Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Claus Caspergaards gods
Location Event # Deceased date of death/ allocation of fonds heir fol counselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød dato arving side forvalter vurderingsmænd formynder sognefoged
Thisted Torp 1 Christen Andersen Øster 1758 May 22nd Christen Andersen Øster og Anne Jensdatter Bundgaard B: 002 ejer Claus Caspergaard
a Anders Christensen Skinnerup paa Todbøl Gods
fuld Niels Sørensen
b Kirsten Christensdatter viet degn Oluf Veje og Kirsten Christensdatter Tilsted
hart 2032
c Karen Christensdatter viet Jens Pedersen og Karen Christensdatter Raehr Nørretorp Gods
sign Søren Jensen Frost (Søren Frost)
d Dorthe Christensdatter viet Mads Smed Mads Nielsen og Dorthe Christensdatter Snedsted i B:
sign Anders Jensen Frost (Anders Frost)
1 Michel Madsen

Store Hillerslev 2 Bodil Andersdatter 1758 Dec 28th Gregers Nielsen og Bodil Andersdatter V2 004 hart 0420
v1 Anders Pedersen Hus og Bodil Andersdatter v1712 i Hillerslev B:
cura morbro Christen Andersen Hove Hillerslev af
A 1717 Anders Andersen Hus 40aar degn i Byglands Praestegaard i Christiansand Norge (Norway)
sign Anders Poulsen


sign Niels Christensen1759 Feb 26th

sign Niels Sørensen
Skjoldborg 3 Jens Pedersen Jul Odby fød i (Jens Jul) 1759 Feb 2nd
007 lauv
søskendebarn på mors side Laurits Holm Randrup Vestervig Closter
vurd Christen Pedersen Ladefoged (Christen Ladefoged)
næstsøskendebarn Kirsten Christensdatter viet til Peder Lauritsen og Kirsten Christensdatter Dahlgaard Odby i
vurd Jens Pedersen Kusk (Jens Kusk)
nævn Jens Madsen Haresyssel Nissum Sogn
sign Peter Lubecher


nævn Mads Iversen 1750 til Thomas Jensen i Serup By


nævn Peder Andersen Ryltoft Gjersbøl


nævn Christen Søgaard Kallerup


cred Søren Pedersen Odby Thyholm
Thisted Tinstrup 4 Anders Christensen Klat 1760 Mar 21st reg Apr 17th Anders Christensen Klat og Anne Knudsdatter v1747 i Thisted 011 hart 1421
A 1749 Niels Andersen 11aar
form Christen Christensen Tinstrup


lauv Jens Sørensen Tinstrup


cred Anders Knachergaard Thisted i


cred Thomas Christensen Klat Mølle


sign Villads Nielsen Baun (Villads Baun)


sign Jens Thomassen
Sennels Ullerup By 5 Anders Korsgaard 1760 Apr 7th reg Jun 2nd
014 form Niels Høj Ullerup


Anders Kaas
a Christen Andersen 7aar
form Jens Kaarsgaard
b Maren Andersdatter 27aar
hart 4220


nævn Christen Søgaard Kallerup


nævn Christen Andersen Kaarsgaard Ullerup i


full auction list of buyers


sign Jens Kaasgaard


sign Niels Christensen Høj (Niels Høj)1760 Jun 2nd
015 sign Jens Sørensen Kaarsgaard (Jens Kaarsgaard)
Heltborg Ullerup By 6 Maren Nielsdatter Søndergaard 1760 May 17th Maren Nielsdatter Søndergaard 016 vurd Niels Lagaard
bro Anders Nielsen Søndergaard og Inger Marie Hundborg i B:
vurd Niels Sørensen Ullerup
a Mette Andersdatter tje Christen Chapel i Thorsted
nævn Jens Enggaard
b Kirsten Andersdatter hjem i Hundborg
sign Niels Nielsen Enggaard
c Dorthe Andersdatter tje Niels Aars Tilsted i
hos Jens Pedersen Lagaard


nævn Poul Elsted af Kjeldstrup


nævn Niels Smed Heltborg
Heltborg Ullerup By 7 Anne Nielsdatter 1761 Apr 10th
018 vurd Christen NIelsen
bro Christen Nielsen Hove By
vurd Jeppe Jensen Sennels
bro Anders Nielsen død Brusgaard B:

1 Sidsel Andersdatter
form farbro Jens Simonsen Svingel og Bodil Nielsdatter
2 Maren Andersdatter
Christen Christensen og Maren Nielsdatter Hovsør
3 Mette Andersdatter
nævn Anders Brogaard og Maren Nielsdatter Thisted
4 Karen Andersdatter
nævn Laurits Lauritsen og Inger Nielsdatter Kløv


nævn Christen Nielsen Hove og datter Karen Jensdatter


cred Niels Christensen løn
Heltborg Ullerup By 8 1735 Maren Andersdatter 1762 Nov 26th tømmermand Jens Pedersen og Maren Andersdatter 023 hos bro Christen Andersen Kaasgaard


sign Laurits Vestergaard


sign Jens Kaasgaard
Sennels Malle 9 1698 Peder Christensen 1763 Jan 9th reg Feb 18th Peder Christensen og Kirsten Sørensdatter v1735 i Sennels B: 026 hart 3412
A 1752 Christen Pedersen 11aar
form Jeppe Pedersen Hundahl af
B 1737 Margrethe Pedersdatter viet Søren Andersen og Margrethe Pedersdatter hjem
lauv Peder Smed Malle i
C 1741 Aase Pedersdatter 22aar
vurd Jens Kjaer Malle By
D 1744 Johanne Pedersdatter 17aar
vurd Christen Pedersen Malle By
E 1747 Maren Pedersdatter 16aar

Hillerslev Schousted 10 1723 Maren Sørensdatter 1763 Apr 11th Peder Andersen Møller og Maren Sørensdatter v1754 i Hillerslev B: 027 form farbro Berthel Andersen Schousted By
A 1754 Anders Pedersen 9aar
vurd Oluf Knudsen
B 1757 Christen Pedersen 6aar
vurd Peder Nielsen Led
Dover By 11 1701 Peder Thomassen Brendtoft (Peder Brendtoft) 1763 Apr 7th reg May 30th
027 fuld Korfitz Møller Todbøl fra
Bro Niels Thomassen Bodum

Bro Jens Thomassen Bodum

Bro 1691 Krabbe Thomassen 1752 død Krabbe Thomassen og Else Christensdatter død B:
hos Jens Pedersen Dover By i
1 1721 Laurits Krabbesen 48aar Bodum
debi Mads Pedersen Nees Sund
2 1728 Christen Krabbesen 45aar Bodum
debi Thomas Pedersen Dovergaard i
3 1723 Peder Krabbesen 40aar tje her Schmidt i Frøslev Morsø
debi Niels Michelsen Gadegaard Dover i
4 1727 Else Krabbesdatter 36aar tje Niels Sørensen Karby Morsø
debi Mads Lauritsen Refshedegaard
5 1730 Anne Krabbesdatter 33aar hjem
debi Christen Nielsen Byhove i
6 1733 Maren Krabbesdatter 30aar hjem
debi Peder Snaever's søn Jens Pedersen Refs i


debi Niels Tranekjaer Refs i


debi Frands Praehm Thisted i


cred Villads Vestergaard Sønderhaa i


cred Jens Vestergaard Hørdum i


cred Peder Snedker Heltborg


cred Hans Skomager


cred Christensen Leth Hvidberg Morsø i


cred Laurits Krogh Gundtoft


cred Bolle Brungaard Bodum i


cred Christen Kall i Jestrup


cred Jacob Hauge Tvolm


cred Jens Viby Ydby i


cred Thomas Sørensen Helligsø


cred Laurits Led Sperring


cred Niels Ginnerup Lastør?


