Erik Brejls hjemmeside

Start

Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1683-1695

[1683-1695]    [1695-1727]    [1727-1744]    [1744-1776]    [1776-1807]    [1807-1814]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1683-1695

1 Henrik Olufsen, købmand i Bogense. 8.11.1683, fol.2.
E: Anne Madsdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen, købmand. B:
1) Hannibal Henriksen
2) Anne Magdalene Henriksdatter
FM: Niels Hansen,
Desuden nævnes afdødes bror Hans Olufsen, forrige kongens køkkenskriver, nu boende på Lellingegård.

2 Maren Madsdatter i Bogense. 3.4.1683, fol.16.
E: Niels Thomsen, borgmester. B:
1) Mathias Nielsen
2) Sofie Lisbeth Nielsdatter
3) Inger Nielsdatter.
FM: mosters mand Henrik Olufsen.

3 Anne Sofie Qvitzow i Bogense. 4.2.1684, fol.17.
Enke efter Wentzel Frederik von Røder, løjtnant. B:
1) Ida Røder.
FM: Holger Rosenkrantz til Brusgård [i Nørre Sandager sogn].
Registrering 28.1.1684.

4 Jeppe Bertelsen i Bogense. 4.7.1683, fol.19B.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Jensen Holst.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Anders Rasmussen den ældre.
Afdøde døde 30.3.1683 i København på sin rejse.

5 Søren Jørgensen, tømrer i Bogense. 29.1.1684, fol.22B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Grundahl, tolder.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: morbror Søren Hansen.
Afdøde døde 14.1.1684.

6 Dorthe Christensdatter i Bogense. 4.8.1684, fol.24.
E: Oluf Strangesen.
Af første og andet ægteskab B:
1) Rasmus Clausen
2) Karen Clausdatter, død. Hendes børn
3) Bodil Clausdatter
4) Maren Clausdatter
5) Karen Clausdatter
6) Niels Jørgensen
7) Bodil Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Mørch
8) Kirsten Jørgensdatter.
Afdøde døde 14.5.1684.

7 Niels Nielsen, kornmåler i Bogense. 4.9.1683, fol.24B.
E: Mette Poulsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 4.7.1682.

8 Karen Lauridsdatter i Bogense. 23.10.1683, fol.25B.
E: Niels Andersen, murer. B:
1) Laurids Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Peder Nielsen
4) Hans Nielsen.

9 Hans Knudsen, bager i Bogense. 5.12.1683, fol.25B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Knud Hansen
2) Maren [Cathrine] Hansdatter.

10 Jørgen Meyer i Bogense. 11.12.1683, fol.26B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Hans Meyer
2) Just Meyer
3) en datter.

11 Jeppe Sørensen, bødker i Bogense. 12.1.1684, fol.27.
Arvinger angives ikke.
(Se lbnr.50).

12 Gertrud Jensdatter i Bogense. 17.3.1685, fol.27.
Enke efter Henrik Henriksen. B:
1) Rasmus Henriksen
2) Anders Henriksen
3) Jens Henriksen, død. Hans børn
4) Elsebeth Henriksdatter g.m. Anders Poulsen
5) Anne Henriksdatter g.m. Claus Henriksen
6) Jacob Henriksen i Odense.

13 Sidsel Christensdatter i Bogense. 8.4.1685, fol.28, 73B.
E: Rasmus Clausen. B:
3) Christen Rasmussen
4) Claus Rasmussen.
Første ægteskab med Mads Hansen, skifte 27.5.1670. B:
1) Laurids Madsen, død, efter hvem, der er arv
2) Kirsten Madsdatter.
FM: Niels Hansen, tømrer.
Registrering 26.6.1684.

14 Gertrud Hansdatter i Bogense. 2.6.1685, fol.31.
Enke efter Hans Johansen. B:
1) Jens Hansen
2) Anders Hansen
3) Kirsten Hansdatter.

15 Hannibal Henriksen, ugift i Bogense. 30.9.1685, fol.31.
Afdøde boede hos sin mor Anne [Madsdatter], enke efter Henrik Olufsen, [skifte 8.11.1683 lbnr.1]. LV: Jochum Jochumsen, købmand.
Arvinger angives ikke.

16 Birgitte Hansdatter [Husum] i Bogense. 9.11.1685, fol.31B.
E: Hans Jensen, rådmand.
Afdøde efterlader 8 børn avlet med enkemanden, hvis navne ikke angives.
Registrering 6.4.1685.

17 Hans Jespersen Rohde i Bogense. 27.2.1686, fol.33.
E: Abel. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Jesper Hansen
2) Anne Dorthe Hansdatter.
FM: Poul Jørgensen, kræmmer.
Registrering 29.1.1686.

18 Anders Thorsen Bønrod, ugift stud. theol. i Bogense. 24.4.1686, fol.35B.
A:
1) mor Kirsten Sonesdatter, enke efter Hans Jørgensen, borgmester [og tolder, begravet 12.11.1681]. LV: Christian Pedersen, tolder
2) halvsøster Anne Lucie Hansdatter
3) halvsøster Else Hansdatter.
FM:
1 Niels Lauridsen
2 Christoffer Jørgensen.
Arv i boet efter afdødes far Thor Andersen, købmand i København.

19 Anders Rasmussen den ældre i Bogense. 4.6.1686, fol.39.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Rasmus Andersen, underofficer
2) Niels Andersen
3) Maren Andersdatter, nu enke efter Søren Sørensen, rådmand. LV: Jochum Jochumsen Rodenborg, købmand
4) Karen Andersdatter g.m. Peder Ibsen.
Registrering 6.5.1686.

20 Hans Jensen, rådmand i Bogense. 18.9.1686, fol.45.
Enkemand efter [Birgitte Hansdatter, skifte 9.11.1685 lbnr.16]. B:
1) Jens Hansen
2) Thor Hansen
3) Kaj Hansen
4) Bodil Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Lucie Hansdatter
7) Anne Marie Hansdatter
8) Mette Hansdatter.
FM:
1 Henrik Steffensen
2 Claus Hansen, skrædder.
Registrering 17.6.1686.

21 Anders Christensen Thuesen i Bogense. 20.9.1686, fol.47B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Rasmussen.
Enkens første ægteskab med Laurids Pedersen Thuesen, skifte 28.9.1675. Arv til B:
1) Maren Lauridsdatter, død for nylig. E: Hans Nielsen Thuesen. B:
a Niels Hansen.

22 Formynderregnskab i Bogense. 3.1.1687, fol.49.
Jochum Jochumsen, købmand i Bogense, aflægger regnskab for arv efter lodseddel af 7.3.1683 til Ellen Pedersdatter for arv efter far, mor og søster.

23 Anne Andersdatter Høgh i Bogense. 19.1.1687, fol.49B.
E: Niels Meinertsen. B:
1) Meinert Nielsen.

24 Magdalene Lauridsdatter i Bogense. 8.2.1687, fol.50B.
E: Christian Jensen.
Arvinger angives ikke.

25 Anne Madsdatter i Bogense. 9.2.1687, fol.51.
Enke efter Henrik Olufsen, [skifte 8.11.1683 lbnr.1]. B:
E: Anne Madsdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen, købmand. B:
1) Anne Magdalene Henriksdatter
FM: Anders Christensen.
Registrering 11.1.1687.

26 Søren Sørensen, rådmand i Bogense. 2.3.1687, fol.52B.
E: Maren Andersdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen Rodenborg. A:
1) bror Christoffer Sørensen i Nibøl
2) bror Jacob Sørensen, død. 1B:
a Elias Jacobsen Laufenberg i Aventof
3) søster g.m. Troels Pedersen i Nibøl
4) søster g.m. Erik Pedersen i Nibøl.
Registrering 11.1.1687.

27 Anne [Christoffersdatter] i Bogense. 20.4.1687, fol.57.
E: Bendix Mouridsen, bager. B:
1) Jacob Bendixen
2) Maren Bendixdatter
3) Johanne Bendixdatter
4) Else Bendixdatter
5) Anne Helvig Bendixdatter
6) Marie Bendixdatter.

28 Christian Jensen i Bogense. 31.1.1688, fol.60B.
Afdøde døde hos sin datter Mette Christiansdatter.
Arvinger angives ikke.

29 Karen Ibsdatter i Bogense. 27.3.1688, fol.60B.
Afdøde døde hos sin bror Søren Ibsen, bødker.
Arvinger angives ikke.

30 Niels Christensen Boller i Bogense. 24.7.1689, fol.61.
E: Dorthe Borchertsdatter. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Niels Nielsen
2) Johanne Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen.

31 Jørgen Pedersen, skrædder i Bogense. 16.9.1689, fol.63B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Pedersen. B:
4) Oluf Jørgensen
5) Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Didrik Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Jensen Holst
3) Birgitte Jørgensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Odense.

32 Hans Nielsen, snedker i Bogense. 4.11.1689, fol.65.
E: Anne [Andersdatter]. LV: Anders Rasmussen Basse. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Claus Henriksen.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Nielsdatter.

33 Formynderregnskab i Bogense. 1.10.1685, fol.66B.
Maren Andersdatter bagers, enke efter Hans Knudsen, bager i Bogense, [skifte 5.12.1683 lbnr.9] aflægger formynderregnskab for Hans Knudsens søstersøn Frands Pedersen, født i Bogense og perioden 13.10.1679 til 4.10.1683.
Desuden nævnes Frands Pedersens faster i Ribe.

34 Jeppe Olufsen, 80 år gammel i Bogense. 4.3.1690, fol.67.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Peder Mikkelsen, tømrer
2) Karen Ibsdatter.

35 Poul Sørensen Prip i Bogense. 28.7.1690, fol.67B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Søren Poulsen
2) Rasmus Poulsen.
FM: farbror Hans Sørensen Prip.
Registrering 6.5.1690.

36 Mette Lauridsdatter i Bogense. 28.8.1690, fol.72B.
E: Niels Andersen, væver. A:
1) bror [Jacob Lauridsen i Rørup, degn i Gelsted ved Middelfart], død. 3B:
a Mikkel Jacobsen [Rørup], præst i Tanderup
b Laurids Jacobsen, degn i Gelsted
c Oluf Jacobsen på Holmgård
2) bror Jørgen Lauridsen i Fjelsted
3) bror Mikkel Lauridsen
4) søster Kirsten lauridsdatter i Kærby i Vends herred
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Fjelsted.

37 Christen Ibsen, murer i Bogense. 28.5.1691, fol.75.
Afdøde efterlader enke og børn, hvos navne ikke angives.
FM: Henrik Pedersen.

38 Rasmus Hansen Ellegaard i Bogense. 19.7.1692, fol.75B.
B:
1) Hans Rasmussen
2) Poul Rasmussen Ellegaard
3) Lisbeth Rasmusdatter.
FM: Jens Pedersen, skrædder.

39 Kirsten Jespersdatter i Bogense. 10.1.1693, fol.76B.
E: Hans Danielsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Andersen, væver.

40 Anne Nielsdatter i Bogense. 17.1.1693, fol.77.
E: Jeppe Pedersen. B:
1) Peder Ibsen
2) Hanne Ibsdatter
3) Margrethe Ibsdatter
4) Barbara Ibsdatter
5) Karen Ibsdatter.

41 Else Kajsdatter i Bogense. 26.6.1693, fol.78.
E: Hans Christensen, skrædder. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Frederik Meyer
2) Dorthe Hansdatter.

42 Maren Andersdatter i Bogense. 31.7.1693, fol.79B.
Enke efter Hans Knudsen, bager, [skifte 5.12.1683 lbnr.9]. B:
1) Knud Hansen
2) Marie Cathrine Hansdatter.
FM: Anders Rasmussen.

43 Kirsten Sonesdatter i Bogense. 25.10.1693, fol.81.
E: Christian Pedersen, tolder.
Første ægteskab med [Thor Andersen, købmand i København]. B:
1) Anders Thorsen Bønrod, skifte 24.4.1686 lbnr.18, efter hvem, der er arv.
Andet ægteskab med Hans Jørgensen, borgmester [og tolder, begravet Bogense 28.11.1681]. B:
2) Anne Lucie Hansdatter
3) Else Hansdatter Husum.
FM: [halv]bror Niels Hansen Husum, præst i Gelsted og Rørup, søn af Hans Jørgensen [og anden hustru, en datter af Jens Madsen, borgmester i Bogense].
Desuden nævnes enkemandens og Niels Hansen Husums fælles svoger Johan Ludvig [Johansen Struch], præst i Nørre Nærå og Nørre Højrup g.m. [Christence Hansdatter Husum].
Litteratur: Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660 af Frederik Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1895 side 206-243. Heri side 213-243: Husum (Hans Jørgensen).

44 Anders Hansen Gollesen i Bogense. 6.11.1693, fol.97.
E: Birgitte Andersdatter. B:
1) Golle Andersen
2) Hans Andersen i Harritslev [i Skovby sogn]
3) Jens Andersen, rytter
4) Karen Andersdatter på Sjælland.
Registrering 1.6.1693.

45 Søren Hansen i Bogense. 8.12.1693, fol.101B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. A:
1) søsterdatter g.m. Jens Hansen i Favrskov [i Kerte sogn] i Båg herred.

46 Else Hansdatter Husum i Bogense. 14.3.1694, fol.102.
A:
0) forældre Hans Jørgensen, borgmester i Bogense, skifte 31.8.1682 og Kirsten Sonesdatter, [skifte 25.10.1693 lbnr.43]. E: afdødes stedfar Christian Pedersen, tolder
1) søster Anne Lucie Hansdatter.
Fars første ægteskab med [Bodil Jensdatter?, død i Allerup i Skåne]. B:
2) halvsøster Birgitte Hansdatter Husum, [skifte 9.11.1685 lbnr.16]. E: Hans Jensen, rådmand, [søn af Jens Madsen, borgmester i Bogense]. 8 børn, hvis navne ikke angives. [Afkald for arv fra Hans Jensen i Bogense tingbog 14.2.1671 side 37].
Fars andet ægteskab med [en datter af Jens Madsen, borgmester i Bogense]. B:
3) halvbror Niels Hansen Husum, præst i Gelsted og Rørup
4) halvbror Mads Hansen Husum, student
5) halvsøster Kirsten Hansdatter Husum, død, var g.m. Johan Jørgensen, præst i Nærå og Højrup, begravet 10.11.1686. 2B:
a Bodil Johansdatter
b Anne Margrethe Johansdatter.
FM: farbror Niels Jørgensen [Sommer], præst i Kerte
6) halvsøster Bodil Hansdatter Husum g.m. Utke, løjtnant på Brandholt [i Skovby sogn]
7) halvsøster Maren Hansdatter Husum, død. E: Søren Staalesen i Gjerrild i Jylland. 1B:
a Johan Olufsen, født i Jylland. FM: Anders Christensen Them i Bogense
8) halvsøster Sofie Hansdatter Husum g.m. Johan Henrik Borch
9) halvsøster Anne Sofie Hansdatter Husum g.m. Poul Jespersen, købmand i Kerteminde
10) halvsøster Christence Hansdatter Husum, død, var g.m. Johan Ludvig [Johansen Struch], præst i Nærå og Højrup.
Mors første ægteskab med [Thor Andersen, købmand i København]. B:
1) Anders Thorsen [Bønrod, skifte 24.4.1686 lbnr.18], efter hvem, der er arv.

47 Anne Andersdatter i Bogense. 20.9.1694, fol.108.
Enke efter Laurids Holst. A:
1) søster Maren Andersdatter i Bogense. 31.7.1693 lbnr.42]. Enke efter Hans Knudsen, bager, [skifte 5.12.1683 lbnr.9]. B:
1) Knud Hansen
2) Marie Cathrine Hansdatter.
FM: Niels Jensen Holst.

48 Just Meyer i Bogense. 22.5.1695, fol.108B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Kirsten Justsdatter
2) Mette Justsdatter
3) Anne Justsdatter.
FM:
1 født værge Hans Jørgensen Meyer
2 født værge Frederik Meyer.

49 Christen Pedersen, skomager i Bogense. 2.5.1695, fol.110.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM: Knud Hansen, væver.

50 Søren Ibsen, bødker i Bogense. 22.5.1695, fol.110.
Enkemand. B:
1) Jeppe Sørensen, bødker, skifte 12.1.1684 lbnr.11. E: Karen Pedersdatter. B:
a Peder Ibsen
b Anne Marie Ibsdatter
c Lise Ibsdatter
d Karen Ibsdatter.

Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1695-1727


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1695-1727

51 Rasmus Clausen i Bogense. 31.10.1695, fol.13.
E: Salome Jensdatter. LV: Peder Lauridsen, maler.
Første ægteskab med Sidsel Christensdatter, skifte 8.4.1685 lbnr.13. B:
1) Christen Rasmussen
2) Claus Rasmussen.
FM: farbror Niels Clausen.
Børnenes halvsøster Kirsten Madsdatter er død for nogen tid siden i Nyborg.
Registrering 5.7.1695.

52 Anne Johansdatter i Bogense. 3.12.1695, fol.7, 31B.
E: Hans Hansen Buxen, toldvisiterer. B:
1) Hans Hansen
2) Frederik Hansen
3) Johannes Hansen,
alle i Norge.

53 Peder Jensen, skrædder i Bogense. 10.12.1695, fol.8.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter.
FM: farfar Jens Pedersen.
Registrering 8.10.1695.

54 Karen Jensdatter, ugift i Bogense. 18.3.1697, fol.9B.
Af arvinger angives A:
1) bror Niels Jensen.

55 Jens Pedersen, skrædder i Bogense. 18.5.1697, fol.10.
E: Anne [Pedersdatter]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, maler
2) Salome Jensdatter g.m. Laurids Olufsen
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Vejlby
4) Peder Jensen, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter.
FM: Henrik Pedersen.
Registrering 20.10.1696.

56 Søren Nielsen Griis, købmand i Bogense. 22.6.1697, fol.14.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Johannes Sørensen Griis.
FM: morfar Niels Clausen.
Registrering 8.6.1697.

57 Markus Smed, toldkontrollør i Bogense. 6.4.1698, fol.23B.
E: Ingeborg. B:
1) Jørgen Jacob Markussen
2) Margrethe Markusdatter.
FM: Niels Andersen.
Registrering 12.11.1697.

58 Anne Pedersdatter i Bogense. 17.5.1698, fol.24B.
Enke efter Jens Pedersen, skrædder, [skifte 18.5.1697 lbnr.55]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, maler
2) Salome Jensdatter g.m. Laurids Olufsen
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Vejlby
4) Peder Jensen, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter.
FM: Henrik Pedersen.

59 Kirsten Jensdatter i Bogense. 24.5.1698, fol.26B.
E: Henrik Steffensen. B:
3) Jacob Henriksen
4) Steffen Henriksen
5) Kirsten Henriksdatter.
Første ægteskab med Jacob Bartskær, skifte 23.11.1674. B:
1) Cort Jacobsen i Viby
2) Inger Kirstine Jacobsdatter, død, efter hvem der er arv.

60 Hans Christensen, skrædder i Bogense. 21.6.1698, fol.31.
Enkemand efter Else Kajsdatter, skifte 26.6.1693 lbnr.41]. B:
2) Maren Hansdatter g.m. Frederik Meyer
3) Dorthe Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Else Hansdatter g.m. Henrik Andersen i Skovby.

61 Mette Lauridsdatter i Bogense. 13.9.1698, fol.33B.
E: Niels Lauridsen Frost, klejnsmed. B:
1) Laurids Nielsen Frost.

62 Jacob Nikolaj Steenberg, kongelig bogholder, der døde sidste år på Harritslevgård. 30.6.1698, fol.39B.
Enkemand. B:
1) [Gertrud Jacobsdatter Nikolaj Steenberg] g.m. Gert Pohlmann, købmand på Amagertorv i København
2) Peder Steenberg, forpagter på Bavelse g.m. Mette Henriksdatter
3) [Elsebeth Jacobsdatter Nikolaj Steenberg, begravet Viby 25.3.1691], var g.m. This Ovesen, præst i Viby på Fyn. Hendes børn.
[Afdøde begravet Skovby 14.11.1697].

63 Anders Christensen Lyhne (Lyne) i Bogense. 19.1.1699, fol.45B, 178.
E: Mette Pedersdatter. LV: Daniel Busch, købmand. B:
1) Christen Andersen Lyhne 18
2) Kirsten Andersdatter Lyhne.
FM:
1 Anders Nielsen, rådmand
2 Laurids Jørgensen Meyer, kornmåler.

64 Jeppe Pedersen i Bogense. 24.11.1699, fol.50B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 17.1.1693 lbnr.40]. B:
1) Peder Ibsen
2) Margrethe Ibsdatter
3) Barbara Ibsdatter
4) Karen Ibsdatter.
Registrering 23.12.1698.

65 Laurids Nielsen, post i Bogense. 12.10.1700, fol.52.
Arvinger angives ikke.

66 Kirsten Christensdatter i Bogense. 14.12.1700, fol.52B.
E: Anders Lund, snedker. B:
1) Mette Cathrine Andersdatter, nyfødt.

67 Jesper Bager i Bogense. 14.12.1700, fol.54B.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Anne Marie Jespersdatter.

68 Maren [Pedersdatter] i Bogense. 14.1.1701, fol.54B.
Enker efter Peder Jensen, skrædder, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter.
FM: svoger Peder Lauridsen, maler.

69 Christoffer Jørgensen, skomager i Bogense. 10.2.1701, fol.55B.
E: Margrete Borgursdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 12.10.1700.

70 Ellen Johansdatter i Bogense. 12.7.1701, fol.57B.
E: Bendix Mouridsen, bager. A:
1) bror Jens Johansen, skrædder i Odense
2) bror Jørgen Johansen, degn i Udby på Fyn
3) bror Hans Johansen, skomager i Næstved på Sjælland, [skifte 12.1.1681]. Hans børn
Enkemandens første ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 20.4.1687 lbnr.27.
Arv til yngste datter:
1) Marie Bendixdatter.
Datteren Johanne Bendixdatter har betalt for begravelse i Fredericia af søsteren Anne Helvig Bendixdatter.

71 Hjerre Rasmussen, overformynder i Bogense. 26.7.1701, fol.63.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Hans Hjerresen, snedker
2) Maren Hjerresdatter
3) Rasmus Hjerresen, der døde
4) Søren Hjerresen, der døde
5) Margrethe Hjerresdatter, der døde.
Registrering 17.1.1701.

72 Hans Sørensen Prip i Bogense. 13.9.1701, fol.71B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Søren Hansen Prip, skomager i Skanderborg
2) Lorents Hansen Prip
3) Casper Hansen Prip, skomager
4) Nikolaj Hansen Prip.
Registrering 8.8.1701.

73 Niels Clausen, overformynder i Bogense. 21.12.1700, fol.77B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Daniel Busch, købmand. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Meinertsen, købmand.
Afdøde døde 16.4.1700.

74 Niels Andersen, væver i Bogense. 1.12.1701, fol.80.
E: Maren Henningsdatter. LV: Carl Asmus Johansen, skomager, der ægter enken. A:
1) bror Peder Andersen i Jylland
2) bror Jørgen Andersen, feldbereder i Odense, død. Hans 2 døtre ved stedfar Habakuk Feldbereder
3) bror Knud Andersen, død. Hans børn
4) søster Maren Andersdatter g.m. Anders Bødker i Odense, begge døde. Hendes 3 børn
5) søster Mette Andersdatter g.m. Hans Nielsen i Kærby.

75 Hans Johansen Varberg i Bogense. 8.2.1702, fol.84B.
E: Karen Hansdatter. LV: Holger Jørgensen Friis. A:
1) bror Joen Johansen i Varbjerg [i Brenderup sogn]
2) søster Gunde Johansdatter i Varbjerg, død. Hendes børn.
Registrering 5.10.1701.

76 Kirsten Hansdatter Rohde i Bogense. 19.9.1702, fol.86.
B:
1) Maren Jørgensdatter 8.
FM: morbror Anders Hansen Rohde, feldbereder i Nyborg.
Afdøde var født i Bogense.

77 Anne Jørgensdatter i Bogense. 23.10.1703, fol.87B.
E:Niels Lauridsen, handskemager, der i 1704 flyttede til Nyborg. B:
1) Jørgen Nielsen.
FM: mors stedfar Peder Nielsen Boller, handskemager.

78 Poul Jørgensen, kræmmer i Bogense. 1.12.1701, fol.89.
E: Maren Jespersdatter. B:
1) Jørgen Poulsen, i Ostindien
2) Jesper Poulsen, død. Hans børn.
Registrering 25.10.1701.
Desuden nævnes enkens barn Maren Rasmusdatter med FM: Peder Rasmussen i Odense.

79 Peder Pedersen i Bogense. 12.2.1705, fol.91.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Nielsen Boller. B:
1) Peder Pedersen i Middelfart
2)Poul Pedersen
3) Anne Elisabeth Pedersdatter.
FM: Christian Filip Mikkelsen.

80 Margrethe Pedersdatter i Bogense. 12.2.1705, fol.92B.
E: Niels Andersen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Simon Hansen, bødker
2 Hans Caspersen, bødker.

81 Karen Lauridsdatter i Bogense. 12.2.1705, fol.93B.
B:
1) Simon Hansen, bødker
2) Maren Hansdatter.

82 Henrik Steffensen (Staxen) i Bogense. 3.3.1705, fol.94.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 24.5.1698 lbnr.59]. B:
1) Jacob Henriksen, smedesvend i København
2) Steffen Henriksen, Skellerup
3) Kirsten Henriksdatter.
FM: Jens Hansen Fyer g.m. børnenes moster Maren Jensdatter.

83 Niels Gertsen i Bogense. 9.7.1705, fol.96B.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Rasmussen [Basse].
Enkens første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 4.11.1689 lbnr.32]. B:
1) Anne Hansdatter, der arver, da afdøde ikke efterlader børn.
FM: Claus Henriksen, skrædder.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Mads Jørgensen.

84 Hans Hjerresen i Bogense. 5.12.1705, fol.104B.
E: Karen Mikkelsdatter Faurholt. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Hans Jerrik Hansen
2) Johanne Margrethe Hansdatter.
Arv i boet efter afdødes [halv]bror Hjerre Rasmussen, skifte 26.7.1701 lbnr.71] til B:
1) Maren Hjerresdatter

85 Maren Rasmusdatter i Bogense. 19.7.1707, fol.119.
Enke efter Jesper Harbo. B:
1) en datter, død. 1B:
a Christen Jørgensen Fanø.
FM: svoger Christen Andersen.
Afdøde havde ophold i Holger Jørgensen Fanøs hus.
Registrering 7.1.1707.

86 Anne Marie Offersdatter i Bogense. 6.9.1707, fol.120B.
E: Oluf Jørgensen. B:
1) Karen Olufsdatter, spæd.

87 Anders Nielsen, rådmand i Bogense. 28.7.1708, fol.121B.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Oluf Andersen, byfoged i Århus
2) Christen Andersen.
Registrering 25.2.1708.

88 Kirsten Mikkelsdatter Leermann i Bogense. 18.2.1709, fol.123B.
E: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Peder Christiansen
2) Anne Kirstine Christiansdatter
3) Maren Christiansdatter
4) Karen Christiansdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen, enke efter Mikkel Leermann, rådmand i Kerteminde
2 afdødes bror Ananias [Mikkelsen] Leermann, præst i Skamby.

89 Anne Nielsdatter i Bogense. 14.10.1709, fol.145B.
E: Niels Meinertsen Melhop, købmand. B:
2) Meinert Nielsen Melhop
3) Niels Nielsen Melhop
4) Anne Margrethe Nielsdatter Melhop.
FM: Jørgen Christian Melhop, overformynder.
Første ægteskab [formentlig med Søren Nielsen Griis, købmand i Bogense]. B:
1) Johannes Sørensen Griis 25, student.
[Enkemandens søn af første ægteskab] Meinert Nielsen Melhop, fordrede arv efter sin mor efter skifte 19.1.1687.
Desuden nævnes:
1 [enkemandens bror] Herman [Meinertsen] Melhop [i Tønsberg] i Norge
2 enkemandens søster Sybille [Meinertsdatter], enke efter Mathias Bolt, borgmester i Middelfart.
[Enkemanden var søn af Meinert Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter].
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen, 1965. Heri bind 1 side 282: Meinert Melhop og bind 1 side 32: Søren Nielsen Griis, der også ses som købmand i Bogense i 1670 i borgerskabsprotokollen ved ed som takseringsmand.

90 Christen Lyhne i Bogense. 7.5.1711, fol.170B.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: far Rasmus Madsen i Odense. B:
1) Anders Christensen 24
2) Mette Christensdatter 18.
FM:
1 Mads Jørgensen, garver
2 Niels Jørgensen, kornmåler.

91 Rasmus Nielsen Broch i Bogense. 4.6.1711, fol.189B.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: bror Jørgen Wederkinch, toldforvalter. B:
1) Niels Rasmussen Broch 11.
FM: morfar Henrik Pedersen.

92 Peder Ibsen en ældre i Bogense. 31.7.1711, fol.190.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Marenche Pedersdatter.
FM: Jens Pedersen.
Afdøde døde i København.

93 Anders Rasmussen, byskriver i Bogense. 17.4.1711, fol.194.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Knudsen. A:
1) bror Jens Rasmussen, [præst i Gislev], død [25.9.1681]. 1B:
a Mette Margrethe Jensdatter g.m. Johan Christoffer Andreæ, præst i Kappeln i Slesvig
2) bror Hjerre Rasmussen, [skifte 26.7.1701 lbnr.71]. 2B:
a Hans Hjerresen, [skifte 5.12.1705 lbnr.84]. 1B:
1 Johanne Margrethe Hansdatter.
FM: stedfar Henrik Johansen
b Maren Hjerresdatter.
FM: Claus Henriksen.

94 Elien Pedersdatter i Bogense. 18.5.1712, fol.200B.
Enke. B:
1) Laurids Nielsen
2) Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Olufsen, løjtnant
3) Anne Nielsdatter g.m. Knud Andersen
4) Sarette Nielsdatter g.m. Anders Andersen.

95 Maren Hansdatter i Bogense. 26.3.1710, fol.201.
E: Jens Hansen, bødker. B:
1) Hans Jensen 2.

96 Maren Hansdatter i Bogense. 9.6.1713, fol.203B.
E: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Margrethe Christiansdatter 9 mdr.
FM:
1 morbror Alexander Hansen, præst i Skeby og Otterup
2) morbror Jørgen Hansen, degn i Skeby og Otterup.

97 Anne Henriksdatter i Bogense. 26.3.1709, fol.206B.
E: Claus Henriksen. B:
1) Jens Clausen
2) Gertrud Clausdatter
3) Else Margrethe Clausdatter
4) Marie Cathrine Clausdatter g.m. Anders Gudmandsen.

98 Hans Nielsen Thuesen i Bogense. 16.2.1711, fol.208B.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
2) Maren Hansdatter 20
3) Marie Hansdatter 17
4) Hans Hansen 14
5) Jeppe Hansen 12
6) Poul Hansen 9
7) Anne Hansdatter 6
8) Karen Hansdatter 3.
FM: Thomas Pedersen, skomager.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter]. B:
1) Niels Hansen 27.
Registrering 9.1.1711.

99 Jens Knudsen i Bogense. 28.3.1714, fol.210B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 11
2) Karen Jensdatter 9.
FM:
1 Anders Jørgensen
2 Christen Jespersen.
Desuden nævnes afdødes far Knud Andersen i Slagstrup.

100 Laurids Nielsen i Bogense. 29.9.1714, fol.217, 260B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Madsen, der ægter enken. B:
1) Niels Lauridsen 3
2) Eline Lauridsdatter 3, der døde, skifte 7.5.1715.
FM:
1 Knud Andersen
2 Anders Andersen.

101 Jacob Hansen, klokker og bedemand i Bogense. 16.3.1714, fol.223.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Meinertsen. A:
1) mor g.m. afdødes stedfar Hans Lauridsen, degn i Veflinge
2) bror Mads Hansen i Veflinge
3) bror Hans Hansen i Veflinge
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Høved [i Veflinge sogn].

102 Maren Rasmusdatter, ugift i Bogense. 12.11.1714, fol.224.
A:
1) mor Maren Jespersdatter i København.

103 Mads Jørgensen, [garver] og hustru Johanne Christensdatter i Bogense. 16.11.1714, fol.228, 253.
B:
1) Kirsten Madsdatter 13
2) Christen Madsen 11
3) Jørgen Madsen 9
4) Rasmus Madsen 6, der døde, skifte 5.3.1715
FM:
1 mosters mand Mikkel Bunkenborg, forpagter på Holsegård [i Brenderup sogn]
2 Laurids Hjort, købmand
3 Niels Jørgensen, kornmåler
4 Gert Nielsen, skipper.

104 Maren Hansdatter i Bogense. 8.1.1715, fol.245B.
E: Jørgen Wederkinch, postmester og toldforpagter. B:
1) Birgitte Kirstine Wederkinch 19
2) Hans Wederkinch 16
3) Mette Wederkinch 15
4) Henrik Wederkinch 14
5) Else Wederkinch 11
6) Christoffer Wederkinch 10
7) Jens Wederkinch 7
8) Jacob Wederkinch 6
9) Kaj Wederkinch 4
10) Anne Lucie Wederkinch 2
11) Mathias Wederkinch 1
12) Christence Wederkinch, der døde straks efter sin mor.

105 Poul Knudsen Strasborg, matros i Bogense. 19.9.1716, fol.256B, 312.
E: Marenche Pedersdatter. B:
1) Kirsten Poulsdatter, der døde efter sin far
2) Cathrine Marie Poulsdatter 7.
FM: Thomas Pedersen, skomager.
Afdøde døde i København.
Registrering 2.8.1711.

106 Mette Christiansdatter i Bogense. 16.3.1718, fol.258.
E: Mads Poulsen. B:
1) Christian Jensen, skrædder i militæret.
FM: mosters mand Reinert Arentsen i Vonsild.

107 Maren Jensdatter i Bogense. 16.1.1716, fol.260.
E: Peder Lauridsen Møller. B:
1) Laurids Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Steffen Pedersen
4) Inger Cathrine Pedersdatter.

108 Christen Jørgensen Fanø i Bogense. 10.2.1720, fol.261B.
E: Maren Mortensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Fanø
2) Kirsten Christensdatter Fanø g.m. Jeppe Andersen Basse, skipper
3) Dorthe Christensdatter Fanø
4) Mette Christensdatter Fanø
5) Anne Christensdatter Fanø.
FM: farbror Holger Jørgensen Fanø.

109 Asmus Johansen, skomager i Bogense. 3.6.1720, fol.262.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, handskemager. B:
1) Peder Asmussen 9
2) Johan Asmussen 7
3) Sidsel Asmusdatter 5
4) Sivert Asmussen 3
5) Agathe Asmusdatter 8 mdr.
FM:
1 morbror Peder Pedersen Veflinge
2 Henrik Johansen, skomager.

110 Hans Rasmussen i Bogense. 18.3.1721, fol.265B.
E: Maren Jensdatter. LV: Holger Jørgensen Fanø, skipper. B:
1) Kirsten Hansdatter 7.
FM: fars farbror Hans Jørgensen.
Registrering 11.12.1720.

111 Dorthe Borchertsdatter i Bogense. 20.6.1719, fol.268.
Enke efter Niels [Christensen] Boller, [skifte 24.7.1689 lbnr.30].
B:
1) Parmer Speitzer, løjtnant.
Desuden nævnes Peder Nielsen Boller, handskemager.
Afdøde døde 29.3.1719.

112 Niels Meinertsen Melhop, købmand i Bogense. 31.5.1721, fol.269B.
E: Cathrine Lystrup. LV: Laurids Hjort, købmand.
Skifte efter første hustru [19.1.1687]. B:
1) Meinert Nielsen Melhop.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 14.10.1709 lbnr.89. B:
2) Niels Nielsen Melhop
3) Anne Margrethe Nielsdatter Melhop.
FM: Hans Lauridsen, grovsmed.
Registrering 28.10.1719.

113 Karen Nielsdatter i Bogense. 23.12.1721, fol.311B.
E: Peder Olufsen. B:
1) Oluf Pedersen 12
2) Niels Pedersen 8
3) Karen Pedersdatter 3.

114 Dorthe Lauridsdatter i Bogense. 22.2.1721, fol.312.
E: Jens Pedersen. B:
1) Laurids Jensen 14.
FM: morbror Hans Lauridsen, smed.

115 Maren Olufsdatter i Bogense. 28.3.1722, fol.313.
E: Peder Nielsen Boller, handskemager.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte 16.9.1689 lbnr.31]. B:
1) Oluf Jørgensen, kongens livkusk, død. E: Else Margrethe Svendsdatter i København. 3B:
a Marie Olufsdatter 16
b Cathrine Olufsdatter 13
c Charlotte Sofie Olufsdatter 12
2) Anne Jørgensdatter, [skifte 23.10.1703 lbnr.77, var g.m. Niels Lauridsen, handskemager. 1B:
a Jørgen Nielsen 19, hos Laurids Mogensen i København.

116 Bendix Mouridsen, bager i Bogense. [Dato ulæselig], 1721, fol.318.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Erik Møller.
Første ægteskab med [Anne [Christoffersdatter, skifte 20.4.1687 lbnr.27]. B:
1) Jacob Bendixen i Horsens
2) Maren Bendixdatter g.m. Arent Zachariassen i Odense
3) Johanne Bendixdatter g.m. Vilhelm Baurichter i Fredericia
4) Else Bendixdatter g.m. Knud Pedersen i Odense
5) Anne Helvig Bendixdatter i Horsens, død. 1B:
a Jochum eller Johan
6) Marie Bendixdatter g.m. Peder Ritter på Sjælland, begge døde, uvist om børn.
[Andet ægteskab med Ellen Johansdatter, skifte 12.7.1701 lbnr.70].

117 Maren Ibsdatter i Bogense. 13.8.1722, fol.325.
Enke efter Just Meyer, skifte 22.5.1695 lbnr.48. B:
1) Kirsten Justsdatter
2) Mette Justsdatter g.m. Laurids Jørgensen
3) Anne Justsdatter g.m. Frands Brixen.

118 Hans Jørgensen Bro i Bogense. 24.8.1722, fol.326.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Hans Jørgen Hansen 12.

119 Else Arentsdatter i Bogense. 28.8.1722, fol.328B.
E: Jens Nielsen, snedker. B:
1) Dorthe Jensdatter 5.
Registrering 23.6.1722.

120 Søren [Christensen] Borring i Bogense, herredsfoged i Lunde og Skam herreder. 6.8.1722, fol.331B.
E: Alhed Cathrine [Jørgensdatter] Barchhausen. B:
2) Jørgen Borring 24
3) Dorthe Marie Borring
4) Christiane Ulrikke Borring.
FM:
1 Laurids Hjort, købmand
2 Laurids Jacobsen, birkedommer i Bolmerod.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Jacobsdatter Ube, død 1695]. B:
1) Mathias Borring 27.

121 Peder Nielsen i Bogense. 26.1.1723, fol.334.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 27.4.1717.

122 Knud Madsen Busch i Bogense. 26.1.1723, fol.335.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Golle Andersen. B:
1) Mads Knudsen 11
2) Anne Cathrine Knudsdatter 9.
FM: Casper Hansen.
Registrering 23.2.1718.

123 Peder Hansen, skrædder i Bogense. 27.1.1723, fol.336.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Mikkel Madsen. B:
13) Niels Pedersen
14) Christence Pedersdatter
15) Mette Pedersdatter.
FM:
1 [morbror] Jeppe [Andersen] Basse
2 [morbror] Peder [Andersen] Basse.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B:
1) Hans Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Jacob Pedersen.
Andet ægteskab med Christence Rasmusdatter. B:
4) Karen Pedersdatter
5) Abelone Pedersdatter
6) Mads Pedersen
7) Anne Pedersdatter
8) Maren Pedersdatter
9) Birgitte Pedersdatter
10) Kirsten Pedersdatter
11) Johanne Pedersdatter
12) Søren Pedersen.
FM:
1 Hans Jørgensen
2 Anders Jørgensen
3 Laurids Jørgensen.
Registrering 29.4.1721.

124 Salome Jensdatter i Bogense. 12.5.1723, fol.339.
E: Laurids Olufsen. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
Registrering 18.12.1719.

125 Henrik Jørgensen, drejer i Bogense. 14.5.1723, fol.341B.
E: Kirsten Henriksdatter. B:
1) Jørgen Henriksen 14
2) Kirsten Henriksen 8.

126 Frands Rasmussen, snedker i Bogense. 28.12.1723, fol.343.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Niels Rasmussen i Egense
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Hansen i Tåstrup
3) søster Birgitte Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Egense
4) søster Irmgard Rasmusdatter g.m. Jens Hansen i Egense vejrmølle, begge døde. 3B:
a Hans Jensen 30
b Karen Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Egense
c Dorthe Jensdatter i Ringe mølle
5) søster Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen, murer i Skamby.
Registrering 25.8.1723.

127 Peder Mathiassen, købmand i Bogense. 24.8.1724, fol.352.
E: Marie Mathiasdatter Bolt. LV: [bror] Hannibal [Mathiassen] Bolt, præst i Allese og Broby. B:
1) Mathias Pedersen 23
2) Peder Pedersen Holst 21
3) Sybille Pedersdatter 20
4) Herman Pedersen 18
5) Birgitte Kirstine Pedersdatter 17
6) Anne Marie Pedersdatter 16
7) Anne Bolt Pedersdatter 12
8) Christian Pedersen 11
9) Dorthe Pedersdatter 4.
FM:
1 [morfar] Mathias Bolt, rådmand i Middelfart
2 Martin Holst.

128 Jørgen Christian Melhop, overformynder i Bogense. 25.10.1724, fol.388.
E: Beathe Andersdatter. LV: Meinert Nielsen Melhop. B:
1) Meinert Jørgensen Melhop, købmand
2) Henrik Jørgensen Melhop
3) Anders Jørgensen Melhop, i Kerteminde
4) Anne Jørgensdatter Melhop g.m. Laurids Olufsen i Næsbyhoved mølle.

129 Mads Poulsen i Bogense. 15.1.1725, fol.396B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Knud Andersen, skrædder. A:
1) søster Anne Poulsdatter g.m. Jørgen Ibsen i Tommerup ved søn Hans Jørgensen.
Registrering 28.11.1724.

130 Maren Pedersdatter i Bogense. 24.8.1724, fol.397B.
Enke efter Frands Rasmussen, skifte 28.12.1723 lbnr.126.
Afdødes B:
1) Hans Lauridsen, smed
2) en datter, død. 1B:
a Laurids Jensen.

131 Peder Ibsen, bødker i Bogense. 9.10.1725, fol.398B.
E: Karen. LV: Peder Nielsen Boller, handskemager. B:
1) Mette Pedersdatter 26
2) Jeppe Pedersen 23.

132 Kirsten Ibsdatter i Bogense. 10.4.1726, fol.402B.
Enke efter Hans Nielsen Thuesen, [skifte 16.2.1711 lbnr.98]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Hans Hansen
3) Jeppe Hansen
4) Anne Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
Registrering 21.10.1724.

133 Jørgen Mikkelsen Ambus, klejnsmed i Bogense. 3.8.1725, fol.404B.
E: Anne Lisbeth Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Boller, handskemager. B:
1) Peder Jørgensen16
2) Mikkel Jørgensen 10
3) Johanne Jørgensdatter 5
4) Jørgen Jørgensen 2.
FM:
1 fars [halv]bror Mikkel Madsen
2 farbror Christian Filip Mikkelsen.

134 Golle Andersen i Bogense. 11.3.1727, fol.408.
E: Malene Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, grovsmed. A:
0) forældre [Anders Hansen Gollesen, skifte 6.11.1693 lbnr.44 og Birgitte Andersdatter, død]
1) bror Hans Andersen [i Harritslev i Skovby sogn]
2) bror Jens Andersen, død. 2B:
a Anders Jensen
b Birgitte Jensdatter
3) søster Karen Andersdatter, enke efter Vintzer Nielsen.

135 Anders Rasmussen Basse i Bogense. 6.7.1724, fol.412B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Basse. B:
6) Peder Andersen Basse
7) Jeppe Andersen Basse
8) Anne Cathrine Andersdatter, enke efter Peder Hansen, [skifte 27.1.1723 lbnr.123]
9) Sidsel Andersdatter g.m. Johan Frederik Richter
Niels Andersen Basse på Bregnholm.
Af første ægteskab B:
1) Claus Andersen i Harritslev
2) Rasmus Andersen i Høved Skov
3) Karen Andersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Ørbæk
4) Niels Andersen i Ørbæk
5) Maren Andersdatter g.m. Casper Hansen.

136 Niels Rasmussen Møller, skipper i Bogense. 23.5.1727, fol.414B, 418B.
E: Marie Sofie Bolt. LV: Gregers Holm. B:
1) Gertrud Nielsdatter 18
2) Henrikke Nielsdatter 3.
FM: Christen Rasmussen.

137 Peder Andersen, feldbereder i Bogense. 4.12.1727, fol.418B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jes Brixen. B:
1) Dorthe Pedersdatter
2) Lykke Pedersdatter.
FM: Jørgen Christensen Fanø.


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1727-1744

138 Mogens Johansen i Bogense. 18.7.1727, fol.1B.
Enke efter Elisabeth Mathiasdatter, skifte 28.6.1718.
Arvinger angives ikke.
Registrering 23.3.1727.

139 Henrik Johansen, skomager i Bogense. 9.6.1725, fol.5.
E: Karen Mikkelsdatter [Faurholt]. LV: Niels Jørgensen, skomager. B:
1) Anneke Henriksdatter 18
2) Johan Michael Henriksen 16
3) Mette Cathrine Henriksdatter 11
4) Anne Gregers Henriksdatter 8
5) Anne Kirstine Henriksdatter 4.
FM: Thomas Pedersen, skomager.
Enkens første ægteskab med [Hans Hjerresen, skifte 5.12.1705 lbnr.84]. Arv til B:
1) Johanne Margrethe Hansdatter.
Registrering 25.4.1725.

140 Rasmus Poulsen i Bogense. 29.5.1727, fol.11.
E: Inger Sørensdatter. A:
1) mor Anne Jespersdatter g.m. Hans Lauridsen, grovsmed. Mors førsteægteskab med afdødes far [Poul Sørensen Prip, skifte 28.7.1690 lbnr.35]
2) bror Søren Poulsen, død. 4B:
a Karen Sørensdatter
b Anne Margrethe Sørensdatter
c Ejler Sørensen
d Poul Sørensen.
FM: Casper Hansen, skomager.

141 Anders Jørgensen i Bogense. 4.11.1727, fol.14B.
E: Anne Cathrine Henriksdatter. LV: Peder Bøgvad, tolder. A:
1) bror Rasmus Jørgensen Velling i København.
Desuden nævnes Peder Bøgvads svigermor Anne Sofie [Jacobsdatter], enke efter Jens Faber, præst i [Gislev og Ellested, skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40].
[Peder Christiansen Bøgvad g.m. Birthe Jensdatter Faber].
Registrering 18.11.1726.

142 Maren Hjerresdatter, ugift i Bogense. 5.12.1727, fol.24.
A:
0) forældre [Hjerre Rasmussen, skifte 26.7.1701 lbnr.71 og Karen Sørensdatter, død]
1) bror [Hans Hjerresen, skifte 5.12.1705 lbnr.84]. 1B:
a Johanne Margrethe Hansdatter.
FM: Christen Christensen.

143 Jens Pedersen i Bogense. 12.4.1726, fol.27.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Andersen. B:
2) Dorthe Cathrine Jensdatter 4
3) Peder Jensen 2.
FM: Christian Strasser, murer.

144 Christian Filip Mikkelsen Ambus i Bogense. 20.3.1728, fol.31.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Meinert Nielsen Melhop, købmand. B:
1) Filip Christian Ambus i København
2) Anne Kirstine Christiansdatter Ambus g.m. Christoffer Sørensen.

145 Anne Andersdatter i Bogense. 3.5.1728, fol.43B.
E: Samuel Eriksen Ørren. A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Nøhr, der bor lige uden for Odense
2) søster Karen Andersdatter i Stensby, død. 3B:
a Mathias Gorrisen
b Anders Gorissen
c Peder Gorrisen.
Registrering 9.2.1728.

146 Margrethe Andersdatter i Bogense. 24.7.1728, fol.46.
Enke efter Knud Madsen [Busch, skifte 26.1.1723 lbnr.122]. B:
1) Mads Knudsen 16
2) Anne Cathrine Knudsdatter 13.
FM: Casper Hansen. skomager.
Registrering 10.5.1728.

147 Holger Jørgensen Fanø, skipper i Bogense. 2.10.1728, fol.50.
E: Karen Vilhemsdatter. LV: far Villum Jensen, degn i Skovby. B:
2) Anne Marie Holgersdatter Fanø 28 uger.
FM: Jørgen Christensen Fanø.
Første ægteskab med [Inger Anne Rasmusdatter]. B:
1) Jesper Holgersen Fanø.
Registrering 17.2.1728.

148 Hans Caspersen i Bogense. 7.5.1728, fol.80B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Gert Nielsen. B:
5) Dorthe Cathrine Hansdatter 11
6) Thomas Hansen 8.
FM: Christoffer Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Casper Hansen, degn i Jylland
2) Mathias Hansen i Særslev
3) en datter i Jylland.
Af andet ægteskab B:
4) Kirsten Hansdatter.
Registrering 9.2.1728.

149 Laurids [Jørgensen] Meyer, kornmåler i Bogense. 15.3.1729, fol.82B.
E: [Maren Lauridsdatter]. B:
1) Jørgen Lauridsen Meyer, præst i Ødum
2) en datter g.m. Christen Jespersen i Bogense.

150 Maren Mogensdatter i Bogense. 29.5.1727, fol.83.
E: Knud Hansen, bager. A:
1) bror Søren Mogensen, død. 4B:
a Hans Sørensen i Bro
b Thomas Sørensen i København
c Jørgen Sørensen i Ålborg
d Frederik Sørensen i Sønder Østerbølle
2) bror Claus Mogensen i Tønder
3) bror Niels Mogensen i Holsten, Uvist om børn
4) søster Johanne Mogensdatter i Agtrup [i Sønder Bjert sogn].

151 Knud Hansen, bager i Bogense. 4.11.1729, fol.87B.
Enkemand efter Maren Mogensdatter, skifte 29.5.1727 lbnr.150]. A:
1) søster Marie Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Hansen Lerche.

152 Niels Rasmussen Broch, farver i Bogense. 31.8.1728, fol.94.
E: Anne Margrethe Nielsdatter Melhop. LV: Meinert Melhop. B:
1) Niels Nielsen Broch 9 mdr.

153 Hans Jensen i Bogense. 15.11.1730, fol.139B.
E: Anne Marie Christensdatter Fanø. LV: Jesper Basse. B:
1) Jens Hansen
2) Mette Hansdatter.
FM: Jørgen Christensen Fanø.

154 Cathrine Jørgensdatter i Bogense. 27.10.1730, fol.141.
E: Christoffer Hansen. B:
1) Anne Christoffersdatter.
Registrering 19.10.1729.

155 Beathe Andersdatter i Bogense. 9.3.1731, fol.143.
Enke efter Jørgen Christian Melhop, [skifte 25.10.1724 lbnr.128]. B:
1) Meinert Jørgensen Melhop
2) Henrik Jørgensen Melhop
3) Anders Jørgensen Melhop i Kerteminde, død. 3B:
a Beathe Andersdatter
b Anne Andersdatter
c Else Birthe Kirstine Andersdatter.
FM: Meinert Nielsen Melhop
4) Anne Jørgensdatter Melhop i Næsbyhoved mølle.

156 Morten Hansen i Bogense. 18.6.1731, fol.153B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Nielsen. A:
1) bror Jens Hansen, bødker
2) Maren Hansdatter g.m. Niels Olufsen i Middelfart
3) Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a Iver Jørgensen på Harritslevgård
4) bror Anders Hansen, død. 2B:
a Kirsten Andersdatter i Odense
b Hans Andersen, i militæret, uvist om i live.

157 Sybille Meinertsdatter Melhop i Bogense. 26.1.1732, fol.158.
Enke efter Mathias Bolt, rådmand i Middelfart, [skifte Middelfart 17.7.1699]. B:
1) Mathias Bolt, rådmand i Middelfart
2) Marie Bolt g.m. Gregers Filip Holm i Bogense
3) Christiane Sofie Bolt g.m. Casper Bogner i Jestbjerg? mølle
4) Anne Bolt, død, var g.m. Mikkel Sørensen Højer i Middelfart. 1B:
a Matheia Cathrine Højer
5) Hannibal Bolt, præst i Allese og Broby.
Registrering 3.5.1730.

158 Henrik Pedersen Boye og hustru Mette Jørgensdatter Wederkinch i Bogense. 1732, [dato mangler], fol.165B.
B:
1) Jørgen Wederkinch, postmester
2) Anne Marie Henriksdatter
3) Hans Henriksen Boye, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) Peder Henriksen Boye, løjtnant, død. 4 børn, hvis navne ikke kendes
4) Lykke Henriksdatter, død. 2 børn, hvis navne ikke kendes
5) Mathias Henriksen Boye i København.
Registrering 5.9.1731.

159 Christoffer Mortensen, tømrer i Bogense. 26.2.1732, fol.169.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Mikkel Madsen. A:
1) bror Iver Mortensen, møller i Linding mølle i Torstrup sogn ved Varde
2) søster Mette Mortensdatter, død, var g.m. Christen Poulsen i Bindesbøl i Oddum sogn. 2B:
a Zacharias Christensen 23
b Poul Christensen 22.

160 Hans Hansen Thuesen og Anne Cathrine Henriksdatter i Bogense. 29.11.1731, fol.175B.
Hans A:
0) forældre [Hans Nielsen Thuesen, skifte 16.2.1711 lbnr.98 og Kirsten Ibsdatter, skifte 10.4.1726 lbnr.132]
1) søster Maren Hansdatter Thuesen g.m. Christen Nielsen i Gavnby [i Skydebjerg sogn]
2) bror Jeppe Hansen Thuesen
3) søster Anne Hansdatter Thuesen
4) søster Karen Hansdatter Thuesen i Fredericia.
Hendes A:
1) bror Jørgen Henriksen i Århus, død. 4B:
a Henrik Jørgensen i Holmsted i Norge
b Hans Jørgensen i Århus
c Ingeborg Jørgensdatter i Århus
d Sidsel Jørgensdatter i Århus
2) søster Anne Henriksdatter, død, var g.m. Niels Jacobsen i Ålborg, [skifte Ålborg 2.10.1725 lbnr.1024]. 5B:
a Else Margrethe Nielsdatter i Kærup præstegård [i Tømmerby sogn]
b Johanne Marie Nielsdatter 29, i Ålborg
c Henrik Nielsen 28, garversvend i København
d Søren Nielsen 26, i Ålborg
e Ingeborg Cathrine Nielsdatter 24, på Høgsholt
3) søster Else Henriksdatter g.m. Mads Christensen i Skellerup på Fyn.

161 Maren Jensdatter i Bogense. 20.6.1732, fol.188.
E: Jeppe Pedersen. B:
1) Peder Jepsen 7
2) Hans Jepsen 4.

162 Jens Ottesen i Bogense. 4.7.1732, fol.189.
E: Maren Steffensdatter. LV: Anders Andersen. A:
1) søster Maren Ottesdatter g.m. Niels Jensen i Grindløse
2) søster Maren Ottesdatter, død. 1B:
a Karen Hansdatter 6
3) bror Anders Ottesen i Neve, død. 1B:
a Anders Andersen 14.
Desuden nævnes enkens bror Dines Steffensen.

163 Maren Nielsdatter i Bogense. 14.3.1730, fol.191.
Enke efter Christen Pedersen, skomager, [skifte 2.5.1695 lbnr.49].
Datterdatteren Mette Cathrine Andersdatter fremviste boet.
(Se lbnr.66).

164 Margrethe i Bogense. 11.12.1731, fol.191B.
Enke efter Andreas Rytter.
Arvinger angives ikke.

165 Christen Andersen og hustru Karen Jørgensdatter i Bogense. 9.1.1732, fol.191B.
B:
1) Jørgen Christensen, død. E: Dorthe Hansdatter, almisselem i Bogense. 1B;
a Anders Jørgensen, der farer til søs fra Flensborg.

166 Dorthe Cathrine Hansdatter i Bogense. 20.-9.1732, fol.192.
A:
1) bror Jørgen Hansen i Søndersø
2) halvsøster Else Margrethe Nielsdatter.

167 Anders Lauridsen Tofte i Bogense. 11.10.1726, fol.192B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christian Strasser. B:
1) Kirstine Margrethe Andersdatter.
FM: Jens Jørgensen Post.

168 Hans Christian Strasser, murer i Bogense. 7.3.1727, fol.193B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Johan Christian Hansen Strasser 6
2) Peder Christian Hansen Strasser 4
3) Simon Christian Hansen Strasser 2.
FM: Hans Pedersen.

169 Elisabeth Christensdatter i Bogense. 18.7.1729, fol.195.
E: Knud Hansen, væver. A:
1) søster Anne Christensdatter i Assens
2) søster Helvig Christensdatter i Assens.

170 Kirsten Jacobsdatter i Bogense. 25.8.1731, fol.196.
E: Simon Hansen Top, bødker. B:
3) Marie Cathrine Simonsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Lauridsen i Førslev Kro
2) Kirsten Lauridsdatter g.m. en rodhugger i København.

171 Anne Pedersdatter i Bogense. 1.6.1733, fol.197.
E: Laurids Nielsen Holst. B:
1) Niels Lauridsen Holst 20.

172 Hans Jørgensen og hustru Maren Mikkelsdatter i Bogense. 12.12.1729, fol.198.
B:
1) Marie Hansdatter.
FM: Søren Thomsen, kornmåler.

173 Christen Olufsen, klejnsmed i Bogense. 11.8.1728, fol.202.
E: Anne Lisbeth Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Boller.
Arvinger kendes ikke, ej heller efter forespørgsel i Vejle.

174 Oluf Pedersen, klejnsmed i Bogense. 30.11.1732, fol.207B.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Hans Lauridsen, smed. A:
1) mor Maren Knudsdatter, enke efter Peder Olufsen i Egense
2) bror Jørgen Pedersen, knapmager i Odense
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Andersen i Neve
4) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Carl Pedersen i Neve
5) søster Karen Pedersdatter g.m. Hans Frederik Øland, kyrasser i Vordingborg.

175 Anneke Cecilie Gerlach i Bogense. Samfrændeskifte 18.9.1741, fol.210B, 472B.
E: Jørgen Wederkinch, postmester. B:
1) Maren Wederkinch
2) Charlotte Wederkinch g.m. Jacob Hjort
3) Euphrosyne Wederkinch
4) Birgitte Kirstine Wederkinch
5) Gotfred Wederkinch 21
6) Lambert Wederkinch 18, i Herlufsholm latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1733, fremvist 11.1.1734.

176 Anne Dorthe Withartz i Bogense. 6.2.1734, fol.211.
E: Jens Jørgensen.
Testamente af 24.12.1729.
Hans A:
1) søster Lucie Jørgensdatter.
Hendes A:
1) ældste bror Johan Withartz i Sverige og hvis han dør da hans datter, der er opkaldt efter hende med sin farbror Baltser Withartz som værge.

177 Qvirin Rasmussen, farver i Bogense. 22.5.1734.
E:Johanne Margrethe Spend. LV: svoger Laurids Hjort, overformynder. B:
1) Christine Wedel Qvirinsdatter 11
2) Rasmus Qvirinsen 9.
FM: Jørgen Madsen Rosenberg, farver.
Afdøde døde på sin rejse i Fredericia.
Registrering 4.3.1734.

178 Andreas Lund, snedker i Bogense. 7.2.1733, fol.216B.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Peder Andersen Basse. B:
2) Mikkel Andreassen
3) Jørgen Andreassen
4) Bodil [Kirstine] Andreasdatter g.m. Knud [Olufsen] Klarskov, kapellan i Bogense og Skovby
5) Maren Andreasdatter.
Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 14.12.1700 lbnr.66. B:
1) Mette Cathrine Andersdatter.
FM: Jørgen Nielsen.

179 Anne [Marie] Christensdatter Fanø i Bogense. 26.1.1735, fol.220B.
E: Niels Jensen Vintmølle, toldbetjent. B:
3) Jens Nielsen 4
4) Dorthe Marie Nielsdatter 76 mdr.
FM: mosters mand Jeppe Basse.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 15.11.1730 lbnr.153]. B:
1) Jens Hansen 13
2) Mette Hansdatter 11.
FM:
1 morbror Jørgen Christensen Fanø
2 mosters mand Jens Jørgensen Post.

180 Marie Cathrine Hansdatter i Bogense. 4.8.1734, fol.223.
E: Rasmus Hansen Lerche. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 27
2) Hans Rasmussen 21
3) Niels Rasmussen Boller 19
4) Morten Mathias Rasmussen 14.

181 Hans Henriksen Boye og hustru Anne Hansdatter i Bogense. 6.6.1731, fol.226.
B:
1) Mette Hansdatter 23
2) Henrik Hansen 17
3) Øllegaard Hansdatter 13
4) Birgitte Hansdatter 11
5) Karen Hansdatter 11
6) Erik Hansen 10
7) Margrethe Hansdatter 6.
FM: farbror Jørgen Wederkinch, postmester i Bogense ved søn Christoffer Wederkinch.

182 Christen Rasmussen i Bogense. 18.2.1735, fol.230.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Christensen Fanø. B:
1) Erik Christensen 14
2) Rasmus Christensen 10
3) Mette Johanne Christensdatter 7
4) Anne Kirstine Christensdatter 4.
FM:
1 Jesper Holgersen Fanø
2 Rasmus Brixen
3 Niels Jørgensen.

183 Ditlev Withartz, ugift i Bogense, der døde 27.3.1724, fol.234.
A:
1) bror Baltser Conrad Withartz i Kongsberg i Norge
2) søster. død. 5B:
a Hans Jørgensen Meyer i Rødby
b Dorthe Meyer g.m. Casper Løw i Utersum i Holsten
c Johan Frederik Meyer, blokkedrejer i Stralsund
d Johan Meyer
e Baltser Rudolf Meyer i Helsingør
3) bror Johan Withartz i Karlskrona i Sverige
4) søster Anne Dorthe Withartz.

184 Hans Jørgensen Meyer i Bogense. 17.5.1734, fol.367.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Jespersen. B:
1) Jørgen Peder Hansen Meyer
2) Laurids Hansen Meyer
3) Mikkel Hansen Meyer
4) Dorthe Hansdatter Meyer 24.

185 Mikkel Damnitz, skrædder i Bogense. 20.5.1734, fol.369B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jørgen Nielsen. B:
1) Helvig Mikkelsdatter 35, g.m. Hjerre Nielsen i Uggerslev
2) Anne Marie Mikkelsdatter 14
3) Jens Mikkelsen Damnitz 12.
FM: Hans Mørch.
Registrering 10.3.1734.

186 Anne Hansdatter i Bogense. 25.3.1733, fol.370.
Enke efter Peder Andersen, feldbereder, [skifte 4.12.1727 lbnr.137]. B:
2) Dorthe Pedersdatter
3) Lykke Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Hestholm i Gamtofte sogn.
Desuden B:
1) Cathrine Lauridsdatter.
FM: Jørgen Christensen Fanø.
Registrering 17.1.1733.

187 Hans Lauridsen, feldbereder i Bogense. 9.5.1735, fol.372B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Laurids Hjort. A:
1) mor Ingeborg Pedersdatter Svarre i Odense
2) bror Jens Lauridsen
3) bror Niels Lauridsen
4) søster Karen Lauridsdatter
5) søster Kirstine Lauridsdatter
6) søster Kirsten Lauridsdatter
7) søster Birthe Lauridsdatter
8) søster Margrethe Lauridsdatter.
Registrering 22.6.1734.

188 Marie Hansdatter i Bogense. 30.7.1735, fol.378B.
E: Thomas Pedersen Flensborg, skomager. B:
1) Peder Thomsen
2) Søren Thomsen, kornmåler
3) Else Thomasdatter g.m. Andreas Lassen Munch i Langeskov Kro [i Birkende sogn]
4) Magdalene Thomasdatter g.m. Peder Hansen Bruun i Gimlinge i Antvorskov amt på Sjælland
5) Karen Thomasdatter, død. E: Niels Sørensen i Fåborg. 1B:
a Anne Nielsdatter 14
6) Marie Thomasdatter g.m. Aksel [Jørgensen] Lundager, klokker og bedemand i Bogense.
Registrering 20.5.1735.

189 Kirsten Rasmusdatter i Bogense. 2.11.1736, fol.384.
Enke efter Rasmus Brixen. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Nørby, død. 4B:
a Rasmus Jørgensen, som er dum
b Jens Jørgensen i Nørby
c Anne Jørgensdatter g.m. Anders Lauridsen i Nørby
d Karen Jørgensdatter, som er dum, ugift
2) bror Christen Rasmussen, [skifte 18.2.1735 lbnr.182]. 4B:
a Erik Christensen 16
b Rasmus Christensen 12
c Mette Johanne Christensdatter 9
d Anne Kirstine Christensdatter 6.
FM: stedfar Jørgen Pedersen, murer
3) søster Inger Anne Rasmusdatter, død, var g.m. [Holger Jørgensen Fanø, skifte 2.10.1728 lbnr.147]. 1B:
a Jesper Holgersen Fanø
4) søster Abelone Rasmusdatter g.m. Nis Jørgensen i Bogense.

190 Laurids Nielsen Holst i Bogense. 18.10.1736, fol.388.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Henrik Jørgensen Melhop.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 1.6.1733 lbnr.171]. B:
1) Niels Lauridsen Holst 23.
FM: Meinert Melhop, købmand.
Registrering 19.9.1736.

191 Jens Hansen, bødker i Bogense. 8.11.1736, fol.389.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Nielsen Boller.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 26.3.1710 lbnr.95]. B:
1) Hans Jørgen Jensen 27, i Slagelse.
Forsegling 6.6.1736.

192 Niels Andersen i Bogense. 18.3.1732, fol.392B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Lauridsen, smed. A:
1) søster Birthe Andersdatter g.m. Benned Andersen i Skårup i Skovby sogn.
Enkens første ægteskab med [Jens Knudsen, skifte 28.3.1714 lbnr.99]. Arv til B:
1) Marie Cathrine Jensdatter.
Forsegling 5.4.1731.

193 Mikkel Pedersen, tømrer i Bogense. 20.3.1737, fol.408.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Gert Nielsen. B:
1) Anne Mikkelsdatter 17
2) Peder Mikkelsen 13
3) Abelone Mikkelsdatter 10.
FM:
1 Mogens Rasmussen
2 Joen Mørner.
Registrering 19.2.1737.

194 Jeppe Brixen i Bogense. 24.4.1737, fol.410.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Brixen. B:
1) Bodil Ibsdatter 34.
FM: farbror Frands Brixen.
Registrering 21.2.1737.

195 Marie i Bogense. 4.3.1738, fol.413.
E: Peder Eriksen, murer, der er rejst fra hende for længe siden, uvist hvorhen. B:
1) Ingeborg Pedersdatter, uvist hvor.
Forsegling 2.11.1737.

196 [Anne] Marie Henriksdatter i Bogense. 30.7.1738, fol.415B.
E: Gert Nielsen.
Første ægteskab med [Rasmus Nielsen Broch skifte 4.6.1711 lbnr.91]. B:
1) Niels Rasmussen Broch, [farver, skifte 31.8.1728 lbnr.152]. 1B:
a Niels Nielsen Broch.
FM: morbror Niels Nielsen Melhop, købmand.
Registrering 4.3.1738.

197 Niels Nielsen, ugift i Bogense. 11.6.1738, fol.427B.
Arvinger kendes ikke.

198 Anne Jensdatter, ugift i Bogense. 16.1.1739, fol.428B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Bogense.
Registrering 20.11.1738.

199 Karen Nielsdatter i Bogense. 19.3.1738, fol.431B.
E: Mikkel Madsen, drejer. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter, enke efter Schmidt, billedhugger. LV: Laurids Lauridsen Hjort
2) Marie Elisabeth Mikkelsdatter g.m. Poul Frederik Junge, bogbinder i Odense.

200 Peder Nielsen Boller, handskemager i Bogense. 11.6.1739, fol.432.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Nielsen, handskemager. B:
1) Maren Pedersdatter 16
2) Anne Kirstine Pedersdatter 14
3) Voldborg Pedersdatter 11.
FM:
1 Rasmus Hansen Lerche, skrædder
2) Erik Hermansen, handskemager
3) Niels Jørgensen, skomager.

201 Anne Jespersdatter i Bogense. 17.12.1739, fol.439.
E: Hans Lauridsen, smed.
Første ægteskab med [Poul Sørensen Prip, skifte 28.7.1690 lbnr.35]. B:
1) Søren Poulsen, død. 5B:
a Karen Sørensdatter g.m. Svend Sørensen, kyrasser i Fredericia
b Margrethe Sørensdatter 22
c Hans Sørensen 19
d Ejler Sørensen 17
e Poul Sørensen 13.
FM: afdødes morbror Anders Ejlersen i Tværskov mølle i Vigerslev sogn.
Testamente af 1.11.1726.

202 Christoffer Wederkinch i Bogense, birkeskriver i Gyldensten birk. 15.4.1739, fol.441.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Gregers Filip Holm, forvalter. B:
1) Maren Christoffersdatter Wederkinch 5.
FM: Jørgen Wederkinch, postmester.

203 Maren Hansdatter i Bogense. 29.3.1741, fol.449B.
Enke efter Morten Hansen, [skifte 18.6.1731 lbnr.156].
Hendes B:
1) Dorthe lauridsdatter g.m. Anders Rasmussen i Hinerts?

204 Rasmus Brixen i Bogense. 17.7.1741, fol.454B.
Enkemand. A:
1) bror Frands Brixen
2) bror Jeppe Brixen, [skifte 24.4.1737 lbnr.194]. 1B:
a Bodil Ibsdatter
3) bror Mads Brixen i Melby, død. 1B:
a Kirsten Madsdatter g.m. Hans Hansen i Beldringe på Gyldensten gods
4) søster Anne Brixdatter i Lådne Brøndstrup [i Melby sogn], død. 1B:
a Mette Nielsdatter g.m. Christen Madsen i Nørby på Gyldensten gods
5) søster Bodil Brixdatter i Melby, død. 2B:
a Brix Andersen, død, var g.m. Anne Hansdatter i Melby, skifte Harritslevgård 2.1.1733, som enke efter Jens Jensen. 2B:
1 Hans Frederik Brixen, der døde, efter hvem, der er arv
2 Anne Margrethe Brixdatter 17
b Maren Andersen g.m. Christen Nielsen, skrædder.

205 Margrethe Hansdatter i Bogense. 12.7.1741, fol.472.
E: Niels Clausen. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Anne Nielsdatter 8.

206 Albert Friis, byfoged i Bogense. 16.1.1742, fol.481B.
E: Johanne Hansdatter Lund.
Testamente af 12.4.1737.
Hans A:
1) Karen Mikkelsdatter i Bogense
2) Maren Hansdatter i Bogense.
Hendes A:
0) forældre [Hans Jacobsen, grovsmed i Nyborg, skifte Nyborg 24.10.1736 lbnr.669 og Karen Mathiasdatter]
1) søster Anne Marie Hansdatter
2) søster Anne Cathrine Hansdatter.

207 Christoffer Hansen i Bogense. 13.9.1740, fol.482B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Andersen Basse. B:
2) Anne Cathrine Christoffersdatter 3.
Første ægteskab med [Cathrine Jørgensdatter, skifte 27.10.1730 lbnr.154]. B:
1) Anne Christoffersdatter g.m. Jørgen Christensen Fanø, færgemand.
Afdøde døde 19.7.1740.

208 Rasmus Hansen Lerche, skrædder i Bogense. 2.3.1742, fol.486.
Enkemand efter [Marie Cathrine Hansdatter, skifte 4.8.1734 lbnr.180]. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter Lerche
2) Hans Rasmussen Lerche, skræddersvend i Amsterdam
3) Niels Rasmussen Boller, handskemagersvend i Flensborg
4) Morten Mathias Rasmussen Lerche, skræddersvend i Bogense.

209 Anne Kirstine Christiansdatter i Bogense. 23.7.1741, fol.491B.
E: Christoffer Sørensen. B:
1) Peder Christoffersen Jerndorff, degn i Nørre Nærå og Højrup
2) Søren Christoffersen Jerndorff, skipper
3) Margrethe Christoffersdatter.

210 Niels Clausen i Bogense. 12.6.1742, fol.493B.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Hans Nielsen.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 12.7.1741 lbnr.205]. B:
1) Hans Nielsen 12
2) Anne Nielsdatter 10.
FM: Anders Caspersen.
Arv efter afdødes mor Maren, enke efter Claus.

211 Maren Pedersdatter i Bogense. 9.5.1742, fol.494B.
E: Laurids Eriksen. A:
1) halvsøster Mette Pedersdatter, død. 3B:
a Christen Andersen, død. 1B:
1 Mette Christensdatter, død, var g.m. Jesper Fanø. 2B:
x Anne Jespersdatter
y Jochum Jespersen
b Anders Andersen
c Kirsten Andersdatter.

212 Ingeborg Mortensdatter i Bogense. 22.11.1741, fol.496.
E: Jens Esbensen. B:
1) Morten Jensen 15
2) Margrethe Jensdatter 10
3) Esben Jensen 8.

213 Jørgen Christensen Fanø i Bogense. 27.4.1743, fol.496B.
E: Anne Christine Poulsdatter. LV: Jesper Basse, færgemand. B:
1) Christen Jørgensen Fanø 10
2) Jørgen Jørgensen Fanø 8
3) Marie Cathrine Jørgensdatter Fanø 4½
4) Hans Christoffer Jørgensen Fanø 1.
FM:
1 Jesper Fanø, skipper
2 Jens Jørgensen Post.
Registrering 25.6.1742.

214 Mads Nielsen, hattemager i Bogense. 9.5.17434, fol.500.
E: Ursula Hellesdatter. LV: Niels Jørgensen, skomager. B:
1) Niels Madsen, hattemager
2) Helle Madsen, død. 1B:
a Niels Hellesen 2.

215 Niels Lauridsen [Frost], klejnsmed i Bogense. 28.9.1744, fol.503B.
Enkemand efter Dorthe Olufsdatter, død 29.5.1743. B:
2) Søren Nielsen, guldsmed i Odense
3) Rasmus Nielsen, kyrasser
4) Oluf Nielsen i Randers, død. 1B:
a Niels Olufsen 18.
Første ægteskab med [Mette Lauridsdatter, skifte 13.9.1698 lbnr.61]. B:
1) Laurids Nielsen Frost, skræddersvend i Christiania i Norge.

216 Anders Andersen i Bogense. 5.5.1745, fol.510, næste protokol fol.1.
E: Dorthe Nielsdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror Jacob Andersen i Fremmelev [i Lunde sogn]
2) bror Jørgen Andersen i Rønninge
3) bror Laurids Andersen i Næsbyhoved [i Broby sogn], død. Hans børn
4) søster Maren Andersdatter i Næsby
5) søster Lisbeth Andersdatter i Højrup i Broby sogn, død. Hendes børn
6) søster Ursula Andersdatter g.m. Rasmus Frichsen i Lumby
7) søster Karen Andersdatter g.m. Frederik i Viby
8) bror Rasmus Andersen i Kirkendrup [i Broby sogn], død. Uvist om børn.
Hendes A:
Hendes datter:
1) Cathrine Nielsdatter. FM: Jørgen Madsen Raffenberg, farver.Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1744-1776

217 Marie Cathrine Tommerup i Bogense. 28.10.1744, fol.4.
E: Jens Brandt. B:
1) Cecilie Brandt 7½
2) Jens Brandt 6
3) Claus Brandt 5
4) Otto Brandt 2.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1744.

218 Karen Andersdatter i Bogense. 10.7.1745, fol.6B.
E: Søren Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Knud Jensen i Visby
2) Maren Jensdatter.
FM: Mikkel Andersen Lund, snedker.
Registrering 4.3.1745.

219 Mikkel Madsen i Bogense. 30.9.1745, fol.14.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 19.3.1738 lbnr.199]. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter i Odense, enke [efter Schmidt, billedhugger]
2) Marie Elisabeth Mikkelsdatter, død, var g.m. Poul Frederik Junge, bogbinder i Odense. 2B:
a Cathrine Margrethe Poulsdatter Junge 9
b Jochum Poulsen Junge 7.
Registrering 1.2.1745.

220 Marie Cathrine Jensdatter i Bogense. 2.12.1745, fol.20.
E: Jørgen Jacobsen. B:
1) Abelone Marie Jørgensdatter 12
2) Jacob Jørgensen 10
3) Jens Jørgensen 8
4) Ellen Jørgensdatter 4
5) Laurids Jørgensen 16 uger.
Registrering 6.11.1745.

221 Alhed Cathrine [Jørgensdatter] Barchhausen i Bogense. 14.12.1746, fol.24B.
Enke efter Søren Borring, herredsfoged [i Lunde og Skam herreder, skifte 6.8.1722 lbnr.120]. B:
1) Jørgen Borring, død. 1B:
a Herman Borring 13
2) Dorthe Marie Borring g.m. Peder Andersen Krøll i Nyborg
3) Christiane Ulrikke Borring g.m. Jens Jørgensen i Bogense.
Forsegling 10.5.1746.

222 Gregers Filip Holm i Bogense, forvalter på Gyldensten og hustru Marie Mathiasdatter Bolt. 6.2.1747, fol.32.
Hans A:
0) forældre Christen Andersen Holm, præst i Vigerslev og Veflinge, død 13.6.1714 og Karen Andersdatter Broholm, død 31.7.1711.
1) bror Wulf Godske Holm, præst i Korup og Ubberud
2) bror Frederik [Christian Christensen] Holm, præst i Svanninge, [skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1742 lbnr.86]. 6B:
a Elisabeth Sofie Holm 23
b Karen Holm 22
c Christen Holm 21
d Niels Frandsen Holm 19
e Else Holm 15
f Anders Holm 11.
3) bror Anders [Christensen] Holm, præst i Vigerslev og Veflinge, død [24.12.1742]. 1B:
a Else Cathrine Holm 11
4) bror Niels Arctander [Christensen] Holm, præst på Lyø
Mors første ægteskab med Peder Meyer, landstingshører i Odense. B:
5) halvbror Andreas Meyer, kornet, død. Enken nu g.m. Christoffer Strøyberg i Harritsø. 3B:
a Christian Meyer, korporal
b Peder Meyer, rytter
c Ebbe Claus Meyer, skoleholder i Næsbyhoved Broby.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Peder Mathiassen, skifte 24.8.1724 lbnr.127]. B:
1) Mathias Pedersen i Middelfart, død. 3B:
a Marie Gregoria Mathiasdatter 16
b Peder Herman Mathiassen 14
c Gregers Filip Holm 8
2) Sybille Pedersdatter, enke efter Christoffer Godske i Middelfart
3) Herman Pedersen Melhop, præst i Hårslev på Fyn
4) Birgitte Kirstine Pedersdatter g.m. Christoffer Schmidt, degn i Tommerup
5) Anne Marie Pedersdatter g.m. Jeppe Hansen Bruun, murer i Bogense
6) Anne Bolt Pedersdatter g.m. Hans [Eriksen] Hvid, præst i Ejlby og Melby
7) Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Bryde, forvalter på Holsegård.

223 Anne Jensdatter i Bogense. 19.11.1739, fol.82.
E: Meinert Jørgensen Melhop, snedker. B:
1) Anne Beathe Meinertsdatter 8.

224 Meinert Jørgensen Melhop (Melhoph), snedker i Bogense. 20.11.1747, fol.83B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, skifte 19.11.1739 lbnr.223]. B:
1) Anne Beathe Meinertsdatter.
FM: farbror Henrik Jørgensen Melhop.
Registrering 22.4.1747.

225 Peder Pedersen, handskemager og hustru Birthe Christensdatter i Bogense. 24.11.1747, fol.86B.
B:
1) Christen Pedersen 11.
FM: Jørgen Nielsen, handskemager.

226 Jørgen Nielsen, [hjulmand] i Bogense. 14.12.1747, fol.90B.
E: [Anne Jørgensdatter]. B:
1) Niels Jørgensen [Gram] i København
2) [Hedvig Jørgensdatter Gram] g.m. Erik Tornø, [klokker og bedemand i Nyborg].

