Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Hindsels
a b c d e f g (kursiv) italic denotes date from exterior sourcesLocation Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol counselor assessor executor sheriff etcSøndberg Hellerød 1 1681 Maren Andersdatter 1742 Aug 28th Anders Clemedsen og Maren Andersdatter v1715 i Søndberg 0011742 Sep 27th

vurd Niels Christensen Søndberg af

vurd Laurits Christensen Hellerød af

naev Jens Clemedsen fra Øster HindselsHvidberg Helligkilde 2 1698 Dorthe Lauritsdatter 1743 Jan 17th Niels Pedersen og Dorthe Lauritsdatter (Harregaard) 003 vurd Jens Pedersen Teglberg (Jens Teglberg)DL's mor Johanne Jensdatter thus Laurits ____ og Johanne Jensdatter
vurd Niels Nielsen HelligkildeDL's bro Jens Lauritsen
sign Peder JensenHvidberg Semb 3 ____ Karen Lauritsdatter 1743 Mar 1st Laurits Christensen og Karen Lauritsdatter B: 007 forv Jens Clemedsen


1743 Apr 10th A 1731 Maren Lauritsdatter
vurd Jens Poulsen Semb afB Dorthe Lauritsdatter
vurd Poul Madsen Semb afHvidberg 4 1699 Laurits Lauritsen 1743 Mar 7th Laurits Lauritsen og Anne Jeppesdatter (begge døde ved et tiden) v1732 i Hvidberg B: 010 ejer Klingenberg Øster Hindsels (p20 paa Tanderup)

hustru
A 1734 Karen Lauritsdatter 9aar see105 see124 see224 vurd Anders Olufsen Semb afB 1734 Ellen Lauritsdatter 7aar
vurd Christen Christensen HvidberggaardC 1739 Laurits Lauritsen 4aar
vurd Peder Andersen

form Anders Christensen Hvidberg i

form Laurits Christensen Semb af

faes Peder Andersen

cred Gregers Mortensen Hvidberg

cred Peder Christensen Hvidberg

cred Laurits Møller

cred Christen Smed

cred Laurits Nielsen Hvidberggaard

cred Jens Lauritsen Odby af

cred Niels Christensen Semb af

cred Laurits Hvidberggaard Semb afHvidberg 5 ____ Peder Christensen 1743 Aug 3rd V2 Peder Christensen og Anne Sørensdatter v1732 i Hvidberg B: 017 lauv Gregers MortensenA 1733 Peder Pedersen
forv Peder Christensen Hvidberg afB 1739 Søren Pedersen
vurd Jens Jensen Hvidberg afC 1734 Mette Pedersdatter
vurd Laurits Christensen Hvidberg af

form farbro Mads Christensen Lyngs af


1743 Oct 10th

form Jens Christensen Hvidberg af


1743 Sep 16th

form Laurits Jensen Barslev HvidbergOdby Bjørndahl 6 ____ Oluf Christensen 1743 Oct 31st Oluf Christensen og Anne Christensdatter B: 021 lauv Anders Pedersen HavergaardA 1709 Else Olufsdatter
vurd Poul Christensen Ugleslev af

vurd Peder Christensen Kaasturp afOdby 7 1704 Mette Jensdatter 1743 Dec 24th Oluf Lauritsen og Mette Jensdatter v1733 i Odby B: 023 forv Knud He Søndberg af1 1735 Michel Olufsen 8aar
vurd Hans Knudsen Odby af2 1736 Jens Olufsen 6aar
vurd Mads Pedersen Odby af3 1738 Else Olufsdatter 4aar
sign Anders Lauritsen4 1740 Peder Olufsen 3aar

5 1742 Niels Olufsen 2aar
1743 Jan 7th 6 1743 Anne Olufsdatter 1/2aar

Lyngs Jestrup 8 1710 Poul Christensen Skraeder 1744 May 22nd Poul Christensen Skraeder og Anne Kirstine Christensdatter v1738 i Lyngs (Poul Christensen og Anne Christensdatter / Poul Skraeder og Anne Kirstine Christensdatter) B: 025 Lauv ____A 1741 Peder Poulsen
vurd Laurits Rasmussen Lyngs af

vurd Morten Nielsen Lyngs afHvidberg 9 ____ Dorthe Nielsdatter 1744 Jan 2nd Anders Christensen og Dorthe Nielsdatter B: 0271744 Jan 3rd A Niels Andersen
vurd Anders Olufsen Hvidberg By af


1744 Jan 10th faster Maren Christensdatter
vurd Christen Christensen Hvidberg By affarbro Peder Christensen død B:
form Christen Nielsen1 vides ej hvem
naev Christen Sørensenmorbro Mogens Nielsen død B:

1 dreng

2 dreng

3 dreng

4 pige
1744 Mar 1st 5 pige

Hvidberg 10 1696 Sidsel Gregersdatter 1746 Oct 4th Laurits Møller og Sidsel Gregersdatter B: 031 ejer Claus Langemarch til HindselsA 1727 Jens Lauritsen 19aar
vurd Peder Salomonsen Styvel afB 1731 Gregers Lauritsen 15aar
vurd Peder Nielsen Styvel afC 1738 Jens Lauritsen 18aar
cred Mogens Christensen FlovlevD 1732 Anne Lauritsdatter _aar
cred Peder Teglberg


1746 Nov 4th D 1741 Kirsten Lauritsdatter 6aar 034 sign Frederich LethOdby 11 1720 Thomas Olufsen 1747 Jan 16th (likely parents to these siblings are Oluf Lauritsen og Else Christensdatter B: 034 Lauv Michel Poulsen


1747 Feb 13th Bro 1722 Laurits Olufsen
vurd Niels Christensen Krab af OdbyBro 1718 Christen Olufsen
vurd Hans Knudsen af OdbySøs 1725 Else Olufsdatter
cred bro Laurits Olufsenikely parents to these siblings are Oluf Lauritsen og Mette Jensdatter B:
cred bro Christen OlufsenHalvbro 1732 Michel Olufsen
cred Søren Andersen Helligkilde ByHalvbro 1736 Jens Olufsen
cred Christen Poulsen Semb iHalvbro 1740 Peder Olufsen
cred Peder Poulsen Smerup iHalvbro 1742 Niels Olufsen
cred Stig Stauergaard

cred Stig Bodum

cred Christen Hedegaard Odgaard i

cred Niels Jensen Barslev i

cred Mogens Bach Humlum i

cred Erich Schive Hilstebro i

cred Laurits Hvidberggaard i

cred Niels Christensen Krab

cred Christen Staender Sinnerup i


1747 Mar 27th

sign Niels NielsenHvidberg Egeberg 12 ____ Anne Nielsdatter 1749 May 31st Jens Christensen Mehlgaard og Anne Nielsdatter B: 0381749 Jun 30th A Christen Jensen Schelgaard den halv gaard i faeste cont038 vurd Peder Nielsen Egeberg af


1749 Jul 5th B Else Jensdatter Mehlgaard viet Christen Olufsen og Else Jensdatter Mehlgaard Serup af
vurd Christen Knudsen Egeberg afC 1720 Karen Jensdatter Mehlgaard 29aar hjem 041 naev Christen Christensen Hindsels


1749 Dec 15th D Maren Jensdatter sign Christen Michelsen og Maren Jensdatter Søndberg af afkald see039

afkaldsee087
Hvidberg Smerup 13 1710 Maren Nielsdatter 1749 Aug 16th Christen Madsen og Maren Nielsdatter (Christen Mathiassen og Maren Nielsdatter) B: 041 ejer enche til Frederich Leth og Birgithe Kirstine til HindselsA 1738 Kirsten Christensdatter 11aar
forv praest Vilhelm RogertB 1741 Karen Christensdatter 8aar
vurd Laurits ChristianC 1742 Dorthe Christensdatter 7aar
vurd Anders Nielsen Smerupgaard


1750 May 25th D 1744 Mathias Christensen 5aar (1744 Mads Christensen 5aar)
sign Christen MadsenHvidberg Semb 14 1691 Anne Christensdatter 1749 Oct 2nd Christen Nielsen Barslev og Anne Christensdatter (Christen Nielsen og Anne Christensdatter/ (Christen Vester) Christen Barslev og Anne Christensdatter) B: 044 lauv praest Vilhelm Rogert


1750 Apr 6th A 1724 Niels Christensen 25aar see058 vurd Poul Madsen Semb af


1749 Oct 2nd B 1730 Else Christensdatter 19aar
vurd Jens Christensen Hvidberg af


1750 My 25th C 1733 Mads Christensen 15aar
sign Laurits Christian JensenHvidberg 15 1701 Jens Pedersen 1749 Sep 23rd Jens Pedersen og Gertrud Pedersdatter v1743 i Lyngs B: 047 lauv morfar Peder Christensen Jestrup af


1749 Nov 24th A 1745 Peder Jensen 4aar
vurd Christen Christensen Fromsgaard Styvel afB 1744 Dorthe Jensdatter 6aar
vurd Peder Salomonsen Styvel af

form Peder Christensen Jestrup af

form Peder Pedersen Styvel af


1750 Sep 13th

sign Christen Christensen Yde (Christen Yde)

naev Christen Pedersen Odby afHvidberg Egeberg 16 1682 Kirsten Christensdatter 1750 Dec 5th Anders Christensen og Kirsten Christensdatter V2 049 fuld Peder Isager Hindsels afNiels ____ og Kirsten Christensdatter V1 B:
vurd Christen Knudsen Egeberg afA 1715 Christen Nielsen 35aar
vurd Christen Jensen Egeberg afB 1707 Kirsten Nielsdatter 43aar viet Niels Jensen og Kirsten Nielsdatter Kallerup i

C 1709 Edel Nielsdatter 41aar
naev Christen Christensen Styvel af


1750 Dec 5th D 1713 Else Nielsdatter 37aar Thisted tje i

E 1719 Sidsel Nielsdatter 31aar viet Mogens Jensen og Sidsel Nielsdatter Kallerup
Form Mogens Jensen Kallerup iF 1723 Anne Nielsdatter 27aar viet Knud Pedersen og Anne Nielsdatter Hellerød i
sign Anders Christensen


1751 Feb 15th E 1725 Edel Nielsdatter 25aar

Hvidberg Barslev 17 1689 Maren Pedersdatter 1752 Jul 15th Niels Pedersen Korsgaard og Maren Pedersdatter (Niels Pedersen og Maren Pedersdatter / Niels Korsgaard og Maren Pedersdatter) B: 051 ejer Peder Isager HvidtfeldtA Mette Nielsdatter den aeldre
vurd Christen Madsen Smerup af


1752 Nov 10th A 1730 Mette Nielsdatter den yngre con054 vurd Jens Sørensen Barslev af


1752 Aug 4th
con053 sign Niels Pedersen Korsgaard (Niels Korsgaard)Hvidberg Styvel 18 1703 Laurits Poulsen 1752 Sep 12th Laurits Poulsen og Maren Christensdatter B: 054 lauv morbro Anders Christensen Hindsels (Anders Hindsels)A 1735 Christen Lauritsen
form Laurits Jørgensen Møller (Laurits Møller)B 1732 Øllegaard Lauritsdatter
vurd Jens Poulsen Semb af

vurd Anders Christensen


1752 Sep 28th

vurd Christen Madsen Smerup af


1752 Nov 13th
con055 vurd Christen FormsgaardSøndberg Hellerød 19 1690 Jens Ølby 1752 Nov 7th
056 forv Christen Madsen Smerup af

vurd Christen Skomager Hellrød afHvidberg Semb 20 1660 Anders Pedersen 1750 Jun 6th Anders Pedersen og Maren Christensdatter B: 057


Maren Christensdatter
A Peder Andersen (sign) afkald vurd Laurits Christensen Semb afB Christen Andersen gaarden i faeste (sign p057)
vurd Christen Poulsen Semb affaster Karen Pedersdatter
naev Peder Stadbachmorbro Christen Andersen

Hvidberg Semb 21 ____ Christen Nielsen Barslev 1754 Sep 25th V2 Christen Nielsen og Mette Lauritsdatter B: 058 unclear relationsC Jens Christensen
lauv morbro Niels Lauritsen


1754 Sep 25th V1 Christen Nielsen og Anne Christensdatter B: 058 vidn Jens PoulsenA Anne Christensdatter see044 vidn Mads PoulsenB 1730 Else Christensdatter ugift
cura Poul Madsen

form Poul Nielsen Barslev af

cred Karen Jensdatter Grud af


1755 Jan 17th

cred Niels Christensen HvidberggaardLyngs 22 1698 Inger Jensdatter 1754 Jul 26th Mads Jensen Stoktoft og Inger Jensdatter (Mads Jensen Stoktoft og Kirsten Jensdatter B: 063
A 1731 Jens Madsen 22aar
vurd Christen Madsen SmerupgaardB 1735 Christen Madsen
vurd Christen Sørensen Lyngs afC 1739 Margrethe Madsdatter

Hvidberg Gravgaard 23 1699 Kirsten Nielsdatter 1754 Dec 6th Jens Jensen Gravgaard og Kirsten Nielsdatter (Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter/ Jens Gravgaard og Kirsten Nielsdatter) B: 0661755 Jan 5th A 1732 Anne Jensdatter 22aar see222 vurd Christen Madsen Smerup af


1755 Feb 16th

vurd Claus Christense Hvidberg By afHvidberg Barslev 24 ____ Niels Christensen Slot 1754 Jun 6th Niels Christensen Slot og Birgithe Christensdatter (Niels Christensen og Birgithe Christensdatter/ Niels Slot og Birgithe Christensdatter) B: 070 lauv Pou Madsen Semb iA 1736 Christen Nielsen 18aar see 105 see156 form farbro Mads Christensen Vester Assels MorsøB 1744 Christen Nielsen 10aar
vurd Poul Madsen Semb afC 1747 Anders Nielsen 6aar
vurd Jens Sørensen Barslev af


)
D 1750 Laurits Nielsen 4aar
naev Niels ChristensenE 1734 Mette Nielsdatter 20aar (Helle Nielsdatter)
naev Peder Pedersen


1753 May 4th F 1730 Karen Nielsdatter viet Sven Christensen og Karen Nielsdatter (Lyngs fød i)
1755 Dec 20th _ min hustru ____ Nielsdatter viet: Knud Pedersen og ___ Nielsdatter; min svoger Knud Christensen Barslev i con073 afkald_ min hustru ____ Nielsdatter viet: sign: Laurits Jensen og ___ Nielsdatter; min hustru's datter's mand Knud Christensen i Barslev 105 afkald
106 sign Niels Andersen

sign Knud NielsenHvidberg Grud 25 1691 Inger Erichsdatter 1755 Nov 1st Jens Christensen og Inger Erichsdatter Jegindø 071 arvinger ej naevnt ved navn (no named heirs)


1755 Nov 3rd

vurd Christen Andersen Semb af


1755 Dec 2nd

vurd Laurits Christensen Hvidberg Semb af (Laurits Hvidberg)Hvidberg Barslev 26 1705 Anne Lauritsdatter 1756 Feb 6th Jens Sørensen og Anne Lauritsdatter B: 073 both died within a couple of days

1708 Jens Sørensen 1756 Feb 1st A 1738 Maren Jensdatter 18aar
vurd Christen Madsen Smerup af


1756 Feb 3rd B 1742 Søren Jensen aeldste søn
vurd Christen Pedersen Barslev af


1756 Feb 4th C 1749 Laurits Jensen 7aar yngste søn
form Christen Sørensen Lyngs af


1756 Feb 19th

form Jens Christensen Yde Kallerup af (Jens Yde)

form Mogens Christensen Flovlev

cred Peder Andersen Lyngs

Morten Koch Flovlev i

Niels Hanning Hede Ulstrup


1756 Apr 24th

Villads Lauritsen


1756 Mar 2nd
con077 Herman JensenHvidberg 27 1696 Maren Jensdatter 1758 Apr 7th Niels Christensen og Maren Jensdatter 079 can't find thisHvidberg Grud 28 1693 Knud Pedersen 1756 Feb 3rd Knud Pedersen og Maren Christensdatter B: 0801756 Apr 28th A Christen Knudsen
form Jens Christensen Flovlev afB Peder Knudsen
vurd Christen Andersen Semb afC Karen Knudsdatter
vurd Jens ChristensenD ___ Knudsdatter
sign Anders NielsenLyngs 29 1705 Maren Christensdatter 1756 May 5th D1 Christen Sørensen og Maren Christensdatter D2 081


1701 Christen Sørensen 1756 Mar 31st

vurd Laurits Knudsen Stagtoft


1756 Jun 9th

vurd Knud Smed Gadegaard i Lyngs

form Christen Poulsen

form Jens Christensen Yde Kallerup af (Jens Yde)

naev Christen Madsen

naev Niels Thorsen

naev Niels Nielsen Hvidberg af

naev Mads Nielsen Barslev af

vurdHvidberg Barslev 30 ____ Mads Nielsen 1756 Jun 26th Mads Nielsen og ____ B: 082 afkald formentlig (unclear business but Mads Nielsen not deceaesed)A barn Madsdatter viet Clemed Christensen Jestrup af
vurd Christen Madsen Smerup afA barn Madsdatter viet Laurits Christensen Jestrup af
vurd Jens Nielsen Barslev iC Jens Madsen

D Niels Madsen

Lyngs Hedegaard (Odgaard?) 31 1706 Christen Lauritsen 1756 Jul 22nd D2 Christen Lauritsen Hedegaard og Johanne Poulsdatter D1 (1711 Johanne Poulsdatter 1749) (Christen Lauritsen og Johanne Poulsdatter /Christen Odgaard og Johanne Poulsdatter) B: 082
A Kirsten Christensdatter
vurd Mads Stoktoft Lyngs afB 1734 Else Christensdatter ugift
vurd Laurits Ydegaard Lyngs adC 1742 Laurits Christensen 14aar
form farbro Mads Lauritsen Orup Mølle

form farbro Søren Lauritsen Maarup Mølle

sign Mads Jensen

sign Laurits HebsgaardHvidberg Barslev 32 1726 Karen Knudsdatter 1756 Oct 12th Laurits Villadsen og Karen Knudsdatter v1752 i Hvidberg B: 085
A naev ugift datter
vurd Niels Joesen Barslev afB Voldborg Lauritsdatter
vurd Niels Andersen Barslev af

naev sergeant Christen Andersen

naev Niels Knudsen Semb i

cura Laurits Jensen
afkald tilsyneladende nederst side 86

sign Peder Christensen Kaastrup

naev Sidsel Knudsdatter Flovlev af


1757 Jan 6th
con087 naev Voldborg Knudsdatter?

form Jens PoulsenOdby 33 ____ Niels Jensen Sø 1756 Sep 23rd Niels Jensen Sø og Maren Christensdatter v1745 I Hvidberg (Niels Jensen og Maren Christensdatter/ Niels Sø og Maren Christensdatter) 089 lauv Niels Christensen Krabbe (Niels Krabbe) Odby afsøs Kirsten Jensdatter Sø viet Christen Olufsen og Kirsten Jensdatter af Hellerød
vurd Michel Poulsen Odby afbro Peder Jensen Sø ej mødt Villerslev af
vurd Peder Poulsen Odby afbro Søren Jensen Sø ej mødt Villerslev af
1756 Oct 23rd søs Mette Jensdatter viet i Norge (Norway) Brevik i Scheens Fjord (skifteret i Gussetterne) 090 vurd Jens Jensen Dover Odby af


1756 Dec 1st
0921757 Feb 28th

naev Christen Christenseni Østergaard Egeberg i Hvidberg


1757 May 20th

1757 Jun 25th
0941758 Jan 16th
095 Naev Niels MortensenLyngs Jestrup 34 1706 Jeppe Sørensen 1757 Apr 20th Jeppe Sørensen og Kirsten Jeppesdatter v1741 i Lyngs B: 095 forl Søren Rasmussen (hus tilhører Raastrup)A Laurits Jeppesen aeldste soen
vurd Christen Jensen Jestrup afB 1750 Christen Jeppesen
vurd Laurits Pedersen Jestrup afC 1744 Maren Jeppesdatter aeldste datter
form Peder Nielsen Jestrup afD 1747 Anne Jeppesdatter?
form Jens Christensen Jestrup afLyngs 35 1701 Claus Olufsen 1757 Apr 22nd Claus Olufsen og Else Christensdatter 096 lauv Mads BittekjaerMads ____ og Else Christensdatter B:

A 1730 Anne Madsdatter 27aar (steddat til CO)
vurd Mads Stoktoft Lyngs af


1757 May 23rd bro Anders Olufsen Ydby i
vurd Peder Madsen Lyngs af


1757 Jun 10th

sign Christen Pedersen


1757 Jul 23rd

sign Christen Madsen Lyngs afHvidberg Grud 36 1705 Niels Hinding 1757 Nov 30th V1 Niels Hinding og Anne Christensdatter B: 098 forv Christen Andersen Semb af


1758 Jan 7th A 1736 Søren Nielsen (stedsøn til SC)
vurd Laurits Christensen Semb afV2 Niels Hinding og Sidsel Christensdatter
vurd Laurits Christensen Hindsels fra

lauv Niels Jørgensen

form farbro Niels Odgaard (sign: Jens Odgaard) Semb iLyngs Grudgaard 37 1719 Kirsten Poulsdatter 1757 Oct 13th Christen Madsen Stoktoft og Kirsten Poulsdatter Flovlev (Christen Madsen og Kirsten Poulsdatter/ Christen Stoktoft og Kirsten Flovlev) 097 skifte/probate starts at p097


1757 Nov 12th

vurd Peder Christian Lyngs af

vurd Niels Lauritsen Lyngs af


1757 Oct 13th AFKALD fire SØSK: 087 (none dead here)


1757 Oct 28th bro Christen Poulsen afkald087 vurd Peder Christensen Lyngs af

vurd Christen Lauritsen Søndergaard Lyngs aF


1757 Feb 28th bro Niels Poulsen Flovlev af afkald087 vurd Niels Lauritsen Lyngs

vurd Christen Pedersen Lyngs af


1757 Oct 28th bro Peder Poulsen afkald087 vurd Niels Joensen Rundborg

vurd Peder Madsen Skraeder Lyngs


1757 Oct 28th søs Karen Poulsdatter viet Christen Ørsnees og Karen Poulsdatter Helligkildegaard afkald088 form Niels Poulsen

naev Christen Ørsnees Helligkildegaard

sign Mads Lauritsen

sign Herman Jensen

sign Laurits KnudsenHvidberg 38 1696 Maren Jensdatter 1758 Apr 7th Niels Christensen og Maren Jensdatter B: 099 naev Jens Pedersen DahlgaardA 1734 Oluf Nielsen aeldste søn
form Niels ChristensenB søn
sign Christen Simonsen


1758 May 8th C 1739 Kirsten Nielsdatter 19aar

Lyngs Stoktoft 39 1679 Helle Lauritsdatter 1759 Feb 7th ugift (vanfør) 100 hos Laurits Stoktoft


1759 Feb 8th bro Thomas Lauritsen i Holland (Nederland)
vurd Christen Andersen Stoktoft


1759 Feb 3rd

vurd Mads Lauritsen


1759 May 12th

sign Christen Madsen


1760 Apr 22nd

sign Christen LauritsenHvidberg Barslev 40 1682 Villads Knudsen 1758 Sep 11th Villads Knudsen og Ellen Lauritsdatter B: 1011758 Aug 14th A Laurits Villadsen
vurd Poul Jensen Barslev afB _____ Villadsen
vurd Jens Lauritsen Barslev afC 1731 Karen Villadsdatter

