Erik Brejls hjemmeside

Start

Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1814

[1685-1707]    [1708-1743]    [1738-1763]    [1762-1798]    [1798-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Assens Byfoged
Skifteprotokol
1685-1707
Store dele af siderne mangler af de første mange sider.

1    En mand i Assens, der døde 6. marts, fol.60.
Enken hørte under ryttervæsenet.
Arvinger ses ikke.

2    En kvinde i Assens. Dato ses ikke, fol.60B.
E: Thomas Iversen.
Arvinger ses ikke.

3    Simon Hansen, skrædder i Assens. 5.3.1686, fol.62.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Hellesen. B:
1) en søn 12 år
2) Peder Simonsen
samt 3 små døtre.

4    Claus Andersen i Assens, der døde 21.4.1686, fol.64B.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

5    Lorents Klige i Assens. 24.6.1686, fol.69B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) [Johannes] Lorentsen 16 år
2) [Kirsten] Lorentsdatter 7.

6    Laurids Olufsen Kylling i Assens. 20.7.1686, fol.74.
E: Mette Jensdatter Kylling. LV: bror Simon Jensen Kylling, købmand. A:
1) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Lauridsen, vejer og måler
2) bror Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a [Bodil Hansdatter]
b [Hans Hansen]
c [Thomas Hansen]
d [Anne Hansdatter]
3) søster [Maren Olufsdatter, begravet 28.9.1686. E: Jens Trane]. 4B:
a [Oluf Jensen]
b [Cathrine Jensdatter]
c [Marichen Jensdatter
d [Anne Johanne Jensdatter].

7    Peder Lauridsen, ugift i Assens, der døde 8. august, fol.78B.
Af arvinger ses A:
1) .. Jensen 22
2) Maren Jensen.
Der henvises til en dom af Assens rådstue 5.5.1677.

8    En kvinde i Assens. 25. september, fol.82.
Enke efter Anders Fallesen.
Af arvinger ses A:
1) Hans Nielsen, skomager
2) Herman Nielsen Broch.

9    Margrethe Herbertsdatter i Assens. 26.10.1685, fol.83.
Enke efter Peder Ibsen.
Boet overdrages til Anne Margrethe Christensdatter ved værge Hans Nielsen, skomager.

10    Hans Olufsen Kylling i Assens. 1.4.1687, fol.84B.
E: [Navnet ses ikke, måske Anne Jørgensdatter Drud, se lbnr.22 og 23]. LV: Johan Clausen. B:
1) Bodil Hansdatter 12
2) Hans Hansen 9
3) Thomas Hansen
4) Anne Hansdatter.
FM:
1 Mads Markussen
2 Peder Pedersen Købke.

11    Bodil Hansdatter i Assens. 18.4.1687, fol.85.
E: Berild Jessen.
Første ægteskab med Anders Nielsen, slagter, skifte 27.11.1656. B:
1) Peder Andersen, soldat, g.m. Anne Hansdatter
2) Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup [i Nørre Broby sogn], død. 6B:
a Anders Jørgensen i Vøjstrup
b Hans Jørgensen i Køng
c Jørgen Jørgensen i Kerte
d Anne Jørgensdatter
e Peder Jørgensen i Vøjstrup
f Rasmus Jørgensen 19, i Ladegård [i Orte sogn]
3) Dorthe Andersdatter, død. 8B:
a Anders Olufsen 24, i Frøbjerg
b Hans Olufsen 22, i Ellesø
c Christen Olufsen 20, i Ørslev
d Søren Olufsen 19, i Ladegård
e Niels Olufsen 17, i Ellesø
f Peder Olufsen 16
g Ellen Olufsdatter 14
h Jørgen Olufsen 12.
Arv efter enkemandens bror Niels Jessen efter skifte 28.2.1676.

12    Jens Jørgensen, byens tjener i Assens. 26.9.1687, fol.89.
E: Anne Christensdatter. LV: Henrik Jacobsen Føss. A:
1) farbror Rasmus Jacobsen, død. 2B:
a Jens Rasmussen ved Bergen i Norge
b Karen Rasmusdatter i Bergen.
Afdøde døde 18.8.1687.

13    Anne Madsdatter i Assens. 23.2.1688, fol.90.
Enke efter Jens Rose. A:
1) [halv]bror Niels Drevsen, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter 30
b Karen Nielsdatter, død. 1B:
1 Birgitte Simonsdatter 7
FM: Simon Andersen Bang.

14    Arvs overdragelse i Assens 28.3.1688, fol.91.
Niels Andersen Baagø meddeler med samfrænders samtykke arv til sine stedbørn:
1) Albert Lauridsen
2) Søren Lauridsen,
som de har efter deres far Laurids Lydersen, skifte 24.3.[1681].

15    Berild Jessen i Assens.
Enkemand efter [Bodil Hansdatter, skifte 18.4.1687 lbnr.11]. A:
1) bror Niels Jessen, død. Mindst 6 B:
a Jes Nielsen ved stedfar Mads Rasmussen
b et barn
c Margrethe Nielsdatter
d .. Nielsdatter 26
e et barn 13
f en datter, død. 1B:
1 Niels Bertelsen i Smerup.
(Sml. lbnr.62).

16    Karen Nielsdatter i Assens. 1688, fol.93B.
E: Rasmus Jørgensen, væver. A:
1) bror Peder Nielsen i Vedtofte
2) søster i Blangstrup
3) søster g.m. Hans Nielsen
4) søster Maren Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Hansen
b Gertrud Hansdatter
c en datter.

17    Evert Mikkelsen i Assens. 10.9.1688, fol.96B.
E: Anne Simonsdatter. B:
1) Anne Evertsdatter g.m. Hans Simonsen
2) Cathrine Evertsdatter
3) Elisabeth Evertsdatter
4) Magdalene Evertsdatter.
Afdøde døde 14.7.1687.

18    Andreas Mehl i Assens. 13.9.1688, fol.98.
E: Anne. LV: Hans Hansen, smed. A:
1) bror Frands Mehl, død. 4B:
a Anne Frandsdatter g.m. Jørgen Jensen, præst i Tommerup og Brylle
b Karen Frandsdatter på Samsø
c Anne Frandsdatter i København
d Dorthe Frandsdatter, død. 1B:
1 Herman Nielsen Busch i Kerteminde
2) en bror i Sverige. død. Hans sønner
3) søster Anne, død. var g.m. Carsten Hattemager. Mindst 2 B:
a Sander Carstensen
b en datter i Assens.
Arv i boet efter Hans Baagø, skifte 5.12.1666 til B: Maren Hansdatter,
der også har arv efter Cort Jensen, [skomager], skifte 3.6.1679.

19    Sara Jørgensdatter i Assens. 28.2.1689, fol.100.
E: Christoffer Pedersen Dede. A:
1) Peder Lauridsen [formentlig fejl, skal være Hans Lauridsen], degn i [Stigs Bjergby] og Mørkøv på Sjælland, død. Hans B:
a Hans Hansen
b Karen Hansdatter
2) Kirsten Lauridsdatter, enke efter Claus Andersen, [skifte 21.4.1686 lbnr.4]
3) Ejler Lauridsen, død. 3B:
a Stygge Ejlersen
b Hans Ejlersen
c Maren Ejlersdatter.

20    Peder Nielsen i Assens ved Østerport. 24.7.1689, fol.101B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Andersen bang, kæmner. B:
1) Niels Pedersen 8.
FM: Rasmus Jørgensen, væver.

21    Knud Lauridsen, skomager i Assens. 4.12.1689, fol.103B.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Laurids Knudsen, skomager
2) Bent Knudsen, soldat
3) Anne Knudsdatter 29
4) Maren Knudsdatter 19.
FM: Christoffer Lauridsen Dam.

22    Karen Lauridsdatter i Assens. 20.12.1690, fol.105B.
E: Niels Jørgensen Drud. B:
1) Elisabeth Nielsdatter Drud 14
2) Laurids Nielsen Drud 9
3) Jørgen Nielsen Drud 7
4) Peder Nielsen Drud 4
5) Anne Marie Nielsdatter Drud 4
6) Margrethe Nielsdatter Drud 3.
Arv efter enkemandens far Jørgen Nielsen Drud, efter hvem der ikke var afholdt skifte, [skifte 7.1.1691 lbnr.23].
Desuden nævnes enkemandens svoger Hans [Olufsen] Kylling, skifte 1.4.1687 lbnr.10].

23    Jørgen Nielsen Drud i Assens. 7.1.1691, fol.106B.
E: Anne. Mindst 4B:
1) Laurids Jørgensen Drud, toldforvalter i Svendborg
2) Niels Jørgensen Drud, på stedet
3) Birgitte Jørgensdatter Drud, enke efter Hans Lauridsen skipper i Svendborg
4) Anne Jørgensdatter Drud i Assens.

24    Mads Bødker i Assens.  24.3.1691, fol.109B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Madsen 7.
FM: fasters mand Baltser Hansen.
Afdøde døde 14.2.1691.

25    Søren Hansen Tanderup (Tandrup), skipper i Assens. 22.4.1691, fol.110B.
E: Anne Jensdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Hans Sørensen 18
2) [Jens Groth] 16
3) Jacob Sørensen 12
4) [Marie Elisabeth Sørensdatter] 6.
FM: Niels Bertelsen, købmand.
Afdøde døde på rejse til København.

26    Jens Jespersen, by- og herredsfoged i Assens. 2.3.1691, fol.116.
E: Johanne Christensdatter Kjærulf. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Jesper Jensen 11
2) Anne Marie Jensdatter 9
3) Magdalene Jensdatter 6.
FM: Niels Lauridsen Storm.

27    Peder Bolt, stadsbarber i Assens. 16.7.1691, fol.121B.
E: Helvig Hansdatter. LV: Johan Clausen, drejer. B:
1) Wohlrat Pedersen 7
2) Anne Sofie Pedersdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen Bager.

28    Jørgen Mortensen, snedker i Assens. 25.2.1692, fol.123.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Købke, skrædder.
Arvinger angives ikke.

29    Maren Nielsdatter i Assens. 21.3.1692, fol.124B.
E: Morten Lauridsen, slagter, soldat. B:
3) en søn 1½.
Slegfredbørn B:
1) Dorthe
2) Kirsten.

30    Maren Jensdatter i Assens. 11.3.1693, fol.126B.
Enke efter Albert Mortensen, skifte 30.1.1684. B:
1) Jens Albertsen på Helgoland, død. Hans børn
2) Anne Albertsdatter g.m. Jørgen Rasmussen, feldbereder
3) Maren Albertsdatter g.m. Niels Andersen Baagø, skipper.
Afdøde døde 2.3.1693.

31    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 16.3.1693, fol.127B.
Enke efter Claus Andersen, skifte 21.4.1686 lbnr.4.
Hendes B:
1) Anne g.m. Henrik Henningsen
2) Abelone Mikkelsdatter i Haderslev.
Arv i boet til Claus Andersens barn af første ægteskab B:
1) Anders Clausen.

32    Rasmus Jørgensen, [væver] i Assens. 10.6.1693, fol.129B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Gertrud Jørgensdatter, enke efter Peder Nielsen, [skifte 24.7.1689 lbnr.20]
2) søster, død, var g.m. [Jørgen Andersen, skomager i Vøjstrup i Nørre Broby sogn]. 5B:
a Jørgen Jørgensen, skomager i Bukkerup
b Hans Jørgensen, i udlandet
c Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Hansen, bødker i Nørre Broby
d Peder Jørgensen, skomagersvend
e Rasmus Jørgensen.

33    Jens Lauridsen Kylling, skipper. 28.8.1693, fol.131B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Maren Jensdatter 9
2) Anne Marie Jensdatter 7
3) Jens Jensen Kylling 2½.
FM: morfar Søren Fugl.
Afdødes bror Niels Lauridsen, rebslagers børn har arv efter deres mor, skifte 26.3.1684:
1) Lene Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

34    Jørgen Poulsen, rådmand og købmand i Assens. 14.8.1693, fol.136.
Enkemand efter [Anne Bertelsdatter]. B:
1) Poul Jørgensen [Bang], student
2) Bertel Jørgensen 23, i København
3) Anders Jørgensen 21, student
4) Niels Jørgensen 18
5) Henrik Jørgensen 14
6) Gedske Jørgensdatter g.m. Christian Hansen, kræmmer
7) Margrethe Jørgensdatter, død. E: Niels Sørensen Bloch, forpagter [på Kærsgård]. Hendes børn.
Desuden nævnes afdødes svoger Mikkel [Mikkelsen] Langballe på Røringgård? i Jylland.
Afdøde døde 28.6.1693.

35    Hans Gormsen i Assens. 7.11.1693, fol.152.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Bonde Hansen 17, i skomagerlære.
Registrering 18.10.1693.

36    Peder Hansen Goede, toldkontrollør i Assens. 18.12.1693, fol.153.
Enkemand efter Rebekka Pedersdatter, [begravet 9.11.1693]. B:
1) Peder Pedersen 18
2) Hans Pedersen 14
3) Johanne Pedersdatter 12½
4) Christian Pedersen 10
5) Else Pedersdatter 9
6) Niels Pedersen 6
7) Karen Pedersdatter 2
8) Marie Kirstine Pedersdatter 1.
FM:
1 Hans Hansen Kærumgaard
2 Hans Nielsen, vintapper.
Afdøde døde 16.11.1693.

37    Maren Rasmusdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159.
E: Henrik Jessen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

38    Gertrud Jensdatter i Assens. 29.1.1694, fol.159B.
E: Ventzel Pedersen, snedker. B:
1) Mette Ventzelsdatter g.m. Anders Rasmussen.
Enkemanden bor til leje i en lejlighed ejet af Margrethe, enke efter Christian Hansen, borgmester.

39    Oluf Bie (Bhie) i Assens.29.1.1694, fol.161.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Henrik Skydebjerg. B:
2) Hans Olufsen 19
3) Kirsten Olufsdatter 12.
FM: Christoffer Dede.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Olufsdatter i Røgen sogn (formentlig Rødding sogn) i Holsten.

40    Maren Lauridsdatter Kylling [formentlig fejl, skal være Maren Olufsdatter Kylling] i Assens. 30.1.1694, fol.161B.
E: Jens Lauridsen Blasen. A:
1) [bror] Hans Olufsen Kylling, [skifte 1.4.1687 lbnr.10]. 4B:
a Bodil Hansdatter
b Hans Hansen
c Thomas Hansen
d Anne Hansdatter
2) [søster] Maren Olufsdatter, [begravet 28.9.1686]. E: Jens Trane. 4B:
a Oluf Jensen
b Cathrine Jensdatter
c Marichen Jensdatter
d Anne Johanne Jensdatter.
Afdøde døde 26.10.1693.

41    Laurids Hansen Storm i Assens. 8.3.1694, fol.163B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen Storm
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Jørgensen Hellenes, købmand
3) Hans Lauridsen Storm, i Ostindien
4) Peder Lauridsen Storm, skomagersvend, i England.

42    Henrik Henningsen, skipper i Assens. 22.3.1694, fol.165.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen. B:
1) Niels Henriksen
2) Karen Henriksdatter 21.
FM: Anders Clausen, skrædder.

43    Anne Pedersdatter i Assens. 30.5.1694, fol.167B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Birgitte Marie Hansdatter 9.

44    Mads Markussen i Assens. 12.2.1695, fol.168.
Enkemand efter Birgitte Hansdatter. B:
1) Markus Madsen 15
2) Maren Madsdatter 11
3) Anne Dorthe Madsdatter 9
4) Anne Marie Madsdatter 7
5) Hans Madsen 6.
FM:
1 Peder Pedersen Købke, skrædder
2 Hans Nielsen, skomager.

45    Peder Hansen Fugl og hustru Gertrud Nielsdatter i Assens. 23.2.1695, fol.175.
B:
1) Hans Pedersen 21.
Registrering 7.11.1694.

46    Henrik Jacobsen Foss, guldsmed i Assens. 10.6.1695, fol.176B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Anders Hansen, handskemager.
Afdøde skal efterlade arvinger i Hamborg, hvis navne ikke kendes.

47    Hans Lauridsen i Assens. 10.6.1695, fol.178.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Else Hansdatter 13.
FM: Morten Rasmussen.
Afdøde døde 11.3.1695.

48    Peder Nielsen, byfoged i Assens og tingskriver i Båg herred. 25.6.1695, fol.178B.
E: Karen Henriksdatter. LV: Niels Lauridsen Storm.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Bergen
2) Rasmus Pedersen i Bergen
3) Karen Pedersdatter g.m. Henrik Offersen i Jylland
4) Hans Pedersen, dansk skolemester i Assens
5) Helvig Pedersdatter 25.

49    Margrethe Hansdatter i Assens. 13.1.1696, fol.185B.
E: Mads Jørgensen Kærumgaard (Kierumgaard) (Kierrumgaard), købmand. B:
1) Jørgen Madsen 11
2) Bodil Madsdatter 8
3) Hans Madsen 5
4) Iver Madsen 2.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

50    Dorthe i Assens. 17.3.1696, fol.188.
Enke efter Hans Iversen. B:
1) Peder Hansen Iversen
2) Iver Hansen
3) Birgitte Hansdatter 35
4) Kirsten Hansdatter 28.
Desuden nævnes afdødes søster Anne g.m. Peder Wolder.

51    Søren Andersen i Assens 12.11.1695, fol.189.
Enkemand efter Mette Jensdatter. B:
1) Hans Sørensen Wolder, degn i Barløse
2) Anne Sørensdatter g.m. Hans Jacobsen, skomager.
Afdøde døde 24.9.1695.

52    Laurids Andersen, vægter i Assens. 15.7.1696, fol.190.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Anders Lauridsen 25
2) Karen Lauridsdatter 23
3) Margrethe Lauridsdatter 21.
FM: Mathias Drejer.
Arv i boet til enkens B:
1) Karen Nisdatter 34.
Afdøde døde 2.3.1696.

53    Maren Jensdatter i Assens. 16.7.1696, fol.191.
E: Hans Johansen, smed. B:
1) Christen Hansen, smed i Tårup i Frørup sogn
2) Anders Hansen, smed
3) Johan Hansen, smed
4) Karen Hansdatter over 30
5) Mette Hansdatter 30.

54    Hans Madsen Bull i Assens. 6.8.1696, fol.193B.
E: Anne Andersdatter. LV: Morten Smed. B:
1) Mads Hansen 28
2) Maren Hansdatter g.m. hans Jochum Graa, soldat
3) Anne Hansdatter, ved Kolding
4) Karen Hansdatter 25, i Haderslev.

55    Maren Gregersdatter i Assens. 10.8.1696, fol.194B.’
E: Jens Thomsen, væver. A:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Peder Købke, skrædder
2) Christen Lauridsen i Stenderup
3) Peder Lauridsen i Mygind
4) Knud Lauridsen i Mygind
5) Niels Lauridsen i Mygind
6) Lauridsdatter g.m. Knud Pedersen, rytter i Hjorte
7) Karen Olufsdatter, død. 2B:
a Christen Pedersen
b Mette Pedersdatter
8) Laurids Olufsen i Udlandet.

56    Kirsten Hansdatter i Assens. 3.10.1696, fol.195B.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 1.

57    Laurids Bertelsen [Wolder (Woller)], købmand i Assens. 9.11.1696, fol.196B, næste protokol fol.235B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Bertel Lauridsen [Wolder], præst på Lyø
2) Jørgen Lauridsen 14
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter. Bevilling at være egen værge 28.9.1717
5) Gedske Lauridsdatter.
FM: Bertel Andersen.

58    Lene Sørensdatter i Assens. 19.7.1697, fol.205.
Enke efter Jens Lauridsen Kylling, [skifte 28.8.1693 lbnr.33]. B:
1) Maren Jensdatter Kylling 15
2) Anne Marie Jensdatter Kylling 13
3) Jens Jensen Kylling 6.
FM: [morbror] Jacob Sørensen Fugl, præst i Sønderby og Helnæs.
Desuden nævnes:
1 afdødes forældre Søren Fugl og Gertrud Andersdatter
2 afdødes søster Dorthe Sørensdatter
3 afdødes søster Karen Sørensdatter
4 afdødes søster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Ebeltoft.
Arv i boet efter afdødes mands bror Peder Lauridsen Kylling, kongelig botanicus i København, [kaldet som præst i Højrup i Tønder amt, men kaldsbrevet kasseret, døde på Valkendorfs kollegium i København 18.10.1693].
Afdøde døde 14.1.1697.

59    Maren Lauridsdatter i Assens. 26.10.1697, fol.209.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Maren Nielsdatter 5 uger.
FM: morfar Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Bertel Jørgensen i København
2 enkemandens bror Anders Jørgensen
3enkemandens bror Henrik Jørgensen.

60    Christian Hansen, kræmmer i Assens. 11.1.1698, fol.212B.
E: Gedske Jørgensdatter. LV: bror Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 12
2) Hans Christiansen 9
3) Jørgen Christiansen 6.
FM:
1 Anders Jørgensen Hellenæs, købmand
2 Christen Hansen Been.
Arv i boet efter enkens far Jørgen Poulsen, rådmand, skifte 14.8.1693 lbnr.34 til B:
1) Poul Jørgensen [Bang], præst i Søby og Turup
2) Bertel Jørgensen i København
3) Henrik Jørgensen i København.
Enken har pant i noget gods i Dalbyover i Jylland efter skifte efter sin far.

61    Thomas Iversen, borgmester i Assens. 6.7.1698, fol.218.
E: Helvig Jensdatter. LV: Christian Nielsen, amtsskriver. B:
1) Sofie Amalie Thomasdatter g.m. Joachim Leegaard til Skærbæk [i Tanderup sogn]
2) Christiane Sofie Thomasdatter g.m. Lauge Hansen i Korsør, nu borgmester i Assens
3) Hans Adolf Thomsen Carl, student på Det kongelige ridderlige Akademi i København
4) Thomas Christian Thomas Carl, løjtnant.

62    Anders Pedersen i Assens. 12.9.1698, fol.239.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Jørgensen Hellenæs. B:
1) Kirsten Andersdatter 6
2) Birgitte Andersdatter 1.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen Kærumgaard, købmand
2 farbror Jens Pedersen Kærumgaard.
Arv efter enkens far Niels Jessen, skifte 28.2.1676 og efter enkens mor Else Andersdatter til
1 enkens bror Jes Nielsen
2 enkens bror Anders Nielsen
ved stedfar Mads Rasmussen.

63    Else Andersdatter i Assens. 12.9.1698, fol.240B.
E: Mads Rasmussen.
Første ægteskab med [Niels Jessen, skifte 28.2.1676]. B:
1) Jes Nielsen, rytter
2) Anders Nielsen, rytter
3) Johanne Nielsdatter, enke efter Anders Pedersen, [skifte 12.9.1698 lbnr.62]
4) Margrethe Nielsdatter g.m. Claus Dose, soldat
5) Anne Nielsdatter.
Registrering 7.4.1698.

64    Margrethe [Christoffersdatter] i Assens, der døde 26.2.1699, fol.244.
Enke efter Christian Hansen, borgmester, efter hvem skifte ikke er afholdt, da de havde gjort testamente.
Hans A:
0) Niels [Hansen] Bang, biskop over Fyns stift, [havde været præst i Dalum, død 17.10.1666 og Anne Hansdatter Köhlenbrunn, skifte Odense herred gejstlig 17.8.1688 lbnr.10]. 3B:
a Hans [Nielsen] Bang, præst i Særslev, død [26.12.1696]. Hans børn
1 [Else Cathrine Hansdatter Bang] g.m. Christian [Broder Jacobsen] Bircherod, præst i Særslev
2 g.m. Rasmus Andersen, skriver i Odense og Rugård amter
b Niels [Nielsen] Bang, præst i Guldbjerg og Sandager, [begravet 1.2.1684]. Hans børn
1 [Anne Nielsdatter Bang] g.m. Jens Rasmussen i Købeskov
2 Niels [Nielsen] Bang, student
c Maren [Nielsdatter] Bang g.m. Otto Pedersen til Hollufgård.
Hendes A:
0) [Hans Sørensen Leth, kongelige konfessionarius, død 23.3.1688. Første ægteskab med Anne Christoffersdatter Henning, død 11.6.1670. Andet ægteskab med Anne Jacobsdatter]. I alt 4B:
1) Niels Leth, kammerråd
2) Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge
3) Christoffer Henning [Hansen] Leth, rektor i Nyborg
4) Falk Leth, præst i Sengeløse
[Anne Jacobsdatters første ægteskab med Frederik Frederiksen, amtsforvalter over Københavns amt]. 1B:
5 [Kirsten Frederiksdatter, død, var g.m. Jens Nielsen Hov, præst i Lynge og Uggeløse]. 1B:
a Margrethe Nielsdatter.

65    Hans Hansen, smed i Assens. 15.11.1697, fol.260B.
E: Mette Bertelsdatter. LV: Oluf Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Hansen, vognmand
2) Birthe Hansdatter, formentlig død
3) Birgit Hansdatter g.m. Carsten Poulsen Kochtoft
4) Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Skree.

66    Niels Andersen Gaagerup, kæmner i Assens. 2.5.1698, fol.262B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Hansen, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter 16
2) Margrethe Nielsdatter 15.
FM: Oluf Jørgensen, skomager.

67    Anne Albertsdatter i Assens. 3.10.1698, fol.265.
E: Jørgen Rasmussen, feldbereder. B:
1) Christen Jørgensen 17
2) Albert Jørgensen 14
3) Kirsten Jørgensdatter 12
4) Maren Jørgensdatter 12
5) Anne Jørgensdatter10.

68    Peder Rasmussen, byfoged i Assens. 8.5.1699, fol.269B.
E: Maren Nielsdatter Bang. LV: far Niels Bang, byfoged i Middelfart. B:
1) Rasmus Nielsen.,
FM: Mads Jørgensen Kærumgaard.

69    Jørgen Pedersen Mand i Assens. 23.3.1699, fol.272.
E: Karen. LV: Morten Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen 18
2) Anders Jørgensen 15.
Afdøde døde som soldat i Flandern efter at være taget med de engelske tropper for 10 år siden.

70    Kirsten Andersdatter i Assens. 16.3.1699, fol.272.
E: Oluf Andersen. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Niels Pedersen Knap
2) Anders Olufsen 16
3) Johanne Olufsdatter 12
4) Maren Olufsdatter 7.

71    Rasmus Nielsen, bødker i Assens. 3.4.1699, fol.274B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Nikodemus Sommerfelt. B:
1) Peder Rasmussen i Barløse
2) Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Hansen ved Lågen
3) Abel Rasmusdatter.

72    Morten Rasmussen i Assens. 1.6.1699, fol.275.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Pedersen Baagø.
Afdøde var slegfredsøn, måske lyst i kuld og køn, men født før svenskens tid, så dokumentation haves ikke.
Afdødes søskende af afdødes far i ægteskab havende B:
1) søster Abelone Rasmusdatter g.m. Peder Ibsen i Sønderby
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Nielsen i Saltofte.
Afdødes søster af afdødes mor B:
3) Maren Nielsdatter g.m. Claus Jespersen i Eskør.

73    Jens Jacobsen, skomager i Assens. 1.6.1699, fol.277B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Mikkel Jensen 7
2) et barn født efter fars død, der døde før sin dåb.
FM: farbror Hans Jacobsen, skomager.
Aftægtskontrakt af 1.3.1693 for enkens stedfar Jørgen Hansen.

74    Jens Pedersen Kærumgaard i Assens. 15.9.1699, fol.280.
E: [Susanne Jensdatter Ravn gift Dreslette 15.10.1684].
Afdøde efterlader børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives. De skal opholde sig i Norge.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Pedersen Kærumgaard.

75    Oluf Jørgensen, skomager i Assens. 30.11.1699, fol.281B.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Rasmussen. B:
1) Anders Olufsen, skomagersvend
2) Thomas Olufsen
3) Maren Olufsdatter g.m. Thomas Olufsen
4) Marichen Olufsdatter g.m. Niels Nielsen, feldbereder
5) Abelone Olufsdatter.

76    Maren Knudsdatter i Assens. 1699, uden dato, fol.284B.
E: Jens Jensen Bang, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 enkemandens [halv]bror Hans Lauridsen, degn i Stenderup
2 enkemandens [halv]søster Karen Lauridsdatter.

77    Bertel Andersen, købmand i Assens. 14.12.1699, fol.285B.
E: Birgitte Andersdatter Been. LV: Johan Clausen, rådmand. B:
1) Anders Bertelsen 8
2) Jørgen Bertelsen 4
3) Gertrud Bertelsdatter 9 mdr.
FM: Oluf Hansen Been.

78    Jørgen Hansen Sønderby i Assens. 9.3.1700, fol.287B.
E: Barbara Christoffersdatter. LV: Henrik Jessen, snedker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 1½.
FM: Jøren Pedersen.

79    Johanne [Christensdatter Kjærulf] i Assens. 14.1.1700, fol.289.
Enke efter Jens Jespersen, by- og herredsfoged, [skifte 2.3.1691 lbnr.26]. B:
1) Jesper Jensen
2) Anne Marie Jensdatter
3) Magdalene Jensdatter.
FM: Niels Lauridsen Storm.

80    Maren Andersdatter i Assens.1.9.1700, fol.292.
E: Niels Pedersen. B:
1) Peder Nielsen 15
2) Rasmus Nielsen 11
3) Anne Dorthe Nielsdatter 9
4) Claus Nielsen 7.
Afdøde døde 3.8.1700.

81    Anders Clausen, skrædder i Assens. 22.2.1701, fol.294B.
Enkemand efter Cathrine Cortsdatter, død for nylig. B:
1) Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes:
1 afdødes faster Karen Andersdatter
2 afdødes faster Gertrud Andersdatter Priigs
3 enkens mor Birgitte, [skifte 12.3.1701], enke efter afdødes far Cort Jensen
4 enkens søster Karen Cortsdatter.

82    Birgitte i Assens. 12.3.1701, fol.297B.
Enke efter Cort Jensen. B:
1) Karen Cortsdatter
2) Cathrine Cortsdatter, død, var g.m. Anders Clausen, [skifte 22.2.1701 lbnr.81]. 1B:
a Cort Andersen 10.
FM: Peder Pedersen, feldbereder.
Desuden nævnes slægtningen Karen Andersdatter, enke efter Hans Pedersen.

83    Maren Jensdatter i Assens. 1.4.1701, fol.298B.
E: Simon Andersen Bang. A:
1) søster Margrethe Jensdatter g.m. Laurids Drud i Voldbro [i Gamtofte sogn], begge døde 2B:
a Maren Lauridsdatter
b Jens Lauridsen Drud
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Simonsen i Mygind, begge døde. 3B:
a Jens Hansen
b Simon Hansen
c Dorthe Hansdatter
3) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Drud i Ebberup. 1B:
a Jens Rasmussen Drud i Norup
4) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Anders Madsen i Ebberup. 1B:
a Johanne Andersdatter
5) søster Bodil Jensdatter.
Arv i boet til Birgitte Simonsdatter efter Anne Rose ved FM: Simon Bang.

84    Jørgen Rasmussen, feldbereder i Assens. 23.5.1701, fol.300.
E: Anne Marie. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged og postmester.
Første ægteskab med Anne Albertsdatter, [skifte 3.10.1698 lbnr.67]. B:
1) Christen Jørgensen 19, i Bergen i Norge
2) Albert Jørgensen 17
3) Kirsten Jørgensdatter 15
4) Maren Jørgensdatter 15
5) Anne Jørgensdatter13.
FM:
1 Nikodemus Pedersen Sommerfelt, feldbereder
2 Poul Rasmussen
3 Christen Andersen Hvid.
Arv i boet til Maren Albertsdatter efter far Albert Mortensen, murer, skifte 30.1.1684, var g.m. [Maren Jensdatter, skifte 11.3.1693 lbnr.30].

85    Jens Nielsen Dreslette i Assens. 8.3.1700, fol.307.
E: Bodil Pedersdatter. LV: far Peder Christensen Dreslette. B:
1) Sidsel Jensdatter, født efter fars død.
FM: Hans Jensen.
Desuden nævnes enkens moster Inger Andersdatter.

86    Anne i Assens. 1.12.1699, fol.308.
Enke efter Andreas Mehl, [skifte 13.9.1688 lbnr.18].
Arvinger angives ikke.

87    Claus Pedersen, færgekarl i Assens. 5.9.1701, fol.308B.
E: Maren Henningsdatter. B:
1) Karen Clausdatter 12
2) Peder Clausen 9
3) Henning Clausen 5.
Desuden nævnes enkens forrige mands mor Ellen.

88    Christian Bahnsen, farver i Assens. 8.3.1701, fol.309.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Bertel Jacobsen, toldforvalter. B:
1) Urban Christiansen, farver i Svendborg
2) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
3) Rasmus Christiansen, student
4) Hans Henrik Christiansen Bahnsen
5) Karen Christiansdatter g.m. Ejler Borchersen, farver i Nyborg, begge døde, [fælles skifte Nyborg 16.3.1692 lbnr.337]. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter 13
b Borcher Ejlersen Vibe 9.
Arv efter enkens forældre Anders Jensen Wolder, skipper og Karen til B:
1) Jens Andersen [Wolder, farver] i Kalundborg, død. Hans børn
2) datter g.m. Bertel [Hansen] Tanderup, farver i Slagelse.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Hans Schurtz, farver i Køge g.m. Marie
2 Bertel Tanderups svoger Bertel Jacobsen, toldforvalter i Assens
3 Bertel Tanderups brorsøn Hans Tanderup.

89    Lorents Gabriel [Petresch], organist i Assens. 16.1.1702, fol.320.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Morten Petresch i Hälsingborg
2) Lorents Petresch i Hälsingborg
3) Andreas Lorentsen Petresch
4) Cathrine Lorentsdatter.

90    Christian Hansen, kæmner i Assens. 24.10.1701, fol.320.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Karen Christiansdatter 7.
FM: Anders Jensen.
Arv i boet efter Christian Bahnsen, [skifte 8.3.1701 lbnr.88] til B:
1) [Karen Christiansdatter], død. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.

91    Bodil Nielsdatter i Assens. 5.7.1702, fol.324.
E: Niels Lauridsen Storm, skomager. B:
1) Niels Nielsen Storm, over 26, skomager
2) Laurids Nielsen Storm 23
3) Jens Nielsen Storm 20.
Registrering 2.4.1701.

92    Anne Knudsdatter i Assens. 17.8.1702, fol.325B.
E: Hans Tøffelmager. B:
1) Kirsten Hansdatter 2
2) Knud Hansen 16 uger.
FM: morbror Laurids Knudsen.

93    Niels Nielsen Møller, feldbereder i Assens. 30.8.1702, fol.327.
E: Mariche Olufsdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Anne Nielsdatter 2½.
FM: Anders Rasmussen.
Arv i boet efter [afdødes mor] Anne Rasmusdatter skifte 11.7.1698, var g.m. Niels Møller, til afdødes søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Casper Fisker i Odense.

94    Mette Hansdatter i Assens. 5.9.1702, fol.328B.
E: Markus Madsen. B:
1) Birgitte Marie Markusdatter 3
2) Abelone Markusdatter 6 uger.
Arv i boet efter [enkemandens far Mads Markussen, skifte 12.2.1695 lbnr.44] til B:
1) Maren Madsdatter
2) Anne Dorthe Madsdatter
3) Anne Marie Madsdatter
4) Hans Madsen.
FM: Hans Nielsen, skomager.

95    Jens Hansen i Assens. 12.3.1703, fol.330.
E: Birgit Ibsdatter. LV: Hans Hansen Kærumgaard. B:
2) Jacob Jensen 5
3) Maren Jensdatter 4
4) Laurids Jensen 1.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter, skifte 3.10.1696 lbnr.56]. B:
1) Hans Jensen 8.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]bror Mads Lauridsen i Ragbølle
2 enkens [halv]bror Peder Lauridsen i Skårup.

96    Anne Evertsdatter i Assens. 7.6.1703, fol.331B.
E: Hans Simonsen. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Simon Hansen 15.

97    Peder Pedersen Baagø, skipper i Assens. 19.6.1703, fol.332B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Bertel Jacobsen toldforvalter. A:
1) søster Dorthe Pedersdatter, død. 4B:
a Birgitte Hansdatter g.m. Simon Nielsen
b Peder Hansen Iversen
c Iver Hansen
d Kirsten Hansdatter g.m. Jens Pedersen Lundager
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Peder Andersen Møller
3) søster Karen Pedersdatter Broch, død. 3B:
a Peder Nielsen
b Christen Nielsen
c Kirsten Nielsdatter
4) halvbror Niels Andersen Baagø.
Enkens første ægteskab med Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672. Arv til B:
1) Jens Jensen
2) Maren Jensdatter, der døde uden børn
3) Iver Jensen, der døde uden børn
4) Bertel Jensen.

98    Maren Simonsdatter i Assens. 13.8.1703, fol.336B.
E: Oluf Hansen Been.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Simon Andersen Been i Jylland
2) Birgitte Andersdatter Been g.m. Peder Nielsen Karup, købmand
3) Hans Jørgensen Been, på Lolland.

99    Birgitte Cathrine Eriksdatter i Assens. 26.9.1703, fol.345B.
E: Hans Nilsen, tolder. B:
1) Niels Hansen 5.
FM: morfar Erik Nielsen, rådmand.

100    Hans Nielsen Ebeltoft i Assens. 22.3.1703, fol.346.
E: Kirsten. LV: Peder Sørensen, rebslager.
1) Karen Hansdatter 26
2) Hans Hansen 19.

101    Anders Jørgensen Helnæs, købmand. 4.6.1703, fol.348B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen Storm. B:
1) Jørgen Andersen 25, student
2) Laurids Andersen 23
3) Peder Andersen 21
4) Johan Andersen 16.
FM:
1 Niels Hansen Møller
2 Jens Simonsen Kylling, feldbereder.

102    Bertel Hansen, murer i Assens. 26.11.1703, fol.357B.
E: Bodil Pedersdatter. B:
1) Hans Bertelsen 23, i udlandet.

103    Bodil [Madsdatter Ravn] i Assens. 24.8.1701, fol.358.
E: [Poul Ulrik] Pestel, oberstløjtnant, [død på Erholm i Rørup sogn 1685]. B:
1) Jeremias Anton Pestel, fændrik
2) Conrad Pestel
3) Christian Pestel
4) Poul Pestel.

104    Karen Cortsdatter i Assens. 18.1.1704, fol.361.
E: Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Niels Elias Pedersen 2
2) Dorthe Pedersdatter 4 uger.
Arv i boet til Cort Andersen efter
1 forældre Cathrine Cortsdatter og [Anders Clausen], skifte 22.2.1701 lbnr.81
2 mormor Birgitte, skifte12.3.1701 lbnr.82, enke efter Cort Jensen.

105    Mette Hansdatter i Assens. 8.2.1704, fol.361B.
Enke efter Morten Rasmussen, [skifte 1.6.1699 lbnr.72]. A:
1) søster Anne Hansdatter, enke efter Laurids Hansen
2) Maren Lauridsdatter i Lundager, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Ellen Hansdatter g.m. Jørgen Andersen i Vester Egense
3) Helvig Hansdatter i Barløse, død. 1B:
a en datter, død. 3B:
1 Helene Lauridsdatter g.m. Hans Jørgensen, bager i Kerteminde
2 Karen Lauridsdatter
3 Elsebeth Lauridsdatter.
(Usikker på familieskabet).

106    Simon Nielsen Melby i Assens. 31.3.1704, fol.363.
E: Birgitte Hansdatter. LV: [halv]bror Peder Iversen. A:
1) far Niels Hansen i Melby.

107    Claus Dose, sergent i Roskilde. 13.3.1704, fol.363B.
E: Margrethe Nielsdatter Jesses. LV: Niels Lauridsen Storm.
Arvinger angives ikke.

108    Laurids Rasmussen, handskemager i Assens. 23.6.1704, fol.364.
E: Elisabeth Nielsdatter. LV: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Niels Lauridsen 22
2) Lorents Lauridsen 15
3) Iver Lauridsen 10
4) Mette Lauridsdatter
5) Ingeborg Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Nielsen Ømand
2) Hans Dehn.

109    Niels Hansen og hustru Kirsten Hansdatter i Assens. 20.6.1698, fol.365B.
B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Anne Nielsdatter 8
3) Anne Margrethe Nielsdatter 3.
FM:
1 farbror Mikkel Hansen i Ørholm?
2 morbror Hans Hansen, skomagersvend i Fåborg.
Afdøde mand døde 12.6.1698, nogle få dage efter sin hustru.

110    Karen Hansdatter i Assens. 13.1.1705, fol.367.
E: Hans Simonsen, færgekarl.
Arvinger angives ikke.

111    Hans Lauridsen Møller i Assens. 27.2.1705, fol.367B.
E: Karen Jørgensdatter. A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Haderslev, død, der efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Lauridsen, glarmester i Assens.
Desuden nævnes enkens mor Maren, enke efter Jørgen Lauridsen.

112    Anders Jacobsen, bødker i Assens. 4.6.1705, fol.369.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Hansen Been. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Frederik Ibsen i Sønderby
2) Jacob Andersen 18
3) Kirsten Andersdatter 16
4) Niels Andersen 14
5) Christen Andersen 12
6) Anders Andersen 9
7) Anne Margrethe Andersdatter 6½.
FM: Anders Hansen, bødker.

113    Hans Lauridsen, færgekarl i Assens. 4.6.1705, fol.369B.
Enkemand. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Henrik Albertsen, murer
2) Mads Hansen, færgekarl.
Afdødes hustrus første ægteskab med Mads Eriksen, Arv til B:
1) en datter g.m. Oluf Lauridsen Tage.
Desuden nævnes Oluf Lauridsen Tages søster Ellen Tage.

114    Simon Jensen Kylling i Assens. 5.11.1705, fol.371.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Simonsen Kylling
2) Hans Simonsen Kylling
3) Jens Simonsen Kylling
4) Mikkel Simonsen Kylling
5) Hans Jørgen Simonsen Kylling
6) Anne Simonsdatter g.m. Niels Hansen Møller
7) Karen Simonsdatter g.m. Rasmus Joensen, feldbereder
8) Kirsten Simonsdatter
9) Johanne Simonsdatter.

115    Mads Jørgensen Kærumgaard, købmand i Assens. 16.10.1705, fol.373.
E: Cathrine Bertelsdatter Bruun. LV: Christian Nielsen Fogh, amtsforvalter. B:
5) Mathias Madsen.
FM: Hans Nielsen Korsager, tolder.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 13.1.1696 lbnr.49]. B:
1) Jørgen Madsen 20
2) Bodil Madsdatter 18
3) Hans Madsen 15
4) Iver Madsen 12.
FM: morfar Hans Lauridsen, byskriver.

116    Johan Frederik Jæger, barber i Assens. 24.3.1706, fol.379.
E: Helvig Hansdatter. LV: Poul Rasmussen. B:
1) Agathe Johansdatter 7
2) Christiane Sofie Johansdatter 4.
Helvig Hansdatters første ægteskab med [Peder Bolt, stadsbarber, skifte 16.7.1691 lbnr.27]. Arv til B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 17.
FM: Laurids Lauridsen Bager.

117    Peder Bondesen Møller i Assens. 3.10.1705, fol.380B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Bertel Jørgensen. A:
0) far Bonde Hansen, død
1) bror Christoffer Bondesen, død. 3B:
a Nis Christoffersen
b Barbara Christoffersdatter g.m. Anton [Schmidt], skomager
c Bodil Christoffersdatter
2) søster Maren Bondesdatter, død. 1B:
a Peder Nielsen
3) bror Niels Bondesen i Emtekær
4) bror Simon Bondesen i Emtekær
5) søster Karen Bondesdatter i Emtekær
6) søster Margrethe Bondesdatter i Stubberup
7) søster Mette Bondesdatter i Højstrup i Holsten.

118    Niels Andersen Lunde i Assens. 23.2.1707, fol.385.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Rasmus Nielsen 13
3) Laurids Nielsen 5
4) Anne Nielsdatter 1.
FM: Henrik Clausen, hattemager.

119    Johanne i Assens. 28.2.1707, fol.386B.
Enke efter Jens Andersen Østerby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.2.1707.

120    Hans Lauridsen, byskriver i Assens. Maj 1707, fol.387B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Christian Farver i København. B:
1) Margrethe Hansdatter, [skifte 13.1.1696 lbnr.49] g.m. Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. 4B:
a Jørgen Madsen 23
b Bodil Madsdatter
c Hans Madsen
d Iver Madsen
2) Karen Hansdatter g.m. Niels Christian Storm, skomager
3) Morten Hansen Fugl, i Frederiksborg.

121    Bodil Pedersdatter i Assens. 20.6.1707, fol.393B.
E: Mads Bech.
Arvinger angives ikke.

122    Hans Baltsersen, skipper i Assens. 23.9.1707, fol.395.
A:
1) Hans mor Maren Mikkelsdatter, enke efter Hans Nielsen
2) Hendes far Peder Wolder.
Afdøde druknede sammen med sin hustru og sit barn.

123    Margrethe Andersdatter i Assens. 19.7.1707, fol.399B.
Enke efter Christian Bahnsen, farver, [skifte 8.3.1701 lbnr.88]. Af børn angives B:
1) Henrik Christiansen, farver i Fåborg
2) Karen Christiansdatter g.m. [Ejler Borchersen, farver i Nyborg], begge døde. 2B:
a Margrethe Ejlersdatter
b Borcher Ejlersen.
Resten mangler, da kun begyndelsen af skiftet er bevaret.Assens Byfoged
Skifteprotokol
1708-1743
124    Abelone Olufsdatter i Assens. 20.12.1708, fol.1.
E: Mads Christensen Blad, skomager. B:
1) Abelone Madsdatter, spæd.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen Andersdatter, enke efter afdødes far Oluf Jørgensen, skifte 30.11.1699 lbnr.75
2 afdødes bror Anders Olufsen.
Registrering 28.11.1708.

125    Christen Rasmussen, vægter i Assens. 16.1.1709, fol.6B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Niels Jørgensen Blangstrup. B:
1) Kirsten Christensdatter 10
2) Hans Christensen 5.
FM: Jørgen Rasmussen Vinge.
Registrering 15.12.1708.

126    Niels Henriksen i Assens. 7.2.1709, fol.7B.
E: Elsebeth Evertsdatter.
Arvinger angives ikke.

127    Kirsten Hansdatter i Assens. 7.2.1709, fol.8.
E: Ventzel Nielsen, snedker. A:
1) Peder Hansen i Saltofte på sin hustrus vegne
2) Anders Hansen, bødker på egne og øvrige arvingers vegne.

128    Knud Jørgensen i Assens. 10.4.1709, fol.8B.
E: Anne Jørgensdatter Bang. LV: Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg og Orte. A:
1) bror Jørgen Jørgensen i Assens
2) halvbror Jacob Jørgensen i Viby
3) halvbror Steen Jørgensen i provstegården ved Assens
4) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Claus Pedersen i Barløse
5) halvsøster Gertrud Jørgensdatter g.m. Svend Skytte på Lundsgård
6) halvsøster Sidsel Jørgensdatter g.m. Jens Jensen, skrædder i Kerteminde
7) halvbror Bertel Knudsen i Barløse, død. 2B:
a en datter g.m. Christen Andersen i Barløse
b en datter, enke efter Anders Jensen i Barløse
8) halvsøster Bodil Knudsdatter, død, var g.m. Niels Ibsen i Hjærup. 1B:
a Johanne Nielsdatter, død, var g.m. Poul Olufsen i Hjærup. 4B:
1 Oluf Poulsen i Tårup
2 Niels Poulsen i Broholm
3 Karen Poulsdatter i Ørsbjerg
4 Maren Poulsdatter, der tjener hos præsteenken i Kerte.
Registrering 12.3.1709.

129    Laurids Lauridsen Dam i Assens. 22.5.1709, fol.11B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. A:
1) bror Christoffer Lauridsen Dam i Assens
2) halvbror Henrik Lauridsen Dam i Ålsbo [i Rørup sogn]
3) halvsøster Abelone Lauridsdatter Dam i Løgstør.
Arv i boet til afdødes stedsøn Niels Pedersen efter far og efter mor efter skifte 10.10.1707.
Arv i boet efter Peder Hansen Goede, skifte 18.12.1693 lbnr.36] til B:
1) Peder Pedersen Goede
2) Christian Pedersen Goede
3) Niels Pedersen Goede
ved FM: Niels Nielsen Storm.
Registrering 19.4.1709.

130    Jens Ibsen i Assens. 25.7.1709, fol.14.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Jørgensen, skrædder. B:
1) Peder Jensen
2) Lisbeth Jensdatter 25
3) Elsebeth Jensdatter 24
4) Anne Jensdatter 22
5) Margrethe Jensdatter 17.
FM: Mathias Jespersen Møller.

131    Morten [Hansen] Fugl, byskriver i Assens. 8.1.1709, fol.15B.
E: [Mariche Jørgensdatter]. LV: Bertel Jørgensen, postmester og herredsfoged i Båg og Vends herreder. B:
1) Morten Mortensen Fugl.
FM: morbror Jørgen Jørgensen på Brahesholm [i Vedtofte sogn].

132    Maren Jørgensdatter i Assens. 23.1.1709, fol.19B.
Enke efter Laurids Pedersen Kærumgaard, rådmand, efter hvem, der ikke er afholdt skifte efter bevilling til uskiftet bo af 22.5.1705. B:
1) Hans Lauridsen Kærumgaard
2) en datter, død. E: Bertel Jacobsen. 1B:
a Jacob Bertelsen
3) [Maren Lauridsdatter, skifte 26.10.1697 lbnr.59]. E: Niels Jørgensen. 1B:
a Maren Nielsdatter
4) Jørgen Lauridsen Kærumgaard, død. 3B:
a Laurids Jørgensen Kærumgaard
b Kirsten Jørgensdatter
c Maren Jørgensdatter.

133    [Anne Simonsdatter] i Assens. 6.12.1708, fol.86B.
E: Niels Hansen Møller. B:
1) [Hans Nielsen]
2) [Simon Nielsen]
3) [Alhed Nielsdatter]
4) [Margrethe Nielsdatter].
FM: morbror Jens Simonsen Kylling.
Desuden nævnes Mikkel Simonsen Kylling.

134    Mogens Akselsen i Assens. 9.12.1709, fol.93.
E: Mette. B:
1) Johan Frederik Mogensen 19
2) Aksel Mogensen 14
3) Niels Mogensen 13.
FM: Niels Pedersen.

135    Thomas Hansen, færgekarl i Assens. 7.2.1710, fol.93B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jacob Jensen. B:
1) Marie Cathrine Thomasdatter 5
2) Sofie Amalie Thomasdatter 2.
FM: Niels Knap.

136    Anne Nielsdatter i Assens. 2.3.1710, fol.94.
E: Simon Christensen Blad. A:
1) farbror, død. 2B:
a Anders Lauridsen i Ørsbjerg
b Birgitte Lauridsdatter g.m. Thomas Pedersen i Turup.

137    Kirsten Jørgensdatter [Mygind] i Assens, [begravet 27.2.1710], fol.94B.
E: Jørgen Hansen Orelund. Af børn angives B:
1) Niels Jørgensen, student
2) Hans Jørgensen, student.
Arv i boet til Niels Hansens døtre.

138    Oluf Hansen Been, købmand i Assens. 3.5.1710, fol.95.
E: Sidsel Hansdatter.
Testamente af 20.7.1705. A:
1) bror Jens Hansen Been i Travn i Vigerslev sogn, død. 1B:
a Hans Jensen Been.
Afdøde var værge for Christian Hansen, kræmmers barn: Anne Kirstine, hvis arv står hos hendes stedfar Peder [Knudsen] Bellinge, kapellan i Assens og Kærum.

139    Anders Rasmussen, avlsmand i Assens. 10.2.1710, fol.96B.
E: Maren Andersdatter. LV: Poul Rasmussen. A:
1) bror Hans Rasmussen i Flensborg.

140    Jørgen Pedersen i Assens. 9.5.1710, fol.99B.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Mads Hansen. A:
1) bror Laurids Pedersen i Nørby
2) bror Niels Pedersen i Ebberup
3) søster g.m. Mads Hansen i Sønderby
4) søster g.m. Hans Ibsen i Saltofte
5) søster g.m. Hans Lauridsen, smed i Ebberup
6) søster g.m. Laurids Hansen i Sønderby
7) søster Pedersdatter på Tåsinge
8) søster g.m. Morten Jørgensen, kandestøber
9) søster g.m. Jens Iversen Krabbe, smed.

141    Simon Nielsen, ugift skomager i Assens. 24.5.1710, fol.101B.
A:
1) mor Karen Simonsdatter
2) søster g.m. Christen Jørgensen, skrædder.

142    Margrethe Pedersdatter Købke i Assens. 1.7.1710, fol.102, 146
E: Nikodemus Pedersen Sommerfeldt, feldbereder. B:
1) Anne Margrethe Nikodemusdatter 12
2) Kirsten Nikodemusdatter 6
3) Peder Nikodemussen 2.
FM: morfar Peder Pedersen Købke, skrædder.

143    Bertel Jacobsen Jordan, købmand i Assens, der døde 26.10.1709, fol.103.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Nielsen Torsager, tolder.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Bertelsen 18.
Arv efter afdødes første hustrus far Laurids Pedersen Kærumgaard, skifte 23.1.1709 lbnr.132.

144    Thomas Olufsen i Assens. Registrering 11.6.1710, fol.108B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Lauridsen Storm. B:
1) Morten Thomsen 18
2) Ulrik Christoffer Thomsen 14
3) Ida Beathe Thomasdatter 9.
FM: morbror Andreas Olufsen, skomager.

145    Maren Hansdatter i Assens. 6.11.1710, fol.110.
E: Jørgen Rasmussen Bonde. A:
1) far Hans Madsen i Sandager.
Afdøde døde 23.10.1710.

146    Hans Pedersen Møller i Assens. 16.2.1711, fol.111.
E: Mette Jensdatter Kylling. LV: Christen Andersen Stovgaard, der ægter enken.
På arvingernes vegne mødte Niels Ibsen, bager.

147    Peder Hansen Iversen i Assens. 29.11.1711, fol.113.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Nielsen Vintapper, skomager. A:
1) bror Iver Hansen
2) søster Birgitte Hansdatter g.m. Niels Jensen, kusk
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jens Pedersen.

