Erik Brejls hjemmeside

Start

Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1683-1695

[1683-1695]    [1695-1727]    [1727-1744]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1683-1695

1 Henrik Olufsen, købmand i Bogense. 8.11.1683, fol.2.
E: Anne Madsdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen, købmand. B:
1) Hannibal Henriksen
2) Anne Magdalene Henriksdatter
FM: Niels Hansen,
Desuden nævnes afdødes bror Hans Olufsen, forrige kongens køkkenskriver, nu boende på Lellingegård.

2 Maren Madsdatter i Bogense. 3.4.1683, fol.16.
E: Niels Thomsen, borgmester. B:
1) Mathias Nielsen
2) Sofie Lisbeth Nielsdatter
3) Inger Nielsdatter.
FM: mosters mand Henrik Olufsen.

3 Anne Sofie Qvitzow i Bogense. 4.2.1684, fol.17.
Enke efter Wentzel Frederik von Røder, løjtnant. B:
1) Ida Røder.
FM: Holger Rosenkrantz til Brusgård [i Nørre Sandager sogn].
Registrering 28.1.1684.

4 Jeppe Bertelsen i Bogense. 4.7.1683, fol.19B.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Jensen Holst.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Anders Rasmussen den ældre.
Afdøde døde 30.3.1683 i København på sin rejse.

5 Søren Jørgensen, tømrer i Bogense. 29.1.1684, fol.22B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Grunddal, tolder.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: morbror Søren Hansen.
Afdøde døde 14.1.1684.

6 Dorthe Christensdatter i Bogense. 4.8.1684, fol.24.
E: Oluf Strangensen.
A første og andet ægteskab B:
1) Rasmus Clausen
2) Karen Clausdatter, død. Hendes børn
3) Bodil Clausdatter
4) Maren Clausdatter
5) Karen Clausdatter
6) Niels Jørgensen
7) Bodil Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Mørch
8) Kirsten Jørgensdatter.
Afdøde døde 14.5.1684.

7 Niels Nielsen, kornmåler i Bogense. 4.9.1683, fol.24B.
E: Mette Poulsdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 4.7.1682.

8 Karen Lauridsdatter i Bogense. 23.10.1683, fol.25B.
E: Niels Andersen, murer. B:
1) Laurids Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Peder Nielsen
4) Hans Nielsen.

9 Hans Knudsen, bager i Bogense. 5.12.1683, fol.25B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Knud Hansen
2) Maren [Cathrine] Hansdatter.

10 Jørgen Meyer i Bogense. 11.12.1683, fol.26B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Hans Meyer
2) Just Meyer
3) en datter.

11 Jeppe Sørensen, bødker i Bogense. 12.1.1684, fol.27.
Arvinger angives ikke.
(Se lbnr.50).

12 Gertrud Jensdatter i Bogense. 17.3.1685, fol.27.
Enke efter Henrik Henriksen. B:
1) Rasmus Henriksen
2) Anders Henriksen
3) Jens Henriksen, død. Hans børn
4) Elsebeth Henriksdatter g.m. Anders Poulsen
5) Anne Henriksdatter g.m. Claus Henriksen
6) Jacob Henriksen i Odense.

13 Sidsel Christensdatter i Bogense. 8.4.1685, fol.28, 73B.
E: Rasmus Clausen. B:
3) Christen Rasmussen
4) Claus Rasmussen.
Første ægteskab med Mads Hansen, skifte 27.5.1670. B:
1) Laurids Madsen, død, efter hvem, der er arv
2) Kirsten Madsdatter.
FM: Niels Hansen, tømrer.
Registrering 26.6.1684.

14 Gertrud Hansdatter i Bogense. 2.6.1685, fol.31.
Enke efter Hans Johansen. B:
1) Jens Hansen
2) Anders Hansen
3) Kirsten Hansdatter.

15 Hannibal Henriksen, ugift i Bogense. 30.9.1685, fol.31.
Afdøde boede hos sin mor Anne [Madsdatter], enke efter Henrik Olufsen, [skifte 8.11.1683 lbnr.1]. LV: Jochum Jochumsen, købmand.
Arvinger angives ikke.

16 Birgitte Hansdatter [Husum] i Bogense. 9.11.1685, fol.31B.
E: Hans Jensen, rådmand.
Afdøde efterlader 8 børn avlet med enkemanden, hvis navne ikke angives.
Registrering 6.4.1685.

17 Hans Jespersen Rohde i Bogense. 27.2.1686, fol.33.
E: Abel. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Jesper Hansen
2) Anne Dorthe Hansdatter.
FM: Poul Jørgensen, kræmmer.
Registrering 29.1.1686.

18 Anders Thorsen Bønrod, ugift stud. theol. i Bogense. 24.4.1686, fol.35B.
A:
1) mor Kirsten Sonesdatter, enke efter Hans Jørgensen, borgmester [og tolder, begravet 12.11.1681]. LV: Christian Pedersen, tolder
2) halvsøster Anne Lucie Hansdatter
3) halvsøster Else Hansdatter.
FM:
1 Niels Lauridsen
2 Christoffer Jørgensen.
Arv i boet efter afdødes far Thor Andersen, købmand i København.

19 Anders Rasmussen den ældre i Bogense. 4.6.1686, fol.39.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Rasmus Andersen, underofficer
2) Niels Andersen
3) Maren Andersdatter, nu enke efter Søren Sørensen, rådmand. LV: Jochum Jochumsen Rodenborg, købmand
4) Karen Andersdatter g.m. Peder Ibsen.
Registrering 6.5.1686.

20 Hans Jensen, rådmand i Bogense. 18.9.1686, fol.45.
Enkemand efter [Birgitte Hansdatter, skifte 9.11.1685 lbnr.16]. B:
1) Jens Hansen
2) Thor Hansen
3) Kaj Hansen
4) Bodil Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Lucie Hansdatter
7) Anne Marie Hansdatter
8) Mette Hansdatter.
FM:
1 Henrik Steffensen
2 Claus Hansen, skrædder.
Registrering 17.6.1686.