Hvidberg 41 ____ Christen Poder 1759 Jul 10th Christen Poder og Maren Jensdatter B: 1021759 Jul 11th A Anders Christensen hjem
vurd Christen Fomsgaard


1759 Aug 10th B Niels Christensen dragon
vurd Poul GrudC Mette Christensdatter
form Christen Pedersen Møller (Christen Møller)Hvidberg 42 1706 Christopher Nielsen 1760 Feb 1st Christopher Nielsen og Anne Michelsdatter B: 103
A 1749 Niels Christensen 11aar
form morbro Jens Michelsen


1760 Mar 3rd (can't find any of these people or events in KB) con104 vurd Christen Simonsen Hvidberg By af

vurd Jens Pedersen Odgaard Hvidberg By af (Jens Odgaard)

naev Niels Christensen Flovlev HvidberggaardHvidberg 43 1699 Laurits Lauritsen 1743 Mar 7th Laurits Lauritsen og Anne Jeppesdatter B: 105 afkald

1698 Anne Jeppesdatter 1743 Jun 28th A Ellen Lauritsdatter viet Christen Nielsen og Ellen Lauritsdatter (Christen Nielsen Chapel og Ellen Lauritsdatter) see010 sign Peder Andersen


1761 Dec 19th

sign Laurits ChristensenLyngs Grudgaard 43a 1695 Anne Lauritsdatter 1762 Mar 14th Peder Madsen Skraeder og Anne Lauritsdatter (Peder Madsen og Anne Lauritsdatter /Peder Skraeder og Anne Lauritsdatter) B: 106
A 1735 Mads Pedersen 27aar
vurd Laurits Knudsen Stoktoft (Laurits Stoktoft)B 1733 Kirsten Pedersdater 28aar
vurd Mads Jensen Stoktoft (Mads Stoktoft)C 1730 Kirsten Pedersdatter 31aar Thisted tje i
naev Christen Jensen Coppersmed Jestrup afD 1738 Inger Marie Pedersdatter 24aar tje Glomstrup Morsø paa

Hvidberg 44 1679 Anne Jensdatter 1762 Mar 18th Jens Christensen og Anne Jensdatter 110
bro Laurits Jensen Barslev
vurd Oluf Lauritsen

vurd Peder Madsen

vurd Jens Christensen

vurd Mads Jensen

sign Mads Pedersen Lyngs

sign Jens Christensen LyngsHvidberg 45 1713 Anne Sørensdatter 1762 Mar 19th V1 Jens ____ og Anne Sørensdatter B: 113
A 1734 Peder Jensen 28aar
form Laurits Jensen Barslev HvidbergV1 Peder Christensen og Anne Sørensdatter B:
form Jens Christensen Hvidberg afB 1739 Søren Pedersen 22aar
vurd Jens Poulsen Dahlgaard (Jens Dahlgaard) Hvidberg By afC 1734 Mette Pedersdatter 27aar
vurd Niels Christensen Hvidberg By afV1 Mads Jensen og Anne Sørensdatter B:

D 1745 Peder Madsen 16aar

E 1748 Jens Madsen 14aar

F 1750 Christen Madsen 12aar

G 1759 Niels Madsen 3aar

Hvidberg Egeberg (Jegberg) 46 1762 Anders Christensen 1762 Jul 19th Anders Christensen og Kirsten Jensdatter B: 115 sign lauv Niels ChristensenA 1753 Christen Andersen 9aar
vurd Jens Bisgaard

vurd Christen Østergaard Egeberg af

form Christen Poulsen

sign Jens Dahlgaard Hvidberg af

sign Jens Pedersen Odgaard (Jens Odgaard)Lyngs Stoktoft 47 1705 Laurits Knudsen 1762 Nov 16th Laurits Knudsen Stoktoft og Maren Nielsdatter (Laurits Knudsen og Maren Nielsdatter/ Laurits Stoktoft og Maren Nielsdatter) B: 118
A 1738 Niels Lauritsen __aar
vurd Jens Christensen Jestrup afB 1742 Knud Lauritsen 20aar
sign Niels ChristensenC 1745 Clemed Lauritsen 17aar
naev Niels Flovlev Hvidberggaard


1763 Jan 10th D 1748 Sidsel Lauritsdatter

Lyngs 48 1728 Mads Lauritsen 1762 Nov 23rd Mads Lauritsen og Dorthe Jensdatter B: 120 lauv Christen Lauritsen LyngsA 1753 Karen Madsdatter 9aar
form ((DJ's farbro's søn)=fætter) Peder Nielsen Lyngs afB 1754 Laurits Madsen 6aar
vurd Jens Odgaard Hvidberg afC 1759 Jens Madsen 4aar
vurd Mads Jensen Stoktoft (Mads Stoktoft) ved Lyngs


1763 Jun 10th D 1762 Else Madsdatter 3/4aar
sign Jens Pedersen

form Laurits Jensen Jestrup afLyngs Snaever 49 1715 Anne Christensdatter 1762 Dec 10th (Niels Lavesen) Niels Lauritsen og Anne Christensdatter v1745 i Lyngs B: 122 form morbro Jens Christensen AlstrupA 1746 Christen Nielsen 17aar
vurd Mads Lauritsen LyngsB 1752 Laurits Nielsen 10aar
vurd Christen Madsen


1763 Feb 4th C 1754 Jeppe Nielsen 8aar

Hvidberg Hvidberg By Nørregaard 50 ____ Maren Nielsdatter 1763 Feb 17th Poul Nielsen Nørregaard og Maren Nielsdatter (Poul Nielsen og Maren Nielsdatter/ Poul Nørregaard og Maren Nielsdatter) B: 124
A 1740 Maren Poulsdatter 23aar
vurd Jens Pedersen Dahlgaard Hvidberg By af (Jens Dahlgaard)B Inger Poulsdatter
vurd Niels Christensen Vester Hvidberg By afC 1752 Kirsten Poulsdatter 11aar

Hvidberg Semb 51 ____ Karen Lauritsdatter 1743 Jun 28th fra forældre; viet: Christen Hansen og Karen Lauritsdatter see010 vurd Peder Andersen


1763 Jun 19th

vurd Laurits ChristensenHvidberg Gravgaard 52 1693 Morten Nielsen 1764 Jun 26th Morten Nielsen Gravgaard og Karen Christensdatter (Morten Nielsen og Karen Christensdatter/Morten Gravgaard og Karen Christensdatter) B: 125 lauv Niels Jensen Skraeder Hvidberg afA Niels Mortensen Gravgaard
vurd Jens Pedersen Dahlgaard Hvidberg By af (Jens Dahlgaard)B 1730 Christen Mortensen Gravgaard
vurd Niels Christensen Hvidberg By afC 1736 Peder Mortensen Gravgaard

Odby 53 1704 Hans Knudsen 1764 Sep 13th Hans Knudsen og Dorthe Jensdatter B: 126 vurd Peder Lauritsen


1764 Sep 15th A 1737 Maren Hansdatter 27aar
vurd Peder Poulsen Odby af


1764 Oct 13th

vurd Niels Nielsen Odby af

sign Jens MichelsenLyngs Jestrup 54 1708 Kirsten Jeppesdatter 1764 Nov 14th D1 Jeppe Sørensen og Kirsten Jeppesdatter D2 B: 128 hos Christen Olufsen's hus i Barslev Hvidberg SognA 1742 Laurits Jeppesen 22aar
form morbro Oluf Jeppesen Villerup Closter Sogn¨

1764 Nov 15th B 1750 Christen Jeppesen 14aar
vurd Laurits Yde Jestrup afC 1744 Maren Jeppesdatter 21aar
vurd Oluf Dam Jestrup afD 1747 Anne Jeppesdatter 16aar
vurd Niels Nielsen Bach (Niels Bach) Jestrup afE 1753 Karen Jeppesdatter 11aar
vurd Mads Nielsen Bjørndahl (Mads Bjørndahl) Jestrup af


1765 Jan 26th

sign Niels Christensen Flovlev (Niels Flovlev)


1765 Apr 20th

sign Jens Pedersen Dahlgaard (Jens Dahlgaard)

vurd Poul Korsgaard Barslev i

vurd Peder Christensen Forst af FlovlevLyngs Stoktoft 55 1699 Mads Jensen 1765 Jan 7th Mads Jensen Stoktoft og Inger Jensdatter (Mads Jensen og Inger Jensdatter/ Mads Stoktoft og Inger Jensdatter) B: 1301765 Jan 26th A 1735 Christen Madsen
vurd Niels Pedersen Jestrup iB 1731 Jens Madsen
naev Laurits Stoktoft Lyngs iC Anne Madsdatter Brogaard Sjørring Sogn
sign Peder SkraederD 1735 ____ Madsdatter 30aar tje Glomstrup i
sign Knud LauritsenE 1739 Margrethe Madsdatter 26aar tje Dover i Ydby

Hvidberg Nørregaard 56 ____ Poul Andersen 1765 Apr 26th V2 Poul Andersen og Sidsel Knudsdatter 131 vurd Jens Pedersen Dahlgaard Hvidberg By af (Jens Dahlgaard)


1765 May 30th V1 Poul Andersen og Maren Nielsdatter B:
vurd Niels Nielsen Bach (Niels Bach) Jestrup afA 1743 Anne Poulsdatter 22aar
vurd Niels GravgaardB Inger Poulsdatter __aar
vurd Christen Kjølle Hvidberg afC 1750 Kirsten Poulsdatter 15aar
sign Niels MortensenOdby 57 1723 Mette Michelsdatter 1765 Nov 30th Laurits Lauritsen Yde og Mette Michelsdatter (Laurits Lauritsen og Mette Michelsdatter/ Laurits Yde og Mette Michelsdatter) B: 132 vurd Poul Poulsen Odby afA 1760 Michel Lauritsen 6aar
vurd Christen Nielsen Odby afB 1763 Laurits Lauritsen 3aar
form Poul Jeppesen Serup i


1766 Jan 4th C 1765 Anne Lauritsdatter 5uge
vurd Michel Poulsen Odby af


1766 Feb 15th

vurd Niels Nielsen Skraeder (Niels Skraeder) Odby af

vurd Peder Poulsen Odby af

vurd Christen Michelsen Søndberg iHvidberg Styvel 58 1678 Birgithe Nielsdatter 1765 Jan 3rd D1 Christen ____ og Birgithe Nielsdatter B: 135
A Peder Christensen Weger Mølle Holstebro i
vurd Laurits Christensen Fomsgaard iB Christen Christensen Fyn i (nu Søndberg) Vagtmester i Holsten ved Marggrevens Søcomp
vurd Peder Christensen Styvelgaard iC Birgithe Christensdatter viet Jens Madsen og Birgithe Christensdatter Rom Sogn paa Rysentsten's jord
naev søskbarn Niels Mogensen Hellerød iD Karen Christensdatter
Faet 0700E Kirsten Christensdatter
form Thomas Christensen Ugelslev


