niels Jensen Lild Sogn


a Peder Sørensen 1
dann Poul Nielsen af __-gaard Lild Sogn


B 1720 Peder Sørensen 2 20aar
dann Anders Michelsen Balsgaard Tømmerby


C 1715 Anne Sørensdatter 25aar
farbro Jens Sørensen Skaarum Bye


D 1717 Dorthe Sørensdatter 23aar
sign Niels Michelsen


Hjardemaal
Niels Lauritsen 1740 Apr 2nd Niels Lauritsen og Maren Pedersdatter enche B: 421 dann Thomas Christensen Boyer (Thomas Boyer)


A 1724 Karen Nielsdatter 16aar
dann Jørgen Hansen


Øsløs
Karen Sørensdatter 1740 May 28th Jens Andersen og Karen Sørensdatter 423 dann Christen Jensen Øsløs


A 1722 Simon Jensen 7 1/2 aar
dann Laurits Jensen


B 1733 Anders Jensen 6 1/2aar
C 1727 Johanne Jensdatter 3aar
Østerild
Cathrine Madsdatter 1740 Apr 21st Christen Christensen og Cathrine Madsdatter 426 Mads Michelsen

1740 Jun 2nd Christen Christensen 34aar
Sign Laurits Nielsen, Laurits Christensen


Mads Christensen 31aar
Quolsgaard Lild Sogn


Søren Christensen 22aar
nævnes Vestergaard432 sign Anders Michelsen Bach
Margrethe Pedersdatter 1740 Jun 13th Peder Christensen og Margrethe Pedersdatter B:
,Niels Boesen Vesløs


A Poul Pedersen Bodahl?
Niels Jørgensen Vesløs


B Niels Pedersen Landfaldet
C Jens Pedersen Kjaer paa i Lild Sogn
D 1711 Niels Pedersen 29aar
E 1723 Anders Pedersen 17aar
F 1710 Maren Pedersdatter 30aar


Christen Christensen 1740 Jun 9th Christen Christensen og Kirsten Jensdatter 435 dann Poul Nielsen af Roergaard Lild Sogn


a bro Morten Christensen Tømmerby
lauv Christen Justesen


B bro Lucas Christensen Tømmerby
C bro Jacob Christensen Tømmerby
d søs Karen Christensdatter viet Jens Berthelsen og Karen Christensdatter
Østerild
Hans Pedersen 1740 Apr 4th Hans Pedersen død hos søs Anne Pedersdatter Østerild i 436 dann Michel Lucassen
dann Peder Christensen Blød By


Michel Jørgensen og Maren Pedersdatter enche i Chapel
lauv Mads Pedersen paa Ballerum

1740 Jul 13th bro Anders Pedersen
sign Nørretorp
sig Laurits Huagaard


Hjardemaal
Dorthe Lauritsdatter 1740 Aug 9th Søren ____ og Dorthe Lauritsdatter enche død B: 444 dann Thomas Christensen Hjardemaal


A Jens Sørensen Østerild i
dann Jørgen Hansen Hjardemaal


B 1711 Anne Sørensdatter 29aar hjemme
sign Thomas Bojer Jørgensen


C 1719 Christen Sørensen 21aar tje Christen Pedersen paa Bodum
Hjardemaal
contract? can't read no date Peder Christensen og Maren Christensdatter 444nævnes Johanne Pedersdatter
bro Anders Christensen
Tømmerby
Kirsten Jensdatter can't read 1741 Feb 9th Niels Lauritsen og Kirsten Jensdatter 446 dann Jens Sørensen Tømmerby


Unclear relations: Christen Nielsen Dallerup Sjørring Sogn
dann Peder Christensen Lergrav


bro af KJ
Dorthe Nielsdatter død B:
Peder ____ Hjardemaal
Anne Nielsdatter viet bor i København
bro Anders Christensen
Margrethe Jensdatter
Maren Jensdatter
Rebecha Sørensdatter
Anne Sørensdatter Abildgaard
Anders Sørensen
Kløv
Maren Lauritsdatter 1741 Sep 20th Christen Sørensen og Maren Lauritsdatter 449Jens Christensen
dann Laurits Mogensen


1728 Anders Christensen 13aar
dann Søren ____


1712 Karen Christensdatter 29aar
1717 Anne Christensdatter 24aar
Maren Christensdatter viet i Langgaard
1722 Else Christensdatter 19aar
Roergaard Lild Sogn
Poul Nielsen 1741 Apr 25th Poul Nielsen og Maren Thorsdatter enche 450 lauv Peder Christen af Diernees Lild Sogn

1741 May 31st søs Maren Nielsdatter død B: 454 dann Jens Christensen Boyer Hjortsholm Øsløs Sogn


Mette kendes ej
dann Laurits Andersen Lild Sogn
nævnes Sehested


Lild Sogn
Niels Christensen 1741 Apr 27th Niels Christensen og Maren Berthelsdatter 458 dann Jens Christensen Boyer (Jens Boyer) Øsløs Sogn


Søren Nielsen 31aar
Aaen Niels Michelsen Dahlgaard (Niels Dahlgaard) i Tømmerby


Christen Nielsen 22aar
lauv Anders Skomager i Lund i Lild


Else Nielsdatter, viet Christen Christensen og Else Nielsdatter Kaastrup
sign Søren Nielsen Møller (Søren Møller)


Anne Nielsdatter 23aar tje degn i Østerild
Christen Nielsen Møller (Christen Møller)


Lundby Christen Jensen's hus
Jacob Thomassen 1741 Apr 26th Jacob Thomassen og Mette Jensdatter B: 459 dann Morten Andersen Lund i Lild


Benthe Jacobsdatter, viet Christen Christensen og Benthe Jacobsdatter Langvad Tømmerby
dann Laurits Jensen Lund i Lild


