Erik Brejls hjemmeside

Start

Ålborg stift gejstlige skifteuddrag


[Ålborg Bisp]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Jordebøger over hovedgårde:

Vadskærgård i Tørring sogn 1717 lbnr.276
Vadskærgård i Tørring sogn 1718 lbnr.279

a name

Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
1671-1789


[1671-1679]    [1680-1685]    [1686-1689]    [1690-1694]    [1695-1699]    [1700-1709]   

[1710-1714]    [1715-1717]    [1718-1719]    [1720-1724]    [1725-1729]    [1730-1736]    [1737-1776]    [1744-1776]   

[1691-1791]   


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke I
1671-1679
C 1-427

1 Mette Thomasdatter Mumme i Børglum præstegård. 19.7.1671. Nr.1.
E: Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby.
Der er sønner og døtre, hvis navne ikke angives.
Desuden angives
1) afdødes søn Gert Akselsen Bjørn, præst [i Hevne i Norge]
2) afdødes søster Talke
3) afdødes svoger Jacob Mumme
4) afdødes svoger Jens Christensen.
(Sml. lbnr.40).

2 Hans Andersen, hattemager i Ålborg. 18.3.1672. Ålborg magistrat. Nr.2.
E: Ellen Nielsdatter. A:
1) mor Mette Nielsdatter
2) bror Niels Andersen, hattemager i Viborg
3) bror Peder Andersen, hattemager i Ålborg
3) søster Maren Andersdatter g.m. Peder Dreier i Ålborg
4) søster Mette Andersdatter.
Desuden nævnes enkens afdøde bror Peder Nielsen, feldbereder i Ålborg.

3 Christen Christoffersen Flade, præst i Søndbjerg og Odby. 26.6.1673. Nr.3.
E: Inger Michaelsdatter. LV: Laurids Madsen [Skive], præst i Hundborg og Jannerup. B:
1) Margrethe Christensdatter
2) Else Christensdatter
3) Johanne Christensdatter.
FM: morbror Christen Mikkelsen, student.

4 Rubech Christensen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup. 19.6.1673. Nr.4.
E: Anne Pedersdatter [Holm]. LV: Hans Poulsen [Tancke], præst i Åby og Biersted. B:
1) Christen Rubechsen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup
2) Peder Rubechsen
3) Iver Rubechsen
4) Ida Rubechsdatter
5) Anne Marie Rubechsdatter
6) Bodil Rebekka Rubechsdatter.

5 Lene Sørensdatter [Galskyt] i Vrå præstegård. 30.3.1674. Nr.5
E: Peder Pedersen Husbond, præst i Vrå, Em og Serreslev. B:
1) Søren Pedersen Husbond
2) Anne Pedersdatter Husbond
3) Elsebeth Pedersdatter Husbond.
FM: Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum.

6 Peder Pedersen Husbond, præst i Vrå, Em og Serreslev. 1674. Nr.6.
E: Anne Pedersdatter [Holm]. LV: Hans Poulsen [Tancke], præst i Åby og Biersted.
[Første ægteskab med Anne Olufsdatter Krag]. B:
1) Jens Pedersen Husbond, kapellan i Vrå.
[Andet ægteskab med Lene Sørensdatter Galskyt, skifte 30.3.1674 lbnr.5]. B:
2) Søren Pedersen Husbond
3) Anne Pedersdatter Husbond
4) Elsebeth Pedersdatter Husbond.
FM: farbror Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum.

7 Anders Kjeldsen [Nors], præst i Nors og Tved. 3.7.1675. Nr.7.
E: Dorthe Mouridsdatter [Borchorst]. LV: bror Mathias Mouridsen i Gunderup i Himmersyssel.
Børn, hvis navne ikke angives. B:
[4) Søren Andersen Nors, senere til Store Diernæs i Vang sogn]
[5) Mourids Andersen Nors, senere præst i Sønderhå og Hørsted]
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter.
Børn, hvis navne ikke angives. B:
[1) Kjeld Andersen Nors, senere degn i Jerslev]
[2) Lukas Andersen Nors, senere til Kabbel i Nørlem sogn]
[3) Barbara Andersdatter Nors, senere g.m. Laurids Lykke i Lemvig]
FM:
1) farbror Jens Kjeldsen [Nors] i Rosholm præstegård, [præst i Harring og Stagstrup]
2) morbror Peder Pedersen [Brønsdorph] til Kongstedlund [i Sønder Kongerslev sogn].

8 Christen Pedersen Scavenius, præst i Bjergby og Mygdal. 12.6.1676. Nr.8.
Enkemand efter Johanne Mortensdatter.
Hans A:
1) Mikkel Pedersen i Skagen
2) Ellen Terkildsdatter, enke efter Peder Nielsen på Skovnsen?
3) Niels Knudsen i Skagen.
Hendes A:
Første ægteskab med Christen Lauridsen Tværsted, præst i Bjergby og Mygdal]. B:
1) Ove Christensen [Tværsted], præst i Skallerup og Vennebjerg
2) Ingeborg Christensdatter [Tværsted]
3) [Maren Christensdatter Tværsted], død, var g.m. Selgen Christensen, forpagter på Vang [i Sulsted sogn]. 3B:
a Laurids Selgensen
b Maren Selgensdatter
c Johanne Cathrine Selgensdatter.

9 Laurids Madsen Skive, præst i Hundborg og Janderup. 20.11.1676. Nr.9.
E: Gertrud Mikkelsdatter. B:
1) Mads Lauridsen
2) Mikkel Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Jacob Lauridsen
5) Jens Lauridsen.
FM:
1) farbror Jørgen Madsen [Skive], præst i Håsum og Ramsing
2) [morbror] Jens Mikkelsen Tæbring, præst i Ljørslev og Ørding.

10 Ingeborg Christensdatter [Bistrup] i Horne præstegård. 14.9.1676. Nr.10.
E: Christen Christensen [Sæby], præst i Horne og Asdal.
B: 7 børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Erik Christensen i Hjørring.

11 Ingeborg Baggesdatter i Ålborg. 7.11.1677. Nr.11.
Enke efter Jacob Hansen, præst i Ålborg Budolfi. B:
1) Bagge Jacobsen, præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby
2) Hans Jacobsen, præst i Skivum og Giver
3) Johannes Jacobsen, præst i Ferslev, Dall og Volsted
4) Laurids Jacobsen på Bragernes i Norge
5) Søren Jacobsen
6) [Margrethe Jacobsdatter] g.m. Iver Jacobsen Wolff, præst i Nykøbing, [Lødderup og Elsø på Mors], begge døde. 3B:
a Jacob Iversen
b Sidsel Iversdatter
c Kirsten Iversdatter.
FM: Bagge Lauridsen, rådmand i Ålborg.

12 Iver Jacobsen Wolff, præst i Nykøbing, [Lødderup og Elsø på Mors]. 23.10.1677. Nr.12.
Enkemand efter [Margrethe Jacobsdatter]. B:
1) Jacob Iversen Wolff
2) Sidsel Iversdatter Wolff
3) Kirsten Iversdatter Wolff.
FM:
1) Bagge Jacobsen, præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby
2) Hans Jacobsen, præst i Skivum og Giver
3) Johannes Jacobsen, præst i Ferslev, Dall og Volsted

13 Anne Pedersdatter [Holm] i Saksager [i Vrejlev sogn]. 7.9.1677. Nr.13.
Enke efter Peder [Pedersen] Husbond, præst i Vrå, Em og Serreslev, skifte 1674 lbnr.6].
Første ægteskab med [Rubech Christensen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup, skifte 19.6.1673 lbnr.4]. B:
1) Christen Rubechsen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup
2) [Bodil] Rebekka Rubechsdatter
3) Ida Rubechsdatter g.m. Laurids Nielsen, forvalter på Kærsgård
4) Anne Marie Rubechsdatter
5) Peder Rubechsen
6) Iver Rubechsen.

14 Helvig Lauridsdatter [Skive] i Vrensted præstegård. 5.9.1677. Nr.14.
E: Oluf Jensen [Holmbo] Krag, præst i Vrensted og Tise, der døde 6.8.1677. B:
1) Kirsten Olufsdatter, bliver 13 den 9.12.1677
2) Anne Olufsdatter, bliver 11 den 1.5.1678, [hun bliver vel 12]
3) Lisbeth Olufsdatter, blev 10 den 6.8.1677
4) Laurids Olufsen, blev 8 den 22.8.1677
5) Jens Olufsen, bliver 7 den 27.11.1677
6) Peder Olufsen, blev 1 den 8.7.1677.
FM:
1) morbror Knud Lauridsen Skive i Viborg, gejstlig skifteskriver i Viborg stift
2) Jens Pedersen [Svenstrup], præst på Jegindø g.m. faster Anne Jensdatter Krag.
Afdøde døde 23.4.1677.

15 Gert Nielsen Bech, præst i Hjørring. 22.4.1678. Nr.15.
E: Elisabeth Akselsdatter [Bjørn].
Børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Gertsen Bech]
[2) Henrik Gertsen Bech]
FM: farbror Laurids Nielsen Bech, [forpagter] i Kærsgård [i Tornby sogn]
2) [morbror] Jens Akselsen Bjørn på Sønder Lophave [i Vennebjerg sogn].
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, død omkring 1670].
Desuden nævnes enkens forældre Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum og Furreby og Mette Thomasdatter [Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].

16 Johannes Mouridsen Borchorst, præst i Flade og Gerum. 6.5.1678. Nr.16.
E: Ellen Poulsdatter Tancke. LV: Hans Josefsen på Lerbæk [i Elling sogn]. A:
1) far Mourids Jensen [Borchorst], præst i Gunderup og Nøvling
2) bror Jacob Mouridsen [Borchorst], præst i Brovst [og Øster Svenstrup].

17 Mikkel Nielsen Hobro, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 4.9.1678. Nr.17.
E: Else Jacobsdatter Holm. B:
1) Christen Mikkelsen [Tæbring], præst i Marie Magdalene [og Skarresø]
2) Gertrud Mikkelsdatter, enke efter Laurids Madsen [Skive, præst i Hundborg og Janderup, skifte 20.11.1676 lbnr.9]
3) Jens Mikkelsen [Tæbring], præst i Ljørslev [og Ørding]
4) Sofie Mikkelsdatter
5) Niels Mikkelsen, stud. theol.

18 Thomas Pedersen [Skagbo], præst i Skagen. 24.10.1678. Nr.18.
E: Maren Thomasdatter. LV: Erik Andersen]. B:
1) Peder Thomsen
2) Thomas Thomsen
3) Niels Thomsen
4) Sidsel Thomasdatter
5) Ellen Thomasdatter
6) Anne Cathrine Thomasdatter
7) Margrethe Thomasdatter.
FM: Eskild Hansen, borgmester.

19 Mikkel Pedersen [Zimmermann] i Lundager præstegård, præst i Hundslund [dvs. Dronninglund]. 28.10.1678. Nr.19.
E: Maren Nielsdatter Ryberg. LV: bror Hans Ejler Nielsen Rybjerg, præst i Lerup og Tranum. B:
1) Svend Mikkelsen
2) Claus Mikkelsen
3) Peder Mikkelsen, student i København
4) Elisabeth Sofie Mikkelsdatter
5) Birgitte Elisabeth Mikkelsdatter.
FM:
1) halvbror Niels Svendsen, forvalter på Hundslund kloster
2) Hans Justesen [Berg], præst i Kettrup og Gøttrup.

20 Kirsten Christensdatter i Harreslev. 11.9.1679. Nr.20.
E: Hans Lauridsen [Lunde], præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby.
Arvinger angives ikke, dog nævnes hans steddatter.
Afdøde døde 30.7.1679.

21 Niels Andersen [Aslov], præst i Kollerup og Skræm. 15.12.1679. Nr.21.
E: Anne Andersdatter [Klim]. LV: Niels Ibsen i Ålegård [i Skræm sogn].
[Af 4 ægteskaber] B:
1) Oluf Nielsen Aslov, præst i Næsborg, [Skarp Salling og Oudrup]
2) Ingeborg Nielsdatter
3) Thomas Nielsen Aslov
4) Anders Nielsen Aslov
5) Thomas Nielsen Aslov.
FM:
1) [morfar] Anders Andersen [Vadum], præst i Klim, [Vester Torup og Vust]
2) Jens Jensen Bloch, successor.
Den 6. broderlod afsættes til det ufødte barn, der ikke ellers nævnes.

22 Mads Lauridsen Hvidbjerg, præst i Frøslev og Mollerup. 9.1.1679. Nr.22.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Jens Iversen [Holst], præst i Vejerslev og Blistrup. B:
1) Laurids Madsen.
FM: farbror Knud Lauridsen i Styvel [i Hvidbjerg sogn] på Thyholm.

23 Claus Jensen Bruun, præst i Øster Brønderslev og Hallund, der døde 1.1.1679. Skifte 14.5.1679. Nr.23.
E: Johanne Lauridsdatter. der døde 22.2.1679.
Hans A:
0) [far Jens Olufsen Bruun, præst i Tolstrup og Stenum, død 1654]. B:
1) søster Birgitte Jensdatter Bruun, der døde i Næskilen i Norge, var g.m. Christen Lauridsen. Børn, hvis navne ikke angives
2) søster Maren Jensdatter Bruun
3) søster Ida Jensdatter Bruun, [begravet 7.8.1773], var g.m. Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum, nu g.m. Anne Pedersdatter Brønderslev.
Ida Jensdatter Bruuns første ægteskab med Rasmus Rasmussen Juul, præst i Tolstrup og Stenum. B:
a Jørgen Rasmussen Juul, student
b Beate Rasmusdatter Juul
c Anne Rasmusdatter Juul
d Birgitte Rasmusdatter Juul
e Kirsten Rasmusdatter Juul
4) bror Thomas Jensen Bruun, på kongens proviantgård i København.
Hendes A:
Første ægteskab med Peder Andersen Randers, præst i Øster Brønderslev og Hallund, [død 14.3.1668]. B:
1) Anders Pedersen Brønderslev (Brøndlund)
2) Maren Pedersdatter Brønderslev
3) Anne Pedersdatter Brønderslev g.m. Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum
4) Jens Pedersen Brønderslev (Brøndlund), præst i Øster Brønderslev og Hallund
5) Laurids Pedersen Brønderslev den ældre, udenlands
6) Laurids Pedersen Brønderslev den yngre, udenlands
7) Birgitte Pedersdatter Brønderslev
8) Anne Pedersdatter Brønderslev.
FM: Jens Pedersen, forvalter på Kølskegård.
Litteratur: Optegnelser om Vendsysselske præstefamilier før ca. år 1700 af C. Klitgaard. 1945. Heri side 52: Peder Andersen Randers.

24 Thomas Mikkelsen [Nykøbing], præst i Tødsø [og Erslev]. 6.7.1679. Nr.24.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Thomas Thomsen.
FM:
1) Christen Nielsen på Jølbygård [i Solbjerg sogn], frænde på fars side
2) Oluf Jensen Julby, præst i Alsted og Bjergby på Mors, frænde på mors side.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke II
1680-1685
C 1-428

25 Maren Urbansdatter i Ålborg. 3.6.1680. Nr.1.
Enke efter Christen Mortensen, rektor i Ålborg latinskole. B:
1) Morten Christensen
2) Maren Christensdatter
3) Anne Christensdatter
4) Else Christensdatter.
FM: Laurids Jensen Plov.
Afdøde døde 23.4.1680.

26 Laurids Pedersen Koch, kapellan i Sæby. 9.2.1680. Nr.2.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Karen Lauridsdatter 13.
FM: født værge Søren Nielsen Næs.

27 Christen Poulsen [Holstebro], præst i Bedsted og Grurup. 2.6.1680. Nr.3.
Arvinger angives ikke.

28 Dorthe Andersdatter i Alsted præstegård. 10.5.1681. Nr.4.
E: Oluf Jensen Julby, præst i Alsted og Bjergby. B:
4) Jens Olufsen
5) Anders Olufsen
6) Kirsten Olufsdatter
7) Birgitte Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen, stud. theol.
2) Claus Andersen
3) Jens Andersen.

29 Margrethe Nielsdatter Bech i Hjørring. 8.11.1681. Nr.5.
E: Knud Christensen Skytte, kapellan i Hjørring.
Første ægteskab med [Peder Nielsen Bagge, rådmand i Hjørring]. B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Helvig Pedersdatter.
FM:
1) Hans Nielsen Bech, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev
2) Jens Nielsen, byfoged i Hjørring
3) morbror Laurids Nielsen Bech på Aggersborggård.

30 Hans Justesen [Berg], præst i Kettrup og Gøttrup. 8.2.1682. Nr.6.
E: Dorthe Mikkelsdatter [Zimmermann]. LV: halvbror Niels Svendsen på Skovgård. B:
1) Birthe Hansdatter.
FM:
1) Niels Ibsen Hjerrild på Ålegård [i Skræm sogn]
2) Jens Justesen [Berg], præst i København [Trinitatis].

31 Anne Thomasdatter [Jetsmark] i Torslev præstegård. 20.6.1682. Nr.7.
E: Frederik [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum. B:
1) Rasmus Frederiksen
2) Thomas Frederiksen
3) Frederik Frederiksen
4) Otte Frederiksen
5) Ida Frederiksdatter
6) Anne Marie Frederiksdatter.
FM:
1) Albert Christensen [Olsdorf], præst i Volstrup og Hørby
2) Otte [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Mosbjerg og Hørmested.
Afdødes mor Maren Ottesdatter har ophold i præstegården.

32 Peder Jensen Stauning i Nykøbing Mors. 8.3.1683. Nr.8.
E: Johanne Lauridsdatter de Hemmer. B:
1) Laurids Pedersen de Hemmer 2¼
2) Martha Marie Pedersdatter de Hemmer 18 uger.
FM: Laurids Jensen Pop, købmand i Ålborg.

33 Thøger Nielsen Rosenberg, præst i Skallerup og Vennebjerg. 29.3.1683. Nr.9.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter]. B:
4) Laurids Thøgersen Rosenberg
5) Sveder Thøgersen Rosenberg
6) Christen Thøgersen Rosenberg
7) Maren Thøgersdatter Rosenberg
8) Karen Thøgersdatter Rosenberg.
FM:
1 Christen Jensen Winther, købmand i Ålborg
2 successor Ove Christensen [Bjergby].
Første ægteskab med [Maren Thomasdatter Mumme]. B:
1) Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum
2) [Karen Thøgersdatter Rosenberg g.m. Ove Christensen [Bjergby], præst i Skallerup og Vennebjerg]
3) [Elsebeth Thøgersdatter Rosenberg g.m. Selgen Christensen, forpagter på Vang i Sulsted sogn].
Afdøde døde 21.2.1683.

34 Hans Lauridsen Lunde, præst Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 23.4.1683. Nr.10.
Enkemand efter Kirsten Christensdatter, skifte 11.9.1679 lbnr.20.
Af arvinger angives hans steddatter Anne Andersdatter.
Afdøde døde 24.3.1683.

35 Laurids [Christensen] Koch, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. 6.10.1683. Nr.11.
E: Margrethe [Mathiasdatter] Skytte. LV: Christian Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup. B:
1) Christian Lauridsen Koch 4
2) Mathias Lauridsen Koch 1.
FM:
1) morfar Mathias [Christensen] Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
2) morfars bror Didrik [Christensen] Skytte, præst i Tødsø og Erslev.
Desuden nævnes afdødes bror Henning Koch i Norge.

36 Søren Hansen, ugift student i Vadum præstegård. 24.4.1684. Nr.12.
A:
0) [far Hans Sørensen, borgmester i Ålborg]
1) søster [Elsebeth Hansdatter], død, var g.m. Thøger Lassen [til Rødslet i Vadum sogn]. Børn, hvis navne ikke angives
2) bror Laurids Hansen, præst i Haverslev
3) bror Jacob Hansen, [toldkontrollør] i Ålborg
4) søster Bodil Hansdatter g.m. Hans [Poulsen] Tancke, præst i Åby og Biersted
5) søster Birthe Hansdatter g.m. Holger [Sørensen Schandorff], præst i Snedsted.

37 Laurids Poulsen [Aalborg], præst i Gjøl. 19.5.1684. Nr.13.
E: Mette Sørensdatter [Bie]. B:
1) Niels Lauridsen
2) Poul Lauridsen
3) Jacob Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Else Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.

38 Laurids Jensen Bjørn, præst i Jerslev og Vester Brønderslev. 2.6.1684. Nr.14.
E: Anne Pedersdatter Hemmet. LV: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. B:
2) Else Lauridsdatter Bjørn g.m. Frederik [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum
3) Peder Lauridsen Bjørn 16
4) Niels Lauridsen Bjørn 15
5) Jørgen Lauridsen Bjørn 14
6) Anne Cathrine Lauridsdatter Bjørn 13
7) Jacob Lauridsen Bjørn 11
8) Elsebeth Magdalene Lauridsdatter Bjørn 9
9) Laurids Lauridsen Bjørn 6
10) Cathrine Margrethe Lauridsdatter Bjørn 5
11) Hans Lauridsen Bjørn 2.
FM:
1) farbror Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, [Furreby og Vejby]
2) Niels Lauridsen Rhuus, præst i Albæk og Voer.
Første ægteskab med Elsebeth Jacobsdatter. B:
1) Jens Lauridsen Bjørn, rådmand i Vordingborg.
Afdøde døde 12.3.1684.

39 Morten Jensen Juul, præst i Ulsted. 20.6.1684. Nr.15.
E: Else Akselsdatter [Stenberg]. LV: Christen Pedersen Munch. B:
2) Johanne Mortensdatter
3) Elsebeth Mortensdatter
4) Dorthe Mortensdatter.
FM: født værge Jacob Akselsen, præst i Tornby og Vidstrup.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter]. B:
1) Karen Mortensdatter.
FM: født værge Jens Pedersen i Knudegård i Øland sogn.

40 Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, Furreby og Vejby, der lever. 22.7.1685. Nr.16.
Hustru: Inger Poulsdatter. B:
6) Jacob Akselsen
7) Peder Juul Akselsen
8) Mette Margrethe Akselsdatter
9) Talke Akselsdatter
10) Anne Kirstine Akselsdatter
11) Helvig Akselsdatter
12) Else Akselsdatter.
Første ægteskab med [Mette Thomasdatter Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1]. B:
1) Kirsten Akselsdatter g.m. Laurids Nielsen Dahl, præst i Vrå, Em og Serridslev
2) Jens Akselsen
3) Elsebeth Akselsdatter
4) Anne Akselsdatter forlovet med Laurids Hansen
5) Niels Akselsen Bjørn.
Bevilling at skifte i levende live af 3.3.1685.
(Han døde 31.7.1691, skifte lbnr.93).

41 Anders Olufsen [Trane], præst i Torslev [i Øster Han herred]. 13.3.1685. Nr.17.
E: Maren Jacobsdatter [Bruun]. LV: [halv]bror Søren Jacobsen Bruun i Ålborg. B:
1) Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Hansen Schrøder, præst i Kettrup og Gøttrup.
2) Maren Andersdatter 28
3) Johanne Andersdatter 17.
FM: farbror Hans Olufsen, købmand i Nyborg på Fyn.

42 Christen [Christoffersen] Blymester (Blimester), præst i Ålborg Budolfi. 13.6.1685. Nr.18.
E: Anne Vandal. LV: Søren Brun, købmand i Ålborg. B:
1) Christoffer Christensen Blymester
2) Anne Cathrine Blymester
3) Birgitte Blymester
4) Susanne Blymester.
FM: farbror Jørgen [Christoffersen] Blymester, borgmester i Horsens.

43 Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 12.11.1685. Nr.19.
E: Karen Jørgensdatter [Lund]. LV: søn Hans Samuelsen i Hesselbjerg. B:
1) Anne Marie Knudsdatter g.m. Jens Ibsen [Vedsted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby.

44 Laurids Christensen [Holstebro], præst i Sæby. 14.7.1685. Nr.20.
E: Dorthe Lauridsdatter [Rhuus]. LV: Niels Christensen. B:
1) Mourids Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Knud Lauridsen
5) Laurids Rhuus Lauridsen
6) Peder Lauridsen
7) Anne Lauridsdatter
8) Birgitte Lauridsdatter.
FM:
1) Niels Lauridsen Rhuus, præst i Albæk og Voer
2) Christen Lauridsen Rhuus, byfoged i Sæby.

45 Niels Thomsen Paal, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 24.8.1685. Nr.21.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Frederik Olufsen i Hjørring
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes enkens far Mikkel Andersen, tøjmester.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke III
1686-1689
C 1-429

46 Anne Marie Knudsdatter Sinnerup i Sejerslev præstegård. 14.1.1686. Nr.1
E: Jens Ibsen [Vedsted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. A:
1) mor Karen [Jørgensdatter Lund, enke efter Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte 12.11.1685 lbnr.43]
2) halvbror Hans Samuelsen i Hesselbjerg
3) halvsøster Samuelsdatter, død, var g.m. Oluf Nielsen Ascanius, præst i Næsborg, [Skarp Salling og Oudrup]. 1B:
a Samuel Olufsen.

47 Sofie Jensdatter i Vestervig præstegård. 21.1.1686. Nr.2.
E: Christen Nielsen Skytte, præst i Vestervig og Agger. B:
1) Niels Skytte
2) Jens Skytte
3) Vibeke Skytte.

48 Gert Sørensen [Sæby], kapellan i Skagen. 29.1.1686. Nr.3.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Sørensen i Skagen. B:
1) Maren Gertsdatter
2) Elisabeth Gertsdatter.
Registrering 30.3.1683.

49 Ingeborg Hansdatter i Mosbjerg præstegård. 7.6.1686. Nr.4.
E: Otte [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Mosbjerg og Hørmested. B:
1) Hans Ottesen
2) Laurids Ottesen
3) Anne Ottesdatter.
FM:
1) morfar Hans Eriksen [Horne], præst i Mosbjerg og Hørmested
2) morbror Palle Hansen [Mosbjerg], præst i Sindal og Astrup.

50 Niels Christensen Krag, præst i Frøslev og Mollerup. 23.2.1686. Nr.5.
E: Elisabeth [Jensdatter] Kaalund. A:
1) mor [Hylleborg Wenniche (Wienecken), enke efter Christen Graversen, præst i Øster og Vester Assels]
2) bror Gravers Christensen [Assels], præst i Øster og Vester Assels på egne og øvrige søskendes vegne
Enkens første ægteskab med [Mads Lauridsen Hvidbjerg, præst i Frøslev og Mollerup, skifte 9.1.1679 lbnr.22]. B:
1) Laurids Madsen 11.
FM:
1) morbror Christian [Jensen] Kaalund, præst i Vollerslev, Gørslev og Bjæverskov på Sjælland
2) morbror Christoffer [Jensen] Kaalund, præst i Torkilstrup på Falster.

51 Bagge Jacobsen [Bruun], præst i Tæbring, Outrup og Rakkeby. 14.7.1686. Nr.6.
E: Karen Olufsdatter [Julby]. LV: Just Nielsen [Gerade], vicepræst på Jegindø. B:
1) Ingeborg Kirstine Baggesdatter 5.
FM: farbror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg.
Afdøde døde 15.6.1686.

52 Else Christine Christiansdatter Alrum i Nykøbing Mors. 20.9.1686. Nr.7.
E: Mogens Gundesen [Helsingborg], præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø. B:
1) Christian Mogensen 14
2) Arnold Mogensen 13
3) Hans Mogensen 12
4) Marie Cathrine Mogensdatter 11
5) Niels Mogensen 10.

53 Maren Nielsdatter i Haverslev præstegård. 22.11.1686. Nr.8.
E: Laurids Hansen, præst i Haverslev og Bejstrup. B:
1) Hans Lauridsen
2) Niels Jacob Lauridsen
3) Elsebeth Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter
5) Anne Lauridsdatter
6) Ingeborg Lauridsdatter.
FM: farbror Jacob Hansen i Ålborg.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Hansen.

54 Svend Mikkelsen, rektor i Thisted latinskole. 7.6.1686. Nr.9.
A:
1) mor Maren Nielsdatter [Ryberg, enke efter Mikkel Pedersen Zimmermann, præst i Dronninglund, [skifte 28.10.1678 lbnr.19]
2) bror Claus Mikkelsen
3) bror Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted
4) søster Dorthe Mikkelsdatter
5) søster Sidsel Mikkelsdatter
6) søster Elisabeth Sofie Mikkelsdatter g.m. Johan Budde?
7) søster Birgitte Elisabeth Mikkelsdatter
8) halvbror Aksel Svendsen
9) halvbror Niels Svendsen.

55 Claus [Mortensen] Kjærulf, præst i Flade og Gerum. 17.6.1687. Nr.10.
E: Sofie Helvig Iversdatter. B:
1) Frederik Clausen Kjærulf
2) Morten Clausen Kjærulf
3) Iver Clausen Kjærulf
4) Steen Clausen Kjærulf
5) Ejler Clausen Kjærulf
6) Ida Kirstine Clausdatter Kjærulf.
FM:
1) farbror Niels Mortensen Kjærulf på Hessel
2) Mogens Madsen, præst i [Ugilt og Tårs].
Arv i boet til afdødes søstersøn Simon Simonsen og søsterdatter Anne Simonsdatter.
Arv efter afdødes bror Laurids Mortensen og efter afdødes [halv]søster Gertrud Andersdatter.

56 Jens Kjeldsen [Nors] i Rosholm præstegård, præst i Harring og Stagstrup. 21.3.1687. Nr.11.
E: Anne Jensdatter. LV: Holger Sørensen [Schandorff], præst i Snedsted.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med forgænger Daniel Andersen. Af børn mødte B:
1) Anne Danielsdatter Rosholm.
FM: Peder Markussen i Thisted.
Registreret 26.2.1687, dagen efter begravelsen.

57 Voldborg Pedersdatter i Vrensted præstegård. 16.6.1687. Nr.12.
E: Frands Lauridsen [Hjort], præst i Vrensted og Tise. B:
1) Anne Frandsdatter 6.
Afdøde døde 16.6.1687.

58 Casper Christoffersen, degn i Tornby og Vidstrup. 27.6.1687. Nr.13.
Enken lever.
Arvinger angives ikke.

59 Hans Christensen, kantor og prior i Ålborg Budolfi kirke. 7.11.1687. Nr.14.
E: Margrethe Mikkelsdatter. A:
1) mor i Viborg
2) bror Mads Christensen, organist i Viborg
3) søster Anne Christensdatter, uvist hvor. 1B:
a Mikkel Frederik Jørgensen på stedet.

60 Natanael Pedersen [Frost], præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 29.12.1687. Nr.15.
E: Ellen Pallesdatter. LV: Søren Hansen på Elkær. A:
0) forældre [Peder Andersen, kapellan i Hjørring og Maren Frandsdatter], begge døde
1) [bror Anders Pedersen, død, skifte Hjørring tingbog 15.6.1672 og 28.1.1673]. 2B:
a Anne Andersdatter i Hjørring. LV: Thomas Sørensen i Tværsted
b Maren Andersdatter] g.m. Peder Jørgensen, podemester i Linderumgård [i Ugilt sogn]
2) [søster Anne Pedersdatter, enke efter Mourids Lauridsen Tværsted, kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev] ved søn Laurids Mouridsen, degn i Vennebjerg
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Peder [Jensen] Guldsmed, [prokurator] i Hjørring. 1B:
a Peder Pedersen, i udlandet [ved halvbror Christen Pedersen Frost, se afkald i Hjørring justitsprotokol 1687-1691 den 5.11 1689 og 10.12.1689]
4) [søster Ingeborg Pedersdatter g.m. Christen Jensen, degn i Uggerby], begge døde. B:
a Frands Christensen, degn i Uggerby på egne og samtlige søskendes vegne.

61 Hans Nielsen Bech, kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 10.1.1688. Nr.16.
E: Margrethe Cathrine Torbensdatter. LV: far Torben Nielsen til Hammelmose [i Tise sogn], bror Mogens Torbensen på Hammelmose.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet 21.10.1687.

62 Christen Christensen [Sæby], præst i Horne og Asdal. 6.3.1688. Nr.17.
E: Elisabeth Olufsdatter. LV: stedfar Christen Pedersen.
[Første ægteskab med Ingeborg Christensdatter Bistrup, skifte 14.9.1676 lbnr.10].
Af første og andet ægteskab B:
1) Trenos Christensen
2) Knud Christensen
3) Niels Christensen
4) Frederik Christensen
5) Helle Christensdatter
6) Karen Christensdatter
7) Anne Christensdatter.
FM:
1) morbror Erik Olufsen i Højrup
2) morbror Morten Olufsen, degn i Horne.

63 Peder Egidiussen, præst i Vester og Øster Hassing. 5.4.1688. Nr.18.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Simon Pedersen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes
1) afdødes moster Maren Nielsdatter i Randers
2) afdødes svoger Hans Olufsen, præst i Randers.
Afdøde døde 14.1.1688.

