Carl Peter Madsen - Skifteuddrag - Bodum Bisgård


Oversigt

Bodum Skifte Extract
Bodum Skifte Registery


Ark 1: Bodum Skifte Extract

place no deceased date of death/ allocation of fonds heirs recepients page conselor assessor executor sheriff etc
sted nr. afdød dato arvinger side forvalter vurderingsmænd formyndere sognefoged
Bodum 93 Edel Nielsdatter 1724 Jan 26th ugift 001b
Bodum 16 Christen Bollesen 1723 Jun 12th Christen Bollesen og Elisabeth Pedersdatter 002a
1721 Else Christensdatter 3aar

1722 Anne Christensdatter 40uge

vær Niels Bollesen Bodum

vær Thomas Bollesen Toftum

vur Anders Nielsen Bodum

vur Christen Jensen

Bodum 107 Elisabeth Pedersdatter 1724 Nov 1st Jens Thorchildsen og Elisabeth Pedersdatter 003b
1724 Christen Jensen 24dag hos farsøs I Thy

1720 Else Christensdatter 4aar

1722 Anne Christensdatter 2aar

vær Niels Bollesen Bodum

vær Thomas Bollesen Toftum
vur Laurits Poulsen Bodum
Ove Jacob Andersen Bodum Bisgaard
vur Anders Nielsen Bodum
Bodum 91 Niels Christensen Møller 1725 Dec 25th 2 Niels Christensen Møller og Maren Hansdatter (Niels Christensen og Maren Hansdatter) 005b
1714 Karen Nielsdatter 11aar

vær Poul Hansen Dover

Michel Hansen Dover

1 Niels Christensen Møller og Johanne Nielsdatter (Niels Christensen og Johanne Nielsdatter)

1688 Johanne Nielsdatter 37aar tje Thomas Christensen Sjørind

1690 Gertrud Nielsdatter 35aar hos Jens Pedersen Bodum

1694 Maren Nielsdatter 31aar; Jens Pedersen og Maren Nielsdatter

1701 Kirsten Nielsdatter tje Christen Jensen Degn Visby I

vær Jens Pedersen morbro til de 4børn Hellum gamle Mølle
vur Laurits Poulsen Bodum
Peder Nielsen Kirche Tvolm
vur Anders Nielsen Bodum
Jacob Andersen Møller Bodum Bisgaard
Jacob Andersen Møller Bodum Bisgaard
Ydby Dover 47 Michel Hansen 1725 Feb 24th Michel Hansen og Dorthe Andersdatter 007a
1706 Hans Michelsen 19aar

1710 Anders Michelsen 15aar

1712 Christen Michelsen 13aar

1703 Maren Michelsdatter 22aar

vær Jens Pedersen Dover

Poul Jensen

Oluf Jensen

Bodum 58 Hans Jensen 1725 Jul 21st Hans Jensen og Anne Christensdatter 008b cap Thot Bodum Bisgaard
1700 Poul Hansen 25aar tje Hans Nielsen Bodum
Thomas Lauritsen Ydby
1703 Christen Hansen 22aar hos mor I gaarden
Dorthe Thøgersdatter Brundgaard
vær Thomas Jensen Bodumgaard
Peder Nielsen Kirche Tvolm
Ydby Tvolm Krogh 1 Anne Andersdatter 1725 Dec 1st Erich Johansen og Anne Andersdatter 010a Christen Lauritsen Tvolm
Bodum 104 Niels Nielsen 1726 Jul 30th Hans Nielsen og Gunver Andersdatter 013a Laurits Nielsen
1719 Anne Hansdatter 6aar hos mor
Laurits Poulsen
vær Poul Madsen Sem By Thyholm

Bodum 6 Christen Andersen 1768 Apr 18th bachelor, Glarmester 015a
Ydby Sinnerup 59 Niels Jensen 1727 Jul 31st Niels Jensen og Karen Pedersdatter 015a
vær Anders Nielsen Sinnerup

1717 Jens Nielsen 10aar

1719 Peder Nielsen 8aar

1721 Maren Nielsdatter 6aar

1723 Kirsten Nielsdatter 4aar

vær Poul Jensen Gadegaard Helligsø morbro

vær Niels Pedersen Tygstrup Vestervig

Sig Christen Jensen, Laurits Mortensen, Anders Nielsen, Niels Pedersen

Bodum 92 Anne Nielsdatter 1727 Oct 29th 2 Anders Christensen og Anne Nielsdatter (hart 6032) 018a
1702 Christen Andersen 25aar

1704 Maren Andersdatter 23aar

1708 Gertrud Andersdatter 19aar

1 Christen ____ og Anne Nielsdatter

1698 Anne Christensdatter 29aar

kre Jens Clemedsen Barslev

Kre Niels Pedersen Barslev

kre Laurits Led Bodum

Niels Bolelsen Kongsgaard Bodum

Anders Poulsen Ladefoged paa Bodum Bisgaard

Christen Jensen Borre Barsfeld
Thomas Lauritsen Ydby
Hurup Refs By 72 Birgithe Lauritsdatter 1728 May 22nd ____ og Birgithe Lauritsdatter 020a Niels Christensen
Kirsten Christensdatter, Christen Nielsen og Kirsten Christensdatter Haresyssel Meirup Sogn
Gregers Lauritsen Refsgaard
Bodum 38 Niels Christensen Smed 1728 Sep 18th Niels Christensen Smed og Kirsten Christensdatter (Niels Christensen og Kirsten Christensdatter) 22b
1710 Jens Nielsen 18aar hos mor

1705 Johanne Nielsdatter 23aar tje Laurits Nielsen Kalerup Thyholm
vur Laurits Nielsen Bodum
vær Thorchild Christensen Getterup morbro
vur Bolle Krabbesen Bodum
Bodum Brundgaard 60 Peder Jensen 1729 Mar 2nd Peder Jensen og ____ (Peder Bollesen? Fordi farbro er listet 023b
Elisabeth Pedersdatter 1729 død før (Christen ____ og Elisabeth Pedersdatter) hendes børn

1720 Else Christensdatter 9aar

vær Niels Bollesen Kongsgaard farbro

1725 Christen Jensen 4aar søn

Vær Jens Thorchildsen Tvolm Ydby far til Christen Jensen
sig Poul Jensen, Christen Jensen mfl
Bodum 33 Anders Christensen 1729 Apr 23rd Anders Christensen og ____ 026a
1703 Christen Andersen 26aar tje Christen Christensen Gramstrup

1705 Maren Andersdatter 24aar I gaarden

1709 Gertrud Andersdatter 20aar tje Mads Christensen Copperø Getterup

vær Mads Christensen Copperø Getterup
sig Thomas Nielsen mfl
Bodum 35 Christen Christensen 1730 Jan 1st Christen Christensen og Gertrud Jensdatter 027a
1708 Maren Christensdatter 18aar tje Jens Gunnersen

1712 Christen Christensen 18aar

1715 Kirsten Christensdatter 15aar

1719 Mette Christensdatter 11aar hos mor I gaarden

vær Oluf Jensen Dovergaard Ydby morbro
sig Anders Nielsen, Jens Christensen mfl
Bodum 113 Kirsten Poulsdatter 1730 Feb 28th Laurits Andersen og Kirsten Poulsdatter 029a
1725 Johanne Lauritsdatter 5aar

1728 Anders Lauritsen 3aar

1730 Mads Lauritsen 30dag

kre Mette Andersdatter farsøs

kre Peder Jensen tjekarl

kre Gravers Lauritsen
sig Anders Nielsen, Laurits Nielsen mfl
Bodum 48 Poul Hansen 1730 Apr 9th Poul Hansen og Gunver Andersdatter (Giørild Andersdatter) 031a
1727 Johanne Poulsdatter 3aar

vær Christen Hansen Bodum farbro

Bodum 17 Christen Bollesen 1730 Aug 6th Christen Bollesen og Maren Christensdatter 032b
vær Anders Nielsen Bodum

1701 Kirsten Christensdatter 29aar Erich Christensen og Kirsten Christensdatter Bodum

1705 Maren Christensdatter 25aar tje Niels Christensen Refsgaard

1708 Anne Christensdatter 22aar

1712 Christen Christensen 18aar hos mor

Vær Bolle Krabbesen Bodum farbro

Ydby 30 Maren Christensdatter 1731 Apr 3rd Niels Christensen og Maren Christensdatter 035b
1712 Christen Nielsen 19aar hos far

Anne Nielsdatter

Mette Nielsdatter hos far

Johanne Nielsdatter (vær) Niels Astrup og Johanne Nielsdatter Ydby

Bodum 81 Thomas Lauritsen 1731 Sep 25th Thomas Lauritsen og Gertrud Nielsdatter 037a
vær Peder Andersen

1708 Niels Thomassen 23aar

1713 Karen Thomasdatter 18aar

Laurits Jensen Ydby mors søs mand (so Laurits Jensen og ____ Nielsdatter)

Bodum 12 Peder Andersen 1732 Jul 14th Peder Andersen og Anne Christensdatter 039a
Christen Pedersen

Karen Pedersdatter tje I Nykøbing

1712 Anders Pedersen 20aar hos mor

vær Niels Jensen Kongsgaard

Bodum Bisgaard Mølle 90 Jacob Andersen Møller 1732 Jan 27th Jacob Andersen Møller og Maren Jensdatter (Jacob Andersen og Maren Jensdatter) 041a
Maren Madsdatter JA's mor Morsø so (Anders ____ og Maren Madsdatter)

kre Anders Poulsen Ladefoged Bodum Bisgaard

kre Niels Michelsen Bodum

kre Peder Harse og Maren Avetander Viborg

Jesper Leth Votborg Mølle

Joseph Maarsen Agger

Laurits Glarmester Nykøbing

Hans Hansen Frøslevgaard

Knud Hee Søndberg

Jens Bastrup Lindberg forpagter

Anders Praestegaard Vejrum

Niels Lauritsen Refsbøl

Bodum 52 Johanne Jensdatter 1732 Dec 14th
046a
Ydby Krogh 40 Peder Christensen 1733 Aug 30th Peder Christensen og Karen Madsdatter af Bedsted 048a
Kirsten Pedersdatter mor til PC Klastrup