cred Christen Bollesen Søndberg paa Anders Neesborg's regning


Jens Klit Baun i


cred Laurits Olufsen Ginnerup


cred Laurits Jensen Søndberg Thyholm


cred Jens Jensen Refs1763 Jun 27th
031 cred Jens Thomassen Bodum i1763 Sep 26th
038 auction full list of buyers


vurd Claus Langemarch

039 vurd Anders Jensen Kiel
Thisted Tinstrup 12 1680 Niels Andersen Baun 1763 Sep 29th reg Oct 29th Niels Andersen og Maren Villadsdatter (Niels Andersen Baun og Maren Villadsdatter/ Niels Baun og Maren Villadsdatter) 039 lauv Jens Sørensen Tinstrup
A 1739 Villads Nielsen 30aar
vurd Anders Jellesen Tinstrup
B 1734 Dorthe Nielsdatter 35aar viet Peder Kiel og Dorthe Nielsdatter Tinstrup
vurd Jens Thomassen Tinstrup
c Anne Nielsdatter tje i København

D 1743 Maren Nielsdatter 26aar hjem

Sennels 13 Kirsten Pedersdatter 1765 Oct 13th reg Nov 12th Niels Christensen og Kirsten Pedersdatter (Niels Christensen Kirche og Kirsten Pedersdatter/ Niels Kirche og Kirsten Pedersdatter) B: 043 ejer Sommer til Todbøl
A 1762 Jeppe Nielsen 3aar
form Christen Nielsen Sennels
B 1764 Anne Nielsdatter 2aar
vurd Niels Andersen Malle i


vurd Jens Sørensen Sennels af
Heltborg Ullerup By 14 1700 Ingeborg Pedersdatter 1765 Oct 30th reg Oct 31st Jens Pedersen og Ingeborg Pedersdatter v1723 i Vestervig (Jens Pedersen Enggaard og Ingeborg Pedersdatter / Jens Enggaard og Ingeborg Pedersdatter) 044 vurd Niels Pedersen Ullerup By (Niels Enggaard)
bro Christen Pedersen Skraeder (Christen Skraeder) Randrup i Vestervig
vurd Niels Madsen Høj Ullerup By (Niels Høj)
søs Kirsten Pedersdatter viet Laurits Nielsen og Kirsten Pedersdatter Randrup
form Oluf Mogensen1766 Feb 1st søs Margrethe Pedersdatter hos søs KP 049
Getterup Gundtoft 15 Karen Pedersdatter 1766 Mar 15th reg Mar 18th Isach Christensen og Karen Pedersdatter v2 057 vurd Christen Nielsen
v1: Villum ____ og Karen Pedersdatter B:
vurd Christen Lauritsen Gundtoft Mølle
a Peder Villumsen 20aar
form morbro Christen Pedersen Sønderhaagaard Sønderhaa
b Kirsten Villumsdatter 28aar
form Christen Jensen Refs af
c Inger Villumsdatter 24aar tje Madsted i Hvidberg Sogn hos Christen Krabbesen
sign Jens Madsen Yde (Jens Madsen)1766 Jun 26th Karen Villumsdatter 22aar tje Jens Poulsen Thorsted
nævn Christen Stensgaard
Visby Ambygaard 16 Christen Pedersen 1766 Apr 23rd Christen Pedersen og Maren Pedersdatter B: 065 forv Gudiche Svenningsen af Nørrehedegaard
CP bro Hans Lehman (Hans Pedersen Lehman) Heltborg
vurd Clemed Thorchildsen Visby
CP søsbørn Maren Pedersdatter død:
vurd Hans Nielsen Visby
1 1731 Peder Jensen
lauv Christen Nielsen Gudenees
2 1734 Anne Jensdatter Amby 31aar 067 nævn Peder Jensen Ambygaard
Heltborg Kiestrup 17 1688 Karen Nielsdatter 1766 Jun 25th D1 Mads Krabbesen og Karen Nielsdatter d2 B: 070
A 1722 Christen Madsen Høj