Karen Jacobsdatter, viet Christen Nielsen og Karen Jacobsdatter Kjaer paa i Lild Sogn
Maren Jacobsdatter, viet Christen Jensen og Maren Jacobsdatter
1709 Birgithe Jacobsdatter 32aar tje paa Nandrup Morsø1741 May 31st Berthel Christensen og Dorthe Jacobsdatter Langvad af
dann Morten Andersen Lund i Lild

nævnes 1732 May 4th Kirsten Jacobsdatter
dann Laurits Jensen Lund i Lild


svoger Christen Jensen og Kirsten Jacobsdatter
Jacob Thomassen
Morten Andersen
Hinding
Johanne Nielsdatter 1741 Mar 20th Anders Nielsen og Johanne Nielsdatter Hinding Sogn 462A 1726 Niels Andersen 15aar
B 1728 Mads Andersen 12 1/2 aar
C 1725 Else Andersdatter 16aar
Hunstrup
Christen Christensen Toft 1741 May 24th Christen Christensen Toft (Christen Toft) Christen Christensen og Dorthe Simonsdatter B: 464 lauv Jens Simonsen Ballerup Tved Sogn


A Knud Christensen Hjardemaal
vurd Laurits Christensen


B Anders Christensen tidl Refs Sogn (Anders Christensen og Maren Jensdatter), død B
vurd Søren Christensen


1 1735 Jens Andersen 6aar
2 1732 Christen Andersen 9aar
paa Kjaer Lild Sogn
Niels Thomassen 1741 May 31st Niels Thomassen B: 466 dann Berthel Christensen Langvad Tømmerby


A 1715 Anne Nielsdatter 26aar
dann Mads Nielsen Rotbøl (Mads Rotbøl) Lild Sogn


B 1717 Else Nielsdatter 24aar
lauv Laurits Lauritsen Lund (Laurits Lund)


C 1723 Maren Nielsdatter 18aar
D 1733 Anne Nielsdatter 8aar
Lynderup
Niels Nielsen 1741 Aug 3rd Niels Nielsen og Anne Andersdatter 468 dann Jens Pedersen Schaarup Skinnerup


A 1729 Michel Nielsen 12aar
dann Poul Pedersen


B 1730 Anders Nielsen 11aar
lauv Poul Nielsen Skinnerup


C 1735 Peder Nielsen 6aar
Peder Michelsen


D 1732 Kirsten Nielsdatter 9aar
E1738 Maren Nielsdatter 3aar
Hovsør
Karen Poulsdatter 1741 Aug 16th Christen Andersen og Karen Poulsdatter 470a Poul Andersen 4 3/4 aar
dann Christen Christensen


b Maren Andersdatter 1aar
dann Anders Mogensen


Tved
Hans Justesen 1741 Oct 5th Hans Justesen og Maren Christensdatter 471 dann Niels Borup Hjardemaal


A 1723 Just Hansen 18aar
dann Peder Andersen Tved


B 1719 Else Hansdatter 22aar
C 1721 Margrethe Hansdatter 20aar
D 1729 Anne Hansdatter 12aar
E 1732 Maren Hansdatter 9aar
Hjardemaal
Christen Nielsen 1742 Dec 13th
472 dann Anders Nielsen Klit i Hjardemaal
dann Jeppe Jeppesen Klit i Hjardemaal


Hovsør
Jens Christensen 1742 Mar 10th Jens Christensen og Cathrine Pedersdatter B: 474 dann Jens Jensen


A Karen Jensdatter 2 1/2 aar
dann Søren Christensen


Øsløs
Anne Nielsdatter 1742 Apr 6th Gregers Lauritsen og Anne Nielsdatter 476 dann Mads Jensen


A 1739 Laurits Gregersen 3aar
dann Anders Andersen Kaldgaard


Aarup
Laurits Jensen 1742 Apr 27th Laurits Jensen og Rebecha Sørensdatter 478 dann Christen Christensen


A 1712 Jens Lauritsen 30aar
dann Niels Christensen


B 1715 Anne Lauritsdatter 27aar
lauv Christen Simonsen Aarup


C 1719 Maren Lauritsdatter 1 23aar
Niels Jensen Aarup


D 1734 Maren Lauritsdatter 2 8aar
Mads Nielsen


Agby
Jørgen Christensen 1747 Jun 21st Jørgen Christensen og Karen Lauritsdatter 482 dann Laurits Nielsen


A 1735 Christen Jørgensen 12aar
dann Michel Lauritsen
lauv Christen Christensen


Vigsø
Christen Pedersen 1742 Jun 26th Christen Pedersen og Johanne Jensdatter 484 dann Mads Lauritsen


Johanne Jensdatter
dann Oluf Pedersen Krogh Vigsø (Oluf Krogh)


Maren Christensdatter, viet Peder Jensen og Maren Christensdatter
lauv Christen Nielsen Sø Vigsø (Christen Sø)
sign Peder Jensen Hvass (Peder Hvass)


Hjardemaal Klit
Christen Pedersen 1742 Aug 3rd Christen Pedersen og Anne Nielsdatter 487 lauv Christen Mortensen Gudenees Mølle i
dann Thomas Christensen
dann Jens Pedersen
sign Rasmus Christensen


Dahlgaard
Søren Nielsen 1742 Sep 23rd Søren Nielsen 488 dann Jens Christensen Boyer (Jens Boyer) Øsløs Sogn


bro Christen Nielsen
Aaen Niels Michelsen Dahlgaard (Niels Dahlgaard) i Tømmerby


søs Else Nielsdatter, viet (Christen Kaastrup) Christen Christensen og Else Nielsdatter Kaastrup
Søs 1719 Anne Nielsdatter 23aar
sign Christen Nielsen Møller (Christen Møller)


Tømmerby
Peder Marcussen 1742 Sep 3rd Peder Marcussen og Mette Christensdatter 491 Søren Mouritsen Tømmerby


a Maren Pedersdatter
Frøstrup By, Tømmerby
Christen Jensen 1742 Sep 3rd Christen Jensen og Maren Olufsdatter
Aaen Niels Michelsen Dahlgaard (Niels Dahlgaard) i Tømmerby