64 Ib Jacobsen, ugift i Thisted. 14.5.1688. Nr.19.
A:
1) søster Anne Christensdatter.
FM: Enevold Nielsen.

65 Herman Rasmussen [Kejlgaard eller Morsing], præst i Flade og Dråby. 19.7.1688. Nr.20.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Gunde Jensen på Nandrup. B:
1) Rasmus Hermansen, stud. theol. i København
2) Jørgen Hermansen
3) Maren Hermansdatter
4) Anne Hermansdatter.
FM:
1) farbror Morten Rasmussen Klog
2) Anders Pedersen i Thisted
3) Jens Christensen i Thisted.
Desuden nævnes enkens halvbrødre
1) Hans Hermansen i Thisted
2) Herman Hermansen.

66 Karen Thomasdatter Galskyt i Kærup præstegård. 10.8.1688. Nr.21.
Enke efter Peder Christensen, præst i Tømmerby og Lild. A:
0) forældre [Thomas Christoffersen Galskyt, præst i Hammer og Horsens og Anne Sørensdatter Kjærulf]. 4B
1) bror Søren Thomsen Galskyt, præst i Jerslev og Vester Brønderslev, død. 3B:
a Thomas Sørensen Galskyt på Dragsholm, død. 1B:
1 Thomas Thomsen Galskyt, uvist hvor
b Lene Sørensdatter Galskyt, [skifte 30.3.1674 lbnr.5], var g.m. [Peder Pedersen Husbond], præst i Vrå, Em og Serreslev, [skifte 1674 lbnr.6]. 3B:
1 Søren Pedersen, student
2 Anne Pedersdatter på Havreholm
3 Elsebeth Pedersdatter i Ålborg
c Else Sørensdatter Galskyt, g.m. [Aksel Jacobsen Stenberg], præst i Tornby og Vidstrup. 1B:
1 Else Akselsdatter [Stenberg], enke efter [Morten Jensen Juul], præst i Ulsted, [skifte 20.6.1684 lbnr.39]
2) bror Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn], død. 9B:
a Peder Pedersen Galskyt, kapellan i Sæby
b Helmik Pedersen Galskyt i Kornumgård
c Søren Pedersen Galskyt på Boeslum [i Dråby sogn på Mols], død. 1B:
1 Anders Sørensen Galskyt på Kornumgård med flere søskende
d Gedske Pedersdatter Galskyt i Kornumgård
e Anne Pedersdatter Galskyt g.m. Søren Andersen i Vester Brønderslev
f Karen Pedersdatter Galskyt g.m. Christen Worm i Korslund
g Else Pedersdatter Galskyt g.m. Bertel Hansen i Vonge
h Kirsten Pedersdatter Galskyt, enke efter Anders Pedersen i Kærup, præst i Tømmerby og Lild
i Johanne Pedersdatter Galskyt g.m. Jens Pedersen i Serridslev
3) søster Margrethe Thomasdatter Galskyt, første ægteskab med [Christen Madsen Aalborg] ,præst i Åsted og Skærum, død. 5B:
a Thomas Christensen Aasted i København
b Jens Christensen, degn i Åsted og Skærum
c Anne Christensdatter i Hals
d Maren Christensdatter i Drammen i Norge
e Else Christensdatter g.m. Niels [Güntelberg], trompeter i Als [ved Hadsund]
4) søster Gertrud Thomasdatter Galskyt, død, var g.m. Niels Andersen Aslov, præst i Kollerup og Skræm, [skifte 15.12.1679 lbnr.21]. 1B:
a Thomas Nielsen Aslov, forpagter på Jensgård [i Glud sogn].
Fars første ægteskab med [Margrethe Jacobsdatter]. 2B:
5) halvbror Hans Thomsen Galskyt, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup, død. 5B:
a Thomas Hansen Galskyt, præst i Torup
b Christen Hansen Galskyt på Bragernes i Norge
c Christoffer Hansen Galskyt på Bragernes, død. 1B:
1 Johannes Christoffersen Galskyt
d Seche Hansdatter Galskyt g.m. Byrge Sørensen i Blære
e Maren Hansdatter Galskyt i Torstrup
6) halvsøster Maren Thomasdatter Galskyt g.m. [Christen Pedersen, præst i Ulsted, død.
Børn, børnebørn og børnebørns børn af hvilke angives:
a Maren Christensdatter g.m. [Hans Christensen], præst i Ulsted. død. 2B:
1 Thomas Hansen i København
2 Maren Hansdatter, degnekone i Karup.

67 Sofie Helvig Iversdatter i Tved i Ørum sogn. 5.9.1688. Nr.22.
Enke efter Claus [Mortensen] Kjærulf, præst i Flade og Gerum, skifte 17.6.1687 lbnr.55. B:
1) Frederik Clausen Kjærulf
2) Morten Clausen Kjærulf
3) Iver Clausen Kjærulf
4) Steen Clausen Kjærulf
5) Ejler Clausen Kjærulf
6) Ida Kirstine Clausdatter Kjærulf.
FM:
1) farbror Niels Mortensen Kjærulf til Ormsholt [i Torslev sogn].

68 Hans [Hansen] Ramløse, præst i Ålborg Frue. 20.11.1688. Nr.23.
E: Margrethe Poulsdatter [Herslev]. LV: morbror Thomas Dobbelsten i København, Peder Thes. B:
1) Hans Hansen Ramløse.
FM: fars [halv]bror Peder [Clausen] Ramløse, [øverste] kapellan i København Holmen.

69 Frederik [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum. 2.1.1689. Nr.24.
E: Else Lauridsdatter Bjørn. LV: stedfar Jens [Olufsen] Vang, præst i Flade og Gerum, Niels [Lauridsen] Rhuus, præst i Albæk og Voer. B:
[Første ægteskab med Anne Thomasdatter Jetsmark, skifte 20.6.1682 lbnr.31]. B:
1) Rasmus Frederiksen Vilsbæk 20
2) Thomas Frederiksen Vilsbæk 19
3) Ida Frederiksdatter Vilsbæk 17
4) Anne Marie Frederiksdatter Vilsbæk 16
5) Frederik Frederiksen Vilsbæk 15
6) Otte Frederiksen Vilsbæk 12.
FM:
1) farbror Otte [Rasmussen] Vilsbæk, præst i Mosbjerg og Hørmested.
2) svoger Christen Nielsen i Lundergård i Sankt Hans sogn i Vennebjerg herred.
Sølvtøj med navnene:
1) Laurids Bjørn og Anne Pedersdatter, [enkens forældre]
2) Bjørn Andersen og Maren Ottesdatter.
Afdøde døde 1.12.1688.

70 Peder Poulsen Bloch, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 4.3.1689. Nr.25.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Frederik Olufsen, borger i Hjørring. B:
1) "det ene ligger på moderens bryster" (navn angives ikke)
2) "det andet lidet ældre og i samme spæde år" (navn angives ikke).
FM:
1) fars [halv]bror Peder [Pedersen] Holst, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby
2) født værge Just Pedersen i Ålborg.
Forsegling af boet 25.2.1689.

71 Johan Lauridsen [Hven], rektor i Hjørring og kapellan sst. 20.4.1689. Nr. 26.
E: Abelone Christensdatter [Farum]. LV: bror Morten Christensen Farum, herredsfoged i Øster Vester Han herred.
Ingen børn.
Arvinger anføres ikke.

72 Just Valentin Fulda, præst i Saltum og Hune. 13.6.1689.Nr.27.
E: Kirsten Rasmusdatter Oringe.
Afkald fra A:
1) halvbror Valentin Fulda i Saltum.

73 Niels Christensen Lomborg, præst i Hassing og Villerslev. 10.7.1689. Nr. 28.
E: Karen Clausdatter. Af arvinger angives:
1) bror Laurids Christensen Lomborg i Lomborggård
2) Kirsten Christensdatter i Villerslev
3) søster g.m. Christen Bertelsen i Tilsted.

74 Jacob Mortensen Borchorst, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 19.9.1689. Nr.29.
E: Maren Andersdatter Bodum. LV: Ejler [Nielsen] Rybjerg, præst i Lerup og Tranum. B:
1) Anders Jacobsen
2) Johan Claus Jacobsen
3) Mourids Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter
6) Kirsten Jacobsdatter
7) Else Jacobsdatter.
FM:
1) Urban Pedersen Bruun, præst i Tømmerby og Lild
2) Mourids Hansen på Rask
3) Laurids Hansen, præst i Haverslev
4) Jørgen Hansen Horne i Årup, [præst i Torslev].

75 Else Pedersdatter i Ljørslev præstegård. 25.9.1689. Nr.30.
E: Jens Mikkelsen [Tæbring], præst i Ljørslev og Ørding. B:
7) Inger Jensdatter.
Første ægteskab med [Peder Justesen, præst i Ljørslev og Ørding, død 1654]. B:
1) Just Pedersen, købmand i Ålborg
2) Jens Pedersen, foged i Neder Romerike i Norge
3) Jørgen Pedersen på stedet
4) Peder Holst, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby.
5) Maren Pedersdatter
Andet ægteskab med [Christen Jensen Nykøbing, præst i Ljørslev og Ørding, død 1662]. B:
6) Jens Christensen Ljørslev.

76 Otte Rasmussen Vilsbæk, præst i Mosbjerg og Hørmested. 13.5.1689. Nr.31.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Lauridsen til Torupgård.
Første ægteskab med Ingeborg Hansdatter, [skifte 7.6.1686 lbnr.49]. B:
1) Hans Ottesen
2) Laurids Ottesen
3) Anne Ottesdatter.
FM: morbror Palle Hansen [Mosbjerg], præst i Sindal og Astrup.
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum.

77 Jacob Akselsen Stenberg, præst i Tornby og Vidstrup. 18.2.1689. Nr.32.
E: Dorthe Mouridsdatter [Borchorst]. B:
1) Maren Jacobsdatter
2) Anne Cathrine Jacobsdatter.
FM:
1) farbror Hans Akselsen Stenberg, ridefoged på Frisenvold?
2) Bøye Hansen på Skagen.
Arv i boet til afdødes stedbørn:
1) Anne Kjeldsdatter
2) Margrethe Marie Kjeldsdatter.
FM:
1) født værge Fædder, tolder på Skagen
2) Jacob Mouridsen Borchorst, præst i Brovst og Øster Svenstrup.

78 Claus Daler, rektor i Thisted. 1.4.1689. Nr.33.
Arvinger angives ikke.

79 Jens Olufsen Scheel (Sennels), præst i Vester og Øster Hassing. 20.2.1689. Nr.34.
Af arvinger angives A:
1) [mor Maren Jensdatter] g.m. Anders Pallesen Linaa, præst i Sennels
2) søster, hvis navn ikke angives.
Desuden nævnes [sted]fars bror Jørgen Pallesen Obel på Skarregård [i Sejerslev sogn på Mors]
[Afdødes far var Oluf Andersen Bigum, præst i Sennels].


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke IV
1690-1692
C 1-430

80 Oluf Jensen Ebeltoft, præst i Galtrup og Øster Jølby. 25.6.1690. Nr.1.
E: Elisabeth Johansdatter [Borchsenius]. LV: Christen Mouridsen, præst i Vester Jølby og Dragstrup.
Følgende indkaldes til skiftet A:
1) Maren Jensdatter g.m. Christen Sørensen, oldermand i Laen [i Glesborg sogn]
2) Peder Jensen Rode i Ebeltoft på sine umyndige børns vegne B:
a Oluf Pedersen
b Birgitte Pedersdatter
c Bodil Pedersdatter
3) Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Ebeltoft.
Enkens første ægteskab med [Hans Sørensen, forpagter på Blistrup i Blistrup sogn på Mors]. B:
1) Johannes Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Use Hansdatter
4) Madsine Hansdatter.
FM: morbror Villads Johansen [Borchsenius], præst [i Sevel].
(Skiftet findes også i pakke XIII).

81 Kirsten Jensdatter i Horsens degnebolig. 4.12.1690. Nr.2.
E: Laurids Lassen, degn i Horsens. A:
1) bror Peder Jensen
2) søster Anne Jensdatter
3) søster Maren Jensdatter
4) søster Anne Jensdatter g.m. Poul Thomsen.

82 Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet. 24.3.1690. Nr.3.
E: Anne Nielsdatter Skytte. LV: bror Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm. B:
8) Niels Peder Christensen
9) Peder Christensen
10) Anne Cathrine Christensdatter.
FM: farbror Christen Pedersen Øland, præst i Hunstrup og Østerild.
Første ægteskab med Anne Melchiorsdatter, efter hvem skifte ikke er afholdt. B:
1) Melchior Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Sidsel Christensdatter
4) Susanne Christensdatter
5) Ingeborg Christensdatter
6) Maren Christensdatter
7) Mette Christensdatter.

83 Christen Madsen Ejdrup, kapellan i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. 14.4.1690. Nr.4.
A:
1) søster Anne Madsdatter g.m. Peder Mikkelsen i Horsens
2) bror Mads Madsen i Smorup, død. 4B:
a Christen Madsen
b Mads Madsen
c Niels Madsen
d Christen Madsen.
FM: Jens Sørensen, forpagter på Halkær [i Ejdrup sogn].

84 Søren Christensen, rektor i Nykøbing Mors. 11.6.1690. Nr.5.
E: Inger Andersdatter. LV: Hans Hansen Irup i Nykøbing Mors. B:
1) Karen Sørensdatter 17
2) Maren Sørensdatter 10
3) Anne Marie Sørensdatter 8
4) Christen Sørensen 6.
FM: Niels Poulsen i Nykøbing Mors.

85 Anne Nielsdatter Skytte i Agerholm præstegård. 7.7.1690. Nr.6.
Enke efter Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet, [skifte 24.3.1690 lbnr.82]. B:
1) Niels Peder Christensen
2) Peder Christensen
3) Anne Cathrine Christensdatter, der døde.
FM:
1) morbror Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Overby
2) morbror Christen Nielsen Skytte, præst i Vestervig og Agger.
Christen Pedersen Agerholms første ægteskab med [Anne Melchiorsdatter]. B:
1) Melchior Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Susanne Christensdatter
4) Ingeborg Christensdatter
5) Maren Christensdatter
6) Mette Christensdatter.
Arv efter afdødes søster Karen Nielsdatter Skytte, der døde 15.6.1690 i Solbjerg præstegård.

86 Jens Andersen [Søndbjerg], præst i Visby [og Heltborg]. 26.4.1690. Nr.7.
E: Maren Villadsdatter. B:
1) Else Jensdatter g.m. Erik Hansen Holm, præst i Visby og Heltborg
2) Margrethe Jensdatter
3) Inger Jensdatter
4) Maren Jensdatter den ældre
5) Maren Jensdatter den yngre
6) Kirsten Jensdatter.
FM:
1) halvbror Villads Olufsen, præst i Vang
2) Anders Pallesen [Linaa], præst i Sennels.
[Enkens første ægteskab med Oluf Madsen Svale, præst i Visby og Heltborg, død 12.5.1648].

87 Lbnr.8 findes ikke.

88 Otte Frederiksen Vilsbæk i Ålborg. 15.9.1690. Nr.9.
A:
0) far Frederik Rasmussen Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum, skifte 2.1.1689 lbnr.69
1) bror Rasmus Frederiksen Vilsbæk
2) bror Thomas Frederiksen Vilsbæk
3) søster Ida Frederiksdatter Vilsbæk
4) søster Anne Marie Frederiksdatter Vilsbæk
5) bror Frederik Frederiksen Vilsbæk.
FM:
1) Jacob Pedersen Bruun, præst i Skæve
2) Laurids Dahl
3) Christen Rubrektsen i Lund
4) Christen Nielsen i Lundegård
5) Baltser Jensen [Hals], præst i Understed [og Karup].
Afdøde døde 16.8.1690.

89 Elisabeth Johansdatter i Galtrup præstegård. 2.8.1691. Nr.10.
Enke efter Oluf Jensen Ebeltoft, præst i Galtrup og Øster Jølby, [skifte 25.6.1690 lbnr.80].
Første ægteskab med [Hans Sørensen Borchsenius, forpagter på Blistrup i Blistrup sogn på Mors]. B:
1) Johannes Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Use Hansdatter
4) Madsine Hansdatter.
FM: morbror Villads Johansen, præst [i Sevel].

90 Jens Pedersen [Skibsted], præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. 25.2.1691. Nr. 11.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen
2) Peder Jensen
3) Jens Jensen
4) Anders Jensen
5) Anne Jensdatter
6) Henrik Jensen
7) Jacob Jensen
8) Else Jensdatter.

91 Margrethe Christensdatter Tæbring, der tjente i Solbjerg præstegård. 17.1.1692. Nr.12.
A:
1) søster Else Christensdatter
2) Johanne Christensdatter
FM:
1) født værge Jens Mikkelsen [Tæbring], præst i Ljørslev [og Ørding]
2) født værge Niels Mikkelsen.
Afdøde døde 20.12.1691.

92 Anne Andersdatter Klim i Kollerup præstegård. 5.3.1691. Nr.13.
E: Jens Jensen Bloch, præst i Kollerup [og Skræm].
Første ægteskab med [Niels Andersen Aslov, præst i Kollerup og Skræm, skifte 15.12.1679 lbnr.21]. B:
1) Thomas Kjeldsen Aslov 19.
FM: [halvbror] Oluf Nielsen Aslov, præst i Næsborg, [Skarp Salling og Oudrup].
Afdøde døde 3.2.1691.

93 Aksel Jensen Bjørn, præst i Børglum, Furreby og Vejby. 31.8.1691. Nr.14.
E: Inger Poulsdatter. LV: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. B:
1) Mette Margrethe Akselsdatter Bjørn 19
2) Talke Akselsdatter Bjørn 16
3) Jacob Akselsen Bjørn 15
4) Anne Kirstine Akselsdatter Bjørn 13
5) Peder Juul Akselsen Bjørn 10
6) Helvig Akselsdatter Bjørn 9
7) Else Akselsdatter Bjørn 7
8) Laurids Akselsen Bjørn 5.
FM:
1) halvbror Jens Akselsen Bjørn, rektor i Sæby
2) halvbror Niels Akselsen Bjørn
Første skiftebrev mens afdøde endnu levede 22.7.1685 lbnr.40.
Afdødes første ægteskab med [Mette Thomasdatter Mumme, skifte 19.7.1671 lbnr.1].
Afdøde døde 31.7.1691.

94 Jens Pedersen [Svenstrup], præst på Jegindø. 26.3.1691. Nr.15.
E: Anne Jensdatter Krag. LV: bror Peder Jensen Krag på Jegindø. A:
1) søstersøn Søren Villadsen, skriver i Hassing og Refs herreder.

95 Ejler Nielsen Ryberg, præst i Lerup og Tranum. 14.12.1691. Nr.16.
E: Mette Jacobsdatter Distelberg. LV: Jacob Panch i Ålborg. B:
1) Sidsel Elise Ejlersdatter Ryberg 15
2) Niels Jacob Ejlersen Ryberg 14
3) Magdalene Marie Ejlersdatter Ryberg 13
4) Anne Agnethe Ejlersdatter Ryberg 11
5) Birgitte Margrethe Ejlersdatter Ryberg 7.
FM:
1) Niels Svendsen, forvalter på Dronninglund
2) Peder Terkildsen, birkedommer i Dronninglund birk
3) Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted
4) Johan [Johansen] Budtz, præst i Dronninglund
5) Albert Jensen, forvalter på Lundgård.
[Første ægteskab med Else Nielsdatter].
(Skiftet findes også i pakke XIII).

96 Anne Marie Christensdatter Humble, et barn i Lund præstegård i Vrejlev sogn. 1692. Nr.17.
A:
1) mor Karen Christensdatter Winther, enke efter Christen Rubeck Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup, skifte 7.1.1692 lbnr.97
2) søster Gertrud Cathrine Christensdatter Humble
3) bror Peder Christensen Humble
4) søster Anne Christensdatter Humble
5) bror Rubeck Christensen Humble.

97 Christen Rubechsen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup. 7.1.1692. Nr.18.
E: Karen Christensdatter Winther. LV: Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg. B:
1) Gertrud Cathrine Christensdatter Humble 17
2) Peder Christensen Humble 15
3) Anne Christensdatter Humble 11
4) Rubech Christensen Humble 13 uger
5) Anne Marie Christensdatter 13 uger.
FM:
1) morfar Christen Jensen Winther
2) farbror Iver Rubechsen.
Afdøde døde 9.12.1691.

98 Maren Villadsdatter i Visby præstegård. 16.6.1692. Nr.19.
Enke efter Jens [Andersen] Søndbjerg, præst i Visby og Heltborg. 26.4.1690 lbnr.86. B:
3) Else Jensdatter g.m. Erik Hansen Holm, præst i Visby og Heltborg
4) Margrethe Jensdatter
5) Inger Jensdatter
6) Maren Jensdatter g.m. Ove Ottesen, organist i Thisted
7) Maren Jensdatter
8) Kirsten Jensdatter.
[Første ægteskab med Oluf Madsen Svale, præst i Visby og Heltborg, død 12.5.1648]. B:
1) Villads Olufsen, præst [i Vang og Torup]
2) datter, død. 1B:
a Karen Corneliusdatter.

99 Anne Lauridsdatter i Flade præstegård. 6.10.1692. Nr.20.
E: Mads Mikkelsen Hassing, præst i Flade og Sønder Dråby.
Første ægteskab med Herman Rasmussen [Kejlgaard eller Morsing], præst i Flade og Sønder Dråby, skifte 19.7.1688 lbnr.65]. B:
1) Rasmus Hermansen, stud. theol. i København
2) Jørgen Hermansen
3) Maren Hermansdatter
4) Anne Hermansdatter.
FM: født værge [farbror Morten Rasmussen Klog].
Arv efter enkens halvbror Hans Hermansen, skifte 23.8.1678 til A:
1) enkens halvbror Herman Hermansen Ziriche
2) Gedske Hermansdatter
FM: morbror Morten Thomsen, borgmester i Thisted.

100 Anders Pallesen [Linaa], præst i Sennels.14.1.1692. Nr.21.
E: Maren Jensdatter [Snedsted]. LV: bror Poul Jensen [Snedsted], præst i Sjørring og Torsted. A:
0) far [Palle Pedersen Vendel, præst i Linå og Dallerup, død 1662].
[Fars første ægteskab med mor Anne Hansdatter, død ca. 1650]. 3B:
1) bror Jørgen [Obel] Pallesen
2) søster Mette Pallesdatter
3) søster [Sidsel Pallesdatter], død, var g.m. Palle [Pedersen] Munch. 4B:
a Peder Pallesen
b Jørgen Pallesen
c Hans Pallesen
d Palle Pallesen.
[Fars andet ægteskab med Margrethe Mathiasdatter Zoëga, død 1688].
4) halvsøster [Anne Pallesdatter Vendel] g.m. Jacob [Nielsen] Fogh, præst i Linå og Dallerup
5) halvsøster [Margrethe Pallesdatter Vendel] g.m. Lyderik [Jensen] Lassen, præst [i Randers st. Morten]
6) halvsøster [Beate Pallesdatter] g.m. Søren Ottesen [Grønbæk], præst [i Røgen og Sporup].
(Kilde: J. Jeppesen Jensen: Slægten Obel med særlig tilknytning til Ålborg. 2.udgave 1995).

101 Jens Lauridsen, degn i Serridslev. 27.5.1692. Nr.22.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Nielsen Mørk. B:
5) Anne Jensdatter 2.
FM: morbror Oluf Christensen i Nørhave i Serridslev sogn.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen 25
2) Laurids Jensen 22
3) Anne Jensdatter 19
4) Peder Jensen 9.
FM:
1) morbror Jens Pedersen i Høgsted i Vrejlev sogn
2) Christen Pedersen i Underåre i [Serridslev sogn].
Afdøde døde 9.4.1692.

102 Christen Mouridsen Meyer (Moyer), præst i Dragstrup og Skallerup. 8.9.1692. Nr.23.
E: Anne Christensdatter. LV: Knud Jacobsen Aasted, herredsfoged i Sønder og Nørre herred på Mors. B:
1) Mourids Christensen Meyer, stud. theol.
Afdøde havde arv efter søster Bodil Mouridsdatter, enke efter Jens Morsing, præst i Rønne Nikolaj kirke på Bornholm.

103 Mogens Madsen, præst i Ugilt og Tårs. 25.5.1692. Nr.24.
E: Anne Christoffersdatter Torslev. LV: Henrik Lauridsen [Bugge] til Linderumgård [i Ugilt sogn]. B:
1) [Birgitte Mogensdatter] g.m. Christen Sørensen Hortulan, præst i Brovst og Svenstrup
2) Maren Mogensdatter
3) Bodil Mogensdatter
4) Barbara Mogensdatter
5) Christoffer Mogensen
6) Ingeborg Mogensdatter
7) Ellen Mogensdatter
8) Mads Mogensen, stud theol.
FM:
1) farbror Palle Madsen [Tværsted], præst i Aggersborg.
2) [fasters mand] Frands Mikkelsen [Vogelius], præst i Åsted og Skærum.

104 Anne Jensdatter i Rosholm præstegård. 8.3.1692. Nr.25.
Enke efter Jens Kjeldsen [Nors], præst i Harring og Stagstrup, [skifte 21.3.1687 lbnr.56]. B:
2) Daniel Jensen.
Første ægteskab med [Daniel Andersen, præst i Harring og Stagstrup, død 3.3.1656]. Af børn nævnes B:
1) Anne Danielsdatter.

105 Anders Nielsen Hebo, præst i Thisted [og Tilsted]. 30.11.1692. Nr.26.
E: Maren Sørensdatter. LV: [sviger]søn Laurids [Jensen] Pop, [købmand] i Ålborg.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, begravet Thisted 25.5.1682]. B:
1) Anne Andersdatter g.m. [Jacob Jensen] Gedsted, borgmester i Viborg
2) Else Andersdatter g.m. Christen Poulsen [Kovstrup]
3) Maren Andersdatter Hebo.
FM: morbror Frederik Hansen [Friis], præst i Gram.
[Afdøde var søn af Niels Andersen i Varde, ejer af Store Hebo i Janderup sogn]
[Enkens første ægteskab med Laurids de Hemmer, rådmand i Ålborg, skifte Ålborg 26.2.1668 lbnr.693]
[Enkens andet ægteskab med Jens Christensen, rådmand i Ålborg, skifte Ålborg 22.9.1684 lbnr.1177].
(Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85: Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. III, heri side 57).


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke IV A
1692-1694
C 1-431

106 Hans Poulsen Kunstmand, organist i Ålborg Budolfi. 19.12.1693. Nr.27.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Laurids Jensen Pop, købmand i Ålborg ved Johan Pop, købmand sst. B:
1) Poul Hansen Kunstmand 6
2) Maren Hansdatter Kunstmand 4.
FM: morbror Niels Jensen [i Bakgård i Store Torup i Ulbjerg sogn].

107 Dorthe Madsdatter i Ålborg. 13.11.1693. Nr.28.
E: Oluf Mikkelsen, 2. lektiehører i Ålborg latinskole. A:
1) søster Else Madsdatter g.m. Jacob Banner, begge døde. 1B:
a Margrethe Jacobsdatter 10.
FM: farfar Søren Banner, rådmand og købmand i Ålborg.

108 Kirsten Akselsdatter Bjørn i Vrå præstegård. 14.8.1693. Nr.29.
E: Laurids Nielsen Dall, præst i Vrå, Em og Serridslev. B:
1) Aksel Lauridsen Dall 17
2) Niels Lauridsen Dall 15
3) Mette Lauridsdatter Dall 14
4) Marie Lauridsdatter Dall 13
5) Thomas Lauridsen Dall 11
6) Rakel Lauridsdatter Dall 7
7) Poul Lauridsen Dall 3
8) Enok Lauridsen Dall 2.
FM: morbror Jens Akselsen Bjørn, skolemester i Sæby latinskole.
Afdøde døde 14.7.1693.

109 Jens Ibsen Vedsted [Vidsted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 19.4.1693. Nr.30.
E: Anneke Pedersdatter Boesen. LV: Niels [Sørensen] Stenstrup, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Knud Olufsen Vedsted 6.
FM: farbror Morten Ibsen Vedsted i Vedsted sogn.
[Første ægteskab med Anne Marie Knudsdatter Sinnerup, skifte 14.1.1686 lbnr.46].

110 Christen [Sørensen] Hortulan, præst i Brovst og Øster Svenstrup. 16.5.1693. Nr.31.
E: Birgitte Mogensdatter. LV: bror Mads Mogensen Vogelius. B:
1) Mogens Christensen Hortulan.
FM: Søren Jørgensen Bagge, successor.

111 Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted. 26.5.1693. Nr.32.
E: [Kirsten Iversdatter Wolff]. LV: Peder Thomsen i Dal. B:
1) [Mikkel Pedersen, født 1688]
2) [Margrethe Pedersdatter, født 1692]
3) [Peder Pedersen], født 1693.
FM:
1 fars [halv]bror Niels Svendsen
2 morbror Jacob Iversen Wolff.
Til skiftet indkaldes:
1) Sidsel Thomasdatter, enke efter Hr. Hans Jacobsen [Bruun] i Skivum [og Giver]
2) Søren [Jacobsen] Bruun (Brunov) i Ålborg
3) Johannes Jacobsen Brun (Brunov), præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
4) Laurids Jacobsen Brun (Brunov) i Nibe.
(Sml. lbnr.11).

112 Karen Selgensdatter i Jelstrup degnebolig. 16.3.1693. Nr.33.
E: Oluf Lauridsen, degn i Jelstrup. B:
1) Christen Olufsen
2) Aksel Olufsen
3) Oluf Olufsen
4) Johanne Olufsdatter.

113 Rasmus Sørensen, degn i Ugilt og Tårs. 6.2.1693. Nr.34.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.

114 Peder Nielsen Klim, præst i Øland. 11.12.1693. Nr.35.
E: Karen Sørensdatter [Ørum]. LV: Oluf Nielsen Aslov, præst i Næsborg, Salling og Outrup. B:
2) Ingeborg Pedersdatter, [født 1657]
3) Maren Pedersdatter den ældre
4) Hylleborg Pedersdatter, [født 1661]
5) Maren Pedersdatter den yngre, [født 1663]
6) Søren Pedersen, [født 1664]
7) Kirsten Pedersdatter, [født 1665]
8) Niels Pedersen, [født 1667]
9) Mogens Pedersen, [født 1668]
10) Margrethe Pedersdatter, [født 1669]
11) Anne Pedersdatter, [født 1671]
12) Lisbeth Pedersdatter, [født 1672].
FM:
1) født værge Jens Pedersen i Knudegård
2) Laurids Jensen, delefoged i Bejstrup
3) Christen Nielsen i Fristrup.
[Første ægteskab med Else Poulsdatter Kras, gift Kollerup 1.10.1654, død 29.6.1653]. B:
1) Poul Pedersen, [født 1650], død. 1B:
a Else Margrethe Poulsdatter.
FM: morbror Søren Andersen i Østerby
[Enkens far var Søren Pedersen, præst i Ørum og Daugård].
[Første hustrus forældre var Poul Nielsen Kras, birkefoged på Nørholm og Maren Bertelsdatter Kjærulf.]

115 Elsebeth [Jacobsdatter] Mumme i Hammer præstegård. 20.9.1693. Nr.36.
E: Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup. B:
1) Elisabeth Stampe 16
2) Hans Stampe 15
3) Ejler Stampe 14
4) Cathrine Stampe 12
5) Jens Stampe 11
6) Jacob Stampe 8
7) Dorthe Kirstine Stampe 7
8) Hans Nikolaj Stampe 4
9) Bodil Marie Stampe 1.
FM:
1) farbror Hans Stampe, rådmand i København
2) søskendebarn Nikolaj Jacobsen Holm.
[Første ægteskab med forgænger Hans Jensen, begravet 30.4.1675].

116 Knud Madsen Hillerslev, kapellan i Tæbring. 21.8.1693. Nr.37.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder [Pedersen] Holst, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby ved bror Jens Mikkelsen [Tæbring], præst i Ljørslev [og Ørding]. A:
1) bror Søren Madsen i Stagstrup i Thy.

117 Laurids Nielsen Dall, præst i Vrå, Em og Serridslev. 19.2.1694. Nr.38.
E: Kirsten Akselsdatter Bjørn, skifte 14.8.1693 lbnr.108. B:
1) Aksel Lauridsen Dall 18
2) Niels Lauridsen Dall 16
3) Mette Lauridsdatter Dall 15
4) Marie Lauridsdatter Dall 13
5) Thomas Lauridsen Dall 12
6) Rakel Lauridsdatter Dall 8
7) Poul Lauridsen Dall 4
8) Enok Lauridsen Dall 2.
FM:
1) farbror Peder Nielsen i Dall i Himmersyssel
2) morbror Jens Akselsen Bjørn, rektor i Sæby.
Afdøde døde 19.1.1694.

118 Hans Pedersen Saltum, præst i Jelstrup og Lyngby. 29.10.1694. Nr.39.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Jacob Lauridsen på Kajholm [i Rubjerg sogn]. B:
1) Sidsel Hansdatter
2) Inger Hansdatter
3) Jacob Hansen.
FM: Oluf Thomsen [Volstorf], successor.