B 1724 Krabbe Madsen 31aar hos sin bro

c Niels Madsen Ullerup By

D 1727 Peder Madsen Ullerup By

E 1732 Margrethe Madsdatter viet Christen Nielsen og Margrethe Madsdatter Østergaard Jestrup i (Christen Nielsen Østergaard)

f Anne Christensdatter viet Jørgen Jensen og Anne Christensdatter Dover Mølle

Grurup Gammelby 18 1711 Bolle Lauritsen 1766 Feb 8th reg Feb 9th Bolle Lauritsen og Anne Christensdatter v1754 i Grurup 073 lauv Frederich Andersen Tømmermand Gammelbygaard
søs Maren Lauritsdatter viet Christen Pedersen og Maren Lauritsdatter Mollerup Thyholm
vurd Mads Møller Abildgaard Mølle ( Mads Madsen Møller)
søs Mette Lauritsdatter viet Jens Andersen og Mette Lauritsdatter Bodum By
vurd Christen Hansen Grurup af
søs Anne Lauritsdatter død Anders ____ og Anne Lauritsdatter B:

1 Niels Andersen tje paa Bodum Bisgaard

2 Laurits Andersen tje Bodum By 083
Øster Vandet Hjardahl 19 1709 Margrethe Andersdatter 1766 Jul 7th Niels Olufsen og Margrethe Andersdatter v1738 i Sjørring B: 084 vurd Poul Nielsen Smed (Poul Smed)
A 1744 Anders Nielsen 21aar tje Just Jensen Neestrup
vurd Thomas Andersen Frøkjaer (Thomas Frøkjaer)
B 1747 Oluf Nielsen 20aar tje Just Jensen Neestrup

C 1740 Anne Nielsdatter 25aar 086
Skinnerup 20 1731 Maren Andersdatter 1767 Mar 26th reg Apr 24th Anders Christensen og Maren Andersdatter (Anders Christensen Torp og Maren Andersdatter / Anders Torp og Maren Andersdatter ) B: 087 form morbro Christen Olufsen Hjardemaal af
A 1755 Bodil Andersdatter 11aar
praest farbro Oluf Veje Tilsted af
B 1757 Michel Andersen 9aar
vurd Peder Pedersen Koch (Peder Koch) Skinnerup
C 1759 Christen Andersen 7aar
vurd Villads Nielsen Baun (Villads Baun) Tinstrup
D 1762 Anders Andersen 4aar

E 1764 Peder Andersen 2aar

F 1766 Jens Andersen 6maa

Ydby Dover 21 1693 Jens Pedersen 1767 May 3rd reg May 26th Jens Pedersen og Ingeborg Jespersdatter B: 092 forv Claus Langemarch Dover Kiel
A 1737 Jesper Jensen 29aar
vurd Niels Michelsen Dover af
B 1740 Anders Jensen 27aar tje Mads Smed Dover i
vurd Jens Christensen Dover af
C 1746 Peder Jensen 20aar
form morbro Thomas Jespersen Aarup af
D 1745 Kirsten Jensdatter 32aar
form morbro Jens Jespersen Snedsted af
E 1748 Maren Jensdatter 18aar
sign Ejler Pedersen
Thorsted 22 1687 Christen Isachsen 1767 Jun 28th reg Jul 28th D2 Christen Isachsen og Kirsten Jensdatter d1 B: 100 nævn Jens Mouritsen Thorsted af
A 1719 Isach Christensen Gundtoftgaard Getterup Sogn
nævn Peder Christensen Thorsted af
B 1722 Christen Christensen Thorsted i

C 1741 Poul Christensen 26aar tje Jens Sø Jannerup

D 1743 Peder Christensen 23aar

hvor? 23 Peder Madsen Høj 1767 Aug 22nd Peder Madsen Høj og Anne Margrethe 102 Jens Kaarsgaard
morfar Niels Nielsen Enggaard
Jens Jensen Roikjaer (Jens Roikjaer)
Thisted Tinstrup 24 1705 Christopher Christensen 1767 Nov 26th Christopher Christensen og Maren Jørgensdatter B: 103 Peder Madsen Høj Ullerup (Peder Høj)
A 1749 Sidsel Christophersdatter 18aar
fogd Søren Brøndum Todbøl
B 1751 Kirsten Christophersdatter 16aar
hart 0022


nævn Laurits Nielsen Tinstrup af


nævn Anders Jensen Torp af


sign Jens Andersen


sign Peder Andersen
Heltborg Lodborg 25 Maren Christensdatter 1767 Jul 27th Thøger Jensen og Maren Christensdatter B: 105 nævn Mads Jensen Gadegaard
A 1759 Oluf Thøgersen 8aar
nævn Christen Nielsen Heltborg
B 1756 Christen Thøgersen 18aar?
nævn Jens Christensen Heltborg
C 1752 Sidsel Thøgersdatter 14aar

