Erik Brejls hjemmeside

Start

Bornholm amt gejstlige skifteuddrag


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Bornholm provsti
Gejstlig skifteprotokol
1786-1807

1 [Inger Thorsdatter Lind i Rønne]. 13.9.1786, fol.3.
Enke efter [Hans Jørgen Lauridsen Lund, præst i Vester Marie, død 30.9.1772]
Bevilling af 25.8.1786 for hendes 4 døtre i Rønne at være egen værge, fremlagt ved auktionen efter afdøde. B:
1) Kirstine Marie Lund
2) Anne Cathrine Lund
3) Christence Lund
4) Caroline Sofie Lund.
Afdøde døde [8.11.1785].

2 Rebekka [Olufsdatter] Toxværd i Nylars. 26.3.1787, fol.3.
E: Jens [Hansen] Mahler, præst i Nylars. B:
1) Hans Christian Mahler, personlig kapellan i Åker
2) Oluf Toxværd Mahler, på stedet.
FM: morbror [Jørgen Sandby] Toxværd, degn i Klemensker
3) Martha Mahler g.m. Oluf Absalon Kofoed i Pedersker.
Afdøde døde 15.10.1786.

3 Simon Birch Plockross, præst i Neksø og Bodilsker. 7.4.1786, fol.3B.
E: Inger Marie Lund. LV: Mathias Carstensen, præst i Povlsker. B:
1) Inger Plockross 9
2) Simon Christian Plockross 7
3) Hans Jørgen Plockross 4.
FM:
1 farfar Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Lynge og Broby
2 Herman Magnus Sonne i Neksø.
Arv efter enkens mor [Inger Thorsdatter Lind] i Rønne, enke efter [Hans Jørgen Lauridsen Lund, præst i Vester Marie, død 30.9.1772]
og efter mors halvsøster Cathrine Sofie Lund
til mors søster Kirsten Lund med FM: Hans Sonne i Neksø.

4 Hans Severin [Hansen] Whitte, præst i Åker. 27.7.1786, fol.7, 20B.
E: Cathrine Sofie [Jensdatter Seest]. LV: Peder Sommer, præst i Nyker. B:
1) Johannes Køhler Whitte 31, sekretær
2) Peder Bernholt Whitte 21, i Slagelse skole, (student i 1789)
3) Johanne Cathrine Whitte g.m. Poul [Poulsen] Arbo, præst i Hasle og Rutsker. (I 1789 er hun enke)
4) Anne Marie Whitte 29. (I 1789 er hun g.m. Nikolaj Lindrod, landstingshører)
5) Anne Henningia Whitte g.m. Peder Kofoed, løjtnant
6) Caroline Ulrikke Whitte 26
7) Margrethe Marie Whitte g.m. Christian Dam Kofoed i Åker
8) Johanne Christiane Whitte g.m. Hans Christian Mahler, kapellan i Åker
9) Birgitte Elisabeth Whitte g.m. Herman Møller til Vallensgård [i Åker sogn].
FM:
1 Filip Rasch, byskriver i Åker
2 Hans Pedersen Sode i Hasle.
7.10.1789 fordeles en udbetalt gæld fra justitsråd Frimanns enke i Bergen, nye oplysninger her angivet i almindelig parentes.
Afdøde døde 5.7.1786.

5 Poul [Poulsen] Arbo, præst i Hasle og Rutsker. 13.10.1786, fol.11.
E: Johanne Cathrine [Hansdatter] Whitte. LV: Hans Pedersen Sode, købmand i Hasle. B:
1) Sofie Ottilie Arbo 12
2) Hans Severin Arbo 9
3) Poul Otto Arbo 5.
FM:
1 fars brorsøn Jørgen Peder Arbo, urmager og fændrik i Rønne
2 fars brorsøn Mads Arbo, byskriver i Hasle
3 Hans Christian Mahler, kapellan i Åker g.m. enkens søster [Johanne Christiane Whitte]
4 Peder Sommer, præst i Nyker.
Afdøde døde 10.9.1786.