Villads Christensen Visby

Anders Christensen tje I Vilsgaard

Christen Visby søn 1717 Hans Christensen 16aar I Refs

Christen Jensen Bedsted

Vær Laurits Jensen

vær Svenning Gudichsen

Rudstrup Vestervig Closter

Bodum 55 Maren Jensdatter 1738 Dec 1st (30) (80aar) 1758 Morten Christensen og Maren Jensdatter 055b
Else Mortensdatter Christen Jensen og Else Mortensdatter Ydby (steddat til MJ)

Maren Mortensdatter Christen Thorchildsen og Maren Mortensdatter Bodum

1707 Birgithe Mortensdatter 31 hos far

Etterup
Niels Jensen 1740 Apr 13th Niels Jensen (hart 4710) 058_
1719 Maren Nielsdatter 31aar tje Mads Spanggaard Schyum

1712 Bodil Nielsdatter 28aar hos far

Vær Enevold Olufsen Etterup

Vær Knud Nielsen Etterup

Bodum 23 Birgithe Christensdatter 1741 May 6th Bolle Mortensen og Birgithe Christensdatter 060a
1714 Christen Bollesen 27aar kon tje soldat

1726 Morten Bollesen 15aar hjemme

1723 Birgithe Bollesdatter hjemme

Etterup 22 Anne Christensdatter 1742 Feb 3rd (30) Jens Jensen Ladefoged og Anne Christensdatter (Jens Jensen og Anne Christensdatter) 061b Peder Christensen
1732 Erich Madsen 10aar
Laurits Christensen
1736 Dorthe Jensdatter 6aar
Jens Jensen
1737 Inger Jensdatter 4aar 6maa
Mads Pedersen
1740 Christen Jensen 2aar
Knud Nielsen
Peder Christensen AC's søs mand (Peder Christensen og ____ Christensdatter)

Vær Jens Thorsen Villerup

Bodum 46 Maren Gregersdatter 1742 Apr 12th Hans ____ og Maren Gregersdatter 064b Johan Schmidt
Hans søn: Anne Hansdatter barnebarn (so Hans ___ og Gunver Andersdatter)

Anne Christensdatter datter

Johanne Poulsdatter datter

Vær Peder Christensen Kroghborg Tvolm
Sig Peder Christensen Ulsted, Anders Nielsen , Søren Rasmussen, Niels Thomassen mfl
køb: Christen Bollesen Bodum, Karen Christensdatter Bodum, Thomas Ørbo Bodum, Iver Lauritsen Bodum, Søren Rasmussen, Peder Thomassen Refs, Maren Christensdatter Bodum, Daniel Holst, Niels Ammonsen Bodum, Jens Smed, Christen Rytter Refs, Laurits Koch Bodu

Bodum 21 Anne Christensdatter 1745 Dec 20th Jens Poulsen og Anne Christensdatter 071_
1724 Else Jensdatter 21aar

1723 Christen Jensen 22ar

1725 Karen Jensdatter 20aar

Bodum 100 Christen Nielsen Møller 1746 May 24th 1: Christen Nielsen og ____; 2 Christen Nielsen og Edel Jensdatter 072_
1728 Maren Christensdatter 28aar

1719 Dorthe Christensdatter 27aar

1721 ____ Christensdatter 25

1725 Stjuer Christensdatter 21aar

1734 Karen Christensdatter 12aar

1736 Michel Christensen 10aar

1739 Christen Christensen 7aar enchen er stedmor til

vær Jens Kiel

Anders Pedersen Hvidberggaard Mors domsmand søs mand so ( Anders Pedersen og ____ Jensdatter)

Ydby Tvolm 14 Christen Christensen Bach 1747 Jan 27th Christen Christensen Bach og Karen Madsdatter (Christen Christensen og Karen Madsdatter) (matr #9 1730 og #7 1231); nævnes: 073b
Anders Madsen konens halvbro I Bedsted (Anders Madsen og Elisabeth____)

1731 Mads Andersen 16aar (hos afdød I 9aar)

Anne Andersdatter, Laurits Nissum og Anne Andersdatter Ovemtoft Sogn Holtum ved Tønder

1728 Kirsten Andersdatter 19aar I Bedsted hos mor

Jens Christensen Bach

Niels Christensen Bach
Mads Simonsgaard Tvolm
Christen Albrecht Koue

køb Christen Pedersen Sinnerupgaard, Jens Villadsen Lodahl, Christen Coppersmed Jestrup, Christen Jensen Vestervig Closter, Trap, her Oksbøl, Niels Jensen Tranekjaer, Ejlert Bach, Jens Bach, Thomas Skraeder, Niels Snaever Nørre Getterup, Jens Andersen Bed

Christen Ladefoged Bodum Bisgaard, Peder Clausen Refs, Anders Kjaer, Mads Nielsen Torp, Peder Olufsen degn Helligsø, Niels Schaarup Tobbel, Jacob Smed, her Pretzmann, Christen Jensen Jannerup, Jens Thorchildsen Tvolm, Laurits Koch, Simon Christensen Flesc

Corporal Barslev, Christen Kammersgaard, Inger Foged Dover, Laurits Koch, Mads Rasmussen Getterup,sergeant Iversen, Jens Christensen Randrup, Peder Thomassen Hurup, Jens Nielsen Sinnerup, Jens Smed Gundtoft, Anders Nørregaard Helligsø, Christen Koch Elste

Ydby Tvolm 82 Karen Madsdatter 1747 Feb 2nd Christen Christensen Bach og Karen Madsdatter (Christen Christensen og Karen Madsdatter) 073b
Bodum Lynderup 108 Else Pedersdatter 1747 Apr 22nd Skraeder Christen Pedersen og Else Pedersdatter (hart 3600) 083a
Thorchild Christensen

1727 Peder Christensen 20 tje Store Estrup

Mette Christensdatter, Christen Kylle og Mette Christensdatter Jestrup

1721 Maren Christensdatter 26aar tje C Kylle I Jestrup

Bodum 39 Niels Christensen 1747 Aug 23rd Niels Christensen og Karen Pedersdatter (nævnes 1731 Feb 6th) (hart 3221= 084a
Christen Nielsen

1719 Anne Nielsdatter 28aar

1720 Maren Nielsdatter 27aar

vær Peder Pedersen Sinnerupgaard morbro

Bodum 37 Jens Christensen 1748 Sep 23rd her Christen Andersen og Anne Jensdatter 085a vur Christen Nielsen Schoumand Ydby, Christen Lauritsen Ydby, Christen Andersen
, samt hendes datter

vær Christen Jensen

Bodum 37 Jens Christensen 1748 Sep 23rd Jens Christensen og Dorthe Jensdatter 085a
1713 Anders Jensen 36aar

1717 Jens Jensen 31aar

1720 Anders Jensen 28aar

1724 Christen Jensen 24aar

1733 Christen Jensen 15aar

1732 Edel Jensdatter 16aar

Kirsten Jensdatter

Bodum 77 Maren Lauritsdatter 1750 May 4th Clemed Nielsen og Maren Lauritsdatter 085b
Niels Clemedsen

1734 Margrethe Clemedsdatter 16aar

1737 Maren Clemedsdatter 13aar

vær Niels Lauritsen ML's bror

Bodum 36 Erich Christensen 1750 Aug 14th Erich Christensen og Kirsten Christensdatter 087b vur Anders Michelsen
Christen Erichsen Rytter

____ Erichsen 22aar

Jacob Erichsen 19aar

Christen Erichsen

vær Niels Christensen farbro

vær Christen Christensen morbro
vur Christen Thorchildsen og Laurits Andersen
Bodum 27 Karen Christensdatter 1750 Nov 6th fattigt menneske til huse hos: 088b
Karen Bach Bodum (hard to read):

Maren Lauritsdatter

Karen Lauritsdatter

Anne Lauritsdatter

Kirsten Ubbesdatter søs

Niels Pedersen

kre Karen

kre Jørgen Nielsen

Bodum 51 Edel Jensdatter 1750 Nov 20th Poul Lauritsen og Edel Jensdatter (hart 0612) 089b
1747 Christen Poulsen

1749 Laurits Poulsen 1aar

?Jens Jensen Kiel morbro?

Bodum 75 Karen Lauritsdatter 1752 May 13th Anders Michelsen og Karen Lauritsdatter (hart 4030) 090b
1740 Michel Andersen 12aar

Vær Hans Michelsen Dover

Bodum 118 Krabbe Thomassen 1752 May 25th (30) Krabbe Thomassen og Else Christensdatter 091b
Laurits Krabbesen Bodum

1718 Christen Krabbesen Bodum 34aar

1722 Laurits Krabbesen 30aar Bodum

1730 Anne Krabbesdatter 22aar Karby Praesteg

1735 Else Krabbesdatter 27aar tje her Schmidt I

Maren Krabbesdatter tje Christen Pedersen Bodum

Vær Jens Thorsen

vær Niels Thorsen

Heltborg 95 Karen Nielsdatter 1755 Jan 13th Jesper Christensen Dahl og Karen Nielsdatter (side 97b) (Jesper Christensen og Karen Nielsdatter) (hart 3732) 092b
1730 Maren Jespersdatter 23aar

1733 Dorthe Jespersdatter 22aar?

1734 Bodil Jespersdatter 21aar

1736 Karen Jespersdatter 19aar

1739 Christen Jespersen 16aar

1743 Johanne Jespersdatter 12aar

1746 Karen Jespersdatter 9aar

1748 Niels Jespersen 7aar

Vær Christen Nielsen Østergaard Josping? Sønderhaa Sogn morbro?