D 1754 Karen Thøgersdatter 12aar

D 1757 Karen Thøgersdatter 9aar 109
Heltborg Ullerup By 26 Voldborg Pedersdatter 1767 Nov 9th Jens Sørensen og Voldborg Pedersdatter (Jens Sørensen Kaasgaard og Voldborg Pedersdatter/ Jens Kaasgaard og Voldborg Pedersdatter) B: 110 form morbro Anders Pedersen Toftum
1757 Søren Jensen 10aar
vurd Niels Christensen Ullerup By
1759 Ingeborg Jensdatter 8aar
vurd Christen Clausen Ullerup By
1761 Anne Jensdatter 6aar

1763 Peder Jensen 4aar

1765 Jens Jensen 3aar

Heltborg Ullerup By 27 Kirsten Olufsdatter 1767 Dec 3rd Niels Christensen og Kirsten Olufsdatter v1748 i Heltborg (Niels Christensen Høj og Kirsten Olufsdatter/ Niels Høj og Kirsten Olufsdatter) B:
form Jens Kaasgaard Ullerup fra
1749 Oluf Nielsen 16aar
vurd Niels Christensen Ullerup By
1757 Niels Nielsen 10aar
vurd Laurits Pedersen Ullerup By
1759 Maren Nielsdatter 7aar

1763 Karen Nielsdatter 4aar

Ydby Dover 28 1697 Kirsten Lauritsdatter 1768 Jan 20th Peder Pedersen og Kirsten Lauritsdatter v2¨B: 119 vurd Thomas Pedersen Dovergaard af
A (1738 Dorthe Cathrine Pedersdatter) 1838 Dorthe Kirstine Pedersdatter viet Thomas Jensen og Dorthe Kirstine Pedersdatter her
vurd Niels Michelsen Gadegaard Dover af (Niels Gadegaard)
v1 Hans ____ og Kirsten Lauritsdatter B:
nævn Jørgen Hansen Gundtoft af
PP's stedfar Jørgen Hansen gift Gundtofte By Todbøl Gods 125 nævn Thomas Jensen
Thisted Torp 29 Søren Jensen Frost 1768 Jul 10th reg Jul 18th Søren Jensen Frost og Karen Nielsdatter 126 vurd Jens Sørensen Tinstrup
bro Anders Jensen
vurd Peder Sø Torp af
søs Anne Jensdatter viet Anders Jellesen og Anne Jensdatter Tinstrup i
hos Thomas Jensen


sign Poul Christensen


sign Christen Pedersen Heltborg
Heltborg Gammelby 30 Anne Christensdatter 1769 Jan 9th D1 Erich Lauritsen og Anne Christensdatter d2 127 form Frederich Andersen Gammelbygaard


form Jens Sørensen Kaasgaard Ullerup af (Jens Kaasgaard)
Heltborg Gammelby 31 Peder Madsen Smed (Peder Smed) 1769 Oct 8th reg Oct 9th Peder Madsen og Maren Lauritsdatter v2 127 vurd Thomas Bjerregaard Kjeldstrup
Christen ____ og Maren Lauritsdatter v1 B:
vurd Peder Lynderup Kjeldstrup
a Mads Andersen og Else Christensdatter Getterup Gundtoft
lauv Michel Lauritsen
nævn Anne Christensdatter død

Hillerslev Kjeldstrup 32 1713 Peder Michelsen 1769 Oct 8th reg Nov 7th Peder Michelsen og Maren Lauritsdatter 128 vurd Thomas Lauritsen
søs Anne Michelsdatter viet Søren Andersen og Anne Michelsdatter Hjardemaal af
vurd Peder Pedersen Kjeldstrup
halvbro Anders Justsen Thisted i
lauv Michel Lauritsen
halvsøs Anne Justsdatter enche til Niels Jensen Bisgaard og Jane Justsdatter Hillerslev