148    Laurids Knudsen, spinder i Assens. 5.8.1711, fol.113B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Anne Eleonora Lauridsdatter 16
2) Morten Lauridsen 7.
FM: Hans Lauridsen, hattemager.

149    Christian Hansen i Assens. 13.8.1711, fol.114.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Peder Sørensen, rebslager. B:
1) Hans Christiansen 6.
FM: Hans Jensen Been.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Mette Hansdatter
2 afdødes søster Sinnet Hansdatter.

150    Kirsten Andersdatter i Assens. 16.7.1711, fol.115.
E: Hans Hansen Tommerup. B:
2) Christian Hansen
3) Margrethe Kirstine Hansdatter.
Første ægteskab med Christian Hansen, skifte 24.10.1701 lbnr.90. B:
1) Karen Christiansdatter.
FM: Anders Jensen.

151    Niels Pedersen i Assens. 27.10.1711, fol.125.
E: Anne. LV: Niels Nielsen Storm, skomager.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte1.9.1700 lbnr.80]. B:
1) Peder Nielsen
2) Rasmus Nielsen, i Ringsted
3) Anne Dorthe Nielsdatter, der ægter Morten Rasmussen i Fåborg
4) Claus Nielsen, død.
FM: farbror Oluf Pedersen i Korsebjerg [i Ubberud sogn].

152    Anne Nielsdatter i Assens. 20.4.1712, fol.128.
Enke efter Simon Jensen Kylling, skifte 5.11.1705 lbnr.114. B:
1) Niels Simonsen Kylling
2) Hans Simonsen Kylling
3) Jens Simonsen Kylling
4) Mikkel Simonsen Kylling, student i Odense
5) Hans Jørgen Simonsen Kylling
6) Anne Simonsdatter, [skifte 6.12.1708 lbnr.133]. E: Niels Hansen Møller. 4B:
a Hans Nielsen
b Simon Nielsen
c Alhed Nielsdatter
d Margrethe Nielsdatter
7) Karen Simonsdatter g.m. Rasmus Joensen, feldbereder
8) Kirsten Simonsdatter.
Registrering 17.2.1712.

153    Cathrine Bertelsdatter Bruun i Assens, der døde 21.6.1713, fol.133B.
E: Hans Christian Treven, købmand.
Første ægteskab med Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. B:
1) Mathias Madsen.

154    Anne i Assens. 11.2.1710, fol.136.
E: Laurids Postrider. B:
1) Mette Lauridsdatter
2) Dorthe Lauridsdatter.

155    Anne Nielsdatter i Assens. 11.8.1714, fol.137, 186.
Enke efter Henrik Henningsen, [skifte 22.3.1694 lbnr.42]. B:
1) Niels Henriksen, død. 1B:
a Anne Cathrine Nielsdatter
2) Karen Henriksdatter g.m. Laurids Eriksen, skipper.
Afdøde døde 12.7.1714.

156    Henrik Bahnsen, ugift farversvend fra Haderslev, der døde i Assens 19.2.1714, fol.138.
Afdøde efterlader søskende, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Thyge Christensen, farver i Haderslev
2 afdødes farbror Martin Bahnsen i Åbenrå
3 Hans Henrik Bahnsen i Assens, hos hvem døde.

157    Hans [Jørgensen], sadelmager i Assens. 16.2.1710, fol.143.
E: Johanne Madsdatter. B:
1) Mads Hansen, sadelmager i Lemvig
2) Margrethe Hansdatter
3) Anne Hansdatter.

158    Anders Christensen, snedker i Assens. 31.3.1710, fol.143B.
E: Johanne. LV: Anders Hansen, bødker. B:
1) Barbara Sofie Andersdatter 14
2) Mette Andersdatter 12
3) Maren Andersdatter 9
4) Christen Andersen 7
5) Gertrud Andersdatter 1½.
FM: Laurids Hansen.

159    Henrik Jensen, snedker i Assens. 5.11.1710, fol.145.
E: Ellen Nisdatter. LV: Anton Schmidt, skomager. B:
1) Sofie Henriksdatter.
FM: Erik Gregersen.

160    Jens Jensen Baagø, ugift i Assens. 9.2.1711, fol.147.
A:
1) mor Ellen [Hansdatter], enke efter Peder [Pedersen] Baagø, [skifte 19.6.1703 lbnr.97]. LV: Bertel Jørgensen, herredsfoged.
Mors første ægteskab med [Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672]. Arv til B:
2) halvbror Bertel Jensen på gården Dumme Bjøren i Nordland i Norge.
3) halvsøster på fars side Anne Jensdatter, død, var g.m. [Jens Andersen Wolder, farver] i Kalundborg, [skifte Kalundborg 4.8.1691]. 2B:
a [Anne Jensdatter Wolder] g.m. Vorndran, rådmand i Kalundborg
b [Anne Kirstine Jensdatter Wolder] g.m. [Peder Jensen Feilberg] farver i Kalundborg.
Afdøde døde i svensk fangenskab.

161    Ellen [Hansdatter] i Assens, der døde 19.6.1715, fol.150, 228.
Enke efter Peder [Pedersen] Baagø, [skifte 19.6.1703 lbnr.97].
Mors første ægteskab med [Jens Kjeldsen i Millinge, skifte 1.8.1672]. B:
1) Bertel Jensen på gården Donne Bjøren i Nordland i Norge ved svoger Hans Hansen With i Assens.

162    Jørgen Hansen i Assens. 25.2.1711, fol.150, 171.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Dehn, skomager. A:
1) bror Poul Hansen
2) søster g.m. Morten Mouridsen
3) bror Søren Hansen
4) søster g.m. Søren Steffensen.
Enkens første ægteskab med Mikkel Hansen, skifte 5.4.1676. Arv til B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Skomager.
Mikkel Hansen havde skøde på noget kirkejord tilskødet ham af Jens Handskemager og hustru Maren Pedersdatter Laalle.

163    Johanne Johansdatter i Assens. 30.11.1711, fol.151B.
E: Mads Christensen Blad. B:
1) Hans Madsen, spæd.

164    Hans Simonsen, færgekarl i Assens. 18.1.1712, fol.152.
E: Mette Eriksdatter.
Første ægteskab med [Anne Evertsdatter, skifte 7.6.1703 lbnr.96]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Simon Hansen.
[Andet ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 13.1.1705 lbnr.110].

165    Kirsten Madsdatter i Assens. 4.4.1712, fol.154.
B:
1) Margrethe Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Madsdatter.

166    Hans Nielsen Treschow i Assens. 7.6.1712, fol.154.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Hans Hansen Kærumgaard. A:
1) [halv]søster Gertrud Jensdatter.
FM: Hans Andersen.

167    Jørgen Hansen i Assens. 2.8.1712, fol.155.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Henrik, farver. B:
1) Hans Jørgensen 2½.
FM: Anders Pedersen.

168        Mathias Hansen i Assens. 3.8.1712, fol.155B.
E: Lene Jacobsdatter. LV: bror hans Jacobsen, skomager. B:
1) Jens Mathiassen 22
2) Ellen Mathiasdatter 20
3) Cort Mathiassen 17
4) Birgitte Mathiasdatter 14½
5) Hans Jacob Mathiassen 10
6) Anne Kirstine Mathiasdatter 7½.
FM: farbror Anders Hansen, bødker.

169    Birgitte Nielsdatter i Assens. 26.8.1712, fol.157B.
E: Jens Iversen, smed. B:
1) Mette Jensdatter 3½.

170    Peder Dreslette i Assens. 3.12.1712, fol.158.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Andersen, glarmester. B:
1) Bodil Pedersdatter g.m. Albert Lauridsen
2) Hans Pedersen 18.
FM: Hans Nielsen Vintapper, skomager.

171    Anders Jørgensen. smed i Assens. 18.1.1713, fol.158B.
E: Karen Thorsdatter. LV: Rasmus Rasmussen Hollen. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Jørgen Andersen 2.
FM: Niels Nielsen Turup.

172    Birgitte Jørgensdatter i Assens. 4.5.1713, fol.158B.
E: Hans Christensen, [tømrer]. B:
1) Maren Hansdatter 5
2) Mette Hansdatter 1½.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jørgensdatter.

173    Peder Ibsen i Assens. 1.6.1713, fol.159B.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Morten Hansen. A:
1) bror Jens Ibsen
2) søster g.m. Niels Lauridsen, vognmester
3) Peder Andersen i Kirke Søby
4) Søren Hansen smed
5) Jørgen Rasmussen.

174    Birgitte Jensdatter i Assens. 18.6.1713, fol.161.
E: Laurids Jørgensen, skipper.
Første ægteskab med Christian Hansen, [skifte 13.8.1711 lbnr.149]. B:
1) Hans Christiansen 8.
FM: Hans Jensen Been.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor Karen g.m. Jørgen Nielsen på Bågø
2 afdødes søster Karen Jensdatter g.m. Jens Lauridsen, skrædder i Assens
3 afdødes søster Maren Jensdatter g.m. Jeppe Hansen, skrædder på Bågø
4 afdødes første mands halvbror Jacob Hansen, possementmager i Odense.

175    Anne Cathrine Adamsdatter i Assens. 12.4.1712, fol.163.
E: Hans Pedersen. B:
1) Anne Hansdatter 15
2) Karen Hansdatter 9
3) Birgitte Marie Hansdatter 2½.

176    Margrethe Jensdatter i Assens. 22.7.1713, fol.163B.
E: Jeppe Lauridsen. B:
2) Bertel Ibsen
3) Birgitte Cathrine Ibsen.
Hendes B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter. FM: Peder Madsen.
Arv i boet efter Bertel Lauridsen i Voldbro [i Gamtofte sogn], skifte 26.9.1701 til B:
1) Laurids Bertelsen, der døde i juni 1705
2) Anne Kirstine Bertelsdatter
3) Niels Bertelsen i Torup i Sandager sogn.

177    Joen Jacobsen, skrædder i Assens. 3.8.1712, fol.164.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter afdødes bror Hans Jacobsen i Odense til dennes børn.

178    Anne Sørensdatter i Assens. 6.7.1712, fol.164B.
E: Hans Jacobsen, skomager. B:
1) Birgitte Hansdatter 17
2) Mette Hansdatter 15
3) Jacob Hansen 14.
FM: morbror Hans Sørensen Wolder, degn i Barløse.

179    Niels Ibsen, bager i Assens. 5.5.1713, fol.165.
E: Anne. LV: Rasmus Rasmussen Hollen. B:
1) Jacob Nielsen, bager.
Arv i boet til afdødes halvsøster Karen Lauridsdatter. FM: Niels Nielsen Storm.
Fledføringskontrakt 30.5.1713 for enken hos hendes søn.

180    Claus Clausen, skomager og hustru Anne Lauridsdatter i Assens. 1.8.1713, fol.169.
B:
1) Laurids Clausen 19
2) Kirsten Clausdatter 15
3) Margrethe Clausdatter 11
4) Cathrine Clausdatter 9
5) Birgitte Clausdatter 9
6) Anne Kirstine Clausdatter.
FM: morbror Hans Lauridsen, hattemager.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands søster Margrethe Clausdatter g.m. Villum Kolle i Vedsted sogn i Gram herred
2 afdødes mands søster Anne Kirstine Clausdatter g.m. Anders Mogensen, hjulmand i Klosterhuset uden for Odense Nørreport.

181    Knud Hansen i Assens. 10.7.1713, fol.172.
E: Birgitte Ibsdatter. A:
1) bror Niels Hansen på Sletten
2) bror Rasmus Hansen, soldat i Fredericia
3) søster Anne Hansdatter på Pugholm.

182    Niels Jørgensen, købmand i Assens. 23.1.1716, fol.173.
E: Anne Hansdatter. LV: Steen Jørgensen. B:
2) Jørgen Nielsen
3) Hans Nielsen
4) Anne Cecilie Nielsdatter.
FM:
1 Peder [Knudsen] Bellinge (Belliger), kapellan i Assens
2 Andreas Petresch, organist i Assens.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 26.10.1697 lbnr.59. B:
1) Maren Nielsdatter, der ægter Johan Andersen Helnæs.
Registrering 5.1.1714.

183    Ane Hansdatter i Assens. 3.2.1716, fol.179.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 23.1.1716 lbnr.182]. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Anne Cecilie Nielsdatter.
FM: farbror Poul Jørgensen [Bang], præst i Søby og Turup.

184    Kirsten Ebbesdatter i Assens. 28.5.1714, fol.180.
E: Mads Pedersen, slagter. B:
1) Ebbe Madsen
2) Peder Madsen
3) Jacob Madsen
4) Niels Madsen.
[Afdøde blev begravet 28.4.1713].

185    Morten Jørgensen, kandestøber i Assens. 6.6.1714, fol.181.
E: Johanne Andersdatter. LV: Søren Hansen, smed. B:
1) Mette Mortensdatter 15
2) Jørgen Mortensen 9.
FM: Jens Lauridsen Skydebjerg.

186    Johan Schultz, urtegårdsmand i Assens, der døde 5.7.1714, fol.181B.
Forlovet med Mette Eriksdatter, enke efter Hans Simonsen, [skifte 18.1.1712 lbnr.164]. LV: Hans Dehn.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i mach Brandenburg.

187    Mads Hansen Nordby i Assens. 20.6.1713, fol.182B.
E: Sidsel Gregersdatter. LV: bror Erik Gregersen. B:
1) Maren Madsdatter 10
2) Henrik Madsen 8
3) Karen Madsdatter 5
4) Mette Madsdatter 3
5) Hans Madsen 2.
FM: farbror Morten Hansen.

188    Anne Rasmusdatter Juul i Assens. 27.6.1713, fol.183B.
E: Hans Nielsen Ømand. B:
1) Cathrine Hansdatter
2) Mette Hansdatter
3) Anne Hansdatter.

189    Laurids Pedersen, feldbereder i Assens. 14.8.1713, fol.184.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Søren Lauridsen, feldbereder
2) Jørgen Lauridsen.

190    Anne Marie Jensdatter Kylling i Assens. 17.11.1713, fol.184B.
E: Niels Lauridsen, handskemager. A:
0) forældre [Jens Lauridsen Kylling, skifte 28.8.1693 lbnr.33 og Lene Sørensdatter, skifte 19.7.1697 lbnr.58]
1) bror Jens Jensen Kylling
2) søster Maren Jensdatter Kylling g.m. Niels Pedersen Lunde.

191    Karen i Assens. 7.7.1714, fol.185B.
Enke efter Christoffer Bonde. B:
1) Nis Christoffersen
2) Barbara Christoffersdatter g.m. Anton Schmidt, skomager
3) Bodil Christoffersdatter.

192    Erik Nielsen Gyde i Assens. 7.6.1712, fol.187B.
E: Inger Jørgensdatter. B:
1) Maren Eriksdatter g.m. Henrik Knudsen
2) Elias Eriksen
3) Jørgen Eriksen
4) Niels Eriksen 17
5) Laurids Eriksen 10
6) Peder Eriksen 7
7) Anne Eriksdatter 25
8) Birgitte Eriksdatter 22.
FM: Bertel Handskemager.

193    Niels Hansen Møller i Assens. 5.9.1714, fol.188B.
E: Sille Marie.
Arvinger angives ikke.

194    Anders Pedersen Ladefoged i Assens. 7.9.1714, fol.189.
E: Dorthe Madsdatter. A:
1) søster Karen Pedersdatter på Brydegård.
Desuden nævnes enkens søn Johan Johansen på Wedellsborg.

195    Maren Jensdatter i Assens. 24.10.1714, fol.190B.
E: Hans Rasmussen, træskomand. B:
1) Rasmus Hansen 3
2) Jens Hansen 30 uger.

196    Niels Hansen, færgekarl i Assens. 14.12.1714, fol.191.
E: Maren Hansdatter. LV: Erik Gregersen. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Christen Jørgensen, skrædder.
Ophold til afdødes mor Anne Henriksdatter, enke efter afdødes far Hans Nielsen Kylling, skifte 24.9.1708.

197    Mette Hansdatter i Assens. 21.3.1712, fol.191B.
A:
1) Jørgen Hansen
2) Karen Hansdatter ved søn Hans Jørgensen
3) Maren Hansdatter, enke efter Anders Clausen.

198    Oluf Hansen Hassing, fuldmægtig hos amtmanden i Assens. 20.9.1713, fol.192.

199    Christoffer Andersen, postrider i Assens. 17.8.1714, fol.192B.
E: Bodil Hansdatter. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter.
FM: mosters mand Jacob Jensen den ældre.

200    Mads Pedersen, slagter i Assens. 28.5.1714, fol.193, 245.
Enkemand efter Kirsten Ebbesdatter, [skifte 28.5.1714 lbnr.184]. B:
1) Ebbe Madsen
2) Peder Madsen
3) Jacob Madsen
4) Niels Madsen.
[Afdøde blev begravet 2.8.1714].

201    Anne Jørgensdatter Bang i Assens. 8.3.1715, fol.195B.
E: Hans Sørensen Tanderup, skipper. B:
1) Søren Hansen Tanderup 1.
FM: morbror Oluf Jørgensen Bang, præst i Skydebjerg og Orte.

202    Anne Mortensdatter Fugl i Assens. 29.3.1715, fol.196.
Enke efter Hans Lauridsen, byskriver, [skifte maj 1707 lbnr.120]. B:
1) [Margrethe Hansdatter, skifte 13.1.1696 lbnr.49] g.m. Mads Jørgensen Kærumgaard, [skifte 16.10.1705 lbnr.115]. 4B:
a Jørgen Madsen
b Bodil Madsdatter
c [Hans Madsen]
d [Iver Madsen]
2) [Karen Hansdatter] ved Niels Nielsen Storm
3) Morten Hansen Fugl, [skifte 8.1.1709 lbnr.131]. 1B:
a Morten Mortensen.
FM: Jørgen Jørgensen, forpagter på Glorup.

203    Helene [Johansdatter Pouch] i Assens. 15.4.1715, fol.198.
Enke efter Tobias Franck, [apoteker og rådmand i Ribe, skifte Ribe 25.2.1684 lbnr.432]. B:
1) Margrethe Franck g.m. Christen Jensen, regimentskvartermester i Assens
2) Lambert Franck, rådmand i Assens
3) Johan Pouch, i udlandet
4) Peder Pouch, i udlandet
5) Ludvig Franck, i udlandet
6) Tobias Tobiassen, i udlandet
7) [Martha Tobiasdatter, skifte Ribe 28.2.1707 lbnr.391]. E: Johan Joachim Neumann, apoteker i Ribe.

204    Anne Margrethe Mathiasdatter i Assens. 26.6.1715, fol.199B.
E: Hans Nielsen, vintapper.
Af arvinger angives:
1) Anne Henriksdatter g.m. Hans Henrik Halmann, skomager.

205    Johanne Nielsdatter i Assens. 26.8.1715, fol.201.
E: Jens Hansen.
Første ægteskab med [Anders Pedersen, skifte 12.9.1698 lbnr.62]. B:
1) Kirsten Andersdatter
2) Birgitte Andersdatter.
FM: Andreas Olufsen, skomager.

206    Gertrud Andersdatter Priigs, ugift i Assens. 17.2.1716, fol.202.
A:
1) bror [Claus Andersen], død. 1B:
a [Anders Clausen, skifte 22.2.1701 lbnr.81]. 1B:
1 Cort Andersen, feldbereder (arver 2 søsterlodder)
2) søster Margrethe Andersdatter g.m. Niels Hansen i Kerte, (arver 2 søsterlodder?)
3) søster Karen Andersdatter, død. 1B:
a Margrethe Hansdatter i Holte mølle på Sjælland. (arver1 søsterlod)
Afdøde døde 11.1.1716.

207    Hans Henrik Bahnsen, farver i Assens. 11.3.1716, fol.203B.
E: Anne Sørensdatter Tanderup, der døde få dage efter sin mand.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
Af hans A:
0) forældre Christian Bahnsen, farver i Assens. 8.3.1701 lbnr.88 og Margrethe Andersdatter Wolder, død
1) bror Rasmus Christiansen Bahnsen, præst i Tranderup på Ærø
2) søster [Karen Christiansdatter g.m. Ejler Borchersen, farver i Nyborg, begge døde]. B:
a Borcher Ejlersen Vibe
3) afdødes fætter Urban Jensen, farver i Odense.
Hendes A:
0) forældre [Søren Hansen Tanderup, skifte 22.4.1691 lbnr.25 og Anne Jensdatter, død]
1) bror Hans Sørensen Tanderup
2) bror Jens Groth, degn i Hover
3) bror Jacob Sørensen Tanderup
4) søster Marie Elisabeth Sørensdatter Tanderup.

208    Kirsten Rasmusdatter i Assens. 20.6.1716, fol.221B.
E: Niels Jørgensen Blangstrup, der også døde.
Hans A:
1) bror Mads Jørgensen Blangstrup
2) bror Søren Jørgensen Blangstrup, død. 1B:
a Jørgen Sørensen Blangstrup
3) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Laurids Jørgensen, smed i Turup.
Hendes A:
1) bror Hans Rasmussen Bruun g.m. Sofie i Odense
2) søster Ingeborg Rasmusdatter Bruun in Odense
3) halvsøster Karen Pedersdatter Wolder i Assens, enke efter Claus Johansen.

209    Elisabeth Friis, ugift i Assens. 16.4.1716, fol.224B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Elisabeth Friis i Roskilde Kloster.

210    Lorents Rhee, ugift i Assens. 20.5.1716, fol.225.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var kommet til Assens fra København for et halvt års tid siden.

211    Anders Hansen, bødker i Assens. 7.11.1716, fol.225B.
E: Kirsten Ventzelsdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder. B:
1) Hans Andersen, bødker
2) Mette Cathrine Andersdatter. FM: Søren Mortensen, feldbereder.

212    Bodil Pedersdatter i Assens. 22.11.1716, fol.226.
E: Albert Lauridsen.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Dreslette, skifte 8.3.1700 lbnr.85]. B:
1) Sidsel Jensdatter.
FM: Hans Jensen Been.

213    Peder Jørgensen Mand i Assens. 17.1.1716, fol.227.
E: Maren. LV: Niels Nielsen Storm. B:
1) Anne Pedersdatter 12
2) Jørgen Pedersen Mand 10.
FM: Jens Mathiassen Svarre.

214    Peder Nissen, ugift stadsprokurator i Assens, der døde 14.5.1717, fol.228.
Arvinger angives ikke.

215    Anne Elisabeth Madsdatter Bruun i Assens. 8.2.1717, fol.229.
E: Erik Carstensen, skomager. B:
4) Carsten Eriksen.
Af første ægteskab B:
1) Mads Olufsen 16
2) Jens Olufsen 15
3) Cathrine Olufsdatter.
FM: Hans Dehn, skomager.

216    Anne Lauridsdatter i Assens. 8.3.1717, fol.230.
E: Peder Madsen. B:
1) Laurids Pedersen 9 uger.

217    Anders Andersen Gavl i Assens, der døde 11.3.1717, fol.230B.
E: Else Mikkelsdatter, der døde 19.3.1717. B:
1) Karen Andersdatter.
FM: morbror Mads Mikkelsen, skrædder.

218    Jørgen Hansen Orelund i Assens. 31.3.1717, fol.231B.
Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter [Mygind], [skifte 27.2.1710 lbnr.137]. Af børn angives B:
1) [Niels] Jørgensen
2) Hans Jørgensen Mygind.
[Afdøde kaldes også Jørgen Hansen Sandager].
Litteratur: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens:
Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind: Udg. i 100-året for hans bryllup med Marie Sophie Rifbjerg 15/3 1867 -15/3 1967.


219    Niels Jørgensen Drud i Assens. 3.7.1717, fol.232, 236B.
Enkemand efter Karen Lauridsdatter, [skifte 20.12.1690 lbnr.22]. B:
1) Laurids Nielsen Drud
2) Peder Nielsen Drud, i Gelsted
3) Else Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter
5) Karen Nielsdatter.

220    Karen Hansdatter i Assens. 1.8.1717, fol.232B.
E: Hans Nielsen, tøffelmager. A:
1) bror Christian Hansen, smed i Kogsbøl i Vinding sogn ved Nyborg. 7B:
a Maren Christiansdatter g.m. Christen Stenhugger i Ringsted
b Gertrud Christiansdatter
c Anne Christiansdatter g.m. Anders Jensen i Kogsbøl
d Maren Christiansdatter den yngre
e Sidsel Christiansdatter
f Frederik Christiansen
g Hans Christiansen.
FM:
1 morbror Laurids Hansen i Sandager
2 morbror Peder Hansen på Næs.

221    Anne Pedersdatter i Assens. 3.12.1717, fol.236.
E: Anders Madsen, bager.
Første ægteskab med [Lorents Klige, skifte 24.6.1686 lbnr.5]. B:
1) Johannes Lorentsen
2) Kirsten Lorentsdatter g.m. Bertel Hansen, handskemager

222    Niels Sørensen Møller i Assens. 15.10.1718, fol.237.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 11.7.1698. B:
1) Niels Nielsen, snedker (21 år i 1698)
2) Johanne Nielsdatter (16 år in1698)
3) Karen Nielsdatter (15 år i 1698), nu g.m. Rasmus Pedersen, bødker i Odense.

223    Christen Nielsen, soldat i Assens. 27.1.1718, fol.239.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Christen Christensen 19
2) Susanne Charlotte Christensdatter 13
3) Ursula Christensdatter 9
4) Niels Christensen 6.
FM: Mathias Svarre.

224    Karen Jørgensdatter Bechs i Assens. 23.8.1718, fol.239B.
Hendes B:
1) Mads Hansen Bech
2) Anne Margrethe Mathiasdatter.
FM: Bertel Hansen, handskemager.

225    Hans Simonsen Kylling i Assens. 4.9.1719, fol.240B.
E: Anne Udesdatter. LV: morbror Jacob Brorson, toldkontrollør. B:
1) Simon Hansen Kylling 12.
FM: morbror Laurids Udsen i Præstholm, præst i Gosmer og Halling.
Enkens første ægteskab med Laurids Justesen Gylling, præst i Alling og Tulstrup, [død 1705]. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen, død, efter hvem, der er arv
2) Øllegaard Magdalene Lauridsdatter.
Afdøde døde 28.2.1719.

226    Hans Mikkelsen, hattemager i Assens. 31.3.1719, fol.243B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Johan Henrik Rorbach, der ægter enken. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter 2
2) Henrik Hansen 8 uger.
FM: morfar Henrik Clausen, hattemager.

227    Birgitte Kirstine Wederkinch i Assens. 20.4.1719, fol.244.
E: Christian Schurtz, farver. B:
1) Anne Marie Christiansdatter.

228    Sofie Hansdatter i Assens. 22.5.1719, fol.244B, 264.
E: Hans Rasmussen Bruun. B:
1) Rasmus Hansen 10.

229    Mariche Jørgensdatter i Assens, der døde 28.11.1718, fol.247.
E: Lambert Selmer, byskriver. B:
2) Johan Christian Selmer 3.
Første ægteskab med Morten Hansen Fugl, [skifte 8.1.1709 lbnr.131]. B:
1) Morten Mortensen Fugl.
FM: morbror Jørgen Jørgensen, forpagter på Glorup.

230    Maren Jørgensdatter i Assens. 26.10.1719, fol.247B.
E: Cort Andersen, feldbereder. B:
1) et barn, hvis navn ikke angives.
FM: Hans Christensen, tømrer, enke efter moster.

231    Christen Sørensen Møller, ugift i Assens. 19.6.1719, fol.248B.
A:
1) morbror Simon Andersen Bang
2) morbror Jens Andersen Bang, død. 1B:
a David Jensen Bang, brandkommandør på Holmen
3) morbror Christoffer Andersen Bang i Tanggård, død. 1B:
a Christian Christoffersen Bang i Bellinge
4) morbror Niels Bang i Middelfart, død.
5 moster Birgitte Andersdatter Bang, enke efter Niels rebslager
6) moster Maren Andersdatter Bang, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter, enke efter Niels [Andersen] Gaagerup, [skifte 2.5.1698 lbnr.66].

232    Anders Jensen, købmand i Assens. 16.11.1716, fol.251B.
E: [Birthe Madsdatter]. LV: Johan Lerche.
Arvingerne:
Karen Rasmusdatter g.m. Hans Foermansen i Bergen
og arvingerne i Torup og i Barløse fragår arv og gæld.

233    Mathias Jespersen Møller i Assens. 11.1.1720, fol.264B.
E: Karen Christensdatter. LV: Hans Jørgen Simonsen Kylling. B:
1) Mette Mathiasdatter g.m. Laurids Lauridsen, handskemager
2) Ingeborg Mathiasdatter
3) Maren Mathiasdatter
4) Margrethe Mathiasdatter
5) Jesper Mathiassen 17.
FM: Jesper Lauridsen, skrædder.

234    Jørgen Rasmussen, ringer i Assens. 11.1.1720, fol.265B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Jørgensen Blangstrup. B:
1) Rasmus Jørgensen 25, i Odense
2) Anne Jørgensdatter
3) Marie Jørgensdatter
4) Jens Jørgensen
5) Niels Jørgensen.
FM: Laurids Hansen, væver.

235    [Karen Pedersdatter Wolder] i Assens. 17.2.1720, fol.266.
Enke efter Claus Johansen. B:
1) Anne Kirstine Clausdatter 19
2) Anne Clausdatter 18, i København
3) Rasmus Clausen 17
4) Peder Clausen 14, i Fåborg
5) Maren Clausdatter 13
6) Anne Margrethe Clausdatter 9.

236    Poul Rasmussen i Assens. 26.2.1720, fol.267.
E: Karen Fugl. LV: Mads Kærumgaard. B:
2) Adam Poulsen
3) Rasmus Poulsen
4) Lene Poulsdatter
5) Elisabeth Poulsdatter.
FM:
1 Hans Sørensen Landerup
2 Jens Jensen Kylling.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Magdalene Poulsdatter.
FM: Peder [Pedersen] Bering, præst i Verninge og Køng g.m. Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, der er moster til barnet.

237    Jens Jørgensen Lunde i Assens. 19.7.1720, fol.272B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen, kusk. A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Simon Nielsen på Avernakø
2) bror Niels Jørgensen, uvist hvor.
Desuden nævnes Kirsten Jørgensdatter søn Rasmus Rasmussen på stedet.

238    Simon Andersen Bang i Assens. 18.1.1721, fol.274B.
E: Maren Jensdatter. A:
1) bror [Christoffer Andersen Bang i Tanggård], død. 1B:
a Christian Christoffersen [Bang] i Ravnebjerg i Sanderum sogn
2) søster Birgitte [Andersdatter Bang], enke efter [Niels] Rebslager ved Niels Lauridsen Storm
3) søster [Maren Andersdatter Bang], død. 1B:
a Maren [Lauridsdatter], enke efter Niels Gaagerup, [skifte 2.5.1698 lbnr.66].

239    Peder Eliassen, bager i Assens. 19.2.1721, fol.279.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Dehn. B:
1) Elias Pedersen 6½
2) Jacob Pedersen 1.
FM: Mads Nielsen Melby.

240    Bodil Hansdatter i Assens. 9.5.1721, fol.280B.
E: Lorents Lauridsen. B:
2) Elsebeth Lorentsdatter
3) Mette Lorentsdatter.
Første ægteskab med Christoffer Andersen, skifte 17.8.1714 lbnr.199. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 10.
FM: Jacob Jensen.

241    Anders Hansen, smed i Assens. 27.11.1721, fol.281B.
E: Anne Hansdatter. LV: Erik Gregersen. B:
1) Hans Andersen
2) Johan Andersen
3) Hans Christian Andersen
4) Anders Andersen
5) Maren Andersdatter 24
6) Kirsten Andersdatter
7) Birgitte Cathrine Andersdatter 10.
FM:
1 morbror Laurids Hansen, murer i Sandager
2 morbror Peder Hansen på Næs.

242    Hans Pedersen Østerby i Assens. 8.1.1722, fol.282B.
E: Maren Hansdatter. B:
4) Hans Hansen den yngre
5) Jørgen Hansen 1.
Første ægteskab med Sofie Hansdatter, skiftet sluttet 8.11.1708.B:
1) Hans Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: morbror Hr. Niels.

243    Erik Gregersen i Assens. 16.4.1722, fol.284B.
E:Anne Christoffersdatter. B:
1) Gregers Eriksen 19
2) Christoffer Eriksen 15
3) Peder Eriksen 12
4) Christen Eriksen 8.
FM:
1 farbror Jørgen Gregersen i Brorup
2 fasters mand Rasmus Rasmussen i Øster Hæsinge.

244    Jørgen Lauridsen Skytte i Assens. 28.4.1722, fol.285B.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Mikkelsen, skrædder. B:
1) Mogens Jørgensen 11
2) Laurids Jørgensen 8
3) Karen Jørgensdatter 6.
FM: Mads Jørgensen Blangstrup.

245    Hans Hansen Tommerup i Assens. 2.7.1722, fol.286B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Hans Dehn.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 16.7.1711 lbnr.150]. B:
1) Christian Hansen
2) Margrethe Kirstine Hansdatter.
FM: Anders [Bertelsen] Wolder, præst i Resen, beslægtet på mors side.

246    Helvig [Jensdatter] i Assens, der døde 17.4.1717, fol.294B.
Enke efter Thomas Iversen, borgmester, [skifte 6.7.1698 lbnr.61]. B:
1) [Sofie Amalie Thomasdatter] g.m. Joachim Leegaard [til Skærbæk i Tanderup sogn]. 6B:
a Frederik Leegaard, løjtnant
b Magdalene Sofie Leegaard
c Kirstine Cecilie Leegaard
d Thomas Leegaard
e Kirsten Leegaard
f Helvig Leegaard g.m. Christian Peiter, musikant
2) Christiane Sofie Thomasdatter g.m. Lauge Hansen, borgmester i Assens
3) Hans Adolf Thomsen Carl, postmester
4) Thomas Christian Thomas Carl, kommandør, død. 1B:
a Peder Klomand Carl.

247    Hans Adolf Thomsen Carl, ugift postmester i Assens. 4.12.1717, fol.311B.
Arvinger angives ikke. (Se lbnr.246).

248    Magdalene Sass i Assens. 19.5.1733, fol.326B.
0) forældre [Niels Mathiassen Sass, præst i Assens og Kærum, død 19.7.1665 og Mariche Poulsdatter]
1) bror Poul Nielsen Sass, øverste kapellan i Haderslev, død 27.12.1700, var g.m. Margrethe Valentinsdatter Schmidt. 3B:
a Nikolaj Gotfred Sass, successor i Haderslev
b Margrethe Sass, død, var g.m. Boysen. 1B:
1 Poul Boysen
c Margrethe Sass, død, var g.m. Reigen. 2B:
2 døtre i Arkhangelsk, hvis navne ikke angives.
2) søster Christine Nielsdatter Sass, død, var g.m. Jacob Fugl, købmand i Assens. 1B:
a Niels Christinus Jacobsen Sass, kapellan i Odense Sankt Knud.
Afdøde boede hos Andreas Fugl, købmand i Assens.

249    Oluf Bang, toldforpagter i Assens. 30.12.1730, fol.332.
Enkemand. B:
1) Bodil Leth Bang.
FM: fasters mand Hans Wederkinch, købmand.
Afdøde døde 29.12.1730 i Odense.
[Afdøde døde i Odense. Registrering af gods i Odense 29.12.1730 lbnr.1781].

250    Elisabeth Birgitte Wulf i Assens. 10.2.1735, fol.346B.
Enke efter Bertel Jørgensen, herredsfoged. B:
1) Else Margrethe Bertelsdatter, død, var g.m. [Michael] Ermandinger, byfoged i Christiania. 1B:
a Cecilie Elisabeth Ermandinger 8
2) Christian Ulrik Bertelsen, herredsfoged, død. E: Mette Cathrine Winther. LV: bror Christian Henrik Winther, rektor i Assens. 1B:
a Christiane Ulrikke Bertelsen
3) Sofie Christiane Bertelsdatter g.m. [Johan Ludvig] Schwermann, fiskemester i Frederiksborg
4) Jørgen Bertelsen, rådmand i Ålborg
5) Otto Vincent Bartholin, proviantforvalter på Kronborg.

251    Lambert Selmer, by- og rådstueskriver i Assens. 20.8.1736, fol.408.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Olufsen, som beslægtet.
Første ægteskab med [Mariche Jørgensdatter, [skifte 28.11.1718 lbnr.229]. B:
1) Johan Christian Selmer.
FM: farbror Mathias [Hansen] Selmer, præst i Øster Snede.
Arv i boet efter afdødes mor [Margrethe Lambertsdatter Pouch, begravet Øster Snede 7.5.1736], enke efter andet ægteskab med Christen Jensen, [regimentskvartermester i Assens. Første ægteskab med Hans Johansen Selmer, proprietær til Skjoldagergård og forvalter på Gram gods].
[Afdøde blev begravet 24.8.1736 i Øster Snede].

252    Karen Lauridsdatter i Assens. 27.12.1736, fol.409.
Enke efter Laurids Pedersen Provst. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter 22
2) Peder Lauridsen 18.
FM: Just Christensen, skomager.

253    Karen Andersdatter i Assens. 6.2.1737, 410.
E: Albert Lauridsen. A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Niels Troelsen
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Mads Pedersen
3) bror Hans Andersen på Bågø, død. Hans børn ved deres stedfar Hans Hansen
4) bror Peder Andersen på Bågø, død. Hans børn
5) søster, død, E: Hans Nielsen i Sønder Åby. Hendes 3 børn.

254    Bodil Christoffersdatter i Assens. 18.2.1737, fol.411.
E: Peder Poulsen, smed. A:
1) [Mangler] Nisdatter g.m. Anton Schmidt, skomager
2) Margrethe Nisdatter g.m. Rasmus Nielsen Kodkilde
3) Karen Nisdatter.
FM: Bertel Christensen Dam.

255    Johan Henrik Bødker i Assens. 12.5.1737, fol.411B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Just Christensen. B:
1) Hans Joachim Gran, snedker
2) Thomas Albert Gran, skrædder.
FM: farbror Hans Jørgen Gran.

256    Margrethe Andersdatter i Assens. 7.2.1738, fol.412.
E: Hans Hansen, bødker. B:
1) Anne Marie Hansdatter 1 år 3 mdr.

257    Karen Madsdatter i Assens. 11.2.1738, fol.412B.
E: Jeppe Jensen Bech.
Første ægteskab med [Carl Mathiassen, begravet Assens 18.7.1735]. B:
1) Lene Cortsdatter 14.
FM: farbror Jørgen Mathiassen, feldbereder.

258    Peder Hansen i Assens. 8.3.1738, fol.413B.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Wederkinch. B:
1) Niels Pedersen, over 25
2) Karen Pedersdatter 23
3) Anne Marie Pedersdatter 19
4) Hans Pedersen 16
5) Anders Pedersen 13.

259    Iver Lauridsen Møller i Assens. 18.4.1737, fol.414B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard, toldforpagter. A:
1) bror Christen Lauridsen Møller g.m. Maren Olufsdatter
2) søster Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Madsen Møller
3) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Erik Sørensen Møller i Strandmøllen ved Assens
4) søster Anne Lauridsdatter Møller g.m. Laurids Clausen i Barløsegård
5) halvbror Laurids Hansen Møller i Bergen i Norge.

260    Mads Jørgensen Blangstrup i Assens. 14.5.1737, fol.418B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) søster Margrethe Schmidt
2) bror, død. 1B:
a Jørgen Sørensen.

261    Jørgen Nielsen Esmann, skomager i Assens. 27.5.1738, fol.419.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 18
2) Hans Jørgensen 12
3) Kirsten Jørgensdatter 10
4) Marie Jørgensdatter 7
5) Niels Jørgensen 5
6) Karen Jørgensdatter 3½.
FM:
1 morbror Knud Hansen, tøffelmager’
2 Rasmus Christoffersen.

262    [Karen Henriksdatter] i Assens. 13.5.1736, fol.420.
E: Mads [Christensen] Blad. B:
1) Henrik Madsen Blad 25
2) Lorents Madsen Blad 20.

263    Rasmus Nielsen Kodkilde i Assens. 30.12.1738, fol.420B.
E: Margrethe Nisdatter. LV: Jens Madsen Sønderby. A:
1) forældre Niels Lauridsen og Karen Nielsdatter i Aborg.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Nielsen.

264    Dorthe Jensdatter i Assens. 1.2.1731, fol.421.
E: Niels Nielsen Nordby. B:
1) Niels Nielsen 12 uger.
FM: morbror Peder Jensen.
Desuden nævnes afdødes forældre Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter.

265    Niels Hansen, skomager i Assens. 9.2.1738, fol.421B.
E: Anne Hansdatter [Gedde]. LV: Christen Jørgensen, skrædder.
[Af første ægteskab] B:
1) Jens Nielsen
2) Jørgen Nielsen
3) Christian Nielsen
4) Maren Nielsdatter.
FM: Henrik Hansen, gørtler.
(Sml. lbnr.279).

266    Johan Johansen Finch, tobaksspinder i Assens. 10.2.1739, fol.423B.
E: Mette. LV: Mathias Bøyesen.
Arvinger kendes ikke.

267    Peder Henriksen Dam i Assens. 22.4.1739, fol.425.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Hans Jørgen Klingenberg i Svendborg. A:
1) mor Karen Madsdatter i Ålsbo i Rørup sogn
og afkald fra øvrige arvinger 27.4.1739.

268    Ernst Anton Bruchmann i Assens, der døde 15.4.1739, fol.425B.
E: Ellen Mathiasdatter. LV: Mads Sørensen, feldbereder.
Afdøde efterlader 3 umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Jørgen Mathiassen, feldbereder.

269    Kirsten Iversdatter i Assens. 26.3.1739, fol.426.
E: Niels Rasmussen Voldtofte. B:
1) Karen Nielsdatter 14
2) Rasmus Nielsen 1½.

270    Anne Sofie Christoffersdatter i Assens. 16.2.1739, fol.426B.
Enke efter Andreas Olufsen, skomager. B:
1) Oluf Andreassen, skræddersvend
2) Anne Cathrine Andreasdatter
3) Margrethe Andreasdatter.
FM: morbror Bertel Christoffersen Dam.

271    Hans Nielsen i Assens. 1.7.1740, fol.428.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Johan Hartvig Corps, tobaksspinder
2) Peder Hansen i Altona.

272    Frederik Hansen Gynther, rebslager i Assens. 5.12.1740, fol.429.
E: Mariche Bang. LV: Christian Schiøtz. B:
1) Hans Gynther.
FM: farbror Henrik Gynther.

273    Dorthe Mortensdatter i Assens, der døde 15.12.1740, fol.432B.
E: Simon Blad. A:
1) bror, død. 1B:
a Jørgen Smed g.m. Bodil Hansdatter
2) søster Maren Mortensdatter, enke efter Anders Hansen [Plougmann]
3) søster Anne Mortensdatter
4) søster Margrethe Mortensdatter g.m. Hans Gertsen.

274    Sinne Nisdatter i Assens. 13.8.1740, fol.433B.
Enke efter Bonde Jørgensen. B:
1) Jørgen Bondesen
2) Nikolaj Bondesen
3) Mette Bondesdatter g.m. Rasmus Pedersen på stedet
4) Anne Cathrine Bondesdatter.

275    Peder Poulsen, smed i Assens. 12.3.1741, fol.434.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Hans Jensen. B:
1) Anders Pedersen 2½.
FM: Jørgen Madsen Sønderby.
Desuden nævnes enkens bror Hans Andersen.

276    Anne Dorthe Nielsdatter i Assens. 3.2.1741, fol.435.
Enke efter Peder Hansen, [skifte 8.3.1738 lbnr.258]. B:
1) Niels Pedersen Højrup
2) Karen Pedersdatter
3) Anne Marie Pedersdatter
4) Hans Pedersen Holmer i København
5) Anders Pedersen Højrup.

277    Maren Madsdatter i Assens. 9.10.1741, fol.443.
E: Hans Lauridsen Kolt. B:
1) Laurids Hansen
2) Dorthe Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Madsdatter.

278    Bodil Sørensdatter Leth i Assens. 22.11.1739, fol.447, 462B.
Enke efter Niels Poulsen Møller. B:
1) Christian Nielsen Møller. Afkald Amsterdam 28.2.1742.
FM: Niels Fogh til Brobygård [i Sønder Broby sogn].

279    Anne Hansdatter Gedde i Assens. 4.2.1742, fol.448B.
Enke efter Niels Hansen, skomager, [skifte 9.2.1738 lbnr.265]. A:
1) bror, død. 2B:
a Hans Jensen Gedde
b Mads Jensen Gedde

280    Peder Nielsen i Assens. 22.12.1741, fol.449B.
E: Maren Pedersdatter LV: Poul Møller.
Af første ægteskab B:
1) Bente Pedersdatter.
FM: søskendebarn Niels Pedersen.

281    Elisabeth Iversdatter i Assens. 25.8.1740, fol.450B.
Enke efter Niels Lauridsen Storm. B:
1) Marie Nielsdatter Storm.
FM: halvbror Laurids Nielsen Storm.
Desuden nævnes Niels Lauridsen Storms øvrige børn efter første hustru [Bodil Nielsdatter, skifte 5.7.1702 lbnr.91]. B:
1 Niels Nielsen Storm, død. 1B: Niels Nielsen Storm
2) Jens Nielsen Storm.

282    Søren Hansen, smed i Assens. 19.2.1742, fol.452.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Albert Jørgensen. B:
3) Hans Christian Sørensen 8.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Sørensen, smed
2) Cathrine Sørensdatter g.m. Jørgen Jensen Bolt.

283    Niels Nielsen Turup i Assens. 17.3.1742, fol.453.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Olufsen. A:
1) halvsøster, død. 3B:
a Johan Rasmussen i Ålsbro
b Hans Rasmussen
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Mikkelsen i Barløse
2) halvsøster, død. 1B:
a Anne Jespersdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Ebberup på herredsfogeds Læsøs gods
3) halvsøster, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Claus Nielsen i Hesle.

284    Birgitte Christine Rasch i Assens. 19.4.1742, fol.455B.
E: Herman Frederik Kyster. B:
1) Johan Herman Kyster 11
2) Louise Kyster 9
3) Marie Sofie Kyster 7
4) Knud Kyster 3 mdr.
FM: morbror Knud Rasch, fuldmægtig på Løgismose.

285    Jacob [Lauridsen] Brorson, toldkontrollør i Assens. 2.3.1742, fol.457.
E: Mette Kirstine [From]. LV: Mandrup Due Jørgensen, by- og rådstueskriver. B:
2) Øllegaard Jacobsdatter Brorson g.m. Hans Thorsager i København
3) Helene Jacobsdatter Brorson g.m. Johannes Nerger, kaptajn i Jylland
4) [Marie] Jacobsdatter Brorson g.m. Christian Frederik Stolpe, degn i Humble
5) Anne Marie Jacobsdatter Brorson
6) Anne Cathrine Jacobsdatter From.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Bredal]. B:
1) [Anne] Jacobsdatter Brorson g.m. Emmike [Olufsen] Hjerm, præst i Vandborg.

286    Laurids Nielsen Lunde, hattemager i Assens. 2.1.1742, fol.459.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Bech. A:
1) bror Rasmus Nielsen, bødker
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Lunde
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Christian Hansen Lunde.

287    Anne Jørgensdatter Julius i Assens. 19.8.1741, fol.462B.
E: Jørgen Olufsen, murer. A:
1) bror Iver Jørgensen Julius (Juhlin), degn i Sandager og Holevad
2) bror Anders Jørgensen, død. Hans børn
3) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Qvist i Svendborg.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Hansdatter. Arv til B:
1) Sofie Charlotte Christiane Jørgensdatter.

288    Birgitte [Andersdatter] Been i Assens. 16.7.1742, fol.464B.
Enke efter Peder Nielsen Karup. B:
4) Oluf Pedersen Karup, købmand.
Første ægteskab med Bertel Andersen Wolder. B:
1) Anders Bertelsen Wolder, præst i Resen og Humlum
2) Jørgen Bertelsen Wolder i København
3) Gertrud Bertelsdatter Wolder.

289    Margrethe i Assens. 16.4.1741, fol.466.
E: Andreas Schultz.
Arvinger angives ikke.

290    Jens Johansen, vægter i Assens. 19.9.1742, fol.466.
E: Anne Marie. LV: Andreas Schultz.
Arvinger angives ikke.

291    Peder Mikkelsen, ladefoged i Assens. 12.4.1742, fol.466B.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Hansen. B:
1) Birthe Pedersdatter 14
2) Hans Pedersen 11
3) Anne Cathrine Pedersdatter 9
4) Maren Pedersdatter 6.
FM:
1 farbror Christen Mikkelsen i Melby
2 farbror Henrik Mikkelsen i Flemløse.

292    Hans Kloster, bager i Assens. 12.9.1742, fol.467B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Tobias Franck, apoteker. B:
1) Niels Hansen Kloster 20.

293    Anders Nielsen, ugift portbetjent i Assens, der døde 13.4.1743, fol.470.
Forlovet med Anne Marie Christoffersdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) bror Christen Nielsen i Horne
2) bror Peder Nielsen i Torup på Billeskov gods
3) bror Laurids Nielsen Lykke i Bæring [i Barløse sogn] på Brahesholm gods, død. 2B:
a Cathrine Lauridsdatter
b Mette Lauridsdatter
4) bror Knud Nielsen i Vistofte, død. 6B:
a Niels Knudsen
b Mads Knudsen
c Hans Knudsen
d Henrik Knudsen
e Peder Knudsen
f Mette Knudsdatter.

294    Karen Markusdatter i Assens. 6.6.1743, fol.474.
E: Niels Nielsen, handskemager. A:
1) mor Mariche Olufsdatter
2) bror Iver Markussen i Ostindien
3) bror Mads Markussen
4) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen, bager i Odense.

295    Hans Andersen i Assens. 20.6.1741, fol.475B.
E: Mette Bentsdatter. B:
1) Karen Hansdatter.
(Muligvis er der flere børn).

296    Claus Snedker, fattiglem i Assens. 9.7.1742, fol.475B.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

297    Knud Maarslet, tolder i Assens. 31.12.1742, fol.475B.
E:Gedske [Lauridsdatter Wolder]. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Arvinger angives ikke.

298    Hans Pedersen, borgmester i Assens. 28.3.1743, fol.476.
E: Else Cathrine Barfoed. LV: Bertram Treven.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1743 for enken og hendes 4 sønner og 3 døtre.’Assens Byfoged
Skifteprotokol
1738-1763

299    Kirsten Lauridsdatter Wolder (Woller), ugift i Assens. 21.5.1737, fol.2.
A:
0) forældre [Laurids Bertelsen Wolder, købmand i Assens. 9.11.1696 lbnr.57 og Mette Bertelsdatter]
1) bror Bertel Lauridsen Wolder, præst på Lyø, [skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51]. Første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte Sallinge herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.23]. 5B:
a Laurids Bertelsen Wolder, degn i Brenderup og Ore
b Kirsten Bertelsdatter Wolder g.m. Jørgen Pedersen Mørch, skrædder i København
c Johannes Bertelsen Wolder
d Severin Bertelsen Wolder
e Bartholin Bertelsen Wolder, i kongens sølvkammer.
Bertel Lauridsen Wolders andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter Pougdal], nu g.m. successor Niels [Arctander Christensen] Holm. 4B:
f Jørgen Pougdal Wolder
g Godske Ditlev Bertelsen Wolder
h Anne Elisabeth Bertelsen Wolder
i Henrik Bartram Bertelsen Wolder 20
2) søster Karen Lauridsdatter Wolder, enke efter Hans Faber, præst i Søllested og Vedtofte, [død 26.3.1724] ved svigersøn Henning [Christoffer Hansen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte
3) søster Gedske Lauridsdatter Wolder g.m. Knud Maarslet, tolder i Assens.

300    Christian Urban Schurtz, farver i Assens. 19.1.1742, fol.11B, 48.
Enkemand efter [Margrethe Hvalsø, begravet 7.12.1741]. B:
1) Birgitte Kirstine Schurtz g.m. Jacob Lauridsen Lund, farver i Kerteminde
2) Birgitte Schurtz g.m. Rasmus Bang, købmand
3) Susanne Schurtz 17, der døde, skifte 6.11.1743
4) Anne Marie Schurtz 16.
FM:
1 morbror Jacob Hansen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad
2 mosters mand Peder Hartvigsen til Orelund.
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176. Heri side 173: Jacob Lauridsen Lund.

301    Maren i Assens, der døde 30.5.1743, fol.41B.
E: Frands Lukassen, stodderfoged.
Hendes B:
1) Mikkel Lauridsen i Asperup sogn
2) Hans Thomsen, skrædderdreng i Assens.

302    Mette Bondesdatter i Assens. 26.7.1743, fol.42.
E: Rasmus Pedersen. B:
1) Peder Rasmussen 9 mdr.
FM: mosters mand Henrik Iversen, skrædder.

303    Anne Magdalene i Assens, der døde 13.6.1743, fol.43.
E: Ulrik Thomsen, handskemager. A:
1) morbror, død. 1B:
a Andreas Mühlenstedt, klokker i Vejle.
Arv i boet efter enkemandens bror Morten Thomsen, skifte 10.1.1737 lbnr.304 til hans 3 børn, hvor af den ældste søn Thomas Mortensen er rytter.

304    Kirsten Henriksdatter i Assens. 10.1.1737, fol.45.
E: Morten Thomsen, der også døde. B:
1) Thomas Mortensen 17
2) Cathrine Marie Mortensdatter 11
3) Hans Henrik Gertzinger Mortensen 3.
FM:
1 farbror Ulrik Thomsen, handskemager
2 svoger Rasmus Henriksen, murer.

305    Rasmus Hansen i Assens. 10.7.1743, fol.46B.
E: Mette Hansdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 16
2) Sidsel Rasmusdatter 12
3) Marie Cathrine Rasmusdatter 10.
FM:
1 farbror Hans Hansen i Melby
2 farbror Anders Hansen i Melby.

306    Bertel [Hansen], handskemager i Assens, der døde 5.8.1743, fol.53.
Enkemand efter Kirsten Lorentsdatter, død 6.3.1743. B:
1) Dorthe Malene Bertelsdatter 35, vanvittig.
FM: Jacob Handskemager som beslægtet.

