Erik Brejls hjemmeside

To viser

To viser, mor lærte af hofjægermesterinde Ida Timm på Aggersvold,
hvor hun var privatsygeplejerske i 1932.

Start

[Hr. Chin-Chin]   [Jeg sad alene]Hr. Chin-Chin

Hr. Chin Chin han sad i Shanghai i en lille bod,
i en urtekræmmerbod,
solgte the og peberrod.
Sagde hvad klokken var og lånte folk vejviseren,
som han aldrig fik igen.
Han var ligeglad udi,
begge enderne fordi,
han var ikke urtekræmmer selv, men kun kommis.

Så en dag han sad og vejede et lod lakrids,
af det engelske lakrids,
til en engelsk lille mis.
Kom der narrestreger op i den himlens fils,
og han sa' så næsevis:
Søde lille bitte miss.
Tag og kys mig, if you please!
Men den lille miss blev vred, og hr. Chin Chin fik ris.

Thi i Kina straffes al slags kissemisseri,
af det strenge politi,
efter lovens par'graf 9.
Og da på det offentliges regning han var rist,
blev han skyndsomst landsforvist.
Bort fra Kina blev han sendt,
pr. en krøllet assistent,
der som moskuskalveimportør var velbekendt.

Da ved Kvæsthusbroen steg i land kineseren,
blev der sjov og spark og spænd,
da han græd og ville hjem.
Men en mand, der hedder Thomas og Lorentsen med,
tog ham fluks med sig af sted.
Og han solgte hr. Chin Chin,
næstendels for ingenting.
Og nu tjener han i Tranes glade beverding.

node

Teksten stod i Blæksprutten 1902 i en meget længere version.

node

node

Rebslager Trane (1842-1910), der var administrerende direktør i Tivoli A/S,
købte landstedet Sankt Thomas på Sankt Thomas Plads på Frederiksberg Alle i 1884
og omdannede det til restaurant og forlystelsessted.
Det blev nedlagt i 1902.


Jeg sad alene

Jeg sad alene ind under fjeldet,
og månen glimted' i fossevældet.
Jeg så på den og de stjerners hær,
men så ej ham, som jeg havde kær.

Jeg så på birken, der hang så ene
ud over elven med våde grene.
På hvert et blad stod en tåre klar,
måske dens tanker som mine var.

Da klang en langlur henover fjeldet,
og månen glitred' i fossevældet.
Åh, hvor mit hjerte tog til at slå,
jeg vidste nok, hvem der leg'de så.

Og det var gutten, som kom tilbage,
og glemt var alle de onde dage.
Hvor der blev favnet, hvor der blev kys't;
men så kom natten, og alt blev tyst.

node

Visen afsynges en halv tone dybere med disse ledsageklange.

(bas: Des-dur; 1 gang, herefter diskant: F-As-Des; 3 gange, hver gang en oktav højere)
(bas: As-dur; 1 gang, herefter diskant: Ges-As-C-Es; 3 gange, hver gang en oktav højere)
(bas: As-dur; 1 gang, herefter diskant: Ges-As-C-Es; 3 gange, hver gang en oktav højere)
(bas: Des-dur; 1 gang, herefter diskant: F-As-Des; 3 gange, hver gang en oktav højere)