6 Peder Hermansen Bohn, degn i Åker. 2.10.1786, fol.13, 470.
Enkemand efter [Barbara Magdalene Kofoed], skifte 6.8.1781. B:
1) Herman Jørgen Bohn 17
2) Jørgen Peder Bohn 8
3) Magdalene Elisabeth Bohn 13
4) Elisabeth Antoinette Bohn 12
5) Barbara Cathrine Bohn 7½.
FM:
1 mors morbror Herman Møller til Vallensgård
2 fars søskendebarn Peder Dam, kaptajn i Øster Marie
3 morfars og mormors søskendebarn Jacob Peder Jacobsen Prahl, præst i Rø
4 mosters mand Hans Mikkelsen i Svaneke
5 Filip Rasch Dam, byskriver i Åkirkeby
6 Jørgen Sandby Bohn, degn i Østerlars og Gudhjem
7 Mikkel Hansen i Svaneke
8 Bent Køller i Åker.
Afdøde døde 21.9.1786.

7 Niels [Jensen] Kofoed, kordegn i Nexø. 5.10.1787, fol.16.
E: Cathrine Sofie Sommer. LV: Christoffer Jørgensen, kirkeværge i Povlsker. B:
1) Anne Marie Kofoed.
FM: fars svoger Frederik Hjort, degn i Povlsker.

8 Poul Mortensen Kofoed, degn i Olsker og Allinge. 21.12.1786, fol.16B.
E: Martha Marie [Christensdatter]. B:
1) Morten Kofoed
2) Markus Ludvig Kofoed
3) Poul Henrik Kofoed.
FM: farbror Hans Conrad Kofoed, i Store Hallegård i Olsker sogn.

9 Margrethe Elisabeth Sode i Rønne. 3.6.1788, fol.18.
Enke efter Samuel [Simonsen] Hertel, degn [i Åker, død 2.1.1765]. B:
1) Christen West Hertel, præst i Frederiks Hospital i København
2) Else Margrethe Hertel 45. I huset i København hos [Gregers Christian] greve Haxthausen, stiftamtmand over Sjælland
3) Magdalene Hertel 39, i Hamborg
4) Maren West Hertel g.m. Christian Frederik Sonne, løjtnant i Rønne
5) Antoinette Kirstine Hertel, 29.
FM:
1 søskendebarn Christen Sode, løjtnant i Åby i Nyker sogn
2 søskendebarn Ancher Sode til Kyndegård [i Nyker sogn].
Afdøde døde 23.5.1788.

10 Mogens Sommer, degn i Bodilsker. 26.1.1790, fol.21, 470B.
E: Anne [Sofie] Sandby.
1) Peder Sommer, præst i Nyker
2) Mogens Sommer i København 27, magister og dekan på Det kongelig Kommunitet i København
3) Ingeborg Margrethe Sommer, enke efter Oluf Lauridsen i Rosendale i Rutsker sogn
4) Cathrine Sofie Sommer, enke efter Niels Kofoed, kordegn i Neksø
5) Christine Sommer 32. Ved afkald 2.10.1790 er hun g.m. Hans Andersen i Neksø
6) Karen Sommer g.m. Frederik Kaj Hjort, degn i Povlsker.
FM: søskendebarn Mogens Sommer Kaas, i Kåsegård i Ibsker sogn.
[Første ægteskab med Anne Olufsdatter Toxværd, død 1739]. B:
Afdøde døde 23.12.1789.

11 Hans Ancher [Henriksen] Langhorn, præst i Pedersker. 12.10.1790, fol.24, 34B.
E: Anneke [Lauridsdatter] Randers. LV: bror Henrik Bertel Randers, fuldmægtig i Hasle. B:
1) Henrik Magnus Langhorn 14¾
2) Johanne Frederikke Langhorn 12
3) Anne Laurentia Langhorn 10
4) Peder Hirtznach Langhorn 8
5) Charlotte Louise Langhorn 7
6) Christiane Ulrikke Langhorn 5
7) Hans Ancher Langhorn 4.
FM:
1 mosters mand Thor [Hansen] Vest, løjtnant på Spidlegård [i Åker sogn]
2 [Casper Frederik] Dirch, apoteker i Rønne g.m. fars søskendebarn
3 Peder Rasmussen, købmand i Neksø
4 Christian Vest i Vestergård i Øster Marie sogn g.m. søskendebarn
5 Oluf Sonne g.m. mors søsterdatter
6 Herman Lassen Bohn i Neksø
7 Jørgen Kofoed, præst i Klemensker.
Afdøde døde 23.9.1790.