Peder Pedersen
vur Niels Jensen, Niels Madsen
Bodum 94 Else Nielsdatter 1756 Feb 22nd Christen ____ og Else Nielsdatter (hart 0021) 095a vur Christen Bollesen, Jens Nielsen Bodum
Christen Christensen Bach ældst soldat

Niels Christensen Ørbo

Anne Christensdatter

Maren Christensdatter

Niels Christensen

Vær Christen Nielsen Bach morbro fød I Norge (Norway)

nævnes yngste søn Niels Nielsen

Bodum 98 Maren Nielsdatter 1756 Mar 3rd Niels Andersen og Maren Nielsdatter (hart 5700) 096a vur Niels Thomassen Bodum, Laurits Koch Bodum
Jens Nielsen Snaever afd bro Ydby By Snaeverhus

Kirsten Nielsdatter afd søs

Heltborg 42 Jesper Christensen Dahl 1756 Jul 1st Jesper Christensen Dahl og Karen Nielsdatter (side 92b) (Jesper Christensen og Karen Nielsdatter) (hart 8732) 097b vur Niels Jensen Sinnerup, Niels Madsen Heltborg
1731 Kirsten Jespersdatter 25aar Niels Nielsen og Kirsten Jespersdatter

1734 Bodil Jespersdatter 22aar

1745 Karen Jespersdatter 11aar

1743 Johanne Jespersdatter 13aar

1735 Kirsten Jespersdatter 21aar

1748 Niels Jespersen 8aar

1756 pige 23uge

Christen Nielsen Østergaard dannermand Jestrup morbro

Peder Pedersen Holmgaard
vur Niels Jensen, Niels Madsen
Bodum 63 Christen Jensen Kiel 1757 May 15th bachelor 103a
Anders Jensen Kiel bro

Christen Hansen CJK er svigersøn

Kirsten Jensdatter søs afdød

Dorthe Jensdatter mor (so ?Jens Mortensen og Dorthe Jensdatter)

Bodum 13 Anne Andersdatter 1758 May 31st (30) Anders Nielsen Hetzgaard og Anne Andersdatter (Anders Nielsen og Anne Andersdatter) 104a vur Christen Hansen, Anders Pedersen
Niels Andersen

Mads Andersen

Jens Andersen Bodum

Bodum Kongsgaard 102 Clemed Nielsen 1758 Jun 30th 1: Clemed Nielsen og Maren Lauritsdatter 2: Clemed Nielsen og Edel Christensdatter 1758 død før 104b
1a Margrethe Clemedsdatter Niels Andersen og Margrethe Clemedsdatter Bodum

1b 1737 Maren Clemedsdatter 21aar

1c 1739 Niels Clemedsen 19aar

2a 1752 Maren Clemedsdatter 6aar

2b 1754 Thomas Clemedsen 4aar

2c 1754 Karen Clemedsdatter

vær Niels Andersen Bodum

Christen Lauritsen Jestrup Lyngs Sogn

Christen Christensen Dannermand Smerup Thyholm

capital Kirsten Thomasdatter Toftum

Refs By 96 Karen Nielsdatter 1758 Jul 15th Peder Thomassen og Karen Nielsdatter 109_ vur Thøger Michelsen, Anders Pedersen
Hans Nielsen Brundtoft bro til Karen

Maren Nielsdatter halvsøs til Karen (so Jens ____ og Maren Nielsdatter): hendes børn:

Maren Jensdatter soldat Laurits Jensen og Maren Jensdatter Copperø

1714 Maren Jensdatter 44aar

Kirsten Nielsdatter halvsøs til Karen, enche I Sundsted

Gertrud Nielsdatter enche Heltborg

Henrich Pedersen Dover farbro til Maren J

deb Peder Brendtoft og Maren Jensdatter
sign Hans Nielsen, Niels Jensen, Laurits Jensen , Niels Madsen mfl
Bodum 65 Bolle Koch 1758 Nov 15th 2 Bolle Mortensen Koch og Voldborg Christensdatter 1 Bolle Mortensen og Mette Christensdatter (Bodum KB) 112b
1a Christen Bollesen

1b Morten Bollesen

1c Birgithe Bollesdatter

vær Laurits Andersen farbro?

nævnes Voldborg Christensdatter, Thomas Jensen mfl

Bodum 18 Christen Jensen Brundgaard 1759 Dec 20th Christen Jensen Brundgaard og _____ Nielsdatter, 2 Christen Jensen Brundgaard og Kirsten Jensdatter (Christen Jensen og Kirsten Jensdatter) (hart 4731) 115b vur Christen Hansen Skindhøj, Thomas Jensen Bodum
1719 Jens Christensen 40aar

1715 Else Christensdatter 44aar

1726 Anne Jensdatter 33aar

1733 Anne Jensdatter 26aar

Vær Christen Nielsen Bach Bodum morbro
vur Niels Thomassen, Thomas Jensen sig Peder Christensen Krogstrup Jens Christensen,
Bodum 9 Jens Andersen 1760 Jun 19th Jens Andersen og Maren Jensdatter 117_
1 Else Andersdatter afdød søs til Christen (so Israel ____ og Else Andersdatter)

1730 Ingeborg Israelsdatter 30aar dat til Else A tje Anders Poulsen Handrup

2 Maren Andersdatter afdød søs til Christen hendes børn (thus Iver ____ og Maren Andersdatter):

Anders Iversen Helligsø

Mads Iversen Fole Sønder ude

Jens Iversen

Christen Iversen paa Vest Indien

1718 Anne Iversdatter 42 aar tje Helligsø Praesteg

3 Anne Andersdatter søs til Christensen Jens Jensen Tygstrup og Anne Andersdatter Torp Lyngs Sogn

4 Mette Knudsdatter halvsøs til Christen Niels Christensen og Mette Knudsdatter Helligsø

sign Jens Jensen Anders Jensen, Niels Christensen, Maren Jensdatter, Laurits Andersen mfl

Ydby Dover 87 Hans Michelsen 1760 Dec 2nd (30) Hans Michelsen og Sidsel Nielsdatter (hart 5420) 118b vur Jens Poulsen Dovergaard, Niels Michelsen Dover
Michel Hansen Heltborg

1737 Niels Hansen 23aar

1740 Thomas Hansen 20aar

1749 Christen Hansen 11aar

Niels Hansen 7aar?

1742 Dorthe Hansdatter 18aar

Maren Hansdatter

1757 Johanne Marie Hansdatter 3aar

Vær Christen Michelsen Dover farbro

sig Niels Nielsen, Christen Michelsen
vur Niels Michelsen Jens Poulsen
Bodum - Niels Jensen 1761 Jun 11th (30) Niels Jensen Kongsgaard og Kirsten Pedersdatter (hos sin søn Jens Nielsen)
vur Christen Hansen, Christen Thorchildsen
Jens Nielsen Kongsgaard I

Kirsten Pedersdatter hos Jens N I Kongsgaard

vær Anders Pedersen Bodum

Vær Christen Pedersen Helligsø

Bodum 24 Else Christensdatter 1762 Mar 29th (30) Iver Lauritsen og Else Christensdatter (hart 4500) 121a vur Niels Thomassen Bodum, Thomas Jensen Bodum
1752 Christen Iversen (Bodum KB)

1755 Laurits Iversen Xaar

1761 Thomas Iversen Xuge

Maren Iversdatter

Inger Marie Iversdatter

vær Jens Christensen Dover foged

Ydby Sinnerup 8 Erich Andersen 1762 Jun 14th (30) Erich Andersen og Sidsel Jensdatter (hart 5410) 122b
1737 Anders Erichsen 25aar

1743 Anne Erichsdatter 19aar

vær Laurits Jensen morbro

vær Christen Andersen farbro
vur Peder Christensen, Christen Christensen
Bodum 31 Maren Christensdatter 1762 Nov 2nd Anders Michelsen og Maren Christensdatter 124_ vur Niels Thomassen Bodum, Christen Hansen Bodum
1760 Karen Andersdatter 2aar

vær Christen Michelsen farbro

Bodum 123 Laurits Pedersen Yde 1763 Jun 6th Laurits Pedersen Yde og Kirsten Yde (Laurits Pedersen og Kirsten ____) 125b vur Christen Hansen, Christen Thorchildsen
1740 Peder Lauritsen 23aar

1742 Mogens Lauritsen 21aar

1752 Christen Lauritsen 11aar

1729 Inger Lauritsdatter 34aar

1730 Anne Lauritsdatter 33aar Christen Gunnersen og Anne Lauritsdatter

1744 Else Lauritsdatter 19aar

vær Christen Gunnersen Bodum

Bodum 53 Kirsten Jensdatter 1764 Sep 21st (30) Christen Brundgaard og Kirsten Jensdatter død hos søn: 126b vur Thomas Olufsen Heltborg, Mogens Jensen Sindberg og Karen Jensdatter
Jens Christensen Brundgaard

Anne Jensdatter nævnes
sig Mogens Jensen, Jens Christensen, Korsgaard
Bodum 119 Niels Thomassen 1765 Dec 19th Niels Thomassen og Kirsten Pedersdatter hos sin søn: 127a nævnes Corfitz Møller
Thomas Nielsen Bodum By

Else Nielsdatter Niels Erichsen og Else Nielsdatter

1744 Maren Nielsdatter 21aar tje sin bro Thomas Nielsen Bodum

vær Jens Andersen Bodum
vur Christen Hansen, Christen Christensen Grav
Bodum Bodumgaard 79 Jens Lauritsen 1767 May 27th bachelor 85aar so 1682 Jens Lauritsen (muligvis nevøer til Jens L (han er deres morbro?)) 128b
nævnes Niels Thomassen og hans søn Thomas Nielsen

nævnes Claus Langemarch Dover Kiel
nævn Niels Poulsen
Gilles Ouschersen Sømand paa Dragør, hans børn (Gilles Ouschersen og Maren Lauritsdatter afdød I Michel Snedker hus)

1730 Niels Ouscher Gillesen 37aar gift

1742 Laurits Gillesen 23aar

1723 Maren Gillesdatter 34aar Niels Poulsen og Maren Grillesdatter

1741 Karen Gillesdatter 26aar

Morten Gillesen (p135)

nævnes Jens Kiel

Niels Søndergaard

Christen Pedersen Kirche

nævnes afdød Jens Lauritsen morbro tilfalden I Thy
sig Laurits Hager
nævnes 1706 Marie Christine Lauritsdatter kom til Amager

