Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Oluf Poulsen Dragsbæks gods




Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol conselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød dato arving side forvalter vurderingsmænd formyndere sognefoged
Vester Vandet Bjerregaard 1 1665 Niels Jensen 1742 Feb 1st Niels Jensen og Dorthe Sørensdatter (Niels Jensen Bjerregaard og Dorthe Sørensdatter/ Niels Bjerregaard og Dorthe Sørensdatter) B: 003 forv Oluf Poulsen Vester Vandet




a Jens Nielsen
lauv bro Niels Sørensen Vilsbøl (Vilspil)






bro Anders Jensen Frøkjaer Øster Vandet
Vester Vandet Nørre Vilsbøl 2 1702 Niels Sørensen 1743 Aug 30th Niels Sørensen og Anne Olufsdatter 006 forv Oluf Poulsen Vester Vandet




NS's mor Anne Nielsdatter thus Søren ____ og Anne Nielsdatter
vurd Christen Christensen Stentoft (Christen Stentoft)




bro Laurits Sørensen B:
vurd Enevold Berthelsen Vilsbøl i




A 1729 Christen Lauritsen 14aar
lauv Michel Jensen Schaarup (Michel Schaarup)




B 1730 Søren Lauritsen 13aar
Form Poul Lauritsen Nors i




C 1737 Søren Lauritsen 6aar
form Jens Andersen Voring Nors Sogn




D 1728 Maren Lauritsdatter 15aar
cura Knud Christensen Vorringgaard Nors i




E 1731 Karen Lauritsdatter 12aar
fuld Dahlgaard




søs Dorthe Sørensdatter viet afdød Niels Jensen og og Dorthe Sørensdatter Bjerregaard Vester Vandet
lauv Peder Andersen Fuglsang (Peder Fuglsang)




søs Maren Sørensdatter viet Knud Ejlersen og Maren Sørensdatter Voringgaard i 010 sign Thomas Lagaard Tinstrup af




søs Bodil Sørensdatter viet Thomas Jensen og Getterup





AO's far Oluf Poulsen Lynderup af

Vester Vandet Cabertoft 3 1667 Dorthe Nielsdatter 1746 Mar 12th Christen Pedersen og Dorthe Nielsdatter (Christen Pedersen Cabertoft og Dorthe Nielsdatter/ Christen Cabertoft og Dorthe Nielsdatter) B. 011 vurd Michel Jensen Schaarup (Michel Schaarup) Cabertoft i




CPC's mor Maren Nielsdatter Klitmøller
vurd Peder Christensen Strobesig (Christen Strobesig) Cabertoft i






nævn Peder Nielsen Skinderup





012 Niels Nielsen
Øster Vandet Aggerholm 4 1717 Poul Nielsen 1752 Sep 19th Poul Nielsen og Maren Andersdatter 013 Praest Peder Knudsen Riber (Peder Riber)




far Niels Christensen Kaastrup
nævn Niels Pedersen Bjerregaard




bro Christen Nielsen
Anders Poulsen Klitmøller




bro Jens Nielsen Kaastrup
nævn Anders Nielsen




morbro Poul Poulsen Kløv
nævn Peder Andersen Frost (Peder Frost)
Nebel 5 1700 Karen Christensdatter 1756 Feb 12th Christen Christensen og Karen Christensdatter B: 015 Praest Peder Knudsen Riber (Peder Riber)




a Christen Christensen 19aar
vurd Christen Andersen Fuglsang (Christen Fuglsang)






vurd Christen Poulsen Dahlgaard (Christen Dahlgaard)






cura Christen Christensen Olufsen Nørre Vilsbøl
Nebel 6 Anne Pedersdatter 1757 Mar 28th Hos mor Kirsten Olufsdatter enche til Peder Christensen og Kirsten Olufsdatter (Peder Christensen Tøft og Kirsten Olufsdatter/ Peder Tøft og Kirsten Olufsdatter) 016 form Niels Pedersen Bjerregaard (Niels Bjerregaard)




