Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Christen Knudsens gods
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol counselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød dato arving side forvalter vurderingsmænd formynder sognefoged
Søndberg 3 1733 Jesper Olufsen 1774 Oct 7th Jesper Olufsen og Mette Pedersdatter v1762 i Hvidberg Thyholm B: 1 lauv Michel Poulsen Odby af
A 1762 Oluf Jespersen 12aar see59 vurd Jens Christensen Søndberg af
B 1764 Peder Jespersen 11aar
vurd Michel Christensen Søndberg af
C 1766 Thorchild Jespersen 9aar
form farbro Mads Olufsen
D 1767 Jesper Jespersen 7aar
form Villads Knudsen Søndberg af
E 1768 Kirsten Jespersdatter 6aar
form Christen Nielsen Hul af Helligkilde1775 Feb 3rd F 1772 Else Jespersdatter 2aar
form Poul Nielsen Hul af Helligkilde
Grurup (in KB Lodberg) 5 ____ Margrethe Jensdatter 1777 Mar 1st Jens Nielsen Graa og Margrethe Jensdatter B: 12 can't collaborate this event in KB – looks like they are born in Lodberg (Jens Graversen)
A 1760 Christen Jensen 17aar
vurd Jens Christensen Grurup af
B 1762 Jens Jensen 15aar
vurd Jens Pedersen Grurup af
C 1764 Kirsten Jensdatter 13aar

D 1769 Anne Marie Jensdatter 8aar

Ydby Dover 6 1730 Peder Olufsen 1779 Jan 4th Peder Olufsen og Else Kirstine Andersdatter v1758 i Bedsted B: 22
bro Jens Olufsen Bedsted af
vurd Peder Jensen Dover af
søs Maren Kirstine Olufsdatter
vurd Jens Foged Dover af
bro Christen Olufsen Søndberg i
naev Christen Andersen Hebsgaard af
Søndberg 2 1772 Else Jespersdatter 1779 Mar 1st Jesper Olufsen og Mette Pedersdatter B: 17 hos Christen Olufsen Søndberg i


1768 Kirsten Jespersdatter
1772 Else Jespersdatter (one of the deceased) see1 vurd Jens Christensen Grurup af
1768 Kirsten Jespersdatter (one of the deceased)
vurd Michel Poulsen Odby af
bro Oluf Jespersen
form farbro Mads Olufsen
bro Peder Jespersen
form Villads Knudsen Søndberg af
bro Thorchild Jespersen

bro Jesper Jespersen
1776 Nov 27th halvbro Jesper Christensen

Getterup Nørre Getterup Nørregaard 4 1723 Karen Christensdatter 1782 May 13th Christen Christensen og Karen Christensdatter v1764 i Getterup B: 241782 Jun 10th naev Niels Christensen Nørregaard
naev Poul Christensen Korsgaard fra1782 Aug 5th naev Laurits Christensen Randrup af
vurd Poul Jensen Copperø af
naevn Jens Pedersen Egeberg af
vurd Christen Madsen Copperø af
naev mor Maren Christensdatter

naev Niels Christensen Helligsø af
1781 Aug 8th naev Poul Christensen Jestrup af

Getterup Nørre Getterup 1 1737 Else Pedersdatter 1782 Sep 28th Søren Christensen og Else Pedersdatter v1774 i Getterup B: 38 ejer Christen Knudsen Grurup i sign Poul Christensen Korsgaard
A 1778 Anne Sørensdatter
cura Christen Christensen


vurd Poul Jensen Copperø af


vurd Christen Nielsen Stengaard af


form farbro Christen Christensen


form morbro Christen Pedersen1800 Jun 18th afkald fra Jens Nielsen og Mette Sørensdatter see69 vidn Jeppe Pedersen


vidn Niels Nielsen1801 Jun 7th afkald fra Jens Nielsen og Anne Sørensdatter see69 sign Mads Lauritsen(1782 Nov 9th)


Getterup Copperø Østergaard 7 1725 Ingeborg Pedersdatter 1785 1783 Jun 25th Poul Jensen og Ingeborg Pedersdatter v1754 i Vestervig B: see59 vurd Christen Knudgaard Copperø af1783 Apr 5th A 1765 Kirsten Poulsdatter 19aar
vurd Christen Madsen Copperø af


form farbro Thøger Pedersen Copperø af


sign Christen Thøgersen
Hurup Refs 8 1722 Anne Clausdatter 1791 Jun 8th Jens Madsen og Anne Clausdatter B: 51 naev Jeppe Christensen Korsgaard Søndberg i
A Claus Jensen Balleby Hurup see57 naev degn Anders Kirche (for Bodum og Ydby)
B Mads Jensen Refs By
vurd Niels Hansen
C Jens Jensen tje i København
vurd Nikolaj Christensen
D Sidsel Jensdatter Ydby i

E Anne Jensdatter viet Christen Pedersen Hul og Anne Jensdatter Ydby i (Christen Pedersen og Anne Jensdatter)

F Anne Jensdatter viet Peder Middelfart og Anne Jensdatter Ydby i
1791 May 19th G Kirsten Jensdatter tje i Taabel

Hurup Refs 9 1723 Peder Jensen 1791 Apr 29th Peder Jensen og Maren Jensdatter B:

A 1764 Jens Pedersen 27aar
vurd Christen Christensen
B 1767 Mads Pedersen 24aar
vurd Søren Stengaard af
C 1769 Bodil Marie Pedersdatter 22aar
naev Krabbe Nielsen, Niels Krabbe
- 10 Søren Nielsen 1786 Jun 11th naev Poul Christensen – afkald paa hustru's vegne hendes fader og moder 196RD 59 naev Peder Christensen1791 Mar 19th


Ydby Dover 11 1734 Niels Henrichsen 1800 May 14th Niels Henrichsen og Maren Pedersdatter B:

A 1790 Henrich Nielsen 10aar
vurd Christen Foged Dover af1800 Jul 5th B 1784 Maren Nielsdatter 16aar
vurd Anders Thorchildsen Dover fra


form Niels Pedersen Holmgaard Ydby


form morbro


lauv bro Poul Andersen Helligsø af


forv Poul Christensen Korsgaard Østergaard


END