Bodum Lynderup 101 Christen Nielsen 1767 Oct 17th (30) Christen Nielsen og Inger Christensdatter (hart 6502) 141a vur Christen Galsgaard Sinnerup, Christen Christensen Sinnerup
Niels Christensen 13aar

Christen Christensen 14aar

Laurits Christensen 12aar

vær Peder Christensen Sinnerup

vær Erich Thorchildsen Sinnerupgaard

nævnes Peder Pedersen Sinnerupgaard

Ydby 124 Christen Pedersen 1768 Jan 2nd Christen Pedersen og ____ 144b vur Christen Christensen, Mads Grud Ydby
Anne Christensdatter stedbarn

vær Christen Simonsgaard Tvolm

Bodum - Anders Michelsen 1768 Apr 19th Anders Michelsen og Karen Christensdatter 146_ Christen Pretzmann, Niels Erichsen, Christen Hansen
Knud Christensen gift I Odby Karen C's bro

Peder Christensen 36aar Karen C's bro

Anne Christensdatter Karen C's søs

Bodum Staerbo - Christen Andersen
Christen Andersen død hos bro 150_
Jens Andersen Bodum
nævnes Thomas Nielsen, Thomas Jensen
Niels Andersen

Christen Andersen

Peder Andersen

Ydby 112 Christen Pedersen 1769 Jan 31st (halv gaard) Christen Pedersen og ____ 154_ Ejler Nielsen Bach Tvolm, Christen Schemand Ydby Staervbo Ydby
Anne Christensdatter stedbarn

Peder Christensen Sinnerup

Christen Christensen Sinnerup

Peder Christensen Bodum

Mette Christensdatter Jestrup Thyholm vær: Christen Kylle

Bodum 110 Mette Pedersdatter 1771 Mar 2nd Christen Christensen Grav og Mette Pedersdatter (Christen Christensen og Mette Pedersdatter) 158b
1754 Christen Christensen 17aar

1751 Margrethe Christensdatter 20aar

1757 Anne Christensdatter 14aar

1758 Gertrud Christensdatter 13aar hos Jacob Kusk Ljørslev Mors

1762 Hedvig Christensdatter 9aar

Vær Christen Pedersen Schadkjaer Ydby morbro
(tillige ved Chr Chr Grav's død Jan 28th 1773: Jacob Nielsen, vur Jens Andersen, Niels Andersen)
Bodum Brundgaard 68 Anne Krabbesdatter 1772 Jun 22nd (Jens Brundgaard) Jens Christensen Brundgaard og Anne Krabbesdatter (Jens Christensen og Anne Krabbesdatter) 160a
1765 Kirsten Jensdatter 7aar

1767 Else Jensdatter 5aar

1769 Else Jensdatter 4aar
vur Jens Andersen, Thomas Jensen
Bodum 45 Christen Christensen Grav 1773 Jan 28th Christen Christensen Grav (Christen Graversen) see p158 for arvinger 162a vur Thomas Nielsen, Thomas Jensen
Bodum 106 Thomas Nielsen 1773 Mar 23rd Thomas Nielsen og Kirsten Madsdatter 166a vur Jens Andersen, Peder Brundgaard Bodum; Jens Kaarsgaard Ullerup
Else Nielsdatter Bodum søs til TN

Maren Nielsdatter Bodum søs til TN

vær Laurits Krabbesen
- nævnes Christen Knudsen Serup

Laurits Christensen

Kre Niels Christensen's søn Jens Nielsen Bodum

kre Christen Lauritsen

kre Jacob Erichsen Bodum

kre Mads Andersen Bodum

kre Jens Andersen Bodum
sign Peder Christensen, Peder Lauritsen, Christen Christensen, Thomas Jensen, Jens Andersen
Bodum Mølle 70 Laurits Krabbesen 1773 Jul 23 (30) Laurits Krabbesen og Maren Andersdatter 173a vur Peder Smed Bodum, Christen Thorchildsen Bodum
1745 Anne Christensdatter 30aar

1751 Else Christensdatter 24aar

Vær Christen Nielsen Stengaard (nævnes Copperø)
vur Jens Nielsen, Christen Thorchildsen
Ydby Sinnerup 7+125 Christen Andersen 1774 Mar 21st (30) Glarmester bachelor død hos bro søn: Anders Erichsen Sinnerup (so Erich Andersen is the brother) 174b nævn Christen Christensen
1744 Anders Erichsen Sinnerup 30aar

Anne Erichsdatter

Vær Christen Jensen Bach Sinnerup
sig Morten Lauritsen, Christen Christensen
Bodum 10 Jens Andersen 1774 Aug 3rd Jens Andersen og ____ 176a
Peder Andersen
nævnes København
Christen Hansen

Christen Andersen
vær Mads Christensen, sig Christen Hansen, Niels Andersen, Christen Andersen, vur Thomas Jensen. Christen Christensen
Bodum 109 Kirsten Pedersdatter 1775 Mar 4th afdød (Niels Kongsgaard) Niels Jensen og Kirsten Pedersdatter 182_ vur Christen Hansen, Christen Thorchildsen
Jens Nielsen Kongsgaard Bodum

See Bodum Niels Jensen 1761 Jun 11th (30) Niels Jensen Kongsgaard og Kirsten Pedersdatter (hos sin søn Jens Nielsen)

1720 Kirsten Nielsdatter 55aar

Sinnerup 34+125 Anders Erichsen 1775 May 5th bachelor 183a vur Christen Jensen, Peder Christensen
Anne Erichsdatter
nævnes Peder Pedersen
Bodum Jestrup By 64 Christen Christensen Krøl 1775 Nov 3rd (Christen Krøl) Christen Christensen Krøl og Kirsten Madsdatter (Christen Christensen og Kirsten Madsdatter) 186a
Kirsten Madsdatter's far Mads Iversen Odby Thyholm
sig Mads Iversen, Christen Christensen Krøl, Jens Christensen,
Heltborg 43 Michel Hansen Dahl 1775 Jul 2nd Michel Dahl Michel Hansen Dahl og Kirsten Jespersdatter (Michel Hansen og Kirsten Jespersdatter) 187b
Anders Toftum

Christen Nielsen
sign Anders Pedersen, Christen Nielsen Heltborg, Jens Kaars, Niels Hansen Dover, Anders Kjeldsen Tanderup.
Bodum 19 Jens Christensen Brundgaard 1776 Jan 29th (Jens Brundgaard) Jens Christensen Brundgaard og Johanne Nielsdatter (Jens Christensen og Johanne Nielsdatter) 192a
Peder Christensen Brundgaard (Peder Brundgaard)
vær Thomas Jensen, Jens Christensen Bodum, vur Peder Christensen, Christen Christensen
Niels Andersen Sleth

Bodum 56 Maren Jensdatter 1777 Jan 4th (Laurits Gundtoft) Laurits Christensen Gundtoft og Maren Jensdatter (Laurits Christensen og Maren Jensdatter) (Gundtoft) 196a
Anders Nielsen Ginnerup By Hvidberg Sogn Thy Land brosøn til Maren J (thus Niels Jensen)

Jens Nielsen Refs Thy søssøn til Maren J

Laurits Madsen Refs By Hurup Sogn som har en søs dat til Laurits CG

Maren Lauritsdatter søs dat Laurits CG

Niels Andersen Viberg Bodum søssøn til Maren J

vær Christen Gundtoft, Mads Led Bodum

Jens Lauritsen tje I Frøslev praesten brosøn Maren J

Hans Hald Heltborg, har en søs dat til Kirsten Christensdatter

Maren Christensdatter …

Kirsten Lauritsdatter bor I Sennels Sogn

Laurits Nielsen Sønderhaa Praesteg

hard to read how people are related
sig Anders Nielsen, Jens Lauritsen, Laurits Madsen, Hans Henrichsen, Niels Pedersen, Mads Madsen Led mfl
til Kirsten Christensdatter
sig Christen Gunnersen
deb Christen Jochumsen Odgaard

Bodum 67 Laurits Andersen 1777 May 9th Laurits Andersen og Kirsten Lauritsdatter (Laurits Koch) 199a vur Thomas Jensen, Christen Skindhøj Bodum By
Mads Lauritsen

1774 Kirsten Madsdatter 3aar

1737 Morten Lauritsen 40aar

1740 Jens Lauritsen 37aar

1739 Inger Lauritsdatter 38aar

Kirsten Lauritsdatter Mads Marcussen og Kirsten Lauritsdatter Vestergaard I Hvidberg Sogn Morsø

Christen Christensen Grav Bodum

vær Christen Gunnersen Bodum

Deb Mads Vestergaard Hvidberg Mors

Gunner Christensen Bodum

Christen Jochumsen Odgaard

Christen Grus Bodum

Jacob Ladefoged Bodum Bisgaard

Iver Lauritsen Bodum

Else Yde Bodum Praesteg

Jens Thomassen Hvidberggaard

Else Madsdatter tjenestepige

Jens Hierich

enchen I Gundtoft I Bodum

Bodum 4 Karen Andersdatter 1779 Jan 2nd (30) Christen Christensen og Karen Andersdatter (hart 4220) 202a vur Christen Christensen Grav Bodum, Thomas Jensen
1737 Anders Christensen Helligsø

1740 Christen Christensen Bodum

1745 Jens Christensen Bodum

1748 Maren Christensdatter 31aar hjemme

Jens Lund (Jens Andersen) Helligsø morbro

kre Mogens Yden tjener

Christen Jochumsen Odgaard

Christen Grav Bodum

Bodum 20 Anne Christensdatter 1780 Mar 29th Anders Christensen og Anne Christensdatter 205a vur Thomas Jensen, Christen Grav Bodum
Jens Andersen søs Anne Andersdatter

Niels Andersen Slethgaard

Mads Andersen Slethgaard Bodum bro

Bodum 88 Anne Mortensdatter 1780 May 10th (30) Anders Jensen Kiel og Anne Mortensdatter (Anders Jensen og Anne Mortensdatter) 205b vur Thomas Jensen, Christen Grave Bodum
Edel Andersdatter tje I Hundborg

Dorthe Andersdatter hjem I Thy

Morten Andersen Hundborg Thy

vær Christen Jensen Skindhøj
sig Anders Jensen Kiel
Christen Jensen Kiel Bodum

Christen Jochumsen Odgaard

Christen Jensen Bodum

Bodum 25 Else Christensdatter 1780 Jun 10th Krabbe Thomassen og Else Christensdatter 206b
Else Krabbesdatter

Jens Christensen Bodum relative to Else Christensdatter

Jens Brundgaard's børn vegne

Else Jensdatter

nævnes Laurits Krabbesen

sign Niels Andersen Slethgaard

Anne Lauritsdatter søs Else Lauritsdatter, Laurits Krabbesen Brix

Bodum 120 Christen Thorchildsen 1780 Jun 19th Christen Thorchildsen og ____ 207b vur Mads Kjaergaard Bodum, Iver Lauritsen Bodum
Christen Christensen

Thorchild Christensen

Anne Christensdatter

Birgithe Christensdatter Ginnerup

Christen Christensen Skraeder Bodum

unclear relationships

Bodum 57 Margrethe Jensdatter 1781 Feb 28th Jens Nielsen Smed og Margrethe Jensdatter (Jens Nielsen og Margrethe Jensdatter) 208a
1777 Jens Jensen 4aar
næv Christen Christensen Visby Bodum, Christen Christensen Thorchildsen Bodum, Jens Nielsen
vær Mads Christensen Kjaergaard

Bodum Brundgaard 69 Else Krabbesdatter 1772 Jun 22nd Jens Christensen og Else Krabbesdatter Brundgaard 211b vur Michel Christensen, Poul Lauritsen Bodum
afdød Jens Brundgaard og ____ Krabbesdatter (søs til Else K) deres børn:

1759 Kirsten Jensdatter 13aar

1760 Else Jensdatter 12aar

1763 Else Jensdatter 9aar

Laurits Krabbesen børn: afdød bro som boede og døde i Vestergaard Frøslev Morsø

Joseph Lauritsen

Maren Lauritsdatter

vær Thomas Jensen Bodum

anden bro hvis datter er gift med Jens Christensen den anden gift på Bodum Bisgaard

deb Else Nielsdatter Bodum
sig Christen Sørensen Mors
Bodum 50 Anne Jensdatter 1781 Jul 30th Christen Christensen Bach og Anne Jensdatter (Christen Christensen og Anne Jensdatter) 213b
Jens Christensen 27aar tje Gammelbygaard

Thomas Christensen 18aar tje Anders Myg Bodum

vær Christen Odde
vær Anders Pedersen
Bodum Staerbo 85 Mette Michelsdatter 1782 Mar 4th (30) Iver Lauritsen og Mette Michelsdatter 215a vur Jens Lauritsen Koch, Peder Christensen Brundgaard Bodum
1768 Jens Iversen 14aar

1764 Else Iversdatter 18aar
sig Peder Christensen, Jens Lauritsen
Ydby Tvolm 121 Christen Lauritsen Vestergaard 1782 Aug 26th (Christen Vestergaard) Christen Lauritsen Vestergaard og Maren Jensdatter (Christen Lauritsen og Maren Jensdatter) 217b
Karen Lauritsdatter
sign Jens Olufsen, Peder Lauritsen Vestergaard, Claus Lauritsen, Jens Kongsgaard, Peder Ejlersen, Christen Jensen, Jens Jensen, Jens Lauritsen, Jens Nielsen, Christopher Jensen
Jens Lauritsen
vur Christen Jensen, Jens Jensen, Peder Svejgaard, Laurits Barslev.
Bodum 11 Niels Andersen 1783 Sep 29th Niels Andersen og Margrethe Clemedsdatter 221b
1763 Anders Nielsen 20aar

1770 Clemed Nielsen 13aar

1770 Christen Nielsen 13aar

1758 Maren Nielsdatter 25aar

1761 Karen Nielsdatter 22aar

1768 Maren Nielsdatter 15aar

Vær Mads Christensen Mølle Bodum
sign Niels Clemedsen, Christen Andersen, Mads Christensen
Bodum 44 Laurits Christensen Galde 1783 Dec 29th (Laurits Gade) 1 Laurits Christensen Gade og Maren Jensdatter (Laurits Christensen og Maren Jensdatter) 2 Laurits Christensen og Maren Andersdatter 223b
nævnes Poul Christensen Oksbøl, Christen Pedersen Helligsø, Jens Nielsen Gundtoft, Else Christensdatter

Bodum 73 Mette Lauritsdatter 1784 Apr 4th Niels Slethgaard og Mette Lauritsdatter 226a
vur Christen Christensen Grav, Thomas Jensen Bodum

sign Niels Andersen, Mads Andersen, Laurits Christensen, Christen Olufsen

Bodum 80 Poul Lauritsen 1784 Apr 29th Poul Lauritsen og Kirsten Pedersdatter (Poul Møller / Poul Lauritsen Møller og Kirsten Pedersdatter) 229_ afg skoleholder Claus Langemarch vit Jens Christensen Bodum, Christen Sørensen Bodum
1747 Christen Poulsen Møller Todbøl 36aar

1749 Laurits Poulsen bortgift bortrejst

vær Christen Christensen Grav

Bodum 86 Anders Michelsen 1784 May 26th Anders Michelsen og ____ can't find in Bodum KB 230a vur Niels Nielsen Bodum, Thorchild Christensen Bodum
Michel Andersen

1754 Karen Andersdatter 30aar

Niels Hansen Dover for Karen Andersdatter

vær Mads Møller Bodum Mølle

Ydby Dover 32 Sarah Christensdatter 1785 Jul 6th (30) Niels Hansen og Sarah Christensdatter 231a
1773 Sidsel Nielsdatter 12aar

1777 Anne Marie Nielsdatter 8aar

vær Christen Jochumsen Odgaard Thyholm

vær Anders Bach Jestrup Thyholm

Bodum 28 Karen Christensdatter 1785 May 4th Mogens Sindberg og Karen Christensdatter 234b vur Niels Slethgaard, Mogens Lauritsen Yde
Christen Mogensen 21aar

Bodum 116 Niels Christensen Søndergaard 1785 Oct 11th Niels Christensen Søndergaard og Maren Pedersdatter (Niels Christensen og Maren Pedersdatter) 235a vur Iver Lauritsen , Jens Jensen Snaever
vær Svenning Christensen Karby Morsø

1761 Christen Nielsen 24aar

1763 Peder Nielsen 22aar

1768 Mads Nielsen 17aar

1771 Ejler Nielsen 14aar

Christen Jochumsen Odgaard

Bodum 78 Mette Marie Lauritsdatter 1785 Jan 14th (Mads Led) Mads Madsen Led og Mette Marie Lauritsdatter (Mads Madsen og Mette Marie Lauritsdatter) 236b vur Niels Pedersen Bodum, Niels Andersen Slethgaard Bodum
nævnes selvejer Christen Lauritsen Kamstrup Nørre Nissum bro til Mette ML

halvbro søn Morten Clausen 26aar tje Peder Witselstræde no 136 København

Bodum 2 Inger Andersdatter 1787 Mar 26th (Mads Kjaergaard) Mads Christensen Kjaergaard og Inger Andersdatter (Mads Christensen og Inger Andersdatter) 237b
1776 Anders Madsen 11aar

1770 Else Madsdatter 17aar
vur Christen Christensen Grav Bodum, Iver Lauritsen
Bodum 76 Kirsten Lauritsdatter 1787 Oct 15th (30) Jens ____ og Kirsten Lauritsdatter hos søn afdød Jens Koch og Mette Christensdatter enche Bodum By 239b vur Major Ring Lyngholm, vegne Niels Thorum Bodum Bisgaard
Laurits Christian Jensen

Jens Lauritsen

Morten Lauritsen (navnesammenfald)

Kirsten Lauritsdatter Mads Marcussen og Kirsten Lauritsdatter Nors

Inger Lauritsdatter Christen Christensen og Inger Lauritsdatter Morsø

Vær Jens Christensen Visby
nævnes Christen Grav, Hans Christensen
Bodum 41 Thorchild Christensen 1787 Dec 11th (30) Thorchild Christensen og Maren Nielsdatter 240a vit Christen Grav, Thomas Jensen
1782 Karen Kirstine Thorchildsdatter 5aar

1784 Niels Christensen Thorchildsen 3aar

Vær Thomas Møller Bodum Mølle

for Niels Viborg Bodum, Christen Thorchildsen Bodum

kre Anne Christensdatter Bodum

Christen Jochumsen Odgaard Thyholm

Christen Sindhøj Bodum

Else Nielsdatter Bodum

Christen Sindhøj Bodum

Christen Skraeder Bodum

Christen Thorchildsen Bodum

Thomas Møller Bodum Mølle

Niels Viborg Bodum

Bodum 66 Jens Lauritsen Koch 1787 Sep 3rd (30) Jens Lauritsen Koch og Mette Christensdatter (Jens Lauritsen og Mette Christensdatter) 242_ vit Peder Myg, Christen Grav
1782 Laurits Christian Jensen 5aar

1787 Mads Jensen 3/4aar

vær Niels Lade Refsgaard Hurup

Vær Jens Christensen Visby

vær Niels Led Bodum

deb Laurits Lauritsen Helligsø

Bodum 111 Anders Pedersen 1788 May 17th (30) Anders Pedersen og Maren Jensdatter død hos sin søn 245b
Peder Andersen Bodum

Johanne Andersdatter

vær Jens Jensen Refs

vær Jens Snaever Bodum

Bodum 105 Jens Nielsen 1788 Jun 4th bachelor død hos sin mor: 246b
afdød Niels Erichsen og Else Nielsdatter's søn

1763 Erich Nielsen 25aar bro

1768 Niels Nielsen 20aar bro

Maren Nielsdatter søs

Kirsten Nielsdatter søs

Kirstine Nielsdatter søs

vær Jacob Erichsen farbro

vær Niels Krogh Bodum
vit Christen Grav, Thomas Jensen
Bodum 89 Maren Mortensdatter 1788 Dec 16th (30) Thorchild Christensen og Maren Mortensdatter (see Bodum KB) 247b
Christen Thorchildsen Bodum

Maren Thorchildsdatter 5aar

Anne Christensdatter dat til?