12 Margrethe Marie Seest i Nyker. 18.10.1790, fol.26, 33B.
Enke efter Peder [Troelsen] Bernholt, præst i Nyker, [død 27.9.1781]. B:
1) Johanne Cathrine Bernholt g.m. Jens Munch, farer til søs fra København
2) Anne Margrethe Bernholt g.m. Peder [Magnussen] Sommer, successor i Nyker.
Afdøde døde 21.9.1790.

13 Laurids Hansen Mahler, præst i Åker. 15.10.1789, fol.27.
E: Johanne Marie Randers. LV: Hans [Ejlersen] Marcher, præst i Olsker og Allinge. B:
1) Martha Margrethe Mahler g.m. Christian West i Vestergård i Vester Marie sogn
2) Hans Christian Mahler26, stud. theol. i København
3) Laurids Peder Mahler 23, korporal
4) Niels Henrik Mahler 20, farer til søs
5) Konstantin Borreby Mahler 16, elev i Rønne skole
6) Anne Cathrine Mahler 15, der ægter Oluf Hansen Sonne i Risegård i Åker sogn
7) Jens Solgaard Mahler 11
8) Larsenius Johan Randers Mahler 8
FM:
1 morbror Henrik Borreby Randers, fuldmægtig hos byfoged Gad
2 søskendebarn Hans Christian Mahler, kaptajn i Åker
3 mosters mand Thor Hansen West, løjtnant på Spidlegård
4 farbror Jens [Hansen] Mahler, præst i Nylars
5 Hans [Ancher Henriksen] Langhorn, præst i Pedersker, der døde.
Afdøde døde 5.101789.

14 Mette Kirstine [Jørgensdatter] Ibsen i Øster Marie. 5.12.1791, fol.32, 37B, 43B.
E: Markus Ludvig [Pedersen] Hjort, præst i Øster Marie, der døde 29.12.1791. B:
1) Peder Rasmussen Hjort
2) Markus Ludvig Hjort, elev i Rønne latinskole
3) Rebekka Marie Hjort g.m. Filip Rasch Dam, byskriver i Åkirkeby
4) Ellen Margrethe Hjort 12
5) Michelle Georgine Kirstine Hjort 11
6) Mette Margrethe Hjort 9.
FM:
1 Herman Bohn, købmand i Neksø g.m. fars søsterdatter
2 fars søskendebarn Hans Sonne, stadskaptajn i Neksø
3 Hans Køller Birch, stadsfændrik i Neksø, g.m. fars søskendebarn
4 mors søskendebarn Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby g.m. mors søskendebarn.
Afdøde døde 8.4.1791.

15 Anne Kirstine Hansdatter i Nyker. 28.12.1791, fol.36B.
E: Mogens [Jørgensen] Blehm, degn i Nyker. B:
1) Anders Blehm, skoleholder i Åkirkeby
2) Ellen Kirstine Blehm g.m. en kvartermester? i søetaten i København
3) Caroline Ulrikke Blehm g.m. Henrik Dam, skipper i Rønne.
Afdøde døde 18.11.1791.