119 Niels Lauridsen Rhuus, præst i Albæk og Voer. 29.1.1694. Nr.40.
E: Karen Pedersdatter Hemmet. LV: Peder Jensen [Holst] til Bøgsted [i Astrup sogn] og forpagter på Voergård [i Voer sogn]. A:
1) søster Dorthe Lauridsdatter Rhuus, [enke efter Laurids Christensen Holstebro, præst i Sæby, skifte 14.7.1685 lbnr.44]
2) søster Ellen Lauridsdatter Rhuus, død [10.6.1685]. 5B:
Af første ægteskab 1B:
a Søren Pedersen
Andet ægteskab med Jesper Jensen Munch. 4B:
b Jens Jespersen
c Laurids Jespersen
d Anne Jespersdatter
e Maren Jespersdatter
3) søster Anne Lauridsdatter Rhuus g.m. Peder Nielsen [Tamstrup, købmand] i Sæby
4) søster Else Lauridsdatter Rhuus g.m. Christen Mikkelsen, skomager i Sæby.
5) bror Christen Lauridsen Rhuus, byfoged i Sæby
Afdøde døde 28.12.1693.

120 Jørgen Mortensen Lund, præst i Sæby. 17.12.1694. Nr.41.
E: Kirsten Lauridsdatter [Rhuus]. LV: Gert Christensen i Sæby. B:
1) Magdalene Jørgensdatter Lund14
2) Laurids Jørgensen Lund 7
3) Anne Sofie Jørgensdatter Lund 4.
[Enkens far formentlig Laurids Nielsen Rhuus, borgmester i Sæby, død 27.3.1672].
Afdøde døde 15.11.1694.

121 Christen Jensen Snedsted, præst i Elling og Tolne. 29.10.1694. Nr.42.
E: Cathrine Hansdatter. LV: bror Hans Hansen. B:
1) Hans Christensen, successor
2) Jens Christensen, student
3) Helvig Christensdatter g.m. Peder Hansen, borgmester i Skagen
4) Anne Christensdatter g.m. Laurids Andersen [Nim], præst i Mosbjerg [og Hørmested]
5) Else Christensdatter
6) Cathrine Christensdatter.
FM: farbror Poul Jensen Snedsted, præst i Sjørring.

122 Oluf Jensen Julby, præst i Alsted og Bjergby. 28.10.1694. Nr.43.
E: Elsebeth Andersdatter.
[Første ægteskab med Dorthe Andersdatter, skifte 10.5.1681 lbnr.28]0. B:
1) Jens Olufsen Skarum, præst [i Byrum og Vesterø] på Læsø
2) Anders Olufsen Skarum, degn i Alsted og Bjergby
3) Kirsten Olufsdatter forlovet med Søren Jensen i Gullerup [i Bjergby sogn]
4) Birgitte Olufsdatter.
FM:
1) Jacob Nielsen Erslev, successor
2) Oluf Hansen, forvalter.

123 Thomas Frederiksen Vilsbæk, student i København, skifte i Volstrup præstegård. 24.10.1694. Nr.44.
A:
0) far [Frederik Rasmussen Vilsbæk, præst i Torslev og Lendum, skifte 2.1.1689 lbnr.69]. B:
1) bror Rasmus Frederiksen Vilsbæk
2) søster Ida Frederiksdatter Vilsbæk
3) søster Anne Marie Frederiksdatter Vilsbæk
4) bror Frederik Frederiksen Vilsbæk.
FM:
1) Christen Nielsen i Lundergård [i Sankt Hans sogn i Vennebjerg herred]
2) Baltser Ibsen i Understed
3) Jacob Pedersen Bruun, præst i Skæve.

124 Karen Sørensdatter [Ørum] på Øland. 1.8.1694. Nr.45.
Enke efter Peder Nielsen Klim, præst i Øland, [skifte 11.12.1693 lbnr.114]. B:
1) Ingeborg Pedersdatter, [født 1657]
2) Maren Pedersdatter den ældre
3) Hylleborg Pedersdatter, [født 1661]
4) Maren Pedersdatter den yngre, [født 1663]
5) Søren Pedersen, [født 1664]
6) Kirsten Pedersdatter, [født 1665]
7) Niels Pedersen, [født 1667]
8) Mogens Pedersen, [født 1668]
9) Margrethe Pedersdatter, [født 1669]
10) Anne Pedersdatter, [født 1671]
11) Lisbeth Pedersdatter, [født 1672].
FM:
1) Jens Sørensen, birkefoged på Øland
2) født værge Jens Pedersen i Knudegård
3) Laurids Jensen, delefoged i Bejstrup
4) Niels Lauridsen i Bjergegaard i Gjøl sogn
5) Anders Jensen Høj, købmand i Ålborg.

125 Peder Pedersen Galskyt i Vester Brønderslev. 22.10.1694. Nr.46.
E: Maren Gabrielsdatter. LV: Frederik [Johansen] Boysen, præst i Jerslev og Vester Brønderslev. B:
1) Kirstine Marie Pedersdatter Galskyt 15
2) Peder Pedersen Galskyt 14, [der døde, se lbnr.162]
3) Else Pedersdatter Galskyt 13.
FM:
1) morbror Mourids Gabrielsen, foged på Villestrup [i Astrup sogn]
2) svoger Jens Pedersen, forpagter på Hørbylund [i Hørby sogn].
Afdøde var tidligere kapellan i Sæby.
[Enken ægter Peder [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hem. Se lbnr.162].


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke V
1695-1696
C 1-432

126 Karen Thøgersdatter Rosenberg i Skallerup præstegård. 2.12.1695. Nr.1.
E: Ove Christensen [Bjergby], præst i Skallebjerg og Vennebjerg, der døde 27.2.1696.
Hans A:
0) [far Christen Lauridsen Tværsted, præst i Bjergby og Mygdal] (Sml. lbnr.8)
1) søster Ingeborg Christensdatter [Tværsted] g.m. Jens Akselsen Bjørn, præst i Sæby
2) søster Maren Christensdatter [Tværsted], død, var g.m. [Selgen Christensen, forpagter på Vang i Sulsted sogn]. 3B:
a Laurids Selgensen i Ålborg
b Maren Selgensdatter
c Johanne Cathrine Selgensdatter.
Hendes A:
0) [far Thøger Nielsen Rosenberg, præst i Skallerup og Vennebjerg, skifte 29.3.1683 lbnr.33]
Fars første ægteskab med [Maren Thomasdatter Mumme]. B:
1) bror Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum
2) Karen Thøgersdatter Rosenberg, som er afdøde
3) søster Elsebeth Thøgersdatter Rosenberg.
Fars andet ægteskab med [Marie Lauridsdatter]. B:
4) halvbror Laurids Thøgersen Rosenberg
5) halvsøster Maren Thøgersdatter Rosenberg g.m. Laurids Andersen i Ålborg
6) halvsøster Karen Thøgersdatter Rosenberg
7) halvbror Christen Thøgersen Rosenberg
8) halvbror Sveder Thøgersen Rosenberg
Afdøde døde 30.10.1695.

127 Margrethe Mikkelsdatter i Ålborg. 23.7.1695. Nr.2.
Enke efter Hans Christensen, kantor. A:
1) bror Hans Mikkelsen i Nørre Vissing, herredsfoged i Galten og Houlbjerg herreder
2) søster Kirsten Mikkelsdatter g.m. Hans Buch i Landskrona i Skåne, begge døde. 1B:
a Lisbeth Hansdatter i Ystad i Skåne
3) søster Lisbeth Mikkelsdatter, enke i Ystad i Skåne
4) søster Maren Mikkelsdatter på stedet
5) søster Sidsel Mikkelsdatter g.m. Hans Julius, præst i Börringe og Lemmeströ sogn i Skåne
6) halvbror Baltser Mikkelsen i Norge
7) halvsøster Sofie Mikkelsdatter g.m. en købmand i Malmö i Skåne
8) halvsøster Karen Mikkelsdatter g.m. Magnus Aulin, strandinspektør i Barsebäck i Skåne
9) halvsøster Dorthe Mikkelsdatter hos mor i Barsebäck præstegård.

128 Christen Jacobsen Erik i Vester Jølby præstegård, præst i Dragstrup og Skallerup. 8.8.1695. Nr.3.
Enke efter Elisabeth [Johansdatter] Bagge, [skifte 29.3.1695 lbnr.132]. A:
1) bror Johannes Bagge
2) [søster Anne Marie Bagge, død. 1B:
a Jørgen Bertelsen
3) søster, død, var g.m. Christian Reval. B.
a Marie Reval.
Ophold til formandens enke Anne Christensdatter.
Afdøde døde 10.7.1695.

129 Niels Nielsen Byg [Biug], degn i Vestervig og Agger. 27.5.1695. Nr.4.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Laurids Bertelsen i Oksenbøl. B:
1) Jochum Nielsen Byg 15
2) Kirsten Nielsdatter Byg 13.
FM: født værge Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby.

130 Christen [Christensen] Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup. 3.5.1695. Nr.5.
E: Karen Madsdatter Skytte. LV: far Mads [Christensen] Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested. B:
3) Anne Johanne Christensdatter Friis 13
4) Knud Arild Christensen Friis 11
5) Karen Christensdatter Friis 10
6) Martha Christensdatter Friis 8
7) Søren Christensen Friis 6
8) Mathias Christensen Friis 5
9) Margrethe Cathrine Christensdatter Friis 4
10) Helle Helene Christensdatter Friis.
FM:
1) farbror Niels [Christensen] Friis, præst i Skorup og Tvilum
2) Mads Sørensen [Lyngaa], præst i Lyngå og Skjød
3) [farbror] Oluf [Christensen] Friis, præst i Hundslund
4) [farbror] Jens [Christensen] Friis, præst i Feldballe og Nødager
5) [farbrors søn] Christen [Nielsen] Friis, designeret præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
6) Saxo Henriksen [Ascanius], præst i Bodum, Ydby og Hurup.
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter Lyngaa, død 2.10.1677]. B:
1) Christen Christensen Friis
2) Margrethe Christensdatter Friis 20.

131 Morten Pedersen Hassing, præst i Hassing og Villerslev. 1.4.1695. Nr.6.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Peder Mortensen.
FM: morbror Niels Christensen i Vilsgård [i Vejerslev sogn].

132 Elisabeth Johansdatter Bagge i Vester Jølby præstegård. 29.3.1695. Nr.7.
E: Christen Jacobsen Erik, præst i Dragstrup og Skallerup. A:
1) bror Johannes Bagge, købmand og en af de 32 mænd i København
2) søster Anne Marie Bagge, død. 1B:
a Jørgen Bertelsen, vanfør
3) søster, død, var g.m. Christian Reval. B.
a Marie Reval.

133 Antonius Markussen Bering, præst i Understed og Karup. 8.3.1695.
E: Else Baltsersdatter [Hals]. LV: Peder [Jensen] Bloch, præst i Torslev og Lendum. B:
1) Kirsten Antoniusdatter 8
2) Markus Antoniussen 7
3) Hylleborg Antoniusdatter 3.
FM:
1) [morfar] Baltser Jensen Hals, [pensioneret] præst i Understed og Karup.
2) [morfars bror] Anders Jensen Hals, præst i Hellevad, Hellum og Ørum

134 Burchard Olufsen, skoleholder i Øster Brønderslev. 20.2.1695. Nr.9.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Sørensen i Øster Brønderslev. B:
1) Anne Burchardsdatter.
2) Oluf Burchardsen
3) Burchardt Burchardsen
FM:
1) farbror Thomas Olufsen, skoleholder i Jerslev
2) farbror Niels Olufsen, skoleholder i Hallund
3) farbror Peder Olufsen i Jerslev
4) farbror Hans Olufsen i Hjulskov [i Jerslev sogn]
Registrering 20.11.1693.
(Skiftet findes også i pakke XIII).

135 Dorthe Pedersdatter i Ålborg. 27.6.1695. Nr.10.
Enke efter Markus [Johansen] Buch, præst i Nautrup, [Sæby og Vile]. V:
6) Hans Buch 6.
FM: morbror Peder Pedersen ved Vesterå
Første ægteskab med Lyder Ridderhus, [guldsmed i Ålborg]. B:
1) Ludolf Lydersen 27, guldsmedesvend
2) Peder Lydersen, student i Bjergbygård på Sjælland
3) Gertrud Lydersdatter 22
4) Cort Lydersen 21, i Norge
5) Frands Lydersen 18.

136 Thyge Clausen Tolstrup, præst i Hjortdal. 4.2.1695. Nr.11.
Enkemand efter [Mette Jørgensdatter Riber]. B:
1) Jørgen Thygesen
2) Claus Thygesen
3) Peder Thygesen, der har fæstet stedet
4) Birgitte Thygesdatter g.m. Jens Andersen i Klim.

137 Anne Cathrine Sørensdatter, 14 år gammel i Ålborg. 7.12.1696. Nr.12.
A:
1) mor Anne Jacobsdatter, enke efter Søren Jensen [Glimsholt, forstander ved Ålborg Hospital], skifte 20.11.1690
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Mikkel Nielsen Lunge, [stiftsskriver i Ålborg]
3) søster Anne Christine Sørensdatter
3) søster Johanne Sørensdatter.
FM:
1) Henrik From, købmand i Ålborg
2) Laurids Kjærulf til Viffertsholm.

138 Erik Hansen Holm, præst i Visby og Heltborg. 12.11.1696. Nr.13.
E: Else Jensdatter [Søndbjerg]. B:
1) Hans Eriksen Holm
2) Anders Eriksen Holm
3) Christian Eriksen Holm
4) Jens Eriksen Holm.
FM:
1) Esajas Klauman, præst i Visby og Heltborg
2) Villads Olufsen Svale, præst i Vang og Torup.

139 Niels [Sørensen] Stenstrup, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. 14.9.1696. Nr.14.
E: Cathrine Pedersdatter Botzen. LV: Jacob Nielsen, præst i Alsted og Bjergby på Mors. B:
1) Peder Stenstrup, student
2) Søren Stenstrup19, student
3) Johannes Stenstrup 19, student
4) Lukas Stenstrup
5) Jacob Stenstrup
6) Johannes Christoffer Stenstrup
7) Mathias Stenstrup
8) Magdalene Stenstrup
9) Cathrine Stenstrup.
FM:
1) morbror Hans Pedersen Botzen, præst i Tirstrup [og Fuglslev]
2) morbror Johan Pedersen på Nytorv i København
3) Peder Pedersen i København.

140 Hans Poulsen Tancke, præst i Åby og Biersted. 8.6.1696. Nr.15.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jens [Nielsen] Winther, præst i Åby og Biersted, [der ægter enken]. B:
3) Elsebeth Johanne Hansdatter Tancke 25
4) Ida Christence Hansdatter Tancke 23
5) Hans Hansen Tancke 22
6) Elsebeth Malene Hansdatter Tancke 21
7) Otto Hansen Tancke 10
8) Sofie Hansdatter Tancke 8.
FM:
1) morbror Laurids Hansen, præst i Haverslev og Bejstrup
2) Peder Thøgersen Lassen til Rødslet
3) Otte [Ottesen] Scheel til Birkelse, Dybvad og Hjermeslevgård, amtmand i Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter.
[Første ægteskab med Johanne Thomasdatter, død ca. 1669]. B:
1) Poul Hansen Tancke 30
2) Mette Hansdatter Tancke g.m. Niels Lauridsen Vinde, præst på Gjøl.

141 Anne Pedersdatter [Brøndlund] i Tolstrup præstegård. 8.6.1696. Nr.16.
E: Niels Iversen [Christensen] Aarø, præst i Tolstrup og Stenum. B:
5) Jens Nielsen 15
6) Iver Nielsen 14
7) Birgitte Nielsdatter 12
8) Peder Nielsen 10
9) Sofie Nielsdatter 7.
FM:
1) morbror Jens Pedersen [Brøndlund], præst i Øster Brønderslev og Hallund
2) morbror Laurids Pedersen på Agdrup [i Sulsted sogn] i Kær herred.
Første ægteskab med Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum. B:
1) Ida Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Ejstrup
2) Dorthe Lene Jensdatter 21
3) Anne Helvig Jensdatter 19
4) Johanne Jensdatter 18.

142 Laurids Pedersen, ugift præst i Hjørring St. Hans og St. Olai. 4.6.1696. Nr.17.
A:
1) søstersøn Christen Christensen i Rakkeby på hustru Cathrine Hansdatter
2) halvsøskendebarn på fars side Frands Christensen, degn i Uggerby på egne og søskendes vegne
3) halvsøskendebarn på fars side Christen Olufsen, degn i Mosbjerg og interessenter ved datters mand Niels Olufsen i Tværsted
4) halvsøskendebarn på mors side Niels Christensen i Hving mølle i Astrup sogn og interessenter
5) halvsøskendebarn Niels Nielsen i Norge, død. Hans arvinger
6) søskendebarn Anders Poulsen i Lendum og interessenter
7) halvsøskendebarn på mors side Mads Poulsen i Hjørring ved Christen Olufsen i Hvashøj ( 2 lodder)
8) Niels Jensen, byskriver i Hjørring, død. 2B:
a Anders Nielsen i København
b Peder Nielsen i København. FM: Frederik Olufsen i Hjørring
9) halvsøskendebarn Anders Akselsen i Ålborg og halvsøster med samme mor
Afdøde døde 28.4.1696].

143 Peder Lauridsen Thes, præst i Vester og Øster Hassing. 4.6.1696. Nr.18.
E: [Margrethe Baggesdatter Grubbe]. LV: Otto Jørgensen [Stenløse], successor, der ægter enken. B:
1) Bagge Lorentse Pedersdatter Thes 6
2) Peder Pedersen Thes, født efter faderens død.
FM: Mads [Christensen] Skytte, [pastor emeritus] i Karby.
Desuden nævnes enkens mor Jacoba [Christensdatter] Skytte i Ålborg, [enke efter Bagge Lauridsen Suhr, rådmand i Ålborg.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke V A
1696-1699
C 1-433

144 Frands Hansen Hagedorn, præst i Solbjerg [og Sundby]. 3.7.1696. Nr.19.
E: Sofie Nielsdatter Skytte. LV: Anders Brasen. B:
1) Hans Frandsen Hagedorn 20
2) Vibeke Frandsdatter Hagedorn 18
3) Mariche Frandsdatter Hagedorn 17
4) Karen Frandsdatter Hagedorn 14.
FM: morbror Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm.
Afdøde døde 3.6.1696.

145 Christen Christensen Aalborg, degn i Nørre og Sønder Tranders. 22.5.1696. Nr.20.
E: Anne Ibsdatter. B:
1) Maren Christensdatter 16
2) Christen Christensen 14
3) Anne Margrethe Christensdatter 11.
FM: Anders Lauridsen.

146 Christen Christensen Kærgaard i Vester Jølby, præst i Dragstrup og Skallerup. 16.5.1696. Nr.21.
A:
1) bror Knud Christensen Kærgaard i sin afdøde fars gård i Viborg
2) søster Dorthe Kærgaard g.m. Herlev Urbansen i Randers
3) søster Maren Kærgaard
4) søster Karen Kærgaard
5) søster Johanne Kærgaard.
FM:
1) Johannes Sivertsen i Viborg
2) Poul Hansen, købmand i Viborg
3) Christen Pedersen i Viborg.
Afdøde døde i Viborg 17.4.1696.

147 Karen Jørgensdatter Lund i Gadgård i Sejerslev sogn. 17.4.1696. Nr.22.
Enke efter Knud Olufsen [Thisted], præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte 12.11.1685 lbnr.43].
Første ægteskab med [Samuel Hansen Lime i Nykøbing]. B:
1) Hans Samuelsen Lime i Hesselbjerg i Sejerslev sogn
2) [Samuelsdatter], var g.m. Oluf Nielsen Aslov, [præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup]. 1B:
a Samuel Olufsen Aslov.
Afdøde døde 19.3.1696.

148 Hans Thomsen Bondum, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. 13.1.1696. Nr.23.
A:
1) søster, død, var g.m. Hans Jensen i København. 2B:
a Margrethe Hansdatter 14
b Mette Cathrine Hansdatter 9.
Husholder Birgitte Pedersdatter, enke efter Peder Povlsen [Bloch], præst her, skifte 4.3.1689 lbnr.70].
Afdøde døde 5.12.1695.

149 Sara Jørgensdatter Hald i Skagen præstegård. 1.5.1697. Nr.24.
E: Poul Henningsen [Bang], præst i Skagen. B:
1) Jørgen Poulsen
2) Margrethe Poulsdatter.
FM: morbror Peder Jensen [Holst] til Bøgsted [i Astrup sogn].

150 Karen Madsdatter Skytte i Bodum præstegård. 23.9.1697. Nr.25.
E: Saxo Henriksen Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup.
Første ægteskab med Christen [Christensen] Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup, [skifte 3.5.1695 lbnr.130]. B:
1) Anne Johanne Christensdatter Friis 15
2) Knud Arild Christensen Friis 13
3) Karen Christensdatter Friis 12
4) Martha Christensdatter Friis 10
5) Søren Christensen Friis 8
6) Mathias Christensen Friis 7
7) Margrethe Cathrine Christensdatter Friis 6
8) Helle Helene Christensdatter Friis 4.
FM:
1) farbror Niels [Christensen] Friis, præst i Skorup og Tvilum
2) farbror Oluf [Christensen] Friis, præst i Hundslund
3) farbror Jens [Christensen] Friis, præst i Feldballe og Nødager
4) [farbrors søn] Christen [Nielsen] Friis, designeret præst i Karby, Hvidbjerg og Rested.

151 Maren Lauridsdatter i Vejerslev præstegård. 14.6.1697. Nr.26.
E: Jens Iversen Holst, præst i Vejerslev og Blistrup. B:
1) Iver Jensen 19
2) Laurids Jensen 18
3) Use Marie Jensdatter 16
4) Oluf Jensen Krog 13.
(Skiftet findes i 2 eksemplarer).

152 Johannes Hansen Hornemann, præst i Lerup og Tranum. 8.2.1697. Nr.27.
E: Anne Margrethe Joachimsdatter Bruun. LV: Diderik Christian Braës til Kokkedal [i Torslev sogn]. B:
1) Hans Johannes Hornemann 3
2) Joachim Bruun Hornemann 3 mdr.
FM: farbror Hans Hansen Hornemann, købmand i Næstved.

153 Niels Lauridsen Rhuus, præst i Ålborg Hospital. 16.12.1698. Nr.28.
Indlagt seddel, der oplyser, at skiftet mangler og at afdøde var søn af Laurids Christensen, præst i Sæby og Dorthe Lauridsdatter.

154 Jens Mikkelsen [Tæbring], præst i Ljørslev og Ørding. 8.12.1698. Nr.29.
Enkemand efter [Else Pedersdatter, skifte 25.9.1689 lbnr.75]. B:
1) Inger Jensdatter.
FM: Thøger Pedersen Nørkær, forvalter på Nandrup [i Flade sogn på Mors].

155 Laurids Mouridsen, degn i Vennebjerg og Skallerup. 29.11.1698. Nr.30.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen i Hunderup. A:
0) forældre [Mourids Lauridsen Tversted, kapellan i Tværsted, Uggerby og Bindslev, død 1672 og Anne Pedersdatter Frost]
I farbrors børn
A farbror [Christen Lauridsen Tversted, præst i Vrejlev og Hæstrup, død 25.3.1645]. (4. og 9. lod). 2B:
1) Birgitte Christensdatter i Brødslev i Ingstrup sogn og søskende ved Laurids Lauridsen i Ingstrup
2) [Peder Christensen], død. 1B:
a Kirsten Pedersdatter ved far Peder Nielsen i Vennebjerg
B farbror [Christen Lauridsen Tversted. præst i Bjergby og Mygdal, død 5.4.1658]. (1. og 8. lod). 2B:
3) Ingeborg Christensdatter g.m. Jens Akselsen, rektor i Sæby
4) [Maren Christensdatter, død, var g.m. Selgen Christensen, forpagter]. B:
a Laurids Selgensen i Ålborg og søskende ved Albert Andersen, degn i Skallerup og Vennebjerg
C farbror [Rasmus Lauridsen Tversted, købmand i Hjørring, død]. (2. og 10. lod). 1B:
5) Helvig Rasmusdatter g.m. Jens Poulsen i Hjørring
D [farbror Jens Lauridsen Tversted]. (5 og 11. lod). 1B:
a [Jens Jensen, død]. 2B:
1 Anne Jensdatter
2 Sofie Jensdatter ved Thomas Sørensen i Tværsted
II fasters børn
E faster [Karen Lauridsdatter Tversted]. (3. lod). [Første ægteskab med Niels Jensen, borgmester i Skagen]. 1B:
7) [Anne Nielsdatter, død 1696. Af Anne Nielsdatters andet ægteskab med Christen Jensen Winther] B:
a Karen Winther i Ålborg og søskende ved Albert Andersen, degn i Vennebjerg.
[Karen Lauridsdatter Tversteds andet ægteskab med Laurids Lauridsen, rådmand i Hjørring]. 2B:
8) Anne Lauridsdatter i Hjørring
9) [Maren Lauridsdatter g.m. Thøger Nielsen Rosenberg, præst i Skallerup og Vennebjerg]. B:
a Sveder Thøgersen i Skallerup og søskende
F faster [Anne lauridsdatter Tversted g.m. Jens Nielsen i Skovsgård i Asdal sogn]. (12. lod). 2B:
10) Anne Jensdatter i Tværsted ved søn Jens Bertelsen Skovgård i Tværsted og hendes søsterdatter Maren Jensdatter i Hjørring
G faster. (13. lod). 1B:
11) [Christen Andersen], død. 2B:
a Christen Christensen
b Jens Christensen i Norge ved farbror Jens Andersen i Hjørring
III morbrors børn
H morbror [Anders Pedersen i Hjørring], død. (7. og 14. lod). 2B.
12) Anne Andersdatter og søster Maren Andersdatter g.m. Peder Jørgensen, podemester i Ugilt markhus
IV mosters børn
I moster [Ingeborg Pedersdatter]. (6. lod). 1B:
13) Frands Christensen, degn i Uggerby og hans søskende.
Litteratur: Flemming Aagaard Winther: Fire Slægter fra Aalborg og Vendsyssel: Winther, Tversted, Rosenberg og Frost (2018). Kan snart ses her

156 Christen Nielsen Torslev i Frøkær i Børglum sogn. 26.9.1698. Nr.31.
E: Kirsten Christensdatter. LV: svoger Christen Simonsen i Fristrup i Damsgård. B:
1) Maren Christensdatter 23
2) Christen Christensen Torslev 23 i Norge
3) Kirsten Christensdatter 18
FM:
1) Peder Holst i Vrå
2) Peder Jørgensen Fristrup i Bisgård.
Afdøde, der døde 28.8.1698, var tidligere kapellan i Børglum, Furreby og Vejby.

157 Niels [Jensen] Hegelund, præst i Sønderhå og Hørsted. 19.8.1698. Nr.32.
E: [Helvig Lauridsdatter].
Der afholdtes ikke skifte, da afdøde havde kontrakt med datter [Mette Nielsdatter Hegelund] g.m. successor Mourids [Andersen] Nors.

158 Maren Bjørnsdatter i Snedsted præstegård. 3.6.1698. Nr.33.
E: Holger Sørensen Schandorff. B:
1) Bjørn Schandorff
2) Albert Schandorff
3) Jacob Schandorff, der døde 12.7.1698.
Arv efter afdødes søster Magdalene Bjørnsdatter, men skifte er endnu ikke afholdt af hendes stedfar Henrik Poulsen på Hvitvedgård.
Enkemandens første ægteskab med Birthe Hansdatter.
Afdøde døde 5.5.1698.

159 Peder Nielsen Vogelius , præst i Helligsø og Gettrup. 14.4.1698. Nr.34.
E: Inger Andersdatter. LV: Søren Nielsen i Gettrup. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 15
2) Niels Pedersen 14
3) Lisbeth Pedersdatter 13
4) Anders Pedersen 8
5) Christen Pedersen 6.
FM: næste frænde på mors side Knud [Nielsen] Skytte, præst i Søndbjerg og Odby.

160 Else Jørgensdatter i Dronninglund. 23.1.1698. Nr.35.
E: Peder Nielsen Crondal, degn i Dronninglund. B:
1) Margrethe Pedersdatter Crondal 16
2) Maren Pedersdatter Crondal 13
3) Helle Pedersdatter Crondal 11.
Afdøde var født i Skåne.
Afdøde døde 23.1.1698.

161 Sofie Jensdatter i Tødsø præstegård. 29.6.1699. Nr.36.
E: Didrik [Christensen] Skytte, præst i Tødsø og Erslev. B:
1) Margrethe Didriksen Skytte 20
2) Christen Didriksen Skytte 17
3) Else Didriksdatter Skytte 15
4) Christiane Didriksdatter Skytte 12
5) Karen Didriksdatter Skytte 8
6) Peder Didriksen Skytte 7.
FM: Mathias [Christensen] Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested.

162 Frederik Boyesen, præst i Jerslev og Vester Brønderslev. 5.6.1699. Nr.37.
E: Marie Fischer. B:
1) Marie Magdalene Frederiksen 13
2) Johan Frederik Boyesen 10
3) Tobias Boyesen 9
4) Jonas Boyesen 4.
Afdøde var FM for Peder Pedersen Galskyts, [skifte 22.10.1694 lbnr.125] børn. Efter den unge Peder Galskyts død fordeles arv til mor Maren Gabrielsdatter g.m. Peder [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hem og Sem og søstre Kirstine Marie og Else.
Afdøde døde 6.5.1699.

163 Otto Jørgensen Stenløse, præst i Vester og Øster Hassing. 1.6.1699. Nr.38.
E: Margrethe [Baggesdatter] Grubbe. B:
1) Otto Ottosen Stenløse, født efter fars død.
FM:
1) mors morbror Mads [Christensen] Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
2) mors morbror Didrik [Christensen] Skytte, præst i Tødsø og Erslev.
(Sml. lbnr.143).

164 Peder Nielsen Sengeløse, præst i Hjardemål. 31.1.1699. Nr.39.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen Øland, præst i Hundborg og Østerild. B:
1) Niels Pedersen Sengeløse 16
2) Peder Pedersen Sengeløse 15
3) Johan Pedersen Sengeløse 12
4) Søren Pedersen Sengeløse 6.
FM:
1) fasters mand Niels Christensen Krarup i Østerild
2) Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev [og Kåstrup]
3) Peder Roaldsen i Agerholm, præst [i Vester og Øster Vandet]
4) Søren Madsen [Højbjerg], præst i Sennels
5) Mads Mogensen Vogelius, successor.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VI
1700-1705
C 1-434

165 Bodil Danchlef i Bundgård i Sønder Vrå [i Vrå sogn]. 17.5.1700. Nr.1
Enke efter Arnold Rhumann.
Første ægteskab med [Hans Pedersen Kalundborg, rektor i Roskilde]. B:
1) Peder Schade, rektor i Roskilde
2) Christen Schade, død, [præst i Sæby og Hallenslev]. 2B:
a Clemen Schade 16
b Hans Schade 15
3) Maren Schade, [begravet 16.7.1677 i andet ægteskab med Thomas Frandsen Trojel, præst i Himmelev og Roskilde kloster]. 2B:
a Simon Trojel
b Hans Trojel
4) Malene Schade, død, var g.m. [Laurids Lauridsen Rohde, præst i Vestenskov ogh Kappel]. 1B:
a Esther Margrethe Rohde g.m. Gabriel Jørgensen [Mundt], rådmand og købmand i Nakskov
5) Anne Schade, enke efter Peder Lauridsen
6) Bodil Schade, enke efter Damianus Stendorf
7) Kirsten Schade, død, var g.m. Peder Motzfeldt, major. 2B:
a Christian Ditlev Motzfeldt 7
b Peder Motzfeldt 16 uger
8) Tolerantz Schade g.m. De Bargeri, kaptajn.

166 Jacob Pedersen, 2. lektiehører i Thisted, der døde 9.12.1699 og hustru Karen Pedersdatter, der døde 24.11.1699. 8.1.1700. Nr.2.
Hans A:
1) bror Christen Pedersen Mikkelsen, død. 4B:
a Jens Christensen i Flade på Mors
b Mikkel Christensen i Thisted
c Peder Christensen i Løgstør
d Anne Christensdatter i Thisted
2) bror Mikkel Pedersen, død. 1B:
a Maren Mikkelsdatter Grejs i Thisted.
Hendes A:
1) bror Anders Pedersen i Thisted, død. 5B:
a Peder Andersen i Viborg latinskole
b Karen Andersdatter
c Gertrud Andersdatter
d Maren Andersdatter
e Anne Andersdatter
2) søster Johanne Pedersdatter, død. 2B:
a Anders Gunnarsen i Øster Risør i Norge
b Birgitte Gunnarsdatter gift i Øster Risør.

167 Edel Nielsdatter [Skytte] i Ålborg. 2.3.1700. Nr.3.
Enke efter Anders Mathiasen [Førslev], præst i Ålborg hospital.
Ingen børn.
(Kun første ark af skiftet).

