Carl Peter Madsen - Fæsteuddrag - Kølbygård
no assigned estate year Lot # Landlord: Kølbygaard (+ a few minor landlords) tennant previous and future Parish place name tax


nr. gods dato nr. tidligere fæster (dødsår) nu fremtidig fæster (og Kvinde Mandsdatter betyder 'gift med') fødested Sogn sted matrikul folio signeret/ andre
2 Kølby 1695 Jul 3rd
nu Christen Christensen Villerslev fød i Villerslev Svalgaard 0531 001 Enevold Bjerregaard
3 Kølby 1705 May 30th
nu Christen Mogensen (ejer proust sal her Christopher Stensen) Flovlev Hvidberg
5500 001

1 Kølby 1720 Jul 3rd
Ingeborg Pedersdatter nu Peder Christensen Nørrehaa fød i (thus Peder Christensen og Ingeborg Pedersdatter) Villerslev
3231 001

4 Kølby 1719 Oct 23rd 5+6+7 af3hus nu Simon Madsen halv Odby
2410 002

5 Kølby 1719 Nov 28th 5 Simon Madsen nu Niels Simonsen søn Ydby
(2410) 0521 002

6 Kølby 1719 Oct 9th
Christen Sørensen og Anne Sørensdatter enche 1717 nu Niels Jensen og Anne Sørensdatter Todbøl
1532 003

7 Kølby 1719 Mar 10th
Gravers Madsen 1719 nu Anders Thomassen Hunderup af Todbøl Hunderup
1322 003

8 Kølby 1713 Mar 10th
Hans Sørensen 1719 og ____ 1719 nu Jens Andersen Krogsdahl Haresyssel fød i (tidl tje Baron Gersdorph) halve Todbøl berg paa
0632 004

9 Kølby 1701 Oct 11th
nu Hans Sørensen og Christen Sørensen nu Hans Sørensen Todbøl
0000 003

10 Kølby 1719 Oct 3rd
nu Peder Jensen Vestervig fød i Todbøl
1312 004

11 Kølby 1719 Oct 23rd
nu Jens Nielsen Todbøl fød i Todbøl
1300 005

12 Kølby 1719 Oct 23rd
Peder Nielsen 1719 nu Niels Pedersen Todbøl fød i søn Todbøl
1422 005

13 Kølby 1709 Oct 1st
Jens Lauritsen nu Christen Knudsen Todbøl fød i Todbøl
0601 005

14 Kølby 1716 Apr 6th
nu Christen Berthelsen Sjørring fød i Tinstrup Thisted
0411 005

15 Kølby 1681 Nov 6th
Halv Jens Christensen nu Jens Sørensen Todbøl fød i Søren Madsen's søn Todbøl
0000 005

16 Kølby 1712 May 19th
Jens Sørensen nu Jens Jensen Todbøl fød i søn halv bolig Todbøl
0730 006

17 Kølby 1699 Mar 11th
Peder Christensen og ____ livstid nyde nu Poul Pedersen Øster Vandet fød i Øster Vandet
4021 006

18 Kølby 1717 Nov 8th (1718 Jun 7th)
faester Maren Berthelsdatter nu Berthel Andersen Øster Vandet fød i Tilsted
0200 007

19 Kølby 1710 Jul 22nd
Søren Jeppesen og Anne Jensdatter 1710 enche nu Christen Jensen og Anne Jensdatter refer Skinnerup KB Skinnerup
3420 008

20 Kølby 1698 Jan 20th (1719 Aug 12th)
Halv øde Berthel Nielsen nu Christen Pedersen Skinnerup fød i Skinnerup
1120 008

21 Kølby 1721 Dec 5th
Laurits Christensen Bach og Maren Jensdatter enche 1721 nu Ib Nielsen og Maren Jensdatter (Ib N Thorsted fød i) Skinnerup
2000 009

22 Kølby 1688 Feb 28th
Michel Nielsen nu Niels Michelsen Skinnerup fød i søn (ejer København's Hospital) og søs Anne Michelsdatter

0000 009

23 Kølby 1690 Aug 30th
Anders Pedersen 1690 nu Peder Jensen Keit Hillerslev fød i (ejer København's Hospital) sig Peder Thomassen Skinnerup
0000 009

24 Kølby 1708 Jul 24th
Laurits Abelsen nu Peder Andersen soldat landmilits paa Ballerum Nors
2632 010

25 Kølby 1713 Sep 19th
Christen Lerhøj 1713 nu Christen Andersen Vester Vandet fød i Nors
4000 010

26 Kølby 1709 Dec 20th
nu Niels Christensen Hinding fød i søn Hinding
3502 011

27 Kølby 1712 Mar 28th
Christen Jensen nu Peder Jensen Hindinggaard fød i halv søn Nors By Hindinggaard 0711 010

28 Kølby 1700 Mar 10th
Jens Christensen nu Niels Jensen 1/4 Hindinggaard fød i søn
Hindinggaard 0000 011

29 Kølby 1685 Jan 12th
ung Jens Christensen 1685 nu Christen Pedersen Hjardemaal fød i 1/4 Hindinggaard sig Laurits Frost Nors Sogn Hinding By Hindinggaard 0000 012

31 Kølby 1717 Aug 23rd
Peder Søe nu Laurits Pedersen Søe søn 3/4

3231 012

32 Kølby 1701 Nov 4th
Niels Andersen 1701 nu Poul Bunch Tved fød i Hinding
0000 012

33 Kølby 1678 Dec 12th
Laurits Thomassen nu Niels Jensen Skraeder (sign i Bodum Bisgaard) Hinding liden bolig 0000 012 Niels Scheel til Hissing
34 Kølby 1714 Dec 21st
Anne Simonsdatter nu Christen Christensen Hinding fød i Hinding hus gade 0000 013

35 Kølby 1708 Jun 23rd
Laurits ____ nu Christen Lauritsen Tved fød i søn 2222+1231 Tved to boliger 3520 013

36 Kølby 1714 Apr 30th
Peder Andersen nu Laurits Nielsen Øsløs fød i; nævnes PA's mor og datter Tved bolig 1212 013

37 Kølby 1718 Jan 24th
Christen Sørensen nu Søren Christensen Tved fød i søn Tved
0110 013 Enevold Nielsen til K
38 Kølby 1701 Apr 9th
Anders Pedersen og ____ (dat Anne Andersdatter) nu Niels Kjeldsen og Anne Andersdatter (Tved fød i) Tved to boliger 1601 014

39 Kølby 1705 Dec 28th
armod Morten Christensen nu Anders Jeppesen Tved fød i Tved ved Kirchen
0411 014

40 Kølby 1710 Jan 4th Margrethe Fynbo nu Kjeld Pedersen Tved ved Kirchen
0000 015


Kølby 17
nu Berthel Nielsen see p189 Vigsø By

014

41 Kølby 1699 Feb 5th
Christen ____ nu Peder Christensen Ballerum fød paa søn Ballerum
4331 015

42 Kølby 1719 Oct 23rd
Niels ____ 1719 nu Laurits Nielsen paa Ballerum søn Ballerum
4263 015

43 Kølby 1704 Oct 4th
Anders Gøtterup nu Laurits Thomassen Østerild fød i Ballerum
1622 016

44 (see#45) Kølby 1689 Oct 19th
Else Pedersdatter nu Anders Nielsen Nors fød i paa Ballerum
0400 016

45 (see#44) Kølby 1718 Mar 5th
nu Anders Nielsen Nors fød i paa Ballerum
0612 016

46 Kølby 1701 Jan 29th
(Oluf Krogh) Oluf Christensen Krogh og Margrethe Krogh nu Peder Berthelsen Krogh (Peder Krogh) Vigsø fød i Vigsø
0200 016 Christen Helverschou til Irup
47 Kølby 1682 May 16th
Christen Nielsen og Anne Jensdatter 1682 enche nu Laurits Madsen (ejer København's Hospital forstander Søren Jensen Helligaand's Closter Aalborg) 1/4 Vigsø
0000 017

48 Kølby 1701 Jan 27th
Peder Olufsen nu Christen Pedersen Vigsøgaard fød i søn 1/4 Sig Jens Bloch Kampmann Vigsø
0000 017

49 Kølby 1701 Mar 10th
Jens Christensen Møller nu Niels Jensen Vigsø fød i søn Vigsø
1420 018

50 Kølby 1716 May 25th
Christen Olufsen 1701 nu Thomas Pedersen Krogh Vigsø fød i (nævnes ejer Mads Jensen Thisted) Vigsø Krogh 1520 018

51 Kølby 1716 Dec 7th
Niels Madsen og Else Christensdatter nu Christen Nielsen Kaastrup (Christen Kaastrup Christen Nielsen og Else Christensdatter) Vigsø hus gade 0000 018

52 Kølby 1703 Apr 10th
Alder Niels Christensen Kroghpyt (Niels Kroghpyt) nu Niels Lauritsen Hindsels fød paa (note Jens Madsen) Kroghpyt Vigsø
0132 019

53 Kølby 1713 May 27th
Niels Lauritsen nu Hans Madsen Krogh Vigsø fød i (1/2 part note 1731 Nov 8th) Bolykrig Toft Vigsø
0000 019

54 Kølby 1719 Dec 4th
Jens Christensen 1719 nu Niels Simonsen -
0201 020

55 Kølby 1711 Jun 8th year uncertain
Thomas ____ 1717 nu Niels Thomassen nævnes mormor Hunstrup
0000 020 Niels Lange til K
56 Kølby 1688 Oct 8th
Laurits Michelsen 1688 nu Thomas Jørgensen Hjardemaal fød i nævnes LM's søs Mette Michelsdatter Hunstrup
0000 020 Klingenberg til Højris & Ørum
57 Kølby 1708 Oct 12th
Jesper Christensen1708 nu Laurits Christensen Hunstrup
5131 020

58 Kølby 1715 Nov 4th
Christen Andersen og Maren Christensdatter 1715 enche nu Søren Christensen Klastrup fød i Hunstrup
0430 021

59 Kølby 1698 May 29th
Christen Schytte nu Thomas Christensen Sennels fød i Hunstrup
0000 021

60 Kølby 1705 Feb 16th
Oluf Lauritsen og Jens Michelsen nu Søren Pedersen Hunstrup hus 0000 021

61 Kølby 1681 Dec 3rd
Christen Andersen og Dorthe Andersdatter 1681 enche nu Anders Christensen søn sign Jens Hansen 1701 Apr 9th Klastrup
0430 022

62 Kølby 1716 Aug 29th
Christen Sørensen og ____ 1716 enche nu Niels Christensen søn Hunstrup Klastrup
3602 022

63 Kølby 1715 Dec 11th
Laurits Jacobsen og Laurits Nielsen nu Niels Michelsen Lynderup fød i Hunstrup Klastrup
7110 023

64 Kølby 1676 Jan 28th
Skrøb Poul Lauritsen nu Laurits Poulsen Klastrup fød i søn fenrich soldat Hunstrup
0000 023 Hans Exelsen, sub: Henrich von Ahlefeldt sig Klastrupgaard
65 Kølby 1690 Feb 12th
Christen Sørensen nu Mads Pedersen Voring i Nors fød i 1/2 Hunstrup Lynderup
0000 023 Christen Mortensen Lelius
66 Kølby 1708 Jan 11th
Marchor Andersen 1708 nu Niels Marchorsen Hjardemaal fød i søn Hunstrup Lynderup
0312 024

67 Kølby 1714 Mar 23rd
Peder Christensen nu Jacob Thomassen Klastrup fød i 3131 + tilkøbt ny gaard 0331 Hunstrup Lynderup
3522 024

68 Kølby 1714 Jan 23rd
Jeppe Jacobsen 1714 nu Christopher Thordsen nævn Mogens Hansen i Kløv Lynderup
5222 024

69 Kølby 1719 Jan 7th
Niels Simonsen 1719 nu Simon Nielsen søn Kløv By
0000 024

70 Kølby 1697 Nov 6th
Skrøb restance Oct 18th Niels Christophersen nu Jens Sørensen Kløv fød i (ejes af Aalborg Hospital) Kløv boel 0000 025

71 Kølby 1716 Mar 14th
Laurits Michelsen nu Jens Madsen Kløv i Hunstrup
1411 026

72 Kølby 1708 Feb 8th
Christen Christensen nu Peder Jensen Bang Sunstrup fød i Kløv
6122 025

73 Kølby 1689 Apr 18th
Thord ____ nu Jens Thordsen Kløv i (nævnes Mads Thordsen bro) Kløv
0212 026

74 Kølby 1711 Feb 13th
armod Christen Ibsen nu Thomas Jensen Østerild fød i Kløv
- 027

75 Kølby 1701 Jul 7th
Rasmus Thomassen nu Morten Thomassen Tinstrup af Kløv
8322 027

76 Kølby 1692 Jul 13th
Thomas Christensen 1692 nu Mads Christensen Tinstrup fød i Hunstrup
0000 028

77 Kølby 1702 Apr 18th
Skrøb Anders Jensen nu Oluf Madsen Bjerre fød i Kløv
2430 028

78 Kølby 1702 Dec 5th
Mor nu Christen Sørensen Kløv fød i søn Kløv
1411 028

79 Kølby 1715 Mar 14th
Jens Madsen nu Laurits Christensen Kløv i Hunstrup
1610 029


Kølby 17
nu Peder Lauritsen Hjardemaal

029

80 Kølby 1705 Jan 31st
Peder Bro nu Søren Lauritsen Kløv i, nævn Jens Sørensen i Kløv Kløv boel 0000 029

81 Kølby 1712 Mar 17th
Christen Pedersen 1712 nu Søren Pedersen sign Bjerregaard Kløv
0110 029

82 Kølby 1690 Jan 15th
Anders Pedersen 1690 nu Mogens Hansen Kløv i Hunstrup
0000 030

83 Kølby 1681 Jan 2nd
Laurits Sørensen Smed Nors fød i Kløv
0000 030

84 Kølby 1687 Nov 24th
Christen Ibsen nu Carl Pedersen Sønderhaa fød i sign Renberg Kløv Mølle
0000 030

85 Kølby 1710 Jul 15th
Mads Michelsen nu Christen Christensen og ___ Madsdatter datter til MM Østerild Vestergaard 7421 030

86 Kølby 1719 Apr 25th
farbro Mads Michelsen nu Laurits Nielsen Klastrup fød i nevø Østerild Vester By
0120 031

87 Kølby 1717 Apr 5th
Mads Christensen Rollemann mursven og ____ enche 1717 nu Michel Lauritsen og ____ (Klastrup fra) (Michel Lucasen?) Østerild
1402 032 omt Rasmus Jørgensen sub Frederich Kjaer forrige Ryttergods
88 Kølby 1710 Feb 27th
armod Niels Lauritsen nu Jens Villumsen Østerild fød i Østerild
0000 032