Bro 1726 Christen Pedersen 31aar 1750 left for Netherland (Holland)
form morbro Claus Clausen Solberg Nykøbing Morsø




Søs 1740 Sidsel Pedersdatter 17aar
sign Kirsten Clausdatter




Søs 1742 Maren Pedersdatter 15aar 018 form farbro Niels Christensen Tøft Hillerslev




nævn Maren Christensdatter
nævn morbro Peder Riber




bro Niels Bjerregaard





nævn Frands Haderslev

Vester Vandet Bjerregaard 7 1706 Niels Pedersen Bjerregaard 1758 Mar 6th V2 Niels Pedersen og Dorthe Sørensdatter (Niels Pedersen Bjerregaard og Dorthe Sørensdatter/ Niels Bjerregaard og Dorthe Sørensdatter/)B: 019 nævn Michel Christensen Schytte (Michel Schytte)




A 1744 Dorthe Sørensdatter 14aar
vurd Christen Christensen




V1 Niels _____ og Dorthe Sørensdatter:
vurd Christen Andersen Fuglsang (Christen Fuglsang) af Aggerholm




B 1734 Jens Nielsen 24aar
lauv Christen Christensen Olufsen Nørre Vilsbøl i






vurd Christen Pedersen Frøkjaer Lille Tøfting






vurd Thomas Andersen Frøkjaer (Thomas Frøkjaer) Øster Vandet






lauv Christen Olufsen Nørre Vilsbøl
Vester Vandet Orlogsskib Bornholm til Holsten 8 1758 Jens Andersen Fischer 1758 Nov 30th Jens Andersen og Voldborg Christensdatter (Jens Andersen Fischer og Voldborg Christensdatter/ Jens Andersen og Voldborg Christensdatter) B: 022 form Jens Andersen




A 1758 Anne Jensdatter 35uge
Nævn Peder Christensen Dragsbech ved Klitmøller (Peder Dragsbech)






nævn Peder Andersen Kold (Peder Kold)






form Jens Christensen






nævn Jens Skomager og Anne Salomonsdatter (var i huset)






sign Peder Jensen Bro (Peder Bro)






nævn Christen Christensen Krogh (Christen Krogh)
Vester Vandet Nørre Vilsbøl 9 1719 Anne Olufsdatter 1759 Sep 17th Christen Christensen og Anne Olufsdatter (Christen Christensen Olufsen og Anne Olufsdatter/ Christen Olufsen og Anne Olufsdatter) 023 unclear if this is a registered event




mor Karen Andersdatter Fuglsang
vurd Niels Jensen Kløv af Møller




nævn Oluf Poulsen Lynderup
vurd Christen Christensen Smed Vilsbøl af (Christen Smed)




bro Christen Olufsen Hjardemaal ældst
nævn Peder Pedersen Kjeldstrup




bro Anders Olufsen





bro Poul Olufsen 20aar





søs Karen Olufsdatter





søs Maren Olufsdatter viet Jeppe Pedersen og Maren Olufsdatter Sennels i 024
Vester Vandet Aggerholm 10 1705 Peder Andersen Fuglsang (Peder Fuglsang) 1761 Jan 30th Peder Andersen Fuglsang og Maren Christensdatter (Peder Andersen Fuglsang og Maren Christensdatter/ Peder Fuglsang og Maren Christensdatter) B: 025 vurd Christen Christensen Stentoft (Christen Stentoft)




A 1742 Niels Pedersen 19aar
vurd Jens Poulsen




B 1744 Christen Pedersen I 17aar
nævn Christen Andersen Ferregaard (Christen Ferregaard )




C 1746 Anders Christensen 15aar
nævn Christen Olufsen Nørre Vilsbøl




D 1749 Christen Pedersen II 12aar
nævn Peder Christensen Krogh Skipper (skipper Peder Krogh)