307    Jens Skydebjerg i Assens. 14.1.1743, fol.55.
Enkemand. B:
1) Jørgen Jensen, skrædder
2) Anne Kirstine Jensdatter.

308    Christen Andersen Jyde, vognmand i Assens. 21.8.1743, fol.56.
E: Maren Eriksdatter. LV: bror Niels Eriksen, skrædder i Lundager.
Uden ægteskab med Dorthe Hansdatter, nu g.m. Laurids Segelberg i København. B:
1) Hans Christensen 15.
FM: mors stedfar Mads Hansen i Sønderborg.

309    Nikolaj Bondesen i Assens. 14.7.1743, fol.57.
E: Inger Henriksdatter. LV: stedfar Christen Andersen. B:
1) Else Marie Nikolajsdatter 10
2) Anne Cathrine Nikolajsdatter 8
3) Henrik Nikolajsen 6
4) Bonde Nikolajsen 5
5) Sinne Nikolajsdatter 2
6) Laurids Nikolajsen 1
7) Nikoline Nikolajsdatter, født efter fars død.
FM:
1 fasters mand Rasmus Pedersen
2 fasters mand Hans Olufsen i Sønderby
3 Mathias Rebslager, som beslægtet.

310    Jørgen Jensen Skydebjerg, skrædder i Assens. 22.1.1744, fol.59.
E: Mette Lauridsdatter. LV: bror Jesper Lauridsen, skrædder. A:
0) far [Jens Skydebjerg, skifte 14.1.1743 lbnr.307]
1) søster Anne Kirstine Jensdatter Skydebjerg.

311    Anne Margrethe Rasmusdatter i Assens. 30.1.1744, fol.60.
E: Mads Olufsen, skomager. B:
1) Anne Elisabeth Madsdatter 13
2) Oluf Madsen 10
3) Kirsten Madsdatter 6
4) Anne Cathrine Madsdatter 1.
FM: mosters mand Erik Kylling, skrædder.

312    Kirsten Jørgensdatter i Assens. 8.7.1743, fol.61.
E: Rasmus Nielsen, bødker. B:
1) Anne Rasmusdatter 17
2) Jørgen Rasmussen 14
3) Niels Rasmussen 11.
FM: morbror Peder [Jørgensen], bødker.

313    Peder Guldsmed, skomager i Assens. 15.12.1743, fol.64.
E: Maren Jørgensdatter. LV: svoger Mads Olufsen, skomager. B:
1) Kirsten Pedersdatter 2.
FM:
1 mors stedfar Anders Jørgensen i Voldtofte
2 mors svoger Erik Kylling.

314    Kirsten Pedersdatter i Assens. 28.3.1744, fol.66B.
Enke efter Rasmus Guldsmed. B:
1) Peder Rasmussen Guldsmed, [skifte 15.12.1743 lbnr.313. E: Maren Jørgensdatter. B:
a Kirsten Pedersdatter
2) [Anne Margrethe Rasmusdatter, skifte 30.1.1744], var g.m. Mads Olufsen
3) datter g.m. Erik Hansen Kylling, [skrædder]
4) søn, død. 1B:
1 Jeppe Christian i Voldtofte ved stedfar Laurids Storm.

315    Laurids Sørensen, klejnsmed i Assens. 2.3.1744, fol.67.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Lauridsen, bager. B:
1) Søren Lauridsen 11
2) Maren Lauridsdatter 9.
FM: Hans Gedde, snedker, som beslægtet.
Arv i boet efter afdødes far [Søren Hansen], skifte 19.2.1742 lbnr.282 til afdødes halvbror [Hans Christian Sørensen].

316    Maren i Assens. 2.4.1744, fol.68.
Enke efter Jørgen Bondesen. B:
1) Nis Jørgensen 20
2) Lauge Hans Christian Jørgensen 18
3) Jørgen Jørgensen 12.
FM: Henrik Iversen, som beslægtet.

317    Anne Helvig Thott i Assens. 23.7.1741, fol.69.
Enke efter statsråd Jørgen de Brahe.
Samtlige arvinger frasiger arv og gæld efter forældre og fastre.
Arv i boet efter afdødes far Knud Thott [til Brahesborg i Gamtofte sogn] til afdødes søster Sofie Thott.
Desuden nævnes:
1 løjtnant Preben Brahe til Hvedholm [i Horne sogn]
2 greve Otto Mandrup Rantzau til Brahesborg, søn af stiftsbefalingsmand Christian Rantzau til Brahesborg, der kalder afdøde for mors moster.
Bilag er indført i en særlig protokol.

318    Claus Brandt i Assens. 7.5.1742, fol.77B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Jacob Jensen.

319    Hans Thomsen, ugift skræddersvend i Assens. 20.4.1744.
Arvinger angives ikke.
Boet udleveres til afdødes stedfar Frands Lukassen.

320    Anne Albertsdatter i Assens. 10.7.1744, fol.81.
E: Oluf Hansen Been. B:
1) Hans Albert Olufsen 5.
FM: morfar Albert Jørgensen.

321    Mads Jensen, en aftakket rytter i Jylland. 13.5.1744, fol.81B.
E: Sidsel Christensdatter i Assens. LV: Rasmus Boyesen.
Arvinger kendes ikke.

322    Birthe Lauridsdatter i Assens. 17.3.1744, fol.82B.
E: Niels Madsen, slagter. B:
1) Mads Nielsen
2) Laurids Nielsen 18
3) Niels Nielsen 14.

323    Hans Werner, transportforvalter i Assens. 17.4.1743, fol.83.
E: Margrethe Normann. LV: N. Læsø. B:
1) [Anne Margrethe] Werner.
FM: Jørgen Madsen Kærumgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1742.
Desuden nævnes følgende panthavere:
1 Johan Normann, præst [i Slemminge og Fjelde]
2 Madam Normann i København.
(Se skifte efter enkens bror Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde, skifte Musse herred gejstlig 3.11.1757 lbnr.114 g.m. Anne Cecilie Pedersen i Sakskøbing, skifte Musse herred gejstlig 13.7.1767 lbnr.166).

324    Rasmus Leegaard, ugift i Assens. 26.2.1744, fol.91.
A:
1) mor Anne Margrethe, enke efter Mogens Legaard i Viuf ved Kolding
2) bror Frederik Leegaard på Turebyholm på Sjælland
3) søster Bodil Leegaard, død. E: Hans Hartvigsen i Viuf. 2B:
a Hartvig Hansen
b Mogens Hansen
4) søster Christence Leegaard g.m. Niels Lottrup i Viuf. Gave til 2B:
a Christen Nielsen Lottrup
b Karen Margrethe Nielsdatter Lottrup
5) bror Hans Leegaard i Odense
6) Henrik Leegaard i Kristiansand i Norge.

325    Christian Fyhren, ugift tobaksspinder i Assens. 11.5.1743, fol.96B.
E: Arvinger angives ikke.

326    Opbudsbo i Assens. 13.6.1743, fol.99B.
Registrering af fallitbo hos bortrømte Herman Kyster (Köster) i Assens.
Arv i boet til 4 børn af bortrømtes første ægteskab med Birgitte Christine Rasch, skifte 19.4.1742 lbnr.284.
Desuden nævnes:
1 bortrømtes hustru Birthe Cathrine og hendes mor Marie, enke efter Thomas Sørensen
2 [første hustrus bror] Knud Rasch, fuldmægtig på Løgismose.

327    Jeppe Lauridsen i Assens, der døde 15.9.1744, fol.104B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Christen Jørgensen, skrædder. B:
2) Anne Jepsdatter.
Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, [skifte 22.7.1713 lbnr.176]. B:
2) Birgitte Cathrine Jepsdatter.
FM: Hans Østerby.

328    Vibeke Hansdatter i Assens. 30.11.1744, fol.105B.
E: Hans Jensen. B:
1) Dorthe Kirstine Hansdatter 8.
FM: farbror Peder Jensen.

329    Jens Lauridsen i Assens. 18.4.1741, fol.106.
E: Anne. LV: Bertram Treven. V:
1) Laurids Jensen
2) Barbara Kirstine Jensdatter
3) Inger Jensdatter.
FM: Peder Rebslager.

330    Laurids Hansen, skrædder i Assens. 27.4.1744, fol.107.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Eriksen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen i København
2) Inger Lauridsdatter i Haderslev
3) Mette Lauridsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Nordborg
4) Johanne Lauridsdatter g.m. Daniel Urban i Nordborg
5) Dorthe Lauridsdatter i Nordborg.
FM: Ulrik Thomsen, handskemager.

331    Oluf Olufsen Normann i Assens. 25.12.1744, fol.108.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Mortensen, vognmand.
Hans barn, der er lyst i kuld og køn B:
1) Knud Normann, birkeskriver i Vejlø birk ved Næstved.
Afdøde døde 24.12.1744.

332    Jens Pedersen i Assens. 9.10.1741, fol.109B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jørgen Kærumgaard. B:
1) Peder Jensen
2) Hans Jensen
3) [Dorthe Jensdatter, skifte 1.2.1731 lbnr.264]. E: Niels Nielsen [Nørby]. 1B:
a Niels Nielsen.

333    Henrik Pedersen i Assens. 20.3.1744, fol.110.
E: Kirstine Sofie. B:
1) Peder Henriksen i Nyborg
2) Birthe Marie Henriksdatter 32 ved Odense
3) Mette Kirstine Henriksdatter 22
4) Hans Christian Henriksen 10.
FM: Oluf Normann.

334    Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, feldbereder i Assens. 12.1.1745, fol.110B.
E: Margrethe Bering. B:
3) Jens Nikodemussen, feldbereder
4) Margrethe Nikodemusdatter 27
5) Anne Nikodemusdatter 25
6) Lorents Nikodemussen 18
7) Jørgen Nikodemussen 15.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Købke, skifte 1.7.1710 lbnr.142]. B:
1) Anne Margrethe Nikodemusdatter g.m. Hans Pedersen i Hårby
2) Kirsten Nikodemusdatter g.m. Hans Ottesen.

335    Maren Jørgensdatter i Assens, der døde 22.1.1745, fol.111B.
E: Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager.
Første ægteskab med [Peder Guldsmed, skomager, skifte 15.12.1743 lbnr.313]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 3.
FM: [mors svoger] Erik Hansen Kylling, skrædder.

336    Laurids Nielsen Storm i Assens. 13.3.1745, fol.114.
E: Marie. LV: Henrik Iversen, skrædder. B:
1) Bolette Marie Lauridsdatter 12.
FM: farbrors søn Niels Storm, skomager.
Skifte sluttet 14.10.1730 efter afdødes første hustru.

337    Sidsel Nielsdatter i Assens. 26.4.1745, fol.115B.
E: Poul Nielsen Rolle (Roulle). B:
1) Niels Poulsen 17
2) Anne Marie Poulsdatter 12.

338    Maren Bang i Assens. 26.1.1745, fol.116.
Enke efter Hans Christian [Bertramsen] Treven, vejer og måler.
Testamente, dateret Fredensborg slot 9.9.1724.
Hans A:
0) forældre [Bertram Treven, tolder i Kerteminde, skifte Kerteminde 9.4.1690 lbnr.137 og Gertrud Nielsdatter [Riber], død 5.2.1686]
1) søster Karen Bertramsdatter Treven, [skifte Nyborg 3.7.1723 lbnr.561], var g.m. [Mathias Georg Jørgensen] Fibiger, rådmand i Nyborg, [begravet Nyborg 21.3.1741]. 6B:
a Jørgen Fibiger, skoleholder i Ubberud
b Bertram Treven Fibiger, kateket i Assens
c Hans Fibiger i København
d Karen Fibiger g.m. Arent [Christiansen] Hassel i [Sønder] Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel]
e Abel Cathrine Fibiger på Frederiksgave
f Gertrud [Cathrine] Fibiger g.m. Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby.
[Hans første ægteskab med Cathrine Bertelsdatter Bruun, skifte 21.6.1713 lbnr.153].
Hendes A:
1) søster Anne Cathrine Bang, ugift i Assens.

339    Marie Cathrine Nielsdatter i Assens. 10.5.1745, 123.
Enke efter Ditlev Olufsen, feldbereder. B:
1) Jens Ditlevsen i Nordborg på Als
2) Oluf Ditlevsen
3) Hans Ditlevsen 24, musikantsvend i København
4) Johanne Ditlevsdatter 18
5) Marie Cathrine Ditlevsdatter 16
6) Bernt Ditlevsen 17, i Nordborg.
Afdøde havde siddet i uskiftet bo efter bevilling af 31.7.1744.

340    Niels Rasmussen Selmer, byfoged i Assens. 27.2.1745, fol.125.
E: Mette Marie Lauridsdatter Skipper. LV: Niels Læsø. B:
1) Lorents Selmer i København
2) Mathias Selmer i Vestindien
3) Karen Kirstine Selmer g.m. Laurids Lauridsen Skipper i Hobro
4) Mette Cathrine Selmer g.m. Hans Jacob [Akselsen] Vejle, præst i Hvornum og Snæbum.

341    Jørgen Daniel Schrøder, kaptajn i Assens. 8.5.1745, fol.130.
E: [Louise Sofie] Christine Cathrine. LV: Peder Jørgen Conrad, rebslager. B:
1) Elisabeth Cathrine Schrøder, gift i Hamborg
2) [Gertrud] Dorthe Sofie Schrøder 30
3) Louise Tugendreich Schrøder 28
4) Frederikke [Louise Charlotte] Christiane Schrøder i Hamborg.

342    Thomas Schiøtz, bedemand i Assens. 21.7.1745, fol.130B.
Enkemand. B:
1) Gissel Thomasdatter Schiøtz
2) Christian Schiøtz
3) Søren Schiøtz, stueskriver.

343    Aage Wrede, maler i Assens. 21.7.1741, fol.130B.
E: Johanne Mouridsdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Marie Cathrine Wrede 1
2) Aage Johanne Wrede, født et halvt år efter fars død.
FM: fasters mand Søren Tanderup, skipper.

344    Christen Lauridsen Møller i Assens, der døde 20.11.1742, fol.132.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christian Schiøtz. B:
1) Laurids Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Ingeborg Christensdatter
4) Anne Christine Christensdatter
5) Anne Dorthe Christensdatter.

345    Hans Hansen Østerby, vognmand i Assens. 1.3.1745, fol.132B.
E: Anne Kirstine. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Sofie Kirstine Hansdatter 18
2) Hans Hansen 14
3) Bertel Hansen 10
4) Niels Hansen 5.
FM: fasters mand Niels Nielsen Nordby.

346    Anne Cathrine [Olufsdatter] i Assens. 12.4.1745, fol.133B.
E: Hans [Sørensen] Tanderup [Tamdrup]. B:
1) Oluf Tanderup, skibskarl i Åbenrå
2) Bertel Hansen Tanderup, bagersvend i Christiania i Norge.

347    Thomas Heering, rådmand i Assens. 9.4.1743, fol.134B.
E: Agathe Jæger. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. B:
1) Josva Heering 23, i København
2) Hedvig Christine Heering 20
3) Borchard Heering 19
4) Johan Heering 17
5) Daniel Heering 15
6) Dorthe Christine Heering 13
7) Sofie Cathrine Heering 10
8) Nikolaj Heering 9
9) Egidius Heering 6
10) Conrad Heering 6
11) Claus Haagen Heering 2.
FM: Jacob Lund.
Arv i boet efter enkens far Johan Frederik Jæger, [skifte 24.3.1706 lbnr.116] til enkens søster Christiane Sofie Jæger og efter enkens mor [Helvig Hansdatter], skifte sluttet 12.5.1728.

348    Lambert Franck, borgmester i Assens. 18.4.1744, fol.137B.
Enke efter [Sidsel Nielsdatter, begravet 9.4.1742]. B:
1) Tobias Franck, apoteker i Assens
2) Otto Franck, præst i Hørup på Als
3) Helene Sofie Franck g.m. Christian Henrik [Pedersen] Winther, kapellan i Vejle
4) Julie Franck i Amsterdam i Holland.
(Se skifte efter afdødes mor Helene Johansdatter Pouch, skifte Assens 15.4.1715 lbnr.203, enke efter afdødes far Tobias Franck, apoteker og rådmand i Ribe, skifte Ribe 25.2.1684 lbnr.432].
Litteratur: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang af Flemming Aa. Winther her på siden

349    Christen [Pedersen], skomager i Assens. 20.12.1745, fol.141B.
E: Susanne Christensdatter. LB: Niels Bech. B:
3) Christen Christensen 8.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter i Flensborg
2) Margrethe Kirstine Christensdatter i Flensborg.
FM: Erik Hansen Kylling.

350    Peder Madsen Grønlund i Assens. 20.10.1741, fol.142B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen, skomager. B:
1) Birthe Pedersdatter 11
2) Jens Pedersen 8½
3) Ingeborg Pedersdatter 5½
4) Anne Cathrine Pedersdatter 8 uger.

351    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 6.10.1746, fol.143.
Hendes B:
1) Erik Eriksen i Vedtofte.
Erik Eriksens afdøde bror Laurids Sørensens 3 børn er hos deres mor Anne Pedersdatter i Emtekær.

352    Margrethe Hansdatter i Assens. 27.5.1746, fol.143B.
E: Jørgen Olufsen, soldat. A:
1) bror Mathias Hansen Groos i Lemvig
2) søster Anne Hansdatter g.m. Henrik Clemensen, smed i Bjerre ved Horsens ved søn Herman Henriksen.

353    Anne Pedersdatter i Assens. 1.12.1745, fol.144B.
B:
1) Henning 10.
FM: morbror Jacob Pedersen, murer.

354    Sille Kirstine i Assens. 23.3.1745, fol.145.
E: Oluf Karup, købmand. B:
1) Niels Karup
2) Birgitte Karup.

355    Maren Henningsdatter i Assens. 29.1.1746, fol.156B.
Enke. B:
2) [Mette Kirstine Madsdatter] g.m. Henrik [Hansen Kærumgaard], bødker
3) Maren Madsdatter.
Første ægteskab med Claus Pedersen, [skifte 5.9.1701 lbnr.87]. B:
1) Henning Clausen, død. Hans børn.

356    Peder Hermansen i Assens. 26.12.1746, fol.157.
E: Maren Madsdatter. LV: Henrik Bødker. A:
1) far Herman Ibsen i Aborg i Gamtofte sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Hermansen i Lundager
2 afdødes bror Niels Hermansen i Saltofte
3 afdødes bror Rasmus Hermansen i Gamtofte.

357    Anne Hirznach i Assens. 4.1.1747, fol.159.
Enke efter Jørgen Pedersen Hofberg, rådmand.
Hans A:
1) bror Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, [skifte 12.1.1745 lbnr.334]. Hans børn
2) søster Løkke Hofberg, død. E: Jesper Skrædder. Hendes børn.
Hendes A:
1) bror David Hirznach, skomagersvend
2) søster Johanne Davidsdatter Salomon Hirznach g.m. Bastian Nielsen Stabel, klokker og skoleholder i Moland i Kristiansand stift i Norge.

358    Bodil Hansdatter i Assens. 9.4.1747, fol.162B.
Enke efter Iver [Lauridsen] Møller, [skifte 18.4.1737 lbnr.259]. A:
1) bror Niels Hansen på Bogø
2) søster Karen Hansdatter, enke efter Svarre, der døde, skifte 2.6.1747. Ingen børn
3) søster Maren Hansdatter g.m. Mads Melby i Assens
4) søster Kirsten Hansdatter på Bogø
5) søster Anne Hansdatter, død. 4B:
a Peder Jørgensen, bødker
b Hans Jørgensen på Bogø
c Maren Jørgensdatter g.m. Hans Henriksen på Bogø
d Sidsel Jørgensdatter g.m. Søren Mortensen
e Kirsten Jørgensdatter, [skifte 8.7.1743 lbnr.312]. E: Rasmus [Nielsen], bødker. 3B:
a Anne Rasmusdatter
b Jørgen Rasmussen
c Niels Rasmussen.

359    Karen [Pedersdatter] i Assens. 5.3.1747, fol.165.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 1.7.1740 lbnr.271]. B:
1) Peder Melby.

360    Laurids Jensen, feldbereder i Assens. 13.1.1747, fol.166.
E: Maren Hansdatter Kærumgaard. LV: Jørgen Hansen Kærumgaard. A:
1) halvsøster Maren Jensdatter, død. 4B:
a Ditlev Olufsen, feldbereder i Nordborg på Als, død. 6B:
1 Jens Ditlevsen
2 Oluf Ditlevsen
3 Hans Ditlevsen
4 Bernt Ditlevsen
5 Johanne Christiane Ditlevsdatter
6 Marie Gabrielsdatter
b Hans Olufsen, handskemager i Sønderborg
c Anne Olufsdatter, død. 2B:
1 Johan Adam i Gamby i Hårslev sogn
2 Jens Filip på Als
d Bodil Olufsdatter, død. 2B:
1 Lorents Lorentsen i Husum
2 Marie Cathrine Lorentsdatter i Tønder.
Skiftebrev 8.2.1741 eller 8.2.1731 efter afdødes første ægteskab.
Børnepenge til:
1) Christen Bertelsen
2) Anne Cathrine Bertelsdatter
3) Magdalene Bertelsdatter.
Afdøde døde 12.1.1747.

361    Maren Markusdatter, ugift i Assens. 10.7.1747, fol.170.
A:
1) søster Anne Markusdatter på Helnæs
2) [halvbror] Niels Christensen på Helnæs.
Arv i boet efter afdødes ugifte bror Peder Markussen, skifte 8.4.1737.

362    Kirsten Olufsdatter i Assens. 13.10.1747, fol.171.
Enke efter Hans Christensen, tømrer. A:
1) søster, død. 1B:
a en datter g.m. Rasmus Jespersen, rytter i Odense.

363    Anne Nielsdatter, fattiglem i Assens. 3.2.1748, fol.172.
Arvinger angives ikke.

364    Bertel Christoffersen Dam, vognmand i Assens. 30.12.1747, fol.172.
Enke efter Anne Hansdatter. B:
1) Christoffer Bertelsen Dam i Svendborg
2) Kirsten Bertelsdatter
3) Sidsel Bertelsdatter 9.
FM: morbror Jens Hansen Helnæs.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Sofie Christoffersdatter Dam, [skifte 16.2.1739 lbnr.270] til 2 døtre.

365    Ingeborg Mathiasdatter i Assens. 20.4.1748, fol.178.
E: Peder Christian Jessen. A:
1) søster Mette Mathiasdatter g.m. Lauge Kruse
2) søster Maren Mathiasdatter
3) søster Margrethe Mathiasdatter i Århus
4) bror Jesper Mathiassen i Lyndelse, død. Hans børn.

366    Kirsten Hansdatter Rabøl i Assens. 31.10.1746, fol.179.
A:
1) søster, død. E: Niels Clausen. Hendes 2 børn
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Rabøl [i Holevad sogn]
3) halvsøster Maren, g.m. en hattemager
4) halvbror Laurids Hansen, murer i Sandager, død. Hans børn
5) halvsøster, død. E: Christen Findsen. Hendes 2 børn
6) halvsøster, død. B:
a en datter g.m. Jacob Handskemager og øvrige børn
7) halvsøster Anne, død. var g.m. Daniel. Hendes 2 børn i Holsten
8) halvsøster Ellen Hansdatter, død. Hendes børn.
Desuden nævnes Johan Grøndal på sin hustrus vegne, [formentlig en af de allerede nævnte].

367    Karen Lauridsdatter i Assens. 28.8.1748, fol.181.
E: Peder Gormsen, drejer. B:
1) Anne Christine Pedersdatter 12
2) Gorm Pedersen 10
3) Cathrine Pedersdatter 7.

368    Johan Henrik Mikkelborg, købmand i Assens, der døde 7.11.1746, fol.181B.
E: Inger Jensdatter. LV: Jørgen Madsen Kærumgaard. A:
1) bror Peder Andersen Mikkelborg, værtshusmand i Haderslev
2) søster, uvist hvor.

369    Hans Nielsen Knap i Assens. 14.11.1748, fol.186.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Niels Hansen 21
2) Mikkel Hansen 19
3) Kirsten Hansdatter 18
4) Maren Hansdatter
5) Hans Hansen 13
6) Anne Kirstine Hansdatter 11
7) Birthe Kirstine Hansdatter 6
8) Margrethe Cathrine Hansdatter 3.
FM: farbror Rasmus Knap.
Desuden nævnes afdødes 3 søskendebørn:
1 Søren Andersen
2 Jørgen Andersen
3 Oluf Andersen.

370    Anne Lauridsdatter i Assens. 8.8.1748, fol.187.
A:
1) søster, død. 1B:
a Lorents Johansen Hubert i Husby sogn.
I boet krævedes betaling af:
1 løn til jordemoderen
2 resterende betaling af lejermålsbøde.
Afdøde døde 7.8.1748.

371    Niels Pedersen Højrup i Assens. 30.11.1748, fol.191.
Arvinger angives ikke.
Arv efter afdødes far [Peder Hansen, skifte 8.3.1738 lbnr.258] og afdødes mor [Anne Dorthe Nielsdatter], skifte 3.2.1741 lbnr.276.
Afdøde døde i Odense Hospital.

372    Mette Kirstine Madsdatter i Assens. 3.1.1749, fol.191B.
E: Henrik Hansen Kærumgaard, bødker. A:
0) forældre [Mads g.m. Maren Henningsdatter, skifte 29.1.1746 lbnr.355]
1) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Nielsen Gorm i Ørsted.
Mors første ægteskab med [Claus Pedersen, skifte 5.9.1701 lbnr.87].
2) halvsøster Karen Clausdatter, formentlig død
3) halvbror Peder Clausen i Holland, død. Uvist om børn
4) halvbror Henning Clausen, død. 3B:
a Rasmus Henningsen i Odense
b Dorthe Marie Henningsdatter 15
c Henning Henningsen 11.
Afdøde døde 2.1.1749.

373    Poul Nielsen Rolle (Roulle) i Assens. 12.3.1749, fol.192B.
Enkemand efter Sidsel Nielsdatter, [skifte 26.4.1745 lbnr.337]. B:
1) Niels Poulsen 21, skræddersvend i Turup
2) Anne Marie Poulsdatter 16.
FM:
1 mors [halv]bror Peder Pedersen i Gamtofte sogn
2 Niels Eriksen, skrædder i Assens.

374    Maren [Mortensdatter] i Assens, der døde 16.12.1749, fol.194.
Enke efter Anders [Hansen Plougmann]. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Niels Grønbæk
2) Johanne Andersdatter i Millinge ved Fåborg
3) Anne Andersdatter, uvist hvor
4) Bodil Andersdatter, [skifte 25.6.1749 lbnr.377]. 3B:
a Mathias Pedersen, rebslager i Assens
b Rasmus Nielsen 15
c Karen Nielsdatter 6
5) Hans Andersen, død. 2B:
a Maren Hansdatter g.m. Reinhardt, kursmed
b Birthe Hansdatter g.m. en soldat i Rendsborg.

375    Herman Goede (Gothe) i Assens. 22.6.1748, fol.194B.
E: Anne Hansdatter.
Testamente 23.10.1745.
Af hendes første ægteskab B:
1) Karen Danielsdatter, død. 1B:
a Christine Ballieur.

376    Rasmus Christoffersen, vognmand i Assens, der døde 23.10.1748, fol.195B.
E: Johanne Rafn. LV: Hans Ottesen.
Testamente af 9.7.1748.

377    Bodil Andersdatter i Assens. 25.6.1749, fol.196.
Enke efter Niels [Jespersen]. B:
2) Rasmus Nielsen i Odense
3) Karen Nielsdatter 18.
Hendes B:
1) Mathias Pedersen, rebslager.

378    Jens Jørgensen, murer i Assens. 22.7.1749, fol.197.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: C. J. Møller. B:
1) Jørgen Jensen 10
2) Niels Jensen 8
3) Maren Jensdatter 9 mdr.

379    Hans Christian Hansen Tønder, skomager i Assens. 2.6.1750, fol.197B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mads Sørensen. B:
1) Hans Christian Hansen 5½
2) Ingeborg Hansdatter 3½.
Enkens første ægteskab med Jørgen Nielsen Esmann, skifte 27.5.1738 lbnr.261. Arv til 5 børn, hvis navne ikke angives.

380    Jørgen Madsen Kærumgaard i Assens. 30.5.1750, fol.203B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Bertram, Treven.
Testamente 12.2.1736.
Hans A:
1) Mathias Kærumgaard, død. B:
a Agnethe Marie Kærumgaard.
Hendes A:
1) søster. Hendes B:
a Jørgen Kærumgaard.

381    Niels Elias Pedersen, musikant i Assens. 3.7.1745, fol.204.
E: Anne. LV: Bertram Treven. B:
1) Else Cathrine Nielsdatter 10
2) Anne Margrethe Dorthe Nielsdatter 8.
FM: farbror Peder Pedersen i Bukkerup i Søllested sogn.

382    Margrethe Normann i Assens. 30.4.1750, fol.206B.
E: [Joachim] Kellinghusen, [transportforvalter]. B:
2) Birgitte Kellinghusen 4½.
Første ægteskab med [Hans] Werner, [skifte 17.4.1743 lbnr.323]. B:
1) Anne Margrethe Werner 12.
FM: morbror Johan Normann, præst i Slemminge og Fjelde.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Margrethe [Paulli] i København, enke efter [Andreas] Normann, [juveler].

383    Cort Andersen, feldbereder i Assens. 27.8.1750, fol.212.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. A:
1) søskendebarn Anne Dorthe Voldtofte, degnekone
2) søskendebarn Niels Elias Pedersen, [musikant, skifte 3.7.1745 lbnr.381]. Hans børn.
(Sml. lbnr.230).

384    Rasmus Eriksen, sadelmager i Assens, der døde 9.11.1750, fol.213.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Storm.
Afdøde efterlader nogle søskende i Øksendrup på Glorup gods, hvis navne ikke angives.
Fledføringskontrakt med sadelmagersvenden Johan Samuel Fritz.

385    Anne Marie Kruse i Assens. 6.10.1750, fol.214B.
E: Thomas Schumann.
Afdøde var datter af afdøde Carl Kruse, drabant i København.
Arvinger kendes ikke.

386    Elisabeth Birgitte Hoff i Assens, der døde 28.4.1751, fol.217.
E: Jochum Bolt. B:
1) Cathrine Jochumsdatter g.m. Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager
2) Anne Margrethe Jochumsdatter
3) Johan Frederik Jochumsen 21
4) Simon Walther Jochumsen, i lære i Odense.

387    Jens Nielsen, ringer i Assens. 16.6.1751, fol.218B.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Jochum Bolt. B:
1) Niels Jensen 14
2) Anne Margrethe Jensdatter 5½.
FM: Jesper Lauridsen, snedker.

388    Maren Hansdatter i Assens. 27.8.1751, fol.219B.
E: Mads Nielsen Melby. A:
1) bror Niels Hansen på Bogø
2) søster Kirsten Hansdatter på Bogø
3) søster Anne Hansdatter, død. 5B:
a Peder Jørgensen, bødker i Assens
b Sidsel Jørgensdatter g.m. Søren Mortensen, daglejer
c Kirsten Jørgensdatter, [skifte 8.7.1743 lbnr.312]. E: Rasmus [Nielsen], bødker. 3B:
1 Anne Rasmusdatter
2 Jørgen Rasmussen
3 Niels Rasmussen
d Hans Jørgensen på Bogø
e Maren Jørgensdatter [g.m. Hans Henriksen] på Bogø.

389    Andreas Reyer, ugift student, der holdt skole for fornemme folks børn i Assens, der døde 6.4.1752, fol.221B.
A:
1) bror Georg Reyer i Flensborg
2) søster Johanne Marie Reyer g.m. Johan Rush i Flensborg, [viet Kværs 14.7.1741]
3) søster Anne Margrethe Reyer g.m. [Hans Markussen] Wohnsen, præst i Kværs
4) søster Lucie Magdalene Reyer g.m. [Christian] Kruchenburg, kantor og kollega i Tønder latinskole.

390    Knud Hansen [Ploug], tøffelmager i Assens. 14.3.1752, fol.223.
E: Mette Olufsdatter. LV: Laurids Skytte. 2B:
1) Hans Knudsen 20
2) Oluf Knudsen 15.
FM: Peder Nielsen Sparre.

391    Jørgen Møller, købmand i Assens. 6.1.1752, fol.224B.
E: Charlotte Elisabeth Groth. LV: Bertram Treven.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1738.

392    Hans Lauridsen Knabe i Assens. 25.7.1752, fol.225B.
Enkemand. B:
1) Thyge Knabe g.m. Mette Svendsdatter, begge døde. 2B:
a Marie Elisabeth Thygesdatter g.m. Peder Pedersen Storm
b Thyge Thygesen Knabe.
FM: morbror Peder Svendsen.

393    Jens Sørensen, postrider i Assens. 13.10.1752, fol.227.
E: Anne [Jepsdatter]. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Søren Jensen 7.
FM: farfar Søren Jensen, postrider.

394    Anne Kirstine Jørgensdatter i Assens. 10.10.1752, fol.227B.
EL Laurids Sego. A:
1) halvsøster Birthe Jepsdatter g.m. Rasmus Bentsen.

395    Maren Hansdatter Klingenberg i Assens. 19.11.1752, fol.228.
E: Christen Jensen Møller.
Testamente af 20.11.1748. A:
1) bror Hans Jørgen Hansen Klingenberg, død. 5B:
a Hans Christian Hansen Klingenberg
b Jørgen Hansen Klingenberg
c Ingeborg Hansdatter Klingenberg
d en søn
e en datter
2) søster Alhed Hansdatter g.m. Hans Mortensen
3) søster Karen Hansdatter g.m. Søren Andersen.

396    Anne Hansdatter i Assens. 29.11.1752, fol.230.
Enke efter Herman Goede, [skifte 22.6.1748 lbnr.375].
Testamente 23.10.1745.
Af første ægteskab B:
1) Karen Danielsdatter, død. 1B:
a Christine Ballieur g.m. Hans Leegaard, købmand.
Afdøde døde 27.10.1752.

397    Anne Jensdatter i Assens. 18.6.1753, fol.231.
Enke efter Cort Andersen, [feldbereder, skifte 27.8.1750 lbnr.383]. A:
1) søster Inger Jensdatter, enke efter Johan Henrik Mikkelborg, [skifte 7.11.1746 lbnr.368]
2) søster Maren Jensdatter, [skifte 24.10.1714 lbnr.195, var g.m. Hans Rasmussen, træskomand]. 1B:
a Rasmus Hansen ved Odense
3) bror Anders Jensen, snedker, død. 1B:
a Jens Andersen, død. 4B:
1 Peder Jensen, snedkersvend i Assens
2 Anders Jensen, smed i Sønderby
3 Maren Jensdatter i Ebberup
4 Anne Jensdatter i Brandsbøl [i Havnbjerg sogn] på Als.

398    Dorthe Mortensdatter i Assens, der døde 3.10.1752, fol.232.
E: Jørgen Nielsen Neuhaus, kandestøber, der døde 15.3.1753. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 19
2) Marie Jørgensdatter 16.
FM: Bertram Treven, kateket i Assens, som beslægtet.
Desuden nævnes børnenes faster Marie, enke efter Peder Madsen i Nyborg.

399    Peder Christian Jessen, postrider i Assens. 22.9.1752, fol.234B.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Hansen. A:
Afdøde efterlader 4 brødre, heraf A:
1) bror Jens Christensen Jessen i Gudom ved Slagelse.
Første ægteskab med [Ingeborg Mathiasdatter, skifte 20.4.1748 lbnr.365].

400    Anne Margrethe Lund i Assens, der døde 13.7.1752, fol.236B.
Enke efter [Hans Jørgen] Klingenberg, [begravet Svendborg Nikolaj 12.6.1748]. A:
1) mor Anne Pouline [Hvalsø] nu g.m. Peder Hartvigsen til Orelund.
Mors første ægteskab med [Laurids Lauridsen til Orelund i Sandager sogn, begravet Sandager 25.7.1718]. B:
2) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Niels [Hansen] Hellesen i Fåborg
3) bror Jacob Lund, farver i Assens.
Mors andet ægteskab med [Hans Jørgensen Boe til Orelund, død 9.9.1721]. B:
4) halvsøster Agnethe Hansdatter i Anderup i Lumby sogn, enke efter Thomas [Didriksen] Kingo, præst i Allese og Broby, [skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1749 lbnr.32].
Mors tredje ægteskab med Peder Hartvigsen. B:
5) halvbror Hans Pedersen Lund i Sønder Åby præstegård
6) halvbror Hartvig Pedersen i Odense
7) halvsøster Marie Cathrine Pedersdatter i Sønder Nærå præstegård
8) halvsøster Dorthe Pedersdatter på Orelund.
Fars første ægteskab med [Helvig Hansdatter Rommel, død 6.3.1708]. B:
9) halvbror Aksel Lund, præst i [Nørre] Søby og Heden
10) halvsøster Anne Lauridsdatter, enke efter Christen [Andersen] Espe, præst i Sønder Nærå [og Årslev, skifte Åsum herred gejstlig 28.12.1740 lbnr.24]
11) halvsøster Maren Lauridsdatter, [skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1738 lbnr.26], var g.m. Thomas [Didriksen] Kingo, præst i Allese og Broby, der ægtede halvsøsteren Agnethe Hansdatter (7). 5B:
a Laurids Kingo, på apoteket i Assens
b Didrik Kingo på Lolland
c [Johan] Christoffer Kingo, student
d Helvig Kingo i Odense
e Lambert [Worm] Kingo i Odense latinskole.
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176.

401    Anne Rasmusdatter i Assens. 18.6.1753, fol.243.
E: Hans Henrik Schang, skomager. B:
1) Rasmus Severin Hansen 14½
2) Johan Casper Hansen 12.
FM: morfar Rasmus Hansen, tømrer.

402    Rasmus Henningsen, murer i Assens. 13.3.1753, fol.243B.
E: Ida Beathe Thomasdatter. LV: Mads Markussen. B:
1) Niels Rasmussen 22
2) Anne Marie Rasmusdatter 19
3) Thomas Rasmussen 14
4) Dorthe Rasmusdatter 12.
FM: morbror Ulrik Thomsen, handskemager.
Afdøde død 10.3.1753 i Fredericia under et besøg hos sin søster og svoger og er der begravet.

403    Jørgen Hansen Kærumgaard, skomager i Assens, der døde 3.5.1753, fol.244B.
E: Cathrine Jochumsdatter Bolt. LV: far Jochum Bolt. B:
1) Marie Elisabeth Jørgensdatter 5
2) Jochum Jørgensen 3 mdr.
FM: farbror Henrik Hansen Kærumgaard.

404    Susanne Elisabeth grevinde af Trampe i Assens. 10.12.1753, fol.246B.
Enke efter Anton Gynther von Ellebracht (Ellbrecht), generalløjtnant.
Hendes testamente af 30.1.1745. A:
1) søster grevinde af Trampes datter
a Marie Elisabeth komtesse af Trampe
b Conradine komtesse af Trampe.
Desuden nævnes afdødes søster [Sofie Hedvig] komtesse af Trampe til Løgismose.

405    Laurids Sego, [feldbereder] i Assens, der døde 1.12.1753, fol.249.
Enkemand efter [Anne Kirstine Jørgensdatter, skifte 10.10.1752 lbnr.394]
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes hustrus halvsøster Birthe Jepsdatter.

406    Dorthe [Madsdatter] i Assens. 5.2.1754, fol.250.
E: Hans [Eriksen] Thorø. B:
1) Mads Thorø i København
2) Hans Thorø i Zeist i Holland
3) Iver Thorø 28.
FM: fætter Mads Sørensen.

407    Margrethe Jensdatter i Assens. 6.4.1754, fol.251.
E: Peder Hansen, hjulmand. A:
1) søster Birthe Jensdatter, enke
2) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Johan Conrad, rebslager
3) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Isen ved søn Erik Hansen Kylling
4) bror Jacob Jensen
5) bror Jens Jensen, degn i Dreslette
6) bror Jacob Jensen organist på Brahetrolleborg, død. 4B:
a Frands Jochum Jacobsen, rytter i Odense
b Margrethe Jacobsdatter g.m. en smed i Højrup i Hillerslev sogn
c en datter
d en datter.

408    Maren Andersdatter, ugift i Assens. 29.3.1754, fol.252B.
A:
1) bror, død. 4B:
a Anne Hansdatter
b Christen Hansen Bech, urtegårdsmand på Erholm
c en søn
d en søn
2) søster, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Manasse Levinsen i Fjellerup i Fjelsted sogn.

409    Rasmus Hansen, tømrer i Assens, der døde 22.5.1754, fol.254.
Enkemand. B:
1) Hans Rasmussen, tømrer
2) Anne Rasmusdatter, [skifte 18.6.1753 lbnr.401]. E: Hans Henrik Schang. B:
a Rasmus Severin Hansen
b Johan Casper Hansen.

410    Maren Olufsdatter i Assens. 30.8.1754, fol.255.
E: Hans Henrik Schang, skomager. B:
1) Anne Medea Hansdatter 10 uger.
Barnets moster Mette Plougs var til stede.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 18.6.1753 lbnr.401. Arv til B:
a Rasmus Severin Hansen
b Johan Casper Hansen.
Disse børn har også arv efter deres morfar Rasmus Hansen, skifte 22.5.1754 lbnr.409].

411    Søren Jensen, postrider i Assens, der døde 2.8.1754, fol.256B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Kloster. B:
1) Hans Sørensen, smed
2) Niels Sørensen 26
3) Karen Sørensdatter g.m. Nomme Nommesen, handskemager i Odense
4) Bodil Sørensdatter g.m. Peder Pedersen Dyppel, skipper i Flensborg Sankt Jørgen
5) Birthe Sørensdatter i Hamborg
6) Jens Sørensen, [skifte 13.10.1752 lbnr.393]. E: Anne Jepsdatter. 1B:
a Søren Jensen.

412    Laurids Olufsen i Assens, der døde 3.8.1754, fol.257.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Rasmus Knap. A:
1) søster Maren Olufsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen, smed på Helnæs. 2B:
a Oluf Andersen
b Karen Andersdatter
2) Maren Olufsdatter g.m. Niels Hansen i Flemløse, begge døde. 3B:
a Karen Nielsdatter
b Johanne Nielsdatter
c Birthe Nielsdatter
3) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Anders Thorsen på Helnæs.

413    Jens Pedersen Egerslev i Assens. 25.2.1755, fol.260.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Peder Johansen Degn, væversvend, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen 7½
2) Jørgen Jensen 3½.
FM: farfar Peder Jensen Egerslev.

414    Martha Holm i Assens. 6.8.1755, fol.260B.
E: Henrik Hansen Kærumgaard. B:
1) Vilhelm Anton Frederik 3½.
Afdøde døde 4.4.1755.

415    Lorents Lauridsen i Assens. 6.8.1755, fol.261B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Andreas Jørgensen. B:
1) Mette Lorentsdatter, uvist hvor
2) Mette Cathrine Lorentsdatter.
FM: farbror Iver Lauridsen.
Afdøde døde 5.8.1755.

416    Engelhardt Henrik Thomsen, løjtnant i Assens. 19.8.1755, fol.262.
A:
1) bror J. D. Thomsen, oberstløjtnant i Randers.

417    Jørgen Olufsen, afskediget musketer i Assens. 16.4.1755, fol.263B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Gedde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Kettinge på Lolland.

418    Maren Pedersdatter i Assens. 16.8.1755, fol.265B.
E: Jesper Lauridsen, snedker.
Testamente af 10.4.1749.

419    Marie Cathrine Wrede i Assens. 24.10.1755, fol.266B.
E: Søren [Hansen] Tamdrup (Tanderup), [skipper]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter
2) Hans Sørensen
3) Agathe Sørensdatter
4) Ingeborg Sørensdatter.

420    Maren Rasmusdatter i Assens. 14.8.1755, fol.268.
E: Jørgen Rasmussen, smed. B:
1) Maren Jørgensdatter 13
2) Anne Martie Jørgensdatter 9.

421    Søren Mortensen, [vægter] i Assens. 24.12.1755, fol.269B.
E: Sidsel Jørgensdatter. A:
1) søster Anne Mortensdatter g.m. Jørgen Andersen i Stubberup [i Sandager sogn]
2) søster Maren Mortensdatter i Sandager.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Anne Cathrine.
Afdøde, der blev fundet druknet på Husby mark er begravet på Husby kirkegård.

422    Laurids Christensen, 40 år gammel og ugift i Assens, der døde 21.8.1756, fol.271.
A:
1) mor Maren Olufsdatter, enke efter Christen Lauridsen Møller, [skifte 20.11.1742 lbnr.344]. LV: Jørgen Andersen, som beslægtet
2) søster Kirsten Christensdatter
3) søster Ingeborg Christensdatter
4) søster Anne Christine Christensdatter
5) søster Anne Dorthe Christensdatter.

423    Niels Markussen i Assens. 18.10.1756, fol.272.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Søren Hansen. B:
1) Markus Nielsen 34
2) Hans Nielsen 20
3) Anne Nielsdatter g.m. Hans Jensen, vognmand.

424    Marie Cathrine Aagesdatter i Assens. 22.1.1757, fol.273B.
Enke efter [Hans] Wrede, kaptajnløjtnant af søetaten, [død 30.5.1736]. B:
1) Jacob Wrede, underofficer
2) Aage Wrede, maler i Assens. 21.7.1741 lbnr.343]. E: Johanne [Mouridsdatter] Rohde, nu g.m. Hans Henrik Koch, maler. 2B:
a Marie Cathrine Wrede
b Aage Johanne Wrede
3) Marie Cathrine Wrede, [skifte 24.10.1755 lbnr.419]. E: Søren [Hansen] Tamdrup (Tanderup), skipper. 4B:
a Anne Marie Sørensdatter
b Hans Sørensen Tamdrup
c Agathe Sørensdatter
d Ingeborg Sørensdatter.

425    Kirsten Jørgensdatter i Assens, der døde 6.4.1757, fol.279.
E: Mathias Johansen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter, begge ved Lübeck.
FM: morbror Albert Jørgensen, feldbereder.

426    Anne Christine Mathiasdatter i Assens, der døde 25.6.1757, fol.281B.
E: Johan Christian Selmer.
Testamente af 4.1.1757.
Hendes A:
1) bror [Jens Mathiassen], død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter g.m. Mads Sørensen og yngste søn Morten Fugl, der er opkaldt efter Johan Christian Selmers bror
2) søster [Birgitte Mathiasdatter, død. 1B:
a Karen Hansdatter Brylle
3) bror Jørgen Mathiassen.

427    Jørgen Mathiassen, feldbereder i Assens. 19.7.1757, fol.283.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter.
Testamente af 12.12.1756.
Hans A:
1) bror Hans Jacob Mathiassen i Dreslette
2) bror Jens Mathiassen, død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter g.m. Mads Sørensen
3) bror Carl Mathiassen [fejl for Cort Mathiassen], [begravet Assens 18.7.1735]. 1B:
a Lene Carlsdatter [fejl for Lene Cortsdatter] i København. FM: stedfar Jeppe Jensen Bech [g.m. mor Karen Madsdatter]
4) søster Ellen Mathiasdatter, død, var g.m. [Ernst Anton] Bruchmann, [skifte 15.4.1739 lbnr.268]. 3B:
a Anton Bruchmann, hofskrædder i Plön
b Margrethe Marie Bruchmann
c Anne Helene Bruchmann
5) søster Birgitte Mathiasdatter, død. 2B:
a Jens Brylle 23, feldbereder
b Karen Brylle.
(Sml. lbnr.257, 488).

428    Hans Olufsen Viborg i Assens. 6.9.1757, 284B.
E: Anne Cathrine [Kellinghusen]. LV: Jørgen Lund. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 11
2) Niels Hansen Viborg 10
3) Daniel Hansen Viborg 7
4) Abigael Sofie Hansdatter 2.
FM: Niels Schmidt, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1756.
Afdøde havde tidlige boet i Kerteminde, men enken var nu flyttet til Assens.

429    Søren Pedersen i Assens. 17.9.1757, fol.287.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jørgen Lund. B:
1) Maren Sørensdatter 19
2) Abel Sørensdatter 17
3) Peder Sørensen 10.
FM:
1 farbror Anders Pedersen, smed i Turup
2 farbror Jørgen Pedersen i Sandager.

430    Mads Findsen i Assens. 20.5.1756, fol.288.
E: Margrethe Nielsdatter [Gaagerup]. LV: Ulrik Thomsen. A:
1) bror Christen Findsen, død. 1B:
a en datter, enke efter Jens Olufsen i Hjærup [i Kerte sogn]
2) søster Margrethe Findsdatter, enke efter Hans Pedersen i Kaslunde [i Barløse sogn]
3) bror Anders Findsen i Kærumgård, død. E: Anne Andersdatter. Hans børn
4) søster Else Findsdatter på Ellegård, død. Hendes børn
5) halvbror Find Pedersen i Alvin?
6) halvbror Rasmus Pedersen i Saltofte, død. Hans børn
7) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Hans Luche i Ravløse?
8) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Jacobsen i Aborg.

431    Peder Johansen, handskemager i Assens. 24.8.1757, fol.290B.
E: Birthe Henriksdatter. LV: Jacob Handskemager.
Skifte efter første hustru sluttet 9.9.1751. B:
1) Malene Pedersdatter 14
2) Birthe Kirstine Pedersdatter 9.
FM: Peder Hansen, skrædder.

432    Hans Henrik Schang, skomager i Assens. 30.10.1757, fol.292B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Hans Mortensen.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 18.6.1753 lbnr.401. B:
1) Rasmus Severin Hansen 19
2) Johan Casper Hansen 17.
Disse børn har også arv efter deres morfar Rasmus Hansen, skifte 22.5.1754 lbnr.409.
Andet ægteskab med Maren Olufsdatter, skifte 30.8.1754 lbnr.410. B:
3) Anne Medea Hansdatter 4.
FM:
1 Peder Sparre, som beslægtet
2 Hans Tømrer.
Desuden nævnes enkens bror Hans Andersen.

433    Thomas Iversen Roy i Assens. 20.1.1758, fol.295B.
Anne Lauridsdatter. LV: Hans Ottesen. B:
1) Sofie Amalie Thomasdatter 15
2) Adam Thomsen 12
3) Poul Thomsen 10
4) Hans Thomsen 8.
FM: morbror Clemen Lauridsen.

434    Mette Eriksdatter i Assens. 8.2.1758, fol.298.
E: Iver Jespersen, skomager.
Testamente af 7.12.1757.

435    [Mette Kirstine From] i Assens. 12.1.1758, fol.299B.
Enke efter [Jacob Lauridsen] Brorson, [skifte 2.3.1742 lbnr.285]. B:
1) Øllegaard Brorson, enke efter Hans Thorsager i København
2) Helene Brorson g.m. [Johan] Nerger, kaptajn i Harre i Jylland
3) Marie Brorson g.m. Laurids [Jensen] Krag, degn i Humble
4) Anne Marie Brorson g.m. West, købmand i Odense
5) Anne Cathrine Brorson.

436    Kirsten Jepsdatter i Assens. 30.1.1758, fol.302B.
E: Jesper Lauridsen, skrædder. B:
1) Rasmus Jespersen, rytter i Haderslev
2) Laurids Jespersen i Vigerslev på Fyn.
Afdøde døde 29.1.1758.

437    Rasmus Andersen i Assens. 15.2.1758, fol.303B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Gedde. A:
1) far Anders Rasmussen i Hønnerup i Gelsted sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Andersen i Gelsted
2 afdødes bror Oluf Andersen i Hønnerup
3) afdødes brorsøn Rasmus Nielsen.

438    Hans Rasmussen, tømrer i Assens. 28.4.1758, fol.306.
E: Else Lauridsdatter. LV: Hans Sørensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 26
2) Laurids Hansen 21
3) Niels Hansen 17, i skomagerlære i Odense.
FM: Niels Madsen, slagter, som beslægtet.

439    Hans Jensen Møller i Assens. 31.8.1758, fol.307.
A:
1) bror Christen Jensen Møller på stedet
2) bror Jens Jensen i Tommerup
3) søster Anne Jensdatter g.m. Oluf Pedersen i Gummerup [i Køng sogn]
4) søster Maren Jensdatter g.m. Lorents Mathiassen, handskemager i Sønderborg
5) søster Else Jensdatter i Bukkerup, over 20 år.

440    Hans Pedersen, skrædder i Assens. 23.9.1758, fol.308B.
E: Anne Madsdatter. LV: bror Jørgen Madsen, rebslager. BV:
1) Maren Hansdatter 2½.
FM: fars søskendebarn Jeppe Skrædder.

441    Margrethe Lauridsdatter i Assens. 14.10.1749, fol.309B.
Afdøde skal have haft en bror, uvist hvor.

442    Jens Hansen Helnæs i Assens. 9.10.1758, fol.311.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Kærumgaard. B:
1) Hans Jensen 1.
FM: Laurids Skytte.

443    Mathias Pedersen, skrædder i Assens. 7.6.1758, fol.313.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Anne Marie Mathiasdatter 8
2) Mette Pouline Mathiasdatter 5
3) Dorthe Mathiasdatter 9 mdr.
FM: farbror Hans Pedersen, skrædder.

444    Laurids Andersen Gaul i Assens. 22.5.1758, fol.314B.
E:Karen Andersdatter. LV: Hans Bagger. B:
1) Else Marie Lauridsdatter g.m. Christen Jensen Dons, kongens staldkarl i København
2) Anne Cathrine Lauridsdatter, død. 2B:
a Christen Lauridsen 13
b Karen Lauridsdatter 11
3) Maren Lauridsdatter 32
4) Mette Lauridsdatter 29
5) Anne Lauridsdatter 27
6) Rakel Lauridsdatter 22.
FM: Mads Markussen, klejnsmed, som beslægtet.

445    Peder Nielsen Sparre, snedker i Assens. 13.8.1758, fol.321.
Enkemand efter Johanne Pedersdatter, død for kort tid siden. B:
1) Kirsten Pedersdatter 4
2) Anne Marie Pedersdatter 22 uger.
FM: Niels Rasmussen.
Arv i boet efter hans søster Marens 2 børn. Enkemanden uvist hvor.
Desuden nævnes afdøde mands mor Kirsten Nielsdatter.

446    [Anne Andersdatter Bang] i Assens. 10.11.1758, fol.327B.
Enke efter Jørgen Knudsen Bredal. B:
1) Jørgen Bredal, oberstløjtnant
2) Nikolaj Bredal, borgmester i Randers
3) Knud Bredal. kaptajn, død. Uvist om børn
4) Christian Bredal, borgmester i Skien i Norge, død. Uvist om børn.