89 Kølby 1713 Mar 21st
Jørgen Christensen nu Michel Pedersen Schytte Østerild hus 0201 033

90 Kølby 1719 Mar 20th
Søren ____ nu Mads Sørensen søn Vester By boel 0522 033

91 Kølby 1717 Mar 13th
Christen Olufsen og ____ nu Jens Michelsen Smed fød i Vesløs

0031 033

92 Kølby 1717 May 18th
Villads Christensen og ___ 1717 enche nu Peder Christensen Østerild
0231 033

93 Kølby 1714 Dec 2nd
Christen Poulsen Havtoft 1714 nu Christen Pedersen tje Christen Pedersen I Hogen Østerild hus 0000 034
nu Christen Lauritsen

0000 034

94 Kølby 1719 Mar 30th
Christen Nielsen Smed 1719 nu Thomas Jensen Østerild Vesten Byen
0000 034

95 Kølby 1699 Aug 1st
Salomon nu Knud Sunesen Hurup Vesløs Sogn fød i (nævn Hospital) Østerild hus 0000 034

96 Kølby 1695 Apr 20th
Gertrud Jensen nu Christen Lauritsen Østerild hus gade 0000 035 forvalter Ørum Slot Poul Maes, Poul Klingenberg til Højris
97 Kølby 1699 Apr 26th
Poul Jensen nu Christen Jensen Frandsen Østerild hus 0000 035

98 Kølby 1707 Nov 21st
Mads Michelsen nu Laurits Madsen Thorsø fød i søn Østerild
0000 035

99 Kølby 1708 May 1st
morbro Jens Andersen nu Christen Andersen nevø Østerild
0000 036

100 Kølby 1719 Oct 23rd
Søren Nielsen Frost nu Christen Christensen Østerild af Hovsør
0601 035

101 Kølby 1712 Feb 19th
Hans Closter nu Christen Christensen ung Hovsør
1210 036

102 Kølby 1718 May 5th
nu Jens Jensen 1/2 to ødegaarde Hovsør Østerild
6432 037

103 Kølby 1713 Mar 17th
Christen Røn nu Jens Lauritsen Østerild
0320 037

104 Kølby 1710 Jul 20th
Christen Hansen nu Anders Christensen Have Østerild fød i Østerild Sønder By lille Ballegaard 1712 038

105 Kølby 1707 Feb 26th
armod Anders Jensen nu Laurits Jensen Østerild fød i (0131) Østerild Hunstrupgaard 0311 038

106 Kølby 1716 Aug 1st
Christen Pedersen nu Knud Jensen 1/2 Hillerslev
1730 039

107 Kølby 1689 Dec 5th
Christen Thomassen nu Søren Poulsen Hovsør boel 1210 039 sign Poul Maes, Ørum Slot
108 Kølby 1705 Apr 14th
Jørgen Nielsen nu Oluf Christensen Hovsør af Østerild hus gade 1110 040

109 Kølby 1719 Mar 8th
Christen Lauritsen nu Christen Christensen Kløv fød i Østerild
0122 040

110 Kølby 1715 Jan 26th
Laurits Jacobsen 1715 nu Christen Christensen Damgaard 1/2 Østerild
1521 040

111 Kølby 1703 May 4th
armod Jens Balle nu Jens Pedersen Dahlgaard fød i Østerild Sønder By
3122 041

112 Kølby 1713 Mar 1st
Christen Christensen og ____ 1713 enche nu Christen Christensen 0231 til Kølby 0411 til Kirchen Østerild
1320 041

113 Kølby 1699 Dec 7th
Christen Christensen 1699 nu Niels Christensen Østerild fød i Østerild Møllegaard 2631 042

114 Kølby 1704 Aug 2nd
armod Michel Balle nu Gregers Christensen Aarup fød i Østerild
2311 042

115 Kølby 1713 Mar 11th
Peder Schytte nu Laurits Pedersen Schytte søn Østerild Sønder By
3322 042

116 Kølby 1705 Jun 3rd
Alder Gert Jensen nu Christen Pedersen og ____ Gertsdatter Thorsø fød i Østerild Abildhave 2230 042

117 Kølby 1719 Nov 23rd
Peder Christensen nu Henrich Pedersen Schytte Thorsø fød i søn Østerild Sønder By
2410 043

118 Kølby 1700 Feb 24th
Christen Pedersen nu Peder Christensen Østerild fød i søn 1/2 Sønderby
0000 043 Johan Rantzau til Frydendahl Frantz Rantzau
119 Kølby 1697 Mar 22nd
Jens Nielsen Smed nu Niels Jensen Smed Østerild fød i søn Østerild
4500 044

120 Kølby 1707 Jun 6th
Niels Knudsen nu Christen Hansen Hjardemaal fød i Hjardemaal
2422 044

121 Kølby 1713 May 15th
morbro Niels Christensen nu Niels Christensen Hjardemaal fød i nevø Hjardemaal
0120 045

122 Kølby 1690 Mar 17th
Poul Christensen og Johanne Nielsdatter 1690 enche nu Peder Jensen Bisgaard Hjardemaal hus gade 0000 045 sign Viborg
123 Kølby 1722 Apr 8th
Christen Andersen og mor nu (Anders Rimmer fød paa) Anders Christensen Rimmer søn Hjardemaal bolig 0000 045

124 Kølby 1722 Apr 9th
nu Christen Eschesen Murmester og Anne Christensdatter møl 2510 Hunstrup Kløv Mølle 0630 046

125 Kølby 1722 Aug 27th
Peder Jørgensen nu Christen Michelsen Schytte Sneistrup fød der Hjardemaal
0000 047

126 Kølby 1714 Sep 9th
Bodil Thomasdatter nu Jens Lauritsen Hjardemaal
0000 048

127 Kølby 1706 Nov 5th
Mourits Nielsen nu Peder Christensen Aarup fød i Hjardemaal Klit
2031 047 cam Brochenhus session
128 Kølby 1708 Aug 16th
Christen Nielsen Kroghpyt og Helle Christensdatter 1708 enche see Hjardemaal KB: nu Jeppe Jeppesen og Helle Christensdatter Tanderup Vester Vandet fød i (nævnes hendes og CNK søn: Christen Christensen) Raehr Hjardemaal
0000 048

129 Kølby 1692 Mar 4th
Christen Poulsen nu Peder Lauritsen Hjardemaal Hjardemaal
0000 049

130 Kølby 1721 Dec 30th
Christen Lauritsen nu Søren Andersen Ballerum fød paa (nævnes Christen Hansen) Hjardemaal
0000 049 Hans Dagfoss
131 Kølby 1714 Mar 23rd
Jens Sørensen (far) og Søren Christensen nu Niels Jensen Hjardemaal Klit søn fød i Hjardemaal Krogh 1330 050

132 Kølby 1707 Mar 2nd
Peder Henningsen og ____ 1707 enche nu Jens Sørensen Mejl Klit fød i (nævnes skatter for Jens Sørensen og Peder Rimmer) Hjardemaal Kjaer
0231 050

133 Kølby 1722 May 28th
Skrøb Peder Justesen og ____ livsophold nu Laurits Jensen Hjardemaal Sønder Klit
0611 051 sign Storgaard
134 Kølby 1719 Jul 24th
Eschild Christensen nu Christen Christensen Skive Klit fød i Hjardemaal
0320 051

135 Kølby 1719 Apr 24th
Peder Mortensen nu Jacob Lauritsen Vust fød i Hjardemaal Klit Madsbøl (Marspill) 0500 051

136 Kølby 1703 Jun 13th
Mads Andersen og ____ nu Jens Sørensen Ellisbøl fød i aegter dat til MA: Jens Sørensen og ____ Andersdatter

0222 052

137 Kølby 1711 Apr 6th
nu Thomas Christensen Bojer Hjardemaal
5701 052

138 Kølby 1711 Oct 29th
nu Just Hansen Hjardemaal
4712 052

139 Kølby 1717 Oct 4th
Christen Andersen og Maren Christensdatter 1703 enche nu Hans Justesen og Maren Christensdatter Tved
3131 053

140 Kølby 1710 Jul 15th
Christen Christensen nu Michel Christensen Østerild fød i Copperø
2730 053

141 Kølby 1707 Feb 16th
Laurits Andersen og ____ 1717 enche nu Søren Joensen Hjardemaal
0000 053

142 Kølby 1722 Jun 8th
Christen Poulsen og ____ 1718 enche nu Christen Lauritsen Smed Kløv Hunstrup Kløv Røn gadehus 0010 053

143 Kølby 1715 Feb 27th
Peder ____ 1715 nu Thue Pedersen søn Hjardemaal
0220 054

144 Kølby 1705 May 7th
Mads Nielsen nu Jens Christensen Hinding fød i aegter datter thus: Jens Christensen og Maren Madsdatter i Tved Hjardemaal Tved
1702 054

145 Kølby 1711 Jan 2nd
Knud Nielsen nu Peder Christensen Rimmer Hjardemaal
0230 054

146 Kølby 1705 Aug 2nd
(proustegods Thyholm Christophersen) Mads Urges nu Peder Christensen og Søren Christensen (nævnes Niels Andersen) Hjardemaal
0222 055 Sig: Thisted Amtsstue
147 Kølby 1706 Jun 21st
nu Peder Christensen og Søren Christensen Hjardemaal Korsø By
8000 056

148 Kølby 1718 Apr 26th
Peder Christensen og Maren Jensdatter 1718 enche nu Christen Jensen og Maren Jansdatter (Ballerum Tved fød på 1/2) Hjardemaal Korsø By
- 056

149 Kølby 1710 Oct 28th
Christen Hove (morfar) nu Peder Christensen Klit fød i barnebarn Hjardemaal
0320 057

No # Kølby 1718 Jul 6th
Christen Madsen nu Anders Nielsen Bach Klit paa Hjardemaal Klit
0412 057

150 Kølby 1709 Sep 10th
Christen Pedersen nu 1702 Christen Mortensen Klit fød i Oct 11th 1/2 Hjardemaal Klit
3312 057

151 Kølby 1692 Mar 29th og Apr 15th
(far) Niels Christensen og Anne Mortensdatter (mor) nu Morten Christensen Hjardemaal fød i søn Hjardemaal Klit
0110 058 sig Bartholemeus Aalborg
152 Kølby 1709 Oct 18th
Alder Christen Pedersen far nu Christen Christensen Tved fød i søn Hjardemaal
0112 058

153 Kølby 1707 May 1st
Christen Nielsen og Karen Sørensdatter 1707 enche nu Poul Justesen og Karen Sørensdatter (Lille Oddersbøl fød i) Hjardemaal Klit
- 058

154 Kølby 1694 Feb 16th
Jens Thomassen nu Niels Christensen Øsløs fød i Vesløs
- 059 sig Vesløsgaard Ewon Kahlen
155 Kølby 1691 Jan 22nd
Niels Degn og Birgithe Thomasdatter 1691 enche nu Peder Nielsen Vesløs
- 059 ejer Jørgen Arentfeldt til Rugaard Thiele og Gammelgaard, sig Vingeaard Christen Thomassen
156 Kølby 1718 Dec 30th
Peder Olufsen 1718 nu Jens Berthelsen Høfstrup enchen's datter nævnes Vesløs hus gade - 060

157 Kølby 1693 Sep 22nd
Anders Nielsen nu Jens Jensen Sønder Mølle Tømmerby fød i Vesløs
- 060

158 Kølby 1697 Nov 16th
Bo Hansen nu Søren Jensen Odgaard Øsløs fød i Vesløs hus - 061

159 Kølby 1714 Aug 3rd
Hans Madsen nu Christen Christensen Sent Vesløs
0631 061

160 Kølby 1693 Sep 22nd
Inger Pedersdatter 1693 nu Oluf Pedersen Copperø Hjardemaal Vesløs
- 062

161 Kølby 1688 Feb 1st
Jens Jensen nu Jens Jensen Odgaard Vesløs søn Vesløs
- 062 Sig Gregers Høes
162 Kølby 1705 Jan 3rd Apr 30th
Boe Nielsen nu Niels Boesen Vesløs fød i søn Vesløs
- 063 sig Bartholemeus Hartmand Aalborg
163 Kølby 1713 Dec 14th
Jens Nielsen nu Christen Michelsen Øsløs fød i Vesløs
1600 063

164 Kølby 1717 Mar 24th
Peder Simonsen (broder) nu Christen Simonsen broder Vesløs
3622 063

165 Kølby 1700 Dec 2nd
Gam Jens Nielsen 1700 nu Poul Jensen 1/10 ejer kongelig Vesløs
3300 063

166 Kølby 1703 May 10th
Jens Gregersen 1703 nu Peder Christensen Tømmerby fød i Vesløs
1630 064

167 Kølby 1697 Nov 4th
Anders Erichsen nu Anders Thomassen Sønder Aarup fød i Aarup
- 064

168 Kølby 1696 Feb 11th
nu Anders Jensen Kir Arup fød i (brev fra tje: Peder Jensen og Karen Christensdatter hustru Kir Arup til søn Erich Pedersen søn Vesløs) Anders Jensen og Anne Pedersdatter (PJ's datter) Nov 1st 1695 Aarup
1431 065 proust Christen Christensen Over Gissum Herred; nævnes Niels Stenstrup proust over Vester Han Herred
169 Kølby 1720 Jun 28th
Peder Jensen nu Christen Simonsen 1/2 Aarup Hus 2 0601 065

170 Kølby 1705 Mar 13th
Peder Jensen nu Christen Hansen tje Øsløs Praesteg Aarup
1320 066

171 Kølby 1701 Sep 1st (Sep 23rd)
Jens Graversen nu Poul Hansen Holm Vust fød i Sønder Aarup
3400 067 sign Dronninglund M. Ulsøe
172 Kølby 1691 Nov 24th
Thomas Pedersen Morsing 1691 nu Søren Andersen Sønder Aarup fød i Sønder Aarup
- 066

173 Kølby 1718 Jul 17th
nu Christen Nielsen Østerild fød i Aarup
0012 067

174 Kølby 1714 Jan 30th
Peder Thomassen nu Laurits Pedersen søn Aarup
6221 067

175 Kølby 1702 Oct 8th (1703 Apr 8th)
Jens Christensen nu Laurits Jensen Sønder Aarup fød i søn (enrollment) Aarup
4100 067