Oluf Christen 9aar 492 dann Søren Marcussen Frøstrup af


Maren Christensdatter 26aar
lauv bro Jeppe Olufsen Tømmerby Sogn Langvad


Kirsten Christensdatter 21aar
Johanne Christensdatter 18aar
Hunstrup
Søren Christensen 1742 Oct 2nd Søren Christensen og Maren Christensdatter
dann Christen Eschesen Kløv Mølle


søs og brobarn Peder Christensen Korsø (fader Peder Christensen?) B:
A Karen Pedersdatter Korsø
B Maren Pedersdatter, viet Michel Jensen og Maren Pedersdatter
Søren Christensen Korsø død B:
a Christen Sørensen Korsø
b Karen Sørensdatter, viet Anders Nielsen og Karen Sørensdatter
c Anne Sørensdatter hjemme i Korsø
MC's søs Anne Christensdatter Hjardemaal død (Christen ____ og Anne Christensdatter) B:
a Christen Christensen 1 død
b Christen Christensen 2 Hjardemaal Klit død
c Niels Biarup Hjardemaal Klit død
D 1722 Peder Christensen 20aar død
nn
nn 1742 Nov 23rd Dorthe Christensdatter 497 dann Christen Madsen Quolsgaard


Maren Christensdatter søn Niels
Aaen Mads Jensen Øsløs


Sønder Mølle Tømmerby nævnes
can't read
Hjardemaal Klit
Anne Nielsdatter 1742 Dec 5th Christen Pedersen og Anne Nielsdatter1743 Jan 4th slegfred barn Niels
Øsløs
Kirsten Jensdatter 1740 Jan 23rd Jens Lauritsen og Kirsten Jensdatter
dann Christen Nielsen Heden paa Øsløs


A 1721 Jens Jensen 19aar
dann Christen Christensen Søndergaard af Øsløs


B 1725 Niels Jensen 15aar
C 1726 Maren Jensdatter 14aar
D 1729 Kirsten Jensdatter 11aar
Vigsø
Christen Christensen 1743 Feb 6th Christen Christensen og Anne Andersdatter
Oluf Pedersen Krogh (Oluf Krogh) Vigsø
Poul Frandsen Hunstrup
Christen Nielsen Sø (Christen Sø)
Peder Jensen Hove (Peder Hove)
Nors Sogn
Poul Jensen Bunch (Poul Bunch) 1743 Feb 28th Poul Jensen og Maren Christensdatter 506 dann Niels Christensen


A 1726 Jens Poulsen 17aar
dann Mads Christensen


B 1730 Christen Poulsen 13aar
C Johanne Poulsdatter, viet Anders Simonsen og Johanne Poulsdatter i Nors
D 1718 Ingeborg Poulsdatter 25aar
E 1721 Kirsten Poulsdatter 22aar
F 1724 Sidsel Poulsdatter 19aar
G 1733 Anne Poulsdatter 10aar
Vigsø
Jens Nielsen 1743 Mar 21st Jens Nielsen og Inger Justsdatter 509 lauv Christen Justesen


a Niels Jensen 5aar
bro Niels Nielsen Vust Sogn


b Anne Jensdatter 14aar
sign Anders Justesen


Inger Jensdatter 10aar
Klim Sogn
Thomas Pedersen 1743 Apr 9th Thomas Pedersen og Karen Christensdatter 512 dann Laurits Jensen Klim Sogn


søs Johanne Pedersdatter Holmsø Haverslev Sø
dann Peder Nielsen Ullerup af Vester Thorup Sogn


KC's bro Niels Christensen Klim af
JP's søn Peder Christensen (thus Peder ____ og Johanne Pedersdatter) Holmsø af
Vestergaard
Christen Christensen 1743 May 4th Christen Christensen og Maren Jensdatter 515 dann Laurits Christensen Hunstrup


A 1743 Christen Christensen 36uge
dann Laurits Nielsen
lauv Anders Michelsen Hjardemaal
CC's bro Christen Christensen Quolsgaard af


Tved
Søren Christensen 1743 Apr 1st Søren Christensen og Maren Pedersdatter B: 520 dann Niels Christensen Kjaergaard


A 1718 Hans Sørensen 25aar
dann Mads Christensen Tved Sogn


1725 Peder Sørensen 18aar
1731 Christen Sørensen 12aar
1734 Jens Sørensen 9aar
MP's bro Peder Pedersen
MP's bro Laurits Pedersen
Tilsted Kløv By
Søren Pedersen 1743 Jun 28th
522 dann Jens Sørensen Kløv af


bro Christen Pedersen
dann Peder Boelsen Kløv
Christen Nielsen Sø (Christen Sø) creditorChristen Hermansen Thisted i creditorPoul Frandsen creditorenche i Korsø Mølle creditorChristen Simonsen Kløv i creditorLaurits Christensen creditorChristen Smed Kløv i creditorAnders Jensen Kl'v i creditor

Tilsted Kløv By
Poul Christensen 1745 Jun 28th Poul Christensen og Else Sørensdatter 522 dann Peder Bollesen


a Christen Poulsen 6aar
dann Jens Sørensen Kløv af


b Michel Poulsen 5aar
lauv Lucas Christensen Kløv af


c Søren Poulsen 6naa
PC's far Christen Frandsen


d Kirsten Poulsdatter
Poul Poulsen Kløv creditorChristen Eschesen creditorJens Kilsgaard creditorPeder Lynderup Kilstrup creditorLaurits Gregersen creditorJens Hovsør Lynderup creditorChristen Sø Vigsø creditor

Hjardemaal Klit
Jacob Lauritsen 1743 Jul 9th Jacob Lauritsen og Johanne Nielsdatter Marspil enche 524 dann Laurits Lauritsen
dann Christen Mortensen


A JC's søs Karen Lauritsdatter, viet Jens Pedersen og Karen Lauritsdatter Vust Sogn
B JC's bro Frands Lauritsen
1 Oluf Frandsen
2 Kirsten Frandsdatter hjemme
C JC's søs ____ Lauritsdatter, viet Laurits Michelsen og ____ Lauritsdatter
1 Laurits Lauritsen
2 Niels Lauritsen
3 Kirsten Lauritsdatter
4 Maren Lauritsdatter
5 Anne Lauritsdatter


