breil

Erik Brejls hjemmeside

BØGER

start

Se link til rettelser under hver enkelt bog


Nørvang Herred. Uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826. Udarbejdet af Erik Brejl.
Udgivet af Slægten 1995. ISBN 87-985050-4-1

Se bogen

Se bogen

Rettelser til bogen

Gå til top


Skanderborg Rytterdistrikt.....Uddrag af samtlige bevarede 3.002 skifter 1680-1765.
Udarbejdet af Erik Brejl. Udgivet af slægten 1995. ISBN 87-985050-6-8

Se bogen

Se bogen

Rettelser til bogen

Gå til top


Tyrsting Herred. Uddrag af de 552 indførsler i de bevarede tingbøger 1660-1664 og 1681-1683.
Udarbejdet af Erik Brejl. Udgivet af Slægten 1995. ISBN 87-985050-2-5

Se bogen

Se bogen

Rettelser til bogen

Gå til top


Tørrild Herred. Uddrag af de 894 skifter i herredets godser 1721-1816. Udarbejdet af Erik Brejl.
Publiceret af Slægten 1999. ISBN 87-90331-16-8

Se bogen

Se bogen

Rettelser til bogen

Gå til top


Voer og Nim samt Nørvang herreder. Uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850. Udarbejdet af Erik Brejl. Publiceret af Slægten 1997. ISBN 87-90331-05-2

Se bogen

Se bogen

Rettelser til bogen

Gå til top