21 Anders Christensen Thuesen i Bogense. 20.9.1686, fol.47B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Rasmussen.
Enkens første ægteskab med Laurids Pedersen Thuesen, skifte 28.9.1675. Arv til B:
1) Maren Lauridsdatter, død for nylig. E: Hans Nielsen Thuesen. B:
a Niels Hansen.

22 Formynderregnskab i Bogense. 3.1.1687, fol.49.
Jochum Jochumsen, købmand i Bogense, aflægger regnskab for arv efter lodseddel af 7.3.1683 til Ellen Pedersdatter for arv efter far, mor og søster.

23 Anne Andersdatter Høgh i Bogense. 19.1.1687, fol.49B.
E: Niels Meinertsen. B:
1) Meinert Nielsen.

24 Magdalene Lauridsdatter i Bogense. 8.2.1687, fol.50B.
E: Christian Jensen.
Arvinger angives ikke.

25 Anne Madsdatter i Bogense. 9.2.1687, fol.51.
Enke efter Henrik Olufsen, [skifte 8.11.1683 lbnr.1]. B:
E: Anne Madsdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen, købmand. B:
1) Anne Magdalene Henriksdatter
FM: Anders Christensen.
Registrering 11.1.1687.

26 Søren Sørensen, rådmand i Bogense. 2.3.1687, fol.52B.
E: Maren Andersdatter. LV: svoger Jochum Jochumsen Rodenborg. A:
1) bror Christoffer Sørensen i Nibøl
2) bror Jacob Sørensen, død. 1B:
a Elias Jacobsen Laufenberg i Aventof
3) søster g.m. Troels Pedersen i Nibøl
4) søster g.m. Erik Pedersen i Nibøl.
Registrering 11.1.1687.

27 Anne [Christoffersdatter] i Bogense. 20.4.1687, fol.57.
E: Bendix Mouridsen, bager. B:
1) Jacob Bendixen
2) Maren Bendixdatter
3) Johanne Bendixdatter
4) Else Bendixdatter
5) Anne Helvig Bendixdatter
6) Marie Bendixdatter.

28 Christian Jensen i Bogense. 31.1.1688, fol.60B.
Afdøde døde hos sin datter Mette Christiansdatter.
Arvinger angives ikke.

29 Karen Ibsdatter i Bogense. 27.3.1688, fol.60B.
Afdøde døde hos sin bror Søren Ibsen, bødker.
Arvinger angives ikke.

30 Niels Christensen Boller i Bogense. 24.7.1689, fol.61.
E: Dorthe Borchertsdatter. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Niels Nielsen
2) Johanne Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen.

31 Jørgen Pedersen, skrædder i Bogense. 16.9.1689, fol.63B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Pedersen. B:
4) Oluf Jørgensen
5) Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Didrik Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter g.m. Niels Jensen Holst
3) Birgitte Jørgensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Odense.

32 Hans Nielsen, snedker i Bogense. 4.11.1689, fol.65.
E: Anne [Andersdatter]. LV: Anders Rasmussen Basse. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Claus Henriksen.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Nielsdatter.

33 Formynderregnskab i Bogense. 1.10.1685, fol.66B.
Maren Andersdatter bagers, enke efter Hans Knudsen, bager i Bogense, [skifte 5.12.1683 lbnr.9] aflægger formynderregnskab for Hans Knudsens søstersøn Frands Pedersen, født i Bogense og perioden 13.10.1679 til 4.10.1683.
Desuden nævnes Frands Pedersens faster i Ribe.

34 Jeppe Olufsen, 80 år gammel i Bogense. 4.3.1690, fol.67.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Peder Mikkelsen, tømrer
2) Karen Ibsdatter.

35 Poul Sørensen Prip i Bogense. 28.7.1690, fol.67B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Christoffer Jørgensen, skomager. B:
1) Søren Poulsen
2) Rasmus Poulsen.
FM: farbror Hans Sørensen Prip.
Registrering 6.5.1690.

36 Mette Lauridsdatter i Bogense. 28.8.1690, fol.72B.
E: Niels Andersen, væver. A:
1) bror [Jacob Lauridsen i Rørup, degn i Gelsted ved Middelfart], død. 3B:
a Mikkel Jacobsen [Rørup], præst i Tanderup
b Laurids Jacobsen, degn i Gelsted
c Oluf Jacobsen på Holmgård
2) bror Jørgen Lauridsen i Fjelsted
3) bror Mikkel Lauridsen
4) søster Kirsten lauridsdatter i Kærby i Vends herred
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Hans Pedersen i Fjelsted.

37 Christen Ibsen, murer i Bogense. 28.5.1691, fol.75.
Afdøde efterlader enke og børn, hvos navne ikke angives.
FM: Henrik Pedersen.

38 Rasmus Hansen Ellegaard i Bogense. 19.7.1692, fol.75B.
B:
1) Hans Rasmussen
2) Poul Rasmussen Ellegaard
3) Lisbeth Rasmusdatter.
FM: Jens Pedersen, skrædder.

39 Kirsten Jespersdatter i Bogense. 10.1.1693, fol.76B.
E: Hans Danielsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Andersen, væver.

40 Anne Nielsdatter i Bogense. 17.1.1693, fol.77.
E: Jeppe Pedersen. B:
1) Peder Ibsen
2) Hanne Ibsdatter
3) Margrethe Ibsdatter
4) Barbara Ibsdatter
5) Karen Ibsdatter.

41 Else Kajsdatter i Bogense. 26.6.1693, fol.78.
E: Hans Christensen, skrædder. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Frederik Meyer
2) Dorthe Hansdatter.