227 Jeppe Hansen Thuesen i Bogense. 1.8.1748, fol.90B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Kirsten Jepsdatter 12
2) Marie Jepsdatter 10
3) Hans Jepsen 6
4) Jeppe Jepsen 24 uger.
FM: Peder Thomsen.
Registrering 1.9.1747.

228 Marie Lauridsdatter i Bogense. 28.8.1748, fol.94B.
E: Mads Filipsen, feldbereder. B:
1) Filip Madsen 8
2) Laurids Madsen 7.
Registrering 28.5.1748.

229 Christen Jespersen i Bogense. 16.10.1747, fol.100.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Gert Nielsen. B:
1) Anders Kjeldorph Christensen, degn og kateket på Søkvæsthuset i København
2) Laurids Christensen Meyer i Jylland
3) Anne Elisabeth Christensdatter.
FM: Niels Jacobsen, herredsfoged i Bjerlev.

230 Marie Magdalene Hansdatter i Bogense. 6.11.1749, fol.108.
E: Jens Rasmussen. A:
1) bror Henrik Hansen Krei i Søndersø, død. 6B:
a Rasmus Henriksen Krei, sadelmager i Præstø
b Birgitte Sofie Henriksdatter g.m. Mikkel Ritzau i Skaderod
c Hans Jørgen Henriksen Krei, kromand i Odense
d Karen Henriksdatter g.m. Anders Mikkelsen i Lunde ved Nislevgård
e Just Henriksen Krei i Nørre Højrup
f Jørgen Henriksen Krei i Søndersø
2) søster Cathrine Hansdatter i Brudager, død. 4B:
a Jacob Olufsen i Brudager
b Rasmus Olufsen i Svendborg
c Hans Olufsen i Egense ved Svendborg
d Anne Margrethe Olufsdatter i Brudager, død. 8B:
1 Jørgen Rasmussen
2 Oluf Rasmussen
3 Erik Rasmussen
4 Karen Rasmusdatter
5 Maren Rasmusdatter
6 Margrethe Rasmusdatter
7 Anne Rasmusdatter
8 Cathrine Rasmusdatter.

231 Christian Pedersen, tolder i Bogense. 18.12.1725, fol.116.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 9.6.1713 lbnr.96]. B:
5) Margrethe Christiansdatter.
FM: Alexander Hansen, præst i Skeby og Otterup.
Første ægteskab med [Kirsten Mikkelsdatter Leermann, skifte 18.2.1709 lbnr.88]. B:
1) Peder Christiansen Bøgvad, tolder i Bogense
2) Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Erik Møller i København
3) Maren Christiansdatter g.m. Just [Frederiksen] Meyer, degn i Guldbjerg og Sandager
4) Karen Christiansdatter g.m. Peder Christiansen Schiøtt, rådmand i Kerteminde.

232 Karen Christensdatter i Bogense. 28.4.1750, fol.124B.
E: Niels Melhop, købmand. B:
1) Marie Nielsdatter Melhop 13
2) Kirsten Nielsdatter Melhop 10
3) Anne Nielsdatter Melhop 9
4) Meinert Nielsen Melhop 8
5) Herman Nielsen Melhop 4½.
Registrering 17.2.1747.

233 Anne Lisbeth Pedersdatter i Bogense. 6.10.1750, foll.133.
Enke efter Christen Olufsen, klejnsmed, [skifte 11.8.1728 lbnr.173].
Første ægteskab med [Jørgen Mikkelsen Ambus, skifte 3.8.1725 lbnr.133]. B:
1) Peder Jørgensen Ambus, feldbereder i København
2) Johanne Jørgensdatter Ambus g.m. Henrik Lindgaard, handskemager.
Registrering 9.6.1750.

234 Hans Lauridsen, grovsmed i Bogense. 26.1.1751, fol.134B.
E: Sofie Amalie Emmichsdatter. LV: Jørgen Jacobsen, bager. B:
1) Anne Marie Cathrine Hansdatter 4.
FM: mosters mand Rasmus Rasmussen i Ellegård i Viby sogn.
(Sml. lbnr.201).

235 Andreas Ostermann i Bogense. 4.8.1751, fol.140.
E: Maren Johansdatter. LV: Jeppe Rask. B:
1) Birthe Margrethe Andreasdatter 15
2) Andreas Andreassen 13
3) Johan Andreassen 6
4) Maren Andreasdatter 4.
FM: Anders Caspersen.
Registrering 31.5.1748.

236 Niels Melhop, købmand i Bogense. 31.7.1751, fol.140B.
Enkemand efter [Karen Christensdatter, skifte 28.4.1750 lbnr.232]. B:
1) Marie Nielsdatter Melhop 17
2) Anne Nielsdatter Melhop 15
3) Christian Nielsen Melhop 14
4) Meinert Nielsen Melhop 12
5) Herman Nielsen Melhop 6.
FM:
1 Jørgen Madsen Raffenberg, farver
2 Just [Frederiksen] Meyer, degn i Guldbjerg og Sandager.
Registrering 29.10.1750.

237 Andreas Sørensen, møller i Bogense. 1.9.1751, fol.146B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Brandt, købmand og toldforvalter. B:
1) Søren Andersen 6
2) Peder Andersen 4
3) Anders Andersen 12 uger.
FM: Christen Esbensen.
Registrering 8.6.1751.

238 Jacob Jensen Hjort i Bogense. 2.4.1743, fol.150.
Enkemand efter Charlotte Euphrosyne Wederkinch, død 2.11.1741. B:
1) Jens Frederik Hjort 9 mdr ved faderens dødsfald.
FM: morfar Jørgen Wederkinch.
Arv efter afdøde mands mor Johanne Frederikke Badenhaupt, skifte Hobro 30.9.1741 lbnr.104. E: Frederik Gerhardt Voss, postmester, samt by- og herredsskriver i Hobro.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands bror Christoffer Didrik Hjort, skibspræst, der afrejser til Trankebar
2 afdøde mands [halv]bror Jens Hjort, løjtnant i Århus
3 afdøde mands [halv]søster Armgard Sofie Hjort
4 afdøde mands [halv]bror Laurids Hjort.
Registrering 9.12.1741.
Afdøde døde 10.11.1741.

239 Laurids Eriksen i Bogense. 12.10.1751, fol.175B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christen Nielsen. B:
1) Erik Lauridsen 1.
FM: Hans Pedersen Post.
Registrering 28.9.1751.

240 Abelone Rasmusdatter i Bogense. 27.10.1739, fol.176.
E: Nis Jørgensen. B:
1) Johanne Nisdatter g.m. Peder Mortensen, murer
2) Jørgen Nissen 23
3) Marie Nisdatter
4) Anne Kirstine Nisdatter.
Registrering 8.7.1739.

241 Jens Andersen, smed i Bogense. 15.11.1745, fol.178.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Gert Nielsen. B:
1) Anders Jensen, smed
2) Birthe Marie Jensdatter.
Registrering 29.5.1743.

242 Anne Sørensdatter Langhoff i Bogense. 23.10.1752, fol.180.
E: Hans Jørgensen. A:
1) mor Karen Nielsdatter i Langes gårde på Fraugdegård gods
2) bror Søren Sørensen Langhoff i Odense
3) bror Niels Sørensen i Ellinge på Rønninge Søgård gods
4) søster Maren Sørensdatter Langhoff g.m. Hans Hansen, karetmager i Odense
5) søster Karen Sørensdatter Langhoff g.m. Anders Pedersen i Skellerup på Hindemae gods
6) bror Laurids Sørensen Langhoff i Odense, død. 4B:
a Søren Lauridsen 24
b Gertrud Lauridsdatter g.m. Rasmus Blach, slagter i Odense
c Rasmus Lauridsen 16
d Karen Lauridsdatter 14
7) bror Hans Sørensen Langhoff i Tommerup, død. E: Helene. 1B:
a Karen Hansdatter 6
8) søster Inger Sørensdatter Langhoff i Ejby, død. 4B:
a Søren Hansen 22
b Anne Hansdatter 20
c Karen Hansdatter 18
d Maren Hansdatter 14
9) halvbror Peder Sørensen i Fraugde, død. 2B:
a Abelone Pedersdatter g.m. Laurids Hansen i Fraugde
b Anne Pedersdatter i Odense.
Registrering 22.11.1751.

243 Karen Rasmusdatter i Bogense. 8.5.1752, fol.186B.
E: Jørgen Peder Meyer.
Første ægteskab med [Christen Rasmussen, skifte 18.2.1735 lbnr.182]. B:
1) Erik Christensen 30, i København
2) Rasmus Christensen 26, i København
3) Anne Kirstine Christensdatter 21.
FM:
1 Jesper Fanø, skipper.
Registrering 10.3.1752.

244 Nis Jørgensen i Bogense. 5.12.1752, fol.189B.
Enkemand efter [Abelone Rasmusdatter, skifte 27.10.1739 lbnr.240]. B:
1) Johanne Nisdatter g.m. Peder Mortensen, murer
2) Jørgen Nissen
3) Marie Nisdatter g.m. Simon Pedersen
4) Anne Kirstine Nisdatter.
Registrering 14.10.1752.

245 Maren Jensdatter i Bogense. 9.9.1752, fol.190B.
E: Thomas Rasmussen.
Første ægteskab med Hans Rasmussen, skifte 18.3.1721 lbnr.110. B:
1) Kirsten Hansdatter.

246 Claus Henriksen i Bogense. 5.4.1746, fol.195.
Enkemand efter [Anne Henriksdatter, skifte 26.3.1709 lbnr.97]. B:
1) Jens Clausen i Slagelse
2) Gertrud Clausdatter gift i Norge
3) Else Margrethe Clausdatter [Brammer], død [5.8.1729], var g.m. Erik Jørgensen [Haarslev], degn i Ejlby, [død 1721]. 4B:
a Hans Jørgen Eriksen, død for nogle år siden
b Hedvig Sofie Eriksdatter
c Anne Kirstine Eriksdatter
d Inger Cathrine Eriksdatter.
FM: Søren Holst
4) Marie Cathrine Clausdatter g.m. Anders Gudmandsen i Moss i Norge.
Registrering 11.1.1737.

247 Henrik Jørgensen Melhop i Bogense. 26.10.1752, fol.201B.
E: Karen Vilhemsdatter. LV: Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense og Skovby. B:
1) Anne Beathe Henriksdatter 22
2) Birthe Kirstine Henriksdatter 20
3) Sybille Henriksdatter 13.
FM:
1 Jesper Holgersen Fanø, skipper
2 Jørgen Madsen Raffenberg, farver.
Enkens første ægteskab med Holger Jørgensen Fanø, [skifte 2.10.1728 lbnr.147]. Arv til B:
1) Anne Marie Holgersdatter Fanø
FM: halvbror Martin Holst.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Oluf Lassen, der bor lige uden for Odense.
Registrering 26.9.1752.

248 Margrethe Lauridsdatter Begtrup i Bogense. 14.6.1753, fol.213B.
E: Niels Sørensen Tange, byskriver. B:
1) Ingeborg Christiane Tange g.m. Morten Roe, byskriver
2) Kirsten Tange
3) [Søren Tange, skifte 6.4.1748: København Borgret Konceptskifte lbnr.121].

249 Samuel Eriksen Ørn i Bogense. 22.3.1753, fol.216B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Anders Caspersen.
Afdøde efterlader ingen børn.
[Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 3.5.1728 lbnr.145].
Arvinger angives ikke.

250 Hans Poulsen i Bogense. 23.10.1753, fol.217B.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Jørgensen, købmand. B:
3) Mathias Christian Hansen 16
4) Mette Cathrine Hansdatter 10.
FM: morbror Laurids Madsen i Maderup.
Første ægteskab med Karen Clausdatter i Sandager mølle, skifte sluttet 28.1.1734. B:
1) Hans Henrik Hansen
2) Margrethe Lisbeth Hansdatter.

251 Anne Christensdatter i Bogense. 27.8.1754, fol.221B.
E: Eskild Nielsen, sadelmager. B:
1) Anne Marie Eskildsdatter 19.
FM: Jørgen Jacobsen, bager.
Afdøde døde 22.3.1753.

252 Niels Rasmussen i Bogense. 10.10.1754, fol.224B.
E: Anne Steffensdatter. LV: Jens Jørgensen. B:
1) Steffen Nielsen 7.
FM: morfar Steffen Madsen.
Registrering 20.8.1754.

253 Jørgen Peder Meyer i Bogense. 12.11.1754, fol.228.
Enkemand efter [Karen Rasmusdatter], skifte 8.5.1752 lbnr.243. A:
1) bror Lorents Meyer i Bogense
2) bror Mikkel Hansen Meyer i Odense
3) søster Dorthe Hansdatter Meyer g.m. Christian Christiansen i Engelsby ved Flensborg.
Afdødes hustrus første ægteskab med [Christen Rasmussen, skifte 18.2.1735 lbnr.182]. Arv til B:
1) Erik Christensen i København
2) Anne Kirstine Christensdatter.
FM:
1 Jesper Fanø, skipper.
Registrering 15.6.1754.
Afdøde døde på sin skibsrejse til Drammen i Norge

254 Cathrine Lystrup i Bogense. 22.9.1755, fol.235.
Enke efter Niels Meinertsen Melhop, [skifte 31.5.1721 lbnr.112]. A:
1) søster Pernille Henriksdatter g.m. Rasmus Sørensen i Tønsberg i Norge, begge døde. 4B:
a Henrik Rasmussen, død, var g.m. Lisbeth Andersdatter. 1B:
1 Elisabeth Cathrine Henriksdatter g.m. Laurids Lassen Haahr i Flekkefjord i Norge
b Søren Rasmussen i Sverige, død. Uvist om børn
c Johanne Cathrine Rasmusdatter g.m. Breche, stadskirurg i Nysted
d Mette Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Wulf Simon Resch, tolder og postmester i Tønsberg. 5B:
1 Erasmus Sigismund Resch
2 Christian Resch
3 Alexander Frederik Resch 23½
4 Johan Henrik Resch 21½
5 Karen Pernille Resch 20
2) søster Gunild Henriksdatter, nu i Flekkefjord, enke efter Jens Jacobsen
3) søster Gedske Henriksdatter, død, var g.m. Tobias Voigt i Mandal i Norge. 2B:
a Susanne Cathrine Voigt g.m. Broder Jansen, begge døde 3B:
1 Jan Poul Brodersen
2 Henrikke Brodersdatter
3 Cathrine Brodersdatter
b Anne Marie Voigt i Mandal, enke efter Bent Svendsen.

255 Karen Jensdatter i Bogense. 30.4.1756, fol.256.
E: Hans Henrik Hansen. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 3.

256 Thomas Rasmussen i Bogense. 12.6.1756, fol.260.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 9.9.1752 lbnr.245]. A:
1) bror Hans Rasmussen
2) bror Hjerre Rasmussen, død. 2B:
a Rasmus Hjerresen i Ringe sogn
b Niels Hjerresen i Nyborg.

257 Marie Lisbeth Rasmusdatter i Bogense. 29.6.1746, fol.263B.
E: Anders Nielsen. B:
2) Anne Andersdatter.
Første ægteskab med Claus Rasmussen. B:
1) Maren Clausdatter på Holsegård.

258 Mette Johanne Clausdatter, ugift i Bogense. 29.1.1757, fol.264.
A:
1) bror Niels Clausen, [skifte 12.6.1742 lbnr.210]. 1B:
a Anne Nielsdatter
2) halvsøster Maren Clausdatter g.m. Hans Jensen i Skåstrup [i Ore sogn].

259 Dorthe Lauridsdatter i Bogense. 8.8.1757, fol.266B.
Enke. B:
1) Christian Andersen, uvist hvor
2) Marianne Andersdatter g.m. Anders Basse
3) Marie Andersdatter i Assens
4) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Hans Skrædder
5) Maren Andersdatter
6) Karen Andersdatter
7) Christiane Andersdatter.

260 Maren Steffensdatter i Bogense. 17.1.1758, fol.267B.
Enke efter Jens Ottesen, [skifte 4.7.1732 lbnr.162]. A:
1) bror Dines Steffensen i Odense
2) bror Oluf Steffensen, død. 2B:
a Steffen Olufsen, død i Holsten
b Niels Olufsen 21 i Melby sogn.

261 Rasmus Jørgensen i Bogense. 21.3.1758, fol.273.
Enkemand. A:
1) morbror Hans Jensen, død. 6B:
a Jens Hansen i Gadsbølle [i Vissenbjerg sogn]
b Rasmus Hansen i Gadsbølle
c Peder Hansen i Gadsbølle
d Claus Hansen i Gadsbølle
e Maren Hansdatter g.m. Peder Frederiksen i Rold huse [i Vissenbjerg sogn]
f Karen Hansdatter g.m. Hans Rasmussen i Kelstrup [i Vissenbjerg sogn]
2) morbror Niels Jensen, død. 1B:
a Maren Nielsdatter, jordemoder i Korsør
3) moster Mette Jensdatter, død. 2B:
a Hans Jensen i Trøstrup Korup
b Jens Jensen i Ubberud
4) moster Hilleborg Jensen, død. 6B:
a Jens Hansen i Østerbjerg
b Morten Hansen i Pårup sogn
c Maren Hansdatter g.m. Mads Nielsen i Trøstrup Korup
d Margrethe Hansdatter g.m. Rasmus Knudsen, rytter i Gadsbølle
e Marie Hansdatter g.m. Hans Klarre i Skalbjerg [i Vissenbjerg sogn]
f Anne Hansdatter, død. 4B:
1 Christian Pedersen
2 Søren Pedersen
3 Peder Pedersen
4 Sofie Pedersdatter,
alle hos deres stedfar Peder Skytte i Myllerup i Barløse sogn.
Afdødes mor døde 26.11.1757, kort før sin søn.

262 Anne Lauridsdatter i Bogense. 29.5.1758, fol.278B.
Enke efter Mikkel Tømrer. B:
1) Peder [Mikkelsen] Møller, skoleholder i Nørreby i Klinte sogn
2) Anne Mikkelsdatter i Odense Hospital.

263 Anne Johanne Eriksdatter i Bogense. 28.10.1758, fol.282.
E: Peder Holst. B:
1) Gregers Filip Holm 12
2) Hans Bryde 9
3) Niels Henriksen 3.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie Pedersdatter.
Registrering 29.3.1758.

264 Anne Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Bogense. 8.11.1758, fol.289.
A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke i Skovby
2) søster Elisabeth Rasmusdatter i Skovby.
Afdøde døde 5.10.1758.

265 Joen Mørner i Bogense. 8.11.1758, fol.290.
Enkemand.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

266 Laurids Madsen i Bogense. 29.1.1759, fol.291B.
Enkemand.
B: Laurids Mathiassen, snedker i København.

267 Cathrine Nielsdatter, ugift i Bogense. 28.6.1759, fol.294.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 15.4.1759.

268 Sidsel Jacobsdatter i Bogense. 28.6.1759, fol.296B.
Enke efter Samuel Eriksen Ørn, [skifte 22.3.1753 lbnr.249].
Arvinger kendes ikke.

269 Anne Pedersdatter i Bogense. 17.7.1759, fol.298.
E: Mikkel Christensen. B:
1) Gertrud Mikkelsdatter 11.

270 Jens Jørgensen Post i Bogense. 19.9.1759, fol.300B.
Enkemand. Skifte efter afdødes hustru 19.7.1758. B:
1) Maren Jensdatter i Odense.
Registrering 19.7.1759.

271 Anneke Mette Winther i Bogense. 7.3.1760, fol.303.
Enke efter Meinert Nielsen Melhop.
Testamente af 28.8.1736.
Hans A:
1) bror Niels Nielsen Melhop, død. 4B:
a Christian Nielsen Melhop 28, købmandssvend i Skælskør
b Marie Nielsdatter Melhop 25, i Odense
c Anne Nielsdatter Melhop 21, i Odense
d Herman Nielsen Melhop 14, i Svenstrup.
FM: morbror Peder Christiansen Bøgvad, tolder og postmester
2) søster Anne Margrethe Melhop g.m. Jørgen Madsen Rosenberg, farver.
Hendes A:
1) bror [Anders Winther], død. 1B:
a Jørgen Andersen Winther, [skoleholder] i Grensten i Middelsom herred
Afdøde døde 11.11.1759.

272 Johanne Lauridsdatter i Bogense. 21.4.1760, fol.311B.
Enke efter Mogens Rasmussen. B:
2) Anders Mogensen
3) Rasmus Mogensen, i København
4) Laurids Mogensen i preussisk militærtjeneste.
Hendes B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Hans Carstensen.
Afdøde døde 2.11.1759.

273 Laurids Jacobsen hjort i Bogense. 28.5.1760, fol.313B.
E: Cathrine Rasmusdatter. B:
1) Pernille Lauridsdatter g.m. Christian Schultz, farver i Middelfart
2) Meinerikke Lauridsdatter g.m. Christian Holst, degn i Sandager og Holevad ved hans bror Nikolaj Holst.
Registrering 3.1.1760.

274 Dorthe Rasmusdatter i Bogense. 20.6.1760, fol.320B.
Enke efter Hans Timmermann. B:
1) Marie Cathrine Hansdatter, enke efter Niels Lauridsen, klejnsmed, [skifte 17.6.1760 lbnr.275]
2) Maren Hansdatter g.m. Emmiche Pedersen.
Registrering 20.4.1760.

275 Niels Lauridsen, klejnsmed i Bogense. 17.6.1760, fol.323B.
E: Marie Cathrine Hansdatter. LV: Jacob Henriksen, snedker. B:
1) Rasmus Nielsen 12
2) Laurids Nielsen 9
3) Anne Nielsdatter 6 mdr.
FM: Anders Caspersen.
Registrering 21.5.1760.

276 Dorthe Cathrine Jørgensdatter i Bogense. 24.2.1761, 326.
E: Lorents Meyer. B:
1) Jørgen Meyer.
Registrering 4.2.1761.

277 Jørgen Lauridsen Post i Bogense. 22.6.1762, fol.326B.
E: Birthe Filipsdatter. LV: Hans Henrik Hansen. B:
1) Laurids Jørgensen 16
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 13
3) Anne Jørgensdatter 10
4) Filip Jørgensen 6.
FM: morbror Mads Filipsen.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Lauridsen i Søndersø Skov.
Registrering 3.4.1762.

278 Inger Poulsdatter Lundager i Bogense. 15.2.1763, fol.330.
E: Niels Christiansen Holst, købmand. A:
1) bror Gotfred Lundager, præst i Bogense og Skovby
2) søster Euphrosyne Lundager.
Desuden nævnes afdødes far Poul [Jørgensen] Lundager, præst i Bogense og Skovby, [død 1.10.1761].

279 Marie Nisdatter i Bogense. 22.2.1763, fol.345.
E: Simon Pedersen. A:
1) søster Johanne Nisdatter g.m. Peder Mortensen, murer
2) søster Kirsten Nisdatter g.m. Andreas [Andersen], sadelmager
3) bror Jørgen Nissen i Skåstrup i Ore sogn, død. 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: deres svoger Rasmus Knudsen i Ørbæk [i Ore sogn].
Registrering 8.2.1763.

280 Morten Hansen i Bogense. 18.3.1763, fol.347B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkel Christensen. B:
1) Peder Mortensen, skrædder
2) Niels Mortensen, rejst til Vestindien som klejnsmedesvend
3) Bodil Mortensdatter g.m. Otto Jochumsen
4) Anne Mortensdatter g.m. Frederik Skomager i Kærby i Skovby sogn.

281 Peder Thomsen, skomager i Bogense. 22.8.1763, fol.351.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: jens Jørgensen. B:
1) Thomas Pedersen 24
2) Andreas Pedersen 18
3) Malene Pedersdatter 16
4) Marie Pedersdatter 13
5) Edvard Pedersen 11.
Der er ikke afholdt skifte efter afdødes far Thomas Pedersen [Flensborg], skomager, død 1744, enkemand efter afdødes mor [Marie Hansdatter], skifte 30.7.1735 lbnr.188. Arv til B:
1) Søren Thomsen, kornmåler
2) [Else Thomasdatter], død, var g.m. [Andreas Lassen Munch i Langeskov Kro i Birkende sogn]. 1B:
a Las Munch, kornskriver på Frederiksborg
3) [Magdalene Thomasdatter], død, var g.m. [Peder Hansen Bruun i Gimlinge i Antvorskov amt på Sjælland]. 1B:
a Marie Lise Pedersdatter g.m. Christian Lorentsen Møller, søfarende i Skælskør
4) [Karen Thomasdatter, skifte30.8.1723 i Vester Åby], var g.m. [Niels Sørensen i Fåborg]. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Peder København, skomager i Fåborg.

282 Eskild Nielsen, sadelmager i Bogense. 1.12.1763, fol.356B.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 27.8.1754 lbnr.251]. B:
1) Anne Marie Eskildsdatter 28.
FM: Jørgen Jacobsen, bager.
Registrering 8.9.1763.

283 Steffen Pedersen, maler i Bogense. 8.11.1763, fol.361B.
E: Marenska Pedersdatter. LV: Christian Pedersen. B:
1) Poul Strasborg, maler
2) Henrik Steffensen, maler
3) Peder Steffensen, snedker i Karup på Hørbylund gods, [skifte 7.11.1758 side 132]. 4B:
a [Jørgen Pedersen]
b [Steffen Pedersen]
c [Marenska Pedersdatter]
d [Hans Pedersen]
4) Marie Steffensdatter g.m. Christen Pedersen.

284 Gundel Hansdatter i Bogense. 20.12.1763, fol.363B.
E: Mads Filipsen, feldbereder. B:
1) Marie Cathrine Madsdatter 13
2) Hans Madsen 12
3) Karen Madsdatter 10
4) Anne Kirstine Madsdatter 8
5) Salome Kirstine Madsdatter 6
6) Anne Madsdatter.

285 Karen Vilhelmsdatter i Bogense. 14.2.1764, fol.368B.
Enke efter Henrik Jørgensen Melhop, [skifte 26.10.1752 lbnr.247]. B:
1) Anne Beathe Melhop g.m. David Dehn, gartner på Wedellsborg
2) Birthe Kirstine Melhop
3) Sybille Marie Melhop.
FM:
1 Jesper Holgersen Fanø, skipper
2 Jørgen Madsen Raffenberg, farver.
Første ægteskab med [Holger Jørgensen Fanø, skifte 2.10.1728 lbnr.147]. B:
1) Anne Marie Holgersdatter Fanø, død, var g.m. [Hans] Bartholin, kapellan i Aunslev og Bovense. 2B:
a Vilhelmine Frederikke Bartholin 6
b Henning Achtonius Bartholin 3½.
FM: Henning [Christensen] Achtonius, kapellan i Bogense og Skovby.

286 Anne Lisbeth Carlsdatter i Bogense. 13.3.1764, fol.374B.
E: Hans Hansen Mørch. B:
1) Hans Hansen Mørch
2) Marie Cathrine Hansdatter.
Registrering 7.1.1764.