Heltborg Ullerup By 33 1691 Jens Pedersen Enggaard (Jens Enggaard) 1770 Jan 18tth reg Jan 19th
129 nævn Jens Kaasgaard
bro Søren Pedersen død i Ullerup B:
nævn Jens Enggaard
1 Jens Sørensen Ullerup
vurd Niels Høj
2 Peder Sørensen i Aarhus 2aar siden tje som schriverkarl her Brøndum Folum
nævn Jens Jensen Roikjaer
3 Kirsten Sørensdatter viet Anders Kjaergaard og Kirsten Sørensdatter Grurup i

bro Christen Pedersen død i Ullerup B:

1 Søren Christensen Thisted i

2 Maren Christensdatter tje Morsø

bro Anders Pedersen død i Schandrup Morsø B:

1 Peder Andersen død i Schandrup Morsø B:

a

b

2 Dorthe Andersdatter viet Christen Andersen og Dorthe Andersdatter Thisted i

3 Kirstine Andersdatter viet Falch Curtsen og Kirstine Andersdatter Hesselberg Morsø i

4 Karen Andersdatter viet ____ og i Flade Morsø

5 Anne Andersdatter tje bro Tved?

6 Elisabeth Andersdatter Schrannerup Morsø

bro Mads Pedersen nok død i København B:

a datter

Hillerslev Schousted 34 1713 Peder Andersen Møller (Peder Møller) 1771 Dec 18th reg Dec 19th Peder Andersen og Maren Nielsdatter (Peder Andersen Møller og Maren Nielsdatter/ Anders Møller og Maren Nielsdatter 132 fuld Villads Nielsen Baun (Villads Baun) Schousted By
V1 Peder Andersen og Maren Sørensdatter B:
vurd Michel Nielsen Schousted By
A 1754 Anders Pedersen 18aar
vurd Michel Jensen Kløv i
B 1758 Christen Pedersen 15aar
lauv Michel Nielsen Kløv By Hundborg
V2 Peder Andersen og Maren Nielsdatter B:
form Christen Pedersen
C 1769 Niels Pedersen 3aar
form fars næstsøsk barn Peder Christensen Oddersø
D 1768 Anne Pedersdatter 4aar
form Berthel Andersen død straks
E 1766 Mette Marie Pedersdatter 6aar
lauv Jacob Pedersen Søgaard (Jacob Søgaard)
F 1771 Maren Pedersdatter 8uge 136 nævn Christen Hesseldahl Vigsø i
Thisted Torp 35 1714 Inger Thorchildsdatter 1772 Dec 19th reg Dec 21st Anders Jensen og Inger Thorchildsdatter v1739 i Thisted B (Anders Jensen Frost og Inger Thorchildsdatter/ Anders Frost og Inger Thorchildsdatter): 138
A 1744 Jens Andersen 28aar

B Inger Andersdatter viet Anders Jensen og Inger Andersdatter Nors i

C 1746 Maren Andersdatter viet Thomas Andersen og Maren Andersdatter Torp By i

D 1747 Anne Andersdatter viet murmester Michel Hedegaard og Anne Andersdatter Thisted i

E 1750 Kirsten Andersdatter 22aar hjem

Getterup Gundtoft 36 1720 Isach Christensen 1772 Jul 27th Isach Christensen og Maren Madsdatter B: 140 vurd Christen Nielsen Getterup
A 1768 Villum Christian 5aar
lauv Niels Jensen Rosholm degn Getterup Helligsø (Niels Rosholm)
B 1772 Christian 5aar
for Christen Christensen Thorsted


form Christen Madsen Høj


vurd Jens Nielsen Smed Gundtoft af (Jens Smed)
Ydby Dover 37 1745 Anders Jensen ugift ungkarl 1773 Feb 20th Jens Pedersen og Inger Jespersdatter B. 142 vurd Peder Olufsen Dover By
Bro 1737 Jesper Jensen 38aar tje ritmester Falster Infanteri reg tidligere Helsingør Købstad Sjælland indkvarteret
vurd Christen Christensen Dover By
Bro 1737 Peder Jensen 26aar

Søs 1734 Kirsten Jensdatter 39aar

END


søs Maren Jensdatter 21aar tje organisten Schageberg i Thisted 143