16 Oluf Andreassen Borreby, præst i Vester Marie, der døde 2.12.1791, fol.40B.
E: Helene Cecilie Horrebow.
Testamente af 18.4.1778.
Hans A:
1) bror Andreassen, amtmand, hans 10 børn
2) bror Andreassen, rådmand, hans søn
3) Bering Andreassen, proviantforvalter, hans søn.
Hendes A:
0) far [Peder Horrebow, professor i København, død 15.4.1764 og Anne Margrethe Rosing, begravet København 25.10.1749]
1) bror etatsråd [Christian] Horrebow, [professor i København], etatsråd, [død 19.9.1776], hans 3 børn
2) bror [Niels] Horrebow, assessor i Højesteret [død Stege april 1760], hans 5 børn
3) søster [Sara Cathrine, død 5.6.1791] g.m. [Christian] Jegind, [præst i Fakse, død 30.5.1760], hendes 2døtre
4) søster [Sofie Magdalene Horrebow, begravet København 19.2.1791], g.m. Esben Haste, præst i Fakse, død 11.4.1785]. B:
a [Anne Margrethe Haste] g.m. kammerråd Olrik, hendes datter Helene Cecilie
5) søster []Else Christine Horrebow, død Vestindien 1756], var enke efter [Gothardt] Fursmann, advokat i Vestindien, død 1756], hendes B:
a datter g.m. Hasle, hendes 3 børn
6) søster [Anne Margrethe Horrebow], der lever, enke efter[Jørgen Albert Johansen] Rathenburg, [præst i Lyderslev, skifte Stevns herred gejstlig 6.8.1787 lbnr.115], hendes søn Peder Horrebow [Rathenburg]
7) bror Peder Horrebow, professor, hans børn.
Litteratur: Slægten Horrebow af H. F. Grandjean i Personalhistorisk Tidsskrift 1881. Tillæg side 1-41, heri side 1-3

17 Mads Kofoed, præst i Hasle og Rutsker. 28.6.1792, fol.41B.
E: Mette Marie Mortensen. LV: Hans Gad, byfoged i Hasle og herredsfoged i Nørre herred. B:
3) Martha Margrethe Marie Kofoed 17
4) Hans Ancher Kofoed 15¾
5) Mathias Carl Ludvig Kofoed 11.
FM:
1 Jørgen Pedersen Aaby, købmand i Hasle
2 Jens Sigfred Piil, løjtnant i Klemensker
3 Andreas Kofoed på Bakkegård i Klemensker.
Af første ægteskab B:
1) Sander Kofoed, skoleholder i Hasle
2) Elsebeth Sandrine Marie Kofoed g.m. Jørgen Kofoed til Hammersholm [i Allinge sogn].
Afdøde døde 14.6.1792.

18 Karen Fleischer i Åkirkeby. 25.9.1794, fol.47B.
E: Peder Elias Faber, degn i Åker. B:
1) Anne Sofie Faber 16.
Afdøde døde 11.6.1794.

19 Anne [Sofie] Sandby i Neksø. 21.10.1794, fol.49.
Enke efter Mogens Sommer, degn i Bodilsker, [skifte 26.1.1790 lbnr.10]. B:
1) Peder Sommer, præst i Nyker
2) Mogens Sommer, præst på Femø
3) Ingeborg Margrethe Sommer i Rutsker, enke efter Oluf Lauridsen
4) Cathrine Sofie Sommer g.m. Michael Hansen Madvig i Neksø
5) Christine Sommer g.m. Hans Andersen i Neksø
6) Karen Sommer g.m. Frederik Kaj Hjort, degn i Povlsker.
Afdøde døde 17.10.1793.

20 Mogens [Jørgensen] Blehm, degn i Nyker. 5.3.1795, fol.50.
E: Anne Kofoed. LV: Jens Hansen, snedker i 2. Nordengården i Nyker. B:
4) Marine Blehm 2.
FM: morfar Peder Kofoed i 16. selvejergård i Nyker.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter, skifte 28.12.1791 lbnr.15]. B:
1) Anders Peder Blehm, skoleholder i Åkirkeby
2) Ellen Kirstine Blehm gift i København
3) Caroline Ulrikke Blehm g.m. Henrik Peder Dam, skipper i Rønne.
Afdøde døde 19.2.1795.

21 Anne Dorthe i Neksø. 6.5.1795, fol.51B, 55B.
Enke efter Neth. B:
1) Marie Elisabeth Neth 29, på stedet
2) Andreas Neth 27, styrmand
3) Maren Margrethe Neth 25, på stedet
4) Laurids Neth 23, på rejse til Nordamerika
5) Henrik Neth 19, på rejse til Nordamerika.
FM:
1 morbror Henrik Hildebrandt i Allinge
2 Herman Lauridsen Bohn, købmand i Neksø.
Afdøde døde 25.4.1795.