176 Kølby 1717 Mar 24th
nu Peder Simonsen Aarup
2412 068

177 Kølby 1703 Jan 3rd
Christen Thomassen nu Hans Christensen Aarup fød i Aarup
3400 068

178 Kølby 1695 Sep 28th
Hans Gregersen nu Niels Sørensen Aggerbo Bach på Aarup
- 069

179 Kølby 1705 Jun 3rd (Sep 22nd)
Alder Niels Pedersen morfar Laurits Michelsen barnebarn (session) Aarup
2302 069

180 Kølby 1708 Sep 20th (1709 Apr 19th)
Anders Lauritsen nu Jens Pedersen nu Peder Jensen rytterbonde Aarup Sign (ref krigs jordebogen) Aarup
- 069 sign Dyssel Hartmand
181 Kølby 1714 Jens 15th
Else Andersdatter nu Peder Jensen Aarup hus gade 0012 070

182 Kølby 1693 Jul 1st
Niels Poulsen Holst og Maren Lauritsdatter nu Poul Nielsen Holst Søndergaard Øsløs fød i søn Søndergaard Øsløs
- 070

183 Kølby 1717 Dec 14th (1718 Feb 19th)
Laurits Frandsen og ____ 1718 enche nu Christen Jensen Vust
4511 070

184 Kølby 1693 Dec 12th
Niels Lauritsen nu Christen Christensen Haverslev af 1/2 (degnbrønd?) Rytter ordinance Breistrup
- 071

185 Kølby 1705 Jun 22nd
Gregers Jensen nu Poul Gregersen Svenlin? Søn Vigsø Søholm? 0200 071

186 Kølby 1719 Nov 16th
armod Christen Brun og ____ enche 1719 nu Anders Christensen Tømmerby fød i Vester Thorup
6320 072

187 Kølby 1695 Feb 20th
nu Christen Christensen Smed Thisted fød i Gøtterup Øster Han
3500 072

188 Kølby 1695 Feb 16th
Jens Snedker 1695 nu Niels Lauritsen Klim fød i Øsløs hus gade - 073

189 Kølby 1699 May 4th
Niels Salomonsen nu Jens Christensen Vesløsgaard Mølle fød i 1/2 (nævnes befængt smitsom sygdom) frafaldt session Øsløs Mølle: vejr huset
- 073

190 Kølby 1700 Nov 26th
Niels Christensen nu Christen Nielsen heden paa Øsløs
- 074

191 Kølby 1717 Apr 28th
Jens Christensen Cold og ældste datter nu Jens Nielsen Øsløs fød i Øsløs
5121 074

192 Kølby 1719 Oct 11th
nu Christen Thomassen Øsløs Øsløs
2600 074

193 Kølby 1710 Feb 6th
Christen Andersen nu Jens Christensen Schaarup Øsløs fød i Øsløs
2610 075

194 Kølby 1720 Jul 9th
armod Niels Christensen nu Jens Christensen Arup fød i Øsløs Rolighed 3432 075

195 Kølby 1715 Aug 12th
Niels Knudsen nu Mads Jensen Lund fød i Øsløs
4302 075

196 Kølby 1701 May 8th
Christen Pedersen 1701 nu Niels Nielsen Sirring Kintrup Sogn fød i Øsløs Koldsgaard - 076 Sign Vesløsgaard
197 Kølby 1699 Jan 18th
Niels Pedersen nu Jens Andersen Berget Lild Sogn fød paa Øsløs
- 076

198 Kølby 1711 Sep 2nd
Christen Mortensen nu Anders Christensen Schaarup Øsløs fød i Øsløs
3222 076

199 Kølby 1701 Aug 4th
Gravers Nielsen nu Peder Svensen boede paa Ejsholm Øsløs
- 076

200 Kølby 1691 Apr 25th
Anders Olufsen 1691 nu Jens Lauritsen og Margrethe Andersdatter ældste dat til AO (Øsløs af) Øsløs
- 077

201 Kølby 1713 Dec 29th
Michel Christensen nu Niels Lauritsen Øsløs fød i Øsløs (nævnes Lynggaard i Øsløs 1221) 2420 077

202 Kølby 1716 Mar 9th
Mor nu Christen Gregersen søn 1/2 Øsløs Bundgaard 4002 078

203 Kølby 1716 Mar 9th
Jens Christensen nu Christen Jensen Kjaer søn (nævnes 1/4 part og Lynggaard 1121 3/4) Øsløs
3310 078

204 Kølby 1690 Sep 28th (1691 Oct 6th)
armod far nu Christen Pedersen Kram Øsløs
0000 079 sig Anders Christensen
205 Kølby 1116 Aug 15th
Jens Lauritsen 1716 nu Søren Michelsen Øsløs
4332 079

206 Kølby 1718 Jun 13th
nu Christen Jensen Morsing Øsløs hus gade - 079

207 Kølby 1713 Jan 4th
Joen Pedersen 1713 nu Christen Poulsen Vesløs fød i Øsløs
0012 079

208 Kølby 1705 Apr 15th
Michel Christensen Badstue 1705 Just Thomassen Gøtterup af Øsløs hus gade - 080

209 Kølby 1703 Jul 6th (1703 Sep 27th session Aalborg)
Christen Sørensen nu Jens Erichsen Øsløs fød i session krigsjordebog Øsløs hus gade - 080

210a Kølby 1703 Sep 12th
Kirsten Krum nu Christen Sørensen Tømmerby fød i 1/2 Øsløs hus Øsløsgaard 0002 080

210b Kølby 1703 Sep 12th
Peder Pedersen nu Christen Sørensen Tømmerby fød 2. hus se Øsløs hus Synden gaden 0002 080

211 Kølby 1704 Jan 12th
BA nu Berthel Andersen Øsløs hus 0100 080 sign Dronninglund M. Utsøe
212 Kølby 1719 Feb 7th (possibly another month)
Christen Christensen og ____ 1719 enche nu Poul Pedersen Øsløs fød i Hjortholm
0310 081

213 Kølby 1718 Jun 15th
Jens Christensen nu Christen Thomassen Øsløs fød i Øsløs Hus Badstue 0001 081

214 Kølby 1722 Mar 6th
Thomas Christensen Bundgaard nu Jens Berthelsen Kjaerup fød i Tømmerby
9001 082

215 Kølby 1717 Apr 6th
Jens Michelsen nu Thomas Christensen Bundgaard paa Ryttergods Tømmerby 1/2 nævnes krigsjordebog (reducet to 2700) Tømmerby Hulgaard 4400 082

216 Kølby 1702 Sep 6th (session Aalborg 1702 Oct 22nd)
Alder Christen Thomassen nu Thomas Christensen Tømmerby fød i søn 1/2 reducet tax Tømmerby
2700 082

217 Kølby 1689 Jul 20th
far nu Christen Jensen Kroghgaard fød i søn Tømmerby
- 082

218 Kølby 1701 Jan 13th
skrøbelig Michel Nielsen nu Christen Michelsen Tømmerby fød i søn Tømmerby
- 083

219 Kølby 1715 Sep 24th
nævnes Hans Christensen bliver boende; beboes af: Karen Hansdatter 1715 enche nu Laurits Christensen Qvolsgaard og Karen Hansdatter (Øsløs fød i) Tømmerby Fuglsang 4002 083

220 Kølby 1701 May 11th (session Aalborg 1701 Sep 23rd)
Peder Pedersen nu Jens Christensen Tømmerby fød i Tømmerby
1600 084

221 Kølby 1707 Mar 15th
Niels Schytte nu Jens Sørensen Øsløs fød i Tømmerby Hofstrup 4010 084

222 Kølby 1700 Nov 16th
Christen Madsen 1700 nu Jens Sørensen stedsøn Tømmerby

084

223 Kølby 1701 Oct 30th
Jens Nielsen og ____ 1701 enche nu Christen Christensen og _____ enchen (Øsløs fød i) Høgstrup
2232 085

224 Kølby 1715 Mar 15th
Niels Pedersen nu Sune Pedersen Øsløs fød i Tømmerby
2102 085

225 Kølby 1687 Dec 19th
Niels Jensen nu Jens Nielsen søn Tømmerby Frøstrup
- 086

226 Kølby 1713 Mar 7th
Marchor Christensen nu Søren Marchorsen Frøstrup fød i Tømmerby Frøstrup
1302 085 ejer Christopher Lynderup
227 Kølby 1706 Sep 10th
Jens Andersen nu Søren Sørensen Grisberg to parter af hus Tømmerby Frøstrup hus
086 sig Hedvig Paulum salig her____ efterladte enche Kierup Praesteg; her Urban Baun og Hedvig Jacobsdatter Paulun 1709 enche
228 Kølby 1711 Jan 17th
Anders Lauritsen (farbro) nu Niels Jensen Frøstrup i (nevø) (thus dad is: Jens Lauritsen) Tømmerby

086

229a Kølby 1689 Jul 26th
armod Christen Thomassen nu Niels Joensen Tømmerby Langvad fød i Tømmerby Mehl Mølle

087

229b Kølby 1689 Jul 26th
naevnt i krigsjordebog Christen Poulsen nu Niels Joensen Tømmerby Langvad fød i Tømmerby Frøstrup hus gade
087

230 Kølby 1722 Dec 8th
Louis Christensen nu Jens Christensen Smed Hunstrup
0232 087

231 Kølby 1722 Dec 3rd
selv nu Niels Christensen Kold Holmen By Auns Sogn Vust
1220 087

232 Kølby 1722 Nov 24th
Jens Thorsen og ____ 1722 enche og ____ Jensdatter nu Niels Pedersen og ____ Jensdatter (Hundborg fød i) Hunstrup Kløv
7212 088

233 Kølby 1722 Dec 15th
Aksel Mortensen (farbro) nu Morten Andersen (brosøn) skyld til Lille Aagaard; ejer Vesløsgaard Lund Lild
2202 088

234 Kølby 1717 Nov 18th
Just ____ og Maren Lauritsdatter 1717 enche nu Laurits Justesen Thorsted Thorup fød i søn 1/2 Thorup
6312 089

235 Kølby 1715 Jan 5th
krigsjordebog Laurits Sørensen 1715 nu Peder Nielsen Resolution session 1714 Aug 13th Vester Thorup Ullerup 6101 089

236 Kølby 1707 Mar 8th
Jens Roersen og ____ Niels Michelsen Tømmerby fød i 1/2 nævnes fader Michel Nielsen Tømmerby Dahlgaard's grund 1400 089

237 Kølby 1703 Oct 14th
Anders Lauritsen nu Niels Christensen Vust fød i Tømmerby Mølle hus Møllested - 090

238 Kølby 1715 Apr 30th
Niels Poulsen nu Niels Pedersen Høstrup i Tømmerby
5530 090

239 Kølby 1693 Mar 6th
Christen Jensen og Karen Jensdatter 1693 enche nu Laurits Jacobsen og Karen Jensdatter ((Lave Jacobsen) Tømmerby fød i) Tømmerby bolig i Kierup - 090 sig Christen Mortensen, Lelius Vese
240 Kølby 1691 May 1st
nu Christen Madsen Røn Bro Vilsund Hjardemaal fød i Tømmerby Roebroe - 091 ejer Erich Zacharias
241 Kølby 1693 Oct 20th
Joen Nielsen 1693 nu Jens Joensen søn - Langgaard - 091 sig Knud Daniel Kophst
242 Kølby 1693 Aug 24th
Christen Lauritsen nu Niels Jensen Tømmerby fød i Tømmerby
- 091 sig Pretzmann
243 Kølby 1698 Mar 30th
Christen Poulsen nu Morten Jensen Tømmerby fød i Lild Thor's Havn (Thorshavn)
092

244 Kølby 1710 Dec 4th
Laurits Lauritsen nu Laurits Lauritsen Lund søn Nørre Klit
1120 092

245 Kølby 1695 Feb 16th
Niels Andersen nu Peder Christensen Lild paa Berget
- 092

246 Kølby 1692 Mar 30th
Jens Sørensen nu Jacob Thomassen Lild fød i Lild
- 093 sig Aalborg Beldering
247 Kølby 1697 Nov 16th
Erich Madsen nu Anders Lauritsen Koldgaard Lild fød i Lild paa Berget
- 093

248 Kølby 1719 Jul 7th
Just Lauritsen nu Christen Christensen og ____ (Sønder Mølle fød i (tje i Refsgaard?)) aegter datter, nævnes gamle forældre Lild paa Berget bolig 1621 093

249 Kølby 1709 Aug 6th
Christen Jacobsen Vust nu Mogens Hansen Tømmerby fra Lild Smerup
1700 094

250 Kølby 1717 Jul 15th
____ og Maren Thomasdatter 1717 enche nu Peder Pedersen og Maren Thomasdatter (Arup fød i (mølle skyld: 0202)) Lild Mølle: vejr Roelsgaard 5122 094

251 Kølby 1715 May 1st
Jens Nielsen Glæde
hus gade og Kaasgaard - 095

252 Kølby 1715 Mar 26th
Anders Michelsen nu Christen Justesen Berget Lild paa fød i Lild Krogh 0232 095

253 Kølby 1712 Feb 24th
Niels Mortensen Lundby Lild sogn fød i Lild Glæde hus (sandflugt) 0121 095 ejer Aagaard og Aggersborg
254 Kølby 1705 Nov 4th
alder Jens Nielsen nu Niels Jensen Lild fød i søn Lild Vesten Hulbech hus 0210 096

255 Kølby 1714 Jan 24th
Christen Pedersen nu Peder Andersen Lild fød i tje Niels Michelsen Dahlgaard Lild
0120 096

256 Kølby 1714 Jun 19th
nu Christen Nielsen Graesbøl Lild fød i stedsøn til: Anders Pedersen, hvor han bor, nævnes dannermand Christen Christensen og Anders Lauritsen Myrup Lild bolig to 0600 096

257 Kølby 1707 May 30th
Christen Thomassen og Karen Andersdatter nu Christen Mortensen Lild fød i Lild Roelsgaard bolig 0400 097

258 Kølby 1701 Sep 3rd
Maren Nielsdatter nu Peder Jensen og Maren Nielsdatter (Øsløs fød i) Lild Roelsgaard hus gade - 097

259 Kølby 1716 Jul 4th
Morten Madsen og ____ 1716 enche Jacob Christensen Haverslev fød i Lild hus 0030 097

260 Kølby 1709 Mar 16th
nu Anders Nielsen og Niels Andersen søn Lild Kinved paa hus 0220 097

261 Kølby 1714 Jan 16th
Peder Christensen nu Laurits Jensen Lild Berget paa fød i Nørre Klit bolig - 098

262 Kølby 1707 Sep 20th
Christen Pedersen nu Anders Christensen søn Lille Schadhavn
- 098 ejer Anders Hansen formynder til Hedvig Urbansdatter
263 Kølby 1705 Jun 30th (1705 Dec 14th)
Thomas Nielsen nu Niels Thomassen Kierved Lild fød paa søn Lild Kierved hus 0412 098