447    Just Christensen, skomager i Assens, der døde 27.12.1758, fol.330.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mads Lauridsen, skomager.
Afdødes søskende er alle døde i København under pesten.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Laurids Pedersen Storm.

448    Maren Nielsdatter Sparre i Assens. 8.7.1758, fol.332B.
E: Peder Pedersen Birk. B:
1) Niels Pedersen 9
2) Ventzel Pedersen 3.
FM: Peder Sparre.
Peder Pedersen Birk blev gift 10.12.1755 i Stubbekøbing med Anne Elisabeth, enke efter Kneutel. De fik en datter [Anne Cathrine], døbt Stubbekøbing 12.9.1756, selv om hans hustru stadig levede i Assens, hvorfor han absenterede sig i 1757, uvist hvorhen.

449    Karen Mortensdatter i Assens. 5.3.1759, fol.334.
E: Peder Jørgensen, bødker. A:
1) søster Petrine Mortensdatter g.m. Poul Jacobsen i Glamsbjerg mølle
2) søster Maren Mortensdatter gift i Brylle sogn
3) halvbror Mads Hansen.

450    Inger Jensdatter i Assens. 16.2.1759, fol.335B.
Enke efter Johan [Henrik] Mikkelborg, [skifte 7.11.1746 lbnr.368]. B:
1) bror, død. 1B:
a Jens Andersen i Ebberup, død. Hans 4 børn, 2 sønner og 2 døtre, heraf:
1 Peder Jensen Schmidt ved Haderslev.

451    Kirsten Christensdatter i Assens. 24.5.1759, fol.337.
E: Mathias Johansen, murer. A:
1) bror Jacob Christensen i Brændegård i Vedtofte sogn
2) bror Anders Christensen i Ørsted
3) bror Jørgen Christensen i Vedtofte
4) søster Maren Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Høje i Lune sogn ved Svendborg
5) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Peder Lauridsen
6) halvsøster Kirsten Christensdatter i Ørsted.

452    Adam Roy i Assens, der døde 9.5.1759, fol.338B.
E: Gedske Hansdatter. LV: Christen Jensen Møller. A:
1) farbror Adam Roy, skoleholder i Holmstrup i Slagelse [Sankt Peder landsogn], død. Hans børn
2) søskendebarn Anders Fjellerup, død, Hans børn, uvist hvor.

453    Anne Cathrine Andersdatter i Assens. 16.8.1759, fol.341.
E: Hans Hjerresen. B:
1) Gertrud Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter
4) Maren Hansdatter.

454    Barbara Sofie Andersdatter i Assens. 16.7.1759, fol.343B.
A:
1) søster Mette Andersdatter i Odense
2) søster Maren Andersdatter, død. E: Henrik Kiempe. 2B:
a Anders Kiempe
b Sidsel Kiempe.
FM: Jeppe Bech, skrædder.

455    Lene Marie Jensdatter i Assens. 15.10.1759, fol.345, 365B.
E: Mads Sørensen. B:
1) Gertrud Marie Madsdatter, død uden børn
2) Jens Madsen 21
3) Hans Jacob Rabe Madsen 16
4) Maren Madsdatter 14
5) Søren Madsen 13
6) Anne Dorthe Madsdatter 10
7) Morten Fugl Madsen 5.
FM:
1 farfar Søren Mortensen
2 fasters mand Laurids Jørgensen Skytte
3) mors farbror Hans Jacob Mathiassen, drejer i Dreslette.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1759.
Samfrændeskifte 29.4.1761.

456    Lorents Madsen Blad i Assens, der døde 6.12.1759, fol.345B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jacob Hansen, handskemager. B:
1) Johanne Margrethe Lorentsdatter 16.

457    Jacob Jensen i Assens. 8.1.1760, fol.346B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Andersen. B:
1) Maren Jacobsdatter, enke efter Claus Brandt, [skifte 7.5.1742], der døde i udlandet.

458    Christian Schiøtz, bedemand i Assens. 3.11.1759, fol.347.
E: Cathrine Margrethe Gynther. LV: Jeppe Bech. B:
1) Thomas Christiansen 40
2) Søren Christiansen 30
3) Christoffer Vilhelm Christiansen 21,
alle i Øst- eller Vestindien.

459    Niels Nielsen Naaby i Assens. 11.12.1759, fol.349B.
E: Dorthe Wolder. LV: Mads Lauridsen. B:
2) Hans Nielsen Wolder 20.
FM: farbror Niels Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen Naaby 27, uvist hvor.

460    Albert Lauridsen i Assens. 12.6.1760, fol.353B.
E: Anne Malene Lauridsdatter. LV: Poul Albert. A:
1) halvbror Søren Pedersen i Brevik i Norge, død uden børn
2) halvbror Niels Lydersen, uvist hvor
3) halvbror Laurids Lydersen, død. Uvist om børn.

461    Jens Sandager, ugift købmand i Assens. 5.2.1759, fol.354B.
A:
0) forældre [Niels Mathias Jensen Sandager, degn i Eltang og Sønder Vilstrup, begravet Eltang 13.1.1740 og Johanne Cathrine Bertelsdatter, skifte Koldinghus rytterdistrikt 28.11.1748, se Brusk herred gejstlig lbnr.83]
1) bror Niels Sandager i Koldinghus amt på hospitalets gods, død. 1B:
a Niels Mathiassen Sandager 11, i Almind
2) søster Bodil Nielsdatter i København 30
3) bror Bertel Nielsen Sandager 25, i København
4) bror Søren Lintrup 21, i Odense Gymnasium.

462    Christoffer Julius Carsten, glarmester i Assens. 28.2.1761, fol.367.
E: Margrethe Gertsdatter. LV: Johan Grøndal. B:
1) Frederik Christoffersen, glarmester i Odense
2) Sofie Marie Christoffersdatter, på stedet
3) Anne Cathrine Elisabeth Christoffersdatter, død. 1B:
a Margrethe Lauridsdatter på Sønderborg slot.

463    Maren Hansdatter [Kærumgaard] i Assens. 17.3.1761, fol.368B.
Enke efter Laurids [Jensen], feldbereder, [skifte 13.1.1747 lbnr.360]. A:
0) forældre [Hans Hansen Kærumgaard, begravet Assens 14.4.1722 og Vibeke Henriksdatter, begravet Assens 27.9.1698]
1) bror Hans Hansen Kærumgaard, farver i Fåborg
2) bror Jørgen Hansen Kærumgaard, degn i Humble på Langeland, [begravet 8.6.1729]. 2B:
a Aksel Kærumgaard i Højbjerg i Køng sogn
b Peder Kærumgaard på Sjælland.
Mors første ægteskab med [Jørgen Been, begravet 29.4.1683]. B:
3) halvbror Hans Jørgensen Been, degn i Kerte, [begravet 30.1.1745]. 1B:
a Vibeke Dorthe Hansdatter i Søllested.
Af fars andet ægteskab B:
4) halvbror Jørgen Hansen Kærumgaard, [skifte 3.5.1753 lbnr.403]. 1B:
a Marie Elisabeth Jørgensdatter 12
5) halvbror Henrik Hansen Kærumgaard, skoleholder i Assens
6) halvsøster Vibeke Hansdatter, [skifte 30.11.1744 lbnr.328], var g.m. Hans Jensen, vognmand. 1B:
a Dorthe Kirstine Hansdatter g.m. Mikkel Knap.

464    Gissel [Kirstine Thomasdatter] Schiøtz, ugift i Assens. 1.12.1760, fol.371B.
A:
0) far [Thomas Schiøtz, bedemand, skifte 21.7.1745 lbnr.342]
1) bror Søren Schiøtz, død. 1B:
a en datter, enke efter Irgens i København
2) bror Christian Schiøtz, [bedemand, skifte 3.11.1759 lbnr.458]. 1B:
a Christoffer Vilhelm Schiøtz.

465    Margrethe Jørgensdatter i Assens. 9.12.1760, fol.374.
Arvinger kendes ikke.

466    Jens [Nielsen] Møller i Assens. 24.2.1761, fol.374B.
E: Anne Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

467    Anne Pedersdatter i Assens. 13.2.1761, fol.375.
E: Poul Pedersen, kornmåler. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Hans Andersen i Aborg
2) Karen Poulsdatter på Brahesborg.

468    Levin [Christiansen Meyer], hattemager i Assens. 6.1.1761, fol.376.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Johan Henrik Levin i Assens
2) Christian Levin, rytter
3) Manasse Levin i Kellerup [i Ringe sogn]
4) Else Marie Levin på Bilbølle
5) Anne Dorthe Levin g.m. Christian Koch, rytter.

469    Thomas Gløerfeldt, kongelig svensk postholder i Assens. 13.4.1760, fol.378B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Johan Frederik Bolt. B:
1) Marie Thomasdatter 25
2) Jacob Thomsen 20
3) Isak Thomsen 18
4) Karen Thomasdatter 16
5) Grethe Cathrine Thomasdatter 13
6) Abraham Thomsen 9
7) Nikolaj Thomsen 6.

470    Agathe [Jæger] i Assens. 22.3.1761, fol.386.
Enke efter Thomas Heering, rådmand, skifte 9.4.1743 lbnr.347. B:
1) Hedvig Christine Heering 40, i Haderslev
2) Dorthe Christine Heering 32, i Grindsted præstegård
3) Sofie Cathrine Heering
4) Egidius Wolfrat Heering 24, badskærsvend i København
5) Otto Conrad Heering 24, sergent i København
6) Claus Haagen Heering 20, i juvelerlære i København.

471    Maren Sach i Assens. 25.3.1758, fol.390.
Enke efter Christoffer Hoff, toldkontrollør. B:
1) Pernille Hoff 18
2) Abigael Hoff 15
3) Gunder Marie Hoff 9
FM: Hans Henrik Koch, maler.

472    Salomon Andersen, hattemager i Assens. 2.3.1761, fol.394, 413.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Rasmus Bruun. B:
2) Gertrud Cathrine Salomonsdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Salomonsdatter 20, i Odense.

473    Anne Hansdatter Tønder, ugift i Assens. 3.8.1761, fol.396, 413B.
A:
1) mor, enke efter Hans Tønder
2) bror Hans Christian Hansen Tønder 20
3) søster Ingeborg Hansdatter Tønder i Åbenrå.

474    [Gedske Lauridsdatter Wolder] i Assens, der døde 25.12.1759, fol.397B.
Enke efter Knud Maarslet, tolder, [skifte 31.12.1742 lbnr.297].
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1728.
Hans A:
1) bror Joen Maarslet, hospitalsforstander i Helsingør
2) bror Jacob Maarslet
3) søster Maren Maarslet, død, var g.m. Jens Steensgaard i Helsingør. 1B:
a Christence Marie Steensgaard.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Bertelsen Wolder, købmand i Assens. 9.11.1696 lbnr.57 og Mette Bertelsdatter]
1) bror Bertel Lauridsen Wolder, præst på Lyø, [skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51]. Første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte Sallinge herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.23]. 5B:
a Laurids Bertelsen Wolder, degn i Brenderup og Ore, [skifte Vends herred gejstlig 20.10.1746 lbnr.81]. 5B:
1 Anne Elisabeth Wolder g.m. Martin Hunderup i Fredericia
2 [Johanne] Henrikke Wolder g.m. Thyge Jespersen Møller, skomager i Middelfart
3 Christian [Frederik Vilhelm] Wolder, farversvend i Flensborg
4 Gedske [Kirstine] Wolder gift i Middelfart
5 Bartholin Wolder, skræddersvend i Fåborg
b Kirsten Bertelsdatter Wolder, enke efter [Jørgen Pedersen] Mørch, [skrædder i København]
c Johannes Bertelsen Wolder, kromand i Bøjden
d Severin Bertelsen Wolder, skoleholder [i Stubberup i Herritslev sogn] på Lolland, [begravet Herritslev 18.7.1756. E: Charlotte Helene Amalie Rasmusdatter Perlestikker]. 1B:
1 Anne Elisabeth [Severinsdatter Wolder] på Lyø
e Bartholin Bertelsen Wolder, toldkontrollør i Ålborg
Bertel Lauridsen Wolders andet ægteskab med [Maren Jørgensdatter Pougdal], nu g.m. successor Niels [Arctander Christensen] Holm. 2B:
f Jørgen Pougdal Wolder
g Anne Elisabeth Rhodia Bertelsdatter Wolder på Lyø
2) søster Karen Lauridsdatter Wolder, enke efter [Hans] Faber, præst i Søllested og Vedtofte, [død 26.3.1724]. 3B:
a Mogens Faber, købmand i Odense
b Mathias Faber, død. 3B:
1 Hans Faber
2 Albert Faber
3 Erik Faber
c Barbara Kirstine Faber g.m. [Henning Christoffer Hansen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte

475    Anne Kirstine Clausdatter i Assens. 10.9.1761, fol.410B.
A:
1) søster Anne Margrethe Clausdatter g.m. Laurids Andersen i Ørsted
og øvrige søskende.

476    Bodil Hansdatter Bogø i Assens, [begravet 29.6.1761], fol.411.
E: Jørgen Andersen, hjulmand.
Testamente af 23.10.1756.

477    Karen Hansdatter Klingenberg i Assens, [begravet 7.10.1761], fol.412.
E: Søren Andersen, hjulmand.
Testamente af 20.11.1748.

478    Sofie Hansdatter Beesk, ugift i Assens. 10.8.1761, fol.414.
A:
1) halvbror Mandrup Jørgensen, vejer og måler i Svendborg
2) halvbror Hans Beesk på Sjælland.

479    Aage Johanne Wrede, ugift i Assens. 7.12.1761, fol.416.
A:
1) mor Johanne [Mouridsdatter] g.m. Hans Henrik Koch, maler
2) søster Marie Cathrine Wrede g.m. Erik Nielsen Holm
3) halvbror Claus Koch 12.
Arv efter afdødes far Aage Wrede, skifte 21.7.1741 lbnr.343.
Arv efter afdødes farmor [Marie Cathrine Aagesdatter], skifte 22.1.1757 lbnr.424.

480    Jørgen Justesen i Assens. 2.3.1762, fol.416B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Poul Albertsen. B:
1) Maren Jørgensdatter 26
2) Just Jørgensen 14.
Arv i boet til afdødes steddatter Anne Kirstine Frandsdatter efter far skifte 27.8.1735.
Afdøde døde i det store snefog 10.2.1762.

481    Peder Villumsen i Assens. 4.11.1762, fol.417B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Claus Hansen. B:
1) Niels Pedersen 17
2) Else Malene Pedersdatter 13.

482    Bernt Rønnow, aftakket rytter i Assens. 16.9.1762, fol.418B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Iver Jespersen. A:
1) bror Knud Christian Rønnow i Verninge
2) bror Johan Ejler Rønnow, strandrider i København
3) søster i Ullerup, død. 1B:
a Filippine Jactou.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Nielsen i Snave.

483    Søren Tanderup (Tamdrup) i Assens. 17.7.1762, fol.419.
Enkemand efter [Marie Cathrine Wrede, skifte 24.10.1755 lbnr.419]. B:
1) Anne Marie Sørensdatter 21
2) Hans Sørensen Tamdrup 20, matros i Fåborg
3) Agathe Sørensdatter 17
4) Ingeborg Sørensdatter 15.
FM: Koch.

484    Niels Eriksen, skrædder i Assens. 10.7.1762, fol.421.
E: Margrethe Kirstine Hansdatter. B:
1) Christiane Nielsdatter g.m. Frederik Ulrik Wetø? i Nordborg
2) Erik Nielsen Holm, på stedet
3) Hans Nielsen 26
4) Inger Nielsdatter i Marstal præstegård
5) Laurids Nielsen 21, skræddersvend i København
6) Anne Cathrine Nielsdatter 17
7) Pernille Nielsdatter 15.

485    Søren Mortensen, feldbereder i Assens, der døde 18.6.1762, fol.423B.
E: Maren Jensdatter.
Første ægteskab med Anne. B:
1) Birthe Cathrine Sørensdatter g.m. Laurids [Jørgensen] Skytte
2) Mads Sørensen, død, var g.m. [Lene Marie Jensdatter, skifte 15.10.1759 lbnr.455]. 6B:
a Jens Madsen, drejer
b Hans Jacob Rabe Madsen
c Maren Madsdatter
d Søren Madsen
e Anne Dorthe Madsdatter
f Morten Fugl Madsen
Enkens første ægteskab med Peder Madsen Grønlund, skifte 20.10.1741 lbnr.350. Arv til B:
1) [Birthe Pedersdatter] g.m. Johan Frederik Bolt
2) Jens Mathiassen Grønlund, feldbereder
3) Ingeborg Pedersdatter, død uden børn
4) Anne Cathrine Pedersdatter.

486    Sidsel Christensdatter i Assens. 5.4.1762, fol.426B.
E: Rasmus Bondesen. A:
1) søster, død. 1B:
a Vilhelm Brochmann, degn i Eltang og Vilstrup
2) bror, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter i Gamtofte Hospital.

487    Anne Margrethe i Assens. 31.1.1762, fol.429B.
E: Salomon Hirznach, skomager. A:
1) halvsøster Karen g.m. Lund, handskemager i København
2) halvsøster g.m. Jens Pedersen Hertz i København.

488    Mads Sørensen, feldbereder i Assens. 28.12.1761, fol.432B.
E: Lene Cortsdatter. LV: Johan Frederik Bolt.
Første ægteskab med [Lene Marie Jensdatter, skifte 15.10.1759 lbnr.455]. B:
1) Jens Madsen 21
2) Hans Jacob Rabe Madsen 17
3) Maren Madsdatter 14
4) Søren Madsen 13
5) Anne Dorthe Madsdatter 11
6) Morten Fugl Madsen 6.
FM:
1 farfar Søren Mortensen
2 fasters mand Laurids [Jørgensen] Skytte.

489    Maren i Assens. 27.11.1762, fol.447B.
Enke efter Andreas Hansen, rytter. B:
1) Kirsten Andreasdatter g.m. Peder Schønberg, rytter i Odense
2) Hans Henrik Andreassen, fodgarde i København
3) Christian Andreassen
4) Jens Andreassen, rytter.

490    Hans Nielsen, daglejer i Assens. 303.11.1762, fol.448.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Laurids Hansen 30, i Øster Hæsinge
2) Niels Hansen 28, i Hillerslev
3) Hans Hansen 26, i Vantinge
4) Kirsten Hansdatter 24
5) Maren Hansdatter 22
6) Karen Hansdatter 20.

491    Maren Andersdatter i Assens. 18.4.1762, fol.448.
Enke efter Niels Nielsen Turup, skifte 17.3.1742 lbnr.283]. A:
1) bror Hans Andersen i Lundager, død. 2B:
a Birthe Hansdatter g.m. Frands Krag, skrædder
b Anders Hansen, blegemand i Odense
2) bror Erik Andersen i København, død uden børn
3) søster Bodil Andersdatter i Gamtofte, død. 2B:
a Søren Lauridsen i Aborg
b Anne Lauridsdatter i Lundager
4) søster Gertrud Andersdatter, død. 1B:
a Christiane g.m. Slenderich, korporal.

492    Laurids Jørgensen, skipper i Assens. 13.8.1762, fol.450B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Niels Voldtofte. B:
4) Peder Lauridsen, gift på Sjælland
5) Jens Lauridsen 23, i Østerby i Haderslev amt
6) Laurids Lauridsen 21, snedkerdreng i Odense
7) Birthe Cathrine Lauridsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen, rebslager i Svendborg
2) Mads Lauridsen, bager i Assens
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Knud Sørensen, smed i Hejls i Haderslev amt.
Desuden nævnes enkens bror Hans Hansen i Næsbyhoved mølle.

493    Jørgen Jessen i Assens. 13.12.1762, fol.452B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Niels Rasmussen, postholder.
Arvinger kendes ikke.

494    Rasmus Bentsen i Assens. 31.12.1762, fol.454.
E: Birthe Jepsdatter.
Arvinger angives ikke.

495    Maren [Pedersdatter] i Assens. 6.1.1763, fol.454.
E: Peder Nielsen. A:
1) bror Christen Pedersen på Bogø
2) søster Sinned Pedersdatter på Sjælland, død. Uvist om børn
3) bror Hans Pedersen, død. 4B:
a Peder Juul på Bogø
b Maren Hansdatter g.m. Peder Jensen på Bogø
c Ellen Hansdatter g.m. Henrik Nielsen i Emtekær
d Anne Hansdatter på Bogø.

496    Kirsten Johansdatter i Assens. 13.1.1763, fol.457B.
E: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Hansen 9
2) Marie Hansdatter 8
3) Hans Jørgen Hansen 4
4) Johan Hansen 2½.

497    Henrik Kæmpe (Kiempe) i Assens. 28.2.1763, fol.459.
Enkemand. B:
1) Sidsel Henriksdatter
2) Anders Henriksen i København.

498    Andreas [Andreassen] Schmidt, skomager i Assens. 9.2.1763, fol.459B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Dehn. B:
1) Engel Andreasdatter 8 uger.
Arv efter afdødes far Johan Andreassen, skomager i Flensborg.

499    Maren Pedersdatter i Assens. 15.2.1763, 460B.
E: Oluf Holmgren. B:
1) Inger Kirstine Olufsdatter 20
2) Niels Olufsen 19
3) Mikkel Olufsen 15.

500    Kirsten Simonsdatter, ugift i Assens. 23.3.1763, fol.462.
A:
1) bror Bertram Simonsen, væver i Anderup i Lumby sogn
2) søster Bodil Simonsdatter g.m. Hans Jørgensen i Hemmerslev i Særslev sogn
3) halvbror, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Mogensen i Rue i Vigerslev sogn.

501    Anne Marie Albertsdatter i Assens. 16.4.1763, fol.463.
E: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Niels Nielsen 5
2) Rasmus Nielsen 3
3) Dorthe Nielsdatter 1.

502    Mads Pedersen, ugift i Assens. 28.6.1763, fol.464.
A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Viby på Wedellsborg gods
2) søster, død. 1B:
a Agathe Thomasdatter g.m. Søren Pedersen i Ørslev på Wedellsborg gods
3) halvsøster Bodil Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen i Kindstrup på Søndergårde gods.

503    Cathrine Elisabeth [Jensdatter Sandager] i Assens. 17.4.1757, fol.465B, næste protokol fol.14.
Enke efter Hans [Jørgensen] Wederkinch. B:
3) Thor Hansen Wederkinch, student i København
4) Jens Wederkinch, underofficer
5) Mathia Bolette Wederkinch g.m. [Thomas Nielsen] Ussing, rådmand i Ribe.
Første ægteskab med [Mathias Madsen] Kærumgaard, [begravet Assens 5.7.1729]. B:
1) Cathrine Kærumgaard g.m. [Johan Ditlev] Goldt, tolder i Assens
2) Agnethe Marie Kærumgaard.
Desuden nævnes:
1 afdødes anden mands bror Wederkinch, kaptajn i Assens
2) Christoffer [Esbensen] Wederkinch, præst i Helnæs.
Assens Byfoged
Skifteprotokol
1762-1798
504    Agnethe [Warenstedt (Warnstedt)] i Assens, der døde 8.6.1762, fol.1B.
Enke efter [Johan Carl] Kendtler, oberst.
Af hans arvinger angives A:
1) bror Kendtler i Calleda i Thüringen.
Af hendes arvinger angives A:
1) frøken von Warenstedt, priorinde i Odense Jomfrukloster.
Desuden nævnes generalmajor Schench von Warenstedt.

505    Margrethe Nielsdatter Gaagerup i Assens. 10.1.1764, fol.11.
Enke efter Mads Findsen, skifte 20.5.1756 lbnr.430. A:
1) svoger Filip Ernstsen i Assens.
Boet overdrages til Anne Andersdatter, enke efter Anders Findsen i Kærumgård.

506    Kirsten Jørgensdatter Knap i Assens. 13.1.1764, fol.12B.
E: Samuel Georg von Høcken, vagtmester. B:
1) Charlotte Louise Samuelsdatter 19
2) Anne Elisabeth Samuelsdatter 15.

507    Pantalone Dildey, afskediget vagtmester i Assens. 24.1.1763, fol.30.
A:
1) bror Georg Dildey, rådmand i Narau Regen ved Frankfurt am Main.
Afdøde havde fledføringskontrakt med Johan Christian Westoff.

508    Peder Johan Conrad, rebslager i Assens. 15.3.1763, fol.32.
E: Maren Jensdatter. LV: Erik Kylling. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen, hjulmand.

509    Oluf Holmgren, fattiglem i Assens. 10.9.1763, fol.34.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte 15.2.1763]. B:
1) [Inger Kirstine Olufsdatter]
2) Niels Olufsen Holmgren.
3) [Mikkel Olufsen].
FM: Laurids Andersen Lund.

510    Nikolaj von Schubart, oberstløjtnant i Assens. 1.11.1763, fol.35.
E: Marie Elisabeth Trampe. LV: Frederik Sievers, toldkontrollør. B:
1) Charlotte Susanne Schubart.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1763.

511    Kirsten [Nielsdatter] i Assens. 2.3.1764, fol.35B.
Enke efter Niels [Pedersen] Sparre. B:
1) Peder Nielsen Sparre, [skifte 13.8.1758 lbnr.445]. 2B:
a Kirsten Pedersdatter
b Anne Marie Pedersdatter
2) Maren Nielsdatter Sparre, [skifte 8.7.1758 lbnr.448]. 1B:
a Niels Pedersen Birk.

512    Else Andersdatter i Assens. 20.3.1764, fol.36B.
E: Niels Rasmussen, postholder. B:
1) Rasmus Nielsen 34, i København
2) Anders Nielsen 30, på stedet
3) Berild Nielsen 28, i Assens.

513    Kirsten Hansdatter i Assens. 9.4.1764, fol.37B.
Enke efter Hans [Christian Hansen] Tønder, [skifte 2.6.1750 lbnr.379]. B:
5) Hans Christian Hansen Tønder 23, skræddersvend i Åbenrå
6) Ingeborg Hansdatter g.m. Johan Christian Engelbrecht, soldat i København.
FM: Hans Knudsen.
Første ægteskab med [Jørgen Nielsen Esmann, skifte 27.5.1738 lbnr.261]. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Jens Krag, skrædder i Odense
2) Kirsten Jørgensdatter 35
3) Marie Jørgensdatter g.m. Peder Hartvig Erik, tobaksspinder i Åbenrå
4) Karen Jørgensdatter g.m. Johan Jørgen Worm, nagelsmed i Åbenrå.

514    Poul Frausing, 70 år gammel ugift postmester i Assens. 9.4.1764, fol.39B.
Testamente af 9.3.1763. A:
1) søstersøn Niels Boye, forvalter på Brahetrolleborg.

515    Sidsel Jørgensdatter i Assens, der døde 10.1.1759, fol.41.
Enke efter Søren Mortensen, vægter, [skifte 24.12.1755 lbnr.421]. A:

0) mor Anne Hansdatter, død
1) bror Peder Jørgensen, bødker
2) søster Kirsten Jørgensdatter, [skifte 8.7.1743 lbnr.312]. E: Rasmus [Nielsen], bødker. 3B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Knuds Nissen i Øsby i Holsten
b Jørgen Rasmussen i Lundager
c Niels Rasmussen
3) bror Hans Jørgensen på Bogø
4) søster Maren Jørgensdatter. død, [var g.m. Hans Henriksen] på Bogø. 1B:
a Anne Cathrine Hansdatter.

516    Niels Dehn, skomager i Assens, der døde 17.4.1764, fol.43.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Lund. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter g.m. Andreas Jørgensen, feldbereder
2) Sidsel Nielsdatter g.m. Oluf Madsen, skrædder
3) Anne Nielsdatter, enke efter Andreas Schmidt, skomager, [skifte 9.2.1763 lbnr.498], hvis B:
a Engel Andreasdatter har arv efter sin farfar Johan Andreassen, skomager i Flensborg.

517    Anne Kirstine Nielsdatter i Assens. der døde 19.5.1764, fol.44.
E: Jens Mathias Pedersen Grønlund, feldbereder. B:
1) Marie Jensdatter 2½.
Desuden nævnes enkemandens svoger Anton Nielsen, toldkontrollør i Haderslev.

518    Maren [Mogensdatter] i Assens. 25.2.1764, fol.45B.
Enke efter [Jørgen] Jessen, [skifte 13.12.1762 lbnr.493]. A:
1) søskendebarn Else Andersdatter, [skifte 20.3.1764 lbnr.512]. E: Niels Rasmussen, postholder. 3B:
a Rasmus Nielsen
b Anders Nielsen
c Berild Nielsen
2) søskendebarn Else Jesdatter. død. E: Rasmus Karup. 2B:
a Maren Rasmusdatter
b Abelone Rasmusdatter
3) søskendebarn, død. 1B:
a Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Sparre, [skifte 13.8.1758 lbnr.445]. 2B:
1 Kirsten Pedersdatter
2 Anne Marie Pedersdatter.

519    Henrik Hansen Gynther i Assens. 20.7.1764, fol.48B.
Enkemand efter Gertrud Madsdatter. A:
1) bror Niels Hansen Gynther i Sønderby
2) bror Frederik Hansen Gynther, [skifte 5.12.1740 lbnr.272]. 1B:
a Hans Gynther, snedker i Fåborg
3) bror Christian Hansen Gynther i Kabelhuset i Assens, død. 3B:
a Hans Christiansen i Sønderby
b Hans Christiansen i Sønderby præstegård
c Kirsten Christiansdatter i Slottens mølle
4) bror Mourids Hansen Gynther, død. 3B:
a Hans Mouridsen i Sønderby
b Ellen Mouridsdatter g.m. Anders Lauridsen i Ebberup
c Anne Mouridsdatter g.m. Anders Nielsen i Sønderby
5) bror Erik Hansen Gynther i Bruunshuset ved Brødegård, død. 2B:
a Ellen Eriksdatter g.m. en soldat på Als
b Sidsel Eriksdatter i Snave i Dreslette sogn.
Arv i boet til afdødes hustrus børn af første ægteskab B:
1) Mads Gedde
2) Hans Gedde.
(Sml. lbnr.279).

520    Jacob Goldbech, skrædder i Assens. 28.10.1764, 50B.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Bodil Kirstine Jacobsdatter 4
2) Marie Cathrine Jacobsdatter 2½.

521    Jørgen Madsen Sønderby i Assens. 29.11.1764, fol.52.
E: Karen Jensdatter. LV: Mads Bager. A:
1) bror Peder Madsen i Ebberup, død. 3B:
a Hans Pedersen på Torø
b Morten Pedersen i Sandager
c Mads Pedersen i Ebberup
2) søster Karen Madsdatter i Ål, død. 2B:
a Cathrine i Møllehus ved Assens
b Marie g.m. Peder Lorentsen, væver i Ebberup.

522    Mette Lauridsdatter i Assens. 19.11.1764, fol.53.
Enke efter Jørgen [Jensen] Skydebjerg, [skifte 22.1.1744 lbnr.310]. A:
1) søster Anne Lauridsdatter, enke efter Albert Lauridsen, [skifte 12.6.1760 lbnr.460]. LV: Poul Albert
2) bror Hans Lauridsen i Odense, død. 1B:
a [Cathrine Hansdatter Klingenberg], skifte Båg herred gejstlig 14.6.1762 lbnr.42]. E: [Jens Christensen] Kamp, degn i Kærum. 3B:
1 [Hans Christian Kamp]
2 [Mette Marie Kamp]
3 [Johanne Marie Kamp]
3) bror Jesper Lauridsen, skrædder, død, var g.m. [Kirsten Jepsdatter, skifte 30.1.1758 lbnr.436]. 2B:
a Rasmus Jespersen, rytter i Haderslev
b Laurids Jespersen i Vigerslev på Fyn.

523    Filip Ernst [Fermann] i Assens, der døde 9.3.1765, fol.54B.
E: Karen Pedersdatter Helnæs. LV: Claus Hansen. B:
1) Marie Hedvig Filipsdatter 36, g.m. Peder Jensen i Assens
2) Perline Filipsdatter 35 i Flensborg i Hals len
3) Hans Nikolaj Filipsen 26, krambodsvend i Odense.

524    Sidsel Christensdatter i Assens. 26.3.1765, fol.55B.
E: Andreas Christiansen Lunde. B:
1) Hans Andreassen 9.

525    Johanne Olufsdatter i Assens. 28.11.1764, fol.56B.
Enke efter Laurids Olufsen, [skifte 3.8.1754 lbnr.412].
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter, død. E: Christoffer Antonsen Schmidt, skomager. 3B:
a Johanne Christoffersdatter 22
b Karen Antonsdatter 16
c Anton Schmidt 15
2) Kirsten Jørgensdatter [Knap], [13.1.1764 lbnr.506]. E: Samuel Georg von Høcken, vagtmester. 2B:
a Charlotte Louise Samuelsdatter
b Anne Elisabeth Samuelsdatter
3) Anne Jørgensdatter, død. E: Johannes, skytte på Lykkesholm. 1B:
a Anne Barbara Johannesdatter 16.

526    Margrethe Cathrine Holgersdatter i Assens. 4.4.1765, fol.62B.
E: Peder Hansen, skrædder. A:
1) bror Knud Holgersen, snedker i Fåborg
2) bror Daniel Holgersen i Kerteminde, død. 2B:
a Jens Danielsen, skrædder i Assens
b Mathias Danielsen, feldberedersvend i Varde.

527    Jørgen Jørgensen, ugift avlskarl i Assens. 22.2.1765, fol.65B.
A:
1) bror Niels Jørgensen i Egerup [i Gamtofte sogn]
2) bror Mads Jørgensen i Aborg
3) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Mads Jørgensen i Mygind
4) søster Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Jacob Jørgensen i Turup
5) bror Martin Jørgensen i Ebberup
6) bror Mandrup Jørgensen i Egerup
7) søster Maren Jørgensdatter g.m. Mads Hansen Stæhr på Tåsinge
8) søster Elisabeth Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Lauridsen i Barløse. 1B:
a Margrethe Nielsdatter
9) søster Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Jacob Jensen i Barløse Tårup. 1B:
a Jørgen Jacobsen 20, i Nårup
10) bror Anders Jørgensen i Egerup, død. E: Kirsten. 3B:
a Jørgen Andersen 19
b Hans Andersen 13
c Laurids Andersen 10.

528    Christian Rasmussen Kylling i Assens. 7.6.1765, fol.70.
E: Maren Lauridsdatter, der døde 14.7.1765.
Hans A:
1) bror Simon Kylling i Skærumgård
2) bror Jens Kylling på Lolland
3) søster Sofie Kylling ved Odense
4) søster Johanne Kylling g.m. en underofficer
5) Mette Kylling g.m. en rytter eller en soldat i Åbenrå.
Hendes A:
1) bror Jesper Lauridsen, snedker i Assens
2) bror Jørgen Lauridsen i Barløse Tårup
3) bror Peder Lauridsen, dragon
4) søster Kirsten Lauridsdatter i Voldtofte, død. 6B:
a Laurids Andersen i Sandholts Lyndelse
b Hans Andersen i Sandholts Lyndelse
c Peder Andersen i Sandholts Lyndelse
d Maren Andersdatter g.m. Niels Ellemann i Køng
e Sidsel Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Flemløse
f Mette Andersdatter i Voldtofte
5) søster Anne Lauridsdatter g.m. Mathias, murer i Assens.

529    Marie Hedvig Filipsdatter i Assens. 22.12.1765, fol.74B.
E: Peder Jensen, skipper. A:
1) mor Karen Pedersdatter [Helnæs], enke efter afdødes far Filip Ernst [Fermann], [skifte 9.3.1765 lbnr.523]
2) søster Perline Filipsdatter i Store Solt præstegård, 1 mil fra Flensborg
3) bror Hans Nikolaj Filipsen, krambodsvend i Odense.

530    Poul Pedersen, [kornmåler] i Assens. 19.1.1766, fol.78.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 13.2.1761 lbnr.467]. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Hans Andersen i Aborg
2) Karen Poulsdatter.
FM: Rasmus Nielsen Voldtofte.

531    Karen [Sørensdatter] i Assens. 12.2.1766, fol.79.
Enke efter Valdemar [Andersen]. B:
1) Anders Valdemarsen, feldbereder i Svendborg
2) Karen Valdemarsdatter.
FM: Christen Jensen Møller.

532    Louise Sofie Christine Cathrine i Assens. 20.2.1766, fol.80.
Enke efter [Jørgen Daniel] Schrøder, kaptajn, [skifte 8.5.1745 lbnr.341]. B:
1) Elisabeth Cathrine Schrøder, død. 1B:
a Marie Christine
2) Gertrud Dorthe Sofie Schrøder
3) Louise Tugendreich 28
4) Frederikke Louise Charlotte Christiane Schrøder g.m. Conrad Christian Fegt, billedhugger i Hamborg.

533    Christian [Jensen] Patermann, hattemager i Assens. 13.3.1766, fol.81B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Hansen, hattemager. B:
1) Susanne Christiansdatter 7
2) Hans Christiansen 5
3) Karen Christiansdatter 4
4) Engel Cathrine Christiansdatter 1.
FM: morbror Rasmus Hansen Bech.

534    Maren Nielsdatter i Assens. 8.4.1766, fol.83.
E: Rasmus [Nielsen] Lunde. B:
1) Niels Rasmussen, bødker
2) Jens Rasmussen Lunde 45, på Alsøgård
3) Hans Rasmussen Lunde
4) Maren Rasmusdatter 49
5) Birthe Rasmusdatter g.m. Thomas Schumann, væver
6) Anne Cathrine Rasmusdatter 38.

535    Anders Rasmussen, aftakket rytter i Gamby i Hårslev sogn. 17.5.1766, fol.84B.
E: Rebekka Lauridsdatter i Assens. LV: stedfar Laurids Lund i Assens.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Lund i Assens.
Dødsfaldet anmeldt i skrivelse fra grevskabet Gyldensten.

536    Marie Elisabeth [Sørensdatter Tanderup (Tamdrup)] i Assens. 21.5.1766, fol.86.
E: Jens [Jensen] Kylling. skipper. B:
1) Helene Marie Jensdatter g.m. Oluf Ditlevsen
2) Maren Jensdatter Kylling, enke i Vartov i København.

537    Hans Mortensen, vognmand i Assens. 15.7.1766, fol.87B.
E: Alhed Hansdatter. LV: Bertram Treven. B:
1) Morten Hansen 32, på stedet
2) Hans Jørgen Hansen 29, musikantsvend.
Afkald for arv stående i boet fra:
1) Hans Pedersen, feldbereder. Afkald 2.11.1748
2) Jens Pedersen, afkald Middelfart 3.10.,1749.

538    Hans Jensen, 9 år gammel i Assens. 25.11.1766, fol.88.
A:
1) mor Anne Pedersdatter g.m. Hans Knudsen
2) halvsøster Anne Marie Hansdatter 6
3) halvbror Knud Hansen 4
4) halvbror Peder Hansen 1½.
Arv efter afdødes far Jens Hansen Helnæs, skifte 9.10.1758 lbnr.442.

539    Hans [Rasmussen] Lunde, daglejer i Assens. 17.11.1766, fol.90.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Rasmus Severin Hansen, skomager. B:
1) Christiane Hansdatter 6
2) Maren Hansdatter 4
3) Rasmus Hansen 1 år 3 mdr.
Desuden nævnes enkens mor Else [Lauridsdatter], enke efter enkens far Hans Rasmussen, tømrer, [skifte 28.4.1758 lbnr.438].

540    Ulrik Thomsen, handskemager i Assens. 17.11.1766, fol.90B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Leegaard. B:
1) Marie Cathrine Ulriksdatter 17, der mangler sinds- og legemskræfter.

541    Karen [Pedersdatter] i Assens, der døde 24.11.1766, fol.92.
Enke efter Jørgen Justesen, [skifte 2.3.1762 lbnr.480]. B:
1) Maren Jørgensdatter 30
2) Just Jørgensen 21.
FM: Jens Bjørn.

542    Peder Jørgensen, bødker i Assens, der døde 7.11.1765, fol.94.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jeppe Bech. A:
1) bror Hans Jørgensen på Bågø, død. 2B:
a en søn
b en datter
2) søster, død. 1B:
a Anne Cathrine i Holsten
3) bror Rasmus Jørgensen, bødker i Assens, død, var g.m. afdødes søster Maren Jørgensdatter. 3B:
a Jørgen Rasmussen i Lundager
b Niels Rasmussen, bødker i Assens
c Anne Rasmusdatter gift i Øsby [i Haderslev amt] i Holsten.

543    Margrethe Lauridsdatter i Assens. 6.11.1765, fol.97.
E: Bertel Bjørn. A:
0) far [Laurids Lauridsen Bager]
1) bror Hans [Lauridsen] Bager, præst i Fåborg og Diernæs, [skifte Sallinge herred gejstlig 3.11.1741 lbnr.83]. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) søster, død, var g.m. Lerche i København. 2B:
a Jørgen Kærumgaard Lerche i Vestindien
b en datter g.m. Fugl, gæstgiver i Odense
3) søster, død, var g.m. Bager i Odense. 1B:
a Anne Hansteen.

544    Jørgen Lund, skipper i Assens. 30.7.1766, fol.101B.
E: Anne Cathrine Kellinghusen. LV: Mads Bagger, prokurator. B:
1) Marianne Jørgensdatter 9.
Desuden nævnes afdødes søster Rebekka Lauridsdatter, enke efter Anders Rasmussen, [skifte 17.5.1766 lbnr.535].
Afdøde døde 19.7.1766 på sin rejse til Slesvig, begravet på Holmens kirkegård i Slesvig.

545    Adam Roy Thomsen i Assens. 4.11.1766, fol.106.
A:
1) mor Anne Lauridsdatter, enke efter Thomas Roy. LV: Mads Bagger [g.m. Helvig Kirstine Lauridsdatter].

546    Jens Pedersen, færgekarl i Assens. 2.12.1766, fol.108B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jeppe Bech. B:
1) Peder Jensen, skipper
2) Andreas Jensen 26, færgekarl
3) Marie Cathrine Jensdatter g.m. Rasmus Poulsen, skipper
4) Anne Margrethe Werner 24
5) Juliane Jensdatter 21.

547    Johan Henrik Levin i Assens. 14.2.1767, fol.110B.
E: Anne Hjerresdatter. LV: Søren Hansen. B:
1) Henrik Christian Johansen 17
2) Anne Cathrine Johansdatter 10.
FM: født værge Hans Hjerresen.

548    Oluf Andersen, avlsmand i Assens. 14.2.1767, fol.111B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Andersen. B:
1) Anders Olufsen 28
2) Peder Olufsen 25, skomagersvend
3) Anne Kirstine Olufsdatter 20.
FM: farbror Søren Andersen.

549    Mikkel Hansen Knap, avlsmand i Assens, der døde 4.2.1767, fol.113.
E: Dorthe Kirstine Hansdatter. LV: Henrik Hansen Kærumgaard. A:
1) mor Anne Mikkelsdatter, enke efter afdødes far [Hans Nielsen Knap, skifte 14.11.1748 lbnr.369]
1) bror Niels Hansen Knap, skomager
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Just Sørensen, tømrer
3) søster Maren Hansdatter Knap g.m. Jens Christensen Velling, rytter i Odense
4) bror Hans Hansen Knap i Brunsbüttel i Holsten
5) søster Anne Kirstine Hansdatter g.m. Christoffer Nielsen Storm, skomager
6) søster Birthe Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Severin, skomager
7) søster Margrethe Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen Voldtofte.

550    Daniel [Hansen] Viborg, ugift i Assens. 19.5.1767, fol.115.
A:
1) mor Anne Cathrine Kellinghusen, enke efter [Jørgen Lund, skifte 30.7.1766 lbnr.544]. Første ægteskab med afdødes far Hans Olufsen Viborg, skifte 6.9.1757 lbnr.428
2) søster Anne Cathrine Viborg 21
3) bror Niels Hansen Viborg 20
4) søster Abigael Sofie Hansdatter 12
5) halvsøster Marianne Lund 10.

551    Christen Jensen Møller, vognmand i Assens. 22.4.1767, fol.116.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jeppe Bech. B:
1) Maren Christensdatter 11
2) Jens Christensen 6
3) Hans Christensen 4.
FM: Hans Nielsen, avlsmand.

552    Marie Frederikke [Mehnert] i Assens. 4.7.1767, fol.121.
E: Christian Roscher, strandkontrollør. B:
1) Christiane Frederikke Christiansdatter 11
2) Johan Didrik Christiansen 5.

553    Abelone Sørensdatter i Assens. 17.12.1767, fol.122B.
E: Johan Frederik Schottler, der tjener i København. A:
1) søster Else Margrethe Sørensdatter g.m. Rasmus Schmidt, dragon.

554    Mathias Boysen i Assens. 4.1.1768, fol.124.
E: Anne Margrethe. LV: Jeppe Bech. B:
1) Jens Rosenberg Boysen i Fåborg
2) Tønne Madsen Mathiassen Boysen, bagersvend i Svendborg
3) Mette Christiane Boysen g.m. David Johan Blomme i Marslev ved Odense
4) Anne Elisabeth Kirstine Boysen g.m. Jacob Vilhelm, bager i Svendborg
5) Else Cathrine Boysen 34.

555    Karen Nielsdatter i Assens. 12.1.1768, fol.127.
Enke efter Søren Jensen, [skifte 2.8.1754 lbnr.411]. B:
1) Hans Sørensen, smed
2) Niels Sørensen 26
3) Karen Sørensdatter g.m. Nomme Nommesen, handskemager i Odense
4) Bodil Sørensdatter g.m. Peder Pedersen Dyppel, skipper i Flensborg
5) Birthe Sørensdatter g.m. en hvedebrødsbager i Hamborg
6) Jens Sørensen, [skifte 13.10.1752 lbnr.393]. E: Anne Jepsdatter. 1B:
a Søren Jensen 16, i skomagerlære.

556    Anne Cathrine Hansdatter i Assens. 21.4.1768, fol.128B.
E: Christian Evers (Evertz), forrige fanesmed. B:
1) Anne Sofie Christiansdatter g.m. Conrad Nielsen, skomager
2) Cathrine Dorthe Christiansdatter 24
3) Christian Evers 18, i skrædderlære.

557    Niels Nielsen [Nordby] i Assens. 11.6.1768, fol.130.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Niels Lauridsen. B:
1) Hans Nielsen 32, snedker
2) Margrethe Nielsdatter 30
3) Sofie Nielsdatter 28, g.m. Hans Jessen, skrædder
4) Abelone Nielsdatter 26
5) Anne Christence Nielsdatter 24.

558    Christian Rasmussen, daglejer 18.8.1768, fol.132.
E: Marie Christine Reiersdatter. LV: Aksel Kærumgaard. B:
1) Rasmus Christiansen 21, skræddersvend
2) Oluf Normann Christiansen 20, i skomagerlære i Haderslev
3) Cerine Marie Christiansdatter 18
4) Johanne Sofie Christiansdatter 16
5) Mette Kirstine Christiansdatter 13
6) Jonas Christiansen 9.

559    Jochum Bolt, slagter i Assens. 29.9.1768, fol.132B.
E: Kirsten Andersdatter.
Første ægteskab med [Elisabeth Birgitte Hoff, skifte 28.4.1751 lbnr.386]. B:

1) Cathrine Jochumsdatter Bolt g.m. Johan Jacobsen
2) Anne Margrethe Jochumsdatter Bolt g.m. Lorents Tychsen, skrædder i Flensborg
3) Johan Frederik Bolt
4) Simon Walther Bolt 35, snedker i Berlin.

560    Johanne Iversdatter Ravn i Assens. 18.11.1768, fol.134B.
E: Claus Hansen.
Testamente af 2.8.1768.

561    Hans [Mogensen] Leegaard, vejer og måler i Assens. 28.7.1767, fol.136.
E: Christine [Paleur]. LV: Hans Gedde. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 16, hos sin faster i Vejle
2) Karen Bolette Hansdatter 11
3) Cecilie Marie Hansdatter 5.
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Leegaard.

562    Mette Marie Sybille von Schubart i Assens. 10.2.1769, fol.148.
Enke efter [Gustav Ehrenreich Pøhl], oberst, [død 5.7.1742]. A:
1) bror Carl Rudolf von Schubart, [død Odense 9.10.1759]. Første ægteskab med [Marie Elisabeth von der Maase, død Odense 20.7.1746]. 1B:
a Herman Michael Christian von Schubart, løjtnant i Odense.
Carl Rudolf von Schubarts andet ægteskab med [Inger Løvenskiold], der lever. 5B:
b Anne Margrethe Schubart 17
c Anne Sybille Schubart 16
d Herman Schubart 13
e Charlotte Schubart 10
f Caroline Rudolfine Schubart 9.
FM: Gabriel Grube von Dietrichsen, oberstløjtnant.

563    Rasmus Nielsen Lunde i Assens. 10.12.1768, fol.157B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 8.4.1766 lbnr.534]. B:
1) Birthe Rasmusdatter g.m. Thomas Schumann, væver
2) Niels Rasmussen, bødker
3) Maren Rasmusdatter
4) Jens Rasmussen Lunde, på Alsøgård
5) Anne Cathrine Rasmusdatter
6) Hans Rasmussen Lunde, død, var g.m. Anne Marie Hansdatter. 3B:
a Christiane Hansdatter 9
b Maren Hansdatter 5
c Rasmus Hansen 3.

564    Hans Henrik Koch, maler i Assens. 11.5.1769, fol.163.
E: Johanne Rohde. LV: Laurids Skytte. B:
1) Claus Koch 20, malersvend i København.

565    Margrethe Nikodemusdatter Sommerfeldt i Assens. 29.6.1769, fol,169.
A:
1) mor Margrethe [Bering], enke efter Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, [skifte 12.1.1745 lbnr.334]
2) Jens Nikodemussen
3) Anne Nikodemusdatter
4) Lorents Nikodemussen, sergent ved Holmens faste stok i København
5) Jørgen Nikodemussen i Wilster i Holsten.
Fars første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Købke, skifte 1.7.1710 lbnr.142]. B:
6) Anne Margrethe Nikodemusdatter g.m. Hans Pedersen, kromand i Hårby
7) Kirsten Nikodemusdatter g.m. Hans Ottesen, snedker i Assens.

566    Kirsten Lauridsdatter i Assens. 11.8.1769, fol.173.
Enke efter Jens Pedersen, feldbereder. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter
2) Alhed Jensdatter
3) Peder Jensen 11
4) Marie Cathrine Jensdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Lauridsdatter
2 afdødes mands bror Hans Pedersen, feldbereder
3 afdødes mands [halv]bror Hans Jørgen Hansen.

567    Jens Jensen Kylling. skipper i Assens. 15.8.1769, fol.174.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Sørensdatter Tanderup, skifte 21.5.1766 lbnr.536]. B:
1) Helene Marie Jensdatter Kylling g.m. Oluf Ditlevsen
2) Maren Jensdatter Kylling, enke i Vartov i København.

568    Anne Nielsdatter [Dehn] i Assens. 4.8.1769, fol.175B.
E: Mathias Oehlenschläger, skomager. B:
2) Anne Cathrine Mathiasdatter 4
3) Niels Dehn 1.
Første ægteskab med Andreas Andreassen Schmidt, [skifte 9.2.1763 lbnr.498]. B:
1) Engel Andreasdatter 7.
FM: Andreas Jørgen Albertsen, feldbereder.

569    Malene Jørgensdatter i Assens. 9.10.1769, fol.181.
E: Gorm Pedersen, drejer. B:
1) Mathias Gormsen 1½
2) Karen, nyfødt, der døde.
Desuden nævnes enkemandens far Peder Gormsen Svarre.

570    Johan Herman Sahr, regimentsfeltskær i Assens. 29.3.1768, fol.182.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Kassel i Tyskland.

571    Jens Bjørn, by- og rådstueskriver i Assens. 7.2.1770, fol.193.
E: Mandrupine Christensdatter. LV: Peder Andreas Holm, købmand. B:
1) Eleonora Hedvig Bjørn 21
2) Christian Bjørn 18
3) Marianne Bjørn 14.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1770.
[Afdøde blev gift Gamtofte 24.8.1748].

572    Johan Christian Selmer, bager i Assens. der døde 5.5.1770, fol.194.
E: Elisabeth Dahl. LV: Bertram Treven.
Testamente af 22.10.1757.

573    Oluf [Pedersen] Karup i Kerteminde. 30.5.1770, fol.195.
Enkemand efter [Sille Kirstine, skifte 23.3.1745 lbnr.354]. B:
1) Niels [Ravn] Karup i København
2) Birgitte Cecilie Karup hos sin fars halvsøster Gertrud [Bertelsdatter] Wolder.
(Sml. lbnr.288).

574    Johan Valentin Schubart, major i Assens. 7-7-1770, fol.195B.
E: Christiane Sofie Woldenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1769, fol.195B.

575    Marie Elisabeth Trampe i Assens. 18.2.1769, fol.195B.
Enke efter [Nikolaj] von Schubart, oberstløjtnant, [skifte 1.11.1763 lbnr.510]. B:
1) Charlotte Susanne Schubart 14.
FM: [Gabriel Grube von] Dietrichsen, oberstløjtnant.

576    Maren Nielsdatter i Assens. 20.8.1770, fol.207.
Enke efter Bernt Rønnow, [skifte 16.9.1762 lbnr.482]. A:
1) bror Laurids Nielsen i Snave
2) bror Jørgen Nielsen i Ørsberg, død. 2B:
a Niels Jørgensen i Ørsberg
b Rasmus Jørgensen 20
3) bror Peder Nielsen i Hjærup, død. 1B:
a Hans Pedersen
4) bror Jens Nielsen i Kerte, død. 1B:
a Gertrud Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Hårslev.

577    Dorthe Rasmusdatter, ugift i Assens. 6.9.1770, fol.209B.
Afdøde døde i barselsseng med tvillinger, hvoraf den ene var dødfødt og den anden blev døbt Anne Elisabeth, men døde kort efter. A:
1) mor Ida Beathe, enke efter Rasmus, murer
2) bror Niels Rasmussen, murer i Fredericia
3) søster Anne Marie Rasmusdatter.

578    Niels Rasmussen, postholder i Assens. 4.1.1771, fol.211B.
E: Maren Andersdatter. LV: Claus Hansen.
Første ægteskab med Else Andersdatter, [skifte 20.3.1764 lbnr.512]. B:
1) Rasmus Nielsen 40, på Rønnemosegård
2) Anders Nielsen 38
3) Berild Nielsen, gørtler.