287 Anders Nielsen i Bogense. 4.9.1764, fol.377.
E: Maren Christensdatter.
Første ægteskab med [Marie Lisbeth Rasmusdatter, skifte 29.6.1746 lbnr.257]. B:
1) Anne Andersdatter i Odense.
Registrering 10.8.1764.

288 Anne Cathrine Pedersdatter i Bogense. 26.2.1765, fol.378.
E: Hans Jørgensen Møller. B:
3) Marie Hansdatter 11
4) Anne Margrethe Hansdatter 9.
Første ægteskab med [Andreas Sørensen, møller, skifte 1.9.1751 lbnr.237]. B:
1) Søren Andersen 20
2) Anders Andersen 13.
FM: Jens Brandt, købmand.
Arv efter første ægtemands søster Maren Sørensdatter i Kolding udleveret 1754 til enkemanden.
Afdøde døde 9.1.1765.

289 Anders Basse i Bogense. 4.9.1764, fol.386.
E: Marie Anne Andersdatter. B:
1) Jeppe Basse
2) Niels Basse
3) Anders Basse
4) Christen Basse
5) Arntgot Basse.
FM: fasters mand Jacob Mørch.
Registrering 8.2.1763.

290 Johanne Nisdatter i Bogense. 15.4.1765, fol.386B.
E: Peder Mortensen, murer. B:
1) Rasmus Pedersen, murersvend i Odense, død. 1B:
a Christiane Rasmusdatter 2
2) Jørgen Pedersen, murersvend
3) Nis Pedersen, murersvend
4) Karen Pedersdatter.
FM: Christian Andersen Bredal, murer.
Registrering 6.2.1765.

291 Christoffer Sørensen i Bogense. 1.5.1765, fol.389B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Christiansdatter, skifte 23.7.1741 lbnr.209]. B:
1) Peder Christoffersen Jerndorff, degn i Nørre Nærå og Højrup, [skifte Skam herred gejstlig 30.5.1748 lbnr.10]. 2B:
a Anne Severine Jerndorff
b Christian Christoffer Jerndorff, i Odense latinskole
2) Margrethe Christoffersdatter.
Registrering 25.2.1765.

292 Niels Sørensen [Møller] i Bogense. 1.8.1765, fol.392.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Poul Hvasborg. B:
3) Jeppe Nielsen, skomager i Fåborg
4) Søren Nielsen 23, farer til skibs fra Fåborg
5) Poul Nielsen 17, farer til skibs fra Fåborg
6) Margrethe Nielsdatter g.m. en rytter i Fåborg.
Af første ægteskab B:
1) Else Nielsdatter g.m. Markus [Jørgensen], handskemager i Fåborg
2) [Anne Nielsdatter], død, var g.m. [Peder Holgersen Københavner, skifte Fåborg 6.7.1746 lbnr.271]. 1B:
a Niels Pedersen, skomagersvend i Fåborg.

293 Karen Carstensdatter, ugift tjenestepige i Bogense. 7.9.1765, fol.395B.
A:
1) morbror Poul Andersen, handskemager i Odder.
Afdøde tjente hos Rasmus Ombach, handskemager i Bogense, bror til afdødes stedfar [Hans Ombach, handskemager] i Århus, enkemand efter afdødes stedmor Lisbeth Rasmusdatter.
Afdødes forældre var [Carsten Hesselbydel og Kirsten Andersdatter, skifte Århus 17.6.1761 lbnr.1784].
Afdøde druknede 6.4.1765 på sin rejse til Jylland.

294 Anne Kirstine Arentsdatter i de fattiges boder i Bogense. 10.9.1765, fol.403.
B:
1) Anne Medice Fridsdatter
2) Christiane Pedersdatter.
Afdøde døde 5.5.1765.

295 Ernst August Jørgensen, toldbetjent i Bogense. 28.10.1765, fol.403B.
E: Dorthe Cathrine Hansdatter. B:
1) Jørgen Ernstsen 18, i snedkerlære
2) Hans Casper Ernstsen 15.
FM: Mikkel, Andersen Lund, snedker.
Afdøde døde 15.8.1765 i Nyborg, hvor han blev begravet.

296 Niels Clausen Wulf, snedker i Bogense. 18.11.1765, fol.406.
E: Abelone Marie Jørgensdatter. LV: Jacob Henriksen, snedker. B:
1) Claus Nielsen 7
2) Cathrine Nielsdatter 5
3) Jørgen Nielsen 3
4) Erik Nielsen 6 mdr.
FM: morfar Jørgen Jacobsen, bager.

297 Karen Henriksdatter i Bogense. 5.12.1765, fol.411.
A:
1) bror [Laurids Henriksen], død. 1B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Knud Johansen i Skamby
2) søster Maren Henriksdatter, enke efter Hans Ulrik Møller i Odense.

298 Anne Jørgensdatter i Bogense. 17.12.1765, fol.414.
E: Anders Caspersen. A:
1) bror, død. 2B:
a Knud Knudsen i Klinte
b Jørgen Knudsen på Maderupgård
2) søster, død. 2B:
a Jørgen Sørensen i Nørre Broby
b Jens Sørensen i Nørre Broby
3) søster, død. 3B:
a Karen Jørgensdatter i Kolshave præstegård [i Guldbjerg sogn]
b Abelone Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen i Odense
c Anne Margrethe Jørgensdatter i Jersore [i Klinte sogn]
4) søster, død. 1B:
a Anne Nielsdatter, død, var g.m. Eberhard Hansen i Særslev. 2 børn, hvis navne ikke angives
5) søster, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter i Stensby
6) søster, død. 1B:
a Magdalene Sørensdatter, død. E: Simon Mikkelsen i Klosterstræde i København. 1B:
1 Magdalene Simonsdatter 14.

299 Gert Nielsen i Bogense. 18.3.1766, fol.419.
Enkemand efter [Anne Marie Henriksdatter, skifte 30.7.1738 lbnr.196]. A:
0) forældre Niels Jørgensen, kornmåler og Anne Gertsdatter, begge døde
1) farbror Laurids Jørgensen i Rorslev på Sletten, død. 1B:
a Peder Lauridsen i Roslev på Sletten, død. 2B:
1 Mads Pedersen, gørtler i Odense
2 Poul Pedersen, bødker i Særslev
2) faster Abelone Jørgensdatter, død. 4B:
a Niels Lassen i Øster Lindø
b Frederik Lassen i Vedby
c Hans Lassen i Jersore, død. 2B:
1 Anne Hansdatter
2 Kirsten Hansdatter
d Jørgen Lassen, murersvend i København, død. 3 sønner uvist hvor
3) faster Maren Jørgensdatter, død. 1B:
a Andresia Sabine Pedersdatter, død. 3B:
1 Maren Christensdatter g.m. Johan Gotfred Dahl., murersvend i Odense
2 en søn, uvist hvor
3 en søn, uvist hvor
4) faster i Rorslev på Sletten. død. 1B:
a en søn i Særslev, død. 3B:
1 Rasmus Hansen i Slagstrup [i Særslev sogn]
2 Abelone Hansdatter g.m. Niels Steffensen i Slagstrup
3 Karen Hansdatter
5) faster Anne Lauridsdatter, skifte 29.5.1758 lbnr.262, var g.m. Mikkel Tømrer i Bogense. 1B:
a Anne Mikkelsdatter
6) moster Vibeke Gertsdatter, død. 2B:
a Mads Jørgensen, farver, [skifte 16.11.1714 lbnr.103[. 2B:
1 Christen Madsen i Lørup i Ryslinge sogn
2 Jørgen Madsen Raffenberg, farver i Bogense
b Christen Jørgensen i Ravnebjerg [i Sanderum sogn], død. 3B:
1 Jørgen Christensen i Ravnebjerg
2 Kirsten Christensdatter, enke i Store Stærmose [i Brændekilde sogn]
3 Karen Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Render i Brylle sogn
7) moster Birthe Gertsdatter i Middelfart, død. 2B:
a Margrethe, død, var g.m. Mads Pedersen i Middelfart. 2B:
1 Vibeke Madsdatter, død, var g.m. Thyge Jespersen i Middelfart. 2B:
x Mads Thygesen i Middelfart
y en datter i København
2 Anne Madsdatter g.m. Jesper Jørgensen i Middelfart
b Marie g.m. Søren Stavreby, begge døde. 2B:
1 Birthe Sørensdatter, død, var g.m. Poul Andersen i Brenderup. 2B:
x Anders Poulsen
y Hans Poulsen
2 Johanne Sørensdatter g.m. Henrik Rasmussen i Stenderup
8) moster Mette Gertsdatter, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Jens Jacobsen i Middelfart.

300 [Johanne Margrethe Spend] i Bogense. 20.5.1766, fol.431.
Enke efter Qvirin [Rasmussen], farver i Bogense, [skifte 22.5.1734 lbnr.177]. B:
1) Christine Wedel Qvirinsdatter. Bevilling at være egen værge af 11.4.1766.
Kurator: Hannibal Serup, birkeskriver i Gyldensten birk

301 Anne Jensdatter i Bogense. 14.10.1766, fol.431B.
E: Hans Justesen. A:
1) bror Anders Jensen i Søndersø
2) bror Hans Jensen i Søndersø.

302 Ellen Nielsdatter i Bogense. 4.12.1766, fol.437B.
Enke efter Jørgen Timmermann. B:
1) Jørgen Jørgensen i Holsten
2) Hans Jørgensen, rytter i Odense
3) Laurids Jørgensen, farer til skibs fra Bogense.

303 Hans Carstensen i Bogense. 16.12.1766, fol.439B, 462.
E: Maren Mogensdatter. LV: Jeppe Pedersen. B:
1) Anne Johanne Hansdatter 32
2) Abelone Hansdatter 28
3) Carsten Hansen 25½, klejnsmedesvend, der døde, skifte 8.9.1767.
FM: Anders Mogensen.
Registrering 15.11.1766.

304 Marenska Pedersdatter i Bogense. 3.3.1767, fol.441, 457.
Enke efter Steffen Pedersen, maler, [skifte 8.11.1763 lbnr.283]. B:
2) Poul Strasborg, maler
3) Henrik Steffensen, maler, der døde, skifte 28.7.1767
4) Peder Steffensen, snedker i Karup på Hørbylund gods, [skifte 7.11.1758 side 132]. 4B:
a [Jørgen Pedersen]
b [Steffen Pedersen]
c [Marenska Pedersdatter]
d [Hans Pedersen]
5) Marie Steffensdatter g.m. Christen Pedersen
samt hendes datter
1) Cathrine Poulsdatter, enke [efter Niels Sørensen, skifte 1.8.1765 lbnr.292].

305 Jørgen Nielsen, handskemager i Bogense. 4.6.1767, fol.444.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Hans Henrik Hansen.
Af første ægteskab B:
1)Ernst August Jørgensen, [skifte 28.10.1765 lbnr.295]. 2B:
1) Jørgen Ernstsen 18, i snedkerlære
2) Hans Casper Ernstsen, i snedkerlærer i Odense.
FM: Mikkel Andreassen, snedker.
Registrering 6.3.1767.

306 [Anne] Lisbeth Christensdatter, ugift i Bogense. 6.6.1767, fol.450B.
A:
0) mor Anne Lauridsdatter, død for kort tid siden, enke efter afdødes far Christen Jespersen. [skifte 16.10.1747 lbnr.229]
1) bror Anders Kjeldorph Christensen, degn i Hørby ved Holbæk
2) Laurids Christensen Meyer på Kærsgård i Jylland.
Afdøde og afdødes mor nød fattighjælp.
Registrering 19.1.1767.

307 Morten Hansen, afskediget rytter i Bogense. 1.8.1767, fol.456B.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Anders Mortensen, skræddersvend i København
2) Hans Mortensen
3) Anne Marie Mortensdatter
4) Cathrine Mortensdatter.
Registrering 6.5.1767.

308 Maren Pedersdatter i Bogense. 19.10.1767, fol.459.
Enke efter Morten Hansen, [skifte 18.3.1763 lbnr.280]. B:
1) Peder Mortensen, skrædder
2) Niels Mortensen, rejst til Vestindien som klejnsmedesvend
3) Bodil Mortensdatter g.m. Otto Jochumsen, skrædder
4) Anne Mortensdatter g.m. Georg Frederik Gaule, skomager i Kærby i Skovby sogn.
Registrering 31.8.1767.

309 Andreas Jacobsen, død som mestersvend i Odense Tugthus. 31.10.1767, fol.460B.
E: Maren Lauridsdatter i Bogense. LV: Johan Jensen Krag. B:
1) Jacob Andreassen 18, i snedkerlære
2) Mette Marie Andreasdatter 16, i Odense.
FM: Jørgen Lauridsen, snedker.
Registrering 15.9.1767.

310 Johanne i Bogense. 2.6.1767, fol.463.
Enke efter Hjerre Rasmussen. B:
1) Rasmus Hjerresen i Ringe by på Sletten
2) Niels Hjerresen i Nyborg.
Registrering 24.1.1767.

311 Andreas Andersen, sadelmager i Bogense. 12.1.1768, fol.464B.
E: Kirsten Nisdatter. LV: Jørgen bager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 20.10.1767.

312 Maren Christensdatter i Bogense. 16.4.1768, fol.467B.
Enke efter Hans Christian Strasser, murer, [skifte 7.3.1727 lbnr.168]. B:
1) Johan Christian Hansen Strasser, skibsmand på stedet
2) Peder Christian Hansen Strasser, rytter i Middelfart, død. E: [Anne Jensdatter]. 3B:
a [Jørgen Pedersen 11]
b [Marie Pedersdatter 9]
c [Malene Pedersdatter 8]
3) Simon Christian Hansen Strasser, død. E: [Karen Nielsdatter]. 3B:
a [Hans Christian Simonsen 16]
b [Maren Simonsdatter 14]
c [Niels Simonsen 9].

313 Søren Pedersen, hjulmand i Bogense. 3.5.1768, fol.469B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Jørgensen Møller. B:
1) Peder Sørensen 18, i bødkerlære
2) Anne Marie Sørensdatter 16, i Odense.
FM: Peder Jensen, drejer.
Registrering 11.2.1768.

314 Hans Christensen i Bogense. 5.7.1768, fol.473.
Enkemand efter Stine Slagters, efter hvem, der ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) bror Henning Christensen i Lumby ved Odense
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Isak Nielsen i Hindevad. Af hendes første ægteskab 2B:
a Mette Jørgensdatter g.m. Niels Nielsen ved Hindevad [i Hårslev sogn]
b Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Lassen i Veflinge sogn
3) søster Karen Christensdatter, død. 2B:
a Mette Pedersdatter 20, i Lumby
b Anne Marie Pedersdatter 18, i Strygerhuset i Vigerslev sogn.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Filip Feldbereder. B:
1) Mads Filipsen, feldbereder
2) Thomas Filipsen, feldbereder
3) Inger Filipsdatter g.m. Hans Henrik Hansen
4) Birthe Filipsdatter, enke efter Jørgen Lauridsen, [skifte 22.6.1762 lbnr.277]
5) Karen Filipsdatter g.m. Jacob Pommer, garver i Odense.

315 Hans Justesen i Bogense. 16.8.1768, fol.476.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Anders Mogensen. B:
1) Jacob Hansen 9 mdr.
FM: morfar Jacob Jørgensen i Holse [i Hårslev sogn].

316 Mads Filipsen, feldbereder i Bogense. 29.9.1768, fol.479B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Hans Henrik Hansen. B:
8) Knud Madsen
9) Christen Madsen
10) Niels Madsen.
FM: farbror Thomas Filipsen.
Første ægteskab med [Marie Lauridsdatter, skifte 28.8.1748 lbnr.228]. B:
1) Filip Madsen, feldberedersvend i Odense
2) Laurids Madsen, murersvend.
Andet ægteskab med [Gundel Hansdatter, skifte 20.12.1763 lbnr.284]. B:
3) Hans Madsen, skomagersvend
4) Karen Madsdatter
5) Anne Kirstine Madsdatter
6) Salome Kirstine Madsdatter
7) Anne Marie Madsdatter.

317 Malene Hellesdatter i Bogense. 3.7.1769, fol.481.
E: Jeppe Pedersen, vægter. B:
1) Hans Ibsen, rytter
2) Anne Marie Ibsdatter g.m. Andreas Parykmager
3) [Dorthe Ibsdatter] i Middelfart.

318 Johan Christian Strasser i Bogense. 8.5.1769, fol.482.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Johansen. A:
0) forældre [Hans Christian Strasser, murer, skifte 7.3.1727 lbnr.168 og Maren Christensdatter, skifte 16.4.1768 lbnr.312]
1) bror Peder [Christian] Strasser, rytter i Middelfart, død. E: Anne Jensdatter. 3B:
a Jørgen Pedersen 12
b Marie Pedersdatter 10
c Malene Pedersdatter 9
2) bror Simon Christian Strasser, soldat, død. E: Karen Nielsdatter. 3B:
a Hans Christian Simonsen 17
b Maren Simonsdatter 15
c Niels Simonsen 10.
FM: afdødes mosters mand Jens Pedersen.

319 Dorthe Andersdatter i Bogense. 27.6.1769, fol.485.
E: Jeppe Jespersen. A:
1) en søster g.m. Jørgen Henriksen, bødker
2) en søster g.m. Otto Hansen i Nørreby.

320 Karen Eriksdatter, ugift fattiglem i Bogense. 14.7.1769, fol.486.
Arvinger angives ikke.

321 Christen Nielsen, skrædder i Bogense. 5.12.1769, fol.488B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Bodil Christensdatter
2) Mette Christensdatter.

322 Maren Christensdatter i Bogense. 26.3.1770, fol.489B.
Enke. B:
1) Hans Rasmussen, farer til skibs som matros.

323 Hans Thorsen i Bogense. 1.12.1769, fol.490B.
E: Birthe Andreasdatter Ostermann. LV: Jens Brandt. A:
1) søster Birthe Thorsdatter g.m. Ulrik Christian Melby, postmester i Odense.

324 Stine Hansdatter, ugift i Bogense. 20.11.1770, fol.499B.
Arvinger kendes ikke.

325 Peder Holst i Bogense. 9.7.1770, fol.502B.
Enkemand efter [Anne Johanne Eriksdatter, skifte 28.10.1758 lbnr.263]. B:
1) Hans Bryde Holst 21
2) Niels Henrik Holst 16.
FM: fasters mand [Jacob] Wedel til Holsegård.

326 Anne Justsdatter i Bogense. 20.12.1771, fol.512.
Enke efter Frands Brixen. B:
1) Cathrine Frandsdatter g.m. Peder Jørgensen i Høved
2) Maren Frandsdatter g.m. Christen Mikkelsen i Toderup i Særslev sogn
3) Bodil Frandsdatter g.m. Jørgen Christensen i Torup i Skamby sogn
5) Marie Frandsdatter
6) Anne Frandsdatter.
FM: Jørgen Lauridsen, snedker.
Registrering 21.11.1771.

327 Christen Andersen, skrædder i Bogense. 18.10.1771, fol.513.
E: Karen Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

328 Anders Andersen, ugift i Bogense. 27.6.1772, fol.513B.
A:
0) forældre [Anders Sørensen], skifte 1.9.1751 lbnr.237 og [Anne Cathrine Pedersdatter], skifte 26.2.1765 lbnr.288
1) bror Søren Andersen 27.
Mors andet ægteskab med Hans Jørgensen Møller. B:
2) halvsøster Anne Margrethe Hansdatter.
Afdøde døde 2.6.1772.

329 Lorents Meyer, færgemand i Bogense. 28.5.1772, fol.514.
E: Else Hansdatter.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Jørgensdatter, skifte 24.2.1761 lbnr.276]. B:
1) Jørgen Meyer, uvist hvor.
Afdøde 14.5.1772 i Drammen i Norge, hvor han er begravet.

330 Maren Mogensdatter i Bogense. 3.10.1772, fol.515.
Enke efter Hans Carstensen, [skifte 16.12.1766 lbnr.303]. B:
1) Abelone Hansdatter.
FM: morbror Anders Mogensen.

331 Marie Cathrine Hansdatter i Bogense. 17.2.1773, fol.515B.
E: Niels Hansen. B:
1) Hans Nielsen 6
2) Søren Nielsen 2.
FM: mosters mand Hans Hansen Mørch.

332 Simon Pedersen Post i Bogense. 6.3.1773, fol.518B.
E: Birthe Lauridsdatter. B:
2) Jens Simonsen 9
3) Rasmus Simonsen 5.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Simonsdatter.

333 Cathrine Simonsdatter i Bogene. 29.3.1773, fol.520.
A:
0) far 332 Simon Pedersen Post, [skifte 6.3.1773 lbnr.332. E: Birthe Lauridsdatter]
3) halvbror Jens Simonsen
4) halvbror Rasmus Simonsen.
Af fars første ægteskab B:
1) bror, hvis navn ikke angives
2) bror, hvis navn ikke angives.

334 Niels Christiansen Holst i Bogense. 22.4.1773, fol.521B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Otto Brandt. A:
1) bror Martin Holst, byfoged, der døde på Maderupgård, anmeldt af Peder Holst i Hedebo i Veflinge sogn
2) bror Søren Holst i Bogense
3) Laurids Holst på Bogø
4) halvsøster Bodil Christiansdatter uvist hvor
5) halvsøster Anne Christiansdatter, uvist hvor
6) halvsøster Maren Christiansdatter, uvist hvor.
De tre halvsøstre er født i Jenstrup i Hyllinge sogn på Sjælland.

335 Jørgen Nielsen i Bogense. 1.11.1773, fol.525.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Søren Borring. B:
1) Niels Jørgensen 3½
2) Jørgen Jørgensen 14 dage
3) Sofie Jørgensdatter 14 dage.
FM: morfar Jacob Jørgensen i Holse [i Hårslev sogn].
Enkens første ægteskab med [Hans Justesen, skifte 16.8.1768 lbnr.315]. Arv til B:
1) Jacob Hansen.
Afdøde døde 14.9.1773 i København på sin rejse.

336 Jørgen Henriksen, bødker i Bogense. 20.5.1774, fol.527B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jørgen Bagger. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Niels Hansen Post
2) Kirsten Jørgensdatter, der ægter Anders Hansen.

337 Ingeborg Christiane Tange i Bogense. 28.7.1774, fol.530B.
E: Morten Roe, byskriver. B:
1) Søren Tange, organist i Odense
2) Johan Begtrup, farversvend.

338 Karen Jørgensdatter i Bogense. 29.11.1774, fol.532.
E: Niels Hansen. B:
1) Marie Cathrine Nielsdatter 1.
FM: Søren Borring.
Enkemandens første ægteskab med Marie Cathrine Hansdatter, skifte 17.2.1773 lbnr.331. Arv til B:
1) Hans Nielsen
2) Søren Nielsen.
FM: Jørgen Lauridsen, snedker.

339 Maren Pedersdatter i Bogense. 18.2.1775, fol.535B.
A:
1) bror Anders Pedersen i Skovby på Harritslevgård gods, død. 2B:
a Niels Andersen i Tofte i Skovby sogn på Harritslevgård gods
b Anders Andersen 24.

340 Rasmus Madsen i Bogense. 12.10.1775, fol.540.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Mads Rasmussen gift i Rappen i Tyskland
2) Jens Rasmussen, matros på Holmen i København
3) Karen Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen
4) Stine Rasmusdatter g.m. Christen Jørgensen
5) Maren Rasmusdatter.

341 Karen i Bogense. 4.12.1775, fol.541.
Enke. B:
1) Johan Frederik Jaris 23, soldat i Viborg.

342 Anne Marie Dixen i Bogense. 22.3.1775, fol.543B.
Enke efter Niels Hunderup, forvalter på Harritslevgård.
Hendes testamente af 28.1.1775.
Hans A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Hunderup
2) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Knud Nielsen, landmåler i Hunderup.
Hendes A:
1) mor Elisabeth Cathrine i Hårslev, enke efter Dixen. LV: Gram, degn i Hårslev
2) bror Peder Dixen i Hillerød, død. 5B:
a Elisabeth Kirstine Dixen, døbt i Hillerød 1.11.1732, g.m. Jens Bryssing i København
b Else Margrethe Dixen, døbt Hillerød 31.1.1734
c Jens Peder Dixen, døbt Hillerød 11.2.1736
d Anne Dixen, døbt Hillerød 14.6.1739, g.m. Schubert i København
e Anne Cathrine Dixen, døbt Hillerød 9.2.1748, g.m. Carl Frederik Nelle Buch, vinhandler i København.
Desuden nævnes hans søstersøn Rasmus Hunderup, foged på Kærsgård.

343 Kirsten Nisdatter i Bogense. 13.7.1776, fol.564B.
Enke efter Andreas [Andersen], sadelmager. A:
1) søster [Johanne Nisdatter], død, var g.m. Peder Mortensen, murer. 2B:
a Jørgen Pedersen i Hugget [i Ore sogn]
b Karen Pedersdatter i Bogense
2) bror Jørgen Nissen i Hugget, død. 2 børn, hvis navne ikke angives.

344 Birthe Filipsdatter i Bogense. 4.6.1776, fol.566B.
Enke efter Jørgen Lauridsen [Post, skifte 22.6.1762 lbnr.277]. B:
1) Laurids Jørgensen 30, matros på Holmen
2) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Hans Henrik Lindhardt, snedker
3) Anne Jørgensdatter 24
4) Filip Jørgensen 20, skomagersvend
FM: Thomas Filipsen.

345 Magdalene Marie Lund i Bogense. 16.7.1776, fol.570.
E: Hartvig Pedersen Lund. B:
1) Vilhelmine Elisabeth Lund 11½
2) Juliane Lund 10
3) Anne Pouline Lund 8
4) Peder Hartvig Lund 6
5) Mette Pelica Lund 4
6) Dorthe Marie Lund 2.
FM: farbror Hans Peder Lund på Højbjerg i Køng sogn.

346 Anne Lauridsdatter i Bogense. 3.10.1776, fol.572, næste protokol fol.1B.
Enke efter Johan Christian Strasser, [skifte 8.5.1769 lbnr.318]. A:
1) bror Anders Lauridsen i Graverhuset ved Elvedgård [i Veflinge sogn], død. 4B:
a Laurids Andersen i Tranemosehus
b Christen Andersen i Ullerup
c Søren Andersen i Graverhuset
d Anne Cathrine Andersdatter g.m. Christian Hansen i Brenderup
2) søster Barbara Lauridsdatter, død. 2B:
a Laurids Sørensen i Studstrup
b Christian Sørensen i Voldby.


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1776-1807

347 Peder Christiansen Bøgvad, tolder og postmester i Bogense, der døde 13.4.1776, fol.2B, gentaget fol.59B.
E: Birthe Jensdatter Faber, 75 år gammel. B:
1) Christian Bøgvad, tolder og postmester
2) Anne Kirstine Bøgvad, enke efter [Gotfred Poulsen] Lundager, præst i Bogense, [død 15.10.1776]. LV: Jens Brandt
3) Karen Achtonia Bøgvad g.m. Steffen Madsen i Kerteminde, begge døde. 3B:
a Mads Steffensen 20
b Christine Steffensen 18
c Birgitte Steffensdatter 17
4) Marie Gregoria Bøgvad 44
5) Mette Marie Bøgvad g.m. Claus Næss, forpagter [på Frisenvold] i Jylland.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1768.