Frands Lauritsen 1743 Aug 12th Frands Lauritsen og Margrethe Lauritsdatter
dann Christen Mortensen
dann Jeppe Jeppesen


Kløv
Karen Christensdatter 1743 Oct 3rd Mads Jensen og Karen Christensdatter B:
dann Poul Poulsen


A 1731 Christen Madsen 12aar
dann Christen Thomassen Hunstrup


B 1734 Jens Madsen 9aar
C 1731 Dorthe Madsdatter 12aar
D 1728 Maren Madsdatter 15aar
E 1731 Maren Madsdatter igen 12aar
F 1738 Anne Madsdatter 5aar
G 1740 Else Madsdatter 3aar
fortune favour the bold


H 1742 Anne Madsdatter 1aar
Skinnerup
Peder Michelsen 1743 Oct 8th Peder Michelsen og Maren Nielsdatter 528 dann Ib Nielsen


A 1739 Michel Pedersen 4aar
dann Erich Poulsen


B 1740 Niels Pedersen 3aar
PM's bro Jens Michelsen Kanstrup Hillerslev


C 1734 Kirsten Michelsdatter 9aar
Pm's bro Niels Michelsen Tinstrup Thisted Sogn


D 1736 Sidsel Michelsdatter 7aar
lauv Jens Poulsen Schaarup Skinnerup


E 1738 Anne Michelsdatter 5aar
F 1742 Maren Michelsdatter 1 1/2 aar
Hjardemaal Klit
Christen Christensen 1743 Nov 28th Christen Christensen og Anne Olufsdatter B: 532 vill Jeppe Jeppesen


A 1720 Eschild Christensen 23aar
vill Niels Pedersen Klit i Hjardemaal


b Anne Christensdatter
c Maren Christensdatter
Øsløs
Else Christensdatter 1744 Jan 11th enche Jens Christensen og Else Christensdatter 532 dann Christen Pedersen Boey Øsløs


EC's bro Christen Christensen Gøtterup
dann Anders Andersen Øsløs


JC's søs Kirsten Christensdatter Gøtterup
Hjardemaal
Maren Christensdatter 1744 Feb 8th afdød Jens ____ og Maren Christensdatter afdød B: 534 dann Peder Christensen Hjardemaal


A 1718 Christen Jensen 26aar
dann Christen Mogensen Hjardemaal


B 1720 Laurits Jensen 24aar
C 1724 Jens Jensen 20aar
D 1733 Peder Jensen 11aar
E 1737 Jens Jensen 7aar
F 1727 Bodil Jensdatter 17aar
Kløv Hunstrup
Laurits Christensen 1744 Jan 27th
536 vill Christen Eschesen Kløv Mølle


bro Christen Christensen Lild Sogn død B:
vill Jens Jensen Kløv


A Christen Christensen Lild Sogn
B Maren Christensdatter død: Jens Andersen og Maren Christensdatter Lild Sogn B:
1 Anders Jensen hjemme
søs Margrethe Christensdatter enche Hesselberg Morsø
rep: Laurits Lauritsen Aarup fra


Øsløs
Jens Christensen 1744 Mar 4th B: 537 dann Jens Madsen


a Anne Christensdatter, viet Jens Gade og Anne Christensdatter Højstrup
dann Anders Andersen Kaldgaard


b Kirsten Christensdatter, viet Anders Schaarup og Kirsten Christensdatter Øsløs
Anders Pedersen løn creditor

c Maren Christensdatter Morsø
1 karl sommerløn creditorElias creditorChristen Pedersen Badstuen? creditorNiels Kaldsgaard creditorPeder Mortensen creditorPraestegaard's boel creditorsign Jens Thistrup?
sign Mads Jensen


Aarup
Niels Christensen 1744 Feb 14th Niels Christensen og Kirsten Christensdatter enche 539 dann Peder Thomassen Aarup


NC's forældre afdød Christen ____ og Maren Christensdatter Østerild
dann Hans Poulsen Aarup


NC's søs Anne Christensdatter, viet Christen Møller og Anne Christensdatter Aarup
lauv Christen Christensen Søndergaard af


NC's søs Dorthe Christensdatter, viet Jens Madsen og Dorthe Christensdatter Sennels
Mads Jensen Kløv Hunstrup


NC's søs Karen Christensdatter død, Mads Jensen og Karen Christensdatter Kløv Hunstrup
Østerild
Christopher Christensen 1744 Feb 21st Christopher Christensen og nævnes hustru 542 dann Gregers Christensen Boile (Gregers Boile) Østerild


CC's mor Maren Christophersdatter Østerild
dann Peder Kjaer (Peder Christensen Kjaer) Østerild


CC's søs Anne Christensdatter, viet Christen Møller og Anne Christensdatter Aarup
CC's søs Dorthe Christensdatter, viet Jens Madsen og Dorthe Christensdatter Sennels
NC's søs Karen Christensdatter død, Mads Jensen og Karen Christensdatter Kløv Hunstrup B:
a to drenge
b fem piger
Øsløs
Jens Nielsen Kold (Jens Kold) 1744 Mar 4th Jens Nielsen og Sidsel Jensdatter B: 544A 1720 Niels Jensen 24aar
B 1722 Jens Jensen 22aar
lauv Laurits Jensen


C 1734 Rasmus Jensen 10aar
dann Oluf Nielsen


D 1739 Christen Jensen 5aar
dann Peder Christensen


E 1742 Poul Jensen 2aar
F 1724 Inger Jensdatter 20aar
g Karen Jensdatter


Christen Michelsen 1744 Mar 5th Christen Michelsen og Anne Christensdatter B: 546a Christen Christensen viet i Silkeborg
b Michel Christensen 24aar hjemme
c Christen Christensen 17aar hjem
d Anne Christensdatter 30aar
e Anne Christensdatter 28aar
sign Niels Michelsen


f Kirsten Christensdatter 20aar
sign Jacob Christensen


under Berget, Hjardemaal
Jens Sørensen 1744 Mar 6th død Jens Sørensen og Karen Christensdatter død B: 548A 1727 Christen Jensen 17aar
lauv Jens Christensen