1765 Jun 10th F Mette Christensdatter
form Niels Christensen Flovlev Hvidberggaard


1765 Jan 17th

form Jens Pedersen Dahlgaard Hvidberg ByHvidberg Egeberg 59 ____ Claus Christophersen og Karen Gregersdatter 1765 Oct 27th Claus Christophersen og Karen Gregersdatter 140 afkald og fuldfæstelseJegindø 60 ____ Michel Sørensen 1762 Jul 11th Michel Sørensen 140
Lyngs Jestrup 61 1736 Kirsten Christensdatter 1767 Feb 9th Niels Berthelsen og Kirsten Christensdatter B: 140
A 1767 Christen Nielsen
vurd Niels Pedersen Jestrup i

vurd Peder Nielsen Skraeder
con145
Hvidberg Gravgaard 62 1708 Jens Jensen 1766 Sep 9th V1 Jens Jensen og ____ B: 141 lauv Laurits Christensen FomsgaardA Jens Jensen
form morbro Christen Christensen Hellerød iB Anne Jensdatter
form svoger Søren Jensen Semb iV2 Jens Jensen og Kirsten Christensdatter B:
form Christen Jensen Møllegaard (Christen Møllegaard) Egeberg iC 1759 Jens Jensen 7aar

D 1761 Christen Jensen 5aar
vurd Christen Madsen Smerup af


1766 Oct 9th E 1764 Kirsten Jensdatter 2aar
vurd Laurits Lauritsen Smerup afHvidberg (jordløst hus) 63 1719 Christen Simonsen 1768 May 16th Christen Simonsen og Maren Christensdatter v1750 i Hvidberg B: 146 lauv Niels LedA 1766 Christen Christensen 12aar
form morbro Christen Christensen Ydby afB 1760 Peder Christensen 8aar
vurd Laurits Jensen Møller (Laurits Møller)C 1750 Maren Christensdatter 18aar
vurd Johan AlthøverHvidberg Styvel 63a Peder Pedersen 1769 Feb (havde hus is fæste) see special letters from Hindsels sign Poul Madsen Semb By af


1769 Dec 26th naev Mads Jensen og Ontze Madsdatter svoger i Hvidberg
sign Mads Iversen Semb By af


1770 Jan 7th


Hvidberg Barslev 64 1690 Niels Pedersen Korsgaard 1769 Feb 19th Niels Pedersen Korsgaard og Maren Pedersdatter (Niels Pedersen og Maren Pedersdatter/ Niels Korsgaard og Maren Pedersdatter) B: 1471769 Mar 6th A 1730 Mette Nielsdatter viet Poul Jensen og Mette Nielsdatter Korsgaard
form Niels Jensen BarslevB Mette Nielsdatter ugift

Hvidberg Egeberg (Jegberg) 65 1714 Kirsten Jensdatter 1769 Mar 13th Gregers Clausen og Kirsten Jensdatter (who has these kids? They are married 1763 in Hvidberg) B: 147 form Christen PoulsenA 1754 Christen Andersen 15aar
vurd Christen Helligsø Semb afB 1747 Karen Rudolphsdatter 22aar
form Peder Jensen Helligsøgaard Lomborg af Haresyssel

vurd Christen Christensen Østergaard Egeberg af (Christen Østergaard)
con148 vurd Christen Jensen Møllegaard Egeberg af (Christen Møllegaard)


1771 Nov 16th afkald: Karen Rudolphsdatter viet Christen Nielsen Dahlgaard og Karen Rudolphsdatter con156 vurd Niels Nielsen Dahlgaard (Niels Dahlgaard)

vurd Thomas MichelsenLyngs 66 1701 Anne Nielsdatter 1769 Nov 22nd D1 Jens Christensen og Anne Nielsdatter V2 D2 B: 149 hos Knud Stoktoft Lyngs i


1769 Dec 16th C 1746 Christen Jensen Helligsø af
sign Poul Christopher Weidemann


1769 Dec 26th D 1740 Niels Jensen (sign @ Vejberggaard) afkald
Niels Pedersen og Anne Nielsdatter V1 B:
1764 Dec 14th A Niels Nielsen Haresyssel afkald vurd Niels Lauritsen Lyngs af


1769 Dec 14th B 1730 Kirsten Nielsdatter viet Erich Christensen Holm og Kirsten Nielsdatter Ginnerup af (Erich Christensen og Kirsten Nielsdatter) afkald vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Styvel 67 1741 Søren Lauritsen 1770 Feb 5th Søren Lauritsen og Mette Pedersdatter B: 150 lauv farfar Laurits Christian JensenA 1767 Laurits Christian Sørensen
vurd Laurits Christensen Fomsgaard iB 1769 Peder Sørensen 1/2aar
vurd Christen Jensen Odgaard Styvel By (Christen Odgaard)

form farbro Jens Lauritsen Barslev af

form Laurits Lauritsen Smerup afHvidberg Barslev 68 ____ Niels Jeppesen 1770 Feb 10th Niels Jeppesen og ____ 152 hos Christen Olufsen i Odgaard


1770 Feb 22nd

vurd Poul Jensen Korsgaard (Poul Korsgaard)

vurd Knud Christensen Slot (Knud Slot)Hvidberg 69 1702 Jens Christensen 1770 Feb 23rd Jens Christensen og Sidsel Nielsdatter 153 lauv Mogens Jensen


1770 Feb 24th

vurd Rasmus Christensen

vurd Peder Andersen Hvidberg af

cred Karen Gravgaard Hvidberg i

cred Birgithe Andersdatter Praestegaarden iHvidberg Smerup 70 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 155 vurd Laurits Jensen Flovlev afSign: 1735 Jens Lauritsen i aegteskab med Christen Knudsen's datter Egeberg af see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Smerup 71 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 155 vurd Laurits Jensen Flovlev afSign 1740 Søren Lauritsen see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Smerup 72 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 155 vurd Laurits Jensen Flovlev afSign 1737 Jens Lauritsen viet Niels Andersen's datter Barslev i see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Smerup 73 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 155 con156 vurd Laurits Jensen Flovlev afSign 1745 Knud Christensen og Gertrud Lauritsdatter, hendes forældre see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Smerup 74 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 156 vurd Laurits Jensen Flovlev afsign Jens Lauritsen og Niels Andersen's datter see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Smerup 75 1707 Laurits Christian Jensen og Onse Jensdatter 1765 Feb 8th kvit 156 vurd Laurits Jensen Flovlev afSign 1733 Maren Lauritsdatter, Peder Nielsen og Maren Lauritsdatter see150 vurd Peder Nielsen Lyngs afHvidberg Styvel 76 1705 Anne Madsdatter (Malene Madsdatter) 1769 Dec 26th D1 Peder Pedersen og Anne Madsdatter D2 155 vurd Pouls Madsen Grud


1770 Jan 7th looks like an accord on taxes etc
vurd Christen Thomassen Semb By afHindsels, paa 77 1750 Laurits Nielsen 1765 Feb 8th sign Laurits Jensen Barslev By min stedbørn:
hos stedsøn Christen Slot Barslev By isteddat Knud Christensen Slot viet steddat Barslev By
naev Søren Jensen Bundgaard (Søren Bundgaard)stedsøn død Laurits Nielsen
sign Laurits Jensen Flovlevderes far Niels Stoktoft Barslev i
sign Peder Nielsen Lyngs af


1771 Dec 27th

naev Anders Poulsen Barslev afHvidberg Semb 77a Christen Poulsen og Kirsten Pedersdatter 1771 Jan 14th Christen Poulsen og Kirsten Pedersdatter B: special letters from Hindsels faeste og garanti (ingen døde her)A 1731 Karen Christensdatter
sign Christen AndersenB 1738 Peder Christensen faester stedet
sign Jens Jensen Gravgaard (Jens Gravgaard)C 1733 Dorthe Christensdatter yngste søs
sign Christen NielsenHvidberg Egeberg (Jegberg) 78 1714 Kirsten Jensdatter 1769 Mar 13th Gregers Clausen og Kirsten Jensdatter (kvit): 1561771 Nov 16th afkald: Karen Rudolphsdatter viet Christen Nielsen Dahlgaard og Karen Rudolphsdatter see147 sign Christen Nielsen Dahlgaard (Christen Dahlgaard)Hvidberg Barslev 79 ____ Jens Bundgaard 1771 Oct 7th Jens Bundgaard 156 forv Peder Lauritsen Brøchner


1771 Nov 4th
see167 vurd Jens Lauritsen Barslev af

vurd Peder Jacobsen Bodum i

cred Laurits Jørgensen Vester Mølle


1772 Jan 22nd

naev Malthe Christensen

naev Niels MadsenHvidberg 80 1710 Anne Thøgersdatter 1772 Mar 6th Oluf Lauritsen og Anne Thøgersdatter B: 157
A 1750 Christen Olufsen 22aar
vurd Niels Christensen Sned (Niels Smed) Hvidberg afB 1757 Mads Olufsen 13aar
vurd Jens Andersen Hvidberg afC 1743 Else Olufsdatter 27aar

Hvidberg Smerup 81 1700 Anne Christensdatter 1772 Jan 25th ugift 160 hos Christen Madsen Smerup her i 9aa og 9maa


1772 Feb 20th bro Jens Christensen Flovlev i
forv Søren Jensen Yde Hindsels fra (Søren Yde)søs Maren Christensdatter Ugleslev
vurd Anders Nielsen SmerupSøs ____ Christensdatter viet i Serup død B:
vurd Balthazar Christensen tje Smerup i


1772 Feb 26th børn
sign Niels Knudsen
(afkald) sign Laurits JensenHvidberg Egeberg 82 1700 Peder Mehlgaard 1772 Jun 1st V1 Peder Mehlgaard og Maren Christensdatter B: 161 lauv Christen Pedersen Øster Mølle Hvidberg iA 1746 Christen Pedersen 27aar Vestervig
vurd Christen Jensen Egeberg afB 1747 Anders Pedersen 25aar
vurd Chrusten Knudsen Egeberg afC 1747 Oluf Pedersen 25aar
naev Niels Christensen Nørregaard (Niels Nørregaard)D 1752 Jens Pedersen 22aar Vestervig

E 1754 Niels Pedersen 18aar

F Maren Pedersdatter viet Christen Andersen og Maren Pedersdatter Kling

G Karen Pedersdatter viet Niels Nielsen og Karen Pedersdatter Helligsø

V2 Peder Mehlgaard og Maren Christensdatter

Hvidberg 83 1714 Anne Andersdatter 1772 Jun 6th Christen Kjølle og Anne Andersdatter 1651772 Jun 13th søs Mette Kirstine Andersdatter Hvidberg ved
vurd Niels Snaever Lyngs af


1772 Jul 6th søs død uden ægteskab avlet B:
vurd Christen Smed Hvidberg af


1772 Aug 24th A Anne Nielsdatter Nørrebech og Anne Nielsdatter paa Damgaard Morsø afkald vurd Jens Møller Hvidberg By afB Anders Nielsen
vurd Niels Vester Hvidberg By af

form her TrapHvidberg Barslev 84 1704 Inger Christensdatter 1772 Jun 23rd Jens Bundgaard og Inger Christensdatter (Inger Bundgaard) 167 naev Laurits Jørgensen Møller


1772 Nov 28th arving Inger Andersdatter see156 naev Anders Poulsen Barslev af

naev Søren Jensen Bundgaard (Søren Bundgaard)

narv Jens Lauritsen Barslev af

vurd Peder Bundgaard Barslev af

vurd Simon Post Barslev af


1772 Aug 21st

naev Spargemangen


1772 Nov 21st sign Anders Andersen Bedsted, Karen Lauritsdatter halvsøsdatter 172+con173 Vejberggaard sign 1772 Nov 28thSøndberg Hellerød 85 1702 Christen Olufsen 1772 Nov 7th Christen Olufsen og Kirsten Jensdatter 171 lauv Oluf Nielsen Hellerød


1772 Nov 16th

vurd Christen Skomager

vurd Thomas Jensen af Østergaard i Hellerød ByHvidberg Semb 86 1738 Peder Christensen 1773 Feb 12th Peder Christensen og Karen Pedersdatter B: 173 lauv Christen Østergaard Egeberg i