264 Kølby 1723 Nov 6th
Jens Erichsen 1723 nu Peder Mortensen Schousted Hillerslev Sogn fød i Øsløs hus gade 0111 099

265 Kølby 1723 Apr 26th
Jens Christensen nu Christen Jensen Tved søn 1/2 Hjardemaal
1402 099

266 Kølby 1722 Nov 27th
Niels Jensen Spanggaard nu Christen Jørgensen og ____ Nielsdatter dat til NJS Lild Hillerslev fød i (ejer Skinnerup Kirche) Tinstrup Thisted Sogn
0321 099

267 Kølby 1723 Dec 14th
Thomas Jørgensen nu Jørgen Thomassen søn Hunstrup
5432 099

268 Kølby 1723 Dec 17th
Christen Jensen og Anne Sørensdatter 1723 enche nu Jens Pedersen Vester Vandet fød i Skinnerup
3420 100

269 Kølby 1724 Jan 18th
Christen Christensen Svalgaard nu Peder Lauritsen og ____ steddat til CCS Villerslev fød i Villerslev
5531 100

270 Kølby 1724 Mar 3rd
Anders Sallingbo nu Peder Pedersen Schytte Østerild i Hovsør hus gade - 100

271 Kølby 1724 Mar 22nd
Mor nu Peder Andersen Lille Schade Have søn; husets navn er samme som hans moder lil Schadhove hus gade - 101

272 Kølby 1724 Apr 19th
Alder Peder ____ nu Erich Pedersen Skinnerup fød i søn Skinnerup
1222 101

273 Kølby 1724 Jun 28th
Jens Madsen nu Mads Jensen Kløv fød i søn Kløv
4011 102

274a Kølby 1724 Jan 2nd
nu Anders Andersen 1/2 Arup Synden Byen
6102 102

274b Kølby 1724 Jan 2nd
nu Anders Andersen 1/2 Arup Synden Byen
3021 102

275 Kølby 1724 Jan 2nd
Niels ____ nu Christen Nielsen Schaarup søn 1/2 i fars gaard Vesløs
6300 102

276 Kølby 1724 Jul 6th
Christen Christensen 1724 nu Peder Nielsen Tved fød i Hjardemaal
1132 102

277 Kølby 1724 Oct 3rd
Poul Hansen 1724 nu Christen Nielsen Schaarup Vesløs fød i Aarup
4630 103

278 Kølby 1724 Oct 15th
Laurits Madsen nu Mads Lauritsen Vigsø i søn 1/4 Vigsø
0500 103

279 Kølby 1725 Dec 12th
Moder nu Laurits Pedersen søn Hjardemaal
0622 104

280 Kølby 1726 Mar 2nd
Christen _____ nu Søren Christensen Arup søn fød i (for Baron Gersdorph) 1/2 Aarup
3312 104

281 Kølby 1726 Jul 25th
Søren Andersen nu Peder Christensen Rimmer nævnes Christen Nielsen Hjardemaal Berget under
2422 104

282 Kølby 1726 Aug 14th
Peder Christensen? nu Jens Sørensen Berget under ved Tved By (samme sted som Peder Rimmer bo) Hjardemaal
0521 105

283 Kølby 1721 Oct 12th
Laurits Balle (Laurits Bolle) nu Anders Pedersen Østerild fød i Østerild Vesterby hus gade 0021 105

284 Kølby 1726 Sep 7th
Jens Lauritsen 1726 nu Christen Madsen Fuglsang Østerild fød i Østerild
0321 105

285 Kølby 1726 Oct 30th
Mads Tinstrup nu Jens Jensen Kløv fød i Kløv
3732 106

286 Kølby 1726 Dec 29th
Jens Lauritsen og ____ 1726 enche nu Hans Degn Berget hesteager i to ødegaarde - 106

287 Kølby 1727 Feb 19th (1727 Feb 18th)
Anders Nielsen 1727 nu Søren Jensen Ballerum Tved Sogn fød paa Tved
- 106 sign Rubech Humble
288 Kølby 1727 Mar 13th
Just ____ nu Christen Justesen Hjardemaal fød i søn Hjardemaal
4712 106

289 Kølby 1727 Mar 22nd
Christen Lauritsen (farbro) nu Laurits Sørensen Østerild nevø (thus far is Søren Lauritsen) Østerild
0622 107

290 Kølby 1727 May 4th
nu Søren Andersen Ballerum fød paa nord for Laurits Thomassen's march Ballerum
- 107

291 Kølby 1727 Jun 7th
Niels Simonsen nu Anders Jensen Schaarup Nors fød i Hansted
0022 107 sign Mads Jensen Ulstrup paa
292 Kølby 1726 Nov 9th
nu Anders Pedersen Bonde soldat landmilits major Kraft's com Østerild
0211 107

293 Kølby 1727 Sep 22nd
Mor nu Anders Madsen Krogh Vigsø fød i søn 1/4 Vigsø
0520 107

294 Kølby 1725 Feb 10th
Laurits ____ nu Thomas Lauritsen Ballerum paa søn Ballerum
1622 107

295 Kølby 1727 Oct 9th
Anders Haastrup nu Laurits Christensen Klastrup fød i Østerild hus gade 0022 108

296 Kølby 1727 Jan 22nd
Mads Thomassen nu Jørgen Christensen Thorsø Margrethe's Søndertoft nævnes Christen Madsen og Inger Andersdatter; hendes søn Jørgen Christensen

0001 108

297 Kølby 1727 Oct 22nd
Niels Pedersen nu Peder Nielsen Todbøl fød i søn Todbøl
1422 109

298 Kølby 1728 Mar 11th
Anders Christensen (morbro) nu Christen Nielsen Klastrup (nevø) Søndergaard fød i; thus forældre: Niels ____ og Dorthe Andersdatter Hunstrup Klastrup
4031 109

299 Kølby 1728 Jun 5th
Christen Pedersen nu Christen Christensen Hovsør fød i søn Hovsør
3520 109

300 Kølby 1728 Jul 2nd
Laurits Nielsen nu Christen Lauritsen Ballerum fød paa søn Ballerum
0632 110

301 Kølby 1728 Jul 4th
nu 1720 Niels Nielsen Jannerup fød i (tje Hans Krogh Kroghpyt i siden 8aar gam i gaard et aar, sidst hos Jens Madsen Krogh i Rosholm et aar). Hjardemaal Klit hus 0222 110

302 Kølby 1681 Sep 16th
Svigerfar nu Christen Lauritsen Øsløs fød i svigersøn (kommende) Klit (Hjardemaal?)
- 110 ejer Claus Herluf Pors til Ullerup
303 Kølby 1721 Dec 30th
Poul Justesen nu Peder Christensen Hove Hjardemaal Skive Klit
1600 110

304 Kølby 1728 Oct 18th
Mor nu Christen Pedersen paa Bro ved Kløv fød i søn Kløv
0400 111

305 Kølby 1728 Nov 7th
Christen Christensen 1728 nu Anne Simonsdatter Hinding hus gade - 111

306 Kølby 1728 Nov 10th
Jens Michelsen og ____ 1728 enche nu Thomas Jeppesen Smed Øster Vesterby
0031 112

307 Kølby 1728 Oct 25th
Mads Sørensen og _____ 1728 enche nu Christen Jensen og ____ Madsdatter dat til MS (Koustrup fød i) Lynderup Hunstrup
1311 112

308 Kølby 1729 Jan 25th
Mogens Hansen nu Anders Rasmussen Østerild fød i Hunstrup Kløv hus gade 0121 112

309 Kølby 1729 Feb 10th
Niels Andersen Watt nu Jens Pedersen Moustrup Haresyssel fød i Østerild hus gade - 112

310 Kølby 1729 Feb 20th
Berthel Andersen nu Peder Olufsen Neestrupgaard af Tilsted Lyngberggaard 2000 113

311 Kølby 1729 Mar 4th
Moder nu Christen Pedersen Ballerum fød paa søn Tved
4332 113 sign Christen Pedersen Oct 1729
312 Kølby 1729 Mar 16th
Unclear relations; Else Thorchildsdatter nu Karen Mortensdatter nævnes søn Jens Lauritsen tje Peder Nielsen Tved By Tømmerby Langgaard hus 0001 113

313-1 Kølby 1729 May 7th
Niels Pedersen nu Poul Poulsen Koustrup fød i Kløv
7212 114

313-2 Kølby 1729 Aug 8th
Christen Christensen Boysen nu Christen Christensen Klastrup fød i Østerild
- 114

314 Kølby 1729 Sep 27th (1730 Sep 29th) Af5+af6+af7+hus af 3 Mor og Jens Simonsen Odby fød i Tved
2410 115

315 Kølby 1729 Oct 12th
Laurits Lynderup nu Boy Lauritsen Østerild fød i søn Østerild
0032 115

316 Kølby 1729 Nov 14th
ung Peder Christensen 1729 nu Michel Pedersen Schytte Thorsø fød i Østerild Sønder
2132 115

317 Kølby 1729 Nov 26th
Michel Pedersen Schytte nu Niels Jensen Skomager Arup fød i Østerild hus 1210 116

318 Kølby 1729 Dec 24th
Søren Christensen bro og Morten Christensen Frost 1729 nu Christen Christensen Tved fød i bro Tved hus jordløs
116

319 Kølby 1730 Jan 11th
Peder Jensen Bang nu Peder Carlsen Kløv Mølle fød i Kløv
6122 116

320 Kølby 1730 Jul 30th
Mads Pedersen og _____ nu Christen Christensen og ____ Madsdatter dat af MP (Nors fød i) Lynderup
3102


321 Kølby 1730 Aug 30th
Anne Jensdatter nu Peder Christensen Jul og Anne Jensdatter (Peder Christensen og Anne Jensdatter( (Odby fød i) Ejlholm hus gade
117

322 Kølby 1730 Sep 23rd
Niels Kjeldsen nu Peder Nielsen Tved fød i søn Tved huse to 1602 117

323 Kølby 1730 Sep 26th
Niels Thomassen og Johanne Nielsdatter nu Niels Pedersen Sønder fød i 1/2 Hunstrup
4510 118

324-1a Kølby 1730 Oct 20th
Peder Jørgensen og ____ 1730 enche nu Anders Jensen Økse Synderup Hanherred fød i soldat i temmelig lang tid Østerild Vester By hus gade - 118

324-1b Kølby 1730 Oct 20th
Johanne Jensdatter nu Anders Jensen Økse Synderup Hanherred fød Østerild Vester By hus gade - 118

324-2 Kølby 1730 Apr 12th
Christen Nielsen Klit nu Christen Christensen Boysen (Christen Boysen) Vesterby fra, så til Thisted som skolemester, senere her igen Østerild Sønder By
1122 118

325 Kølby 1731 Jan
Nyt hus Jens Jensen Thorsted fød i Østerild
- 119

326 Kølby 1731 Aug 14th
Christen Nielsen nu Knud Christensen Toft Hunstrup fød i Hjardemaal
2421 119

327 Kølby 1731 Aug 18th
Jacob Lauritsen (stedfar) nu Niels Pedersen Marspil (Madsbøl) Hjardemaal fød i (stedsøn) 1/2 Hjardemaal
0500 120 sig Mourits Lelius (på vegne af enchen)
328 Kølby 1732 Jan 18th
Christen Lauritsen nu Niels Nielsen tje Kjaerup Praestegaard Hjardemaal Klit
0601 120

329 Kølby 1732 May 16th
Jens Gertsen nu Poul Pedersen og Maren Jensdatter dat til JG (Skraeder Vesløs fød i) Epdahl
- 120 sign Anne Søs
330 Kølby 1732 May 24th
Hans Christensen nu Jens Hansen søn paa Laurits Nielsen Gaard's ejendom i Vesterby Østerild hus gade + toft - 121

331 Kølby 1732 May 30th
Christen Nielsen Koustrup 1732 (stedfar) nu Christen Nielsen Søe Vigsø fød i (stedsøn) Vigsø
- 121

332 Kølby 1732 Jul 7th
Alder Peder Jensen nu Lucas Jensen Nørre Schad Havn fød i Lild
- 122

333 Kølby 1732 Oct 20th
Christen Møller og ____ 1732 enche nu Karen Nielsdatter Kroghpyt jord af Søren Borup og Christen Borup Korsø
- 122

334 Kølby 1733 Jan 2nd 7 Alderdom Laurits Olufsen Schaaning nu Christen Christensen Hovsør Hovsør?
1211 122

335 Kølby 1733 Jan 16th
Christen Pedersen Møller (siden 1689) nu Just Lauritsen Korsø Mølle

- 123

336 Kølby 1733 May
søn til Jens Christensen nu Søren Andersen Ballerum fød paa, site nord for Laurits Thomassen's March Ballerum
- 123

337 Kølby 1733 Mar 25th
Mogens Pedersen nu Christen Pedersen og ____ Mogensdatter (dat til MP) (Lild fød i) Østerild
0031 123

338 Kølby 1733 Jun 5th
Thomas Jensen nu Christen Jensen Kroghborg Salling fød i Hunstrup Kløv
7000 124 ejer Helverschou
339 Kølby 1733 May 4th
Christen Christensen nu Niels Jensen Under Berget Hjardemaal Hjardemaal Klit Blød
124

340 Kølby 1733 Sep 10th
nu Christen Christensen Klitten i Hjardemaal Klit
1320 125

341 Kølby 1733 Sep 18th
Alderdom Niels Michelsen nu Peder Michelsen og ____ Nielsdatter NM's dat (Skinnerup fød i) Skinnerup
5602 125

342 Kølby 1733 Oct 2nd
Laurits Iversen nu Michel Jensen Vesløs fød i Kirchebolig: 1301 Østerild Haastrup 3011 126

343 Kølby 1734 Feb 1st
Karen Nielsdatter Kroghpyt nu Hans Pedersen og Maren Poulsdatter (Hjardemaal af enrolleret landsoldat) Korsø
- 126

344 Kølby 1734 Feb 23rd
armod Niels Marchorsen nu Christen Jensen Lynderup fød i Hunstrup Lynderup By
3102 127

345 Kølby 1734 Mar 19th
Jens Kjeldsen og Abigael Christensdatter 1734 enche nu Gregers Christensen Balle i Østerild hus jordløs
128

346 Kølby 1734 Apr 12th
Peder Andersen nu Christen Nielsen Hindinggaard Nors Sogn Nors By
2632 128

347 Kølby 1734 Jun 28th
Jens Smed nu Christen Christensen Frandsen Østerild fød i, Christen Olufsen's gaardsted Vigsø

129

348 Kølby 1734 Aug 12th
Christen Pedersen (stedfar) nu Peder Jensen Hindinggaard (stedsøn) 1/8 Rhaer Hindinggaard 0712 129