42 Maren Andersdatter i Bogense. 31.7.1693, fol.79B.
Enke efter Hans Knudsen, bager, [skifte 5.12.1683 lbnr.9]. B:
1) Knud Hansen
2) Marie Cathrine Hansdatter.
FM: Anders Rasmussen.

43 Kirsten Sonesdatter i Bogense. 25.10.1693, fol.81.
E: Christian Pedersen, tolder.
Første ægteskab med [Thor Andersen, købmand i København]. B:
1) Anders Thorsen Bønrod, skifte 24.4.1686 lbnr.18, efter hvem, der er arv.
Andet ægteskab med Hans Jørgensen, borgmester [og tolder, begravet Bogense 28.11.1681]. B:
2) Anne Lucie Hansdatter
3) Else Hansdatter Husum.
FM: [halv]bror Niels Hansen Husum, præst i Gelsted og Rørup, søn af Hans Jørgensen [og anden hustru, en datter af Jens Madsen, borgmester i Bogense].
Desuden nævnes enkemandens og Niels Hansen Husums fælles svoger Johan Ludvig [Johansen Struch], præst i Nørre Nærå og Nørre Højrup g.m. [Christence Hansdatter Husum].
Litteratur: Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660 af Frederik Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1895 side 206-243. Heri side 213-243: Husum (Hans Jørgensen).

44 Anders Hansen Gollesen i Bogense. 6.11.1693, fol.97.
E: Birgitte Andersdatter. B:
1) Golle Andersen
2) Hans Andersen i Harritslev [i Skovby sogn]
3) Jens Andersen, rytter
4) Karen Andersdatter på Sjælland.
Registrering 1.6.1693.

45 Søren Hansen i Bogense. 8.12.1693, fol.101B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. A:
1) søsterdatter g.m. Jens Hansen i Favrskov [i Kerte sogn] i Båg herred.

46 Else Hansdatter Husum i Bogense. 14.3.1694, fol.102.
A:
0) forældre Hans Jørgensen, borgmester i Bogense, skifte 31.8.1682 og Kirsten Sonesdatter, [skifte 25.10.1693 lbnr.43]. E: afdødes stedfar Christian Pedersen, tolder
1) søster Anne Lucie Hansdatter.
Fars første ægteskab med [Bodil Jensdatter?, død i Allerup i Skåne]. B:
2) halvsøster Birgitte Hansdatter Husum, [skifte 9.11.1685 lbnr.16]. E: Hans Jensen, rådmand, [søn af Jens Madsen, borgmester i Bogense]. 8 børn, hvis navne ikke angives. [Afkald for arv fra Hans Jensen i Bogense tingbog 14.2.1671 side 37].
Fars andet ægteskab med [en datter af Jens Madsen, borgmester i Bogense]. B:
3) halvbror Niels Hansen Husum, præst i Gelsted og Rørup
4) halvbror Mads Hansen Husum, student
5) halvsøster Kirsten Hansdatter Husum, død, var g.m. Johan Jørgensen, præst i Nærå og Højrup, begravet 10.11.1686. 2B:
a Bodil Johansdatter
b Anne Margrethe Johansdatter.
FM: farbror Niels Jørgensen [Sommer], præst i Kerte
6) halvsøster Bodil Hansdatter Husum g.m. Utke, løjtnant på Brandholt [i Skovby sogn]
7) halvsøster Maren Hansdatter Husum, død. E: Søren Staalesen i Gjerrild i Jylland. 1B:
a Johan Olufsen, født i Jylland. FM: Anders Christensen Them i Bogense
8) halvsøster Sofie Hansdatter Husum g.m. Johan Henrik Borch
9) halvsøster Anne Sofie Hansdatter Husum g.m. Poul Jespersen, købmand i Kerteminde
10) halvsøster Christence Hansdatter Husum, død, var g.m. Johan Ludvig [Johansen Struch], præst i Nærå og Højrup.
Mors første ægteskab med [Thor Andersen, købmand i København]. B:
1) Anders Thorsen [Bønrod, skifte 24.4.1686 lbnr.18], efter hvem, der er arv.

47 Anne Andersdatter i Bogense. 20.9.1694, fol.108.
Enke efter Laurids Holst. A:
1) søster Maren Andersdatter i Bogense. 31.7.1693 lbnr.42]. Enke efter Hans Knudsen, bager, [skifte 5.12.1683 lbnr.9]. B:
1) Knud Hansen
2) Marie Cathrine Hansdatter.
FM: Niels Jensen Holst.

48 Just Meyer i Bogense. 22.5.1695, fol.108B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Kirsten Justsdatter
2) Mette Justsdatter
3) Anne Justsdatter.
FM:
1 født værge Hans Jørgensen Meyer
2 født værge Frederik Meyer.

49 Christen Pedersen, skomager i Bogense. 2.5.1695, fol.110.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM: Knud Hansen, væver.

50 Søren Ibsen, bødker i Bogense. 22.5.1695, fol.110.
Enkemand. B:
1) Jeppe Sørensen, bødker, skifte 12.1.1684 lbnr.11. E: Karen Pedersdatter. B:
a Peder Ibsen
b Anne Marie Ibsdatter
c Lise Ibsdatter
d Karen Ibsdatter.

Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1695-1727


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1695-1727

51 Rasmus Clausen i Bogense. 31.10.1695, fol.13.
E: Salome Jensdatter. LV: Peder Lauridsen, maler.
Første ægteskab med Sidsel Christensdatter, skifte 8.4.1685 lbnr.13. B:
1) Christen Rasmussen
2) Claus Rasmussen.
FM: farbror Niels Clausen.
Børnenes halvsøster Kirsten Madsdatter er død for nogen tid siden i Nyborg.
Registrering 5.7.1695.

52 Anne Johansdatter i Bogense. 3.12.1695, fol.7, 31B.
E: Hans Hansen Buxen, toldvisiterer. B:
1) Hans Hansen
2) Frederik Hansen
3) Johannes Hansen,
alle i Norge.