168 Mette Jacobsdatter i Adelgade i Ålborg. 3.1.1701. Nr.4.
Enke efter Ejler [Nielsen] Ryberg, præst i Lerup og Tranum, [skifte 14.12.1691 lbnr.95]. B:
1) Sidsel Elise Ejlersdatter Ryberg 23
2) Niels Jacob Ejlersen Ryberg 22, student
3) Magdalene Marie Ejlersdatter Ryberg 21
4) Anne Agnethe Ejlersdatter Ryberg 19
5) Birgitte Margrethe Ejlersdatter Ryberg 14.

169 Cathrine Marie von Stoltzig i Urbansgade i Ålborg. 18.5.1701. Nr.5.
Enke efter Knud Christensen [Falsterbo], præst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg. B:
1) Christian Daniel, Stoltzig på Mølgård
2) Knud Ludvig Flechtner, student
3) Sabine Cathrine Utilie Stoltzig g.m. Mourids Melchior Lesle, korporal
4) Elisabeth Anne Sofie Flechtner 23
5) Anne Margrethe Stoltzig 22
6) Marie Hedvig Flechtner 21.

170 Jens Danielsen, degn i Vester og Øster Vandet. 9.8.1701. Nr.6.
Enken hendes fattige børn uden angivelse af navne.

171 Laurids Hansen, præst i Haverslev og Bejstrup. 29.5.1702. Nr.7.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Hans Thøgersen Rosenberg. B:
7) Ida Marie Lauridsdatter 10
8) Thøger Lassen Lauridsen 9
9) Birthe Lauridsdatter 8.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 22.11.1686 lbnr.53]. B:
1) Elsebeth Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Ålborg
2) Hans Lauridsen, student
3) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Bruun i Ferslev
4) Ingeborg Lauridsdatter 23
5) Anne Lauridsdatter 22
6) Niels Jacob Lauridsen 19, i mesterlektien i Ålborg.

172 Palle Hansen [Mosbjerg], præst i Sindal og Astrup. 22.5.1702. Nr.8.
E: Sofie Evertsdatter [Røring]. LV: Hans Faber, præst i Harreslev, Sejlstrup og Rakkeby. B:
1) Evert Pallesen, student
2) Hans Pallesen 25
3) Anne Pallesdatter 18
4) Ellen Pallesdatter 13
5) Niels Pallesen 12.
FM:
1) morbror Anders Evertsen i Dal i Tolne sogn
2) morbror Ulrik Evertsen i Neder Bistrup ved Hjørring.

173 Ananias [Pedersen] Beyer i Vester Jølby, præst i Dragstrup og Skallerup. 10.5.1702. Nr.9.
E: Maren Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.4.1702.

174 Karen Pedersdatter Kjærulf i Vester Hassing. 26.10.1702. Nr.10.
E: Oluf Mikkelsen [Weschefeldt], degn i Vester og Øster Hassing. A:
1) søster Inger Pedersdatter Kjærulf, død, var g.m. Svend Christensen i Binderup. 3B:
a Peder Svendsen i Nørre Økse i Brovst sogn
b Christen Svendsen i Strømsø i Norge
c Niels Svendsen, over 25 i Holsten.

175 Oluf Mikkelsen Weschefeldt, degn i Vester og Øster Hassing. 26.4.1703. Nr.11.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter Kjærulf, skifte 26.10.1702 lbnr.174]. A:
1) søster Eva Mikkelsdatter , enke efter Morten Simonsen ved søn Mikkel Christian Mortensen Weschefeldt
2) bror Christen Mikkelsen Skotving, præst i Rønne og Knudsker på Bornholm, død. 8B: 2 sønner og 6 døtre, hvoraf kun nævnes sønnen Peder Harding Skotving.

176 Poul Jensen Snedsted, præst i Sjørring og Torsted. 1.9.1703. Nr.12.
E: Agnethe Jensdatter Lyngby. LV: Oluf Nielsen Haasum, præst i Hundborg og Jannerup. B:
1) Jens Poulsen 11
2) Christian Nikolaj Poulsen 3.
FM:
1) født værge på fars side Hans [Christensen] Elling, præst i Elling og Tolne
2) født værge på fars side Jens [Christensen] Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg
3) født værge på mors side Peder Jensen Lyngby, præst i Borbjerg og Ryde i Ribe stift.

177 Palle Madsen [Tværsted], præst i Aggersborg. 8.2.1703. Nr.13.
E: Margrethe Hansdatter [Drøstrup]. LV: Christen Lauridsen på Aggersborggård. A:
1) bror Mogens Madsen, præst i Ugilt og Tårs, [skifte 25.5.1692 lbnr.103]. B:
a Mads Vogelius, præst i Hjardemål
b Christoffer Vogelius, uvist hvor
c Birgitte Mogensdatter, død, var g.m. Christen Sørensen Hortulan, præst i Brovst og Svenstrup. 1B:
1 Mogens Hortulan 10
d Ingeborg Mogensdatter g.m. Peder Jensen i Ullits, student
e Kirsten Mogensdatter g.m. Jens Poulsen, "officiant i militien"
f Ellen Mogensdatter 29 på stedet
g Bodil Mogensdatter 23
2) søster Kirsten Madsdatter, enke efter Frands Mikkelsen [Vogelius], præst i Åsted [og Skærum] ved søn Mikkel Frandsen Vogelius, præst i Øsløs, Vesløs og Arup.

178 Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup. 26.2.1703. Nr.14.
E: Margrethe Olufsdatter Meyer. LV: Peder Thomsen [Vibe] til Momtoft [i Sennels sogn]. B:
1) Niels Olufsen 18
2) Kirstine Olufsdatter Meyer 17
3) Birgitte Sofie Olufsdatter Holm 10.
FM:
1) Christen Pedersen Øland, præst i Hunstrup og Østerild
2) morbror Jacob Olufsen i Sæby
3) Jens [Poulsen] Paaske, præst i Skjoldborg og Kallerup.

179 Maren Christensdatter Agerholm i Agerholm præstegård. 21.8.1704. Nr.15.
E: Peder Roaldsen (Roelsen) i Agerholm, præst [i Vester og Øster Vandet]. B:
1) Christen Pedersen 9
2) Roald Pedersen 8
3) Anne Pedersdatter 6
4) Oluf Pedersen 4
5) Karen Pedersdatter 2
6) Peder Pedersen 1.

180 Christoffer [Hansen] Stub (Stoeb), præst i Haverslev og Bejstrup. 21.4.1704. Nr.16.
E: Mette Nielsdatter [Bugge]. LV: Peder Knudsen, forpagter på Bjørnkær. B:
1) Hans Morten Stub 7
2) Theodosius Stub 2, der døde
3) Christoffer Stub, der døde.
Af enkens første ægteskab B:
1) Jørgen Jørgensen
2) Sofie Jørgensdatter.
FM: Peder [Lydersen] Ridderhus, præst i Øland.

181 Elisabeth Akselsdatter Bjørn i Hjørring. 20.5.1704. Nr.17.
Enke efter Gert [Nielsen] Bech, præst i Hjørring. B:
1) Niels Gertsen Bech
2) Henrik Gertsen Bech.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Akselsdatter Bjørn.

182 Jørgen Hansen Horne i Årup, præst i Torslev [i Øster Han herred]. 3.3.1704. Nr.18.
E: Maren Jacobsdatter Bruun (Brunov). LV: Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg. A:
1) bror Anders Hansen i Horne på Fyn
2) søster Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Niels Pedersen i Horne. 1B:
a Johanne Nielsdatter 21 i Årup præstegård
3) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Anders Schmidt i Horne. 2B:
a Karen Andersdatter
b Anne Andersdatter.
Enkens første ægteskab med [Anders Olufsen Trane], skifte 13.3.1685 lbnr.41.
Arv til B: Johanne Andersdatter. FM: farbror Hans Olufsen i Nyborg.

183 Peder Christensen [Volstrup] (Olsdorf), præst i Rubjerg og Mårup. 7.4.1704. Nr.19.
E: Maren Olufsdatter. LV: Ulrik Evertsen i Bistrupgård. A:
1) bror Albert Christensen [Volstrup], præst i Volstrup og Hørby ved søn Otto Albertsen, student
2) bror Niels Christensen i Skagen, død. 3B:
a Johanne Nielsdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Lundergård [i Sankt Hans sogn i Vennebjerg herred]
b Margrethe Nielsdatter, enke efter Niels Kærbo i Skagen
c Maren Nielsdatter, enke efter Christen Nielsen Pøhl i Skagen
3) bror Aksel Christensen på Sjælland, død. 4B:
a Sidsel Akselsdatter g.m. Laurids Jensen i Sveje [i Gerum sogn]
b Johanne Akselsdatter
c Karen Akselsdatter
d Lisbeth Akselsdatter
4) bror Christoffer Christensen, ritmester i hollandsk tjeneste i Ostindien
5) søster Karen Christensdatter på Haven i Volstrup sogn, død. 3B:
a Oluf Thomsen, præst i Jelstrup og Lyngby
b Kirsten Thomasdatter g.m. Poul Nielsen i Tamholt ved søn Niels Poulsen sst.
c Johanne Thomasdatter g.m. Troels Bentsen på Haven.
Afdøde døde 7.3.1704.

184 Peder Hermansen [Sæby], præst i Rubjerg og Mårup. 17.3.1704. Nr.20.
E: Birgitte Pedersdatter [Brøndlund]. LV: Jacob Hansen i Jelstrup præstegård. B:
3) Johanne Pedersdatter 11
4) Anne Pedersdatter 10
5) Peder Pedersen 7
6) Maren Pedersdatter 5
7) Birgitte Pedersdatter 3.
FM:
1) Jens Pedersen, præst i Øster Brønderslev og Hallund
2) Peder Jensen i Øster Gerndrup [i Hørby sogn]
3) Laurids Pedersen i Agdrup.
Første ægteskab med [Johanne Jacobsdatter]. B:
1) Albert Pedersen 16
2) Jacob Pedersen 15.
FM: Oluf Thomsen [Volstrup], præst i Jelstrup [og Lyngby].

185 Jens Gregersen, degn i Harridslev, Sejlstrup og Rakkeby og hustru Maren Madsdatter i Rakkeby. 3.7.1704. Nr.21.
B:
1) Alhed Cathrine Jensdatter 9
2) Tove Marie Jensdatter 6
3) Mette Jensdatter 3
4) Birgitte Marie Jensdatter 2.
FM:
1) mosters mand Poul Jacobsen i Hjørring.
Desuden nævnes faster Lisbeth Gregersdatter i Gønderup i Vrejlev sogn.

186 Anne Hansdatter Ølgod i Flade præstegård. 25.5.1705. Nr.22.
Enke efter Jacob [Thomsen] Mumme, præst i Albæk og Voer, [død 28.5.1674]. B:
6) Elsebeth Jacobsdatter Mumme, [skifte 20.9.1693 lbnr.115], var g.m. Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer. Horsens, Suldrup og Ajstrup. 8B:
a Elisabeth Stampe i Holbæk, enke efter Alex Anderberg, rådmand i Holbæk
b Ejler Stampe, ministerii candidatus
c Cathrine Stampe
d Jens Stampe, ministerii candidatus
e Jacob Stampe, købmand i Ålborg
f Dorthe Kirstine Stampe
g Hans Nikolaj Stampe
h Bodil Marie Stampe.
Første ægteskab med [Peder Iversen Hemmet, præst i Albæk og Voer, død 21.1.1644]. B:
1) Else Pedersdatter Hemmet, enke efter Peder Nielsen i Fæbroen i Albæk sogn
2) Ingeborg Pedersdatter Hemmet, død, var g.m. Jacob [Nielsen] Holm, præst i Them, [død 1675]. 6B:
a Maren Jacobsdatter Holm g.m. Niels Himmerig i Ålborg
b Nikolaj Jacobsen Holm, kapellan i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup
c Peder Jacobsen Holm, præst [i Ruds Vedby] på Sjælland
d Kirsten Jacobsdatter Hemmet g.m. Christen Broerholt til Ørndrup [i Karby sogn] på Mors
e Anne Jacobsdatter Holm gift i København
f Elsebeth Jacobsdatter Holm gift på Sjælland
3) Karen Pedersdatter Hemmet på Kringelhede i Albæk sogn, enke efter Niels Lauridsen Rhuus, præst i Albæk og Voer, [skifte 29.1.1694 lbnr.119]
4) Anne Pedersdatter Hemmet g.m. Jens [Olufsen] Vang, præst i Flade og Gerum.
Andet ægteskab med Poul Clausen, præst i Albæk og Voer, død 1650]. B:
5) Inger Poulsdatter på Sundsted i Vrensted sogn, enke efter Aksel [Jensen] Bjørn, [præst i Børglum, Furreby og Vejby, skifte 31.8.1691 lbnr.93]


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VI A
1706-1709
C 1-435

187 Peder Jensen Bloch, præst i Torslev og Lendum. 15.6.1706. Nr.23.
E: Else Lauridsdatter Bjørn. LV: far Jens Vang, præst i Flade, Gerum og Fladstrand. B:
1) Jens Pedersen Bloch 15
2) Magdalene Pedersdatter Bloch 14
3) Anne Pedersdatter Bloch 10
4) Edel Pedersdatter Bloch 5.
FM: farbror Jens Jensen Bloch, præst i Kollerup og Skræm.

188 Søren Lauridsen Aalborg, kapellan i Vrå, Em og Serridslev. 16.11.1705. Nr.24.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder [Pedersen] Holst, præst i Vrå, Em og Serridslev. A:
1) bror Bertel Lauridsen, snedker i Køge.
Enkens første ægteskab med [Peder Hansen Raft i Sønder Vrå], skifte holdt af husbonden major Motzfeldt [til Nibstrup og Vester Mellerup]. B:
1) Arnold Pedersen Raft 23, student
2) Peder Pedersen Raft 18, student
3) Bodil Pedersdatter Raft 20
4) Birgitte Pedersdatter Raft 14.
Afdøde døde 15.10.1705.

189 Maren Andersdatter i Nørhå præstegård. 9.11.1706. Nr.25.
E: Christen Sørensen Hjortsvang, præst i Nørhå. B:
1) Anders Christensen Hjortsvang, præst i Lihme, død [1700]. 1B:
a Jens Andersen Hjortsvang.
FM: stedfar Jens [Jacobsen] Haverslund, præst i Lihme
2) Villum Christensen, degn i Sjørring og Torsted
3) Niels Christensen Hjortsvang
4) Maren Christensdatter Hjortsvang.
FM: Holger [Sørensen] Schandorff, præst i Snedsted.
Afdøde døde 3.4.1705.

190 Sidsel Thomasdatter i Sæby. 22.2.1706. Nr.26.
E: Niels Mus, rektor i Sæby. A:
1) mor Maren Thomasdatter g.m. Oluf Jensen i Nibe
2) bror Peder Thomsen, degn i Vester Hassing
3) søster Margrethe Thomasdatter, uvist hvor.

191 Oluf Thomsen Volstrup, præst i Jelstrup og Lyngby. 18.10.1706. Nr.27.
E: Anne Jacobsdatter. LV: søn Jacob Hansen Jelstrup, kapellan i Jelstrup og Lyngby. A:
1) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Poul Nielsen i Tamholt i Volstrup sogn på Sæbygård gods
2) søster Johanne Thomasdatter, død, var g.m. Troels Bentsen i Øksenhede i Volstrup sogn på Stenshede gods. 5B:
a Kirsten Troelsdatter 18
b Christoffer Troelsen 16
c Thomas Troelsen 15
d Peder Troelsen 14
e Hans Troelsen 13.

192 Niels Henriksen Aagaard, ugift student i Ålborg. 18.1.1706. Nr.28.
A:
1) bror Didrik Henriksen Witschen, kobbersmed i Ålborg
2) bror Johan Henriksen Witschen, kobbersmedesvend, udenlands
3) bror Henrik Henriksen Witschen, kobbersmed i Ålborg
4) søster Margrethe Henriksdatter g.m. Jochum Gøsler
5) søster Elisabeth Henriksdatter g.m. Jens Madsen, skipper i Ålborg
6) søster Anne Henriksdatter g.m. Anders Nielsen, begge døde. 1B:
a Kirsten Andersdatter 6.
FM: farbror Peder Nielsen, købmand i Ålborg.

193 Corfitz Ernst [Johansen] Mavors, rektor og kapellan i Hjørring. 8.9.1707. Nr.29.
E: Anne Thomasdatter. LV: Ulrik Evertsen på Bistrup. B:
1) Johan Ernst Mavors 18
2) Thomas Mavors 9.
FM:
1) Jørgen Finkenhoff, magister
2) Pors [Jacobsen] Hammer, præst i Ugilt og Tårs.

194 Christen Jensen Eeg, student i Ålborg. 11.10.1707. Nr.30.
A:
1) søskendebarn Mette Madsdatter i Andkær
2) søskendebarn Anne Mikkelsdatter g.m. Just Lauridsen i Håls i Gunderup sogn
3) næstsøskendebarn Karen Mikkelsdatter, død. 2B:
a Anne Sørensdatter, enke efter Mads Jensen i Ålborg
b Mette Sørensdatter g.m. Jens Poulsen i Ålborg.

195 Maren Olufsdatter på Bistrup. 30.5.1707. Nr.31.
Enke efter Peder Christensen [Volstrup], præst i Rubjerg og Mårup, [skifte 7.4.1704 lbnr.183].
[Første ægteskab med Jacob Christensen Vordingborg, præst i Rubjerg og Mårup, død omkring 1652]. B:
1) Anne Jacobsdatter i Mårup, enke efter Oluf Thomsen [Volstrup], præst i Jelstrup og Lyngby, [skifte 18.10.1706 lbnr.191] ved søn Jacob Hansen Jelstrup, kapellan i Vrensted
2) Karen Jacobsdatter, enke efter Jens Sørensen [Blæsbjerg, skudehandler] i Knolde [i Skallerup sogn] ved datters mand Anders Christensen Sand i Knolde
[Andet ægteskab med Jacob Nielsen Børglum, præst i Rubjerg og Mårup, død 1655]. B:
3) Johanne Jacobsdatter g.m. Peder Hermansen [Sæby], præst i Rubjerg og Mårup, [skifte 17.3.1704 lbnr.184]. 2B:
a Albert Pedersen 18 i latinskole
b Jacob Pedersen 16 i Skien i Norge
4) Karen Jacobsdatter g.m. Ulrik Evertsen på Bistrup
5) Abigael Jacobsdatter g.m. Simon Dockenes, begge døde. 1B:
a Jacob Simonsen i militæret i København.
[Tredje ægteskab med Mourids Christensen Sæby, død omkring 1658]. B:
6) Jacob Mouridsen i Kajholm i Rubjerg sogn, død. 3B:
a Cathrine Susanne Jacobsdatter 17 i Assels på Mors
b Hypolita Jacobsdatter 16 på Fuglsig
c Maren Jacobsdatter 15 på Bistrup.

196 Oluf [Jepsen] Trans, kapellan i Sæby. 27.6.1707. Nr.32.
E: Margrethe Nielsdatter Farstrup. LV: Jens Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg. A:
1) far Jeppe Trans, rådmand og hospitalsforstander i Holstebro [dvs. Lemvig].

197 Christen Andersen, degn i Øster og Vester Assels på Mors. 27.1.1708. Nr.33.
Enkemand. B:
1) Peder Christensen 9
2) Anders Christensen 6
3) Johanne Christensdatter 3.
FM:
1) Søren Pedersen i Øster Hvidbjerg
2) Lauge Nielsen i Mygdam mølle
3) Mads Kærgaard i Vester Assels,
alle pårørende.

198 Mette Mikkelsdatter [Rønne] i Ljørslev præstegård. 7.5.1708. Nr.34.
E: Niels [Eriksen] Gjern, præst i Ljørslev og Ørding. B:
3) Edel Elisabeth Nielsdatter Gjern.
Af første ægteskab B:
1) Ida Christine Fogh 19.
2) Christian Fogh 16.

199 Vilhelm [Vilhelmsen] Schmidt, præst i Harring og Stagstrup. 1.8.1708. Nr.35.
E: Else Johansdatter [Asch]. LV: Peder Nielsen Lund, præst i Skyum og Hørdum. B:
1) Sofie Schmidt
2) Margrethe Schmidt
3) Kirsten Schmidt
4) Vilhelm Schmidt
5) Johannes Schmidt
6) Maren Schmidt
7) Helvig Schmidt
8) Frederikke Schmidt
9) Martha Schmidt.
FM:
1) Mourids [Andersen] Nors, præst i Sønderhå og Hørsted
2) Hans Jentoft, præst i Hassing og Villerslev.
Afdøde døde 12.6.1708.

200 Frands Lauridsen Hjort, præst i Vrensted og Tise. 25.4.1708. Nr.36 og 37.
E: Mette Pedersdatter Rumohr. LV: Laurids Svendsen, byfoged i Ålborg. B:
2) Jacob Frandsen 14.
FM: morbror Peder Rumohr, rådmand i Bergen i Norge.
Første ægteskab med Voldborg Pedersdatter, [skifte 16.6.1687 lbnr.57]. B:
1) Anne Frandsdatter g.m. Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum.
Afdøde døde 17.3.1708.

201 Claus Mikkelsen [Zimmermann] i Hedegård, præst i Hjortdal. 1.6.1708. Nr.38.
E: Kirsten Olufsdatter Krag. LV: Hans [Antoniussen] Lessow, præst i Lerup og Tranum. B:
1) Helvig Clausdatter 11
2) Else Marie Clausdatter 8.
FM: Daniel [Johansen] Friedenreich, præst i Kettrup og Gøttrup.
Arv i boet efter afdødes bror Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted, [skifte 26.5.1693 lbnr.111]. Arv til 2B:
1) Margrethe Pedersdatter
2) Peder Pedersen.

202 Jens Pedersen Poulstrup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. 17.10.1708. Nr.39.
E: Elisabeth Danielsdatter. LV: John [Johansen] Thorsen, præst i Nors og Tved. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter, gift
2) Maren Kirstine Jensdatter 28
3) Daniel Jensen 26
4) Karen Jensdatter 24
5) Elisabeth Jensdatter 21
6) Abigael Jensdatter 20
7) Peder Jensen 18
8) Maren Jensdatter 15
9) Jørgen Jensen 11.

203 Gravers Christensen, præst i Øster og Vester Assels. 17.2.1708. Nr.40.
E: Maren Vognsdatter. LV: Peder Christensen til Sindbjerggård.
Første ægteskab med Mette Johansdatter Budtz, skifte 15.9.1697. B:
1) Maren Graversdatter 28
2) Johannes Graversen, 24, student
3) Hylleborg Graversdatter 20
4) Niels Graversen 18, discipel i Viborg skole.
FM:
1) farbror Gert Christensen Krag, præst i Ferslev [og Vellerup] på Sjælland
2) morbror Johan [Johansen] Budtz, præst i Dronninglund
3) morbror Hans Budtz, købmand i Ålborg.
Arv i boet til afdødes søsterdatter Cathrine Susanne Jacobsdatter.

204 Elsebeth Akselsdatter i Ulsted præstegård. 2.1.1709. Nr.41.
Enke efter Morten Jensen [Juul], præst i Ulsted, [skifte 20.6.1684 lbnr.39]. B:
1) Johanne Mortensdatter g.m. Lave Ingerup, juvelerer i Århus
2) Elsebeth Mortensdatter gift med en handskemager ved København.

205 Hans Thøgersen Rosenberg, præst i Vadum. 17.6.1709. Nr.42.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Christen Jørgensen i Vestrup. B:
1) Jørgen Hansen Rosenberg, stud. theol.

206 Mads Mogensen Vogelius, præst i Hjardemål. 26.6.1709. Nr.43.
E: Use Jensdatter [Almstrup]. LV: Mikkel Frandsen [Vogelius], præst i Øsløs, [Vesløs og Arup]. B:
1) Mogens Madsen 9
2) Jes Madsen 8
3) Ingeborg Cathrine Madsdatter 4
4) Anne Madsdatter 3
5) Christoffer Madsen 2
6) Mads Madsen, født efter faderens død.

207 Thomas Lauridsen, degn i Hundstrup og Østerild og hustru Helvig Pedersdatter. 20.2.1709. Nr.44.
B:
1) Laurids Thomsen 18
2) Margrethe Thomasdatter 16
3) Christen Thomsen 14
4) Anne Marie Thomasdatter 14
5) Peder Thomsen 12
6) Jens Trøy Thomsen 10
7) Niels Thomsen 9
8) Johanne Thomasdatter 7
9) Knud Thomsen 6
10) Helvig Thomasdatter 1.
FM:
1) Christen Pedersen i Øland
2) Poul Brusgaard
3) Peder Jensen, degn i Hjardemål
4) Christen Christensen, degn i Nors
5) Jens Lauridsen, degn i Hillerslev
6) Jens Christensen i Tøfting i Øster Vandet sogn
7) Niels Christensen i Abildgård
8) Jacob Eliasen, degn i Øsløs
9) morbror Niels Pedersen i Alstrup.

208 Jacob Ottesen, præst i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup. 22.4.1709. Nr.45.
Enkemand [efter Ingeborg Lauridsdatter, begravet 3.3.1689]. B:
1) Otte Jacobsen, uvist hvor
2) Else Jacobsdatter, enke efter [fars successor] Christoffer [Sørensen] Gjesing, [begravet 11.5.1699]. LV: Jordan Henriksen i Kettrupgård
3) Lisbeth Jacobsdatter g.m. Kaj Ammundsen Kruse i Arendal i Norge
4) Sidsel Jacobsdatter g.m. Anders Lauridsen, forpagter på Børglumkloster
5) Ingeborg Jacobsdatter g.m. Didrik Beinburg i Ålborg.

209 Ludvig Jørgensen Vadum, præst i Bedsted og Grurup. 22.11.1709. Nr.46.
E: Maren Christensdatter [Bixtorff]. LV: Peder Lund. B:
1) Peder Ludvigsen
2) Jørgen Ludvigsen
3) Christen Ludvigsen
4) Mette Marie Ludvigsdatter
5) Poul Ludvigsen i Flandern.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VII A
1710-1714
C 1-436

210 Frands Andersen [Storup], præst på Hirsholmene. 27.8.1710. Nr.1.
E: Margrethe Vigelsdatter. LV: svigersøn Hans Boysen i Skagen.
Første ægteskab med Maren Madsdatter. B:
1) Maren Frandsdatter g.m. Jens Nielsen Elling på Hirsholmene
2) Birgitte Frandsdatter g.m. Rasmus Jensen Holst i Hjørring.

211 Mette Pedersdatter Rumohr i Ålborg. 1.9.1710. Nr.2.
Enke efter Frands Lauridsen [Hjort], præst i Vrensted og Tise, [skifte 25.4.1708 lbnr.200]. B:
1) Jacob Frandsen 17 i latinskolen.
FM: Niels Iversen [Christensen] Aarø g.m. halvsøster Anne Frandsdatter
Afdøde døde 3.8.1710.

212 Peder Andersen, kirketjener i Kirkestræde i Ålborg. 9.12.1710. Nr.3.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Hansen. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter.
FM: farbror Christen Andersen, degn i Veggerby og Bislev.

213 Anders Andersen, præst i Klim, Vester Torup og Vust. 27.2.1710. Nr.4.
Enkemand efter [Maren Jacobsdatter, død 1685]. B:
1) Anders Andersen i Vester Torup annekspræstegård
2) Anne Andersdatter 35
3) Jacob Andersen 34.
FM: farbror Jens Andersen i Klim.

214 Anne Frandsdatter Hjort i Tolstrup præstegård. 28.1.1710. Nr.5.
E: Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum. B:
1) Johan Frands Nielsen Hjort 12
2) Anne Nielsdatter Frandsdatter 9.
Desuden nævnes enkemandens 3 sønner af første ægteskab. (Se lbnr.141).

215 Ingeborg Jacobsdatter Paulin i Ferslev præstegård. 15.7.1710. Nr.6.
Enke efter Johannes Jacobsen Bruun (Brunov), præst i Ferslev, Dall og Volsted, [skifte Fleskum herred gejstlig 17.10.1700 lbnr.6].
Testamente af 10.7.1699.
Hans A:
0) far [Jacob Hansen Bruun, præst i Ålborg Budolfi, død 1675 eller 1676 og Ingeborg Baggesdatter, skifte Ålborg bisp 7.11.1677 lbnr.11]. B:
1) bror Søren Jacobsen Bruun, borgmester i Ålborg
2) bror Hans Jacobsen Bruun, præst i Skivum og Giver, [død 1689]. 3B:
a Jacob Hansen Bruun 30, uvist hvor
b Maren Bruun
c Ingeborg Bruun g.m. Hans Sørensen, præst i Vilsted [og Vindblæs]
3) søster Margrethe Jacobsdatter Bruun g.m. Iver Jacobsen [Wolff], præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, begge døde. 3B:
a Jacob Iversen, i militæret
b Kirsten Iversdatter g.m. Jens Eriksen [Bruun], præst i Ulsted
c Sidsel Iversdatter g.m. Søren Andersen Ærtebølle i Ålborg
Fars første ægteskab med [Maren Hemmer]. B:
4) halvsøster Maren Jacobsdatter Bruun, enke efter Jørgen Horne i Årup, [præst i Torslev i Øster Han herred, skifte Ålborg bisp 3.3.1704 lbnr.182]
5) halvsøster Johanne Jacobsdatter [Bruun] g.m. Laurids Lauridsen, [i Ålborg], begge døde [ca. 1664]. 1B:
a Else Lauridsdatter, død. Første ægteskab med [Otto Jensen Farstrup, præst i Sebber og Lundby, skifte Slet herred gejstlig 1686 lbnr.1]. 2B:
1 Otte Ottesen
2 Margrethe Ottesdatter g.m. Anders Gudmandsen i København
Else Lauridsdatter andet ægteskab med Christen Jensen Stub, degn i Blære. 1B:
3 Maren Christensdatter Stub hos far Christen Jensen Stub, degn i Blære.
Hendes A:
1) søster Helvig Jacobsdatter Paulin, enke efter Urban [Pedersen] Bruun i Kærup, præst i Tømmerby og Lild
2) søster Dorthe Jacobsdatter g.m. Filip Vadsen, [toldbetjent i Ålborg. Hendes første ægteskab med Jens Jensen Almstrup, købmand i Ålborg, død ca. 1695. Hans første ægteskab med Use Lauridsdatter]
3) bror Anders Jacobsen Paulin, præst i Mov, [død 1698]. 2B:
a Jacob Andersen i Slagelse
b Mette Andersdatter hos mor [Maren Pedersdatter g.m. Abraham Lukassen Kalov, præst] i Romdrup [og Klarup].
FM: morfar Peder Thomsen i Dall
4) bror Christen Sø [Jacobsen]
5) halvbror Peder Jacobsen Paulin, præst i Ringsted
6) halvbror Niels Jacobsen Paulin, student i København
7) halvbror Ove Jacobsen Paulin, købmand i Kalundborg
8) halvbror Anders Jacobsen Paulin, byfoged i Hjørring
9) halvsøster Else Margrethe Jacobsdatter Paulin g.m. Herman Kuhr i Ålborg.

216 Peder Christensen [Hjørring], degn i Tolstrup og Stenum. 22.12.1710. Nr.7.
E: Signe Jacobsdatter, der kun havde været gift i 7 uger.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter].
Andet ægteskab med Bodil Nielsdatter, der døde for et halvt år siden, [begravet 3.6.1710]. B:
1) Christen Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter.
FM: farbror Laurids Christensen i Hjørring ved søn Thomas Lauridsen.

217 Karen Svendsdatter i Vester Vandet sogn. 10.11.1710. Nr.8.
Enke efter Jens Danielsen, degn i Vester og Øster Vandet. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 23
2) Karen Jensdatter 21
3) Daniel Jensen 18.
FM:
1) Peder Nielsen Bach, degn i Vester og Øster Vandet
2) Christen Christensen, degn i Nors.

218 Søren Pedersen Bay, degn i Jerslev og Vester Brønderslev. 3.6.1711. Nr.9.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Niels Jensen i Sterup. B:
1) Peder Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Anne Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Høholt [i Jerslev sogn]
4) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Pedersen i Hult (Hvolet)

219 Sofie Hansdatter Winther på Bredgade i Ålborg. 14.1.1711. Nr.10.
Enke efter Jacob [Andersen] Langebæk, præst [i Ålborg Frue]. B:
1) Frederik Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup
2) Anders Langebæk, student.

220 Kirstine Marie Nielsdatter Borum i Volstrup præstegård. 23.11.1711. Nr.11.
E: Christoffer Albertsen Olsdorf, præst i Volstrup og Hørby. B:
1) Henrikke Elisabeth Olsdorf 6.
Afdødes far Albert Christensen sidder i uskiftet bo.

221 Karen Christensdatter i Hjardemål. 8.12.1711. Nr.12.
E: Peder Jensen, degn i Hjardemål. B:
1) Christen Pedersen
2) Helle Pedersdatter.

222 Reimer Madsen, præst i Tornby og Vidstrup. 6.11.1711. Nr.13.
E: Kirsten Ludvigsdatter. LV: Jørgen Nielsen Birk, forpagter på Knudseje [i Skæve sogn]. A:
1) brorsøn Niels Christoffersen Rudkøbing, bager i Kalundborg.

