Erik Brejls hjemmeside

Start

Bjerre herreds godsers skifteuddrag

[Barritskov gods]   [Boller og Møgelkær godser]   [Jensgård gods]  

[Palsgård gods]   [Rohden gods]   [Rosenvold gods]Barritskov gods
Skifteprotokol
1720-1817
ses herBarritskov gods
Skifteprotokol
1817-1850
G 365-5
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


1 Birthe Hansdatter på Klakring Mark. 22.11.1817, side 3, 23.
Enke efter Peder Pedersen. B: Peder, Hans Jørgen, Maren. FM: farbror Niels Pedersen Huus, morbror Rasmus Hansen i Glud. (Skiftet genoptaget fra den gamle protokol, side 940).

2 Peder Jørgensen, hjulmand i Over Barrit. 22.1.1818, side 18.
E: Karen Mortensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne Margrethe g.m. Laurids Andersen i Over Barrit, Morten 11. FM: farbror Thomas Jørgensen på Breth Mark. Første ægteskab med Karen Jørgensdatter. B: Niels Pedersen 42 i Barrithule, Jørgen Pedersen i Over Barrit, Karen Pedersdatter, død, var g.m. Hans Olufsen i Klejs Skov. 4B: Else Cathrine 14, Karen Marie 13, Mette Marie 8, Ulrikke 6, Anne Margrethe Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Andersen i Over Barrit. Uden for ægteskab B: Niels Peder 3, der er til opdragelse hos Peder Nielsen i Barrithule, Mette Marie Pedersdatter g.m. Carl Gustav Urvald, smed på Bredal Mark.

3 Niels Pedersen, hjulmand i Barrithule. 3.3.1818, side 6, 14, 36.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Rasmus Hansen sst, Hans Jørgen Pedersen, der ægter enken og fæster stedet. B: Anne Margrethe 13, Maren 10, Karen Marie 5, Hans Peder 2. FM: farbror Jørgen Pedersen, hjulmand i Over Barrit.

4 Anne Lauridsdatter i Barritskov By. 15.4.1818, side 9, 16, 29.
E: Jens Sørensen. B: Karen Marie 37 g.m. Jens Lauridsen i Horsens, Elisabeth 34, Søren 31, Niels 27, Jens 23, Elsebeth 21, Jørgen 18, Karen 15. FM: fasters mand Laurids Mikkelsen i Barrithule. (Sml. lbnr.13).

5 Jørgen Jensen i Over Barrit. 14.5.1818, side 11, 19.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. Af første ægteskab B: Jens 36 i Over Barrit, Christian 34 på stedet, Anne Marie g.m. Hans Hansen, snedker i Barrithule.

6 Jens Sørensen i Barritskov By. 16.6.1818, side 19, 28, 29, 31.
Enke efter Anne Lauridsdatter, skifte 15.4.1818 lbnr.4. B: Karen Marie 37 g.m. Jens Lauridsen i Horsens, Elisabeth 34, Søren 31, Niels 27, Jens 23, Elsebeth 21, Jørgen 18, Karen 15. FM: fasters mand Laurids Mikkelsen i Barrithule.

7 Niels Jensen, ugift i Barritskov By. 26.8.1818, side 25, 31, 33, 41.
A: søskende Søren Jensen 32, Jens Jensen 24, Jørgen Jensen 18, Elisabeth Jensdatter, Elsebeth Jensdatter, Karen Jensdatter, Karen Marie Jensdatter g.m. Jens Lauridsen i Horsens. FM: Laurids Mikkelsen i Barrithule. (Sml. lbnr.4).

8 Edel Marie Bendixdatter i Over Barrit. 8.9.1818, side 27, 29.
E: Jørgen Nielsen. B: Maren 4, Anne Kirstine 2. Afdøde var født på Sjælland.

9 Niels Jensen Thuesen i Barritskov By. 12.12.1818, side 34, 37, 39, 45.
E: Lene Nielsdatter, 70 år gammel. LV: Jørgen Nielsen i Over Barrit. A: bror Hans Jensen i Over Barrit, halvsøskende Peder Jensen 27, der tjener på Borupgård i Århus amt, Hans Jensen 24, soldat hos Jægerne i København, Kirsten Jensdatter i København.

10 Jørgen Henriksen, smed i Barritskov By. 9.1.1819, side 38.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Frederik Sørensen i Breth. B: Christian 22, Søren 15, Karen 10. Af første ægteskab B: Niels 38 i Barrithule, Kirsten g.m. Jens Jørgensen i Over Barrit, Trine, der tjener på Rosenvold.

11 Anne Cathrine Andersdatter, ugift i Breth. 7.7.1819, side 46, 48.
A: mor Karen Sørensdatter g.m. Rasmus Jensen på stedet, søskende Søren Andersen 30, tjener i Belle, Jens Jørgen Andersen 17, Anne Marie Andersdatter 20, Elsebeth Andersdatter 15. Arv efter afdødes far Anders Olufsen, skifte 23.3.1810.

12 Afkald i Breth. 16.8.1816 side 47.
Afkald fra Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Christensen i Breth for arv efter mor Ellen Jensdatter, skifte 7.2.1798, der var g.m hendes far Peder Nielsen i Breth til Peder Sørensen, der nu bebor Anne Pedersdatters fødegård.

13 Afkald i Barrithule. 31.12.1819, side 48.
Afkald fra Jørgen Jensen for arv efter mor Anne Lauridsdatter, skifte 15.4.1818 lbnr.4, der var g.m. hans far Jens Sørensen Budde til hans FM: Laurids Mikkelsen i Barrithule.

14 Afkald i Over Barrit. 31.12.1819, side 48.
Afkald fra Thomas Olufsen i Over Barrit for arv efter far Oluf Jensen sst, skifte 7.5.1801 til stedfar Niels Rasmussen sst.

15 Anne Marie Clemensdatter, der døde i Klejs. 9.6.1820, side 49.
E: Søren Sørensen Fisker i Barritskov By. B: Clemine 6 mdr.

16 Søren Sørensen i Barritskov By. 28.6.1820, side 50.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen Skrædder. B: Anne Kirstine 18, Anne 13, Søren 7, Rasmus 5, Maren 2. FM: farbror Hans Sørensen sst.

17 Frederik Jørgensen, smed i Barritskov By. 28.6.1820, side 51.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Jens Rasmussen i Barrithule. B: Mikkel 33, Jørgen 30, Laurids 27, Anne Kirstine 25, Marianne 21, Lucie 16. FM: farbror Søren Jørgensen, smed på Vrigsted Mark.

18 Johanne Jørgensdatter i Vesterby. 16.9.1820, side 53.
E: Søren Laubo. B: Anne 27, Anne Lene 24, Niels 22, Karen Marie 17, Else 15, Mette Cathrine 10. FM: Hans Madsen Damgaard i Vesterby.

19 Anne Marie Hansdatter i Over Barrit. 24.10.1820, side 56.
E: Søren Pedersen. B: Peder 9. FM: Niels Mikkelsen i Barrithule. Første ægteskab med Peder Thomsen. B: Thomas 30 i Vrigsted, Maren 22, Else Cathrine 19. Andet Ægteskab med Niels Jensen. B: Karen Marie 14, Bodil 12.

20 Marie Sørensdatter i Barrit. 13.12.1820, side 58.
E: Peder Sørensen. B: Pederine Kirstine 5, Søren 3. Første ægteskab med Peder Nielsen. B: Ellen 21, Jørgen 17, Bodil 14, Hans 11. Morten 9. FM: morbrødre Thomas Sørensen i Barritskov By, Niels Sørensen i Barrit.

21 Maren Pedersdatter, ugift i Over Barrit. 21.12.1820, side 60, 70.
A: mor [Anne Marie Hansdatter, skifte 24.10.1820 lbnr.19], var g.m. Søren Pedersen på stedet, søskende Thomas Pedersen 30 i Vrigsted, Else Cathrine Pedersdatter 18, halvsøskende Karen Marie Nielsdatter 14, Bodil Nielsdatter 12, Peder Sørensen 9. FM: Niels Mikkelsen i Barrithule.

22 Afkald i Klakring. 26.7.1820, side 61.
Afkald fra Anne Kirstine Knudsdatter g.m. Hans Nielsen i Klakring for arv efter far Knud Mortensen, skifte 19.7.1794.

23 Afkald i Nebsager 23.12.1820, side 62.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Morten Jensen for arv efter mor Anne Bertelsdatter, skifte 6.12.1798 og efter far Jørgen Sørensen Budde, skifte 18.12.1811 til hendes stedfar Mikkel Mikkelsen.

24 Anders Pedersen, et barn i Over Barrit. 30.12.1820, side 62.
A: mor Mette Thomasdatter g.m. Mikkel Jensen på stedet.

25 Laurids Mikkelsen i Barrithule. 31.1.1821, side 63, 67.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen sst. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Barrithule
2) bror Mikkel Mikkelsen i Barrithule
3) søster Anne Cathrine Mikkelsdatter, død, var sidst g.m. Peder Jensen i Nørløkke. 7B:
a Mikkel Jørgensen i Hyrup
b Jørgen Jørgensen 28 i Nørløkke
c Laurids Jørgensen 24 i København
d Maren [Jørgensdatter] g.m. Mikkel Olufsen i Røjkærgård
e Karen Marie [Jørgensdatter] g.m. Jens Henriksen i Gramtange
f Karen [Jørgensdatter] g.m. Jens Pedersen i Over Barrit
g Anne [Jørgensdatter] 20 i Nørløkke
4) søster Mette Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen i Barrithule
5) søster Kirsten Mikkelsdatter, enke efter Frederik Smed i Barritskov By
6) halvsøster Mette Marie g.m. Rasmus Hansen den ældre i Barrithule.

26 Birthe Marie Iversdatter, ugift i Over Barrit. 2.3.1821, side 66.
A: mor Karen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Jensen i Over Barrit, bror Anders Iversen 13, Maren Iversdatter 10. FM: Peder Jensen i Over Barrit, Henrik Rasmussen i Barritskov By. Arv efter far Iver Andersen, skifte 9.6.1815.

27 Dorthe Marie Henriksdatter i Barritskov By. 24.7.1821, side 74, 89.
E: Thomas Sørensen. B: Jens Henrik 9, Søren 7. FM: morbror Jens Henriksen i Gramtange.

28 Else Jørgensdatter i Vesterby. 14.8.1821, side 76.
E: Jens Pedersen. B: Jens 38 på Ravnholt Mark, Anne Kirstine 34 på stedet, Jens Bredal 28 i Klakring, Anne Cathrine 30 i København. FM: Jørgen Winther i Vesterby.

29 Afkald i Åstrup. 19.1.1821, side 78.
Afkald fra Rasmus Jensen for arv efter mor Karen Rasmusdatter, skifte 6.7.1811 og efter far Jens Andersen i Breth, skifte 14.12.1811 til bror Jens Jensen på Breth Mark.

30 Afkald i Barritskov By. 6.3.1821, side 78.
Afkald fra Thomas Pedersen for arv efter søster Maren Pedersdatter, skifte 21.12.1820 lbnr.21.

31 Afkald i Barritskov By. 28.6.1821, side 78, 89.
Afkald fra Jens Jørgen Andersen for arv efter far Anders Olufsen i Breth, [skifte 23.3.1810] til stedfar Rasmus Jensen.

32 Afkald i Ringstholm i As sogn. 3.7.1821, side 79, 89.
Afkald fra Jørgen Sørensen 28 for arv efter bror Niels Sørensen og efter far Søren Nielsen i Ravnsborg ved FM: Valdemar Nielsen i Hornumkær, Iver Nielsen i Hornum.

33 Afkald i Hellebjerg Mølle. 3.7.1821, side 79, 90.
Afkald fra Jens Bredal Sørensen for arv efter bror Niels Sørensen og efter far Søren Nielsen i Ravnsborg ved FM: Valdemar Nielsen i Hornumkær, Iver Nielsen i Hornum.

34 Afkald i Ravnsborg. 3.7.1821, side 80, 90.
Afkald fra Anders Winther Sørensen for arv efter bror Niels Sørensen og efter far Søren Nielsen i Ravnsborg ved FM: Valdemar Nielsen i Hornumkær, Iver Nielsen i Hornum.

35 Hans Sørensen i Vrigsted. 24.12.1821, side 81, 102.
E: Elsebeth Mathiasdatter. LV: Peder Nielsen i Over Vrigsted, Christen Andersen, der ægter enken og fæster stedet. B: Mathias 11, Frederik 5, Morten 2. FM: farbror Jens Sørensen i Stouby Skov. Af første ægteskab B: Enevold 30 på stedet, Else 25 sst, Abelone 21, Anne Kirstine 13. FM: M. Madsen, skolelærer i Vrigsted.

36 Afkald i Breth. 11.12.1821, side 83.
Afkald fra Anne Kirstine Frederiksdatter g.m. Peder Sørensen for arv efter far Frederik Jørgensen, smed i Barritskov By, skifte 28.6.1820 lbnr.17.

37 Afkald i Barritskov By. 22.12.1821, side 84.
Afkald fra Christiane Henriksdatter g.m. Jørgen Frederiksen for arv efter far Henrik Henriksen i Gramtange.

38 Afkald i Bisholt. 22.12.1821, side 84, 90.
Afkald fra Peder Pedersen Huus for arv efter mor Birthe Hansdatter i Klakring, skifte sluttet 15.7.1818 lbnr.1 ved FM: morbror Rasmus Hansen.

39 Afkald i Klakring. 31.12.1821, side 85, 89.
Afkald fra Peder Rasmussen for arv efter far Rasmus Pedersen i Klakring, skifte 9.5.1797, der var g.m. Anne Marie Pedersdatter og efter farbror Laurids Pedersen i Klakring, skifte sluttet 9.8.1809.

40 Afkald på Klakring Mark. 31.12.1821, side 85, 89.
Afkald fra Birthe Rasmusdatter g.m. Jens Enevoldsen for arv efter far Rasmus Pedersen i Klakring, skifte 9.5.1797 og efter farbror Laurids Pedersen i Klakring, skifte sluttet 9.8.1809.

41 Afkald fra Bråskov. 30.11.1821, side 86.
Afkald fra Anders Jensen for arv efter mor Karen Rasmusdatter, skifte 6.7.1811 og efter far Jens Andersen i Breth, skifte 14.12.1811 til bror Jens Jensen på Breth Mark.

42 Mikkel Jensen Haul i Over Barrit. 23.3.1822, side 87, 95.
E: Mette Thomasdatter. LV: Rasmus Hansen den yngre i Barrithule, Laurids Thomsen i Rårup. A: søskende Søren Jensen på Nøttrup Mark, Morten Jensen i Havrebjerg i Nebsager sogn, Karen Jensdatter g.m. Mads Olufsen i Nebsager, Ingeborg Jensdatter, enke efter Niels Pedersen i Gramrode, Anne Marie på Skerrildgård Mark.

43 Hans Jensen i Over Barrit. 29.3.1822, side 92.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Christian 26, Jens 23, Niels 17, Johanne Kirstine. FM: farbror Hans Jensen.

44 Anne Madsdatter i Breth. 31.5.1822, side 93.
E: Peder Jensen. B: Niels 11, Mads 9, Anne Johanne 5, Rasmus 3, Anne Malene 9 mdr. Første ægteskab med Niels Pedersen i Hornum. B: Mette Marie 14. FM: morbror Søren Madsen i Hornum.

45 Jens Hansen Buhl i Barrithule. 31.5.1822, side 96, 98, 45.
E: Maren Bertelsdatter. LV: bror Niels Bertelsen, smed i Over Barrit. B: Hans 24, Christian 17, Karen Marie g.m. Niels Huus i Horsens, Marie Kirstine 20. FM: morbror Søren Bertelsen, smed i Vrigsted.

46 Else Nielsdatter Krag i Barritskov By. 31.5.1822, side 98.
E: Laurids Frandsen. B: Niels i Breth, Karen Marie g.m. Jørgen Rasmussen Skrædder i Barritskov By, Ingeborg g.m. Peder Rasmussen Skøtte i Barritskov By.

47 Hans Andersen i Revsgård i Rårup sogn. 10.7.1822, side 99, 104.
Registrering på grund af gæld.

48 Anne Kirstine Frederiksdatter i Breth. 26.11.1822, side 106, 117.
E: Peder Sørensen. B: Frederikke Marie 5 mdr. FM: morbror Mikkel Frederiksen i Stouby.

49 Afkald i Hyrup i Stouby sogn. 26.6.1822, side 109.
Afkald fra Christiane Henriksdatter g.m. Jørgen Frederiksen for arv efter bror Søren Henriksen i Gramtange, skifte 4.6.1817.

50 Regning i Horsens. 27.9.1822, side 110.
Regning for Else Cathrine Hansdatters ophold på amtets sygehus i Horsens.

51 Frederik Sørensen Revsgaard i Breth. 1.3.1823, side 112, 125, 163.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Jørgensen Fynbo i Breth, Oluf Hansen, smed sst, der ægter enken og fæster stedet. B: Søren 19, Gertrud 15, Søren Peder 10, Johanne 8, Jens 5, Laurids 2, Frederik født 1.3.1823. FM: Peder Sørensen i Breth. Første ægteskab med [Gertrud Nielsdatter]. B: Niels 28, Maren 22. FM: morbror Terkild Vammen i Revsgårdlund.

52 Frederikke Marie Pedersdatter, 6 mdr gammel i Breth. 5.7.1823, side 119.
A: far Peder Sørensen i Breth, enkemand efter [Anne Kirstine Frederiksdatter, skifte 26.11.1822 lbnr.48]. Afdøde opholdt sig hos Kirsten Mikkelsdatter, enke efter Frederik Smed i Barritskov By.

53 Laurids Nielsen i Barrithule. 30.7.1823, side 120.
E: Inger Marie Andersdatter. LV: Mikkel Jensen sst. B: Søren Lauridsen 25, Karen Lauridsdatter g.m. Søren Pedersen, hjulmand i Over Barrit. Af første ægteskab B: Niels Lauridsen 40, har været stykkusk, men er rømt til Holsten i 1807, Anne Marie Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Fynbo i Breth. 3B: Peder 26 i Ravnsborg, Laurids 25 i Horsens, Birthe Cathrine i Ringstholm, Anne Lauridsdatter g.m. Laurids Jensen, snedker ved Klejsbro, Anne Kirstine Lauridsdatter, vanvittig. FM: Hans Hansen Skrædder.

54 Peder Jensen Hviin i Klakring. 20.9.1823, side 121.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jens Falster i Klakring. B: Stine 25, Mette Marie 22, Jens 21, Christoffer 18, Laurids 10. FM: farbror Morten Hviin i Barritskov By, Jens Enevoldsen på Klakring Mark.

55 Mikkel Jensen Koch, ugift i Barritskov By. 1.10.1823, side 123, 129, 136.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Dines Mikkelsen på stedet, søskende Johanne Kirstine [Jensdatter] 19, Peder Jensen 16, Anne [Jensdatter] 14, Niels Peder Jensen 11, Jens Jensen 8, halvsøster Anne Cathrine [Dinesdatter] 4. FM: Anders Mikkelsen i Rønholtskrog, Rasmus Mikkelsen, skovfoged i Rand.

56 Rasmus Hansen i Over Barrit. 27.11.1823, side 128.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Villumsen. B: Hans 23, Karen Marie 20, Anne Margrethe 17, Niels 14, Marianne 11. FM: Thomas Hansen.

57 Inger Marie [Andersdatter] i Barrithule. 27.1.1824, side 131, 136, 150, 156, 164.
Enke efter Laurids Nielsen, [skifte 30.7.1823 lbnr.53]. B: Søren 25, Karen g.m. Søren Pedersen, hjulmand i Over Barrit, nu i Barrithule. Desuden nævnes afdødes steddatter Stine. FM: Hans Hansen.

58 Afkald i Ravnsborg. 30.4.1823, side 134.
Afkald fra Laurids Jensen for arv efter mor Rebekka Jensdatter, [fejl, skal være Nielsdatter], skifte 14.5.1811, var g.m. Jens Tanneberg [formentlig fejl, skal være Tanderbek], skovfoged i Barrittykke ved FM: Jochum Christensen Skøtte.

59 Afkald i Breth, Revsgård og Klejs. 16.1.1824, side 135.
Afkald for arv efter Kirsten Jensdatter i Rårup sogn fra A:
1) bror Anders Jensen i Klejs. Afkald 10.2.1824
2) bror Peder Jensen i Breth. Afkald 11.2.1824
3) søster Anne Cathrine Jensdatter. Afkald 10.2.1824 ved FM: Hans Andersen i Revsgård
4) søster Ingeborg Jensdatter. Afkald 10.2.1824 ved FM: Hans Andersen i Revsgård
5) bror Jens Jensen på Breth Mark, der har ordnet det praktiske.

60 Abelone Hansdatter i Vrigsted. 27.3.1824, side 137.
E: Rasmus Pedersen Stærk. B: Inger Marie 9, Laurids 7, Peder 4. FM: farbror Jens Pedersen Stærk på Revsgård Mark. Første ægteskab med Laurids Jensen. B: Birthe Lauridsdatter 22, Karen Lauridsdatter 20, Jens Lauridsen 18, Hans Lauridsen 16, Ellen Lauridsdatter 12. FM: mosters mand Rasmus Hansen Clausen i Barrithule.

61 Birgitte Hansdatter i Ravnsborg. 12.4.1824, side 140, 151, 170, 174, 176, 189.
E: Hans Hansen, forpagter. B: Cathrine Sofie Vilhelmine 9, Niels Juul 6, Maren 3. FM: morfar Hans Frandsen i Vrigsted, Jørgen Winther i Vesterby.

62 Bertel Jørgensen Bejer i Barrithule. 11.5.1824, side 143.
E: Karen Jensdatter, over 60 år gammel. LV: Hans Andersen i Revsgård. B: Jens 40 i Stouby, Jørgen 38 i Staksrode, Niels 28 på stedet, Karen 23 sst, Johanne Kirstine 21. FM: Rasmus Mikkelsen i Rand.

63 Maren Knudsdatter i Over Vrigsted. 19.6.1824, side 147.
E: Hans Frandsen. B: Birgitte Hansdatter, [skifte 12.4.1824 lbnr.61], var g.m. Hans Hansen i Ravnsborg. 3B: Cathrine Sofie Vilhelmine 9, Niels Juul 6, Maren 3, Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Østergaard i Vrigsted, Lisbeth Hansdatter 26, Knud Hansen 23.

64 Hans Andersen, der lever i Revsgård. 22.6.1824, side 149, 151, 165.
Opbudsbo på grund af gæld.

65 Peder Hansen, ladefoged i Klakring. 2.9.1824, side 157, 160.
E: Anne Rasmusdatter, 57 år. LV: Knud Rasmussen sst. B: Hans 26, Kirstine g.m. Christen Nielsen sst, Karen Marie i Horsens. FM: Jens Møller i Klakring.

66 Malene Maren i Korsbækhoved Skovriderbolig. 6.11.1824, side 159.
E: [Johan Peder] Klein, skovrider. B: Caroline 18, Barbara 16, Marie 15, Ludvig Henrik 13, Niels Georg 11, Charlotte 10, Frederik Vilhelm 8, Carl Christian 6, Sofie 4, Louise Frederikke 2, Theodor August 6 uger.

67 Jens [Lauridsen] Tanderbek, skovfoged i Barrittykke Skovhus på Barritskov Hovedgård takst. 13.12.1824, side 161.
E: Karen Olufsdatter. LV: Søren Nielsen Koch i Kochborg. B: Anne Mathilde 11, Oluf 10, Thomas 8, Nikolaj 6, Christen Møller 4. FM: Niels Sørensen i Brunbankhus. Første ægteskab med Rebekka Nielsdatter, skifte 14.5.1811. B: Laurids 20, Niels Preben 18, Mette Margrethe.

68 Jens Hansen Ebsen i Over Barrit. 22.1.1825, side 163, 172, 187.
E: Anne Frandsdatter, 44 år. LV: bror Peder Frandsen i Vrigsted Løgballe. B: Frands 17, Niels Vestergaard 14, Rasmus 9. FM: farbror Thomas Hansen i Barritskov By. Af første ægteskab B: Hans i Barrithule, død. 1B: Jens 10, Thomas 39 på stedet, Karen Marie 36 sst, Anders 30 sst. Af andet ægteskab B: Trine 20. FM: Jens Jørgensen i Over Barrit.

69 Marianne Jensdatter i Breth. 15.3.1825, side 169.
E: Morten Jørgensen Fynbo. B: Birgitte 20, Gertrud 19, Georgine 18, Jens Møller 5. FM: morbror Jens Møller i Klakring.

70 Afkald i Over Barrit. 12.2.1825, side 172.
Afkald fra Anders Iversen for arv efter far Iver Andersen i Over Barrit, skifte sluttet 24.8.1815 og efter søster Birthe Marie, skifte 2.3.1821 lbnr.26.

71 Afkald i Barritskov By. 24.6.1824, side 173.
Afkald fra Lucie Frederiksdatter g.m. Niels Jensen i Barritskov By for arv efter far Frederik Jørgensen, smed i Barritskov By, skifte 28.6.1820 lbnr.17.

72 Afkald i Barrithule. 24.6.1824, side 173.
Afkald fra Marianne Frederiksdatter for arv efter far Frederik Jørgensen, smed i Barritskov By, skifte 28.6.1820 lbnr.17.

73 Hans Jensen Pærgaard i Klakring. 16.4.1825, side 175, 178, 183.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Winther i Vesterby. B: Anne Kirstine 15, Jens 7. FM: Jørgen Albertsen i Klejs.

74 Johanne Kirstine Jensdatter på Vesterby Mark. 3.5.1825, side 178, 189, 196, 200, 202.
Udenfor ægteskab B: Jens Peder Andreasen 15. FM: Jens Hansen Vendelbo i Klakring. Afdøde boede hos sin stedfar Jens Pedersen på Vesterby Mark.

75 Peder Jørgensen, snedker i Breth. 18.5.1825, side 180, 188, 192, 197.
E: Johanne Pedersdatter. LV: M. Madsen, skolelærer i Vrigsted, Søren Jensen, der ægter enken. B: Ellen 17, Lene Marie 11, Jørgen 5. FM: mors svoger Jørgen Christensen i Breth. Skøde fra afdødes far Jørgen Pedersen, snedker i Breth 2.4.1817. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Pedersen.

76 Maren Nielsdatter Bro i Barrithule. 2.9.1825, side 185.
E: Rasmus Hansen den yngre. B: Rasmus Nielsen Rasmussen 13, Niels 11, Hans 10, Karen 6, Maren 5, Ellen 3, Jens 2, Anne 6 uger, Anne Cathrine 6 uger. FM: Mikkel Jensen Bjerregaard i Barrithule.

77 Mette Jørgensdatter i Barrithule. 10.1.1826, side 198, 211.
E: Niels Pedersen. B: Maren 10, Anne 8, Marianne 6, Peder 5, Karen 4. FM: Rasmus Hansen den yngre i Barrithule. Uden for ægteskab B: Mette Marie 20.

78 Christoffer Jørgensen i Barritlund. 27.1.1826, side 200, 205.
E: Karen Knudsdatter. LV: søn Jens Olufsen. A: søster Karen Jørgensdatter hos svigersøn Søren Pedersen i Hostrup.

79 Afkald i Over Barrit. 27.1.1826, side 202.
Afkald fra Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Over Barrit for arv efter far Jørgen Jørgensen, skifte 18.11.1799, og efter mor Anne Marie Mikkelsdatter i Nørløkke, skifte 9.5.1814.

80 Kirsten Jensdatter i Klakring. 20.3.1826, side 203, 206.
E: Oluf Jørgensen. Første ægteskab med Frederik Andersen. B: Inger Marie 31. Andet ægteskab med Søren Jensen. B: Frederik 28, Jens Jørgen 18, Mette Kirstine. FM: Morten Christensen i Klakring.

81 Laurids Mortensen i Klakring. 28.4.1826, side 206.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jørgensen Daugaard i Klakring. B: Abelone. FM: Jørgen Winther i Vesterby. Første ægteskab med [Ingeborg Mortensdatter, skifte 1.2.1797]. B: Morten 48 i Klakring Fattighus, Anne g.m. Niels Sørensen i Barrittykke Skovhus, Kirsten i København.

82 Jens Nielsen i Albækhoved. 12.5.1826, side 210, 212.
E: Inger Marie Jespersdatter. LV: Anders Christensen, skovfoged. B: Dorthe Marie 12. FM: Jørgen Jespersen på Ravnholt Mark.

83 Karen Mikkelsdatter i Over Barrit. 29.7.1826, side 212, 215.
E: Rasmus Jensen. Første ægteskab med Iver Andersen, skifte sluttet 24.8.1815. B: Anders 19, Maren 17. FM: Niels Rasmussen i Over Barrit.

84 Christiane Jensdatter i Over Barrit. 28.11.1826, side 214.
E: Jens Hansen Villumsen. A: søster Anne Jensdatter, enke i Hornum, søster Karen [Jensdatter], død, var g.m. Niels Rasmussen i Staksrode. 2B: Grethe, Kirstine, søster Anne Cathrine [Jensdatter] g.m. Rasmus Sørensen i Over Vrigsted.

85 Afkald på Barritskov. Snapsting 1826, side 219.
Afkald fra Maren Jørgensdatter g.m. Mikkel Jørgensen, gørtler i Horsens for arv efter mor Elisabeth Jørgensdatter, skifte 23.5.1793 og efter far Jørgen Jørgensen, skifte 12.5.1798.

86 Afkald på Barritskov. 17.6.1826, side 220.
Afkald fra Peder Jensen Koch for arv efter far Jens Mikkelsen Koch i Barritskov By ved FM: farbrødre Anders Mikkelsen i Rønsholtskrog og Rasmus Mikkelsen, skovfoged i Rand.

87 Afkald på Barritskov. 17.6.1826, side 221.
Afkald fra Anne Marie Andersdatter g.m. Jørgen Jensen for arv efter far Anders Olufsen i Breth, skifte 23.3.1810.

88 Afkald på Barritskov. 1.9.1826, side 221.
Afkald fra Hans Jørgen Pedersen for arv efter mor Birthe Hansdatter Huus på Klakring Mark, skifte 23.10.1817 lbnr.1 ved FM: Rasmus Hansen i Glud.

89 Afkald i Vejle. 30.12.1826, side 222.
Afkald fra Christian Olufsen i Vejle, "der nu har fyldt lavalder" ved FM: Hans Hansen, snedkermester i Barrithule.

90 Afkald i Vrigsted. 28.6.1826, side 222.
Afkald fra Jens Lauridsen for arv efter far Laurids Jensen i Over Vrigsted, skifte 17.7.1812 ved FM: M. Madsen.

91 Karen Marie Bering i Barritskov By. 20.2.1827, side 223.
E: Jens Sørensen, gartner. B: Elisabeth Cathrine 20, Anne Margrethe 19. FM: Niels Rasmussen sst.

92 Afkald på Barritskov. 6.7.1827, side 224.
Afkald fra Karen Marie Jensdatter g.m. Søren Andersen i Vejle for arv efter forældre, skifte 16.5.1795 og skifte 14.12.1811. (Sml. lbnr.29, 41).

93 Afkald i Hostrup. 23.6.1827, side 225.
Afkald fra Christiane Thomasdatter g.m. Laurids Olufsen i Hostrup og fra dennes søster Marie Thomasdatter for arv efter far Thomas Hansen i Hornsyld. Desuden nævnes en søster Maren Thomasdatter, tjenestepige i Hyrup, begravet 27.4.1814 i Stouby og en søster Anne Kirstine Thomasdatter.

94 Afkald på Barritskov. Snapsting 1827, side 226.
Afkald fra Jens Jensen i Breth på samtlige arvingers vegne for arv efter søster Ingeborg Jensdatter, dødsanmeldelse 10.3.1826. Underskrevet af Jens Jensen, Anders Jensen, Peder Jensen, Mikkel Sørensen [g.m. Anne Cathrine Jensdatter], Morten Fynbo, Hans Jensen, Søren Nielsen. (Sml. lbnr.59).

95 Afkald på Barritskov. 10.7.1827, side 227.
Afkald fra Maren Pedersdatter g.m. Niels Sørensen, smedesvend for arv efter mor Birthe Hansdatter, skifte 23.10.1827 [formentlig fejl, skal være 23.10.1817 lbnr.1].

96 Søren Laubo i Vesterby. 25.2.1828, side 228.
[Enkemand efter Johanne Jørgensdatter, skifte 16.9.1820 lbnr.18]. B: Anne Sørensdatter, Anne Lene Sørensdatter, død, var g.m. Jørgen Christensen, smed i Ildved i Hvejsel sogn. 3B: 3 døtre, Niels Sørensen 29, Karen Marie Sørensdatter, Else Sørensdatter. FM: Jørgen Winther i Vesterby.

97 Peder Jensen i Breth. 26.4.1828, side 232, 235, 245.
E: Anne Hansdatter, 56 år. LV: Mads Olufsen i Nebsager, Morten Jørgensen Fynbo i Breth.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Sørensdatter, skifte Barritskov 29.4.1790].
[Andet ægteskab med Karen Mikkelsdatter, skifte 29.4.1796]. B: Jens 34 på stedet.
[Tredje ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 7.7.1810]. B: Hans 31 i Breth, Karen 30 i Hornsyld, Øllegaard 29 i Vrigsted, Søren 27, Stine 26 i Vrigsted, Mikkel 23, Jens Jørgen 19.
[Fjerde] ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 31.5.1822 lbnr.44. B: Niels 16, Mads 14, Anne Johanne 12, Rasmus 8, Anne Malene 7. FM: fars halvbror Rasmus Mikkelsen, skovfoged i Rand.

98 Anne Pedersdatter i Breth. 26.4.1828, side 234, 237, 247.
E: Jørgen Christensen. B: Christen 14, Marianne 12, Rasmus 8, Ellen 6, Anne Kirstine 4, Jensine 3. Arv i boet til enkemandens søskende Johanne Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Klakring, Karen Christensdatter, Anne Christensdatter, Marianne Christensdatter separeret fra Niels Mathiasen, skomager i Horsens, Johanne Kirstine Christensdatter efter deres mor Marianne Jørgensdatter, skifte 13.5.1797. Desuden nævnes enkemandens svoger Søren Sørensen i Klakring.

99 Hans Madsen Damgaard i Vesterby. 19.8.1828, side 238, 249, 252.
E: Karen Hansdatter. LV: Jørgen Winther i Vesterby. B: Frederik i Klakring, Mette Marie g.m. Niels Dahl i Hornum, Karen g.m. Søren Jensen Hjulmand på Klakring Mark, Johanne Marie g.m. Laurids Rasmussen, snedkermester i Horsens.

100 Afkald på Barritskov. 26.6.1828, side 239.
Afkald fra Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen for arv efter far Søren Nielsen i Ravnsborg, skifte 19.9.1815 og efter hendes bror Niels Sørensen.

101 Afkald på Barritskov. 16.7.1828, side 240.
Afkald fra Anne Cathrine Jensdatter g.m. Mikkel Sørensen for arv efter mor Ingeborg Rasmusdatter, skifte 16.5.1795 og efter far Jens Andersen i Breth, skifte 14.12.1811.

102 Afkald på Barritskov. 8.7.1828, side 240.
Afkald fra Poul Gotfredsen, der er fyldt 18 år for arv efter far Gotfred Pederstrup i Barritskov Mølle, skifte 30.10.1811.

103 Afkald i Vrigsted. 30.6.1828, side 241.
Afkald fra Hans Lauridsen for arv efter far Laurids Jensen i Over Vrigsted ved FM: M. Madsen, skolelærer i Vrigsted.

104 Afkald i København. 8.6.1828, side 242.
Afkald fra Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Rasmussen Brorfelde for arv efter mor Ingeborg Mortensdatter i Klakring, skifte 1.2.1797 og efter far Laurids Mortensen, skifte 28.4.1826 lbnr.81.

105 Niels Jørgensen Daugaard i Klakring. 13.12.1828, side 242, 253.
E: Mette Sofie Christensdatter, 67 år. LV: Morten Christensen i Klakring. B: Knud 31 i Lindved, Niels 26, Maren g.m. Peder Jensen Falster i Klakring. Desuden afkald fra Hans Nielsen på sin hustrus vegne.

106 Maren Nielsdatter i Gramtange. 14.3.1829, side 255.
E: Søren Jensen. B: Anne 9, Karen 7, Amalie 5, Anne Mathilde 3, Anne Cathrine 1. Uden for ægteskab B: Margrethe 14 hos Thomas Poulsen i Klakring Strandhuse.

107 Anne Marie Pedersdatter i Over Barrit. 12.6.1830, side.259, 262.
E: Niels Nielsen. Af første ægteskab B: Peder Pedersen 11, Hans Peder10, Terkild 7. FM: morbror Søren Pedersen i Hedensted.

108 Rasmus Rasmussen Svendsen i Over Barrit. 12.3.1831, side 264, 272.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Niels 37i Klejs, Jørgen 35, tjener i Barrit, Rasmus 33 i Breth, Anne Lisbeth 17, Rasmus 14, Niels 11. FM: Christian Jørgensen i Over Barrit.

109 Niels Rasmussen i Over Barrit. 26.5.1831, side 266, 273.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: kirkesanger Madsen i Vrigsted. B: Oluf 25, Bodil Marie 20, Karen 17, Peder 14. FM: Peder Jensen Thorborg i Over Barrit.

110 Mikkel Mikkelsen i Barrithule. 21.6.1831, side 269, 275, 277.
E: Johanne Marie Olufsdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Anne 19, Mikkel 14, Marianne 12, Oluf 10, Rasmus 7, Maren 5, Laurids 2. FM: Niels Jensen Bjerremand i Barritskov By, født værge Niels Mikkelsen, der er affældig.

111 Maren Bertelsdatter i Barrithule. 10.12.1831, side 277, 281.
[Enke efter Jens Hansen Buhl, skifte 31.5.1822 lbnr.45]. B: Karen Marie Jensdatter 35 g.m. Niels Pedersen Huus i Horsens, Hans Jensen Buhl 33 på stedet, Marie Kirstine 30 g.m. Laurids Jørgensen i Staksrode, Christian Jensen Buhl 26 på Nørløkke.

112 Johanne Marie Andersdatter i Breth. 9.1.1832, side 282, 289.
E: Morten Jørgensen [Fynbo]. B: Marianne 5, Grethe 3, Johanne Marie 6 uger. FM: Jens Andersen i Vrigsted, Jens Lauridsen på Breth Mark. Enkemandens første ægteskab med Maren [dvs. Marianne] Jensdatter, [skifte 15.3.1825 lbnr.69]. B: Birgitte, Gertrud, Georgine, Jens Møller.

113 Mette Cathrine Andersdatter i Barrithule. 23.1.1832, side 285, 287, 288.
E: Peder Nielsen Bank. A: søskende Niels Andersen i Hornum, Christen Andersen i Vrigsted, Karen Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen Hofgaard i Rårup, Birthe Cathrine Andersdatter g.m. Niels Olufsen i Breth, Edel Cathrine Andersdatter, død. 1B: Anders Madsen i Vrigsted.

114 Jens Hansen Villumsen i Over Barrit. 25.1.1833, side 293, 294.
E: Else Cathrine Iversdatter. LV: Laurids Iversen i Daugaard, Hans Lauridsen Ustrup, der ægter enken. B: Iver 5, Jens, nyfødt. FM: Jørgen Hansen Villumsen på Breth Mark.

115 Hans Nielsen Thuesen i Barritskov By. 20.12.1833, side 296, 300.
E: Maren Andersdatter, 45 år. LV: Peder Skøtte i Barritskov By, Søren Rasmussen i Lindved, der ægter enken. B: Anders 11, Frederik Christian 6, Søren 2. FM: farbror Niels Nielsen Thuesen i Over Barrit.

116 Anne Kirstine Jørgensdatter i Barritskov By. 23.12.1833, side 298.
E: Hans Mikkelsen. B: Jørgen 22, Mikkel 18. FM: Hans Jensen Buhl i Barrithule.

117 Maren Jørgensdatter i Klakring. 2.7.1834, side 302.
E: Frederik Sørensen. B: Søren 7, Kirsten 5, Maren 6 mdr.

118 Mette Thomasdatter i Over Barrit. 29.8.1834, side 304.
E: Jørgen Sørensen. A: bror Laurids Thomsen i Rårup, halvbror Jonas Jonasen i Rårup, død. 4B: Peder Jonasen, tjener i Horsens, Mikkel Jonasen, tjener sst, Mette Marie Jonasdatter, tjener i Rårup, Anne Marie Jonasdatter, død på Randersegnen. 2B: 2 døtre. Testamente af 13.12.1826.

119 Rasmus Rasmussen i Barritskov By. 16.11.1834, side 305, 307.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Niels Jørgensen, smed i Barrithule. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Rohden Skov
2) bror Thomas Rasmussen i Hyrup
3) søster Mette Rasmusdatter i Tønninggård i Vrigsted, død. 3B: Rasmus Mikkelsen 30, Andreas Mikkelsen 25, en datter
4) halvbror Peder Rasmussen i Hyrup
5) halvsøster Marianne Rasmusdatter g.m. Niels Enevoldsen i Sejet
6) halvsøster Karen Marie Rasmusdatter, enke i Breth
7) halvsøster Maren Rasmusdatter i Horsens. FM: Niels Bjerremand i Barritskov By.

120 Karen Marie Nielsdatter i Barritskov By. 10.3.1835, side 309.
E: Hans Mikkelsen. A: far Niels Rasmussen i Barritskov By.

121 Jens Sørensen, gartner i Barritskov By. 17.10.1835, side 311, 314.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Peder Rasmussen Skøtte i Barritskov By. B: Karen Marie 3. Første ægteskab med [Karen Marie Bering, skifte 20.2.1827 lbnr.91. B: Lise g.m. Anton Boye, snedkermester på Skanderborgegnen, Anne Margrethe g.m. Mads Nielsen på Bredstrup-kanten.

122 Peder Jensen Thorberg i Over Barrit. 27.2.1836, side 317.
E: Mette Pedersdatter. LV: Morten Jørgensen Fynbo i Breth. A: søster Karen Jensdatter g.m. Jens Nielsen, tømrer i Skjold, halvbror Søren Jensen i Brund.

123 Oluf Jensen i Klakring. 29.2.1836, side 318.
E: Bodil Marie Bentsdatter, 60 år. LV: Peder Mortensen sst. B: Jens i Barrithule, Niels i Vesterby, Rasmus 21, Maren g.m. Niels Laubo i Vesterby, Mette Marie 27, Anne Kirstine 24. (Enken kaldes også Bodil Marie Bendixdatter).

124 Jørgen Jensen Hau i Over Barrit. 3.10.1836, side 321, 336.
E: Mette Marie Pedersdatter, 53 år. LV: Poul Pedersen i Bjerre, Jens Jørgensen i Hyldborg. B: Anne Cathrine 31, Peder 29, Anne 24, Jørgen 21, Marie 13, Anne Kirstine 9. FM: Jørgen Sørensen i Over Barrit. Første ægteskab med Cathrine Hansdatter, skifte 1805. B: Karen Marie, skal have været gift i Haderslev, Anne Cathrine g.m. Jens Frandsen i Vrigsted Løgballe.

125 Karen Marie Isaksdatter i Barrithule. 25.10.1836, side 324, 331.
E: Jens Jørgensen Eller. B: Kirsten 20, Isak 18, Jørgen 16, Grethe 13, Kirsten 11, Anne Lisbeth 8. FM: morbror Rasmus Hansen i Gramtange.

126 Anders Pedersen i Barritskov By. 5.11.1836, side 326, 332.
E: Marianne Mikkelsdatter. LV: Peder Rasmussen Skøtte i Barritskov By, Søren Jørgensen, der ægter enken. B: Niels Peder 5, Inger Marie 2. FM: Jens Pedersen Stærk i Barritskov By.

127 Karen Sørensdatter i Breth. 12.11.1836, side 328, 334.
E: Rasmus Jensen. Første ægteskab med [Anders Olufsen, skifte 23.3.1810, se lbnr.11]. B: Søren 47 i Åstrup i Rårup sogn, Jens Jørgen 30, Anne Marie g.m. Jørgen Jensen i Staksrode, Elsebeth 32. FM: Søren Jensen i Breth.

128 Peder Nielsen i Barrithule. 24.1.1837, side 339, 353, 366.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Hans Jensen Buhl i Barrithule. A:
1) bror Jørgen Nielsen i Klakring, død. 6B: 3 sønner og 3 døtre. Heraf nævnes Peder Jørgensen i Barritskov By, Niels Jørgensen
2) søster Lene Nielsdatter, død, var g.m. Niels Thuesen i Barritskov By. Af arvinger nævnes: Jørgen Clausen, Niels Thuesen, Søren Thuesen
3) søster Anne Kirstine Nielsdatter, død, var g.m. Anders Gartner på Breth Mark. 5B: 4 sønner og 1 datter. Heraf nævnes Maren g.m. Søren Thuesen, Niels Andersen, Jens Andersen.

129 Søren Jørgensen i Barritskov By. 7.3.1737, side 341, 364.
E: Marianne Mikkelsdatter. LV: Peder Rasmussen Skøtte i Barritskov By. A: mor Maren Sørensdatter i Klakring, enke. LV: Christen Henriksen sst, søskende Niels Jørgensen i Barrithule, Peder Jørgensen på stedet, Karen Marie Jørgensdatter, enke efter Jens Bredal i Klakring, Maren g.m. Niels Christoffersen i Klakring, Anne Margrethe g.m. Mogens Jacobsen i As sogn, Johanne Marie g.m. Søren Eskildsen på Vrigsted Mark, Anne Marie 25. FM: Søren Rasmussen i Barrit. Arv i boet til børn af [enkens første ægteskab med] Anders Pedersen, skifte 5.11.1836 lbnr.126. FM: Jens Pedersen Stærk i Barritskov By.

130 Anne Rasmusdatter på Klakring Mark. 8.3.1837, side 344, 359.
E: Christen Henriksen. Af første ægteskab B: Hans Pedersen 38 i Åhuse i Stouby sogn på Rosenvold gods, Christiane Pedersdatter, død, var g.m. Christen Snedker i Klakring. 3B: Anne Marie 21, Anne 15, Karen 14, Karen Marie Hansdatter [formentlig fejl, skal være Pedersdatter] g.m. Frederik Rosenmeyer, skomagermester i Århus ved afdødes bror Knud Rasmussen i Klakring.

131 Marianne Hansdatter i Revsgård. 8.3.1837, side 347, 368.
E: Peder Pedersen Dammand. B: Maren 12, Hans 9, Peder 9, Jens Peder 4, Frands Henrik Krøcher 1. FM: morbror M. Revsgaard, skolelærer i Klejs.

132 Anne Christensdatter i Over Barrit. 15.3.1837, side 349 363.
E: Knud Olufsen Vandmand. B: Maren 36 i København, Kirsten 28 i Århus, Oluf Christian 25, murermester, Peder 23, Frederik 17, Anne Sofie 14, Anders 12. FM: morbror Laurids Christensen i Tinghuse i Nebsager sogn.

133 Jens Jørgensen Eller og hustru Karen Rasmusdatter i Barrithule. 17.4.1837, side 351, 354, 369.
Hans første ægteskab med [Karen Marie Isaksdatter, skifte 25.10.1836 lbnr.125]. B: Kirsten 20, Isak 18, Jørgen 16, Grethe 13, Kirsten 11, Anne Lisbeth 8. FM: Rasmus Hansen i Gramtange. Desuden mødte afdøde kones far Rasmus Hansen Clausen i Barrithule.

134 Testamente i Klakring. 4.11.1813, side 355.
Testamente af 4.11.1813 for Laurids Jørgensen og hustru Anne Marie Enevoldsdatter i Klakring.

135 Peder Nielsen, tjenestekarl i Over Barrit. 16.5.1837, side 357, 375.
A: søskende Oluf Nielsen i Over Barrit, Karen Nielsdatter 25, Bodil Nielsdatter 23, halvsøskende Thomas Olufsen på Hornum Mark, Karen Marie Olufsdatter, død, var g.m. Christian Jørgensen i Over Barrit. 1B: Niels 18, Maren Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Barritskov By.

136 Jens Olufsen i Over Barrit. 3.7.1837, side 361.
A: søskende Knud Olufsen Vandmand i Over Barrit, Else Marie Olufsdatter g.m. Anders Jensen i Lilballe, Anne Kirstine g.m. Niels Thuesen i Over Barrit, Anne Cathrine g.m. Knud Jensen i Barrit Fattighus.

137 Niels Jørgensen Smed i Barrithule. 16.12.1837, side 373, 378.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jensen Buhl i Barrithule. B: Jørgen 19, Hans 16, Caroline 14, Rasmus 11, Peder 10. FM: farbror Søren Jørgensen Smed i Barritskov By.

138 Hans Nielsen, ugift tjenestekarl i Breth. 1.8.1838, side 380, 388.
A: søskende Jens Nielsen 26, Abel Cathrine Marie Nielsdatter 22, halvsøskende Karen Madsdatter 19, Nikoline Madsdatter 18 hos far Mads Olufsen i Nebsager.

139 Maren Pedersdatter i Barritskov By. 16.11.1838, side 383.
E: Dines Mikkelsen. B: Anne Cathrine 20. Af første ægteskab B: Johanne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Barrithule, Peder Jensen 30, Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen Ballegaard i Breth, Niels Peder Jensen 26, Jens Jensen 22.

140 Testamente i Nørløkke. 21.7.1818, side 389.
Testamente af 21.7.1818 for Peder Jensen og hustru Kirstine Marie Nielsdatter i Nørløkke i Barrit sogn.

141 Karen Marie Lauridsdatter i Barritskov By. 24.5.1839, side 393, 399.
E: Jørgen Rasmussen, skræddermester. B: Anders 26 i København, Niels Peder14, Hans 10, Anne Sofie g.m. Laurids Rasmussen i Rårup sogn, Else Marie g.m. Laurids Kusk på Rosenvold, Rasmine 17. Af første ægteskab B: Marianne Jacobsdatter g.m. A. K. Stauning..

142 Maren Jørgensdatter i Barritskov By. 27.5.1839, side 395.
E: Morten Hviin. B: Peder 6, Ellen 4. FM: Søren Thuesen sst.

143 Niels Pedersen i Barrithule. 27.5.1839, side 396.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Søren Thuesen i Barritskov By. B: Laurids 11, Peder 6. Første ægteskab med Mette Jørgensdatter, [skifte 10.1.1826 lbnr.77]. B: Maren 23, Anne 21, Marianne 19, Karen 17. FM: Dines Mikkelsen sst.

144 Niels Madsen og hustru Karen Jørgensdatter i Albækhoved i Klakring sogn. 22.1.1840, side 399.
B: Jens 40 i København, Johanne Marie g.m. Jørgen Hansen på Nebel Mark, Anne g.m. Rasmus Hansen på Albækhoved. FM: Jens Jensen Bødker sst.

145 Hans Sørensen i Barritskov By. 30.10.1840, side 402.
E: Anne Marie Jensdatter, 69 år. LV: Rasmus Nielsen i Ravnsborg. B: Laurids 37, Maren 30, Niels 25. FM: Niels Jensen Bjerremand i Barritskov By.

146 Anne Nielsdatter i Klakring. 20.3.1841, side 406.
E: Jørgen Nielsen. B: Niels 25 i Ørnsvig, Frederik 20, Birthe Cathrine 17, Cathrine Marie 17, Maren 13, Jens Christian 8, Hans 6. Afdødes barn: Inger Marie Mortensdatter 26 i Rårup. FM: Laurids Koch i Kochborg.

147 Anne Cathrine Sørensdatter i Barrithule. 10.4.1841, side 408.
E: Mikkel Nielsen. B: Anne Grethe 13, Anne Marie 11, Sara 5. Af første ægteskab B: Niels Jørgen Nielsen 22. FM: Rasmus Nielsen i Ravnsborg.

148 Søren Frandsen i Barrithule. 21.5.1841, side 411.
E: Bodil Marie Thomasdatter, 53 år. LV: Niels Bertelsen sst. B: August 15, Grethe 12, Anne Cathrine 9. FM: født værge Niels Frandsen på Torup Mark.

149 Jørgen Hansen Hyldborg i Barrit. 11.8.1841, side 414.
E: Maren Hansdatter Hyldborg. LV: Søren Rasmussen i Barritskov By. A: bror Thomas Hansen Hyldborg på Glattrup Mark ved søn Hans i Barrit, søster Maren Hansdatter Hyldborg i Barrit.

150 Testamente i Barritskov By. 10.10.1832, side 416.
Testamente af 10.10.1832 for Oluf Frandsen og Marianne Rasmusdatter i Barritskov By.

151 Anne Pedersdatter i Over Barrit. 10.3.1842, side 418.
E: Christian Jørgensen. B: Søren 20, Karen Marie 18, Lene 14, Lisbeth 12.

152 Johan Peder Klein, skovrider i skovriderboligen Korsbækhoved. 15.3.1842, side 421, 428.
E: Karen Marie Jensdatter. LV: Niels Jensen Bjerremand i Barritskov By. B:
10) Maren Johansdatter 13
11) Henrik Johansen 11
12) MarieJohansdatter 7
13) Anne Johansdatter 5
14) Jens Johansen 3
15) Amalie Johansdatter 9 mdr.
FM:
1 R. Nielsen i Ravnsborg
2 Hans Jensen Buhl i Barrithule.
Første ægteskab med [Malene Maren], skifte 6.11.1824 lbnr.66. B:
1) Caroline Johansdatter 36, tjener på Barritskov
2) Barbara Johansdatter 34, i Mecklenborg
3) Ludvig Henrik Johansen 31, garderhusar i København
4) Niels Georg Johansen 29
5) Charlotte Johansdatter 28, på Frederiksværk på Sjælland
6) Frederik Vilhelm Johansen 26, i Horsens
7) Carl Christian Johansen 24, kyrasser i Horsens
8) SofieJohansdatter 22
9) Louise Frederikke Johansdatter 20.

153 Rasmus Pedersen i Stenkær i Rårup sogn. 4.2.1843, side 432, 437.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Ørnsvig. B: Jens 35, Peder 32, Søren 23, Anne g.m. Rasmus Jensen i Barrit Enemærke, Øllegaard Kirstine g.m. Iver Nikolajsen, væver i Rårup, Mette 25. FM: Peder Pedersen Dammand i Revsgård.

154 August Sørensen i Barrithule. 12.4.1843, side 440, 441.
A: mor Bodil Marie [Thomasdatter], enke efter Søren Frandsen, skifte 21.5.1841 lbnr.148. LV: Niels Bertelsen, budfoged i Barrithule, søskende Grethe Sørensen, Anne Cathrine [Sørensdatter], halvbror Rasmus Frederiksen 25. FM: farbror Niels Frandsen i Torup.

155 Thomas Sørensen i Barritskov By. 20.2.1844, side 444, 450, 455, 459.
E: Mette Nielsdatter, 55 år, der også døde. LV: Søren Rasmussen sst. B: Dorthe Marie 21, der ægter Niels Hansen i Barritskov By. FM: Peder Rasmussen Skøtte sst. Første ægteskab med [Dorthe Marie Henriksdatter, skifte 24.7.1821 lbnr.27]. B: Jens Henrik 31 i København, Søren 29 i Barritskov By. FM: morbror Jens Henriksen i Gramtange.

156 Karen Hansdatter i Vesterby. 29.3.1844, side 452.
E: Niels Olufsen. Testamente af 22.2.1834. Deri nævnes deres plejedatter Bodil Marie Jensdatter.

157 Søren Rasmussen i Barritskov By. 10.8.1844, side 456.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Rasmussen sst. A: mor Else Rasmusdatter på Lindved Mark, søskende Rasmus Rasmussen sst, Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen i Ravnholt, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Lindved, Else Marie Rasmusdatter 26.

158 Jens Jensen Gedved, forpagter af Barritskov Mølle. 11.11.1844, side 459, 465.
E: Maren Sørensdatter, 66 år. LV: Hans Buhl i Barrithule. B: Morten 38, regimentsdyrlæge og beslagmester ved Den kongelige Veterinærskole i København, Mathias 25, polytekner, Maren g.m amtsdyrlæge Madsen i Skanderborg, Marie g.m. betjent Grønlund i Kolding, Marianne 30 i Skanderborg, Karen Sofie g.m. Peder Mortensen i Gylling, Amalie g.m. forvalter Dahlsen på Palsgård. FM: Jens Bredal Andersen på Breth Mark, Rasmus Nielsen i Ravnsborg.

159 Hans Lauridsen på Over Barrit Mark. 20.10.1845, side 475, 481.
E: Else Cathrine Iversdatter, 52 år. LV: Laurids Iversen i Daugård. B: Mette Marie 10. FM: Niels Nielsen i gården Paris i Over Barrit.

160 Peder Sørensen Drejer i Breth. 24.11.1845, side 478, 491, 522, 525.
E: Karen Marie Jørgensdatter, 51 år. LV: Morten Jørgensen Fynbo i Breth, Jens Jensen i Breth Surmose. B: Morten 18, Christoffer 11. FM: Søren Jensen Fynbo i Breth. Første ægteskab med [Marie Sørensdatter, skifte 13.12.1820 lbnr.20]. B: Pederine Kirstine g.m. Jens Pedersen Hviin i Klakring, Søren 29 i Klakring,

161 Marie Klein, pigebarn i Korsbækhoved. 13.12.1845, side 483.
A: mor Karen Marie [Jensdatter], enke efter [Johan Peder] Klein, skovrider, [skifte 15.3.1842 lbnr.152], søskende Maren, Henrik 16, Anne, Jens, Amalie, halvsøskende Caroline, Barbara, Ludvig 34, Niels 32, skovfoged i Lottrup, Charlotte, Frederik 30, Carl 28, Sofie, Louise.

162 Jens Pedersen på Klakring Mark. 2.5.1846, side 486, 489.
E: Birthe Marie Christensdatter. LV: Niels Olufsen Damgaard i Vesterby. A: bror, død. 5B: Hans Sejersen i Overby, Peder Sejersen sst, Niels Sejersen sst, Johanne Marie Sejersdatter, død. 2B: Jens Rasmussen 20, Birthe Cathrine Rasmusdatter 19, begge i As sogn, Maren Sejersdatter g.m. Jens Christensen i Klakring.

163 Frederik Thomsen i Lottrup Skovfogedhus. 13.6.1846, side 493, 497, 510, 513.
Enkemand. B: Thomas Frederiksen Vrigsted, vagtmester i husarregimentet i København, Jørgen Frederiksen i København, Maren, død, var g.m. Rasmus Nielsen, scheffer på Palsgård Mark. 3B: Holger 10, Anne Kirstine 8, Frederik5. FM: Niels Klein, skovfoged, Rasmus Nielsen i Ravnsborg.

164 Niels Hansen Lund i Breth. 1.7.1846, side 496, 506, 513.
E: Gyde Rasmusdatter. Bevilling til uskiftet bo.

165 Jens Henriksen i Gramtange. 25.9.1846, side 502, 512.
E: Karen Marie Jørgensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

166 Karen Christoffersdatter i Klakring. 2.10.1846, side 502.
E: Jørgen Nielsen Kirk. B: Anne 6, Johanne Marie 3. FM: morbror Rasmus Christoffersen i Staksrode.

167 Testamente i Klakring. 26.9.1846, side 507.
Testamente af 10.2.1846 for Rasmus Sørensen og hustru Maren Hansdatter. Arv til hans søsters 2B: Mette Marie Nielsdatter i Rårup, Johanne Marie Nielsdatter sst, hans steddatters søn Rasmus Hansen. Stedet overlades til vores søn Jonas Hansen.

168 Søren Rasmussen og hustru Maren Andersdatter i Barritskov By. 22.12.1846, side 518, 525, 527.
B: Hendes første ægteskab med Hans Nielsen Thuesen, [skifte 20.12.1833 lbnr.115]. B: Anders 24, Frederik Christian 19, Søren 15. FM: morbror Thomas Andersen på Nøttrup Mark, Niels Jensen Bjerremand i Barritskov By, Mikkel Jensen Bjerremand i Barrithule.

169 Dødsanmeldelse i Barritskov By. 19.7.1847, side 530.
Dødsanmeldelse for Søren Hansen i Barritskov By. A: søskende Anders Hansen Thuesen på stedet, Frederik Hansen.

170 Peder Rasmussen Skøtte i Barritskov By. 3.10.1847, side 531, 535.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Rasmus Nielsen. Testamente af 1.6.1847.

171 Bodil Christensdatter i Over Barrit. 10.1.1848, side 533.
E: Niels Nielsen. B: Christen 15, Anne Marie 13, Niels 11, Jeppe 7. FM: Rasmus Jensen i Barrit Enemærke.

172 Søren Jensen i Breth. 22.11.1848, side 539.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Simonsen sst. B: Mette Marie 22. FM: Jens Nielsen Billedhugger på Skjold Mark.

173 Anne Marie Mortensdatter i Klakring. 3.2.1849, side 541, 556, 558.
E: Niels Nielsen Daugaard. B: Niels Jørgen 17, Morten 15, Christen 12, Else Cathrine 9, der døde. FM: mosters mand Hans Frederiksen i Klakring.

174 Knud Olufsen Vandmand i Over Barrit. 6.2.1849, side 545, 551.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 15.3.1837 lbnr.132]. B: Marie 44 i Lille Fiolstræde 197 København, Kirsten 37 i København, Oluf Christian 40 i Auning ved Randers, Peder 34 på stedet, Frederik Christian 32 i Auning, Anne Sofie 27 g.m. Christen Sørensen, væver i Lundum ved Horsens, Anders 24. FM: Jens Jørgensen i Hyldborg i Over Barrit.

175 Morten Jørgensen Fynbo i Breth. 16.2.1849, side 548, 561.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Peder Dammand i Revsgård. B: Anne Marie 15, Christoffer 7. Første ægteskab med [Marianne Jensdatter, skifte 15.3.1825 lbnr.69]. B: Birgitte g.m. Iver Jensen, Gertrud g.m. Rasmus Paaske i Meldrup i Vær sogn, Jens Møller 29 på stedet. Andet ægteskab med [Johanne Marie Andersdatter, skifte 9.1.1832 lbnr.112]. B: Marianne 22, Grethe 20, Johanne Marie 18.

176 Birthe Hansdatter i Breth. 18.12.1849, side 565.
E: Jørgen Christensen. B: Jacob 17, Peder 16, Anne 15, Christen 13, Søren 12, Maren 11. FM: Knud Pedersen, tømrer i Barritskov By. Afdødes barn: Hans Jensen 29 på Ørum Mark.

177 Mikkel Jensen Bjerremand i Barrithule. 28.12.1849, side 569.
E: Anne Thomasdatter. Bevilling til uskiftet bo for hende og hendes umyndige børn.

178 Andreas Mathias Jensen, forpagter af Barritskov Mølle. 8.1.1850, side 570, 580, 585, 591, 596, 597, 601, 608, 627, 633.
Vurdering på grund af gæld. Aftægtskontrakt af 30.10.1845 for hans mor Maren. (Sml. lbnr.158).

179 Afkald i Over Barrit. 24.4.1849, side 577.
Afkald fra Iver Jensen for arv efter far Jens Hansen Villumsen på Over Barrit Mark, skifte 25.1.1833 lbnr.114 ved FM: Jørgen Hansen Villumsen.

180 Afkald i Randers. 14.3.1850, side 590.
Afkald fra Henrik Jørgen Klein for arv efter far Johan Peder Klein, skovrider på Barritskov, skifte 15.3.1842 lbnr.152 ved FM: Rasmus Nielsen i Ravnsborg, bøssemager Helbech i Randers.

181 Søren Jørgensen Smed i Barritskov By. 30.7.1850, side 607, 629.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Peder Jensen Stærk sst. B: Jørgen 12, Jens 9, Johanne Sofie 7, Christian 3. FM: farbror Christian Jørgensen på Bjerre Mark.

182 Karen Lauridsdatter i Barrithule. 12.9.1850, side 631.
E: Søren Pedersen, hjulmand. B: Inger Marie 24, Laurids Peder 23, Anne 17, Maren 17, Søren 13. FM: Claus Pedersen i Barrithule.

SLUT


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1696-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser medtages kun, hvis arvinger angives.
I skifteprotokollen 1721-1745 er store dele af siderne ulæselige fol.100-188B.
Enkens navn mangler i lbnr.327, 344, 352, 1140


Foruden skifteprotokollerne 1696-1850 findes:
Den lille protokol 1811-1846. G 366-157
Den lille protokol 1846-1850. G 366-158.
Heri konge- og kirketiende beregninger for en del sogne i Bjerre herred med angivelse af matrikelnummer, hartkorn, ejer og afgifter 1854-1863.
Kopibog 1817-1832. G 366-159
Kopibog 1832-1850. G 366-160.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedBoller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1696-1721
G 366 - 148
1 Laurids Olufsen i Uth. 3.6.1696, fol.2.
Vurdering. Ny fæster er Morten Rasmussen.

2 Christen Jensen i Dagnæs. 28.7.1696, fol.2.
Vurdering af afdødes gård. Ny fæster er Jens Frandsen.

3 Peder Nielsen i Sejet. 22.6.1696, fol.2B.
Vurdering. Ny fæster er Søren Jacobsen.

4 Peder Rasmussen i Grund. 17.3.1696, fol.2B.
Vurdering. Ny fæster underskriver RIS

5 Jørgen Pedersen Skov i Lystrup. 29.6.1696, fol.3.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Jens Jørgensen i Bjerre. B: Peder 24, Christen 18, Anne 17. FM: Bent Nielsen i Lystrup.

6 Jens Steffensen i Nebel. 7.9.1696, fol.5.
Vurdering af afdødes gård. Ny fæster er Jørgen Poulsen.

7 Anders Madsen i Uth. 19.10.1696, fol.5.
Vurdering. Ny fæster er Hans Sørensen.

8 Niels Nielsen i Rårup. 5.11.1696, fol.5B.
Vurdering af afdødes gård. Ny fæster er Søren Jørgensen, der ægter enken.

9 Henrik Sørensen i Tyrsted. 5.3.1697, fol.6B.
Vurdering.

10 Rasmus Jørgensen i Bankehuset i Stouby Skov. 5.10.1697, fol.6B.
E: [Mette Nielsdatter]. LV: Søren Nielsen, der ægter enken. B: Jørgen, Jens. FM: Jens Villadsen i Rohden.

11 Birgitte Mikkelsdatter i Oens. 17.2.1698, fol.7B.
E: Rasmus Nielsen Holst. B: Anne, Hans, Karen. FM: Thomas Jespersen i Butterup, Rasmus Pedersen i Ølsted, Jørgen Olufsen sst.

12 Laurids Madsen i Tyrsted. 8.4.1698, fol.8B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Madsen i Dallerup. A: far Mads Lauridsen på stedet. Enkens første ægteskab med Rasmus Jørgensen, skifte 2.4.1690. B: Maren. FM: Peder Hansen Broch i Tyrsted.

13 Anne Rasmusdatter i Stouby. 11.4.1698, fol.10B.
Forlovet med Hans Mikkelsen. FM for arvingerne: Niels Hansen i Hostrup. For arvingerne underskriver: Jens Villadsen, Niels Sørensen i Rohden, Hans Frandsen, Niels Sørensen i Grund.

14 Jens Nielsen i Bommermølle. 16.7.1698, fol.11.
E: Anne Henriksdatter. LV: bror Jens Henriksen i Horsens. A: Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Østrup.

15 Jens Rasmussen i Ustrup. 25.1.1699, fol.15.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Bøye Ebbesen i Bjerre. A: søskende Rasmus Rasmussen i Uth, Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Ustrup, halvbror Rasmus Rasmussen i Dallerup. Arv i boet til Niels Jensen, Mette Jensdatter, Bodil Jensdatter, Birgitte Jensdatter efter deres far, skifte 10.3.1673.

16 Jacob Rasmussen i Bjerre. 26.1.1699, fol.22.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Jensen i Ustrup. B: Mette g.m. Hans Andersen i Hyrup, Rasmus, der overtager fæstet, Karen, Maren. FM: Hans Pedersen Skomager.

17 Anne Jørgensdatter i Nørre Aldum. 26.1.1699, fol.25.
E: Søren Iversen. B: Lene g.m. Jens Rasmussen i Stenderup, Else g.m. Jens Christensen sst, Karen g.m. Christen Nielsen sst, Maren den ældre, Maren den yngre.

18 Anne Jensdatter i Glud. 2.3.1699, fol.27B.
E: Rasmus Thomsen. Af første ægteskab B: Niels Sørensen i Nibe, Thøger Sørensen, død, var g.m. Maren Jensdatter. 3B: Anne, Søren, Christoffer, Mette Sørensdatter g.m. Enevold Jørgensen i Åstrup, Karen Sørensdatter g.m. Søren Sørensen på Hjarnø.

19 Søren Iversen i Nørre Aldum. 27.10.1699, fol.30.
[Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 26.1.1699 lbnr.17]. B: Rasmus, Lene, Else, Karen, Maren den ældre, Maren den yngre.

20 Bent Nielsen i Lystrup. 13.5.1699, fol.33.
E: Maren Simonsdatter. LV: Iver Christensen sst. A: bror Jørgen Nielsen i Gårslev.

21 Borchardt Hofmann, tømrer i Bommermølle. 18.1.1700, fol.36B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B: Mathias.

22 Maren Nielsdatter i Sejet. 5.3.1700, fol.37B.
E: Jørgen Rasmussen Krag. B: Dorthe, der ægter Laurids Andersen, er fæster gården, Rasmus, Christoffer, Niels. FM: Jens Nielsen i Sønderby, Laurids Nielsen i Kærhus.

23 Niels Jacobsen i Bisholt. 29.4.1700, fol.38B.
Vurdering af den øde gård. Ny fæster er Søren Nielsen Alrø.

24 Jens Lauridsen i Uth. 29.4.1700, fol.39.
Vurdering. Gården frakendt på grund af armod. Ny fæster er Hans Lauridsen Smed i Bjerre.

25 Hans Rasmussen Pors og far i Brund. 29.4.1700, fol.39B.
Vurdering. Gården frakendt på grund af armod. Ny fæster er Simon Nielsen og hustrus far Rasmus Bank.

26 Rasmus Eriksen Koch i Bjerre. 29.4.1700, fol.40.
Vurdering. Gården frakendt på grund af armod. Ny fæster er Frands Eriksen.

27 Peder Skov i Lystrup. 29.4.1700, fol.40B.
Vurdering. Gården frakendt på grund af armod. Ny fæster er Terkild Jensen Aldum.

28 Niels Sørensen Bjerregaard i Sejet. 29.4.1700, fol.41.
E: Inger Lauridsdatter. Vurdering. Ny fæster er Holger Rasmussen.

29 Niels Jensen i Oens. 18.6.1700, fol.42.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Søren, Niels, Karen g.m. Niels Rasmussen i Oens, Anne g.m. Laurids Henriksen i Tyrsted, Maren, Anne, Karen.

30 Rasmus Jørgensen i Vester Skjold. 25.9.1700, fol.44B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jørgensen på Alrø, der ægter enken. B: Hans 30, Karen 26 g.m. Søren Pedersen i Over Glud, Maren 19, Mads 16, Mette 13, Jørgen 7. FM: Rasmus Stougaard i Bisholt, Knud Bonde sst.

31 Rasmus Jørgensen i Ustrup. 18.6.1701, fol.46.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Mikkelsen sst. B: Jørgen 30.

32 Poul Svendsen i Tyrsted. 13.8.1701, fol.48.
E: Mette Nielsdatter. B: Jørgen, der overtager fæstet, Svend 17, Mikkel 14.

33 Else Madsdatter i Glud. 7.10.1701, fol.49B.
E: Peder Pedersen. A: mor Karen Lauridsdatter i Stenvad, søskende Bent Madsen sst, Terkild Madsen sst, Bodil Madsdatter g.m. Peder Hansen i Nørby, Karen Madsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Glud.

34 Maren Andersdatter i Rårup. 7.10.1701, fol.50.
E: Laurids Jensen. Arvinger angives ikke.

35 Søren Hansen i Skjold. 1.2.1702, fol.51.
E: Anne Poulsdatter. LV: Hans Sørensen sst. A:
1) bror Jens Hansen i Glattrup
2) bror Terkild Hansen, død. 4B:
a Jørgen Terkildsen
b Karen Terkildsdatter
c Maren Terkildsdatter g.m. Rasmus Thomsen i Skjold
d Abelone Terkildsdatter
3) søster Anne Hansdatter g.m. Jørgen Hansen i Skjold, begge døde. 5B:
a Hans Jørgensen 16
b Søren Jørgensen 14
c Mette Jørgensdatter
d Kirsten Jørgensdatter
e Abelone Jørgensdatter
4) søster Maren Hansdatter g.m. Frands Sørensen i Hosby, begge døde. 5B:
a Søren Frandsen i Hosby
b Hans Frandsen i Hosby
c Iver Frandsen
d Jens Frandsen
e Maren Frandsdatter
5) søster Mette Hansdatter, død, var g.m. Søren Clemensen i Skjold. 2B:
a Clemen Sørensen 12
b Karen Sørensdatter 10.

36 Benned Pedersdatter i Hornumkær. 22.2.1702, fol.53.
E: Mikkel Lauridsen. A:
1) bror Jørgen Pedersen i Dallerup, skifte 28.8.1688. 7B:
a Rasmus Jørgensen i Hornumkær
b Peder Jørgensen 22, bådsmand i Horsens
c Søren Jørgensen den ældre 19
d Søren Jørgensen den yngre 15
e Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Madsen i Dallerup. 2B: Anne 9, Mette 7
f Karen Jørgensdatter g.m. Laurids Madsen i Korning
g Gertrud Jørgensdatter 17.
Arv efter afdødes bror Knud Pedersen i Hatting, skifte 13.1.1691. Desuden nævnes enkemandens stedfar Anders Winther i Stovnbjerg.

37 Anne Andersdatter i Nebel. 15.8.1702, fol.56B.
E: Niels Clemensen. B: Anders 5, Clemen 4, Vaage Nielsen 2. FM: Jørgen Poulsen i Nebel, Jørgen Andersen i Klejs, Jørgen Ebbesen i Nebel.

38 Søren Lauridsen i Dagnæs. 8.4.1702, fol.58B.
E: Karen Jørgensdatter. B: Laurids, Jørgen, Rasmus, der fæster gården, Karen g.m. Peder Nielsen i Uth, Mette, vanfør, Anne den ældre, Anne den yngre g.m. Søren Sørensen i Dagnæs. FM: Jens Frandsen i Dagnæs.

39 Maren Mikkelsdatter i Borg i Glud sogn. 26.1.1701, fol.59B.
E: Peder Sørensen. Af første ægteskab B: Iver Jørgensen.

40 Jørgen Poulsen i Tyrsted. 5.10.1702, fol.61.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Sørensen Broch i Uth. A: søskende Svend Poulsen 18, Mikkel Poulsen 15. FM: Hans Ibsen i Tyrsted.

41 Jens Jensen i Nederholm i Ustrup. 21.10.1702, fol.62B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Nederholm. B: Anne g.m. Morten Rasmussen sst.

42 Laurids Henriksen i Tyrsted. 15.2.1703, fol.65.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Jørgensen, der ægter enken og fæster gården. B: Anne 7, Karen 6, Hans 1½. FM: farbror Christen Henriksen i Bjerre, farbror Niels Henriksen i Ravnholt, Søren Nielsen i Oens.

43 Oluf Terkildsen i Dagnæs. 23.12.1702, fol.67.
E: Else Pedersdatter. LV: Mads Mikkelsen sst, Jørgen Nielsen, der ægter enken. B: Terkild 6, Karen 2. FM: Niels Nielsen i Sejet, Peder Jørgensen i Glattrup. Slegfredsøn: Terkild Olufsen 24. Desuden nævnes enkens søster Maren Pedersdatter.

44 Peder Poulsen i Stouby. 8.6.1702, fol.69.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Mikkel Simonsen i Ørum. A:
1) bror Niels Poulsen i Norge
2) søster Karen Poulsdatter g.m. Christian Fovendal [formentlig fejl for Christian Vorndran] i Kalundborg
3) søster Abelone Poulsdatter i Kalundborg
4) søster [Gertrud] Kirstine Poulsdatter g.m. Mikkel Esbensen i Stouby.

45 Jens Nielsen Pusholm i Neder Bjerre. 5.10.1703, fol.72.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jørgen Rasmussen Møller i Neder Bjerre. B: Jørgen 26, Oluf 18, Sidsel 28, Maren g.m. Rasmus Jacobsen i Over Bjerre, Anne 20. FM: Laurids Lauridsen i Neder Bjerre, Niels Knudsen i Lindved, Niels Pers i Neder Bjerre.

46 Birgitte Pedersdatter i Dagnæs. 27.11.1703, fol.73B.
E: Jørgen Sørensen. B: Hans 4.

47 Christen Jørgensen i Uth. 27.3.1704, fol.75B.
E: Johanne Sofie Sørensdatter. LV: Claus Pedersen, degn i Uth. B: Deliane 28 uger. FM: farbror Rasmus Jørgensen sst. Desuden nævnes afdødes mor Maren Christensdatter, afdødes svoger Jens Mortensen.

48 Peder Andersen i Uth. 21.6.1704, fol.78B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Olufsen i Bjerre. B: Niels 8. FM: farbror Poul Andersen i Bjerre.

49 Christen Sørensen i Oens. 20.7.1705, fol.81.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Nielsen Holst i Oens. B: Søren 6, Karen 4, Anne 2, Peder 1. FM: morbror Søren Jørgensen i Oens, farbrødre Jens Sørensen sst, Jørgen Sørensen sst, Jens Sørensen i Vindelev.

50 Rasmus Nielsen og hustru Mette Nielsdatter i Hornum. 11.5.1705, fol.83B.
B: Anne g.m. Laurids Sørensen sst, Malene 20, Maren 17, Mette 13, Karen 11, Maren 8. FM: Jens Jensen i Staksrode, Christen Pedersen i Rand, Niels Mortensen i Staksrode, Jens Nielsen sst.

51 Knud Jørgensen i Tyrsted. 9.1.1706, fol.90.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Sørensen Hjulmand sst. B: Maren 22, Søren 21, Jens 15, Peder 13, Karen 12, Kirsten 10, Anne 6. FM: farbror Peder Jørgensen i Skjold, farbror Christoffer Jørgensen i Horsens, Jens Lauridsen i Sejet, Laurids Nielsen i Kærhus, Jørgen Krag i Sejet, Jens Nielsen i Sønderby, Jørgen Hansen i Stourup.

52 Dorthe Nielsdatter i Fakkegrav. 25.2.1706, fol.92B.
E: Christen Hansen. B: Niels 5, Kirsten 2½. FM: morbrødre Laurids Nielsen i Kærhus, Jens Nielsen i Sønderby.

53 Mikkel Lauridsen i Hornumkær. 14.4.1706, fol.93.
Enkemand efter Benned Pedersdatter, skifte 22.2.1702 lbnr.36. A:
1) halvbror Laurids Andersen i Stovnbjerg
2) halvbror Jørgen Andersen i Sønder Aldum
3) halvsøster Lene Andersdatter g.m. Peder Christensen Bie i Store Dalby
4) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Jørgen Sørensen i Klejs
5) halvsøster Maren Andersdatter, død, var g.m. Mathias Olufsen, [herredsskriver] i Bjerre. 2B:
a Oluf Mathiasen i Bjerre
b Anders Mathiasen Winther i Bjerre.
Arv i boet til afdødes hustrus 4 broderbørn:
1 [Peder Jørgensen, skibskarl i Horsens]
2 Søren Jørgensen den ældre på stedet
3 Søren Jørgensen den yngre på stedet
4 Gertrud Jørgensdatter g.m. Søren Juul i Hornum.
Desuden nævnes, at afdødes far var farbror til Jørgen Jørgensen, præst i Hatting.

54 Gertrud Pedersdatter i Hjerrild i Stouby sogn. 13.12.1706, fol.132.
E: Hans Hansen Hjerrild. B: Anne 13, Peder 10, Hans 7, Jørgen 4, Maren 1. FM: farbror Jørgen Hansen i Belle, farbror Søren Hansen i Hansted, mosters mand Hans Nielsen Krag i Stouby, mosters mand Erik Pedersen i Belle Mølle, Anders Nielsen.

55 Niels Sørensen Skovsen i Grund. 9.3.1707, fol.136.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Sørensen i Rohden. B: Peder 12, Maren 10, Dorthe 5. FM: farbror Hans Sørensen i Mørkholt i Gårslev sogn, fasters mand Mads Iversen i Sønder Vilstrup sogn og by, fasters mand Poul Mogensen i Sellerup Mølle i Gauerslund sogn.

56 Karen Jensdatter i Staksrode. 7.3.1708, fol.141.
E: Jens Jensen. A: mor Johanne Jørgensdatter sst, bror Jørgen Jensen sst.

57 Niels Mikkelsen i Ustrup. 22.3.1707, fol.144.
E: Mette Jensdatter. LV: Bai Ebbesen i Bjerre. B: Mette 12, Anne Cathrine 10, Jens 6, Mikkel 3. FM: morbror Niels Jensen i Ustrup, fasters mand Peder Knudsen i Eriknauer.

58 Søren Hansen i Klejs. 10.2.1712, fol.147.
E: Maren Poulsdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Hans 17, Maren 8. FM: farbrødre Jens Hansen i Tørring sogn og by, Mads Hansen i Kalsbøl.

59 Karen Nielsdatter i Uth. 21.2.1713, fol.150B.
E: Peder Nielsen. B: Niels 7, Sidsel 5. FM: farbror Holger Nielsen i Dallerup, morbror Niels Nielsen i Sejet.

60 Peder Sørensen i Borg. 26.6.1713, fol.152.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Pedersen Vandborg i Glud. B: Søren 11, Jens 9, Maren 5. FM: morbror Søren Nielsen Poulsen i Østrup, svoger Vogn Thomsen i Brund. (Sml. lbnr.39).

61 Hans Christensen Smed i Ravnholt. 9.3.1716, fol.154.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen Svane i Ravnholt. B: Rasmus 26, Kirsten g.m. Enevold Olufsen sst. Af første ægteskab B: Maren 27. FM: farbror Christen Christensen i Klakring på Palsgård gods.

62 Peder Jensen og hustru Maren Jensdatter i Tyrsted. 14.3.1716, fol.157.
B: Jens 16, Jørgen 14, Jens 11, Hans 2. FM: morbror Anders Jensen i Dallerup, Peder Hansen Broch i Tyrsted g.m. moster Birgitte Jensdatter, Rasmus Jørgensen i Uth. Desuden nævnes afdødes halvbrødre Jens Justesen i Ustrup, Peder Justesen, ladefoged på Palsgård.

63 Knud Rasmussen Krag og hustru Johanne Sofie Sørensdatter i Uth. 4.6.1716, fol.161B.
B:
2) Kirsten Knudsdatter 10
3) Maren Knudsdatter 8
4) Søren Knudsen 5
5) Cathrine Marie Knudsdatter 3.
FM: mormors mand Claus Pedersen, degn i Uth.
[Hendes første ægteskab med Christen Jørgensen, skifte 27.3.1704 lbnr.47]. B:
1) Deliane Christensdatter 12.

64 Niels Christensen i Lystrup Skovhus. 22.8.1716, fol.169.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Jørgen Nielsen i Stourup. A: bror Peder Christensen i Nissum sogn og by i Skodborg herred, bror Christen Christensen sst. ved Peder Jensen, bud på Boller og Peder Madsen i Stensballe Sundhus. Desuden nævnes afdødes steddatter Maren Pedersdatter.

65 Oluf Jensen i Bisholt. 19.10.1718, fol.173B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Jens 12, Inger 10, Jørgen 7. FM: morbrødre Anders Jørgensen på Alrø, Søren Jørgensen sst.

66 Anne Nielsdatter på Borg. 6.12.1719, fol.177B.
E: Niels Pedersen. B: Peder 3. Første ægteskab med Peder [Sørensen] Borg, skifte 26.6.1713 lbnr.60. B: Søren 17, Jens 15, Maren 11. FM: morbror Søren Nielsen Poulsen i Østrup, Vogn Thomsen i Brund.

67 Maren Sørensdatter i Glud. 18.12.1719, fol.180B.
E: Niels Knudsen. B: Maren 2.

68 Maren Thøgersdatter i Nebel. 30.12.1719, fol.183B.
E: Anders Sørensen Kusk. B: Søren 18, Thøger 13.

69 Anders Jensen i Dallerup. 25.9.1720, fol.187B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Nielsen i Stenderup. B: Jens 26 på stedet, Maren g.m. Herluf Pedersen i Hornsyld, en datter g.m. Søren Jørgensen i Ølsted, Maren g.m. Anders Sørensen i Ustrup, Kirsten 20, Christen 13, Karen 8. FM: morbror Peder Jensen i Oens. Desuden nævnes enkens svoger Knud Due i Hatting.

70 Rasmus Hansen i Rønsholt. 2.4.1721, fol.191B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: svoger Søren Nielsen Bank i Stoubyskov. A: søskende Bent Hansen på stedet, Hans Hansen i Stoubyskov, Inger Hansdatter g.m. Hans Kort i Stoubyskov på Rosenvold gods, Kirsten Hansdatter g.m. Anders Jensen Skrædder i Skærup, Karen [Hansdatter] g.m. Joen Stenhugger i Bogense, Margrethe Hansdatter, enke i Vingsted. Desuden nævnes enkens svoger Peder Davidsen i Grund.

71 Rasmus Nielsen Stougaard i Bisholt. 9.4.1721, fol.194B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Skjold. B: Søren 41, købmand i Kristiansand i Norge, Niels 30, købmand sst, Hans 29, der fæster gården, Abelone 25 g.m. Hans Nielsen i Brund. Desuden nævnes enkens bror Peder Sørensen Balle, præsident i Kristiansand i Norge.

72 Iver Nielsen Montan, staldmester på Boller. 15.10.1721, fol.200.
E: Anne Harch. LV: Hans Jacob Frank, gartner på Boller. Arvinger kendes ikke.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1721-1745
G 366 - 149
73 Anders Ejlersen i Merring. 10.9.1721, fol.1B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Anders Pedersen, birkeskriver ved Skovgård Birketing, Christen Jensen, der ægter enken og fæster gården. B: Niels 9, Maren 7, Ejler 5, Anne Margrethe 3, Anne Else 1. FM: fasters mand Otte Jørgensen Hjerrild i Belle i Stouby sogn, fasters mand Peder Jessen i Merring, morfar Niels Lauridsen i Hopballe i Jelling sogn.

74 Søren Iversen i Nørby. 12.5.1721, fol.7B.
E: Ellids Olufsdatter. LV: Morten Andersen i Østrup. B: Iver 18. FM: farbror Jørgen Iversen i Nørby.

75 Hans Rasmussen Holst i Oens. 15.11.1721, fol.15B.
E: Johanne Cathrine Sørensdatter. LV: Jørgen Pedersen Tyrsted, der ægter enken. B: Rasmus 2, Hans 6 mdr. FM: morfar Søren Jensen i Lystrup, fasters mand Peder Jensen i Oens. Desuden nævnes enkens bror Hans Sørensen.

76 Laurids Jensen, ladefoged i Nebel. 28.2.1722, fol.18B.
E: Maren Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Gram. B: Jens 1. FM: farbror Niels Jensen i Gram.

77 Jens Hansen i Ørnsvig i Rårup sogn. 22.6.1722, fol.23.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Ørum, der ægter enken og fæster gården. B: Hans 4, Karen 2. FM: morbror Laurids Sørensen i Gramrode.

78 Søren Nielsen i Oens. 14.8.1723, fol.26B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Hald i Oens. B: Niels 11, Peder 9, Birthe 6, Karen 3. FM: farbror Niels Nielsen på stedet, morbror Jørgen Pedersen i Ølsted. Desuden nævnes enkens bror Hans Pedersen.

79 Maren Olufsdatter i Staksrode. 22.12.1723, fol.30.
E: Anders Nielsen. B: Anne 7. FM: morbrødre Oluf Olufsen sst, Niels Olufsen sst.

80 Niels Mortensen i Staksrode. 12.1.1724, fol.33.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Thomas Thøgersen sst. Skifte efter første hustru 13.10.1718. B: Morten 29 i Stouby, Frederik 24, Søren 21, Maren 19, Anders 12. FM: Søren Nielsen sst, Jens Jensen sst, Jørgen Jensen sst..

81 Mourids Andersen i Nebel. 6.3.1724, fol.39B.
E: Maren Jensdatter. LV: farbror Mikkel Pedersen i Gram, Laurids Thomsen, der ægter enken. B: Laurids 16 uger. FM: morfar Jens Pedersen i Gram. Enkens første ægteskab med Laurids Jensen Ladefoged, skifte 28.2.1722 lbnr.76. B: Jens.

82 Jens Jensen i Staksrode. 19.7.1724, fol.44B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Thomas Thøgersen sst. B: Kirsten 14, Karen 12, Søren 10, Johanne 6, Anne Marie 2. FM: Rasmus Christensen sst, Rasmus Hansen sst, Christen Jørgensen i Stouby, Oluf Christensen i Rand.

83 Anders Nielsen i Staksrode. 18.7.1725, fol.48B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Niels 2. FM: farbror Søren Nielsen sst. Første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 22.12.1723 lbnr.79]. B: Anne 9. FM: morbrødre Niels Olufsen sst, Oluf Olufsen sst. Desuden nævnes afdødes mor Anne Andersdatter.

84 Maren Rasmusdatter i Sejet. 12.10.1725, fol.52.
E: Jørgen Jespersen. A: mor Maren Sørensdatter i Klakring, søskende Søren Rasmussen sst, Jørgen Rasmussen, soldat, Jens Rasmussen i Klakring, Birthe Rasmusdatter g.m. Hans Mouridsen i Sejet.

85 Christoffer Jørgensen i Tyrsted. 15.2.1727, fol.55B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Niels 13, Karen 6, Birthe 4, Mette 6 mdr. FM: morbrødre Jens Nielsen Videriksen i Ustrup, Jens Nielsen i Tyrsted, Mikkel Nielsen sst. Skifte efter første hustru 5.10.1713. B: Jørgen 20, Laurids 15, Niels 14. FM: fasters mand Jørgen Sørensen i Dagnæs.

86 Anne Hansdatter i Grund. 2.6.1728, fol.59.
E: Peder Davidsen. B: Hans 14. FM: morbror Frands Hansen i Vrigsted Kær, birkedommer ved Boller Birk og skriver ved Bjerre-Hatting herreder.

87 Mads Madsen i Hjerrild. 3.6.1728, fol.69B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Mikkelsen i Stouby. B: Birthe 12, Maren 10, Anne 5, Mads 3, Mads 9 uger. FM: farbrorsønner Claus Hansen i Stouby, Mads Hansen sst. Desuden nævnes enkens bror Hans Hansen.

88 Bodil Christoffersdatter i Bråskov. 26.9.1729, fol.65B.
E: Jens Jørgensen Due. B: Jørgen 33, Christoffer 31, Søren 23, Anne g.m. Jacob Jensen Bindeballe i Ørnstrup, Karen g.m. Mads Jensen Bindeballe i Ørnstrup, Bodil g.m. Jørgen Jacobsen sst.

89 Hans Sørensen den yngre i Klejs. 13.7.1729, fol.66B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: svoger Christoffer Olufsen i Vesterby. B: Søren 10, Karen 8, Maren 2. FM: morbror Morten Jørgensen i Klejs, morbror Anders Jørgensen Winther i Klejs, fars farbror Mads Hansen sst. Desuden nævnes afdødes søster Maren Sørensdatter, enke i Kalsbøl.

90 Peder Knudsen i Bisholt. 27.10.1729, fol.71.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Lauridsen von Baden i Bisholt. B: Knud 6, Hans 2. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 30.6.1721. B: Maren 20, Kirsten 13. FM: morfar Jens Bone i Bisholt. Arv i boet til afdødes søsters børn i Over Glud.

91 Maren Jensdatter i Dallerup. 16.1.1730, fol.73.
E: Hans Andersen. Første ægteskab med [Anders Jensen i Dallerup, skifte 25.9.1720 lbnr.69]. B: Maren g.m. Anders Sørensen i Ustrup, Kirsten g.m. Anders Olufsen i Tyrsted, Christen 23, Karen 18. FM: morbror Peder Jensen i Oens.

92 Kirsten Rasmusdatter i Boller Overmølle. 29.6.1730, fol.75B.
E: Hans Jørgensen. B: Borch 28 i Dagnæs, Karen 26, Jørgen 25 i Tyrsted, Christine Sofie 22, Christen 20. Første ægteskab med Mads Pedersen Tømmermand. B: Margrethe g.m. Jens Smed i Hornum, Maren 44 i Holsten, men ingen livstegn i 13 år. Andet ægteskab med Borchart Tømmermand i Boller Overmølle, skifte 18.1.1700. B: Mathias 32 i Dagnæs.

93 Maren Vognsdatter i Klejs. 17.6.1730, fol.78B.
Enke efter Jens Nielsen. B: Maren 30, Niels 28, vanfør. FM: fasters mand Jørgen Sørensen i Breth. Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 18.2.1695. B: Niels 53, feldbereder i Horsens, Vogn 51 i Nøttrup, Kirsten g.m. Hans Jensen i Nøttrup, Rasmus 42, feldbereder i Horsens, Kirsten g.m. August Hansen, kvartermester i Skibsholmen i København, Søren 35 i Klejs.

94 Rasmus Hansen i Staksrode. 9.8.1730, fol.82B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Søren Nielsen sst, Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Hans 14, Karen 11, Dorthe 7, Maren 3. FM: Thomas Sørensen sst, fars søskendebarn Niels Rasmussen sst.

95 Kirsten Christensdatter i Hyrup Lyse i Stouby sogn. 9.8.1730, fol.84B.
E: Jørgen Jørgensen. B: Maren g.m. Hans Thomsen i Staksrode, Anne 15, Christen 11, Birgitte 8, Mette 6, Karen 10 uger. FM: morbror Oluf Christensen i Rand.

96 Hans Rasmussen i Stovgård i Bisholt by. 14.4.1731, fol.88.
E: Birthe Hansdatter. LV: Søren Hansen i Bisholt, Jørgen Sørensen, der ægter enken. B: Rasmus 4. FM: morfar Hans Pedersen i Skjold.

97 Anne Andersdatter i Gram. 7.5.1731, fol.90.
E: Mads Jørgensen. B: Anne 11, Anders 8, Maren 4. Arv til afdødes søster Maren Andersdatter efter far og bror. FM: Jacob Hansen Dallerup i Gram.

98 Jens Thomsen i Skjold. 14.2.1731, fol.94.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Sørensen Bonde i Skjold. B: Thomas 12, Anne 10, Kirsten 8, Karen 4. FM: fars halvbror Jørgen Pedersen i Glattrup. Kopi af skiftet til Clemen Nielsen.

99 Anne Mikkelsdatter i Bråskov. 27.6.1731, fol.96.
E: Jørgen Jensen Due. B: Mikkel 1½, Anne 14 uger. FM: morbror Christen Mikkelsen i Hornborg. Desuden nævnes afdøde svoger Peder Hansen i Hornborg.

100 Jens Pedersen Ladefoged i Hornumkær. 25.1.1730, fol.99.
A: halvsøskende Christen Nielsen Havbjerg, der tjener i Gammelby, Mette Nielsdatter Havbjerg g.m. Niels Nielsen i Åstrup i Føvling sogn, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Eriknauer. 1B: Marie 26.

101 Kirsten Rasmusdatter i Nebel. 8.10.1731, fol.102B.
E: Søren Andersen. B: Anders 10 uger. FM: morfar Rasmus Jensen i Nebel.

102 Niels Christensen i Stouby. 6.11.1731, fol.104B.
E: Lene Marie Jørgensdatter. LV: bror Jørgen Jørgensen i Breth. B: Christen 14, Jørgen 12. FM: farbror Thomas Christensen i Stouby. Skiftekopi udleveres til Hans Hansen Hjerrild, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.301).

103 Morten Sørensen i Uth. 19.4.1732, fol.107B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Claus Pedersen, degn i Uth. B: Søren 10, Niels 8. FM: morbror Christen Nielsen i Uth.

104 Mads Jørgensen i Gram. 26.4.1732, fol.109.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Pedersen i Gram. Første ægteskab med [Anne Andersdatter], skifte 7.5.1731 lbnr.97. B: Anne 12, Anders 9, Maren 5. FM: farbrødre Clemen Jørgensen i Nebel, Jens Jørgensen i Over Bjerre. Arv til første hustrus søster Maren Andersdatter efter dennes far og bror.

105 Kirsten Jensdatter i Staksrode. 4.5.1729, fol.114B.
E: Frederik Rasmussen. B: Anders 6 mdr. Første ægteskab med Anders Nielsen, skifte 18.7.1725 lbnr.83. B: Niels 6. FM: farbror Søren Nielsen sst. Anders Nielsens første ægteskab med [Maren Olufsdatter], skifte 22.12.1723 lbnr.79. B: Anne. FM: morbrødre Niels Olufsen sst, Oluf Olufsen sst

106 Peder Pedersen Lauridsen i Stoubyskov. 23.4.1732, fol.116B.
E: Mette Dinesdatter. LV: Mikkel Simonsen i Stouby. A: næstsøskendebørn: Jens Jørgensen, smed i Hornum, Søren Jørgensen i Hyrup, Rasmus Jørgensen i Stouby, Søren Jørgensen, smed i Stouby, Mette Jørgensdatter g.m. Claus Hansen sst.

107 Anders Nielsen i Bisholt. 22.11.1732, fol.117B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Lauridsen von Baden i Bisholt. B: Peder 3, Niels 6 mdr. FM: farbror Clemen Nielsen i Skjold. Arv efter enkens første mand Peder Knudsen, [skifte 27.10.1729 lbnr.90] og arv efter Peder Knudsens søsters børn i Over Glud. Desuden nævnes enkens bror Søren Frandsen i Hostrup.

108 Maren Mogensdatter i Tyrsted. 11.12.1732, fol.120.
E: Thomas Vognsen. A:
1) mor Maren Jørgensdatter
2) søster Kirsten Mogensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Tyrsted
3) bror Jørgen Mogensen i Middelfart
4) bror Jens Mogensen i Middelfart
5) søster Birgitte Mogensdatter g.m. Søren Lauridsen, skrædder i Merring
6) halvbror Rasmus Mogensen i Tyrsted
7) halvsøster, død. 3B:
a Anne Jørgensdatter hos stedfar Thomas Hansen i Tyrsted
b Maren Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen Kjær i Tyrsted
c Else Jørgensdatter, tjener hos Christian Tolstrup, skovrider på Boller.

109 Niels Rasmussen, smed i Lystrup Skovhus. 8.6.1733, fol.123B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Jørgen Sørensen Due i Tyrsted. B: Rasmus 9, Anne 7. FM: Søren Pedersen i Ølsted, Henrik Sørensen sst. Af første ægteskab B: Niels 33 i Rårup.

110 Christoffer Jensen Due i Bråskov. 10.6.1733, fol.126B.
E: Anne Hansdatter. LV: mands bror Søren Jensen Due på stedet. B: Bodil 24. FM: farbror Jørgen Jensen Due i Bråskov.

111 Karen Jacobsdatter i Grund. 15.7.1733, fol.129B.
E: Peder Davidsen. B: Anne 2. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk.

112 Kirsten Pedersdatter i Ustrup. 14.10.1733, fol.132B.
E: Niels Nielsen Broch. B: Karen 12, Niels 9, Birgitte 7, Jens 3. FM: morfar Peder Hansen Broch i Tyrsted. FM: Thomas Hansen sst.

113 Niels Pedersen i Borg. 10.2.1734, fol.134B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Hansen i Glud, der ægter enken. B: Søren 11, Peder 10, Jørgen 7, Anne Marie 6. FM: Jens Pedersen Borg i Bisholt. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 6.12.1719 lbnr.66]. B: Peder 16. [Anne Nielsdatters] første ægteskab med Peder Sørensen, skifte 26.6.1713 lbnr.60. B: Søren Pedersen Borg 32, Jens Pedersen Borg 30 i Bisholt, Maren Pedersdatter 26. FM: Vogn Thomsen.

114 Claus Jensen i Rohden. 28.4.1734, fol.137B.
E: Maren Ottesdatter Hjerrild. LV: far Otte Jørgensen i Belle, Niels Sørensen Rømer, præst i Stouby og Hornum. A: bror Erik Jensen Rohden 33 i Belle, søster Birgitte Jensdatter, enke efter Frederik Terkildsen i Daugård. LV: Frands Hansen, birke- og herredsskriver i Vrigsted, søster Kirsten Jensdatter i Horsens, [skifte Horsens 22.2.1718 lbnr.422. Første ægteskab med Mads Farver]. 1B: Clara g.m. Jeppe Jensen i Horsens. [Andet ægteskab med Knud Sørensen Gylling, skifte Horsens 4.1.1729 lbnr.649]. 2B: Anne Cathrine 18, Jens 16. FM: farbror Christen Sørensen, købmand i Horsens, Christian Frydenberg, prokurator sst.

115 Kirsten Jørgensdatter i Klejs. 11.11.1734, fol.147B.
E: Jacob Hansen. B: Hans 3. Første ægteskab med Hans Sørensen, skifte 13.7.1729 lbnr.89. B: Søren 16, Karen 13, Maren 7. FM: farbror Mads Hansen i Klejs, morbror Morten Jørgensen Winther sst, morbror Anders Jørgensen Winther sst. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Hansen sst.

116 Niels Olufsen i Staksrode. 23.3.1735, fol.153.
E: Karen Sørensdatter. LV: Oluf Christensen, skovfoged i Rand. B: Maren 22, Anne 20, Maren 10, Oluf 4. FM: Niels Rasmussen i Staksrode, Hans Thomsen sst, farbror Oluf Olufsen Dam sst.

117 Bodil Andersdatter i Neder Bjerre. 30.7.1735, fol.157.
E: Mads Christensen. Af første ægteskab B: Anne Marie Frandsdatter g.m. Henrik Lauridsen i Over Bjerre, Sofie Frandsdatter 34, Maren Frandsdatter 32, Dorthe Frandsdatter 30 i Flensborg.

118 Søren Nielsen Bank i Bankehuset i Stoubyskov. 30.9.1735, fol.159B.
E: Maren Davidsdatter. LV: bror Peder Davidsen i Grund. Arvinger kendes ikke. Kopi af skiftebrevet udleveres til Jens Nielsen, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.264, 297).

119 Maren Nielsdatter i Dagnæs. 9.4.1736, fol.163B.
E: Niels Lauridsen. A: morbror Mads Sørensen i Hornum, morbror Iver Sørensen i Lystrup, moster Maren Sørensdatter hos søn Søren Rasmussen i Hornsyld. Af enkemandens første ægteskab B: Niels 8.

120 Mette Lauridsdatter i Over Bjerre. 19.1.1736, fol.165B.
B: Mette Cathrine Jensdatter. FM: morbror Søren Lauridsen, skrædder i Merring, mosters mand Søren Jacobsen i Bjerre.

121 Anne Nielsdatter i Boller Drejerhus. 6.9.1736, fol.169B.
E: Anders Pedersen Svensk. Uden for ægteskab B: Johan Johansen 23. FM: morbrødre Niels Nielsen i Sejet, Rasmus Nielsen Stourup i Sejet, Knud Nielsen. Desuden nævnes afdødes søsterdatter Sidsel Jacobsdatter på Boller.

122 Maren Rasmusdatter i Staksrode. 16.4.1736, fol.179B.
E: Oluf Olufsen Dam. B: Oluf 16, Anders 15, Rasmus 13, Maren 11, Hans 8, Peder 5, Birgitte Marie 2. FM: morfar Rasmus Lauridsen i Hornsyld, fasters mand Niels Pedersen i Staksrode.

123 Kirsten Andersdatter i Tyrsted. 21.6.1736, fol.173.
E: Anders Olufsen. B: Anders 14, Rasmus 11, Maren 9, Anne 6. FM: farbror Mads Olufsen i Tyrsted.

124 Anne Lauridsdatter i Over Bjerre. 3.11.1736, fol.174.
E: Søren Madsen Bech. A: morbror Rasmus Rasmussen i Nebsager, moster Else Rasmusdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Over Bjerre, moster Karen Rasmusdatter g.m. Peder Tunbo på Hundsbæk, moster Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens [mangler] på Hundsbæk. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Madsen på stedet.

125 Karen Bentsdatter i Rønsholt. 7.11.1736, fol.175B.
E: Jørgen Nielsen Bonde. A: far Bent Hansen i Rønsholt g.m. Maren Lauridsdatter.

126 Anders Sørensen i Ustrup. 17.11.1736, fol.177.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Olufsen i Tyrsted. B: Maren, Karen 15, Anders 11, Søren 6, Peder 3, Jens 2. FM: farbror Henrik Sørensen i Ølsted, fastres mænd Søren Markussen i Ustrup, Niels Jensen sst.

127 Rasmus Hansen i Ravnholt. 9.11.1737, fol.179B.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Oluf Jørgensen, Niels Rasmussen, der ægter enken. B: Hans 12, Jens 11, Mikkel 10, Maren 7, Kirsten [ulæselig]. FM: morfar Mikkel Pedersen i Gram.

128 Anne Sørensdatter i Tyrsted. 17.3.1738, fol.182B.
E: Rasmus Thomsen. [Af første ægteskab] B: Søren Pedersen, snedkersvend i Horsens, Anne Pedersdatter 26 i Tyskland, Maren Pedersdatter 20. FM: svoger Jacob Nielsen, væver i Tyrsted. Desuden nævnes enkemandens bror Søren Thomsen sst.

129 Laurids Jørgensen Bechmann i Tyrsted. 24.1.1738, fol.185.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Rasmus Mogensen sst, Niels Pedersen i Uth, der ægter enken. B: Karen 7, Anne 5, Maren 2, nyfødt datter. FM: morbror Hans Jørgensen i Dagnæs, fasters mand Jens Nielsen i Tyrsted.

130 Henrik Lauridsen i Kærhus. 11.10.1738, fol.188B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen i Rårup. B: Karen 5, Laurids 6 mdr. FM: farbror Niels Lauridsen i Stourup, Niels Christensen Graa sst. Kopi af skiftebrevet til Christen Rasmussen, [der ægter enken].

131 Gertrud Nielsdatter i Tyrsted. 13.10.1738, fol.190B.
E: Jens Pedersen. B: Maren 14, Peder 12, Niels 10, Bodil 8, Anne 6. FM: morbror Hans Nielsen i Battrup, mosters mand Jørgen Pedersen Broch i Tyrsted. Arv efter enkemandens forældre [Peder Jensen og hustru Maren Jensdatter], skifte 14.3.1716 lbnr.62 til enkemandens yngste bror Hans Pedersen.

132 Else Madsdatter i Tyrsted. 15.10.1738, fol.194B.
E: Thomas Hansen. A:
1) bror, død. 1B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Peder Olufsen, hyrde i Tyrsted
2) halvbror, død. 3B:
a Jørgen Nielsen i Bjerre på Boller gods
b Maren Nielsdatter g.m. Jens Hansen i Ølsted på Bygholm gods
c Else Nielsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Bjerre på Peder Bering i Horsens' gods
3) halvsøster Else Madsdatter, der for 30 år siden er rejst til Samsø.

133 Sidsel Knudsdatter i Bobæk i Stouby sogn. 3.3.1739, fol.197.
E: Jacob Christensen. B: Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen 36 på stedet, Knud Jacobsen 26, Sidsel Jacobsdatter g.m. Anders Pedersen i Daugård på Rosenvold gods, begge døde, [skifte 25.2.1739 lbnr.39]. 8B: 4 sønner og 4 døtre, Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Davidsen i Grund i Stouby sogn. 1B: Anne, Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Adsersen, snedker i Horsens, Maren Jacobsdatter g.m. Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens. Enkemanden er ejer af Staksrode Mølle.

134 Thomas Pedersen og hustru Magdalene Rasmusdatter, der begge lever i Hornum. 22.5.1739, fol.199.
B: Peder 31, der overtager fæstet, Niels 20, Mette g.m. Søren Jensen Due i Daugård.

135 Karen Mortensdatter i Glud. 25.10.1738, fol.200B.
E: Peder Pedersen Gram. A: søskende Jørgen Mortensen i Skævlund i Rårup sogn, Søren Mortensen i Åstrup, bror, død. 1B: Karen Rasmusdatter hos stedfar Niels Hansen i Lund, Maren Mortensdatter g.m. Knud Sørensen i Åstrup, søster g.m. Mikkel Knudsen i Rårup. På de 2 førstnævnte brødres vegne mødte Hørup, ridefoged på Palsgård.

136 Rasmus Jensen Damkær i Grund. 6.7.1739, fol.203B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Rohden. B: Kirsten g.m. Jeppe Sørensen i Grund, Anne Cathrine g.m. Jes Nielsen i Gårslev i Koldinghus Amt, Maren i Hamborg, enke efter Jørgen Jensen ved Stouby Strand, Anne g.m. Peder Pedersen, skrædder i Breth i Barrit sogn, Kirsten 24, Oluf 20, Karen 17, Marie 10.

137 Niels Pedersen i Staksrode. 10.6.1739, fol.206.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Jensen. B: Oluf 18, Karen 15, Maren 12, Anders 9, Niels 4, Poul 12 uger. FM: morbror Oluf Olufsen i Staksrode. Af første ægteskab B: Jens 31 i Stoubyskov på Boller gods, Anne 26, Peder 22.

138 Maren Nielsdatter i Staksrode. 10.6.1739, fol.208.
E: Niels Rasmussen den ældre. B: Niels 13, Peder 6, Johanne Kirstine 4, Maren 6 mdr. FM: farbror Jens Rasmussen i Staksrode, morbror Anders Nielsen sst.

139 Maren Pedersdatter i Stourup. 27.11.1739, fol.211.
E: Gregers Jensen. B: Maren 14, Kirsten 4. FM: morbror Jørgen Hansen sst.

140 Jørgen Jørgensen i Hyrup Lyse [i Stouby sogn]. 4.7.1739, fol.213.
E: Marie Christensdatter. LV: Christen Jacobsen i Staksrode Mølle. B: Kirsten 8, Anne Marie 5, Mette 2. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter], skifte 9.8.1730 lbnr.95. B: Maren g.m. Hans Thomsen i Staksrode, Anne g.m. Laurids Olufsen i Hornsyld, Christen 20, Birgitte 17, Mette 15, Karen 10. FM: morbror Oluf Christensen i Rand.

141 Johanne Cathrine Sørensdatter i Oens. 22.10.1738, fol.218.
E: Jørgen Pedersen. B: Peder 15, Maren 13, Inger Marie 11. Første ægteskab med [Hans Rasmussen Holst], skifte 22.11.1721 lbnr.75. B: Rasmus 19, Hans 16. FM: morbror Hans Sørensen i Lystrup, Peder Jensen i Oens.

142 Sofie Amalie [Mouridsdatter Høyer], husholderske på Boller. 15.8.1739, fol.220.
Enke efter [Mads] Henningsen, [præst i Hammel og Voldby]. B: Gertrud Madsdatter Henningsen 35, kammerjomfru hos grevinde Brochdorf i Holsten. FM: [morbror] Mourids [Mouridsen ] Høyer, præst i Vejle, Anne Madsdatter, død, var g.m. Andreas Torp, slotsforvalter på Odense Slot på Fyn. 4B: Frederikke Sofie 18, Anne Conradine 17, Frederik 16, Karen Sofie 14. Til stede var afdødes 2 søstre Maren Mouridsdatter [Høyer] g.m. [Jørgen Pedersen] Fædder i Horsens, [Edel Mouridsdatter Høyer] g.m. [Jørgen Olufsen] Mandix, købmand i Horsens samt afdødes 2 brorsønner Ditlev Høyer, købmand sst, Hans Høyer, købmand sst.

143 Frederik Jacobsen Glasou i Brandstub [i Rårup sogn]. 26.4.1740, fol.225B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Søren Jensen i Ravnsborg. B: Jacob 26, Jens 25, Broder 18, Niels 16, Knud 14, Jochum 13. Elisabeth Margrethe g.m. Peder Mortensen i Nøttrup, Nille Cathrine g.m. Morten Jørgensen Winther i Urlev, Birgitte Marie 10. FM: Jacob Hansen i Klejs, farbror Peder Jacobsen Glasou i Nøttrup.

144 Peder Nielsen Ladefoged i Bankehuset i Stoubyskov. 13.7.1740, fol.230.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Rønsholt. A: søskende Hans Nielsen i Nørby, Karen Nielsdatter g.m. Laurids Terkildsen i Åstrup, Anne Nielsdatter g.m. Poul Knudsen sst, Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen Buch sst, Karen Nielsdatter g.m. Terkild Jørgensen sst, Anne Margrethe Nielsdatter.

145 Terkild Nielsen i Hornumkær. 21.10.1739, fol.234B.
E: Marie Madsdatter. LV: Christen Iversen i Hesselballehus. B: Anne g.m. Peder Jørgensen Lund i Hostrup i Stouby sogn, Mette 30, Mads 28, Niels 23, Anders 20, Jens 17, Mette Marie 14. FM: Mads Jørgensen Winther i Nørre Aldum, mosters mand Niels Jørgensen i Eriknauer. Arv efter enkens far Mads Jensen i Eriknauer.

146 Erik Eriksen Vest, væver i Boller Teglhus. 16.3.1739, fol.241.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jens Bech i Boller Nedermølle, Peder Nielsen, væver, der ægter enken. B: Erik 15, i skrædderlære i Horsens, Margrethe 12, Thomas 9. FM: Peder Skov, gartner på Boller, Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle. Afdøde var født i Sverige.

147 Søren Sørensen i Hjerrild. 27.10.1741, fol.242B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen Lund i Hostrup, Christen Nielsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Maren 24, Mette 22, Kirsten 20, Maren 18, Karen 14, Jørgen 12, Søren 8, Jens 5. FM: farbrødre Jeppe Sørensen i Grund, Niels Sørensen i Belle, Jens Sørensen i Torup, morbrødre Oluf Lund i Nørre Aldum, Frederik Jørgensen i Vesterby.

148 Hans Sørensen i Dallerup. 22.1.1742, fol.244.
E: Maren Jørgensdatter. Af første ægteskab B: Jørgen Hansen Bro i Tyrsted, Anne Hansdatter Bro, Mette Hansdatter. Underskrevet i Dalleruphus. Kopi af skiftebrevet til Gert Rasmussen, [der ægter datteren Anne Hansdatter].

149 Peder [Iversen] Due i Sønder Aldum. 12.2.1742, fol.245.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen i Lysholt, Søren Hansen, der ægter enken og fæster stedet. A: mor Karen Pedersdatter, søskende Oluf Iversen Due, Ingeborg Iversdatter g.m. Christen Andersen i Torsted.

150 Hans Thomsen i Staksrode. 14.2.1742, fol.247B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: morbror Oluf Christensen i Rand, Søren Jensen i Staksrode, der ægter enken og fæster stedet. B: Kirsten 11, Thomas 7, Jørgen 3. FM: Søren Visborg i Rand, Niels Rasmussen den yngre sst. Arv til [enkens søster] Mette Jørgensdatter efter dennes mor [Kirsten Christensdatter, skifte 9.8.1730 lbnr.95] g.m. Jørgen Jørgensen i Hyrup Lyse, [skifte 4.7.1739 lbnr.140].

151 Mette Bentsdatter i Stourup. 16.4.1742, fol.250.
E: Niels Christensen Grav. B: Bent 12, Christen 9, Dorthe 9, (formentlig fejl for 5). FM: fasters mand Peder Jensen i Over Glud, Rasmus Sørensen i Kalsgård i Bisholt.

152 Svend Poulsen i Tyrsted. 13.8.1742, fol.252B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jørgen Sørensen Due sst. A: bror Mikkel Poulsen i Serridslev på Serridslevgård gods, 58 år. Desuden nævnes enkens svoger [Christian] Tolstrup, skovrider på Boller. Kopi af skiftebrevet til Jens Raamussen Dagnæs, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.463).

153 Søren Thomsen i Tyrsted. 28.12.1742, fol.255B.
Enke efter Maren Thomasdatter. B: Thomas Sørensen, der døde kort tid før faderen, var g.m. Karen Hansdatter. LV: stedfar Christian Tolstrup, skovrider på Boller, Karen Sørensdatter, enke efter Jørgen Nielsen, murermand i Tyrsted. LV: farbror Rasmus Thomsen, Maren Sørensdatter g.m Rasmus Holgersen i Dallerup. Kopi af skiftebrevet til Jens Rasmussen Nebel, [der ægter Karen Hansdatter].

154 Søren Rasmussen Urskov i Bisholt. 6.4.1743, fol.257B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen Sørensen Stougaard i Bisholt. A: søskende Søren Rasmussen Urskov i Dallerup, Niels Rasmussen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Hans Jacobsen i Bjerre. Kopi af skiftebrevet til Jeppe Rasmussen.

155 Anne Lauridsdatter i Tyrsted. 18.4.1743, fol.260.
E: Jens Nielsen. B: Niels 16, Jørgen 14, Laurids 9, Hans 5, Anne 1½. FM: Jørgen Rasmussen Møller i Overmølle, Niels Pedersen i Tyrsted.

156 Maren Olufsdatter i Staksrode. 5.3.1743, fol.263.
E: Søren Jørgensen. Første ægteskab med Niels Pedersen sst, skifte 10.6.1739 lbnr.137] B: Oluf 22, Karen 19, Maren 16, Anders 13, Niels 8, Poul 4. FM: morbror Oluf Olufsen i Staksrode, Jens Nielsen i Hyrup Lyse.

157 Kirsten Clemensdatter i Boller Nedermølle. 4.6.1744, fol.263B.
E: Jens Christoffersen Bech. A:
1) bror Søren Clemensen i Torup, død. 2B:
a Maren Sørensdatter i Horsens, var g.m. Knud Terkildsen, post i Horsens, [skifte Horsens 28.7.1740 lbnr.880]. LV: Christian Frydenberg i Horsens
b Birgitte Sørensdatter 27, på stedet
2) søster Maren Clemensdatter g.m. Oluf Jensen, toldbetjent i Vejle, begge døde. 1B:
a Clemen Olufsen over 40 år i Bølling i Egtved sogn.

158 Jens Christoffersen Bech i Boller Nedermølle. 6.10.1744, fol.270.
Enkemand efter Kirsten Clemensdatter, skifte 4.6.1744 lbnr.157. A:
1) søster Anne Christoffersdatter g.m. Hans Rasmussen Fynbo i Sønderby i Glud sogn
2) brordatter Karen Lauridsdatter g.m. Rasmus Nielsen Møller i Østrup i Glud sogn på Boller gods.

159 Hans Andersen i Dallerup. 1.3.1745, fol.275.
E: Anne Margrethe Johansdatter. LV: Søren Rasmussen Søgaard i Dallerup. A:
1) brorsøn Anders Jørgensen i Rårup
2) brordatter Maren Gydes g.m. Niels Hansen i Bjerre
3) brordatter Karen Gydes g.m. Jens Mortensen i Ustrup
4) brordatter Anne Gydes i Horsens
5) brordatter Margrethe Gydes i Horsens
6) søsterdatter Maren Jørgensdatter g.m. Barakias Christensen i Ustrup
7) søstersøn Vogn Nielsen i Bredal
8) søstersøn Clemen Nielsen i Skjold.
Arv efter første hustru Maren Jensdatter, skifte 16.1.1730 lbnr.91.

160 Maren Vognsdatter i Skjold. 22.3.1745, fol.277.
E: Niels Iversen. B: Sidsel 6, Jens 3, Vogn 1. FM: Vogn Thomsen i Glud.

161 Maren Nielsdatter i Sejet. 23.3.1745, fol.278.
E: Niels Lauridsen Pors. B: Maren 9.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1745-1769
G 366 - 150
162 Rasmus Knudsen Due i Over Glud. 14.6.1745, fol.1.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Rasmussen Hatterup i Over Glud. B: Sidsel Marie 5, Peder 3. FM: fars stedfar Henrik Melchiorsen i Nørby.

163 Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle. 5.8.1745, fol.3B.
E: Karen Hansdatter. LV: Christian Tolstrup, skovrider på Boller, Mikkel Rasmussen, der ægter enken. B: Kirsten 14, Anne Kirstine 12, Margrethe 11, Kirstine Marie 8, Hans 6, Kirsten 2. FM: farfar Rasmus Jørgensen i Uth, farbror Christen Rasmussen i Kærhus.

164 Niels Lauridsen i Stourup. 22.11.1745, fol.6.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Karen 11, Kirsten 8. FM: morbror Jørgen Hansen sst. Kopi af skiftebrevet til Laurids Nielsen.

165 Jens Nielsen i Ustrup. 14.3.1746, fol.8.
E: Maren Mortensdatter. LV: Søren Markussen sst. B: Anne 17, Birthe 14, Niels 11, Anne 9, Morten 5, Mikkel 2. FM: fars søskendebørn Rasmus Nielsen sst, Peder Nielsen sst. Kopi af skiftebrevet til Rasmus Pedersen, [der ægter enken].

166 Maren Frederiksdatter i Sejet. 21.3.1746, fol.10B.
E: Peder Hansen, skoleholder. A: hendes søn Jens Frederiksen, uvist hvor.

167 Thomas Vognsen i Tyrsted. 9.3.1746, fol.11B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Birgitte 7, Jørgen 3. FM: farfar Vogn Thomsen i Glud, morfar Jørgen Sørensen Due, skoleholder i Tyrsted, Jørgen Pedersen Broch sst, Thomas Hansen sst. Kopi af skiftebrevet til Jørgen Jespersen, [der ægter enken], der er datter af Jørgen Sørensen Due i Tyrsted.

168 Peder Skov, gartner på Boller. 5.4.1746, fol.14B.
E: Regine Christensdatter Fædder. LV: Christian Tolstrup, skovrider på Boller. B: Christian 7, Christine Sofie 1½. FM: fars søskendebarn Hans Pedersen Boller, der tjener i Grund, fars morbror Frands Hansen, Boller birkedommer i Vrigsted.

169 Søren Ibsen i Østrup. 6.7.1746, fol.17.
E: Lene Melchiorsdatter. LV: bror Henrik Melchiorsen i Nørby. B: Melchior 14, Schultze Sørensdatter 10, Karen 5. FM: farbrødre Jørgen Ibsen i Nørby, Bertel Ibsen i Østrup, Niels Ibsen sst. Desuden nævnes enkens moster Maren Mouridsdatter på stedet. Kopi af skiftebrevet til Jens Rasmussen, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.193).

170 Niels Ovesen i Ustrup. 10.4.1745, fol.19B.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jens Nielsen Videriksen i Ustrup. B: Mads Ovesen, Anders Ovesen 20, Karen Ovesdatter 25. FM: Søren Jensen sst. (Mads Ovesen underskriver sig: Mads Nielsen Ovesen).

171 Peder Jensen i Over Glud. 15.10.1746, fol.21B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Kalsgård. B: Dorthe g.m. Anders Terkildsen i Øster Bisholt, Jens 18, Christen 15, Jørgen 12, Anne 11, Søren 8, Laurids 4, Else Cathrine 2. FM: Peder Christensen i Skævlund Mølle. Kopi af skiftebrevet til Rasmus Mortensen, [der ægter enken].

172 Laurids Thomsen i Nebel. 29.1.1744, fol.24B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Nebel. B: Maren 11, Anne 8. FM: morbror Mads Sørensen i Bjerre. Af første ægteskab B: Thomas 16. Kopi af skiftebrevet til Anders Andersen.

173 Jonas Sørensen i Bjerre. 24.3.1747, fol.27.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Sørensen Møller i Bjerre. B: Jens 2. FM: morfar Jens Pedersen i Tyrsted. Desuden nævnes enkens bror Peder Jensen sst. Kopi af skiftebrevet til Søren Sørensen, [der ægter enken og overtager fæstet]. (Sml. lbnr.668).

174 Søren Madsen Juul i Bjerre. 5.8.1747, fol.28B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen, der ægter enken. B: Karen 14, Mette Marie 11, Peder 9, Margrethe 5, Mads 3, Rasmus 1. FM: farbror Jens Madsen Juul i Neder Bjerre. Desuden nævnes afdødes bror Anders Madsen Juul.

175 Peder Sørensen i Tornshoved [i Stouby sogn]. 9.8.1747, fol.31.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: bror Jeppe Sørensen i Grund. B: Søren 32, Søren 26, Niels 23, Karen 20.

176 Knud Jacobsen i Bobæk. 10.8.1747, fol.33.
E: Birthe Kirstine Andersdatter Langballe. LV: far Anders Langballe i Tønning. B: Sidsel Cathrine 5, Søren 1. FM: farfar Jacob Christensen i Bobæk, farbrødre Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Arv efter [Sidsel Knudsdatter], skifte 3.3.1739 til hendes B: Christen Jacobsen i Klakring og Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Kopi af skiftebrevet til Johannes Mikkelsen, [der ægter enken].

177 Jens Nielsen i Tyrsted. 14.8.1747, fol.36B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Anders 2. Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 18.4.1743 lbnr.155. B: Niels 21, Jørgen 18, Laurids 14, Hans 11, Anne 7. FM: farbror Peder Nielsen i Ustrup, Mikkel Rasmussen i Overmølle. Kopi af skiftebrevet til Jørgen Pedersen, [der ægter enken].

178 Søren Jensen i Ustrup. 20.9.1747, fol.39B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: bror Henrik Sørensen i Ølsted. B: Jens 25, Maren 18. FM: Niels Jensen i Ustrup. Kopi af skiftebrevet til Ejler Andersen, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.229).

179 Søren Sørensen i Klejs. 25.9.1747, fol.42.
E: Johanne Pedersdatter. LV: bror Laurids Pedersen i Nøttrup. B: Maren 26 g.m. Rasmus Rasmussen i Nebel, Peder 24, Kirsten 20, Karen 18, Søren 15, Anne 11, Birthe 7, Else Kirstine 4. FM: fars søstersøn Søren Hansen i Nøttrup, mosters mand Morten Hansen i Klejs, Peder Hansen sst.

180 Margrethe Hansdatter i Dyrkøb [i Stouby sogn]. 28.9.1747, fol.44B.
E: Mikkel Olufsen. Af første ægteskab B: Laurids Jensen i København. FM: morfar Hans Hansen i Stoubyskov på Niels Rømers gods, Ellen Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Vrigsted. 1B: Jens 12. Desuden nævnes enkemandens bror Peder Olufsen i Stouby.

181 Bodil Sørensdatter i Stoubyskov. 28.9.1747, fol.46.
E: Jørgen Olufsen. B: Søren 14, Jens 12.

182 Anne Margrethe Madsdatter i Oens. 23.2.1748, fol.47.
E: Jørgen Pedersen. B: Kirsten 7, Hans 3, Karen 6 uger. FM: morfar Mads Brund i Nørre Aldum.

183 Peder Hansen og hustru Mette Pedersdatter i Dagnæs. 15.5.1747, fol.49B.
Hans A: bror, død. 2B: Søren Jørgensen 16, Maren Jørgensdatter 12. FM: mosters mand Rasmus Holgersen i Dallerup
Hendes A: søn Niels Christensen Koch. Desuden nævnes hendes søsterdatter Anne Rasmusdatter.

184 Maren Hansdatter i Grund. 8.8.1747, fol.53B.
E: Clemen Sørensen. Hendes B: Peder Skov, gartner på Boller, [skifte 5.4.1746 lbnr.168]. 2B: Christian, Christine Sofie. FM: stedfar Hans Christian Frank, gartner på Boller. Arv efter afdødes bror Frands Hansen i Vrigsted Kær, birkedommer på Boller Birketing.

185 Hans Pedersen i Grund. 1.5.1748, fol.58.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Terkildsen, der ægter enken. B: Karen 5. FM: farfar Peder Davidsen i Grund, fars søskendebarns søn Niels Nielsen sst. Arv efter afdødes morbror Frands Hansen i Vrigsted Kær, birkedommer på Boller Birketing.