Maren Nielsdatter dat til?

Birgithe Christensdatter hustru til?

Christen Skraeder?
sig Christen Christensen mfl
Bodum 97 Kirsten Nielsdatter 1789 Feb 25th hos bro's hustru Else Lauritsdatter (thus ____ Nielsen og Else Lauritsdatter) 248a
1769 Niels Jensen 20aar hjemme hos mor I Bodum

1773 Laurits Jensen 16aar Ullerup hos sin morbro

1777 Svenning Jensen 12aar hjem hos sin mor

Vær Peder Andersen Bodum

Sinnerup 74 Sidsel Lauritsdatter 1791 Jan 3rd (30) (Peder Skraeder) Peder Christensen Skraeder og Sidsel Lauritsdatter (Peder Christensen og Sidsel Lauritsdatter) 249a
1751 Laurits Pedersen 40aar

1760 Christen Pedersen 31aar

1768 Mads Pedersen 23aar

1759 Maren Pedersdatter 32aar Anders Pedersen og Maren Pedersdatter Viborg

1764 Karen Pedersdatter 27aar

Heltborg 62 Kirsten Jespersdatter 1791 Aug 29th 2 Christen Nielsen Dahl og Kirsten Jespersdatter (Christen Nielsen og Kirsten Jespersdatter) 1 Michel Hansen og Kirsten Jespersdatter 253a+257
1a 1761 Jesper Michelsen Dahl 30aar

1b 1763 Hans Michelsen Dahl 28aar

1c 1758 Karen Michelsdatter 33aar Niels Smed og Karen Michelsdatter Neestrup

1d 1759 Else Marie Michelsdatter 32aar Peder Ubbesen og Else Marie Michelsdatter Neestrup

1e 1759 Maren Michelsdatter 32aar hjemme

1f 1769 Sidsel Michelsdatter 22aar hjemme

2a 1780 Michel Christian Christensen 11aar

vur Niels Jensen Heltborg, Laurits Christensen Kirche Heltborg, Christen Simonsen Balle Heltborg

sig Niels Hansen Dover mfl

Bodum 71 Mads Andersen Krogh 1791 Nov 14th Mads Andersen og Karen Madsdatter 255a+258
Anne Andersdatter søs til Mads A

vær Niels Thomassen Bodum

Vær Anders Nielsen Myg Bodum
vur Mads Christensen Møller Bodum, Niels Lauritsen Smed Bodum
Bodum 29 Kirsten Christensdatter 1793 Feb 13th Niels Pedersen Viberg og Kirsten Christensdatter (Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter) 261b
Johanne Nielsdatter Niels Clemedsen og Johanne Nielsdatter Bredning Sogn

Maren Nielsdatter enche til Thorchild Christensen og Maren Nielsdatter Bodum

Else Kirstine Nielsdatter Niels Pedersen og Else Kirstine Nielsdatter hjemme

vur Poul Jensen Dovergaard, Niels Lauritsen Smed, Thomas Jensen Christen Grav

Bodum - Niels Jensen 1794 May 9th Niels Jensen og Maren Nielsdatter 264 forpagter Anders Sørensen Bodum Bisgaard, Thomas Jensen Bodum, Christen Grave Bodum
Niels Nielsen

vær Niels Lauritsen Smed

vær Poul Jensen Dovergaard

Heltborg 3 Johanne Andersdatter 1795 May 4th Christen Nielsen Dahl og Johanne Andersdatter (Christen Nielsen og Johanne Andersdatter) 265b
1793 Kirsten Christensdatter 1 1/2 aar
vur Niels Bodum Heltborg, Mads Jensen Heltborg
1795 Anders Christensen 1/4aar

vær Niels Pedersen Refsgaard sig Niels Batum, Mads Heltborg; Anders Viborg Heltborg

deb Anders Mortensen Mardahl Kiestrup

Bodum 114 Niels Andersen Sleth (Slett) 1796 Nov 26th 1: Niels Andersen og Mette Lauritsdatter; 2: Niels Andersen og Kirsten Pedersdatter 269b
Vær Anders Nielsen Myg Bodum

Mads Andersen Sleth Bodum bro

Jens Andersen Sleth Bodum bro

Anne Andersdatter Sleth søs Niels Nymand og Anne Andersdatter

Mads Andersen halvbro

Jens Andersen Sleth halvbro

vær gaardmand Anders Nielsen Bodum

Bodum 5 Maren Andersdatter 1796 Dec 20th Peder Pedersen Finch og Maren Andersdatter (Peder Pedersen og Maren Andersdatter) 271a
1 Anders Poulsen bro Ørum By hans børn

1a Maren Poulsdatter Christen Poulsen og Maren Poulsdatter Grurup

1b Anne Poulsdatter enche til Jacob Pedersen og Anne Poulsdatter Grurup

1b Johanne Poulsdatter Laurits Simonsen Hvidberg Vestenaa

2 Niels Andersen bro afdød hans børn

2a Kirsten Nielsdatter Oluf Lauritsen og Kirsten Nielsdatter Bedsted deres børn

2a1 Niels Olufsen

2a2 Laurits Olufsen tje Anders Frederichsen Gammelbygaard

2b Johanne Nielsdatter dat Mads Vendelbo og Johanne Nielsdatter Sønderhaa

3 Laurits Andersen bro afdød hans børn

3a Anders Lauritsen Copperø

3b Mette Johanne Lauritsdatter Flarup: Jens Poulsen og Mette Johanne Lauritsdatter Getterup Sogn

4 Laurits Andersen bro afdød hans børn

4a Anders Lauritsen Hvidberg Morsø

5 Jens Andersen bro

6 Karen Andersdatter søs enche til Christen Christensen og Karen Andersdatter Bodum deres børn

6a Anders Christensen Heltborg

6b Christen Christensen Heltborg

6c Jens Christensen Bodum

6d Maren Christensdatter Mogens Yde og Maren Christensdatter Bodum

Bodum 115 Christen Nielsen Søndergaard 1797 Jun 10th (30) (Christen Søndergaard) Christen Nielsen Søndergaard og Maren Jensdatter (Christen Nielsen og Maren Jensdatter) 275a
Peder Nielsen Mygind bro

Mads Nielsen bro

Inger Nielsdatter søs

Vær Claus Vestergaard Grurup

vær Jens Christensen Bodum

kre Jens Gadegaard Helligsø

Else Kongsgaard Bodum

Niels Sleth Bodum

Jens Sig Bodum

Mads Brund Bodum

Anders Sø Bodum
vit Clemed Christensen
Bodum 84 Mette Madsdatter 1798 Aug 8th (Storborghus) Poul Christensen Hus og Mette Madsdatter (Poul Christensen og Mette Madsdatter) (288a) 278b forvalter Michel Jul, vit Clemed Kongsgaard, Jens Christensen Bodum
1786 Kirsten Poulsdatter 12aar

1789 Christen Poulsen 9aar twin

1789 Mads Poulsen 9aar twin

1795 Peder Poulsen 3aar

vær Laurits Iversen Bodum

Bodum 49 Poul Christensen Hus 1798 Aug 25th Poul Christensen Hus og Mette Madsdatter (Poul Christensen og Mette Madsdatter) (288a) 281a+288
See 1798 Aug 8th Mette Madsdatter

Vær Christen Christensen Copperø æld bro
vur Clemed Christensen, Jens Røn
næv Mads Andersen Krogh

kre Mads Brund

Jens Snaever

Niels Smed

Anders Led

Niels Viborg

Futterupgaard 61 Peiter Jensen 1798 Oct 24th (30) Peiter Jensen Futterup og Anne Pedersdatter (Peiter Jensen og Anne Pedersdatter) 285a+291 vur Anders Viborg Heltborg, Peder Overgaard Heltborg
1776 Jens Peitersen 22aar

1779 Anne Kirstine Peitersdatter 19aar

1786 Anne Cathrine Peitersdatter 12aar

Anders Jensen Møller Ullerup bro

Bodum 15 Christen Christensen Bach 1799 Jan 2nd 2 Christen Christensen Bach og Kirsten Jensdatter (Christen Christensen og Kirsten Jensdatter) 1 Chr Chr B og ____ ? 293a
1a Jens Christensen Gammelby

1b Thomas Christensen Grurup afdød, andet ægteskabb, efterlevende enche

2a 1793 Hans Christensen 6aar søn

vær Anders Christensen Søe Bodum
sognefoged Villads Hansen Schytte Bodum Bisgaard, Peder Andersen Bodum
Clemed Kongsgaard

Mads Andersen Bodum

Mads Brund Bodum

Jens Koch

Christen Oddersig Dover

Bodum 99 Maren Nielsdatter 1799 Mar 4th (30) Clemed Christensen og Maren Nielsdatter 296a
1790 Niels Clemedsen 9aar

1796 Christen Clemedsen 3aar

vær Anders Christensen Søe Bodum
vur Peder Andersen Bodum, Jens Christensen Bodum
Bodum 103 Erich Nielsen 1799 May 14th (30) bachelor 299b
Else Nielsdatter mor (so Niels ___ og Else Nielsdatter)

vær Mads Sørensen Refs

1 Niels Nielsen Tvolm bro

2 Maren Nielsdatter søs Clemed Kongsgaard og Maren Nielsdatter døde Bodum børn:

1791 Niels Clemedsen 8aar

1795 Christen Clemedsen 4aar

3 Kirsten Nielsdatter søs Anders Sø og Maren Nielsdatter

1762 Anne Kirstine Nielsdatter 37aar

Jens Christensen Rom Bodum

vur Peder Andersen, Peder Jensen Bodum

kre Jens Snaever Bodum

Mads Nielsen Bodum
vær Christen Foged Dover By
Bodum 117 Christen Sørensen 1799 Sep 12th Christen Sørensen og ____ 1799 død før
Clemed Kongsgaard, Hans Jul, Jens Christensen Bodum
1740 Søren Christensen 50aar