E 1750 Maren Pedersdarrer 11aar
nævn brodat Anne Christensdatter Kløvorg (Anne Kløvborg)




bro Anders Christensen Malle Øster Mølle ved Klitmøller
nævn far Christen Christensen Kløv (Christen Kløv)






nævn mor Karen Pedersdatter 1744 Aug 6th






nævn Jens Frøkjaer






nævn Johan Christian Sølvtoft studiosis Aggerholm Praestegaard






nævn Søren Bach sognedegn






nævn Jens Pedersen Klitmøller






nævn Poul Brandi






nævn Søren Bach sognedegn





028 nævn Poul Berthelsen Nordentoft






nævn Peder Knachergaard






nævn Christen Nielsen Thorup Vangsaa i






nævn Michel Lauritsen Faartoft af






nævn Christen Gade






nævn Michel Galtrup Thisted i






nævn Peder Berthelsen Slotrup






nævn Christen Schaarup Thisted i






nævn Christen Frostholm






nævn Christen Jørgensen karl





029 nævn Just Lauritsen Nebel






nævn Jens Rasmussen Thisted






nævn Niels Bjerregaard






nævn Peder Møller Dollerup i






nævn Anders Olufsen Lynderup af





030 nævn Thomas Frøkjaer Øster Vandet






nævn Christen Knachergaard Thisted i





031 nævn Anders Knachergaard






lauv Anders Christensen Møller (Anders Møller)
Klimøller Onsgaard 11 1687 Maren Lauritsdatter 1759 Jun 28th Niels Nielsen og Maren Lauritsdatter (Niels Nielsen Skinderup og Maren Lauritsdatter/ Niels Skinderup og Maren Lauritsdatter) B: 034 nævn Christen Olufsen Dragsbech (Christen Dragsbech)




A 1720 Dorthe Nielsdatter 39aar
nævn: Norge (Norway)




B 1722 Karen Nielsdatter 36aar 035 nævn Poul Christensen Brandi (Poul Brandi)






nævn Christen Pedersen Bro (Christen Bro)






nævn Michel Christensen







Klimøller 12 1722 Maren Christensdatter Hede (Fuglsang?) 1761 Feb 21st bro Peder Christensen Ydby Sogn i 036 vurd Christen Christensen Olufsen Nørre Vilsbøl af (Christen Olufsen)




søs Karen Christensdatter viet Jens Christensen og Karen Christensdatter Ydby Sogn i
vurd Christen Nielsen Frost (Christen Frost) Aggerholm af




søs Kirsten Christensdatter viet Mads Christensen og Kirsten Christensdatter Hvidberg Sogn i
Form Poul Lauritsen Nors i




søs Anne Christensdattrer Schyum Praestegaard i

Vester Vandet Sandodde paa 13 1692 Karen Andersdatter Odde 1761 Niels Christensen og Karen Andersdatter Odde v1721 i Vester Vandet B: 038 skipper Poul Christensen Brandi ved Klitmøller




A 1725 Anders Nielsen Odde 35aar Orlogskib Dannemark
Christen Christensen Bro den yngre ved Klitmøller




B 1731 Christen Nielsen 21aar ved Klitmøller
nævn Niels Pedersen Bjerregaard




C 1723 Karen Nielsdatter viet Niels Pedersen og Karen Nielsdatter
nævn Christen Olufsen Nørre Vilsbøl




D 1738 Anne Marie Nielsdatter
nævn Peder Christensen Brandi (Peder Brandi)





040 nævn Poul Olufsen Dragsbech (Poul Dragsbech)
Nebelgaard, toft 14 Christen Nielsen Midiholm 1766 Jul 3rd (Indsidder hos søn Anders Christensen) B: 043 Christen Fogh Kaastrup




a Niels Christensen Sjørring Praestegaard





b Christen Christensen Tved i





c Jens Christensen Vang





d Anders Christensen hjem





e Christen Christensen Sperring i





f Jesper Christensen Lille Diernees B:





A 1749 Anne Jespersdatter 17aar





B 1751 Mette Jespersdatter 15aar





C 1756 Poul Jespersen 10aar

Øster Vandet Sandgaard 15 1681 Gidsche Andersdatter 1767 Oct 19th V2 Poul Nielsen og Gidsche Andersdatter (Poul Nielsen Sand og Gidsche Andersdatter/ Poul Sand og Gidsche Andersdatter) B: 044 nævn Petronella Kirstine Sølvtoft proustinde Ribers paa Nebel




v1 Laurits ____ og Gidsche Andersdatter
lauv Christen Fogh Raastrup af




a Anne Lauritsdatter viet Villads Michelsen og Anne Lauritsdatter af Korsø
nævn Christen Pedersen Vestergaard (Christen Vestergaard)




b Levin Lauritsen Krogh i





c Engel Lauritsdatter 40hjemaar





d Jens Lauritsen Saarup i Raehr Sogn





e Laurits Poulsen Tved Sogn i





f Karen Poulsdatter viet Anders Svensen og Karen Poulsdatter Korsø Hjardemaal





g Christen Poulsen 27aar hos far hjemme




1768 Jan 16th nævn bro af Krogh i Vigsø Sogn 045 vurd Christen Poulsen Schaarhede
Vang Sogn Schaarhede 16 1751 Mourits Christensen 1791 Feb 26th Mourits Christensen og Karen Pedersdatter
vurd Berthel Poulsen Schaarhede




MC's farbro Salomon Mouritsen Schaarup fra
sign Christen Gudcihsen Tanderup fra Vester Vandet




bro Anders Christensen Hinding nors Sogn i 046 lauv Laurits Husted Schaarup i




bro Thomas Christensen Tved Sogn i
nævn Christen Pedersen Schaarup




bro Jens Christensen København i livgarde
nævn Jeppe Thagaard Haresyssel




søs Ellen Christensdatter viet Jens Hvass og Ellen Christensdatter Nors
cred Niels Hørdum Sjørring i






Cred Niels Vig Øster Vandet






cred proust Brøndlund Vang i






cred Jens Bro Klitmøller i






cred Poul Clostergaard i






cred Laurits Hørsted Schaarup i






cred Niels Møller Diernees Mølle






cred Laurits Henrichsen Them i






cred Oluf Knachergaard Thisted i






cred Niels Andersen Vang i





050 cred Christen Poulsen Schaarhede paa






nævn Oluf Lemvigh byfoged i Thisted






nævn Niels Jensen Tømmermand (Niels Tømmermand)






nævn Anders Diderichsen






nævn Peder Harrebo






nævn Christen Frost






nævn Christen Watt






nævn Hartvig Pedersen






nævn Jørgen Jensen






nævn Peder Skinderup






nævn Christen Lauritsen Taecher (Christen Taecher )






sign Niels jensen





052 sign Christen Lauritsen
Vester Vandet Bleghule 17 Christen Schytte 1796 Jun 1st Christen Schytte og Anne Lauritsdatter B: 053 vurd Christen Munch Bleghule




A 1782 Laurits Christian Christensen 14aar
vurd Christen Christensen Bleghule




B 1783 Anne Margrethe Christensdatter 13aar
lauv Christen Stentoft Vester Vandet




C 1779 Dorthe Christensdatter 17aar
form Palle Frandsen af Holler





054 form Anders Hertoft Vester Vandet
Vester Vandet 18 Anders Olufsen Brandi 1810 Nov 10th D2 Anders Olufsen og Sidsel Jensdatter Odde d1 (Anders Olufsen Brand og Sidsel Jensdatter Odd/ Anders Brand og Sidsel Jensdatter Oddee) (v1 Anders Olufsen Brand og Anne Marie nIelsdatter Odde)B 055 form Christen Hansted




A 1768 Niels Andersen Brandi Klitmøller
form Niels Bro




B 1765 Oluf Andersen Brandi Aalborg (Oluf Brandi)
form Jens Nielsen Brandi




C 1773 Christen Andersen Norge (Norway)





d søn





E 1775 Voldborg Andersdatter viet Oluf Olufsen Brandi og Voldborg Andersdatter Vigsø





F 1779 Birgithe Andersdatter Brandi Aalborg





G 1781 Kirsten Marie Andersdatter





h Peder Jegind i Brund 056 full list of buyers from Auction available




I 1770 Karen Marie Andersdatter

END