53 Peder Jensen, skrædder i Bogense. 10.12.1695, fol.8.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter.
FM: farfar Jens Pedersen.
Registrering 8.10.1695.

54 Karen Jensdatter, ugift i Bogense. 18.3.1697, fol.9B.
Af arvinger angives A:
1) bror Niels Jensen.

55 Jens Pedersen, skrædder i Bogense. 18.5.1697, fol.10.
E: Anne [Pedersdatter]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, maler
2) Salome Jensdatter g.m. Laurids Olufsen
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Vejlby
4) Peder Jensen, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter.
FM: Henrik Pedersen.
Registrering 20.10.1696.

56 Søren Nielsen Griis, købmand i Bogense. 22.6.1697, fol.14.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Johannes Sørensen Griis.
FM: morfar Niels Clausen.
Registrering 8.6.1697.

57 Markus Smed, toldkontrollør i Bogense. 6.4.1698, fol.23B.
E: Ingeborg. B:
1) Jørgen Jacob Markussen
2) Margrethe Markusdatter.
FM: Niels Andersen.
Registrering 12.11.1697.

58 Anne Pedersdatter i Bogense. 17.5.1698, fol.24B.
Enke efter Jens Pedersen, skrædder, [skifte 18.5.1697 lbnr.55]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, maler
2) Salome Jensdatter g.m. Laurids Olufsen
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Vejlby
4) Peder Jensen, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter.
FM: Henrik Pedersen.

59 Kirsten Jensdatter i Bogense. 24.5.1698, fol.26B.
E: Henrik Steffensen. B:
3) Jacob Henriksen
4) Steffen Henriksen
5) Kirsten Henriksdatter.
Første ægteskab med Jacob Bartskær, skifte 23.11.1674. B:
1) Cort Jacobsen i Viby
2) Inger Kirstine Jacobsdatter, død, efter hvem der er arv.

60 Hans Christensen, skrædder i Bogense. 21.6.1698, fol.31.
Enkemand efter Else Kajsdatter, skifte 26.6.1693 lbnr.41]. B:
2) Maren Hansdatter g.m. Frederik Meyer
3) Dorthe Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Else Hansdatter g.m. Henrik Andersen i Skovby.

61 Mette Lauridsdatter i Bogense. 13.9.1698, fol.33B.
E: Niels Lauridsen Frost, klejnsmed. B:
1) Laurids Nielsen Frost.

62 Jacob Nikolaj Steenberg, kongelig bogholder, der døde sidste år på Harritslevgård. 30.6.1698, fol.39B.
Enkemand. B:
1) datter g.m. Gert Polmann, købmand på Amagertorv i København
2) Peder Steenberg, forpagter på Bavelse g.m. Mette Henriksdatter
3) [Elsebeth Steenberg, begravet Viby 25.3.1691], var g.m. This Ovesen, præst i Viby på Fyn. Hendes børn.
[Afdøde begravet Skovby 14.11.1697].

63 Anders Christensen Lyhne (Lyne) i Bogense. 19.1.1699, fol.45B, 178.
E: Mette Pedersdatter. LV: Daniel Busch, købmand. B:
1) Christen Andersen Lyhne 18
2) Kirsten Andersdatter Lyhne.
FM:
1 Anders Nielsen, rådmand
2 Laurids Jørgensen Meyer, kornmåler.

64 Jeppe Pedersen i Bogense. 24.11.1699, fol.50B.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 17.1.1693 lbnr.40]. B:
1) Peder Ibsen
2) Margrethe Ibsdatter
3) Barbara Ibsdatter
4) Karen Ibsdatter.
Registrering 23.12.1698.

65 Laurids Nielsen, post i Bogense. 12.10.1700, fol.52.
Arvinger angives ikke.

66 Kirsten Christensdatter i Bogense. 14.12.1700, fol.52B.
E: Anders Lund, snedker. B:
19 Mette Cathrine Andersdatter, nyfødt.

67 Jesper Bager i Bogense. 14.12.1700, fol.54B.
Enke, hvis navn ikke angives. B:
1) Anne Marie Jespersdatter.

68 Maren [Pedersdatter] i Bogense. 14.1.1701, fol.54B.
Enker efter Peder Jensen, skrædder, [skifte 10.12.1695 lbnr.53]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter.
FM: svoger Peder Lauridsen, maler.

69 Christoffer Jørgensen, skomager i Bogense. 10.2.1701, fol.55B.
E: Margrete Borgursdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 12.10.1700.

70 Ellen Johansdatter i Bogense. 12.7.1701, fol.57B.
E: Bendix Mouridsen, bager. A:
1) bror Jens Johansen, skrædder i Odense
2) bror Jørgen Johansen, degn i Udby på Fyn
3) bror Hans Johansen, skomager i Næstved på Sjælland, [skifte 12.1.1681]. Hans børn
Enkemandens første ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 20.4.1687 lbnr.27.
Arv til yngste datter:
1) Marie Bendixdatter.
Datteren Johanne Bendixdatter har betalt for begravelse i Fredericia af søsteren Anne Helvig Bendixdatter.

71 Hjerre Rasmussen, overformynder i Bogense. 26.7.1701, fol.63.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Hans Hjerresen, snedker
2) Maren Hjerresdatter
3) Rasmus Hjerresen, der døde
4) Søren Hjerresen, der døde
5) Margrethe Hjerresdatter, der døde.
Registrering 17.1.1701.

72 Hans Sørensen Prip i Bogense. 13.9.1701, fol.71B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Søren Hansen Prip, skomager i Skanderborg
2) Lorents Hansen Prip
3) Casper Hansen Prip, skomager
4) Nikolaj Hansen Prip.
Registrering 8.8.1701.