186 Niels Lauridsen Pors i Sejet. 17.5.1748, fol.62.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen sst. B: Niels 6 mdr. FM: morbror Jørgen Nielsen Pors i Bjerre. Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 23.3.1745 lbnr.161]. B: Maren 12. FM: morbror Jørgen Nielsen i Sejet. Desuden nævnes afdødes mor Karen Pedersdatter på stedet. Kopi af skiftebrevet til Laurids Jørgensen Fisker, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.223).

187 Niels Christensen Grav i Stourup. 28.8.1748, fol.65B.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Anders Andersen i Nebel. B: Mette 9 uger. Første ægteskab med [Mette Bentsdatter], skifte 16.4.1742 lbnr.151. B: Bent 18, Christen 15, Dorthe 11. FM: fasters mand Rasmus Mortensen i Over Glud, Rasmus Sørensen i Kalsgård, Anders Terkildsen Kjær i Bisholt, Niels Jørgensen i Stourup. Kopi af skiftebrevet til Peder Jespersen, [der ægter enken].

188 Jørgen Nielsen i Stourup. 25.9.1748, fol.70.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Niels, der har gården i fæste, Maren, enke efter Niels Bentsen i Skjold, [skifte Horsens Hospital 6.11.1748 lbnr.457]. LV: Rasmus Sørensen i Kalsgård i Bisholt.

189 Mikkel Hansen i Tyrsted. 2.12.1748, fol.73.
E: Karen Nielsdatter. LV: søsters mand Hans Rasmussen Ustrup i Tyrsted. B: Maren 13, Hans 9, Kirsten 5. FM: morbrødre Rasmus Nielsen i Ustrup, Peder Nielsen sst. Kopi af skiftebrevet til Jens Jensen, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.361).

190 Jørgen Nielsen Bonde i Rønsholt, et hus i Stoubyskov. 20.9.1748, fol.76B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Ejler Ottesen på Banken. B: Niels 10, Peder 9, Karen 7, Iver 5, Christen 2, Else 1 måned. FM: fasters mand Søren Hansen i Mørkholt, mostres mænd Søren Madsen i Gauerslund, Jens Lauridsen sst. Kopi af skiftebrevet til Søren Pedersen, [der ægter enken]. (Sml. lbnr.246).

191 Bertel Ibsen i Østrup. 12.3.1749, fol.79B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen sst. B: Jeppe 14, Anne Kirstine 10, Karen 6, Bertel 8 uger. FM: farbrødre Jørgen Ibsen i Nørby, Niels Ibsen sst.

192 Peder Møller, forvalter på Boller. [dato mangler].1748, fol.81B.
E: Aurelia Anchersen. Bevilling til uskiftet bo 20.7.1748.

193 Lene Melchiorsdatter i Østrup. 16.6.1749, fol.82.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med Søren Ibsen, skifte 6.7.1746 lbnr.169. B: Melchior 17, Schultze Sørensdatter, Karen 8. FM: farbrødre Jørgen Ibsen i Nørby, Niels Ibsen sst, morbror Henrik Melchiorsen sst.

194 Else Cathrine Folmersdatter i Gram. 29.6.1749, fol.84.
E: Peder Mikkelsen. B: Folmer 5, Kirsten 3. FM: fastres mænd Niels Rasmussen i Ravnholt, Oluf Møller i Bjerre Mølle, mosters mand Dines Mikkelsen i Bjerre.

195 Karen Nielsdatter i Sejet. 5.7.1749, fol.87B.
E: Rasmus Hansen. Arvinger angives ikke.

196 Ulborg Sørensdatter i Sejet. 27.10.1749, fol.89.
E: Morten Christensen, snedker. B: datter g.m. Peder Jørgensen Bro, hyrde i Eriknauer, datter g.m. Niels Hansen, landsoldat på Rosenvold gods, datter g.m. Mogens Lauridsen i Sejet.

197 Jørgen Jespersen i Sejet. 22.12.1749, fol.90.
E: Maren Jacobsdatter. B: Maren 24, Jesper 22, Jacob 18, Jørgen 15, Peder 12, Søren 10, Kirsten 7, Karen 3. FM: mors farbror Rasmus Jørgensen i Uth.

198 Hans Hansen Hald, møller i Nedermølle. 1.5.1750, fol.91.
E: Sidsel Marie Hansdatter. LV: Mikkel Rasmussen Møller i Overmølle. B: Hans 3, Peder 1. FM: birkedommer Tolstrup, Hans Frank, gartner på Boller, farbror Mads Hansen i Brund, fasters mand Henrik Johansen i Skjold.

199 Peder Mikkelsen i Gram. 17.12.1749, fol.93B.
Enkemand efter [Else Cathrine Folmersdatter], skifte 29.6.1749 lbnr.194. B: Folmer 5, Kirsten 3. FM: farfar Mikkel Pedersen på stedet 72 år gammel, fastres mænd Niels Rasmussen i Ravnholt, Oluf Jørgensen Møller i Bjerre Mølle, Terkild Lauridsen, Jens Jensen i Åstrup, mosters mand Dines Mikkelsen i Bjerre. Afdøde var forlovet med birkedommer [ved Boller Christian Andersen] Tolstrups datter Louise Christiansdatter Tolstrup, der ægter Jochum Frederiksen i Gram.

200 Hans Sørensen i Lystrup. 8.6.1750, fol.99B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: stedfar Henrik Sørensen i Ølsted. B: Inger Marie 12, Jørgen 10, Søren 6, Birthe 3, Hans 4 uger. FM: farbror Jesper Sørensen i Lystrup, fars morbror Rasmus Jespersen sst, fasters mand Hans Jørgensen i Ørnstrup [i Torsted sogn]. Desuden nævnes afdødes bror Jens Sørensen i Lystrup. Arv efter afdødes forældre her på stedet, [Søren Jensen og hustru Inger Marie Jespersdatter]. (Sml. lbnr.262).

201 Søren Jørgensen i Nørre Aldum. 8.6.1750, fol.101B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Peder Pedersen i Urlev. B: Bent 12, Hans 8, Maren 6, Jørgen 3. FM: fars søskendebørn Jens Rasmussen Dagnæs i Tyrsted, Søren Rasmussen Dagnæs. Desuden nævnes afdødes søster Anne Jørgensdatter i Stenderup.

202 Jørgen Ottesen i Belle. 29.6.1750, fol.103B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Rohden. B: Else 21, Otte 16, Maren 15, Johanne 12. FM: farfar Otte Jørgensen i Thybo Mølle. Desuden nævnes Niels Ottesen sst. og Ejler Ottesen på Banken.

203 Maren Ottesdatter i Rohden. 29.6.1750, fol.105B.
E: Jens [Eriksen] Bay. B: Anne Margrethe 11, Claus 9. FM: morfar Otte Jørgensen i Rohden Mølle.

204 Søren Nielsen i Staksrode. 30.6.1750, fol.108.
E: Maren Iversdatter. LV: Jens Rasmussen sst. B: Niels 28, Mette 26, Iver 22, Jens 16, Christen 12. FM: Niels Rasmussen, Rasmus Rasmussen.

205 Malene Nielsdatter i Tyrsted. 18.9.1750, fol.109.
E: Jørgen Broch. B: Peder 20, Anne Kirstine 15, Niels 9, Hans 5.

206 Kirsten Poulsdatter i Bjerre. 26.10.1750, fol.110B.
E: Poul Sørensen Buhl. B: Peder 8. Af første ægteskab B: Jørgen Pedersen i Bjerre, Anders Pedersen sst, Hans 20, Poul 18, Mette.

207 Jens Pedersen i Tyrsted. 14.12.1750, fol.111B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Niels Rasmussen i Staksrode. B: Gertrud 10, Karen 9, Rasmus 7, Kirsten 6, Jens 9 mdr. FM: farbror Jens Pedersen i Dallerup. Første ægteskab med [Gertrud Nielsdatter], skifte 13.10.1738 lbnr.131. B: Maren g.m. Søren Møller i Bjerre, Peder 25, Niels 22, Bodil 20, Anne 18. FM: farbror Jørgen Pedersen i Oens.

208 Kirsten Jensdatter i Skjold. 25.1.1751, fol.112B.
E: Rasmus Madsen. A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Clemen Nielsen i Skjold, søskende Thomas Jensen 32 sst, Anne Jensdatter g.m. Jens Bank sst, Karen Jensdatter. [Skifte efter afdødes far Jens Thomsen i Skjold 14.2.1731 lbnr.98].

209 Oluf Christensen i Rand. 17.2.1751, fol.113B.
B: Lene 36 i Horsens, Christen Olufsen Rand 33, der har stedet i fæste, Maren 28, Johanne Kirstine 26 i Horsens, Birthe Marie 24 i København, Niels 16, Ingeborg 12, Jens 10.

210 Niels Rasmussen i Staksrode. 18.2.1751, fol.114B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Søren Jensen sst. B: Rasmus 9, Jens 7, Anne Margrethe 5. FM: farbror Frederik Rasmussen sst, Søren Jørgensen sst, Søren Visborg.

211 Niels Rasmussen og hustru Anne Jørgensdatter i Staksrode. 18.2.1751, fol.115B.
B: Frederik, der har stedet i fæste, Dorthe 10, Ingeborg 8, Anne Marie 3. FM: Mikkel Rasmussen i Boller Overmølle, Frederik Rasmussen.

212 Sidsel Jensdatter i Staksrode. 18.2.1751, fol.116B.
E: Frederik Rasmussen. B: Maren 21, Sidsel 11.

213 Søren Christensen Hald i Oens. 27.3.1751, fol.117.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen i Ølsted. A: bror Peder Hald i Sejet, halvsøskende Søren Hald sst, Peder Jensen Hald i Oens, Christen Jensen Hald sst.

214 Johanne Christensdatter i Uth. 3.4.1751, fol.118.
E: Thomas Andersen, staldkarl på Boller, der bor i Uth. B: Anders 21.

215 Hans Christensen på Boller. 18.8.1750, fol.118B.
A:
1) søster Karen Christensdatter i Hansted Hospital
2) bror Morten Christensen i Sejet, død. 4B:
a Christen Mortensen i Sejet
b Karen Mortensdatter g.m. Christen Jensen, pottemager i Horsens
c Maren Mortensdatter, død, var g.m. Rasmus Stourup i Sejet, nu i Dagnæs. 1B: Morten 16
d Kirsten Mortensdatter, død, var g.m. Johan Peder Hansen i Sejet. 1B: Hans 14.

216 Anne Gregersdatter i Dagnæs. 27.4.1751, fol.119B.
Enke efter Christen Knudsen. B: Knud 25, Anne. FM: Peder Nielsen, væver i Teglhuset.

217 Mette Christensdatter i Ustrup. 8.5.1751, fol.120.
E: Niels Nielsen Broch. B: Maren 9, Christen 6, Else Kirstine 2. FM: Mogens Rasmussen i Tyrsted. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter], skifte 14.10.1733 lbnr.112. Af børn nævnes: Niels og Jens.

218 Poul Henriksen, snedker i Ustrup. 8.5.1751, fol.121.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels Broch sst. B: Johanne 9, Henrik 5, Kirsten 2. FM: Ejler Andersen i Ustrup.

219 Morten Christensen, snedker i Sejet. 8.6.1751, fol.121B.
A:
bror, død. 3B:
1) Peder Christensen i Sejet, død. 1B:
a Christen Pedersen, snedker i Sejet
2) Jens Christensen i Sejet, død. 5B:
a Christen Jensen, snedker i Uth
b Søren Jensen, snedker i Sejet
c Jens Jensen i Sejet
d Karen Jensdatter g.m. Peder Jensen Hald i Oens
e Anne Jensdatter i Uth
3) Rasmus Christensen i Sejet, død. 2B:
a Niels Rasmussen, snedker i Sejet
b Christen Rasmussen 24.

220 Birgitte Nielsdatter i Dagnæs. 20.6.1751, fol.123.
E: Søren Sørensen, smed. B: Maren 15, Søren 13, Didrik 9, Anne 7, Niels 2½.

221 Birgitte Rasmusdatter i Dagnæs. 20.6.1751, fol.123B.
E: Niels Mikkelsen. B: Mette 12, Birthe 9, Karen 6, Anne 2. Før ægteskab B: Jens Mathiasen 22, Rasmus Henriksen 15. FM: morbror Jens Rasmussen Dagnæs i Tyrsted.

222 Jens Jensen i Dagnæs. 20.6.1751, fol.124.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Mikkelsen sst, Søren Pedersen. A: søster Anne Jensdatter g.m. Vogn Nielsen i Sejet.

223 Laurids Jørgensen Fisker i Sejet. 12.7.1751, fol.124.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen sst. B: Laurids 3 uger. FM: farfar Jørgen Fisker i Sejet. Enkens første ægteskab med [Niels Lauridsen Pors], skifte 17.5.1748 lbnr.186.

224 Johanne Mortensdatter i Sejet. 12.7.1751, fol.125.
E: Peder Christensen Hald. B: Maren 16, Søren 14, Sidsel 7, Christen 3.

225 Jørgen Christoffersen i Sejet. 12.7.1751, fol.126.
E: Margrethe Bentsdatter. LV: Rasmus Jørgensen Krag i Sejet. B: Christoffer 11, Bent 9, Karen 4. FM: farbror Niels Mikkelsen i Dagnæs, fasters mand Søren Due i Tyrsted.

226 Kirsten Lauridsdatter i Sejet. 12.7.1751, fol.126B.
E: Christen Pedersen, snedker. B: Laurids 12, Peder 10, Rasmus 7, Morten 5, Jørgen 1½.

227 Jens Rasmussen Lange, skriverkarl på Boller. 30.8.1751, fol.127.
A:
1) bror Niels Rasmussen i Langå, død. 1B:
a Rasmus Nielsen i Langå på [Jørgen] Scheels gods, [Ulstrup gods]
2) søster Maren Rasmusdatter i Randers, død. 1B:
a Maren Hansdatter Borup g.m. Christen Lauridsen Møller, brændevinsmand i Randers
3) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen, smed i Hammel på [Christian] Friis gods, [Frijsenborg gods]. 1B:
a Rasmus Jensen i Hammel, død. 3B: Anne g.m. Rasmus Jensen, smed i Hammel, Maren i Århus, Karen i Åbrohuset på Hagsholm gods.
Arvingerne er angivet efter tingsvidne af Middelsom-Sønderlyng herred 22.4.1751.

(Skifte efter Peder Andersen Himmerig 16.10.1751 se fol.223B, lbnr.298).

228 Maren Nielsdatter i Hornum. 26.11.1751, fol.130.
E: Søren Madsen. Hendes arvinger kendes ikke.

229 Ejler Andersen i Ustrup. 18.12.1751, fol.130.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: søn Jens Sørensen i Sejet. A: mor Bodil Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Merring, søskende Niels Andersen sst, Anne Margrethe Andersdatter g.m. Peder Henriksen i Styvel i Jelling sogn, Maren Andersdatter g.m. Jørgen Nielsen i Brå i Stenderup sogn, Anne Else Andersdatter. [Enkens første ægteskab med Søren Jensen, skifte 20.9.1747 lbnr.178].

230 Maren Sørensdatter i Lystrup. 14.2.1752, fol.132.
E: Hans Hansen Holst. A: mor Maren Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen Hjerrild i Stouby, søskende Jørgen Sørensen 22, Søren Sørensen 20, Jens Sørensen, Maren Sørensdatter g.m. Niels Juul i Hostrup, Mette Sørensdatter g.m. Oluf Rasmussen Damkær i Grund, Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Gammelby, Karen Sørensdatter.

231 Anne Jørgensdatter i Stouby. 28.2.1752, fol.132.
E: Thomas Christensen. B: Christen, Jens.

232 Hans Rasmussen Bank i Skjold. 3.5.1752, fol.133B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Clemen Nielsen sst. B: Rasmus. FM: Peder Rasmussen sst.

233 Morten Knudsen i Åstrup. 3.5.1752, fol.134.
E: Maren Sørensdatter. LV: far Søren Madsen i Rårup. B: Knud 3½, Søren 2. FM: fastres mænd Jens Sørensen i Ikær, Søren Hansen i Nøttrup.

234 Anne Sørensdatter i Ørnsvig. 3.5.1752, fol.135.
E: Christen Pedersen. B: Jens 25, Søren, Jørgen 19, Maren g.m. Mikkel Hansen i Blæsbjerg, Kirsten g.m. Jens Stovnbjerg i Stenderup, Karen.

235 Jens Pedersen i Rådved. 15.5.1752, fol.136.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Andersen sst. A: far Peder Jensen på stedet.

236 Clemen Jørgensen i Nebel. 1.6.1752, fol.138B.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Niels 40, Maren 15. FM: Rasmus Rasmussen sst.

237 Birthe Sørensdatter i Rårup. 1.6.1752, fol.139B.
E: Niels Jespersen. A: mor Else Nielsdatter på stedet. LV: Søren Knudsen i Rårup, søster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen sst. 1B: Søren 16.

238 Bodil Henriksdatter i Rådved. 23.6.1752, fol.140B.
E: Christen Sørensen. B: Johanne, Mette.

239 Søren Hansen i Hjerrild. 24.7.1752, fol.142B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen Hugholm i Stouby. B: Hans 21, Gertrud 18, Kirsten 16, Jørgen 13. FM: Mikkel Simonsen i Stoubyskov, Jørgen Simonsen i Stouby, som nærmeste fødte værge.

240 Maren Jensdatter i Lystrup. 31.7.1752, fol.144B.
E: Søren Pedersen. B: Peder 17, Maren 16.

241 Maren Christensdatter i Uth. 11.9.1752, fol.145.
E: Thomas Nielsen. A: søskendebørn Rasmus Elkær i Uth, Kirsten Nielsdatter, pige g.m. Gregers Jensen i Stourup.

242 Abelone Madsdatter i Gram. 4.11.1752, fol.145B.
E: Anders Hansen. B: Rasmus i Bjerre, Mads, der har gården i fæste, Maren. FM: Søren Smed i Gram, Jørgen Jensen sst.

243 Johanne Jensdatter i Staksrode. 20.1.1753, fol.146.
E: Anders Nielsen. B: Johanne 1.

244 Anne Rasmusdatter i Staksrode. 20.1.1753, fol.146B.
E: Jens Rasmussen. B: Inger 10, Rasmus 7, Rasmus 4.

245 Kirsten Mikkelsdatter i Staksrode. 20.1.1753, fol.147.
E: Niels Sørensen. B: datter 27, Søren 22.

246 Søren Pedersen i Rønsholt. 21.2.1753, fol.148.
E: Anne Pedersdatter. LV: Ejler Ottesen i Bankehuset. B: Maren 3, Anne Marie 1. FM: farbror Søren Pedersen Høgh i Tornshoved, skovfoged for Grund Skov. Enkens første ægteskab med Jørgen Bonde, skifte 20.9.1748 lbnr.190.

247 Karen Nielsdatter i Grund. 21.2.1753, fol.149B.
E: Jens Terkildsen. B: Hans 4, Frands 4 uger, der døde. Første ægteskab med Hans Pedersen, skifte 1.5.1748 lbnr.185. B: Karen. FM: Niels Nielsen i Grund.

248 Anders Nielsen i Bjerre. 1.3.1753, fol.152.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Mortensen Slot i Bjerre. B: Rasmus 17. Af første ægteskab B: Else g.m. Jens Madsen Juul i Neder Bjerre, Mette g.m. Erik Pedersen i Bjerre, Karen g.m. Søren Pedersen Juul i Bjerre, Dorthe g.m. Poul Lentz, rytter i Skanderborg.

249 Oluf Jensen Pusholm i Neder Bjerre. 1.3.1753, fol.153B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: søn Jens Jørgensen Pusholm i Rårup. (Kaldes også fejlagatigt Jens Jensen Pusholm). A:
1) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen i Over Bjerre
2) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Morten Hansen, skomager i Over Bjerre.

250 Mette Sørensdatter i Bjerre. 1.3.1753, fol.154.
E: Anders Pedersen. B: Peder.

251 Hans Jacobsen i Bisholt. 9.4.1753, fol.155.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Frandsen Bruus i Hostrup i Stouby sogn. A: søskende Maren Jacobsdatter, enke i Skjold, var g.m. Rasmus Pedersen Nørskov på Jensgård gods, Sidsel Jacobsdatter g.m. Søren Bentsen i Stourup, Anne Jacobsdatter g.m. Clemen Andersen i Stourup på Boller gods, Elisabeth Jacobsdatter g.m. Jens Olufsen i Glud på Boller gods, Sara Jacobsdatter, død, var g.m. Jacob Fisker i Bisholt på Jensgård gods. 2B: Anne Margrethe, Birthe Kirstine.

252 Hans Jørgensen i Dagnæs. 16.4.1753, fol.156B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Erik Sørensen Smed. B: Mikkel 14, Karen, Margrethe, Maren, Inger. FM: fasters mand Niels Pedersen i Tyrsted.

253 Rasmus Thomsen og hustru Bodil Pedersdatter i Tyrsted. 30.4.1753, fol.157B.
Hans A:
1) bror Søren Thomsen i Tyrsted, [skifte 28.12.1742 lbnr.153]. 2B:
a Karen Sørensdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Tyrsted. 2B: Jørgen 21, Maren
b Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Holgersen i Dallerup
2) bror Anders Thomsen i Tyrsted, død. 7B:
a Jens Andersen på Jensgård gods, død. 2B: Anne, Maren
b Jørgen Andersen i Tyrsted
c Thomas Andersen i Dallerup
d Laurids Andersen, rytter i oberstløjtnant Trappauds kompagni
e Jens Andersen 30 i Tyrsted
f Niels Andersen 25 i Tyrsted
g Karen Andersdatter g.m. Peder Sørensen Battrup i Dagnæs.
Hendes A:
1) bror Peder Pedersen i Middelfart, der tidligere havde tjent i mange år på Fænø gods på Fyn
2) halvbror Peder Iversen, strandmester i Vilstrup sogn i Holsten, død. 3B:
a Knud Pedersen
b Jens Pedersen
c Anne Pedersdatter.

254 Margrethe Nielsdatter i Bjerre. 12.4.1751, fol.163.
E: Knud Holgersen, natmandssvend. B: Hylleborg 1. FM: morbror Frederik Nielsen, natmand i Bjerre.

255 Jørgen Lauridsen i Bjerre. 25.6.1753, fol.163B.
E: Maren Thomasdatter. LV: søn Thomas Pedersen 32. Af første ægteskab B: Laurids 30, Birthe 21.

256 Anne Kirstine Rasmusdatter i Bjerre. 6.9.1753, fol.164B.
E: Jørgen Nielsen. B: Mette Marie.

257 Jens Nielsen Pors i Bjerre. 6.9.1753, fol.165B.
E: Anne Ebbesdatter. LV: Jens Madsen Juul i Neder Bjerre. B: Mette 7, Maren 6, Ebbe 2, Niels 18 uger. FM: Jørgen Nielsen Pors i Bjerre.

258 Anne Jørgensdatter i Stourup. 7.9.1753, fol.166B.
E: Hans Christensen Vendelbo. B: Christen 3, Ingeborg 6 mdr.

259 Jens Andersen Pors i Uth. 14.11.1753, fol.167B.
E: Deliane Olufsdatter. LV: Poul Pedersen i Ustrup. B: Anders 23, Rasmus 19, Oluf 16, Maren 15, Hans 9. FM: morbror Søren Olufsen i Uth.

260 Maren Eriksdatter i Uth. 14.11.1753, fol.168.
E: Søren Knudsen Krag. B: Knud 12, Erik 9, Johanne Sofie 6, Jørgen 2.

261 Knud Olufsen, skrædder og hustru Ellen Marie Christensdatter i Bjerre. 27.2.1754, fol.169.
B: Anne Elisabeth g.m. Jens Markussen, skrædder i Bjerre, Christian 20, skræddersvend, Anne Margrethe.

262 Rasmus Jespersen i Lystrup. 17.5.1753, fol.172.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Christian Thomsen i Nørre Aldum. A:
1) søster Sofie Jespersdatter, død, var g.m. Jacob Jørgensen i Ørnstrup. 7B:
a Jesper Jacobsen i Ørnstrup
b Jørgen Jacobsen i Ørnstrup, død. 5B: Jacob 20 sst, Bodil g.m. Rasmus Tønning i Vrigsted, Sofie i Ørnstrup, Bodil, Kirsten 2
c Hans Jacobsen i Hedensted
d Anton Jacobsen i Klakring
e Karen Jacobsdatter g.m. Jens Brixen i Elling
f Maren Jacobsdatter g.m. Morten Brixen [kaldes også Morten Christensen Elling] i Træden
g Anne Jacobsdatter, død, var g.m. Jens Hansen i Vrigsted. 2B: datter, Hans i Vrigsted, død.
2) søster Kirsten Jespersdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen i Ravnholt. 3B:
a Jesper Jørgensen i Skævlund på Palsgård gods
b Maren Jørgensdatter g.m. Søren Thomsen i Ravnholt på Jensgård gods
c Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Lindved. 4B: Anne 14, Jens 11, Kirsten 8, Niels 5
3) søster Inger Marie Jespersdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Lystrup. 6B:
a Jens Sørensen 60 i Lystrup
b Hans Sørensen i Lystrup, [skifte 8.6.1750 lbnr.200]. 5B: Inger Marie 13, Jørgen 12, Søren 10, Birthe 5, Hans 3
c Jesper Sørensen i Lystrup, nu i Ørnstrup
d Karen Sørensdatter g.m. Anders Lauridsen i Eriknauer
e Johanne Cathrine Sørensdatter, [skifte 22.10.1738 lbnr.141, var g.m. Jørgen Pedersen i Oens]. 3B: Peder 25, Maren g.m. Jørgen Sørensen i Oens, Inger Marie. [Første ægteskab med] Hans Rasmussen Holst i Oens, [skifte 15.11.1721 lbnr.75] 2B: Rasmus 30 i Ørnstrup, Hans 28 i Lystrup
f Ingeborg Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen Lund i Ørnstrup
4) søster Anne Jespersdatter, død, var g.m. Hans Hansen i Hjerrild. 2B:
a Oluf Hansen Hjerrild, præst i Øse [og Næsbjerg]
b Karen Hansdatter g.m. en militær person, uvist hvor.

263 Dorthe Rasmusdatter i Bjerre. 22.4.1754, fol.173B.
E: Rasmus Jørgensen Pors. A: søskende Niels Rasmussen, Laurids Rasmussen, Karen Rasmusdatter.

264 Jens Nielsen i Hyrup Lyse. 7.6.1754, fol.174B.
E: Maren Davidsdatter. LV: brorsøn Niels Jensen Møller i Stouby. A: søskende Peder Nielsen 38 i Staksrode, Anne Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Grund, halvsøskende Oluf Nielsen på stedet, Anders Nielsen 24, Poul Nielsen 14, Karen Nielsdatter 30 i Fredericia, Maren Nielsdatter 27. FM: stedfar Søren Jørgensen i Staksrode. (Sml. lbnr.118).

265 Niels Olufsen i Stouby. 7.6.1754, fol.177.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Sidsel 29 i Horsens Hospital ved Rasmus Mortensen sst.

266 Mikkel Rasmussen Møller i Overmølle. 24.7.1754, fol.178.
E: Karen Hansdatter. LV: LV: Christen Rasmussen i Kærhus ved Møgelkær. A: bror Niels Rasmussen i Staksrode, [skifte 18.2.1751 lbnr.211]. B: Frederik i Staksrode, Dorthe 13, Ingeborg 10, Anne Marie 5. FM: Jens Jensen Brixen i Staksrode.

267 Maren Ejlersdatter på Belle Møllested. 14.8.1754, fol.180.
E: Otte Jørgensen Hjerrild. B:
1) Jørgen Ottesen i Belle, [29.6.1750 lbnr.202]. 4B: Else, Otte 18, Maren, Johanne
2) Maren Ottesdatter, [skifte 29.6.1750 lbnr.203]. Første ægteskab med Claus Jensen i Rohden, [skifte 28.4.1734 lbnr.114]. Andet ægteskab med Jens Eriksen Bay. 2B: Anne Margrethe 16, Claus 15
3) Ejler Ottesen på Banken i Stouby sogn på Boller gods
4) Peder Ottesen i Belle, død. 1B: Maren. FM: stedfar Rasmus Sørensen Sol i Belle.
5) Niels Ottesen 36 på stedet.

268 Abelone Rasmusdatter i Nørby. 28.10.1754, fol.181B.
E: Hans Nielsen. B: Niels 38, Karen 28, Rasmus 25, Kirsten 23, Maren 20.

269 Maren Pedersdatter i Nørby. 28.10.1754, fol.182B.
E: Oluf Rasmussen. B: Maren g.m. Søren Jørgensen i Sønderby, Mette.

270 Birthe Sørensdatter i Tyrsted. 14.11.1754, fol.182B.
E: Laurids Wahr. A: bror Rasmus Sørensen i Uhre.

271 Anne Sørensdatter i Bjerre. 28.11.1754, fol.183.
E: Jens Jørgensen. B: Søren 28, Anne 23, Jørgen 20, Mads 18.

272 Karen Pedersdatter i Borg. 13.3.1754, fol.183.
E: Jens Hansen. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Borg, død. 1B:
a Karen Troelsdatter g.m. Rasmus Frandsen i Barrit
2) søster Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Jens Kjeldsen i Eriknauer. 2B:
a Christen Kjeldsen, død. B: 2 døtre
b Niels Kjeldsen i Eriknauer, død. B: en del børn
3) søster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Skov i Eriknauer. 5B:
a Rasmus Skov i Hatting, død. B: børn
b Jens Skov i Hatting
c Clemen Skov i Battrup
d Anne Skov g.m. Dines Smed i Stubberup
e Mette Skov, enke i Hatting.

273 Birgitte Sofie [Nielsdatter] Siersted, husholderske på Boller. 1.4.1754, fol.184.
Enke efter Hans Pedersen. B:
1) Niels Siersted, præst i Tyrsted og Uth
2) Martha Sofie Siersted i Horsens, enke efter [Hans Bartold] Nissen, [regimentsskriver ved Antvorskov rytterdistrikt]
3) Hedvig Eleonora Siersted g.m. Niels Knudsen, overvisitør [ved Maltværket] i København
4) Anne Kirstine Siersted, død, var g.m. A[lbret]. K[arl]. Buhr, generalauditør i Rendsborg. 2B:
a Christian Ditlev Buhr
b Johanne Sofie Eleonora Buhr
5) Ulrikke Antoinette Siersted, død, var g.m. Jens [Jacobsen] Rosted, amtsforvalter og forvalter på Billesborg på Sjælland. 3B:
a Hans Rosted 19, studiosus
b Christian Frederik Rosted 18, farer på Kina
c Sofie Magdalene Rosted 16.

274 Niels Sørensen i Kærskovhus. 8.4.1754, fol.189B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Anders [Frandsen] Raarup, præst i Ølsted, Rasmus Nielsen. A: søster Anne Sørensdatter g.m. Mathias Libstrup i Træden på Skanderborg Rytterdistrikt, søster Kirsten Sørensdatter g.m. Niels Hansen i Vejen på Estrup gods ved Ribe, halvbror Søren Mortensen i Gråsbøl ved Tønder. Desuden nævnes Mathias Libst' søn Søren Mathiasen, snedker på Estrup.

275 Anne Cathrine Nielsdatter Bentsen i Stourup. 28.2.1755, fol.191B.
A: bror Christen Nielsen 13. FM: morbror Niels Jørgensen i Stourup. Arv efter far Niels Jensen i Skjold på Horsens Hospital gods, skifte Horsens Hospital 6.11.1748 lbnr.457 og efter mor Maren Jørgensdatter, skifte sst. 9.7.1750 lbnr.460.

276 Jørgen Simonsen i Stouby. 18.3.1755, fol.195.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Kirsten. FM: farbror Mikkel Simonsen Lousen i Stoubyskov.

277 Niels Andersen i Ustrup. 9.4.1755, fol.196.
E: Karen Olufsdatter. LV: Poul Pedersen sst. B: Anders 2. FM: Jens Nielsen sst.

278 Ingeborg Rasmusdatter i Bjerre. 28.4.1755, fol.196B.
E: Peder Lauridsen. B: Rasmus 24, Maren 18.

279 Anne Rasmusdatter i Bjerre. 28.4.1755, fol.197B.
E: Jens Lauridsen. B: Mads 28, Rasmus 26, Søren 19.

280 Jørgen Pedersen i Oens. 8.6.1755, fol.198.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: bror Christen Rasmussen i Staksrode. B: Anne Margrethe 6, Rasmus 4, Karen 3, Jens 9 mdr. FM: farbror Jens Pedersen i Dallerup. Første ægteskab med [Johanne Cathrine Sørensdatter, skifte 22.10.1738 lbnr.141]. B: Peder på stedet, [Maren] g.m. Jørgen Sørensen i Oens, Inger, vanfør, på stedet. Af andet ægteskab B: Johanne Cathrine i Horsens. Tredje ægteskab med [Anne Margrethe Madsdatter, skifte 23.2.1748 lbnr.182]. B: Kirsten, Hans. Arv til afdødes stedsøn Hans Hansen Holst efter far [Hans Rasmussen Holst], skifte 22.11.1721 lbnr.75.

281 Rasmus Madsen Juul i Bjerre. 19.7.1755, fol.199.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen Juul i Bjerre. A: søskende Jens Madsen Juul sst, Anders Madsen 31, de tjener i Bjerre, Margrethe Madsdatter, der tjener i Dallerup.

282 Maren Sørensdatter i Bjerre. 7.8.1755, fol.200B.
E: Søren Bech. B: Anne 18.

283 Sidsel Rasmusdatter i Glud. 29.8.1755, fol.201.
E: Søren Nielsen Løjesen. B: Anne 22, Niels 18, Rasmus 13.

284 Søren Lauridsen i Rårup. 1.12.1755, fol.201B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen. B: Niels 15. Af første ægteskab B: Søren 21. FM: farbror Rasmus Lauridsen i Rårup.

285 Karen Mikkelsdatter i Uth. 31.1.1754, fol.202.
E: Søren Olufsen. A:
1) bror Hans Mikkelsen i Urlev, død. 4B:
a Hans Hansen i København
b Mette Hansdatter, uvist hvor
c Maren Hansdatter i København
d Anne Hansdatter i København
2) bror Jens Mikkelsen i Bjerre. død. 6B:
a Mikkel Jensen i Stenderup
b Jens Jensen i Bjerre
c Ebbe Jensen, der tjener i Stenderup
d Anne Jensdatter g.m. Jørgen Møller i Bjerre
e Anne Jensdatter g.m. Anders Smedmand i Bjerre
f Karen Jensdatter
3) bror Mikkel Mikkelsen, uvist hvor.

286 Oluf Iversen Due i Lystrup. 8.12.1755, fol.203.
E: Ingeborg Eriksdatter. LV: Søren Hansen i Sønder Aldum. A: søster Ingeborg Iversdatter g.m. Morten Hatting i Torsted.

287 Peder Andersen i Underup. 28.1.1756, fol.204B.
B: Anders 32, der fæster huset, Jørgen 27, Maren g.m. Mikkel Johansen i Torp, Dorthe Marie 19. FM: Morten Rasmussen i Underup.

288 Anne Jensdatter i Nebel. 11.6.1756, fol.205B.
E: Hans Jørgensen. B: Jens 29, Jørgen 22, Anne, Johanne.

289 Johanne Pedersdatter i Klejs. 17.6.1756, fol.206.
Enke efter Søren Sørensen, [skifte 25.9.1747 lbnr.179]. B: [Maren] g.m. Rasmus Rasmussen i Nebel, Peder, der har gården i fæste, Kirsten g.m. Hans Hansen i Revsgård, Karen, Søren 23, Anne, Birthe. FM: Søren Hansen i Nøttrup, Morten Hansen i Klejs.

290 Thomas Hansen, hjulmand i Tyrsted. 13.12.1756, fol.208.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Mogens Rasmussen sst. B: Else 15. FM: farbror Søren Hansen, hjulmand sst.

291 Søren Knudsen i Rårup. 13.1.1757, fol.209B.
E: Else Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen sst. B: Niels 17, Knud 15, Thomas 12, Karen 8, Mikkel 3. FM: mors søskendebarn Thomas Jørgensen sst, fars søstersøn Niels Jørgensen i Glattrup.

292 Anne Lene Folmersdatter i Pusholm i Neder Bjerre. 29.1.1757, fol.210B.
E: Dines Mikkelsen. B:
3) Folmer Dinesen 11
4) Mikkel Dinesen 9
5) Else Dinesdatter 6.
Første ægteskab med Niels Jørgensen. B:
1) Jørgen Nielsen 20
2) Lene Sofie Nielsdatter 18.
FM: farbror Jens Jørgensen Pusholm i Rårup.

293 Karen Jensdatter i Staksrode. 3.3.1757, fol.211B.
E: Rasmus Olufsen. B: Maren 5, Anne Marie 3. Første ægteskab med Niels Rasmussen, skifte 18.2.1751 lbnr.210. B: Rasmus 15, Jens 13, Anne Margrethe 11. FM: Frederik Rasmussen sst, Søren Jørgensen sst, Søren Nielsen.

294 Rasmus Nielsen og hustru Maren Sørensdatter i Rohden. 8.8.1755, fol.213.
B: Marie Johanne 20, der ægter Jens Fevejle, der fæster gården, Niels 18, vanvittig, Else 17. FM: Jens Eriksen Bay, farbror Søren Rohden, kongelig mundskænk i København.

295 Peder Davidsen i Grund. 4.3.1757, fol.218.
B: Hans Pedersen, [skifte 1.5.1748 lbnr.185]. 1B: Karen. FM: Niels Nielsen i Grund. [Hans Pedersens enke har ægtet] Jens Terkildsen, der har gården i fæste. Arv efter afdødes søster Maren Davidsdatter i Lyse, [skifte 19.7.1755 lbnr.297]. Desuden nævnes afdødes brødrebørn: Niels Jensen i Stouby, Terkild Jensen sst, David Simonsen, David Lauridsen.

296 Maren Jørgensdatter i Hjerrild. 4.3.1757, fol.219.
E: Christen Nielsen. Første ægteskab med [Søren Sørensen], skifte 27.10.1741 lbnr.147. B: Maren g.m. Niels Juul i Hostrup, Mette g.m. Oluf Rasmussen i Grund, Kirsten g.m. Peder Pedersen i Gammelby, Karen, Jørgen i Ravnholt, Søren 24 på stedet, Jens 19. FM: morbror Oluf Lund i Nørre Aldum, Jeppe Sørensen i Grund, Frederik Jørgensen i Vesterby.

297 Maren Davidsdatter i Hyrup Lyse. 19.7.1755, fol.220.
Enke efter Jens Nielsen Lyse, skifte 7.6.1754 lbnr.264. A:
1) bror Peder Davidsen i Grund, (se lbnr.295)
2) bror Jens Davidsen i Stouby, død. 3B:
a Terkild Jensen i Stouby på Boller gods
b Niels Jensen i Stouby
c Karen Jensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen Ladefoged i Bobæk. 1B: Karen 10
3) bror Simon Davidsen i Stouby, død. 2B:
a David Simonsen 34 i Stouby på Rosenvold gods
b Anne Marie Simonsdatter g.m. Peder Mikkelsen, matros i kongens tjeneste i København
4) bror Laurids Davidsen i Stouby, død. 5B:
a David Lauridsen 21 i Rohden
b Anne Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen i Hyrup
c Mette Lauridsdatter i Fredericia
d Kirsten Lauridsdatter i Bobæk
e Karen Lauridsdatter i Grund
5) søster Karen Davidsdatter, død, var g.m. Clemen Esbensen i Stouby. 6B:
a Esben Clemensen i Stouby, død. 9B: Jens 30 i Hyrup, Søren 28 i Stouby, Hans 23, Clemen 17, Søren 14, Anders 8, Karen g.m. Christen Nielsen i Stouby, Johanne i Belle, Stine i Gammelby
b Niels Clemensen i Hyrup, død. 6B: Jens 28 i Hyrup, Clemen 15, Niels 13, David 11, Karen i Vrigsted, Anne i Hyrup Lyse. FM: Jeppe Sørensen i Hyrup
c Anne Clemensdatter g.m. Thomas Simonsen i Hyrup
d Maren Clemensdatter g.m. Niels Nielsen i Andkær Fiskerhus
e Karen Clemensdatter, enke efter Hans Pedersen i Stouby
f Sidsel Clemensdatter g.m. Niels Dahl i Klakring
6) søster Gertrud Davidsdatter i København, enke efter en Ostindienfarer ved navn Christian
7) søster Karen Davidsdatter, enke efter Laurids Nielsen i Stouby.
Arv til Jens Nielsen Lyses A: søskende Peder Nielsen i Staksrode, Anne Nielsdatter g.m. Niels Nielsen i Grund, halvsøskende Oluf Nielsen der har gården i fæste, Anders Nielsen, Poul Nielsen, Karen Nielsdatter, Maren Nielsdatter.

298 Peder Andersen Himmerig, røgter på Møgelkær. 16.10.1751, fol.223B.
A: søskende Peder Andersen Himmerig på Sjælland på Holsteinborg gods, Jørgen Andersen Himmerig, der er rømt. 1B: Mads Jørgensen Himmerig i Østrup i Glud sogn på Jensgård gods. (Det angives at skiftet skulle have været indført fol.129).

299 Maren Nielsdatter i Skjold. 5.4.1757, fol.225.
E: Jørgen Jensen. B: Anne 14, Karen 12, Jens 10, Niels 5, Rasmus 2.

300 Christen Iversen i Skjold. 5.4.1757, fol.226B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Iver 28, Karen, Elisabeth Marie, Ellen.

301 Lene Marie Jørgensdatter i Stouby. 21.6.1757, fol.228.
E: Hans Hansen Hugholm. Første ægteskab med [Niels Christensen, skifte 6.11.1731 lbnr.102]. B: Christen i Hjerrild, Jørgen 40, der tjener fru von Holstein på Sjælland.

302 Anne Margrethe Johansdatter i Dallerup. 4.6.1756, fol.229B.
E: Jens Sørensen. Afdøde var født i Holsten, men har været på Boller gods i 45 år, hvor hendes forældre også har været i en periode, men er rejst tilbage til Holsten. Arvinger kendes ikke.

303 Rasmus Hansen i Sejet. 3.8.1757, fol.234.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Knudsen, smed sst, Jens Sørensen, der ægter enken og fæster gården. B: Søren 6. FM: morbror Jens Sørensen Markussen i Sejet. Første ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 5.7.1749 lbnr.195.

304 Anne Pedersdatter i Tyrsted. 17.9.1757, fol.235.
E: Søren Hansen, hjulmand. B: Hans 35, vanfør i Uth Hospital, Maren g.m. Jens Jespersen i Tyrsted, Johanne g.m. Johannes Olufsen i Lystrup, Birthe, Mette, Kirsten.

305 Karen Thomasdatter i Nørby på Holmen. 28.10.1757, fol.237B.
E: Poul Andreasen, skrædder. A: halvsøskende Anne Thomasdatter g.m. Andreas Rasmussen på stedet, Karen Thomasdatter g.m. Christen Rasmussen i Lundumskov, på Madam Fogh i Horsens' gods, Christen Thomsen, snedker i Østrup på Jensgård gods, død. 1B: Thomas 21.

306 Christen Nielsen i Rårup. 2.11.1757, fol.240B.
E: Else Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen sst. A: far Niels Andersen i Ravnholt ved søn Anders Nielsen, smed i Bjerre.

307 Anne Marie Frandsdatter i Over Bjerre. 5.5.1758, fol.242B.
E: Henrik Lauridsen. B: Laurids 29, Niels, datter g.m. Jørgen Andersen.

308 Anne Rasmusdatter i Dallerup. 26.6.1758, fol.244B.
E: Jens Pedersen. B: Maren 16, Peder 13, Mette 9, Birgitte Kirstine 3. FM: morbror Jens Rasmussen i Tyrsted, morbror Søren Rasmussen i Dagnæs, farbrors søn Peder Jensen i Oens, Peder Terkildsen i Nedermølle.

309 Peder Nielsen, væver i Boller Teglhus. 1.7.1758, fol.248.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Christian Frank, gartner på Boller. A: bror Jacob Nielsen, væver i Tyrsted.

310 Maren Jensdatter i Stourup. 3.7.1758, fol.249B.
E: Jørgen Christoffersen. B: Christoffer 25, Jens 20, Anne 12, Peder 11. FM: Jørgen Jensen.

311 Anne Isaksdatter i Østrup. 3.7.1758, fol.251B.
E: Jens Sørensen. B: Karen 30 g.m. Claus [Jensen] i Vinding, Maren 24, Isak 21, Ellen 18, Søren 14.

312 Oluf Nielsen i Hyrup Lyse. 11.9.1758, fol.253.
E: Maren Iversdatter. LV: Jens Eriksen Bay i Rohden. B: Maren 6 uger. FM: morfar Iver Jensen i Ullerup.

313 Maren Hansdatter i Stouby. 24.9.1758, fol.257.
E: Hans Hansen Hugholm. B: Hans 8 uger.

314 Anne Kirstine Jørgensdatter i Boller Overmølle. 27.10.1758, fol.259B.
E: Niels Frederiksen. B: Jørgen 2½, Mikkel 9 mdr.

315 Thomas Rasmussen i Østrup. 8.12.1758, fol.262.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen Søgaard? i Sønderby. A: søskende Morten Rasmussen i Brund, Søren Rasmussen i Sejet, Jens Rasmussen i Østrup, Johanne Rasmusdatter g.m. Niels Jensen i Ajstrup, Kirsten Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen, skrædder i Bisholt. 3B: Anne Marie g.m. Jens Snedker i Lerdrup i Gylling sogn i Hads herred, Birthe i Grund, Kirsten i Østrup.

316 Anders Olufsen i Staksrode. 21.2.1759, fol.263.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mikkel Rasmussen, der ægter enken og fæster gården. B: Jens 4, Søren 1½. FM: farbror Rasmus Olufsen sst, Frederik Rasmussen sst.

317 Elisabeth Jacobsdatter i Glud. 5.3.1759, fol.265.
E: Jens Olufsen. B: Jørgen 20, Jacob 16, Birthe 12.

318 Sidsel Nielsdatter i Stenderup. 21.3.1759, fol.265B.
E: Oluf Rasmussen. B: Rasmus 4. FM: mors stedfar Hans Pedersen i Brå.

319 Birthe Hansdatter i Bisholt. 15.6.1759, fol.266.
E: Jørgen Sørensen Stougaard. B: Hans 24, Søren 23, Margrethe g.m. Jens Pedersen i Over Glud, Maren g.m. Jens Pedersen i Åstrup, Anne 17, Karen 14. FM: farbror Rasmus Sørensen i Bisholt.

320 Rasmus Hansen i Bisholt. 15.6.1759, fol.268.
A: mor Birthe Hansdatter, [skifte 15.6.1759 lbnr.319], var g.m. Jørgen Sørensen Stougaard i Bisholt, halvsøskende Hans Jørgensen 24, Søren Jørgensen 23, Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Over Glud, Maren Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Åstrup, Anne Jørgensdatter 18, Karen Jørgensdatter 14. Arv efter afdødes far Hans Rasmussen, skifte 14.4.1731 lbnr.96. Afdøde tjente som staldkarl på Fyrendal på Sjælland.

321 Inger Nielsdatter i Glud. 23.6.1759, fol.269.
E: Peder Pedersen Gram. B: Karen 16, Anne 13, Mette Cathrine 9, Gye Pedersdatter 6. Af første ægteskab B: Christen Sørensen 28 i Glud.

322 Margrethe Marie Olufsdatter Rask i Brandstub. 13.7.1759, fol.271B.
E: Jens Frederiksen Glasou. B: Birthe Cathrine 14, Frederik 12, Ib August 10½, Oluf 9, Jørgen 8, Ulrikke Sofie 5, Anne Elisabeth 3, Margrethe 26 uger.

323 Peder Pedersen Gram i Glud. 25.7.1759, fol.273.
Enkemand efter [Inger Nielsdatter], skifte 23.6.1759 lbnr.321. B: Karen 16, Anne 13, Mette Cathrine 9, Gye Pedersdatter 6. FM: Jørgen S. Stougaard i Bisholt. Jørgen Sørensen i Glud, fars søskendebarn Knud Pedersen i Sønderby, fasters mand Mads Terkildsen i Sønderby.

324 Marie Madsdatter i Hornumkær. 6.12.1758, fol.275.
Enke efter Terkild Nielsen, [skifte 21.10.1739 lbnr.145]. B: Anne g.m. Peder Jørgensen Lund i Hostrup på Hansted Hospital gods, nu i Hornum, Mads 50 på stedet, Niels, der har gården i fæste, Anders i Bisholt i Glud sogn på Jensgård gods, nu i Hornum, Jens i Grund på Boller gods, Mette Marie g.m. Peder Thomsen i Hornum.

325 Mads Terkildsen, ugift i Hornumkær. 6.12.1758, fol.276.
A: søskende Anne Terkildsdatter g.m. Peder Jørgensen Lund i Hornum, Niels Terkildsen, der har gården i fæste, Anders Terkildsen i Bisholt på Jensgård gods, nu i Hornum, Jens Terkildsen i Grund på Boller gods, Mette Marie Terkildsdatter g.m. Peder Thomsen i Hornum på Boller gods. Arv efter afdødes mor [Marie Madsdatter], skifte 6.12.1758 lbnr.324.

326 Margrethe Jørgensdatter Ravn i Rohden. 3.6.1757, fol.278.
E: Jens Eriksen Bay. A:
1) bror Niels Jørgensen Ravn, hattemager i Viborg ved søn Jørgen Nielsen Ravn, studiosus i Ørum Præstegård
2) søster Anne Marie Jørgensdatter Ravn g.m. Jørgen Andersen Vendelbo i Lemvig
3) søster Karen Jørgensdatter Ravn g.m. Morten Vilsted i Leret på Rosenvold gods
4) søster Maren Jørgensdatter Ravn g.m. Søren Jensen, hattemager i Viborg
5) søster Kirstine Jørgensdatter Ravn g.m. Jens Jensen, hattemager i Viborg
6) søster Cathrine Jørgensdatter Ravn, enke efter Niels Pedersen, hattemager i Viborg
7) søster Birthe Jørgensdatter Ravn, død, var g.m. Laurids Pedersen Frensel, hattemager i Viborg. 3B:
a Jørgen Lauridsen i Roskilde
b Mette Lauridsdatter, husholderske på Engelsholm
c Mette Cathrine Lauridsdatter, uvist hvor
Enkemandens første ægteskab med Maren Ottesdatter, skifte29.6.1750 lbnr.203. 2B: Anne Margrethe Jensdatter, der nu er gift, Claus Jensen.

327 Johan Smed i Ustrup. 14.6.1758, fol.298B.
E: [Navn mangler]. B: søn, daglejer i Fredericia, datter på stedet.

328 Maren Pedersdatter i Bisholt. 14.6.1758, fol.299B.
A: slegfredsøn Peder Mortensen 11. FM: mors halvbror Peder Nielsen Borre i Rårup.

329 Maren Jørgensdatter i Stouby Skovhus. 14.3.1759, fol.300B.
E: Jørgen Olufsen, skovfoged. B: Bodil 11, vanfør. Enkemandens første ægteskab med [Bodil Sørensdatter, skifte 28.9.1747 lbnr.181]. 2B: Søren, Jens.

330 Rasmus Nielsen Stourup i Dagnæs. 29.10.1759, fol.301B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thomas Nielsen sst. B: Niels 17, Peder 14. FM: Jørgen Poulsen. Af første ægteskab B: Morten 36 i Dagnæs, Peder 20 i Bjerre.

331 Anne Cathrine Hansdatter i Dagnæs. 29.10.1759, fol.302.
E: Thomas Nielsen, væver. A: bror Steffen Hansen i Skærup i Koldinghus Amt.

332 Karen [fejl for Maren] Andersdatter i Ustrup. 16.12.1758, fol.302B.
E: Rasmus Nielsen. B: Dorthe 14. Første ægteskab med Anders Sørensen, hjulmand, [skifte 17.11.1736 lbnr.126]. B: Maren g.m. Peder Pedersen, bødker på Hamborg Berg, Karen g.m. Mads Nielsen Ovesen i Ustrup, Anders, rømt, murer i Hamborg, nu i Pedersborg, Søren 28, skrædder i Stouby sogn, Peder 25, rømt, skal være død, Jens 24 på stedet.

333 Maren Jensdatter Leck i Rand. 6.2.1760, fol.304.
E: Christen Olufsen. B: Oluf 8, Jens 5, Peder 2½, Maren 12 uger.

334 Karen Olufsdatter i Stouby. 8.2.1760, fol.305.
E: Christen Thomsen. B: Anne 7, Thomas 4, Mette 3.

335 Jens Jensen i Stourup. 11.3.1760, fol.306.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: bror Hans Rasmussen Nørgaard i Sønderby, Niels Andersen, der ægter enken og fæster gården. B: Karen 13, Anne 10, Kirsten 7. FM: farbror Jørgen Jensen i Skjold, morbror Laurids Rasmussen Nørgaard i Sønderby.

336 Niels Nielsen, smed i Ustrup. 1.8.1760, fol.306.
E: Karen Hansdatter. LV: Poul Pedersen sst. B: Niels 6 uger. FM: fars farbror Rasmus Nielsen, smed i Lystrup.

337 Rasmus Olufsen i Tyrsted. 12.9.1760, fol.307.
E: Anne Hansdatter. LV: søn Søren Nielsen i Uth. B: Niels 20. FM: Rasmus Jørgensen i Uth. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen.

338 Mikkel Pedersen i Ravnholt. 1.5.1760, fol.307B.
B: Peder Mikkelsen i Gram, [skifte 17.12.1749 lbnr.199]. 1B: Kirsten 12, Ingeborg Mikkelsdatter g.m. Niels Rasmussen på stedet, Maren Mikkelsdatter g.m. Oluf Jørgensen Møller i Bjerre, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Jensen i Åstrup på Palsgård gods, Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Terkild Lauridsen i Åstrup på Jensgård gods. 2B: Mikkel 12, Jens 8.

339 Maren Nielsdatter i Dagnæs. 12.11.1760, fol.308B.
E: Knud Vognsen. A: søskende Anders Nielsen i Østrup, Anne Nielsdatter g.m. Hans Jensen i Sejet.

340 Maren Jørgensdatter i Staksrode. 29.12.1760, fol.309.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med [Rasmus Hansen, skifte 9.8.1730 lbnr.94]. B: Hans Rasmussen, over 30 i Stouby, Karen Rasmusdatter g.m. Jacob Smed i Stouby, begge døde. 2B: Jens, Ellen, Dorthe Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Lindvig, Maren Rasmusdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Barrit.

341 Christen Hansen Møller i Tyrsted. 9.2.1761, fol.309B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: svoger Jørgen Sørensen sst, Rasmus Jørgensen i Stourup, der ægter enken og fæster gården. B: Hans 8, Anne Kirstine 1½. FM: morbror Søren Nielsen i Uth.

342 Jens Andersen i Rådved. 27.4.1761, fol.309B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen sst. B: Jens 28, Søren 23.

343 Jørgen Sørensen Møller i Bjerre. 4.5.1761, fol.310.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Nielsen Smedmand i Bjerre. B: Mette 20, Jens 18, Rasmus 12, Mikkel 10, Knud 7, Søren 4. FM: farbrødre Hans Sørensen Møller i Bjerre, Søren Sørensen Møller sst.

344 Mikkel Mundbjerg i Dagnæs. 5.5.1761, fol.311.
E: [Navn mangler]. B: Hans 10, Marie 6, Kirsten 1½. Af første ægteskab B: Karen 16. FM: Knud Rasmussen.

345 Mette Jørgensdatter i Dallerup. 18.5.1761, fol.311.
E: Søren Rasmussen, skrædder. B: Rasmus 6, Edel Dorthe 3. FM: morbror Christen Jørgensen Lyse i Nørre Aldum.

346 Anne Sørensdatter i Dagnæs. 9.5.1761, fol.311B.
E: Jørgen Sørensen, smed. B: Maren 11, Kirsten 8, Birthe 5, Maren 1½.

347 Søren Jørgensen Due i Tyrsted. 13.6.1761, fol.312.
E: Karen Christoffersdatter. LV: stedfar Jørgen Nielsen Fisker i Tyrsted. B: Christoffer 18, Maren 16, Mette 10, Jørgen 8, Birthe 5, Hans 2. FM: morbror Niels Christoffersen Bech i Uth, mosters mand Jørgen Poulsen i Dagnæs, Jørgen Jensen Bechmann i Tyrsted.

348 Anne Rasmusdatter i Stouby. 22.6.1761, fol.313B.
E: Morten Nielsen. B: Poul sst, Rasmus sst, Niels 32, Søren 27, Johanne g.m. Oluf Henriksen i Hyrup, Kirsten g.m. Jørgen Clausen i Stouby.

349 Christen Nielsen Hjerrild i Stouby. 23.2.1762, fol.314B.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Niels Nielsen, der ægter enken. B: Niels 3, Mikkel 2. FM: Søren Nielsen Ladefoged i Stouby. [Første ægteskab med Maren Jørgensdatter], skifte 4.3.1757 lbnr.296. [Hendes første ægteskab med Søren Sørensen], skifte 27.10.1741 lbnr.147. Arv til søn Jens Sørensen i Belle.

350 Peder Thomsen i Hornum. 9.9.1761, fol.316.
E: Mette Marie Terkildsdatter. LV: bror Jens Terkildsen i Grund. B: Marie 16. FM: farbror Niels Thomsen, møller i Egholm Mølle på Stovgård gods, morbror Niels Terkildsen i Hornumkær på Boller gods.

351 Kirsten Sørensdatter i Uth. 18.9.1761, fol.316B.
E: Peder Sørensen Bister. B: Niels på stedet, Maren 20.

352 Peder Rasmussen i Dagnæs. 28.9.1761, fol.317.
E: [Navn mangler]. LV: Christen Jensen, snedker i Uth. B: Rasmus 14, i feldberederlære i Horsens, Mette 10. FM: Rasmus Nielsen i Uth.

353 Mads Bentsen i Glud. 8.12.1761, fol.317.
E: Anne Sørensdatter. LV: Thor Thorsen, der ægter enken. B: Kirsten 20, Birthe, Anne Cathrine, Maren, Søren 16, Anne Marie, Anne Kirstine, Jens. FM: Jørgen Sørensen i Glud.

354 Mette Cathrine Jensdatter i Bjerre. 9.12.1761, fol.318.
E: Dines Mikkelsen. B: Hans 4, Anne Helene 2.

355 Mikkel Lauridsen, skovfoged i Stoubyskov. 20.12.1760, fol.319.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. B: Simon, Jørgen, Niels Jørgen, Mette g.m. Christen Nielsen Hjerrild, Dorthe, Stine, Anne, Maren.

356 Christen Bødker i Uth. 13.2.1762, fol.320.
A: søskende Anne Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Uth, Karen Nielsdatter, død. 1B: Peder Sørensen Bister i Uth, Kirsten Nielsdatter g.m. Jonas Sørensen, skoleholder i Klejs, begge døde. Hendes første ægteskab med Hans Hansen Raaskov, birkeskriver. 3B: Agnethe i København, uvist om død, Christine Sofie, enke efter Meyer i København, Anne Kirstine i Klejs. FM: stedfars søn Johannes Jonasen i Nebel.

357 Anne Sørensdatter i Nørby. 9.5.1762, fol.322.
E: Henrik Melchiorsen. B: Knud 30, der overtager fæstet, Schultze Cathrine g.m. Christen Andersen i Glud, Maren. Første ægteskab med Knud Rasmussen. B: Rasmus Knudsen i Over Glud, [skifte 14.6.1745 lbnr.162]. 2B: Sidsel Marie 21, Peder 20. FM: stedfar Hans Rasmussen i Over Glud, Søren Knudsen i Merring, død. 1B: Anne 6, Kirsten Knudsdatter g.m. Christen Hermansen i Årup i Hedensted sogn.

358 Kirsten Sørensdatter i Dagnæs. 2.6.1762, fol.323.
E: Søren Pedersen. B: Anne 12, Karen 9, Søren 5.

359 Anne Jørgensdatter i Dagnæs. 2.6.1762, fol.323B.
E: Søren Rasmussen. B: Jørgen i Tyrsted, Rasmus 18, Mette 23, Else. FM: farbror Jens Rasmussen Dagnæs i Tyrsted.

360 Rasmus Jensen, smed i Brund. 8.6.1762, fol.324B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: stedfar Jens Sørensen Alrø i Brund. B: Niels 6, Maren 4, Anne Cathrine 1½. FM: farbror Jens Jensen, smed i Brund.

361 Karen Nielsdatter i Tyrsted. 30.6.1762, fol.325B.
E: Jens Jensen Stourup. Første ægteskab med Mikkel Hansen, skifte 2.12.1748 lbnr.189. B: Maren g.m. Laurids Thomsen i Ustrup, Hans 22, Kirsten.

362 Anne Marie Pedersdatter i Tyrsted. 21.10.1762, fol.326B.
E: Jacob Nielsen, væver. B: Peder 24, Mette 20, Anne 18, Maren 15.

363 Margrethe Jørgensdatter i Dagnæs. 7.12.1762, fol.327B.
E: Knud Vognsen. A: søskende Anne Jørgensdatter g.m. Henrik Mikkelsen i Honum på Rask gods, Maren Jørgensdatter, enke efter Mads Olufsen ved Langskov Kirke på Hvolgård gods.

364 Frederikke Louise Christiansdatter Tolstrup i Gram. 11.4.1763, fol.328.
E: Jochum Frederiksen. B: Frederik 12, Christian 11, Hans 5, Sejer 1, Elisabeth Margrethe 8 uger.

365 Jørgen Pedersen i Sejet. 21.4.1763, fol.330.
E: Maren Nielsdatter. B: Niels 30, Kirsten g.m. Jørgen Bødker i Sejet, Maren på stedet, FM: farbror Hans Pedersen i Sejet.

366 Knud Thomsen og hustru Dorthe Jørgensdatter i Sejet. 21.4.1763, fol.330B.
B: Jørgen 23, Dorthe. FM: farbror Niels Thomsen Krag. Hendes første ægteskab med Niels Knudsen. B: Anders 28.

367 Anders Olufsen og hustru Karen Rasmusdatter i Tyrsted. 23.4.1763, fol.331.
B: Birthe 24, Karen 20, Kirsten 19, Anne 16, Dorthe 10, Margrethe 6, Rasmus 5. FM: morbror Søren Rasmussen i Oens. Hans første ægteskab med [Kirsten Andersdatter], skifte 21.6.1736 lbnr.123. B: Anders i Tyrsted, Rasmus 39 på stedet, Maren g.m. Rasmus Steffensen i Vrigsted, Anne i Tyrsted.

368 Knud Jørgensen i Staksrode. 17.5.1763, fol.332B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Birthe 24, Ellen 22, Johanne 18, Karen 15, Jens 10, Niels 8, Anne Cathrine 7, Maren 5, Jørgen 3. FM: farbror Søren Jørgensen.

369 Peder Rasmussen i Åstrup. 8.6.1763, fol.334.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Mads Sørensen i Rårup. B: Rasmus 9, Morten 8, Peder 5, Søren 2. FM: farbror Jens Pedersen i Åstrup, morbror Jens Sørensen i Rårup. Enkens første ægteskab med Morten Knudsen, skifte 3.5.1752 lbnr.233. B: Knud, Søren, der er død. Desuden nævnes enkens søskende Thomas Sørensen i Rårup, Kirsten Sørensdatter sst.

370 Anne Mikkelsdatter i Stourup. 8.6.1763, fol.335B.
E: Jacob Rasmussen. B: Kirsten 10, Maren 5, Rasmus 2.

371 Gye Rasmusdatter i Staksrode. 12.6.1763, fol.336B.
E: Niels Sørensen. B: Rasmus 12, Maren 10, Søren 7, Karen 5, Jens 2.

372 Laurids Jørgensen i Bjerre. 25.6.1763, fol.338.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hans Sørensen Møller i Bjerre. B: Sidsel 9, Anne Kirstine 5. FM: Søren Sørensen sst.

373 Helle Rasmusdatter i Bjerre. 13.7.1763, fol.339.
E: Rasmus Andersen. B: Hans 15.

374 Maren Hansdatter i Over Glud. 16.7.1763, fol.340B.
E: Hans Rasmussen Broch. B: Rasmus 17, Anne Cathrine 14, Marie 12, Mette 10, Jørgen 8, Rasmus 6, Hans 2. Første ægteskab med Rasmus Knudsen, skifte 14.6.1745 lbnr.162. B: Sidsel Marie g.m. Rasmus Hansen i Hyrup, Peder 21. FM: fars [halv]bror Knud Henriksen i Nørby.

375 Kirsten Jensdatter i Uth. 18.7.1763, fol.342B.
E: Søren Knudsen Krag. B: Maren 6.

376 Isak Flintou og hustru Christence Johansdatter i Ustrup. 12.4.1750, fol.343.
Han var født i Kalundborg, var degn i Ølsted, senere skoleholder i Uth og døde i Ustrup. Hans arvinger kendes ikke. Hun døde i Uth Skolehus for 3 år siden. Af hendes arvinger angives kun Steffen Henriksen i Horsens.

377 Ejler Ottesen på Banken i Stoubyskov. 17.9.1761, fol.346B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: søskendebarn Jørgen Nielsen Bertelsen i Sejet, der tillige er g.m. hendes søsterdatter. A:
1) bror Jørgen Ottesen i Belle, [skifte 29.6.1750 lbnr.202]. 3B:
a Else Jørgensdatter g.m. Hans Sørensen i Hjerrild på Boller gods
b Maren Jørgensdatter g.m. Frederik Frandsen Møller i Belle på Rosenvold gods
c Johanne Jørgensdatter, der ægter Niels Christoffersen i Belle
2) bror Peder Ottesen i Belle, død. 1B:
a Maren Pedersdatter hos stedfar Rasmus Sørensen Sol i Viuf i Koldinghus amt
3) søster Maren Ottesdatter, [skifte 29.6.1750 lbnr.203]. Første ægteskab med Claus Jensen i Rohden, [skifte 28.4.1734 lbnr.114]. Andet ægteskab med Jens Eriksen Bay sst. 2B:
a Anne Margrethe Jensdatter Bay g.m. Christian Mikkelsen i Hornumkær
b Claus Jensen Bay 20.
Desuden nævnes afdødes far Otte Jørgensen Hjerrild. (Sml. lbnr.267).

378 Rasmus Jørgensen Krag og hustru Anne Jacobsdatter i Sejet. 10.12.1763, fol.356B.
B: Maren g.m. Jørgen Nielsen sst, Kirsten, Karen, Peder 19, Sidsel 16.

379 Mette Jørgensdatter i Staksrode. 15.5.1764, fol.357.
E: Niels Sørensen Iversen. A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Over Vrigsted, søster Anne Jørgensdatter g.m. Simon Rasmussen i Hatting, halvsøskende Søren Jensen 24 i Vrigsted, Johanne Kirstine Jensdatter, Rasmus Hansen 16, Maren Hansdatter 15, Hans Hansen 13.

380 Søren Jensen, snedker i Sejet. 26.6.1764, fol.358B.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Mortensen, der ægter enken og fæster gården. B: Jens 13, Anders 11, Rasmus 9, Mette 4. FM: Jens Mortensen i Sejet, farbror Christen Jensen i Uth. Desuden nævnes afdødes bror Jens Jensen i Oens.

381 Mette Iversdatter i Sejet. 26.6.1764, fol.359B.
E: Laurids Nielsen. B: Frederik 25, gartnerdreng på Boller, Karen 24, Karen 22.

382 Niels Nielsen Buder i Sejet. 26.6.1764, fol.360.
E: Johanne Skævlund. LV: Jens Sørensen Markussen i Sejet. B: Sidsel 18, Niels 15, Karen 11. FM: Jørgen Nielsen sst.

383 Jørgen Christensen, bødker i Sejet. 26.6.1764, fol.360B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jens Sørensen Markussen i Sejet. B: Peder 9, Christen 5, Jørgen 2. FM: Jørgen Nielsen sst.

384 Christen Rasmussen i Fuglsang, et hus i Rold skov [i Uth sogn]. 26.6.1764, fol.361.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Niels Rasmussen, der ægter enken og fæster huset. B: Anne Cathrine 16. FM: farbror Winther Rasmussen i Staksrode, Rasmus Nielsen Fisker i Sejet.

385 Maren Herlufsdatter i Klejs. 30.6.1764, fol.362B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 11, Maren 10, Johanne 7, Herluf 4, Else Kirstine 3. FM: morbrødre Anders Herlufsen, Hans Herlufsen, begge i Hornsyld på Palsgård gods.

386 Rasmus Nielsen i Ustrup. 16.7.1764, fol.364B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Holger Rasmussen i Dallerup, der ægter enken. B: Jens 6, Niels 4. FM: farbror Peder Nielsen i Uth. Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 16.12.1758 lbnr.332]. B: Dorthe. FM: halvsøsters mand Mads Ovesen i Ustrup.

387 Niels Terkildsen i Hornumkær. 14.8.1764, fol.366.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: bror Christian Mikkelsen sst. B: Terkild 18, Anne Marie 16, Mette 14, Sara 12, Mikkel 10, Jens 9, Margrethe 9, Christen 3, Mads 1¼. FM: farbror Jens Terkildsen i Grund, fasters mand Christoffer Jensen i Hornum.

388 Søren Jensen Visborg i Staksrode. 10.9.1764, fol.367B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Bollesen, der ægter enken. B: Anne Marie 15. FM: halvsøsters mand Rasmus Olufsen. Enkens første ægteskab med Hans Thomsen, skifte 14.2.1742 lbnr.150. Arv til B: Jørgen.

389 Johanne Jensdatter i Staksrode. 10.9.1764, fol.369.
E: Søren Jørgensen. B: Jens 17, Anne 12, Jørgen 9, Søren [mangler]. Af første ægteskab B: Anders Nielsen, Peder Nielsen.

390 Mette Nielsdatter i Staksrode. 10.9.1764, fol.370.
E: Oluf Nielsen. Første ægteskab med Knud Jørgensen, [skifte 17.5.1763 lbnr.368]. B: Birthe 25, Ellen 23, Johanne 19, Karen 16, Jens 11, Niels 9, Anne Cathrine 8, Maren 5, Jørgen 4. FM: farbror Søren Jørgensen sst.

391 Karen Nielsdatter i Tyrsted. 17.9.1764, fol.371.
E: Jørgen Sørensen. B: Anne 21 uger. FM: morbror Søren Nielsen i Uth. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Sørensen i Dagnæs.

392 Anne Andersdatter i Østrup. 18.9.1764, fol.372.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 14, Lene 11, Deliane 9, Anders 7, Maren 5. FM: mors stedfar Søren Jensen Fæster i Østrup, morbror Christen Andersen i Glud.

393 Kirsten Thomasdatter i Østrup. 18.9.1764, fol.372B.
E: Niels Knudsen. Af første ægteskab B: Maren Jensdatter, Karen Jensdatter. FM: Jens Rasmussen på stedet.

394 Anne Nielsdatter i Uth. 19.9.1764, fol.373.
E: Mads Nielsen. A: søstersøn Laurids Hald i Brund.

395 Peder Rasmussen Stourup, skrædder, der døde i Skjold. 22.9.1764, fol.374.
A: bror Morten Rasmussen Stourup, halvsøskende Peder Rasmussen, Niels Rasmussen. Alle arvinger tjener i Tyrsted. FM: Jørgen Jensen sst.

396 Karen Lauridsdatter i Bjerre. 30.10.1764, fol.374.
E: Jørgen Nielsen Pors. B: Rasmus Jørgensen Pors i Bjerre, Maren Jørgensdatter g.m. Niels Rasmussen, Maren Jørgensdatter.

397 Levine Christiansdatter på Boller. 7.7.1763, fol.375.
Enke efter Hans Jacob Frank, gartner på Boller. B: Hans Christian Frank, gartner på Boller, Frederik Adolf Frank i Holland, Christine Sofie Frank, død, var g.m. Peder [Lauridsen] Holst, præst i Hvirring og Hornborg. 5B: Laurids Holst 22, student, Hans Jacob Holst 20, Ulrik Holst 18, Frederik Holst 17, Øllegaard Holst 14. FM: Hans [Bodsen Iversen] Colding i Kørup, præst i [Tamdrup], Mourids [Meyer Jespersen] Thygesen, præst i Hvirring og Hornborg, Jonas Dalhof i Horsens, Jacob Hansen, præst i Horsens [Hospital og Torsted].

398 Dorthe Nielsdatter Grav i Tyrsted. 21.3.1765, fol.385B.
E: Jens Pedersen, snedker. B: Mette Kirstine. Desuden nævnes Christen Grav i Stourup.

399 Christen Rasmussen Daugaard i Bjerre. 29.4.1765, fol.386.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Madsen sst. B: Rasmus 25, Søren 21, Kirsten 18, Anne 12. FM: Søren Madsen Bech på stedet.

400 Maren Jensdatter i Over Bjerre. 29.4.1765, fol.387.
E: Søren Rasmussen. B: Rasmus 23, Kirsten 20, Mette 18, Ingeborg 16, Anne 14, Hans 5.

401 Mette Marie Terkildsdatter i Hornum. 10.5.1765, fol.388.
E: Christoffer Jensen. B: Anne Malene 3. Første ægteskab med Peder Thomsen, skifte 9.9.1761 lbnr.350. B: Marie 20. FM: farbror Niels Thomsen, møller i Egholm Mølle.

402 Christen Pedersen i Ørnsvig. 13.5.1765. fol.388B.
[Enkemand efter Anne Sørensdatter, skifte 3.5.1752 lbnr.234]. B: Jens i Ørnsvig, Søren i Holland, deserteret for 20 år siden, Jørgen i Århus, Maren g.m. Mikkel Hansen i Blæsbjerg i Rårup sogn, Kirsten g.m. Jens Nielsen Stovnbjerg i Stenderup på Bygholm gods, Karen g.m. Jens Sørensen i Kattrup på Skanderborg Rytterdistrikt. Til stede var Jørgen Mikkelsen, skoleholder i Rårup..

403 Maren Nielsdatter i Sejet. 20.5.1765, fol.391.
E: Jens Sørensen Markussen. B: Dorthe 13, Karen 11, Søren 6, Anne 6, Sofie 3, Niels 13 uger.

404 Johanne Madsdatter i Sejet. 20.5.1765, fol.392.
E: Rasmus Rasmussen Drejer. A: morbror, der er født i Tyrsted og nu er feldbereder i Skive.

405 Mikkel Olufsen i Dyrkøb. 3.7.1765, fol.392B.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Jørgen Sørensen i Rønsholt. B: Kirsten 15, Anne Margrethe 12, Anne Kirstine 9, Oluf 7, Maren 4, Mette Marie 6 mdr. FM: mosters mand Rasmus Mortensen i Stouby. [Første ægteskab med Margrethe Hansdatter, skifte 28.9.1747 lbnr.180].

406 Else Jørgensdatter i Hjerrild. 3.7.1765, fol.393B.
E: Hans Sørensen. B: Jørgen 8, Anne Kirstine 5, Søren 3, Ejler 10 uger. FM: Jens Bay i Rohden, Jens Fevejle sst. Arv til enkemandens søskende Jørgen og Kirsten efter far [Søren Hansen i Hjerrild, skifte 24.7.1752 lbnr.239].

407 Niels Nielsen i Grund. 14.7.1765, fol.395.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Terkildsen på stedet. B: Maren 17, Karen 14, Jens 10, Niels 8. FM: farbror Thomas Nielsen i Andkær i Koldinghus Amt, Hans Christian Frank, gartner på Boller, Jens Fevejle i Rohden, Poul Pedersen i Ustrup.

408 Anders Pedersen i Underup. 14.4.1764, fol.397.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Overgaard i Underup. B: Anne Cathrine 7, Peder 2, der døde. FM: farbror Jørgen Pedersen i Vejle, Jens Sørensen i Underup. Arv til afdødes søskende Jørgen Pedersen i Vejle og Dorthe Marie Pedersdatter efter far [Peder Andersen i Underup], skifte 28.1.1756 lbnr.287.

409 Niels Buch i Uth. 2.11.1765, fol.398B.
E: Johanne Sofie Olufsdatter. LV: bror Søren Olufsen sst. B: Christoffer 22, Laurids 18, Anne 13, Deliane 11, Karen 8. FM: morbror Jens Olufsen sst, Rasmus Nielsen Elkær.

410 Jens Rasmussen Vandborg i Staksrode. 9.11.1765, fol.400.
E: Maren Iversdatter. LV: søn Niels Sørensen i Staksrode. [Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 20.1.1753 lbnr.244] B: Inger 22, Rasmus 19, Rasmus 16. FM: farbror Jens Rasmussen, Niels Rasmussen, morbror Rasmus Rasmussen. [Enkens første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 30.6.1750 lbnr.204].

411 Anne Marie Pedersdatter i Nørby. 14.11.1765, fol.400B.
E: Thomas Jensen. B: Maren 9, Peder 6, Anne Cathrine 4.

412 Niels Sørensen Alrø i Bisholt. 20.11.1765, fol.401.
E: Birthe Jensdatter. LV: Oluf Rasmussen. B: Anne 29 g.m. Hans Rasmussen Himmerig i Bisholt, Søren 27, Kirsten 24, Hans 22, Anne Kirstine 18. FM: Søren Hansen sst, Knud Pedersen sst, Mads Sørensen Alrø.

413 Jacob Frederiksen Glasou i Brandstub. 2.12.1765, fol.401B.
A:
1) mor Sofie Jensdatter i Brandstub, [enke efter Frederik Jacobsen Glasou i Brandstub, skifte 26.4.1740 lbnr.143]
2) bror Jens Frederiksen Glasou i Brandstub
3) bror Broder Frederiksen Glasou i Brestenbro
4) bror Niels Frederiksen Glasou i Boller Overmølle
5) bror Knud Frederiksen i København
6) bror Jochum Frederiksen i Gram
7) søster Elisabeth Frederiksdatter, død, var g.m. Peder Mortensen i Nøttrup. 5B:
a Morten Pedersen 27
b Frederik Pedersen 26
c Søren Pedersen 24
d Jacob Pedersen 20
e Jens Pedersen 18
8) søster Nille Frederiksdatter, død, var g.m. Morten Winther i Urlev. 8B.
a Jørgen Mortensen 26 i Urlev
b Hans Frederik Mortensen 22
c Karen Mortensdatter 22
d Søren Mortensen 18
e Anders Mortensen 16
f Jens Mortensen 15
g Jacob Mortensen 11
h Kirsten Mortensdatter 6
9) søster Birthe Marie Frederiksdatter, tjener i Horsens.

414 Maren Lauridsdatter i Rådved. 14.12.1765, fol.403.
E: Hans Andersen. B: Anders Hansen 29 på stedet, Maren Hansdatter, død, var g.m. Johan Johansen i Hansted. 2B: Jens 7, Margrethe 3, Johanne Hansdatter, Karen Hansdatter, Anne Hansdatter.

415 Mette Mikkelsdatter i Stouby. 15.12.1765, fol.404B.
E: Niels Nielsen Hjerrild. B: Christen 3, Niels 24 uger. Første ægteskab med [Christen Nielsen Hjerrild i Stouby], skifte 23.2.1762 lbnr.349. B: Niels 7, Mikkel 5. FM: Søren Nielsen Ladefoged i Stouby.

416 Knud Vognsen i Dagnæs. 16.12.1765, fol.406.
Forlovet med Johanne Krag. B: Søren 26, Anne Margrethe, Sidsel. (Sml. lbnr.339, 363, 472).

417 Palle Hansen, tjenestekarl i Uth. 10.9.1763, fol.408.
A: halvsøster Maren Hansdatter forlovet med en matros på Holmen i København. FM: halvbror på mors side Jacob Nielsen i Uth.

418 Anne Marie Nielsdatter i Bjerre. 4.5.1764, fol.409B.
E: Søren Jensen. B: Laurids 5.

419 Anne [Ebbesdatter] i Bjerre. 17.12.1765, fol.410B.
Enke efter Jens Nielsen Pors, [skifte 6.9.1753 lbnr.257]. B: Maren 15, Ebbe 14, Niels 10. FM: farbror Jørgen Nielsen Pors i Bjerre, fasters mand Niels Jensen sst. Desuden nævnes afdødes søster g.m. Niels Ebbesen i Klakring.

420 Kirsten Pedersdatter, ugift i Bjerre. 17.12.1765, fol.412B.
A:
1) mor Kirsten Hansdatter i Bjerre
2) bror Søren Pedersen Juul i Bjerre
3) bror Hans Pedersen Juul
4) bror Peder Pedersen Juul i Ustrup
5) søster Maren Pedersdatter Juul, død, var g.m. Niels Pedersen i Urlev. 4B:
a Peder Nielsen 18
b Morten Nielsen 16
c Jens Nielsen 14
d Birthe Nielsdatter
6) søster Karen Pedersdatter Juul g.m. Hans Pedersen i Ustrup
7) halvbror Rasmus Pedersen Juul i Bjerre
8) halvsøster Kirsten Pedersdatter Juul g.m. Jens Pusholm i Bjerre.

421 Oluf Laumann i Nørby. 1.2.1766, fol.413B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Andreas Rasmussen sst. B: Anne Marie 7, Rasmus 5. FM: morbror Mourids Rasmussen i Stourup, Laurids Rasmussen Bank i Nørby.

422 Hans Thomsen i Sejet. 4.2.1766, fol.414B.
E: Else Rauner. LV: Morten Rasmussen Stourup, der ægter enken. B: Hans 6 mdr. FM: morbror Mikkel Rauner i Sejet.

423 Hans Jørgensen i Klakring Fiskerhus. 19.4.1766, fol.415B.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Jensen. A: mor Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen i Overby på Palsgård gods, søskende Niels Jørgensen i Overby, Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Karen Jørgensdatter, Anne Cathrine Jørgensdatter, Maren Jørgensdatter.

424 Karen Pedersdatter i Nørby. 23.4.1766, fol.416.
E: Laurids Rasmussen Bank. B: Maren g.m. Jørgen Nielsen i Brund, Kirsten 23, Peder 22, Anne 19, Jørgen 16, Sidsel Marie.

425 Iver Vognsen i Nørby. 23.4.1766, fol.416B.
E: Anne Hansdatter. B: Søren, der har stedet i fæste, Hans 20, Anne Margrethe g.m. Peder Terkildsen i Skjold, Sidsel g.m. Mikkel Nielsen i Stourup, Bodil g.m. Peder Mikkelsen i Klakring, Maren, Kirsten, Anne Cathrine.

426 Sidsel Sørensdatter i Stourup. 26.2.1766, fol.417.
E: Poul Mortensen. B: Søren 13, Morten 11, Mette 7, Jens 4, Søren 1. Afkald i næste protokol G 366-151 fol.103B.

427 Mourids Rasmussen i Stourup. 16.5.1766, fol.418B.
E: Kirsten Gregersdatter. B: Rasmus 1. FM: Jørgen Hansen sst.. Desuden nævnes afdødes søster Maren i Bisholt.

428 Knud Rasmussen Fisker i Bisholt. 16.5.1766, fol.419B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Mads Hansen i Bisholt. B: Rasmus 27, Jens 24, Karen 14, Anne Marie 12. FM: Jørgen Stougaard i Bisholt, Knud Pedersen sst.

429 Anne Hansdatter i Nebel. 23.5.1766, fol.420.
E: Rasmus Hansen. B: Karen 7, Kirsten 4, Hans 8 uger.

430 Anne Marie Rasmusdatter i Skjold. 23.5.1766, fol.421.
E: Niels Jensen. B: Rasmus 22, Bodil 14, Anne 11, Søren 8.

431 Sidsel Rasmusdatter i Sejet. 26.5.1766, fol.421B.
E: Niels Rasmussen Snedker. B: Karen 15, Rasmus 12, Jens 18 uger. FM: Jørgen Bertelsen i Sejet, Niels Nielsen sst, Rasmus Fisker sst. Desuden nævnes enkemandens bror Christen Rasmussen på stedet.

432 Maren Sørensdatter i Staksrode. 31.5.1766, fol.423.
E: Peder Nielsen Visborg. B: Jens 17, Niels 16, Anne Cathrine 14, Maren 11, Søren 10, Jens 7, Johanne Kirstine.

433 Anne Sørensdatter i Staksrode. 31.5.1766, fol.424.
E: Mikkel Rasmussen. B: Inger Marie 6, Anders 1½. Første ægteskab med Anders Olufsen, skifte 21.2.1759 lbnr.316. B: Jens 12, Søren 9. FM: Rasmus Olufsen sst, Frederik Rasmussen sst.

434 [Maren Jensdatter] i Staksrode. 31.5.1766, fol.425.
E: Winther Rasmussen. B: Rasmus 19, Jens 15.

435 [Anne Marie Olufsdatter] i Staksrode. 31.5.1766, fol.425B.
E: Niels Pedersen. B: Maren 22, Anne 12.

436 [Anne Sørensdatter] i Staksrode. 31.5.1766, fol.426.
E: Rasmus Rasmussen Jæger. B: Sofie 17, Rasmus 12, Mette 10, Anne Marie 6. FM: morbrødre Rasmus Sørensen i Stouby, Jens Sørensen i Belle.

437 Karen Sørensdatter i Bjerre. 14.6.1766, fol.427.
E: Peder Rasmussen. B: Søren 9, Anders 7, Maren 5, Else 2. FM: fars stedfar Jens Madsen Juul.

438 Karen Nielsdatter, der tjente i Uth. 27.7.1766, fol.427B.
A: faster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Bjerre.

439 Else Rasmusdatter i Sejet. 3.9.1766, fol.428B.
E: Peder Jørgensen, snedker. B: Rasmus 2½, Jørgen 9 mdr.

440 Karen Rasmusdatter i Østrup. 10.9.1766, fol.430.
E: Niels Jørgensen. B: Rasmus 10 uger.

441 Kirsten Nielsdatter i Bødkerhuset på Boller Enemærke. 23.10.1766, fol.430B.
E: Jens Hass. B: Andreas 9, Anne 7. Af første ægteskab B: Maren Jørgensdatter 18. Enkemanden underskriver J.S.S.Hass.

442 Rasmus Jensen i Bjerre. 4.7.1766, fol.431B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: far Hans Sørensen Møller i Bjerre. B: Kirsten, nyfødt.

443 Hans Hansen Holst i Lystrup. 19.2.1767, fol.433B.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Nielsen, smed i Lystrup. B: Hans 15, Maren 13, Anne Marie 10, Johanne Cathrine 7, Birthe Marie 4, Jens 6 mdr. FM: fasters mand Hans Lund i Ørnstrup, morbrødre Christoffer Jensen Staalesen i Hornum, Søren Jensen Staalesen i Bråskov.

444 Niels Rasmussen Snedker i Sejet. 5.3.1767, fol.437B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen sst. Første ægteskab med [Sidsel Rasmusdatter], skifte 26.5.1766 lbnr.431. B: Karen 16, Rasmus 12, Jens 1. FM: Jørgen Bertelsen i Sejet, Niels Nielsen sst, Rasmus Fisker sst. Desuden nævnes afdødes bror Christen Rasmussen på stedet og afdødes første kones mor Johanne Hansdatter sst.

445 Rasmus Pedersen i Oens. 20.3.1767, fol.439B, 449B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Nielsen i Hatting. A:
1) bror Jens Pedersen i Battrup
2) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen i Oens på Bygholm gods. 2B:
a Peder Nielsen 13
b Karen Nielsdatter 12
Af første ægteskab: 1B:
c Niels Lorentsen 18.
FM: Mads Jensen i Oens.

446 Maren Jørgensdatter i Østrup. 20.5.1767, fol.445, 449.
E: Mogens Jørgensen. Første ægteskab med Rasmus Ibsen. B: Jørgen Rasmussen, Karen Rasmusdatter, [skifte 10.9.1766 lbnr.440], var g.m. Niels Jørgensen. 1B: Rasmus.

447 Johanne Rasmusdatter i Oens. 5.6.1767, fol.446B.
E: Jørgen Olufsen. B: Jørgen 10, Cathrine 8, Gyde Jørgensdatter 4, Johanne, nyfødt. Første ægteskab med Jørgen Pedersen, [skifte 8.6.1755 lbnr.280]. B: Anne Margrethe 16, Rasmus 15, Karen, Jens. FM: mosters mand Mikkel Hansen i Tyrsted, søskendebarn Peder Jensen i Oens.

448 Afkald i Oens. 31.3.1767, fol.447B.
Afkald fra Jens Pedersen i Battrup og afdøde søster Anne Pedersdatter i Oens. 3B: Niels Lorentsen, Peder Nielsen, Karen Nielsdatter for arv efter mor og mormor Karen Rasmusdatter i Oens.

449 Jens Andersen i Østrup. 16.7.1767, fol.448.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen Nørgaard i Sønderby. A: søskende Peder Andersen i Nørby, Clemen Andersen i Stourup. Desuden nævnes enkens svoger Niels Andersen i Stourup.

450 Maren Terkildsdatter i Bjerre. 7.7.1767, fol.449B.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med Poul Mikkelsen. B: Anne, Mikkel i Hatting på Bygholm gods.

451 Niels Rasmussen i Staksrode. 29.5.1767, fol.451.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Rasmus 24, Søren 22, Peder 18, Jens 14. FM: Oluf Nielsen sst. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 10.6.1739 lbnr.138]. B: Niels Nielsen Hjerrild i Stouby på Boller gods, Johanne Kirstine Nielsdatter g.m. Mikkel Andersen i Barrit på Barritskov gods, Maren Nielsdatter g.m. Hans Hansen i Revsgård på Barritskov gods.

452 Karen Sørensdatter i Staksrode. 2.11.1767, fol.453, 454B.
E: Jens Jensen Brixen. [Første ægteskab med Niels Olufsen, skifte 23.3.1735 lbnr.116]. B: Maren Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Lauridsen i Barrithule på Barritskov gods. 1B: Anne Cathrine, Anne Nielsdatter, enke efter Niels Rasmussen i Staksrode, [skifte 29.5.1767 lbnr.451], Maren Nielsdatter g.m. Frederik Nielsen sst, Oluf Nielsen sst.

453 Rasmus Jørgensen i Bjerre. 2.3.1768, fol.453B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Madsen Juul i Bjerre. B: Maren 10, Margrethe 7. FM: Jørgen Nielsen.

454 Mette Hansdatter i Glud. 9.5.1768, fol.455.
E: Jørgen Markussen, skrædder. B: Mette Marie 17, Markus 15, Maren 11, Hans 10, Mette Cathrine 1½.

455 Gertrud Marie Munk, ugift i Tyrsted. 16.2.1768, fol.455B.
A:
1) mor Anne Basballe, enke efter [Niels Jensen] Munk, præst i Tyrsted [og Uth]. LV: Hans Christian Frank, gartner på Boller
2) søster Megtille Kirstine Munk g.m. N[iels Hansen] Siersted, præst i Tyrsted [og Uth]
3) bror Jens Munk, præst i Hyllested på Sjælland, død. 1B:
a Anne Munk, hos mor [Elise Marie Holgersdatter Olivarius] i Næstved. FM: [Jacob Hansen] Haagen, præst i Sankt Mortens sogn i Næstved
4) søster Inger Cathrine Munk, ugift i Sæden præstegård på Sjælland, [d.v.s på Fyn].

456 Bodil Jørgensdatter i Dallerup. 29.11.1768, fol.461B.
E: Peder Jensen. B: Jens 6 uger. FM: oldefar Hans Hansen i Ørnstrup på Rosenvold gods.

457 Mette Christoffersdatter på Banken i Stoubyskov. 29.3.1769, fol.464B.
E: Jens Sørensen Ladefoged. B: Karen 7, Mette Cathrine 5, Else Marie 2. FM: fars halvbror Jørgen Andersen i Rårup, mosters mand Jørgen Andersen i Tyrsted.

458 Jørgen Rasmussen i Dallerup. 20.1.1768, fol.465B.
E: Karen Sørensdatter. B: Rasmus i Dallerup, Søren sst, Jens sst, Anne Marie, Kirsten, Karen. FM: Niels Jensen sst.

459 Anne Pedersdatter i Skjold. 9.6.1769, fol.466.
E: Hans Christensen Grav. Første ægteskab med [Hans Rasmussen Bank, skifte 3.5.1752 lbnr.232]. B: Rasmus 26.

460 Niels Bank i Dagnæs. 20.6.1769, fol.466.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jørgen Poulsen sst. B: Oluf 5. FM: Rasmus Pedersen sst.

461 Kirsten Andersdatter i Over Bjerre. 22.6.1769, fol.466B.
E: Simon Mikkelsen. A: søskende Johanne Andersdatter g.m. Mads Henriksen i Bjerre på Boller gods, Maren Andersdatter g.m. Jens Lauridsen på Bygholm gods. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Mikkelsen i Bjerre.

462 Birgitte Albertsdatter i Klejs. 4.8.1769, fol.468.
E: Søren Jørgensen. B: Jørgen 23, Anne g.m. Jochum Pedersen, murersvend i Horsens, Karen 18, Maren 13. FM: morbror Søren Albertsen i Klejs.
Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1769-1790
G 366 - 151


463 Jens Rasmussen Dagnæs i Tyrsted. 28.8.1769, fol.1.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Rasmussen sst. A:
1) bror Søren Rasmussen i Dagnæs
2) bror Hans Rasmussen, død. 4B.
a Mette Hansdatter, tjener på Boller
b Maren Hansdatter, tjener i Oens på Boller gods
c Karen Hansdatter, tjener i Tyrsted på Boller gods
d Anne Hansdatter, tjener i Plovstrup på Hvolgård gods
3) søster Birgitte Rasmusdatter, [skifte 20.6.1751 lbnr.221], var g.m. Niels Mikkelsen i Dagnæs. 6B:
a Mette Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen Broch i Tyrsted
b Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen i Tyrsted
c Birgitte Nielsdatter, tjener i Tyrsted
d Anne Nielsdatter, tjener på Vedelslund
e Jens Mathiasen i Dagnæs, (uden for ægteskab)
f Rasmus Henriksen, tjener på Boller, (uden for ægteskab)
4) søster Anne Rasmusdatter, [skifte 26.6.1758 lbnr.308], var g.m. Jens Pedersen i Dallerup. 4B:
a Peder Jensen i Dallerup
b Maren Jensdatter g.m. Anders Jørgensen i Tyrsted
c Mette Jensdatter g.m. Mikkel Hansen i Dagnæs
d Birgitte Kirstine Jensdatter, tjener i Tyrsted.
Desuden nævnes enkens søsterdatters søn Jens Nebel, hvis søn Niels Jensen bor i Tyrsted.

464 Rasmus Rasmussen i Uth. 31.5.1769, fol.4.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Sommer i Uth. B: Jørgen 18, Niels 13, [Peder, Anne Kirstine], Anne 5. FM: farbror Niels Rasmussen i Truborg. Søren Sørensen i Tyrsted ægter den ældste datter og fæster stedet. (Sml. lbnr.623).

465 Rasmus Sørensen i Bjerre. 27.10.1769, fol.7.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Rasmus Madsen sst. B: Søren 34, Abelone 24. FM: Søren Madsen i Bjerre.

466 Sidsel Abrahamsdatter i Sejet. 13.7.1769, fol.8.
E: Søren Pedersen Bottrup. A:
1) mor Sofie Hansdatter g.m. Enevold Knudsen i Hatting på Bygholm gods
2) bror Jacob Abrahamsen i Hornborg Mølle på Rask gods, [skifte 14.5.1764 lbnr.650]. 1B: Abraham 10 hos stedfar Hans Thomsen i Hornborg Mølle
3) bror Jørgen Abrahamsen i Hedensted på Bygholm gods, [skifte 28.9.1761 lbnr.3]. 2B: Abraham 9, Sofie 7
4) søster Gertrud Abrahamsdatter g.m. Hans Hansen Holm, matros i København
5) bror Jens Abrahamsen i Lund på Bygholm gods
6) søster Maren Abrahamsdatter g.m. Jørgen Christian i Battrup på Bygholm gods
7) søster Johanne Abrahamsdatter g.m. Jens Hansen i Torsted på Bygholm gods.
Desuden nævnes enkemandens mor Karen Andersdatter i Dagnæs og enkemandens søster Maren Pedersdatter.

467 Inger Nielsdatter i Sejet. 20.11.1769, fol.14B.
E: Jesper Jørgensen. B: Jørgen 16, Niels 14, Peder 10, Anne Marie 3. FM: Rasmus Fisker i Sejet.

468 Jens Mortensen i Truborghus [i Uth sogn]. 7.12.1769, fol.17B.
E: Karen Gydes, nu i Serridslev på Serridslevgård gods. B: Bodil i Haderslev.

469 Anton Rouner i Dagnæs. 3.1.1770, fol.18B.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Jørgen Poulsen sst. B: Anne 2, Peder 14 uger. FM: Jørgen Sørensen i Dagnæs.

470 Jens Frederiksen Glasou i Brandstub. 8.3.1770, fol.19B.
E: Maren Pedersdatter. LV: C[hristian] C[arl Hansen] Plesner, præst i Rårup. B: Maren 7½, Peder 3½, Jacob 15 uger. FM: Mads Lauridsen i Horsens, Frederik Pedersen i Gramrode, Christen Jensen i Kalsbøl, Broder Frederiksen Glasou, Niels Frederiksen Glasou i Overmølle, Jochum Frederiksen Glasou i Gram. Første ægteskab med Margrethe Marie Olufsdatter Rask, skifte 13.7.1759 lbnr.322. B: Birthe Cathrine 25, Frederik 23, Ib August 21, Oluf 20, Ulrikke Sofie 16, Anne Elisabeth 14. Desuden nævnes afdødes far Frederik Jacobsen Glasou og afdødes farbror Peder Jacobsen Glasou i Nøttrup.

471 Jens Christensen i Klakring Strandhus. 29.3.1770, fol.27B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Jørgensen i Klakring. B: Christen 31, der fæster stedet, Jens 20, Laurids 17, Kirsten g.m. Søren Pedersen, drejer i Vesterby i Klakring sogn, Anne 28, Maren 26. FM: Laurids Iversen Fisker, Rasmus Jensen.

472 Maren Sørensdatter i Dagnæs. 6.4.1770, fol.28B.
E: Knud Pedersen. A: søster Karen Sørensdatter, død, var g.m. Knud Vognsen i Brund, [skifte 16.12.1765 lbnr.416]. 3B: Søren 29, Sidsel 31, Anne Margrethe g.m. Mads Murmand, der tjener i Oens på Bygholm gods, bror Jens Sørensen i Sejet, død. 2B: Jens Kragelund i Sejet, Kirsten Kragelund g.m. Rasmus Mouridsen i Sejet.

473 Kirsten Jensdatter i Tyrsted. 6.4.1770, fol.30.
E: Hans Jepsen. A: bror Terkild Jensen i Eriknauer på Bygholm gods, død. 2B: Jens 40, Johanne 34, bror, der for 36 år siden er rømt fra Bygholm gods, søster Sidsel Jensdatter, der for 35 år siden er rejst til København.

474 Christen Rasmussen, tjenestekarl i Sejet. 21.5.1770, fol.31B.
A: bror Niels Rasmussen, [skifte 5.3.1767 lbnr.444]. 3B: Karen 18, Rasmus 17, Jens 4. FM: Jørgen Bertelsen, Niels Nielsen sst, Rasmus Fisker sst.

475 Rasmus Smed i Staksrode. 29.1.1771, fol.33.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Barrit. B: Niels 5, Anne 2. FM: Rasmus Bollesen i Staksrode. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 31.5.1766 lbnr.436]. B: Rasmus, Sofie, Anne Marie.

476 Anne Knudsdatter i Skjold. 22.3.1771, fol.35.
E: Jørgen Jensen. B: Maren 12, Knud 9, Peder 6. FM: morbror Peder Knudsen.

477 Hans Rasmussen i Bisholt. 2.4.1771, fol.36B.
E: Anne Nielsdatter. LV: [Verner] Meyer, præst i Skjold. B: Rasmus 15, Kirsten 14, Birthe 9, Niels 5, Jens, nyfødt. FM: Jeppe Rasmussen i Bisholt, Peder Pedersen Nim i Kragelundhus.

478 Niels Jensen Degn i Skjold. 10.4.1771, fol.38B.
[Enkemand efter Anne Marie Rasmusdatter, skifte 23.5.1766 lbnr.430]. B: Rasmus Nielsen Budfoged, der har stedet i fæste, Bodil 18, Anne 15, Søren 12. FM: Peder Pedersen Juul i Skjold. Desuden nævnes afdødes hustrus søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Boysen, skoleholder i Østrup. Afdøde kaldes også Niels Jensen Budfoged.

479 Anders Nielsen i Staksrode. 10.4.1771, fol.40B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Dam. B: Niels 17, Maren 14. FM: Jens Hjerrild. Første ægteskab med [Johanne Jensdatter], skifte 20.1.1753 lbnr.243. B: Johanne 19. FM: Jens Brixen.

480 Jens Pedersen i Skjold. 15.4.1771, fol.42B.
E: Viverik Mortensdatter. LV: Peder Jespersen i Stourup. B: Morten 7. FM: Søren Hansen i Skjold.

481 Kirsten Lauridsdatter i Østrup. 21.8.1771, fol.44.
E: Jens Nielsen. B: Karen 22 uger. FM: født værge Niels Sørensen i Skævlund Mølle.

482 Mogens Rasmussen i Tyrsted. 6.1.1772, fol.45.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen. B: Rasmus 13, Kirsten 1. FM: Peder Jørgensen Broch, Jens Nielsen Broch. Afkald fra Rasmus Andersen g.m. datteren Maren Mogensdatter.

483 Karen Andersdatter i Hornum. 10.7.1772, fol.46B.
E: Christoffer Jensen. B: Jens 4 mdr. Enkemandens første ægteskab med [Mette Marie Terkildsdatter], skifte 10.5.1765 lbnr.401. B: Anne Malene.

484 Hans Christoffersen i Hornumkær. 14.7.1772, fol.50B.
E: Anne Kirstine Mikkelsdatter. LV: Christian Mikkelsen Kjær i Rohden. B: Maren 6, Bodil 3. FM: farbrødre Jørgen Christoffersen Due i Vesterby, Oluf Christoffersen Due i Klejs.

485 Maren Sørensdatter i Tyrsted. 16.7.1772, fol.55.
E: Jens Jespersen. B: Karen 15.

486 Hans Pedersen Juul i Bjerre. 8.1.1773, fol.55B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Hans, en datter. FM: Søren Hansen sst.

487 Jørgen Jensen i Skjold. 8.3.1774, fol.56.
E: Birthe Clemensdatter. LV: bror Jacob Clemensen i Stourup. B: Jens, Niels, Knud, Rasmus, Anne g.m. Peder Rasmussen, Karen, Maren, Anne. FM: Søren Hansen i Skjold.

488 Rasmus Andersen i Tyrsted. 7.7.1773, fol.57B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Anders 4, Rasmus 4 uger. FM: farbror Anders Andersen sst.

489 Søren Nielsen Bødker i Skjold. 8.6.1773, fol.59B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Anne Margrethe 16, Dorthe Cathrine 13. FM: Christen Eliassen sst, Peder Terkildsen.

490 Niels Jørgensen i Stourup. 14.6.1773, fol.60B.
E: [Anne Cathrine Nielsdatter]. LV: V[erner] Meyer, præst i Skjold. B: Jørgen 18, Karen 10. FM: Jørgen Rasmussen i Glud, Niels Sørensen Møller i Skævlund Mølle.

491 Anne Elisabeth Jensdatter, tjenestepige i Gram. 13.7.1773, fol.62.
A: søskende Birgitte Cathrine Jensdatter, Frederik Jensen, August Jensen Glasou, Oluf Jensen, Ulrikke Sofie Jensdatter. FM: Jochum Frederiksen i Gram, Frederik Pedersen Glasou i Gramrode, Niels Frederiksen, møller i Boller Overmølle, halvsøskende Maren Jensdatter 10, Peder Jensen 6, Jacob Jensen 4. FM: stedfar Hans Jacobsen i Brandstub. Arv efter afdødes mor [Margrethe Marie Olufsdatter Rask], skifte 13.7.1759 lbnr.322 og efter [afdødes stedfar Jens Frederiksen Glasou i Brandstub], skifte 8.3.1770 lbnr.470.

492 Jens Rasmussen i Gram. 7.5.1774, fol.63.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen i Ravnholt. B: Rasmus 12, Karen 8, Niels 5. FM: farbrødre Mikkel Rasmussen i Staksrode, Hans Rasmussen, snedker i Gram.

493 Niels Jensen i Nørre Aldum. 24.5.1774, fol.65B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Juul i Neder Bjerre. B: Else 4, Jens 6 mdr. FM: farfar Jens Madsen i Bjerre, farbror Rasmus Jensen i Sønder Bjerre.

494 Mette Rasmusdatter i Neder Bjerre. 13.12.1771, fol.67.
E: Hans Pedersen Juul. Første ægteskab med [Rasmus Jørgensen], skifte 2.3.1768 lbnr.453. B: Maren 13, Margrethe 11. FM: farbror Niels Jørgensen i Bjerre.

495 Anders Madsen i Rårup. 2.7.1773, fol.68B.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen i Glattrup. B: Karen 14. FM: farbror Jens Madsen i Bjerre, K[nud] Plesner, degn i Rårup.

496 Else Nielsdatter i Rårup. 28.7.1774, fol.70.
Enke efter Anders Madsen, [skifte 2.7.1773 lbnr.495]. B: Karen 15. FM: Knud Plesner, degn i Rårup. Første ægteskab med [Søren Knudsen, skifte 13.1.1757 lbnr.291]. B: Niels 34 i Skjold, Knud 32, Thomas 29, Mikkel 19, Karen g.m. Anders Andersen den yngre i Nebel i Rårup sogn.

497 Niels Andersen i Rårup. 14.2.1775, fol.71B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: K[nud] Plesner, degn i Rårup. B: Anders 10, Karen Marie 9, Jens 6, Jørgen 4, Karen 2. FM: fars søskendebarn Thomas Sørensen sst.

498 Jens Jensen Brixen i Staksrode. 16.2.1775, fol.72.
E: Abelone Hansdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Jens 6. FM: halvbror Oluf Nielsen sst.

499 Anne Nielsdatter i Rude. 30.3.1775, fol.74.
E: Peder Mikkelsen. B: Johanne 13, Maren 9, Jens [3]. FM: morbror Jens Nielsen, Anders Olufsen. Desuden nævnes enkemandens mor Johanne Jørgensdatter.

500 Anne Jørgensdatter i Dallerup. 15.4.1775, fol.76B.
E: Søren Mikkelsen. B: Jens 1. Første ægteskab med Jens Sørensen, skifte 3.5.1773 lbnr.502. B: Hans 17, Jørgen 15, Anne Margrethe 10, Christen 7. FM: Jørgen Jensen Bechmann i Tyrsted, Jørgen Pedersen sst.

501 Søren Nielsen Ladefoged i Stouby. 16.5.1774, fol.80.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Søren Andersen Skrædder i Stouby sogn. B: Kirsten 12, Jørgen 10, Niels 6, Anne 4, Mette 8 uger. FM: Hans Henriksen Hjerrild i Stouby, Rasmus Nielsen sst, Niels Ladefoged sst.

502 Jens Sørensen i Dallerup. 3.5.1773, fol.81B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Hans 15, Jørgen 13, Anne Margrethe 8, Christen 5. FM: Niels Sørensen, møller i Skævlund Mølle, Hans Albertsen i Ørnstrup, farbror [dvs. morbror] Oluf Jørgensen Due.

503 Hans Hansen Holst i Lystrup. 15.5.1775, fol.82B.
A: mor Maren Jensdatter g.m. Laurids Olufsen i Lystrup, søskende Maren Hansdatter 21 g.m. Jørgen Hansen sst, Anne Marie 19, Johanne Cathrine 16, Birthe Marie 13, Jens Hansen 9, halvbror Hans Lauridsen 5. FM: Søren Staalesen i Bråskov.
[Afdødes far var Hans Hansen Holst i Lystrup, skifte 19.2.1767 lbnr.443].

504 Gertrud Nielsdatter i Tyrsted. 27.5.1775, fol.83B.
E: Rasmus Jørgensen. Første ægteskab med Christen Hansen Møller, skifte 9.2.1761 lbnr.341. B: Hans 22, Anne Kirstine 16. FM: morbror Søren Nielsen i Dallerup.

505 Niels Sørensen i Glud. 6.6.1775, fol.85B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Jørgensen sst. B: Søren Andreas 1. FM: Laurids Bank i Glud.

506 Anders Jørgensen i Tyrsted. 8.9.1775, fol.86B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jensen i Dallerup. B: Jens 12, Anne 10, Birthe 8, Jørgen 6, Kirsten 3, Hans 9 mdr. FM: født værge Mikkel Hansen i Dagnæs.

507 Jørgen Mortensen i Tyrsted. 12.11.1775, fol.88B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Broch i Glud. B: Karen 3. FM: Peder Bech i Tyrsted.

508 Karen Jørgensdatter i Sejet. 28.11.1775, fol.90.
E: Oluf Pedersen. B: Karen 9 dage.

509 Mikkel Rasmussen i Staksrode. 18.12.1775, fol.91, 94.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Nielsen sst, Jens Andersen, søn af Anders Olufsen, der ægter enken.. B: Rasmus 4, Niels 10 uger. FM: Peder Olufsen, født værge Hans Rasmussen i Gram. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter], skifte 31.5.1766 lbnr.433. B: Inger Marie 16. FM: Niels Rasmussen i Ravnholt. Hendes første ægteskab med Anders Olufsen, skifte 21.2.1759 lbnr.316. B: Jens, Søren.

510 Johanne Jørgensdatter i Dagnæs. 1.1.1776, fol.93B.
E: Søren Hansen. A: søstersøn Niels Nielsen i Vrigsted på Barritskov gods.

511 Mette Hansdatter i Bisholt. 9.2.1776, fol.94.
E: Mads Jensen. B: en nyfødt søn, der døde.

512 Hans Pedersen, ugift i Nørby. 6.3.1776, fol.94B.
A: søskende Jørgen Pedersen, Anders Pedersen, Poul Pedersen, [halvbror] Peder Poulsen. (Sml. lbnr.206).

513 Mads Sørensen, ugift i Bjerre. 5.3.1776, fol.94B.
A: brorsøn Jens Jensen 32, søster Maren Sørensdatter i Bjerre, enke efter Laurids Sørensen, søster Anne Sørensdatter, enke i Nim.

514 Niels Terkildsen i Nørby i Glud sogn. 23.2.1776, fol.95B.
A: søskende Mads Terkildsen i Sønderby på Jensgård gods, Mette Terkildsdatter g.m. Anders Pedersen sst. på samme gods.

515 Karen Rasmusdatter i Brå Mølle i Stenderup sogn. 13.3.1776, fol.97.
E: Mikkel Olufsen. B: Else Marie 13, Maren 10. FM: morbror Rasmus Jensen i Bjerre.

516 Maren Rasmusdatter i Bjerre. 26.4.1776, fol.98.
E: Peder Rasmussen. B: Karen 8. FM: Rasmus Holgersen i Dallerup.

517 Karen Andersdatter i Bødkerhuset på Boller Hovedgård Mark. 15.5.1776, fol.99.
E: Jens Jensen Kragelund. B: Anne Kirstine 8. FM: Peder Andersen i Tyrsted.

518 Niels Andersen i Stourup. 25.6.1776, fol.100.
E: Sidsel Marie Rasmusdatter. LV: V[erner] Meyer, præst i Skjold. A: halvsøskende Knud Pedersen i Bisholt på Boller gods, Hans Pedersen, der tjener på Boller.

519 Jacob Jensen, 7 år gammel i Brandstub. 5.7.1776, fol.101.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Hans Jacobsen på stedet, søskende Maren Jensdatter 13, Peder Jensen 10. FM: Broder Frederiksen i Brestenbro, Niels Frederiksen i Boller Overmølle, halvsøskende Birthe Cathrine, der tjener i Follerup ved Vejle, Frederik 30, der tjener i Kalsbøl i Rårup sogn, Ib August 27 i Breth, Oluf 26, der tjener i Gram, Ulrikke Sofie g.m. Mads Lauridsen i Nøttrup på Jensgård gods. Arv efter afdødes far Jens Frederiksen Glasou i Brandstub, skifte 8.3.1770 lbnr.470 og efter halvsøster Anne Elisabeth Jensdatter, skifte 13.7.1773 lbnr.491.

520 Niels Gregersen i Tyrsted. 9.8.1776, fol.102B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Broch i Over Glud. B: Gregers på stedet, Rasmus 33, Anne Cathrine g.m. Iver Nielsen i Hornum, Kirstine Marie i Dallerup.

521 Maren Sørensdatter i Sejet. 11.10.1776, fol.104.
E: Hans Pedersen. A:
1) faster, død, var g.m. Anders Skaarup i Torsted. 5B:
a Rasmus Skaarup i Torsted
b Jesper Skaarup i Stenderup, [skifte Bygholm gods 28.3.1763 lbnr.14]. 4B: Karen, Kirsten, Mads, [fejl for Anders], Søren
c Anders Andersen i Nebel på Boller gods
d Anne i Hatting på Bygholm gods, enke efter Jens Jensen i Torsted
e Maren g.m. Peder Jespersen i Stourup på Boller gods.
2) morbror Jeppe Andersen i Elbæk på Tyrrestrup gods, [skifte 7.1.1756 lbnr.1923]. 4B:
a Niels Jepsen i Elbæk
b Hans Jepsen, tjener i Elbæk
c Anders Jepsen, tjener i Horsens
d Anne Jepsdatter g.m. Søren [Rasmussen] Busk i Søvind på Tyrrestrup gods.
Afdødes far var Søren Andersen i Stensballe.

522 Christen Jørgensen Lyse i Stoubyskov. 14.11.1776, fol.106B.
E: Anne Hansdatter. LV: Bent Sørensen. A: søskende Maren Jørgensdatter, enke i Staksrode, Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Mortensen i Stouby, Mette Jørgensdatter i Barrit, halvsøster Kirsten g.m. Peder Rytter i Gramrode. Desuden skal der være nogle søsterbørn, hvis navne ikke kendes..

523 Else Andersdatter Rindum, tjenestepige på Møgelkær. 6.12.1776, fol.107B, 115, 119B.
A: søskende Poul Andersen Rindum, brændevinsmand i København, Christen Andersen i Rindum sogn ved Ringkøbing, død. 1B: Anders Christensen i Hvingel i Hee sogn på Voldbjerg gods, Mette Andersdatter g.m. Morten Christensen i Rindum sogn, Maren Andersdatter sst.

524 Afkald på Boller. 19.3.1777, fol.113B.
Afkald fra Jens Jensen og Rasmus Jensen for arv efter deres mor til deres bror Niels Jensen Bank i Skjold.

525 Jørgen Nielsen i Neder Bjerre. 14.12.1776, fol.113B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jørgen Sørensen sst. B: Niels 6. FM: nærmeste slægt Rasmus Jørgensen Pors i Bjerre. Første ægteskab med [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 6.9.1753 lbnr.256]. B: Mette Marie i Ribe, over 40 år gammel.

526 Anne Nielsdatter i Grund. 27.3.1777, fol.115B.
E: Anders Jacobsen. Første ægteskab med [Niels Nielsen], skifte 14.7.1765 lbnr.407. B: Maren g.m. Hans Jensen i Grund, Karen, Jens 23, Niels 21. FM: farbror Thomas Nielsen i Andkær i Koldinghus Amt, Hans Christian Frank, gartner på Boller

527 Afkald på Boller. 10.5.1777, fol.117.
Afkald fra Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Anders Jensen, avlsmand i Horsens for arv efter far Peder Gram i Glud, skifte 25.7.1759 lbnr.323.

528 Peder Mikkelsen i Rude. 21.4.1777, fol.117.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Morten Nielsen i Skåbling på Vilhelmsborg gods. B: Niels 11 uger. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 30.3.1775 lbnr.499]. B: Johanne 15, Maren 12, Jens 5. FM: morbror Jens Nielsen i Drammelstrup på Rantzausgave gods.

529 Maren Andersdatter i Tyrsted. 14.7.1777, fol.119B.
E: Jørgen Pedersen. Af første ægteskab B: Anders Jensen i Tyrsted. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Pedersen i Ustrup.

530 Jens Rasmussen Ladefoged i Glud. 21.8.1777, fol.121B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Over Glud. B: Rasmus 2. FM: farbror Jacob Rasmussen i Glud.

531 Anne Nielsdatter i Uth. 23.9.1777, fol.123B.
E: Rasmus Hansen. B: Karen 1¾. FM: Laurids Nielsen Buch i Uth.

532 Jens Sørensen Ladefoged på Banken i Stouby sogn. 29.9.1777, fol.126.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Jacobsen i Grund. B: Søren 7½, Mette 4. FM: Jørgen Andersen i Rårup, Hans Jensen i Grund. Første ægteskab med Mette Christoffersdatter, [skifte 29.3.1769 lbnr.457]. B: Karen 15, Else Marie 10. FM: Jørgen Andersen i Tyrsted.

533 Anne Kirstine Rasmusdatter i Sønder Bjerre. 11.10.1777, fol.129.
E: Hans Møller. B: Jacob Hansen i Nørre Aldum, Søren Hansen i Neder Bjerre, Rasmus Hansen i Tyrsted, Mikkel Hansen i Sønder Bjerre, Kirsten Hansdatter g.m. Thomas Jensen i Nørre Bjerre. Første ægteskab med Jacob Rasmussen. B: Rasmus Jacobsen, død. 1B: Kirsten 7 hos stedfar Christen Skrædder i Nebsager, Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Lauridsen i Neder Bjerre.

534 Rasmus Pedersen, skrædder i Sønder Bjerre. 17.10.1777, fol.130B.
E: Anne Iversdatter. LV: Søren Pedersen i Ustrup. B: Iver 20, Anders i Stepping i Holsten, Anne 16, Peder [alder angives ikke]. FM: Søren Sørensen Møller i Sønder Bjerre.

535 Rasmus Lauridsen Bank i Brund. 15.11.1777, fol.131B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Rasmus 12, Laurids 8, Kirsten 4. FM: farfar Laurids Bank i Nørby i Glud sogn. Enkens første ægteskab med Rasmus Jensen, smed, skifte 8.6.1762 lbnr.360. B: Niels 20, Maren 18, Anne Cathrine 16. FM: Jens Jensen.

536 Johanne Jørgensdatter i Uth. 2.12.1777, fol.134.
E: Christen Jensen, snedker. B: Jens 36, Anders 33, Jørgen 26, Niels 23, Anne Kirstine 16.

537 Karen Hansdatter i Overmølle på Boller Hovedgård takst. 31.5.1777, fol.134.
Enke efter [Mikkel Rasmussen, skifte 24.7.1754 lbnr.266]. Første ægteskab med [Jørgen Rasmussen, skifte 5.8.1745 lbnr.163]. B: Anne Kirstine, død, [skifte 27.10.1758 lbnr.314], var g.m. Niels Frederiksen, møller på stedet. 1B: Jørgen Nielsen Møller, Kirstine g.m. Jørgen Pedersen på Hagsholm, Hans Møller, gårdmand i Skjold på Jensgård gods, Kirsten g.m. Thomas Jensen i Skjold på Boller gods.

538 Rasmus Sørensen Bank i Bjerre. 10.12.1777, fol.137B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mads Sørensen i Rårup. B: Anne Marie 6, Maren 3. FM: født værge Laurids Olufsen i Nørre Bjerre.

539 Jørgen Krag i Sejet. 20.9.1777, fol.139.
A:
1) bror Morten Nielsen Krag i Sejet
2) bror Knud Nielsen, død. 3B:
a Holger Knudsen i Stourup
b Kirsten g.m. Rasmus Sørensen i Oens på Bygholm gods
c Maren g.m. Hans Pedersen i Sejet
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Markussen i Sejet. 4B:
a Dorthe 24
b Søren 22
c Karen 18
d Sofie 14.

540 Laurids Lauridsen i Bjerre Anneksgård. 16.1.1778, fol.141.
E: Karen Hansdatter. LV: Jørgen Bechmann i Tyrsted. B: Karen 12, Elisabeth 7, Birthe 3½, Johanne 1. FM: farbror Søren Lauridsen i Nørre Bjerre.

541 Birgitte Sørensdatter i Tyrsted. 31.1.1778, fol.144.
E: Anders Andersen. B: Kirsten 14, Søren 11. FM: Jørgen Pedersen i Tyrsted, Peder Jensen sst.

542 Maren Pedersdatter i Uth. 2.2.1778, fol.146.
E: Jens Olufsen. A:
1) bror Rasmus Pedersen i Ustrup på Boller gods
2) bror Jørgen Pedersen i Tyrsted på Boller gods
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Rasmussen i Glud på konsistorialråd [Hans Poulsen] Glud, [præst i Gluds] gods
4) søster Karen Pedersdatter, [skifte 23.4.1766 lbnr.424], var g.m. Laurids Bank i Glud på Boller gods. 6B:
a Maren g.m. Jens Møller i Brund på Jensgård gods
b Kirsten, [skifte 21.8.1771 lbnr.481], var g.m. Jens Nielsen i Østrup. 1B: Karen 7
c Peder Lauridsen 30
d Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jensen i Østrup
e Jørgen Lauridsen 29
f Sidsel Marie 24
5) halvbror Niels Pedersen i Tyrsted på Boller gods.

543 Knud Pedersen i Bisholt. 14.2.1778, fol.148B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Peder 17, Anne 16, Maren 14, Karen 12, Anne Cathrine 5½. FM: morbrødre Jørgen Rasmussen i Stourup, Oluf Rasmussen i Bisholt.

544 Mikkel Jensen i Bjerre. 23.2.1778, fol.149.
E: Margrethe Hansdatter. LV: svoger Rasmus Jensen sst. B: Hans 14, Jens 12, Anne Kirstine 9, Søren 7, Anders 4. FM: farbror Brixen Jensen i Bjerre. Desuden nævnes enkens far Hans Sørensen i Bisholt.

545 Søren Lauridsen i Nørre Bjerre. 23.2.1778, fol.151B.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Jørgen Mortensen. A:
1) bror Hans Lauridsen i et hus ved Anneksgården
2) bror Laurids Lauridsen, [skifte 16.1.1778 lbnr.540]. 4B: Karen 12, Lisbeth 6, Birgitte 4, Johanne 1. FM: stedfar Morten Lauridsen i Anneksgården
3) søster Dorthe Lauridsdatter g.m. Niels Mortensen her i Bjerre
4) søster Birgitte Lauridsdatter, enke i Bjerre
5) søster, død. 1B: Mette Nielsdatter i Uth.

546 Jens Markussen i Sejet. 2.3.1778, fol.153B.
E: Anne Thøgersdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter enken. B: Anne 5, Thøger 3. FM: Jens Hald i Sejet. Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 20.5.1765 lbnr.403]. B: Dorthe 24, Søren 22, Karen 20, Sofie 15.

547 Jesper Jørgensen i Sejet. 4.4.1778, fol.155.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Smed. B: Peder 5, Inger 1½. FM: født værge Rasmus Fisker i Sejet. Første ægteskab med [Inger Nielsdatter, skifte 20.11.1769 lbnr.467]. B: Jørgen 25, Niels 22, Peder 18, Anne Marie 12.

548 Johan Frederik Hoffmann i Sejet. 4.4.1778, fol.156B.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Niels Smed. B: Anne Margrethe 6, Johanne Marie 3. FM: Hans Pedersen sst.

549 Gyde Pedersdatter i Tyrsted. 24.4.1777, fol.157B.
E: Jørgen Rasmussen. B: Peder 1½. FM: Peder Bech.

550 Frederik Rasmussen i Staksrode. 13.4.1778, fol.160B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Rasmus Olufsen sst. B: Rasmus Frederiksen, der har gården i fæste, Maren Frederiksdatter 16. FM: Jens Nielsen sst. Første ægteskab med Sidsel Jensdatter, skifte 18.2.1751 lbnr.212. B: Maren Frederiksdatter, død. 1B: en slegfreddatter Sidsel 16, der opholder sig i Ørnstrup, Sidsel Frederiksdatter i Staksrode.

551 Maren Nielsdatter i Hugholm i Stouby. 13.4.1778, fol.161.
E: Hans Hansen. B: Maren. FM: Anders Nielsen Visborg, der har gården i fæste.

552 Johanne Esbensdatter i Sejet. 2.5.1778, fol.161B.
E: Niels Knudsen, smed. B: Anne g.m. Hans Rasmussen i Breth, Kirsten 27, Knud 19. FM: Jørgen Jensen i Sejet, Jørgen Hald sst.

553 Laurids Sørensen i Dagnæs. 24.2.1778, fol.162.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Bechmann i Tyrsted. A: far Søren Thomsen i Tyrsted, bror Rasmus Sørensen.

554 Maren Lauridsdatter i Kærhus på Møgelkær Hovedgård Takst. 3.6.1778, fol.164B.
E: Christen Rasmussen, skovfoged. Første ægteskab med Henrik Lauridsen, [skifte 11.10.1738, lbnr.130]. B: Karen g.m. Poul Møller, skrædder i Uth på Boller gods.

555 Anders Thomsen i Lystrup. 3.6.1778, fol.166.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Jørgensen sst. B: Jens 14, Thomas 11. FM: Niels Andersen sst.

556 Laurids Rasmussen i Tyrsted. 15.6.1778, fol.167.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Maren 2, Inger Marie 7 uger. FM: Jonas Johansen sst.

557 Maren Mogensdatter i Tyrsted. 11.7.1778, fol.168.
E: Peder Jensen. B: Karen 9 mdr. FM: Anders Andersen sst, Anders Jensen sst. Første ægteskab med [Rasmus Andersen, skifte 7.7.1773 lbnr.488]. B: Anders 2, der døde.

558 Kirsten Jørgensdatter i Stourup. 20.6.1778, fol.170.
E: Thomas Terkildsen. B: Jørgen 3. FM: farbror Peder Terkildsen sst.

559 Eva Christensdatter Fromberg i Klejs. 29.5.1778, fol.172B.
Enke. B: Christian Sørensen 18, Karen Marie Sørensdatter 16, Maren Sørensdatter 15, Kirsten Sørensdatter 14. FM: farbror Rasmus Clemensen i Klejs på Skerrildgård gods, Jacob Hansen i Klejs.

560 Rasmus Rasmussen Drejer i Sejet. 11.11.1778, fol.179.
E: Anne Vognsdatter. LV: Rasmus Fisker i Sejet. Af første ægteskab B: Maren.

561 Jens Jensen Smed i Brund. 8.4.1778, fol.179B.
E: Bodil Jørgensdatter, der også døde. LV: Jørgen Jensen på Barritskov gods. B: Jens 15, Rasmus 13, Karen 12, Maren 10, Mette Cathrine 8. FM: farbror Jens Jørgensen i Brund på Barritskov gods, Peder Terkildsen i Skjold.

562 Jonas Sørensen i Nørre Bjerre. 26.6.1778, fol.184B.
E: Margrethe Hansdatter, der også døde. LV: Rasmus Jensen i Sønder Bjerre.
Hans A:
far Søren Sørensen Møller i Sønder Bjerre
Desuden nævnes afdøde mands bror Søren Sørensen
Hendes A:
Første ægteskab med [Mikkel Jensen, skifte 23.2.1778 lbnr.544]. B: Hans 14, Jens 13, Anne Kirstine 9, Søren 7, Anders 4. FM: Brixen Jensen i Bjerre, morfar Hans Sørensen i Bisholt, Anders Poulsen Bull i Nørre Bjerre, Poul Sørensen Bull i Bjerre, Rasmus Jensen sst. (Sml. Jensgård gods lbnr.170).

563 Kirsten Olufsdatter i Nørby. 22.12.1778, fol.190.
Enke. B: Jeppe Nielsen, Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Bisholt på Jensgård gods.

564 Rasmus Holgersen i Dallerup. 23.12.1778, fol.191.
Enkemand. B: Holger Rasmussen i Ustrup, Jens Holgersen, der har gården i fæste, Maren Rasmusdatter, [skifte 26.4.1776 lbnr.516], var g.m. Peder Rasmussen i Bjerre. 1B: Karen 11, Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jørgen Sørensen i Neder Bjerre. 1B: Kirsten 8, Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Tyrsted.