22 Peder Elias Faber, degn i Åker. 15.5.1795, fol.52B.
Enkemand efter [Karen Fleischer, skifte 25.9.1794 lbnr.18]. B:
1) Anne Sofie Faber 16.
FM: Filip Dam, byskriver i Åkirkeby.

23 Niels [ Nielsen] Lange, garnisonspræst på Christiansø, [der døde 1.4.1795], fol.54B.
E: Dorthe Sofie Leth.
Testamente af 21.7.1794.
[Første ægteskab med Sara Burley, død København 9.4.1784].

24 Jens Michael [Pedersen] Hjort i Ibsker, præst i Svaneke og Ibsker, [der døde 4.11.1795], fol.57B.
E: Antoinette Lauridsdatter Hjort.
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1786.

25 Birgitte Grønvald Kold, ugift i Åkirkeby. 29.12.1795, fol.58.
A:
1) mor Elisabeth [Olufsdatter] Toxværd, enke efter afdødes far Frederik [Hansen] Monrad, præst i Neksø og Bodilsker. LV: Jeppe Hansen, sandemand i Åker sogn
2) bror Hans Ruhmann Monrad, præst i Kerteminde
3) søster Ellen Elisabeth Monrad g.m. Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby.

26 Sofie Magdalene Thillerup i Ibsker. 22.6.1797, fol.58B.
E: Holger Finchenhagen Olivarius, præst i Svaneke og Ibsker. B:
1) Johan Olivarius 5
2) Susanne Marie Olivarius 9
3) Jensine Beathe Vilhelmine Olivarius 2.
FM:
1 Mads Davidsen, kaptajn i Svaneke
2 Poul Anton Madvig, konstitueret byskriver i Svaneke.
Afdøde døde 3.5.1797.

27 Anne Margrethe Sørensen i Olsker. 5.12.1797, fol.60, 70B, 74B.
E: Hans [Ejlersen] Marcher, præst i Olsker og Allinge, der døde 24.11.1798. B:
1) Ejler Christian Marcher 3½
2) Hans Kofoed Marcher 1½
3) Benjamin Marcher 5 uger.
FM:
1 Jochum Ancher Steenbæk, købmand i Svaneke
2 revisor? Hansen i København
3 Hans Kofoed, kaptajn i København
4 Sørensen, forpagter på baroniet Adelersborg på Sjælland.
Afdøde døde 3.11.1797.

28 Markus Ludvig [Markussen] Hjort i Øster Marie. 23.7.1799, fol.69.
A:
0) forældre [Markus Ludvig Pedersen Hjort, præst i Øster Marie, der døde 29.12.1791 og Mette Kirstine Jørgensdatter Ibsen, skifte 5.12.1791 lbnr.14]
1) bror Peder Rasmussen Hjort 23
2) søster Rebekka Marie Hjort g.m. Filip Rasch Dam, byskriver i Åkirkeby
3) søster Ellen Margrethe Hjort 20
4) søster Michelle Georgine Kirstine Hjort 17
5) søster Mette Margrethe Hjort 16.
FM:
1 Laurids Bohn
2 Peder Rasmussen Hjort, degn i Vester Marie
3 Frederik Kaj Hjort, degn i Povlsker.

29 Hedvig [Hermansdatter] Sode i Østermarie, [der døde 15.9.1799], fol.72.
E: Jacob Peder [Jacobsen] Prahl, præst i Øster Marie.
Testamente af 27.12.1782.

30 Fledføringskontrakt i Hasle. 10.1.1790, fol.73.
Filip Rasch, degn i Hasle afstår kaldet og indgår fledføringskontrakt med sin successor Peder Rasmussen Hjort, dog undtages de ejendomme, han har givet til sin steddatters mand Peder Andersen Skov.