223 Maren Madsdatter i Sæby. 31.8.1711. Nr.14.
E: Melchior [Christensen] Hjardemaal, præst i Sæby. B:
1) Malene Marie Melchiorsdatter 18
2) Christen Hjardemaal 17, student
3) Edvard Mathias Meyer 15, student
4) Helvig Kirstine Melchiorsdatter 13
5) Hans Meyer 9.

224 Peder [Lydersen] Ridderhus, præst i Øland. 19.6.1711. Nr.15.
E: Mette Nielsdatter Bugge. LV: [sted]far Peder Knudsen, [forpagter] på Bjørnkær [i Biersted sogn]. A:
1) søster Gertrud Ridderhus g.m. Peder Sørensen, købmand i Ålborg
2) bror Frands Lydersen Ridderhus, købmandskarl i Drammen i Norge
3) halvbror Hans Markussen Buch, student i København.

225 Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup. 20.4.1711. Nr.16.
E: Marie Lauridsdatter Witløff. LV: Jens Pedersen Brøndlund, præst i Øster Brønderslev og Hallund. B:
9) Elsebeth Stampe 17
10) Laurids Stampe 15
11) Kirsten Stampe 11
12) Hans Stampe 9
13) Anne Marie Stampe 7
14) Frederik Stampe 6
15) Henrik Stampe 2.
Første ægteskab med Elsebeth Jacobsdatter Mumme, [skifte 20.9.1693 lbnr.115]. B:
1) Elisabeth Stampe g.m. Christen Christensen, rådmand i Holbæk
2) Ejler Stampe, præst i Torslev og Lendum
3) Cathrine Stampe g.m. Peder Christensen Holst, købmand i Ålborg
4) Jens Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
5) Jacob Stampe, købmand i Ålborg
6) Dorthe Kirstine Stampe g.m. Anders [Hansen] Harding, præst i Sjørring og Torsted
7) Hans Nikolaj Stampe 22
8) Bodil Marie Stampe g.m. Bertel Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn] i Thy.

226 Inger Jensdatter Søndbjerg, ugift i Bedsted præstegård. 8.4.1711. Nr.17.
Testamente af 6.11.1711.
Arvinger angives ikke.
Arv efter Ludvig Jørgensen [Vadum], præst i Bedsted og Grurup, [skifte 22.11.1709 lbnr.209].
Afdøde døde 9.3.1711 på rejse til Søren [Madsen Højbjerg], præst i Sennels g.m. afdødes søster [Margrethe Jensdatter Søndbjerg].

227 Cosmos Budolf, 18 år gammel i Ålborg bispegård. 13.7.1712. Nr.18.
A:
1) mor Magdalene Bornemann g.m. Frands Testrup, biskop i Ålborg stift
2) bror Morten Budolf 17 i København
3) halvsøster Else Dorthe Testrup 14, der døde
4) halvsøster Øllegaard Vilhelmine Testrup 8.
FM:
1) morbror Filip Julius Bornemann i København.
Afdødes far var Morten Nielsen Budolf, rådmand i København, skifte 10.11.1698.

228 Karen Pedersdatter Hemmet i huset Grøndal ved Nystrup i Albæk sogn. 24.8.1712. Nr.19.
Enke efter Niels [Lauridsen] Rhuus, præst i Albæk og Voer, [skifte 29.1.1694 lbnr.119].
A:
1) søster Ingeborg Pedersdatter Hemmet, død, var g.m. Jacob [Nielsen] Holm, præst i Them, [død 1675]. 6B:
a Maren Jacobsdatter Holm g.m. Niels Himmerig i Ålborg
b Kirsten Jacobsdatter Holm g.m. Christen Broerholt på Egebjerg
c Peder Jacobsen Holm, præst i Ruds Vedby på Sjælland
d Anne Jacobsdatter Holm g.m. Thomas Olufsen i København
e Elsebeth Jacobsdatter Holm g.m. Laurids Hansen i Ruds Vedby
f Nikolaj Jacobsen Holm, kapellan i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup
2) søster Anne Pedersdatter Hemmet g.m. Jens [Olufsen] Vang, præst i Flade og Gerum.
3) søster Else Pedersdatter Hemmet, enke efter Peder Nielsen i Fæbroen i Albæk sogn. 3B:
a Peder Pedersen i Gårdsholt i Voer sogn
b Dorthe Pedersdatter g.m. Otte Thomsen i Fæbroen. 1B:
1 Thomas Ottesen 5
c Ellen Pedersdatter g.m. Anders Sørensen, feldbereder i Sæby
4) halvsøster Inger Poulsdatter i Ålborg, enke efter Aksel [Jensen] Bjørn, [præst i Børglum, Furreby og Vejby, skifte 31.8.1691 lbnr.93]
5) halvsøster Elsebeth Jacobsdatter Momme, [skifte 20.9.1693 lbnr.115], var g.m. Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer. Horsens, Suldrup og Ajstrup, [skifte 20.4.1711 lbnr.225]. 8B:
a Elisabeth Stampe g.m. Christen Christensen, rådmand i Holbæk
b Ejler Stampe, præst i Torslev og Lendum
c Cathrine Stampe g.m. Peder Christensen Holst, købmand i Ålborg
d Jens Stampe, præst i Hammer, Horsens, Suldrup og Ajstrup
e Jacob Stampe, købmand i Ålborg
f Dorthe Kirstine Stampe g.m. Anders [Hansen] Harding, præst i Sjørring og Torsted
g Hans Nikolaj Stampe i Holbæk
h Bodil Marie Stampe g.m. Bertel Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn].
Afdøde døde 13.6.1712.

229 Peder Jacobsen Bruun, præst i Dragstrup og Skallerup og hustru Anne Olufsdatter Haasum. 17.8.1712. Nr.20.
B:
1) Jacob Pedersen Bruun 9
2) Maren Pedersdatter Bruun 7
3) Marie Anne Pedersdatter Bruun 5
4) Oluf Pedersen Bruun 2.
FM:
1) farfar Jacob [Pedersen] Bruun, præst i Skæve g.m. farmor Maren Madsdatter Wolff
2) farbror Urban Jacobsen Bruun, ridefoged på Katrinebjerg [i Sengeløse sogn] på Sjælland.

230 Karen Jensdatter Mørk i Nors degnebolig. 30.7.1712. Nr.21.
E: Christen Christensen Sahl, degn i Nors og Tved. A:
1) bror Simon Jensen i Sønder Økse i Brovst sogn
2) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Christensen Østrup i Nibe
3) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder Nielsen på Øland. 1B:
a Jens Pedersen
4) bror Rasmus Jensen, død. 9B:
a Jens Rasmussen
b Søren Rasmussen i Gunderup sogn
c Niels Rasmussen
d Mads Rasmussen
e Just Rasmussen
f Laurids Rasmussen
g Poul Rasmussen
h Anne Rasmusdatter
i Maren Rasmusdatter
5) søster Maren Jensdatter, død. 2B:
a Jens Christensen
b Søren Christensen.

231 Albert Christensen [Olsdorf], præst i Volstrup og Hørby. 30.5.1712. Nr.22.
Enkemand efter Margrethe Ottosdatter, der døde 15.8.1703. B:
1) Christoffer Albertsen Olsdorf, præst i Volstrup og Hørby
2) Otto Albertsen Olsdorf, forpagter på Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn]
3) Christen Albertsen, fuldmægtig hos Nansen, præsident i København
4) Kirsten Albertsdatter, enke efter Laurids Jensen på Kornumgård.
Arv efter børnenes bror Christian Albertsen Olsdorf i København.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VII B
1710-1714
C 1-437

232 Marie [Lauridsdatter] Witløff i Ålborg. 23.5.1712. Nr.23.
Enke efter Henrik [Jensen] Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup, skifte 20.4.1711 lbnr.225. B:
1) Elsebeth Stampe 18
2) Laurids Stampe 16
3) Ida Kirstine Stampe 12
4) Hans Stampe 10
5) Anne Marie Stampe 9
6) Frederik Stampe 7
7) Henrik Stampe 3.
FM:
1) [halvbror] Ejler Stampe, præst i Torsted og Lendum
2) [halvbror] Jens Stampe, præst i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
Arv efter Hans Stampe i København, skifte 10.7.1694.

233 Frands [Nielsen] Arctander, præst i Ålborg hospital. 14.5.1712. Nr.24.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Johan Mølmann. B:
1) Niels Henrik Arctander 7.
FM: morbror Thøger Henriksen.

234 Anders [Nielsen] Gerding i Hedegård, præst i Hjortdal. 30.3.1712. Nr.25.
E: Kirsten Olufsdatter Krag. LV: Hans [Antoniussen] Lessow, præst Lerup og Tranum. A:
0) [forældre Niels Andersen, præst i Gerding og Blenstrup, død 1685 og Cathrine Johansdatter Brandt, begravet i Ålborg 27.6.1710]
00) [morfar Johan Brandt, rådmand i Ålborg, død 1641]
1) morbror Peder Brandt, [købmand i Ålborg, død 1668]
2) morbror Thomas Brandt, [død før 1700]
3) morbror Christen Brandt, [købmand i Ålborg, død 1641]
4) morbror Laurids Brandt, [død i Ostindien
5) moster Anne Brandt [g.m. Jacob Sørensen Bie, præst] i Saltum
6) moster Maren Brandt, [død 1684, var g.m. Johan Jørgensen Budtz, købmand i Ålborg]
7) moster Margrethe Brandt, [død 1697, var g.m. Bertel Mathiasen].
Alle døde, men ingen arvinger meldte sig.
Enkens første ægteskab med Claus Mikkelsen [Zimmermann], præst i Hjortdal, skifte 1.6.1708 lbnr.201. B:
1) Helvig Clausdatter
2) Else Marie Clausdatter.
[Kilde: Personalhistoriske notitser om embeds- og bestillingsmænd i Ålborg i fortid og nutid, samlede af A. Tauber. 1880].

235 Niels Hansen Gram, præst i Bjergby og Mygdal. 21.3.1712. Nr.26.
E: Anne Christensdatter Mule. LV: Kjeld Nielsen, præst i Nørresundby og Hvorup. B:
1) Karen Nielsdatter Gram g.m. Kjeld Christian Mule i Ålborg
2) Margrethe Nielsdatter Gram 29
3) Anne Nielsdatter Gram 28
4) Hans Nielsen Gram, konrektor i København latinskole
5) Christen Nielsen Gram 25, købmandskarl i Ålborg
6) Johanne Nielsdatter Gram 23
7) Mogens Nielsen Gram 16
8) Kirsten Nielsdatter Gram 13
9) Laurids Nielsen Gram 11.
FM:
1) morbror Rasmus Christensen [Mule] i Attrupgård [i Hammer sogn]
2) Peder Morsing.

236 Kirsten Iversdatter Wolff i Ulsted præstegård. 18.4.1712. Nr.27.
E: Jens Eriksen Bruun, præst i Ulsted. B:
3) Erik Jensen Bruun 17
4) Iver Jensen Bruun 16
5) Niels Jensen Bruun 15
6) Jacob Jensen Bruun 14
7) Hans Jensen Bruun 9
8) Laurids Jensen Bruun 7.
Første ægteskab med Peder Mikkelsen [Zimmermann], præst i Ulsted, [skifte 26.5.1693 lbnr.111]. B:
1) Margrethe Pedersdatter Zimmermann 20
2) Peder Pedersen Zimmermann 19, student i København.

237 Ernst Ernstsen Ramel, kapellan i Skagen. 7.12.1712. Nr.28.
E: Dorthe Jacobsdatter Tangen. LV: Herman Marchor i Skagen. B:
1) Christiane Margrethe Ramel 11
2) Jacob Ernst Ramel 5.
Afdøde døde 7.12.1712.

238 Indlagt seddel, der oplyser at skiftet mangler. Nr.29.

239 Jens Sørensen Gjesing, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 5.8.1713. Nr.30.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Bertel [Frandsen] Bruun, præst i Sindal og Astrup. B:
1) Helvig Gjesing g.m. Rasmus Christensen Holst i Ålborg
2) Maren Gjesing, enke efter Poul Hansen i Helsingør. LV: Johan Fredbo, der ægter enken
3) Mette Gjesing 29
4) Anne Marie Gjesing 27
5) Anne Gjesing 26
6) Søren Gjesing 23, student
7) Anne Margrethe Gjesing 19.
FM: Peder [Hansen] Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev.

240 Else Baltsersdatter Hals i Understed præstegård. 6.4.1713. Nr.31.
E: Jens Andersen Snæbum (Sneebang), præst i Understed og Karup. B:
4) Johanne Jensdatter 15
5) Anne Jensdatter 7½
6) Anton Jensen 5½
7) Else Jensdatter 4.
Første ægteskab med [Antonius Markussen Bering, præst i Understed og Karup, skifte 8.3.1695 lbnr.133]. B:
1) Kirsten Antoniusdatter Bering 26
2) Markus Antoniussen Bering 25, student
3) Hylleborg Antoniusdatter Bering g.m. Christen Knudsen i Stenshede.
Afdøde døde 27.11.1712.

241 Jørgen Otto Mathiasen Hildebrandt, præst i Nørhå. 2.8.1713. Nr.32.
E: Johanne Pedersdatter Nakskov. LV: Søren Andersen Nors på Vester Diernæs i [Vester] Torup sogn.
Arvinger kendes ikke.

242 Inger Christensdatter Hegelund i Ålborg. 31.1.1713. Nr.33.
Enke efter Johan [Christian] Bølling, præst i Skelund og Visborg, [død 1702]. B:
1) Christian Bølling 21, student
2) Maren Bølling 19
3) Margrethe Bølling 17.
FM: Morten Lauridsen, forpagter på Lindtorp [i Asp sogn].

243 Maren Jensdatter i Vrensted skole. 18.12.1713. Nr.34.
E: Christen Andersen, skoleholder i Vrensted. B:
1) Jens Christensen 3.
Afdøde døde 17.11.1713.

244 Christen Svendsen i Årup præstegård, præst i Torslev. 16.11.1713. Nr.35.
E: Kirsten Jensdatter Jyngling. LV: Anker Jensen, successor. B:
1) Anne Christensdatter 4
2) Didrik Christian Christensen 3
3) Elsebeth Christensdatter 2.
FM: Christen Hansen, skipper i Ålborg.
Afdøde døde 1.6.1713.

245 Anders Lauridsen, degn i Nørre Tranders. 24.9.1714. Nr.36.
E: Anne Ibsdatter. LV: Christen Thomsen, prokurator i Ålborg. A:
1) bror Just Lauridsen Scavenius, købmand i Larvik i Norge
2) bror Peder Lauridsen, styrmand i orlogsflåden
3) søster Mette Lauridsdatter g.m. Mogens Sivertsen, skomager i Ålborg.

246 Clemen Christensen, degn i Vang og Torup. 9.5.1714. Nr.37.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Olufsen i Kløvborg [i Vang sogn]. B:
1) Christen Clemensen 12
2) Kirsten Clemensdatter 8.
FM: farbror Niels Christensen i Torup.

247 Frederik Bentsen, ugift student i Ålborg. 4.4.1714. Nr.38.
A:
1) søster Marie Bentsdatter
2) halvbror Adrian Bentsen
3) halvbror Henrik Bentsen
4) halvsøster Sidsel Bentsdatter
5) halvsøster Anne Kirstine Bentsdatter
6) halvsøster Margrethe Bentsdatter
7) halvsøster Diderikke Bentsdatter.
FM: Johan Augustinussen, nålemager i Ålborg.
Afdøde døde 3.3.1714.

248 Poul Frederiksen Trighof i Åby præstegård. 9.7.1714. Nr.39.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var personlig kapellan i Åby og Biersted, døde 10.6.1714.

249 Mette Marie Arentsdatter i Ålborg degnebolig. 11.6.1714. Nr.40.
E: Frands Nielsen Hejnsvig, degn i Ålborg. B:
1) Anne Marie Frandsdatter 6
2) Arent Frandsen 5
3) Sofie Amalie Frandsdatter 3
4) Mathias Frandsen 5 uger.
FM: mors [sted]far Mathias Anchersen Mohr, præst i Storvorde og Sejlflod.

250 Christian [Melchiorsen] Meldal, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 7.2.1714. Nr.41.
E: Marie Sofie [Jensdatter] Risum. LV: Lars [Nielsen] Bugge til Ejstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. B:
1) Jens Bircherod Meldal 13
2) Melchior Augustinus Meldal 10.
Enkens første ægteskab med Laurids [Pedersen] Bang, præst i Taulov, skifte Elbo herred gejstlig 26.6.1697 lbnr.11.
Arv til datter Dorthe Lauridsdatter Bang med formynder morbror Laurids [Jensen] Risum, præst i Smidstrup [og Skærup].
Denne datter har også arv efter bror Laurids [Lauridsen] Bang.

251 Karen Andersdatter i Øster Brønderslev degnebolig. 12.2.1714. Nr.42.
E: Peder Lauridsen [Hjørring], degn i Øster Brønderslev og Hallund. B:
1) Anders Pedersen, degn i Ulsted, [død 1703]. 3 børn, hvis navne ikke angives
2) Laurids Pedersen, købmand i Ålborg
3) Kirsten Pedersdatter
4) Jørgen Pedersen, købmand i Thisted
5) Peder Pedersen [Brøndlund], degn i Øster Brønderslev og Hallund
6) Anne Pedersdatter
7) Karen Pedersdatter.
Afdøde døde 12.1.1714.

252 Peder [Jensen] Skibsted, præst i Hjardemål. 24.1.1714. Nr.43.
E: Karen Margrethe Svendsdatter Kirketerp. LV: Peder [Pedersen] Clementin, præst i Tømmerby og Lild. B:
1) Maren Pedersdatter 3
2) Ida Pedersdatter 2
3) Kirsten Pedersdatter, født efter fars død.
FM:
1) farbror Henrik (Heine) Kampmann i Kongerslev
2) morbror Peder Svendsen Kirketerp, præst i Bedsted [og Grurup].

253 Frederik Frederiksen Vilsbæk, kapellan i Sæby. 23.5.1714. Nr.44.
E: Susanne Nielsdatter Borum. LV: Melchior Hjardemaal, præst i Sæby. B:
1) Frederik Frederiksen Vilsbæk 5 hos faster.

254 Oluf Nielsen Haasum, præst i Hundborg og Jannerup. 23.3.1714. Nr.45.
E: Maren Jensdatter Holst. LV: Peder Mortensen Selle til Ulstrup [i Hundborg sogn]. B:
1) Jens Olufsen Haasum, student
2) Margrethe Olufsdatter Haasum g.m. Jens Bloch [Kampmann] på Vejerslevgård [i Vejerslev sogn]
3) Anne Olufsdatter g.m. Peder [Jacobsen] Bruun, præst [i Dragstrup og Skallerup], skifte Ålborg Bisp 17.8.1712 lbnr.229. 4B:
a Jacob Pedersen Bruun
b Maren Pedersdatter Bruun
c Oluf Pedersen Bruun
d Marianne Pedersdatter Bruun.
FM:
1) farfar Jacob [Pedersen] Bruun, præst i Skæve
2) farbror Urban Jacobsen, amtsskriver på Antvorskov slot
3) mors morbror Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VIII
1715-1717
C 1-438

255 Mourids Andersen Nors, præst i Sønderhå og Hørsted. 12.6.1715. Nr.1.
E: Mette Nielsdatter Hegelund. LV: Lukas [Andersen] Nors til Kabbel [i Nørlem sogn]. B:
1) Anders Mouridsen Nors
2) Niels Mouridsen Nors
3) Peder Mouridsen Nors
4) Helvig Mouridsdatter Nors.
FM:
1) farbror Søren Andersen Nors [forpagter] på Stavshede [i Nørre Felding sogn]
2) morbror Jens [Nielsen] Hegelund, præst i Dragstrup og Skallerup.

256 Jens Eriksen Bruun, præst i Ulsted. 3.6.1715. Nr.2.
E: Dorthe [Meilandt von] Harder. LV: Engelbrecht Jensen på Ettrup.
Første ægteskab med Kirsten Iversdatter Wolff, [skifte 18.4.1712 lbnr.236]. B:
1) Erik Jensen Bruun 21, student
2) Iver Jensen Bruun 20, i militæret
3) Niels Jensen Bruun 18, i København
4) Jacob Jensen Bruun 17
5) Hans Jensen Bruun 12
6) Laurids Jensen Bruun 10.
FM:
1) Nikolaj Holm, kapellan i Hammer, Horsens, Sulsted og Ajstrup
2) Sten [Clausen] Kjærulf, successor
3) Frederik [Pedersen] Bloch, præst i Hals.

257 Christoffer Albertsen Olsdorf, præst i Volstrup og Hørby. 21.3.1715. Nr.3.
Enke efter Kirstine Marie Nielsdatter Borum, skifte 23.11.1711 lbnr.220. B:
1) Henrikke Elisabeth Olsdorf 9.
FM: farbror Otto Albertsen Olsdorf i Kornumgård.
Arv efter afdødes far Albert Christensen, skifte 30.5.1712 lbnr.231.

258 Lisbeth Sofie Mikkelsdatter [Zimmermann] i Lundager præstegård. 18.2.1715. Nr.4.
E: Johan Budtz, præst i Dronninglund. B:
1) Mikkel Budtz, kapellan i Ålborg Budolfi
2) Mette Budtz
3) Maren Budtz g.m. Rasmus Christensen Mule til Attrupgård [i Hammer sogn], begge døde. 1B:
a Anne Margrethe Mule.
FM: fars svoger Kjeld Nielsen, præst i Nørresundby [og Hvorup].

259 Kirsten Christensdatter i Hellevad. 29.1.1715. Nr.5.
E: Jens Nørholm, degn i Hellevad. A:
1) forældre Christen Rasmussen, forgænger, og Gertrud Nielsdatter.
Afdøde døde 26.12.1714.

260 Kirsten Jensdatter Jyngling i Årup præstegård. 23.1.1715. Nr.6.
E: Anker Jensen, præst i Torslev.
Første ægteskab med Christen Svendsen, præst i Torslev, [skifte16.11.1713 lbnr.244]. B:
1) Anne Christensdatter 6
2) Didrik Christian Christensen 4
3) Elsebeth Christensdatter 3.
FM:
1) Christen Hansen, skipper i Ålborg
2) Johan Jensen Koch i Ålborg.
Desuden nævnes:
1) afdødes søster Johanne Jensdatter Jyngling
2) enkemandens far Jens Anchersen i Randers.

261 Kjeld Andersen Nors, degn i Jerslev og Vester Brønderslev. 2.1.1715. Nr.7.
E: Agnethe Fischer. LV: "Enken siger sig ingen at kunne formå dertil, mente sig og ingen at skulle behøve". B:
1) Kirsten Cathrine Kjeldsdatter 16
2) Birthe Kjeldsdatter 15
3) Margrethe Charlotte Kjeldsdatter 13.
FM:
1) farbror Søren Andersen Nors, senere til Store Diernæs [i Vang sogn] i Thy
2) farbror Lukas Andersen Nors til Kabbel [i Nørlem sogn]
3) farbror Mourids Andersen Nors, præst i Sønderhå og Hørsted
Afdøde døde 24.11.1714.

262 Kirsten Ludvigsdatter i Jelstrup præstegård. 23.7.1716. Nr.8.
Enke efter Reimer Madsen, præst i Tornby og Vidstrup, [skifte 6.11.1711 lbnr.222].
Arvingerne fragår arv og gæld A:
1) [halv]søster Sidsel [Jacobsdatter], enke efter Anders Lauridsen, [forpagter på Børglumkloster. LV: Frederik Kjær
2) [halv]søster Ingeborg Jacobsdatter g.m. Didrik Beinburg [i Ålborg].
Afdøde døde 24.6.1716.

263 Jens Iversen Holst, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 7.9.1716. Nr.9.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Jørgensen, byfoged i Nykøbing og herredsfoged i Sønder og Nørre herred på Mors. B:
5) Hans Jensen Holst 16
6) Birgitte Marie Jensdatter Holst 13
7) Anne Cecilie Jensdatter Holst 11.
FM:
1) Jacob Erslev i Skarum
2) Søren Ammitsbøl i Skader
3) Jens Hegelund i Vester Jølby.
Førte ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 14.6.1697 lbnr.151]. B:
1) Iver Jensen Holst, stud. theol.
2) Laurids Jensen Holst, skibspræst i kongens tjeneste
3) Use Marie Jensdatter Holst g.m. Ziga, løjtnant
4) Oluf Jensen Krog, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby.

264 Gertrud Mikkelsdatter i Jannerup Anneksgård. 23.7.1716. Nr.10.
Enke efter [Laurids Madsen Skive, præst i Hundborg og Jannerup, skifte 20.11.1676 lbnr.9]. B:
1) Mads Lauridsen, degn i Hundborg og Jannerup
2) Mikkel Lauridsen, degn i Skjoldborg og Kallerup
3) Jens Lauridsen, degn i Hunstrup og Østerild
4) Jacob Lauridsen på stedet
5) Niels Lauridsen, degn i Skyum og Hørdum, død. 3B:
a Inger Marie Nielsdatter 21
b Gertrud Nielsdatter 19
c Laurids Nielsen 17.
FM: Jacob Eliasen, degn i Øsløs, Vesløs og Arup.

265 Jens Christensen Elling, præst i Skallerup og Vennebjerg. 17.7.1716. Nr.11.
E: Karen Thøgersdatter Rosenberg. LV: Iver Nielsen, præst i Tornby og Vidstrup. B:
1) Christen Jensen Elling 18, student
2) Cathrine Marie Jensdatter Elling 17
3) Thøger Jensen Elling 16, i Viborg amtstue
4) Laurids Jensen Elling 15
5) Claus Jensen Elling 11
6) Gior Christoffer Jensen Elling 10
7) Ove Jensen Elling 7.
FM: Laurids Andersen [Nim], præst i Mosbjerg og Hørmested.

266 Jørgen Poulsen Køng (Kyng), præst i Horne og Asdal. 6.7.1716. Nr.12.
E: Kirstine Schwartzkopf. LV: Visti Jensen, byskriver i Hjørring og herredsskriver i Horne og Vennebjerg herreder. A:
1) far Poul Henningsen Køng, præst i Skagen.

267 Didrik Madsen, rektor og kapellan i Hjørring. 11.5.1716. Nr.13.
E: Lisbeth Jørgensdatter Finkenhoff. LV: Rasmus Christensen i Hjørring. B:
1) Else Margrethe Didriksdatter 6
2) Christian Jørgen Didriksen 4
3) Henrik Didriksen 3
4) Maren Didriksdatter 9 mdr.
FM:
1) farbror Jochum Buch
2) Jørgen [Jørgensen] Finkenhoff, præst i Hjørring ved søn Henrik Finkenhoff.

268 Hans Jensen, skoleholder i Hørby. 3.2.1716. Nr.14.
E: Inger Kirstine Clausdatter. B:
1) Ingeborg Hansdatter g.m. Anders Hansen i Gadholt i Understed sogn
2) Anne Hansdatter g.m. Anders Andersen i København
3) Johanne Hansdatter 21.

269 Niels Muus, rektor i Sæby. 3.2.1716. Nr.15.
E: Christine Olufsdatter Meyer. LV: Niels Sørensen i Sæby. A:
1) bror Jørgen Jørgensen Muus, degn i Tornby og Vidstrup
2) søster Mariche Jørgensdatter Muus, enke efter Oluf Fur. LV: søn Ernst Henrik [Adamsen] Hjørring.

270 Melchior [Christensen] Hjardemaal, præst i Sæby. 24.2.1717. Nr.16.
E: Maren Jensdatter Blicher. LV: Ove Jespersen, forpagter på Sæbygård. B:
6) Maren Melchiorsdatter Hjardemaal 4
7) Anne Cathrine Melchiorsdatter Hjardemaal 3
8) Jens Melchiorsen Hjardemaal 2.
Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 31.8.1711 lbnr.223. B:
1) Magdalene Marie Hjardemaal forlovet med Peder Pedersen Lund
2) Christen Hjardemaal, kapellan i Sæby
3) Edvard Mathias Hjardemaal 20, student
4) Helvig Kirstine Hjardemaal g.m. Thomas Andrup, rektor i Sæby
5) Hans Meyer 14.

271 Jacob Pedersen Bruun, præst i Skæve. 25.10.1717. Nr.17.
E: Maren Madsdatter Wolff. LV: Jørgen [Nielsen] Birk, forpagter på Knudseje [i Skæve sogn]. B:
1) Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels
2) Urban Jacobsen Bruun, amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter
3) Jørgen Jacobsen Bruun, regimentskvartermester i København
4) Sofie Jacobsdatter Bruun g.m. Peder [Andersen] Brøndlund, præst i Hellevad, Hellum og Ørum
5) Peder Jacobsen Bruun, præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte 17.8.1712 lbnr.229]. 3B:
a Jacob Pedersen Bruun 14 i Sæby latinskole
b Maren Pedersdatter Bruun 12
c Oluf Pedersen Bruun hos mormor Maren [Jensdatter Holst], enke efter Oluf [Nielsen] Haasum, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 23.3.1714 lbnr.254]
6) Maren Jacobsdatter Bruun, død [19.5.1702], var g.m. Jens [Jensen] Bloch, præst i Kollerup og Skræm. 4B:
a Jens Bloch 25, student
b Jacob Bloch 24, student
c Urban Bruun Bloch 21, student
d Niels Bloch 17, student.

272 Jacob Spormann i Ålborg. 16.8.1717. Nr.18.
(Måske kapellan i Flade og Gerum).
Arvinger angives ikke.

273 Karen Jensdatter i Ugilt præstegård. 16.8.1717. Nr.19.
E: Pors [Jacobsen] Hammer, præst i Ugilt og Tårs. A:
1) bror Thyge Jensen i Ledøje på Sjælland
2) bror Thøger Jensen, død. 1B:
a Anne Thøgersdatter g.m. Anders Lauridsen uden for København Vesterport
3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Arne Rasmussen i København
4) søster, Maren Jensdatter, død. 2B:
a Maren Christensdatter [Friis] g.m. Johan [Hansen] Mumme, degn i Sindal
b Helvig Christensdatter i København.

274 Marie Andreasdatter Sundt i Hals. 14.6.1717. Nr.20.
E: Thomas Pedersen, degn.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens far Peder Thomsen, degn i Vester og Øster Hassing.

275 Frederik Pedersen Bloch, præst i Hals. 17.3.1717. Nr.21.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Hvid. LV: Jørgen [Nielsen] Birk, forpagter på Knudseje [i Skæve sogn], som beslægtet. B:
1) Maren Bloch g.m. Christen Hjardemaal, kapellan i Sæby
2) Laurids Bloch 22, student
3) Margrethe Bloch 18
4) Peder Bloch 15
5) Anne Cathrine Bloch 13
6) Anne Bloch 10.
FM:
1) Laurids Kjærulf til Viffertsholm [i Solbjerg sogn], frænde på fars side
2) Anders Kjærulf til Bjørnsholm [i Overlade sogn], frænde på fars side
3) Niels Mikkelsen Herman, forpagter på Dybvad [i Skæve sogn], frænde på mors side

276 Jacob Lauridsen Holm, præst i Saltum og Hune. 19.4.1717. Nr.22.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Mogens Jensen, købmand i Lemvig. B:
1) Jacob Jacobsen Holm 19, i mesterlektien i Ålborg latinskole
2) Mette Jacobsdatter Holm 18
3) Christen Jacobsen Holm 17.
FM:
1) fars [halv]bror Enevold [Nielsen] Bjerregaard (Berregaard) til Kølbygård [i Hunstrup sogn]
2) farbror Niels [Lauridsen] Bjerregaard, købmand i Ålborg
3) farbror Poul Lauridsen Bjerregaard i Sæby.
Jordebog over Vadskærgård i Tørring sogn side 56-64.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke VIII A
1718-1719
C 1-439

277 Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels. 19.3.1718. Nr.23.
E: Anne Cathrine Skov. LV: Just Gerade, præst på Jegindø. B:
1) Helvig Kirstine Madsdatter Bruun 6
2) Marie Johanne Madsdatter Bruun 4.
FM: Christoffer Woydemann i Assels.
Arv efter afdødes far Jacob Bruun, præst i Skæve, [skifte 25.10.1717 lbnr.271].

278 Mads Andersen Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. 26.7.1718. Nr.24.
E: Mette Marie Pedersdatter Hvidberg. LV: Rubech Christensen Humble, præst i Hunstrup og Østerild. B:
1) Martha Christiane Madsdatter Torup 6 mdr.
FM: farbror Jens Andersen Torup.

279 Anne Marie Christensdatter på Birkumgård på Gjøl. 11.5.1718. Nr.25.
Enke efter Jacob Lauridsen Holm, præst i Saltum og Hune, [skifte 19.4.1717 lbnr.276]. B:
1) Jacob Jacobsen Holm 20, i mesterlektien i Ålborg latinskole
2) Mette Jacobsdatter Holm 19
3) Christen Jacobsen Holm 18.
FM:
1) fars [halv]bror Enevold [Nielsen] Bjerregaard (Berregaard) til Kølbygård [i Hunstrup sogn], borgmester [i Thisted]
2) farbror Niels [Lauridsen] Bjerregaard, købmand i Ålborg.
[Afdødes far var Christen Andersen Gjerum til Vadskærgård i Tørring sogn i Skodborg herred].
Jordebog over Vadskærgård i Tørring sogn i Hardsyssel side 55-76. Der anføres fæsters navn, hartkorn, landgilde og vurdering i rigsdaler.