565 Dorthe Jørgensdatter i Nebel. 9.1.1779, fol.192B.
E: Peder Sørensen. A: far Jørgen Rasmussen på stedet.

566 Kirsten Hansdatter i Staksrode. 15.1.1779, fol.193B.
E: Rasmus Olufsen. B: Karen 20, Maren 18, Johanne 16, Hans 12, Niels 10, Oluf 8.

567 Winther Rasmussen og hustru Maren Sørensdatter i Staksrode. 15.1.1779, fol.194.
Hans A:
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 31.5.1766 lbnr.434]. B:
1) Rasmus Vintersen
2) Jens Vintersen
Hendes A:
1) bror Jens Sørensen i Stouby på Rosenvold gods
2) bror Jeppe Sørensen i Hyrup, død. 2B:
a Anne Jepsdatter g.m. Christoffer Rasmussen i Hyrup på Rosenvold gods
b Mette [Jepsdatter] i Hyrup
3) søster Mette [Sørensdatter] g.m. Oluf Nielsen i Gammelby, begge døde. 5B:
a Niels i Barrit
b Kirsten i København
c Maren i København
d Ellen i Breth
e Anne i Nebsagerskov
4) søster Karen [Sørensdatter] i Nøttrup
5) søster Anne [Sørensdatter], død, var g.m. Anders Lauridsen i Hyrup. 1B:
a Poul 14.

568 Oluf Rasmussen i Stenderup. 17.6.1778, fol.196B.
E: Inger Marie Hansdatter. LV: Jørgen Hansen i Lystrup, Søren Nielsen Stovnbjerg, der ægter enken og fæster gården. B: Sidsel 15, Hans 11, Maren 8, Peder 3, der døde, Rasmus 5 uger den 27.1.1779. FM: Anders Olufsen i Stenderup, beslægtet på fars side. Første ægteskab med [Sidsel Nielsdatter, skifte 21.3.1759 lbnr.318]. B: Rasmus, der døde.

569 Søren Hansen i Sønder Aldum. 6.10.1778, fol.199B.
E: Mette Marie Jacobsdatter. LV: far Jacob Hansen i Klejs. B: Jacob 9, Hans 4. FM: fasters mand Jørgen Lauridsen i Nørre Aldum., morbrødre Hans Jacobsen i Brandstub, Jens Jørgen Jacobsen i Klejs.

570 Jens Madsen i Neder Bjerre. 29.5.1779, fol.202B, 210.
E: Else Andersdatter. LV: Hans Enevoldsen i Gram. B: Rasmus Jensen i Sønder Bjerre, Anders Jensen i Nim, Niels Jensen i Nørre Aldum, [skifte 24.5.1774 lbnr.493]. 2B: Else 9, Jens 5. FM: stedfar Jacob Hansen i Nørre Aldum. Enkens første ægteskab med [Rasmus Sørensen]. B: Peder Rasmussen i Neder Bjerre, Karen Rasmusdatter, [skifte 13.3.1776 lbnr.515], var g.m. Mikkel Olufsen i Brå Mølle. 2B: Else Marie 15, Maren 12.
Arven fordeltes 23.2.1779 inden afdødes død.

571 Terkild Sørensen Ladefoged i Hornumkær. 24.2.1779, fol.204.
A: søster Agnethe Sørensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Skovbølling i Jelling sogn. 1B: Søren, døbt i Jelling Dom. Quasimod. 1734. Afdøde døde i Lillemølle [i Hedensted sogn] på Ørumgård gods.

572 Kirsten Nielsdatter i Rårup. 26.3.1779, fol.205B.
E: Niels Rasmussen. A: søskende Kjær, foged på Ussinggård, Niels Nielsen i Ravnholt, Mette Nielsdatter i Stenvad på Jensgård gods, Anne Nielsdatter.

573 Anne Margrethe Hansdatter i Uth. 30.1.1779, fol.206.
E: Niels Pedersen. B: Hans 15. FM: morbror Mikkel Hansen i Dagnæs.

574 Anne Andersdatter i Sejet. 3.7.1779, fol.207.
E: Thomas Mortensen Hald. Første ægteskab med [Søren Jensen, skifte 26.6.1764 lbnr.380]. B: Jens 30, Anders 26, Rasmus 24.

575 Karen Rasmusdatter i Neder Bjerre. 3.9.1779, fol.208.
E: Mads Pedersen. A: bror Niels Rasmussen i Tyrsted.

576 Søren Madsen i Hornum. 6.9.1779, fol.209.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Tønne Sørensen i Hornumkær. A: halvbror Laurids Bendtsen, død. 3B: Laurentse g.m. Søren Knudsen i Daugård på Rosenvold gods, Knud, der er rømt for 18 år siden, Abelone 19. FM: Hans Staalesen i Bråskov.

577 Maren Nielsdatter i Tyrsted. 23.10.1779, fol.212.
E: Rasmus Jørgensen, skrædder. B: Karen 13. FM: morbror Jørgen Friis, skoleholder i Tyrsted.

578 Jens Nielsen Broch og hustru Maren Gertsdatter i Tyrsted. 26.6.1778, fol.212B.
B: Kirsten 12, Anne 9, der døde, Mette Kirstine 6, Maren 4, Anne 3 uger den 24.2.1779. FM: Gert Rasmussen i Tyrsted, Anders Jensen sst, Peder Mouridsen i Dagnæs, Søren Hansen i Urlev.

579 Else Andersdatter i Neder Bjerre. 7.9.1779, fol.214B.
Enke efter Jens Madsen, [skifte 29.5.1779 lbnr.570]. B: Rasmus Jensen i Sønder Bjerre, Anders Jensen i Nim, Niels Jensen i Nørre Aldum, [skifte 24.5.1774 lbnr.493]. 2B: Else 9, Jens 5. FM: stedfar Jacob Hansen i Nørre Aldum. Første ægteskab med Rasmus Sørensen. B: Peder Rasmussen i Neder Bjerre, Karen Rasmusdatter, [skifte 13.3.1776 lbnr.515], var g.m. Mikkel Olufsen i Brå Mølle. 2B: Else Marie 15, Maren 12.

580 Jens Jespersen i Tyrsted. 16.12.1779, fol.217.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Jensen sst. B: Hans 5. FM: Laurids Jensen.

581 Mads Ovesen i Ustrup. 18.12.1779, fol.217B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Søren Andersen, skrædder i Stoubyskov. B: Kirsten 34, Niels 30, der har gården i fæste, Anders 28, Jens 26 i Nørre Bjerre, Peder 21, Christen 18, Jens 16, i skrædderlære, Søren 13.

582 Rasmus Andersen i Nebel. 8.1.1780, fol.219.
A:
1) bror Anders Andersen i Nebel
2) bror Jesper Andersen i Stenderup på Bygholm gods, [skifte 28.3.1763 lbnr.14]. 4B:
a Karen Jespersdatter g.m. Hans Jensen på Palsgård gods
b Kirsten Jespersdatter g.m. Peder Jensen på Palsgård gods
c Anders Jespersen, der tjener i Rårup
d Søren Jespersen 22, der tjener i Årup på Bygholm gods,
3) søster Maren Andersdatter g.m. Peder Jespersen i Stourup på Boller gods
4) søster Anne Andersdatter, død. 3B:
Første ægteskab med Laurids Nielsen i Torsted på Bygholm gods.
a Niels Lauridsen, skrædder i Hatting
b Laurids Lauridsen i Stubberup.
Andet ægteskab med Jens Jensen i Torsted på Bygholm gods.
c Karen Jensdatter, der tjener i Rårup.

583 Anne Marie Jørgensdatter i Tyrsted. 14.1.1780, fol.220.
E: Rasmus Jensen. B: Gertrud 6, Maren 4½, Jens 3, Karen 3 uger. FM: morbrødre Søren Jørgensen sst, Rasmus Jørgensen sst.

584 Jørgen Hald i Sejet. 28.1.1780, fol.220B.
E: Else Nielsdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Dorthe 10, Niels 4. FM: farbror Jens Hald sst.

585 Else Nielsdatter i Uth. 14.3.1780, fol.222.
E: Hans Borksen. B: Niels 6 mdr.

586 Anne Nielsdatter i Uth. 14.3.1780, fol.222B.
E: Rasmus Nielsen Elkær. B: Karen g.m. Thomas Elkær i Uth, Kirsten g.m. Jørgen Jensen i Hornum, Maren g.m. Jens Mouridsen i Tyrsted, Anne Cathrine 19.

587 Maren Jespersdatter i Sønder Bjerre. 1.4.1780, fol.223.
E: Christen Knudsen. B: Johanne 6, Knud 3.

588 Mette Sørensdatter i Tyrsted. 5.5.1780, fol.224.
E: Søren Hansen. B: Anne Cathrine 6, Jens 3, Karen 5 uger. FM: morbrødre Jørgen Sørensen i Tyrsted, Rasmus Sørensen i Dagnæs. Første ægteskab med Jens Stourup, skifte 28.3.1772. B: Søren 14. FM: Hans Mikkelsen i Dagnæs.

589 Anders Sørensen, ugift i Nebel. 1.3.1780, fol.225.
A: halvsøskende Jens Sørensen i Nebel, Rasmus Sørensen i Staksrode, Peder Sørensen i Nebel, Jørgen Sørensen i Rårup, Hans Sørensen i Åstrup, Jens Sørensen, der tjener på Rugballegård, Thøger Sørensen, gartner på Palsgård, Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Clemensen i Breth, Anne Sørensdatter i Rårup.

590 Niels Andersen, ugift i Tyrsted. 2.6.1780, fol.226B.
A: søskende Jens Andersen i Ustrup, Laurids Andersen, der tjener i Oens.

591 Hans Christoffersen Hald i Uth. 17.6.1780, fol.227B.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Jens Olufsen i Uth. A: søskende Mikkel Christoffersen i Ravnholt på Palsgård gods, Anne Kirstine [Christoffersdatter] g.m. Niels Pedersen i Torsted, halvsøskende Karen Christoffersdatter, enke i Bjerre, Anne Christoffersdatter, der tjener på Boller.

592 Sidsel Iversdatter i Stourup. 21.6.1780, fol.229B.
E: Mikkel Nielsen. B: Niels 18, Anne Marie 9, Maren 6, Sidsel 27 uger. FM: morbrødre Søren Iversen i Nørby, Hans Iversen i Bredballe.

593 Karen Marie Knudsdatter i Stourup. 21.6.1780, fol.230B.
E: Niels Lauridsen. B: Laurids 10, Anne Kirstine 7, Johanne Marie 5, Knud 1. FM: morfar Knud Pedersen i Sønderby.

594 Kirsten Nielsdatter i Stourup. 21.6.1780, fol.231.
E: Jørgen Jespersen. A: søskende Rasmus Elkær i Uth, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Gregers Jensen i Ustrup. 4B: Jens i Ustrup, Niels i Tyrsted, Peder, der tjener på Frijsenborg, en datter der tjener hos Thomas Elkær i Uth.

595 Jens Hass i Nebel. 19.5.1780, fol.232.
E: Mette Jacobsdatter. LV: K[nud] Plesner, degn i Rårup. Af første ægteskab B: Søren i Staksrode, Peder i Nøttrup, Hans i Nebel, Andreas 23 i Horsens, Anne Dorthe g.m. Oluf Smed i Oens, Else Cathrine i Horsens, Anne i København. (Sml. lbnr.441).

596 Anne Mouridsdatter i Nørby. 9.9.1780, fol.233B.
E: Niels Pedersen. B: Kirsten 9, Peder 8, Jens 4½. Første ægteskab med Peder Nielsen. B: Kirsten 22, Jørgen 16, Anne Kirstine 15. FM: Peder Mouridsen i Dagnæs, Thomas Vandborg i Østrup.

597 Rasmus Sørensen i Klejs. 14.1.1780, fol.236
E: Birthe Sørensdatter. LV: Mads Jørgensen i Battrup. B: Søren 1½. FM: Iver Sørensen i Hornsyld på Skerrildgård gods. Første ægteskab med Birthe Cathrine Pedersdatter. B: Søren 7, Else Cathrine. FM: morbror Anders Pedersen Nebsager i Sattrup, Søren Sørensen i Hornsyld på Hanstedgård gods.

598 Bodil Iversdatter i Stourup. 21.6.1780, fol.239.
E: Peder Mikkelsen. B: Birthe 10. FM: morbror Søren Iversen i Nørby.

599 Anne Kirstine Pedersdatter i Nørby. 9.9.1780, fol.240.
Enke efter Mourids Sørensen. B: Peder Mouridsen i Dagnæs, Sinnet Mouridsdatter g.m. Thomas Vandborg på Holmen i Nørby, Anne Mouridsdatter, [skifte 9.9.1780 lbnr.596]. [Første ægteskab med Peder Nielsen]. B: Kirsten 22, Jørgen 16, Anne Kirstine 15. [Andet] ægteskab med Niels Pedersen i Nørby. B: Kirsten 10, Peder 8, Jens 4½.

600 Lisbeth Kirstine Sørensdatter, tjenestepige i Østrup. 22.5.1780, fol.241.
A: brorsøn Jørgen Nielsen 8 hos stedfar Jens Samsing i Rårup på Palsgård gods. FM: Thomas Terkildsen i Stourup.

601 Anne Marie Jacobsdatter i Stourup. 18.1.1781, fol.244.
E: Niels Thomsen. A: mor Dorthe Hansdatter, søskende Søren Jacobsen i Brund, Sara Jacobsdatter i Nørby, Anne Jacobsdatter i Stourup, Maren Jacobsdatter g.m. en skrædder i Dagnæs, halvsøskende Margrethe Jacobsdatter g.m. Peder Væver i Dagnæs, Birthe Jacobsdatter g.m. Mogens Terkildsen på Jensgård gods. (Sml. lbnr.1214).

602 Elisabeth Christensdatter i Rårup. 16.12.1780, fol.245.
E: Peder Henriksen Kjærsmann. A: søskende Iver Christensen i Horsens, Karen Christensdatter g.m. Niels Knudsen i Brund på Jensgård gods, Ellen Christensdatter i Stourup. FM: Peder Jespersen i Stourup.

603 Mette Sørensdatter i Sønder Bjerre. 3.3.1781, fol.245B.
E: Peder Poulsen. A: søster Margrethe Sørensdatter g.m Christoffer Jørgensen i Uth, søster Karen Sørensdatter, [skifte 14.6.1766 lbnr.437], var g.m. Peder Rasmussen i Neder Bjerre. 2B: Søren 24, Maren 20.

604 Abelone Hansdatter i Staksrode. 22.12.1780, fol.246.
E: Rasmus Winther. B: Hans 2, Jens 30 dage. FM: Peder Rasmussen i Hyrup Lyse, Hans Hansen i Barrit. Første ægteskab med Jens Brixen, [skifte 16.2.1775 lbnr.498]. B: Jens 11. FM: Oluf Brixen i Staksrode.

605 Peder Nielsen Klejs i Vester Bisholt. 5.3.1781, fol.247B.
E: Mette Olufsdatter. B: Else Cathrine 17, Maren 13. FM: Jeppe Rasmussen i Bisholt.

606 Karen Sørensdatter i Nebel. 13.3.1781, fol.248.
E: Anders Andersen. B: Søren 8, Anders 5, Else 3, Niels [fejl for Jens] 30 dage. FM: morbror Thomas Sørensen i Rårup.

607 Karen Bertelsdatter i Rårup. 5.3.1781, fol.248B.
E: Jørgen Pedersen. B: Jesper Nielsen 28, Søren Nielsen 25, Peder Nielsen 21.

608 Rasmus Christensen i Sønder Bjerre. 2.5.1781, fol.249.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Peder Poulsen sst. B: Jørgen 13, Anne 6. FM: Rasmus Pors i Nørre Bjerre.

609 Anne Madsdatter i Neder Bjerre. 18.6.1781, fol.251.
E: Peder Rasmussen. B: Else Marie 2. FM: oldefar [dvs. morfar] Mads Andersen i Gram.

610 Bodil Jørgensdatter i Sønder Bjerre. 12.6.1781, fol.251B.
E: Christen Knudsen. A: mors halvbror Niels Laubo på Palsgård gods.

611 Rasmus Jørgensen i Tyrsted. 27.6.1781, fol.252B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen i Ustrup. B: Maren 1. FM: født værge Holger Rasmussen i Ustrup.

612 Mads Alrø i Bisholt. 6.7.1781, fol.253B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jørgen Rasmussen. B: Anne Kirstine 26, Thomas 25, Søren 21. FM: Oluf Rasmussen sst.

613 Villy Jacobsen i Nørre Bjerre. 21.7.1781, fol.255.
E: Sidsel Pedersdatter. A: sønnedatter 10 år gammel, der tjener hos Jacob Bonde på Palsgård gods. FM: Morten Lauridsen i Bjerre.

614 Laurids Nielsen, skovfoged i Drejerhuset på Boller Hovedgård Mark. 2.10.1781, fol.255B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Mads Andersen i Trasborg. B: Niels 24, Anders 18, Anne Marie 7. FM: farbror Niels Nielsen i Sejet.

615 Maren Henriksdatter i Østrup. 9.11.1781, fol.256.
E: Rasmus Jørgensen. B: Helene 18, Anne 16, Henrik 13, Jørgen 9, Søren 6, Peder 4, Niels 2. FM: familie Knud Henriksen i Nørby, Niels Jørgensen i Østrup.

616 Kirsten Jørgensdatter i Nørby. 18.12.1780, fol.257.
E: Peder Lauridsen Bank. B: Niels 9 mdr. FM: Niels Jørgensen i Østrup.

617 Anne Madsdatter i Nørby. 28.5.1781, fol.259.
E: Søren Iversen. B: Anne 9. FM: morbror Terkild Madsen i Stenvad, Hans Broch i Over Glud.

618 Johanne Jørgensdatter i Belle. 18.2.1782, fol.260B.
E: Niels Christoffersen. B: Otte 19, Kirsten 17, Anne Cathrine 15, Anne 13, Else 11, Christoffer 9, Jørgen 6, Ejler 4. FM: Christian Kjær i Rohden, Claus Bay i Hornumkær.

619 Christen Nielsen Grav i Sejet. 5.3.1782, fol.263B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Rasmussen i Nebel. B: Niels. Første ægteskab med Maren Gregersdatter, skifte 11.2.1774. B: Dorthe 15. FM: fasters mand Peder Smed i Rårup.

620 Rasmus Pedersen, skovfoged og hustru Maren Mortensdatter i Ustrup. 20.3.1780, fol.264B.
Hans A:
1) bror Jørgen Pedersen i Tyrsted
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Rasmussen i Glud på præstens gods
3) søster Karen Pedersdatter, [skifte 23.4.1766 lbnr.424], var g.m. Laurids Bank i Nørby. 6B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Møller i Brund på Jensgård gods
b Kirsten Lauridsdatter, [skifte 21.8.1771 lbnr.481], var g.m. Jens Nielsen i Østrup på Boller gods. 1B: Karen 8
c Peder Lauridsen i Nørby
d Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Jensen i Østrup på Jensgård gods
e Jørgen Lauridsen i Bisholt
f Sidsel Marie Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Dallerup
5) halvbror Niels Pedersen hos søn Peder Bech i Tyrsted
6) halvsøster Sidsel Pedersdatter i Amsterdam i Holland.
Hendes første ægteskab med [Jens Nielsen, skifte 14.3.1746 lbnr.165].B:
1) Niels Jensen, skrædder i Tyrsted
2) Morten Jensen, skræddersvend i Hamborg
3) Anne Jensdatter g.m. Niels Ladefoged i Stouby ved Jens Olufsen i Uth
4) Birgitte Jensdatter g.m. Holger Rasmussen i Ustrup
5) Anne Jensdatter på stedet.

621 Maren Pedersdatter i Sønder Bjerre. 14.3.1782, fol.272B.
E: Peder Poulsen. B: Mette Marie 14 dage. FM: morfar Peder Rasmussen i Neder Bjerre.

622 Jens Vintersen i Staksrode. 8.6.1782, fol.273.
E: Johanne Andersdatter. LV: Bent Terkildsen i Gravengård i Stouby sogn. B: Anders 2, Jens 3 uger. FM: farbror Rasmus Vintersen i Staksrode.

623 Niels Rasmussen i Fuglsang. 23.4.1782, fol.274B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: svigersøn Mads Andersen der har stedet i fæste. A:
1) bror Christen Rasmussen i Kærhus
2) bror Hans Rasmussen Broch i Over Glud
3) bror Jens Rasmussen i Assendrup på Tirsbæk gods
4) bror Peder Rasmussen i Lyse i Stouby sogn
5) bror Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle, [skifte 5.8.1745 lbnr.163]. B:
a Kirsten Jørgensdatter g.m. Thomas Jensen i Skjold
b Anne Kirstine [skal være Kirsten] Jørgensdatter g.m. Jørgen Pedersen på Hagsholm
c Hans Jørgensen i Skjold
d Kirsten [skal være Anne Kirstine] Jørgensdatter i Overmølle, [skifte 27.10.1758 lbnr.314, var g.m. Niels Frederiksen]. 1B: Jørgen Nielsen i Boller Teglhus
6) bror Rasmus Rasmussen i Uth, [skifte 31.5.1769 lbnr.464]. 5B:
a Jørgen Rasmussen, rekrut for Boller gods
b Niels Rasmussen, tjener i Horsens
c Peder Rasmussen, tjener i Kærhus
d Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. [Bartholomæus] Purup i Hammerum herred
e Anne Rasmusdatter, tjener i Bjerre
7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Madsen i Uth
8) søster Anne Rasmusdatter g.m. Niels [Gregersen] Bødker i Tyrsted, [skifte 9.8.1776 lbnr.520]. 3B:
a Gregers Nielsen i Tyrsted
b Kirsten Nielsdatter, tjener i Dallerup
c Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Iver Bentsen i Hornum.
(Sml. lbnr.384). Stedet Fuglsang kaldes også Truborg.

624 Jens Rasmussen, ugift i Ustrup. 1.7.1782, fol.278B.
Afkald fra A: mor Birgitte Jensdatter g.m. Holger Rasmussen, bror Niels Rasmussen.

625 Dorthe Sørensdatter i Hjerrild i Stouby sogn. 16.6.1782, fol.279.
E: Hans Sørensen Hjerrild. B: Søren 15, vanvittig. FM: Claus Donner i Gammelby.

626 Dorthe Andersdatter i Tyrsted. 9.2.1782, fol.279B.
E: Peder Andersen. B: Anders 8, Anne Marie 7, Karen 2½, Niels 15 uger. FM: morbror Anders Andersen i Tyrsted. Enkemandens første ægteskab med Maren Clemensdatter. B: Anders. FM: Jørgen Pedersen i Tyrsted.

627 Karen Markusdatter i Lystrup. 10.10.1782, fol.280B.
E: Niels Andersen. B: Helle 18, Anders 16, Markus 12. FM: morbror Jens Markussen i Sønder Bjerre.

628 Søren Nielsen i Sønderby. 25.9.1782, fol.281B.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Knud Andersen sst. B: Niels, der får stedet i fæste, Søren, Jens, Anne Kirstine g.m. Anders Jensen i Overby.

629 Jørgen Savmand i Neder Bjerre. 27.10.1781, fol.282B.
E: Karen Sørensdatter. LV: søn Hans Madsen i Neder Bjerre. A:
1) søster, død. 4B:
a Jørgen Rasmussen i Nørby
b Hans Rasmussen 30 i Neder Bjerre
c Jesper Rasmussen 26 på stedet
d Inger Marie Rasmusdatter g.m. Laurids Brund i Sejet
2) halvsøster Margrethe Jørgensdatter i Østrup i Glud sogn, død. 2B:
a Jørgen Thomsen på Jensgård
b Thomas Christensen i Ullerup Skov
3) halvsøster g.m. en sukkerbager i København.

630 Niels Mortensen i Sønder Bjerre. 7.8.1782, fol.287B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Christen Lind i Bjerre. A:
1) bror Hans Mortensen i Sønder Aldum
2) bror Christen [Mortensen], død. 3B:
a [Karen Christensdatter] g.m. Steffen [Nielsen] Smed i Hornum
b datter
c søn
3) søster Karen [Mortensdatter] gift i Sole[skov]
4) søster Mette [Mortensdatter] gift i Sole[skov]
Desuden nævnes enkens søn Hans Nielsen i Horsens.

631 Jochum Frederiksen i Gram. 7.12.1782, fol.288B.
E: Kirsten Jensdatter. B: Jens 16, Jacob 13, Søren 11, Frederikke Louise 10, Anne Sofie 9, Anne Cathrine 4. FM: Frederik Pedersen i Gramrode, Hans Jacobsen i Brandstub.

632 Niels Andersen i Østrup. 20.12.1782, fol.293.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Laurids 26, Anders 15, Jens 8, Maren g.m. Peder Ølsted i Glud, Karen, Karen Marie. FM: farbror Jørgen Andersen i Tyrsted.

633 Søren Jepsen i Grund. 4.2.1783, fol.295, 301.
E: Deliane Jørgensdatter Kollerup. LV: Jens Fevejle i Rohden. B: Ingeborg g.m. Søren Olufsen i Grund, Mette Kirstine 24, Margrethe Lene g.m. Rasmus Kruse, murermester i Horsens, Anne Marie 20, Søren 14. FM: farbror Søren Jepsen i Vinten.

634 Lisbeth Nielsdatter i Dagnæs. 13.11.1782, fol.300.
Enke efter Hans Simonsen. B: Niels på Frijsenborg, Jens i Thorsø, Hans i København, Laurids sst, Anne i Bjerre, Karen g.m. Morten i Anneksgården, Kirsten g.m. Søren Nielsen i Årslev, Maren g.m. Rasmus Pedersen i Bjerre.

635 Else Sørensdatter i Klejs. 12.2.1783, fol.301.
E: Oluf Skrædder. B: Mette Marie 21, Søren 18, Else 13, Hans 4, Jørgen 1½.

636 Knud Rasmussen i Østrup. 18.2.1783, fol.302B.
E: Anne Hansdatter. B: Cathrine, Marie. FM: Jens Frederiksen i Østrup.

637 Karen Jørgensdatter i Østrup. 18.2.1782, fol.303.
E: Poul Andersen. B: Andreas 24, Jørgen 23, Karen 15, Maren 11, Niels 8, Jens 5, Cathrine 2.

638 Niels Nielsen Hjerrild i Stouby. 19.3.1783, fol.304B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen sst. B: Rasmus 8, Niels 6, Maren 1½. FM: farbror Rasmus Nielsen i Staksrode, morbror Søren Rasmussen i Stouby. Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter, skifte 15.12.1765 lbnr.415]. B: Christen 21.

639 Mette Marie Sørensdatter i Oens. 27.3.1783, fol.307.
E: Rasmus Jørgensen. B: Jørgen 4. FM: Jørgen Olufsen i Oens.

640 Niels Nielsen i Sejet. 12.4.1783, fol.307B.
E: Kirsten Vognsdatter. B: Niels, der overtager fæstet, Vogn i Tyrsted, Jørgen i Sejet, Anne Marie. FM: Niels Jensen i Drejerhuset.

641 Frederik Christian Ryberg, skovrider på Boller. 5.12.1783, fol.308.
A: mor Anne Margrethe Ryberg, enke i København, bror Niels Jørgen Frederiksen Ryberg, tømrer på masteværket ved Gammelstrand i København. Afdøde var søn af Frederik Ryberg, skoleholder i Virum, attesteret af præsten i Kongens Lyngby.

642 Hans Christian Frank, gartner på Boller. 12.9.1782, fol.311.
E: Regine. LV: [Jacob Zacharias Jacobsen] Hyphoff, præst i Tyrsted. A: søster [Christine Sofie Frank], var g.m. [Peder Lauridsen] Holst, præst i Hvirring [og Hornborg], begge døde. 5B: Laurids Holst, residerende kapellan i Nordborg på Als, Ulrik Holst i København, Johan Frederik Holst, rektor i Trondhjem, Øllegaard Cathrine Holst g.m. Hans Møller i Boller Nedermølle, Hans Jacob Holst i Holland, der døde på rejse til Kina. Arv efter afdødes bror Frederik Adolf Frank i Holland, der havde arv efter mor Levine [Christiansdatter], skifte 7.7.1763 lbnr.397, enke efter Hans Frank.

643 Hans Borch i Uth. 29.3.1783, fol.319.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Sejet. A: mor Karen Jensdatter, bror Jens Borch i Dagnæs, søster Maren, der er bortrejst og har efterladt en datter Karen Sofie. FM: Niels Smed i Uth.

644 Anne Hansdatter i Tyrsted. 5.8.1783, fol.319B.
E: Søren Jørgensen, budfoged. A: søskendebørn på mødrene side: Oluf Nielsen Bolbro i Klakring, Søren Bolbro i Overby i As sogn, Anne, enke efter Rasmus Jørgensen i Østrup, Anne g.m. Rasmus Jensen i Hosby i As sogn, Birthe, død, var g.m. Jeppe Jensen. 4B: Jens, Anne, Anne Marie, Karen. Af første ægteskab B: Mette Jacobsdatter i Holland.

645 Karen Justsdatter i Nørby. 10.9.1783, fol.321.
E: Jeppe Jørgensen. B: Jørgen 4, Søren 1½. FM: morbror Vilhelm Justesen på Alrø.

646 Anne Margrethe Madsdatter i Nørre Bjerre. 11.9.1783, fol.321B.
E: Jens Christensen. A:
1) bror Jens Madsen i Neder Bjerre, [skifte 29.5.1779 lbnr.570]. 3B:
a Rasmus Jensen i Sønder Bjerre
b Anders Jensen i Galten i Skanderborg Amt
c Niels Jensen i Nørre Aldum, [skifte 24.5.1774 lbnr.493]. 2B: Else 12, Jens 10
2) bror Søren Madsen i Neder Bjerre, [skifte 5.8.1747 lbnr.174]. 2B:
a Karen Sørensdatter, [skifte 14.6.1766 lbnr.437], var g.m. Peder Rasmussen i Neder Bjerre. 1B: Søren i Neder Bjerre
b Margrethe Sørensdatter g.m. Christoffer [Jørgensen] i Uth
3) bror Anders Madsen i Rårup, [skifte 2.7.1773 lbnr.495]. 1B:
a Karen Andersdatter g.m. Anders Andersen i Nebel.

647 Anne Rasmusdatter i Nørby. 6.12.1783, fol.322B.
E: Niels Pedersen. A: søskende Sidsel Rasmusdatter g.m. Christian Johansen , ridekarl ved Palæet i Horsens, Anne Kirstine Rasmusdatter, [skifte 11.10.1777 lbnr.533], var g.m. Hans Hald. 7B: (Navne ikke angivet, se lbnr.533), halvsøskende Jørgen Rasmussen i Sønderby, Niels Rasmussen, tjener i As sogn, Peder Rasmussen på stedet, Kirsten Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter. FM: Jørgen Joensen i Åstrup.

648 Peder Jørgensen Lund og hustru Anne Terkildsdatter i Hornum. 3.1.1783, fol.323.
B: Terkild 40, Jørgen 38 i Horsens, Marie g.m. Jørgen Lauridsen Friis i Vrigsted, Mette, der tjener i Skanderborg. Afdøde mand havde arv efter Søren Møller i Viborg efter skifte oktober 1782.

649 Karen Andersdatter i Sejet. 30.12.1783, fol.324B.
E: Jens Rasmussen. Af forrige ægteskab B: Maren Nielsdatter g.m. Laurids Pedersen i Sejet, Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen sst, Birthe Marie Jensdatter, Hans Jensen 22. FM: Christen Pedersen sst, Jørgen Jensen sst.

650 Bent Jørgensen Savmand i Sejet. 30.12.1783, fol.325.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Maren 10, Bodil Margrethe 8, Jørgen 1. FM: Christoffer Jørgensen.

651 Rasmus Nielsen i Stouby. 14.11.1783, fol.325B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Fevejle i Rohden. B: Karen 14, Maren 12, Anne Marie 9, Cathrine 7. FM: farbror Jens Nielsen Bollesen i Staksrode.

652 Jacob Hansen og hustru, der lever i Klejs. 3.12.1783, fol.328.
Skifte og aftægt efter testamente af 14.11.1781. B:
1) Jens Jørgen Jacobsen, der overtager gården
2) Jørgen Jacobsen i Ørnstrup
3) Mette Marie Jacobsdatter g.m. Hans Jespersen i Sønder Aldum
4) Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen i Ringstholm
5) Anne Marie Jacobsdatter på stedet
6) Birthe Marie Jacobsdatter på stedet.
Jacob Hansens første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 11.11.1734 lbnr.115]. B:
7) Hans Jacobsen i Brandstub.
(Sml. lbnr.652).

653 Anne Jørgensdatter i Ørnstrup. 27.2.1784, fol.331B.
E: Niels Jørgensen. A: [halv]bror Rasmus Ovesen i Østrup, søster [Kirsten Jørgensdatter, skifte 18.12.1780 lbnr.616], var g.m. Peder Bank i Nørby. 1B: Niels.

654 Anne Rasmusdatter i Tyrsted. 6.3.1784, fol.332.
E: Jørgen Jensen Bechmann. A: hendes datters datter Anne Sørensdatter 20. FM: far Søren Rasmussen i Nebsagerskov.

655 Laurids Nielsen i Østrup. 9.6.1784, fol.332B.
E: Karen Marie Nielsdatter. A: mor Kirsten Rasmusdatter, [enke efter Niels Andersen, skifte 20.12.1782 lbnr.632], søskende Anders Nielsen 18, Jens [Nielsen] 9, Maren [Nielsdatter] g.m. Rasmus Nielsen i Glud, Karen [Nielsdatter], Maren [Nielsdatter].

656 Inger Marie Nielsdatter i Østrup. 7.7.1784, fol.333B.
E: Jens Jørgensen, tjenestekarl i Glud på Palsgård gods. B: Jørgen 6 mdr. FM: født værge Rasmus Nielsen i Glud.

657 Peder Terkildsen i Nedermølle. 31.7.1784, fol.334.
E: Sidsel Marie Madsdatter. LV: Peder Hansen, møller i Skævlund Mølle. A:
1) bror. død. 2B:
a Elias Rasmussen
b Niels Rasmussen i Tyrsted
2) bror, død. 1B:
a Dorthe Madsdatter g.m. Mikkel Andersen i Hansted.

658 Frederik Skive i Bjerre. 18.8.1782, fol.335.
Arvinger angives ikke.

659 Søren Pedersen Høgh, skovfoged, der lever i Tornshoved. 19.8.1784, fol.335.
B: Peder 30, der overtager stedet og tjenesten, Maren 25, Jens 24, Søren 20, Terkild 16, Niels 12.

660 Jakob Nielsen, savmand i Uth. 23.7.1784, fol.335B.
E: Anne Lene Jørgensdatter. LV: Søren Krag i Uth. A:
1) brorsøn Jens Pedersen i Nykirkehus
2) brordatter Maren Pedersdatter g.m. Niels Broch i Tyrsted
3) brordatter Maren Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen i Bisholt
4) søsterdatter Marie Christensdatter i Horsens.

661 Søren Nielsen i Staksrode. 9.11.1784, fol.337B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Rasmus Christensen i Hyrup. B: Niels 7, Anne 4. FM: farbrødre Rasmus Nielsen, Peder Nielsen, Jens Nielsen i Staksrode. Af enkens første ægteskab B: 3 børn, hvoraf nævnes Maren Pedersdatter, Karen Pedersdatter.

662 Sidsel Knudsdatter i Dagnæs. 11.12.1784, fol.338B.
E: Knud Pedersen. A: søskende Søren Knudsen i Brund i Skjold sogn, Margrethe Knudsdatter g.m. Mads Murmand i Hedensted.

663 Christoffer Sørensen i Tyrsted. 26.3.1785, fol.339B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jørgen Bechmann. B: Karen 9, Peder 5. FM: Jørgen Andersen i Tyrsted.

664 Søren Smed i Klejs. 28.3.1785, fol.340B, 344.
E: Anne Kirstine Andersdatter. LV: Knud Andersen i Sønderby. B: Anders 24, Kirsten 21, Anne Marie 16, Mikkel 13, Ingeborg 10. FM: Hans Andersen i Vrigsted, Anders Andersen i Kirkholm.

665 Laurids Hansen i Nebel. 9.4.1785, fol.341B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Rasmus Hansen sst. A: søskende Jørgen Hansen, Niels Hansen, Maren Hansdatter, alle i Thy.

666 Maren Lauridsdatter i Boller Teglhus. 21.10.1784, fol.343.
E: Rasmus Jensen Pors. B: Deliane g.m. Peder Jensen Møller i Lillemølle i Skanderborg Amt, Anne Cathrine 22, Sidsel Marie 19, Elisabeth 15. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Lund i Tamdrup sogn. Afkald 29.12.1784 fra Peder Jensen Møller i Skvætmølle [i Skanderup sogn, Hjelmslev herred].

667 Karen Christoffersdatter i Tyrsted. 28.5.1785, fol.344.
E: Jørgen Andersen. B: Søren Jørgensen 22. Første ægteskab med [Søren Jørgensen Due, skifte 13.6.1761 lbnr.347]. B: Christoffer Sørensen, [skifte 26.3.1785 lbnr.663]. B: Karen 9, Peder 5. FM: stedfar Niels Hansen, Maren Sørensdatter g.m. Jens Buch i Uth, Mette Sørensdatter g.m. Jørgen Christensen sst, Birthe Sørensdatter.

668 Maren Jensdatter i Sønder Bjerre. 20.6.1785, fol.345.
E: Søren Sørensen Møller. B: Søren i Bjerre, Rasmus sst, Kirsten g.m. Rasmus Juul i Bjerre, Karen g.m. Rasmus Jørgensen i Oens, Anne, Karen g.m. Hans Frederik i Horsens. Første ægteskab med [Jonas Sørensen, skifte 24.3.1747 lbnr.173]. B: Jens i Skjold.

669 Anne Marie Mikkelsdatter i Lystrup. 22.7.1785, fol.345B.
E: Niels Jensen. B: Anne Kirstine 5½. FM: morbror Mikkel Jensen i Ølsted.

670 Jens Thomsen i Nebel. 21.7.1785, fol.346.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Mikkel Jensen i Rårup. B: Jens 7, Dorthe Marie 3, Maren 1. FM: Anders Andersen i Nebel.

671 Rasmus Hansen i Nørby. 27.7.1785, fol.346B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jeppe Bech i Nørby. B: Abelone 14, Hans 8, Karen 5. FM: Niels Hansen i Østrup.

672 Jørgen Ølsted i Glud. 2.8.1785, fol.347.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Andersen. B: Maren 3, Jørgen 6 mdr. FM: farfar Jørgen Jørgensen, farbror Oluf Jørgensen.

673 Niels Pedersen i Ustrup. 9.8.1785, fol.347B.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Hansen i Skjold. A: far Peder Nielsen i Ustrup.

674 Hans Madsen i Neder Bjerre. 18.7.1785, fol.349B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Glattrup i Rårup sogn. B: Mads 3, Anne 5 uger. FM: farbror Anders Andersen, skoleholder i Østrup i Glud sogn.

675 Karen Marie Nielsdatter i Stourup. 30.9.1785, fol.350B.
E: Niels Lauridsen. B: Niels 4, Jørgen 3. FM: morbror Jens Nielsen i Østrup.

676 Peder Nielsen Borre i Tyrsted. 27.9.1785, fol.351.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Gyde Kirstine 20, Niels 16, Jørgen 14. FM: Jørgen Bechmann i Tyrsted.

677 Anne Lauridsdatter i Tyrsted. 19.11.1785, fol.351B.
E: Laurids Jensen. B: Jens 28, Anne 27, Laurids 15, Niels 12. FM: farbrødre Anders Jensen i Tyrsted, Niels Jensen i Dallerup.

678 Peder Lauridsen Bank på Banken i Nørby. 2.8.1785, fol.352.
E: Sidsel Marie Eriksdatter. LV: Erik Jensen i Glud. B: Peder Lauridsen, nyfødt. [Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 18.12.1780 lbnr.616]. B: Niels 6. FM: Rasmus Ovesen, Jørgen Jensen i Østrup, fars farbror Jørgen Bank i Bisholt. Arv i boet efter første hustrus søster [Anne Jørgensdatter, skifte 27.2.1784 lbnr.653] g.m. Niels Jørgensen.

679 Hans Lund i Nebel. 28.1.1786, fol.353.
E: Kirsten Bertelsdatter. B: Karen 17, der ægter Rasmus Løjesen, der fæster stedet. FM: Jens Kusk i Nebel. Af enkens første ægteskab B: Bertel Rasmussen Fynbo. (Sml. lbnr.283).

680 Rasmus Hansen i Tyrsted. 11.1.1786, fol.354.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Bech sst. B: Laurids 22, Hans 17, Anne 13. FM: Jørgen Bechmann i Tyrsted.

681 Anne Olufsdatter i Gram. 6.3.1786, fol.355.
E: Mads Andersen. B: Oluf Madsen 26, Johannes Madsen 22, Anne Madsdatter, [skifte 18.6.1781 lbnr.609], var g.m. Peder Rasmussen i Neder Bjerre. 1B: Else Marie 6.

682 Anne Kirstine Nielsdatter i Brund. 3.4.1786, fol.355B.
E: Søren Thomsen. Første ægteskab med Rasmus Jensen Smed, [skifte 8.6.1762 lbnr.360]. B: Niels 28, Maren 26, Anne Cathrine 24. Andet ægteskab med Rasmus Lauridsen Bank, skifte 15.11.1777 lbnr.535. B: Rasmus 20, Laurids 16, Kirsten 12. FM: Jørgen Bank i Bisholt.

683 Karen Hansdatter i Bjerre Anneksgård. 10.4.1786, fol.356B.
E: Morten Lauridsen. Første ægteskab med [Laurids Lauridsen, skifte 16.1.1778 lbnr.540]. B: Karen 20, Elisabeth 15, Birthe 11. FM: Jørgen Bechmann i Tyrsted, Laurids Sørensen i Bjerre.

684 Rasmus Olufsen i Staksrode. 19.4.1786, fol.357.
Enkemand efter [Kirsten Hansdatter, skifte 15.1.1779 lbnr.566]. B: Karen g.m. Jens Nielsen i Staksrode, Maren g.m. Søren Sørensen sst, Johanne 22, Hans 20, Niels 17, Oluf 14. FM: Jens Bollesen, Jens Dam i Staksrode. Første ægteskab med [Karen Jensdatter. skifte 3.3.1757 lbnr.293]. B: Maren g.m. Peder Nielsen i Staksrode, Anne Marie g.m. Niels Andersen sst.

685 Anne Hansdatter, tjenestepige i Ustrup. 19.12.1785, fol.358B.
A: søskende Just Hansen i Rårup, Søren Hansen i Skjold, Christoffer Hansen i Stourup, Karen Hansdatter g.m. Niels Smed i Uth, Maren gift i København, Kirsten, enke, men uvist hvor, Karen g.m. Jens Jensen Bank i Ustrup.

686 Rasmus Hansen, smed i Nebel. 10.9.1785, fol.362.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: Niels Jørgensen i Glattrup. B: Anne 15, Jens 12. FM: farbror Hans Hansen i Nebsager. Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 23.5.1766 lbnr.429]. B: Karen 27, Kirsten 23, Hans 20.

687 Maren Mikkelsdatter i Bjerre. 16.1.1786, fol.363B.
B: Mikkel Olufsen i Brå Mølle, Søren Olufsen i Bjerre Mølle, Hans Olufsen i Værum Mølle, Søren Olufsen i Neder Bjerre, Jens Olufsen i Bjerre Mølle, Kirsten Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Lillelund i Rårup sogn.

688 Rasmus Andersen i Dagnæs. 28.6.1786, fol.366B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Gregers Nielsen sst. A: brorsønner Anders Rasmussen i Sønder Bjerre, Rasmus Rasmussen sst.

689 Jeppe Nielsen i Nørby. 13.6.1786, fol.367.
E: Øllegaard Christensdatter. LV: Niels Christensen i Klakring. B: Niels 8, Christen 6, Søren 3. FM: fars søskendebarn Jens Rasmussen i Glud.

690 Jørgen Andersen i Rårup. 3.7.1786, fol.368.
E: Maren Henriksdatter. LV: Plesner sst. B: Anders 27, Jørgen 20, Karen Marie 9. FM: Anders Sørensen sst.

691 Anne Jensdatter i Stourup. 7.7.1786, fol.368B.
E: Christoffer Hansen. B: Johanne 14, Hans 11, Jens 8, Niels 3, Mikkel 2. FM: Søren Hansen i Skjold.

692 Laurids Jensen i Tyrsted. 11.4.1786, fol.369.
[Enkemand efter Anne Lauridsdatter, skifte 19.11.1785 lbnr.677]. B: Jens 30, Anne 28, der ægter Rasmus Mogensen, der fæster stedet, Laurids 16, Niels 14. FM: farbrødre Jørgen Jensen Bechmann i Tyrsted, Anders Jensen sst, Niels Jensen i Dallerup.

693 Jørgen Christensen i Uth. 11.7.1786, fol.371B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Anders Madsen sst. A: far Christen Jensen sst.

694 Birgitte Sørensdatter i Sejet. 15.7.1786, fol.372.
E: Niels Thomsen. B: Thomas i Uth, Rasmus i Sejet, Kirsten g.m. Hans Bank.

695 Anne Cathrine Jepsdatter i Bisholt. 15.7.1786, fol.372B.
E: Rasmus Hansen. B: Hans. FM: morbror Rasmus Jepsen i Bisholt.

696 Rasmus Nielsen, ugift i Skjold. 5.4.1786, fol.373B.
A: brordatter Anne Christensdatter i Skjold. FM: Jørgen Rasmussen i Stourup. Jacob Sørensen i Gram anfører, at afdøde har morbrødre og deres børn i live.

697 Mette Nielsdatter i Hornum. 13.4.1786, fol.376.
E: Søren Mogensen. B: Niels 11, Mogens Johan 9, Anne Kirstine 6. FM: mors stedfar Tønne Sørensen i Hornumkær.

698 Testamente på Boller. 18.8.1786, fol.376B.
Testemente af 22.2.1777 for Peder Rasmussen Møller, skovrider på Boller og hustru Christine Sofie Pedersdatter Skov.

699 Jens Rasmussen, rytter i Østrup. 16.6.1786, fol.377B.
B: Karen. FM: morbror Anders Sørensen Falster i Østrup. [Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 18.9.1764 lbnr.392]. B: Lene g.m. Niels Bank i Skjold, Anders, der har gården i fæste, Deliane.

700 Jørgen Andersen, røgter på Møgelkær. 9.3.1786, fol.378.
A: søskende Poul Andersen på Hvolgård, Mads Andersen i Horndrup i Tåning sogn på Tammestrup gods, Karen Andersdatter i Lundumskov, begravet 29.10.1773 i Tåning uden livsarvinger.

701 Hans Bjerre i Staksrode. 2.8.1786, fol.380.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: Jens Jørgensen. Af første ægteskab B: Peder i Staksrode, Anne Cathrine på Boller, Inger i Holland. FM: Rasmus Frederiksen i Staksrode.

702 Anne Helene Dinesdatter i Ustrup. 6.10.1786, fol.380B.
E: Niels Madsen. B: Karen 3, Mette Cathrine 8 uger. FM: morfar Dines Mikkelsen i Neder Bjerre.

703 Niels Sørensen Borre i Sønderby. 10.3.1786, fol.381B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Jørgensen i Sønderby. B: Søren 2, Niels 3 uger den 4.10.1786. FM: farbror Søren Sørensen i Glud, morbror Søren Sørensen i Hornsyld.

704 Maren Lauridsdatter i Stourup. 29.11.1786, fol.383B.
E: Melchior Sørensen. A: [halv]bror Rasmus Tønnesen i Glud, søster Anne Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Sønderby på Palsgård gods.

705 Søren Sørensen i Sejet. 4.11.1786, fol.384.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Peder Jørgensen sst. A:
1) farbror Niels Lauridsen i Rårup, død. 2B:
a Rasmus Nielsen i Daugård, blind
b Maren Nielsdatter g.m. skomageren i Daugård
2) farbror Rasmus Lauridsen i Rårup, død. 2B:
a Mikkel Rasmussen i Rårup
b Anne Marie g.m. Jørgen Jørgensen i Rårup
3) farbror Jens Lauridsen i Åstrup, død. 1B:
a Laurids Jensen, uvist hvor
4) farbror Peder Lauridsen i Overby i As sogn, død. 1B:
a Søren Pedersen i Kirkholm i As sogn
5) faster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Henrik Lauridsen i Kærhus i Skjold sogn 1B:
a Karen g.m. Poul Skrædder i Uth
6) faster Karen Lauridsdatter, død ugift.

706 Peder Nim i Kragelund. 9.12.1786, fol.385B.
B: Christen Nim, tjener på Boller, Svend Pedersen i Kragelund, Jacob Pedersen i København, død. 1B: Peder sst, Steffen Pedersen Nim i Bisholt ved hustru Anne Nielsdatter, Inger Pedersdatter g.m. Christen Eliassen i Skjold, Anne Pedersdatter i Kragelund.

707 Niels Rasmussen, røgter på Boller. 9.10.1786, fol.387.
A:
1) bror Jens Rasmussen i Sejet
2) søster Sidsel Rasmusdatter, [skifte 26.5.1766 lbnr.431], var g.m. Niels Rasmussen i Sejet. 2B:
a Karen Nielsdatter g.m. Peder Fynbo i Sejet
b Jens Nielsen
3) søster Elisabeth Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen i Sejet. 2B:
a Rasmus Pedersen
b Jørgen Pedersen
4) søster Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Christen Andersen i Nørager i Durup sogn på Nøragergård gods. 2B:
a Rasmus Christensen 20
b Anders 18.

708 Peder Kjærsmand i Rårup. 21.12.1786, fol.389.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Andersen. A: halvsøster Karen [Henriksdatter] g.m. Poul skrædder i Uth.

709 Hans Hansen i Boller Nedermølle. 4.1.1787, fol.389B.
E: Øllegaard Cathrine Holst. LV: gartner Reuter på Boller. B: Peder 10, Hans Peder 8, Laurids 6 mdr. FM: farbror Peder Hansen, møller i Skævlund Mølle.

710 Margrethe Jacobsdatter i Nebel. 24.2.1787, fol.390B.
E: Knud Nielsen, smed. B: Jacob 1½. FM: Anders Andersen i Nebel.

711 Anne Marie Jensdatter i Nebel. 24.2.1787, fol.391.
E: Søren Nielsen. B: Anne Marie 6 uger. FM: Anders Andersen i Nebel. Første ægteskab med Jens Thomsen, [skifte 21.7.1785 lbnr.670]. B: Jens 8, Dorthe Marie 4, Maren 2.

712 Kirsten Hansdatter i Ustrup. 5.5.1787, fol.392.
E: Christoffer Nielsen. B: Hans 9, Niels 6, Oluf 5, Søren 1½. FM: Niels Lauridsen, smed i Uth. Første ægteskab med Oluf Jørgensen Due. B: Anne Kirstine 13. FM: farbror Mikkel Jørgensen Due i Gram.

713 Rasmus Jensen Pors, snedker i Boller Teglhus. 11.9.1786, fol.392B.
[Enkemand efter Maren Lauridsdatter i Boller Teglhus, skifte 21.10.1784 lbnr.666]. B: Deliane g.m. Peder Jensen Møller i Skvætmølle, Anne Cathrine g.m. Jørgen Møller i Boller Overmølle, Sidsel Marie, der ægter Thomas Zacho, der overtager stedet, Elisabeth.

714 Rasmus Vintersen i Staksrode. 9.6.1787, fol.408.
E: Inger Marie Mikkelsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Ravnholt. B: Mikkel 5, Anne Marie 3, Maren 9 mdr. FM: Jens Andersen i Staksrode, Søren Andersen sst. Første ægteskab med Abelone Hansdatter, [skifte 22.12.1780 lbnr.604]. B: Hans 8. FM: Peder Rasmussen, skovfoged i Hyrup Lyse.

715 Anne Marie Rasmusdatter i Staksrode. 23.6.1787, fol.410.
E: Niels Andersen. B: Anders 1½. FM: Hans Rasmussen i Staksrode, Jens Andersen sst.

716 Jens Olufsen, ungkarl i Bjerre Mølle. 5.2.1787, fol.410B.
A: søskende Mikkel Olufsen i Brå Mølle, Søren Olufsen, møller i Bjerre Mølle, Hans Olufsen i Ovstmølle ved Randers, Søren Olufsen i Neder Bjerre, Kirsten Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Dallerup i Tyrsted sogn.

717 Christen Rasmussen i Kærhus på Møgelkær Mark. 27.6.1786, fol.411.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: vagtmester Meyer i Skjold. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Boller Overmølle, [skifte 5.8.1745 lbnr.163]. 3B:
a Hans Jørgensen Møller i Skjold
b Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Pedersen på Hagsholm ved Frijsenborg
c Anne Kirstine Jørgensdatter, [skifte 27.10.1758 lbnr.314], var g.m. Niels Frederiksen i Boller Overmølle. 1B: Jørgen sst.
2) bror Rasmus Rasmussen i Uth, [skifte 31.5.1769 lbnr.464]. 5B:
a Jørgen Rasmussen i Lundumskov
b Niels Rasmussen 30 i Horsens
c Peder Rasmussen 26 på stedet
d Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Bartholomæus Purup i Skibbild i Hammerum Herred, (han kaldes også Bartholomæus Brestenbro)
e Anne Rasmusdatter
3) bror Hans Rasmussen Broch i Over Glud på Boller gods
4) bror Peder Rasmussen Lyse i Hyrup Lyse
5) bror Jens Rasmussen i Assendrup på Tirsbæk gods
6) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels [Gregersen] Bødker i Tyrsted, [skifte 9.8.1776 lbnr.520]. 3B:
a Gregers Nielsen i Dagnæs
b Anne Cathrine g.m. Iver Nielsen på i Køruphus på Kørup Mark
c Anne Kirstine g.m. Niels Dinesen i Lystrup
7) søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Madsen i Uth.
(Sml. lbnr.130, 554, 623).

718 Søren [Knudsen] Krag i Uth. 30.7.1787, fol.418.
E: Anne Madsdatter. LV: Thomas Nielsen i Uth. Første ægteskab med Maren Eriksdatter, [skifte 14.11.1753 lbnr.260]. B: Knud 46, tjener på Frijsenborg, Erik 41, tjener på Marselisborg ved Århus, Johanne Sofie 39, tjener på Vejlekanten, Jørgen 36 i København. Andet ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, [skifte 18.7.1763 lbnr.375, hvor hun kaldes Kirsten Jensdatter]. B: Maren 32, tjener på Bjørnsholm i Himmerland. Tredje ægteskab med Anne Thomasdatter. B: Thomas på stedet, Anne Kirstine 21, Mette 20. FM: Jens Olufsen i Uth.

719 Anne Marie Frandsdatter i Staksrode. 11.5.1787, fol.418B.
A: søster Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Jørgensen i Breth, søster Maren Frandsdatter, død. 1B: Jens Rasmussen i Korning på Barritskov gods, halvbror Thomas Pedersen i Over Barrit.

720 Jørgen Vognsen, ugift i Nøttrup. 26.3.1787, fol.422B.
A: søster Anne Vognsdatter 66 på stedet. FM: Søren Sørensen i Åstrup.

721 Anne Jensdatter i Uth. 20.7.1787, fol.425B.
B: Jens Andersen 19. FM: Jens Olufsen i Uth.

722 Jens Bech, ugift i Tyrsted. 27.10.1787, fol.429B.
A: søskende Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Mogensen i Tyrsted, Laurids Lauridsen 17, Niels Lauridsen 15. FM: farbrødre Jørgen Jensen Bechmann i Tyrsted, Anders Jensen sst. (Sml. lbnr.692).

723 Christian Mortensen, hospitalslem i Drejerhuset. 21.5.1787, fol.430B.
Arvinger angives ikke.

724 Christen Olufsen og hustru Christence Sørensdatter i Rand Skovhus. 21.12.1787, fol.432.
B: Anne 21, Søren 18, Niels 17, Kirsten 10, Hans 7, Bodil 5. FM: farbror Niels Olufsen Rand. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 6.2.1760 lbnr.333]. B: Oluf 34, der overtager fæstet, Jens 32, tjener i Stouby, Peder 29, tjener i Bygholm Mølle.

725 Rasmus Pedersen i Neder Bjerre. 3.12.1787, fol.435, 439.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Jensen i Tyrsted, Niels Jørgensen, der ægter enken og fæster gården. B: Karen 17, Ingeborg 15, Hans 9, Rasmus 6. FM: fars slægt Laurids Sørensen i Sønder Bjerre.

726 Søren Rasmussen i Sønder Bjerre. 17.9.1787, fol.437.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Laurids Olufsen i Nørre Bjerre, Søren Nielsen i Bjerre. A: søster Abelone Rasmusdatter. FM: Peder Poulsen i Sønder Bjerre.

727 Mikkel Hansen i Dagnæs. 26.5.1787, fol.439B.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Jensen i Dallerup, Knud Jørgensen, der ægter enken og fæster gården. B: Anne 18, Hans 17, Bodil 14, Inger Marie, Karen 7, Anne Margrethe 4. FM: Peder Jensen i Oens.

728 Mette Jensdatter i Dagnæs. 14.2.1788, fol.441.
E: Knud Jørgensen. Første ægteskab med Mikkel Hansen, [skifte 26.5.1787 lbnr.727]. B: Anne 19, Hans 18, Bodil 15, Inger Marie 10, Karen 8, Margrethe 5. FM: morbror Peder Jensen i Dallerup.

729 Peder Jacobsen i Skjold. 5.4.1788, fol.441.
E: Birthe Clemensdatter. LV: Christen Eliassen i Skjold. B: Inger 12, Jørgen 9, Maren 7, Anne Marie 4. FM: farbror Peder Jacobsen på stedet.

730 Søren Thomsen Krag i Sejet. 15.9.1787, fol.442.
A:
1) bror Niels Thomsen i Sejet, død, var g.m. Birgitte Sørensdatter, [skifte 15.7.1786 lbnr.694]. B:
a Thomas Nielsen i Uth
b Rasmus Nielsen i Sejet
c Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen Bank i Brund
2) bror Rasmus Thomsen i Rårup, død. 5B:
a Jesper Krag i Nørre Bjerre
b Søren Krag 34, tjener i Horsens
c Niels Krag 28, tjener i Dallerup
d Rasmus Krag i Rårup, død. 4B: Jørgen 30 i Rårup, Søren 26 sst, Rasmus 21, Niels 17
e Dorthe g.m. Niels Andersen i Lindved på Palsgård gods
3) bror Knud Thomsen i Sejet, [skifte 21.4.1763 lbnr.366]. 2B:
a Niels Knudsen 55, uvist hvor
b Dorthe Knudsdatter g.m. Mads Bentsen i Sejet.

731 Kirsten Jensdatter i Gram. 23.4.1788, fol.444.
E: Jacob Sørensen. Første ægteskab med [Jochum Frederiksen i Gram, skifte 7.12.1782 lbnr.631]. B: Jens 22, Jacob 18, Søren 15, Louise 14, Anne Sofie 12, Anne Cathrine 10. FM: på fars side Frederik Pedersen i Gramrode, Hans Jacobsen i Brandstub, på mors side Mads Jensen i Tvingstrup, Peder Jensen i Møballe.

732 Karen Rasmusdatter i Tyrsted. 10.5.1788, fol.444B.
E: Vogn Nielsen. B: Rasmus 5, Niels 3, Søren 4 uger. Første ægteskab med Rasmus Jørgensen, [skifte 27.6.1781 lbnr.611]. B: Maren 8. FM: morbrødre Holger Rasmussen i Ustrup, Jens Rasmussen i Dallerup.

733 Kirsten Sørensdatter i Neder Bjerre. 9.6.1788, fol.445.
E: Rasmus Juul. B: Gertrud 5, Karen Marie 3, Maren 3 uger. FM: morfar Søren Sørensen Møller i Sønder Bjerre.

734 Maren Jepsdatter i Lystrup. 13.6.1788, fol.445B.
E: Hans Nielsen. B: Jeppe 6 uger. FM: morfar Jeppe Sørensen i Østrup.

735 Anne Olufsdatter i Ustrup. 24.6.1788, fol.446.
E: Peder Jacobsen. B: Rasmus 8, Oluf 6, Jacob 4, [Anne Marie] 3, Jørgen 8 uger. FM: Holger Rasmussen i Ustrup.

736 Laurids Hansen, et barn i Boller Nedermølle. 21.4.1788, fol.446B.
A: mor Øllegaard Holst g.m. Mads Lauridsen på stedet, søskende Peder Hansen 11, Hans Peder Hansen 9. FM: farbror Peder Hansen, møller i Skævlund Mølle. Afdødes far var Hans Hansen, [skifte 4.1.1787 lbnr.709].

737 Anne Marie Iversdatter i Sønderby. 22.7.1788, fol.447.
E: Jørgen Hansen. B: Kirsten 6, Maren 3. FM: morbror Jens Iversen, morfar Iver Jensen, begge i Sønderby på Palsgård gods.

738 Karen Nielsdatter i Tyrsted. 20.9.1788, fol.447B.
E: Anders Jensen. Første ægteskab med [Mogens Rasmussen, skifte 6.1.1772 lbnr.482]. B: Rasmus i Tyrsted.

739 Anne Eriksdatter i Nebel. 22.9.1788, fol.448.
E: Peder Lauridsen Fynbo. Første ægteskab med Rasmus Rasmussen. B: Jens Jørgen 21. FM: Eskild Christensen, ladefoged på Møgelkær.

740 Maren Sørensdatter i Rude. 20.9.1788, fol.448B.
E: Christen Olufsen. B: Oluf 12, Peder 5. FM: født værge Jens Pedersen i Dyngby.

741 Maren Hansdatter i Glud. 5.10.1788, fol.449.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med Niels Sørensen, [skifte 6.6.1775 lbnr.505]. B: Søren Andreas 14. FM: farbror Rasmus Sørensen i Nebel.

742 Kirsten Jørgensdatter i Gram. 22.11.1788, fol.449B.
E: Morten Pedersen. B: Jens 16, Else 14, Peder 12, Jørgen 5, Birthe 6 mdr. FM: morbror Jens Jørgensen i Nebsager på Skerrildgård gods.

743 Maren Jacobsdatter i Tyrsted. 16.5.1788, fol.450.
E: Niels Hansen. Første ægteskab med Christoffer Sørensen, [skifte 26.3.1785 lbnr.663]. B: Karen 12, Peder 7, begge vanføre. FM: Jørgen Andersen på stedet, Jens Buch i Uth, fasters mand Rasmus Nielsen sst, på fars side Christoffer Nielsen i Ustrup, Søren Jørgensen i Tyrsted, på mors side Niels Thomsen i Sejet, Peder Væver i Dagnæs.

744 Rasmus Nielsen i Glud. 10.2.1789, fol.451B.
E: Maren Hansdatter. LV: Erik Jensen i Glud på Jensgård gods. B: Niels 18, der overtager fæstet, Abelone 15, Birthe 12, Karen Marie 10. FM: Peder Terkildsen i Skjold på Jensgård gods.

745 Karen Sørensdatter, ugift i Rårup. 10.11.1788, fol.452B.
A: søskende Jørgen Krag i Rårup, Anne Marie Sørensdatter g.m. Anders Mortensen i Sejet, Abelone Sørensdatter g.m. Anders Thøgersen på stedet.

746 Jens Jensen, snedker i Sejet. 23.3.1789, fol.456.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Andersen sst. B: Karen 18, Rasmus 14, Anne Kirstine 12. FM: Jørgen Jensen sst.

747 Peder Simonsen i Klejs. 22.11.1788, fol.456B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Jørgen Christensen i Nebsager, Hans Mortensen i Klejs. B: Anne 9, Simon 6, Christen 3. FM: farbror Henrik Simonsen i Breth, Jens Jørgen Jacobsen i Klejs.

748 Helvig Dorthe Nielsdatter i Sønderby. 16.4.1789, fol.458B.
E: Jens Thomsen. B: Birthe, Dorthe Cathrine 16, Karen 14, Anne 10, Niels 7, Kirsten 5. FM: Jørgen Pedersen i Stourup.

749 Ingeborg Eriksdatter i Lystrup. 18.5.1789, fol.459.
E: Jørgen Jørgensen. A: søsterdatter Kirsten Ejlersdatter g.m. Iver Rasmussen i Merring, søstersøn Christian Jensen i Remmerslund, søsterdatter Kirsten Mortensdatter, død, var g.m. Morten Pedersen i Remmerslund. 2B: Abelone 20, Bodil 12.

750 Karen Nielsdatter i Sejet. 13.6.1789, fol.459B.
E: Peder Rasmussen Fynbo. B: Kirsten 6, Sidsel 4, Anne 1. FM: Rasmus Fisker i Sejet. Første ægteskab med Christen Nielsen, [skifte 5.3.1782 lbnr.619]. B: Niels 14. FM: mors morbror Niels Rasmussen i Sejet.

751 Maren Terkildsdatter i Bjerre. 6.7.1789, fol.460.
E: Brixen Jensen. B: Jens 24, Hans 12, Anne Kirstine 9. FM: morbror Peder Terkildsen i Skjold.

752 Dorthe Rasmusdatter i Bjerre. 6.7.1789, fol.460B.
E: Mads Pedersen. A: halvsøskende Karen Andersdatter, enke efter [Mads Ovesen i Ustrup, skifte 18.12.1779 lbnr.581], hos søn Niels Madsen sst, Søren Andersen i Stoubyskov på Boller gods, Niels Rasmussen i København.

753 Anders Madsen i Uth. 11.8.1789, fol.461.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Jensen i Tyrsted. B: Mads i Fuglsang på Boller Hovedgård Mark, Christen, der har gården i fæste, Niels 15.

754 Laurids Pedersen i Underup. 4.7.1789, fol.461B.
E: Anne Nielsdatter. B: Niels 12, Laurids 9½. Af første ægteskab B: Peder 36.

755 Jørgen Jensen Bechmann i Tyrsted. 3.10.1789, fol.462.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: stedfar Rasmus Nielsen i Grund. B: Anne 4. FM: farbror Anders Jensen.

756 Anne Pedersdatter på Gram Mark. 12.12.1789, fol.463.
E: Simon Madsen. B: Karen Marie 5. FM: morbror Frederik Rømer i Hvejsel.

757 Mads Andersen i Gram. 27.1.1790, fol.464.
Enkemand efter [Anne Olufsdatter], skifte 6.3.1786 lbnr.681. B: Oluf Madsen, der har stedet i fæste, Johannes Madsen, der døde før faderen, Anne Madsdatter, [skifte 18.6.1781 lbnr.609], var g.m. Peder Rasmussen i Neder Bjerre. 1B: Else Marie 10

758 Peder Rasmussen i Neder Bjerre. 8.3.1790, fol.464B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Søren Visborg i Neder Bjerre. B: Rasmus 6, Oluf 4. FM: farbror Rasmus Jensen i Sønder Bjerre. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 14.6.1766 lbnr.437]. B: Søren i Neder Bjerre. Andet ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 26.4.1776 lbnr.516]. B: Karen g.m. Rasmus Sørensen Møller i Sønder Bjerre. Tredje ægteskab med [Anne Madsdatter, skifte 18.6.1781 lbnr.609]. B: Else Marie 10. FM: morbror Oluf Madsen i Gram.

759 Rasmus Sørensen i Stouby. 17.2.1790, fol.465B.
E: Sofie Poulsdatter. LV: Jørgen Klejs i Stouby. B: Anne 6. FM: Hans Thomsen i Staksrode.

760 Hans Jespersen og hustru Mette Marie Jacobsdatter i Sønder Aldum. 9.10.1788, fol.466B, næste protokol fol.34.
B: Maren 8, Søren 5. FM: farbror Jacob Jespersen i Hornum, morbrødre Jens Jørgen Jacobsen i Klejs, Hans Jacobsen i Brandstub.
Hans første ægteskab med Maren Hansdatter. B: Jesper 14.
Hendes første ægteskab med Søren Hansen, [skifte 6.10.1778 lbnr.569]. B: Hans, der har gården i fæste, Jacob, skifte 30.9.1788 lbnr.761.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1788-1808
G 366 - 152


761 Jacob Sørensen i Sønder Aldum. 30.9.1788, fol.1B.
A: mor Mette Marie Jacobsdatter g.m. Hans Jespersen på stedet, bror Hans Sørensen 15. FM: Jørgen Lauridsen i Nørre Aldum, halvsøskende Maren Hansdatter 8, Søren Hansen 5. FM: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs, Jacob Jespersen i Hornum, morbror Hans Jacobsen i Brandstub. Arv efter afdødes far Søren Hansen, [skifte 6.10.1778 lbnr.569].

762 Maren Hansdatter i Tyrsted. 20.3.1790, fol.2.
E: Rasmus Knudsen. A:
1) bror Mikkel Hansen i Dagnæs, [skifte 26.5.1787 lbnr.727]. 6B: Anne 21, Hans 20, Bodil 17, Inger Marie 12, Karen 10, Anne Margrethe 7. FM: Peder Jensen i Dallerup
2) søster Birthe Hansdatter i Uth, død. 3B: Oluf Sørensen 28, Karen g.m. Hans Andersen i Uth, Anne Marie 24
3) søster Margrethe Hansdatter, [skifte 30.1.1779 lbnr.573, var g.m. Niels Pedersen] i Uth. 1B: Hans Bister i Dagnæs
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Marie.

763 Karen Rasmusdatter i Skjold.17.4.1790, fol.3B.
E: Laurids Andersen. B: Anders 13, Rasmus 8. FM: morbror Søren Rasmussen i Åstrup.

764 Niels Jensen i Dallerup. 8.5.1790, fol.4.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Søren Hansen i Tyrsted, Jørgen Pedersen sst. A:
1) bror Hans Jensen i Lading på Frijsenborg gods
2) bror Jørgen Jensen i Tyrsted, [skifte 3.10.1789 lbnr.755]. 1B: Anne 5, hos stedfar Samuel Nielsen i Tyrsted
3) bror Laurids Jensen i Tyrsted, [skifte 11.4.1786 lbnr.692]. 3B: Anne g.m. Rasmus Mogensen i Tyrsted, Laurids 18, Niels 17
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Mads Snedker. 1B: Birthe 25
5) halvbror Anders Jensen i Tyrsted.

765 Niels Jensen Bank i Skjold. 9.7.1790, fol.8.
E: Lene Jensdatter. LV: Søren Hansen i Skjold. B: Jens 9, Anne Marie 5. FM: farbror Jens Jensen Bank i Ustrup, mosters mand Peder Jacobsen i Ustrup.

766 Karen Madsdatter i Bjerre. 21.7.1790, fol.9.
E: Brixen Jensen. A: søskende Søren Madsen, Anne Cathrine Madsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Rårup, Kirsten Madsdatter g.m. Peder Krag i Sønder Bjerre, Maren Madsdatter, der ægter enkemanden. FM: Mikkel Nielsen i Rårup.

767 Anne Nielsdatter i Rårup. 20.8.1790, fol.9B.
E: Thomas Sørensen. B: Søren 13, Niels 10, Anders 8, Maren 7, Jens 1. FM: morbrødre Jørgen Nielsen i Glattrup, Mikkel Nielsen i Rårup.

768 Mikkel Olufsen, møller i Brå Mølle. 24.8.1790, fol.10.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Bjerre. B: Karen 11, Anne Marie 9, Else Marie 5, Anne 7 uger. FM: farbror Søren Olufsen Møller i Bjerre Mølle. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 13.3.1776 lbnr.515]. B: Else Marie g.m. Peder Hansen i Brå.

769 Kirsten Rasmusdatter i Skjold. 29.9.1790, fol.12B.
E: Anders Jørgensen. B: Jørgen 10, Rasmus 5, Jens 1. FM: morbror Mads Rasmussen i Skjold.

770 Maren Madsdatter i Over Glud. 8.10.1790, fol.13B, 19.
E: Hans Rasmussen [Broch]. B: Mads 25 i København, Christen 22, Niels 15. FM: morbrødre Peder Madsen i Skjold, Terkild Madsen i Sønderby. Enkemandens første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 16.7.1763 lbnr.374].

771 Jacob Hansen i Klejs. 23.10.1790, fol.15, 19B, 23B.
Enkemand. B: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs, Jørgen Jacobsen i Ringstholm, Kirsten Jacobsdatter g.m. Hans Rasmussen i Ringstholm, Anne Marie Jacobsdatter g.m. Niels Hansen i Store Dalby, Birthe Marie Jacobsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Nøttrup, Mette Marie Jacobsdatter g.m. Hans Jespersen i Sønder Aldum, begge døde, [skifte 9.10.1788 lbnr.760]. B: Maren 10, Søren 7. FM: Jacob Jespersen i Hornum. Hendes første ægteskab med Søren Hansen, [skifte 6.10.1778 lbnr.569]. B: Hans 16. Afdødes første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 11.11.1734 lbnr.115]. B: Hans Jacobsen i Brandstub.
(Sml. lbnr.652).

772 Anne Pedersdatter i Østrup. 19.11.1790, fol.16B.
E: Anders Jensen. B: Anne Marie 3, Jens 2. FM: Jørgen Rasmussen i Glud.

773 Jens Rand i Stouby. 20.11.1790, fol.17.
E: Sofie Poulsdatter. LV: Hans Møller i Stouby. A:
1) bror Niels Rand, ugift i Rand Skovhus
2) bror Christen Rand i Rand Skovhus, død. 9B: Oluf sst, Jens, tjener i Stouby, Peder 32, tjener i Bygholm Mølle, Anne 22, tjener i Horsens, Søren 21, tjener i Kærhus på Møgelkær Mark, Niels 18, Kirsten 13, Hans 11, Bodil 8
3) søster Helene, død. var g.m. Johan Mikkelsen i Fredericia. 1B: Anne Kirstine g.m. Thomas Bager sst
4) søster Maren i Fredericia
5) søster Birthe Marie, gift i Flensborg
6) søster Johanne Kirstine, gift i Flensborg.

774 Karen Jørgensdatter i Stouby. 20.11.1790, fol.18.
E: Rasmus Mortensen. B: Kirsten g.m. Jens Christensen Rand, der overtager fæstet, Mette g.m. Peder Jensen i Stouby.

775 Jørgen Hjerrild og hustru Kirsten Jørgensdatter i Stouby. 24.1.1791, fol.21, 24.
Hans A:
1) bror Hans Sørensen i Hjerrild
2) søster Kirsten Sørensdatter i Staksrode
3) halvbror Mads Madsen i Stouby
4) halvbror Mads Madsen, død. 2B: Mads 14, Mette
5) halvsøster Birthe Madsdatter, død. 1B: Oluf Christian i Hyrup
6) halvsøster Maren Madsdatter, enke i Hyrup
7) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Terkild Hansen i Stouby.
Hendes A:
Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 16.5.1774 lbnr.501. 4B: Kirsten 28, Jørgen 26, Niels 21, Anne 20.

776 Laurids Pedersen Fynbo og hustru Anne Sofie Christensdatter på Nebel Mark. 9.2.1791, fol.24B, 27.
B: Peder i Nebel, Christen sst, Niels 37 på stedet, Bent 23.

777 Karen Rasmusdatter i Staksrode. 13.4.1791, fol.25B.
E: Jens Nielsen. B: Niels 6, Christiane 4, Johanne Kirstine 1. FM: morbror Søren Sørensen i Staksrode.

778 Deliane Nielsdatter i Uth. 3.5.1791, fol.26.
E: Rasmus Hansen. B: Niels 13, Anne 11, Maren 8, Hans 2, Peder 6 mdr. FM: morbrødre Christoffer Nielsen i Ustrup, Laurids Nielsen i Sønder Bjerre.

779 Maren Madsdatter i Bjerre. 9.5.1791, fol.27B.
E: Brixen Jensen. A: søskende Søren Madsen, der tjener i Rårup, Anne Cathrine g.m. Mikkel Nielsen sst, Kirsten Madsdatter g.m. Peder Krag i Sønder Bjerre.

780 Christian Jørgensen i Borre i Glud sogn. 10.5.1791, fol.27B.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Simon Jensen på Alrø. B: Jørgen 27 på stedet, Jens i Klakring på Palsgård gods, Clara 24, Anne Kirstine 18, Anne Sofie 12, Christiane 10. FM: Jacob Rasmussen på Alrø, Julius Sørensen Rosenmeyer sst.

781 Anne Rasmusdatter i Sejet. 25.5.1791, fol.28B.
E: Bent Lauridsen, smed. B: Laurids 7. FM: Mikkel Rømer i Sejet.

782 Johannes Mikkelsen, overskovfoged i Bobæk Skovhus. 4.6.1791, fol.29, 37.
E: Birgitte Kirstine Andersdatter Langballe. FM: Frederik Pedersen Glasou i Gramrode. B: Anders Langballe i København, Lucie g.m. [Vilhelm] Ellermann, degn i Vestervig Skole, Maren 30 i København, Anne Margrethe g.m. Anders Jacobsen i Grund på Boller gods. FM: Søren Brøchner, forvalter på Rosenvold.

783 Peder Lauridsen i Gram. 7.6.1791, fol.32, 35B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Andersen i Stenderup. B: Jacob 24, Laurids 22, Søren 20, Hans 18. FM: farbror Morten Lauridsen i Bjerre.

784 Else Nielsdatter i Bjerre Anneksgård. 15.6.1791, fol.33.
E: Morten Lauridsen. B: Laurids 3. FM: Rasmus Jensen i Bjerre, Jacob Hansen i Nørre Aldum.

785 Karen Sørensdatter i Oens. 9.7.1791, fol.36B.
E: Rasmus Jørgensen. B: Søren 5, Maren 2. FM: morbror Rasmus Sørensen Møller i Sønder Bjerre.

786 Niels Rasmussen i Rårup. 3.8.1791, fol.38.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Smed sst. B: Kirsten 11. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Rårup Mølle.

787 Peder Olufsen, ugift i Staksrode. 1.11.1791, fol.39B, 43.
A:
1) bror Hans Olufsen i Staksrode
2) bror Rasmus Olufsen i Staksrode, [skifte 19.4.1786 lbnr.684]. 8B:
a Maren [Rasmusdatter] g.m. Peder Nielsen i Staksrode
b Anne Marie [Rasmusdatter, skifte 23.6.1787 lbnr.715], var g.m. Niels Andersen i Staksrode. 1B: Anders 5
c Karen Rasmusdatter, [skifte 13.4.1791 lbnr.777], var g.m. Jens Nielsen, skovfoged i Staksrode. 3B: Niels 7, Christiane 4½, Johanne Kirstine 2
d Maren Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Staksrode
e Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Fakkegrav
f Hans [Rasmussen] i Staksrode
g Niels [Rasmussen], tjener i Rårup
h Oluf [Rasmussen], tjener i Staksrode
3) bror Anders Olufsen i [Staksrode, skifte 21.2.1759 lbnr.316]. 2B:
a Jens Andersen i Staksrode
b Søren Andersen 35 i Staksrode
4) søster Maren Olufsdatter, død, var g.m. [Frederik Rasmussen i Staksrode, skifte 13.4.1778 lbnr.550]. 2B:
a Rasmus Frederiksen i Staksrode
b Maren Frederiksdatter g.m. Hans Jensen i Rårup.

788 Rasmus Rasmussen i Brund. 2.11.1791, fol.40B, 41B.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Erik Jensen i Glud, Peder Madsen i Skjold.. B: Peder 15, Anne Kirstine 11, Jens 8, Rasmus 5, Sidsel Marie 5, Anne Marie 1½. FM: farbror Mikkel Rasmussen i Sønderby.

789 Jørgen Nielsen i Glud. 2.12.1791, fol.41.
E: Karen Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen i Glud. A: søster Maren Nielsdatter, enke efter Hans Sørensen i Sønderhåb [i As sogn], søster, enke efter Jens Jørgensen i Thomashøj [i As sogn]. LV for begge: Søren Hansen sst.

790 Kirsten Iversdatter i Stourup. 31.12.1791, fol.42.
E: Mikkel Nielsen. B: Anne 10, Jens 6, Anne Margrethe 5, Bodil 2. FM: morbror Søren Iversen i Nørby. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Iversdatter], skifte 21.6.1780 lbnr.592. 4B: [Niels, Anne Marie, Maren, Sidsel].

791 Testamente i Stourup sogn. 24.12.1790, fol.44.
Testamente af 3.12.1790 for Søren Nielsen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Haldagerhus i Stourup i Skjold sogn.

792 Karen Sørensdatter i Sønder Bjerre. 16.1.1792, fol.44B, 50B.
Enke efter Jørgen Savmand, [skifte 27.10.1781 lbnr.629]. B:
1) Hans Madsen, [skifte 18.7.1785 lbnr.674]. 1B:
a Mads Hansen 10. FM: Søren Visborg i Neder Bjerre
2) Anders Andersen, skoleholder i Østrup
3) Anne Madsdatter g.m. Laurids Henriksen i Neder Bjerre.

793 Karen Lauridsdatter i Hornum. 10.3.1792, fol.45B, 50.
Enke efter Søren Madsen, [skifte 6.9.1779 lbnr.576]. Arvinger kendes ikke.

794 Christoffer Hansen i Stourup. 16.3.1792 fol.46B, 49.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 7.7.1786 lbnr.691]. B: Johanne 19, der ægter Terkild Jacobsen, der fæster gården, Hans 16, Jens 13, Niels 9, Mikkel 7. FM: farbror Søren Hansen i Skjold, Jens Jensen i Ustrup.

795 Rasmus Snedker i Hornsyld. 23.4.1792, fol.48.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Andersen i Bro. A: [bror] Rasmus Rasmussen i Hornsyld, død. 2B: Rasmus 34 sst, Anne Marie 28 sst, halvbror Søren Olufsen i Breth, død. 6B: Oluf 36, uvist hvor, Karen 30 i Hornsyld, Jens 29 på Bygholm, Niels 27 i Breth, Jørgen 25 i Hornsyld, Anne Marie 20 sst.

796 Niels Lauridsen i Nørby. 20.6.1792, fol.51.
E: Sidsel Marie Eriksdatter. LV: Mikkel Nielsen i Glud. B: Lene 2. Enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen Bank, skifte 2.8.1785 lbnr.678]. B: Peder 7. [Dennes første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, skifte 18.12.1780 lbnr.616]. B: Niels 12. FM: Hans Eriksen i Glud, Mads Lauridsen i Nøttrup.

797 Maren Sørensdatter i Rønsholt. 31.7.1792, fol.53B.
E: Frands Pedersen. B: Peder 2. FM: Jørgen Sørensen i Rønsholt, Peder Juul i Neder Bjerre.

798 Kirsten Rasmusdatter i Tyrsted. 1.8.1792, fol.54.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 4, Niels 2. FM: morbror Mikkel Rasmussen i Tyrsted.

799 Holger Rasmussen i Ustrup. 7.8.1792, fol.54B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jens Olufsen i Uth. B: Rasmus 26, Søren 25. FM: farbror Jens Rasmussen i Dallerup. Enkens første ægteskab med [Rasmus Nielsen, skifte 16.7.1764 lbnr.386]. B: Niels i København.

800 Maren Enevoldsdatter i Dagnæs. 23.7.1792, fol.55B.
Enke efter Niels Jørgen Klejs. A: søskende Anders Enevoldsen i Ravnholt, Anne Enevoldsdatter, enke efter Christen Jensen i Sejet.

801 Ellen Vilhelmsdatter i Bisholt. 18.10.1792, fol.57.
E: Lorents Rebslager. Arvinger kendes ikke.

802 Maren Christiansdatter i Ustrup. 27.10.1792, fol.57B, 62.
E: Niels Madsen. B: Anne Helene 3. FM: morbror Oluf Christiansen i Ørnstrup.

803 Jørgen Hansen i Lystrup. 31.10.1792, fol.58B, 60B, 62B.
E: Maren Hansdatter. LV: stedfar Laurids Olufsen i Lystrup. B: Maren 18, Anne Magdalene 12, Hans 5, Hans Peder 2. FM: farbror Søren Hansen i Sønder Bjerre. Desuden nævnes afdødes søster Inger Marie Hansdatter i Stenderup.

804 Anne Cathrine Hansdatter i Tyrsted. 9.11.1792, fol.59B.
E: Peder Nielsen Bech. B: Niels 20, Hans 16, Maren 13, Rasmus 9, Jørgen 7, Jens 3. FM: morfar Hans Broch i Over Glud, Jørgen Pedersen i Tyrsted.

805 Maren Hansdatter i Nørre Bjerre. 10.12.1792, fol.61.
E: Rasmus Hansen. B: Maren 13, Anne Kirstine 10, Marie 8, Anne Cathrine 4, Hans 1½. FM: bedstefar Hans Broch i Glud. [Første ægteskab med Jørgen Markussen i Tyrsted]. B: Karen 19.

806 Jacob Hansen i Nørre Aldum. 22.1.1793, fol.63B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Juul i Neder Bjerre. B: Maren 16, Anne Kirstine 14, Marie 12, Sofie 10. FM: farbror Rasmus Hansen i Nørre Bjerre.

807 Jens Mouridsen i Tyrsted. 25.1.1793, fol.65.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Thomas Nielsen Elkær i Uth. B: Rasmus 11, Anne 8, Mourids 5. FM: farbror Peder Mouridsen i Dagnæs.

808 Anders Jacobsen i Grund. 1.2.1793, fol.66.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Niels Christoffersen i Belle. B: Anne 14, Jacob 10, Birgitte Kirstine 8, Christiane 4, Johannes 3. FM: Jacob Jespersen i Hornum, Hans Jensen i Grund.

809 Anne Marie Sørensdatter i Tyrsted. 12.2.1793, fol.67B.
E: Samuel Nielsen. Første ægteskab med Jørgen Bechmann, [skifte 3.10.1789 lbnr.755]. B: Anne 7. FM: farbror Anders Jensen i Tyrsted.

810 Hans Olufsen, ugift i Staksrode. 14.2.1793, fol.68B, 72.
A:
1) bror Rasmus Olufsen i Staksrode [skifte 19.4.1786 lbnr.684]. 8B:
a Maren [Rasmusdatter] g.m. Peder Nielsen i Staksrode
b Anne Marie [Rasmusdatter, skifte 23.6.1787 lbnr.715], var g.m. Niels Andersen i Staksrode. 1B: Anders 5½
c Karen Rasmusdatter, [skifte 13.4.1791 lbnr.777], var g.m. Jens Nielsen, skovfoged i Staksrode. 3B: Niels 7½, Christiane 5, Johanne Kirstine 2½
d Maren Rasmusdatter g.m. Søren Sørensen i Staksrode
e Johanne Rasmusdatter g.m. Søren Christensen i Fakkegrav
f Hans [Rasmussen] i Staksrode
g Niels [Rasmussen], tjener i Rårup
h Oluf [Rasmussen], tjener i Staksrode
2) bror Anders Olufsen i [Staksrode, skifte 21.2.1759 lbnr.316]. 2B:
a Jens Andersen i Staksrode
b Søren Andersen 35½ i Staksrode
4) søster Maren Olufsdatter, død, var g.m. [Frederik Rasmussen i Staksrode, skifte 13.4.1778 lbnr.550]. 2B:
a Rasmus Frederiksen i Staksrode
b Maren Frederiksdatter g.m. Hans Jensen i Rårup.

811 Jacob Clemensen i Stourup. 16.3.1793, fol.69.
E: Anne Marie Terkildsdatter. LV: Peder Terkildsen i Skjold. B: Terkild i Stourup, Hans 16, Anne g.m. Anders Jørgensen i Skjold, Mette 21 i København, Elisabeth 19. FM: farbror Hans Clemensen i Stourup.

812 Jørgen Jensen, ugift i Dallerup. 8.6.1793, fol.70B, 80.
A: søskende Hans Jensen Dallerup 37, fuldmægtig på Frederiksborg Amtstue på Sjælland, Anne Margrethe Jensdatter 27 i Sønder Aldum, Christen Jensen Dallerup 26, tjener i Dallerup, halvbror Jens Sørensen 19 i Dallerup. FM: Søren Mikkelsen i Dallerup.

813 Karen Hansdatter i Østrup. 19.6.1793, fol.71B.
E: Hans Jørgensen. B: Jørgen Hansen 27, på stedet, Maren Hansdatter 26 g.m. Jørgen Christiansen i Borre, Abelone Hansdatter, død. Sidstnævntes barn Uden for ægteskab: Niels Jørgensen 10. FM: Niels Jørgensen i Østrup.

814 Rasmus Jørgensen i Tyrsted. 12.7.1793, fol.73B.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Laurids Nielsen i Dagnæs. B: Mette Marie 12. FM: Søren Jørgensen i Tyrsted.

815 Hans Mikkelsen i Dagnæs. 3.8.1793, fol.74B.
E: Else Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Dagnæs. B: Mikkel 26, Anne g.m. Knud Jørgensen sst, Karen 13. FM: Anders Jensen i Tyrsted.

816 Karen Madsdatter i Tyrsted. 12.10.1793, fol.75B, 79.
E: Jens Rasmussen Fisker. B: Karen 30 dage. FM: Søren Rasmussen i Oens, Jørgen Hansen i Ørnstrup. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter], skifte 1.8.1792 lbnr.798. B: [Rasmus, Niels].

817 Rasmus Sørensen i Dagnæs. 18.10.1793, fol.76.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Mikkel Hansen i Dagnæs. A: søskende Jørgen Sørensen i Tyrsted, Else Sørensdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Dagnæs, [skifte 3.8.1793 lbnr.815], Mette Sørensdatter, [skifte 5.5.1780 lbnr.588], var g.m. Søren Hansen i Tyrsted. 3B: Anne Cathrine 19, Jens 15, Karen 14. [Mette Sørensdatter første ægteskab med Jens Stourup, skifte 28.3.1772]. 1B: Søren 27, tjener på Boller.

818 Peder Rasmussen i Hyrup Lyse. 23.10.1793, fol.77B.
E: Maren Iversdatter. LV: bror Hans Iversen i Ullerup. B: Oluf Pedersen Lyse 32, der har stedet i fæste, Ulrik Pedersen Lyse 25, Anne Pedersdatter g.m. Christen Nielsen på Rugballegård på Bygholm gods, Maren Pedersdatter g.m. Thomas Mikkelsen i Hornborg på Merringgård gods, Eleonora Pedersdatter g.m. Peder Skibsted i Nedermølle. Enkens første ægteskab med [Oluf Nielsen, skifte 11.9.1758 lbnr.312]. B: Maren Olufsdatter g.m. Søren Pedersen i Belle.

819 Jørgen Nielsen i Ravnholt, død, 24.10.1793, fol.79.
Testamente for Jørgen Nielsen og hustru Kirsten Jørgensdatter i Ravnholt i Rårup sogn af 24.11.1791.

820 Søren Pedersen Bank, ugift i Vester Bisholt. 24.1.1794, fol.81, 89.
A: bror Peder Bank i Vester Bisholt, halvbror Rasmus Bank i Brund, død. 3B: Rasmus Bank 28, der tjener i Neder Bjerre, Laurids Bank 24, Kirsten Rasmusdatter 22. FM: Niels Rasmussen i Vester Bisholt. Afdøde boede hos Anne Marie Rasmusdatter, enke efter Jørgen Rasmussen Bank.

821 Søren Jensen i Sønder Bjerre. 17.2.1794, fol.82B, 86.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen Buch i Sønder Bjerre. B: Jens, der tjener i Nørre Bjerre, Anne g.m. Jens Sørensen i Bjerre, Maren 19. FM: Peder Krag i Bjerre.

822 Laurids Lauridsen, ugift i Tyrsted. 26.2.1794, fol.83B.
A: søskende Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Mogensen i Tyrsted, Niels Lauridsen 21. FM: Anders Jensen sst. Arv efter afdødes bror Jens Lauridsen og efter afdødes farbror Niels Jensen i Dallerup, [skifte 8.5.1790 lbnr.764].

823 Mikkel Dinesen i Neder Bjerre. 12.3.1794, fol.84B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Søren Visborg i Neder Bjerre. B: Dines 8, Anne Lene 5, Rasmus 3, Anne Marie 1. FM: farbror Folmer Dinesen i Neder Bjerre.

824 Oluf Christensen, skovfoged i Rand. 18.3.1794, fol.86.
E: Maren Hansdatter. LV: Terkild Nielsen Vammen i Korsbækhoved. B: Johanne Marie 6, Christen 4, Maren 17 uger. FM: farbror Jens Christensen i Stouby. Desuden nævnes enkens bror Niels Hansen på stedet og afdødes bror Søren Christensen.

825 Jørgen Lauridsen Bank i Vester Bisholt. 30.4.1794, fol.87B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Stourup. B: Knud 15. FM: farbror Jens Rasmussen i Dallerup. Enkens første ægteskab med Knud Pedersen, [skifte 14.2.1778 lbnr.543]. B: Peder, der har gården i fæste, Maren, Anne Cathrine. FM: Mads Lauridsen i Bisholt.

826 Niels Christian, ugift i Tyrsted. 23.5.1794, fol.90B, 120, 121.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var slegfredbarn.

827 Niels Nielsen Pors i Ustrup. 27.5.1794, fol.91B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Rasmus Holgersen. B: Dorthe 13, Maren 5, Jens 1. FM: farbrødre Laurids Lauridsen i Sejet, Niels Rasmussen sst.

828 Niels Pedersen i Nørby. 31.5.1794, fol.93, 99B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen i Hornum, Søren Clemensen, der ægter enken og fæster gården. B: Peder 8, Hans 6, Anne Cathrine. FM: farbror Niels Pedersen, hjulmand i Hornum. Første ægteskab med [Anne Mouridsdatter, skifte 9.9.1780 lbnr.596]. B: Kirsten 25, Peder 23, Jens 18. [Andet ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 6.12.1783 lbnr.647. Ingen børn]. Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen i Gravengård.

829 Søren Pedersen i Neder Bjerre. 10.6.1794, fol.96.
E: Anne Kirstine Poulsdatter. LV: bror Peder Poulsen i Sønder Bjerre. B: Karen 11, Poul 8, Kirsten 7. FM: fars farbror Rasmus Jensen i Sønder Bjerre, Knud Jørgensen i Neder Bjerre.

830 Testamente i København. 13.6.1794, fol.98B.
Testamente af 16.12.1787 for Laurids Bertelsen, skovrider og hustru Marie Elisabeth Hedegren i Kærhus i Skjold sogn under grevskabet Frijsenborg.

831 Jens Gregersen, skovfoged i Kærskovhus. 16.7.1794, fol.99B.
E: Bodil Henriksdatter. LV: Hans Staalesen i Bråskov. B: Henrik 29, Anne Kirstine 25, Dorthe 23, Gregers 21, Anne Marie 16, Susanne 14. FM: farbror Niels Gregersen i Hatting, Erik Pedersen i Bottrup, Jørgen Mikkelsen i Brå Mølle.

832 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Hornum. 18.7.1794, fol.101.
E: Jens Jørgensen. B: Rasmus 4 uger. FM: Tønne Sørensen i Hornumkær.

833 Christen Sørensen i Staksrode. 23.7.1794, fol.102, 119B, 120B.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Niels Andersen sst. A:
1) søster Mette Sørensdatter, enke i Staksrode
2) søster Anne Sørensdatter, enke i Vrigsted
3) bror Niels Sørensen, død. 5B:
a Rasmus Nielsen i Barrit
b Søren Nielsen, uvist hvor
c Jens Nielsen i Staksrode
d Jens Nielsen i Rårup sogn
e Kirsten Nielsdatter g.m. Svend Pedersen i Staksrode
4) bror Iver Sørensen, død.

834 Anne Cathrine Christensdatter i Fuglsang. 30.7.1794, fol.103.
E: Mads Andersen. B: Christen 11, Anders 6, Maren 2. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle.

835 Birgitte Kirstine Andersdatter Langballe i skovfogedstedet Bobæk i Stouby sogn. 31.7.1794, fol.104, 106B, 141.
Enke efter Johannes Mikkelsen, overskovfoged, [skifte 4.6.1791 lbnr.782]. B: Anders Langballe i Nyborg, postfører over Storebælt, Lucie g.m. Vilhelm Ellermann, degn i Vestervig, Maren i København, Anne Margrethe g.m. Niels Sørensen i Grund. FM: Jens Nielsen, møller i Rosenvold Mølle, forvalter Brøchner på Rosenvold. Første ægteskab med [Knud Jacobsen, skifte 10.8.1747 lbnr.176]. B: Sidsel Cathrine g.m. Niels Pedersen i Vrigsted, Søren Knudsen Langballe, købmand i Vejle. Desuden arv til afdødes datters datter Stine Mortensdatter.

836 Testamente på Møgelkær. fol.105B.
Testamente af 8.2.1781 for Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær og hustru Elisabeth Møller. Af arvinger nævnes kun hendes bror Peder Møller. Arv forlods til Niels Lorchs 3 børn i Horsens: Lorents, Jens og Sofie Dorthe.

837 Jørgen Iversen, røgterkarl på Møgelkær. 2.10.1794, fol.121B.
E: Karen Jensdatter i Hesselballe. B: Iver 28, Frederikke Martelene 22.

838 Bodil Marie Pedersdatter i Tyrsted. 25.10.1794, fol.123.
E: Christen Hansen Vendelbo. Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Tyrstrup sogn ved Kolding. Desuden nævnes enkemandens mosters mand Søren Hansen i Bjerre.

839 Lorents Pedersen, rebslager i Vester Bisholt. 18.11.1794, fol.126.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Steffen Pedersen. Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Holsten. Enken har 2 børn af første ægteskab.

840 Peder Jespersen i Sejet. 19.12.1794, fol.126B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Niels Thomsen sst. B: Bodil 7, Jesper 5, Jens 3. FM: farbror Jørgen Jespersen sst.

841 Mourids Jensen i Tyrsted. 31.12.1794, fol.127B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Herman Pedersen i Tyrsted, søskende Rasmus Jensen 12, Anne Jensdatter 9. FM: Peder Mouridsen i Dagnæs, halvsøster Sidsel Hermansdatter 1. FM: morbror Thomas Elkær i Uth. Afdøde var søn af Jens Mouridsen, skifte 25.1.1793 lbnr.807.

842 Rasmus Jensen Bank, ugift i Skjold. 19.1.1795, fol.128B, 164, 169.
A: bror Jens Bank i Ustrup, bror Niels Bank i Skjold, [skifte 9.7.1790 lbnr.765]. 2B: Jens 14, Anne Marie 10. FM: Christen Pedersen i Skjold, stedfar Mads Rasmussen sst.

843 Mads Madsen, ugift i Hjerrild ved Stouby. 22.1.1795, fol.129B, 151B, 167B.
A:
1) bror Mads Madsen i Thybo Mølle, død. 2B:
a Mette Madsdatter g.m. Søren Rasmussen i Breth
b Mads Madsen 18
2) søster Birgitte Madsdatter, død. 1B:
a Oluf Christian Nielsen 40 i Hyrup
3) søster Maren Madsdatter, død. 3B:
a Peder Jørgensen 40 i Stouby
b Anne Kirstine g.m. Jørgen Frederiksen i Stouby
c Søren Jørgensen, død. 2B: Christian 14, Karen Marie 7.
4) søster Anne Madsdatter g.m. Terkild Hansen i Stouby
5) halvbror Hans Sørensen i Hjerrild
6) halvsøster Kirsten Sørensdatter 50 i Staksrode.

844 Søren Rasmussen, skrædder i Uth. 27.1.1795, fol.130B, 136.
B: Henrik 30, Kirsten 27, Søren 25, Morten 22, Niels 16, Karen 12. FM: Jens Henriksen i Lystrup. Første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 18.5.1761 lbnr.345]. B: Rasmus 41, Dorthe 35.

845 Rasmus Fævejle i Rønsholtskrog i Stouby sogn. 29.1.1795, fol.132, 150, 167.
Enkemand efter Karen Rasmusdatter. B: Marie Johanne 8. FM: Jørgen Hjerrild i Hjerrild. Desuden nævnes afdødes far Jens Fævejle i Rohden og afdødes bror Jens Jensen, der tjener i Nedermølle.

846 Dines Mikkelsen i Neder Bjerre. 2.2.1795, fol.133B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Peder Bech i Tyrsted. B: Folmer Dinesen i Neder Bjerre, Mikkel Dinesen sst, [skifte 12.3.1794 lbnr.823]. 4B: Dines 9, Anne Lene 8, Rasmus 4, Anne Marie 2. FM: stedfar Jens Brixen sst, Else Dinesdatter g.m. Jørgen Sørensen sst, Anne Lene Dinesdatter, [skifte 6.10.1786 lbnr.702]. 2B: Karen 12, Mette Cathrine 8.

847 Maren Nielsdatter i Hornum. 20.2.1795, fol.137B.
E: Hans Jørgensen Due. B: Niels 11. FM: Jens Nielsen i Hornumkær.

848 Sofie Poulsdatter i Stouby. 28.4.1795, fol.138B.
E: Morten Jørgensen. Første ægteskab med Rasmus Sørensen, skifte 17.2.1790 lbnr.759. B: Anne 11. FM: født værge Hans Thomsen i Staksrode, Jens Due i Stouby.

849 Jacob Kruse, forpagter på Møgelkær. 28.5.1795, fol.140B.
E: [Elisabeth Møller]. LV: Niels Glud. Testamente af 8.2.1781 lbnr.836.
A:
1) søster Sofie Kruse g.m. [Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup
2) søster Elisabeth Kirstine Kruse
3) bror Jens Jørgen Kruse i Fredericia, død. 3B: Eleonora 9, Inger Sofie 4, Claudiane 2. FM: Hans Basse i Torup.

850 Mikkel Nielsen i Sønder Bjerre. 5.6.1795, fol.145, 148B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Anders Madsen, degn i Bjerre. B: Niels 25 i København, Anne Marie 23 g.m. Laurids Nielsen i Stourup, Maren 21, Anne 19, Sidsel 14, Jens 10, Margrethe 8, Bodil 6. FM: født værge Søren Iversen i Nørby.

851 Jørgen Sørensen i Dagnæs. 6.6.1795, fol.147, 153.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Jensen i Dallerup. B: Søren Jørgensen, død. 1B: Jørgen 18. FM: Anders Jensen i Tyrsted, Hans Jørgensen 39 i Dagnæs, Niels Jørgensen 36 sst, Anne 30 g.m. Søren Hansen i Tyrsted, Jens Jørgensen 27 i Dagnæs, Karen 24 g.m. Mathias Jensen sst.

852 Anders Esbensen i Hornum. 17.7.1795, fol.154, 162, 168.
A:
1) bror Hans Esbensen i Tyrsted ved søn Christian Hansen sst.
2) bror Clemen Esbensen i Daugård, død. 4B: Jørgen 16, Esben 14, Anne Marie 10, Niels 6
3) bror Søren Esbensen 56 i Hyrup
4) søster Anne Kirstine Esbensdatter i Daugård, død. 4B: Anne Cathrine 28, Niels 27, Laurids 26, Esben 19
5) søster Johanne Esbensdatter i Urlev, død, var g.m. Christen Hansen. 3B: Hans 36 sst, Karen 31 g.m. Rasmus Jonasen i Overby, Anne Kirstine 28
6) halvsøster Karen Esbensdatter, enke efter Christen Nielsen i Gammelby. LV: Esben Christensen sst.
7) halvbror Jens Esbensen i Stouby, død. 3B: Johanne 32, Esben 30, Karen 28
8) halvbror Søren Esbensen i Stouby 70.

853 Karen Rasmusdatter i Tyrsted. 29.8.1795, fol.155.
E: Rasmus Jensen Gertsen. B: Jens 14, Kirsten 12, Karen Marie 1. FM: på mors side Rasmus Nielsen i Tyrsted.

854 Jens Andersen i Hornum. 29.8.1795, fol.157.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Maren 20, Anders 15, Karen 13, Christen 10, Margrethe 8. FM: Tønne Sørensen i Hornumkær.

855 Maren Hansdatter i Rønsholtskrog. 23.10.1795, fol.158B.
E: Morten Poulsen. B: Sidsel Marie 10. FM: morbror Hans Hansen i Stouby.

856 Anne Jørgensdatter i Staksrode. 24.10.1795, fol.160.
Enke efter Conrad. A: Peder Præst i Rårup.

857 Karen Rasmusdatter i Skjold. 8.1.1796, fol.165.
E: Hans Sørensen. B: Bodil Marie 3, Kirsten 1½. FM: morbror Mads Rasmussen i Skjold.

858 Inger Marie Eriksdatter i Rårup. 22.1.1796, fol.169.
E: Anders Jørgensen. B: Mette Marie 6, Jørgen 4, Maren 1. FM: bedstefar Hans Møller i Skjold.

859 Niels Jespersen i Vester Bisholt. 2.2.1796, fol.171B, 175B, 180, 185B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Jens Ølsted i Vester Bisholt, Jørgen Olufsen, der ægter enken. B: Niels 7, Karen 1½, Inger Marie, nyfødt. FM: Niels Jespersen i Sejet, beslægtede Rasmus Nielsen i Grund, Peder Nielsen i Vrigsted.

860 Birgitte Kirstine Jensdatter i Dagnæs. 8.2.1796, fol.173B.
E: Hans Jørgensen. B: Anne 16, Jens 14, Karen 12, Mette 5. FM: morbror Peder Jensen i Dallerup.

861 Søren Sørensen, ugift i Tornshoved. 9.2.1796, fol.175, 176B.
A: mor Birgitte Jensdatter, søskende Peder Sørensen Høgh 39, Jens Høgh 29 på Banken, Terkild Høgh 27 i Rohden, Niels Sørensen Høgh i Grund, Maren 35.

862 Marie Henriksdatter i Bråskov. 12.3.1796, fol.177.
E: Hans Staalesen. B: Anne Kirstine 22. FM: beslægtet Søren Jensen Staalesen i Bråskov. Første ægteskab med Mikkel Due. B: Jørgen, møller i Brå Mølle.

863 Karen Thomasdatter i Glud. 8.3.1796, fol.178B.
E: Mikkel Nielsen. B: Karen 15. FM: Lauge Thomsen i Glud.

864 Jørgen Sørensen i Tyrsted. 1.4.1796, fol.180.
E: Anne Hansdatter. LV: Svend Jensen sst. B: Rasmus 28, Anne 16, Hans 14, Jens 12. FM: født værge Mikkel Hansen i Dagnæs.

865 Maren Madsdatter i Sejet. 30.4.1796, fol.182B.
E: Rasmus Hansen Skov. A: søster Anne Madsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Sejet. 4B: Kirsten 36 g.m. Niels Nielsen i Lading, Søren 32, Rasmus 30, Maren 28 g.m. Joen Andersen i Horsens. Afdødes første ægteskab med Peder Hald.

866 Maren Mathiasdatter Vægters, ugift i Uth. 1.5.1796, fol.184, 197B.
A: Jens Mouridsen i Tyrsted, [skifte 25.1.1793 lbnr.807]. 2B: Rasmus 14, Anne 12. FM: stedfar Herman Pedersen, Peder Mouridsen i Dagnæs.

867 Anne Kirstine Nielsdatter i Rårup. 27.7.1796, fol.187B, 191B.
E: Jørgen Krag. B: Anne 27, Mette Marie 25 g.m. Knud Eriksen Askebjerg i Askebjerg i Daugård sogn ved Knud Plesner, degn i Rårup, Niels 22, Søren 21, Maren 19, Mikkel 16, Anne Cathrine 14. FM: Jens Andersen i Rårup, Jens Nielsen.

868 Kirsten Rasmusdatter i Stourup. 2.8.1796, fol.188B.
E: Melchior Sørensen. B: Lene Marie 7, Søren 4. FM: morbror Rasmus Antonsen i Glud.

869 Jens Mathiasen i Dagnæs. 24.9.1796, 190B, 196B.
E: Birgitte Christoffersdatter i Lystrup, separeret. LV: søn Poul Jørgensen i Dagnæs. B: Mathias 32, Inger Marie 28. FM: Mikkel Hansen i Dagnæs, Gregers Nielsen sst.

870 Jacob Sørensen i Gram. 12.12.1796, fol.192B.
E: Maren Hansdatter. LV: Tønne Sørensen i Hornumkær. B: Søren 5, Anne Kirstine 2, Jacob 5 uger. FM: Jacob Jespersen i Hornum, Hans Enevoldsen i Gram.

871 Sidsel Christensdatter i Truborg. 29.12.1796, fol.195B, 200B.
[Enke efter Niels Rasmussen, skifte 23.4.1782 lbnr.623. Første ægteskab med Christen Rasmussen, skifte 26.6.1764 lbnr.384]. B: Anne Cathrine Christensdatter, [skifte 30.7.1794 lbnr.834], var g.m. Mads Andersen i Fuglsang, der kaldes Truborg. 3B: Christen 14, Anders 8, Maren 5. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle.

872 Dorthe Mikkelsdatter i Stoubyskov. 7.3.1797, fol.197B.
E: Søren Andersen Skrædder. B: Maren 27, Anne Cathrine 25, Mette 23, Anders 22, Jens 20, Peder 15, Søren 12. FM: Jens Due i Stouby.

873 Poul Sørensen, 12 år gammel i Neder Bjerre. 13.3.1797, fol.199B.
A: mor Anne Kirstine Poulsdatter g.m. Søren Madsen på stedet, søskende Karen Sørensdatter 15, Kirsten Sørensdatter 10, halvbror Mads Sørensen 1. FM: født værge Rasmus Jensen i Bjerre. Afdødes far var Søren Pedersen, skifte 10.6.1794 lbnr.829.

874 Sidsel Rasmusdatter i Sejet. 15.3.1797, fol.200.
E: Peder Christensen. B: Jørgen 18, Kirsten 8, Bodil 5, Anne Kirstine 1. FM: Christen Ladefoged i Sejet. Første ægteskab med Søren Sørensen. B: Maren g.m. Terkild Andersen i Sejet, Anne 28, tjener i Horsens, Søren 25.

875 Anne Margrethe Jacobsdatter i Dagnæs. 3.5.1797, fol.201B, 203B.
E: Peder Jacobsen, væver. B: Peder 30 i Holland, Hans 25. Tilsyns FM: Poul Jørgensen i Dagnæs.

876 Peder Lauridsen i Dagnæs. 11.5.1797, fol.202B.
E: Karen Marie Nielsdatter. LV: Mathias Jensen sst. B: Niels 9. FM: farbrødre Mathias Lauridsen i Hatting, Markus Lauridsen i Sejet.

877 Oluf Madsen i Gram. 9.6.1797, fol.204.
E: Karen Madsdatter. LV: bror Søren Madsen i Stovnbjerg. B: Mads 4, Jens 2. FM: fars morbror Niels Olufsen i Stenderup, Ulrik Lyse i Gram.

878 Deliane Jensdatter i Ustrup. 30.6.1797, fol.207B.
E: Peder Jacobsen. A: søskende Anders Jensen i Østrup, Lene Jensdatter, enke efter Mads Andersen. LV: Laurids Andersen i Skjold, halvsøster Karen Jensdatter 25.

879 Jørgen Mikkelsen, møller i Brå Mølle. 8.7.1797, fol.208.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Sønder Bjerre. A: halvsøster Anne Kirstine Hansdatter g.m. Anders Jensen Braa i Bråskov.

880 Maren Hansdatter i Neder Bjerre. 15.7.1797, fol.209.
E: Niels Jørgensen. Første ægteskab med [Rasmus Pedersen], skifte 3.12.1787 lbnr.725. B: Karen 25, Ingeborg 24, Hans 18, Rasmus 15. FM: Anders Jensen i Tyrsted, på mors side Jørgen Pedersen i Rårup.

881 Jeppe Bertelsen i Østrup. 15.7.1797, fol.210B.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Jørgen Hansen i Sønderby. A: søskende Bertel Bertelsen, tehandler i København, Anne Kirstine Bertelsdatter g.m. Anders Falster i Østrup, halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Terkild Madsen i Sønderby. FM: Jørgen Vilhelm, snedker i Horsens.

882 Mads Rasmussen i Skjold. 18.7.1797, fol.211B.
E: Lene Jensdatter. LV: V[erner] Meyer, præst i Skjold. B: Niels 4. FM: på fars side Mads Lauridsen i Bisholt.

883 Brixen Jensen i Sønder Bjerre. 29.7.1797, fol.213.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen i Lystrup. Første ægteskab med [Maren Terkildsdatter], skifte 6.7.1789 lbnr.751. B: Jens 31 i Neder Bjerre, Hans 20, Anne Kirstine 16. FM: Christen Poulsen i Nørre Bjerre, Søren Nielsen.

884 Søren Iversen i Nørby. 19.9.1797, fol.216.
E: Anne Rasmusdatter. LV: far Rasmus Rasmussen i Over Glud. B: Anne Margrethe 14. FM: født værge Søren Rasmussen i Skjold.

885 Laurids Thomsen i Ustrup. 11.11.1797, fol.218.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Rasmus Pedersen i Dagnæs. B: Mikkel 38 på stedet, Maren g.m. Jens Pedersen i Eriknauer, Karen 30, Anne 28, Birgitte 26, Thomas 24, Mette 24, Hans 17. FM: Anders Jensen i Tyrsted, Niels Ladefoged i Uth.

886 Anne Malene Lauridsdatter i Brund. 14.11.1797, fol.219.
E: Hans Christensen. B: Christen 3, Laurids 1. FM: Peder Olufsen i Brund, morbror Søren Lauridsen i Åstrup.

887 Cathrine Holst i Boller Nedermølle. 22.11.1797, fol.220B.
E: Mads Lauridsen. B: Elisabeth 8, Sidsel Marie 4. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle. Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 4.1.1787 lbnr.709]. B: Peder Holst 21, Hans Peder 19. FM: Peder Hansen, møller i Skævlund Mølle.

888 Sidsel Marie Hansdatter i Boller Nedermølle. 9.12.1797, fol.223, 225B.
[Enke efter Hans Hansen Holst, skifte 1.5.1750 lbnr.198]. B: Peder Hansen, møller i Skævlund Mølle, Hans Hansen, [skifte 4.1.1787 lbnr.709]. B: Peder Hansen Holst på Boller, Hans Peder.

889 Jens [Rasmussen] Fisker i Tyrsted. 20.12.1797, fol.224.
E: Maren Jensdatter. LV: Anders Jensen i Vrønding. B: Jens 9 mdr. FM: farbrødre Laurids Lauridsen i Sejet, Niels Rasmussen sst. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 1.8.1792 lbnr.798]. B: Rasmus 11, Niels 9. [Andet ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 12.10.1793 lbnr.816]. B: Karen 3.

890 Anne Kirstine Christensdatter i Uth. 17.1.1798, fol.226B.
E: Poul Jørgensen. B: Jørgen 14, Christen 7, Johanne Marie 4, Søren 2 uger. FM: Rasmus Nielsen i Uth.

891 Søren [Andersen] Skrædder i Stoubyskov. 19.1.1798, fol.227B.
[Enkemand efter Dorthe Mikkelsdatter, skifte 7.3.1797 lbnr.872]. B: Maren 27, Anders 24, Anne Cathrine 24, Mette 23, Jens 22, Peder 15, Søren 13. FM: Jens Sørensen Due i Stouby, morbror Jørgen Mikkelsen Ladefoged på Boller.

892 Peder Mouridsen i Dagnæs. 5.2.1798, fol.229, 232.
E: Else Nielsdatter. LV: Gregers Nielsen, sst, Niels Pedersen, der ægter enken. B: Mette Kirstine 18, Maren 16, Niels 14. FM: Niels Sørensen i Ustrup.

893 Ingeborg Sørensdatter i Grund. 19.2.1798, fol.230.
E: Søren Olufsen. B: Søren 15, Deliane 13, Mette Kirstine 12, Rasmus 10, Anne 6. FM: mormors mand Rasmus Nielsen i Grund.

894 Dorthe Jensdatter i Sejet. 4.3.1798, fol.232B.
E: Niels Krag. B: Peder 2. Første ægteskab med Peder Jespersen, [skifte 19.12.1794 lbnr.840]. B: Bodil 10, Jesper 8, Jens 5. FM: Niels Thomsen i Sejet, Jørgen Jespersen sst.

895 Søren Pedersen Visborg i Neder Bjerre. 12.3.1798, fol.233B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Glattrup. B: Hans 12, Anne Kirstine 8, Anne Marie 4, Peder 2. FM: farbrødre Niels Pedersen i Vrigsted, Jens Pedersen i Nørre Aldum.

896 Anne Sørensdatter i Tyrsted. 7.4.1798, fol.234B.
E: Søren Jørgensen. B: Karen 10, Else 7, Anne Cathrine 3. FM: halvbror Simon Sørensen i Sønder Aldum.

897 Peder Pedersen Bank i Bisholt. 27.4.1798, fol.235B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Over Glud. A: bror, død. 3B: Rasmus Rasmussen 29 i Gram, Laurids Rasmussen 27 i Engum, Kirsten Rasmusdatter 22 i Bjerre. FM: halvbror Niels Rasmussen i Bisholt.

898 Rasmus Jørgensen Dammand i Uth. 11.5.1798, fol.236, 246B.
E: Anne Andersdatter. LV: Poul Jensen i Uth, Peder Bentsen, der ægter enken. B: Anders 3. FM: farbror Søren Jørgensen i Nørre Aldum.

899 Karen Marie Nielsdatter i Dagnæs. 16.5.1798, fol.237, 241B.
Enke efter Peder Lauridsen Sejet, [skifte 11.5.1797 lbnr.876]. B: Niels 11. FM: farbror Markus Lauridsen i Sejet.

900 Søren Nielsen på Stourup Mark. 30.5.1798, fol.238B.
E: Mette Marie Sørensdatter. B: Niels 4. FM: Laurids Nielsen i Stourup.

901 Barbara Hansdatter i Rønsholt. 6.6.1798, fol.239.
E: Frands Pedersen. B: Marianne 4, Lene 1½. FM: Hans Hansen i Urlev.

902 Rasmus Pedersen i Rårup. 23.6.1798, fol.240.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Thomas Sørensen sst. B: Maren 6, Anne Cathrine 3, Rasmus 6 uger. FM: farfar Peder Møller.

903 Dorthe Rasmusdatter i Sejet. 27.6.1798, fol.240B.
E: Jørgen Nielsen. B: Anne Marie 4, Niels 2. FM: morbror Peder Rasmussen i Sejet.

904 Anne Marie Sørensdatter i Oens. 11.8.1798, fol.242.
E: Rasmus Jørgensen. B: Søren 1. FM: Søren Jensen.

905 Morten Pedersen, der lever i Gram. 13.8.1798, fol.242B.
[Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter, skifte 22.11.1788 lbnr.742]. B: Jens 28, der overtager fæstet, Peder 18, Jørgen 14, Birthe Kirstine 11.

906 Jens Nielsen i Tyrsted. 18.9.1798, fol.243. 245.
E: Birgitte Kirstine Mathiasdatter. LV: Vogn Nielsen i Tyrsted. A: søskende Peder Nielsen i Nørup, Mikkel Nielsen, uvist hvor.

907 Laurids Bertelsen, skovrider i Kærhus. 29.9.1798, fol.243B.
E: Erika Hedvig Borch. LV: forpagter Glud på Møgelkær. B: Elisabeth Sofie 1¾, Laurids 16 uger. FM: Erhard Borch, forvalter på Frijsenborg. [Første ægteskab med Marie Elisabeth Hedegren, testamente af 16.12.1787 lbnr.830].

908 Anne Marie Christensdatter i Staksrode. 10.10.1798, fol.244.
E: Jacob Jensen. B: Maren 5 uger. FM: morbrødre Søren Christensen i Grund, Rasmus Christensen.

909 Jørgen Jespersen i Stourup. 8.12.1798, fol.245.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen sst. A:
1) bror Søren Jespersen 85 i Stourup
2) bror Niels Jespersen, død. 3B:
a Jesper Nielsen i Bjerre
b Søren Nielsen i Bjerre
c Peder Nielsen 39 i Sejet
3) bror Jens Jespersen, død. 2B:
a Karen Jensdatter 32, enke
b Hans Jensen 18
4) bror Peder Jespersen, død. 1B:
a Anders Pedersen 43 i Stourup
5) søster Johanne Jespersdatter, død. 3B:
a Jesper Rasmussen 50 i Bjerre
b Søren Rasmussen 40 i Lindved
c Dorthe Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Lindved
6) søster Maren Jespersdatter, død. 5B:
a Jesper Rasmussen 56 i Bisholt
b Anne Marie, enke i Glattrup
c Kirsten g.m. Jørgen Klejs i Glud
d Maren g.m. Rasmus Hansen i Stourup
e Dorthe Rasmusdatter, enke efter Hans Smed i Albækhoved.

910 Rasmus Nielsen Fisker i Sejet. 2.1.1799, fol.247, 248B.
E: Dorthe Mathiasdatter. LV: Jørgen Bank i Brund. [Første ægteskab med Sidsel Nielsdatter, begravet 2. påskedag 1791]. B: Niels Rasmussen 45, der har gården i fæste, Jens Rasmussen 41 i Tyrsted, [skifte 20.12.1797 lbnr.889]. B: [Rasmus 12, Niels 10, Karen 4, Jens 2]. Desuden nævnes afdødes halvbror Morten Jensen. Jesper Rasmussen i Bisholt kræver medgift til sin hustru, som afdøde havde lovet. (Sml. lbnr.816).

911 Johanne Jensdatter i Stourup. 2.1.1799, fol.247B, 251.
Enke efter Jørgen Jespersen, [skifte 8.12.1798 lbnr.909]. A:
1) farbror Jens Hansen i Sejet, død. 3B:
a Hans Jensen 40 i Bjerre
b Anne Jensdatter g.m. Niels Rasmussen i Sejet
c Birthe Marie Jensdatter
2) farbror Jørgen Hansen i Sejet, død. 4B:
a Hans Jørgensen 30 i Dallerup
b Søren Jørgensen 27 i Sejet
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Mikkel Jørgensen i Bjerre
d Anne Jørgensdatter, tjener i Bjerre
3) faster Johanne Hansdatter g.m. Bertel Rasmussen Fynbo i Nebsager
4) faster Anne Hansdatter i Nebel, [skifte 23.5.1766 lbnr.429, var g.m. Rasmus Hansen]. 3B:
a Karen Rasmusdatter i Rårup
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Hansen i Uth
c Hans Rasmussen 32 i Holsten
5) morbror Peder Christensen, død. 2B:
a Hans Pedersen 60 i Bjerre
b Christen Pedersen 50, uvist hvor.

912 Sidsel Nielsdatter i Rårup. 9.2.1799, fol.248B.
E: Jørgen Rasmussen Krag. A: Kirsten Nielsdatter, ugift sst. FM: farbror Christen Rasmussen sst.

913 Hans Rasmussen Broch i Over Glud. 5.4.1799, fol.249, 252, 256.
Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 8.10.1790 lbnr.770]. B:
1) Christen Hansen 30 i København
2) Niels Hansen 26 på Jensgård
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 16.7.1763 lbnr.374]. B:
3) Rasmus Hansen 60 i Skejby
4) Anne Cathrine Hansdatter, [skifte 9.11.1792 lbnr.804], var g.m. Peder Bech i Tyrsted. 6B:
a Niels Pedersen 26
b Hans Pedersen 24
c Maren Pedersdatter 20
d Rasmus Pedersen16
e Jørgen Pedersen 14
f Jens Pedersen 8
5) Maren Hansdatter, [skifte 10.12.1792 lbnr.805].
Første ægteskab med Jørgen Markussen i Tyrsted. 1B:
a Karen Jørgensdatter
Andet ægteskab med Rasmus Hansen i Nørre Bjerre. 3B:
b Anne Kirstine Rasmusdatter
c Marie [Rasmusdatter]
d Anne Cathrine [Rasmusdatter]
6) Mette Hansdatter g.m. Johan Casper Siegler, oboist ved Regimentet i Århus
7) Rasmus Hansen Broch 40 i Over Glud
8) Hans Hansen 36 i Lystrup.

914 Svend Jensen i Tyrsted. 9.4.1799, fol.249B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Hans Sørensen Dagnæs i Tyrsted. B: Hans 20, Jørgen 18, Niels 15, Anne Cathrine 13, Rasmus 11, Søren 9. FM: født værge Niels Jensen i Drejerhuset.

915 Anne Jørgensdatter i Tyrsted. 9.4.1799, fol.250, 257.
A: mor Anne Hansdatter i Tyrsted, [enke efter Jørgen Sørensen, skifte 1.4.1796 lbnr.864]. LV: Hans Jørgensen i Dagnæs, søskende Rasmus Jørgensen 30 sst, Hans Jørgensen 19, Jens Jørgensen 17. FM: Mikkel Hansen i Dagnæs.

916 Peder Sørensen i Klejs. 24.5.1799, fol.252B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Jens Jørgen Jacobsen i Klejs. B: Morten på stedet, Hans 24, Laurids 18, Marie 34, Maren 26, Birthe Cathrine 22, sygelig. FM: farbror Søren Sørensen i Åstrup. Første ægteskab med Maren Herlufsdatter, [skifte 30.6.1764 lbnr.385]. B: Søren i Hornsyld, Maren g.m. Hans Hansen i Nørup, Johanne, Herluf i Klakring, Else Kirstine g.m. Jørgen Jørgensen i Nebel.

917 Maren Rasmusdatter i Tyrsted. 12.6.1799, fol.254B.
E: Herman Pedersen. B: Sidsel Cathrine. FM: Thomas Nielsen i Uth. Første ægteskab med [Jens Mouridsen, skifte 25.1.1793 lbnr.807]. B: Rasmus 17, Anne.

918 Karen Pedersdatter i Rårup. 25.6.1799, fol.255B.
E: Anders Jensen. B: Peder 9, Morten 6, Jens 4, Mette Kirstine 1. FM: Peder Jørgensen i Rårup.

919 Niels Christensen Hjerrild i Stouby. 11.7.1799, fol.257B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Pedersen i Stouby. A: halvbror Christen Nielsen 37 på Boller. Enkens første ægteskab med [Niels Nielsen Hjerrild, skifte 19.3.1783 lbnr.638]. Af børn nævnes: Rasmus, Niels.

920 Morten Poulsen i Rønsholtskrog. 11.7.1799, fol.257B.
E: Anne Dorthe Bentsdatter. LV: [Frederik] Lind, skovrider i Bobæk. B: Poul 2½, Bent 1½. FM: Jørgen Sørensen i Hyrup, Jens Hansen i Gravengård. Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 23.10.1795 lbnr.855]. B: Sidsel Marie 14. FM: Hans Hugholm i Stouby.

921 Karen Marie Nielsdatter i Østrup. 16.8.1799, fol.259.
E: Søren Jensen. A:
1) mor Karen Rasmusdatter g.m. Niels Hamborg i Åstrup
2) bror Rasmus Nielsen i Åstrup
3) bror Jens Nielsen i Klakring Fiskerhuse
4) bror Niels Nielsen, død. 1B: Laurids 14
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Terkildsen i Åstrup
6) søster Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Jens Ølsted i Bisholt. 1B: Jørgen 15
7) halvbror Thomas Nielsen i Brund
8) halvbror Peder Nielsen i Åstrup
9) halvbror Christoffer Nielsen i Hosby i As sogn
10) halvsøster Birgitte Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Jørgensen i Hosby i As sogn.

922 Søren Jensen Torsted i Boller Teglhus. 21.8.1795, fol.260, 264.
A: 2 søskendebørn i Horsens, hvis navne ikke angives.

923 Kirsten Jensdatter i Tyrsted. 20.9.1799, fol.260B.
E: Hans Sørensen Dagnæs. B: Søren 13, Karen g.m. Søren Andersen i Bjerre, Anne Kirstine. FM: morbror Niels Jensen i Drejerhuset.

924 Rasmus Knudsen i Tyrsted. 20.9.1799, fol.261.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Hans Broch i Strandkær. B: Anne 8, Mette Marie 5. FM: Anders Andersen i Tyrsted.

925 Jørgen Pedersen i Rårup. 18.10.1799, fol.261B.
E: Else Andersdatter. LV: Knud Plesner sst. A: søskende Poul Pedersen 70 i Rårup, Mette Pedersdatter g.m. Laurids Olufsen i Bjerre, Anders Pedersen, død. 1B: Peder 50 i Bjerre, halvbror Peder Poulsen 50 i Bjerre. (Sml. lbnr.206, 250).