349a Kølby 1735 Mar 20th
Villum ____ og Karen Pedersdatter nu Peder Villumsen Kjaer Østerild fød i søn Østerild hus - 129 Iver Dahlgaard ridefoged
349b Kølby 1735 Mar 20th
Mads Michelsen nu Peder Villumsen Kjaer Østerild fød i Østerild jord - 129

350 Kølby 1735 May 9th
Søren Pedersen Tilsted nu Poul Christensen Frandsen Østerild fød i (possibly renting two places) Østerild
0102 129 sign Peder Jensen
351 Kølby 1735 May 30th
Christen Pedersen Havtoft og ____ 1735 enche nu Anders Andersen og ____ (enchen) Østerild fød i Østerild
0210 130 sig Peder Sørensen
352 Kølby 1735 Jul 15th
Peder Berthelsen Krogh nu Oluf Pedersen Krogh Vigsø fød i søn (Boldum: 0122) Vigsø
0520 131

353 Kølby 1735 Aug 15th
Thomas Jeppesen nu Morten Nielsen Østerild
- 131

354 Kølby 1735 Dec 28th
Christen Berthelsen Langgaard nu Christen Christensen Langgaard Tinstrup fød i søn Thisted Tinstrup
4120 132

355 Kølby 1736 Apr 19th
Peder Poulsen og ____ 1736 enche nu Michel Pedersen Østerild fød i Østerild
- 132

356 Kølby 1736 Jul 29th
Peder Jensen Degn nu Christen Mogensen Hjardemaal toft 0010 133

357 Kølby 1736 Jul 30th
Christen Poulsen og ____ 1736 enche nu Christen Andersen Hunstrup Kløv
0010 133

358 Kølby 1736 Jul 31th
Niels Kjaer nu Ib Christensen Kløv hus
134

359 Kølby 1736 Aug 1st
Simon ____ 1736 nu Niels Simonsen Kløv fød i søn Kløv

134

360 Kølby 1737 Feb 1st
Christen Eschesen nu Peder Henrichsen (mølleskyld 1121) Bro Mølle fød i Hillerslev Bro Mølle 0311 134+137

361 Kølby 1737 May 1st
Christen Frandsen og _____ nu Jens Jensen Østerild Christen Frandsen's hus 0110 135

362 Kølby 1737 May 6th
Peder Strand nu Jens Christensen Kløv By Hovsør By Østerild
0001 135

363 Kølby 1738 May 14th
Karen Christensdatter nu (Ingvar ____) og Maren Poulsdatter 1738 enche Hjardemaal hus
136 sig fuldmægtig Dahlgaard
364 Kølby 1738 May 28th
praesten og Anne Sørensdatter 1738 enche nu Søren Christensen Hunstrup Hunstrup Kirche, Tved's March to agre
136

365 Kølby 1738 Jun 8th
Niels Michelsen nu Anders Nielsen Klastrup søn Klastrup
3421 136

366 Kølby 1738 Jul 10th
Niels Nielsen og ____ enche nu Jens Christensen og ____ Nielsdatter (dat til NN) (Tømmerby fød i) Hjardemaal Skive Klit
222 137

367 Kølby 1738 Sep 18th
Henrich Pedersen og ____ 1738 enche nu Peder Henrichsen Hillerslev Bro Mølle
137

368 Kølby 1738 Jul 1st
Christen Mogensen nu Peder Degn og Maren Christensdatter 1738 enche Hjardemaal By toft
138

369 Kølby 1738 Jul 1st
nu Søren Christensen Kjaer Østerild fød i Kid hus jordløs
138

370 Kølby 1738 Jul 2nd
Christen Roe nu Sven Christensen Klarel (Kirche?) Østerild fød i Hinding hus jordløs
138

371 Kølby 1739 Aug 18th
Laurits Pedersen's Mølle nu Peder Lauritsen (Laurits Jensen's enche nævnes) Trom

138

372 Kølby 1739 Oct 16th
Niels Jensen nu Søren Christensen ved Kjaer
1631 139

373 Kølby 1739 Nov 20th
Niels Lucassen nu Johanne Nielsdatter dat Østerild hus jordløs
139

374 Kølby 1739 Dec 24th
Søren Christensen 1739 nu Christen Sørensen søn Korsø By
1410 140

375 Kølby 1740 Apr 2nd
Laurits Justesen nu Peder Lauritsen søn Hjardemaal Klit
1611 140

376 Kølby 1740 Aug 14th
Mor 1740 nu Christen Justesen søn Østerild
7421 140

377 Kølby 1740 Oct 10th
Christen Jensen Krejberg nu Niels Andersen Fischer Lild
7000 141

378 Kølby 1740 Oct 26th
Christen Jensen nu Niels Michelsen Lynderup
3100 142

379 Kølby 1740 Nov 12th
Kjeld Pedersen 1740 nu Søren Jensen Kjaer ved Tved Østerild hus - 142

380 Kølby 1741 Feb 1st
Anders Christensen nu Thomas Mortensen Hjardemaal Rimmer
- 142

381 Kølby 1741 Feb 27th
Oluf Thøgersen og ____ 1741 enche nu Christen Pedersen Østerild
- 143

382 Kølby 1741 Feb 27th
Christen Pedersen Sig nu Anders Jensen Bang Østerild hus 0031 143

383 Kølby 1741 Jun 2nd
nu Laurits Jensen (mølleskyld 0202) Lild Roesgaard 5122 143

384 Kølby 1741 Jun 4th
Gam Jørgen Hansen nu Niels Jeppesen Hjardemaal

144

385 Kølby 1741 Jun 17th
Christen Christensen nu Thomas Jensen Tinstrup By
4110 144 fuldmægtig Laurits Hangaard Nørtorp
386 Kølby 1741 Aug 7th
nu Christen Lauritsen Hjardemaal Eidahl
144

387 Kølby 1741 Sep 30th
Niels Christensen nu Jens Mortensen Klastrup
3602 145

388 Kølby 1741 Oct 5th
Peder ____ 1741 nu Christen Pedersen søn Klit
2301 145

389 Kølby 1741 Oct 16th
Michel Bodum nu Peder Jensen Ladefoged Østerild
1112 145

390 Kølby 1741 Oct 16th
Just Sørensen Berget under nu Laurits Lauritsen Korsø Mølle fød i hosbond tje: Just Christensen certificat Hjardemaal
0231 145 etatsraad Birchenbusch
391 Kølby 1741 Oct 28th
Morten Thomassen nu Thomas Jensen paa Haver Østerild huse to paa Haver 0102 145

392 Kølby 1741 Nov 9th
Christen Nielsen nu Christopher Christensen søn Østerild
0012 146

393 Kølby 1741 Oct 28th
Christopher Thordsen nu Jeppe Christophersen søn Hunstrup Lynderup
5222 146

394 Kølby 1738 Jan 6th
Niels ____ 1741 nu Berthel Nielsen søn (1420+1510) Vigsø
3130 147

395 Kølby 1741 Oct 20th
Niels Jensen nu Jens Nielsen søn Østerild By Søndergaard 6010 147

396 Kølby 1741 Oct 28th
Jens Jensen (stedfar) nu Niels Lauritsen (stedsøn) 1/2 Hovsør
3212 147

397 Kølby 1741 Nov 11th
Alder Niels Andersen nu Peder Nielsen Bodzen 1/2 Østerild
2631 147

398 Kølby 1741 Nov 28th
Sven Thorsen nu Knud Christensen Toft (to steder) Hjardemaal
2421 148

399 Kølby 1741 Dec 3rd
Christen Lauritsen nu Anders Christensen søn Tved Sønderby
1630 148

400 Kølby 1742 May 7th
Hans Madsen nu Mads Hansen søn 1/2 (0132) Kroghpyt Vigsø
0032 148

401 Kølby 1742 Aug 10th
Laurits Christensen Gregersen nu Laurits Lauritsen søn af Laurits Christensen Hunstrup 1/2 (2610) Hunstrup Kløv
1301 148

402 Kølby 1742 May 14th
Alder Søren ____ nu Jens Sørensen søn Kløv
2000 149

403 Kølby 1742 May 16th
Alder Oluf Madsen nu Christen Tønnesen Hunstrup Kløv
2430 149

404 Kølby 1742 May 23rd
Niels Nielsen 1742 nu Anders Nielsen to steder (1030+1320 1/2 ødegaard) Skinnerup
2410 149

405 Kølby 1742 Jun 3rd
Niels Christensen nu Jens Nielsen søn 1/2 (3530) Nors Hindinggaard 1631 150

406 Kølby 1742 Jun 4th
Christen ____ og Kirsten Graversdatter nu Christen Christensen søn Hansted hus 0211 150

407 Kølby 1742 Jul 29th
Niels ____ og Anne Christensdatter nu Peder Nielsen Krogh søn Tved Nørreby
2101 150

408 Kølby 1742 Sep 26th
Oluf Christensen nu Anders Christensen og ____ Olufsdatter dat til OC Hovsør By plads 1210 150

409 Kølby 1742 Sep 28th
Alder Christen Sørensen nu Christen Nielsen Kløv By plads 4101 151

410 Kølby 1742 Nov 2nd
Christen Pedersen og ____ 1742 enche nu Peder Jensen Hvass Vigsø
5200 151

411 Kølby 1742 Nov 3rd
nu Jørgen Ibsen Kløv
0300 151

412 Kølby 1743 Feb 3rd
Christen Pedersen og ____ 1742 nu Christen Christensen Boyer Hjardemaal Klit
2301 151

413 Kølby 1743 Feb 10th
Christen Madsen Fuglsang nu Søren Christensen 1/2 Todbøl Østerild
1321 152

414 Kølby 1743 Mar 25th
Alder Anders Fischer nu Peder Christensen Kiørl Østerild
0020 152

415 Kølby 1743 Jun 8th
Christen Christensen Rhaer 1743 nu Christen Thomassen Østerild
2222 152

416 Kølby 1743 Aug 16th
Jens Christensen nu Jens Pedersen Schaaning Hjardemaal Klit
0222 153

417 Kølby 1743 Sep 9th
Poul Jensen nu Jens Poulsen søn Nors Bunch 3600 153

418 Kølby 1744 Feb 5th
Laurits Madsen nu Jeppe Lauritsen søn Hovsør
1000 153

419 Kølby 1744 Mar 26th
Søren Christensen nu Niels Pedersen Tved
1101 153

420 Kølby 1744 May 13th
Maren Christensdatter nu Christen Olufsen Hjardemaal
0010 154

421 Kølby 1744 Aug 14th
Laurits Christensen 1744 nu Laurits Lauritsen Hunstrup Kløv
1301 154

422 Kølby 1744 May 14th
Mor nu Laurits Lauritsen søn Klastrup
2100 154

423 Kølby 1744 May 14th
forældre nu Christen Jensen søn Hjardemaal hus - 154

424 Kølby 1743 Dec 28th
Niels Jensen 1743 nu Niels Jensen Hjardemaal Klit
- 154

425 Kølby 1744 Mar 12th
Maren Christensdatter 1744 nu Mads Christensen Hjardemaal
- 155

426 Kølby 1744 Mar 25th
Jørgen Thomassen nu Niels Lauritsen 1/2 Hunstrup
0001 155

427 Kølby 1744 Mar 26th
nu Christen Christensen Vestergaard tidl Ladefoged Østerild
7421 155

428 Kølby 1744 Mar 31st
Jens Sørensen 1744 nu Laurits Lauritsen Hjardemaal Berget under
0230 156

429 Kølby 1744 Feb 28th
Jens Pedersen Dahlgaard nu Anders Jensen søn Østerild
3122 156

430 Kølby 1744 Oct 10th
Christopher Christensen nu Peder Sørensen Østerild hus 0012 156

431 Kølby 1745 Jan 4th
Kirsten Gram 1744 nu Christen Lauritsen Hjardemaal
- 157

432 Kølby 1745 Jan 4th
nu MarGrethe Nielsdatter (ny hus hun selv har opbygget) Lynderup bygherre hus jordløs - 157

433 Kølby 1745 Apr 8th
armod Sonne Pedersen nu Mads Christensen Tousøe Hjardemaal Tousøe
2202 157

434 Kølby 1745 Apr 23rd
Alder Anders Christensen nu Søren Andersen Østerild
1712 158

435 Kølby 1745 May 28th
Anders Christensen 1745 nu Christen Nielsen Lucassen Hovsør
1210 158

436 Kølby 1745 Aug 4th
Mads Christensen Tousøe nu Sonne Pedersen (see Apr 8th 1745) Hjardemaal By
- 158

437 Kølby 1745 Sep 23rd
Peder Michelsen og Else Poulsdatter 1745 enche nu Mourits Madsen sign: Poul Salomonsen Thorsted 1735 Sep 28th og amtmand Schinkel Skinnerup
5602 159

438 Kølby 1745 Nov 4th
Niels Pedersen og Johanne Nielsdatter nu Michel Nielsen Dahlgaard Hunstrup
9220 159

439 Kølby 1745 Nov 24th
Bodil Boyer nu Anne Jensdatter Hjardemaal
3322 160

440 Kølby 1745 Nov 25th
Laurits Schytte nu Laurits Michelsen Østerild
- 160

441 Kølby 1745 Dec 20th
Jens ____ 1745 nu Christen Jensen søn Hunstrup
0232 161

442 Kølby 1746 Jan 12th
Knud Sonnesen nu Jens Thorchildsen Østerild
0020 161

443 Kølby 1746 Feb 21st
Laurits Nielsen og ____ 1746 enche nu Mourits Lauritsen søn Tved bolig 1320 161

444 Kølby 1746 Mar 14th
Laurits ____ 1746 nu Niels Lauritsen søn Tved

162

445 Kølby 1746 Apr 13th
Poul Justesen nu Kirsten Andersdatter Hjardemaal

162

446 Kølby 1746 __24th
Peder Christensen Smed nu Christen Pedersen Smed søn; jord til: Christen Andersen Nors

163

447 Kølby 1746 Sep 1st
Anders Madsen Krogh 1746 nu Christen Nielsen Søe Vigsø
6400 163

448 Kølby 1746 Sep 24th
Anders Madsen Krogh 1746 nu Kirsten Christensdatter nævnes bror Peder Christensen som lauv Vigsø

163

449 Kølby 1746 Sep 25th
Alder Jens Sørensen nu Jens Poulsen Kløv bolig to 2312 164

450 Kølby 1746 Sep 28th
Jacob ____ 1746 nu Peder Jacobsen Lynderup
3131 164

451 Kølby 1746 Oct 3rd
Hans Justesen nu Jens Christensen Tved
3131


452 Kølby 1746 Oct 3rd
Alder Peder Jensen nu Anders Christensen Nors Hindinggaard 0631 165

453 Kølby 1747 Apr 8th
Alder Peder Christensen Toft nu Peder Thomassen Hjardemaal
2422 165

454 Kølby 1747 Jan 2nd
Mourits Lauritsen 1747 nu Laurits Christensen og Anne Lauritsdatter pige på stedet (fra Todbøl Gods) hus 1212+hus 0101 Tved
1320 166