579    Eleonora Hedvig [Bjørn] i Assens. 11.3.1771, fol.214.
E: [Lorents] Bertelsen, tolder. B:
1) Ellen Margrethe [Lorentsdatter] 10 mdr.
Desuden nævnes afdødes mor madam Bjørn.

580    Kirsten Pedersdatter Højer i Assens. 25.10.1771, fol.215B.
E: Hans Andersen Langhoff, postmester.
Testamente København 30.9.1757.

581    Birthe Cathrine Christensdatter i Assens. 11.10.1771, fol.216.
E: Johan Grøndal. B:
1) Anne Grøndal g.m. Jens Hansen, skibstømrer på Als
2) Eleonora Grøndal 28, på Løgismose
3) Laue Grøndal 25
4) Elisabeth Grøndal 20.

582    Mette Madsdatter i Assens. 9.12.1771, fol.217.
E: Niels Winther, skoflikker.
Af første ægteskab B:
1) Erik Hansen 29, hattemager i Bremen
2) Ebbe Hansen 27, skomagersvend i Odense
3) Mads Hansen 27, snedkersvend i Flensborg
4) Christen Hansen 17, i skomagerlære.

583    Maren Lund i Assens. 11.3.1772, fol.217B.
E: Peder Møller, købmand. A:
1) mor Anne Cathrine [Henriksdatter Behmann] i Søby præstegård, enke efter [Aksel Lauridsen] Lund, [præst i Nørre Søby og Heden, skifte Åsum herred gejstlig 17.4.1755 lbnr.33]
2) søster Hedvig [Sybille] Lund g.m. Peder Bondesen, købmand
3) søster Frederikke Akselsdatter Lund, enke efter [Severin] Christensen, præst i Reerslev og Ruds Vedby, [skifte Løve herred gejstlig 8.5.1771 lbnr.70]
4) bror Frederik Lund, præst i Ørslev og Solbjerg
5) søster Henrikke Lund g.m. [Georg Didrik] Tschierscke, bygmester i Odense
6) søster Dorthe [Elisabeth] Lund g.m. Claus [Frederiksen] Kyhl, præst i Nørre Søby og Heden
7) Laurids Lund 31, i Fuglevig ved Moss i Norge.
Litteratur: Slægterne Lund fra Orelund af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 165-176.

584    Laurids Iversen i Assens. 7.4.1771, fol.222B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Mads Bagger, prokurator.
Afdøde skal efterlade en søster Maren Iversdatter, der skal være gift i Sandefjord i Norge.
Afdøde var født i Norge.

585    Helvig Kirstine Lauridsdatter i Assens. 13.5.1772, fol.224.
E: Mads Bagger, prokurator. B:
1) Laurids Peber Madsen 25
2) Mogens Madsen 24, på Klingstrup ved Svendborg
3) Karen Madsdatter 19.
FM: farbror Hans Jørgen Friis Bagger i Svendborg.

586    Peder Jensen, skipper i Assens. 9.6.1772, fol.224B.
E: Ellen Cathrine Ottesdatter. LV: Claus Hansen. A:
1) mor Bodil [Andersdatter], enke efter Jens Pedersen, færgekarl, [skifte 2.12.1766 lbnr.546]
2) bror Andreas Jensen, færgekarl
3) Marie Cathrine Jensdatter g.m. Rasmus Poulsen, skipper
4) Anne Margrethe Jensdatter g.m. Mads Thuesen, matros
5) Juliane Jensdatter g.m. Simon Jacobsen, væver.
Afdøde blev fundet druknet ved kysten i Lysabild sogn på Als.

587    Birthe Pedersdatter i Assens. 11.9.1772, fol.227B.
E: Johan Frederik Bolt, bager. B:
1) Peder Christian Bolt 13
2) Søren Bolt 10
3) Simon Walther Bolt 6
4) Lorents Bolt 5 dage.

588    Hans [Nielsen] Holm, skrædder i Assens. 4.8.1772, fol.228B.
E: Birthe Sørensdatter, der flyttede til Ribe.
Af arvinger angives A:
1) mor Margrethe Kirstine [Hansdatter], enke efter afdødes far Niels Eriksen, skrædder, [skifte 10.7.1762 lbnr.484]
2) Erik [Nielsen] Holm.

589    Birgitte [Schurtz] i Assens. 23.1.1773, fol.229B.
E: Rasmus [Nielsen] Bang, toldbetjent. B:
1) Ellen Kirstine Bang 29, i København
2) Niels Bang 27, i København
3) Susanne Bang 24, i København
4) Anne Margrethe Bang 14
5) Søren Hempel 10
6) Jacob Lund 6.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Christian Bang i Smerup
2 enkemandens svoger Jacob Lund i Assens.

590    Jens Nielsen, daglejer i Assens. 27.1.1773, fol.230.
E: Anne Marie Grønbæk. LV: far Niels Grønbæk. B:
1) Karen Jensdatter 2.

591    Laurids Knudsen, avlsmand i Assens. 17.2.1773, fol.231.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: bror Peder Olufsen. B:
1) Karen Lauridsdatter 3.
FM: morbror Anders Olufsen, avlsmand.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Anne Pedersdatter
2 enkens farbror Jørgen Andersen
3 enkens farbror Søren Andersen.

592    Jeppe Jensen Bech, kirkeværge og skrædder i Assens, der døde 27.3.1773, fol.232.
E: Anne Kirstine Pedersdatter Møller. LV: Bertram Treven. B:
1) Dorthe Bech g.m. Hans Pedersen, feldbereder
2) Jens Bech 25
3) Peder Bech 18.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1761.

593    Jacob Nikolaj Bierfreund, købmand i Assens. 8.4.1773, fol.233.
E: Birgitte Hansdatter Errebo. LV: Hans Broholm, vejer og måler.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1749, dengang i Fåborg.

594    Karen [Jørgensdatter] i Assens. 31.3.1773, fol.233B.
Enke efter Søren Pedersen, skifte 17.9.1757 lbnr.429. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Jens Christensen, skomager i Barløse
2) Abel Sørensdatter g.m. Henning Mortensen, vognmand i Flensborg
3) Peder Sørensen 27, feldberedersvend i Haderslev.

595    Anne Cathrine Kellinghusen i Assens. 2.11.1772, fol.234B.
Enke efter Jørgen Lund, [skifte 30.7.1766 lbnr.544]. B:
4) Marianne Lund-.
FM: Niels Schmidt, købmand.
Første ægteskab med Hans [Olufsen] Viborg, [skifte 6.9.1757 lbnr.428]. B:
1) Anne Cathrine Viborg 28, i København
2) Niels Hansen Viborg 26, søfarende fra Holland
3) Abigael Sofie Hansdatter.

596    Niels Nielsen Schmidt, købmand i Assens. 18.5.1773, fol.236.
E: Vilhelmine Conradine. LV: Hans Broholm, vejer og måler.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1773.

597    Niels Hansen Knap, skomager i Assens. 21.5.1773, fol.236B.
E: Mette Offersdatter. LV: Henrik Kærumgaard. B:
1) Anne Elisabeth Nielsdatter 19
2) Hans Offer Nielsen 12.
FM: farbror Rasmus Knap.

598    Peder Jørgensen, færgekarl i Assens. 22.5.1773, fol.239.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Jørgen Pedersen 21, skræddersvend i København
2) Morten Pedersen 20, skræddersvend
3) Jochum Pedersen 17, i skomagerlære
4) Margrethe Pedersdatter 12
5) Laurids Pedersen 11.

599    Hans Sørensen, grovsmed i Assens. 15.6.1773, fol.239B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
1) Søren Hansen 27
2) Jørgen Hansen 25
3) Maren Hansdatter 20
4) Mette Cathrine Hansdatter 10.

600    Susanne Jørgensdatter, ugift i Assens. 9.6.1773, fol.241.
A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter, enke efter Hans Sørensen, skifte 15.6.1773 lbnr.599 ved søn Søren Hansen, smed
2) søster Maren Jørgensdatter, død. var g.m. Rasmus Hansen i Voldtofte. 2B:
a Hans Rasmussen 27
b Jørgen Rasmussen 25.

601    Karen Nisdatter i Assens. 15.7.1773, fol.242.
E: Nis Jørgensen. B:
1) Jørgen Nissen 26
2) Nis Nissen 25
3) Nikolaj Nissen 22
4) Maren Nisdatter 18
5) Oluf Nissen 15.

602    Niels Nielsen Storm, skomager i Assens. 14.8.1773, fol.242B.
E: Kirsten Christoffersdatter. LV: Peder Eneland. B:
1) Niels Nielsen Storm 50, i Nakskov
2) Christoffer Nielsen Storm, skomager
3) Hans Nielsen 36
4) Cathrine Marie Nielsdatter.
FM: Hans Gedde.

603    Oluf Ditlevsen i Assens. 19.8.1773, fol.244.
E: Lene [Jensdatter] Kylling. B:
1) Jens Olufsen 26, i Slesvig
2) Ditlev Olufsen 21, handskemagersvend i Lübeck
3) Sofie Olufsdatter 19
4) Marie Olufsdatter 12.

604    Aksel [Jørgensen] Kærumgaard, vognmand i Assens. 29.7.1773, fol.244B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Hans Knudsen. B:
1) Elisabeth Akselsdatter 5
2) Jørgen Akselsen 3.
FM: Henrik Kærumgaard.

605    Peder Gormsen, drejer i Assens. 12.3.1773, fol.247.
E: Anne Barbara Sofie Jensdatter. LV: Frederik Bolt. B:
4) Jens Pedersen 24
5) Laurids Pedersen 22.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 28.8.1748 lbnr.367]. B:
1) Anne Christine Pedersdatter g.m. Niels Iversen, guldsmed
2) Gorm Pedersen, over 30 år gammel
3) Cathrine Pedersdatter 29.

606    Anne Hjerresdatter i Assens. 15.4.1773, fol.249B.
Enke efter Johan Henrik Levin, skifte 14.2.1767 lbnr.547. B:
1) Henrik Christian Johansen 22
2) Anne Cathrine Johansdatter 18.
FM:
1 morbror Hans Hjerresen
2 mosters mand Lorents Skaarup.

607    Hans Christian Ottesen, snedker i Holstebro, der døde 5.5.1773, fol.252B.
E: Kirsten [Nikodemusdatter], der døde 6.5.1773. B:
1) Abigael Hansdatter g.m. Henrik Jørgensen Siemsen, skrædder i Slesvig
2) Anne Marie Hansdatter g.m. Christian Hagel, skrædder i Tønder.
Afdøde har også haft en afdøde datter Susanne Hansdatter.
Desuden nævnes afdøde kones søsterdatter Anne Hansdatter g.m. Niels Winther.

608    Mette Jørgensdatter i Assens. 14.6.1773, fol.260B.
B:
1) Kirsten Pedersdatter i København.
FM: Thyge Thygesen i Assens.

609    Anne Pedersdatter [Krag] i Assens. 3.3.1773, fol.262B.
E: Johan Sebastian Wagner, der døde 1.4.1773. B:
1) Johan Peder Johansen 12
2) Elisabeth Johansdatter 11
3) Hans Mathiassen Johansen 9
4) Sofie Amalie Johansdatter 7.
FM:
1 morbror Hans Mathias Krag, parykmager
2 mosters mand Hans Christian Schmidt, snedker
3 mosters mand Thyge Thygesen g.m. moster Elisabeth Krag.

610    Rasmus Nielsen Østerby i Assens. 25.5.1773, fol.265B.
Enkemand efter Sofie Kirstine Hansdatter, der døde få dage før sin mand. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 13
2) Hans Rasmussen 12
3) Niels Rasmussen 9
4) Anders Rasmussen 6.
FM:
1 morbror Bertel Hansen Østerby i København
2 mors farbror Hans Østerby i Assens.
Afdødes kones mor Anne Kirstine Østerby havde ophold i stervboet.

611    Rasmus Nielsen Voldtofte, skrædder i Assens. 9.8.1773, fol.273B.
E: Margrethe Cathrine [Hansdatter]. LV: Peder Rasmussen Knap. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 8
2) Karen Rasmusdatter 12 uger.

612    Niels Nielsen Schmidt, købmand i Assens. Samfrændeskifte 11.12.1773, fol.277.
E: Vilhelmine Conradine. LV: Hans Broholm, vejer og måler. B:
1) Hans Storm Schmidt 16
2) Ellen Cathrine Schmidt 13
3) Anne Hedvig Schmidt 12
4) Vilhelmine Conradine Schmidt 9.
FM:
1 søskendebarn Hans Storm, skipper i Fåborg
2 Poul Blankholm i Høbbetgård [i Brahetrolleborg sogn], som beslægtet på mors side.

613    Hans Jensen, avlsmand i Assens. 19.2.1774, fol.278.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Markus Nielsen. B:
2) Jens Hansen 26, gørtler
3) Niels Hansen 21, snedkersvend.
Første ægteskab med [Vibeke Hansdatter, skifte 30.11.1744 lbnr.328]. B:
1) Dorthe Kirstine Hansdatter g.m. Peder Olufsen, avlsmand.

614    Anders Olufsen, vognmand i Assens. 28.2.1774, fol.278B.
E: Mette Bendixdatter. LV. Broholm, vejer og måler. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Oluf Andersen, [skifte 14.2.1767 lbnr.548]. LV: Jørgen Andersen
2) bror Peder Olufsen, avlsmand
3) søster Anne Kirstine Olufsdatter g.m. Hans Andersen.

615    Kirsten Christoffersdatter i Assens. 5.4.1774, fol.279B.
Enke efter Niels [Nielsen] Storm, [skifte 14.8.1773, lbnr.602]. B:
1) Niels Nielsen Storm, i Nakskov
2) Christoffer Nielsen Storm, skomager
3) Hans Nielsen Storm, skomagersvend
4) Cathrine Marie Nielsdatter.

616    Kirsten Hansdatter i Assens. 25.8.1774, fol.281.
E: Nikolaj Fentz, skomager. B:
1) Jørgen Fentz 7.

617    Maren [Hansdatter] i Assens. 30.10.1773, fol.282.
Enke efter Christian [Jensen] Patermann, [skifte 13.3.1766 lbnr.533]. B:
1) Susanne Marie Christiansdatter 12
2) Hans Christiansen 10
3) Karen Christiansdatter 9
4) Engel Cathrine Christiansdatter 8.
FM:
1 morbror Rasmus [Hansen] Bech i Fåborg
2 morbror Jørgen Bech i Brændemose
3 farbror Nikolaj Patermann, skrædder i Fåborg
4 farbror Johan Patermann, grovsmed i Odense.

618    Mette Hansdatter i Assens. 28.11.1774, fol.283.
E: Søren Hansen, værtshusmand.
Første ægteskab med Rasmus Hansen, [skifte 10.7.1743 lbnr.305]. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Johan Georg Schier, gartner på Eriksholm [i Ågerup sogn] på Sjælland
2) Sidsel Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen, vognmand
3) Marie Cathrine Rasmusdatter g.m. Jacob Hansen, handskemager.

619    Sidsel Jensdatter i Assens. 17.5.1775, fol.284B.
E: Jens Nikodemussen. B:
1) Dorthe Jensdatter g.m. Christian Christoffersen i Nellemose
2) Nikodemus Jensen 30, i København
3) Margrethe Jensdatter g.m. Frederik Vilhelm Bech, kongelig hofskomager i København
4) Mette Marie Jensdatter 21.

620    Peder Madsen Krag, parykmager i Assens. 19.6.1775, fol.285B.
Enkemand. B:
1) Hans Mathias Krag, parykmager
2) Marie Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Christian [Schmidt], snedker
3) Elisabeth Pedersdatter g.m. Thyge Thygesen, snedker
4) Anne Pedersdatter, [skifte 3.3.1773 lbnr.609], var g.m. Johan [Sebastian] Wagner, [død 1.4.1773]. B:
a Johan Peder Johansen 13
b Elisabeth Johansdatter 11
c Hans Mathiassen Johansen 10
d Sofie Amalie Johansdatter 9.

621    Mathias Oehlenschläger, skomager i Assens, der døde 15.3.1775, fol.287B.
E: Anne Pedersdatter Skjern. LV: Poul Albert.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter Dehn, skifte 4.8.1769 lbnr.568]. B:
1) Anne Cathrine Mathiasdatter 10.

622    Just Sørensen, tømrer i Assens. 15.9.1775, fol.290.
E: Kirsten Hansdatter. LV: krigsråd Ludvigsen. B:
1) Hans Justesen 17
2) Søren Justesen 15
3) Peder Justesen 10
4) Mette Kirstine Justsdatter 9
5) Thomas Justesen 6
6) Michael Justesen 4.
Desuden nævnes enkens svoger Jens Velling [i Ringive sogn] i Jylland.

623    Berild Nielsen, gørtler i Assens. 10.10.1774, fol.291.
E: Maren Knudsdatter. LV: J. B. Franck, apoteker. B:
1) Berild Berildsen 16, i snedkerlære i København
2) Hans Berildsen 14
3) Peder Berildsen 11
4) Else Berildsdatter 8
5) Hans Christian Berildsen 5
6) Jørgen Berildsen 6 mdr.

624    Jørgen Madsen, klejnsmed i Assens. 3.10.1775, fol.292B.
E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: bror Hans Rasmussen Bruun, handskemager. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 4.

625    Niels Pedersen Haderslev, skomager i Assens. 27.10.1775, fol.294B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Jensen Gedde, snedker. A:
1) bror Peder Pedersen i Haderslev
2) bror Mads Pedersen Baag i Brunsbüttel
3) søster Kirsten Pedersdatter i Haderslev.

626    Hans Hjerresen, avlsmand i Assens. 21.2.1776, fol.295B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Johan Frederik Bolt.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Andersdatter, skifte 16.8.1759 lbnr.453]. B:
1) Anne Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Maren Hansdatter.
FM: Hans Christian Krag.

627    Marie Johansdatter i Assens. 29.4.1776, fol.296B.
E: Peder Christiansen, færgekarl. B:
1) Johan Pedersen 6½.

628    Hans Langhoff, postmester i Assens. 8.6.1776, fol.297, 327B.
E: Mathia Cathrine Hassel. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Arntine Kirstine Langhoff.
FM: C. A. Hassel, organist.
Bevilling til uskiftet bo 24.5.1776.
Skifte 8.11.1779.

629    Mette [Olufsdatter] i Assens. 10.6.1776, fol.297.
Enke efter Knud [Hansen] Ploug, [skifte 14.3.1752 lbnr.390]. B:
1) Hans Knudsen
2) Oluf Knudsen Ploug.
Afdøde døde 7.1.1776.

630    Mads Jensen Gedde i Assens. 20.2.1776, fol.298.
Enkemand. B:
1) Jens Madsen Gedde 9, lam og vanfør.
FM: farbror Hans Jensen Gedde, snedker.

631    Claus Henrik Rann, skipper i Assens. 2.12.1773, fol.299, 302.
E: Hedvig. LV: Jørgen Christian Rann, skipper. B:
1) Johan Rann
2) Christian Rann, skipper
3) Hedvig Rann g.m. Claus Jørgen Madsen, møller i Frederiksgave mølle
4) Elisabeth Rann 19
5) Frederikke Rann 17
6) Dorthe Rann 9
7) Karen Rann 3.
Afdøde forliste ved Møn.

632    Rasmus [Nielsen] Bang, toldbetjent i Assens. 19.4.1776, fol.301B.
Enkemand efter Birgitte Schurtz, skifte 23.1.1773 lbnr.589]. B:
1) Ellen Kirstine Bang i København
2) Niels Bang 30, uvist hvor
3) Susanne Bang i København
4) Anne Margrethe Bang
5) Søren Hempel 16, kramboddreng i Odense
6) Jacob Lund 9.

633    Else Cathrine Barfoed i Assens. 22.4.1776, fol.304B.
Enke efter Hans Pedersen, borgmester, [skifte 28.3.1743 lbnr.298]. B:
1) Christen Barfoed, præst i Tirstrup og Fuglslev
2) Hans Christian [Treven] Barfoed 41, studiosus juris i København
3) Christine Susanne Barfoed g.m. [Jean] Pelsner, fuldmægtig ved Hamborg agende post
4) Anne Cathrine Barfoed g.m. Søren Møller i Undløse mølle ved Holbæk
5) Peder Barfoed, doktor medicinæ på Mølleknap i Kerte sogn
6) Else Cathrine Barfoed g.m. Hans Broholm i Assens
7) Christian Barfoed 34, apotekersvend i Nakskov
8) Johanne Pernille Barfoed g.m. Hans Hjort i København.
Afdøde døde hos sin søn på gården Mølleknap, [og begravet Kerte 28.3.1776].

634    Albert Andreassen, feldbereder i Assens. 23.11.1776, fol.306B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen, snedker. A:
1) far Andreas Jørgensen, feldbereder ved søn Niels Andreassen.

635    Iver Jespersen Liebroth (Liebrath), skomager i Assens, der døde 20.4.1776, fol.306B.
Enkemand efter Mette Eriksdatter, [skifte 8.2.1758 lbnr.434].
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1757.
Hans arvinger kendes ikke, men han skal have en
1) bror Peder Jespersen Liebroth, degn [i Tillitse] på Lolland, [begravet Tillitse 19.1.1758. [Ingen børn i live].
og
2) søskendebarn Marie Nielsdatter Storm
3) søskendebarn Jens Nikodemussen, toldbetjent i Middelfart.
Hendes arvinger kendes ikke.

636    Jens Danielsen, skrædder i Assens. 20.3.1777, fol.309.
E: Johanne Kirstine. LV: Poul Henrik Albers, glarmester. B:
1) Else Jensdatter 16
2) Niels Jensen 10½
3) Hans Christian Jensen 7
4) en søn 3.
FM: mors søskendebarn Laurids Madsen, slagter.

637    Anne Kirstine Palme i Assens. 7.7.1777, fol.309B.
E: Niels Birch, kobbersmed. B:
1) Jacobine Nielsdatter 5
2) Agnethe Nielsdatter 4.

638    Peder Sørensen, skibskarl i Assens. 30.3.1777, fol.310B.
A:
1) far Søren Bjorholm g.m. mor Margrethe i Bevtoft i Haderslevhus amt.

639    Filip Carl von Knorr, pensioneret kaptajn i Assens. 28.10.1777, fol.311B.
E: Margrethe Elisabeth Brohm. LV: Dietrichsen, oberstløjtnant. B:
1) Ernst Ferdinand Filipsen 14
2) Regine Amalie Filipsdatter 14
3) Frederikke Margrethe Charlotte Filipsdatter 5.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1777.

640    Christine Margrethe Trolle i Assens. 3.11.1777, fol.312, 381.
E: Johan Gosmann Holm, købmand. B:
1) Frands Valdemar Johansen 3¾
2) Julius Trolle 2½
3) Sara Trolle 1 år og 3 mdr.
4) Anne Johansdatter 5 dage.
FM:
1 morbror Peder Trolle, præst i Verninge
2 mosters mand Lorents Bertelsen, tolder.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1777.
Samfrændeskifte 18.10.1783.

641    Anne Margrethe Werner i Assens. 27.11.1777, fol.312B.
E: Christian Langsted, transportforvalter. B:
1) Johanne Margrethe Christiansdatter 14
2) Jochumine Christiansdatter 12
3) Hans Christiansen 11
4) Lucie Hedvig Christiansdatter 10
5) Frederikke Cecilie Christiansdatter 6
6) Else Birgitte Christiansdatter 5
7) Conrad Vilhelm Christiansen 4
8) Margrethe Frederikke Christiansdatter 1½.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1777.

642    Anne Kirstine Hansdatter i Assens. 27.11.1777, fol.313.
E: Christoffer Nielsen Storm, skomager. B:
1) Niels Storm 16
2) Kirsten Christoffersdatter 13
3) Anne Cathrine Christoffersdatter 10
4) Hans Storm 8
5) Rasmus Storm 5.

643    Jacob [Lauridsen] Lund, farver i Assens. 14.4.1778, fol.313B.
E: Birgitte Kirstine [Schurtz]. LV: Peder Bondesen. B:
1) Laurids Lund 30, farer på de lange rejser fra Holland
2) Anne Jacobsdatter g.m. Hans Ottesen, bager i Fredericia
3) Christiane Margrethe Jacobsdatter 21
4) Hans Lund 20
5) Anne Bolette Jacobsdatter 15

644    Ursula Pohl i Assens. 24.9.1778, fol.314B.
E: Christian Bruun, amtsforvalter i Assens og Hindsgavl amter.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1778.

645    Mette Offersdatter i Assens. 8.10.1778, fol.315.
Enke efter Niels Hansen Knap, [skifte 21.5.1773 lbnr.597]. B:
1) Anne Elisabeth Nielsdatter g.m. Oluf Christiansen, skomager
2) Hans Offer Nielsen 18, skomagersvend.
FM: Christoffer Storm, skomager.

646    Anne Margrethe i Assens. 9.11.1778, fol.315B.
Enke efter Mathias Boysen, [skifte 4.1.1768 lbnr.554]. B:
1) Jens Rosenberg Boysen, over 50 år, i Helsingør
2) Tønne Madsen Mathiassen Boysen, over 50 år, i Svendborg
3) Mette Christiane Boysen i Odense, enke efter David Johan Blomme
4) Anne Elisabeth Kirstine Boysen g.m. Jacob Vilhelm, bager i Svendborg.
Børnene overdrager deres arv til deres halvsøster Else Cathrine Boysen på stedet, der ikke er arving efter afdøde.

647    Maren Rasmusdatter Lunde i Assens. 5.5.1778, fol.316.
A:
0) forældre [Rasmus Nielsen Lunde i Assens. 10.12.1768 lbnr.563 og Maren Nielsdatter, skifte 8.4.1766 lbnr.534]
1) Birthe Rasmusdatter g.m. Thomas Schumann, væver
2) Niels Rasmussen Lunde, bødker
3) Jens Rasmussen Lunde i Mjels [i Oksbøl sogn] på Als, død. 2 døtre
4) Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen i Assens
5) Hans Rasmussen Lunde, død, var g.m. [Anne Marie Hansdatter]. 3B:
a Christiane Hansdatter
b Maren Hansdatter
c Rasmus Hansen

648    Gertrud Wolder, ugift i Assens. 29.12.1778, fol.317.
Testamente af 18.10.1768. A:
0) forældre [Bertel Andersen Wolder og Birgitte Andersdatter Been, skifte 16.7.1742 lbnr.288]
1) bror Anders Bertelsen Wolder, præst i Resen og Humlum, [skifte Skodborg herred gejstlig 17.4.1755 lbnr.38]. 1B:
a Thomas Wolder i Resen
2) halvbror Oluf [Pedersen] Karup, [skifte 30.5.1770 lbnr.573]. 2B:
1) Niels Ravn Karup, fuldmægtig i Rentekammeret i København
2) Birgitte Cecilie Karup g.m. Johan Frederik Bolt, bager.

649    Anne Lauridsdatter i Assens. 26.9.1776, fol.318B.
Enke efter Mathias, murer. A:
1) bror Jesper Lauridsen, snedker i Assens g.m. Bolette Marie Lauridsdatter
2) bror Peder Lauridsen i Horsens, patrol på Bygholm
3) søster Kirsten Lauridsdatter i Voldtofte, død.  Af børn nævnes en datter g.m. en bødker i Lyndelse
(Sml. lbnr.528).

650    Kirsten Rasmusdatter i Assens. 2.12.1777, fol.319B.
E: [Jørgen] Christian Rann, skipper. B:
1) Claus Rann 4.
FM: mors svoger Jendrik Hansen.

651    Christine [Paleur] i Assens. 17.8.1777, fol.320B.
Enke efter Hans [Mogensen] Leegaard, vejer og måler, [skifte 28.7.1767 lbnr.561]. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter hos sin farbror Frederik Leegaard på Højstrup på Sjælland
2) Karen Bolette Hansdatter i Odense
3) Cecilie Marie Hansdatter, på stedet.
FM: Hans Christian Schmidt.

652    Anne Jørgensdatter i Assens. 18.12.1776, fol.323B.
Enke efter Niels [Pedersen] Haderslev, [skifte 27.10.1775 lbnr.625]. A:
1) bror Hans Jørgensen i Håstrup på Hvedholm gods
2) bror Oluf Jørgensen i Håstrup, død. 4B:
a Hans Olufsen i Håstrup
b Jørgen Olufsen 30, rytter i Jordløse
c Mads Olufsen 28
d Dorthe Olufsdatter
3) søster Ellen Jørgensdatter g.m. Laurids Poulsen, smed i Horne, begge døde. 3B:
a Jørgen Lauridsen, smed i Horne
b Maren Lauridsdatter i Horne
c Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Horne. 1B:
1 Maren Christensdatter 9
4) halvbror Søren Jørgensen i Horne, død. 3B:
a Jørgen Sørensen 24
b Peder Sørensen 22
c Birthe Sørensdatter
5) halvbror Peder Jørgensen i Håstrup
6) halvsøster Birthe Jørgensdatter g.m. Christoffer Christoffersen i Stenderup
7) halvsøster Karen Olufsdatter g.m. Hans Rasmussen i Håstrup, begge døde. 3B:
a Oluf Ravn i Østerby
b Anders Hansen i Håstrup
c Rasmus Hansen i Håstrup, død. 3B:
1 Mads Rasmussen 20
2 Hans Rasmussen 18
3 Inger Rasmusdatter
8) halvsøster Anne Cathrine Olufsdatter i Brobygård, død. 1B:
a Anne.

653    Niels Hansen Østerby, gørtler i Assens, der døde 15.2.1779, fol.326.
E: Nikoline Nikolajsdatter. LV: Bonde Nikolajsen. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 14
2) Inger Marie Nielsdatter 7
3) Zinde Sofie Nielsdatter.
FM: farbror Bertel Østerby.

654    Charlotte [Elisabeth Groth] i Assens, der døde 23.3.1779, fol.326B.
Enke efter [Jørgen] Møller, [skifte 6.1.1752 lbnr.391]. B:
1) Dorthe Cathrine Møller g.m. Peder Andreas Holm, postmester
2) Anne Margrethe Dorthe Møller.

655    Mette Perline Mathiasdatter i Assens. 25.5.1779, fol.326B.
E: Jørgen Frands Albers, glarmester. A:
1) søster Anne Marie Mathiasdatter forlovet med Hans Jørgen Jørgensen, skomager
2) søster Dorthe Mathiasdatter.
FM: Hans Pedersen. feldbereder.

656    Peder Jespersen, daglejer i Assens. 6.10.1779, fol.327.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Claus Hansen. B:
1) Hans Pedersen, murer.

657    Salomon Struntz, musikantsvend i Assens. 28.10.1778, fol.327B.
A:
1) bror Erhard Struntz, kantor på Vemmetofte Kloster
2) søster Anne Susanne Struntz i Næstved
3) søster Margrethe Struntz g.m. Heberlein, begge døde. 4B:
a Frederik Heberlein i København
b Johan Salomon Heberlein
c Anne Marie Heberlein i Vemmetofte
d Dorthe Heberlein enke efter Spretz i København.
Afdøde døde 4.10.1778.

658    Karen Madsdatter, ugift i Assens. 25.9.1779, fol.330B.
A:
1) søster Maren Madsdatter, skifte 9.10.1741 lbnr.277, var g.m. Hans Lauridsen Kolt, avlsmand. 1B:
a [Dorthe Hansdatter] g.m. Morten Hansen
2) bror Henrik Madsen i Snave, død. 3B:
a Karen Henriksdatter g.m. Niels Rasmussen i Snave
b Sidsel Henriksdatter g.m. Laurids Hansen Prep, skrædder i Odense
c Mads Henriksen, død. 1B:
1 Hans Madsen 13.

659    Jens Lunge, skomagersvend i Assens. 28.1.1780, fol.331B.
Arvinger angives ikke.

660    Marie Cathrine Wrede i Assens. 15.3.1780, fol.331B.
E: Erik [Nielsen] Holm, skrædder. A:
1) mor Johanne Mouridsdatter Rohde, enke efter Hans Henrik Koch, maler
3) halvbror Claus Hansen Koch maler.
Afdødes far var [Aage Wrede, skifte 21.7.1741 lbnr.343].

661    Jesper Lauridsen, snedker i Assens. 8.3.1780, fol.332.
E: Bolette Marie [Lauridsdatter]. LV: Bertram Treven. B:
1) Laurids Jespersen 24
2) Henrik Stub 12.
FM: Laurids Jørgensen i Mygindlund, som beslægtet.

662    Margrethe Bering i Assens. 8.4.1780, fol.333.
Enke efter Nikodemus [Pedersen] Sommerfeldt, [skifte 12.1.1745 lbnr.334]. B:
1) Jens Nikodemussen Sommerfeldt, toldbetjent i Middelfart
2) Anne Nikodemusdatter Sommerfeldt
3) Lorents Nikodemussen Sommerfeldt, sergent i søetaten i København
4) Jørgen Nikodemussen Sommerfeldt, skrædder i Wilster i Holsten.

663    Kirsten Jørgensdatter i Assens. 15.4.1780, fol.333.
E: Gorm Pedersen. B:
1) Karen Gormsdatter 7
2) Anne Cathrine Gormsdatter 5
3) Peder Gormsen 2
4) Anne Vibeke Gormsdatter 1
5) en søn 8 dage
6) [Gertrud Marie] 8 dage.
Enkemandens første ægteskab med [Malene Jørgensdatter, skifte 9.10.1769 lbnr.569]. Arv til B:
1) Mathias Gormsen 12.

664    Mads Christensen i Assens. 15.8.1780, fol.333B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Johan Frederik Bolt, bager. B:
1) Mette Marie Madsdatter 20
2) Peder Madsen 10
3) Kirsten Madsdatter 7
4) Anne Cathrine Madsdatter 5.

665    Anne Cathrine [Poulsdatter] i Assens. 18.8.1780, fol.334.
E: Claus Koch, maler. B:
1) Else Marie Clausdatter 9
2) Mette Cathrine Clausdatter 7.
FM: morfar Poul Henrik Albers, glarmester.

666    Christoffer Ehrenfried Hansen, toldbetjent i Assens. 1.9.1780, fol.334B.
E: Kirsten Disselsdatter. LV: Søren Hansen, værtshusmand. B:
1) Gertrud Marie Christoffersdatter 6
2) Johan Jørgen Christoffersen 4
3) Frederikke Cathrine Christoffersdatter 2.

667    Mette Bentsdatter i Assens. 20.11.1780, fol.334B.
E: Peder Pedersen, vognmand. B:
1) Peder Pedersen 4.

668    Margrethe Cathrine Nielsdatter Bang i Assens. 13.11.1780, fol.335.
E: Søren Madsen, drejer. A:
1) mor Anne Cathrine Hansdatter, enke efter Niels Nielsen Nordby, [skifte 11.6.1768 lbnr.557]
1) Hans Nielsen, snedker
2) Sofie Nielsdatter g.m. Hans Eriksen Kylling, skrædder
3) Abelone Nielsdatter g.m. Peder Hansen, feldbereder
4) Anne Christence Nielsdatter g.m. Albert Jensen, feldbereder.

669    Jørgen Andersen, vognmand i Assens. 24.11.1780, fol.335B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Olufsen. B:
1) Anders Jørgensen 13
2) Rasmus Jørgensen 12
3) Kirsten Jørgensdatter 5
4) Søren Jørgensen 3½.
FM: farbror Søren Andersen.

670    Mariche Pedersdatter Thorø i Assens. 24.11.1780, fol.336B.
E: Ulrik [Andersen] Sandbom. A:
1) bror Mads Pedersen i Torø Huse [i Kærum sogn], død. 1B:
a Agnethe Madsdatter g.m. Laurids Pedersen i Saltofte
2) bror Christen Pedersen i Torø Huse, død. 4B:
a Peder Christensen i Ryhuset ved Frederiksgave
b Jørgen Pedersen 17
c Christen Pedersen 14
d Anne Pedersdatter 14, alle hos stedfar Hans Mikkelsen i Torø Huse
3) bror Peder Pedersen, spækhøker i København, død. Efterlader 2 døtre
4) søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Bertelsen, væver.

671    Johan Casper [Hansen] Schang, skomager i Assens. 28.5.1781, fol.337B.
E: Gertrud Kirstine Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen Knap. B:
1) Hans Henrik Johansen 11
2) Andreas Jørgen Johansen 9
3) Rasmus Johansen 8
4) Anne Elisabeth Johansdatter 1.
FM: farbror Rasmus Severin Schang.
Opholdskontrakt af 12.8.1777 for enkens mor Else Rasmusdatter, enke efter Rasmus Knap.

672    Anne Magdalene Avernakø i Assens. 31.5.1781, fol.338.
E: Jacob Steffensen, bager.
Testamente af 18.3.1765.

673    Maren Hansdatter i Assens. 11.6.1781, fol.338B.
Enke efter [Niels] Dehn, [skifte 17.4.1764 lbnr.516].
Afdøde havde opholdskontrakt med sin svigersøn Andreas Jørgen, feldbereder.

674    Søren Andersen, avlsmand i Assens. 1.7.1781, fol.339.
E: Anne Lauridsdatter Rohde. LV: Johan Frederik Bolt, bager.
Testamente af 30.10.1762.

675    Peder Christian, færgekarl i Assens. 30.6.1781, fol.339.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Jensen, skomager.
Første ægteskab med [Marie Johansdatter, skifte 29.4.1776 lbnr.627]. B:
1) Johan Pedersen 12.

676    Niels Olufsen, toldbetjent i Assens. 10.7.1781, fol.340B.
E: Marie Christiane Elisabeth. LV: Anders Meyer, sadelmager. B:
1) Johanne Elisabeth Nielsdatter 11
2) Anne Elisabeth Nielsdatter 10
3) Nikolaj Nielsen 8
4) Christian Nielsen 6.

677    Anne Margrethe Jacobsdatter i Assens. 5.11.1781, fol.340B.
E: Ebbe Christensen. B:
1) Christen Ebbesen 14.
Desuden nævnes enkemandens mor Kirsten Ebbesdatter på stedet med LV: Laurids Andersen Lund.

678    Rasmus Hansen Bruun, handskemager i Assens. 9.4.1780, fol.341.
E: Marie Cathrine Hansdatter. B:
1) Hans Rasmussen Bruun, handskemager
2) Erik Rasmussen Bruun 28, handskemagersvend
3) Sofie Rasmusdatter g.m. Jørgen Henriksen, klejnsmed.

679    Thomas Henrik Schumann, væver i Assens. 2.10.1781, fol.342.
E: Birgitte Rasmusdatter. LV: Hans Christian Schmidt, snedker. B:
1) Marie Schumann
2) [Dorthe] Charlotte Schumann
3) Maren Schumann.

680    Anne Marie Flemmer i Assens. 17.1.1782, fol.343B.
E: Hans Mathias Krag, parykmager. B:
1) Sofie Amalie Hansdatter 10
2) Frederik Hansen Flemmer 6
3) Anne Perline Hansdatter 3.

681    Marie Henningsdatter i Assens. 26.3.1782, fol.344.
E: Jochum Langhoff, væver. B:
1) Anne Cathrine Jochumsdatter 14
2) Sidsel Marie Jochumsdatter 12
3) Jens Henning Jochumsen 8.

682    Anne Rasmusdatter i Assens. 16.2.1781, fol.344B.
Enke efter Jørgen Andersen, tømrer, [skifte 24.11.1780 lbnr.669]. B:
1) Anders Jørgensen 14
2) Rasmus Jørgensen 12
3) Kirsten Jørgensdatter 5
4) Søren Jørgensen 4.
FM: farbror Søren Andersen.

683    Frands Trolle i Assens. 21.6.1781, fol.351B.
E: Sara Christensdatter. LV: Bertram Treven, kateket. B:
1) Peder Trolle, præst i Verninge
2) Anne Dorthe Trolle g.m. [Lorents] Bertelsen, tolder
3) Christiane Margrethe Trolle, [skifte 3.11.1777 lbnr.640], var g.m. Johan Gosmann Holm, købmand. 4B:
a Frands Valdemar Johansen 7½
b Julius Trolle 6
c Sara Trolle 4¾
d Anne Johansdatter 3½.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1756.

684    Jens Mathias Pedersen Grønlund, feldbereder i Assens. 19.3.1782, fol.352.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Knudsen, købmand. B:
2) Peder Jensen15.
FM: Johan Frederik Bolt, bager.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Nielsdatter, skifte 19.5.1764 lbnr.517.
1) Marie Jensdatter 20.

685    Ellen Cathrine Schmidt, ugift i Assens. 23.4.1782, fol.353.
A:
1) mor Vilhelmine Conradine g.m. Samsø. købmand
Mors første ægteskab med afdødes far Niels Nielsen Schmidt, skifte 11.12.1773 lbnr.612.
2) bror Hans Storm Schmidt 25
3) Anne Hedvig Schmidt 21
4) Vilhelmine Conradine Schmidt 18.

686    Jendrik Hansen, skipper i Assens. 29.4.1782, fol.353.
E: Magdalene Elisabeth [Rann]. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Charlotte Hedvig 3.
FM: Peder Hellesen, vognmand.

687    Anne Kirstine i Assens. 28.5.1782, fol.354.
Enke efter Hans Hansen Østerby, [skifte 1.3.1745 lbnr.345].
Af børn angives B:
1) Bertel Hansen Østerby.

688    Sofie Dorthe Schrøder, ugift i Assens. 18.6.1782, fol.354.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.532).

689    Gertrud Andersdatter i Assens. 21.6.1782, fol.354.
E: Hans Christian Krag, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 38
2) Maren Hansdatter 35
3) Mette Kirstine Hansdatter 32.

690    Jens Østerfeldt, brandinspektør i Assens. 31.7.1781, fol.354B.
E: Marie Gløerfeldt. LV: bror Jacob Gløerfeldt, svensk postholder. B:
1) Thomas Østerfeldt 18
3) Nikolaj Østerfeldt 15.
FM: Henrik Kærumgaard.

691    Michael David Platou, købmand og tobaksforhandler i Assens. 14.3.1778, fol.358.
A:
1) bror Jacob Davidsen Platou, kongelig bygmester i København.
Arvekrav fremsættes af Tobias Gotfred Platou i Stralsund, men det benægtes af afdødes bror.

692    Perline Margrethe Filipsdatter, ugift i Assens. 30.11.1781, fol.364.
B:
1) Marie Hedvig 15.
Desuden nævnes afdødes mor Karen [Pedersdatter Helnæs], enke efter afdødes far Filip [Ernst Fermann, skifte 9.3.1765 lbnr.523]. LV: Claus Hansen.

693    Gabriel Grube von Dietrichsen. oberstløjtnant og krigskommissær i Assens. 24.9.1780, fol.365B.
E: Anne Margrethe Dorph. LV: Uldahl, borgmester. B:
1) Erasmus Dietrichsen i Potsdam i Preussen
2) Christian Frederik Dietrichsen, kaptajn i København
3) Karen Cathrine Dietrichsen g.m. Ludvigsen, byfoged i Kalundborg.

694    Else Marie i Assens. 22.10.1782, fol.377.
E: Niels Bank, afskediget rytter. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter.

695    Rasmus Karup i Assens. 6.11.1782, fol.377B.
Enkemand efter [Else Jesdatter]. B:
1) Abelone Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter g.m. Hans Wolder, væver.

696    Niels Winther, toldbetjent i Assens. 19.11.1782, fol.377B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Birch, kobbersmed. B:
1) Hans Nielsen 10.
FM: Rasmus Severin, skomager.

697    Andreas Jørgensen, feldbereder i Assens. 7.4.1783, fol.378, 388.
E: Kirstine Marie [Nielsdatter] Dehn. LV: Hans Broholm, vejer og måler. B:
1) Niels Andreassen, feldbereder 37
2) Anne Marie Andreasdatter g.m. Nikolaj Fentz, skomager
3) Maren Andreasdatter g.m. Jørgen Albers, glarmester
4) Bodil Andreasdatter 27.
Alder angivet ved samfrændeskiftet.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1775.
Samfrændeskifte 19.1.1785.

698    Maren Andersdatter i Assens. 13.11.1782, fol.378B.
Enke efter Niels Rasmussen, postholder, skifte 4.1.1771 lbnr.578]. A:
1) Anne Andersdatter, enke efter Peder Christian, [skifte 30.6.1781 lbnr.675]
2) bror Jørgen Andersen i Lyndelse, død. 2B:
a Jacob Christian Jørgensen 16
b Anne Jørgensdatter.
FM: stedfar Hans Jensen i Lyndelse på Sandholt gods
3) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Rasmus Jensen i Svanninge
4) halvbror Peder Andersen, smed i Skydebjerg
5) halvbror Niels Andersen i Vester Hæsinge på Sandholt gods
6) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Rasmussen i Svanninge.

699    Karen Valdemarsdatter i Assens. 3.7.1783, fol.380.
E: Johan Frederik Langhoff, junior. A:
1) bror Anders Valdemarsen. feldbereder i Svendborg.
Desuden nævnes enkemandens far Johan Langhoff.

700    Jacob Hansen, handskemager i Assens. 18.12.1783, fol.381B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Søren Hansen.
Testamente af 14.8.1773.

701    Anne Cathrine Mikkelsdatter, ugift i Assens. 18.8.1783, fol.382.
A:
1) bror Hans Mikkelsen, fisker i Torø Huse
2) bror Peder Mikkelsen i Sønderby. E: Anne Cathrine. 1B:
a Engel Cathrine Pedersdatter 11
3) halvbror Hans Casper Bendixen, degn i Barløse.

702    Anne Hansdatter i Assens. 15.8.1783, fol.383.
Enke efter Niels Winther, [skifte 19.11.1782 lbnr.696]. B:
1) Hans Nielsen 10.
FM: Rasmus Severin, skomager.

703    Ulrik [Andersen] Sandbom i Assens. 28.1.1784, fol.384B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Peder Bertelsen. B:
1) Mikkel Ulriksen 2.
FM: Esben Hansen, vognmand, som beslægtet på mors side.
[Første ægteskab med Mariche Pedersdatter Thorø, skifte 24.11.1780 lbnr.670].

704    Mette Marie i Assens. 16.3.1784, fol.385.
E: Poul Henrik Albers, brandinspektør. B:
1) Jørgen Frands Albers, feldbereder
2) Johan Albers
3) Anne Cathrine Poulsdatter, [skifte 18.8.1780 lbnr.665]. E: Claus Koch, maler. 2B:
a Else Marie Clausdatter 13
b Mette Cathrine Clausdatter 10.

705    Johan Frederik von Haack, oberstløjtnant i Assens. 9.11.1783, fol.386B.
Enkemand. A:
1) søster, død. 1B:
a Eilertz von Sioron? i Altona.

706    Julius Eriksen i Assens. 16.3.1785, fol.388.
E: Kirsten Klingenberg. LV: Claus Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1783.

707    Kirsten Clausdatter, ugift i Assens. 9.5.1785, fol.388B.
A:
1) søster Maren Clausdatter g.m. Rasmus Frederiksen
2) bror Rasmus Clausen, død. 1B:
a Agathe Rasmusdatter hos sin mor i huset Helleshøl ved Fredericia
3) halvsøster Agathe Clausdatter.

708    Hans Nielsen Winther, en dreng i Assens. 28.5.1784, fol.388B.
A:
0) forældre Niels Winther, [skifte 19.11.1782 lbnr.696] og Anne Hansdatter, [skifte 15.8.1783 lbnr.702]
01) farfar Hans Rasmussen, [skifte 28.4.1758 lbnr.438]
1) faster Anne Marie Hansdatter Lunde, døbt 5.8.1736
2) farbror Laurids Hansen, døbt 17.5.1741.
02) morfar Hans Pedersen, kromand i Hårby
3) morbror Peder Lorents Hansen, kornmåler i Fåborg, død. 7B:
a Mette Margrethe Pedersdatter 20
b Anne Margrethe Pedersdatter 18
c Maren Pedersdatter 15
d Hans Pedersen 17
e Peder Pedersen 12
f Eleonora Pedersdatter
g Christian Pedersen
4) morbror Nikodemus Hansen, skomager i Fredericia
5) moster Maren Hansdatter, død, var g.m. Søren Jørgensen i Fredericia. 3B:
a Jørgen Sørensen, skomagersvend i Assens
b Anne Margrethe Sørensdatter
c Anne Kirstine Sørensdatter
6) moster Kirsten Hansdatter g.m. Mikkel Hansen
7) moster Johanne Hansdatter g.m. Conrad Hansen
8) mors halvbror Peder Hansen i Ørslev på Sletten.

709    Birthe [Henriksdatter] i Assens. 28.9.1784, fol.390.
Enke efter Peder [Johansen], handskemager, [skifte 24.8.1757 lbnr.431]. A:
1) søster Anne Henriksdatter g.m. Hansen, musikant i Hårby.
Skifte efter Peder [Johansens] første hustru [sluttet 9.9.1751]. Arv til B:
1) Malene Pedersdatter g.m. Hans Møller i Flensborg
2) Birthe Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Zeefold i Flensborg.

710    Claus Hansen i Assens. 15.10.1785, fol.391.
E: Birthe Madsdatter. LV: bror Christoffer Madsen.
Testamente af 9.9.1785.
Af arvinger angives A:
1) bror Peder Hansen i Sønderby.

711    Frederik Sievers, toldkontrollør i Assens. 7.8.1785, fol.392.
A:
1) søster Anne Dorthe Sievers g.m. [Peder Christensen] Vinsløv, kongelig hofmedailleur i København
2) søster Cathrine Elisabeth Sivers gift Bech i København.
(Se skifte efter afdødes mor Anne Rosine Ohnsorg, skifte København originale skiftebreve 9.11.1769 lbnr.2137).

712    Anne Jensdatter i Assens. 5.10.1784, fol.396B.
E: Thomas Handskemager. A:
1) søster Birthe Jensdatter i Hesle ved svigersøn Peder Pedersen.

713    Anne Nielsdatter i Assens. 11.2.1786, fol.398B.
E: Nis Jørgensen, daglejer. A:
1) halvsøster Birthe Rasmusdatter g.m. Mads Christensen i Sønder Søby, begge døde. 2B:
a Laurids Madsen 25
b Christen Madsen 17.
FM: født værge Thyge Rasmussen i Sønderby.

714    Inger [Henriksdatter] i Assens. 4.4.1786, fol.399.
Enke efter Nikolaj [Bondesen, skifte 14.7.1743 lbnr.309]. B:
1) Else Marie Nikolajsdatter
2) Anne Cathrine Nikolajsdatter
3) Henrik Nikolajsen, skrædder
4) Bonde Nikolajsen
5) Sinne Nikolajsdatter, død. E:Kirchelt, gartner på Brahesborg. 1B:
a Christiane 11
6) Nikoline Nikolajsdatter

715    Johan Christoffer Holm, købmand i Assens. 30.5.1786, fol.399B.
E: Christiane Margrethe Aagaard. LV: C. L. Gade, toldkontrollør.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786.

716    Poul Thomsen Roy, skomager i Assens. 21.6.1786, fol.400.
E: Anne Malene Pedersdatter. LV: Poul Henrik Albers, glarmester. B:
1) Cathrine Hedvig Poulsdatter 9
2) Sofie Amalie Poulsdatter 7
3) Thomas Poulsen 5.
FM: farbror Hans Roy, gørtler.

717    Jørgen Albertsen, feldbereder i Assens. 24.6.1786, fol.400B.
E: Anne Margrete Jørgensdatter.
Testamente af 15.2.1777.

718    Poul [Rosenørn] Voigt, ugift købmand i Assens, der døde 4.4.1781, fol.401.
A:
1) bror Hans Christian Voigt, kaptajn, død 28.1.1780 i Ringsager i Norge, uden børn
2) bror Frederik Christian Voigt. løjtnant i Hamborg, død uden børn
3) halvsøster Marianne Voigt, actrice, hos afdødes stedmor i København.

719    Margrethe Andersdatter i Assens. 2.8.1786, fol.409B.
E: Andreas Justesen Meyer, sadelmager. B:
1) Anne Margrethe Andreasdatter 22.

720    Karen Kirstine Olufsdatter i Assens. 18.8.1786, fol.410.
E: Ebbe Christensen, slagter. B:
1) Margrethe Ebbesdatter 4.
Desuden nævnes enkemandens mor Kirsten Ebbesdatter.

721    Christian Nielsen Kreiberg, hattemager i Assens. 14.9.1786, fol.410.
E: Mette Kirstine Justsdatter Meyer. LV: Laurids Andersen Lund. B:
1) Just Meyer 21
2) Nikolaj Meyer 14
3) Peder Meyer 10.
FM: Anders Meyer.

722    Niels Iversen, guldsmed i Assens. 24.9.1786, fol.410B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Bruun, handskemager. B:
1) Karen Nielsdatter 15
2) Iver Nielsen 13
3) Peder Nielsen 10
4) Maren Nielsdatter 8.
FM:
1 farbror Christen Iversen, klejnsmed
2 Johan Schönsted.

723    Hans Knudsen, købmand i Assens. 18.8.1786, fol.411B, 505B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Kloster. B:
1) Anne Marie Hansdatter 26
2) Knud Hansen 24
3) Peder Hansen 21
4) Hans Hansen 18
5) Mette Hansdatter 14.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1786.
Samfrændeskifte 29.4.1790.

724    Anne Marie Mathiasdatter i Assens. 23.11.1786, fol.412.
E: Hans Jørgen Jørgensen, skomager. B:
1) Jørgen Christian Bielefeldt Franck 4.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe.

725    Thomas Lind, toldbetjent i Assens. 14.1.1782, fol.412B.
Arvinger angives ikke.

726    Charlotte i Assens. 1.3.1783, fol.414.
Enke efter Peder Sørensen, pensioneret rytter.
Arvinger angives ikke.

727    Birthe Jørgensdatter Ravnebjerg, ugift i Assens. 4.2.1782, fol.414B.
Afdøde efterlader uden ægteskab 2 børn: en søn og en datter, hvis navne ikke angives.

728    Anne Margrethe Dorph i Assens. 17.2.1784, fol.415B.
Enke efter Gabriel Grube von Dietrichsen. oberstløjtnant og krigskommissær, [skifte 24.9.1780 lbnr.693]. B:
1) Erasmus Dietrichsen i Köpenick ved Berlin
2) Christian Frederik Dietrichsen, kaptajn i Ålborg
3) Karen Cathrine Dietrichsen g.m. Ludvigsen, byfoged i Kalundborg.