1747 Anders Christensen 43aar

sig Poul Christensen, Hans Christensen mfl

Grurup Gammelby 26 Else Christensdatter 1800 Mar 21st 2 (Mads Torp) Mads Jensen Torp og Else Christensdatter (Mads Jensen og Else Christensdatter) 1 Christen Jørgensen og Else Christensdatter 303b
1a 1762 Niels Christensen Etterup 38aar

1b 1760 Karen Christensdatter 40 tje Abildgaard Mølle

1c 1764 Anne Cathrine Christensdatter 36aar Niels Jensen og Anne Cathrine Christensdatter Hassing

1d 1766 Johanne Christensdatter 34aar Thomas Lauritsen og Johanne Christensdatter Gammelbygaard

1e 1773 Anne Marie Christensdatter 27aar tje Grurup

2a Christine Madsdatter 25aar hjemme

2b Anne Cathrine 20aar tje Grurup

nævnes enkemand Thomas Lauritsen Gammelbygaard

stedbørn Kirsten

Anne Marie
vur Christen Poulsen, Søren Nielsen Østergaard Grurup
vær Anders Frederichsen Bemmelbygaard

Bodum 83 Kirsten Madsdatter 1800 Aug 25th Michel Kiel og Kirsten Madsdatter 308a
1786 Else Michelsdatter 14aar
vur Christen Nielsen Bodum, sognefoged Clemed Kongsgaard, Peder Brundgaard Bodum
Bodum 122 Niels Pedersen Viborg 1802 Sep 14th 1: Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter (see 261b) 2: Niels Pedersen og Else Madsdatter 309b
1a 1738 Maren Nielsdatter 64aar enche til Thorchild Christensen og Maren Nielsdatter Vester Assels

1b Else Kirstine Nielsdatter husmand Niels Pedersen og Else Kirstine Nielsdatter Ydby

1c Johanne Nielsdatter Niels ____ og Johanne Nielsdatter

1cI 1766 Peder Nielsen 36aar Bodum

1cII 1775 Clemed Nielsen Tilsted Sognen7aar tje Selstrup

Bodum 54 Kirsten Jensdatter 1806 Feb 20th 2 Anders Led og Kirsten Jensdatter 1 Christen Bach og Kirsten Jensdatter 312a
vær skoleholder Peder Kroghgaard Bodum

Sinnerup


1793 Jens Christensen 13aar hos Peder Smed Bodum
vit Anders Myg, Jens Christensen Koch Bodum
vær Peder Smed Bodum
sig Jens Christensen Bach, Peder Pedersen mfl

Ark 2: Bodum Skifte Registery

Bodum Skifteprotokol 1723-1806

93 Edel Nielsdatter Bodum 1724 Jan 26th
ugift 001b
16 Christen Bollesen Bodum 1723 Jun 12th
Christen Bollesen og Elisabeth Pedersdatter 002a
107 Elisabeth Pedersdatter Bodum 1724 Nov 1st
Jens Thorchildsen og Elisabeth Pedersdatter 003b
91 Niels Christensen Møller Bodum 1725 Dec 25th
Niels Christensen Møller og Maren Hansdatter (Niels Christensen og Maren Hansdatter) 005b
47 Michel Hansen Ydby Dover 1725 Feb 24th
Michel Hansen og Dorthe Andersdatter 007a
58 Hans Jensen Bodum 1725 Jul 21st
Hans Jensen og Anne Christensdatter 008b
1 Anne Andersdatter Ydby 1725 Dec 1st
Erich Johansen og Anne Andersdatter 010a
104 Niels Nielsen Bodum 1726 Jul 30th Bodum Niels Nielsen og Gunver Andersdatter 013a
6 Christen Andersen Bodum 1768 Apr 18th
bachelor, Glarmester 015a
59 Niels Jensen Ydby Lynderup 1727 Jul 3rd
Niels Jensen og Karen Pedersdatter 015a
92 Anne Nielsdatter Bodum 1727 Oct 29th
Anders Christensen og Anne Nielsdatter 018a
72 Birgithe Lauritsdatter Refs By 1728 May 22nd
____ og Birgithe Lauritsdatter 020a
60 Peder Jensen Bodum Brundgaard 1729 Mar 2nd
Peder Jensen og ____ 023b
33 Anders Christensen Bodum 1729 Apr 23rd
Anders Christensen og ____ 026a
35 Christen Christensen Bodum 1730 Jan
Christen Christensen og Gertrud Jensdatter 027a
113 Kirsten Poulsdatter Bodum 1730 Feb 28th
Laurits Andersen og Kirsten Poulsdatter 029a
48 Poul Hansen Bodum 1730 Apr 9th
Poul Hansen og Gunver Andersdatter (Giørild Andersdatter) 031a
17 Christen Bollesen Bodum 1730 Aug 6th
Christen Bollesen og Maren Christensdatter 032b
30 Maren Christensdatter Ydby 1731 Apr 3rd
Niels Christensen og Maren Christensdatter 035b
81 Thomas Lauritsen Bodum 1731 Sep 25th
Thomas Lauritsen og Gertrud Nielsdatter 037a
12 Peder Andersen Bodum 1732 Jul 14th
Peder Andersen og Anne Christensdatter 039a
90 Jacob Andersen Møller Bodum 1732 Jan 27th
Jacob Andersen Møller og Dorthe Jensdatter (Jacob Andersen og Dorthe Jensdatter) 041a
52 Johanne Jensdatter Bodum 1732 Dec 14th

046a
40 Peder Christensen Ydby Krogh 1733 Aug 30th
Peder Christensen og Karen Madsdatter 048a
55 Maren Jensdatter Bodum 1738 Dec 1st (30)
Morten Christensen og Maren Jensdatter 055b
23 Birgithe Christensdatter Bodum 1741 May 6th
Bolle Mortensen og Birgithe Christensdatter 060a
22 Anne Christensdatter Etterup 1742 Feb 3rd (30)
Jens Jensen Ladefoged og Anne Christensdatter (Jens Jensen og Anne Christensdatter) 061b
46 Maren Gregersdatter Bodum 1742 Apr 12th
____ og Maren Gregersdatter 064b
21 Anne Christensdatter Bodum 1745 Dec 20th
Jens Poulsen og Anne Christensdatter 071_
100 Christen Nielsen Møller Bodum 1746 May 24th
1: Christen Nielsen og ____; 2 Christen Nielsen og Edel Jensdatter 072_
14 Christen Christensen Bach Ydby Tvolm 1747 Jan 27th
Christen Christensen Bach og Karen Madsdatter (Christen Christensen og Karen Madsdatter) 073b
82 Karen Madsdatter Ydby Tvolm 1747 Feb 2nd
Christen Christensen Bach og Karen Madsdatter (Christen Christensen og Karen Madsdatter) 073b
108 Else Pedersdatter Bodum Ginnerup 1747 Apr 22nd
Skraeder Christen Pedersen og Else Pedersdatter 083a
39 Niels Christensen Bodum 1747 Aug 23rd
Niels Christensen og Karen Pedersdatter 084a
37 Jens Christensen Bodum 1748 Sep 23rd
Jens Christensen og Dorthe Jensdatter 085a
77 Maren Lauritsdatter Bodum 1750 May 4th
Clemed Nielsen og Maren Lauritsdatter 085b
36 Erich Christensen Bodum 1750 Aug 14th
Erich Christensen og Kirsten Christensdatter 087b
27 Karen Christensdatter Bodum 1750 Nov 6th

088b
51 Edel Jensdatter Bodum 1750 Nov 20th
Poul Lauritsen og Edel Jensdatter 089b
75 Karen Lauritsdatter Bodum 1752 May 13th
Anders Michelsen og Karen Lauritsdatter 090b
118 Krabbe Thomassen Bodum 1752 May 25th (30)
Krabbe Thomassen og Else Christensdatter 091b
95 Karen Nielsdatter Heltborg 1755 Jan 13th
Jesper Christensen Dahl og Karen Nielsdatter (side 97b) (Jesper Christensen og Karen Nielsdatter) 092b
94 Else Nielsdatter Bodum 1756 Feb 22nd
____ og Else Nielsdatter 095a
98 Maren Nielsdatter Bodum 1756 Mar 3rd
Niels Andersen og Maren Nielsdatter 096a
42 Jesper Christensen Dahl Heltborg 1756 Jun 1st
Jesper Christensen Dahl og Karen Nielsdatter (side 92b) (Jesper Christensen og Karen Nielsdatter) 097b
63 Christen Jensen Kiel Bodum 1757 May 15th
bachelor 103a
13 Anne Andersdatter Bodum 1758 May 31st (30)
Anders Nielsen Kibsgaard og Anne Andersdatter (Anders Nielsen og Anne Andersdatter) 104a
102 Clemed Nielsen Bodum Kongsgaard 1758 Jun 30th
1: Clemed Nielsen og Maren Lauritsdatter 2: Clemed Nielsen og Edel Christensdatter 1758 død før 104b
96 Karen Nielsdatter Refs By 1758 Jul 15th
Peder Thomassen og Karen Nielsdatter 109_
65 Bolle Koch Bodum 1758 Nov 15th
Bolle Koch og Voldborg Christensdatter 112b
18 Christen Jensen Brundgaard Bodum 1759 Dec 20th
Christen Jensen Brundgaard og _____ Nielsdatter, 2 Christen Jensen Brundgaard og Kirsten Jensdatter (Christen Jensen og Kirsten Jensdatter) 115b
9 Jens Andersen Bodum 1760 Jun 19th
Jens Andersen og Maren Jensdatter 117_
87 Hans Michelsen Ydby Dover 1760 Dec 2nd (30)
Hans Michelsen og Sidsel Nielsdatter 118b
24 Else Christensdatter Bodum 1762 Mar 29th (30)
Iver Lauritsen og Else Christensdatter 121a
8 Erich Andersen Ydby Sinnerup 1762 Jun 14th (30)
Erich Andersen og Sidsel Jensdatter 122b
123 Laurits Pedersen Yde Bodum 1763 Jun 6th
Laurits Pedersen Yde og Kirsten Yde (Laurits Pedersen og Kirsten Yde) 125b
53 Kirsten Jensdatter Bodum 1764 Sep 21st (30)
Christen Brundgaard og Kirsten Jensdatter 126b
119 Niels Thomassen Bodum 1766 Jan 18th (30)
Niels Thomassen og Kirsten Pedersdatter 127a
79 Jens Lauritsen Bodum 1767 May 27th
bachelor 128b
101 Christen Nielsen Bodum Ginnerup 1767 Oct 7th (30)
Christen Nielsen og Inger Christensdatter 141a
124 Christen Pedersen Ydby 1768 Jan 2nd
? 144b
31 Maren Christensdatter Bodum 1762 Nov 2nd
Anders Michelsen og Maren Christensdatter 145a
112 Christen Pedersen Ydby 1769 Jan 31st