1773 Mar 15th A 1768 Kirsten Pedersdatter 4aar see181 lauv farbro Christen Christensen Østergaard Egeberg af (Christen Østergaard)B 1770 Anne Pedersdatter 2aar
form Thomas Michelsen Østergaard af SøndbergC 1772 Christen Pedersen 4maa
form Christen Nielsen Søndergaard Helligsø af
con178 form Christen Andersen Semb By af

sign Jens Jensen Gravgaard

sign Christen Poulsen
con181 vurd Christen Helligsø Semb By
end184 vurd Jens Graversen Semb By


1774 Mar 12th
con209 hvem er faestebonden Mads ChristensenHvidberg 87 ____ Christen Poulsen og Kirsten Frandsdatter 1767 Dec 17th Christen Poulsen og Kirsten Frandsdatter B: 1781767 Nov 9th A 1738 Peder Christensen Semb af

B ~1731 Maren Christensdatter viet afkald Christen Nielsen og Maren Christensdatter Helligsø af

Hvidberg 88 1713 Peder Andersen 1772 Nov 30th Peder Andersen og Anne Lauritsdatter B: 178 lauv Christen Poulsen Semb af


1772 Nov 13th A 1744 Karen Pedersdatter viet Peder Christensen og Karen Pedersdatter Semb By
vurd Oluf Lauritsen HvidbergB Ellen Marie Pedersdatter viet Søren Bundgaard og Ellen Marie Pedersdatter
vurd Christen LauritsenC 1746 Anders Pedersen 26aar
form Søren Jensen Bundgaard (Søren Bundgaard)D 1751 Laurits Pedersen 21aar
form Christen Christensen Østergaard Egeberg af (Christen Østergaard)E 1758 Peder Pedersen 14aar
sign Peder Christensen Semb afF 1762 Christen Pedersen 10aar
form Christen Andersen Semb afLyngs Stoktoft 89 1704 Maren Nielsdatter 1773 Mar 21st D1 Laurits Stoktoft og Maren Nielsdatter D2 B: 183 vurd Niels Jensen Rundborg Lyngs af


1773 Mar 28th A 1742 Knud Lauritsen Stoktoft Lyngs i 30aar
vurd Christen Madsen Stoktoft Lyngs afB 1738 Niels Lauritsen Søndergaard i Lyngs 35aar
vurd Christen Madsen Stoktoft Lyngs afC 1745 Svenning Lauritsen 28aar
vurd Erich Justsen Lyngs af


1773 Apr 20th D 1750 Sidsel Lauritsdatter 23aar ugift tje Christen Fomsgaard Hellerød i
naev Niels Lauritsen Snaever afHvidberg (hus) 90 1695 Christen Skomager Kjøler (Kohler) 1773 May 25th Christen Kjøler Skomager (fød i Moelen i Tyskland/ Deutchland) 185 forv Anders Kortbech Hindsels fra


1773 Jun 24th

vurd Jens Møller Hvidberg By af


1773 Aug 5th

vurd Christen Vester Hvidberg af


1773 Jul 23rd

naev Peder Clausen Hvidberg afHvidberg Egeberg (Jegberg) 91 1714 Christen Mehlgaard (Christen Jensen) 1773 Jul 14th Christen Mehlgaard og Anne Christensdatter B: 186 lauv Laurits Fomsgaard Styvel i


1773 Aug 12th A 1748 Niels Christensen Mehlgaard 25aar viet i Styvel
form Søren Jensen Semb iB 1751 Jens Christensen Mehlgaard 22aar hjem
form Christen Fomsgaard Hellerød iC 1754 Christen Christensen Mehlgaard 19aar tje NC
vurd Christen Knudsen Egeberg iD 1765 Mads Christensen 8aar hjem
vurd Greges Clausen Sgeberg iE 1758 Anne Christensdatter 16aar 190end form Niels Michelsen Søndberg iOdby 92 1718 Peder Poulsen 1773 Jul 24th Peder Poulsen og Karen Poulsdatter B: 190 lauv Michel Poulsen Odby af


1773 Aug 23rd A 1756 Poul Pedersen 17aar hjem
form Morten Christensen Balle Søndberg i (Morten Balle)B 1749 Anne Pedersdatter 22aar
form Niels Semb Odby iC 1751 Mette Pedersdatter 21aar tje i Haresyssel Tamersgaard7
form Poul Jensen OdbyD 1753 Anne Pedersdatter 19aar hjem
vurd Laurits Yde


1770 Apr 23rd
obligation vurd Søren Pedersen Odby i


1768 Apr 26th

Niels Krabbe Odby per Helligkildegaard

naev Thomas KroghLyngs Torp 93 1767 Niels Madsen 1773 Sep 27th barnet er død, forældre er: 195 hos Peder Andersen (stedfar til Niels Madsen)Peder Andersen og Else Sørensdatter V2 B:
sign Niels Pedersen Bittekjaer (Niels Bittekjaer)B 1772 Karen Pedersdatter 1aar

Mads Bittekjaer og Else Sørensdatter V1 B:

A 1767 Niels Madsen 6aar

Lyngs Stoktoft 94 1729 Sidsel Christensdatter 1773 Aug 29th Christen Madsen Stoktoft og Sidsel Christensdatter (Christen Madsen og Sidsel Christensdatter / Christen Stoktoft og Sidsel Christensdatter) B: 1961773 Aug 30th A 1761 Christen Christensen 12aar
vurd Knud Lauritsen Stoktoft Lyngs i (Knud Stoktoft)


1773 Sep 27th B 1763 Kirsten Christensdatter 10aar
vurd Christen Pedersen Lyngs i


1773 Nov 8th C 1766 Inger Christensdatter 7aar
form morbro Anders Christensen Dam (Anders Dam) Jestrup iD 1769 Maren Christensdatter 4aar

Hvidberg Grud 95 1727 Niels Christensen Poder 1773 Jul 10th ugift 198 hos ACP i Grud


1773 Jul 12th bro Anders Christensen Poder Grud i
vurd Jen Gravgaard Semb i


1773 Aug 9th bro Christen Christensen Poder Styvel i
vurd Jens Jensen Gravgaard Semb i


1773 Oct 4th søs Kirsten Christensdatter
form Niels Mortensen Gravgaard Hvidberg i (Niels Gravgaard)


1773 Nov 15th søs Mette Christensdatter

Hvidberg 96 1712 Oluf Lauritsen 1773 May 28th Oluf Lauritsen og Anne Thøgersdatter B: 201 Form sign: Niels Jensen Hvidberg iA 1757 Mads Olufsen
vurd Oluf Jørgensen Hvidberg afB 1743 Else Olufsdatter
vurd Christen Lauritsen Hvidberg af

form Rasmus Christensen

sign Oluf NielsenHvidberg Barslev 97 1732 Knud Nielsen Smed 1773 Jul 31st Knud Nielsen og Maren Nielsdatter V1 B: 202 form farfar Niels Smed Barslev i


1773 Aug 10th A 1767 Niels Knudsen 6aar see244 form Jens Lauritsen den yngre af BarslevB 1755 Kirsten Knudsdatter 18aar
form Anders Poulsen BarslevC 1757 Johanne Marie Knudsdatter 16aar
vurd Niels Led Barslev iD 1762 Edel Knudsdatter 10aar
vurd Clemed Christensen Barslev iE 1765 Karen Knudsdatter 8aar
form Oluf Jørgensen Hvidberg i


1771 Nov 24th F 1769 Mette Knudsdatter 4aar
ejer part of Barslevgaard hartk 8200

sign Thomas Krogh

sign Mads Pedersen LyngsHvidberg 98 1710 Jens Andersen 1773 Dec 17th Jens Andersen og Maren Jellesdatter B: 208 lauv Christen Poulsen Semb af


1772 Jan 24th A 1750 Anders Jensen 24aar 209 form Laurits Christensen Fomsgaard (Laurits Fomsgaard)B 1754 Niels Jensen 22aar
vurd Rasmus Christensen Hvidberg afC 1745 Anne Jensdatter 27aar
vurd Christen OlufsenD 1757 Johanne Jensdatter 15aar
sign Christen Poulsen


1772 Mar 28th E 1759 Karen Jensdatter 12aar

Hurup Tvedhøj 99 ____ Christen Hedegaard 1774 Apr 19th Christen Hedegaard og ____ B: 211 Sign Christen Pedersen LyngsA Kirsten Christensdatter Lyngs i trol Christen Pedersen og Kirsten Christensdatter
sign Anders Harbech

sign Anders Andersen Kortbech (Anders Kortbech)Hvidberg Hellerød 100 1690 Kirsten Jensdatter 1774 Mar 10th Anders Christensen og Kirsten Jensdatter Kallerup 2111774 Mar 11th halvbro Peder Jensen (har børn)
vurd Christen Fomsgaard


1762 Jul 19th halvsøs Mette Jensdatter viet Gunner Dannermand og Mette Jensdatter Aalborg i
vurd Thomas Bach Hellerød i

sign Oluf Vestergaard


1774 Jul 12th

naev skipper Fur af AalborgHvidberg Grud 101 1738 Søren Nielsen Hinding 1774 Apr 17th Søren Nielsen Hinding og Karen Lauritsdatter (Søren Nielsen og Karen Lauritsdatter/ Søren Hinding og Karen Lauritsdatter) B: 213 lauv morbro Mads Lauritsen Ydbygaard Ydby


1774 May 16th A 1769 Peder Sørensen 5aar
form Christen Pedersen Grud iB 1764 Anne Sørensdatter 10aar
form Peder Mogensen Styvelgaard

vurd Peder Christensen Munch (Peder Munch)

vurd Niels PoulsenLyngs 102 ____ Christen Sørensen 1774 Jan 17th farbro til Laurits Jensen Barslev i 217
Hvidberg Hindsels 102a ____ Jens Michelsen 1773 Feb 13th
see special letters from Hindsels sign Christen Christensen Tomsgaard (Christen Tomsgaard)bro Mads Michelsen
sign Thomas Jensenbro Niels Michelsen Barslev Hvidberg i

Hvidberg Barslev 103 1732 Mette Nielsdatter 1774 Jun 22nd Poul Jensen Korsgaard og Mette Nielsdatter (Poul Jensen og Mette Nielsdatter/Poul Korsgaard og Mette Nielsdatter) B: 2171774 Jul 22nd A 1757 Maren Poulsdatter 16aar
form Christen Thorchildsen Getterup iB 1759 Dorthe Poulsdatter 13aar
form Søren Jensen Bundgaard (Søren Bundgaard)C 1766 Karen Poulsdatter 8aar
form Christen Jensen Hvidberg iD 1761 Jens Poulsen 12aar
vurd Niels Led Barslev i


1774 Sep 16th E 1764 Niels Poulsen 10aar
vurd Christen Olufsen Barslev iLyngs 104 ____ Karen Christensdatter 1771 Dec 2nd Christen Pedersen og ____ Christensdatter hendes søs: Karen Christensdatter 221 sign Laurits Breinholt


1771 Dec 24th


Hvidberg Semb 105 ____ Jens Jensen Gravgaard
Jens Jensen Gravgaard og ____ B: (Jens Gravgaard og Kirsten Nielsdatter, 1699 Kirsten Nielsdatter 1754) 222 sign Anders Kortbech


1755 Jan 5th A Jens Pedersen!? Gravgaard
sign Laurits ChristensenHvidberg Barslev 106 1708 Jens Sørensen 1756 1775 Jan 14th Jens Sørensen og Anne Lauritsdatter 2231756 Feb 1st V2 Peder Christensen og Anne Sørensdatter see016 see216 sign Laurits Christensen


1756 Mar 2nd Christen Tømmermand og Maren Jensdatter see222 sign Jens Jensensigned in Kallerup see073 sign Christen NielsenHvidberg Styvel 107 ____ Peder Christensen 1743 Oct 30th Niels Christensen Mehlgaard og Mette Pedersdatter hendes far: 224 no-one died in this event