926 Anne Marie Nielsdatter i Rårup. 18.10.1799, fol.262.
E: Søren Jensen. A: mor Maren Nielsdatter i Overby. LV: Hans Jørgensen i Sønderby, bror Jørgen Nielsen i Hosby, død. 4B: Niels 11, Maren 9, Søren 4, Bodil Marie 1, bror Niels Nielsen 42 i Overby, Anne Cathrine Nielsdatter 30.

927 Anne Marie Jørgensdatter i Uth. 6.12.1799, fol.262B.
E: Niels Sørensen, væver. B: Jørgen. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Hornsyld.

928 Søren Jørgensen i Tyrsted. 14.12.1799, fol.263B.
E: Anne Brixdatter. LV: Anders Bertelsen i Dallerup. A:
1) bror Jens Jørgensen i Ustrup
2) søster Anne Marie Jørgensdatter, [skifte 14.1.1780 lbnr.583], var g.m. Rasmus Jensen i Tyrsted. 4B: Gertrud 25, Maren g.m. Hans Jensen i Dagnæs, Jens 23, Karen 18
3) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. grovsmed Løvgren i Horsens
4) søster Karen Jørgensdatter i Horsens g.m. Morten Døssing, der er på farten.

929 Marie Sørensdatter i Bjerre Mølle. 10.2.1800, fol.264B.
E: Rasmus Jensen. B: Inger Marie 6, Anne Marie 5, Else[beth] 3, Anne 2. FM: morfar Søren Møller i Neder Bjerre.

930 Anne Vognsdatter i Nøttrup. 1.3.1800, fol.265B.
A:
farbror [Søren Sørensen i Klejs, skifte 25.9.1747 lbnr.179, var g.m. Johanne Pedersdatter, skifte 17.6.1756 lbnr.289]. 6B:
1) farbrors søn Søren Sørensen i Åstrup
2) farbrors søn Peder Sørensen i Klejs, [skifte 24.5.1799 lbnr.916]. På børnenes vegne: Morten Pedersen
3) farbrors datter Maren Sørensdatter i Nebel, død, var g.m. [Rasmus Rasmussen i Nebel]. B: 3 børn.
4) farbrors datter Kirsten Sørensdatter i Revsgård, død, var g.m. [Hans Hansen]. 2B: heraf Hans Oddergaard
5) farbrors datter Birthe Sørensdatter i Vesterby, død. B: 4 børn
6) farbrors datter Anne Sørensdatter gift i Hostrup
morbror, død. 1B:
7) morbrors søn Peder Møller i Rårup.

931 Hans Brixen, ugift i Neder Bjerre. 3.3.1800, fol.266, 274B.
A: søskende Jens Brixen 33 i Neder Bjerre, Anne Kirstine Brixdatter sst. FM: Peder Poulsen i Sønder Bjerre. Arv efter afdødes far Brixen Jensen i Bjerre, [skifte 29.7.1797 lbnr.883].

932 Maren Hansdatter i Dagnæs. 14.3.1800, fol.266B.
E: Hans Jørgensen. B: Jørgen 1¼. FM: morbrødre Jens Hansen i Spettrup, Johannes Hansen sst.

933 Jeppe [Jørgensen] Bech i Nørby. 19.3.1800, fol.267B.
E: Malene Jørgensdatter. LV: Thomas Terkildsen i Stourup. B: Karen 8. FM: fars farbror Jens Jørgensen i Sønderby. Første ægteskab med [Karen Justsdatter, skifte 10.9.1783 lbnr.645]. B: Jørgen 21, Just 18. FM: morbror Vilhelm Justesen på Alrø. (Sønnen Just kaldes i FT 1787 Glud sogn for Søren Just).

934 Jens Olufsen, 5 år gammel i Gram. 29.3.1800, fol.268B.
A: mor Karen Madsdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Gram, bror Mads Olufsen 7, halvsøster Anne Jørgensdatter 9 mdr. Arv efter afdødes far Oluf Madsen, skifte 9.6.1797 lbnr.877.

935 Gert Rasmussen i Tyrsted. 12.4.1800, fol.269B, 275, 279B.
B: Hans, skovfoged i Ustrup Skov, Lisbeth g.m. Søren Hansen i Urlev ved søn Hans Sørensen sst, Kirsten, enke efter Niels Rasmussen i Tyrsted ved Niels Uth i Tyrsted.

936 Søren Sørensen Tysk i Stoubyskov. 18.4.1800, fol.270.
A: søskende Jens Sørensen 48 i Stouby, Johanne Sørensdatter g.m. Rasmus Adam i Gammelby, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Jepsen i Grund.

937 Oluf Jensen, der lever i Lystrup. 21.4.1800, fol.271, 275B, 277B.
Vurdering af opbudsbo. Desuden nævnes hans far Jens Henriksen i Lystrup og hans bror Henrik Jensen på stedet.

938 Maren Nielsdatter i Uth. 30.4.1800, fol.272B.
E: Jens Olufsen. B: Anne Marie 20, Oluf 18, Maren 18, Niels 14, Søren 11, Peder 5. FM: morbror Niels Nielsen i Hyrup.

939 Margrethe Sørensdatter Hald i Sejet. 10.5.1800, fol.273B.
Enke efter Peder Rasmussen. B: Anne 35, Maren 33, Kirsten 29, Christiane 25, blind. FM: morbror Jens Sørensen Hald i Sejet.

940 Karen Hansdatter i Ustrup. 3.6.1800, fol.275B.
E: Jens [Jensen] Bank. A:
1) bror Just Hansen 75 i Rårup
2) bror Søren Hansen i Skjold, død. 2B:
a Hans Sørensen 38 i Skjold
b Anne Kirstine Sørensdatter 32 i Skjold
3) bror Christoffer Hansen i Stourup, [skifte 16.3.1792 lbnr.794]. 5B:
a Johanne Christoffersdatter 25 g.m. Terkild Jacobsen i Stourup
b Hans Christoffersen 23 i Stourup
c Jens Christoffersen 21 i Stourup
d Niels Christoffersen 19 i Stourup
e Mikkel Christoffersen 16 i Ustrup
4) søster Karen Hansdatter, død, [var g.m. Niels Smed i Uth]. 2B:
a Niels Nielsen, 40, smed i Uth
b Anne Nielsdatter g.m. Christen Andersen i Uth

941 Jens Andersen i Sønder Bjerre. 16.6.1800, fol.276B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Jørgensen i Nørre Bjerre. A: søskende Mads Andersen 57 i Klejs, Jørgen Andersen 51 i Åstrup.

942 Hans Christensen i Brund. 24.6.1800, fol.278.
E: Mette Marie Mikkelsdatter. LV: Søren Knudsen sst. B: Søren 6 mdr. Første ægteskab med [Anne Malene Lauridsdatter, skifte 14.11.1797 lbnr.886]. B: Christen 6. FM: født værge Laurids Christensen i Sejet.

943 Hans Mikkelsen, ugift i Rodkær. 8.7.1800, fol.279, 283B, 285.
A: søster Anne Kirstine Mikkelsdatter 28 i Haderslev, halvbror Jørgen Sørensen i Øster Bisholt. FM: Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre, Jens Brixen i Bjerre.

944 Rasmus Nielsen i Staksrode. 27.9.1800, fol.280B, 284, 286B.
E: Frederikke Dorthe Knudsdatter. LV: Niels Frederiksen sst. B: Niels 28, Knud 26, Johannes 21, Iver Bie 18, Frederik 16, Anne 14, Abelone 10. FM: farbrødre Peder Nielsen i Staksrode, Jens Nielsen sst.

945 Anne Marie Jørgensdatter i Uth. 21.10.1800, fol.282B.
E: Poul Jensen. B: Jens 9, Jørgen 7. FM: Christen Andersen i Uth.

946 Bodil Andersdatter i Sejet. 16.1.1801, fol.285B, 288.
E: Peder Jørgensen. B: Holger 33 i Bjerre, der døde, [skifte 2.3.1801 lbnr.948], enke Johanne Christensdatter, Anders 28, Johan Frederik 14, Elsebeth g.m. Peder Bødker i Sejet, Maren, Bodil Cathrine der ægter Laurids Christensen i Spettrup.

947 Jørgen Pedersen i Stourup. 20.2.1801, fol.286B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Jørgensen i Neder Bjerre. B: Anne Marie 21, Maren 18, Kirsten 14. FM: Jens Jørgensen i Stourup.

948 Holger Pedersen i Sønder Bjerre. 2.3.1801, fol.287B, 291B.
E: Anne Johanne Christensdatter. LV: Rasmus Lykke i Kørup, far Christen Andersen Blæsbjerg. A: far Peder Jørgensen i Sejet.

949 Hans Hansen i Stouby. 4.4.1801, fol.289.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Vrigsted. B: Maren 13, Anders 11. FM: farbror Søren Hansen i Rohden Skov.

950 Kirsten Rasmusdatter i Stouby. 4.4.1801, fol.290B.
E: Jens Christensen Rand. B: Rasmus 11, Maren 10, Karen 6, Christen 1½. FM: morbror Peder Jensen i Stouby.

951 Anne Kirstine Poulsdatter i Neder Bjerre. 20.4.1801, fol.292.
E: Søren Madsen. B: Mads 5. FM: Peder Poulsen i Sønder Bjerre. Første ægteskab med Søren Pedersen, skifte10.6.1794 lbnr.829. B: Karen 19, Kirsten 13. FM: morbror Christen Poulsen i Nørre Bjerre.

952 Laurids Olufsen i Lystrup. 20.5.1801, fol.293B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Staalesen i Bråskov. B: Hans 31, der har gården i fæste.

953 Svend Nielsen, ugift på Møgelkær. 13.6.1801, fol.294B, 298B.
A: søskende Jens Nielsen i Hjortsvang, Oluf Nielsen sst, død. 1B: Ingeborg g.m. Niels Jørgensen i Tørring, Kirsten Nielsdatter g.m. Knud Nielsen i Holsten.

954 Karen Hansdatter i Sønder Bjerre. 22.6.1801, fol.295B.
E: Søren Andersen. B: Anders 7, Birthe Marie 3, Hans 6 uger.
FM: morfar Hans Dagnæs i Tyrsted.

955 Maren Olufsdatter i Nørre Bjerre. 22.6.1801, fol.296B.
E: Christen Poulsen. B: Jens 5, Kirsten 2. FM: Søren Stovnbjerg i Stenderup.

956 Anne Jørgensdatter i Tyrsted. 1.8.1801, fol.298.
E: Søren Hansen. B: Jørgen 19, Rasmus 13, Mette Cathrine 7. FM: Hans Jørgensen i Dagnæs.

957 Peder Poulsen i Sønder Bjerre. 7.9.1801, fol.299.
E: Anne Steffensdatter. LV: Jørgen Nielsen i Barrit. B: Poul 18, Mette Marie 17, Kirsten 14, Anne Hanne 10. FM: farbror Christen Poulsen i Nørre Bjerre.

958 Karen Rasmusdatter i Østrup. 3.10.1801, fol.300B.
E: Rasmus Ovesen, der også døde. Af hans første ægteskab 6B: 4 sønner og 2 døtre, heraf Henrik Rasmussen. Testamente af 20.5.1801.

959 Dorthe Marie Jørgensdatter i Sejet. 19.1.1802, fol.301B.
E: Niels Sørensen. B: Johanne Marie 6 mdr. FM: Niels Krag i Sejet.

960 Peder Jensen i Oens. 2.2.1802, fol.302, 314, 315.
Enkemand efter Karen Sørensdatter, efter hvem der ikke er holdt skifte.
Hans A:
1) søster Bodil Jensdatter, død, [var g.m. Jørgen Jensen i Torsted, skifte Bygholm 27.1.1770 lbnr.64]. 2B:
a Jørgen Hansen på Boller
b Jens Jørgensen i Torsted
2) søster Maren Jensdatter i Bjerre, [skifte 20.6.1785 lbnr.668].
Første ægteskab med [Jonas Sørensen, skifte 24.3.1747 lbnr.173] 1B:
a Jens Jonasen i Skjold
Andet ægteskab med [Søren Sørensen Møller]. 6B:
b Søren Sørensen i Bjerre
c Rasmus [Sørensen] Møller i Bjerre
d [Kirsten Sørensdatter, skifte 9.6.1788 lbnr.733], var g.m. Rasmus Juul
e Karen [Sørensdatter] g.m. Hans Jensen i Sønder Bjerre
f Karen Sørensdatter, [skifte 9.7.1791 lbnr.785], var g.m. Rasmus Jørgensen i Oens. 2B: Søren 15, Karen, [fejl for Maren], 12. FM: Søren Jensen sst
g Anne Sørensdatter, død. 2B: Søren Nielsen 9 i Kandrup, Dorthe 6 i Bjerre
3) søster Anne Jensdatter, gift på Lolland
4) halvbror Rasmus Jensen i Tyrsted
5) halvsøster Gertrud Jensdatter g.m. Rasmus Christensen i Staksrode
6) halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Niels Terkildsen i Tyrsted. 1B:
a Anne 20
7) halvsøster Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Maren Andersdatter 22.
Hendes A:
søskendebørn, hvis navne ikke angives ved Jens Pedersen Broch i Hatting og forvalteren på Bygholm.

961 Thomas Jensen i Skjold. 3.2.1802, fol.303, 310.
A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Hans Sørensen i Skjold
2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:
a Jens [Jensen] Bank i Ustrup
b Niels [Jensen] Bank i [Skjold, skifte 9.7.1790 lbnr.765]. 2B: Jens Bank 19, Anne Marie 15. FM: stedfar Hans Olufsen, Anders Jespersen i Skjold.

962 Steffen Nim i Bisholt. 3.3.1802, fol.303B, 306B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Jørgensen i Brund. B: Hans i Bisholt, Kirsten 29. FM: Henrik Jørgensen sst.

963 Karen Rasmusdatter i Nørre Aldum. 13.3.1802, fol.304B.
E: Jens Pedersen.
Første ægteskab med [Niels Jensen, skifte 24.5.1774 lbnr.493]. B: Jens Nielsen, Else Nielsdatter, [skifte 15.6.1791 lbnr.1784], var g.m. Morten Lauridsen i Bjerre Anneksgård. 1B: Laurids 11.
Andet ægteskab med [Jacob Hansen, skifte 22.1.1793 lbnr.806]. B: Maren 26, Anne Kirstine 22, Marie 19, Sofie 18. FM: Rasmus Hansen i Nørre Bjerre, Rasmus Juul i Neder Bjerre.

964 Kirsten Pedersdatter i Neder Bjerre. 15.3.1802, fol.305B.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 3. FM: Søren Rasmussen i Hornsyld.

965 Niels Sørensen i Sejet. 23.4.1802, fol.307, 316.
Enke efter Dorthe Marie Jørgensdatter, skifte 19.1.1802 lbnr.959. B: Johanne Marie 1. FM: Niels Jørgensen i Sejet, farbror Jens Sørensen i Møballe.

966 Anne Marie Terkildsdatter i Nørre Bjerre. 24.5.1802, fol.308.
E: Anders Nielsen. B: Karen 12, Anne 3. FM: Niels Jørgensen i Spettrup, Niels Jensen i Gram.

967 Jørgen Hansen i Sønderby. 25.5.1802, fol.308B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Vendelbo i Sønderby. B: Hans 12. FM: Henrik Rasmussen i Østrup. Første ægteskab med Anne Marie Iversdatter, skifte 22.7.1788 lbnr.737. B: Kirsten 20, Maren 17. FM: morbror Jens Iversen i Sønderby.

968 Karen Sørensdatter i Sønder Bjerre. 31.5.1802, fol.311.
E: Hans Lauridsen. A: søster Kirsten Sørensdatter 14. FM: morbror Christen Poulsen i Nørre Bjerre, halvbror Mads Sørensen 6. FM: far Søren Madsen i Neder Bjerre. (Sml. lbnr.951).

969 Maren Rasmusdatter i Sejet. 26.6.1802, fol.312, 318.
E: Christen Pedersen, ladefoged. A:
1) bror Peder Rasmussen, død, [var g.m. Margrethe Sørensdatter Hald, skifte 10.5.1800 lbnr.939]. 4B: Anne, Maren, Kirsten, Christiane. FM: Jens Sørensen Hald i Sejet
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Christoffer Jørgensen
3) søster Sidsel Rasmusdatter, [skifte 15.3.1797 lbnr.874].
Første ægteskab med [Søren Sørensen]. 2B:
a Maren Sørensdatter g.m. Terkild Andersen i Sejet
b Anne Sørensdatter g.m. Gudmand Pedersen, murermester i Horsens
c Søren Sørensen 30 på Boller
Andet ægteskab med Peder [Christensen] Snedker i Sejet. 4B:
d Jørgen Pedersen 25 i Sejet
e Kirsten Pedersdatter 12 i Glud
f Bodil Pedersdatter 9
g Anne Kirstine Pedersdatter 5.

970 Hans Møller i Bjerre. 28.6.1802, fol.313, 318B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 11.10.1777 lbnr.533]. B: Jacob Hansen i Nørre Aldum, [skifte 22.1.1793 lbnr.806]. 4B: Maren, Kirstine, Marie, Sofie. FM: stedfar Jens Pedersen sst. (Sml. lbnr.963), Søren Hansen i Ørridslev i Kattrup sogn, Rasmus Hansen i Nørre Bjerre, Mikkel Hansen i Sønder Bjerre, Kirsten Hansdatter, enke efter Thomas Jensen i Nørre Bjerre. LV: Jørgen Lauridsen sst.

971 Kirsten Hansdatter i Oens. 7.7.1802, fol.313B.
E: Jørgen Olufsen. A:
1) bror Christen Grand i Oens
2) søster Maren Hansdatter i Hatting, [skifte Bygholm 29.3.1792 lbnr.300]. 1B:
a Bodil Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen i Hatting
3) søster Bodil Hansdatter, død, [var g.m. Jens Pedersen] i Bottrup. 4B:
a Peder Jensen 46 i København
b Søren Jensen 42 i Århus
c Christen Jensen 40 i København
d Anne Cathrine Jensdatter g.m. Enevold Nielsen i Ølsted.

972 Hans Jensen i Sejet. 11.8.1802, fol.314B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen. A: bror Jørgen Jensen i Sejet, søster Maren Jensdatter, død. 1B: Anders Lauridsen i Sejet.

973 Johanne Marie Nielsdatter, et barn i Sejet. 23.10.1802, fol.317.
Arvinger på fars side:
far Niels Sørensen i Sejet, skifte 23.4.1802 lbnr.965].
1) farbror Jens Sørensen i Møballe i Kattrup sogn
2 farbror Hans Sørensen i Horsens
3) faster Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Jensen, bødker i Gjedved
4) faster Karen Sørensdatter g.m. Jochum Nielsen, smed i Horsens
5) faster Barbara Sørensdatter i Horsens.
Arvinger på mors side:
1) morfar Jørgen Mortensen Krag i Sejet g.m. mormor Birgitte Nielsdatter.

974 Rasmus Frederiksen i Staksrode. 15.11.1802, fol.319.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Terkild på Korsbækhoved. B: Maren 20, Frederik 13, Jørgen 7. FM: Mikkel Frederiksen i Staksrode.

975 Testamente i Stourup. 16.10.1802, fol.320B.
Testemente for Jørgen Rasmussen og hustru Anne Cathrine Nielsdatter i Stourup i Skjold sogn af 16.10.1802. Hendes første ægteskab med [Niels Jørgensen, skifte 14.6.1773 lbnr.490]. B: Jørgen, Karen Marie g.m. Christen Nielsen.

976 Inger Marie Hansdatter i [Stenderup]. 24.1.1803, fol.321B.
E: Søren [Nielsen] Stovnbjerg. B: Oluf 22. FM: Sr. Nøhring i Stenderup. Første ægteskab med Oluf Rasmussen, [skifte 17.6.1778 lbnr.568]. B: Sidsel Johanne g.m. Hans Mikkelsen i Oens, Hans 35 sst, Maren g.m. Christen Poulsen i Nørre Bjerre.

977 Anders Jensen i Tyrsted. 9.2.1803, fol.322B.
E: Maren Christensdatter. LV: far Christen Grand i Oens. B: Jens 13, Christen 12, Karen Marie 10, Jørgen 7, Niels 4½, Maren 1. FM: Vogn Nielsen i Tyrsted, Hans Christensen i Oens.

978 Anne Kirstine Rasmusdatter i Brå Mølle. 18.3.1803, fol.324.
E: Jens Møller. Første ægteskab med Mikkel Olufsen, [skifte 24.8.1790 lbnr.768]. B: Karen g.m. Anders Skrædder på Stenderup Mark, Anne Marie g.m. Hans Christensen i Brå, Else Marie 17, Anne 13. FM: morbror Hans Rasmussen i Sønder Bjerre.

979 Birthe Andersdatter i Tyrsted. 26.3.1803, fol.325, 328.
E: Søren Jørgensen. Jørgen 3½, Hans 2, Anne 3 uger. FM: Hans Broch på Strandkær.

980 Søren Bødker i Skjold. 1.4.1803, fol.326.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Andersen i Lindved. B: Peder 27, Anders 18, Sidsel Cathrine g.m. Jens Thomsen i Nørby, Karen Marie 23, Anne Marie 21. FM: Laurids Lauridsen i Sejet.

981 Anne Jensdatter i Sejet. 1.4.1803, fol.326B.
E: Laurids Christensen. B: Jørgen 11, Anders 9, Anne Cathrine 7, Christen 6, Jens 3. FM: Anders Nielsen i Rodkær.

982 Ingeborg Sørensdatter i Klejs. 30.4.1803, fol.327B, 331.
E: Jens Vendelbo. B: Maren 4, Søren 2, Jens 9 uger. FM: Rasmus Sørensen i Bouering?.

983 Christoffer Staalesen i Hornum. 24.6.1803, fol.329.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Mads Gesager i Hornum. B: Anne Malene g.m. Jacob Jespersen i Hornum, Anne Kirstine 26, Niels 20, Mette Marie 15, Jens 12. FM: Søren Staalesen i Bråskov, Hans Staalesen sst.

984 Niels Jørgensen Krag i Sejet. 14.7.1803, fol.330.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Bødker i Sejet. B: Peder 8. FM: Niels Rasmussen.

985 Kirsten Jørgensdatter i Over Glud. juli 1803, fol.330B.
E: Jørgen Rasmussen. Testamente af 15.2.1782.

986 Anne Marie Nielsdatter i Tyrsted. 14.9.1803, fol.331B.
E: Jørgen Andersen. Af første ægteskab B: Bodil Terkildsdatter g.m. Jørgen Sørensen i Bisholt. Andet ægteskab med [Rasmus Knudsen, skifte 20.9.1799 lbnr.924]. B: Anne 12, Mette Marie 9. FM: Hans Hansen i Tyrsted.

987 Jens Frederiksen i Rand. 17.10.1803, fol.333.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Niels Hansen i Barritskov. B: Oluf 8, Frederik 6, Sidsel Marie 2. FM: farbrødre Niels Frederiksen i Staksrode, Mikkel Frederiksen sst.

988 Niels Jørgensen i Sejet. 14.11.1803, fol.334B.
E: Maren Hansdatter. LV: Oluf Sørensen, der ægter enken. B: Peder 8. FM: Niels Rasmussen i Sejet. Arv i boet til afdødes 2 stedsønner Jesper Pedersen, Jens Pedersen og steddatter, (hvis navn ikke angives).

989 Anders Nielsen i Nørre Bjerre. 24.12.1803, fol.335B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: stedfar Vogn Nielsen i Tyrsted, Søren Pedersen, der ægter enken. B: Anne Marie 6 mdr. FM: Niels Jensen i Gram. Første ægteskab med [Anne Marie Terkildsdatter, skifte 24.5.1802, fol.966]. B: Karen 13, Anne 5, der døde. FM: morbror Niels Terkildsen i Spettrup.

990 Anne Marie Nielsdatter i Stourup. 18.2.1804, fol.337B.
E: Niels Nielsen Brun. B: Jens 26, Niels 22, Karen 20, Marie Cathrine 18, Laurids 13. FM: Niels Lauridsen i Stourup.

991 Hans Knudsen i Nørby. 13.3.1804, fol.338B.
E: Sidsel Marie Eriksdatter. LV: Hans Eriksen på Glud Mark. B: Niels 11, Erik 8, Maren 4. FM: farbror Henrik Knudsen i Overby. Enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen Bank, skifte 2.8.1785 lbnr.678]. B: Peder. Enkens andet ægteskab med [Niels Lauridsen, skifte 20.6.1792 lbnr.796].

992 Søren Jørgensen i Stoubyskov. 14.3.1804, fol.339B, 343.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Stoubyskov på Rosenvold gods. B: Jørgen i Gammelby, Bent, Maren 40, Karen 37, Bodil 35 i København.

993 Iver Pedersen i Stouby. 23.4.1804, fol.340, 345.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Christen Nielsen i Stouby på Boller gods, Søren Jensen i Hostrup, der ægter enken. B: Søren 15, Marianne 12, Niels 9, Maren 6, Karen Marie 2. FM: farbror Søren Pedersen i Stoubyskov.

994 Niels Mikkelsen Siig i Hornumkær. 23.4.1804, fol.340B, 350.
Enkemand efter Anne Christensdatter. A:
1) bror Frands Mikkelsen i Hornum, død. 4B: Mads i Hornum, Mikkel 21, Rasmus 18, Karen Marie 23
2) søster Anne Mikkelsdatter i Barritskov. Enke efter Jørgen Hansen. LV: søn Mikkel Jørgensen på Revsgård Mark. Testamente af 24.1.1789, hvor afdøde boede i Rohden Skov i Stouby sogn på selvejer Christian Kjærs gods, [Rohden gods].

995 Niels Ladefoged i Uth. 25.5.1804, fol.344.
E: Inger Marie Sørensdatter. LV: Poul Jensen i Uth. B: Anne Cathrine 15, Peder Christian 13. FM: Rasmus Nielsen i Uth.

996 Birthe Hansdatter i Tyrsted. 18.6.1804, fol.345B, 347.
Enke efter Svend Jensen, [skifte 9.4.1799 lbnr.914]. B: Hans 26, der fæster gården, Jørgen 22, Niels 20, Anne Cathrine 18, Rasmus 16, Søren 14. FM: farbror Niels Jensen, skovfoged i Drejerhuset, fars søstersøn Hans Jørgensen i Dagnæs.

997 Abelone Sørensdatter i Dagnæs. 23.6.1804, fol.346.
E: Jørgen Andersen. A: bror Laurids Sørensen, død. 2B: Anne Kirstine g.m. Jørgen Pedersen i Sønderby, Maren g.m. Søren Hansen i Østrup, søster Karen Sørensdatter.

998 Knud Jørgensen i Dagnæs. 21.7.1804, fol.348.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Mikkel Hansen i Dagnæs. B: Jørgen 15, Mette Marie 13, Anne 7. FM: farbrødre Jens Jørgensen i Nørre Bjerre, Mikkel Jørgensen i Sønder Bjerre.

999 Maren Jørgensdatter i Uth. 27.7.1804, fol.349.
E: Poul Jensen. B: Henrik 3. FM: Christen Andersen i Uth.

1000 Anne Magdalene Jørgensdatter, ugift, registrering i Lystrup. 30.7.1804, fol.349B.
A: halvbror Jens Jørgen Olufsen 12 i Urlev. Afdøde døde i Torsted, skifte Bygholm gods 15.9.1804 lbnr.429. [Afdødes far var Jørgen Hansen i Lystrup, skifte 31.10.1792 lbnr.803].

1001 Søren Madsen på Neder Bjerre Mark. 27.8.1804, fol.351, 358.
E: Karen Rasmusdatter. LV: stedfar Henrik Lauridsen i Lindved, Niels Christoffersen i Ustrup, der ægter enken. B: Anne Kirstine 2. FM: Peder Krag i Sønder Bjerre. Første ægteskab med [Anne Kirstine Poulsdatter, skifte 20.4.1801 lbnr.951]. B: Mads 8. FM: Christen Poulsen i Nørre Bjerre.

1002 Frederik Christian Ludvig Wieland, forpagter på Boller under grevskabet Frijsenborg. 7.8.1804, fol.352.
E: Lene Marie Elisabeth Møller. LV: herredsfoged Borch på Boller. B: Morten 24, Erhard 21, Jacob 20, Christiane Sofie g.m. Peder Mønster Guldager i Bjerresmølle [i Åle sogn], Elisabeth Sofie. FM: [Jens Riddermann] Schiøth, præst i Vejle, Schytte, forpagter på Frijsendal, Schiøtz, forvalter på Stensballegård.

1003 Anne Hansdatter i Dagnæs. 14.9.1804, fol.357B.
E: Anders Lauridsen. Første ægteskab med [Knud Jørgensen, skifte 21.7.1804 lbnr.998]. B: Jørgen 15, Mette Marie 13, Anne 7. FM: farbror Jens Jørgensen i Nørre Bjerre, morbror Herman Pedersen i Tyrsted.

1004 Jens Christensen Præst i Hornum. 19.11.1804, fol.358B, 385.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Jacob Jespersen i Hornum. B: Karen 29 g.m. Niels Poulsen i Staksrode, Anne 27 g.m. Thomas Jensen i Hornum, Anne Cathrine 24, Christians 22. FM: Jørgen Andersen i Hornum. Desuden nævnes afdødes bror Peder Christensen i Rårup.

1005 Anne Andersdatter i Stoubyskov. 3.12.1804, fol.359B.
E: Anders Sørensen. B: Dorthe Kirstine 3. FM: morfar Hans Broch i Strandkær.

1006 Christian Jørgensen i Klejs. 13.12.1804, fol.360.
A: søskende Jacob Jørgensen 19, Hans Jørgensen 11, Lucie 9. FM: farbror Jens Jørgen Jacobsen i Klejs. Arv efter afdødes søster Lene, skifte 27.11.1799.

1007 Maren Jensdatter i Lystrup. 19.12.1804, fol.361, 364B.
[Enke efter Laurids Olufsen, skifte 20.5.1801 lbnr.952]. B: Hans Lauridsen 35 i Lystrup. Første ægteskab med [Hans Hansen Holst, skifte 19.2.1767 lbnr.443]. B: Maren Hansdatter, rømt. 2B: Maren Jørgensdatter 30, Jens Jørgen Olufsen 10. FM: Henrik Jensen i Lystrup, Anne Marie Hansdatter g.m. Christen Knudsen i Tørring, Johanne Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Trebjerg. 4B: Johanne Marie 16, Maren 13, Hans Christian 9, Laurids 6, Birthe Marie Hansdatter g.m. Niels Iversen i Flemming, Jens Hansen 38 i Lystrup.

1008 Niels Mikkelsen, tjenestekarl i Staksrode. 22.12.1804, fol.362.
A: mor Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Dam, halvsøskende Inger Marie [Mikkelsdatter] g.m. Søren Hjerrild i Staksrode, Mikkel Jensen, Anders Jensen, Anne Cathrine [Jensdatter] 21, Anne Jensdatter 18. [Afdøde var søn af Mikkel Rasmussen, skifte 18.12.1775 lbnr.509].

1009 Gertrud Jensdatter i Staksrode. 31.1.1805, fol.362B.
E: Rasmus Christensen. Af første ægteskab B: Jens Pedersen, Maren Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen i Staksrode, Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Vrigsted. Andet ægteskab med [Søren Nielsen], skifte 9.11.1784 lbnr.661. B: Niels Sørensen, Anne Sørensdatter 24. FM: Jens Nielsen i Hesselund? ved Niels Frederiksen i Staksrode.

1010 Jørgen Nielsen i Stourup. 2.2.1805, fol.363B, 365B, 367, 383B, 395.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Poul Glud til Jensgård, Niels Glud, forpagter på Møgelkær. B: Niels 4, Jørgen 3 mdr. FM: fars søskendebarn Niels Lauridsen i Stourup, Søren Nørgaard i Sønderby, Niels Pedersen sst.

1011 Rasmus Jørgensen, tjenestekarl i Dagnæs. 9.2.1805, fol.365, 371.
A: søskende Jens Jørgensen i Nørre Bjerre, Mikkel Jørgensen i Sønder Bjerre, Knud Jørgensen i Dagnæs, [skifte 21.7.1804 lbnr.998]. B: Jørgen 16, Mette Marie 14, Anne 8. FM: morbror Mikkel Hansen i Dagnæs.

1012 Anne Madsdatter i Kærskovhus.19.4.1805, fol.366.
E: Henrik Jensen, skovfoged. B: Anne 5, Bodil 5. FM: morbror Jørgen Madsen i Eriknauer.

1013 Abel Cathrine Jepsdatter i Tyrsted. 4.5.1805, fol.368, 375B.
E: Christian Hansen, skovfoged, der er rømt. B: Karen 11, Jeppe 10, Ellen Christine 8, Christiane 5. FM: Hans Norring på Boller, Herman Pedersen i Tyrsted.

1014 Birthe Clemensdatter i Skjold. 13.5.1805, fol.369.
E: Anders Jespersen. Første ægteskab med [Jørgen Jensen, skifte 8.3.1774 lbnr.487]. B: Anne, enke efter Jørgen Nielsen i Stourup, [skifte 2.2.1805 lbnr.1010]. LV: Kammerråd Glud til Jensgård. Andet ægteskab med [Peder Jacobsen, skifte 5.4.1788 lbnr.729]. B: Inger g.m. Anders Jørgensen i Rårup, Jørgen, Maren g.m. Jens Nielsen på Glattrup Mark, Anne Marie 21.

1015 Niels Jensen Skrædder i Tyrsted. 15.5.1805, fol.370B, 377B.
Enke efter Maren Nielsdatter. B: Maren g.m. Nikolaj Jensen Wulff, hattemager i Vejle, Anne 21. FM: F[rederik] Winther, gartner på Boller.

1016 Jørgen Rasmussen i Stourup. 31.5.1805, fol.371B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Glud. A:
1) bror Oluf Rasmussen i Bisholt, død, [var g.m. Anne Jørgensdatter]. 10B:
a Hans Olufsen
b Rasmus Olufsen
c Søren Olufsen
d Jørgen Olufsen
e Holger Olufsen
f Jens Olufsen
g Karen Olufsdatter g.m. Anders Rytter i Østrup
h Maren Olufsdatter g.m. Niels Broch i Bisholt
i Anne Cathrine [Olufsdatter]
j Anne Olufsdatter, [skifte 24.6.1788 lbnr.735], var g.m. Peder Jacobsen i Ustrup. 5B: Rasmus, Oluf, Jacob, Jørgen, Anne Marie
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Hans Stougaard i Bisholt
3) søster Lene Rasmusdatter, død. 4B:
a Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Stougaard i Bisholt
b Birthe [Jørgensdatter] g.m. Peder Mortensen i Østrup
c Bodil [Jørgensdatter] g.m. Søren Olufsen i Bisholt
d Anne Cathrine [Jørgensdatter]
4) søster Anne Marie Rasmusdatter, død. 4B:
Første ægteskab med [Knud Pedersen i Bisholt, skifte 14.2.1778 lbnr.543].3B:
a Peder Knudsen
b Maren [Knudsdatter]
c Anne Cathrine [Knudsdatter].
Andet ægteskab med Jørgen [Lauridsen] Bank i Bisholt, [skifte 30.4.1794 lbnr.825]. 1B:
d Knud Jørgensen
5) søster Anne Cathrine Rasmusdatter, død, var g.m. [Jeppe Rasmussen i Bisholt]. 3B:
a Rasmus Jepsen
b Rasmus Jepsen
c Anne Cathrine Jepsdatter, død. 1B: Hans Rasmussen
6) søster Gyde Rasmusdatter, død. 1B:
a Anne Christensdatter.

1017 Samuel Nielsen i Tyrsted. 14.6.1805, fol.373B.
E: Elisabeth Johanne Christensdatter. LV: Thomas Christensen i Hatting. B: Niels 11, Anne Marie 9, Anne 2. FM: farbror Hans Nielsen i Torrild i Hads herred.

1018 Karen Jensdatter i Skjold. 26.6.1805, fol.374B, 384B.
E: Henrik Lauridsen, smed. B: Anne Margrethe Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen på Stenderup Mark, Dorthe Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Skrædder i Sønder Bjerre.

1019 Maren Hansdatter, 16 år gammel i Stouby. 26.6.1805, fol.375.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen på stedet, bror Anders Hansen 15. FM: farbror Søren Hansen i Rohden Skov. Arv efter afdødes far Hans Hansen, [skifte 4.4.1801 lbnr.949].

1020 Niels Rasmussen i Sejet. 26.8.1805, fol.376.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Bødker sst. B: Rasmus 23, Anne Cathrine 17, Jens 16, Sidsel 14, Inger 10, Niels 6. FM: Laurids Lauridsen sst.

1021 Kirsten Christoffersdatter i Nørre Aldum. 14.10.1805, fol.378.
E: Anders Mikkelsen. A: søskende Rasmus Christoffersen i Holsten, Karen Christoffersdatter, enke efter Oluf Jensen i Ørum, Elisabeth Christoffersdatter , enke efter Jens Sørensen i Øster Snede, Karen Marie Christoffersdatter g.m. Niels Krag i Skjold ved Niels Lauridsen i Torsted, Anne Marie Christoffersdatter, død. 5B: Niels Lauridsen, Peder Lauridsen, Øllegaard Lauridsdatter 30, Mette Lauridsdatter 29, Sidsel Lauridsdatter 26.

1022 Rasmus Hansen i Nørre Bjerre. 15.10.1805, fol.378.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: far Jens Jørgensen i Nørre Bjerre. B: Hans 11, Maren 9, Jens 7, Jacob 4, Johanne Marie 1. FM: Mikkel Hansen i Sønder Bjerre, Rasmus Hansen i Over Glud. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 10.12.1792 lbnr.805]. B: Anne Kirstine 24, Marie 21, Anne Cathrine 17. FM: Mads Christensen i Nørre Bjerre.

1023 Anne Marie Jensdatter i Sejet. 29.10.1805, fol.380B.
E: Jens Sørensen. B: Karen Marie 5, Maren 3, Birthe 6 mdr.

1024 Christen Nielsen i Tyrsted. 6.11.1805, fol.381.
E: Birgitte Kirstine Mathiasdatter. LV: Vogn Nielsen i Tyrsted. A:
1) søster Else Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Dagnæs
2) halvbror Niels Nielsen i Ustrup, død. 4B: Niels, Thomas, Jens 20, Kirsten g.m. Niels Sørensen i Ustrup
3) halvsøster Karen Nielsdatter, [skifte 20.9.1788 lbnr.738], Første ægteskab med [Mogens Rasmussen i Tyrsted, skifte 6.1.1772 lbnr.482]. 1B: Rasmus i Tyrsted
4) halvsøster Birthe Nielsdatter, død. 2B: Niels Sørensen i Ustrup, Birthe Kirstine g.m. Christen Nielsen i Dallerup.

1025 Karen Lauridsdatter på Neder Bjerre Mark. 3.12.1805, fol.382B.
Enke efter [Dines Mikkelsen, skifte 2.2.1795 lbnr.846]. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter i Tyrsted
2) søster Anne Lauridsdatter, [skifte 19.11.1785 lbnr.677], var g.m. [Laurids Jensen i Tyrsted, skifte 11.4.1786 lbnr.692]. 2B: Niels, Anne g.m. Rasmus Mogensen i Tyrsted
3) søster Maren Lauridsdatter i Holland
4) halvbror Peder Bech i Tyrsted.

1026 Jens [Rasmussen] Buch i Uth. 3.2.1806, fol.386, 387B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Uth. B: Niels, Søren, Rasmus 22, Maren 39, Karen 37 g.m. Peder Jacobsen i Ustrup, Mette 31 g.m. Poul Jørgensen i Uth, Mette Cathrine 26, Anne Elisabeth 24.

1027 Peder Knudsen i Nørre Aldum. 6.2.1806, fol.387.
E: Edel Marie Frandsdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Else Marie 7, Knud 2½. FM: Hans Knudsen på Barrit Mark.

1028 Jens Thomsen i Sønderby. 19.3.1806, fol.388.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Jørgensen sst. B: Anne 14, Peder 11, Lene Marie 8, Maren 6. FM: Søren Lauridsen sst. Første ægteskab med [Helvig Dorthe Nielsdatter, skifte 16.4.1789 lbnr.748]. B: Birthe 37, Dorthe Cathrine 36, Karen 34, Anne 27, Niels 24, Kirsten 22.

1029 Anders Bertelsen i Dallerup Skovhus. 26.3.1806, fol.390, 391.
E: Kirsten Brixensdatter. LV: Niels Jensen i Drejerhuset. B: Brixen 13, Dorthe Kirstine 12, Anne 11. FM: Niels Bertelsen i Torsted, Jørgen Mikkelsen i Tyrsted. Første ægteskab B: Anne Cathrine 22. FM: Jørgen Ladefoged i Tyrsted.

1030 Testamente i Nebel. 12.12.1802, fol.392B.
Testamente af 17.11.1802 for Peder Lauridsen og hustru Anne Marie Jensdatter i Nebel.

1031 Karen Lauridsdatter på Bjerre Mark. 21.6.1806, fol.393.
E: Laurids Jensen. B: Karen 16, Jens 13, Birthe 12, Kirsten 9, Laurids 7, Mads 4, Niels 17 uger. FM: bedstefar Morten Lauridsen i Nørre Bjerre.

1032 Anne Nielsdatter i Dallerup. 9.7.1806, fol.394.
E: Søren Mikkelsen. B: Niels, Maren g.m. Rasmus Jensen, der har gården i fæste, Mette Marie 18, Anne g.m. Jens Peder Lerager i Tirsbæk Mølle.

1033 Rasmus Gertsen i Tyrsted. 26.7.1806, fol.397B, 433B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen sst. B: Rasmus 10, Karen 8, Maren 6, Peder 4, Johanne 14 dage. FM: Herman Pedersen sst. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 29.8.1795 lbnr.853]. B: Jens, Kirsten 22. FM: Holst på Boller.

1034 Søren Hansen i Tyrsted. 28.7.1806, fol.398B.
[Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 1.8.1801 lbnr.956]. B: Jørgen 23, Rasmus 17, Mette Cathrine 12. FM: morbror Hans Jørgensen i Dagnæs. [Første ægteskab med Mette Sørensdatter, skifte 5.5.1780 lbnr.588]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Pedersen i Dallerup, Jens, Karen g.m. Hans Svendsen i Tyrsted.

1035 Birthe Andersdatter i Sønder Aldum. 29.7.1806, fol.399B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 12. FM: morbror Jens Andersen i Bråskov.

1036 Anne Cathrine Nielsdatter i Stouby. 30.7.1806, fol.400.
E: Jørgen Sørensen. B: Kirsten 15, Søren 13, Niels 11, Jørgen 8, Johanne 4, Mikkel 3 mdr. FM: morfar Niels Christoffersen i Belle.

1037 Inger Marie Mikkelsdatter i Uth. 4.10.1806, fol.401B.
A: søskende Hans Mikkelsen, død. 2B: Mikkel 9, Jens 7. FM: Rasmus Nielsen i Uth, Anne Mikkelsdatter 36, Bodil Mikkelsdatter g.m. Hans Ustrup i Dagnæs, Karen Mikkelsdatter 26, Anne Margrethe Mikkelsdatter 24.

1038 Karen Sørensdatter i Sønderby. 19.12.1806, fol.402B.
E: Hans Jørgensen. B: Anne Kirstine 18, Sidsel Marie 14, Anne Cathrine 11, Anne Marie 7. FM: morbror Mads Sørensen i Hornsyld. Første ægteskab med [Niels Sørensen Borre, skifte 10.3.1786 lbnr.703]. B: Søren 22, Niels 20.

1039 Jens Sørensen i Ustrup. 23.12.1806, fol.404B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Rasmus Holgersen sst. B: Anne Marie 7. FM: Peder Jacobsen sst.

1040 Margrethe Sørensdatter i Uth. 18.4.1807, fol.405B.
Enke efter Christoffer Due. B: Jørgen, Søren, Jens 24. FM: Poul Jensen sst.

1041 Niels Pedersen, ugift i Sejet. 16.6.1807, fol.406.
A: farbrødre Mathias Lauridsen i Hatting, Markus Lauridsen i Sejet, Hans Lauridsen sst, Jens Lauridsen på Boller, faster Karen Lauridsdatter g.m. Hans Eskildsen i Grostenborg i Vesteregnen . Disse arver alligevel ikke, da afdødes farfar er i live, (navn angives ikke).

1042 Anne Marie Mikkelsdatter i Stourup. 1.7.1807, fol.406.
E: Laurids Nielsen. B: Mikkel 13, Karen Marie 9, Niels 6, Sidsel Marie 3. FM: bedstefar Niels Lauridsen sst.

1043 Søren Knudsen i Brund. 18.7.1807, fol.407B.
E: Karen Bentsdatter. LV: Hans Jørgensen i Dagnæs. B: Maren 28 g.m. Jeppe Mikkelsen i Purup i [Øst]birk sogn, Knud 26, Karen 23, Jørgen 19, Søren 14, Sidsel Marie 9. FM: Jens Jørgensen i Dagnæs.

1044 Kirsten Madsdatter i Sønder Bjerre. 17.8.1807, fol.409.
E: Peder Krag. B: Mads 21, Morten 19, Niels 14, Søren 11, Maren 10, Karen Marie 7.

1045 Abelone Iversdatter i Neder Bjerre. 17.8.1807, fol.410.
E: Niels Nielsen Pors. B: Ingeborg 22, Karen 19, Niels 16. FM: født værge Jørgen Jacobsen i Neder Bjerre.

1046 Birthe Rasmusdatter i Bisholt. 9.10.1807, fol.410B.
E: Hans Steffensen. B: Steffen 7 uger. FM: Hans Nielsen Broch i Vester Bisholt.

1047 Mette Jørgensdatter i Staksrode. 22.10.1807, fol.411B.
E: Jens Jensen. Første ægteskab med [Rasmus Frederiksen, skifte 15.11.1802 lbnr.974]. B: Maren g.m. Rasmus Christensen sst, Frederik 17, Jørgen 11. FM: Mikkel Frederiksen i Staksrode.

1048 Anne Marie Olufsdatter i Østrup. 10.3.1808, fol.412B, 413.
E: Hans Nielsen. A: bror Rasmus Olufsen i Overby, halvsøster Maren, død. 1B: Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Sønderby, halvsøster Mette [Olufsdatter, var g.m. Peder Nielsen Klejs i Vester Bisholt, skifte 5.3.1781 lbnr.605]. 2B: Else Cathrine g.m. Niels Sørensen i Glud, Maren, aftægtskone på Alrø. LV: Søren Jørgensen i Over Glud.

1049 Anne Kirstine Bertelsdatter i Østrup. 21.3.1808, fol.412B.
E: Anders Falster. A: bror Bertel Østrup, spækhøker i København, halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Terkild Madsen fra Stenvad i Sønderby.

1050 Christen Pedersen i Sejet. 23.3.1808. fol.413B, 417B, næste protokol fol.28.
A:
1) bror Jens Pedersen i Over Glud på Boller gods, død. 5B:
a Jørgen Jensen, vanvittig, i Glud
b Søren Jensen, billedhugger i Ålborg
c Jens [Jensen] i Ejer i Ovsted sogn
d Maren [Jensdatter] g.m. Niels Rasmussen i Glud på Boller gods
e Birthe [Jensdatter] g.m. Rasmus Jacobsen i Glud på Jensgård gods
2) bror Jørgen Pedersen i Hagsholm på Frijsenborg gods
3) bror Søren Pedersen, død. 4B:
a Peder 38
b Jens 32
c Niels 30 i Hagsholm
d Kirsten g.m. Jens Eriksen i Skjød
4) bror Laurids Pedersen i Skjoldelev på Frijsenborg gods
5) søster Dorthe Pedersdatter i Rand på Boller gods, død. 5B:
a Terkild Andersen i Sejet på Boller gods
b Søren Jensen i Kalsgård [i Glud sogn] på Jensgård gods
c Jens Andersen i Hornum, [skifte 29.8.1795 lbnr.854]. 5B: Maren, uvist hvor, Anders 30 i kongens tjeneste, Karen i Urlev eller i Hedensted, Christen 24 i kongens tjeneste, Margrethe, uvist hvor
d Maren Jensdatter, [skifte Horsens 7.10.1777 lbnr.1581, var g.m. Anders Jensen, pottemager, skifte Horsens 17.11.1800 lbnr.2050]. 3B: Anne Marie , vanvittig, i Horsens, Maren g.m. Søren Mikkelsen, pottemager i Horsens, Laurids, pottemager i Horsens, [skifte Horsens 1.4.1800 lbnr.2041]. 1B: [Maren]
e Mette Marie [Andersdatter] g.m. Hans Thomsen på Staksrode Mark
6) søster Else Pedersdatter i Horsens, [skifte Horsens 9.12.1780 lbnr.1639, var g.m. Rasmus Lech, gørtler]. 6B:
a Cathrine Marie g.m. en snedker i København
b Kirsten g.m. Peder Snedker i Sejet
c Bodil g.m. en bager i København
d Peder Rasmussen i Enner på Bygholm gods
e Marie Cathrine, der ægter Søren Kattrup i Horsens
f Karen g.m. en tømrer i Flensborg
7) søster Anne Pedersdatter i Holland.

1051 Maren Lauridsdatter i Bjerrelide. 11.4.1808, fol.416.
E: Rasmus Madsen. B: Mads 10, Else Marie 6. FM: Laurids Jensen på Bjerre Mark.

1052 Karen Jørgensdatter i Nørby. 19.4.1808, fol.416B.
E: Jens Christoffersen. B: Anne Marie 21, Rasmus 17. Første ægteskab med [Rasmus Hansen, skifte 27.7.1785 lbnr.671]. B: Abelone g.m. Søren Nørgaard i Sønderby, Karen 25. FM: Rasmus Jørgensen i Nørby.

1053 Laurids Andersen i Skjold. 16.6.1808, fol.417B, 422B.
E: Lene Kirstine Jensdatter. LV: [Dines] Sommerfeldt, præst i Skjold. B: Jens 17, Karen 16, Anne 11, Peder 2. FM: farbror Anders Andersen i Nebel. Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter], skifte 17.4.1790 lbnr.763. B: Anders, Rasmus.

1054 Marie Jensdatter i Staksrode. 21.6.1806, fol.419B.
E: Niels Andersen. B: Jens, Søren 17, Niels 14, Morten 8, Hans 6. FM: bedstefar Jens Sørensen Hjerrild.

1055 Jørgen Christensen, udflyttet fra Neder Bjerre. 24.6.1808, fol.420B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Niels Glud, forpagter på Møgelkær. A: søskende Jens Christensen i Nørre Bjerre, Mads Christensen, Anne Marie i København, død, skal have en datter, Karen i København, Anne Kirstine g.m. Hans Nielsen i Nørre Bjerre.

1056 Anne Cathrine Nielsdatter i Stourup. 6.9.1808, fol.421.
Enke efter Jørgen Rasmussen, [skifte 31.5.1805 lbnr.1016]. Første ægteskab med [Niels Jørgensen, skifte 14.6.1773 lbnr.490]. B: Jørgen Nielsen, [skifte 2.2.1805 lbnr.1010]. 2B: Niels 7, Jørgen 4. 3FM: stedfar Niels Christiansen i Stourup, Niels Lauridsen sst, Søren Nørgaard i Sønderby, Karen Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Stourup.

1057 Melchior Sørensen i Stourup. 19.9.1808, fol.423B, 426.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Anne Kirstine 10, Peder 8. FM: Niels Lauridsen sst. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 2.8.1796 lbnr.868]. B: Lene Marie 19.

1058 Anne Rasmusdatter i Nørre Bjerre. 24.9.1808, fol.424.
E: Jørgen Jensen. B: Maren 9, Anne Cathrine 6, Karen 3, Jens 1½, Johanne Marie 1 md. FM: Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre.

1059 Niels Nielsen Brun i Stourup. 17.10.1808, fol.425.
E: Ellen Nielsdatter. LV: [Dines] Sommerfeldt, præst i Skjold. B: Jørgen 1½. Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter, skifte 18.2.1804 lbnr.990]. B: Jens, Niels i Skanderborg, Karen 18, Laurids 16, Marie Kirstine 16.

1060 Lene Madsdatter i Oens. 22.10.1808, fol.426B.
E: Hans Grand. B: Anne Cathrine 5, Mads 11 uger. FM: morbror Jens Madsen i Stidslund i Kattrup sogn.

1061 Lene Marie Elisabeth Møller på Boller. 26.10.1808, fol.427B, næste protokol fol.1B, 10, 18B, 25.
Enke efter [Frederik Christian Ludvig] Wielandt, forpagter på Boller, [skifte 7.8.1804 lbnr.1002]. B: Morten Wielandt til Vellinggård, Erhard Wielandt til Pederslyst, Jacob Wieland på Boller, Christine Sofie Wielandt g.m. Peder Mønster Guldager til Borupgård, Elisabeth Sofie Wielandt, der ægter købmand Laue i Horsens. FM: Hans Peder Skytte, forvalter på Stensballegård.

1062 Laurids Jensen og hustru Anne Lauridsdatter i Ørnsvig. 29.10.1808, fol.429.
Hans A:
1) bror Oluf Jensen i Barrit
2) bror Jørgen Jensen i Barrit
3) søster Anne Jensdatter g.m. Anders Skrædder i Barrit.
Hendes A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. rådmand Tolstrup til Andreas Ro
2) halvbror Laurids Andersen [i Skjold, skifte 16.6.1808 lbnr.1053]. 6B: Anders, Rasmus, Jens 17, Karen 15, Anne 10, Peder 8
3) halvbror Anders Andersen i Nebel
4) halvbror Thomas Lauridsen i Rårup, død. 2B:
a Laurids Thomsen i Rårup
b Mette Thomasdatter g.m. Peder Andersen, drejer i Over Barrit.

1063 Anne Marie Rasmusdatter i Ravnholt. 4.11.1808, fol.430B.
E: Niels Sørensen. B: Søren 8 uger. FM: morbror Jørgen Rasmussen i Rårup.

1064 Else Sørensdatter i Dagnæs. 5.11.1808, fol.431B, næste protokol fol.22B.
Enke efter [Hans Mikkelsen, skifte 3.8.1793 lbnr.815]. B: Mikkel Hansen i Dagnæs, Anne Hansdatter, [skifte 14.9.1804 lbnr.1003], var g.m. Anders Lauridsen. Første ægteskab med [Knud Jørgensen, skifte 21.7.1804 lbnr.998]. B: Jørgen 18, Mette Marie 17, Anne 11, Karen Hansdatter g.m. Herman Pedersen i Tyrsted.

1065 Anne Nielsdatter i Neder Bjerre. 9.11.1808, fol.432B.
E: Niels Jørgensen. B: Karen Marie 9, Jørgen 4. FM: morbror Søren Nielsen i Nørre Bjerre.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1808 - 1821
G 366 - 153


1066 Anne Jespersdatter i Rårup. 3.12.1808, fol.9, 13.
E: Rasmus Sørensen. B: Anne 23, Jesper 17, Mette Marie 14, Ellen Marie 6. FM: Jørgen Rasmussen i Rårup, morbror Laurids Jespersen, bødker i Horsens.

1067 Niels Jørgensen i Neder Bjerre. 16.1.1809, fol.14.
E: Marie Pedersdatter. LV: Poul Jensen i Uth. B: Karen Marie 9, Jørgen 4. FM: farbror Knud Jørgensen i Neder Bjerre, morbror Søren Nielsen i Nørre Bjerre.

1068 Hans Sørensen Dagnæs i Tyrsted. 17.1.1809, fol.15.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen i Drejerhuset. B: Søren Hansen 20, Karen Hansdatter, [skifte 22.6.1801 lbnr.954, var g.m. Søren Andersen]. 1B: Hans 7, Anne Kirstine Hansdatter g.m. Søren Andersen i Sønder Bjerre, Kirsten Hansdatter 7, Karen Hansdatter 3, Anne Hansdatter 1. FM: Søren Andersen i Bjerre.

1069 Jens Andersen i Ustrup. 8.2.1809, fol.16B, 37.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jørgen Christoffersen sst, Knud Mikkelsen i Bjerre. B: Sidsel Kirstine 6 mdr den 16.9.1809. FM: Peder Jacobsen i Ustrup.

1070 Anne Kirstine Eskildsdatter i Staksrode. 18.2.1809, fol.17.
E: Jens Hjerrild. B: Søren, Maren 38, Kirsten 32, vanvittig, Maren 24, Marie, død, var g.m. Niels Andersen. 5B: Jens 20, Søren 17, Niels 14, Morten 9, Hans 7. FM: Niels Frederiksen i Staksrode, Mikkel Frederiksen sst.

1071 Karen Hansdatter i Dagnæs. 6.5.1809, fol.19B, 36.
Enke efter [Jørgen Sørensen, skifte 6.6.1795 lbnr.851]. B: Søren Jørgensen, død. 1B: Jørgen i Ostindien, Hans Jørgensen i Dagnæs, Niels Jørgensen sst, Anne Jørgensdatter, [skifte 1.8.1801 lbnr.956, var g.m. Søren Hansen i Tyrsted, skifte 28.7.1806 lbnr.1034]. 3B: Jørgen i Tyrsted, i kongens tjeneste, Rasmus, Mette Cathrine 15, Jens Jørgensen i Dagnæs, Karen Jørgensdatter g.m. Mathias Jensen sst.

1072 Jens Thomsen i Nørby. 9.5.1809, fol.20B.
E: Sidsel Cathrine Sørensdatter. LV: Jacob Poulsen i Nørby. B: Søren 10. FM: farbror Peder Thomsen i Glud.

1073 Jørgen Sørensen i Stouby. 10.5.1809, fol.21.
E: Anne Andersdatter. LV: stedfar Niels Sørensen i Grund. B: Anders 1 md. FM: Jørgen Hjerrild i Stouby. Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 30.7.1806 lbnr.1036]. B: Kirsten 17, Søren 15, Niels 12, Jørgen 11, Johanne 7. FM: bedstefar Niels Christoffersen i Belle.

1074 Rasmus Pedersen og hustru Kirsten Mikkelsdatter i Dagnæs. 12.6.1809, fol.23, 36B.
B: Peder, Jens, Karen g.m. Jens Jensen Broch på Stenderup Mark, Anne g.m. Jørgen Fogh i Gedved, Else 24, vanfør. FM: Mikkel Hansen i Dagnæs.

1075 [Christine Elisabeth Hansdatter Saaby], der lever i Skjold. 29.6.1809, fol.23B, 52.
Enke efter Verner Meyer, præst i Skjold. LV: Christian Plesner, præst i Glud. B: Hans Erik Saaby Meyer, degn i Lyngå og Skjød, Christian Carl Meyer, præst i Flade og Sønder Dråby, Øllegaard Meyer, Johanne Margrethe Meyer g.m. Laurids Jensen på stedet, Maren Meyer g.m. [Johan Henrik] Pedersen i Svejstrup, præst i [Dover og Veng], Susanne Meyer, Erhardine Christine Meyer.

1076 Peder Jensen i Dallerup. 17.7.1809, fol.29.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Mikkel Nielsen i Glud. B: Jens i Dallerup, Peder i Tyrsted, Hans i Dallerup, Søren sst, Bodil g.m. Mikkel Nielsen i Glud, Anne Kirstine g.m. Jens Mortensen i Hornsyld, Kirsten g.m. Morten Pedersen i Klejs.

1077 Jonas Jonasen i Rårup. 18.7.1809, fol.29B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Niels Krag i Rårup. B. Anne Marie 18, Peder Houmann Jonasen 12, Mette Marie 11, Mikkel 9, Karen Marie 6, Maren 3½. FM: fars halvbror Laurids Thomsen i Rårup.

1078 Karen Andersdatter i Dagnæs. 25.7.1809, fol.30B.
E: Gregers Nielsen. Testamente af 30.4.1795.

1079 Jørgen Rasmussen i Over Glud. 1.8.1809, fol.31, 38, 42, 54, 56.
E: Maren Hansdatter. LV: søn Niels Rasmussen, forpagter Glud på Møgelkær.
Testamente af 15.2.1782.
Hans A:
0) far [Rasmus Ibsen i Østrup i Glud sogn, død 17.3.1738 og Maren Jørgensdatter]
1) søskendebarn Bertel Bertelsen i København
2) søskendebarn Jeppe Sørensen [i Østrup], død. 4B:
a Søren Jepsen i Østrup
b Jens Jepsen i Østrup
c Maren Jepsdatter [i Lystrup, skifte 13.6.1788 lbnr.734, var g.m. Hans Nielsen]. 1B: Jeppe i Lystrup
d Maren Marie, død. 1B: Dorthe Cathrine g.m. Peder Sørensen i Nebel
3) søskendebarn Niels Sørensen i Skævlund Mølle, død. 4B:
a Christoffer Nielsen på Fyn
b Søren på Julianebjerg
c Jens i Sønder Aldum
d Anne g.m. Mads Møller i Boller Nedermølle
4) søskendebarn Niels Sørensen i København, død. 3B: (navne angives ikke)
5) søskendebarn Anne Sørensdatter, død. 4B:
a Jens Nielsen, død. 1B: Karen g.m. Christen Snedker i Østrup
b Søren Nielsen, død. 1B: Niels 14 i Rårup
c Karen Marie [Nielsdatter, skifte 30.9.1785 lbnr.675, var g.m. Niels Lauridsen i Stourup]. 2B: Niels i Stourup, Jørgen sst.
d Maren Olufsdatter g.m Niels Lauridsen i Stourup
6) søskendebarn Maren Sørensdatter [se kommentar herunder], død. 3B:
a Thøger Hansen i Nørre Bjerre
b Mette Hansdatter, død. 1B: Søren Sørensen, død. 1B: Søren 9 i Åstrup
c en datter i Klakring, død. 2B: Jens Nielsen i Klakring, Birthe Nielsdatter, enke efter Tønne Sørensen i Klakring
7) søskendebarn Jeppe [Jørgensen] Bech i Nørby, [skifte 19.3.1800 lbnr.933]. 3B:
a Jørgen Jepsen i Skjold
b Søren Just i Nørby
c Karen Jepsdatter 17 i Nørby
8) søskendebarn Rasmus Jørgensen i Nørby
9) søskendebarn Jens Jørgensen i Sønderby
10) søskendebarn Maren Jørgensdatter g.m. Thomas Andreasen i Nørby
11) søskendebarn Karen Jørgensdatter, [skifte 19.4.1808 lbnr.1052]
[Første ægteskab med Rasmus Hansen, skifte 27.7.1785 lbnr.671]. 2B:
a Abelone Rasmusdatter g.m. Søren Nørgaard i Sønderby
b Karen g.m. Niels Poulsen i Nørby
[Andet ægteskab med Jens Christoffersen]. 2B:
c Anne Marie Jensdatter 20
d Rasmus Jensen 18 i Nørby
12) søskendebarn Anne Jørgensdatter g.m. Peder Thomsen i Nørby
13) søskendebarn Birthe Jørgensdatter g.m. Peder Madsen i Stenvad
14) søskendebarn Jeppe Nielsen, [i Nørby, skifte 13.6.1786 lbnr.689]. 1B:
a Niels Jepsen
15) søskendebarn Jørgen Rasmussen i Sønderby
16) søskendebarn Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Sønderby (nr.15)
17) Peder Rasmussen i København
18) søskendebarn Kirsten Rasmusdatter g.m. Terkild Christensen i Hyrup
19) søskendebarn Kirsten Rasmusdatter, [skifte 2.8.1796 lbnr.868, var g.m. Melchior Sørensen i Stourup (23)]. 1B:
a Lene Marie Melchiorsdatter
20) søskendebarn Anne Kirstine Rasmusdatter, død. 6B:
a Niels Hansen i Rårup
b Rasmus i Gramrode
c Kirsten Hansdatter g.m. Jens Christensen i Østrup
d Abelone Hansdatter g.m. Jens Møller, murermester i Vejle
e Anne Hansdatter g.m. Rasmus Jacobsen i Østrup
f Maren Hansdatter, død. 2B: Mette Kirstine Nielsdatter 18 i Glud, Hans Nielsen 11 i Østrup
21) søskendebarn Schultze Sørensdatter g.m. Rasmus Antonsen i Glud
22) søskendebarn Karen Sørensdatter, død, 3B:
a Jens Thomsen på Endelave
b Søren Thomsen i Hammel
c Maren 24 i Sejet
23) søskendebarn Melchior Sørensen i Stourup, [skifte 19.9.1808 lbnr.1057].
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter (19), skifte 2.8.1796 lbnr.868]. 1B
a Lene Marie 20 i Glud
[Andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter]. 2B:
b Anne Kirstine 12 i Sønderby
c Peder Melchiorsen 10 i Åstrup
24) søskendebarn Johanne Pedersdatter, død. 3B:
a Anders Jensen i Sønderby
b Peder Jensen
c Laurids Jensen
25) søskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Peder Kaubeen på Hornsyld Mark
26) søskendebarn Hans Pedersen i Nebsager, død. 2B:
a Peder Hansen på Rosenvold
b Anne Pedersdatter 19 i Nørre Aldum
27) søskendebarn Jørgen Pedersen i Ravnholt
28) søskendebarn Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Pedersen i Ravnholt
29) søskendebarn Anne Kirstine Pedersdatter, død. 3B:
a Jens Nielsen i Eriknauer
b Anders
c Mette Nielsdatter 35 i Lystrup
30) søskendebarn Jørgen Nielsen i Brund, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Ølsted i Brund
31) søskendebarn Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Oluf Jensen i Bisholt
32) søskendebarn Anne Kirstine Nielsdatter, [3.4.1786 lbnr.682].
[Første ægteskab med Rasmus Jensen, skifte 8.6.1762 lbnr.360]. 3B:
a Niels Rasmussen i Skjold
b Maren g.m. Jens Andersen på Vrigsted Mark
c Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Peder Mogensen i Hornum
[Andet ægteskab med Rasmus Lauridsen Bank, skifte 15.11.1777 lbnr.535]. 3B:
d Rasmus i Hedensted
e Laurids, uvist hvor
f Kirsten gift på Vrigsted Mark
33) søskendebarn Jeppe Rasmussen i Bisholt
34) søskendebarn Karen Rasmusdatter, død. 1B:
a Anne Jacobsdatter g.m. Henrik Jørgensen i Bisholt
35) søskendebarn Kirsten Rasmusdatter, død. 1B:
a Jørgen Rasmussen i Sønderby
36) søskendebarn Niels Rasmussen. 3B:
a Rasmus Nielsen [i Glud, skifte 10.2.1789 lbnr.744]. 4B: Niels, Abelone g.m. Christen Ladefoged på Glud Mark, Birthe g.m. Jørgen Andersen i Sønderby, Karen Marie g.m. Jens Sørensen i Tyrsted
b Karen Nielsdatter, enke efter Peder Terkildsen i Skjold
c Sidsel Nielsdatter, død. 5B: Rasmus Jørgensen i Bjerre, Johanne Jørgensdatter på Jensgård, Birgitte i Glud, Karen Marie sst, Inger Marie sst
37) søskendebarn Søren Nielsen, død. 4B:
a Niels Sørensen i Østrup
b Anne 26 i København
c Gertrud Marie 24 i Hatting
d Anne Kirstine Sørensdatter 13
38) søskendebarn Johanne Jensdatter, enke i Glud
39) søskendebarn Rasmus Møller, død. 1B:
a Niels Rasmussen i Bjerre
40) søskendebarn Jørgen Joensen i Østrup
41) søskendebarn Karen Jensdatter, død uden arvinger
42) søskendebarn Maren Jensdatter på Fyn, uvist om i live
43) søskendebarn Jeppe Jensen på Nøttrup Mark, død. B: (Navne angives ikke).
44) søskendebarn Rasmus Jensen i Lindved, død. Uvist om børn.

Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, [skifte juli 1803 lbnr.985]
Hendes A:
1) bror Hans Jørgensen i Østrup
2) bror Niels Jørgensen i Østrup
3) søster Anne Jørgensdatter, død. 5B:
a Jørgen Andersen i Røgind
b Søren Andersen i Nørby
c Niels Andersen, død. B: 2 sønner og 1 datter på Alrø
d Hans Andersen i Glud
e Maren Andersdatter g.m. Vogn Nielsen i Tyrsted
4) søster Karen Jørgensdatter, [skifte 18.2.1782 lbnr.637, var g.m. Poul Andersen i Østrup]. 5B:
a Jørgen Poulsen i Bisholt
b Niels Poulsen i Østrup
c Jens Poulsen i Glud
d Karen Poulsdatter g.m. Rasmus Mortensen i Nørby
e Maren Poulsdatter g.m. Søren Jørgensen i Over Glud
5) søster Stine Jørgensdatter i Horsens, enke.

Gavebrev af 4.7.1804. Heri betænkes bl.a.
1) Vogn Nielsens søn Anders
2) Søren Jørgensens datter Kirsten 10
3) Søren Jørgensens søn Jørgen Rasmussen 13
4) Jørgen Joensen i Østrup
5) steddatteren Birgitte g.m. Jens Jørgensen i Sønderby
6) Karen Marie g.m. Jens Sørensen i Tyrsted
7) Abelone g.m. Christen Ladefoged på Glud Mark.

I skiftet er to personer med navnet Maren Ibsdatter blandet sammen, hvorfor skifteuddraget burde se sådan ud, venligst meddelt af Knud Steen Hansen i Brædstrup:
[faster Maren Ibsdatter født 1687, g.m. Søren Bentsen]. 5B:
2) søskendebarn Jeppe Sørensen [i Østrup]
3) søskendebarn Niels Sørensen i Skævlund Mølle
4) søskendebarn Niels Sørensen i København, død. 3B: (navne angives ikke)
5) søskendebarn Anne Sørensdatter
6) Maren Sørensdatter, [skifte Jensgård 20.11.1742 lbnr.7] g.m. [Niels Jensen Falster]. 3B:
a Birgitte Nielsdatter, enke efter Tønne Sørensen i Klakring
b [Maren Nielsdatter g.m. Jens Olufsen, hjulmand i Klakring]
c Jens Nielsen i Klakring
[faster Maren Ibsdatter, født 1705, g.m. Hans Thøgersen i Sønderby]. 3B:
ny 7) Thøger Hansen i Nørre Bjerre
ny 8) Mette Hansdatter, død. 1B:
a Søren Sørensen, død. 1B: Søren 9 i Åstrup
(Følgende arvingers løbenummer forhøjes med 2).

1080 Niels Sørensen Høgh i Grund. 9.9.1809, fol.34B.
E: Grethe Johansdatter. LV: Terkild Wammen på Revsgårdlund. A: søskende Peder Høgh i Tornshoved, Jens Høgh i Stouby, Terkild Høgh i Stoubyskov.

1081 Mette Iversdatter i Neder Bjerre. 12.9.1809, fol.35B.
E: Jens Christensen Fillerup. B: Knud 29 ved regimentet på Sjælland, Johanne 28, Jens 18. FM: Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre.

1082 Anne Marie Jørgensdatter i Helborg i Glud sogn. 10.11.1809, fol.38B.
E: Rasmus Hansen. B: Jørgen 13, Maren 10, Karen Marie 8, Karen 3. FM: morbror Søren Jørgensen i Over Glud, mosters mand Søren Sørensen Borch på Glud Mark, Hans Sørensen i Øster Bisholt.

1083 Anders Jensen Braa i Bråskov. 22.12.1809, fol.39B, 45, 47, 67, 71.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Niels Glud, forpagter på Møgelkær. B: Marie 12, Christence 8, Bodil Kirstine 4. FM: Jacob Jespersen i Hornum. Desuden nævnes afdødes bror Christoffer Jensen Braa, hvis enke er g.m. Peder Sørensen i Brå.

1084 Hans Jørgensen i Dagnæs. 10.1.1810, fol.42B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Niels Stovnbjerg i Stenderup. B: Jens 11. FM: farbror Jens Jørgensen i Dagnæs. Første ægteskab med [Birgitte Kirstine Jensdatter, skifte 8.2.1796 lbnr.860]. B: Anne 32 g.m. Rasmus Jørgensen i Tyrsted, Jens 28, Karen 26 g.m. Jens Iversen Havrum, Mette 19 g.m. Gregers Nielsen i Dagnæs.

1085 Anne Kirstine Mikkelsdatter i Hornumkær. 21.1.1810, fol.44B, 45B.
E: Tønne Sørensen.
Første ægteskab med [Niels Terkildsen, skifte 14.8.1764 lbnr.387]. B:
1) Terkild Nielsen, død. 1B: Søren 16. FM: morbror Jens Skrædder i Horsens
2) Anne Marie [Nielsdatter], enke efter Christoffer [Staalesen] i Hornum, [skifte 24.6.1803 lbnr.983]. LV: Jacob Jespersen sst.
3) Mette Nielsdatter, [skifte 13.4.1786 lbnr.697], var g.m. Søren Mogensen i Hornum, nu i Belle. 3B: Niels, Mogens Johan, Anne Kirstine.
4) Sara Nielsdatter g.m. Peder Mortensen på Borchsminde Mark
5) Mikkel Nielsen i Ullerup
6) Jens Nielsen i Hornumkær
7) Anne Margrethe [Nielsdatter] g.m. Jens Pedersen i Hornum
8) Christian Nielsen i Råballe
9) Mads Nielsen i Hornumkær
Andet ægteskab med [Hans Christoffersen, skifte 14.7.1772 lbnr.484]. 2B:
10) Maren Hansdatter g.m. Ulrik Pedersen i Gram
11) Bodil Hansdatter g.m. Niels Lauridsen i Bredal.

1086 Johanne Marie Andersdatter i Stourup. 7.3.1810, fol.48.
E: Hans Jacobsen. B: Anne Marie 5½, Jacob 3, Anders 6 mdr. FM: Søren Andersen sst.

1087 Thomas Sørensen i Rårup. 12.3.1810, fol.49, 53, 63, 66B, 82B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Niels Glud, forpagter på Møgelkær, Niels Pedersen i Rårup. B: Anne Marie 16, Thomas 13, Karen 12. FM: morbror Niels Thomsen i Rårup, Anders Andersen i Nebel. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 20.8.1890 lbnr.767. B: Søren, Niels, Anders ved regimentet i København, Maren 24, Jens 20. FM: morbror Jørgen Nielsen i Glattrup.

1088 Karen Lauridsdatter, tjenestepige i Ustrup. 19.3.1810, fol.51.
A: mor Maren Mikkelsdatter, søskende Mikkel Lauridsen, Thomas Lauridsen, Hans Lauridsen, Maren g.m. Jens Pedersen i Eriknauer, Anne g.m. Jens Sørensen i Møballe, Birthe 33, Nette g.m. Jens Bank i Ustrup.

1089 Maren Thomasdatter i Nørby. 12.4.1810, fol.55B.
E: Søren Olufsen. B: Oluf 14, Maren 12, Kirsten 7, Thomas 5. FM: morbror Jens Thomsen i Nørby.

1090 Knud Sørensen, tjenestekarl i Rårup. 9.4.1810, fol.57B, 78B.
A:
1) bror Niels Sørensen, død. 8B: Maren g.m. Holger Olufsen i Skjold, Søren 33, Hans 28, Else, Anne Marie, Anne, Karen Marie, Karen
2) søster Karen Sørensdatter, [skifte 13.3.1781 lbnr.606], var g.m. Anders Andersen i Nebel. 4B: Søren i Stourup, Anders sst, Else 24, Jens i krigstjeneste
3) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Anders Andersen, enkemand efter halvsøsteren (nr.2)
4) halvbror Thomas Sørensen, [skifte 12.3.1810 lbnr.1087].
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 20.8.1890 lbnr.767]. 5B: Søren 36, Niels 34, Anders 32, Maren 26, Jens 25. FM: morbror Jørgen Nielsen i Glattrup.
Andet ægteskab med [Kirsten Thomasdatter]. 3B: Anne Marie 17, Thomas 14, Karen 10. FM: morbror Niels Thomsen i Rårup.

1091 Peder [Christensen] Snedker i Sejet. 9.5.1810, fol.58.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen, smed i Enner. B: Rasmus 12, Christen 10, Laurids 6, Sidsel Cathrine 10 dage. FM: Søren Sørensen i Uth. Første ægteskab med [Sidsel Rasmusdatter, skifte 15.3.1797 lbnr.874]. B: Jørgen i Sejet, Kirsten 20, Anne Kirstine 14.

1092 Oluf Jensen, bødker i Dagnæs. 12.5.1810, fol.59, 62, 91B.
E: Mette Olufsdatter Bank. LV: Mathias Jensen Bech i Dagnæs. Ingen børn. Afdøde kom til byen for 24 år siden fra Randers-egnen.

1093 Anne Kirstine Jensdatter i Sønder Bjerre. 14.5.1810, fol.59, 70B.
E: Niels Andersen. B: Anders 1½. FM: morbror Hans Jensen i Nebsager.

1094 Mikkel Frederiksen i Staksrode. 14.5.1810, fol.60.
E: Karen Olufsdatter. LV: Søren Jensen sst. B: Frederik, Birthe Marie 18. FM: fødte værger Niels Frederiksen i Staksrode, Thomas Frederiksen sst.

1095 Ingeborg Jensdatter i Rårup. 15.5.1810, fol.61, 62.
E: Rasmus Sørensen. A: far Jens Madsen på Hjarnø.

1096 Peder Rasmussen i Rårup. 28.5.1810, fol.62B, 87B.
E: Johanne Marie Jørgensdatter. LV: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Rårup, Laurids Olufsen, der ægter enken. B: Mette Cathrine 12, Rasmus 11, Dorthe Marie 9, Maren 7. FM: bedstefar Anders Jørgensen i Skævlund.

1097 Anders Nielsen og hustru Maren Jensdatter i Rårup. 28.5.1810, fol.64, 83, 88.
B: Niels 13, der er lam, Jens Jørgen 11, der er vanvittig, Hans 9, der er tunghør, Anne Cathrine 3. FM: farbrødre Niels Jørgensen i Nebel, Jens Nielsen i Neder Bjerre, morbror Bertel Jensen på stedet.

1098 Niels Christensen Uth i Tyrsted. 2.6.1810, fol.65B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Hans Sørensen i Urlev. B: Jørgen 17, Niels 14, Christen 11. FM: Niels Pedersen i Dagnæs, farbror Jens Christensen, tjenestekarl i Tyrsted.

1099 Christen Thomsen i Østrup. 18.6.1810, fol.68.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Jacobsen sst. B: Kirsten 12, Anne Kirstine 11, Karen Marie 10, Anne 9, Jens 6, Christine 2. FM: Laurids Nielsen på Hostrup Mark.

1100 Birthe Marie Andersdatter i Sejet. 25.6.1810, fol.69.
E: Jacob Andersen. B: Anders 6, Anders 3, Laurids 1. FM: morbror Jørgen Andersen i Tyrsted.

1101 Anders Christensen i Uth. 25.6.1810, fol.69B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Jacob Andersen i Sejet. B: Anne Kirstine 4. FM: farbror Jens Christensen i Tyrsted, Rasmus Andersen i Uth. Afkald fra afdødes datter g.m. Hans Clausen i Tyrsted.

1102 Rasmus Rasmussen i Staksrode. 20.7.1810, fol.72B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Knud Rasmussen sst. A:
1) søster Sofie Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Stoubyskov. 3B: Johanne 28, Else 27, Rasmus 23
2) søster Mette Rasmusdatter 55. FM: Niels Rasmussen i Staksrode
3) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jørgen Sørensen i Statsrode
4) halvbror Niels Rasmussen i Staksrode
5) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Hans Knudsen i Gramtange.

1103 Rasmus Jensen Møller i Neder Bjerre. 21.7.1810, fol.73B.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: forvalter Møller på Rask. B: Marie 9, Laurids 7, Jens 3. FM: farbror Niels Jensen i Gram. Første ægteskab med [Marie Sørensdatter, skifte 10.2.1800 lbnr.929]. B: Anne Marie 15, Elsebeth 13, Anne 12.

1104 Maren Lauridsdatter i Tyrsted. 15.8.1810, fol.74B.
E: Hans Pedersen, væver. B: Grethe 6. FM: Rasmus Henriksen i Tyrsted.

1105 Anne Hansdatter i Ustrup Skovhus. 25.8.1810, fol.75B, 83B, 89B.
E: Hans Gertsen. Af første ægteskab B: Sidsel Mortensdatter 40, der opholder sig 2 mil på den anden side Haderslev, skilt fra sin i år 1800 rømte mand Søren Holgersen i Ustrup. LV: Jørgen Christoffersen sst.

1106 Karen Sørensdatter i Tyrsted. 27.8.1810, fol.77, 89.
E: Hans Svendsen. B: Svend 5. FM: Jens Sørensen sst.

1107 Birthe Rasmusdatter i Nørre Bjerre. 29.8.1810, fol.77B, 87.
E: Jesper Rasmussen Krag. Af første ægteskab B: Christen Vendelbo i Dallerup, Maren Nielsdatter g.m. Hans Skov i Sønder Bjerre, Mette g.m. Jørgen Jacobsen i Bjerre, Ingeborg Nielsdatter, nu enke efter Jens Gregersen i Ustrup.

1108 Eskild Christensen, ladefoged på Møgelkær. 7.9.1810, fol.79B.
E: Inger Jensdatter. Testamente af 4.6.1810.

1109 Niels Pedersen Borre, tjenestekarl i Bjerre. 15.9.1810, fol.80, 101B, 106.
A: søster Gyde Pedersdatter g.m. Jørgen Maltesen, klejnsmed i Bjerre, bror Jørgen Pedersen Borre i Bjerre, død, var g.m. Christine Thomasdatter. 4B: Peder 12, Thomas 9, Anne 7, Niels 3. FM: beslægtet Vogn Nielsen i Tyrsted, [Anders] Madsen, degn i Bjerre.

1110 Tønne Sørensen i Hornumkær. 29.9.1810, fol.81, 84B, 85, 118.
Testamente af 19.9.1810. A:
1) søstersøn Valdemar Nielsen, ober-jæger ved Sjællandske Jægerkorps 2. bataljon
2) søstersøn Søren Nielsen i Ravnsborg
3) søstersøn Jens Nielsen jæger ved Sjællandske Jægerkorps 2. bataljon
4) søstersøn Iver Nielsen i Hornumkær
5) søsterdatter Maren Nielsdatter g.m. Hans Jørgensen i Vesterby, enkemand efter hendes søster Christiane Nielsdatter. Arv til deres børn
6) søsterdatter Christiane Clausdatter i Hornumkær
7) halvbror Jens Sørensen i Urlev, død. 1B: [Mette Marie Jensdatter] g.m. Preben [Jensen] på Assendrup Mark eller Bredal Mark i [Engum sogn]
8) halvbror Oluf Sørensen i Barrit, død. Arv til børn og børnebørn
9) halvsøster Christiane Sørensdatter g.m. Benjaminsen, degn i Skjold, begge døde. Arv til deres børn og børnebørn.

1111 Peder Olufsen i Brund. 15.11.1810, fol.84B, 100B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: [Dines] Sommerfeldt, præst i Skjold, Mourids Thomsen, der ægter enken. B: Maren 15, Anne 12, Elsebeth 9, Mette 7, Niels 5, Anne Marie Cathrine 4, Else 1½, Karen 13 uger. FM: Terkild Jørgensen i Brund. Desuden nævnes enkens bror Niels Jørgensen.

1112 Karen Hansdatter i Nebel. 30.11.1810, fol.86B, 104.
Enke. B: Johannes Nielsen 47 i Nebel, Jens Nielsen 43 i Rårup, Hans Nielsen 39 i Rårup, Søren Nielsen 33 i Glattrup, Johanne Marie g.m. Niels Lauridsen på Nebel Mark, Mette Cathrine g.m. Niels Mortensen i Glattrup.

1113 Karen Sørensdatter i Lystrup Træden. 13.12.1810, fol.90, 110.
E: Markus Nielsen. B: Karen Marie, der døde. FM: Søren Sørensen i Dagnæs.

1114 Jens Gregersen i Ustrup. 17.12.1810, fol.90B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Christen Nielsen i Dallerup. B: Peder 18, Niels 16, Johanne 14, Jesper 12, Birthe Marie 8, Hans 6. FM: fars morbror Poul Jensen i Uth. Af første ægteskab B: Anne Marie 32, Gregers 30, Karen 28.

1115 Hans Jensen i Nebel. 12.1.1811, fol.92, 110B.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Jens, Anne Marie g.m. Peder Sørensen i Underup, Maren g.m. Hans Jensen, snedker i Hosby i As sogn, Anne 24. FM: Jens Jensen i Nebel.

1116 Mads Lauridsen, møller i Boller Nedermølle. 22.2.1811, fol.92B, 95B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen på Boller. B: Øllegaard Cathrine 12, Niels 10. Første ægteskab med [Cathrine Holst, skifte 22.11.1797 lbnr.887]. B: Elisa[beth] 21, Sidsel Marie 17. FM: Holst på Møgelkær, Hans Peder Holst på Boller.

1117 Deliane Jørgensdatter i Grund. 25.2.1811, fol.93, 97, 102B.
E: Rasmus Nielsen. Første ægteskab med [Søren Jepsen, skifte 4.2.1783 lbnr.633]. B:
1) Ingeborg Sørensdatter, [skifte 19.2.1798 lbnr.893], var g.m. Søren Olufsen i Grund. 5B: Søren sst, Deliane 25, Mette Kirstine 23, Rasmus 21, Anne 18
2) Mette Kirstine Sørensdatter g.m. Jens Winther i Skovmølle ved Palsgård uden for godset
3) Margrethe Sørensdatter g.m. Rasmus Kruse i Horsens
4) Anne Marie Sørensdatter g.m. Jørgen Bechmann i Tyrsted, begge døde. 1B: Anne 24
5) Søren Sørensen i Horsens.

1118 Knud Pedersen i Dagnæs. 2.3.1811, fol.94B.
E: Abelone Madsdatter. LV: Mathias Jensen sst. B: Sidsel 16. FM: morbror Rasmus Madsen i Torsted på Bygholm gods.

1119 Hans Nielsen Lunk, ugift i Sønder Bjerre. 18.3.1811, fol.95, 102B, 124B.
A: søskende Jens Nielsen i Hatting ved søn Jens Jensen sst, Karen Nielsdatter g.m. Niels [Navn mangler] i Lund i Tamdrup sogn, Anne Nielsdatter i Hvirring sogn.

1120 Søren Nielsen i Nørre Bjerre. 10.4.1811, fol.98B, 104B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Jensen i Bjerre, Knud Jørgensen, der ægter enken. B: Kirsten 19, Niels 12. FM: Jens Brixen i Neder Bjerre.

1121 Helene Hultenberg i Uth. 10.4.1811, fol.99B, 146B.
E: Oluf Mundter. Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Sverige.

1122 Kirsten Olufsdatter i Ustrup. 7.6.1811, fol.100, 141.
E: Jens Jørgensen Ustrup. B: Christen Jensen Lund i Korning. Af første ægteskab B: Karen Christensdatter 43 i Kragsbjerg i Rårup sogn, der døde.

1123 Maren Pedersdatter i Stouby. 22.8.1811, fol.103, 109.
E: Christen Nielsen. Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 4.4.1801 lbnr.949]. B: Anders 22. FM: morbror Jens Pedersen i Nørre Aldum, F[rederik] Lind, skovrider.

1124 Frands [Navn kendes ikke], skærsliber der døde i Tyrsted. 13.9.1811, fol.104B.
Arvinger kendes ikke.

1125 Elsebeth Rasmusdatter i Bjerre Mølle. 23.10.1811, fol.107, 145B.
Afdøde var steddatter af Rasmus Pedersen, møller på stedet. A: søskende Anne Marie Rasmusdatter, Anne Rasmusdatter, halvsøskende Marie Rasmusdatter, Laurids Rasmussen, Jens Rasmussen. FM: farbror Niels Jensen Langager på Gram Mark. Afdødes far: [Rasmus Jensen], skifte 21.7.1810 lbnr.1103.
Afdødes mor: [Marie Sørensdatter], skifte 10.2.1800 lbnr.929.

1126 Frederik Nielsen i Bjerre. 23.10.1811, fol.108, 147, 167.
E: Anne Kirstine Frederiksdatter. LV: Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre, Frands Frederiksen, der ægter enken. Første ægteskab med [Maren Hansdatter]. B: Hans, uvist hvor, g.m. Karen Marie Madsdatter i Sejet.

1127 Niels Sørensen i Ravnholt. 18.12.1811, fol.109B, 111, 118B, 138B, 188B, 298, 355B, 358, 375, 386, 402B.
E: Karen Marie Jørgensdatter. LV: Anders Jørgensen i Rårup, Mads Hansen i Bjerre, der ægter enken. B: Anne Marie 1½, Jørgen 10 uger. FM: farbror Peder Sørensen i Nebel, morbror Anders Jørgensen i Rårup. Første ægteskab med [Anne Marie Rasmusdatter], skifte 4.11.1808 lbnr.1063. B: Søren 3. FM: Jørgen Rasmussen i Rårup.

1128 Birthe Andersdatter i Tyrsted. 7.1.1812, fol.111, 114.
E: Hans Hansen. B: Else Marie 5. FM: morbror Søren Andersen i Sønder Bjerre ved Vogn Nielsen.

1129 Karen Madsdatter i Gram. 20.1.1812, fol.113, 115.
E: Jørgen Rasmussen. B: Rasmus. FM: Peder Hansen i Gram. Første ægteskab med [Oluf Madsen, skifte 9.6.1797 lbnr.877]. B: Mads 19. FM: morbror Jørgen Madsen i Urlev.

1130 Jørgen Pedersen i Sønder Bjerre. 24.2.1812, fol.116B.
E: Kirstine Sofie Thomasdatter. LV: Hans Rasmussen sst. B: Peder 13, Thomas 11, Anne 8, Niels 5, Jørgen 1. FM: Jørgen Maltesen, klejnsmed i Neder Bjerre.

1131 Frederikke Dorthe Knudsdatter i Staksrode. 25.2.1812, fol.117B, 118B, 139B.
Enke efter Rasmus Nielsen, skifte 27.9.1800 lbnr.944. B: Niels i Rendsborg Fæstning, Knud, der har gården i fæste, Johannes, soldat på Samsø, Iver Bie, soldat i København, Frederik, soldat på Sjælland, Anne 26, Abelone Kirstine 24 i København. FM: farbror Jens Nielsen i Staksrode.

1132 Karen Jespersdatter i Hornum. 12.3.1812, fol.119.
E: Jens Sørensen. B: Søren 8, Jesper 6, Laurids Vinding 4, Nikoline 3. FM: bedstefar Jesper Nielsen i Bjerre.

1133 Maren Knudsdatter i Tyrsted. 20.3.1812, fol.119B, 120B, 129B, 130B.
[Enke efter Anders Andersen]. B: [Birthe Andersdatter, skifte 7.1.1812 lbnr.1128], var g.m. Hans Hansen. 1B: Else Marie 5. FM: Søren Jørgensen, morbror Søren Andersen i Bjerre.

1134 Karen Marie Rasmusdatter i Nørre Bjerre. 17.4.1812, fol.120, 147B.
E: Jens Christensen. B: Christen 28, Rasmus 24, Anne Margrethe 20, Maren 17. FM: farbror Mads Christensen, tømrer i Nørre Bjerre.

1135 Karen Nielsdatter i Sejet. 21.4.1812, fol.121.
E: Bent Lauridsen, smed. B: Mette Cathrine 20, Anne 18. Uden for ægteskab B: Anne Marie Jensdatter 23. FM: Rasmus Nielsen i Uth.

1136 Birthe Sørensdatter i Ustrup. 9.5.1812, fol.121B, 126, 140B, 141B.
Enke efter Christoffer Nielsen.
Ifølge gavebrev af 9.2.1802 er hendes A:
1) søsterdatter Anne Elisabeth Jensdatter
2) stedsøn Søren Christoffersen
3) søster Maren Sørensdatter, enke efter Jens [Rasmussen] Buch i Uth, [skifte 3.2.1806 lbnr.1026]
4) søster Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Uth
5) halvbror Søren Jørgensen i Tyrsted
6) brorsøn Peder Christoffersen i Uth.
Ifølge aftægtskontrakt af 24.8.1805 er Christoffer Nielsens børn [af første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 5.5.1787 lbnr.712]:
1) Hans Christoffersen, der har gården i fæste
2) Niels Christoffersen
3) Søren Christoffersen.

1137 Peder Rasmussen, ugift hjulmand i Bjerre. 11.5.1812, fol.121B, 149.
Forlovet med Kirsten Sofie Thomasdatter. A:
1) farbror Peder Pedersen i Ravnholt uden for godset
2) farbror Søren Pedersen i Underup i Nim herred
3) farbror Morten Pedersen i Åstrup, død. 3B: Peder 12, Søren 9, Jens 6
4) fars halvbror Peder Sørensen i Underup

1138 Holger Holgersen, møllersvend i Brå Mølle. 21.5.1812, fol.123, 148.
A: søskende Ulrik Holgersen i Dalsgård [i Klovborg sogn] på Mattrup gods, Henrik Holgersen på Bygholm, Rasmus Holgersen i Åstrup [i Føvling sogn] på Mattrup gods, halvsøster Marie Cathrine Christiansdatter 20.

1139 Anne Kirstine Christiansdatter i Bjerre. 3.6.1812, fol.124.
A: mor Johanne Jensdatter i Bjerre, [enke efter Christian Jørgensen, skifte 10.5.1791 lbnr.780]. LV: Niels Sørensen i Nørby, søskende Jørgen Christian i Bjerre, Jens Christian i Klakring Fiskerhuse, Clara Kirstine Christiansdatter g.m. Laurids Jensen i Sønderby, Anne Sofie Christiansdatter på Jensgård, Christiane Christiansdatter i Glud Præstegård.

1140 Søren Jørgensen i Ustrup. 15.6.1812, fol.128B, 130B, 133.
E: [Navn angives ikke]. LV: Knud Jørgensen i Neder Bjerre. A:
1) søster Anne Malene Jørgensdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Tyrsted
2) halvbror Peder Jørgensen i Tyrsted, død. 1B:
a Niels Pedersen i Dagnæs
3) halvbror Niels Jørgensen, død. 3B:
a Jacob Nielsen, rytter i Holsten
b Jørgen Nielsen, artillerist på Sjælland
c Kirsten Nielsdatter i Tyrsted
4) halvbror Hans Jørgensen i Strandkær ved søn Anders Hansen.

1141 Anne Kirstine Jørgensdatter i Fuglsang. 25.6.1812, fol.131, 139.
E: Mads Andersen. B: Jørgen 16, Anne Cathrine 14, Rasmus 12, Christen 3 mdr. FM: Jørgen Nielsen Møller i Boller Overmølle.

1142 Peder Nielsen i Staksrode. 30.6.1812, fol.132B, 143.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Rasmus 35, Anne Cathrine 25. FM: farbror Jens Nielsen, skovfoged i Hovedlund på Staksrode Mark.

1143 Karen Nielsdatter i Belle. 11.7.1812, fol.134, 144.
E: Niels Christoffersen. B: Niels, Erik 22, jæger i Sjællands Jægerkorps, Johanne 24. FM: mosters mand Hans Jensen i Grund.

1144 Anne Margrethe Hansdatter i Sejet. 18.7.1812, fol.135, 137.
E: Peder Sørensen. B: Anne Cathrine 10, Johan 8, Søren 4, Niels 1. FM: Markus Lauridsen.

1145 Maren Rasmusdatter i Sejet. 18.9.1812, fol.136, 175B.
E: Knud Nielsen, smed. B: Rasmus, ved regimentet på Sjælland, Grethe g.m. Thomas Nielsen i Sejet, Johanne 17. FM: morbror Peder Rasmussen sst.

1146 Birthe Olufsdatter i Godrum. 3.10.1812, fol.138B.
E: Oluf Christensen Golde. B: Oluf.

1147 Anne Marie Sørensdatter i Neder Bjerre. 23.12.1812, fol.143B, 165B.
A: mor Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Jensen Fevejle i Neder Bjerre, søskende Hans Sørensen, Anne Kirstine g.m. Hans Sørensen i Tyrsted, Peder Sørensen 16, halvsøskende Mads Hansen i Ravnholt, Marie Johanne Jensdatter 10. Arv efter afdødes far [Søren Pedersen Visborg], skifte 12.3.1798 lbnr.895.

1148 Jacob Olufsen i Lystrup. 20.1.1813, fol.150B, 189.
Testamente af 10.2.1809. A:
1) mor Kirsten Olufsdatter
2) bror Jørgen Olufsen, død. 1B:
a Jørgen Jørgensen i Oens
3) bror Laurids Olufsen, [skifte 20.5.1801 lbnr.952]. 1B:
a Hans Lauridsen i Lystrup
4) søstersøn Henrik Jensen i Lystrup ved søn Jens Henriksen.

1149 Jens Jørgen Hauch i Klejs. 13.2.1813, fol.151, 171B.
B: Jørgen i Over Barrit, Maren.

1150 Peder Sørensen i Staksrode. 25.2.1813, fol.151, 164.
A:
1) bror Terkild Sørensen i Hyrup
2) søster Birthe Sørensdatter g.m. Søren Didriksen i Stouby
3) søster Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Søren Lauridsen Koch i Vrigsted. 2B: Laurids 19, Søren 17
4) søster Johanne Sørensdatter, død, var g.m. Mads Olufsen i Hornum. 1B: Anne g.m. Peder Jensen i Breth
5) bror Hans Sørensen, død. 2B: Marianne 8, Søren 7. FM: stedfar Terkild Thomsen i Stoubyskov
6) halvbror Mads Sørensen, død. 3B: Søren 25, på Sjælland i krigstjeneste, Johan 12, Anne Marie 12. FM: stedfar Rasmus Rasmussen på Vrigsted Mark
7) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Rasmus Christensen i Thybo Mølle, begge døde. 1B: Marie Johanne 25 i Belle.

1151 Rasmus Jensen i Tyrsted. 7.3.1813, fol.151B.
E: Anne Jensdatter. LV: Vogn Nielsen i Tyrsted. B: Jens, Jens i Andkær, Gertrud g.m. Hans Jensen på Møballe Mark, Karen, enke i Horsens, Anne Marie g.m. Niels Christensen i Tyrsted, Karen g.m. Søren Hansen i Horsens, Kirsten 19, Anne Cathrine 17.

1152 Jesper Rasmussen i Nørre Bjerre. 24.3.1813, fol.152.
[Enkemand efter Birthe Rasmusdatter, skifte 29.8.1810 lbnr.1107]. A:
1) bror Søren Rasmussen i Breth
2) bror Rasmus Rasmussen, død. 3B: Jørgen i Rårup, Rasmus på Skævlund Mark, Niels på Rårup Mark
3) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Niels Andersen i Lindved.

1153 Anne Madsdatter i Sejet. 21.3.1813, fol.152, 168.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne Kirstine 1½, Else 10 uger. FM: morbror Peder Madsen i Sønderby.

1154 Peder Andersen Krag i Sønder Bjerre. 23.4.1813, fol.153, 166B.
B: Anders, Niels, Anne Kirstine 35, Karen 23. FM: A. Madsen, degn, Søren Nielsen, Hans Lauridsen i Sønder Bjerre.

1155 Anne Jørgensdatter i Sejet. 27.4.1813, fol.153B, 156, 167B.
Enke efter Jørgen Jensen. B: Anne Marie 8. FM: morbror Hans Jørgensen i Neder Bjerre. Af første ægteskab B: Johan Christian, uvist hvor, Hans Jørgen Hansen 22.

1156 Anne Jørgensdatter i Ustrup. 12.5.1813, fol.154B, 157, 169, 186B.
E: Christen Madsen. Af første ægteskab B: Kirsten Madsdatter 22 g.m. Mikkel Jensen i Horndrup.

1157 Peder Lauridsen Fynbo i Nebel. 25.5.1813, fol.155, 157B, 179, 180B.
E: Anne Nielsdatter. LV: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Rårup. B: Anne g.m. Jens Sørensen i Stubberup i Løsning sogn, Mette Sofie 20, der ægter Peder Olufsen i Nebel. FM: morbror Niels Jensen i Lille Dalby, farbror Christen Lauridsen i Nebel.

1158 Anne Christensdatter i Stourup. 28.6.1813, fol.157B, 169B.
E: Peder Madsen. B: Mads 13. FM: Mikkel Hansen Refsgaard, skolelærer i Stourup.

1159 Søren Hansen i Østrup. 29.6.1813, fol.158, 170B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Pedersen i Sønderby, Hans Jørgensen, der ægter enken. B: Anne Kirstine 14, der døde, Anne 5, Karen Marie 4. FM: Rasmus Sørensen i Sønderby.

1160 Niels Poulsen i Staksrode. 3.7.1813, fol.158B, 160, 161.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, skovfoged i Rand. B: Maren 14, Poul 11, Anne Margrethe 6, Marie Kirstine 10 uger, der døde. FM: farbror Niels Poulsen i Staksrode.

1161 Jens Sørensen Hjerrild i Staksrode. 3.7.1813, fol.159B, 160.
[Enkemand efter Anne Kirstine Eskildsdatter, skifte 18.2.1809 lbnr.1070]. B: Søren Jensen på stedet, Marie Jensdatter død, var g.m. Niels Andersen. 5B: Jens, Søren 21, Niels 18, Morten 9, Hans 7, Maren Jensdatter 42, [Maren Jensdatter] 28.

1162 Jens Sørensen i Sejet. 17.9.1813, fol.162, .
E: Birthe Nielsdatter. LV: bror Mikkel Nielsen i Glud. B: Søren, Anne Cathrine g.m. Jørgen Jespersen, skoleholder i Sejet, Thomas sst, Karen g.m. Didrik Sørensen sst, Niels 23, Maren 19, Mikkel 18, Rasmus 15. FM: Jens Nielsen sst.

1163 Øllegaard Jensdatter i Staksrode. 4.12.1813, fol.163, 187.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus, Kirsten 24, der ægter Rasmus Pedersen i Staksrode, Jens 22, Maren 22, Niels 21, Karen 19, Birthe Marie 15, Christian 12, Jacob 10, Marie Johanne 7. FM: Jens Nielsen, skovfoged sst, morbror Jacob Jensen sst, mosters mand Søren Christensen i Fakkegrav Færgested.

1164 Jens Jacobsen, ugift på Møgelkær. 5.12.1813, fol.164, 171B, 180B.
A:
1) bror Jens Jacobsen, død. 4B:
a Hans Jensen
b Jacob Jensen, i tugthuset for begået tyveri
c Maren g.m. Peder Lauridsen på Nøttrup Mark
d Barbara g.m. Askov, degn i Underup
2) søster Sidsel Jacobsdatter, enke i Glud. LV: Mikkel Nielsen sst
3) søster Maren g.m. Iver Rasmussen i Havrebjerg
4) søster Anne g.m. Thomas Eskildsen i Vesterby.

1165 Christen Nielsen Hugholm i Stouby. 4.2.1814, fol.173, 183.
E: Birthe Clausdatter. LV: stedfar Hans Jensen Stovnbjerg i Gammelby. B: Niels 18 uger. FM: farbror Niels Nielsen i Hyrup.

1166 Jørgen Hansen i Skjold. 8.2.1814, fol.175, 191, 193B.
E: Karen Christoffersdatter. LV: [Dines] Sommerfeldt, præst i Skjold. Første ægteskab med [Karen Andersdatter]. B: Anders i Skævlund, Hans på Kollerup Mark, Karen g.m. Peder Jeremiassen Brøgger i Ildved, Mette g.m. Jørgen Hansen i Barrit.

1167 Dorthe Cathrine Jørgensdatter i Uth. 26.3.1814, fol.176, 193.
E: Søren Sørensen. B: Maren 3, Anne Margrethe 2. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Nørre Bjerre.

1168 Niels Jørgensen i Dagnæs. 9.4.1814, fol.177, 194B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Thomas Nielsen i Sindbjerglund, Peder Pedersen i Rårup sogn, der ægter enken. B: Jørgen 19, Birthe Kirstine 16, Karen 10, Niels 8, Hans 1½. FM: Mathias Jensen i Dagnæs, farbror Jens Jørgensen sst.

1169 Jens Andersen i Lystrup Trelde. 9.4.1814, fol.178, 280.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Hans Lauridsen Holst i Lystrup, Peder Mortensen, der ægter enken. B: Anders 14, Anne Lise 11, Andreas 9. FM: morbror Henrik Jensen i Lystrup.

1170 Kirsten Jensdatter i Sønder Bjerre. 18.5.1814, fol.181, 183B.
E: Søren Eskildsen, smed. A: søster Maren Jensdatter g.m. Alexander Ibsen i Lykke.

1171 Anne Kirstine Madsdatter i Strandkærgård på Glud Mark. 11.6.1814, fol.181B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 13, Mads 10, Jørgen 6. FM: morfar Mads Lauridsen i Bisholt.

1172 Jens Hansen i Ravnholt. 12.6.1814, fol.183.
E: Kirsten Jørgensdatter. Testamente af 7.6.1798.

1173 Laurids Lauridsen i Sejet. 5.7.1814, fol.185, 191B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Sejet. A:
1) halvbror Niels Nielsen i Ustrup, død. 3B: Dorthe g.m. Niels Jensen, snedker i Uth, Maren 25, Jens 21. FM: stedfar Jørgen Christoffersen i Ustrup
2) halvbror Niels Rasmussen i Sejet, [skifte 26.8.1805 lbnr.1020]. 6B: Rasmus sst, Anne Cathrine 26, der ægter Jacob Knudsen sst, Jens 24, Sidsel Marie 22, Inger 19, Niels 15. FM: stedfar Niels Christensen Grav i Sejet
3) halvbror Jens Rasmussen i Tyrsted, død. 3B: Rasmus 26 sst, Niels 24 sst, Karen 20.

1174 Anne Cathrine Pedersdatter i Dallerup. 28.9.1814, fol.186.
[Enke efter Peder Jensen, skifte 17.7.1809 lbnr.1076]. B: Peder i Tyrsted, Hans i Dallerup, Søren 30 sst, Bodil g.m. Mikkel Nielsen i Glud, Anne Kirstine g.m. Jens Mortensen i Hornsyld, Kirsten g.m. Morten Pedersen i Klejs.

1175 Hans Jørgensen Broch i Strandkær på Tyrsted Mark. 30.11.1814, fol.186B.
E: Maren Jensdatter. B: Anders, der har gården i fæste.

1176 Anders Andersen i Nebel. 10.1.1815, fol.194.
E: Karen Andersdatter. B: Anders, der har gården i fæste, Christoffer, uvist hvor, Peder i Åstrup, Rasmus 21, Laurids 17. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter], skifte 13.3.1781 lbnr.606. B: Søren i Stourup, Anders på Barritskov, Else 35 i Horsens, Jens i Skjold.

1177 Markus Jørgensen i Øster Bisholt. 7.2.1815, fol.195B.
E: Birthe Mortensdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Hans Peder 25, Jens Jørgen 20, Hans 15, Marie Cathrine 34 i Horsens, Anne Cathrine g.m. Niels Rasmussen i Over Glud. FM: Hans Steffensen i Bisholt.

1178 Anne Frederiksdatter i Dagnæs. 22.2.1815, fol.196B.
E: Jens Jørgensen. B: Rasmus 21, Karen 18, der blev gift i marts 1815, Anne Kirstine 15, Frederik 13, Jørgen 10, Søren 8. FM: Rasmus Jensen i Dagnæs.

1179 Albert Sørensen i Klejs. 25.2.1815, fol.198.
E: Maren Jensdatter. B: Søren i Klejs, Hans i Åstrup, Jørgen i Klejs.

1180 Niels Christoffersen i Belle. 30.3.1815, fol.198B.
[Enkemand efter Karen Nielsdatter, skifte 11.7.1812 lbnr.1143]. B:
1) Niels Nielsen i Belle, der har stedet i fæste
2) Erik Nielsen i Belle
3) Johanne Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Stouby
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 18.2.1782 lbnr.618]. B:
4) [Kirsten Nielsdatter] g.m. Peder Høgh i Tornshoved i Grund Skov
5) Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 30.7.1806 lbnr.1036], var g.m. Jørgen Sørensen i Stouby, [skifte 10.5.1809 lbnr.1073]. 5B: Kirsten i Tornshoved, Søren 21, Niels 19, Johanne 19, Jørgen 12
6) Anne Nielsdatter g.m. Jens Bau i Stouby
7) Else Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Hornum
8) Christoffer Nielsen i Stoubyskov
9) Jørgen Nielsen i Roden Skov
10) Ejler Nielsen i Stouby.

1181 Hans Rasmussen i Sønder Bjerre. 16.5.1815, fol.202, 229.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Madsen, degn i Bjerre. B: Rasmus 15, Søren 13, Anders 11, Inger Marie 9, Anne Kirstine 2. FM: Rasmus Pedersen Møller i Neder Bjerre, Hans Christensen i Brå.

1182 Jens Christensen i Nørre Bjerre. 16.5.1815, fol.204, 264.
[Enkemand efter Karen Marie Rasmusdatter, skifte 17.4.1812 lbnr.1134]. B: Christen, der har gården i fæste, Rasmus, Anne Margrethe 20, Maren 18. FM: farbror Mads Christensen.

1183 Jens Pedersen i Nørre Aldum. 25.5.1815, fol.204, 207, 208B, 210, 213, 234B, 237, 237B, 242, 243, 248, 249B, 253B, 254B, 256B, 282B, 306.
Enkemand efter Karen Rasmusdatter, skifte 13.3.1802 lbnr.963.
A:
1) bror Niels Pedersen i Vrigsted
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Ustrup
3) søster Maren Pedersdatter, [skifte 22.8.1811 lbnr.1123], [første ægteskab med] Hans Hansen Hugholm i Stouby. 1B:
a Anders Hansen på Brørup Mark
4) bror Søren Pedersen i Neder Bjerre, død. 3B:
a Hans Sørensen i Ustrup
b Anne Kirstine g.m. Hans Svendsen i Tyrsted
c Peder Sørensen i Bjerre
5) søster Johanne Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Poulsen i Staksrode
6) halvbror Jens Pedersen i Vrigsted
7) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Hans Bollesen i Staksrode
8) halvsøster Karen Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Løgballe på Vrigsted Mark. 7B: Peder 20, Anne Dorthe 18, Søren 17, Gertrud 15, Rasmus 13, Marianne 11, Niels 9.
Testamente af 21.5.1815, hvorefter A: steddatter Maren Jacobsdatter. FM: bror Jens Nielsen i Ølsted. Maren Jacobsdatters far var Jacob Hansen i Nørre Aldum, [skifte 22.1.1793 lbnr.806].

1184 Anne Marie Sørensdatter i Sejet. 27.5.1815, fol.205B, 227.
E: Anders Pedersen. B: Bodil 8. FM: Jens Nielsen sst, Søren Rasmussen sst, Jørgen Nielsen sst.

1185 Peder Nielsen i Sejet. 27.5.1815, fol.206, 227B.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Morten Andersen i Uth, Rasmus Christoffersen i Sejet, der ægter enken. B: Anne Cathrine 9, Niels 8, Anne Marie 1. FM: farbror Jesper Nielsen i Neder Bjerre.

1186 Anne Marie Sørensdatter i Sejet. 13.4.1815, fol.207, 230B.
A: søskende Jens Sørensen på Nøttrup Mark, Maren Sørensdatter på stedet, Anne Sørensdatter, enke i Egebjerg.

1187 Peder Krag i Sønder Bjerre. 11.5.1815, fol.207B, 211B, 231.
E: Karen Pedersdatter. LV: Oluf Lauridsen i Bjerre, Jørgen Lauridsen i Nørre Bjerre, der ægter enken. B: Peder 8, Jørgen 5. FM: morbror Jørgen Pedersen i Skjold. Første ægteskab med [Kirsten Madsdatter, skifte 17.8.1807 lbnr.1044]. B: Morten, Niels 22, Søren 20, Maren 19, Karen Marie 13. FM: Rasmus Jørgensen i Bjerre, Madsen, degn sst.

1188 Hans Olufsen i Skjold. 31.5.1815, fol.208, 214, 233B, 237, 254.
E: Lene Jensdatter. LV: D[ines] Sommerfeldt, præst i Skjold, [Peder Hansen] Brøchner, præst i Rårup, Hans Sørensen i Skjold. A:
1) bror Rasmus Olufsen i Vester Bisholt
2) bror Jørgen Olufsen i Vester Bisholt
3) bror Søren Olufsen i Øster Bisholt, død. 2B: Jens 10, Rasmus 7
4) bror Holger Olufsen i Skjold
5) søster Anne Olufsdatter, død. var g.m. Peder Jacobsen i Ustrup. 4B: Oluf i Sejet, Rasmus på Tammestrup, Jacob i Bjerre, Anne Marie g.m. Niels Andersen sst.
6) søster Karen Olufsdatter g.m. Anders Jensen i Østrup
7) søster Karen Olufsdatter g.m. Niels Hansen Broch i Vester Bisholt
8) søster Anne Cathrine Olufsdatter g.m. Thomas Andersen i Vester Bisholt
Testamente af 30.5.1815. A:
Enkens første ægteskab med [Niels Jensen Bank, skifte 9.7.1790 lbnr.765]. 2B:
1) Jens Nielsen 34
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Mads Hansen i Nøttrup.
Enkens andet ægteskab med [Mads Andersen, se lbnr.878]. 1B:
3) Niels Madsen 22.

1189 Anne Cathrine Andersdatter i Drejerhuset. 16.6.1815, fol.209B, 218B, 223, 263.
E: Niels Jensen, skovfoged. Første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 2.10.1781 lbnr.614. B: Niels på stedet, Anders i Dagnæs, Anne Marianne g.m. Mikkel Hansen sst.

1190 Anne Marie Jensdatter i Sønderby i Glud sogn. 12.7.1815, fol.217, 225, 228B.
E: Hans Jørgensen. B: Else Cathrine 8, Jørgen 6, Karen 3, Jens 1. FM: bedstefar Jens Jensen Bank i Hosby.

1191 Anne Cathrine Nielsdatter i Østrup. 23.8.1815, fol.222, 225.
E: Erik Rasmussen. B: Anne Marie 9, Niels 6, Lene 1. FM: morbror Jørgen Nielsen i Nørby g.m. Jørgen Andersens datter, Anders Vendelbo i Sønderby g.m. afdødes moster Anne Rasmusdatter.

1192 Anne Pedersdatter i Staksrode. 17.10.1815, fol.226, 232, 236.
E: Jens Nielsen, skovfoged. A:
1) søster Else Pedersdatter i Hyrup, enke. LV: søn Peder Rasmussen sst.
2) bror Jens Pedersen, død. 1B: Anne Marie 26. FM: stedfar Terkild Sørensen i Hyrup
3) bror Søren Pedersen, død. 1B: Maren g.m. Rasmus Hjerrild i Stouby
4) Iver Pedersen, [skifte 23.4.1804 lbnr.993]. 5B: Søren 25, Marianne 20, Niels 18, Maren 17, Karen Marie 10. FM: stedfar Vinter Olufsen i Stouby
5) bror Mikkel Pedersen, død. 3B: Søren 20, Marianne 11, Anne Cathrine 4, alle hos mor Else Sørensdatter i Stouby.

1193 Thomas Jensen i Hornum. 20.10.1815, fol.226B, 233.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Bobæk i Hornum. A: søskende Christen Jensen i Dyvelsrække, Niels Jensen på Hygum Mark, Søren Jensen i Hornum, Karen Jensdatter g.m. Christen Sørensen i Loftlund.

1194 Søren Thomsen i Brund. 16.1.1816, fol.237B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Terkild Jørgensen. B: Jørgen. Arv i boet til Maren Jørgensdatter i Bjerres barn uden for ægteskab med Jørgen Sørensens afdøde bror Thomas Sørensen.

1195 Karen Jensdatter i Østrup. 25.1.1816, fol.238, 239, 242B.
E: Hans Albertsen. B: Christen 4, Albert 2. FM: Laurids Nielsen på Hostrup Mark i Stouby sogn. Første ægteskab med Christen Thomsen, [skifte 18.6.1810 lbnr.1099]. B: Kirsten 20, Anne Kirstine 17, Karen Marie 16, Anne 15, Jens 12, Christine 8. FM: Laurids Nielsen på Hostrup Mark i Stouby sogn.

1196 Jens Christensen i Uth. 13.2.1816, fol.238B, 251.
E: Anne Sofie Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Uth, Niels Nielsen sst. A:
1) brordatter Johanne Andersdatter g.m. Hans Clausen i Dagnæs
2) søstersøn Christen Poulsen, tjenestekarl i Uth
3) søsterdatter Johanne Marie 22 i Uth
4) brorsøn Jørgen Nielsen i Ustrup Skov
5) brorsøn Niels Nielsen 20 hos stedfar Niels Sørensen i Tyrsted
6) brorsøn Christen Nielsen 14 hos stedfar Niels Sørensen i Tyrsted
(Sml. lbnr.1098].

1197 Maren Gregersdatter i Brund. 13.2.1816, fol.239.
Arvinger angives ikke.

1198 Anne Kirstine Pedersdatter i Østrup. 28.9.1816, fol.240.
E: Henrik Rasmussen. B: Rasmus 15, Peder 13, Søren 11, Jens 9, Maren 5. FM: morbror Søren Pedersen på Alrø.

1199 Niels Andersen i Staksrode. 11.3.1816, fol.244, 275B.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Olufsen sst, Johannes Rasmussen sst, der ægter enken. B: Christian 1. FM: Søren Jensen. Første ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter, skifte 23.6.1787 lbnr.715. B: Anders i Staksrode. Andet ægteskab med Marie Jensdatter, skifte 21.6.1808. B: Jens i Staksrode, Søren sst, Niels 22, Morten 17, Hans 14.

1200 Rasmus Hansen [Broch] i Over Glud. 30.3.1816, fol.245B.
E: Maren Rasmusdatter. B: Maren g.m. Anders Hansen i Brigsted, Rasmus 19, Jørgen 12. FM: farbror Niels Hansen i Bisholt. Første ægteskab med [Anne Cathrine Jepsdatter], skifte 15.7.1786 lbnr.695. B: Hans i Glud.

1201 Lisbeth Lauridsdatter i Sønder Bjerre. 25.3.1816, fol.247B.
E: Niels Nielsen Ulkær. B: Anne 16, Karen Marie 13, Laurids 11, Kirsten 6½. FM: mors søskendebarn Hans Rasmussen i Neder Bjerre.

1202 Laurids Olufsen i Rårup. 23.4.1816, fol.250.
E: Johanne Marie Jørgensdatter. LV: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Rårup. B: Peder 3. FM: farbror Peder Olufsen i Nebel. Enkens første ægteskab med Peder Rasmussen, [skifte 28.5.1810 lbnr.1096].

1203 Maren Jensdatter i Tyrsted. 24.5.1816, fol.251B, 264B.
E: Niels Andersen. B: Mette 17, Birthe Cathrine 13, Jens 10, Anders 7. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle. Første ægteskab med [Niels Rasmussen Fisker, skifte 20.12.1797 lbnr.889]. B: Karen.

1204 Jørgen Jespersen i Sejet. 25.5.1816, fol.252B, 298B, 305.
Enkemand efter Cathrine Marie Jensdatter. B: Trine 21, Jørgen 19, Elise 13. FM: Jens Nielsen sst, Søren Jensen i Stovkær(?).

1205 Kirsten Olufsdatter i Lystrup. 31.5.1816, fol.253, 302.
Enke. B: Oluf Jensen, død. 1B: Jens Jørgen 18, Henrik Jensen i Lystrup, Søren Jensen 32, tjener i Lystrup, Karen Marie Jensdatter g.m. Søren Pedersen i Oens, Anne Cathrine Jensdatter g.m. Peder Mortensen i Lystrup Trelde, Birthe Kirstine g.m. Oluf Christiansen på stedet, Gyde Jensdatter g.m. Frederik Tysker i Horsens, Maren Jensdatter 22.

1206 Peder Lauridsen i Rodkær på Sejet Mark. 27.7.1816, fol.255, 301B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Jensen, skovfoged i Drejerhuset på Boller Mark, Jørgen Pedersen, der ægter enken. B: Anne Marie 12, Anders 11, Laurids 8, Karen Marie 7, Knud Helbæk 5, Anne 1½. FM: farbror Niels Lauridsen på Ørnstrup Mark i Torsted sogn.

1207 Mette Hansdatter i Rårup. 6.9.1816, fol.257B.
E: Niels Jørgensen Krag. B: Hans 11, Mette Kirstine 7, Anne Kirstine 5. FM: morbror Erik Hansen i Skjold.

1208 Rasmus Sørensen i Rårup. 30.10.1816, fol.258B, 261, 294, 295B.
E: Karen Jensdatter. LV: [Peder Hansen] Brøchner, præst i Rårup, Søren Rasmussen, møller i Rårup Mølle. Første ægteskab med [Anne Jespersdatter, skifte 3.12.1808 lbnr.1066]. B: Anne 30, Jesper 24, Mette Marie 22, Ellen Marie 14. FM: farbror Anders Sørensen, gartner på Breth Mark, ved søn Søren Andersen. Desuden nævnes enkens søster Barbara.

1209 Jens Jensen, smed i Nebel. 19.12.1816, fol.260B, 267.
E: Øllegaard Christiansdatter. LV: Jens Jørgensen, forpagter Glud på Møgelkær. B: Bodil Cathrine 23, Ingeborg 17, Anne Margrethe 15, Rasmus 11. FM: på fars side Terkild Jørgensen i Brund.

1210 Didrik Sørensen i Sejet. 20.12.1816, fol.261B, 300B.
E: Karen Jensdatter. LV: Frederik Winther på Boller, Niels Pedersen, der ægter enken. B: Birthe Marie 7, Maren 1. FM: Markus Lauridsen i Sejet.

1211 Rasmus Christensen og hustru Maren Rasmusdatter i Staksrode. 9.1.1817, fol.265B, 269B, 273B, 277, 296, 304.
B: Gertrud 9½, Mette 6½, Rasmus 4¼, Marianne 1, der døde. FM: farbror Søren Christensen Grav, fæster af færgestedet Fakkegrav på Boller gods, fars søstersøn Niels Hansen i Staksrode, på mors side Jens Brixen i Staksrode, Søren Jensen sst. Desuden nævnes afdøde mands søster Gyde Christensdatter. Afdøde mands første hustru Gertrud Jensdatter, skifte 31.1.1805 lbnr.1009. Hendes forrige ægteskab med Søren Nielsen, skifte 9.11.1784 lbnr.661.

1212 Dorthe Nielsdatter i Staksrode. 7.2.1817, fol.273.
E: Niels Frederiksen. Testamente af 2.6.1804.

1213 Kirsten Hansdatter i Dallerup. 15.2.1817, fol.273, 302B, 303B, 305.
E: Hans Hansen Broch. B: Anne, der ægter Georg Ditlev Hage i Horsens, Hans, Maren 24, der ægter Christen Lødderup i Horsens, Christen 20, Anne Cathrine 14. FM: Hans Pedersen sst.

1214 Birthe Kirstine Jacobsdatter i Tyrsted. 21.3.1817, fol.276B, 278, 359B.
E: Peder Andersen. A:
1) søster [Anne Mar]grethe Jacobsdatter, [skifte 3.5.1797 lbnr.875], var g.m. Peder Jacobsen, væver i Dagnæs. 1B: Hans i Stourup
2) halvsøster Sara Jacobsdatter g.m. Niels Thomsen i Sejet
3) halvsøster Anne Jacobsdatter g.m. Hans Clemensen i Stourup ved søn Anders Hansen
4) halvbror Søren Jacobsen, skovfoged på Frijsenborg.
Enkemandens søn Niels Pedersen arver alt. (Sml. lbnr.601, 626).

1215 Bent Sørensen, skovfoged i skovfogedhuset i Stoubyskov. 24.5.1817, fol.280B, 306.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Søren Christensen i [Fakke]grav, Christen Nielsen i Daugård, der ægter enken. B: Kirsten 11, Anne 9, Søren 7, Karen Marie 5, Maren 2. FM: farbror Jørgen Sørensen i Ørum.

1216 Jens Jepsen Paaske i Stouby. 24.5.1817, fol.281B, 352, næste protokol fol.31B.
Enkemand. B: Jens 23, Ellen Kirstine, Karen 21. FM: farbror Christen Jepsen Paaske på Borupgård, Niels Christensen i Stouby.

1217 Mads Andersen i Fuglsang på Boller Hovedgård Mark. 10.7.1817, fol.284, 287B, 353B.
Enkemand efter Anne Kirstine Jørgensdatter, skifte 25.6.1812 lbnr.1141. B: Jørgen 21, Anne Cathrine 19, Rasmus 17, Christen 5. FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle, Christen Andersen i Uth. Første ægteskab med Anne Cathrine Christensdatter, skifte 30.7.1794 lbnr.834. B: Anders, der tjener i Sejet, Maren 24.

1218 Søren Bech på Banken [i Stouby sogn]. 11.7.1817, fol.285.
E: Claudiane Stauning. Testamente af 8.10.1807.

1219 Christen Pedersen i Skjold. 11.7.1817, fol.285B.
E: Maren Svendsdatter. Testamente af 3.9.1815.

1220 Morten Sørensen i Stouby. 16.7.1817, fol.285B.
E: Christiane Andersdatter. LV: Jens Bertelsen sst. B: Søren 3, Grethe 1½. FM: farbrødre Hans Sørensen Vilsted, Jens Sørensen i Stoubyskov. Desuden nævnes enkens bror Johannes.

1221 Maren Olufsdatter i Neder Bjerre. 21.7.1817, fol.287B, 356.
E: Knud Jørgensen. B: Anne Marie 26, Karen 24, Peder 18. Første ægteskab med [Peder Rasmussen, skifte 8.3.1790 lbnr.758]. B: Rasmus, møller i Neder Bjerre, Oluf i Nørre Bjerre.

1222 Karen Jensdatter i Uth. 16.9.1817, fol.291B, 312.
Enke efter Niels Nielsen, smed. B: Karen 26, Niels 25, Just 18½. FM: fasters mand Christen Andersen Uth.

1223 Niels Christensen Hatting i Tyrsted. 27.9.1817, fol.293, 302B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen i Tyrsted, Jens Olufsen i Ølsted, der ægter enken. B: Christen 11¾, Rasmus 10½, Niels 7½, Søren 4¾, Peder 1½, [Anne Johanne født 11.4.1818]. FM: farbrødre Thomas Christensen i Hatting, Mads Christensen sst.

1224 Testamente i Rårup. 27.10.1817, fol.295B.
Testamente af 28.2.1800 for Jens Andersen og hustru Anne Christensdatter.

1225 Birthe Sørensdatter i Brund. 10.2.1818, fol.306B.
E: Knud Sørensen. B: Anne Kirstine 8, Karen 6, Søren 4. FM: Jørgen Sørensen på Hornum Mark, Niels Rasmussen i Ravnholt.

1226 Hans Nielsen i Lystrup. 11.2.1818, fol.307B, 321, 348B.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Peder Bech i Stenderup, Hans Lauridsen i Lystrup. B: Mette Cathrine 24 g.m. Erhard Jørgensen i Tyrsted, Hans 22, Søren 20, Jørgen 16, Karen 14, Jens 12, Rasmus 8, Just 5. FM: farbror Rasmus Nielsen i Uth. Første ægteskab med Maren Jepsdatter, [skifte 13.6.1788 lbnr.734]. B: Jeppe 30 i Nørre Aldum.

1227 Niels Sørensen, væver i Uth. 18.2.1818, fol.310B, 343B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Anne Cathrine 17, Søren 15, Anne Marie 13, Rasmus 11, Christoffer 7, Anne 4, Kirsten 2. FM: Christen Andersen. Første ægteskab med [Anne Marie Jørgensdatter], skifte 6.12.1799 lbnr.927. B: Jørgen 18. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Hostrup, Niels Thomsen i Uth.

1228 Anne Hansdatter i Tyrsted. 18.2.1818, fol.312.
E: Rasmus Jørgensen. B: Birthe Kirstine 18, Jørgen 16. FM: morbror Jens Hansen i Dagnæs.