729    Maren Lyders i Assens. 23.3.1785, fol.417.
Enke. B:
1) Erik Jørgensen i Øsby sogn i Haderslevhus amt
2) en datter, død. 1B:
a Zacharias Jørgensen 1½.
FM: Erik Holm, skrædder.

730    Inger Hansdatter i Assens. 5.4.1785, fol.418.
Enke efter Christen Dehn (Degn), skipper. B:
1) Hans Dehn 24, farer til søs på de lange rejser
2) Hans Peder Dehn 22, bødker
3) Christian Dehn 20
4) Ellen Cathrine Dehn 15.
FM: Rasmus Severin, skomager.

731    Peder Jacobsen, avlsmand i Assens. 23.4.1784, fol.419.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Gløerfeldt, postmester. B:
1) Karen Pedersdatter 14
2) Sidsel Pedersdatter 12
3) Birthe Pedersdatter 7
4) Jeppe Pedersen 3.
FM: født værge Hans Jacobsen i Voldtofte.

732    Søren Dyrehave i Assens. 29.4.1784, fol.420.
E: Magdalene Elisabeth Rann. LV: Jørgen Christian Rann. B:
1) Claus Henrik 9 mdr.
FM: Erik Holm, skrædder.
Enkens første ægteskab med Jendrik Hansen, [skifte 29.4.1782 lbnr.686]. Arv til B:
1) Charlotte Hedvig 5.

733    Joachim Kellinghusen, transportforvalter i Assens. 7.10.1784, fol.421B.
Enkemand efter [Margrethe Normann, skifte 30.4.1750 lbnr.382]. B:
1) Birgitte Kellinghusen g.m. [Frederik Ernst Ludvig] Dencker, tolder i Ærøskøbing.

734    Niels Rasmussen Graa, ugift møllersvend i Assens. 22.3.1787, fol.422.
A:
1) Sofie Margrethe Bech g.m. Peder Rasmussen
2) Anne Marie Bech g.m. Clemen Clemensen, købmand i Svendborg
3) Otto Bech i Vendsyssel
4) Rasmus Bech i Hedebo på Fyn
5) Lisbeth Bech g.m. Duus, sømand i Hals
6) Hans Bech 18, i Svendborg
7) Christian Bech 17, i København,
alle afdødes søskendebørn.
Testamente af 4.1.1787.

735    Hans Pedersen, feldbereder i Assens. 22.5.1787, fol.423.
E: Dorthe Jepsdatter. LV: bror Jens Bech i Favrskov mølle. B:
5) Kirsten Hansdatter 21
6) Jacob Hansen 17.
FM: fars halvbror Hansen, musikant.
Første ægteskab med [Kirsten Johansdatter, skifte 13.1.1763 lbnr.496]. B:
1) Peder Hansen, feldbereder
2) Anne Marie Hansdatter Hans Nielsen, snedker
3) Hans Jørgen Hansen 29
4) Johan Hansen 27.

736    Elisabeth Dahl i Assens.30.10.1782, fol.423B.
Enke efter Johan Christian Selmer, bager, [skifte 5.5.1770 lbnr.572].
Testamente af 22.10.1757.
Hans A:
00) farfar Johan Selmer i Skjoldager i Gram sogn, forvalter på Gram. Første ægteskab med Dorthe, død 1673. Gift igen i Gram 2.11.1674 med farmor Margrethe Lambertsdatter [Pouch], begge døde. 2B:
01) forældre Lambert Johansen Selmer, by- og rådstue skriver i Assens, født 1675. g.m. Mariche Jørgensdatter. 1B: som er afdøde mand.
02) farbror Mathias Johansen Selmer, døbt Gram 25.2.1677, præst i Øster Snede, [skifte Nørvang herred gejstlig 2.1.1739 lbnr.18], var g.m. [Cecilie Anne de Funk, skifte Nørvang herred gejstlig juli 1727 lbnr.6]. 14B:
1) Margrethe Christine Selmer, født 1711, død, var g.m. Peder Hansen Staal, tolder i Vejle, [skifte Vejle 7.4.1767 lbnr.729]. Ingen børn
2) Helene Johanne Selmer, født 1712, død 1742, var g.m. Christoffer Bie, rektor i Horsens latinskole, [skifte Nim herred gejstlig 17.6.1743 lbnr.3]. 1B:
a [Marie Magdalene Bie] g.m. Johan Rindelev, degn i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
3) Jacob Selmer, født 1713, degn i Hundslund, [død 29.8.1780]. 1B:
a Christian Selmer, prokurator i Hobro
4) Johan Henrik Selmer, født 28.1.1715, præst i Øster Snede, [død 16.11.1780]. 5B:
a Mathias Selmer, præst [i Søllested] på Fyn
b Nille Marie Selmer i Århus
c Vikke (Fike) Selmer g.m. [Jens Clausen], degn i Bording
d Cecilie Selmer g.m. Ahrensbach i Vejle
e Helene Selmer i Øster Snede
5) Daniel Selmer, født 1716
6) Henrik Selmer, født 1717, degn i Stenderup, Urlev og Dalby, [skifte Hatting herred gejstlig 6.9.1767 lbnr.38]
7) Christen Selmer, født 1718, kapellan i Domkirken i Bergen i Norge
8) Hieronymus Selmer, født 1719, død
9) Adam Frederik Selmer, født 1720, død
10) Conrad Selmer, født 1721, kateket i Bergen i Norge, død
11) Mathias Selmer, født 1722, død i sin ungdom
12) Schack Selmer, født 1724, apoteker i Århus, [skifte Århus 25.4.1783 lbnr.2554]. Hans børn
13) Lambert Bagge Selmer, døbt 11.3.1725, skoleholder i Ulse og Bråby på Sjælland, [skifte Fakse herred gejstlig 18.8.1785 lbnr.74. Han børn, hvoraf nævnes:
a Mathias Selmer, kirurg
14) Benjamin Selmer, født 1727, i Stilling, [skifte Skanderborg og Åkær amter 26.4.1776 lbnr.333]. Hans børn
15) Johanne Christiane Selmer, (der ikke nævnes i tingsvidnet, hvor de øvrige børn er anført), g.m. Niels Storm. Hendes børn, hvoraf nævnes B:
a Hans Storm, skomager
002) morfar Jørgen Bertelsen og Mette Nielsdatter i Assens, begge døde. 10B:
03) morbror Bertel Jørgensen, født 1663, postmester og herredsfoged i Båg og Vends herreder, død, var g.m. Elisabeth Birgitte Wulf, [skifte 10.2.1735 lbnr.250]. 5B:
1) Else Margrethe Bertelsdatter, døbt 23.11.1692, død, var g.m. [Michael] Ermandinger, byfoged i Christiania. 1B:
a [Cecilie Elisabeth Ermandinger]
2) Christian Ulrik Bertelsen, døbt 19.5.1695, herredsfoged, død. Af andet ægteskab med [Mette Cathrine Winther]. 1B:
a Christiane Ulrikke Bertelsen, døbt 12.4.1731, g.m. Kaas, ritmester i Assens
3) Sofie Christiane Bertelsdatter, døbt 19.2.1697 g.m. [Johan Ludvig] Schwermann, fiskemester på Bjørnerupgård ved Korsør
4) Jørgen Bertelsen, døbt 25.3.1698, rådmand i Ålborg, [skifte Ålborg 13.5.1743 lbnr.2162]. Hans børn
5) Otto Vincent Bartholin, døbt 16.5.1699, proviantforvalter på Kronborg.
04) morbror Niels Jørgensen, [byskriver] i Nyborg, døbt 17.11.1665, [skifte Nyborg 4.9.1724 lbnr.570]. Hans børn
05) moster Gedske Jørgensdatter, døbt 28.5.1667. Død uden børn
06) morbror Jørgen Jørgensen, dødt 13.5.1668. Død uden børn
07) moster Birgitte Jørgensdatter, døbt 30.10.1669. [begravet København Holmen 29.1.1705]. Ingen børn
08) morbror Jørgen Jørgensen, døbt 30.12.1670, død, var g.m. Pernille Mouridsdatter. 1B:
1) [Mourids Jørgensen] til Agersbøl [i Øster Snede sogn, skifte Koldinghus amt 14.4.1753 lbnr.32]. Ingen børn
09) mor Mariche Jørgensdatter, døbt 27.7.1673. Første ægteskab med Morten [Hansen] Fugl, byskriver i Assens, [skifte 8.1.1709 lbnr.131]. 1B:
1) Morten Mortensen Fugl, døbt 20.4.1709, død juni 1751 på Kronborg uden børn.
Mariche Jørgensdatters andet ægteskab med afdøde mands far Lambert Johansen Selmer, by- og rådstue skriver. 1B:
Johan Christian Selmer, døbt 14.12.1715, som er afdøde mand
010) moster Birgitte Jørgensdatter, døbt 22.3.1676. Død i København uden børn
011) morbror Steen Jørgensen, døbt 29.9.1678, uvist hvor
012) morbror Anders Jørgensen, døbt 19.9.1680. [begravet København Holmen 20.10.1710]. Ingen børn.
Hendes arvinger.
Afdøde var født i Norge og arvinger kendes ikke.

737    Anne Johanne Madsdatter i Assens. 18.10.1787, fol.435.
E: Jørgen Hansen, grovsmed. B:
1) Marie Jørgensdatter 8
2) Hans Jørgensen 5
3) Mads Jørgensen 3.
FM: Jørgen Mortensen Møller.

738    Jørgen Bielefeldt Franck, apoteker i Assens. 27.10.1787, fol.436.
E: Anne Johanne Hansdatter. LV: Hans Broholm, vejermester.
Testamente af 29.6.1771.

739    Gorm Pedersen, tømrer i Assens. 20.11.1787, fol.436B.
E: Dorthe Marie Nielsdatter. LV: Niels Birch, kobbersmed. B:
6) Niels 6 mdr.
FM: farbror Laurids Pedersen, drejer.
Første ægteskab med [Malene Jørgensdatter, skifte 9.10.1769 lbnr.569]. B:
1) Mathias Gormsen 21, i snedkerlære.
Andet ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 15.4.1780 lbnr.663]. B:
2) Karen Gormsdatter 15
3) Peder Gormsen 9
4) Anne Vibeke Gormsdatter 8
5) Gertrud Marie 7.

740    Anne Kirstine Olufsdatter i Assens. 13.12.1787, fol.438B.
E: Hans Andersen, avlsmand. B:
2) Laurids Hansen 14
3) Anders Hansen 10
4) Jørgen Hansen 5
5) Anne Marie Hansdatter 3.
Første ægteskab med Laurids Knudsen, skifte 17.2.1773 lbnr.591. B:
1) Karen Lauridsdatter 18.
FM: Hans Jørgensen, rebslager, som beslægtet.
Desuden nævnes enkens mor Anne Pedersdatter.

741    Kirsten Rasmusdatter i Assens. 23.1.1788, fol.441.
E: Frands Jochum Gustavsen Bresson. B:
1) Dorthe Frandsdatter 12
2) Maren Frandsdatter 8.

742    Bertel Ørnstrup, skoleholder i Assens. 25.1.1788, fol.442.
E: Birthe Marie Andreasdatter. LV: Niels Birch, kobbersmed. A:
1) bror Terkild Ørnstrup, fuldmægtig på brede Nymølle og Fuglevad Kobber- og Messingværk.

743    Marie Lisbeth Thygesdatter Knage i Assens. 28.1.1788, fol.443B.
E: Peder Pedersen Storm, skomager. B:
1) Hans Christian Storm, skomagersvend
2) Just Storm, skomagersvend 22
3) Thyge Storm 13
4) Mette Storm g.m. en skrædder i Tønningen
5) Helle Marie Storm g.m. Johan Christoffersen, skrædder i Flensborg
6) Anne Elisabeth Storm i Flensborg
7) Birthe Cathrine Storm
8) Pernille Storm
9) Maren Storm
10) Charlotte Elisabeth Storm 10.

744    Johan Baltsersen, søerfarne i Assens. 28.1.1788, fol.444.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Johan Frederik Bolt, bager. B:
1) Baltser Johansen 4.
FM: Morten Pedersen, som beslægtet.

745    Birthe Kirstine Henriksdatter i Assens. 28.1.1788, fol.445.
E: Rasmus Rasmussen Ellegaard, daglejer. B:
1) Henrik Rasmusen 15, i skomagerlære i Odense
2) Else Rasmusdatter.

746    Peder Jacobsen Baagø i Assens. 4.2.1788, fol.446B.
E: Elisabeth Cecilie.LV: Ebbe Christensen.
Arvinger angives ikke.
Enken modtager enkepension fra grevskaber Wedellsborg.

747    Ove Christian Breum, toldbetjent i Assens. 6.2.1788, fol.447.
E: Anne Kirstine Dorthe Bierfreund. LV: Peder Pedersen England, skomager. B:
1) Jacob Ovesen 10
2) Christian Ulrik Ovesen 9
3) Rebekka Hedvig Ovesdatter 5
4) Lorents Frederik Ovesen 3.

748    Jørgen Jørgensen Haarby, avlsmand i Assens. 6.3.1788, fol.447B.
E: Abelone Jensdatter. LV: Hans Andersen, vognmand. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 18
2) Mogens Jørgensen 14
3) Rasmus Jørgensen 11
4) Anne Margrethe Jørgensdatter 5.
FM: Peder Hansen, feldbereder, som beslægtet.

749    Cathrine Jensdatter, ugift tjenestepige i Assens. 31.1.1788, fol.449.
A:
0) far Jens Terkildsen i Bramdrup i Ødis sogn
1) Terkild Jensen, døbt 3.3.1723, bor i Bramdrup
2) Anker Jensen, døbt 18.4.1727, i Maltbæk (Molbæk) på Estrup gods
3) Beege Jensdatter, døbt 25.3.1729, i Brørup
4) Margrethe Jensdatter, døbt 28.7.1732 g.m. Hans Molbech
5) Lene Jensdatter, døbt 19.5.1735, g.m. Niels Møller i Brørup
6) Jes Jensen, døbt 9.2.1738, afdødes tvilling, i Åstrup i Haderslevhus amt, død. Efterlader 3 børn
7) Anne Jensdatter, døbt 26.5.1740 g.m. Peder Paaske i Haderslev.

750    Claus Johan Hansen, ugift købmand i Assens. 7.4.1788, fol.450B.
A:
1) søster Margrethe Hansdatter
2) søster Birgitte Christiane Hansdatter
3) Lene Cathrine Hansdatter g.m. Jørgen Madsen, rebslager
4) Karen Hansdatter i Flensborg.
Testamente af 26.7.1785.

751    Peder Jepsen Bech, skrædder i Assens. 15.10.1787, fol.451B.
E: Agnes Hedvig Christensdatter. LV: Oluf Madsen, skrædder. B:
1) Jeppe Christian Pedersen 6
2) Niels Schmidt Pedersen 5
3) Sofie Amalie Pedersdatter 1¼.
FM: mosters mand Morten Pedersen, skrædder.

752    Maren Hansdatter i Assens. 4.7.1788, fol.453.
E: Michael Reiniche, toldbetjent. B:
1) Ingeborg Michaelsdatter g.m. Hans Olufsen, rytter i Odense
2) Rasmus Michaelsen på Sjælland
3) Anne Cathrine Michaelsdatter g.m. Morten Rasmussen, rytter, der er rømt for over et år siden.

753    Marie Cathrine Rasmusdatter i Assens, der døde 10.6.1787, fol.453B.
Enke efter Jacob Hansen, handskemager, [skifte 18.12.1783 lbnr.700].
Testamente af 14.8.1773.
Hans A:
00) morfar Henrik Skrædder i Håre i Tanderup sogn fik 4 børn døbt
1 en datter, hvis navn ikke er anført, døbt 3.12.1682
2 en datter, hvis navn ikke er anført, døbt 11.1.1685
3 Karen Henriksdatter, døbt 22.1.1688
4 Elisabeth Henriksdatter, døbt 2.10.1692.
0) mor Anne Henriksdatter fik uden ægteskab døbt en søn Jacob i Tanderup 20.4.1704 med udlagt barnefar Antonius fra Odense, som er afdødes mand.
Hans arvinger er A:
1) moster Karen Henriksdatter, [skifte 13.5.1736 lbnr.262] var gift Tanderup 8.1.1713 med Mads [Christensen] Blad. 1B:
a Lorents Madsen Blad, [skifte 6.12.1759 lbnr.456]. 1B:
1 Johanne Margrethe Lorentsdatter g.m. Andreas Jensen, færgekarl i Assens
2) moster Elisabeth Henriksdatter g.m. Mourids Hansen i Sønderby, begge døde. 2B:
a Hans Mouridsen, død. 4B:
1 Jens Hansen i Flensborg
2 Hans Hansen i Å i Sønderby sogn
3 Elisabeth Hansdatter i Å
4 Anne Hansdatter g.m. Anders Rasmussen i Glamsbjerg
b Ellen Mouridsdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Ebberup. 4B:
1 Mourids Andersen i Ebberup
2 Laurids Andersen 26
3 Karen Andersdatter i Sønderby
4 Anne Andersdatter i Ebberup
03) moster Abel Cathrine Henriksdatter g.m. Christen Bødker i Håre, begge døde. 4B:
a Christen Christensen, død uden børn
b Hans Christensen, død. 4B:
1 Christen Hansen, kornmåler i Assens
2 Anne Cathrine Hansdatter g.m. Niels Frederiksen i Håre
3 Christiane Hansdatter, død uden børn, var g.m. Jørgen Andersen i Gelsted Tårup
4 Kirsten Hansdatter g.m. Niels Andersen i Skovs Højrup [i Brenderup sogn]
c Margrete Christensdatter g.m. Laurids Andersen i Emtekær
d Maren Christensdatter g.m. Hans Hansen i Håre, begge døde. 7B:
1 Christen Hansen i Husby på Wedellsborg gods
2 Hans Hansen i Sandager
3 Knud Hansen i Håre, død. 5B:
x Hans Knudsen
y Rasmus Knudsen
z Maren Knudsdatter
æ Anne Cathrine Knudsdatter
ø Karen Knudsdatter
4 Karen Hansdatter, død, var g.m. Johan Jørgensen i Harndrup. 3B:
x Jørgen Johansen i Jylland
y Hans Johansen 26
z Andreas Johansen 24
5 Anne Hansdatter g.m. Peder Jensen i Husby
6 Else Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen i Favrskov
7 Anne Hansdatter g.m. Frands Pedersen, fisker på Ulriksholm.
Hendes A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen, vognmand
2) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jørgen Georg Schiær, gartner på Løvenborg på Sjælland.

754    Peder Mathiassen Meyer, skrædder i Assens. 25.1.1788, fol.466.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: P. Albers, brandinspektør. B:
1) Christine Charlotte Pedersdatter 9.
FM: mosters mand Niels Jensen, købmand.

755    Anne Sofie Amalie Vinding i Assens. 8.1.1787, fol.466B.
E: Lorents Frederik Dølner, toldinspektør.
Arvinger kendes ikke, men afdøde skulle have noget familie ved Frederiksborg på Sjælland.

756    Birgitte Rasmusdatter i Assens. 30.5.1786, fol.467B.
Enke efter Thomas Henrik Schumann, [skifte 2.10.1781 lbnr.679]. B:
1) Anne Marie Schumann g.m. Jacob Quick
2) [Dorthe] Charlotte Schumann g.m. Jacob Møller, købmand
3) Maren Schumann g.m. Hans Lauridsen, undergraver.

757    Niels Nielsen Storm, skrædder i Assens. 16.10.1787, fol.469.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Thomsen. B:
1) Niels Henrik Storm 24
2) Mette Marie Storm.
Afdøde døde 16.7.1787.

758    Hans Rasmussen Taagerod, snedker i Assens. 6.2.1788, fol.469B.
E: Anne Marie Hansdatter Gran. LV: Niels Jensen, skomager. B:
1) Hans Jørgen Hansen, snedkersvend i Tyskland
2) Christiane Hansdatter.

759    Johan Christiansen, postrider i Assens. 6.2.1788, fol.470.
E: Marie Joensdatter. LV Peder Bertelsen.
Arvinger angives ikke.

760    Hans Lauridsen, undergraver i Assens. 2.2.1789, fol.470B.
E: Maren Thomasdatter Schumann. LV: Niels Birch, kobbersmed. A:
1) bror Steffen Lauridsen i Nakke [i Tanderup sogn]
2) søster Dorthe Lauridsdatter.

761    Jørgen Christian Rann, købmand i Assens. 6.3.1787, fol.471.
E: Anne Kirstine Østerby. LV: Erik Holm, skrædder.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 2.12.1777 lbnr.650]. B:
1) Claus Rann 14.
FM: fasters mand Niels Hannibalsen.

762    Anne Dorthe Hansdatter i Assens. 17.6.1789, fol.480B.
E: Anders Madsen, vognmand. B:
1) Mads Andersen 20.
FM: farbror Peder Madsen i Ho.

763    Anne Marie Justsdatter i Assens. 22.6.1789, fol.480B.
E: Morten Jensen Bondemann. B:
1) Jens Mortensen 17
2) Thomas Mortensen 5.

764    Anne Margrethe Dorthe Møller, ugift i Assens. 24.1.1788, fol.481.
A:
1) søster Dorthe Cathrine Møller g.m. Peder Andreas Holm, amtsforvalter i Skanderborg og Åkær amter.

765    Anne Elisabeth Drissel i Assens. 18.8.1789, fol.482B.
E: David Viktor Teisner, toldbetjent. B:
1) Gertrud Marie Davidsdatter 9
2) Anne Sofie Davidsdatter 4.

766    Marie Cathrine Jensdatter i Assens. 2.11.1789, fol.483.
E: Rasmus Poulsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 17.11.1786, fol.483.

767    Henrik Kærumgaard, overformynder i Assens, der døde 7.4.1788, fol.483B.
A:
1) bror Jørgen Hansen Kærumgaard, [skifte 3.5.1753 lbnr.403]. 1B:
a Marie Elisabeth Jørgensdatter g.m. Nikolaj Nissen
2) søster Vibeke Hansdatter, [skifte 30.11.1744 lbnr.328, var g.m. Hans Jensen, vognmand]. 1B:
a Dorthe Kirstine Hansdatter g.m. Jørgen Jensen i Assens
3) halvbror Henrik Hansen Kærumgaard, død. 1B:
a Hans Henriksen Kærumgaard, farver i Fåborg
4) halvbror [Jørgen Hansen Kærumgaard], degn i Humble på Langeland, [begravet 8.6.1729]. 2B:
a Aksel Kærumgaard i Assens, [skifte 29.7.1773 lbnr.604]. 2B:
1 Anne Elisabeth Akselsdatter, hos sin mor og stedfar Rasmus Hansen i Assens
2 Jørgen Akselsen Kærumgaard i Holbæk
b Peder Kærumgaard, kateket og øverste lærer i Vor Frue danske skole i København
5) halvsøster Anne Cathrine, død, var g.m. Markus Nielsen i Assens. 5B:
a Niels Markussen, avlsmand i Assens
b Andreas Markussen, skomagersvend
c Hans Markussen, snedker
d Vilhelm Markussen, gårdskarl
e Aksel Markussen 23.

768    Johan Casper Teisner, stadsfeltskær i Assens. 25.3.1786, fol.493.
E: Johanne Cathrine. LV: bror Hans Christian Krag, skrædder. B:
1) David Teisner, toldbetjent
2) Louise Teisner g.m. Niels Basse, skrædder
3) Christiane Teisner 38
4) Charlotte Teisner 28
5) Maren Cathrine Teisner g.m. Simon Holst, rytter i Odense.

769    Elle Cathrine Ottesdatter i Assens, der døde 2.9.1785, fol.493B.
Enke efter Peder Hansen Foermose, [begravet 10.1.1785].
Hans A:
1) mor
2) bror Mads Hansen Foermose
3) bror Laurids Hansen Foermose
4) søster g.m. Laurids Hansen i Ørsbjerg
5) søster Rasmus Hansen i Mollerup
6) søster g.m. Rasmus Jørgensen Bukkerup.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

770    Rasmus Hansen Stoumann i Assens. 9.12.1789, fol.495B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Niels Birch, fattigforstander. A:
1) bror Jørgen Hansen Stoumann
2) bror Morten Hansen Stoumann
3) søster Karen Hansdatter g.m. Johan Andreassen, sadelmager i Turup
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Andersen i Barløse
5) søster Johanne Hansdatter g.m. Peder Madsen i Turup, begge døde. 1B:
a Mads Pedersen 19.
FM: [Mogens Hansen] Lacoppidan, præst i Søby og Turup.

771    Sidsel Nielsdatter i Assens. 11.12.1789, fol.496B.
E: Oluf Madsen, skrædder. B:
1) Maren Olufsdatter 27
2) Andreas Olufsen 26, skræddersvend.
FM: søskendebarn Niels Andreassen, feldbereder.

772    Anne Kirstine Pedersdatter i Assens, der døde 17.3.1788, fol.497.
Enke efter Niels Iversen, guldsmed, [skifte 24.9.1786 lbnr.722]. B:
1) Karen Nielsdatter 18
2) Iver Nielsen 15
3) Peder Nielsen 13
4) Maren Nielsdatter 10.
FM:
1 morbror Laurids Pedersen, drejer
2 mosters mand Nis Jørgensen.

773    Christoffer Nielsen Holm, afskediget rytter i Assens. 6.5.1789, fol.501B.
Arvinger kendes ikke.

774    Mathias Pedersen Meyer, væver i Assens. 23.12.1789, fol.502.
E: Maren Jensdatter. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Jens Mathiassen Meyer, skomager
2) Peder Mathiassen Meyer, [skifte 25.1.1788 lbnr.754]. 1B:
E: Anne Kirstine Nielsdatter.
1) Christine Charlotte Pedersdatter 11.

775    Birgitte Kirstine [Schurtz] i Assens, der døde 13.10.1788, fol.502B, 507B.
Enke efter [Jacob Lauridsen] Lund, farver, [skifte 14.4.1778 lbnr.643]. B:
1) Laurids Lund 46, i Kina ved Det hollandske Kompagni
2) Anne Lund g.m. Henrik Monrad Mathiassen, købmand i Fredericia
3) Christiane Margrethe Lund 32
4) Hans Lund 31, farver
5) Anne Bolette Lund 24.

776    Anders Nielsen, postrider, aftakket rytter i Assens. 17.1.1786, fol.511, 519, 545B, 547.
A:
1) bror Rasmus Nielsen, informator i Odense
2) bror Berild Nielsen, gørtler, [skifte 10.10.1774 lbnr.623]. 5B:
a Niels Berildsen, i tjeneste på Holmen i København
b Hans Berildsen, skræddersvend, uvist hvor
c Peder Berildsen, skomagersvend
d Else Berildsdatter
e Hans Christian Berildsen 14, i skrædderlære.

777    Claus Hansen Koch, maler i Assens.6.12.1787, fol.511B, 526.
E: Anne Eleonora Grøndal. LV: Erik Holm, kæmner.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Poulsdatter, skifte 18.8.1780 lbnr.665]. B:
1) Else Marie Clausdatter 16
2) Mette Cathrine Clausdatter 14.
FM: morfar Poul Henrik Albers, brandinspektør.
Arv efter afdødes faster i Odense.

778    Christian Roscher, strandkontrollør i Assens. 7.5.1789, fol.515.
E: Margrethe Førslev. LV: Niels Kloster. B:
3) Michael [Albinus] Roscher 18
4) Gertrud Marie Hedvig Roscher 15.
FM: Erik Holm, skrædder
Første ægteskab med Marie Frederikke [Mehnert], skifte 4.7.1767 lbnr.552]. B:
1) Christiane Frederikke Roscher g.m. Johan Christoffer Boch, tømrersvend i København
2) Johan Didrik Roscher 27, feltskærsvend i København.
Desuden nævnes enkens bror Michael Førslev.

779    Elisabeth Brochmann i Assens. 8.2.1790, fol.517, 519B, 525.
Enke efter Christoffer Thoede, [skifte Brahesborg gods 30.3.1786, fol.333]. B:
1) Jørgen Henrik Thoede, smed på Brahesborg
2) Frederik Christian Thoede 14
3) Marie Amalie Thoede g.m. Mads Pedersen Lindgaard i Assens
4) Adamine Juliane Christine Thoede 23, på Brolykke
5) Charlotte Sofie Bolette Thoede 21
6) Christiane Ernestine Frederikke Thoede 16.
Afdøde døde 7.2.1790.

780    Lene Jensdatter Kylling i Assens. 17.6.1790, fol.518B, 531, 544, 639.
Enke efter Oluf Ditlevsen, [skifte 19.8.1773 lbnr.603]. B:
1) Jens Olufsen, handskemager i Assens, død. 2B:
a Oluf Jensen 11. der døde, skifte 24.2.1795
b Cathrine Jensdatter 10
2) Ditlev Olufsen, handskemager i Haderslev
3) Sofie Olufsdatter g.m. Poul Lorentsen, handskemager et sted mellem Flensborg og Sønderborg
4) Marie Elisabeth Olufsdatter 13.

781    Maren Hansdatter Bruun i Assens. 28.7.1790, fol.523.
E: Peder Hansen, skrædder. A:
1) bror [Rasmus Hansen Bruun, skifte 9.4.1780 lbnr.678]. 3B:
E: Marie Cathrine Hansdatter. B:
a Hans [Rasmussen] Bruun, handskemager i Assens
b Erik [Rasmussen] Bruun, handskemager i Odense
c Sofie Rasmusdatter Bruun g.m. Jørgen Henriksen, klejnsmed i Assens.

782    Johan Michael Reichenbach, ugift sadelmagersvend i Assens. 13.12.1790, fol.525B, 544B.
A:
1) far [Niels Christian] Reichenbach, [sadelmager] i Holbæk.

783    Agnes Hedvig Schmidt i Assens. 17.3.1791, fol.530B, 531B.
E: Jørgen Christian Dreyer, købmand. B:
1) Karen Vilhelmine Jørgensdatter 3
2) Niels Daniel Jørgensen 6 uger.
FM:
1 Hans Storm Schmidt
2 Hans Bryde Holst.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1791.
Samfrændeskifte 2.7.1791.

784    Kirsten Pedersdatter i Assens. 26.7.1791, fol.532B.
E: Christen Christensen, havemand.
Uden ægteskab B:
1) Anne Hansdatter g.m. Rasmus Christian Clausen, handskemager.

785    Esben Hansen, avlsmand i Assens. 9.9.1791, fol.533.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Hans Esbensen
2) Maren Esbensdatter 32, i Flensborg
3) Karen Esbensdatter 28, i Nakskov
4) Marie Cathrin e Esbensdatter 22.

786    Lorents Bertelsen, tolder i Assens. 7.11.1791, fol.534B, 541B, 583.
E: Anne Dorthe Trolle. LV: [Christen] Willemoes, amtsforvalter [i Assens og Hindsgavl amter]. B:
2) Frands Trolle 20
3) Sara Eleonora Hedvig Lorentsdatter 19
4) Joachim Godske Lorentsen 15
5) Anne Sofie Lorentsdatter 8
6) Charlotte Dorthe Christine Lorentsdatter 5
7) Caroline Jacobine Lorentsdatter 3
8) Lorents Bertelsen, [født 20.2.1792].
FM: [Jens Rasmussen] Balslev, præst i Verninge.
Første ægteskab med [Eleonora Hedvig Bjørn, skifte 11.3.1771 lbnr.579]. B:
1) Ellen Margrethe Lorentsdatter, nu enke efter Jacob Rieffesthal, apoteker, der døde.
Desuden nævnes enkens afdøde far Frands Trolle til Brahesborg.

787    Jacob Steffensen i Assens. 10.11.1791, fol.539.
E: Karen Hansdatter. LV: Oluf Knudsen Ploug.
Testamente af 24.3.1791.

788    Laurids Madsen, slagter i Assens. 6.12.1791, fol.539.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Birch, brandinspektør og kobbersmed. B:
1) Hans Lauridsen 17, i gørtlerlære.
FM: Hans Thomsen Ploug, gørtler, som beslægtet.

789    Marie Hansdatter i Assens. 8.12.1791, fol.540.
E: Niels Rasmussen Østerby, feldbereder. B:
1) Hans Knudsen 8 uger.
FM: morbror Knud Hansen.

790    Sidsel Rasmusdatter, der lever i Assens. 16.12.1791, fol.543.
Enke efter [Rasmus Hansen Stoumann, skifte 9.12.1789 lbnr.770].
Første ægteskab med [Christen Jensen Møller, skifte 22.4.1767 lbnr.551]. B:
1) Maren Christensdatter Møller g.m. Hans Mathias Krag, parykmager
2) Jens Christensen Møller, maler.
Ander ægteskab med [Aksel Jørgensen Kærumgaard, skifte 29.7.1773 lbnr.604]. B:
3) Elisabeth Kærumgaard g.m. Nikolaj Ostenfeld
4) Jørgen Kærumgaard 23, i Holbæk.

791    Karen Rasmusdatter i Assens. 29.12.1791, fol.544B.
E: Frands Schwartz, garver. B:
1) Hans Jørgen Schwartz 2¾.
FM: morbror Johan Rasmussen.

792    Dorthe Jepsdatter, der lever i Assens. 1.3.1792, fol.546.
Enke efter Hans Pedersen, feldbereder, [skifte 22.5.1787 lbnr.735]. B:
5) Kirsten Hansdatter 25
6) Jacob Hansen 22.
FM: [fars halvbror] Hans Jørgen Hansen, musikant.

793    Johanne Cathrine Kjeldgaard i Assens. 9.3.1792, fol.547, 550.
E: Gomme Clemensen, købmand. B:
1) Niels Peder Gommesen 10
2) Jens Kjeldgaard Gommesen 8½
3) Maren Sofie Gommesdatter 7½
4) Hans Clemen Gommesen 6¼
5) Ida Johanne Gommesdatter 5¼
6) Anne Dorthe Christine Gommesdatter 2¾
7) Adam Jeppe Gommesen 1.
FM: fasters mand Frederik Christian Bech.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1792.
Samfrændeskifte 15.6.1792.

794    Hans Mathias Wagner, ugift skræddersvend i Assens. 23.3.1792, fol.548.
A:
0) forældre [Johan Sebastian Wagner, død 1.4.1773 og Anne Pedersdatter, [skifte 3.3.1773 lbnr.609]
1) bror Johan Peder Wagner, væver i Assens
2) søster Elisabeth Wagner 28, i Odense
3) søster Sofie Amalie Wagner 26, i Assens.

795    Kirsten Jacobsdatter i Assens. 10.4.1792, fol.548B.
E: Erik Joensen, aftakket rytter. B:
1) Jonas Eriksen 11
2) Birthe Marie Eriksdatter 6.

796    Oluf Knudsen Ploug, slagter i Assens. 11.5.1792, fol.549.
E: Dorthe Elisabeth Jørgensdatter. LV: Nikolaj Gløerfeldt, værtshusholder. B:
1) Anne Olufsdatter 14
2) Mette Olufsdatter 12.
FM: farbrors søn Hans Hansen, købmand.

797    Overdragelse af ejendom i Assens. 11.5.1792, fol.549B.
Laurids Clausen og hustru Anne Cathrine Andersdatter overdrager deres gård i Assens til sønnen Hans Henrik Lauridsen g.m. Dorthe Henningsdatter mod ophold i gården og udbetaler arv til datteren Maren Lauridsdatter 26 år gammel.
Til stede var:
1 datterens farbror Hans Clausen
2 datterens morbror Hans Andersen Korporal.

798    Karen [Mikkelsdatter] i Assens, der døde 25.6.1792, fol.552.
Enke efter Niels Clausen, betjent.
Hans A:
1) Conrad Nielsen, død. 1B:
a Niels Conradsen, skomager i Hårby
2) Sofie Amalie Nielsdatter i Flensborg.
Hendes A:
1) søster Anne Mikkelsdatter i Odense.

799    Oluf Madsen, skrædder i Assens. 10.10.1791, fol.553.
Enkemand efter [Sidsel Nielsdatter, skifte 11.12.1789 lbnr.771]. B:
1) Maren Olufsdatter 31
2) Andreas Olufsen 29, skrædder.
FM: søskendebarn Niels Andreassen, feldbereder.

800    Peder Hansen Barfoed, ugift doktor i Assens. 8.11.1792, fol.558, 603B, 619B, 623B, 627, 639, 640B, 645B, 647B, næste protokol fol.88, 151B, 413B.
A:
0) forældre [Hans Pedersen, borgmester, skifte 28.3.1743 lbnr.298 og Else Cathrine Barfoed, skifte 22.4.1776 lbnr.633]
1) bror Christen Barfoed, præst i Lyngby og Albøge, skifte Djurs Sønder herred 15.8.1785 lbnr.118. 2B:
a Hans Peder Barfoed, kateket i København Nikolaj, nu præst i Lyngby og Albøge
b Else Cathrine Dorthe Barfoed hos faster i Nakskov, nu g.m. [Peder Trolle] Priergaard, forvalter på Søllestedgård på Lolland
2) bror Hans Christian [Treven] Barfoed, toldforvalter i Horsens, død [5.5.1788]. 1B:
a Joachim Otto Barfoed, ejer af Kollekolle [i Værløse sogn] ved København
3) søster Christine Susanne Barfoed, der døde [19.3.1799], var g.m. Jean Pelsner, postmester i Assens. 3B:
a Louise Pelsner, der døde
b Caroline Pelsner
c Anne Dorthe Pelsner g.m. Lystager, købmand i Nakskov
4) søster Anne Cathrine Barfoed, nu enke efter Søren Møller, forvalter på Mørkegård på Sjælland
5) søster Else Cathrine Barfoed, der døde [24.12.1819], var g.m. Hans Broholm, vejermester i Assens, [død 6.5.1798]. 1B:
a Christian Broholm, kongelig toldofficiant i København
6) bror Christian Barfoed, købmand i Nakskov, [skifte 15.3.1791 lbnr.2688]. E: [Anne Margrethe Bech], nu g.m. [Hans] Benzon [til Ålegård i Skræm sogn]. 3B:
a Hans Peder Barfoed, præst i Haderup ved Holstebro
b Johan Valentin Barfoed
c Christiane Else Barfoed
7) søster Johanne Pernille Barfoed, der døde [1.10.1800], var g.m. Hans Hjort i Horsens, [død 30.6.1799]. 1B:
a Johannes Joachim Hjort Hebo, degn og kirkesanger i Eltang og Sønder Ulstrup ved Kolding.

801    Johan Samuel Fritz, sadelmager i Assens. 19.12.1792, fol.562B, 586B.
B:
1) [Qvadosine] Fritz g.m. Hans Peder Hackenberg, [musikant] i Århus.

802    Laurids Jespersen, vognmand i Assens, der døde 20.1.1793, fol.563, 567B.
E: Elisabeth Lauridsdatter. B:
1) Jesper Lauridsen 6.
FM: farbror Henrik Stub, snedker.

803    Christian Holm, malersvend i Assens. 30.1.1793, fol.564, 596.
A:
1) far Haagen Andersen Holm, snedker på Holmen i København.

804    Jacob Rieffesthal, apoteker i Assens. 6.2.1793, fol.564B, 577, 590.
E: Ellen Margrethe [Lorentsdatter] Bertelsen. LV: Johan Jørgen Daniel Albinus, der ægter enken. B:
1) Johan Balthazar Rieffesthal 3
2) Karen Eleonora Hedvig Rieffesthal 1.
FM:
1 farbror Johan Peder Rieffesthal, apoteker i Nyborg
2 farbror Carl Frederik Rieffesthal, præst i Søllested [og Vedtofte]
3 farbror Christian Rieffesthal, student.
Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1793.
Samfrændeskifte 7.11.1793.
Afdøde døde 5.2.1793.

805    Peder Engelbrecht i Assens. 14.2.1793, fol.567.
E: Anne Cathrine Eskildsdatter. LV: Hans Rasmussen Bruun. B:
1) Rasmus Pedersen 16
2) Mette Pedersdatter 13
3) Jens Pedersen 7
4) Anne Pedersdatter 4
5) Perline Pedersdatter 1.
FM: Nis Bondesen.

806    Mette Pedersdatter i Assens. 2.4.1793, fol.1793, 569B.
E: Peder Pedersen, avlsmand. B:
1) Oluf Pedersen
2) Jens Pedersen 7
3) Anders Pedersen 3.

807    Anders Madsen, vognmand i Assens. 15.4.1793, fol.570B.
Karen Nielsdatter. LV: Hans Korporal, vognmand. B:
2) Niels Andersen 2½
3) Anne Dorthe Andersdatterb1½.
FM: farbror Peder Madsen i Ho.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Hansdatter, skifte 17.6.1789 lbnr.762]. B:
1) Mads Andersen 25.

808    Maren Christensdatter i Assens. 15.4.1793, fol.573B.
E: Hans Mathias Krag, parykmager. B:
1) Cecilie Hansdatter 9
2) Christiane Hansdatter 7.
FM: Jens Møller, maler.

809    Jørgen Madsen, rebslager i Assens. 21.4.1793, fol.575.
E: Lene Cathrine Hansdatter. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Hans Jørgensen, rebslager
2) Anders Jørgensen
3) Jørgen Jørgensen, rebslager
4) Simon Jørgensen, feldbereder i Vejle
5) Abraham Jørgensen
6) Mads Jørgensen, skrædder i Hamborg
7) Mette Cathrine Jørgensdatter g.m. Henrik Christoffersen, væver
8) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Herman Nielsen, skomager.

810    Kirsten Rasmusdatter [Knap] i Assens. 30.4.1793, fol.576B.
E: Christian [Christiansen] Evers (Evertz), rådstuetjener. B:
1) Rasmus Christiansen 20
2) Christian Christiansen 16
3) Else Christiansdatter 14
4) Engel Christiansdatter 12
5) Andreas Christiansen 8
6) Anne Christiansdatter 5.
FM: morbror Peder Knap, vognmand.

811    Niels Birch, kobbersmed i Assens. 7.5.1793, fol.577B, 582.
E: Eleonora Hedvig. LV: Wegner, kateket. B:
3) Karen Nielsdatter 13
4) Dorthe Nielsdatter 11
5) Anne Margrethe Nielsdatter 9
6) Jørgen Nielsen 6
7) Jens Nielsen 4½.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Palme, skifte 7.7.1777 lbnr.637]. B:
1) Jacobine Nielsdatter 21
2) Agnethe Nielsdatter 20.
FM: Nikolaj Ostenfeldt, urmager.

812    Hans Henrik, dragon i Assens. 16.5.1793, fol.581.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen i Lundager.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes første hustru havde uden ægteskab en afdød datter, der var g.m. Jens Hansen Duus i Odense, der ikke arver.
Desuden nævnes enkens bror Hans Lauridsen i Mygindlund.

813    Lorents Blach, toldbetjent i Assens. 11.7.1793, fol.587, 597B.
E: Johanne Helene. LV: Hans Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Blach 25, soldat i København.

814    Peder England, skomager i Assens. 27.8.1793, fol.588.
E: Dorthe Marie Henningsdatter. LV: Hans Nielsen Markussen. B:
1) Peder Pedersen 32, skomager
2) Henning Pedersen 29, skomagersvend
3) Laurids Pedersen 21, skomagersvend.

815    Dorthe Cathrine [Lauridsdatter] i Assens. 8.10.1793, fol.589.
E: Casper Henrik Klemme, brændevinsbrænder. B:
1) Laurids [Henrik] Caspersen 12
2) Peder [Henrik] Caspersen 11
3) Amalie [Charlotte] Caspersdatter 9
4) Frederikke [Henriette] Caspersdatter 8
5) [Cathrine] Elisabeth Caspersdatter 7
6) Bernhard [Henrik] Caspersen 4
7) Frederik Christoffer Caspersen 3
8) Christian Ludvig Caspersen 2
9) Georg Peder Caspersen 6 mdr.
FM: Hans Storm Schmidt, købmand.

816    Andreas Jensen, færgekarl i Assens. 14.11.1793, fol.592.
E: Johanne Margrethe Lorentsdatter. LV: Hans Bruun, handskemager. B:
1) Jens Andreassen 27
2) Peder Andreassen 21, i skrædderlære
3) Anne Marie Andreasdatter 18
4) Hans Andreassen 16, i handskemagerlære
5) Lorents Andreassen 16, i skomagerlære
6) Maren Andreasdatter 12.
FM: fasters mand Mads Hansen Thuesen.

817    Marie Kirstine Krag i Assens. 5.12.1793, fol.594.
E: Hans Christian Schmidt, snedker. A:
0) far [Peder Madsen Krag, parykmager, skifte 19.6.1775 lbnr.620]
1) bror Hans Mathias Krag, parykmager
2) søster Elisabeth Pedersdatter, død. E: Thyge Thygesen, snedker. 3B:
a Mette Marie Thygesdatter 21
b Jens Peder Thygesen 15
c Andreas Thygesen 13
3) søster Anne Pedersdatter, [skifte 3.3.1773 lbnr.609, var g.m. Johan Sebastian Wagner, død 1.4.1773]. 3B:
a Johan Peder Johansen, væver
b Elisabeth Johansdatter 38
c Sofie Amalie Johansdatter 28.

818    Rasmus Poulsen, skipper i Assens. 20.1.1794, fol.598, 616.
Enkemand efter [Marie Cathrine Jensdatter, skifte 2.11.1789 lbnr.766]. B:
1) Poul Rasmussen, skipper
2) Vendel Bolette Rasmusdatter 25
3) Maren Rasmusdatter 22
4) Petroline Rasmusdatter 18
5) Jens Rasmussen 15
6) Johan Peder Christoffer Rasmussen 11.
Afdøde døde 19.1.1794.

819    Hans Christian Krag, skrædder 11.3.1794, fol.601B, 619B.
Enkemand efter Gertrud Andersdatter, skifte 21.6.1782 lbnr.689]. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 49
2) Maren Hansdatter 46 g.m. Peder Pedersen, skomager
3) Mette Kirstine Hansdatter 43, der ægter Peder Jensen Grønlund, feldbereder.

820    Christen Eliassen i Assens. 3.6.1794, fol.603B.
E:Karen Christoffersdatter. LV: Rasmus Christoffersen.
Testamente af 9.4.1794.

821    Sara [Christensdatter] i Assens. 26.6.1794, fol.609, 611B, 641.
Enke efter Frands Trolle, [skifte 21.6.1781 lbnr.683]. B:
1) Peder Trolle, præst i Verninge, [død 3.8.1786]. E: [Inger Lauridsdatter], nu g.m. successor [Jens Rasmussen] Balslev. 5B:
a Frands Trolle, uvist hvor
b Laurids Trolle i Fåborg
c Peder Trolle 14, i Odense latinskole
d Karen Trolle g.m. [Jørgen Carsten Bloch Rasmussen] Balslev, præst i Tommerup
e Inger Trolle hos sin mor i Verninge
2) Anne Dorthe Trolle, enke efter [Lorents] Bertelsen, tolder, [skifte 7.11.1791 lbnr.786]
3) Christiane Margrethe Trolle, [skifte 3.11.1777 lbnr.640], var g.m. Johan Gosmann Holm, købmand. 4B:
a Frands Valdemar Trolle 21, hos baron Knuth på Lolland
b Julius Trolle 20, i Middelfart
c Sara Trolle, hos forvalteren på Wedellsborg
d Anne Trolle.

822    Mette Sofie Skerninge i Assens, der døde 6.7.1794, fol.610.
E: Laurids Fentz. B:
1) Hans Peder Fentz 23, i Sønderborg.
FM: Peder Hansen, feldbereder.

823    Birthe Marie [Pedersdatter] i Assens. 13.8.1794, fol.615B.
E: Conrad Mutsach.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Marie [Wortmann] g.m. Nikolaj Gynther Topken, [købmand i Kerteminde]
2) Filitta Clara [Wortmann] g.m. Anders Svend Mortensen Kjærulf
3) Peder Frederik Wortmann
4) Maren [Wortmann] g.m. Ludvig Schaber i Ålborg.

824    Søren Hansen, toldbetjent i Assens. 22.5.1794, fol.618B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Søren Hansen, smed. B:
1) Mette Kirstine Sørensdatter 18
2) Marie Cathrine Sørensdatter 12
3) Karen Sørensdatter 8.
FM: farbror Poul Hansen, kornmåler.

825    Poul Albers, glarmester i Assens. 23.9.1794, fol.621, 624, 643B.
Enkemand efter [Mette Marie, skifte 16.3.1784 lbnr.704]. B:
1) Jørgen Albers, glarmester
2) Johan Albers, snedker
3) [Anne Cathrine Poulsdatter, skifte 18.8.1780 lbnr.665]. E: Claus Koch, maler. 2B:
a Else Marie Clausdatter 24, uvist hvor
b Mette Cathrine Clausdatter 22.

826    Anne Jørgensdatter i Assens. 12.11.1794, fol.624B.
E: Hans Henrik Schang, skomager. B:
1) Jørgen Casper Hansen 2½
2) Rasmus Severin Hansen 4 uger.

827    Anne Lauridsdatter Rohde i Assens. 7.12.1794, fol.626B.
Enke efter Søren Andersen, hjulmand. [skifte 1.7.1781 lbnr.674].
Testamente af 30.10.1762.
Hans A:
1) bror Jørgen Andersen, [skifte 24.11.1780 lbnr.669]. 4B:
a Anders Jørgensen
b Rasmus Jørgensen i Åbenrå
c Kirsten Jørgensdatter g.m. Niels Østerby, feldbereder
d Søren Jørgensen 18, i København
2) bror Oluf Andersen, [skifte 14.2.1767 lbnr.548]. 1B:
a Anne Kirstine Olufsdatter, [skifte 13.12.1787 lbnr.740]. Første ægteskab med Laurids Knudsen, [skifte 17.2.1773 lbnr.591]. 1B:
1 Karen Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen.
Anne Kirstine Olufsdatters andet ægteskab med Hans Andersen. 4B:
2 Laurids Hansen 23, i Sønderborg
3 Anders Hansen 19, i Frederiksgave mølle
4 Jørgen Hansen 14
5 Anne Marie Hansdatter 12.
Hendes A:
1) faster Kirsten Hansdatter, død. 3B:
a Niels Nielsen, død. 1B:
1 Hans Nielsen i Sønderby
b Peder Nielsen, død. 1B:
1 Karen Pedersdatter g.m. Laurids Hansen i Dreslette
c Hans Nielsen, død. 1B:
1 Mette Hansdatter g.m. Anders Lauridsen i Snave
2) farbror, død. 1B:
a Lene Pedersdatter, død. 3B:
1 Mette Jensdatter i Assens
2 Anne Jensdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Herle. 1B:
x Anders Andersen i Herle, død. 3B:
x1 Anders Andersen 24
x2 Kirsten Andersdatter 22
x3 Anne Andersdatter 21, hos stedfar Anders Rasmussen i Herle
3 Karen Jensdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Aborg. 4B:
x Bendix Andersen i Kærum
y Niels Andersen i Barløse
z Anne Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Søllested
æ Rasmus Andersen i Kærumgård, død. 3B:
æ1 Laurids Andersen i Ebberup
æ2 Jens Andersen i Saltofte
æ3 Peder Andersen, løber hos prins Carl
3) moster, død. 3B:
a Birthe, død. 2B:
1 Anne Elisabeth [Nielsdatter] g.m. Peder Rasmussen i Barløse
2 Maren [Nielsdatter] g.m. Anders Jensen i Barløse
b Anne, død. 5B:
1 Niels Ibsen i Kærby i Skovby sogn
2 Marie, død. 3B:
x Jørgen i Bogense
y Jeppe i København
z Anne Sofie i Flensborg
3 Pernille, død. 3B:
x Jacob Lauridsen i Barløse
y Anne Lauridsdatter hos sin far i Barløse
z Peder Lauridsen, hos sin far i Barløse
4 Maren g.m. Jeppe Hansen i Bogense
5 Jeppe i Eskilstrup.
c Kirsten, død. 5B:
1 Peder Rasmussen i Barløse
2 Niels Rasmussen i Balle Tårup
3 Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Hjulmand i Sandager
4 Mette Rasmusdatter i Barløse
5 Maren Rasmusdatter
4) moster, død. 3B:
a Anne Rasmusdatter, enke i Blangstrup ved svigersøn Hans Hansen i Nakke
b Abigael Rasmusdatter, enke i Bering
c Karen Rasmusdatter, død. 5B:
1 Dorthe Jørgensen g.m. Anders Rytter i Sandhuset i Køng
2 Simon Jørgensen på Tåsinge
3 Karen Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen i Holte
4 Hans Jørgensen i Turup
5 Rasmus Jørgensen, død. 2B:
x Peder Rasmussen 9
y Maren Rasmusdatter, begge hos deres mor.

828    Margrethe Kirstine Sander i Assens. 24.12.1794, fol.628.
E: Casper Henrik Klemme, værtshusholder og brændevinsbrænder. B:
1) Dorthe Cathrine Caspersdatter 1½.

829    Maren Christensdatter 30.1.1795, fol.632B.
E: Hans Jørgen Jørgensen, rebslager.
Testamente af 3.1.1789.

830    Dorthe Mathiasdatter, ugift i Assens, der døde 1.2.1795, fol.633, 654.
A:
1) søster Anne Marie Mathiasdatter, [skifte 23.11.1786 lbnr.724]. E: Hans Jørgen Jørgensen, skomager. 1B:
a Jørgen Christian Bielefeldt 13.
2) søster Perline Mathiasdatter, [skifte 25.5.1779 lbnr.655], var g.m. Jørgen Frands Albers. Ingen børn.

831    Christian Langsted, transportforvalter i Assens. 20.2.1795, fol.633B, 639, 650.
Enkemand efter [Anne Margrethe Werner, skifte 27.11.1777 lbnr.641]. B:
1) Johanne Margrethe Christiansdatter 30
2) Jochumine Christiansdatter 29
3) Hans Christiansen 28, nu fuldmægtig i København
4) Lucie Hedvig Christiansdatter g.m. [Frederik] Møller, transportforvalter
5) Frederikke Cecilie Christiansdatter 24
6) Else Birgitte Christiansdatter 23
7) Conrad Vilhelm Christiansen 22
8) Margrethe Frederikke Christiansdatter 19.
FM: [Hans Hansen] Langsted, skovrider i Odense.