31 Karen [Madsdatter Engel] i Hasle, der døde 24.5.1800, fol.81B.
Enke efter Laurids [Lauridsen] Randers, præst i Hasle og Rutsker, [død 15.5.1780]. B:
1) Mads Kofoed i København, død. 1B:
a en søn, der døde
2) Balthazar Engel Kofoed, koffardikaptajn i København
3) Hans Peder Kofoed
Ingeborg Kofoed g.m. Hans Pedersen Sode.

32 Jørgen Sandby Toxværd, degn i Klemensker. 14.7.1800, fol.82B, 89B.
E: Benedikte [Jørgensdatter]. B:
1) Oluf Toxværd, degn i Povlsker
2) Hans Jørgen Toxværd 23
3) Akselia Toxværd, død, var g.m. Laurids Christensen i Klemensker. 6B:
a Kirsten Lauridsdatter21
b Christian Lauridsen 17
c Anne Lauridsdatter 16
d Jørgen Lauridsen 15
e Peder Lauridsen 13
f Laurids Lauridsen 10
4) Anne Elisabeth Toxværd, død, var g.m. Hans Pedersen i 6. vornedgård i Nylars. 1B:
a Jørgen Sandby Hansen 4
5) Oline Toxværd 36
6) Benedikte Toxværd g.m. Laurids Mortensen, smed på 1. vornedgårds grund i Klemensker
7) Kirsten Toxværd 26
Afdøde døde 6.7.1800.

33 Dorthe Sofie Leth på Christiansø, der døde 28.7.1799, fol.83B, 91.
Enke efter Niels [Nielsen] Lange, garnisonspræst på Christiansø, skifte 1.4.1795 lbnr.23].
Testamente af 21.4.1794.
Hans A:
0) mor Ellen Lange
01) moster. død. 1B:
a Ursula Nielsdatter Trane, død, var g.m. Johan Gotlieb Vinkler, feldbereder i Odense. 1B:
1 Niels Gotlieb Vinkler, skrædder i Store Grønnegade 236 i København.
Hendes A:
1) søster Charlotte Margrethe Leth g.m. Carlsen, kontrollør ved Assistentshuset i København. 2B:
a Sofie Petronelle Carlsen 15
b Frederik Langemark Carlsen 12.
FM: Petri, brygger i København.

34 Jørgen [Lauridsen] Fog, præst i Østerlars og Gudhjem, [der døde 26.7.1803], fol.91B.
E: Margrethe Kirstine [Frandsdatter Hvalsø].
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1803.

35 Jonas Rasmussen, skoleholder i Svaneke. 22.11.1803, fol.92.
E: Karen Andersdatter. LV: Jørgen Peder Lauridsen. B:
1) Rasmus Jonassen
2) Anders Jonassen
3) Marie Sofie Jonasdatter 17.
FM: Christen Mortensen i Svaneke.

36 Margrethe Eleonora From i Klemensker, [der døde 25.11.1803], fol.93.
E: Jørgen [Hansen] Kofoed, præst i Klemensker.
Tilladelse til at han måtte sidde i uskiftet bo fra B:
1) Jens Kofoed, stiftsfysikus
2) Hans Kofoed, præst i Aversi og Teestrup
3) Jørgen Kofoed, præst i Ejsing og Handbjerg.

37 Jørgen [Jørgensen] Landt, præst i Olsker og Allinge, [der døde 26.6.1804], fol.94.
E: Anne Hedvig Djurhuus.
Bevilling af 4.7.1804, at sidde i uskiftet bo.

38 Poul Anton Møller, degn i Pedersker. 18.3.1805, fol.94B, 98.
E: Maren Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Kofoed, løjtnant og sandemand. B:
1) Anker Anton Møller 26
2) Elisabeth Agnethe Møller 23
3) Sofie Birgitte Møller 20
4) Hans Nansen Møller 16
5) Karen Kirstine Møller 14
6) Jens Møller 12
7) Poul Anton Møller 8
8) Alexander Kofoed Møller 7
9) Louise Møller.
FM:
1 Christen Jørgensen i Pedersen
2 Poul Madvig, by- og herredsskriver i Svaneke
3 Møller, major på Vallensgård
4 Joachim Christiansen
5 Oluf Madvig i Svaneke
6 morbror Peder Pedersen Skov, konstabel i Rønne
7 Schott, kaptajn i Svaneke.