1229 Maren Lauridsdatter i Nebel. 3.3.1818, fol.313B, 323, 346B.
Enke efter Søren Nielsen. B: Lene Marie 26, Anne Marie 22, Niels 19, Kirsten 16, Enevold 12. FM: søskendebarn Niels Rasmussen i Sejet.

1230 Maren Hansdatter i Gram. 24.3.1818, fol.315, 316B, 345B.
E: Ulrik Pedersen. B: Peder Lyse 19, Hans 17, Maren 9. FM: morbror Mads Nielsen i Hornum. Første ægteskab med Jacob Sørensen, [skifte 12.12.1796 lbnr.870]. B: Søren i Gram, Anne Kirstine 23, Jacob 21.

1231 Nille Cathrine Frederiksdatter, ugift i Sønder Aldum. 14.4.1818, fol.315B, 323B, 349B.
A: halvbror Svend Madsen i Lund i Tamdrup sogn, halvbror Søren Madsen i Spettrup i Urlev sogn, død. 1B: Mads 13.

1232 Helle Jacobsdatter i Stourup. 26.5.1818, fol.318B.
A: mor Anne Marie Terkildsdatter i Stourup, søskende Terkild Jacobsen sst, død, 5B: [Christoffer 23, Anne 19, Anne Marie 17, Anne Cathrine 14, Jacob 11], Anne Jacobsdatter g.m. Anders Jørgensen i Skjold, Elisabeth Marie Jacobsdatter g.m. Hans Sørensen sst, Hans Jacobsen i Stourup.

1233 Rasmus Rasmussen Juul i Neder Bjerre. 29.5.1818, fol.319, 324, 350.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Fevejle i Neder Bjerre. B: Else Marie 25, Søren 19, Rasmus 16, Sidsel Cathrine 12. FM: fætter Jens Nielsen i Ølsted. Af første ægteskab B: Gertrud g.m. Niels Hansen i Nebsager, Karen Marie g.m. Jacob Jensen i Bjerre.

1234 Christen Sørensen Krag i Skjold. 15.11.1817, fol.320, 322, 353, 392, 397, 413B, 421, næste protokol fol.38B.
E: Karen Pedersdatter, der er fraskilt. LV: Jørgen Pedersen Juul i Skjold. A: søskendebarn Niels Rasmussen sst. Testamente af 18.4.1817 hvorefter A: Dorthe Rasmusdatter og hendes B: Karen Marie Hansdatter 3. FM: mors svoger Jens Andersen i Skjold.

1235 Udgår.

1236 Anders Steffensen Skov i Stourup. 18.1.1818, fol.323, 353.
E: Ellen Skov. LV: Niels Christensen sst. Afdøde har været gift i København og har efterladt børn, men navne kendes ikke. FM: Hans Sørensen i Skjold.

1237 Anne Sørensdatter i Stouby. 8.6.1818, fol.324.
E: Hans Frederik Kajsen Stallknecht. B: Anders 10, Laurids 8. FM: F. C. Fischer i Staksrode.

1238 Mette Jacobsdatter, 47 år gammel i Stourup. 27.6.1818, fol.325, 329, 366.
A: mor Anne Marie Terkildsdatter i Stourup. LV: Anders Jørgensen i Skjold, søskende Terkild Jacobsen, død. 5B: Christoffer 23, Anne 19, Anne Marie 17, Anne Cathrine 14, Jacob 11. FM: Laurids Nielsen i Stourup, fars søskendebarn Jørgen Pedersen i Skjold, Anne Jacobsdatter g.m. Anders Jørgensen i Skjold, Hans Jacobsen, Elisabeth Marie Jacobsdatter g.m. Hans Sørensen sst. Testamente af 30.3.1818. Afdødes FM: Thomas Terkildsen.

1239 Niels Nielsen Ladefoged i Tyrsted. 4.7.1818, fol.327.
E: Anne Marie Jepsdatter. LV: Markus Lauridsen i Sejet. B: Niels 12, Henrik 9, Birthe Kirstine 3, Knud 15 uger. FM: Jørgen Nielsen i Boller Overmølle, farbror Knud Nielsen, smed i Sejet.

1240 Gertrud Rasmusdatter i Staksrode. 10.7.1818, fol.331B.
A: søskende Mette 8, Rasmus 5¾. FM: Søren Nielsen i Rårup, Søren Christensen i Fakkegrav. Arv efter afdødes far Rasmus Christensen, skifte 9.1.1817 lbnr.1211.

1241 Rasmus Nielsen i Nørby. 4.9.1818, fol.332B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: far Hans Eriksen på Glud Mark. B: Niels 3¾, Maren 1. FM: Niels Rasmussen på Glud Mark, Hans Rasmussen Broch i Glud.

1242 Maren Rasmusdatter i Over Glud. 9.10.1818, fol.335, 338B, 358B, 361B, 364, 378B.
Enke efter Rasmus Hansen Broch, skifte 30.3.1816 lbnr.1200. B: Maren 24 g.m. Anders Hansen i Brigsted, Rasmus 21, Jørgen 15. FM: farbror Niels Hansen Broch i Vester Bisholt, Søren Jørgensen i Over Glud.

1243 Jørgen Jensen i Stourup. 20.10.1818, fol.335B, 347B.
E: Birthe Kirstine Andersdatter. LV: forpagter Glud på Møgelkær. B: Anders 8, Jens Jørgen 6, Birthe Cathrine 1¾. FM: fasters mand Søren Steffensen i Kirkholm, farbror Jens Jensen i Stourup. Aftægt til afdødes far Jens Jørgensen. Desuden nævnes afdødes søstre Karen Marie og Maren og enkens svoger Søren Andersen i Stourup.

1244 Frands Christiansen i Hornum. 14.11.1818, fol.337B, 343.
E: Louise Jochumsdatter. LV: bror Jacob Jochumsen på Hornsyld Mark. B: Kirsten 12, Karen Sofie 3. FM: farbror Niels Christiansen i Hyrup.

1245 Jens Christensen i Brå Mølle. 12.12.1818, fol.340, 363B, 409.
E: Maren Jacobsdatter. LV: far Jacob Jespersen i Hornum, christoffer Jørgensen i Ørnstrup, der ægter enken. B: Anne Kirstine 12, Jacob Christian 10. FM: farbror Hans Christensen i Brå, morbror Jesper Jacobsen i Bråskov, fars søskendebarn Hans Pedersen i Urlev.

1246 Niels Sørensen, tjenestekarl i Hornumkær. 12.12.1818, fol.342, 351.
A: mor Anne Marie Jørgensdatter, enke efter Søren Nielsen i Ravnsborg. LV: Peder Brøndum i Hellebjerg Mølle, søskende Jørgen Sørensen 26, Anne Marie Sørensdatter 22, Anne Cathrine Sørensdatter 20, Jens Bredal Sørensen 17, Anders Winther Sørensen 15. FM: farbror Iver Nielsen i Hornum, Valdemar Nielsen på stedet. Arven indsættes i overformynderiet på Barritskov.

1247 Anne Marie Jensdatter i Klejs. 26.3.1819, fol.360, 362B.
E: Morten Hansen. B: Hans 16, Kirsten 14, Jens 11. FM: Jørgen Jensen i Over Barrit.

1248 Mourids Jørgensen i Østrup. 2.6.1819, fol.363B.
E: Kirsten Thomasdatter. Testamente af 13.8.1817.

1249 Jacob Andersen i Grund. 20.9.1819, fol.367B.
E: Birgitte Iversdatter. LV: far Iver Jensen. A:
1) mor Grethe Johansdatter. LV: Terkild Wammen på Revsgårdlund
2) bror Johannes
3) søster Anne Andersdatter
4) søster Birgitte Kirstine g.m. Jens Bertelsen i Stouby
5) søster Christiane g.m. Jens Christensen i Stouby.

1250 Terkild Jørgensen i Brund. 16.11.1819, fol.368B.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Peder Bech i Skjold. B: Hans 26, Peder 22, Karen 18. FM: Jørgen Pedersen i Skjold.

1251 Hans Sørensen i Oens. 16.11.1819, fol.370B.
E: Maren Kirstine Sørensdatter. Testamente af 4.7.1819.

1252 Jesper Jacobsen i Bråskov. 24.11.1819, fol.371B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Søren Hansen i Brå. B: Anne 8, Marie Magdalene 5. FM: farfar Jacob Jespersen i Hornum. Enkens første ægteskab med [Anders Jensen Braa, skifte 22.12.1809 lbnr.1083]. B: Christence, Bodil Kirstine. Desuden nævnes afdødes brødre Jens og Hans.

1253 Mette Jensdatter i Uth. 6.12.1819, fol.375B.
E: Poul Jørgensen. B: Anne Kirstine 19, Jens 15, Maren 6, Birthe Cathrine 4. FM: morbror Søren Buch i Uth.

1254 Niels Christensen i Stouby. 7.12.1819, fol.377.
A: mor Birthe Clausdatter g.m. Peder Mortensen på stedet, halvsøskende Anne Pedersdatter 4, Christen Pedersen 1½. FM: Niels Nielsen i Hyrup. Afdøde var søn af Christen Hugholm, [skifte 4.2.1814 lbnr.1165].

1255 Rasmus Hansen i Sønder Bjerre. 20.12.1819, fol.381, 443.
A: mor Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hansen, søskende Søren Hansen 17¾, Anders Hansen 16½, Inger Marie 14, Anne Kirstine 7. FM: Hans Christensen i Brå, Rasmus Pedersen i Bjerre Mølle. Arv efter far Hans Rasmussen, skifte 16.5.1815 lbnr.1181.

1256 Jens Christensen Rand i Stouby. 5.2.1820, fol.381B, 388B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Søren Pedersen. Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 4.4.1801 lbnr.950]. B: Rasmus 29, Maren g.m. Peder Pedersen i Stoubyskov, Karen, Christen 21. FM: Peder Jensen i Stouby.

1257 Marie Terkildsdatter i Sejet. 13.3.1820, fol.383, 386B.
E: Peder Sørensen. B: Anne Margrethe 5, Karen 4, Terkild 2. FM: Terkild Andersen i Sejet.

1258 Søren Christensen i færgestedet Fakkegrav. 18.3.1820, fol.384, 385B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jens Nielsen i Staksrode, Erik Nielsen i Belle. B: Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Christen Nielsen, skovfoged i Stoubyskov. 1B: Niels 4, Sofie Sørensdatter 25, Mette Sørensdatter 23, Rasmus Sørensen 16. FM: Søren Sørensen sst.

1259 Frands Pedersen, skovfoged på stedet Rønsholt i Stoubyskov. 26.3.1820, fol.385, 387.
E: Dorthe Johanne Pedersdatter. LV: Andreas Evald, snedkermester og dannebrogsmand i Neder Rønsholt. B: Jens 19, Johan Peder 17½, Jørgen 15, Marie Johanne 13, Peder 11, Barbara 7. FM: på fars side Ejler Nielsen i Stouby. Første ægteskab med Barbara Hansdatter, [skifte 6.6.1798 lbnr.901]. B: Marianne 25, Lene 23.

1260 Elsebeth Møller på Møgelkær. 27.3.1820, fol.385, 401, næste protokol fol.36B.
E: Niels Glud, forpagter. A:
1) farbror Mikkel Olufsen Møller i Brå Mølle, [skifte 24.8.1790 lbnr.768]. 5B:
a Else Marie Mikkelsdatter g.m. Peder Hansen i Brå, begge døde. 7B: Hans i Urlev, Mikkel i Brå, Niels 24, Anders 22, Kirsten g.m. Terkild Sørensen i Bråskov, Johanne i Horsens, Anne Kirstine i Brå
b Karen Mikkelsdatter g.m. Anders Sørensen, skrædder på Stenderup Mark, begge døde. 3B: Mikkel 19, Mette Kirstine 17, Søren 15
c Anne Marie Mikkelsdatter g.m. Hans Christensen i Brå
d Else Mikkelsdatter g.m. Niels Nielsen i Glud
e Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Bjerregaard i Åstrup
2) farbror Søren Olufsen Møller i Bjerre Mølle, død. 7B:
a Bertel Sørensen på Hornum Mark
b Oluf Sørensen i Nørre Bjerre
c Mikkel Sørensen 34 i Brå
d Inger Marie, enke efter Folmer Dinesen på Bjerre Mark
e Marie Sørensdatter, [skifte 10.2.1800 lbnr.929], var g.m. Rasmus Jensen i Bjerre Mølle, [skifte 21.7.1810 lbnr.1103]. 2B: Anne Marie 24, Anne 22
f Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Sønder Bjerre
g Karen Sørensdatter g.m. Niels Lund i Neder Bjerre
3) farbror Mads Olufsen Møller, spækhøker i København, død. 2B:
a Oluf Madsen 40, uvist hvor, men opholdt sig i Horsens for 20 år siden
b Stine Madsdatter 38, uvist hvor
4) faster Kirsten Olufsdatter, død, var g.m. Jens Jørgensen i Ustrup. 1B:
a Christen Lund, skolelærer og kirkesanger i Korning.
Enearving ifølge testamente af 24.11.1796: Lorents Lorck.

1261 Anders Jensen i Glud. 3.5.1820, fol.390, 391, 406B, næste protokol fol.40B.
E: Else Marie Mikkelsdatter. LV: Laurids Thomsen, Niels Nielsen, der ægter enken og fæster stedet. B: Mikkel 15, Maren 14, Anne Kirstine 12, Jens 10, Hans Peder 8, Anne Marie 6, Oluf 3. FM: Laurids Jensen.

1262 Hans Thygeborg i Sejet. 9.5.1820, fol.391, 396B, 405.
E: Dorthe Marie Jensdatter. LV: Laurids Christensen sst, Hans Rasmussen sst, der ægter enken. B: Jens Peder 7, Maren 2. FM: Jørgen Nielsen sst.

1263 Karen Marie Pedersdatter i Klejs. 20.5.1820, fol.392B, 414, 414B.
E: Peder Rasmussen. B: Maren, Lene Kirstine g.m. Peder Hansen i Gram, Mette Cathrine g.m. Søren Langkær, murermester i Vejle, Peder 30. FM: Hans Revsgaard.

1264 Karen Hansdatter i Skjold. 20.5.1820, fol.393B.
Enke efter Niels Sørensen. Anmeldt af svigersøn Holger Olufsen sst, der ikke ønskede skifte.

1265 Karen Pedersdatter i Stourup. 31.5.1820, fol.393B, 395B, 406B.
E: Jens Jørgensen. B: Jørgen Jensen, [skifte 20.10.1818 lbnr.1243]. 3B: Anders 10, Jens Jørgen 8, Birthe Cathrine 3. FM: stedfar Anders Andersen i Stourup, Jens Jensen i Klejs, Maren Jensdatter g.m. Søren Steffensen i Kirkholm, Karen Marie Jensdatter g.m. Morten Hansen i Klejs.

1266 Jens Lauridsen, staldkarl på Boller. 5.6.1820, fol.394B, 395, 407.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Sejet, enke. LV: Niels Grav i Sejet
2) halvbror Jens Lauridsen i Nørby
3) halvbror Mathias Lauridsen i Hatting
4) halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen i Groest i Ejstrup sogn
5) halvbror Markus Lauridsen i Sejet
6) halvsøster Kirsten Lauridsdatter, død, [var g.m. Mogens Jacobsen i Ølstrup sogn i Bølling herred]. 5B: Jacob Mogensen, Laurids Mogensen, Anne Kirstine g.m. Søren Lauridsen, Trine, Anne Marie g.m. Anders Madsen, alle i Vorgod sogn
7) halvsøster Johanne Lauridsdatter, død. 1B: Cecilie Hansdatter g.m. H. C. Hansen, gartner i Vanløse i København Amt.

1267 Søren Hansen i Sønder Bjerre. 18.6.1820, fol.394B, 444.
A: mor Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hansen på stedet, søskende Anders Hansen 17, Inger Marie 15, Anne Kirstine 8. FM: Hans Christensen i Brå, Rasmus Pedersen, møller i Neder Bjerre. Afdøde var søn af Hans Rasmussen, skifte 16.5.1815 lbnr.1181.

1268 Else Kirstine Nielsdatter i Dagnæs. 27.7.1820, fol.397, 399, næste protokol fol.33B.
E: Niels Pedersen. Første ægteskab med [Peder Mouridsen, skifte 5.2.1798 lbnr.892]. B: Mette Kirstine g.m. Poul Jørgensen i Testrup i Århus amt, Maren 38, Niels 36 på Kalø Færgegård på Møn. FM: Christen Nielsen Hjerrild, skovfoged i Tyrsted.

1269 Kirsten Andersdatter i Rodkær på Sejet Mark. 1.9.1820, fol.397B, 406.
E: Jørgen Pedersen. Første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 27.7.1816 lbnr.1206]. B: Anne Marie 17, Anders 16, Laurids 13, Karen Marie 11, Knud 8. FM: Niels Lauridsen på Ørnstrup Mark.

1270 Dorthe Jensdatter i Oens. 23.10.1820, fol.398B, 404B.
E: Rasmus Jørgensen. B: Johanne 17, Bodil Marie 11. FM: morbror Henrik Jensen i Kærskovhus. Enkemandens første ægteskab med [Karen Sørensdatter, skifte 9.7.1791 lbnr.785]. B: Søren. Andet ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 11.8.1798 lbnr.904]. B: Søren.

1271 Kirsten Thomasdatter i Østrup. 14.12.1820, fol.411.
E: Jørgen Rasmussen. Testamente af 4.3.1820.

1272 Anders Lauridsen i Dagnæs. 20.12.1820, fol.411B.
E: Mette Marie Knudsdatter. LV: Jørgen Møller i Boller Overmølle. B: Laurids 14, Knud 11, Maren 8, Anne Cathrine 2, Dorthe Kirstine 8 dage. FM: fasters mand Mikkel Hansen i Dagnæs.

1273 Christen Hansen Vendelbo i Sønder Bjerre. 30.12.1820, fol.414B.
Enkemand. Testamente af 4.3.1811. (Sml. lbnr.838).

1274 Oluf Nielsen i Brund. 6.1.1821, fol.415, næste protokol fol.41B.
E: Mette Marie Mikkelsdatter. LV: Christen Hansen sst. A:
1) søskendebarn Mette Olufsdatter, død, var g.m. Oluf Christensen i Staksrode. 1B: Oluf
2) søskendebarn Peder Olufsen på Borchsminde
Enkens første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 24.6.1800 lbnr.942]. B: Søren.

1275 Hans Jacobsen i Stourup. 23.1.1821, fol.416.
E: Christence Jensdatter. LV: Laurids Nielsen. B: Johanne Marie 8, Jens Christian 6, [Hans, født 24.9.1821]. FM: fasters mand Hans Sørensen i Skjold. Første ægteskab med [Johanne Marie Andersdatter, skifte 7.3.1810 lbnr.1086]. B: Anne Marie 16, Jacob 13. FM: mosters mand Søren Andersen i Stourup.

1276 Karen Clemensdatter på Stenderup Mark. 12.2.1821, fol.417.
E: Hans Jensen. B: Jens Nielsen i Århus, Karen Marie Nielsdatter g.m. Peder Sørensen Juul på stedet.

1277 Anders Jørgensen i Skjold. 14.3.1821, fol.420, 432B.
E: [Anne Jacobsdatter]. B: 4 sønner hvoraf kun Jens Andersen sst. angives.

1278 Maren Hansdatter i Sønder Bjerre. 24.3.1821, fol.420.
Enke efter [Laurids Sørensen]. 1B: Hans på stedet.

1279 Anne Enevoldsdatter i Vester Bisholt. 24.3.1821, fol.420B, 424B, næste protokol fol.41B.
E: Peder Jensen. Første ægteskab med [Christen Jensen i Sejet]. B: 2 sønner, heraf Enevold. [Andet ægteskab med Lorents Pedersen, skifte 18.11.1794 lbnr.839].

1280 Anne Sofie Lauridsdatter i Nørre Bjerre. 16.4.1821, fol.421, 423B.
E: Jørgen Lauridsen. B: Laurids 21, Anders 19, Anne Kirstine 17, Søren 12, Niels Jørgen 8. FM: mors søskendebarn Hans Christoffersen i Ustrup.

1281 Jacob Knudsen i Sejet. 9.5.1821, fol.422, næste protokol fol.16.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Christensen sst, Jørgen Jensen Thygeborg, der ægter enken. B: Niels 8, Knud 6, Niels 3, Rasmus 1½, Grethe, nyfødt. FM: Thomas Nielsen sst.

1282 Jørgen Nielsen Klejs i Stouby. 24.5.1821, fol.424, 425B, næste protokol fol.23, 35B.
E: Kirstine Cathrine Nielsdatter. LV: M[orten] Madsen, skolelærer i Vrigsted. A: søsterdatter Mette Marie Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Assendrup, søsterdatter Maren Nielsdatter g.m. Hans Sørensen i Nørre Vilstrup, søsterdatter Karen Dorthe i Flensborg, født i Haderslev.

1283 Søren Andersen i Sønder Bjerre. 9.6.1821, fol.424B, 427, 444B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Niels Jensen i Drejerhuset ved Boller. B: Karen 8, Kirsten 4, Marie Kirstine 12 uger. FM: Niels Jensen Due i Ørnstrup der er beslægtet. Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 22.6.1801 lbnr.954]. B: Hans 20. Desuden nævnes enkens stedfar Hans Sørensen i Sønder Bjerre.

1284 Silke Johansdatter i Ustrup. 19.7.1821, fol.428, 431B, næste protokol fol.22, 88B.
Enke efter Jens Pedersen Møller, møller i Tolstrup Mølle, [skifte Skanderborg Åkær amter 15.9.1797 lbnr.1163]. B:
1) Johannes Jensen i Egebjerg Mølle, [skifte Hansted Hospital 19.6.1810 lbnr.321]. 1B:
a Jens Peder Møller i Egebjerg Mølle
2) Niels Jensen Møller i Tammestrup i Tolstrup sogn, død. 3B:
a Jens Nielsen 22 i Grumstrup
b Silke Nielsdatter g.m. Søren Møller på Overby Mark i Kattrup sogn
c Johanne Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Tolstrup
3) Anders Jensen Møller i Rødemølle ved prokurator Warthoe i Skanderborg
4) Anne Marie Jensdatter, enke efter Jens Lauridsen i Tolstrup
5) Cathrine Jensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Skjold
6) Maren Jensdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Skjold på Jensgård gods. 4B:
a Christen Pedersen 20 i Rødemølle
b Jens Pedersen 18 i Egebjerg Mølle
c Niels Pedersen 16 i Nebsagerskov
d Inger Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen i Glattrup
7) Margrethe Jensdatter g.m. Hans Christoffersen i Ustrup
8) Birgitte Jensdatter g.m. Nikolaj Jelling, møller i Tingstedholm Mølle.

1285 Kirsten Poulsdatter i Nebel. 4.8.1821, fol.429.
E: Christen Lauridsen Fynbo. B: Anne 38 g.m. Knud Vandmand i Over Barrit, Poul 31, Laurids 28, Maren 23, Mette Sofie 19. FM: Poul Olufsen i Nebel.

1286 Karen Jensdatter i Rårup. 16.8.1821, fol.430.
E: Jørgen Pedersen. B: Peder 22, Jens 19, Anne Marie 18, Mette Marie 11, Else Marie 8, Niels 6, Maren 9 mdr. FM: Jens Bonde i Hosby.

1287 Jens Olufsen i Tyrsted. 7.9.1821, fol.432B, næste protokol fol.32B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Niels Jensen, skovfoged i Drejerhuset. B: Anne 1. FM: farbror Mads Olufsen i Korning. Desuden nævnes afdødes søster Anne Olufsdatter i Ølsted.

1288 Mette Mikkelsdatter på Boller. 7.9.1821, fol.434B.
E: Anders Lauridsen, hjulmand. B: Maren 2½, Kirsten 1½. FM: Gert Nielsen, avlsbestyrer på Boller.

1289 Vogn Nielsen i Tyrsted. 20.10.1821, fol.436.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Jørgensen sst. B: Søren i Stouby, Anders, forvalter på Egeskov på Fyn, Rasmus 24, Niels 22, kontorist på Egeskov, Karen Marie g.m. Niels Nielsen i Uth. FM: farbror Jørgen Nielsen i Sejet.

1290 Jens Christensen i Stouby. 1.11.1821, fol.436B, 438, næste protokol fol.5B, 35.
E: Christiane Andersdatter. LV: Jørgen Hjerrild i Hjerrild, Rasmus Hjerrild i Stouby, Anders Jørgensen, der ægter enken. B: Morten 4, Marie 1½. FM: Vinter Olufsen i Stouby, farbror Jørgen Christensen i Breth.

1291 Johanne Marie Sørensdatter i Skjold. 6.11.1821, fol.437B.
Enke. B: 2 myndige sønner, heraf Enevold Andersen og en datter g.m. Niels Sørensen.

1292 Jens Jørgensen, smed i Klejs. 1.12.1821, fol.439B, 441B, næste protokol fol.30, 74B.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 31.5.1820 lbnr.1265]. B: Jørgen Jensen i Stourup, [skifte 20.10.1818 lbnr.1243]. 3B: Anders 10, Jens Jørgen 8, Birthe Cathrine 5. FM: stedfar Anders Andersen Vig i Stourup, morbror Søren Andersen sst, Jens Jensen 40 i Klejs, Maren Jensdatter 46 g.m. Søren Steffensen i Kirkholm, Karen Marie Jensdatter 36 g.m. Morten Hansen i Klejs.

1293 Niels Nielsen Pors i Neder Bjerre. 1.12.1821, fol.439B, 442B, næste protokol fol.2.
E: Kirsten Hansdatter. LV: M[orten] Madsen, degn i Sønder Bjerre. Første ægteskab med [Abelone Iversdatter, skifte 17.8.1807 lbnr.1045]. B: Niels i Over Vrigsted, Ingeborg på Breth Mark, Karen på stedet. FM: Pødenphant i Barrit, Peder Rasmussen Tørring i Horsens.

1294 Sidsel Marie Lauridsdatter i Dallerup. 19.12.1821, fol.440, næste protokol fol.33.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 41 i Dallerup, Laurids på stedet, Karen 36 g.m. Hans Pedersen i Dallerup, Karen Marie 32 på stedet, Peder 30 sst. FM: Peder Jørgensen i Tyrsted.

1295 Louise Augusta Mallie på Boller. 31.12.1821, fol.446.
E: Christen Christensen, over- og underrets prokurator og landvæsenskommissær. B: Otte Christen Laurentius 12, Carl Vilhelm August 5. FM: farbror eksamineret jurist Frederik Christensen på Ørumgård.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1822 - 1832
G 366 - 154
1296 Dorthe Nielsdatter i Tyrsted. 11.1.1822, fol.2, 3B.
E: Hans Rasmussen Holst. Første ægteskab med [Rasmus Gertsen, skifte 26.7.1806 lbnr. 1033]. B: Rasmus 24, Karen 23, Maren 20, Peder 18. FM: morbror Jørgen Nielsen i Sønder Bjerre, Niels Nielsen Hjerrild i Tyrsted.

1297 Hans Jørgensen i Østrup. 18.2.1822, fol.5, 7B, 13, 15B, 78B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Peder Bank, Knud Kajsen i Jensgård Skovhus. Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 19.6.1793 lbnr.813. B: Jørgen, Maren g.m. Jørgen Christiansen i Borre, Abelone, død. 1B: Niels Jørgensen i Hjortholm. FM: Niels Rasmussen i Glud.

1298 Kirsten Rasmusdatter i Sejet. 28.3.1822, fol.9, 12.
E: Jørgen Nielsen. Første ægteskab med [Peder Christensen, skifte 9.5.1810 lbnr.1091]. B: Rasmus 25 i København, Christen 23, Laurids 18, Sidsel 11. FM: morbror Peder Rasmussen, smed i Enner.

1299 Anne Jørgensdatter i Øster Bisholt. 2.4.1822, fol.10, 34.
E: Jørgen Sørensen. B: Hans i Nørby, Jørgen på stedet, Lene sst. FM: Hans Sørensen i Bisholt.

1300 Jens Hansen, ugift i Uth. 17.4.1822, fol.11B, 35.
A: mor Maren Jensdatter. LV: bror Søren Jensen Buch i Uth, bror 25 år gammel i København.

1301 Hans Thomsen i Rand. 6.5.1822, fol.13B, 23B, 71, 109.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Rasmus Mikkelsen, skovfoged i Rand. B: Thomas på stedet, Dorthe Marie 32, der ægter Jørgen Bertelsen på Staksrode Mark. FM: Søren Thomsen i Daugård.

1302 Niels Nielsen, skovfoged i Neder Bjerre. 8.6.1822, fol.15.
E: Anne Marie Nielsdatter. B: Inger Marie 19, Niels 18.

1303 Frederikke Dorthe Johansdatter i Tyrsted. 18.6.1822, fol.17, 42.
B: datter g.m. Thomas Donner i Tyrsted, datter g.m. Niels Hjerrild i Tyrsted.

1304 Rasmus Sørensen i Nebel. 24.6.1822, fol.17.
E: Karen Hansdatter. LV: forpagter Glud på Møgelkær. B: Søren Johan 17, Anne Cathrine 13. FM: Henrik Boesen i Nebel.

1305 Jørgen Andersen i Tyrsted. 29.6.1822, fol.19.
E: Mette Kirstine Madsdatter. LV: Anders Hansen i Strandkær. B: Anders 16. FM: Søren Jørgensen i Tyrsted.

1306 Karen Jørgensdatter i Sejet. 2.7.1822, fol.20.
B: Peder Sørensen sst, Anne Margrethe g.m. Morten Andersen i Uth, Johanne Marie g.m. Søren Jørgensen i Sejet, Anne Sørensdatter, død, var g.m. Laurids Jespersen, bødker i Horsens. 1B: Anne Kirstine 6.

1307 Mette Rasmusdatter, ugift i Staksrode. 9.7.1822, fol.21, 82, 107.
A: bror Rasmus Rasmussen. FM: Søren Nielsen i Rårup, Jens Brixen i Staksrode, Niels Hansen sst. Arv efter forældre [Rasmus Christensen og hustru Maren Rasmusdatter i Staksrode, skifte 9.1.1817 lbnr.1211] og efter søster Gertrud, [skifte 10.7.1818 lbnr.1240].

1308 Margrethe Nielsdatter i Vester Bisholt. 24.8.1822, fol.24.
E: Jørgen Olufsen. B: Anne 23, Niels 22, Oluf 19. Første ægteskab med [Niels Jespersen, skifte 2.2.1796 lbnr.859]. B: Niels i Horsens, Inger Marie 26.

1309 Maren Nielsdatter i Nørby. 7.9.1822, fol.25B.
[Enke efter Jørgen Rasmussen]. B: Søren 32 i København, Rasmus 30 i Skjold, Af første ægteskab B: Karen Marie Sørensdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen, møller i Hjarnø Mølle. 1B: Margrethe Lene Dorthe 10.

1310 Kirsten Hansdatter i Nørre Bjerre. 30.9.1822, fol.27.
[Enke efter Thomas Jensen]. B:
1) Inger Marie Thomasdatter, død. 1B:
a Dorthe Marie 28 i Neder Bjerre
b Kirsten Rasmusdatter, død. 1B: Maren Jørgensdatter 26 i Nørre Aldum
2) Anne Kirstine Thomasdatter 52 g.m. Hans Jørgensen i Neder Bjerre
3) Peder Thomsen 36 på Hornsyld Mark.
4) Maren Thomasdatter 35 i Ustrup
5) Karen Marie 33 g.m. Mads Clausen i Tørring

1311 Anne Dorthe Bentsdatter i Rønsholtskrog. 1.11.1822, fol.28.
E: Anders Mikkelsen. B: Morten 21, Mikkel 18, Johanne Kirstine 14. FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Rand. Første ægteskab med [Morten Poulsen, skifte 11.7.1799 lbnr.920]. B: Poul 25½ i Hyrup, Bent 24½ i Gammelby.

1312 Jørgen Olufsen i Vester Bisholt. 6.12.1822, fol.29B, 42, 137.
[Enkemand efter Margrethe Nielsdatter], skifte 24.8.1822 lbnr.1308. B: Anne 23, der ægter Thomas Nielsen, der fæster gården, Niels 22, Oluf 19. FM: Niels Eriksen i Vester Bisholt, født værge Holger Olufsen i Skjold.

1313 Søren Olufsen i Grund. 16.12.1822, fol.31, 43B, 65, 125, 127.
E: Mette Marie Frandsdatter. LV: A. Evald, Mads Hansen i Grund. B: Ingeborg 23, Frands 19. FM: farbror Vinter Olufsen i Stouby. Første ægteskab med [Ingeborg Sørensdatter, skifte 19.2.1798 lbnr.893]. B: Søren i Bjerlev i Hvejsel sogn, Deliane 38 i Gammelby, Mette Kirstine g.m. Ingvar Nielsen i Grumstrup, Rasmus i Båstrup i Øster Snede sogn, Anne g.m. Niels Mortensen i Stoubyskov.

1314 Anne Marie Hansdatter i Staksrode. 22.2.1823, fol.46.
E: Jørgen Jensen. B: Johanne Cathrine 17, Birthe Marie 14, Bodil 12, Ingeborg 10, Karen 8, Maren 6, Jens 1½. FM: morbror Mads Hansen i Nøttrup.

1315 Mikkel Rasmussen på Neder Bjerre Mark. 24.2.1823, fol.47, 73B, 82B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen i Barrit, Rasmus Nielsen i Barrithule. B: Jens 18, Rasmus 16, Karen Marie 14, Søren 12. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 15.3.1802 lbnr.964]. B: Rasmus 24. FM: farbror Søren Rasmussen i Hornsyld.

1316 Jacob Nielsen Friis, ugift i Kragelund Skovhus. 12.3.1823, fol.48B, 73.
A: søster [Anne Rebekka Nielsdatter] g.m. Laurids Svendsen på stedet.

1317 Marie Elisabeth Torp i Bobæk. 30.3.1823, fol.49, 50, 58B, 99, 125, 128B.
Enke efter Frederik Lind, skovrider. B: Niels Lind 19, jurist i Brædstrup, datter, død, var g.m. Gert Hansen Prip, købmand i Horsens, der døde, R. Secher, købmand i Horsens. 1B: Marie Elisabeth 2½. FM: herredsfoged Holst i Horsens.

1318 Erika Hedvig Borch i skovriderstedet Kærhus. 3.5.1823, fol.58, 59B.
E: Knud Helbæk, skovrider. B: Else Marie, født 28.11.1799, Sofie, født 16.3.1802, Mathias, født 26.11.1803, Hansine Nikoline, født 12.11.1805, Johanne, født 27.6.1807, Anne Cathrine, født 29.4.1809. FM: forpagter Glud på Møgelkær. Første ægteskab med [Laurids Bertelsen, skifte 29.9.1798 lbnr.907]. B: Elisabeth g.m. Hansen, bager i Vejle, Laurids 24¾, gartner på Boller.

1319 Anne Marie Rasmusdatter i Staksrode. 7.6.1823, fol.61B.
E: Frederik Mikkelsen. A: mor Inger Marie Mikkelsdatter g.m. Søren Hjerrild i Staksrode, bror Mikkel Rasmussen i Neder Vrigsted, halvsøskende Rasmus Sørensen i Over Vrigsted, Anne Sørensdatter g.m. Christen Olufsen i Brund. (Sml. lbnr.714).

1320 Ellen Marie Olufsdatter i Staksrode. 19.8.1823, fol.62.
E: Jacob Jensen. A: slegfredsøn Oluf Jensen 46 i Grejs.

1321 Hans Terkildsen i Brund. 25.8.1823, fol.62B, 74.
E: Karen Thomasdatter. LV: forpagter Glud, Peder Sørensen på Alrø, der ægter enken. A: mor Anne Marie Eriksdatter, enke efter Terkild Jørgensen, [skifte 16.11.1819 lbnr.1250]. LV: Peder Bech i Stenderup, søskende Peder Terkildsen 26 i Brund, Karen Terkildsdatter 22. FM: Jørgen Pedersen, halvsøskende Erik Rasmussen i Østrup, Peder Rasmussen i Horsens, Rasmus Rasmussen i Brund, Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Enevold Sørensen i Horsens, Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen på Glud Mark, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jørgen Sørensen i Brund.

1322 Rasmus Pedersen, møller i Neder Bjerre Mølle. 11.10.1823, fol.66, 122.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Knud Jørgensen i Neder Bjerre, forpagter Glud på Møgelkær. B: Rasmus Peder 10. FM: farbror Oluf Pedersen i Nørre Bjerre. Enkens første ægteskab med Rasmus Jensen, skifte 21.7.1810 lbnr.1103. Dennes første ægteskab med Marie Sørensdatter, skifte 10.2.1800 lbnr.929. 2B: Anne Marie, Anne.

1323 Christen Terkildsen i Tyrsted. 25.11.1823, fol.70, 81, 108.
E: Mette Kirstine Madsdatter. LV: Niels Hjerrild i Tyrsted. A: søskendebarn Hanne Caspersdatter g.m. Rasmus Sørensen på Lystrup Mark. Enkens første ægteskab med Jørgen Andersen, skifte 29.6.1822 lbnr.1305. 1B: [Anders]. Desuden nævnes enkens steddatter Anne Rasmusdatter.

1324 Kirsten Hansdatter i Neder Bjerre. 1.12.1823, fol.70B, 72B.
Enke efter Niels Nielsen Pors, skifte 1.12.1821 lbnr.1293. Af første ægteskab B: Christen Lauridsen i Ålstrup i Falling sogn. Niels Nielsen Pors første ægteskab med [Abelone Iversdatter, skifte 17.8.1807 lbnr.1045]. B: Ingeborg, Karen, Niels i Sønder Bjerre.

1325 Bodil Pedersdatter i Glud. 25.2.1824, fol.76, 118B.
E: Mikkel Nielsen. B: Karen g.m. Rasmus Christensen i Østrup, Peder 20, Niels 16, Hans 12, Anne Cathrine 8. FM: morbrødre Hans Pedersen i Dallerup, Peder Pedersen i Tyrsted.

1326 Hans Sørensen i Ustrup. 22.3.1824, fol.83B, 84B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jørgen Christoffersen sst. A: mor Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Fevejle i Neder Bjerre, søskende Peder Sørensen i Bjerre, Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Hans Svendsen i Tyrsted, halvsøskende Mads Hansen i Ravnholt, Marie Johanne Jensdatter 21.

1327 Søren Sørensen i Uth. 31.3.1824, fol.86, 90B, 134B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Thomsen sst, Peder Christensen, der ægter enken. B: Niels Christian 8, Dorthe Marie 7, Henrik 4, Inger Marie 1 måned. FM: farbror Niels Sørensen i Tyrsted. Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Jørgensdatter, skifte 26.3.1814 lbnr.1167]. B: Maren 14, Grethe 12. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Nørre Bjerre.

1328 Maren Rasmusdatter i Staksrode. 22.4.1824, fol.86B.
E: Søren Sørensen. B: Rasmus 38 på Staksrode Mark, Søren 28, Jens Peder 26, Anne Kirstine g.m. Mikkel Dam i Staksrode, Johanne Marie 32, Birthe Cathrine 27.

1329 Anne Jørgensdatter i Staksrode. 3.7.1824, fol.91B.
E: Jørgen Jensen. B: Anders 5 uger, Jørgen 5 uger. FM: morbror Rasmus Jørgensen i Breth.

1330 Jørgen Lauridsen Friis, skolelærer i Dagnæs. 7.7.1824, 93B, 94.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Mikkel Hansen sst. B: Hans i Klejs, Jens i Dagnæs, Stine g.m. Jørgen Albertsen i Klejs.

1331 Karen Mikkelsdatter, ugift i Uth. 14.7.1824, fol.93B, 94B, 111.
A: søskende Hans Mikkelsen i Uth, død, var g.m. Maren Jensdatter. 1B: Mikkel 27 ved Livgarden til hest i København, Anne Mikkelsdatter g.m. Jens Eriksen i Østbirk Skov, Bodil Mikkelsdatter, død, var g.m. Hans Ustrup i Ørnstrup. 5B: Mikkel 17, Rasmus 15, Jens 13, Mette Kirstine 11, Kirsten 9.

1332 Anne Marie Andersdatter i Stourup. 16.8.1824, fol.95, 98.
E: Søren Andersen. B: Karen 12, Laurids 9, Anders Peder 6, Jens 4, Birthe Marie 1½. FM: morbror Peder Andersen på Skævlund Mark.

1333 Jørgen Rasmussen i Gram. 6.9.1824, fol.96B, 100.
E: Else Christensdatter. LV: Søren Hansen sst. B: Karen 12, Anne Sofie 10, Elisabeth 7, Christen 5, Oluf 4, Bodil Marie 2, Jørgen, født 23.9.1824. FM: Mads Olufsen i Nebsager, Jørgen Olufsen i Ravnholt. Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 20.1.1812 lbnr.1129]. B: Rasmus 19.

1334 Rasmus Nielsen i Grund. 20.10.1824, fol.101B, 126, 156.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Otte Hansen sst. B: Karen Deliane 9. FM: farbror Peder Nielsen i Vrigsted, der døde, Mads Hansen i Grund.

1335 Anne Marie Rasmusdatter i Tyrsted. 29.10.1824, fol.103, 122B, 125B, 176.
Enke efter Jens Olufsen, skifte 7.9.1821 lbnr.1287. B: Anne 4, der er krøbling. FM: farbror Mads Olufsen i Korning. Første ægteskab med Niels Christensen Hatting, skifte 27.9.1817 lbnr.1223. B: Christen 19, der overtager fæstet, Rasmus 17, Niels 14, Søren 10, Peder 8, Anne Johanne 6. FM: Niels Jensen, skovfoged i Drejerhuset, Mads Christensen i Hatting, Thomas Christensen sst.

1336 Abelone Rasmusdatter i Sønder Bjerre. 30.10.1824, fol.104B, 105B, 115.
E: Oluf Lauridsen. A:
1) farbror Jens Sørensen på Banken i Stoubyskov, [skifte 29.7.1777 lbnr.532]. 4B:
a Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Hosby. 4B: Anne 36 i Rårup, Jens 34 i Kirkholm, Else Marie 24 i Sønderby, Mette Cathrine 19
b Else Marie Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Lystrup, [skifte 13.1.1818 lbnr.1235]. LV: Erhard Jørgensen sst.
c Mette Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Hostrup
d Søren Jensen på Banken i Stoubyskov
2) farbror Anders Sørensen i Rårup, død. 2B:
a Just Andersen i Bisholt
b Thomas Andersen i Bisholt
3) fars halvbror Jørgen Andersen i Rårup, [skifte 3.7.1786 lbnr.690]. 2B:
a Anders Jørgensen i Rårup
b Karen Marie Jørgensdatter g.m. Mads Hansen i Ravnholt.
Afdødes far var Rasmus Sørensen, [skifte 27.10.1769 lbnr.465].

1337 Peder Jørgensen Ustrup, tjenestekarl i Bjerre. 15.4.1825, fol.110B, 138.
A: mor Kirsten Thomasdatter, søskende Thomas Jørgensen, Niels Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Anne Jørgensdatter, halvsøskende Søren Christensen, Kirsten Jørgensdatter. FM: Poul Pedersen i Bjerre.

1338 Niels Sørensen Broch i Ustrup. 20.4.1825, fol.112B, 131B, 132B, 242.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Gertrud 29, Søren 27, Niels 22. FM: fasters mand Christen Nielsen i Dallerup.

1339 Poul Jensen i Uth. 20.4.1825, fol.113B, 135B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Morten Andersen sst. B: Mette Johanne 20. FM: morbror Morten Pedersen i Klejs. Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 27.7.1804 lbnr.999]. B: Henrik 24. FM: Hans Rasmussen i Neder Bjerre.

1340 Karen Mikkelsdatter i Uth. 21.4.1825, fol.114B, 136B.
Enke efter Jørgen Jørgensen. B: Mikkel, Anne Cathrine 29.

1341 Søren Rasmussen, ugift i Neder Bjerre. 27.4.1825, fol.116, 138B.
A: mor Karen Nielsdatter, [enke efter Rasmus Rasmussen Juul, skifte 29.5.1818 lbnr.1233], LV: Jens Fevejle i Neder Bjerre, søskende Sidsel Cathrine Rasmusdatter, Rasmus Rasmussen, halvsøskende Gertrud Rasmusdatter g.m. Niels Hansen på Nebsager Mark, Karen Marie Rasmusdatter g.m. Jacob Jensen på Hornsyld Mark.

1342 Mette Marie Hansdatter i Østrup. 16.5.1825, fol.116B.
E: Hans Albertsen. B: Karen 8, Maren 5½. FM: farbror [dvs. mosters mand] Rasmus Olufsen i Allesgårde i Glud sogn på Jensgård gods. Uden for ægteskab B: Karen Marie Rasmusdatter 14. Enkemandens første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 25.1.1816 lbnr.1195. Arv til B: Christen Hansen, Albert Hansen, Jens Christensen. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Albertsen i Klejs.

1343 Birthe Nielsdatter i Sejet. 15.7.1825, fol.119B, 123.
Enke efter [Jens Sørensen, skifte 17.9.1813 lbnr.1162]. B: Søren i Øster Snede sogn, Thomas i Sejet, Niels sst, Mikkel 28 i Neder Bjerre, Rasmus i Sejet, Anne Cathrine g.m. J[ørgen] J[espersen] Skov, skolelærer sst, Karen g.m. Niels Pedersen sst, Maren g.m. Oluf Jensen sst.

1344 Herman Pedersen i Tyrsted. 23.7.1825, fol.120.
E: Karen Hansdatter. LV: [Henrik Vilhelm] Brejnholm, præst i Tyrsted [og Uth]. B: Peder 24, Hans 22, Niels 12, Sidsel Marie, Else Marie, Stine, Anne Cathrine, Karen. FM: morbror Mikkel Hansen i Dagnæs.

1345 Karen Jensdatter i Uth. 13.8.1825, fol.124.
E: Jørgen Nielsen, hjulmand. B: Anne Marie 22, Niels 18. FM: Thomas Christoffersen sst.

1346 Lucie [Sørensdatter] i Hornumkær. 17.8.1825, fol.125.
Enke efter Claus Bay. B: [Else Clausdatter], enke efter Jens Nielsen på stedet, Christiane Clausdatter g.m. Niels Jensen på Remmerslund Mark.

1347 Anne Steffensdatter i Bjerre. 20.9.1825, fol.126B.
E: Jørgen Nielsen Beyer. Første ægteskab med [Peder Poulsen, skifte 7.9.1801 lbnr.957]. B: Poul i Bjerre, Mette Marie g.m. Jørgen Jørgensen Hauge i Barrit, Anne Hanne g.m. Christian Iversen i Ølsted.

1348 Anne Andersdatter i Stouby. 12.12.1825, fol.134, 140.
E: Jens Sørensen Høgh, der er separeret. B: Anne Margrethe 10. FM: Jens Bertelsen, der har aftægt på stedet. Første ægteskab med Jørgen Sørensen, [skifte 10.5.1809 lbnr.1073]. B: Anders 17. FM: Mads Hansen i Grund.

1349 Niels Andersen i Tyrsted. 17.12.1825, fol.134, 193.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Pedersen på Boller. B: Anne Kirstine 12, Jens 11, Maren 7, Mette Cathrine 3. FM: [Peder Frederik] Eriksen, skolelærer i Tyrsted. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 24.5.1816 lbnr.1203]. B: Mette g.m. Peder Pedersen Føvling, arbejdsmand i Horsens, Birthe Cathrine g.m. Jørgen Hansen på Ørnstrup Mark, Jens 22, Anders 19. (Børnenes alder opgivet 1.10.1827).

1350 Gregers Nielsen i Dagnæs. 10.1.1826, fol.138B, 194B, 218B, 234B.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Hansen i Bøgeskov, Rasmus Jensen, der ægter enken. B: Anne Cathrine 10 (den 19.5.1828). FM: Jørgen Møller i Boller Overmølle, som nærmeste frænde.

1351 Charlotte Skov i Nørre Aldum. 16.1.1826, fol.141.
E: Niels Bech. A: bror Jens Skov i Ørnsvig.

1352 Erik Rasmussen i Østrup. 3.2.1826, fol.141B, 142, 143B, 148B, 152B, 161B, 189B, 200, 206B.
E: Kirsten Sørensdatter, der blev vanvittig. LV: Niels Rasmussen i Glud. B: Anne Cathrine 6, Søren 4, Abelone 1. FM: farbror Rasmus Rasmussen på Brund Mark, fasters mand Anders Pedersen på Glud Mark, Jens Jørgensen i Nørby. Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 23.8.1815 lbnr.1191. B: Anne Marie 20, Niels 17, Lene Marie 12. FM: morbrødre Jørgen Nielsen i Østrup, Anders Vendelbo i Sønderby.
Desuden nævnes enkens slægtninge: enkens mors mand Laurids Christensen i Skjold, enkens bror Rasmus Sørensen i Horsens, der overtager fæstet, Jens Jørgensen i Nørby g.m. enkens moster, Just Jepsen i Østrup g.m. enkens moster, Niels Jensen i Østrup g.m. enkens moster, Vinter Nielsen i Sønderby g.m. enkens moster, enkens morbror Hans Eriksen på Glud Mark.

1353 Elisabeth Kirstine Kruse, ugift på Møgelkær. 3.3.1826, fol.143B, 154.
Testamente af 21.1.1826. A:
1) [bror Jens Jørgen Kruse i Fredericia], død. 3B:
a Eleonora Kruse g.m. Mads Munk i Fredericia
b Inger Sofie g.m. Niels Lyngby i Fredericia
c Sofie Claudiane, enke efter Thuesen i Stoustrup. LV: købmand Brøchner i Fredericia
2) [søster Sofie Kruse g.m. Hans Frederik Mathæussen Plesner, præst i Rårup]. 3B:
a Ulrik Adolf Plesner, præst [i Humble] på Langeland ved [Mathæus] Plesner, præst i Glud
b Birthe Kirstine Plesner g.m. [Christian Julius] Wittendorff, præst i Hvirring [og Hornborg]
c Eleonora Plesner i Hvirring.

1354 Birthe Jørgensdatter i Nørby. 20.3.1826, fol.145B.
E: Søren Olufsen. B: Maren 15, Jørgen 13. FM: morbror Søren Jørgensen i Glud.

1355 Karen Sørensdatter i Uth. 15.4.1826, fol.146B, 147B, 195B.
Enke efter Hans Andersen. Testamente af 11.8.1816.
Hans A:
1) bror Gyde Andersen i Stouby
2) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen i Skjold, [skifte 8.2.1814 lbnr.1166]. 3B:
a Anders Jørgensen i Skævlund
b Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen i Staksrode. 3B: Hans 36 i Uth, Karen 30 i Stouby, Maren 26 sst.
c Hans Jørgensen på Kollerup Mark
d Karen Jørgensdatter g.m. Peder Jeremiassen i Ildved i Hvejsel sogn
3) bror Niels Andersen i Rårup, død. 2B:
a Anders Nielsen, [skifte 28.5.1810 lbnr.1097]. 4B: Niels 30 i Rårup, Jens Jørgen 28 i Østrup, Hans 26 i Horsens, Anne Cathrine 20 i Rårup
b Jens Nielsen i Neder Bjerre, død. 5B: Ingeborg 26 i Bjerre, Niels 24 sst, Søren 20 i Tyrsted, Rasmus 16 i Bjerre, Anders 14 i Ustrup. (Sml. lbnr.1399)
4) søster Anne Andersdatter, [skifte Horsens 2.4.1801 lbnr.2059], var g.m. Jens Bering i Horsens. 2B:
a Jens Jensen Bering, snedker i København
b Maren Jensdatter g.m. nagelsmed Bredal i København
Hendes A:
1) bror Oluf Sørensen i Sejet
2) søster Anne Marie Sørensdatter, enke efter Rasmus Hansen i Uth, [skifte 24.7.1827 lbnr.1359].

1356 Hans Jørgensen i Sønderby. 23.5.1826, fol.150, 157B, 160, 184B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Andersen sst, Anders Knudsen sst, der ægter enken. B: Cathrine Sofie Vilhelmine. FM: mors halvbror Jens Jørgensen i Overby. Første ægteskab med [Karen Sørensdatter], skifte 19.12.1806 lbnr.1038. B: Anne Kirstine 37 g.m. Søren Rasmussen i Sønderby, Sidsel Marie 32 g.m. Jens Jørgensen i Overby, Anne Cathrine 29 g.m. Jens Henriksen i Vrønding, Anne Marie 27, der tjener på Bjerre i Åle sogn. FM: morbror Mads Sørensen i Hornsyld. Andet ægteskab med [Anne Marie Jensdatter], skifte 12.7.1815 lbnr.1190. B: Else Cathrine 19, Karen 14, Jens 12. FM: Rasmus Jensen i Hosby.

1357 Peder Nielsen Bech i Tyrsted. 3.6.1826, fol.151, 167B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Søren Smed i Eriknauer. B: Anne Cathrine g.m. Jens Hansen i Tyrsted, Niels i Tyrsted, Karen Marie, Maren, Birthe Kirstine, Johannes 15. Første ægteskab med [Anne Cathrine Hansdatter, skifte 9.11.1792 lbnr.804]. B: Niels i Nørre Aldum, Hans i Krannestrup, død. 1B: [Dinesine Kirstine], Maren g.m. Esper Jensen i Holmbro, Rasmus i Mørke på Rosenholm gods, Jørgen i Horsens, Jens i Gammelby.

1358 Anne Marie Terkildsdatter i Stourup. 27.6.1826, fol.159, 178B, 204B.
Enke efter [Jacob Clemensen, skifte 16.3.1793 lbnr.811]. B:
1) Terkild Jacobsen, død. 4B:
a Christoffer 29 i Stourup
b Anne g.m. Søren Fallesen i Juelsminde
c Anne Marie g.m. Søren Andersen i Stourup
d Anne Cathrine 21. FM: Jørgen Pedersen i Skjold
2) Hans Jacobsen [i Stourup, skifte 23.1.1821 lbnr.1275]. 5B:
a [Anne Marie] g.m. Søren Nielsen i Stourup
b Jacob 19
c Johanne Marie 14
d Jens Christian 12
e Hans 6
3) Anne Jacobsdatter, enke efter Anders Jørgensen i Skjold, [skifte 14.3.1821 lbnr.1277] ved søn Jens Andersen sst.
4) Anne Elisabeth Marie Jacobsdatter g.m. Hans Sørensen i Skjold.

1359 Rasmus Hansen i Uth. 24.7.1826, fol.160B, 165.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Morten Andersen sst. B: Deliane 27 i Uth, Søren i Tyrsted, Hans 19. Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 23.9.1777 lbnr.531]. B: Karen. Andet ægteskab med [Deliane Nielsdatter, skifte 3.5.1791 lbnr.778]. B: Niels Rasmussen, død. 3B: Rasmus 22, Deliane 18, Anne Sofie 8, Maren Rasmusdatter g.m. Anders Andersen i Ustrup, Hans Rasmussen sst.

1360 Hans Rasmussen i Staksrode. 29.7.1826, fol.161, 197B, 208B.
[Enkemand efter Øllegaard Jensdatter, skifte 4.12.1813 lbnr.1163]. B: Rasmus i Vrigsted Løgballe, Jens i Staksrode, Niels, arbejdsmand i København, Christian, soldat sst, Jacob23 i Staksrode, Kirsten g.m. Rasmus Pedersen sst, Birthe Marie g.m. Thomas Rasmussen på Daugård Mark, Marie Johanne 20.

1361 Thomas Christoffersen i Uth. 2.10.1826, fol.166, 198B, 199B.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Christen Andersen, Søren Thomsen, der ægter enken. B: Christoffer 2½, Terkild 3/4. FM: Niels Nielsen, smed i Uth.

1362 Karen Jørgensdatter i fattighuset på Tyrsted Mark. 20.11.1826, fol.169, 209.
E: Hans Jacob Johansen. Af første ægteskab B: Jørgen Jensen 24.

1363 Søren Iversen i Stouby. 22.12.1826, fol.169B, 172, 183.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Søren Pedersen sst, bror Oluf Nielsen i Gammelby. A: mor Karen Nielsdatter g.m. Vinter Olufsen i Stouby, søskende Niels Iversen i Altona, Marianne Iversdatter g.m. g.m. Claus Hansen i Ølsted, Karen Marie Iversdatter, der tjener sst, Maren Iversdatter g.m. Søren Pedersen i Hyrup, halvsøskende Iver Vintersen 20, Mette Vintersdatter i Stouby. Enkens første ægteskab med Jens Ravn, [dvs. Jens Christensen Rand, skifte 5.2.1820 lbnr.1256].

1364 Henrik Rasmussen i Østrup. 26.1.1827, fol.170, 177, 190, 205.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mads Hansen i Lykke i As sogn. B: Kirsten 3. FM: Peder Rasmussen i Skovgård. Første ægteskab med Anne Kirstine Pedersdatter, [skifte 28.9.1816 lbnr.1198]. B: Rasmus 25, Peder 23, Søren 21, Jens 19, der er krøbling, Maren 17. FM: Peder Rasmussen i Fæhaugen. Andet ægteskab med Mette Kirstine Pedersdatter. B: Inger Kirstine 9. FM: Anders Jensen Vendelbo i Sønderby, Niels Pedersen i Løvballegård på Eriknauer Mark.

1365 Lene Jørgensdatter i Øster Bisholt. 31.1.1827, fol.170B, 186.
E: Rasmus Rasmussen. B: Jørgen 1, Lene 7 uger, der døde. FM: Hans Jørgensen i Nørby. Desuden nævnes enkemandens svoger Jørgen Jørgensen.

1366 Peder Rasmussen og hustru Inger Nielsdatter i Sejet. 7.2.1827, fol.174B, 182B, 195, 203B.
B: Karen g.m. Peder Svendsen i Ustrup, Maren g.m. Niels Mikkelsen i Rårup, Rasmus 26 i Østrup, Dorthe Marie 26 i Sejet, Hans 24 i Bjerre, Edel, enke efter Jens Hansen i Sejet, Niels, der bestyrer gården. Hans første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 13.6.1789 lbnr.750]. B: Kirsten, død, var g.m. Niels Eskildsen i Nebsager. 1B: Anne Cathrine 10, Sidsel Marie g.m. Jens Olufsen i Rårup, Anne g.m. Rasmus Nielsen i Sejet.

1367 Peder Mouridsen, smed i Stourup. 12.3.1827, fol.179.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter . B: Hans 24, Mourids 23, Rasmus 19, Maren 1. FM: T[homas] Grynderup, skolelærer, Iver Jensen i Sønderby.

1368 Rasmus Madsen og hustru Karen Christensdatter, fattiglemmer på Bjerrelide. 16.3.1827, fol.180, 208B, 209.
Hans første ægteskab med [Maren Lauridsdatter, skifte 11.4.1808 lbnr.1051]. B: Mads, Else Marie.
Hendes A:
1) søster Inger gift i Østrup i Glud sogn
2) søster Kirsten g.m. Mads Jensen på Skerrildgård Mark
3) søster Anne [Christensdatter, skifte 28.6.1813 lbnr.1158, var g.m. Peder Madsen i Stourup] 1B:
a Mads Pedersen, der tjener i Dagnæs
4) bror Søren Gram, død. 2B:
a Peder Sørensen Gram i Torsted
b Christen Sørensen Gram i Torsted
5) halvsøster Karen Marie Christensdatter, enke efter en træskomand i Brund.

1369 Søren Hansen i Tyrsted. 16.3.1827, fol.180, 190B.
E: Anne Cathrine Svendsdatter. LV: Hans Svendsen sst. B: Maren 9, Hans 7, Søren 4. Desuden nævnes Søren Svendsen i Bjerre og afdødes søskende Karen Hansdatter g.m. Rasmus Vognsen i Tyrsted, Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen i Aldum, Anne Hansdatter, der tjener i Drejerhuset.

1370 Maren Olufsdatter i Stourup. 31.4.1827, fol.184.
Enke efter Niels Lauridsen. B: [Anne] g.m. Niels Madsen i Skjold, Oluf i Nebsager, Søren i Stourup.

1371 Niels Frederiksen i Staksrode. 5.5.1827, fol.184B, 207B.
A:
1) bror Mikkel Frederiksen, [skifte 14.5.1810 lbnr.1094]. 2B:
a Frederik Mikkelsen i Staksrode
b Birthe Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Hansen i Staksrode
2) bror Jens Frederiksen i Rand, [skifte 17.10.1803 lbnr.987]. 3B:
a Oluf Jensen, der tjener på Borksminde
b Frederik Jensen, der tjener i Stouby
c Sidsel Marie Jensdatter g.m. Jørgen Jensen i Torp i Underup sogn
3) bror Thomas Frederiksen, død. 5B:
a Søren Thomsen på Nebsager Mark
b Frederik Thomsen, der tjener på Rosenvold
c Maren Thomasdatter, der tjener i Staksrode
d Jens Thomsen, der tjener i Hyrup
e Oluf Thomsen, der tjener i Staksrode. FM: degnen Madsen i Vrigsted.

1372 Niels Rasmussen i Sejet. 21.5.1827, fol.185B.
E: Kirsten Steffensdatter. A: bror Hans Rasmussen, søster [Anne Marie Rasmusdatter] g.m. Laurids Christensen i Sejet.

1373 Jørgen Hansen i Hjerrild. 3.7.1827, fol.185B.
B: Marie Johanne g.m. Niels Pedersen i Hjerrild, Else g.m. Jens Nielsen i Over Ullerup.

1374 Anne Marie Rasmusdatter i Sejet. 6.7.1827, fol.185B.
E: Laurids Christensen. B: Rasmus 22, Anne Kirstine 21.

1375 Jonas Nielsen i Brund. 3.4.1827, fol.186B, 199.
E: Mette Marie Christoffersdatter. LV: Knud Sørensen sst, Jens Rasmussen, der ægter enken. B: Anne Marie 27, Mette Kirstine 22, Birthe 17, Anne 16, Thomas 13, Niels 10, Anne Marie 2. FM: Søren Buch i Uth.

1376 Maren Jørgensdatter, fruentimmer i Glud. 15.5.1827, fol.188, 206, 241B, 275B, 277, 279.
Uden for ægteskab med forvalter Dencher på Skerrildgård B: Caroline Vilhelmine 10 år 22.1.1830. FM: morbror Jørgen Jørgensen i Brå, plejefar Anders Knudsen i Glud ved søn Jørgen Andersen. Afdøde havde arv efter far Jørgen Ølsted i Glud, skifte 2.8.1785 lbnr.672 og arv efter farbror Søren Jørgensen.

1377 Maren Hansdatter, tjenestepige i Staksrode. 18.7.1827, fol.188B, 197B, 203.
A: søskende Rasmus Hansen i Vrigsted Løgballe, Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen på stedet, Jens Hansen, der tjener i Staksrode, Niels Hansen i København, Christian Hansen i kongens tjeneste i København, Jacob Hansen, der tjener i Staksrode, Birthe Marie Hansdatter g.m. Thomas Rasmussen på Daugård Mark, Marie Johanne Hansdatter, der tjener i Barrit. (Sml. lbnr.1360).

1378 Johanne Sørensdatter i Nørre Bjerre. 14.9.1827, fol.191B, 194.
E: Niels Pedersen. B: Anders Brixen 7, Anne Kirstine, 5, Peder 4½ uge. FM: morbror Søren Sørensen i Nebsager.

1379 Jacob Nielsen i Tyrsted. 1.10.1827, fol.192B.
E: Birthe Marie Rasmusdatter. LV: Jens Hansen Kirkholm. B: Anne Margrethe 13, Rasmus 9, Ingeborg 5, Maren 1. FM: Hans Jørgensen i Tyrsted.

1380 Rasmus Jørgensen i Nørre Bjerre. 10.10.1827, fol.194.
E: Kirsten Andersdatter. LV: H[ans] C[hristiansen] Jespersen, præst i Nebsager. B: Peder 30, Jørgen 28, Jacob 23. FM: A. Madsen, degn i Bjerre.

1381 Karen Jensdatter i Staksrode. 23.10.1827, fol.198.
E: Niels Rasmussen. B: Kirsten 10. FM: Jens Villumsen i Over Barrit. Første ægteskab med Niels Poulsen, [skifte 3.7.1813 lbnr.1160]. B: Anne Margrethe 21. FM: Niels Poulsen i Staksrode.

1382 Anne Nielsdatter i Nebel. 26.11.1827, fol.200.
E: Poul Christensen. B: Kirsten 14, Niels Christian 12, Christen 10, Karen 8, Thomas 6, Anne Marie 4, Søren 2. FM: født værge Søren Nielsen i Rårup.

1383 Anne Kirstine Pedersdatter i Tyrsted. 30.11.1827, fol.201B.
E: Niels Nielsen Hjerrild. B: Niels 23, Peder 22, Frederik 20, Christen 17, Johannes 15, Anne 14, Frederikke 12, Rasmus 10, Nikolaj 7. FM: Rasmus Nielsen i Hjerrild, mosters mand Thomas Pedersen Donner i Tyrsted.

1384 Oluf Nielsen i Dagnæs. 20.2.1828, fol.210.
E: Maren Iversdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Laurids 22, Iver 16, Jens 14. FM: Mathias Jensen sst.

1385 Johannes Andersen, tjenestekarl i Stouby. 22.3.1828, fol.211, 235.
A: søskende Birgitte Kirstine Andersdatter g.m. Jens Bertelsen på stedet, Christiane Andersdatter g.m. Anders Jørgensen i Stouby, Anne Andersdatter, [skifte 12.12.1825 lbnr.1348]. 2B: Anders Jørgensen 19, Anne Margrethe Jensdatter 13.

1386 Peder Sørensen i Sejet. 26.3.1828, fol.212, 217.
E: Marianne Rasmusdatter. LV: Jørgen Jørgensen sst. B: Rasmus 6, Else Marie 3, Jens 1. FM: Morten Andersen i Uth. Første ægteskab med Anne Margrethe Johansdatter, skifte 18.7.1812 lbnr.1144. B: Anne Cathrine 25, Johan 23, Søren 20, FM: Markus Lauridsen i Sejet. Andet ægteskab med Marie Terkildsdatter, skifte 13.3.1820 lbnr.1257. B: Anne Margrethe 13, Karen 12, Terkild 10. FM: bedstefar Terkild Andersen i Sejet.

1387 Elisabeth Marie Jacobsdatter i Skjold. 27.3.1828, fol.213, 241, 243, 243B.
E: Hans Sørensen. B: Karen 30, Søren 28, Anne Marie 22, Mette Cathrine 18, Jens 13. FM: Christoffer Terkildsen i Stourup, som nærmeste frænde.

1388 Karen Nielsdatter i Neder Bjerre. 5.4.1828, fol.214, 236, 243.
Enke efter Rasmus Rasmussen Juul, [skifte 29.5.1818 lbnr.1233]. B: Rasmus 26, Sidsel Cathrine 21. FM: Peder Sørensen i Ustrup, som nærmeste frænde.

1389 Maren Hansdatter i Sejet. 9.4.1828, fol.215B, 218, 218B.
E: Oluf Sørensen. A: bror Anders Hansen på Boller, bror Peder Hansen i Uth, død. 2B: Karen g.m. Christen Poulsen sst, Rasmus 30 i Lyngå.

1390 Niels Rasmussen i Sejet. 13.4.1828, fol.216, 225B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Peder Bentsen i Uth. B: [Anne Marie] g.m. Niels Christensen i Hovedskov, Anne, Jens 21 i Sejet. FM: Jørgen Nielsen i Sejet.

1391 Thomas Mortensen i Brund. 15.4.1828, fol.216B, .
E: Abelone Hansdatter. LV: Jens Rasmussen sst. A:
1) Rasmus Mortensen, død. 1B:
a Peder Rasmussen, skolelærer i Østrup
2) bror Peder Mortensen i Østrup
3) søster Birthe Mortensdatter, enke efter Markus Jørgensen i Øster Bisholt, [skifte 7.2.1815 lbnr.1177]
4) søster Inger Marie Mortensdatter, død. 5B:
a Christian Hansen i Sønder Bjerre
b Morten Hansen på Ravnholt Mark
c Niels Hansen i Åstrup
d Karen Hansdatter 30 på Kalsbøl
e Johanne Hansdatter 22 i Glud
5) halvsøster Anne Mortensdatter, enke efter Søren Andersen på Skævlund Mark
6) halvsøster Johanne Marie Mortensdatter g.m. Niels Tømmermand i Horsens.

1392 Jørgen Sørensen i Staksrode. 13.5.1828, fol.218B.
E: [Anne Marie Rasmusdatter]. B: Rasmus i Horsens, [Johanne Marie] g.m. Laurids Nielsen, smed i Bølling.

1393 Johanne Sørensdatter i Grund. 27.5.1828, fol.220, 265, 275B.
E: Jens Pedersen. Første ægteskab med Rasmus Nielsen, [20.10.1824 lbnr.1334]. B: Karen Deliane 13. FM: Mads Hansen i Grund.

1394 Maren Christensdatter i Tyrsted. 4.6.1828, fol.222.
E: Peder Pedersen. B: Anne Cathrine 21, Karen Lene 19, Bodil Marie 16. FM: Hans Christensen Grand i Oens. Første ægteskab med Anders Jensen, skifte 9.2.1803 lbnr.977. B: Jens i Gammelby, Christen 36 på stedet, Karen Marie g.m. Peder Jørgensen i Tyrsted. Jørgen 33 på Ussinggård, Niels 30 i Gammelby Præstegård, Maren 26.

1395 Elisabeth Johanne Christensdatter i Tyrsted. 2.7.1828, fol.224B, 226.
E: Jens Pedersen. B: Karen Marie 21, Samuel 19, Maren 16, Christine 11, Peder 7. FM: morbror Thomas Christensen i Hatting. Første ægteskab med Samuel Nielsen, [skifte 14.6.1805 lbnr.1017]. B: Niels i Stouby, Karen Marie [dvs. Anne Marie] g.m. Christen Nielsen i Tyrsted, Anne g.m. Ejler Nielsen i Stouby.

1396 Oluf Jensen i Rand. 24.7.1828, fol.226B, 236B.
A: mor Maren Hansdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Rand, søskende Frederik Jensen 30 i Grund, Sidsel Marie Jensdatter g.m. Jørgen Jensen Lerbæk i Torp i Underup sogn, halvsøskende Christen Olufsen i Staksrode, Johanne Marie Olufsdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Barrithule, Maren Olufsdatter g.m. Jacob Nielsen, skovfoged på Bjerrelide. [Afdødes far var Jens Frederiksen, skifte 17.10.1803 lbnr.987]. (Sml. lbnr.824).

1397 Inger Marie Hansdatter, ugift i Sønder Bjerre. 11.7.1828, fol.227B, 237B.
E: mor Kirsten Sørensdatter g.m. Peder Hansen i Sønder Bjerre, søskende Anders Hansen 24, Anne Kirstine Hansdatter 16, halvbror Hans Pedersen 9. FM: Oluf Pedersen i Nørre Bjerre, Mikkel Sørensen på Glattrup Mark. [Afdødes far var Hans Rasmussen, skifte 16.5.1815 lbnr.1181].

1398 Niels Madsen i Skjold, 9.8.1828, fol.228.
E: Anne Nielsdatter. LV: forpagter Glud på Møgelkær. B: Hans 9, Mads 7, Lene Marie 5, Niels 4. FM: født værge Mads Hansen i Nøttrup.

1399 Karen Sørensdatter i Neder Bjerre. 18.8.1828, fol.230.
E: Niels Nielsen Lund. Første ægteskab med [Jens Nielsen]. B: Ingeborg 26, Niels 24, Søren 21, Rasmus 17, Anders 15. (Sml. lbnr.1355).

1400 Hans Markussen i Øster Bisholt. 25.8.1828, fol.230B, 231B.
A: mor Birthe Marie Mortensdatter, enke efter [Markus Jørgensen, skifte 7.2.1815 lbnr.1177]. LV: Rasmus Jepsen, søskende Hans Peder Markussen, Jens Jørgen Markussen, Marie Cathrine Markusdatter g.m. Hans Christensen på Gravengård Mark, Anne Cathrine Markusdatter g.m. Niels Rasmussen i Glud.

1401 Anne Marie Sørensdatter i Rårup. 10.11.1828, fol.232B.
E: Jørgen Andersen. B: Jens Peder 3, Anders 1½. FM: mosters mand Peder Terkildsen, hjulmand i Bisholt.

1402 Jørgen Bertelsen på Staksrode Mark. 15.11.1828, fol.233B.
E: Dorthe Marie Hansdatter. LV: Jens Brixen i Staksrode. B: Mette Marie 5, Bertel 2. FM: ældste farbror Jens Bertelsen i Stouby.

1403 Karen Jensdatter i Strandkær på Tyrsted Mark. 26.11.1828, fol.238.
E: Anders Hansen. B: Hans 13, Maren 11, Jens 10, Frederik 9, Anton 7, Anne 6, Malene 4, Jørgen 2, Karen 1. FM: morbror Rasmus Jensen i Dagnæs.

1404 Søren Pedersen Hald i Oens. 26.11.1828, fol.239B.
E: Karen Marie Jensdatter. LV: Oluf Svane i Lystrup. B: Karen g.m. Hans Christensen i Glud, Maren Kirstine g.m. Mads Christensen i Nørre Aldum, Jens 34 i Vester Hornum, Kirsten g.m. Søren Staldkarl på Gjedved Mark, Laurids 26 i Korning, Marianne 22.

1405 Rasmus Jørgensen i Oens. 26.11.1828, fol.239B.
E: Dorthe Jensdatter. B: Johanne 25, Bodil Marie 20. FM: morbror Henrik Jensen, skovfoged i Kærskovhus. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 9.7.1791 lbnr.785]. B: Søren i Oens. Andet ægteskab med Anne Marie Sørensdatter, [skifte 11.8.1798 lbnr.904]. B: Søren 32.

1406 Anne Kirstine Jensdatter i Hornumkær. 28.11.1828, fol.240, 240B.
A: mor Else Clausdatter, enke efter Jens Nielsen. LV: Valdemar Nielsen sst, søskende Lucie Jensdatter g.m. Niels Andersen i Hornum, Niels Jensen 33, Eleonora [Jensdatter] 31, Claus Jensen 28, Christian [Jensen] 25, Anne Grethe [Jensdatter] 23, Mette Marie [Jensdatter] 21.

1407 Jens Iversen i Skjold. 23.2.1829, fol.244B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Christensen sst. B: Iver 14, Maren 13, Karen Marie 11, Mette Marie 8, Elisabeth 6, Johanne 4, Peder 9 mdr. FM: farbror Niels Iversen i Rårup.

1408 Maren Rasmusdatter på Glud Mark. 25.2.1829, fol.245B.
E: Jens Pedersen. B: Rasmus 5, Anne Cathrine 3, Peder 2. FM: morfar Rasmus Hansen i Holberg på Glud Mark.

1409 Jacob Sørensen på Nebel Mark. 4.3.1829, fol.246B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Sørensen i Nebel. B: Jens Carl 4. FM: farbror Peder Sørensen på Åstrup Mark. Desuden nævnes enkens bror Andreas Jensen i Åstrup.

1410 Rasmus Sørensen i Staksrode. 28.3.1829, fol.248, 251.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: Oluf Olufsen sst. B: Anne Cathrine 12, Maren 8. FM: farfar Søren Sørensen sst.

1411 Knud Rasmussen i Staksrode. 28.3.1829, fol.249B, 252.
E: Marianne Hansdatter. LV: Mads Hansen i Nøttrup. B: Caroline 26, Ingeborg 24, Rasmus 22, Karen Marie 14, Anne Marie 12, Dorthe 8. FM: Jens Brixen i Staksrode, farbror Johannes Rasmussen sst. Desuden nævnes enkens datter Birthe Kirstine Pedersdatter.

1412 Maren Christensdatter på Staksrode Mark. 15.4.1829, fol.252B.
Enke efter Hans Nielsen. B: Niels Hansen i Staksrode, Christiane Hansdatter g.m. Niels Christensen, smed på Vrigsted Mark, Mette Hansdatter, død, var g.m. Terkild Hansen i Staksrode. 5B: Rasmus 10, Maren Marie 8, Anne Marie 6, Birthe Marie 4, Mette 3 mdr, Gertrud Hansdatter 36, Frederikke Hansdatter 34.

1413 Jørgen Jensen i Nørre Bjerre. 15.4.1829, fol.253B, 256B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Hansen i Sønder Bjerre, Just Lauridsen i Nebsager. B: Anne 18, Jørgen 16, Rasmus 13, Just 10, Niels Christian 7. FM: Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre, Hans Mikkelsen i Nørre Bjerre. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 24.9.1808 lbnr.1058. B: Maren 29, Anne Cathrine g.m. Rasmus Jensen Rand på Gravengård Mark, Karen 24, Jens 22, Johanne Marie 21.

1414 Hans Thomsen i Uth. 1.5.1829, fol.254B, 265, 275.
E: Johanne Marie Poulsdatter. LV: Søren Buch i Uth, Rasmus Andreasen, der ægter enken. B: Anne Cathrine 7. FM: farbror Niels Thomsen sst.

1415 Terkild Andersen i Sejet. 4.5.1829, fol.255B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Marie Terkildsdatter, [skifte 13.3.1820 lbnr.1257], var g.m. Peder Sørensen i Sejet. 3B: Anne Margrethe 17, Karen 12, Terkild 10. FM: stedfar Niels Enevoldsen, Dorthe Terkildsdatter g.m. Anders Pedersen i Sejet, Sidsel Terkildsdatter g.m. Rasmus Knudsen sst, Søren Terkildsen 27.

1416 Elisabeth Thomasdatter i Nørby. 16.5.1829, fol.257B.
E: Henrik Knudsen. B: Knud 42, Maren g.m. Niels Smed i Østrup, Birthe Marie g.m. Erik Taaning i Horsens, Thomas 32, Anne Marie 30, Else g.m. Peder Mikkelsen i Glud. Anne Margrethe 26.

1417 Niels Rasmussen i Glud. 27.5.1829, fol.259B, 266, 296.
B: Rasmus 40 i København ved Peder Mikkelsen Nyby, murermester i Glud og Mikkel Nielsen sst.

1418 Niels Christiansen i Stourup. 20.6.1829, fol.260, 264.
E: Anne Jørgensdatter. LV: [Poul] Glud til Jensgård. B: Jørgen Christian 21, Jens 15. FM: C[hristian Meyer] Lund, præst i Skjold, farbror Mikkel Christiansen i Stourup.

1419 Anne Marie Jørgensdatter, ugift i Østrup. 29.5.1829, fol.262B, 263.
A: mor Lisbeth Jacobsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst, halvsøskende Hans Madsen 29, Peder Madsen 19, Anne Marie Madsdatter 16, Karen Marie 10. FM: Niels Sørensen sst.

1420 Enevold Sørensen, tjenestekarl i Østrup. 29.5.1829, fol.262B, 263, 266, 271.
A: søskende Niels Sørensen 34, Lene Marie g.m. Jens Christensen i Rårup, Anne Marie Sørensdatter g.m. Hans Hansen Koch i Klejs Skov, Kirsten Sørensdatter 28.

1421 Hans Jørgensen, ugift i Østrup. 18.7.1829, fol.263B, 271.
A: mor Cathrine Marie Knudsdatter g.m. Laurids Jensen på stedet, halvsøskende Karen Marie Jørgensdatter, enke efter Peder Nielsen i Øster Bisholt. LV: Rasmus Sørensen i Østrup, Johanne Jørgensdatter g.m. Niels Hansen på Østrup Mark, Jørgen Lauridsen 10.

1422 Birthe Kirstine Pedersdatter, fruentimmer i Staksrode. 19.8.1829, fol.265B.
A: mor Marianne Hansdatter, enke efter Knud Rasmussen, [skifte 28.3.1829 lbnr.1411]. LV: Mads Hansen i Nøttrup, halvsøskende Caroline Knudsdatter 26, Ingeborg Knudsdatter 24, Rasmus Knudsen 22, Karen Marie Knudsdatter 14, Anne Marie Knudsdatter 12, Dorthe Knudsdatter 8. FM: Johannes Rasmussen i Staksrode, Jens Brixen sst.

1423 Anders Jensen, bødker i Rårup. 2.9.1829, fol.266B, 276B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jacob Hansen sst. B: Karen 22, Mette 20, Peder 18, Jørgen 15, Anne 12, Hans Frederik 9, Anne Cathrine 5. FM: Laurids Jensen i Klejsbro. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, [skifte 25.6.1799 lbnr.918]. B: Peder i Moltrup ved Haderslev, Morten i Lejrskov i Anst herred, der sidder i Kolding Arrest og overføres til Rasphuset i København, Jens på Glattrup Mark, Mette Kirstine g.m. Morten Hansen i Moltrup.

1424 Anne Kirstine Nielsdatter i Sejet. 21.10.1829, fol.267B.
Enke efter Niels Rasmussen, [skifte 13.4.1828 lbnr.1390]. B: Anne Marie g.m. Niels Christensen i Hoved, Anne 28, Jens 23.

1425 Jacob Hansen, ugift i Stourup. 9.11.1829, fol.268, 274B, 296B.
A: søster Anne Marie Hansdatter g.m. Søren Nielsen sst, halvsøskende Johanne Marie Hansdatter 17, Jens Christian Hansen 14, Hans Hansen 8. FM: stedfar Niels Hansen i Stourup.

1426 Mette Kirstine Lauridsdatter i Sønder Bjerre. 11.12.1829, fol.268B.
E: Poul Pedersen. B: Anne 18, Ingeborg 16, Abelone 14, Mette Marie 12, Peder 9, Jørgen 7, Laurids 5, Oluf 2. FM: mors ældste bror Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre.

1427 Bodil Cathrine Jacobsdatter på Nørre Bjerre Mark. 12.12.1829, fol.270.
E: Laurids Jensen. A: bror Jørgen Jacobsen i Neder Bjerre.

1428 Karen Jensdatter i Glud. 24.11.1829, fol.270B, 272B.
Enke efter Jens Jørgensen. A: halvbror Niels Lauridsen i Hatting, død. 5B: Laurids, Knud på Vindelev Mark, Anders i København, Anne Marie, enke efter Hans Henrik Jacobsen i Givskudlund, Anne g.m. Søren Jespersen i Glud.

1429 Poul Nielsen i Dagnæs. 12.12.1829, fol.270B, 276B.
E: Inger Marie Jørgensdatter. LV: Hans Jensen sst, Hans Pedersen, der ægter enken. A: bror Laurids Christian Nielsen i Ustrup, halvsøskende Maren Iversdatter g.m. Laurids Graversen i Dagnæs, Maren Cathrine Iversdatter, død, var g.m. Hans Goldbech i Vejle. B: flere børn, hvis navne ikke angives.

1430 Niels Lauridsen, ugift i Dagnæs. 29.12.1829, fol.273, 298B, 312, 327B.
A: bror Anders Lauridsen i Dagnæs, [skifte 20.12.1820 lbnr.1272]. 5B: Laurids 23, Knud 20, Maren 17, Anne Cathrine 10, Dorthe Kirstine 9. FM: stedfar Rasmus Rasmussen i Dagnæs, søster Anne Marianne Lauridsdatter g.m. Mikkel Hansen sst.

1431 Maren Jensdatter i Sejet. 29.12.1829, 274, 280B, 300, 308.
E: Oluf Jensen. B: Jens 13, Maren 12, Birthe Marie 10, Mette Marie 8, Jens 6, Bodil 4, Trine 3 mdr. FM: morbror Rasmus Jensen i Sejet.

1432 Andreas Jørgensen, ugift i Neder Bjerre. 23.1.1830, fol.277B, 284, 287B, 292, 299.
A:
1) bror Søren Jørgensen i Remmerslund
2) søster Anne Johanne Jørgensdatter g.m. Hans Madsen i Hornum
3) søster Maren Jørgensdatter, død. 4B:
a Peder Nielsen 19
b Jørgen Jensen 12
c Anne Marie Jensdatter 8
d Rasmus Jensen 4. FM: far Jens Rasmussen i Sønder Bjerre
4) halvbror Peder Jørgensen, smed i Brund
5) halvsøster Cathrine Marie Jørgensdatter g.m. Jacob Hansen, smed i Neder Bjerre
6) halvsøster Anne Rikke Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen på Nørre Bjerre Mark
7) halvsøster Marie Kirstine Jørgensdatter g.m. Rasmus Pedersen, smed i Spettrup
8) halvsøster Øllegaard Jørgensdatter g.m. Morten Jensen, skomager i Stavsø i Henne sogn ved Varde.

1433 Maren Pedersdatter i Oens. 27.1.1830, fol.279.
Enke efter Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen Grand i Oens
2) Maren Christensdatter, [skifte 4.6.1828 lbnr.1394]. Første ægteskab med [Anders Jensen, skifte 9.2.1803 lbnr.977]. 6B: Jens i Gammelby, Christen i Stouby, Karen Marie g.m. Peder Jørgensen i Tyrsted. Jørgen 35, Niels 32, Maren 26. Andet ægteskab med Peder Pedersen i Tyrsted. 3B: Anne Cathrine 23, Karen Lene 21, Bodil Marie 18
3) Bodil Christensdatter g.m. Søren Terkildsen på Ølsted Mark.

1434 Anne Marie Nielsdatter i Hornum. 28.1.1830, fol.279B, 284B.
Enke efter Christoffer Jensen [Staalesen, skifte 24.6.1803 lbnr.983]. B: Anne Kirstine 53, Niels på Engum Mark, Mette Marie g.m. Søren Poulsen, væver i Torsted, Jens, der for et par år siden har siddet i Horsens Arrest for kvægtyveri, uvist om i live. FM: Peder Jacobsen i Hornum.

1435 Kirsten Sørensdatter i Østrup. 5.2.1830, fol.280, 301B.
Enke efter Erik Rasmussen, [skifte 3.2.1826 lbnr.1352]. B: Anne Cathrine 10, Søren 8, Abelone 4. FM: farbror Rasmus Rasmussen på Brund Mark. Arv efter afdødes søster Anne Margrethe Sørensdatter i Horsens blev udbetalt af afdødes bror Peder Sørensen.

1436 Christiane Pedersdatter, fruentimmer i Sejet. 19.2.1830, fol.281, 307B.
A: søster Kirsten Pedersdatter 58. LV: Jens Nielsen sst. Desuden nævnes Kirsten Pedersdatters søn Jens Hansen på stedet.

1437 Mikkel Jørgensen Due i Langager i Rårup sogn. 9.3.1830, fol.281B, 300B.
A:
1) bror Hans Jørgensen Due i Hornum
2) bror Oluf Jørgensen Due i Ustrup, død. 1B: Anne Kirstine g.m. Rasmus Holgersen sst. (Sml. lbnr.712)
3) bror Christoffer Jørgensen Due i Uth, død. 2B: Søren på Hornsyld Mark, Jens i Slaveriet i København. (Sml. lbnr.1040)
4) søster Anne Jørgensdatter i Dallerup, død. 2B: Jens Sørensen i Dallerup, Anne Margrethe i Uth Hospital.

1438 Peder Pedersen i Dagnæs. 10.3.1830, fol.282, 287B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen. A:
1) bror Niels Pedersen i Gramrode, død. 8B:
a Kirsten Nielsdatter 37 i Ravnholt
b Peder Nielsen 35 i Nebsagerskov
c Anders Nielsen 33 i Skævlund Mølle
d Jørgen Nielsen 28 i Ravnholt
e Sidsel Cathrine 25 i Ravnholt
f Jens Nielsen 19 i Nebsagerskov
g Rasmus Nielsen 17 i Gram
h Dorthe 14 i Dagnæs
2) bror Jørgen Pedersen, kusk i de kongelige stalde i København, men uvist om i live.
Enkens første ægteskab med [Niels Jørgensen], skifte 9.4.1814 lbnr.1168. B: Jørgen, Birthe Kirstine g.m. Niels Mikkelsen, ladefoged på Marienborg på Møn, Karen g.m. Hans Andersen, Niels, Hans.

1439 Karen Marie Sørensdatter, fruentimmer i Østrup. 11.3.1830, fol.283B, 285, 301B, 308.
A: mor Maren Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen i Østrup, halvsøskende Søren Hansen 16, Jørgen Hansen 13, der døde, Maren Hansdatter 10, Laurids Hansen 7. Arv efter afdødes far Søren Hansen, skifte 29.6.1813 lbnr.1159 og efter afdødes søster Anne Sørensdatter, skifte 19.8.1830 lbnr.1450.

1440 Anne Jensdatter i Sejet. 3.4.1830, fol.285.
E: Niels Christensen Grav. Første ægteskab med Niels Rasmussen, [skifte 26.8.1805 lbnr.1020]. B: Rasmus i Sejet, Anne Cathrine g.m. Jørgen Jensen Thygeborg i Sejet, Jens sst, Inger g.m. Jørgen Lauridsen sst, Niels 30 sst.

1441 Sidsel Marie Jensdatter i Sejet. 14.4.1830, fol.285B.
E: Jørgen Zacho. B: Thomas 2½. FM: morfar Jens Nielsen, mors søskendebarn Niels Grav.

1442 Hans Rasmussen i Neder Bjerre. 8.5.1830, fol.288.
E: Marie. Pedersdatter. LV: [Hans Christiansen] Jespersen, præst i Nebsager. B: Marie Johanne 20. FM: skolelærer Madsen i Bjerre.

1443 Marie Johanne Frandsdatter i Rønsholt i Stouby sogn. 1.6.1830, fol.290B, 312B, 329B, 333, 335B.
E: Laurids Jacob Momme. B: Laurids Momme 6, Frands 4, Eleonora Hedvig 3, Else Frederikke Charlotte 2, Hans Bagger ½. FM: Niels Pedersen Hjerrild i Stouby.

1444 Margrethe Olufsdatter, fruentimmer på Sønder Bjerre Mark. 2.6.1830, fol.291B.
A: mor Mette Kirstine Pedersdatter, enke efter Oluf Worm, søskende Jens Peder Olufsen 22, Anne Kirstine g.m. Peder Sørensen på stedet, Christiane g.m. Jens Christian Lund i Vonsbæk pr. Haderslev, Mette Marie Olufsdatter 29. FM: Poul Pedersen.

1445 Anne Marie Samuelsdatter i Tyrsted. 5.6.1830, fol.292B.
E: Christen Nielsen. B: Niels 2½. FM: morbror Niels Samuelsen i Stouby. Første ægteskab med Johannes Plesner, degn. B: Else Kirstine 13, Elisabeth Johanne 11. Arv i boet efter enkemandens mor [Anne Marie Rasmusdatter], skifte 29.10.1824 lbnr.1335.

1446 Anne Lauridsdatter i Tyrsted. 5.6.1830, fol.294B.
Enke efter Rasmus Mogensen. B: Karen g.m. Mikkel Sørensen på Nørre Bjerre Mark, Anne Kirstine g.m. Niels Mikkelsen på Korning Mark, Birthe Marie 33, Mogens 31 i Ustrup, Laurids 27 i Tyrsted.

1447 Karen Marie Jensdatter i Oens. 5.6.1830, fol.295, 308.
Enke efter Søren Pedersen Hald, [skifte 26.11.1828 lbnr.1404]. B: Karen g.m. Hans Christensen i Glud, Maren Kirstine g.m. Mads Christensen i Nørre Aldum, Jens Sørensen i Vester Hornum, Kirsten g.m. Søren Staldkarl på Gjedved Mark, Laurids 27 i Korning, Marianne 24 i Kragelund.

1448 Thøger Hansen, smed i Nørre Bjerre. 5.7.1830, fol.297, 302B.
B: Hans Thøgersen på Testrup Mark, Søren Thøgersen, smed i Nørre Bjerre, Anne Marie Thøgersdatter, død, var g.m. Niels Fynbo, skibstømrer, en udsvævende og liderlig person, man ikke ved hvor opholder sig. 5B: Mette Marie 24, Frederikke 22, Inger Marie 20, [datter] 18, Kirsten 12. FM: Niels Hansen i Nørre Bjerre, Mette Marie Thøgersdatter på stedet.

1449 Dines Andersen på Borre i Glud sogn. 13.8.1830, fol.297B, 303.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Rasmussen i Glud. B: Anders 1½. FM: farfar Anders Jensen på Hjarnø, farbror Jens Andersen sst.

1450 Anne Sørensdatter i Østrup. 19.8.1830, fol.301, 305.
A: mor Maren Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen på stedet, søster Karen Marie Sørensdatter, [skifte 11.3.1830 lbnr.1439], halvbror Søren Hansen 16. FM: Rasmus Sørensen i Sønderby. Arv efter afdødes far Søren Hansen i Østrup, skifte 29.6.1813 lbnr.1159. Afdøde døde 1815 eller 1816 og var 7 år gammel.

1451 Knud Nielsen, smed i Sejet. 20.8.1830, fol.303B, 309.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 18.9.1812 lbnr.1145]. B: Rasmus i Sejet, Grethe g.m. Thomas Nielsen sst, Johanne g.m. Rasmus Jensen sst. [Første ægteskab med Margrethe Jacobsdatter, skifte 24.2.1787 lbnr.707]. B: Jacob Knudsen i Sejet, [skifte 9.5.1821 lbnr.1281]. 5B: Niels 17, Knud 15, Niels 13, Rasmus 11, Grethe 9. FM: stedfar Jørgen Thygeborg i Sejet.

1452 Søren Mikkelsen, ugift på Neder Bjerre Mark. 21.8.1830, fol.304B, 309B.
A: mor Karen Rasmusdatter g.m. Søren Hansen på stedet, søskende Jens Mikkelsen 27, Rasmus Mikkelsen 24, garder til fods i København, Karen Marie Mikkelsdatter 22, halvbror Rasmus Mikkelsen 32 i Neder Bjerre.´

1453 Jens Pedersen på Glud Mark. 8.12.1830, fol.306, 313B, 322B.
E: Karen Marie Hansdatter. LV: Christoffer Hansen i Sønderby. Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 25.2.1829 lbnr.1408. B: Rasmus 7, Anne Cathrine 5, Peder 3. FM: morfar Rasmus Hansen i Holberg på Glud Mark.

1454 Rasmus Jensen i Dallerup. 30.12.1830, fol.310.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Anne 21, Sidsel Marie 19, Anne Marie 18, Søren 16, Karen 14, Jens 10. FM: farbrødre Laurids Jensen i Bækkeskov i Urlev sogn, Peder Jensen i Breth i Barrit sogn.

1455 Karen Marie Mortensdatter i Stouby. 27.12.1830, fol.312B, 313B, 317B.
E: Søren Andersen. B: Anne Marie 10, Anne Signe Kirstine 9 mdr. FM: mosters mand Rasmus Christoffersen på Gammelby Mark i Stouby sogn. Desuden havde afdøde en slegfredsøn Jens Christian Jensen 16.

1456 Schultze Cathrine Andersdatter i Glud. 18.1.1831, fol.314, 321B.
E: Jens Jochumsen Grøttrup, væver. B: Carl Ludvig 9, Anne 7, Jacob 5, Kirstine Marie 1½. FM: morfar Anders Knudsen i Glud ved søn Jørgen Andersen sst. Uden for ægteskab B: Anders Mikkelsen 17.

1457 Niels Jørgensen Krag i Rårup. 16.3.1831, fol.315, 328B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Nøttrup Skov, Daniel Jacobsen, der ægter enken. B: Mette Marie 13, Johanne Marie 12, Inger 9, Søren 3. FM: farbror Søren Jørgensen Krag i Sønderby. Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 6.9.1816 lbnr.1207]. B: Hans 26, Mette Kirstine 24, Anne Kirstine 22.

1458 Anne Nielsdatter i Sejet. 9.4.1831, fol.316.
Enke efter Søren Rasmussen. B: Maren Sørensdatter g.m. Knud Christensen Vissing, høker i Horsens, Anne Marie Sørensdatter, [skifte 27.5.1815 lbnr.1184], var g.m. Anders Pedersen i Sejet. 1B: Bodil 25, Dorthe Sørensdatter, død. Uden ægteskab 1B: Anne Marie Thomasdatter 24, Anne Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Sejet.

1459 Peder Jørgensen Bødker i Sejet. 9.4.1831, fol.316B, 327.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Anders Pedersen sst. B: Peder 40, Bodil g.m. Jens Jørgensen i Torsted, Kirsten g.m. Oluf Sørensen i Sejet, Maren g.m. Christian Skov, brændevinsbrænder i København, Jørgen 26, Maren 23.

1460 Søren Eriksen, røgter i Stourup. 18.5.1831, fol.314, 328, 330, 333.
A: far Erik Iversen på Hørup Mark i Jelling sogn, søster [Anne Eriksdatter] g.m. Jens Olufsen i huset Thybomølle i Stouby sogn.

1461 Gyde Kirstine Pedersdatter i Neder Bjerre. 18.6.1831, fol.319, 329, 332B.
Enke efter Jørgen Maltesen, klejnsmed. B: Peder, smed i Brund, Cathrine Marie g.m. Jacob Hansen, smed i Neder Bjerre, Anne Rikke g.m. Hans Pedersen, væver på Nørre Bjerre Mark, Marie Kirstine g.m. Rasmus Pedersen, smed i Store Dalby, Øllegaard g.m. Morten Jensen, skomager i Stavsø i Henne sogn ved Varde.

1462 Dorthe Terkildsdatter i Sejet. 23.6.1831, fol.319B.
E: Anders Pedersen. B: Anne Marie 14, Maren 12, Peder 11, Terkild 9, Else Marie 7, Søren 5, Johan Frederik 3. FM: mosters mand Rasmus Knudsen i Sejet.

1463 Niels Lauridsen , ugift i Dagnæs. 23.6.1831, fol.321, 330.
A: mor Birthe Rasmusdatter, enke efter Laurids Nielsen i Dagnæs, søskende Birthe Kirstine Lauridsdatter 29, Johanne Lauridsdatter 24, halvbror Rasmus Jensen 34.

1464 Ingeborg Knudsdatter i Tyrsted. 23.6.1831, fol.321, 332, 334.
Enke efter Rasmus Henriksen. B: Birthe Marie Rasmusdatter g.m. Jens Hansen Kirkholm i Tyrsted, Inger Marie Rasmusdatter, død. 1B: Karen Marie Jensdatter 14, forsørges af fattigvæsenet. Første ægteskab med Laurids Rasmussen. B: Maren Lauridsdatter, [skifte 15.8.1810 lbnr.1104], var g.m. Hans Pedersen, væver i Skjold. B: Grethe, der forsørges af Glud sogn.

1465 Christiane Jensdatter i Staksrode. 18.7.1831, fol.323B.
E: Oluf Olufsen. B: Mette 18, Karen 16, Anne Kirstine 13, Oluf 10, Anne 7. FM: mosters mand Søren Hansen, skovfoged i Staksrode.

1466 Kirsten Nielsdatter i Lystrup. 30.7.1831, fol.325.
E: Anders Nielsen, smed. B: Niels i Hornum, Jens i Nørre Aldum, Søren 31, Terkild 23, Karen g.m. Anders Hansen i Strandkær, Sidsel 29. Uden for ægteskab B: Maren Sørensdatter g.m. Niels Sørensen på Stubberup Mark.

1467 Jørgen Knudsen i Tyrsted. 14.9.1831, fol.330B.
E: Mette Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Jørgensen sst. B: Knud 4, Anne Cathrine 2. FM: fars morbror Mikkel Hansen i Dagnæs.

1468 Birthe Nielsdatter i Tyrsted. 14.1.1832, fol.335.
Enke efter Peder Nielsen Bech, [skifte 3.6.1826 lbnr.1357]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Hansen i Tyrsted, Niels i Tyrsted, Karen Marie 29, Maren 26, Birthe Kirstine 24, Johannes 20. FM: morbror Hans Nielsen, smed i Korning.

1469 Laurids Graversen i Dagnæs. 20.1.1832, fol.336B, næste protokol fol.16.
E: Maren Iversdatter. LV: Jens Jørgensen sst. Ingen arvinger.

1470 Jørgen Rasmussen Dam i Østrup. 20.2.1832, fol.337.
E: Karen Jepsdatter. LV: Niels Sørensen Bech i Nørby. B: Anne Kirstine 10, Malene 6, Niels 3. FM: farbror Niels Rasmussen Dam i Hosby. [Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, skifte 14.12.1820 lbnr.1271].

1471 Maren Christiansdatter Kjær, ugift i Rønsholt i Stoubyskov. 10.3.1832, fol.339, 349, 354B, næste protokol fol.5B.
A:
1) bror kancelliråd Kjær i Horsens
2) bror Mikkel Kjær, død. B: 3 døtre hvoraf den ene er g.m. proprietær Ingvarsen til Agersbøl
3) bror Jens Bay Kjær i Rohden, død. 1B:
a Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Gylling, købmand i Horsens. 3B: Anne Cathrine, Mette Cathrine g.m. [Jacob Lund] Egertsen i Ny Ørum, Christiane g.m. [Jørgen] Hansen i Rohden
4) søster Anne, død, var g.m. Jens Simonsen Buch i Rohden. 2B:
a Christian Buch ejer af Viuf Kro
b Niels Buch i Illerup pr Skanderborg.
Universalarvinger efter testamente af 6.11.1827:
1) Oluf Peder Momme i Gammelby, præst i [Stouby og Hornum]
2) Laurids Jacob Momme, snedker på stedet, hvis hustru [Barbara Frandsdatter], døde, [skifte 29.5.1832 lbnr.1476]. B: Marie Johanne 1½, der døde. FM: født værge Jens Frandsen i Staksrode.

1472 Birthe Marie Mortensdatter i Øster Bisholt. 14.4.1832, fol.341, næste protokol fol.8B, 12B.
Enke efter Markus Jørgensen, [skifte 7.2.1815 lbnr.1177]. B: Marie Cathrine, enke efter Hans Christensen Rand i Gammelby, vanvittig, forsørges af Stouby sogn, Anne Cathrine g.m. Niels Rasmussen i Glud, der døde, Hans Peder i Øster Bisholt, Jens Jørgen 35, uvist hvor.

1473 Else Christensdatter i Gram. 14.5.1832, fol.342B.
E: Niels Pedersen. B: Peder 6, Christiane 3. FM: Jørgen Olufsen i Ravnholt, Mads Olufsen i Nebsager. Første ægteskab med Jørgen Rasmussen, [skifte 6.9.1824 lbnr.1333]. 7B: Karen 19, Anne Sofie 17, Elisabeth Christine 15, Christen 13, Oluf 11, Bodil Marie 10, Jørgen 7.

1474 Bodil Cathrine Jensdatter i Nebel. 15.5.1832, fol.345.
E: Jens Andersen. B: Kirsten 12, Jens Christian 8. FM: morbror Rasmus Jensen på Glattrup Mark.

1475 Jørgen Sørensen i Stovgård i Vester Bisholt. 26.5.1832, fol.347.
B: Hans Jørgensen i Nørby, Jørgen Jørgensen i Glud, Lene Jørgensdatter, [skifte 31.1.1827 lbnr.1365], var g.m. Rasmus Rasmussen i Stovgård. 1B: Jørgen 6.

1476 Barbara Frandsdatter i Rønsholt i Stouby sogn. 29.5.1832, fol.347B, næste protokol fol.9.
E: L[aurids] J[acob] Momme. B: Marie Johanne 1½, der døde. FM: morbror Jens Frandsen i Staksrode. Arv efter enkemandens morbror oberstløjtnant Bagger i Korsør, der døde i Frankrig, og efter Maren Christensdatter Kjær i Rønsholt, [skifte 10.3.1832 lbnr.1471].

1477 Peder Jacobsen i Hornum. 9.6.1832, fol.350, næste protokol fol.14B.
E: Lene Hansdatter. B: Anne Malene, født 12.8.1832.
Desuden nævnes hans A:
1) mor Anne Malene Christoffersdatter, enke efter Jacob Jespersen
2) bror Jesper Jacobsen i Bråskov, [skifte 24.11.1819 lbnr.1252]. 2B: Anne, Marie Magdalene
3) søster Maren Jacobsdatter g.m. Christoffer Jørgensen Lund i Brå Mølle
4) søster Karen Jacobsdatter, enke efter Valdemar Nielsen i Hornumkær
5) bror Jens Jacobsen i Hedensted
6) søster Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Søren Hansen i Urlev
7) bror Jacob Jacobsen 28 i Hornumkær.

1478 Holger Olufsen i Skjold. 18.6.1832, fol.352, næste protokol fol.16.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Ravnholt. B: Anne Cathrine 27, Niels 25, Karen Marie 22, Jens 20, Christen 16, Anne Marie 15. FM: Rasmus Rasmussen i Skjold.

1479 Dorthe Cathrine Hansdatter i Øster Bisholt. 18.6.1832, fol.353B.
E: Rasmus Jepsen. B: Jeppe Rasmussen i Øster Bisholt, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen, begge døde. 3B: Anne Margrethe 25, Maren 21, Cathrine 18. FM: Rasmus Rasmussen Broch i Stovgård, Hans Rasmussen på Skerrildgård Mark.

1480 Anne Kirstine Christoffersdatter, fruentimmer i Hornum. 28.6.1832, fol.356, næste protokol fol.15B, 17.
A:
1) bror Niels Christoffersen på Engum Mark, død, var g.m. Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Christensen i Engum. 2B: Kirstine, Anne Lene
2) søster Mette Marie Christoffersdatter, enke efter Søren Poulsen, væver i Torsted. LV: Søren Madsen i Hornum
3) bror Jens Christoffersen i Slaveriet [i København] g.m. Anne Christoffersdatter, der med børn forsørges af Rårup sogn fattigvæsen
4) halvsøster Anne Malene Christoffersdatter, enke efter Jacob Jespersen i Hornum ved søn Jacob Jacobsen sst.

1481 Ingeborg Sørensdatter i Nørre Bjerre. 2.7.1832, fol.356B.
Enke efter Laurids Olufsen. B: Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre, Jørgen Lauridsen sst, Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Frederik Holm, skovfoged i Vejle, Maren Lauridsdatter g.m. Bodil Christensen på Sønder Bjerre Mark, Mette Kirstine Lauridsdatter, [skifte 11.12.1829 lbnr.1426]. 8B: Anne 21, Ingeborg 19, Abelone 17, Mette Marie 15, Peder 12, Jørgen 10, Laurids 8, Oluf 6, Kirsten Lauridsdatter g.m. Morten Pedersen i Nørre Bjerre.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1832 - 1849
G 366 - 155
1482 Karen Rasmusdatter på Neder Bjerre Mark. 2.7.1832, fol.1B.
E: Niels Christoffersen. B: Søren 27, Christoffer 20, Maren 18, Rasmus 16, Karen Marie 13, Kirsten 11. FM: Hans Christoffersen i Ustrup, født værge Rasmus Rasmussen på Ravnholt Mark. Første ægteskab med Søren Madsen, [skifte 27.8.1804 lbnr.1001]. B: Anne Kirstine g.m. Niels Jørgensen på Breth Mark.

1483 Jørgen Jensen Thygeborg i Sejet. 14.7.1832, fol.3B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Grav i Sejet. B: Else Marie 8, Marie 6, Anne 4, Jacob 3 mdr. FM: fars svoger Hans Peder Hansen i Over Glud.

1484 Ingeborg Jensdatter på Østrup Mark. 28.7.1832, fol.7, 11B, 20B.
E: Christian Jørgensen. B: Jens 4. FM: morfar Jens Nielsen på Hjarnø.

1485 Anne Knudsdatter i Østrup. 30.7.1832, fol.7B, 13, 19.
Enke efter Hans Jørgensen, [skifte 18.2.1822 lbnr.1297]. A: søster Abelone Knudsdatter g.m. Hans Jørgensen i Kolleruplund, søster Inger Margrethe Knudsdatter i en papirmølle ved navn Stenfart i Kiel.

1486 Maren Hansdatter på Borre. 1.9.1832, fol.9B, 12.
Enke efter Jørgen Christiansen. B: Christian på Østrup Mark, Jens Jochum 20, Karen g.m. Christoffer Nielsen på Borre, Kirsten 30 i København, Abelone 28 i Glud. FM: Peder Mikkelsen, murermester i Glud.

1487 Jens Jensen Bank i Ustrup. 3.9.1832, fol.10.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Mikkelsen på Korning Mark. B: Anne Cathrine 32, Maren 29, Jens 23. FM: født værge Hans Lauridsen i Ustrup.

1488 Niels Madsen i Ustrup. 17.9.1832, fol.13B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Jensen, skolelærer i Uth. Første ægteskab med Anne Lene Dinesdatter, [skifte 6.10.1786 lbnr.702]. B: Karen Nielsdatter g.m. Peder Sørensen i Ustrup, Mette Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Jensen i Fastrup. Andet ægteskab med Maren Christiansdatter, [skifte 27.10.1792 lbnr.802]. B: Anne Lene Nielsdatter, død, var g.m. Iver Andersen i Tebstrup. 1B: Marie Cathrine 12.

1489 Udgår

1490 Laurids Graversen i Dagnæs. 8.12.1832, fol.16.
E: Maren Iversdatter. LV: Jens Jørgensen sst. Ingen arvinger.

1491 Peder Svendsen i Ustrup. 12.12.1832, fol.18.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Christoffersen sst. B: Inger 17, Anne 8, Peder 5. FM: farbror Jørgen Svendsen i Horsens.

1492 Inger Nielsdatter, ugift i Rårup. 24.12.1832, fol.19B.
A: søskende Anne Nielsdatter 7, Anne Cathrine Nielsdatter 3. FM: Niels Pedersen i Sejet, halvsøskende Maren Nielsdatter 11, Mikkel Nielsen 9, Maren Nielsdatter 6 mdr. FM: Christen Jørgensen i Glattrup. Arv efter afdødes far Niels Mikkelsen i Rårup, skifte 5.9.1832 og arv efter afdødes mor Maren Pedersdatter sst, skifte 18.7.1831.

1493 Just Nielsen i Ustrup. 4.3.1833, fol.21, 89, 134, 190B, 191B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: far Jørgen Christoffersen, Jacob Sørensen, der ægter enken. B: Karen 2, Dorthe Marie 9 mdr. FM: farbror Niels Nielsen i Uth.

1494 Hans Madsen i Hornum. 13.3.1833, fol.23B, 27, 35B, 44B.
E: Anne Johanne Jørgensdatter. LV: Søren Jørgensen i Remmerslund, Rasmus Iversen, der ægter enken. A: bror Rasmus Madsen, død. 3B: Mads Rasmussen i København, Niels Rasmussen 23, Lisbeth Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen i Stensballe.

1495 Anne Marie Eriksdatter i Brund. 16.3.1833, fol.24B, 28, 50.
Enke efter Terkild Jørgensen, [skifte 16.11.1819 lbnr.1250]. B: Peder på Skjold Mark, Karen g.m. Søren Nielsen på Glud Mark. [Første ægteskab med Rasmus Rasmussen, skifte 2.11.1791 lbnr.788]. B: Peder, vægter i Horsens, Anne Kirstine, g.m. Enevold Sørensen, vægter sst, Rasmus på Brund Mark, Sidsel Marie g.m. Andreas Pedersen på Bisholt Mark, Anne Marie g.m. Jørgen Sørensen i Brund. Desuden en søn Erik Rasmussen i Østrup, [skifte 3.2.1826 lbnr.1352]. 6B: Anne Marie g.m. Rasmus Nielsen i Brund, Niels 21, Lene 18, Anne Cathrine 13, Søren 11, Abelone 8. FM: Jørgen Nielsen i Østrup.

1496 Søren Jensen på Banken i Stoubyskov. 20.3.1833, fol.24B, 47B.
A:
1) søster Mette Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Hostrup. LV: Søren Jepsen sst.
2) halvsøster Else Marie Jensdatter, enke efter Hans Nielsen i Lystrup, [skifte 13.1.1818 lbnr.1235]. LV: Erhard Jørgensen sst.
3) halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Kirkholm. 4B: Anne 44, Jens i As sogn, Else Marie 36, Mette Cathrine 27

1497 Karen Andersdatter i Nebel. 9.4.1833, fol.27, 27B.
Enke efter Anders Andersen, [skifte 10.1.1815 lbnr.1176]. B: Anders i Nebel, Peder i Åstrup, Rasmus, værtshusholder i København, Laurids på Lund Mark.

1498 Peder Pedersen Tvingstrup i Sejet. 30.4.1833, fol.29.
E: Karen Marie Pedersdatter. LV: Hans Jørgensen i Sejet. B: Peder 14, Birthe Cathrine 11, Bodil Marie 9. FM: Peder Pedersen sst.

1499 Niels Lauridsen i Ustrup. 30.4.1833, fol.29B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jørgen Christoffersen sst. B: Dorthe Kirstine 22, Anne 10. FM: Niels Skovby på Ørnstrup Mark.

1500 Niels Clemensen i Nørby. 8.5.1833, fol.30, 39.
B: Rasmus [Nielsen i Nørby, skifte 4.9.1818 lbnr.1241]. 2B: Niels 18, Maren 15. FM: Hans Jørgensen på stedet, Niels Rasmussen i Strandkærgård.

1501 Peder Rasmussen i Nørre Bjerre. 22.5.1833, fol.31, 41.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: bror Johan Nikolaj Pedersen, kromand i Bjerre Kro. B: Kirsten 1½, Petrine Marie, nyfødt. FM: ældste farbror toldbetjent Rasmussen i Horsens, yngste farbror Jacob Rasmussen i Nørre Bjerre. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Pedersen i Bjerre Kro.

1502 Maren Poulsdatter i Over Glud. 13.6.1833, fol.32B, 39, 44, 50B.
E: Søren Jørgensen. B: Jørgen 38 i Glattrup Skov, Jørgen 35 i Ejstrup sogn, Poul 33, avlskarl på Møgelkær, Søren 31 på Alrø, Anders i København, Kirsten g.m. Jens Pedersen på Alrø, Karen Marie, Maren. FM: morbror Niels Poulsen i Glud.

1503 Hans Mikkelsen i Nørre Bjerre. 20.7.1833, fol.33B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: søn Jacob Rasmussen på Klejs Mark. B: Anne Cathrine 22, Rasmus 19. FM: farbror Jacob Mikkelsen i Brund, fars svoger Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre.

1504 Rasmus Nielsen og hustru Mette Sørensdatter i Uth. 23.7.1833, fol.36, 39B, 59B.
Hans A: Ifølge testamente af 9.11.1799 og 11.1.1832 tilfalder hans arvepart fruentimmer Mette Cathrine Hansdatter i Uth. LV: Niels Thomsen sst.
Hendes A:
1) bror Christoffer Sørensen i Tyrsted, [skifte 26.3.1785 lbnr.663]. 1B:
a Peder Christoffersen, værtshusholder i Horsens
2) søster Maren Sørensdatter i Uth, død, [var g.m. Jens Rasmussen Buch, skifte 3.2.1806 lbnr.1026]. 7B:
a Maren Jensdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Uth. (Sml. lbnr.1331)
b Karen Jensdatter g.m. Peder Jacobsen i Ustrup
c Niels Buch i Ustrup
d Søren Jensen Buch i Uth
e Mette Jensdatter, [skifte 6.12.1819 lbnr.1253], var g.m. Poul Jørgensen i Uth. 3B: Anne Kirstine 29, Jens 28, Cathrine 17
f Mette Cathrine Jensdatter 53 i Uth
g Anne Lisbeth Jensdatter, skilt fra Jørgen Taastrup i Horsens
3) halvbror Søren Jørgensen i Tyrsted.

1505 Christen Hansen i Brund. 5.8.1833, fol.37B.
E: Mette Lene Hansdatter. LV: bror Niels Hansen sst. B: Hans 12, Jens Jørgen 10. FM: fars farbror Laurids Christensen i Sejet.

1506 Corfitz Nielsen i Hornum. 19.8.1833, fol.40, 58.
E: Frederikke Louise Jochumsdatter. LV: Søren Madsen sst. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Bent Madsen i Blæsbjerg i Rårup sogn, begge døde. 4B:
a Mads Bentsen på Nøttrup Mark
b Anne Cathrine Bentsdatter, død, var g.m. Hans Christensen på Skovgård Mark. 2B: Niels 16, Bent 8
c Karen Bentsdatter g.m. Anders Christensen i Vesterby
d Adolfine Sofie Bentsdatter, død, var g.m. Søren Sørensen, smed i Blæsbjerg. 4B: Kirsten 13, Else Marie 8, Birthe 5, Bent 2
2) halvbror Christen Nielsen på Bisholt Mark
3) halvbror Søren Nielsen på Klejs Mark
4) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Mortensen i Østrup
5) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Bent Nielsen i Østrup.
Enkens første ægteskab med [Frands Christiansen, skifte 14.11.1818 lbnr. 1244]. Af børn nævnes Kirsten.

1507 Jens Olufsen Skov i Ørnsvig. 27.8.1833, fol.42, 59.
E: Bodil Cathrine Zacho. LV: Rasmus Sørensen i Nebsagerskov. B: Sofus 23, fuldmægtig hos byfogeden i Nakskov, Cathrine g.m. Jørgen Rasmussen, ladefoged på Møgelkær, Karen Marie 16, Ulrikke Jensine 12, Hans Christian 8. FM: fasters mand Niels Bech i Nørre Aldum.

1508 Hans Hansen i Tyrsted. 6.11.1833, fol.45, 74.
E: Dorthe Kirstine Andersdatter. LV: Brixen Andersen i Stenderup, Morten Nielsen, skovfoged i Dallerup Skovhus. B: Birthe Kirstine 17, Hans 12, Kirsten 11, Anders 4, Morten, nyfødt. FM: skolelærer Eriksen i Tyrsted. Første ægteskab med Birthe Andersdatter, [skifte 7.1.1812 lbnr.1128]. B: Else Marie g.m. Niels Samuelsen i Stouby.

1509 Jens Rasmussen i Dallerup. 6.11.1833, fol.46B, 49.
[Enke efter Sidsel Marie Lauridsdatter, skifte 19.12.1821 lbnr.1294]. B:
1) Rasmus Jensen i Dallerup, [skifte 30.12.1830 lbnr.1454]. 6B: Anne 25, Sidsel Marie 22, Anne Marie 20, Søren 19, Karen 18, Jens 13
2) Laurids Jensen i Bækkeskov [i Urlev sogn]
3) Karen Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Dallerup
4) Karen Marie Jensdatter g.m. Peder Jensen i Dallerup
5) Peder Jensen i Breth.

1510 Just Jørgensen i Nørre Bjerre. 30.11.1833, fol.50B.
A: mor Mette Jørgensdatter, enke efter Jørgen Jensen, [skifte 15.4.1829 lbnr.1413]. LV: Oluf Sørensen i Nørre Bjerre, søskende Anne Jørgensdatter 23, Jørgen Jørgensen 21, Rasmus Jørgensen 18, Niels Christian Jørgensen 11, halvsøskende Maren Jørgensdatter 33, Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Laurids Olufsen på Gravengård Mark, Karen Jørgensdatter g.m. Søren Mathiasen i Nørre Bjerre, Jens Jørgensen sst, Johanne Marie Jørgensdatter 25. FM: Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre.

1511 Jørgen Lauridsen i Sønder Bjerre. 14.12.1833, fol.51B.
E: Karen Pedersdatter. LV: [Hans Christiansen] Jespersen, præst i Nebsager [og Bjerre]. B: Else Marie 17, Laurids Peder 16, Oluf 13. FM: farbror Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre. Enkens første ægteskab med Peder Krag, skifte 11.5.1815 lbnr.1187. B: Peder, Jørgen. Enkens stedbørn: Morten Pedersen i Nørre Bjerre, Niels Pedersen i Tyrsted, Søren Pedersen, spækhøker i København, Maren Pedersdatter, Karen [Marie] Pedersdatter.

1512 Mikkel Hansen i Dagnæs. 16.12.1833, fol.54.
E: Anne Marianne Lauridsdatter. LV: Rasmus Rasmussen sst. B: Anne Cathrine g.m. Søren Lærke i Torsted, Niels 31, Else Marie g.m. Hans Olufsen i Spettrup, Laurids 25, Karen 20, Hans 16.

1513 Anne Knudsdatter i Østrup. 17.12.1833, fol.57, 88.
Enke efter Hans Jørgensen, [skifte 18.2.1822 lbnr.1297]. A:
1) søster Abelone Knudsdatter
2) søster Inger Margrethe Knudsdatter, død 28.12.1831, var g.m. Gottlieb Frederik Geue, papirmøller i Steinfurt på Blochshagen gods. 5B:
a Gottlieb Frederik Geue, skrædder på Annenhof gods
b Anne Dorthe Geue i Steinfurt
c Caroline Cathrine Geue g.m. Stamer i Steinfurt
d Anne Margrethe Geue g.m. papirmagersvend Christian Ernst Frederik Hafenbalch i Gundelsheim
e Johanne Frederikke Geue, enke efter Peters på Kvarnbech gods.
[Vi er i Tyskland i nærheden af Frankfurt am Main].

1514 Niels Jørgensen i Østrup. 7.1.1834, fol.61B, 64.
A: søskende Anne Kirstine Jørgensdatter 12, Malene Jørgensdatter 8. FM: Niels Rasmussen Dam i Hosby, halvsøskende Jørgen Hansen, der døde, Kirsten Hansdatter, der døde. FM: far Hans Hansen på stedet. Arv efter far Jørgen Rasmussen Dam, skifte 20.2.1832 lbnr.1470.

1515 Maren Thygesdatter i Sejet. 13.1.1834, fol.62, 65.
E: Jørgen Pedersen. A:
1) bror Morten Thygesen i Velling i Bryrup sogn
2) bror Niels Thygesen, smed i Dørup i Voerladegård sogn
3) Frands Thygesen 30
4) søster Mette Marie Thygesdatter g.m. Anders Andersen i Velling
5) halvbror Thyge Pedersen 26 i Velling
6) halvsøster Marianne Pedersdatter 22 i Brund
7) halvbror Jens Pedersen 20. FM: far Peder Jensen i Velling.

1516 Laurids Jensen på Bjerrelide. 25.2.1834, fol.66B.
B: Laurids Lauridsen i Ustrup, [Kirsten Lauridsdatter] g.m. Niels Lauridsen på Bjerrelide, [Karen Lauridsdatter] g.m. Anders Lauridsen, karetmager på Boller.

1517 Johanne Kirstine Jensdatter på Staksrode Mark. 24.3.1834, fol.67.
E: Søren Hansen, skovfoged. B: Rasmus 3. FM: Rasmus Nielsen i Hjerrild. Første ægteskab med Rasmus Sørensen, [skifte 28.3.1829 lbnr.1410]. B: Anne Cathrine 17, Maren 13. FM: farbror Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn.

1518 Maren Pedersdatter på Sønder Bjerre Mark. 2.4.1834, fol.69.
E: Jørgen Nielsen. B: Peder 40 på stedet, Maren 38, Niels 35 på Klejs Mark, Jens 30 på Hostrup Mark, Anne 23, Rasmus 21. FM: morbror Søren Pedersen Bech i Nørre Bjerre, Niels Hansen, skrædder i Sønder Bjerre.

1519 Jørgen Nielsen Møller og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter i Boller Overmølle. 26.4.1834, fol.71, 73, 81, 83, 101B, 129, 138B, 250.
Testamente af 24.12.1801.
Hans A:
1) søskendebarn Erik Hansen i Skjold
2) søskendebarn Kirstine Marie Hansdatter g.m. Rasmus Thomsen i Tyrsted
3) søskendebarn Karen Hansdatter g.m. Jørgen Jensen i Rårup ved søn Hans Frederik Nielsen sst.
4) søskendebarn Mette Hansdatter, [skifte 6.9.1816 lbnr.1207], var g.m. Niels Jørgensen Krag i Rårup, [skifte 16.3.1831 lbnr.1457]. 3B:
a Hans Nielsen 30, tjenestekarl i Bisholt
b Mette Kirstine Nielsdatter 26, tjener på Neder Bjerre Mark
c Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Rasmus Nielsen på Ravnholt Mark
5) søskendebarn Mette Kirstine Hansdatter g.m. Peder Jensen i Glattrup. begge døde. 2B:
a Jens Pedersen, i Oldrup i Hundslund sogn
b Hans Jørgen Pedersen, sergent i Slesvigske Regiment
6) søskendebarn Peder Jensen i Skævlund
7) søskendebarn Peder Jørgensen i Hagsholm
8) søskendebarn Frederik Jochum Glasou, vognmand i Horsens, død. 4B:
a Louise Frederiksdatter g.m. Peder Christensen Stokkenhoved, pjaltekræmmer i Grættrup i Nørre Snede sogn
b Anne Kirstine Frederiksdatter g.m. Jens Jensen i Sønder Bjerre
c Anne Cathrine Frederiksdatter g.m. Søren Nielsen, drejer i Hedensted
d Birthe Marie Frederiksdatter g.m. Peder Jensen, kornmåler i Horsens
9) søskendebarn Frederik Pedersen Glasou i Gramrode, død. 2B:
a Søren Frederiksen i Gramrode, død. 7B:
1 Frederik Sørensen i Gramrode 33
2 Jørgen Sørensen i Hostrup
3 Rasmus Sørensen 26 i Brandstub
4 Hans Jacob Sørensen 20 i Hostrup
5 Anne Sørensdatter g.m. Jens Pedersen i Fredensbjerg
6 Elisabeth Margrethe Sørensdatter 24 i Gramrode
7 Maren Sørensdatter 17 i Gramrode
b Elisabeth Margrethe Glasou, død, var g.m. Jens Hansen i Brandstub. 3B:
1 Frederik Jensen i Brandstub
2 Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens Rosenmeyer i Nøttrup. 1B: Elisabeth Margrethe 1½
3 Maren Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Nebsager. 1B: Peder 6
10) søskendebarn Morten Pedersen i Vrigsted, død. 4B:
a Elsebeth Mortensdatter g.m. Jørgen Enevoldsen i Vrigsted
b Kirstine Mortensdatter g.m. [Anders] Madsen, degn i Bjerre
c Elisabeth Margrethe Mortensdatter, død, var g.m. Mikkel Damgaard i Vrigsted. Ingen livsarvinger
d Sofie Cathrine Mortensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Nebsagerskov
11) søskendebarn Rasmine Brodersdatter Glasou 60 i Hostrup
12) søskendebarn Frederikke Louise Jochumsdatter, enke efter Corfitz Nielsen i Hornum, [skifte 19.8.1833 lbnr.1506]
13) søskendebarn Jacob Jochumsen i Tinghusene [Nebsager sogn], død. 4B:
a Anders Jacobsen i Stoubyskov
b Frederik Jacobsen i Hornum
c Jochum Jacobsen 22 i Staksrode
d Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Mogensen i Odder sogn
14) søskendebarn Maren Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Nøttrup
15) søskendebarn Karen Jørgensdatter g.m. Søren Andersen i Vellev
16) søskendebarn Anne Margrethe Jørgensdatter, enke efter Christen Sørensen i Hagsholm
17) søskendebarn Else Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Sørensen i Hagsholm
18) søskendebarn Jørgen Jørgensen i Skjoldelev
19) søskendebarn Anne Kirstine Jørgensdatter, [skifte 25.6.1812 lbnr.1141], var g.m. Mads Andersen i Fuglsang, [skifte 10.7.1817 lbnr.1217]. 4B:
a Jørgen Madsen i Sejet
b Anne Cathrine Madsdatter, enke efter Peder Zacho i Boller Overmølle
c Rasmus Madsen i Salten
d Christen Madsen, vanvittig i Salten
20) søskendebarn Laurids Madsen, købmand i Horsens, død. 4B:
a Mads Madsen, kobbersmed i Horsens
b Jens Madsen, købmand i Horsens
c Laurids Madsen, købmand i Horsens
d Cathrine Madsdatter g.m. Nikolaj Pedersen i Bjerre
21) søskendebarn Anne Sofie Madsdatter, død, var g.m. Volder, bager i Horsens. 6B:
a Poul Volder, hattemager i Horsens
b Hans Henrik Volder, postmester i Horsens
c Cathrine Volder g.m. [Peder Fjellerup] Abel i Lundum Mølle
d Birgitte Volder g.m. Svendsen i Branduhre Mølle
e Sofie Magdalene Volder g.m. Svendsen i Gamst
f Jensine Volder i Horsens
22) søskendebarn Ib August Jensen i Lundum Mølle, død. 2B:
a Jens Peder Ibsen i Sattrup
b Anne Margrethe Ibsdatter g.m. Peder Møller i Egebjerg
23) søskendebarn Frederik Jensen, død. 2B:
a Jens Frederiksen, bogbinder i Skanderborg
b Jørgen Frederiksen i Hornstrup
24) søskendebarn Christian Glasou, overtoldbetjent i Vejle, død. 3B:
a Frederikke Louise Glasou, enke efter Grønvald, skræddermester i vejle
b Christiane Glasou 40 i Vejle
c Birgitte Marie Glasou g.m. J. Christensen, urmager i Vejle
25) søskendebarn Jacob Pedersen Glasou, død. 2B:
a Helene Glasou i Mariager Kloster, enke efter Poulsen
b Elisabeth Glasou i Mariager Kloster
26) søskendebarn Oluf Jensen i Grarup i Brande sogn, død. 3B:
a Jens Olufsen i Askær i Brande sogn
b Jacob Olufsen
c Margrethe Marie Olufsdatter gift i Askær.
Hendes A:
1) søster Deliane Rasmusdatter g.m. Peder Møller i Skvætmølle ved Skanderborg, begge døde. 4B:
a Rasmus Pedersen i Lyngå
b Erik Pedersen, møllersvend i Haldrup Mølle
c Peder Pedersen, møllersvend i Rødemølle ved Skanderborg
d Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Hvejsel i Viby ved Århus. 6B: Deliane 22, Louise 14, Johanne 12, Peder 10, Andreas 8, Jensine 8
e Hans Peder Pedersen i Lyngå
f Anne Marie Pedersdatter g.m. Laurids Jørgensen, vognmand i Århus
2) søster Elisabeth Rasmusdatter i København, enke efter degnen Lilballe i Lundforlund ved Slagelse. 2B:
a Henrik Lilballe, snedkermester i Farvergade 142 i København
3) søster Sidsel Marie Rasmusdatter, enke efter Thomas Pedersen Zacho i Boller Teglhus ved søn Frederik Zacho sst.
(Sml. lbnr.713).

1520 Birthe Marie Jensdatter i Uth. 4.6.1834, fol.73, 91B.
E: Laurids Olufsen. B: Birthe Kirstine 6, Jens 3. FM: morbror Jesper Jensen i Ustrup. Af første ægteskab B: Karen Jørgensdatter 8.

1521 Dorthe Louise Johanne Ahlers i Bobæk. 24.6.1834, fol.75.
E: [Christian Jens] Givskov, skovrider. B: Christian Henrik Carl 10½, Jens Johan Frederik 9, Beate Antoinette Augusta 7½, Henning Josias Conrad 5½, Louise Kirstine Sofie 4, Emil ½, Stine ½. FM: J[ohannes] Johansen, degn i Gammelby [i
Stouby sogn].

1522 Birgitte Kirstine Andersdatter i Stouby. 5.7.1834, fol.76, 78.
E: Jens Bertelsen. B: Karen Marie 16, Jacob 13, Anders Mikkel 11. FM: mosters mand Anders Jørgensen i Stouby.

1523 Niels Christensen Grav i Sejet. 16.7.1834, fol.79.
E: Maren Thomasdatter. LV: far Thomas Nielsen sst. B: Anne Cathrine 3, Maren 1½. FM: fars svoger Rasmus Nielsen sst.

1524 Anne Rasmusdatter i Uth. 12.9.1834, fol.83B.
E: Niels Christensen. B: Christen 8, Rasmus 4. FM: mosters mand Bendix Jensen i Hatting.

1525 Hans Jensen i Dagnæs. 23.9.1834, fol.85B, 91.
E: Inger Abrahamsdatter. LV: Laurids Olufsen i Ustrup, der ægter enken. B: Else Kirstine 5. FM: farbror Jesper Jensen i Ustrup.

1526 Niels Christoffersen på Neder Bjerre Mark. 4.11.1834, fol.86, 98.
E: Karen Marie Hansdatter. LV: far Hans Lauridsen på Sønder Bjerre Mark. B: Karen 3 mdr. FM: farbror Hans Christoffersen i Ustrup. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 2.7.1832 lbnr.1482. B: Søren 29, Christoffer 23, Maren 19, Rasmus 17, Karen Marie 16, Kirsten 13.

1527 Karen Bertelsdatter, fruentimmer i Uth. 15.11.1834, fol.89B.
A: mor Anne Cathrine Eliasdatter g.m. Hans Jørgensen på stedet, halvsøskende Niels Nielsen 17, Jørgen Hansen 10, Jens Hansen 8, Elias Hansen 6. FM: Laurids Olufsen i Ustrup.

1528 Birthe Hansdatter i Tyrsted. 15.11.1834, fol.90.
Enke efter Hans Nielsen. B: Hans, Niels, datter g.m. Mikkel Hansen i Tyrsted.

1529 Jørgen Nielsen i Sejet. 15.11.1834, fol.90B.
[Enkemand efter Kirsten Rasmusdatter, skifte 28.3.1822 lbnr.1298. Første ægteskab med Dorthe Rasmusdatter, skifte 27.6.1798 lbnr.903]. B: [Anne Marie] g.m. Jørgen Madsen i Sejet, Niels i Vestbirk.

1530 Laurids Nielsen i Ustrup. 17.11.1834, fol.90B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Christoffersen sst. B: Claudiane Kirstine 17, Niels Christian 12. FM: Peder Hansen sst.

1531 Niels Pedersen i Sejet. 17.11.1834, fol.92.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Niels Snedker i Sejet. B: Karen 16, Marie 9. FM: Oluf Pedersen sst.

1532 Niels Holgersen i Stourup. 18.11.1834, fol.93.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen i Vester Bisholt. B: Else Kirstine 22, Jens 21, Holger 18, Niels 16, Birthe Kirstine 14, Laurids 12, Peder Bech 9. FM: Rasmus Mikkelsen i Stourup.

1533 Kirsten Sørensdatter i Sønder Bjerre. 6.12.1834, fol.94B.
E: Peder Hansen. B: Hans 16, der døde. Første ægteskab med Hans Rasmussen, [skifte 16.5.1815 lbnr.1181]. B: Anders 30, Anne Kirstine 22. FM: Mikkel Sørensen på Glattrup Mark.

1534 Hans Rasmussen, ugift i Nørre Bjerre. 17.12.1834, fol.96B, 130B.
A: mor Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Hans Mikkelsen sst, [skifte 20.7.1833 lbnr.1503), søskende Maren Rasmusdatter 38, Jens Rasmussen 36, Jacob Rasmussen på Klejs Mark, Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Anders Jensen Havrum, arbejdsmand i Skanderborg, halvsøskende Marie Rasmusdatter g.m. Niels Hansen Skov i Nørre Bjerre, Anne Cathrine Rasmusdatter, død. Uden for ægteskab 1B: Maren Georgsdatter 18, Anne Cathrine Hansdatter 23 g.m. Anders Frederiksen Holm i Lindved, Rasmus Hansen 21. (Sml. lbnr.805, 1022).

1535 Anne Margrethe Pedersdatter i Neder Bjerre. 17.12.1834, fol.97, 104.
A: mor Karen Nielsdatter g.m. Jens Jensen på stedet, halvsøskende Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen, karetmager på Skerrildgård, Niels Jensen 11, Jens Jensen 7.

1536 Christoffer Jørgensen i Stourup. 20.12.1834, fol.99B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Søren Nielsen sst. B: Karen g.m. Morten Jørgensen i Breth, Anne Cathrine 28, Anne 26, Hans Jørgen 22, Else Marie 17, Mikkel 9. FM: Hans Jørgensen i Ravnholt, ældste farbror Henrik Jørgensen i Vester Bisholt.

1537 Karen Rasmusdatter i Uth. 23.12.1834, fol.102B.
Enke efter Niels Sørensen, [skifte 18.2.1818 lbnr.1227]. B: [Anne Cathrine] g.m. Clemen Clemensen i Uth, Søren 32, Rasmus i Spettrup samt en mindreårig søn og 3 umyndige døtre. (Sml. lbnr.1606).

1538 Karen Jørgensdatter på Sønder Bjerre Mark. 2.1.1835, fol.103B, 134B.
E: Christen Poulsen. B: Jørgen på stedet, Hans 25.

1539 Terkild Pedersen i Sejet. 5.1.1835, fol.104, 104B.
A: søskende Anne Margrethe Pedersdatter 20, Karen Pedersdatter19, halvsøskende Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Jensen på Ørnstrup Mark, Johan Pedersen i Sejet, Søren Pedersen sst, Rasmus Pedersen 13, Else Marie Pedersdatter 10, Jens Pedersen 8. FM: Afdødes stedfar Niels Enevoldsen i Sejet, Morten Andersen i Uth. Arv efter afdødes mor Marie Terkildsdatter, skifte 13.3.1820 lbnr.1257, efter afdødes far Peder Sørensen, skifte 26.3.1828 lbnr.1386 og efter afdødes morfar Terkild Andersen, skifte 4.5.1829 lbnr.1415.

1540 Maren Sørensdatter i Glud. 9.2.1835, fol.105B.
E: Jens Rasmussen. B: Rasmus 13, Søren 11, Maren 9, Anne Kirstine 7, Niels 4, Peder 2. FM: morfar Søren Olufsen i Nørby.

1541 Poul Jørgensen Dagnæs i Uth. 27.2.1835, fol.108B, 112B.
E: Anne Kirstine Thomasdatter. LV: Niels Thomsen i Uth. Første ægteskab med Anne Kirstine Christensdatter, [skifte 17.1.1798 lbnr.890]. B: Christen i Uth, Johanne Marie g.m. Rasmus Andreasen, møllebygger på Uldum Mark. Andet ægteskab med Mette Jensdatter, [skifte 6.12.1819 lbnr.1253]. B: Anne Kirstine 35 i Horsens, Jens 32 på stedet, Birthe Kirstine 19 i Horsens. FM: morbror Søren Jørgensen Buch i Uth.

1542 Henrik Jensen i Lystrup. 11.3.1835, fol.109B.
E: Helene Knudsdatter. LV: Erhard Jørgensen sst. B: Jens i Sejet, Karen 23, Søren 17. FM: farbror Søren Jensen i Hjortholm.

1543 Hans Sørensen i Sønder Aldum. 17.3.1835, fol.111B.
E: Anne Marie Hansdatter. B: Søren i Urlev, Hans Jesper på stedet, Kirsten g.m. Mikkel Pedersen i Brå, Lene g.m. Jacob Jacobsen i Hornum.

1544 Mette Cathrine Hansdatter i Skjold. 6.4.1835, fol.114B.
E: Christoffer Terkildsen. B: Hans 2½, Terkild 5 uger. FM: morfar Hans Sørensen i Skjold. Arv efter [afdødes mor] Elisabeth Marie Jacobsdatter, skifte 27.3.1828 lbnr.1387.

1545 Maren Hansdatter, ugift i Dagnæs. 7.4.1835, fol.116B.
A: mor Johanne Andersdatter, enke efter Hans Clausen, søskende Jens Hansen 32, Mette Cathrine Hansdatter 27, Karen Hansdatter 25 g.m. Jørgen Jensen i Tyrsted, Martha Lene Hansdatter 19, Anne Kirstine Hansdatter 16. FM: Niels Pedersen i Tyrsted.

1546 Peder Jacobsen i Ustrup. 29.4.1835, fol.117.
E: Karen Jensdatter. B: Anne 34, der ægter Jens Sørensen, der fæster gården, Maren g.m. Holger Rasmussen i Østrup, Deliane 26. Første ægteskab med Anne Olufsdatter, [skifte 24.6.1788 lbnr.735]. B: Rasmus, daglejer i Horsens, Oluf i Sejet, Anne Marie g.m. Niels Andersen på Sønder Bjerre Mark.

1547 Karen Jørgensdatter på Borre. 7.5.1835, fol.119.
E: Christoffer Nielsen. B: Niels 3. FM: morbror Jens Jochum Jørgensen, væver i Østrup. Første ægteskab med Dines Andersen, [skifte 13.8.1830 lbnr.1449]. B: Anders 6. FM: fasters mand Peder Sørensen på Hjarnø. Uden for ægteskab B: Jørgen Hansen 17.

1548 Maren Knudsdatter i Nebel. 13.5.1835, fol.121.
E: Jens Andersen. B: Bodil Cathrine 1¼. FM: mors stedfar Jørgen Andersen i Sønderby.

1549 Anne Cathrine Rasmusdatter i Neder Bjerre. 19.5.1835, fol.123.
E: Jens Brixen. Første ægteskab med [Mikkel Dinesen, skifte 12.3.1794 lbnr.823]. B: Dines i Barritskov, Rasmus 43, Anne Marie g.m. Søren Jensen på Skerrildgård Mark.

1550 Henrik Sørensen i Uth. 9.6.1835, fol.124, 132.
A: mor Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Christensen på stedet, søskende Niels Christian Sørensen 20, Dorthe Marie Sørensdatter 18, Inger Marie Sørensdatter 11, halvsøskende Maren Sørensdatter 25, Grethe Sørensdatter 23. Arv efter afdødes far Søren Sørensen, skifte 31.3.1824 lbnr.1327.

1551 Maren Nielsdatter i Skjold. 11.6.1835, fol.124B, 129, 130, 137B, 139B, 145B, 162B, 175.
Enke efter Holger Olufsen, [skifte 18.6.1832 lbnr.1478]. B: Anne Cathrine g.m. Rasmus Jensen i Nebel, Niels 28, Karen Marie g.m. Peder Christian Lauridsen, væver i Skjold, Jens 24, Christen 20, Anne Marie 18. FM: fasters mand Niels Hansen Broch i Vester Bisholt.

1552 Jens Poulsen, ugift i Stouby. 18.6.1835, fol.125B, 135B.
A: søskende Niels Poulsen 67 ved Niels Pedersen i Hjerrild, Sidsel Poulsdatter 61 LV: Knud Nielsen i Østrup, halvbror Morten Poulsen, [skifte 11.7.1799 lbnr.920]. 3B: Poul i Hyrup, Bent sst, Sidsel Marie g.m. Peder Nielsen i Urlev.

1553 Anne Marie Knudsdatter i Oens. 27.6.1835, fol.126.
E: Søren Rasmussen. B: Karen Marie 13, Maren Kirstine 11, Knud 7. FM: morbror Peder Knudsen i Neder Bjerre. Desuden nævnes enkemandens søskende Søren Rasmussen på stedet, Bodil Marie Rasmusdatter.

1554 Anne Marie Rasmusdatter i Bjerre Mølle. 11.11.1835, fol.133, 145B.
A: søster Anne Rasmusdatter 36, halvsøskende Marie Rasmusdatter g.m. Niels Lund i Vrigsted ved søn Jens Nielsen, Laurids Rasmussen, møller i Bjerre Mølle, Jens Rasmussen 27 sst. FM: Niels Jensen i Gram. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen, skifte 21.7.1810 lbnr.1103 og efter afdødes søster Elsebeth Rasmusdatter, skifte 23.10.1811 lbnr.1125.

1555 Marie Nielsdatter i Grund. 13.11.1835, fol.134.
Enke efter Hans Jensen. B: [Anne] g.m. Otte Hansen i Grund.

1556 Lene Jensdatter i Skjold. 21.11.1835, fol.136B.
Enke efter Hans Olufsen, [skifte 31.5.1815 lbnr.1188]. Første ægteskab med [Niels Jensen Bank, skifte 9.7.1790 lbnr.765]. B: Anne Marie Nielsdatter g.m. Mads Hansen i Nøttrup. Andet ægteskab med [Mads Rasmussen, skifte 18.7.1797 lbnr.882]. B: Niels Madsen i Skjold, [skifte 9.8.1828 lbnr.1398]. 4B: Hans 16, Mads 15, Lene Marie 13, Niels 11. FM: stedfar Laurids Hansen i Skjold, Niels Nielsen i Stenderup.

1557 Anne Marianne Lauridsdatter i Dagnæs. 20.1.1836, fol.139B, 151, 165B, 198.
Enke efter Mikkel Hansen, skifte 16.12.1833 lbnr.1512. B: Anne Cathrine 34 g.m. Søren Lærke i Torsted, Niels 33, der overtager fæstet af gården, Else Marie 30 g.m. Hans Olufsen i Spettrup, Laurids 28, Karen 22, Hans 19.

1558 Oluf Lauridsen i Sønder Bjerre. 21.1.1836, fol.143B, 178B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jens Brixen i Neder Bjerre. B: Laurids 9, Jørgen 7, Jens Christian 4, Hans Christian 1½, Frederik Holm 1½. FM: fasters mand Morten Pedersen i Nørre Bjerre.

1559 Christen Jensen, ugift i Skjold. 29.1.1836, fol.147.
A: søskende Rasmus Jensen sst, Grethe Jensdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Neder Bjerre, Christiane Jensdatter 28.

1560 Hans Pedersen, ugift i Stourup. 29.1.1836, fol.147.
A: mor Anne Cathrine Rasmusdatter, enke efter Peder Mouridsen, skifte 12.3.1827 lbnr.1367. LV: Laurids Andersen sst, søskende Rasmus Pedersen, smed sst, Maren Pedersdatter 10. FM: Iver Jensen i Sønderby.

1561 Karen Hansdatter i Tyrsted. 9.2.1836, fol.148, 151B, 166, 196B.
Enke efter Herman Pedersen, [skifte 23.7.2825 lbnr.1344]. B: Peder 34 på stedet, Hans 32 i Tyrsted, Sidsel Marie 29 g.m. Peder Pedersen sst, Else Marie 26, der ægter Niels Mikkelsen i Dagnæs, Stine 25, Niels 23, Anne Cathrine 16, Karen 14. FM: Jacob Nielsen sst.

1562 Anders Andersen i Nebel. 1.3.1836, fol.149B, 186.
E: Bodil Marie Hansdatter. LV: Jørgen Christensen i Ravnholt. B: Karen 20, Anders 19, Karen Marie 17, Lisbeth Marie 15, Hans 14, Else 11, Søren Peder 9, Rasmus 6, Jacob 6, Anne Marie 2, Mette Cathrine 9 mdr. FM: farbrødre Laurids Andersen på Lund Mark, Peder Andersen i Åstrup, Søren Andersen i Stourup.

1563 Bodil Marie Pedersdatter i Sønder Aldum. 15.3.1836, fol.154, 156B.
E: Hans Jesper Hansen. B: Hans 10 uger. FM: farbror Søren Hansen i Urlev, morfar Peder Jørgensen i Nørre Aldum, mors morbror Christoffer Sørensen i Store Dalby.

1564 Kirsten Pedersdatter i Stourup. 11.4.1836, fol.156, 184.
Enke efter Rasmus Andersen.
Hans A:
1) bror Søren Andersen på Skævlund Mark
2) bror Rasmus Andersen i Uth
3) søster Maren Andersdatter g.m. Daniel Andersen, bødker på Klejs Mark
4) søster Anne Kirstine Andersdatter, enke efter Christen Fynbo i Nebel
5) søster Karen Marie Andersdatter, død. Uden for ægteskab 2B:
a Søren Madsen, soldat i København
b Christen Madsen 17.
Hendes første ægteskab med [Melchior Sørensen, skifte 19.9.1808 lbnr.1057]. 2B:
1) Anne Kirstine Melchiorsdatter g.m. Christen Pedersen på Glud Mark
2) Peder Melchiorsen i Østrup.

1565 Niels Rasmussen i Strandkærgård på Glud Mark. 21.4.1836, fol.157B, 165, 185, 201B, 236.
[Enkemand efter Anne Kirstine Madsdatter, skifte 11.6.1814 lbnr.1171]. B: Rasmus Nielsen, [skifte 21.4.1836 lbnr.1566]. 2B: Niels 12, Anne Kirstine 6, Mads Nielsen i Over Glud, Jørgen Nielsen 28, der overtager fæstet af gården.

1566 Rasmus Nielsen i Strandkærgård på Glud Mark. 21.4.1836, fol.161, 165B, 200B.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: [Mathæus] Plesner, præst i Glud [og Hjarnø]. B: Niels 12, Anne Kirstine 6. FM: farbror Mads Nielsen i Over Glud.

1567 Rasmus Mikkelsen i Rand. 27.5.1836, fol.163, 171, 176, 177.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Nielsen, skovfoged i Kærhus.
A:
1) bror Jens Mikkelsen, død. 5B:
a Peder Jensen 27, tjener på Ørumgård
b Niels Peder Jensen 24, soldat i København
c Jens Jensen 20, tjener i Barrithule
d Johanne Kirstine Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Barrithule
e Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen i Breth
2) bror Anders Mikkelsen, død. (Se lbnr.1311). 3B:
a Morten Andersen i Rand
b Mikkel Andersen i Hyrup
c Johanne Kirstine Andersdatter g.m. Niels Rasmussen i Rønholtskrog
3) halvbror Søren Jensen, død. 4B:
a Jens Sørensen 30 i Stouby
b Stine Sørensdatter g.m. Morten Nielsen i Stoubyskov
c Sidsel Marie Sørensdatter g.m. Niels Smed i Løgballe
d Enevold Sørensen i Stouby, død. 1B: Maren 2
4) halvbror Peder Jensen i Breth, død. 12B:
a Jens Pedersen 40, tjener i Hornsyld
b Hans Pedersen 38 på Hostrup Mark
c Søren Pedersen 35, tjener i Ny Ørum
d Mikkel Pedersen 30, skrædder i Breth
e Jens Jørgen Pedersen 28 i Breth
f Mads Pedersen 21, tjener på Stouby Møllebanke
g Rasmus Pedersen 18, tjener i Breth
h Karen Pedersdatter g.m. Sommer, snedker på Ørum Mark
i Øllegaard Pedersdatter 30, tjener i Årup Mølle
j Stine Pedersdatter, tjener i Grund
k Johanne Pedersdatter, tjener i Ustrup
l Helene Pedersdatter, tjener i Breth
5) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Hans Andersen i Revsgård
6) halvsøster Karen Jensdatter, død. 5B:
a Jens Bertelsen i Stouby
b Niels Bertelsen i Barrithule
c Jørgen Bertelsen, død. 2B: Mette Marie 13, Bertel 11
d Karen Bertelsdatter g.m. Jens Nielsen på Breth Mark
e Anne Kirstine Bertelsdatter g.m. Jens Peder Sørensen på Nebsager Mark.

1568 Anne Jensdatter, fruentimmer i Tyrsted. 11.6.1836, fol.166B, 182, 260B.
Uden for ægteskab B: Mikkel Jensen 1½. FM: [Henrik Vilhelm] Bregnholm, præst i Tyrsted [og Uth]. Arv efter Anne Kirstine Jensdatter i Sønder Vissing, skifte 1830, i Tyrsting Vrads overformynderi.

1569 Mikkel Christiansen i Stourup. 15.6.1836, fol.167.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Anne Cathrine g.m. Jørgen Frederik Markussen, smed i Dallerup, Christiane 13, Jørgen Christian 8. FM: Hans Pedersen i Dallerup, Niels Jørgensen i Stourup.

1570 Kirsten Lauridsdatter i Nørre Bjerre. 25.6.1836, fol.169, 180.
E: Morten Pedersen. B: Peder 20, Inger Kirstine 18, Marie 16, Laurids 14, Rasmus 12, Frederik Holm 9, Anne Kirstine 6. FM: mosters mand Bodil Christensen på Sønder Bjerre Mark, Niels Pedersen i Tyrsted.

1571 Søren Svendsen på Sønder Bjerre Mark. 3.8.1836, fol.172, 199.
E: Maren Madsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst, Anders Hansen der ægter enken. B: Birthe Cathrine 8, Svend 6, Mads 3, Anne Cathrine 1. FM: farbror Hans Svendsen i Tyrsted. Arv efter enkens bror Christen Madsen i Hørrelund i Them sogn.

1572 Marie Johanne Jørgensdatter i Hjerrild i Stouby sogn. 9.8.1836, fol.174.
E: Niels Pedersen. B: Jørgen 13¾, Peder 12, Jens Fevejle 10. FM: mors farbror Søren Hansen Hjerrild i Staksrode.

1573 Sara Lauridsdatter i Kragelund. 23.9.1836, fol.181.
Enke efter Svend Pedersen, skovfoged. B: Laurids på Sejet Mark, Maren g.m. Niels Pedersen på Kalsgård Mark [i Glud sogn], Anne Cathrine 57, under Tyrsting og Uth fattigvæsen, Karen g.m. Rasmus Jørgensen, murermester i Skjold, Inger 44 i Horsens, Elisabeth Kirstine 40 i Kragelund.

1574 Peder Jensen i Skyttehuset på Nebel Mark. 21.10.1836, fol.182.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jørgen Olufsen i Ravnholt. B: Anne Kirstine 6, Maren 4. FM: farfar Jens Mortensen i Gram.

1575 Peder Jensen i Vester Bisholt. 24.10.1836, fol.184B.
E: Kirsten Bendixdatter. LV: Peder Melchiorsen i Østrup. Ingen arvinger.

1576 Maren Jensdatter i Ustrup. 4.11.1836, fol.186B.
E: Søren Hansen. Første ægteskab med Laurids Nielsen, skifte 17.11.1834 lbnr.1530. B: Claudiane Kirstine 19, Niels Christian 14. FM: Peder Hansen i Ustrup, mosters mand Jørgen Dahl, arbejdsmand i Horsens.

1577 Søren Sørensen på Østrup Mark. 7.11.1836, fol.187, 188.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: Rasmus Christensen i Østrup. B: Søren Niels 2. FM: Hans Sørensen på Hjarnø.

1578 Jørgen Nielsen på Sønder Bjerre Mark. 25.11.1836, fol.189.
[Enkemand efter Maren Pedersdatter, skifte 2.4.1834 lbnr.1518]. B: Peder på Sønder Bjerre Mark, Maren 44, Niels på Nøttrup Mark, Jens på Hostrup Mark, Anne 28, Rasmus 24, soldat i København. FM: Søren Bech i Nørre Bjerre.

1579 Inger Marie Sørensdatter i Uth. 10.12.1836, fol.189B.
E: Niels Thomsen. B: Peder Christian, daglejer i Vejle, Anne Cathrine g.m. Peder Christensen i Uth.

1580 Mikkel Lauridsen i Ustrup. 9.1.1837, fol.192B.
E: Marie Cathrine Frederiksdatter. LV: Jacob Sørensen sst. B: Laurids 35, Frederik 33, Anne Marie 28, Maren 26, Karen Marie 24, Niels Christian 15. FM: Niels Mikkelsen.

1581 Søren Jensen i Sejet. 10.1.1837, fol.194B.
A: søskende Thomas Jensen sst, Niels Jensen sst, Mikkel Jensen i Øster Snede, Rasmus Jensen i Skjold, Anne Cathrine Jensdatter g.m. [Jørgen Jespersen] Skov, skolelærer i Sejet, Karen Jensdatter g.m. Laurids Pedersen sst, Maren Jensdatter, [skifte 29.12.1829 lbnr.1431], var g.m. Oluf Jensen sst. 6B: Jens 20, Maren 18, Birthe Marie 16, Mette Marie 14, Jens 13, Bodil 11.

1582 Karen Pedersdatter i Ustrup. 12.1.1837, fol.195, 206B.
E: Peder Hansen. Første ægteskab med [Peder Svendsen, skifte 12.12.1832 lbnr.1491]. B: Inger 20, Anne 13, Peder 10. FM: morbror Niels Pedersen i Sejet.

1583 Else Kirstine Nielsdatter i Nebel. 28.1.1837, fol.200.
E: Frands Christian Frandsen. B: Susanne 12, Barbara Cathrine 11, Niels 6. FM: [Hans August] Ravn, forvalter på Møgelkær, da født værge en olding mange mil herfra.

1584 Niels Nielsen, ugift i Tyrsted. 30.1.1837, fol.202B, 212B.
A: søskende Anders Nielsen 31, rømt for 15 år siden, Hans Peder Nielsen 29, Anne Marie Nielsdatter 24. FM: farbror Anders Nielsen i Havrum.

1585 Inger Marie Sørensdatter på Bjerrelide. 3.2.1837, fol.203B, 204.
Enke efter Folmer Dinesen. B: Dines på Nebsager Mark, Ingeborg g.m. Christen Lauridsen i Sønder Bjerre, Anne Marie 37. FM: Niels Rasmussen på Bjerrelide, morbror Oluf Sørensen i Nørre Bjerre.

1586 Anne Jørgensdatter i Stourup. 10.2.1837, fol.205.
Enke efter Niels Christiansen, [skifte 20.6.1829 lbnr.1418]. B: Jørgen Christian i Bottrup, [Jens]. [Første ægteskab med Jørgen Nielsen, skifte 2.2.1805 lbnr.1010]. B: Niels i Stourup, [Jørgen].

1587 Søren Nielsen i Sønder Bjerre. 11.2.1837, fol.205B, 245B.
Enke efter Kirsten Olufsdatter. A:
1) bror Jesper Nielsen i Neder Bjerre, død. 3B:
a Bent Jespersen i Neder Bjerre
b Jørgen Jespersen i Nørre Bjerre
c Karen Jespersdatter, [skifte 12.3.1812 lbnr.1132], var g.m. Jens Sørensen på Breth Mark. 2B: Jesper på Daugård Mark, Laurids, der tjener i Stouby sogn
2) bror Peder Nielsen i Sejet, [skifte 27.5.1815 lbnr.1185]. 3B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Sejet
b Niels Pedersen i Uth
c Anne Marie Pedersdatter 26.

1588 Maren Sørensdatter i Dallerup. 7.3.1837, fol.208, 248, 255B.
Enke efter Rasmus Jensen, skifte 30.12.1830 lbnr.1454. B: Anne 29, Sidsel Marie 26, Anne Marie 24, Søren 23, der overtager fæstet, Karen 20, Jens 17. FM: farbrødre Laurids Jensen i Bækkeskov [i Urlev sogn], Peder Jensen i Breth.

1589 Peder Pedersen i Tyrsted. 3.4.1837, fol.210, 218B, 225.
E: Sidsel Marie Hermansdatter. LV: Niels Mikkelsen i Dagnæs. B: Maren 4. FM: ældste farbror Hans Pedersen i Dallerup. Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 4.6.1828 lbnr.1394. B: Anne Cathrine 30 i Horsens, Karen Lene g.m. Anders Pedersen i Granslev, Bodil Marie g.m. Christen Nielsen i Skjold.

1590 Peder Mikkelsen i Glud. 27.5.1837, fol.214.
E: Else Henriksdatter. LV: Thomas Lauridsen i Glud. B: Henrik 12, Mikkel 8, Bodil 6. FM: fars svoger Rasmus Christensen i Østrup.

1591 Morten Hansen i Klejs. 29.5.1837, fol.216B.
E: Karen Marie Jørgensdatter. LV: Laurids Madsen sst. B: Anne Cathrine 10. FM: farbror Laurids Hansen sst. Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter, [skifte 26.3.1819 lbnr.1247. B: Hans på Stenderup Mark, Kirsten g.m. Jens Hansen i Skjold, Jens i Barrithule.

1592 Jørgen Rasmussen i Sønder Bjerre. 7.6.1837, fol.220, 232.
E: Christiane Jensdatter. LV: Christen Nielsen i Hornsyld, H[ans] C[hristiansen] Jespersen, præst i Nebsager [og Bjerre]. B: Maren 34, Rasmus 32, Anne Cathrine 29, Anne 22. FM: Søren Bech i Nørre Bjerre.

1593 Karen Jensdatter i Rårup. 7.6.1837, fol.221B.
E: Søren Iversen. A: søskende Hans Jensen i Haldrup i Vær sogn, Barbara Jensdatter i Stensballe i Vær sogn.

1594 Anne Marie Jørgensdatter i Dagnæs. 9.6.1837, fol.222.
E: Laurids Johansen Kold. B: Ida Margrethe 2½. FM: morbror Johan Henrik Christian Barenfeldt, snedker i Tyrsted.

1595 Rasmus Rasmussen i Dagnæs. 10.6.1837, fol.223, 232B.
E: Mette Marie Knudsdatter. LV: [Peder Frederik] Eriksen, skolelærer i Tyrsted. A: søskende Dorthe Rasmusdatter, enke efter Mølenstrøm, skomagermester i København, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Christensen Leth på Gedved Mark i Tolstrup sogn. Enkens første ægteskab med Anders Lauridsen, skifte 20.12.1820 lbnr.1272. Arv til 3 døtre.

1596 Anne Kirstine Pedersdatter i Gram. 14.8.1837, fol.226.
E: Jens Mortensen. B: Peder Jensen, [skifte 21.10.1836 lbnr.1574]. 2B: Anne Kirstine 7, Maren 5, Kirsten Jensdatter 34, Jens Jensen 32, Morten Jensen 27. FM: morbror Jørgen Pedersen Juul i Skjold.

1597 Anne Birgitte Margrethe Mortensdatter i Gram. 14.8.1837, fol.228.
E: Jacob Pedersen. B: Peder 30, Anne Margrethe Ravn 27, Hans 25, Conrad 24. FM: Søren Hansen i Gram.

1598 Laurids Thomsen i Rårup. 14.8.1837, fol.230.
E: Marie Kirstine Olufsdatter. LV: Jørgen Olufsen i Ravnholt. B: Thomas 9. FM: fasters mand Jørgen Sørensen i Over Barrit.

1599 Mette Jørgensdatter i Nørre Bjerre. 28.10.1837, fol.234, 256B.
Enke efter Jørgen Jensen, skifte 15.4.1829 lbnr.1413. B: Anne 26, Jørgen 24, Rasmus 22, Niels Christian 15. FM: [Hans Christiansen] Jespersen, præst i Nebsager [og Bjerre], Nikolaj Pedersen, kromand i Sønder Bjerre. Afdøde mands første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 24.9.1808 lbnr.1058. B: Maren 37, Anne Cathrine g.m. Laurids Olufsen på Gravengård Mark, Karen g.m. Søren Mathiasen i Nørre Bjerre, Jens sst, Johanne Marie 29.

1600 Maren Hansdatter i Øster Bisholt. 31.10.1837, fol.238B.
E: Rasmus Rasmussen Broch. B: Hans 9, Sidsel Marie 5, Rasmus 9 mdr. FM: morbrødre Niels Hansen i Stourup, Erik Hansen i Nørby.

1601 Laurids Christensen i Sejet. 4.11.1837, fol.242B.
[Enkemand efter Anne Marie Rasmusdatter, skifte 6.7.1827 lbnr.1374]. B: Rasmus på Østrup Mark, Anne Kirstine g.m. Peder Rasmussen i Sejet. [Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 1.4.1803 lbnr.981]. B: Jørgen i Sejet, Anders, uvist hvor, Jens i Horsens.

1602 Poul Nielsen, røgter på Boller. 6.11.1837, fol.243B.
A: mor Abelone Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Horsens, halvbror Christen Olufsen, uvist hvor.

1603 Peder Knudsen i Vester Bisholt. 8.11.1837, fol.244.
B: Peder i Øster Bisholt, Rasmus i Glud, Dorthe Marie g.m. Jens Hansen i Sejet, Kirsten 36.

1604 Abelone Hansdatter i Brund. 8.11.1837, fol.244.
Enke efter Thomas Mortensen, [skifte 15.4.1828 lbnr.1391]. B: Hans Rasmussen i Brund, Rasmus Rasmussen i Skjold, Jens Rasmussen i Brund, Niels Rasmussen i Sejet, Anders Rasmussen i Skjold, Anne Rasmusdatter g.m. Niels Thomsen i Uth.

1605 Hans Sørensen i Skjold. 8.11.1837, fol.244B, 261.
[Enkemand efter Elisabeth Marie Jacobsdatter, skifte 27.3.1828 lbnr.1387]. B: Karen g.m. Frands Thomsen, arbejdsmand i Horsens, Søren i Skjold, Anne Marie g.m. Oluf Jørgensen i Skjold, Mette Cathrine, [skifte 6.4.1835 lbnr.1544], var g.m. Christoffer Terkildsen sst. 2B: Hans 5, Terkild 2, Jens 23 i Gramrode. [Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 8.1.1796 lbnr.857]. B: Bodil Marie, enke efter Anders Andersen i Nebel, [skifte 1.3.1836 lbnr.1562], Kirsten g.m. Jørgen Thomsen i Øster Bisholt.

1606 Hans Rasmussen i Uth. 10.11.1837, fol.246B.
A: mor Anne Marie Sørensdatter, enke efter Rasmus Hansen sst, [skifte 24.7.1826 lbnr.1359]. søskende Deliane Rasmusdatter 41 i Uth, Søren Rasmussen 36 sst, halvsøskende Karen Rasmusdatter, [skifte 23.12.1834 lbnr.1537], var g.m. Niels Væver i Uth, [skifte 18.2.1818 lbnr.1227]. 6B: Anne Cathrine 37 g.m. Clemen Clemensen sst, Søren 35, Rasmus 31 i Spettrup, Christoffer 27, Anne 25, Kirsten 22, Niels Rasmussen i Ørnstrup, død. 3B: Rasmus 35, Deliane 27, Anne Sofie 20, Maren Rasmusdatter g.m. Anders Andersen, murermester i Ustrup, Hans Rasmussen på Hornsyld Mark.

1607 Søren Sørensen, ugift i Østrup. 11.11.1837, fol.248B.
A: søskende Jens Sørensen i Østrup, Mads Sørensen i Horsens.

1608 Peder Sørensen Høgh i Grund. 11.11.1837, fol.248B.
E: [Kirsten Nielsdatter]. B: Niels i Tornshoved, Søren i Stouby. (Dødsanmeldelse fol.225B).

1609 Anne Margrethe Jensdatter i Stouby. 11.11.1837, fol.249.
A: [halv]bror Anders Jørgensen sst.

1610 Jørgen Nielsen, ugift i Sønder Bjerre. 11.11.1837, fol.249.
A: svoger Peder Hansen sst.

1611 Jens Jensen Fevejle i Neder Bjerre. 11.11.1837, fol.249.
B: [Marie Johanne] g.m. Peder Knudsen sst.

1612 Marie Cathrine Nielsdatter i Østrup. 17.11.1837, fol.249B.
Enke efter Hans Nielsen. B: Birthe Marie g.m. Knud Nielsen sst, Jens 17, Søren 12. FM: morbror Jens Nielsen, tømrermester i Skjold.

1613 Anne Rikke Jørgensdatter på Nørre Bjerre Mark. 4.12.1837, fol.253B.
E: Hans Pedersen. B: Inger Kirstine 12, Peder 11, Jørgen 8, Gyde Kirstine 4, Jacob 3, Karen 9 mdr. FM: morbror Peder Jørgensen, smed i Brund.

1614 Søren Olufsen, ugift i Rårup. 10.1.1838, fol.259B, 263B, 284.
A: søskende Hans Olufsen i Klejsskov, Jørgen Olufsen i Tyrsted, død. 3B: Oluf 24, Hans 19, Else Cathrine 12. FM: Daniel Jacobsen i Rårup, Else Olufsdatter g.m. Jens Helstrup, skræddermester i Horsens.

1615 Jens Hansen, ugift i Staksrode. 12.2.1838, fol.262, 263, 286B, 294, 299.
A: søskende Rasmus Hansen 51, Kirsten Hansdatter 49 g.m. Rasmus Pedersen i Staksrode, Niels Hansen 44 i København, Birthe Marie Hansdatter 38 g.m. Thomas Rasmussen på Daugård Mark, Christen Hansen 36, Jacob Hansen 34, Marie Hanne Hansdatter 32 g.m. Peder Jensen i Løgballe. Afdøde havde uden ægteskab med Mette Marie Hansdatter B: Hans Jensen 4. FM: morbror Jørgen Hansen i Staksrode.

1616 Jens Andersen, ugift i Nørby. 6.3.1838, fol.264, 287.
A: mor Else Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Nielsen i Glud, søskende Mikkel Andersen i Brund, Maren Andersdatter 32 i Nørby, Anne Kirstine Andersdatter g.m. Laurids Jensen sst, Hans Peder Andersen 25 i Glud, Anne Marie Andersdatter 22 i Brund, Oluf Andersen 20 i Glud, halvsøskende Niels Nielsen 16 sst, Hans Nielsen 11 sst. (Sml. lbnr.1261).

1617 Jens Jørgensen i Dagnæs. 17.4.1838, fol.264B, 271B.
E: Øllegaard Cathrine Madsdatter. LV: Mads Jørgensen i Boller Nedermølle. B: Mads 19, Anne 17, Anne Cathrine 13. Første ægteskab med Anne Frederiksdatter, [skifte 22.2.1815 lbnr.1178]. B: Rasmus Jensen i Dagnæs, Karen Jensdatter, [skifte 26.11.1828 lbnr.1403], var g.m. Anders Hansen i Strandkær. B: Hans 22, Maren 20, Jens 19, Frederik 18, Anton 17, Anne 15, Magdalene 13, Jørgen 11, Karen 9, Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Stenderup, Frederik Jensen i Dagnæs, Jørgen Jensen i Tyrsted. Mødrene arv til Hans Hansen, Øllegaard Cathrine Hansdatter, Anne Cathrine Hansdatter, Mads Hansen.

1618 Jacob Jensen i Staksrode. 18.4.1838, fol.266B, 285B.
E: Anne Grethe Christoffersdatter. LV: bror Mikkel Christoffersen i Hyrup. A: søster Øllegaard Jensdatter, [skifte 4.12.1813 lbnr.1163], var g.m. Hans Rasmussen i Staksrode. 7B: Rasmus i Løgballe, Kirsten g.m. Rasmus Pedersen i Staksrode, Niels i København, Birthe Marie g.m. Thomas Rasmussen på Daugård Mark, Christian i Stovby Skov, Jacob 34, der tjener i Stovnbjerg Mølle, Marie Johanne g.m. Peder Jensen i Løgballe.

1619 Karen Jensdatter i Neder Bjerre. 24.4.1838, fol.267B, 287B.
A: søskende Dorthe Jensdatter g.m. Anders Rasmussen i Uth, Marie Elisabeth Jensdatter 34. FM: Clemen Clemensen sst.

1620 Jacob Pedersen i Gram. 267B, 268, 283, 290, 301.
[Enkemand efter Anne Birgitte Margrethe Mortensdatter, skifte 14.8.1837 lbnr.1597]. B: Peder 30, Anne Margrethe Ravn 28, Hans 26, Conrad Bendix Vilhelm 25. FM: Søren Hansen i Gram.

1621 Anne Cathrine Nielsdatter i Uth. 9.5.1838, fol.270, 287B.
E: Clemen Clemensen. B: Karen 15, Niels 11, Anne Kirstine 8, Maren 6, Jens 4, Karen Marie 1.

1622 Anne Cathrine Lauridsdatter i Brund. 9.8.1838, fol.274.
E: Knud Sørensen. B: Laurids 19, Jens 14, Johanne Marie 7, Maren 4. FM: Hans Lauridsen i Brund, Søren Sørensen i Lindved.

1623 Mette Cathrine Jensdatter i Vester Bisholt. 9.8.1838, fol.276B.
E: Rasmus Sørensen. B: Jens 32, Søren 29, Niels 27, Jens Jørgen 26, Jørgen 24, Birthe Kirstine g.m. Oluf Andersen i Vester Bisholt, Sidsel Marie g.m. Mads Nielsen i Remmerslund, Anne Marie 28, Marie Cathrine 22, Bodil Marie 20, Else Marie 17. FM: mosters mand Peder Bech i Stenderup.

1624 Jørgen Jensen i Staksrode. 9.8.1838, fol.278B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Jens Brixen sst. B: Johanne Cathrine 32, Birthe Marie 28, Bodil 26, Ingeborg 24, Karen 22, Maren 19, Jens 17, Anders 14, Rasmus 11, Karen Marie 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Breth.

1625 Mads Lauridsen i Sønder Bjerre. 11.8.1838, fol.279B.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Peder Bech i Stenderup. B: Hans 30, Jørgen 26, Anne Marie g.m. Niels Pedersen i Nørre Bjerre, Anne 34, Karen g.m. Peder Mikkelsen i Kørup, Marie Kirstine 24. FM: farbror Jørgen Lauridsen i Nørre Bjerre.

1626 Karen Knudsdatter i Neder Bjerre. 11.8.1838, fol.281.
E: Laurids Mortensen. B: Knud 16, Else Marie 11, Jens Peder 7, Maren 2½. FM: morbror Peder Knudsen sst.

1627 Jørgen Jensen i Staksrode. 17.8.1838, fol.285.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Jens Brixen sst. B: Rasmus 11, Karen Marie 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Breth. Første ægteskab med Anne Marie Hansdatter, [skifte 22.2.1823 lbnr.1314]. B: Johanne Cathrine 32, Birthe Marie 28, Bodil 26, Ingeborg 24, Karen 22, Maren 19, Jens 17. Andet ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 3.7.1824 lbnr.1329]. B: Anders 14.

1628 Jørgen Pedersen, smed på Rårup Mark. 24.8.1838, fol.288, 292.
E: Johanne Madsdatter. LV: bror Hans Madsen i Åstrup. B: Mads 13, Peder 11. FM: Jeppe Hansen på Rårup mark. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 16.8.1821 lbnr.1286]. B: Peder på Ravnholt Mark, Jens 37 i København, Anne Marie g.m. Laurids Markussen i Ring, Mette Marie 24.

1629 Niels Nielsen Lund i Neder Bjerre. 24.9.1838, fol.289.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Jens Hansen i Neder Bjerre. B: Rasmus 8, Karen 6. FM: Laurids Rasmussen, møller i Neder Bjerre.

1630 Anders Hansen i Stourup. 16.12.1838, fol.292B.
B: Anne 25, Johanne g.m. Johan Grønnemand, væver i Bisholt, Hans 17, Anne Cathrine 16, Henrik 7. FM: Hans Pedersen, bødker i Stourup.

1631 Niels Jørgensen i Tyrsted. 18.12.1838, fol.293.
A: halvsøskende Maren Jørgensdatter 22, Søren Jørgensen 20, Jørgen Jørgensen 17, Anne Marie Jørgensdatter 16, Rasmus Jørgensen 14, Jørgen Jørgensen 12, Anne Jørgensdatter 12. FM: Jørgen Sørensen i Tyrsted, [Henrik Vilhelm] Brejnholm, præst i Tyrsted [og Uth].

1632 Anne Jensdatter, fruentimmer i Tyrsted. 18.12.1838, fol.293B.
B: Mikkel Jensen 1½. Afdøde havde arv efter skrivelse af 2.9.1838 fra Tyrsting-Vrads herred.

1633 Andreas Thomsen i Vester Bisholt. 21.12.1838, fol.294B.
E: Kirsten Bendixdatter. LV: Niels Pedersen i Sejet. A:
1) bror Jørgen Thomsen i Øster Bisholt
2) bror Rasmus Thomsen, arbejdsmand i Horsens
3) søster Karen Thomasdatter, enke efter Jørgen Madsen på Glud Mark. LV: Anders Lauridsen sst.
4) søster Maren Thomasdatter, [skifte 12.4.1810 lbnr.1089]. 3B:
a Oluf Sørensen på Glud Mark
b Maren Sørensdatter, [skifte 9.2.1835 lbnr.1540]. 5B: Rasmus 16, Søren 14, Maren 11, Anne Kirstine 9, Niels 8, Peder 6
c Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen i Glud.

1634 Dorthe Marie Pedersdatter i Ustrup. 21.12.1838, fol.295.
E: Peder Hansen, væver. B: Hans 1. FM: morbror Niels Pedersen i Sejet.

1635 Rasmus Jørgensen i Tyrsted. 15.1.1839, fol.297, 310B.
E: Mette Marie Knudsdatter. LV: Niels Mikkelsen i Dagnæs. B: Knud 19, Hans 16, Søren 13, Anne 8, Karen 5. FM: Jens Sørensen i Tyrsted. Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 18.2.1818 lbnr.1228]. B: Birthe Kirstine 39, Jørgen 36 i Dagnæs. FM: morbror Jens Hansen i Nebsager Bøgeskov.

1636 Niels Hansen i Staksrode. 7.2.1839, fol.300, 315, 336.
E: Johanne Sørensdatter. LV: søn Oluf Thomsen, væver, søn Søren Thomsen i Breth. A:
1) bror Jens Hansen i Stoubyskov
2) halvsøster Sidsel Kirstine Hansdatter, enke efter Søren Rasmussen i Hedensted
3) halvbror Jørgen Hansen på Ølsted Mark, død. 4B:
a Terkild Jørgensen i Ølsted
b Jens Christian Jørgensen, død. 2B: Mikkel 10, Jens Christian 6
c Bastian Peder Jørgensen 28
d Karen Jørgensdatter16
4) halvsøster Karen Hansdatter, død, var g.m. Oluf Bødker i Barrithule. 2B:
a Christian Olufsen i Skanderborg
b Marianne Olufsdatter g.m Anders Jørgensen på Nøttrup Mark.

1637 Søren Sørensen i Staksrode. 9.2.1839, fol.300B.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte 22.4.1824 lbnr.1328]. B:
1) Rasmus Sørensen, [skifte 28.3.1829 lbnr.1410]. 2B: Anne Cathrine 22, Maren 18
2) Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn
3) Jens Peder Sørensen på Nebsager Mark
4) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Mikkel Dam i Staksrode
5) Johanne Marie Sørensdatter, enke efter Søren Hansen, skovfoged i Staksrode. [skifte 21.3.1839 lbnr.1639]
6) Birthe Cathrine Sørensdatter g.m. Jens Frandsen i Staksrode.

1638 Laurids Markussen i Sejet. 12.2.1839, fol.302, 311B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Sejet. A:
1) mor Birthe Kirstine Rasmusdatter, enke efter Markus Lauridsen i Sejet. LV: Jørgen Pedersen sst.
2) bror Niels Markussen i Sejet
3) bror Rasmus Markussen 31 i Horsens
4) bror Rasmus Markussen 30 i Horsens
5) bror Mathias Markussen 29 på Boller
6) bror Jens Markussen 26 på Møgelkær
7) bror Frederik Markussen 24 ved 1. Jyske Regiment i København
8) bror Jørgen Markussen 23, smed i Skjold
9) bror Christen Markussen 20 i Dallerup
10) bror Hans Markussen 19 i Uth
11) bror Knud Markussen 16 i Uth
12) bror Gert Markussen 14 i Sejet
13) søster Kirsten Markusdatter g.m. Knud Pedersen i Sejet
14) søster Karen Markusdatter 11.
Afdøde havde uden ægteskab med fruentimmer Anne Kirstine Rasmusdatter B: Mads Lauridsen. FM: stedfar Niels Rasmussen i Sejet.

1639 Søren Hansen, skovfoged i Staksrode. 21.3.1839, fol.304B, 316.
E: Johanne Marie Sørensdatter. LV: Jens Frandsen sst. Første ægteskab med Johanne Kirstine Jensdatter, skifte 24.3.1834 lbnr.1517. B: Rasmus 8. FM: Jørgen Hansen i Ølsted.

1640 Kirsten Sørensdatter på Neder Bjerre Mark. 1.5.1839, fol.306B, 317.
Enke. B: Jens Sørensen på Neder Bjerre Mark, Søren Sørensen på Daugård Mark, Karen Marie Sørensdatter, død, var g.m. Gregers Madsen på Øster Snede Mark. B: Søren Christian 14, Anne Johanne 13, Maren 11, Jørgen 10.

1641 Anne Marie Rasmusdatter i Brund. 1.6.1839, fol.307B, 318.
Enke efter Peder Jacobsen. A:
1) brorsøn Rasmus Rasmussen på Brund Mark
2) brordatter Anne Kirstine Rasmusdatter, død, var g.m. Enevold Sørensen, vægter i Horsens. 5B: Søren 24, Marie 20, Rasmine 18, Maren 16, Andreas 13
3) brorsøn Peder Rasmussen, vægter i Horsens, død. 1B: Terkild 19. FM: Henrik Christensen, smed sst
4) brordatter Sidsel Marie Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen på Bisholt Mark
5) brordatter Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jørgen Sørensen i Brund
6) brorsøn Rasmus Mikkelsen i Klakring.

1642 Jens Christian Hansen, ugift i Stourup. 10.6.1839, fol.307B, 313.
A:
1) mor Christence Jensdatter g.m. Niels Hansen i Stourup
2) bror Hans Hansen 17. FM: Søren Andersen i Stourup
3) søster Johanne Marie Hansdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Rårup
4) halvsøster Anne Marie Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Stourup.

1643 Hans Svendsen i Tyrsted. 17.6.1839, fol.308.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Ustrup. B: Karen Marie g.m. Rasmus Nielsen på Sønder Bjerre Mark, Søren 22, Jens 19, Niels 16, Anne Marie 11. FM: fasters mand Niels Pedersen i Tyrsted. Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte 27.8.1810 lbnr.1106]. B: Svend i Tyrsted.

1644 Karen Pedersdatter i Hornum. 26.6.1839, fol.312B.
Enke efter Anders Jensen. B: Else Kirstine, Laurids, Karen Marie, Bodil.

1645 Anders Pedersen i Sejet. 5.8.1839, fol.314B, 321B.
[Enkemand efter Dorthe Terkildsdatter, skifte 23.6.1831 lbnr.1462]. B: Bodil g.m. Peder Pedersen i Sejet, Anne Marie 22, Maren 20, Peder 19, Terkild 18, Else Marie 15, Søren 13, Johan 10. FM: Rasmus Knudsen i Sejet.

1646 Anne Cathrine Sørensdatter, et barn på Sønder Bjerre Mark. 16.8.1839, fol.317.
A: mor Maren Madsdatter g.m. Anders Hansen på Sønder Bjerre Mark, søskende Birthe Cathrine Sørensdatter 11, Svend Sørensen 9, Mads Sørensen 7. FM: Niels Pedersen i Tyrsted. [Afdødes far var Søren Svendsen, skifte 3.8.1836 lbnr.1571].

1647 Jens Nielsen, underjæger, der døde i København. 16.8.1839, fol.319.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Jens Høstmark i Stourup, søskende Else Kirstine Nielsdatter 26, Holger Nielsen 23, Niels Nielsen 21, Birthe Kirstine Nielsdatter 19, Laurids Nielsen 16, Peder Nielsen 13. FM: Rasmus Mikkelsen i Stourup. [Afdødes far var Niels Holgersen i Stourup, skifte 18.11.1834 lbnr.1532].

1648 Karen Marie Nielsdatter i Rårup. 17.8.1839, fol.320.
E: Jørgen Andersen. B: Anne Marie 9, Niels 8, Hans 2. FM: morbror Thomas Nielsen i Vester Bisholt.

1649 Else Jørgensdatter i Østrup. 13.9.1839, fol.323, 335B.
E: Hans Madsen. B: Jørgen 13, Anne Elisabeth 11, Mads 6. FM: Martin Johansen i Østrup. Rasmus Pedersen Damsgaard i Overby. (Afdøde kaldes også Else Pedersdatter).

1650 Inger Nielsdatter i Uth. 22.10.1839, fol.323B.
E: Jørgen Nielsen, hjulmand. A: mor Lene Boas, enke efter Niels Rasmussen i Skjold, søskende Rasmus Nielsen i Brokhuset, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Skjold.

1651 Birthe Cathrine Sørensdatter i Staksrode. 23.10.1839, fol.324.
E: Jens Frandsen. B: Marianne 16. FM: morbror Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn.

1652 Karen Johansdatter i Nebel. 22.11.1839, fol.326.
E: Hans Henriksen. B: Henrik 9, Johannes 7. FM: Niels Hansen i Rårup.

1653 Hans Peder Hansen Holst i Over Glud. 22.11.1839, fol.328.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Stougaard i Glud. B: Kirsten 19 uger. FM: farbror [Peder] Holst på Julianelyst [i Østbirk sogn], Jørgen Pedersen i Sejet. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Hans i Østrup, Mads 21, Øllegaard Cathrine, enke efter Erik Jensen i Østrup, Anne Cathrine g.m. Niels Rasmussen sst.

1654 Inger Nielsdatter i Sejet. 23.11.1839, fol.331.
E: Jørgen Lauridsen. B: Anne 16, Sidsel Marie 15, Laurids 13, Niels 8, Anne Cathrine 4, Inger Kirstine 6 uger. FM: Rasmus Nielsen i Sejet.

1655 Anders Hansen på Sønder Bjerre Mark. 20.11.1839, fol.333.
E: Maren Madsdatter. LV: Søren Andersen på Hornsyld Mark. A: søster Anne Kirstine Hansdatter 28. FM: morbror Mikkel Sørensen på Glattrup Mark. Enkens første ægteskab med Søren Svendsen, skifte 3.8.1836 lbnr.1571. Arv til børn af dette ægteskab, der også har efter deres søster Anne Cathrine Sørensdatter, skifte 16.8.1839 lbnr.1646.

1656 Hans Rasmussen i Sejet. 6.1.1840, fol.336B, 339B.
Enkemand. B: Mikkel 34 i Sejet, Rasmus 32, tømrersvend, Jens 30 i København, Mette Kirstine g.m. Niels Jacobsen i Sejet, Kirsten 25. FM: Niels Rasmussen i Tyrsted.

1657 Jørgen Nielsen, hjulmand i Uth. 10.1.1840, fol.337, 354B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Christensen sst. Første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 13.8.1825 lbnr.1345. B: Niels 33 på Bygholm.

1658 Peder Jensen Juul i Tyrsted. 4.3.1840, fol.338.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Sørensen, smed i Dallerup. B: Jens 22, soldat, Hans 20, Jørgen 18, Mette Lene Caroline 13, Karen 8, Carl 3. FM: Niels Bech i Tyrsted, farbror Søren Jensen i Hansted.

1659 Christen Simonsen i Ustrup. 27.3.1840, fol.340B, 347.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: Peder Hansen sst. A: søskende Hans Simonsen i Uth, Maren Simonsdatter g.m. Jens Olufsen i Breth.

1660 Hans Lauridsen Holst i Lystrup. 4.5.1840, fol.341B, 344.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Laurids Vendelbo i Ølsted. B: Laurids 42 på stedet, Niels Peder i Hyrup, Jørgen Raarup på stedet, Hylleborg Marie Kirstine Elisabeth g.m. Niels Sørensen i Nørre Aldum, Maren 27, Grethe Marie 25.

1661 Karen Marie Sørensdatter på Nørre Bjerre Mark. 10.6.1840, fol.345, 348, 357B.
Enke efter [Jørgen Christensen]. B: Søren 32, Christen 30, Maren Kirstine 28, Jens 26, Peder 25, Jørgen 23.

1662 Frederik Jensen, matros i Øster Bisholt. 15.6.1840, fol.345B, 350, 355B.
A: halvsøskende Jens Jensen 18, Jørgen Jensen 12, Erik Jensen 9. FM: Jørgen Mikkelsen i Sønder Bjerre. Afdøde var født uden for ægteskab af nu afdøde mor Anne Kirstine Frederiksdatter, der var g.m. Jens Jensen Fillerup i Neder Bjerre.

1663 Mikkel Nielsen i Glud. 16.6.1840, fol.346B, 354B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Thomas Lauridsen i Glud.
[Første ægteskab med Karen Thomasdatter, skifte 8.3.1796 lbnr.863]. B:
1) Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen på Glud Mark. Afkald fra arvingerne.
[Andet ægteskab med Bodil Pedersdatter, skifte 25.2.1824 lbnr.1325]. B:
2) Karen Mikkelsdatter g.m. Rasmus Christensen i Østrup
3) Peder Mikkelsen i Glud, [skifte 27.5.1837 lbnr.1590]. 3B: Henrik 16, Mikkel 12, Bodil 9. FM: stedfar Søren Pedersen sst.
4) Niels Mikkelsen, skipper i Horsens
5) Hans Mikkelsen 29 i Glud
6) Anne Cathrine Mikkelsdatter g.m. Jens Rasmussen i Glud.

1664 Anne Kirstine Hansdatter i Over Glud. 10.7.1840, fol.347B, 356.
E: Søren Jørgensen. B: Karen g.m. Søren Frederiksen, hjulmand i Hatting, Marie Kirstine 18 FM: halvbror Hans Sørensen på Sønder Aldum Mark..

1665 Marianne Frandsdatter i Tyrsted. 25.7.1840, fol.348B.
E: Georg Andersen, smed. B: Frands Brun 25 i Østrup, Johanne 21, Mette Cathrine 17, Peder 15, Carl 4. FM: mosters mand Oluf Olufsen i Staksrode.

1666 Jens Knudsen i Skjold. 14.8.1840, fol.350B, 356B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Tyrsted. B: Inger Marie g.m. Christian Hansen i Flensborg, Kirstine Marie 24, Karen 22, Margrethe 13, Mette Marie 8. FM: Laurids Christensen i Skjold.

1667 Grethe Mortensdatter i Stouby. 27.10.1840, fol.351B, 359.
A: mor Christiane Andersdatter g.m. Anders Jørgensen i Stouby, bror Søren Mortensen i Rønholtskrog, halvsøskende Morten Jensen 22 i Stouby, Marianne Jensdatter 20, Jens Andersen 17, Anne Kirstine Andersdatter 16, Anders Andersen 10. FM: Rasmus Nielsen i Hjerrild. Arv efter afdødes far Morten Sørensen, skifte 16.7.1817 lbnr.1220. (Sml. lbnr.1290, 1385).

1668 Christen Andersen og hustru Anne Nielsdatter i Uth. 4.12.1840, fol.352B.
B: Jørgen i Ravnholt, Anders i Nebsager Lykke, Rasmus i Uth, Anne Marie g.m. Hans Jørgensen i Ravnholt, Maren 48, Karen g.m. Rasmus Sørensen i Stenderup. FM: Niels Nielsen i Uth.

1669 Jørgen Christoffersen og hustru Dorthe Jensdatter i Ustrup. 31.12.1840, fol.358.
B: Niels Jørgensen på Breth Mark, Karen Jørgensdatter g.m. Jacob Sørensen i Ustrup. Hendes første ægteskab med [Niels Nielsen Pors, skifte 27.5.1794 lbnr.827]. B: Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Jensen, snedker i Uth, Maren Nielsdatter, død, var g.m. Søren Christoffersen i Hornsyld. 4B: Christoffer 16, Dorthe Kirstine 14, Kirsten 12, Margrethe 10, Jens Nielsen på Breth Mark.

1670 Jacob Jespersen og hustru Anne Malene Christoffersdatter i Hornum. 2.1.1841, fol.360, 361B, 368, 417B.
B:
1) Jesper Jacobsen i Bråskov, [skifte 24.11.1819 lbnr.1252]. 2B: Anne g.m. Hans Jørgen Rasmussen på Hornsyld Mark, Marie Magdalene 26
2) Jens Jacobsen i Hedensted
3) Peder Jacobsen i Hornum, [skifte 9.6.1832 lbnr.1477]. 1B: Anne Malene 8
4) Jacob Jacobsen i Hornum
5) Maren Jacobsdatter g.m. Christoffer Jørgensen, møller i Brå Mølle
6) Karen Jacobsdatter, enke efter Valdemar Nielsen i Hornumkær. LV: søn Tønne Valdemarsen sst.
7) Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Søren Hansen i Urlev.

1671 Johanne Jørgensdatter i Østrup. 4.2.1841, fol.362, 388.
E: Jens Christensen. A:
1) bror Rasmus Jørgensen på Neder Bjerre Mark
2) søster Birthe Jørgensdatter, [skifte 20.3.1826 lbnr.1354], var g.m. Søren Olufsen i Nørby. 1B: Jørgen 27 i København
3) søster Karen Marie Jørgensdatter g.m. Just Andersen i Østrup
4) søster Inger Marie Jørgensdatter g.m. Mikkel Andersen i Glud
5) halvbror Søren Jørgensen i Glud.

1672 Mette Lene Hansdatter i Brund. 11.2.1841, fol.362B, 368B.
E: Mikkel Andersen. Første ægteskab med Christen Hansen, skifte 5.8.1833 lbnr.1505. B: Hans 20, Jens Jørgen 18. FM: Søren Hansen på Neder Bjerre Mark.

1673 Jørgen Lauridsen i Nørre Bjerre. 16.2.1841, fol.363B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Mads Jørgensen i Sønder Aldum. B: Oluf 18, Johanne Sofie 16. FN; farbror Rasmus Lauridsen i Sønder Bjerre. Første ægteskab med Johanne Sofie Lauridsdatter, [skifte 16.4.1821 lbnr.1280]. B: Laurids 40 i Lystrup, Anders på Nøttrup Mark, Søren 31 i Nebsager, Niels 29 på Sønder Bjerre Mark.

1674 Jørgen Nielsen i Strandkærgård på Glud Mark. 18.2.1841, fol.365B, 387.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: far Hans Sørensen i Øster Bisholt. B: Jørgine Kirstine født 2.5.1841. FM: farbror Mads Nielsen i Over Glud. Desuden nævnes hans A: søskende Mads Nielsen i Over Glud, Rasmus Nielsen, [skifte 21.4.1836 lbnr.1566]. 2B: Niels 16, Anne Kirstine 12.

1675 Jens Bertelsen i Stouby. 27.3.1841, fol.369.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Andersen i Gammelby. B: Anders 5, Bertel 2, Birgitte Kirstine 1. FM: farbror Niels Bertelsen i Barrithule. Første ægteskab med Birgitte Kirstine Andersdatter, skifte 5.7.1834 lbnr.1522. B: Karen Marie 23, Jacob 20. Desuden nævnes Jørgen Bertelsen i Staksrode.

1676 Marianne Hansdatter i Staksrode. 1.4.1841, fol.371B, 381.
Enke efter Knud Rasmussen, [skifte 28.3.1829 lbnr.1411]. B: Caroline g.m. Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn, Ingeborg g.m. Mathias Jensen i Hyrup, Rasmus i Staksrode, Karen Marie g.m. Mads Pedersen i Løgballe, Anne Marie 24, Dorthe 20.

1677 Birthe Clausdatter i Stouby. 5.4.1841, fol.372, 392B.
Enke efter Peder Mortensen. Bevilling til uskiftet bo 5.9.1835. B: Christen 23, der fæster gården, Morten 20, Hans 6, Anne g.m. Niels Pedersen i Hjerrild, Abelone 17, Kirsten 15, Maren 13, Clausine 12. FM: farbror Jørgen Mortensen i Ny Ørum.

1678 Kirsten Thomasdatter i Rårup. 6.4.1841, fol.374B.
E: Niels Pedersen. Første ægteskab med Thomas Sørensen, [skifte 12.3.1810 lbnr.1087]. B: Anne Marie 49, Thomas i Rårup, Karen g.m. Peder Sørensen i Brund. FM: Thomas Nielsen i Vester Bisholt.

1679 Jørgen Andersen i Rårup. 17.5.1841, fol.377, 400B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Jørgen Rasmussen sst. B: Jørgen, nyfødt. FM: farbror Peder Andersen i Klakring. Første ægteskab med Anne Marie Sørensdatter, [skifte 10.11.1828 lbnr.1401]. B: Jens Peder 15, Anders 14. FM: Peder Terkildsen, hjulmand på Skjold Mark. Andet ægteskab med Karen Marie Nielsdatter, skifte 17.8.1839 lbnr.1648. B: Anne Marie 11, Niels 10, Hans 4. FM: morbror Thomas Nielsen i Vester Bisholt.

1680 Johanne Marie Sørensdatter i Staksrode. 22.5.1841, fol.378B.
E: Peder Christoffersen, skovfoged. [Første ægteskab med Søren Hansen, skifte 21.3.1839 lbnr.1639]. A:
1) bror Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn
2) bror Peder Sørensen på Nebsager Mark
3) bror Rasmus Sørensen på stedet, [skifte 28.3.1829 lbnr.1410]. 2B: Cathrine 24, Maren 19
4) søster Birthe Cathrine Sørensdatter, [skifte 23.10.1839 lbnr.1651], var g.m. Jens Frandsen i Staksrode. 1B: Marianne 17
5) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Mikkel Dam i Staksrode.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Christoffersen.

1681 Niels Hansen i Staksrode. 22.5.1841, fol.381B.
E: Birthe Marie Mikkelsdatter. LV: Frederik Mikkelsen sst. B: Karen 20, Maren 18, Birthe Marie 16, Mikkeline 11. FM: fasters mand Niels Christensen, smed på Vrigsted Mark.

1682 Karen Jensdatter i Dallerup. 18.6.1841, fol.383B.
E: Hans Pedersen. B: Peder i Brå, Jens 20, Rasmus 14, Jacob 14, Frederik Carl 11, Anne Cathrine g.m. Jens Rasmussen i Vester Bisholt, Sidsel Marie 26, Bodil 22. FM: Søren Pedersen i Sønderby, morbrødre Peder Jensen på Ørnstrup Mark, Laurids Jensen i Bækkeskov.

1683 Maren Pedersdatter i Sejet. 23.6.1841, fol.389.
E: Jens Henriksen. B: Helene 7. FM: morbror Jørgen Pedersen sst.

1684 Jørgen Nielsen i Sejet. 23.6.1841, fol.391.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Oluf Pedersen sst. B: Marie 17, Knud 15. FM: Peder Pedersen sst.

1685 Karen Sørensdatter i Nørre Bjerre. 12.7.1841, fol.394B, 395B.
E: Hans Jensen. A:
1) søster Karen Sørensdatter, [skifte 9.7.1791 lbnr.785]. 1B:
a Søren Rasmussen i Oens
2) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Tebstrup. 2B:
a Søren Nielsen på Gram Mark
b Dorthe Marie Nielsdatter g.m. Mads Laurids Hjarnø, skomager i Horsens
3) søster Kirsten Sørensdatter, [skifte 9.6.1788 lbnr.733], var g.m. Rasmus Rasmussen i Neder Bjerre. 1B:
a Gertrud Rasmusdatter g.m. Niels Hansen på Nebsager Mark
4) bror Søren Sørensen, død. 2B:
a Søren Sørensen i Daugård
b Jens Sørensen på Neder Bjerre Mark
5) bror Rasmus Sørensen, død. 2B:
a Peder Rasmussen på Glattrup Mark
b Jonas Rasmussen på Nøttrup Mark.

1686 Lene Marie Nielsdatter 19 år i Skjold. 15.7.1841, fol.395, 407B.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Laurids Hansen i Skjold, søskende Hans Nielsen 22, Mads Nielsen 20, Niels Nielsen 17, halvsøskende Niels Lauridsen 12, Hans Jørgen Lauridsen 10, Oluf Lauridsen 8, Birthe Marie Lauridsdatter 7, Maren Lauridsdatter 5, Ellen Lauridsdatter 3. FM: Niels Nielsen i Stenderup, Oluf Nielsen i Nebsager, Mads Hansen i Nøttrup. Arv efter afdødes far Niels Madsen i Skjold, skifte 9.8.1828 lbnr.1398 og efter bedstemor Lene Jensdatter, skifte 21.11.1835 lbnr.1556.

1687 Jens Rasmussen, ugift i Nørre Bjerre. 11.8.1841, fol.396, 405.
A:
1) mor Anne Kirstine Jensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Nørre Bjerre
2) søster Maren Rasmusdatter 44
3) bror Jacob Rasmussen i Stenderup
4) søster Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Anders Jensen Havrum i Skanderborg
5) halvsøster Marie Rasmusdatter g.m. Niels Hansen i Nørre Bjerre
6) halvsøster Anne Cathrine Rasmusdatter, død. Uden for ægteskab B: Maren Georgsdatter g.m. Hans Pedersen i Skævlund
7) halvbror Rasmus Hansen 27 i Nørre Bjerre
8) halvsøster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Andreas Holm i Lindved
[Afdøde var søn af Rasmus Hansen, skifte 15.10.1805 lbnr.1022]

1688 Anne Marie Mogensdatter i Sejet. 28.9.1841, fol.397, 406.
E: Anders Madsen. B: Anne Cathrine 24, Mads 22, Kirsten 20, Mogens 16. FM: Oluf Pedersen sst, Niels Markussen sst.

1689 Jørgen Jacobsen i Lundumskov, der døde i Uth. 2.11.1841, fol.398, 407.
A: søskende Jens Jacobsen i Lundum, Karen Johanne Jacobsdatter 32 i Gedved. FM: farbror Enevold Jensen i Rådved. Arv efter afdødes forældre i Voer Nim herreds overformynderi.

1690 Inger Marie Sørensdatter i Lystrup Trelde. 8.11.1841, fol.398.
E: Jørgen Pedersen. B: Niels Peder 20, Kirsten 17, Maren 6. FM: sekretær Sindbjerg i Vrigsted Mølle, Søren Pedersen i Over Barrit.

1691 Niels Rasmussen, ugift i Staksrode. 30.11.1841, fol.402, 416, 448B, 464B, 476, 476B.
A:
1) bror Knud Rasmussen, [skifte 28.3.1829 fol.1411]. 6B:
a Caroline Knudsdatter 37 g.m. Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn
b Ingeborg Knudsdatter g.m. Mathias Jensen i Hyrup
c Rasmus Knudsen i Staksrode
d Karen Marie Knudsdatter Mads Pedersen i Løgballe
e Anne Marie Knudsdatter 24
f Dorthe Knudsdatter 20
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Søren Jensen på Givskud Mark
3) søster Abelone Kirstine Rasmusdatter g.m. Visberg på Magstræde 32 i København
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Rasmussen, efter hvem der er skifte i Bjerre Hatting skifteret.
Afdøde har arv ifølge testamente af 7.4.1839 fra Johanne Rasmusdatter.

1692 Dorthe Jørgensdatter i Brund. 18.12.1841, fol.409B.
E: Mourids Thomsen. B: Erika Hedvig 27. Første ægteskab med Peder Olufsen, [skifte 15.11.1810 lbnr.1111]. B: Anne Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen på Sønderskovgård Mark i Yding sogn, Elsebeth Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen i Kragborg [i Rårup sogn], Mette Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Brund. 3B: Maren 10, Dorthe Marie 8, Jens Peder 6, Niels Pedersen på Urup Mark, Else Pedersdatter 32, Karen Pedersdatter 30.

1693 Karen Mikkelsdatter i Østrup. 18.12.1841, fol.410B.
E: Rasmus Christensen. B: Bodil Marie 22, Christen 21, Anne Kirstine 18, Abelone 18, Mikkel 9, Hansine 7. FM: Søren Pedersen i Glud, morbror Søren Pedersen i Sønderby. Desuden nævnes enkemandens svoger Niels Mikkelsen, skipper i Horsens.

1694 Søren Pedersen Bech i Nørre Bjerre. 22.12.1841, fol.413B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen på Sønder Bjerre Mark. B: Karen Marie 36, Anne g.m. [Christian] Hytting, rebslager i Horsens, Anders 31, Mette Marie 25, Anne Cathrine 21.

1695 Deliane Rasmusdatter, fruentimmer i Uth. 26.1.1842, fol.416B, 433.
A:
1) mor Anne Marie Sørensdatter, enke efter Rasmus Hansen, [skifte 24.7.1826 lbnr.1359]
2) bror Søren Rasmussen i Uth
3) halvbror Hans Rasmussen på Hornsyld Mark
4) halvbror Niels Rasmussen på Ørnstrup Mark, død. 2B:
a Rasmus Nielsen 40 i København
b Deliane Nielsdatter g.m. Niels Pedersen på Balle Mark i Bredsten sogn
5) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Andersen, murermester i Ustrup
6) halvsøster Karen Rasmusdatter, [skifte 23.12.1834 lbnr.1537], var g.m. Niels Sørensen, væver i Uth, [skifte 18.2.1818 lbnr.1227]. 6B:
a Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 9.5.1838 lbnr.1621], var g.m. Clemen Clemensen i Uth 5B: Karen 19, Niels 15, Maren 11, Jens 7, Karen Marie 5
b Søren Nielsen i Tyrsted
c Anne Nielsdatter 30
d Rasmus Nielsen i Spettrup
e Christoffer Nielsen 32, smedesvend i Horsens
f Kirsten Nielsdatter g.m. Mourids Jørgensen på Palsgård.

1696 Anne Kirstine Sørensdatter i Staksrode. 7.2.1842, fol.418B.
E: Mikkel Jensen Dam. B: Jens 26, Søren 22, Niels 19, Anne Grethe 17, Anders 15, Maren 12. FM: morbror Søren Sørensen i Løgballe i Vrigsted sogn, Peder Christoffersen, skovfoged i Staksrode.

1697 Jens Jensen i Staksrode. 7.2.1842, fol.421.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Mikkel Jensen Dam i Staksrode. B: Mette 31, Niels 29, Rasmus 27, Anne Grethe 23, Abelone 19. FM: Frederik Rasmussen i Stouby.

1698 Anders Lauridsen, karetmager på Boller. 11.2.1842, fol.423B, 430.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Lauridsen, skovfoged på Bjerrelide. B: Mette Cathrine 20, Karen Marie 12. FM: G. Nielsen, skovrider. Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter, skifte 7.9.1821 lbnr.1288. B: Maren 23, Kirsten 22.

1699 Jens Andersen i Nebel. 2.5.1842, fol.426.
E: Birthe Marie Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jensen i Glud. Første ægteskab med Bodil Cathrine Jensdatter, [skifte 15.5.1832 lbnr.1474]. B: Kirsten 22, Jens Christian 18. FM: Jørgen Olufsen i Ravnholt, Knud Jørgensen i Overby. Børnene har arv efter deres bedstefar Anders Jørgensen i Skjold, [skifte 14.3.1821 lbnr.1277].

1700 Jørgen Sørensen i Vester Bisholt. 2.5.1842, fol.428B.
E: Bodil Terkildsdatter. LV: Peder Terkildsen, hjulmand på Skjold Mark. B: Karen Marie g.m. Peder Pedersen på Brund Mark, Mette Marie g.m. Søren Jørgensen i Glattrup Skov, Anne 37, Anne Marie g.m. Jens Jensen på Brund Mark, Maren 29, Hans 24. FM: Hans Sørensen i Vester Bisholt, Rasmus Frederiksen i Kalsgård [i Glud sogn].

1701 Niels Jensen, ugift i Hornumkær. 20.6.1842, fol.431, 435.
A:
1) mor Else Clausdatter, enke efter Jens Nielsen. LV: proprietær Hansen på Borchsminde, Jacob Jacobsen i Hornum
2) bror Claus Jensen Bay på Revsgård Mark
3) bror Christian Jensen Kjær i Ørum
4) søster Lucie Jensdatter, enke efter Niels Andersen i Hornum. LV: ældste søn Anders Nielsen
5) søster Eleonora Jensdatter g.m. Peder Hansen i Klakring
6) søster Anne Grethe Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Jensen i Hosby. 3B: Jens 10, Jens Christian 7, Marie Elise 5
7) søster Mette Marie Jensdatter. FM: Jørgen Winther i Vesterby.

1702 Johanne Margrethe Meyer i Skjold. 25.6.1842, fol.431B, 473B.
E: Laurids Jensen, snedker. B: Verner Meyer, skolelærer i Rødby på Lolland.

1703 Anne Kirstine Nielsdatter i Sønder Bjerre. 10.9.1842, fol.432B, 434.
E: Christen Bentsen. B: Bent 11, Niels 9, Hans 6, Karen 3. FM: Rasmus Nielsen på Sønder Bjerre Mark.

1704 Frederikke Louise Jochumsdatter i Hornum. 7.10.1842, fol.435B, 445.
Enke efter Corfitz Nielsen, [skifte 19.8.1833 lbnr.1506]. Første ægteskab med [Frands Christiansen, skifte 14.11.1818 lbnr.1244]. B: Kirsten g.m. Claus Jepsen, Karen Sofie på Borchsminde. FM: Jørgen Nielsen sst.

1705 Anne Marie Jepsdatter i Tyrsted. 17.10.1842, fol.436, 442B.
Enke efter [Niels Nielsen Ladefoged, skifte 4.7.1818 lbnr.1239]. B: Niels 36, Henrik 34, Birthe Kirstine 26, Knud 25. FM: [Peder Frederik] Eriksen, skolelærer i Tyrsted.

1706 Marie Cathrine Rasmusdatter, ugift i Bisholt. 22.10.1842, fol.436B, 439B, 443B.
Uden for ægteskab B: Søren Nielsen 2½ med far Niels Johan Sørensen på Møgelkær. FM: morbror Jens Rasmussen i Vester Bisholt.

1707 Niels Andersen på Sønder Bjerre Mark. 28.10.1842, fol.437, 440.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Niels Nielsen sst, der ægter enken. B: Karen 22, Anne Kirstine 17. FM: Anders Nielsen i Løgballe i Vrigsted sogn som nærmeste frænde.

1708 Anne Pedersdatter i Sejet. 12.11.1842, fol.437B.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 28, Peder 24, Rasmus 21, Niels 13, Anne Cathrine g.m. Jørgen Zacho i Sejet, Sidsel Marie 25, Kirsten 16. FM: Jens Nielsen sst, Niels Pedersen sst.

1709 Thomas Pedersen Donner i Tyrsted. 12.12.1842, fol.440B.
E: Johanne Cathrine Pedersdatter. LV: Niels Hjerrild i Tyrsted. B: Søren 24, Anne Marie Kirstine g.m. Christen Andersen i Stouby, Frederikke Dorthe g.m. Jørgen Sørensen i Tyrsted, Karen g.m. Iver Vintersen i Stouby, Christiane g.m. Søren Bentsen i Tyrsted, Marie 19. FM: farbror Jens Pedersen i Løgballe i Vrigsted sogn.

1710 Maren Jørgensdatter i Østrup. 16.12.1842, fol.443.
E: Søren Hansen. B: Karen Marie 19, Mette Marie 16, Johanne 12. FM: Jørgen Rasmussen i Ørnsvig.

1711 Elisabeth Sørensdatter i Sønder Bjerre. 16.12.1842, fol.443B.
E: Dines Jørgensen. A: søskende Kirsten Sørensdatter, enke efter Jacob Høyer, tambur i Horsens, Christen Sørensen på Sønder Bjerre Mark, Jacob Sørensen 36, vanvittig.

1712 Karen Jensdatter i Ustrup. 16.12.1842, fol.444B.
Enke efter Peder Jacobsen, skifte 29.4.1835 lbnr.1546. B: Anne g.m. Jens Sørensen i Ustrup, Maren g.m. Holger Rasmussen i Østrup, Deliane 37. FM: Oluf Pedersen i Sejet.

1713 Christiane Andersdatter i Stouby. 18.1.1843, fol.446B, 467B.
E: Anders Jørgensen. B: Jens 20, Anne Kirstine 18, Anders 11. FM: Anders Jørgensen i Hyrup, Laurids Frederiksen i Stouby. Første ægteskab med Morten Sørensen, skifte 16.7.1817 lbnr.1220. B: Søren 28. Andet ægteskab med Jens Christensen, [skifte 1.11.1821 lbnr.1290]. B: Morten 24, Marianne 22. FM: farbror Jørgen Christensen i Breth. Arv efter Grethe Mortensdatter, skifte 27.10.1840 lbnr.1667.

1714 Marie Kirstine Olufsdatter i Rårup. 25.2.1843, fol.450.
E: Niels Pedersen, smed. Første ægteskab med Laurids Thomsen, [skifte 14.8.1837 lbnr.1598]. B: Thomas 14. FM: morbror Jens Olufsen i Frydenlund i Hedensted sogn. Desuden nævnes enkemandens bror Christoffer Pedersen i København.

1715 Abelone Eriksdatter i Skjold. 4.3.1843, fol.452, 471B.
E: Laurids Christensen. Første ægteskab med Søren Rasmussen. B: Peder Sørensen i Trampenbjerg i Østbirk sogn, Rasmus Sørensen i Østrup, Erik Sørensen, daglejer i Horsens, Kirsten Sørensdatter, [skifte 5.2.1830 lbnr.1435], var g.m. Erik Rasmussen i Østrup, [skifte 3.2.1826 lbnr.1352]. 3B: Anne Cathrine 24, Søren 22, Abelone 18. FM: Rasmus Rasmussen på Brund Mark.

1716 Jørgen Jensen, ugift i Øster Bisholt. 11.4.1843, fol.453B, 470B.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Glud, halvsøskende Karen Rasmusdatter 14, Inger Marie Rasmusdatter 8. FM: Laurids Christensen i Skjold.

1717 Niels Pedersen i Dagnæs. 20.4.1843, fol.454, 456B, 474.
[Enkemand efter Else Kirstine Nielsdatter, skifte 27.7.1820 lbnr.1268]. I følge testamente af 9.7.1832 A: steddatter Maren Pedersdatter 63. FM: Niels Mikkelsen i Dagnæs.

1718 Anne Kirstine Rasmusdatter i Sejet. 4.5.1843, fol.455B, 463.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 4. FM: morfar Rasmus Nielsen sst. .Uden for ægteskab B: Mads Lauridsen 8.

1719 Anders Nielsen, 14 år i Nørre Bjerre. 11.5.1843, fol.456B, 475.
A: halvbror Oluf Christian Nielsen 7 på Nøttrup Mark. FM: farbror Hans Andersen på Monbjerg Mark i Østbirk sogn, Rasmus Hansen i Nørre Bjerre. Arv efter far Niels Andersen, skifte 12.1.1839 og efter mor Anne Andersdatter på Nøttrup Mark, skifte 22.5.1833.

1720 Kirsten Hansdatter i Staksrode. 6.6.1843, fol.457B.
E: Rasmus Pedersen. B: Øllegaard 28, Maren 26, Peder 24, Hans 21, Anne Marie 17. FM: Rasmus Knudsen i Staksrode, morbror Christian Hansen i Stoubyskov.

1721 Anne Cathrine Svendsdatter i Tyrsted. 16.6.1843, fol.460.
E: Niels Pedersen. B: Søren 14. FM: farbror Morten Pedersen i Nørre Bjerre, [Peder Frederik] Eriksen, kirkesanger i Tyrsted. Første ægteskab med Søren Hansen, [skifte 16.3.1827 lbnr.1369]. B: Maren 24, Svend 20. FM: Svend Hansen i Tyrsted.

1722 Søren Nielsen på Glud Mark. 24.6.1843, fol.462B, 464.
E: Karen Terkildsdatter. LV: bror Peder Terkildsen på Skjold Mark. B: Niels 16, Anne Marie 14, Terkild 11, Else Cathrine 9 Hans Peder 3. FM: farbror Peder Nielsen, smed i Dagnæs.

1723 Jens Sørensen, ugift i Dallerup. 10.7.1843, fol.465B, 472.
A:
1) halvbror Christen Jensen i Bjerre, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Hans Christian Henriksen i Barritskov
2) halvsøster Mette Marie Sørensdatter g.m. Laurids Jensen på Hornsyld Mark
3) halvsøster Maren Sørensdatter, [skifte 7.3.1837 lbnr.1588], var g.m. Rasmus Jensen i Dallerup. 6B: Anne 35, Sidsel Marie 33, Anne Marie 31, Søren i Dallerup, Karen 26, Jens 22
4) halvsøster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Peder Lerager i Tirsbæk Mølle. 1B: Maren.
FM: Peder Jensen på Ørnstrup Mark, Hans Pedersen i Dallerup.

1724 Dorthe Marie Jensdatter i Sejet. 9.8.1843, fol.466, 473.
E: Hans Rasmussen. B: Hans 22, Rasmus 20. FM: Thomas Nielsen i Sejet. Første ægteskab med Hans Pedersen, [skifte 9.5.1820 lbnr.1262]. B: Jens Peder 31 i Uth, Maren 26.

1725 Mette Rasmusdatter i Grund. 8.9.1843, fol.466B, 471, 506.
E: Niels Pedersen. A: søster Marie Kirstine Rasmusdatter i Klejs Kro i Slesvig eller Holsten, død. Børn, hvis navne ikke angives, bror Søren Rasmussen i Slesvig.

1726 Bertel Jensen i Rårup. 17.11.1843, fol.468B.
E: E: Karen Marie Jensdatter. LV: Jens Jørgen Rasmussen sst. B: Jens på Ågård Mark i Starup sogn, Anders 25, Karen 22, Anne Marie 20, Maren 17, Anne Kirstine 16. FM: Jens Pedersen Bech i Rårup.

1727 Birgitte Lauridsdatter, fruentimmer i Ustrup. 3.2.1844, fol.477B, 478B, 505.
A:
1) bror Hans Lauridsen på Over Barrit Mark
2) bror Thomas Lauridsen i Ustrup
3) bror Mikkel Lauridsen i Ustrup, [skifte 9.1.1837 lbnr.1580]. 6B: Laurids 42, Frederik 38, Anne Marie g.m. Andreas Jensen på Monbjerg Mark, Maren 28, Karen Marie g.m. Peder Gregersen i Tebstrup, Niels Christian 22
4) søster Anne Lauridsdatter, enke efter Jens Sørensen på Møballe Mark. LV: søn Søren Jensen
5) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen i Eriknauer, begge døde. 3B: Laurids Christian i Nebel, Karen Marie g.m. Peder Lauridsen i Sejet, Anne Marie g.m. Jeppe Dons, smed i Daldover
6) søster Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Bank i Ustrup, [skifte 3.9.1832 lbnr.1487]. 3B: Anne Cathrine 41, Maren 36, Jens 31.

1728 Søren Rasmussen i Dallerup. 23.3.1844, fol.479B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Rasmus Christensen i Uth. B: Rasmus 3, Hans 6 mdr. FM: fars farbror Peder Jensen på Ørnstrup Mark.

1729 Jørgen Pedersen Juul i Skjold. 25.3.1844, fol.481B.
E: Mette Kirstine Thomasdatter. LV: Jørgen Pedersen i Skjold. B: Peder i Stourup, Thomas i Skjold, Jørgen 27, Niels 23, Else Marie 31, Anne 27.

1730 Else Kirstine Pedersdatter i Nebel. 10.4.1844, fol.484, 487.
Enke efter Jørgen Jørgensen. B: Peder i Nebel, Johanne Marie g.m. Knud Sørensen på Glattrup Mark, Birthe Cathrine g.m. Jørgen Pedersen i Sønderby, Maren, Frederikke. FM: Jørgen Olufsen i Ravnholt.

1731 Anne Rasmusdatter, ugift hospitalslem i Dallerup. 30.4.1844, fol.484B, 487B, 506.
A: søskende Sidsel Marie Rasmusdatter 32, Anne Marie Rasmusdatter 30, Søren Rasmussen i Dallerup, [skifte 23.3.1844 lbnr.1728]. 2B: Rasmus 3, Hans 6 mdr, Karen Rasmusdatter 28, Jens Rasmussen 24. FM: Peder Jensen i Ørnstrup, Laurids Jensen på Hornsyld Mark. Arv efter afdødes far Rasmus Jensen, skifte 30.12.1830 lbnr.1454 og efter afdødes mor Maren Sørensdatter, skifte 7.3.1837 lbnr.1588.

1732 Maren Jørgensdatter i Nebel. 4.5.1844, fol.485, 487, 509B.
Enke efter Johannes Nielsen. B: Karen Johansdatter, [skifte 22.11.1839 lbnr.1652], var g.m. Hans Henriksen. 2B: Henrik 13, Johannes 11. FM: Niels Hansen i Rårup.

1733 Svend Sørensen, en dreng i Sønder Bjerre. 20.5.1844, fol.486B, 507B.
A: mor Maren Madsdatter g.m. Søren Nielsen Nørager i Sønder Bjerre, søskende Birthe Cathrine Sørensdatter 16, Mads Sørensen 12. FM: Niels Pedersen i Tyrsted. Arv efter afdødes far Søren Svendsen, skifte 3.8.1836 lbnr.1571 og efter afdødes søster Anne Cathrine Sørensdatter, skifte 16.8.1839 lbnr.1646.

1734 Jens Pedersen i Grund. 25.7.1844, fol.488.
E: Maren Iversdatter. LV: Otte Hansen sst. B: Johanne Cathrine Jensdatter 13, Karen Jensdatter 11, Iver Jensen Fevejle 5. FM: farbror Christen Pedersen i Espekær på Daugård Mark.

1735 Jens Andersen i Skjold. 27.7.1844, fol.491.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Pedersen sst. B: Mette Cathrine 12, Anders Jørgen 9, Anne Birgitte 4, Rasmus Peder 1½. FM: Knud Jørgensen i Overby.

1736 Mette Lauridsdatter i Ustrup. 29.8.1844, fol.493B, 500, 500B, 509.
Enke efter Jens Jensen Bank, [skifte 3.9.1832 lbnr.1487]. B: Anne Cathrine 41, Maren 37, Jens 31.

1737 Anne Cathrine Nielsdatter i Uth. 13.9.1844, fol.494B.
E: Peder Christensen. Første ægteskab med Søren Sørensen, skifte 31.3.1824 lbnr.1327. B: Niels Christian i Tyrsted, Dorthe Marie g.m. Peder Nielsen på Monbjerg Mark, Inger Marie 21. FM: farbror Niels Sørensen i Tyrsted. Arv efter Søren Sørensens første hustru Dorthe Cathrine Jørgensdatter, skifte 26.3.1814 lbnr.1167 til datter Anne Margrethe.

1738 Rasmus Andersen i Uth. 13.9.1844, fol.496B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: bror Oluf Jensen i Sejet. B: Maren 37, Jens 35, Louise Augusta g.m. Rasmus Lauridsen på Østrup Mark, Karen Marie 21. FM: Niels Nielsen i Uth.

1739 Anne Cathrine Rasmusdatter i Sejet. 13.9.1844, fol.498B.
E: Jørgen Zacho. B: Sidsel Marie 5, Rasmus 4, Anne 1. FM: morfar Rasmus Nielsen i Sejet.

1740 Niels Poulsen i Staksrode Skov. 16.10.1844, fol.501B, 507.
[Enkemand efter Johanne Kirstine Pedersdatter]. B: Karen Marie g.m. Rasmus Jensen i Over Barrit, Maren g.m. Niels Rasmussen på Nøttrup Mark, Anne g.m. Eskild Rasmussen, skovfoged på stedet, Karen. FM: Hans Nielsen i Rand.

1741 Kirsten Andreasdatter i Tyrsted. 23.10.1844, fol.502, 502B.
E: Søren Jensen. B: Karen Marie 3 mdr. FM: Jørgen Jensen sst.

1742 Peder Olufsen i Nebel. 13.12.1844, fol.503B.
E: Mette Sofie Pedersdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Bodil Marie 30, Anne 29, Elisabeth 24, Peder 21, Oluf 18, Niels 13, Jens 8. FM: Peder Pedersen i Lindved, farbror Jens Olufsen i Gramrode Møllested.

1743 Claudiane Stauning. 29.12.1844, fol.510B.
E: Hans Carl Evald, skovfoged. B: [Caroline Sofie] Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1844.

1744 Niels Jensen i Kragelund i Uth sogn. 1.2.1845, fol.511.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Ormslev. B: Henriette Caroline 16, Sofie Ellen Marie 15, Johanne Marie 13, Christian 12. FM: Thomas Nielsen i Sejet, farbror Peder Jensen i Lyngå.

1745 Niels Bech og hustru Helene Sejersdatter i Nørre Aldum. 29.3.1845, fol.514, 519B, 521, 540B, 553.
Hans A:
1) bror Hans Bech i Krannestrup i Todbjerg sogn, død. 1B: Dinesine Kirstine 28
2) bror Rasmus Bech i Mørke på Rosenholm gods
3) bror Jørgen Bech, arbejdsmand i Horsens, død. 2B: Anne Cathrine 22, Peder 17
4) bror Jens Bech i Gammelby
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Esben Jensen i Vær
6) halvbror Niels Bech i Tyrsted
7) halvbror Johannes Bech 36 i Lystrup
8) halvsøster Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Hansen i Tyrsted
9) halvsøster Karen Marie Pedersdatter g.m. Frederik Hjerrild i Dagnæs
10) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Mikkel Sejersen i Torsted
11) halvsøster Birthe Kirstine Pedersdatter 38 i Horsens.
Hendes A:
1) bror Mikkel Sejersen i Torsted
2) bror Steffen Sejersen i Bottrup, død. 4B: Niels Peder 27, Sejer 22, Maren g.m. Terkild Nielsen i Hatting, Anne Malene 22
3) bror Peder Sejersen i Torsted, død. 1B: Hans på Stenderup Mark
4) søster Mette Kirstine Sejersdatter, død, var g.m. Jens Madsen i Oens. 7B: Mads i Oens, Sejer 40 i Torsted, Søren 37 på Kolding-egnen, Peder 30 i Oens, Kirstine Marie g.m. Rasmus Broch i Ølsted, Maren g.m. Herman Jacobsen sst, Kirsten 31 i Nørre Aldum
5) søster Bodil Sejersdatter, enke efter Oluf Lund i Bottrup.
Afdøde kone kaldte sig Helene Steffensen.

1746 Maren Pedersdatter i Stouby. 11.4.1845, fol.518B.
A: søskende Christen Pedersen i Stouby, Morten Pedersen 24, Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Hjerrild, Abelone Pedersdatter 20, Kirsten Pedersdatter 18, Clausine Pedersdatter 16, Hans Pedersen 10. FM: Jens Møller Hansen i Gammelby. Arv efter afdødes far Peder Mortensen og mor Birthe Clausdatter, skifte 5.4.1841 lbnr.1677.

1747 Anne Cathrine Nielsdatter, ugift i Sejet. 14.5.1845, fol.522, 527.
A: mor Maren Thomasdatter g.m. Søren Pedersen på stedet, søster Maren Nielsdatter 12, halvsøskende Niels Sørensen 9, Peder Sørensen 4, Margrethe Sørensdatter 2, Anne Marie Sørensdatter 6 mdr. FM: Rasmus Nielsen.

1748 Jens Rasmussen i Glud. 17.5.1845, fol.522, 539B.
E: Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: bror Hans Mikkelsen sst. B: Maren 7, Mikkel 4. FM: farbror Hans Lund Rasmussen, snedker på Glud Mark, Erik Jensen i Glud. Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 9.2.1835 lbnr.1540. B: Rasmus 24, Søren 21, Maren 18, Anne Kirstine 16, Niels 14, Peder 12. FM: morfar Søren Olufsen i Nørby, Niels Nielsen i Glud.

1749 Christoffer Terkildsen i Skjold. 27.5.1845, fol.524, 535B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Søren 7. FM: fars svoger Johan Carl Schmidt, gæstgiver i Juelsminde. Første ægteskab med Mette Cathrine Hansdatter, skifte 6.4.1835 lbnr.1544. Arv efter afdødes mor Johanne Christoffersdatter, enke efter Terkild Jacobsen i Stourup til afdøde og dennes bror Jacob Terkildsen.

1750 Anne Margrethe Jensdatter i Rårup. 14.6.1845, fol.526.
E: Rasmus Jørgensen. B: Karen 20, Jens 17, Øllegaard 14, Bodil Cathrine 11, Maren 7, Jørgen 4. FM: Niels Pedersen, smed i Rårup.

1751 Anders Hansen i Strandkær i Tyrsted Mark. 15.9.1845, fol.528B, 533, 536B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Andersen i Nørre Aldum. B: Kirsten 13. FM: Rasmus Jensen i Dagnæs. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 26.11.1828 lbnr.1403. B: Hans 28, Maren 27, Jens 26, Frederik 24, Anton 23, Anne 22, Malene 20, Jørgen 19, Karen 16. Arv efter første kuld børns morfar Jens Jørgensen i Dagnæs, skifte 29.6.1838 lbnr.1617.

1752 Anne Kirstine Valdemarsdatter, ugift i Hornumkær. 29.9.1845, fol.530, 538B.
A: mor Karen Jacobsdatter, enke efter Valdemar Nielsen i Hornumkær. LV: Jacob Jacobsen i Hornum, søskende Tønne Valdemarsen 31, Jacob Valdemarsen 26, Maren Valdemarsdatter g.m. Hans Brøndum i Hellebjerg Mølle, Anne Malene Valdemarsdatter g.m. Hans Jesper Hansen i Sønder Aldum, Lucie Valdemarsdatter 23. FM: født værge Jens Jacobsen i Hedensted.

1753 Anne Marie Hansdatter i Sejet. 2.12.1845, fol.531, 534B.
E: Hans Nielsen. B: Niels 12. FM: mors halvbror Jens Lauridsen på Boller.

1754 Magnus Peder Pedersen, ugift i Hornumkær. 18.11.1845, fol.531B.
A: mor Sidsel Marie Madsdatter, enke efter Peder Nielsen Suldrup på Rårup Mark. LV: Nikolaj Christensen sst, søskende Carl Juul Pedersen, død. 1B: Jens Peder 9, Laurids Pedersen 23, Karen Pedersdatter 25. FM: Jens Pedersen på Breth Mark, Thomas Hansen på Glattrup Mark.

1755 Johanne Cathrine Pedersdatter i Tyrsted. 29.11.1845, fol.532, 550.
Enke efter Thomas Pedersen, skifte 12.12.1842 lbnr.1709. B: Søren 27, Anne Marie Kirstine g.m. Christen Andersen i Stouby, Frederikke Dorthe g.m. Jørgen Sørensen i Tyrsted, Karen g.m. Iver Vintersen i Stouby, Christiane g.m. Søren Bentsen på Enner Mark, Marie 22.

1756 Anders Jørgensen i Rårup. 5.12.1845, fol.536, 539.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Peder i Klakring, Anders 44 på Jensdatter, Jens Jørgen på Lindved Mark, Birthe Marie g.m. Rasmus Jensen i Stovnbjerg, Rasmus på Lindved Mark, Henrik 30 i Rårup. Første ægteskab med Inger Marie Hansdatter, [fejl for Inger Marie Eriksdatter, skifte 22.1.1796 lbnr.858]. B: Mette Marie g.m. Søren Jepsen i Åstrup, Jørgen Andersen i Rårup, [skifte 17.5.1841 lbnr.1679]. 6B: Jens Peder 19, Anders 17, Anne Marie 15, Niels 14, Hans 9, Jørgen 4.

1757 Jens Sørensen i Tyrsted. 15.12.1845, fol.536B.
E: Karen Marie Rasmusdatter. LV: Mads Nielsen i Over Glud. B: Søren 39, Rasmus 35, Anne 33, Mette Marie 29. FM: Svend Hansen i Tyrsted.

1758 Anne Kirstine Pedersdatter i Skyttehuset på Nebel Mark. 16.12.1845, fol.537B.
A: mor Anne Christoffersdatter g.m. Jørgen Rasmussen på stedet, søster Maren Pedersdatter, [skifte 16.12.1845 lbnr.1759]. FM: født værge Jens Jensen, halvsøskende Petraline Jørgensdatter 8, Rasmus Jørgensen 6, Kirsten Jørgensdatter 3. FM: født værge Peder Christoffersen, skovfoged i Staksrode. Arv efter afdødes far Peder Jensen, skifte 21.10.1836 lbnr.1574 og efter afdødes bedstemor Anne Kirstine Pedersdatter i Gram, skifte 14.8.1837.

1759 Maren Pedersdatter i Skyttehuset på Nebel Mark. 16.12.1845, fol.538.
A: mor Anne Christoffersdatter. (Sml. lbnr.1758).

1760 Erik Nielsen på Vester Bisholt Mark. 24.12.1845, fol.542.
E: Birthe Kirstine Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen i Sønder Bjerre. B: Niels 23, Hans 20, Niels Christian 17, Hans Jørgen 11, Anne 7, Mette Cathrine 4, Palle Christensen Eriksen 9 mdr. FM: Erik Hansen i Skjold.

1761 Anne Mortensdatter på Boller. 30.12.1845, fol.545.
A:
1) søster Else Mortensdatter g.m. Rasmus Christoffersen på Gammelby Mark
2) søster Karen Marie Mortensdatter, [skifte 27.12.1830 lbnr.1455], var g.m. Søren Andersen i Stouby. 3B: Anne Marie, Anne Signe Kirstine, uden for ægteskab Jens Christian Jensen i Ildved.
3) bror Christian Mortensen i Lille Rygbjerg i Randbøl sogn.

1762 Dines Jørgensen i Neder Bjerre. 19.1.1846, fol.546, 555B.
E: Christiane Jensdatter. LV: Christian Jørgensen sst. A:
1) søster Anne Jørgensdatter 66 i Sønder Bjerre
2) søster Mette Cathrine Jørgensdatter g.m. Anders Iversen i Sønder Bjerre
3) søster Lene Jørgensdatter, død ugift. Uden for ægteskab 2B:
a Jørgen Simonsen i Neder Bjerre
b Karen Pedersdatter 26 i Sønder Bjerre. FM: Rasmus Juul i Neder Bjerre
4) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Jensen i Nørre Bjerre.

1763 Niels Pedersen i Grund. 3.2.1846, fol.546B, 574B, 584B.
A:
1) bror Jørgen Pedersen, fattiglem i Stenderup
2) bror Morten Pedersen, fattiglem i Gødvad, død. 1B:
a Niels Mortensen i Ølholm i Langskov sogn
3) søster Birthe Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Staksrode, begge døde. 3B:
a Peder Jensen i Staksrode
b Rasmus Jensen på Over Barrit Mark
c Niels Peder Jensen i Barrit fattighus, død. 2B: Jens 19, Jørgen 17
4) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Store Oluf Jensen Vinding i Vinding fattighus pr Vejle, begge døde. 3B:
a Anne Dorthe Olufsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen på Vinding Strand. 4B: Maren Nielsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Lille Lihme i Nørup sogn, Søren Nielsen, skrædder i Vinding, Else Marie Nielsdatter 25, Anne Marie Nielsdatter 20
b Else Olufsdatter 32 på Lerbæk
c Anne Mette Olufsdatter g.m. skomager Thura i København.

1764 Mette Cathrine Jensdatter i Skjold. 9.2.1846, fol.548, 560B.
A: mor Karen Christensdatter g.m. Rasmus Jensen Juulsen på stedet, søskende Anders Jørgen Jensen 11, Anne Birgitte Jensdatter 6, Rasmus Peder Jensen 3. FM: Knud Jørgensen i Overby. Arv efter afdødes far Jens Andersen, skifte 27.7.1844 lbnr.1735.

1765 Maren Thomasdatter i Sejet. 2.3.1846, fol.548B.
E: Søren Pedersen. B: Niels 10, Peder 4, Margrethe 3, Anne Marie 1. FM: morfar Thomas Nielsen i Sejet. Første ægteskab med Niels Christensen Grav, [skifte 16.7.1834 lbnr.1523]. B: Maren 13. FM: Rasmus Nielsen i Sejet.

1766 Jens Olufsen Lyse i Staksrode. 5.3.1846, fol.549.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jens Frandsen sst. B: Anne Sofie 6, Eleonora 5, Oluf 1½, Jensine 2 mdr. FM: farbror Niels Lyse i Lyse.

1767 Øllegaard Rasmusdatter i Staksrode. 6.3.1846, fol.551, 562.
A: far Rasmus Pedersen, søskende Maren Rasmusdatter 28, Peder Rasmussen 25, Hans Rasmussen 23, Anne Marie Rasmusdatter 21. FM: Niels Bech i Tyrsted, Christen Hansen i Stoubyskov. Afdødes mor var Kirsten Hansdatter, skifte 6.6.1843 lbnr. 1720.

1768 Mette Marie Knudsdatter i Dagnæs. 7.3.1846, fol.551, 557B.
Enke efter Rasmus Rasmussen, [skifte 10.6.1837 lbnr.1595]. Første ægteskab med [Anders Lauridsen, skifte 20.12.1820 lbnr.1272]. B: Laurids 40, Knud 37, Maren 34, Anne Cathrine 27, Dorthe Kirstine 25. FM: Christen Nielsen i Tyrsted.

1769 Hans Knudsen i Nørre Aldum. 13.3.1846, fol.552, 559.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Morten Rasmussen i Ølsted. Første ægteskab med Birthe Kirstine Pedersdatter, [skifte Bygholm gods 19.7.1841 lbnr.769]. B: Knud i Eriknauer Skov, Peder på Sebberup Mark, Maren 27.

1770 Jacob Mikkelsen, ugift i Nørre Bjerre. 28.3.1846, fol.552B, 557, 602.
A:
1) bror Hans Mikkelsen i Nørre Bjerre, [skifte 20.7.1833 lbnr.1503]. 2B:
a Rasmus Hansen i Nørre Bjerre
b Anne Cathrine Hansdatter g.m. Andreas Holm i Lindved, begge døde. 3B: Anne Kirstine 11, Frederikke 8, Hansine 6. FM: Peder Knudsen i Neder Bjerre
2) bror Rasmus Mikkelsen, død langt hinsides Kolding
3) bror Mads Mikkelsen, død langt hinsides Kolding.

1771 Rasmus Jepsen i Øster Bisholt. 16.4.1846, fol.552B.
Enke efter [Dorthe Cathrine Hansdatter, skifte 18.6.1832 lbnr.1479]. B: Jeppe Rasmussen i Øster Bisholt, Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen i Over Glud, begge døde. 3B: Anne Margrethe g.m. Christen Knudsen i Østrup, Maren g.m. Thomas Jensen, daglejer i Horsens, Dorthe Cathrine 34, Hans Rasmussen i Nebsager Bøgeskov.

1772 Birthe Kirstine Rasmusdatter i Vester Bisholt. 12.5.1846, fol.556.
E: Oluf Andersen. B: Mette Cathrine 18, Oluf 16, Anne Marie 14, Rasmus 12, Anders 6, Karen 4. FM: morbror Jens Rasmussen i Vester Bisholt.

1773 Karen Hansdatter i Tyrsted. 16.6.1846, fol.558.
E: Jørgen Jensen. B: Anne 13. FM: morbror Jens Hansen i Boller Nedermølle.

1774 Jørgen Rasmussen i Skyttehuset på Nebel Mark. 30.6.1846, fol.559B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jens Jensen i Nebel. B: Petraline Bech 8, Rasmus Bech 6, Christine Bech 4. FM: farbror Niels Rasmussen Glud på Hornsyld Mark.

1775 Niels Pedersen i Nørre Bjerre. 1.7.1846, fol.561, 566.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Jørgen Madsen i Stenderup. B: Mads 18, Marie 12, Peder 9, Hans Jørgen 6. FM: Samuel Jensen i Sønder Bjerre. Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 14.9.1827 lbnr.1378]. B: Anne Kirstine 24.

1776 Oluf Rasmussen i Tyrsted. 3.7.1846, fol.562.
E: Anne Kirstine Carlsdatter. LV: Niels Bech i Tyrsted. B: Karen 11, Rasmus 10, Birthe Marie 5, Jensine 3 mdr. FM: farbror Peder Rasmussen, skovfoged i Drejerhuset.

1777 Anne Isaksdatter i Stourup. 4.8.1846, fol.562B.
Enke efter Rasmus Lauridsen. B: Maren g.m. Søren Iversen på Brestenbro Mark i Nim sogn.

1778 Hans Pedersen i Dallerup. 19.10.1846, fol.563, 570B.
E: Johanne Cathrine Olufsdatter. LV: Hans Jørgen Nielsen i Dallerup. B: Karen 1½. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 18.6.1841 lbnr.1682]. B: Peder i Brå, Jens 25, Rasmus 20, Jacob 20, Frederik 16, Anne Cathrine g.m. Jens Rasmussen i Vester Bisholt, Sidsel Marie 32, Bodil 28. FM: født værge Søren Pedersen i Sønderby.

1779 Henrik Jensen i Kærskovhus i Stenderup sogn. 2.11.1846, fol.566B, 598.
E: Karen Lene Pedersdatter, der døde 16.7.1747. LV: Jørgen Raarup Hansen i Lystrup. B: Jens Peder 40, Niels 36, Peder 28, Jens 26, Anders 25, Anne Margrethe g.m. Hans Sørensen i Vissingkloster, Marie g.m. Peder Mikkelsen på Havrum Mark, Marie Elisabeth 30, der ægter Anders Pedersen, væver i Ørnstrup. FM: Morten Madsen i Ølsted. Første ægteskab med Anne Madsdatter, [skifte 19.4.1805 lbnr.1012]. B: Bodil g.m. Otte Johansen i Ølsted.

1780 Søren Nielsen i Stourup. 3.11.1846, fol.567B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Niels Hansen sst. B: Maren 21, Johanne Marie 20, Christence 15, Else Cathrine 14, Hans 11, Anne Kirstine 8, Anne 5. FM: farbror Oluf Nielsen i Nebsager.

1781 Anne Cathrine Rasmusdatter u Dagnæs. 3.11.1846, fol.569.
E: Hans Jørgen Hansen. Af A:
1) bror Søren Rasmussen Koch, værtshusholder i Horsens
2) søster Karen Rasmusdatter, enke efter Jørgen Olufsen ved søn Oluf Jørgensen i Dallerup
3) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Daniel Murersvend i Horsens. 3B:
a Bødker Danielsen
b Laurids Danielsen, murersvend i Horsens
c Christian Danielsen, murersvend i Horsens.

1782 Anne Christensdatter i Glud. 14.11.1846, fol.570, 576.
Enke efter Anders Knudsen. B: Jørgen Andersen i Glud, Knud Andersen i København, død. 1B: Marie 12, Johanne Marie Andersdatter g.m. Christoffer Hansen i Sønderby, Schultze Cathrine Hansdatter, [skifte 18.1.1831 lbnr.1456], var g.m. Jens Jochumsen i Glud. 4B: Carl Ludvig 25, Anne 22, Jacob 20. Uden for ægteskab B: Anders Mikkelsen 33, Anne Cathrine Andersdatter g.m. Søren Olufsen i Nørby, Anne Marie Andersdatter g.m. Poul Jensen, smed i Sønderby. Første ægteskab med Jørgen Jørgensen i Ølsted, død. B: Jørgen Jørgensen på Brå Mark, Maren Jørgensdatter, [skifte 15.5.1827 lbnr.1376]. Uden for ægteskab 1B: Caroline Vilhelmine Dencher g.m. Anders Jacobsen på Rårup Mark.

1783 Thomas Hansen, ugift i Staksrode. 20.11.1846, fol.571B, 573B.
A: mor Anne Jensdatter, enke efter Hans Andersen sst. LV: Mikkel Dam, søskende Anders Hansen 30, Jens Hansen 24, Marie Hansdatter 32, Johanne Hansdatter g.m. Hans Mathiasen, daglejer i Horsens, Anne Grethe Hansdatter 18.

1784 Anne Marie Jensdatter i Uth. 15.12.1846, fol.572B, 574.
E: Hans Simonsen. B: Karen 30, Anne Marie 28, Mette Marie 25, Kirsten 22, Christine 18, Simon 16, Jensine 13. Uden for ægteskab B: Mette Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Rasmussen.

1785 Caroline Nielsdatter. ugift i Skjold. 28.12.1846, fol.573, 576, 599B.
A: morbror Hans Nielsen i Hyrup, morbror Jørgen Nielsen 50 i Stenderup, moster Johanne Nielsdatter hos søn i Ålborg, skilt fra Anders Stensen på Remmerslund Mark. Afdøde var datter af Maren Nielsdatter og uden ægteskab med Niels Træskomand i Hyrup. Afdødes mor blev senere gift med Jens, men begge døde i Breth Fattighus.

1786 Anne Kirstine Hansdatter i Bråskov. 29.12.1846, fol.575B.
Enke efter Jesper Jacobsen, [skifte 24.11.1819 lbnr.1252]. B: Anne g.m. Hans Jørgen Rasmussen i Bækkeskov, Marie Magdalene g.m. Jens Jørgensen i Bråskov. Første ægteskab med Anders Braa, [skifte 22.12.1809 lbnr.1083]. B: Christence, enke efter Jørgen Due i Spettrup, Bodil Kirstine g.m. Jørgen Sørensen i Hostrup.

1787 Jens Pedersen, ugift i Nebel. 31.12.1846, fol.577.
A: mor Mette Sofie Pedersdatter, enke efter Peder Olufsen, [skifte 13.12.1844 lbnr.1742], søskende Bodil Marie Pedersdatter 32, Anne Pedersdatter 30, Elisabeth Pedersdatter 27, Peder Pedersen 23, Oluf Pedersen 20, Niels Pedersen 16. FM: Peder Pedersen i Lindved.

1788 Clausine Pedersdatter, ugift i Stouby. 2.2.1847, fol.578, 582B.
A: søskende Christen Pedersen i Stouby, Morten Pedersen, køgemester, Hans Pedersen 12, Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Hjerrild i Stouby, Abelone Pedersdatter 23, Kirsten Pedersdatter 21. FM: Jens Møller Hansen i Gammelby. Afdødes far var Peder Mortensen. Arv efter afdødes mor Birthe Clausdatter, skifte 5.4.1841 lbnr.1677 og efter afdødes søster Maren Pedersdatter, skifte 11.4.1845 lbnr.1746.

1789 Christiane Andreasdatter i Sejet. 2.2.1847, fol.579B.
E: Niels Hansen. B: Hans 6. FM: nærmeste frænde Jørgen Jensen, hjulmand i Tyrsted.

1790 Maren Nielsdatter i Tyrsted. 16.4.1847, fol.580.
E: Søren Jensen. B: Marie Kirstine 4 mdr. FM: Christoffer Nielsen i Nørre Bjerre.

1791 Birthe Lene Pedersdatter i Ølsted. 17.4.1847, fol.580B.
E: Niels Peder Hansen. Første ægteskab med Jens Jørgensen Møller, skifte 28.10.1843. B: Cecilie 14, Jørgen 12. FM: født værge Anders Møller i Ølsted.

1792 Maren Rasmusdatter i Nørre Bjerre. 5.5.1847, fol.583, 589.
E: Søren Pedersen Bech, skifte 22.12.1841 lbnr.1694. B: Karen Marie 44, Anne 42 g.m. C[hristian] Hytting, rebslager i Horsens, Anders 37 Mette Marie 35, Anne Cathrine 32. Første ægteskab med Anders Nielsen, [skifte 24.12.1803 lbnr.989]. B: Anne Marie 46 g.m. Abraham Jensen, murermester på Stenderup Mark.

1793 Mette Sofie Pedersdatter i Nebel. 25.5.1847, fol.586, 593B.
Enke efter Peder Olufsen, [skifte 13.12.1844 lbnr.1742]. B: Bodil Marie 33, Anne 31, Elisabeth 27. Peder 24, Oluf 21, Niels 16. FM: farbror Jens Olufsen i Gramrode Møllested og dennes søn Oluf Jensen sst.

1794 Johan Hansen, ugift på Sønder Bjerre Mark. 26.5.1847, fol.587, 598.
A: mor Christiane Jensdatter g.m. Niels Frederiksen i Neder Bjerre. A: halvsøskende Niels Hansen 17, Anne Mette Hansdatter 7, begge børn af afdødes mor uden ægteskab med Hans Hansen, smed, ligesom afdøde selv var født uden ægteskab med far Hans Madsen.

1795 Anne Nielsdatter i Tyrsted. 28.5.1847, fol.587B.
E: Jens Pedersen. B: Niels 16, Elisabeth Johanne 9, Anne Kirstine 7, Jens 6, Søren 4, Peder 1½. FM: morfar Niels Nielsen Hjerrild i Tyrsted.

1796 Frederikke Mikkelsdatter, ugift i Kærhus i Skjold sogn. 31.5.1747, fol.588, 599.
Uden ægteskab med tjenestekarl Niels Christian Nielsen B: Jacob Nielsen 3. FM: mors stedfar Jørgen Jensen Lerbæk på Torp Mark i Underup sogn.

1797 Anne Rebekka Nielsdatter i Kragelund. 29.6.1847, fol.589B, 593.
Enke efter Laurids Svendsen. B: Lene 34, Niels Peder 32 i Halle i Grædstrup sogn, Christian 29, Sara 27, Laurids 25.

1798 Øllegaard Cathrine Madsdatter i Dagnæs. 2.9.1847, fol.590B, 593.
Enke efter Jens Jørgensen, [skifte 17.4.1838 lbnr.1617]. B: Mads 24, [fejl for 29], Anne g.m. Niels Vognsen i Dagnæs, Anne Cathrine 23. FM: Rasmus Jensen sst.

1799 Christine Sofie Thomasdatter på Sønder Bjerre Mark. 9.10.1847, fol.594B, 600B.
E: Christen Sørensen. B: Søren 32, daglejer i Horsens, Kirsten 29. Første ægteskab med Jørgen Pedersen, [skifte 24.2.1812 lbnr.1130]. B: Thomas Jørgensen 46 på Christiansminde, Anne Jørgensdatter 42 g.m. Niels Markussen i Sejet, Niels Jørgensen 39 i Hosby, død. 3B: Jensine 5, Jørgen 4, Christen 2, Jørgen Jørgensen 36, tømrersvend i Horsens.

1800 Johan Gert Jacob Wachmann, pensioneret skovrider i Staksrode. 13.10.1847, fol.595, 596B, 607B, 627, 633, næste protokol fol.9B, 17B.
B:
1) Johan Clemen Wachmann 41 på stedet
2) Berhard Jacob Wachmann 37, handelsbetjent i Amerika
3) Frands Josef Wachmann 36, bagermester i Århus
4) Frits Lorents Wachmann 35, smedemester i Amerika
5) Hubert Jacob Wachmann 31, hjulmand på stedet
6) Lungine Cathrine Wachmann g.m. Johanemann, købmand i Eutin i Vestfalen
7) Adelheit Therese Wachmann 33, hos sin søster i Vestfalen.

1801 Cathrine Marie Christensdatter i Uth. 22.10.1847, fol.597.
E: Niels Christensen. B: Anton 7, Christen 4. FM: morbror Søren Christensen på Alrø, Anders Jørgensen i Nørre Bjerre.

1802 Abelone Jensdatter i Staksrode. 24.11.1847, fol.601B, 608.
A: mor Anne Cathrine Jensdatter, enke efter Jens Jensen Brixen, skifte 7.2.1842, søskende Mette Jensdatter 39 g.m. Johan Clemen Wachmann i Staksrode, Niels Jensen 35, Rasmus Jensen 33, Anne Grethe Jensdatter 28. FM: Frederik Rasmussen i Stouby.

1803 Just Eskildsen i Nebel. 2.12.1847, fol.602B, 606B, 608B, 609, 628, 638.
E: Birthe Cathrine Hansdatter. LV: Hans Henriksen i Nebel, Jens Peder Hansen, der ægter enken. A:
far Eskild Sørensen, død.
Fars første ægteskab med afdødes mor Anne Jensdatter. 2B:
1) søster Inger Eskildsdatter g.m. Simon Jørgensen på Alrø
2) søster Anne Eskildsdatter, almisselem på Alrø. FM: Søren Sørensen Degn på Alrø
Fars andet ægteskab med Anne Kirstine Jensdatter, død. 1B:
3) halvbror Peder Eskildsen på Alrø, skifte 1712.1847. 7B: Jesper 31, skomager i Kalundborg, Peder 27, bødker i Silkeborg, Eskild 24 på Alrø, Karen 22, Jørgen 19, i bødkerlære i Århus, Anne Kirstine 19, Maren 17.

1804 Anne Margrethe Jensdatter i Over Glud. 20.12.1847, fol.607.
E: Søren Jørgensen. Første ægteskab med Jens Jensen Hatting på Torsted Mark. B: Jens i Ørnstrup, Anne Marie 33 i København, Birthe Marie g.m. Rasmus Nielsen, væver i Torsted.

1805 Niels Pedersen i Rårup. 29.12.1847, fol.609B, 611, 615B, 626, 628B.
[Enkemand efter Kirsten Thomasdatter, skifte 6.4.1841 lbnr.1678]. A: søskende Rasmus Pedersen i Skjold, Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Stourup, halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Hans Christoffersen i Ørum, begge døde. 1B: Rasmus, skolelærer i Hatting. Arv til afdødes steddatter Anne Marie Thomasdatter 53 år gammel. LV: Thomas Nielsen i Vester Bisholt, Rasmus Nielsen i Ravnsborg.

1806 Maren Pedersdatter i Lystrup Trelde. 31.12.1847, fol.610B, 615.
Enke efter kontorist Sindbjerg. B: kammerassessor Sindbjerg i Holtum Mølle i Grejs sogn.

1807 Dorthe Johanne Pedersdatter i Rønsholt i Stoubyskov. 10.1.1848, fol.611, 621.
Enke efter Frands Rønsholt, [skifte 26.3.1820 lbnr.1259]. B: Jens Frandsen 40 i Staksrode, Jørgen Frandsen 38 i Stoubyskov, Johan Peder Frandsen 36 sst, Peder Frandsen 34 i Barrit, Marie Johanne Frandsdatter, [skifte 1.6.1830 lbnr.1443], var g.m. Laurids Momme i Rønsholt. 3B: Laurids 24, Eleonora Hedvig 22 g.m. Andreas Skov, kirkesanger i Haldum, Else Frederikke 20.

1808 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Glud. 7.2.1848, fol.612, 621B, 635.
Enke efter Jens Rasmussen, [skifte 17.5.1845 lbnr.1748]. B: Maren 9, Mikkel 7. FM: farbror Hans Lund Rasmussen på Glud Mark.

1809 Christen Nielsen Hjerrild, skovfoged og hustru Sidsel Lauridsdatter i Tyrsted. 14.2.1848, fol.612B, 619B, 629B, 640.
Hans A:
1) bror Rasmus Nielsen Hjerrild i Stouby ved søn Niels Rasmussen
2) bror Niels Nielsen Hjerrild i Tyrsted
3) søster Maren Nielsdatter i Hyrup, skilt fra Morten Thomsen ved søn Niels Mortensen i Hyrup.
Hendes A: Der skal være adskillige hinsides Vejle, men de kendes ikke.
Testamente af 26.6.1809.

1810 Kirsten Nielsdatter i Nørre Aldum. 4.3.1848, fol.613B, 627B, 630.
Enke efter Hans Knudsen, [skifte 13.3.1846 lbnr.1769]. Af første ægteskab B: Rasmus Nielsen i Remmerslund, Niels Nielsen 25 i Ny Ørum, Johanne Kirstine Nielsdatter g.m. Jens Christian Pedersen, væver i Stenderup.

1811 Jens Mikkelsen i Sønder Aldum. 19.3.1848, fol.614, 628B.
Enkemand efter [Mette Malene Sørensdatter, skifte Bygholm 15.6.1830 lbnr.688]. Af første ægteskab B: Mette Jensdatter, skifte Bygholm 3.10.1834 lbnr.735, var g.m. Hans Rasmussen i Sønder Aldum. B: Rasmus 13. FM: farbror Søren Rasmussen sst, stedfar Morten Jørgensen sst. g.m. Bodil Kirstine Jensdatter.

1812 Jens Hansen Kirkholm i Tyrsted. 24.3.1848, fol.615.
E: Birthe Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Jacobsen. A: søskende Jesper Hansen 54 i Tamdrup Bisgård, Karen Marie Hansdatter g.m. Mads Pedersen i Skjold, Anne Marie Hansdatter, enke efter Niels Jensen Bech i Klejs. LV: Peder Mortensen sst.

1813 Anne Pedersdatter i Nebel. 4.5.1848, fol.616, 625B.
A: søskende Bodil Marie Pedersdatter 37, Elisabeth Pedersdatter 27, Peder Pedersen 25 på stedet, Oluf Pedersen 22, Niels Pedersen 17. FM: Oluf Jensen i Gramrode Møllested, Peder Pedersen i Lindved. Arv efter afdødes far Peder Olufsen i Nebel, skifte 13.12.1844 lbnr.1742 og efter afdødes mor Mette Sofie Pedersdatter, skifte 25.5.1847 lbnr.1793.

1814 Oluf Thomsen i Staksrode. 26.5.1848, fol.617, 624B.
E: Ellen Marie Nielsdatter. LV: Eskild Rasmussen, skovfoged sst. B: Else Sofie 11, Niels 6, Oluf 8 dage. FM: farbror Søren Thomsen i Breth, Niels Hansen i Løgballe i Vrigsted sogn.

1815 Jørgen Rasmussen i Ørnsvig. 18.7.1848, fol.617B.
E: Cathrine Marie Skov. LV: Rasmus Sørensen i Nebsagerskov. B: Jens Skov 15, Rasmus 13, Anne Marie 11, Bodil Cathrine 9, Peder Christian 5, Hans Carl 5, Jørgine Rasmine 2. FM: fasters mand Hans Lund Rasmussen, snedker på Glud Mark.

1816 Maren Nielsdatter, ugift i Sejet. 28.7.1848, fol.618B, 621B.
A: halvsøskende Niels Sørensen 12, Peder Sørensen 9, Margrethe Sørensdatter 5, Anne Marie Sørensdatter 3. FM: morfar Thomas Nielsen i Sejet, stedfar Søren Pedersen på stedet. Arv efter afdødes far Niels Christensen Grav, skifte 16.7.1834 lbnr.1523, efter afdødes mor Maren Thomasdatter, skifte 2.3.1846 lbnr.1765 og efter afdødes søster Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 14.5.1845 lbnr.1747.

1817 Dorthe Kirstine Albertsdatter i Dagnæs. 20.10.1848, fol.620.
E: Laurids Jensen. B: Niels Borch 8. FM: morbror Albert Albertsen på Oens Mark. Afdøde døde i Eriknauer.

1818 Kirsten Nielsdatter i Tornshoved. 23.10.1848, fol.622B.
Enke efter Peder Sørensen Høgh, skovfoged, [skifte 11.11.1837 lbnr.1608]. B: Niels i Tornshoved, Søren i Stouby.

1819 Anne Sørensdatter på Bjerrelide. 23.10.1848, fol.622B.
Enke efter Jens Sørensen. B: Marie Kirstine g.m. Bertel Nielsen i Neder Bjerre, Bodil Marie g.m. Niels Jørgensen i Sejet, Mette Kirstine g.m. Hans Rasmussen på Hornsyld Mark, Anne Marie g.m. Oluf Rasmus Jensen i Bjerrebæk Huse.

1820 Søren Hansen Hjerrild i Staksrode. 23.10.1848, fol.623.
Enkemand. B: Rasmus i Vrigsted, Anne g.m. Christen Olufsen i Staksrode.

1821 Søren Jørgensen i Over Glud. 23.10.1848, fol.623.
Enkemand efter [Anne Margrethe Jensdatter, skifte 20.12.1847 lbnr.1804]. Første ægteskab med [Maren Poulsdatter, skifte 13.6.1833 lbnr.1502]. B: Jørgen i Glattrup, Jørgen i Vonge, Poul i Brund Skov, Andreas i København, Kirsten g.m. Jens Peder Lauridsen på Alrø, Karen Marie g.m. Jacob Jørgensen i Neder Bjerre, Maren g.m. Bertel Sørensen i Østbirk. [Andet ægteskab med Anne Kirstine Hansdatter, skifte 10.7.1840 lbnr.1664. Ingen børn].

1822 Anne Kirstine Rasmusdatter på Sønder Bjerre Mark. 23.10.1848, fol.623B.
E: Hans Lauridsen. B: Laurids på Sønder Bjerre Mark, Rasmus 33, Karen Marie g.m. Christian Jørgensen på Neder Bjerre Mark, Karen g.m. Christoffer Nielsen i Nørre Bjerre, Maren g.m. Rasmus Pedersen på Hornsyld Mark.

1823 Jens Pedersen i Dallerup. 23.10.1848, fol.623B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. B: Peder i Dallerup, Søren i Stenderup, Bodil Marie g.m. Søren Rasmussen i Dallerup.

1824 Jens Brixen i Neder Bjerre. 23.10.1848, fol.623B.
Testamente af 25.7.1846. A: søster Anne Kirstine Brixensdatters søn: Brixen Jensen g.m. Anne Jacobsdatter i Neder Bjerre og deres 2B: Mikkel Jensen Brixen 12, Jens Brixen 8.

1825 Caroline Nielsdatter, ugift i Skjold. 23.10.1848, fol.624.
A: mor Kirsten Jensdatter, enke efter Jens Jensen Tvingstrup i Barrithule. LV: Claus Pedersen i Barrithule, søskende Jørgen Nielsen 30 i Hyrup, Rasmus 22, Peder 20. Afdødes far var Niels Jørgensen.

1826 Johanne Hansdatter i Skjold. 23.10.1848, fol.624.
Enke efter Jørgen Pedersen. Testamente af 8.10.1844. A: 2 stedsønner Anders Jacobsen på Skjold Mark, Jacob Jacobsen i Skjold.

1827 Jensine Hansdatter, ugift i Uth. 31.10.1848, fol.625.
A: mor Elisabeth Nørgaard g.m. Niels Møller i Sechersminde i Rårup sogn. Afdøde var født uden for ægteskab.

1828 Søren Olufsen i Gram. 23.12.1848, fol.631.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Jensen i Nebel. B: Oluf 7, Anne Kirstine 4. FM: farbror Jørgen Olufsen i Ravnholt.

1829 Nikolaj Johansen Skram i Bødkerhuset på Boller Mark. 23.12.1848, fol.631B, næste protokol fol.9B, 23.
E: Johanne Marie Andersdatter. LV: Anders Andersen, smed på Boller. B: Marie 27 i Flensborg, Anne Cathrine 24 sst, Maren 21 i Horsens. FM: Laurids Christian Rye, feldbereder i Horsens. Af første ægteskab B: Johan 50 i Holsten, Ida Marie sst.

1830 Anne Cathrine Hansdatter i Øster Bisholt. 30.12.1848, fol.632B.
Enke efter Jeppe Rasmussen. B: Anne Cathrine g.m. Hans Jensen sst.

1831 Niels Mikkelsen i Nebel. 30.12.1848, fol.633B, 634.
E: Gertrud Kirstine Jørgensdatter. LV: Jens Peder Hansen sst. B: Mikkel 7, Karen 2. FM: farfar Mikkel Hansen i Nebel.

1832 Jens Henriksen i Sejet. 17.3.1849, fol.636, 637B, næste protokol fol.2B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Henrik Peder 6, Peder 5, Knud 3, Jens Henrik, nyfødt. FM: Terkild Nielsen i Lystrup. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 23.6.1841 lbnr.1683]. B: Helene 15. FM: Jørgen Pedersen i Sejet.

1833 Sidsel Marie Rasmusdatter i Boller Teglhus. 31.3.1849, fol.636B, 639B, næste protokol fol.10.
Enke efter Thomas Zacho, snedker. B:
1) Peder Zacho i Boller Overmølle, død. 2B: Jørgen Frederik 27, vanvittig, Anne Cathrine 23. FM: morbror Jørgen Madsen i Sejet
2) Niels Zacho i Vrads
3) Rasmus Zacho i Pederstrupgård pr Grenå i [Nødager sogn]
4) Jørgen Zacho i Sejet
5) Erhard Zacho 46, snedkersvend på stedet
6) Christian Zacho 46, snedkermester på stedet
7) Frederik Zacho i Sejet
8) Marie Cathrine Zacho g.m. Mortensen, toldbetjent i Horsens
9) Else Marie Zacho g.m. Søren Adam i Lading
10) Anne Cathrine Zacho g.m. [Peder] Guldberg i Tørring
11) Martha Zacho 44 på Frijsenborg
12) Bodil Zacho 44 på Frijsenborg.

1834 Bodil Marie Jensdatter i Tyrsted. 2.8.1849, fol.641.
E: Jens Nielsen. B: Louise Augusta 22, Vilhelmine Petrea 20, Sofie Christine 13, Ida Benedikte Emilie 8. FM: morbror Jens Jensen på Åstrup Mark.

1835 Oluf Pedersen og hustru Anne Christoffersdatter i Sejet. 12.8.1849, fol.642, næste protokol fol.3, 26.
Hans A:
Hans far Peder Jacobsen i Ustrup, [skifte 29.4.1835 lbnr.1546].
Fars første ægteskab med Anne Olufsdatter, [skifte 24.6.1788 lbnr.735]. 1B:
a søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Pors på Sønder Bjerre Mark.
Fars andet ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 16.12.1842 lbnr.1712]. 3B:
b halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Ustrup
c halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Holger Rasmussen i Østrup. LV: Christoffer Rasmussen i Ustrup
d Deliane Pedersdatter 40.
Hendes A:
1) bror Christen Christoffersen 68, sindssvag i Ustrup
2) bror Jørgen Christoffersen, [skifte 31.12.1840 lbnr.1669]. 2B:
a Niels Jørgensen i Breth Surmose
b Karen Jørgensdatter g.m. Jacob Sørensen i Ustrup
3) søster Maren Christoffersdatter g.m. Peder Rasmussen, skovfoged i Drejerhuset.

1836 Søren Tønnesen i Skjold. 8.9.1849, fol.642B.
A: mor Anne Cathrine Holgersdatter g.m. Rasmus Jensen. Afdøde var født uden for ægteskab og døde som soldat i 3. Kompagni no.45 Vejle Amt 100-75.

1837 Rasmus Peder Jacobsen i Ustrup. 11.10.1849, fol.643.
A: mor Anne Margrethe Jacobsdatter i Ustrup. LV: Niels Nielsen Smed i Uth. Afdøde var født uden for ægteskab og døde som soldat i Fredericia.

1838 Rasmus Madsen Bjerre. 25.10.1849, fol.643B.
A: mor Dorthe Marie Bentsdatter g.m. Niels Nielsen i Remmerslund. Afdøde døde som soldat i 6. Linie Infanteri Bataljon Vejle Amt 95-29.


Boller og Møgelkær godser
Skifteprotokol
1849 - 1850
G 366 - 156
1839 Jørgen Sørensen i Brund. 6.12.1849, fol.1B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Peder Terkildsen, hjulmand. B: Rasmus 32, Karen g.m. Søren Frederiksen på Kalsgård Mark. Anne Marie 22, Sidsel Marie 19. FM: Erik Hansen i Nørby.

1840 Peder Pedersen i Sejet. 7.12.1849, fol.4.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Peder 15, Anders 13, Jørgen 11, Rasmus Isak 7, Jens Christian Skov 4, Else Marie 1. FM: farbror Jørgen Pedersen i Sejet.

1841 Jens Hansen i Sejet. 7.12.1849, fol.5.
E: Dorthe Marie Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Øster Bisholt. B: Kirsten 17. FM: Hans Nielsen i Brund.

1842 Mette Marie Christoffersdatter i Brund. 8.12.1849, fol.6, 16, 28.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med Jonas Nielsen, skifte 3.4.1827 lbnr.1375. 7B: Thomas, daglejer i Horsens, Niels i Hald pr Randers, Johanne Marie g.m. Niels Pedersen på Lund Mark, Mette Kirstine, enke efter Anders Nielsen Alrø, murersvend i Horsens, Birthe, der døde 28.11.1849, var g.m. Peder Pedersen i Bredstrup ved Fredericia, Anne g.m. Jesper Jensen på Havreballe Mark, Anne Marie 25.

1843 Oluf Christian Svane i Lystrup. 10.12.1849, fol.6B.
E: Birthe Kirstine Jensdatter. LV: Jørgen Raarup i Lystrup. B: Jens på Ølsted Mark, Christian 39 på stedet, Knud Christian 32 sst, Kirsten g.m. Jørgen Thomsen i Boring, Christiane g.m. Jørgen Nielsen på Ølsted Mark, Cathrine g.m. Knud Andersen på Rugballegård, Birthe Kirstine 27. FM: Erhard Jørgensen i Lystrup.

1844 Christence Jensdatter i Stourup. 13.12.1849, fol.8.
E: Niels Hansen. Første ægteskab med [Hans Jacobsen, skifte 23.1.1821 lbnr.1275]. B: Hans i Stourup, Johanne Marie g.m. Rasmus Rasmussen i Rårup.

1845 Anders Nielsen i Lystrup. 13.12.1849, fol.8.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jørgen Olufsen i Ravnholt. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 30.7.1831 lbnr.1466]. B: Niels på Store Dalby Mark, Jens i Nørre Aldum, Søren på Hornsyld Mark, Terkild 42 på stedet, Karen, enke efter Anders Hansen i Strandkær, [skifte 15.9.1845 lbnr.1751], Sidsel g.m. Thomas Poulsen i Kalhave.

1846 Johanne Marie Jørgensdatter i Nørre Bjerre. 13.12.1849, fol.8B.
A:
1) bror Jens Jørgensen i Bottrup
2) søster Maren Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen på Nørre Bjerre Mark
3) søster Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Laurids Olufsen på Gravengård Mark
4) søster Karen Jørgensdatter g.m. Søren Mathiasen i Nørre Bjerre
5) halvbror Jørgen Jørgensen på Hatting Mark
6) halvbror Rasmus Jørgensen på Spettrup Mark
7) halvsøster Anne Jørgensdatter g.m. Anders Jørgensen i Nørre Bjerre.

1847 Anne Marie Jensdatter i Ølsted. 13.12.1849, fol.8B.
E: Morten Madsen Brund. Første ægteskab med Mikkel Jensen. B: Jens Peder på Havrum Mark.

1848 Inger Pedersdatter i Rårup. 13.12.1849, fol.9.
Enke efter Anders Jørgensen, [skifte 5.12.1845 lbnr.1756]. B: Peder i Klakring, Anders i Østrup, Jens Jørgen på Lindved Mark, Rasmus sst, Henrik 33, Birthe Marie g.m. Rasmus Jensen på Torup Mark.

1849 Hans Lauridsen på Sønder Bjerre Mark. 13.12.1849, fol.9.
Enkemand efter [Anne Kirstine Rasmusdatter skifte 23.10.1848 lbnr.1822]. B: Laurids på Sønder Bjerre Mark. Rasmus 35 sst, Karen Marie g.m. Christian Jørgensen på Neder Bjerre Mark, Karen g.m. Christoffer Nielsen i Neder Bjerre, Maren g.m. Rasmus Pedersen på Hornsyld Mark.

1850 Anne Cathrine Sørensdatter i Dallerup. 13.12.1849, fol.9.
Enke efter Jens Pedersen, [23.10.1848 lbnr.1823]. B: Peder i Dallerup, Søren i Stenderup, Bodil Marie g.m. Søren Rasmussen i Dallerup.

1851 Marie Cathrine Jacobsdatter i Boller Nedermølle. 13.12.1849, fol.9.
Uden for ægteskab B: Anne Cathrine Andersdatter g.m. Mads Jørgensen i Boller Nedermølle.

1852 Rasmus Lauridsen i Sønder Bjerre. 18.12.1849, fol.11.
Enkemand efter [Johanne Marie Johansdatter]. B: Laurids i Stoubyskov, Johan Frederik i Sønder Bjerre, Anne Marie g.m. Christen Christensen i Tirsbæk Skov.

1853 Vilhelmine Weller i Bobæk. 18.12.1849, fol.11.
E: Christian Jens Givskov, skovrider. Bevilling til uskiftet bo for ham og 4 umyndige børn.

1854 Niels Nielsen i Stenderup. 21.12.1849, fol.11B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Rousthøj i Stenderup. B: Niels Nielsen 26 på stedet, Jens Nielsen 18, Søren Nielsen 12. FM: farbror Oluf Nielsen i Nebsager, Anne Cathrine Nielsdatter, død. Hendes første ægteskab med Laurids Peder Henriksen i Lindved. 1B: Laurids Peder 2. Hendes andet ægteskab med Peder Hansen i Lindved. 1B: Niels 6 mdr, Maren Nielsdatter g.m. Peder Hansen sst.

1855 Thomas Eskildsen i Dagnæs. 31.12.1849, fol.13.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Frederik Jensen sst. B: Ellen Marie 26 i Horsens, Jørgen 25 i Dagnæs, Mathias 24, soldat i Fredericia, Maren 22 i Horsens, Eskild 20, Karen 18, Mette Kirstine 16. FM: farbror Mikkel Eskildsen i Torsted.

1856 Mette Kirstine Hansdatter i Dallerup. 8.1.1850, fol.13B.
E: Laurids Frandsen. B: Anne Kirstine 5, Hans 3. FM: morbror Søren Hansen i Urlev.

1857 Mads Andersen på Stovgård Mark. 31.1.1850, fol.14B.
Uden for ægteskab B: Anders Madsen 8 i Sejet. Desuden nævnes afdødes far Anders Madsen sst. Afdøde døde som soldat, ramt af lynilden på Als.

1858 Søren Jørgensen i Tyrsted. 4.2.1850, fol.15, 25B.
Enkemand efter [Maren Mortensdatter].
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 7.4.1798 lbnr.896]. 2B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Jørgen Stourup i Eriknauer, begge døde. 5B: Søren i Ørnstrup, Jørgen 30 i Korning, Rasmus 28, Maren 27 g.m. Jens Peder i Ørnstrup Skov, Jørgen 25
2) Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Jensen på Eriknauer Mark.
[Andet ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 26.3.1803 lbnr.979]. 3B:
3) Jørgen Sørensen i Tyrsted
4) Hans Sørensen i Vissingkloster
5) Anne Sørensdatter g.m. Jens Jensen på Ørnstrup Mark.

1859 Dorthe Andersdatter på Neder Bjerre Mark. 7.3.1850, fol.15B.
E: Peder Johan Jensen. B: Anne Mathea 19, Johanne Kirstine 17. FM: morbror Jens Andersen på Ølsted Mark. Uden for ægteskab B: Hans Jørgensen 24.

1860 Kirsten Nielsdatter i Vester Bisholt. 28.3.1850, fol.17, 34B, 39B.
Enke efter Rasmus Olufsen. B: Oluf Rasmussen, død. 1B: Rasmus 16. FM: Oluf Jørgensen i Brund, Niels Rasmussen 36, smed i Brund.

1861 Kirsten Pedersdatter i Dagnæs. 30.4.1850, fol.19.
E: Frederik Jensen. B: Søren Jensen Frederiksen 13, Anne 11, Jensine 9, Peder 7, Jens 5. FM: morbror Rasmus Pedersen i København, mors morbror Mikkel Sørensen i Nørre Bjerre.

1862 Søren Sørensen Sams i Dallerup. 1.5.1850, fol.20, 24.
E: Ingeborg Sørensdatter. LV: Oluf Jørgensen sst. A: søskende Maren Sørensdatter g.m. Hans Mortensen Samsø på Glattrup Mark, Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen Bloch på Samsø.

1863 Else Marie Lauridsdatter på stedet Dyrkøb i Stoubyskov. 18.6.1850, fol.21.
E: Søren Lauridsen, væver. B: Anne 5, Anne Marie 4, Laurids 2. FM: mosters mand Peder Thomsen i Hyrup, morfar Laurids Andersen i Dyrkøb.

1864 Georg Schermer på Boller Mark. 27.6.1850, fol.22.
E: Inger Cathrine Madsdatter. LV: Søren Sørensen i Dagnæs. B: Niels Stahr Schermer 31, kusk på Boller, Mads Christian 28, soldat, Ferdinand 25, skrædder, Gottlieb 21, skrædder. FM: Rasmus Jensen i Dagnæs.

1865 Anne Margrethe Videriksdatter i Dagnæs. 27.6.1850, fol.22B.
Enke efter Søren Sørensen. B: Søren 47 i Dagnæs, Viderik 37, Anne Kirstine g.m. Frands Eriksen på Nim Mark, Anne Sofie g.m. Peder Eriksen sst.

1866 Else Marie Pedersdatter i Sejet. 27.6.1850, fol.22B.
A: mor Marianne Rasmusdatter g.m. Niels Enevoldsen i Sejet, søskende Rasmus Pedersen 28, soldat, Jens Pedersen 23, soldat, halvsøskende Johan Pedersen i Sejet, Søren Pedersen sst, Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen, væver på Ørnstrup Mark, Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Pedersen, daglejer i Horsens, Karen Pedersdatter g.m. Morten Nielsen i Uth. [Afdødes far var Peder Sørensen i Sejet, skifte 26.3.1828 lbnr.1386].

1867 Anne Nielsdatter i Glud. 27.6.1850, fol.22B.
Enke efter Peder Mikkelsen. B: Anne Marie g.m. Niels Rasmussen, smed i Brund.

1868 Kirsten Pedersdatter, ugift i Sejet. 27.6.1850, fol.22B.
Uden for ægteskab B: Jens Hansen 53 på Boller.

1869 Rasmus Jensen i Skjold. 27.6.1850, fol.23.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Thomas Nielsen i Sejet. B: Maren g.m. Anders Peder Sørensen på Egebjerg Mark.

1870 Jørgen Mortensen, ugift i Gram. 27.6.1850, fol.23.
A: bror [Jens Mortensen i Gram], død. 3B: Kirsten Jensdatter g.m. Morten Hansen sst, Jens Jensen i Nebel, Morten Jensen i Glud.

1871 Else Marie Pedersdatter, 2 år gammel i Sejet. 28.6.1850, fol.24B.
A: mor Bodil Andersdatter, enke efter afdødes far Peder Pedersen, skifte 7.12.1849 lbnr.1840. LV: Jens Nielsen sst, søskende Peder Pedersen 16, Anders Pedersen 14, Jørgen Pedersen 12, Rasmus Isak Pedersen 8, Jens Christian Skov Pedersen 5. FM: farbror Jørgen Pedersen i Sejet.

1872 Ulrikke Frederikke Louise Hube på Boller. 1.7.1850, fol.25.
E: Claus Ladehoff. B: Carl Henrik 26, ejer af Ebbestrupgård ved Århus, Anton Frederik 23. FM: dyrlæge Jensen i Horsens.

1873 Mette Hansdatter i Dagnæs. 12.8.1850, fol.29.
E: Rasmus Jensen. B: Anne Rasmusdatter 23. Første ægteskab med Gregers Nielsen, [skifte 10.1.1826 lbnr.1350]. B: Anne Cathrine Gregersdatter, død, var g.m. Frands Møller Sørensen i Bjerre. 1B: Marie Kirstine 5. FM: afdødes bror Jens Hansen i Øster Bisholt og dennes søn Hans Jensen sst.

1874 Karen Rasmusdatter i Neder Bjerre. 12.8.1850, fol.30.
E: Søren Hansen. Første ægteskab med Mikkel Rasmussen, [24.2.1823 lbnr.1315]. B: Rasmus Mikkelsen på Vester Bisholt Mark, Karen Marie Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Rasmussen, hjulmand på Lindved Mark. 1B: Rasmus 15.

1875 Niels Jørgensen i Skyttehuset på Nebel Mark. 27.8.1850, fol.31B, 33B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jens Jensen i Nebel. A: far Jørgen Nielsen i Klakring, søskende Frederik Jørgensen 29 i Ustrup, Birthe Cathrine Jørgensdatter 22, Cathrine Marie Jørgensdatter 22, Maren Jørgensdatter 20, Jens Christian Jørgensen 16, Hans Jørgensen 15. Afdødes mor Anne Nielsdatter, død. Uden for ægteskab B: Inger Marie Mortensdatter 34.

1876 Mikkel Hansen i Uth. 18.9.1850, fol.32B, 33.
Enke efter Maren Sørensdatter. B: Hans 19, Søren 17, Maren 15, Bodil Marie 13, Jens 10, Rasmus 6, Niels Peder 2. FM: Niels Nielsen i Uth.

1877 Peder Knudsen i Glattrup. 30.9.1850, fol.32B.
A: mor Johanne Marie Jørgensdatter, enke efter Knud Sørensen i Glatved. Afdøde var underkorporal i 7. liniebataljon, Vejle Amt 82-128.

1878 Hans Steffensen i Nebel. 3.12.1850, fol.37.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Henriksen, Thomas Thorsen i Rårup. B: Peder 38 i Lund i Tamdrup sogn, Terkild 30 i Breth, Birthe Cathrine g.m. Jens Peder Hansen i Nebel, Karen Marie 27. FM: Peder Pedersen i Rårup. Første ægteskab med Birthe Rasmusdatter, [skifte 9.10.1807 lbnr.1046]. B: Steffen 40 i Uth.

1879 Laurids Poulsen i Sønder Bjerre. 11.12.1850, fol.37B.
A: far Poul Pedersen sst, enkemand efter Mette Kirstine Lauridsdatter, [skifte 11.12.1829 lbnr.1426], søskende Anne Poulsdatter g.m. Niels Hersom, værtshusholder i Vejle, Ingeborg Poulsdatter, død, var g.m. Anders Knudsen i Bredballe. 1B: Knud 9, Abelone Poulsdatter g.m. Jørgen Andersen, væver i Hornsyld, Mette Marie Poulsdatter g.m. Anders Knudsen i Bredballe, som er afdøde søster Ingeborgs enkemand, Peder Poulsen 30, Jørgen Poulsen 28, Oluf Poulsen 25. Afdøde var underkorporal i 4. reservebataljon 3 kompagni, Vejle Amt 95-23.

1880 Mourids Thomsen i Brund. 19.12.1850, fol.39B.
Enkemand efter [Dorthe Jørgensdatter, skifte 18.12.1841 lbnr.1692]. B: Erika Hedvig g.m. Hans Jensen sst.

1881 Anne Kirstine Brixensdatter i Neder Bjerre. 19.12.1850, fol.39B.
Enke efter Hans Rasmussen Skov. Hendes B: Brixen Jensen i Neder Bjerre, Maren Bentsdatter g.m. Niels Christian Sørensen på Tyrsted Mark.

1882 Birthe Rasmusdatter i Dagnæs. 19.12.1850, fol.40.
Enke efter Laurids Nielsen. B: Birthe Kirstine Lauridsdatter, død. Uden for ægteskab 1B: Laurids Nielsen 19 i Uth, Johanne Lauridsdatter g.m. Peder Andersen i Ørnstrup. Af første ægteskab B: Rasmus Jensen i Dagnæs. (Sml. lbnr.1463).

SLUT


Jensgård gods
Skifteprotokol
1719-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser medtages kun, hvis arvinger angives.

Skifteprotokol 1719-1790. G 368-1
Protokollen er ikke afleveret. Landsarkivet har udarbejdet uddrag

Skifteprotokol 1776-1850. G 368-2
Skifter fra Hjarnø og enkelte andre steder

Skifteprotokol 1791-1850. G 368-3

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedJensgård gods
Skifteprotokol
1719-1790
G 368 - 1
1 Mads Jensen i Ørnstrup. 6.9.1719.
B: Gyde g.m. Peder Jensen i Hedensted, Anne g.m. Jørgen Pedersen Broch i Tyrsted, Jens, Lene. FM: morbrødre Jørgen Pedersen i Glud, Søren Pedersen i Ølsted, farbrødre Søren Jensen i Lystrup, Oluf Jensen i Lillemølle, Jens Jensen i Ølsted.

2 Rasmus Falster i [Østrup]. 10.2.1735.
B: Jens 3, Rasmus 1. FM: farbrødre Peder Jensen på Jensgård, Niels Jensen sst, Søren Jensen i Østrup.

3 Hans Mikkelsen i Urlev. 25.9.1738.
E: Anne Christensdatter. B: Søren, Mette, Maren Anne. FM: farbror Jens Mikkelsen i Bjerre, mosters mand Søren Jensen i Lindved.

4 Søren Jensen i Ikær. 3.6.1740.
E: Kirsten Andersdatter. B: Maren 14, Jens.

5 Peder Christensen i Skævlund Mølle. 7.6.1748.
E: Karen Thomasdatter. B: Anne Cathrine 13, Thomas 10, Christen 8, Karen Marie 6, Rasmus 4, Peder 2. FM: mors søskendebarns mand Røtger Dich i Horsens, mosters mand Niels Jørgensen i Glattrup, mors næstsøskendebarns mand Anders Terkildsen i Bisholt, mors svoger Christen Jørgensen Dammand i Glud.

6 Mads Lauridsen i Ørnstrup. 7.6.1743.
E: Irmgard Jensdatter. LV: Jesper Jacobsen i Ørnstrup. B: Abelone 10, Lauge 8, Karen 6, Maren 4, Kirsten 9 mdr. FM: fødte værger Jørgen Lauridsen i Bjerre og dennes bror Jørgen Lauridsen i Stenderup.

7 Maren Sørensdatter i Klakring. 20.11.1742.
E: Niels Jensen Falster. B: Birgitte 3, Karen [fejl for Maren] 2, Jens 10 uger.

8 Eskild Jensen i Kragborg [i Rårup sogn]. 19.10.1748.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Mortensen i Nøttrup. B: Jens 22, Jens 14, Karen g.m. Christen Jensen på stedet, Anne i Klejs. FM: morbror Oluf Jensen i Rårup.

9 Karen Mouridsdatter i Nøttrup. 25.2.1749.
E: Niels Jørgensen. B: Karen 7, Anne 5, Kirsten 2.

10 Mads Hansen i Klejs. 21.2.1750.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Jacob Hansen sst. B: Laurids 27, Birthe 30, Lene g.m. Laurids Pedersen i Nøttrup, Kirsten g.m. Peder Jørgensen sst.

11 Enevold Olufsen i Ravnholt. 6.6.1750.
E: Birthe Hansdatter. LV: Niels Hansen i Lund. Hans B: Oluf 38, Rasmus 31, Jørgen 28, Hans 16, Hans i Ørnstrup, Anne g.m. Jørgen Jacobsen i Ørnstrup, Kirsten 22, Maren 21, Karen 19.

12 Laurids Bentsen, ugift i Skjold. 1.10.1754.
A: søstersøn Peder Rasmussen sst, brorsøn Christen Nielsen.

13 Johanne Lauridsdatter i Klejs. 1.2.1755.
Enke efter Mads Hansen, [skifte 21.2.1750 lbnr.10]. B: Laurids i Klejs, Lene g.m. Laurids Pedersen i Nøttrup, Kirsten g.m. Peder Jørgensen sst, Birgitte, død, var g.m. Rasmus Rasmussen i Nebsager. 1B: Rasmus.

14 Søren Mouridsen i Østrup. 25.9.1755.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Morten Thomsen på Hjarnø. B: Sidsel 16, Niels 12, Thomas 8. FM: morbror Rasmus Rasmussen på Hjarnø.

15 Maren Pedersdatter i Glud Skovhus. 14.2.1756.
E: Jens Sørensen. A:
1) [bror] Peder Sørensen i Haldrup, død. 7B: Søren 21, Karen 17, Anders 13, Marie 12, Jens 8, Peder 5, Albert 2. FM: stedfar Albert Pedersen sst.
2) søster Karen Sørensdatter, død. 2B: Søren Sørensen 30 i Haldrup, Hans Hansen 24 sst,
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen Foged i Hedensted.

16 Karen Mikkelsdatter i Åstrup. 7.7.1756.
E: Terkild Lauridsen. B: Mikkel 8½, Jens 4½. FM: morfar Mikkel Pedersen i Ravnholt, farbror Niels Lauridsen i Åstrup.

17 Peder Jørgensen i Nøttrup. 18.11.1756.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Laurids Madsen i Klejs. B: Anne 16, Johanne 13½, Karen 7, Hans 4½. FM: farbror Rasmus Jørgensen i Østrup. Første ægteskab med Anne Dinesdatter. B: Jørgen 25, Anne Kirstine 23.

18 Jens Sørensen i Ikær. 21.1.1757.
E: Karen Knudsdatter. LV: Niels Jørgensen i Glattrup. B: Ingeborg 16, Maren 15, Søren 12, Knud 8. FM: Peder Rasmussen i Skjold.

19 Kirsten Mouridsdatter i Sønderby. 20.10.1757.
E: Jeppe Jensen. A: halvsøskende Mourids Rasmussen i Stourup, Anne Marie Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Nørby, Maren Rasmusdatter i Vester Bisholt.

20 Margrethe Jørgensdatter i Østrup. 26.11.1757.
E: Thomas Christensen. B: Søren 17, Jørgen 7½. Af første ægteskab B: Thomas Christensen 21.

21 Maren Jensdatter i Skævlund. 3.12.1757.
E: Jørgen Jensen. B: Hans 9½, Jens 8, Anders 5½. FM: farbror Rasmus Jensen sst.

22 Jens Andersen Møller i Skævlund. 4.8.1760.
A: [halv]søster Maren Jensdatter, [skifte 3.12.1757 lbnr.21], var g.m. Jørgen Jensen sst. 3B: Hans 12, Jens 11, Anders 8½.

23 Anne Rasmusdatter i Skjold. 26.6.1759.
E: Peder Rasmussen. B: Birgitte 10, Karen 7½, Rasmus 3, Jens 14 uger. FM: morbrødre Hans Rasmussen Nørgaard i Nørby, Laurids Rasmussen Nørgaard i Nørby.

24 Birthe Andersdatter i Glattrup. 8.9.1760.
E: Jens Rasmussen. A:
1) bror Terkild Andersen i Trige
2) søster Inger Andersdatter g.m. Mads Andersen i Mesing
3) søster Johanne Andersdatter, død, var g.m. Hans Pedersen i Kragelund i Øster Snede sogn. 1B: Anders 9
4) søster Anne Margrethe Andersdatter 30 i Skanderborg.

25 Anne Jensdatter i Sønderby. 3.3.1761.
E: Christen Mortensen Møller. B: Morten 5. FM: Iver Jensen i Sønderby.

26 Karen Marie Pedersdatter i Nebel. 29.12.1761.
A: mor Karen Thomasdatter i Nebel, enke efter Peder Christensen Møller i Skævlund Mølle, [skifte 7.6.1748 lbnr.5], søskende Thomas Pedersen 23, Christen Pedersen 22, Rasmus Pedersen 16, Peder Pedersen 14, Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Didrik Witte, snedker i København. FM: Christen Jørgensen i Østrup.

27 Anne Pedersdatter i Glud. 12.4.1763.
E: Peder Poulsen. A:
1) søstersøn Morten Pedersen i Nim
2) søstersøn Rasmus Pedersen Nørskov i Skjold, død. 2B:
a Peder Rasmussen, [skifte Horsens Hospital 16.1.1762 lbnr.477]. 3B: Inger Marie 7, Lene 5, Peder 2. FM: stedfar Christen Eliassen i Skjold
b Birthe Rasmusdatter i Skjold
3) søstersøn Knud Pedersen i Østrup
4) søstersøn Jeppe Pedersen i Føvling, død. 2B:
a Peder Jepsen i Føvling
b Inger Jepsdatter g.m. Jørgen Christensen i Føvling sogn
5) søsterdatter Susanne Pedersdatter g.m. Frands Jensen i Neder Åstrup i Føvling sogn
6) søsterdatter Else Pedersdatter, [skifte Skanderborg Rytterdistrikt 8.10.1762 lbnr.2806], var g.m. Rasmus [Rasmussen]. 5B: [Marie 22, Anne 20, Mette Margrethe 18], Rasmus [12], [Inger Marie 8]
7) søsterdatter Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Hans Sørensen Møller i Bjerre
8) søsterdatter Anne Rasmusdatter, [skifte Boller 28.4.1755 lbnr.279], var g.m. Jens Lauridsen i Bjerre. 3B:
a Mads Jensen 34 i Bjerre
b Rasmus Jensen 31 i Bjerre
c Søren Jensen 29 i Bjerre.

28 Niels Lauridsen i Åstrup. 21.2.1763.
E: Karen Rasmusdatter. FM: Niels Thomsen, der ægter enken. B: Karen 10, Laurids 6, Karen Marie 5, Inger Marie 5, Rasmus 3, Jens 1. FM: morfar Rasmus Nielsen i Østrup, farbror Terkild Lauridsen i Åstrup.

29 Peder Poulsen Fuglsang i Glud. 6.1.1764.
A: søskendebørn Hans Rasmussen Himmerig i Vester Bisholt, Karen Rasmusdatter g.m. Gregers Nielsen Modvig i Gammelsole. Afdøde skal have haft en halvbror i Holsten.

30 Terkild Lauridsen i Åstrup. 27.3.1764.
E: Anne Bentsdatter. LV: Thomas Jensen sst. B: Karen 6¾, Anne Marie 3. Første ægteskab med Karen Mikkelsdatter, [skifte 7.7.1756 lbnr.16]. B: Mikkel 16, Jens 12. FM: Thomas Jensen i Åstrup, Niels Rasmussen i Ravnholt, Jens Jensen i Åstrup, Jørgen Jensen sst.

31 Anne Jørgensdatter i Åstrup. 1.5.1764.
E: Jens Nielsen. A:
1) bror Enevold Jørgensen i Rårup
2) bror Frands Jørgensen i Grejs
3) bror Oluf Jørgensen i Stouby, død. 6B: 3 sønner og 3 døtre
4) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Erritsø. 2B: 2 døtre
5) søster Karen Jørgensdatter g.m. Anders Vejle i Erritsø.

32 Christen Pedersen Møller, ugift i Ikær. 4.2.1765.
Arvinger angives ikke. Der henvises til lbnr.26.

33 Maren Jacobsdatter i Skjold. 13.5.1766.
Enke efter Rasmus [Pedersen Nørskov]. B:
1) Peder Rasmussen i Skjold, [skifte Horsens Hospital 16.1.1762 lbnr.477]. 3B: Inger Marie, Lene, Peder. FM: stedfar Christen Eliassen i Skjold
2) Birthe Rasmusdatter i Skjold
Første ægteskab med Knud. B:
3) Peder Knudsen i Skjold
4) Erik Knudsen i Skjold
5) Anne Knudsdatter g.m. Jørgen Jensen i Skjold
6) Christen Knudsen i Glud.
(Sml. lbnr.27).

34 Karen Nielsdatter i Brund. 18.6.1766.
E: Hans Jørgensen Bank. B: Rasmus 12¾, Jørgen 9½, Niels 7¾, Anne 5. FM: morbror Jørgen Nielsen Krag, søskendebarn Jørgen Nielsen Møller.

35 Jørgen Nielsen Krag i Brund. 3.2.1767.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jørgensen Bank i Brund. B: Christen 5½, Karen 3½, Anne Cathrine 9 uger. FM: farbror Jørgen Kolsmand i Brund.

36 Kirsten Madsdatter i Nøttrup. 30.3.1767.
E: Jens Rasmussen. B: Peder 9, Rasmus 7. FM: morbror Laurids Madsen i Klejs. Første ægteskab med Peder Jørgensen, [skifte 18.11.1756 lbnr.17]. B: Anne g.m. Peder Nielsen i Kavben i Nebsager sogn, Johanne 26, Hans 14. FM: Laurids Pedersen i Nøttrup, farbror Rasmus Jørgensen i Østrup.

37 Birgitte Rasmusdatter, ugift i Skjold. 14.4.1767.
A:
1) bror Peder Rasmussen i Skjold, [skifte Horsens Hospital 16.1.1762 lbnr.477]. 3B: Inger Marie 9, Lene, Peder Christian 5. FM: stedfar Christen Eliassen i Skjold
2) halvbror Peder Knudsen i Skjold
3) halvbror Erik Knudsen i Skjold
4) halvbror Christen Knudsen i Glud
5) halvsøster Anne Knudsdatter g.m. Jørgen Jensen i Skjold.

38 Erik Knudsen i Skjold. 19.4.1767.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen Møller på Boller. B: Inger Marie 3, Niels 9 mdr. FM: farbror Peder Knudsen i Skjold.

39 Søren Jørgensen i Østrup. 26.5.1767.
E: Karen Mogensdatter. B: Jørgen, Mogens, Maren g.m. Jørgen Nielsen Kolsmand i Brund.
(Sml. lbnr.74, 89).

40 Jens Sørensen Alrø i Brund. 28.5.1767.
E: Anne Jørgensdatter. A:
1) bror Mads Sørensen Alrø i Vester Bisholt
2) Niels Sørensen Alrø, [skifte Boller gods 20.11.1765 lbnr.412]. 5B: Søren, Hans 23, Anne g.m. Hans Rasmussen Himmerig i Brund, Kirsten 24, Anne Kirstine 20
3) søster Kirsten Sørensdatter Alrø, død, var g.m. Peder Pedersen Thygeborg. 6B: Peder i Østrup, Søren i Kirkholm, Rasmus i Overby, Mads i Glud, Jens 22, Anne Kirstine 32.

41 Anne Knudsdatter i Ikær. 8.6.1767.
Enke efter Rasmus Knudsen i Nøttrup. B: Mikkel 30 i Horsens, Rasmus 25 i Skjold, Anne Marie i Rårup.

42 Rasmus Pedersen, ugift i Nebel. 24.8.1767.
A: mor Karen Thomasdatter i Nebel, enke efter Peder Christensen Møller i Skævlund Mølle, [skifte 7.6.1748 lbnr.5], søskende Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Didrik Witte, snedker i København, Thomas Pedersen 29 i Glattrup, Peder Pedersen 20 i Skjold.

43 Anne Rasmusdatter i Skjold. 14.11.1768.
E: Peder Rasmussen. B: Anne 7, Rasmus 5, Peder 2½. FM: morbrødre Rasmus Rasmussen i Brund, Mads Rasmussen i Neder Vrigsted.

44 Jens Madsen i Østrup. 28.11.1768.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Erik Jensen i Glud. B: Mette Marie 9½.

45 Jens Sørensen i Glattrup. 4.10.1769.
E: Maren Knudsdatter. B: Peder, skrædder i Bilidt i Bjerre, Søren på Samsø, Thomas i Bjerre, Ellen Cathrine.

46 Peder Jensen Borre i Vester Bisholt. 29.8.1770.
E: Anne Jensdatter. A: mor Sidsel Jensdatter, enke efter Jens Pedersen Borre i Vester Bisholt, søskende Erik Jensen i Glud, Anne Marie Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Skjold.

47 Thomas Jensen i Åstrup. 28.9.1770.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Sørensen Møller i Skævlund Mølle. B: Maren. FM: fasters mand Niels Iversen i Åstrup.

48 Niels Nielsen i Sønderby. 18.5.1771.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Laurids Rasmussen Nørgaard i Sønderby. B: Niels, Jørgen, Peder, alle 3 rømt, Anders 24, Knud 20, Karen g.m. Henrik Vilhelm, snedker i Brund, Anne g.m. Oluf Andersen, smed i Vinding, Karen 21. FM: farbror Rasmus Nielsen i Østrup.

49 Oluf Enevoldsen i Ravnholt. 18.5.1772.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Kirsten 17, Enevold 14. FM: farbrødre Rasmus Enevoldsen i Vrigsted, Hans Enevoldsen i Gram.

50 Maren Jensdatter i Skjold. 15.10.1772.
E: Peder Rasmussen. B: Jens 5 uger. FM: morbror Knud Jørgensen i Ikær.

51 Anne Andersdatter i Ravnholt. (Dato mangler).
E: Thomas Sørensen. B: Søren 10, Karen 7, Maren 3. FM: farbror Hans Sørensen i Glud Præstegård.

52 Rasmus Jensen i Lindved. 17.2.1773.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Andersen. Hans B: Niels 22, Jens 19, Maren 16, Malene 11, Sidsel 9, Laurids 5. FM: farbror Niels Jensen i Åstrup.

53 Jørgen Jensen i Skævlund. 26.6.1774.
E: Kirsten Enevoldsdatter. LV: Rasmus Enevoldsen i Over Vrigsted. B: Enevold 15, Maren 8. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 3.12.1757 lbnr.21]. B: Hans 26½, Jens 25, Anders 22. FM: farbror Rasmus Jensen i Skævlund.

54 Karen Thomasdatter i Kragborg. 7.9.1774.
E: Thomas Pedersen Møller. B: Sidsel 6 uger. FM: morbror Jørgen Thomsen, mors farbror Jesper Jørgensen i Skævlund.

55 Niels Sørensen Møller i Skævlund Mølle. 14.11.1774.
E: Bodil Christoffersdatter. LV: H[ans Poulsen] Glud, præst i [Glud og Hjarnø]. B: Søren 18, Christoffer 15, Jens 13, Anne 10. FM: farbror Jeppe Sørensen i Østrup.

56 Peder Knudsen i Skjold. 15.11.1774.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: bror Erik Jensen i Glud. A:
1) bror Christen Knudsen i Glud
2) bror Erik Knudsen i Skjold, [skifte 19.4.1767 lbnr.38]. 2B: Inger Marie 10, Niels 8. FM: stedfar Hans Jørgensen Møller i Skjold
3) søster Anne Knudsdatter, [skifte Boller gods 22.3.1771 lbnr.476], var g.m. Jørgen Jensen i Skjold, der også døde. 2B: Maren 17, Knud 15.
4) halvbror Peder Rasmussen i Skjold, [skifte Horsens Hospital 16.1.1762 lbnr.477]. 1B: Inger Marie 16. FM: stedfar Christen Eliassen.

57 Johanne Rasmusdatter i Østrup. 25.2.1775.
E: Morten Thomsen. B: Rasmus 25, Thomas 22, Birthe 19, Kirsten 16, Inger Marie 10, Peder 4. FM: morbror Niels Rasmussen på Hjarnø.

58 Rasmus Christensen i Sønderby. 17.6.1775.
E: Anne Sofie Sørensdatter. LV: Iver Jensen sst. B: Christen 5, Søren 3, Hans 6 mdr. FM: farbrødre Jens Christensen sst, Hans Christensen sst.

59 Rasmus Jørgensen i Østrup. 7.3.1776.
E: Anne Nielsdatter Bolbro. LV: Hans Jørgensen i Østrup. B: Niels 22, Kirsten 16, Peder 14. FM: farbror Søren Jørgensen. Af første ægteskab B: Anne Kirstine Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Nielsen Hald i Østrup. 7B: Kirsten 20, Niels 18, Rasmus 16, Anne Marie 13, Maren 10, Abelone 7½, Anne 4, Sidsel Rasmusdatter 37, Anne Rasmusdatter 34, Kirsten Rasmusdatter 26, Jørgen Rasmussen.

60 Anne Rasmusdatter i Allesgårde. 28.4.1777.
E: Christen Rasmussen. B: Rasmus Christensen i Sønderby, [skifte 17.6.1775 lbnr.58]. 3B: Christen 7, Søren 5, Hans 2½. FM: stedfar Søren Jensen Ikær i Sønderby, Mathias Christensen 36, rømt, Jens Christensen 34 i Sønderby, Hans sst.

61 Peder Nielsen Velling i Åstrup. 10.11.1777.
E: Anne Bentsdatter. LV: Niels Jensen i Åstrup. B: Mette 1½. FM: farbror Mads Nielsen Velling i Vester Velling.

62 Kirsten Pedersdatter i Stenvad. 26.11.1777.
E: Mads Terkildsen. B: Peder 39 i Skjold, Terkild 33, Maren g.m. Hans Rasmussen Broch i Over Glud. Anne g.m. Søren Iversen i Nørby, Karen 25.

63 Anne Marie Pedersdatter i Sønderby. (Dato mangler).
E: Niels Jensen Bryder. B: Ebbe 37, Peder 34, Anne g.m. Jørgen Nielsen Klejs i Glud, Kirsten g.m. Jørgen Markussen, skrædder sst.

64 Jørgen Enevoldsen i Åstrup. 11.3.1778.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Rasmussen, snedker sst. B: Enevold 3, Karen 1. FM: farbror Rasmus Enevoldsen i Over Vrigsted.

65 Karen Terkildsdatter i Åstrup. 2.11.1778.
E: Jens Jørgensen. B: Jørgen 31, [formentlig fejl for 3 uger]. FM: morbror Mikkel Terkildsen på Jensgård.

66 Mikkel Steffensen i Østrup. 1.12.1778.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Søren Mogensen i Sønderby. B: Anne 30, Maren 27, Anne Marie 22, Peder 14. FM: farbror Søren Steffensen i Østrup.

67 Peder Jensen på Jensgård. 19.2.1779.
A: bror Jørgen Jensen i Østrup. søsterdatter Maren Sørensdatter i Skjold.

68 Karen Thomasdatter i Østrup. 10.4.1780.
E: Niels Corfitzen. B: Corfitz 17½, Maren 15, Kirsten 12. FM: Søren Mogensen i Stenvad.

69 Anne Margrethe Iversdatter i Skjold. 8.7.1780.
E: Peder Terkildsen. B: Anne 13. Jørgen 1½. FM: morbror Søren Iversen i Nørby, farbror Mikkel Nielsen i Stourup.

70 Anne Nielsdatter i Glud. 15.8.1780.
E: Jørgen Nielsen Klejs. B: Niels 13½, Jens 11, Mette 10, Rasmus 6½, Niels 4½. FM: morbror Peder Nielsen Bryder i Glud.

71 Maren Simonsdatter i Sønderby. 21.11.1780.
E: Jeppe Nielsen Bryder. B: Anne Marie 3½. FM: morbror Henrik Simonsen i Breth.

72 Johanne Jensdatter i Allesgårde. 6.2.1781.
E: Knud Pedersen. B: Peder Knudsen i Åstrup, Jens Knudsen i Øster Bisholt, Niels Knudsen 39, Anders Knudsen 33, Karen Marie Knudsdatter, [skifte Boller gods 21.6.1780 lbnr.593], var g.m. Niels Lauridsen i Stourup. 4B: Laurids 11, Johanne Kirstine 8, Johanne Marie 6, Knud 1½, Birgitte Knudsdatter g.m. Anders Pedersen i Stourup.

73 Mads Terkildsen i Stenvad. 23.3.1781.
[Enkemand efter Kirsten Pedersdatter, skifte 26.11.1777 lbnr.62]. B: Peder i Skjold, Terkild i Stenvad, Maren g.m. Hans Rasmussen Broch i Over Glud. Anne g.m. Søren Iversen i Nørby, Karen g.m. Jørgen Pedersen i Tyrsted.

74 Mogens Sørensen i Østrup. 17.4.1781.
E: Birgitte Jacobsdatter. A: mor Karen Mogensdatter sst, søskende Jørgen Sørensen [dvs. Jørgen Mortensen Fynbo], Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Nielsen Kolsmand i Glud.
(Sml. lbnr.39, 89).

75 Rasmus Nielsen i Østrup. 16.6.1781.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Rasmus Mouridsen i Overby i As sogn. A: halvsøskende Niels Sørensen i Østrup, Anne Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Dallerup, Sidsel Sørensdatter, død, var g.m. Søren Pedersen, bødker i Skjold. 1B: Søren 10, Gyde Nielsdatter 44.

76 Anne Marie Nielsdatter i Glud. 20.11.1781.
E: Jørgen Nielsen Klejs. B: Laurids 4 uger. FM: morbror Christen Nielsen i Østrup.

77 Maren Andersdatter i Allesgårde. 8.2.1782.
E: Hans Christensen. B: Anne 4, Mette Marie 9 uger. FM: morbror Terkild Andersen i Stenvad.

78 Karen Thomasdatter Møller i Kragborghus. 19.2.1782.
E: Vogn Hansen, der er rømt. [Første ægteskab med Peder Christensen i Skævlund Mølle, skifte 7.6.1748 lbnr.5]. B: Thomas Pedersen Møller på stedet, Peder Pedersen Møller sst, Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Didrik Witte, snedker i København.

79 Maren Rasmusdatter i Glattrup. 12.4.1782.
E: Niels Jørgensen. B: Jørgen 36, Thomas 31, Mikkel 28, Maren g.m. Mads Sørensen i Rårup, Anne g.m. Thomas Sørensen sst, Anne Marie g.m. Hans Madsen i Bjerre, Karen 16.

80 Maren Olufsdatter i Sønderby. 18.4.1782.
E: Søren Jørgensen. B: Maren g.m. Jørgen Rasmussen i Sønderby, Anne Kirstine 24, Kirsten 22.

81 Rasmus Pedersen Thygeborg i Sønderby. 24.5.1783.
E: Kirsten Knudsdatter. LB: LV: Søren Jørgensen på As Hede. A: søskende Peder Pedersen i Østrup, Søren Pedersen i Tyrsted, Mads Pedersen i Glud, Jens Pedersen i Sejet, Hans Pedersen i Hosby, Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Torsted.

82 Jens Jørgensen i Åstrup. 13.8.1783.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Terkildsen i Rårup. B: Jørgen 3¾, Niels 2½, Rasmus 1¼. FM: farbrødre Hans Jørgensen i Skævlund, Anders Jørgensen i Skjold. [Første ægteskab med Karen Terkildsdatter, skifte 2.11.1778 lbnr.65].

83 Steffen Rasmussen i Østrup. 5.1.1784.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Joensen i Østrup. B: Edel g.m. Laurids Sørensen i Horsens, Søren 38 på stedet, Anne Cathrine sst.

84 Margrethe Rasmusdatter i Østrup. 13.1.1784.
Enke efter Mikkel Steffensen, [skifte 1.12.1778 lbnr.66]. B: Anne 36 på stedet, Maren 32 i Stenvad, Anne Marie 26, Peder 20. FM: farbror Søren Steffensen i Østrup, morbror Søren Mogensen i Stenvad.

85 Jeppe Nielsen Bryder i Sønderby. 22.6.1784.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Sørensen Borre i Sønderby. B: Jørgen 2½. FM: farbror Peder Nielsen Bryder i Øster Bisholt. Første ægteskab med Maren Simonsdatter, [skifte 21.11.1780 lbnr.71]. B: Anne Marie 7. FM: født værge Henrik Simonsen i Breth.

86 Jørgen Nielsen Møller i Brund. 18.12.1785.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Joensen i Østrup. B: Karen 19. FM: Jørgen Rasmussen i Glud.

87 Jens Rasmussen i Brund. 24.12.1785.
E: Anne Madsdatter. A: bror Peder Rasmussen, halvsøskende Rasmus Nielsen, Jørgen Nielsen, Thøger Nielsen, alle rømte, Anne Cathrine Nielsdatter i Flensborg, Birthe Nielsdatter sst, Peder Nielsen i Østrup.

88 Niels Jensen i Åstrup. 24.4.1786.
E: Edel Poulsdatter. LV: Jens Terkildsen sst. B: Maren g.m. Niels Ravn i Åstrup, Poul 26, Inger 24.

89 Søren Mogensen i Stenvad. 13.3.1780 [dvs. 13.3.1786].
E: Maren Rasmusdatter. A:
1) søster Karen Mogensdatter, [skifte 26.5.1767 lbnr.39], var g.m. Søren Jørgensen i Østrup. 2B:
a Jørgen Mortensen Fynbo i Breth
b Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jørgen Nielsen i Glud. 1B: Maren 17
2) søster Kirsten Mogensdatter g.m. Peder Nielsen og med Jørgen Sørensen, begge i Østrup
3) søster Anne Mogensdatter, g.m. Søren Pedersen i Horsens, begge døde. 2B:
a Mogens Sørensen skrædder
b Maren Sørensdatter g.m. Anders Vissing, gørtler i Horsens
4) Mette Mogensdatter i Brund.
(Sml. lbnr.39, 74).

90 Maren Thomasdatter i Nøttrup. 10.6.1786.
E: Anders Poulsen. B: Anne 31, Inger Marie 27. FM: født værge Poul Nielsen i Åstrup.

91 Mette Nielsdatter i Stenvad. 27.6.1786.
E: Terkild Andersen. B: Niels 11, Maren 7. Mette Marie 3. FM: morbror Niels Nielsen Kjær i Ravnholt.

92 Niels Nielsen i Åstrup. 2.1.1786.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jensen i Rårup. B: Laurids 3 mdr. FM: morfar Jens Mikkelsen sst.

93 Anne Jensdatter i Vester Bisholt. 21.2.1786.
E: Jesper Rasmussen. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Svendsen i Voer i Rougsø herred, begge døde. 3B:
a Bodil Nielsdatter g.m. Peder Madsen i Udby
b Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Gregersen i Voer
c Maren Nielsdatter i Randers
2) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Due i Voer, begge døde. 2B:
a Jens Christensen i Voer
b Christen Christensen i Voer, død. 3B: Jens 12, Peder 10, Karen 7.

94 Hans Sørensen Svendsen i Østrup. 7.7.1787.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Anders Sørensen Falster i Østrup. B: Isak 28, Maren g.m. Niels Nielsen i Overby i As sogn, Kirsten 23. FM: Niels Hansen i Østrup.

95 Bodil Christoffersdatter i Skævlund Mølle. 12.11.1787.
E: Peder Hansen Møller. Første ægteskab med [Niels Sørensen Møller, skifte 14.11.1774 lbnr.55]. B: Søren i Bredballe, Christoffer, forvalter på Fraugdegård, Jens, Anne 23.

96 Anne Marie Jørgensdatter i Sønderby. 19.3.1788.
E: Laurids Rasmussen. Første ægteskab med Jørgen Mouridsen. B: Elisabeth 19, Jørgen 15, Mourids 12. FM: Jørgen Rasmussen i Sønderby.

97 Peder Rasmussen i Skjold. 7.3.1788.
E: Anne Jørgensdatter. B: Jørgen 12, Jens 8, Bodil 5. FM: morbror Niels Jørgensen i Bjerre. Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 26.6.1759 lbnr.23]. B: Birthe 40 g.m. Christen Nim i Kragelund, Karen 36, Rasmus 30. Andet ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 14.11.1768 lbnr.43]. B: Anne 27 g.m. Anders Jensen i Østrup, Rasmus 25. [Tredje ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 15.10.1772 lbnr.50].

98 Anne Lauridsdatter Bank i Østrup. 9.8.1788.
E: Jørgen Joensen. B: Mette Cathrine 4. FM: morbror Jørgen Lauridsen Bank i Vester Bisholt.

99 Anne Jensdatter i Glud. 14.8.1788.
E: Thomas Lauridsen. B: Karen g.m. Søren Lauridsen, smed i Glud, Anne Cathrine, Laurids 26.

100 Kirsten Andersdatter i Østrup. 4.4.1789.
Enke efter Anders Thomsen. B: Anders 29, gardist, Anne Marie g.m. Niels Sørensen i Østrup. FM: farbror Morten Thomsen sst.

101 Maren Jørgensdatter i Østrup.5.10.1789.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 7. FM: Jørgen Joensen sst. Af første ægteskab B: Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen, rytter i Østrup.

102 Jens Rasmussen i Glattrup. 28.5.1789.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Mikkel Nielsen i Stourup. B: Rasmus 27, soldat, Birthe Marie i Horsens, Hans 23, Maren 12. [Første ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 8.9.1760 lbnr.24].

103 Bodil Nielsdatter i Skjold. 9.10.1789.
E: Thomas Christensen. B: Anne Marie 9, Christen 2. FM: morbror Søren Nielsen i Nebel.

104 Jørgen Jensen i Østrup. 29.10.1789.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Jens 25, Birthe Marie 23, Rasmus 19, Søren 15, Christoffer 9.

105 Karen Christensdatter i Brund. 17.8.1790.
E: Niels Knudsen. B: Johanne 22, Mette Cathrine 18. Første ægteskab med Jørgen Nielsen, [skifte 3.2.1767 lbnr.35]. B: Christen 29, Karen 27, Anne Cathrine 24.

106 Hans Jørgensen Bank i Brund. 18.10.1790. Fortsættes næste protokol side 47.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Niels 18, Karen 15, Jens 13, Mette Lene 10, Birthe Marie 5, Søren 2. FM: morbrødre Rasmus Nielsen i Sejet, Thomas Nielsen i Uth. Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 18.6.1766 lbnr.34]. B: Rasmus 36 i Brund, Jørgen 34 på stedet, Niels 32 sst, Anne 29 sst.

SLUT


Jensgård gods
Skifteprotokol
1776-1850
G 368 - 2
107 Niels Nielsen på Hjarnø. 17.4.1776, fol.1.
A:
1) mor Anne Pedersdatter på Hjarnø. LV: Søren Pedersen sst.
2) bror Peder Nielsen på Hjarnø
3) bror Rasmus Nielsen på Alrø. død. 7B: Ellen 22, Anne 20, Jørgen 17, Niels 15, Jens 13, Kirsten 11, Barbara g.m. Niels Pedersen på Alrø
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen, skoleholder i Rårup
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Rasmus Jensen, skrædder på Alrø
6) søster Karen Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen på Hjarnø
7) søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Jørgen Sørensen Krag i Rårup.

108 Karen Pedersdatter i Bisholt. 10.1.1778, fol.4.
E: Søren Jørgensen Stougaard. B: Niels 7, Jørgen 3. FM: morbrødre Søren Aagaard, forpagter på Alsted, Poul Pedersen i Hedensted. Første ægteskab med Niels Rasmussen. B: Rasmus 21, Peder 20, Anne 15, Margrethe 11. FM: farbror Søren Rasmussen i Hedensted.

109 Jens Olufsen i Glud. 7.9.1778, fol.5B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen Ølsted i Glud. Første ægteskab med Elisabeth Jacobsdatter, [skifte Boller gods 5.3.1759 lbnr.317]. B: Jørgen i Glud på Boller gods, Birgitte g.m. Jens Jørgensen i Ustrup.

110 Jacob Rasmussen i Glud. 23.3.1785, fol.7.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jørgen Jørgensen Ølsted i Glud. B: Peder i Ustrup på Boller gods, Rasmus 29, Søren 23, Maren 19. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Over Glud. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B: Anne g.m. Jens Jensen i Vester Bisholt på Palsgård gods.

111 Jens Jacobsen på Hjarnø. 1.4.1785, fol.9B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen sst. B: Jacob 24, Jens Peder 21, Rasmus 18, Bodil Cathrine 13, Inger Marie 10, Christian 7, en søn [Hans] 3. FM: Niels Vestergaard på Hjarnø.

112 Karen Nielsdatter på Hjarnø. 27.12.1787, fol.11.
E: Rasmus Rasmussen. B: Niels sst, Rasmus sst, Jens sst, Anne Marie død, var g.m. Jens Jensen Bonde i Hosby på Palsgård gods. 2B: Karen 11, Rasmus 9.

113 Niels Rasmussen på Hjarnø. 5.3.1791, fol.12B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Rasmus sst, Anne 25, Kirsten 17. FM: søskendebarn Niels Rasmussen på Hjarnø.

114 Rasmus Rasmussen på Hjarnø. 28.12.1792, fol.14B.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, [skifte 27.12.1787 lbnr.112]. B: Niels sst, Rasmus sst, Jens sst, Anne Marie død, var g.m. Jens Jensen Bonde i Hosby. 2B: Karen 16, Rasmus 14.

115 Niels Rasmussen på Hjarnø. 16.11.1795, fol.15B.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Niels Vestergaard på Hjarnø. B: Rasmus 23, Karen 18, Niels 15, Anne Sofie 13. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen på Hjarnø, Jens Rasmussen sst.

116 Mette Madsdatter på Hjarnø. 2.7.1796, fol.16B.
E: Hans Jensen. B: Jens 1¼. FM: Jens Rasmussen på Hjarnø. farfar Jens Hansen på stedet.

117 Anne Nielsdatter på Hjarnø. 12.10.1796, fol.17.
E: Rasmus Sørensen. B: Niels 2½. FM: Rasmus Østergaard på Hjarnø.

118 Kirsten Sørensdatter på Hjarnø. 12.11.1798, fol.18.
E: Rasmus Lauridsen. B: Søren 10 uger. FM: Rasmus Sørensen sst.

119 Ingeborg Sørensdatter på Hjarnø. 26.5.1800, fol.19.
E: Jens Nielsen. B: Ellen Sofie 7, Mette Cathrine 4, Kirsten Cathrine 10 uger. FM: bedstefar Søren Rasmussen på Hjarnø.

120 Maren Madsdatter på Hjarnø. 18.7.1802, fol.20.
E: Jens Clemensen. B: Mette Marie 2. FM: bedstefar Søren Jørgensen på Hjarnø.

121 Karen Rasmusdatter på Hjarnø. 8.11.1804, fol.21B.
E: Søren Christensen. B: Christen 26, Anne g.m. Jens Nielsen på Hjarnø, Margrethe g.m. Jens Clemensen, Bodil Marie 22, Niels 17, Jens 11, Ellen Cathrine 8. FM: Hans Adolf Høgh, møller på Hjarnø, som beslægtet.

122 Søren Christensen på Hjarnø.5.3.1806, fol.23, 27.
Enkemand efter [Karen Rasmusdatter], skifte 8.11.1804 lbnr.121. B: Christen 27, Anne, enke efter Jens Nielsen på Hjarnø, der ægter Jens Sørensen sst, Margrethe g.m. Jens Clemensen sst, Bodil Marie 24, der ægter Steffen Hansen sst, Niels 20, Jens 12, Ellen Cathrine 10. FM: Hans Adolf Høgh, møller på Hjarnø, Søren Nielsen sst.

123 Jens Nielsen på Hjarnø. 5.3.1806, fol.24.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Adolf Høgh, møller på Hjarnø. B: Niels Søren Jensen 5, Søren Christensen 4, Rasmus Jensen 1. FM: Anders Jensen sst. Første ægteskab med Ingeborg Sørensdatter, [skifte 26.5.1800 lbnr.119]. B: Ellen Sofie 13, Mette Cathrine 10, Kirsten Cathrine 6. FM: Søren Rasmussen på Hjarnø.

124 Jens Peder Jensen, anneksbonde på Hjarnø. 11.5.1807, fol.32.
E: Mette Sørensdatter. LV: Bertel Lauridsen på Alrø, der ægter enken. B: Jens Jacob 15, Søren 9, Anne Johanne 7, Inger Kirstine 4, Christian 2. FM: Hans Jensen på Hjarnø. Desuden nævnes enkens bror Niels Sørensen sst.

125 Jens Rasmussen på Hjarnø. 19.11.1808, fol.35.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Anne g.m. Rasmus Lauridsen sst, Rasmus 16. FM: farbror Rasmus Rasmussen sst.

126 Rasmus Lauridsen på Hjarnø. 29.12.1813, fol.36B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Nielsen i Havehusene. B: Mette Kirstine 11, Maren 6, Rasmine 11 uger den 25.6.1814. FM: farbror Oluf Rasmussen på Hjarnø. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 12.11.1798 lbnr.118]. B: Søren 15. FM: morbror Rasmus Sørensen sst.

127 Karen Rasmusdatter af Hjarnø, der tjente i Østrup. 27.12.1814, fol.41.
E: Jens Hansen Smed på Hjarnø. A:
1) mor Anne Kirstine Clausdatter, enke efter Rasmus Rasmussen, smed på Hjarnø
2) bror Jens Rasmussen, smed på Hjarnø
3) bror Claus Rasmussen på Hjarnø
4) søster Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen på Hjarnø
5) bror Rasmus Rasmussen i Horsens. (Sml. lbnr.129).

128 Karen Marie Sørensdatter i Hjarnø Mølle. 14.1.1815, fol.45.
E: Jørgen Hansen Høgh, møller. B: Margrethe Lene Dorthe 2. FM: morbror Mikkel Nielsen i Glud.

129 Anne Kirstine Clausdatter, der lever på Hjarnø. 14.1.1818, fol.47.
Enke efter Rasmus Rasmussen, smed. B: Jens Rasmussen på Hjarnø, Claus Rasmussen sst, Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen sst, Rasmus Rasmussen i Horsens, død. 4B: Jens 11, Anne Kirstine 7, Rasmus 5, Rasmine 3.

130 Rasmine Rasmusdatter, 9 år gammel på Hjarnø. 11.3.1823, fol.49B.
A: mor Anne Jensdatter g.m. Jørgen Madsen på Hjarnø, søskende Mette Kirstine Rasmusdatter 21 g.m. Hans Gregersen sst, Maren Rasmusdatter 15, halvsøskende Søren Rasmussen 25, Rasmus Jørgensen 4, Anne Marie Jørgensdatter 2. Arv efter far Rasmus Lauridsen, skifte 25.6.1814 lbnr.126.

131 Jens Clemensen på Hjarnø. 21.8.1824, fol.52B.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Steffen Hansen sst. B: Søren Jørgen 20, Søren Christian 19, Karen Marie 14. Første ægteskab med Maren Madsdatter, [skifte 18.7.1802 lbnr.120]. B: Mette Marie 25. FM: Søren Nielsen på Hjarnø, Rasmus Jensen sst.

132 Mette Rasmusdatter på Hjarnø. 23.2.1825, fol.55, 57.
E: Hans Gregersen. B: Rasmus 3, der døde 30.4.1826, Dorthe Marie 9 mdr, der døde 23.3.1825. FM: Jørgen Madsen på Hjarnø. Desuden nævnes afdødes søster i Kragborg i Rårup sogn.

133 Jørgen Nielsen på Hjarnø. 16.12.1827, fol.57B, 61B, 62B.
E: Mette Cathrine Jensdatter, der døde 22.1.1828. B: Ingeborg 12, Anne Kirstine 9, Anne Magdalene Kirstine 6, Jens 3. FM: bedstefar Niels Jensen på Hjarnø.

134 Søren Jørgen Jensen på Hjarnø. 5.3.1828, fol.61.
A: mor Anne Margrethe Sørensdatter, søskende, Søren Christian Jensen 26, Karen Marie Jensdatter 18, halvsøster Mette Marie Jensdatter. FM: Niels Rasmussen på Hjarnø. [Afdødes far var Jens Clemensen, skifte 21.8.1824 lbnr.131].

135 Mads Nielsen på Hjarnø. 14.5.1829, fol.63.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Karen 32, Niels 28, Inger Cathrine 24, Rasmus 23, Peder 20, Eva 17, Anne Mette 14, Karen Marie 11, Anne Cathrine 7. FM: Rasmus Jensen sst, Søren Nielsen sst.

136 Kirsten Nielsdatter på Hjarnø. 3.1.1831, fol.66B.
E: Rasmus Sørensen. Testamente af 4.11.1808.

137 Anne Jensdatter på Hjarnø. 2.7.1834, fol.67B.
E: Jørgen Madsen. B: Anne Marie 14. FM: morbror Rasmus Jensen sst. Første ægteskab med Rasmus Lauridsen, [skifte 29.12.1813 lbnr.126]. B: Maren g.m. Søren Christian Jensen i Glattrup.

138 Jens Rasmussen på Hjarnø, der døde i Antwerpen. 2.2.1835, fol.71B, 84B.
A: far Rasmus Jensen sst.

139 Rasmus Sørensen og hustru Kirsten Nielsdatter på Hjarnø. 7.8.1835, fol.72B, 75B.
Testamente af 4.11.1808, se lbnr.136. A:
1) hans søstersøn Søren Rasmussen på Glattrup Mark
2) hans søsterdatter Johanne Sørensdatter g.m. Hans Peder Rasmussen på Endelave
3) hans søsterdatter Ellen Sofie Jensdatter g.m. Niels Christian Jensen på Hjarnø
4) hans søsterdatter Kirsten Cathrine Jensdatter, [fejl for Mette Cathrine Jensdatter], død, var g.m. Jørgen Nielsen på Hjarnø, [skifte 16.12.1827 lbnr.133]. 4B:
a Ingeborg 18, der ægter Jens Sørensen, der overtager fæstet. Han er søn af Søren Nielsen på Hjarnø
b Anne Kirstine 15
c Anne Magdalene Kirstine 12
d Jens 9
FM: Niels Jensen på Hjarnø.

140 Karen Sørensdatter på Hjarnø. 7.3.1835, fol.75.
E: Rasmus Madsen. A: far Søren Pedersen, degn på Alrø.

141 Peder Sørensen på Hjarnø. 26.11.1842, fol.85B.
E: Mette Cathrine Andersdatter. LV: Niels Søren Jensen. B: Anne Kirstine 24, Anne Marie 20, Søren 18, Marianne 15, Deliane 12, Karen Marie 9. FM: Niels Rasmussen på Hjarnø.

142 Jørgen Hansen Høgh, møllefæster på Hjarnø. 23.11.1843, fol.88.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Pedersen på Torup Mark i Hundslund sogn. B: Jens 25, Karen Marie g.m. Rasmus Hansen i Glattrup Skov, Bodil Marie 22, Marianne 20, Anne Bodil Lene 18, Anne Cathrine 14. FM: farbror Steffen Hansen Høgh på Hjarnø. Første ægteskab med Karen Marie Sørensdatter, [skifte 14.1.1815 lbnr.128]. B: Margrethe Helene Dorthe g.m. Niels Hansen sst.

143 Erik Sørensen på Hjarnø. 16.2.1844, fol.91B, 94.
E: Mette Cathrine Andersdatter. Testamente af 12.2.1844. A: bror Hans Sørensen i Klakring, halvsøskende Mette Marie Sørensdatter, der forsørges af Glud og Hjarnø fattigkasse, Karen Marie Sørensdatter. død. 2B: (Navne angives ikke).

144 Mette Marie Hansdatter på Hjarnø. 19.3.1844, fol.91B, 98.
E: Laurids Jørgen Olufsen. B: Oluf 13, Hans 11, der døde 1.7.1849, Kirsten 9, [skifte 16.12.1847 lbnr.146], Søren Laurids 6. FM: morbror Niels Hansen på Hjarnø.

145 Niels Rasmussen på Hjarnø. 14.2.1846, fol.96.
E: Mette Marie Jensdatter. B: Maren 17, Anne Cathrine 14, Anne Margrethe 12, Rasmus 10, Jens Jørgen 5, Niels 2.

146 Kirsten Lauridsdatter, et barn på Hjarnø. 16.12.1847, fol.96B, 97, 98.
A: far Laurids Jørgen Olufsen, søskende Oluf Lauridsen 17, Hans Lauridsen 15, der døde 1.7.1849, Søren Laurids Lauridsen 10. FM: morbror Niels Hansen på Hjarnø, bedstefar Steffen Hansen sst, halvsøster Mette Marie Lauridsdatter 2. Arv efter afdødes mor Mette Marie Hansdatter, skifte 19.3.1844 lbnr.144.

147 Else Sofie Jensdatter på Hjarnø. 18.5.1849, fol.98, 99B.
E: Niels Christian Jensen. B: Inger Marie 22, Jens Christian 15. FM: morbror Niels Søren Jensen på Hjarnø.

SLUT


Jensgård gods
Skifteprotokol
1791-1850
G 368 - 3
148 Karen Knudsdatter i Ikærgård. 6.5.1791, side 48.
E: Knud Jørgensen. Første ægteskab med [Jens Sørensen, skifte 21.1.1757 lbnr.18]. B: Ingeborg Jensdatter, død, var g.m. Hans Jensen i Åstrup på Palsgård gods. 3B: Anne 26, Karen 21, Jens 17½, Søren Jensen i Sønderby, Knud Jensen 42 på stedet.

149 Karen Nielsdatter i Øster Bisholt. 11.8.1791, side 50.
E: Peder Nielsen. B: Anne Marie 13, Maren 9. FM: morbror Iver Nielsen i Åstrup.

150 Anne Kirstine Jacobsdatter i bolstedet Kragborg. 25.1.1792, side 51.
E: Thomas Pedersen. B: Karen 14, Anne 12, Karen Marie 10, Peder 6, Jacob 2. FM: morbror Niels Jacobsen i Nebsagerskov.

151 Maren Christoffersdatter i Åstrup. 30.1.1792, side 53.
E: Steffen Jensen Kjær. B: Karen 9, Christoffer 7, Jens 4, Søren 2½. FM: morbror Hans Christoffersen i Stenvad.

152 Peder Madsen i Skjold. 8.5.1792, side 56.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: V[erner] Meyer, præst i Skjold. A:
1) bror Terkild Madsen i Stenvad i Glud sogn
2) søster Maren Madsdatter, [skifte Boller gods 8.10.1790 lbnr.770], var g.m. Hans Rasmussen i Over Glud. 3B: Mads i København, Christen 22 sst, Niels 15
3) søster Karen Madsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Tyrsted.

153 Mette Pedersdatter i Øster Bisholt. 30.11.1792, side 64.
E: Peder Nielsen Bryder. B: Karen 6 uger. FM: morbror Anders Jørgensen i Skævlund.

154 Jens Sørensen, skovfoged i Jensgård Skovhus. 11.4.1793, side 65, 76.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Hansen, drejer i Åstrup. A: halvbrors datter, død. 3B: Maren Thomasdatter g.m. Christen Rasmussen i Rårup, Peder Thomsen i Nørby, Anne Cathrine Thomasdatter i Rårup Mølle.

155 Maren Jensdatter i Brund. 21.6.1793, side 70, 73.
E: Abraham Markussen. A: søskende Anne Jensdatter i Sønderborg, Dorthe Jensdatter, enke i Glud, Anne Marie Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Nebel. halvsøster Maren Jensdatter i Overby.

156 Knud Nielsen i Sønderby. 21.5.1793, side 72, 74.
E: Sidsel Poulsdatter. LV: Knud Andersen Vendelbo i Sønderby. B: Niels 1½, Knud 14 dage. FM: farbror Anders Nielsen Røjkær i Sejet.

157 Anne Jensdatter i Sønderby. 24.12.1793, side 77.
E: Søren Pedersen. B: Karen Marie 7, Peder 5, Mette Marie 2½. FM: Niels Knudsen i Allesgårde.

158 Drude Cathrine Thomasdatter i Østrup. 15.7.1794, side 80.
E: Søren Thorsen. B: Drude Kirstine 4 uger. FM: morbror Lave Thomsen i Glud.

159 Anne Jørgensdatter i Skjold. 28.7.1794, side 82.
E: Jacob Jensen Due. Første ægteskab med [Peder Rasmussen, skifte 7.3.1788 lbnr.97]. B: Jørgen 18, Bodil 12. FM: morbror Jens Jørgensen i Stourup.

160 Kirsten Hansdatter, ugift, der døde i Stenvad. 30.10.1794, side 87.
A: mor Kirsten Rasmusdatter i Østrup, enke efter [Hans Sørensen Svendsen, skifte 7.7.1787 lbnr.94]. LV: Jeppe Bertelsen sst, søskende Isak Hansen, Maren Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Overby.

161 Søren Madsen i Brund. 4.5.1795, side 88.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Steffen Nim i Bisholt. B: Karen 23, Birthe 15, Mads 13, Niels 7. FM: farbror Jens Madsen i Østrup, Jørgen Rasmussen Bank i Brund.

162 Anne Marie Andersdatter i Østrup. 30.5.1795, side 92.
E: Niels Sørensen. B: Anne 15, Marie Cathrine 12. FM: Rasmus Mortensen i Nørby.

163 Steffen Jensen, skrædder i Åstrup. 15.7.1795, side 94.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen i Rårup. Første ægteskab med [Maren Christoffersdatter, skifte 30.1.1792 lbnr.151]. B: Karen 12, Christoffer 10½, Søren 6. FM: morbrødre Hans Christoffersen i Stenvad i Glud sogn, Laurids Christoffersen i Sønderby.

164 Knud Pedersen i Glattrup. 8.12.1795, side 98.
E: Johanne Marie Jensdatter. LV: Knud Plesner, degn i Rårup. B: Peder 15, Jens 11, Christian 7, Birthe Cathrine 4, Kirsten 2, Oluf Melchior 6 mdr. FM: farbrødre Jørgen Pedersen Winther i Urlev, Peder Pedersen sst.

165 Maren Hansdatter i Skævlund. 1.10.1796, side 104.
E: Hans Jørgensen. B: Jørgen 1½. FM: mors stedfar Jørgen Nielsen i Rårup.

166 Søren Jørgensen Stougaard i Øster Bisholt. 11.10.1796, side 107.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Søren Hansen Nørgaard i Sønderby. B: Karen 17, Hans 13. FM: Jørgen Rasmussen i Over Glud, Søren Jensen Kalsgaard i Bisholt. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 10.1.1778 lbnr.108]. B: Jørgen 22. FM: Jørgen Stougaard i Bisholt.

167 Laurids Christoffersen i Sønderby. 30.1.1797, side 112.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Jensen på Alrø. A:
1) bror Hans Christoffersen i Sønderby
2) bror Jens Christoffersen i Nørby på Boller gods
3) søster Anne Christoffersdatter g.m. Laurids Rasmussen i Sønderby
4) søster Maren Christoffersdatter, [skifte 30.1.1792 lbnr.151], var g.m. Steffen Skrædder i Åstrup. 3B: Karen 13, Christoffer 11, Søren 7
5) søster Karen Christoffersdatter i Sønderby
6) søster Kirsten Christoffersdatter, [skifte Horsens 10.5.1792 lbnr.1888], var g.m. Niels Rasmussen, tømrer i Horsens. 4B: Helene Cathrine Nielsdatter, Christoffer Nielsen, Hans Christensen Nielsen, Rasmus Nielsen.

168 Niels Knudsen i Allesgårde. 12.4.1797, side 116.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Knud Vendelbo i Sønderby. A:
1) bror Jens Knudsen i Bisholt
2) bror Anders Knudsen i Glud
3) bror Peder Knudsen i [Åstrup på Palsgård gods, skifte 25.1.1784]. 5B: Niels, Knud 27, Jens, Johanne Marie g.m. Jørgen Jensen i Åstrup, Kirsten g.m. Jens Hansen sst.
4) søster Karen Marie Knudsdatter, [skifte Boller gods 21.6.1780 lbnr.593], var g.m. Niels Lauridsen i Stourup på Boller gods. 4B: Laurids i Stourup, Knud 16, Johanne Marie, Johanne Kirstine
5) søster Birthe Knudsdatter g.m. Anders Pedersen i Stourup.

169 Søren Thorsen i Østrup. 21.5.1797, side 122.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Jørgen Joensen sst. B: Anne 1. FM: Peder Jensen i Åstrup. Første ægteskab med Drude Cathrine Thomasdatter, [skifte 15.7.1794 lbnr.158]. B: Drude 3. FM: Lave Thomsen i Glud.

170 Maren Hansdatter i Øster Bisholt. 14.5.1798, side 126.
E: Jens Knudsen. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Sønder Bjerre
2) søster Margrethe Hansdatter, [skifte Boller gods 26.6.1778 lbnr.562]. 3B:
a Jørgen Sørensen i Bisholt
Hendes andet ægteskab med Mikkel Jensen i Bjerre, [skifte Boller gods 23.2.1778 lbnr.544]. B:
b Hans Mikkelsen 30 i Rodkær ved Sejet
c Anne Kirstine Mikkelsdatter i Haderslev.

171 Karen Marie Nielsdatter i Brund. 12.12.1798, side 131.
E: Henrik Vilhelm, snedker. A:
1) halvbror Anders Nielsen i Rodkær på Boller gods
2) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Winther, skomager på Stourup Mark
3) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Oluf Smed i Vester Vinding
4) halvsøster Anne Nielsdatter, død.
Hendes første ægteskab med Knud Bødker i Sønderby. 1B: Niels 7
Hendes andet ægteskab med Morten Hansen i Sønderby.

172 Anne Cathrine Steffensdatter i Østrup. 15.6.1799, side 134.
E: Hans Jørgensen. B: Steffen 11. FM: morbror Søren Steffensen i Glud. Desuden nævnes enkemandens bror Anders Jørgensen i Skævlund.

173 Hans Juulsen i Åstrup. 25.6.1799, side 135.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Terkildsen sst. B: Juul 19. FM: Rasmus Nielsen sst.

174 Niels Jensen i Østrup. 16.12.1799, side 137.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen i Allesgårde ved Sønderby, Thor Madsen. B: Else Cathrine 8, Maren 6, Jacob 5, Jens 1. FM: farbror Jesper Jensen på Alrø, Søren Jensen sst.

175 Rasmus Nielsen i Østrup. 5.5.1800, side 142.
E: Karen Thomasdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 5.10.1789 lbnr.101]. B: Niels 18. FM: Jørgen Joensen i Østrup.

176 Knud Jørgensen i Ikær i Rårup sogn. 19.11.1800, side 145.
E: Maren Eliasdatter. LV: Knud Plesner, degn i Rårup. A:
1) bror Niels Jørgensen, død. 7B:
a Jørgen Nielsen i Glattrup
b Thomas Nielsen i Ravnholt
c Mikkel Nielsen i Rårup
d Maren Nielsdatter, enke efter [Mads Sørensen] i Rårup
e Anne Nielsdatter, [skifte Boller gods 20.8.1790 lbnr.767], var g.m. Thomas Sørensen i Rårup. 5B: Søren 23, Niels 21, Anders 18, Maren 15, Jens 11
f Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Jensen Fevejle i Neder Bjerre
g Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Neder Bjerre
2) bror Søren Jørgensen i Skjold, død. 4B:
a Jens Sørensen i Sejet
b Anne Marie Sørensdatter g.m. Jørgen Christensen i Sejet
c Maren Sørensdatter over 30 i Horsens
d Anne Sørensdatter g.m. Søren Jensen i Egebjerg
3) bror Peder Jørgensen i Åstrup
4) bror Jørgen Jørgensen i Lindved
5) søster Karen Jørgensdatter g.m. Rasmus Jensen i Skævlund, begge døde. 5B:
a Jørgen Rasmussen, murermester i Horsens
b Mikkel Rasmussen i Neder Bjerre
c Søren Rasmussen i Hornsyld
d Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ravnholt
e Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Rasmussen Fisker, begge døde. 2B: Rasmus 13, Niels 12
6) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Rasmus Rasmussen Krag i Rårup, begge døde. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Rårup
b Rasmus Rasmussen på Skævlund Mark
c Niels Rasmussen på Rårup Mark
7) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Christen Sørensen i Skævlund, begge døde. 4B:
a Søren Christensen i Horsens
b Jørgen Christensen på Jensgård
c Anne Christensdatter g.m. Jens Andersen i Rårup
d Karen Christensdatter g.m. Gregers Nielsen i Hosby.

177 Abraham Markussen, skrædderi Brund. 15.11.1801, side 152.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Thomas Mortensen sst. Arvinger kendes ikke.

178 Knud Jensen i Ikær. 27.4.1802, side 155.
E: Anne Thomasdatter. LV: far Thomas Pedersen i Kragborg. B: Knud 3 uger. FM: farbror Sørensen Jensen i Sønderby.

179 Ingeborg Jensdatter i Jensgård Skovhus. 26.7.1802, side 160.
E: Knud Kajsen. B: Jacob 8, Marie Cathrine 6, Poul 5. FM: Niels Sørensen Vestergaard på Hjarnø.

180 Jens Knudsen i Øster Bisholt. 4.10.1802, side 163.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jørgen Sørensen i Bisholt. B: Maren 3, Jørgen 7 uger. FM: farbror Anders Knudsen i Glud.

181 Hans Christoffersen i Stenvad. 19.9.1803, side 168.
E: Birthe Marie Jørgensdatter. LV: Peder Madsen. B: Karen Marie 15, Christoffer 13, Kirsten 10, Jørgen 8, Laurids 5. FM: farbror Jens Christoffersen i Nørby.

182 Birthe Hansdatter i Østrup. 4.4.1804, side 172.
E: Jens Madsen. B: Hans i København, Rasmus i Glud.

183 Jesper Sørensen i Østrup. 26.10.1804, side 176.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Mogens Nielsen i Sønderby, der ægter enken. B: Ingeborg 5. FM: født værge Søren Jespersen i Stourup.

184 Peder Terkildsen i Skjold. 18.3.1807, side 177.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen på Glud Mark. B: Jørgen 25, Niels 21, Anne Margrethe 21, Rasmus 16. FM: Hans Jacobsen i Stourup, Terkild Jacobsen sst. Første ægteskab med Anne Margrethe Iversdatter, [skifte 8.7.1780 lbnr.69]. B: Anne g.m. Hans Christoffersen i Skjold.

185 Jørgen Pedersen, ugift i Skjold. 9.4.1807, side 182.
A:
1) søster Bodil Pedersdatter g.m. Anders Jensen, bødker i Rårup
2) halvbror Rasmus Pedersen i Høl i Gårslev sogn
3) halvsøster Karen Pedersdatter i Østrup
4) halvsøster Birthe Pedersdatter, død, var g.m. Christen Nim i Kragelund. 1B: Kirsten i Horsens. FM: Peder Eliassen i Skjold
5) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Østrup. 2B: Anne Marie 20, Jens 18.
Afdøde var forlovet med Anne Birgitte Jensdatter i Houbæk på Skerrildgård Hovedgård Parcel. LV: Hans Christoffersen. 1B: Peder 15 uger.
(Sml. lbnr.97).

186 Kirsten Jacobsdatter i Brund. 19.7.1808, side 192.
E: Jens Nielsen Haldager. Af første ægteskab B: Rasmus Jacobsen i Hatting. Af andet ægteskab B: Jakob Knudsen 13. FM: Jens Pedersen i Åstrup.

187 Jørgen Rasmussen Bank i Brund. 25.11.1808, side 194.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Jørgensen Bach.
Hans A:
1) søster Anne Rasmusdatter, død. 3B:
a Rasmus Jensen i Glattrup Skov
b Karen Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen, smed i Sejet
c Anne Kirstine Jensdatter i Horsens
2) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Broch i Dallerup
3) halvsøster Dorthe Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Jepsen i Bisholt
4) halvsøster Abelone Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Brund
Enkens, (der lever), A:
1) bror Søren Madsen i Brund, [skifte 4.5.1795 lbnr.161]. 4B:
a Karen Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen i Ravnholt
b Birthe Sørensdatter g.m. Knud Sørensen i Brund
c Mads Sørensen
d Niels Sørensen 20
2) bror Jens Madsen, død, [var g.m. Birthe Hansdatter, skifte 4.4.1804 lbnr.182]. 2B:
a Hans Jensen i København
b Rasmus Jensen i Glud
3) søster Bodil Madsdatter g.m. Søren Andersen i Røgen på Frijsenborg gods
4) søster Anne Marie Madsdatter g.m. Jens Knudsen i Brund
5) søster Maren Madsdatter, enke efter Christen Knudsen i Glud
6) søster Dorthe Madsdatter, enke efter Jens Bank i Brund.

188 Søren Jensen Ikær og hustru Anne Sofie Sørensdatter, der begge lever i Sønderby. 15.2.1809, side 200.
B: Rasmus 30, der overtager fæstet, Deliane 29, Karen 21. FM: Søren Hansen Nørgaard i Sønderby. Hendes første ægteskab med [Rasmus Christensen, skifte 17.6.1775 lbnr.58]. B: Christen 40, ladefoged på Palsgård, Søren 39, tåbelig, Hans 34 i Sønderby.

189 Andreas Hansen i Brund. 28.7.1809, side 203.
Afdøde var forlovet med Karen Thomasdatter, datter af Thomas Nielsen på stedet. A: mor Sara Kirstine Andersdatter g.m. Peder Nielsen i Over Vrigsted, søskende Anders Hansen, Jens Hansen. FM: Jørgen Andersen i Sønderby, Morten Madsen skolelærer i Over Vrigsted.

190 Johanne Nielsdatter i Brund. 15.7.1810, side 207.
E: Jørgen Hansen. B: Karen 18, Hans 11, Niels 6, Elisabeth Cathrine 4. FM: Christen Jørgensen i Brund, Knud Kajsen i Jensgård Skovhus.

191 Søren Olufsen i Øster Bisholt. 1.8.1810, side 211, 218.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jørgen Sørensen Stougaard i Øster Bisholt. B: Oluf 5½, Jens 4, Rasmus 1½. FM: farbror Hans Olufsen i Skjold, Niels Hansen Broch i Vester Bisholt.

192 Anne Sørensdatter i Sønderby. 13.10.1810, side 216, 219.
E: Søren Lauridsen. A:
1) mor Johanne Christensdatter, enke på Alrø
2) bror Christen Sørensen på Alrø
3) bror Claus Sørensen på Alrø, død. 2B:
a Rasmus Clausen på Alrø
b Anne Kirstine Clausdatter g.m. Peder Iversen, smed på Alrø.

193 Thor Madsen i Østrup. 24.10.1810, side 221.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Rasmus Jepsen sst. B: Niels 9, Mads 2½. FM: farbror Peder Madsen i Stenvad.

194 Rasmus Jacobsen i Glud. 11.6.1811, fol.225.
E: Birthe Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. B: Anne Marie 16, Anne Margrethe 14. FM: farbrødre Søren Jacobsen i Østrup, Peder Jacobsen i Ustrup.

195 Hans Christensen, der lever i Allesgårde. 24.1.1810, side 230.
[Enkemand efter Maren Andersdatter, skifte 8.2.1782 lbnr.77]. B: Anne 29, der ægter Rasmus Olufsen Vinding, der overtager fæstet, Mette Marie 28. FM: Jørgen Joensen i Østrup.

196 Niels Sørensen i Østrup. 28.1.1814, side 233.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Niels Christensen Haarup i Østrup. Første ægteskab med Anne Marie Andersdatter, skifte 30.5.1795 lbnr.162. B: Anne 34, husholderske på Jensgård. FM: Rasmus Jepsen i Østrup.

197 Karen Thomasdatter i Vester Bisholt. 13.6.1814, side 237.
E: Søren Lauridsen, smed. B: Laurids 33, Thomas 31, Anne Cathrine 30, Karen Marie g.m. Christen Jørgensen i Brund, Anne Marie 24, Anne 21, Poul 17, Jens 15. FM: morbror Laurids Thomsen i Glud, Christen Jørgensen i Brund.

198 Mikkel Rasmussen i Fæhave Skovhus ved Sønderby. 21.8.1814, side 240.
E: Mette Marie Pedersdatter. LV: Anders Jensen i Sønderby. B: Rasmus 11¾. FM: Søren Jørgensen Krag i Stenvad.

199 Terkild Madsen i Sønderby. 3.12.1814, side 243.
E: Anne Rasmusdatter. Testamente af 4.11.1796.

200 Bodil Jørgensdatter i Øster Bisholt. 4.4.1815, side 246, 252.
E: Jørgen Thomsen. Første ægteskab med [Jens Knudsen, skifte 4.10.1802 lbnr.180]. B: Maren 16, Jørgen 13. FM: farbror Anders Knudsen i Glud. Andet ægteskab med [Søren Olufsen, skifte 1.8.1810 lbnr.191]. B: Oluf 10, Jens 9, Rasmus 6. FM: farbror Hans Olufsen i Skjold, Niels Hansen Broch i Vester Bisholt.

201 Jacob Jensen Due i Skjold. 10.4.1815, side 248, 258, 271.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Hans Christoffersen i Skjold. B: Jens 20, Silke 15, Anne 13, Anne Cathrine 10, Anders 3, Jacob, nyfødt. FM: Søren Winther i Stenderup.

202 Anders Rasmussen På Kalsgård Mark i Øster Bisholt. 18.4.1815, side 257.
E: Karen Marie Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen på Åstrup Mark. Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter]. B: Rasmus i Stourup, Søren i Uth, Anne Kirstine i Glud, Maren g.m. Daniel Andersen i Stourup, Karen Marie i Skjold.

203 Søren Lauridsen, smed i Vester Bisholt. 1.6.1815, side 264.
Enkemand efter [Karen Thomasdatter, skifte 13.6.1814 lbnr.197]. B: Laurids på stedet, Thomas 32 i Stourup, Anne Cathrine g.m. Hans Peder Jensen, der overtager fæstet, Karen Marie g.m. Christen Jørgensen i Brund, Anne Marie 25, Anne 22, Poul 18, Jens 16. FM: morbror Laurids Thomsen i Glud.

204 Jesper Rasmussen i Vester Bisholt. 27.7.1815, side 268.
E: Anne Marie Jespersdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Rasmus 29, Jesper 26, Jørgen 23, Inger Marie 20 g.m. Jens Nielsen på Elbæk Mark i Klakring sogn, Maren 17, Anne Kirstine 14, Inger 12, Birthe 10, Niels 6. FM: morbror Jørgen Jespersen i Sejet.

205 Søren Pedersen i Sønderby. 19.3.1816, side 274.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Hans Eriksen på Glud Mark. B: Erik 21, Hans 18, Anne 14, Jørgen 10. FM: farbror Peder Pedersen i Klejs Skov. Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 24.12.1793 lbnr.157. B: Karen Marie 30 i Skævlund Mølle, Peder, Mette Marie 23.

206 Oluf Jørgensen i Brund. 13.11.1816, side 279.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: bror Anders Jensen i Glud. B: Maren 6, Jørgen 5, Anne Marie 1. FM: farbror Jens Jørgensen i Nørby.

207 Søren Rasmussen i Skjold. 3.1.1818, side 282.
E: Abelone Eriksdatter. LV: forpagter Glud på Møgelkær. B: Peder 23, Rasmus 20, Erik 14, Kirsten g.m. Erik Rasmussen i Østrup på Boller gods, Anne Margrethe 9. FM: farbrødre Rasmus Rasmussen i Østrup, Jens Rasmussen i Over Glud.

208 Jørgen Joensen i Østrup. 3.6.1818, side 287.
E: Anne Kirstine Eriksdatter. LV: bror Hans Eriksen på Glud Mark. B: Kirsten 14, Erik 12¾. FM: Niels Rasmussen på Glud Mark. Første ægteskab med Anne Lauridsdatter Bank, [skifte 9.8.1788 lbnr.98]. B: Mette Cathrine g.m. Henrik Rasmussen Lyngby på Glud Mark.

209 Anne Margrethe Rasmusdatter, ugift i Glud. 24.6.1818, side 295.
A: mor Birthe Jensdatter g.m. Peder Mikkelsen på stedet, søster Anne Marie Rasmusdatter 23. FM: farbror Peder Jacobsen i Ustrup. Afdødes far var Rasmus Jacobsen, [skifte 11.6.1811 lbnr.194].

210 Peder Nielsen i Bisholt. 30.11.1818, side 297.
E: Karen Marie Jørgensdatter. LV: Jørgen Thomsen i Bisholt. B: Niels 25, Jørgen i København, Mette Kirstine 21, Jeppe 20, Jens 16, Rasmus 13. FM: Søren Jacobsen i Østrup. Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 11.8.1791 lbnr.149]. B: Anne Marie 40 i Allesgårde, Maren g.m. Jens Iversen i Skjold. Andet ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 30.11.1792 lbnr.153]. B: Karen 26. FM: Anders Jørgensen i Skævlund.

211 Jens Jepsen i Østrup. 10.4.1819, side 303, 310.
E: Karen Eriksdatter. LV: bror Hans Eriksen på Glud Mark, Søren Just Rosenmeyer Jepsen, der ægter enken. B: Erik 11½, Jeppe 8½. FM: Peder Sørensen i Nebel.

212 Karen Marie Nielsdatter på Kalsgård Mark i Glud sogn. 14.4.1819, side 306.
E: Niels Pedersen Bank. A:
1) bror Anders Nielsen på Åstrup Mark
2) bror Jens Nielsen i Klakring
3) søster Karen Marie Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Horsens
4) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen Hamborg i Åstrup. 1B:
a Gunder Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Juul i Høbjerg Mølle ved Viborg.

213 Niels Pedersen, ugift i Øster Bisholt. 14.7.1819, side 312.
A: mor Karen Marie Jørgensdatter, [enke efter Peder Nielsen Bryder, skifte 30.11.1818 lbnr.210], søskende Jørgen Pedersen, Mette Marie [fejl, skal være Mette Kirstine] Pedersdatter 22, Jeppe Pedersen 21, Jens Pedersen 17, Rasmus Pedersen 14. FM: Søren Jacobsen i Østrup, halvsøskende Anne Marie Pedersdatter 41 i Allesgårde, Maren Pedersdatter g.m. Jens Iversen i Skjold, Karen Pedersdatter 27.

214 Jacob Hansen i Østrup. 16.12.1819, side 315, 323.
Enkemand. B: Anne Lisbeth g.m. Mads Mouridsen i Østrup, Irmgard g.m. Anders Andersen sst, Inger Marie g.m. Rasmus Fuglsang i Glud, Anne g.m. Jens Christensen Fillerup i Bjerre, Maren 31 i Horsens, Karen 30, Marie Cathrine 28. FM: Peder Pedersen Bank i Østrup, Rasmus Jepsen sst.

215 Anne Cathrine Rasmusdatter i Over Glud. 12.2.1820 side 318.
E: Jens Rasmussen. B: Anne Margrethe 14, Maren 9, Dorthe Cathrine 6½. FM: bedstefar Rasmus Jepsen i Øster Bisholt, farbror Rasmus Jepsen i Østrup.

216 Rasmus Jepsen i Østrup. 27.5.1820, side 326.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Iver Jensen i Sønderby. B: Anne Kirstine 22, Søren 19. FM: farbror Rasmus Jepsen i Bisholt.

217 Bodil Marie Andersdatter på Kalsgård Mark i Glud sogn. 21.10.1820, side 330.
E: Andreas Pedersen. B: Birthe Cathrine 15, Anders 13, Anne 8, Abelone 8, Johanne Marie 5. FM: Knud Kajsen, skovfoged i Jensgård Skovhus. Uden for ægteskab med afdøde Peder Nielsen Hampen i Horsens B: Maren 19. FM: Søren Jørgensen i Over Glud på Boller gods.

218 Søren Nielsen, smed i Østrup. 20.7.1822, side 333.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Marie 23 g.m. Kynde Simonsen, kusk på Jensgård.

219 Kirsten Jørgensdatter på Østrup Mark. 29.3.1823, side 334.
E: Hans Pedersen. B: Jens Jørgen 5, Johanne Marie 2, Søren Peder 7 uger. FM: morbror Hans Jørgensen i Stenvad, Rasmus Jørgensen i Sønderby.

220 Anne Sørensdatter, ugift 22 år gammel i Sønderby. 19.3.1823, side 337.
A:
1) [mor Kirsten Eriksdatter] g.m. Christen Nielsen på stedet
2) bror Erik Sørensen
3) bror Hans Sørensen
4) bror Hans [fejl, skal være Jørgen] Sørensen. FM: Peder Ovesen
5) halvsøster Karen Marie Sørensdatter g.m. Knud Fynbo
6) halvbror Peder Sørensen på Hjarnø
7) halvsøster Mette Marie Sørensdatter.
[Afdødes far var Søren Pedersen, skifte 19.3.1816 lbnr.205].

221 Inger Marie Jensdatter i Østrup. 4.11.1823, side 338, 356.
E: Søren Jørgensen. B: Marianne 18, der døde, Jens Peder 14. FM: Søren Jacobsen sst.

222 Anne Clemensdatter på Østrup Mark. 30.12.1823, side 339.
E: Christian Hansen. B: Christence 32, Rasmus 27, Hans 23. FM: Jens Clemensen på Hjarnø.

223 Jørgen Hansen i Brund. 21.12.1823, side 339.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Over Glud, Rasmus Jensen i Østrup, der ægter enken. B: Rasmus 9. FM: farbror Niels Hansen i Brund, Jens Hansen sst. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, [skifte 15.7.1810 lbnr.190]. B: Karen 31 i Horsens, Hans 25, Elisabeth Cathrine 18. FM: Knud Kajsen i Jensgård Skovhus, Hans Rasmussen i Brund, Christen Jørgensen.

224 Birthe Christensdatter i Jensgård Skovhus. 9.10.1824, side 347.
E: Knud Kajsen. B: Christen 19½, Anne Magdalene Kirstine 17, Maren 15½, Anne Marie 14. FM: morbror Peder Christensen i Åstrup.

225 Niels Sørensen, 25 år gammel ugift tjenestekarl på Jensgård. 11.12.1824, side 350.
A: forældre Søren Pedersen og hustru Inger Enevoldsdatter i Holbækgård i As sogn, bror Rasmus Sørensen.

226 Anne Cathrine Nielsdatter i Østrup. 9.2.1825, side 353.
E: Bent Nielsen. B: Niels 6, Søren 5, Jørgen 3, Sara 1½. FM: Jens Frederiksen i Glud.

227 Anne Hansdatter i Allesgårde. 26.5.1825, side 356, 359.
E: Rasmus Olufsen. B: Maren 13, Oluf 8, Anne 6. FM: Hans Rasmussen på Sønderby Mark.

228 Jørgen Pedersen i Brund. 1.9.1825, side 363.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Dines Sommerfeldt, præst i Skjold. A: brorsøn Jens Mortensen i Gram, brorsøn Jørgen Mortensen 43, brordatter Karen Olufsdatter g.m. Hans Sørensen i Værholm i Vær sogn.

229 Maren Rasmusdatter i Brund. 21.5.1827, side 367, 372.
E: Niels Hansen. B: Rasmus 27, Karen 28. FM: Niels Hansen sst.

230 Søren Lauridsen i Glud. 24.4.1827, side 371.
E: Gyde Knudsdatter. LV: stedfar Jørgen Andersen i Sønderby på Palsgård gods. A: far Laurids Thomsen på stedet.

231 Rasmus Rasmussen i Østrup. 11.2.1828, side 375.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen i Østrup. B: Maren.

232 Maren Pedersdatter på Bisholt Mark. 22.8.1831, side 378.
E: Niels Hansen. A:
1) bror Hans Pedersen Glud, skipper i Horsens, død. 5B:
a Peder Hansen Glud, købmand i Vejle 45
b Rasmus Hansen 43
c Hans Jørgen Hansen 39
d Jens Hansen 35
e Poul Hansen Glud, skipper, død. 4B: Jens Peder 13, Hans 9, Rasmus 6, Christian Ernst 6 mdr
2) bror Søren Pedersen, [skifte 19.3.1816 lbnr.205]. 6B:
a Karen Marie Sørensdatter, død. 4B: Anne 12, Mette Kirstine 10, Søren 5, Niels 3
b Peder Sørensen 40
c Mette Marie Sørensdatter 39
d Erik Sørensen 35
e Hans Sørensen 32
f Jørgen Sørensen 25
3) bror Peder Pedersen, død. 5B:
a Rasmus Pedersen 40
b Peder Pedersen 36
c Jørgen Pedersen 32
d Karen Pedersdatter g.m. Peder Mikkelsen, daglejer i Horsens
e Karen Marie Pedersdatter g.m. Oluf Hjort i Klejsskov
4) bror Rasmus Pedersen 80
5) søster Mette Marie Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen i Sønderby.
Afdøde var datter af Peder Hansen Damgaard i Glud.

233 Mette Jørgensdatter i Sønderby. 2.1.1832, side 384.
E: Jens Hansen. Testamente af 15.8.1818.

234 Mette Jensdatter i Skjold. 10.1.1832, side 385.
E: Erik Hansen. B: Hans, Else Kirstine 14. FM: Jørgen Jensen i Sejet, Hans Peder Hansen i Glud.

235 Karen Thomasdatter i Østrup. 6.5.1832, side 391.
E: Peder Pedersen Bank. Testamente af 7.12.1816.

236 Christen Jørgensen i Brund. 21.5.1832, side 393, 399.
E: Karen Marie Sørensdatter. LV: Peder Terkildsen, hjulmand på Skjold Mark. B: Søren 17, Jørgen 15, Anne Kirstine 13, Karen 11, Anne Cathrine 9, Inger Marie 5, Jens 1. FM: Knud Sørensen i Brund.

237 Kisten Eriksdatter i Sønderby. 21.6.1832, side 395, 409.
E: Christen Nielsen. [Første ægteskab med Søren Pedersen, skifte 19.3.1816 lbnr.205]. B: Erik 35, Hans 33, Jørgen 26.

238 Peder Baden, perlestikker i Sankt Petersborg i Rusland. 24.6.1832, side 396.
Ifølge testamente af 2.10.1830 arv til børnebørn af A:
bror Mads Lauridsen Baden i Vester Bisholt i Skjold sogn. 2B:
1) Anne Kirstine Madsdatter Baden g.m. Niels Rasmussen på Glud Mark. 3B:
a Rasmus Nielsen, født 18.3.1801, død 29.4.1832, var g.m. Karen Marie Christensdatter. LV: svigerfar Niels Rasmussen
b Mads Nielsen, født 23.7.1803, gårdmand i Over Glud
c Jørgen Nielsen, født 13.10.1807, ugift
2) Anne Cathrine Madsdatter Baden g.m. Hans Sørensen i Øster Bisholt. 7B:
a Søren Hansen, født 8.1.1813
b Mads Hansen, født 5.12.1816
c Maren Hansdatter, født 16.2.1819
d Anne Marie Hansdatter, født 20.4.1821
e Anne Kirstine Hansdatter, født 22.8.1823
f Karen Hansdatter, født 3.3.1826
g Niels Hansen, født 16.9.1828.
(Afdødes mor var Anne Madsdatter, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 17.5.1794 lbnr.156.)

239 Hans Christiansen i Østrup. 27.6.1832, side 398, 403, 406.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen i Østrup, Jørgen Nielsen sst, Peder Melchiorsen, der ægter enken. B: Hans 14 uger den 17.11.1832. FM: født værge Christian Hansen i Østrup.

240 Hans Rasmussen på Bisholt Mark. 20.8.1832, side 406.
B: Søren i København.

241 Anne Marie Olufsdatter i Brund. 29.6.1833, side 410.
A:
1) mor Mette Marie Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen på stedet
2) søster Maren Olufsdatter 23
3) bror Jørgen Olufsen 21. FM: morbror Laurids Jensen i Glud
4) halvbror Oluf Rasmussen 13 på stedet.
[Afdødes far var Oluf Jørgensen, skifte 13.11.1816 lbnr.206].
(Afdøde kaldes også Inger Marie Olufsdatter).

242 Christen Jeremiassen, ladefoged i Bisholt. 17.8.1833, side 411, 416.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Søren Jensen på Glud Mark. B: Rasmus 36 i Østrup.

243 Cathrine Jensdatter i Skjold. 19.1.1834, side 417, 424.
E: Jørgen Pedersen. Første ægteskab med [Jacob Jensen Due, skifte 10.4.1815 lbnr.201]. B: Jens 38, Silke 33, Anne 32, enke. FM: svigerfar Jens Brixen i Neder Bjerre, Anne Cathrine 29 g.m. Anders Hansen i Havbjerg, Anders 21, Jacob 18. FM: Peder Christensen i Glattrup Skov.

244 Søren Lauridsen i Sønderby. 11.2.1834, side 420, 427.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Anne 22, Laurids 19, Gyde 17, Jørgen 13. FM: Peder Sørensen sst, Jørgen Andersen sst.

245 Maren Nielsdatter i Østrup. 13.6.1834, side 431.
E: Laurids Andersen. B: Anne Cathrine 17, Anne Marie 14, Niels 12, Anders 10. FM: Rasmus Hansen, skovfoged i Sønderby Skov.

246 Hans Jensen på Bisholt Mark. 10.9.1834, side 435.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen på Glud Mark. A: søster Maren Jensdatter g.m. Villum Hansen i Glud.

247 Jens Christensen 3½ år gammel i Brund. 29.11.1834, side 437.
A: mor Karen Marie Sørensdatter g.m. Jeppe Pedersen på stedet, søskende Søren Christensen 19, Jørgen Christensen 17, Anne Kirstine Christensdatter 15, Karen Christensdatter 13, Anne Cathrine Christensdatter 11, Inger Marie Christensdatter 7. FM: Knud Sørensen i Brund. Afdødes far var Christen Jørgensen, [skifte 21.5.1832 lbnr.236].

248 Niels Sørensen Vesterbo i Glud. 13.7.1835, side 439.
E: Else Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Lund Rasmussen, tømrer på Glud Mark. B: Mette Kirstine 41 g.m. Anders Rasmussen i Skjold, Søren 39, Jørgen 37, Anne 35, Maren 31 g.m. Laurids Andersen i Østrup, Peder 28.

249 Anne Kirstine Pedersdatter i Østrup. 4.12.1835, side 440.
E: Søren Jørgensen. Uden for ægteskab B: Peder Rasmussen 25, Karen Bentsdatter 17. FM: Hans Hansen i Østrup.

250 Rasmus Jørgensen, ugift tjenestekarl i Brund. 6.5.1836, side 450, 468.
A: mor Mette Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen på stedet, halvsøskende Hans Jørgensen 36 i Horsens, Karen Jørgensdatter 43 i København, Elisabeth Cathrine Jørgensdatter sst, død. Hun havde uden for ægteskab 1B: Johanne 8. FM: Hans Rasmussen i Brund. Afdødes far var Jørgen Hansen, [skifte 21.12.1823 lbnr.223].

251 Johanne Jørgensdatter i Østrup. 12.11.1836, side 455.
E: Niels Hansen. Testamente af 20.12.1816.

252 Erik Jørgensen, ugift tjenestekarl i Østrup. 11.2.1837, side 457, 459.
A: mor Anne Kirstine Eriksdatter g.m. Niels Jensen på stedet, søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Allesgårde, halvsøster Mette Cathrine Jørgensdatter g.m. Henrik Rasmussen i Hedegård på Mejlgård gods. [Afdøde var søn af Jørgen Joensen, skifte 3.6.1818 lbnr.208].

253 Villum Hansen i Glud. 22.11.1837, side 459, 474.
E: Maren Jensdatter. LV: Thomas Lauridsen sst. B: Anne Marie 24, Hans 21, Jens 17, Anne Cathrine 12, vanvittig. FM: Rasmus Jensen sst.

254 Kirsten Jørgensdatter i Allesgårde. 17.8.1837, side 463, 471.
E: Rasmus Olufsen. B: Jørgen 11, Hans 10, Anne Kirstine 1½. FM: Rasmus Sørensen i Østrup.

255 Karen Sørensdatter i Kalsgård i Bisholt. 15.5.1837, side 467.
E: Frederik Andersen. B: Rasmus 32, Søren 26, Dorthe Marie 24 g.m. Hans Frederik Nielsen i Rårup.

256 Oluf Baggesen, ugift tjenestekarl på Jensgård. 17.7.1837, side 468.
A: bror [Jens] Baggesen, skolelærer på Hjarnø.

257 Jens Sørensen i Brund. 31.5.1838, side 477, 491.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Søren 7½, Jens Jørgen 3½. FM: født værge Jørgen Jensen på Bisholt Mark.

258 Hans Eriksen på Glud Mark. 4.7.1838, side 485, 492.
E: Maren Jacobsdatter. B: Kirsten 50 g.m. Hans Jørgensen i Nørby, Jacob 49, Anne Marie 45 g.m. Jørgen Jørgensen i Glud, Karen 41 g.m. Jørgen Hansen i Skævlund, Lene 38 g.m. Hans Bech i Stenderup, Anne 31, der ægter Hans Peder Hansen i Over Glud.

259 Kirsten Hansdatter i Øster Bisholt. 31.12.1838, side 496.
E: Jørgen Thomsen. Testamente af 31.12.1838. (Sml. lbnr.262).

260 Maren Jensdatter i Sønderby. 4.2.1839, side 498, 512.
E: Poul Jensen, smed. B: Jens 4, Niels 1. FM: Jørgen Andersen sst.

261 Rasmus Jørgensen i Sønderby. 9.3.1839, side 501.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Hansen i Hedehusene. B: Kirsten 23, Maren 22, Jens Jørgen 21, Jørgen 20, Karen 17, Søren 13, Laurids 12, Else Cathrine 10, Anne 6, Anne Marie 4. FM: født værge Hans Jørgensen i Sønderby.

262 Jørgen Thomsen i Øster Bisholt. 22.5.1839, side 505, 517, 520.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter, skifte 31.12.1838 lbnr.259. B: Karen 20, der ægter Mads Hansen, der overtager fæstet efter sin far gårdbestyrer Hans Sørensen, Lisbeth Marie 15, Maren 12. FM: Rasmus Rasmussen i Øster Bisholt.

263 Niels Hansen på Østrup Mark. 30.8.1839, side 514, 516.
E: Maren Hansdatter. Testamente af 26.8.1839.

264 Øllegaard Cathrine Hansdatter i Østrup. 2.11.1839, side 519, 525, 543.
E: Erik Jensen. A: søskende Hans Hansen i Østrup, Mads Hansen 21 i Over Glud. FM: Jørgen Pedersen i Sejet, Anne Cathrine Hansdatter g.m. Niels Rasmussen i Østrup, halvsøster Kirsten Hansdatter 19 uger. FM: født værge Erik Jensen Holst, forvalter på Julianelyst. Arv efter afdødes far Hans Peder Hansen i Over Glud.

265 Peder Mortensen i Østrup. 21.11.1839, side 524.
E: Birgitte Jørgensdatter. Testamente af 15.9.1809.

266 Jens Hansen i Brund. 25.11.1839, side 531.
E: Maren Olufsdatter. LV: Laurids Jørgen Olufsen på Hjarnø. B: Hans 20, Mette Cathrine 15, Oluf 13, Laurids 10, Jens 8. FM: Niels Hansen på Hjarnø.

267 Anne Marie Sørensdatter på Bisholt Mark. 23.12.1839, side 537.
A: mor Maren Jensdatter g.m. Jørgen Knudsen på stedet, A: halvsøskende Søren Jensen 9, Jens Jørgen Jensen 5. FM: født værge Jørgen Jensen på Bisholt Mark.

268 Knud Kajsen på Østrup Mark, skovfoged ved Jensgård Skov. 6.6.1840, side 538, 540.
[Enkemand efter Birthe Christensdatter, skifte 9.10.1924 lbnr.224]. B: Christen 36 i Østrup, Anne Magdalene Kirstine, enke efter Jens Jørgen Tyksgaard, klejnsmed i Horsens. LV: Knud Nielsen på Østrup Mark, Maren 31 g.m. Niels Olufsen på Ørum Mark, Anne Marie 30 g.m. Rasmus Iversen på stedet. [Første ægteskab med Ingeborg Jensdatter, skifte 26.7.1802 lbnr.179]. B: Jacob 45 på Østrup Mark, Poul 42 sst, Marie Cathrine 44 g.m. Hans Pedersen sst.

269 Hans Thomsen, ugift tjenestekarl på Jensgård. 12.12.1840, side 542, 545, 554, 556.
A: søskende Laurids Thomsen på Ravnholt Mark, Karen Thomasdatter g.m. Jens Christoffersen i Brund, Jens Thomsen i landsbyen Værslev på Sjælland.

270 Peder Pedersen i Østrup. 24.12.1840, side 543, 547.
E: Maren Christiansdatter. LV: Hans Hansen i Østrup. B: Peder 7½, Karen 5. FM: Niels Hansen i Stourup.

271 Anne Kirstine Eriksdatter i Østrup. 30.12.1840, side 544, 550.
E: Niels Jensen. Første ægteskab med [Jørgen Joensen, skifte 3.6.1818 lbnr.208]. B: Kirsten Jørgensdatter, [skifte 17.8.1837 lbnr.254], var g.m. Rasmus Olufsen i Sønderby. B: Jørgen, der døde, Hans 13, Anne Kirstine 4.

272 Søren Jørgensen i Østrup. 28.2.1841, side 553.
Enkemand efter [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 4.12.1835 lbnr.249]. Første ægteskab med [Inger Marie Jensdatter, skifte 4.11.1823 lbnr.221]. B: Jens Peder i Østrup.

273 Mogens Jensen, ugift tjenestekarl i Brund. 3.5.1841, side 553, 556.
A:
1) bror Rasmus Jensen i Brund
2) bror Søren Jensen i Glud
3) bror Iver Jensen i Sønderby, død. 7B: Søren, Jens, Rasmus, Anne Cathrine, Kirsten, Anne Marie, Stine
4) søster Maren Jensdatter g.m. Jørgen Knudsen på Bisholt Mark.

274 Jørgen Sørensen, ugift i Sønderby. 4.5.1842, side 558.
A: mor Karen Jørgensdatter, enke efter Søren Lauridsen sst. LV: Søren Pedersen sst, søskende Laurids Sørensen 28, Anne Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen i Åstrup, Gyde Sørensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Sønderby.

275 Hans Sørensen i Øster Bisholt. 21.5.1842, side 558, 566, 572, 594.
E: Anne Cathrine Madsdatter Baden, der også døde. B: Søren 29, der overtager fæstet, Mads 25 i Øster Bisholt, Niels 13, Anne Marie g.m. Jens Nielsen i Strandkærgård på Glud Mark, Anne Kirstine 17, Karen 15. Afdøde kone havde arv efter bror Niels Madsen Baden i Øster Bisholt, der først tilfaldt afdødes søster Anne Kirstine Madsdatter, (sml. lbnr.238).

276 Hans Albertsen i Østrup. 6.2.1843, side 570.
E: Bodil Kirstine Sørensdatter. LV: Jørgen Andersen på Østrup Mark. Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte Boller gods 25.1.1816 lbnr.1195]. B: Christen 30, Albert 28, begge på stedet. Andet ægteskab med Mette Marie Hansdatter, [skifte Boller gods 16.5.1825 lbnr.1342]. B: 2 døtre, der begge er døde.

277 Anders Jensen Vendelbo i Sønderby. 15.5.1843, side 571, 571.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Laurids Jensen Vendelbo i Ølsted. B: Johanne Marie g.m. Peder Hansen på stedet.

278 Karen Nielsdatter i Østrup. 15.9.1844, side 592.
E: Rasmus Mortensen. B: Hans 25, Inger g.m. Morten Johansen sst.

279 Kirsten Jensdatter i Sønderby. 11.1.1845, side 593.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Jens Thomsen. [skifte Boller gods 19.3.1806 lbnr.1028]. B: Peder 46 i Stovby, Anne g.m. Hans Jørgensen i Sønderby, Lene Marie g.m. Niels Jensen i Hedehusene i As sogn, Maren g.m. Hans Jørgensen Friis på Hornsyld Mark.

280 Kirsten Hansdatter i Nørby. 23.5.1846, side 601.
E: Hans Jørgensen. B: Rasmus 26, Anne 23, Birthe Marie 21, Johanne 18. Første ægteskab med Rasmus Nielsen, [skifte Boller gods 4.9.1818 lbnr.1241]. B: Niels 31 på Østrup Mark, Maren 28 i Nørby. FM: morbror Jacob Hansen på Glud Mark.

281 Hans Hansen i Østrup. 2.10.1846, side 604.
E: Karen Jepsdatter. LV: Søren Just Jepsen sst. B: Hans Peder 11. FM: Jørgen Pedersen i Sejet. Enkens første ægteskab med [Jørgen Rasmussen Dam, skifte Boller gods 20.2.1832 lbnr.1470] Af B: nævnes Malene.

282 Holger Rasmussen i Østrup. 10.3.1847, side 607, 608.
E: Maren Pedersdatter. B: Rasmus Peder 20, Karen Marie 18, Anne Kirstine 16, Søren 11, Mette Marie 6, Jens Christian 4, Anne Marie 3.

283 Maren Nielsdatter i Østrup. 14.7.1847, side 608.
E: Laurids Andersen. B: Maren 11, Niels 9, Cathrine 1.

284 Bodil Kirstine Sørensdatter i Østrup. 13.5.1848, side 609.
Enke efter Hans Albertsen, [skifte 6.2.1843 lbnr.276]. Ifølge testamente af 19.10.1843 A: til afdødes to stedsønner: Christen Hansen, Albert Hansen, begge i Østrup.

285 Laurids Sørensen i Sønderby. 6.7.1848, side 611.
E: Jacobine Kirstine Sørensdatter. LV: Anders Knudsen sst. B: Karen 6, Anne Marie 9 mdr. FM: Jens Rasmussen i Åstrup.

286 Rasmus Mortensen i Østrup. 8.3.1849, side 614, 617.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, [skifte 15.9.1844 lbnr.278]. B: Hans 29 sst, Inger g.m. Morten Johansen sst.

287 Niels Jensen i Østrup. 28.4.1849, side 615, 616.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Anders Andersen, der ægter enken. Ifølge testamente af 31.3.1849 A: til plejebarn Abelone Eriksdatter.

288 Peder Knudsen på Østrup Mark. 13.10.1849, side 616, 618, 624.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: bror Peder Jensen på Endelave. B: Knud 12, Jens Carl 8, Severine Kirstine 5. FM: farbror Rasmus Knudsen på Endelave.

289 Anne Margrethe Sørensdatter i Nørby. 19.11.1849, side 618, 621.
E: Jørgen Nielsen. Testamente af 13.6.1831.

290 Jacob Poulsen i Nørby. 28.11.1849, side 620, 621.
E: Sidsel Cathrine Sørensdatter. B: Jens på Østrup Mark, Anne Kirstine g.m. Anders Jørgensen i Nørby.

291 Søren Pedersen Nørgaard i Sønderby. 14.12.1849, side 620, 621.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Jørgensen i Sønderby. B: Hans Peder 7. FM: Hans Mikkelsen i Glud.

292 Anders Pedersen i Sønderby. 22.2.1850, side 624, 626.
E: Else Marie Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen i Stourup. B: Jørgen 12, Anne Kirstine 2, Peder 6 mdr. FM: farbror Laurids Pedersen på Stenderup Mark.

293 Jens Hansen på Østrup Mark. 18.10.1850, side 629.
E: Johanne Kirstine Jensdatter. LV: Markus Nielsen i Nørby. Enken er frugtsommelig. For det forventede barn FM: Rasmus Christensen i Østrup. Enkens første ægteskab med Peder Knudsen, skifte 13.10.1849 lbnr.288. B: [Knud 13, Jens Carl 9, Severine Kirstine 6]. Desuden nævnes enkens søskende Peder Jensen på Endelave, Anne Cathrine Jensdatter sst.

294 Bodil Jensdatter i Glud. 19.11.1850, side 633.
E: Thomas Sørensen. Testamente af 4.3.1820.

SLUT


Palsgård gods
Skifteprotokol
1745-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser medtages kun, hvis arvinger angives.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedPalsgård gods
Skifteprotokol
1745 - 1790
G 370-112
1 Erik Pors i Bjerre. 20.8.1745, side 1.
E: Anne Gustavsdatter. LV: Knud Olufsen, skrædder i Bjerre. B: Mads 9, Hans 4. FM: farbror Hans Madsen Pors Lindved.

2 Christen Jensen Bonde i Strandhuse. 28.12.1746, side 4.
E: Anne Enevoldsdatter. B: Jens i Hosby, Karen g.m. Jens Tullesen i Strandhuse.

3 Frederik Bornemann i Klakring. 25.1.1747, side 5.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Frederik Jørgensen i Vesterby. B: Søren 7, Jens 5, Oluf 3. FM: farbror Casper Bornemann i Horsens. Desuden nævnes enkens bror Laurids Rasmussen.

4 Inger Jensdatter i Hosby. 27.3.1747, side 7.
E: Jens Andersen Hvillerup. B: Mette 6, Maren 3. FM: Søren Skrædder i Hosby.

5 Laurids Nielsen Møller i Klakring. 8.7.1747, side 9.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jørgen Herlufsen i Hellebjerg Mølle. B: Kirsten 12, Margrethe 10, Niels 8, Henrik 5. FM: Morten Rasmussen i Klakring, Søren Rasmussen sst.

6 Oluf Jørgensen Bur i Klakring. 8.7.1747, side 12.
E: Maren Holgersdatter. LV: Søren Rasmussen, smed sst. B: Kirsten 10, Anne Marie 6. FM: Thomas Poulsen sst.

7 Karen Jensdatter i Nøttrup. 28.10.1747, side 14.
E: Jørgen Mouridsen. B: Mourids 12, Jens 8, Anne 3. FM: farbror Rasmus Mouridsen i Kirkholm.

8 Birgitte Hansdatter i Overby. 3.5.1747, side 15.
E: Niels Jørgensen Bechling. B: Maren 31 g.m. Hans Sørensen i Sønderhåb, Hans 28, Anne 20, Jørgen 13. FM: morbror Morten Hansen i Klejs, Jørgen Pedersen i Overby. Skifte efter hustru af første ægteskab 12.9.1715. B: Kirsten 34.

9 Maren Pedersdatter i Hosby. 4.11.1747, side 18.
E: Niels Jensen Dam. Af første ægteskab B: Peder Jensen 15, Jens Jensen 14, Kirsten Jensdatter 12, Anne Jensdatter 10. FM: farbrødre Peder Dam i Glud, Rasmus Munkegaard i Overby, morbror Søren Brunksen i Åstrup.

10 Jens Enevoldsen i Klakring. 24.11.1747, side 20.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christian Henriksen, skrædder i Klakring. B: Maren 16, Hans 11, Birthe Cathrine 8. FM: Niels Midser i Klakring, Mikkel Pedersen sst.

11 Karen Henriksdatter i Klakring. 30.12.1747, side 24.
A: mor Margrethe Rasmusdatter. LV: bror Søren Rasmussen sst, søster Maren Henriksdatter g.m. Oluf Rasmussen på stedet, halvsøskende Henrik Jensen, Anne Jensdatter. FM: Jens Christensen i Klakring.

12 Søren Hansen i Klakring. 31.8.1748, side 25.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Christen Jacobsen sst. B: Anne Cathrine 7, Karen Marie 5, Jens 2. FM: Rasmus Iversen sst.

13 Maren Jørgensdatter i Hosby. 20.9.1748, side 27.
E: Hans Mikkelsen, skrædder. B: Else 4, Anne 3.

14 Hans Enevoldsen i Sønderby. 14.2.1749, side 28.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen Vendelbo i Sønderhåb. B: Birgitte 17, Jens 14. FM: morbror Hans Jensen Kirk i Hosby, Rasmus Hansen Skovgaard i Ringstholm.

15 Elisabeth Margrethe Frederiksdatter Glasou i Nøttrup. 23.1.1747, side 30.
E: Peder Mortensen. B: Morten 12, Frederik 10, Søren 8, Jacob 2, Jens Severin 6 mdr. FM: morbror Jens Frederiksen i Brandstub, Jacob Hansen i Klejs.

16 Mourids Christensen i Rårup. 4.10.1749, side 44.
E: Abelone Christensdatter. LV: Jørgen Christensen Hedemann i Hedehuse. B: Sidsel 8, Anne 6. FM: farbror Søren Christensen i Rårup.

17 Jens Jensen i Hedehuse. 15.6.1750, side 47.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen i Vrigsted. B: Jens 19, Anne Marie 16, Peder 12, Mette Kirstine 9, Niels Christian 6, Hans 3. FM: Hans Thøgersen i Sønderby, morbrødre Mikkel Pedersen i Daugård, Anders Pedersen i Overby.