B 1717 Maren Jensdatter, viet Søren Christensen og Maren Jensdatter Hjardemaal
C 1723 Karen Jensdatter 21aar
morbro Thomas Christensen Boyer (Thomas Boyer) Hjardemaal
dann Christen Justesen Hjardemaal
dann Peder Nielsen Tved af


Lynderup Hunstrup
Jacob Thomassen 1744 May 22nd Jacob Thomassen og Maren Pedersdatter B: 550 lauv Peder Pedersen Kjeldstrup


A 1718 Peder Jacobsen 26aar
dann Oluf Poulsen


B 1727 Thomas Jacobsen 17aar
dann Thomas Thomassen


C 1730 Christen Jacobsen 14aar


Christen Christensen 1744 May 29th Christen Christensen og Kirsten Sørensdatter 554 dann Poul Andersen Store Bisgaard Øsløs Sogn Søndergaard


mor Margrethe Lauritsdatter Hovsør
dann Mads Jensen Øsløs By Øsløs Sogn Søndergaard


Bro Jens Christensen Lynderup Hunstrup
lauv Niels Borch Vesløs


bro Christen Christensen (Hagser) Hovsør Østerild død B:
bro Jens Christensen


A 1720 Peder Christensen 24aar
B 1722 Laurits Christensen 22aar
c 1725 Peder Christensen 19aar Hovsør
D Kirsten Christensdatter, viet Christen Frøkjaer og Kirsten Christensdatter Tilsted
E 1730 Anne Christensdatter 14aar Hovsør
F 1732 Maren Christensdatter 12aar Hovsør
nævnes Søren Christensen Hovsør
Laurits Christensen Bach (Laurits Bach) Aarup
bro nn 37aar
Jens Christensen Lynderup
Jens Christensen Hagser
Kirsten Christensdatter Aarup
Hinding Nors Sogn
Poul Jensen Bunch (Poul Bunch) 1744 Jun 19th Poul Jensen og Maren Christensdatter B: 560 dann Niels Øsløsgaard Nors Sogn


a Jens Poulsen
dann Anders Nielsen Nors Sogn


B 1728 Christen Poulsen 15aar yngst
morbro Christen Christensen


c Kirsten Poulsdatter
D Sidsel Poulsdatter
E Anne Poulsdatter
F Johanne Poulsdatter, viet Anders Simonsen og Johanne Poulsdatter Nors i
G Inger Poulsdatter, viet Christen Christensen og Inger Poulsdatter Voring i
H Ingeborg Poulsdatter, viet Berthel Jeppesen og Ingeborg Poulsdatter Sønderby i Tved


Boje Lauritsen 1744 Jul 9th (Boy Lauritsen) Boje Lauritsen og Ellen Christensdatter 560 dann Gregers Christensen Balle (Bolle) Østerild


A 1720 Christen Bojesen 24aar
dann Christen Bojesen Østerild


B 1729 Anders Bojesen 15aar
C Maren Bojesdatter
Højstrup
Christen Jensen 1744 Oct 8th Christen Jensen og Maren Jensdatter B: 562 dann Jens Christensen Boyer (Jens Boyer) Øsløs Sogn


A 1735 Søren Christensen 9aar
dann Christen Christensen


B 1744 Christen Christensen 4uge
lauv Jens Gade Højstrup i (Høghstrup)


C 1738 Maren Christensdatter 6aar
Jens Christensen Schaarup Øsløs By i


D 1740 Dorthe Christensdatter 4aar
sign Jens Jensen


E 1743 Kirsten Christensdatter 1 1/2 aar
Aarup
Laurits Pedersen 1744 Sep 23rd Laurits Pedersen og Maren Christensdatter 564 dann Peder Thomassen Aarup


søs Else Pedersdatter Aarup
dann Thomas Sørensen Aarup


søs Maren Pedersdatter Aarup thus (Niels ____ og Maren Pedersdatter) død B:
lauv Poul Andersen Bisgaard (Poul Bisgaard) af i Øsløs Sogn


1 Anne Nielsdatter, viet Laurits Christensen og Anne Nielsdatter Bach
2 Peder Nielsen Øsløs Sogn
3 Maren Nielsdatter Hovsør Østerild Sogn
Aarup
Laurits Jensen 1744 Dec 18th Laurits Jensen og Maren Andersdatter relations unclear: 568 dann Peder Thomassen Aarup


LJ's mor MarGrethe Andersdatter død
dann Christen Jørgensen Aarup


Bro Erich Andersen Aarup
cred Hans Nielsen


Søs Kirsten Andersdatter, viet Christen Nielsen og Kirsten Andersdatter Aarup
cred Niels Nielsen paa Badet


Søs 1719 Anne Andersdatter 25aar hjem hos mor i Aarup
cred Laurits Klitgaard


Bro Anders Andersen Koldsgaard Øsløs Sogn
cred Christen Pedersen Vust


Bro Thomas Andersen Vesløs Sogn
cred Christen Jørgensen Aarup
cred Søren Simonsen
cred Peder Thomassen
cred pigen


Aarup
Anders Andersen 1744 Dec 19th AA's mor MarGrethe Andersdatter død 572 dann Thomas Sørensen Aarup


Bro Erich Andersen Aarup
dann Laurits Jensen Aarup


Søs Kirsten Andersdatter, viet Christen Nielsen og Kirsten Andersdatter Aarup
Søs 1719 Anne Andersdatter 25aar hjem hos mor i Aarup
Bro Anders Andersen Koldsgaard Øsløs Sogn
Bro Thomas Andersen Vesløs Sogn
Hovsør Østerild Sogn
Margrethe Lauritsdatter 1745 Jan 25th B: 577 dann Jens Jensen Hovsør