73 Niels Clausen, overformynder i Bogense. 21.12.1700, fol.77B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Daniel Busch, købmand. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Meinertsen, købmand.
Afdøde døde 16.4.1700.

74 Niels Andersen, væver i Bogense. 1.12.1701, fol.80.
E: Maren Henningsdatter. LV: Carl Asmus Johansen, skomager, der ægter enken. A:
1) bror Peder Andersen i Jylland
2) bror Jørgen Andersen, feldbereder i Odense, død. Hans 2 døtre ved stedfar Habakuk Feldbereder
3) bror Knud Andersen, død. Hans børn
4) søster Maren Andersdatter g.m. Anders Bødker i Odense, begge døde. Hendes 3 børn
5) søster Mette Andersdatter g.m. Hans Nielsen i Kærby.

75 Hans Johansen Varberg i Bogense. 8.2.1702, fol.84B.
E: Karen Hansdatter. LV: Holger Jørgensen Friis. A:
1) bror Joen Johansen i Varbjerg [i Brenderup sogn]
2) søster Gunde Johansdatter i Varbjerg, død. Hendes børn.
Registrering 5.10.1701.

76 Kirsten Hansdatter Rohde i Bogense. 19.9.1702, fol.86.
B:
1) Maren Jørgensdatter 8.
FM: morbror Anders Hansen Rohde, feldbereder i Nyborg.
Afdøde var født i Bogense.

77 Anne Jørgensdatter i Bogense. 23.10.1703, fol.87B.
E:Niels Lauridsen, handskemager, der i 1704 flyttede til Nyborg. B:
1) Jørgen Nielsen.
FM: mors stedfar Peder Nielsen Boller, handskemager.

78 Poul Jørgensen, kræmmer i Bogense. 1.12.1701, fol.89.
E: Maren Jespersdatter. B:
1) Jørgen Poulsen, i Ostindien
2) Jesper Poulsen, død. Hans børn.
Registrering 25.10.1701.
Desuden nævnes enkens barn Maren Rasmusdatter med FM: Peder Rasmussen i Odense.

79 Peder Pedersen i Bogense. 12.2.1705, fol.91.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Nielsen Boller. B:
1) Peder Pedersen i Middelfart
2)Poul Pedersen
3) Anne Elisabeth Pedersdatter.
FM: Christian Filip Mikkelsen.

80 Margrethe Pedersdatter i Bogense. 12.2.1705, fol.92B.
E: Niels Andersen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Simon Hansen, bødker
2 Hans Caspersen, bødker.

81 Karen Lauridsdatter i Bogense. 12.2.1705, fol.93B.
B:
1) Simon Hansen, bødker
2) Maren Hansdatter.

82 Henrik Steffensen (Staxen) i Bogense. 3.3.1705, fol.94.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 24.5.1698 lbnr.59]. B:
1) Jacob Henriksen, smedesvend i København
2) Steffen Henriksen, Skellerup
3) Kirsten Henriksdatter.
FM: Jens Hansen Fyer g.m. børnenes moster Maren Jensdatter.

83 Niels Gertsen i Bogense. 9.7.1705, fol.96B.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Rasmussen [Basse].
Enkens første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 4.11.1689 lbnr.32]. B:
1) Anne Hansdatter, der arver, da afdøde ikke efterlader børn.
FM: Claus Henriksen, skrædder.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Mads Jørgensen.

84 Hans Hjerresen i Bogense. 5.12.1705, fol.104B.
E: Karen Mikkelsdatter Faurholt. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Hans Jerrik Hansen
2) Johanne Margrethe Hansdatter.
Arv i boet efter afdødes [halv]bror Hjerre Rasmussen, skifte 26.7.1701 lbnr.71] til B:
1) Maren Hjerresdatter

85 Maren Rasmusdatter i Bogense. 19.7.1707, fol.119.
Enke efter Jesper Harbo. B:
1) en datter, død. 1B:
a Christen Jørgensen Fanø.
FM: svoger Christen Andersen.
Afdøde havde ophold i Holger Jørgensen Fanøs hus.
Registrering 7.1.1707.

86 Anne Marie Offersdatter i Bogense. 6.9.1707, fol.120B.
E: Oluf Jørgensen. B:
1) Karen Olufsdatter, spæd.

87 Anders Nielsen, rådmand i Bogense. 28.7.1708, fol.121B.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Oluf Andersen, byfoged i Århus
2) Christen Andersen.
Registrering 25.2.1708.

88 Kirsten Mikkelsdatter Leermann i Bogense. 18.2.1709, fol.123B.
E: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Peder Christiansen
2) Anne Christiane Christiansdatter
3) Maren Christiansdatter
4) Karen Christiansdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen, enke efter Mikkel Leermann, rådmand i Kerteminde
2 afdødes bror Ananias [Mikkelsen] Leermann, præst i Skamby.

89 Anne Nielsdatter i Bogense. 14.10.1709, fol.145B.
E: Niels Meinertsen Melhop, købmand. B:
2) Meinert Nielsen Melhop
3) Niels Nielsen Melhop
4) Anne Margrethe Nielsdatter Melhop.
FM: Jørgen Christian Melhop, overformynder.
Første ægteskab [formentlig med Søren Nielsen Griis, købmand i Bogense]. B:
1) Johannes Sørensen Griis 25, student.
[Enkemandens søn af første ægteskab] Meinert Nielsen Melhop, fordrede arv efter sin mor efter skifte 19.1.1687.
Desuden nævnes:
1 [enkemandens bror] Herman [Meinertsen] Melhop [i Tønsberg] i Norge
2 enkemandens søster Sybille [Meinertsdatter], enke efter Mathias Bolt, borgmester i Middelfart.
[Enkemanden var søn af Meinert Mikkelsen og Anne Mikkelsdatter].
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen, 1965. Heri bind 1 side 282: Meinert Melhop og bind 1 side 32: Søren Nielsen Griis, der også ses som købmand i Bogense i 1670 i borgerskabsprotokollen ved ed som takseringsmand.