1773 Jan 16th Peder Christensen Hvidberg i see017
Hvidberg 108 ____ Peder Christensen 1775 Jan 16th Peder Pedersen søn af: 224 vurd Jens Jensen


1743 Oct 30th Peder Christensen Hvidberg By see017 vurd Laurits ChristensenHvidberg Barslev Bundgaard 109 1708 Jens Sørensen 1756 1775 Feb 13th Søren Jensen Bundgaard forældre: 224 vurd Jens Jensen


1756 Mar 2nd Jens Sørensen Barslev i
vurd Laurits ChristensenHvidberg Gravgaard 110 ____ Peder Christensen 1775 Jan 16th Søren Pedersen tje Gravgaard i søn af 224 vurd Jens Jensen


1743 Oct 30th Peder Christensen Hvidberg By
vurd Laurits ChristensenHvidberg 111 1691 Laurits Lauritsen 1743 1775 Jan 24th Laurits Lauritsen Barslev i søn af
vurd Jens Jensen


1743 Jun 10th Laurits Lauritsen Hvidberg i
vurd Laurits ChristensenHvidberg (jordløst hus) 112 ____ Maren Simonsdatter 1774 Nov 14th D1 Christen ____ og Maren Simonsdatter D2 B: 2241774 Nov 15th A 1750 Maren Christensdatter 24aar
vurd Poul Bach Hvidberg af


1774 Dec 13th B 1754 Anne Christensdatter 20aar tje Hvidberggaard i
vurd Niels Led Hvidberg af


1774 Dec 22nd C 1758 Christen Christensen 16aar tje Odgaard i
naev Ellen Hvidberggaard iD 1764 Peder Christensen 10aar tje her Trap Hvidberg i
pige tje Kirsten Lauritsdatter

vurd Anders Thomassen Hindsels fra

vurd Laurits Nielsen Snedker (Laurits Snedker)

form Niels Christensen Led (Niels Led) Hvidberggaard iHvidberg Gravgaard 113 1702 Karen Christensdatter 1775 Apr 7th D1 Morten Gravgaard og Karen Christensdatter D2 B: 2251775 Apr 8th A Niels Gravgaard Hvidberg i
vurd Oluf NielsenB Peder Gravgaard i
vurd Christen Lauritsen Hvidberg af

vurd Niels Vester Hvidberg By af

vurd Peder Clausen Hvidberg iLyngs Jestrup 114 1697 Else Olufsdatter 1775 May 15th Morten Smerup og Else Olufsdatter B: 2261775 Jun 14th A 1765 Niels Mortensen 10aar tje Christen Gade i Kallerup
form Christen Ginnerup Jestrup afB Kirsten Mortensdatter viet Jens Michelsen og Kirsten Mortensdatter Odby i
sign Jens Coppersmed


1775 May 22nd C Anne Mortensdatter viet Anders Kiel og Anne Mortensdatter Bodum i
sign Laurits Pedersen Yde (Laurits Yde)D Margrethe Mortensdatter tje Closter i Hygum Sogn

Lyngs 115 1694 Peder Madsen Skraeder 1775 Nov 16th D2 Peder Madsen Skraeder og Anne Lauritsdatter D1 B: 227
A 1735 Mads Pedersen 40aar Helligkildegaard paa see106 form Peder Andersen Torp iB 1730 Kirsten Pedersdatter viet Knud Stoktoft og Kirsten Pedersdatter Lyngs

C 1733 Kirsten Pedersdatter viet Rasmus Skraeder og Kirsten Pedersdatter Thisted i

D 1738 Inger Marie Pedersdatter ugift

Hvidberg 116 1713 Anne Madsdatter 1776 May 9th Niels Jensen Skraeder og Anne Madsdatter (Niels Jensen og Anne Madsdatter/ Niels Skraeder og Anne Madsdatter) B: 227
A 1742 Jens Nielsen 34aar
vurd Christen Jensen Hvidberg afB 1750 Peder Nielsen 26aar
vurd Niels Christensen Vester Hvidberg i (Niels Vester)C 1745 Mette Nielsdatter ugift
form Rasmus Christensen Hvidberg iHvidberg 117 ___ Maren Christensdatter 1776 Nov 18th Svenning Lauritsen Stoktoft og Maren Christensdatter datter til: 228 sign Laurits LauritsenChristen Madsen Smerup i
sign Niels AndersenHvidberg Barslev 118 1705 Edel Lauritsdatter 1776 Sep 27th Niels Knudsen og Edel Lauritsdatter unclear relations: 228 hos Niels Knudsen husElse Knudsdatter
vurd Peder Christensen1757 Johanne Knudsdatter
vurd Knud Christensen Barslev af1762 Edel Knudsdatter
sign Niels Christensen1765 Karen Knudsdatter

1769 Mette Knudsdatter

1767 Niels Knudsen

Odby 119 1737 Christen Pedersen Dahlgaard 1777 Jan 23rd Christen Pedersen Dahlgaard og Karen Sørensdatter (Christen Pedersen og Karen Sørensdatter / Christen Dahlgaard og Karen Sørensdatter) B: 229
A 1774 Laurits Christensen 3aar
vurd Niels KrabbeB 1776 Peder Christensen 1aar
vurd Søren AndersenC 1775 Maren Christensdatter 2aar
form Peder Laugesen Odby iD 1777 Kirsten Christensdatter 8dag
vurd Laurits YdeHurup 120 ____ Niels Nielsen 1777 Mar 2nd Niels Nielsen og Maren Jespersdatter B: 230 lauv Jens Madsen Yde (Jens Yde)


1777 Apr 1st A 1740 Peder Nielsen 37aar hjem
vurd Christen Pedersen Hurup afB 1742 Niels Nielsen 35aar
vurd Jens Pedersen Hurup afC 1759 Jesper Nielsen 18aar tje Hassing Praesteg
form Christen Nielsen ___borgD 1764 Christen Nielsen 13aar hjem
form Simon Sørensen Byschou iE 1767 Hans Nielsen 10aar
vurd Svenning Hansen Hurup afF 1737 Maren Nielsdatter 40aar
vurd Christen Pedersen Hurup afG 1757 Karen Nielsdatter 20aar
vidn Christen Nielsen Praestegaard Heltborg iH 1759 Mette Johanne Nielsdatter 18aar
vidn Simon Christensen Byschou iI 1767 Karen Nielsdatter 10aar

J 1771 Dorthe Nielsdatter 6aar

Lyngs Torp 121 1739 Peder Andersen 1777 Jul 28th Peder Andersen og Else Sørensdatter B: 231 lauv Laurits Sørensen Horsfeldt afA 1774 Anne Pedersdatter 3aar
form farbro Christen Andersen Oksbøl fraB 1764 Karen Pedersdatter 13aar
form Niels Bittekjer Torp i Lyngs

vurd Christen Hebsgaard Torp i

vurd Christen Andersen Torp iOdby 122 1734 Anne Michelsdatter 1777 Mar 7th ugift datter (sibling to below) af: 232
Michel Lauritsen og Else Jensdatter B:
vurd Niels Mogensen Odby afA Jens Michelsen hjem
vurd Poul Christensen Odby af


1777 Jun 10th B 1725 Maren Michelsdatter tje JM
vurd Niels Krabbe Odby afHvidberg Styvel 123 1743 Mette Pedersdatter 1777 Dec 8th Christen Christensen Poder og Mette Pedersdatter (Christen Christensen og Mette Pedersdatter/Christen Poder og Mette Pedersdatter) B: 234
A 1768 Christen Christensen 9aar
vurd Christen Odgaard Styvel i ¨


B 1771 Peder Christensen 6aar
form farbro til MP Christen Knudsen Egeberg af

form fasters mand Niels Gravgaard Hvidberg af

sign Christen LedHvidberg Semb 124 1699 Jens Poulsen 1776 Dec 24th Jens Poulsen og Dorthe Sørensdatter B: 235 sign Søren Jensen Semb


1777 Jan 20th A 1736 Jens Jensen hjem
sign Laurits Christensen Fomsgaard

sign Christen Jensen Hvidberg i

sign Poul Jensen Korngaard

sign Laurits Lauritsen Barslev i

sign Peder Pedersen Semb iOdby 126 1718 Peder Poulsen 1773 1777 Aug 16th Peder Poulsen og Karen Poulsdatter B: 235 form Poul Jensen Odby i


1773 Oct 18th A 1749 Anne Pedersdatter viet Poul Andersen og Anne Pedersdatter Sønder Roikjaer i Søndberg afkald naev Mathias ____ GudumHvidberg Barslev 127 1732 Knud Nielsen 1773 1778 Dec 21st Knud Nielsen og Karen Nielsdatter B: 235 sign Laurits Andersen Jestrup i


1779 Jan 4th A 1755 Kirsten Knudsdatter viet Laurits Andersen og Kirsten Knudsdatter Jestrup Lyngs afkald KK's stedfar Poul Lauritsen Barslev i


1772 Dec 21st

vurd Niels AndersenHvidberg Semb 128 1773 Christen Pedersen 1779 May 14th Mads Christensen og Anne Pedersdatter B: 235
D 1775 Maren Madsdatter 4aar

Peder Christensen og Anne Pedersdatter B:
vurd Søren Jensen Semb afA 1773 Christen Pedersen 6aar (NB dette er den afdøde)
vurd Jens Gravgaard Semb afB 1771 Anne Pedersdatter 8aar
form fasterrs mand Christen Nielsen Søndergaard Helligsø i (Christen Søndergaard)C 1768 Kirsten Pedersdatter 11aar
form fasterrs mand Thomas Michelsen Østergaard i SøndbergHvidberg Hindsels 129 1700 Anders Christensen Hindsels 1778 Nov 25th Anders Christensen Hindsels og Kirsten Pedersdatter (Anders Christensen og Kirsten Pedersdatter/ Anders Hindsels og Kirsten Pedersdatter) 235 Faes 1/2gaard


1778 Dec 22nd bro Christen Christensen og Mette Kirstine ____ Styvel i død B:
vurd Rasmus Christensen Hvidberg fra


1779 Feb 2nd 1 Niels Christensen og Maren Christensdatter Snedsted død B:
vurd Svenning Lauritsen Hvidberg fra


1779 Apr 27th 1a 1774 Poul Nielsen 5aar hjem i Snedsted
lauv Niels Nielsen Kallerup i


1780 Apr 29th 2 Christen Christensen Skraeder Odby i mynd
vurd Jens Christensen Flovlev i3 Peder Christensen tje i Vandet mynd
naevn Niels Trap Frøhøj af degn for Lyngs og Hvidberg4 1759 Anders Christensen 20aar København i

5 Dorthe Christensdatter viet Anders Ørum og Dorthe Christensdatter Flovlev i Hvidberg Sogn

6 Kirsten Christensdatter ugift tje Ryd Sogn Haresyssel

søs Maren Christensdatter viet Laurits Poulsen og Maren Christensdatter Flovlev begge døde B:

1 Christen Lauritsen gaardmand

2 Øllegaard Lauritsdatter viet Jens Christensen og Øllegaard Lauritsdatter Flovlev i

halvbro Peder Andersen for laengst rejst til Sjaelland ukendt status

halvsøs Dorthe Andersdatter død viet degn Hans Holgersen og Dorthe Andersdatter

halv søs Else Andersdatter død viet Søren Holgersen og Else Andersdatter Møgelvang i B:

1 Anders Schandorph Aalborg købmand i

2 Øllegaard Sørensdatter enche til degn Niels Møller og Øllegaard Sørensdatter Jølby Morsø, nu Nykøbing Morsø