A Jens Christensen Lynderup Hunstrup
dann Christen Pedersen Hovsør


b Christen Christensen Hovsør død B:
1 1720 Peder Christensen 25aar
2 1722 Laurits Christensen 23aar
3 1725 Jens Christensen 20aar
4 Kirsten Christensdatter, viet Christen Frøkjaer og Kirsten Christensdatter Tilsted
5 1732 Anne Christensdatter 13aar
6 1732 Maren Christensdatter 13aar
7 Søren Christensen Hovsør
8 Laurits Christensen Bach Aarup
9 Kirsten Christensdatter, viet Erich Andersen og Kirsten Christensdatter Aarup
10 Jens Christensen
Øsløs
Jens Christensen 1745 Feb 5th Jens Christensen og Johanne Christensdatter B: 580 lauv Elias Thomassen


A 1739 Maren Christensdatter 6aar
cred Peder Obel


B 1743 Anthon Jensen 1 1/2 aar
cred Christen Jensen Øsløs


C 1740 Christen Jensen 5aar
sign Jens Lassen
Maren Jensdatter 1745 May 26th (Mads Christensen Langvad / Mads Langvad) Mads Christensen og Maren Jensdatter B: 581 dann Jens Berthelsen Tømmerby


A Jens Andersen
dann Søren Christensen Tømmerby


B Christen Andersen
cred Jens Berthelsen Langvad


C Kirsten Andersdatter viet i Vust Sogn
cred Peder Christensen Glue


D Maren Andersdatter tje Quolsgaard
cred Niels Smed Langvad


E Johanne Andersdatter
cred Jens Andersen


F Anne Andersdatter ukendt sted
cred Jørgen Mundslev Langvad
cred Hans Vinter Thisted
cred Mads Andersen Langvad i
Lave Lavesen Ladefoged
Christen Nielsen Kold (Christen Kold) 1745 Oct 27th Christen Nielsen og Else Christensdatter 584 dann Christen Jensen


A Niels Nielsen Tømmerby
dann Laurits Jensen


B Kirsten Nielsdatter, viet Peder Nielsen og Kirsten Nielsdatter Øsløs
nævnes Peder Andersen Øsløs


C Karen Nielsdatter, viet (Elias Thomassen og Karen Nielsdatter (C)) og Gregers Poulsen og Karen Nielsdatter Vust Sogn
Niels Jensen Øsløs


D Anne Nielsdatter død, viet Gregers Lauritsen og Karen Nielsdatter Bondgaard Øsløs B:
lauv Peder Christen af Øsløs


1 Laurits Gregersen 5aar
E Maren Nielsdatter bortrejst for 11aar siden
(D) Johanne Nielsdatter, Gravers Poulsen og Johanne Nielsdatter Vust Sogn
Hunstrup
Johanne Nielsdatter 1745 Jul 30th
587 dann Laurits Christensen Hunstrup


bro Peder Nielsen død B:
dann Søren Christensen Hunsturp


A Niels Pedersen 1 Hunstrup
cred Eschild Christensen


B Niels Pedersen 2 Hjardemaal
cred Søren Christensen


c Anne Pedersdatter tje Hundahl Sennels i
cred Maren Jensdatter løn
cred Maren Pedersdatter løn
cred Anne Jensdatter Stillehave læn i sommer
cred Jens Christensen løn
cred Søren Christensen
cred Niels Pedersen
cred Christen Hesseldahl
cred Laurits Vester Thisted
cred Peder Bundsen
Jens Christensen Smed (Jens Smed) 1745 Sep 18th Jens Christensen og Dorthe Lucasdatter enche B: 592 dann Jeppe Christensen


a Niels Jensen 29aar
dann Søren Christensen


b Michel Jensen 16aar
c Christen Jensen 23aar
d Lucas Jensen 19aar
e Else Jensdatter, viet Niels Madsen og Else Jensdatter Langvad i Tømmerby
f Karen Jensdatter, viet i Vendsyssel
Aarup Nørre Aarup
Niels Jensen Møller (Niels Møller) 1745 Jul 22nd
595 dann Jens Andersen Kjaergaard i Aarup


søs Maren Jensdatter død børnebørn:
dann Laurits Lauritsen Aarup


1 datters datter gift med Christen Pedersen Schaarup Vesløs
søs Kirsten Jensdatter død B:
1 Maren, viet Østerild Degn: Mogens Madsen og Maren ____
søs Anne Jensdatter død B;
1 Anne Nielsdatter, viet Hans Mortensen og Anne Nielsdatter Klastrup
søs? Maren Jensdatter, viet Jacob Eschildsen og Maren Jensdatter Thousel
bro? Christen Jensen Schousted
datters datter: Kirsten Andersdatter, viet Jens Poulsen og Kirsten Andersdatter Vust i
datters datter: Kirsten Jensdatter, viet Jørgen Madsen og Kirsten Jensdatter Morsø
bro Laurits Jensen død B:
1 Jens Lauritsen
2 Anne Lauritsdatter, viet Christen Jensen og Anne Lauritsdatter
3 Maren Lauritsdatter 1
4 Maren Lauritsdatter 2
nævnes mor Johanne Jensdatter
nævnes Christen Jensen's hustru


Niels Jensen Skraeder 1745 Oct 14th
597Christen Pedersen Schaarup
Sign Christen Jensen


Øsløs
Oluf Pedersen (Ove Pedersen) 1745 Oct 20th Oluf Pedersen og Else Nielsdatter B: 598 dann Jens Lauritsen Øsløs


a Maren Olufsdatter (Maren Ovesdatter)
dann Peder Nielsen Øsløs


b Anne Olufsdatter (Anne Ovesdatter)
Lynderup Hunstrup
Christen Thomassen 1745 Nov 12th
600 dann Oluf Poulsen


Bro Jacob Thomassen Lynderup død B:
dann Jens Christensen Lynderup


1 Peder Jacobsen
2 Thomas Jacobsen
3 Christen Jacobsen
søs Johanne Thomasdatter Vester Thorup
søs Maren Thomasdatter, viet Jens Jacobsen og Maren Thomasdatter Moustrup i Beistrup Sogn
nævnes Johanne Jacobsdatter
nævnes Maren Christensdatter
nævnes hos Michel Schytte Østerild