90 Christen Lyhne i Bogense. 7.5.1711, fol.170B.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: far Rasmus Madsen i Odense. B:
1) Anders Christensen 24
2) Mette Christensdatter 18.
FM:
1 Mads Jørgensen, garver
2 Niels Jørgensen, kornmåler.

91 Rasmus Nielsen Broch i Bogense. 4.6.1711, fol.189B.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: bror Jørgen Wederkinch, toldforvalter. B:
1) Niels Rasmussen Broch 11.
FM: morfar Henrik Pedersen.

92 Peder Ibsen en ældre i Bogense. 31.7.1711, fol.190.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Marenche Pedersdatter.
FM: Jens Pedersen.
Afdøde døde i København.

93 Anders Rasmussen, byskriver i Bogense. 17.4.1711, fol.194.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Knudsen. A:
1) bror Jens Rasmussen, [præst i Gislev], død [25.9.1681]. 1B:
a Mette Margrethe Jensdatter g.m. Johan Christoffer Andreæ, præst i Kappeln i Slesvig
2) bror Hjerre Rasmussen, [skifte 26.7.1701 lbnr.71]. 2B:
a Hans Hjerresen, [skifte 5.12.1705 lbnr.84]. 1B:
1 Johanne Margrethe Hansdatter.
FM: stedfar Henrik Johansen
b Maren Hjerresdatter.
FM: Claus Henriksen.

94 Elien Pedersdatter i Bogense. 18.5.1712, fol.200B.
Enke. B:
1) Laurids Nielsen
2) Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Olufsen, løjtnant
3) Anne Nielsdatter g.m. Knud Andersen
4) Sarette Nielsdatter g.m. Anders Andersen.

95 Maren Hansdatter i Bogense. 26.3.1710, fol.201.
E: Jens Hansen, bødker. B:
1) Hans Jensen 2.

96 Maren Hansdatter i Bogense. 9.6.1713, fol.203B.
E: Christian Pedersen, tolder. B:
1) Margrethe Christiansdatter 9 mdr.
FM:
1 morbror Alexander Hansen, præst i Skeby og Otterup
2) morbror Jørgen Hansen, degn i Skeby og Otterup.

97 Anne Henriksdatter i Bogense. 26.3.1709, fol.206B.
E: Claus Henriksen. B:
1) Jens Clausen
2) Gertrud Clausdatter
3) Else Margrethe Clausdatter
4) Marie Cathrine Clausdatter g.m. Anders Gudmandsen.

98 Hans Nielsen Thuesen i Bogense. 16.2.1711, fol.208B.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
2) Maren Hansdatter 20
3) Marie Hansdatter 17
4) Hans Hansen 14
5) Jeppe Hansen 12
6) Poul Hansen 9
7) Anne Hansdatter 6
8) Karen Hansdatter 3.
FM: Thomas Pedersen, skomager.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter]. B:
1) Niels Hansen 27.
Registrering 9.1.1711.

99 Jens Knudsen i Bogense. 28.3.1714, fol.210B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 11
2) Karen Jensdatter 9.
FM:
1 Anders Jørgensen
2 Christen Jespersen.
Desuden nævnes afdødes far Knud Andersen i Slagstrup.

100 Laurids Nielsen i Bogense. 29.9.1714, fol.217, 260B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Madsen, der ægter enken. B:
1) Niels Lauridsen 3
2) Eline Lauridsdatter 3, der døde, skifte 7.5.1715.
FM:
1 Knud Andersen
2 Anders Andersen.

101 Jacob Hansen, klokker og bedemand i Bogense. 16.3.1714, fol.223.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Meinertsen. A:
1) mor g.m. afdødes stedfar Hans Lauridsen, degn i Veflinge
2) bror Mads Hansen i Veflinge
3) bror Hans Hansen i Veflinge
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Høved [i Veflinge sogn].

102 Maren Rasmusdatter, ugift i Bogense. 12.11.1714, fol.224.
A:
1) mor Maren Jespersdatter i København.

103 Mads Jørgensen og hustru Johanne Christensdatter i Bogense. 16.11.1714, fol.228, 253.
B:
1) Kirsten Madsdatter 13
2) Christen Madsen 11
3) Jørgen Madsen 9
4) Rasmus Madsen 6, der døde, skifte 5.3.1715
FM:
1 mosters mand Mikkel Bunkenborg, forpagter på Holsegård [i Brenderup sogn]
2 Laurids Hjort, købmand
3 Niels Jørgensen, kornmåler
4 Gert Nielsen, skipper.

104 Maren Hansdatter i Bogense. 8.1.1715, fol.245B.
E: Jørgen Wederkinch, postmester og toldforpagter. B:
1) Birgitte Kirstine Wederkinch 19
2) Hans Wederkinch 16
3) Mette Wederkinch 15
4) Henrik Wederkinch 14
5) Else Wederkinch 11
6) Christoffer Wederkinch 10
7) Jens Wederkinch 7
8) Jacob Wederkinch 6
9) Kaj Wederkinch 4
10) Anne Lucie Wederkinch 2
11) Mathias Wederkinch 1
12) Christence Wederkinch, der døde straks efter sin mor.

105 Poul Knudsen Strasborg, matros i Bogense. 19.9.1716, fol.256B, 312.
E: Marenche Pedersdatter. B:
1) Kirsten Poulsdatter, der døde efter sin far
2) Cathrine Marie Poulsdatter 7.
FM: Thomas Pedersen, skomager.
Afdøde døde i København.
Registrering 2.8.1711.

106 Mette Christiansdatter i Bogense. 16.3.1718, fol.258.
E: Mads Poulsen. B:
1) Christian Jensen, skrædder i militæret.
FM: mosters mand Reinert Arentsen i Vonsild.

