Erik Brejls hjemmeside

Start

Carl Peter Madsens skifteuddrag mm.

Carl Peder Madsen har udgivet skifte- og fæsteuddrag fra godser i Thy.
De kan ses her:

[Skifteuddrag]     [Fæsteuddrag]


Forord og hjælp til læsningen

TIPS
åbn fil:
scaler:
hold ctrl nede medens skroll midterknap op eller ned.
Søg:
hold ctrl nede og tryk 'f'' søgefelt vil vise sig typisk nederst til venstre på siden.

søge tip:
og:
skriv 'og Maren Pedersdatter' eller 'Søren Nielsen og' når ønskes gifte folk
nu:
skriv 'nu Christen Madsen' når ønskes ny kontrakt.

FORKORTELSER
alle titler forkortes til tre bogstaver:
'gam' den gamle
'ung': den yngre
'frø' frøken, men også i stdet for jomfru.
'____' ukendt navn

RÆKKEFØLGER:
Navne orden
De fleste personer har et navn kun: og det er det første navn altså Karen eller Christen. søn eller datter af person er formodet ud fra angivelse af fader eller moder. Da navne traditionen er ekstrem snæver i Mors og Thy Land, er det nødvendigt at angive et yderligere stednavn for at identificere personen, i alle samfund større end de aller mindste steder med mere end 10-15 familier. Normalt er stednavnet der fra hvor man selv eller ens forældre er født; og forkortes således Christen Christensen Dragsbech (Christen Dragsbech).

Hændelses rækkefølge
Tid 1: 'Løderup 1787 Christen Nielsen Storgaard Kaarup'
er således Christen søn af Niels født 1787 i Løderup fra Kaarup i Løderup – eller

'Ullerup 1769 Nov 28th far Jens Christensen skrøbelig nu Christen Lauritsen Sennels fød i Sennels March 0621 217'
betyder 'Jens Christensen far til Christen Lauritsen har nok på grund af skrøbelighed videregivet fæstet som underskrevet i dag på Ullerup den 28 November 1769, til netop sin søn, som er født i Sennels; den mark i Sennels, som har matrikel hartkorn efter 1688 taxen 0 tønder 6 skipping (max otte) 2 fjerring (max fire) og 1 album (max tre), som det ses på side 217 i en scanning fra Knud Haaning Andersen. Øvrige underskrevne kan ses højere oppe på siden, da de ofte er gengangere.'

Tid 2: 'Vang 1747 Maren Christensdatter 1787 Klit' 40aar; Knud Christensen og Maren Nielsdatter'.
'Maren datter af Niels er død i Klit i Vang (Kirkebog leler hvro angivet øverst på siden); hustru til Knud søn af Christen; hun er død i år 1787 40år gammel og må således formodes at være født i år 1747'.

Nedsættende tale er ikke gengivet undtagen det er komisk om den som skriver det; , da det ikke er min opgave hverken at glorificere nogen eller, tale nedsættende om nogen.
Teksten er ikke beriget med martiime, argriculteural, erhverv eller lignende.

PERSONNAVNE:
Alle navne køres som fransk påvirket 1750-1787 så Mikael er 'Michel', Christian 'Christen'; Ane 'Anne' Peter 'Peder'. Der anvendes dog både Justsen Justesen, Stephan og Stephen;

STEDNAVNE:
følger matrikel og sognekort fra perioden 1780 til 1815 cirka, som de findes her: https://hkpn.gst.dk/
tillige er Faergegaard som retteligen skulle være Ferregaard (jern-mine-gaard).

OVERSKRIFTER TIL KOLONNERNE:
Nummer/ gods som registrerer/ matrikelnummer/ nuværende fæster og fremtidig fæster/ sogn/ stednavn/ matrikelskat / side nr.
Biografi

Carl Peter Heraldson Motlagh March Madsen
contact +45 3049 3067 carlphmadsen@yahoo.com or carlphmadsen@gmail.com
2920 Charlottenlund: Ordrup Jagtvej 183 unit 103.
8600 Silkeborg: Funder Kirkebytoften 36.

Carl Peter har transkriperet alle kirkebøger på Mors Land og Thy Land før år 1787 med henblik på at genoprette privat ejerskab af person og familie data i Landene og tillige løfte egnens arkiv materiale med person og familie data fra 1534 frem mod 2034.
Håbet er at man oplever fornyet forbindelse med folk rundt om i verden til gavn for alle.

Filerne er søgbare og kan ses i pdf på https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/thisted-amt og kan tillige rekvireres i mange andre formater fra 'selv'. For tiden forsøges at transkripere mere materiale før år 1787; kig efter fæste-protokoller, jorde-bøger, matrikel-ekstrakter og skifte-protokoller for Mors og Thy Land.

Carl Peter's professionelle virke kan forståes her:
https://www.linkedin.com/in/carlphmadsen/ Der står dog ikke så meget om slægtsforsknings heller life-coach komponenten og tillige http://mansilkeborg.dk/ (senere tillige http://carlmadsen.dk/ og http://www.mancph.com/ )

Carl Peter's personlige familie træ her tillige med DNA profil:
https://www.geni.com/family-tree/index/6000000014724303386Tak

Tak til Knud Haaning Andersen for massive input med affotografering mv
tak til Carsten Kudsk for massive indsats on Transcription of Skattehovedbøger mv
tal til Anton Blaaberg for encouragement and insights
tak til Erna Søndergaard for stor indsats på Facebook
tak til alle i Ernas Facebook gruppe for Jeres tillid og support
tak til Erik Brejl for at hoste materiale.
tak til Kurt Kermit Nielsen for massivt bidrag angående Tandrup-Kovstrup Godser

Dec. 2018: