Erik Brejls hjemmeside

Start

Århus Stiftamt skifteuddrag
1795-1802Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.


Århus Stiftamt
1795-1802
B 5 D
Skiftesager

Oversigt over skiftedokumenter

B5D-24 Designation over sluttede og uafsluttede skifter i Horsens og Skanderborg
B5D-25 Skifteprotokol i boet efter Maren Pedersdatter i Århus. 1792-1795. (lbnr.1)
B5D-26 Protokol ved opbudsbo efter vinhandler Jens Møller i Århus. 1793-1795. (lbnr.2)
B5D-27 Dokumenter til ovenstående
B5D-28 Skifteprotokol i boet efter rådmand Johannes Hasselbalch i Århus. 1794-1800. (lbnr.3)
B5D-29 Skifteprotokol efter Bodil Hofgaard, etatsråd Lichtenbergs enke i Horsens. 1795-1795. (lbnr.4)
B5D-30 Skifteprotokol efter ritmester Peder Hovenbeck von Pultz i Skanderborg. 1796-1800. (lbnr.5)
B5D-31 Skifteprotokol efter købmand Hans Andersen Refeldt i Århus. 1797-1798. (lbnr.6)
B5D-32 Dokumenter til ovenstående
B5D-33 Protokol ved opbudsbo efter Thyrre Pedersen Bøggild i Århus. 1800-1801. (lbnr.7)
B5D-34 Dokumenter til ovenstående
B5D-35 Skifteprotokol efter overstyrmand Niels Christensen i Århus. 1800-1801. (lbnr.8)
B5D-36 Dokumenter til ovenstående.


1 Maren Pedersdatter i Århus. 17.12.1792. B5D-25.
Enke efter Knud Abel. A: Maren Holbæk og hendes far Rasmus Holbæk, købmand i Århus.
Afkald 3.5.1785 fra afdødes svigersøn for fædrene arv til hans hustru.

2 Jens Møller, vinhandler i Århus. 30.7.1793. B5D-26.
Opbudsbo. Arvinger angives ikke.

3 Johannes Hasselbalch, rådmand og vejermester i Århus. 16.12.1794. B5D-28.
E: Frederikke Sofie Caroline Trane. LV: Kaptajn von Nissen, Mads Kaae. B: Sofie Elisabeth, Severine Christiane, Marie Christiane. FM: Peder Villadsen.

4 Bodil Hofgaard i Horsens. 10.12.1795. B5D-29.
Enke efter Gert Lichtenberg. B: Gert de Lichtenberg 21 til Bidstrup, Bodil Lichtenberg g.m. kammerherre Gersdorff i Horsens, Abel Marie Lichtenberg g.m. [Lars de] Thygeson til Bygholm, Elisabeth Cathrine Lichtenberg g.m. [Frederik L. Christian] Beenfeldt til Serridslevgård.

5 Peder Hovenbeck Pultz, ritmester i Skanderborg. 24.8.1796. B5D-30.
A: bror Flemming Pultz, kaptajn. Efter dennes død arver iflg. testamente af 9.9.1785 nedenfor anførte personer samt fattige og præste- og degne enker i angivne sogne.
1) Jens Erik Eriksen Hørning, vores tjener, der ægter vores tjenestepige Ingeborg Charlotte Vejle
2) Eskild Bendixen på skriverstuen
3) Charlotte Flemming, der er datter af Lucie Rudolfine Møller og opholder sig hos hendes søster kontrollør Krags enke i Horsens
4) Hans [Nikolaj] Hoff, ritmester til Silkeborg
5) Christian Fischer i Horsens, kvartermester ved Slesvigske Rytterregiment
6) Bendix Pultz, søn af kaptajn Hans Frederik Pultz, hvis enke opholder sig i Kerteminde
7) Malte Sehested Hoff, løjtnant ved Slesvigske Rytterregiment
8) Ritmester Hoffs anden søn
9) Frederik Wagner og Flemming Wagner, hvis far var fodermester på Silkeborg.

6 Hans Andersen Refeldt, købmand i Århus. 29.6.1797. B5D-31.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Peder Villadsen Brun. Af første ægteskab B: Mikkel 9, Anne Gertrud 5, Bodil Marie 4. FM: morbror Jens Moss, skipper.

7 Thyrre Pedersen Bøggild, købmand i Århus. 4.3.1800. B5D-33.
Opbudsbo. Arvinger angives ikke.

8 Niels Christensen, overstyrmand i Århus. 27.6.1800. B5D-35.
E: Karen Melchiorsdatter. Arvinger iflg. testamente af 9.4.1799.
1) Mikkel Sørensen g.m. Anne Cathrine Rasmusdatter Grønbæk, der er indsat arving i Melchior Hansens sted
2) Frederik Peder Vedsted
3) Charlotte Amalie Vedsted. FM: August Vilhelm Pedersen, bagermester i Århus.

SLUT