107 Maren Jensdatter i Bogense. 16.1.1716, fol.260.
E: Peder Lauridsen Møller. B:
1) Laurids Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Steffen Pedersen
4) Inger Cathrine Pedersdatter.

108 Christen Jørgensen Fanø i Bogense. 10.2.1720, fol.261B.
E: Maren Mortensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Fanø
2) Kirsten Christensdatter Fanø g.m. Jeppe Andersen Basse, skipper
3) Dorthe Christensdatter Fanø
4) Mette Christensdatter Fanø
5) Anne Christensdatter Fanø.
FM: farbror Holger Jørgensen Fanø.

109 Asmus Johansen, skomager i Bogense. 3.6.1720, fol.262.
E: Anne Lisbeth Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, handskemager. B:
1) Peder Asmussen 9
2) Johan Asmussen 7
3) Sidsel Asmusdatter 5
4) Sivert Asmussen 3
5) Agathe Asmusdatter 8 mdr.
FM:
1 morbror Peer Pedersen Veflinge
2 Henrik Johansen, skomager.

110 Hans Rasmussen i Bogense. 18.3.1721, fol.265B.
E: Maren Jensdatter. LV: Holger Jørgensen Fanø, skipper. B:
1) Kirsten Hansdatter 7.
FM: fars farbror Hans Jørgensen.
Registrering 11.12.1720.

111 Dorthe Borchertsdatter i Bogense. 20.6.1719, fol.268.
Enke efter Niels [Christensen] Boller, [skifte 24.7.1689 lbnr.30].
B:
1) Parmer Speitzer, løjtnant.
Desuden nævnes Peder Nielsen Boller, handskemager.
Afdøde døde 29.3.1719.

112 Niels Meinertsen Melhop, købmand i Bogense. 31.5.1721, fol.269B.
E: Cathrine Lystrup. LV: Laurids Hjort, købmand.
Skifte efter første hustru [19.1.1687]. B:
1) Meinert Nielsen Melhop.
Andet ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 14.10.1709 lbnr.89. B:
2) Niels Nielsen Melhop
3) Anne Margrethe Nielsdatter Melhop.
FM: Hans Lauridsen, grovsmed.
Registrering 28.10.1719.

113 Karen Nielsdatter i Bogense. 23.12.1721, fol.311B.
E: Peder Olufsen. B:
1) Oluf Pedersen 12
2) Niels Pedersen 8
3) Karen Pedersdatter 3.

114 Dorthe Lauridsdatter i Bogense. 22.2.1721, fol.312.
E: Jens Pedersen. B:
1) lasurids Jensen 14.
FM: morbror Hans Lauridsen, smed.

115 Maren Olufsdatter i Bogense. 28.3.1722, fol.313.
E: Peder Nielsen Boller, handskemager.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte 16.9.1689 lbnr.31]. B:
1) Oluf Jørgensen, kongens livkusk, død. E: Else Margrethe Svendsdatter i København. 3B:
a Marie Olufsdatter 16
b Cathrine Olufsdatter 13
c Charlotte Sofie Olufsdatter 12
2) Anne Jørgensdatter, [skifte 23.10.1703 lbnr.77, var g.m. Niels Lauridsen, handskemager. 1B:
a Jørgen Nielsen 19, hos Laurids Mogensen i København.

116 Bendix Mouridsen, bager i Bogense. [Dato ulæselig], 1721, fol.318.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Erik Møller.
Første ægteskab med [Anne [Christoffersdatter, skifte 20.4.1687 lbnr.27]. B:
1) Jacob Bendixen i Horsens
2) Maren Bendixdatter g.m. Arent Zachariassen i Odense
3) Johanne Bendixdatter g.m. Vilhelm Baurichter i Fredericia
4) Else Bendixdatter g.m. Knud Pedersen i Odense
5) Anne Helvig Bendixdatter i Horsens, død. 1B:
a Jochum eller Johan
6) Marie Bendixdatter g.m. Peder Ritter på Sjælland, begge døde, uvist om børn.
[Andet ægteskab med Ellen Johansdatter, skifte 12.7.1701 lbnr.70].

117 Maren Ibsdatter i Bogense. 13.8.1722, fol.325.
Enke efter Just Meyer, skifte 22.5.1695 lbnr.48. B:
1) Kirsten Justsdatter
2) Mette Justsdatter g.m. Laurids Jørgensen
3) Anne Justsdatter g.m. Frands Brixen.

118 Hans Jørgensen Bro i Bogense. 24.8.1722, fol.326.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Hans Jørgen Hansen 12.

119 Else Arentsdatter i Bogense. 28.8.1722, fol.328B.
E: Jens Nielsen, snedker. B:
1) Dorthe Jensdatter 5.
Registrering 23.6.1722.

120 Søren Borring i Bogense, herredsfoged i Lunde og Skam herreder. 6.8.1722, fol.331B.
E: Alhed Cathrine Barchhausen. B:
2) Jørgen Borring 24
3) Dorthe Marie Borring
4) Christiane Ulrikke Borring.
FM:
1 Laurids Hjort, købmand
2 Laurids Jacobsen, birkedommer i Bolmerod.

121 Peder Nielsen i Bogense. 26.1.1723, fol.334.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 27.4.1717.

122 Knud Madsen Busch i Bogense. 26.1.1723, fol.335.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Golle Andersen. B:
1) Mads Knudsen 11
2) Anne Cathrine Knudsdatter 9.
FM: Casper Hansen.
Registrering 23.2.1718.