455 Kølby 1747 Mar 17th
Christen Christensen Købmand den ældre (paa Niels Jensen's gaard) nu Maren Pedersdatter Raasted i Vigsø Rolsted - 166

456 Kølby 1747 Jul 16th
Thomas Schytte nu Jeppe Christensen Hunstrup
5632 167 nævnes Laurits Lauritsen og Christen Jensen
457 Kølby 1747 Nov 2nd
Søren Jensen nu Peder Andersen Tved Sønder Kjaer
- 167

458 Kølby 1748 Aug 9th
Christen ____ 1747 nu Søren Christensen Hovsør
3002 167

459 Kølby 1748 Aug 6th
Niels Svensen nu Laurits Nielsen søn Kløv

168

460 Kølby 1748 Aug 6th
Anders Jeppesen nu Laurits Andersen søn Tved
4110 168

461 Kølby 1748 Aug 8th
Johan Svensen nu Maren Andersdatter Østerild
- 168

462 Kølby 1748 Aug
Christen Andersen 1748 nu Jens Christensen søn Hovsør
2100 169

463 Kølby 1748 Aug 20th
alder Morten Christensen nu Peder Mortensen søn Hjardemaal Klit
1531 169

464 Kølby 1748 Aug 23rd
Henrich Pedersen nu Christen Henrichsen Rytter nu

1210 170

465 Kølby 1748 Aug 23rd
Søren Lauritsen nu Laurits Sørensen søn Østerild Vester By
1611 170

466 Kølby 1748 Aug 23rd
Michel Pedersen nu Peder Lauritsen Kløv
0002 170

467 Kølby 1748 Aug 25th
Christen Pedersen Abildhave nu Niels Christensen søn

1111 171

468 Kølby 1748 Aug 23rd
Laurits Jensen nu Michel Jensen Østerild Haastrup 3011 171

469 Kølby 1748 Aug 25th
Christen ____ og Mette Jensdatter nu Jens Christensen søn nævnes Laurits Schaaning Hovsør
2421 172

470 Kølby 1748 Aug 25th
Peder Carlsen nu Christen Pedersen søn Kløv
3031 172

471 Kølby 1748 Aug 18th
Thomas Smed (stedfar) nu Maren Jensdatter (steddat) bygget af TS Østerild hus gade - 173

472 Kølby 1748 Dec 16th
Poul Pedersen Øster Vandet nu Christen Christensen Klit i bonde hos Poul Pedersen; nævnes Niels Christensen Nors Hinding
1631 173

473 Kølby 1749 Mar 4th
Anders Jensen ? nu Søren Christensen Østerild to steder 4511 173

474 Kølby 1749 Apr 6th
Michel Nielsen nu Peder Christensen Toft nævnes nyt hus Hjardemaal

174

475 Kølby 1749 May 29th
Christen Madsen nu Michel Jensen Hunstrup

174

476 Kølby 1749 Jun 2nd
Mads Jensen nu Jens Lauritsen Kløv By
4100 174

477 Kølby 1749 Jun 6th
Peder Lauritsen nu Niels Christensen Hjardemaal
1611 175

478 Kølby 1749 Aug 4th
Peder Nielsen og ____ 1749 enche nu Jens Thomassen Tved
1132 175

479 Kølby 1749 Sep 22nd
Jens Pedersen nu Jens Michelsen fød paa Christen Gerner's gaard i Skinnerup Skinnerup
- 175

480 Kølby 1750 Mar 16th
Peder Smed og ____ 1749 enche nu Christen Andersen bonde hos Mads Lauritsen Nors Hinding
- 175

481 Kølby 1750 Mar 28th
Jørgen Tousøe og ____ 1750 nu Laurits Lauritsen Østerild
- 176

482 Kølby 1750 Apr 1st
Michel Damgaard nu Anders Villadsen nævnes Poul Jensen bor i Tøftinggaard Korsø
2130 176

483 Kølby 1749 Sep 30th
Jens Pedersen nu Oluf Andersen nævnes Major Kraft til Raastrup nævnes Poul Pedersen Rytter død Øster Vandet
4021 177

484 Kølby 1749 Oct 14th
Sonne Pedersen 1750 nu Karen Jensdatter Hjardemaal hus gade - 177

485 Kølby 1749 Dec 11th
Christen Thorsen nu Niels Christensen søn mølleskyld 2510 Kløv Kløv Mølle 0630 177

486 Kølby 1749 Oct 24th
Christen Mortensen nu Christen Christensen søn 1/2 Hjardemaal Klit
1522 178

487 Kølby 1749 Dec 24th
Niels Michelsen nu Anders Nielsen søn Klastrup
7110 178

488 Kølby 1749 Dec 31st
Poul Frandsen nu Christen Pedersen Kløv
0012 178

489 Kølby 1750 Jan 4th
Har bygget: Kirsten Højstrup nu Anders Jensen Dahlgaard Østerild
- 179

490 Kølby 1750 Oct 2nd
Michel Nielsen nu Jens Pedersen Schaaning Hunstrup
9220 179 Villum Bjerregaard til stamhuset Kølbygaard Vesløsgaard kammerherre conference etats og justitsraad, amtmand over Korsør og Antvorskov Amter
491 Kølby 1751 Oct 17th
Jens Pedersen Schaaning nu Laurits Thorchildsen Hjardemaal Klit
0222 180

492 Kølby 1750 Dec 1st
Niels Pedersen nu Marcus Christensen Tved
1101 100

493 Kølby 1751 Feb 22nd
Jørgen Møller nu Michel Jørgensen søn Østerild Sønder By hus gade + mølleager
180

494 Kølby 1751 Feb 26th
nu Michel Pedersen Kløv har bygget huset Østerild
- 181

495 Kølby 1751 Nov 14th
Laurits Bal (Laurits Bach 1751) nu Michel Nielsen Dahlgaard Hjardemaal

181

496 Kølby 1751 Oct 11th
Laurits ____ 1751 nu Anders Lauritsen Hovsør huse to 0022 181

497 Kølby 1752 Jan 8th
Boy Lauritsen nu Christen Boyesen søn Østerild
0032 181

498 Kølby 1751 Feb 19th
relations unclear: Niels Lauritsen stedsøn nævnes Jens Jensen's datter i gaarden nu Henrich Henrichsen Hovsør
3212 182

499 Kølby 1751 Feb 26th
Jens Christensen nu Christen Jensen Østerild
1402 183

500 Kølby 1751 Nov 22nd
nu Niels Andersen af Poul Poulsen's gaard 1/2*7212 Kløv
3502 183

501 Kølby 1751 Oct 18th
Søren Christensen nu Anders Christensen 1/4 Nors Hindinggaard 1631 184

502 Kølby 1751 Oct 17th
Lauritsen's enche nu Peder Sørensen Nors Hindinggaard 3231 184

503 Kølby 1751 Nov 11th
Christen Mogensen nu Eschild Christensen Hjardemaal
1022 185

504 Kølby 1751 Oct 1st 1+7 Christen Lauritsen Smed nu Mads Nielsen Kløv huse to 0032 185

505 Kølby 1751 Oct 18th
Niels Christensen nu Christen Christensen 1/4 Hinding Hindinggaard 1631 186

506 Kølby 1751 Nov 21st
Peder Thomassen Watt nu Søren Lauritsen part Hjardemaal
2422 186

507 Kølby 1751 Dec 29th
Gregers Christensen Balle nu Niels Andersen Østerild

187

508 Kølby 1752 Feb 28th
Christen Justesen nu Mads Sørensen Hjardemaal
4712 187

509 Kølby 1752 Feb 28th
Christen Justesen nu Mads Sørensen Hjardemaal hus - 187

510 Kølby 1752 Mar 23rd
Christen Christensen Købmand nu Mads Jensen Vigsø
- 187

511 Kølby 1752 Apr 4th
Søren Pedersen og enche, saa søn Mads Sørensen nu Peder Thomassen Hunstrup
0001 188

512 Kølby 1752 Apr 5th
Just Andersen nu Christen Madsen fra Rotbøl Lild Sogn i 1/2 af Laurits Madsen's gaard Østerild
1000 189

513 Kølby 1752 Jul 22nd
Niels Christensen nu Karen Pedersdatter Østerild hus - 189

514 Kølby 1753 Jan 2nd
Laurits ____ nu Jesper Lauritsen søn Hunstrup
2432 189

515 Kølby 1753 Apr 6th
Peder Jensen Hvass nu Berthel Nielsen see p14 Vigsø By Vigsøgaard 0501 190

516 Kølby 1753 Apr 6th
Hosbond nu Maren Christensdatter enche Kaastrup 1/4 paa Vigsøgaard Vigsø hus og toft
190

517 Kølby 1753 Apr 14th
Thue Pedersen og ____ 1753 enche nu Jørgen Lauritsen Hjardemaal plads 1220 191

518 Kølby 1753 May 2nd
Thomas Bøjer og ____ nu Thomas Thomassen søn Hjardemaal
2720 191

519 Kølby 1753 May 2nd
Niels Christensen Baarup nu Niels Nielsen Baarup Hjardemaal
0102 192

520 Kølby 1753 Aug 4th
Ib Christensen nu Christen Nielsen af Laurits Tømmermand's øde bolig Klou hus 0120 192

521 Kølby 1753 Oct 18th
Har bygget på gaden: Maren Jensdatter nu Poul Nielsen Have (Hauve); der tales om aegteskab Østerild
- 192

522 Kølby 1753 Oct
Christen Jensen nu Jeppe Andersen Hjardemaal Korsø By
1412 193

523 Kølby 1754 Mar 8th
Christen Boyer nu Peder Andersen Bonde Østerild
1122 194

524 Kølby 1754 Aug 11th
Christen Andersen nu Niels Christensen søn Nors
3000 194

525 Kølby 1754 May 18th
Christen Lauritsen nu Anders Christensen søn 1/2 nævnes 1741 Dec 3rd Tved Sønderby
1630 194

526 Kølby 1754 Jun 1st
Peder Toft nu Christen Sørensen Hjardemaal
- 195

527 Kølby 1754 Jun 4th
Christen Frandsen nu Laurits Jensen Vigsø hus - 195

528 Kølby 1754 Sep 28th
Peder Schytte nu Anders Lauritsen Hovsør hus jordløs - 196

529 Kølby 1755 May 6th
Niels Andersen nu Christen Lauritsen Østerild
- 196

530 Kølby 1755 May 6th
Christen Nielsen nu Jacob Lauritsen soldat Vust hus
196

531 Kølby 1755 Jun 16th
? nu Jens Lauritsen 5122 + mølleskyld 0220 Lild Roelsgaard 5122 197

532 Kølby 1755 Jul 3rd
Laurits Lauritsen nu Jens Nielsen Skomager Hjardemaal Berget under hus 0521 197

533 Kølby 1755 Jul 28th
Christen Christensen nu Christen Ibsen Østerild hus 0122 198

534 Kølby 1755 Nov 22nd
Peder Jensen for lang tjeneste nu Berthel Jensen Østerild
1112 198

535 Kølby 1756 Jan 12th
alder Laurits Madsen nu Christen Madsen 1/2 Østerild Thousøe
2000 199

536 Kølby 1756 May 21st
Søren Lauritsen nu Anders Lauritsen Quolsgaard Hjardemaal
2422 199

537 Kølby 1756 May 28th
Dorthe Toft nu Søren Lauritsen Hunstrup hus - 200

538 Kølby 1756 Jun 5th
Poul ____ og Kirsten Andersdatter (stedmor) nu Jens Poulsen (stedsøn) Klit

200

539 Kølby 1756 Aug 4th
armod Peder Lauritsen nu Jens Christensen Østerild
2311 200

540 Kølby 1756 Aug 24th
Jeppe Christensen 1755 nu Niels Jensen Hunstrup
5632 201

541 Kølby 1756 Sep 27th
Christen Jensen nu Jens Pedersen Klit Lynderup
0131 201

542 Kølby 1756 Dec 28th
Maren Pedersdatter nu Peder Lauritsen Hjardemaal hus gade - 201

543 Kølby 1757 Mar 12th
Niels Christensen nu Anders Andersen Klit i Hjardemaal
1611 202

544 Kølby 1757 Apr 1st
Christen Jensen 1757 nu Mads Sonnesen nævnes Karen Jensdatter's hus Hjardemaal
- 202

545 Kølby 1757 May 23rd
armod Peder Lauritsen nu Jens Pedersen Moustrup Østerild Moustrup
2631 202

546 Kølby 1755 Jul 18th
Niels Christensen Schytte nu Søren Poulsen Basse Hjardemaal
1322 203

547 Kølby 1757 Jul 26th
Christen Pedersen nu Peder Christensen søn Kløv hus paa Broen 0400 203

548 Kølby 1757 Oct 3rd
Anders Pedersen nu Christen Christensen Østerild hus - 204

549 Kølby 1758 Mar 13th
Anders Land og ____ 1758 nu Jens Christensen Østerild hus 0211 204

550 Kølby 1758 Mar 28th
Jens Mortensen og ____ 1758 enche nu Niels Nielsen Hunstrup Klastrup
1701 204

551 Kølby 1758 May 20th
nu Mads Pedersen mølleskyld 0022 Lild Roelsgaard 5122 205

552 Kølby 1758 May 20th
Margrethe Boesdatter har selv bygget Østerild
- 205

553 Kølby 1758 Jun 9th
Peder Hove nu Thomas Jacobsen Hjardemaal Klit
1600 205

554 Kølby 1758 Jan 2nd
Maren Andersdatter nu Anders Pedersen Østerild
- 206

555 Kølby 1758 Jun 17th
Mor nu Christen Pedersen søn 1/2 0331 Kløv
6122 206

556 Kølby 1758 Aug 24th
armod Anders Lauritsen nu Niels Knudsen Hjardemaal
2422 207

557 Kølby 1758 Sep 20th
Peder Erichsen og ____ 1758 enche nu Niels Christensen Søe (Niels Sø) Vigsø daarligt hus paa Vigsøgaard Jord - 207

558 Kølby 1758 Oct 24th
Christen Blach og ____ 1758 enche nu Jens Christensen Hjardemaal Klit hus jordløs - 208

559 Kølby 1759 Jan 26th
fælled nu Laurits Pedersen Bloch Østerild Sønder By Kløv hus jordløs
208

560 Kølby 1759 Mar 16th
Johanne Lucasdatter nu Karen Pedersdatter sign Christen Christensen Østerild Vester By hus jordløs - 208