Løvesgaard Vester Thorup Sogn
Laurits Justesen 1746 Jens 31st Laurits Justesen og Kirsten Nielsdatter 602 dann Niels Knudsen Thorup Sogn


søs Anne Justsdatter (thus Hans Christensen og Anne Justsdatter Kjetterup Sogn) død B:
dann Niels Christensen Thorup Sogn


1 Anne Hansdatter
lauv Peder Nielsen Korsbech Thorup


søs Margrethe Justsdatter, viet Mads Pedersen og Margrethe Justsdatter Kjetterup Sogn
cred Niels Himmerig Aalborg


Hovsør
Anders Christensen 1745 May 31st Anders Christensen og Maren Olufsdatter B: 608 dann Christen Christensen Pedersen Hovsør af


a Poul Andersen 7aar
dann Søren Christensen Hovsør


b Maren Andersdatter 6aar
lauv morfar Oluf Christensen
Farfar Christen Andersen


Kløv Hunstrup
Gertrud Christensdatter Toft (Gertrud Toft) 1746 Mar 12th enche Anders Rasmussen og Gertrud Christensdatter Toft (Gertrud Toft) 610 dann Peder Carlsen Kløv af


bro Briggs Christensen (Brix Christensen) Hansted
dann Laurits Pedersen?


bro Simon Christensen Thorup Raehr Sogn
Christen Toft Hunstrup død B:
1 Knud Christensen Hjardemaal
a Christen Andersen
b Iver Andersen Lerhøj Nors Sogn død B:
bro Ogge Christensen død B:
1 Christen Oggesen
2 Maren Oggesdatter
3 Anne Marie Oggesdatter
søs Bodil Christensdatter Hunstrup Sogn
Roelsgaard Lild Sogn
Maren Thorsdatter 1746 Apr 29th
612bro Jens Thordsen (Jens Thorsen) Kløv Sogn død
Laurits Jensen Roelsgaard
Mette Jensdatter Hunstrup
bro Christopher Thorsen Lynderup død B:
1 Jeppe Christophersdatter
2 Johanne Christophersdatter død
bro Jeppe Thorsen Gaasberggaard B:
Anne Jeppesdatter, viet Laurits Tang og Anne Jeppesdatter Østerild i
Maren Kirstine Jeppesdatter, viet Thomas Damgaard og Maren Kirstine Jeppesdatter Klit Hjardemaal
Inger Jeppesdatter Ballerum
Thor Jeppesen
Karen Thorsdatter Kløv i
Laurits Jensen Lild Sogn


Laurits Mogensen fra Tang 1746 Apr 14th Anders Rasmussen 614 dann Christen Christensen Quolsgaard


mor Mette Jensdatter Hovsør
dann Mogens Hansen Smerup


Laurits Jensen Roelsgaard
Laurits Nielsen Østerild


Maren Thorsdatter
Thomas Damgaard


1746 May 27th
Peder Christensen


Poul Nielsen Roelsgaard død
Christen Christensen Madsen Roelsgaard af


nævnes 1741 Apr 25th
Laurits Jensen Roelsgaard
Jeppe Christophersen Lynderup
Christen Thomassen Kløv i
Maren Thorsdatter Kløv
Oluf Christophersen
Højstrup Tømmerby
Anders Pedersen 1746 May 11th B:
Jens Christensen Boier (Jens Boier) Hjortsholm


Anne Andersdatter
dann Christen Christensen Øsløs


Øsløs
Maren Jensdatter 1746 Jun 13th (Peder Bach) Peder Bagge og Maren Jensdatter (Peder Pedersen og Maren Jensdatter) 618 dann Peder Christensen


unclear relations:
dann Jens Poulsen Øsløs Sogn


Hans Jensen og Anne Nielsdatter Vester Thorup
nævnes Peder Ingvarsen


Maren Nielsdatter tje Laurits Christian Vester Thorup
nævnes Peder Clemedsen


Søren Madsen tje i Ullerup
Christen Pedersen Schaarup
nævnes Christen Madsen


Vigsø
Anders Madsen Krogh (Anders Krogh) 1746 Jul 23rd Anders Madsen og Kirsten Christensdatter B: 622 dann Oluf Pedersen Krogh (Oluf Krogh)


A Dorthe Andersdatter
dann Peder Jensen Hvass (Peder Hvass)


b Maren Andersdatter tvil
lauv Peder Christensen Overgaard (Peder Overgaard) Vigsø


c Maren Kirstine Andersdatter tvil
farbro Hans Madsen Kroghpyt
Jens Madsen Roesholm


Østerild
Jørgen Nielsen 1746 Jan 24th B: 626 dann Godfred Nielsen Østerild


Niels Jørgensen Vesløs
Laurits Sørensen Østerild


Christen Jørgensen Aarup
lauv bro Thomas Michelsen Brund Hillerslev


1728 Michel Jørgensen 18aar hjemme
cred Christen Sø Vigsø


1711 Karen Jørgensdatter 35aar
cred Christen Hermansen i Th.


1725 Kirsten Jørgensdatter 21aar
cred Christen Thomassen Kløv i
cred Jens Smed Søndergaard i
cred Godfred Nielsen Abildgaard
cred Niels Jørgensen Vesløs
cred Christen Jørgensen Aarup
cred Karen Jørgensdatter


Aarup
Christen Simonsen 1747 May 25th Christen Simonsen og Maren Jensdatter B: 631 dann Laurits Lauritsen


a Peder Christensen 24aar
dann Niels Thøgersen


b Jens Christensen 23aar
lauv Christen Smed Aarup


c Oluf Christensen 18aar
d Maren Christensdatter 21aar
e Simon Christensen i København
Hovsør
Christen Andersen 1747 May 8th Christen Andersen og Karen Sørensdatter B: 633 dann Jens Jensen Hovsør