123 Peder Hansen, skrædder i Bogense. 27.1.1723, fol.336.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Mikkel Madsen. B:
13) Niels Pedersen
14) Christence Pedersdatter
15) Mette Pedersdatter.
FM:
1 [morbror] Jeppe [Andersen] Basse
2 [morbror] Peder [Andersen] Basse.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B:
1) Hans Pedersen
2) Rasmus Pedersen
3) Jacob Pedersen.
Andet ægteskab med Christence Rasmusdatter. B:
4) Karen Pedersdatter
5) Abelone Pedersdatter
6) Mads Pedersen
7) Anne Pedersdatter
8) Maren Pedersdatter
9) Birgitte Pedersdatter
10) Kirsten Pedersdatter
11) Johanne Pedersdatter
12) Søren Pedersen.
FM:
1 Hans Jørgensen
2 Anders Jørgensen
3 Laurids Jørgensen.
Registrering 29.4.1721.

124 Salome Jensdatter i Bogense. 12.5.1723, fol.339.
E: Laurids Olufsen. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
Registrering 18.12.1719.

125 Henrik Jørgensen, drejer i Bogense. 14.5.1723, fol.341B.
E: Kirsten Henriksdatter. B:
1) Jørgen Henriksen 14
2) Kirsten Henriksen 8.

126 Frands Rasmussen, snedker i Bogense. 28.12.1723, fol.343.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Niels Rasmussen i Egense
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Hansen i Tåstrup
3) søster Birgitte Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Egense
4) søster Irmgard Rasmusdatter g.m. Jens Hansen i Egense vejrmølle, begge døde. 3B:
a Hans Jensen 30
b Karen Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Egense
c Dorthe Jensdatter i Ringe mølle
5) søster Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen, murer i Skamby.
Registrering 25.8.1723.

127 Peder Mathiassen, købmand i Bogense. 24.8.1724, fol.352.
E: Marie Mathiasdatter Bolt. LV: [bror] Hannibal [Mathiassen] Bolt, præst i Allese og Broby. B:
1) Mathias Pedersen 23
2) Peder Pedersen Holst 21
3) Sybille Pedersdatter 20
4) Herman Pedersen 18
5) Birgitte Kirstine Pedersdatter 17
6) Anne Marie Pedersdatter 16
7) Anne Bolt Pedersdatter 12
8) Christian Pedersen 11
9) Dorthe Pedersdatter 4.
FM:
1 [morfar] Mathias Bolt, rådmand i Middelfart
2 Martin Holst.

128 Jørgen Christian Melhop, overformynder i Bogense. 25.10.1724, fol.388.
E: Beathe Andersdatter. LV: Meinert Nielsen Melhop. B:
1) Meinert Jørgensen Melhop, købmand
2) Henrik Jørgensen Melhop
3) Anders Jørgensen Melhop, i Kerteminde
4) Anne Jørgensdatter Melhop g.m. Laurids Olufsen i Næsbyhoved mølle.

129 Mads Poulsen i Bogense. 15.1.1725, fol.396B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Knud Andersen, skrædder. A:
1) søster Anne Poulsdatter g.m. Jørgen Ibsen i Tommerup ved søn Hans Jørgensen.
Registrering 28.11.1724.

130 Maren Pedersdatter i Bogense. 24.8.1724, fol.397B.
Enke efter Frands Rasmussen, skifte 28.12.1723 lbnr.126.
Afdødes B:
1) Hans Lauridsen, smed
2) en datter, død. 1B:
a Laurids Jensen.

131 Peder Ibsen, bødker i Bogense. 9.10.1725, fol.398B.
E: Karen. LV: Peder Nielsen Boller, handskemager. B:
1) Mette Pedersdatter 26
2) Jeppe Pedersen 23.

132 Kirsten Ibsdatter i Bogense. 10.4.1726, fol.402B.
Enke efter Hans Nielsen Thuesen, [skifte 16.2.1711 lbnr.98]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Hans Hansen
3) Jeppe Hansen
4) Anne Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
Registrering 21.10.1724.

133 Jørgen Mikkelsen Ambus, klejnsmed i Bogense. 3.8.1725, fol.404B.
E: Anne Lisbeth Pedersdatter. LV: Peder Nielsen Boller, handskemager. B:
1) Peder Jørgensen16
2) Mikkel Jørgensen 10
3) Johanne Jørgensdatter 5
4) Jørgen Jørgensen 2.
FM:
1 fars [halv]bror Mikkel Madsen
2 farbror Christian Filip Mikkelsen.

134 Golle Andersen i Bogense. 11.3.1727, fol.408.
E: Malene Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, grovsmed. A:
0) forældre [Anders Hansen Gollesen, skifte 6.11.1693 lbnr.44 og Birgitte Andersdatter, død]
1) bror Hans Andersen [i Harritslev i Skovby sogn]
2) bror Jens Andersen, død. 2B:
a Anders Jensen
b Birgitte Jensdatter
3) søster Karen Andersdatter, enke efter Vintzer Nielsen.

135 Anders Rasmussen Basse i Bogense. 6.7.1724, fol.412B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Basse. B:
6) Peder Andersen Basse
7) Jeppe Andersen Basse
8) Anne Cathrine Andersdatter, enke efter Peder Hansen, [skifte 27.1.1723 lbnr.123]
9) Sidsel Andersdatter g.m. Johan Frederik Richter
Niels Andersen Basse på Bregnholm.
Af første ægteskab B:
1) Claus Andersen i Harritslev
2) Rasmus Andersen i Hovedskov
3) Karen Andersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Ørbæk
4) Niels Andersen i Ørbæk
5) Maren Andersdatter g.m. Casper Hansen.

136 Niels Rasmussen Møller, skipper i Bogense. 23.5.1727, fol.414B, 418B.
E: Marie Sofie Bolt. LV: Gregers Holm. B:
1) Gertrud Nielsdatter 18
2) Henrikke Nielsdatter 3.
FM: Christen Rasmussen.

137 Peder Andersen, feldbereder i Bogense. 4.12.1727, fol.418B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jes Brixen. B:
1) Dorthe Pedersdatter
2) Lykke Pedersdatter.
FM: Jørgen Christensen Fanø.


Bogense Byfoged
Skifteprotokol
1727-1744

138Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.51-137