154_
110 Mette Pedersdatter Bodum 1771 Mar 2nd
Christen Christensen Grav og Mette Pedersdatter (Christen Christensen og Mette Pedersdatter) 158b
68 Anne Krabbesdatter Bodum Brundgaard 1772 Jun 22nd
Jens Christensen Brundgaard og Anne Krabbesdatter (Jens Christensen og Anne Krabbesdatter) 160a
45 Christen Christensen Grav Bodum 1773 Jan 28th
Christen Christensen Grav (Christen Grav) 162a
106 Thomas Nielsen Bodum 1773 Mar 23rd
Thomas Nielsen og Kirsten Madsdatter 166a
70 Laurits Krabbesen Bodum 1773 Jul 23 (30)
Laurits Krabbesen og Maren Andersdatter 173a
7 Christen Andersen Ydby Sinnerup 1774 Mar 21st (30)
bachelor 174b
10 Jens Andersen Bodum 1774 Aug 3rd
Jens Andersen og ____ 176a
109 Kirsten Pedersdatter Bodum 1775 Mar 4th
Niels ____ og Kirsten Pedersdatter 182_
34 Anders Christensen Sinnerup 1775 May 5th
bachelor 183a
64 Christen Christensen Krøl Bodum 1775 Nov 3rd
Christen Christensen Krøl og Kirsten Madsdatter (Christen Christensen og Kirsten Madsdatter) 186a
43 Michel Hansen Dahl Heltborg 1775 Jul 2nd
Michel Hansen Dahl og Kirsten Jespersdatter 187b
19 Jens Christensen Brundgaard Bodum 1776 Jan 29th
Jens Christensen Brundgaard og Johanne Nielsdatter (Jens Christensen og Johanne Nielsdatter) 192a
56 Maren Jensdatter Bodum 1777 Jan 4th
Laurits Christensen Galde og Maren Jensdatter (Laurits Christensen og Maren Jensdatter) (Gundtoft) 196a
67 Laurits Andersen Bodum 1777 May 9th
Laurits Andersen og Kirsten Lauritsdatter 199a
4 Karen Andersdatter Bodum 1779 Jan 2nd (30)
Christen Christensen og Karen Andersdatter 202a
20 Anne Christensdatter Bodum 1780 Mar 29th
Anders Christensen og Anne Christensdatter 205a
88 Anne Mortensdatter Bodum 1780 May 10th (30)
Anders Jensen Kiel og Anne Mortensdatter (Anders Jensen og Anne Mortensdatter) 205b
25 Else Christensdatter Bodum 1780 Jun 10th
Krabbe Thomassen og Else Christensdatter 206b
120 Christen Thorchildsen Bodum 1780 Jun 19th
Christen Thorchildsen og ____ 207b
57 Margrethe Jensdatter Bodum 1781 Feb 28th
Jens Nielsen Smed og Margrethe Jensdatter (Jens Nielsen og Margrethe Jensdatter) 208a
69 Else Krabbesdatter Bodum Brundgaard 1772 Jun 22nd
Jens Christensen og Else Krabbesdatter Brundgaard 211b
50 Anne Jensdatter Bodum 1781 Jul 30th
Christen Christensen Bach og Anne Jensdatter (Christen Christensen og Anne Jensdatter) 213b
85 Mette Michelsdatter Bodum 1782 Mar 4th (30)
Iver Lauritsen og Mette Michelsdatter 215a
121 Christen Lauritsen Vestergaard Ydby Tvolm 1782 Aug 26th
Christen Lauritsen Vestergaard og Maren Jensdatter (Christen Lauritsen og Maren Jensdatter) 217b
11 Niels Andersen Bodum 1783 Sep 29th
Niels Andersen og Margrethe Clemedsdatter 221b
44 Laurits Christensen Galde Bodum 1783 Dec 29th
1 Laurits Christensen Galde og Maren Jensdatter (Laurits Christensen og Maren Jensdatter) 2 (Laurits Christensen og Maren Andersdatter 223b
73 Mette Lauritsdatter Bodum 1784 Apr 4th
Niels Sletgaard og Mette Lauritsdatter 226a
38 Niels Christensen Smed Bodum 1728 Sep 18th
Niels Christensen Smed og Kirsten Christensdatter (Niels Christensen og Kirsten Christensdatter) 22b
86 Anders Michelsen Bodum 1784 May 26th
Anders Michelsen og ____ 230a
32 Sarah Christensdatter Dover 1785 Jul 6th (30)
Niels Hansen og Sarah Christensdatter 231a
28 Karen Christensdatter Bodum 1785 May 4th
Mogens Sindberg og Karen Christensdatter 234b
116 Niels Christensen Søndergaard Bodum 1785 Oct 11th
Niels Christensen Søndergaard og Maren Pedersdatter (Niels Christensen og Maren Pedersdatter) 235a
78 Mette Marie Lauritsdatter Bodum 1785 Jan 14th
Mads Madsen Led og Mette Marie Lauritsdatter (Mads Madsen og Mette Marie Lauritsdatter) 236b
2 Inger Andersdatter Bodum 1787 Mar 26th
Mads Christensen Kilgaard og Inger Andersdatter (Mads Christensen og Inger Andersdatter) 237b
76 Kirsten Lauritsdatter Bodum 1787 Oct 15th (39)
____ og Kirsten Lauritsdatter 239b
41 Thorchild Christensen Bodum 1787 Dec 11th (30)
Thorchild Christensen og Maren Nielsdatter 240a
66 Jens Lauritsen Koch Bodum 1787 Sep 3rd (30)
Jens Lauritsen Koch og Mette Christensdatter (Jens Lauritsen og Mette Christensdatter) 242_
111 Anders Pedersen Bodum 1788 May 17th (30)
Anders Pedersen og Maren Jensdatter 245b
105 Jens Nielsen Bodum 1788 Jun 4th
bachelor 246b
89 Maren Mortensdatter Bodum 1788 Dec 16th (30)
____ og Maren Mortensdatter 247b
97 Kirsten Nielsdatter Bodum 1789 Feb 25th

248a
74 Sidsel Lauritsdatter Sinnerup 1791 Jan 3rd (30)
Peder Christensen Skraeder og Sidsel Lauritsdatter (Peder Christensen og Sidsel Lauritsdatter) 249a
62 Kirsten Jespersdatter Heltborg 1791 Aug 29th
Christen Nielsen Dahl og Kirsten Jespersdatter (Christen Nielsen og Kirsten Jespersdatter) 253a
71 Mads Andersen Krogh Bodum 1791 Nov 14th
Mads Andersen og ____ (258a) 255a
29 Kirsten Christensdatter Bodum 1793 Feb 13th
Niels Pedersen Viberg og Kirsten Christensdatter (Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter) 261b
3 Johanne Andersdatter Heltborg 1795 May 4th
Christen Nielsen Dahl og Johanne Andersdatter (Christen Nielsen og Johanne Andersdatter) 265b
114 Niels Andersen Slet Bodum 1796 Nov 26th
1: Niels Andersen og Mette Lauritsdatter; 2: Niels Andersen og Kirsten Pedersdatter 269b
5 Maren Andersdatter Bodum 1796 Dec 20th
Peder Pedersen Finch og Maren Andersdatter (Peder Pedersen og Maren Andersdatter) 271a
115 Christen Nielsen Søndergaard Bodum 1797 Jon 10th (30)
Christen Nielsen Søndergaard og Maren Jensdatter (Christen Nielsen og Maren Jensdatter) 275a
84 Mette Madsdatter Bodum 1798 Aug 8th
Poul Christensen Hus og Mette Madsdatter (Poul Christensen og Mette Madsdatter) (288a) 278b
49 Poul Christensen Hus Bodum 1798 Aug 25th
Poul Christensen Hus og Mette Madsdatter (Poul Christensen og Mette Madsdatter) (288a) 281a
61 Peiter Jensen Futterup 1798 Oct 24th (30)
Peiter Jensen Futterup og Anne Pedersdatter (Peiter Jensen og Anne Pedersdatter) 285a
15 Christen Christensen Bach Bodum 1799 Jan 2nd
Christen Christensen Bach og Kirsten Jensdatter (Christen Christensen og Kirsten Jensdatter) 293a
99 Maren Nielsdatter Bodum 1799 Mar 4th (30)
Clemed Christensen og Maren Nielsdatter 296a
103 Erich Nielsen Bodum 1799 May 14th (30)
bachelor 299b
117 Christen Sørensen Bodum 1790 Sep 12th
Christen Sørensen og ____ 1790 død før 302b
26 Else Christensdatter Grurup Gammelby 1800 Mar 21st
Mads Jensen Torp og Else Christensdatter (Mads Jensen og Else Christensdatter) 303b
83 Kirsten Madsdatter Bodum 1800 Aug 25th
Michel Kiel og Kirsten Madsdatter 308a
122 Niels Pedersen Viberg Bodum 1802 Sep 14th
1: Niels Pedersen og Kirsten Christensdatter (see 261b) 2: Niels Pedersen og Else Madsdatter 309b
54 Kirsten Jensdatter Bodum 1806 Feb 20th
Anders Led og Kirsten Jensdatter 312a
80 Poul Lauritsen Bodum 1784 Apr 29th
Poul Lauritsen og Kirsten Pedersdatter
125 Anders Erichsen Sinnerup