39 Elisabeth [Olufsdatter] Toxværd i Bodilsker. 13.8.1803,fol.95B.
Enke efter [Frederik Hansen] Monrad, præst i Neksø og Bodilsker, [død 16.1.1778]. B:
1) Hans Ruhmann Monrad, kapellan i Kerteminde
3) Ellen Elisabeth Monrad g.m. Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby.

40 Karen [Ottosdatter] Lytken i Svaneke, der døde 2.12.1805, fol.100, 109B.
Enke efter [Andreas Nielsen] Agerbæk, præst [på Christiansø, entlediget 1.7.1757, død i Svaneke 1.2.1770]. B:
1) Otto Didrik Lytken Agerbæk, lodsoldermand i København
2) Sofie Caroline Agerbæk, enke efter [Carsten Peder] Ratke, kobbersmed [i Neksø],
3) Johanne Marine Josefa Lytken Agerbæk, [død Sigersted 4.5.1805], var g.m. Christian Valeur, præst i Svaneke og Ibsker, [død 4.5.1779]. 6B:
a Christian Bendix Otto Valeur, skrædder i København
b Nikolaj Gøde Valeur, udenlands
c Christiane Josefa Valeur g.m. Didrik Bech, ekstraskriver ved Hof- og Stadsretten i København
d Karen Lytken Valeur g.m. Gudmar Basse Lindholm, drejer i København
e Marie Margrethe Valeur g.m. Christian Johannes Boese, tømrer i København
f Louise Caroline Valeur i København
4) Gyde Cathrine Agerbæk g.m. Mads Kofoed, kaptajn ved søn Casper Kofoed, prokurator.
[Afdødes far var Otto Didrik Lytken, præst i Sønder Skast sogn i Tønder amt].

41 Anneke [Lauridsdatter] Randers i Åker.1.1.1806, fol.107, 113.
Enke efter [Hans Ancher Henriksen] Langhorn, præst i Pedersker, skifte 12.10.1790 lbnr.11]. B:
1) Henrik Magnus Langhorn, uvist hvor
2) Johanne Frederikke Langhorn i Rønne
3) Anne Laurentia Langhorn i København
4) Peder Hirtznach Langhorn på Bornholm
5) Charlotte Louise Langhorn i København
6) Christiane Ulrikke Langhorn på Bornholm, tåbelig
7) Hans Ancher Langhorn i København.

42 Anne Margrethe Bernholt i Nyker. 24.11.1806, fol.114.
E: Peder Sommer, præst i Nyker. A:
1) søster Johanne Cathrine Bernholt, enke efter Munch. LV: Jørgen Stender, købmand i Rønne.

43 Maren Jørgensdatter i Åker, der døde 15.2.1807, fol.116.
Enke efter [Mikkel Jacobsen] Tamdrup, præst i Pedersker, [død 1.11.1779]. B:
1) Cathrine Tamdrup, død. E: Dam, byskriver. 5B:
a Christian Dam
b Michael Tamdrup Dam
c Birthe Cathrine Dam g.m. Thuesen, løjtnant
d Herman Peder Dam
e Marie Sofie Dam
2) Jacob Tamdrup, på Fyn
3) Mette Marie Tamdrup g.m. Hans Sonne, kaptajn i Neksø.

44 Overflytning af arv til Ribe. 24.9.1790.
Arv efter Jørgen [Pedersen] Kofoed, præst i Povlsker, død 25.1.1780, til hans 4 børn som er 2 sønner og 2 døtre, overføres til børnenes stedfar Mathias [Jørgensen] Carstensen nu præst i Ribe Cathrine.

45 Værgemål i Åkirkeby. 24.5.1791, fol.470.
Arv til Birgitte Monrad
efter far [Frederik Hansen Monrad, præst i Neksø og Bodilsker, død 16.1.1778]
der stod hos værgen Jens [Hansen] Mahler, præst i Nylars, der døde 26.10,1791,
er over ført til ny værge Hans Jørgen Ibsen, købmand i Åkirkeby, der gift med myndlingens søster.

SLUT