561 Kølby 1759 Apr 5th
Søren Christensen Todbøl nu Anders Lauritsen 1311+1321 Østerild Sønder By
2632 209

562 Kølby 1759 Apr 5th
Alder Peder Christensen Vesløs nu Anders Christensen Østerild Vester By
0231 209

563 Kølby 1759 May 8th
Christen Lauritsen Tved 2632 nu Søren Nielsen Ballerum
1312 209

564 Kølby 1759 Jun 13th
Anders Jensen Bang 1759 nu Laurits Jensen Østerild
0031 210

565 Kølby 1760 Feb 5th
har bygget hus: Christen Madsen Hunstrup Kløv fælled - 210

566 Kølby 1760 Jun 10th
Christen Jørgensen Smed nu Anders Christensen Smed Thisted Tinstrup og Skinnerup Kirche
0321 211 næv oberstleutenant Moldrup til Vestervig
567 Kølby 1758 Jul 16th
skrøbelig Mads Borthe nu Laurits Madsen søn Vigsø
5001 211

568 Kølby 1760 Aug 4th
Anders Nielsen 1760 nu Niels Andersen søn Hunstrup Klastrup

212

569 Kølby 1760 Aug 11th
Mads Christensen Thousøe nu Just Poulsen Hjardemaal
2202 212

570 Kølby 1760 Sep 22nd
Anders Nielsen 1760 nu Jens Sørensen Kløv hus gade
213

571 Kølby 1760 Oct 7th
Jeppe Jeppesen nu Søren Christensen Hjardemaal
3202 213

572 Kølby 1760 Oct 8th
Christen Sørensen nu Anders Sonnesen Korsø
1410 213

573 Kølby 1760 Jan 2nd
Sven Nielsen Klim Nørregaard fra nu Christen Nielsen Bassen Hunstrup Kløv

214

574 Kølby 1760 Oct 20th
Niels Jensen nu Jens Andersen soldat (Østerild) Hjardemaal Klit Kongsgaard 1330 214

575 Kølby 1761 Apr 16th
Christen Lucassen og ____ 1760 nu Niels Christensen unclear relations sign Christen Simonsen Kløv Hovsør
1210 215

576 Kølby 1761 Apr 27th
Knud ____ og ____ 1761 nu Christen Knudsen Hjardemaal
2421 215

577 Kølby 1761 Jul 30th
Niels Knudsen nu Oluf Pedersen Kløv fra Hjardemaal
2422 215

578 Kølby 17 no date
Christen Thuesen nu Thomas Christensen Møller medbragt Pas fra afdød her Caspergaard Thisted sig Knud Eschildsen og Christen Jochumsen Østerild Sønder By
1712 215

579 Kølby 1761 Dec 30th
Søren Nielsen nu Laurits Jensen Hjardemaal

216

580 Kølby 1762 Feb 24th
Laurits Jensen nu Søren Poulsen Bass Vigsø By

216

581 Kølby 1762 Mar 23rd 6+12 Laurits Nielsen nu Mads Jensen Østerild to steder 2301 217

582 Kølby 1762 Mar 26th
Peder Villumsen Kjaer nu Niels Pedersen Øster Vandet
0111 217

583 Kølby 1762 Jul 30th
Jens Lauritsen nu Michel Nielsen Hunstrup Kløv
0011 217

584 Kølby 1762 Jan 16th
Peder Lauritsen Rasch nu Peder Henrichsen Østerild
4000 218

585 Kølby 1762 Sep 21st
Karen Pedersdatter nu Benjamin Jensen pas fra Oberst Grabow til Bradschou Østerild Vester By hus jordløs
218

586 Kølby 1762 Sep 21st
Thomas Mortensen 1762 nu Niels Lauritsen Hjardemaal Rimmer
0700 218

587 Kølby 1762 Sep 21st
Alder Thomas Jensen nu Jørgen Thomassen søn Østerild hus 0012 219

588 Kølby 1762 Sep 21st
Just Lauritsen nu Niels Thøgersen Korsø Mølle stykke jord - 219

589 Kølby 1762 Sep 22nd
Michel Lauritsen nu Anders Henrichsen Østerild
1042 219

590 Kølby 1762 Sep 22nd
Jens Jensen nu Peder Sørensen Østerild Vester By hus 0110 220

591 Kølby 1762 Sep 22nd
Laurits Sørensen 1762 nu Christen Lauritsen søn Østerild Sønder By Lille Abildgaard 0622 220

592 Kølby 1762 Sep 24th
Michel Pedersen Schytte 1762 nu Niels Michelsen søn Østerild Sønder By
0601 220

593 Kølby 1762 Sep 24th
Alder Niels Nielsen nu Christen Pedersen Nørre Schadhauge fød i Hjardemaal Klit

221

594 Kølby 1764 Apr 6th
Mor nu Mads Hansen søn; hendes halve + en anden halve af Vigsø Kroghpyt 0102 221

595 Kølby 1764 May 15th
forældre nu Niels Jensen søn Vigsø Roesholm 0330 221

596 Kølby 1763 Sep 6th
Alder mor nu Christen Christensen søn; samme 1/2 Hjardemaal
3312 221b

597 Kølby 1764 Apr 6th
Søren Poulsen Ban nu Peder Madsen Holm vist pas Vigsø hus
221b

598 Kølby 1764 Apr 6th
Jesper Lauritsen nu Christen Poulsen Hunstrup
5131 221b

599 Kølby 1764 Aug 8th
Laurits Lauritsen nu Morten Pedersen Hunstrup Kløv
2610 222

600 Kølby 1764 Aug 16th
Alder Erich Klit nu Jens Erichsen søn Skinnerup
1222 222

601 Kølby 1764 Jan 10th
Mor 1764 nu Thomas Lauritsen søn Ballerum
0622 223

602 Kølby 1764 Aug 16th
Jens Thorchildsen 1764 nu Christen Christensen Østerild hus 0020 223

603 Kølby 1764 Aug 16th
Niels Pedersen nu Jens Lauritsen Østerild
0111 223

604 Kølby 1765 Jan 3rd
Christen Christensen og Mette Andersdatter 1764 enche (Christen Christensen Hovsør) nu Peder Christensen Kløvgaard løst fra assessor Praehm Hjardemaal mølleskyld 1020 Hjardemaal Kløvgaard 0622 224

605 Kølby 1765 Mar 4th
Christen Christensen (stedfar) nu ung Christen Christensen Vestergaard (stedsøn) fød i; 3610 Østerild Grønborg 7421 224

606 Kølby 1765 Mar 4th
Mads Sørensen nu Anders Knudsen Hjardemaal
4212 225

607 Kølby 1765 Mar 4th
Far nu Anders Christensen søn Hjardemaal Esdahl og Salomons Grave - 225

608 Kølby 1765 Mar 4th
Morten Thomassen og ____ 1765 enche nu Niels Mortensen søn nævnes Berthel Mortensen hjemmeværende bror Kløv
8322 226

609 Kølby 1765 Mar 4th
Jens Poulsen nu Berthel Mortensen see 1765 Mar 4th bro Niels Mortensen og fader Klou bolig to 2312 226

610 Kølby 1765 Jan 15th
Christen Christensen og ____ 1765 enche nu Christen Christensen 1/2 søn Lynderup
- 226

611 Kølby 1765
Just Christensen nu Jens Nielsen Tømmerby Frøstrup Bølbro 2600 227

612 Kølby 1765 Mar 5th
Søren Nielsen nu Jens Olufsen fra Vandet med Pas og Anders Christensen Øster Vandet Tved Ballerum
1312 228

613 Kølby 1765 Mar 9th
Peder ____ og Maren Nielsdatter nu Michel Pedersen søn 1/2 nævnes Oct 8th 1743 sig Salomon Christensen Skinnerup
2701 228

614 Kølby 1765 Mar 4th
Jens Jensen nu Jens Jensen Kløv fød i søn 1/2 Kløv
1232 229

615 Kølby 1764 Jan 10th
Hendes forældre nu Christen Pedersen og hustru; nævnes sted sønden for Christen Vittrup; nævnes Christen Christensen hans svigerfar Østerild

229

616 Kølby 1764 Oct 16th
Søren Christensen Roer nu Peder Jensen Østerild to steder - 230

617 Kølby 1765 Oct 29th
Anders Nielsen nu Christen Andersen søn Hjardemaal Klit
0412 230

618 Kølby 1765 Oct 29th
Joen Sørensen 1765 nu Laurits Pedersen Hjardemaal fød i Østerild
0012 230

619 Kølby 1765 Dec 19th
Jens Smed 1765 nu Mads Andersen Smed Kløv
- 231

620 Kølby 1764 Jan 10th
Jens Christensen og ____ 1763 enche nu Laurits Christensen Hjardemaal toft - 231

621 Kølby 1764 Aug 16th 17 Niels Skomager og ____ 1764 enche restance nu Niels Sørensen Østerild hus 0121 232

622 Kølby 1765 Dec (og 1765 Dec 29th)
Laurits Christensen 1765 nu Laurits Poulsen nævnes skudsmaal Aggerholm Tved
1212 232

623 Kølby 1765 May 14th
Niels Smed 1765 nu Peder Nielsen Frøstrup Hunstrup
5632 232

624 Kølby 1765 May 14th
Christen Damgaard og ____ 1765 enche nu Christen Christensen søn Østerild Sønder By
1521 233

625 Kølby 1766 Apr 15th
Peder Nielsen nu Peder Nielsen Skinnerup fra landsoldat 1.s session præsenteret (navnesammenfald) Tved Nørreby
2101 233

626 Kølby 1766 Apr 21st 9 Alder Christen Madsen nu Christen Christensen Østerild Sønder By
0310 234

627 Kølby 1766 Apr 21st
Niels Kaarup (Niels Baarup) nu Christen Nielsen Østerild fød i Hjardemaal
0212 234

628 Kølby 1766 Apr 23rd
Peder Kirche 1766 nu Anders Jensen Øsløs Østerild Sønder By hus 0020 234

629 Kølby 1766 Apr 24th
Jens Christian Knudsen nu Christen Jensen Østerild fød i Hovsør
2100 235

630 Kølby 1766 Apr 24th
Christen Jensen Bach nu Christen Lauritsen Voldum vist pas og 0721 Hinding Tved plads 1702 235

631 Kølby 1766 Mar 28th
Christen Christensen Pedersen nu Michel Christensen Østerild fød i Hovsør
3520 235

632 Kølby 1767 Apr 18th
Oluf Pedersen Krogh nu Peder Olufsen Krogh søn 0122 Vigsø Vigsøgaard 0510 236

633 Kølby 1767 Apr 20th
armod Thomas Christensen Møller nu Christen Mortensen Østerild plads 1710 236

634 Kølby 1767 Aug 4th
Oluf Poulsen og ____ 1767 enche nu Jeppe Jensen Østerild Hovsør
6432 236

635 Kølby 1767 Aug 4th
nu Peder Nielsen Hjardemaal Klit hus jordløs - 236

636 Kølby 1765 Aug 24th
____ Ibsen nu Christen Lauritsen Østerild af Østerild hus 0010 237

637 Kølby 1768
Tilkøbt nu Mads Jeppesen; tilkøbt af Kølbygaard paa auction Lynderup
6521 237

638 Kølby 1768 Sep 4th
Niels Madsen? nu Christen Ibsen Hunstrup Klastrup
7110 237

639 Kølby 1768 Sep 5th
Peder Bohse? nu Peder Lauritsen Søe (Peder Søe) Østerild Sønder By
1122 238

640 Kølby 1768 Sep 6th
Christen Bach (svigerfar) nu Christen Lauritsen Voldum (svigersøn) Tved
7021 238

641 Kølby 1769 Sep 4th
Christen Lauritsen nu Laurits Michelsen Østerild Sønder By Lille Abildgaard 0622 238

642 Kølby 1769 Sep 6th
kongelig nu Christen Andersen Klitmøller hus: Klitmøller - 238

643 Kølby 1767 Apr 23rd
selv nu Peder Nielsen Bach Skinnerup
- 238

644 Kølby 1769 Sep 8th
Peder ____ og Maren Nielsdatter 1767 nu Michel Pedersen søn 1/2 Skinnerup
2700 239

645 Kølby 1769 Sep 20th
Michel Michelsen Dahl 1769 (Michel Dahl) nu Christen Christensen Hjardemaal
4001 239

646 Kølby 1769 Sep 5th
Christen Christensen nu Jens Jensen Kold Øsløs fra Østerild
3100 240

647 Kølby 1766 Apr 20th
Niels Simonsen bro nu Christen Simonsen bro Kløv
3100 240

648 Kølby 1769 Sep 11th
Peder Andersen nu Niels Nielsen Kjaer Tved
- 240

649 Kølby 1769 Oct 6th
Mads Jensen Lynderup nu Christen Poulsen Tinstrup Thisted
6521 240

650 Kølby 1770 Dec 28th
Stephen Christensen 1770 nu Niels Kjeldtoft (paa Ullerup Gods) Kløv Mølle
0630 241

651 Kølby 1770 Dec 29th 7 Niels Sørensen nu Mogens Christensen Østerild Sønder By
0121 241

652 Kølby 1770 Dec 30th
Christen Pedersen 1770 nu Niels Sonnesen Østerild
0010 241

653 Kølby 1771 Jan 10th
(Jens Gram) Jens Christensen Gram og ____ 1770 nu Jens Jensen Smed Østerild Vester By
0211 241

654 Kølby 1771 Jan 15th
Peder Søe nu Anders Christensen Horn Kløv fra Østerild
- 241

655 Kølby 1771 Jan 24th
Jens Christensen nu Niels Pedersen Kaarsgaard Hjardemaal Tved By
3131 242

656 Kølby 1771 Oct 9th
Far nu Niels Berthelsen søn 1420 Vigsø Berget 2121 242

657 Kølby 1771 Nov 4th
Christen Jensen Vittrup i nu Christen Madsen Vittrup Østerild Vester By
1402 242

658 Kølby 1771 Nov 4th
Thomas Lauritsen nu Anders Enochsen Tved Ballerum
1622 243

659 Kølby 1771 Nov 8th
Niels Thøgersen og ____ 1771 enche nu Christen Madsen nævnes Toftum Korsø Mølle
- 243

660 Kølby 1772 Feb 8th
Niels Nielsen nu Thomas Christensen Klastrup
1701 243

661 Kølby 1771 Feb 20th
Niels Lauritsen nu Christen Nielsen Odgaard og Maren Nielsdatter ældste datter til NL og CNO (Christen Odgaard) Hunstrup
5432 243

662 Kølby 1773 Apr 3rd 1+7 Mads Nielsen nu Jens Michelsen Haastrup Kløv
0032 244

663 Kølby 1773 Apr 14th
Peder Nielsen Kjeldsen nu Peder Pedersen Balle Tved
1602 244

664 Kølby 1773 Apr 15th
Morten Nielsen nu Christen Christensen Havne Østerild Vester By
0031 244

665 Kølby 1773 Apr 17th
Anders Christian nu Poul Jensen (nævnes fader Jens Poulsen Bund Hinding, Peiter Hjardemaal, Laurits Pedersen) Nors Hindinggaard 3530 244

666 Kølby 1773 Apr 24th
Niels Christensen Søe nu Jørgen Thuesen (ejer Nørtorp) 1/4 nævnes Peder Hvass' hus Vigsø Vigsøgaard - 245

667 Kølby 1773 Apr 24th
Anders Nielsen 1773 død nu Christen Madsen Heltborg fra med pas Skinnerup
2410 245

668 Kølby 1773 Aug 28th
Laurits Sørensen 1773 nu Michel Poulsen fra Kløv Spanggaard Østerild Vester By
1611 246

669 Kølby 1774 Mar 24th
forældre 1773 nu Christopher Christensen søn Hunstrup Klastrup
4031 246

670 Kølby 1774 Mar 24th
Anders Madsen nu Jens Jensen Hjardemaal Klit fød i Vigsø hus 0020 246

671 Kølby 1774 Nov 4th
Christen Pedersen 1774 nu Niels Christensen søn Abildhauge 1/2 Østerild
1111 247

672 Kølby 1774 Nov 4th
Niels Jensen nu Christen Nielsen søn Hjardemaal Klit Bløde 1320 247

673 Kølby 1774 Nov 5th
Christen Christensen nu Jens Christensen søn i Hinding 1/2 Hinding Hindinggaard 1631 248

674 Kølby 1774 Nov 6th
Anders Christensen nu Peder Andersen søn Tved
1630 248

675 Kølby 1774 Nov 6th
Alder Christen Andersen nu Oluf Olufsen Brandi Klitmøller fra pas fra Kjaerulf Nørrehaagaard Klitmøller
- 248

676 Kølby 1774 Nov 6th
Laurits Thorchildsen og _____ 1774 enche nu Søren Christensen og _____ enche Østerild fra Hjardemaal Klit
0222 249 sig Laurits Pedersen
677 Kølby 1774 Nov 7th
Peder Henrichsen nu Christen Jensen Hanstrup fra har pas Hillerslev Bro Mølle 2522 249

678 Kølby 1774
Jens Mortensen nu Thomas Christensen 1/2 Hunstrup Klastrup
1401 250

679 Kølby 1774 Nov 7th
Søren Christensen nu Laurits Jeppesen Lynderup fra Hunstrup
4300 250

680 Kølby 1775 May 30th
Christen Nielsen 1774 nu Anders Christensen Holte 1/2 Nors
1312 251

681 Kølby 1775 May 30th
Christen Christensen Boyer nu Christen Boyer søn Klit
2031 251

682 Kølby 1775 May 30th
Michel Jensen nu Laurits Michelsen Østerild Haastrup 1301 251

683 Kølby 1775 May 30th
Christen Pedersen nu Peder Christensen søn Tved Ballerum
4332 252

684 Kølby 1775
Christen Mortensen nu Christen Nielsen Skomager Østerild Sønder By
1712 252

685 Kølby 1775 May 29th
Jeppe Christophersen nu Christopher Jeppesen søn Lynderup
5222 252

686 Kølby 1774 May 26th
Anders Nielsen nu Stephen Andersen søn Nors Hinding
0410 252

687 Kølby 1775 Jun 3rd
Stephen Stephen Andersen nu Peder Nielsen 1/2 0702 Hjardemaal Klit
1611 253

688 Kølby 1775 May 24th
Anders Lauritsen nu Mads Christensen Ballerum fra 2632 Østerild Sønder By
1321 253

689 Kølby 1775 May 24th
Thomas Jensen Ladegaard nu Laurits Thomassen Ladegaard søn Tinstrup
4110 254

690 Kølby 1775 May 30th 7+10 Søren Jensen nu Christen Nielsen Tved Ballerum
2020 254

691 Kølby 1775 May 30th
Anders Christensen 1775 nu Peder Andersen søn Tved
1630 254

692 Kølby 1775 Jul 6th
Christen Jensen og ____ 1775 enche nu Niels Christensen Schaarup tidl soldat Hunstrup
0232 254

693 Kølby 1775
Jørgen Lauritsen 1775 nu Christen Nielsen Hjardemaal Korsø By
1220 255

694 Kølby 1777 Apr 4th
Jeppe Andersen nu Niels Jensen Snaever Hjardemaal Korsø By
1410 255

695 Kølby 1777 Apr 5th
Christen Simonsen 1777 nu Christen Nielsen Møller Kløv fra nævnes Laurits Tømmermand 1002+3301 nævnes Laurits Tømmermand Kløv
4310 255

696 Kølby 1777 Nov 20th
Anders Christensen nu Jens Christensen Kløv Østerild Vester By
0231 256

697 Kølby 1777 Dec 13th
Christen Madsen nu Lucas Jensen Kløv
- 256

698 Kølby 1777 Dec 19th
Mads Sørensen nu Christen Madsen Østerild Vester By
0522 256

699 Kølby 1778 Mar 29th
Christen Nielsen Snaever 1778 nu Christen Christensen Hunstrup Kløv
1411 257

700 Kølby 1778 Mar 30th
Anders Villadsen og ____ 1778 enche nu Jens Christensen Korsø
2730 257

701 Kølby 1778 Jun 23rd
Christen Thomassen nu Thomas Pedersen soldat Østerild Sønder By
2222 257

702 Kølby 1778 Sep 2nd
(Niels Smed) Niels Jeppesen Smed nu Peder Christensen Smed Nors fra (Peder Smed) Hjardemaal hus 0330 258

703 Kølby 1778 Oct 3rd 4+5 Levin Lauritsen og ____ 1778 enche nu Christen Levinsen (Christen Levinsen) søn 1510+1521 Vigsø Krogh 3230 258

704 Kølby 1778 Oct 6th
Anne Jensdatter nu Niels Michelsen Lynderup fra Hjardemaal
- 258

705 Kølby 1778 Oct 12th
Jens Pedersen nu Peder Jensen 1738 søn fød før over 40aar gammel Moutrup
2631 258

706 Kølby 1778 Nov 26th
Christen Krejberg 1778 nu Morten Pedersen Øsløs fra Østerild Vester By
- 259

707 Kølby 1778 Dec 4th
Jens Hansen og ____ 1778 enche nu Søren Andersen Kenstrup fra Østerild Vester By
- 259

708 Kølby 1778 Dec 8th
Niels Michelsen nu Poul Nielsen 1738 søn fød før over 40aar gammel Lynderup
3102 259

709 Kølby 1778 Dec 12th
Christen Jensen Moutrup nu Niels Jensen Hovsør
2100 260

710 Kølby 1778 Dec 16th
Mads Hansen nu Hans Madsen søn Kroghpyt Vigsø
0132 260

711 Kølby 1778 Dec 22nd
Jeppe Christophersen nu Christopher Jeppesen søn nævnes 5400 Lynderup
5222 260

712 Kølby 1779 Feb 4th
Peder Thomassen nu Vibeche Sørensdatter har tje Kølbygaard 24aar siden 1750 Hunstrup hus 0001 261

713 Kølby 1779 Apr 6th
Christen Christensen nu Jens Christensen Tved
1430 261

714 Kølby 1779 Apr 6th
Laurits Andersen nu Jens Lauritsen søn Tved
0411 261

715 Kølby 1780 Apr 4th
Morten Pedersen nu Peder Michelsen Hunstrup Kløv Haastrup 2610 262

716 Kølby 1781 Apr 2nd
Jens Christensen nu Christen Jensen (vist paa Ullerup Gods) Hovsør
2421 262

717 Kølby 1782 Apr 15th
Anders Enochsen nu Christen Christensen Degn Kaastrup fra Ullerup / Kølby Ballerum
- 263

718 Kølby 1782 Dec 4th
Peder Sonnesen nu Jens Thomassen Kjaer Østerild
0110 263

719 Kølby 1782 Dec 18th
Jens Pedersen Moutrup nu Christen Nielsen Roes Østerild Sønder By
- 263

720 Kølby 1782 Dec 22nd
Armed Niels Lauritsen nu Anders Christensen Bach Hjardemaal
0700 264

721 Kølby 1783 Jan 22nd
Anders Andersen nu Christen Andersen Haug søn Østerild
0210 263

722 Kølby 1783 Feb 6th
Thomas Jensen nu Laurits Thomassen Kjaer Østerild huse to 0012 264

723 Kølby 1783 Apr 9th
Oluf Pedersen nu Thomas Thomassen Toft Hjardemaal fød i Hjardemaal
2422 264

724 Kølby 1783 Nov 11th
Peder Nielsen Skinnerup nu Laurits Sørensen Grobgaard Tved Nørreby
2101 265

725 Kølby 1783 Dec 22nd
Christen Pedersen nu Christen Sørensen Hunstrup fra soldat vist i Thisted Hunstrup Kløv
6122 265

726 Kølby 1784 Apr 21st
Poul Nielsen nu Christen Pedersen Hunstrup Lynderup
3400 265

727 Kølby 1784 Apr 21st
Jens Pedersen Klit nu Peder Jensen soldat søn Hunstrup Lynderup
1311 266

728 Kølby 1784 Apr 21st
Anders Thomassen nu Jens Lauritsen Bach Østerild Vester By
1202 266

729 Kølby 1784 Apr 21st
Eschild Christensen nu Niels Christian Nielsen soldat Biarup Hunstrup
0022 266

730 Kølby 1784 Apr 21st
Jens Michelsen nu Michel Jensen soldat søn Skinnerup
1610 267

731 Kølby 1784 Dec 17th
Berthel Jensen nu Peder Nielsen Hjardemaal fød i pas Nørtorp Østerild Vester By
1112 267

732 Kølby 1784 Dec 22nd
Levin Jensen (Laurits Jensen) nu Niels Sørensen Hunstrup fra session Thisted udygtig til kon tjeneste vist Thisted Mar 15th 1785 Hjardemaal
1332 267

733 Kølby 1785 Mar 30th
Christen Boyer nu Christen Christensen Boyer søn Hjardemaal Klit
1012 268

734 Kølby 1785 Apr 12th
Thomas Christensen 1785 nu Laurits Thomassen 1745 søn fød før over 40aar gammel Klastrup
3602 268

735 Kølby 1785 Jul 16th
Christen Christensen 1785 nu Christen Lauritsen Østerild fra session Thisted udygtig til tjeneste Hjardemaal Klit
3312 268

736 Kølby 1786 Mar 6th
Jacob Skomager og ____ 1785 enche alder nu Christen Jacobsen (nævnes bro Peder Jacobsen (alder)) Lynderup
6222 269

737 Kølby 1786 Mar 6th 6+12 armod Mads Jensen nu Anders Madsen Kløv Østerild to steder 2301 269

738 Kølby 1786 Mar 6th
Laurits Lauritsen nu Jens Lauritsen Hunstrup Klastrup
2700 269

739 Kølby 1786 Aug 14th 7+10 nu Jens Thomassen Ladegaard Tinstrup fra Ballerum
2020 269

740 Kølby 1786 Sep 8th
Jens Christensen Sleh nu Thomas Bach Vesløs fra Tved
1430 269

741 Kølby 1786 May 20th
Christen Nielsen nu Christen Jensen Klou
3301 270

742 Kølby 1786 Apr 24th
Christen Pedersen nu Mads Lauritsen Bach Hjardemaal fra Lynderup
3102 270

743 Kølby 1786 Mar 16th
Christen Thomassen nu Peder Sørensen Kløv fra Kløv
2430 270

744 Kølby 1786
Christen Christensen nu Christen Balle nævnes 2400 Tved
1622 271

745 Kølby 1786 Dec 20th
Peder Sørensen ? nu Poul Nielsen Østergaard (Poul Østergaard) Nors fra Hinding
3231 271

746 Kølby 1786 Jul 12th
(Anders Dahlgaard) Anders Jensen Dahlgaard 1786 nu Christen Pedersen Østerild
- 271

747 Kølby 1786 Feb 6th
Niels Pedersen nu Laurits Pedersen Myrup fra (Laurits Myrup) Hjardemaal Klit Madsbøl (Marspill) 0500 271

748 Kølby 1786 Feb 6th
Jens Christensen nu Christen Pedersen Skinnerup Klit
- 271

749 Kølby 1786 Jun 12th
(Jens Schaaning) Jens Pedersen Schaaning nu Niels Jensen Schaaning (Niels Schaaning) 1/2 Hunstrup
4510 271

750 Kølby 1786 Jul 22nd
(Jens Skomager) Jens Nielsen Skomager nu Laurits Jensen Berget under Klastrup
0521 272

751 Kølby 1786 Dec 23rd
(Niels Fischer) Niels Andersen Fischer nu Christen Nielsen Fischer (Christen Fischer) søn Klou
7000 272

752 Kølby 1787 Jan 29th
Michel Christensen 1786 nu Niels Odgaard Hovsør
3520 273

753 Kølby 1787 Feb 24th
Jens Christensen nu Gert Johansen Østerild
2311 273

754 Kølby 1787 Jan 16th
Christen Schaaning 1787 nu Peder Schaaning Hunstrup Hovsør
1510 274

755 Kølby 1787 Feb 14th
Christen Pedersen nu Mads Christensen Watt (Mads Wath) søn Kløv
0012 274

756 Kølby 1787 Jun 1st (year 1719)
Jens Andersen Kong nu Søren Jensen Kløv By fød (husmand) i nævnes Niels Wollerup, Christen Overgaard Hjardemaal Klit Krogh (Krogensgaard) 1330 274

757 Kølby 1787 Jun 15th 8+9 Jens Jensen Kole nu Poul Skammelsen Vesløsgaard fød i Arup Østerild hus 0310 275

758 Kølby 1787 Jun 1st
Poul Aare og Margrethe Gregersdatter 1787 enche nu Christen Pedersen Svenningsen og Margrethe Gregersdatter ; her Mygind Nørtorp Østerild
- 276

759 Kølby 1787 Jun 30th
Søren Lauritsen og ____ 1787 enche nu Anders Madsen Kløv fød i sign Villum Christensen Hunstrup
- 277

760 Kølby 1787 May 6th
Lucas Jensen nu Christen Nielsen Skomager Østerild fra før Kløv
- 277