832    Anne Wegner (Weiner), ugift i Assens, der døde 25.7.1795, fol.646, 655.
A:
0) far [Jacob Poulsen i Nyborg]
1) bror [Jens Jacobsen] Wegner, kateket og kordegn i Assens
2) bror Poul Jacobsen i Nyborg, død. 2B:
a Rasmus Poulsen 45
b Dorthe Cathrine Poulsdatter 42, på Sjælland
3) søster Ingeborg Wegner, [skifte Nørre Horne herred gejstlig 5.10.1770 lbnr.14], var g.m. [Peder Hermansen] Høyer, præst i Oddum. 2B:
a Johan Herman Højer, uvist hvor
b Bartholine Højer, uvist hvor.

833    Daniel Reusch, toldbetjent i Assens. der døde 25.7.1795, fol.647, 655B.
Arvinger kendes ikke, men afdøde skulle have en bror i København.

834    Henrik Adolf, skipper i Assens. 21.12.1795, fol.651B.
E: Mette Madsdatter. LV: Nikolaj Gløerfeldt.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1785.

835    Anne Magdalene Pedersdatter i Assens. 23.12.1795, fol.652.
E: Jørgen Sørensen Solberg.
Første ægteskab med [Poul Thomsen Roy, skifte 21.6.1786 lbnr.716]. B:
1) Cathrine Hedvig Poulsdatter 18
2) Sofie Amalie Poulsdatter 16
3) Thomas Poulsen 14.
FM: farbror Hans Roy, gørtler.

836    Peder Henriksen Klein, væver i Assens. 23.12.1795, fol.653.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Ostenfeldt, urmager. B:
3) Laurids Pedersen 14½, i snedkerlære
4) Jens Pedersen 13
5) Karen Pedersdatter 6.
FM: Niels Hansen, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Marichen Pedersdatter 20
2) Agnethe Pedersdatter 18.

837    Anne [Mikkelsdatter] i Assens. 24.12.1795, fol.654, 664B.
Enke efter Hans [Nielsen] Knap, [skifte 14.11.1748 lbnr.369]. B:
1) Niels Hansen Knap, [skifte 21.5.1773 lbnr.597]. 2B:
a Anne Elisabeth Nielsdatter g.m. Oluf Christiansen
b Hans Offer Nielsen Knap, skomager
2) Kirsten Hansdatter, enke efter Just Sørensen, tømrer, [skifte 15.9.1775 lbnr.622] ved søn Peder Justesen, snedker
3) Maren Hansdatter g.m. Jens Velling i Ringive sogn i Jylland
4) Anne Kirstine Hansdatter, [skifte 27.11.1777 lbnr.642], var g.m. Christoffer Nielsen Storm, skomager. 4B:
a Niels Storm, skomager
b Kirsten Christoffersdatter g.m. Johannes. feldbereder i Fåborg
c Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. en skrædder i København
d Hans Storm, skomager
5) Birthe Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Severin Hansen Schang, skomager
6) Margrethe Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Rasmus Nielsen Voldtofte, skrædder, [skifte 9.8.1773 lbnr.611]. 2B:
1) Kirsten Rasmusdatter gift i København
2) Karen Rasmusdatter 20, i Kolding.

838    Anne Marie Grønbæk i Assens. 21.1.1796, fol.656B, 675.
Enke efter [Jens Nielsen, skifte 27.1.1773 lbnr.590]. B:
1) Karen [Jensdatter] 25, i Odense.
FM: Johan Frederik Bolt, bager.

839    Sidsel Pedersdatter, ugift i Assens. 25.1.1796, fol.656B, 676.
A:
1) søster Cathrine Margrethe Bech, enke efter Mads Klinkby, rytter i Haderslev
2) søster på Sjælland, hvis navn ikke kendes.

840    Laurids Hansen, avlsmand i Assens. 2.5.1796, fol.658.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Bruun, handskemager. A:
1) søster Anne Hansdatter i Odense Hospital
2) halvbror Hans Hansen i Voldbro [i Gamtofte sogn]
3) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Niels Jørgensen i Voldbro
4) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Claus Hansen i Fladekær ved Sønderby
5) halvsøster Sidsel Hansdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Brylle
6) halvsøster Johanne Hansdatter g.m. Anders Jørgensen i Egerup
7) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Peder Madsen i Hjærup.

841    Morten Pedersen, skrædder i Assens. 18.5.1796, fol.660B, 667B.
E: Cathrine Marie [Jepsdatter]. LV: Peder Hansen, feldbereder. B:
1) Anne Kirstine Mortensdatter 12
2) Peder Mortensen 4.
FM: farbror Laurids Pedersen, skrædder i Husby.
Ophold i boet til enkens mor Anne Kirstine [Pedersdatter], enke efter Jeppe [Jensen] Bech, skrædder. LV: Jens Bech, møller i Favrskov mølle.

842    Margrethe Møller i Assens. 22.7.1796, fol.665B, 678B.
E: Jørgen Christian Dreyer. B:
1) Niels Danqvart Magnus Dreyer 5
2) Agnes Hedvig Dreyer 4
3) Hans Christian Læsø Dreyer 9 mdr.
FM:
1 mosters mand Frederik [Jørgensen] Schmidt, præst i Guldbjerg og Sandager
2 mors halvsøsters mand Christian Faaborg, købmand i Odense.
Arv efter afdødes mormor assessorinde Læsø i Provstigården i Assens.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1796.
Samfrændeskifte 16.2.1797.

843    Anne Sofie Møller, ugift i Assens. 28.7.1796, fol.666, 672B, 683B.
A:
0) forældre [Danqvart Møller, forvalter på Søndergårde i Rørup sogn, skifte Assens og Hindsgavl amter 11.02.1794, (anført herunder som lbnr.843B) og Karen West Læsø, der døde, 18.4.1794]
1) bror Christian Ernst Møller 15, hos sin farbror [Christen] Møller, forpagter på Vemmetofte Kloster på Sjælland
2) søster Margrethe Møller, der døde, [skifte 22.7.1796 lbnr.842]. E: Jørgen Christian Dreyer, købmand i Assens. Hendes børn
3) søster Christiane Charlotte Møller
4) søster Caroline Dorthe Møller.
Fars første ægteskab med [Anne Marie Heisager, skifte Assens og Hindsgavl amter 22.6.1768, anført herunder som lbnr.843A].
5) halvsøster Dorthe [Møller] g.m. Christian Faaborg, købmand i Odense.
Arv i boet efter:
1 afdødes far [Danqvart] Møller landvæsenskommissær og forvalter [på Søndergårde i Rørup sogn], skifte Assens og Hindsgavl amter 11.2.1794, anført herunder som lbnr.843B
2 afdødes mormor assessorinde Læsø i provstigården i Assens, skifte Assens og Hindsgavl amter 4.11.1794
3 afdødes søster [Anne Marie Møller i Kolshave i Guldbjerg landsogn, skifte Skovby herred gejstlig 3.6.1796 lbnr.35], der var g.m. [Frederik Jørgensen] Schmidt, præst i Guldbjerg og Sandager.Assens og Hindsgavl amter
Skifteprotokol 1768-1783

843A    Anne Marie Heisager på Erholm [i Rørup sogn]. 22.6.1768, fol.14.
E: Danqvart Møller, forpagter på Erholm. B:
1) Dorthe Møller 13.
FM: farbror Christen Møller i Skovhuset ved Odense.

Assens og Hindsgavl amter
Skifteprotokol 1792-1799

843B    Danqvart Møller, forvalter på Søndergårde i Rørup sogn. 11.02.1794, fol.163, 167B, 181B, 186B, 188B, 196B, 205.
E: Karen Vest Læsø, der døde, 18.4.1794. B:
2) Christian Ernst Møller 13, i Odense latinskole
3) Margrethe Møller g.m. Jørgen Dreyer, købmand i Assens ved bror Jacob Vilhelm Dreyer i Assens
4) Anne Marie Møller 19
5) Christiane Charlotte Møller 17
6) Anne Sophie Møller 15
7) Caroline Dorthea Møller 13.
FM: født værge [Christen] Møller, forpagter på Vemmetofte Kloster.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Møller, der døde, var g.m. Christian Faaborg, købmand i Odense. 2B:
a Jacob Faaborg
b Erik Faaborg.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1790 fol.143B.


844    Vincent Schmidt, skomager i Assens. 6.9.1796, fol.668B, 674B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Johan Frederik Bolt, bager. B:
1) Danielinde Vincentsdatter 10
2) Josef Jørgen Vincentsen 6½.
FM: farfar Josef Schmidt.

845    Niels Ibsen i Assens. 31.10.1796, fol.670.
E: Karen Sørensdatter. LV: Iver Rasmussen, købmand. B:
1) Anne Nielsdatter 4
2) Jeppe Nielsen 1½.
FM: farbror Hans Ibsen i Å [i Sønderby sogn].

846    Registrering i Assens. 8.11.1796, fol.671.
Registrering af gods der tilhørte Peder [Nikolaj] Holst, nu i Middelfart
[skifte Middelfart 9.9.1796 lbnr.1012].
[Afdøde havde været farver i Assens].

847    Nikoline Nikolajsdatter, fattiglem i Assens. 27.12.1796, fol.676B.
Enke efter [Niels Hansen Østerby, skifte 15.2.1779 lbnr.653]. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter, gift i Haderslev
2) Inger Marie Nielsdatter i Haderslev
3) Zinde Sofie Nielsdatter på Muckadell [i Sønder Broby sogn].

848    Anne Pedersdatter i Assens. 19.1.1797, fol.677, 683.
Enke efter [Oluf Andersen, skifte14.2.1767 lbnr.548]. 1B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter, skifte 13.12.1787 lbnr.740. Første ægteskab med [Laurids Knudsen, skifte 17.2.1773 lbnr.591]. 1B:
a Karen Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen, avlsmand.
Anne Kirstine Olufsdatters andet ægteskab med Hans Andersen. 4B:
b Laurids Hansen 24, i Sønderborg
c Anders Hansen 19, i Frederiksgave mølle
d Jørgen Hansen 14
e Anne Marie Hansdatter 12.

849    Samuel Georg von Høcken, vagtmester i Assens. 20.1.1797, fol.678, 692.
E: Anne Margrethe Danielsdatter. LV: Nikolaj Gløerfeldt, brandinspektør. B:
2) Birthe Cathrine Samuelsdatter g.m. Peder Pedersen i Flensborg
3) Anne Christine Samuelsdatter g.m. Frederik Gulsdorph i Glücksburg.
Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter Knap, skifte 13.1.1764 lbnr.506]. B:
1) Anne Elisabeth Samuelsdatter g.m. Hans Sandberg, skomager i Haderslev.

850    Niels [Nielsen] Fennick, tømrer i Assens. 20.3.1797, fol.680B, 693.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte Odense 6.6.1770, indført her som lbnr.850A].
Arvinger angives ikke.


Odense Byfoged
Skifteprotokol 1769-1771

850A    Karen Hansdatter i Odense. 6.6.1770, fol.858.
E: Niels Nielsen Fennick, tømrer. B:
2) Jens Nielsen Fennick 8
3) Niels Nielsen Fennick 3
4) Anne Pernille Nielsdatter Fennick.
Første ægteskab med Hans Pedersen, kromand. B:
1) Hans Peder Hansen 10.
FM: Niels Gievert, skomager.


851    Karen Poulsdatter i Assens. 18.4.1797, fol.680B.
E: Bonde Nikolajsen. A:
1) Anders Hansen i Barløse.

852    Christian Schønstedt, klejnsmed i Assens. 23.5.1797, fol.681, 692B.
E: Birgitte Giese. LV: Hans Bruun, handskemager. B:
1) Larsine Jacobine Christiansdatter 11
2) Niels Christiansen 8.
FM: Niels Jensen, skomager.

853    Birthe Kirstine Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Assens. 13.6.1797, fol.681B, 690B.
A:
1) bror Hans Rasmussen i Hjærup
2) bror Laurids Rasmussen i Bramsløkke
3) bror Samuel Rasmussen, vognmand i Assens
4) bror Claus Rasmussen i Hjærup
5) bror Johan Rasmussen, død. 1B:
a Johan Johansen 1
6) søster Karen Rasmusdatter, [skifte 29.12.1791 lbnr.791]. E: Frands Schwartz, garver. 1B:
a Hans Jørgen Schwartz 8.

854    Christoffer Nielsen Storm, skomager i Assens. 2.8.1797, fol.685.
E: Mette Cathrine Hansdatter. LV: bror Jørgen Hansen, smed.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter, skifte 27.11.1777 lbnr.642]. B:
1) Niels Storm
2) Anne Kirstine Christoffersdatter g.m. Johannes Justesen, feldbereder i Fåborg
3) Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Morten Vogel, skrædder i København.
4) Hans Storm.

855    Karen Rasmusdatter i Assens. 13.8.1797, fol.686, 692B.
E: Hans Esbensen, murersvend.
Arvinger angives ikke.

856    Hans Hansen, vinhandler i Assens. 31.8.1797, fol.688B.
E: Margrethe Sofie [Bloch]. A:
1) bror Christen Hansen i Fraugde sogn
2) søster i Fraugde sogn, død. 2B:
a Johanne Hansdatter g.m. Mads Ibsen i Fraugde sogn
b Niels Hansen i Birkum i Fraugde sogn.

857    Hans [Jensen] Gedde, snedker i Assens. 24.10.1797, fol.690B.
E: Marie Cathrine Clausdatter. LV: Johan Frederik Bolt.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1796.

858    Nikolaj Dehnfeldt, feltskær i Assens, der døde 2.12.1797, fol.691, næste protokol fol.4, 7B, 42B.
E: Susanne Dorthe. LV: Hans Offer Knap, skomager. B:
1) Elisabeth Nikolajsdatter 15
2) Niels Nikolajsen 11
3) Ernestine Caroline Frederikke Nikolajsdatter 6
4) Daniel Nikolajsen 3½.
FM: Rasmus Sørensen Schang, skomager.

859    Lorents Bertelsen i Assens. 7.12.1797, fol.691B, næste protokol fol.3B.
A:
1) mor [Anne Dorthe Trolle], enke efter Lorents Bertelsen, tolder, [skifte 7.11.1791 lbnr.786]
2) bror Frands Trolle Bertelsen
3) søster Sara Eleonora Hedvig Lorentsdatter 27
4) bror Joachim Godske Lorentsen 20
5) søster Anne Sofie Lorentsdatter 14
6) søster Charlotte Dorthe Christine Lorentsdatter 11
7) søster Caroline Jacobine Lorentsdatter 9.
Fars første ægteskab med [Eleonora Hedvig Bjørn, skifte 11.3.1771 lbnr.579]. B:
8) halvsøster Ellen Margrethe Lorentsdatter g.m. [Johan Jørgen Daniel] Albinus, apoteker.

860    Hans Christian Simonsen, murer i Assens. 13.4.1798, fol.694.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jens Møller, maler. A:
1) halvbror, kaptajn i hollandsk tjeneste.

861    Maren Lauridsdatter i Assens. 25.4.1798, fol.695.
E: Henrik Christoffer Pedersen, væver. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter 1½.
FM: morbror Hans Henrik Lauridsen, skomager.

862    [Herman Michael Christian] Schubart, toldinspektør og generaladjudant i Assens. 21.5.1798, fol.696, næste protokol fol.1B, 5B, 33B, 38, 40B, 43B, 49, 56B.
E: Elisabeth [Ramus]. LV: Møller, transportforvalter. B:
1) Carl Rudolf Jacob Schubart 23, løjtnant
2) Johan Ludvig Schubart 19
3) Sara Marie Schubart
4) Anne Sybille Schubart
5) Benedikte Schubart.


Assens Byfoged
Skifteprotokol
1798-1822
her: 1798-1814
863    Maren Jørgensdatter i Assens. 17.7.1798, fol.2B.
E: Lauge Baagø. B:
1) Jørgen Baagø
2) Marie Baagø 40
FM: farbrors søn Nikolaj Nissen.

864    Margrethe Sofie Bloch i Assens. 13.10.1798, fol.4B, 8, 44B, 54.
Enke efter Hans Hansen, skifte 31.8.1797 lbnr.856.
A:
0) forældre [Jørgen Nielsen Bloch, præst i Sønder Nærå og Årslev, skifte Odense herred gejstlig 20.3.1732 lbnr.17 og Anne Lauridsdatter Lund, skifte Odense herred gejstlig 7.9.1780 lbnr.168]
1) søster Anne Magdalene Jørgensdatter Bloch i Odense, enke efter [Daniel Frederik Hansen] Kugler, præst på Strynø, [død 18.4.1776]
2) søster Anne Hedvig Jørgensdatter Bloch i Odense, død, var g.m. [Peder Hansen Hertel, præst i Fjelsted og Harndrup, død 23.2.1768]. 3B:
a Hans Christian Hertel på Strenghøjgård ved Slangerup
b Jørgen Hertel, præst i Rønnebæk ved Næstved
c Anne Marie Hertel g.m. Lauridsen gæstgiver i Frederiksværk
3) bror Laurids Jørgensen Bloch, præst i Viby på Fyn, [død 8.1.1773]. 3B:
a Otto Didrik Bloch hører i København latinskole
b Jørgen Bloch, præst i Ferring ved Lemvig
c Frederik Bloch, student i Jylland.
Mors andet ægteskab med [Christen Andersen Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev, skifte Odense herred gejstlig 28.12.1740 lbnr.24]
4) halvbror Anders Christensen Espe, købmand i Odense.

865    Karen Jensdatter i Assens. 13.2.1799, fol.9, 81B.
E: Erik Joensen, der døde.
Hans A:
Hans første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, [skifte 10.4.1792 lbnr.795]. B:
1) Jonas Eriksen 21, i Laksemølle ved Åbenrå
2) Birthe Marie Eriksdatter.
Hendes A:
1) halvsøster Mette Andreasdatter g.m. Anders Hattemager i Åbenrå.
Afdøde var født uden ægteskab, men ikke lyst i kuld og køn af mors mand Jens Lauridsen i Sønderby, hvorfor Jens Lauridsens børn ikke er arvinger:
2) halvbror Laurids Jensen, hjulmand i Sønderby
3) halvbror Jacob Jensen i Sønderby.

866    Johan Frederik Bolt, bager i Assens. 9.4.1799, fol.10B, 14B.
E: Birgitte Cecilie Karup. LV: Jørgen Christensen Dreyer, købmand. B:
5) Jørgen Wolder Bolt, urtekræmmer i København
6) Andreas Joachim Bolt 23
7) Oluf Karup 21
8) Gertrud Wolder 17.
Første ægteskab med [Birthe Pedersdatter, skifte 11.9.1772 lbnr.587]. B:
1) Peder Christian Bolt i Berlin
2) Søren Bolt i Sønderborg
3) Simon Walther Bolt i Husum
4) Lorents Bolt sadelmagersvend i Husum.

867    [Christiane Ulrikke Bertelsen] i Assens, der døde 1.5.1799, fol.13, 20, 66, 71, 83, 478.
Enke efter [Christian Frederik] von Kaas, afskediget ritmester, [død 9.4.1799].
Hans A:
0) forældre Mogens Kaas, kommandant i Glücksburg og, Margrethe von Fack
00) farfar [Otto Kaas til Lykkesholm i Tryggelev sogn på Langeland, død 2.5.1716 g.m. farmor Hilleborg Steensen, død 19.12.1711]
1) farbror Rudbek Kaas til Nedergård [i Bøstrup sogn] på Langeland, død. 3B:
a Otto Kaas, generalmajor, død. 1B:
1 [Beathe] Kaas g.m. [Carl Gustav] Kejserling i Næstved
b Margrethe Kaas, [død på Haraldskær i Skibet sogn 5.11.1777], var g.m. [Frederik Lorents] von Bülow [til Espe i Boeslunde sogn], major, [død 1748]. 1B:
1 [Frederik Rudbæk Christian] von Bülow, afskediget major i Jylland
c Edel Sofie Kaas g.m. admiral Kaas
2) farbror Hans Ditlev Kaas, oberstløjtnant på Langeland, død. 2B:
a Sofie Dorthe Kaas, død [i Sønder Nærå 27.12.1794], var g.m. [Rudolf] Offenberg, major, [død 6.2.1792]. 1B:
1 Erika Christiane Offenberg, død, var g.m. Poul Boesen Frich, fjerde lektiehører i Slagelse latinskole. 2B:
x Rudolf Offenberg Frich i Korsør
y Petronelle Sofie Frich g.m. Jacob Sandorff, lærer på Blågård Seminarium
b Hilleborg [Sofie] Kaas, begravet 22.10.1799, var g.m. [Carl Frederik] Steensen til Stensgård [i Snøde sogn] på Langeland, oberstløjtnant. 2B:
1 [Anne Sofie] Steensen g.m. [Jørgen Ernst] Leth, kammerherre
2 Mette Brockdorff Steensen
3) faster Anne Sofie Kaas, død, var g.m. [Hans Gotfred] Steensen til Steensgård. 3B:
a Carl Frederik Steensen, død [1793]. 2B:
1 Anne Sofie Steensen g.m. [Jørgen Ernst] Leth til Steensgård (se 2)/b/1)
2 Mette Brockdorff Steensen
b Vincent Steensen, kaptajn på Terpegård [i Kærum sogn]
c Anne Holck Steensen, død, var g.m. Eppingen, generalløjtnant. 4B:
1 Hans Gotfred Eppingen, major i Norge
2 en søn i Helsingør
3 Anne Sofie Eppingen i Vemmetoftekloster
4 Hylleborg Eppingen i København, enke efter greve Sponneck
4) moster Elisabeth Margrethe Fack, død. 4B:
a Johan Thomsen, død. 4B:
1 Peder Johansen
2 Johan Thomsen
3 Anne Johansdatter
4 Margrethe Johansdatter
b Elisabeth Margrethe, død, var g.m. Carsten Blom. 2B:
1 Elsebeth Margrethe Blom
2 Cathrine Blom
c Margrethe Dorthe, død, var g.m. Henrik Skytte. 2B:
1 Claus Thomsen
2 Elsebeth Margrethe, død, var g.m. Schrøder. 1B:
x Hans Schrøder
d Hedvig Cathrine, død, var g.m. Hans Wolder. 1B:
1 Johan Thomasen, død. 2B:
x Johan Thomsen
y Claus Wolder
Hendes A:
0) forældre [Christian Ulrik] Bertelsen, herredsfoged i Båg og Vends herreder og Mette Cathrine Winther
00) farfar [Bertel Jørgensen, herredsfoged i Båg og Vends herreder og Elisabeth Birgitte Wulf, skifte 10.2.1735 lbnr.250]
1) farbror Jørgen Bertelsen, rådmand og vejermester i Ålborg, [skifte Ålborg 13.5.1743 lbnr.2162]. Hans børn er døde uden børn
2) farbror Vincent Otto Bartholin, generalkrigskommissær. 11B:
a Frederik Bartholomæus Bartholin, død uden børn
b Elisabeth Bartholin, død, var g.m. [Frederik Lorentsen Juul], præst [Klim, Torup og Vust] i Jylland, [skifte Vester Han herred gejstlig 25.10.1773 lbnr.36]. 3B:
1 Lorents Juul, præst i Rødding og Krejbjerg i Salling
2 Otto Christian Juul
3 Margrethe Dorthe Juul
c Sofie Amalie Bartholin g.m. Lauridsen, generalauditør i København, begge døde. 1B:
1 W. O. Lauridsen i København
d Ditlev Bartholin på Kronborg
e Vilhelm Bartholin. Død uden børn
f Carl Albert Bartholin. Død uden børn
g Carl Bartholin, major i Ringsted
h Frederik Bartholin, død uden børn
i Margrethe Christiane Bartholin i Helsingør
k Sofie Caroline Bartholin i Helsingør
l Sofie Margrethe Bartholin i Helsingør
3) faster Else Margrethe Bertelsdatter, død, var g.m. [Michael] Ermandinger, byfoged i Christiania i Norge. 1B:
a Cecilie Elisabeth Ermandinger, død, var g.m. [Poul Jensen] Lyngby, præst i Torup på Sjælland. 2B:
1 Dorthe Lyngby g.m. Trie, juveller
2 Christine Lyngby g.m. Meyer, kaptajn i søetaten
4) faster Sofie Christiane Bertelsdatter. Første ægteskab med [Hans] Berg, toldkontrollør i Helsingør, [død 7.8.1728]. 2B:
a Christine Dorthe Berg g.m. [Peder Efraim Pedersen] Monrad, præst i Århus Domkirke
b Margrethe Elisabeth Berg, [død 30.6.1765]. Første ægteskab med [Hans Christian Nielsen] Heining, præst i Fårevejle ved Kalundborg, [død 22.7.1758]. 2B:
1 Christiane Louise Heining i Svestrup i Ølstykke på Sjælland, enke efter [Frands] Blichfeldt Hornberg, degn [i Ude- og Oppe Sundby, død 28.2.1799]
2 Barbara Sofie Heining hos moster i Århus
Margrethe Elisabeth Bergs andet ægteskab med Palæmon Hjort, successor i Fårevejle. 1B:
3 Hans Christian Hjort, selvejer i Storegård ved Slagelse
Sofie Christiane Bertelsdatters andet ægteskab med Johan Ludvig Schwermann på Bonderupgård på Sjælland. 2B:
c Thomas Hans Schwermann, præst i Årby ved Kalundborg. 1B:
1 Christian Ferdinand Ludvig Schwermann, postskriver ved Det ridende Postkontor i København
d Bartholomæus Schwermann, død uden børn
01) morfar [Peder Jensen Winther, præst i Føns, skifte Vends herred gejstlig 24.4.1726 lbnr.39 g.m. mormor Euphrosyne Christensdatter Luja]
5) morbror Christian [Henrik Pedersen] Winther, præst i Vejle, [død 31.8.1772]. 8B:
a Peder Winther, præst i Vejle
b Cecilie Winther, enke efter Søren Linnemann, købmand i Vejle, [skifte Vejle 9.9.1777 lbnr.260]
c Christian Henrik Luja, skoleholder i Vedbysønder ved Slagelse, død 18.11.1797, [skifte Slagelse herred gejstlig 18.11.1797 lbnr.209]. Første ægteskab med [Kirsten Terkildsdatter Rosenqvist, skifte Slagelse herred gejstlig 22.10.1793lbnr.201]. 1B:
1 Anne Marie Luja g.m. Niels Terkildsen, snedker i Rosted ved Slagelse.
Christian Henrik Lujas andet ægteskab med [Anne Lucie Sørensdatter]. 1B:
2 Anne Kirstine Luja 4½ (den 28.12.1801)
d Lambert Frank Winther, præst i Gedsted og Fjelsø
e Euphrosyne Luja Winther i Assens
f Christian Ulrik Bartholin Winther, degn i Vinten ved Horsens
g Mette Frederikke Winther, enke efter [Andreas] Titchen, løjtnant i Vejle
h Christian Peder Winther, uvist hvor
6) morbror Laurids [Pedersen] Winther, præst i Kerte, [skifte Båg herred gejstlig 24.5.1772 lbnr.59. var g.m. [Isabelle Christiane Lauridsdatter Hvid. Første ægteskab med Anne Cathrine [Nielsdatter] Ravn, [skifte Båg herred gejstlig 3.7.1754 lbnr.28]. 6B:
a Euphrosyne Winther, enke efter Jacob Schultz, degn i Hårby
b Sille Winther, død 22.5.1799. Første ægteskab med Gregers Olufsen Skov, klejnsmed i København. 3B:
1 Cathrine Skov i København
2 Ingeborg Skov i København
3 Vilhelmine Skov, død. 2B:
x Vilhelm Frederik Due i København
y Birgitte Due i Pinneberg.
Sille Winthers andet ægteskab med [Peder Hansen] Barfoed, klejnsmed i Rorslev i Salling. 1B:
4 Elisabeth Barfoed på Nordgård i Salling
c Peder Winther, død. 5B:
1 Christian Winther, sekretær i Økonomi- og Kommercekollegiet i København
2 Johan Vilhelm Winther, kopist i Økonomi- og Kommercekollegiet i København
3 Jacob Winther, kopist i Generaltoldkammeret
4 Laurence Winther i København
5 Anne Cathrine Winther i København
d Ulrikke Cecilie Winther g.m. [Casper Sibbern] Holst, bager i Nyborg
e Abigael Winther g.m. [Johan Jacob] Gløerfeldt, svensk postmester i Assens
f Vilhelmine Frederikke Winther, død uden børn.
Laurids [Pedersen] Winthers andet ægteskab med [Isabelle Christiane Lauridsdatter Hvid]. 2B:
g Anne Cathrine Hedvig Winther, enke efter Albert Filip Fugl, prokurator i Vejle, [død 1784, skifte Vejle 3.5.1799 lbnr.503]
h Hedvig Winther g.m. [Bertram Hansen] Basse, købmand i Rye.
Morfars første ægteskab med Karen Knudsdatter Blanchenborg, begravet 6.11.1694]. B:
7) mors halvbror Rasmus [Pedersen] Winther, præst i Ørbæk, død [5.12.1767], var g.m. [Anne Marie Jørgensdatter, død 14.1.1757]. 4B:
a Karen Rasmusdatter Winther, død, 15.2.1786, var g.m. Niels Ovesen Wamberg, klokker og kateket i Odense Sankt Hans, [død 16.2.1783]. 2B:
1 Anne Marie [Sofie Amalie] Wamberg, enke efter [Rasmus Jacobsen] Faaborg, præst i Ollerup og Kirkeby, død 13.5.1797]
2 Dorthe Wamberg g.m. [Johan Christian] Pingel, degn i Lumby
b Christian Michael Rasmussen Winther, degn i Hillerslev og Kåstrup i Thy, [skifte Hillerslev herred gejstlig 10.4.1795 lbnr.40], var g.m. [Anne Kirstine Mortensdatter, skifte Hillerslev herred gejstlig 24.3.1798 lbnr.43]. 3B:
1 Rasmus [Jørgen] Winther, præst [i Sydstrømø] på Færøerne, død. Hans børn
2 [Hans Henrik] Winther, student
3 [Dorthe Frederikke] Winther
c Mathias Rasmussen Winther, successor i Ørbæk, død [15.5.1791], var g.m. [Ida Kirstine Hansen]. 2B:
1 Anne Marie Winther, nu i Fredericia, var g.m. [Christian Frederik] Heilmann, [i Vissenbjerg, der døde 10.6.1800]
2 Rasmus Winther på Ålemosegård i Vissenbjerg sogn
d Peder Jørgen Rasmussen Winther, præst i Harring og Stagstrup, [skifte Morsø Sønder herred gejstlig 1.10.1767 lbnr.36], var g.m. Barbara Marie [Frederiksdatter] Testrup]. 3B:
1 Rasmus Winther, præst i Blegind og Hørning
2 [Gertrud Marie] Winther
3 [Anne Marie] Winther.

868    Peder Hellesen, vognmand i Assens. 4.6.1799, fol.29, 55.
E: Dorthe Jendresdatter. LV: Hans Korporal, vognmand. B:
1) Maren Pedersdatter 30
2) Inger Pedersdatter 26
3) Anne Pedersdatter
4) Magdalene Pedersdatter.
FM: Morten Hansen, avlsmand.

869    Niels Bertelsen i Assens. 5.6.1799, fol.31, 32.
E: Anne Madsdatter i Tobohus i Brylle sogn, skilt efter bevilling af 29.12.1797. A:
1) halvbror Jørgen Bertelsen i Sønderby
2) halvbror Peder Nielsen i Saltofte
3) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Saltofte.

870    Michael Reiniche, toldbetjent i Assens. 17.6.1799, fol.31, 33, 42B.
E: Else Marie. LV: Nikolaj Gløerfeldt, brandinspektør. B:
3) Marie Michaelsdatter 9
4) Maren Michaelsdatter 8.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 4.7.1788 lbnr.752]. B:
1) Ingeborg Michaelsdatter g.m. Hans Olufsen, rytter i Odense
2) Anne Cathrine Michaelsdatter g.m. Morten Rasmussen, uvist hvor.

871    Christine Susanne Barfoed i Assens. 10.9.1799, fol.36B, 62B.
E: Jean Pelsner, postmester. B:
1) Louise Pelsner 47
2) Frederik Pelsner 43, musketer i Ekernførde
3) Caroline Pelsner 38
4) Dorthe Pelsner g.m. Lystager, købmand i Nakskov
5) Carl Pelsner 27, musketer i København.
Desuden nævnes afdødes søstersøn [Hans] Broholm, kateket i Assens.

872    Anne Andersdatter i Assens. 28.9.1799, fol.40, 43.
E: Jørgen Laugesen Baagø, matros. A:
1) bror Peder Andersen, smed i Skydebjerg
2) bror Jørgen Andersen i Sandholt Lyndelse, død. 2B:
a Jacob Christian Jørgensen, væver i Vester Hæsinge
b Anne Jørgensdatter g.m. Just Pedersen Storm i Assens.

873    Anne Margrethe Danielsdatter i Assens. 19.10.1799, fol.41, 53.
Enke efter Samuel Georg von Høcken, vagtmester, [skifte 20.1.1797 lbnr.849]. B:
1) Birthe Cathrine Samuelsdatter g.m. Peder Pedersen, høker i Flensborg
2) Anne Christine Samuelsdatter g.m. Frederik Gülsdorph i Glücksburg.
Afdødes mands første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter Knap, skifte 13.1.1764 lbnr.506]. Arv til B:
1) Anne Elisabeth Samuelsdatter g.m. Hans Sandberg, skomager i Haderslev.
Desuden nævnes enkens bror Hans Danielsen.

874    Jørgen Hansen, grovsmed i Assens. 3.2.1800, fol.46, 47B.
E: Margrethe Christiansdatter. LV: Hans Jørgensen, rebslager.
Første ægteskab med Anne Johanne Madsdatter, [skifte 18.10.1787 lbnr.737]. B:
1) Marie Kirstine Jørgensdatter
2) Hans Jørgensen 17
3) Mads Jørgensen 14.
FM: morbror Niels Madsen, værtshusholder i Odense.

875    Nikolaj Fentz, skomager i Assens. 4.2.1800, fol.46.
E: Anne Marie Andreasdatter. LV: bror Niels Andreassen.
Bevilling til uskiftet bo af 3.1.1800.

876    Bernt Villumsen, urmager i Assens. 11.3.1800, fol.46, 50B.
Enkemand. B:
1) Ernst Frederik Villumsen
2) Johan Christian Villumsen, gørtler i Nyborg
3) Henrik Ludvig Villumsen, uvist hvor.

877    Niels Østerby, feldbereder i Assens. 11.3.1800, fol.46B, 50, 61B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Erik Holm, skrædder. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 6
2) Jørgen Nielsen 4.
FM: farbror Anders Østerby.
[Første ægteskab med Marie Hansdatter, skifte 8.12.1791 lbnr.789].

878    Anne Cathrine Christensdatter [Schmidt] i Assens. 21.4.1800, fol.51B, 63B.
E: Ernst Christian Monberg, toldbetjent. B:
1) Frederik Carl Ernstsen 22, skrædder i Odense
2) Anne Ernstsdatter g.m. Hans Rotter, dragon
3) Juliane Ernstsdatter, på Skjoldemosegård.

879    Hans Andersen og hustru Cathrine Hansdatter, der begge lever i Assens. 1.7.1800, fol.52.
Hans første ægteskab med [Anne Kirstine Olufsdatter, skifte 13.12.1787 lbnr.740]. B:
1) Laurids Hansen 27, der overtager gården mod ophold til hans far og stedmor
2) Anders Hansen 23
3) Jørgen Hansen 19.
FM: Anders Jørgensen, slagter.

880    Søren Madsen Dreyer, bager i Assens. 9.9.1800, fol.56B, 75.
E: Anne Margrethe Bang. LV: Hans Bruun, handskemager. B:
1) Margrethe Cathrine Sørensdatter 14
2) Jørgen Sørensen 12
3) Lene Marie Sørensdatter 10.
(Alder angivet ved samfrændeskifte 8.7.1801.
FM:
1 Morten Madsen Møller
2 Hylke Møller
3 Niels Jensen i Blangstrup
4 Christian Bang, forpagter på Minedal [i Tanderup sogn]
5 Hans Høgsholt, sognefoged i Gamtofte.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1800.

881    Karen i Assens. 1.2.1801, fol.64, 80B.
Enke efter Niels Kloster. B:
1) [Jørgen] Kloster, vejermester i Svendborg
2) Johannes Kloster, død i Holland 3.1.1801, uden børn.

882    Andreas Bentsen, hattemager i Assens. 21.2.1801, fol.64, 80B.
Enke efter Christiane Thiel, død for nylig.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Lotte Thiel i Flensborg
2) bror Frederik Thiel, knapmager i Haderslev, død. 5B:
a Mikkel Christian Thiel 40, i Haderslev
b Jørgen Thiel 38, i Haderslev
c Frederik Lorents Thiel 36, knapmager i Haderslev
d Jacob Thiel 33, i Haderslev
e Peder Thiel 30, i Tønder.

883    Isak Pedersen, ugift i Assens. 31.3.1801, fol.70B, 79B.
A:
1) halvsøster Dorthe Cathrine Lauridsdatter, [skifte 8.10.1793 lbnr.815]. E: Casper Henrik Klemme. 9B:
a Laurids Henrik Caspersen 20
b Peder Henrik Caspersen 19
c Amalie Charlotte Caspersdatter 17
d Frederikke Henriette Caspersdatter 16
e Cathrine Elisabeth Caspersdatter 15
f Bernhard Henrik Caspersen 11
g Frederik Christoffer Caspersen 10
h Christian Ludvig Caspersen 9
i Georg Peder Caspersen 8.

884    Hans Pedersen, ugift tjenestekarl i Assens. 22.8.1801, fol.74B, 80.
Arvinger angives ikke, men der skal være slægtninge i Kærup.

885    Jørgen Frands Albers, glarmester i Assens. 24.8.1801, fol.76.
E: Maren Andreasdatter. LV: bror Niels Andreassen, feldbereder. B:
1) Niels Jørgensen 18
2) Mette Petroline Jørgensdatter 15
3) Anne Jørgensdatter 11
4) Andreas Jørgensen 7.
FM: farbror Johan Albers, snedker.
[Første ægteskab med Mette Perline Mathiasdatter, skifte 25.5.1779 lbnr.655].

886    Nikolaj Nissen i Assens. 27.8.1801, fol.78B.
E: Marie Elisabeth [Jørgensdatter]. LV: Ebbe Christensen, slagter. B:
1) Nis Nikolajsen 18
2) Henrik Nikolajsen 15.
FM: Jørgen Sørensen, skomager.
Ingen børn af første ægteskab.

887    Jørgen Jensen, avlsmand i Assens. 23.6.1802, fol.85B.
E: Dorthe Kirstine Hansdatter. LV: Hans Offer Knap, skomager.
Testamente af 23.8.1794.

888    Jørgen Lehn, toldbetjent i Assens. 25.6.18702, fol.85B.
E: Marie Vejrup. LV: Erik Holm, skrædder.
Testamente af 29.5.1802.

889    Hans Clausen i Assens. 29.6.1802, fol.86.
E: Karen Jensdatter.LV: Erik Holm.
Testamente af 15.11.1794.

890    David Viktor Teisner, toldbetjent i Assens. 6.7.1802, fol.86, 91.
E: Sara Thomasdatter. LV: Erik Holm, skrædder.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Drissel, [skifte 18.8.1789 lbnr.765]. B:
1) Gertrud Marie Davidsdatter 22
2) Anne Sofie Davidsdatter 17.
FM: fasters mand Niels Basse, skrædder.

891    Niels Pedersen Stage, skrædder i Assens. 7.7.1802, fol.87, 92.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Bruun, handskemager. B:
1) Peder Nielsen 7
2) Hans Jacob Nielsen 5
3) Carl Peder Nielsen 2.
FM: Rasmus Christensen, rebslager.

892    Andreas Thorsen, skipper i Assens. 9.7.1802, fol.87B, 90B.
E: Mathia Cathrine Hassel. LV: Storm Schmidt, købmand. B:
1) Hans Andreassen 22, farer til søs
2) Anne Cathrine Andreasdatter 17.
FM: [Jacob Nikolaj] Røhr, fuldmægtig.

893    Christian Ernst Møller i Assens. 10.12.1802, fol.88, 100.
A:
0) forældre [Danqvart Møller, forvalter på Søndergårde i Rørup sogn, skifte Assens og Hindsgavl amter 11.02.1794, (anført herover som lbnr.843B) og Karen West Læsø, der døde, 18.4.1794]
1) søster Margrethe Møller, [skifte 22.7.1796 lbnr.842]. E: Jørgen Christian Dreyer. 3B:
a Niels Danqvart Magnus Dreyer 11
b Agnes Hedvig Dreyer 10
c Hans Christian Læsø Dreyer 5
2) søster Christiane Charlotte Møller.
FM: født værge [Christen] Møller, forpagter på Vemmetofte Kloster
3) søster Caroline Dorthe Møller g.m. Jørgen Dreyer, købmand.
Fars første ægteskab med [Anne Marie Heisager, skifte Assens og Hindsgavl amter 22.6.1768, anført herover som lbnr.843A].
5) halvsøster Dorthe Møller g.m. Christian Faaborg, købmand i Odense.

894    Maren Pedersdatter i Assens. 11.12.1802, fol.89.
Enke efter Mads Christensen, [skifte 15.8.1780 lbnr.664]. B:
1) Mette Marie Madsdatter g.m. Bonde Nikolaj
2) Kirsten Madsdatter 24
3) Anne Cathrine Madsdatter 22.

895    Niels Andreassen, feldbereder i Assens. 9.2.1803, fol.92B, 96B.
E:Else Cathrine Schultz. LV: Broholm, kateket. A:
1) mor Kirstine Marie Nielsdatter Dehn, enke efter afdødes far Andreas Jørgensen, [skifte 7.4.1783 lbnr.697]. LV: Jacob Nikolaj Røhr, fuldmægtig
2) søster Anne Marie Andreasdatter, enke efter Nikolaj Fentz, skomager, [skifte 4.2.1800 lbnr.875] ved søn Jørgen Fentz
3) søster Maren Andreasdatter, enke efter Jørgen Albers, [skifte 24.8.1801 lbnr.885]
4) søster Bodil Andreasdatter g.m. [Peder] Bondesen.

896    Christiane Teisner, ugift i Assens. 10.3.1803, fol.92B, 98B.
0) forældre [Johan Casper Teisner, skifte 25.3.1786 lbnr.768 og Johanne Cathrine]
1) bror David Teisner, [skifte 6.7.1802, lbnr.890]. 2B:
a Gertrud Marie Davidsdatter 18
b Anne Sofie Davidsdatter 15
2) søster Louise Teisner g.m. Niels Basse, skrædder. Gave til 5B:
a Anders Basse
b Johan Christian Basse, der døde
c Jacob Basse
d Jens Christian Basse
e Frederik Christian Basse
3) søster Marie Cathrine Teisner g.m. Simon Holst, korporal i Odense.

897    Poul Fabricius, snedker i Assens. 7.5.1803, fol.95.
E: Anne Elisabeth Cathrine. LV: Peder England. B:
1) Jacob Poulsen 4
2) Anne Pouline Poulsdatter 1½.
FM: farfar Jens Poulin [Jørgensen] Fabricius, degn Føns og Ørslev.

898    Hans Bryde Holst, købmand i Assens. 25.7.1803, fol.97.
E: Vilhelmine Conradine [Schmidt]. LV: Jørgen Christian Dreyer, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 11.6.1803.

899    Birgitte [Hansdatter Errebo] i Assens. 8.8.1903, fol.97, 106.
Enke efter [Jacob Nikolaj] Bierfreund, [skifte 8.4.1773 lbnr.593]. B:
1) [Nikolaj] Bierfreund i Ronæs, præst i Udby på Fyn
2) Susanne Bierfreund
3) Anne Kirstine Dorthe Bierfreund, enke efter Ove [Christian] Breum, [skifte 6.2.1788 lbnr.747]
4) Christiane Cathrine Bierfreund g.m. Niels Søltoft, bager i København.

900    Gertrud Jochumsdatter i Assens. 7.2.1804, fol.101, 108.
Arvinger angives ikke.

901    Dorthe Kirstine Hansdatter i Assens. 28.5.1804, fol.101B.
Enke efter Jørgen Jensen, [skifte 23.6.1802 lbnr.887].
Testamente af 23.8.1794.
Hans A:
1) bror Laurids Jensen i Vittinge på Lundegård gods
2) bror Oluf Jensen i Nørre Broby på Lundegård gods.
Hendes A:
1) bror Jens Hansen, gørtler i Assens
2) bror Niels Hansen, snedker i Assens.

902    Oluf Andersen og hustru Dorthe Hansdatter i Assens. 11.6.1804, fol.102, 107.
E: Dorthe Hansdatter, der døde kort tid efter sin mand. B:
3) Anne Marie Olufsdatter [Johan Nikolaj] Arent, afskediget korporal i Middelfart, [skifte Middelfart 26.7.1804 lbnr.1094]
4) Karen Olufsdatter g.m. Kaj Christian Heurmann i Angeln.
Hans første ægteskab med Dorthe. B:
1) Anne Marie Olufsdatter g.m. Niels Jensen i Simmersted
2) Dorthe Olufsdatter i Øsby.

903    Rasmus Lauridsen, matros i Assens. 13.6.1804, fol.103.
E: Maren Pedersdatter.LV: Peder England, skomager. B:
1) Abelone Rasmusdatter 10
2) Anne Kirstine Rasmusdatter 8
3) Laurids Rasmussen 6
4) Adam Jeppe Rasmussen 5.
FM: Markus Krop.

904    Anne Kirstine Dorthe Bierfreund i Assens. 21.6.1804, fol.103B, 108.
Enke efter [Ove Christian] Breum, toldbetjent, [skifte 6.2.1788 lbnr.747]. B:
1) Jacob [Ovesen] 23, skrædder på Brahetrolleborg
2) Christian Ulrik [Ovesen] 22, handskemagersvend i Haderslev
3) Rebekka Hedvig [Ovesdatter], i København
FM: født værge [Nikolaj] Bierfreund i Ronæs, præst i Udby på Fyn.

905    Hans Offer Knap, skomager i Assens. 16.7.1804, fol.104B, 187B.
E: Mette Kirstine Føns. LV: Christian Evers, skrædder. B:
1) Niels Hansen 27, løjtnant i Rendsborg
2) Mette Marie Hansdatter 23
3) Christian Hansen 20, skomagersvend
4) Kirstine Marie Hansdatter 17
5) Anne Kyrene Hansdatter 12.
(Alder ved samfrændeskiftet).
FM:
1 Peder Justesen, snedker
2 Hans Henrik Schang, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1804.
Samfrændeskifte 24.4.1810.

906    Christoffer Madsen i Assens. 16.7.1804, fol.104B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jacob Nikolaj Røhr.
Testamente af 6.3.1794.

907    Opbudsbo i Assens. 29.8.1804, fol.104B, 111B, 123B, 144B.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Andersen, købmand i Assens.

908    Maren Mikkelsdatter i Assens. 4.1.1805, fol.109.
E: Anders Christensen, tømrer. A:
1) halvbror Niels Mikkelsen
2) halvbror Hans Mikkelsen
3) halvbror Hans Stormgaard, død. 4B:
a Rasmus Hansen i Højbjerg
b Jørgen Hansen i Køng
c Niels Hansen 12
d Maren Hansdatter
4) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Jens Bech i Køng
5) halvsøster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Glamsbjerg. 4B:
a Rasmus Pedersen i Gummerup
b Jens Pedersen i Kræmmerhuset [i Ørsted sogn] ved Frederikslund
c Hans Pedersen 16
d Karen Pedersdatter.

909    Helene Birthe Marie [Bachmann] i Assens. 9.4.1805, fol.112.
E: [Peder Joachim] Baumann, distriktskirurg. B:
2) Elise Nikoline Baumann 3 mdr.
Første ægteskab med [Hans Adolf Pedersen] Agerbech, præst i Skydebjerg og Orte, [skifte Båg herred gejstlig 7.10.1799 lbnr.125]. B:
1) Hans Adolf Agerbech 7.
FM: [Zeuthen Ejler] Switzer, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev g.m. [moster Else Petrine Bachmann].

910    Registrering i Assens. 10.4.1805, fol.113.
Registrering af bohave der tilhørte Christian Nikolaj [Lemmel] Herslev, tegnemester i Vejle, [skifte Vejle 20.12.1804 lbnr.540] hos enken Anne Petronelle Udsgaard (Usgaard). Af børn nævnes B:
1) Sara Margrethe Herslev.

911    Hans Jørgen Jørgensen, rebslager i Assens. 6.7.1805, fol.113B.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Jørgen Fentz, bager.
Testamente af 5.1.1797.

912    Albert Jensen, feldbereder i Assens. 8.7.1805, fol.114. 172.
E: Anne Christence Nielsdatter. LV: Jørgen Fentz, bager. B:
1) Kirsten Albertsdatter 36 (den 30.11.1809)
2) Anne Cathrine Albertsdatter g.m. Laurids Poulsen, skipper
3) Margrethe Cathrine Albertsdatter g.m. Rasmus Pedersen Knap, avlsbruger.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1805.
Skifte 30.11.1809.

913    Karen Christoffersdatter i Assens, der døde 23.9.1805, fol.114, 125.
Enke efter Christen Eliassen, [skifte 3.6.1794 lbnr.820].
Testamente af 9.4.1794.
Hans A:
1) søster Anne Eliasdatter g.m. Hans i Køng, begge døde. 3B:
a Elias Hansen i Haderslev
b Karen Hansdatter, død. 4B:
1 Niels Nielsen i Øsby
2 Kirsten g.m. Johan Conradsen i Assens
3 Anne g.m. Niels Hansen, matros i Assens
4 Maren g.m. Christian, begge døde. 1B:
x Margrethe på Als
2) søster Maren Eliasdatter, død. 4B:
a Johanne [Jørgensdatter] g.m. Gorm [Pedersen], slagter i Lundager
b Elias Jørgensen i Køng
c Jørgen Jørgensen i Køng
d Maren Jørgensdatter g.m. Simon Andersen i Brangstrup
3) søster Birthe Eliasdatter, død, var gift i Hårby. 1B:
a Anne g.m. Hans Lauridsen i Hårby
4) søster Inger Eliasdatter, død, var gift i Glamsbjerg. 3B:
a Maren [Eriksdatter] g.m. Jørgen Andersen i [Nørre] Lyndelse
b Karen [Eriksdatter], enke efter Rasmus Olufsen i Glamsbjerg
c Elias Eriksen i Sø Søby.
Hendes A:
1) bror Hans Christoffersen i Gummerup
2) bror Christen Christoffersen, død. 3B:
a Christoffer Christensen i Køng
b Maren Christensdatter, g.m. Rasmus Andersen i Gummerup
c Anne Christensdatter, g.m. Christian Hansen i Holte
3) bror Jørgen Christoffersen på Als, død. 1B:
a Maren Jørgensdatter, gift på Als
4) bror Rasmus Christoffersen, død. E: Dorthe Jørgensdatter. 4B:
a Christoffer Rasmussen, færgekarl i Assens
b Jørgen Rasmussen 19, i Flensborg
c Anne Margrethe Rasmusdatter 11
d Maren Rasmusdatter 9.

914    Mette Cathrine Bech i Assens. 30.9.1805, fol.115B, 121B.
E: Rasmus Magnus Dreyer, købmand. B:
1) Frederikke Christiane Margrethe Rasmusdatter 6
2) Jørgen Christian Magnus Rasmussen 4
3) Carl Ferdinand Rasmussen 3
4) Mette Cathrine Rasmusdatter 1½.
Alder ved samfrændeskiftet 17.11.1806.
FM:
1 Frederik Christian Bech i Odense
2 Gunde Clemensen i Assens.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1805.
Samfrændeskifte 17.11.1806.

915    Hans Lund, farver i Assens, der døde 6.11.1805, fol.116B, 132B.
A:
0) forældre [Jacob Lauridsen Lund, farver, skifte 14.4.1778 lbnr.643 og Birgitte Kirstine Schurtz, skifte 13.10.1788 lbnr.775]
1) søster [Christiane Margrethe] Lund g.m. N. Juel. Daniel, forvalter på Lundegård [i Nørre Broby sogn]
2) søster Anne Bolette Lund,
der underskriver på de myndige søskendes vegne.

916    Poul Rasmussen Møller, købmand i Assens. 17.12.1805, fol.116B, 159B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jørgen Fentz, bager. B:
1) Marie Cathrine Poulsdatter 15
2) Rasmus Poulsen 10
3) Anne Elisabeth Poulsdatter 8
4) Bodil Cathrine Poulsdatter 4. (Alder ved samfrændeskiftet 24.3.1809).
FM:
1 Jens Rasmussen Møller
2 Vilhelm Markussen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1805.
Samfrændeskifte 24.3.1809.

917    Hans Nielsen, snedker i Assens. 18.12.1805, fol.117.
E: Marie Hansdatter. LV: bror Peder Hansen, feldbereder. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 25
2) Anne Sabine Hansdatter 18
3) Abelone Christine Hansdatter 13.
FM: Hans Wolder, skomager.

918    Elisabeth Nielsdatter i Assens. 17.1.1806, fol.118.
Jens Christoffersen, skomager. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Sønderby
2) bror Laurids Nielsen, død. 5B:
a Peder Lauridsen i Melby
b Karen Cathrine Lauridsdatter g.m. en tømrer i Åbenrå
c Anne Lauridsdatter g.m. Mads Hansen i Barløse
d Vilhelmine Conradine Lauridsdatter i Sønderby
e Karen Lauridsdatter i Assens Hospital
3) søster Maren Nielsdatter, enke i Sønderby
4) søster Karen Nielsdatter, død. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter g.m. Isak Nielsen, nu i Holsten.

919    Gertrud Hansdatter i Assens. 13.5.1806, fol.118B, 127.
E: Niels Christoffersen, i Vartov Hospital. B:
1) Christoffer Nielsen, uvist hvor
2) Anne Marie Nielsdatter, g.m. Rasmus Christensen, rebslager, på stedet
3) Karen Nielsdatter i København.

920    Nikoline Just, ugift i Assens. 26.6.1806, fol.119, 144, 154.
A:
1) bror i København, hvis navn ikke kendes
2) søster [Lene Marie Just] g.m. [Jens Bentsen] Kieler, søkrigskommissær i Århus
og flere søskende, uvist hvor.

921    Opbudsbo i Assens. 22.9.1806, fol.120.
Registrering af fallitbo hos Simon Andersen, avlsmand i Assens g.m. Elsebeth lauridsdatter.