348 Emmike Pedersen i Bogense. 5.2.1777, fol.5B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Karen Emmiksdatter 18
2) Peder Emmiksen 15
3) Dorthe Emmiksdatter 6.
FM: Johan Jensen Krag.

349 Dorthe Jensdatter i Bogense. 24.2.1777, fol.6.
E: Jens Andersen. B:
1) Anders Jensen
2) Jens Jensen.

350 Kirsten Enevoldsdatter i Bogense. 18.5.1777, fol.6B.
E: Peder Mortensen, murer. B:
1) Anne Johanne Pedersdatter 8
2) Rasmus Pedersen 5
3) Morten Pedersen 3.

351 Petronelle Lauridsdatter i Bogense. 19.12.1777, fol.8.
E: Albert Christensen Friis, skomager. A:
1) bror Wulf Didrik Lauridsen, skomager
2) bror Jacob Lauridsen, ledertover i Odense
3) bror Johannes Lauridsen, skomager i Hårslev
4) søster Beathe Lauridsdatter g.m. Andreas Hansen, snedker på Veflinge Hede
5) søster Lucie Lauridsdatter g.m. Jacob Welsch, skomager i Fåborg.

352 Anne Elisabeth Pedersdatter i Bogense, der døde 25.2.1778, fol.12B.
Enke efter Niels Jørgensen, skomager. B:
3) Jørgen Nielsen, skomager.
Første ægteskab med [Asmus Johansen, skifte 3.6.1720 lbnr.109]. B:
1) Sivert Asmussen, skomager i Næstved. [skifte Næstved 30.6.1751 lbnr.796]. 2B:
a Asmus Sivertsen
b Niels Sivertsen
2) Agathe Asmusdatter g.m. [Christen] Riis, degn i Rise [ved Åbenrå] i Holsten.

353 Maren Hansdatter i Bogense. 29.5.1779, fol.18B.
E: Peder Mortensen, skrædder. B:
1) Morten Pedersen 27, skræddersvend i København
2) Hans Pedersen 20, skræddersvend i København
3) Marie Cathrine Pedersdatter 18
4) Karen Pedersdatter 13
5) Gundel Pedersdatter 10.

354 Jacob Mørch i Bogense. 17.6.1779, fol.20B.
E: Else Basse. B:
1) Kirsten Jacobsdatter g.m. Johannes Henriksen, toldbetjent
2) Karen Jacobsdatter g.m. Niels Davidsen
3) Rasmus Jacobsen Lund, murer
4) Niels Basse i Østerbølle i Sandager sogn
5) Nikolaj Andreas Mørch 23, matros.

355 Karen i Bogense. 10.11.1779, fol.21B.
Enke efter Christen Krag, skrædder.
Abelone Krag fremviste boet.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød fattighjælp.

356 Maren Nielsdatter i Bogense. 7.12.1779, fol.23B.
E: Christen Esbensen. A:
1) bror Jens Nielsen i Svendborg, død. 3B:
a Christen Jensen
b Pernille Jensdatter
c Maren Jensdatter, død. 2B:
1 Simon Mortensen
2 Maren Mortensdatter,
alle i Svendborg.

357 Jens Jørgensen, der lever i Bogense. 8.1.1773, fol.29B.
Enkemand efter [Christiane Ulrikke Borring, begravet Bogense 14.3.1772].
Afdøde fordeler i levende live sin arv til sine myndige børn: B:
1) Søren Borring
2) Laurids Jørgensen
3) Ditlev Withart Jørgensen
4) Anne Dorthe Jørgensen
5) Cathrine Marie Jørgensen
6) Birgitte Jørgensen
7) Karen Jørgensen
8) Dorthe Marie Jørgensen.
Søren Borring har fuldmagt fra de fraværende svigersønner på Sjælland.
(Sml. lbnr.176).

358 Bodil Brixen, fattiglem i Bogense. 16.2.1781, fol.34.
Arvinger angives ikke.

359 Johanne Olufsdatter, fattiglem i Bogense, der døde 7.4.1781, fol.34.
Enke efter Jørgen Nielsen, [skifte 4.6.1767 lbnr.305].
Arvinger angives ikke.

360 Anne Christensdatter i Bogense. 28.9.1781, fol.34B.
Enke efter Claus Feltskær. B:
2) Søren Clausen, i Nyborg
3) Gert Clausen, snedker
4) Christiane Clausdatter.
Første ægteskab med Jens Pedersen, [skifte 12.4.1726 lbnr.143]. B:
1) Dorthe Cathrine Jensdatter, død. 3B:
a Jens Jensen
b Anders Jensen
c Laurids Jensen, der farer til søs.

361 Dorthe Jensdatter i Bogense. 29.1.1782, fol.36.
Enke efter Rasmus Pedersen. B:
1) Peder Rasmussen, skrædder
Jens Rasmussen i Richnis i Mecklenborg.

362 Marie Lauridsdatter i Bogense. 8.6.1782, fol.38B.
E: Niels [Lauridsen], hattemager. B:
1) Laurids Nielsen, farer til søs
2) Caroline Nielsdatter i Tanderup
3) Martha Nielsdatter
4) Dorthe Nielsdatter.

363 Hans Hansen i Bogense. 11.4.1782, fol.39.
E: Marie Sofie Sørensdatter. B:
1) Caroline Hansdatter 7.
FM: Søren Borring.
Afdøde i Dresden i Sachsen som domestique hos greve Knuth.

364 Erik Hermansen, handskemager i Bogense. 20.9.1782, fol.42.
E: Anne Margrethe Brixdatter. B:
1) Herman Eriksen, handskemagersvend i Ålborg
2) Brix Eriksen, murer
3) Jacob Eriksen, handskemagersvend
4) Mette Cathrine Eriksdatter g.m. Hans Mogensen i Svindinge
5) Anne Marie Eriksdatter
6) Christiane Eriksdatter.

365 Thomas Pedersen, færgemand i Bogense. 25.11.1782, fol.45.
E: Marianne Andersdatter. A:
1) mor Dorthe Pedersdatter, enke efter Peder Thomsen, [skifte 22.8.1763 lbnr.281]. LV: Christen Fanø, købmand
1) bror Andreas Pedersen, skomager i Vigerslev
2) søster Malene Pedersdatter g.m. [Rasmus] Worm, kobbersmed
3) søster Marie Pedersdatter.

366 Grethe [Elise] i de fattiges huse i Bogense. 2.11.1782, fol.47B.
Arvinger angives ikke.

367 Jeppe Pedersen, [vægter] i Bogense. 2.12.1782, fol.48, gentaget fol.58.
E: Bodil Marie Pedersdatter.
Første ægteskab med [Malene Hellesdatter, skifte 3.7.1769 lbnr.317]. B:
1) Hans Ibsen
2) Dorthe Ibsdatter g.m. Claus Christensen
3) Anne Marie Ibsdatter g.m. Andreas Parykmager.

368 Hans Jørgen Hansen, hestemøller i Bogense. 20.12.1782, fol.48B.
E: Mette Cathrine Hansdatter. LV: Hans Henrik Hansen. B:
2) Hans Jørgen Hansen 15, i snedkerlærer i Odense
3) Christian Hansen 14
4) Anne Cathrine Hansdatter 13
5) Karen Hansdatter 11
FM: morbror Mathias Hansen, snedker i Odense.
Ingen børn af første ægteskab.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 26.2.1765 lbnr.288]. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter.

369 Peder Christian, væversvend i Bogense. 14.1.1784, fol.58B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Ditmarsken.

370 Birthe Jensdatter Faber i Bogense. 3.3.1784, fol.63.
Enke efter Peder Christiansen Bøgvad, tolder, [skifte 13.4.1776 lbnr.319]. B:
1) Christian Bøgvad, tolder og postmester
2) Anne Kirstine Bøgvad, enke efter [Gotfred Poulsen] Lundager, præst i Bogense, [død 15.10.1776]. LV: Jens Brandt
3) Karen Achtonia Bøgvad g.m. Steffen Madsen i Kerteminde, begge døde. 3B:
a Mads Steffensen, skipper i Bogense
b Christine Steffensen g.m. Peder Thorsen på Raschenberg [i Avnslev sogn]
c Birgitte Steffensdatter, husholderske på Ledreborg på Sjælland
4) Marie Gregoria Bøgvad
5) Mette Marie Bøgvad g.m. Claus Næss, forpagter på Frisenvold i Jylland.

371 Henrik Hansen, skomager i Bogense, der døde 23.6.1784, fol.73.
E: Engel Chelontius, der rejste fra ham for 12 år siden formentlig til Ribe. B:
1) Maren Henriksdatter.
FM: Jens Pedersen.
Desuden nævnes afdødes søster Rebekka Hansdatter på Margård [i Vigerslev sogn].

372 Dorthe Pedersdatter i Bogense. 15.9.1784, fol.79.
Enke efter [Peder Thomsen, skifte 22.8.1763 lbnr.281]. B:
1) Andreas Pedersen, skomager i Vigerslev
2) Malene Pedersdatter g.m. Rasmus Worm, kobbersmed
3) Marie Pedersdatter.

373 Anne Jensdatter i Bogense. 13.1.1785, fol.80B.
Enke efter Rasmus [Madsen], toldbetjent, [skifte 12.10.1775 lbnr.340]
1) Mads Rasmussen gift i Preussen
2) Jens Rasmussen, murer
3) Karen Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen
4) Stine Rasmusdatter g.m. Christen Jørgensen
5) Maren Rasmusdatter.

374 Mads Rasmussen, snedker i Bogense. 15.2.1785, fol.81.
E: Abelone Marie Jørgensdatter. B:
1) Niels Madsen 18
2) Karen Madsdatter 17.

375 Jørgen Jacobsen, bager i Bogense. 31.12.1784, fol.87.
Enkemand efter Karen Lauridsdatter. B:
4) Rasmus Jørgensen, bager
5) Mads Jørgensen, bager, der døde. E: Anne Cathrine Jørgensdatter
6) Barbara Kirstine Jørgensdatter g.m. Anders Hansen, skipper i Odense.
Ingen børn af første ægteskab.
Andet ægteskab med Marie Cathrine Jensdatter], skifte 2.12.1745 lbnr.220
1) Abelone Marie Jørgensdatter g.m. Mads Rasmussen, snedker, der døde, [skifte 15.2.1785 lbnr.374]
2) Jacob Jørgensen i Middelfart, [skifte Middelfart 31.3.1770 lbnr.808]. 2B:
a Marie Kirstine Jacobsdatter 19
b Jens Jacobsen 15.
FM: stedfar Jørgen Holm i Middelfart
3) Ellen Jørgensdatter g.m. Knud Langhoff i Odense.
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1774.

376 Elisabeth Dorthe Cathrine Tender i Bogense, der døde 22.5.1785, fol.105.
Enke efter Søren Holst. B:
1) Anne Holst g.m. Hans Thomsen, kornmåler
2) Bodil Cathrine Holst g.m. en skoleholder på Sjælland
3) Marie Holst i Odense
4) Dorthe Holst g.m. Christen Møller, sadelmager i Ålborg
5) Louise Holst g.m. Michael Hansen, sømand på de lange rejser
6) Peder Holst, uvist hvor
7) Christian Holst i København.

377 Cathrine Steffensdatter i de fattiges boder i Bogense. 1.12.1785, fol.108B.
Enke efter Niels Sørensen. B:
1) Poul Nielsen
2) Søren Nielsen i Fåborg, død
3) Jeppe Nielsen i København, død. Hans 2 børn
4) Margrethe Nielsdatter, enke efter en rytter i Odense.

378 Barbara Lauridsdatter Trans (Transe) i Bogense. 20.7.1786, fol.110.
E: Wulf Didrik Lauridsen. B:
1) Jens Wulf Didriksen, skomagersvend
2) Christiane Wulfsdatter 23
3) Laurids Wulfsen 20
4) Christian Wulf Didriksen 15, i Christiansfeld.

379 Claus Christensen i Bogense. 31.5.1786, fol.112.
E: Dorthe Jepsdatter. B:
2) Mette Malene Clausdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) en datter g.m. Jørgen Madsen i Egernsund.

380 Auktion afholdt af kontrollør Strøyberg i Bogense. 22.3.1787.

381 Karen [Andersdatter] i Bogense. 28.2.1787, fol.113B.
Enke efter Morten [Hansen, skifte 1.8.1767 lbnr.307]. B:
1) Anders Mortensen, død. Enken nu g.m. Rasmus Jørgensen Milbrad på Troense. Han efter lader 2 børn
2) Hans Mortensen i Middelfart
3) Cathrine Mortensdatter g.m. Anders Jensen i Bogense.

382 Mads Steffensen, skipper i Bogense. 31.10.1787, fol.115B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Struch, forvalter på Fredskov. B:
1) Karen Antonie Madsdatter 6
2) Jeppe Madsen 3.
FM:
1 morfar Jeppe Nielsen, bødker
2 Bøgvad, tolder.

383 Anders Mogensen i Bogense. 14.6.1787, fol.118B.
E: Karen Madsdatter. LV: Anders Hansen. B:
1) Birthe Andersdatter g.m. Laurids Blangsted
2) Johanne Andersdatter.

384 Birgitte Mortensdatter i Bogense. 6.6.1787, fol.120.
E: Gert Clausen. B:
1) Caroline Gertsdatter
2) Anne Margrethe Gertsdatter.

385 Marie Frandsdatter i Bogense. 5.6.1787, fol.122.
A:
0) forældre [Frands Brixen og Anne Justsdatter, skifte 20.12.1771 lbnr.326]
1) søster Anne Frandsdatter
2) søster Cathrine Frandsdatter g.m. Peder Jørgensen i Høved i Veflinge sogn på Elvedgård gods
3) søster Bodil Frandsdatter g.m. Jørgen Christensen i Torup i Skamby sogn
4) [halv]søster Anne Kirstine [Christensdatter] g.m. Jeppe Frandsen i Kærby i Skovby sogn.

386 Margrethe Hansdatter i Bogense. 30.5.1788, fol.126.
E: Rasmus [Hansen] Ombach, [handskemager]. B:
1) Karen Rasmusdatter.

387 Steffen Nielsen, færgemand i Bogense. 6.1.1789, fol.127B.
A:
1) mor Anne Steffensdatter g.m. Rasmus Krøl
2) halvsøster Karen Rasmusdatter
3) halvbror Christen Krøl.
Afdøde far var [Niels Rasmussen, skifte 10.10.1754 lbnr.252].
Afdøde døde 27.11.1788.

388 Nikolaj Pedersen, færgemand i Bogense. 6.1.1789, fol.130.
E: [Christiane Halvig]. B:
1) Karen Marie Nikolajsdatter
2) Peder Carl Nikolajsen 12
3) Abel Nikolajsdatter
4) Mette Nikolajsdatter.

389 Karen Jensdatter i Bogense. 31.12.1788, fol.131.
Enke efter [Søren Pedersen, skifte 3.5.1768 lbnr.313]. B:
1) Peder Sørensen, i bødker
2) Anne Marie Sørensdatter, i Amsterdam, død uden børn.

390 Caroline Hansdatter, et barn i Bogense. 1.10.1787, fol.133.
A:
0) forældre Hans Hansen, skifte 11.4.1782 lbnr.363 og Marie Sofie Sørensdatter, død
1) morbror Troels Sørensen Holst, tømrersvend i København
2) morbror i København, hvis navn ikke kendes
3) moster, der skal være gift på Island
4) fars halvsøster i Gadsbølle i Vissenbjerg sogn, hvis navn ikke kendes.

391 Peder Mortensen, murer i Bogense. 25.5.1789, fol.135B.
E: Anne Cathrine Clausdatter. LV: Peder Rasmussen, skrædder. B:
8) Claus Pedersen 10.
Første ægteskab med [Johanne Nisdatter, skifte 15.4.1765 lbnr.290]. B:
1) Karen Pedersdatter
2) Rasmus Pedersen, murersvend i Odense, død. 1B:
a Christiane Rasmusdatter i Odense
3) Jørgen Pedersen 50, murersvend i Pikkerhuset i Ore sogn
4) Nis Pedersen 42, i København.
Andet ægteskab med [Kirsten Enevoldsdatter, skifte 18.5.1777 lbnr.350]. B:
5) Anne Johanne Pedersdatter i Skovby sogn
6) Rasmus Pedersen, skomager i Kærby i Skovby sogn
7) Morten Pedersen, i murerlære.

392 Anne Cathrine Sivertsdatter i Bogense. 27.11.1789, fol.137B.
Enke efter Laurids Bang i Odense, [skifte Odense 16.8.1784 lbnr.4434].
Afdøde efterlader ingen arvinger, hvorfor hendes steddatter arver efter hende. A:
1) Anne Lauridsdatter Bang g.m. Jacob Trane, feldbereder i Bogense.
Afdøde, hvis lavværge havde været Niels Bang, døde 29.10.1789.

393 Ingeborg Dorthe Jensdatter, 32 år gammel i Bogense, der døde 31.12.1789, fol.138B.
E: Jørgen Christian Pedersen, drejer. B:
1) Peder Jørgensen 5
2) Niels Krabo Jacobsen 1½.
Afdøde var datter af Jens Mulhauge i Rom ved Lemvig.

394 Michael Christensen i Bogense, der døde 10.2.1790, fol.140B.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 25.6.1779 med Hans Fanø, skipper i Bogense.

395 Rasmus Jørgensen Bager, læsemester i Gyldensten mølle, der døde i Bogense. 16.2.1790, fol.140.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 12
2) Jacob Laurentius Rasmussen 11
3) Abelone Christine Rasmusdatter 7,
alle hos deres faster Barbara Kirstine Jørgensdatter g.m. Anders Hansen, skipper i Odense.
Afdøde døde hos sin søster Abelone Marie Jørgensdatter, enke efter Mads [Rasmussen], snedker, [skifte 15.2.1785 lbnr.374].

396 Maren Johansdatter i Bogense, der døde 18.3.1790, fol.141B.
E: Johan Wermuth. B:
6) Andreas Johansen, væversvend
7) Christian Johansen.
Første ægteskab med Andreas Ostermann, [skifte 4.8.1751 lbnr.235]. B:
1) Birthe Margrethe Andreasdatter g.m. Jens Lauridsen, købmand
2) Andreas Andreassen
3) Johan Andreassen
4) Karen Andreasdatter gift i København
5) Anne Andreasdatter, død, var g.m. Mads Skrædder i Kindstrup [i Gelsted sogn]. 2B:
a [Andreas Madsen]
b [Hans Madsen].

397 Martin Christian Holst, købmand i Bogense, der døde 15.4.1790, fol.142.
E: Karen [Pedersdatter].
Testamente af 3.5.1780, indført i panteprotokollen fol.248.

398 Marie Kirstine Pedersdatter i Bogense. 11.9.1790, fol.142B.
E: Andreas Mikkelsen Lund. B:
1) Marie Cathrine Lund 26
2) Michael Lund 19.
FM: morbror Niels Møller.
Afdøde, der var 54 år gammel, var født i Overmølle.

399 Hans Jepsen, postbud i Bogense, der døde 13.11.1790, fol.149, 150aB, 151.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Tømrer. B:
1) Jeppe Hansen 17
2) Kirsten Hansdatter 8.
FM: Hans Hansen Lindhardt.

400 Anne Pouline Bonnichsen i Bogense. Samfrændeskifte 24.13.1791, fol.150aB, 150b.
E: Johannes Raffenberg, farver. B:
1) Harche Bonnich Raffenberg 12
2) Anne Margrethe Raffenberg 9
3) Dorthe Raffenberg 5.
FM:
1 Ditlev Jørgensen, købmand
2 Holger Fanø, købmand
som svoger og bror.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1791, indført i skøde- og panteprotokollen fol.255.

401 Jens Nielsen, hestemøller i Bogense. 3.2.1791, fol.150aB.
E: Mette Cathrine Hansdatter.
Afdødes søskende, der alle er myndige, forlanger intet skifte. Dokument indført i skøde- og panteprotokollen fol [mangler].

402 Poul Strasborg, maler og eligeret borger i Bogense. 10.2.1791, fol.150aB.
E: [Anne Cathrine Lambert].
Testamente af 30.5.1777 indført i skøde- og panteprotokollen fol.257.

403 Andreas Wermuth, parykmager i Bogense. 28.2.1791, fol.151.
E: Anne Marie Ibsdatter. LV: Hans Holst. B:
1) Johan Henrik Alexander Wermuth 16
2) Christiane Benedikte Wermuth 14
3) Gotlieb Disel Wermuth 12
4) Christoffer Wermuth 9.
FM: Hjerre Pedersen.

404 Anne Madsdatter i Bogense. 19.4.1791, fol.152.
E: Jørgen Nielsen, skomager.
Første ægteskab med Hans Poulsen, [skifte 23.10.1753 lbnr.250]. B:
1) Mathias Christian Hansen, snedker i Odense
2) Mette Cathrine Hansdatter, enke efter Jens Nielsen, møller, [skifte 3.2.1791 lbnr.401].

405 Anne Cathrine Jørgensdatter i Bogense. 25.5.1791, fol.152B, 158B, 168B.
Enke efter Mads Jørgensen Bager.
Testamente af 2.9.1774.
Hans A:
0) forældre [Jørgen Jacobsen, skifte 31.12.1784 lbnr.375 og Karen Lauridsdatter
1) bror Rasmus Jørgensen Bager, [skifte 16.2.1790 lbnr.395]. 3B:
a Anne Cathrine Rasmusdatter 19 i Odense
b [Jacob Laurentius] Rasmussen 13, i Odense
c Abelone Christine Rasmusdatter 9, i Odense
2) Barbara Kirstine Jørgensdatter g.m. Anders Hansen, skipper i Odense.
Fars andet ægteskab med [Marie Cathrine Jensdatter, skifte 2.12.1745 lbnr.220]
3) halvsøster Abelone Marie Jørgensdatter, enke efter Mads Rasmussen, snedker, [skifte 15.2.1785 lbnr.374]
4) halvbror Jacob Jørgensen i Middelfart, død. 2B:
a Marie Cathrine Jacobsdatter gift i København
b Jens Jacobsen 25, i København
5) halvsøster Ellen Jørgensdatter g.m. Knud Langhoff i Odense.
Hendes A:
1) bror Hans Jørgensen i Hårslev sogn
2) søster Bodil Kirstine Jørgensdatter g.m. Andreas Albertsen i Hemmerslev [i Særslev sogn].

406 Niels Bang, toldbetjent i Bogense. 3.6.1791, fol.158.
E: Johanne Dorthe Høgh. LV: Bøgvad, tolder. B:
1) Christoffer Bang 26.
Afdøde døde 4.5.1791.

407 Jacob Andreassen, vægter i Bogense. 26.9.1791, fol.159B, 207B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Johan Krag, smed. B:
1) Birgitte Christine Jacobsdatter 10
2) Abelone Marie Jacobsdatter 9.
FM: mors [halv]bror Jørgen Lauridsen, snedker.
Afdøde, der var 47 år og født i Bogense, døde 18.9.1791.

408 Margrethe Christoffersdatter i Bogense. 10.11.1791, fol.161B, 178B, 208.
Afdøde, der var 80 år gammel og født i Bogense, havde nydt fattighjælp.
Arvinger angives ikke.

409 Immanuel Nielsen, en 35 år gammel sømand fra København, der døde i Bogense. 9.12.1791, fol.163.
Arvinger angives ikke.

410 Anne Lucie Andersdatter i Bogense. 21.12.1791, fol.163B.
E: Isak Thomsen, feldberedersvend hos in far Thomas Filipsen, feldbereder. A:
1) far Anders Madsen, slagter i Odense.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Thomsen i Kerteminde.

411 Christian Gotlieb i Bogense. 25.12.1791, fol.164, 174B, 179B.
E: Marie Cathrine Lauridsdatter. LV: Ditlev W. Jørgensen. A:
1) bror Jonas Christiansen ladefoged på Marienborg på Møn.
Desuden nævnes enkens morbror Jen Rasmussen, murer.
Afdøde døde 24.12.1791.

412 Henrik Bendix i Bogense. 5.3.1792, fol.170.
E: Anne Cathrine Clausdatter. LV: Christian Wermuth.
Hans B:
1) Rasmus Henriksen
2) Mathias Henriksen
3) Maren Henriksdatter
4) Karen Henriksdatter.
FM: Eskild Pedersen.
Enkens første ægteskab med Peder Mortensen, skifte 25.5.1789 lbnr.391.

413 Jacob Jørgensen Trane i Bogense. 21.3.1792, fol.171, 172, 181B.
E: Anne Lauridsdatter [Bang]. LV: Aksel Lundager. B:
2) Laurids Bang 23
3) Oluf Trane 18
4) Hans Jacob Trane 15.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Jacobsen Trane 40.

414 Anne Johansdatter i Bogense. 11.4.1792, fol.171B.
E: Jens Rasmussen, murer. B:
1) Anne Regine Jensdatter 13.

415 Laurids Blangsted i Bogense. 20.6.1792, fol.175B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Raffenberg. B:
1) Karen Lauridsdatter 10
2) Marie Cathrine Lauridsdatter 5.
FM: Christian Jørgensen, handskemager.

416 Johan Jensen Krag, klejnsmed i Bogense. 6.11.1792, fol.180B.
E: Marie Cathrine Hansdatter. LV: Jørgen Fanø. B:
1) Marie Lisbeth Johansdatter g.m. Peder Madsen, snedker.
Afdøde døde 5.11.1792.

417 Christen Slipstrup (Slebstrup) i Bogense. 30.12.1792, fol.182B.
E: Marie Kirstine Rasmusdatter. LV: Bror Jens Rasmussen, murer. B:
3) Kirsten Christensdatter i Køge.
A første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter
2) Karen Christensdatter.

418 Christian Møller i Bogense. 24.1.1793, fol.183B, 185.
E: Birthe Rasmusdatter.
Testamente af 22.12.1792.

419 Strøyberg, kontrollør i Bogense. 9.2.1793, fol.184, 187.
Arvinger angives ikke.

420 Anne Lauridsdatter i Bogense. 22.2.1793, fol.185B.
Arvinger angives ikke.

421 Poul Jensen i Bogense. 30.3.1793, fol.186.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Nielsen. B:
1) Kirsten Poulsdatter 14
2) Jens Poulsen 13
3) Maren Poulsdatter 12
4) Karen Poulsdatter 11
5) Hans Poulsen 5.
FM: Johannes Henriksen.