3 Birgithe Sørensdatter status kendes ej

Lyngs 130 1726 Christen Pedersen 1780 May 16th Christen Pedersen og Else Christensdatter B: 239 lauv Laurits Bach Jestrup iA 1758 Christen Christensen 22aar
vurd Peder Nielsen Lyngs Lyngs i (Peder Lyngs)B 1763 Maren Christensdatter 17aar
vurd Christen Andersen Hebsgaard Lyngs i (Christen Hebsgaard)C 1765 Johanne Christensdatter 15aar
form farbro Peder Pedersen Sinnerup iD 1767 Karen Christensdatter 13aar
form mosters mand Christen Pedersen Tvehøj hus Hurup iE 1770 Anne Christensdatter 10aar
form fasters mand Morten Lauritsen Sinnerup iF 1772 Maren Christensdatter 8aar
form Christen Andersen Torp iG 1776 Peder Christensen 4aar
sign Morten LauritsenHvidberg Barslev 131 ____ Niels Smed 1780 Apr 27th D2 Niels Smed og ____ D1 B: 2401780 Mar 26th A Knud Nielsen B: see245 vidn store Jens Lauritsen Barslev i1 1755 Kirsten Knudsdatter viet Laurits Andersen og Kirsten Knuddsdatter
vidn Lille Jens Lauritsen Barslev i2 1757 Johanne Knudsdatter Flovlev i
form Anders Poulsen Barslev i3 1762 Edel Knudsdatter hjem

4 1766 Karen Knudsdatter 14aar hjem
arving Poul Lauritsen og _____5 1768 Niels Knudsen 12aar hjem
sign Knud Christensen6 1770 Mette Knudsdatter 10aar hjem
sign Niels LedOdby 132 1718 Peder Poulsen 1773 1773 Oct 18th Poul Pedersen Odby i kvittering paa arv fra faderen 242 sign Poul Pedersen'


1780 Apr 8th
see190 sign Morten ChristensenHvidberg Semb 133 1726 Karen Christensdatter 1780 Mar 14th Søren Jensen og Karen Christensdatter B: 2421780 Feb 19th A 1760 Jens Sørensen 20aar
vurd Peder MunchB 1758 Anne Sørensdatter 22aar ugift
vurd Jens RolighedC 1764 Laurits Sørensen 16aar
form morbro Laurits Fomsgaard Styvel iD 1766 Anders Sørensen 14aar
form farbro Christen Jensen Hvidberg i


1780 Nov 14th

form farbro Poul Korsgaard Barslev i

form farbro Jens Jensen Semb i

vurd Jens Gravgaard
con245 vurd Jens OlufsenHvidberg Barslev 134 ____ Knud Smed 1774 Jan 24th Knud Smed og ____ B: 245 form Oluf Jørgensgaard Hvidberg i


1780 Dec 16th A Johanne Marie Knudsdatter viet Jens Christensen Slej Helligkildegaard Flovlev i og Johanne Marie Knudsdatter Barslev fød i afkald sign Poul Lauritsen Barslev iHvidberg 135 1714 Christen Nielsen Smed 1780 Jun 21st Christen Nielsen Smed og Maren Stephensdatter v1737 i Hvidberg B: 245
A 1737 Niels Christensen Smed Hvidberg i
vurd Niels Gravgaard Hvidberg afB 1744 Stephen Christensen Barslev i
vurd Christen Jensen Hvidberg afC 1751 Christen Christensen

D Anne Christensdatter viet Anders Lauritsen og Anne Christensdatter Stagstrup af

E Maren Christensdatter viet Laurits Jeppesen og Maren Christensdatter Hvidberg i

Hvidberg Smerup 136 ____ Anders Nielsen og Edel Thomasdatter 1775 May 5th Anders Nielsen og Edel Thomasdatter Smerup af B: 245 vurd Laurits Lauritsen

1699 Edel Thomasdatter 1779
A 1742 Mette Andersdatter viet Oluf Christensen og Mette Andersdatter afkald vurd Christen Madsen Smerup af


1775 May 5th Anders Nielsen Grud og Edel Thomasdatter B: 245
A 1750 Kirsten Andersdatter
form Anders Mogensen Barslev i


1775 May 5th Anders Nielsen Grud og Edel Thomasdatter B: 246
A 1739 Anne Andersdatter
1775 May 5th Anders Nielsen Grud og Edel Thomasdatter B: 246
A 1741 Sidsel Andersdatter
form Anders Mogensen Barslev iOdby 137 1718 Peder Poulsen 1773 1773 Jul 24th Peder Poulsen og ____ B: kvit 245 vurd Michel Poulsen Odby i


1781 Sep 22nd A Mette Pedersdatter See 234+242 vurd Christen Nielsen Skraeder Serup i (Christen Skraeder)Hvidberg Barslev 138 ____ Niels Smed 1780 Mar 25th Niels Smed og ____ B: 2461780 Apr 27th A Knud Nielsen B: see240 vurd store Jens Lauritsen Barslev i1 1755 Kirsten Knudsdatter viet Laurits Andersen og Kirsten Knudsdatter
vurd lille Jens Lauritsen Barslev i2 1757 Johanne Knudsdatter forl Jens Slej og Johanne Knudsdatter Flovlev i
vurd Poul Lauritsen bor her i gaarden med hustru3 1762 Edel Knudsdatter hjem
vurd Laurits Andersen Barslev i4 1766 Karen Knudsdatter 14aar hjem
vurd Knud Christensen 7Sloth5 1768 Niels Knudsen 12aar hjem
vurd Niels Led Barslev i


1776 Jan 4th 6 1770 Mette Knudsdatter 10aar hjem

Hvidberg Semb 139 1730 Niels Sørensen Frost 1780 Mar 14th ugift 247 hos Søren Jensen Semb i


1780 Apr 25th bro 1750 Mads Sørensen Frost 30aar, tje Brygger Hostrup, Brolægger Stræde 106 i København, (senere Helligsø)
form Laurits Fomsgaard Styvel i


1780 Jul 15th søs Anne Sørensdatter Frost ugift Semb i
vurd Peder Munch

vurd Jens Gravgaard Semb afdont have page 248-58 mssing pages naev Christen Jensen Hvidberg iHvidberg Serup (hus) 140 ____ Niels Pedersen Kloumann 1780 Nov 24th Niels Pedersen Kloumann og Anne Christensdatter (Niels Pedersen og Anne Christensdatter/Niels Kloumann og Anne Christensdatter) B: 250 lauv Christen Kallerup Serup i


1781 Feb 19th A Niels Nielsen København i
vurd Christen Mogensen Serup afB Jens Nielsen Søndberg i
vurd Christen Poulsen Serup afC Peder Nielsen Flovlev i

D Else Nielsdatter viet Søren Pedersen og Else Nielsdatter Odby i

E Maren Nielsdatter enche Christen Led og Maren Nielsdatter Serup i

F Mette Nielsdatter viet Niels Mortensen og Mette Nielsdatter Flovlev i

Ydby Flesch Hule (hus) 141 1714 Simon Christensen 1781 Dec 18th Simon Christensen og Anne Christensdatter v1754 i Søndberg B: 251 lauv morbro Mads Christensen Hellerød i


1782 Jan 14th A 1755 Bodil Simonsdatter
vurd Niels Gravgaard Hvidberg iB 1752 Else Kirstine Simonsdatter viet Laurits Andersen og Else Kirstine Simonsdatter Odby i
vurd Niels Vester Hvidberg By af


1767 Sep 13th (see also special letters from Hindsels ang hus) 1771 Jun 13th
form Christen Christensen Odgaard Hvidberg i (Christen Odgaard)Lyngs 142 1748 Kirsten Olufsdatter 1782 Feb 2nd Niels Overgaard og Kirsten Olufsdatter v1770 i Søndberg B: 252
A 1770 Maren Nielsdatter 12aar hjem
form mosters mand Erich Chapel Hellerød iB 1778 Laurits Nielsen 4aar
vurd Peder Lyngs Lyngs iC 1781 Maren Nielsdatter 1aar
vurd Christen Hebsgaard Lyngs iLyngs Søndergaard 143 1738 Niels Lauritsen Stoktoft 1782 Jan 15th Niels Lauritsen Stoktoft og Dorthe Jensdatter (Niels Lauritsen og Dorthe Jensdatter/ Niels Stoktoft og Dorthe Jensdatter) B: 253 lauv Anders Bach Jestrup i


1782 Jan 15th A Anne Nielsdatter see260 form Niels Andersen Jestrup i


1782 Jul 22nd B 1764 Kirsten Nielsdatter see261 form farbro Svenning Lauritsen Hvidberg i

vurd Laurits Bach Jestrup af

vurd Peder Christensen Søndergaard Lyngs afLyngs Jestrup 144 1740 Maren Christensdatter 1782 Sep 16th Christen Nielsen og Maren Christensdatter B: 255
A 1766 Christen Christensen 16aar tje Hvidberg i
vurd Jens CoppersmedB 1769 Niels Christensen tje Ydby i 13aar
vurd Christen Bindrup Jestrup iC 1770 Mette Christensdatter 12aar
form morbro Christen Odgaard Hvidberg iD 1774 Maren Christensdatter 8aar

E 1775 Peder Christensen 7aar til Christen Odgaard Hvidberg i

Hvidberg Semb 145 ____ Søren Jensen (Søren Gregersen?) 1780 Mar 14th Søren Jensen og Karen Christensdatter v1756 i Hvidberg B: 2561780 Nov 14th A Anne Sørensdatter viet Niels Andersen Krogh og Anne Sørensdatter (Niels Andersen og Anne Sørensdatter/Niels Krogh og Anne Sørensdatter) Flovlev i
vurd Christen Jensen Hvidberg af


1783 Apr 30th

vurd Laurits Christensen Fomsgaard (Laurits Fomsgaard) Styvel iHvidberg 146 1733 Kirsten Christensdatter Poder 1783 Apr 8th Niels Gravgaard og Kirsten Christensdatter Poder 256
bro Christen Christensen Poder Styvel i
vurd Jens Møller Hvidberg ibro Anders Christensen Poder Semb i
vurd Svenning Lauritsen Hvidberg frasøs Mette Christensdatter Poder Styvel i
vurd Christen Jensen Hvidberg afHvidberg Barslev 147 1717 Laurits Villadsen 1783 Jul 5th Laurits Villadsen og Anne Christensdatter v1757 i Hvidberg B: 257
A 1757 Christen Lauritsen mynd
vurd Stephen Christensen Smed (Stephen Smed)B 1759 Karen Lauritsdatter viet Jens Sørensen og Karen Lauritsdatter Semb i
vurd Poul Bach Barslev iC 1762 Maren Lauritsatter hjem
form Lille Jens Lauritsen Barslev i

sign Jens Lauritsen

sign Poul NielsenLyngs Odgaard (halve) 148 1730 Peder Olufsen 1783 Jul 19th Peder Olufsen og Sidsel Mogensdatter B: 258 begae Laurits Lauritsen Smerup i


1783 Jul 21st A 1777 Christen Pedersen 6aar
vidn Christen Hebsgaard Torp iB 1780 Kirsten Pedersdatter 3aar
vidn Christen Andersen Torp iC 1782 Oluf Pedersen 1aar
laug Peder Christensen Søndergaard (Peder Søndergaard)

sign Christen Mogensen

sign Christen Jochumsen

sign Søren MogensenLyngs Søndergaard 149 1738 Niels Lauritsen Stoktoft 1782 Apr 9th Niels Lauritsen Stoktoft og Dorthe Jensdatter (Niels Lauritsen og Dorthe Jensdatter/ Niels Stoktoft og Dorthe Jensdatter) B: 259 sign Laurits Bach