280

280 Didrik Christensen Skytte, præst i Tødsø og Erslev. 4.7.1718. Nr.26.
Enkemand efter [Sofie Jensdatter, skifte 29.6.1699 lbnr.161]. B:
1) Margrethe Didriksen Skytte 38
2) Christen Didriksen Skytte 36
3) Else Didriksdatter Skytte g.m. Frederik [Jacobsen] Langebæk, præst i Skjoldborg og Kollerup
4) Christiane Didriksdatter Skytte 31
5) Karen Didriksdatter Skytte 27 i København.
FM:
1) Jacob [Nielsen] Erslev i Skarum, [præst i Alsted og Bjergby]
2) Jens [Nielsen] Hegelund i Vester Jølby, [præst i Dragstrup og Skallerup].

281 Mogens Jørgensen Brøstvang, ugift, 5. lektiehører i Ålborg Katedralskole. 21.4.1718. Nr.27.
A:
0) forældre Jørgen Madsen, præst i Søby, Skader og Halling, død 1696 og [Marie Mogensdatter, død 1682]
1) bror Christian Jørgensen Frisvang, købmand i Århus
2) søster [Maren Jørgensdatter], død, var g.m. Ejler Hansen Stenfeldt, forvalter og forpagter på Løvenholm. 1B:
a Jørgen Ejlersen
3) søster Mette Jørgensdatter, død for 18 år siden, var g.m. Peder Jensen Hegelund, herredsfoged i Husumgård i København amt. 1B:
a Jens Pedersen Hegelund.

282 Birgitte Jørgensdatter i Lindholmgård i Nørresundby. 1.2.1718. Nr.28.
Enke efter Hans [Thøgersen] Rosenberg, præst i Vadum, [skifte 17.6.1709 lbnr.205]. A:
1) bror Ludvig Jørgensen Vadum, præst i Bedsted og Grurup, [skifte 22.11.1709 lbnr.209]. B:
a Peder Ludvigsen, degn i Bedsted
b Jørgen Ludvigsen [Muldorf], præst i Staby
c Christen Ludvigsen, degn i Hassing
d Mette Marie Ludvigsdatter i Bedsted
e Poul Ludvigsen, udenlands.
2) søster Gunder Jørgensdatter, enke efter Anders Lauridsen
3) bror Christen Jørgensen i Mølgård
4) søster Elsebeth Jørgensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Ålborg. 3B:
a Ida Jensdatter
b Kirsten Jensdatter
c Jørgen Jensen
5) søster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Hansen Haahr. 1B:
a Ida Marie Haahr
6) søster Helvig Jørgensdatter g.m. Ehrenfried Eberhertz i gården Popholt i Holsten
7) søster Margrethe Jørgensdatter, enke efter Laurids Hansen i Løgstør
8) bror Jacob Jørgensen, præst i Norge, død. 1B:
a Jørgen Jacobsen i Borbjerg præstegård.

283 Niels [Mortensen] Rhodius, præst i Galtrup og Øster Jølby. 4.8.1719. Nr.29.
E: Johanne Jensdatter Kall. LV: Jacob [Nielsen] Erslev, præst i Alsted og Bjergby. A:
1) mor Marie Christensdatter Dal, enke efter Morten [Baltsersen] Rhodius, præst i Viborg Gråbrødre, [død 23.1.1716]
2) søster Mette Sofie Rhodius g.m. Claus [Henriksen] Krebs, præst i Viborg Gråbrødre
3) søster Eva Marie Rhodius g.m. Ernst Pedersen Samuel, øverste kapellan i Randers
4) søster Else Marie Rhodius g.m. Poul Lorentsen Buchholtz, præst i Almind og Sjørslev.

284 Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 10.7.1719. Nr.30.
E: Martha Lyngby. LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B:
1) Bodil Sofie Pedersdatter Hvidbjerg g.m. [Claus] Grevenkop, kaptajn [i Villerup]
2) Anders Lyngby
3) Niels Pedersen Hvidbjerg, student
4) Peder Pedersen Hvidbjerg 20, student
5) Maren Pedersdatter Hvidbjerg, enke efter Thomas Graversen [i Thisted, skifte 13.6.1713].
6) Mette Marie Pedersdatter Hvidbjerg, enke efter Mads Andersen Torup, [præst i Ræer, Hansted og Vigsø, skifte 26.7.1718 lbnr.278].

285 Hans [Hansen] Rostrup, præst i Aggersborg. 5.6.1719. Nr.31.
E: Anne Marie [Jensdatter] Gjesing. LV: Christen Vittrup, præst i Klim, Vester Torup og Vust.
Første ægteskab med Engel Tollesdatter. B:
1) Anne Hansdatter Rostrup 16.

286 Margrethe Lydersdatter Lassen i Haverslev præstegård. 22.5.1719. Nr.32.
E: Hans Jørgensen Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup. B:
1) Lyder Hansen Lassen 10
2) Anne Lucie Hansdatter 7
3) Jørgen Hansen 5
FM: Lyder [Jensen] Lassen, præst i Randers.

287 Margrethe Cathrine Hardingsdatter i et hus i Horsens. 2.11.1719. Nr.33.
E: Laurids Lauridsen, degn i Hammer og Horsens. B:
1) Else Marie Lauridsdatter 14
2) Laurids Lauridsen 12
3) Peder Lauridsen 7
4) Harding Lauridsen 5.
Af enkemandens første ægteskab B:
1) Kirsten Lauridsdatter
2) Karen Lauridsdatter.

288 Margrethe Lauridsdatter i Tværsted præstegård. 11.5.1719. Nr.34.
Enke efter Jens [Sørensen] Gjesing, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, [skifte 5.8.1713 lbnr.239]. B:
1) Maren Gjesing g.m. Johan Fredbo i Helsingør
2) Anne Marie Gjesing, enke efter Hans [Hansen] Rostrup, præst i Aggersborg, [skifte 5.6.1719 lbnr.285]
3) Anne Gjesing g.m. Peder [Hansen] Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev
4) Søren Gjesing, student i Norge
5) Anne Margrethe Gjesing.

289 Peder Lauridsen Hjørring, degn i Øster Brønderslev og Hallund. 26.10.1719. Nr.35.
Enkemand efter [Karen Andersdatter, skifte 12.2.1714 lbnr.251]. B:
1) Anders Pedersen, degn i Ulsted, [død 1703], skifte efter hustru 1714. 3 sønner, hvis navne ikke angives
2) Laurids Pedersen, købmand i Ålborg
3) Kirsten Pedersdatter
4) Peder Pedersen [Brøndlund], degn i Øster Brønderslev og Hallund
5) Anne Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter i København.
Afdøde døde 17.9.1719.
Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke IX
1720-1721
C 1-440

290 Marie Sofie [Jensdatter] Risum i Nykøbing. 6.12.1720. Nr.1
Enke efter Christian [Melchiorsen] Meldal, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, [skifte 7.2.1714 lbnr.250]. B:
3) Jens Bircherod Meldal
4) Melchior Augustinus Meldal.
Første ægteskab med [Laurids Pedersen Bang, præst i Taulov, skifte Elbo herred gejstlig 26.6.1697 lbnr.11]. B:
1) Sofie Bang g.m. Hans Christian Tidemand , præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby
2) Dorthe Bang g.m. Laurids Damstrøm, præst i Visby og Heltborg
FM: Peder Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested på Mors.
Afdøde døde 7.11.1720.

291 Niels [Eriksen] Gjern, præst i Ljørslev og Ørding på Mors. 14.5.1720. Nr.2.
E: Kirsten Lasdatter Sahl. LV: bror Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B:
2) Mette Cathrine Nielsdatter 10
3) Erik Nielsen 9
4) Poul Nielsen 7
5) Ulrikke Augusta Nielsdatter 5
6) Karen Nielsdatter 3
7) Nille Kirstine Nielsdatter, født 2 måneder efter faders død.
Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter [Rønne, skifte 7.5.1708 lbnr.198]. B:
1) Edel Elisabeth Nielsdatter.
Afdøde døde 15.4.1720.

292 Jens [Nielsen] Karmark, kapellan i Nykøbing, [Lødderup og Elsø på Mors]. 8.11.1720. Nr.3.
Enkemand efter [Else Christensdatter Gullerup, skifte 4.9.1720 lbnr.293]. B:
1) Niels Jensen Karmark.
FM: Peder Christensen Gullerup, [købmand i Nykøbing].
Afdøde døde 10.10.1720.

293 Else Christensdatter Gullerup i Nykøbing. 4.9.1720. Nr.4.
E: Jens [Nielsen] Karmark, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø. B:
2) Niels Jensen Karmark [13].
Første ægteskab med Mikkel Jensen Bjerregaard i Nykøbing, skifte Nykøbing 14.6.1701 lbnr.80]. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter Bjerregaard [22].
FM: [morbror] Peder Christensen Gullerup, købmand i Nykøbing.
Afdøde døde 5.8.1720.

294 Johanne Nielsdatter Kjærulf i Klokkerholm i Hellevad sogn. 16.5.1720. Nr.5.
Enke efter Christen Jensen Røgelhede, kapellan i Hellevad, [død 1706].
Testamente af 4.8.1685.
Hans A:
0) forældre [Jens Pedersen Mørch (Klitgaard), eller Jens Nielsen (Bjarne Nørgaard Pedersen) og Karen Andersdatter i Røgelhede i Hellevad sogn]
1) bror Niels Jensen [Mørk] i Skoven i Åsted sogn, død. Hans børn
2) søster Anne Jensdatter [Mørk] i Kvisselholt [i Dronninglund sogn], død. Hendes børn
3) søster Maren Jensdatter [Mørk] i Kalum i Serreslev sogn, død. 2B:
a Karen Nielsdatter i Hjelmsted [i Serreslev sogn], død. Hendes børn
b Anne Nielsdatter [Mørk] g.m. Anders Nielsen Kjærulf på Gerumgård [i Gerum sogn]
4) bror Peder Jensen [Mørk i Røgelhede, død 1684]. 4B:
a Jens Pedersen [Mørk] i Røgelhede
b Maren Pedersdatter, enke
c Anne Pedersdatter g.m. Knud [Christiansen] Worm [i Røgelhede]
d Karen Pedersdatter husholderske på Røgelhede.
Hendes A:
1) bror Anders Nielsen Kjærulf, død. 1B:
a Christen Andersen i Allerup
2) søster Anne Nielsdatter Kjærulf i Korslund [i Hellevad sogn], død. 1B:
a Gert Christensen i Sæby, død. 4B:
1 Hans Gertsen, rejst til Ostindien for 7 år siden
2 Anders Gertsen i København
3 Jørgen Gertsen i Sæby latinskole
4 Anne Gertsdatter, enke i Frøslevgård på Mors
3) søster Maren Nielsdatter Kjærulf i Stourup [i Glud sogn] i Bjerre herred, død. Hendes børn
4) bror Søren Nielsen Kjærulf i Hellumlund i Hellum sogn, død. 9B:
a Laurids Sørensen i Hulvejen [i Hellum sogn]
b Christen Sørensen i Ørum
c Thomas Sørensen i Røgelhede, død. 3B:
1 Søren Thomsen
2 Anders Thomsen
3 Johanne Thomasdatter
d Anders Sørensen i Allerup, død. 4B:
1 Jens Andersen Kjærulf
2 Niels Andersen
3 Gye Andersdatter g.m. Thomas Christensen i Vadum
4 Birgitte Andersdatter g.m. Christoffer Sørensen i Trøgdrup i Hellevad sogn
e Inger Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Hellum
f Anne Sørensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Hellum
g Johanne Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Rom i Tårs sogn
h Gye Sørensdatter i Hedegård i Hallund sogn, død. 3B:
1 Jens Hansen
2 Johanne Hansdatter
3 Thomas Nielsen, en slegfredsøn, der arver efter lovens pag. 713 art.72
i Niels Sørensen i Snabhede i Hellum sogn, død. 3B:
1 Mads Nielsen
2 Niels Nielsen
3 Christen Nielsen.
(Skiftet findes også i pakke XIII).
Litteratur: Røgelhede i Hellevad sogn af Carl Klitgaard i Jyske Samlinger 1942 side 270-302
og
En korrektion og tilføjelse til "Røgelhede i Hellevad sogn" af Carl Klitgaard af Bjarne Nørgaard Pedersen på hans hustrus hjemmeside

295 Christen Madsen Vittrup, præst i Klim, Torup og Vust. 9.6.1721. Nr.6.
E: Else Jacobsdatter. LV: Mads Gregersen Speitzer til Aggersborggård. A:
1) mor Jacobi Nielsdatter i Ålborg, enke efter Mads Vittrup
2) søster Cathrine Madsdatter Vittrup i Ålborg.
I boet et skiftebrev af 4.12.1716 efter Anders Lauridsen, forvalter på Børglumkloster, afholdt af stiftamtmanden.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Laurids Laurberg. B:
1) Laurids Andersen
2) Charlotte Amalie Andersdatter.
FM: afdøde.

296 Christen Kjeldsen, degn i Skyum og Hørdum. 31.7.1721. Nr.7.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Mikkel Poulsen i Skyum. A:
1) far Kjeld Nielsen i Nørresundby og Hvorup
2) bror Michael Kjeldsen.
Enkens første ægteskab med Niels Jensen, degn i Skyum og Hørdum. B:
1) Laurids Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Oluf Nielsen, i murerlære.
FM: morbror Anders Lauridsen, smed i Thisted.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik Kjeldsen.
Afdøde døde 10.3.1721.

297 Inger Madsdatter i Klim degnebolig. 20.5.1721. Nr.8.
E: Laurids Bach, degn i Klim, Torup og Vust. A:
1) bror, død. 3B:
a Jens Terkildsen
b Mads Terkildsen
c Maren Terkildsdatter.
FM: Jens Nielsen Brøndlund, fuldmægtig på Ågård.
2) bror eller søster, død. 3B:
a Maren Sørensdatter
b Anne Sørensdatter g.m. Niels Lauridsen, landsoldat
c Christen Sørensen, uvist hvor.
Boet forseglet 10.3.1721.

298 Anders [Hansen] Harding, præst i Sjørring og Torsted. 2.6.1720. Nr.9.
E: Dorthe Kirstine [Henriksdatter] Stampe. LV: Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup. B:
1) Elsebeth Marie Harding 14
2) Mette Margrethe Harding 12, i Århus
3) Hans Henrik Harding 11
4) Anne Cathrine Harding 6.
FM:
1) morbror Hans Nikolaj Stampe, købmand i Holbæk
2) Bertel Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn]
3) Jens Langballe, successor
4) Hans Carsten Langballe til Nørhågård.

299 Laurids Andersen Als, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 4.6.1721. Nr.10.
Anne Marie [Lauridsdatter] Guldager. LV: Christian Poulsen, præst i Tødsø og Erslev. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 4
2) Charlotte Amalie 6 mdr.

300 Elisabeth Johanne Hansdatter Tancke, ugift i Åby præstegård. 2.1.1721. Nr.11.
A:
1) mor Bodil Hansdatter g.m. Jens [Nielsen] Winther, præst i Åby og Biersted
2) søster Ida Christence Hansdatter Tancke
3) bror Hans Hansen Tancke i Ålborg
4) søster Elsebeth Malene Hansdatter Tancke, død. 1B:
a Karen Lund
FM: Hans Pedersen Top i Nakskov
5) bror Otto Hansen Tancke, sergent i København
6) søster Sofie Hansdatter Tancke g.m. Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Gudum og Lille Vorde.
7) halvbror Poul Hansen Tancke, død, var g.m. Sofie Nielsdatter på Aggersborggård. 1B:
a Hans Poulsen Tancke
8) halvsøster Mette Hansdatter Tancke, død, var g.m. Niels [Lauridsen] Vinde, præst på Gjøl. 3B:
a Hans Vinde, præst i Saltum og Hune
b Laurids Vinde, degn i Gjøl
c Henrik Vinde.
Afdødes far var Hans Poulsen Tancke, præst i Åby og Biersted, skifte 8.6.1696 lbnr.140.

301 Poul Henningsen Kyng, præst i Skagen. 16.6.1721. Nr.12.
E: Sofie Nielsdatter Birk. LV: Christoffer Ferslev, tolder i Skagen. B:
2) Henning Poulsen Kyng 23, student
3) Kirsten Vibeke Poulsdatter Kyng14.
FM:
1) Herman Marcher, borgmester
2) Jørgen Birk på Knudseje [i Skæve sogn].
Første ægteskab med Sara Jørgensdatter [Hald, skifte 1.5.1697 lbnr.149]. B:
1) Margrethe Poulsdatter Kyng, enke efter Rasmus Christensen Holst i Ålborg. LV: Kjeld Christian Mule i Ålborg.

302 Niels Simonsen [Thisted], præst i Galtrup og Øster Jølby. 6.10.1721. Nr.13.
[Enkemand efter Sofie Olufsdatter Meyer, død 16.12.1720].
1) bror Niels Simonsen, købmand i Thisted
2) bror Mikkel Simonsen, klokker i Thisted
3) bror Hans Simonsen, købmand i Thisted
4) bror Pouls Simonsen Paludan, kollega i Thisted skole
5) søster Anne Simonsdatter g.m. Boye Nielsen, købmand i Thisted
6) søster Else Simonsdatter
7) søster Ingeborg Simonsdatter.

303 Hans Ørting, huskapellan i Ålborg Budolfi. 30.3.1722. Nr.14.
A:
1) mor Karen Pedersdatter Stub g.m. Egert [Nielsen] Bilenberg, præst i Veggerby og Bislev
2) bror Rasmus Ørting 30, student
3) bror Peder Ørting, over 25, i København
4) bror Søren Ørting over 25, i Kirketerp præstegård [i Veggerby sogn]
5) søster Ida Kirstine Ørting 20 i Kirketerp.
[Afdødes far var Søren Hansen Ørting, præst i Veggerby og Bislev, død 1700].

304 Anne Margrethe Lauridsdatter Hvid i Hals præstegård. 30.9.1722. Nr.15.
E: Peder Lassen, præst i Hals.
Første ægteskab med Frederik [Pedersen] Bloch, [skifte 17.3.1717 lbnr.275]. B:
1) Maren Bloch g.m. Christen Hjardemaal, kapellan i Sæby
2) Laurids Bloch 27, student
3) Margrethe Bloch 23
4) Peder Bloch 20, i København
5) Anne Cathrine Bloch 18
6) Anne Bloch 15.

305 Jens Pedersen Riemann, stud. theol. i Ålborg. 14.7.1722. Nr.16.
Testamente. A:
1) søster Gedske Pedersdatter g.m. Laurids Sørensen i Ålborg. B:
a Ingeborg Lauridsdatter
2) halvbror Hans Pedersen Nissen i Dömitz i Mecklenburg . B:
a Gertrud Elisabeth Nissen, døbt Dömitz 27.4.1687, gift Dömitz 11.3.1707 med Hans Knoppen, skibsregimentskirurg i Wahren i Mecklenburg
3) halvbror Søren Pedersen, død.
Skifte efter afdødes mor 4.11.1704.

306 Jens Gregersen [Hals], degn i Understed og Karup. 12.1.1722. Nr.17.
Enkemand. B:
1) Gregers Jensen [Halse, købmand] i Fladstrand
2) Jens Jensen [Halse], kapellan i Mandal i Norge, [senere præst i Nykøbing Mors]
3) Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Poul Christensen i Lem i Hellevad sogn. 7B:
a Christen Poulsen 16
b Maren Poulsdatter 14
c Anne Poulsdatter 12
d Jens Poulsen 10
e Anders Poulsen 8
f Johanne Poulsdatter 6
g Kirsten Poulsdatter 4.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke IX A
1722-1724
C 1-441

307 Søren Friis, kapellan i Åby [og Biersted]. 13.7.1722. Nr.18.
E: Sabine Berner. LV: Hans [Nielsen] Vinde, præst i Saltum og Hune. A:
1) bror Knud Arent [Christensen] Friis, præst i Sæby [og Gershøj] på Sjælland
2) søster Helene Friis hos bror i Sæby
3) søster Margrethe Friis på Hennegård på Sjælland
4) søster Karen [Christensdatter] Friis g.m. Niels [Pedersen] Brask, degn i Hinge ved Viborg
5) halvbror Christen [Christensen] Friis, kapellan i Nykøbing, [Lødderup og Elsø]
6) halvsøster Margrethe [Christensdatter] Friis g.m. Oluf Albertsen [Sadolin], kapellan i Viborg Domkirke.
[Afdødes forældre var Christen Christensen Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup, skifte 3.5.1695 lbnr.130] og Karen Madsdatter Skytte, skifte 23.9.1697 lbnr.150].
Afdøde døde 3.4.1722.

308 Johan Johansen Thorson (Thorsong), præst i Nors og Tved. 17.6.1722. Nr.19.
E: Anne Jensdatter Lundsgaard. LV: Rubech [Christensen] Humble, præst i Hunstrup og Østerild. B:
1) Elisabeth Marie Thorson 18
2) Anders Lyngby Thorson 16.
FM:
1) Bertel Langballe til Nebel og Søgård
2) Conrad Hildebrandt, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup.

309 Jens Nielsen Scavenius, præst i Nørhå. 17.8.1722. Nr.20.
E: Anne Mariche Sørensdatter Nors. LV: Hans Carsten Langballe til Nørhågård. B:
1) Niels Jensen Scavenius 7
2) Mariche Jensdatter Scavenius 6
3) Søren Jensen Scavenius 3
4) Bendix Jensen Scavenius 6 mdr.
FM:
1) morbror Anders Nors, stud. philos.
2) Mads Christensen på Tandrup i Vester Vandet sogn.

310 Sofie Jacobsdatter Bruun i Bredkær præstegård. 26.7.1723. Nr.21.
E: Peder [Andersen] Brøndlund, præst i Hellevad, Hellum og Ørum. B:
1) Jacob Pedersen Brøndlund 17, student
2) Birgitte Sofie Pedersdatter Brøndlund 8
3) Andreas Peder Pedersen Brøndlund 7.
Afdøde døde 25.4.1723.

311 Laurids Nielsen Bach, degn i Klim, [Vester] Torup og Vust. 2.11.1723. Nr.22.
E: Else Simonsdatter. LV: Boye Nielsen i Thisted. A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Bach i Ålborg
2) bror Peder Nielsen Bach, degn i Vester Vandet
3) bror Mogens Nielsen Bach, degn i Romdrup
4) søster Kirsten Nielsdatter Bach i Ålborg.
Desuden nævnes enkens bror Poul Simonsen, kollega i Thisted skole.

312 Jens [Knudsen] Skytte, præst i Hjardemål. 4.2.1723. Nr.23.
E: Vibeke Mariche Frandsdatter [Hagedorn]. LV: Herman Bertelsen til Nandrup [i Flade sogn]. A:
0) [forældre Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby, begravet 26.12.1705 og Mariche Arentsdatter Bechmann, skifte Refs herred gejstlig 3.12.1721 lbnr.5]
1) bror Niels [Knudsen] Skytte, præst i Jebjerg og Lyby i Salling
2) bror Henrik Skytte, degn i Jebjerg og Lyby
3) bror Samuel Skytte, købmand i Holstebro
4) søster Karen Skytte g.m. Christen [Thomsen] Hee, præst i Søndbjerg og Odby
5) søster Jytte Skytte på Ellinggård [i Elling sogn]
6) søster [Anne] Marie Skytte i Jebjerg
7) søster [Anne Cathrine] i København.

313 Hans [Gertsen] Mumme, præst i Skæve. 12.2.1723. Nr.24.
E: Charlotte Augusta Sandhøj. B:
1) Christian Mumme 4
2) Elsebeth Cathrine Mumme 2.
FM: morfar Christian Sandhøj, gartner på Dronninglund.

314 Maren Madsdatter Wolff, der døde i Bredkær præstegård [i Hellevad sogn]. 31.5.1723. Nr.25.
Enke efter Jacob Pedersen Bruun, præst i Skæve, [skifte 25.10.1717 lbnr.271]. B:
1) Maren Jacobsdatter Bruun, død [19.5.1702], var g.m. Jens [Jensen] Bloch, præst i Kollerup og Skræm. 4B:
a Jens Bloch, vicepastor i Kollerup
b Jacob Bloch
c Urban [Bruun] Bloch
d Niels Bloch
2) Peder Jacobsen Bruun, præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte 17.8.1712 lbnr.229]. 3B:
a Jacob Pedersen Bruun
b Maren Pedersdatter Bruun
c Oluf Pedersen Bruun
FM:
1) Frederik Kjær på Børglumkloster
2) Anders Kjær ved Niels Kjær
3) Christoffer [Jensen] Svabonius i Solbjerg ved Jacob Bloch i Kollerup
hos mormor Maren [Jensdatter Holst], enke efter Oluf [Nielsen] Haasum, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 23.3.1714 lbnr.254]
3) Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels, [skifte 19.3.1718 lbnr.277]. 2B:
a Helvig Kirstine Bruun
b Marie Johanne Bruun
4) Sofie Jacobsdatter Bruun, [skifte 26.7.1723 lbnr.310], var g.m. Peder [Andersen] Brøndlund, præst i Hellevad, Hellum og Ørum. B:
a Jacob Brøndlund
b Birgitte Sofie Brøndlund
c Andreas Peder Brøndlund.
5) Urban Jacobsen Bruun, amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter
6) Jørgen Jacobsen Bruun, amtsforvalter i Ribe.
Afdøde døde 1.5.1723.

315 Peder [Hansen] Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev. 8.12.1723. Nr.26.
E: Anne Jensdatter Gjesing. LV: Christen Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. B:
1) Hans Mossin 8
2) Mette Margrethe Mossin 7
3) Christian Ludvig Mossin 4
4) Jens Mossin 3
5) Birthe Christiane Mossin 2
6) Peder Mossin, født efter faderens død.
FM: farbror Christian Mossin, student.

316 Magdalene Nielsdatter Bugge i Skagen præstegård. 29.8.1724. Nr.27.
E: Mathias [Foss Christoffersen] Hemmer, præst i Skagen. B:
1) Søster Mathiasdatter Hemmer 6 uger.
FM: mors [sted]far Niels Mikkelsen Herman, forpagter på Dybvad [i Skæve sogn]
Desuden nævnes enkemandens bror Henrik Hemmer i København.

317 Maren Nielsdatter i Fjerritslev i Kollerup sogn. 9.3.1724. Nr.28.
Enke efter Hans Jacobsen, degn i Kollerup og Skræm. B:
1) Anne Hansdatter 15, hos farmor Anne Christensdatter, enke efter Jacob Schrøder i Ålborg
2) Jacob Hansen 12, i Ålborg latinskole
3) Maren Hansdatter 10.
FM:
1) morbror Knud Nielsen Børglum i Vestermølle i Lerup sogn
2) morbror Poul Nielsen Børglum i Tårs annekspræstegård
3) mosters mand Thomas Torup, degn i Kornum og Løgsted i Himmersyssel.

318 Jens Torp i Guldager degnebolig, degn i Vrejlev og Hæstrup. 24.4.1724. Nr.29.
E: Dorthe Rasmusdatter Bønstrup. LV: Niels Christensen i Guldager. B:
1) Søren Jensen Torp 10
2) Cathrine Marie Jensdatter Torp 8
3) Anne Jensdatter Torp 6
4) Christian Jørgen Jensen Torp 3.
FM: farbror Rasmus Torp, kapellan i Åby og Biersted.

319 Hans Michael [Kjeldsen] Mule, præst i [Nørre]sundby og Hvorup. 18.7.1724. Nr.30.
A:
1) mor Anne Christensdatter Mule, enke efter Kjeld Nielsen, [præst i Nørresundby og Hvorup]
2) søster Margrethe Kjeldsdatter, enke efter Thomas Andersen på Fuglsig. LV: Christen Gassum, præst i Bjergby og Mygdal
3) Talke Kjeldsdatter
4) Henrik Kjeldsen, forpagter på Dronninggård
5) Gye Kjeldsdatter g.m. Jacob [Poulsen] Kjærulf, præst i Skallerup og Vennebjerg
6) Anne Marie Kjeldsdatter, død, var g.m. Jacob From i Ålborg. 1B:
a Maren Margrethe From.

320 Jens Sørensen Gai, degn i Jerslev og Vester Brønderslev. 13.1.1724. Nr.31.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Christensen [Bjørn], forpagter på Ås. B:
1) Søren Jensen 7
2) Johanne Jensdatter 6.
Afdøde døde 25.10.1723.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke X
1725-1727
C 1-442

321 Hans Christian [Madsen] Tidemand, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 7.8.1725. Nr.1.
E: Sofie Bang. LV: Laurids [Lauridsen] Damstrøm, præst i Visby og Heltborg. B:
1) Laurids Bang Tidemand 4.
FM: farbror Niels Madsen i Ålborg.

322 Laurids Jensen Krag, degn i Albæk og Voer. 4.6.1725. Nr.2.
E: Maren Hansdatter Guldberg. LV: Jens Stenfeldt, præst i Albæk og Voer. A:
1) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Peder Hansen på Holmsland ved Ringkøbing
2) halvsøster Anne Nielsdatter gift. (Navn angives ikke)
3) halvsøster Øllegaard Nielsdatter g.m. Güntermann, løjtnant i Horsens.
Afdøde døde 5.5.1725.

323 Christen [Melchiorsen] Hjardemaal, kapellan i Sæby. 11.5.1725.
E: Maren Margrethe [Frederiksdatter] Bloch. LV: Thomas Andrup, rektor i Sæby. B:
1) Melchior Frederik Hjardemaal 8
2) Frederik Bloch 7
3) Peder Kragelund Hjardemaal 5
4) Marie Anne Hjardemaal 8 uger.
FM: morbror Laurids Frederiksen Bloch, præst i Ramme.

324 Bodil Hansdatter i Åby præstegård. 9.4.1725. Nr.4.
Enke efter Jens [Nielsen] Winther, præst i Åby og Biersted. B:
6) Hans Nikolaj Winther, student.
Første ægteskab med Hans Poulsen Tancke, præst i Åby og Biersted, [skifte 8.6.1696 lbnr.140]. B:
1) Ida Christence Hansdatter Tancke
2) Hans Hansen Tancke i Ålborg, død. 3B:
a Bodil Hansdatter Tancke 25
b Agnethe Hansdatter Tancke 24
c Peder Hansen Tancke 16
3) Elsebeth Malene Hansdatter Tancke, død. 1B:
a Karen Lund g.m. Johannes Hansen Skov på Lolland
4) Otto Hansen Tancke, sergent i København
5) Sofie Hansdatter Tancke g.m. Oluf Obel, præst i Gudum og Lille Vorde.

325 Anne Christensdatter i Jelstrup degnebolig. 15.10.1725. Nr.5.
Enke efter Niels Lauridsen, degn i Jelstrup og Lyngby, der døde en måneds tid før sin kone. B:
1) Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Jens Christensen, degn i Harreslev. 4B:
a Christen Jensen 7
b Niels Jensen 4
c Ingeborg Jensdatter 3
d Gert Jensen 26 uger
2) Christen Nielsen i Hjørring, død. 2B:
a Helle Christensdatter 11
b Niels Christensen
FM: Niels Svendsen i Hjørring
3) Maren Nielsdatter g.m. Oluf Thomsen i Gunderup.

326 Maren Sørensdatter i Jetsmark præstegård. 13.2.1725. Nr.6.
E: Svend [Lauridsen] Lemvig, præst i Jetsmark. B:
1) Laurids Svendsen, student, udenlands
2) Søren Svendsen, købmand i Arendal i Norge
3) Maren Svendsdatter g.m. Henrik [Jensen] Kampmann, præst i Kongerslev og Komdrup
4) Mette Svendsdatter g.m. Bertram Vinde, rektor i Skive
5) Lisbeth Svendsdatter 30.

327 Søren Mouridsen, degn i Kettrup og Gøttrup. 6.5.1726. Nr.7.
E: Maren Steffensdatter. LV: Hans Sartorius, degn i Aggersborg. B:
1) Anne Sørensdatter 16
2) Karen Sørensdatter 14
3) Marie Cecilie Sørensdatter 13
4) Else Marie Sørensdatter 6.
FM:
1) farbror Anders Mouridsen i Hobro
2) farbror Niels Mouridsen i Hobro.'

328 Cathrine Pedersdatter Botzen (Bootz) i Øsløs præstegård. 4.2.1726. Nr.8.
Enke efter Niels [Sørensen] Stenstrup, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, skifte 14.9.1696 lbnr.139]. B:
1) Peder Stenstrup, regimentskvartermester
2) Lukas Stenstrup, præst i Vridsted og Fly
3) Jacob Stenstrup, præst i Torrild og Vedslet
4) Mathias Stenstrup, student
5) Magdalene Stenstrup g.m. Michael Vogelius i Øsløs
6) Cathrine Stenstrup.