18 Peder Jacobsen Glasou i Nøttrup. 30.9.1750, side 49.
B: Mette Malene 27 i Rendsborg, Birthe Marie 24, der ægter Laurids Madsen i Klejs. FM: morbrødre Mads Jensen Bindeballe i Stenderup, Jacob Jensen Bindeballe i Stenderup. Desuden nævnes afdødes bror Frederik Jacobsen Glasou i Brandstub og dennes søn Jens sst.

19 Jens Sørensen i Lindved. 6.7.1751, side 64.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen i Rårup. B: Maren 3. FM: farbror Christen Sørensen i Lindved.

20 Maren Jensdatter Zeuthen, ugift på Palsgård. 18.10.1751, side 66.
A:
1) mor Kirsten Andersdatter Raarup i Gangsted, enke efter Jens Foss [Olufsen] Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind. LV: Oluf Thusenius i Overby, degn i As sogn
2) søster Elisabeth Zeuthen g.m. Villads [Bendixen] Kop, præst i As
3) søster Anne Jensdatter Zeuthen 28
4) søster Anne Marie Zeuthen 25
5) bror Oluf Zeuthen 22. FM: Mogens [Mikkelsen] Vogelius, præst i Hundslund.

21 Jørgen Pedersen i Rårup. 16.11.1751, side 80.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Jensen i Åstrup. B: Peder 4, Jørgen [år mangler]. FM: Terkild Jørgensen i Åstrup, Niels Iversen sst.

22 Frederik Nielsen Samsing i Rårup. 16.11.1751, side 83.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Abelone 2. FM: farbror Morten Nielsen Samsing i Klakring.

23 Anders Madsen og hustru Kirsten Lauridsdatter i Rårup. 7.4.1752, side 86.
B: Herluf 15, Laurids 13, Mads 11, Jens 8, Jørgen 8. FM: morbrødre Niels Lauridsen i Åstrup, Terkild Lauridsen sst, morfar Laurids Terkildsen sst.

24 Mette Lauridsdatter i Åstrup. 15.5.1752, side 104.
Enke efter Niels Mikkelsen i Nøvlingskov i Hammerum herred. Af tidligere ægteskaber B: Maren Jensdatter g.m. Niels Kjær, korporal på stedet, Maren Jacobsdatter, død. 4B: 3 sønner og 1 datter. Christen Thomsen af Lundenæs gods nævnes om en af arvingerne.

25 Maren Rasmusdatter i Klakring. 20.3.1752, side 110.
E: Mikkel Jørgensen. B: Kirsten 3. Af første ægteskab B: Jens Lauridsen 16, Rasmus Lauridsen 10, Øllegaard Lauridsdatter 7. FM: farbrødre Christen Jensen i Klakring, Jørgen Jensen sst, Niels Jensen sst, morbrødre Søren Rasmussen sst, Morten Rasmussen sst.

26 Hans Mikkelsen i Hosby. 19.5.1752, side 112.
E: Karen Olufsdatter. LV: bror Jens Olufsen i Barrit. B: Oluf 1½. FM: Niels Pedersen i Staksrode. Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 20.9.1748 lbnr.13]. B: Else 8, Anne 6. FM: Jørgen Simonsen i Munkegård, Hans Hansen i Kirkholm.

27 Marie Magdalene [Karbo] i Brunsvang [i Rårup sogn]. 20.5.1752, side 117.
E: Lorents [Christoffersen] Fitz. B:
1) Mikkel Lorentsen Fitz 14
2) Frederik Lorebntsen Fitz 10.
[Afdøde blev gift Tjæreby i Sorø amt 15.12.1733].

28 Hans Hansen i Skævlund. 24.2.1753, side 118.
E: Mette Jespersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren 19, Kirsten 13, Hans 11, Jesper 7. FM: farbror [fejl, skal være morbror] Mourids Jespersen i Overby.

29 Malene Didriksdatter i Kirkholm. 1.3.1753, side 120.
E: Laurids Mikkelsen. B: Mikkel 12, vanfør, Didrik 10, Rasmus 7, Anne Kirstine 2. FM: farbror Niels Mikkelsen i Stourup, Jørgen Jensen i Åstrup.

30 Karen Jensdatter Falster i Klakring. 6.3.1753, side 122.
E: Anders Jensen. A:
1) bror Peder Jensen Falster i Klakring på Barritskov gods
2) bror Niels Jensen Falster i Klakring på Barritskov gods
3) bror Søren Jensen Falster i Østrup på Boller gods
4) bror Rasmus Jensen Falster i Østrup, [skifte Jensgård gods 10.2.1735 lbnr.2]. 2B:
Jens 20, Peder, rømt
5) søster Thyra Jensdatter Falster g.m. Rasmus Knudsen i Klakring på Barritskov gods
6) bror [Jens Jensen Falster, skifte Horsens 24.8.1733 lbnr.734]. 3B:
a Jens Jensen Falster 30, student i Urlev præstegård
b Laurids Jensen Falster, uvist hvor
c Thyra Jensdatter Falster g.m. Christian Pedersen i Gjedved.

31 Anne Nielsdatter i Lindved. 29.12.1753, side 127.
E: Søren Christensen. Første ægteskab med [Jens Sørensen], skifte 6.7.1751 lbnr.19. B: Maren 5. FM: farbror Christen Sørensen i Lindved.

32 Morten Jørgensen i Hosby. 8.4.1754, side 128.
E: Maren Madsdatter. LV: Niels Steffensen sst. B: Jørgen 7, Mads 3. FM: Peder Knudsen i Hvillerup. Af første ægteskab B: Maren 10, Karen 8.

33 Anders Pedersen, smed i Overby. 25.7.1754, side 129.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Jensen Vendelbo i Sønderhåb. B: Anne Cathrine 24, Jens 22, Peder 19, Søren 17, Kirsten 14, Hans 13, Anders 10. FM: farbrødre Christen Pedersen, smed i Vrigsted, Mikkel Pedersen, smed i Daugård.

34 Christoffer Jensen i Bjørnsknude. 4.1.1755, side 134.
B: Thomas i Strandhuse, Anne g.m. Niels Falster i Klakring, Anne 39, vanfør. FM: Søren Rasmussen, smed i Klakring.

35 Karen Terkildsdatter i Klakring. 12.11.1755, side 138.
E: Christen Nielsen Rold. B: Anne Marie 5, Kirsten 2. Første ægteskab med [Søren Hansen], skifte 31.8.1748 lbnr.12. B: Anne Cathrine 14, Karen Marie 12, Jens 8. FM: Rasmus Iversen i Klakring, Christen Jensen sst.

36 Hans Nielsen Bechling i Overby. 8.12.1755, side 141.
E: Birthe Simonsdatter. LV: Hans Sørensen i Sønderhåb. B: Niels 7, Birthe 5, Karen 3, Johanne Marie 1. FM: Jørgen Simonsen i Overby, Jørgen Pedersen i Damsgård. Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Nielsen i Overby, enkens bror Søren Simonsen sst.

37 Maren Knudsdatter i Klakring. 2.1.1756, side 144.
E: Hans Nielsen Samsing. A: far Knud Lauridsen Brund i Klakring ved søn Laurids Knudsen sst.

38 Hans Nielsen Bang i Ashoved Mølle. 3.1.1756, side 146.
E: Else Lavesdatter. LV: Laurids Rasmussen Nørgaard i Sønderby. B: Johanne 29 g.m. Rasmus Nielsen på stedet, Maren 29 i København. FM: morbror Rasmus Lavesen i Kirkholm.

39 Christen Nielsen i Klakring. 13.2.1756, side 149.
E: Maren Nielsdatter. LV: Morten Nielsen Bechling i Klakring. B: Maren 22, Maren 20, Niels 16. FM: morbror Jens Nielsen, smed i Klakring, Søren Knudsen sst, Oluf Hansen i Overby. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Nielsen.

40 Rasmus Jensen Samsing i Klakring. 29.5.1756, side 154.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anton Jacobsen sst. B: Jens Rasmussen 18. FM: Jørgen Jensen i Åstrup, Morten Jacobsen, smed i Klakring. Skifte efter enkens første mand 25.4.1735. B: Anne Cathrine Rasmusdatter 26 g.m. Peder Lauridsen sst, Niels Rasmussen 24 i smedelære i Sejet på Boller gods. Arv efter afdødes datter Maren Rasmusdatter, der døde for 18 år siden.

41 Mette Thomasdatter i Daugård. 12.8.1756, side 166.
E: Søren Jensen Due. B: Jens 18, Thomas 16, Christoffer 13, Oluf 11. FM: morbror Peder Thomsen i Hornum, farbror Jørgen Jensen Due i Bråskov.

42 Rasmus Iversen i Klakring. 18.10.1756, side 168.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christian Henriksen, skrædder sst. A: søskende Sidsel Iversdatter 44, uvist hvor, Morten Iversen 42, der overtager fæstet, halvsøskende Laurids Iversen, fisker på Bjørnsknude, Jens Tullesen i Klakring Strandhuse, Jens Iversen i Åstrup. Enkens første ægteskab med [Jens Enevoldsen], skifte 24.11.1747 lbnr.10. Arv til B: Maren 25, Birthe 17.

43 Peder Mortensen i Nøttrup. 18.11.1756, side 174.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: H[ans] Hofmann til Skerrildgård, Jens Sørensen Rosenmeyer på Alrø, der ægter enken.. B: Jørgen 8, Karen Marie 7. FM: Jacob Hansen i Klejs, Rasmus Rasmussen i Nebsager, Hans Winther i Klejs. Første ægteskab med [Elisabeth Margrethe Frederiksdatter Glasou], skifte 23.1.1747 lbnr.15. B: Morten 21, Frederik 19, Søren 17, Jacob 11, Jens Severin 10. FM: morbrødre Broder Frederiksen Glasou i Brestenbro, Niels Frederiksen Glasou i Overmølle, Jens Frederiksen i Brandstub, Jochum Frederiksen Glasou i Gram.

44 Anders Jensen i Bjerre. 5.1.1757, side 202.
E: Anne Gustavsdatter. LV: Hans Møller i Bjerre. A: søskende Jørgen Jensen i Åstrup, Margrethe Jensdatter g.m. Jeppe Mortensen i Overby, Karen Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Hvillerup, Johanne Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Klakring, halvsøster Karen Jensdatter, [skifte 28.10.1747 lbnr.7], var g.m. Jørgen Mouridsen i Nøttrup. 2B: Jens, Anne.

45 Karen Hansdatter i Rårup. 7.2.1757, side 204.
E: Niels Sørensen. B: Hans 15, Karen 9, Kirsten 8, Anne 6 mdr. FM: Søren Madsen sst, Jens Sørensen sst. Desuden nævnes enkemandens bror Mads Sørensen sst.

46 Maren Christensdatter i Lindved. 23.4.1757, side 206.
B: Christen Sørensen i Lindved, Søren Sørensen, [Jens Sørensen sst, skifte 6.7.1751 lbnr.19]. 1B: Maren, Else Sørensdatter g.m. Jens Thomsen i Hyllerød, Maren Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen i Rårup.

47 Rasmus Jørgensen, bødker i Klakring. 20.7.1757, side 208.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen i Sønderhåb. B: Jørgen 9, Anne Kirstine 4. FM: farbror Morten Jørgensen i Klakring, morbror Hans Jensen Vendelbo i Klakring.

48 Jørgen Pedersen Svane i Klakring. 21.9.1757, side 210.
E: Maren Holgersdatter. LV: Rasmus Lauridsen sst. B: Peder 8, Margrethe Cathrine 3. FM: Søren Rasmussen, smed sst.

49 Herluf Andersen i Rårup. 3.12.1757, side 212.
A: søskende Laurids Andersen 19, Mads Andersen 17, Jens Andersen 14, Jørgen Andersen 11. FM: Niels Lauridsen i Åstrup, Terkild Lauridsen sst. Skifte efter afdødes forældre [Anders Madsen og Kirsten Lauridsdatter] 7.4.1752 lbnr.23.

50 Hans Hansen Møller i Klejs. 9.12.1757, side 214.
E: Bodil Madsdatter. LV: Jens Rosenmeyer i Nøttrup. B: Inger 16. FM: Morten Hansen Høgh i Dalby.

51 Maren Jensdatter i Klakring. 21.12.1757, side 215.
E: Morten Nielsen Samsing. B: Niels 11. Af første ægteskab B: Jens Iversen, Enevold Iversen, Thomas Iversen, Rasmus Iversen, Karen Iversdatter. FM: Mikkel Jørgensen i Klakring. Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Nielsen sst.

52 Rasmus Mouridsen i Kirkholm. 31.1.1758, side 218.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Mikkelsen sst. B: Mourids, Peder 23, Hans 16, Jens 12, Anne 10, Rasmus 8, Kirsten 4. FM: farbrødre Peder Mouridsen i Overby, Jørgen Mouridsen i Nøttrup.

53 Niels Jensen Dam i Hosby. 13.5.1758, side 221.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Hansen, kusk i Hosby. B: Rasmus 5, Maren 1½. FM: Thomas Knudsen sst, Niels Jensen, hjulmand sst. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter], skifte 4.11.1747 lbnr.9. Arv til af hendes første ægteskab B: Anne Jensdatter.

54 Øllegaard Nielsdatter i Klakring. 18.10.1758, side 225.
E: Peder Nielsen, kusk. B: Maren 3, Abelone 2, Niels 8 uger. FM: Jørgen Pedersen Damsgaard i Kirkholm, Rasmus Nielsen Smed i Ashoved Mølle, Frederik Jørgensen i Vesterby.

55 Oluf Pedersen i Vesterby. 26.10.1758, side 230.
Arvinger kendes ikke.

56 Poul Knudsen i Åstrup. 12.7.1759, side 232.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Iversen sst. B: Knud 34, Niels 32, Anne Lisbeth 28, Karen 23, Cathrine 18, Anne Marie 15. FM: Terkild Jørgensen sst.

57 Iver Boesen i Klakring. 26.1.1759, side 234.
E: Karen Ebbesdatter. LV: Christen Jacobsen sst. B: Ebbe 18, Abelone 10, Mette 7, Rasmus 3. FM: Hans Nielsen sst, Niels Ebbesen i Strandhuse.

58 Jørgen Jensen, træskomand i Åstrup. 16.2.1759, side 236.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Niels Jørgensen i Sønder Aldum. B: Jens, Laurids, Jørgen 1½. FM: morbror Niels Jørgensen i Sønder Aldum.

59 Søren Rasmussen i Sønderby. 11.7.1759, side 238.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Jensen i Sønderhåb. A: søskende Peder Rasmussen i Hosby, Maren Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen Dam i Glud, Margrethe Rasmusdatter g.m. Jørgen Jørgensen sst, halvbror Peder Rasmussen i armeen i Holsten.

60 Abelone Rasmusdatter i Klakring. 27.7.1759, side 239.
E: Niels Nielsen. B: Rasmus Nielsen i Ashoved Mølle, Øllegaard Nielsdatter, [skifte 18.10.1758 lbnr.54], var g.m. Peder Nielsen i Klakring. 3B: Maren, Abelone, Niels, Anne Nielsdatter forlovet med Jørgen Nielsen Midser i Klakring, Jens Nielsen, der overtager fæstet.

61 Margrethe Rasmusdatter i Klakring. 16.6.1760, side 240.
E: Jørgen Jensen. B: Rasmus 28, Margrethe 24 g.m. Jens Hansen i Sønderby, Birthe 19. FM: farbror Niels Jensen i Klakring.

62 Anne Olufsdatter i Vester Bisholt. 23.1.1761, side 241.
E: Rasmus Jørgensen. B: Anne Cathrine 37 g.m. Jeppe Rasmussen i Bisholt, Oluf 32, Lene 29 g.m. Jørgen Sørensen Stougaard i Bisholt, Anne Marie 26 g.m. Knud Pedersen sst, Jørgen 24, Maren 21, Gyde 16.

63 Kirsten Mikkelsdatter i Klakring. 2.1.1760, side 243.
E: Johan Conrad Landting, væver og murermester. A: søster [Karen Mikkelsdatter] g.m. Thomas Sørensen, skoleholder i Randlev, søster [Margrethe Mikkelsdatter] g.m. Rasmus Nielsen Vibe i Odder. Afdødes første ægteskab med Peder Hansen Møller. Arv til hans af første ægteskab B: Bodil. FM: Laurids Offersen i Horsens.

64 Karen Jensdatter i Klakring. 12.1.1761, side 250.
E: Thomas Christoffersen. B: Kirsten 15, Jens 13, Anne Marie 11, Christoffer 3, Anne Kirstine 6 mdr. FM: Niels Falster i Klakring, Jens Christensen i Hosby.

65 Anne Jensdatter i Hosby. 24.1.1761, side 252.
E: Anders Hansen, kusk. B: Hans 21, Jens 20, Birthe 17, Niels 15, Sejer 12, Søren 7. FM: Jens Christensen Bonde i Hosby, Hans Rasmussen i Thomashøj [i As sogn].

66 Christen Pedersen, smed i Vrigsted. 3.2.1761, side 254.
E: Edel Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen Østergaard i Neder Vrigsted. B: Kirsten 18, Peder 13, Jens 9. FM: Mikkel Pedersen, smed i Daugård, Jørgen Hansen, smed i Breth.

67 Kirsten Nielsdatter i Overby. 21.4.1761, side 258.
E: Oluf Hansen. A: søskende Morten Nielsen Bechling i Klakring på Barritskov gods, Jørgen Nielsen 54 i Klakring, Jens Nielsen sst, Maren Nielsdatter, enke sst, Maren Nielsdatter g.m. Christen Frederiksen i Daugård, Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Knudsen i Klakring.

68 Anders Jensen i Lindved. 24.10.1761, side 260.
Enkemand efter [Karen Jørgensdatter]. B: Anne 28, Jens 19, Kirsten 16, Niels 13. FM: farbror Peder Jensen sst, søskendebarn Thomas Sørensen i Ravnholt.

69 Sidsel Henriksdatter, ugift i Klakring. 10.7.1761, side 267.
A: søskende Niels Henriksen 25, feldberedersvend i Horsens, Mette Henriksdatter 24 i Klakring, Jacob Henriksen 21, i skomagerlære i Horsens, Christen Henriksen 20, feldberedersvend sst, Ellen Henriksdatter 19 sst, Eskild Henriksen 18, i feldberederlære sst. FM: morbrødre Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen i Rohden Mølle.

70 Jens Jensen i Sønderby. 19.6.1762, side 272.
E: Else Nielsdatter. LV: far Niels Mikkelsen i Stourup, Jens Jensen, der ægter enken og fæster gården. B: Jens 13, Maren 11, Anne Marie 9, Else Cathrine 7, Karen 5, Dorthe Cathrine 2. FM: farbrødre Søren Jensen i Åstrup, Steffen Jensen i Kirkholm.

71 Kirsten Justsdatter i Lindved. 16.4.1763, side 279.
E: Christen Sørensen. B: Maren 22, Karen 18, Søren 14, Just 11, Anne 10, Jens 7. FM: farbror Søren Sørensen i Hyllerød, fasters mand Jens Thomsen sst.

72 Jørgen Mouridsen i Nøttrup. 19.4.1763, side 283.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Sørensen Rosenmeyer. B: Christen 14, Mourids 6, Maren 5, Karen 3. FM: farbror Peder Mouridsen i Overby. [Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 28.10.1747 lbnr.7]. B: Jens 2, [fejl skal være 23], Anne 18.

73 Anne Rasmusdatter i Hvillerup. 23.4.1763, side 286.
E: Niels Christensen Laubo. B: Christen 11, Rasmus 9, Niels 4, Søren 2.

74 Birthe Simonsdatter i Overby. 13.6.1763, side 288.
E: Jens Iversen. B: Hans 5, Maren 3. FM: morbror Jørgen Simonsen i Munkegård. Første ægteskab med [Hans Nielsen Bechling, skifte 8.12.1755 lbnr.36]. B: Niels 14, Birthe 12, Karen 10, Johanne Marie 8. FM: Jørgen Pedersen i Damsgård.

75 Thomas Christoffersen i Strandhuse. 13.10.1763, side 292.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Madsen i Klejs. Første ægteskab med [Karen Jensdatter], skifte 12.1.1761 lbnr.64. B: Kirsten 19, Jens 16, Anne Marie 12, Christoffer 5, Anne Kirstine 3. FM: Niels Falster i Klakring, Jens Christensen Bonde i Hosby.

76 Jørgen Herlufsen i Hellebjerg Mølle. 12.12.1763, side 295.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Jørgensen i Klakring. B: Maren 23, Peder 21, Niels 18, Herluf 17. FM: Peder Sørensen i Klejs, farbrødre Hans Herlufsen i Hornsyld, Anders Herlufsen sst.

77 Jørgen Hansen i Hosby. 19.12.1764, side 301.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Thomas Knudsen sst. B: Jens 29, Maren 26, Else 19. FM: Jørgen Simonsen i Munkegård.

78 Lave Rasmussen i Kirkholm, 21.12.1764, side 304.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Mikkelsen sst, Søren Pedersen, der ægter enken og fæster gården. B: Maren 13, Rasmus 7. FM: Christen Nielsen Bolbro i Rårup.

79 Laurids Andersen, ugift i Lindved. 4.5.1764, side 308.
A: søskende Mads Andersen 26, skoleholder i Klejs, Jens Andersen 20, Jørgen Andersen 17. FM: Niels Iversen i Åstrup.

80 Maren Nielsdatter i Sønder Aldum. 25.6.1765, side 313.
E: Oluf Olufsen. B: Jens 42 på stedet, Niels 40 sst, Johannes 37 i Lystrup på Boller gods, Terkild 29, Oluf 25, Anders 20, Anne g.m. Mads Andersen i Gram på Boller gods.

81 Karen Ibsdatter i huset Rodbjerg i skoven ved Nøttrup. 28.5.1765, side 315.
E: Morten Jørgensen, væver. Arvinger kendes ikke.

82 Jens Christensen i Vester Bisholt. 21.9.1765, side 318.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Rasmus Jørgensen. B: Christen, der overtager fæstet. Desuden nævnes Christen Jensens halvsøskende Rasmus Nielsen, Anne Marie Nielsdatter.

83 Rasmus Nielsen, smed i Skovmøllen. 31.1.1766, side 319.
E: Johanne Hansdatter. LV: Knud Henrik Melchiorsen i Nørby. B: Else 13, Abelone 11, Øllegaard Kirstine 8, Maren 5, Kirsten 2, Sara, nyfødt. FM: farbror Jens Nielsen, smed i Klakring, Jørgen Nielsen, smed sst, Søren Rasmussen, smed sst, Morten Sørensen i Overby.

84 Johanne Ovesdatter i Hosby. 31.1.1766, side 325.
E: Jens Nielsen, hjulmand. A: brorsøn Anders Lavesen i Daugård, brorsøn Laurids Lavesen, skomager i Horsens, brordatter Anne Lisbeth Lavesdatter i Nebsager.

85 Steffen Lauridsen, vedhugger på Palsgård. 6.2.1766, side 326.
A: bror Rasmus Lauridsen i Stourup på Boller gods.

86 Hans Hansen Ravn i Åstrup. 6.3.1766, side 331.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Jensen. B: Anne 15. FM: Niels Iversen.

87 Rasmus Hansen Ravn i Nøttrup. 17.1.1767, side 332.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Rasmus, Anne 29, Kirsten 27, Else 25. FM: farbror Jens Hansen Ravn i Hosby.

88 Niels Nielsen i Klakring. 11.6.1766, side 334.
E: Karen Knudsdatter. LV: bror Søren Knudsen Stougaard i Klakring. B: Maren 16, Kirsten 12, Knud 10. FM: Jens Hansen, tømrer i Klakring.

89 Margrethe Rasmusdatter i Klakring. 11.6.1766, side 335.
E: Jens Nielsen Knude. B: Henrik Jensen, Anne Jensdatter g.m. Peder Hansen, skoleholder i Klakring. Af første ægteskab B: Maren Henriksdatter g.m. Oluf Rasmussen Due i Klakring. (Sml. lbnr.11).

90 Gunhild Pedersdatter i Glud. 21.7.1767, side 337.
E: Christen Knudsen. B: Inger Marie 2½, Peder 3 mdr.

91 Peder Olufsen i Overby. 23.2.1768, side 339.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jørgen Simonsen Munkegaard i Overby. B: Jørgen 15, Sejer 13, Jens 9. FM: Hans Rasmussen i Thomashøj, Jens Christensen Bonde i Hosby, Poul Jørgensen Hvillerup i Hosby.

92 Peder Hansen i Ringstholm. 3.3.1768, side 340.
A: søster Karen Hansdatter g.m. Peder Hansen Dammand i Glud, bror Jens Hansen, søstersøn Hans Jørgensen i Glud, brordatter Mette Kirstine Rasmusdatter g.m. Hans Jørgensen i Klakring.

93 Christen Jensen i Vester Bisholt. 31.1.1769, side 345.
E: Gyde Rasmusdatter. LV: far Rasmus Jørgensen i Bisholt. B: Anne 2. FM: morbror Oluf Rasmussen sst.

94 Maren Pedersdatter i Hedehuse. 14.4.1769, side 347.
E: Laurids Sørensen. Første ægteskab med [Jens Jensen, skifte 15.6.1750 lbnr.17]. B: Jens, Anne Marie i Varde, Peder, Mette Kirstine g.m. Frederik Frandsen, skomager i Remmerslund, Christian, Hans 22. FM: Jens Jensen i Sønderby.

95 Jørgen Christensen Holm, gartner på Palsgård. 7.7.1769, side 350.
A: søster [Eleonora Holm] g.m. P[oul] Strasborg i Bogense.

96 Lene Cathrine Sørensdatter i Ringstholm. 12.1.1770, side 351.
Enke efter Rasmus Hansen [Skovgaard]. B: Maren 37 g.m. Jens Jensen Vendelbo i Klakring, Hans 35 på stedet, Trine 30 g.m. Hans Sørensen, skrædder i Kirkholm, Søren 28, Dorthe 26, Peder 24, Niels 22.

97 Maren Nielsdatter i Hellebjerg Mølle. 2.1.1770, side 355.
Enke efter Jørgen Herlufsen, [skifte 12.12.1763 lbnr.76]. B: Maren 28 g.m. Jens Harbo, smedemester i Vejle, Peder 27, Niels 25, Herluf 24.

98 Anne Cathrine Jensdatter i Vrigsted. 5.2.1770, side 359.
E: Peder Christensen, smed. B: Christen 5 uger. FM: fars svoger Anders Nielsen i Hornum.

99 Gertrud Andersdatter i Klakring. 17.2.1770, side 362.
B: Anne Hansdatter 54 g.m. Morten Nielsen Samsing på stedet, Thomas Hansen 49 i Kirkholm, Maren Hansdatter 46 g.m. Christen Jensen i Klakring, Rasmus Hansen 40, Anne Kirstine Hansdatter 38 g.m. Niels Mortensen Samsing på stedet.

100 Johanne Hansdatter Skovgaard, ugift i Ringstholm. 12.1.1770, side 363.
A: bror Rasmus Hansen Skovgaard i Ringstholm, [var g.m. Lene Cathrine Sørensdatter, skifte 12.1.1770 lbnr.96]. 7B: Maren 37 g.m. Jens Jensen Vendelbo i Klakring, Hans 35 på stedet, Trine 30 g.m. Hans Sørensen, skrædder i Kirkholm, Søren 28, Dorthe 26, Peder 24, Niels 22.

101 Maren Andersdatter i Åstrup. 4.7.1770, side 377.
Enke efter Jens Jørgensen. B: Maren 12. FM: Terkild Jørgensen sst.

102 Mette Lauridsdatter i Klakring. 1.5.1771, side 379.
E: Anders Smed. B: Mette Marie 24, Karen Marie 22. FM: farbrødre Jørgen Smed sst, Morten Smed sst.

103 Else Jørgensdatter i Ravnholt. 10.5.1771, side 380.
E: Enevold Andersen. B: Maren 28, Anders 24, Anne 20. FM: Christen Sørensen i Lindved.

104 Maren Jensdatter i Rårup. 24.5.1771, side 384.
E: Mads Sørensen. B: Anne Cathrine 10, Kirsten 9, Søren 7, Karen 6, Maren 4. FM: farbrødre Jens Sørensen i Rårup, Niels Sørensen sst.

105 Niels Iversen i Åstrup. 21.6.1771, side 387.
E: Maren Pedersdatter. LV: Terkild Jørgensen sst. B: Iver 33, Mette g.m. Peder Knudsen, en karl på Jensgård gods, der sidder til huse i gården, Karen 24, Kirsten 21, Peder 14. FM: Jørgen Jensen i Åstrup.

106 Anne Jørgensdatter i Hornsyld. 5.8.1771, side 392.
E: Hans Herlufsen. B: Johanne g.m. Jens Simonsen i Hornsyld på Ørumgård gods, Mette Marie 20, Anne 16, Herluf 14. FM: farbror Anders Herlufsen i Hornsyld, morbror Christen Jørgensen i Nørre Aldum. Af første ægteskab B: Maren Lauridsdatter g.m. Jens Andersen i Hornsyld.

107 Laurids Mikkelsen i Kirkholm. 4.5.1771, side 394.
E: Karen Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen Kirk i Kirkholm. B: Malene 12, Søren 11, Karen 8, Jens 4, Laurids 4 uger den 26.8.1771. FM: farbror Niels Mikkelsen i Stourup, morbror Laurids Sørensen i Sønderby. Første ægteskab med [Malene Didriksdatter], skifte 1.3.1753 lbnr.29. B: Mikkel 27 på stedet, Didrik 25, skrædder i København, Rasmus 24, guldsmed sst, Anne Kirstine 20. FM: Jørgen Jensen i Åstrup.

108 Johanne Urbansdatter i Åstrup. 13.11.1771, side 401.
E: Hans Rasmussen, snedker. A: søster og søsterbørn i Sæby i Vendsyssel.

109 Hans Sørensen, skrædder i Kirkholm. 31.12.1771, side 407.
E: Trine Rasmusdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. B: Søren 11, Lene Marie 9, Rasmus 4. FM: farbror Søren Sørensen i Hosby, morbror Hans Rasmussen i Ringstholm, mosters mand Jens Vendelbo i Klakring.

110 Christen Sørensen i Lindved. 3.1.1772, side 410.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Hans Hansen i Ørnstrup. B: Kirsten 3, Enevold 6 mdr. FM: Rasmus Enevoldsen i Vrigsted. Første ægteskab med [Kirsten Justsdatter], skifte 16.4.1763 lbnr.71. B: Maren, enke på stedet, Karen 25, Søren 33, Just 20, Anne 18, Jens 14. FM: Søren Sørensen i Hyllerød, Jens Thomsen sst.

111 Peder Iversen i Åstrup. 4.6.1772, side 416.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Bolbro. B: Niels 28, Iver 24, Clemen 17, en søn 17. FM: Iver Nielsen i Åstrup.

112 Abelone Christensdatter i Rårup. 20.6.1772, side 418.
E: Christen Nielsen Bolbro. Første ægteskab med [Mourids Christensen, skifte 4.10.1749 lbnr.16]. B: Sidsel 30. FM: Jens Sørensen i Rårup.

113 Anne Terkildsdatter i Rårup. 5.6.1772, side 419.
E: Jens Sørensen. B: Terkild 17, Karen 16, Søren 14, Anne Cathrine 10, Maren 6, Anne Bodil Lene 3. FM: Terkild Jørgensen i Åstrup, farbror Mads Sørensen i Rårup.

114 Mette Sørensdatter i Hosby, 9.10.1772, side 425.
E: Steffen Jacobsen. B: Jacob 34, Birthe 31, Søren 27, Jens 26, Laurids 23, Hans 22, Jens 19, Karen 16. Desuden nævnes enkemandens brorsøn Hans Jensen i Klejs.

115 Peder Nielsen i Skævlund. 9.10.1772, side 428.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jørgensen i Glattrup. B: [Karen] g.m. Rasmus Hansen, der overtager fæstet, Mette. FM: Jesper Jørgensen i Skævlund.

116 Maren Jacobsdatter i Stourup. 5.2.1773, side 433.
E: Abraham Markussen. A: far Jacob Nielsen, væver i Tyrsted.

117 Jens Jensen i Åstrup. 26.2.1773, side 438.
B: Jens Jensen sst, Mikkel Jensen, dum. FM: Terkild Jørgensen sst, Maren Jensdatter, [skifte 24.5.1771 lbnr.104], var g.m. Mads Sørensen i Rårup. 5B: Anne Cathrine 13, Kirsten 11, Søren 10, Karen 8, Maren 7.

118 Jens Sørensen i Rårup. 10.8.1772, side 440.
Enkemand efter [Anne Terkildsdatter], skifte 5.6.1772 lbnr.113. B: Terkild 17, Karen 16, Søren 14, Anne Cathrine 10, Maren 6, Anne Bodil Lene 3. FM: Terkild Jørgensen i Åstrup, farbrødre Mads Sørensen i Rårup, Niels Sørensen sst.

119 Dorthe Hansdatter i Hvillerup. 2.12.1772, side 469.
E: Niels Christensen Laubo. A: bror Jens Hansen i Overby ved søn Peder Smed i Kirkholm, bror Steffen Smed i Overby, brorsøn Hans Smed i Hosby.

120 Anders Jensen Vendelbo i Sønderhåb. 10.4.1773, side 471.
E: Ingeborg Knudsdatter. LV: Søren Knudsen Stougaard i Klakring. B: Jens 33, ladefoged på Skerrildgård, Knud 27, ladefoged på Stensballegård, Jørgen 25, Anne Kirstine g.m. Søren Andersen, smed i Klejs, Sara Kirstine g.m. Hans Andersen i Vrigsted, Sidsel 21. FM: født værge Hans Jensen Vendelbo i Klakring.

121 Margrethe Jørgensdatter i Sønderby. 14.4.1773, side 474.
E: Jens Hansen. B: Hans 13, Jørgen 12, Søren 11, Laurids 10, Jens 5, Karen 2½. FM: Rasmus Jørgensen i Klakring.

122 Karen Jensdatter i Nøttrup. 24.4.1773, side 475.
E: Niels Jensen. B: Jens 11, Anne Kirstine 10, Rasmus 7. FM: Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup.

123 Niels Sørensen Brunksen i Åstrup. 4.5.1773, side 476.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jensen på stedet. B: Jørgen 1. FM: Peder Nielsen Ladefoged i Åstrup.

124 Maren Jensdatter i Thomashøj. 5.5.1773, side 478.
E: Hans Rasmussen. B: Rasmus 33 i Klakring, Karen 31 g.m. Niels Sørensen i Skjold på Boller gods, Anne 29, Søren 24, Maren 23, Anne Cathrine 21. FM: Jens Christensen Bonde i Hosby.

125 Mette Thorsdatter i Glud. 22.5.1773, side 481.
E: Mads Pedersen. B: Thor 5, Peder 3. FM: farbrødre Søren Pedersen i Kirkholm, Rasmus Pedersen i Sønderby.

126 Jørgen Sørensen Dahl i Klakring. 28.5.1773, side 482.
E: Maren Holgersdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Klakring. A: søskende Peder Sørensen Dahl på Palsgård, Laurids Sørensen Dahl i Hedehuse, Anne Sørensdatter , der er bortrejst for 18 år siden, Abelone Sørensdatter g.m. Jørgen Andersen i Dagnæs på Boller gods, Karen Sørensdatter i Tyrsted Præstegård.

127 Peder Nielsen i Klakring. 5.6.1773, side 485.
E: Karen Iversdatter. LV: Morten Rasmussen, smed sst. B: Iver 12, Hans 9, Peder 4. FM: Peder Pedersen Ladefoged i Klakring. Første ægteskab med Øllegaard Nielsdatter, skifte 18.10.1758 lbnr.54. B: Maren 18, Abelone 17, Niels 16.
Desuden nævnes Jens Hvillerups datter Mette Hvillerup, hvis stedmor var en søster til afdøde.

128 Karen Mouridsdatter i Åstrup. 7.6.1773, side 491.
E: Jens Kirk. B: Mourids 16, Maren 14, Karen 13, Lisbeth 10, vanfør.

129 Maren Madsdatter i Hosby. 12.7.1773, side 493.
E: Jens Knudsen. Første ægteskab med [Morten Jørgensen, skifte 8.4.1754 lbnr.32]. B: Jørgen, Mads.

130 Gyde Rasmusdatter i Bisholt. 30.7.1773, side 495.
E: Jens Jensen. B: Karen 3, Christen 1. FM: Hans Jensen i Åstrup. Første ægteskab med [Christen Jensen, skifte 31.1.1769 lbnr.93]. B: Anne 6. FM: morbror Oluf Rasmussen i Bisholt.

131 Frederik Jørgensen i Vesterby. 21.8.1773, side 497.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Ladefoged i Klakring. Testamente af 9.12.1757.

132 Anne Madsdatter i Hvillerup. 8.10.1773, side 502.
E: Peder Knudsen. B: Anne 19, Knud 13. FM: farbror Hans Knudsen sst.

133 Maren Steffensdatter i Åstrup. 9.10.1773, side 503.
E: Jens Nielsen. B: Anne 24, Maren 21. FM: farbror Jens Nielsen i Rårup, men underskrevet C. N. Bolbro.

134 Karen Jensdatter i Hosby. 13.10.1773, side 506.
E: Jens Christensen Bonde. B: Anne Cathrine 32, Christen 28, Jens 22. Af første ægteskab B: Karen Sørensdatter g.m. Søren Vase på stedet, Anne Sørensdatter g.m. Hans Jensen Kusk i Hosby.

135 Maren Pedersdatter i Klakring. 11.11.1773, side 509.
A: søskende Abelone Pedersdatter 17, Niels Pedersen 15. FM: nært beslægtede Morten Smed i Klakring, Jens Nielsen, smed sst. Arv efter afdødes mor [Øllegaard Nielsdatter], skifte 18.10.1758 lbnr.54. Arven står hos afdødes stedmor [Karen Iversdatter], der nu har ægtet Hans Pedersen. (Sml. lbnr.127).

136 Karen Jørgensdatter i Overby. 22.1.1774, side 511.
E: Jeppe Nielsen Vase. B: Jørgen 25, Niels 20, Margrethe 15. FM: Søren Nielsen Bolbro i Overby.

137 Peder Pedersen i Klakring. 21.2.1774, side 515.
E: Mette Henriksdatter. LV: D[itlev Johansen] Mehl, præst i As [og Klakring]. B: Henrik 9, Christen 7, Kirsten 5, Maren 3 mdr. FM: farbror Niels Pedersen Nørskov i Lindeballe sogn.

138 Morten Nielsen Samsing i Klakring. 1.3.1774, side 517.
E: Anne Hansdatter. LV: Morten Jørgensen i Klakring. B: Hans 13. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 21.12.1757 lbnr.51]. B: Niels 32 på stedet.

139 Maren Nielsdatter i Overby. 2.4.1774, side 522.
E: Søren Nielsen Bolbro. B: Anne 22, Niels 20, Peder 18, Bodil 15. FM: farbror Oluf Nielsen i Klakring. (Afdøde kaldes også Maren Nielsdatter).

140 Anne Nielsdatter i Kirkholm. 30.6.1774, side 524.
E: Søren Pedersen. Første ægteskab med [Lave Rasmussen, skifte 21.12.1764 lbnr.78]. B: Maren 22, Rasmus 16. FM: Christen Nielsen Bolbro i Rårup.

141 Gertrud Hansdatter i Overby. 9.6.1774, side 530.
E: Morten Munkgaard. B: Hans 21, Mette 17. FM: farbror Peder Rasmussen, bødker i Hosby.

142 Niels Jensen, hjulmand i Hosby. 7.10.1774, side 532.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen Bolbro i Overby. B: Jørgen 24, Niels 19, Maren 16, Jens 14, Hans 12, Anne 6, Karen 5. FM: farbror Jens Jensen i Sønderby.

143 Rasmus Pedersen i Hosby. 7.12.1773, side 533.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Jens Christensen Bonde i Hosby, Peder Sørensen Dal på Palsgård, der ægter enken og fæster stedet. B: Johanne Marie 6 mdr den 18.11.1774. FM: farbror Claus Pedersen i Nøttrup. Desuden nævnes afdødes mor Johanne Marie Clausdatter. LV: Hans Kusk i Hosby.

144 Anne Cathrine Andersdatter i Vrigsted. 14.3.1775, side 537.
E: Peder Christensen. B: Edel Cathrine 3. FM: farbror (?) Hans Andersen, smed i Vrigsted. Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Jensdatter], skifte 5.2.1770 lbnr.98. B: Christen.

145 Maren Pedersdatter i Vesterby. 19.10.1773, side 540.
Enke efter Frederik Jørgensen Lund, [skifte 21.8.1773 lbnr.131].
Hans A:
1) bror Oluf Jørgensen Lund i Nørre Aldum på Bygholm gods
2) bror Hans Jørgensen Lund i Ørnstrup i Torsted sogn
3) bror Peder Jørgensen Lund i Hornum
4) bror Niels Lund i Enemærkegård i Barrit sogn
5) søster Maren Jørgensdatter Lund, [skifte Boller gods 4.3.1757 lbnr.296]. var g.m. Søren Sørensen i Hjerrild i Stouby sogn, [skifte Boller gods 27.10.1741 lbnr.147]. 7B:
a Maren Sørensdatter, enke efter Niels Rasmussen i Hostrup
b Mette Sørensdatter g.m. Oluf Damkær i Grund
c Kirsten Sørensdatter g.m. Thomas Due i Gammelby
d Karen Sørensdatter g.m. Jacob Pedersen i Bredal på Tirsbæk gods
e Jørgen Sørensen i Rønsholt i Stouby sogn på Boller gods
f Søren Sørensen i Fakkegrav i Stouby sogn på Boller gods
g Jens Sørensen i Staksrode i Barrit sogn
6) søster Mette Jørgensdatter Lund, enke efter Villads Lauridsen i Vrigsted
7) søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Frands Andersen i Hyrup. 4B:
a Karen Frandsdatter, død, var g.m. Christian Nielsen Hjerrild i Hyrup. 3B: Maren 15, Frands 13, Niels 8. FM: stedfar Thomas Leret i Hyrup
b Karen Frandsdatter g.m. Rasmus Sørensen, smed i Stouby
c Maren Frandsdatter g.m. Jonas Hansen i Hornum på Bygholm gods
d Kirsten Frandsdatter g.m. Morten Rasmussen, smed i Ørum sogn og by på Ørumgård gods
e Mette Frandsdatter g.m. en murermester i Korning på Merringgård gods.
Hendes A:
1) søster Maren Pedersdatter, [skifte Horsens 21.9.1781 lbnr.1655], var g.m. Mikkel Sørensen, betjent i Horsens. Første ægteskab med Jens Jensen Brunsen, [skifte Horsens 4.7.1750 lbnr.1067]. 3B:
a Bodil Jensdatter i Horsens
b Karen Jensdatter g.m. Søren [Lauridsen], pottemager i Horsens
c Anne Marie Jensdatter i København
2) søster Anne Pedersdatter, død. 1B:
a Maren Jensdatter, [skifte Boller gods 6.2.1760 lbnr.333], var g.m. Christen Olufsen i Rand i Barrit sogn. 3B: Oluf 21, Jens 18, Peder 15
3) søster Karen Pedersdatter, død, i andet ægteskab g.m. Niels Rasmussen i Breth. 5B:
a Peder Pedersen i Breth
b Jørgen Pedersen i Breth
c Birthe Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Kusk på Barritskov
d Peder Nielsen på stedet
e Anne Nielsdatter på stedet
4) bror Rasmus Pedersen i Klakring, død. 5B:
a Birthe Rasmusdatter i Hostrup i Holsten
b Maren Rasmusdatter i Haderslev
c Kirsten Rasmusdatter 28 i Amsterdam
d Anne Rasmusdatter, husholderske på Barritskov. LV: Niels Sørensen i Kaspershoved
e Peder Rasmussen 24 i Urlev.

146 Karen Jensdatter i Rårup. 20.6.1775, side 610.
E: Christen Nielsen Bolbro. B: Niels 2. FM: morbror Anders Jensen i Nøttrup. Enkemandens første ægteskab med [Abelone Christensdatter, skifte 20.6.1772 lbnr.112].

147 Niels Hansen, ugift i Klakring. 20.10.1775, side 611.
A: søskende Birthe Hansdatter 25, Karen Hansdatter 23, Johanne Marie Hansdatter 21. FM: afdødes farbror Jens Jørgensen i Overby, Hans Sørensen i Sønderhåb, halvsøskende Hans Jensen 16, Maren Jensdatter 15. FM: afdødes morbror Jørgen Simonsen i Munkegård.

148 Maren Hansdatter i Kirkholm. 3.1.1776, side 613.
E: Jens Frederiksen Bornemann. B: Maren Jensdatter 10, Holger Reedtz Jensen 5. FM: Søren Sørensen i Åstrup, Jørgen Hansen i Sønderby.

149 Maren Holgersdatter i Klakring. 5.2.1776, side 614.
Enke efter Jørgen Dahl, [skifte 28.5.1773 lbnr.126]. Første ægteskab med [Oluf Jørgensen Bur, skifte 8.7.1747 lbnr.6]. B: Kirsten g.m. Niels Hansen i Klakring, Anne Marie g.m. Jens Hansen i Hosby. Andet ægteskab med [Jørgen Pedersen Svane, skifte 21.9.1757 lbnr.48]. B: Peder 27, Margrethe 21. FM: Hans Vendelbo.

150 Magdalene Jacobsdatter i Klakring. 17.5.1776, side 616.
E: Rasmus Lauridsen. B: Rasmus 31, Anne Cathrine forlovet med Oluf Christensen Bording i Hellebjerg Mølle. Første ægteskab med Rasmus Hansen. B: Mette Marie g.m. Hans Jørgensen i Klakring.

151 Niels Jensen i Ashoved Mølle. 1.7.1776, side 618.
E: Johanne Hansdatter Bang. LV: Hans Rasmussen i Ringstholm. A: forældre Jens Iversen og Karen Hansdatter i Åstrup, søskende Hans Jensen sst, Sidsel Jensdatter g.m. Jørgen Sørensen i Rårup på Boller gods, Jens Jensen i Vester Bisholt. Enkens første ægteskab med Rasmus Nielsen, smed i Skovmøllen, skifte 31.1.1766 lbnr.83. B: Else, Abelone, Maren, Kirsten, Sara.

152 Peder Henriksen, smed i Åstrup. 29.1.1777, side 629.
E: Else Terkildsdatter. LV: Jørgen Jensen sst. B: Henrik i Hatting på Bygholm gods, Terkild 26, Maren 21.

153 Jeppe Vase i Overby. 31.1.1777, side 630.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Damsgaard. B: Jens 1. Første ægteskab med [Karen Jørgensdatter, skifte 22.1.1774 lbnr.136]. B: Jørgen 26, Niels 23, Margrethe. FM: Jens Smed, Mourids Jespersen.

154 Mourids Jespersen i Overby. 14.2.1777, side 633.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Rasmus 28, der overtager fæstet, Hans 25, Jesper 23, Søren 19. FM: Jens Juul i Overby, Søren Dige sst.

155 Kirsten Jensdatter i Hosby. 7.3.1777, side 634.
E: Søren Rasmussen, hjulmand. A: søskende Jens Jensen Dam i Brunsvang, Anne Jensdatter g.m. Jens Jørgensen i Hosby.

156 Jens Jensen i Åstrup. 13.3.1777, side 635.
E: Anne Bertelsdatter. LV: stedfar Jens Sørensen på Alrø. FM: B: Kirsten 10, Anne 8, Jens 6, Maren 3, Inger 3, Bertel 6 mdr. FM: Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup, Peder Jensen i Åstrup, Jørgen Jensen sst, Mads Sørensen i Rårup.

157 Maren Enevoldsdatter i Lindved. 4.6.1777, side 637.
E: Peder Jacobsen. Første ægteskab med Christen Sørensen, [skifte 3.1.1772 lbnr.110]. B: Kirsten 9. FM: morbror Hans Enevoldsen i Gram.
Christen Sørensens første ægteskab med [Kirsten Justsdatter], skifte 16.4.1763 lbnr.71. Af B: nævnes Søren.

158 Mette Marie Hansdatter i Hornsyld. 10.6.1777, side 642.
E: Jens Lauridsen. B: Anne 4, Maren 1½. FM: morfar Hans Herlufsen.

159 Laurids Rasmussen Nørgaard i Sønderby. 25.6.1777, side 643.
E: Gyde Pedersdatter. LV: Knud Pedersen. B: Rasmus 15, Peder 11, Søren 7. FM: Hans Rasmussen Nørgaard i Sønderby, Søren Jørgensen Stougaard i Bisholt.

160 Terkild Jørgensen i Åstrup. 30.6.1777, side 645.
Enkemand efter Karen Nielsdatter. B: Niels Terkildsen i Ravnholt, Maren Terkildsdatter, uvist hvor, Anne Terkildsdatter, [skifte 5.6.1772 lbnr.113], var g.m. Jens Sørensen i Rårup, [skifte 10.8.1772 lbnr.118]. 6B: Terkild 33, Karen Marie g.m. Peder Jensen på stedet, Søren 19, Anne Cathrine 18, Maren 11, Anne Bodil Lene 9. FM: farbrødre Mads Sørensen i Rårup, Niels Sørensen sst, morbror Niels Terkildsen i Ravnholt.

161 Jesper Jørgensen i Skævlund. 17.12.1777, side 653.
E: Ingeborg Jørgensdatter. LV: Rasmus Hansen. B: Jørgen 25, Kirsten 22.

162 Niels Mortensen i Klakring. 21.4.1778, side 655.
E: Vibeke Jensdatter. LV: far Jens Hansen, tømrer. B: Maren, spæd, der døde. A: mor Else Cathrine Nielsdatter, enke efter Morten Rasmussen. LV: bror Laurids Nielsen Baden i Vestergård i Bisholt, søster Anne Sofie Mortensdatter. FM: Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup.

163 Ingeborg Jensdatter i Åstrup. 29.4.1778, side 656.
E: Hans Jensen. B: Jens 10, Karen 9, Jens 5. FM: farbror Peder Jensen sst.

164 Karen Jørgensdatter i Åstrup. 30.4.1778, side 657.
E: Thomas Hansen Munkgaard. Første ægteskab med [Jørgen Jensen, skifte 16.2.1759 lbnr.58]. B: Jørgen 21. FM: Jens Træskomand i Rårup.

165 Christen Jensen i Klakring. 23.12.1778, side 659.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jensen sst. Af første ægteskab B: Anne Marie g.m. Rasmus Mortensen på stedet.

166 Maren Juulsdatter i Hosby. 28.12.1778, side 660.
E: Niels Hansen Kirk. B: Birthe 11, Hans 9, Juul 3. FM: farbror Peder Hansen Kirk.

167 Jørgen Nielsen Midser i Klakring. 31.12.1778, side 664.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen, smed. B: Niels 15, Abelone 12, Rasmus 10, Maren 9, Jens 5. FM: Rasmus Mortensen i Klakring, Hans Jørgensen sst.

168 Anne Pedersdatter i Ravnholt. 29.1.1779, side 667.
E: Niels Nielsen Kjær. B: Maren 17, Peder 14, Karen Marie 9. FM: morbror Jens Pedersen i Åstrup.

169 Maren Jensdatter i Klakring. 29.10.1779, side 668.
E: Morten Iversen. B: Anne g.m. Rasmus Nielsen Falster på stedet, Anne Marie 20, Jens 11. FM: Hans Jensen Vendelbo, Rasmus Mortensen.

170 Karen Knudsdatter i Klakring. 15.9.1780, side 672.
E: Enke efter Niels Nielsen, [skifte 11.6.1766 lbnr.88]. B: Maren g.m. Jens Nielsen i Hosby, Kirsten 27, Knud 24.

171 Jørgen Hansen Pors i Lindved. 3.5.1781, side 673.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Niels Andersen i Skævlund. B: Johanne Marie. FM: Jesper Rasmussen i Nørre Bjerre.

172 Kirsten Rasmusdatter i Sønder Aldum. 13.6.1781, side 675.
E: Oluf Olufsen. B: Maren 14, Oluf 10, Rasmus 7. FM: morbror Hans Rasmussen i Gram.

173 Maren Knudsdatter i huset Pilborg i Klakring. 14.7.1781, side 677.
E: Jens Hansen, tømrer. B: Vibeke g.m. Rasmus Olufsen i Klakring.

174 Hans Nielsen Samsing i Rårup. 1.8.1781, side 678.
E: Anne Frandsdatter. LV: Rasmus Jensen i Gramrode. B: Maren 15. FM: morbror Rasmus Frandsen i Breth.

175 Cathrine Pedersdatter i Klakring. 30.8.1781, side 680.
E: Tønne Sørensen. B: Peder 13, Maren 11, Kirsten 8, Birthe 6, Anne Kirstine 2. FM: farbror Morten Sørensen i Overby, morbror Jens Pedersen Falster i Klakring.

176 Birthe Cathrine Andreasdatter i Glud. 9.11.1781, side 682.
E: Peder Jørgensen Ølsted. B: Rasmus 12, Jørgen 11, Andreas 9, Thomas 7, Anne Margrethe 5, Rasmus 1½. FM: morfar Andreas Rasmussen i Nørby, morbror Thomas Andreasen sst.

177 Jens Olufsen og hustru Birthe Kirstine Henriksdatter i Ølsted. 2.5.1778, side 684.
B: Oluf 10. FM: morbror Jens Henriksen i Lystrup, født værge Oluf Olufsen i Sønder Aldum.
Desuden nævnes afdøde kones søstre Johanne Henriksdatter g.m. Niels Nielsen, skoleholder i Sejet, Sofie Henriksdatter g.m. Gudmand Berggren, garver i Horsens, Anne Margrethe Henriksdatter g.m. Iver Jørgensen i Ølsted samt afdøde kones svoger Niels Olufsen på stedet.

178 Maren Andersdatter i Rårup. 25.10.1779, side 700.
E: Christen Nielsen Bolbro. A: mor Karen Nielsdatter, enke efter Anders Jørgensen i Rårup.

179 Jens Hansen i Sønderby. 29.3.1781, side 701.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Rasmussen i Ringstholm. B: Laurids 6, Margrethe 4, Birthe Marie 1½. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Glud. Første ægteskab med Margrethe Jørgensdatter, [skifte 14.4.1773 lbnr.121]. B: Hans 21, Jørgen 20, Søren 19, Laurids 18, Jens 13, Karen 10½. FM: Jens Sørensen Kirk i Kirkholm, Knud Vendelbo i Sønderby, Iver Jensen sst.

180 Margrethe Jensdatter i Overby. 6.1.1781, side 708.
Enke. B: Hans Ibsen i Overby, Morten Ibsen, død. 3B: Margrethe 23, Johanne 21, Rasmus 16. FM: stedfar Niels Andersen på stedet, Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Klakring.

181 Jens Hansen, ugift i Ringstholm. 13.6.1780, side 710.
A: søskende Peder Hansen, Steffen Hansen, Jørgen Hansen, død. 5B: Hans i Hosby, Hans 42 på Barritskov, Jens 28 på Palsgård, Kirsten sst, Anne Marie sst.

182 Rasmus Nielsen Lund i Lindved. 3.5.1781, side 714.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jeppe Lavesen. B: Anne Kirstine 2, Margrethe, nyfødt. FM: farbror Hans Nielsen Lund i Lundgård.

183 Jørgen Thomsen, ugift i Lindved. 13.7.1781, side 719.
A: søster Karen Thomasdatter, [skifte Jensgård gods 7.9.1774 lbnr.54], var g.m. Thomas Pedersen i Kragborg. 1B: Sidsel, søster Maren Thomasdatter 23. FM: Knud Plesner, degn i Rårup. Arv efter afdødes far [Thomas Jørgensen i Rårup], skifte Rosenvold 10.5.1767 og efter afdødes mor [Sidsel Thomasdatter], skifte Rosenvold gods 11.8.1760.

184 Hans Hansen, ugift i Glud. 6.6.1781, side 727.
A: søskende Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Åstrup, Kirsten Hansdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Østrup, [skifte Jensgård 16.6.1781 lbnr.75]. LV: Rasmus Mouridsen sst, Niels Clemensen sst, der ægter enken.

185 Maren Christensdatter i Hosby. 19.4.1782, side 734.
E: Jens Knudsen. B: Maren 5. Uden for ægteskab B: Anne Marie Hansdatter 17. FM: morbror Søren Christensen i Klejs.

186 Karen Hansdatter i Hosby. 14.9.1782, side 735.
E: Rasmus Nielsen Dam. A: forældre Hans Sørensen og hustru Maren Nielsdatter. i Sønderhåb.

187 Jørgen Jørgensen, ugift i Åstrup. 4.11.1782, side 736.
A:
1) bror Laurids Jørgensen, [skifte Bygholm 17.10.1778 lbnr.143]. 3B: Lene Marie 15, Mads 14, Birthe 12. FM: stedfar Hans Mikkelsen i Oens
2) bror Jens Jørgensen, død. 4B: Rasmus 14, Søren 12, Jørgen 7, Else 4. FM: stedfar Jørgen Jørgensen i Rårup.

188 Jens Rasmussen i Kirkholm. 29.3.1781, side 738.
E: Inger Jespersdatter. LV: Hans Rasmussen i Hosby. B: Holger 4, Kirsten 1½. FM: Rasmus Mortensen i Kirkholm.

189 Søren Rasmussen, snedker i Kirkholm. 29.3.1781, side 745.
E: Karen Sørensdatter. LV: Rasmus Mortensen sst. A:
1) bror Hans Rasmussen i Ringstholm
2) bror Peder Rasmussen i Nøttrup
3) bror Niels Rasmussen på stedet
4) søster Maren Rasmusdatter, enke efter Jens Vendelbo i Klakring
5) søster Cathrine Rasmusdatter g.m. Jens Sørensen, skrædder i Kirkholm
6) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Rasmus Mortensen, tømrer i Horsens.
Arv i boet efter [enkens første mand] Laurids Mikkelsen i Kirkholm, skifte 4.5.1771 lbnr. 107 til 2 af hans børn af første ægteskab: Didrik, Rasmus.

190 Mads Sørensen i Rårup. 23.12.1783, side 763.
E: Maren Nielsdatter. LV: Knud Plesner, degn i Rårup. Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 24.5.1771 lbnr.104. B: Anne Cathrine 22, der ægter enkens bror Mikkel Nielsen i Glattrup, der overtager fæstet, Kirsten 21, Søren 20, Karen 18, Maren 16. FM: farbror Niels Sørensen i Rårup, Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup.

191 Hans Jørgensen i Klejs. 11.3.1783, side 765.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Hans Mortensen sst. B: Sidsel 2, Karen 4 uger. FM: Jens Sørensen Rosenmeyer i Nøttrup, Oluf Christoffersen Due i Klejs.

192 Peder Knudsen i Åstrup. 25.1.1784, side 768.
E: Mette Nielsdatter. LV: Iver Nielsen sst. B: Niels 17, Knud 13, Johanne Marie 12, Jens 8, Kirsten 6. FM: Jens Knudsen i Bisholt, Niels Knudsen i Sønderby, Anders Knudsen i Stourup, Peder Jensen i Åstrup.

193 Peder Jørgensen i Glud. 6.10.1783, side 772.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. Første ægteskab med [Birthe Cathrine Andreasdatter, skifte 9.11.1781 lbnr.176]. B: Rasmus 14, Jørgen 13, Andreas 11, Thomas 10, Anne Margrethe 6, Rasmus 3. FM: farbror Jørgen Jørgensen i Glud, Thomas Andreasen i Nørby.

194 Anne Bentsdatter i Hosby. 20.3.1784, side 776.
E: Knud Pedersen, skrædder. A: søskende Jørgen Bentsen i Kirkholm, Villads Bentsen 28, uvist hvor, Karen Bentsdatter g.m. Andreas Dam, murermester i Vonsild i dansk Holsten, Mette Bentsdatter g.m. Jens Pedersen, rebslager i Haderslev, Sidsel Bentsdatter g.m. Simon Terkildsen i Løjt ved Åbenrå.

195 Abelone Rasmusdatter i Ashoved Mølle. 14.6.1784, side 782.
E: Jens Christensen Winther. B: Johanne 6, Niels 2. FM: mors morbror Jens Nielsen, smed i Klakring.

196 Tønne Jensen, skrædder i Klakring. 1.7.1784, side 783.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: Henrik Jensen sst. B: Peder 5, Maren 3, Margrethe 10 dage. FM: Christen Nielsen Falster i Klakring, Peder Hansen, skoleholder sst, Jens Nielsen, smed sst.

197 Anne Marie Rasmusdatter i Hosby. 2.8.1784, side 786.
E: Jens Jensen Bonde. B: Karen 8, Rasmus 5. FM: morbror Niels Rasmussen på Hjarnø.

198 Anne Hansdatter i Kirkholm. 6.3.1784, side 787.
E: Rasmus Mortensen. Første ægteskab med [Rasmus Mouridsen, skifte 31.1.1758 lbnr.52]. B: Hans Rasmussen i Hosby, Jens Rasmussen i Kirkholm, [skifte 29.3.1781 lbnr.188]. 2B: Holger 7, Kirsten 5. FM: Peder Rasmussen i Overby, Hans Rasmussen i Ringstholm, Anne Rasmusdatter g.m. Niels Thomsen i Overby, Rasmus Rasmussen 33, Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Iversen i Sønderby.

199 Rasmus Lauridsen i Klakring. 25.3.1784, side 789.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Knud Rasmussen sst, Just Christensen. B: Lene Marie 7, Maren 3. FM: Niels Lauridsen sst, Henrik Jensen sst. Første ægteskab med [Magdalene Jacobsdatter, skifte 17.5.1776 lbnr.150]. B: Rasmus 37, uvist hvor, Anne Cathrine g.m. Oluf Christensen, skoleholder i Barrit.

200 Jens Rasmussen i Over Vrigsted. 5.1.1785, side 794.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Christensen, smed i Over Vrigsted. B: Maren g.m. Søren Nielsen i Neder Vrigsted, Ellen 22, Anne Marie 20, Karen 18, der ægter Jens Nielsen i Grund, der overtager fæstet. FM: Niels Olufsen i Neder Vrigsted, Niels Nielsen i Over Vrigsted, Mads Rasmussen i Neder Vrigsted.

201 Christen Nielsen Falster i Klakring. 16.3.1785, side 799.
E: Anne Mortensdatter. LV: Peder Jørgensen Møller i Klakring. B: Morten 3, Anne 6 mdr. FM: farbrødre Rasmus Nielsen, sst, Christoffer Nielsen sst.

202 Anne Cathrine Jørgensdatter i Kirkholm. 4.5.1785, side 801.
E: Søren Pedersen. B: Maren 1¾. FM: farbror Jørgen Pedersen i Overby.

203 Jens Christensen i Klakring. 18.6.1785, side 802.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen Møller sst. B: Niels 34, Christen 31, Enevold 22, Inger 20, Lave 9. FM: Rasmus Jensen i Klakring, Rasmus Nielsen Falster i Klakring.

204 Maren Sørensdatter i Overby. 27.12.1785, side 804.
E: Jørgen Mortensen Bur. B: Johanne Marie 3. FM: Christen Bonde i Overby.

205 Hans Pedersen, skomager i Rårup. 20.4.1786, side 805.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Knud Plesner i Rårup. B: Peder 15, Niels 13, Jens 6. FM: mors svoger Peder Ravn i Daugård.

206 Knud Jørgensen Kvist i Nøttrup. 9.5.1786, side 807.
E: Else Rasmusdatter. LV: Hans Christensen i Rodbjerg [i As sogn]. B: Anne 19, Rasmus 16, Birthe 1½. FM: Rasmus Ravn i Klakring.

207 Niels Ravn i Åstrup. 13.5.1786, side 809.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Niels 2. FM: Hans Ravn i Åstrup.

208 Sidsel Nielsdatter i Glud. 22.5.1786, side 810.
E: Jørgen Rasmussen. B: Rasmus 14, Johanne 13, Birthe 9, Karen Marie 7, Inger Marie 3. FM: morbror Rasmus Nielsen i Glud.

209 Karen Iversdatter i Klakring. 6.7.1786, side 811.
E: Hans Nielsen. Første ægteskab med Peder Nielsen Kusk, [skifte 5.6.1773 lbnr.127]. B: Iver 25, Hans 22, Peder 17.

210 Anne Kirstine Lauridsdatter i Overby. 12.8.1786, side 812.
E: Peder Jensen. B: Jens 10, Laurids 5, Søren 1½.

211 Jørgen Sørensen Vase i Hosby. 11.5.1786, side 813.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Jensen Kusk sst. B: Peder 4, Karen Marie 2, Johanne Marie, nyfødt. FM: farfar Søren Jørgensen Vase, farbror Søren Sørensen i Hosby.

212 Johanne Jørgensdatter i Hosby. 22.6.1787, side 816.
E: Gregers Nielsen Skytte. B: Mette Kirstine 21, Niels 18, Anne Cathrine 12. FM: mors søskendebarn Hans Ibsen i Overby.

213 Kirsten Jacobsdatter i Lindved. 23.6.1787, side 818.
E: Jens Andersen. B: Anders 22, Jørgen 16, Peder 13. FM: farbrødre Peder Jacobsen i Lindved, Thomas Jacobsen, smed i Hornsyld.

214 Johanne Jørgensdatter i Overby. 2.7.1787, side 820.
E: Peder Rasmussen. Første ægteskab med Peder Olufsen, [skifte 23.2.1768 lbnr.91]. B: Jørgen 34 sst, Sejer 32 sst, Jens 28 på stedet.

215 Søren [Rasmussen], hjulmand i Hosby. 4.4.1788, side 821.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Hans Jensen Kusk i Hosby. B: Kirsten 10, Karen 7. FM: Christen Jensen Bonde, Jens Jensen Bonde i Overby. [Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 7.3.1777 lbnr.155].

216 Niels Sørensen Bolbro i Overby. 8.4.1788, side 827.
E: Malene Pedersdatter. LV: Simon Jørgensen Munkgaard i Overby. B: Maren 10, Peder 7, Abelone 5, Øllegaard 3, Birthe Marie 6 mdr. FM: mors morbror Morten Sørensen i Overby.

217 Jens Knudsen i Hosby. 30.10.1787, side 834.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen Dam i Hosby. B: Anne Marie 1. FM: farbrors søn Knud Thomsen i Hosby. [Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 12.7.1773 lbnr.129]. Andet ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 19.4.1782 lbnr.185]. B: Maren 10.

218 Anne Sørensdatter i Klakring. 21.3.1788, side 839.
E: Niels Jørgensen. B: Jørgen 7, Søren 5, Anders 2½.

219 Maren Mortensdatter i Klakring. 7.5.1788, side 841.
E: Peder Jørgensen Svane. A: søster Karen Mortensdatter 42 i Horsens, halvsøskende Mads Mortensen Bur 37, skytte på Palsgård, Jørgen Mortensen Bur i Overby.

220 Jørgen Mikkelsen i Klakring. 7.7.1789, side 844, 876.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Clemen Pedersen sst. B: Maren 9. FM: morbror Rasmus Pedersen sst.

221 Oluf Christoffersen Due i Klejs. 1.9.1788, side 846.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: [Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup. B: Hans 27, Christoffer 20, Maren 18, Peder 15, Anders 12, Jacob 10, Bodil Marie 7, Jørgen 4. FM: Jørgen Hansen Winther, Jens Andersen i Brå, Hans Jacobsen i Brandstub, Jens Jørgen Jacobsen i Klejs.

222 Oluf Rasmussen i Vester Bisholt. 10.7.1788, side 869.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Mads Lauridsen i Vester Bisholt. B: Anne Olufsdatter, [skifte Boller gods 24.6.1788 lbnr.735], var g.m. Peder Jacobsen i Ustrup. 5B: Rasmus 7 Oluf 5, Jacob 3, Anne Marie 2, Jørgen 3 mdr, Karen Olufsdatter 24, Rasmus Olufsen 20, Jørgen Olufsen 19, Hans Olufsen 16, Søren Olufsen 14, Holger Olufsen 10, Karen Olufsdatter 9, Jens Olufsen 8, Anne Cathrine Olufsdatter 4. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Stourup, morbror Søren Jørgensen Stougaard i Øster Bisholt.

223 Thomas Sørensen i Åstrup. 4.2.1790, side 878.
E: Karen Thomasdatter. LV: Didrik Jørgensen sst. A:
1) bror Jens Sørensen i Rårup, [skifte 10.8.1772 lbnr.118]. 6B:
a Terkild Jensen 35 i Rårup
b Søren Jensen 30 i Rårup
c Karen Marie Jensdatter g.m. Peder Jensen i Åstrup
d Anne Cathrine Jensdatter i Stourup
e Maren Jensdatter i Åstrup
f Anne Bodil Lene Jensdatter i Åstrup
2) bror Niels Sørensen i Rårup, død. 5B:
a Hans Nielsen i Rårup
b Jørgen Nielsen 32 i Lindved
c Karen Nielsdatter g.m. Peder Møller i Kragborg
d Kirsten Nielsdatter 30 i Ashoved Mølle
e Anne Marie Nielsdatter 34 i Horsens
3) bror Mads Sørensen i Rårup, [skifte 23.12.1783 lbnr.190]. 5B:
a Anne Cathrine Madsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Rårup
b Kirsten Madsdatter g.m. Jacob Krag i Bjerre
c Søren Madsen 26 i Rårup
d Karen Madsdatter g.m. Brixen Jensen i Rårup
e Maren Madsdatter 22 i Rårup
4) søster Maren Sørensdatter, død. 6B:
Første ægteskab med Morten Knudsen i Åstrup, [skifte Boller gods 3.5.1752 lbnr.233]. 1B:
a Knud Mortensen 40 i Åstrup
Andet ægteskab med Peder Rasmussen i Åstrup, [skifte Boller gods 8.6.1763 lbnr.369]. 4B:
b Rasmus Pedersen 32 i Åstrup
c Peder Pedersen 30 i Brund
d Søren Pedersen 28 i Åstrup
e Morten Pedersen 27 i Åstrup
Tredje ægteskab med Søren Sørensen i Åstrup. 1B:
f Peder Sørensen 26 i Åstrup
5) søster Kirsten Sørensdatter, død, var g.m. Rasmus Sørensen i Bjerre, [skifte Boller gods 10.12.1777 lbnr.538]. 2B:
a Anne Rasmusdatter 20
b Maren Rasmusdatter 13.

224 Jørgen Jørgensen i Klakring. 15.4.1790, side 884.
E: Johanne Jepsdatter. B: Jørgen 22, Margrethe 20, Maren 18, Jeppe 13, Niels 11, Anne Kirstine 9, Anne Cathrine 4. FM: Jens Hansen i Overby, Hans Ibsen sst, Jens Vendelbo i Klakring.

SLUT


Palsgård gods
Skifteprotokol
1834 - 1850
G 370-113
225 Thomas Nielsen i Overby. 19.12.1834, fol.26, 26B.
E: Lene Madsdatter. LV: Søren Madsen i Nøttrup. B: Karen 10, Ulrikke Sofie 2½. FM: farbror Rasmus Nielsen, scheffer på Palsgård. Af første ægteskab B: Niels 28, Rasmus 25, Anne Marie 22, Jens 20, Maren 18, Maren 16, Johanne 14. FM: morbror Niels Rasmussen Dam i Hosby.

226 Søren Valentinsen i Juelsminde. 12.2.1836, fol.29.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Jacob Terkildsen i Stourup. B: Niels Juul 11, Valentin 6, Cathrine Sofie Vilhelmine 9. FM: Anders Vendelbo i Sønderhåb.

227 Anne Sørensdatter i Sønder Aldum. 16.7.1836, fol.31.
E: Rasmus Olufsen. B: Johanne Kirstine 6, Anne Marie 15 uger. FM: Søren Rasmussen sst.

228 Cathrine Marie Valentinsdatter i Sønderhåb. 7.10.1836, fol.33.
E: Anders Jørgensen Vendelbo. B: Jørgen 16, Valentin 12, Thomas 9. FM: Johan Carl Schmidt i Juelsminde.

229 Maren Nielsdatter i Rårup. 26.10.1836, fol.34B.
E: Iver Nikolajsen, væver. A: søskende Thomas Nielsen i Bisholt, Hans Nielsen sst, Hans Frederik Nielsen i Rårup, Karen Marie Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen sst, Kirsten Nielsdatter sst, Inger Marie Nielsdatter sst. FM: Erik Hansen i Skjold. Desuden nævnes enkemandens far Nikolaj Jørgensen på stedet og enkemandens søster Abelone Nikolajsdatter i Rårup.

230 Jørgen Jensen i Klakring. 26.11.1836, fol.35B.
E: Else Jørgensdatter. Testamente af 8.8.1817.

231 Barbara Sofie Pedersdatter i Klakring. 26.1.1837, fol.36, 37B.
E: Frederik Sørensen. A:
1) mor Bodil Marie Jørgensdatter, enke efter [Peder Hansen] Brøndum, møller i Hellebjerg Mølle. LV: Jørgen Winther i Vesterby
2) bror Hans Pedersen Brøndum i Hellebjerg Mølle
3) søster Elisabeth Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Mortensen i Hosby. 2B: Jacob 12, Morten 9. FM: farfar Morten Christensen i Klakring
Af første ægteskab 2B: Hans Jørgen Jacobsen 19, Bodil Marie Jacobsdatter 16
4) søster Bodil Johanne Pedersdatter g.m. Jens Bredal Sørensen i Klakring
5) søster Caroline Pedersdatter 28
6) søster Georgine Christiane Pedersdatter 24. FM: født værge Niels Juul Rasmussen i Ashoved Mølle.
Desuden nævnes enkemandens søster Elisabeth Sørensdatter.

232 Rasmus Sørensen Dige i Hosby. 20.2.1837, fol.37.
E: Johanne Marie Sejersdatter. LV: Hans Sejersen i Overby. B: Jens 12, Birthe Cathrine 11. FM: Niels Jensen i Hosby. Første ægteskab med [Birthe Marie Poulsdatter]. B: Niels Rasmussen 30 i Glud, Søren Rasmussen i Sønderby, død. 3B: Rasmine 9, Birthe Marie 7, Hansine 9 mdr. FM: Jens Nielsen i Østrup, Maren Rasmusdatter enke efter Hans Jensen i Åstrup Kær, Karen Marie Rasmusdatter g.m. Jeppe Jensen i Hosby.

233 Jeppe Jørgensen i Minelund [i As sogn]. 14.4.1837, fol.40B.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Poul Sørensen i Overby. B: Jørgen 24, Else Marie 22, Johanne 19, Søren 14, Margrethe 12. FM: Knud Jørgensen i Overby.

234 Jens Jensen i Hosby. 20.4.1837, fol.42B.
E: Karen Marie Hansdatter. Testamente af 14.12.1822.

235 Anne Marie Jørgensdatter i Klakring. 4.11.1837, fol.43B.
E: Hans Pedersen. B: Peder 31, Inger Marie 25, Karen g.m. Peder Mortensen sst.

236 Hans Rasmussen i Overby. 9.1.1838, fol.44.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Vase i Hosby. B: Karen 15, Else Cathrine 13, Kirsten 11, Rasmus 9, Sofie 7, Elise Caroline 4, Søren 1. FM: farbror Mourids Rasmussen i Åstrup, Knud Jørgensen i Overby.

237 Birthe Cathrine Sørensdatter ugift i Klakring. 7.8.1838, fol.46.
A: mor Karen Hansdatter g.m. Morten Pedersen sst, søskende Hans Sørensen sst, Niels Sørensen sst, Bodil Marie Sørensdatter sst. FM: Niels Olufsen i Vesterby. Arv efter afdødes far Søren Jensen, skifte 12.3.1829 lbnr.

238 Mikkel Nielsen, en dreng i Rårup. 6.11.1838, fol.47.
A: søster Maren Nielsdatter 17, halvsøskende Anne Nielsdatter 14, Maren Nielsdatter 7. FM: Christen Jørgensen i Glattrup, afdødes stedfar Thomas Thomsen på stedet. Arv efter afdødes far Niels Mikkelsen, skifte 5.9.1832 og efter afdødes halvsøster Anne Cathrine Nielsdatter, skifte 26.6.1834.

239 Niels Enevoldsen i Åstrup. 23.11.1838, fol.47B.
E: Karen Marie Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Enevold 14, Vilhelmine Lauridsine Caroline 12, Niels 9, Jørgen 7 3/4. FM: farbror Jens Enevoldsen i Klakring.

240 Jens Nielsen, snedker i Klakring. 1.9.1838, fol.49.
E: Maren Hansdatter. Testamente af 6.11.1838.

241 Gertrud Mortensdatter i Hosby. 18.12.1838, fol.49B.
E: Anders Sørensen Siig. B: Rasmus 34, Søren 19, Morten 14, Karen Marie g.m. Søren Krag på Åstrup Mark, Karen, Inger Marie, Anne Marie. FM: Rasmus Mortensen i Østrup.

242 Søren Jensen Koch i Kirkholm. 21.1.1839, fol.50, 58.
B: Maren g.m. Johan Gotfred, skomager i Salten, Dorthe Marie 38 på stedet, Jens 36 i Overby, Hans 31 på Palsgård, Anne Marie 31, uvist hvor. FM: farbror Jørgen Jensen Koch i Nordersø på Hosby Mark.

243 Sidsel Cathrine Jørgensdatter i Hosby. 16.10.1838, fol.51.
E: Niels Rasmussen Dam. Arv efter testamente af 13.10.1838 til enkemandens af første ægteskab med afdødes søster Ingeborg B: Jensine Caroline Sofie Albertine Nielsdatter.

244 Niels Rasmussen Dam i Hosby. 7.9.1839, fol.52, 53B.
E: Marianne Mikkelsdatter. LV: Rasmus Jensen Bonde i Hosby, Niels Jensen sst. B: Niels, nyfødt. Første ægteskab med [Ingeborg Jørgensdatter]. B: Jensine Caroline Sofie Albertine 15. FM: Anders Jørgensen i Sønderhåb. [Andet ægteskab med Sidsel Cathrine Jørgensdatter, skifte 16.10.1838 lbnr.243].

245 Søren Rasmussen i Klakring. 14.9.1839, fol.53.
E: Marianne Pedersdatter. LV: Jørgen Hansen Brun i Klakring. B: Søren 7, Henrik 4½.

246 Anne Grethe Jensdatter i Hosby. 5.11.1839, fol.55.
E: Rasmus Jensen Bonde. B: Jens 7, Jens Christian 4½, Marie Elise 2. FM: morbror Niels Jensen i Hornumkær.

247 Søren Hansen i Åstrup. 22.11.1839, fol.56B.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Hans Madsen i Åstrup. B: Anne 22, Inger Marie g.m. Peder Sørensen i Åstrup, Anders 18.

248 Maren Pedersdatter i Rårup. 17.7.1840, fol.59B.
E: Jens Nielsen. B: Peder 19½, Søren 17½, Erik 15½, Maren 14, Karen 10. FM: Bendix Pedersen i Åstrup.

249 Carl Sofus Vilhelm Rasmussen i Jægersborg ved Palsgård. 7.10.1840, fol.61B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: [Holger Christian] Reedtz til Palsgård. B: Helga Magdalene 9, Rasmine Birgitte 8, Niels Juul 7. FM: farbror Niels Juul Rasmussen, møller i Ashoved Mølle.

250 Maren Thomasdatter i Klakring Strandhuse. 30.10.1840, fol.62B, 64B.
E: Jens Hansen. A:
1) bror Søren Thomsen i Gramtange
2) søster, død, var g.m. Jens Severin på Breth Mark. 3B: Thomas, en søn, en datter
3) halvbror Niels Thomsen i Ravnholt
4) halvsøster Ingeborg Thomasdatter g.m. Hans Sørensen, skolelærer i Klakring.

251 Hans Jørgen Sørensen i Thomashøj. 20.11.1840, fol.63.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Knud Jørgensen i Overby. B: Søren 38 på stedet, Jørgen 34 sst, Hans 30 i Rårup Kær, Rasmus 20, Jens 18, Birthe Marie g.m. Hans Sejersen i Overby, Johanne Mette 27, Anne 25, Margrethe 23. FM: Jens Jørgensen i Hosby.

252 Johanne Jørgensdatter i Ashoved Mølle. 5.12.1840, fol.65.
E: Niels Juul Rasmussen, møller. B: Niels Juul 9½. FM: morbror Jørgen Jørgensen i Overby.

253 Sidsel Marie Hansdatter i Overby. 2.6.1841, fol.66B.
E: Jens Jørgensen Buur. B: Hans 19, Inger Johanne g.m. Rasmus Knudsen i Rårup, Karen 14. FM: Anders Knudsen i Sønderby.

254 Johanne Jørgensdatter i Klakring. 17.8.1841, fol.68, 71B.
E: Enke efter Jens Hansen. B: Hans Jensen, der har overtaget fæstet, Niels Jensen i Haldrup på Stensballegård gods, Rasmus Jensen på stedet, Maren Jensdatter g.m. Niels Falster Rasmussen i Klakring, Cathrine Sofie Vilhelmine Jensdatter g.m. Christen Jørgensen i Klakring, Kirsten 38. FM: Peder Mortensen sst. Af første ægteskab B: Birthe Frederiksdatter, død, var g.m. Peder Jensen Clemensen på Hostrup Mark. 7B: Birthe 23, Jens 18, Johanne 16, Rasmus 15, Frederik 13, Niels 11, Peder 6. FM: Peder Mortensen i Klakring.

255 Karen Jensdatter i Klakring Strandhuse. 9.4.1842, fol.74.
E: Niels Christensen Nymann. A: halvsøskende Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Klakring Strandhuse, Anne Marie Christensdatter g.m. Jørgen Hansen Bech, skibsfører i Horsens.

256 Rasmine Birgitte Vilhelmsdatter, 10 år gammel i Jægersborg ved Palsgård. 20.5.1842, fol.74B.
A: mor Anne Kirstine Hansdatter, enke efter [Carl Sofus Vilhelm Rasmussen], skovrider, skifte 7.10.1840 lbnr.249]. LV: [Holger Christian] Reedtz til Palsgård, søskende Helga Magdalene Vilhelmsdatter 10½, Niels Juul Vilhelmsen 8½. FM: Niels Juul Rasmussen, møller i Ashoved Mølle.

257 Maren Rasmusdatter i Åstrup. 27.10.1842, fol.76, 77, 79B.
E: Hans Hansen. B: Hansine 21¾. FM: Jens Jørgensen i Åstrup, Jens Jørgen Jensen sst. g.m. afdødes slægtning. Uden for ægteskab B: Niels Frederik Munk i Hjortholm på Ørnstrup Mark. Desuden nævnes afdødes svoger Knud Rasmussen i Klakring.

258 Niels Jensen Ravn i Kirkholm. 13.12.1842, fol.78B.
E: Abelone Rasmusdatter. Testamente af 8.7.1829.

259 Niels Knudsen i Kirkholm. 17.1.1843, fol.80B.
E: Øllegaard Kirstine Rasmusdatter. LV: Oluf Due Rasmussen i Klakring. B: Knud 11¾, Kirsten 9, Oluf Due 7, Rasmus 2½. FM: farbror Anders Knudsen i Sønderby.

260 Rasmus Mikkelsen i Klakring. 6.3.1843, fol.83.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Thomsen, scheffer på Palsgård. B: Rasmus 3, Rasmus Mikkel 4 uger. FM: morfar Rasmus Jensen, Peder Jensen Falster i Klakring.

261 Enevold Nielsen i Åstrup. 22.3.1843, fol.84B.
A: mor Karen Marie Nielsdatter g.m. Morten Enevoldsen, søskende Vilhelmine Lauridsine Caroline Nielsdatter 16¾, Niels Nielsen 13½, Jørgen Nielsen 12. FM: farbror Jens Enevoldsen i Klakring. Arv efter afdødes far [Niels Enevoldsen], skifte 23.11.1838 lbnr.239.

262 Maren Frederiksdatter i Palsgård Schefferhus. 10.5.1843, fol.85B.
E: Rasmus Nielsen, scheffer. B: Holger Christian 7, Anne Kirstine 5½, Niels Johan Frederik 2. FM: Anders Jørgensen Vendelbo i Sønderhåb, født værge Frederik Thomsen i Lottrup.

263 Anders Jensen i Holgersdal i As sogn. 9.10.1843, fol.87.
E: Sidsel Marie Nielsdatter. LV: Christen Henriksen i Klakring. Testamente af 9.10.1843. Af arvinger nævnes kun enkens bror Jens Nielsen på Lyngbygård i Århus Amt.

264 Søren Jørgensen Bjerregaard i Glud. 29.3.1844, fol.89B, 96.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: far Søren Olufsen i Nørby. B: Peder 16, Maren 14, Anne Cathrine 12, Birgitte 10, Søren 7, Jørgen 5, Rasmus 3, Verner 1. FM: på fars side Rasmus Jørgensen på Neder Bjerre Mark.

265 Rasmus Olufsen i Sønder Aldum. 15.5.1844, fol.91B, 93.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jesper Hansen sst. B: Oluf 6½, Christen 5. FM: fars halvsøsters mand Mads Jørgensen sst. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter], skifte 16.7.1836 lbnr.227. B: Johanne Kirstine 13. FM: Søren Rasmussen sst.

266 Niels Rasmussen Falster i Klakring. 25.10.1844, fol.97.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Jensen sst. B: Rasmus 18½, Anne 17, Jensine 15¾, Jens 13, Hans 11, Thomas 9, Christen 9, Niels 7. FM: Peder Jensen Falster i Klakring, Peder Iversen sst.

267 Niels Jørgensen Borre i Hosby. 4.7.1845, fol.100, 100B.
E: Anne Christensdatter, 38. LV: bror Juul Christensen i Cathrinebjerg, Søren Rasmussen i Hosby, der ægter enken. B: Jørgine Jensine 7, Jørgen 5, Christen 1¼. FM: født værge Søren Christensen, arbejdsmand i Horsens, fasters mand Niels Markussen i Sejet.

268 Anne Kirstine Knudsdatter i Overby. 12.1.1846, fol.102.
E: Steffen Nielsen. B: Niels 18, Anne Marie 10, Kirsten 3½. FM: morbror Anders Knudsen i Sønderby.

269 Jørgen Sørensen, et barn i Glud. 31.1.1846, fol.103B.
A: mor Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Ulriksen på stedet, søskende Peder Sørensen 17½, Maren Sørensdatter 16, Anne Cathrine Sørensdatter 14, Birgitte Sørensdatter 12, Søren Sørensen 9, Rasmus Sørensen 5, Verner Sørensen 3. FM: Rasmus Jørgensen på Neder Bjerre Mark. Afdøde var søn af Søren Jørgensen Bjerregaard, [skifte 29.3.1844 lbnr.264].

270 Abelone Rasmusdatter i Kirkholm. 2.2.1846, fol.104, 106, 109B, 110B, 119.
Enke efter Niels Jensen Ravn, [skifte 13.12.1842 lbnr.258].
Hans A:
1) halvbror [Niels Ravn], død. 1B:
a Niels Nielsen Ravn på Bisholt Mark, død. 7B: Niels, Jens 19, Marie Kirstine i Horsens, Øllegaard i Sønderby, Birthe Kirstine 7, Marie 5, Anne Marie 2
2) halvbror Hans Jensen Ravn, død. 5B:
a Jens Hansen, smed i Åstrup
b Peder Hansen Ravn i Torrild, skovfoged på Rantzausgave
c Anne Hansdatter gift i Fredericia, begge døde. Af børn nævnes uden for ægteskab B: Jens Peder, arbejdsmand i Horsens
d Anne Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Hans Ørum, sergent i København. B: Navne angives ikke
e Karen Marie Hansdatter, var g.m. Jens Steffensen, smed i Glattrup Skov. 5B: Christian, Steffen, Niels 23, Karen Marie, Anne Cathrine 24.
Hendes A:
1) bror Rasmus Rasmussen i Klakring
2) søster Anne Rasmusdatter i Klejsskov. LV: svigersøn Søren Nielsen sst
3) halvbror Peder Enevoldsen, død. 1B: Anne Marie g.m. Jørgen Jørgensen, smed i Kirkholm
4) halvbror Niels Enevoldsen i Hosby
5) halvsøster Anne Marie Enevoldsdatter, enke i Klakring
6) halvsøster Anne Cathrine Enevoldsdatter i Tarpgård i Lunde sogn [i Vester Horne Herred].

271 Johanne Marie Sejersdatter i Hosby. 14.4.1846, fol.108B.
E: Juul Rasmussen. Første ægteskab med Rasmus Sørensen, [skifte 20.2.1837 lbnr.232]. B: Jens 21¾, Birthe Cathrine 20¾. FM: morbror Hans Sejersen i Overby.

272 Jørgen Sørensen i Åstrup. 14.2.1846, fol.105B.
E: Karen Marie Didriksdatter. B: Anne Cathrine.

273 Niels Christensen Nymann i Klakring Strandhuse. 17.6.1846, fol.110, 110B.
E: Inger Marie Enevoldsdatter, 35. LV: Rasmus Pedersen i Nøttrup Skov. B: Mette Cathrine 1. FM: Hans Nielsen i Klakring Strandhuse. [Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 9.4.1842 lbnr.255].

274 Anne Cathrine Jørgensdatter i Overby. 23.11.1846, fol.111B.
E: Knud Jørgensen, Testamente af 22.7.1839.

275 Jørgen Sørensen i Åstrup. 5.12.1846, fol.112B.
E: Karen Marie Didriksdatter. LV: Jørgen Didriksen i Skævlund. B: Søren Peder 38, Anne Cathrine 34, Didrik 28. FM: Jens Jørgensen i Åstrup.

276 Søren Rasmussen i Kirkholm. 29.1.1847, fol.114.
E: Anne Marie Jensdatter 61. LV: Jørgen Jørgensen sst. B: Maren 20¾. FM: farbror Rasmus Rasmussen i Overby.

277 Anne Kirstine Jørgensdatter i Thomashøj i As sogn. 19.2.1847, fol.114B, 118B, 123B.
Enke efter Hans Jørgen Sørensen. B: Søren 44, der overtager fæstet, Jørgen 41 på stedet, Hans 36 på Rårup Mark, Johanne Mette 34, der ægter Knud Jørgensen i Overby, Anne g.m. Oluf Sørensen på Glud Mark, Margrethe 30 på Palsgård, Rasmus 26, Jens 25, Birthe Marie g.m. Hans Sejersen i Overby. FM: født værge Niels Jørgensen på Ørum Mark ved søn Jens Jørgen Nielsen sst.

278 Lene Marie Elisabeth Jensdatter i Hedehuse i As sogn. 7.4.1847, fol.117B.
E: Niels Jensen. B: Maren 16, Jens Peder 12½. FM: Hans Jørgensen i Sønderby.

279 Anne Hansdatter i Klakring Strandhuse. 9.7.1847, fol.121.
E: Hans Jensen Borg. B: Hans 13, Maren 11¼, Jens Johan 8½, Christian 7, Anne Kirstine 5¼, Thomas 3¾, Anne 17 uger. FM: morfar Hans Christensen Nymann, J[ohan] C[arl] Schmidt, gæstgiver i Juelsminde.

280 Hans Jensen i Klakring. 22.7.1847, fol.122.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Hans Frederiksen sst. B: Hans 17, Jens 5, Rasmus 3, Johanne 2. FM: født værge Niels Jensen på Haldrup Mark i Voer herred i Skanderborg amt, fasters mand Lave Pedersen i Klakring.

281 Niels Peder Madsen i Klakring. 1.5.1848, fol.125.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Johannes J. Cramer i Klakring. B: Anne Marie 3, Marius 9 uger. FM: født værge Søren Madsen i Breth.

282 Jens Iversen, ugift i Klakring. 11.8.1848, fol.126.
A: søskende Peder Iversen på stedet, Sidsel Marie Iversdatter sst. FM: Peder Hansen i Klakring, Mette Johanne Iversdatter, død. 1B: Hans Frederik Ovesen 32 i Vesterby, Steffen Iversen på Lihme Mark i Vejle amt, død. 2B: Else Marie 12, Maren 11. FM: Christen Schmidt i Klakring.

283 Rasmus Jensen, smed og hustru Ingeborg Rasmusdatter i Klakring. 18.9.1848, fol.127, 133, 141.
B: Rasmus 46, der overtager fæstet, Sidsel Marie 44, Niels 41, Kirsten 35, Jens 31, Anne Dorthe 25. FM: Jens Pedersen i Klakring, som frænde.

284 Mette Cathrine Jørgensdatter i Klakring. 13.12.1848, fol.129B, 130.
E: Rasmus Jørgensen, Testamente af 12.12.1848. Arv til Anton Jensen.

285 Anne Jørgensdatter i Kombusk [i As sogn]. 24.4.1849, fol.130.
E: Thomas Christensen. B: Knud i Åstrup, Jørgen 36 på stedet, Anne Kirstine 30 sst. FM: morbror Anders Jørgensen Vendelbo i Sønderhåb.

286 Cathrine Sofie Vilhelmine Sørensdatter, stuepige på Palsgård. 23.5.1849, fol.131, 132B, 134B.
A: mor Anne Terkildsdatter g.m. J[ohan] C[arl] Schmidt, gæstgiver i Juelsminde, søskende Niels Juul Sørensen 24½ sst, Valentin Sørensen 20 sst. FM: Enevold Sørensen i Uderløkke i As sogn. [Afdødes far var Søren Valentinsen, skifte 12.2.1836 lbnr.226].

287 Niels Johan Frederik Rasmussen, 8 år gammel i Palsgård Schefferhus. 24.12.1849, fol.133B.
A: far Rasmus Nielsen, scheffer, søskende Holger Christian Rasmussen 13, Anne Kirstine Rasmusdatter 11. FM: Anders Jørgensen Vendelbo i Sønderhåb. Arv efter afdødes mor Maren Frederiksdatter, skifte 10.5.1843 lbnr.262 og efter afdødes morfar Frederik Thomsen i Lottrup, skifte Barritskov 13.6.1846 lbnr.163.

288 Søren Pedersen i Klakring. 25.1.1850, fol.135B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen sst. B: Peder 36, Rasmus 35 i Klakring Strandhuse, Søren 32 i Hornum, Anne 24. FM: Jens Pedersen i Klakring.

289 Inger Marie Hansdatter i Klakring. 13.4.1850, fol.136B.
E: Hans Jørgensen. B: Marie Kirstine 14¾, Jørgen 11¾, Hans 8, Marius 6, Anne Johanne 3, Peder 11 mdr. FM: født værge Peder Hansen sst.

290 Jørgen Hansen Bro i Klakring. 27.5.1850, fol.138, 142.
E: Sofie Magdalene Helbæk. LV: [Peder] Pedersen, skolelærer i Klakring. B: Hansine 18, Knud 16, Else Marie 13, Hans 10. FM: farbror Hans Hansen Bro i Barrit.

291 Anne Marie Hansdatter i Glud. 17.7.1850, fol.138B, 139.
E: Jørgen Jørgensen. Testamente af 21.11.1832.

292 Rasmus Hansen Thomashøj, ugift i Overby. 17.12.1850, fol.139B.
A: søskende Søren Hansen i Thomashøj, Jørgen Hansen 43 på stedet, Hans Hansen på Rårup Mark, Jens Hansen, soldat, Birthe Marie Hansdatter g.m. Hans Sejersen i Overby, Johanne Mette Hansdatter g.m. Knud Jørgensen på stedet, Anne Hansdatter g.m. Oluf Sørensen, hjulmand på Glud Mark, Margrethe Hansdatter. Afdøde døde som soldat i Assens på Fyn.

SLUT
Rohden gods
Skifteprotokol
1789 - 1793
G 371-11 Maren Sørensdatter i Thybo Mølle [i Stouby sogn]. 29.5.1789.
E: Rasmus Christensen. B: Mariehanne 3.
Afdøde døde 29.4.1789.

2 Birgitte Iversdatter i Rohden [i Stouby sogn]. 13.11.1793.
E: Jens [Jensen] Fevejle. B: Marie Johanne 25, Iver 23, Poul 20. FM: morbror Hans Iversen i Ullerup. Enkemandens første ægteskab med [Marie Johanne Rasmusdatter]. B: Rasmus, Jens, [Maren], Karen.
Afdøde døde 12.11.1793.

SLUT


Rosenvold gods
Skifteprotokol
1722-1850
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Dødsanmeldelser medtages kun, hvis arvinger angives.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedRosenvold gods
Skifteprotokol
1722 - 1747
G 372-2
1 Niels Pedersen i Stouby. 25.1.1723, side 1.
E: Karen Sørensdatter. LV: far Søren Ibsen i Belle. B: Maren 12, Karen 10, Mette 8, Anne 6, Peder 2. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby, Jens Pedersen i Daugård, morbrødre Søren Sørensen i Hjerrild, Jeppe Sørensen i Grund.

2 Peder Lauridsen i Hyrup. 13.7.1722, side 4.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Hans Jacobsen i Hornsyld, Jørgen Nielsen Tønning i Stouby, der ægter enken. B: Anne 15, Laurids 13, Bodil 9, Dorthe 6, Jacob 3½, Peder, nyfødt. FM: farbror Niels Lauridsen i Årup Huse, fars søskendebarn Frands Andersen i Hyrup.

3 Niels Pedersen ved åen [i Stouby sogn]. 16.3.1723, side 7.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: svoger Christen Nielsen Holm i Trelde. B: Niels 3, Anne 1. FM: fasters mand Peder Jensen Broch ved åen, farbror Adam Pedersen i Stouby.

4 Karen Andersdatter i Hyrup. 14.5.1723, side 10.
E: Frands Andersen. B: Søren 7, Karen 3. FM: morfar Anders Nielsen i Hornum, fars svoger Jørgen Sørensen i Hyrup.

5 Maren Pedersdatter ved åen. 5.8.1723, side 14.
E: Peder Jensen Broch. B: Jens 2½.

6 Mads Sørensen i Stouby. 30.6.1723, side 16.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. A:
1) bror Peder Sørensen i Favrby, [måske fejl for Favrbo] på Sjælland på gehejmeråd [Frederik Christian] Adelers gods
2) bror Jens Sørensen i Stouby
3) søster Maren Sørensdatter i Vindekilde på Sjælland
4) søster Birthe (?) Sørensdatter g.m. Søren Hagel i Stoubyskov
5) halvbror, død. 3B:
a Niels Brixen i Stouby
b Søren Brixen i Dallerup Skovhus
c Thomas Brixen, død. 3B: Søren, uvist hvor, Maren g.m. Erik Vester i Tyrsted, Kirsten. FM: Thomas Hansen Paaske i Stouby
6) halvbror Rasmus Sørensen i Daugaard, død. 1B:
a Hans Rasmussen i Daugård
7) halvsøster Sidsel (?) Sørensdatter i Stouby. FM: Mikkel Esbensen sst
8) halvsøster Anne Sørensdatter, død. 3B:
a Anne Andersdatter i Stouby
b Margrethe Andersdatter i Stouby
c Ingeborg Andersdatter i Bjerre. FM: Jens Danielsen i Stouby
9) halvsøster Bodil Sørensdatter, død. 3B:
a Hans Christensen i Nyborghuse
b Simon Christensen i Daugård
c Søren Christensen i Daugård, død. 4B: Jens i Daugård, Bodil i Fredericia, Maren i Klejs, Anne i Daugård
10) halvsøster Kirsten Sørensdatter , død. 1B:
a Peder Vintersen, død. 1B: Kirsten g.m. Niels Sørensen Hugholm i Stouby.

7 Karen Sørensdatter i Stouby. 11.1.1727, side 26.
E: Poul Jørgensen. Første ægteskab med Niels Pedersen, [skifte 25.1.1723 lbnr.1]. B: Maren 15, Karen 13, Mette 11, Anne 9, Peder 5. FM: farbror Frands Pedersen i Stouby, Jens Pedersen i Daugård, Søren Sørensen i Hjerrild, Jeppe Sørensen i Grund, Jens Sørensen i Belle, Christen Pedersen i Belle Mølle.

8 Rasmus Andersen ved åen. 11.11.1727, side 30.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Simon Davidsen i Stouby. B: Anders 1. FM: morbror Anders Nielsen i Hornum. Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 16.3.1723 lbnr.3]. B: Niels 7. FM: Adam Sørensen [formentlig fejl for Adam Pedersen] i Stouby.

9 Karen Mikkelsdatter i Stouby. 5.6.1728, side 33.
E: Rasmus Nielsen Tønning. B: Anne 11, Peder 8, Niels 7. FM: morfar Mikkel Esbensen i Stouby, Esben Mikkelsen, farbror Jørgen Nielsen Tønning i Hyrup.

10 Enevold Sørensen i Kragelund. 15.3.1727, side 40.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Lauridsen i [Øster] Snede. B: Søren, Christen, Anne g.m. Hans Knudsen i Kragelund, Kirsten g.m. Jens Lauridsen i [Øster] Snede. Maren på stedet, vanfør.

11 Kirsten Hansdatter i Stouby. 21.1.1728, side 42.
E: Oluf Hansen. Enkemanden er stedfar til B: Hans Pedersen. FM: farbror Peder Nissen i Gammelby, Anne Kirstine Hansdatter g.m. Anders Rasmussen i Belle.

12 Dorthe Sørensdatter i Hyrup. 27.7.1728, side 44.
E: Jens Nielsen Hougaard. B: Jørgen, Oluf.

13 Sofie Jørgensdatter i Stoubyskov. 10.3.1729, side 46.
E: Erik Poulsen. B: Maren 10, Poul 8, Kirsten 4½, Jørgen 2. FM: morbror Christen Jørgensen i Højen, mors halvbror Oluf Lauridsen i Dyrkøb, farbrødre Niels Poulsen, Søren Poulsen.

14 Maren Knudsdatter i Ullerup. 15.2.1730, side 47.
E: Jens Iversen Møller. B: Knud i Askebjerg, Mads på stedet, Iver, der overtager fæstet, Otte på stedet, Sidsel g.m. Frederik Rasmussen i Staksrode, Maren 23 g.m. Niels Rasmussen i Vrigsted.

15 Hans Gribstrup i Daugård. 1.2.1730, side 50.
E: Mette Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen i Stouby, Anders Rasmussen i Belle. A: morbror Niels Christensen i Ruskær i Bording sogn.

16 Jeppe Nielsen i Hyrup. 24.1.1730, side 53.
E: Mette Nielsdatter, LV: Frands Andersen. B: Niels, der har stedet i fæste, Anne g.m. Niels Clemensen, Maren 15, Ingeborg 11. FM: farbror Knud Nielsen i Rårup, Jørgen Tønning.

17 Anne Jensdatter i Nyborg Skovhus. 3.2.1730, side 57.
E: Hans Christensen. B: Johanne Hansdatter, [skifte 15.2.1730 lbnr.18], var g.m. Esben Clemensen i Stouby. 3B: Jens 7, Karen 4, Søren 2, Bodil Hansdatter, død, var g.m. Bertel Hansen i Stoubyskov. 1B: Margrethe 2.

18 Johanne Hansdatter i Stouby. 15.2.1730, side 59.
E: Esben Clemensen. B: Jens 7, Karen 4, Søren 2. FM: farbror Niels Clemensen i Hyrup, Poul Jørgensen Møller i Stouby.

19 Svend Nielsen ved Stouby Strand. 13.12.1729, side 64.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: Jørgen Jensen. B: Sidsel 17, Else 11, Anne Marie 7, Anne 6, Maren 4, Niels 2½. FM: farbror Hans Nielsen.

20 Jens Pedersen Møller i Daugård. 30.7.1732, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: far Jacob Christensen i Bobæk. B: Mette 14, Niels 9, Maren 7, Sidsel 5, Jacob 1½. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby.

21 Hans Jensen i Ullerup. 17.10.1732, fol.67B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Belle. B: Jens 29, Birgitte 26, Peder 23, Maren 20, Kirsten g.m. Esben Mikkelsen i Stouby. FM: Jeppe Sørensen i Grund.

22 Christen Andersen Ring i Daugård. 8.1.1733, fol.69.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Hans Christensen i Ørum. A: søster døtre Bodil Jensdatter i København, Anne Jensdatter i Horsens.

23 Iver Mortensen, smed i Daugård. 2.3.1734, fol.70B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Otte Jørgensen i Belle. B: Morten.

24 Niels Eriksen, ugift møller i Belle Mølle. 22.3.1734, fol.74.
A:
1) forældre Erik Pedersen Møller, der døde og Lene Pedersdatter. LV: Otte Jørgensen i Belle
2) søster Mette Eriksdatter g.m. Jens Nielsen i Hedensted
3) søster Anne Eriksdatter g.m. Knud Jensen i Askebjerg
4) søster Gertrud Eriksdatter, der ægter Jeppe Andersen, der overtager fæstet af møllen
5) søster Maren Eriksdatter.

25 Anne Jensdatter i Hyrup. 29.4.1734, fol.76.
E: Peder Mikkelsen. B: Mette 21, Gyde 19, Jens 17, Mikkel 12, Anders 3. FM: morbror Morten Jensen i Vrigsted, mosters mand Søren Jørgensen, smed i Hyrup.

26 Morten Iversen i Daugård. 30.6.1734, fol.77.
E: Mette Jensdatter. LV: far Jens Mikkelsen i Daugård. B: Iver 7 uger. FM: morbror Jens Jensen sst. Desuden nævnes afdødes mor Anne Nielsdatter, enke efter Iver Mortensen, smed, [skifte 2.3.1734 lbnr.23].

27 Sidsel Nielsdatter i Belle. 27.3.1736, fol.78.
E: Niels Sørensen Hjerrild. B: Anne Cathrine 25, Maren 23, Anne 21, Søren 19, Mette 17, Bodil 14, Niels 11, Christian 9, Jens 6, Maren 3. FM: morbror Mikkel Nielsen i Hornumkær, farbror Jeppe Sørensen i Grund.

28 Karen Pedersdatter i Kragelund. 19.4.1736, fol.79.
E: Peder Thomsen. B: Peder 5½, Anne 4, Anne Marie 1. FM: morbror Mikkel Pedersen i Kalhave.

29 Karen Jensdatter i Kragelund. 2.5.1736, fol.81.
E: Lave Christensen. B: Karen 1½.

30 Maren Jacobsdatter i Hyrup. 22.5.1736, fol.81B.
E: Jørgen Nielsen Tønning. Første ægteskab med Peder Lauridsen, skifte 13.7.1722 lbnr.2. B: Anne g.m. Søren Ibsen den yngre i Hyrup, Laurids 26, snedkersvend, Bodil 23, Jacob 18, Peder 14. FM: Frands Andersen sst.

31 Markus Nielsen i Grejs. 9.3.1736, fol.84.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Enevoldsen sst. B: Niels, Mikkel, Peder, der overtager fæstet, Søren, Maren 19, Sidsel 15. FM: Christen Christensen i Grejs, Peder Nielsen, smed, Laurids Thomsen sst.

32 Kirsten Mikkelsdatter i Stoubyskov. 1.10.1736, fol.85B.
E: Søren Jensen Hagel. A: mor Gertrud Nielsdatter. LV: Morten Nielsen i Stouby, brorsøn Laurids Nielsen Krog i Stouby.

33 Niels Grølsted i Hornborg. 25.2.1737, fol.86.
E: Maren Olufsdatter. LV: Knud Jensen sst. B: Niels 14, Oluf 12, Christen 10. FM: Morten Pedersen, murermester i Hornborg.

34 Niels Poulsen i Stoubyskov. 16.4.1737, fol.87.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mads Sørensen Rand i Stoubyskov. A: søskende Erik Poulsen sst, Søren Poulsen i Grund, Mette Poulsdatter g.m. Mads Hansen i Stouby, Maren Poulsdatter g.m. Bertel Hansen sst, Anne Poulsdatter g.m. Ammund Albertsen i Brokhuset, Bodil Poulsdatter i Grund. FM: Claus Hansen i Stouby.

35 Rasmus Sørensen i Hyrup. 11.7.1737, fol.88B.
E: Lene Hansdatter. LV: bror Jens Hansen i Vrigsted. B: Kirsten 12, Maren 9. FM: farbror Niels Sørensen i Hyrup, Oluf Hansen i Stouby.

36 Mads Jensen, ugift i Ullerup. 21.7.1737, fol.89B.
A:
1) bror Knud Jensen i Askebjerg
2) bror Iver Jensen i Ullerup
3) søster Sidsel Jensdatter g.m. Frederik Rasmussen i Staksrode
4) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Tønning i Vrigsted
5) bror Otte Jensen i Bredstenlund, død. 1B: Maren 3. FM: stedfar Jeppe Christensen Buch sst, H[ans] C[hristian] Møller, borgmester i Horsens.

37 Niels Nielsen i Gammelby. 15.1.1739, fol.92B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: søsterdatters mand Søren Ibsen den yngre i Hyrup. B: Kirsten 26, Niels 18, Jacob 11. FM: Jørgen Jensen Hougaard i Hyrup. Af første ægteskab B: Oluf 36, Niels 35, snedker i Kolding.

38 Maren Nielsdatter i Stouby. 17.1.1739, fol.94.
E: Søren Sørensen Krog. B: Karen 11 uger. FM: morbror Jens Nielsen på Banken i Stouby sogn, Søren Ibsen den yngre i Hyrup.

39 Anders Pedersen og hustru Sidsel Jacobsdatter i Daugård. 25.2.1739, fol.95B.
B: Jens 5, Esther 2, Peder 9 uger. FM: farbrødre Søren Pedersen i Hvirring, Mads Pedersen, kusk på Bygholm, Jørgen Villumsen, smed i Uldum g.m. faster Inger Pedersdatter. Hendes første ægteskab med [Jens Pedersen Møller, skifte 30.7.1732 lbnr.20]. B: Mette 22, Niels 16, Maren 14, Sidsel 12, Jacob 8. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk, enke efter Sidsel Knudsdatter.

40 Jens Hjulmand i Kragelund. 7.3.1739, fol.101B.
E: Birgitte Eskildsdatter. LV: Lave Christensen. B: Jens på stedet, Mikkel i Kragelund, Eskild sst, Inger, amme i Ørum Præstegård, Mette i Hatting.

41 Niels Brixen i Stouby. 26.9.1739, fol.102.
E: Maren Jensdatter. LV: Morten Nielsen sst. B: Kirsten, der ægter Jeppe Nielsen, der fæster stedet. FM: farbror Søren Brixen i Dallerup Skovhus.

42 Frands Pedersen i Stouby. 5.10.1739, fol.105.
Enkemand. B: Peder 32, Frederik 25, Maren g.m. Adam Pedersen sst, Mette 28, Karen 26. FM: morbror Peder Jensen i Gravengård i Stouby sogn.

43 Niels Jepsen, ugift tjenestekarl på Rosenvold. 30.1.1740, fol.108B.
A: mor Mette Nielsdatter i Hyrup, søskende Anne Jepsdatter g.m. Niels Clemensen sst, Ingeborg Jensdatter, [formentlig fejl for Jepsdatter].

44 Bodil Jensdatter i Ørnstrup. 19.7.1740, fol.109B.
E: Jørgen Jacobsen. B: Bodil 12, Jacob 8, Sofie 6, Anne Cathrine 3. FM: morbrødre Jørgen Jensen Due i Bråskov på Møgelkær gods, mostres mænd Mads Jensen Bindeballe g.m. Karen Jensdatter i Ørnstrup, Jacob Jensen Bindeballe g.m. Anne Jensdatter i Ørnstrup, farbrødre Hans Jacobsen i Hedensted, Jesper Jacobsen i Ørnstrup.

45 Søren Jørgensen Hjerrild, forpagter på Rosenvold. 19.8.1740, fol.111B, 119B.
E: Ellen Marie Esbensdatter Alrø. LV: Niels Rømer, præst i Stouby og Hornum. B: Bodil 17, Maren 12, Esben 8, Anne 7. FM: farbror Otte Jørgensen Hjerrild i Belle, næstsøskendebarn Rasmus Nielsen i Rohden, mors farbror Jens Pedersen i Horsens ved Jens Eriksen Bay i Rohden.

46 Jens Jensen i Skals. 5.7.1741, fol.112.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: bror Jens Lauridsen Gade i Skals. B: Laurids 6, Jens 3, Bertel 6 mdr. FM: morfar Laurids Jensen Gade i Skals.

47 Hans Andersen, fisker ved Stouby Strand. 27.2.1742, fol.113B.
E: Kirsten Madsdatter. B: Mette g.m. Hans Hansen, Drude, Anne, Kirsten. FM: farbror Søren Andersen ved Daugård Strand.

48 Oluf Pedersen, snedker i Stouby. 1.3.1742, fol.115.
E: Mette Olufsdatter. LV: Anders Simonsen sst. B: Dorthe 16, Maren 12, Kirsten 9, Peder 4. FM: fars halvbror Hans Pedersen i Li Hus i Ørum sogn.

49 Maren Eriksdatter i Ullerup. 6.8.1742, fol.116.
E: Jens Hansen. B: Hans 6, Niels 3, Erik 6 mdr. FM: farbror Peder Hansen, mostres mænd Jens Nielsen i Hedensted, Knud Jensen i Askebjerg i Daugård Skov, Jeppe Andersen, møller i Belle Mølle. Desuden nævnes enkemandens mor Maren Pedersdatter, [enke efter Hans Jensen, skifte 17.10.1732 lbnr.21] og enkemandens søster, Maren Hansdatter.

50 Søren Jensen Hagel i Stoubyskov. 2.3.1743, fol.121.
E: Karen Mortensdatter. LV: Niels Olufsen i Stouby. B: Jens 5, Søren 3 mdr. FM: farbror Jørgen Jensen Hagel i Breth. [Første ægteskab med Kirsten Mikkelsdatter, skifte 1.10.1736 lbnr.32].

51 Otte Vilhelm i Nyborghus [i Stouby sogn]. 14.1.1743, fol.122B.
Arvinger kendes ikke.

52 Thomas Nielsen Kalhave i Hyrup. 13.11.1743, fol.123.
E: Maren Pedersdatter Donner. LV: far Peder Jochumsen Donner i Hyrup. B: Claus 12, Else 9, Niels 7, Peder 5. FM: fars fasters mand Jens Sørensen Søndergaard.

53 Rasmus Iversen og hustru Mette Jensdatter i Daugård. 3.7.1743, fol.123B.
B: Iver 2, Jens 16 uger. FM: mors morbrødre Christen Jacobsen i Klakring på Palsgård gods, Christen Jacobsen i Staksrode Mølle og deres far Jacob Christensen i Bobæk, fastres mænd Søren Christensen Kjærgaard i Daugård, Christen Pedersen sst, Hans Jensen sst.

54 Maren Knudsdatter i Gramrode. 16.12.1744, fol.132.
E: Laurids Sørensen. B: Søren 20, Peder 19, Karen 17.

55 Oluf Hansen i Stouby. 29.6.1744, fol.133.
E: Else Jensdatter. LV: bror Jørgen Jensen Samsing i Hyrup. B: Hans 16, Dorthe Kirstine 13, Jens 9, Anders 7, Niels 3. FM: farbror Jens Hansen i Vrigsted.

56 Ellen Marie Esbensdatter Alrø på Rosenvold. 22.8.1743, fol.134.
E: Henrik Bering, forpagter. B: Søren 1. Første ægteskab med Søren Jørgensen Hjerrild, [skifte 19.8.1740 lbnr.45]. B: Bodil 19, Maren 14, Esben 10, Anne 9. FM: farbror Otte Jørgensen Hjerrild i Belle ved søn Jørgen Ottesen, morbror Peder Esbensen Alrø i Bukkehave på Lolland, Jens Eriksen Bay i Rohden, Rasmus Nielsen sst. Desuden nævnes afdødes mor Madam Bidstrup.

57 Anders Svensk i Nørre Snede. 28.9.1744, fol.151B.
E: Karen Nielsdatter. Arvinger angives ikke.

58 Anne Jørgensdatter i Daugård. 30.4.1745, fol.152.
E: Erik Jensen Rohden. B: Jens 3, Anne Kirstine 8 uger.

59 Maren Olufsdatter i Hornborg. 29.11.1745, fol.155B.
Enke efter Niels Grølsted, sergent, [skifte 25.2.1737 lbnr.33]. B: Niels 25, Oluf 23. FM: Morten Pedersen sst.

60 [Navn mangler] Viberg i Hornborg. 10.1.1746, fol.156B.
Enke efter Hans Viberg, løjtnant. B: Laurids i Bording.

61 Jeppe Andersen i Belle Mølle. 1.4.1747, fol.157B.
E: Gertrud Eriksdatter. LV: B: Hans Pedersen i Grund. B: Maren 10. FM: farfar Anders Hansen i Årup Mølle, farbror Hans Andersen sst. Desuden nævnes enkens søstres mænd Jens Nielsen i Hedensted, Knud Jensen i Askebjerg.

62 Margrethe [Sørensdatter] Ring i Daugård. 4.2.1747, fol.160.
E: Søren Christensen. [Første ægteskab med Christen Andersen Ring, skifte 8.1.1733 lbnr.22]. Arvinger angives ikke. Desuden angives enkemandens bror Hans Christensen i Ørum, enkemandens svoger Peder Mortensen i Daugård.

63 Niels Sørensen Hjerrild i Belle. 12.6.1747, fol.162.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Ottesen sst. B: Sidsel Marie 5, Karen 1. Første ægteskab med [Sidsel Nielsdatter, skifte 27.3.1736 lbnr.27]. B: Anne Cathrine g.m. Jørgen Tønning i Hyrup, Maren g.m. Jens Andersen, bødker i Assendrup, Anne g.m. Knud Pedersen i Engum, Søren 30, Mette g.m. Niels Sørensen i Engum, Bodil g.m. Mads Nielsen Bank i Daugård, Niels 23, Christian 20, Jens 17, Maren 14.

64 Jørgen Herlufsen i Rårup. 18.7.1747, fol.162B.
E: Maren Jensdatter. Afkald fra søstersøn Anders Madsen i Rårup på Palsgård gods på egne og øvrige arvingers vegne.

65 Christen Sørensen, skrædder i Bjerre. 26.6.1745, fol.163.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Sørensen Møller i Bjerre. B: Søren 7. FM: Knud Olufsen, skrædder sst.

66 Kirsten Madsdatter i Stouby. 15.4.1747, fol.164.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 27.2.1742 lbnr.47]. B: Mette g.m. Hans [Hansen], løjtnant på stedet, Drude, Anne, Kirsten. FM: farbror Søren Andersen ved Daugård Strand på Tirsbæk gods.

67 Niels Simonsen i Stoubyskov. 12.5.1747, fol.164B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Simonsen. B: 6 børn, hvis navne ikke angives.

68 Poul Eriksen i Stoubyskov. 1.8.1747, fol.165.
E: Maren Pedersdatter Broch. LV: Ejler Ottesen i Stoubyskov, Mikkel Pedersen, der ægter enken. B: Sofie 1½, Poul, nyfødt. FM: morfar Peder Jensen Broch i Stoubyskov. Arv efter afdødes mor [Sofie Jørgensdatter], skifte 10.3.1729 lbnr.13 til afdødes søskende Jørgen 20, Kirsten.

SLUT


Rosenvold gods
Skifteprotokol
1747 - 1791
G 372-3
69 Christen Lauridsen i Skals i Hald amt. 12.8.1747, side 2.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Oluf Jacobsen Winther. Arvinger kendes ikke.

70 Søren Nielsen i Brejl i Ejstrup sogn. 3.10.1747, side 5.
E: Anne Jensdatter. B: Anne. FM: farbror Peder Nielsen sst.

71 Mikkel Nielsen i Stouby. 10.2.1748, side 7.
E: Else Jensdatter. LV: Poul Jørgensen Møller sst, bror Jørgen Jensen Samsing i Hyrup. B: (Navne angives ikke).

72 Maren Jensdatter i Daugård. 9.4.1748, side 11.
E: Oluf Jensen Hougaard. B: Dorthe 4, Anne Cathrine 6 mdr.

73 Søren Knudsen i Stouby. 26.10.1748, side 18.
E: Bodil Rasmusdatter. B: Mette g.m. Søren Bobæk i Stoubyskov, Rasmus 40, Hans 34, Anne 26, Kirsten 24.

74 Jørgen Jensen, hjulmand i Hyrup. 24.12.1748, side 22.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Rasmussen Koch. B: Jens 23, Peder 18, Anne 12. FM: farbror Rasmus Jensen Kold? i Hyrup.

75 Laurids Rasmussen i Hyrup. 10.2.1749, side 25.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Peder Jochumsen Donner i Hyrup. B: Anders 14, Maren 12, Kirsten 9. FM: Frands Andersen sst.

76 Niels Clemensen og hustru Anne Jepsdatter i Hyrup. 12.2.1749, side 27.
B: Jeppe 17, Jens 15, Karen 11, Clemen 9, Niels 8, Anne 8, David 4.

77 Jørgen Jensen Lindved i Hyrup. 22.2.1749, side 30.
E: Lene Hansdatter. LV: Søren Hansen Skytte i Vrigsted. A: søskende Peder Jensen i Lindved på Skerrildgård gods, Anders Jensen i Lindved på Palsgård gods, Anne Jensdatter g.m. Hans Jørgensen i Stoubylund på Rosenvold gods.

78 Maren Iversdatter i Kragelund. 18.4.1749, side 36.
E: Søren Pedersen. A: søskende Peder Iversen i Ølsted på Bygholm gods, Jørgen Iversen sst. på samme gods, søster, død, var g.m. Morten Pedersen i Spettrup på Bygholm gods. 1B: Iver 10.

79 Maren Pedersdatter i Stoubyskov. 7.6.1749, side 42.
E: Jens Pedersen. B: Anne 5, Anne Margrethe 6 mdr.

80 Jens Davidsen i Stouby. 15.7.1749, side 44.
E: Karen Jørgensdatter. B: Terkild Jensen i Stouby på Boller gods, Niels Jensen Møller i Stouby på Rosenvold gods, [Karen Jensdatter], død, var g.m. Jens Pedersen, ladefoged på Rosenvold. 1B: Karen 3.

81 Beslaglæggelse i Stouby. 25.7.1749, side 48.
Registrering hos Adam Pedersen i Stouby på grund af gæld. Gården fradømmes ved sequestrationsforretningen.

82 Christen Sørensen Bull i Hyrup. 23.1.1750, side 50.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Pedersen, smed i Vrigsted. B: Christen 6 mdr. FM: farfar Søren Bull i Hyrup, morfar Søren Ibsen sst. Afdøde var landsoldat for Jensgård gods og døde i Vrigsted, hvor han tjente under Palsgård gods.

83 Erik Jensen Rohden i Daugård. 24.1.1750, side 51.
Enkemand efter Anne Jørgensdatter, skifte 30.4.1745 lbnr.58. B: Jens 8. FM: Mikkel Pedersen, smed sst, morfar Jørgen Jensen Ebbesen i Barrit, søskendebarns mand Hans Raadved på stedet, der er svigersøn af [Frederik] Terkildsen, [skifte Tirsbæk 9.1.1734 lbnr.5], der var g.m. afdødes søster [Birgitte Jensdatter Rohden].

84 Beslaglæggelse i Stouby. 10.10.1750, side 105.
Registrering hos Anders Simonsen, 80 år gammel i Stouby på grund af gæld. Han og hans kone får herefter ophold hos søn Niels Andersen.

85 Maren Pedersdatter Broch i Stoubyskov. 8.2.1751, side 110.
E: Mikkel Pedersen. B: Anne Marie 2. Første ægteskab med Poul Eriksen i Neder Rønholt i Stoubyskov, skifte 1.8.1747 lbnr.68. B: Sofie 6. FM: farfar Erik Poulsen, morfar Peder Jensen Broch i Stoubyskov. Desuden nævnes afdødes søskende Jørgen Eriksen på stedet, Kirsten Eriksdatter.

86 Mette Jørgensdatter i Nørre Snede. 12.3.1751, side 117.
E: Jens Jensen. B: Kirsten 9, Jens 4, Niels 9 mdr.

87 Frands Pedersen i Hornborg. 5.6.1751, side 122.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Jessen i Merring. B: Peder 23. FM: Jens Pedersen sst.

88 Afkald i Vrigsted. 24.7.1751, side 127.
Afkald fra Bodil Jørgensdatter g.m. Rasmus Rasmussen Tønning i Vrigsted for arv efter mor Bodil Jensdatter, skifte 119.7.1740 lbnr.44 til far Jørgen Jacobsen i Ørnstrup.

89 Claus Krog i Stouby. 13.3.1752, side 128.
E: Mette Jørgensdatter. B: Jørgen 32, der overtager fæstet, Hans 19, Anne Margrethe g.m. Niels Nielsen Krog i Stouby, Maren, Mette.

90 Afkald i Balling Overmølle. 11.11.1753, side 132, 177.
Afkald fra Maren Jepsdatter g.m. Niels Christensen Møller i Balling Overmølle for arv efter far Jeppe Andersen, møller i Belle Mølle, skifte 1.4.1747 lbnr.61 til stedfar Søren Pedersen Møller, der har overtaget fæstet af Kærgårdsholm Vejrmølle på Kærgårdsholm gods i Skivehus Amt, hvortil arven er overført fra Rosenvold gods den 29.12.1751. Maren Jepsdatters mor er Gertrud Eriksdatter.

91 Hans Rådved i Daugård. 18.3.1752, side 132.
E: Elsebeth Kirstine Frederiksdatter. LV: Rasmus Sørensen Sol i Belle. B: Birgitte Kirstine 3. FM: Peder Andersen i Daugård, født værge Anders Christensen i Rådved, morbror Peder Frederiksen på stedet, Søren Lind, degn i Daugård. Arv i boet efter Erik Rohden, [skifte 24.1.1750] til B: Jens.

92 Rasmus Sørensen i Stouby. 31.7.1752, side 147.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Aamand i Stouby. B: Søren 2. FM: farbror Hans Sørensen sst.

93 Beslaglæggelse i Stouby. 9.8.1752, side 150.
Registrering hos Niels Hugholm, over 70 år gammel i Stouby på grund af gæld. Han frasiger sig fæstet.

94 Anne Christensdatter i Stouby. 13.10.1752, side 151.
E: Frands Jørgensen. B: Jørgen 13, Christen 7, Karen 6, Jens 4 uger. FM: morbror Niels Christensen i Gammelby.

95 Peder Thomsen i Kragelund. 23.3.1753, side 153.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Thomas 16, Søren 14, Niels 9, Hans 7, Christen 4. FM: farbror Søren Thomsen sst. Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 19.4.1736 lbnr.28. B: Peder 23, Anne Marie 19.

96 Jørgen Jacobsen i Ørnstrup. 7.4.1753, side 159.
E: Anne Enevoldsdatter. B: Bodil 8, Kirsten 6, Anne 2. FM: farbrødre Jesper Jacobsen i Ørnstrup, Hans Jacobsen i Hedensted, Anton Jacobsen i Klakring. Første ægteskab med Bodil Jensdatter, skifte 19.7.1740 lbnr.44. B: Bodil g.m. Rasmus Jacobsen Tønning i Vrigsted på Ussinggård gods, Jacob 22, Sofie.

97 Jeppe Nielsen, ugift i Hyrup. 7.5.1753, side 167.
A: søskende Jens Nielsen 19, Karen Nielsdatter 15, Clemen Nielsen 13, Anne Nielsdatter 12, Niels Nielsen 10, David Nielsen 8. FM: mosters mand Jeppe Sørensen i Hyrup, Jens Nielsen i Hyrup Lyse. [Afdøde var søn af Niels Clemensen og Anne Jepsdatter, skifte 12.2.1749 lbnr.76].

98 Hans Nielsen Aamand i Rosenvold Åhus, der kaldes Falstersø. 30.7.1753, side 168.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Jensen Broch ved åen. B: Niels 22, Rasmus 20. FM: morbror Anders Nielsen i Hornum. Enkens første ægteskab med Rasmus Andersen, skifte 11.11.1727 lbnr.8. B: Anders.

99 Beslaglæggelse i Belle Mølle. 20.8.1753, side 171.
Registrering hos Rasmus Jensen i Belle Mølle på grund af gæld.

100 Karen [Mortensdatter] i Stoubyskov. 30.11.1753, side 178.
Enke efter Søren Hagel, skifte 2.3.1743 lbnr.50. B: Jens 16, Søren 11. FM: morbror Peder Christensen, bødker i Stoubyskov.

101

Fortsættelse følger