422 Mette Marie [Christensdatter] i Bogense. 4.11.1793, fol.189B.
E: Jens Pedersen, træskomand, 85 år gammel. B:
1) Christian Torstensen.
Hans første ægteskab med Anne Margrethe Christensdatter. B:
1) Christian Jensen, smed i Benløse
2) Peder Jensen, smed i Nørre Åby.
Begge disse sønner har givet afkald for mødrene arv og da han er en fattig mand også for fædrene arv.

423 Rasmus Hansen Ombach, handskemager i Bogense. 26.11.1793, fol.190B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Eriksen.
Første ægteskab med Margrethe Hansdatter, [skifte 30.5.1788 lbnr.386]. B:
1) Karen Rasmusdatter i Odense.

424 Anne Cathrine Bruun i Bogense. 31.1.1794, fol.193.
E: Mikkel Jensen Lund. B:
1) Henrik Lund 2¼
2) Anne Cathrine Elisabeth Lund 12 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1793.

425 Kirsten Clausdatter i Bogense. 5.3.1794, fol.196B.
E: Christen Torstensen. A:
1) mor [Anne Larsine Pedersdatter], nu g.m. Hans Jensen på Æbelø [i Klinte sogn]
2) søster Maren Clausdatter.
Afdøde var født på Æbelø.

426 Anne Margrethe Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Bogense. 18.3.1794, fol.198B.
A:
1) bror Anders Jørgensen Lerche i København.

427 Birthe Cathrine Andersdatter. 19.3.1794, fol.200B, 203.
E: Jens Hansen, smed. B:
1) Johanne Marie Jensdatter 8 dage.
FM: morfar Anders Jensen g.m. Maren Rasmusdatter.

428 Niels Borchardt, maler i Bogense. 26.3.1794, fol.201, 204B.
E: Marie Cathrine Sørensdatter. LV: bror Aksel Lundager. B:
1) Søren Nielsen Borchardt 21
2) Jacob Nielsen Borchardt 9.
FM: mors svoger Constantin Leegaard.

429 Jesper Hansen, ugift tjenestekarl i Bogense, der døde 24.4.1794, fol.204B.
A:
1) far Hans Lauridsen i Jersore i Klinte sogn.

430 Karen Madsdatter i Bogense. 29.4.1794, fol.206.
Enke efter Anders Mogensen, skifte 14.6.1787 lbnr.383. B:
1) Birthe Andersdatter g.m. Niels Tofte, skipper
2) Johanne Andersdatter.

431 Jens Pedersen i Bogense. 20.5.1794, fol.206B.
Enkemand efter [Mette Marie Christensdatter, skifte 4.11.1793 lbnr.422]. B:
Første ægteskab med Anne Margrethe Christensdatter. B:
1) Christian Jensen Møller, smed i Benløse
2) Peder Jensen, smed i Nørre Åby, ved søn Christen Pedersen samme sted.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Christian Torstensen.

432 Birthe Rasmusdatter i Bogense. 14.8.1794, fol.209, 217.
Enke efter Christian Møller, skifte 24.1.1793 lbnr.418].
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen Wandler
2) Morten Nielsen Wandler i Køge
3) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Fjelsted
4) Jørgen Nielsen Wandler, fuldmægtig i Odense
5) Birthe Kirstine Nielsdatter, der ægter Laurids Hansen.

433 Christen Nielsen Skytte i Bogense. 29.10.1794, fol.212B.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. LV: Niels Basse, klejnsmed. B:
1) Niels Christensen 13.
FM: halvbror Albert Christensen Friis, skomager.

434 Rasmus Nielsen Holst, klejnsmed i Bogense. 31.1.1795, fol.214, 216B, 221.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Mathias Pedersen. A:
1) mor Marie Cathrine Hansdatter, enke efter Johan Jensen Krag, klejnsmed, [skifte 6.11.1792 lbnr.416].
Første ægteskab med afdødes far [Niels Lauridsen, skifte 17.6.1760 lbnr.275]
2) bror Laurids Nielsen Holst i Assens
3) halvsøster Marie Lisbeth Johansdatter g.m. Peder Madsen, snedker.
Afdøde døde 30.1.1795.

435 Andreas Mikkelsen Lund, snedker i Bogense. 30.3.1795, fol.219B, 221B, 225.
E: Anne Magdalene Jensdatter. LV: Johannes Raffenberg.
Første ægteskab med Marie Kirstine Pedersdatter, skifte 11.9.1790 lbnr.398]. B:
1) Michael Lund i Nyborg.

436 Maren Hansdatter i Bogense. 9.5.1795, fol.222.
Peder Hansen.
Testamente af 8.4.1795.

437 Frederik Ernst von Nutzhorn, oberstløjtnant i Bogense. 18.5.1795, fol.224.
E: Elisabeth Cathrine Pogwisch.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1795.
Af børn nævnes den mellemste søn B:
1) Johan Frederik Levin von Nutzhorn.

438 Testamente i Bogense, konfirmeret 29.3.1791, fol.224.
Testamente for Hans Andersen Holst og hustru Maren Hansdatter.

439 Jørgen Nielsen, skomager i Bogense. 8.3.1796, fol.225B, 228B.
Arvinger angives ikke.

440 Christiane Clausdatter i Bogense. 12.3.1796, fol.226, 229.
Enke efter Hans Jacob, korporal. B:
1) Anne Hansdatter, uvist hvor.
FM: morbror Gert Clausen, snedker.

441 Bodil Marie [Pedersdatter], almisselem i Bogense. 5.12.1796, fol.227, 229B.
Enke efter [Jeppe Pedersen], vægter, [skifte 2.12.1782 lbnr.367]

442 Thomas Filipsen, feldbereder i Bogense. 17.1.1797, fol.227B.
E: Karen Knudsdatter, 74 år gammel. LV: Knud Pedersen. B:
1) Isak Thomsen, der har fledføringskontrakt med afdøde og enken af 2.3.1792
2) Filip Thomsen
3) Jacob Thomsen
4) Mads Thomsen
5) Abraham Thomsen
6) Aksel Thomsen
7) Knud Thomsen
8) Voldborg Thomasdatter g.m. Peder Andersen, skomager i Reerslev på Sjælland.

443 Jesper Lauridsen, ugift i Bogense, der døde 22.3.1797, fol.230, 235B, 295B.
A:
1) bror Hans Jacob Klingenberg i København
2) søster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Henrik Ludvig, rytter i Odense. 1B:
a Johan Ludvig, vægter i Bogense.

444 Iver Andersen, toldbetjent i Bogense. 20.4.1797, fol.231.
E: Maren Pedersdatter.
Testamente af 17.12.1779.

445 Anne Iversdatter i Bogense. 6.11.1797, fol.232B.
E: Jens Brandt.
Første ægteskab med Laurids Sørensen, købmand i Middelfart, [skifte Middelfart 10.4.1744 lbnr.605]. B:
1) Anne Sybille Lauridsdatter, enke efter Christoffer Schou, vinhandler i Odense, [skifte Odense 3.9.1785 lbnr.4212]
2) Ivare Petrine Lauridsdatter, enke efter Johannes Hvid i Odense
3) Dorthe Lauridsdatter g.m. Søren Bording ejer af Rønnemosegård [i Hårslev sogn].
Enkemandens første ægteskab med Marie Cathrine [Tommerup, skifte 28.10.1744 lbnr.217]. Arv til B:
1) Cecilie Brandt, enke efter Næss, købmand i Odense
2) Jens Brandt, postmester i Middelfart
3) Otto Brandt, forpagter på Lykkesborg [i Hårslev sogn].

446 Mathias Lauridsen i Bogense. 16.12.1797, fol.234B.
A:
0) forældre [Laurids Mathiassen Trans, degn i Ejlby og Melby, begravet 26.4.1751 og Christiane Birgitte Andersdatter Dorschæus, skifte Odense herred gejstlig17.6.1765 lbnr.122]
1) bror Christen Lauridsen Trans, præst i Rønne og Knudsker på Bornholm
2) søster Else Cathrine Lauridsdatter Trans
3) Barbara Lauridsdatter Trans, [skifte 20.7.1786 lbnr.378]. E: Wulf Didrik Lauridsen, skomager. 4B:
a Jens Wulf Didriksen, skomagersvend
b Christiane Wulfsdatter 23
c Laurids Wulf Didriksen
d Christian Wulf Didriksen, i Christiansfeld.
4) søster Anne Trans g.m. Albert Friis i Bogense.
Afdøde havde været hører i Kolding latinskole.

447 Maren Rasmusdatter i Bogense. 8.2.1798, fol.236.
E: Anders Jensen, smed. B:
1) Birthe Cathrine Andersdatter, skifte 19.3.1794 lbnr.427. E: Jens Hansen, smed. 1B:
a Johanne Marie Jensdatter 4.

448 Peder Jensen, 85 år gammel drejer i Bogense. 22.2.1798, fol.239, 241.
E: Marie Nikolajsdatter. LV: Jens Hansen. B:
1) Nikolaj Pedersen, [skifte 6.1.1789 lbnr.388]. 4B:
a Karen Marie Nikolajsdatter 21
b Peder Carl Nikolajsen 19
c Abel Nikolajsdatter 17
d Mette Nikolajsdatter 15
2) Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Sørensen i Særslev
3) Jens Pedersen i Jelling
4) Jørgen Christian Pedersen i Bogense
5) Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Nikolajsen, pottemager i Odense
6) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Johan Markus Kallehauge.

449 Jørgen Jacobsen Trane, feldberedersvend i Bogense. 24.2.1798, fol.240B.
A:
0) far Jacob Jørgensen Trane, [skifte 21.3.1792 lbnr.413.]
Fars andet ægteskab med Anne [Lauridsdatter Bang].
1) halvbror Laurids Trane
2) halvbror Oluf Trane.

450 Bernt Hermansen, rebslager i Bogense. 6.3.1798, fol.242, 246B, 247B, 296.
E: Johanne Margrethe [Lauridsdatter]. LV: bror Søren Michael Winther i Odense. B:
1) Anne Elsebeth Berntsdatter
2) Laurids Berntsen 27
3) Ellen Dorthe Berntsdatter
4) Knud Berntsen
5) Hans Berntsen
6) Grethe Berntsdatter.

451 Johanne Raffenberg, ugift i Bogense. 1.4.1798, fol.243B, 245B.
A:
1) bror Mads Raffenberg, farver i Nysted
2) bror Johannes Raffenberg, farver i Bogense
3) søster Anne Raffenberg g.m. [Ditlev Vidhart] Jørgensen, købmand i Middelfart
4) søster Anne Mette Raffenberg, enke efter [Johan] Schultz i Middelfart, [skifte Middelfart 12.12.1788 lbnr.921].

452 Maren Grethe Frandsdatter, ugift almisselem i Bogense. 16.5.1798, fol.246.
Arvinger angives ikke.

453 Karen Frederiksdatter Halkjær, 90 år gammel i Bogense. 14.7.1798, fol.247.
Enke efter Bredal. B:
1) Ellen Marie Bredal g.m. Hans Peder Clausen, grosserer i København
2) Sidse Frederikke Bredal.

454 Cathrine Marie Frederiksdatter i Bogense. 23.8.1798, fol.249B.
E: Rasmus Lund, murer. B:
1) Frederik Lund 21
2) Anne Cathrine Lund 19
3) Else Margrethe Lund 17
4) Anne Fanø Lund 14
5) Meoline Lund 12.

455 Dorthe Marie Lund i Bogense. 5.9.1798, fol.252, 255, 258, 267B, 317B.
E: Jens Arrebo. A:
1) halvbror Andreas Lund, snedker i Gislev Holme [i Gislev sogn]
2) halvsøster Anne Marie Lund i Stige [i Lumby sogn]
3) halvsøster Juliane Lund, død, var g.m. Rasmus Hermansen, styrmand. 1B:
a en datter i København.

456 Marie Nikolajsdatter i Bogense. 17.9.1798, fol.254, 256, 266.
Enke efter Peder Jensen, drejer, [skifte 22.2.1798 lbnr.448]. B:
1) Nikolaj Pedersen, [skifte 6.1.1789 lbnr.388]. 4B:
a Karen Marie Nikolajsdatter
b Peder Carl Nikolajsen
c Abel Nikolajsdatter
d Mette Nikolajsdatter
2) Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Sørensen Tække i Særslev
3) Jens Pedersen i Jelling
4) Jørgen Christian Pedersen i Bogense
5) Marie Kirstine Pedersdatter, død, var g.m. Jens Nikolajsen, pottemager i Odense. 1B:
a Nikoline Jensdatter 3
6) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Markus ved Erholm [i Rørup sogn].

457 Niels Halkjær, murer i Bogense. 7.11.1798, fol.256B, 265B.
A:
1) mor Johanne Knudsdatter, enke efter [Mads Filipsen, skifte 29.9.1768 lbnr.316]
2) bror Knud Erneberg Madsen, billardvært i København
3) bror Christen Madsen, skomager i Bogense.
Fars første ægteskab med [Marie Lauridsdatter, skifte 28.8.1748 lbnr.228]. B:
4) halvbror Filip Madsen, feldberedersvend i Nyborg
5) halvbror Laurids Madsen, murersvend i Kerteminde.
Fars andet ægteskab med [Gundel Hansdatter, skifte 20.12.1763 lbnr.284]. B:
3) halvbror Hans Madsen i København, død. 1B:
a en søn i København
4) halvsøster Karen Madsdatter g.m. [Theodosius Ernst] Frydendal, skoleholder i Maderup [i Særslev sogn]
5) Anne Kirstine Madsdatter g.m. Peder Ringkøbing i Bogense
6) Salome Kirstine Madsdatter i København
7) Anne Marie Cathrine Madsdatter gift i København.

458 Anne Cathrine Lambert i Bogense. 29.11.1798, fol.258, 261, 286, 291B, 294.
Enke efter Poul Strasborg, [skifte 10.2.1791 lbnr.402].
Testamente af 30.5.1777.
Hans A:
1) søster Cathrine Strasborg, død, var g.m. Niels Sørensen i Fåborg. 3B:
a Poul Nielsen
b Grethe Nielsdatter, enke efter Hans Pedersen Samsø
c Søren Nielsen, død. Efterlader 2 børn på Sjælland
d Jeppe Nielsen, skomager i København, død. 1B:
1 Niels Jepsen, skomager i København
2) bror Peder Strasborg, snedker i Skovby, død. 2B:
a Peder Pedersen, smed i Bergen i Norge
b en søn i Jylland
3) søster Marentia Strasborg, død, var g.m. Christian Pedersen, skomager. 2B:
a Søren Christian
b Peder Christian.
Hendes A:
1) søskendebarn Daniel Liebe, handskemager, død. 4B:
a) Laurids Liebe, postbud i Odense
b) Anne Margrethe Liebe g.m. Christian Pedersen Schmidt
c) Kirstine Cathrine Liebe g.m. Henrik Tietke, toldbetjent
d) Elisabeth Liebe i Odense.

459 Isak Thomsen, feldbereder i Bogense. 1.11.1798, fol.258B, 268.
E: Bodil Margrethe Hansdatter. LV: Knud Pedersen. B:
1) Karen Isaksdatter 6
2) Maren Lucie Isaksdatter 5.
FM: farbror Jacob Thomsen, murer.
Afdødes mor Karen Knudsdatter, enke efter afdødes far [Thomas Filipsen, skifte 17.1.1797 lbnr.442], har fledføringskontrakt af 2.3.1792.
[Første ægteskab med Anne Lucie Andersdatter, skifte 21.12.1791 lbnr.410].

460 Holger Fanø, købmand i Bogense. 13.1.1799, fol.269B.
E: Marie Elisabeth [Bruun]. B:
1) Iver Fanø
2) Mette Fanø g.m. Laurids Borring, købmand
3) Jesper Fanø, købmand i Rudkøbing.

461 Birthe Kirstine Wandler i Bogense. 5.2.1799, fol.270B, 276B.
E: Laurids Hansen, værtshusholder. B:
1) Birthe Marie Lauridsdatter 4.
FM:
1 morbror Rasmus Nielsen på Fynshoved
2 mosters mand Jørgen Nielsen i Fjelsted.

462 Karen Pedersdatter, almisselem i Bogense. 24.2.1799, fol.275B.
Arvinger angives ikke.

463 Johannes Hansen, toldkontrollør i Bogense. 18.3.1799, fol.278B, 282.
E: Elisabeth Margrethe [Poulsdatter Flechtner]. B:
1) Simon Frederik Hansen 26, forvalter på Jerstrup [i Grindløse sogn] på Fyn
2) Elisabeth Birgitte Hansen.

464 Anne Cathrine Rasmusdatter, 19 år gammel og ugift i Bogense. 3.4.1799, fol.280B.
A:
1) mor Anne Dorthe Nielsdatter, nu g.m. Hans Nikolajsen.
Afdøde døde hos sin morbror Laurids Nielsen, skipper.

465 Anne Steffensdatter, 82 år gammel i Bogense. 8.4.1799, fol.281B.
Enke efter Rasmus Krøl, død 1795. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Erik Nielsen Wulf.
2) Christen Krøl.

466 Karen Henriksdatter i Bogense. 15.6.1799, fol.282B.
E: Laurids Thane, sadelmager. B:
1) Erik Thane 27
2) Christian Bruun Thane 25.

467 Birgitte Elisabeth Andreasdatter Ostermann i Bogense. 26.6.1799, fol.283.
E: Jens Lauridsen, købmand.
Testamente konfirmeret 18.7.1788, indført i pantebogen fol.457.

468 Eskild Pedersen, klejnsmed i Bogense. 26.6.1799, fol.283B.
E: Ursula Kirstine. B:
1) Peder Christian Eskildsen 35
2) Jens Eskildsen, styrmand, uvist hvor
3) Inger Marie Eskildsdatter.

469 Sofie Jørgensdatter, 87 år gammel i Bogense. 7.8.1799, fol.284B.
Enke efter Niels Hansen. B:
1) Jørgen Nielsen, [skifte 1.11.1773 lbnr.335]. E: Ingeborg Jacobsdatter. B:
a Jørgen Jørgensen 26.

470 [Anne Dinesdatter] i Bogense. 20.10.1799, fol.286B.
E: Peder Sørensen, bødker. B:
2) Søren Pedersen 25.
Før ægteskab med enkemanden BV:
1) Mads Rasmussen i Skovby.
Afdøde døde 10.10.1799.

471 Oluf Sørensen Trane, 60 år gammel i Bogense. 27.10.1799, fol.288, 294B.
E: Anne Marie i Kerteminde. B:
2) Søren Trane i Odense
3) Niels Trane i Kerteminde
4) Kirsten Trane i Kerteminde.
Første ægteskab med Johanne West. B:
1) Maren Trane g.m. Christen Jensen ved Hals i Jylland.
Afdøde der havde været feldbereder i Kerteminde, havde boet i 14 år hos Jacob Trane i Bogense, [skifte 21.3.1792 lbnr.413], nu kun hos enken Anne [Lauridsdatter Bang].

472 Rasmus Jensen Drejer, urmager i Bogense. 24.3.1800, fol.289, 309.
E: Anne Elisabeth Nielsdatter. LV: Boye Carstensen. B:
1) Niels Drejer 32, student
2) Mathias Drejer 26
3) Johanne Marie Drejer 22
4) Anne Kirstine Drejer 20
5) Christian Drejer 17
6) Marie Cathrine Drejer 14.

473 Agathe Clausdatter i Bogense, der døde 23.4.1800, fol.290B, 294B.
E: Peder Emmike, skomager. B:
1) Karen Pedersdatter 9
2) Maren Pedersdatter 7
3) Emmike Pedersen 9 mdr.
Desuden nævnes enkemandens mor Maren Hansdatter, enke efter [Emmike Pedersen, skifte 5.2.1777 lbnr.348].

474 Mette Cathrine Hansdatter i Bogense. 4.6.1800, fol.291, 293, 297B, 298B.
Enke efter Jens Nielsen, hestemøller, skifte 3.2.1791 lbnr.401.
Første ægteskab med Hans Jørgen Hansen, hestemøller, skifte 20.12.1782 lbnr.368. B:
1) Hans Jørgen Hansen, møller g.m. Anne Marie
2) Christian Hansen, møller
3) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Boye Carstensen
4) Karen Hansdatter g.m. Jens Rasmussen, møller.

475 Karen Rasmusdatter i Bogense. 18.9.1800, fol.298.
E: Niels Pedersen, daglejer.
B:
1) Bodil Marie Nielsdatter g.m. Hans Nielsen Øster.

476 Niels Pedersen, fattiglem i Bogense. 1.1.1801, fol.301.
Enkemand efter Karen Rasmusdatter, [skifte 18.9.1800 lbnr.475]. B:
3) Bodil Marie Nielsdatter g.m. Hans Nielsen Øster.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen, tømrersvend i Odense
2) Mads Nielsen i Tommerup.

477 Karen Knudsdatter i Bogense. 20.1.1801, fol.301.
Enke efter Thomas Filipsen, feldbereder, skifte 17.1.1797 lbnr.442. B:
1) Isak Thomsen, skifte 1.11.1798 lbnr.459. E: Bodil Margrethe Hansdatter, nu g.m. Samuel Guldbrandsen, feldbereder. 2B:
a Karen Isaksdatter 8
b Maren Lucie Isaksdatter 6
2) Filip Thomsen, feldbereder i Kerteminde
3) Jacob Thomsen, murer
4) Mads Thomsen, murer i Kerteminde
5) Abraham Thomsen, feldbereder i Rudkøbing
6) Aksel Thomsen, feldberedersvend i Rudkøbing
7) Knud Thomsen i Odense
8) Maren Voldborg Thomasdatter g.m. Peder Lange, skomager i Slagelse.

478 Elisabeth Margrethe [Poulsdatter] Flechtner i Bogense. 21.1.1801, fol.302, 303, 305B, 342B.
Enke efter Johannes Hansen, toldkontrollør, skifte 18.3.1799 lbnr.463. B:
1) Simon Frederik Hansen, forvalter på Jerstrup [i Grindløse sogn] på Fyn
2) Elisabeth Birgitte Hansen.

479 Johan Jacob Wøller, [grøftegraver] i Bogense, der døde 6.2.1801, fol.302B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i det Wittenbergske.

480 Troels Jørgensen, snedker i Bogense. 27.4.1801, fol.304, 310.
E: Martha Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen. B:
1) Anne Sybille Troelsdatter 16
2) Johanne Kirstine Troelsdatter 13
3) Abelone Troelsdatter 7.
FM: Jørgen Christiansen, handskemager.
Afdøde døde 2.4.1801 i København.

481 Christian Gundersen, klejnsmed i Bogense. 9.9.1801, fol.306, 310B, 315.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen Lund, sadelmager.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Jens Rasmussen, murer.

482 Anne Marie Jepsdatter (Ibsdatter) i Bogense. 16.1.1802, fol.311.
Enke efter Andreas Wermuth, parykmager, skifte 28.2.1791 lbnr.403. B:
1) Johan Henrik Alexander Wermuth 30
2) Christiane Benedikte Wermuth 26
3) Gotlieb Disel Wermuth 23
4) Christoffer Wermuth 19.

483 Jacob Schmidt, bådfører i Bogense. 21.1.1802, fol.312, 317B, 320B, 324B.
E: Cathrine i Odense. B:
1) Sofie Marie Jacobsdatter 16.
Afdødes søster i Korsør har arv efter afdødes bror i Odense.

484 Jørgen Jochumsen, snedker i Bogense. 21.1.1802, fol.312, 313B.
E: Anne Magdalene Jensdatter.
Testamente af 12.9.1797.

485 Christian Bøgvad, toldkasserer og postmester i Bogense. 21.1.1802, fol.312B, 314.
E: Frederikke Beathe Spleth.
Testamente af 19.3.1776 oprettet på Trudsholm [i Kastbjerg sogn ved Mariager], hvor han da var forpagter.

486 Else Margrethe Berg i Bogense. 3.2.1802, fol.313.
E: Johan Frederik Schmidt, rebslager.
Teil stede var:
1) forældre Johannes Henriksen Berg og Kirsten Jacobsdatter
2) bror Henrik Johansen Berg, murer
3) søster [Jacobine Amalie Berg] g.m. Niels Pedersen, rebslager.

487 Christine Wedel Qvirin, ugift i Bogense. 26.4.1802, fol.315B.
A:
1) moster, død. 3B:
a Christine Wedel Davidsen g.m. Holm, kontrollør
b Frederik Davidsen
c Cathrine Marie Davidsen, enke efter Voigt, gartner.

488 Anne Margrethe Brixdatter, 83 år gammel i Bogense. 23.11.1802, fol.323B.
Enke efter Erik Hermansen, [skifte 20.9.1782 lbnr.364]. B:
1) Herman Eriksen i Odense
2) Brix Eriksen i Bogense
3) Jacob Eriksen i Odense
4) Mette Cathrine Eriksdatter g.m. Hans Mogensen i Svindinge
5) Anne Marie Eriksdatter
6) Christiane Eriksdatter.
FM: Johannes Raffenberg.

489 Hans Mørch, 80 år gammel rebslager og købmand i Bogense. 1½8.1.1803, fol.327B.
E: Sybille Marie Meelhof, der opholdt sig på landet. B:
1) Henrik Mørch, sømand
2) Anne Cathrine Mørch i København.

490 Maren Ibsdatter i Bogense, der døde 31.3.1803, fol.328, 431B.
E: Jørgen Hansen Fyhr, der ægter Cathrine Marie Nielsdatter. B:
1) Jens Jørgensen 21
2) Jeppe Jørgensen 16.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1797.

491 Laurids Hansen Brandt i Bogense. 19.5.1803, fol.329, 330B.
E: Maren Andersdatter. LV: Oluf Olstad. B:
1) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 13
2) Anne Magdalene Lauridsdatter 11
3) Hans Lauridsen 10
4) Ingeborg Lauridsdatter 6
5) Johanne Hedvig Lauridsdatter 4
6) Oluf Nikolajsen 2.
FM: Jens Wulf Didrik, skomager.
Enken agtede at rejse til Fredericia med sine børn, hvor afdøde havde en del familie.

492 Rasmus Worm, kobbersmed i Bogense. 20.6.1803, fol.330, 332B.
E: Malene Pedersdatter. LV: Raffenberg, farver. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 22
2) Petrine Rasmusdatter 20.
FM: født værge Hans Thomsen, snedker.

493 Margrethe Andersdatter i Bogense, der døde 14.11.1803, fol.336, 337.
Enke efter Jeppe Nielsen, bødker. B:
1) Maren Ibsdatter g.m. Hans Jensen Espersen
2) Niels Ibsen, bødker i Bro [i Brenderup sogn].

494 Sara Terkildsdatter, over 60 år gammel på besøg i Bogense. 23.11.1803, fol.336B.
E: Johan Holm i Odense. B:
1) Terkild Holm i Bogense.