329 Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum. 2.9.1726. Nr.9.
E: Cathrine Jensdatter. B:
8) Niels Nielsen Iversen 7
9) Ida Marie Nielsdatter Iversen.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter [Brøndlund], skifte 8.6.1696 lbnr.141. B:
1) Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
2) Iver Nielsen Iversen, præst i Tornby og Vidstrup
3) Birgitte Nielsdatter Iversen
4) Peder Nielsen Iversen, forvalter på Birkelse, [i Åby sogn] og forpagter på Hammelmose [i Tise sogn]
5) Sofie Nielsdatter Iversen g.m. Markus Christian Zeuthen, degn i Jerslev og Vester Brønderslev.
Andet ægteskab med Anne Frandsdatter Hjort, skifte 28.1.1710 lbnr.214. B:
6) Johan Frands Nielsen Hjort, ridefoged på Birkelse
7) Anne Nielsdatter Frandsdatter g.m. Thomas Skytte, præst i Tolstrup og Stenum.

330 Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi. 11.9.1726. Nr.10.
E: Abigael Marie [Jensdatter] Kuur. LV: Mathias Juul, borgmester i Ålborg. B:
2) Else Margrethe Friedenreich 23
3) Juliane Frederikke Friedenreich 17
4) Daniel Friedenreich 14
5) Anne Cathrine Friedenreich 12
6) Magdalene Cathrine Friedenreich 7.
FM:
1) morfar Jens Kuur, rådmand i København
2) farbror Christian Friedenreich, rådmand og apoteker i Ålborg.
Første ægteskab med Cathrine Gertrud [Kajsdatter] Langelo. B:
1) Johannes Friedenreich, præst i Sennels.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Johannes Friedenreich Juul, hospitalsforstander i Ålborg.

331 Jens Lauridsen, degn i Hunstrup og Østerild. 13.5.1726. Nr.11.
E: Mette Sofie Christensdatter Agerholm. LV: Christen Jensby. B:
1) Oluf Jensen, degn i Hunstrup og Østerild.

332 Margrethe Christensdatter Wibroe i Thisted præstegård. 19.5.1727. Nr.12.
E: Frederik Christian [Ulriksen] Snell, præst i Thisted og Tilsted. B:
1) Ulrik Christian Snell
2) Anne Marie Snell
3) Johanne Snell
4) Maren Snell.

333 Vibeke [Mariche Frandsdatter] Hagedorn i Hjardemål. 31.3.1727. Nr.13.
Enke efter Jens [Knudsen] Skytte, præst i Hjardemål, [skifte 4.2.1723 lbnr.312].
[Første ægteskab med Mikkel Langballe til Nebel i Vester Vandet sogn, skifte Dueholm med flere amter 7.10.1711 lbnr.28]. A:
0) forældre Frands Hansen Hagedorn, præst i Solbjerg og Sundby, skifte 3.7.1696 lbnr.144 og Sofie Nielsdatter Skytte]
1) bror [Hans Frandsen Hagedorn, degn i Jelling og Hover, skifte Tørrild herred gejstlig 28.10.1720 lbnr.13]. B:
a [Anne Kirstine Hagedorn g.m. Christen Mulvad, degn i Jelling og Hover]
b [Frands Hansen]
c [Sofie Hansdatter]
d [Vibeke Cathrine Marie Hansdatter]
e [Margrethe Hansdatter].
2) søster Mariche Frandsdatter Hagedorn
2) søster [Karen Frandsdatter Hagedorn] g.m. Herman Bertelsen [til Nandrup i Flade sogn].

334 Helvig Jacobsdatter Paulin i Ålborg. 18.4.1727. Nr.14.
Enke efter Urban Pedersen Bruun, præst i Tømmerby og Lild, [død 2.4.1696]. B:
1) Peder Urbansen Bruun, præst i Ferslev, Dall og Volsted
2) Anders Urbansen Bruun, i militæret
3) Else Urbansdatter Bruun g.m. Hans Schade i Norge
4) Johanne Urbansdatter Bruun g.m. Mads Bjerregaard i Ålborg
5) Inger Urbansdatter Bruun
6) Helvig Urbansdatter Bruun på Refsnæs.

335 Karen Jensdatter Holmbo (Høllen) i Telling degnebolig. 14.5.1727. Nr.15.
E: Frands Bruun, degn i Lerup og Tranum. B:
1) Margrethe Kirstine Frandsdatter Bruun 15
2) Marie Frandsdatter Bruun 12
3) Hans Frandsen Bruun 10
4) Jens Christian Frandsen Bruun 8
5) Jacob Frandsen Bruun 6.
Afdøde døde 1.2.1727.

336 Kirsten Sørensdatter Torp i Brovst. 13.2.1727. Nr.16.
E: Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. B:
1) Anders Thøgersen Brøndorph 11
2) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph 2.
FM: morbror Rasmus Torp, kapellan i Åby og Biersted, nu kongelig skibspræst.
Afdøde døde 14.1.1727.

337 Else Jensdatter i Øsløs. 23.1.1727. Nr.17.
E: Jacob Eliasen, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. A:
1) næstsøskendebarn Dorthe Rasmusdatter g.m. Christen Sørensen i Sennels sogn
2) næstsøskendebarn Søren Rasmussen i Sennels sogn.
Desuden angives som mulig arving
3) Mikkel Jensen i Vester Hundrup i Ejerslev sogn på Mors.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke X A
1728-1729
C 1-443

338 Hans Pedersen Sundby i Guldager degnebolig, degn i Vrejlev og Hæstrup. 28.4.1728. Nr.18.
E: Dorthe Rasmusdatter Brøndorph. LV: Zacharias Andersen i Guldager. B:
1) Jens Hansen 3.
FM: Jens Thomsen, degn i Børglum, Furreby og Vejby.

339 Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 6.7.1728. Nr.19.
E: Hylleborg Sørensdatter. LV: Christen Christensen til Hindsels [i Hvidbjerg sogn].
Første ægteskab med Marie Rasmusdatter, skifte 25.2.1722 lbnr.4. B:
1) Cornelius Nielsen 13
2) Rasmus Nielsen 11
3) Marie Christine Nielsdatter 6.
FM: Peder Dorschæus, fuldmægtig på Rydhave [i Ryde sogn i Ginding herred].

340 Maren Christensdatter Griffeld i Ålborg. 3.9.1½728. Nr.20.
E: Morten [Jensen] Trane, student. B:
1) Ingeborg Kirstine Trane 22 på Randrup [i Skibsted sogn]
2) Jens Christian Trane 20
3) Marie Trane 17
4) Henrikke Cathrine Trane 14
5) Amdi Poul Trane 10.
FM: mosters mand Bertel Eliasen Holst, skrædder i Ålborg.

341 Mette Frandsdatter Bering i Nørre Tranders degnebolig. 4.5.1728. Nr.21.
E: Bertel Bloch, degn i Sønder og Nørre Tranders. A: søskende og søskendebørn, der ikke angives.

342 Frederik Christian [Ulriksen] Snell, præst i Thisted og Tilsted.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter Wibroe, skifte 19.5.1727 lbnr.332]. B:
1) Ulrik Christian Snell
2) Anne Marie Snell g.m. Niels Sommer, købmand i Thisted
3) Johanne Snell, der døde samtidig med faderen
4) Maren Snell.
FM:
1) morbror Jens Wibroe
2) Jens Lyngby i Thisted.

343 Kirsten Justsdatter [Gerade] Meyer i Vrensted præstegård. 9.11.1728. Nr.23.
E: Ejler Christian [Arnoldsen] Dyssel, præst i Vrensted og Tise. B:
1) Arent Dyssel 17
2) Arnold Dyssel 11
3) Just Gerade Dyssel 9
4) Elieser Dyssel 8
5) Margrethe Sofie Dyssel 5
6) Johan Arent Dyssel 3.
FM: farbror Arnold Christian Dyssel, justitsråd.
Afdøde døde 4.10.1728.

344 Ingeborg [Hansdatter] Bruun (Brunov) i Ålborg. 2.11.1728. Nr.24.
Enke efter Hans Sørensen, præst i Vilsted og Vindblæs, [død 1726]. B:
1) Søren Hansen Bruun 20, i København
2) Hans Hansen Bruun 16, i 5. lektie i Ålborg latinskole
3) Jacob Hansen12, i latinsk information.
FM: født værge Jens Sørensen, præst i Junget og Torum i Salling.

345 Anne Sofie Pedersdatter Kragelund i Hvidbjerg præstegård. 28.5.1728. Nr.25.
E: Hans [Hansen] Ramløse, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. B:
1) Hans Hansen Ramløse 11
2) Peder Nikolaj Hansen Ramløse 9
3) Anne Hansdatter Ramløse 7.

346 Frederik Jacobsen Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup. 7.1.1728. Nr.26
E: Sabine Marie Stoltzig. LV: Oluf [Gunnarsen] Kamp, successor, der ægter enken.
Første ægteskab med Else Didriksdatter Skytte, skifte 27.11.1726 lbnr.10. B:
1) Jacob Langebæk 18, i Nykøbing Mors skole
2) Didrik Langebæk 17, i Nykøbing Mors skole
3) Sofie Langebæk 16 hos moster Christiane g.m. Henrik Obel, korporal ved Livgarden
4) Peder Langebæk 14
5) Elsebeth Langebæk 9.
FM:
1) morbror Christen Didriksen [Skytte], degn i Harring og Stagstrup
2) Christian Mørk, rådmand og postmester i Viborg g.m. moster [Karen Didriksdatter Skytte]
3) Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm
4) Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup
5) Christen [Nielsen] Lund, præst i Nørhå
6) Peder [Nielsen] Cortsen, præst i Thisted og Tilsted.
Desuden nævnes første hustrus søster Margrethe Skytte.
[Enkens forældre var Christian Daniel Stoltzig til Mølgård i Havbro sogn g.m. Antoinette Sybille Elisabeth Leschly].
[Enkens første ægteskab med Vincent Rønnebæk, præst i Års og Havbro, begravet 7.2.1716].

347 Niels Iversen i sin mors lejehus ved Nymølle i Ålborg. 22.10.1732. Nr.27
A:
1) mor Cathrine Jensdatter på stedet, enke efter Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum, [skifte 2.9.1726 lbnr.329]. A:
2) søster Ida Marie Nielsdatter Iversen 20
3) halvbror Jens Nielsen Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
4) halvbror Iver Nielsen Iversen, præst i Tornby og Vidstrup
5) halvsøster Birgitte Nielsdatter Iversen g.m. Jørgen [Christensen] Horne, degn i Jetsmark
6) halvbror Peder Nielsen Iversen, forvalter på Birkelse, [i Åby sogn] og forpagter på Hammelmose [i Tise sogn], død, enken [Anne Hegelund Pedersdatter Kjærulf] nu g.m. [Peder] Himmelstrup, kaptajn [til Burholt i Øster Brønderslev sogn]
7) halvsøster Sofie Nielsdatter Iversen g.m. Markus Christian Zeuthen, degn i Jerslev og Vester Brønderslev.
8) halvbror Johan Frands Nielsen Iversen
9) halvsøster Anne Nielsdatter Frandsdatter g.m. Thomas [Jensen] Skytte, præst i Tolstrup og Stenum.

348 Anders Thomsen, degn i Ajstrup og Sulsted. 11.4.1729. Nr.28.
E: Birgitte Jensdatter. B:
1) Ellen Margrethe Andersdatter g.m. Anders Sørensen, degn i Ajstrup og Sulsted
2) Iver Andersen, død. 1B:
a Birgitte Marie Iversdatter 6
3) Karen Andersdatter, død. 1B:
a Peder Thomsen 4.
FM: Erik Gren, degn i [Nørre]sundby og Hvorup
4) Mette Andersdatter g.m. Jørgen Madsen Hjort i Ajstrup.

349 Christoffer Nislev, rektor i Thisted. 10.5.1729. Nr.29.
E: Dorthe [Rasmusdatter] Fogh. LV: Johannes Friedenreich, præst i Sennels. B: 2 sønner og 2 døtre, der ikke angives.

350 Niels Krog, konrektor i Ålborg. 12.7.1729. Nr.30.
E: Else Marie Børsted. A:
1) mor Helvig Nielsdatter, enke efter Niels Knudsen Krog i Nykøbing Mors
2) bror Knud Nielsen, rebslager i Ålborg
3) bror Niels Nielsen, farer til søs
4) bror Christen Nielsen, farer til søs
5) bror Jørgen Nielsen krog, præceptor på Mariager Kloster
6) søster Anne Nielsdatter gift på Sjælland.

351 Hans Ramløse, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. 18.11.1729. Nr.31.
Enkemand efter [Anne Sofie Pedersdatter Kragelund], skifte 28.5.1728 lbnr.345 B:
1) Hans Hansen Ramløse 13
2) Peder Nikolaj Hansen Ramløse 10
3) Anne Hansdatter Ramløse 9.
FM:
1) mors stedfar Thomas [Nielsen] Graa, præst i Engbjerg [og Harboør]
2) mors stedfars svoger (dvs. svigersøn) Anders [Bertelsen] Wolder, præst i Resen [g.m. Anne Cathrine Thomasdatter Graa].
Afdøde døde 19.10.1729.

352 Iver Nielsen Iversen, præst i Tornby og Vidstrup og hustru Maren Sørensdatter Højbjerg. 9.1.1730. Nr.32.
B:
1) Anne Brøndlund Iversdatter 15
2) Søren Iversen 13
3) Margrethe Iversdatter 12
4) Niels Iversen 10
5) Karen Iversdatter 9
6) Mads Iversen 7
7) Christen Iversen 6
8) Maren Iversdatter 3.
FM:
1) farbror Jens Iversen, præst i Vilsted og Vindblæs
2) Jørgen Horne, degn i Jetsmark
3) Rasmus Basballe
4) Anders [Jensen] Brøndlund, successor
5) Thomas Skytte, præst i Tolstrup og Stenum
6) Bertel Bruun i Sindal
7) [Peder] Himmelstrup, kaptajn [til Burholt i Øster Brønderslev sogn].


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke XI
1730-1732
C 1-444

353 Johan Gottlieb [Eliasen] Goldammer, præst i Skæve. 23.3.1730. Nr.1.
E: Cathrine Ravn [Pedersdatter Kjæruf]. LV: Jesper [Pedersen] Lykke til Kølskegård [i Hallund sogn]. B:
1) Sofie Hedvig Goldammer 6
2) Johanne Lisbeth Goldammer, født 5.5.1730.
FM:
1) født værge Thomas Skytte, præst i Tolstrup og Stenum
2) Peder Klein, præst i Øster Brønderslev og Hallund.
Afdøde døde 21.2.1730.

354 Anne Jensdatter Gjesing i Tværsted præstegård. 17.7.1730. Nr.2.
E: Peder Bering, præst i Tværsted, [Uggerby og Bindslev].
Første ægteskab med Peder [Hansen] Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, [skifte 8.12.1723 lbnr.315]. B:
1) Hans Mossin 15
2) Mette Margrethe Mossin 14
3) Christian Ludvig Mossin 11
4) Birthe Kirstine Mossin 9
5) Peder Mossin7.
FM: farbror Hans [Hansen] Mossin, præst i Skuldelev og Selsø på Sjælland.

355 Anne Christensdatter Mule i Bjergby præstegård. 30.10.1731. Nr.3.
Enke efter Niels [Hansen] Gram. præst i Bjergby og Mygdal, [skifte 21.3.1712 lbnr.235]. B:
1) Karen Nielsdatter Gram g.m. Kjeld Christian Mule i Ålborg
2) Margrethe Nielsdatter Gram, [skifte 4.6.1731 lbnr.360], var g.m. Christen [Madsen] Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. 3B:
a [Gertrud Gassum 12]
b [Cathrine Sofie Gassum 11]
c 8Anne Gassum 7].
3) Anne Nielsdatter Gram
4) Hans Nielsen Gram, kongelig arkivar og professor i København
5) Johanne Nielsdatter Gram g.m. Søren Fausing
6) Mogens Nielsen Gram, præst i Errindlev og Olstrup på Lolland
7) Kirsten Nielsdatter Gram
8) Laurids Nielsen Gram, rektor i Ribe.

356 Hans Hansen Bruun (Brunov) i Junget præstegård. 22.10.1731. Nr.4.
A:
1) bror Søren Hansen Bruun 23
2) bror Jacob Hansen Bruun 17.
FM: farbror Jens Sørensen, præst i Junget og Torum.

357 Regitze Dorthe [Jensdatter] Stenfeldt på Hirsholmene. 20.8.1731. Nr.5.
E: Niels [Mikkelsen] Holst, præst på Hirsholmene. B:
1) Mikkel Nielsen Holst.
Arv efter afdødes mor [Marie Lauridsdatter Bøye, der var g.m. Jens Hansen Stenfeldt], præst i Albæk og Voer.

358 Mikkel [Andersen] Lederthoug, præst i Hundborg og Jannerup. 6.8.1731. Nr.6
E: Else Sø. LV: Anders Mouridsen Nors, Niels Lagaard i Thisted. B:
1) Else Margrethe Lederthoug 15
2) Petra Christine Lederthoug 11
3) Anders Lederthoug 10
4) Laurids Lederthoug 3.
FM:
1) Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup
2) Peder Cortsen, præst i Thisted og Tilsted
3) Oluf [Gunnarsen] Kamp, præst i Skjoldborg og Kallerup.

359 Mikkel Frandsen Vogelius, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. 31.7.1731. Nr.7.
E: Magdalene Nielsdatter Stenstrup. LV: Jacob Eliasen, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Niels Stenstrup 32, student
2) Frands Vogelius 30, kapellan på Mossø i Norge
3) Søren Stenstrup 28, student i Mossø
4) Johannes Vogelius 25, rektor i Nykøbing Mors
5) Mogens Vogelius 23, i Kettrup præstegård
6) Mads Jacob Vogelius 21, student
7) Cathrine Vogelius 22
8) Anneke Jacobi Vogelius 17.
FM: Lukas [Nielsen] Stenstrup, præst i Vridsted og Fly.

360 Margrethe Nielsdatter Gram i Bjergby præstegård. 4.6.1731. Nr.8.
E: Christen Madsen Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. B:
1) Gertrud Gassum 12
2) Cathrine Sofie Gassum 11
3) Anne Gassum 7.
Arv efter afdødes far [Niels Hansen Gram, præst i Bjergby og Mygdal,] til afdødes søster Anne Gram.

361 Mikkel Simonsen, klokker i Thisted. 27.6.1731. Nr.9.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Christen Ludvigsen Muldrup, degn i Hassing og Villerslev. B:
1) Else Marie Mikkelsdatter 13
2) Sara Sofie Mikkelsdatter 9.
FM:
1) født værge Niels Simonsen, købmand i Thisted
2) mosters mand Niels Andersen i Hassing.
Afdøde døde 29.5.1731.

362 Cathrine Helmersdatter Meyer i Flade præstegård. 16.5.1731. Nr.10.
E: Søren [Henriksen] Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby.
Første ægteskab med Falk Christensen [Sylve], præst i Flade og Sønder Dråby, skifte 19.9.1707. B:
1) Jens Falksen Bircherod
2) Johanne Marie Falksdatter g.m. Johannes Hintze, apoteker i Fredericia.
FM: [sted]fars svoger [Hans] Markussen, borgmester i Fredericia [g.m. Cathrine Iversdatter, enke efter Laurids Henriksen Ammitsbøl, byfoged i Fredericia, skifte Fredericia 30.1.1719 lbnr.348].
Afdøde døde 15.4.1731.

363 Kirsten Pedersdatter Brøndlund i Hammer degnebolig. 13.3.1731. Nr.11.
E: Laurids Lauridsen, degn i Hammer og Horsens. A:
1) bror Laurids Pedersen Brøndlund, købmand i Ålborg
2) bror Peder Pedersen Brøndlund, degn i Øster Brønderslev og Hallund
3) bror Anders Pedersen, degn i Ulsted. 3B:
a Claus Andersen i Thisted
b Iver Andersen, skoleholder i Øster Brønderslev
c Karen Andersdatter i Thisted.

364 Johannes [Balthazarsen] Mahler, kapellan i Skagen. 6.3.1731. Nr.12.
Enkemand efter Dorthe Jacobsdatter Tange, [død 24.5.1729]. B:
1) Marie Elisabeth Mahler 15.
FM: farbror Henne Holst i København.
Hendes første ægteskab med [Ernst Ernstsen Ramel , kapellan i Skagen, skifte 7.12.1712 lbnr.237]. B:
1) Christiane Margrethe Ramel 29
2) Jacob Ernst Ramel 23.
FM: Christen Jensen i Skagen.

365 Hylleborg Sørensdatter i Hvidbjerg præstegård. 5.12.1731. Nr.13.
Enke efter Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [skifte 6.7.1728 lbnr.339].
Testamente af 24.5.1726, hvorefter hendes mands børn arver som var de hendes egne.
[Hans første ægteskab med Marie Rasmusdatter, skifte 25.2.1722 lbnr.4]. B:
1) Cornelius Nielsen 18
2) Rasmus Nielsen
3) Mette Christine Nielsdatter.
FM:
1) stedmors brorsøn Søren Venningsen, revisor ved Søetatens generalkommissariat i København
2) Hans Olufsen i Thisted g.m. afdøde søster
3) Søren Vistisen i Viborg g.m. afdødes brordatter.

366 Peder Winther, degn i Hillerslev og Kåstrup. 22.8.1731. Nr.14.
E: Karen Bentsdatter. LV: bror Knud Spormann i Frøslev. B:
1) Christian Winther.
FM: Peder Bach, degn i Øster og Vester Vandet.

367 Peder [Jensen] Brøndlund, præst i Ulsted. 1.12.1732. Nr.15.
E: Johanne Pallesdatter [Kjærulf]. LV: Mads Haugaard. B:
1) Marie Dorthe Pedersdatter Brøndlund 5
2) Anne Cathrine Pedersdatter Brøndlund 4
3) Jens Pedersen Brøndlund 1.
FM:
1) morfar Palle Christensen på Nørre Elkær [i Tværsted sogn]
2) morbror Jørgen Pallesen [Kjærulf] på Odden [i Mygdal sogn]
3) morbror Jens Pallesen [Kjærulf], præst i [Øster] Hornum.

368 Anne Hansdatter Vandal i Ålborg. 1.3.1732. Nr.16.
Enke efter Christen [Christoffersen] Blymester, præst i Ålborg Budolfi, [skifte 13.6.1685 lbnr.42]. B:
1) Anne Cathrine Blymester, [skifte Horsens 27.6.1729 lbnr.664], var g.m. Oluf Jørgensen, købmand i Horsens. 5B:
a Anne Margrethe Olufsdatter, nu i Vordingborg, enke efter Niels Pedersen
b Jørgen Olufsen, skipper og købmand i Horsens
c Jørgen Olufsen Blymester 25, i København
d Christen Olufsen 20
e Claus Olufsen
2) Birgitte Blymester g.m. Knud Hansen på Korsøgård [i Simested sogn]. LV: Jens Lodberg
3) Susanne Blymester g.m. Christen Bentsen, forstander i Hansted Hospital.
Afdøde døde 31.1.1732.

369 Baltser Nissen, præst i Vejerslev og Blistrup. 25.2.1732. Nr.17.
E: Birthe Ermandinger. LV: Christoffer Henrik Wolter. B:
3) Henning Nissen 25, i Ostindien
4) Peder Nissen 24 i Movtrup [i Blistrup sogn] på Mors
5) Sidsel Margrethe Nissen 21 i Amsterdam
6) Hans Nissen 13.
Første ægteskab med Anne Cathrine Vissing. B:
1) Cathrine Elisabeth Nissen i København.
Andet ægteskab med Anne Margrethe de Groth. B:
2) Gertrud Nissen på Cap de bon Esperance.

370 Poul Simonsen Paludan, ugift kollega i Thisted skole. 25.6.1732. Nr.18.
A:
1) bror Niels Simonsen
2) bror Mikkel Simonsen, død, var g.m. Maren Terkildsdatter på stedet. 2B:
a Else Marie Mikkelsdatter
b Sara Sofie Mikkelsdatter
FM: Niels Andersen i Hassing
3) bror Hans Simonsen, død. 1B:
a Else Hansdatter Hebo g.m. Johan Georg Schmidt
4) søster Anne Simonsdatter g.m. Boye Nielsen
5) søster Else Simonsdatter, enke efter Laurids Bagge
6) søster Ingeborg Simonsdatter g.m. Peder Iversen i Thisted.

371 Marie Christensdatter Friis i Sindal degnebolig. 19.12.1732. Nr.19.
E: Johan Hansen Mumme, degn i Sindal og Astrup. A:
1) søster Helvig Christensdatter Friis i København, men er flyttet ud på Sjælland efter Københavns brand.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jochum Børglum.

372 Henrik Esbach, kapellan i Nykøbing Mors. 25.6.1733. Nr.20.
E: Dorthe Cathrine Klerk. LV: Lars [Nielsen] Bugge til Ejstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. A:
1) bror Peder [Jensen] Esbach, præst i Ulsted
2) bror Nikolaj Esbach, præst i Flade, [Gerum og Fladstrand]
3) søster g.m. Rommedal i Hjørring
4) søster i Amsterdam.
Afdøde døde 24.5.1733.

373 Knud [Bentsen] Spormann, præst i Frøslev og Mollerup. 1.9.1732. Nr.21.
E: Elisabeth Johanne [Andersdatter] Brasen. B:
1) Mathias Spormann
2) Frands Testrup Spormann
3) Anders Brasen Spormann
4) Anne Marie Spormann
5) Maren Spormann.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke XI A
1733-1736
C 1-445

374 Peder Svendsen Kirketerp, præst i Bedsted og Grurup. 9.11.1733. Nr.22.
E: Karen Jensdatter Laasby. LV: Jens Hvistendal, præst i Helligsø og Gettrup. B:
1) Jens Pedersen Kirketerp 23, student
2) Svend Pedersen Kirketerp 21
3) Malene Bornemann Kirketerp 19
4) Peder Pedersen Kirketerp 17
5) Ida Kirketerp 17 (dvs. 16)
6) Maren Kirketerp 17 (dvs. 16)
7) Anne Lisbeth Kirketerp 15.
FM:
1) morbror Jens [Jensen] Laasby, præst i Høje Tåstrup på Sjælland
2) morbror Peder Laasby, købmand i Århus
Desuden nævnes enkens bror Rasmus Laasby.
Afdøde døde 10.10.1733.

375 Conrad [Erik] Hildebrandt, præst i Nors og Tved. 13.8.1733. Nr.23.
E: Elisabeth Marie Thorsen (Torsong). LV: Thomas [Kajsen] Praëm, præst i Hjardemål.
1) Johannes Hildebrandt 7½
2) Anne Catherine Hildebrandt 7
3) Eleonora Marie Hildebrandt 6
4) Nikolaj Andreas Hildebrandt 4
5) Margrethe Elisabeth Hildebrandt 6 mdr.
FM: [mosters mand] Anders Tøttrup, forvalter på Dueholm på Mors.

376 Karen Lauridsdatter Fogh i Ålborg. 10.5.1733. Nr.24.
Enke efter Niels [Lauridsen] Vinde, præst på Gjøl, [død 14.1.1715].
Testamente af 22.10.1714.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Mette Hansdatter Tancke]. B:
1) Hans Vinde, præst i Saltum og Hune
2) Henrik Vinde.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Nielsen Fogh, præst i Selde og Åsted 1652-1654 og Drude Justsdatter Bomann, død ca. 1668, (mangler hos Wiberg)]
00) [mors andet ægteskab med Bertram Hansen From, præst Selde og Åsted 1654 til død 2.3.1690. Fars andet ægteskab med Inger Clausdatter Sidenborg, skifte Mors søndre herred gejstlig 6.4.1725 lbnr.2. Her ses børn af hans andet ægteskab].
Af fars første ægteskab B:
1) halvbror Henrik [Bertramsen] From, købmand i Ålborg, var g.m. Maren Jacobsdatter Riber. 4B:
a Jacob From
b Hans From i Christiania
c Søren From i København
d Henrik From i København
2) halvbror Laurids [Bertramsen] From, præst i Vildbjerg og Timring, død, var g.m. Johanne Sørensdatter [Glimsholt]. 4B:
a Anne From g.m. Oluf Knudsen Rebæk, bager i Ålborg
b Drude Cathrine From gift i Amsterdam
c Dorthe From gift i Amsterdam
d Karen From på Eskær [i Mosbjerg sogn]
3) halvbror Hans From i Hamborg, død for 6 år siden, var g.m. Anne. 6B:
a Bertram From
b Gertrud From g.m. Johan Christian Kørsted
c Hans From
d Anne Ursula From g.m. Jochum Engelbrecht
e Anne Cathrine From
f Anne Kirstine From.
4) halvbror Jørgen From præst på Lolland, død. 1B:
a Anne Drude From g.m. Hans Jørgen Calmer, fanesmed (beslagsmed ved rytteriet) i København
5) halvsøster Cathrine From g.m. Søren [Lauridsen] Vinde i Skive, begge døde. 3B:
a Bertram Vinde, rektor i Skive
b Laurids Vinde i Skive
c Drude Vinde i Skive.
(Kilde: J. Chr. Sixhøj: Viborg katedralskoles dimittender 1630-1879. Viborg 1968, lbnr.571.)

377 Søren [Andersen] Hortulan, præst i Vester og Øster Hassing. 4.8.1733. Nr.25.
E: Hedvig Sofie [Markusdatter] Ulsø. LV: Henrik Kjeldsen på Gettrup [i Ulsted sogn]. B:
1) Anne Cathrine Hortulan 15
2) Markus Hortulan 11.
FM:
1) [morbror] Hieronymus Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
2) [morfar Markus] Ulsø, krigsråd.

378 Johanne Skytte i Hvidbjerg. 17.5.1734. Nr.26
Enke efter Christen [Nielsen] Friis, [præst i Karby, Hvidbjerg og Rested, død 31.8.1700]. B:
1) Niels Friis, degn i Spentrup og Gassum
2) Johanne Friis g.m. Mathias Brochmann i Nykøbing
3) Ingeborg Friis g.m. Thomas [Andersen] Høyer, præst i Tjele og Vinge
4) Anne Cathrine Friis 36.
FM: født værge Arild [Nielsen] Friis, præst i Spentrup og Gassum.

379 Jørgen [Jørgensen] Muus, degn i Tornby og Vidstrup. 2.11.1734. Nr.27.
E: Ida Jensen Husbond. B:
1) Jesper Jørgensen Muus
2) Jørgen Jørgensen Muus i Hjørring
3) Christian Jørgensen Muus i Storgård i Tornby sogn
4) Lauge Jørgensen Muus i Nørre Tornby
5) Mads Jørgensen Muus i Nørre Tornby
6) Mette Jørgensdatter Muus g.m. Niels Nielsen i Nørre Tornby
7) Tove Jørgensdatter Muus på Sjælland
8) Anne Marie Jørgensdatter Muus g.m. Søren Nielsen i Sønder Tornby
9) Inger Kirstine Jørgensdatter Muus i Hjørring.

380 Maren Pedersdatter i Ålborg bispegård. 29.11.1734. Nr.28.
Enke efter Ananias Pedersen Beyer, præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte 10.5.1702 lbnr.173].
Arvinger kendes ikke.
(Skiftet findes også i pakke XIII).

381 Jacob Faber, degn i Bjergby og Mygdal. 7.6.1735. Nr.29.
E: Petronelle Vandborg. LV: Jes Almstrup Vogelius. B:
1) Peder Faber 15
2) Jens Faber 14
3) Hans Faber 12
4) Cathrine Marie Faber 4.

382 Jens [Madsen] Hvistendal, præst i Helligsø og Gettrup. 11.7.1735. Nr.30.
E: Ida Svendsdatter Kirketerp. LV: [Jens Jørgen] Hoppe til Irup [i Hørdum sogn]. B:
1) Svend Hvistendal 22, student i Hjørring
2) Mads Hvistendal 21, på Akademiet i København
3) Ida Hvistendal g.m. Hans [Christensen] Asser i Nykøbing
4) Karen Hvistendal 19
5) Anne Christine Hvistendal 14.

383 Christen Madsen Gassum, præst i Bjergby og Mygdal. 10.2.1735. Nr.31.
E: Gye Kjeldsdatter Mule. LV: Jørgen Pallesen Kjærulf, forpagter på Odden [i Mygdal sogn].
Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter Gram, skifte 4.6.1731 lbnr.360. B:
1) Gertrud Gassum 16
2) Cathrine Sofie Gassum 15
3) Anne Gassum 11.
FM:
1) Jes Almstrup Vogelius
2) Laurids Gram, præst i Hornslet
3) Hans Gram, justitsråd.

384 Christen Nielsen Skytte, klokker i Nykøbing Mors. 24.5.1735. Nr.32.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Melchior Meldal, købmand i Nykøbing.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen Skytte i Nykøbing
2) Morten Christensen Skytte i København
3) Anders Christensen Skytte i Nykøbing
4) Else Christensdatter Skytte, gift i Amsterdam
5) Anne Christensdatter Skytte, gift i Amsterdam
4) Maren Christensdatter Skytte i Amsterdam
4) Mette Christensdatter Skytte i København.
Afdøde døde 22.4.1735.