1784 Jun 6th A Kirsten Nielsdatter viet Niels Andersen og Kirsten Nielsdatter (Lyngs fød i) Jestrup i afkald see252
Hvidberg Smerup 150 1720 Mette Andersdatter 1784 Jul 13th Christen Madsen og Mette Andersdatter B: 260
A 1755 Anders Christensen Smerup i
vurd Laurits Lauritsen Smerup iB ~1752 Maren Christensdatter viet Anders Jensen og Maren Christensdatter Hvidberg i
vurd Niels Andersen Smerup iC 1757 Karen Christensdatter ugift

Hvidberg Barslev 151 1730 Mette Christensdatter 1784 Jul 1st Jens Lauritsen og Mette Christensdatter B: 2611784 Jul 3rd A 1757 Maren Jensdatter viet Laurits Pedersen og Maren Jensdatter Hvidberg i
vurd Niels Madsen Barslev i


1784 Jul 30th B 1759 Anne Jensdatter viet Jens Jensen og Anne Jensdatter Gravgaard i
vurd Anders Poulsen Barslev iC 1762 Onze Jensdatter ugift 262 debi Søren Pedersen Odby iD 1765 Mette Jensdatter ugift
1783 Jun 8th E 1767 Laurits Christian Jensen 17aar

Hvidberg Barslev 152 1724 Maren Nielsdatter 1784 Dec 20th Knud Nielsen og Maren Nielsdatter V1 B: 2631784 Dec 21st A 1762 Edel Knudsdatter
vurd lille Jens Lauritsen Barslev iB 1765 Karen Knudsdatter
vurd Simon Christensen Slot Barslev iC 1769 Mette Knudsdatter
vurd Peder Jensen Yde (Peder Yde) Kallerup iD 1766 Niels Knudsen 18aar
vurd Jens Poulsen Barslev iE 1755 Kirsten Knudsdatter viet Laurits Andersen og Kirsten Knudsdatter Barslev i
form mosters mand Oluf Nielsen Hvidberg iF 1757 Johanne Knudsdatter viet Jens Christensen Slej og Johanne Knudsdatter Flovlev i
form store Jens Lauritsen Barslev i


1785 Jan 18th Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter V2 264 form Anders Poulsen Barslev iHvidberg Gravgaard 153 1723 Kirsten Christensdatter 1785 Mar 4th Jens Jensen og Kirsten Christensdatter B: 2651785 Apr 1st A 1759 Jens Jensen hjem i Gravgaard
vurd Niels Andersen Smerup iB 1761 Christen Jensen tje Smerup i
vurd Niels Knudsen Barslev iC 1764 Kirsten Jensdatter ugift Egeberg tje i
form Laurits Lauritsen Smerup i


Hvidberg 153 1747 Gertrud Poulsdatter 1785 Sep 19th Christen Lauritsen og Gertrud Poulsdatter B: 266
A 1770 Anders Christensen 14aar
vurd Svenning Lauritsen Hvidberg fraB 1772 Kirsten Christensdatter 12aar
vurd Jens Møller Hvidberg iC 1777 Maren Christensdatter 8aar
form morbro Jens Poulsen Barslev iD 1779 Laurits Christensen 6aar
vurd Jens Lauritsen Møller (Jens Møller)E 1782 Sidsel Christensdatter 3aar

F 1784 Niels Christensen 1aar

Hvidberg Barslev (Styvel?) 154 1785 Clemed Jensen Post 1785 Dec 9th Clemed Jensen Post og Karen Knudsdatter (Clemed Jensen Post og Kirsten Andersdatter) B:

A Anders Clemedsen
sign Niels Jensen Getterup iB 1742 Else Clemedsdatter
sign Oluf SpillemandC Anne Marie Clemedsdatter Barslev i
cred Anders Pedersen Styvel i som tog sig af forældreneD Johanne Clemedsdatter viet Anders Pedersen og Johanne Clemedsdatter Styvel i
cred Laurits Breinholdt som ejer af husetE Gertrud Clemedsdatter viet Niels Lauritsen og Gertrud Clemedsdatter i Sønder Kilder Lomborg Sogn
sign at Hvidberg PraestegaardHvidberg Smerup Gravgaard 155 ____ Christen Jensen Gravgaard 1785 Apr 29th ugift 267 hos Niels Andersen Smerup i


1785 May 28th bro Jens Jensen Gravgaard i
vurd Jens Christensen Hvidberg isøs Kirsten Jensdatter ugift tje Egeberg i
vurd Christen Olufsen Hvidberg ihalvbro Jens Jensen Gravgaard Semb i
form Laurits Lauritsen Smerup i


1785 Oct 20th halvsøs Anne Jensdatter viet Niels Gade og Anne Jensdatter Styvel i

Hvidberg Barslev 156 1730 Karen Nielsdatter 1785 Dec 5th Knud Christensen Slot og Karen Nielsdatter v1752 i Hvidberg B: 269
A Christen Knudsen Barslev i
vurd Jens Lauritsen Barslev iB 1758 Niels Knudsen hjem
vurd Chisten Olufsen Barslev iC Anne Knudsdatter viet Christen Christensen og Anne Knudsdatter Hellerød i
sign Christen ChristensenD 1764 Birgithe Knudsdatter ugift
sign Laurits NielsenE 1763 Dorthe Knudsdatter ugift
sign Christen Nielsen Slot (Christen Slot)F 1768 Sidsel Knudsdatter ugift

Odby 157 1736 Maren Pedersdatter 1786 Feb 6th Laurits Lauritsen Yde og Maren Pedersdatter (Laurits Lauritsen og Maren Pedersdatter/ Laurits Yde og Maren Pedersdatter) B: 270
A 1776 Peder Lauritsen 10aar
vurd Jens Andersen Ugelslev afB 1778 Jens Lauritsen 8aar
vurd Søren Pedersen Odby iC 1784 Laurits Lauritsen 2aar

Hvidberg Egeberg (Jegberg) 158 ____ Kirsten Christensdatter 1769 Apr 3rd Anders _____ og Kirsten Christensdatter B: 271 naev Christen Nielsen Hellerød


1786 Mar 24th A Christen Andersen Egeberg i fød i tje Hellerød
naev Anders Helligsø Børre i

naev Christen AndersenHvidberg 159 1708 Kirsten Sørensdatter 1786 Sep 22nd Niels Nielsen og Kirsten Sørensdatter B: 271
A ~1750 Anne Nielsdatter
vurd Christen JensenB 1755 Maren Nielsdatter tje Poul Andersen Hvidberg i
vurd Niels Gravgaard Hvidberg afHvidberg Semb 160 1745 Mads Christensen 1786 Oct 16th Mads Christensen og Karen Pedersdatter B. 271 vurd Peder Munch Semb iA 1774 Maren Madsdatter 12aar
lauv Laurits Pedersen Hvidberg iB 1782 Mette Madsdatter 4aar
sign Niels PedersenLyngs 161 1757 Christen Christensen 1786 Jan 20th Christen Christensen og ___ B: (how accomplish 6children at 28y of age?) special letters from Hindsels sign Jens Gravgaard Semb i


1786 Nov 10th A Maren Christensdatter
form Peder Madsen SinnerupB Johanne Christensdatter
form Christen Pedersen TvedhøjeC Karen Christensdatter
form Morten Lauritsen SmerupD Anne Christensdatter
form Peder Lauritsen Bach (Peder Bach) Jestrup LyngsE Maren Christensdatter

F Peder Christensen

Hvidberg 162 1710 Christen Pedersen Vester 1783 Feb 7th Christen Pedersen Vester og ____ B:

A Karen Christensdatter

B 1761 Niels Christensen 22aar
form Christen Christensen Hvidberg iHvidberg 163 1714 Mads Jensen 1786 Mar 4th Mads Jensen og ____ B:
1787 Apr 14th A Peder Madsen mynd
form Christen Jensen Hvidberg iB Jens Madsen mynd
form Christen Lauritsen Hvidberg iC Christen Madsen mynd

D 1763 Peder Madsen 23aar

E 1766 Gertrud Madsdatter 20aar

F 1773 Oluf Madsen 13aar

G1776 Anne Madsdatter 10aar

Hvidberg 164 1750 Sidsel Jensdatter 1787 Aug 20th Christen Christensen og Sidsel Jensdatter B:
form Jens Christensen Flovlev afA 1781 Kirsten Christensdatter 6aar

B 1784 Maren Christensdatter 3aar

C 1787 Christen Christensen 4uge

Odby 165 1742 Kirsten Mortensdatter (Mette Mortensdatter) 1787 Dec 20th Jens Michelsen og Kirsten Mortensdatter B:

A 1769 Else Jensdatter 18aar

Hvidberg 166 1722 Karen Jensdatter (Karen Nielsdatter) 1788 Jan 7th Oluf Nielsen og Karen Jensdatter B:
form mosters mand Jens Lauritsen den yngre Barslev iA 1763 Niels Olufsen 25aar

B Maren Olufsdatter ugift

C Karen Olufsdatter ugift

D 1775 Anders Olufsen 13aar

Hvidberg 167 1710 Karen Elisabeth Jensdatter (Margrethe Elisabeth Jensdatter) 1788 Jan 13th Christen ____ og Karen Elisabeth Jensdatter B:
form Svenning Lauritsen Hvidberg i


1788 Jul 28th A Birgithe Cathrine Christensdatter ugift

B Maren Christensdatter gift

Hvidberg Styvel Fomsgaard 168 1724 Laurits Christensen Fomsgaard 1786 Dec 20th Laurits Christensen og ____ B:
1787 Mar 13th A 1762 Christen Lauritsen 24aar

B 1762 Jens Lauritsen 24aar

C 1770 Christen Lauritsen 16aar

D 1764 Dorthe Lauritsdatter 22aar

E 1766 Anne Lauritsdatter 20aar

Lyngs 169 1713 Niels Jensen Rundberg 1788 Apr 5th Niels Jensen Rundberg og ____ B:
1789 May 15th A 1749 Jens Nielsen 40aar

B Mads Nielsen mynd

C 1753 Peder Nielsen 36aar

D Johanne Nielsdatter ugift

Hvidberg 170 1724 Benned Jensdatter 1788 Dec 13th Gregers Møller og Benned Jensdatter B:
1789 May 16th A 1755 Laurits Gregersen 33aar

B Sidsel Gregersdatter gift

C 1762 Maren Gregersdatter 26aar

D 1766 Kirsten Gregersdatter 22aar

E 1772 Kirsten Gregersdatter 16aar

Hvidberg Smerup 171 1748 Dorthe Jensdatter 1789 Jun 19th Niels Andersen og Dorthe Jensdatter B:

A 1785 Edel Nielsdatter 4aar

Hvidberg Egeberg 172 1723 Voldborg Andersdatter 1788 Aug 12th Christen Østergaard og Voldborg Andersdatter B:
1789 Mar 10th A 1747 Christen Christensen 41aar

B 1762 Anders Christensen 26aar

C Margrethe Christensdatter gift

D 1756 Maren Christensdatter 32aar

Hvidberg 173 1727 Niels Mortensen 1789 Nov 26th Niels Mortensen og ____ B:
form farbro Peder Gravgaard Styvel i


1790 Apr 16th A 1784 Christen Nielsen 5aar
from Svenning Lauritsen Hvidberg iB 1787 Kirsten Nielsdatter 2aar

Hvidberg Barslev 174 1763 Maren Pedersdatter 1790 Apr 9th Laurits ____ og Maren Pedersdatter B:
form morfar Peder ____


1790 Apr 23rd A 1790 Mette Lauritsdatter 6uge

Hvidberg Semb 175 1729 Karen Lauritsdatter 1790 Apr 22nd Søren ___ og Karen Lauritsdatter B:

A 1769 Niels Sørensen 21aar
form Christen Pedersen Semb fraB 1764 Anne Sørensdatter 26aar
form Peder Mogensen Styvelgaard iEND