495 Peder Mortensen, skrædder i Bogense. 30.12.1803, fol.338, 345B, 348.
E: Karen Nielsdatter.LV: Iver Fanø, købmand.
5) Niels Pedersen 22, på Christiansfeld
6) Maren Pedersdatter 21
7) Anne Pedersdatter 20
8) Peder Pedersen 18
9) Otto Jochumsen 16
10) Frederik Pedersen 15
11) Hans Pedersen 12
12) Poul Pedersen 10
13Oluf Pedersen 6.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 29.5.1779 lbnr.353]. B:
1) Morten Pedersen, uvist hvor
2) [Marie Cathrine Pedersdatter] g.m. Niels Hansen
3) [Karen Pedersdatter]
4) [Gundel Pedersdatter].

496 Ursula Kirstine i Bogense. 12.1.1804, fol.339, 340B, 347B, 357.
Enke efter Eskild Pedersen, klejnsmed, skifte 26.6.1799 lbnr.468. B:
1) Peder Christian Eskildsen 50, uvist hvor
2) Jens Eskildsen 34, sømand i København
3) Inger Marie Eskildsdatter 28.

497 Bodil Mortensdatter, 74 år gammel i Bogense. 8.3.1804, fol.340B.
E: Otto Jochumsen, skrædder, 72 år gammel. Testamente af 18.5.1767. A:
Hans A:
1) søsterdatter Karen Olufsdatter på Christiansfeld
2) søsterdatter Anne Kirstine Rasmusdatter i Odense.
Hendes A:
1) søsterdatter Maren Holm 48
2) søsterdatter Anne Elisabeth g.m. Bandersen, bager på Christiansfeld
3) søsterdatter Anne Margrethe på Christiansfeld
4) søsterdatter Anne Dorthe i Flensborg.

498 Anne Fausing Holst i Bogense. 12.3.1804, fol.342, næste protokol fol.85.
E: Hans Thomsen, kornmåler. B:
1) Elisabeth Margrethe Thomsen g.m. Jens Wulf Didrik, skomager
2) Sørine [Christine] Thomsen ved samfrændeskiftet g.m. Niels Jensen, købmand
3) Johannes Thomsen, købmand
4) Søren Thomsen i Odense, ved samfrændeskiftet bager i Bogense.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1804.
Samfrændeskifte 8.11.1813.

499 Margrethe Kirstine Høgh, 89 år gammel i Bogense. 27.3.1804, fol.346.
Enke efter Pedersen, skrædder i København, med hvem hun var i ægteskab i 26 år uden børn. De sidste 20 har hun boet hos sin søster Johanne Dorthe Høgh, der er 82 år gammel og enke efter Niels Bang, [toldbetjent, skifte 3.6.1791 lbnr.406].
Afdødes far var Peder Clemensen Høgh, byfoged i Fredericia, [skifte Fredericia 6.12.1732 lbnr.515].
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød fattighjælp.

500 Dorthe Cathrine Hansdatter, 90 år gammel i Bogense. 4.4.1804, fol.346B.
Enke efter August.
Afdøde, der nød fattighjælp, boede hos sin søn Jørgen August g.m. Margrethe Cathrine.
Arvinger angives ikke.

501 Karen Lauridsdatter Helt, 96 år gammel i Bogense. 9.4.1804, fol.349.
Enke efter Christian Frederik Heidemann, degn i Tanderup, [skifte Båg herred gejstlig 26.11.1786 lbnr.95]. A:
1) søster Anne Marie Lauridsdatter, [skifte 8.6.1782 lbnr.362]. 3B:
a Laurids Nielsen, skipper
b Martha Nielsdatter, enke
c Anne Dorthe Nielsdatter, enke.

502 Anne Grønkær, 74 år gammel og ugift i Bogense. 16.4.1804, fol.349B.
A:
1) søster Anne Sybille Grønkær g.m. Jørgen Christian, handskemager
2) bror Peder Grønkær på Christiansfeld
3) søster Anne Kirstine Grønkær på Christiansfeld.
Afdøde var født i Odense.

503 Marianne Andersdatter i Bogense. 18.6.1804, fol.350.
Enke efter Thomas Pedersen, [skifte 25.11.1782 lbnr.365].
Afdøde der nød fattighjælp.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søster Karen Andersdatter.

504 Karen Pedersdatter i Bogense. 24.7.1804, fol.351, 382.
Enke efter Martin Holst.
Testamente.
Hans A:
1) bror Bone Holst i Middelfart
2) bror Jørgen Christian Holst i Hjærup [i Kerte sogn] på Wedellsborg gods.
Hendes A:
1) bror Gustav Pedersen i Amager [i Vigerslev sogn], død. 5B:
a Christian Gustav i Kosterslev [i Særslev sogn]
b Hans Kingo Gustav på Margård [i Vigerslev sogn]
c Peder Gustavsen i Allese, død. 1B:
1 Niels Pedersen 14
d Laurids Gustavsen i Søndersø, død. 3B:
1 Christen Lauridsen 15
2 Gustav Lauridsen 14
3 Laurids Lauridsen 11
e Elisabeth Gustavsdatter i Særslev præstegård
2) bror Oluf Pedersen i "Sialevad". 5B:
a Karen Olufsdatter g.m. Christen Lauridsen i Ubberud
b Marie Cathrine Olufsdatter g.m. Poul Markussen i Ravnebjerg
c Peder Olufsen på Margård
d Bertel Olufsen på Margård
e Margrethe Olufsdatter i Rue [i Vigerslev sogn]
3) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Mikkel Jørgensen, der har datteren Karen Mikkelsdatter på stedet.
Afdøde døde 23.7.1804.

505 Niels Andersen Møller, avlsbruger i Bogense. Samfrændeskifte 18.3.1805, fol.356B, 359B, 368B.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Johannes Raffenberg, farver. B:
1) Anne Frederikke Nielsdatter 19
2) Karen Nielsdatter 16.
FM:
1 Jens Jørgensen
2 Jens Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1804.

506 Hans Krag, skipper i Rudkøbing, der døde i Bogense. 15.11.1804, fol.357.
A:
1) far Krag i Rudkøbing.

507 Anne Cathrine Hansdatter i Bogense. 4.3.1805, fol.360.
E: Boye Carstensen, snedker. B:
1) Carsten Boyesen 10
2) Hans Jørgen Boyesen 8
3) Mathias Boyesen 3
4) Frederik Boyesen 6 uger.
FM:
1 fars svoger Christen Krøl, skipper
2 fars svoger Jens Rasmussen, vejrmøller.

508 Opbudsbo i Bogense. 19.6.1805, fol.364.
Registrering af fallitbo hos Oluf Olstad g.m. Elsebeth Margrethe Lund.

509 Jørgen Jørgensen Fanø, skipper i Bogense. 8.10.1805, fol.366B.
E: Kirsten Christensdatter.
Testamente af 19.8.1775.

510 Anne Elisabeth Vejle i Bogense. Samfrændeskifte 14.1.1805, fol.371.
E: Niels Thygesen Bang, byfoged. B:
1) Nikoline Sara Margrethe Bang 16
2) Enevold Nielsen 14
3) Lorents Nielsen 12.
FM: Iver Peder Fanø, købmand.

511 Frederikke Beathe Spleth i Bogense. 26.12.1805, fol.372B, 385, 416B, 420, 422, 433, 437, 438B, 444, 456, 472B, 476, 477.
Enke efter Christian Bøgvad, toldkasserer, skifte 21.1.1802 lbnr.485]
Hans A:
1) søster Marie Gregoria Bøgvad, der døde, skifte 5.4.1806 fol.416B
2) søster Mette Marie Bøgvad i Randers, enke efter Claus Næss, forpagter
3) søster Karen Antonie Bøgvad g.m. Steffen Madsen i Kerteminde, begge døde. 2B:
a Mads Steffensen i Bogense, [skifte 31.10.1787 lbnr.382]. 2B:
1 Karen Antonie Madsdatter g.m. Nikolaj Brandt
2 Jeppe Madsen
b Birgitte Steffensdatter g.m. Neumann, skovrider i Åbenrå.
Hendes A:
1) søster, død. 3B:
a Anne Helene Holm g.m. Niels Lauridsen, skovrider i Reveldrup [i Guldbjerg sogn]
b Margrethe Sofie Holm i Bogense
c Peder Holm, bedemand i Odense.

512 Anne Johanne Madsdatter fra Lolland, der døde i Bogense. 1.5.1806, fol.421, 432B, 434B.
B:
1) Mads Hansen 5 uger.
FM: morbror Niels Madsen i Bogense.
Afdødes mor Karen Bendixdatter, nu g.m. Anders Nielsen på Pederstrup i Vesterborg sogn på Lolland, tager barnet til sig.

513 Laurids Jensen Feltskær, skipper i Bogense. 21.10.1806, fol.435, 446, 454, 457B, næste protokol fol.1, 5B, 6B, 8B.
E: Maren Pedersdatter, der døde 25.5.1807. B:
1) Jens Lauridsen 12
2) Johanne Lauridsdatter 9.
FM: Jacob Thomsen.
Afdøde mand døde 10.10.1806 på saltværket Vallø i Norge.

514 Johanne, 82 år gammel i Bogense. 4.2.1807, fol.466B.
Enke efter Ottesen. B:
1) Niels Eriksen g.m. Maren, på stedet.

515 Anders Jensen, 84 år gammel i Bogense. 16.3.1807, fol.447.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 8.2.1798 lbnr.447]. B:
1) Birthe Cathrine Andersdatter, skifte 19.3.1794 lbnr.427. E: Jens Hansen, smed. 1B:
1) Johanne Marie Jensdatter.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 14.2.1798.

516 Jørgen Lauridsen, snedker i Bogense. 16.3.1807, fol.448B.
E: Gertrud Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 22.8.1794.

517 Anne Madsdatter i Bogense. 24.3.1807, fol.449, 451B, næste protokol fol.45.
E: Niels Lorentsen, færgemand. B:
1) Else Marie Nielsdatter 22
2) Sille Marie Nielsdatter 19
3) Niels Nielsen 17.

518 Karen Jørgensdatter, 78 år gammel i Bogense. 11.4.1807, fol.450, næste protokol fol.18B.
A:
1) søsterdatter Anne Johanne Hansdatter, død.
Derfor arver i stedet A:
1) søskendebarn Rasmus Holst Olufsen
2) søskendebarn Jørgen Olufsen, død. 5B:
a Hans Jørgensen
b Anne Marie Jørgensdatter
c Abelone Jørgensdatter
d Maren Jørgensdatter g.m. Peder Holst
e Karen Jørgensdatter g.m. Hans Andersen.
Afdøde havde et fæstehus i Ørbæk på Gyldensteen gods.

519 Otto Jochumsen, skrædder i Bogense. 20.4.1807, fol.450B, 461, næste protokol fol.2B, 3.
E: Maren Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Holst. B:
1) Anne Elisabeth Ottesdatter 5 uger.

520 Mette Marie Jørgensdatter i Bogense. 30.4.1807, fol.453, 469B, næste protokol fol.7.
E: Peder Jensen. B:
1) Hedvig Kirstine Pedersdatter 5.
FM: Jacob Fanø.

521 Christen Jensen, daglejer i Bogense. 8.6.1807, fol.474, næste protokol fol.2, 2B.
E: Anne Johansdatter. LV: Peder Sørensen, bødker. B:
1) Anne Elisabeth Christensdatter 11
2) Jens Christensen 8
3) Hans Christensen 5
4) Knud Christensen 1.


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1807-1832
her: 1807-1814

522 Karen Hansdatter i Bogense. 3.12.1807, fol.4.
E: Johan Henrik Wermuth. B:
2) Hans Johansen 4.
FM: morfar Hans Hansen.
Slegfredbarn B:
1) Andreas Johansen 11.

523 Jørgen Olufsen, kromand i Bogense. 3.12.1807, fol.4B.
E: Karen Hansdatter. LV: Raffenberg. B:
1) Hans Jørgensen 7
2) Anne Marie Jørgensdatter 4
3) Abelone Jørgensdatter 1½.
FM: Erik Trane.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1807.

524 Hans Nielsen, matros i Bogense. 27.7.1808, fol.6, 10B, 24.
E: Karen Andersdatter. LV: Clasen, købmand. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 17
2) Niels Hansen 12.
FM: Poul Buch.

525 Karen Lauridsdatter i Bogense. 18.11.1808, fol.10B, 11, 25.
E: Jens Christensen, postrytter. B:
2) Christen Jensen 8
3) Marie Cathrine Jensdatter 6
4) en søn, hvis navn ikke angives 3.
samt afdødes B:
1) Hans Steffensen 13.

526 Mikkel Jensen Lund, købmand i Bogense. 6.5.1809, fol.11, 20, 28B, 30B.
E: Sofie Magdalene Eleonora. LV: Andrup, birkedommer. B:
3) Sofie Dorthe Elisabeth Mikkelsdatter 15
4) Maren Mikkelsdatter 12
5) Jensine Mikkelsdatter 11
6) Jens Mikkelsen Lund 9
7) Johan Henrik Mikkelsen Lund 7
8) Dorthe Elisabeth Mikkelsdatter 5
9) Johann Christine Mikkelsdatter, født 26.1.1809.
FM: farbror Jens Lund, skipper i Middelfart.
Første ægteskab med Anne Cathrine Bruun, [skifte 31.1.1794 lbnr.424]. B:
1) Henrik Mikkelsen Lund 18, handelsbetjent i Kalundborg
2) Anne Cathrine Elisabeth Mikkelsdatter 16.
Bevilling til uskiftet bo af 13.4.1809.

527 Johanne Nielsdatter i Bogense. 14.9.1809, fol.21B, 26.
E: Hjerre Pedersen. B:
1) Christen Hjerresen 25
2) Johanne Hjerresdatter 25
3) Peder Hjerresen 22.

528 Frederik Poul Dahlin, maler i Bogense. 26.9.1809, fol.22, 28, 30.
Enke efter Dorthe. B:
1) Sofie Marie Pouline Frederiksdatter 11
2) Johanne Cathrine Frederiksdatter 9.
FM: mosters mand Rasmus Solman.

529 Anne Kirstine Jørgensdatter i Bogense. 11.9.1809, fol.22B, 25B.
E: Hans Henrik Lindhardt. B:
1) [Mette Cathrine Hansdatter] g.m. Hans Henriksen, skomager
2) Christian Hansen i Veflinge
3) Anne Petrine Hansdatter 19
4) Henrik Hansen 16.

530 Karen Hansdatter i Bogense. 18.10.1809, fol.23.
E: Jens Rasmussen, møller. B:
1) Cathrine Elisabeth Jensdatter 15
2) Hans Jørgen Jensen 12½
3) Rasmus Jensen 11
4) Mette Cathrine Jensdatter 3½.
FM: Krøl, skipper g.m. mors halvsøster.

531 Else Margrethe Borre i Bogense. 22.11.1809, fol.23B.
E: Jan Jantzen. B:
1) Christence Christiane Jantzen g.m. [Hans Christian] Felding, degn i Sønder Nærå
2) Johanne Margrethe Jantzen g.m. Døllen, toldkasserer
3) Abelone Marie Jantzen 35.

532 Samuel Guldbrandsen, feldbereder i Bogense. 2.4.1810, fol.26B, 36, 38B.
E: Bodil Margrethe Hansdatter. LV: Knud Pedersen. B:
1) Christine Caroline Samuelsdatter 8
2) Dorthe Samuelsdatter 7.
FM: Jacob Thomsen, overformynder.
Enkens første ægteskab med Isak Thomsen, [skifte 1.11.1798 lbnr.459]. Arv til B:
1) Karen Isaksdatter 17
2) Maren Lucie Isaksdatter 15.
Afdøde døde 10.3.1810.

533 Johan Ostermann, ugift væver i Bogense. 2.5.1810, fol.27, 35B, 36B.
A:
0) forældre [Andreas Ostermann, skifte 4.8.1751 lbnr.235 og Maren Johansdatter, skifte 18.3.1790 lbnr.396]
1) bror Andreas Ostermann, væver
2) søster Karen Ostermann, enke efter Mads Niederhausen, smed i København. Hvis hun er død efterlader hun en søn og en datter
3) søster Anne Dorthe Ostermann, død, var g.m. g.m. [Mads Skrædder] i Kindstrup [i Gelsted sogn]. 2B:
a Andreas Madsen ved Assens
b Hans Madsen
Mors andet ægteskab med [Johan Wermuth]. B:
4) halvbror Andreas Wermuth, væver i Odense
5) Christian Wermuth, sadelmager i Bogense.

534 Brix Eriksen, murer i Bogense. 6.7.1810, fol.29.
E: Christine Christensdatter. B:
1) Erik Brixen 25
2) Christian Brixen 22, snedkersvend
3) Kirsten Brixdatter 17
4) Hans Jacob Brixen 13
5) Christiane Brixdatter 10.
FM: farbror Jacob Eriksen, handskemager i Odense.

535 Karen Nielsdatter i Bogense. 20.11.1810, fol.36, 40B, 42.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Laurids Nielsen, hattemager
2) Niels Christian Nielsen 19
3) Jens Nielsen 16
4) Oluf Nielsen 12.

536 Johannes Pedersen, daglejer i Bogense. 9.1.1811, fol.39B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Picard. B:
1) Maren Johansdatter 3
2) Johannes Johansen 8 uger.
FM: farbror Peder Pedersen, væver.

537 Marie Frederiksdatter Kræmmer, ugift i Bogense. 11.3.1811, fol.40.
Testamente af 28.2.1811. A:
Fasters B:
1) Jens Peder Lauridsen 16
2) Johannes Raffenberg 12.
FM: Clasen, købmand.

538 Marie Elisabeth [Bruun] i Bogense, der døde 5.2.1811, fol.41.
Enke efter Holger Fanø, købmand, [skifte 13.1.1799 lbnr.460]. B:
1) Iver Fanø, købmand
2) Mette Dorthe Fanø g.m. Laurids Borring, købmand
3) Jesper Fanø, købmand i Rudkøbing.

539 Jørgen Hansen Fyhr i Bogense. 6.2.1811, fol.41.
E: Cathrine [Marie Nielsdatter].
[Første ægteskab med Maren Ibsdatter, skifte 31.3.1803 lbnr.490]. B:
1) Jens Jørgensen Fyhr.

540 Niels Lorentsen, færgemand i Bogense. 27.4.1811, fol.41, 44, 45B.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Peder P. Lund.
Første ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 24.3.1807 lbnr.517. B:
1) Else Marie Nielsdatter 26
2) Cecilie Marie Nielsdatter
3) Niels Nielsen.
FM: Niels Haahr, kobbersmed.

541 Johan Henrik Wermuth, murer i Bogense. 27.4.1811, fol.41B, 44, 46B, 66.
E: Margrethe. LV: Niels Pedersen, rebslager. B:
3) Mikkel Wermuth
4) Karen Marie Wermuth.
FM: farbror Gotlieb Wermuth.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 3.12.1807 lbnr.522]. B:
1) Andreas Wermuth 15
2) Hans Wermuth 7½

542 Johanne Margrethe Luxdorph i Bogense. 27.5.1811, fol.42B, 44B, 46B, 50B.
E: Albert Kajsen, skipper. B:
1) Dorthe Kirstine Fanø 10
2) Anne Margrethe Albertsdatter 6
3) Albertine Louise Albertsdatter 4
4) Christiane Augustine Albertsdatter 3.
FM: Laurids Luxdorph i Fredericia.

543 Jens Jørgen Jensen, matros i Bogense. 8.6.1811, fol.43B, 58, 109.
E: Gertrud Kirstine Pedersdatter. LV: Jensen, købmand. B:
1) Jens Jensen 8
2) Georgine Jensdatter 7
3) Laurids Jensen 3
4) Marie Jensdatter 2.
FM: farfar ens Jensen, feltskær.

544 Dorthe Lund i Bogense. 4.1.1812, fol.46B, 60, 81.
Enke efter Benneke Bonnichsen. B:
1) Bonnichsen, oberstløjtnant i Randers
2) Peder Hartvig Bonnichsen, afskediget kaptajn
3) Hans Bonnichsen, vagtmester i Ottense ved Altona
4) Harke Bonnichsen 42, i Ostindien
5) Jacob Christian Bonnichsen, farver i Helsingør, død. 2B:
a Harke Bonnichsen 22, underofficer
b Dorthe Bonnichsen 20
6) Anne Pouline Bonnichsen, [skifte 24.13.1791 lbnr.400]. E: Johannes Raffenberg, farver. B:
a Harke Bonnich Raffenberg 22, underofficer
b Anne Margrethe Raffenberg g.m. Clasen, brandinspektør
c Dorthe Raffenberg 20
7) Cathrine Bonnichsen g.m. Johannes Raffenberg, farver.

545 Karen Olufsdatter i Bogense. 19.2.1812, fol.52B, 69, 76.
Enke efter Hans Andersen. B:
1) Jørgen Hansen 14.
FM: mosters mand Peder Hansen Holst, købmand.

546 Hans Nikolajsen, farverkarl i Bogense. 21.3.1812, fol.55B.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. B:
1) Nikolaj Hansen 43, i Båring
2) Johan Christian Hansen 40, i Veflinge
3) Anne Hansdatter 37, i Nyborg

547 Dorthe Marie [Jensdatter] Jørgensen i Bogense. 6.4.1812, fol.56, 58B, 79.
Enke efter Erik Hansen Hvid Arensbach, præst i Ejlby og Melby, [død 7.10.1797]. B:
1) Jens Arensbach 31, i Odense, svag på forstanden
2) Hans Arensbach 26, organist og skolelærer i Kragerø i Norge
3) Christiane Ulrikke Arensbach g.m. Anders Ostermann, købmand i Bogense
4) Anne Johanne Arensbach g.m. Jens Lauridsen, købmand i Bogense
5) Marie Pouline Arensbach 21.
FM: født værge [morbror] Søren Borring, boende på landet ved søn Laurids Borring, købmand i Bogense.
Litteratur: Slægten ”de Svanenskjolds” stamfader, den fynske degn Jørgen Pedersen Montanus og hans efterkommere ved Erh. Qvistgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1924 side 30-36.

548 Erik Nielsen Wulf i Bogense. 10.9.1812, fol.61.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen krøl. B:
1) Niels Eriksen Wulf 20.

549 Rasmus Jørgen Giessing, præst i Bogense og Skovby, der døde 30.9.1812, fol.61, 67, 70, 82B, 91, 94, 197, 111, 123.
E: Karen Borch Winding. LV: Clasen, købmand. B:
7) Carl Nikolaj Giessing 14
8) Hans Peder Giessing
9) Jacobine Giessing 11.
FM: Niels Eriksen, skipper.
Første ægteskab med Jacobine Kirstine Sommer, skifte 25.10.1796. B:
1) Bolette Marie Giessing g.m. Jørgensen, landvæsenskommissær i København
2) Hans Jørgensen 28, adjunkt i Viborg latinskole
3) Peder Severin Giessing 26, fuldmægtig i København
4) Abelone Cathrine Giessing 26, der ægter Hansen, skolelærer
5) Anne Kirstine Giessing 23, i København
6) Anne Marie Giessing 21, i Fredericia.
FM: morbror Sommer, overkrigskommissær og toldkasserer i Kolding.

550 Else Poulsdatter i Bogense. 10.10.1812, fol.65B, 97B, 101.
E: Hans Jørgen Nørreby. B:
1) Poul Hansen 12
2) Rasmus Hansen 10.

551 Hans Andersen Søllested, skomager i Bogense. 6.3.1813, fol.72, 75B, 102, 107.
E: Ingeborg Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 14
2) Helene Hansdatter 13
3) Anders Hansen 11
4) Jørgen Hansen 10
5) Immanuel Hansen 7
6) Karen Hansdatter 3½
7) Hans Hansen 2.
FM:
1 født værge Jørgen Andersen
2 født værge Frederik Andersen.

552 Albert Christian Kajsen, skipper i Bogense. 14.10.1813, fol.73, 78, 87, 93, 97B, 106.
Enkemand efter [Johanne Margrethe Luxdorph, skifte 27.5.1811 lbnr.542]. B:
1) Dorthe Kirstine Fanø 12
2) Anne Margrethe Albertsdatter 8
3) Albertine Louise Albertsdatter 6
4) Christiane Augustine Albertsdatter 5.
FM: morbror Laurids Luxdorph i Fredericia.

553 Johanne Dorthe Høgh i Bogense. 9.2.1814, fol.87B.
Enke efter Niels Bang, [skifte 3.6.1791 lbnr.406]. A:
1) bror, død. 1B:
a H. M. B. Høgh i Bragernes i Norge.

554 Louise Marie Mortensdatter i Bogense. 25.5.1814, fol.89, 90.
E: Mathias Christoffersen Bloch. B:
1) laurtids Mathiassen Bloch 15
2) Christoffer Mathiassen Bloch 12
3) Sara Mathiasdatter Bloch 10
4) Gertrud Mathiasdatter Bloch 8
5) Mads Andreas Mathiassen Bloch5.

555 Marianne Pedersdatter, tjenestepige i Bogense. 27.5.1814, fol.89B, 90B, 95.
Enke efter Jens Christensen i Harndrup. B:
1) Christen Jensen, soldat
2) Niels Jensen på Bågø ved Assens
3) Oluf Jensen 15.
FM: Hans Nielsen, skrædder.

556 Henrik Hansen Mørch i Bogense, der er bortrejst for 3 år siden. 30.8.1814, fol.94, 95, 107.
E: Marie Christensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Sybille Marie Henriksdatter 21
2) Hans Henriksen Mørch 17
3) Mette Cathrine Henriksdatter 13
4) Christian Blanche Henriksen 8.
FM: Constantin Legarth.

557 Anne Elisabeth [Nielsdatter Møller] i Bogense. 10.12.1814, fol.95B.
Enke efter [Rasmus Jensen] Drejer, [skifte 24.3.1800 lbnr.472]. B:
1) Niels Drejer i Eveldrup, præst [i Simested, Hvam og Hvilsom]
2) Mathias Drejer, murer i Bogense
3) Johanne Marie Drejer g.m. Jens Hansen, snedker i Bogense
4) Anne Kirstine Drejer g.m. Hans Jacobsen, bødker i Odense
5) Christian Drejer
6) Marie Cathrine Drejer 28, g.m. Johan Hartnach, murersvend i København.

558 Niels Davidsen, skomager i Bogense. 10.12.1814, fol.96.
E: Karen Basse Mørch. LV: Frands Littau. B:
1) Niels Frederik Nielsen, sømand, uvist hvor
2) Jacob Nielsen, skomager
3) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Hindevad
4) Jacobine Amalie Nielsdatter g.m. Jens Jespersen, skomager
5) Frederikke Albertine Nielsdatter, nu i Sorø, g.m. Nakskov, der har forladt hendes for mange år siden.

559 Kirsten Jacobsdatter i Bogense. 10.12.1814, fol.96.
E: Johannes Henriksen. B:
1) Henrik Johansen, murer
2) Jacobine Johansdatter g.m. Niels Pedersen
3) Gertrud Magdalene Johansdatter g.m. Oluf Hansen Gasbølle, dugmagersvend i Brønsholmdal Værk ved Hirschholm på Sjælland
4) Anne Marie Johansdatter g.m. Olufsen, tegnemester i København
5) Maren Marie Johansdatter 35, i Odense.

SLUT