385 Gedske [Mikkelsdatter] Langballe i Øster Vandet. 19.9.1735. Nr.33.
Enke efter Peder Roaldsen (Roelsen), præst i Vester og Øster Vandet, [død 25.11.1730]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 24
2) Mikkel Pedersen 21, discipel i Ålborg latinskole
3) Peder Pedersen 20, discipel i Ålborg latinskole
4) Jonas Pedersen 16 i Holbæk.
FM:
1) Bertel [Mikkelsen] Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn]
2) Jens [Mikkelsen] Langballe, præst [i Sjørring og Torsted]
3) Hans Carsten Langballe til Faddersbøl [i Hundborg sogn].

386 Anne Cathrine Sørensdatter Bering i Brovst degnebolig. 10.3.1735. Nr.34.
E: Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. A:
1) halvsøster, død. 3B:
a Ingeborg Hansdatter g.m. Markus Roslev, sergent i Holsten
2) Maren Hansdatter g.m. Lukas Mortensen i Try i Tømmerby sogn
3) Voldborg Hansdatter g.m. Christen Olufsen Holst i Try.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter Torp], skifte 13.2.1727 lbnr.336. B:
1) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph.
2) Anders Thøgersen Brøndorph
FM: morbror Rasmus [Sørensen] Torp, præst på Jegindø.
I boet en sølvske med navn Jens Sørensen Torp.
Afdøde døde 9.2.1735.

387 Søren Heller Bergendal, præst i Frøslev og Mollerup. 23.5.1735. Nr.35.
E: Anne Kirstine Schmidt. LV: Frederik Ermandinger. B:
1) Jens Sørensen Bergendal 6
2) Anne Helene Sørensdatter 5
3) Anne Cathrine Sørensdatter 3.
FM: Morten Fogh.

388 Anders Jacobsen Skov, præst i Torslev. 29.7.1735, Nr.36..
E: Mette Pedersdatter Spentrup. LV: Dines [Ovesen] Guldberg, præst i Gylling. B:
1) Kirstine Margrethe Andersdatter 6
2) Karen Andersdatter 4
3) Hedvig Cathrine Andersdatter 2.
FM: Didrik Christian Braës til Kokkedal.
Enkens første ægteskab med forgænger Anker Jensen [Anchersen, skifte Øster Han herred gejstlig 3.2.1727 lbnr.8].

389 Christen Lund, præst i Nørhå. 16.8.1735. Nr.37.
E: Anne Mariche Sørensdatter Nors, der døde 8.8.1735, begravet 15.8.1735. B:
1) Johanne Christensdatter Lund 9
2) Dorthe Kirstine Christensdatter Lund 8
3) Jens Christensen Lund 7
4) Anne Cathrine Christensdatter Lund 5.
FM:
1) farbror Thomas Nielsen Berg, præst i Nørre Nissum
2) morbror Jens Nikolaj Christensen
3) Peder [Andreas] Toldorph, degn i Øsløs, Vesløs og Arup g.m. moster [Maren Sørensdatter Nors]
4) mosters mand Niels Andersen Hastrup i Tandrup i Vester Vandet sogn
5) Anders Enevoldsen til Jølbygård i Solbjerg sogn g.m. moster [Kirsten Sørensdatter Nors].
Hendes første ægteskab med Jens [Nielsen] Scavenius, præst i Nørhå, [skifte 17.8.1722 lbnr.4]. B:
1) Niels Jensen Scavenius 21, korporal
2) Anne Mariche Kirstine Jensdatter Scavenius 19
3) Søren Jensen Scavenius 16
4) Bendix Jensen Scavenius 14.
FM: Bertel Langballe til Nebel i Vester Vandet sogn
[Afdøde kones far var Søren Andersen Nors til Diernæs i Vang sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 8.2.1719 lbnr.34].
[Afdøde døde 17.7.1735].

390 Peder [Jensen] Frugaard, præst i Elling og Tolne.5.10.1736. Nr.38.
E: Inger Lauridsdatter [Klim]. LV: Lorents Gerhard [Christoffersen] Mumme, præst i Åsted og Skærum. B:
1) Hans Frugaard 20, student
2) Inger Dorthe Frugaard 17
3) Kirstine Elise Frugaard 16
4) Georgide Ida Frugaard 15
5) Frederikke Kirstine Frugaard 13.
FM:
1) Mathias Holm
2) Erik Møller.
Enkens første ægteskab med forgænger [Hans Christensen Elling, død juni 1714]. B:
1) Axel Hansen
2) [Elisabeth Marie Hansdatter Elling]
3) Inger Hansdatter Elling
4) [Cathrine Hansdatter Elling].

391 Anne Pedersdatter Maarup i Elling degnebolig. 6.7.1736. Nr.39.
E: Peder Jensen [Fix]. B:
1) Peder Pedersen 4
2) Iver Lassen Pedersen 26 uger.
Enkemandens første ægteskab med Anne Cathrine Madsdatter Hjort, [død ca. 1727]. B:
1) Sofie Pedersdatter
2) Johanne Cathrine Pedersdatter.
3) Jens Mathias Pedersen
4) Claus Pedersen.
(Skiftet findes også i pakke XIII).

392 Oluf Jensen Hillerslev, degn i Hunstrup og Østerild. 30.4.1736. Nr.40.
E: Maren Jacobsdatter [Torup]. LV: Mogens [Madsen] Vogelius, successor, der ægter enken, [gift Østerild 13.12.1743]. B:
1) Jens Olufsen 7
2) Christoffer Jacob Olufsen 5, der døde.
FM:
1) farbror Laurids Skive i Thisted
2) farbror Christen Jensen Agerholm, degn i Søndbjerg og Odby.
Skiftet sluttet 17.3.1745.

393 Holger Sørensen Schandorph, præst i Snedsted. 6.12.1736. Nr.41.
E: Anne Eleonora Leschle. B:
10) Maren Malene Schandorph i Snedsted
11) Anne Sabine Schandorph, gift med [Jochum Hermansen Dreves, præst i Førslev og Sneslev] på Sjælland
12) Johan Bendix Schandorph, i Snedsted præstegård
13) Birthe Schandorph, i Snedsted præstegård
14) Andreas Schandorph, sergent i Norge
15) Nikolaj Schandorph, korporal i Norge
16) Anne Marie Schandorph, i Snedsted præstegård
17) Ernst Schandorph i København, død. 3 børn
FM: morbror Just Henrik Leschle.
Første ægteskab med [Birthe Hansdatter]. B:
1) Elsebeth Schandorph, uvist hvor
2) Niels Schandorph i København
3) Søren Schandorph i Sundby i Stagstrup sogn
4) Hans Schandorph, degn i Snedsted
5) Peder Schandorph i Ålborg
6) Christen Schandorph i Årupmølle [i Snedsted sogn]
7) Thøger Schandorph, vagtmester ved landdragonerne i Norge.
Andet ægteskab med [Maren Bjørnsdatter, skifte 3.6.1698 lbnr.158]. B:
8) Bjørn Schandorph i Elsted
9) Albert Schandorph, præst i Blistrup på Sjælland.

394 Thøger Brøndorph, degn i Brovst og Øster Svenstrup. 11.5.1736. Nr.42.
Enkemand efter Anne Cathrine [Sørensdatter] Bering, skifte 10.3.1735 lbnr.386.
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter Torp, skifte 13.2.1727 lbnr.336]. B:
1) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph 11
2) Anders Thøgersen Brøndorph 10.
FM: født værge Rasmus [Sørensen] Torp, præst på Jegindø.Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke XII
1737-1743
C 1-446

395 Maren Andersdatter Bodum i Thisted. 24.4.1737. Nr.1.
Enke efter Jacob Borchorst, præst i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte 19.9.1689 lbnr.74]. B:
1) Kirsten Jacobsdatter Borchorst
2) Anders Jacobsen Borchorst i Øster Tørslev [og Dalbyover], død. 5B:
a Jens Jacob Borchorst
b Jacob Borchorst
c Marianne Borchorst
d Cathrine Helvig Borchorst
e Clara Margrethe Borchorst
3) Mourids Jacobsen Borchorst, sorenskriver, død. 4B:
a Jacob Borchorst
b Lyder Lassen Borchorst
c Margrethe Borchorst
d Marie Margrethe Borchorst
4) [Margrethe] Jacobsdatter Borchorst, død, var g.m. Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens. 1B:
a Søren Aagaard.

396 Mogens Iversen Holst, degn i Vejerslev og Blistrup. 14.8.1737. Nr.2.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Frederik [Carlsen] Ermandinger, præst i Vejerslev og Blistrup. B:
1) Peder Mogensen 39
2) Else Mogensdatter, død, var g.m. Oluf Sørensen i Legind i Thy. 6B:
a Maren Olufsdatter 13
b Dorthe Malene Olufsdatter 12
c Søren Olufsen 11
d Marie Olufsdatter 9
e Jens Olufsen 5
f Mogens Olufsen 4.
FM: Christian [Johansen] Mohr, præst i Tæbring, [Ovtrup og Rakkeby].
Afdøde døde 14.7.1737.

397 Karen Olufsdatter i Jegindø præstegård. 17.12.1737. nr.3.
Enke efter Bagge [Jacobsen] Bruun, præst [i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, skifte Ålborg bisp 14.7.1686 lbnr.51]. A:
1) bror Jacob Olufsen Jelstrup [købmand i Sæby], død. [Gift første gang Sæby 20.9.1696 med Birgitte Madsdatter, død 1704. Andet ægteskab med Johanne Lauridsdatter Bering]. 3B:
a Oluf Jacobsen, student
b Birgitte Jacobsdatter g.m. [herredsskriver i Rinds og Gislum herreder] Hans Becher [ejer af Illeris] i Alstrup sogn i Himmersyssel
c Kirstine Marie Jelstrup på Jegindø
2) søster Margrethe Olufsdatter [Meyer], enke efter Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, [død 23.5.1728].
[Første ægteskab med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, død 28.1.1703]. 3B:
a Niels Olufsen, rejser fra Christiania i Norge
b Kirsten Olufsdatter [Meyer], enke efter Niels [Jørgensen] Muus, rektor i Sæby, [skifte Ålborg bisp 3.2.1716 lbnr.269]
c Birgitte Sofie Olufsdatter, død, var g.m. Johan, bartskær i Thisted, død. 1B: en datter
3) søster Inger Olufsdatter, [skifte Refs herred gejstlig 9.1.1737 lbnr.16. Enke efter Just Nielsen Gerade, præst i Jegindø, skifte Refs herred gejstlig 20.12.1728 lbnr.10]. 1B:
a [Kirsten Justsdatter Gerade Meyer, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343, var g.m. Ejler Christian Arnoldsen Dyssel, præst i Vrensted og Tise, død 1729]. 5B:
1 Arent Dyssel
2 Arnold Dyssel
3 Just Gerade Dyssel
4 Elieser Dyssel
5 Johan Arent Dyssel.
[Afdødes forældre var Oluf Jacobsen Jelstrup, præst i Hunstrup og Østerild, død 1672 og Kirsten Edvardsdatter Meyer, død ca.1684. Mors andet ægteskab med eftermand Christen Pedersen Øland, død juli 1722].

398 Roald Agerholm, huskapellan i Ålborg Budolfi. 15.7.1737. Nr.4.
A:
1) søster Karen Pedersdatter Agerholm i Ålborg
2) bror Christen Pedersen Agerholm, student i Amsterdam i Holland
3) bror Oluf Pedersen Agerholm, præst i Øster og Vester Hassing
4) halvsøster Anne Marie Pedersdatter Agerholm
5) halvbror Mikkel Pedersen Langballe
6) halvbror Peder Pedersen Agerholm
7) halvbror Jonas Pedersen Agerholm.
FM: Rubech Humble, konsistorialråd.
Afdøde døde 15.7.1737.

399 Inger Olufsdatter i Jegindø præstegård. 9.1.1737. Nr.5.
Enke efter Just [Nielsen] Gerade, præst i Jegindø, [skifte Refs herred gejstlig 20.12.1728 lbnr.10].
B:
1) Kirsten Justsdatter Meyer, [skifte 9.11.1728 lbnr.343], var g.m. Ejler [Christian Arnoldsen] Dyssel, præst i Vrensted og Tise, [død 1729]. 5B:
a Arent Dyssel
b Arnold Dyssel, student
c Just Gerade Dyssel
d Elieser Dyssel
e Johan Arent Dyssel.
FM: farbror [Arnold Christian] Dyssel, justitsråd i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Olufsdatter på stedet.

400 Christoffer [Gertsen] Mumme, biskop i Ålborg stift og præst i Åsted og Skærum. 2.6.1737. Nr.6.
E: Elsebeth Malene Ursin. B:
1) Lorents Gerhard Mumme, præst i Åsted og Skærum
2) Anne Cathrine Mumme g.m. Frederik [Henrik] Stampe til Gerumgård [i Gerum sogn]
3) Christoffer Mumme 22.

401 Hedvig Susanne Skarskov i Thisted. 25.6.1738. Nr.7.
E: Laurids Skive, klokker i Thisted. B:
1) Jacob Lauridsen Skarskov 7
2) Johanne Lauridsdatter Skarskov 4
3) Jens Lauridsen Skarskov 6 mdr.
FM: Jens Lyngby i Thisted.

402 Elisabeth Øllegaard Christiansdatter Søltoft i Hundborg præstegård. 10.8.1735. Nr.8
E: Christen Jensen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup. B:
1) Kirstine Magnille Christensdatter Degnbol, født 29.6.1734
2) nyfødt søn, der døde 17.7.1735.
FM:
1) morfar Christian [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup
2) Peder Schiønning, kroejer i Nørre Snede g.m. moster [Anne Hylleborg Søltoft].
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1735.
Afdøde døde 11.7.1735.

403 Bodil Nielsdatter i Nykøbing. 27.3.1738. Nr.9.
E: Jens Sørensen Jelling, klokker i Nykøbing. A:
1) søster Inger Nielsdatter
2) søster Anne Nielsdatter.
Afdøde døde 25.2.1738.

404 Mette Lukasdatter Kalov (Calou) i Ålborg. 18.10.1738. Nr.10.
Enke efter [Michael Frederik Chemnitz de] Strømberg, stadsfysikus i Ålborg, [begravet 26.6.1732].
[Første ægteskab med Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg, død 1700]. B:
1) Christen Winther
2) Lukas Winther, major i Holmstrand i Norge
3) Mette Marie [Winther], død, var g.m. Hans Fædder, nu forpagter på Demstrup [i Råby sogn] og Sødringholm [i Sødring sogn]. 3B:
a Peder Hansen 15
b Jens Jørgensen (måske fejl for Hansen) 5
c Maren Hansdatter 2½.
[Andet ægteskab med Anders Andersen Balling, købmand i Ålborg, død 1705]. B:
4) Johanne Andersdatter Balling g.m. Laurids Lund i Ålborg.
[Afdødes forældre var Lukas Hansen, tolder i Ålborg, død 26.8.1702 og Cathrine Kalov, begravet Ålborg Budolfi 1.5.1713].

405 Mette Sørensdatter Worm i Elling degnebolig. 19.1.1739. Nr.11.
E: Peder Jensen, degn i Elling og Tolne. A:
1) søster Anne Marie Worm g.m. Oluf Axelsen Klim, degn i Mosbjerg og Hørmested ved søn Severin Klim
2) bror Jens Worm, forvalter på Selsø [i Selsø sogn ved Frederikssund]
3) søster Johanne Sørensdatter Worm i Ålborg.

406 Christina [Andersdatter] Paulin i Mosbjerg præstegård. 19.1.1739. Nr.12.
E: Thomas [Thomsen] Kærsgaard, præst i Mosbjerg og Hørmested. B:
3) Rasmus Juul 1.
[Første ægteskab med Rasmus Juul, byfoged i Hjørring]. B:
1) Abigael Juul 16
2) Ejler Holm Juul 10
FM:
1) Peder Brønsdorph til Elkær
2) Peder Bering
3) Thomas Kærsgaard.
Afdøde døde 18.1.1739.

407 Anne Jacobsdatter i Ålborg. 4.9.1739. Nr.13.
Enke efter Søren [Jensen] Glimsholt (Glemsholt), [forstander på Ålborg Hospital, skifte 20.11.1690]. B:
1) Maren Sørensdatter Glimsholt, enke efter [Mikkel Nielsen] Lunge, stiftsskriver i Ålborg, [begravet 9.6.1730]
2) Anne Christine Sørensdatter Glimsholt g.m. Otto Ferslev, magister i Ålborg
3) Johanne Sørensdatter Glimsholt, enke efter Laurids [Bertramsen] From, præst [i Vildbjerg og Timring].
Afdøde døde 4.9.1739.

408 Maren Sørensdatter Glimsholt i Ålborg. 10.5.1740. Nr.14.
Enke efter Mikkel [Nielsen] Lunge, stiftsskriver i Ålborg, [begravet 9.6.1730]. B:
1) Anne Mikkelsdatter Lunge g.m. Julius Henrik von Werden, præst på Orø
2) Bodil Mikkelsdatter Lunge g.m. Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund
3) Søren Mikkelsen Lunge
4) Anne Cathrine Mikkelsdatter Lunge
5) Johanne Mikkelsdatter Lunge
6) Margrethe Mikkelsdatter Lunge
7) Gertrud Kirstine Mikkelsdatter Lunge
8) Magdalene Mikkelsdatter Lunge.

409 Otto Didrik [Sørensen] Aagaard, præst i Hassing og Villerslev. 16.6.1740. Nr.15.
E: Margrethe Elisabeth Schrøder. LV: Laurids [Lauridsen] Damstrøm, præst i Visby og Heltborg. A:
1) bror Christen [Sørensen] Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum
2) bror Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens
3) søster Sofie Dorthe Aagaard, enke efter Peder Bøtker, præst i Ramme
4) søster Anne Aagaard i Lemvig, enke efter [Jens Hansen] Paludan, præst i Lomborg og Rom, [skifte sluttet Skodborg herred 18.4.1739 lbnr.15]
5) halvbror Søren Ambder, skipper på Rømø.

410 Mikkel Lauridsen, degn i Skjoldborg og Kallerup. 19.12.1740. Nr.16.
Enkemand efter [Else Christensdatter, begravet 3.2.1729]
[Første ægteskab med Mette Støvring, død 1694]]
Af begge ægteskaber B:
1) Laurids Mikkelsen.
2) Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Sønder Skjoldborg. 1B:
a Anne Christensdatter 22
FM: Niels Sørensen, fuldmægtig på Thisted amtstue
3) Mette Mikkelsdatter, død, var g.m. Mads Poulsen. 1B:
a Oluf Madsen 20
FM: Poul Resen på Nørtorp [i Ræer sogn].

411 Jens Jepsen, degn i Frøslev og Mollerup. 17.4.1741. Nr.17
Enke efter Anne Poulsdatter, der døde 13.7.1740. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Casper Jensen, smed i Ballerup på Sjælland
2) Mette Jensdatter g.m. Niels Jensen Høj.
Afdøde døde 23.3.1741.

412 Barbara Cecilie Halsen i Vester Jølby præstegård. 9.11.1742. Nr.18
E: Johan Rudolf [Mathiasen] Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup. B:
1) Frands Testrup 8
2) Mathias Testrup 7
3) Barbara Kirstine Testrup 5
4) Terkild Testrup 3.
Afdøde døde 11.10.1742.

413 Jens Lauridsen Bonne, præst i Hillerslev og Kåstrup. 12.6.1743. Nr.19.
E: Marie Anne Moldrup. LV: Josias Kornbæk i Ræer.
1) Laurids Peder Bonne 14
2) Mette Cathrine Bonne 13
3) Hedvig Sabine 8
4) Jane Frederikke Bonne, født efter fars død.
FM: [morbror] Jens [Laasby] Moldrup til Vestervig kloster og til Ørum.
(Skiftet findes også i pakke XIII).

414 Elsebeth Margrethe Nielsdatter Juul i Østerild degnebolig. 26.7.1743. Nr.20
E: Mogens Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild. B:
1) Niels Christian 2.
Enkemandens første ægteskab med Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøj, [begravet Østerild 27.10.1738]. B:
1) Hans Mumme Vogelius
2) Mads Vogelius
3) Lorents Vogelius.
Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøjs første ægteskab med Hans Gertsen Mumme, præst i Skæve. 1B:
1) Christian Mumme, skifte i Grønsund færgegård i Stege på Møn 30.7.1742.

415 Sixtus [Adamsen] Aspach, biskop i Ålborg stift og præst i Ålborg Frue og Sønder og Nørre Tranders. 3.2.1739. Nr.21.
E: Dorthe Marie Rose. LV: Christen Solbjerg. B:
7) Margrethe Marie Aspach 19
8) Maren Pop Aspach 17
9) Sixtus Aspach 14.
FM: Peder Tørslev i Ålborg.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter von Møinichen, død 29.11.1708].
Andet ægteskab med Maren Lauridsdatter Pop, skifte 13.12.1717. B:
1) Sofie Charlotte Aspach g.m. Peder [Nielsen] Cortsen, præst i Thisted og Tilsted
2) Anne Møinichen Aspach g.m. Niels Langgaard, tolder i Thisted
3) Birgitte Aspach g.m. Oluf Agerholm, præst i Vester Hassing
4) Laurids Christian Aspach
5) Adam Daniel Aspach
6) Karen Margrethe Aspach.
FM: mors [halv]bror Laurids Hemmer Trap, rådmand i Ålborg.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke XII A
1744-1776
C 1-447

416 Dorthe Pedersdatter i Skinnerup degnebolig. 5.9.1744. Nr.21 A.
E: Anders [Mikkelsen] Tilsted, degn i Skinnerup og Hillerslev. B:
1) Peder Michael Tilsted 4.
FM: Peder Cortsen.
Afdøde døde 5.8.1744.

417 Dorthe Eriksdatter [Gjern] i Nors præstegård. 27.11.1745. Nr.22.
Enke efter Jacob Mortensen Ohnsorg i Hassing, herredsskriver i Hassing herred, [skifte Dueholm m. fl. amter 10.7.1720 lbnr.58]. B:
1) Ingeborg Kirstine Ohnsorg g.m. Peder Lomborg, byskriver i Nykøbing Sjælland og birkeskriver i Dragsholm birk
2) Morten Christoffer Ohnsorg, lensmand i Grimstad i Kristiansand stift i Norge
3) Erik Ohnsorg, student, gift i Helliggejststræde i København.
Afdøde døde 29.10.1744.

418 Peder Nielsen Bach, degn i Vester og Øster Vandet. 26.4.1746. Nr.23.
E: Johanne Thomasdatter Hune. B:
1) Niels Pedersen Bach i Kristiansand i Norge
2) Christoffer Pedersen Bach i Kristiansand i Norge
3) Laurids Pedersen Bach
4) Søren Pedersen Bach 25, successor
5) Kirsten Pedersdatter Bach g.m. Poul Jensen Tøfting
6) Anne Pedersdatter Bach g.m. Anders Bro ved Klitmøller
7) Johanne Pedersdatter Bach g.m. Mikkel Jensen Skaarup i Skårupgård [i Vester Vandet sogn]
8) Dorthe Pedersdatter Bach.

419 Niels Jensen Schmidt, degn i Hillerslev og Kåstrup. 28.4.1748. Nr.24.
E: Karen Andersdatter [Brøndlund]. B:
1) Anders Nielsen 14
2) Inger Nielsdatter 11.

420 Ingeborg Kirstine Jacobsdatter Ohnsorg i Nors præstegård. 24.9.1749. Nr.25.
Enke efter [Peder] Lomborg, byskriver i Nykøbing Sjælland og birkeskriver i Dragsholm birk. A:
0) far Jacob Ohnsorg, herredsskriver i Hassing herred, skifte Dueholm m. fl. amter 10.7.1720 lbnr.58.
[Af fars første ægteskab] B:
1) halvsøster Birgitte Kirstine [Jacobsdatter] Ohnsorg g.m. Hans Christian [Johansen] Begtrup, præst i Nors og Tved
2) Eleonora Marie Ohnsorg g.m. Jens Bendixen Heide, forrige handelsforvalter på Finmarken, nu i Horsens
3) Helene Gertrud Ohnsorg g.m. Jacob Zacharias [Jacobsen] Hyphoff, præst i Skjold i Bjerre herred.
[Fars andet ægteskab med Dorthe Eriksdatter Gjern, skifte 27.11.1745 lbnr.417]. B:
4) bror Morten Christoffer Ohnsorg, lensmand i Vrangen ved Arendal i Norge
5) bror Erik Ohnsorg i København.
Afdøde døde 26.8.1749.

421 Frederik Skytte, degn i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 27.8.1750. Nr.26.
E: Margrethe.
Arvinger kendes ikke.

422 Josias [Christensen] Kornbæk, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. 19.6.1750. Nr.27.
E: Maren [Andersdatter Hald]. LV: H. J. Begtrup. B:
1) [Anne Augusta] Josiasdatter Kornbæk g.m. successor Niels [Nielsen] Raae.
Arv i boet efter afdødes bror [Holden Christensen Kornbæk i Hulkær Mølle i Brørup sogn], skifte Riberhus amt [21.1.1743 lbnr.64], til B:
Trone Kornbæk.

423 Mogens [Madsen] Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild. 3.8.1750. Nr.28.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Laurids Toft til Sønder Ullerupgård [i Sennels sogn]. B:
4) Niels Christian Vogelius.
FM: Jes Amstrup [Madsen] Vogelius, præst i Bjergby og Mygdal.
Første ægteskab med [Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøj, begravet Østerild 27.10.1738]. B:
1) Hans Mumme Vogelius
2) Mads Vogelius
3) Lorents Vogelius.
[Andet ægteskab med Elsebeth Margrethe Nielsdatter Juul, skifte 26.7.1743 lbnr.414].

424 Ingeborg Christensdatter Agerholm i Galtrup præstegård, der døde [12.3.].1753. Nr.29.
E: Peder Knudsen Gram, præst i Galtrup og Øster Jølby.
Arv og gæld frasiges af A:
1) søster [Christine Christensdatter Agerholm g.m. Peder Schmidt i Lemvig], begge døde. 3B:
a Peder [Pedersen] Holm, præst i Vejerslev og Blistrup
b Christiane Agerholm
c Anne Marie Agerholm
2) søster, død. B:
a søn, død. 2B:
1 Mette Sofie Agerholm
2 Jens Agerholm
FM: Søren Pedersen, forpagter i Tødsø præstegård
3) Sejer Olufsen, degn i Galtrup og Øster Jølby, hvis svigermor er Helvig Lauridsdatter.
Da boet er fallit, formenes øvrige arvinger, både inden og uden riget, også at frasige arv og gæld, hvorfor skiftet sluttes.

425 Bodil Mikkelsdatter i Vejby skolehus. 4.3.1756. Nr.30.
E: Søren Jensen, skoleholder i Vejby. B:
1) Christen Sørensen 10
2) Johanne Marie Sørensdatter 7
3) Bodil Kirstine Sørensdatter 6
4) Jens Sørensen 5
5) Anne Sørensdatter 8 uger.
FM:
1) Jens Nielsen, som pårørende
2) Jens Mikkelsen, tjener i Børglum præstegård, som pårørende.

426 Anne Fædder i Børglum præstegård. 13.6.1757. Nr.31.
E: Søren Anker Munch, præst i Børglum, Furreby og Vejby. B:
1) Margrethe Cathrine Munch 15
2) Niels Munch 14
3) Bertel Fædder Munch 12
4) Signe Marie Munch 4
5) Henrik Christian Munch 6 mdr.
FM: Jens Skærup, prokurator i Ålborg.

427 Sofie [Hansdatter] Tancke i Gudum præstegård. 4.9.1759. Nr.32.
Enke efter Oluf Jørgensen Obel, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, [død 2.5.1753]. B:
1) Peder Olufsen Obel til Lyngholm [i Hvidbjerg vesten Å sogn]
2) Hans Jørgen Olufsen Obel, præst i Gudum og Lillevorde
3) Palæmon Fogh Olufsen Obel, præst i Sennels
4) Jens Olufsen Obel, præst i Hjortdal
5) Søren Laurbjerg Olufsen Obel
6) Hans Peder Olufsen Obel, student
7) Dorthe Kirstine Olufsdatter Obel g.m. Christen Christensen i Torup
8) Bodil Margrethe Olufsdatter Obel g.m. Jørgen [Baggesen] Leth, præst i Dalum og Sanderum på Fyn
9) Anne Elisabeth Olufsdatter Obel
10) Anne Elsebeth Olufsdatter Obel g.m. [Peder Adam] Hartvig, organist i Ålborg Budolfi
11) Ida Christence Olufsdatter Obel
12) Dorthe Cathrine Olufsdatter Obel g.m. Kaj [Thomsen] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup.
Afdøde døde 5.8.1759.

428 Maren Andersdatter Torup i Østerild degnebolig. 18.12.1760. Nr.33.
E: Peder [Pedersen] Agerholm, degn i Hunstrup og Østerild.
Af første ægteskab B:
1) Jens Olufsen i Huse Strømmen ved Arendal i Norge

429 Anne Christensdatter Lodbjerg i Vandet degnebolig. 3.2.1761. Nr.34
E: Søren [Pedersen] Bach, degn i Vester og Øster Vandet. B:
1) Peder Sørensen Bach 12
2) Johanne Sørensdatter Bach 10.
FM: morbror Jens Christensen Alstrup i Tolbøl i Lodbjerg sogn.
Afdøde døde 31.1.1761.

430 Søren Hassel, klokker i Ålborg Budolfi. 6.10.1762. Nr.35.
Testamente af 7.5.1760. A:
1) søster Johanne Christensdatter Hassel.
FM: Peder Clementin, kapellan Ålborg Budolfi.
Afdøde døde 6.10.1762.

431 Mette Marie [Pedersdatter] Hvidbjerg i Søndbjerg. 23.7.1764. Nr.36.
Enke efter Mads [Andersen] Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø, [skifte 26.7.1718 lbnr.278]. B:
1) Martha [Christiane] Madsdatter Torup, [begravet Nykøbing 22.6.1756], var gift [Nykøbing 29.10.1755] med Peder [Nielsen] Dyhr i Nykøbing. Af hendes første ægteskab B:
a Anne Cecilie Torup.

432 Søren Henriksen Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby. 22.12.1764. Nr.37.
E: Cathrine Nielsdatter Erritsø. LV: bror Iver Nielsen Erritsø, student.
B:
1) Henrik Ammitsbøl til Søgård på Holmsland
2) Niels Ammitsbøl til Nandrup [i Flade sogn]
3) Laurids Ammitsbøl til Sø [i Sejerslev sogn]
4) Hagar Cathrine Ammitsbøl g.m. Thyge Jespersen [Thygesen], præst i Flade og Sønder Dråby
5) Kirsten Ammitsbøl.
Testamente af 18.10.1743.
Afdøde døde 21.12.1764.

433 Peder Olufsen, degn i Helligsø og Gettrup. 23.4.1770. Nr.38.
Enke efter Karen Lauridsdatter, [skifte Refs herred gejstlig 13.5.1762 lbnr.27]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 25
2) Oluf Pedersen 21, ikke ved sin fulde samling og derfor lem i Ålborg Hospital
3) Laurids Pedersen 17, uvist hvor.
FM:
1) Laurids Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs
2) Niels Rosholm, degn i Hvidbjerg og Lyngs.

434 Anne Margrethe [Jensdatter] Bøtker, ugift i Ginnerup i Heltborg sogn. 3.4.1771. Nr.39.
A:
1) [halv]søster [Anne Cathrine Pedersdatter Hejdal g.m. Plage, løjtnant, begge døde. 1B:
a Margrethe Plage 61 i Ginnerup.
FM: Johan Nikolaj Vinding, præst i Vestervig og Agger.
Arv efter [afdødes far] Jens Bøtker, degn i Vestervig og Agger, [skifte Refs herred gejstlig 19.2.1743 lbnr.21].

435 Else Sofie Søe på Ulstrup i Hundborg sogn. 6.7.1776. Nr.40.
Enke efter Mikkel [Andersen] Lederthoug, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 6.8.1731 lbnr.358]. B:
1) Else Margrethe Lederthoug i Fredericia
2) Petra Christine Lederthoug, død
3) Anders Lederthoug, død, var g.m. Anne Margrethe i København. 2B:
a Else Sofie Andersdatter Lederthoug, hos mor i København
b Helvig Susanne Andersdatter Lederthoug hos mor i København
4) Laurids Lederthoug i Roen på Sjælland.
Afdøde døde 6.7.1776.


Ålborg Bisp
Gejstlige skiftebreve
Pakke XIII
1691-1791
C 1-448

436 Cathrine Lauridsdatter Mosbjerg, ugift i Kalundborg.27.3.1789.
Afdøde var 24 år gammel ved testamente af 18.6.1753 for afdøde og afdødes bror Otto Ottesen Vilsbæk, præst i Bregninge og Bjergsted [i Holbæk amt].
Arvinger kendes ikke.

437 Del af justitsprotokol for Børglum herred. 13.12.1759.
Klage over Christen Hvas, degn i Skæve.

Desuden findes dubletter af følgende skiftebreve i pakken:
lbnr. 80, 95, 131, 134, 294, 380, 391, 413.

SLUT