A 1717 Jens Christensen 30aar
dann Søren Christensen Hovsør


B 1721 Christen Chris Jensen 26aar Vesløs Sogn
lauv Christen Christensen Pedersen Hovsør


C 1726 Jens Christensen 21aar
Johanne Christensdatter, viet Niels Lauritsen og Johanne Christensdatter Hovsør
Kirsten Christensdatter Klitmøller
Karen Christensdatter, viet Jens Christensen og Karen Christensdatter Frost (Jens Frost) Hovsør


Oluf Pedersen 1747 May 25th Oluf Pedersen og Maren Nielsdatter B: 634Tousdahl
Niels Pedersen 1747 Aug 1st Niels Pedersen og Maren Christensdatter B: 636 dann Christen Jensen Øsløs af


Margrethe Nielsdatter
sign Christen Thomassen


Østerild
Dorthe Jensdatter 1747 Dec 30th Christen Madsen og Dorthe Jensdatter B: 638 dann Peder Boesen


A 1724 Jens Christensen 23aar
dann Søren Christensen Todbøl


B 1729 Michel Christensen 18aar
C 1738 Peder Christensen 9aar
D 1723 Anne Christensdatter 24aar
E 1727 Maren Christensdatter 20aar
F 1728 Ellen Christensdatter 19aar
G 1734 Kirsten Christensdatter 13aar
Hinding, Nors Sogn
Peder ____ 1747 Nov 6th Peder ____ og Maren Christensdatter 639 dann Christen Christensen Bjerregaard


A 1723 Christen Pedersen 24aar Nors
dann Anders Nielsen Hinding


B 1724 Maren Pedersdatter 23aar
sign Christen Poulsen Vestergaard (Christen Vestergaard)


C 1725 Berthe Pedersdatter 22aar
Christen Pedersen Smed (Christen Smed) Nors i


D Maren Pedersdatter, viet Peder Christensen og Maren Pedersdatter Vang ved
D viet 2: Christen Nielsen Hyldegaard og Maren Pedersdatter
Hunstrup
Maren Christensdatter 1747 Nov 18th (Michel Koch) Michel Nielsen og Maren Christensdatter B: 640 dann Laurits Christensen Hunstrup

1748 Mar 23rd Margrethe Michelsdatter
dann Søren Christensen Hunstrup


Christen Thomassen's hus i Kløv
Maren Jensdatter 1748 Jan 23rd
644 dann Poul Poulsen


Jeppe Christophersen Lynderup i
dann Ib Christensen i Kløv


nævnes Christen Thomassen


Karen Nielsdatter 1748 Jun 14th Elias Thomassen og Karen Nielsdatter B:
dann Thomas Sørensen Aarup


A 1742 Jacob Eliassen 6aar
dann Jens Poulsen Øsløs


B 1738 Johanne Eliasdatter 10aar
C 1742 Anne Kirstine Eliasdatter 6aar
Tømmerby
Maren Jacobsdatter 1748 Jun 14th i Jens Andersen's hus Øsløs 647 dann Christen Christensen Silkeborg af Tømmerby648 dann Niels Jensen Frøstrup af


Tømmerby
Niels Poulsen 1748 Jun 14th Niels Poulsen og Laurits Pedersdatter
dann Niels Pedersen Tømmerby
dann Thomas Sørensen Aarup Sogn
Anne Pedersdatter 1748 Jul 8th Niels Christensen og Anne Pedersdatter B: 648 dann Morten Thomassen


a Christen Nielsen 40aar
dann Peder Carlsen Kløv By


b Anne Nielsdatter 27aar
sign Peder Nielsen


c Niels Nielsen 25aar
d Anne Nielsdatter, viet Mads Andersen og Anne Nielsdatter Hundborg Sogn
Øsløs
Else Jensdatter 1748 Aug 27th Laurits Jensen og Else Jensdatter B: 650 dann Christen Jensen


A 1744 Jens Lauritsen 4aar
dann Gregers Christensen Balle (Bolle) Østerild


B 1746 Kirsten Lauritsdatter 2aar
Aarup
Karen Jensdatter 1749 Jan 2nd Laurits Jensen og Karen Jensdatter B: 651 dann Hans Poulsen Aarup


A 1747 Maren Lauritsdatter 2aar
dann Erich Andersen Aarup
dann Laurits Jensen
dann Jens Berthelsen Thorsø Østerild
nævnes Maren Andersdatter
nævnes Christen Jensen Thous


Aarup
Maren Pedersdatter 1749 Jan 14th Peder Jensen og Maren Pedersdatter B: 652 dann Hans Poulsen Aarup


¨


A 1719 Else Pedersdatter 30aar
B 1726 Anne Pedersdatter 23aar
Øsløs
Maren Christensdatter 1749 Apr 29th Gregers Christensen og Maren Christensdatter B: 654 dann Laurits Jensen


1746 Christen Gregersen 2 1/2aar
dann Peder Pedersen


Smerup Lild Sogn
Mogens Hansen 1749 Mar 15th Mogens Hansen og Karen Christensdatter B: 654 dann Christen Christensen Quolsgaard Lild Sogn


A 1722 Hans Mogensen 27aar
dann Niels Mortensen Lild Sogn


B 1720 Anne Mogensdatter 29aar
lauv Laurits Christensen Fuglsang af Tømmerby
form Hans Pedersen Koldkjaer Lild Sogn


Tved By, Hjardemaal Sogn
Peder Nielsen 1749 May 29th Peder Nielsen og Maren Thomasdatter 655 dann Christen Justesen Hjardemaal


søs Karen Nielsdatter Skjoldborg i
dann Niels Lauritsen Tved af


Søs Else Nielsdatter, viet Thomas Abildgaard og Else Nielsdatter Hunstrup i
søs Maren Nielsdatter, viet Christen Johansen og Maren Nielsdatter Tved i
bro Christen Thomassen Østerild af
Peder Andersen paa sin mor Karen Nielsdatter (thus Anders ____ og Karen Nielsdatter)
Skinnerup