922    Frederik Bolt, oberstløjtnant i Assens. 7.11.1806, fol.121. 127, 143.
B:
1) Bolt, kaptajnløjtnant i Åbenrå
2) en datter g.m. Sund, løjtnant i København.

923    Jens Møller, maler i Assens. 18.11.1806, fol.122B.
E: Hedvig Patermann. LV: [Nikolaj] Ostenfeldt, urmager.
Testamente af 29.3.1806.

924    Anders [Rasmussen] Østerby, bager i Assens. 19.11.1806, fol.123, 183.
E: Anne Dorthe Cathrine Gløerfeldt. LV: Jørgen Fentz, bager. B:
1) Johan Jacob Andersen 18
2) Rasmine Sofie Andersdatter 15
3) Hans Peder Andersen 11
4) Abigael Thomasine Andersdatter 8
5) Laurids Frederik Andersen 7
6) Anne Cathrine Andersdatter 6
7) Rasmus Andreas Andersen 5
8) Anders Andersen 3.
Alder ved samfrændeskiftet 11.7.1809.
FM:
1 Nikolaj Gløerfeldt, brandinspektør
2 Hans Hansen Knudsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 2.12.1806.
Samfrændeskifte 11.7.1809.

925    Hans Storm Schmidt, købmand i Assens. 13.12.1806, fol.123, 290B.
E: Charlotte Louise. B:
1) Pauli Schmidt
2) Laurids Ludvig Schmidt 24
3) Poul Jacobsen Schmidt 22
4) Vilhelmine Sofie Schmidt g.m. Kyhl, krigsassessor og postmester
5) Kirstine Marie Schmidt 15.
(Alder ved samfrændeskiftet 31.1.1816).
FM:
1 Jørgen Christian Dreyer, købmand
2 Johan Peder Raffenberg
3 Hans Hansen Knudsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1799.
Samfrændeskiftet 31.1.1816.

926    Mette Davidsdatter i Assens. Samfrændeskifte 14.10.1806, fol.123B.
E: Niels [Christoffersen] Storm, skomager. B:
1) David Nielsen 16
2) Anne Kirstine Nielsdatter 13
3) Christoffer Nielsen 11
4) Rasmus Nielsen 9
5) Hans Nielsen 6.
FM:
1 Jørgen Hansen i Hækkebølle [i Rørup sogn]
2 Hans Davidsen i Vissenbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1803.

927    Jean Pelsner, postmester i Assens. 12.2.1807, fol.127B, 129B, 142B, 145B.
Enke efter [Christine Susanne Barfoed, skifte 10.9.1799 lbnr.871]. B:
1) Louise Pelsner 54
2) Frederik Pelsner 50, uvist hvor
3) Caroline Pelsner 46
4) Dorthe Pelsner g.m. Lystager, købmand i Nakskov
5) Carl Pelsner 35, i København.
FM: søskendebarn [Hans] Broholm, kateket i Assens.

928    Mette Lorentsdatter, [ugift] i Assens. 14.3.1807, fol.129, 142.
B:
1) Bodil Clausdatter i Frederiksborg, over 40 år.

929    Hedvig Patermann i Assens. 25.5.1807, fol.130, 133.
Enke efter Jens Møller, maler, [skifte 18.11.1806 lbnr.923].
Testamente af 29.3.1806.
Hans A:
1) søster Maren [Christensdatter] Patermann, [skifte 15.4.1793 lbnr.808], var g.m. [Hans Mathias] Krag, parykmager. 2B:
a Cecilie [Hansdatter] g.m. Hans Christoffersen, skomager
b Christiane [Hansdatter]
2) halvbror Jørgen Kærumgaard, kopist på auktionskontoret i København
3) halvsøster Elisabeth Kærumgaard g.m. [Nikolaj] Ostenfeldt, urmager.
Hendes A:
1) mor Mette, enke efter Johan Patermann, smed i Odense
2) bror Jørgen Patermann i Odense
3) bror Jen Patermann, brændevinsbrænder i Odense
4) søster Susanne Patermann, enke efter [Henrik] Hess, skrædder i Odense, [skifte Odense 25.11.1800 lbnr.5283]
5) søster Christiane Patermann g.m. Bomann, kobbersmed i Fåborg
6) bror Johan Patermann, fuldmægtig i Generaltoldkammeret.

930    Lucie Hedvig Langsted i Assens. 15.6.1807, fol.132.
E: Frederik Møller, transportforvalter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1807.

931    Dorthe Jendresdatter i Assens. 6.7.1807, fol.132B.
Enke efter Peder Hellesen, [skifte 4.6.1799 lbnr.868]. B:
1) Maren Pedersdatter 40
2) Inger Pedersdatter 36
3) Anne Pedersdatter 29
4) Kirstine Magdalene Pedersdatter g.m. Frederik Mathiassen Schmidt, skipper.

932    Frederik Møller, transportforvalter i Assens. 13.10.1807, fol.134B, 140B, 165B, 195B.
Enke efter Lucie Hedvig Langsted, [skifte 15.6.1807 lbnr.930]. B:
1) Christian Frederiksen 13
2) Sofie Frederiksdatter 11
3) Louise Frederiksdatter 7
4) Cathrine Frederiksdatter 5
5) Vilhelmine Frederiksdatter 4.
FM:
1 fasters enkemand Leth på Ålykkegård
2 mosters mand Rasmus Magnus Dreyer, købmand
3 født værge [Conrad Vilhelm] Langsted, apoteker i Næstved
Desuden nævnes:
1 afdøde kones far Christian Langsted, transportforvalter
2 afdøde kones søster Johanne Margrethe Langsted.

933    Maren Hansdatter i Assens. 6.11.1807, fol.140, 141B.
E; Peder Pedersen England, skomager. B:
1) Hans Christian Pedersen, skomagersvend.
FM:
1 farbror Henning England, skomager
2 farbror Laurids England
3 mosters mand Peder Jensen Grønlund, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 17.10.1807.
Samfrændeskifte 17.11.1807.

934    Margrethe Johansdatter i Assens. 10.2.1808, fol.146, 151.
E: Hans Madsen, daglejer. B:
1) Mads Hansen 13
2) Anne Cathrine Hansdatter 11
3) Dorthe Hansdatter 10
4) Karen Hansdatter 8
5) Anne Marie Hansdatter 5
6) Johan Hansen 2½.

935    Christoffer Rasmussen, færgekarl i Assens. 10.2.1808, fol.146B, 150B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Røy, gørtler. B:
1) Kirstine Caroline Christoffersdatter 3
2) Rasmus Christoffersen 6 mdr.
FM: mors halvbror Anders Nielsen.

936    Peder Anton, færgekarl i Assens. 10.2.1808, fol.147, 153B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Anton Bertelsen. B:
1) Niels Pedersen 2
2) Pernille Pedersdatter, født efter fars død.
FM: farbror Bertel Anton.

937    Juliane Frederiksdatter, ugift i Assens. 10.2.1808, fol.147B, 174.
Arvinger kendes ikke.

938    Halvor Christian Herdal i Assens. 10.2.1808, fol.148, 154.
Enkemand. B:
1) Ellen Cathrine Halvorsdatter 7
2) Cecilie Halvorsdatter 5.
FM: farbror Herdal, konstitueret transportforvalter i Assens.
Afdøde boede i Løjt ved Åbenrå, hvor skifte foretages.

939    Karen Jensdatter i Assens. 20.2.1808, fol.149.
Enke efter Hans Clausen, [skifte 29.6.1802 lbnr.889].
Testamente af 15.11.1794.
Hans A:
1) bror Laurids Clausen, skomager, død. 2B:
a Hans Henrik Lauridsen, skomager i Assens
b Maren Lauridsdatter, [skifte 25.4.1798 lbnr.861]. var g.m. Henrik Christoffer Pedersen, væver. 1B:
1 Anne Cathrine Henriksdatter 11
2) bror Peder Clausen, død. 1B:
a Maren Kirstine Pedersdatter, enke efter Andreas Hansen Karup i Højer ved Tønder
3) søster Marie Cathrine Clausdatter, enke efter Hans [Jensen] Gedde, snedker, [skifte 24.10.1797 lbnr.857]
4) søster Dorthe Clausdatter, enke efter Jens Christensen i Assens
5) søster Kirsten Clausdatter, død, var g.m. Thomas Pedersen i Barløse. 2B:
a Peder Thomsen i Barløse
b Claus Thomsen i Barløse.
Hendes A:
1) bror Hans Jensen i Hækkebølle, død. 4B:
a Jens Hansen, smed i Lunge
b Hans Hansen, tømrer i Assens
c Rasmus Hansen i Ejby
d Jørgen Hansen i København
2) bror Rasmus Jensen i Frøbjerg, død. 2B:
a Thomas Rasmussen på Hindsgavl
Kirsten Rasmusdatter g.m. Hans Hansen, væver på Billesbølle Mark
3) bror Hans Knap, død. E: Mette Jacobsdatter. 3B:
a Hans Knap, død. 1B:
1 Maren Hansdatter 15.
FM: morbror Niels Jacobsen i Hjærup
b Kirsten Hansdatter, død. 1B:
1 Kirsten 20.
FM: mosters mand Jørgen Nielsen i Skydebjerg
c Karen Hansdatter g.m. Frands Mortensen i Orte
4) søster Gertrud Jensdatter, død, var g.m. Hans Smed i Billesbølle. 2B:
a Hans Peder Hansen, bødker i Kobberbølle
b Kirsten Hansdatter, enke efter Knud Smed i Rugård
5) søster Maren Jensdatter, død. 4B:
a Margrethe Christiansdatter, enke efter Jørgen Hansen, grovsmed, [skifte 3.2.1800 lbnr.874] ved søn Hans Jørgensen, smed
b Jens Christiansen, vægter i Odense
c Hans Christiansen i Odense, død. 2B:
1 Maren Hansdatter
2 Margrethe Hansdatter
d Ellen Andersdatter.

940    Anne Rasmusdatter i Assens. 30.6.1808, fol.150.
E: Hans Jesper Mathiassen. B:
2) Inger Cathrine Hansdatter 5
3) Kirsten Hansdatter 3
4) Anne Kirstine Hansdatter 2.
Uden ægteskab B:
1) Søren Pedersen 11.

941    Mette Jensdatter i Assens. 2.3.1809, fol.157.
E: Mathias Hansen Ahrent. B:
1) Jacob Christian Mathiassen 9
2) Peder Mathiassen 6
3) Mette Marie Mathiasdatter 3.
FM: morbror Christen Jensen i Torøhus.

942    Nis Jørgensen, daglejer i Assens. 29.3.1809, fol.158, 181.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Johan Christoffer Ernst, murer.
Første ægteskab med [Karen Nisdatter, skifte 15.7.1773 lbnr.601]. B:
1) Jørgen Nissen, matros i København
2) Nis Nissen i Middelfart, død. 1B:
a Johannes Nissen, skrædder i Kerteminde
3) Nikolaj Nissen, død. 2B:
a Nis Nikolajsen
b Henrik Nikolajsen 24, matros
4) Maren Nisdatter, gift i Barløse
5) Oluf Nielsen, skrædder i København.

943    Nis Pedersen i Assens. 29.3.1809, fol.158B, 164, 200B.
Enke efter Ingeborg Nisdatter.
Testamente konfirmeret 13.7.1781.
Hans A:
1) bror Hans Peder Nissen, død. 3B:
a Peder Hansen på Bågø
b Voldborg Hansdatter, død, var g.m. Jeppe Knap på Bågø. 2B:
1 Hans Jepsen 14
2 Anne Marie Jepsdatter 13
c Kirsten Hansdatter g.m. Jeppe Knap på Bågø
2) søster Sidsel Pedersdatter, død. 7B:
a Peder Christensen på Bågø
b Peder Christensen, død. 2B:
1 Kirsten Pedersdatter på Bågø
2 Mette Pedersdatter på Bågø
c Tim Christensen på Bågø
d Mads Christensen på Bågø
e Nis Christensen på Bågø, død. 2B:
1 Mads Nissen 12
2 Christen Nissen 10
f Christen Andersen på Bågø
g Kirsten Andersdatter g.m. Anders Hansen på Bågø
3) søster Anne, død, var g.m. Hans Henriksen på Bågø. 3B:
a Peder Hansen på Bågø
b Ellen Hansdatter g.m. Hans Bentsen på Bågø. 5B:
1 Hans Hansen på Bågø
2 Maren Hansdatter g.m. Jeppe Johansen på Bågø
3 Anne Hansdatter g.m. Christen Andersen
4 Anne Christine Hansdatter 24
5 Bent Hansen 22
c Kirsten Hansdatter, enke efter Troels Lauridsen på Bågø.
Hendes A:
1) bror Peder Nissen, slagter i Husby
2) søster Anne Nisdatter g.m. Peder Hansen på Bågø
3) søster Anne Kirstine Nisdatter, død, var g.m. Hans Lauridsen Knap. 2B:
a Niels Hansen på Bågø
b Kirsten Hansdatter g.m. Simon Jacobsen på Bågø
4) søster Mette Nisdatter, død, var g.m. Jørgen Lauridsen Knap på Faurskov. 3B:
a Laurids Jørgensen på Bågø
b Nis Jørgensen på Bågø
c Hans Jørgensen på Bågø.

944    Johanne Faber i Assens. 8.4.1809, fol.159B.
E: [Jens] Wederkinch, løjtnant.
Testamente af 4.10.1783.

945    Thomas Bertelsen, daglejer i Assens. 14.7.1809, fol.160, 177B.
A:
1) bror Hans Bertelsen, smed i Stenderup ved søn Herman Hansen sst.
2) bror Peder Bertelsen, smed i Stubbum [i Aller sogn] i Haderslevhus amt. 6B:
a Bertel Pedersen i København
b Hans Pedersen, smed i Stubbum
c Peder Pedersen i Høkkelbjerg [i Tyrstrup sogn] ved Christiansfeld
d Anne Cathrine Pedersdatter, enke efter Johan Pedersen i Åstrup
e Karen Pedersdatter g.m. Christian Christensen, skoleholder i Anslet [i Fjelstrup sogn]
f Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Jepsen i Meng
3) søster Karen Bertelsdatter 60, i Stepping.

946    Jens Hagen, kobbersmed i Assens. 11.7.1809, fol.162B, 186.
A:
1) bror Søren Hagen på Alrø ved Horsens
2) bror Anders Hagen i Hundslund
3) søster Magdalene Hagen g.m. Morten Lauridsen i Bjerre, alle i Jylland.

947    Niels Jensen Busch, toldbetjent i Assens. 20.10.1809, fol.168B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Røy, gørtler. B:
1) Jens Nielsen 22
2) Anne Kirstine Nielsdatter 19.
FM: farbror Hans Christian Jensen, skomager.

948    Anne Magdalene Wintrup (Ventrup) i Assens. 10.11.1809, fol.169B.
E: Casper Henrik Klemme. A:
0) forældre [Oluf Poulsen Wintrup, degn i Valløby og Tårnby, skifte Bjæverskov herred gejstlig 19.7.1769 lbnr.106 og Birgitte Cathrine Dreier]
1) bror Hans Christian Wintrup, skoleholder i Åshøje [i Herfølge sogn] på Sjælland
2) søster Birthe Christine Wintrup, enke efter Holm på Sukkerhuset i København
3) søster Cathrine Wintrup i København, død. 1B:
a Oluf Christian Koch i Hindsholm. jæger i Det fynske Jægerkorps.

949    Ingeborg Cathrine i Assens. 11.11.1809, fol.170, 176B, 185, 190, 194.
Enke efter Sander (Zander). B:
1) [Margrethe Kirstine Sander, skifte 24.12.1794 lbnr.828]. E: Casper Henrik Klemme. 1B:
1) Dorthe Cathrine Caspersdatter.
Desuden nævnes Casper Henrik Klemmes ældste datter Louise Concordia Caspersdatter.

950    Søren Hansen, smed i Assens. 28.11.1809, fol.170B.
E: Birgitte Paarup. LV: Peder Pedersen, skomager. B:
1) Hans Sørensen, daglejer
2) Sofie Sørensdatter 25
3) Mads Sørensen 23, møllersvend i Hattebæks vandmølle [i Jordløse sogn] ved Fåborg
4) Anne Cathrine Dorthe Sørensdatter 20
5) Charlotte Kirstine Sørensdatter 17.

951    Karen Lauridsdatter i Assens. 13.12.1809, fol.174.
E: Peder Pedersen, vognmand. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter 14
2) Anne Kirstine Pedersdatter 11
3) Dorthe Kirstine Pedersdatter 10
4) Laurids Pedersen 9
5) Jørgen Pedersen 6
6) Peder Pedersen 4.
FM: Laurids Hansen, vognmand.

952    Anne Sofie [Rasmusdatter] Bruun i Assens. 16.12.1809, fol.176B.
E: Jørgen Henriksen Stub. B:
2) Cathrine Marie Jørgensdatter.
FM: Rasmus Bruun, handskemager.
Første ægteskab med Jørgen Madsen, [skifte 3.10.1775 lbnr.624]. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Gerlach, fuldmægtig i Det kongelige Hofbageri i København.
FM: Rasmus Bruun, handskemager.

953    Louise Theisner i Assens. 28.12.1809, fol.179.
E: Niels Basse, skrædder. B:
1) Anders Basse, skrædder
2) Jens Christian Basse 16.

954    Svend Jepsen, daglejer i Assens. 28.12.1809, fol.1809.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen Søberg, skomager. B:
1) Anne Cathrine Svendsdatter 8
2) Jens Svendsen 4.
FM: Henning Pedersen, skomager.

955    Else [M arie] Nikolajsdatter i Assens. 29.12.1809, fol.181B.
A:
0) forældre [Nikolaj Bondesen, skifte 14.7.1743 lbnr.309 og Inger Henriksdatter]
1) søster Anne Cathrine Nikolajsdatter, enke efter Jacobsen
2) bror Bonde Nikolajsen
3) søster Sinne [Singer] Nikolajsdatter, død, var g.m. Reichel, gartner på Brahetrolleborg. 1B:
a Christiane Reichel 30, i Bolbro
4) søster Nikoline Nikolajsdatter, død. 3B:
a Stine, død, var g.m. Poul Christensen, rytter i Haderslev. 6B:
1 Nikolaj Poulsen 23
2 Christian Poulsen 15
3 Niels Carl Poulsen 12
4 Nikoline Poulsdatter 10
5 Trine Poulsdatter 8
6 Sofie Poulsdatter 6
b Sofie g.m. Møller, snedker i Altona
c Inger, nu i Assens, enke efter Reinhardt, vinhandler i Hamborg.

956    Thomas Roy, købmand i Assens. 5.1.1810, fol.184.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Pedersen England, skomager. B:
1O Anne Magdalene Thomasdatter 9 mdr.
FM: farbror Hans Roy, gørtler.

957    Johan [Frederik] Trone og hustru Anne Christine Røller i Assens. 16.3.1810, fol.185B.
Testamente af 13.6.1794. A:
1) Eskild [Arent] Busch og hustru Birgitte Schiønsted, på stedet.

958    Ursula Kirstine [Olufsdatter] i Assens. 25.3.1810, fol.185B.
E: Peder [Rasmussen] Knap, vognmand. B:
1) Rasmus Knap
2) Anne Pedersdatter g.m. Thygesen, skipper.

959    [Christian] Fabian, konstitueret amtsforvalter i Assens. 29.5.1810, fol.188B.
Testamente. A:
1) [Jens] Hornsyld, præst i Assens.

960    Søren Christensen i Assens. 28.7.1810, fol.189.
E: Anne Marie Andersdatter Graunholtz. LV: Christian Trochmann, købmand. B:
1) Mette Sørensdatter g.m. Jens Rasmussen Møller, skipper
2) Christian Sørensen 20
3) Barbara Sørensdatter 15
4) Anne Sofie Sørensdatter 12.

961    Jørgen Limkilde, skrædder i Assens. 28.7.1810, fol.189B, 198.
E: Else Marie Christoffersdatter. LV: Christoffer Bertelsen. A:
1) bror Carl Næs, fuldmægtig i København.

962    Hans Jørgen Højby, sadelmager i Assens. 6.8.1810, fol.190B.
E:Kirsten Lauridsdatter. LV: Peder Hansen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 2.
FM: morfar Laurids Pedersen i Lundager.

963    Birthe Marie Andreasdatter [Lindemann] i Assens. 28.9.1810, fol.192, 206.
Enke efter Bertel Ørnstrup, [skoleholder, skifte 25.1.1788 lbnr.742]. A:
1) søster Stine Andreasdatter Lindemann, enke i Odense. LV: Rasmus Winther, rebslager i Odense.

964    Moses Nathan, købmand i Assens. 11.12.1810, fol.192B, 199B, 222, 225B.
E: Lea. LV: Liebmann Isaksen, der ægter enken. B:
1) Nathan Moses 8
2) Jochum Moses 6
3) Haman Moses 5
4) Signe Moses 3
5) Filip Moses 2.
FM: Isak Moses, købmand.

965    [Jacob] Gløerfeldt, postmester i Assens. 11.12.1810, fol.193B.
E: [Abigael Winter].
Afdøde efterlader myndige børn, hvis navne ikke angives.
[Afdøde blev gift med enken Kerte 25.5.1762].

966    Bodil Christine Jacobsdatter i Assens. 27.12.1810, fol.198.
E: Herman Meyer Christoffersen, skomager. B:
1) Else Hermansdatter 15
2) Christoffer Hermansen 11
3) Hans Christian Hermansen 8
4) Karen Hermansdatter 5.
FM: Morten Hansen, vognmand.

967    Christen Clausen, daglejer i Assens. 29.12.1810, fol.198B.
E: Christiane Hansdatter. LV: Hans Pedersen Torø. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 27
2) Anne Marie Christensdatter 22
3) Claus Christensen 19
4) Else Christensdatter 15.
FM: Morten Hansen, vognmand.

968    Gert Nielsen, vognmand i Assens, der døde 2.1.1811, fol.199B, 217, 219.
E: Kirsten Jepsdatter Pedersen. A:
1) halvbror Hans Johan Frederik Nielsen i Nybølle i Hillerslev sogn
2) halvbror Søren Nielsen i Køng, død. 2B:
a Anne Sørensdatter
b Bolette Sørensdatter
FM: stedfar Oluf Rasmussen i Køng
3) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Hansen i Bredegård.

969    Hans Andersen, korporal, almisselem i Assens. 13.1.1811, fol.199B.
Arvinger angives ikke.

970    Dorthe Hansdatter i Assens. 9.2.1811, fol.200.
E: Morten Hansen, avlsmand.
Afdøde efterlader 2 myndige sønner, hvis navne ikke angives.

971    Anne Dorthe [Clausdatter] i Assens. 5.3.1811, fol.200.
E: Christen Jensen, skomager. B:
1) Jens Christensen 15.
FM: Herman Holm, spækhøker.

972    Jacob Nikolaj Røhr i Assens. 31.3.1811, fol.202B.
Afdøde efterlader myndig arving, hvis navn ikke angives.

973    Margrethe Andersdatter i Assens. 5.5.1811, fol.202B, 212.
E: Frederik Øltien. B:
1) Niels Christian Frederiksen 22
2) Andreas Frederiksen 16
3) Marie Frederikke Frederiksdatter 13
4) Anne Bolette Frederiksdatter 10.
FM: farbror Jochum Christoffersen Øltien.

974    Anne Marie Rasmusdatter i Assens. 20.4.1811, fol.202B.
E: Morten Andersen.
Testamente.

975    Hans [Adolf] Høgh, toldbetjent i Assens, der døde 20.4.1811, fol.202B, 214B.
E: Birgitte Margrethe. B:
1) Johann Daniel Høgh, kobbersmed
2) Margrethe Hansdatter, enke efter Christian Poulsen, sadelmager i København
3) Maren Hansdatter g.m. Laurids Baagø, færgeskipper
4) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Lundberg, urmager i Middelfart
5) Clara Marie Hansdatter
6) Adolfine Hansdatter.

976    Juliane Sofie Nielsdatter i Assens. 23.5.1811, fol.204, 204B.
E: Hans Nielsen, toldbetjent. B:
1) Christian Frederik Hansen 8
2) Johanne Christiane Hansdatter 5.

977    [Johan Bøye] Cimber, suspenderet amtsforvalter i Assens, der døde 13.6.1811, fol.204, 207, 292B, 294B, 295, 319, 455, 474, 475B.
E: Anne Høj. LV: Wintrup, amtsforvalter. B:
1) Nikolaj Martin Cimber 22.

978    Just Krejberg, hattemager i Assens. 10.7.1811, fol.205, 206B, 215.
Enkemand efter Birthe Cathrine Storm, død for kort tid siden. B:
1) Christian Justesen 18
2) Peder Justesen 15
3) Jacob Justesen 10
4) Elisabeth Justsdatter
5) Mette Justsdatter.
FM: morbror Hans Christian Storm, skomager.

979    Erik Holm i Assens. 20.9.1811, fol.207B.
E: [Mette Margrethe Adler].
Testamente.

980    Laurids Pedersen, drejer i Assens. 22.9.1811, fol.207B.
E: [Kirsten Jørgensdatter]. B:
1) [Jørgen Lauridsen].

981    Alexander Meyer, forvalter på Søndergårde. Samfrændeskifte 10.6.1811, fol.207B.
E: Hedvig Margrethe Bjerre i Assens. LV: Kemp, forvalter på Erholm. B:
1) Rasmine Charlotte Meyer 13.
FM: søskendebarn [Mourids Gotholt Christensen] Krag, præst i Gelsted og Rørup.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1809 efter afdødes død.

982    Jørgen Henriksen [Stub], klejnsmed i Assens. 1.10.1811, fol.209B, 214.
Enkemand efter [Anne Sofie Rasmusdatter Bruun, skifte 16.12.1809 lbnr.952
1) Cathrine Marie Jørgensdatter forlovet med Hans Henrik Schang, skomager.

983    Peder Hansen, feldbereder i Assens. 5.10.1811, fol.209B.
E: [Abelone Nielsdatter].
Testamente.

984    Juliane Rasmusdatter i Assens. Samfrændeskifte 7.10.1811, fol.209B, 215, 217B.
E: Carl Christian Jerichow. B:
1) Anne Cathrine Carlsdatter 18
2) Johan Christian Carlsen 17
3) Henrik Nikolaj Carlsen 15
4) Ernst Bernhard Carlsen 14
5) Peder Andreas Carlsen 10
6) Daniel Ludvig Carlsen 7.
FM:
1 Ditlev Rasmussen, væver
2 Bonde Nikolaj, daglejer.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1806.

985    Jørgen Anton i Assens. 8.10.1811, fol.209B.
Enkemand.
Afdøde efterlader to gifte døtre i Holsten.

986    Conrad Mutsach, daglejer i Assens. 1.10.1811, fol.209B, 211B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Witzen, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Hessen Kassel.

987    Christian Møller i Assens. 12.11.1811, fol.209B, 227B.
A:
0) forældre [Frederik Møller, transportforvalter, skifte 13.10.1807 lbnr.932 og Lucie Hedvig Langsted, skifte 15.6.1807 lbnr.930]
1) søster Sofie Frederiksdatter 15
2) søster Louise Frederiksdatter 11
3) søster Cathrine Frederiksdatter 9
4) søster Vilhelmine Frederiksdatter 8.
FM: mosters mand Rasmus Magnus Dreyer, købmand.

988    Herman Holm i Assens. 15.11.1811, fol.210.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Hansen, snedker. B:
1) Adam Frederik Hermansen 13
2) Rasmus Hermansen 11.
FM: Jørgen Dreyer, købmand.

989    Karen [Nielsdatter] i Assens. 15.11.1811, fol.210.
E: Jens Meyer, skomager.
Myndige arvinger.

990    Poul Bolt, bager i Assens. 29.11.1811, fol.210, 213.
E: Birthe Madsdatter. LV: Hans Lauridsen, gørtler. B:
1) Hans Henrik Poulsen
2) Mads Poulsen
3) Birgitte Poulsdatter, død, var g.m. Clemen Andersen. B:
a Anne Christine Clemensdatter 10
b Birthe Clemensdatter 9.
FM: Hans Roy, gørtler.

991    Kirstine [Marie Dehn] i Assens. 11.1.1812, fol.215.
Enke efter Andreas Jørgensen, feldbereder, [skifte 7.4.1783 lbnr.697].
Myndige arvinger.

992    Kirsten i Assens. 11.1.1812, fol.215.
E: Andreas Jørgensen, feldbereder. B:
1) Anne Marie [Andreasdatter], enke efter Nikolaj Fentz, [skifte 4.2.1800 lbnr.875] ved søn Christian Fentz, guldsmed
2) Bodil Andreasdatter, enke efter Bondesen
3) Maren Andreasdatter, enke efter Jørgen [Frands] Albers, glarmester, [skifte 24.8.1801 lbnr.885] ved søn Niels Albers.

993    Jørgen Lauridsen, daglejer i Assens. 20.1.1812, fol.215, 229B.
E: Anne Rosine Adolf. LV: Hans Peder Grøn, hattemager. B:
1) Frederik Jørgensen 7
2) Christian Jørgensen 4
3) Laurids Jørgensen 1.
FM: Johan Gudme, bødker.

994    Else Cathrine Pedersdatter i Assens. 24.2.1812, fol.217.
Enke efter Hans Jørgen Hansen, musikant.
Testamente af 7.10.1796. A:
1) Hans Mortensen.

995    Hans Johansen, daglejer i Assens. 27.2.1812, fol.217, 230.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Fangel, tømrer. B:
1) Bolette Hansdatter 8.
FM: Henning Pedersen England, skomager.

996    Hans Andersen i Assens. 3.4.1812, fol.217.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr. 879).

997    Karen Hansdatter i Assens. 24.4.1812, fol.218B.
E: Jørgen Fentz, bager.
Testamente af 4.2.1795.

998    Kirsten Jepsdatter Pedersen i Assens. 1.5.1812, fol.219.
Enke efter Gert Nielsen, [skifte 2.1.1811 lbnr.968].
Arvinger angives ikke.

999    Hans Nielsen Markussen, avlsmand i Assens. 21.5.1812, fol.219, 221.
E: Karen Hansdatter. LV: Ostenfeldt, skomager. B:
1) Hans Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Birthe Hansdatter 40.
FM: søskendebarn Niels Markussen.

1000    Hartvigtine Madsdatter Lindegaard i Assens. 29.5.1812, fol.219, 223.
E: Christian Holm, skrædder. B:
1) Peder Christian Christiansen 3
2) Marie Amalie Christiansdatter 1.
FM: morfar Mads Pedersen Lindegaard.

1001    Else Marie Johansdatter i Assens. 30.5.1812, fol.219.
E: Rasmus Andreassen, skomager. B:
1) Kirsten Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter
3) Jacobine Rasmusdatter
4) Johan Carl Rasmussen 12
5) Stine Rasmusdatter 7
6) Andreas Rasmussen 4.
FM: Herman Mayer Christoffersen, skomager, som beslægtet.

1002    Morten Hansen Kolt i Assens. 8.6.1812, fol.220.
Afdøde efterlader myndige arvinger.

1003    Anne Marie [Hansdatter] i Assens. 8.6.1812, fol.220, 258.
Enke efter Laurids Madsen, slagter, [skifte 6.12.1791 lbnr.788].
Af børn angives B:
1) Hans Lauridsen. gørtler.

1004    Casper Henrik Klemme, i Assens. 20.6.1812, fol.220, 258B.
Enkemand efter [Margrethe Kirstine Sander, skifte 24.12.1794 lbnr.828]. B:
10) Dorthe Cathrine Caspersdatter.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Lauridsdatter, skifte 8.10.1793 lbnr.815]. B:
1) Laurids Henrik Caspersen, købmand i Nyborg
2) Peder Henrik Caspersen. i Sønderborg
3) Amalie Charlotte Caspersdatter g.m. Baumgarten, sadelmager i Assens
4) Frederikke Henriette Caspersdatter g.m. Peder Fischer, købmand i Slagelse
5) Cathrine Elisabeth Caspersdatter g.m. Bruun, dyrlæge på Jægerspris
6) Bernhard Henrik Caspersen i Mariager
7) Frederik Henrik Caspersen, købmand i København
8) Christian Ludvig Caspersen 23, i Nyborg
9) Georg Peder Caspersen 20, i Nyborg.

1005    Niels Villumsen, skipper i Assens. 20.6.1812, fol.220, 231, 234B.
E: Anne Beathe Frederikke. LV: Johannes Buch. B:
1) Hans Vilhelm Villumsen, forvalter på Særslevgård
2) Karen Villumsen g.m. Birkholm, skipper i Assens
3) Anne Villumsen g.m. Christiansen, toldbetjent i København
4) Christoffer Villumsen, urmager i Århus
5) Elisabeth Villumsen g.m. Jeppe Pedersen, vognmand i Assens
6) Peder Villumsen, månedsløjtnant
7) Margrethe Villumsen.

1006    Peder Pedersen, vognmand i Assens, der lever. 29.6.1812, fol.220.
Enkemand efter [Karen Lauridsdatter i Assens. 13.12.1809 lbnr.951]. B:
2) Mette Kirstine Pedersdatter 16
3) Anne Kirstine Pedersdatter 14
4) Dorthe Kirstine Pedersdatter 13
5) Laurids Pedersen 12
6) Jørgen Pedersen 9
7) Peder Pedersen 7.
FM: Laurids Hansen.
Første ægteskab med [Mette Bentsdatter, skifte 20.11.1780 lbnr.667]. B:
1) Peder Pedersen, der overtager gården.

1007    Anne Hansdatter i Assens. 30.6.1812, fol.221, 256B.
E: Rasmus Christian Clausen, handskemager. B:
1) Christen Rasmussen 30, skomagersvend.

1008    Poul Hansen, daglejer i Asens. 17.7.1812, fol.222, 242B.
Enkemand. B:
1) Hans Poulsen i Rolsted mølle ved Odense
2) Jens Poulsen i Paris
3) Anders Poulsen i Holbæk
4) Maren Poulsdatter g.m. Niels Jensen Dons i Ammitsbøl ved Kolding
5) Anne Elisabeth Poulsdatter g.m. [Jacob] Falch, degn i Avlum ved Holstebro
6) Anne Poulsdatter på stedet.

1009    Mathias Bertelsen, den ældre i Assens. 2.8.1812, fol.222, 258.
B:
1) Johan Mathiassen, skrædder.

1010    Opbudsbo i Assens. 26.8.1812, fol.224, 233B, 255B.
Registrering af fallitbo hos Salomon Heinemann og Hirtz Isak Levi i Assens.

1011    Marie Amalie Thode i Assens. 14.11.1812, fol.228B.
E: Mads [Pedersen] Lindegaard. B:
1) Jens Madsen
2) Hans Madsen
3) Adam Joachim Madsen 16
4) Hartvigtine Madsdatter Lindegaard i Assens. 29.5.1812 lbnr.1000. E: Christian Holm, skrædder. 2B:
a Peder Christian Christiansen 2
b Marie Amalie Christiansdatter 1
5) Agnethe Madsdatter g.m. Strigler, trompeter i Kerteminde
6) Christofine Petrine Madsdatter
7) Juliane Christine Madsdatter 15
8) Rebekka Christiane Madsdatter 13.

1012    Sara Margrethe Herslev, ugift i Assens. 26.11.1812, fol.231.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.910).

1013    Maren [Iversdatter] i Assens. 27.11.1812, fol.231.
E: [Hans] Madsen, afskediget toldkasserer.
Arvinger angives ikke.

1014    Maren Pedersdatter i Assens. 28.12.1812, fol.232.
Enke efter Niels Østerby. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Erik Andersen
2) Hans Nielsen Østerby, feldbereder
3) Peder Nielsen Østerby, feldbereder i Fåborg.

1015    Hans Pedersen, murer i Assens. 29.1.1813, fol.234B.
Enken nyder fattighjælp.
Afdøde efterlader myndige arvinger.

1016    Maren i Assens. 5.2.1813, fol.234B, 236.
E: Bertel Anton. B:
1) Maren Bertelsdatter 10
2) Jens Bertelsen 8
3) Mette Bertelsdatter 6.
FM: Niels Hannibal, skipper, som beslægtet.

1017    Christine Johansdatter i Assens. 7.3.1813, fol.234B, 237.
E: Ebbe Christensen Lundby, slagter. B:
2) Caroline Dorthe Ebbesdatter 3.
FM: Johannes Buch, skomager.
Uden ægteskab B:
1) Frederikke 22, i Søllested.

1018    Maren Thomasdatter i Assens. 21.3.1813, fol.234B, 247B.
E: Jørgen Jensen, ringer. B:
1) Karen Jørgensdatter
2) Magdalene Jørgensdatter
3) Lotte Jørgensdatter
4) Hanne Jørgensdatter.
FM: Hans Lauridsen, gørtler.

1019    Christian Evers, rådstuetjener i Assens. 3.4.1813, fol.234B, 235, 239B.
E: Karen Kirstine [Knudsdatter]. LV: [Nikolaj] Ostenfeldt, urmager. B:
7) Kirsten Evers 19
8) Elise Evers 17
9) Amalie Evers 15
10) Marie Evers 13
11) Rasmus Ludvig Evers 10
12) Gertrud Sofie Evers 6
13) Dorthe Evers 5.
Første ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter Knap, skifte 30.4.1793 lbnr.810]. B:
1) Rasmus Evers, rådstuetjener i Næstved
2) Christian Evers, skrædder
3) Else Cathrine Evers i København
4) Engel Marie Evers g.m. Boyesen, skipper i København
5) Andreas Jørgen Evers, forvalter på Wedellsborg
6) Anne Cathrine Evers i Odense.

1020    Jochum Christoffersen Øltien, skomager i Assens. 3.4.1813, fol.234B, 254.
E: Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Bruun, handskemager. B:
1) Gerhard Jochumsen 8.
FM: Johan Hansen, feldbereder.

1021    Peder Madsen, avlsmand i Assens. 5.4.1813, fol.234B, 250.
E: Marie Cathrine. LV: Rasmus Iversen, smed. B:
1) Mads Pedersen 17
2) Esben Pedersen 12
3) Maren Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Birgitte Pedersdatter 5.
FM: Hans Henrik Schang, skomager.

1022    Maren Hansdatter [Høgh] i Assens. 13.4.1813, fol.234B.
E: Laurids Hansen Baagø.
Arvinger angives ikke.

1023    Anne Dorthe [Thygesdatter] i Assens. 18.4.1813, fol.234B, 243.
E: Lorents Henningsen, barber. B:
1) Peder Frederik Lorentsen 17
2) Johan Jørgen Lorentsen 14.
FM: Clemen Andersen.

1024    Birthe Cathrine [Sørensdatter] i Assens. 24.4.1813, fol.237.
E: Claus Conradsen, slagter. B:
1) Conrad Clausen 9
2) Else Marie Clausdatter 7
3) Karen Kirstine Clausdatter 3
4) Dorthe Clausdatter 1½.
FM: morbror Anders Sørensen i Hærup.

1025    Thyge [Pedersen] Storm, skomager i Assens. 3.5.1813, fol.237B, 278.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Laurids England. B:
1) Lisbeth Thygesdatter 9
2) Christian Thygesen 5.
FM: Hans Christian Storm.

1026    Cathrine Sofie Magdalene Rann i Assens. 7.5.1813, fol.237B, 241B, 278B.
E: Jens Anton, matros. A:
0) forældre [Claus Henrik Rann, skipper i Assens. 2.12.1773 lbnr.631 og Hedvig.]
1) bror Johan Henrik Rann, død. Hans børn
2) bror [Jørgen] Christian Rann, [skifte 6.3.1787 lbnr.761]. 1B:
a Claus Rann på Sjælland
3) søster Charlotte Hedvig Rann, død. E: Claus Møller på Frederiksgave. 5B:
a Claus Clausen Møller
b Christian Clausen Møller
c Rasmus Clausen Møller
d Gertrud Clausdatter i Sønderby præstegård
e Cathrine Clausdatter
4) søster Magdalene Elisabeth Rann g.m. Niels Hannibal, skipper i Assens
5) søster Frederikke Rann g.m. en klejnsmed i Roskilde, begge døde. B:
a Charlotte, gift i København
b Cathrine g.m. en skomager i København
samt flere børn, hvis navne ikke kendes.
6) Dorthe Rann, enke efter en murersvend i Helsingør.

1027    Peder Justesen, snedker i Assens. 4.6.1813, fol.242B, 256.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen England, skomager. B:
1) Peder Christian Pedersen 19
2) Laurids Pedersen 16
3) Frederikke Louise Pedersdatter
4) Anne Marie Pedersdatter.
FM: farbror Søren Justesen.

1028    Anton Bertelsen i Assens. 9.6.1813, fol.242B, 254B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Valentin Seebach. B:
1) Bertel Anton
2) Niels Anton
3) Jens Anton
4) Peder Anton, [skifte 10.2.1808 lbnr.936]. 2B:
a Niels Pedersen 9
b Petroline Pedersdatter 3
5) Anne Antonsdatter g.m. Hans Peder Clausen, tømrer i Flensborg
6) Maren Antonsdatter, død, var g.m. Poul Clausen i Flensborg. 4B:
a Conrad Poulsen 18
b Anne Poulsdatter
samt 2 børn, hvis navne ikke kendes.

1029    Anne Dorthe Høgh i Assens. 12.6.1813, fol.242B, 245B.
E: Johan Adolf Lundberg, urmager. B:
1) Johan Johansen 6
2) Hans Johansen 4
3) Henrik Johansen 2½
4) Margrethe Louise Johansdatter 3 mdr.
FM: morbror David Høgh, kobbersmed.

1030    Maren [Christensdatter] i Assens. 13.6.1813, fol.242B.
E: Abraham Jørgensen, rebslager.
Testamente.

1031    Svend Markus Hansen, snedker i Assens. 14.6.1813, fol.242B.
Afdøde efterlader myndige arvinger.

1032    Karen Hansdatter i Assens. 28.6.1813, fol.243.
E: Laurids Schultz.
Testamente.

1033    Hans Jesper Mathiassen, vægter i Assens. 29.6.1813, fol.243, 246B.
E:Maren Lauridsdatter. LV: Peder Christoffersen, høker. B:
3) Erik Hansen 1.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 30.6.1808 lbnr.940]. B:
1) Inger Cathrine Hansdatter 10
2) Kirsten Hansdatter 7-
FM: farbror Johan Mathiassen.

1034    Rasmus Christensen, rebslager i Assens. 1.7.1813, fol.243, 245, 275.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Johan Daniel Høgh, kobbersmed. B:
1) Niels Christian Rasmussen 16
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 13
3) Hanne Christine Rasmusdatter 11
4) Christen Pedersen 10
5) Thomas Rasmussen 4.
FM: Andreas Jørgen Schang, skomager.

1035    Hans Peder Fentz (Føns), maler i Assens. 28.7.1813, fol.245, 253.
E: Louise [Sørensdatter]. LV: Christian Knap, skomager. B:
1) Laurids Hansen 16
2) Rasmus Hansen 13
3) Hans Peder Hansen 11
4) Johanne Elisabeth Hansdatter 8
5) Louise Hansdatter 6.
FM: Niels Jensen Meyer, skomager.

1036    Morten Justesen, slagter i Assens. 5.8.1813, fol.245B, 252.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jørgen Jørgensen, garver. B:
1) Marie Cathrine Mortensdatter 15
2) Søren Mortensen 14
3) Margrethe Mortensdatter 12
4) Anne Mortensdatter 9
5) Jørgen Mortensen 6.
FM: Jørgen Sørensen, skomager.

1037    Hans Mortensen, postrider i Assens. 18.8.1813, fol.245B.
Afdøde efterlader myndige børn.

1038    [Anne Dorthe Fischer] i Assens. 24.8.1813, fol.245B, 246B.
E: [Frederik Christian] Schiøtt, branddirektør.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1813.

1039    Niels Isak Holm, skipper i Assens. 10.9.1813, fol.246B, 262B, 2760B, 276, 281.
E: Peterline Rasmusdatter Møller, der døde 8.7.1814. B:
1) Anne Birgitte Nielsdatter 13
2) Marie Cathrine Nielsdatter 11
3) Peder Nielsen 9
4) Frederikke Nielsdatter 9
5) Pouline Nielsdatter 7
6) Else Nielsdatter 4
7) Grethe Nielsdatter 1, der døde.
FM:
1 mosters mand Hans Lauridsen, gørtler
2 morbror Jens Rasmussen Møller.
Desuden nævnes afdøde kones søster Vendel Bolette, enke efter Vilhelm Markussen.

1040    Maren Pedersdatter i Assens, der døde 19.9.1813, fol.246B, 261B.
A:
1) søster Inger Pedersdatter, på stedet
2) søster Anne Pedersdatter, på stedet
3) søster, Magdalene Pedersdatter, der døde 12.12.1813. E: Schmidt, købmand.

1041    Karen Andersdatter, almisselem i Assens. 8.10.1813, fol.248B.
Enke efter Peder Fangel.
Arvinger angives ikke.

1042    [Birthe Madsdatter Stougaard] i Assens. 10.10.1813, fol.248B, 270B.
Enke efter [Jacob Nikolaj] Røhr, [skifte 31.3.1811 lbnr.972]. B:
1) Claus [Peder] Røhr, fuldmægtig i Århus.

1043    Maren Andreasdatter, der lever i Assens. 16.10.1813, fol.248B.
Enke efter Jørgen Frands Albers, glarmester, [skifte 24.8.1801 lbnr.885]. B:
1) Niels Jørgensen Albers, glarmester
2) Mette Petroline Jørgensdatter g.m. Andreas Bolt
3) Anne Jørgensdatter 23
4) Andreas Jørgensen 19.
FM: farbror Johan Albers, snedker.

1044    Hans Wolder, væver i Assens. 2.11.1813, fol.249B, 277
Afdøde efterlader myndige arvinger, heraf B:
1) Nikolaj Wolder, væver.


1045    Christen Findsen, tjenestekarl i Assens. 23.11.1813, fol.249B, 274B.
A:
1) bror Jens Findsen i Hjærup
2) bror Jørgen Findsen, død. 4B:
a Find Jørgensen
b Peder Jørgensen 22
c Kirsten Jørgensdatter
d Dorthe Jørgensdatter 15
3) søster Anne Findsdatter, død, var g.m. Laurids Jørgensen i Kræmmerhuset. 4B:
a Find Lauridsen
b Anne Marie Lauridsdatter g.m. Hanas Jensen i Bukkerup [Søllested sogn]
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Kræmmerhuset [i Ørsted sogn]
d Dorthe Lauridsdatter.

1046    Ellen Pedersdatter, ugift i Assens. 3.12.1813, fol.251, 270B.
A:
1) søster Johanne Pedersdatter i Mygindlund, hvor afdøde døde
2) søster Maren Pedersdatter i Århus ved datter Johanne Christence.

1047    Birgitte Paarup i Assens. 4.12.1813, fol.251, 251B, 273B.
Enke efter Søren Hansen, smed, [skifte 28.11.1809 lbnr.950]. B:
1) Hans Sørensen, smed
2) Sofie Sørensdatter
3) Mads Sørensen, møllersvend i Arreskov mølle
4) Anne Cathrine [Dorthe] Sørensdatter
5) Charlotte [Kirstine] Sørensdatter.

1048    Kirstine Magdalene [Pedersdatter] i Assens. 12.12.1813, fol.251, 257.
E: Frederik Mathiassen Schmidt, skipper. B:
1) Bodil Marie Frederiksdatter 11
2) Peder Mathias Frederiksen 9
3) Dorthe Frederikke Frederiksdatter 6.
FM: Niels Hannibal, som beslægtet.

1049    Niels Jensen, skomager i Assens. 26.12.1813, fol.258B, 277B.
Afdøde efterlader myndige arvinger, heraf B:
1) Peder Nielsen, skomager.storm

1050    Christian Trochmann, købmand i Assens. 8.1.1814, fol.258b, 270, 284.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Hansen Knudsen. B:
1) Ernst Nielsen Trochmann 20
2) Birthe Kirstine Trochmann 19
3) Christian Trochmann 17
4) Maren Trochmann 16
5) Sofie Margrethe Trochmann 13
6) Birgitte Margrethe Trochmann 9
7) Elisabeth Trochmann 9
8) Peder Rasmussen Trochmann 5.
Alder angiver samfrændeskiftet 8.5.1815.
FM:
1 farbror Torbjørn Trochmann, købmand i Svendborg
2 morbror Hans Rasmussen, købmand
3 morbror Peder Rasmussen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1814.
Samfrændeskifte 8.5.1815.

1051    Karen Nielsdatter i Assens. 21.1.1814, fol.258B, 260.
E: Jørgen Rasmussen Birkholm, skipper. B:
1) Christian Nielsen Birkholm 13
2) Anne Christine Jørgensdatter 8
3) Johan Jørgensen 6
4) Anne Cathrine Jørgensdatter 5
5) Jørgen Jørgensen 1 år 3 mdr
6) Frederikke Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Søren Madsen Birkholm
2 morbror Peder Villumsen.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jeppe Pedersen, avlsmand.

1052    Hans Markussen, snedker i Assens. 24.2.1814, fol.258B, 277B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Hans Christian Jensen, skomager. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Niels Jacobsen, væver i Middelfart
2) Peder Hansen 19
3) Vibeke Hansdatter 18
4) Johanne Hansdatter 16.
FM: farbror Niels Markussen.

1053    Anders Christensen, tømrer i Assens. 24.3.1814, fol.258B.
E: [Anne Nielsdatter].
Testamente konfirmeret 29.7.1808.

1054    Hans Madsen, toldkasserer i Assens. 25.3.1814, fol.258B, 268B, 279B.
E:Maren Iversdatter. B:
1) Hans Madsen, løjtnant
2) Hans Henrik Hansen 24
3) Christian Hansen
4) Karen Marie Hansdatter g.m. Andersen, forvalter på Brahesborg
5) Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Rasmussen, købmand
6) Johanne Hansdatter.

1055    Marie Cathrine Jensdatter i Assens. 21.4.1814, fol.258B, 290.
E: Christoffer Bertelsen.
Af børn nævnes B:
1) Rasmus Christoffersen.

1056    Rasmus Andersen i Assens. 29.4.1814, fol.258B, 273.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Christoffersen Storm. A:
1) bror Anders Andersen, død. 3B:
a Anders Andersen i Mellemballe
b Kirsten Andersdatter g.m. Anders Andersen i Bukkerup
c Anne Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Mellemballe.

1057    Anne Cathrine i Assens. 3.5.1814, fol.259B.
E: Lorents Bolt.
Arvinger angives ikke.

1058    Anne Dorthe [Cathrine Gløerfeldt] i Assens. 11.5.1814, fol.260, 267.
E: Hans Pedersen, bager. B:
9) Peder Hansen 3.
Første ægteskab med Anders [Rasmussen] Østerby, bager, [skifte 19.11.1806 lbnr.924]. B:
1) Rasmine Sofie Andersdatter 20
2) Johan Jacob Andersen 18
3) Hans Peder Andersen 16
4) Abigael Thomasine Andersdatter 13
5) Laurids Frederik Andersen 12
6) Anne Cathrine Andersdatter 11
4) Rasmus Andreas Andersen 10
5) Anders Andersen 8.
FM: Nikolaj Gløerfeldt, brandinspektør.

1059    Henrik Eriksen, ugift snedkersvend i Assens. 30.5.1814, fol.260, 277.
Arvinger angives ikke.

1060    Jens Madsen Pagh, skipper i Assens. 17.6.1814, fol.260, 273, 553.
E: Eleonora Dreyer. B:
1) Caroline Dorthe Pagh 20
2) Mads Magnus Pagh 17
3) Christian Jansen Pagh 17
4) Rasmus Kop Pagh 14.
Alder angivet ved samfrændeskiftet 9.7.1822.
FM:
1 Pedersen, skolelærer i Ebberup
2 Jørgen Dreyer, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1814.
Samfrændeskifte 9.7.1822.

1061    Vilhelm Markussen i Assens. 22.6.1814, fol.260, 270.
E: Vendel Bolette [Rasmusdatter]. LV: Nikolaj Gløerfeldt.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1813.

1062    Anne Marie Jepsdatter i Assens. 14.7.1814, fol.262B.
E: Mathias Hansen Arent. B:
1) Jeppe Mathiassen 5
2) Mette Kirstine Mathiasdatter 3.
FM:
1 morfar Jeppe Madsen, murer ved Kerte bro
2 morbror Claus Jepsen i Pugemølle brohus [i Barløse sogn].

1063    [Helene Cathrine Frederiksdatter Westphal] i Assens. 28.7.1814, fol.266B.
Enke efter [Peder] Henningsen, [præst i Thorsager og Bregnet, død 8.10.1793].

1064    Anne Marie i Assens. 29.7.1814, fol.266B, 290.
Enke efter [Christian] Bagge, slagter. A:
1) Hans Høj, bogbinder
2) Weise, købmand.

1065    Hans Jørgen Torøhus i Assens. 29.10.1814, fol.271.
E: Karen Svendsdatter. LV: Søren Justesen, vognmand. B:
1) Jørgen Hansen 15
2) Anne Hansdatter 14
3) Hansmine Hansdatter 10
4) Christiane Caroline 7
5) Karen Marie Hansdatter 4.
FM: farbror Markus Jørgensen i Ørby i Vonsbæk sogn.

1066    Johanne Christoffersdatter i Assens. 31.10.1814, fol.271B, 289.
Arvinger angives ikke.

1067    Laurids Pedersen, snedker i Assens. 10.11.1814, fol.271B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Lauridsen, gørtler. A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter, enke efter afdødes far [Peder Henriksen Klein, skifte 23.12.1795 lbnr.836]
2) bror Jens Pedersen, underofficer
3) søster Karen Pedersdatter 25.

1068    Niels Hansen i Assens. 15.11.1814, fol.272.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Christoffer Pedersen, væver. B:
1) Charlotte Severine Nielsdatter 9.
FM: Peder Christoffersen.

1069    Mette Madsdatter i Assens. 5.12.1814, fol.273B, 290.
Enke efter Henrik Adolf, skipper, [skifte 21.12.1795 lbnr.834].
Af arvinger angives svigersønnen Hans Hvid.

1070    [Karen Madsdatter] i Assens. 7.12.1814, fol.273B.
E: Christen Hansen, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.

1071    Laurids Buch, bager i Assens. 26.12.1814, fol.279, 290.
Arvinger angives ikke.

SLUT