Carl Peter Madsen - Fæsteuddrag - Christen Knudsens gods
Litra no assigned estate year Lot # Landlord: (+ a few minor landlords) tennant previous and future Parish place name tax folio

nr. gods dato nr. tidligere fæster (dødsår) nu fremtidig fæster (og Kvinde Mandsdatter betyder 'gift med') fødested Sogn sted matrikel folio

7 Christen Knudsen 1752 Jan 13th af1 nu Ammon Christensen Dover i Ydby Dover 0322 6 Poul Klingenberg Vulstrup Tanderup Koustrup
10 Christen Knudsen 1757 Mar 14th af3 Laurits Pallesgaard skrøbelig nu Christen Clausen landsoldat cam Putremmers Comp vier dat thus Christen Clausen og Dorthe Lauritsdatter Heltborg Ullerup 6520 8 Poul Klingenberg Vulstrup Tanderup Koustrup
6 Christen Knudsen 1758 Dec 18th Dec 27th af6 Oluf Christensen nu Peder Olufsen Bedsted fød i (Jens Mørch afstaar 2000-0310 afno10) Ydby Dover By 4522 5 Poul Klingenberg Vulstrup Tanderup Koustrup
1 Christen Knudsen 1765 Dec 16th
Far Michel Nielsen Alkjaer nu Niels Michelsen Alkjaer Søndberg 1/2 gaard 4202 1 ejer enche til Erich Hvass og Anne Marie Hee, fuld Voetmann Søndberg
13 Christen Knudsen 1766 Sep 20th
Michel Christensen 1776 nu Niels Jeppesen (Niels Jensen) Søndberg Øster Søndberg 0002 11 sign Christen Knudsen Søndberg
3 Christen Knudsen 1772 Feb 7th
Far Niels Dahlgaard nu Christen Nielsen Dahlgaard (bro Niels Nielsen bliver) - Dahlgaard del af 2431 2 sign Christen Knudsen Serup
2 Christen Knudsen 1772 Dec 21st
Jesper Olufsen 1772 nu Christen Olufsen vier enchen Dover Ydby (passer børn) Søndberg Vester Søndberg 4200 2 sign Christen Knudsen Serup
12 Christen Knudsen 1773 Oct 16th af7-8 (Peder Jensen ejede nu solgt til CK) nu Peder Jensen Refs hus 0012+0020=0032 10 sign Christen Knudsen Serup
4 Christen Knudsen 1775 Apr 9th
Christen Knudsen (ego) nu Mads Olufsen Søndberg af (naev Mads Pedersen Hollumgaard) Søndberg Serup (udskilles fra Nørre Roikjaer) 3730 3 sign Christen Knudsen Serup
5 Christen Knudsen 1775 Jun 2nd af2 Peder Jensen nu Peder Jensen Holmgaard i Ydby fød i Ydby Sinnerup By 5621 4 Eggert Nandrup Koustrup
11 Christen Knudsen 1775 Nov 22nd af10 Jens Mørch og enche mor nu Christen Jensen Mørch (Christen Mørch) Dover fød i Ydby Dover hus 0310 9 Poul Klingenberg i Tandrup Vulstrup Tanderup Koustrup

Christen Knudsen 1776 Apr 24th
nu Christen Christensen Semb Søndberg Ballegaard - 11 - -
15 Christen Knudsen 1776 May 7th
nu Christen Madsen Gade (Christen Gade) Humlum
0000 15 sign cura Christen Knudsen i Holmgaard Poul Christensen, søn Venø Sønderschou
14 Christen Knudsen 1776 Oct 10th
Nu Poul Jensen Østergaard Getterup Copperø - 13 - -
9 Christen Knudsen 1777 Jan 15th
(ego) Mads Christensen nu Christen Christensen (Bollum?) Bodum fød i Getterup Nørre Getterup 1/2 3731 7 Mads Christensen Helligsø Copperø
8 Christen Knudsen 1777 Feb 5th af15 far Mads Refs nu Jens Madsen Refs fød i Refs
7222 6 Poul Klingenberg i Tandrup Vulstrup Tanderup Koustrup
16 Christen Knudsen 1777 Feb 5th
nu Søren Christensen Getterup Nørre Getterup – i Vest 3731 16 sign Christen Knudsen i Holmgaard sign Christen Christensen Venø
23 Christen Knudsen 1777 Feb 5th
Nu Christen Lauritsen Sund Hørdum Vester Hørdum 2700 22 sign Christen Knudsen Serup
21 Christen Knudsen 1777 Feb 27th
Nu Niels Pedersen Ydby Refs 0000 20 sign Christen Knudsen Holmgaard Ydby
20 Christen Knudsen 1777 Apr 29th
Nu Jens Pedersen Hvidberg (Jens Hvidberg) (skal have Kirsten Hede boende i andet hus) Grurup Grurup By hus 0131 20 sign Christen Knudsen Holmgaard Ydby
19 Christen Knudsen 1777 Aug 11th
Far Mads Hansen 1777 og Inger Poulsdatter enche nu Enevold Madsen Odby af Odby gaard 2321 19 sign Christen Knudsen i Dover Mølle Holmgaard Ydby
17 Christen Knudsen 1777 Oct 22nd
selv nu Peder Christensen Møller (Peder Møller) Grurup af Grurup Grurup By 2530 17 sign Christen Knudsen Ydby Dover Mølle
18 Christen Knudsen 1778 Feb 22nd
Nu ungkarl Jens Hansen Midiholm (Jens Midiholm) Grurup Damgaard 5610 18 sign Christen Knudsen Ydby Dover Mølle
22 Christen Knudsen 1778 Mar 30th
Niels Madsen og enche nu Jens Nielsen Kirche vier enchen (passer børn) Heltborg Heltborg By gaard 3522 21 sign Christen Knudsen Ydby Dover Mølle
24 Christen Knudsen 1779 Apr 6th
Far Christen Knudsen nu Poul Christensen Holmgaard Ydby Holmgaard 7010 23 sign Christen Knudsen Ydby Dover Mølle
25 Christen Knudsen 1779 Oct 2nd
(CK) selv nu Anders Jensen (fri pas) søn Villum Christian Andersen Ydby Dover By hus østlige ende 0302 24 sign Christen Knudsen Dover
26 Christen Knudsen 1779 Dec 6th
Peder Olufsen og enche nu Niels Henrichsen af Horsfeld i Bedsted (fripas) vier enchen Ydby Dover Horsfeld 6600 25 sign Christen Knudsen Dover
28 Christen Knudsen 1784 May 18th
Bro Anders Jensen i kort tid nu Christen Jensen Faerchborg Grurup fra Getterup Nørre Getterup March 0400 28 sign Poul Christensen Korsgaard Venø Sønderschou
27 Christen Knudsen 1784 Nov 28th
selv nu Søren Christensen Getterup Nørre Getterup (afbygger 0400) 7300 27 sign Poul Christensen Korsgaard (sign Østergaard Copperø) Venø Sønderschou
29 Christen Knudsen 1786 Feb 11th
Peder Tambour nu nu Anders Andersen Serup fra Odby Serup By hus 0000 28 sign Christen Christensen Korsgaard Venø Sønderschou
30 Christen Knudsen 1793 Jan 15th
Nyt hus i 1792 nu Niels Nielsen Flynder fra Vestervig Øster Ulsted – nord for: Østergaard Hedehus 0000 29 sign Poul Christensen Korsgaard (sign Østergaard Copperø) Venø Sønderschou vidn Peder Christensen Copperø og Jens Jensen Copperø

END